Medisinsk fødselsregister

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser. (fhi.no)

Medisinsk fødselsregister (no.wikipedia.org).)

To av fem fødsler registreres ikke (dinside.no 30.10.2007)

- Aldri før har færre nyfødte dødd i Norge. Men ett fylke skiller seg negativt ut.

(Anm: Aldri før har færre nyfødte dødd i Norge. Men ett fylke skiller seg negativt ut. – Pandemien har ikke har gått utover nyfødtdødeligheten, sier overlege Kristine Stangenes. Risikoen for å dø har aldri vært lavere for norske nyfødte enn den var i fjor. I 2020 var 39 av de 66 barna som døde i nyfødtperioden født før uke 32 i svangerskapet. 27 barn var født i uke 32 eller senere.  I 2020 døde 66 nyfødte barn i Norge. I 1967 var tallet 740. Risikoen for død de første 28 dagene av nyfødtperioden har sunket betydelig siden slutten av 1960-tallet, og har aldri vært lavere. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister. (aftenposten.no 9.5.2021).)

(Anm: Rekordlav dødelighet i nyfødtperioden. I 2020 døde 66 nyfødte barn i Norge. Risikoen for død i nyfødtperioden har sunket betydelig siden slutten av 1960-tallet, og har aldri vært lavere enn i fjor. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister. (fhi.no.no 27.4.2021).)

- Ammende kvinner får i seg alt for lite jod. (- Ifølge Folkehelseinstituttet kan jodmangel hos mor henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år.)

(Anm: Ammende kvinner får i seg alt for lite jod. Ny norsk studie viser at kvinner som ammer får i seg alarmerende lite jod. Jod er viktig for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. (…) Studien viser at 80 prosent av kvinnene ikke får i seg den anbefalte mengden jod. I tillegg er kunnskapsnivået om jod veldig lavt hos gravide og ammende. (…) Jod er viktig for stoffskiftet, og for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. Flere undersøkelser viser at jodmangel nå er på fremmarsj i Norge. Gravide, ammende og små barn er mest utsatt. Ifølge Folkehelseinstituttet kan jodmangel hos mor henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år. (nrk.no 28.6.2017).)

(Anm: Taking too much folic acid while pregnant may put daughters at risk of diabetes and obesity (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Mors diabetes gir økt risiko for hjertemisdannelse hos barnet. Kvinner med diabetes har firedoblet risiko for å få barn med misdannelse i hjertet, viser en ny stor studie. (dagensmedisin.no 8.6.2016).)

(Anm: – Mange ekstremt tidligfødte får alvorlige problemer Hvert femte barn barn født innen uke 28 har allerede i toårsalderen så alvorlige atferdsproblemer at det påvirker hverdagen, viser ny svensk forskning. (nrk.no 9.2.2015).)

- Mener mange av disse lover mye mer enn de holder. Produsentene påstår ofte at morsmelkerstatning er bra for barns helse og utvikling, men bevisene skal være syltynne. Også i Norge opererer man i gråsonen, mener ekspertene. (- Men ifølge den nye studien, er få av disse påstandene vitenskapelig bevist. Og forskningen som ligger bak, blir ofte betalt av firmaene selv.)

(Anm: Mener mange av disse lover mye mer enn de holder. Produsentene påstår ofte at morsmelkerstatning er bra for barns helse og utvikling, men bevisene skal være syltynne. Også i Norge opererer man i gråsonen, mener ekspertene. Morsmelkerstatning er en industrielt framstilt melkeblanding som kan gis til spedbarn. Den kan erstatte morsmelken helt, eller være et slags supplement. Nå mener forskere at mange av disse produktene lover mer enn de holder. For flere skal reklamere med at innholdet er bra for både helsen og utviklingen til barnet. På noen av pakkene hevdes det blant annet at erstatningen bidrar til å utvikle hjernen, øker immuniteten og fremmer barnas vekst. Men ifølge den nye studien, er få av disse påstandene vitenskapelig bevist. Og forskningen som ligger bak, blir ofte betalt av firmaene selv. (nrk.no 10.3.2023).)

(Anm: Cheung KY, et al. Health and nutrition claims for infant formula: international cross sectional survey. BMJ. 2023 Feb 15;380:e071075.)

- Denne knyttneven kan redde liv etter fødsel. Antallet kvinner som får store blødninger etter fødsel øker. Sykehuset Østfold har snudd statistikken med en «glemt» manøver. – Vi trykker med knyttneven og flat hånd. Egentlig skal vi helt ned til vi kjenner ryggraden.

(Anm: Denne knyttneven kan redde liv etter fødsel. Antallet kvinner som får store blødninger etter fødsel øker. Sykehuset Østfold har snudd statistikken med en «glemt» manøver. – Vi trykker med knyttneven og flat hånd. Egentlig skal vi helt ned til vi kjenner ryggraden. Jordmor Tone Henriksen på Sykehuset Østfold demonstrer manøveren på en nybakt mor. Grepet, som kalles aortakompresjon, kan være livreddende for kvinner som nettopp har født, men som har store blødninger. Ved å presse ned i hovedpulsåren like over navlen, kan helsepersonell midlertidig stanse blødninger. Det gir tid til å finne årsaken til blødningene og riktig behandling. Manøveren har vært kjent i flere tiår, men med tiden har den gått i glemmeboka hos mange på grunn av ny teknologi og utvikling. (nrk.no 12.3.2023).)

- Forsker på mødredødsfall – mener flere liv kunne vært reddet. (- En forskergruppe har kartlagt kvinner som dør i graviditet og fødsel.) (- De fant tre ganger så mange døde som i de offisielle statistikkene – og mener flere ikke har fått god nok behandling.)

(Anm: Forsker på mødredødsfall – mener flere liv kunne vært reddet. En forskergruppe har kartlagt kvinner som dør i graviditet og fødsel. De fant tre ganger så mange døde som i de offisielle statistikkene – og mener flere ikke har fått god nok behandling. Hvert år fødes 50.000- 55.000 barn i Norge, som i en fersk rapport i anerkjente British Medical Journal rangeres som verdens tryggeste land for fødende kvinner. Ifølge offentlig statistikk døde fire kvinner i fødsel i perioden 2012–2018. Men en forskergruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) fant at antallet er tre ganger høyere. Forskerne koblet dødsårsaksregisteret og fødselsregisteret, og konkluderte med at 13 kvinners død kunne knyttes til graviditet eller fødsel i samme periode. Forskerne mener at fire av de 13 kvinnene som døde i forbindelse med fødselen i perioden 2012–2018, mest sannsynlig kunne vært reddet med riktig behandling. (vg.no 6.2.2023).)

- Blodbaneinfeksjoner hos for tidlig fødte («preemies») kan stamme fra deres tarmmikrobiomer. Funn kan veilede fremtidig behandling, forebyggingsstrategier.

(Anm: Bloodstream infections in preemies may originate from their gut microbiomes. Findings could guide future treatment, prevention strategies. A new study from Washington University School of Medicine in St. Louis suggests that some dangerous bloodstream infections in premature infants may be caused by strains of bacteria already lurking in their gut microbiomes. Dangerous bacterial bloodstream infections in preemies may originate from the infants’ gut microbiomes, according to researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis. Such infections are of substantial concern, as about half of infants who are extremely preterm or have very low birth weights experience at least one episode of the life-threatening infection after 72 hours of life. The findings are published May 3 in the journal Science Translational Medicine. (medicine.wustl.edu 3.5.2023).)

- Kolonisering av tarmpatogen går forut for infeksjon i blodbanen hos nyfødte på intensivavdeling. (- Bakterielle blodbaneinfeksjoner (BSI) som fører til sepsis med sen debut rammer opptil halvparten av ekstremt premature barn og har betydelig sykelighet og dødelighet.)

(Anm: Schwartz DJ, et al. Gut pathogen colonization precedes bloodstream infection in the neonatal intensive care unit. (…) Abstract Bacterial bloodstream infections (BSIs) resulting in late-onset sepsis affect up to half of extremely preterm infants and have substantial morbidity and mortality. Bacterial species associated with BSIs in neonatal intensive care units (NICUs) commonly colonize the preterm infant gut microbiome. (…) We demonstrated that 11 of 19 (58%) of gut microbiomes before BSI, and 15 of 19 (79%) of gut microbiomes at any time, harbored the BSI isolate with fewer than 20 genomic substitutions. Last, BSI strains from the Enterobacteriaceae and Enterococcaceae families were detected in multiple infants, indicating BSI-strain transmission. Our findings support future studies to evaluate BSI risk prediction strategies based on gut microbiome abundance in hospitalized preterm infants. Sci Transl Med. 2023 May 3;15(694):eadg5562.)

- Ofte oversett, en vanlig infeksjon under svangerskapet kickstarter en samtale om nyfødtscreening. (– Jeg ble slått av ... hvor lite noen visste om CMV, sier Schleiss, nå også lege-forsker ved University of Minnesota.)

(Anm: Often overlooked, a common infection during pregnancy kickstarts a conversation about newborn screening. On a spring day in the late 1980s, pediatrician Mark Schleiss was confronted with a difficult case: a months-old infant who had developed pneumonia. While many infants with pneumonia recover, this particular baby had grown so sick he was admitted to the ICU, where he died. The autopsy showed he had disseminated cytomegalovirus, which had caused his pneumonia and then his death. “There’s nothing that makes an impression on you as a young physician quite like going to the autopsy of one of your own patients,” said Schleiss. He already knew he would train in infectious diseases, including HIV. But the diagnosis of CMV drew his interest. (…) “I was struck by… how little anybody knew about CMV,” said Schleiss, now also a physician-scientist at the University of Minnesota. (statnews.com 5.4.2023).)

(Anm: Cytomegalovirus (CMV) tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Cirka 60 prosent av befolkningen har vært smittet med CMV ved 40-års alder. (…) Cytomegalovirus (CMV) er et virus som infiserer celler og gjør at de blir forstørret. CMV tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Viruset som forårsaker CMV-infeksjonen hos mennesker smitter ikke mellom dyr og mennesker. (nhi.no 17.8.2021).)

- Antibiotika etter fødselen påvirker tarmmikrober hos babyer, ifølge studie. (- Eksperter sier at klinikere bør vurdere å bruke antibiotika på en måte som forårsaker minst skade på det nyfødte mikrobiomet - samfunnet av mikrober som lever i kroppen vår. I henhold til gjeldende retningslinjer er antibiotika rettet mot et bredt spekter av bakterier – kjent som bredspektret – foreskrevet for tiden til fire til ti prosent av alle nyfødte for mistenkte infeksjoner.) (- Bare en liten andel av dem som mottar medikamentene blir til slutt diagnostisert med en  infeksjon.)

(Anm: Antibiotics after birth affects gut microbes of babies, study finds. Treating babies with antibiotics in the first week of life is linked with a decrease in healthy bacteria necessary amongst others to digest milk and an increase in antimicrobial resistance, research suggests. Experts say that clinicians should consider using antibiotics in a way that causes least harm to the newborns microbiome—the community of microbes that live in our body. Under current guidelines, antibiotics directed at a wide range of bacteria—known as broad-spectrum—are currently prescribed to four to 10 percent of all newborns for suspected infections. However, experts say that in most cases the antibiotics are prescribed unnecessarily as only a small proportion of those who receive the drugs are eventually diagnosed with an infection. (medicalxpress.com 18.2.2022).)

- Studien finner at babyers tarmmikrobiom ikke påvirkes av mødres vaginale mikrobiomsammensetning. (- Bruk av antibiotika kan forklare mikrobiomavvik.)

(Anm: Study finds babies' gut microbiome not influenced by mothers' vaginal microbiome composition. It has been a longstanding assumption that birth mode and associated exposure of newborns to their mothers' vaginal microbiome during delivery greatly affects the development of babies' gut microbiome. To test the scientific validity of this assumption, a team of Canadian researchers has now published a study in Frontiers in Cellular and Infection Microbiology in which they examined the effect of maternal vaginal microbiome composition on the development of infants' stool microbiome at 10 days and three months after birth. (…) Antibiotic use may explain microbiome discrepancies Yet, at both 10 days and three months, the scientists found statistically significant differences in microbiome composition by mode of delivery. To investigate how these might be explained, they looked at clinical factors. "The differences we found between infants stool microbiome composition by mode of delivery in early life seemed to be primarily influenced by exposure to antibiotics around the time of birth," explained Money. The researchers' assessment of antibiotic use did not disprove the finding that the maternal vaginal microbiome is not predictive of infant stool microbiome composition. (medicalxpress.com 30.3.2023).)

(Anm: Dos Santos SJ, et al. Maternal vaginal microbiome composition does not affect development of the infant gut microbiome in early life. Front Cell Infect Microbiol. 2023 Mar 30;13:1144254.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Antibiotika gitt i tidlig barndom kan ha negativ innvirkning på voksen tarmhelse.

(Anm: Antibiotics given in infancy may have adverse impact on adult gut health. Preterm and low birth-weight babies are routinely given antibiotics to prevent⁠—not just treat⁠—infections, which they have a high risk of developing. A new study published in The Journal of Physiology has found that early life exposure to antibiotics in neonatal mice has long-lasting effects on their microbiota, enteric nervous system, and gut function. This could mean that babies given antibiotics may grow up to experience gastrointestinal issues. (medicalnewstoday.com 8.9.2022).)
(Anm: Poon SSB, et l. Neonatal antibiotics have long term sex-dependent effects on the enteric nervous system. J Physiol. 2022 Sep 9.)

- PFOS og PFOA kan påvirke et barns fysiske udvikling. Når mor har høje værdier af 'evighedskemikalierne' PFOS og PFOA i blodet under graviditeten, eller når hun ammer, får barnet det også, og det kan blandt andet påvirke barnets høyde og vægt både under fosterudviklingen og i de første mange leveår, viser dansk forskning.

(Anm: PFOS og PFOA kan påvirke et barns fysiske udvikling. Når mor har høje værdier af 'evighedskemikalierne' PFOS og PFOA i blodet under graviditeten, eller når hun ammer, får barnet det også, og det kan blandt andet påvirke barnets høyde og vægt både under fosterudviklingen og i de første mange leveår, viser dansk forskning. Forskere prøver fortsat at finde ud af, hvad det kan betyde for menneskers helbred, at de bliver udsat for stoffer som PFOS (perfluoroctansulfonsyre) og PFOA (perfluoroctansyre), der findes i alt fra pizzabakker til brandslukningsskum og betragtes i dag som et globalt forureningsproblem. Nu viser ny dansk forskning fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), at niveauerne af PFOS og PFOA i moderens blod under graviditeten påvirker barnets vækst under både fosterudviklingen og i de første mange leveår. COPSAC er en klinisk forskningsenhed, der arbejder for at udvikle nye forebyggelsesstrategier mod astma. Forskningen er offentliggjort i Lancet eBioMedicine. Læs også: Hvad er PFAS (perfluorerede stoffer)? (netdoktor.dk 12.10.2022).)

(Anm: Sevelsted A, Gürdeniz G, Rago D, Pedersen CT, Lasky-Su JA, Checa A, Zhang P, Wheelock CE, Normann SS, Kristensen DM, Rasmussen MA, Schullehner J, Sdougkou K, Martin JW, Stokholm J, Bønnelykke K, Bisgaard H, Chawes B. Effect of perfluoroalkyl exposure in pregnancy and infancy on intrauterine and childhood growth and anthropometry. Sub study from COPSAC2010 birth cohort. EBioMedicine. 2022 Sep;83:104236.)

- FHI: Bekymret etter studie som viser nedgang i fertilitet hos unge menn. (- En stor dansk studie viser en nedgang i fertilitet hos menn, og miljøgifter blir utpekt som årsaken.) (- Folkehelseinstituttet er bekymret.) (- Det er en fersk studie fra Danmark som viser en nedgang i fertilitet hos menn, melder P4.)

(Anm: FHI: Bekymret etter studie som viser nedgang i fertilitet hos unge menn. En stor dansk studie viser en nedgang i fertilitet hos menn, og miljøgifter blir utpekt som årsaken. Folkehelseinstituttet er bekymret. Det er en fersk studie fra Danmark som viser en nedgang i fertilitet hos menn, melder P4. Hormonforstyrrende stoffer som vi omgir oss med daglig påvirker menneskers evne til reproduksjon, mener forskere fra Rigshospitalet i Danmark. I Norge jobber Folkehelseinstituttet nå aktivt med å undersøke sammenhengen mellom miljøgifter og mannlig reproduksjonsevne. – Vi er bekymret for fallende fruktbarhet. Vi ser en god del menn som ikke har sædceller i det hele tatt, sier fagdirektør Per Magnus. (NTB) (vg.no 23.1.2023).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

- Mødres alkoholforbruk før og under graviditet er knyttet til endringer i barns ansiktsformer. (- Funnet er viktig fordi formen på barnas ansikter kan være en indikasjon på helse- og utviklingsproblemer.)

(Anm: By European Society of Human Reproduction and Embryology. Mothers' alcohol consumption before and during pregnancy is linked to changes in children's face shapes. Researchers have used artificial intelligence (AI) and deep learning technology to find a link between alterations in the shape of children's faces and the amount of alcohol their mothers drank, both before becoming pregnant and during pregnancy. The study, which is published today in Human Reproduction, is the first to detect this association in the children of mothers who drank alcohol up to three months before becoming pregnant but stopped during pregnancy. In addition, it found the association with altered face shape existed even if mothers drank less than 12g of alcohol a week—the equivalent of a small, 175 ml glass of wine or 330ml of beer. The finding is important because the shape of children's faces can be an indication of health and developmental problems. (medicalxpress.com 15.2.2023).)

(Anm: Liu X, Kayser M, Kushner SA, Tiemeier H, Rivadeneira F, Jaddoe VWV, Niessen WJ, Wolvius EB, Roshchupkin GV. Association between prenatal alcohol exposure and children's facial shape: a prospective population-based cohort study. Hum Reprod. 2023 Feb 16:dead006.)

- Alkoholinntak i tiden før man blir gravid, kan endre barnets ansiktsform.

(Anm: Alkoholinntak i tiden før man blir gravid, kan endre barnets ansiktsform. En ny studie er den første som har funnet en sammenheng mellom alkoholinntak hos mor før og under graviditet, og visse ansiktsendringer hos barnet. NYE FUNN: Forskere i Nederland har funnet nye koblinger mellom alkoholinntak hos mor og ansiktsendringer hos barnet. (psykologisk.no 19.2.2023).)

- Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom.

(Anm: Axelsson J, et al. Identifisering av akutt syke mennesker og ansiktssignaler for sykdom. (Identification of acutely sick people and facial cues of sickness.) Abstrakt Påvisning og avkreftelse av sykdom hos individer er foreslått som essensielle komponenter i et atferdsmessig forsvar mot sykdom, noe som begrenser risikoen for sammenblanding. (...) Akutt syke mennesker ble vurdert av naive (deltakende) observatører som å ha blekere lepper og hud, et mer hovent ansikt, hengende munnviker, mer hengende øyelokk, rødere øyne og blekere mindre skinnende hud, og virker mer  slitne. Våre funn tyder på at ansiktssignaler forbundet med hud, munn og øyne kan hjelpe til med å oppdage akutt syke og potensielt smittebærere. Proc Biol Sci. 2018 Jan 10;285(1870):20172430.)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Et fiskeaktig problem: Hvordan antidepressiver kan påvirke helsen til våre akvatiske økosystemer.

(Anm: Et fiskeaktig problem: Hvordan antidepressiva kan påvirke helsen til våre akvatiske økosystemer. (A fishy problem: How antidepressants may impact the health of our aquatic ecosystems.) (...) Som toksikolog på utviklingslidelser, som har gransket virkningen av våre handlinger på vannlevende liv, gransker jeg påvirkningen av antidepressiva på fisk. Identifisering og karakterisering av potensiell skade på fisk utsatt for disse nevroaktive forbindelsene er av altoverskyggende interesse for å beskytte det biologiske mangfoldet i våre akvatiske økosystemer. (…) Min forskning på Effexor (venlafaksin), et mye foreskrevet antidepressiva som endrer nivåene av serotonin og norepinefrin, har avslørt at dette legemiddelet har kapasitet til å påvirke hjernens utvikling hos fisk. De mest uttalte endringene ser ut til å være i de samme systemene som antidepressiva retter seg mot hos mennesker. (theconversation.com 12.1.2023).)

- Denne fisken kan lære oss mye om angst. Celledød høres kanskje alvorlig ut, men det er en viktig del av hjernens utvikling. Og forskere som studerte genmodifiserte sebrafisk, oppdaget at en forstyrret celledød kan føre til uheldige stressresponser.

(Anm: Denne fisken kan lære oss mye om angst. Celledød høres kanskje alvorlig ut, men det er en viktig del av hjernens utvikling. Og forskere som studerte genmodifiserte sebrafisk, oppdaget at en forstyrret celledød kan føre til uheldige stressresponser. DYREFORSKNING: Helt siden 1960-tallet har forskere brukt sebrafisk til å studere hjernens utvikling, blant annet. Foto: Lynn Ketchum/Oregon State University. (psykologisk.no 18.2.2023).)

- Miljøfaktorer og fallende menneskelig fruktbarhet. (- En alvorlig nedgang i barnefødsler har skjedd i løpet av det siste halve århundret, noe som vil føre til betydelig befolkningsnedgang, spesielt i industrialiserte regioner.) (- Hvis den nåværende infertilitetsepidemien faktisk er knyttet til slike eksponeringer vil avgjørende regulatoriske tiltak understøttet av ukonvensjonelle, tverrfaglige forskningssamarbeid være nødvendig for å snu trendene.)

(Anm: Skakkebæk NE, Lindahl-Jacobsen R, Levine H, Andersson AM, Jørgensen N, Main KM, Lidegaard Ø, Priskorn L, Holmboe SA, Bräuner EV, Almstrup K, Franca LR, Znaor A, Kortenkamp A, Hart RJ, Juul A. Environmental factors in declining human fertility. Abstract A severe decline in child births has occurred over the past half century, which will lead to considerable population declines, particularly in industrialized regions. (…) If the current infertility epidemic is indeed linked to such exposures, decisive regulatory action underpinned by unconventional, interdisciplinary research collaborations will be needed to reverse the trends. Nat Rev Endocrinol. 2022 Mar;18(3):139-157.)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

(Anm: Hvordan forlenge søvnen til friske barn? Tilstrekkelig søvn i barndommen er viktig for en sunn helse, og vi som foreldre kan bidra til bedre søvn. Bare ved å oppmuntre barnet til å legge seg tidligere kan søvnen forlenges med vel en halv time hver natt. Go søvn innebærer en kombinasjon av passende tid for å legge seg, god kvalitet og varighet av søvnen1-2. Søvn hos barn er avgjørende for riktig vekst, kognitiv prosessering, mentalt velvære, effektive sosiale interaksjoner og metabolsk helse3-4. (nhi.no 22.9.2022).)

- Slik får du babyen til å sove på få minutter. (– Mange nybakte foreldre går i gang på egen hånd eller får råd fra andre, men metodene de bruker, er ikke testet vitenskapelig. (- Hun mener at vi trenger forskning for å vite hva som fungerer. – Babyer er mye mer kompliserte enn vi tror, sier Kuroda.) (- Når foreldrene bar babyene i armene og gikk rundt, tok det bare 30 sekunder før de roet seg. Gråtende babyer roet seg også når de ble plassert i en vugge. Men de ble ikke roligere av å sitte stille på morens fang eller når de ble lagt i en seng som ikke gynget. Å bare holde en gråtende baby er ikke nok for å trøste og roe den, mener forskerne. Bevegelse derimot, roer barnet.)

(Anm: Slik får du babyen til å sove på få minutter. Forskere har funnet fram til en oppskrift på å roe ned og legge babyer. Det virker fornuftig, mener norsk forsker. Det er ikke alltid lett å få babyen til å sove. Nå har forskere utviklet en ny metode. (…) – Mange nybakte foreldre går i gang på egen hånd eller får råd fra andre, men metodene de bruker, er ikke testet vitenskapelig, sier forsker Kumi Kuroda ved Riken Center for Brain Science i Japan, i en pressemelding. Hun mener at vi trenger forskning for å vite hva som fungerer. – Babyer er mye mer kompliserte enn vi tror, sier Kuroda. (- Rolig på et halvt minutt (…) Forskerne festet elektroder til babyene og målte hjerterytmen deres. Noen av babyene gråt da forsøket startet. Når foreldrene bar babyene i armene og gikk rundt, tok det bare 30 sekunder før de roet seg. Gråtende babyer roet seg også når de ble plassert i en vugge. Men de ble ikke roligere av å sitte stille på morens fang eller når de ble lagt i en seng som ikke gynget. Å bare holde en gråtende baby er ikke nok for å trøste og roe den, mener forskerne. Bevegelse derimot, roer barnet. (…) Foreslår ny metode Basert på forsøket med de 21 babyene, foreslår forskerne en metode for å roe ned og fremme søvn hos gråtende babyer. De anbefaler at foreldre bærer babyen i armene i fem minutter mens de går rundt. Deretter bør de sitte med babyen i armene i fem til åtte minutter før de legger den i sengen. (forskning.no 17.9.2022).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

- Effekter av antibiotika tidlig i livet på det utviklende mikrobiomet i spedbarns tarm og resistome: en randomisert studie. (- Disse data tyder på at det empiriske (erfaringsmessige) valget av antibiotika er relevant for uheldige økologiske bivirkninger.)

(Anm: Reyman M, van Houten MA, Watson RL, Chu MLJN, Arp K, de Waal WJ, Schiering I, Plötz FB, Willems RJL, van Schaik W, Sanders EAM, Bogaert D. Effects of early-life antibiotics on the developing infant gut microbiome and resistome: a randomized trial. (…) These data suggest that the choice of empirical antibiotics is relevant for adverse ecological side-effects. Nat Commun. 2022 Feb 16;13(1):893.)

- Umiddelbar hud-til-hud-kontakt kan redde livene til mange premature babyer, ifølge studie. (- Funnene støtter en nylig metaanalyse  som fant kengurubehandling etter klinisk stabilisering resulterer i 40 prosent lavere spedbarnsdødelighet.)

(Anm: Immediate Skin-to-Skin Touch Could Save The Lives of Many Preterm Babies, Study Shows. When a baby is born prematurely, immediate skin-to-skin contact could save their lives. Instead of placing low-weight newborns in an incubator, new research suggests they should be nestled up close to their mother's chest, or that of a close caregiver's, and fed exclusively on breast milk. This approach, dubbed kangaroo care, has proved to be one of the best and safest ways to treat preterm infants with low birth weights, resulting in fewer infections, higher rates of breastfeeding, and better weight gain in studies. Despite the growing number of benefits, the practice has not been widely adopted. Currently, the World Health Organization recommends continuous kangaroo care for all preterm infants, but only after they are taken away and declared clinically stable in the neonatal intensive care unit (NICU). (sciencealert.com 29.5.2021).)

- Gunstig utvikling for de fleste uønskede svangerskapsutfall

Gunstig utvikling for de fleste uønskede svangerskapsutfall
fhi.no 29.1.2014
Dødelighet i forbindelse med fødsel har aldri vært lavere. Forekomsten av for tidlig fødsel er den laveste siden 2000. Antall barn med lav fødselsvekt er på vei ned. Utviklingen for svangerskapsforgiftning er også gunstig. Det viser tall for 2012 fra Medisinsk fødselsregister på Folkehelseinstituttet.

Den gunstige utviklingen er en særs viktig indikasjon på at Norge har en god svangerskaps- og fødselsomsorg. (...)

(Anm: Alvorlige hendelser i norske fødeinstitusjoner. I forbindelse med at enkeltartiklene fra Tilsynsmelding 2016 publiseres i sosiale medier, sendes de også på vanlig abonnement fra nettstedet. (helsetilsynet.no 27.7.2017).)

- Betennelse kan forklare forbindelse mellom antidepressiva og for tidlig fødsel. En Yale-studie har funnet at eksponering for det vanlige antidepressivet Prozac utløste en inflammatorisk respons i menneskelig fosterhinnesekk, også kjent som fostervesken.

(Anm: Inflammation may explain antidepressants' link to preterm birth. A Yale study has found that exposure to the common antidepressant Prozac provoked an inflammatory response in human fetal membranes, also known as the amniotic sac. The effect may reveal an underlying factor in what has been found to be an increased risk of preterm birth among those who use antidepressants during pregnancy—and possible therapeutic targets to reduce that risk. The findings were published Dec. 13 in the Journal of Reproductive Immunology.  (medicalxpress.com 16.12.2022).)

(Anm: Fabrizio VA, Lindsay CV, Wilcox M, Hong S, Lynn T, Norwitz ER, Yonkers KA, Abrahams VM. The serotonin reuptake inhibitor fluoxetine induces human fetal membrane sterile inflammation through p38 MAPK activation. J Reprod Immunol. 2022 Dec 13;155:103786.)

- Sammenheng mellom bruk av protonpumpehemmere (PPI; syrepumpehemmere) tidlig i svangerskapet og risiko for medfødte misdannelser. (- Konklusjoner og relevans: I denne kohortstudien var bruk av PPI (syrepumpehemmere) under tidlig graviditet ikke forbundet med en betydelig økning i risikoen for medfødte misdannelser, selv om det ble observert en liten økt risiko for store medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil; viste funn fra søskenkontrollerte analyser at PPI sannsynligvis ikke er betydelig fosterskadefremkallende. Disse funnene kan bidra til å veilede klinikere og pasienter i beslutningsprosesser om PPI-bruk i første trimester.)

(Anm: Choi A, et al. Association Between Proton Pump Inhibitor Use During Early Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. (…) Konklusjoner og relevans: I denne kohortstudien var bruk av PPI under tidlig graviditet ikke forbundet med en betydelig økning i risikoen for medfødte misdannelser, selv om det ble observert liten økt risiko for store medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil; funn fra søskenkontrollerte analyser viste at PPI sannsynligvis ikke er betydelig fosterskadefremkallende. Disse funnene kan bidra til å veilede klinikere og pasienter i beslutningsprosesser om PPI-bruk i første trimester. (Conclusions and relevance: In this cohort study, the use of PPIs during early pregnancy was not associated with a substantial increase in the risk of congenital malformations, although small increased risks were observed for major congenital malformations and congenital heart defects; findings from sibling-controlled analyses revealed that PPIs were unlikely to be major fosterskadefremkallende teratogens. These findings may help guide clinicians and patients in decision-making about PPI use in the first trimester. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2250366.)

- Paracetamol kan forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid.

(Anm: Paracetamol kan forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid. ​Ny forskning viser bekymrende nyt: Store mængder af paracetamol ser ud til at ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid. I et netop afsluttet forskningsstudie har forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kollegaer undersøgt, hvordan paracetamol påvirker sædcellerne hos mænd. Det nye studie viser, at det ikke er paracetamol i sig selv, der udgør et problem, men den type metabolitter som paracetamol bliver lavet om til i mændenes sæd. Metabolitterne forstyrrer sædcellens normale funktion, og forringer derved muligvis mandens chance for at gøre kvinden gravid. (…) Når metabolitterne forstyrrer denne sans, kan sædcellen have svært ved at finde frem til ægget. (rigshospitalet.dk 28.3.2022).)

(Anm: Rehfeld A, Frederiksen H, Rasmussen RH, David A, Chaker J, Nielsen BS, Nielsen JE, Juul A, Skakkebæk NE, Kristensen DM. Human sperm cells can form paracetamol metabolite AM404 that directly interferes with sperm calcium signalling and function through a CatSper-dependent mechanism. Hum Reprod. 2022 Mar 8:deac042.)

- Forskning på redusert antall sædceller finner "alarmerende" nivåer av kjemikalier i mannlige urinprøver. (- Fjerning av BPA fra blandingen brakte ikke ned den kombinerte eksponeringen for akseptable nivåer, og paracetamol ble beskrevet som "en driver for blandingsrisiko blant personer som bruker leemidlet".)

(Anm: Research into falling sperm counts finds 'alarming' levels of chemicals in male urine samples.  Scientists searching for the causes of falling sperm counts are getting a clearer picture of the role played by chemical pollutants - and it’s not a pretty one. A study of urine samples from nearly 100 male volunteers has uncovered "alarming" levels of endocrine disruptors known to reduce human fertility. Cocktails of chemicals such as bisphenols and dioxins, which are believed to interfere with hormones and affect sperm quality, were present at levels up to 100 times those considered safe. The median exposure to these chemicals was 17 times the levels deemed acceptable. "Our mixture risk assessment of chemicals which affect male reproductive health reveals alarming exceedances of acceptable combined exposures," wrote the authors of the study, published on Thursday in the journal Environment International. (…) This resulted in a measure of the potential impact of each chemical, which the scientists combined to produce an overall risk measure - or "hazard index" - for the cocktail of compounds. – Brain inflammation caused by air pollution is reducing sperm counts, new study finds The study authors, led by Professor Andreas Kortenkamp of Brunel University London, said they were "astonished" by the magnitude of this hazard index in the volunteers studied. They were also surprised to find that bisphenol A (BPA) was the dominant risk factor, given that recent research had focused on phthalates, which are used in plastics. BPA was followed by dioxins, paracetamol, and phthalates. Removing BPA from the mix did not bring down the combined exposure to acceptable levels, and paracetamol was described as "a driver of mixture risks among subjects using the drug". (euronews.com 2.7.2022).)

(Anm: Kortenkamp A, et al Combined exposures to bisphenols, polychlorinated dioxins, paracetamol, and phthalates as drivers of deteriorating semen quality. Environ Int. 2022 ; 165 : 107322.)

- Hormonforstyrrende stoffer som bisfenol A og ftalat finnes blant annet i plast. (– Vi bruker dem i alt fra plast til hodepinetabletter og matvarer. Det er også i bygningsmaterialer og i husstøv.)

(Anm: Hormonforstyrrende stoffer som bisfenol A og ftalat finnes blant annet i plast. «Forbløffende» mengder hormon­forstyrrende stoffer funnet i urin. Effekten av mange ulike hormonforstyrrende stoffer til sammen utgjør en risiko for testikkelkreft og redusert sædkvalitet, sier dansk forsker. Sædkvaliteten hos menn i den vestlige verden har vært synkende de siste 40 årene og samtidig har tilfeller av penismisdannelser og bryst- og testikkelkreft steget. Hormonforstyrrende stoffer har vært under mistanke og nå har en gruppe forskere funnet nye bevismaterialer: Av nesten hundre urinprøver fra danske menn i alderen 18–30 år inneholdt alle mer hormonforstyrrende stoffer enn det akseptable nivået, som er regnet ut på bakgrunn av modellene og data fra dyreforsøk. Og ikke bare litt høyere: Den minst eksponerte lå 2,7 ganger over, mens den mest eksponerte lå «forbløffende» 103 ganger over, står det i studien, som nettopp er utgitt i tidsskriftet Environment International. (forskning.no 10.7.2022).)

(Anm: Kortenkamp A, et al Combined exposures to bisphenols, polychlorinated dioxins, paracetamol, and phthalates as drivers of deteriorating semen quality. Environ Int. 2022 ; 165 : 107322.)

- Linda (28) spydde så mykje at ho enda på sjukehus då ho var gravid – ny app gir håp. Åtte av ti gravide er plaga av kvalme, men mange av kvinnene blir ikkje tekne på alvor.

(Anm: Linda (28) spydde så mykje at ho enda på sjukehus då ho var gravid – ny app gir håp. Åtte av ti gravide er plaga av kvalme, men mange av kvinnene blir ikkje tekne på alvor. No skal eit nytt verktøy hjelpe dei. – På det verste kunne eg spy opptil 25 gonger om dagen, seier Linda Watten. 28-åringen frå Luster i Sogn er ei av om lag 500 gravide som årleg får ekstrem svangerskapskvalme, på fagspråket kalla hyperemesis. Hyperemesis betyr vedvarande kvalme og oppkast som kjem før 22. svangerskapsveke. Watten visste knapt at ho var gravid, før kvalmen kom i veke sju. Og jo meir babyen i magen voks, desto dårlegare blei ho. Alt av mat og væske kom kjapt opp att. Medisinane som skulle hjelpe hamna også i doskåla med ein gong. (nrk.no 8.2.2022).)

– Vil gjere at mange gravide får det betre. Åtte av ti gravide kvinner er plaga med kvalme under svangerskapet. Eit legemiddel som er berekna for plagene, er no tilgjengeleg i Noreg for første gong.

(Anm: – Vil gjere at mange gravide får det betre. Åtte av ti gravide kvinner er plaga med kvalme under svangerskapet. Eit legemiddel som er berekna for plagene, er no tilgjengeleg i Noreg for første gong. – Dette har vore etterlyst lenge. Svangerskapskvalme er svært vanleg, gir redusert livskvalitet for kvinnene og medfører ofte sjukmelding. Å få eit trygt medikament kan gjere at mange gravide får det betre. Det skriv Jone Trovik til NRK. Ho er spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdommar, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. I januar vart legemiddelverket Xonvea tilgjengeleg i Noreg. Det er første gong eit medikament som er berekna for svangerskapskvalme blir tilgjengeleg i landet. (…) Norske Kvinners Sanitetsforening seier legemiddelbruk i svangerskapet lenge har vore eit satsingsfelt for dei, især fordi mange kvinner er urolege. – Mange hugsar skandalen rundt Thalidomid. At vi når har fått eit offentleg godkjent legemiddel er ei god nyheit for dei kvinnene som lid, seier spesialrådgivar for kvinnehelse, Elisabeth Torstensen Svärd. Xonvea er meint for å hjelpe kvinner med moderate til alvorlege plager. – For dei meir milde formene for svangerskapskvalme gir vi oftare råd om kost- og livsstilstiltak, seier Aas i legemiddelverket. (nrk.no 28.2.2023).)

- Norske forskeres funn: Babyene reagerte med stress da foreldrene tok opp mobilen.

(Anm: Norske forskeres funn: Babyene reagerte med stress da foreldrene tok opp mobilen. – Vi ønsker ikke å være noe «mammapoliti» og si fy-fy til mobilbruk, sier forsker Ida Therese Tidemann. Men funnet i studien er ganske klar. (aftenposten.no 12.5.2022).)

- Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. (– Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen.)

