Spøkelser i spaltene - Leder (Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1039 (1.5.2008)

Slutt med spøkelsene (Nature 2010;468:732 (09 December))

Spin avslørt i mer enn halvparten av konklusjoner i rapportering fra negative forsøk (JAMA 2010;303:2058-64)

Om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien Jeffrey Drazen og Cathy DeAngelis deltok i en debatt om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. Begge gav sterkt uttrykk for at de følte seg lurt av legemiddelindustrien. (Tidsskr Nor Lægeforen 9.1.2006)

Nylige avsløringer om uredelige eller uriktige studier publisert i medisinske og vitenskapelige tidsskrifter har medført at det som aldri før stilles spørsmål ved fordelene ved deres system med fagfellevurdering. (nytimes.com 2.5.2006 2.5.2006)

''We'll get killed,'' she said, referring to the potential damage to the journal's reputation. (miami.com 19.7.2006)

Forskningsformidling som satsingsområde (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1019 (19.4.2007))

Om legeforeningens tidsskrift

Det er 125 år gammelt. Det er i dag mange som driver helsejournalistikk - også dagspressen. Men nøytral faginformasjon er det bare vi som driver med. Vi er en kilde for journalistikken, sier redaktør Charlotte Haug i Tidsskrift for Den norske lægeforening til Journalisten. (Journalisten.no 11.2.2004)

- Kongressrapport ber om begrensninger på spøkelsesskriving (ghostwriting) (nytimes.com 24.6.2010)

- Du har oppdaget en feil i et topp-tidsskrift. (- Lykke til med å få kritikken publisert.)

(Anm: Brainard J. You’ve spotted a flaw in a top journal’s paper. Good luck getting your critique published. Journals’ reluctance to run critical views runs counter to recommended best practices. More than one-third of the highest impact scientific journals do not offer to publish outsiders’ critiques of the papers they publish, a study has found. (science.org 7.9.2022).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Asch’ konformitetsstudie: Hvem tør å gå mot strømmen?

(Anm: Asch’ konformitetsstudie: Hvem tør å gå mot strømmen? Solomon Asch sin konformitetsstudie har blitt et kroneksempel på hvordan folk føyer seg etter gruppens normer – selv når gruppen tar feil. Men Asch var selv mest interessert i de som våget å trosse røkla. UKAS KLASSIKER: Dersom alle rundt deg påsto at linje X og linje A er like lange, hadde du turt å si noe annet? (psykologisk.no 19.12.2022).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association; APA).) (- For en organisasjon som representerer et yrke hvis modus operandi er basert på avsløring og åpenhet, er APAs oversikt over sensur og hemmelighold uakseptabel.) (- Jeg tror ikke dette spørsmålet forsvinner.) (- Det er på tide for APA å bevise for verden at de ikke var medskyldige med et legemiddelfirma i å publisere en "lærebok" som utspekulert skjulte Seroxats (Paxil; paroxetine; paroksetin etc.) bivirkninger.)

(Anm: Ghostwriting controversy haunting the American Psychiatric Association (Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association)). The blogosphere lit up this morning with several posts on the American Psychiatric Association’s (APA) refusal to print a letter critical of a medical textbook they published with help from the ghostwriting company Scientific Therapeutics Information. We covered it at POGO here, and Dr. Bernard Carroll wrote about it over at Health Care Renewal. Dr. Carroll hints that other documents may throw more light on the controversial textbook. documents may well be available if they could be unsealed in pending litigation. Naturally, corporations and their attorneys strive to keep the information hidden. But our general point is that the APA has a different duty – which is to transparency rather than to stonewalling. Did the APA do that? Sadly, no, they did not. Author and journalism professor Alison Bass writes on her blog that APA’s refusal to publish the letter smacks of “censorship.” How sad. Can it be that the APA is so fearful of its members' reactions (or more likely, legal threats by Nemeroff and Schatzberg) that it cannot even run a short and well-reasoned letter to the editor? For an organization that represents a profession whose very modus operandi is based on disclosure and transparency, the APA's track record of censorship and secrecy is unacceptable. Meanwhile, Dr. Danny Carlat writes that the whole affair is like a bad penny that just won’t go away. I don't think this issue is going away. It's time for the APA to prove to the world that they were not complicit with a drug company in publishing a "textbook" that artfully hid Paxil's side effects.(pogoblog.typepad.com 5.4.2011).)

(Anmmodus operandi [mo:´dus åpəra`ndi] (fra latin, grunnbetydning 'måte å operere på') fremgangsmåte, handlingsmønster som en bestemt forbryter e.l. gjerne følger. (naob).)

(AnmSpøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- EU må ta oppgjør med korrupsjon.

(Anm: EU må ta oppgjør med korrupsjon. EUs etikkombud er ikke overrasket over korrupsjonsanklagene mot EUs visepresident og andre. Hun mener det er som forventet, med tanke på de slappe reglene. (aftenposten.no 14.12.2022).)

- Topp-tidsskrifter hindrer kritikk av egne studier.

(Anm: Topp-tidsskrifter hindrer kritikk av egne studier. En tredjedel av tidsskriftene har ikke en direkte kanal for kritikk av studier de selv har publisert. Postpublikasjons-kritikk. Det er ikke et veldig sexy ord, men det er en viktig mekanisme i vitenskapens verden: Muligheten for – i tidsskriftenes egne spalter – å kommentere feil og mangler på forskning som har blitt utgitt av vitenskapelige tidsskrifter. – Dårlig eller underrapportert vitenskap kan snike seg gjennom nåløyet hos tidsskriftene. Postpublikasjons-kritikk skaper mulighet for å utbedre dette, forteller doktorgradsstudent Theiss Bendixen. – Hvis ikke mekanismen fungerer, kan dårlig vitenskap leve videre. Konsekvensen vil være at bedrifter, politikere eller embetsfolk baserer seg studier de ikke kan stole på. Det kan være dypt problematisk, utdyper Bendixen. Han er en av forskerne bak en ny studie som har kartlagt praksisen for postpublikasjon i 330 av verdens mest innflytelsesrike tidsskrifter. Forskerne har sett på de 15 tidsskriftene med flest siteringer i 22 ulike disipliner, fra medisin og fysikk til landbruk og økonomi. Tidsskrifter legger hindringer i veien for kritikk Situasjonen er alvorlig, konkluderer forskerne. Mer enn en tredjedel – helt presist 123 – av tidsskriftene tilbyr ikke kanaler der andre forskere kan kommentere studier som er utgitt i tidsskriftene. – Topp-rangerte tidsskrifter legger alvorlige hindringer i veien for postpublikasjonskritikk, konkluderer forskerne i studien, som er utgitt i tidsskriftet Royal Society Open Science. – Når tidsskriftene ikke indikerer «her kan man sende kritikken», er det en betydelig barriere, utdyper Bendixen, som arbeider ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet i Danmark. Det strider også mot de etiske retningslinjene fra «Utvalget for Publikasjonsetikk» (COPE) som de fleste viktige tidsskrifter – 13.717 i skrivende stund – har sagt ja til å følge. «Urovekkende» og «problematisk» Leder i COPE, Daniel Kulp, er også «litt overrasket» over resultatet. Blant annet fordi topp-tidsskriftene ofte publiserer studie «som virkelig utfordrer grensene» for vitenskapen, som han sier til Science. Også David Budtz Pedersen sperrer opp øynene over studiens konklusjoner: (…) (forskning.no 27.9.2022).)

(Anm: Hardwicke TE, Thibault RT, Kosie JE, Tzavella L, Bendixen T, Handcock SA, Köneke VE, Ioannidis JPA. Post-publication critique at top-ranked journals across scientific disciplines: a cross-sectional assessment of policies and practice. R Soc Open Sci. 2022 Aug 24;9(8):220139.)

- Faren ved å politisere vitenskap (forskning).) (- Sannhet og rettferdighet er best tjent med mer rettferdighet, ikke mindre.) (- Bør akademiske tidsskrifter utnevne seg selv til portvoktere for sosial rettferdighet?)

(Anm: Jonathan Rauch. The Danger of Politicizing Science. Truth and justice are best served by more rigor, not less. Should academic journals appoint themselves social justice gatekeepers? (…) The insinuation of political agendas into science is nothing new; I wrote about it in my 1993 book “Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought.” Back then, factions like creationists, Afrocentrists, and Marxists were hawking alternatives to mainstream biology, math, and social science. Today, the political right is hard at work scrubbing school libraries and curricula of what they deem to be critical race theory (whatever that is) and LGBT “grooming”) (whatever that is). (persuasion 21.9.2022).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Kjente forskere favoriseres når forskningen skal vurderes. (- Mange flere godkjente manus med kjent navn.) (- I høyeste grad.) (- Bare 23 prosent av fagfellene ville avvise Smiths artikkel, mens dobbelt så mange, 48 prosent, ville avvise den når forfatteren var ukjent.) (- Mener fagfellevurderingen bør være anonym.) (- Dette er ikke hyggelige resultater for vitenskapen.)

(Anm: Spilde I. Kjente forskere favoriseres når forskningen skal vurderes. Fagfolkene som skal vurdere kvaliteten på nye studier er mindre kritiske når de ser at forskningen er gjort av en kjent forsker, viser et digert eksperiment. I Matteusevangeliet står det nemlig at «den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har». Mange har mistenkt at dette dessverre er sant innen forskningen. Nærmere bestemt, i en svært viktig del av vitenskapen som kalles fagfellevurdering. Fagfellevurdering er et system der nye forskningsartikler blir vurdert av andre fagfolk – fagfeller – før de kan publiseres i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Dette skal sikre at forskningen som publiseres er av god kvalitet. Men blir alle vurdert etter samme kriterier i denne prosessen? Eller slår Matteus-effekten inn? Altså: Er det slik at berømte forsker som allerede har stor innflytelse, får mer anerkjennelse og mindre kritikk av fagfellene enn en ukjent forsker som gjør det samme arbeidet. Dette har nobelprisvinner i økonomi, Vernon Smith, og hans tidligere doktorgradsstudent Sabiou Inoua forsøkt å finne ut av. Altså: Er det slik at berømte forsker som allerede har stor innflytelse, får mer anerkjennelse og mindre kritikk av fagfellene enn en ukjent forsker som gjør det samme arbeidet. Dette har nobelprisvinner i økonomi, Vernon Smith, og hans tidligere doktorgradsstudent Sabiou Inoua forsøkt å finne ut av. (…) Mange flere godkjente manus med kjent navn I høyeste grad. Bare 23 prosent av fagfellene ville avvise Smiths artikkel, mens dobbelt så mange, 48 prosent, ville avvise den når forfatteren var ukjent. Det var med andre ord vesentlig lettere for en kjent forsker å få godkjentstempel på en artikkel. Fagfellene omtalte også innholdet i artikkelen på en mye mer positiv måte når den var undertegnet av nobelprisvinneren. Men hva med ukjente Inoua? Hele 65 prosent av fagfellene ville avvise artikkelen når Inoua stod som forfatter. Det var altså utrolig nok enda vanskeligere for en ukjent forsker å få studien sin godkjent enn om forfatteren var anonym. (forskning.no 22.9.2022).)

(Anm: Huber, Juergen and M. Inoua, Sabiou and Kerschbamer, Rudolf and König-Kersting, Christian and Palan, Stefan and Smith, Vernon L., Nobel and Novice: Author. Prominence Affects Peer Review 2022 (August 16, 2022).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Resultater begraves, ifølge studie. (- Resultater forblir upubliserte, vanskelig å finne.)

(Anm: Results Are Buried, Study Shows (Resultater begraves, ifølge studie). Resultater forblir upubliserte, vanskelig å finne. (Results remain unpublished, hard to find.) Investorer som er interessert i legemiddelindustriaksjer og pasienter, som er ivrige etter å få vite om et eksperimentelt legemiddel virker, har én ting til felles: de sluker historier som rapporterer resultatene fra kliniske studier som vurderer om et nytt legemiddel er trygt og effektivt. Nå viser det seg de har noe annet til felles: de får ikke hele historien. (Investors interested in pharma stocks and patients eager to know if an experimental drug works have one thing in common: they devour stories reporting the results of clinical trials, which assess whether a new drug is safe and effective. Now it turns out they have something else in common: they’re not getting the whole story.) Resultatene fra en tredjedel av kliniske forsøk for fem klasser av legemidler ser aldri dagens lys, dette ifølge analyser publisert i Annals of Internal Medicine. (Results from fully one third of the clinical trials of five classes of drugs never see the light of day, finds an analysis published in Annals of Internal Medicine.) Legemidlene var kolesterollegemidler, antidepressiva, antipsykotika, protonpumpehemmere (som reduserer magesyre) og vasodilatorer (som gir avslapning av glatt muskulatur i åreveggen for å redusere blodtrykk). (...) (The drugs were anticholesteremics, antidepressants, antipsychotics, proton-pump inhibitors (which reduce gastric acid), and vasodilators (which relax blood-vessel walls in order to reduce blood pressure). (newsweek.com 5.8.2010).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Forfattere i redaksjonen i medisinske tidsskrifter har også økonomiske interessekonflikter. (- I det siste granskningen av interessekonflikter i forskningen fant en ny analyse at 15 % av forfatterne av redaksjonelle studier i prestisjetunge medisinske tidsskrifter på hjertemedisiner og medisinsk utstyr hadde økonomiske bånd til selskapene som sponset de kliniske studiene, men de oppplyste ikke om dette.)

(Anm: Silverman E. Medical journal editorial writers have financial conflicts of interest, too. In the latest look at conflicts of interest in science, a new analysis found 15% of the authors of editorials accompanying studies in prestigious medical journals about heart drugs and devices had financial ties to the companies that sponsored the clinical trials, but they did not disclose the relationships. Generally, financial ties between study authors and manufacturers have generated considerable interest due to concerns over influencing medical research and practice. But this latest analysis, which was published in JAMA Internal Medicine, extends this unease to editorial writers, who are also in a position to sway thinking about trial results. (statnews.com 19.8.2022).)

(Anm: Hameed I, et al. Financial Associations Between Authors of Commentaries on Randomized Clinical Trials of Invasive Cardiovascular Interventions and Trial Sponsors. JAMA Intern Med. 2021 ; 181(12) : 1662-1665.)

- Hemmelige FDA-rapporter viser detaljert oversikt over skader forårsaket av medisinsk utstyr.

(Anm: Jewett C. Hidden FDA Reports Detail Harm Caused By Scores Of Medical Devices. The Food and Drug Administration has let medical device companies file reports of injuries and malfunctions outside a widely scrutinized public database, which leave doctors and medical sleuths in the dark. Hidden FDA Reports Detail Harm Caused By Scores Of Medical Devices. An update on this series’ impact: The Food and Drug Administration issued updated guidance and sent a letter to health care providers on the safe use of surgical staplers on Oct. 7, 2021, and also reclassified the devices to increase oversight. Soon after this story ran, the FDA began a review of surgical stapler safety. Additionally, in June 2019, the FDA released 5.7 million of the previously hidden malfunction and injury reports. (khn.org 7.4.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Feil skjer i forskningsstudier. Men korreksjoner gjøres ofte ikke. (- Men i noen tilfeller – som Cell-forskningen og de to studiene som er publisert i Science - ble tidsskriftene faktisk varslet om problemene for mange år siden av Tessier-Lavigne selv.) (- Tidsskriftene publiserte aldri rettelser.)

(Anm: Mistakes happen in research papers. But corrections often don’t. Mistakes happen — in life, in the lab, and, inevitably, in research papers, too. Journals use corrections and retractions to resolve those mistakes. But one particularly high-profile case is now drawing fresh attention to the problems with journals’ process for addressing concerns about research integrity. Late last year, Stanford University announced that it was opening an investigation into its president, neuroscientist Marc Tessier-Lavigne, over allegations of research misconduct. Five studies co-authored by Tessier-Lavigne are now under the microscope for containing alleged altered images: a 1999 Cell study, a 2008 paper in the EMBO Journal, a 2003 Nature study, and two studies published in 2001 in Science. Cell, EMBO, and Science have each opened their own investigations into the articles, and both Science and Cell have published “editorial expressions of concern” for the papers, which warn readers that the information in the articles may be questionable, but stop short of making corrections or retractions. But in some cases — the Cell paper and the two studies that appear in Science — the journals were actually alerted to the issues years ago by Tessier-Lavigne himself. The journals never posted corrections. Cell said that after Tessier-Lavigne reached out with concerns about the images in 2015, the journal’s editors decided at the time that no action was needed. Science, meanwhile, didn’t follow through “due to an error,” as Holden Thorp, editor-in-chief of the Science family of journals, said in a statement. (statnews.com 10.1.2023).)

- Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. (- Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?)

(Anm: Magne Nylenna Professor dr.med., redaktør av Helsebiblioteket 2005–2017. Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker du på, Høie? Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. Kunnskap er mer enn makt i helsetjenesten – det er liv! (...) Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?) (aftenposten.no 9.12.2020).)

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- «Når evidensen vakler».) (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker».) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes».) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Hvordan et vitenskapelig tidsskrifts ‘groteske overreaksjon’ fyrte opp under den omstridte debatten om Biogens Alzheimers legemiddel. Et vitenskapelig tidsskrift eid av Alzheimers Association straffet en trio av ledende forskere etter at de publiserte en sviende irettesettelse av Biogens kontroversielle behandling aducanumab - et legemiddel som den mektige støttegruppen som driver lobbyvirksomhet overfor tilsynet for å oppnå godkjennelse. (- Forskerne ble satt på to års prøveperiode mht. publiseringer, hvor et brev som ble oversendt deres akademiske sjefer avslørte sensuren.)

(Anm: How a scientific journal’s ‘grotesque overreaction’ inflamed the contentious debate over Biogen’s Alzheimer’s drug. A science journal owned by the Alzheimer’s Association punished a trio of leading researchers after they published a stinging rebuke of Biogen’s controversial treatment aducanumab — a drug that the powerful advocacy group is lobbying regulators to approve. In late December, the researchers told STAT, the Alzheimer’s & Dementia journal notified them that they had committed an “ethical violation” by tweeting a link to their own deeply skeptical aducanumab paper, which was not yet in its final form. The researchers were placed on a two-year publishing probation, and a letter disclosing the censure was sent to their academic bosses. (statnews.com 8.2.2021).)

(Anm: Biotech JPM: Biogen bullish on Alzheimer's drug approval, sees Lilly data as positive despite AdComm rejection (fiercebiotech.com 11.1.2021).)

- Obligatorisk (pålagt) offentliggjøring av finansielle interessekonflikter hos tidsskrifter og redaktører. (- Medisinske tidsskrifter må være like gjennomsiktig (transparent) som de krever at forfatterne deres skal være, argumenterer Rafael Dal-Ré og kolleger.) (- Åpenhet om interesser (eller potensielle interessekonflikter) for redaktører og forfattere gjør det mulig for leserne å bedømme om disse er relevante for tolkningen av artikkelen.)

(Anm: Mandatory disclosure of financial interests of journals and editors. Medical journals must be as transparent as they require their authors to be, argue Rafael Dal-Ré and colleagues. Transparency of interests (or potential conflicting interests) by editors and authors allows readers to judge whether these are relevant for the interpretation of the article. Authors who fail to disclose conflicts of interest (COIs) may face consequences. For example, as of April 2020 conflict of interest was listed in the reasons for retraction for 165 articles in the Retraction Watch database1 and was the sole reason for the retraction of 19 (11%) articles.1 Failure to disclose COIs has led to job loss in some cases,2 and the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) considers non-disclosure as research misconduct.3 BMJ 2020;370:m2872 (Published 23 September 2020).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- I medisinsk forskning betyr økonomiske interessekonflikter noe.

(Anm: In medical research, financial conflicts of interest do matter. A front-page story by Charles Ornstein in the Globe reports increasing concern about editorial decisions at The New England Journal of Medicine (NEJM), one of which is to defend the practice of medical researchers having personal financial ties to drug companies whose products they are testing. The NEJM’s national correspondent referred to critics of such conflicts of interest as “pharmascolds.” I was on the editorial staff of NEJM from 1979 until 2000, serving as executive editor from 1988 until 1999, and then as editor in chief before I stepped down in 2000. So I have firsthand knowledge of the evolution of its conflict-of-interest policies and the reasons for them. (bostonglobe.com 11.5.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Selv om medisinen blir mer mangfoldig forblir hovedforfattere i elitetidsskrifter hovedsakelig hvite og mannlige. (- Færre enn 1 av 4 førsteforfattere eller seniorforfattere av artikler i Journal of the American Medical Association og New England Journal of Medicine var kvinner, mens svarte forskere sannsynligvis utgjorde mellom 2 % og 7 % av disse hovedforfatterne, og spanske forskere mellom 2 % og 4 %, ifølge studien.)

(Anm: Even as medicine becomes more diverse, main authors in elite journals remain mostly white and male. Anew analysis of two of the nation’s most prestigious medical journals shows that women and people of color rarely served as lead or senior authors of research articles published during the past three decades, and that gains in authorship during that time have lagged behind the increasing presence of these groups within medicine. In fact, when looking just at the main authors of high-profile journal articles — a metric closely tied to career success — representation of women and people of color appears to have stagnated in recent years, despite an increased focus on racial, ethnic, and gender equity in medicine. Fewer than 1 in 4 lead or senior authors of articles in the Journal of the American Medical Association and the New England Journal of Medicine were women, while Black researchers likely accounted for between 2% to 7% of these main authors, and Hispanic researchers between 2% to 4%, the study found. (statnews.com 31.3.2022).)

- Vitenskapelige tidsskriftredaktører bør ikke bidra til å politisere vitenskapen. (- I en avis er det en mur mellom nyhetsvirksomheten og redaksjonen. Den eksisterer for å forhindre at biaser hos redaksjonen påvirker nyhetsrapportering.) (- Det finnes ingen slik mur i vitenskapelige tidsskrifter.) (- Redaktørene som skriver lederartiklene er de samme som vurderer manuskripter og tar de endelige beslutningene om de skal publisere dem.)

(Anm: Science journal editors shouldn’t contribute to politicizing science. When the editors of some of the world’s leading science journals agree on something, it is generally safe to assume that they are correct. So when prominent journals like ScienceNature, and the New England Journal of Medicine recently published editorials excoriating President Trump’s deadly bungling of the pandemic response and suppression of scientific activity, the editors accurately spotlighted the troubling deficiencies of the current administration. But in advocating against or endorsing a presidential candidate, these editors made a grave error. In taking this extraordinary step, they made themselves vulnerable to charges of bias, overstepped their roles as science editors, and succumbed to the politicization of science that they and many other scientists find so alarming. At first glance, these appear to be similar to run-of-the-mill newspaper endorsements. This analogy, however, is not quite right. At a newspaper, there is a wall between the news operation and the editorial office. It exists to prevent biases of the editorial staff from influencing news reporting. No such wall exists for science journals. The editors who write the editorials are the same ones who evaluate manuscripts and make the final decisions on whether to publish them. (statnews.com 23.10.2020).)

- Statsministerens nyttårstale 2021. (- At helt nye vaksiner kommer så raskt er en triumf for vitenskapen og for internasjonalt samarbeid.) (- Det er verdt å tenke over i en tid hvor konspirasjonsteorier sprer seg raskt.) (- Hvor flere ser ut til å stille spørsmål ved vitenskap og kunnskap.)

(Anm: Statsministerens nyttårstale 2021. Tale/innlegg | Dato: 01.01.2021 Av: Statsminister Erna Solberg Framført i NRK og TV2 1. januar 2021. (…) Snart kommer vår dag. Og for å si det litt spøkefullt: Den kommer med lastebil og flyfrakt. Jeg tenker selvfølgelig på vaksinene. At helt nye vaksiner kommer så raskt er en triumf for vitenskapen og for internasjonalt samarbeid. Det er verdt å tenke over i en tid hvor konspirasjonsteorier sprer seg raskt. Hvor flere ser ut til å stille spørsmål ved vitenskap og kunnskap. Og hvor noen tar til orde for at hver nasjon skal være seg selv nok. (regjeringen.no 1.1.2021).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Erna Solberg om kriseklemmer, fastlandseksport og øl i Bergen: – Det var et skikkelig drittår. (– Hva har skuffet deg mest i år? – Det som satt mest i meg var NRK Debattens dekning i den tidlige fasen, med hun forskeren som satt og sa at vi burde stenge alt ned og at det kom til å dø titusenvis av folk i Norge.)

(Anm: Erna Solberg om kriseklemmer, fastlandseksport og øl i Bergen: – Det var et skikkelig drittår. STATSMINISTERBOLIGEN: Hun har berget sin egen regjering, vært sur på Fredrik Solvang og holdt seg frisk. Nå er året endelig over for statsminister Erna Solberg (H). – Hva har skuffet deg mest i år? – Det som satt mest i meg var NRK Debattens dekning i den tidlige fasen, med hun forskeren som satt og sa at vi burde stenge alt ned og at det kom til å dø titusenvis av folk i Norge. Jeg skjønner at vi skal ha en kritisk dekning, men er det NRKs rolle å skremme vettet av folk som er engstelige? Jeg skjønner at vi skal ha en kritisk dekning, men er det NRKs rolle å skremme vettet av folk som er engstelige? Erna Solberg. (dn.no 30.12.2020).)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

- Nakstad med bok: Støtter omstridt lege. (- Espen Rostrup Nakstad mener Gunhild Alvik Nyborg i stor grad fikk rett i pandemiadvarslene.)

(Anm: Tirsdag – Nakstad med bok: Støtter omstridt lege. Tirsdag lege35 min. Espen Rostrup Nakstad mener Gunhild Alvik Nyborg i stor grad fikk rett i pandemiadvarslene. (nrk.no 12.10.2021).)

- Gunhild Nyborg på «Debatten». Får støtte etter omstridt intervju: - Betyr veldig mye.