(Anm: Ny forskning: – Helt fantastisk, hvis det kan forebygge allergi. Ved å gi spedbarn enkelte matvarer i tidlig alder, kan man minske risikoen for å få allergi. Det viser ny norsk forskning. I Norge har tre av 100 matallergi. Blant de yngste har åtte av 100 det. Nasjonale råd er i hovedsak å fullamme i seks måneder, men barnet kan få mat tidligere hvis de trenger det. – Men vi har tenkt motsatt. Hvis man starter tidlig, så kanskje vi kan øve opp immunsystemet til å tåle maten, sier Karin Lødrup Carlsen. Hun er professor ved Universitetet i Oslo, barne- og overlege ved Oslo universitetssykehus og en av forskerne bak studien. Mener de har solide funn Forskningen er ledet av forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Funnene er gjort blant 2400 barn, som har blitt fulgt opp ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska institutet i Stockholm. (nrk.no 4.7.2022).)

- Hvor mye av mors medisin går egentlig over til barnet? (- Her er det et stort kunnskapshull, mener forsker og professor i farmasi, Hedvig Nordeng ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Hvor mye av mors medisin går egentlig over til barnet? Det skal norsk morsmelk nå gi svaret på. Elsa Kuvene Skaret vil vite hva hennes medisinbruk har å si for datteren når hun ammer. Forskere gransker nå 253 norske morsmelkprøver. (…) – Jeg ble imidlertid overrasket over hvor lite konkret fakta det er om bruk av antihistaminer under amming. Det er mye forbehold, formuleringer som «vi mener det er trygt», «vi tror at». Men jeg visste ikke at det var forsket så lite på det, og jeg måtte ty mye til Dr. Google, sier Skaret. Og hvis hun lurer, er vel det tilfellet også for mange andre kvinner, tenkte hun. Derfor ville hun gjerne være med i en studie der norske kvinner som går på forskjellige typer medisiner, blant annet allergimedisiner, gir morsmelksprøver for å undersøke konkret hvor mye av mors medisin som kan spores i morsmelken. – Jeg vil jo vite om min datter også får en del av allergimedisinene jeg tar, og om det er fordelaktig for henne, noe jeg håper, sier Skaret. (…) Vil ikke advare mot å amme Syv av ti kvinner som ammer, bruker minst ett legemiddel, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for amming. Hvor mye av mors medisiner går egentlig over i morsmelken, og hva har det å si for barnet? Her er det et stort kunnskapshull, mener forsker og professor i farmasi, Hedvig Nordeng ved Universitetet i Oslo. – Resultater fra dyrestudier kan ikke automatisk overføres til mennesker. I dag er det ikke et myndighetskrav til dem som lager legemidler om å skaffe data om overgang til morsmelk. Det er på tide å tette dette kunnskapshullet en gang for alle med et nytt system i hele Europa, sier Nordeng. (aftenposten.no 21.4.2022).)

- Kameraer og kunstig intelligens kan redde liv på fødestua. 1 av 20 nyfødte trenger hjelp for å puste. Nå kan et nytt forskningsprosjekt redde flere liv.

(Anm: Kameraer og kunstig intelligens kan redde liv på fødestua. 1 av 20 nyfødte trenger hjelp for å puste. Nå kan et nytt forskningsprosjekt redde flere liv. VARMEKAMERA: Den nyfødte babyen er den varmeste i rommet. Det gjør at datamaskinen enkelt kan fastslå nøyaktig tid på fødselen. Fem fødestuer på SUS har nå termiske kameraer. – Systemet NewbornTime kan hjelpe oss å bli enda bedre på gjenoppliving av nyfødte. Det kan redde liv, sier Siren Rettedal, forsker og overlege ved nyfødtintensiven på Stavanger universitetssjukehus (SUS). (nrk.no 11.8.2021).)

(Anm: Barn døde etter fødselen – uforsvarlig helsehjelp. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ga uforsvarlig helsehjelp og brøt journalføringsplikten da barn døde etter fødsel. Sykehuset har ikke lagt godt nok til rette for kompetanseutvikling hos nyutdannede jordmødre. (helsetilsynet.no 25.8.2017).)

(Anm: Parents' lifestyle affects offsprings' health, even before conception (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

(Anm: Sov på sidan för att förhindra dödfödsel .Kvinnor bör sova på sidan under de sista tre månaderna av sin graviditet för att förhindra dödfödsel, menar forskare till ny studie. (netdoktor.se 20.11.2017).)

(Anm: Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter. En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet. (fhi.no 10.11.2015).)

(Anm: Excessive folic acid found to alter brain development and behavior - Scientists from New York State report that higher doses of folic acid during pregnancy and throughout life may have lasting negative effects.  (medicalnewstoday.com 15.8.2014).)

- Sterk kritikk av sykehus: To babyer døde. Hvis barna hadde fått forsvarlig helsehjelp kunne begge overlevd, mener fylkeslegen.

(Anm: Sterk kritikk av sykehus: To babyer døde. Hvis barna hadde fått forsvarlig helsehjelp kunne begge overlevd, mener fylkeslegen. GRANSKING: Statsforvalteren har gransket begge dødsfallene, og helseforetaket får kraftig kritikk. I februar og mars 2020 ankom to gravide kvinner hver sin fødeavdeling ved sykehusene i Kristiansund og Molde. I begge tilfeller døde barnet, enten under fødsel etter kort tid etter. – Vi konkluderer med at det ikke er gitt forsvarlig helsehjelp i disse to sakene. Hadde det blitt gjort kunne barna ha overlevd, sier fylkeslege Jan Vaage til NRK. Helseforetaket har ansvaret. Fylkeslegen mener dette er ytterst alvorlig. – Disse to alvorlige hendelsene er ikke like og kan ikke sammenlignes direkte. Men vår vurdering og konklusjon er at pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med disse fødslene. Dermed foreligger det brudd på spesialisthelsetjenesteloven i begge sakene, sier Jan Vaage. (nrk.no 27.5.2021).)

- Hadde 12 cm mellom magemusklane i 21 år: – Fekk beskjed om å leve med det. (- «Rectus diastase», eller delte magemusklar på folkemunne, er ein vanleg tilstand som oftast oppstår som følgje av ein graviditet.) (- Valde til slutt å operere.) (- For dårleg oppfølging etter fødsel.) (- Svært mange kvinner opplever kroppslege plager etter graviditet og fødsel. Det kan vere inkontinens for urin og avføring, smerter og separerte magemusklar. Forskar på kvinnehelse Nina-Margrethe Theodorsen meiner at det på generell basis er for dårleg oppfølging av desse kvinnene. – Vi veit for lite om kvinnehelse og om kva som skjer med kvinnekroppen i svangerskapet og korleis dette påverkar kvinnekroppen etterpå, seier ho.)

(Anm: Hadde 12 cm mellom magemusklane i 21 år: – Fekk beskjed om å leve med det. BERGEN (NRK): Barnet i magen pressar musklane frå kvarandre og mange kvinner får store plager i årevis. – Vi veit for lite om denne tilstanden, seier forskar. (…) «Rectus diastase», eller delte magemusklar på folkemunne, er ein vanleg tilstand som oftast oppstår som følgje av ein graviditet. For å gje plass til det veksande barnet, deler dei loddrette magemusklane seg og strekkjer seg ut på sidene av magen. For dei fleste veks magemusklane saman att. Hos kring 30 prosent held separasjonen fram i lengre tid, utan at dette nødvendigvis gir plager. Ei stor opning blir definert som fire-fem centimeter. Hege-Therese Nilsen (49) hadde eit 12 centimeters mellomrom mellom musklane i mange år. Utan magemusklar til å halde alt på plass såg magen framleis gravid ut, årevis etter fødsel. Hege-Therese trente og trente. – Armane og beina vart sterkare, men magen var like stor, seier ho. (…) For dårleg oppfølging etter fødsel Svært mange kvinner opplever kroppslege plager etter graviditet og fødsel. Det kan vere inkontinens for urin og avføring, smerter og separerte magemusklar. Forskar på kvinnehelse Nina-Margrethe Theodorsen meiner at det på generell basis er for dårleg oppfølging av desse kvinnene. – Vi veit for lite om kvinnehelse og om kva som skjer med kvinnekroppen i svangerskapet og korleis dette påverkar kvinnekroppen etterpå, seier ho. (nrk.no 11.2.2021).)

- «Massivt flere indberetter mulige bivirkninger af populær fødselspille.

(Anm: Massivt flere indberetter mulige bivirkninger af populær fødselspille. Lægemiddelstyrelsen har modtaget 11 gange flere indberetninger på populær pille, der sætter fødslen i gang. Antallet af indberetninger om mulige bivirkninger af fødselspillen Angusta er steget massivt efter Jyllands-Postens afdækning af, at sundhedspersonale undlader at indberette. Det viser tal, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i. Hvert år bliver mere end 10.000 fødende kvinder i Danmark igangsat med Angusta, og af indlægssedlen fremgår det, at op mod hver 10. kvinde oplever bivirkninger som overstimulation af livmoderen eller større blodtab efter fødslen. Alligevel har der nogle år været ned t... (jyllands-posten.dk 5.8.2021).)

- Jordemødre kender ikke til regel om at indberette, når en fødsel går skævt. Mere end 10.000 kvinder i Danmark får årligt sat deres fødsel i gang med Angusta, der har en særlig indberetningspligt. Ifølge indlægssedlen har op til 1 af 10 kvinder almindelige bivirkninger, men på trods af dette bliver næsten ingen rapporteret til Lægemiddelstyrelsen, det viser aktindsigter.

(Anm: Jordemødre kender ikke til regel om at indberette, når en fødsel går skævt. Mere end 10.000 kvinder i Danmark får årligt sat deres fødsel i gang med Angusta, der har en særlig indberetningspligt. Ifølge indlægssedlen har op til 1 af 10 kvinder almindelige bivirkninger, men på trods af dette bliver næsten ingen rapporteret til Lægemiddelstyrelsen, det viser aktindsigter. Lea Madsen mistede 1,9 liter blod under fødslen, og ifølge en række eksperter, der har læst Lea Madsens journaler, er hendes forløb et godt eksempel på en fødsel, der skal indberettes som en mulig bivirkning af den såkaldte igangsættelsespille Angusta. (jyllands-posten.dk 20.3.2021).)

(Anm: Angusta Norgine Syntetisk prostaglandin E1 (PGE1)-analog. G02A D06 (Misoprostol) (felleskatalogen.no).)

- Vil ha bedre oppfølging av premature etter nye funn om dødelighet. (- En stor studie, med mer enn 6 millioner deltakere, viser at dødeligheten blant premature barn i voksen alder er mye høyere sammenlignet med andre. Studien ble først omtalt i Gemini.)

(Anm: Vil ha bedre oppfølging av premature etter nye funn om dødelighet. En ny studie viser at mennesker som er født for tidlig, har mye høyere risiko for å dø av kroniske sykdommer i voksen alder. Rundt 6 prosent av barn i Norge blir født før termin. Et fullgått svangerskap varer i 40 uker. Barn som blir født før uke 37, kalles premature. Heldigvis har det skjedd mye innenfor nyfødtmedisin de siste 10–15 årene. Dette har ført til at de aller fleste overlever, selv om mange er bitte små når de møter verden for første gang. Men likevel har man hatt lite kunnskap om hvilken helserisiko som er knyttet til det å bli født for tidlig. I alle fall frem til nå. En stor studie, med mer enn 6 millioner deltakere, viser at dødeligheten blant premature barn i voksen alder er mye høyere sammenlignet med andre. Studien ble først omtalt i Gemini. (nrk.no 27.1.2021).)

- Covid-19 ger allvarliga risker vid graviditet. En ny studie visar att covid-19-smitta under graviditet kan få svåra följder för mamman och barnet.

(Anm: Covid-19 ger allvarliga risker vid graviditet. En ny studie visar att covid-19-smitta under graviditet kan få svåra följder för mamman och barnet. Att bli smittad med covid-19 under graviditet ökar hälsoriskerna för både kvinnan och barnet. Det visar en ny studie som genomfördes vid 43 kliniker i 18 länder världen över. Studien har publicerats i Jama pediatrics. (lakemedelsvarlden.se 22.4.2021).)

- Ny forskning om gravide med corona: 'Det er et rigtig beroligende resultat'. Gravide har ingen særlig risiko ved at blive syge med corona, siger professor.

(Anm: Ny forskning om gravide med corona: 'Det er et rigtig beroligende resultat'. Gravide har ingen særlig risiko ved at blive syge med corona, siger professor. Er coronavirus særligt farlig for gravide? Og kan det i værste fald skade forstret?
Det er nogle af de spørgsmål, mange gravide kvinder har stillet sig under coronakrisen. Nu kan et nyt studie fra Hvidovre Hospital komme med et svar. Her har læger fulgt 1.500 gravide siden starten af coronapandemien, og de vurderer ikke, at der er grund til bekymring. De kvinder, der havde antistoffer, fødte uden problemer og i mange tilfælde gav de endda antistofferne videre til deres barn. (dr.dk 14.11.2020).)

- Mindre feber, men høyere risiko. Gravide med covid-19 har sjeldnere feber og muskelsmerter, men løper høyere risiko for alvorlig sykdomsløp og svangerskapskomplikasjoner, viser ny forskning. (- Resultatene er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).)

(Anm: Mindre feber, men høyere risiko. Gravide med covid-19 har sjeldnere feber og muskelsmerter, men løper høyere risiko for alvorlig sykdomsløp og svangerskapskomplikasjoner, viser ny forskning. RISIKO: Gravide som er smittet av coronaviruset SARS-CoV-2 løper høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og svangerskapskomplikasjoner som for tidlig fødsel. - Generelt vet vi at gravide har noe svekket immunforsvar og derfor kan være mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved virusinfeksjoner, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet. Nå er det kommet flere svar, etter at britiske forskere har gjort en såkalt metaanalyse av hele 77 studier som er publisert om gravide og covid-19 så langt under pandemien. 26 av de 77 studiene forskerne har analysert er fra USA, 24 fra Kina, sju fra Italia, seks fra Spania, tre fra Storbritannia, tre fra Frankrike og én fra Belgia, Brasil, Danmark, Israel, Japan, Mexico, Nederland og Portugal. Resultatene er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). (dagbladet.no 3.9.2020).)

- Fødsels- og spedbarns-resultater etter laboratoriebekreftet SARS-CoV-2-infeksjon under graviditet. (- Gravide kvinner med SARS-CoV-2-infeksjon har økt risiko for alvorlig sykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner.)

(Anm: Birth and Infant Outcomes Following Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy — SET-NET, 16 Jurisdictions, March 29–October 14, 2020. Summary What is already known about this topic? Pregnant women with SARS-CoV-2 infection are at increased risk for severe illness compared with nonpregnant women. Adverse pregnancy outcomes such as preterm birth and pregnancy loss have been reported. What is added by this report? Among 3,912 infants with known gestational age born to women with SARS-CoV-2 infection, 12.9% were preterm (<37 weeks), higher than a national estimate of 10.2%. Among 610 (21.3%) infants with testing results, 2.6% had positive SARS-CoV-2 results, primarily those born to women with infection at delivery. What are the implications for public health practice? These findings can inform clinical practice, public health practice, and policy. It is important that providers counsel pregnant women on measures to prevent SARS-CoV-2 infection. (cdc.gov Early Release / November 2, 2020 / 69.)

- Hvor er de premature babyene, spurte legen. Det er ingen, var svaret. Hvorfor fødes det så få premature babyer nå, lurer leger i flere land på. Flere land rapporterer om langt færre premature fødsler under korona.

(Anm: Hvor er de premature babyene, spurte legen. Det er ingen, var svaret. Hvorfor fødes det så få premature babyer nå, lurer leger i flere land på. Flere land rapporterer om langt færre premature fødsler under korona. Da doktor Roy Philip kom tilbake fra ferie i slutten av mars, stusset han over hvorfor det ikke hadde vært noen bestillinger av melk til premature mens han var borte. – Hvor er de for-tidlig-fødte babyene, spurte Philip de ansatte på fødeavdelingen ved universitetssykehuset i Limerick i Irland. I mars måned ble det ikke født en eneste prematur baby ved den irske fødeavdelingen. Da Philip og kollegene sammenlignet fødselstallene mellom januar og april fra 2001 og frem til 2020, fikk de en overraskelse. (…) Samme i Danmark Overraskelsen ble enda større da Philips oppdaget at danske leger hadde gjort lignende funn. En landsdekkende undersøkelse viste en 90 prosent nedgang i premature fødsler i Danmark. (…) En undersøkelse Aftenposten gjorde i juni viste at tallene for premature i Norge i samme periode, var uendret. (…) Færre infeksjoner Flere norske leger som Aftenposten snakket med i forbindelse med de danske funnene, var skeptiske til hvorvidt nedgangen i premature fødsler hadde noe med koronanedstengningen å gjøre. Katariina Laine, avdelingsleder ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), var en av dem. Hun har fått med seg at flere land nå har opplevd en nedgang i premature fødsler. – Det er fortsatt for tidlig å si om dette er tilfeldigheter eller om det har en sammenheng, sier hun nå. (aftenposten.no 26.7.2020).)

- Svangerskapslengden påvirker barnets DNA. (- Dette kan være en del av svaret på hvorfor noen får helseproblemer senere i livet.)

(Anm: Svangerskapslengden påvirker barnets DNA. Barn som blir født for tidlig kan få genforandringer som øker risikoen for alvorlige helseproblemer. Forskere har funnet ut at tida i mors mage er viktigere enn hva man tidligere har trodd. (…) Genene styrer alle prosessene i kroppen vår. Forskerne vet at hvis gener blir skrudd på eller av, på feil tidspunkt i fosterlivet, kan det føre til feilutvikling eller til helseutfordringer senere i livet. (…) En av prosessene som styrer hvor aktivt et gen skal være heter DNA-metylering. Når metylmerker blir satt på et gen fungerer dette som en lysbryter i cellen og genet blir skrudd av. I denne studien har forskerne analysert DNA-metylering fra navlestrengsblod fra 6000 barn født i uke 27 til 40. (…) Et funn viser at 17 prosent av endringene i DNA-metyleringen hos for tidlig fødte barn ble funnet når barna hadde blitt eldre. Det kan tyde på at påvirkningen av genaktivitet i mors liv, varer helt til barna blir tenåringer. Dette kan være en del av svaret på hvorfor noen får helseproblemer senere i livet. (nrk.no 7.3.2020).)

- Virkningen av kreft og cellegiftbehandling under graviditet på barns nevroutvikling: En multimodal nevroavbildningsanalyse.

(Anm: The impact of cancer and chemotherapy during pregnancy on child neurodevelopment: A multimodal neuroimaging analysis. Abstract Background This study applies multimodal MRI to investigate neurodevelopment in nine-year-old children born to cancer-complicated pregnancies. (…) Interpretation Prenatal exposure to maternal cancer and its treatment might affect local grey and white matter structure, but not functional connectivity or global organization. While platinum-based therapy was identified as a potential risk factor, this was not the case for chemotherapy in general. EClinicalMedicine (Published by Lancet 2020 (Published:October 21, 2020).)

- Studie: Folkesykdom kan forårsake spontanabort. En ny svensk studie viser at en vanlig folkesykdom kan gi langt flere problemer med både kvinners infertilitet og fosterets utvikling enn man først trodde. Mens det lenge har vært kjent at lavt stoffskifte kan være skadelig for fosteret under svangerskapet, viser en ny svensk studie at det kan ha en enda større innvirkning på fosteret enn man først trodde.

(Anm: Studie: Folkesykdom kan forårsake spontanabort. En ny svensk studie viser at en vanlig folkesykdom kan gi langt flere problemer med både kvinners infertilitet og fosterets utvikling enn man først trodde. Mens det lenge har vært kjent at lavt stoffskifte kan være skadelig for fosteret under svangerskapet, viser en ny svensk studie at det kan ha en enda større innvirkning på fosteret enn man først trodde. Avisa Aftonbladet omtalte saken først. Det kan nemlig ikke bare påvirke fertiliteten til kvinner og øke risikoen for spontanabort - men for lav produksjon av hormoner kan også påvirke barnets utvikling allerede før man oppdager at man er gravid. Og man trenger faktisk ikke å ha symptomer på lavt stoffskifte før det blir vanskelig å bli gravid. – Alamerende Gynekolog Jon Øivind Odland understreker overfor Dagbladet at lavt stoffskifte regnes som en viktig årsak til infertilitet. - Stoffskiftet er helt essensielt for barnets utvikling fra begynnelsen av, og spesielt i de første 12 ukene, er det helt avgjørende hvordan skjoldbruskkjertelen og resten av det hormonelle systemet utvikler seg, sier han. (dagbladet.no 27.11.2020).)

- Overlege: Stress, støy og uro gjør at noen syke nyfødte på Rikshospitalet medisineres unødig. (- Overlege slår alarm: Trange forhold fører til at spedbarn ved landets mest avanserte nyfødtintensivavdeling medisineres unødig mot stress og rammes av psykose. «Pasientene behandles forsvarlig», svarer ledelsen.)

(Anm: Overlege: Stress, støy og uro gjør at noen syke nyfødte på Rikshospitalet medisineres unødig. Overlege slår alarm: Trange forhold fører til at spedbarn ved landets mest avanserte nyfødtintensivavdeling medisineres unødig mot stress og rammes av psykose. «Pasientene behandles forsvarlig», svarer ledelsen. Forholdene ved Rikshospitalets intensivavdeling for nyfødte er i dag «uetiske», advarer Atle Moen. Han er selv overlege ved avdelingen. Disse barna behøver ro og fysisk og psykisk skjerming. I stedet eksponeres de mer eller mindre kontinuerlig for stress og støy fra omgivelsene, skrev han i en kronikk i Aftenposten for vel en uke siden. Han svarte på et debattinnlegg fra en nybakt far. Overfor Aftenposten utdyper Moen hvilke konkrete konsekvenser dette har for de små babyene. – Blir psykotiske – De siste tre–fire årene har vi forstått at noen barn under langvarig intensivbehandling i vår avdeling utvikler det som i voksenmedisinen er kjent som intensiv delir. Det er en tilstand hvor pasienten blir agitert og psykotisk, får høy feber og generelt fremstår som alvorlig syk, sier overlegen. Han mener årsaken er sammensatt, men peker på to sentrale faktorer: langvarig bruk av sterke smertestillende og beroligende medikamenter samt kronisk stress og smerte. – Det viktigste tiltaket for å forebygge og behandle delir er derfor skjerming og lavest mulig dosering av smertelindrende og angstdempende medikamenter. I stedet har vi i noen situasjoner måttet gi barnet antipsykotiske medisiner som hverken er utprøvd eller ment for bruk hos spedbarn, sier Atle Moen. Han legger til: – Mange for tidlig fødte barn får hyppige pustestoppanfall og behov for mer oksygen når de opplever stress og uro. Barn med alvorlig medfødt hjertesykdom blir også ustabile i blodtrykk og puls og trenger mer medisiner og støttebehandling enn hva de ellers ville hatt behov for. Når vi lykkes med å redusere stress og uro, ser vi ofte at barnet stabiliseres. (aftenposten.no 17.8.2020).)

- Behandling med antipsykotika i svangerskapet: Endringer i legemiddeldisposisjon («legemiddelkonsentrasjoner»).

(Anm: Westin AA, Brekke M, Molden E, Skogvoll E, Castberg I, Spigset O. (…) Treatment With Antipsychotics in Pregnancy: Changes in Drug Disposition. (…) Whether or not to prescribe antipsychotic drugs during pregnancy is a challenging dilemma. One the one hand, treating the mother necessarily implies exposing the fetus to the drug, thereby potentially causing harmful effects to the unborn child. On the other hand, abstaining from treatment puts the mother at risk of a worsened psychiatric condition, with the dangers this involves for the mother and child. Weighing these options against each other, the recommendation has often been to discontinue treatment, especially during the first trimester.1 However, during the past decade more safety data have accumulated suggesting that antipsychotics are relatively safe to use in pregnancy.1-3 Clin Pharmacol Ther. 2018 Mar;103(3):477-484.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Kramper (convulsions) og hjernehinnebløding (subarachnoid haemorrhage) hos nyfødte etter bruk av Seroxat (paroxetine) under svangerskapet.

(Anm: Neonatal convulsions and subarachnoid hemorrhage after in utero exposure to paroxetine. (Kramper og subaraknoidalbløding (hjernehinnebløding) hos nyfødte etter bruk av Seroxat (paroxetine) under svangerskapet) CASE REPORT. One newborn whose mother had been treated with paroxetine 20 mg/day during pregnancy, presented convulsions and subarachnoid haemorrhage in the first six hours of life. The newborn did not present symptoms of hypoxic ischaemic encephalopathy, withdrawal syndrome, infection, metabolic alterations, cerebral malformations or coagulopaties. DISCUSSION. The most probable etiology is that the paroxetine could decrease the seizure threshold, taking place the first seizure during delivery. The difficult fetal extraction would have provoked the subarachnoid haemorrhage in a patient with an impaired haemostatic function due to a depletion of platelet serotonin and may also contribute the increased vascular fragility due to paroxetine and reported in adults or in animals. CONCLUSION. Neonatal convulsions and subarachnoid haemorrhage may occur after paroxetine treatment in the third trimester of pregnancy. An accurate follow up of these newborns in the firsts days of life is strongly recommended. Rev Neurol 2003;36:724-6.

(Anm: subaraknoidalbløding; hemorrhagia subarachnoidalis; hjernehinnebløding, d e bløding mellom araknoidea og pia, oftast frå ei rivna utposing eller utviding (divertikkel, aneurisme) på ei av hjernepulsårene; slike alvorlege blødingar kan koma hos unge eller eldre, ter seg gjerne med sterk brå hovudverk, stiv nakke som ter seg etter om lag 6 timar, kvalme/oppkast, uklar sinnstilstand og andre teikn på hjerneskade etter kor stor blødinga er; ekstra hjerneskade kan koma etter 4–12 dagar pga sviktande blodforsyning til hjernevev; kan utløysast av tunge tak, samleie e a; i spinalvæska er det blod og væska er gul etter sentrifugering; jf berry aneurysm, aneurysma intracraniale; EN subarachnoid hemorrhage; BM subaraknoidalblødning. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Studie: Dette ødelegger sæden din. (- En bedre livsstil kan forbedre DNA-et til sædcellene, som kan hjelpe til å bli gravide. (- Men sædkvaliteten blir påvirket av flere ulike faktorer; som medisinering, genetikk og infeksjoner.) (- Derfor er det viktig å få en full sjekk hvis man sliter med reproduktivitet, råder han.)

(Anm: Studie: Dette ødelegger sæden din. Forskerne bak en ny studie har undersøkt hvilke faktorer som kan gi dårligere sædkvalitet. «De siste 40 åra har vestlige menns sædkvalitet halvert seg. Og forskerne aner ikke hvorfor», skrev Dagbladet i 2018. Fortsatt er svaret uvisst, og fortsatt sliter flere menn med infertilitet og ufrivillig barnløshet. (…) Når du bør oppsøke lege Ifølge Mansell kan livsstilsendringer bidra til bedre reproduktive sjanser, men ikke nødvendigvis. - En bedre livsstil kan forbedre DNA-et til sædcellene, som kan hjelpe til å bli gravide. - Men sædkvaliteten blir påvirket av flere ulike faktorer; som medisinering, genetikk og infeksjoner. Derfor er det viktig å få en full sjekk hvis man sliter med reproduktivitet, råder han. Gynekolog Nan Birgitte Oldereid ved Livio IVF-klinikken i Oslo, anbefaler å røykeslutt som det beste livsstils-grepet mot ufrivillig barnløshet. I tillegg råder hun til å være aktiv. (dagbladet.no 9.6.2022).)

(Anm: Pilsner JRet al. Sperm epigenetic clock associates with pregnancy outcomes in the general population. Hum Reprod. 2022 May 13:deac084.)

- Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser.

(Anm: Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser. Er far i behandling med metformin, når sædcellerne dannes, øger det risikoen for, at specielt drengebørn bliver født med misdannelser i kønsorganerne, tyder ny forskning på. En af forskerne bag mener, at resultatet kan være en game changer. Steno-direktør mener endnu ikke, resultat er en ‘rygende pistol’. To af forskerne bag det opsigtsvækkende studie er Elisabeth Mathiesen, professor og overlæge, Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og Rune Lindahl-Jacobsen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. (dagenspharma.dk 4.4.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- MSD, Orion Pharma, Sandoz, Pfizer og Biogen har tilføjet en alvorlig bivirkning hos spædbørn for deres TNF-hæmmer infliximab.

(Anm: MSD, Orion Pharma, Sandoz, Pfizer og Biogen har tilføjet en alvorlig bivirkning hos spædbørn for deres TNF-hæmmer infliximab. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Infliximab passerer moderkagen og er blevet påvist i serum hos spædbørn op til 12 måneder efter fødslen. Spædbørn, der har været eksponeret for infliximab i livmoderen, kan have en øget risiko for infektion, herunder svær dissemineret infektion, som kan være dødelig. Derfor anbefales ikke at give levende vacciner (f.eks. BCG-vaccine mod tuberkulose) til spædbørn, der har været eksponeret for infliximab i livmoderen, i 12 måneder efter fødslen. Kilde: Lægemiddelstyrelsen (dagenspharma.dk 26.4.2022).

- Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til.

(Anm: Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til. Diabetespræparatet metformin kan nemlig være forbundet med risiko for misdannelser, hvis mandlige patienter tager det, mens sædcellerne til en graviditet dannes. Specielt kan drengebørns kønsdele blive misdannet. Det viser et stort dansk studie med over en million børn foretaget af Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU), hans forskergruppe på SDU, forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA. (…) "Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid," siger Rune Lindahl-Jacobsen. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko. Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet. "Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene. Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser," siger Rune Lindahl-Jacobsen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2022).)

- Dramatiske fødsler utelatt fra nasjonal kartlegging. Mødrene til barn som blir født hjemme, under transport eller dør, får ikke si sin mening om norsk fødsels- og barselomsorg. (Av utvalget i undersøkelsen kommer det imidlertid fram at to grupper fødende er utelatt: Transportfødsler og fødsler utenfor institusjon skulle ikke tas med.) (- Det var også et krav for at mor kunne delta at barnet var levendefødt og fortsatt i live i folkeregisteret. (– Forskeren reagerer slik på at kvinnene er utelatt fra den nasjonale studien: – Dette er uheldig.) (– Målet bør være å ha et så representativt utvalg som mulig i en statusrapport for norsk fødsels- og barselomsorg. Ikke minst fordi funnene brukes politisk i den pågående debatten, legger hun til.)

(Anm: Dramatiske fødsler utelatt fra nasjonal kartlegging. Mødrene til barn som blir født hjemme, under transport eller dør, får ikke si sin mening om norsk fødsels- og barselomsorg. Det viser Folkehelseinstituttets nasjonale kartlegging av «Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017», der 3.387 kvinner har deltatt. Kvinner med noen av de mest dramatiske fødselsopplevelsene er ekskludert fra deltakelse i den nasjonale brukerundersøkelsen. Kun kvinner som rakk fram til fødeavdelingen i tide og fødte levendefødte barn, får delta. (…) Av utvalget i undersøkelsen kommer det imidlertid fram at to grupper fødende er utelatt: Transportfødsler og fødsler utenfor institusjon skulle ikke tas med. Det var også et krav for at mor kunne delta at barnet var levendefødt og fortsatt i live i folkeregisteret. (…) – Dette er uheldig Eline Skirnisdottir Vik ved Høgskulen på Vestlandet har forsket på kvinner som ikke rakk fram til fødeavdelingen i tide sammen med Gunn Theres Haukland. Ett av funnene var at flere opplevde det som vanskelig å få jordmor til å sende en ambulanse når fødselen var i gang. De måtte «forhandle» om sin egen fødsel, ifølge forskerne. Spørsmål om de ble tatt på alvor av helsepersonell på fødeavdelingen da de ringte og sa at fødselen hadde startet, er også en del av FHIs undersøkelse. Men kvinner som ikke nådde fram til sykehuset i tide er ikke spurt. Forskeren reagerer slik på at kvinnene er utelatt fra den nasjonale studien: – Dette er uheldig. Disse kvinnen kunne gitt viktige perspektiver i dagens debatt. Ikke bare de som ikke rekker fram, men også de mødrene som opplever et uheldig utfall på fødselen, sier Skirnisdottir Vik. – Målet bør være å ha et så representativt utvalg som mulig i en statusrapport for norsk fødsels- og barselomsorg. Ikke minst fordi funnene brukes politisk i den pågående debatten, legger hun til. (dagsavisen.no 16.5.2019).)

- Svensk studie blev afbrudt, efter 6 børn døde. Hvad gik galt? Forskere bad gravide kvinder om at gå 2 uger over termin. Studiet blev afbrudt efter 5 dødsfødsler og et dødsfald kort efter fødslen. Betyder det, at der er større risiko forbundet med at gå over terminsdatoen?

(Anm: Svensk studie blev afbrudt, efter 6 børn døde. Hvad gik galt? Forskere bad gravide kvinder om at gå 2 uger over termin. Studiet blev afbrudt efter 5 dødsfødsler og et dødsfald kort efter fødslen. Betyder det, at der er større risiko forbundet med at gå over terminsdatoen? (…) Hvor farligt er det at gå over tid? I 2011 var andelen af norske kvinder, som fødte i uge 42, 4,7 procent. Andelen af kvinder, som fødte i uge 43 eller senere, var blot 0,1 procent, ifølge legeforeningen.no. Men hvor stor er risikoen for dødfødsel eller tidlig død for barnet, når en kvinde går over tid? »Risikoen er forsvindende lille, men den er større end ved termin,« siger Nils-Halvdan Morken, som er overlæge ved Haukeland Sykehus, leder for Norsk Gynækologisk Forening og på nuværende tidspunkt ansvarlig for at revidere de norske retningslinjer for behandling af graviditeter, som går over tid. Hvorfor graviditer, som går over tid, er lidt mere risikable, er ikke godt at vide, men det har formentlig noget at gøre med, hvor godt moderkagen fungerer, forklarer Nils-Halvdan Morken. Fosteret får både næring og ilt gennem moderkagen. »Man kan forestille sig, at der er en begrænsning for, hvor længe det kan vare. Cellerne er programmeret til at fungere frem til dette tidspunkt, men der kan være individuelle forskelle.« (videnskab.dk 16.11.2019).)

- KAN INNEHOLDE FARLIGE BAKTERIER: Helsemyndighetene advarer småbarnsforeldre.

(Anm: KAN INNEHOLDE FARLIGE BAKTERIER: Helsemyndighetene advarer småbarnsforeldre. TV 2 HJELPER DEG: Mamma Kari-Anne Svindland mener nyfødte Odin ble syk av morsmelkerstatning. Helsemyndighetene fraråder å følge bruksanvisningen. – Pulveret kan inneholde farlige bakterier, og de bakteriene drepes kun ved 70 grader eller mer, forteller divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund. – Bakteriene kan føre til en alvorlig infeksjon, og i verste fall kan det medføre dødsfall. (tv2.no 24.9.2020).)

- Antibiotikaeksponering tidlig i livet kan endre menneskelig hjerneutvikling på områder som er ansvarlige for kognitive og emosjonelle funksjoner, ifølge en Rutgers-forsker.

(Anm: Antibiotic exposure early in life could alter human brain development in areas responsible for cognitive and emotional functions, according to a Rutgers researcher. The laboratory study, published in the journal iScience, suggests that penicillin changes the microbiome—the trillions of beneficial microorganisms that live in and on our bodies—as well as gene expression, which allows cells to respond to its changing environment, in key areas of the developing brain. The findings suggest reducing widespread antibiotic use or using alternatives when possible to prevent neurodevelopment problems. (medicalxpress.com 14.7.2021).)

- Babyer i fare for diabetes kan få mikrobiota gjenopprettet. Nyfødte i fare for type 1 diabetes fordi de fikk antibiotika kan få sine tarmmikroorganismer restaurert med mors fekal transplantasjon, ifølge en Rutgers-studie.

(Anm: Babies at risk for diabetes may have microbiota restored. Newborns at risk for Type 1 diabetes because they were given antibiotics may have their gut microorganisms restored with a maternal fecal transplant, according to a Rutgers study. The study, which involved genetic analysis of mice, appears in the journal Cell Host & Microbe. The findings suggest that newborns at risk for Type 1 diabetes because their microbiome—the trillions of beneficial microorganisms in and on our bodies—were disturbed can have the condition reversed by transplanting fecal microbiota from their mother into their gastrointestinal tract after the antibiotic course has been completed. Type 1 diabetes is the most common autoimmune disease in childhood. "Our previous work has shown that exposing young animals to antibiotics perturbs the microbiome, which may change age-associated immunity and organ-specific inflammation, increasing risk of immune-mediated diseases," said co-author Martin Blaser, director of the Center for Advanced Biotechnology and Medicine at Rutgers. The study compared mice that were exposed to antibiotics between days 5 and 10 of life and given a transplant of maternal microbiota up to a week later, and those that were not. The researchers found that the mice given the transplant had their microbiome partially restored and their diabetes risk brought back to the baseline level. (medicalxpress.com 20.7.2021).)

(Anm: Zhang XS et al. Maternal cecal microbiota transfer rescues early-life antibiotic-induced enhancement of type 1 diabetes in mice. Cell Host Microbe. 2021; 29(8): 1249-1265.e9.)

- Udbredt tilstand i vagina kan måske lede til akut kejsersnit. FØDSEL & BAKTERIER En skæv sammensætning af bakterier i vagina hos gravide kvinder er forbundet med øget risiko for akut kejsersnit. Det viser et nyt studie udført af forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center.

(Anm: Udbredt tilstand i vagina kan måske lede til akut kejsersnit. FØDSEL & BAKTERIER En skæv sammensætning af bakterier i vagina hos gravide kvinder er forbundet med øget risiko for akut kejsersnit. Det viser et nyt studie udført af forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center. Resultatet er ”ret overraskende” lyder det fra KU-forsker bag. Cirka hver tredje danske kvinde mellem 15 og 45 år oplever på et tidspunkt at have en ubalance i bakterierne i vagina. Ubalancen kaldes på fagsprog bakteriel vaginose og er en tilstand uden alvorlige symptomer. Dog er bakteriel vaginose kædet sammen med en række fødelsproblematikker såsom for tidlig fødsel og spontan abort. Og i et nyt studie viser en række forskere, at graden af bakteriel ubalance i graviditeten også hænger sammen med, om børn fødes vaginalt eller ved akut kejsersnit. ”Vores resultater peger på, at jo større ubalance en gravid kvinde har i vagina, des større er risikoen for, at hun føder ved akut kejsersnit,” forklarer Jakob Stokholm, der er leder af mikrobiom-gruppen på Dansk Børneastma Center og lektor på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. (food.ku.dk 30.11.2021).)