(Anm: Gunhild Nyborg på «Debatten». Får støtte etter omstridt intervju: - Betyr veldig mye. Gunhild Alvik Nyborg fikk massive reaksjoner etter omstridt «Debatten»-intervju. Nå gir assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad henne rett. - Det betyr veldig mye, sier Nyborg. «Det er liten tvil om at Nyborg og enkelte av hennes svenske og danske kolleger traff godt med sine prediksjoner i mars 2020.», skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i sin ferske bok «Kode rød». - Jeg setter også veldig stor pris på at Nakstad, som jeg ser på som en av våre aller dyktigste fagpersoner, støttet de faglige vurderingene mine. Det betyr veldig mye, sier Gunhild Alvik Nyborg til Dagbladet. Forskeren, legen og samfunnsøkonomen Nyborg ble kjent over natta da hun 17. mars i fjor satt i en lenestol i «Debatten»-studioet overfor programleder Fredrik Solvang. (dagbladet.no 16.10.2021).)

- Skremte vettet av halve Norge – nå får hun støtte av Nakstad.

(Anm: Skremte vettet av halve Norge – nå får hun støtte av Nakstad. Gunhild Alvik Nyborg, her fra sendingen 17. mars i fjor. Holder fast ved Blücher-metaforen, får støtte og returnerte til Debatten i kveld. Det var dramatiske scenarier som ble skissert under Debatten på NRK 17. mars i fjor. Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Rikshospitalet i Oslo tegnet skrekkscenarier for smittespedningen, antall sykdomstilfeller og mulige døde som følge av koronaviruset. Sendingen ble svært mye omtalt. Dagen etter gikk NRK ut og tok selvkritikk for innslaget i Debatten, etter kritikk fra overlege Preben Aavitsland, som også deltok i debatten. Han, i likhet med flere seere, mente det ble skjev taletid. Se klipp fra den mye omtalte sendingen under: (…) (nettavisen.no 13.10.2021).)

- Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. (- De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet.) (- Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under.)

(Anm: Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. (…) De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet. (…) Til og med forslaget om å utrede en ny sukkeravgift med et folkehelseformål, avvises av regjeringen. (…) Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og total handlingslammelse», sies det i oppropet. (…) Vi trenger hverken billigere godteri, snus eller alkohol, det vi trenger er modige og ansvarlige politikere som sikrer fremtidig helse hos dagens barn, unge og voksne.» - Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under. (aftenposten.no 17.12.2020).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Undersøkelse av "spinn" i vitenskapelige tidsskrifter. (- En fersk studie undersøkte "spinn" i forskningsartikler for psykiatri og psykologi.) (Hvor vanlig er spinn?) (- Totalt analyserte de abstraktene fra 116 studier. Av disse viste 56 % bevis på spinn.)

(Anm: Investigating 'spin' in scientific journals. A recent study investigated "spin" in psychiatry and psychology research papers. The study authors found spin in more than half of the abstracts they analyzed. What impact might this have on doctors' decisions? (…) What is spin? In this study, the authors outline their definition of spin as follows: "[T]he use of specific reporting strategies, from whatever motive, to highlight that the experimental treatment is beneficial, despite a statistically nonsignificant difference for the primary outcome, or to distract the reader from statistically nonsignificant results." The authors published their findings in the journal BMJ Evidence Based Medicine. They looked at papers from the top six psychiatry and psychology journals from 2012–2017. The journals included JAMA Psychiatry, the American Journal of Psychiatry, and the British Journal of Psychiatry. (…) How common is spin? In total, they analyzed the abstracts of 116 papers. Of these, 56% showed evidence of spin. This included spin in 2% of titles, 21% of the results sections of the abstract, and 49% in the conclusion sections of the abstract. In 15% of the papers, spin was present in both the results and conclusion sections of the abstracts. The researchers also investigated if industry funding was associated with spin. Perhaps surprisingly, they found no evidence that having financial backing from industry increased the likelihood of spin. (medicalnewstoday.com 10.8.2019).)

(Anm: Evaluation of spin in abstracts of papers in psychiatry and psychology journals. BMJ Evidence-Based Medicine Published Online First: 05 August 2019.)

- Gaveforfatterskaber er ikke acceptabelt. (- Hvad pokker har medforfatterne til denne artikel bidraget med?)

(Anm: Gaveforfatterskaber er ikke acceptabelt. Hvad pokker har medforfatterne til denne artikel bidraget med? Det er et spørgsmål, vi af og til stiller os selv i redaktionsgruppen, når vi korresponderer med uerfarne førsteforfattere til artikler, de øns... Klinisk Sygepleje 01 / 2021 (Volum 35).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- 40 prosent av forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt. (- En instituttleder insisterer på å være medforfatter på en artikkel til tross for at bidraget hans var å stille på bare ett møte.) (- Det dreier seg for eksempel om tildeling av gaveforfatterskap, som beskrevet innledningsvis, om å endre en studie etter press fra interessenter og om å kopiere kildehenvisninger uten å sjekke den opprinnelige kilden.)

(Anm: 40 prosent av forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt. | Helene Ingierd, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) - Ingrid Synnøve Torp, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene og RINOs arbeidsgruppe. Tittelen på denne artikkelen betyr ikke at nær halvparten av forskere i Norge mangler moralsk ryggrad. Men vi ser en spenning mellom normer og virkelighet. En instituttleder insisterer på å være medforfatter på en artikkel til tross for at bidraget hans var å stille på bare ett møte. «Gaveforfatterskap» Forfatterskap er valuta i forskersamfunnet, det kan avgjøre om du får klatre på karrierestigen. Du skal da også bidra vesentlig, gjennom hele forskningsprosessen, for å få navnet ditt på forfatterlisten. Men eksempelet over er reelt, gjengitt i universitetsavisen På Høyden av professor Matthias Kaiser som leder RINO-prosjektet om Forskningsintegritet i Norge. (…) Usikre på grenser og normer Funnene indikerer for det første at vi har forskere som er usikre på hvor enkelte av grensene går. (…) Det er forskerne som er eksperter på egen arbeidshverdag. Ved å samle deres erfaringer håper vi å kunne gi mer kunnskapsbaserte råd når noen spør: Hvordan kan vi utdanne forskere som er trygge på hva som kreves av en medforfatter og hva som er en uakseptabel innblanding fra oppdragsgiver? Og hvordan ruster vi institusjoner til å håndtere både det uakseptable og det diskutable? (aftenposten.no 12.2.2019).)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- Helgelesning: Debatt om interessekonflikter skaper uro; svindel med falske fagfellevurderinger; slurv i tidsskrifter (...) "En av mange merkelige ting ved de vitenskapelige tidsskrifter, som er sentrale i den vitenskapelige prosessen, er at de fleste av dem er redigert av amatører." (Richard Smith, BMJ blogger) "Vi må gjøre det klart at det er viktigere å få det riktig, enn å få det publisert i et profilert tidsskrift, og at svaret på et viktig spørsmål er viktig uansett om det er positivt eller negativt. "(Russell Poldrack, Neuron)

(Anm: Weekend reads: Conflict of interest debate roils on; fake peer review scams; amateur hour at journals (…) “One of many odd things about scientific journals, which are at the heart of the scientific process, is that most of them are edited by amateurs.” (Richard Smith, BMJ blogs) “We need to make clear that getting it right is more important than getting it published in a high-profile journal and that the answer to an important question is important regardless of whether it’s positive or negative.” (Russell Poldrack, Neuron) “While we believe that egregious misconduct such as fraud, fabrication of data, or plagiarism is rare, scientific integrity is much broader than the absence of misconduct.” A group of researchers take on scientific integrity in environmental toxicology and chemistry. (Integrated Environmental Assessment and Management, sub req’d) “A few years ago, as I started researching my book about the science of exercise recovery, I found something curious: the methodological flaws that have roiled psychology were also lurking in sports science.” (Christie Aschwanden, FiveThirtyEight.com) A new study finds that “almost half of papers could be misclassified in journal classification systems.” (Journal of Informetrics) “How did this paper get published and promoted uncritically like this?” Hilda Bastian wonders about a study that she says “could encourage midwives and women into choices they will bitterly regret for the rest of their lives.” (PLOS/Absolutely Maybe)  (retractionwatch.com 6.1.2019).)

(Anm: Former journal editor is found guilty of data fabrication. BMJ 2017;357:j1804 (Published 10 April 2017).)

Antidepressiva som Seroxat (Paxil), vist ovenfor, er en av de fem klassene av legemidler hvor alle kliniske forsøksdata ikke alltid er tilgjengelige. (...) (Antidepressants like Paxil, shown above, are one of the five classes of drugs for which all clinical trial data are not always available.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details. A group of researchers wants the American Journal of Psychiatry to retract a study published in 2004 after newly unsealed documents suggest that Forest Laboratories, the company that sold the medicine that was the subject of the study, misled regulators about key details. As reported previously, the documents indicate the drug maker obscured key data demonstrating its Celexa antidepressant was not effective in children. Instead, the company portrayed the results as positive in materials submitted to regulators in hopes of winning approval for pediatric use. (statnews.com 21.2.2018).)

- Hei tidsskrifter, er det mulig raskt å rette historikken. Selv når en publisering åpenbart er feilaktig kan det ta år for tidsskrifter å handle. Noen gjør det aldri.

(Anm: Hey journals, it is possible to quickly correct the record. Even when a paper is obviously flawed, it can take years for journals to take action. Some never do. But it doesn’t have to be that way. On April 27, a reader emailed the editors of two journals, noting that each had recently published a paper by the same group of authors that appeared strikingly similar. Four days later, on May 1, a representative at Medicine, the journal that published the most recent version of the paper, wrote the reader back, saying the paper was going to be retracted. (retractionwatch.com 29.5.2018).)

- Avslører store problemer i medisinsk forskning. (– Medisinske tidsskrifter er rett og slett en forferdelig plass å publisere kliniske studier, sier vitenskapssuperstjerna Ben Goldacre.) (- Men det var lite endringsvilje å spore, og noe av responsen minna mest om forsøk på svertekampanjer.)

(Anm: Avslører store problemer i medisinsk forskning. – Medisinske tidsskrifter er rett og slett en forferdelig plass å publisere kliniske studier, sier vitenskapssuperstjerna Ben Goldacre. Ben Goldacre deltok tidligere i sommer på vitenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim. "Forskning viser at dette legemiddelet virker" ville i en perfekt verden betydd nettopp det, at forskning har vist at et eller annet legemiddel hjelper mot en eller annen lidelse. Men verden er som kjent ikke perfekt, og det er ikke publiseringspraksisen til medisinske tidsskrifter heller. Ben Goldacre har i sitt siste forskningsprosjekt sett nærmere på feilrapportering og viljen til å publisere rettelser når feil blir oppdaga. Det han fant må kunne sies å være nedslående. (…) Britiske Goldacre er lege, forsker og vitenskapssuperstjerne, kanskje aller mest kjent for boka Bad Science. Det viktigste arbeidet han noensinne har gjort er, ifølge ham selv, prosjektet som munna ut i en rapport som ble publisert tidligere i år – A prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. (…) Det første de fant ut var at det i de aller fleste studiene var justert på utfallsmålene. Før du begynner en studie må du finne ut hva du vil ha svar på. Hvis rapporten du etter hvert publiserer svarer på noe annet enn det du spurte om før du starta har du forandra utfallsmål. Dette er ikke i tråd med CONSORT-retningslinjene, som er en standard for publisering av forskning. Det er heller ikke særlig overraskende, ifølge Goldacre, som påpeker at det kan være mange gode grunner til å forandre utfallsmål. Det Goldacre derimot ble overraska av var responsen de fikk når feil ble påpekt. – Man hadde kanskje forventa at de skulle si "takk for at dere gjorde oss oppmerksomme på dette, vi skal prøve å bli bedre." Men det var lite endringsvilje å spore, og noe av responsen minna mest om forsøk på svertekampanjer. (nrk.no 29.7.2019).)

(Anm: COMPare: a prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. Trials. 2019 Feb 14;20(1):118.)

- Statsadvokat oppfordret til å gjenåpne etterforskning av en Allergan-enhet for påstått svindel. (- Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte viktig informasjon som demonstrerer at antidepressivet Celexa ikke var effektivt hos barn. I stedet, ved hjelp av det den medisinske direktøren erkjente var "et mesterlig slag av eufemisme", fremstilte firmaet studieresultatene som positive i unerlaget som ble sendt til Food and Drug Administration i håp om å oppnå godkjenning for pediatrisk bruk, ifølge rettsdokumentene.)

(Anm: U.S. attorney urged to re-open an investigation into an Allergan unit for alleged fraud. Nearly eight years ago, an Allergan (AGN) unit paid $150 million to settle criminal charges of illegally marketing three drugs. Now, the U.S. attorney in Boston is being asked to reopen its investigation after newly unsealed documents suggest the company may have deliberately misled federal officials about a key clinical trial for one of the medicines, undermining the basis for the settlements. Specifically, the documents indicate Forest Laboratories obscured crucial information demonstrating the Celexa antidepressant was not effective in children. Instead, using what its medical director acknowledged was “a masterful stroke of euphemism,” the company portrayed the study results as positive in materials that were submitted to the Food and Drug Administration in hopes of winning approval for pediatric use, according to the court documents. (statnews.com 8.2.2018).)

- Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere.

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet internasjonale rapporter (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. På Legemiddelindustriforeningens hjemmeside (lmi.no - november 2004) var det lagt ut en lang rekke såkalte "internasjonale rapporter," som ifølge nevnte nettsted kunne bestilles, bl.a. rapporten, ”24561. EFPIA. Rebuttal of Marcia Angell arguments. Ref: 59.946.” (24561. EFPIA. Tilbakevisning av Marcia Angells argumenter. Ref: 59.946) På forespørsel om kopi av nevnte rapport (24561) opplyser LMI, sitat: "Beklager, men dette skulle ikke ha ligget på web siden vår. Det er nå fjernet" Med vennlig hilsen Legemiddelindustriforeningen." (mintankesmie.no).)

(Anm: Marcia Angell (/ˈeɪndʒəl/; born April 20, 1939) is an American physician, author, and the first woman to serve as editor-in-chief of the New England Journal of Medicine. She is currently a Senior Lecturer in the Department of Global Health and Social Medicine at Harvard Medical School in Boston, Massachusetts.[1][2](en.wikipedia.org).)

(AnmThe European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) represents the pharmaceutical industry operating in Europe. Through its direct membership of 36 national associations and 40 leading pharmaceutical companies, EFPIA's mission is to create a collaborative environment that enables our members to innovate, discover, develop and deliver new therapies and vaccines for people across Europe, as well as contribute to the European economy. Our vision is for a healthier future for Europe. A future based on prevention, innovation, access to new treatments and better outcomes for patients. (efpia.eu).)

(Anm: Big Pharma. — Marcia Angell, New York Review of Books, 15 July 2004. It's no secret that Big Pharma spends megabucks marketing to physicians. — Anne Underwood, Newsweek, 29 Oct. 2007 (merriam-webster.com).)

- Slurv i medisinsk forskning. (- Artikler i topptidsskriftene kan ha svært stor innflytelse på praktisk medisin i hele verden. Hvis resultater der er oppblåst, nedtonet eller unøyaktige uten mulighet for korreksjon, kan det få dramatiske konsekvenser for pasienter.)

(Anm: Slurv i medisinsk forskning | Simen Gaure, forsker, Frischsenteret. Et viktig tiltak for å forhindre overdrivelser og feilaktige funn i medisinsk forskning blir ikke fulgt opp av medisinske tidsskrifter. En av forskningens arbeidshester er signifikanstester. Når man gjør et utvalg av befolkningen, enten det er meningsmålinger, pasienter eller arbeidsledige, er det alltid en mulighet for at utvalget blir skjevt. (…) Feiltolkninger Det er flere problemer med signifikanstester. Det ene er at de forutsetter at utvalget er gjort tilfeldig, eller i det minste uavhengig av det man undersøker. Det andre er at ikke alle forskere forstår hva en signifikanstest er, det er bare et tall som kommer ut av EDB-maskinen. Hvis tallet er mindre enn 0,01 er resultatet riktig, ellers er det feil. En som er bevandret i statistikk vil raskt kunne korrigere slike feiltolkninger av signifikanstester. (…) Får noen vite det? Lege og forsker Ben Goldacre har i flere år påpekt problemer med medisinsk forskning. (…) Får noen vite det? Med flere andre publiserte han i februar en undersøkelse i tidsskriftet «Trials» av hvordan det håndteres når forskning publisert i topptidsskrifter avviker fra forhåndsregistreringen uten at det opplyses om. (…) Det virket ikke som det var så nøye. Et flertall av avviksmeldingene forble upublisert. (…) Nedslående lesning Alt i alt er det nedslående lesning. Artikler i topptidsskriftene kan ha svært stor innflytelse på praktisk medisin i hele verden. Hvis resultater der er oppblåst, nedtonet eller unøyaktige uten mulighet for korreksjon, kan det få dramatiske konsekvenser for pasienter. (aftenposten.no 25.3.2019).)

(Anm: COMPare: a prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. (…) Conclusions All five journals were listed as endorsing CONSORT, but all exhibited extensive breaches of this guidance, and most rejected correction letters documenting shortcomings. Readers are likely to be misled by this discrepancy. We discuss the advantages of prospective methodology research sharing all data openly and pro-actively in real time as feedback on critiqued studies. This is the first empirical study of major academic journals’ willingness to publish a cohort of comparable and objective correction letters on misreported high-impact studies. Suggested improvements include changes to correspondence processes at journals, alternatives for indexed post-publication peer review, changes to CONSORT’s mechanisms for enforcement, and novel strategies for research on methods and reporting. Trials201920:118.)

- Forskere bryder fri af forlagsgigant og starter eget tidsskrift. »Det handler om, hvor længe man kan blive ved med at kigge sig selv i spejlet.« (- Startet deres eget tidsskrift, Quantitative Science Studies, som udelukkende udgiver i Open Access.)

(Anm: Forskere bryder fri af forlagsgigant og starter eget tidsskrift. »Det handler om, hvor længe man kan blive ved med at kigge sig selv i spejlet.« Hvor længe kan man blive ved med at tale for åbenhed i forskningen - og samtidig blive ved med at være trælbundet til et forlag, der er afvisende over for alle ændringer i retning af fri adgang til forskning? (…) Open Access – eller bare OA – bliver mere og mere udbredt indenfor den videnskabelige forlagsbranche. Det betyder slet og ret, at alle har gratis adgang til forskningsresultater. Elsevier, der tjener enorme summer på at sælge adgang til forskning, er længe blevet kritiseret for sin manglende omfavnelse af OA. Nu har Jesper Schneider og resten af redaktionen valgt at besvare deres eget spørgsmål med: Ikke længere. »Det handler om, hvor længe man kan blive ved med at kigge sig selv i spejlet,« siger Jesper Schneider, som arbejder på Dansk Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk. Han og samtlige medlemmer af den øvrige redaktion har nu opsagt deres stillinger hos Elsevier og startet deres eget tidsskrift, Quantitative Science Studies, som udelukkende udgiver i Open Access. (videnskab.dk 29.1.2019).)

(Anm: Quantitative Science Studies (QSS) (mitpressjournals.org).)

- Lederartikkel. Placebo-responsfrekvensen ødelegger utviklingen av psykiatriske legemidler: hvorfor skjer dette og hva kan vi gjøre med det? (- Psykofarmakologiens 'Gyldne era' på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet er over.)

(Anm: Editorial. Placebo response rate is ruining drug development in psychiatry: why is this happening and what can we do about it? Psychopharmacology's ‘Golden Era’ of the 1990s and early 2000s is over. The soaring placebo response rate combined with the lack of novel validated drug targets has ended it. Big Pharma have now largely abandoned psychiatry. The first ‘Golden Era’ of Psychopharmacology in the 1960s and 1970s ended when the therapeutic targets of that era became saturated, and not because the placebo response rate skyrocketed. Innovation was rejuvenated into a second ‘Golden Era’ by agents with fewer side‐effects, not really by novel targets, yet on the back of a clinical testing methodology that robustly and consistently distinguished active agents from placebo. Will there be a third ‘Golden Era?’ Indeed, there is hope that academia and small pharma will find the novel targets for the future, but how can innovation be rejuvenated into a third ‘Golden Era’ with novel targets if we cannot tell active agents from placebo? (…) Whatever the solution, we need to think outside of the box, possibly develop and adapt a new ‘gold standard’ trial other than the randomized placebo‐controlled study so that we can enter a new ‘Golden Era’ of psychopharmacology. Declaration of interest Stephen M. Stahl, M.D., Ph.D is an Adjunct Professor of Psychiatry at the University of California San Diego, Honorary Visiting Senior Fellow at the University of Cambridge, UK and Director of Psychopharmacology for California Department of State Hospitals. Over the past 12 months Dr. Stahl has served as a consultant to Acadia, Adamas, Alkermes, Allergan, Arbor Pharmaceuticals, Avanir, Axovant, Concert, Clearview, Ferring, Intra‐Cellular Therapies, Janssen, Lilly, Lundbeck, Neos, Otsuka, Pfizer, Servier, Shire, Sunovion, Takeda, Taliaz, Teva, Tonix, and Viforpharma; he is a board member of Genomind; he has served on speakers bureaus for Acadia, Lundbeck, Otsuka, Perrigo, Servier, Sunovion and Takeda and he has received research and/or grant support from Acadia, Avanir, Braeburn Pharmaceuticals, Eli Lilly, Intra‐Cellular Therapies, Ironshore, ISSWSH, Neurocrine, Otsuka, Shire, Sunovion, and TMS NeuroHealth Centers. Gian D. Greenberg is an employee of Arbor Scientia and has no other disclosures. Acta Psychiatr Scand. 2019 Feb;139(2):105-107.)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ingen sammenheng mellom prestisje og kvalitet. Open Access. Det er for lengst blitt etablert solide, mer effektive og langt billigere publiseringsløsninger som sikrer fri tilgang for allmennheten uten å fire på kravene til kvalitet.

(Anm: Ingen sammenheng mellom prestisje og kvalitet. Open Access. Det er for lengst blitt etablert solide, mer effektive og langt billigere publiseringsløsninger som sikrer fri tilgang for allmennheten uten å fire på kravene til kvalitet. (…) En som i mange år har forsket på den antatte sammenhengen mellom prestisje og kvalitet, er professor Björn Brembs. I en grundig oversiktsartikkel fra 2018 går han gjennom store mengder empiriske data og forskningslitteratur om vitenskapelig publisering for å undersøke om det er noen sammenheng mellom Impact Factor og kvalitet. Han ser på tidsskrifter innen flere fagfelt med dyre betalingsmur-regimer, blant annet medisin og psykologi. Konklusjonen er nedslående. De høyest rangerte tidsskriftene er generelt vanvittig dyre, men har ingen forrang hva gjelder kvalitet. (khrono.no 20.12.2018).)

- Tidsskrifthierarkier er en del av utfordringen med forskningssystemet. Open Access. Erfaring tilsier at forskersamfunnet selv vil skape og opprettholde gode tidsskrifter.

(Anm: Tidsskrifthierarkier er en del av utfordringen med forskningssystemet. Open Access. Erfaring tilsier at forskersamfunnet selv vil skape og opprettholde gode tidsskrifter. Slik har den vitenskapelige offentligheten alltid regulert seg selv. Førsteamanuensis Tore Wig skriver i Khrono at de ledende Plan-S tilhengerne, inkludert undertegnede, hverken forstår eller setter tilstrekkelig pris på tidsskriftshierarkiets rolle i forskningssystemet. (khrono.no 20.12.2018).)

–  Nobelprisvinneren frykter kaos i norsk forskning. En gruppe forskere foreslår nå at all forskning blir fritt tilgjengelig samtidig som den blir publisert i de dyre, lukkede tidsskriftene.

(Anm: Nobelprisvinneren frykter kaos i norsk forskning. En gruppe forskere foreslår nå at all forskning blir fritt tilgjengelig samtidig som den blir publisert i de dyre, lukkede tidsskriftene. Nobelprisvinner Edvard Moser ved Kavli-instituttet på NTNU stiller seg bak forslaget om å publisere forskning samtidig i lukkede tidsskrifter og på åpne plattformer. Tidligere i høst ble den såkalte Plan S lansert av en rekke europeiske forskningsråd og stiftelser. Den går ut på at de som stiller med forskningspenger vil kreve åpen, gratis og umiddelbar publisering av alle forskningsresultater allerede fra 2020. Dette har utløst en stor debatt i forskningsmiljøene. – Det er en metode der man forbyr folk å publisere i 97 prosent av topptidsskriftene som finnes i dag. Jeg tror det blir et fullstendig kaos, sier professor og nobelprisvinner Edvard Moser til Aftenposten. Han har tidligere gått kraftig ut mot Plan S i Universitetsavisa ved NTNU. En forsker som er ferdig med et prosjekt og har skrevet en artikkel, er bare kommet halvveis. Den lange veien mot publisering i et internasjonalt tidsskrift kan ta flere år. Tidsskriftenes eksperter vurderer stadig nye utkast. Forskernes kamp med tidsskriftene er en viktig del av selve forskningen og tilfører kvalitet. (aftenposten.no 17.11.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk uttrykkform for å skape interesse.[1] Tidligere ble dette gjerne omtalt som tekstlike annonser.[2] I medie- og reklamebransjen brukes mange overlappende og delvis synonyme begreper om innholdsmarkedsføring. Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3]  (no.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget.

(Anm: - Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget. Schibsted har ligget lavt i den offentlige debatten om innholdsmarkedsføring. Istedenfor å svare på angrep fra dårlig kamuflerte konkurrenter som Trigger og Geelmuyden Kiese, har vi fokusert på å utvikle produktene, eksperimentere og skape verdi for både oss selv og annonsørene. VG Partnerstudio og Brand Studio har ledet vei for bransjen og flere dyktige miljøer hos DN, Aller og Egmont har blitt etablert i kjølvannet. (…) Les også: Mediebyrå om rivalens content-satsing: - Publicis med dårlig skjult agenda Les også: Publicis angriper medienes content-byråer: - Tilbudet har ikke vært godt nok(kampanje.no 8.4.2019).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. (- Læger mod sponsor: Ren markedsføring.)