- Antibiotikabruk tidlig i livet øker risikoen for inflammatorisk tarmsykdom senere i livet. Selv korte, enkle antibiotikakurer gitt til unge dyr kan predisponere dem for inflammatorisk tarmsykdom (IBD) når de er eldre, ifølge Rutgers forskere.

(Anm: Antibiotics use early in life increases risk of inflammatory bowel disease later in life. Even short, single antibiotic courses given to young animals can predispose them to inflammatory bowel disease (IBD) when they are older, according to Rutgers researchers. The study, published in Genome Medicine, provides further evidence supporting the idea that the use of antibiotics in children under 1 year old disrupts the intestinal microbiota—the trillions of beneficial microorganisms that live in and on our bodies—that play a crucial role in the healthy maturation of the immune system and the prevention of diseases, such as inflammatory bowel disease and type 1 diabetes. (medicalxpress.com 29.7.2020).)

- Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn.

(Anm: Ekspertgruppe: Gravide skal være varsomme med panodiler. 40-50 procent af danske gravide tager paracetamol (fås bl.a. under navnene Panodil, Pine og Pamol) under deres graviditet. Men smertestillende medicin med paracetamol bør kun bruges under graviditet, hvis der er gode medicinske grunde til det – og i lavest mulige dosis. Det mener international ekspertgruppe, som er bekymret for potentielle skader på det ufødte barn. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Et for højt forbrug af paracetamol kan muligvis skade det ufødte barn, og derfor bør gravide kun tage smertestillende medicin i samråd med egen læge, og hvis der er en god medicinsk begrundelse. Opfordringen kommer fra en international ekspertgruppe på 13 forfattere med 78 medunderskrivere, der netop har publiceret en gennemgang af de eksisterende data. På denne baggrund har de fremsat en række anbefalinger for området i tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology. Forskningsleder David Møbjerg Kristensen, Dansk Hovedpinecenter, er en af flere forskere i ekspertgruppen fra Rigshospitalet. Han har i en årrække forsket inden for området og har været med til at gennemlæse de mange videnskabelige publikationer, der ligger til grund for ekspertgruppens anbefalinger. "Forskningen på tværs af mange lande viser en mulig sammenhæng mellem et højt forbrug af paracetamol og skader på det ufødte barn, f.eks. misdannelser af nyfødtes kønsorganer og neurologiske sygdomme som ADHD og autisme. Disse studier bliver underbygget af dyre- og cellestudier, som viser de samme sammenhænge. Vi ved efterhånden så meget, at vi synes, at kvinder skal informeres bedre, så de har muligheden for at vælge eller fravælge paracetamol på et oplyst grundlag. Især fordi studier indikerer, at en del gravide ikke betragter paracetamol som et rigtigt lægemiddel," siger David Møbjerg Kristensen. Han påpeger, at ekspertgruppens gennemgang af forskningen på området nu giver de europæiske og amerikanske lægemiddelmyndigheder muligheden for at vurdere, om der er behov for mere skærpede advarsler til gravide, f.eks. i form af synlige mærkater på pakkerne med paracetamol. (propatienter.dk 24.9.2021).)

(Anm: Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nat Rev Endocrinol (2021). https://doi.org/10.1038/s41574-021-00553-7.)

- Jordmor raser mot Høie og Solberg: – Flaks at det går bra. Lene Bachmann er jordmor og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. Nå er hun lei av at bekymringene til jordmødrene ikke blir tatt på alvor.

(Anm: Jordmor raser mot Høie og Solberg: – Flaks at det går bra. Lene Bachmann er jordmor og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. Nå er hun lei av at bekymringene til jordmødrene ikke blir tatt på alvor. Tilbakemeldinger fra jordmødre som gruer seg til å gå på jobb, som sier jobben oppleves som tung, og at de går hjem med en følelse av at det de driver med er uforsvarlig, har nærmest blitt en vane for Lene Bachmann. Hun er tillitsvalgt for jordmødrene ved Oslo universitetssykehus, og jobber selv som jordmor ved fødeavdelingen på Ullevål. (…) – Vi er redd for at det kan få fatale konsekvenser. En ting er den dårlig følelsen vi sitter med, og at kollegene mine finner seg andre jobber, men det er selvfølgelig pasienten det er verst for, sier hun. Bachmann forteller at det oppleves veldig sårt å føle på en utilstrekkelighet overfor pasientene. – Man blir også litt sinna, fordi man vet at denne følelsen kunne vært unngått, dersom vi hadde fått flere stillinger til å fordele jobben, sier hun. (…) Høie selv sier at de bevilger mer penger til sykehusene hvert år. (tv2.no 10.6.2019).)

- Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg.

(Anm: Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg. - De sparer ikke på kruttet: «Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet. Vi trenger hverken billigere godteri, snus eller alkohol, det vi trenger er modige og ansvarlige politikere som sikrer fremtidig helse hos dagens barn, unge og voksne.» - Her kan du lese hele oppropet og se hvem som har skrevet under. (aftenposten.no 17.12.2020).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- Norske jenter får mensen tidligere. Alderen for første menstruasjon har gått ned med nesten tre måneder i løpet av ti år.

(Anm: Norske jenter får mensen tidligere. Alderen for første menstruasjon har gått ned med nesten tre måneder i løpet av ti år. Nå vil forskerne finne ut hvorfor. Vekststudien i regi av Universitetet i Bergen ble påbegynt for over fire år siden. Nå er resultatet klart: – Dette er et interessant funn, sier doktorgradskandidat ved Universitetet i Bergen og sykepleier ved Haukeland Ingvild Særvold Bruserud. Alderen for første menstruasjon har nemlig vært stabil i Norge i 50 år. Men nå har den gått ned med 2,8 måneder over en tiårsperiode. Jentene får pupper når de er i gjennomsnitt 10,4 år og mensen når de er 12,7. Det var fra før kjent at danske barn kom tidligere i puberteten, men dette er den første pubertetsstudien som er gjennomført i Norge. (nrk.no 24.4.2020).)

- Barn kommer stadig tidligere i puberteten. Danske jenter begynner å utvikle bryster når de er i snitt ti år gamle, ett år yngre enn 15 år tidligere. (- Forskningen har problemer med å forklare årsakene til at pubertetsalderen synker.)

(Anm: Barn kommer stadig tidligere i puberteten. Danske og amerikanske barn kommer stadig tidligere i puberteten, ifølge forskning. I høst får vi vite om det samme skjer med norske barn. Begynner den sju år gamle datteren din å få pupper? Eller ser du mørke hår på kroppen til din åtteårige sønn? Det kan være tegn du bør ta alvorlig. Danske jenter begynner å utvikle bryster når de er i snitt ti år gamle, ett år yngre enn 15 år tidligere. (…) For 150 år siden fikk jenter menstruasjon da de var 17 år. For 50 år siden fikk de den allerede da de var 13–14. (…) Forskningen har problemer med å forklare årsakene til at pubertetsalderen synker. Flere hypoteser peker på at årsakene ikke kun ligger i genene våre, men også i miljøet: - Passivitet og stillesitting foran skjerm er ikke en direkte årsak til tidlig pubertet, men økt overvekt kan endre timingen for puberteten. - Hormonhermere i sminke og kroppspleieprodukter kan sette i gang prosesser som påvirker puberteten. - Kjemikalier og miljøgifter i maling, vaskemidler og plast kan gjøre det samme. - Parabener i maten vi spiser kan ha en effekt. (nrk.no 1.10.2019).)

- SSRIer kan redusere evnen til å få barn (fekunditet), fødselsrate (levende) hos kvinner i reproduktiv alder.

(Anm: SSRIs May Reduce Fecundability, Live Birth Rate in Reproductive-Age Women. Key clinical point: SSRIs were associated with reduced fecundability and live birth rate in women of reproductive age. Major finding: SSRIs reduced fecundability by approximately 23% and the live birth rate by approximately 10%; patients taking fluoxetine also experienced a higher rate of pregnancy loss than patients taking other SSRIs. Study details: A longitudinal exposure assessment of 1,228 women trying to conceive in the Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction (EAGeR) trial. (mdedge.com - October 15, 2019).)

(Anm: Fruktbarhet viser enten til evnen til å få barn (fekunditet) eller til hvor mange barn som blir født (fertilitet). Fekunditet beskriver altså en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Fertilitet beskriver hvor mange barn som faktisk blir født, og består både av fekunditeten og en viljeshandling: å få barn. Medisinsk (feil)brukes ofte fertilitet som synonymt med fekunditet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forbindelser mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere under graviditet på tale-, skole- og motoriske lidelser hos barn. (...) Konklusjoner og relevans: Eksponering for SSRI under graviditet var assosiert med økt risiko for tale / språkforstyrrelser. Dette funnet kan ha implikasjoner for å forstå assosiasjoner mellom SSRI og barnets utvikling.

(Anm: Association of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Exposure During Pregnancy With Speech, Scholastic, and Motor Disorders in Offspring. (…) Conclusions and relevance: Exposure to SSRIs during pregnancy was associated with an increased risk of speech/language disorders. This finding may have implications for understanding associations between SSRIs and child development. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1163-1170.)

- Antidepressiv medicin under graviditeten kan påvirke børns skolegang.

(Anm: Antidepressiv medicin under graviditeten kan påvirke børns skolegang. Danske forskere har i et stort studie fundet en sammenhæng mellem mors forbrug af antidepressiv medicin under graviditeten og barnets resultater i de nationale test i matematik. Tingene skal vejes op imod hinanden, siger forsker.»Vi har i studiet forsøgt at justere for alle tænkelige faktorer, der kunne spille ind i analysen, herunder socioøkonomiske forhold, helbred osv. Vi har også lavet separate analyser på søskende, hvor moderen havde taget antidepressiv medicin under graviditeten med det ene barn, men ikke med det andet,« forklarer Julie Werenberg Dreier, seniorforsker fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet. (dagenspharma.dk 9.11.2021).)

- Forbindelse mellom mors resepter på antidepressiva under graviditet med standardiserte testresultater av danske barn i skolealder. (- Blant danske skolepliktige barn var mors resepter på antidepressiva under graviditet forbundet med statistisk signifikant lavere standardiserte testresultater i matematikk som var små i størrelsesorden og ingen signifikant forskjell i språktestresultater.)

(Anm: Christensen J, Trabjerg BB, Sun Y, Dreier JW. Association of Maternal Antidepressant Prescription During Pregnancy With Standardized Test Scores of Danish School-aged Children. Key Points Question Is there an association between maternal antidepressant prescription during pregnancy and standardized test scores of Danish school-aged children? Findings  In this population-based retrospective cohort study that included 575 369 public schoolchildren in Denmark, maternal antidepressant prescription during pregnancy was associated with significantly lower standardized test scores (range, 1-100) in mathematics (adjusted test score difference, −2.2) but no significant difference in language test scores (adjusted test score difference, −0.1) compared with children whose mothers did not fill prescriptions for antidepressants during pregnancy. Meaning Among Danish public schoolchildren, maternal antidepressant prescription during pregnancy was associated with statistically significantly lower standardized test scores in mathematics that were small in magnitude and no significant difference in language test scores. (…) Conclusions and Relevance In this study of public schoolchildren in Denmark, children whose mothers had filled prescriptions for antidepressants during pregnancy, compared with children whose mothers did not fill prescriptions for antidepressants during pregnancy, had a 2-point lower standardized test score in mathematics, a difference that was statistically significant, but had no significant difference in language test scores. The magnitude of the difference in the mathematics test score was small and of uncertain clinical importance, and the findings must be weighed against the benefits of treating maternal depression during pregnancy. JAMA. 2021; 326(17): 1725-1735.)

(Anm: Christensen J, Trabjerg BB, Sun Y, Dreier JW. Association of Maternal Antidepressant Prescription During Pregnancy With Standardized Test Scores of Danish School-aged Children. JAMA. 2021; 326(17): 1725-1735.)

- Assosiasjon av bruk av antidepressiva under graviditet med risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn. (- Konklusjoner og relevans: Resultatene fra denne kohortstudien tyder på at bruk avantidepressiva i svangerskapet i seg selv ikke øker risikoen for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn.)

(Anm: Suarez EA, Bateman BT, Hernández-Díaz S, Straub L, Wisner KL, Gray KJ, Pennell PB, Lester B, McDougle CJ, Zhu Y, Mogun H, Huybrechts KF. Association of Antidepressant Use During Pregnancy With Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. (…) Conclusions and relevance: The results of this cohort study suggest that antidepressant use in pregnancy itself does not increase the risk of neurodevelopmental disorders in children. However, given strong crude associations, antidepressant exposure in pregnancy may be an important marker for the need of early screening and intervention. JAMA Intern Med. 2022 Oct 3.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Gravide har overdreven angst for antidepressiva. (- Men hos kvinner som bruker slike medisiner mot slutten av svangerskapet, har forskerne funnet en økt forekomst av angst og depresjoner hos barna fem år etter fødselen.)

(Anm: Gravide har overdreven angst for antidepressiva. En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke antidepressive medisiner av SSRI-typen tidlig og midtveis i svangerskapet uten å risikere at fosteret får hjerneskader. Men hos kvinner som bruker slike medisiner mot slutten av svangerskapet, har forskerne funnet en økt forekomst av angst og depresjoner hos barna fem år etter fødselen. (titan.uio.no 5.3.2018).)

(Anm: Christensen J, Trabjerg BB, Sun Y, Dreier JW. Association of Maternal Antidepressant Prescription During Pregnancy With Standardized Test Scores of Danish School-aged Children. JAMA. 2021; 326(17): 1725-1735.)

- Spesifikke SSRI-er og fødselsskader: Bayesiansk analyse for å tolke nye data i sammenheng med tidligere rapporter. (- Konklusjoner: Disse dataene gir betryggende bevis for noen SSRI, men antyder at noen fødselsskader oppstår 2-3,5 ganger oftere blant spedbarn av kvinner behandlet med paroksetin/paroxetine (Seroxat/Paxil etc. eller fluoksetin (Prosac etc.) tidlig i svangerskapet.)

(Anm: Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, Louik C, Honein MA; National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: Bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. Conclusions: These data provide reassuring evidence for some SSRIs but suggest that some birth defects occur 2-3.5 times more frequently among the infants of women treated with paroxetine or fluoxetine early in pregnancy. BMJ. 2015 Jul 8;351:h3190.)

- Forbindelse mellom mors resepter på antidepressiva under graviditet med standardiserte testresultater av danske barn i skolealder. (- Blant danske skolepliktige barn var mors resepter på antidepressiva under graviditet forbundet med statistisk signifikant lavere standardiserte testresultater i matematikk som var små i størrelsesorden og ingen signifikant forskjell i språktestresultater.)

(Anm: Christensen J, Trabjerg BB, Sun Y, Dreier JW. Association of Maternal Antidepressant Prescription During Pregnancy With Standardized Test Scores of Danish School-aged Children. Key Points Question Is there an association between maternal antidepressant prescription during pregnancy and standardized test scores of Danish school-aged children? Findings  In this population-based retrospective cohort study that included 575 369 public schoolchildren in Denmark, maternal antidepressant prescription during pregnancy was associated with significantly lower standardized test scores (range, 1-100) in mathematics (adjusted test score difference, −2.2) but no significant difference in language test scores (adjusted test score difference, −0.1) compared with children whose mothers did not fill prescriptions for antidepressants during pregnancy. Meaning Among Danish public schoolchildren, maternal antidepressant prescription during pregnancy was associated with statistically significantly lower standardized test scores in mathematics that were small in magnitude and no significant difference in language test scores. (…) Conclusions and Relevance In this study of public schoolchildren in Denmark, children whose mothers had filled prescriptions for antidepressants during pregnancy, compared with children whose mothers did not fill prescriptions for antidepressants during pregnancy, had a 2-point lower standardized test score in mathematics, a difference that was statistically significant, but had no significant difference in language test scores. The magnitude of the difference in the mathematics test score was small and of uncertain clinical importance, and the findings must be weighed against the benefits of treating maternal depression during pregnancy. JAMA. 2021; 326(17): 1725-1735.)

(Anm: Torp HA, Nystøyl B. Nøytropeni ved behandling med antipsykotika [Neutropenia in patients treated with antipsychotic drugs]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 May 25;140(8).)

- Dr. Shaligram reiser interessante spørsmål om studieresultatene og stiller metodiske spørsmål om vårt vindu for eksponeringsklassifisering.

(Anm: Comment. Dr. Lupattelli et al. Reply. Angela Lupattelli 1Hedvig Nordeng 2 Affiliations expand PMID: 30196875 DOI: 10.1016/j.jaac.2018.06.011 Abstract We thank Dr. Shaligram, author of this Letter to the Editor, for the interest in our recent article reporting time-dependent effects of prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on behavioral, emotional, and social development in offspring at age 5 years.1 Dr. Shaligram raises interesting points of consideration for interpretation of the study results, and poses methodological questions about our window of exposure classification.2. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018 Sep;57(9):699-700.)

– Antidepressiva fjernar ikkje tankar om sjølvskading etter fødsel. Men om mora avsluttar bruken tidleg i svangerskapet, kan slike tankar bli verre.

(Anm: – Antidepressiva fjernar ikkje tankar om sjølvskading etter fødsel. Men om mora avsluttar bruken tidleg i svangerskapet, kan slike tankar bli verre. Kvinner som blir gravide, er ofte usikre på kva medisinar det vil vera trygt å bruka under svangerskapet. Det gjeld òg dei som brukar antidepressiva. Titan har tidlegare skrive at desse kvinnene kan ha ein overdriven angst for desse medisinane. – Det er lurt å vera forsiktig, men ein skal ikkje bli så forsiktig med medisinar som ein burde ta, at ein sluttar å ta dei utan vidare. Nokon gonger kan konsekvensen av å slutta vera verre, seier Angela Lupattelli, forskar ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. – Kvinner med depresjon kan mista matlysta, slita med søvnen og vera mindre fysisk aktive. Ikkje noko av dette er heldig for barnet, forklarar ho. (titan.uio.no 22.1.2021).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Effekt av tidsavhengig bruk selektive serotoninreopptakshemmere antidepressiver under graviditet på atferdsmessig, emosjonell og sosial utvikling hos førskolealdere. (- Funn om internalisering og eksternalisering av atferd er imidlertid inkonsekvente…)

(Anm: Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Aged Children. Objective To evaluate the effect of prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on children’s behavioral, emotional, and social development by age 5 years, and over time since age 1.5 years. Method The prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study was linked to the Medical Birth Registry of Norway. We included women who reported depressive/anxiety disorders before and/or during pregnancy. Children born to women who used SSRIs in early (weeks 0−16), mid- (weeks 17−28), or late (> week 29) pregnancy were compared to those who were unexposed. Children’s internalizing and externalizing behaviors (Child Behavior Checklist) and temperament traits (Emotionality, Activity and Shyness Temperament Questionnaire) were measured at 1.5, 3, and 5 years. Mean scores were calculated and standardized. General linear marginal structural models were fitted to account for time-varying exposure and confounders, and censoring; 3-level growth-curve models were used. Results A total of 8,359 mother–child dyads were included, and 4,128 children had complete outcome data at age 5 years. Children exposed to SSRIs in late pregnancy had an increased risk of anxious/depressed behaviors by age 5 years compared with unexposed children (adjusted β = 0.50, 95% CI = 0.04, 0.96). Such risk was not evident for earlier timings of exposure. There was no evidence for a substantial prenatal SSRI effect on externalizing, social, and emotional problems. Conclusion These findings suggest no substantial increased risk for externalizing, emotional, or social problems in preschool-aged children following prenatal SSRI exposure. Although the role of chance and potential unmeasured confounding cannot be ruled out, late-pregnancy SSRI exposure was associated with greater anxious/depressed behaviors in the offspring. (…) Findings on internalizing and externalizing behaviors are, however, inconsistent,6,7,8,9,13,14,15,16 and the extent to which prenatal SSRI exposure may affect childhood-limited or persistent behavioral disorders, not least of all attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder, in the offspring remains unresolved to date.11,17,18,19,20,21 J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018 Mar;57(3):200-208.)

(Anm: internalisere BETYDNING OG BRUK SOSIOLOGI, PSYKOLOGI tilegne seg, overta omverdenens normer, holdninger, verdier og gjøre dem gyldige for en selv EKSEMPEL - som barn internaliserer vi mange sosiale normer og regler (naob).)

(Anm: eksternalisere  BETYDNING OG BRUK ISÆR PSYKOLOGI  gjøre til noe eksternt; stille seg fremmed overfor | jf. internalisere (naob).)

- Når barna kommer nederst på listen. (- Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen.)

(Anm: Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen. Det merkes på resultatet. Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det. LAR-barna har det slik fordi de voksnes behov kommer på første-, andre- og tredjeplass. Barnas behov er knapt mulig å skimte. – Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys (aftenposten.no 1.6.2019).)

- Når barna kommer nederst på listen. (- Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det.) (– Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys.) (- Det burde stått «skal». Det er oppsiktsvekkende hvis ikke fertile kvinner i LAR får grundig informasjon om hva deres medisinbruk kan påføre et eventuelt foster, og etter hvert barn.)

(Anm: Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen. Det merkes på resultatet. Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det. LAR-barna har det slik fordi de voksnes behov kommer på første-, andre- og tredjeplass. Barnas behov er knapt mulig å skimte. – Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys Tok for lang tid De var heller ikke mulig å skimte da fagfolkene skulle prøve å endre og stramme inn på retningslinjene for bruk av legemiddelassistert behandling (LAR) av gravide. (…) Debatten sporer av Det er nesten uforståelig at frontene kan være så steile i fagmiljøene som de har vært i denne saken. (…) «Bør» eller «skal» Høringsuttalelsene viser at uenigheten særlig har stått om bruken av ordene «bør» og «skal» under punktet om veiledning om bruk av prevensjon som del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i LAR. I Helsedirektoratets anbefaling brukes ordet «bør». Det burde stått «skal». Det er oppsiktsvekkende hvis ikke fertile kvinner i LAR får grundig informasjon om hva deres medisinbruk kan påføre et eventuelt foster, og etter hvert barn. (aftenposten.no 1.6.2019).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt.

(Anm: Hjernen til LAR-barn kan være skadet. Forskerne fant tegn som tyder på at barna som var utsatt for opioider måtte anstrenge seg mer for å løse oppgavene de ble gitt. Bilder av hjernen til barn av mødre som har vært på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser at de må jobbe mer med oppgaveløsing. (…) – Resultatene våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioider kan skade utviklingen av hjernen til barnet, sier forsker og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ved bruk av såkalt funksjonell MRI kunne forskerne følge aktiviteten i hjernen til de 16 barna i alderen 10–14 år. Bildene viser at hjernen jobbet hardere enn hjernen til barn som ikke har vært utsatt for opioider(…) Sirnes påpeker at de har undersøkt for få barn til at de kan komme med noen endelige svar. (forskning.no 14.2.2018).)

- Forskning viser at forurensning når morkaken. (- I en ny studie, for første gang, er bevis på luftforurensning sett i morkaken hos en gravid kvinne.)

(Anm: Research shows pollution is reaching the placenta. The evidence of air pollution – the soot and the fumes, has been seen in the lungs till date. In a new study, for the first time, the evidence of air pollution is seen in the placenta of a pregnant women. (…) Dr Miyashita presented the findings of this study at the European Respiratory Society International Congress on Sunday (16th September 2018) in Paris, along with Dr Norrice Liu, a paediatrician and clinical research fellow. (news-medical.net 16.9.2018).)

(Anm: Late Breaking Abstract - Do inhaled carbonaceous particles translocate from the lung to the placenta? Abstract Introduction: Epidemiological studies have reported an association between maternal exposure to particulate matter (PM) air pollution and adverse effects on the fetus. However the mechanisms for these associations remain unknown. (…) Conclusion: This study provides the first evidence that inhaled PM translocate from the lung to the placenta. European Respiratory Journal 2018 52: PA360;.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Norske forskere med viktig funn: Har lett etter svar i snart hundre år. Sykdommen er stadig en trussel for gravide kvinner. (- Det er kolesterolkrystaller som er nøkkelen. Dette er vi de første som avslører, sier Gabriela Silva.)

(Anm: Norske forskere med viktig funn: Har lett etter svar i snart hundre år. Sykdommen er stadig en trussel for gravide kvinner. Nå kan man være et stort skritt nærmere riktig behandling. (…) Firebarnsmoren har hatt svangerskapsforgiftning under samtlige graviditeter.Sykdommen rammer omtrent 3 prosent av norske kvinner, men hvorfor det skjer, har man lurt på i svært lang tid. Nå kan forskere ved NTNU ha funnet en viktig brikke i det kompliserte puslespillet. Morkaken er dirigenten For å komme fram til svaret, undersøkte de vevsprøver fra både livmorveggen og morkaken hos 90 kvinner med svangerskapsforgiftning. (…) En viktig brikke i puslespillet Kvinner som får svangerskapsforgiftning har i etterkant en forhøyet sjanse for å få hjerte- og karsykdommer. Her spiller kolesterol en viktig rolle. Og det var nettopp denne sammenhengen som førte forskerne på sporet. Det nye funnet viser at kolesterolkrystaller i livmorveggen er skurken man har lett etter. Disse krystallene gir en forsterket betennelse hos dem som blir syke. – Nå har vi funnet en bit som manglet. Det er kolesterolkrystaller som er nøkkelen. Dette er vi de første som avslører, sier Gabriela Silva. Hun er forsker og jobber ved NTNU i Trondheim. Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers in Immunology (nrk.no 27.11.2020).)

- Luftforurensning-induserte forandringer i placenta: et samspill av oksidativt stress, epigenetikk og den aldrende fenotypen?

(Anm: Air pollution-induced placental alterations: an interplay of oxidative stress, epigenetics, and the aging phenotype? Abstract According to the "Developmental Origins of Health and Disease" (DOHaD) concept, the early-life environment is a critical period for fetal programming. (…) Investigating the placenta is an opportunity for future research as it may help to understand the fundamental biology underpinning the DOHaD concept through the interactions between the underlying modes of action, prenatal environment, and disease risk in later life. To prevent lasting consequences from early-life exposures of air pollution, policy makers should get a basic understanding of biomolecular consequences and transgenerational risks. Clin Epigenetics. 2019 Sep 17;11(1):124. doi: 10.1186/s13148-019-0688-z.)

(Anm: Fenotype er de egenskapene hos et individ man kan observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i en organisme. Fenotype står i kontrast til genotype, som er den informasjonen som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle. Informasjonen i DNA-et kan beskrive flere varianter av et trekk, mens bare ett av disse, eller en kombinasjon av variantene, kommer til uttrykk. Eksempler på egenskaper der vi ofte snakker om fenotype er øyefarge, farger på blomster, hvor høy en person er, om en erteplante har runde eller skrukkete frø, eller blodtype. Disse egenskapene har underliggende genetiske motstykker. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Morkake eller placenta er en del av fosteret som begynner å dannes umiddelbart etter implantasjonen, det vil si etter at det befruktede egget (blastocysten) har slått seg ned i livmorslimhinnen. Det ytterste cellelaget i blastocysten vokser inn i livmorslimhinnen, samtidig som cellene deler seg og danner det som blir til morkaken. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe.

(Anm: Norsk forskning vekker oppsikt: - Koffein kan føre til overvektige barn. Forsker: - Det er viktig å merke at koffein ikke bare kommer fra kaffe. (Dagbladet): Forskningsresultater fra en ny, stor studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at mødrenes inntak av koffein under svangerskapet kan bidra til utvikling av overvekt hos barn. (dagbladet.no 22.5.2018).)

(Anm: Maternal caffeine intake during pregnancy and childhood growth and overweight: results from a large Norwegian prospective observational cohort study. BMJ Open 2018;8:e018895.)

- Kostholdsråd under svangerskapet: Forskning: Unngå all kaffe. (- Fritt Ord delte ut like i underkant av 1,1 millioner kroner til journalistiske prosjekter i august.) (- Blant annet får mediehuset Minerva 120 000 kroner til sitt prosjekt Sakprosakritikk frå høgresida».)

(Anm: Kostholdsråd under svangerskapet: Forskning: Unngå all kaffe. Gravide bør kutte ut all kaffedrikking for å unngå spontanabort, lav fødselsvekt og dødfødsel, viser ny studie. KOFFEIN: Dagens råd til gravide er å begrense koffeininntaket til 1-2 kopper hver dag. Dette kan være for mye, viser ny studie. Gravide bør holde seg langt unna kaffe og koffein, viser en ny, fagfellevurdert studie, melder den britiske avisa The Guardian. Studien knytter kaffedrikking og inntak av koffein til spontanabort, lav fødselsvekt og dødfødsel. Dette er et godt stykke unna dagens helseråd til gravide. Helsedirektoratets veileder til kvinner før og under svangerskapet anbefaler at gravide begrenser inntak av koffein til 100-200 milligram per dag. Dette tilsvarer 1-2 kopper kaffe. Omfattende empirisk bevis Studien, som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ Evidence-Based-Medicine, har analysert mer enn 1200 studier som omhandler effekten av koffein i graviditeter. Konklusjonen er klar: Sjansen er overveldende for at koffein fører til økt risk for spontanabort, dødfødsel, lav svangerskaps- og eller fødselsvekt, akutt barneleukemi, samt overvekt og fedme i barndommen. Studien fant at dagens råd til gravide «ikke samsvarer med den faren som er indikert av biologisk mulighet for skade, og omfattende empirisk bevis for faktisk skade». (dagbladet.no 7.9.2020).)

(Anm: Maternal caffeine consumption and pregnancy outcomes: a narrative review with implications for advice to mothers and mothers-to-be. BMJ Evidence-Based Medicine Published Online First: 25 August 2020.)

- Kan ha funnet nye svar på hvorfor noen blir lettere gravid enn andre. (- Finske forskerne samlet prøver av eggløsningsslim fra ni kvinner, og sædprøver fra åtte menn.) (- HLA-immungenene står bak produksjonen av noen proteiner som ligger på overflaten av cellene våre. Disse har som oppgave å regulere immunforsvaret vårt. Takket være HLA vil kroppen vår avstøte fremmede og ukjente celler. Dette er en utfordring for sædcellene som befrukter egget.)

(Anm: Kan ha funnet nye svar på hvorfor noen blir lettere gravid enn andre. Noen blir gravide nesten bare av å se på hverandre, mens andre sliter. Årsaken kan ligge i eggløsningsslimet, ifølge finske forskere. (…) Slimet hjelper spirrevippene med å få god glid når de skal videre på sin ferd. Men slimet er også i stand til å stoppe kandidatene som ikke har de ønskede kvalifikasjonene. Det viser en ny finsk studie som er publisert i Proceedings of the Royal Society B. Testet slim og sædceller Finske forskerne samlet prøver av eggløsningsslim fra ni kvinner, og sædprøver fra åtte menn. – Vi ønsket å finne ut om befruktningsevnen hos mennesker er avhengig av om mannen og kvinnen passer sammen. Det sier professor Jukka Kekäläinen ved Universitetet i Øst-Finland. Forskerne testet eggløsningsslimet og sædcellene i alle mulige kombinasjoner. De var spesielt interessert i noe som kalles HLA-immungener. Fordel med ulike gener HLA-immungenene står bak produksjonen av noen proteiner som ligger på overflaten av cellene våre. Disse har som oppgave å regulere immunforsvaret vårt. Takket være HLA vil kroppen vår avstøte fremmede og ukjente celler. Dette er en utfordring for sædcellene som befrukter egget. Men kvinnekroppen har selvfølgelig utvikla en annen mekanisme som gjør at det befruktede egget ikke blir avvist. I denne mekanismen spiller HLA-gener fra både mannen og kvinnen en viktig rolle. – Vi testa om HLA-ulikheter hos menn og kvinner kunne påvirke muligheten for å bli gravid, sier Kekäläinen. (nrk.no 5.9.2020).)

- Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. (- Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen.)

(Anm: Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. Den menneskelige moderkage er et fuldstændig sterilt miljø uden bakterier ifølge et nyt studie lavet af et forskerteam ved University of Cambridge i England. Det skriver phys.org. I mange år var der da også bred enighed i det medicinske samfund om, at livmoderen og moderkagen var sterile miljøer. Men tilbage i 2014 fandt et team af forskere tegn på, at der var - ganske vist lave - niveauer af bakterier i moderkagen. Siden har flere andre undersøgelser bekræftet det fund. Men nu har teamet på Cambridge altså konkluderet, at der ikke er bakterier i moderkagen - og de antyder, at undersøgelsen fra 2014 var mangelfuld. Læs også: Risikabel moderkageprøve kan måske snart erstattes af ufarlig blodprøve I det nye studie undersøgte forskerne vævsprøver fra 578 forskellige kvinder. De udførte DNA-undersøgelser på alle prøverne ved hjælp af flere forskellige teknikker for at undgå at få falske positiver. En teknik var for eksempel at udtage prøver to gange fra hver vævskultur, mens de brugte to forskellige typer af metoder til at få fat i bakterielt DNA. De forskellige teknikker kan du læse mere om her. (…) De fandt også DNA fra bakterier, der normalt findes i skeden, hvilket stemte overens med fundene fra 2014-holdet. Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen. Studiet er udgivet i Nature. (videnskab.dk 2.8.2019).)

(Anm: Environmental toxicants in breast milk of Norwegian mothers and gut bacteria composition and metabolites in their infants at 1 month. (…) Conclusions Environmental toxicant exposure may influence infant gut microbial function during a critical developmental window. Future studies are needed to replicate these novel findings and investigate whether this has any impact on child health.Microbiomevolume 7, Article number: 34 (2019).)

- Marihuana og graviditet. (- Vekker bekymring- både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet.) (-THC kommer lett over i morkaken.)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (…) Til tross for enkelte begrensninger ved studiene viser funnene av utfall knyttet til vekst, utviklingen av nervesystemet og atferd, at marihuanabruk i svangerskapet ikke er ufarlig. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. (…) Pharmacokinetics of Cannabinoids During Pregnancy. Marijuana can affect the normal transport functions and physiologic status of the placenta throughout pregnancy.20 Pediatrics. 2018 Sep;142(3). pii: e20181889.)

- Prenatal (forut for fødsel) depresjon usannsynlig å påvirke ufødte babyer. Depresjon under graviditet er usannsynlig å påvirke babyer i livmoren direkte og føre til emosjonelle eller atferdsproblemer etter fødselen, ifølge en studie publisert i The Lancet Psychiatry. Opptil 1 av 5 forventende mødre vil oppleve depresjon under graviditet, hvor slike episoder blir knyttet til utviklingen av følelsesmessige og atferdsproblemer i barndommen. Tidligere har forskere tolket denne forbindelsen som potensielt å være en "fosterprogrammering"-effekt, hvor eksponering for prenatal depresjon i livmoren har en direkte effekt på fosterutviklingen, noe som i siste instans forårsaker utvikling av problemer senere i barndommen.

(Anm: Prenatal Depression Unlikely to Affect Unborn Babies. Depression during pregnancy is unlikely to directly impact babies in the womb and lead to emotional or behavioural problems after birth, according to a study published in The Lancet Psychiatry. Up to 1 in 5 expectant mothers will experience depression during pregnancy, with such episodes being associated with the development of emotional and behavioural problems in childhood. Previously, scientists had interpreted this association as potentially comprising a ‘fetal programming’ effect, whereby exposure to prenatal depression in the womb has a direct effect on the developing fetus, ultimately causing the development of problems later in childhood. However, the current study revisited this association while accounting for 2 important issues not previously considered: (1) mother and child are genetically related, so associations may be caused by the transmission of genes associated with emotional problems; and (2) mothers who experience prenatal depression are likely to experience depression as children are growing up, so associations may be attributable to exposure to maternal depression in childhood. (dgnews.docguide.com 26.9.2018).)

- Maternale prenatale depressive symptomer og risiko for tidlig livs psykopatologi hos barn: genetiske analyser i norsk mor og barns fødselskohortstudie.

(Anm: Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in the Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study. Abstract BACKGROUND: Maternal prenatal depression is a known risk factor for early-life psychopathology among offspring; however, potential risk transmission mechanisms need to be distinguished. We aimed to test the relative importance of passive genetic transmission, direct exposure, and indirect exposure in the association between maternal prenatal depressive symptoms and early-life internalising and externalising psychopathology in offspring. (…) INTERPRETATION: Associations between maternal prenatal depressive symptoms and offspring behavioural outcomes in early childhood are likely to be at least partially explained by shared genes. This genetic confounding should be considered when attempting to quantify risks posed by in-utero exposure to maternal depressive symptoms. Lancet Psychiatry. 2018 Oct;5(10):808-815.)

- Denne baby-dietten ga overraskende resultater. Maten du gir spedbarnet ditt kan bety mye for helsen senere i livet. (- Ifølge henne kan et nordisk kosthold trolig redusere risikoen for livsstilssykdommer og overvekt. Og gjøre barn mindre kresne for sunn mat, som grønnsaker.)

(Anm: Denne baby-dietten ga overraskende resultater. Maten du gir spedbarnet ditt kan bety mye for helsen senere i livet. Et bestemt kosthold ser ut til å skape de sunneste vanene, ifølge en ny studie. Alle foreldres drøm er at smårollingene spiser brokkoli, grønnkål og spinat uten mas og krangel. Men hvordan øke sjansen for å lykkes med det? Nå mener svenske og amerikanske forskere å ha et svar til deg. De forsket på over 200 babyer fra de var 4–6 måneder til 12–18 måneder. Babyene ble delt inn i to grupper. Gruppene fikk hver sin diett. Etter et års tid, var det markant forskjell i matvanene hos barna. Nordisk kosthold Babyene i den ene gruppen ble satt på det nordiske kostholdet. – Dette er den første studien som undersøker nordisk kosthold hos spedbarn, sier prosjektets hovedforsker, Ulrica Johansson ved Universitetet i Umeå. Hun har doktorgrad i pediatri og er kostholdsekspert. Dietten er basert på tradisjoner fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Grønland. Den kjennetegnes av mat med lite protein. I studien fikk babyene lite eksotisk frukt og grønt, men heller det som vokser lokalt. Som pærer, epler, plommer, bær og rotgrønnsaker. (nrk.no 29.6.2022).)

- Ny forskning: Undersøker sammenhengen mellom kosthold og fruktbarhet. (- De kuttet ut ris, pasta, brød og andre karbohydratholdige matvarer. Syv måneder senere og 23,5 kilo lettere var Madelaine gravid.)

(Anm: Ny forskning: Undersøker sammenhengen mellom kosthold og fruktbarhet. Dette er resultatet. Madelaine Strømberg Børresen gikk åtte år uten å bli gravid. Så endret hun kostholdet. (…)I november 2015 bestemte hun og mannen seg for å begynne på lavkarbodiett da de var leie av å være overvektige. De kuttet ut ris, pasta, brød og andre karbohydratholdige matvarer. Syv måneder senere og 23,5 kilo lettere var Madelaine gravid. (…) Gjennomgang av forskning Harvard University publiserte nylig en artikkel på sin egen helseblogg der de tar for seg sammenhengen mellom kosthold og fruktbarhet. Artikkelen gjør en gjennomgang av tidligere studier på området. Dette fant de: For kvinner som prøver å bli gravid naturlig, hadde følgende vitaminer og næringsstoffer positiv innvirkning på fruktbarheten: - Folsyre - Vitamin B12 - Omega-3 fettsyrer - Sunt kosthold (som Middelhavsdiett) Usunt fett og usunne dietter med stort innhold av prosessert kjøtt, poteter, godteri og sukkerholdige drikker, viste seg å ha en negativ effekt. Forbruket av sukkersøtede drikkevarer (spesielt brus eller energidrikker) var knyttet til lavere fruktbarhet for menn og kvinner, mens lett-drikker og fruktjuice ikke hadde noen effekt. Kvinner som forbruker store mengder fastfood og lite frukt brukte lengre tid på å bli gravid enn de med sunnere kosthold. Par som spiser mer sjømat ble gravid tidligere enn de som sjelden spiser sjømat. De fleste gravide spiser langt mindre enn anbefalte to til tre porsjoner av lavere kvikksølvfisk (som laks, kamskjell og reker) per uke. (aftenposten.no 29.7.2019).)

- Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. (- Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka.)

(Anm: Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. Forskere ved Folkehelseinstituttet fant kvikksølv og kadmium i morsmelken til alle de 300 norske mødrene som deltok i en morsmelkstudie. – Kvikksølv kan påvirke hjernen til fosteret og føre til nevrologiske forandringer hos voksne. Derfor er det viktig å kartlegge hva slags miljøgifter som finnes i morsmelken og hvordan vi kan forhindre stoffene fra å forurense melken, sier forsker Nina Iszatt ved Folkehelseinstituttet. Omtrent en tredel av kvikksølvet i de norske morsmelkprøvene kommer fra amalgamfyllingene i tennene til mor, og 10 prosent kom fra høyt sjømatinntak. Spesielt kveite, mager fisk, skjell og krabbe førte til kvikksølv i morsmelken, ifølge studien. Samtidig ble utslipp av kvikksølv i Norge halvert mellom 2004 og 2017, og amalganfyllinger forbudt i 2008. I tillegg til kadmium og kvikksølv ble det funnet bly i 87 prosent av morsmelkprøvene. Nivåene av kadmium og bly i norsk morsmelk er blant de laveste som er rapportert i verden, ifølge forskningsresultater fra andre land. 300 mødre og barn deltok i den norske morsmelkstudien. Morsmelkprøvene ble samlet inn da barna var én måned gamle. Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

- Konsentrasjon av kvikksølv, kadmium og bly i morsmelk hos norske mødre: Forbindelsen mellom kostvaner, amalgam og andre faktorer. (- Våre funn understreker viktigheten av å følge forbrukerråd med hensyn til fisk og sjømat og peker på amalgam som en viktig kilde til Hg (kvikksølv) eksponering.)

(Anm: Concentration of mercury, cadmium, and lead in breast milk from Norwegian mothers: Association with dietary habits, amalgam and other factors. Abstract Mercury (Hg), cadmium (Cd), and lead (Pb) are of great concern for food safety and infants are especially sensitive to exposure to the maternal body burden. We quantified these elements in breast milk from Norwegian mothers and determined their association with dietary habits, maternal amalgam fillings, and smoking. Breast milk (n = 300) from the Norwegian Human Milk Study (HUMIS) was analyzed using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, after an acidic decomposition using microwave technique. (…) Our findings emphasize the importance of following consumer advice with respect to fish and seafood and points to amalgam as an important source for Hg exposure. Sci Total Environ. 2019 Aug 10;677:466-473.)

- En sæd historie. (- Sædcellene til norske og danske menn sliter.) (- Selv om det ikke har ført til Handmaid's Tale-tilstander, skaper det en viss uro at en av de fremste legene på sædkvalitet i Europa er bekymret.)

(Anm: En sæd historie. Sædcellene til norske og danske menn sliter. De blir færre og svømmer dårligere. Hvor bekymret bør vi være? (…) De siste 40 årene har nemlig vestlige menns sædkvalitet falt med mellom 50 og 60 prosent, ifølge studien presentert i tidsskriftet Human Reproduction Update. Og det har vært en kontinuerlig dalende kvalitet, ifølge overlegen. Selv om det ikke har ført til Handmaid's Tale-tilstander, skaper det en viss uro at en av de fremste legene på sædkvalitet i Europa er bekymret. To store meta-analyser som sammenstiller all tilgjengelig forskning på sædkvalitet viser at det er i Norden vi sliter mest. (nrk.no 6.7.2019).)

- Antidepressiva linkes til økt graviditetsrelatert diabetesrisiko.

(Anm: Antidepressants linked to heightened pregnancy related diabetes risk. Venlafaxine and amitriptyline and longer course of treatment associated with greatest risks.  Source: BMJ Summary: Taking antidepressants while expecting a baby is linked to a heightened risk of developing diabetes that is specifically related to pregnancy, known as gestational diabetes, finds new research. (sciencedaily.com 6.10.2019).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: a nested case–control study. Abstract Objectives The aim of this study was to determine the association between antidepressant (AD) classes, types and duration of use during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus (GDM). (…) Conclusion The findings suggest that ADs—and specifically venlafaxine and amitriptyline—were associated with an increased risk of GDM. BMJ Open 2019;9:e025908.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Unormal sæd med SSRI-antidepressiva.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Sujan AC. What do we know about in-utero antidepressant exposure, and are these medications safe to use during pregnancy? Acta Psychiatr Scand. 2022 Apr 15.)

- Farlige (risikable) kjemiske nødsituasjoner (krisesituasjoner) og relaterte forgiftninger skyldes ulike eksponeringer, inkludert utilsiktede (uaktsomme) beboelse-, industrielle, yrkesmessige eller transportulykker; naturkatastrofer; og utslipp av farlige substanser som er ment å forårsake skade.

(Anm: Farlige (risikable) kjemiske nødsituasjoner (krisesituasjoner) og relaterte forgiftninger skyldes ulike eksponeringer, inkludert utilsiktede (uaktsomme) beboelse-, industrielle, yrkesmessige eller transportulykker; naturkatastrofer; og utslipp av farlige substanser som er ment å forårsake skade. (Hazardous chemical emergencies and related poisonings result from various exposures…) Opp til 100 000 industrikjemikalier brukes hver dag i USA, og føderale myndigheter anslår at mer enn 10 000 potensielt farlige utslipp av substanser forekommer årlig. N Engl J Med 2019; 380:1638-1655 (April 25, 2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Studie: Høj dosis D-vitamin under graviditeten forebygger emaljefejl hos børn. Forskerne bag de markante resultater opfordrer Sundhedsstyrelsen til at gentænke deres anbefalede dosis af D-vitamin til gravide.

(Anm: Studie: Høj dosis D-vitamin under graviditeten forebygger emaljefejl hos børn. Forskerne bag de markante resultater opfordrer Sundhedsstyrelsen til at gentænke deres anbefalede dosis af D-vitamin til gravide. Det tyder ifølge det nye studie på, at det kan gavne dit barns tænder, hvis du som mor har indtaget en høj dosis D-vitamin under din graviditet. Der skal dog mere forskning til, og derfor bør du som gravid stadig holde dig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. (videnskab.dk 6.8.2019).)

- Har barn «plutselig» fått emaljefeil på tennene? Nå undersøkes 3000 barn for å finne ut hvorfor det skjer.

(Anm: Har barn «plutselig» fått emaljefeil på tennene? Nå undersøkes 3000 barn for å finne ut hvorfor det skjer. Brune flekker og biter av jeksler som faller av hos barn. Nei, det har ingenting med dårlig tannhygiene å gjøre. Brune, gule eller hvite flekker på de nye fortennene eller 6-årsjekslene. Biter som brekker av. Alt dette er tegn på emaljefeil eller tannutviklingsskader hos barn. Både tannleger og foreldre er blitt mer oppmerksomme på dette de siste årene. Men er det «den nye folkesykdommen», slik det er blitt omtalt i Tyskland? Og hva skyldes det egentlig? – Mange tannleger mener det har vært en økning. Vi regner med at 10–15 prosent av barn har emaljefeil, og det er jo en god del. Men det er få studier å sammenligne med, og det er ikke journalført på samme måte som karies. Vi ønsker å finne omfang og årsaker i Norge, sier førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold ved Institutt for odontologi, Universitetet i Oslo. Hun er én av forskerne som de siste to årene har jobbet med en studie av tannhelsen til 3000 8–10-åringer i Oslo. Formålet er å finne ut hvorfor barn får emaljefeil, eller svikt i emaljedannelsen: «Molar Incisiv Hypomineralisering», ofte omtalt som MIH. Dette er den vanligste emaljefeilen i Norge. (aftenposten.no 26.5.2021).)

- 3000 barn er undersøkt for hvorfor de får emaljefeil. Nå har forskerne noen svar. Hele ett av tre undersøkte barn har emaljeskader på tennene. (- Forskerne fant et mye høyere antall med emaljeskader enn ventet. – Mens vi har antatt at emaljefeil rammer ca. 10–15 prosent på verdensbasis, fant vi emaljefeil hos hele 28,3 prosent av Oslo-barna, sier førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold.) (- Sykdom og antibiotikabruk hos barnet er blitt satt i sammenheng med emaljefeil.)

(Anm: 3000 barn er undersøkt for hvorfor de får emaljefeil. Nå har forskerne noen svar. Hele ett av tre undersøkte barn har emaljeskader på tennene. Nå har forskere funnet svar på hvem som er mest utsatt. Emaljefeil hos barn er blitt kalt «den nye folkesykdommen», fordi mye tyder på at det har økt de siste årene og dermed fått mer oppmerksomhet. Men forskere har hatt få svar på hvor mange det faktisk gjelder, om det egentlig har vært en økning og hva som er årsakene til at noen barn får emaljefeil på tennene og ikke andre. (…) Forskerne fant et mye høyere antall med emaljeskader enn ventet. – Mens vi har antatt at emaljefeil rammer ca. 10–15 prosent på verdensbasis, fant vi emaljefeil hos hele 28,3 prosent av Oslo-barna, sier førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold. Det er mer enn dobbelt så høyt tall som en tidligere studie av 16-åringer i Tromsø som viste en forekomst på 13,9 prosent (2016). (…) Feil eller svikt i emaljedannelsen: «Molar Incisiv Hypomineralisering», ofte omtalt som MIH, er den vanligste emaljefeilen i Norge. Det rammer i hovedsak seksårsjekslene og til dels fortennene. Det er disse som dannes i de første leveårene. Det synes som brune, gule eller hvite flekker. Biter som brekker av tennene forekommer og. Skadene oppstår fordi tennene ikke er godt nok mineralisert. Når det skjer noe under dannelsen av tennene, kan mineraliseringen blir for dårlig. Jo mindre mineralisering, desto større skader. Nettopp derfor har hypotesen i fagmiljøet vært at hendelser i barnas tidlige leveår, når tennene dannes, påvirker emaljedannelsen. Sykdom og antibiotikabruk hos barnet er blitt satt i sammenheng med emaljefeil. (aftenposten.no 21.4.2023).)

- TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til.

(Anm: TANNGÅTE HOS NORSKE BARN: – Det er den nye folkesykdommen. Emaljefeil hos barn omtales som en ny folkesykdom man ikke finner årsaken til. (…) På grunn av emaljefeil, ble enkle, hverdagslige ting som tannpuss, smertefullt for Molly. Det gjorde også vondt å tygge med tennene. – Plutselig startet det å ise og verke i tennene, sier hun. For å bli kvitt smertene måtte 12-åringen operere vekk fire jeksler, og i dag har hun ikke lenger plager. (…) – Vi ser det ganske ofte. Alle som undersøker barn ser emaljefeil rett som det er. Før trodde man kanskje det var karies, men nå vet vi mer om og kan påvise at det er såkalt MIH (mineralforstyrrelser på tennene), sier Brusevold, som er førsteamanuensis ved odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. (…) – Vi har satt i gang en stor studie i Oslo for å undersøke alle barn i årskullet 2010 for å se hvor mange som har dette her, sier Brusevold. Sammen med professor Anne Skaare og førsteamanuensis Tove Wigen ved odontologisk fakultet, er hun ansvarlig for Oslo-undersøkelsen, som går fra 2018 til 2020. (…) Vet ikke årsaken Årsaken til emaljefeil er fremdeles en gåte. Det har blitt studert om amming, medisiner, miljøgifter, problemer under fødsel og svangerskap eller økonomi er årsaken, men nå tror forskerne at sykdom i de første leveårene da seksårsjekslene dannes, peker seg ut. (tv2.no 13.10.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature. Indian J Dent. 2015 Apr-Jun; 6(2): 99–102.)

(Anm: Enamel Hypoplasia (chalky teeths; kritt-tenner.) Overview Enamel is the hard, protective outer layer of your teeth. Enamel hypoplasia is a defect of the enamel that only occurs while teeth are still developing. Still, it can affect both baby teeth and permanent teeth. The condition results in thin enamel, which makes your teeth vulnerable to dental decay. The visual signs of enamel hypoplasia include white spots, pits, and grooves on the outer surface of the teeth. (healthline.com 12.3.2018).)  

(Anm: THE D3 GROUP FOR DEVELOPMENTAL DENTAL DEFECTS. (…) All of us believe that teaming up and pulling together in a "D3 family" effort will help get "chalky teeth" problems such as Molar Hypomin and AI recognised better, understood better, and cared for better. Our ultimate goal is to make many of these problems go away through prevention... read more >> (thed3group.org).)

- Hvorfor får barn emaljefeil? Skyldes det sykdom i de første leveårene? 8-9-åringer i Oslo undersøkes i studie for å finne årsakene til emaljefeil.

(Anm: Hvorfor får barn emaljefeil? Skyldes det sykdom i de første leveårene? 8-9-åringer i Oslo undersøkes i studie for å finne årsakene til emaljefeil. Ved 6-års alder begynner barn å felle melketenner, og nye permanente tenner bryter frem. Første tann som byttes ut er gjerne fortann (incisiv) i underkjeven, og på omtrent samme tid bryter seksårsjeksler (molarer) frem. Av og til får barn med flotte, hvite melketenner en ny seksårsjeksel og en fortann med brune flekker. Noen ganger brekker det av store biter og barnet får vondt i tennene. Hva er dette? Har foreldrene forsømt tannpussen? Dette kan være hull i tennene, men kan også skyldes svikt i tannutviklingen og dannelse av emalje. En av de vanligste tilstandene som gir svikt i emaljedannelsen heter «Molar Incisiv Hypomineralisering» og omtales ofte som MIH. (…) Sykdom i de første leveårene Det er mange teorier om årsaker til denne tilstanden. Noen studier viser at ulike sykdommer, medisiner, komplikasjoner under svangerskap og fødsel eller genetikk kan spille en rolle, men flere studier viser motstridende resultater. Sykdom i de første leveårene er den eneste faktoren som i flere studier viser sammenheng med emaljefeil. Likevel er det mange med emaljefeil som ikke var spesielt mye syke, mens noen ofte var syke uten å få emaljefeil. Årsaken til dette er ikke klarlagt. Det er også vist høyere forekomst i noen familier, og noen undersøkelser tyder på en genetisk komponent. (dagbladet.no 27.2.2020).)

- ADVARER MOT ØKENDE MANGELSYKDOM: Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp. Overlege mener B12-mangel hos barn kan være et mye større helseproblem enn vi er klar over.

(Anm: ADVARER MOT ØKENDE MANGELSYKDOM: Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp. Overlege mener B12-mangel hos barn kan være et mye større helseproblem enn vi er klar over. I Danmark raser debatten mellom veganere og helsepersonell. I et innslag på TV 2 Danmark, hevder overlege Allan Lund ved Rikshospitalet, at veganere risikerer å påføre barna sine mangelsykdommer, mens veganere mener danske leger er utdaterte og kunnskapsløse. TV 2 vet at svenske leger, i likhet med danske, ser flere og flere spedbarn med lavt B12 og krampelignende tilstander hos barn med veganmødre. I Norge er ikke debatten like heftig som i Danmark, men også her ser man barn av veganermødre som blir innlagt på landets sykehus med mangel på B12-vitamin. (tv2.no 9.12.2018).)

(Anm: Kritisk til ny forskning: – Helt trygt å fullamme i seks måneder. Nasjonalt kompetansesenter for amming oppfordrer fortsatt mødre å fullamme barnet sitt de første seks månedene. (…) Forsker ved Haukeland universitetssykehus, Anne-Lise Bjørke Monsen, har i en ny studie kommet fram til at spedbarn som mangler vitaminer og mineraler, blant annet B12, har en forsinket motorisk utvikling. Hun mener det henger sammen med at barnet kun ammes de første seks månedene, og mener barnet også bør få annen mat fra det er fire måneder. (tv2.no 15.2.2016).)

- Anbefaler gravide å sove på siden for å unngå dødfødsel.

(Anm: Anbefaler gravide å sove på siden for å unngå dødfødsel. Gravide som sover på siden har mye lavere risiko for dødfødsel enn de som ligger på ryggen. Britiske myndigheter endrer nå sine råd. – Dette er absolutt viktige og interessante funn, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet. Forskerne bak en stor internasjonal studie ville finne ut om risikoen for dødfødsel blir påvirket av hvordan den gravide ligger når hun sover. De fant ut at det å sove på siden etter uke 28 i svangerskapet reduserte risikoen. De som sov på ryggen hadde nesten tre ganger så stor sannsynlighet for å miste barnet. (nrk.no 12.4.2019).)

- Ja, forskningen gir overbevisende dokumentasjon: Amming gir viktige helsegevinster.

(Anm: Ja, forskningen gir overbevisende dokumentasjon: Amming gir viktige helsegevinster | Ellen Margrethe Carlsen og Anne Bærug. Helsedirektoratets anbefalinger om amming baserer seg på en kritisk og systematisk oppsummering av forskning. Når det gjelder de positive helseeffektene av amming, er flere av de biologiske mekanismene kjent, og funnene støttes av omfattende forskning, skriver innleggsforfatterne. I debatten om foreldrepermisjonen påstår enkelte at Helsedirektoratets anbefalinger om amming er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Det hevdes at helsefordelene ved amming like gjerne kan skyldes at mødre som ammer, er mer intelligente og gir barna sine bedre oppvekstvilkår. Kan vi stole på forskningen når denne i hovedsak bygger på observasjonsstudier og ikke på eksperimentelle studier, som regnes som det beste for å forstå årsakssammenhenger? (aftenposten.no 28.3.2019).)

- Det meste du blir fortalt om amming, kan være feil.

(Anm: Det meste du blir fortalt om amming, kan være feil | Andresen, Huitfeldt og Sterri. Det er på tide å oppdatere kunnskapsgrunnlaget bak ammerådene. Ifølge Helsedirektoratet bør barn få morsmelk i hele første leveår. De sier morsmelk er gunstig for utviklingen av barnets immunforsvar og hjerne, og at amming reduserer risikoen for infeksjoner, overvekt og diabetes. Ammende mødre sies å være bedre beskyttet mot brystkreft, eggstokkreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Dette er dokumentert i en rekke omfattende forskningsgjennomganger. (aftenposten.no 19.2.2019).)

(Anm: Ammedebatten på riktig spor | Per Brandtzæg professor, Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. (…) Matallergi har øket i den industrialiserte verden. Særlig gjelder dette for proteiner (allergener) i peanøtter, som kan utløse sjokk og i de alvorligste tilfeller dødsfall. Derfor blir vi ikke lenger servert peanøtter på flyreiser. Jeg kontaktet lederen for Helsedirektoratets arbeidsutvalg for et par år siden og fremhevet at ny forskning tydet på at perioden 4–6 måneder er viktig for utvikling av «oral toleranse», det vi si at immunsystemet spesielt i denne perioden lar seg trene opp til å tåle matproteiner som tilføres tarmen, men nå går direktoratet inn for seks måneders fullamming. (aftenposten.no 14.4.2016).)

- Kemicocktail i gravides blod hæmmer fostrets vækst. For første gang har forskere påvist, at en cocktail af fluorstoffer i gravides blod betyder mindre fostre.

(Anm: Kemicocktail i gravides blod hæmmer fostrets vækst. For første gang har forskere påvist, at en cocktail af fluorstoffer i gravides blod betyder mindre fostre. En cocktail af giftige fluorstoffer i gravides blod betyder, at deres børn ofte bliver mindre end normalt. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet. De såkaldte perfluorerede stoffer omgiver os over alt i dagligdagen og anses i forvejen for at have en lang række alvorlige sundhedseffekter. Fluorstofferne bruges alle vegne i de fleste menneskers dagligdag som imprægnering og overfladebehandling af alt fra stegepander til regntøj, udesko, pizzabakker og popcornposer. (jyllands-posten.dk 24.2.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Forskning: Fluor fra tannkrem eller flaskevann kan skade barns intelligens.

(Anm: Forskning: Fluor fra tannkrem eller flaskevann kan skade barns intelligens. Ny forskning viser at utviklingen av foster- og barnehjerner kan bli skadet hvis de blir utsatt for fluor. Den nåværende grenseverdien er for høy. Den store helten i skoletannlegens munnarsenal var tilbake på 1980-tallet fluorskylling. (tu.no 10.11.2020).)

- Dødfødsler øger risikoen for demens med 86 procent, viser undersøgelse fra Statens Serum Institut. (- Et andet studie fra Statens Serum Institut viser, at der også er større risiko for kvinder for at få demens, hvis de har haft svangerskabsforgiftning under graviditeten. - Svangerskabsforgiftning giver en øget risiko for at udvikle demens med op til fire gange, siger Heather Boyd.)

(Anm: Dødfødsler øger risikoen for demens hos kvinder. Dødfødsler øger risikoen for demens med 86 procent, viser undersøgelse fra Statens Serum Institut. Kvinder, der oplever at føde et dødt barn, har 86 procent større risiko for at udvikle demens, end kvinder, der ikke oplever en dødfødsel. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse i forbindelse med et nyt forskningsstudium. Over 1,2 millioner kvinder er blevet observeret via en dansk registerdatabase i en periode fra 1977 til 2015. Alle kvinder har været gravide én eller flere gange. (…) - Kvinderne, der blev diagnosticeret med demens, var i 60-årsalderen, og de havde alle oplevet at miste et barn sent i graviditeten. Dødfødsler og demens kan dele nogle underliggende mekanismer, som der kan forskes mere i, siger Heather Boyd. Et andet studie fra Statens Serum Institut viser, at der også er større risiko for kvinder for at få demens, hvis de har haft svangerskabsforgiftning under graviditeten. - Svangerskabsforgiftning giver en øget risiko for at udvikle demens med op til fire gange, siger Heather Boyd. (jyllands-posten.dk 3.5.2019).)

– Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie.

(Anm: Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie. Ända sedan 1950-talet har syntetiska PFAS-ämnen använts vid tillverkning av olika typer av varor. Till exempel har de varit vanliga i brandsläckningsskum, fritidskläder och skidvalla. Ämnena har främst använts för deras förmåga att bilda ytor som stöter bort vatten, fett och smuts. Men PFAS-ämnen orsakar också negativa effekter för miljö och hälsa. Enligt en studie som Nordiska ministerrådet publicerade på måndagen resulterar det i stora kostnader för samhället. (nyteknik.se 19.3.2019).)

(Anm: THE COST OF INACTION. A socioeconomic analysis of environmental and health  impacts linked to exposure  to PFAS. TemaNord 2019:516. (norden.diva-portal.org) (pdf).)

- Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. (- Kan fortsatt kjøpes.) (- Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud.)

(Anm: Fant skadelige stoffer som kan havne i maten. Da Mattilsynet fikk undersøkt papptallerkener og muffinsformer, oppdaget de helseskadelige stoffer. Mattilsynet sendte 35 produkter av papp og papir fra det norske markedet til analyse. Målet var å finne ut om farlige stoffer kan bli overført fra engangsservise og emballasje til maten vår. 13 av produktene viste seg å inneholde såkalte per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Det gjaldt sju typer tallerkener, to muffinsformer, en kopp, en papirpose til fisk, et popkornbeger og et pizzabrett. PFAS tilsettes produkter av papp og papir for å gjøre dem vann- og fettavstøtende. Analyser av de fem produktene med høyest innhold av PFAS viste at disse stoffene gikk over i maten. Kan fortsatt kjøpes Produktene er likevel ikke ulovlige, forteller Marie Louise Wiborg, fungerende direktør for avdeling mat i Mattilsynet. De får dermed ikke omsetningsforbud. Dette har vært en kartlegging av fluorerte stoffer i papp og papir på det norske markedet for å få mer kunnskap. I og med at det ikke finnes grenseverdier, er ikke produktene ulovlige. Vi har ikke kunnskap nok til å si om nivåene er så høye at hvert produkt utgjør helseskade, men vi vil be Vitenskapskomiteen for mat og miljø vurdere om tilleggsbidraget fra matkontaktmaterialer med de målte nivåene kan gi en økt helserisiko for den norske befolkningen, sier Wiborg. Resultatene fra analysene vil bli sendt inn til EU-kommisjonen, som jobber med å utvikle regelverket for matkontaktmaterialer. (dagsavisen.no 22.7.2019).)

- Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige.

(Anm: ANJA BAKKEN RIISE, leder i Framtiden i våre hender. Miljøgiftig fastfood? – Nei takk, Burger King. Burgergiganten gjemmer seg bak at giftstoffene vi har funnet i emballasjen deres er lovlige. Det bør vi gjøre noe med. Du kan like godt lære deg forkortelsen PFAS med en gang. PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer, og hører til samme familie som mange av de verste miljøgiftene vi kjenner til, som DDT, PCB og bromerte flammehemmere. Opphopning av slike miljøgifter i naturen er nå en av de største miljøutfordringene vi står overfor.  Stoffgruppen PFAS brukes i et utall produkter vi omgir oss med til daglig. Grunnen til det er blant annet at stoffene er vann- og smussavstøtende. Du kan støte på dem i impregneringsmidler, allværsklær, votter, kosmetikk, elektronikk, sykkelolje, og sist, men ikke minst: i fastfood-emballasje. Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC avdekket tidligere i år at flere fastfoodkjeder i EU bruker PFAS i sin emballasje. (vg.no 22.12.2017).)

Miljøgift gir mindre barn
aftenposten.no 15.8.2012
Gravide med de høyeste konsentrasjonene av miljøgiftgruppen PFAS i blodet fikk barn med noe lavere fødselsvekt. PFAS (perfluorerte alkylstoffer) brukes blant annet i impregnerte forbruksprodukter, tekstiler, tepper og matemballasje. (...)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil.

(Anm: Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil. Mødre som drikker sukkerholdig brus de tre første månedene av graviditeten kan ha økt risiko for å få barn med milde hjertefeil, sammenlignet med mødre som har lavt inntak av sukkerbrus. Det viser en studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. (…) Liten økt risiko for mild hjertefeil Resultatet viser at det var ingen sammenheng mellom alvorlige hjertefeil og mødrenes brusinntak, men en liten sammenheng mellom milde hjertefeil og brusinntak. Blant mødre som i gjennomsnitt drakk under 25 ml brus daglig, hadde 9 av 1000 barn en mild hjertefeil, mot 11 av 1000 barn av mødre som drakk mer brus i svangerskapet. Forskjellen er altså liten, men statistisk signifikant. En vanlig mild hjertefeil er såkalte septumdefekter. Det er hull i skilleveggen i hjertet, enten mellom hovedkamrene (ventriklene) eller mellom forkamrene (atriene). – Dette er feil som kan behandles og hvor noen hull gror igjen av seg selv. Og selv om denne studien finner at brusdrikking (over 70ml per dag) gir 36 prosent større risiko for å få et barn med septumdefekt, sammenlignet med mødre med lavt inntak av brus (under 25 ml), er det viktig å understreke at forholdsvis få barn er berørt, sier førsteforfatter, Maria Teresa G. Dale. (fhi.no 8.3.2019).)

- Forbindelser mellom lav- og høydose oral flukonazol (fluconazole) og konsekvenser for graviditeter: 3 nestede case-control studier. (Fortolkning: En eventuell eksponering hos mor for flukonazol under graviditet kan øke risikoen for spontanabort og doser høyere enn 150 mg i løpet av første trimester kan øke risikoen for hjerte septal lukke anomalier.)

(Anm: Associations between low- and high-dose oral fluconazole and pregnancy outcomes: 3 nested case-control studies. Abstract BACKGROUND: While topical azoles are the first-line treatment for fungal infections, oral fluconazole is frequently used during pregnancy. We aimed to assess the effect of exposure to low and high doses of fluconazole during pregnancy on the occurrence of spontaneous abortions, major congenital malformations and stillbirths. (…) Use of oral fluconazole during early pregnancy was associated with an increased risk of spontaneous abortion compared with no exposure (adjusted odds ratio [OR] for 345 cases exposed to low-dose treatment 2.23, 95% confidence interval [CI] 1.96-2.54; adjusted OR for 249 cases exposed to high-dose treatment 3.20, 95% CI 2.73-3.75). (…) INTERPRETATION: Any maternal exposure to fluconazole during pregnancy may increase risk of spontaneous abortion and doses higher than 150 mg during the first trimester may increase risk of cardiac septal closure anomalies. CMAJ. 2019 Feb 19;191(7):E179-E187.)

(Anm: Life-threatening serotonin toxicity due to a citalopram-fluconazole
drug interaction: case reports and discussion. General Hospital Psychiatry 30 (2008) 372–377
.)

(Anm: Local Probiotic Lactobacillus crispatus and Lactobacillus delbrueckii Exhibit Strong Antifungal Effects Against Vulvovaginal Candidiasis in a Rat Model. Front. Microbiol., 08 May 2019.)

(Anm: Fluconazole versus itraconazole for the prevention of fungal infections in haemato-oncology. J Clin Pathol. 1999 May; 52(5): 376–380.)

- BMJ-studie: Nattskift førte til større risiko for spontanabort.

(Anm: BMJ-studie: Nattskift førte til større risiko for spontanabort. Etter åtte ukers graviditet hadde kvinner som jobbet to eller flere nattskift den foregående uken 32 prosent høyere risiko for spontanabort, viser studien. (medicalnewstoday.com 27.3.2019).)

- Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. (- Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere.)

(Anm: Norske kvinner blør mer under fødsel enn tidligere. Hvert år får nesten 1500 kvinner en alvorlig blødning etter fødsel. Det er mer enn en dobling på 20 år. Igangsettelse av fødsel, stimulering av rier og forløsning med keisersnitt har vært rapportert som risikofaktorer for blødning, skriver artikkelforfatterne. På verdensbasis er blødning den hyppigste årsaken til at mødre dør under fødsel. I løpet av de siste 20 årene har antall kvinner som blør unormalt mye under fødsel, økt, også i vår del av verden. Dette er vist i flere høyinntektsland som Canada, Australia, Nederland og Storbritannia. En kvinne har i gjennomsnitt fem liter blod i kroppen. Det er normalt å blø opptil en halv liter når du føder. Hvis du blør mer enn dette, er blødningen unormalt stor. En blødning på 1,5 liter eller mer blir betraktet som en alvorlig blødning. De som opplever et så stort blodtap blir allment påvirket, kan få alvorlige komplikasjoner og har ofte behov for blodoverføring. (…) Hva er årsaken? Det store spørsmålet blir da hvorfor flere kvinner blør mer under fødsel nå enn tidligere. Er det noe med kvinnene som føder i dag sammenlignet med for 20 år siden? Er vi flinkere til å påvise og behandle blødninger? Eller er det noe med den moderne fødselshjelpen som gjør at kvinner i dag ender opp med flere store blødninger enn tidligere? (aftenposten.no 23.10.2018).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (- Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander.)

(Anm: Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (Study uncovers differences in saliva bacteria of students with recent suicidal thoughts.) En ny studie fra University of Florida har funnet at bakterier i spytt fra studenter som rapporterte nylige tanker om selvmord var signifikant forskjellige fra de som ble funnet hos studenter som ikke hadde opplevd nylig selvmordstanker. Mens det er en voksende mengde forskning på mental helse og humant mikrobiom, er dette den første studien som ser på bakterielle forskjeller i spytt hos de med og uten nylige selvmordstanker, også kalt selvmordsforestillinger. (…) Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander. (medicalxpress.com 25.8.2022).)

(Anm: Ahrens AP, Sanchez-Padilla DE, Drew JC, Oli MW, Roesch LFW, Triplett EW. Saliva microbiome, dietary, and genetic markers are associated with suicidal ideation in university students. Sci Rep. 2022 Aug 22;12(1):14306.)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne.

(Anm: Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (The role of medications in causing dry eye.) (...) Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne. Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- Ny innsikt i hvordan tørre øyne kan svekke hornhinner.

(Anm: New Insight Into How Dry Eyes Can Weaken Corneas (webmd.com 4.1.2023).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Teeth, Gums and Your Health. What Teeth and Gums Say About Your Health. (Tenner, tannkjøtt og helse. Hva tenner og tannkjøtt sier om din helse.) (medicinenet.com 1.9.2017).)

- Helseregisterdata kan gi svar på om mors medisinbruk gir risiko for fosteret.

(Anm: Helseregisterdata kan gi svar på om mors medisinbruk gir risiko for fosteret | Kari Furu, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet - Siri Eldevik Håberg, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse, FolkehelseinstituttetE. Håberg. Det er uetisk å prøve ut medisiner eller vaksiner på gravide hvis det er risiko for å skade fosteret. Det er et stort behov for mer kunnskap om medisinbruk og vaksinering hos gravide for å avdekke uheldige effekter på fosteret og for å kunne gi gode råd om trygg bruk i graviditeten, noe Marit Simonsen påpeker i Aftenposten 11. mars. (…) I studier av sjeldne, men alvorlige konsekvenser for barn eller mor, samarbeider Folkehelseinstituttet med andre nordiske land med tilsvarende helseregistre for å øke størrelsen på datagrunnlaget. For eksempel, i en stor nordisk studie fant vi en litt forhøyet risiko for hjerte- og karmisdannelser hos barnet etter bruk av antidepressiver i svangerskapet. (aftenposten.no 21.3.2019).)

- Bakterie kan føre til at kvinner føder for tidlig, ifølge studie.

(Anm: Bacteria could cause women to give birth prematurely, study finds. Pregnant women who are most at risk of giving birth prematurely could be identified by the microbes found in their reproductive tract, a study has discovered. A team from Imperial College London carried out a study in which they collected swab samples from 250 pregnant women and further samples from 87 women who had suffered premature membrane ruptures. The scientists came to the conclusion that subtle changes to the vaginal bacteria could lead to premature birth before the 37th week of pregnancy. (independent.co.uk 24.1.2018).)
- KONKLUSJONER: Våre data viser at sammensetning av vaginal mikrobiota er en risikofaktor for etterfølgende PPROM og er forbundet med uønskede, kortsiktige maternale og neonatale utkomme.

(Anm: Vaginal dysbiosis increases risk of preterm fetal membrane rupture, neonatal sepsis and is exacerbated by erythromycin. (…) CONCLUSIONS: Our data show that vaginal microbiota composition is a risk factor for subsequent PPROM and is associated with adverse short-term maternal and neonatal outcomes. This highlights vaginal microbiota as a potentially modifiable antenatal risk factor for PPROM and suggests that routine use of erythromycin for PPROM be re-examined. BMC Med. 2018 Jan 24;16(1):9.)

(Anm: Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM) (legeforeningen.no 27.2.2014).)

(Anm: Premature rupture of membranes (PROM), or pre-labor rupture of membranes, is a condition that can occur in pregnancy. It is defined as rupture of membranes (breakage of the amniotic sac), commonly called breaking of the mother's water(s), more than 1 hour before the onset of labor.[1] The sac (consisting of 2 membranes, the chorion and amnion) contains amniotic fluid, which surrounds and protects the fetus in the uterus (womb). After rupture, the amniotic fluid leaks out of the uterus, through the vagina. (en.wikipedia.org).)

- Mors hovedpinepiller fremskynder datterens pubertet. (- Stort studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn.)

(Anm: Mors hovedpinepiller fremskynder datterens pubertet. Jo flere uger en gravid kvinde spiser Panodiler, jo hurtigere kommer hendes datter efterfølgende i puberteten. Når kvinder i graviditeten spiser almindelige smertestillende piller som Panodil, Pamol og Pinex, kan det sende deres datter i tidligere pubertet. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet. Som de første i verden har de undersøgt sammenhæng mellem det smertestillende paracetamol under graviditeten og piger og drenges pubertetsudvikling. (…) Men jo flere uger med paracetamol under graviditeten, jo tidligere pubertet hos pigerne, dog ikke hos drengene. Stort studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn. (…) Undersøgelser peger på, at over 50 procent af gravide kvinder benytter sig af hovedpinepiller med paracetamol mindst en gang i løbet af deres graviditet. (…) - Det understreger, at det ikke er ligegyldigt, hvad man byder fosteret, og at selv såkaldt uskadelig håndkøbsmedicin afspejler sig i barnets udvikling senere i livet. (jyllands-posten.dk 13.10.2018).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Studie: Brug af p-piller giver højere forekomst af leukæmi blandt børn. Selv om budskabet i de nye resultater kan virke voldsomt, er det vigtigt at se nuanceret på de nye resultater, påpeger sammenslutning af danske gynækologer. (…) Resultaterne af det store studie er netop blevet offentliggjort i Lancet Oncology, der er et af verdens førende medicinske tiddskrifter. »Resultaterne peger på en sammenhæng mellem kvinders brug af prævention med hormoner og udvikling af leukæmi hos deres børn. Det er interessant, fordi det kan være med til at øge vores forståelse af de mulige årsager til leukæmi hos børn. På længere sigt kan det måske føre til bedre muligheder for at forebygge sygdommen,« udtaler postdoc Marie Hargreave fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye forskning, i en pressemeddelelse. (jyllands-posten.dk 7.9.2018).)

- Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie.

(Anm: Vitamintilskudd i graviditeten kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn. Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie. – Studier blant friske gravide kvinner har vist at folsyrevitamintilskudd i svangerskapet er gunstig for språkutviklingen til barnet. I vår studie har vi funnet at effekten er enda gunstigere hos gravide med epilepsi når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, sier stipendiat, lege og hovedforfatter Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye ved Universitetet i Bergen. Studien er gjennomført blant kvinner med epilepsi, og bruker data fra Den norske mor og barn-studien. (nettavisen.no 1.8.2018).)

- Vitaminer prenatalt (før fødselen) kan bidra til å redusere risiko for autisme hos spedbarn. (- Mødre som tok vitaminene i den første måneden av svangerskapet var halvparten så sannsynlig å få et barn diagnostisert med autisme (ASD).)

(Anm: Prenatal Vitamins May Help Decrease Autism Risk in Infants. Prenatal vitamins may help to lower the risk of autism in children, even for high-risk families. In prior studies, the use of prenatal vitamins, specifically folate (which is taken as a dietary supplement known as folic acid), has been shown to significantly lower the risk of developing autism spectrum disorder (ASD). Now, new research published February 27 in JAMA Psychiatry, claims that the benefits of prenatal vitamins also extend to high-risk families as well. (…) Taking vitamins early in pregnancy may be key. (…) What the study found Schmidt and her team looked at a cohort of 241 families affected by ASD to see whether prenatal vitamin supplementation offered the same benefits in these high-risk families. While they found that nearly all mothers — 96 percent — reported taking a prenatal vitamin, only about one third of them took them prior to pregnancy, as recommended. Mothers who took the vitamins in the first month of their pregnancy were half as likely to have a child diagnosed with ASD.  Mothers who took prenatal vitamins in the first month of pregnancy were also more likely to have children with less severe autism symptoms and higher cognitive scores. (healthline.com 1.3.2019).)

(Anm: Association of Maternal Prenatal Vitamin Use With Risk for Autism Spectrum Disorder Recurrence in Young Siblings. JAMA Psychiatry. 2019 Feb 27.)

- Bedrer vitamintilskudd til svangre kvinner barnas IQ? Tilskudd av mikronæringsstoffer under svangerskapet kan bedre den intellektuelle utviklingen i områder med høy forekomst av underernæring, viser en studie fra Kina.

(Anm: Bedrer vitamintilskudd til svangre kvinner barnas IQ? Tilskudd av mikronæringsstoffer under svangerskapet kan bedre den intellektuelle utviklingen i områder med høy forekomst av underernæring, viser en studie fra Kina. (…) I en studie fra rurale strøk vest i Kina ble 4 606 gravide kvinner klyngerandomisert til å få tilskudd med enten folsyre, folsyre og jern eller multivitamin. Multivitaminet inneholdt anbefalte doser av 15 vitaminer og mineraler, inkludert folsyre og jern. I en oppfølgingsstudie ble ca. 700 barn i hver av de tre gruppene undersøkt med en IQ-test (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-IV) da de var 10–14 år gamle (1). (…) Forfatterne konkluderer med at rutinemessig tilskudd av mikronæringsstoffer bør vurderes for å bedre den intellektuelle utviklingen i befolkninger med høy forekomst av underernæring. Tidsskr Nor Legeforen 2018 - Publisert: 15. oktober 2018.)

- Kosttilskudd under graviditet kan redusere risiko for autisme.

(Anm: Supplements during pregnancy may reduce autism risk. The current research team was headed up by Stephen Z. Levine, Ph.D., of the University of Haifa, Israel. Data were taken from 45,300 Israeli children born 2003–2007 who were followed up until 2015. (…) Because relationships between multivitamin and folic acid supplementation and ASDs have been inconsistent, a study published this week in JAMAreopens the question. (…) The authors concluded that there was a decreased risk of the offspring developing ASD if the mothers took folic acid, multivitamin supplements, or both either before pregnancy, during pregnancy, or both before and during. (…) Solid conclusions? The new results back up earlier conclusions from a Norwegian study that found that maternal folic acid use from 4 weeks before and 8 weeks into pregnancy was associated with a reduced risk of ASD. But although the findings are in line with some previous studies, not all previous research found such an effect. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. 2018 Jan 3.)

- Studie: Svangerskabsforgiftning kan øge risikoen for demens.

(Anm: Studie: Svangerskabsforgiftning kan øge risikoen for demens. Op mod 3 pct. af alle gravide kvinder bliver ramt af svangerskabsforgiftning, som tilsyneladende også kan få konsekvenser senere i livet, viser nyt studie. (jyllands-posten.dk 18.10.2018).)

(Anm: Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study. Abstract Objective To explore associations between pre-eclampsia and later dementia, overall and by dementia subtype and timing of onset. (…) Conclusions Pre-eclampsia was associated with an increased risk of dementia, particularly vascular dementia. Cardiovascular disease, hypertension, and diabetes were unlikely to mediate the associations substantially, suggesting that pre-eclampsia and vascular dementia may share underlying mechanisms or susceptibility pathways. Asking about a history of pre-eclampsia could help physicians to identify women who might benefit from screening for early signs of disease, allowing for early clinical intervention. BMJ 2018;363:k4109 (Published 17 October 2018).)

- Dreng eller pige? Nu er det muligt at afgøre den nyfødtes køn, når lægen er i tvivl.

(Anm: Dreng eller pige? Nu er det muligt at afgøre den nyfødtes køn, når lægen er i tvivl. Nogle babyer bliver født med misdannelser på kønsorganerne, så det ikke er til at se, om barnet er en dreng eller en pige. Nu gør dansk forskning det lettere at fastslå det biologiske køn. I sjældne tilfælde kan læger ikke se på nyfødte børn, om det er drenge eller piger. Nu er det dog blevet lettere, efter læger på Rigshospitalet har gjort en interessant opdagelse. (…) Om DSD I Danmark bliver der hvert år kun født meget få børn med DSD (Disorders of Sexual Development). I de fleste tilfælde kan lægerne fra blandt andet afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet afgøre, om det ramte barn er en dreng eller en pige, men der er hvert år et par tilfælde, hvor de ikke kan. Her vil den nye metode gøre det lettere i fremtiden. Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. (videnskab.dk 10.7.2018).)

- Prenatal (forut for fødsel) eksponering for visse legemidler mot epilepsi knyttet til autisme.

(Anm: Prenatal exposure to certain antiseizure meds linked to autism. Prenatal exposure to topiramate, valproate, and certain duotherapies is associated with increased risks for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID), according to a study published online May 31 in JAMA Neurology. Marte-Helene Bjørk, M.D., Ph.D., from the University of Bergen in Norway, and colleagues examined whether children exposed prenatally to antiseizure medication (ASM) in monotherapy and duotherapy have an increased risk for neurodevelopmental disorders. Data were included for 4,494,926 alive-born children with available mother-child identities and maternal prescription data. (medicalxpress.com 1.2.2023).)

(Anm: Bjørk MH, Zoega H, Leinonen MK, Cohen JM, Dreier JW, Furu K, Gilhus NE, Gissler M, Hálfdánarson Ó, Igland J, Sun Y, Tomson T, Alvestad S, Christensen J. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681.)

(Anm: Orfiril Orfiril long Orfiril Retard Desitin (Desitin Pharma AS) Antiepileptikum, fettsyrederivat. N03A G01 (Valproinsyre) (felleskatalogen.no).)

- Ny kunskap om antiepileptika under graviditeten. Nu finns bättre kunskap om riskerna med antiepileptika under graviditeten vilket kan hjälpa gravida epileptiker. I en stor registerstudie av över 1,7 miljoner barn kan franska forskare visa tydligare data för antiepileptiska läkemedels risk att orsaka utvecklingsstörningar under graviditeten. (- De barn vars mammor hade tagit valproat under graviditeten hade fyra till fem gånger högre risk att drabbas av en utvecklingsstörningar som försenad psykisk utveckling eller mental retardering.) (- Även barn vars mammor tagit lamotrigin, karbamazepin eller pregabalin under graviditeten hade en förhöjd risk för utvecklingsstörning på mellan 1,5 till 3,2 gånger högre än de barn som inte utsatts för läkemedlet.) (- Medan de barn vars mammor behandlats med levetiracetam eller topiramat inte hade någon ökad risk för diagnostiserad utvecklingsstörning, men behövde i högre utsträckning extra hjälp med tal, syn eller psyke.)

(Anm: Ny kunskap om antiepileptika under graviditeten. Nu finns bättre kunskap om riskerna med antiepileptika under graviditeten vilket kan hjälpa gravida epileptiker. I en stor registerstudie av över 1,7 miljoner barn kan franska forskare visa tydligare data för antiepileptiska läkemedels risk att orsaka utvecklingsstörningar under graviditeten. Epilepsi måste nästan alltid behandlas med läkemedel. Något som ställer fertila kvinnor i en svår valsituation när de vill skaffa barn. Antiepileptika som grupp är välkända för sina fosterskadande effekter, men att avstå behandling under graviditeten är inget lämpligt alternativ eftersom det riskerar att leda till epilepsianfall hos mamman som också kan resultera i skador på barnet. (…) De barn vars mammor hade tagit valproat under graviditeten hade fyra till fem gånger högre risk att drabbas av en utvecklingsstörningar som försenad psykisk utveckling eller mental retardering. Ju längre tid som behandlingen pågick desto större var risken, kan forskarna visa. Men också att barn vars mammor tog valproat enbart under den första trimestern inte uppvisade någon ökad risk för de utvecklingsskador som forskarna analyserade. Även barn vars mammor tagit lamotrigin, karbamazepin eller pregabalin under graviditeten hade en förhöjd risk för utvecklingsstörning på mellan 1,5 till 3,2 gånger högre än de barn som inte utsatts för läkemedlet. Men de barn som fötts av mammor som under graviditeten tagit klonazapam eller gabapentin visade sig inte ha någon överrisk för vare sig utvecklingsstörning eller ökat behov av sjukvårdsresurser som talpedagog, ögonläkare eller psykiatriker. Medan de barn vars mammor behandlats med levetiracetam eller topiramat inte hade någon ökad risk för diagnostiserad utvecklingsstörning, men behövde i högre utsträckning extra hjälp med tal, syn eller psyke. (lakemedelsvarlden.se 23.10.2020).)

- Keisersnitt og tarmbakterier øker risikoen for fedme i barndommen.

(Anm: C-sections and gut bacteria increase risk of childhood obesity. New CHILD Study research has found that overweight and obese women are more like to have children who are overweight or obese by three years of age -- and that bacteria in the gut may be partially to blame. (sciencedaily.com 22.2.2018).)

(Anm: Roles of Birth Mode and Infant Gut Microbiota in Intergenerational Transmission of Overweight and Obesity From Mother to Offspring. Abstract Importance Maternal overweight, which often results in cesarean delivery, is a strong risk factor for child overweight. Little is known about the joint contribution of birth mode and microbiota in the infant gut to the association between maternal prepregnancy overweight and child overweight. (…) Conclusions and Relevance This study found evidence of a novel sequential mediator pathway involving birth mode and Firmicutes species richness (especially higher abundance of Lachnospiraceae) for the intergenerational transmission of overweight. JAMA Pediatr. Published online February 19, 2018.)

– Tragisk at så mange mødrer slit psykisk. (- IKKJE LØYSING Å LIGGJE LENGER: – Nyfødde barn bør heim i det miljøet ein har der. Det er faktisk farlegare miljø på eit sjukehus, med bakteriar og slikt, enn det er heime, seier Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.)

(Anm: – Tragisk at så mange mødrer slit psykisk. SKIEN (NRK): Jordmor Siri von Krogh seier at med dei rekordlåge fødselstala vi såg i fjor, burde kapasiteten og servicen på fødestovene vore mykje betre enn den var. – Det er skremmande at fleire og fleire mødrer slit mentalt. Sidan det er færre som føder, burde det vera rom for betre omsorg. Dette seier litt om kor dårleg barseltilbodet eigentleg er, seier Krogh. Jordmora hevdar at barselomsorga og jordmortenesta ikkje har vore prioritert dei siste 20 åra. Ho siktar særleg til auken i fødselsdepresjon, som ifølgje ein studie kan ha samanheng med kort liggetid. (…) – Det er tragisk at det har gått så langt at folk slit psykisk, seier Krogh. Dei siste vekene har fødetilbodet i Noreg vore under debatt. Når Haukeland byggjer nytt sjukehus i Bergen, er målet at friske barselkvinner skal sendast heim mellom seks og 24 timar etter fødsel, ifølgje BT. Omtrent samtidig kan SSB slå fast at fødselstala i Noreg er rekordlåge. (…) IKKJE LØYSING Å LIGGJE LENGER: – Nyfødde barn bør heim i det miljøet ein har der. Det er faktisk farlegare miljø på eit sjukehus, med bakteriar og slikt, enn det er heime, seier Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. (nrk.no 18.3.2018).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

- SSRI til gravide og risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte.

(Anm: SSRI til gravide og risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte. NEJM har publisert en studie som støtter mistanke om assosiasjon mellom bruk av en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) hos gravide og vedvarende pulmonal hypertensjon hos spedbarn. Sammenhengen bør studeres nærmere, men funnet bør tas med i legens vurdering av om gravide skal bruke et SSRI. (…) Konklusjon Disse data støtter en assosiasjon mellom mors bruk av SSRI sent i graviditeten og PPHN hos barnet; denne assosiasjonen bør studeres nærmere. Disse funnene bør det tas hensyn til i beslutninger om hvorvidt behandling med et SSRI skal fortsette i svangerskapet. Artikkelen er kommentert i en leder i samme nummer (2). (relis.no 10.2.2006).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: pulmonal hypertensjon; for høgt blodtrykk i lungepulsåra – arteria pulmonalis, kan gi tung pust ved pårøyning, brystsmerter, synkopetendens m v; kan skuldast mitralstenose eller andre slags, gjerne medfødde hjartesjukdommar, lungeemboliar (ev i form av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon), visse medikament (jf aminorex, fenfluramin), kollagene åresjukdommar m v; jf primær pulmonal hypertensjon og endotelin 1 EN pulmonary hypertension. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Studien undersøker link mellom behandling med antipsykotika og risiko for diabetes under graviditet. (- Fortsettelse av quetiapin førte til 28 prosent økt risiko, tilsvarende 1,6 tilfeller for diabetes under graviditet per 100 behandlede kvinner. Fortsettelse av olanzapin førte til en 61 prosent økt risiko, tilsvarende 4,4 ekstra tilfeller av for diabetes under graviditet per 100 behandlede kvinner.)

(Anm: Study examines link between antipsychotic treatment during pregnancy and gestational diabetes risk. An increasing number of women are treated with antipsychotic drugs during pregnancy even though safety questions remain unanswered. (…) Continuation of quetiapine led to a 28 percent increased risk, corresponding to 1.6 extra cases of gestational diabetes per 100 women treated. Continuation of olanzapine led to a 61 percent increased risk, corresponding to 4.4 extra cases of gestational diabetes per 100 women treated. The study accounted for a broad range of proxy variables. Researchers are confident that increased risks are not due to confounding by incomplete overweight or obesity measurements at the start of pregnancy. "Clinicians must weigh the benefits of staying on a stable regimen against the risks of continuing treatment with a higher-risk atypical antipsychotic during pregnancy to make an informed decision about the best course of treatment for the patient in question," said Huybrechts. (news-medical.net 14.5.2018).)

- Fortsatt bruk av atypiske antipsykotika under tidlig graviditet og risiko for graviditetsdiabetes. (- KONKLUSJONER: Sammenlignet med kvinner som avbrøt bruk av et atypiske antipsykotika før graviditeten intraff, hadde kvinner som fortsatte behandlingen med olanzapin eller quetiapin en økt risiko for svangerskapsdiabetes som kan forklares av metabolske effekter forbundet med disse to legemidlene.)

(Anm: Continuation of Atypical Antipsychotic Medication During Early Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes. Abstract OBJECTIVE: Some atypical antipsychotics are associated with metabolic side effects, which are risk factors for gestational diabetes. The authors examined the risk of developing gestational diabetes associated with the continuation of treatment with aripiprazole, ziprasidone, quetiapine, risperidone, and olanzapine during pregnancy compared with discontinuation of these antipsychotic drugs. (…) RESULTS: Women who continued antipsychotic treatment during pregnancy generally had higher comorbidity and longer baseline antipsychotic use. (…) CONCLUSIONS: Compared with women who discontinued use of an atypical antipsychotic medication before the start of pregnancy, women who continued treatment with olanzapine or quetiapine had an increased risk of gestational diabetes that may be explained by the metabolic effects associated with these two drugs. Am J Psychiatry. 2018 Jun 1;175(6):564-574.)

- En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet.

(Anm: En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. (…) Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety. (…) Økning i bruk Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015. (…) Stor usikkerhet Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene. – Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland. (…) Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren. – Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker? – Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. (dagensmedisin.no 2.8.2018).)

(Anm: Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. (…) CONCLUSION: The proportion of women using potentially teratogenic medications in the first trimester of pregnancy have increased during the last decade. Clinicians need to be aware of the possibility of pregnancy when prescribing potentially teratogenic medication to women of fertile age and focus this in the consultations. The increasing trends call for the need of routine surveillance of adverse birth outcomes linked to medication use in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/pds.4577.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- MS-risiko redusert ved amming, antyder studie.

(Anm: MS risk reduced by breast-feeding, study suggests. Breast-feeding for 15 months or longer may prevent mothers from developing multiple sclerosis at a later point. The team warns that correlation does not imply causation, but they encourage breast-feeding as a good practice. Data made available through the Center for Disease Control and Prevention's (CDC) 2016 Breastfeeding Report Card show that breast-feeding rates in the United States are on the rise. With women being twice as likely as men to develop multiple sclerosis (MS), it is important to understand what, if any, links there are between the condition and aspects of motherhood. (…) The findings were recently reported in the online issue of Neurology. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Lavt vitamin D-nivå ved fødsel knyttet til høyere risiko for autisme.

(Anm: Low Vitamin D Levels at Birth Linked to Higher Autism Risk. HOBOKEN, NJ -- November 30, 2017 -- Low vitamin D levels at birth were associated with an increased risk of autism spectrum disorder (ASD) at the age of 3 years, according to a study published in the Journal of Bone and Mineral Research. (…) “Neonatal vitamin D status was significantly associated with the risk of ASD and intellectual disability,” said Dr. Zheng. (dgnews.docguide.com 30.11.2017).)

- Mitokondrier og deres rolle i menneskelig reproduksjon. (- Genetiske defekter på mitokondrielt genom kan være spesielt ødeleggende for pasienter; dessuten har oppmerksomheten rundt menneskelige mitokondrielle lidelser vokst bemerkelsesverdig de siste årene.)

(Anm: Mitochondria and Their Role in Human Reproduction. Abstract Genetic defects of the mitochondrial genome can be especially devastating to patients; moreover, attention on human mitochondrial disorders has grown remarkably in recent years. Mitochondrial DNA (mtDNA) is maternally inherited in most eukaryotes, with paternal mtDNA being eliminated from the embryo through a variety of mechanisms. Consequently, mtDNA mutations acquired in a woman's germline can impair fertility and/or lead to severe (and even fatal) diseases in her offspring. These issues are exacerbated as the age of the mother increases. In this review, we discuss the relationship between mitochondrial dysfunction, aging, and fertility, as well as current practices for screening and diagnosing mitochondrial defects in preimplantation embryos. We also discuss recent developments in the use of mitochondrial replacement therapy to prevent the transmission of maternally-inherited mitochondrial diseases. DNA Cell Biol. 2019 Oct 11.)

- Kosttilskudd under graviditet kan redusere risiko for autisme.

(Anm: Supplements during pregnancy may reduce autism risk. The current research team was headed up by Stephen Z. Levine, Ph.D., of the University of Haifa, Israel. Data were taken from 45,300 Israeli children born 2003–2007 who were followed up until 2015. (…) Because relationships between multivitamin and folic acid supplementation and ASDs have been inconsistent, a study published this week in JAMAreopens the question. (…) The authors concluded that there was a decreased risk of the offspring developing ASD if the mothers took folic acid, multivitamin supplements, or both either before pregnancy, during pregnancy, or both before and during. (…) Solid conclusions? The new results back up earlier conclusions from a Norwegian study that found that maternal folic acid use from 4 weeks before and 8 weeks into pregnancy was associated with a reduced risk of ASD. But although the findings are in line with some previous studies, not all previous research found such an effect. (medicalnewstoday.com 5.1.2018).)

(Anm: Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. 2018 Jan 3.)

- Sukkerinntak i svangerskapet er knyttet til barns allergi og allergisk astma.

(Anm: Sugar intake in pregnancy is linked to child’s allergy and allergic asthma. Pregnant women who consume high levels of free sugars during pregnancy are more likely to give birth to a child with allergy or allergic asthma, a study published in the European Respiratory Journal suggests.1 The researchers used data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), which looks at the offspring of predominantly white women living in Avon, UK, who were due to give birth from 1 April 1991 to 31 December 1992. BMJ 2017;358:j3293 (Published 06 July 2017).)

- Studie avslører virkningen av diabetes under graviditeten på babyes hjerte.

(Anm: Study reveals impact of diabetes during pregnancy on baby's heart. A new study conducted at the Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research at UCLA discovered how increased glucose levels caused either by diabetes or other factors keep heart cells from maturing normally. The findings of the study help to explain the reason for babies born to women with diabetes having a greater chance of developing congenital heart disease. (news-medical.net 13.12.2017).)

(Anm: Maternal sugar intake during pregnancy may increase allergy risk in offspring (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: High fluoride levels in pregnancy may lower offspring IQ. A new study suggests that children exposed to high levels of fluoride in utero may be less intelligent than those exposed to lower levels. Principal investigator Dr. Howard Hu, of the Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto in Canada, and colleagues recently reported their findings in the journal Environmental Health Perspectives. Fluoride is a chemical compound frequently added to tap water and dental products, including toothpaste and mouthwash, as it helps to prevent oral cavities. (medicalnewstoday.com 24.9.2017).)

- Bruk av multivitaminer under graviditet kan beskytte barn mot autisme med intellektuelle funksjonshemminger.

(Anm: Multivitamin use during pregnancy could protect children from autism with intellectual disabilities. Children whose mothers took multivitamins during pregnancy are roughly 30 percent less likely to develop autism with a co-occurring intellectual disability, according to a new Drexel University-led study. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Astma knyttet til økt risiko for komplikasjoner under graviditet og fødsel.

(Anm: Asthma linked to increased risk of complications during pregnancy and childbirth. Women with asthma suffer more often from preeclampsia (PE) and run a higher risk of giving birth to underweight babies. These and other complications during pregnancy and delivery can not be explained by hereditary or environmental factors, according to a study from Karolinska Institutet published in The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. (news-medical.net 4.10.2017).)

– Kvinner må få vite at de selv står økonomisk ansvarlig hvis noe går galt under fødselen. (– Lite kjent Som NRK har fortalt, får bare 3 av 10 kvinner som skades under fødselen erstatning i ettertid.)

(Anm: Presset ut. Fødselen for ti år siden gjør at Tonje Salen trolig aldri vil ha råd til å kjøpe seg en egen leilighet. – Kvinner må få vite at de selv står økonomisk ansvarlig hvis noe går galt under fødselen. (…) Lite kjent Som NRK har fortalt, får bare 3 av 10 kvinner som skades under fødselen erstatning i ettertid. Til sammenligning får 7 av 10 innvilget yrkesskadeforsikring hvis de skades på jobb. Årsaken til at så mange får avslag fra Norsk pasientskadeerstatning, er at skadene som ofte oppstår under en fødsel anses som en kjent risiko i forbindelse med fødsel. For mange kvinner er derimot risikoen lite kjent. Det samme gjelder den økonomiske konsekvensen det kan få hvis noe går galt under fødselen. – På den ene siden vil man ikke skremme gravide, samtidig som skadene er veldig intime og kan være vanskelig å snakke om. Noen kan jo synes det er litt privat å høre at «nei vet du, i dag har jeg så vondt i underlivet at jeg ikke klarer å sitte». Det hadde vært noe annet med en knekt fot, sier Salen (32). (nrk.no 3.6.2018).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

- Gennembrud: Vitamintilskud kan forhindre ufrivillige aborter. Vitamin B3 kan forhindre ufrivillige aborter og fosterskader, konkluderer australske forskere efter 12 år. (- Og med tanke på, at der hvert år fødes 7,9 millioner børn med misdannelser verden over, er dette gennembrud utrolig gode nyheder.)

(Anm: Gennembrud: Vitamintilskud kan forhindre ufrivillige aborter. Vitamin B3 kan forhindre ufrivillige aborter og fosterskader, konkluderer australske forskere efter 12 år. Et almindeligt vitamintilskud kan reducere antallet af ufrivillige aborter samt fosterskader verden over betydeligt. Det oplyser australske forskere torsdag i det, de beskriver som et stort gennembrud i graviditetsforskning. Studiet, der er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine, viser, at et defekt molekyle blandt gravide kvinder stopper embryoner og babyers organer i at udvikle sig rigtigt i livmoderen. Men det kan altså behandles ved at tage kosttilskuddet vitamin B3, også kendt som niacin, viser den australske forskning. (…) - Følgerne vil sandsynligvis være enorme. Dette har potentialet til at reducere antallet af ufrivillige aborter og fosterskader over hele verden. Og disse ord bruger jeg kun sjældent, siger hun. Australiens sundhedsminister, Greg Hunt, hylder undersøgelsen som "et historisk medicinsk gennembrud". - Dagens nyhed giver håb til den ene blandt fire kvinder, som aborterer ufrivilligt, siger han torsdag. - Og med tanke på, at der hvert år fødes 7,9 millioner børn med misdannelser verden over, er dette gennembrud utrolig gode nyheder. Forskerne har brugt genetisk sekventering af familier, der har været ramt af aborter eller misdannelser af børn ved fødslen og kunne konkludere, at genmutationer påvirkede produktionen af molekylet Nad. Og med B3-vitamin, som findes i kød og grøntsager, fandt de en betydelig ændring i molekylet. - Før vitamin B3 blev føjet til morens kost, skete der enten ufrivillige aborter, eller også blev børnene født med en række alvorlige misdannelser, oplyser Victor Chang Cardiac Research Institute i en erklæring. - Efter kosttilskuddet blev tilpasset, blev alle aborter og misdannelser forhindret, og alle børn blev født helt raske. (jyllands-posten.dk 10.8.2017).)

(Anm: NAD Deficiency, Congenital Malformations, and Niacin Supplementation. Background Congenital malformations can be manifested as combinations of phenotypes that co-occur more often than expected by chance. In many such cases, it has proved difficult to identify a genetic cause. We sought the genetic cause of cardiac, vertebral, and renal defects, among others, in unrelated patients. (…) First, NAD is central to energy metabolism, serving as an essential coenzyme in glycolysis, the tricarboxylic acid cycle, and the mitochondrial electron transport chain, and is also central to the production of macromolecules, including nucleotides. Embryogenesis is characterized by dynamic, well-orchestrated cellular proliferation and differentiation. NAD deficiency is therefore likely to most affect tissues undergoing the greatest change. Second, NAD levels regulate sirtuin-mediated deacetylation, which modulates transcription factors and metabolic enzymes that promote mitochondrial oxidative function and enhance cell survival under stress conditions.29-31 Sirtuin activity is required during embryogenesis and affects the fate of stem cells and progenitor cells; loss of activity causes multiple organ defects.32 (…) Conclusions Disruption of NAD synthesis caused a deficiency of NAD and congenital malformations in humans and mice. Niacin supplementation during gestation prevented the malformations in mice. (Funded by the National Health and Medical Research Council of Australia and others.) N Engl J Med 2017; 377:544-552 (August 10, 2017).)

(Anm: Vitamin B3 could help prevent birth defects. An extra dose of vitamin B3 might help prevent certain kinds of complex birth defects, according to a new study. The vitamin can help compensate for defects in the body’s ability to make a molecule, called nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), which researchers have linked for the first time to healthy fetal development in humans. The find raises the possibility that boosting levels of B3 in pregnant women’s diets might help lower overall rates of birth defects. (…) Physicians already recommend that women consume specific amounts of folic acid, or vitamin B9, to prevent spinal cord defects, but the new work is not enough to offer a similar proposal for B3. Researchers need to learn more about how pregnancy influences NAD levels in general, and what a healthy level is, Vander Heiden says. It’s possible that the extra B3 in standard prenatal vitamins is already helpful. Too much niacin can cause dizziness, nausea, and diarrhea, but low doses don’t have any known side effects. “There’s little downside to adding a bit of niacin” to people’s diets, he says. If it could prevent even a few severe birth defects, “it’s a pretty exciting possibility.” (sciencemag.org 9.8.2017).)

- Hvorfor er det bare vi som har en kromosomfeil som skal måtte rettferdiggjøre vår eksistens?

(Anm: Hvorfor er det bare vi som har en kromosomfeil som skal måtte rettferdiggjøre vår eksistens? | Thorvald Steen. Jeg undrer på hva gutten som i sin tid fikk den alvorlige diagnosen, ville sagt hvis han så meg nå, skriver forfatter Thorvald Steen: Det jeg ville fortalt ham, er at jeg er glad for at jeg er født. Hva er et verdig liv? (…) Hva er det jeg frykter? Blikket forbipasserende sender meg når de strener forbi. Første gang jeg la merke til det, var da jeg falt i Lille Grensen i Oslo for åtte år siden og ikke kom meg opp. Nå er jeg ikke i stand til å gå utendørs, og er avhengig av rullestolen på grunn av en kronisk muskelsykdom som stadig utvikler seg. (aftenposten.no 30.12.2017).)

– Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (– De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel.)

(Anm: Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser. (…) Hver tredje kvinne har lave B3-nivå. (…) Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne. (…) Ett av Australias største medisinske funn. Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme. (…) – Kjempespennende. – Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen. – De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen. Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd. Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år. – Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen. Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent. (aftenposten.no 11.8.2017).)

- Risikoen for fødselsskader firedobles ved diabetes. Så mange som en av 13 fødsler ved type 1- eller type 2-diabetes kan føre til en større medfødt skade hos barnet.

(Anm: Risikoen for fødselsskader firedobles ved diabetes. Så mange som en av 13 fødsler ved type 1- eller type 2-diabetes kan føre til en større medfødt skade hos barnet. Men med god planlegging kan risikoen reduseres. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Diabetologia i februar 20121. Studien, en såkalt befolkningsbasert kohortstudie, undersøkte 401 149 svangerskap hos kvinner som var gravide med ett foster, i perioden 1996-2008. Av disse hadde 1677 kvinner type 1 eller type 2 diabetes. 78 prosent av kvinnene hadde type 1-diabetes, og 22 prosent hadde type 2-diabetes. Svangerskapsdiabetes eller diabetes som oppsto i svangerskapet, ble ikke undersøkt i denne studien. Målet for studien var å undersøke hvilken innvirkning langtidsblodsukker (HbA1c) og andre faktorer har på risikoen for medfødt skade (nhi.no 7.2.2012).)

- Liten ökad risk med adhd-läkemedel. (- Generellt i populationen är risken för hjärtmissbildning 10 per 1000 födda barn. Riskökningen med metylfenidat innebar att för varje grupp om tusen kvinnor som tar metylfenidat under graviditetens första trimester skulle ytterligare tre barn födas med missbildning på hjärtat, skriver forskarna i artikeln.)

(Anm: Liten ökad risk med adhd-läkemedel. Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie. (…) I Läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för adhd konstateras att erfarenheten är begränsad och att medicinering vid graviditet är otillräckligt studerat. En ny studie som publiceras i JAMA Psychiatry visar nu att medicinering med metylfenidat under graviditetens första trimester innebär en något ökad risk för barn att födas med missbildning på hjärtat. (…) Även om risken för hjärtmissbildning om mamman tog metylfenidat ökade med 28 procent var den absoluta risken fortfarande relativt liten. Generellt i populationen är risken för hjärtmissbildning 10 per 1000 födda barn. Riskökningen med metylfenidat innebar att för varje grupp om tusen kvinnor som tar metylfenidat under graviditetens första trimester skulle ytterligare tre barn födas med missbildning på hjärtat, skriver forskarna i artikeln. (lakemedelsvarlden.se 13.12.2017).)

(Anm: Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry 2017 (Published online December 13, 2017).)

- Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent.

(Anm: Kan paracetamol påvirke gener? Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Flere epidemiologiske studier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevroutviklingssykdommer som ADHD. Hvordan paracetamol kan påvirke nevroutvikling er ikke kjent. I denne studien har man undersøkt hvorvidt såkalte epigenetiske mekanismer, ”brytere” som slår av og på gener, kan være involvert. Dette er den første studien som har vist en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og slike epigenetiske forandringer hos barna. Resultatene er banebrytende i så måte. Forandringen ble i denne studien bare funnet hos barn som senere utviklet ADHD.  – Slik kunnskap er viktig for forståelsen av hvordan langvarig bruk av paracetamol påvirker fosterutviklingen. Resultatene må bekreftes av andre før det har konsekvenser for rådgivning til gravide kvinner sier Kristina Gervin, som er førsteforfatter på studien. (fhi.no 20.9.2017).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Continued Paracetamol exposure during pregnancy linked to ADHD in offspring. A new study has found that long term or continued use of acetaminophen or paracetamol during pregnancy is linked to a doubled risk of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children. The study entitled, “Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD” was published in the latest issue of the journal Pediatrics. (news-medical.net 30.10.2017).)

- Bruk av paracetamol under graviditet kan skade fertiliteten hos kvinnelige avkom.

(Anm: Paracetamol use during pregnancy may impair fertility of female offspring. Taking paracetamol during pregnancy may impair the future fertility of female offspring, according to a review published in Endocrine Connections. The article reviews three separate rodent studies that all report altered development in the reproductive systems of female offspring from mothers given paracetamol during pregnancy, which may impair their fertility in adulthood. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren (BBB) er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet.

(Anm: En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. (…) Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety. (…) Økning i bruk Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015. (…) Stor usikkerhet Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene. – Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland. (…) Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren. – Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker? – Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. (dagensmedisin.no 2.8.2018).)

(Anm: Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. (…) CONCLUSION: The proportion of women using potentially teratogenic medications in the first trimester of pregnancy have increased during the last decade. Clinicians need to be aware of the possibility of pregnancy when prescribing potentially teratogenic medication to women of fertile age and focus this in the consultations. The increasing trends call for the need of routine surveillance of adverse birth outcomes linked to medication use in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/pds.4577.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

(Anm: Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ikke oppdatert informasjon Helsedirektoratet er ansvarlig for de nasjonale faglige retningslinjene, deriblant Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. På nettsidene til Helsedirektoratet er det oppgitt at denne retningslinjen ble sist oppdatert 8. januar 2018 (1).  Dette kan gi inntrykk av at hele retningslinjen er oppdatert 8. januar 2018, noe som ikke er tilfelle for kapitlet «Graviditet og amming: antibiotikabruk» (2). Flere av rådene om bruk av antibiotika ved graviditet i retningslinjen (2) er ikke i samsvar med oppdaterte anbefalinger i en norsk oversiktsartikkel fra 2016 (3), Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (4), informasjon fra teratologiinformasjonstjenester (5,6) eller anerkjente oppslagsverk (7-10). Vi mener derfor at informasjonen i det nevnte kapittelet bør revideres og harmoniseres med Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 15. november 2016 (4). Dette er viktig for å unngå at gravide innlagt i sykehus behandles etter retningslinjer som er basert på utdatert kunnskap. (relis.no 28.5.2018).)

- Antibiotika i første trimester kan øke risikoen for fosterskader. Eksponering for clindamycin og doxycyklin i første trimester kan være assosiert med økt risiko for organspesifikke misdannelser som ventrikulær/atrieseptumdefekt (ASD), antyder ny forskning.

(Anm: First trimester antibiotics may increase birth defect risk. Exposure to clindamycin and doxycycline during the first trimester may be associated with an increased risk of organ-specific malformations such as ventricular/atrial septal defect, new research suggests. In a population-based cohort study in 139,938 liveborn singletons, there was an 81% increased risk of ventricular/septal defect (adjusted odds ratio, 1.81) associated with clindamycin exposure during the first trimester, compared with no exposure. Similarly, there was a 67% greater risk of musculoskeletal system malformations (aOR, 1.67) associated with clindamycin exposure (Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul 19. doi: 10.1111/bcp.13364).)

(Anm: Hva er atrieseptumdefekt (ASD)? Atrium betyr forkammer – det er to av dem, ett på høyre og ett på venstre side. Septum er veggen mellom hjertets høyre og venstre side. Defekt betyr feil, og i dette tilfellet er feilen et hull. Atrieseptumdefekt (ASD) betyr altså at det er et hull i veggen mellom forkamrene. På engelsk heter hjertefeilen Atrial Septal Defect. (ffhb.no 29.7.2015).)

(Anm: Pregnant women who need medications face a risky guessing game. A federal task force is now trying to help (statnews.com 6.12.2017).)

- Visse antibiotika under graviditet kan øke risikoen for fødselsskader.

(Anm: Certain antibiotics during pregnancy may increase risk of birth defects. Source: Wiley. Summary: A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. The study included an analysis of information on 139,938 live births in Quebec, Canada, between 1998 and 2008. Clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides, and phenoxymethylpenicillin were linked to organ-specific malformations. Amoxicillin, cephalosporins, and nitrofurantoin were not associated with birth defects. Although the absolute risks for birth defects were small, physicians should consider prescribing other antibiotics when treating patients with infections during pregnancy. "Infections during pregnancy are frequent and should be treated; however, our study highlights safer options for the treatment of infections, more specifically urinary tract infections or pulmonary infections, at least during the first trimester of pregnancy," said Dr. Anick Bérard, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study. (sciencedaily.com 19.7.2017).)

(Anm: Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malformations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017 Nov;83(11):2557-2571.)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning.

(Anm: - Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning. New study exposes major flaws in US drugs with 'accelerated' approval. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken.