(Anm: Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Lederartikler. Interessekonflikter hos tidsskriftredaktører. Finansielle konflikter er vanlige og må deklareres og forvaltes. Enkeltpersoner er nærmest ute av stand til å avgjøre om deres egne interessekonflikter eller konkurrerende interesser kan påvirke deres vurderinger. (- Studien av Liu og kolleger (…) åpner en ny front i debatten — som rapporterer utbetalinger fra legemiddelfirmaer og medisinske utstyrsfirmaer til amerikanske leger som også er redaktører av akademiske tidsskrifter.)

(Anm: Editorials. Competing interests in journal editors. Financial conflicts are common, and must be declared and managed. Individuals are almost incapable of determining whether their own conflicts of interest or competing interests might affect their judgment. To mitigate bias in published work (or the perception of bias in that work), journals are increasingly tightening their requirements for authors and reviewers to declare and publish competing interests. The study by Liu and colleagues (doi:10.1136/bmj.j4619)1 opens up a new front in the debate—reporting payments by drug and device companies to US doctors who are also editors of academic journals. Everyone has competing interests, or at least “interests” of some sort. The professional interests of experts in any specialty are what make them qualified to write for, review for, or edit academic journals. Determining when non-financial competing interests become problematic is not trivial. Financial competing interests are arguably more straightforward. Journals rightly expect both authors and reviewers to declare their financial interests in full before contributing, and the editors may decline to commission or publish contributions by authors with relevant competing interests. But what about journal editors? BMJ 2017;359:j4819 (Published 26 October 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Hvorfor fortsetter medisinske tidsskrifter å ta forfattere på deres ord? Den nylige avsløringen om at en ledende embetsmann ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i årevis unnlot  offentliggjøre lukrative økonomiske interessekonflikter kan vært overraskende i denne skala. Men det er gammelt nytt at mange forskere ikke er helt åpne når det gjelder deres økonomiske forhold til industrien.

(Anm: The recent revelation that a leading official at Memorial Sloan Kettering Cancer Center failed for years to disclose lucrative financial conflicts of interest might have been surprising in its scale. But it’s old news that many researchers aren’t fully transparent when it comes to their financial relationships with industry. So why should we keep up the charade? And why, given the clarity of the problem, do medical journals continue to take authors at their word — only to wind up looking like dupes? According to an investigation by ProPublica and The New York Times, Dr. José Baselga — who was chief medical officer of the venerable cancer clinic until resigning Thursday — has what can charitably be described as an inconsistent personal policy on revealing companies that have given him cash or other potentially lucrative fillips. Baselga also has stayed mum about his conflicts of interest — which also involve research funding and seats on advisory boards — in many of his publications, including those in high-rent titles like the New England Journal of Medicine, and despite policies from the journals demanding that authors reveal such relationships. (statnews.com 17.9.2018).)

- Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (- Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn.)

(Anm: U.S. attorney urged to re-open an investigation into an Allergan unit for alleged fraud Nearly eight years ago, an Allergan (AGN) unit paid $150 million to settle criminal charges of illegally marketing three drugs. Now, the U.S. attorney in Boston is being asked to reopen its investigation after newly unsealed documents suggest the company may have deliberately misled federal officials about a key clinical trial for one of the medicines, undermining the basis for the settlements. Specifically, the documents indicate Forest Laboratories obscured crucial information demonstrating the Celexa antidepressant was not effective in children. Instead, using what its medical director acknowledged was “a masterful stroke of euphemism,” the company portrayed the study results as positive in materials that were submitted to the Food and Drug Administration in hopes of winning approval for pediatric use, according to the court documents. (statnews.com 8.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten. (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig.)

(Anm: Planlegg alderdom uten forventninger til arv. (- En stor del av verdiene til dagens pensjonister er skapt av boligprisveksten.) (- Svært mange har ikke annen formue enn det de har oppnådd fra prisvekst på bolig. (…) - De som ble født i 1950, har hatt en langt sterkere utvikling i formuen sin enn senere generasjoner, sier Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank. (…) Siden 2010 har boligprisene i Norge økt drøyt 50 prosent. Ved utgangen av 2010 var en gjennomsnittsbolig i Norge verdt 1,6 millioner kroner. I dag er verdien ca. 2,5 millioner kroner. - Dette drar selvsagt formuen til alle som eier bolig, oppover. (dagbladet.no 4.3.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Signifikante utfall. (- Sammenlignet med langvarig antipsykotika monoterapi var det en svak forbindelse mellom langvarig antipsykotika polyfarmasi med alle dødsårsaker og med naturlige dødsårsaker etter justering for en rekke mulige konfundere.) (- Interessekonflikter.) (- RDH, C ‐ KC, HS og RS har mottatt forskningsmidler fra Roche, Pfizer, Janssen og Lundbeck. DT har mottatt forskningsmidler fra BMS, Janssen og Lundbeck. DT er et rådgivende styremedlem i Lundbeck, Servier og Sunovion.)

(Anm: Long-term antipsychotic polypharmacy prescribing in secondary mental health care and the risk of mortality. Objectives To investigate the association between long‐term antipsychotic polypharmacy use and mortality; and determine whether this risk varies by cause of death and antipsychotic dose. (…) Significant outcomes As compared to long‐term antipsychotic monotherapy use, there was a weak association between long‐term antipsychotic polypharmacy use with all‐cause mortality and with natural causes of death, after adjusting for a range of possibly confounders. There was no significant association between APP and unnatural causes of death. There was no evidence that antipsychotic dose had a direct effect on the risk of death in patients with serious mental illnesses. (…) Conflict of interest RDH, C‐KC, HS and RS have received research funding from Roche, Pfizer, Janssen and Lundbeck. DT has received research funding from BMS, Janssen and Lundbeck. DT is an Advisory Board member in Lundbeck, Servier and Sunovion. Acta Psychiatr Scand. 2018 May 29.)

(Anm: Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet. Bibliotekarer slåss i kommentarfeltene og twitrer under hashtagg academicmafia, penger trumfer kvalitet, og seriøse tidsskrifter firer på kravene.

(Anm: Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet. Bibliotekarer slåss i kommentarfeltene og twitrer under hashtagg academicmafia, penger trumfer kvalitet, og seriøse tidsskrifter firer på kravene. Er vitenskapelig publisering på vei utfor stupet? Jeffrey Beall hadde begynt å legge merke til alle henvendelsene han fikk fra rare og åpenbart useriøse tidsskrifter. Som den gode bibliotekaren han var, printet han dem ut, og samlet dem i en mappe. Mappen vokste. Noen år senere, i januar 2012, ble den til en liste over useriøse tidsskrifter på Bealls nye blogg, Scholarly Open Access. Han kalte dem for predatory journals: Røvertidsskrifter, som hermet etter seriøse tidsskrifter, men løy om status og kvalitetssikring, som lovet rask publisering, og som tilsynelatende sto klare til å publisere stort sett hva som helst. (etikkom.no 3.10.2017).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

–  Forskning og offentlighet: Falsk forskning er like farlig som falske nyheter.

(Anm: Forskning og offentlighet: Falsk forskning er like farlig som falske nyheter. Det blir enda vanskeligere å skille mellom kunnskap som er produsert gjennom etterrettelige metoder og påstander som ikke er det. Noe av det siste Torbjørn Røe Isaksen gjorde før han tok spranget fra Kunnskapsdepartementet til Næringsdepartementet, var å advare mot «fake science», altså «falsk vitenskap» — et problem for akademia og en tilleggshodepine for en offentlighet som ennå ikke helt har funnet noe botemiddel mot fremveksten av «fake news». Falsk vitenskap og falske nyheter har mye il felles. (dagbladet.no 22.1.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hundretusener av forskere rammet av «fake science». Tysk oppdiktet forskning vant pris og ble publisert i seks ulike tidsskrifter. – Absolutt en problemstilling vi kjenner til, sier prorektor ved Universitetet i Bergen. (dn.no 26.7.2018).)

- Alle interessenter må forplikte seg til å forbedre forskningsintegritet, sier medisinske redaktører til parlamentsmedlemmer.

(Anm: All stakeholders must commit to improving research integrity, medical editors tell MPs. Medical journals, researchers, academic institutions, and funders must share responsibility for improving research integrity, senior academic editors have told MPs. Giving evidence to the House of Commons Science and Technology Committee’s inquiry into research integrity on 21 November, medical editors said that the push for greater research transparency required a commitment from everyone involved in academic publishing. Among those giving evidence was The BMJ’s director of academic outreach, Trish Groves, who said that leading journals could help drive improvements by adopting an advocacy role to help “change the culture.” BMJ 2017;359:j5415 (Published 22 November 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted.

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Dr. Dreiers metode. Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. (- For å lage artikkelen brukte jeg en fritt tilgjengelig nettjeneste, som ved ett tastetrykk genererer vitenskapelig utseende, innholdsløse nonsensartikler, komplett med imponerende grafer, figurer og tabeller (2).)

(Anm: Brean A. Dr. Dreiers metode. Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. Det er ingen hvilken som helst kongress, men 2018 IIER 362nd International Conference on Recent Advances in Medical Science (ICRAMS) (1). Ikke nok med at jeg skal delta. Jeg skal til og med holde et av hovedinnleggene. Det skal handle om min nyeste forskning: En serie på 25 isbjørner, som alle spontant konverterte til å bli mennesker. Jeg lot mitt alter ego, dr. Lur N. Dreier, utføre forskningen. Deretter skrev vi to en vitenskapelig artikkel (Spontaneous Transformation in Ursus Maritimus. A Case Series), der dr. Dreier sto som forfatter. For å lage artikkelen brukte jeg en fritt tilgjengelig nettjeneste, som ved ett tastetrykk genererer vitenskapelig utseende, innholdsløse nonsensartikler, komplett med imponerende grafer, figurer og tabeller (2). Tjenesten fungerer som en avansert variant av de norske svadageneratorene (3). Den meningsløse teksten krydret jeg med noen lange medisinske ord og tilsatte det latinske navnet på isbjørn her og der. Forskning og artikkelskriving tok til sammen 30 minutter. Fire dager etter innsendelse var artikkelen «fagfellevurdert» og antatt. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 13. november 2017.)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

- Å banne på sykehuset. – For en drøy uke siden publiserte Tidsskriftet en artikkel der to unge leger tenkte høyt om fremtidens legerolle. Det ble vanskelig, og nå er artikkelen fjernet fra nett. Hva har skjedd? (- Midt i debatten Are Brean. Redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Tidsskriftet trakk et intervju om fremtidens legerolle på grunn av hets.)

(Anm: Å banne på sykehuset. – For en drøy uke siden publiserte Tidsskriftet en artikkel der to unge leger tenkte høyt om fremtidens legerolle. Det ble vanskelig, og nå er artikkelen fjernet fra nett. Hva har skjedd? – For å ta med litt bakgrunn: Legeforeningen har hatt et prosjekt, «Fremtidens legerolle» eller noe sånt, gående. Vi er et medlemsblad under Redaktørplakaten, og så har foreningen noen sider til foreningsinfo bakerst i papirbladet – det var der artikkelen ble trykket. Jeg så den da den kom, og tenkte ikke mer over det. Etter publisering ble jeg kontaktet av Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen, som da ønsket artikkelen fjernet fra nett. – Hvorfor det? – Bakgrunnen var at de intervjuede legene hadde følt seg hetset i sosiale medier. – I intervjuet sier turnuslege Ida Susanne Fattah for eksempel: «Vi jobber veldig adskilt som helsepersonell i dag. […] Man kunne tenkt seg at man heller gikk mot én bredere yrkesgruppe.» Det ble for sterk kost? – Flere av disse uttalelsene ble av enkelte sett på som veldig kontroversielle. Ryggmargsrefleksen for meg som redaktør er at jeg ikke ønsker å fjerne noe fra nettet, men jeg søkte råd hos Redaktørforeningen, som mente disse sidene til Legeforeningen mer eller mindre er å regne som reklame. Det blir som hvis en annonsør ber meg fjerne en annonse. Det er det lavere terskel for, og det ønsket etterkom jeg da på nett. (morgenbladet.no 1.12.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Utbetalinger fra amerikanske legemiddelfirmaer og medisinske utstyrsfirmaer til amerikanske medisinske journal redaktører: retrospektiv observasjonsstudie. (- Konklusjoner. Utbetalinger fra industrien til tidsskriftredaktører er vanlige og ofte store, spesielt for enkelte underspesialiteter. Tidsskrifter bør vurdere den potensielle effekten av slike utbetalinger på offentlig tillit til publisert forskning.

(Anm: Payments by US pharmaceutical and medical device manufacturers to US medical journal editors: retrospective observational study. Abstract Objective To estimate financial payments from industry to US journal editors. (…) Results Of 713 eligible editors, 361 (50.6%) received some (>$0) general payments in 2014, and 139 (19.5%) received research payments. The median general payment was $11 (£8; €9) (interquartile range $0-2923) and the median research payment was $0 ($0-0). The mean general payment was $28 136 (SD $415 045), and the mean research payment was $37 963 (SD $175 239). The highest median general payments were received by journal editors from endocrinology ($7207, $0-85 816), cardiology ($2664, $0-12 912), gastroenterology ($696, $0-20 002), rheumatology ($515, $0-14 280), and urology ($480, $90-669). For high impact general medicine journals, median payments were $0 ($0-14). A review of the 52 journal websites revealed that editor conflict of interest policies were readily accessible (ie, within five minutes) for 17/52 (32.7%) of journals. Conclusions Industry payments to journal editors are common and often large, particularly for certain subspecialties. Journals should consider the potential impact of such payments on public trust in published research. BMJ 2017;359:j4619 (Published 26 October 2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Medisinske tidsskrifter har et Fake News Problem. Med hjelp fra legemiddelfirmaer tjener Omics International millioner idet de lager uro i det vitenskapelige samfunnet med mangelfulle publikasjoner.

(Anm: Medical Journals Have a Fake News Problem. With help from drug companies, Omics International is making millions as it roils the scientific community with sketchy publications. (…) A Pfizer paper on the financial burden of chronic lower-back pain published in 2014 in Omics’s Journal of Pain & Relief suggests the pharmaceutical company may have had an interest in skipping the traditional journals’ review processes. Based on a survey of just 106 people it concluded that direct and indirect costs of severe back pain ranged from $11,800 to $25,051 per patient annually. Such figures could be used to justify a medication’s price to patients and their health plans. The New England Journal of Medicine, for example, will rarely publish cost studies, because they’re notoriously unreliable. “It’s very easy to just drive the results to a conclusion that you want,” says John Ioannidis, a professor of medicine, biomedical data science, and statistics at Stanford. The Pfizer paper was “not very transparent, so it’s hard to see if their calculations are accurate.” (bloomberg.com 29.8.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Leder: Det er en jungel – og myndighetene sitter og nistirrer på en av palmene. (- Beall's list skapte også unødvendig polarisering for og mot såkalt Open Access tidsskrifter – publisert på nett, gratis for leseren, betalt av forskeren.)

(Anm: Leder: Det er en jungel – og myndighetene sitter og nistirrer på en av palmene. For den som lurer på hvor det er bra å publisere en vitenskapelig artikkel, eller hvor det ikke er så lurt å publisere, finnes et bredt utvalg av lister. En av de mest kontroversielle, Beall's list, satte problemet med useriøse aktører på dagsorden og ga dem navnet røvertidsskrifter. Beall's list skapte også unødvendig polarisering for og mot såkalt Open Access tidsskrifter – publisert på nett, gratis for leseren, betalt av forskeren. Så la det være klart: problemet er ikke Open Access. Problemet har mange lag. Først: Kommersialisering. Vitenskapelige publikasjoner ble opprinnelig laget for å formidle forskning. I dag er de en trygg økonomisk investering. (etikkom.no 3.10.2017).)

- Undersak om røvertidsskrift: – Etterlyser fagspesifikke svartelister.

(Anm: Undersak om røvertidsskrift: – Etterlyser fagspesifikke svartelister. Bioetiker Stefan Eriksson mener alle fag må ta ansvar for å lage svartelister over dårlige tidsskrifter innen sitt felt. Les også hovedsaken: Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet I 2013 skrev Stefan Eriksson, universitetslektor ved Uppsala Universitet, en bok om etikk og vitenskapelig publisering. Han nevnte ikke fenomenet røvertidsskrifter i det hele tatt. (etikkom.no 3.10.2017).)

- Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer.

(Anm: Mangler oversikt over ansattes sidegjøremål. Sidegjøremål. Bare et fåtall universiteter og høgskoler har åpne registre som viser om ansatte har jobber på si, verv eller eierinteresser som kan skape interessekonflikter eller habilitetsproblemer. Riksrevisjonen har i forbindelse med revisjonen av regnskapene for 2016 undersøkt hvordan universiteter og høgskoler håndterer ansattes sidegjøremål, slik som bistillinger, styreverv, konsulentoppdrag og eierinteresser. Resultatet blir først offentliggjort i Riksrevisjonens Dokument 1 i oktober, men det er allerede klart at Riksrevisjonen krever mer åpenhet om sidegjøremål. Les også: Vil ha bedre oversikt over ansattes jobbing på si (…)  «Riksrevisjonen konstaterer at de fleste kontrollerte virksomhetene ikke har rutiner for å sikre åpenhet rundt slike bierverv. Etter Riksrevisjonens oppfatning eksisterer det derfor stor risiko for at rolle- og habilitetskonflikter ikke blir avdekket», het det i Dokument 1 for 2010-11. (…) Krevde åpenhet Leder i Transparency Norge Guro Slettemark, sa i et intervju med Khrono for flere år siden at hun mener et åpent register over bierverv er viktig. (…) Les også: UiOs register fortsatt ikke offentlig etter elleve år. (khrono.no 3.10.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur.

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

- Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?)

Kan vi stole på forskningen?
Innlegg: Dag Coucheron, psykiater
dagensmedisin.no 2.4.2017
«Ny forskning viser at…», leste vi for kanskje 30 år siden, og ble interessert. Nå kniper vi øynene sammen og tenker: – Hva har de funnet på nå, da? Skeptiske, mistroiske og egentlig ganske oppgitte.

Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann.

FLERE KRITIKERE. Ofte viste både forsking og erfaring at det var så mye juks og fanteri med denne forskningen, så mange unøyaktigheter, så mange fortielser av ugunstige forskingsresultater, så mye penger involvert, at byggverket omkring den psykiatriske revolusjonen i begynnelsen slo store sprekker, og rett og slett falt i grus for mange av oss.

Vi er nå inne i en fase der debatten fremdeles raser mellom de pilletroende og skeptikerne, kritikerne som i større og større antall kommer på banen og stadig får flere argumenter for sitt syn, men der akademika dessverre synes å være klistret til pilleindustriens finansinteresser. Ikke merkelig å forstå, egentlig. Når gamle guder faller, volder det både rabalder og smerte. Og fallende aksjekurser.

SANNHETEN? Så blir spørsmålet: Når gamle sannheter blir skrotet innen faget psykiatri, hva da med alle de andre vitenskapelig beviste, evidensbaserte sannhetene vi omgir oss med? Blir de også med tiden avslørt som bløff? Som et tegn på vår trang til å bejuble, omfavne og dyrke de enkle «sannheter», uansett sannhetsinnhold?

Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

- Videnskabelige ”sandheder” kan vise sig at være forkerte. (- Af en amerikansk undersøgelse fra 2008 af publikationsraten for positive og negative resultater for virkningen af 12 udvalgte antidepressive midler, altså om midlet virker eller ej, fremgår det f.eks., at kun to af syv negative resultater for et middel kaldet Paroxetine blev publiceret, mens alle syv positive resultater kom frem. For et andet middel Sertraline blev ét positivt resultat publiceret, mens tre negative resultater aldrig kom ud.)

Videnskabelige ”sandheder” kan vise sig at være forkerte
jyllands-posten.dk 21.12.2016
Videnskabelige tidsskrifter foretrækker at bringe positive resultater. Det kan risikere at gøre usande påstande til videnskabelig fakta, viser ny forskning.

Normalt kan man tro, at fremlæggelsen af forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter er garant for, at resultatet er sandt. Nu understreger ny forskning, som er udført på Niels Bohr Institutet i samarbejde med University of Washington i Seattle, USA, at det ikke behøver at være tilfældet.

Tværtimod kan der være en tendens til, at tidsskrifterne har en forkærlighed for at bringe ”positive” resultater, og det kan ifølge forskernes matematiske model føre til, at en falsk videnskabelig påstand kan komme til at fremstå sand.

»Hvis forskerne undersøger en hypotese og ikke kan få den bekræftet, så har de ofte svært ved at få resultatet publiceret. Vi har undersøgt, hvilke konsekvenser det kan få,« forklarer Silas Boye Nissen, ph.d.-studerende i biofysik på Nils Bohr Institutet. Han er en af medforfatterne til artiklen, der tirsdag blev publiceret i tidsskriftet eLife.

Negativt eller positivt?
Den nye undersøgelse baserer sig bl.a. på tidligere forskning, der viser, at sandsynligheden for at få offentliggjort forskning med et ”negativt” resultat er nede på omkring 10 pct.

Af en amerikansk undersøgelse fra 2008 af publikationsraten for positive og negative resultater for virkningen af 12 udvalgte antidepressive midler, altså om midlet virker eller ej, fremgår det f.eks., at kun to af syv negative resultater for et middel kaldet Paroxetine blev publiceret, mens alle syv positive resultater kom frem. For et andet middel Sertraline blev ét positivt resultat publiceret, mens tre negative resultater aldrig kom ud.

»I alt blev 37 af 38 positive resultater publiceret, mens det kun var tilfældet for 3 af 24 negative indsendte resultater. Hvis man antager, at en hypotese er falsk, men at man aldrig kan få publiceret et sådan negativt resultat, så risikerer man, at blot ét enkelt positivt resultat vil blive anset for at være sandt, når det bliver offentliggjort,« forklarer Silas Boye Nissen.

Entydige svar er sjældne
Ifølge prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet, Thomas Bjørnholm, er det vigtigt, at holde sig for øje, at forskningsresultater sjældent er entydige.

»Det her er med til at minde os forskere om, at et resultat af eksperimenter sjældent er et entydigt ja eller nej, og at der kan være stor usikkerhed om resultaterne. Det ved de fleste forskere godt i forvejen,« siger Thomas Bjørnholm. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

- Pfizer fyrer topforsker efter mistanke om fusk. (- Mistanken om fusk i artiklerne blev først rejst på hjemmesiden PubPeer, hvor man kan kommentere på offentliggjorte videnskabelige artikler.)

Pfizer fyrer topforsker efter mistanke om fusk
medwatch 13.10.2016
Den amerikanske lægemiddelkoncern, Pfizer, har været tvunget til at trække fem videnskabelige artikler tilbage på grund af tvivlsomme data, og forskeren, der stod bag, arbejder nu ikke længere i selskabet.

For fem måneder siden kunne videnskabsjournalisten Leonid Schneider rapportere på sin blog, For Better Science, at der var et problem med tvivlsomme data i seks videnskabelige artikler publiceret af onkologen Min-Jean Yin ansat hos Pfizer. Nu bekræfter den amerikanske medicinalgigant så over for journalisten, at seniorforskeren ikke længere er ansat i selskabet.

Det skriver blandt andre FierceBiotech.

Mistanken om fusk i artiklerne blev først rejst på hjemmesiden PubPeer, hvor man kan kommentere på offentliggjorte videnskabelige artikler.

Her blev det påpeget, at flere resultater så ud til at være gengangere i artiklerne, og en af artiklerne blev rettet til allerede marts i år.

Pfizer oplyser så nu over for Leonid Schneider, at fem andre publikationer, som alle handler om effektiviteten af Pfizers enzym-inhibitorer på kræftområdet vil blive trukket tilbage, efter at en undersøgelse foretaget af Pfizer selv bekræfter mistanken om datamanipulation. (...)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Medical Journals and Free Speech. Does fear of libel lawsuits influence what gets published in medical journals? We suggest it may, especially when the conclusions run counter to corporate interests. Pediatrics. 2015; pii: peds.2014-2789. [Epub ahead of print]  (Feb 16).)

(Anm: Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov. Ann Intern Med. 3 August 2010;153(3):158-166 (3 August 2010).)

(Anm: Ole Petter Ottersen professor, rektor, Universitetet i Oslo. Åpen tilgang til kunnskap. Open Access er ikke en «bevegelse», men en måte å publisere på som fjerner betalingsmuren som i dag gjør tilgang til forskningsresultater avhengig av leserens betalingsevne. (aftenposten.no 5.11.2015).)

(Anm: USA: Brukerbetaling for nettaviser skulle være redningen, men med få unntak er det snakk om små penger. Det viser en ny studie fra Universitetet i Sør-California. (medier24.no 14.8.2016).)

(Anm: Betalingsmur. Bedre med et sterkt NRK. Det er viktig at ikke sentral informasjon ender bak betalingsvegger som gjør at bare eliten får med seg samfunnsdebatten. (aftenposten.no 8.4.2015).)

(Anm: Nordmenn er mest villige til å betale for nettaviser. I Norge er betalingsviljen for digitale avisprodukter høyest i verden, ifølge to nye internasjonale undersøkelser. (…) Undersøkelsen fra Sør-California konstaterer at kun én prosent av amerikanere er villige til å betale, mens betalingsviljen ligger på ti prosent om man inkluderer andre engelskspråklige land. Oxford-undersøkelsen viser at 27 prosent av norske lesere er villige til å betale for digitale produkter. (dn.no 16.8.2016).)

(Anm: Mer enn hver fjerde nordmann villig til å betale for å lese nettavis (digi.no 16.8.2016).)

(Anm: Gisle Hannemyr Creative Commons Norge. Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering. Dersom det var meningen å si at Universitetsforlaget hører hjemme blant useriøse utgivere, bør denne beskyldningen belegges bedre enn med en skrå henvisning til et brev de færreste har sett, skriver Gisle Hannemyr. (aftenposten.no 4.11.2015).)