(Anm: Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken. En ny studie med data fra den norske Mor-Barn-undersøkelsen (MoBa) gir ny kunnskap om bruken av angstdempende legemidler og sovemedisiner blant gravide. Forskerne undersøkte nærmere 14.000 søsken i Den norske mor og barn-undersøkelsen med et såkalt søskendesign. Barn av mødre som brukte angstdempende medisiner og sovemedisiner under graviditeten ble sammenlignet med søsken som ikke hadde blitt påvirket av disse legemidlene i fosterlivet. Sammenligningen ble gjort da barna var ett og et halvt og tre år gamle. (dagensmedisin.no 31.7.2017).)

- Forbindelser mellom insidens ved eksponering for benzodiazepiner tidlig i graviditet og risiko for spontanabort.

(Anm: Association Between Incident Exposure to Benzodiazepines in Early Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion. (…) Conclusions and Relevance An increased risk of SA was observed among early pregnancies with incident exposure to short and long-acting benzodiazepines and all specific benzodiazepine agents during early pregnancy. Insomnia, anxiety, and mood disorders are prevalent during pregnancy; clinicians should carefully evaluate the risk/benefit ratio of prescribing benzodiazepines in early pregnancy since alternative nonpharmacologic treatments exist. JAMA Psychiatry. Published online May 15, 2019.)

(Anm: Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. A sibling-controlled cohort study. (…) Conclusion The findings suggest a moderate association between BZD-anxiolytic exposure and child internalizing problems that is not likely due to stable familial confounding factors. PLoS ONE 12(7): e0181042.)

– Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. (– Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet.)

(Anm: Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. Mors angst i svangerskapet ser ikke ut til å ha betydning for hvordan barnet utvikler seg, viser ny norsk forskning. Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer, viser en ny studie, utført av Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet. – Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet. En stor studie fra Storbritannia viste at mødre som sliter med psykiske problemer har tre ganger høyere risiko for å få barn som skades av dette. Vår studie motbeviser dette, sier Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til NRK. (…) Ifølge Bekkhus bombarderes gravide kvinner med råd og advarsler. (…) Mitt hovedbudskap er «slapp av», sier psykologen. (nrk.no 2.11.2017).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

- Tarmvirus kan påvirke personers risiko for å utvikle type 1 diabetes.

(Anm: Tarmvirus kan påvirke personers risiko for å utvikle type 1 diabetes. Intestinal viruses may affect person's chance of developing Type 1 diabetes. Doctors can't predict who will develop Type 1 diabetes, a chronic autoimmune disease in which one's own immune system destroys the cells needed to control blood-sugar levels, requiring daily insulin injections and continual monitoring. Now, a new study led by Washington University School of Medicine in St. Louis has found that viruses in the intestines may affect a person's chance of developing the disease. Children whose gut viral communities, or viromes, are less diverse are more likely to generate self-destructive antibodies that can lead to Type 1 diabetes. Further, children who carried a specific virus belonging to the Circoviridae family were less likely to head down the path toward diabetes than those who carried members of a different group of viruses. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Antibiotika tatt sent i svangerskapet kan øke risikoen for IBD hos avkom.

(Anm: Antibiotics taken late in pregnancy can increase risk for IBD in offspring. Study in mice underscores concern over unwarranted use of antibiotics during pregnancy and early development. A study by researchers at the University of Chicago Medicine shows that when mice that are genetically susceptible to developing inflammatory bowel disease (IBD) were given antibiotics during late pregnancy and the early nursing period, their offspring were more likely to develop an inflammatory condition of the colon that resembles human IBD. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Økning av fysiske abnormiteter hos spedbarn linket til opioideksponering under graviditet, ifølge studie.

(Anm: Rise in infants with physical abnormalities is linked to opioid exposure during pregnancy, finds study. New research conducted by physicians at the Cincinnati Children's Hospital Medical Center has revealed a dramatic increase in torticollis (an abnormal twisting of the neck) and plagiocephaly (a flattening of the head often seen in conjunction with torticollis) in infants exposed to opioid medications in utero. The study, which was published in The Journal of Pediatrics and was the first of its kind, focused on the chronic effects of maternal opioid exposure. (news-medical.net 24.1.2018).)

(Anm: Prescription Opioid Exposures Among Children and Adolescents in the United States: 2000-2015. OBJECTIVES: This study analyzes and compares exposures to prescription opioids among children and adolescents younger than 20 years old in the United States. (…) CONCLUSIONS: Prescription opioid-related HCF admissions and serious medical outcomes were higher among teenagers. Contrary to trends for other prescription opioids, exposures to buprenorphine have increased in recent years; children aged 0 to 5 years accounted for almost 90% of buprenorphine exposures. These findings indicate that additional prevention efforts are needed. Pediatrics. 2017 Apr;139(4). pii: e20163382.)

(Anm: (...) I en studie fra Broussard (2011) ble det funnet en høyere forekomst av forskjellige typer fosterskade (inkl. hjertefeil, nevralrørsdefekter og gastroskise) hos barn av mødre som hadde brukt opioider (62). (Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet (helsedirektoratet.no 2013).)

(Anm: FDA Tightens Opioid Labeling (medpagetoday.com 10.9.2013).)

(Anm: Neonatal abstinence syndrome increasing 'due to opioid overprescription' (medicalnewstoday.com 14.4.2015).)

(Anm: Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association with congenital malformations. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):336-44.)

- USAs opioider: Antall avhengige kvinner som føder er firedoblet i løpet av 15 år. (- Rapporten, utarbeidet av CDC, støtter andre undersøkelser som har vist en forurolige økning i spedbarn som er utsatt for rusmidler og tvunget til å trekke seg seponere (withdraw) ved fødselen.)

(Anm: US opioids: number of addicted women giving birth quadrupled over 15 years. Rate of addiction varies by region, with a 53-fold increase in West Virginia, showing a disturbing rise in infants facing withdrawal. The number of US women who gave birth addicted to opioids has quadrupled in the last 15 years, increasing the number of infants who face a long, painful withdrawal at birth, according to new government data. (…) The report, compiled by the CDC, jibes with other research which has shown a disturbing rise in infants exposed to drugs and forced to withdraw at birth. It may also reflect a greater awareness of the condition among doctors, researchers warned. Between 1999 and 2014, researchers found that the number of mothers who went into labor at a hospital with an opioid addiction increased from 1.5 mothers per 1,000 deliveries to 6.5 per 1,000. (theguardian.com 9.8.2018).)

(Anm: Opioid Use Disorder Documented at Delivery Hospitalization — United States, 1999–2014. Weekly / August 10, 2018 / 67(31);845–849.)

(Anm: Enduring pain: how a 1996 opioid policy change had long-lasting effects. (…) But these events set the stage for the opioid crisis that unfolded – and persists – currently killing more than 60,000 Americans a year. (theguardian.com 30.3.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Opioid prescriptions aren't decreasing, study finds. Recommended Reading: Mayo Clinic Number of opioid prescriptions remains unchanged, Mayo Clinic research finds (biopharmadive.com 2.8.2018).)

- Morkaken kan bestemme hva slags liv du får.

(Anm: Morkaken kan bestemme hva slags liv du får. En dårlig morkake kan gi deg diabetes, psykisk sykdom eller hjertetrøbbel senere i livet, viser ny norsk forskning. (…) – Vi vet at sviktende morkakefunksjon gir øket risiko i voksenlivet for flere alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft og psykiske lidelser. (nrk.no 14.5.2017).)

- Hvorfor er en tvilling mindre enn den andre?

(Anm: Why is one twin smaller than the other? Answer could lie in the placenta. MRI study finds differences in prenatal oxygen transport from mother to baby. (sciencedaily.com 16.6.2017).)

(Anm: Parasitic worms may influence fertility, study finds. In a new study published in the journal Science, researchers reveal how parasitic worms can influence a woman's likelihood of becoming pregnant, with one particular species found to boost chances of pregnancy. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Vitamin D supplements in pregnancy could help protect children against asthma. A new study published today in the Journal of Allergy and Clinical Immunology has found that taking Vitamin D supplements in pregnancy can positively modify the immune system of the newborn baby, which could help to protect against asthma and respiratory infections, a known risk factor for developing asthma in childhood. (news-medical.net 26.5.2017).)

(Anm: Fertility treatment: Vitamin D may influence success rate. A new meta-analysis has concluded that there is a relationship between a woman's vitamin D status and the success rate of assisted reproduction therapy. Researchers from the University of Birmingham and Birmingham Women's and Children's National Health Service (NHS) Foundation Trust, both in the United Kingdom, decided to take a look at existing data to probe the links further. They carried out a meta-analysis, reopening 11 studies including 2,700 women undergoing ART. Their findings are published this week in the journal Human Reproduction. (medicalnewstoday.com 18.11.2017).)

- Hudkontakten som redder liv. (- Tre tiår med avslag og avvisning.) (- Et helt unikt prosjekt skal gi svar på om mor er bedre enn kuvøse.)

Hudkontakten som redder liv
nrk.no 29.4.2017
En baby født så altfor tidlig. Festa til mor sitt bryst – dag og natt. Et helt unikt prosjekt skal gi svar på om mor er bedre enn kuvøse. (…)

Nils Bergman har brukt store deler av sitt yrkesaktive liv på å utvikle og nå ut med metoden sin. – Jeg opplever at mye motstand er snudd til nysgjerrighet, sier han. (…)

Bruker nettene til undersøkelser
– Jeg snakket med organisasjoner, leger og helsemyndigheter. De fleste var svært skeptiske og avviste tankene om at hud til hud er best for tidligfødte barn. (…)

Tre tiår med avslag og avvisning.

Men kampen førte omsider fram og misjonæren ble bønnhørt. I fjor fikk prosjektet pengestøtte fra Bill Gates sin stiftelse. 40 millioner kroner til mer forskning. (…) De neste elleve årene gikk med til å mase og overtale forskningsmiljøer om penger til å gjenoppta studien. Det var få som brydde seg.

40 avslåtte søknader. Folkene med penger ville bruke dem på å utvikle ny teknologi. Jeg svarte dem: «La meg få dem, til å forske på det naturlige heller». (…)

På fars bryst
Det har gått et døgn fra Sarah Løken og Mattias Skoglund ble foreldre til lille Thea. Hele natta har jenta vært festa tett inntil mor, men nå skal far få overta. Babyen er omkransa av ledninger og får oksygen gjennom en pustemaskin. Forsiktig løfter sykepleieren henne over på fars brystkasse.

Babyen protesterer først på adskillelsen, og måleapparater viser at hun ikke har det bra.

Jenta klynker. Far nynner. Sykepleierne pakker babyen inn – hud til hud med far.

– Nå ligger målingen av oksygenmetningen i blodet på 99–100. Det kommer ikke høyere enn det. Helt fantastisk, sier spesialsykepleier Kirsten Engevik.

Få minutter etter at jenta er knytta til far, går målingene til topps. Bedre resultater enn kuvøsen ville gitt. (…)

(Anm: International study suggests Nodding syndrome caused by response to parasitic protein. Researchers at the National Institutes of Health have uncovered new clues to the link between Nodding syndrome, a devastating form of pediatric epilepsy found in specific areas of east Africa, and a parasitic worm that can cause river blindness. The study, published in Science Translational Medicine, suggests that the mysterious neurological disease may be caused by an autoimmune response to the parasitic proteins. (medicalnewstoday.com 17.2.2017).)

(Anm: Should childbirth injuries be taken more seriously? Up to 15% of women sustain pelvic injuries during childbirth that do not heal, according to research published in the American Journal of Obstetrics and Gynecology. (medicalnewstoday.com 6.12.2015).)  

- Enkelte antibiotika linket til risiko for spontanabort

Some Antibiotics Linked to Miscarriage Risk
mednettavisen.no 1.5.2017
MONDAY, May 1, 2017 (HealthDay News) -- Taking certain types of antibiotics during pregnancy may boost the risk of miscarriage, a large study suggests.

Macrolides, quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole were associated with an increased risk of "spontaneous abortion," meaning loss of pregnancy before the 20th week of gestation.

The study doesn't prove cause and effect. But, it does tie use of certain medicines to a higher risk of miscarriage -- up to double the risk for some classes of antibiotics, the researchers said.

"Some seem to be safer when it comes to the risk of spontaneous abortion, and some aren't," said study author Anick Bérard, a professor at the University of Montreal's Faculty of Pharmacy.

However, the new evidence does not suggest that pregnant women should stop taking antibiotics to treat bacterial infections.

"It [miscarriage] is still a rare outcome," Bérard added. (…)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika øger sandsynligheden for spontan abort. Ifølge et studie fra Canada kan antibiotika give dobbelt så stor chance for spontan abort. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen.

(Anm: Tobias ble frisk takket være et stikk i hælen. (…) Men bare noen få sykehus tester for den 24. sykdommen, alvorlig immunsvikt, som del av prøveprosjektet. (…) I Arendal har de startet kort tid før Tobias blir født. (…) Mens de venter på en donor hjemme på Sørlandet, må de være veldig forsiktige slik at gutten deres ikke blir smittet av en infeksjon. (…) På Rikshospitalet får de beskjed om at det eneste som kan redde gutten deres, er benmargstransplantasjon. Og at det kan ta tre til fire måneder før de finner en donor. (aftenposten.no 3.6.2017).)

- Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte.

(Anm: Ber myndighetene om fortgang i immunsvikt-screening av nyfødte. Det vil ta opptil to år å avgjøre om screening for alvorlig immunsvikt skal innføres for alle nyfødte i Norge. (aftenposten.no 2.6.2017).)

(Anm: Flere babyer født av mødre med svangerskapsdiabetes har uheldige påvirkninger, ifølge studie. (More babies born to mothers with gestational diabetes have adverse outcomes, study shows. Babies born to women who develop gestational diabetes during pregnancy have higher odds of adverse outcomes including preterm birth and larger than average size, a large scale observational study of all deliveries in France during 2012 has shown.1) BMJ 2017;356:j846 (Published 16 February 2017).)

(Anm: Study links outdoor air pollution with millions of preterm births. Scientists have published a major study which links outdoor air pollution with 2.7 million preterm births per year. The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally - or 18 per cent of all preterm births - were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). (medicalnewstoday.com 20.2.2017).)

(Anm: Air Pollution May Directly Cause Those Year-Round Runny Noses, According to a Mouse Study (hopkinsmedicine.com 18.4.2017).)

(Anm: Pille mod svamp øger gravides risiko for spontan abort. Gravide, som behandles med lægemidlet fluconazol mod svampeinfektion i skeden, har en øget risiko for ufrivillig abort sammenlignet med kvinder, som i stedet får en stikpille. Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut. (videnskab.dk 5.1.2016).)

(Anm: En resept for berøring: Tidlige erfaringer former premature babyers hjerner. A prescription for touch: Early experiences shape preterm babies' brains. Newborn babies experience the world through touch. Now, researchers who have measured the brain responses of 125 infants - including babies who were born prematurely and others who went full-term - show that a baby's earliest experiences of touch have lasting effects on the way their young brains respond to gentle touch when they go home. The findings reported in Current Biology are yet another reminder of the importance of gentle touch for infants' normal sensory development. They have particular implications for the care received by the 15 million infants born prematurely each year, who often must spend extended periods of time in neonatal intensive care units (NICUs). (medicalnewstoday.com 17.3.2017).)

(Anm: Svangerskapsforgiftning dobler risikoen for hjerteinfarkt. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å rammes av akutt hjerteinfarkt, viser ny studie. (…) Er barnet født med lavere vekt enn forventet er risikoen tredoblet. Og den er femdoblet for kvinner med svangerskapsforgiftning som føder før uke 37. (nrk.no 1.4.2017).)

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide

– Vil ikke endre kostholdsrådene til gravide
nrk.no 24.2.2017
Flere forskere mener fet fisk som kveite og laks inneholder miljøgifter som kan være skadelige for barn og gravide kvinner. Men myndighetene er ikke enig i at kostholdsrådene bør endres.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening at seks leger og forskere går ut og advarer mot fet fisk. De mener at norske myndigheter bør gi en ny anbefaling om hvor mye fisk gravide kvinner og barn bør spise.

– De fleste av oss bør spise mer fisk, og særlig gravide kvinner. Fordi vi vet at fisken inneholder viktige stoffer, både for mor og barn, sier seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet er det helt trygt å spise fisk og de anbefaler alle å spise to til tre måltider med fisk i uken. Nylig ble det kjent at nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. (…)

Professor og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet Anneche Utne Skåre bekrefter at konklusjonen fra 2014 er like gangbar i 2017.

– Ingen får i seg mengder av miljøgifter som er helseskadelige, uansett om det er snakk om storspisere av fisk, barn eller gravide, sier Skåre. (…)

– Mye hysteri
Det alle er enig om er at det viktigste rådet gravide kvinner kan følge er å spise variert.

– Spis fisk med god samvittighet, det er en verdifull matvare som gir en rekke viktige næringsstoffer. Og lær barna å like fisk så tidlig som mulig, sier Gry Hay fra Helsedirektoratet. (…)

(Anm: Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn? Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte grenser. Noe er åpenbart feil. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:257 (16.2.2017).)

- Utilstrekkelige nivåer av vitamin D i svangerskapet er skadelige for barnets utvikling.

(Anm: Insufficient levels of Vitamin D in pregnancy detrimental to child development. Vitamin D deficiency in expectant mothers during pregnancy has a negative effect on the social development and motor skills of pre-school age children, a new study in the British Journal of Nutrition reports. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. 

(Anm: Ufødte udsættes for kemiske stoffer. I en ny rapport har DTU Fødevareinstituttet og ingeniørfirmaet DHI undersøgt den samlede viden om ca. 60 stoffer, herunder hvor meget børn bliver udsat for dem. Bly og paracetamol er de to mest udbredte stoffer for henholdsvis neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer.  Læs mere (pharmadanmark.dk  16.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 24).)

(Anm: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 159 April 2017. (mst.dk).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor.

(Anm: Sædkvaliteten til vestlige menn stuper. Vestlige menns fertilitet stuper, og forskerne aner ikke hvorfor. (tv2.no 3.12.2018).)

(Anm: Viten og vilje – Når sædcella svikter. Viten og vilje. Steinar har ingen levende sædceller, og han har prøvd å få barn i flere år uten å lykkes. Stadig flere menn har dårlig sædkvalitet og vi vet ikke hvorfor. Men nå har en ny behandling gjort det mulig å vekke noen av sædcellene til nytt liv. Er det likevel håp for Steinar og menn med dårlig sæd? (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: Brystkreftmedisin gir håp for barnløse menn. Mange sliter med å få barn. Nå kan brystkreftmedisinen Tamoxifen være løsningen når menn har dårlig sædkvalitet. Den vanligste årsaken til at menn ikke kan få egne biologiske barn er liten produksjon av sædceller. I de siste 40 årene har sædkvaliteten hos menn i Vesten blitt mer enn halvert, og forskerne vet ikke hvorfor dette skjer. (nrk.no 3.12.2018).)

(Anm: SÆDKVALITETEN TIL VESTLIGE MENN STUPER: Steinar hadde nesten ingen sædceller: – Man kjenner seg litt mindre som mann. Dårligere sædkvalitet Men Steinar er ikke alene. Vestlige menns sædkvalitet har stupt dramatisk de siste tiårene. Mens den i 1973 i snitt lå på 99 millioner sædceller for hver milliliter sæd, er tallet nå halvparten så mye. – Vi vet jo ikke årsaken til det, men vi vet noen ting. Fedre er eldre enn før, alder kan ha en betydning. Ellers kan det være ting i miljøet eller andre ting vi ikke vet om som påvirker det, sier Siri Eldevik Håberg, som er forsker på Folkehelseinstituttet. Det gis allerede mye informasjon om prevensjon og hvordan man ikke skal bli gravid. Men nå mener forskerne det må komme mer informasjon om at det også kan bli vanskelig å få barn om man venter for lenge. – Det å planlegge det å få barn, altså planlegge fruktbarheten sin – det tror jeg er viktig å få nok informasjon om, og det får ikke unge folk i dag, sier Håberg. (tv2.no 4.12.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Gjentatte spontanaborter kan skyldes skadet sæd. Imperial College forskere finner at DNA-skade hos sæd kan være uoppdaget årsak. Sperm fra mennene i spontanabortgruppen hadde dobbelt så mye DNA-skade som de i kontrollgruppen ifølge Imperial College-forskere.

(Anm: Damaged sperm could be to blame for repeated miscarriages. Imperial College scientists find DNA damage in sperm could be undetected cause. The sperm of the men in the miscarriage group had twice as much DNA damage as that in the control group, Imperial College scientists found. Men should undergo tests when couples suffer repeated miscarriages, according to researchers who say the health of the man’s sperm may sometimes be a factor. The focus is usually on the woman’s body when multiple pregnancies fail, with tests usually looking for immune system problems or infection. But a small government-funded study by scientists at Imperial College London suggests miscarriage could also be a result of male issues, particularly if they are not routinely tested. (…) The sperm of the men in the miscarriage group had twice as much DNA damage as that in the control group, they found. The researchers, writing in the journal Clinical Chemistry, say this could be down to reactive oxygen species – molecules formed by cells in semen to protect sperm from bacteria and infection. In high enough concentrations, the molecules can cause significant damage to sperm cells. (independent.co.uk 4.1.2019).)

- Vår daglige gift.

Vår daglige gift
aftenposten.no 27.11.2009
Stoffer vi bruker i vanlige produkter kan havne i maten vår i fremtiden — og gi kreft og fosterskader.

Bevisene er fortsatt uklare, men mistanken blir stadig sterkere: Vi forgifter oss selv med stoffene vi slipper ut. Tegnene er der. Risikoen for testikkelkreft, prostatakreft og brystkreft har økt kraftig de siste 5o arene, og en av fem norske menn har dårlig sædkvalitet. En dansk undersøkelse viser at jenter utvikler bryster tidligere enn for 15 år siden. (…)

- Risiko for prematur fødsel knyttet til bakterier i skjeden og livmorhalsen. (Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix.)

Binge drinking linked to premature births
guardian.co.uk 21.1.2009
• Expert advice is confusing, admit scientists
• Study suggests under 12.5 units a week may be safe

Binge drinking in the early months of pregnancy can lead to women giving birth prematurely, even if they stop once they realise they are expecting a baby, according to research published today.

The study finds that low levels of drinking do not lead to premature births. Low levels were defined as no more than six standard-sized drinks a week - equivalent to 12.5 units or 100g of alcohol - or more than two such drinks on any occasion. (...)

(Anm: Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix. A new study reveals that the microbe communities of the cervix and vagina are significantly linked to the risk of premature birth. It suggests that, with further research, the finding could lead to therapies that promote the beneficial bacteria or reduce the risk-raising ones as a way to prevent premature birth. The study, led by the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia, featured recently at the annual meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Las Vegas, NV, where it received the March of Dimes Award for Best Abstract on Prematurity. The abstract is published in the American Journal of Obstetrics & Gynecology. (medicalnewstoday.com 30.1.2017).)

(Anm: Life-threatening serotonin toxicity due to a citalopram-fluconazole drug interaction: case reports and discussion. General Hospital Psychiatry 30 (2008) 372–377.)

(Anm: Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. (…) Conclusions and Relevance  In this nationwide cohort study in Denmark, use of oral fluconazole in pregnancy was associated with a statistically significant increased risk of spontaneous abortion compared with risk among unexposed women and women with topical azole exposure in pregnancy. Until more data on the association are available, cautious prescribing of fluconazole in pregnancy may be advisable. Although the risk of stillbirth was not significantly increased, this outcome should be investigated further. JAMA. 2016;315(1):58-67.)

(Anm: Antioxidant found in breast milk prevents liver disease, study finds. New research links one antioxidant in particular - commonly found in breast milk and foods such as kiwi, soy, and celery - to the risk of developing nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). NAFLD is becoming increasingly widespread. In the United States, the disorder is the most common cause of liver disease, accounting for 75 percent of all chronic liver diseases. NAFLD affects 20-30 percent of U.S. adults and 60 percent of obese adults, and the disease has been linked to the obesity "epidemic" and the metabolic disorders that accompany it. (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

– Dette har fått flere eksperter til å rase mot Helsedirektoratet, som beskyldes for å være skrivebordsteoretikere, uten i stand til å se barn og mødrenes reelle behov. (– Helsedirektoratet møter jo aldri disse ammende mødrene. Det gjør vi hver eneste dag, sier Astrid Midtsund.)

REAGERER PÅ RÅD OM AMMING I SEKS MÅNEDER
tv2.no 19.11.2016
– Det er vanskelig å gå imot Helsedirektoratet, men jeg mener jo at disse rådene er for strenge
– Helsedirektoratet møter jo aldri disse ammende mødrene. Det gjør vi hver eneste dag, sier Astrid Midtsund.
I oktober ble det lansert nye retningslinjer for spedbarnsernæring. Det var i forkant knyttet spenning til om rådene om fullamming skulle nedjusteres fra seks til fire måneder. Årsaken er at flere studier, også norske, som viser at det er hensiktsmessig for barna. Men i de nye rådene er det fortsatt fullamming i seks måneder som gjelder.

Dette har fått flere eksperter til å rase mot Helsedirektoratet, som beskyldes for å være skrivebordsteoretikere, uten i stand til å se barn og mødrenes reelle behov.

– Jeg er ikke overrasket, men synes det er veldig trist, sier helsesøster Astrid Midtsund til TV 2. (…)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

(Anm: FDA evaluerer dansk studie. Resultaterne af et dansk studie, der peger på, at gravide kvinder i behandling med svampemidlet fluconazol har øget risiko for spontan abort, bliver aktuelt evalueret af FDA. Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA går disse dage et dansk studie igennem. Det fremgår af FDA’s hjemmeside. Det danske studie indikerer, at gravide kvinder i behandling med svampemidlet fluconazol (Diflucan) har en mulig øget risiko for spontan abort. Fluconazol er en tabletbehandling, der gives til kvinder med svampeinfektioner i underlivet, ved munden og i spiserøret, som […] (dagenspharma.dk 28.4.2016).)

(Anm: Mindre svangerskapsforgiftning med probiotika. Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning enn andre gravide. (…) Det er imidlertid viktig å merke seg at denne sammenhengen må bekreftes av andre studier før vi kan si at probiotika faktisk beskytter mot svangerskapsforgiftning, uttaler forsker Ronny Myhre ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHIs hjemmeside. (dagensmedisin.no 9.8.2016).)

(Anm: Få jordmødre spør om den gravide blir slått. Under halvparten av jordmødrene som jobber med gravide, spør om vold. Dette er i strid med retningslinjene. (aftenposten.no 3.12.2016).)

(Anm: Tilde gråt ustanselig – en mobilvideo forklarte hvorfor. Lille Tilde skrek døgnet rundt og måtte mates med sprøyte. Et kort inngrep på under ett minutt løste problemene hun slet med. (…) – Barnelegen på sykehuset kunne ikke se at noe var galt med tungebåndet, men ettersom alle symptomene stemte, tok jeg kontakt med en ammespesialist sørpå. Hun ba meg om å sende en mobilvideo der jeg fulgte noen instruksjoner som viste fram tunga og munnen til Tilde. (nrk.no 13.11.2016).)

(Anm: Energidrikk og helserisiko. En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk. (nhi.no 5.1.2016).)

(Anm: Energy drinks linked to risk of cardiac events in young people with familial long QT syndrome. Scientists express concerns about the effect of energy drinks on individuals, particularly teens, with familial long QT syndrome in a new study published in the International Journal of Cardiology (news-medical.net 8.5.2017).)

(Anm: Koffeinholdig brus forbundet med økt risiko for CP. Mors inntak av koffeinholdig brus var assosiert med økt risiko for cerebral parese (CP) hos barnet. Det kommer frem i en ny studie publisert i Journal of Nutrition. Studien baserer seg på Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra nærmere 100.000 gravide som blant annet svarer på spørsmål om blant annet mat- og drikkevaner. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Rapportering av fødselshendelser må forbedres

Birth incident reports must improve (Rapportering av fødselshendelser må forbedres)
BMJ 2016;353:i3320 (Published 16 June 2016)
Investigations into stillbirths, neonatal deaths, and severe brain injuries that occur at full term must improve, the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists said. The college launched the Each Baby Counts initiative in 2014 to halve the number of such cases by 2020, and its first report found 921 such babies born in the United Kingdom in 2015. Of the 610 reports of such incidents 27% lacked information, and 39% included no action to improve care or made recommendations focused solely on individual actions. (Full story doi:10.1136/bmj.i3259)

(Anm: Reporting of serious incidents during labour must improve, says college BMJ 2016;353:i3259 (Published 10 June 2016).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: – Vi vet for lite om dødfødsler i Norge. I fjor døde 262 barn mot slutten av svangerskapet, 35 flere enn året før. – Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier Landsforeningen for uventet barnedød. ØKNING I ANTALL DØDFØDSLER: Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 262 barn døde mot slutten av svangerskapet i 2014. Det var 35 flere dødfødsler enn året før. (...) Forekomst av dødfødte i Norge (1995-2014)  (nrk.no 29.7.2015).)

(Anm: Små fremskritt i arbeidet med dødfødsler. Dødfødsler er en forsømt epidemi globalt. Det viser en ny studie publisert i The Lancet, der forskere ved Folkehelseinstituttet har bidratt. I verden skjer det mer enn 2,6 millioner dødfødsler hvert år. Flertallet av dødfødslene kan forebygges, men man ser bare en svak fremgang i arbeidet med å løse dette «stille problemet», ifølge en ny artikkelserie publisert i tidsskriftet The Lancet. (…) Andelen dødfødsler i Norge er lavt sammenliknet med i mange andre land. I 2014 var det 263 dødfødte av 60 026 fødte [1]. (fhi.no 19.1.2016).)

(Anm: FDA Agrees: Miscarriage Risk with Diflucan for Yeast Infections. Fluconazole (Diflucan): Drug Safety Communication - FDA Evaluating Study Examining Use of Oral Fluconazole (Diflucan) in Pregnancy (…) RECOMMENDATION: Until FDA's review is complete and more is understood about this study and other available data, FDA advises cautious prescribing of oral fluconazole in pregnancy. (pharmapro.com 29.4.2016).)

(Anm: Nye tall om Down syndrom i Norge. Antallet levendefødte barn med Down syndrom er stabilt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister hos Folkehelseinstituttet. Antall svangerskap med Down syndrom har imidlertid økt. - Økende antall svangerskapsbrudd er bakgrunnen for at levendefødte barn med Down syndrom er stabilt til tross for økt antall svangerskap med syndromet, sier overlege Mette Christophersen Tollånes ved Folkehelseinstituttet. (fhi.no 13.1.2016).)

(Anm: Halvdelen af alle nyfødte mangler D-vitamin. Mangel på D-vitamin kan give spædbørn nedsat vækst og svage knogler. (dr.dk 5.1.2016).)

(Anm: D-vitaminer mot irritabel tarm. En ny studie viser at mange med irritabel tarm også har mangel på vitamin D. Irritabel tarm (IBS) er en forstyrrelse i tarmens funksjon. Kjennetegnene er magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster med diaré eller forstoppelse. (nhi.no 13.1.2016).)

(Anm: D-vitaminer under graviditeten kan mindske risiko for ADHD. Hvis mor tager D-vitaminer, når hun er gravid, ser det nemlig ud til at give færre tegn på ADHD, viser et nyt studie fra Odense Børnekohorte. Det skriver Syddansk Universitet (SDU) i en pressemeddelelse. (videnskab.dk 4.10.2016).)

- Studie: Derfor er D-vitamin viktig for kroppen din.

(Anm: Studie: Derfor er D-vitamin viktig for kroppen din. For lite D-vitamin kan være en risikofaktor for flere folkesykdommer. (…) Studie Forskerne har koblet lave nivåer av D-vitamin i blodet med aldersrelaterte helseproblemer, inkludert: - beinskjørhet - økt risiko for hjerte- og karsykdom – kreft - type 2 diabetes - kognitiv tilbakegang (dagbladet.no 29.10.2020).)

(Anm: Pre-pregnancy potato consumption and risk of gestational diabetes mellitus: prospective cohort study. BMJ 2016;352:h6898 (Published 12 January 2016).)

(Anm: Fish suppers during pregnancy increase baby's brain size. The effect of diet on the unborn child is not only a vital area of study, but it is also an incredibly complex one. A recent study delves into the mechanisms behind omega fatty acids and the development of the fetal brain (medicalnewstoday.com 18.1.2016).)

(Anm: AAP: Drugs Should Not Be First Option for Babies in Pain. —New research continues to validate nonpharmalogic therapies. While painful procedures to newborns should be avoided whenever possible, clinicians should have a plan in place to assess the pain involved, as well as reduce the pain to the infant, said the American Academy of Pediatrics (AAP) in an updated policy statement. (medpagetoday.com 25.1.2016).)

(Anm: Støj skader ørerne hos det ufødte barn. Høj støjeksponering giver betydelig risiko for at skade hørelsen hos det ufødte barn. Det kan både give høretab og tinnitus, konkluderer et nyt svensk studie. (arbejdsmiljoviden.dk 2.2.2016).)

(Anm: Gut microbiota development driven by specific enzyme in breast milk. Researchers have pinpointed the compound in breast milk that supplies the nourishment needed for the development of a neonates' gut microbiota, and they have shown that it can be obtained from cow's milk. The findings are published in the journal Applied and Environmental Microbiology. (medicalnewstoday.com 16.4.2016).)

(Anm: Tarmflora kan føre til bedre diagnoseverktøy for leversykdom og åpne nye veier for behandling. (Gut flora may lead to better diagnosis tool for liver disease and open new avenues for treatment. Primary sclerosing cholangitis, also known as PSC, is a liver disease with no effective medical treatment. Liver transplantation is the only proven long-term treatment of PSC, although only a fraction of individuals with PSC will ultimately require it. The vast majority of patients with PSC also have inflammatory bowel disease (Crohn's disease or ulcerative colitis), possibly implying that the intestine plays a role in the origin of this PSC. Researchers from VIB, UZ Leuven and KU Leuven now describe for the first time how changes in the intestinal microbiota are specifically associated with this disease.) (medicalnewstoday.com 23.5.2016).)

(Anm: Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma. Sammensætningen af tarmbakterier er forskellig hos nyfødte børn født ved kejsersnit og naturlig fødsel. Det kan måske forklare, hvorfor børn født ved kejsersnit har større risiko for at udvikle astma og andre immunologiske sygdomme. (…) »Vores hypotese er, at hvis du bliver udsat for det forkerte bakteriemiljø, får du en uheldig modning af dit immunapparat, der senere kan føre til sygdom. I vores undersøgelse adskilte sammensætningen af bakterier hos børn født ved kejsersnit sig væsentligt fra den hos børn født naturligt,« siger Hans Bisgaard. (videnskab.dk 12.5.2016).)

- Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier

Filmen om MoBa - en av verdens største folkehelsestudier
fhi.no 30.5.2014
Folkehelseinstituttet har laget en film om Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Vi vil takke deltakerne for at de bidrar til undersøkelsen og inspirere dem til å fortsette å være med. Vi ønsker at foreldrene og barna i MoBa blir med oss så lenge som mulig. Da får vi solide data å forske på.

MoBa er faktisk en av de største og beste folkehelsestudiene i verden fordi vi har samlet inn et bredt spekter av helseinformasjon fra mødre og fedre før barnet blir født og fra barnet gjennom oppveksten. (...)

(Anm: REK-godkjenning påkrevd for utlevering av data fra MoBa (fhi.no 10.6.2015).)

(Anm: Fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen. Professor og barnelege Trond Markestad ga rådet som har reddet tusener av barn fra krybbedød. – Legg barnet på ryggen, var det enkle, men svært så virkningsfulle rådet. (nrk.no 10.3.2015).)

- Resymé. Det har vært dramatiske forbedringer i å redusere barnedød i søvn siden 1990-tallet, da anbefalinger ble introdusert for å legge babyer på ryggen for å sove. Men siden slutten av 1990-tallet har nedgangen blitt redusert.

(Anm: Overview There have been dramatic improvements in reducing baby deaths during sleep since the 1990s, when recommendations were introduced to place babies on their back for sleep. However, since the late 1990s, declines have slowed. Other recommended safe sleep practices today include eliminating hazards, such as keeping blankets, pillows, bumper pads, and soft toys out of the sleep area. Recommendations also include room sharing but not bed sharing. These practices can help lower the risk of sleep-related infant deaths, including sudden infant death syndrome (SIDS), accidental suffocation, and deaths from unknown causes. Not all caregivers follow these  recommendations. Healthcare providers can counsel caregivers on safe sleep practices during pregnancy and baby care visits. (statnews.com 10.1.2018).)

(Anm: SIDS Risk: It's More Than Just the Sleep Environment. (…) Thus, death may occur when a vulnerable infant is in a potentially asphyxiating sleep environment and does not arouse or otherwise respond appropriately when in such an environment. Kinney et al12 and Paterson et al13 have found pathologic evidence in SIDS victims of brainstem abnormalities in neurotransmitters that are responsible for arousal and other autonomic responses. Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

(Anm: Serotonergic brainstem abnormalities in Northern Plains Indians with the sudden infant death syndrome. J Neuropathol Exp Neurol. 2003 Nov;62(11):1178-91.)

(Anm: Serotonin gives insight into sudden infant death syndrome Researchers from the Geisel School of Medicine at Dartmouth, NH, recently investigated the role of serotonin on breathing responses in sleeping infants. The findings, published in Experimental Physiology, offer a new avenue of research into sudden infant death syndrome. (…) Prof. Leiter and his team discovered that when serotonin was injected into the brainstem, the apnea reduced in duration from around 10 seconds to 2 seconds. This effect was only measured when a specific type of serotonin receptor was activated - the 5HT3 receptor. These findings dovetail neatly with earlier results. Serotonin is found to be reduced in infants who have died of SIDS, and this new evidence shows that serotonin does indeed reduce apnea events in rat pups. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: Multiple serotonergic brainstem abnormalities in sudden infant death syndrome. JAMA. 2006 Nov 1;296(17):2124-32.)

(Anm: The gates of serotonin: Cracking the workings of a notorious receptor (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxymethamphetamine) (mintankesmie.no).)

(Anm: Revealed: How speed, meth, ecstasy and other party drugs age the heart at an alarming rate. Scientists analysed blood flow in more than 700 recreation drug users. Found the heart and its arteries much fail earlier in amphetamine consumers. It's believed amphetamines interfere with stem cell functioning - the cells involved in tissue repair and renewal. (…) Experts believe it's because the substance interferes with stem cell functioning - the ones involved in tissue repair and renewal. (bbc.com 9.2.2017).)

(Anm: Ecstasy skader hukommelsen. Personer som misbruker Ecstasy kan få svekket hukommelse permanent. (…) - Den generelle konklusjonen kan vi si er at om du stopper misbruket, blir ikke hukommelsen din verre. Men selv om du slutter kan det hende hukommelsen din aldri vil bli bra igjen, påpeker Zakzanis. (nettavisen.no 24.3.2006).)

Forskare kopplar småbarnsfeber till miljögift

- Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn
fhi.no 9.7.2015
Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
gravid som spiser grønnsakerDet viser resultatene fra en ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives. 

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Denne studien viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat. (…)

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet, blant annet fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien. (...)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…) Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

(Anm: More than 15% of reproductive age women use antidepressants. Vitals. Key clinical point: About 15% of reproductive-age women use antidepressants each year. Major finding: A total of 15.4% of women aged 15-44 years filled at least one prescription annually for an antidepressant during 2008-2013. Data source: A retrospective analysis of data from a commercial database that included an average of 5.8 million women with private, employer-sponsored insurance. Disclosures: Study authors were employees of the CDC or the March of Dimes Foundation. (clinicalpsychiatrynews.com 28.2.2016).)

(Anm: Prenatal fruit consumption boosts babies' cognitive development. Most people have heard the old adage "an apple a day keeps the doctor away." It's an old truth that encompasses more than just apples - eating fruit in general is well known to reduce risk for a wide variety of health conditions such as heart disease and stroke. But now a new study is showing the benefits of fruit can begin as early as in the womb. (medicalnewstoday.com 26.5.2016).)

(Anm: Komplikationer under graviditet øger risiko for sjælden hjertesygdom. Kvinder, der oplever alvorlige komplikationer under deres graviditet, har dobbelt så stor risiko for at udvikle en sjælden hjertesygdom, viser ny forskning fra Statens Serum Institut. Svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk under graviditeten øger kvinders risiko for at udvikle den sjældne hjertesygdom kardiomyopati, forandringer i hjertemusklen. Det viser ny forskning fra Statens Serum Institut. Kardiomyopati er en sygdom, der rammer ganske få kvinder. Det til trods er resultaterne af den nye forskning vigtig viden for læger, der ser kvinder med symptomer på […] (dagenspharma.dk 10.3.2016).)

- Ingen evidens bag Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod allergi

Ingen evidens bag Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod allergi
videnskab.dk 15.3.2016
(…) Ifølge Sundhedsstyrelsen er der evidens for, at hydrolyseret modermælkserstatning kan forebygge fødevareallergi. Men en ny forskningsgennemgang viser, at de specialt fremstillede mælkeerstatningsprodukter ikke forebygger allergi.

Er du allergiker? Og er du bange for at give kløe, udslæt, løbende næse. maveproblemer, vejrtrækningsbesvær eller andre allergiske reaktioner videre til dit barn?

Så putter du måske specialfremstillet modermælkserstatning i din babys sutteflaske, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler det som forebyggelse mod allergi. (…)

Studier er betalt af industrien
Robert Boyle har været med til at lave den hidtil største gennemgang af den forskning, der er publiceret om sammenhængen mellem tidlig ernæring og allergisygdomme, eksem samt autoimmune sygdomme som eksempelvis type 1-diabetes.  

Blandt andet har han og kolleger gennemgået 37 studier, hvor effekten af hydrolyseret modermælkserstatning er undersøgt.

Konklusionen er, at den hidtidige forskning ikke giver evidens for virkningen af hydrolyseret modermælkserstatning, som er et kommercielt produkt fremstillet specielt til at forebygge allergi hos børn i risikogruppen.

I deres videnskabelige artikel,publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, skriver Robert Boyle og hans medforfattere desuden, at der er problemer med troværdigheden og kvaliteten i mange af de kliniske studier, der hidtil har fundet en forebyggende effekt ved de hydrolyserede mælkeprodukter.

Fakta
De to producenter Nestle´ og Semper sælger hydrolyseret modermælkserstatning til forebyggende brug på det danske marked.
Nestle´s hydrolyserede mælkepulver til nyfødte koster 87 kr. for 600 gram. Til sammenligning koster Nestle´s almindelige modermælkserstatning 75 kr. for 800 gram. (…)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Antall dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært halvert hvis man hadde hatt et bedre system for å lære av feil

– Kunne halvert antall fødselsskader
nrk.no 7.12.2013
Antall dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært halvert hvis man hadde hatt et bedre system for å lære av feil, mener en av Norges fremste eksperter på fødselsomsorg.

En fersk studie av fødselsskadesaker viser at for dårlig overvåkning av fosteret var tilfellet i halvparten av sakene.

Studien er basert på 161 saker der Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent erstatning, viser at 54 nyfødte døde og 107 fikk alvorlig hjerneskade etter surstoffmangel under fødselen.

•LES OGSÅ: Menneskelig svikt bak fødselsskader

I disse sakene ble det gitt erstatning fordi mor og barn ikke fikk riktig oppfølging fra helsepersonellet under disse fødslene. Studien beskrives i en artikkel som nå publiseres i det anerkjente fagtidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (...)

(Anm: Kvinne døde etter fødsel – Rikshospitalet brøt loven. Sykehuset hadde ikke rutiner som sikret forsvarlig håndtering av kvinner som ikke følger vanlig forløp etter fødsel, konkluderer tilsynet. (©NTB) (sol.no 8.4.2016).)

(Anm: Claims for compensation after alleged birth asphyxia: a nationwide study covering 15 years. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Nov 17. [Epub ahead of print].)

(Anm Mercury exposure may be a risk factor for autoimmune diseases in women (medpagetoday.com 6.2.2015).)

(Anm: Exposure to mercury, seafood associated with risk factor for autoimmune disease (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Preterm birth alters brain connections linked to cognitive functioning, study finds (medicalnewstoday.com 5.5.2015).)

(Anm: Coenzyme Q-dependent mitochondrial respiratory chain activity in granulosa cells is reduced with aging. (...) The results show that functional CoQ10 status can be assessed by measuring complex II + III activity in GC and might provide a useful monitoring tool for future clinical studies of oral CoQ10 supplementation to older patients undergoing IVF treatment. Fertil Steril. 2015 Jun 3. pii: S0015-0282(15)00374-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Viktig å unngå graviditet både under og etter behandling med mykofenolat. Mykofenolat er fosterskadelig og det er kommet nye råd for bruk hos både kvinner og menn. (…) Legemiddelet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser under svangerskap. (legemiddelverket.no 8.12.2015).)

(Anm: För tidigt födda barn riskerar att få autism. Barn som föds mer än 13 veckor fört tidigt löper stor risk att drabbas av hjärnskador, autism, adhd och inlärningssvårigheter. Orsaken tros vara att fostret utsätts för många stressfaktorer under en period som är kritisk för hjärnans utveckling, enligt en ny studie som gjorts på 100 barn. (netdoktor.se 23.12.2015).)

(Anm: Study finds children exposed to complications at birth at risk of autism. Children who were exposed to complications shortly before or during birth, including birth asphyxia and preeclampsia, were more likely to develop autism spectrum disorder, according to a Kaiser Permanente study published in the American Journal of Perinatology. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Autism caused by immune response to viral infection during pregnancy? New research published in Science demonstrates a connection between a mother's immune response to a viral threat and autism-like traits in the offspring of mice. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: Risk of serious infections associated with use of immunosuppressive agents in pregnant women with autoimmune inflammatory conditions: cohort study. Objective To compare the risk of serious infections associated with use of systemic steroids, non-biologic agents, or tumor necrosis factor α (TNF) inhibitors in pregnancy. (…) Conclusions Risk of serious infections is similar among pregnant women with systemic inflammatory conditions using steroids, non-biologics, and TNF inhibitors. However, high dose steroid use is an independent risk factor of serious infections in pregnancy. BMJ 2017;356:j895. (Published 06 March 2017).)

(Anm: Study: Anti-asthma drugs taken during pregnancy associated with autism risk By comparing birth records over a period of nine years, Drexel researchers found that the children of mothers who took a certain asthma medication during pregnancy faced an elevated risk of being diagnosed with autism spectrum disorder. (medicalnewstoday.com 27.1.2016).)

(Anm: Poor Brain Growth in Extremely Preterm Neonates Long Before the Onset of Autism Spectrum Disorder Symptoms. Cereb Cortex. 2015 Dec 21. pii: bhv300. [Epub ahead of print].)

(Anm: Viruset kan ha ført til hjerneskade hos flere tusen barn. Nå ber USA gravide om å holde seg unna 14 land. - Vi følte ikke at vi kunne vente, sier lege. ADVARER: Amerikanske myndigheter advarer gravide kvinner mot å reise til områdene som er hardest rammet av zikafeber, etter at brasilianske forskere fant en sammenheng mellom viruset og barn som blir født med microcephali. (dagbladet.no 16.1.2016).)

- Ni av ti kommuner gir ikke forsvarlig helsekontroll til småbarn

Sju av ti helsestasjoner brøt loven i 2013
kommunal-rapport.no 5.3.2014
Manglende tilbud om hjemmekontroll etter fødsel er et hyppig regelbrudd i de lovpålagte tjenestene til barn mellom 0 og 6 år.

Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekkelig eller til rett tid. (...)

(Anm: Incidence of neonatal abstinence syndrome almost doubles in 4 years. etween 2009 and 2012, the number of babies born in the US with neonatal abstinence syndrome - symptoms of drug withdrawal - almost doubled. This is according to a new study published in the Journal of Perinatology. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Babies with drug withdrawal syndrome more likely to be readmitted (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

(Anm: Editorials. Opioids in pregnancy.  High prescribing rates have probably contributed to recent increases in neonatal abstinence syndrome. BMJ 2016;352:i19 (Published 12 January 2016).)

(Anm: Increasing incidence and geographic distribution of neonatal abstinence syndrome: United States 2009 to 2012. (…) CONCLUSION: NAS incidence and hospital charges grew substantially during our study period. This costly public health problem merits a public health approach to alleviate harm to women and children. J Perinatol. 2015 Apr 30. [Epub ahead of print].)

Ni av ti kommuner gir ikke forsvarlig helsekontroll til småbarn
tv2nyhetene.no 24.7.2013
Kommunene bryter loven når de ikke gir barn mellom 0 og 6 år de helsekontrollene de trenger.

Hver kommune har en lovpålagt plikt til å tilby barn flere helsekontroller de første leveårene. Blant annet når barna er 6 måneder, 12 måneder og 2 år.

Cathrine Reiss Kvernes er på vei til kontroll med sin syv måneder gamle sønn William. Hun synes det er betryggende å dra på kontroll.

– Det er veldig viktig med et slikt tilbud, for da vet moren og faren at det går bra med minstemann eller minstejenta, sier Kvernes. (...)

Barn får ikke helsetilbudet kommunen plikter å gi
kommunal-rapport.no 5.8.2013
Flere kommuner kutter ut helsekontroller av små barn på grunn av dårlig råd.

25 kommuner har fått påpakk fra Helsetilsynet. Flere kommuner oppgir ressursmangel som årsak til at barn mellom 0–6 år ikke får det antallet helsekontroller de har krav på. (...)

- Hun sier at tilbudet til denne sårbare gruppen er veldig forskjellig fra kommune til kommune.

10-15 prosent av norske kvinner sliter psykisk: «Eva» (34) hadde angst, depresjon og var suicidal – så ble hun gravid
tv2nyhetene.no 23.5.2015
Hjelpen hun trengte kom fra uventet hold. Men tilbudet varierer voldsomt fra kommune til kommune.

Norske helseundersøkelser viser at 10-15 prosent av alle kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Det betyr at det til enhver tid er 6-9000 spedbarnsmødre i Norge som har betydelige psykiske plager, ifølge professor Malin Eberhard-Gran ved UiO.

Hun sier til TV 2 at det kan få store ringvirkninger dersom ikke disse kvinnene blir ivaretatt.

– Det påvirker ikke bare kvinnen selv, men også parforholdet, eventuelle andre barn og ikke minst spebarnet. Det er dokumentert at alvorlig depresjon hos mødre er en sentral risikofaktor for både emosjonelle og kognitive problemer, samt språklige og sosiale vansker hos barna.  For kvinnen selv kan det føre til et lenger forløp  av depresjonen og forverring av symptomer.

I de aller alvorligste tilfellene kan det finnes en risiko for selvmord og barnedrap. Ifølge Eberhard-Gran er omtrent 20 prosent av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord.

Hun sier at tilbudet  til denne sårbare gruppen er veldig forskjellig fra kommune til kommune.

– Vi har ikke noen spesielle mor/barn enheter innen det psykiske helsevesenet slik man har i eksempelvis Storbritannia. (…)

- Sent språk kan skyldes mors antidepressiva

Sent språk kan skyldes mors antidepressiva
dagensmedisin.no 16.4.2014
Barn av mødre som bruker antidepressiva i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling.
Forsinket språkutvikling ved treårsalder kan ha sammenheng med mors bruk av den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien er en av få i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. Studien inkluderer 50. 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Angstsymptomer gir større risiko
- Siden studien er blant de første av sitt slag, er det viktig at resultatene blir etterprøvd av andre forskere før det legges alt for stor vekt på dem, sier Svetlana Skurtveit, seniorforsker og professor på Folkehelseinstituttet og Universitet i Oslo, til FHIs nettsider.

FHI har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. Studien er publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. (...)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Antidepressiva kan påvirke fosteret. (vg.no 25.6.2015).)

(Anm: SSRIs in Pregnancy Tied to Kids' Speech Disorders. (…) Overall, children whose mothers "purchased" two or more prescriptions for SSRIs had a 63% increased risk of speech or language disorders compared with those born to unexposed women (HR 1.63, 95% CI 1.37-2.01, P<0.001), reported Alan S. Brown, MD, of Columbia University in New York City, and colleagues. (medpagetoday.com 13.10.2016).)

(Anm: Does Fetal SSRI Exposure Affect Speech Development in Childhood? Steven Dubovsky, MD reviewing Brown AS et al. JAMA Psychiatry 2016 Oct 12. This large study found a significantly increased risk for speech/language disorders at age 4 years with presumably greater fetal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors.. (…) Comment Because only SSRI prescriptions and not actual use were assessed, it can only be inferred that the somewhat increased risk for speech and language disorders was attributable to the medications and not to other factors such as upbringing, diet, or unmeasured injury. Still, the risk does not seem to be related to maternal psychiatric illness. (…).)

(Anm: Links between serotonin reuptake inhibition during pregnancy and neurodevelopmental delay/spectrum disorders: A systematic review of epidemiological and physiological evidence. Int J Risk Saf Med. 2016 Sep 17;28(3):125-41.)

(Anm: Does Fetal SSRI Exposure Affect Speech Development in Childhood? Steven Dubovsky, MD reviewing Brown AS et al. JAMA Psychiatry 2016 Oct 12. This large study found a significantly increased risk for speech/language disorders at age 4 years with presumably greater fetal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors.. (…) Comment Because only SSRI prescriptions and not actual use were assessed, it can only be inferred that the somewhat increased risk for speech and language disorders was attributable to the medications and not to other factors such as upbringing, diet, or unmeasured injury. Still, the risk does not seem to be related to maternal psychiatric illness. (…).)

(Anm: Antidepressants linked with risk of birth defects. n recent years, numerous studies have reported that there may be a link between maternal use of a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors and greater risk of birth defects. Now, a new study provides further evidence of this association. (medicalnewstoday.com 9.7.2015).)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

(Anm: Prenatal SSRI Use and Offspring With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay. Pediatrics 2014 (Published online April 14, 2014).)

(Anm: Maternal antidepressant use may raise risk of newborn persistent pulmonary hypertension (medicalnewstoday.com 3.6.2015).)

(Anm: SSRIs, Benzodiazepines, and Early Postnatal Development. Deborah Cowley, MD reviewing Salisbury AL et al. Am J Psychiatry 2015 Oct 30. Neonatal effects of maternal drug therapy persisted longer than 1 week and were not prevented by stopping medication during late pregnancy. NEJM 2015 (November 16, 2015).)

- Antidepressiva i svangerskapet kan påvirke spedbarn

Antidepressants during pregnancy may affect baby (antidepressiva i svangerskapet kan påvirke spedbarn)
reuters.co.uk 26.8.2006
- Babies born to women who took the newer type of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs during pregnancy appear to be at increased risk of having a low birth weight and to develop respiratory distress, Canadian researchers report. (...)

There was a significantly greater incidence of respiratory distress (13.9% vs. 7.8%) and longer hospital stays for infants born to depressed mothers on SSRIs than those born to untreated depressed mothers, the team reports in the Archives of General Psychiatry. (...)

(Anm: Low Birth Weight Babies at Higher Risk for Mental Health Problems Later in Life. WASHINGTON, DC -- February 13, 2017 -- Babies born with extremely low birth weight are not only at risk for physical problems but are also more likely to experience mental health problems later in life, according to an analysis of research conducted over nearly 30 years. (dgnews.docguide.com 13.2.2017).)

SSRI treatment for maternal depression may affect neonate
reutershealth.com 25.8.2006
- Women who take selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants during pregnancy appear to be at increased risk of having offspring with low birth weight and respiratory distress, Canadian researchers report in the August issue of Archives of General Psychiatry. (...)

Birth weight and gestational age were also significantly less in SSRI-exposed infants and a significantly greater proportion was born before 37 weeks.

"Disse resultater er i strid med forventninger om at behandling av mødre med SSRI-er under svangerskap ville være assosiert med færre uheldige neonatale konsekvenser assosiert til depresjon hos mor," uttalte dr. Oberlander. (...) ("These findings are contrary to an expectation that treating depressed mothers with SSRIs during pregnancy would be associated with lessening of the adverse neonatal consequences associated with maternal depression," Dr. Oberlander said.)

Neonatal Outcomes After Prenatal Exposure to Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants and Maternal Depression Using Population-Based Linked Health Data
Arch Gen Psychiatry 2006;63:898-906
(...) Conclusion With linked population health data and propensity score matching, prenatal SE-D exposure was associated with an increased risk of low birth weight and respiratory distress, even when maternal illness severity was accounted for. (...)

- Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. (- Avviket mellom våre resultater kan skyldes forskjeller i eksponeringskonstatering: vår studie brukte mors selvrapportering, noe som er usannsynlig å produsere falske negative (dvs. kvinner som rapporterer bruk av SSRI, men som unektelig var ueksponert), mens deres studie stolte på reseptforskrivning, en metode som er egnet til å overvurdere kvinner som inntar SSRI.)

Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn
forskning.no 6.6.2016
Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide.

Barn som har blitt utsatt for antidepressiva i mors liv, blir rundt 200 gram lettere ved fødselen.

Disse barna ble også født i gjennomsnitt fem dager tidligere enn andre barn.

Dette har forskere fra Norge og Canada funnet ut gjennom å bruke data fra den norske Mor- og barnundersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister (MFR). (…)
Kan gi mer engstelige barn
I fjor viste forskning fra det samme fagmiljøet at tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet hadde flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet.

En stor studie fra University of Montréal i 2015 viser at risikoen for å få et barn med autisme øker med 87 prosent hvis du tar antidepressive medisiner av typen SSRI de siste seks månedene av graviditeten. Her er det også uklart om det er medisinene eller depresjonen til mor som øker risikoen.

Les også: Antidepressiva i graviditeten kan øke risikoen for autisme (…)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Low Birth Weight Babies at Higher Risk for Mental Health Problems Later in Life. WASHINGTON, DC -- February 13, 2017 -- Babies born with extremely low birth weight are not only at risk for physical problems but are also more likely to experience mental health problems later in life, according to an analysis of research conducted over nearly 30 years. (dgnews.docguide.com 13.2.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of pregnancy-induced hypertension. AIM Due to their effect on altering physiological interactions between vasodilator and vasoconstrictor autacoids in normal pregnancies, antidepressants may be associated with the risk of pregnancy-induced hypertension. We evaluated the impact of antidepressant use during pregnancy on the risk of pregnancy-induced hypertension. CONCLUSIONS. Women who use antidepressants during pregnancy are at increased risk of pregnancy-induced hypertension with or without pre-eclampsia above and beyond the risk that could be attributed to their depression or anxiety disorders. Br J Clin Pharmacol. 2012 Aug; 74(2): 362–369 (Published online 2012 Jul 10).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Premature har økt risiko for psykiske vansker. Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder. (dagensmedisin.no 7.6.2016).)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

(Anm: Åldersskillnad mellan föräldrarna ökar risk för autism hos barnet.  (…) Ju större åldersskillnaden är, desto större är risken att barnet får autism. Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry, är den hittills största inom området och inkluderar data från fem länder. (ki.se 9.6.2015).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Forskning: Amming gir både høyere IQ og inntekt. 3500 personer er fulgt i 30 år. (dagbladet.no 18.3.2015).)

(Anm: Nevrolog sår tvil om sammenheng mellom amming og IQ Forskning som påstår sammenheng mellom amming og intelligens kan være skadelig, mener nevrolog (tv2nyhetene.no 22.3.2015).)

- Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (- Tidlig eksponering for antidepressiva påvirker angst hos voksne, serotoninoverføring.)

Perinatal vs. Genetic Programming of Serotonin States Associated with Anxiety.
Neuropsychopharmacology. 2014 Dec 19.
Abstract Large numbers of women undergo antidepressant treatment during pregnancy; however, long-term consequences for their offspring remain largely unknown. Rodents exposed to serotonin transporter (SERT) inhibiting antidepressants during development show changes in adult emotion-like behavior. These changes have been equated with behavioral alterations arising from genetic reductions in SERT. Both models are highly relevant to humans yet they vary in their time frames of SERT disruption. We find that anxiety-related behavior and importantly, underlying serotonin neurotransmission diverge between the two models. In mice, constitutive loss of SERT causes life-long increases in anxiety-related behavior and hyperserotonemia. Conversely, early exposure to the antidepressant escitalopram (ESC; Lexapro®) results in decreased anxiety-related behavior beginning in adolescence, which is associated with adult serotonin system hypofunction in the ventral hippocampus. Adult behavioral changes resulting from early fluoxetine (Prozac®) exposure were different from those of ESC and although somewhat similar to SERT deficiency, were not associated with changes in hippocampal serotonin transmission in late adulthood. These findings reveal dissimilarities in adult behavior and neurotransmission arising from developmental exposure to different widely prescribed antidepressants that are not recapitulated by genetic SERT insufficiency. Moreover, they support a pivotal role for serotonergic modulation of anxiety-related behavior.Neuropsychopharmacology accepted article preview online, 19 December 2014. doi:10.1038/npp.2014.331. (...)

(Anm: Early exposure to antidepressants affects adult anxiety, serotonin transmission (sciencedaily.com 19.12.2014).)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in utero and early elementary school outcomes. Abstract Objective Data on special education in offspring exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in utero are lacking. We examined associations of in utero SSRI exposure with special education needs and delayed elementary school start. Conclusion In utero SSRI exposure in all three trimesters was associated with delayed elementary school start but not special education needs. Acta Psychiatr Scand 2018 (25 February 2018).)

(Anm: Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (Gestational exposure to type of antidepressants associated with adolescent depression. A study to be published in the May 2016 issue of the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) reports that use of certain antidepressants during pregnancy can result in offspring depression by early adolescence. Using national register data from Finland, researchers found that children exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during gestation had more chance of being diagnosed with depression after age 12, reaching a cumulative incidence of 8.2% by age 15. For children exposed to maternal psychiatric illness but no antidepressants, the incidence was 1.9%.) (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

(Anm: Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. Objective To follow up on previously reported associations between periconceptional use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and specific birth defects using an expanded dataset from the National Birth Defects Prevention Study. (…) Conclusions These data provide reassuring evidence for some SSRIs but suggest that some birth defects occur 2-3.5 times more frequently among the infants of women treated with paroxetine or fluoxetine early in pregnancy. BMJ 2015;351:h3190 (Published 08 July 2015).)

(Anm: Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn. Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet. (fhi.no 15.4.2015).)

- Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn

Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn
fhi.no 15.4.2015
Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet.

Dette viser nye funn fra en studie utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Studien viser betydningen av å følge barn over tid for å studere potensielle langtidskonsekvenser av legemiddeleksponering i svangerskapet.

Sammenhengen mellom antidepressiva-eksponering i mors liv og økte angstsymptomer hos barnet var tilstede også etter at forskerne hadde tatt i betraktning blant annet genetiske effekter, delte miljøfaktorer mellom søsknene og ulike nivåer av depresjon mellom mødrenes svangerskap. (…)

Bedre uten medikamenter?
- At både depresjon hos mor og antidepressiva-bruk ser ut til å henge sammen med langtidseffekter på barns utvikling viser betydningen av å tilby god behandling uten å bruke medikamenter, når det er mulig, sier Brandlistuen.

Et eksempel på behandling uten medikamenter er kognitiv atferdsterapi, som førstelinjebehandling til gravide med mild til moderat depresjon.

Likevel advarer forfatteren at ved alvorlig depresjon, kan medikamentell behandling være nødvendig etter en grundig risiko-nytte vurdering. De mulige negative effektene av medisinbruk må veies opp mot fordelen for både mor og barn av at mor er stabil på medisiner. (…)

(Anm: Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings. Int J Epidemiol. 2015 Apr 14. pii: dyv030. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressant use in pregnancy associated with anxiety symptoms in 3-year-olds (medicalnewstoday.com 23.4.2015).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: REM sleep critical for young brain development; medication interferes. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

(Anm: - Rapid eye movement or REM sleep actively converts waking experiences into lasting memories and abilities in young brains reports a new study from Washington State University Spokane. The finding, published in Science Advances, broadens the understanding of children's sleep needs and calls into question the increasing use of REM-disrupting medications such as stimulants and antidepressants. The study was funded by the National Institutes of Health. (pharmatimes.com 6.7.2015).)

- Stor studie utreder SSRI-användning och fosterskador

Stor studie utreder SSRI-användning och fosterskador
dagensmedicin.se 10.7.2015
Vissa antidepressiva preparat verkar ha en starkare koppling till missbildningar hos barn till mödrar som tagit läkemedlen tidigt under graviditeten, än andra. Detta enligt en ny studie som publicerats i British Medical Journal.

De antidepressiva läkemedlen SSRI har i olika studier gett olika indikationer på huruvida de orsakar missbildningar på barn till mammor som tagit läkemedlen tidigt i graviditeten. Nu har en amerikansk-kanadensisk forskargrupp kombinerat resultat från tidigare studier med data från en stor amerikansk registerstudie för att få säkrare resultat. (…)

(Anm: Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ 2015;351:h3190 (Published 08 July 2015).)

(Anm: Antidepressants linked with risk of birth defects. n recent years, numerous studies have reported that there may be a link between maternal use of a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors and greater risk of birth defects. Now, a new study provides further evidence of this association. (medicalnewstoday.com 9.7.2015).)

- Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.)

Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure: Presented at PAS/ASPN
firstwordpharma.com 10.5.2017
SAN FRANCISCO -- May 10, 2017 -- Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI-er) kan påvirke hvit substans hjerneutvikling og endre utviklingen av fosterets corpus callosum, ifølge resultater fra en prospektiv studie presentert på årsmøte for 2017 hos Pediatric Academic Societies / American Society of Pediatric Nefrology (PAS / ASPN). (...) (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may affecting white-matter brain development and alter the development of the fetal corpus callosum, according to results of a prospective study presented at the 2017 Annual Meeting of the Pediatric Academic Societies/American Society of Pediatric Nephrology (PAS/ASPN).)

Under the guidance of Dan Rurak, BSc, MSc, DPhil, British Columbia Childrens Hospital, Vancouver British Columbia, a team of researchers conducted magnetic resonance imaging on 18 six-day-old SSRI-exposed infants, as well as 32 non-exposed, age-matched infants (some of whom had mothers with depression during pregnancy who did not take SSRI depressants).

Teamet fant signifikant interaksjon mellom prenatal morsstemning og SSRI-eksponeringsstatus (justert R² = 0,20, P <0,001). (The team found significant interaction between prenatal maternal mood and SSRI-exposure status (adjusted R² = 0.20, P < .001)).

Basert på funn fra fraksjonal anisotropi (FA) i genu spesifikt var det også en signifikant interaksjon mellom SSRI-eksponering, prenatal mors Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) score og callosal regionen, bemerket leder forfatter Kayleigh Campbell, BScH -MSc, University of British Columbia, Vancouver. "Justert FA i genu er betydelig høyere hos SSRI-eksponerte nyfødte, men betydelig lavere hos de som er utsatt for prenatal mødres depresjon alene." (Based on findings from fractional anisotropy (FA) in the genu specifically, there also was a significant interaction between SSRI exposure, prenatal maternal Hamilton Rating Scales for Depression (HAM-D) scores, and the callosal region, noted lead author Kayleigh Campbell, BScH-MSc, University of British Columbia, Vancouver. “Adjusted FA in the genu is significantly higher in SSRI-exposed neonates, but significantly lower in those exposed to prenatal maternal depression alone.” )

Teamet evaluerte mikrostrukturområder i genu, kropp og splenium i corpus callosum av 59 av de 60 spedbarnene ved hjelp av en region-av-interesse-tilnærming. Forskerne oppnådde morsmålinger for hele populasonen ved hjelp av HAM-D. (The team evaluated microstructural regions in the genu, body, and splenium in the corpus callosum of 59 of the 60 infants using a region-of-interest approach. The researchers obtained maternal mood measures for the entire population using the HAM-D.)

Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN (- Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger.) ("Because “the neonate corpus callosum microstructure is associated with in utero SSRI exposure and prenatal maternal depression, early maturational processes in this region are sensitive to altered 5-hydroxytryptamine signaling while in utero,” noted Campbell. “These findings -- together with disrupted white-matter microstructure in the genu of preterm infants -- suggest that development of [the corpus callosum] may be sensitive to early adversity.”)

Under graviditeten opplever nesten 1 av 5 (18 %) kvinner stemningsforstyrrelser, som vanligvis behandles med SSRI-antidepressiva, noe som gjør det avgjørende å undersøke uteroeffekter av disse legemidlene, konkluderte forskerne. (During pregnancy, nearly 1 in 5 (18%) women experiences mood disturbances, commonly treated with SSRI antidepressants, making it vital to investigate in utero effects of these medications, the researchers concluded.)

Funding for this study was provided by the Canadian Institute of Health Research, Ottawa, Ontario.

[Presentation title: In Utero Antidepressant Exposure and Maternal Depression Are Associated with Corpus Callosum Microstructure in Term-Born Neonates. Abstract 2700555] (…)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Effektene av svangerskapsdepresjon og bruken av antidepressiva på morkakes genuttrykk.

The effects of antenatal depression and antidepressant treatment on placental gene expression.
Front Cell Neurosci. 2015 Jan 13;8:465. eCollection 2014.
Abstract The effects of antenatal depression and antidepressant treatment during pregnancy on both mother and child are vigorously studied, but the underlying biology for these effects is largely unknown. The placenta plays a crucial role in the growth and development of the fetus. We performed a gene expression study on the fetal side of the placenta to investigate gene expression patterns in mothers with antenatal depression and in mothers using antidepressant treatment during pregnancy.

Discussion
We performed a gene expression study in the fetal placenta of depressed women and antidepressant-treated women, and compared them with the gene expression of the placentas from women with normal pregnancies. We found that antenatal depression and antidepressant exposure during pregnancy has an influence on the gene expression of the placenta. In the microarray 108 genes were differentially expressed in women with antenatal depression, while 109 genes were differentially expressed in antidepressant-treated women. Only 20 genes were overlapping between depressed women and women on antidepressant treatment. Among the genes we chose for validation, only 2 were validated with qPCR for depressed women. In the antidepressant-treated women, 6 genes were validated, indicating a more robust effect in alterations of these genes due to antidepressant treatment during pregnancy.(…)

The role of the Rho/ROCK family in cardiovascular diseases has been extensively studied (Shi and Wei, 2013). Cardiac malformations (Diav-Citrin et al., 2008), including pulmonary hypertension (Chambers et al., 1996, 2006; Källén and Olausson, 2008; Kieler et al., 2012), have also been reported in the SSRI-exposed offspring. In the present study we found that ROCK2 was down-regulated in antidepressant-exposed placentas (and to lesser extent in placentas of depressed women). Moreover, IPA analysis revealed that SSRI treatment affects the “Cardiovascular Disease, Skeletal and Muscular Disorders, Cardiovascular System Development and Function” network. Furthermore, it seems that the use of SSRIs intensifies the alterations in ROCK2 expression compared to depression. Due to lowered ROCK2 expression found in the fetal placenta of antidepressant-treated women, it is tempting to speculate that a normal expression of ROCK2 in placenta is important for a normal function of the cardiovascular system in the fetus.

Interestingly, we also found that NEXN was down-regulated in antidepressant-treated women. NEXN is a Z-disk gene which is associated with dilated cardiomyopathy (Hassel et al., 2009). Hence, further studies are necessary to investigate the effects of down-regulated placental NEXN and ROCK2 on the development of the cardiovascular system in the fetus. (…)

The last gene that was validated was DNM1L, which is a GTPase regulating the mitochondrial fission. In mice it was shown that ablation of the DNM1L gene induced defects in trophoblast giant cells and cardiomyocytes (Wakabayashi et al., 2009). Moreover, brain-specific DNM1L ablation caused developmental defects in the cerebellum (Wakabayashi et al., 2009). Although these results were found in knockout mice it is tempting to speculate that the down-regulation of the DNM1L found in the antidepressant-treated women might have an effect on embryonic and brain development as well. However, again, this effect remains to be established. (…)

In conclusion, gene expression in the fetal placenta is altered by antenatal depression and SSRI treatment. As more placental genes alterations were validated in a larger subset of SSRI-treated women compared to those with antenatal depression we conclude that for these subset of genes, the effects of SSRI-intake during pregnancy are more robust. It remains to be established how these differentially affected genes influence the development of the child, and whether these differences are found in the fetus as well. (…)

(Anm: Genuttrykk refererer til prosessen hvor informasjonen i et gens DNA-sekvens overføres til cellens strukturer og funksjoner. Genuttrykk har normalt proteiner som sluttprodukt, men det eksisterer også ikke-kodende gener hvor sluttproduktet er selve RNA-molekylene (tRNA, rRNA). Genuttrykksprosessen involverer derfor transkripsjon fra DNA til RNA og, for kodende gener, translasjon av RNA til protein. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Morkake eller placenta som er en del av fosteret, begynner å dannes umiddelbart etter implantasjonen, dvs. etter at det befruktede egget (blastocysten) har slått seg ned i livmorslimhinnen. Det ytterste cellelaget i blastocysten vokser inn i livmorslimhinnen, samtidig som cellene deler seg og danner det som blir til morkaken (se fosterutvikling). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: White blood cell treatment could prevent leading cause of foetal death. Treating a type of white blood cell using hormones could improve the development of the placenta in women with pregnancy complications, according to early research led by Queen Mary University of London (QMUL) involving mice and human blood samples. Pre-eclampsia is a condition in some pregnant women that results in poor maternal blood vessel development in the placenta, leading to poor foetal growth. According to the World Health Organization, it is one of the leading causes of maternal and foetal morbidity and mortality in both the developed and developing world, occurring in 2-8 per cent of all pregnancies. The study, funded by the Wellcome Trust and British Heart Foundation and published in Proceedings of the National Academy of Sciences, looked specifically at neutrophils - short-lived white blood cells that act as the first line of defence in infections - and discovered a new role for them in maintaining a healthy pregnancy. (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

- Antidepressiva knyttet til komplikasjoner hos gravide

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva
fhi.no 15.4.2014
Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.

Resultatene fra studien viser at gravides bruk av antidepressiva kan ha innvirkning på språkutvikling. Funnene viser også at dersom den gravide hadde symptomer på angst og depresjon, økte risikoen for at barnet fikk forsinket språkutvikling. Forskerne understreker at svært få barn kom i kategorien som tilsvarer alvorlig forsinket språkutvikling.

Dette er en av få studier i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. (...)

Om studien
Studien inkluderer i overkant av 50 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Alle foreldre som har deltatt i MoBa har bidratt med viktig informasjon om sin livsstil, sine plager og sykdommer før, under og etter svangerskapet. Dette har gjort det mulig å kontrollere for andre risikofaktorer for forsinket språkutvikling som kunne ha påvirket forskernes resultater. Et eksempel på en slik faktor er depresjon, som forskerne allerede vet at i seg selv kan påvirke barns utvikling. Forskerne er imidlertid også åpne for at det kan være andre faktorer som kan påvirke språkutviklingen.

Folkehelseinstituttet har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. (...)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Kramper og subaraknoidalbløding (hjernehinnebløding) hos nyfødt etter bruk av Seroxat under svangerskapet

Neonatal convulsions and subarachnoid hemorrhage after in utero exposure to paroxetine. (Kramper og subaraknoidalbløding (hjernehinnebløding) hos nyfødt etter bruk av Seroxat under svangerskapet)
Rev Neurol 2003;36:724-6
CASE REPORT. One newborn whose mother had been treated with paroxetine 20 mg/day during pregnancy, presented convulsions and subarachnoid haemorrhage in the first six hours of life. The newborn did not present symptoms of hypoxic ischaemic encephalopathy, withdrawal syndrome, infection, metabolic alterations, cerebral malformations or coagulopaties. DISCUSSION. The most probable etiology is that the paroxetine could decrease the seizure threshold, taking place the first seizure during delivery. The difficult fetal extraction would have provoked the subarachnoid haemorrhage in a patient with an impaired haemostatic function due to a depletion of platelet serotonin and may also contribute the increased vascular fragility due to paroxetine and reported in adults or in animals. CONCLUSION. Neonatal convulsions and subarachnoid haemorrhage may occur after paroxetine treatment in the third trimester of pregnancy. An accurate follow up of these newborns in the firsts days of life is strongly recommended.” (...)