(Anm: Michael Bretthauer, professor, dr. med, Universitetet i Oslo. Erlend Hem, lege, dr. med, Oslo. Påberoper seg fasitsvar. Det har vært politisk ukorrekt å stille spørsmål ved open access-publisering. (…) La det være klart: Fri tilgang til kunnskap er et gode som alle bør kjempe for. (aftenposten.no 18.11.2015).)

(Anm: Michael Bretthauer | Erlend Hem. Vi trenger ikke flere tidsskrifter. Systemet med fri publisering av vitenskapelige artikler har utviklet seg negativt. Våren 2012 ble omtalt som den akademiske våren. Forskerne skulle ta kontroll over publiseringen. Pengegriske forlag skulle knuses, «open access» var løsningen. Slik det ikke. Universitetsforlaget sendte nylig ut en e-post til norske forskere med tilbud om hjelp til å opprette nye vitenskapelige tidsskrifter – hva som helst, til hvem som helst. (aftenposten.no 2.11.2015).)

(Anm:  Minileder. Gratis. (…) Medlemslandene i EU vedtok nemlig 27. mai 2016 at resultatene fra all offentlig finansiert forskning fra og med 2020 skal publiseres fritt tilgjengelig. Vedtaket vil kunne få stor betydning. EUs Horizon 2020 er verdens største flernasjonale program for forskning, med et totalt budsjett på over 70 milliarder euro. Sammen med Europas nasjonale programmer utgjør dette en betydelig andel av verdens forskningsressurser. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:885  (7.6.2016).)

(Anm: Nils Ivar Lahlum teamleder, tidsskrift og Idunn, Universitetsforlaget. Vi trenger flere gode vitenskapelige tidsskrifter. Vi er helt avhengige av å samarbeide med de beste forfatterne og utgi de beste bøkene og tidsskriftene. (…) Vi forvalter rettigheter og sørger for stilling, språkbehandling, ombrekking, korrektur, filkonvertering, indeksering, markedsføring og så videre. Utsagnet om pengegriskhet kjenner vi oss overhodet ikke igjen i. (aftenposten.no 7.11.2015).)

(Anm: Researchers must share data to ensure publication in top journals. Doctors wishing to publish in the world’s leading medical journals will have to share their data as a condition of publication, the International Committee of Medical Journal Editors has said. In a joint editorial published in The BMJ and 13 other journals the editors said that because patients have put themselves at risk by taking part in trials researchers have an “ethical obligation” to share data.1BMJ 2016;352:i447 (Published 22 January 2016).)

- Der solen aldri skinner

Der solen aldri skinner
Fra redaktøren
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1103 (30.6.2015)
Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter

Når redaktørene i to av verdens ledende generelle medisinske tidsskrifter barker sammen i noe som kan minne om et akademisk bikkjeslagsmål, er det grunn til å følge med. Det begynte med at New England Journal of Medicine (NEJM) nylig publiserte tre kommentarartikler av Lisa Rosenbaum, ledsaget av en leder av sjefredaktør Jeffrey M. Drazen (1 – 4). Budskapet var, enkelt sagt, at bekymringene knyttet til fagmedisinske forfatteres økonomiske interessekonflikter ofte er overdrevet og står i veien for fagets beste interesse. (…)

Nå ser altså Jeffrey M. Drazen ut til å mene at frykten for legemiddelindustrien har gått for langt. Tall fra USA kan illustrere hvorfor mange er uenige i det: The Physician Payments Sunshine Act, som ble innført i 2010, krever at alle produsenter av legemidler og legemiddelutstyr må rapportere bidrag til både enkeltleger og sykehus. I løpet av de siste fem månedene av 2013 ble det registrert 4,45 millioner slike transaksjoner, og den totale verdien i 2014 kan overstige 9 milliarder dollar (10). Det er altså ikke grunn til å tro at det problematiske samvirket som Relman beskrev i 1984 er blitt mindre med årene (7). Pikant nok er en viktig del av NEJMs egne økonomiske interessekonflikter unntatt offentlighet – det er grunn til å anta at en betydelig del av tidsskriftets inntekter kommer fra salg av særtrykk fra medikamentstudier, noe de har nektet å kommentere (11).

Problemet er ikke moralsk, men praktisk, slik Fiona Godlee i BMJ bemerker (12). Det er mange gode grunner til at leger og legemiddelselskaper samarbeider, og det å motta penger er ikke det samme som å være «kjøpt av industrien». Poenget er imidlertid enkelt: Det finnes ingen gratis lunsj. Legemiddelselskapene er ikke veldedige organisasjoner, de er kommersielle bedrifter med et legitimt behov for å påvirke. Leger og forskere er på sin side avhengige av at offentligheten har tillit til at de oppfyller sin samfunnsoppgave upartisk. Da må alle økonomiske og materielle forbindelser tåle offentlighetens skarpe sollys. (…)

(Anm: Journals and drug industry funded research (Tidsskrifter og forskning finansiert av legemiddelindustrien) - Evidence on industry influence should be in the core medical curriculum (Bevis på industripåvirkning bør være et kjernepunkt i medisinsk undervisningsplan) BMJ 2014;348:g1390 (Published 12 February 2014).)

(Anm: "Solskinn" treffer Europa: Utbetalinger fra legemiddelfirmaer til leger er nå tilgjengelige, men tallene er langt fra altomfattende ('Sunshine' hits Europe: Pharma's doc payments now available, but numbers are far from comprehensive) (…) The ProPublica numbers include payments to physicians and teaching hospitals, excluding royalties and research deals. The idea is to zero in on marketing-related payments. They cover the last 5 months of 2013, the most recent data available; the feds recently said they would roll out new Sunshine Act data once a year. - here's the ProPublica database and top 10 list (fiercepharma.com 25.7.2016).)

- Uredelige kliniske studier kjent for kontrollorganet FDA «skjules for tidsskrifter og publikum.

Fraudulent clinical trials known to FDA 'hidden from journals and public' (Uredelige kliniske studier som er kjent for FDA 'skjules for tidsskrifter og offentligheten')
medicalnewstoday.com 10.2.2015
En gjennomgang av interne dokumenter hos den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) har avslørt  "vesentlige avvik fra god klinisk praksis" i totalt 57 kliniske studier, inkludert 22 påvirket av "forfalskning" – men likevel viste et parallelt søk på de publiserte studierapportene at disse alvorlige bekymringer hverken er omtalt eller er offentligjort. (…) (A trawl of internal documents held by the US Food and Drug Administration (FDA) has revealed official action due to "significant departures from good clinical practice" against a total of 57 clinical trials, including 22 affected by "falsification" - yet a parallel search of the published study reports finds no mention of these grave concerns being made public.)

The documents about FDA action triggered by bad practice at clinical trial sites were uncovered by freedom of information requests to the US regulator made by Charles Seife, a professor at the Arthur L. Carter Institute of Journalism at New York University.

The researcher and his students cross-referenced the FDA official actions against all the available peer-reviewed studies on the clinical trials affected, and the results are collated in a journal of the American Medical Association, the latest online issue of JAMA Internal Medicine. (...)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Uriktig fremstilling av skader i studier på antidepressiva. Nye bevis fra kliniske studierapporter avdekker feilklassifisering, feiltolkning, og underrapportering av alvorlige skader. BMJ 2016;352:i217 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Lederartikler (Editorials) Tid for kunnskapsbasert forskningspolitikk Og offentlig finansierte forskere må være åpne om den sannsynlige betydningen av forskningen. (Time for evidence based research policy. And publicly funded researchers need to be candid about the likely impact of research). BMJ 2016;353:i3146 (Published 13 June 2016).)

(Anm: Kronikk: Kari Sollien, leder i allmennlegeforeningen. Hvorfor bruker ikke kommunene legenes kunnskap? Kunnskap skal redde velferdsstaten. I kommunene har ledelsen en lang vei å gå for å involvere helsepersonell i arbeidet med å utvikle helsetjenesten. (dagensmedisin.no 15.8.2016).)

(Anm: Leger ivaretar din mentale helse, men hvem ivaretas deres? (Doctors look after our mental health but who looks after theirs?) (theconversation.com 26.4.2016).)

(Anm: Dorothea Dix: Redefining mental illness. During the 19th century, mental health disorders were not recognized as treatable conditions. They were perceived as a sign of madness, warranting imprisonment in merciless conditions. One woman set out to change such perceptions: Dorothea Lynde Dix. (…) Dix - a teacher and nurse during the American Civil War - tirelessly campaigned for the fair treatment of patients with mental health disorders, after being appalled by the conditions in which they were confined. (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: Språket vårt: Taushetsplikt. (aftenposten.no 19.8.2016).)

(Anm: Tre av 60.000 studenter ble tvunget til å slutte. Medstudenter og lærere varsler for sjelden om personer som ikke egner seg til yrket de utdanner seg til, mener fagfolk. Studenter som skal jobbe med mennesker og sårbare grupper, bør ikke ha rusproblemer, psykiske problemer, dårlige kommunikasjonsevner eller holdninger som ikke er forenlig med yrket. (aftenposten.no 18.8.2016).)

(Anm: - Hvorfor legers mentale helse bør være en bekymring for oss alle. (- Noen av de mer alarmerende resultater av å ha stressede og deprimerte leger er patologisk kynisme, en uvilje mot å ta vare på kronisk syke og redusert empati.)  (newstatesman.com 16.4.2016).)

(Anm: 27% of Medical Students Are Depressed. In the new research published in the Journal of the American Medical Association, researchers analyzed nearly 200 studies of 129,000 medical students in 47 countries. They found that 27% of medical students had depression or symptoms of it, and 11% reported suicidal thoughts during medical school. (time.com 10.12.2016).)

- LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat?

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

(Anm: Psychopathy of 1,800 prisoners leads to novel diagnostic tool for criminals and non-criminals alike (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

- Ny studie: Psykopater har ofte denne typen humor. (- En psykopat bruker ulike midler for å manipulere sine omgivelser.)

(Anm: Ny studie: Psykopater har ofte denne typen humor. En psykopat bruker ulike midler for å manipulere sine omgivelser. Til og med humor. Det er spesielt én type humor som kan kobles til ulike personlighetsforstyrrelser, viser en ny studie. De fleste av oss fyrer av en vits for å underholde andre og lette på stemningen. Men ikke alle. En del får utløp for et indre mørke ved hjelp av humor eller bruker det til egen vinning. Det viser en ny studie som har undersøkt hvilken type humor som kan kobles til personer som tilhører det som kalles «den mørke triaden». Den mørke triaden er en sammenkobling av de tre personlighetstrekkene psykopati, narsissisme og machiavellisme (en kynisk og manipulerende holdning). Den italienske studien er nylig publisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences. (vg.no 14.9.2022).)

(Anm: Humor and the dark triad: Relationships among narcissism, Machiavellianism, psychopathy and comic styles. Personality and Individual Differences 2022;197 (October 2022, 111766).)

(Anm: Ny studie: Psykopater har ofte denne typen humor. En psykopat bruker ulike midler for å manipulere sine omgivelser. Til og med humor. Det er spesielt én type humor som kan kobles til ulike personlighetsforstyrrelser, viser en ny studie. De fleste av oss fyrer av en vits for å underholde andre og lette på stemningen. Men ikke alle. En del får utløp for et indre mørke ved hjelp av humor eller bruker det til egen vinning. Det viser en ny studie som har undersøkt hvilken type humor som kan kobles til personer som tilhører det som kalles «den mørke triaden». Den mørke triaden er en sammenkobling av de tre personlighetstrekkene psykopati, narsissisme og machiavellisme (en kynisk og manipulerende holdning). Den italienske studien er nylig publisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences. (vg.no 14.9.2022).)

(Anm: Humor and the dark triad: Relationships among narcissism, Machiavellianism, psychopathy and comic styles. Personality and Individual Differences 2022;197 (October 2022, 111766).)

(Anm: Introduction and validation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sample. Conclusion. This brief measure of psychopathic traits uncontaminated with behavioral items can be used in the same way among participants with and without criminal history. Journal of Criminal Justice 2016;46: 9–17 (September 2016).)

– Mitt intryck var att alla på mötet ansträngde sig att komma med goda nyheter för företaget Agnovos Healthcare och deras produkt.

USA-företag styrde forskarmöte
liu.se 10.12.2015 (Linköpings universitet)
Ortopediprofessorn Per Aspenberg trodde att han var inbjuden till ett akademiskt möte med världens främsta forskare inom osteoporos, benskörhet. Väl på plats vid Genèvesjöns strand fick han veta att ett amerikanskt företag låg bakom.

– Mitt intryck var att alla på mötet ansträngde sig att komma med goda nyheter för företaget Agnovos Healthcare och deras produkt, säger Per Aspenberg som publicerar en featureartikel i British Medical Journal under rubriken "How I was nearly duped into 'authoring' a fake paper". (…)

Hur dokumenterades mötet?
– Spökskrivaren skulle skriva en ”vetenskaplig” artikel med oss alla som författare. En av deltagarna är redaktör för en inflytelserik osteoporostidskrift där den skulle publiceras. Mitt i juli kom manuskriptet och vi fick kort tid på oss att kommentera. ”Profylaktiska operationer”, i synnerhet Agnovos metod beskrevs i positiva ordalag. Mina synpunkter, bland annat om att riskerna rimligen var större än nyttan, fanns inte med. Artikeln var falsk och jag bad att mitt namn skulle strykas i författarlistan, vilket också skedde. (…)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

(Anm: How I was nearly duped into “authoring” a fake paper. Academics need to beware of the dangers of flattery, says Per Aspenberg. BMJ 2015;351:h6605 (Published 08 December 2015).)

(Anm: Han är världens toppgranskare av vetenskapliga artiklar. Hallå där Jonas Ranstam, medicinsk statistiker, som nyligen utnämndes till världens toppgranskare av vetenskapliga artiklar, eller world’s top peer reviewer, av brittiska Publons. (…) – Jag började granska vetenskapliga artiklar strax efter min disputation 1993. Jag har sedan dess granskat mellan 4 000 och 5 000 manus för ett  40-tal olika tidskrifter (…) Beloppen är då mer symboliska, ungefär i storleksordningen 100 US-dollar per manus, vilket inte är speciellt mycket för ett arbete som kan ta flera timmar i anspråk. (dagensmedicin.se 4.10.2016).)

- Content is king

Content is king
Editor's Choice
BMJ 2015;351:h3720 (Published 09 July 2015)
We’re continuing to mark the 20 years since The BMJ launched itself on the internet. In 1995, with the then web editor, Tony Delamothe, at the helm, bmj.com was innovative simply by being the first medical journal website. Under our digital editor, David Payne, it has continued to lead the way, aiming to offer readers the very best access, interaction, and experience that technology can provide. (…)

I’ve already made my top 20 selection, but I’ll take this opportunity to list some more of my favourites from the past two decades—this is Editor’s Choice, after all. Victor Montori and colleagues changed how I thought when they introduced me to the idea of minimally disruptive medicine (doi:10.1136/bmj.b2803). Beata Wieseler and colleagues showed us what a courageous regulator can do when IQWiG, Germany’s equivalent of the UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE), insisted on being given access to, and then analysed, all the data on reboxetine (doi:10.1136/bmj.c4942). Peter Gøtzsche and colleagues set the standard for articles to be published in our then new Analysis section—well written, hard hitting, evidence based, and controversial—when they reported on the failure of patient information leaflets to give the whole story about mammography (doi:10.1136/bmj.b86). And for me the most iconic of all: the articles that uncovered and then analysed the hidden data on oseltamivir (Tamiflu) (thebmj.com/tamiflu). (…)

(Anm: reboxetine (Edronax) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Analysis Finding studies on reboxetine: a tale of hide and seek. BMJ 2010;341:c4942 BMJ (Published 12 October 2010).)

(Anm: Editorials. Safety, trust, and money are uncomfortable bedfellows. BMJ 2015;351:h5750 (Published 03 November 2015).)

(Anm: Reboxetine has no antidepressant effect at all. BMJ 2015; 351  (Published 03 November 2015) BMJ 2015;351:h5842.)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

- Forringede medisinske bevis

Evidence debased medicine (Forringede medisinske bevis)
BMJ 2010; 341:c5715 (13 October)
Dagens bevisgrunnlag for nytteverdi og skadelige virkninger for mange behandlinger inneholder mangelfulle og tvilsomme bevis. Denne uken krever Elizabeth Loder og Fiona Godlee at man får saker og ting på plass og presenterer en temautgave av BMJ seint i 2011 for forskning som analyserer ikke fremlagte bevis (doi:10.1136/bmj.c5641). Målet er å gjenopprette tilliten til bevisgrunnlaget, ikke for å rette pekefingre. (doi:10.1136/bmj.c5641). (Our current evidence base on the benefits and harms of many treatments contains incomplete and questionable evidence. This week Elizabeth Loder and Fiona Godlee call for the record to be set straight and announce a BMJ theme issue in late 2011 for research that analyses uncovered evidence (doi:10.1136/bmj.c5641). The aim is to restore trust in the evidence base, not to point fingers.)

This is an early call, but such studies take time because they often depend on freedom of information requests and protracted negotiations with companies. Dirk Eyding, Beate Wieseler, and colleagues from the German Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) show how it’s done.
Their health technology assessment of the antidepressant reboxetine began in the usual way last year with an extensive literature search for primary and secondary studies (doi:10.1136/bmj.c4737). They found a yawning gap: around 4600 people had taken part in trials of reboxetine, yet adequate data on outcomes had been published for only 1600 or so of the participants (doi:10.1136/bmj.c4942). Over the next seven months the institute issued its preliminary conclusion that no benefit of reboxetine could therefore be proved; Pfizer (the drug’s manufacturer) stated “we provided IQWiG with sufficient data” but then released most of the missing data; and the full assessment showed that, overall, reboxetine had no benefit. At the start, IQWiG had asked the manufacturer to sign an agreement requiring: (1) submission of a list of all sponsored published and unpublished trials investigating reboxetine; (2) submission of documents (generally the clinical study reports) compliant with the CONSORT criteria for all relevant trials selected by IQWiG; and (3) permission for publication of all previously unpublished relevant data. (...)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Is exaggeration in academic press releases related to investigators’ conflicts of interests? BMJ 2015;350:h137 (Published 14 January 2015).)

(Anm: Sharing Individual Patient Data from Clinical Trials N Engl J Med 2015; 372:201-202 (January 15, 2015).)

(Anm: IOM urges vast changes in clinical trial data sharing. (modernhealthcare.com 14.1.2015).)

(Anm: The BMJ should not take the law into its own hands on competing interests. BMJ 2015;350:g7766 (Published 08 January 2015).)

(Anm: Medical journals and industry ties. Competing interests in epidemiology BMJ 2015;350:g7744 (Published 08 January 2015).)

(Anm: Medical journals and industry ties - Authors’ reply to Smith, Forsyth, Coffey and Prendergast, and Soskolne BMJ 2015;350:h42 (Published 08 January 2015).)

- Jeg velger å tro at sentrale, fagfellevurderte tidsskrifter som regel ikke slipper gjennom uferdig og dårlig forskning.

Norske forskere publiserer mer og bedre
Bjørn Haugstad - Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H)
morgenbladet.no 24.4.2015
PUBLISERING Norske forskere publiserer mer enn for ti år siden. Det har ikke gitt lavere kvalitet. Vi har tvert imot fått flere forskere med internasjonalt gjennomslag. (…)

Jeg velger å tro at sentrale, fagfellevurderte tidsskrifter som regel ikke slipper gjennom uferdig og dårlig forskning. I så fall innebærer det at vi ikke kan stole på fagfellevurderingen, og dermed er det forskerne selv, i rollen som fagfeller og redaktører, som undergraver kvaliteten. Dersom det stemmer, så har vi et langt alvorligere problem enn at enkelte forskere velger å publisere premature resultater. (…)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Uviten: Et varslet sammenbrudd. Det vitenskapelige vurderingssystemet er i alvorlig krise. Øyvind Østerud professor i statsvitenskap ved UiO (aftenposten.no 20.5.2015).)

- Studier som stikkes under stol

Studier som stikkes under stol
Minileder
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (21.4.2015)
I en noe anonym lansering 14. april 2015 reiste WHO krav om at resultatene av kliniske studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning. WHO krever også at data fra eldre, upubliserte studier må offentliggjøres.

Den internasjonale komiteen av redaktører i medisinske tidsskrifter, Vancouver-gruppen, der Tidsskriftets tidligere redaktør Charlotte Haug var medlem, krevde allerede i 2004 prospektiv registrering av alle kliniske studier. En nylig undersøkelse viste allikevel at under halvparten av registrerte studier faktisk publiseres.

WHOs krav vil få betydning. Tilbakeholding av særlig negative resultater er et stort problem i klinisk forskning og fører til overbehandling og feilbehandling av store pasientgrupper. Fortsatt finnes det ingen internasjonale sanksjoner av betydning for legemiddelselskaper og forskergrupper som holder tilbake data. Men WHOs initiativ bidrar til at det blir stadig vanskeligere å gjemme seg. (…)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) (mintankesmie.no).)

- Å selge sykdom (- Påfallende med disse historiene er også maktmidlene som brukes mot redaktørene)

Å selge sykdom
Fra redaktøren
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1015 (27.5.2014)
At så godt som alle kliniske studier er kommersielt finansiert, er et stort problem i medisinen. Vi kan ikke i tillegg stoppe forsøk på å etterprøve resultatene

I oktober 2013 publiserte Abramson og medarbeidere en studie i BMJ som viste at statiner gitt til personer med lav risiko for kardiovaskulær sykdom verken reduserte totaldødelighet eller risiko for alvorlig sykdom, mens de fant om lag 18 % risiko for bivirkninger (1). På dette grunnlaget mente de at det ville være feil å utvide indikasjonsområdet for statiner, slik en Cochrane-rapport nylig hadde anbefalt (2). I etterkant av publiseringen var det en faglig diskusjon særlig rundt beregninger av bivirkningsfrekvensen, noe som førte til at forfatterne korrigerte tallet. Hovedfunnet – ingen effekt på totaldødelighet, og dermed mer risiko enn effekt – ble stående.

Så langt var alt som normalt: En artikkel kom inn til et tidsskrift, den ble kvalitetssikret redaksjonelt og av eksterne fagvurderere, publisert, kommentert og debattert i full åpenhet. Men dette er ikke hele historien: I desember 2013 oppsøkte Rory Collins, professor i medisin og epidemiologi ved universitetet i Oxford, sjefredaktør Fiona Godlee i BMJ og forlangte at artikkelen skulle trekkes tilbake. Da dette ikke førte frem, gikk han til britiske medier der han anklaget BMJ for å drive med en skrekkpropaganda som ville ta livet av svært mange mennesker (3). Da heller ikke dette førte frem, sendte han et konfidensielt brev til Godlee. Han avslo gjentatte ganger å delta i den faglige debatten på vanlig vis, nemlig åpent i BMJs spalter (4).

I november 2013 publiserte Vigen og medarbeidere en studie i JAMA som viste at testosteronbehandling av menn som gjennomgikk koronar angiografi var assosiert med økt risiko for uheldige utfall (5). I etterkant av publiseringen var det en faglig diskusjon rundt beregningene. Forfatterne korrigerte da noen tall og utsagn. Hovedfunnet – økt risiko for uheldige utfall for menn med uklar gevinst av testosteronbehandling – ble stående.

Men heller ikke her er dette hele historien: I mars 2014 bestemte en gruppe leger som var uenige i konklusjonene i JAMA-artikkelen seg for å danne en ad hoc-gruppe kalt Androgen Study Group. Gruppen sendte et brev til sjefredaktør Howard Bauchner med en sterk anmodning om å trekke tilbake artikkelen. Istedenfor å argumentere på vanlig vitenskapelig vis, åpent og i tidsskriftets spalter, spredte de brevet vidt og bredt i amerikanske medier. Abraham Morgentaler, leder av gruppen, uttalte i en pressemelding (6): «Brevet er en fullstendig tilbakevisning av den falske informasjonen publisert i JAMA. Informasjonen har skadet folkehelse, forvrengt medisinsk vitenskap og brutt tilliten mellom medisinske tidsskrifter og forbrukeren.» Per dags dato (20.5. 2014) har ikke sjefredaktøren i JAMA noen planer om å trekke artikkelen tilbake.

Hva er felles for disse historiene? Det mest iøynefallende er de økonomiske interessene. Kolesterolsenkende behandling med statiner var i mange år en nesten sammenhengende suksesshistorie både medisinsk og økonomisk. I 2011 ble det omsatt statiner for om lag 120 milliarder kroner på verdensbasis. Men kombinasjonen av opphørende patenter og økende antall rapporter om mulige bivirkninger truer naturligvis omsetningen. En måte å holde omsetningen oppe på er å utvide indikasjonsområdet – for eksempel til å gjelde reduksjon av kolestrolnivåer hos symptomfrie voksne. En studie som den Abramson og medarbeidere publiserte kan da ha en potensielt svært uheldig effekt på omsetningen. Og Rory Collins rolle? I tillegg til å være professor er han også leder av Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration, en gruppe som bl.a. sammenfatter og reanalyserer studier av kolesterolsenkende medikamenter – de fleste finansiert av legemiddelindustrien.

Historien om testosteronbehandling er en litt annen. Mens det er godt dokumentert at forhøyede kolesterolnivåer er uheldig og at en reduksjon er positivt, så er det høyst uklart om «for lavt» testosteronnivå faktisk er en sykdom og hvilken effekt behandling har. Selvsagt skal mannlig hypogonadisme behandles, men hvor går grensen mellom normal aldring og patologi? Det er lett å se at en liten justering åpner opp et stort marked, slik Schwartz & Woloshin så presist beskriver i «how to sell a disease» (7). Og Abraham Morgentalers rolle? Han er leder av Men’s Health Boston som har som hovedoppgave «å hjelpe det medisinske miljø og befolkningen til å forstå hvordan man trygt kan behandle menn som har testosteronmangel». Han får støtte fra bl.a. AbbVie som markedsfører AndroGel (Testogel i Europa) – den mest brukte testosteronbehandling i USA.

Påfallende med disse historiene er også maktmidlene som brukes mot redaktørene. I stedet for å argumentere åpent og faglig forsøker kolleger gjennom bakveier å få fjernet artikler de misliker ved å bruke hersketeknikker som indirekte trusler, sjikane og latterliggjøring. Det bør ikke lykkes. Vi har store nok problemer i medisinen når så godt som alle kliniske studier av legemidler og medisinsk utstyr finansieres av det selskapet som også vil ha direkte interesse av at det brukes. Da bør forsøk på å etterprøve resultatene oppmuntres, ikke bli forsøkt stoppet. (...)

(Anm: Open letter raises concerns about NICE guidance on statins. BMJ 2014;348:g3937 (Published 11 June 2014) .)

(Anm: NICE should publish numbers needed to treat and harm for statins. BMJ 2014;348:g3458 (Published 11 June 2014).)

(Anm: Adverse effects of statins Urgent need to establish the true incidence of the side effects of statins BMJ 2014;348:g3650 (Published 11 June 2014).)

- Det er klart at forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen per i dag ikke er organisert på en måte som til fulle følger Vancouvergruppens anbefalinger, særlig når det gjelder redaktørens ansettelsesforhold.

Sikker redaksjonell frihet
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:827 (19.5.2015)
Tidsskriftet er Legeforeningens medlemsblad – og en vitenskapelig publikasjon. For å opprettholde en troverdig profil som medisinsk tidsskrift kreves bevissthet rundt redaktørens rolle og hva redaksjonell frihet innebærer.

Tidsskrift for Den norske legeforening er mer enn et medlemsblad – det er et medisinskvitenskapelig tidsskrift som publiserer ny forskning, oppsummert medisinsk kunnskap og faglig og helsepolitisk debattstoff i tråd med målsettingen (1). For å utføre disse oppgavene på en troverdig måte er det riktig og viktig at vurderingene av hva som skal publiseres, skjer på et uavhengig grunnlag. For Tidsskriftet vil det si uavhengig av hva vår eier Legeforeningen som helse- og samfunnspolitisk aktør måtte mene og ønske. Slik redaksjonell uavhengighet er i dag slått fast i Legeforeningens lover med at Tidsskriftet skal redigeres etter redaktørplakaten (2). (…)

Charlotte Haug, sjefredaktør gjennom 13 år, gikk nylig av fra sin stilling etter det som beskrives som uenighet mellom Legeforeningen og Haug om ledelse, drift og administrasjon av Tidsskriftet (6 – 9). Flere sjefredaktører i ledende internasjonale medisinske tidsskrifter har uttrykt bekymring for prosessen som førte frem til Haugs avgang (9). Det er klart at forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen per i dag ikke er organisert på en måte som til fulle følger Vancouvergruppens anbefalinger, særlig når det gjelder redaktørens ansettelsesforhold (5). Vancouvergruppen anbefaler at slike avgjørelser tas av et panel av uavhengige eksperter, heller enn av foreningens operative ledelse. Et panel med slik myndighet eksisterer ikke per i dag. Et uavhengig panel vil sikre at årsaken til at en redaktør skiftes ut ikke ligger i en artikkel eller en redaksjonell linje som slår uheldig ut for eieren, og vil dermed være et vern av den redaksjonelle friheten. Haugs avgang og måten den foregikk på, har ført til tap av omdømme og internasjonal anerkjennelse for Tidsskriftet, og vi har ikke lenger en posisjon i Vancouvergruppen. Vår forpliktelse til å følge gruppens anbefalinger er allikevel den samme. (…)

(Anm: Blog: NEJM's former editors blast conflict of interest series—in BMJ. Two former top editors of the New England Journal of Medicine and its former national correspondent have come out swinging against a recent three-part series in NEJM that called into question current conflict of interest policies at medical journals and on government advisory committees, such as those at the Food and Drug Administration. They also expressed concern that the current editor of the journal, Dr. Jeffrey Drazen, may be contemplating a "further weakening of the conflict of interest policy at the NEJM." (modernhealthcare.com 3.6.2015).)

- Uheldige effekter av statiner

Adverse effects of statins
Muscular adverse effects are common with statins
.
Peter C Gøtzsche, professor
BMJ 2014;348:g3724 (Published 11 June 2014)
The 2011 Cochrane review of statins for the primary prevention of cardiovascular disease reported a risk ratio of 1.03 for muscle pain—3% more patients developed muscle pain on the drug than on placebo.1 However, industry funded randomised trials are notoriously unreliable when it comes to the harms of drugs.2 The results of a publicly funded randomised trial from 2012 on the impact of statins on energy and exertional fatigue could be interpreted as 20% of men and 40% of women experiencing reduced energy or increased exertional fatigue.3

I therefore wonder why Rory Collins has pressured the BMJ in a most unacademic way for having published a paper based on a cohort study that reported a similar incidence of harms.4 5 He has even called for a retraction of the paper, just like drug companies often do when a paper appears that could threaten their sales.2 Collins and his colleagues publish meta-analyses based on company data to which no one else has access because of the confidentiality clauses they have accepted.

I believe that science ceases to exist when no one else than those who have conflicts of interest are allowed to see the data. (...)

- Hvor ofte fremstilles negative forsøk som positive, og hvordan gjøres det?

Industry-paid studies likely to favor company drug (Studier betalt av industrien favoriserer høyst sannsynlig firmaets legemiddel)
reuters.com 2.8.2010
(Reuters Health) - Når legemiddelfirmaene finansierer studier på sine egne produkter er det mye mer sannsynlig at resultatene er positive enn når staten tar regningen, uttalte amerikanske forskere mandag. (- When drugmakers fund studies of their own products, the results are much more likely to be positive than when the government picks up the bill, US researchers said Monday.)

De fant at omtrent 85 prosent av industristøttede studier rapporterte positive resultater, sammenliknet med bare halvparten av de med statlig finansiering. Blant de nesten 550 studier av vanlige legemidler som forskerne undersøkte, var trefjerdedeler av de som hadde blitt publisert i medisinske tidsskrifter støttet av industrien. (They found that about 85 percent of industry-backed studies reported positive outcomes, compared to only half of those with federal funding. Among the nearly 550 studies of common drugs the researchers examined, three-quarters of those that had been published in medical journals had industry backing)

(Anm: Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov. Ann Intern Med 2010;153:158-166 (August 3).)

(Anm: Fditorials Firm action needed on predatory journals BMJ 2015;350:h210.) (Published 17 January 2015).)

(Anm: Medical journals and industry ties - Requiring anonymised raw data as a condition for publication. BMJ 2015;350:h437(Published 28 January 2015.)

(Anm: The challenges of sharing of clinical trial data (medicalnewstoday.com 26.1.2015).)

- Spin avslørt i mer enn halvparten av konklusjoner i rapportering fra negative forsøk

Spin found in more than half of abstract conclusions in reports of negative trials (Spin avslørt i mer enn halvparten av konklusjoner i rapportering fra negative forsøk)
BMJ 2010;340:c2873 (2 June)
Short Cuts - All you need to read in the other general journals
JAMA 2010;303:2058-64[Abstract/Full Text]
Hvor ofte fremstilles negative forsøk som positive, og hvordan gjøres det? En studie forsøkte å besvare disse spørsmålene ved å granske alle rapporter av parallelle gruppeforsøk med ikke-signifikante resultater for opprinnelige sluttresultater, som ble publisert i desember 2006 og indeksert i PubMed. I de 72 identifiserte arbeider, 49 (68 %) abstrakter og 44 (61 %) hovedtekster, fant man minst én fordreid presentasjon eller "spin," som ble definert som spesifikke rapporteringsstrategier, uten hensyn til motivet, med det formål å presentere den eksperimentelle behandlingen som nyttig til tross for en ikke-statistisk forskjell i det opprinnelige sluttresultatet, eller målsetning om å lede leseren bort fra ikke-signifikante resultater. (How often are negative trials made to look positive, and how is this done? A study tried to answer these questions by examining all reports of parallel group trials with non-significant results on primary outcomes, which were published in December of 2006 and indexed in PubMed. In the 72 identified papers, 49 (68%) abstracts and 44 (61%) main texts were found to have at least one distorted presentation or "spin," which was defined as the use of specific reporting strategies, regardless of the motive, with the aim of presenting the experimental treatment as beneficial despite a statistically non-significant difference for the primary outcome, or the aim of distracting the reader from statistically non-significant results.)

In 13 articles a spin was found in the title. In abstracts, 27 (38%) results sections and 42 (58%) conclusion sections had at least one spin. In the main texts, this was 21 (29%), 31 (43%), and 36 (50%) for the results, discussion, and conclusions sections, respectively. (...)

Spin kan være tilsiktede forsøk på å villede leseren eller det kan være et resultat av manglende kunnskap eller ikke bevisst bias. (...) (Spins may be a deliberate attempt to mislead the reader or they may be the result of poor knowledge or an unconscious bias.)

(Anm: Reporting and Interpretation of Randomized Controlled Trials With Statistically Nonsignificant Results for Primary Outcomes. JAMA. 2010;303(20):2058-2064. (May 26).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Major publisher retracts 43 papers, alleging fake peer review. BMJ 2015;350:h1783 (Published 01 April 2015).)

- Publiserte studier er ofte i konflikt med resultater innrapportert til ClinicalTrials.gov

Author Insights: Published Studies Often Conflict With Results Reported to ClinicalTrials.gov (Forfatters innsikt: Publiserte studier er ofte i konflikt med resultater innrapportert til ClinicalTrials.gov)
JAMA 2014 (March 11, 2014)
Joseph S. Ross , MD , MHS , ved Yale University School of Medicine og hans kolleger fant ulikheter mellom innrapportering av resultater til tidsskrifter og ClinicalTrials.gov. (Joseph S. Ross, MD, MHS, of Yale University School of Medicine and his colleagues found discrepencies between the reporting of results in journals and ClinicalTrials.gov. Image: Yale University.)

Studieresultatene fra denne undersøkelsen som er publisert i store medisinske tidsskrifter er ofte i konflikt med dataene som forfatterne har sendt inn til ClinicalTrials.gov, ifølge en analyse publisert i JAMA i dag. (...) (Study results published in major medical journals often conflict with the data its authors have submitted to ClinicalTrials.gov, according to an analysis published in JAMA.)

- Stans av randomiserte kliniske forsøk vanlig

Discontinuation of randomized clinical trials common (Stans av randomiserte kliniske forsøk vanlig)
medicalnewstoday.com 11.3.2014
Approximately 25 percent of about 1,000 randomized clinical trials initiated between 2000 and 2003 were discontinued, with the most common reason cited being poor recruitment of volunteers; and less than half of these trials reported the discontinuation to a research ethics committee, or were ever published, according to a study in JAMA. (...)

- Fagfeller er ikke i stand til å oppdage viktige mangler i rapporteringen av metodene og resultatene for randomiserte studier

Impact of peer review on reports of randomised trials published in open peer review journals: retrospective before and after study (Innflytelsen av fagfellegjennomganger av rapporter for randomiserte studier publisert i åpne fagfellevurderter tidsskrifter: retrospektiv før og etter studie)
BMJ 2014;349:g4145 (Published 01 July 2014)
(...) Objective To investigate the effectiveness of open peer review as a mechanism to improve the reporting of randomised trials published in biomedical journals.

Design Retrospective before and after study.

Setting BioMed Central series medical journals.

Sample 93 primary reports of randomised trials published in BMC-series medical journals in 2012.

Main outcome measures Changes to the reporting of methodological aspects of randomised trials in manuscripts after peer review, based on the CONSORT checklist, corresponding peer reviewer reports, the type of changes requested, and the extent to which authors adhered to these requests.

Results Of the 93 trial reports, 38% (n=35) did not describe the method of random sequence generation, 54% (n=50) concealment of allocation sequence, 50% (n=46) whether the study was blinded, 34% (n=32) the sample size calculation, 35% (n=33) specification of primary and secondary outcomes, 55% (n=51) results for the primary outcome, and 90% (n=84) details of the trial protocol. The number of changes between manuscript versions was relatively small; most involved adding new information or altering existing information. Most changes requested by peer reviewers had a positive impact on the reporting of the final manuscript—for example, adding or clarifying randomisation and blinding (n=27), sample size (n=15), primary and secondary outcomes (n=16), results for primary or secondary outcomes (n=14), and toning down conclusions to reflect the results (n=27). Some changes requested by peer reviewers, however, had a negative impact, such as adding additional unplanned analyses (n=15).

Konklusjon Fagfeller er ikke i stand til å oppdage viktige mangler i rapporteringen av metodene og resultatene for randomiserte studier. Antallet av disse endringene etterspurt av fagfellevurderere var relativt liten. Selv om de fleste hadde en positiv innvirkning, var noen upassende og kunne ha en negativ innvirkning på rapportering i den endelige publikasjonen. (…) (Conclusion Peer reviewers fail to detect important deficiencies in reporting of the methods and results of randomised trials. The number of these changes requested by peer reviewers was relatively small. Although most had a positive impact, some were inappropriate and could have a negative impact on reporting in the final publication.)

- Tøyseforskning akseptert av 157 tidsskrifter (- Hvem er redd for fagfellevurdering? (Who’s afraid of peer review?)

Spoof research paper is accepted by 157 journals (Tøyseforskning akseptert av 157 tidsskrifter)
BMJ 2013;347:f5975 (4 October 2013)
Et falskt medisinsk forksningsarbeide fullt av lett oppdagelige feil i et en nøye planlagt stunt sendt til 304 tidsskrifter med åpen tilgang (open access) ble akseptert av mer enn halvparten av dem. (A spoof medical paper full of easily detectable flaws was submitted in a sting operation to 304 open access journals and accepted by more than half of them.)

Resultatene rapporteres i Science1 av journalist John Bohannon, som ifølge ham avslører "en fremvoksende Wild West innen vitenskapelig publisering," med et stort antall nye tidsskrifter som profitterer på åpen tilgang-modellen, hvor forfatterne i stedet for leserne betaler kostnadene for publiseringen. (The results, reported in Science1 by journalist John Bohannon, reveal “an emerging Wild West in academic publishing,” he says, with mushrooming numbers of new journals profiting from the open access model, in which authors rather than readers pay the cost of publication.)

Bohannon diktet opp forfatterne og tilknytninger, som Ocorrafoo Cobange ved Wassee Institute of Medicine, og oversendte grunnlagsarbeidet i disse navnene hvor det ble hevdet å ha funnet anti-kreft egenskaper i et molekyl som er trukket ut fra en lichen (fellesbetegnelse for hudutslett). (Bohannon invented the names of authors and affiliations—such as Ocorrafoo Cobange of Wassee Institute of Medicine—and submitted in their names variations of the same basic paper claiming to have found anticancer properties in a molecule extracted from a lichen.)

Arbeidet som inneholder åpenbare feil, som hevder å ha vist et dose-respons-forhold når dataene ikke viste noe slikt. For å simulere dårlig engelsk hos enkelte forfattere i u-land ble teksten oversatt til fransk av Google Translate, og deretter tilbake til engelsk. (…) (The paper contained obvious flaws, such as claiming to have demonstrated a dose-response relationship when the data showed nothing of the sort. To simulate the poor English of some developing world authors, the text was translated into French by Google Translate, then back into English.)

The Sage journal som aksepterte arbeidet var Journal of international Medical Research, som sendte et brev om aksept som ikke ba om noen endringer, men inkluderte en faktura på 3 100 dollar (£1914, €2293). (The Sage journal that accepted the paper was the Journal of international Medical Research, which sent a letter of acceptance that asked for no changes but included an invoice for $3100 (£1914; €2293).)

Tidsskriftets sjefsredaktør, Malcolm Lader, professor emeritus ved Institute of Psychiatry i London, opplyste til Bohannon, "jeg tar fullt ansvar for at dette forfalske arbeidet gled igjennom redigeringsprosessen." Aksept ville ikke garantert publikasjon, la han til, fordi det ville ha vært gjenstand for teknisk redigering som er detaljert og dyrt. Avgiften på 3 100 dollar dekker kostnadene for denne prosessen. (…) (The journal’s editor in chief, Malcolm Lader, emeritus professor at the Institute of Psychiatry in London, told Bohannon, “I take full responsibility for the fact this spoof paper slipped through the editing process.” Acceptance would not have guaranteed publication, he added, because it would have been subject to technical editing that is detailed and expensive. The $3100 fee was to cover the cost of this process.)

(Anm: Who’s afraid of peer review? Science 2013;342(6154):60-65 (4 October 2013).)

- Charlotte Haug fratrer som sjefredaktør i Tidsskrift for den norske legeforening (- Editor in chief of Journal of the Norwegian Medical Association resigns)

- Takk for meg
Charlotte Haug fratrer som sjefredaktør i Tidsskrift for den norske legeforening
Tidsskr Nor Legeforen 2015 (10.2.2015)
Det er med tungt hjerte jeg med dette takker for meg som sjefredaktør i Tidsskriftet. Det har vært 13 utrolige spennende år. Medisinen og medisinsk forskning har vært i rivende utvikling, helsevesenet i Norge har hatt betydelige utfordringer og ikke minst har det vært en informasjonsteknologisk revolusjon: Da jeg startet i 2002 visste vi ikke hva Facebook, Twitter, smarttelefoner og nettbrett var. Alt dette har gjort jobben med å få frem informasjon om interessante og relevante forhold for norske leger svært interessant.

Men denne voldsomme utviklingen har betydd store belastninger for de som jobber i Tidsskriftet. Legeforeningen som Tidsskriftets eier og jeg har forsøkt å finne løsninger gjennom en omorganisering som både kunne lette disse belastningene og sikre fortsatt utvikling. Men vi har ikke klart å bli enige om premissene og gjennomføringen av en slik omorganisering, herunder ledelse, drift og administrasjon av Tidsskriftet. Jeg fratrer derfor som redaktør med virkning fra 10. februar 2015.

Takk til alle dere som har bidratt til Tidsskriftet i disse årene som forfattere, fagvurderere, debattanter og annet. Jeg er sikker på vi møtes i andre fora etter hvert. Tusen takk for meg! (…)

Editor in chief of Journal of the Norwegian Medical Association resigns
BMJ 2015;350:h766 (Published 09 February 2015)
The editor in chief of the Journal of the Norwegian Medical Association (Tidsskriftet for Den Norske Legeforening) has resigned after 13 years in the post, despite protests from six leading editors from around the world.

Charlotte Haug, who is also vice chair of the Committee on Publication Ethics (COPE), will leave the Norwegian journal on 10 February.

A notice about Haug’s departure from the journal, which was posted on the website of the Norwegian Medical Association, said that the journal had undergone considerable change in the past 10-15 years as a result of rapid developments in technology and falling revenue from advertising. A reorganisation of the journal during this time led to “disagreement about the terms and implementation of the reorganisation, including the management, operation, and administration of the journal” and was blamed for Haug’s resignation.

The heads of six internationally renowned journals wrote individually to the Norwegian Medical Association asking it to reconsider its decision to ask Haug to resign. They were Virginia Barbour, of PLoS Medicine, The BMJ’s Fiona Godlee, Christine Laine, of the Annals of Internal Medicine, Howard Bauchner, of JAMA, Jeffrey Drazen, of the New England Journal of Medicine, and the Lancet’s Richard Horton.
A member of the Norwegian journal’s editorial board has also said that it too did not support the move to oust Haug.

In her letter to the Norwegian Medical Association Godlee said that Haug was “an internationally respected figure in the world of academic medical publishing” who had “achieved an extraordinary profile for the journal internationally.” She warned that removing Haug in the way planned by the assocation would damage the reputation of the journal and the association.

Godlee acknowledged that not everyone at her own publication had found it easy to adapt to the digital age but that readers would be let down without changes in how the journal was organised and delivered. She added “Dr Haug has achieved a similar transformation at the Tidsskriftet, moving it into the modern digital age. The result is not only a high quality print journal but a world class website with an impressive social media presence. I could perhaps understand you wanting to remove an editor who had failed to do these things, but it is hard to see why you would want to remove one who has been so successful.”

In his letter to the association Drazen explained his own challenges of making a journal fit for the 21st century and praised Haug for her “outstanding leadership and management,” which have “allowed the Tidsskriftet to develop a website that is fresh and continuously evolving.” (…)

- Legeforeningen: Munnkurv om redaktøravgang

Legeforeningen: Munnkurv om redaktøravgang
journalisten.no 12.2.2015
Ingen vil fortelle historien om Tidsskrift-redaktørens sorti.

Tirsdag var Charlotte Haugs siste dag på jobb som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Overfor Dagens Medisin begrunnet Haug fredag avskjeden med den rivende utviklingen i mediebransjen og strammere økonomi.

Mange sluttet
– Alt dette har gjort at jeg som alle andre i mediebransjen, har måttet stille veldig høye krav. Ikke alle har vært fornøyd med det, sier Haug til nettavisen.

I den siste lederen publisert fredag skriver Haug at hun ønsket en omorganisering som skulle lette belastninger og sikre fortsatt utvikling.

– Men vi har ikke klart å bli enige om premissene og gjennomføringen av en slik omorganisering, herunder ledelse, drift og administrasjon av Tidsskriftet, skriver Haug. (…)

– Det som er kommet frem så langt i media gir ikke det riktige bildet av avgangen, sier en kilde, som ikke ønsker å gå i nærmere detaljer.

Ansatte skal også ha reagert på at internasjonale kolleger av Haug har rykket ut og sagt de forsøkte å redde redaktøren. (…)

- Argumenter mot publisering av tobakkfinansiert forskning gjelder også legemiddeindustrifinansiert forskning

Journal policy on tobacco funded research (Tidsskrifters retningslinjer på tobakksfinansiert forskning)
Arguments against publishing tobacco funded research also apply to drug industry funded research (Argumenter mot publisering av tobakkfinansiert forskning gjelder også forskning finansiert av legemiddeindustrien)
Richard Smith
BMJ 2013;347:f6732 (Published 19 November 2013)
Jeg var redaktør for BMJ da vi etter mye diskusjon besluttet å publisere forskning finansiert av tobakksfirmaene, men jeg respekterer vedtaket av de nåværende redaktørene i BMJ, BMJ Open, Heart, and Thorax om ikke å gjøre det.1 (I was the BMJ editor when we decided after much discussion that we would publish research funded by tobacco companies, but I respect the decision of the current editors of BMJ, BMJ Open, Heart, and Thorax not to do so.1)

Jeg tror imidlertid at det er et vanskelig spørsmål for redaktørene, og jeg ville sette pris på om hver enkelt av dem kunne svare. (I do, however, have what I think is a difficult question for the editors, and I’d appreciate it if each of them could answer.)

De to argumentene for å stanse publisering av forskning finansiert av tobakksindustrien er at forskningen er korrumpert og at firmaene publiserer forskning i tidsskrifter hovedsakelig for å fremme sine kommersielle formål, uvitende om den skade de gjør. (The two arguments for stopping publishing research funded by the tobacco industry are that the research is corrupted and that the companies are publishing research in journals mainly to advance their commercial aims, oblivious of the harm they do.)

Jeg antyder at akkurat det samme er sannheten når det gjelder legemidler og at vi sannsynligvis har enda flere bevis på uredelighet for legemiddelfirmaene enn tobakksfirmaene. Både Ben Goldacre og Peter Gøtzsche har samlet bevis på dette i viktige bøker.2 3 (I suggest that exactly the same is true of the drug industry and that we probably have even more evidence on the misconduct of drug companies than of tobacco companies. Both Ben Goldacre and Peter Gøtzsche have gathered together this evidence in important books.2 3)

Så vil redaktørene stanse publiseringen av forskning finansiert av legemiddelindustrien, og hvis ikke hvorfor ikke? Med kunnskap om den tunge økonomiske avhengigheten tidsskrifter har til legemiddelindustrien, vil jeg lete etter spissfindige forklaringer. (...) (So will the editors stop publishing research funded by the drug industry, and if not why not? Knowing the heavy financial dependence of journals on the drug industry, I shall be looking for sophistry in the explanations.)

(Anm: Godlee F, Malone R, Timmis A, Otto C, Bush A, Pavord I, et al. Journal policy on research funded by the tobacco industry. BMJ2013;347:f5193. (15 October.).)

(Anm: Goldacre B. Bad pharma. Fourth Estate, 2012.).)

(Anm: Gøtzsche P. Deadly medicines and organised crime: how big pharma has corrupted healthcare. Radcliffe, 2013.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime A BLOG ABOUT DRUGS (deadlymedicines.dk).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (E-bog) Af Peter C. Gøtzsche (ebogreolen.dk (3.9.2013).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (Bog, hæftet) Af Peter C. Gøtzsche (saxo.com (3.9.2013).)

- Alt som virker, har bivirkninger

Alt som virker, har bivirkninger
Minileder
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2017 (15.10.2013)
I begynnelsen av oktober publiserte Science en artikkel som har skapt debatt og uro. Journalisten John Bohannon fabrikkerte en artikkel med klare faglige og etiske feil og mangler og sendte den til 305 open access-tidsskrifter. I løpet av relativt kort tid aksepterte 157 av dem artikkelen uten vesentlige endringer. Er dette et bevis på at det er dårligere kvalitetskontroll i disse tidsskriftene enn i andre? Naturligvis ikke.

Open access-modellen er basert på at artikkelforfatteren – ikke leseren – betaler. Det fine med det er at forskningsresultater blir fritt tilgjengelig for alle. Men med denne forretningsmodellen endres også tidsskriftenes incentivstruktur. Tradisjonelt har de vært avhengige av at innholdet er relevant og interessant for leserne for at de skal klare seg økonomisk. I open acces-modellen må tidsskriftet tiltrekke seg betalende artikkelforfattere. Lesere spiller mindre rolle. En mulig bivirkning er at useriøse aktører kan tjene penger på å etablere tidsskrifter og akseptere artikler fra alle som er villige til å betale. (…)

(Anm: Who’s afraid of peer review? Science 2013;342(6154):60-65 (4 October 2013).)

- De fleste legemiddelannonser i medisinske tidsskrifter fulgte ikke FDAs retningslinjer

Most Drug Ads Did Not Follow FDA Guidelines (De fleste legemiddelannonser fulgte ikke FDAs retningslinjer)
pharmalot.com 29.8.2011
Last year, the FDA acknowledged the difficulty in policing advertisements aimed at healthcare professionals and consumers by creating its ‘Bad Ad’ program, which the agency recently maintained is having a positive effect (read here). But just how bad were pharmaceutical ads before the FDA launched this program?

To gain some clarity, researchers examined 192 pharmaceutical ads that ran in biomedical journals in November 2008 - less than two years before the ‘Bad Ad’ program began - and found that only 18 percent were compliant with FDA guidelines. And more than half failed to quantify serious risks, including death, according to their study, which was published PLoS One.

To be more specific, of those 192 ads, which were promoting 82 unique meds, only 15 fully adhered to all 20 FDA Prescription Drug Advertising Guidelines (read here). Meanwhile, 57.8 percent of the ads did not quantify serious risks, 48.2 percent lacked verifiable references and 28.9 percent failed to present adequate efficacy quantification. (...)

Many advertised drugs in the sample presented potential risks - 31 contain black box warnings and 33 place patients at risk for death or serious morbidity. And 36 ads, by the way, referenced “data on file” and 40 lacked verifiable references, due either to an absence of any references or to the presence of references only to data on file or the product’s package insert, the researchers found.

Which journals qualified for their review? The Journal of the National Cancer Institute; JAMA; Gastroenterology; Annals of Internal Medicine; Archives of General Psychiatry; Blood; Circulation; Hepatology; Journal of the American College of Cardiology; Journal of Clinical Oncology, and The New England Journal of Medicine (n=35). (...)

“The limited resources of the FDA’s Division of Drug Marketing and Advertising are a major barrier to successful regulation of the pharmaceutical industry’s multi-billion dollar marketing budget,” Deborah Korenstein, lead author of the study and associate professor of Medicine at Mount Sinai School of Medicine, says in a statement (here is the complete study).

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Adherence of Pharmaceutical Advertisements in Medical Journals to FDA Guidelines and Content for Safe Prescribing. PLoS ONE 6(8): e23336 (August 17).)

– Lancet er politiske med store bokstaver (- men ikke uavhengig av kommersielle krefter)

Forskning er ikke sannhet, men fortellinger
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:952 – 4 (7.5.2013)
Da hun hadde bestått en opptaksprøve på kunstlinjen, begynte moren å gråte – av skuffelse. Christine Laine ble lege og sjefredaktør for Annals of Internal Medicine i stedet. (...)

Christine Laine er sjefredaktør i et av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter. Annals of Internal Medicine er med i en celeber gruppe av tidsskrifter som oftest kalles «de fem store». På folkemunne kalles de Annals. Som amerikanere flest ville hun gjøre noe stort av turen til det lille landet, og tok like godt Hurtigruten fra Bergen til Trondheim. Anledningen for Trondheims-besøket var Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere. Fremtiden for vitenskapelig publisering var temaet, og Laine er ansatt i tidsskriftkolossen nettopp for å bringe unge tanker til et stort publikum. (...)

Forskning er ikke sannhet
(...)
De bruker ikke fagfeller til å vurdere metode, men sju fast ansatte statistikere. Ikke alle forfattere synes det er noen fordel at alle sju går gjennom alle manuskripter som skal publiseres. Og de gir seg ikke før alle er enige. Første manuskonferanse er om innholdet, og hvis manuset blir akseptert der, kommer det videre til metodekonferansen.

– Vi bruker ikke fagfellevurderere til å vurdere metode, det gjør våre egne redaksjonelle medarbeidere ansatt for det formålet. Men fagfellevurdererne må vite om den er klinisk relevant. Hvis du skal oppdage metodiske svakheter eller forskningsjuks, kan vi ikke ha et system som er avhengig av fagfellevurderinger. Disse kommer nok ikke til å forsvinne, men tidsskriftene må foreta grundige metodologiske vurderinger selv.

– Forskning er ikke sannhet, men du forteller hva du har gjort og hva du fant. Hvis andre vil gjenta det du gjorde, så skal det være mulig. Hvis ikke er det en kommentar. Redaksjonen skal bistå leserne med å forstå innholdet i artikkelen. Noen ganger har studier flere vesentlige svakheter, men vi vet at ingen kommer til å utføre noen bedre studie av akkurat det fenomenet noen gang. Da må vi publisere den sammen med advarsler om hva svakhetene består i.

Hun innser at det kan være ganske så omstendelig å komme gjennom hos Annals, og tror kanskje noen vegrer seg for å sende inn. Hun mener at forfatterne av de 7 % av artiklene som kommer gjennom har grunn til å være fornøyd. (...)

Det er risikabelt å ta opp temaet våpenkontroll hvis man er offentlig finansiert. Jeg er redd de har rett.

Tilknytningen til American College of Physicians gjør nok at tidsskriftet er litt mindre frittalende enn for eksempel Lancet.

Lancet er politiske med store bokstaver. Vi er også politiske, men viser det med litt mindre bokstaver. Lancet er uavhengig av profesjonelle organisasjoner, men ikke uavhengig av kommersielle krefter. Jeg nyter å ha en ikke-kommersiell organisasjon bak meg. Men jeg har ikke noe trykk på meg for å publisere artikler fra annonsører, og er lykkelig for det. Jeg føler meg veldig fri. (...)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- I tillegg oppfordret han FDA om å etablere en enkel elektronisk tilgang og søkemuligheter for sine data

Studies May Not Provide Clear View of Antipsychotics (Studier gir kanskje ikke en riktig fremstilling av antipsykotika)
JAMA. 2012;307(15):1572 (April 18)
(...) Det er bevis for at sponsorer og forskere på kliniske studier lar være å publisere studier der det er negative funn. Mindre vanlig er det at enkelte tidsskrifter unngår å publisere studier med negative resultater. Slike skjevheter (bias) i bevisbasen kan føre til at intervensjoner synes mer effektive enn det de er. (...) (There is evidence that clinical trial sponsors and researchers may avoid submitting for publication studies that have negative findings. Less commonly, some journals may hesitate to publish trials with negative results. Such bias can skew the evidence base so that an intervention appears more effective than it is.)

Turner sier at slike skjevheter i litteraturen kan gjøre det vanskelig for leger å ta de beste behandlingsbeslutninger. "Du kan egentlig ikke forstå forskjellene mellom en effektiv og relativt ineffektiv legemiddelklasse," sa han. "Å publisere skjevhet har en slags "Lake Wobegon-effekt” hvor alle [legemidler] er over gjennomsnittet." I tillegg oppfordret han FDA til å etablere en enkel elektronisk tilgang og søkemuligheter for sine data. (Turner said that such distortions in the literature can make it difficult for physicians to make the best treatment decisions. “You can't really appreciate the differences between an effective and relatively ineffective drug class,” he said. “Publishing bias has kind of a ‘Lake Wobegon effect’ where all the [drugs] are above average.” )

Han foreslo at tidsskrifter bør ha fagfeller som vurderer protokoller og metoder for studier uten først å ha sett resultatene, slik at beslutninger om publisering er basert på vitenskapelig kvalitet og ikke et sluttresultat. I tillegg oppfordret han FDA om å etablere en enkel elektronisk tilgang og søkemuligheter for sine data. (...) (He suggested that journals should have reviewers assess the protocols and methods of studies first, without seeing the results, so that decisions about publication are based on scientific merit and not outcome. Additionally, he urged the FDA to establish easy online access and search capability for its data.)

(Anm: Lake Wobegon (en.wikipedia.org).)

(Anm: Publication Bias in Antipsychotic Trials: An Analysis of Efficacy Comparing the Published Literature to the US Food and Drug Administration Database
PLoS Med 2012;9(3): e1001189 (March 20
).)

- Hvor pålitelige er vitenskapelige studier?

How reliable are scientific studies? (Hvor pålitelige er vitenskapelige studier?)
The British Journal of Psychiatry (2010) 197: 257-258 (October)
Det er økende bekymringer for at en vesentlig andel av vitenskapelig forskning kan faktisk være falsk. En rekke faktorer har blitt foreslått som bidrar til tilstedeværelsen av et stort antall falske positive resultater i litteraturen, hvorav én er publikasjonsbias. Vi diskuterer empiriske bevis for disse faktorer. (...) (There is growing concern that a substantial proportion of scientific research may in fact be false. A number of factors have been proposed as contributing to the presence of a large number of false-positive results in the literature, one of which is publication bias. We discuss empirical evidence for these factors.)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

- Manglende medisinske data kan skade pasienter

Missing Medical Data Could Harm Patients (Manglende medisinske data kan skade pasienter)
blogs.scientificamerican.com 4.1.2012
Big clinical trials—to test new drugs or procedures—generate reams of important data about safety and efficacy. Only a fraction of that information sees the light of day, a publishing practice that could put patients at risk, according to a special report published this week in the British Medical Journal (BMJ).

Even though scientific and medical journals are loaded with what might seem like endless reports—and lengthy methodology descriptions–from clinical trails each year, about half of clinical trial results go unpublished, An-Wen Chan, of the University of Toronto’s Women’s College Research Institute, noted in one of the seven new papers in the BMJ special section. Published results typically lack details about how studies were conducted and outcomes for individual participants. Although these particulars might seem negligible or dull to a causal reader, “the overall result is that the published literature tends to overestimate the efficacy and underestimate the harms of a given intervention,” he noted.*

Even major trials for drugs submitted to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) contained substantial data holes in their published reports, according to one new analysis. A San Francisco- and Denmark-based team performed meta-analyses that included previously unpublished data for nine drugs that were submitted for FDA approval. With this newly included data, they found that 38 of 41 meta-analyses about these drugs were off: 19 of them overestimated the efficacy of the drug, and 19 of them underestimated it. It can be difficult to get a journal to publish—or a drug company to support publication of—harmful—or null, i.e. “negative”–results from a trial. But, as that paper’s authors noted, “when unfavorable results of drug trails are not published, meta-analyses and systematic reviews that are based only on published data may overestimate the efficacy of the drugs.”

Individual trials are important steps for later analyses—which examine previous studies of the same treatment and are fundamental for determining an intervention’s safety and effectiveness. These important, policy-changing meta-analyses often start with a simple search of the literature through a database such as Medline. But as L. Susan Wieland, of the University of Maryland School of Medicine, and her colleagues reported in their new paper, many of the randomized controlled trials in Medline were not tagged as such. That means reviewers and researchers searching for this key type of trial could miss hundreds of potentially important studies published each year, potentially swaying the final meta-analysis.

In an editorial in the same issue of BMJ, Richard Lehman, of the University of Oxford, and Elizabeth Loder, an epidemiology editor at the journal, called for reform of the “current culture of haphazard publication and incomplete data disclosure.” They advocated for a retroactive disclosure of all clinical trial data as “an important first step towards better understanding of the benefits and harms of many kinds of treatments.” (...)

- Storbritannias parlamentsmedlemmer krever sterkere tiltak for klinisk åpenhet og forsøksrapportering (studierapportering). (- Storbritannias House of Commons Science and Technology Committee har i en ny rapport anført at svikten hos kliniske forsøkssponsorer for i tilstrekkelig grad å rapportere sine resultater fører til sløsing med ressurser og kan utgjøre en trussel mot folkehelsen.) - Komitéen viste til tilfellet med lorcainide, en hjertemedisin som ble funnet å utgjøre en dødelighetsrisiko for de som tok den, men denne risikoen ble ikke offentlig kjent før resultatene ble publisert i 1993 da det allerede hadde vært tilgjengelig for amerikanske pasienter i noen tid. Argumentet ble også brukt om den britiske regjeringen som ble ført bak lyset til å sløse bort 424 millioner pund som svar på H1N1 svineinfluensepidemien i 2009 som følge av "publikasjonsbias" (publiseringsbias).)

(Anm: UK MPs call for greater action on clinical transparency and trial reporting. The UK’s House of Commons Science and Technology Committee has argued in a new report that the failure of clinical trial sponsors to adequately report their findings is leading to a waste of resources and could pose a threat to public health. The report builds upon the findings from the University of Oxford’s EBM DataLab, whose recently-launched EUTrialsTracker revealed that only 51.4% of 7,784 trials required to report their findings on the European Union clinical trials register (EUCTR) had done so. As a result, clinical decisions are made without consulting all of the necessary data. The committee cited the case of lorcainide, a heart drug which was found to pose a mortality risk to those taking it, but this risk was not made public until the results were published in 1993, when it had already been available to US patients for some time. The argument was also put forward that the UK government was misled into wasting £424 million in response to the H1N1 swine flu epidemic in 2009 as a result of “publication bias”. “Eight out of the 10 trials that were used by the company to show the drug was useful in preventing complications such as pneumonia had never actually been peer-reviewed or published,” Dr Simon Kolstoe, a University of Portsmouth researcher, told the committee, leading the government to rely on “a marketing spiel claiming successful trials of this drug, rather than being able to consider the actual evidence of the drug efficacy for themselves.” The group said that more needs to be done to push sponsors to report the entirety of their study findings, putting pressure on the NHS Health Research Authority (HRA), which has held responsibility for ensuring transparency of research since 2014, to develop a strategy to rectify the problem. The body has said it is currently working with the industry to push forward on this. (pharmafile.com 30.10.2018).)

- Feilkilder i forskning. Forskning er en komplisert prosess som er utsatt for feil av ulike slag.

(Anm: Feilkilder i forskning. Forskning er en komplisert prosess som er utsatt for feil av ulike slag. Slike feil er godt dokumentert, og mye tid og innsats investeres for å redusere muligheten for at de oppstår når forskning gjennomføres. (…) Publikasjonsbias. I publikasjon er det en preferanse for studier som dokumenterer forventede effekter. Studier som ikke viser slike effekter, har dermed liten sjanse for å bli publisert og blir dermed liggende i forskerens skuff, upublisert. De funn man leser om i tidsskriftene kan derfor avspeile forskningsresultater på en systematisk skjev måte. Kilde: Store norske leksikon.)

- Vis oss dataene: hvorfor kliniske resultater betyr noe

Show us the data: why clinical outcomes matter (Vis oss dataene: hvorfor kliniske resultater betyr noe )
Outcomes Data
BMJ 2012;344:e66 (10 January)
The NHS’s use of clinical outcomes data is in its infancy, but accurate and usable measures are crucial to the success of new commissioning groups. Michael Cross maps out the road ahead

Data from the NHS will have a key role in the British government’s plan for national economic recovery. In a well trailed speech last month, Prime Minister David Cameron announced a plan to amend the NHS constitution to make data extracted from health records available for research unless patients actively opt out. Acknowledging “a little bit of controversy” over the issue of confidentiality, he said, “it doesn’t mean anyone can look at your health records, but it does mean using anonymous data to make new medical breakthroughs . . . it is simply a waste to have a health system like the NHS and not to do this kind of thing.” (...)

A theme issue in 2011 on unpublished evidence (En temautgave i 2011 på upubliserte bevis)
BMJ 2011; 342:d2627 (28 April)
The BMJ has long championed efforts to ensure complete publication of clinical trial results. Studies published in the BMJ and elsewhere show that unpublished or selectively reported clinical research findings lead to distorted perceptions of treatment effects.1 2 The harm is compounded when the results of individual trials are combined in systematic reviews or meta-analyses. Doctors, patients, and policy makers rely on these evidence syntheses as authoritative summaries of knowledge about clinical questions. But when important evidence is unavailable the conclusions reached by these research summaries may be wrong.

Such evidence syntheses are widely considered to represent the highest form of evidence, but as we have asked in a previous editorial, “is this a tenable world view when so much evidence is missing?”3 The existing flawed clinical evidence base cannot simply be ignored because it forms the basis for future research. The current emphasis on comparative effectiveness research, in which new treatments are compared with established treatments rather than placebo, makes tackling the problem even more urgent. If the evidence base for established treatments is unsound, this has serious implications for the choice of comparators and the findings of such comparative effectiveness studies. (...)

- Legemiddelindustrien er nå den som svindler staten for mest penger

New image for the drug industry
Drug industry is now biggest defrauder of US government
(Legemiddelindustrien er nå den som svindler staten for mest penger)
BMJ 2012;344:d8219 (10 January)
Stephen Whitehead, the new head of the Association of the British Pharmaceutical Industry, thinks that the bad press given to the drug industry is largely undeserved.1 A paragraph heading calls for collaboration. Facts are clear and this call is frightening because in the US laws exist and are implemented.
Public Citizen has made the diagnosis: “While the defense industry used to be the biggest defrauder of the federal government under the False Claims Act, a law enacted in 1863 to prevent military contractor fraud, the pharmaceutical industry has greatly overtaken the defense industry.” Settlements for criminal and civil monetary penalties reached a total of $20bn (£12.9bn; €15.4bn) during 1991-2010, with three quarters of the settlements and penalties occurring between 2006 and 2010.2

Merck agreed with the US Department of Justice on 22 November 2011 to pay $950m to resolve criminal and civil charges over the promotion and marketing of rofecoxib (Vioxx).3 A few weeks before, GlaxoSmithKline agreed on $3bn to settle civil and criminal investigations into its sales practices for numerous drugs—its fourth case since April 2008. This payment surpassed the previous record of $2.3bn by Pfizer in 2009.4

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA; US Bribery Act) is enforced by the Securities and Exchange Commission and the US Justice Department. Recently they have been looking into drug companies’ foreign sales practices. Johnson & Johnson was the first company to pay to resolve FCPA allegations in April 2011 ($70m). Pfizer has just reached agreement in principle to resolve “improper payment” matters outside the US.5 Eli Lilly is close to a settlement. AstraZeneca is working to reach an agreement. Many others are being questioned. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Bliver den rigtige forskning blåstemplet?

Bliver den rigtige forskning blåstemplet?
dagensmedicin.dk 8.1.2013
SYGDOM & SUNDHED: Fra flere sider kritiseres peer-review-systemet, hvor forskerne blåstembler eller afviser kollegaernes forskningsresultater før optagelse i videnskabelige tidsskrifter. Systemet beskyldes for at holde kontroversiel forskning ude, og tidsskrifterne for at bedrive "zombie science" for at tækkes medicinalindustrien. (...)

Kritik: Forskere bedømmes forskelligt
jyllands-posten.dk 6.1.2013
Fra flere sider kritiseres peer-review-systemet, hvor forskerne blåstembler eller afviser kollegaernes forskningsresultater før optagelse i videnskabelige tidsskrifter.

En stor schweizisk undersøgelse offentliggjort i European Heart Journal i juni 2012 konkluderer, at f.eks. forskere, der ikke er tilknyttet et universitet eller en akademisk institution samt kvindelige forskere, forskelsbehandles negativt.

»Peer-review har altid været en af grundpillerne i videnskaben. Men vores undersøgelse antyder, at man skal overveje at introducere en anonym udvælgelse i forbindelse med optagelse i tidsskrifter,« skriver kardiologen Stephan Winnik fra University Hospital of Zurich i sin undersøgelse.

Peer-review – på dansk fagfællebedømmelse – betyder, at en eller flere eksperter, tilknyttet et tidsskrift eller en kongres, vurderer de manuskripter, forskellige forskere ønsker offentliggjort. (...)

Her blev forskere, der ikke var tilknyttet et universitet eller en akademisk institution samt kvindelige forskere ofre for peer-review ved at deres forskning blev afvist til optagelse på kongressen langt hyppigere end forskere tilknyttet et universitet eller en akademisk institution eller mandlige forskere generelt. Eksempelvis havde kvindelige forskere, sammenlignet med deres mandlige kollegaer, blot 50 procents chance for at blive optaget.

Ifølge undersøgelsen fortsatte tendensen i forhold til offentliggørelse i et tidsskrift. Da en højere andel af artiklerne, der blev optaget på kongressen, senere blev til en artikel i et medicinsk tidsskrift.

Kontroversiel forskning afvises
Peer-review-systemet kritiseres fra anden side også for at føre til, at kontroversiel forskning ofte bliver afvist. Det mener bl.a. den uafhængige danske læge Uffe Ravnskov, der tidligere bl.a. har været tilknyttet universitetet i Lund.

Han har i adskillige år forsket i kolesterols effekt på mennesket og mener, at kolesterol ikke er den samfundsfjende, det er blevet gjort til, lige som han er stærkt kritisk over for brugen af kolesterolsænkende medicin, som han kalder farlig. Hans undersøgelser er ofte blevet afvist.

"Der er flere problemer. Dels skal mine undersøgelser godkendes af en forsker, der mener det stik modsatte af, hvad jeg gør, og som dybest set betragter mig som en fjende, der stiller spørgsmålstegn ved den forskning, vedkommendes karriere er bygget op omkring. Dels er rigtig mange af de videnskabelige tidsskrifter økonomisk afhængige af medicinalindustrien, og når jeg så hævder, at dennes produkter ikke bør bruges, så har tidsskriftet et stort problem," siger Uffe Ravnskov.
Tilhængerne af peer-review mener trods kritikken, at systemet er med til at sikre kvaliteten af forskningen, og at der ikke er noget bedre alternativ. (...)

Bliver den rigtige forskning blåstemplet?
jyllands-posten.dk 6.1.2013
Fra flere sider kritiseres peer-review-systemet, hvor forskerne blåstembler eller afviser kollegaernes forskningsresultater før optagelse i videnskabelige tidsskrifter.

Systemet beskyldes for at holde kontroversiel forskning ude, og tidsskrifterne for at bedrive ”zombie science” for at tækkes medicinalindustrien.

Før en forsker kan blive rigtig anerkendt for sit arbejde, skal det offentliggøres i et af de hundredvis af videnskabelige tidsskrifter, som blåstempler den nyeste forskning – eller godkendes til præsentation på en af de mange videnskabelige kongresser, som hvert år foregår verden over. (...)

PEER-REVIEW
Peer-review, fagfællebedømmelse, er en formel procedure, der benyttes for at sikre videnskabelig metode og -kvalitet i forskningspublikationer.

Sundhedsvidenskab og de naturvidenskabelige discipliner har en lang tradition for peer-review, hvorimod de humanistiske discipliner i mindre grad har benyttet sig af peer-review. Dette er dog ved at ændre sig, også i Danmark.

Peer-review blev indstiftet i 1665 i England af redaktøren af Philosophical Transactions of the Royal Society. Systemet, vi kender i dag, sås dog formentlig først rigtigt i Medical Essays and Observations i Skotland i 1731. (...)

Både tidskrifterne og kongresserne anses for objektivt at udvælge de forskningsresultater, der fortjener blåstemplingen. Men fra flere sider stilles der spørgsmålstegn ved, om det såkaldte peer-review-system, hvor forskere bedømmer hinandens resultater, er upartisk.

En stor schweizisk undersøgelse offentliggjort i European Heart Journal i juni 2012 konkluderer, at f.eks. forskere, der ikke er tilknyttet et universitet eller en akademisk institution samt kvindelige forskere forskelsbehandles negativt.

»Peer-review har altid været en af grundpillerne i videnskaben. Men vores undersøgelse antyder, at man skal overveje at introducere en anonym udvælgelse i forbindelse med optagelse i tidsskrifter,« skriver kardiologen Stephan Winnik fra University Hospital of Zurich i sin undersøgelse.

Peer-review – på dansk fagfællebedømmelse – betyder, at en eller flere eksperter, tilknyttet et tidsskrift eller en kongres, vurderer de manuskripter, forskellige forskere ønsker offentliggjort. (...)

Forsker føler sig latterliggjort
En af de forskere, der jævnligt støder hovedet mod en sådan ”offentliggørelses-mur”, er den uafhængige danske læge Uffe Ravnskov, der tidligere bl.a. har været tilknyttet universitetet i Lund. Han har i adskillige år forsket i kolesterols effekt på mennesket og har sammen med en række kollegaer, stiftet THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics. Han mener, at kolesterol ikke er den samfundsfjende, det er blevet gjort til, lige som han er stærkt kritisk over for brugen af kolesterolsænkende medicin, som han kalder farlig. Men det budskab har han svært ved at få udbredt i de videnskabelige tidsskrifter, hvor denne type forskning hører hjemme, og han fortæller om afslag, der både er personligt fornærmende og latterliggør hans synspunkter.

Efter min bedste overbevisning er det nødvendigt at have en form for kvalitetskontrol, desuagtet at kvalitet kan opfattes forskelligt. Der har været magasiner uden kontrol, eller i hvert fald med meget lidt kontrol, og det bliver useriøst, synes jeg.

»Der er flere problemer i det. Dels skal mine undersøgelser godkendes af en forsker, der mener det stik modsatte af, hvad jeg gør, og som dybest set betragter mig som en fjende, der stiller spørgsmålstegn ved den forskning, vedkommendes karriere er bygget op omkring. Dels er rigtig mange af de videnskabelige tidsskrifter økonomisk afhængige af medicinalindustrien, og når jeg så hævder, at dennes produkter ikke bør bruges, så har tidsskriftet et stort problem. Det er nemlig sådan, at medicinalindustrien ud over at købe annoncer også bestiller særtryk i endog meget store oplag, når der er forskning, der støtter brugen af medicin, og så deles særtrykkene ud til læger over hele verden. Det er særdeles indbringende for tidsskrifterne,« siger Uffe Ravnskov. Han har gennem årene fået afvist flere end 100 undersøgelser.

Et af de tidsskifter, der har afvist artikler skrevet af Uffe Ravnskov, er Ugeskrift for Læger. F.eks. blev en artikel om det kolesterolsænkende stof statin afvist i 2011. Ugeskrift for Læger publicerer ellers 87 pct. af de indsendte manuskripter, og uden at ville kommentere Uffe Ravnskovs forskning erkender Peter Lange, assisterende redaktør og overlæge dr.med., at det kan være vanskeligt at få udgivet kontroversiel forskning.

»Det gælder specielt, hvis forskningen stiller spørgsmål ved noget, som alle betragter som givet. Så må de være særlig stærkt underbygget, før alle vil acceptere dem,« siger Peter Lange. (...)

System med indbyggede problemer
Ifølge Jesper Wiborg Schneider, seniorforsker, Ph.d., ved Danish Centre for Studies in Research & Research Policy ved Aarhus Universitet, der gennem flere år har forsket i videnskabelig kommunikation, herunder forskningspublicering og forskningskvalitet, så har Uffe Ravnskov, Siri Vinther og Jacob Rosenberg helt sikkert en god pointe på en række områder.

»Peer-review-systemet er bestemt ikke fejlfrit, og der er uden tvivl nogle forskere, der har problemer med at få udgivet deres ellers gode forskning, fordi denne går imod den konsensus, der nu er inden for forskningsområdet. Hvis du som forsker går imod strømmen, så har du det svært,« konstaterer Jesper Wiborg Schneider. (...)

- Nødvendigt med kvalitetskontrol

Bliver den rigtige forskning blåstemplet?
jyllands-posten.dk 6.1.2013
(...) Nødvendigt med kvalitetskontrol
Spørgsmålet er så bare, hvad der skal være i stedet for peer-review-systemet. Ifølge Jesper Wiborg Schneider er der ingen gangbare alternativer.

EINSTEIN OG PEER-REVIEW
Albert Einsteins forskning er det bedst kendte eksempel på, at banebrydende forskning og etablerede forskeres bedømmelsessytemer ikke nødvendigvis går godt i spænd.

I begyndelsen af 1900-tallet blev hans doktor-afhandlinger flere gange afvist, men han fik dem publiceret i det tyske tidsskrift Annalen der Physik, der på det tidspunkt ikke havde peer-review.

Senere fik han Nobelprisen for sit arbejde med den fotoelektriske effekt. Det blev offentliggjort i Annalen der Physik i 1905.
Kilde: Wikipedia

»Efter min bedste overbevisning er det nødvendigt at have en form for kvalitetskontrol, desuagtet at kvalitet kan opfattes forskelligt. Der har været magasiner uden kontrol, eller i hvert fald med meget lidt kontrol, og det bliver useriøst, synes jeg. Man skal heller ikke glemme, at selv om peer-review langt fra er perfekt, så fungerer det trods alt. En mulighed kunne være, at man bliver mere åbne omkring selve peer-review processen, som det f.eks. er tilfældet i nogle Open Access-tidsskrifter, hvor artiklens bedømmere fremgår, når artiklen offentliggøres,« siger Jesper Wiborg Schneider og fortsætter:

»Men vi skal arbejde hen mod, at de forskere, der sidder og bedømmer andres forskning, bliver bedre til at acceptere forskning, der går imod deres egen opfattelse – eller som ikke er mainstream. Dette hjælper selvfølgelig ikke dem, som ikke kan få optaget deres artikler i bestemte tidsskrifter. Men her er ansvaret i sidste ende redaktørens. Tidsskriftets profil og mangfoldighed er redaktørens ansvar. Jeg vil dog sige, at man så godt som altid kan få offentliggjort sin forskning et eller andet sted, for der er så mange muligheder. Men det er klart, at man som forsker helst vil se sin forskning i de prestigefyldte, ”rigtige” og mest læste tidsskrifter,« siger Jesper Wiborg Schneider. Han har netop selv kæmpet en længere kamp for at få offentliggjort noget af sine egen forskning om kvalitet i forskningen, som han selv betegner som kontroversiel i forhold til »mainstreamforskningen«.

Nobelpristagere afvist
Det er dog ikke kun forskere med kontroversielle synspunkter, der oplever at få deres forskning afvist af de videnskabelige tidsskrifter.
F.eks. viste en rundspørge for nogle år siden, at 17 af 20 Nobelprismodtagere i økonomi havde fået afvist forskning, og tilbage i 1974 blev fysikeren Sheldon Lee Glashow latterliggjort for forskning, der i 1979 gav ham Nobelprisen.

Dels skal mine undersøgelser godkendes af en forsker, der mener det stik modsatte af, hvad jeg gør, og som dybest set betragter mig som en fjende ... Dels er rigtig mange af de videnskabelige tidsskrifter økonomisk afhængige af medicinalindustrien.

Australieren Barry J. Marshall, der i 2005 fik Nobelprisen for at have kortlagt mavesårsbakterien Helicobactor Pylori, havde ligeledes store problemer med at få offentliggjort sine teorier om bakterien.

Forskning er zombie science
En af de hårdeste kritikere af peer-review-systemet er Bruce G. Charlton, tidligere chefredaktør på det medicinske tidsskrift Medical Hypotheses og nu professor på University of Buckingham. Han mener, at indførelsen af peer-review-princippet blandt andet har betydet, at det vitale link mellem videnskaben og ”den rigtige verden” er mere eller mindre væk, fordi det bliver ældre videnskabsmænds holdninger til den nye forskning, der bliver sat til dommer over validiteten af forskningen. Og han benytter udtrykket ”zombie science” om store dele af den videnskabelige forskning, der i dag publiceres.

»Udvidelsen og dominansen af peer-review i videnskaben er et tegn på videnskabelig tilbagegang og dekadence og ikke, som det ofte hævdes, et tegn på større omhyggelighed. Objektivitet er blevet erstattet med subjektivitet. Zombie science er ikke drevet af trangen til at finde videnskabelige sandheder, men af en søgen efter midler, der skal finansiere mere zombie science, der desværre er blevet en maskine, der kan holde sig selv i gang,« siger Bruce G. Charlton.

Tidsskrift Medical Hypotheses udmærkede sig i øvrigt ved ikke at have peer-review-godkendelse, mens Bruce G. Charlton var redaktør. I stedet blev de indsendte artikler godkendt af Charlton alene, ud fra en devise om at peer-review kan betyde, at kontroversiel, men vigtig, forskning aldrig bliver offentliggjort. Politikken gav dog også med jævne mellemrum Bruce G. Charlton voldsom kritik på grund af offentliggørelsen af særprægede forskningsartikler, men han understreger vigtigheden af at få så meget forskning som muligt frem i lyset. Så må læserne selv vurdere, om de kan bruge forskningen til noget. I dag er Medical Hypotheses blevet opkøbt af forlaget Elsevier, der driver en lang række videnskabelige tidsskrifter, der alle benytter peer-review-systemet. (...)

- For godt til å være sant

For godt til å være sant
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2228-9 (15.11.2011)
Overvurdering av effekt, manglende rapportering av komplikasjoner og finansielle transaksjoner er avdekket i det som beskrives som den største skandalen i amerikansk ryggmedisin gjennom tidene.

«Yes, isn’t it pretty to think so,» skrev Ernest Hemingway i The Sun Also Rises.

Det er grunn til å gi honnør til Eugene Carragee, professor i ryggkirurgi ved Stanford University og redaktør av Spine Journal, og hans medforfattere. I en systematisk oversiktartikkel har de kritisk vurdert sikkerhetsprofilen til det beinvekststimulerende preparatet rhBMP-2 (recombinant human bone morphogenic protein-2 (1) over tid, fra de første industrisponsede studiene til senere uavhengige vurderinger av produktet, samt ved en uavhengig gjennomgang av offentlig tilgjengelige forskningsdata. De fant en oppsiktsvekkende mangel på rapportering av komplikasjoner i 13 industrisponsede studier med i alt 780 pasienter. Mens den angitte komplikasjonsraten var 0 % i de publiserte originalstudiene, fant de ved gjennomgang av dokumenter fra FDA (United States Food and Drug Administration) en rate på 10 - 50 %.

Komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av rhBMP-2, er løsning av implantat, infeksjon, urogenitale komplikasjoner og retrograd ejakulasjon ved fremre avstivningsoperasjoner i lenderyggen; radikulitt, ektopisk beindanning, beinresorpsjon og dårligere global effekt ved bakre avstivningsoperasjoner i lenderyggen; og i tillegg luftveisobstruksjon ved avstivningsoperasjoner i nakken. (...)

Ortopeder i lommen på industrien
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2250-3 (15.11.2011)
Utviklingen av nye ortopediske produkter er avhengig av tett samarbeid mellom ortopedene og industrien. De siste årene er det imidlertid blitt avdekket en rekke tilfeller av økonomisk samrøre mellom industrien og deler av det ortopediske fagmiljø i USA. Dette har aktualisert spørsmålet om i hvilken grad ortopedirelatert forskning og utvikling kan ha vært påvirket av uheldige økonomiske incentiver.

Interessekonflikter oppstår i det øyeblikk ortopeden, eller avdelingen vedkommende arbeider i, oppnår økonomisk fordel av å promotere eller ta i bruk ett bestemt produkt. I sin mest ekstreme form kan det dreie seg om å motta godtgjørelse for konsulentoppdrag, salgsprovisjoner for et produkt man har vært med på å utvikle (royalties), aksjer eller opsjoner i firmaet. I de senere år er det blitt avdekket en rekke eksempler på slike økonomiske koblinger, først og fremst blant ortopeder i USA. Samtidig som samarbeid med industrien er av avgjørende betydning for utvikling, klinisk implementering og evaluering av ortopediske implantater, vil eventuelle interessekonflikter hos samarbeidende ortopeder kunne føre til svekket kvalitetssikring i ett eller flere ledd. Dette kan i så fall tenkes å føre til økt risiko for uheldige behandlingsutfall, også for norske pasienter operert med slikt utstyr. (...)

- Fungerer såkalt ekstern fagvurdering (fagfellevurdering, «peer review»)?

Peer review system needs thorough evaluation, MPs hear (Systemet med fagfellevurdering trenger grundig evaluering, er meldingen til parlamentsmedlemmer)
BMJ 2011; 342:d3046 (16 May)
The peer review system used by many medical journals before they publish new research needs to be thoroughly evaluated to confirm its value, MPs have been told.

Several medical and scientific journal editors appearing before the parliamentary science and technology select committee on 11 May spoke of the many merits of peer review, but they raised some concerns about the variability of its quality and a lack of adequate evaluation of the system.

The committee was holding the second oral evidence session as part of its inquiry into the peer review process in science (BMJ 2011;342:d2858 doi:10.1136/bmj.d2858).

Experts deny claims that peer review system is in crisis (Eksperter benekter påstander om at systemet med fagfellevurdering (peer review) er i krise)
BMJ 2011; 342:d2858 (5 May)
Experts have defended the peer review system used by many medical journals before publishing new research and denied claims that it is in “crisis.”

Witnesses appearing before the parliamentary science and technology select committee on 4 May said the system was not perfect but worked well and helped to maintain the public’s trust in science.

MPs on the committee were holding their first oral evidence session as part of their new inquiry into the current state of the peer review process in science. They were prompted to look into peer review by several factors, said a spokeswoman, including the leaked emails on climate change from the University of East Anglia and the Lancet study by Andrew Wakefield. (...)

MPs asked if fraudulent or incorrect papers damaged the public’s perception of the peer review process, to which Professor Laskey replied: “It damages the public perception of science as a whole which is extremely unfortunate.”

Andrew Miller, Labour MP for Ellesmere Port and Neston and chair of the committee, said some written evidence received so far by the MPs said peer review had a tendency to produce “conservative judgments” and wondered if that was a problem for the progression of science.

John Pethica, physical secretary and vice-president at the Royal Society, also giving evidence, said: “There is always a risk in this process that new ideas may be impeded. It has to be balanced against the fact that the likelihood of really radical breakthroughs is unfortunately rather smaller than exotic ideas that don’t actually work. It’s a difficult balance to achieve.”

The inquiry continues. (...)

Is open peer review the fairest system? Yes
BMJ 2010; 341:c6424 (16 November)
Trish Groves argues that telling authors who has reviewed their paper has helped to make the process fairer, but Karim Khan (doi:10.1136/bmj.c6425) is concerned that it stops reviewers from being completely frank (...)

Why didn’t we adopt double blind review, withholding reviewers’ names and also removing authors’ identity from reviewed articles? Firstly, because evidence, including that from randomised controlled trials, had found no benefit of such blinded review.1 More importantly, the BMJ’s editors felt strongly that withholding reviewers’ names was an unfair and kafkaesque system that seriously limited transparency. We hoped that unmasked reviewers would rise to the challenge and act as critical friends, unafraid of face to face (virtual) scientific discourse. Dream on, said the critics: if you ask reviewers to sign their reports they will perch on the fence and blandly say nothing much. They were wrong, as a BMJ randomised controlled trial2 and now more than a decade’s experience have shown. (...)

(Anm: What makes something "Kafkaesque"? - Noah Tavlin (ed.ted.com).)

(Anm: Fluer og frihet i to Kafka-romaner. Norsk Litteratur­vitenskapelig. Franz Kafkas forfatterskap er et yndet emne innenfor såkalte animal studies, en tverrfaglig disiplin med forbindelser til litteraturvitenskapen.1 Særlig Kafkas kortprosa innbyr til lesninger av denne sorten, ettersom dyr av ulike arter er sentrale i disse fortellingene – enten det dreier seg om det lille skadedyret, Gregor Samsa («Die Verwandlung»), eller om den mer antropomorfe apen, Rotpeter («Ein Bericht für eine Akademie»). Tidsskrift 01 / 2017 (Volum 19) Side: 22-39.)

Is open peer review the fairest system? No
BMJ 2010; 341:c6425 (16 November)
Trish Groves (doi:10.1136/bmj.c6424) argues that telling authors who has reviewed their paper has helped to make the process fairer, but Karim Khan is concerned that it stops reviewers from being completely frank

Open peer review makes perfect sense in the ideal world. But it is not an ideal world. As editor of a BMJ Group specialist journal, I am concerned that open review provides more scope for power relationships to favour “the great and the good.” (...)

Journals Should Set Tougher Standards, Editors Say (Redaktør sier at tidsskrifter bør sette tøffere standarder)
medpagetoday.com 26.3.2010
Editors of medical journals should unite in requiring independent statistical analyses of industry-sponsored clinical trials, according to the two top editors of the Journal of the American Medical Association.

Such a measure would help prevent any inappropriate influence from the study sponsors on data analysis and reporting, wrote Catherine DeAngelis, MD, MPH, editor-in-chief of JAMA, and Phil Fontanarosa, MD, MBA, executive deputy editor of the journal, in an editorial.

"This approach would add powerful support to the fundamental principle that physicians must first do no harm," they wrote in an editorial in the March 24/31 issue of JAMA.

Steven Nissen, MD, of the Cleveland Clinic, agreed in a commentary in the same issue.

"Although this procedure does not guarantee the integrity of the resulting manuscript, it is an essential step and should be universally mandated," he wrote. "If all journals adopted such a policy, the quality of reporting of industry-sponsored clinical trials would be significantly improved." (...)

(Anm: Ensuring Integrity in Industry-Sponsored Research
Primum Non Nocere, Revisited. JAMA. 2010;303(12):1196-1198
.)

Når forskere bedømmer forskere
videnskab.dk 21.9.2009
TEORIBLOGGEN: Hvad afgør, om et givent forskningsprojekt er ’god videnskab’? Teoribloggen går i dag bag om peer review-begrebet, og ser på konceptets opståen – og dets svagheder.

Peer review eller fagfællebedømmelse, som det hedder på dansk, består i nogle få, ret enkle metoder til at evaluere videnskabelige meritter.

Peer review bliver fortrinsvis brugt i vurderingen af videnskabelige artikler og forskningsansøgninger.

Eftersom publikationer og bevillinger er altafgørende for at fremme forskeres egen videnskabelige karriere, er peer reviewet af helt grundlæggende betydning for forskningen og for forskerne. (...)

De fleste forskere priser peer review, ofte som det mindst ringe kvalitetssikringssystem. Mange vil dog også anerkende, at der er problemer forbundet med peer review. (...)

Den første dokumenterede anvendelse af noget, der har mindelser om moderne peer review, finder man i en bog om lægeetik skrevet af den arabiske forfatter Ishap bin Ali Al Rahwi. Han levede år 854-931.

Bogen angiver retningslinjer for, hvordan læger bør udlevere kopier af noter og diagnoser til det lokale lægeråd, som efterfølgende kan gennemføre en faglig bedømmelse af lægernes arbejde (Spier 2002). (...)

Kritikk uten hemninger
P Aavitsland
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1377 (12.6.2008)
Tidsskriftets eksterne fagvurderere hjelper forfatterne med å forbedre manuskriptet og redaktøren med å treffe en beslutning om publisering

God vitenskap vokser best der den utsettes for uhemmet kritikk. Tidsskriftets ordning med ekstern fagvurdering (fagfellevurdering, «peer review») er en tilrettelegging for kritikk uten hemninger. (...)

Ekstern fagfellevurdering er vitenskapelige tidsskrifters kjennetegn. For Tidsskriftet er fagvurderernes bidrag, som er ubetalt, en forutsetning for kvaliteten - ved at nokså gode manuskripter blir forbedret og svake manuskripter ikke blir publisert. Fagvurderer, medisinsk redaktør og forfatter danner en troika med det mål å få frem en artikkel med et innhold som er nytt og relevant for Tidsskriftets lesere, en artikkel som bygger på sunn vitenskap, som er presentert på en tiltrekkende måte og som er innenfor reglene for forskning og publisering. (...)

For Sciences Gatekeepers, a Credibility Gap (Et troverdighetsgap for vitenskapens portvakter)
THE DOCTOR'S WORLD
(LEGENES VERDEN)
nytimes.com 2.5.2006
Nylige avsløringer om uredelige eller uriktige studier publisert i medisinske og vitenskapelige tidsskrifter har medført at det som aldri før stilles spørsmål ved fordelene ved systemet med fagfellevurdering. (Recent disclosures of fraudulent or flawed studies in medical and scientific journals have called into question as never before the merits of their peer-review system.)

(Anm: peer-review; fagfellevurdering, på engelsk peer review, er en metode for å vurdere riktighet og verdi av forskningsrapporter ved budsjettering før forskningsprosjekter får starte og ved publisering av resultater i tidsskrifter. Kilde: wikipedia.org. Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126:3327.)

Systemet er basert på at tidsskrifter inviterer uavhengige eksperter til kritisk å bedømme innsendte manuskripter. Det erklærte mål er å luke ut slurv og dårlig forskning, for å sikre integriteten på det som blir publisert. (The system is based on journals inviting independent experts to critique submitted manuscripts. The stated aim is to weed out sloppy and bad research, ensuring the integrity of the what it has published.)

På grunn av at resultater publisert i fagfellevurderte tidsskrifter påvirker pasientbehandling, samfunnsinteresser og forfatternes akademiske reklamefremstøt, hevder tidsskriftredaktører at ny vitenskapelig informasjon bør publiseres i et fagfellevurdert tidsskrift før den presenteres for leger og publikum. (Because findings published in peer-reviewed journals affect patient care, public policy and the authors' academic promotions, journal editors contend that new scientific information should be published in a peer-reviewed journal before it is presented to doctors and the public.)

Imidlertid har dette budskapet skapt en utbredt feiltolkning om at vedtak om fagfellevurdering er det vitenskapelige motstykke til ”gullstandarden” som godkjennelse. (That message, however, has created a widespread misimpression that passing peer review is the scientific equivalent of the Good Housekeeping seal of approval.)

Praktisk talt alle større vitenskapelig og medisinske tidsskrifter er nylig blitt ydmyket ved å publisere resultater som senere er kommet i vanry. De opprørende episoder har fått mange mennesker til å spørre hvorfor alle forfattere, redaktører og uavhengige ekspertgranskere ikke har lykkes å oppdage problemene før publikasjon. (...) (Virtually every major scientific and medical journal has been humbled recently by publishing findings that are later discredited. The flurry of episodes has led many people to ask why authors, editors and independent expert reviewers all failed to detect the problems before publication.)

- Hva er galt med medisinske tidsskrifter?

'Flawed' infant death papers not retracted ("Feilaktige" publikasjoner om spedbarnsdød ikke trukket tilbake)
Nature 2011;476: 263-264
"Fundamentally flawed": that's how a January 2001 report described ten research papers based on body p arts taken from hundreds of dead children without their parents' consent. Yet more than a decade on, Nature has learned, only one of those papers has been removed from the scientific record.

The lack of action, even in what seems to be a clear-cut case, highlights the reluctance of institutions and journals to retract papers when the authors stand by the results. (...)

Tidsskrifter for alle anledninger
aftenposten.no 17.10.2010
Mette Sagsveen og Sigrid Sørumgård Botheim lever i to helt forskjellige tidskriftsverdener. Den ene skriver for 26 000 abonnenter og får lønn, den andre har kun én og gjør alt gratis.

Der det finnes en samfunnsinteresse, en hobby eller en forening, uansett hvor smalt temaet måtte være, der finnes det også gjerne et tidsskrift. En rekke av dem var representert da Norsk Tidsskriftforening i går arrangerte sin årlige Tidsskriftdag på Litteraturhuset i Oslo. Målet var å vise frem innholdet, engasjementet og bredden i norske tidsskrifter. (…)

Mangfold. – Det skal være en plass for smale tidsskrifter, det er viktig å vise mangfoldet i samfunnet vårt, sier hun.

Kontrasten blir derfor stor til Mette Sagsveen, medisinsk redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening. De utkommer annenhver torsdag, med 24 nummer i året, og med et opplag på 25 900. Av disse sendes 18 750 til leger og 3500 til medisinstudenter. Alle de faste i redaksjonen, et tyvetall medarbeidere er lønnet, samtidig lever de av annonser fra legemiddelindustrien.

– Vi stiller nok i en annen klasse, de fleste andre tidsskrifter omhandler kultur, historie eller litteratur. Men det viser i alle fall litt av mangfoldet i samfunnet, sier Sagsveen. (…)

Hva er galt med medisinske tidsskrifter?
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2571
Smith R. The trouble with medical journals - 292 s. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 20 ISBN 1-85315 -673-6
Medisinske tidsskrifter har for tette bånd til farmasøytisk industri. De er for opptatt av at artiklene skal få oppslag i massemediene, forskningen som publiseres er ofte vanskelig å fortolke og er utsatt for en rekke skjevheter, fagfellevurdering fungerer ikke som kvalitetssikring, forfatterskapskriteriene følges ikke, interessekonflikter oppgis ikke, og mange tidsskrifter er blitt melkekuer for eierne.

Dette er (noen av) hovedproblemene ved medisinske tidsskrifter som drøftes i en ny bok skrevet av Richard Smith. Han arbeidet i det britiske legetidsskriftet BMJ i perioden 1979 - 2004, de siste 13 årene som sjefredaktør.

Boken består av 22 kapitler i sju seksjoner, over 400 referanser og en stikkordliste. Mye av stoffet i boken er kjent fra før, ikke minst har Smith selv skrevet om det i ulike sammenhenger. Samme år som boken kom ut, publiserte han seks artikler i Journal of the Royal Society of Medicine, der mange av hovedpoengene i boken blir presentert. Titlene på disse artiklene er illustrerende for bokens innhold (1 - 6). (...)

Frikjennelse av medforfatterne bekymrer
tidsskriftet.no 10.8.2006
Granskingskommisjonens frikjennelse av medforfatterne i Sudbø-saken er underlig og svært bekymringsfull.

Dersom den blir stående vil mye måtte endres innen forskningen. Det mener både redaktør Charlotte Haug og professor Magne Nylenna, som i hver sine lederartikler i Tidsskriftet kritiserer granskingskommisjonens konklusjon om å frikjenne Jon Sudbøs medforfattere for fusk.

Haugs leder er publisert i dagen utgave av Tidsskriftet, mens Nylennas leder er publiser først på nett, og kommer i neste papirutgave. (...)

Stor feiring av Tidsskriftets 125 første år
Tidsskr Nor Lægeforen (9.1.2006)
Over 300 leger, redaktører og andre fagfolk var samlet i Oslo da Tidsskriftet feiret sitt 125-årsjubileum 9. januar. (...)

Jeffrey Drazen, redaktør av New England Journal of Medicine, deltok i debatten om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. (...)

Se alle foredragene på nettvideo

Mange hadde kommet langveisfra for å delta, og flere store navn stod på talerlisten.

Blant dem var sjefredaktørene i tre av de fem største generelle medisinske tidsskriftene:Harold Sox fra Annals of Internal Medicine, Jeffrey Drazen fra New England Journal of Medicine og Catherine DeAngelis fra JAMA. De tre var, i likhet med åtte andre redaktører, i Norge i forbindelse med et møte i den internasjonale komiteen for redaktører av medisinske tidsskrifter – den såkalte Vancouver-gruppen. (...)

Føler seg lurt av industrien
Jeffrey Drazen og Cathy DeAngelis deltok i en debatt om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. Begge gav sterkt uttrykk for at de følte seg lurt av legemiddelindustrien. De siktet da særlig til COX- 2-sakene, hvor det har vist seg at medikamentene Vioxx og Celebra verken er så effektive eller ufarlige som man først kunne få inntrykk av. Pfizers CLASS-studie ble publisert i JAMA i 2000 og Mercks VIGOR-studie ble publisert i New England Journal of Medicine samme år. Begge studiene viste seg å være manipulert på ulike måter. Både Drazen og DeAngelis uttrykte bekymring over at legemiddelfirmaene de siste årene har begynt å designe studier for å få resultatene de ønsker og dermed tjene mer penger. (...)

Redaktør av JAMA Catherine DeAngelis sammenliknet forholdet mellom tidsskriftene og industrien som et ekteskap. (...)

- Medisinsk tidsskrift kritiserer Medtronic voldsomt for betalinger til leger

Adverse Events Common With rhBMP-2 Device
medpagetoday.com 28.6.2011
In stark contrast to published reports from manufacturer-sponsored studies of the Infuse spinal fusion device that incorporates a biologic bone-building drug, a new analysis of FDA documents and other data sources suggests that up to half of patients receiving the device may experience adverse events related to the drug, researchers said.

The Infuse device, which delivers recombinant human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) to speed vertebral fusion in patients with chronic back pain, has adverse event rates of 10% to 50% depending on the approach, according to Eugene Carragee, MD, of Stanford University's outpatient clinic in Redwood City, Calif., and colleagues.

"This risk of adverse events associated with rhBMP-2 is 10 to 50 times the original estimates reported in the industry-sponsored peer-reviewed publications," Carragee and colleagues wrote online in The Spine Journal, which Carragee serves as editor-in-chief.

The investigators in each of 13 reports of studies funded by product manufacturer Medtronic and published from 2000 to 2009 claimed to find no adverse events attributable to rhBMP-2. (...)

Spine Journal Takes Aim at Infuse Research
medpagetoday.com 28.6.2011
Doctors who received millions of dollars from Medtronic systematically failed to reveal serious complications linked to the company's lucrative back surgery product, Infuse, in 13 papers they co-authored for medical journals over the course of nearly a decade, according to a scathing new review.

The analysis is part of an unprecedented event in medicine: The entire issue of a medical journal devoted to a scientific and financial expose of a product, the practices of the company that markets it, and the financially conflicted doctors who tested and promoted it.

Blame also is heaped on the lax oversight of the Food and Drug Administration and failures by editors and reviewers of medical journals. (...)

The main analysis, which was led by editors of the Spine Journal, found a systematic failure to report serious complications with Infuse, bone morphogenetic protein-2 or BMP-2, which is used in spinal fusion surgery. The researchers found complication rates that were 10 to 50 times greater than the estimated complication rates revealed in the medical literature. (...)

Medical Journal Slams Medtronic Over Payments To Doctors (Medisinsk tidsskrift kritiserer Medtronic voldsomt for betalinger til leger)
blogs.forbes.com 28.6.2011
A major medical journal has taken the dramatic step of publishing a series of articles alleging that side effects were downplayed or omitted in scientific articles about a Medtronic product used in spine surgery.

Instead, authors repeatedly asserted the device, called Infuse, caused few complications, according to the report by The Spine Journal, the official publication of the North American Spine Society. Moreover, the journal says, the authors of those often had received significant amounts of money from Medtronic.

On every large study of Infuse, at least one author had received at least $10 million in royalties, consulting, or other payments from Medtronic, according to Eugene Carragee, the Spine Journal’s editor.

“I was really shocked,” says Carragee, who is also a professor at Stanford University. “I wouldn’t have thought I was very naïve about this stuff. I’ve been doing this for 25 years.” (...)

Richard Kuntz, Medtronic’s chief scientific officer, says he has found no evidence that Medtronic played a role in preparing the papers, aside from answering the questions of the outside academics. There were no ghostwriters, as has appeared to occur with other published studies. (...)

Carragee sees a need for much more disclosure of financial conflicts. Among the steps being taken: instead of disclosing payments from companies as footnotes, The Spine Journal intends to put them in the body of articles. That means that if they are incorrect, it could stand as grounds for retraction. This could also lead readers to take the payments more seriously.

“I think that if you do a service for the company and the service is worth ‘X’ amount of money you should get ‘X’ amount of money,” says Carragee. “But if you’re writing advertising copy it should be in the advertising section.” (...)

(Anm: The Spine Journal 2011 (June 28).)

Journal Blasts Industry-Funded Researchers in Spine Surgery Studies for Flawed Research, Undisclosed Financial Relationships (Tidsskrift kritiserer industrifinansierte forskere voldsomt for mangelfull forskning for ryggoperasjon-studier, og ikke å ha opplyst om økonomiske forbindelser)
JAMA 2011 (June 28)
The financial ties between clinical researchers who conducted studies on a product used in spine surgery and the manufacturer of the product have come under fire, raising questions about the integrity of this industry-sponsored research. (...)

An editorial appearing today in The Spine Journal sharply questions the objectivity of purportedly independent researchers participating in industry-funded studies of a product used in spinal fusion surgery.

The editorial is part of a special issue of the journal that focuses on a product containing synthetic bone growth factor, recombinant bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2), manufactured by Medtronic under the name Infuse Bone Graft. The product is intended to allow surgeons to bypass harvesting bone graft material directly from their patients.

In another section of the special issue, a review article assessed published reports of 13 original industry-sponsored studies of safety and efficacy of rhBMP-2 in 780 patients. In these studies, the researchers reported no adverse events such as unintended bone growth. But the authors of the review, using US Food and Drug Administration data summaries, follow-up publications, and administrative and organizational databases analyses, estimate that between 10% to 50% of patients should have experienced an adverse event, including life-threatening events. The authors also said that as of March 2011, Medtronic had paid the clinical investigators of the 13 studies amounts ranging from $560 000 to $23.5 million per study. (...)

In the editorial, the editor of The Spine Journal, Eugene J. Carragee, MD, of the Stanford University School of Medicine and colleagues wrote that the “choirboy defense”—the belief that theirs is an honest profession with unimpeachable integrity and the highest ethical standards—can no long apply to researchers in the spine community. “It harms patients to have biased and corrupted research published,” they wrote. “It harms patients to have unaccountable special interests permeate medical research. It harms patients when poor publication practices become business as usual.” (...)

Medtronic Surgeons Held Back, Study Says (Medtronic: Kirurger hemmeligholdt informasjon, ifølge studie)
online.wsj.com 29.6.2011
Surgeons who conducted clinical trials to test a Medtronic Inc. bone-growth protein widely used in spine surgery didn't report serious complications that arose in those trials in their research papers, a new study says.

Over the past decade, 15 of those surgeons have collectively received at least $62 million from the medical-device giant for unrelated work, according to a Wall Street Journal analysis of Medtronic documents and of recent disclosures made on the company's website.

Last week, the Senate Finance Committee began investigating whether Medtronic's large payments to the surgeons played a role in the fact they didn't report the ... (...)

Surgeons in Medtronic trials omitted results: report (Kiruger i Meditronic-forsøk utelot resutater, ifølge rapport)
reuters.com 28.6.2011
(Reuters) - Surgeons conducting clinical trials to test a Medtronic Inc bone-growth protein used in spine surgery, some of whom got at least $62 million from the company, failed to report serious complications in their research papers, the Wall Street Journal reported.

Fifteen of the surgeons got at least $62 million from the company over the past decade, the paper said, citing an analysis of Medtronic documents and disclosures on the company's website.

A new study in the Spine Journal said serious complications including cancer, sterility, infections, bone dissolution and worsened back and leg pain, occurred in 10 to 50 percent of patients who were administered Infuse or a sister product in 13 clinical trials funded by Medtronic and conducted by the surgeons between 2000 and 2010, the Wall Street Journal said. (...)

- Rapportering av interessekonflikter i metaanalyser av farmakologiske forsøksbehandlinger

Reporting of Conflicts of Interest in Meta-analyses of Trials of Pharmacological Treatments (Rapportering av interessekonflikter i metaanalyser av farmakologiske forsøksbehandlinger)
JAMA 2011;305(10):1008-1017 (March 9)
Context Disclosure of conflicts of interest (COIs) from pharmaceutical industry study funding and author-industry financial relationships is sometimes recommended for randomized controlled trials (RCTs) published in biomedical journals. Authors of meta-analyses, however, are not required to report COIs disclosed in original reports of included RCTs.

Objective To investigate whether meta-analyses of pharmacological treatments published in high-impact biomedical journals report COIs disclosed in included RCTs. (...)

Conclusion Among a group of meta-analyses of pharmacological treatments published in high-impact biomedical journals, information concerning primary study funding and author COIs for the included RCTs were only rarely reported. (...)

- Datatilgjengelighet for industrisponsede forsøk: hva bør medisinske tidsskrifter kreve?

Data availability for industry sponsored trials: what should medical journals require? (Datatilgjengelighet for industrisponsede forsøk: hva bør medisinske tidsskrifter kreve?)
BMJ 2010; 341:c5391 (12 October)
Several recent examples illustrate the problems of trusting drug companies to provide the complete picture about the clinical trials they sponsor. Robert Steinbrook and Jerome P Kassirer propose that there is a strong case for journals defining full access to the trial data and requiring that investigators and journal editors have full access. (...)

Companies have financial interests in the outcome of the studies they sponsor; they own the data, and set the rules for access to the data. Unfortunately, they cannot be relied on to consistently provide dispassionate evaluations of their own drugs and medical devices.11 Moreover, many investigators have notable financial interests with the same sponsors. According to the voluntary principles of the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, “As sponsors, we are responsible for receipt and verification of data from all research sites for the studies we conduct; we ensure the accuracy and integrity of the entire study database, which is owned by the sponsor.”12 These obligations may be appropriate, but it has become impossible to assess which industry studies are trustworthy. (...)

Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies (Medisinske tidsskrifter er en forlengelse av markedsføringen til farmasøytiske firmaer)
Richard Smith.
PLoS Med. 2005 May;2(5):e138. Epub 2005 May 17.
“Tidsskrifter er gått over til hvitvasking av informasjon for farmasøytisk industri”, skrev Richard Horton, redaktør i Lancet, i mars 2004 [1]. Samme år, skjelte Marcia Angell, tidligere redaktør i New England Journal of Medicine, ut industrien for "primært å ha blitt en markedsføringsmaskin” og inkluderer (mot sin vilje) “alle institusjoner som måtte stå i veien” [2]. Medisinske tidsskrifter var påfallende fraværende på hennes liste over "co-opted" institusjoner, men hun og Horton er ikke de eneste redaktører som stadig oftere er blitt pysete når det gjelder makten og innflytelsen til industrien. Jerry Kassirer, en annen tidligere redaktør i New England Journal of Medicine, argumenterer for at industrien har endret retningen på det moralske kompass til mange leger [3], og redaktørene i PLoS Medicine har uttalt at de ikke vil bli en "del av syklusen med avhengighet… mellom tidsskrifter og den farmasøytisk industri” [4]. Noe som øker betydelig. (...) (“Journals have devolved into information laundering operations for the pharmaceutical industry”, wrote Richard Horton, editor of the Lancet, in March 2004 [1]. In the same year, Marcia Angell, former editor of the New England Journal of Medicine, lambasted the industry for becoming “primarily a marketing machine” and co-opting “every institution that might stand in its way” [2]. Medical journals were conspicuously absent from her list of co-opted institutions, but she and Horton are not the only editors who have become increasingly queasy about the power and influence of the industry. Jerry Kassirer, another former editor of the New England Journal of Medicine, argues that the industry has deflected the moral compasses of many physicians [3], and the editors of PLoS Medicine have declared that they will not become “part of the cycle of dependency…between journals and the pharmaceutical industry” [4]. Something is clearly up.)

Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010)
Selv om myndighetene hevder at publikum mottar en oppdatert informasjon om legemidler via pakningsvedlegg og preparatomtaler, viser en artikkel i New England Journal of Medicine at informasjon blir borte på veien og at pasienter og leger derfor ikke får den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere nytteverdi og skadevirkninger på en uavhengig og forsvarlig måte (1). Dette problemet er også belyst av redaktøren i BMJ, Fiona Godlee, som bl.a. skriver at man i flere artikler konkluderer med at beviset for at oseltamivir (Tamiflu) reduserer komplikasjoner hos ellers friske mennesker med pandemisk influensa, er usikker og at vi trenger en radikal endring av reglene for tilgang til rådata (forsøksdata) (2). (...)

A cure for public distrust
By Jerome P. Kassirer
boston.com 27.7.2006
RECENT NEWS STORIES have focused on physicians who failed to disclose financial ties to a company whose products they have touted. Journals that failed to warn readers about such arrangements have been disparaged; and so has the Food and Drug Administration, for the same reason. In fact, there is plenty of blame to go around: Companies would prefer such ties to be hidden, doctors don't believe that their financial connections to industry can affect their judgment, and journal editors fail to ask the questions necessary to identify the conflicts. Behind the public outcry for disclosure is a serious misconception, namely that disclosing financial connections solves the problem of conflict of interest and bias. Unfortunately, it does not. (...)

Disclosure is nothing more than an excuse to continue business as usual. The cure for public distrust is to employ people who have opted not to be compromised by money. We must find ways of rewarding academic physicians who decide that patient care and personal integrity is more important than a $10,000 infusion into their bank accounts. One cure is to reward physicians by recruiting those without financial ties to write the review articles and to serve on panels that recommend what devices we use and what drugs we take. Maybe then many will opt not to be bought. (...)

- Medisinens største trussel

Medicine's Biggest Threat (Medisinens største trussel)
forbes.com 4.1.2012
Medicine’s biggest threat is not a highly resistant microorganism or rising costs or an aging population or workforce shortages. It is something less obvious and more dangerous: the issue of missing data.

Doctors, researchers, patients and the public routinely see only some of the evidence that has been produced about drugs and devices and other health care interventions. Many studies are designed, funded, and completed, yet the results remain out of sight and are never put in public view. This, after patients –have consented to participate and allow scientists to study them, often putting themselves at some risk or at least inconvenience. As incredible as it seems, the last step of disseminating the results of the completed study too commonly never occurs or is much delayed. And what is missing matters.

Medicine has promoted the use of systematic reviews of the medical literature. These studies of studies scour medical journals and databases for research about a particular topic and review them thoroughly, often bring together the results in statistical analyses with the intent of providing a verdict on a given approach. Systematic reviews seek to equip practitioners with the best summary of what is known on a particular topic.

We now recognize that there is often a big difference between what is published and what could be known about a medical intervention.

(Full disclosure: I served as a consultant to lawyers who represented patients who took Vioxx and have published articles on the data that was not in public view.)

Litigation over the antidepressant Paxil forced GlaxoSmithKline to release unpublished data that were subsequently used to indicate the risks associated with Avandia, the diabetes drug. The published data could not have supported the same conclusion. These experiences have led to calls for increased data sharing.

Now, this week the BMJ, a prominent medical journal, is publishing a series of articles (including one that I co-authored) that explore the pervasiveness of the problem. In one study, the investigators show that more than half of the trials sponsored by the National Institutes of Health remain unpublished even 30 months after the study is completed. This finding demonstrates that delays or omissions in publishing are not strictly an issue for industry.

In another article, unpublished data were shown to have an important influence on systematic reviews, changing perceptions about the risks and benefits of medical therapies. In this study of drugs, in about half the cases including the missing data made the drug appear more effective and in other half the drug seemed less effective. One could not predict the effect of the missing data. The point is that the missingness is not random – there is a bias in the undisclosed data that skews our perception of medical interventions.

The findings thus far suggest that no areas of medicine are immune from this problem. As a result, even the most diligent expert, reading all that has been published in a field, is handicapped by the lack of access to undisclosed information. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

- Mer sannsynlig at medisinske tidsskrifter med annonser anbefaler legemidler enn abonnementstidsskrifter

Medical journals with advertising are more likely than subscription journals to recommend drugs (Mer sannsynlig at medisinske tidsskrifter med annonser anbefaler legemidler enn abonnementstidsskrifter)
BMJ 2011; 342:d1335 (1 March)
Free medical journals with drug advertising were significantly more likely to recommend specific drugs that were advertised on their pages than were journals that relied upon subscription fees to cover their operating costs.

“Free journals almost exclusively endorse the use of the selected drugs, whereas journals that rely exclusively on subscription fees for their revenue are more likely to recommend against the use of the same drugs,” said lead author Annette Becker, MD, from the University of Marburg, Germany. The study was published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ 2011. Doi:10.1503/cmaj.100951).

The cross-sectional study examined all issues of 11 journals for general practitioners in Germany that were published in 2007. It classified the journals into three categories: “free journals” completely financed by paid advertising; “mixed revenue journals” financed with a mix of subscription fees and paid advertising; and “subscription journals” that were completely funded through subscription fees.

The study focused on continuing medical education articles for nine drugs or drug classes such as glitazones (diabetes), ezetimibe (hypercholesterolaemia), and varenicline (smoking cessation).

Within the data set of 465 issues of the 11 periodicals, the study identified 638 advertisements for the selected drugs, and 297 articles that made recommendations for or against their use. (...)

The association between a journal's source of revenue and the drug recommendations made in the articles it publishes
CMAJ 2011 (Published online ahead of print February 28)
Background: There is evidence to suggest that pharmaceutical companies influence the publication and content of research papers. Most German physicians rely on journals for their continuing medical education. We studied the influence of pharmaceutical advertising on the drug recommendations made in articles published in 11 German journals that focus on continuing medical education. (...)

Interpretation: Free journals almost ex clusively recommended the use of the specified drugs, whereas journals financed entirely with subscription fees tended to recommend against the use of the same drugs. Doctors should be aware of this bias in their use of material published in medical journals that focus on continuing medical education. (...)

- Viten om medisin fordreies av økonomiske interesser

Viden om medicin fordrejes af økonomiske interesser
information.dk 9.1.2011
Videnskabelige tids-skrifter tjener stort på at offentliggøre forsøg sponsoreret af medicinalindustrien, viser ny forskning. Det kan skabe tvivl om troværdigheden af den medicinske forskning og give et fordrejet billede af, hvilken behandling der er bedst for patienterne

Offentliggørelse af forskningsresultater i internationale videnskabelige tidsskrifter er ikke bare vejen til akademisk anerkendelse, men også til big business. Ny forskning viser, at de internationale tidsskrifter har store økonomiske interesser i at offentliggøre forskning, der er sponsoreret af medicinalindustrien. Årsagen er blandt andet, at privatfinansieret forskning bliver citeret oftere end offentlig forskning, og det er med til at gøre tidsskriftet mere prestigefuldt at få sin forskning publiceret i, forklarer Andreas Lundh, der forsker på Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet.

»Men tidsskrifterne bliver også tilskyndet til at offentliggøre medicinsk forskning sponsoreret af medicinalindustrien, fordi industrien presser eller lokker med køb af op til en million eksemplarer af den videnskabelige artikel om deres egne medicinske forsøg,« forklarer han.

Det giver tidsskrifterne enorme indtægter, når de offentliggør medicinalindustriens forskning, og risikerer i værste fald at påvirke den redaktionelle bedømmelse af, hvilken forskning der er bedst egnet til offentliggørelse, siger Andreas Lundh.

»Det skulle jo helst være sådan, at vurderingen kun har noget at gøre med forskningens relevans og kvalitet, men tidsskrifter mener ikke selv, at det er noget problem, fordi redaktørerne ikke er de samme som de økonomisk ansvarlige,« siger han.

At de store internationale tidsskrifter i højere grad offentliggør forskning sponsoreret af industrien, kan imidlertid også farve vores billede af, hvilken medicin eller behandling der er bedst.

»Det er veldokumenteret, at industriens forskning er meget mere positiv end tilsvarende forskning i det offentlige, fordi industrien ikke publicerer alle de negative forsøgsdata,« forklarer Andreas Lundh.

Når forskningen først er offentliggjort i et stort internationalt tidsskrift, får den en enorm troværdighed, der kan føre til indtægter i milliardklassen for medicinal- industrien, fordi lægerne ofte vil udskrive medicin, der har været omtalt der.

»Udviklingen kan betyde, at lægerne kommer til at overvurdere effekten og undervurdere skadevirkningerne af visse typer medicin, og kan i sidste ende føre til, at patienter får en behandling med lægemidler, der ikke er nær så gode, som vi troede,« mener Andreas Lundh. (...)

- Tidsskrift trakk artikkel etter klager fra legemiddelfabrikanter

Signals and Noise in Drug Safety Analyses - The incretin therapy debate provides the rationale for revamping epidemiologic pharmacovigilance (Signaler og støy angående sikkerhetsanalyser for legemidler - Debatten om behandling med inkretiner gir en logisk begrunnelse for modernisering av epidemiologisk legemiddelovervåkning)
Diabetes Care Publish 2013 (published online May 21)
I dette nummeret av Diabetes Care har vårt redaksjonelle team besluttet å "flytte grenser" ved åpent å ta opp et sikkerhetsproblem innen legemiddelutvikling og overvåking som er av økende interesse og fremprovoserer debatt. Tradisjonelt har vi ikke følt det som vår oppgave å kommentere moralske problemer eller politiske beslutninger knyttet til aspekter innen medisinsk behandling eller leveranser. Det har snarere vært vårt mål og privilegium å "kartlegge dagens landskap klinisk, forskningsmessig og endringer innen helseomsorg" og "formidle den mest oppdaterte informasjonen til våre lesere" (1). Ved en tidligere anledning har vi følt det nødvendig å gå ut med vår mening som redaksjon for akademisk frihet (2), som vi anser som avgjørende på grunn av vitenskapelig dialog og samarbeid på tvers av landegrensene. I dag føler vi at det er vårt ansvar å være i forkant et annet omstridt tema som direkte angår omsorg for mennesker med diabetes: den pågående debatten om risiko versus nytte for inkretin-baserte terapier. Derfor, i denne utgaven presenterer vi fire artikler som gir bakgrunnsmateriale og spesifikke argumenter på denne striden. (…) (In this issue of Diabetes Care, our editorial team has decided to “push the envelope” by openly addressing a safety issue in drug development and monitoring that is gaining interest and provoking controversy. Traditionally, we have not felt it was our charge to comment on moral issues or political decisions related to aspects of medical care or delivery. Rather, it has been our goal and privilege to “survey the current landscape of clinical, research, and health care changes” and “to provide the most up-to-date information for our readers” (1). On one previous occasion we felt it was necessary to voice our opinion as an editorial on academic freedom (2), which we considered critical for the sake of scientific dialogue and collaboration across national borders. At present, we feel it is our charge to bring to the forefront another contentious topic that directly concerns the care of people with diabetes: the ongoing debate on the risks versus benefits of incretin-based therapies. Thus, in this issue we present four articles providing background material and specific arguments on this controversy.)

(Anm: Sitagliptin (Januvia) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Exenatide (Byetta, Bydureon) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Inkretiner er hormoner som produseres i tarmen ved matinntak og som øker insulinfrisetting fra betacellene på en glukoseavhengig måte.
(no.wikipedia.org).)

(Anm: Incretins are a group of gastrointestinal hormones that cause an increase in the amount of insulin released from the beta cells of the islets of Langerhans after eating, even before blood glucose levels become elevated. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Association of Bile Duct and Gallbladder Diseases With the Use of Incretin-Based Drugs in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. (…) Conclusions and Relevance: The use of GLP-1 analogues was associated with an increased risk of bile duct and gallbladder disease. Physicians should be aware of this potential adverse event when prescribing these drugs.JAMA Intern Med. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print].)

(Anm: Incretin based drugs and the risk of pancreatic cancer: international multicentre cohort study.  BMJ 2016;352:i581 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Editorials. The safety of incretin based drug treatments for type 2 diabetes. Latest data are reassuring about pancreatic cancer, less so about heart failure. The incretin based drugs (dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors and glucagon-like peptide-1 receptor agonists) are one of several options for glucose lowering in people with type 2 diabetes who are already taking (or unable to take) metformin.1 As with other antidiabetic drugs, the long term safety of these drugs remains unclear. Studies by Azoulay and colleagues (doi:10.1136/bmj.i581) and Li and colleagues (doi:10.1136/bmj.i610) in this issue provide updated evidence about incretin based treatments and the risk of pancreatic cancer and heart failure.  BMJ 2016;352:i801 (Published 17 February 2016).)

Forskere bekymrede for bivirkninger ved Novo-medicin
business.dk 31.8.2011
En gruppe amerikanske forskere opfordrer til yderligere undersøgelser af bivirkningerne ved blandt andet Victoza efter en kontroversiel analyse af bivirkningsindberetninger i USA. Novo Nordisk har forsøgt at bremse artiklen, men uden held.

En analyse af amerikanske rapporter om bivirkninger ved den lægemiddelgruppe, som Novo Nordisks storsælgende Victoza tilhører, har skabt opstandelse i diabeteskredse både herhjemme og i det store udland.

Analysen, blev offentliggjort i form af en artikel i det anerkendte amerikanske tidsskrift Gastroenterology i juli i år, bygger på data fra den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA’s officielle database over indberetninger af bivirkninger i perioden 2004 til 2009.

Konklusionen i artiklen er, at analysen ”antyder”, at der kan være alvorlige bivirkninger forbundet med de to undersøgte lægemidler, Byetta fra amerikanske Eli Lilly og Januvia fra amerikanske Merck. Den amerikanske forskergruppe, som står bag artiklen, har blandt andet fundet en øget rapportering af betændelse i bugspytkirtlen for patienter, der har taget de to lægemidler. Analysen rejser bekymring for en forhøjet risiko for kræft i bugspytkirtlen i forbindelse med de to lægemidler og for kræft i skjoldbruskkirtlen i forbindelse med Byetta.

Diskussionen om de mulige bivirkninger ved de to typer diabetesmidler, er langt fra ny, og forskerne, der tager en lang række forbehold for, hvad man rent faktisk kan bruge tallene i databasen til, er meget forsigtige i deres konklusioner.

Alligevel har medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen været helt oppe på mærkerne, og har direkte forsøgt at få bremset artiklen, der allerede midt i februar blev offentliggjort på Gastroenterology’s hjemmeside.

Det fremgår af en gennemgang af sagen i dagens udgave af Berlingske Business. (...)

(Anm: Victoza (liraglutide; liraglutid) (en.wikipedia.org).)

Journal withdraws article after complaints from drug manufacturers (Tidsskrift trakk artikkel etter klager fra legemiddelprodusenter)
BMJ 2011; 342:d2335 (11 April)
En studie tyder på at to nye legemidler mot diabetes kan øke risikoen for pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen) og flere typer kreft har blitt trukket fra nettstedet til tidsskriftet Gastroenterology etter klager fra Novo Nordisk og Merck, produsentene av de involverte legemidlene. (A paper suggesting that two new antidiabetes drugs could greatly increase the risk of pancreatitis and several cancers has been withdrawn from the website of the journal