(Anm: subaraknoidalbløding; hemorrhagia subarachnoidalis; hjernehinnebløding, d e bløding mellom araknoidea og pia, oftast frå ei rivna utposing eller utviding (divertikkel, aneurisme) på ei av hjernepulsårene; slike alvorlege blødingar kan koma hos unge eller eldre, ter seg gjerne med sterk brå hovudverk, stiv nakke som ter seg etter om lag 6 timar, kvalme/oppkast, uklar sinnstilstand og andre teikn på hjerneskade etter kor stor blødinga er; ekstra hjerneskade kan koma etter 4–12 dagar pga sviktande blodforsyning til hjernevev; kan utløysast av tunge tak, samleie e a; i spinalvæska er det blod og væska er gul etter sentrifugering; jf berry aneurysm, aneurysma intracraniale; EN subarachnoid hemorrhage; BM subaraknoidalblødning. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Pojkfoster tros ha större påverkan på mammans metabolism. Gravida kvinnor som bär på pojkar verkar ha en större risk att utveckla graviditetsdiabetes än kvinnor som bär på flickor. Det visar en stor kanadensisk registerstudie. (dagensmedicin.se 21.5.2015).)

- Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet

Paroxetine Linked With Increased Risk of Birth Defects When Taken in Early Pregnancy (Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet)
dgnews.docguide.com 5.1.2016
HOBOKEN, NJ -- January 5, 2016 -- Bruk av paroksetin (Seroxat; paroxetine) i første trimester av svangerskapet kan øke nyfødtes risiko for medfødte (kongenital) misdannelser og hjertemisdannelser, ifølge en studie publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. (- Using paroxetine during the first trimester of pregnancy may increase newborns’ risk of congenital malformations and cardiac malformations, according to a study published in the British Journal of Clinical Pharmacology.)

En liten upublisert studie utført av produsenten av paroksetin antyder en økt risiko for hjertemisdannelser hos spedbarn eksponert for paroksetin før fødselen. Senere studier ved hjelp av ulike studiedesign i ulike populasjoner i Europa og Nord-Amerika har generert motstridende resultater i form av statistisk signifikans, men en trend heller mot økt risiko. (A small unpublished study conducted by the manufacturer of paroxetine suggested an increased risk of cardiac malformations in infants exposed to paroxetine before birth. Subsequent studies using various study designs in different populations across Europe and North America generated conflicting results in terms of statistical significance, although a trend remained towards an increased risk.)

For å gi en helhetlig vurdering av effektene av paroksetin på nyfødte gjennomførte Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine og University of Montreal, Montreal, Quebec, en litteraturgjennomgang og metaanalyse av alle relevante studier publisert i perioden 1966-2015. Forskerne fant 23 egnede studier. (To provide a comprehensive assessment of the effects of paroxetine on newborns, Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine and the University of Montreal, Montreal, Quebec, conducted a literature review and meta-analysis of all relevant studies published from 1966 to 2015. The investigators uncovered 23 eligible studies.)

Sammenlignet med ingen bruk av paroksetin ble bruk av paroksetin i første trimester knyttet til 23 % økt risiko for noen store medfødte misdannelser og 28 % økning av risikoen for alvorlige hjertemisdannelser hos nyfødte. (Compared with no use of paroxetine, first trimester use of paroxetine was associated with a 23% increased risk of any major congenital malformations and a 28% increased risk of major cardiac malformations in newborns.)

Forskerne bemerket at baseline risiko for alvorlige misdannelser er 3 % og for hjertemisdannelser 1 %; imidlertid er all økning i risiko signifikant, spesielt når nytten ved å bruke selektive serotoninreopptakshemmere under svangerskapet - når endringer i stoffskiftet fører til at legemidler fjernes fra kroppen med en raskere hastighet – er diskutabel. (The investigators noted that the baseline risk of major malformations is 3% and of cardiac malformations is 1%; however, any increase in risk is significant, especially when considering that the benefit of using selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy -- when changes in metabolism cause the drugs to be cleared from the body at a faster rate -- is debatable.)

"Nytten av antidepressiva samlet sett og selektive serotoninreopptakshemmere inkludert paroksetin spesielt, under graviditeten, er i beste fall er tvilsom, idet enhver økning i risiko - liten eller stor – er for høy," sier Dr. Bérard. "Risiko / nytte-forholdet ved ikke-bruk hos kvinner med milde til moderate depressive symptomer, som er 85 % hos gravide kvinner med depressive symptomer. Derfor er planlegging av graviditet viktig, hvor effektive behandlingstilbud som psykoterapi eller treningsregimer er berettiget i denne spesielle del av befolkningen." (“Given that the benefits of antidepressants overall, and selective serotonin reuptake inhibitors including paroxetine specifically, during pregnancy is questionable at best, any increase in risk -- small or large -- is too high,” said Dr. Bérard. "Indeed, the risk/benefit ratio suggests non-use in women with mild to moderately depressive symptoms, which is 85% of pregnant women with depressive symptoms. Therefore, planning of pregnancy is essential, and valid treatment options such as psychotherapy or exercise regimens are warranted in this special population.”)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: SSRI under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie. (…) Risken för att barnet diagnostiserades med autism var 87 procent högre om mamman använt antidepressiva medel under andra eller tredje trimestern. Högst var risken om mamman använt SSRI. (…) Andra klasser av antidepressiva medel än SSRI, så som serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, och monoaminooxidashämmare, MAOI, var inte statistiskt associerade med ökad risk för autism. (lakemedelsvarlden.se 18.12.2015).)

- Emosjonelle problemer hos jenter i alderen 11-13 i England har økt med 55 % mellom 2009 og 2014, ifølge ny forskning fra UCL og Anna Freud Centre.

Emotional problems in schoolgirls rose dramatically over past 5 years (Emosjonelle problemer hos skolejenter økte dramatisk i løpet av de siste 5 år)
medicalnewstoday.com 20.4.2015
Emotional problems in girls aged 11-13 in England increased by 55% between 2009 and 2014, finds new research from UCL and the Anna Freud Centre. On average, this means that a mixed classroom of 30 children* today is likely to contain one more girl with emotional difficulties than a comparable class 5 years ago.

The numbers of young adolescents in England experiencing other mental health difficulties did not change significantly, making the rise in emotional problems particularly striking.

"5 years is a relatively short period of time, so we were surprised to see such a sharp spike in emotional problems among girls," says lead author Dr Elian Fink (UCL Psychology & Language Sciences). "The fact that other mental health issues stayed about the same makes us think that there must have been significant changes over the past 5 years which have specifically affected young girls. Whatever is causing the rise of emotional problems, it is clear that we need more effective interventions. These might include encouraging teachers to look out for emotional problems in young girls and increasing provision of youth mental health services."

The study, published in the Journal of Adolescent Health, compared the mental health of 1,683 schoolchildren in 2009 with a demographically-matched sample of 1,683 schoolchildren from 2014. The pupils, all in school years 7 and 8, were matched by age, gender, ethnicity, eligibility for free school meals and the overall socio-economic mix of their schools. (…)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Women have higher rates of mental disorders than men, NHS survey finds. Women are more likely to have mental health problems than men, with young women at particularly high risk, the biggest survey of mental health disorder and treatment in England has found. The Adult Psychiatric Morbidity Survey, conducted every seven years and based on interviews with a cross section of the general population aged 16 and over, found that one in six adults (17%) had a common mental disorder—one in five women (20.7%) and one in eight men (13.2%).1 BMJ 2016;354:i5320 (Published 29 September 2016).)

- Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. (- Praktiserende læger tror ikke på resultatet.)

(Anm: Opsigtsvækkende studie: P-piller øger kvinders risiko for at begå selvmord. Alle former for hormonel prævention fører til markant flere selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, viser unik dansk forskning. En kvinde, der beskytter sig mod graviditet med en hvilken som helst form for hormonel prævention, har mere end dobbelt så stor risiko for at forsøge at begå selvmord og tre gange så stor risiko for at gennemføre selvmordet, sammenlignet med en jævnaldrende kvinde, der aldrig har beskyttet sig hormonelt. Det viser ny, unik dansk forskning fra Rigshospitalet, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The American Journal of Psychiatry. »Det er det første studie på verdensplan, der klart og entydigt dokumenterer en sammenhæng mellem brugen af hormonel kontraception og så risiko for selvmordsforsøg og selvmord«, siger seniorforfatter til studiet, professor Øjvind Lidegaard, en af verdens førende forskere i p-pillesikkerhed. »Vi har taget højde for alle de faktorer, der kunne sløre vores datagrundlag, og derfor er vores bedste bud, at det er brugen af p-piller, p-plaster, p-ring, hormonspiral og de andre former for beskyttelse, der øger kvinders risiko for selvmordsadfærd«, siger han. (…) De fleste tåler p-piller Han understreger, at de fleste kvinder tåler p-piller og andre præparater, men en mindre gruppe kvinder påvirkes så markant, at både kvinderne selv og deres læger bør være opmærksomme på depressionsudvikling. (…) Praktiserende læger tror ikke på resultatet Trods Øjvind Lidegaard og resten af forskerteamets opfordring til læger om at være tilbageholdende med hormonprævention til kvinder med tegn på psykiske udfordringer, har de praktiserende læger ikke umiddelbart tænkt sig at ændre praksis på baggrund af studiet. »Der findes amerikanske studier, der viser præcis den omvendte sammenhæng«, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. Han understreger, at lægerne allerede i dag er opmærksomme på, at prævention med hormoner kan øge risikoen for depression, og at ordinationen naturligvis altid beror på en individuel vurdering af patienten. (politiken.dk 17.11.2017).)

(Anm: Forbindelser mellom P-piller og depresjon. (Association of Hormonal Contraception With Depression. (…) Conclusions and Relevance  Use of hormonal contraception, especially among adolescents, was associated with subsequent use of antidepressants and a first diagnosis of depression, suggesting depression as a potential adverse effect of hormonal contraceptive use.) JAMA Psychiatry. 2016 (Published online September 28, 2016).)

(Anm: Blindness, visual impairment rates in U.S. set to double by 2050. More than 8 million people in the United States will be living with visual impairment or blindness by 2050 - double the current prevalence - according to a new study. (…) White women most affected by VI and blindness. Assessing prevalence rates by race/ethnicity, age, and gender, the researchers found that non-Hispanic white individuals, especially women, are most affected by VI and blindness through 2050. (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Visual Impairment and Blindness in Adults in the United States: Demographic and Geographic Variations From 2015 to 2050.JAMA Ophthalmol. 2016 May 19. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.1284. [Epub ahead of print].)

(Anm: Sykefraværet blant de unge øker mest. Det er arbeidstakere mellom 20 og 29 år som har den største økning i sykefraværet. – De er ikke latere, sier Line Krane ved UiT.  – Menn har et sykefravær, både med og uten justering av sykemeldingsgrad, som utgjør rundt 60 prosent av kvinners, skriver NAV på sine nettsider. (uit.no 29.4.2016).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: An unexpected headline: more US white people are dying. Middle aged white people’s death rates rise, while those of black and Hispanic people fall, new study finds. (…) Only the US white rate is rising, starting in the late 1990s, while all the others decrease. BMJ 2015;351:h6180 (Published 17 November 2015).)

(Anm: Morbidity and Mortality Are Rising Among Middle-Aged U.S. Whites. Among men with no more than high school degrees, suicide and chronic liver disease are taking a toll. Since the end of World War II, annual morbidity and mortality have been decreasing among U.S. residents in all age and socioeconomic strata. Two Princeton economists, one of whom won the 2015 Nobel Prize, analyzed multiple datasets collected during the past several decades in the U.S. and other developed nations. Proc Natl Acad Sci U S A 2015 (Nov 2).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Growing violence against doctors alarms medical profession. Grave concern about the growing incidence of violence against doctors across the globe has been expressed by the World Medical Association. (medicalnewstoday.com 20.4.2015).)

(Anm: Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. (…)These findings support the hypothesis that ventromedial frontal lobe lesions increase the risk of aggressive and violent behavior. Neurology. 1996 May;46(5):1231-8.)

- Sammenlignet med de som tok lamotrigin hadde de som tok litium mer enn doblet risiko for hjertesvikt.

(Anm: Mors litiumbruk utgjør liten risiko for fetus (foster). Mom's Lithium Use Poses Modest Risk to Fetus. Risk in early pregnancy lower than reported in 1970s study. Infants exposed to lithium in utero in the first trimester had a modest increased risk of cardiac malformations compared with both unexposed infants and those exposed to another common mood stabilizer, a large retrospective cohort study found. Compared with unexposed infants, those who were exposed to lithium had a 65% increased risk of cardiac malformations (adjusted RR 1.65, 95% CI 1.02-2.68), albeit with a wide confidence interval, reported Elisabetta Patorno, MD, of Brigham and Women's Hospital, and colleagues. When compared with exposure to lamotrigine, those exposed to lithium had more than twofold increased risk of cardiac malformations (adjusted RR 2.25, 95% CI 1.17-4.34), the authors wrote in the New England Journal of Medicine. (medpagetoday.com 7.6.2017).)

- Litiumbruk ved graviditet og risiko for hjertesvikt.

(Anm: Lithium Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Malformations. Conclusions Maternal use of lithium during the first trimester was associated with an increased risk of cardiac malformations, including Ebstein’s anomaly; the magnitude of this effect was smaller than had been previously postulated. N Engl J Med 2017; 376:2245-2254 (June 8, 2017).)

- Fler fall av missbildade snoppar (- Missbildning i urinröret har ökat de senaste decennierna. En okänd riskfaktor kan ligga bakom)

Fler fall av missbildade snoppar
dagensmedicin.se 20.8.2014
Kirurgveckan 2014. Antalet pojkar som diagnosticeras med en viss typ av missbildning i urinröret har ökat de senaste decennierna. En okänd riskfaktor kan ligga bakom. 

Hypospadi är en av de vanligaste medfödda missbildningarna bland pojkar. Det kan innebära alltifrån att urinröret bara utmynnar på fel ställe på penis, till en så pass svår missbildning att det är svårt att avgöra barnets kön vid födseln.

Nu har forskare vid Karolinska institutet undersökt förekomsten av hypospadi bland alla pojkar som fötts i Sverige mellan åren 1973 och 2009. De tittade även på kopplingen till kända riskfaktorer, till exempel låg födelsevikt, provrörsbefruktning och föräldrar från Asien. Data hämtades från det medicinska födsloregistret, patientregistret och Statistiska centralbyrån. 

Resultatet visar att antalet fall ökade efter 1990, från 4,5 till 8 per 1000 levande födda pojkar. Ökningen gällde både mildare och svårare missbildning, enligt studien som presenteras på den pågående Kirurgveckan i Karlstad. (…)

(Anm: Hypospadi - urinrør som munner feil (nhi.no 27.7.2012).)

- Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?

Økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene?
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2278-81
Ifølge de nyeste dataene over testikkelkreft fra Kreftregisteret ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder insidens. De viser også at forekomsten av denne kreftformen fortsetter å øke, slik den har gjort de siste tiårene i den vestlige verden. Det er uklart hva som er årsak til denne økningen, som muligens også gjelder for urogenitale misdannelser og nedsatt sædkvalitet. Det er imidlertid mye som tyder på at grunnlaget for disse tilstandene legges allerede i fosterlivet, og at det er både genetiske og miljømessige årsaksfaktorer. Miljøets mulige betydning må tas på alvor, og myndighetene har et ansvar for å styrke forskningen på dette området. (...)

Testikkelkreft, kryptorkisme, hypospadi og redusert sædkvalitet
Testikkelkreft rammer ca. 1 % av kaukasiske menn og er den vanligste kreftformen blant unge menn. Forekomsten av testikkelkreft har økt i de fleste vestlige land de siste 50 år, men det er både geografiske og etniske forskjeller (1). I Norge har forekomsten økt 3 - 4 ganger i denne perioden (1). (...)

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser

- Frisørbarn har økt risiko for misdannelser
nettavisen.no 20.7.2011
Det viser ny dansk forskning.

Danske forskere har påvist økt forekomst av misdannelser hos barn av frisører og tror hormonforstyrrende kjemikalier på jobben har skylden, skriver Avisen DK.
Undersøkelsen blant 43.000 danske guttebarn viser en forddobling av misdannelser på kjønnsorganene hos dem som har mødre i frisøryrket.

Seks av 1.000 gutter blir i gjennomsnitt født med misdannelser av penis, kjent som «hypospadi», men blant frisører, rengjøringsassistenter, laboranter og landbruksarbeidere var forekomsten dobbelt så høy.

- Undersøkelsen peker på at det kanskje kan være et problem her, sier professor Jens Peter Bonde ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Universitetshospital. (...)

- Eksponeing for økte nivåer av steroidhormoner i svangerskapet kan forårsake autisme

Exposure to elevated levels of steroid hormones in the womb may cause autism
medicalnewstoday.com 11.6.2014
Scientists from the University of Cambridge and the Statens Serum Institute in Copenhagen, Denmark have discovered that children who later develop autism are exposed to elevated levels of steroid hormones (for example testosterone, progesterone and cortisol) in the womb. The finding may help explain why autism is more common in males than females, but should not be used to screen for the condition.

Funded by the Medical Research Council (MRC), the results are published in the journal Molecular Psychiatry. (…)

- Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) under svangerskapet linket til barns risiko for autisme

Preeclampsia during pregnancy and child's autism risk linked
medicalnewstoday.com 10.12.2014
Preeclampsia is a condition that appears during pregnancy and is characterized by high blood pressure and protein in the urine. Now, in a new study, researchers have found that children with autism spectrum disorder were more than twice as likely to be born to mothers with preeclampsia during pregnancy, suggesting a link between the two.

The researchers, from the University of California-Davis' MIND Institute, publish their results in the journal JAMA Pediatrics.

They also found that the likelihood of a diagnosis for autism spectrum disorder (ASD) increased further if the mother experienced more severe disease.

Preeclampsia typically occurs during middle to late pregnancy and up to 6 weeks after delivery, though it can sometimes appear earlier than 20 weeks. Symptoms for the condition include swelling, sudden weight gain, headaches and changes in vision. (…)

(Anm: Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) (nhi.no).)

- Bruk av antidepressiva under svangerskapet kan føre til fedme i barndommen, diabetes

Antidepressant use during pregnancy may lead to childhood obesity, diabetes (Bruk av antidepressiva under svangerskapet kan føre til fedme i barndommen, diabetes.)
sciencedaily.com 21.6.2014
Kvinner som tar antidepressiva under svangerskapet kan uvitende gjøre sine barn disponert for diabetes 2 og fedme senere i livet, viser ny forskning fra McMaster University. (Women who take antidepressants during pregnancy may be unknowingly predisposing their infants to type 2 diabetes and obesity later in life, according to new research from McMaster University.)

Studien viser en sammenheng mellom bruk av legemidlet fluoksetin (Prozac; fluoxetine) under svangerskapet og økt risiko for fedme og diabetes hos barn. (The study finds a correlation between the use of the medication fluoxetine during pregnancy and an increased risk of obesity and diabetes in children.)

I dag er nesten 20 prosent av kvinner i USA og omtrent syv prosent av kanadiske kvinner foreskrevet antidepressiva under svangerskapet. (Currently, up to 20 per cent of woman in the United States and approximately seven per cent of Canadian women are prescribed an antidepressant during pregnancy.)

"Obesity and Type 2 diabetes in children is on the rise and there is the argument that it is related to lifestyle and availability of high calorie foods and reduced physical activity, but our study has found that maternal antidepressant use may also be a contributing factor to the obesity and diabetes epidemic," said the study's senior investigator Alison Holloway, associate professor of obstetrics and gynecology at McMaster University.

Previous studies have found that pregnant women are particularly vulnerable to depression and it is estimated that up to one in five pregnant women have symptoms of depression during pregnancy. (…)

(Anm: Medication use during pregnancy - Editorials BMJ 2014;349:g5252 (Published 22 August 2014).)

(Anm: Fødselslege om overvekt i svangerskapet: - Like stor risiko som å røyke (vg.no 23.7.2014).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: History of depression puts women at risk for diabetes during pregnancy, study finds (medicalnewstoday.com 4.4.2015).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease. (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

- NADH Shuttling Couples Cytosolic Reductive Carboxylation of Glutamine with Glycolysis in Cells with Mitochondrial Dysfunction.

(Anm: NADH Shuttling Couples Cytosolic Reductive Carboxylation of Glutamine with Glycolysis in Cells with Mitochondrial Dysfunction. Abstract The bioenergetics and molecular determinants of the metabolic response to mitochondrial dysfunction are incompletely understood, in part due to a lack of appropriate isogenic cellular models of primary mitochondrial defects. Here, we capitalize on a recently developed cell model with defined levels of m.8993T>G mutation heteroplasmy, mTUNE, to investigate the metabolic underpinnings of mitochondrial dysfunction. We found that impaired utilization of reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) by the mitochondrial respiratory chain leads to cytosolic reductive carboxylation of glutamine as a new mechanism for cytosol-confined NADH recycling supported by malate dehydrogenase 1 (MDH1). We also observed that increased glycolysis in cells with mitochondrial dysfunction is associated with increased cell migration in an MDH1-dependent fashion. Our results describe a novel link between glycolysis and mitochondrial dysfunction mediated by reductive carboxylation of glutamine.Mol Cell. 2018 Feb 15;69(4):581-593.e7.)

- Mekanisk sammenligning mellom MPTP og rotenon nevrotoksisitet hos mus. (- Disse resultatene antyder at MPTP-indusert dopaminerg nevrotoksisitet er mer akutt og spesifikk sammenliknet med rotenontoksisitet, og kompenserende hjerneavledet nevrotrofisk faktor (BDNF) induksjon og AMPK-aktivering i den rotenonbehandlede hjernen kan undertrykke nevronal skade.

(Anm: Mechanistic comparison between MPTP and rotenone neurotoxicity in mice. Abstract Animal models for Parkinson's disease (PD) are very useful in understanding the pathogenesis of PD and screening for new therapeutic approaches. 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine (MPTP) and rotenone are common neurotoxins used for the development of experimental PD models, and both inhibit complex I of mitochondria; this is thought to be an instrumental mechanism for dopaminergic neurodegeneration in PD. (…) These results suggest that MPTP-induced dopaminergic neurotoxicity is more acute and specific in comparison to rotenone toxicity, and compensatory brain-derived neurotrophic factor (BDNF) induction and AMPK activation in the rotenone-treated brain might suppress the neuronal injury. Neurotoxicology. 2018 Dec 31. pii: S0161-813X(18)30397-8.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (CONCLUSION: In people aged 60 and older in Norway, those who took an antipsychotic drug had twice the risk of sustaining a hip fracture during exposure than during nonexposure. (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (...) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB) (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers (Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's) (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Antidepressants & Alzheimer’s Diagnosis. Antidepressants are frequently initiated in persons with Alzheimer's disease already before the diagnosis, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Among persons with Alzheimer’s disease, the initiation of antidepressant use was most common during the six months after the Alzheimer’s diagnosis, and more frequent than among comparison persons without Alzheimer’s disease even 4 years after the diagnosis. The results were published in International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 4.3.2016).)

(Anm: New Link Found Between Diabetes, Alzheimer’s Disease. LONDON -- June 21, 2016 --Alzheimer’s disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer’s disease, according to a study published in the journal Diabetologia. Researchers found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought -- that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high-fat, high-sugar diet. (dgnews.docguide.com 21.6.2016).)

(Anm: New link found between diabetes and Alzheimer's disease. The study reports that Alzheimer's Disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer's disease. The paper, published in the journal Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes), found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought - that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high fat, high sugar diet. (medicalnewstoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antidepressants Impact Connexin 43 Channel Functions in Astrocytes. Glial cells, and in particular astrocytes, are crucial to maintain neuronal microenvironment by regulating energy metabolism, neurotransmitter uptake, gliotransmission, and synaptic development. (…) Based on these criterions all molecules were tested at concentrations between 5 and 20 μM (24 h) for toxicity; we observed that fluoxetine at 20 μM, paroxetine 10 μM, and duloxetine 20 μM were toxic at these indicated doses, consequently these molecules were tested at lower doses. Front. Cell. Neurosci., 2016 (07 January 2016).)

(Anm: Antidepressant use begins years before Alzheimer's diagnosis. (…) During the 13-year follow-up period, 42% of persons with Alzheimer's disease and 22% of persons not diagnosed with the disease initiated antidepressant use. The most commonly used antidepressant group was selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drugs, followed by mirtazapine. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

- Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers sykdom

Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's (Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers sykdom)
medicalnewstoday.com 6.5.2015
Researchers have uncovered a unique connection between diabetes and Alzheimer's disease, providing further evidence that a disease that robs people of their memories may be affected by elevated blood sugar, according to scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis.

While many earlier studies have pointed to diabetes as a possible contributor to Alzheimer's, the new study - in mice - shows that elevated glucose in the blood can rapidly increase levels of amyloid beta, a key component of brain plaques in Alzheimer's patients. The buildup of plaques is thought to be an early driver of the complex set of changes that Alzheimer's causes in the brain.

The research is published in The Journal of Clinical Investigation. (…)

(Anm: Hyperglycemia modulates extracellular amyloid-β concentrations and neuronal activity in vivo. Journal of Clinical Investigation 2015 (First published May 4, 2015).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease. (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

- NADH Shuttling Couples Cytosolic Reductive Carboxylation of Glutamine with Glycolysis in Cells with Mitochondrial Dysfunction.

(Anm: NADH Shuttling Couples Cytosolic Reductive Carboxylation of Glutamine with Glycolysis in Cells with Mitochondrial Dysfunction. Abstract The bioenergetics and molecular determinants of the metabolic response to mitochondrial dysfunction are incompletely understood, in part due to a lack of appropriate isogenic cellular models of primary mitochondrial defects. Here, we capitalize on a recently developed cell model with defined levels of m.8993T>G mutation heteroplasmy, mTUNE, to investigate the metabolic underpinnings of mitochondrial dysfunction. We found that impaired utilization of reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) by the mitochondrial respiratory chain leads to cytosolic reductive carboxylation of glutamine as a new mechanism for cytosol-confined NADH recycling supported by malate dehydrogenase 1 (MDH1). We also observed that increased glycolysis in cells with mitochondrial dysfunction is associated with increased cell migration in an MDH1-dependent fashion. Our results describe a novel link between glycolysis and mitochondrial dysfunction mediated by reductive carboxylation of glutamine.Mol Cell. 2018 Feb 15;69(4):581-593.e7.)

- Mekanisk sammenligning mellom MPTP og rotenon nevrotoksisitet hos mus. (- Disse resultatene antyder at MPTP-indusert dopaminerg nevrotoksisitet er mer akutt og spesifikk sammenliknet med rotenontoksisitet, og kompenserende hjerneavledet nevrotrofisk faktor (BDNF) induksjon og AMPK-aktivering i den rotenonbehandlede hjernen kan undertrykke nevronal skade.

(Anm: Mechanistic comparison between MPTP and rotenone neurotoxicity in mice. Abstract Animal models for Parkinson's disease (PD) are very useful in understanding the pathogenesis of PD and screening for new therapeutic approaches. 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine (MPTP) and rotenone are common neurotoxins used for the development of experimental PD models, and both inhibit complex I of mitochondria; this is thought to be an instrumental mechanism for dopaminergic neurodegeneration in PD. (…) These results suggest that MPTP-induced dopaminergic neurotoxicity is more acute and specific in comparison to rotenone toxicity, and compensatory brain-derived neurotrophic factor (BDNF) induction and AMPK activation in the rotenone-treated brain might suppress the neuronal injury. Neurotoxicology. 2018 Dec 31. pii: S0161-813X(18)30397-8.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (CONCLUSION: In people aged 60 and older in Norway, those who took an antipsychotic drug had twice the risk of sustaining a hip fracture during exposure than during nonexposure. (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (...) (Drug Safety Communication (PDF - 69KB) (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Green tea extract and exercise hinder progress of Alzheimer's disease in mice (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Green tea impairs development, reproduction in fruit flies, UCI study finds. Research suggests that excessive consumption by humans may be unhealthy. (…) It's unclear whether overconsumption could have the same impact on humans, but the findings suggest caution when using green tea, or any natural product, in high doses. Nutraceuticals such as green tea, while growing in popularity, are largely unregulated. Study results appear in the Journal of Functional Foods. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

(Anm: Depression combined with diabetes more than doubles dementia risk (clinicalpsychiatrynews.com 20.4.2015).)

(Anm: Effect of Depression and Diabetes Mellitus on the Risk for Dementia. A National Population-Based Cohort Study. (…) Conclusions and Relevance  Depression and DM were independently associated with a greater risk for dementia, and the combined association of both exposures with the risk for all-cause dementia was stronger than the additive association. JAMA Psychiatry. 2015 (Published online April 15, 2015).)

- Mors bruk av antidepressiva resulterte i økte fettansamlinger og betennelser, som kan føre til barnefedme og diabetes

Maternal use of antidepressants resulted in increased fat accumulation and inflammation, may lead to childhood obesity and diabetes (Mors bruk av antidepressiva resulterte i økte fettansamlinger og betennelser, som kan føre til barnefedme og diabetes)
medicalnewstoday.com 24.6.2014
Women who take antidepressants during pregnancy may be unknowingly predisposing their infants to type 2 diabetes and obesity later in life, according to new research from McMaster University.

The study finds a correlation between the use of the medication fluoxetine during pregnancy and an increased risk of obesity and diabetes in children.

Currently, up to 20 per cent of woman in the United States and approximately seven per cent of Canadian women are prescribed an antidepressant during pregnancy.

"Obesity and Type 2 diabetes in children is on the rise and there is the argument that it is related to lifestyle and availability of high calorie foods and reduced physical activity, but our study has found that maternal antidepressant use may also be a contributing factor to the obesity and diabetes epidemic," said the study's senior investigator Alison Holloway, associate professor of obstetrics and gynecology at McMaster University. (…)

- Barnefedme risikofaktor for kreft

Barnfetma riskfaktor för cancer
sverigesradio.se 27.6.2014
Studie belyser att barn måste hjälpas och motiveras att behålla normalvikt. Foto: TT

Det finns ett klart samband mellan fetma och övervikt i barndomen och ökad risk för en del cancersjukdomar längre fram i livet. Det visar unik forskning från Köpenhamns universitet.

– Studier kring över 20 olika former av cancer pågår, och hittills finns konstaterade samband mellan övervikt och fetma i barndomen och sköldkörtelcancer och levercancer som vuxen, säger docenten och epidemiologen Jennifer Baker vid Köpenhamns universitet.

Liksom Sverige har Danmark en guldgruva i form av olika dataregister för epidemiologerna att arbeta med. Jennifer Bakers grundmaterial är uppgifter kring vikt och längd i barndomen och sjukdomar längre fram i livet för 370 000 danskar.

Resultaten har justerats för andra riskfaktorer som alkoholism och hepatit när det gäller risken för levercancer.

Jennifer Baker säger inte att övervikt och fetma i barndomen orsakar cancer som vuxen. Men hon säger att hennes forskning tydligt pekar på att det är en klar riskfaktor för cancer senare i livet.

Det är därför viktigt att hjälpa barn att bevara en lämplig vikt, annars finns en  risk för deras framtida hälsa, säger Jennifer Baker. (...)

- Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer

Fedre som røyker kan få barn med genetiske endringer
fhi.no 30.7.2013
Menn som har en usunn livsstil, får flere endringer i arvestoffet sitt enn menn med en sunnere livsstil. Endringene oppstår også i kjønnscellene slik at barna kan arve disse mutasjonene, viser en ny internasjonal studie fra Folkehelseinstituttet.

– Vi vet fra før at menn som blir eksponert for mye stråling, får flere mutasjoner (endringer) i arvestoffet sitt. Etter Tsjernobyl-ulykken for eksempel kunne man vise at barna til høyt eksponerte menn hadde arvet slike mutasjoner. Det gir dem økt risiko for sykdom, blant annet kreft, forteller dr.philos Gunnar Brunborg som leder Avdeling for Kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet. Han er også en av medforfatterne i den nye studien.

Det har hittil vært ukjent om også «vanlige» miljøpåvirkninger, som for eksempel røyking som er undersøkt i denne studien, kan gi økt antall mutasjoner hos fedre og deres barn. (...)

(Anm: Paternal lifestyle as a potential source of germline mutations transmitted to offspring. FASEB J. 2013 Jul;27(7):2873-9. Epub 2013 Mar 28.)

(Anm: «Perfekte» mødre er mer deprimerte . Disse kvinnene er mer sårbare for depresjon. (dagbladet.no 18.8.2014).)

(Anm: Återfall i ätstörningar vanligt vid graviditet (svt.se 21.8.2014).)

- Rökning förändrar vår arvsmassa

Rökning förändrar vår arvsmassa
uu.se 16.12.2013
Pressmeddelande Publicerad 2013-12-16 Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och Uppsala Clinical Research Center visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes. Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet, men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil. I en studie som nyligen publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics har forskarna undersökt hur generna förändras hos rökare och snusare. De kunde identifiera att ett stort antal gener som hade förändrats hos rökare, men hittade ingen effekt av snusning. – Det innebär att de epigenetiska modifieringarna troligen inte orsakas av substanser i tobaken utan av de hundratals olika ämnen som bildas när tobaken förbränns, säger Åsa Johansson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Uppsala Clinical Research Center, som har lett studien. (...)

(Anm: Smoke related DNA methylation changes in the etiology of human disease. Hum. Mol. Genet. 2013 (First published online: December 11, 2013).)

(Anm: BACKGROUND AND OBJECTIVE: Maternal smoking increases the risk for preterm birth, low birth weight, and sudden infant death syndrome, which are all causes of infant mortality. Our objective was to evaluate if changes in cigarette taxes and prices over time in the United States were associated with a decrease in infant mortality. (…) CONCLUSIONS: Increases in cigarette taxes and prices are associated with decreases in infant mortality rates, with stronger impact for African American infants. Federal and state policymakers may consider increases in cigarette taxes as a primary prevention strategy for infant mortality.Pediatrics 2016:237(1) (January 2016).)

- Røyking i svangerskapet påvirker gener

Røyking i svangerskapet påvirker gener
fhi.no 29.11.2012
Røyking i svangerskapet kan føre til endringer i hvordan gener hos barnet uttrykker seg. Dette er funnet i en ny studie fra den norske Mor og barn-undersøkelsen. Kunnskapen om at røyking påvirker barnets helse er ikke ny, men at dette kan skje gjennom genetisk påvirkning er nye funn.

Prøver tatt fra navlesnora ved fødselen er lagret fra over 70 000 nyfødte i en biobank for den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). I en delstudie ble 1062 prøver undersøkt for innhold av kotinin, som er en markør for røyking. Av disse hadde 136 (12,8%) høye nok mengder kotinin til å kalles dagligrøykere, noe som stemte godt overens med mødrenes egen rapportering om røykevaner i svangerskapet.

Om gener blir lest av i cellene kommer blant annet an på hvor tett pakket sammen genene ligger i cellekjernene. Kjemiske forbindelser som henger på DNA-tråden er med på å styre om gener leses av. Dette kalles epigenetiske forandringer og kan ha betydning for sykdom og helse. I denne studien ble det undersøkt i hvor stor grad gener var koblet sammen med en spesiell kjemisk forbindelse (metyl-gruppe) og om det var forskjeller mellom barn som var utsatt for røyking i svangerskapet og barn som ikke var det.

Forskerne fant at barn av mødre som røykte i svangerskapet hadde epigenetiske forandringer på ti ulike gener. Undersøkelsene ble gjentatt i prøver fra en annen gruppe nyfødte fra Nord-Carolina i USA, og funnene ble bekreftet her. (...)

- Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner

Hver tredje gravide kvinne med kronisk sykdom dropper viktige medisiner
fhi.no 21.11.2013
Kvinner som behandles for kroniske sykdommer som diabetes, astma og epilepsi bør fortsette å ta legemidler som foreskrevet av legen når de blir gravide. En av tre gjør det ikke. Dette viser en internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.

Det er godt dokumentert at gravide med kroniske sykdommer som ikke tar legemidler som foreskrevet, også kalt lav etterlevelse, kan få potensielt alvorlige konsekvenser for både mors og fosterets helse. Det har hittil vært uvisst hvor mange kvinner med kroniske sykdommers ikke tar medisinene sine som forskrevet.

I denne studien svarte over 9000 kvinner fra 18 land på en nettbasert spørreundersøkelse om deres medisinbruk i svangerskapet. Av disse hadde 210 kvinner behandlingstrengende kroniske sykdommer (hjerte- og karsykdom, revmatiske sykdommer, diabetes og epilepsi) som de hadde fått medisiner forskrevet av legen for. Forskerne var interessert i hvilken grad disse kvinnene fulgte legens medisinforskrivning. (...)

- Snus ökar risken för dödföddhet

Snus ökar risken för dödföddhet
dn.se 8.9.2013
Såväl rökning som snusning under graviditeten ökar risken för att fostret ska dö i livmodern, visar världens hittills största studie i ämnet.

– När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger Sven Cnattingius, professor vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.

För de kvinnor som slutar röka eller snusa inför graviditeten går dock risken tillbaka. (...)

- Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk

Smoke alarm: mental illness and tobacco (Røykealarm: psykiske lidelser og tobakk)
The Lancet 2013;381(9872): 1071 (30 March 2013 )
Den dramatiske nedgangen i andelen av røykere i Storbritannia og andre land i nyere historie er en prestasjon å være stolte av. Millioner har levd lykkeligere og sunnere liv som et resultat av dette. Men ikke alle har hatt samme nytte. Utbredelsen av røyking i Storbritannia som helhet har falt med en fjerdedel siden 1993, men blant mennesker med psykiske lidelser har det knapt vært endring i det hele tatt. Røyking og mental helse, en samlet rapport fra Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists publisert den 28. mars 28 omhandler en gruppe, som sakker akterut. (...) (The dramatic decline in smoking rates in the UK and other countries in recent history is an achievement to be proud of. Millions have led happier and healthier lives as a result. But not everyone has benefited. Since 1993, smoking prevalence in the UK as a whole has fallen by a quarter, but among people with mental health disorders, it has hardly changed at all. Smoking and mental health, a joint report by the Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists released on March 28, speaks of a group left behind by progress.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Mors bestemors røyking i svangerskapet øker risikoen for autisme (ASD) hos barnebarn. Maternal grandmother’s smoking in pregnancy increases risk of ASD in grandchildren. (…) These discoveries suggest that if a female is exposed to cigarette smoke while she is still in the womb, it could affect the developing eggs - causing changes that may eventually affect the development of her own children. Further research is now needed to find out what these molecular changes might be, and to see whether the same associations are present in other groups of people. (news-medical.net 27.4.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Related Editorial (Relatert lederartikkel). Bivirkninger av antipsykotika (Adverse Effects of Antipsychotic Medications) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 24.5.2021).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain;