Det er fristende å kalle Norges nest rikeste for parasitter (aftenposten.no 2.11.2015)

Om avstanden mellom folket og makten. De fleste bryr seg lite om beslutninger som er avgjørende for samfunnsutviklingen, men er ivrige forbrukere av underholdning og trivialiteter. Politikere tilpasser seg dette, engasjerer medierådgivere og spiller kvasi-politisk stemningsmusikk. (aftenposten.no 23.9.2000)

Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem (aftenposten.no 25.3.2015)

Den første vrien i Olsons argument er at uvitenhet er rasjonelt. Det er rasjonelt fordi sjansen for den typiske velger til å påvirke valgutfallet er forsvinnende liten. Kostnadene ved å skaffe seg kunnskap gjør det ulønnsomt, unntatt for et mindretall av politikere, lobbyister, journalister og samfunnsforskere som kan få mer penger, makt eller prestisje gjennom kunnskap om offentlige spørsmål. (Aftenposten 23.9.2000)

Markedsøkonomi versus kapitalisme Slik jeg ser det kan den moderne kapitalismes forhold til markedsøkonomien sammenlignes med kreftcellens forhold til friske kroppsceller. Istedenfor å oppfatte seg som en del av en helhet, søker kreftcellen maksimal ekspansjon for egen del uten hensyn til (...) (Foredrag 5. og 6. januar 1999)

- Makt og demokratiutredningen

Et verdifullt eksperiment
Henrik Syse, forsker
aftenposten.no 12.4.2006
VERDIKOMMISJONEN FEM ÅR ETTER: En interessant prosess som fortjener et bedre ettermæle.

DET ER FEM ÅR SIDEN Verdikommisjonen avla sin sluttrapport. Et revypoeng var brukt opp. Latteren stilnet. Tre års ironisering var over.

Enkelte har vedtatt, én gang for alle, at Bondevik I-regjeringens synligste prosjekt mislyktes. Jeg er langt fra like sikker. Riktignok er jeg part i saken: Jeg var deltids medlem av kommisjonens sekretariat. Men jeg har som sådan den fordelen at jeg fikk følge prosessen fra innsiden. Det var både interessant og løfterikt. (...)

Mye kunne nok ha vært gjort annerledes. Men jeg utfordrer enhver med interesse for materien til å finne kommisjonens sluttrapport (stadig tilgjengelig på Internett). Den fortjener å tørkes støv av. (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Åpenhet er maktas verste fiende.

(Anm: Åpenhet er maktas verste fiende. Økt innsyn i våre folkevalgtes økonomiske interesser, er et lite steg på veien mot et åpnere samfunn. ÅPNERE: Etter at Dagbladet aslørte at stortingspresident Olemic Thommesen ikke hadde rapportert om over 300 000 kroner i aksjer, åpnet Stortinget for mer åpenhet. Tirsdag stemte et nært samlet storting for å øke innsynet i stortingsrepresentantenes økonomiske interesser. (…) Det er imidlertid også et resultat av åpenhet, kjempet fram av kritiske journalister. Det var nemlig langt fra selvsagt at et stort flertall på Stortinget skulle stemme slik de gjorde. (…) Verst var Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, som satt på aksjeposter verdt 6,6 millioner kroner, som han ikke hadde registrert. (dagbladet.no 13.4.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Prisen for kapitalismen? Viruset er ikke menneskeskapt – men dét er i høyeste grad systemet som bidrar til å spre det fra dyr til mennesker.

(Anm: Prisen for kapitalismen? Viruset er ikke menneskeskapt – men dét er i høyeste grad systemet som bidrar til å spre det fra dyr til mennesker. BLÅTIME: Industrielt landbruk bidrar til å svekke immunitet mot sykdom og skaper grobunn for at pandemier kan oppstå, skriver Linn Stalsberg. Her slakter helsearbeidere ender i Karuvatta utenfor Kochi i India etter at fugleinfluensa ble oppdaget i bestanden i januar. Det er noe ubehagelig over fortellingen om at covid-19 har vandret fra dyrearter som ikke naturlig omgås hverandre, til mennesket, som heller ikke naturlig omgår noen av artene som viruset forut hadde stanset opp i. Dette tvungne samspillet mellom arter som klassifiseres som ville dyr, og oss tamme mennesker som plutselig er så altfor nær dem, er et bilde på en verden som ikke er i balanse med seg selv. (klassekampen.no 25.4.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Vaksinetilbud til kongeparet: Fikk gå foran 5000 i køen. (- Og at de sannsynligvis gikk foran over 11 000.) (- Ganske naturlig.) (- 13. januar fortalte helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagbladet at han syntes at det var ganske naturlig at kongefamilien fikk gå foran i vaksinekøen.)

(Anm: Vaksinetilbud til kongeparet: Fikk gå foran 5000 i køen. Dagbladets undersøkelser viser at kongeparet gikk foran minst 5000 personer i vaksinekøen i Oslo, og at de sannsynligvis gikk foran over 11 000. FORKLARER: Helseminister Bent Høie ble konfrontert med hvorfor regjeringen tilbød kongeparet vaksine. I januar valgte regjeringen å tilby kong Harald og dronning Sonja coronavaksine før det var deres tur i henhold til Folkehelseinstituttets vaksinerekkefølge. Dagbladets undersøkelser viser at kongeparet gikk foran minst 5029 personer i vaksinekøen i Oslo. (dagbladet.no 11.4.2021).)

- Bent Høie om vaksiner på sykehus. Krever svar etter vaksineavsløring. Helseministeren vil vite hvorfor sykehus har vaksinert ledere uten pasientkontakt før ansatte i førstelinja.

(Anm: Bent Høie om vaksiner på sykehus. Krever svar etter vaksineavsløring. Helseministeren vil vite hvorfor sykehus har vaksinert ledere uten pasientkontakt før ansatte i førstelinja. BER OM REDEGJØRELSE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil be sykehusene om redegjørelse for sin vaksinefordeling etter Dagbladets avsløringer. Dagbladet har i flere saker omtalt at direktører, klinikksjefer og beredskapslederen er blitt vaksinert ved flere sykehus. Flere av disse kan i tillegg ha vært på hjemmekontor. Nå sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Dagbladet at han vil be sykehusene om en redegjørelse for å undersøke prioriteringene nærmere. Skal undersøkes - Jeg forventer at kommunene og helseforetakene følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og føringer for hvem som skal ha vaksine og i hvilken rekkefølge disse skal ha vaksine. Dette er svært viktig nå når det er knapphet på vaksiner, sier Høie til Dagbladet. (dagbladet.no 13.4.2021).)

– Det ser ikke bra ut når direktører på hjemmekontor får vaksine før klinisk personell.

(Anm: – Det ser ikke bra ut når direktører på hjemmekontor får vaksine før klinisk personell.  NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen mener det må være full åpenhet om hvilke prioriteringer som er gjort dersom ledere med hjemmekontor har fått vaksine før klinisk personell. Sykepleien har dokumentert at minst 260 ledere uten pasientkontakt i Helse Sør-Øst, samt fire administrerende direktører, har fått vaksiner fra helseforetakenes kvoter. Ettersom tallene for Ahus og OUS ikke er med, er antallet vaksinerte ledere uten pasientkontakt sannsynligvis langt høyere. (sykepleien.no 30.4.2021).)

- Wilhelmsen-slekten skjulte milliardformue i utlandet: – Dette kunne det aldri snakkes om. (- DN var tilfeldigvis vitne til dette besøket hos en av Norges mest diskrete og anerkjente skatteadvokater i advokatfirmaet Harboe & Co i 2011.) (- Der foregikk på denne tiden et hektisk spill med hundrevis av millioner i potten.)

(Anm: Wilhelmsen-slekten skjulte milliardformue i utlandet: – Dette kunne det aldri snakkes om. En av Norges rikeste familier bar i flere tiår på en hemmelighet. Så kom myndighetene med et fristende tilbud. Det er mai 2011. En spinkel mann i frakk kommer med heisen opp i resepsjonen på et advokatfirma ved Solli Plass i Oslo. Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen er helt alene, og ut fra et av kontorene kommer advokat Einar Harboe med utstrakt hånd og møter ham. DN var tilfeldigvis vitne til dette besøket hos en av Norges mest diskrete og anerkjente skatteadvokater i advokatfirmaet Harboe & Co i 2011. Wilhelmsen og advokat Harboe trekker seg raskt tilbake til advokatens kontor. Der foregikk på denne tiden et hektisk spill med hundrevis av millioner i potten. Penger gjemt bort i utlandet, på navnløse nummerkontoer i sveitsiske banker, anonyme selskaper på Bahamas, truster i Sveits, Liechtenstein og Panama, forvaltet gjennom sveitsiske forvaltningsselskaper med adresse på Prince Edwards Island i Canada, skulle føres hjem til Norge. (dn.no 19.3.2021).)

- DNs Gøran Skaalmo: Slik skjules utenlandsformuene.

(Anm: DNs Gøran Skaalmo: Slik skjules utenlandsformuene. Derfor tilbyr norske myndigheter skatteamnesti for skjulte utenlandsformuer. (dntv.no 20.3.2021).)

- Wilhelmsen-arving trekker seg fra Civita-styret etter skatteavsløring. (- Ragnhild Astrup Tschudi er en av de nær 20 medlemmene i skipsrederfamilien Wilhelmsen som har fått skatteamnesti etter å ha skjult en utenlandsformue gjennom generasjoner.)

(Anm: Wilhelmsen-arving trekker seg fra Civita-styret etter skatteavsløring. Ragnhild Astrup Tschudi trekker seg som styremedlem i tankesmien Civita med umiddelbar virkning etter DNs avsløring av at familien hadde en skjult utenlandsformue. Ragnhild Astrup Tschudi er en av de nær 20 medlemmene i skipsrederfamilien Wilhelmsen som har fått skatteamnesti etter å ha skjult en utenlandsformue gjennom generasjoner. Søndag kveld valgte Tschudi å trekke seg fra sitt styreverv i tenketanken Civita, slik at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved Civitas integritet. Det opplyser Civitas styreleder i en epost til DN. – Civita hadde ingen kunnskap om dette skatteoppgjøret før DN tok det opp, skriver styreleder Leiv Askvig. Civita er en liberal tankesmie som blant annet er engasjert i debatten om fjerning av formuesskatt. Tschudi, og hennes søstre Anna Ramm og Else Astrup, fikk alle skatteamnesti for en utenlandsformue som hadde vært skjult for skattemyndighetene gjennom mange tiår. Alle tre er barnebarn av Niels Werring senior og rederaving Else Wilhelmsen. (dn.no 22.3.2021).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Får gigant-bot og ramsalt kritikk av Finanstilsynet. (- Finanstilsynet mener DNB har visst om langvarige og «vesentlige mangler» i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven. Banken aksepterer gebyret på 400 millioner kroner.) (- Staten eier 34 prosent av aksjene i DNB.)

(Anm: Får gigant-bot og ramsalt kritikk av Finanstilsynet. Finanstilsynet mener DNB har visst om langvarige og «vesentlige mangler» i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven. Banken aksepterer gebyret på 400 millioner kroner. Nå ønsker SV gransking.  – Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet, skriver Finanstilsynet i sitt vedtak. Gebyret på nesten en halv milliard ble varslet i fjor etter at Finanstilsynet hadde vært på besøk hos DNB februar samme år. Da hadde tilsynet i flere år vært misfornøyd med DNBs arbeid mot hvitvasking. - DNB kan få 400 millioner i bot Etter å ha hørt DNBs versjon av saken, står Finanstilsynet på sitt. (nrk.no 3.5.2021).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

– Kraftig resultathopp for DNB – tjente 7,6 milliarder

(Anm: Kraftig resultathopp for DNB – tjente 7,6 milliarder. Etter store lånetap under pandemien tilbakefører nå storbanken litt av det tapte i første kvartal. Men lavere renter tynger inntektene fra utlån, som falt med over en milliard kroner. DNB legger torsdag frem årets første kvartalsresultater. Tallslippet viser et kraftig resultathopp, mye på grunn av at banken tok store tap under coronauroen på samme tid i fjor. Resultatet før skatt økte til 7,6 milliarder kroner fra 5,1 milliarder kroner i første kvartal i fjor. (e24.no 29.4.2021).)

Lojalitet og ytringsfrihet. Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? (- Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører?) 

(Anm: Lojalitet og ytringsfrihet. Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører? Partnerforum inviterer til webinar og spør hvordan vi bør balansere i dette landskapet. Tid og stad: 16. apr. 2021 08:30–10:00, Webinar. Tema for dette seminaret er embetsverkets deltakelse i det offentlige ordskiftet. Hvor går grensen mellom plikten til lojalitet og faglig ytring? Og hvordan skal vi legge til rette for en åpen og opplyst samtale? Seminaret streames via vimeo og er åpent for alle. Lenken sendes ut til alle påmeldte i forkant. Følg seminaret her: https://vimeo.com/534795277/52ca968df7 Still gjerne spørsmål via Slido: Åpne en nettleser Skriv inn slido.com Bruk kode # 559985 Øk relevansen til spørsmålet ved å klikke «like» Program 08.30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat –  - Det påligger statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Hvordan gjør man det i praksis? Anine Kierulf, førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.  - Forholdet mellom plikten til lojalitet og retten til faglig ytring. Eivind Dale, departementsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet. - “Det må du spørre informasjonsavdelingen om” - lojalitetsplikt og kontrollbehov i offentlig sektor. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. - Samtale mellom innlederne og spørsmål fra deltakerne via Slido ved Aslak Bonde Slutt kl. 10:00 (uio.no 16.4.2021).) 

(Anm: Eivind Dale (født 20. juli 1955) er øverste administrative leder (departementsråd) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dale er utdannet cand.agric. ved Norges landbrukshøgskole (nå UMB) i 1979. Han var ekspedisjonssjef i kommunalavdelingen fra 2000. I 2006 ble han departementsråd for Kommunal- og regionaldepartementet, som fra 1. januar 2013 ble omdannet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (no.wikipedia.org).)

- Korrupsjonsjeger Eva Joly: – Sjokkerende at det ikke er noen straffeskatt. (- Ingen informasjon om innvilget skatteamnesti er offentlig tilgjengelig.)

(Anm: Korrupsjonsjeger Eva Joly: – Sjokkerende at det ikke er noen straffeskatt. Det norske systemet med amnesti innebærer «betydelige privilegier for skattesvikere», mener advokat og korrupsjonsjeger Eva Joly. Korrupsjonsjeger Eva Joly har merket seg saken der rederfamilien Wilhelmsen har hentet hjem en milliardformue gjemt i utlandet – takket være den norske ordningen med skatteamnesti. Ingen informasjon om innvilget skatteamnesti er offentlig tilgjengelig. (dn.no 22.3.2021).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Byggeskandalen på Tjøme: Har funnet feil i alle saker til nå. (- Jakten på ulovligheter i ferieparadiset Tjøme fortsetter med full styrke. Hytter og boder blir revet. Noen hytteeiere er anmeldt, andre må betale bøter.)

(Anm: Byggeskandalen på Tjøme: Har funnet feil i alle saker til nå. Jakten på ulovligheter i ferieparadiset Tjøme fortsetter med full styrke. Hytter og boder blir revet. Noen hytteeiere er anmeldt, andre må betale bøter. FANT FEIL: Alt det røde ved disse to hyttene er ulovlig, ifølge kommunen. FOTO: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK LUFTFOTO. er blir revet. Noen hytteeiere er anmeldt, andre må betale bøter. Over 500 saker står på lista over saker som skal sjekkes. Til nå har Færder kommune sett på 150 av dem. Samtlige hadde feil. Nylig var det tilsyn ved hyttene på bildet over. Alt som er markert i rødt er ulovlig, ifølge kommunen. Ekteparet Charlotte Merethe Bartnes og Erik Bartnes, som eier begge hyttene, har ikke svart NRK. Deres advokat, Anne Tellefsen, skriver i en e-post at alle tiltak på eiendommene i deres eiertid er utført i henhold til tillatelser fra kommunen. – De er derfor uenig i fremstillingen i tilsynsrapporten. De vil fremlegge bevis for tiltakenes lovlighet til Færder kommune innen den satte fristen, skriver hun. Andre hytteeiere i samme situasjon har også hevdet at alt var og er i orden. Men kommunen står som regel på sitt. Her er noen eksempler: (…) (nrk.no 3.5.2021).)

- DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. (- Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere.)

(Anm: DN mener: Straff ulovlig strandsonebygging strengt. Når ni av ti dispensasjonssøknader om strandsone-bygging godkjennes, er ikke kommunen gode nok portvoktere. Denne sommeren har gravemaskiner revet en ulovlig oppført hytte på Rambergøya i Oslofjorden og sprengt opp den ulovlige anlagte tennisbanen til en hytteeier i Grimstad. Samtidig står funkishytta til Frederik Selvaag mørk og tom på Tjøme etter å ha blitt nektet ferdigattest av Færder kommune. Dette er alle kraftfulle eksempler på hvordan kommunene kan håndheve brudd på plan- og bygningsloven når utbyggere tar seg for godt til rette i strandsonen. (...) Et godt eksempel på hvordan kommunereformen er en fordel er hvordan sammenslåtte Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune har klart å sette inn mer ressurser for å stoppe samrøret mellom arkitekter, utbyggere og saksbehandlere som ble avdekket i Tjøme. Les også: Slik fikk han de rikes hytter godkjent på Tjøme (dn.no 2.8.2019).)

- Bondeviks utskjelte verdidugnad. Norge har neppe noensinne opplevd et mer latterliggjort politisk prosjekt enn det som tok slutt 28. mars for 20 år siden. (- Men, hadde Verdikommisjonen kanskje noe for seg?)

(Anm: Bondeviks utskjelte verdidugnad. Norge har neppe noensinne opplevd et mer latterliggjort politisk prosjekt enn det som tok slutt 28. mars for 20 år siden. AFTENPOSTEN HISTORIE: 28. mars i 2001 var det slutt. I tre år hadde Verdikommisjonen prøvd å få til en nasjonal verdidebatt. Ideen kom fra Kristelig Folkeparti. De mente samfunnet var i forfall, og at det var tid for moralsk opprustning. Det fikk piggene ut. De store mediehusene skulle ikke ha noe av «kristenmoralismen». Men, hadde Verdikommisjonen kanskje noe for seg? (…) Fakta Hva var Verdikommisjonen? 14. mai 1997 gikk det et brev fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe til daværende statsminister Thorbjørn Jagland med forslag om en verdikommisjon. Verdikommisjonen ble oppnevnt av regjeringen Bondevik ved kongelig resolusjon 30. januar 1998 med støtte i et enstemmig storting. «Hovedmålet med Verdikommisjonens arbeid er å bidra til en etisk og verdimessig bevisstgjøring for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet. Det er viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltagelse og demokrati», het det i vedtaket da kommisjonen ble opprettet. (…) Kritikk av lederen For noen i Verdikommisjonen var imidlertid ikke oppgaven like klar. Kristin Clemet mente at «mandatet vårt er uklart, og det er stor uenighet om hva rådet kan gjøre». (aftenposten.no 29.3.2021).)

- Folkehelseinstituttet på etterskudd: 19.000 dokumenter mangler i postjournal.

(Anm: Folkehelseinstituttet på etterskudd: 19.000 dokumenter mangler i postjournal. I fjor fikk Folkehelseinstituttet to åpenhetspriser. Men deler av FHIs offentlige postjournal er nå et halvt år på etterskudd. 19.000 dokumenter er ennå ikke journalført. Det er Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg som har avdekket det store etterslepet. Før dokumentene blir journalført, er de heller ikke mulig å søke innsyn i. (…) Uten at dokumentene er tilgjengelig fratas man et veldig viktig redskap for å kontrollere myndighetene, sier Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg, til NRK. Ifølge Strand har så mange som 25.000 dokumenter manglet i postjournalene, men nå er etterslepet kommet ned i rundt 19.000 dokumenter. (nrk.no 22.3.2021).)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

- 600.000 nordmenn risikerer å falle fra digitalt. Koronaen har økt behovet for å være digital, viser en ny undersøkelse.

(Anm: 600.000 nordmenn risikerer å falle fra digitalt. Koronaen har økt behovet for å være digital, viser en ny undersøkelse. – Mestringsfølelsen i å få det til, er det beste. Det er mange på min alder og yngre, som sier at det ikke er nødvendig, sier Hauge. Hun er blant de eldre som mestrer digitale verktøy godt. Men det er fortsatt mange som ikke holder følge. En ny undersøkelse viser at 3 prosent av befolkningen ikke er digitale, og 11 prosent har svake ferdigheter. Det betyr at rundt 600.000 nordmenn sliter med å være digitale i dag. Mange er eldre, og manglende motivasjon er den viktigste årsaken. (aftenposten.no 19.3.2021).)

- Dårleg nett er eit «demokratisk problem» – regjeringa lovar utbetring. (– Det er ei demokratisk utfordring dersom tilgangen på fiber avgjer om du kan delta som folkevald, seier Kjetil Høgseth Felde (Sp).)

(Anm: Dårleg nett er eit «demokratisk problem» – regjeringa lovar utbetring. FJALER (NRK): Kommunestyremøta i bygda er ein prøvelse fordi nettet er så dårleg. No legg regjeringa ein halv milliard ekstra på bordet for å styrke dekninga i distrikta. – Det er ei demokratisk utfordring dersom tilgangen på fiber avgjer om du kan delta som folkevald, seier Kjetil Høgseth Felde (Sp). Han er ordførar i Fjaler kommune i Sunnfjord. Gjennom korona-året har han gjentekne gonger opplevd at kollegaer har forsvunne og mista forbindelsen under digitale kommunestyremøte. (nrk.no 4.2.2021).)

- Krever økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Det norske bredbåndsmarkedet er preget av lav valgfrihet og høye priser. Forbrukerrådet ber nå regjeringen ta grep for å øke konkurransen i markedet. I den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur», kommer det frem at kun en av tre bredbåndskunder kan velge mellom flere tilbydere.

(Anm: Krever økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Det norske bredbåndsmarkedet er preget av lav valgfrihet og høye priser. Forbrukerrådet ber nå regjeringen ta grep for å øke konkurransen i markedet. I den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur», kommer det frem at kun en av tre bredbåndskunder kan velge mellom flere tilbydere. Norske bredbåndskunder betaler også betraktelig mer enn forbrukere i våre naboland. Forbrukerrådet ber nå Stortinget følge opp meldingen og se til at det kommer på plass effektive tiltak som bedrer konkurransen i brebåndsmarkedet. –  Norske fibernett er inne i en «gullalder», og det har vært en veldig god utbygging gjennom flere år. Samtidig preges markedet av svært begrenset valgfrihet på høye hastigheter og lav kundetilfredshet, sier fagdirektør Finn Myrstad. (forbrukerradet.no 7.5.2021).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Politisk spill og grisespill. Hva er dette politiske spillet som alle advarer om hele tida? (- Maktspill som slår feil, selvopptatte, kyniske politikere som utformer politikken utelukkende ut fra strategiske hensyn – og rådgivere som løper imellom for å sette planene ut i livet.)

(Anm: Politisk spill og grisespill. Hva er dette politiske spillet som alle advarer om hele tida? Her er et forsøk på å forklare spillereglene. Vi elsker historiene om politisk spill, men vi hater det i virkeligheten. «Borgen», «House of Cards» og «West Wing» er tv-serieklassikere som alle sammen velter seg i politiske intriger. Min favoritt er humorserien «Veep», som utnytter det komiske potensialet til fulle – med maktspill som slår feil, selvopptatte, kyniske politikere som utformer politikken utelukkende ut fra strategiske hensyn – og rådgivere som løper imellom for å sette planene ut i livet. (dagbladet.no 5.3.2021).)

- Nekter Trump å skjule skattepapirer.

(Anm: Nekter Trump å skjule skattepapirer. Høyesterett i USA nekter tidligere president Donald Trump å holde tilbake skattemeldingene for påtalemyndigheten i New York. (…) (…) Påtalemyndigheten og delstatsadvokat i New York Cyrus Vance Jr. sier i en tre ords uttalelse, «the work continues», arbeidet fortsetter. (nrk.no 22.2.2021).)

- Trump kritiserer høyesterett for å tillate innsyn i skatten hans.

(Anm: Trump kritiserer høyesterett for å tillate innsyn i skatten hans. (…) Nå får påtalemyndigheten innsyn. (aftenposten.no 22.2.2021).)

- Norge er det mest demokratiske landet i verden viste internasjonal kåring - en illusjon hevder statsviter som kommer til Dagsnytt 18.

(Anm: Norge er det mest demokratiske landet i verden viste internasjonal kåring - en illusjon hevder statsviter som kommer til Dagsnytt 18. (nrk.no 16.2.2021).)

- Flere partier går ut mot bruk av hemmelig komité: – Slik skal det ikke være.

(Anm: Flere partier går ut mot bruk av hemmelig komité: – Slik skal det ikke være. Store deler av opposisjonen er kritisk til hvordan Stortingets hemmeligste forum benyttes. Ien komité på Stortinget er alt hemmelig. Den utvidede utenriks og forsvarskomité (DUUFK) er til for at regjeringen og Stortinget kan drøfte sensitive saker. De siste årene har anklager om amerikansk spionasje og norske barn i Syria vært temaer. Møtene er underlagt taushetsplikt, referatene frigjøres etter 30 år. Les også: - Stortinget ikke moden til å motta sensitiv info Flere partier er misfornøyde med hvordan komiteen brukes. (dn.no 25.2.2021).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Er demokratiet i ferd med å bli en illusjon? (- Vi må våge å utfordre.) (- Jeg mener den gemene hop feiler i å utfordre det politiske systemet og organisasjonen seg selv.)

(Anm: Student Ved Universitetet i Bergen og Kevin Llewellyn. Er demokratiet i ferd med å bli en illusjon? Livet i Norge er en gave du kun plikter å leve, takket være velferd og tettvevde sikkerhetsnett. Men velferden skaper apati. Vårt representative demokrati styres i sterk grad av partienes nominasjonskomiteer, man lusker i korridorene og navn hviskes, skriver Kevin Llewellyn. (…) Vi må våge å utfordre Jeg mener den gemene hop feiler i å utfordre det politiske systemet og organisasjonen seg selv. Dermed nøytraliseres kreativitet i forhold til demokratiske insentiver. Vårt demokratiske eksistensgrunnlag hviler på hva som fungerte i går og hvor målsettingen er å manifestere det allerede sementerte. Konsensusbaserte kompromisser i det demokratiske puslespillet genererer vakuum i det politiske landskapet og hvor udemokratiske prosesser tillates over en lav sko. Dette landskapet er blitt et ingenmannsland for blindebukker. Den typisk norske velgeren bondefanges og pasifiseres fra å være pilot til å bli passasjer når stemmeseddelen blir en «intetsigende» ingrediens i politikkens boblende gryte. Vi har det for godt til å bry oss, alt for bra til å kritisere det som har skapt presedens og blitt sedvane. Vi aksepterer derfor stilltiende at vårt demokrati er redusert til å stemme på parti og partiprogram under stortingsvalg. (bt.no 30.6.2011).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Liberal intoleranse. (- Vi må passe oss for ikke å bli autoritære.) (- Vanligvis brukes derimot begrepet av liberale i kritikk av dem som kjemper for utopier langt til venstre eller høyre i det politiske landskapet.)

(Anm: Lars Kolbeinstveit er filosof og rådgiver i Civita. MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI. Liberal intoleranse.Zygmunt Bauman skrev om gartnerimpulsen, folks behov for å luke vekk meninger som ikke passer inn. Begrepet er ment som en advarsel mot oss selv, som vil det gode. Vi må passe oss for ikke å bli autoritære. Vanligvis brukes derimot begrepet av liberale i kritikk av dem som kjemper for utopier langt til venstre eller høyre i det politiske landskapet. (civita.no 27.1.2021).)

(Anm: Civita – Den liberale tankesmien (civita.no).)

- Liberale overdrivelser. Den amerikanske liberalismen lever i sin egen verden. Følger venstresida etter, kollapser vi.

(Anm: HORISONT. Bhaskar Sunkara. Liberale overdrivelser. Den amerikanske liberalismen lever i sin egen verden. Følger venstresida etter, kollapser vi.  RADIKAL OG HØYRØSTET: Venstreorienterte demokrater, som sosialisten Alexandria Ocasio-Cortez, risikerer å bli oppfattet av folk flest som bare «mer radikal» og høyrøstet for (de middelklassepåvirkede) prioriteringene i Det demokratiske partiet, skriver artikkelforfatteren. Her snakker Ocasio-Cortez på videolenke under Demokratenes landsmøte i august. Objektivt sett bør det ikke være vanskelig å være sosialist eller kjempe for tradisjonelt sosialdemokratiske krav i USA i 2021. Helsetjenester for alle, utvidelse av velferdsstaten, arbeidsmarkedstiltak, direkte kontantutbetalinger og breiere fagorganisering er saker som har majoritetsstøtte. (klassekampen.no 16.2.2021).)

- Det globale demokrati lider ifølge en ny rapport. (- Og coronakrisen har ikke hjulpet.) (- Kun 20 pct. af verdens befolkning lever i et frit land, viser den årlige frihedsundersøgelse fra Freedom House.)

(Anm: Det globale demokrati lider ifølge en ny rapport. Og coronakrisen har ikke hjulpet. Kun 20 pct. af verdens befolkning lever i et frit land, viser den årlige frihedsundersøgelse fra Freedom House. Det er den laveste andel i 26 år. Demokratiet lider. Det er den overordnede konklusion på den netop offentliggjorte Freedom in the World 2021-rapport fra den amerikanske ngo Freedom House, som årligt måler demokratiets tilstand i verden. 2020 har nemlig ikke kun tæret på økonomien og vores tålmodighed og psyke. Året har også svækket det globale demokrati, endda så meget at kun 20 pct. af verdens befolkning i dag bor i et frit land – den mindste andel i 26 år. Omvendt er antallet af ikkefrie lande ifølge rapporten vokset til det høj... (jyllands-posten.dk 3.3.2021).)

- En stor offentlig sektor står i veien. (- I selveierdemokratiet skal eiendomsretten være en grunnleggende rett for alle. Kampen mot maktkonsentrasjon står sentralt. Flere og flere bør eie aksjer, næringsvirksomhet, bolig eller annet jordisk gods.)

(Anm: Aslak Versto Storsletten historiker og prosjektmedarbeider Civita. En stor offentlig sektor står i veien. I et nylig utgitt Civita-notat skriver jeg om en delvis forlatt idé, selveierdemokratiet. Det er mulig å hente inspirasjon til løsninger på noen av vår tids store spørsmål fra det. I selveierdemokratiet skal eiendomsretten være en grunnleggende rett for alle. Kampen mot maktkonsentrasjon står sentralt. Flere og flere bør eie aksjer, næringsvirksomhet, bolig eller annet jordisk gods. Derfor er den private sparingen et avgjørende element. Flest mulig skal få forståelse for kapitalens betydning og en aktiv interesse i landets næringsliv. (aftenposten.no 24.1.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Setter det norske demokratiet under lupen. (- Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått avtale med en gruppe demokratiforskere ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Setter det norske demokratiet under lupen. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) vil vite hvordan det står til med det norske demokratiet. Et forskningsprosjekt skal gi noen svar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått avtale med en gruppe demokratiforskere ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De skal utvikle og gjennomføre en uavhengig og bred tilstandsanalyse av det norske demokratiet, skriver departementet på sine nettsider. Tre folkevalgte nivåer (kommunal-rapport.no 27.1.2021).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Vi går mot en kapitalisme med staten i en mer aktiv rolle. Klimamålene overstyrer om nødvendig markedet. (- Min påstand er at vi ser konturene av en kapitalisme som er vesentlig annerledes fra den finanskapitalismen med tro på markeder og næringsnøytralitet som vokste ut av de anglosaksiske land i kjølvannet av Thatcher og Reagan.)

(Anm: Kjell Roland, Roland Consulting. Vi går mot en kapitalisme med staten i en mer aktiv rolle. Klimamålene overstyrer om nødvendig markedet. EU skal bli klimanøytral innen 2050. Skal det lykkes, må energisektoren bygges helt om og store deler av resten av økonomien radikalt endres. EUs «Green deal» angir hvor radikale virkemidler som må tas i bruk. Ikke minst innebærer «Green deal» at statens rolle i økonomien blir en annen, og at næringspolitikken blir særdeles aktiv. Min påstand er at vi ser konturene av en kapitalisme som er vesentlig annerledes fra den finanskapitalismen med tro på markeder og næringsnøytralitet som vokste ut av de anglosaksiske land i kjølvannet av Thatcher og Reagan. (aftenposten.no 28.2.2021).)

(Anm: Angelsaksisk, gammelengelsk; som har med de gamle germanske stammene (anglerne og sakserne) i Storbritannia å gjøre. Kilde: Store norske leksikon.)

- Australia ba Facebook åpne lommeboken. Nå kan flere land følge etter.

(Anm: Australia ba Facebook åpne lommeboken. Det fikk selskapet til å se rødt. Nå kan flere land følge etter. Torsdag forrige uke stengte Facebook ned deler av nettet i Australia. Det gikk ikke helt som planlagt. (…) Mandag morgen vendte de tilbake til forhandlingsbordet. Natt til tirsdag kom de frem til en avtale: - Facebook går med på å betale nyhetsbyråer for innhold, men skal selv velge hvilke, ifølge en uttalelse fra Mark Campbell, visepresident for Facebooks globale affærer. - Lovforslaget skal legge opp til en overgangsperiode på to måneder. Det vil gi teknologiselskaper tid til å lage egne avtaler med medier, skriver Canberra Times. Selskaper som legges under regelverket skal få varsel en måned i forveien.  (aftenposten.no 24.2.2021).)

- Mark Zuckerbergs selvskading. (- Ved å skru av nyhetene i Australia har Facebook-sjef Mark Zuckerberg skutt seg selv i foten i en strid der skillet mellom helter og skurker ikke var opplagt.)

(Anm: Mark Zuckerbergs selvskading. Ved å skru av nyhetene i Australia har Facebook-sjef Mark Zuckerberg skutt seg selv i foten i en strid der skillet mellom helter og skurker ikke var opplagt. Australske politikeres krav om at Google og Facebook skal betale for nyhetene de formidler kan virke rimelig og rettferdig. (dn.no 19.2.2021).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Vil riste det digitale pengetreet. Denne uken kan det globale milliardoppgjøret om opphavsrett bli avgjort i Australia.

(Anm: Vil riste det digitale pengetreet. Denne uken kan det globale milliardoppgjøret om opphavsrett bli avgjort i Australia. (…) Tradisjonelle mediehus har mistet milliardinntekter i reklame det siste tiåret til internettselskapene, som i liten grad blir skattlagt i landene der de henter annonseinntekter. Mediebedriftene og politikere i en rekke land har søkt muligheter for å snu pengestrømmen. Spania og Frankrike har innført en tre prosent digitalskatt på selskapenes omsetning og Østerrike vil kreve fem prosent skatt på reklameinntekter. Dette har imidlertid i liten grad kommet mediebedriftene til gode. (…) Det er sjelden politiske ideer blir løftet fra Australia til resten av verden. Dette kan være et unntak. (dn.no 15.2.2021).)

- Hemmeligholder forklaringene til de som styrer Korona-Norge. Regjeringsmedlemmer og helsetopper har nå forklart seg for regjeringens Koronakommisjon. Men akkurat hva de har sagt, får du ikke vite.

(Anm: Hemmeligholder forklaringene til de som styrer Korona-Norge. Regjeringsmedlemmer og helsetopper har nå forklart seg for regjeringens Koronakommisjon. Men akkurat hva de har sagt, får du ikke vite. NRK har bedt om innsyn i forklaringene til de som nylig har forklart seg for regjeringens egne granskere: - Statsminister Erna Solberg  - Helseminister Bent Høie - FHI-direktør Camilla Stoltenberg - FHIs overlege Preben Aavitsland - Helsedirektør Bjørn Guldvog - Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Men forklaringene – som det er gjort lydopptak av – er hemmeligstemplet. Koronakommisjonen mener det dreier seg om såkalte organinterne dokumenter, som kan unntas fra innsyn. At dokumentene kan kalles organinterne, har kommisjonen selv aktivt lagt til rette for: Ikke engang regjeringsmedlemmene har fått med seg kopi av hva de har forklart. De må lese gjennom og godkjenne sine egne referater ved personlig oppmøte. Les også: Kritiserer omfattende hemmelighold i Koronakommisjonen(nrk.no 17.2.2021).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Jusprofessorer: Ryddejobben etter trygdeskandalen bak stengte dører. Regjeringen nekter jusprofessorer innsyn i rapport om trygdeskandalen. - Det kan i verste fall føre til at ofrene for skandalen ikke får erstatningen de har krav på, sier to professorer i retts- vitenskap. (- Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus, sa daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun orienterte Stortinget om trygdeskandalen.)

(Anm: Jusprofessorer: Ryddejobben etter trygdeskandalen bak stengte dører. Regjeringen nekter jusprofessorer innsyn i rapport om trygdeskandalen. - Det kan i verste fall føre til at ofrene for skandalen ikke får erstatningen de har krav på, sier to professorer i retts- vitenskap. Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus, sa daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun orienterte Stortinget om trygdeskandalen. Kongen i statsråd vedtok likevel 5. februar å nekte innsyn i en ekspertutredning om eksport av trygdeytelser fra 2014. Utredningen kan ha betydning for avklaring av statens ansvar og ofrenes mulighet til å få erstatning for såkalte ikke-økonomisk tap (tort og svie). - Regjeringen besluttet å lukke enda en dør for offentlighetens innsyn i trygdeskandalen, sier Christoffer C. Eriksen og Ingunn Ikdahl, professorer i rettsvitenskap. Tidligere har regjeringen nektet innsyn i regjeringsadvokatens råd i trygdeskandalen og referat fra et møte mellom statsråden og Nav-direktøren. (aftenposten.no 21.2.2021).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- NORSKE ANNONSØRER SVIR AV STADIG MER PÅ INNHOLDSMARKEDSFØRING

(Anm: NORSKE ANNONSØRER SVIR AV STADIG MER PÅ INNHOLDSMARKEDSFØRING - MARKEDET ØKER MED ÉN MILLIARD. Investeringene i innholdsmarkedsføring øker kraftig. Men hva kommer norske annonsører og reklamekjøpere til å gjøre mer av i 2021? (kampanje.no 17.2.2021).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Kommunen solgte Deichmanske. Tapende bud holdes hemmelige. (- Det er stort behov for åpenhet rundt prosesser som dette», skriver juristen. Det er noe annet enn hva Oslo kommune mener. Det blir opp til Statsforvalteren, og eventuelt Sivilombudsmannen, å avgjøre hva om er riktig lovforståelse.)

(Anm: Kommunen solgte Deichmanske. Tapende bud holdes hemmelige. Bystyret har godkjent salget av gamle Deichmanske til Møller Eiendom. Hvem de andre bud­giverne var og hva de bød, får ingen vite. Forrige uke godkjente bystyret i Oslo enstemmig salget av gamle Deichmanske bibliotek. Budrunden i fjor høst hadde mange deltagere og endte langt over antatt markedsverdi på knappe 60 millioner kroner. Møller Eiendom vant da de la 245 millioner­ kroner på bordet for å sikre seg den historiske eiendommen i Oslo sentrum­. Det var høyeste bud, ifølge sakspapirene. Kjøperen ønsker å lage «en multi­funksjonell storstue» med både serveringssteder, arbeidsplasser og et fotomuseum. Men hvem var de andre budgiverne, hva ønsket de med bygningen og hvor mye var de villige til å gi? Den informasjonen holder kommunen hemmelig. (…) Avslaget er begrunnet i offentlighets­lovens paragraf 15-2 og paragraf 23-1. (…) Presseforbundet: Fremstår tvilsomt Sindre Granly Meldalen er jurist i Norsk Presseforbund. Der arbeider han blant annet­ med spørsmål om innsynsrett. «Det fremstår som tvilsomt at det er mulig­ å unnta alle disse opplysningene på det grunnlaget som EBY her har gjort», skriver han i en e-post. Meldalen mener at det er forskjell på kommunen og private selgere av eiendom. «Hvis EBY skulle ha rett i sin vurdering av egen rolle her har Oslo kommune organisert seg på en måte som bevisst gir hemmelig­hold om salg av store offentlige verdier, og det vil være svært alvorlig. Det er stort behov for åpenhet rundt prosesser som dette», skriver juristen. Det er noe annet enn hva Oslo kommune mener. Det blir opp til Statsforvalteren, og eventuelt Sivilombudsmannen, å avgjøre hva om er riktig lovforståelse. (aftenposten.no 6.2.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Deichmanske solgt skyhøyt over takst. (- Nå kan Estate Nyheter avsløre at eiendommen skal være solgt, og det til en pris på utrolige 245 millioner kroner.) (- Det er Møller Eiendom som vant budrunden.)

(Anm: Deichmanske solgt skyhøyt over takst. Deichmanske er solgt til en pris som er skyhøyt over taksten. Det var Møller Eiendom som stakk av med seieren i budkampen.Sist uke kunne Estate Nyheter fortelle at det var knallhard kamp om det gamle Deichmanske bibliotek på Hammersborg. 13 eiendomsselskapet kjempet om tilslaget og budet hadde da passert 150 millioner kroner. Mandag skrev Aftenposten at budene hadde kommet opp i over 200 millioner. Det er langt over prisantydningen på rundt 58 millioner kroner. Nå kan Estate Nyheter avsløre at eiendommen skal være solgt, og det til en pris på utrolige 245 millioner kroner. Det er Møller Eiendom som vant budrunden. (estatenyheter.no 17.9.2020).)

- LEDER. Intet er så udansk som tvang. Pandemier skal tages alvorligt, men det samme skal så sandelig også danskernes frihedsrettigheder.

(Anm: LEDER. Intet er så udansk som tvang. Pandemier skal tages alvorligt, men det samme skal så sandelig også danskernes frihedsrettigheder. Da coronapandemien ramte Danmark for snart et år siden, greb Folketinget ind ved at tildele regeringen og myndighederne en række beføjelser, der aldrig er set i fredstid. Anderledes kunne det ikke være, lød den fremherskende opfattelse, men ét års erfaring rigere er spørgsmålet, om Folketinget igen kan finde på at give en regering ret til en myndighedsudøvelse, man ellers kun finder i autoritære stater? Svaret kan til dels findes i den epidemilov, der tirsdag skal førstebehandles i Folketinget, o... (jyllands-posten.dk 18.1.2021).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Har eksperter for mye politisk makt? (- Eksperter har mer makt i det norske styringssystemet enn i mange andre land, hevder forskere.) (- De kaller utviklingen en «ekspertifisering» av styringssystemet.) (- Bruker utvalgt kunnskap.) (- Stine Hesstvedt nevner to typiske eksempler på politisert bruk av forskning: I høst kom det fram at Olje- og energidepartementet holdt tilbake en utregning for Stortinget i 2013, en verdivurdering som antyder at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt.)

(Anm: Har eksperter for mye politisk makt? Har eksperter for mye politisk makt? Eksperter har mer makt i det norske styringssystemet enn i mange andre land, hevder forskere. De mener at Norge «ekspertifiseres». Eksperter har mer makt i det norske styringssystemet enn i mange andre land, hevder forskere. De mener at Norge «ekspertifiseres». Eksperter tar stadig mer plass i norsk politikk. Her helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på pressekonferanse høsten 2020. I den ferske boka Ekspertenes inntog legger Holst og førsteamanuensis i statsvitenskap Johan Christensen fram reformer som kan sikre at politikken er kunnskapsbasert og samtidig demokratisk. Holst og Christensen som i år forsker sammen ved CAS, har sine funn fra forskningsprosjektet EUREX ved Universitetet i Oslo. Dette handler om forskning på ekspertene og deres innflytelse. (…) Bruker utvalgt kunnskap Stine Hesstvedt nevner to typiske eksempler på politisert bruk av forskning: I høst kom det fram at Olje- og energidepartementet holdt tilbake en utregning for Stortinget i 2013, en verdivurdering som antyder at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt. Notatet ble ikke tatt med da det skulle avgjøres om det skulle åpnes for oljeboring. Det andre eksempelet er at Havbruksskatteutvalget ble, ifølge utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe, møtt av en «massiv lobby» da det i fjor foreslo å innføre en skatt på oppdrettsnæringens bruk av norske kystfarvann og fjorder. –Det vil si at politikere eller embetsverket bruker kunnskap selektivt – de viser kun til rapporten som støtter deres foretrukne forslag. At eksperter er viktige i det norske systemet betyr ikke at de alltid lyttes til. Det er selvfølgelig alltid mange andre interesser inne i bildet. Denne type politisering kan bidra til dårligere saksutredning og svekke styringsverkets og utredingsvesenets legitimitet over tid, sier hun. (…) Referanse:
Johan Christensen og Cathrine Holst: Ekspertenes inntog. Universitetsforlaget, 2020. (Forlaget om boken) (forskning.no 14.1.2021).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Trump omgjorde regel som hindrer ansatte å drive lobbyvirksomhet i Det hvite hus. I siste øyeblikk reverserte den avtroppende presidenten sin opprinnelige ordre og tillot svingdøren i Washington å fortsette å svinge.

(Anm: Trump revokes rule preventing White House staff from lobbying. In a last-minute move, the outgoing president reversed his original order and allowed the revolving door in Washington to continue swinging. After campaigning on a promise to “drain the swamp,” Donald Trump ended his presidency by revoking his own rule meant to prevent White House staff from lobbying. Shortly after he entered office, Trump signed an executive order that barred appointees from any lobbying related to their agency for five years, in addition to a lifetime ban on lobbying for a foreign government. Every Trump appointee was required to sign a pledge agreeing to those rules. But in a last-minute move early Wednesday, Trump reversed the order and allowed the revolving door in Washington to continue swinging. (politico.com 20.1.2021).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor protesterer ikke samfunnet høylytt når journalister blir PR-rådgivere for makten?

(Anm: Hvorfor protesterer ikke samfunnet høylytt når journalister blir PR-rådgivere for makten? (…) Journalistikk er ikke en hvilken som helst virksomhet. Den er en bærebjelke i demokratiet og har åpenhet og retten til fri informasjon som fundament. (…) Jo mer denne rådgiveren kan om journalister og journalistikkens vesen, jo lettere blir det for oppdragsgiver å ta kontrollen. Da er det særlig ille hvis oppdragsgiver besitter mye makt. (aftenposten.no 10.6.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Utdanning er et middel mot konspirasjonsteorier. (- Mange Trump-velgere bruker alternative, konspiratoriske nyhets- og sosiale medier som eneste informasjonskilde.) (- Trumps løgner er ikke løgner for disse velgerne, men sannhet.)

(Anm: Anders Breidlid, professor, Oslo Met. Utdanning er et middel mot konspirasjonsteorier. Det er den hvite arbeiderklassen uten høyere utdanning som danner fortroppene i Trumps tilhengerskare. Hvorfor tror fortsatt sju av ti republikanere at valget var stjålet? Hvorfor har de trodd på Donald Trumps mer enn 20.000 løgner de siste fire årene? Svarene på disse spørsmålene er ikke entydige, men det dannes et mønster. Mange Trump-velgere bruker alternative, konspiratoriske nyhets- og sosiale medier som eneste informasjonskilde. De følger hverken med på eller har tillit til «mainstream media» (tradisjonelle medier). Trumps løgner er ikke løgner for disse velgerne, men sannhet. (aftenposten.no 29.1.2021).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- En stor offentlig sektor står i veien. (- I selveierdemokratiet skal eiendomsretten være en grunnleggende rett for alle. Kampen mot maktkonsentrasjon står sentralt. Flere og flere bør eie aksjer, næringsvirksomhet, bolig eller annet jordisk gods.)

(Anm: Aslak Versto Storsletten historiker og prosjektmedarbeider Civita. En stor offentlig sektor står i veien. I et nylig utgitt Civita-notat skriver jeg om en delvis forlatt idé, selveierdemokratiet. Det er mulig å hente inspirasjon til løsninger på noen av vår tids store spørsmål fra det. I selveierdemokratiet skal eiendomsretten være en grunnleggende rett for alle. Kampen mot maktkonsentrasjon står sentralt. Flere og flere bør eie aksjer, næringsvirksomhet, bolig eller annet jordisk gods. Derfor er den private sparingen et avgjørende element. Flest mulig skal få forståelse for kapitalens betydning og en aktiv interesse i landets næringsliv. (aftenposten.no 24.1.2021).)

(Anm: Civita – Den liberale tankesmien (civita.no).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Bør det å drepe natur være en forbrytelse?

(Anm: - Ecoside (økodrap; miljøødeleggelse): Bør det å drepe natur være en forbrytelse? (Ecocide: Should killing nature be a crime?) (bbc.com 6.11.2020).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Hvilken kapitalismekritikk? (- «Kapitalismen er syk». Det var overskriften på en kronikk av statsminister Mette Frederiksen...) (- Blant truslene hun pekte på var den aggressive bruken av skatteplanlegging, overinvestering av kapital i eiendom og aksjespekulasjon, og den utsatte stillingen mange lønnsarbeidere står i overfor dårlig regulerte markedskrefter.)

(Anm: Jonas Bals, rådgiver i LO. Hvilken kapitalismekritikk? DEBATTIDEOLOGI. «Kapitalismen er syk». Det var overskriften på en kronikk av statsminister Mette Frederiksen, lederen for det danske Socialdemokratiet, i Politiken for fire år siden. Hun skrev om presset mot det hun kalte «den socialdemokratiske ligning»: Balansegangen mellom trygghet, tillit og rettferdighet på den ene siden, og en vekstskapende nærings- og industripolitikk på den andre. Blant truslene hun pekte på var den aggressive bruken av skatteplanlegging, overinvestering av kapital i eiendom og aksjespekulasjon, og den utsatte stillingen mange lønnsarbeidere står i overfor dårlig regulerte markedskrefter. Hun minnet om at denne utviklingen ikke er forutbestemt, men «et politisk valg og en politisk kamp». (klassekampen.no 14.1.2021).)

- Ny bok om arbeiderklassen i Norge: Den tjener dårligere, har mindre makt, tillit og innflytelse. Den teknologiske utviklingen går raskt, og flere tar høyere utdanning. Men det betyr ikke at arbeiderklassen er borte. Hvordan har arbeiderklassen det i Norge i dag?

(Anm: Ny bok om arbeiderklassen i Norge: Den tjener dårligere, har mindre makt, tillit og innflytelse. Den teknologiske utviklingen går raskt, og flere tar høyere utdanning. Men det betyr ikke at arbeiderklassen er borte. Hvordan har arbeiderklassen det i Norge i dag? Det var utgangspunktet for forsker Jørn Ljunggren da han startet på arbeidet med boken som nå er klar. Både brexit og Trumps seier i presidentvalget i 2016 trekkes frem som seiere for arbeiderklassen. Derfor ønsket Ljunggren blant annet å få svar på hvordan den norske arbeiderklassen har endret seg. Og det har den på flere områder. I boken skriver han om at arbeiderklassen i stadig mindre grad er synlig i offentligheten, selv om den fortsatt utgjør nesten halve befolkningen. Arbeiderklassen er blitt mer mangfoldig. De tradisjonelle arbeidsplassene i industrien er blitt færre, og flere kvinner er i jobb. I tillegg bidrar flere former for innvandring til mangfoldet. Likevel har ikke arbeiderklassen forandret seg så mye siden 1980-tallet, ifølge tallene fra boken. - Hvem er de? - Hvordan har de det? Og er det noe igjen av arbeiderklassens politiske kraft? Se videoreportasjen øverst i artikkelen. (aftenposten.no 29.1.2021).)

(Anm: Forfatter: Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen. Arbeiderklassen. (...) Omtale. Arbeiderklassen. Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og koronakrisen har arbeidere igjen kommet på agendaen – også i forskningen. I denne boka presenterer både ferske og etablerte forskere selvstendige forskningsbidrag som gir ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge. Blant spørsmålene som diskuteres er: (…) Forlag: Cappelen Damm 01.02.2021. (cappelendamm.no).)

- Den norske fagbevegelsen har for lengst skjønt at det ikke er ramsalt kapitalismekritikk som sikrer arbeidsplasser. (- I Norge er fagforeninger opptatt av at bedrifter skal gå med overskudd.)

(Anm: Den norske fagbevegelsen har for lengst skjønt at det ikke er ramsalt kapitalismekritikk som sikrer arbeidsplasser. TRENGER VI KAPITALISMEKRITIKK? KRONIKK. Ole-Martin Ihle og Harald Eia (tekst) I Klassekampen 2. januar anmelder Jonas Bals vår bok «Mysteriet Norge». Anmeldelsen er klok og interessant, og vi skal ikke prøve å imøtegå den kritikken han kommer med. Noe av det Bals skriver, gjorde likevel at vi fikk lyst til å lufte et spørsmål vi har lurt på lenge: Hvor viktig er egentlig kapitalismekritikk? (…) Intensiteten i kapitalismekritikken følger nemlig et tydelig mønster. I land der fagforeningene står svakt, og i liten grad er med og bestemmer, som i Storbritannia og Frankrike, er toppene i fagforeningene ofte kritiske til det kapitalistiske økonomiske system. Der snakker man om klassekamp, om undertrykking av arbeiderklassen og mange abonnerer stadig på kommunismens ideer. I Norge, derimot, der fagforeningene står samlet og har mer makt, er systemkritikk av kapitalismen uvanlig. I LO snakker man i det hele lite om klassekamp og utbytting av arbeiderklassen. Selv ordet «arbeiderklasse» er blitt sjeldnere å høre (da tidligere LO-leder Gerd Kristiansen var gjest på «Sånn er du» på P2, sa hun at hun ikke engang brukte ordet «klasse»). Tvert imot har LO omfavnet ideen om at vi trenger et privat eid næringsliv som konkurrerer om å selge varer og tjenester på et åpent marked. I Norge er fagforeninger opptatt av at bedrifter skal gå med overskudd. De vet at det ikke er ukontrollerte streiker og ramsalt kapitalismekritikk som sikrer arbeidsplasser, men et ordnet arbeidsliv. (klassekampen.no 13.1.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Når laks er viktigere enn menneskerettigheter.

(Anm: Av Jessica Ka-Yi Chiu Hongkongkomiteen i Norge. Når laks er viktigere enn menneskerettigheter. (aftenposten.no 26.8.2019).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Europas rikeste har langt høyere utslipp enn resten. (- SKJEV FORDELING: EUs 10 prosent rikeste har like høye utslipp som EUs 50 prosent fattigste til sammen.)

(Anm: Europas rikeste har langt høyere utslipp enn resten. (…) SKJEV FORDELING: EUs 10 prosent rikeste har like høye utslipp som EUs 50 prosent fattigste til sammen. (…) – Urettferdig. Norge er ikke med i Oxfam-rapporten. En forskningsrapport fra 2016 viser imidlertid at det også i Norge er en direkte sammenheng mellom høy inntekt og høye utslipp. (…) – Det er fryktelig urettferdig. (…) Klimaskade-skatt. Glad-Gjernes påpeker at Norge er blant landene som feiler. (vl.no 28.12.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Finn ditt klimaavtrykk. (- Enovas klimakalkulator.)

(Anm: Finn ditt klimaavtrykk. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell. Vil du bidra? Da bør du bli mer bevisst på ditt eget klimaavtrykk. Sjekk hvordan du ligger an ved hjelp av Enovas klimakalkulator. (enova.no).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Økologisk fotavtrykk (EF), mål på forbruket til en person eller gruppe mennesker på globale naturressurser.

(AnmEcological footprint (EF), measure of the demands made by a person or group of people on global natural resources. It has become one of the most widely used measures of humanity’s effect upon the environment and has been used to highlight both the apparent unsustainability of current practices and the inequalities in resource consumption between and within countries. (britannica.com).

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Økologisk fotavtrykk (- [det er] på tide å … etablere et samfunn som spiller på lag med naturen og der ingen har rett til et økologisk fotavtrykk som går ut over planetens tålegrense (Klassekampen 17.09.2013/12).)

(Anm: (…) UTTRYKK økologisk fotavtrykk (etter engelsk ecological footprint) 1 miljømessig omkostning - [det er] på tide å … etablere et samfunn som spiller på lag med naturen og der ingen har rett til et økologisk fotavtrykk som går ut over planetens tålegrense (Klassekampen 17.09.2013/12) 2  ØKOLOGI, SOM MÅL PÅ MILJØMESSIG BÆREKRAFT jord- og vannareal som kreves for å få produsert de ressurser man forbruker og få absorbert det skadelige utslipp man produserer - et økologisk fotavtrykk er en måleenhet som viser hvor stor plass som trengs for å produsere de ressursene og håndtere de avfallsmengdene hvert menneske skaper (wwf.no 14.01.2014) (naob).)

- Kinas nye strategi passer for kald krig. Kinas ledere skifter syn på Vesten og på mulighetene globalisering gir.

(Anm: Sverre Strandhagen, kommentar. Kinas nye strategi passer for kald krig. Kinas ledere skifter syn på Vesten og på mulighetene globalisering gir. Kina blir innadvendt og vel så farlig. Året var 2017 og stedet var Davos-møtet i regi av World Economic Forum: For første gang deltok Kinas president. (…) Kinas oppgave var å opptre som en styrmann på dette havet og for den eksisterende globale orden. Vel tre år senere, i august 2020, deltok Kinas president på et langt mindre spektakulært møte; med en gruppe økonomer i Beijing. Temaet var Kinas nye femårsplan, men der presenterte Xi Jinping en radikalt ny visjon for Kina i spørsmålet om globalisering, skriver Kina-eksperten James Crabtree i magasinet Noema. Bakteppet var selvsagt Kinas pågående handels- og teknologikrig med USA, sanksjoner og stadig nye forsøk på å stagge Kinas ekspansjon. På vestlig side har særlig USA snakket om behovet for frakobling på viktige områder, særlig for høyteknologi som kunstig intelligens og mobilnettet 5G. (dn.no 27.12.2020).)

- Superveteran i Ap: - Vi tok feil valg under Stoltenberg. (- FORSKJELLS-NORGE: - Vi må aldri glemme den tredjedelen som ikke har det bra. Vi ser tendenser i Norge på at de rike gir blaffen, sier Jan Balstad i podcasten Stavrum & Eikeland. - Vi er vanlige folk som står på. Da er det viktig at vi ikke blir overkjørt av folk med millioninntekt.)

(Anm: Superveteran i Ap: - Vi tok feil valg under Stoltenberg. FORSKJELLS-NORGE: - Vi må aldri glemme den tredjedelen som ikke har det bra. Vi ser tendenser i Norge på at de rike gir blaffen, sier Jan Balstad i podcasten Stavrum & Eikeland. - Vi er vanlige folk som står på. Da er det viktig at vi ikke blir overkjørt av folk med millioninntekt. Ap-nestor Jan Balstad, tidligere nestleder i LO under Yngve Hågensen og handels- og skipsfartsminister under Gro Harlem Brundtland, er bekymret over den historisk lave oppslutningen til Arbeiderpartiet. - Det er åpenbart alvorlig, sier den tidligere LO-toppen, som i dag er lokallagsleder i Nesodden Arbeiderparti, i podkasten Stavrum & Eikeland. (nettavisen.no 15.1.2021).)

- Gratulerer med Citizen Trump. (- Særlig i Trumps tid var det viktig å si det som det var. Der sviktet blant andre Jens Stoltenberg.) (- Diplomati betyr av og til også at det er nødvendig å si det som det er. Trumps tid var ei sånn tid.)

(Anm: LEDER. Gratulerer med Citizen Trump. Særlig i Trumps tid var det viktig å si det som det var. Der sviktet blant andre Jens Stoltenberg. VISER VEI?: Tilsynelatende ja. Men i virkeligheten var Jens Stoltenberg unnfallende overfor galskapen i Donald Trumps hvite hus. Om 21 dager snakker vi ikke lenger om Donald Trump som fungerende amerikansk president. 20. januar, klokka 12. 00, eastern time i USA, er Trump igjen borgeren Trump, Citizen Trump. (…) Årsskiftet er en naturlig tid for refleksjon, og et godt påskudd for å få større selvinnsikt. For hvordan sto vi oss mot galskapen som i fire år har strømmet fra Det hvite hus? Den tyske forbundskansleren Angela Merkel skjønte sterkt imot sin vilje at hennes tid var kommet. Mens hun i møter med mannen fra Det hvite hus ikke skjulte skrå, undrende blikk, sa hun fra dag én at EU nå måtte klare seg selv fordi Trumps USA ikke var til å stole på. For dette - og fordi hun er kvinne - ble hun Trumps mest yndete mobbeobjekt ute i verden. En rolle hun tok med rak rygg, som den egentlige leder for det som var igjen av «den frie verden». MENINGER Når det er flaut å være norsk På den andre enden av skalaen troner Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Trump har kalt Stoltenberg for sin største tilhenger, og sagt at han gjør en fantastisk jobb. Men mer enn å være fantastisk var Stoltenbergs jobb vanskelig. Han måtte balanserte på en slakk line mellom det politisk nødvendige og det moralsk unnfalne. Det var selvsagt nødvendig for Natos generalsekretær å ha et ordnet forhold til USAs president. Men unnfallenheten overfor den åpenbare galskapen i Det hvite hus var hele tida påfallende hos Stoltenberg. Diplomati betyr av og til også at det er nødvendig å si det som det er. Trumps tid var ei sånn tid. (dagbladet.no 31.12.2020).)

(Anm: Citizen Trump. Todd McGowan. What Kane Doesn’t Have There was at least one time when Donald Trump showed himself more capable than any other American president. When asked to name his favorite film, Donald Trump responded with an answer worthy of a film scholar. He named Orson Welles’s Citizen Kane (1941) as not just the greatest film ever made but as his personal favorite.1 Surely this is the best answer that any American president has ever given to this question.2 But when we first consider it, this answer seems like it must have been an unconscious slip. Trump identifies as his favorite the one film that chronicles the emptiness of a rich and powerful man who bears a remarkable resemblance to himself. CONTINENTAL THOUGHT & THEORY: A JOURNAL OF INTELLECTUAL FREEDOM. Special Issue: The Problem of Trump: responses from radical theology & philosophy. Special Issue 2020;3(1): The Problem of Trump 166-180 | ISSN: 2463-333X.)

- Å holde skatten lav for de rike gir ikke et oppsving i økonomien.

(Anm: Å holde skatten lav for de rike gir ikke et oppsving i økonomien. (Keeping tax low for the rich does not boost economy.) (- Vår forskning viser at det økonomiske eksempelet med å holde skatten lav for de rike er svak» - Dr. David Hope.) Store reformer som reduserer skatten for de rike fører til høyere ulikhet i inntektene, men har ingen signifikant effekt på økonomisk vekst eller arbeidsledighet, ifølge ny forskning fra LSE og King’s College London. (lse.ac.uk.no 16.12.2020).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. (- Donationer giver indflydelse.)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Når storkonsernene styrer verden. (- Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med.) (- Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien.)

(Anm: Willoch, tidligere statsminister i Norge. Når storkonsernene styrer verden. Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...) Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...) Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (aftenposten.no 21.11.1998 - side 11).) (PNG)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Psykopati innen næringslivet: Gjør det man lover. (Corporate psychopathy: Talking the walk.)

(Anm: Psykopati innen næringslivet: Gjør det man lover. (Corporate psychopathy: Talking the walk.) (…) Vi vet mye mindre om psykopati innen næringslivet og dets implikasjoner i hovedsak på grunn av vanskeligheter med å oppnå aktivt samarbeid med næringslivsorganisasjoner. (…) Psykopati var positivt assosiert med interne vurderinger av karisma / presentasjonsstil (kreativitet, god strategisk tenkning og kommunikasjonsevner), men negativt forbundet med vurderinger av ansvar / ytelse (å være en lagspiller, med lederegenskaper og allmenne prestasjoner.) Behav Sci Law. Mar-Apr 2010;28(2):174-93.)

- Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. (- Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt.) (- Din intuition og din skepsis er dine bedste våben.)

(Anm: Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. Din intuition og din skepsis er dine bedste våben. Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt. (…) Men psykopatiske træk kan faktisk findes i os alle sammen, og mellem dem af os, som ligger indenfor normalområdet og dem, som scorer højest på psykopati-skalaen, er der en gruppe, som forskningen ved ganske lidt om. Nemlig dem, der populært kaldes for hverdagspsykopaterne. (videnskab.dk 9.4.2021).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Næringslivet må styrke respekten for menneskerettighetene.

(Anm: Næringslivet må styrke ­respekten for menneske­rettighetene. Carine Smith Ihenacho direktør for etterlevelse og eierskap Norges Bank Investment Management. I juni 2021 er det ti år siden FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd. Næringslivet har et grunnleggende ansvar for å respektere menneskerettighetene. Det er blitt bredt anerkjent i løpet av dette tiåret. Dette er viktig for Oljefondet som en ansvarlig og langsiktig investor. (aftenposten.no 25.2.2021).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?)

(Anm: Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (...) Den enkelte forbruger får kort sagt ansvaret for håndteringen af klimaændringerne. Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning? (...) Historien kort - 100 selskaber er ansvarlige for 71 procent af de globale udledninger siden 1988. - 25 virksomheder og statsejede selskaber er ansvarlige for mere end halvdelen af de globale industrielle udledninger i den samme periode. (videnskab.dk 18.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit.

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Mørketid for demokratiet. (- En stor og reformivrig middelklasse, høy økonomisk vekst og en godt organisert arbeiderklasse som skremte elitene til kompromiss, har alle vært lansert som forklaringer på demokratiets fremvekst i Europa.)

(Anm: Mørketid for demokratiet | Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat, Høyskolen Kristiania. Mørketid for demokratiet. I Goethes Faust stiller hovedpersonen det evige spørsmålet: «Jeg søker den innerste marg i stammen. Hva er det som holder verden sammen?» På samme måte har demokratiforskningens hellige gral vært jakten på den ene variabelen som forklarer hvorfor noen europeiske land ble stabile demokratier, mens andre opplevde stadige autoritære tilbakeslag. En stor og reformivrig middelklasse, høy økonomisk vekst og en godt organisert arbeiderklasse som skremte elitene til kompromiss, har alle vært lansert som forklaringer på demokratiets fremvekst i Europa. (...) Erfaringen fra mellomkrigstiden er at ingenting er farligere enn konservative partier uten demokratisk selvtillit. Hvis de bare blir paranoide nok, kan de gli inn i konspiratorisk nasjonalisme der alle andre partier blir nasjonens fiender, og det eneste som kan redde nasjonen, er at demokratiet undergraves. Det er nettopp dette som er skjedd i land som Ungarn og Polen, som gradvis blir omdannet til autoritære ettpartistater, mens i USA og Storbritannia minner de konservative partiene stadig mer om høyrepopulistiske personkulter. (aftenposten.no 15.8.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Behandlingen av Navalnyj viser Putins svakhet. (- Ledere med legitimitet behøver ikke å fengsle opponenter på komisk tynt grunnlag.) (- Russland har et styresett på grensen mellom autoritært demokrati og totalitært diktatur.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Behandlingen av Navalnyj viser Putins svakhet. Ledere med legitimitet behøver ikke å fengsle opponenter på komisk tynt grunnlag. Russland har et styresett på grensen mellom autoritært demokrati og totalitært diktatur. Det holdes valg og finnes rester av ytringsfrihet. Men alt holdes i jerngrep av maktapparatet. Der sitter president Vladimir Putin på toppen. (aftenposten.no 3.2.2021).)

- Liberalisme og lovens fornuft. (- EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer.)

(Anm: REVIEW ARTICLE. Alexander Somek. Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM There are a number of straightforward ways to establish connections between modern law and liberalism; indeed, it is so facile that one is inclined to regard the requisite links as intrinsic.1 For example, one could simply follow the trajectory of substitutions that the tradition underwent with regard to what it took to be its major substantive concern. The original liberalism of private property,2 which is in different ways epitomised in the work of John Locke3 and Benjamin Constant4, gave way to a liberalism that puts self‐realisation and freedom of expression at the center. We associate the names of Wilhelm von Humboldt5 and John Stuart Mill6 with this shift. The new liberalism of L.T. Hobhouse7 invested the persuasion with a social face that was again eclipsed when liberalism made its turn toward free movement of resources and returned triumphantly at the end of the twentieth century.8 Property, freedom of expression, economic mobility: No matter how one looks at it, the liberal vision is always articulated in legal terms. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020).) (PDF)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- McConnell advarer selskaper: − Republikanere drikker også Coca-Cola. Flere store selskaper har kritisert Georgias nye valglov. (- Det bør de ikke, mener Senatets mektige mindretallsleder Mitch McConnell.) (– De har rett til å delta i den politiske prosessen.) (- Men hvis jeg hadde styrt et stort selskap, ville jeg holdt meg unna politikken, sier McConnell – som presiserer at han ikke snakker om politiske pengebidrag.) (– Det er tydelig at loven inneholder deler som vil gjøre det vanskelig for mange underrepresenterte velgere, spesielt svarte velgere, å utøve sin grunnlovsrett om å velge sine representanter. Det er galt, sier selskapets sjef Ed Bastian.)

(Anm: McConnell advarer selskaper: − Republikanere drikker også Coca-Cola. Flere store selskaper har kritisert Georgias nye valglov. Det bør de ikke, mener Senatets mektige mindretallsleder Mitch McConnell. Republikanernes mindretallsleder i Senatet Mitch McConnell møtte tirsdag pressen på et vaksinesenter i Lexington i hjemstaten Kentucky. – Det er ganske dumt å kaste seg inn i et svært kontroversielt tema, sier den republikanske senatoren til pressen fra hjemstaten Kentucky tirsdag. – Republikanere drikker også Coca-Cola, og vi tar fly og vi liker baseball. Det irriterer helsikes mange republikanske fans, fortsetter han. Uttalelsene til den republikanske mindretallslederen i Senatet kommer etter at selskaper som Coca-Cola, Delta Air Lines og den amerikanske baseballigaen Major League Baseball har kommet med kritikk mot den nye valgloven som ble vedtatt i delstaten Georgia i slutten av mars. Loven, som ble stemt gjennom av republikanske politikere i delstaten, har fått kritikk for å gjøre det vanskeligere for folk å stemme. BakgrunnFlytter baseballkamp etter valglovbråk Også republikanernes tidligere president Donald Trump har kommet med kritikk mot selskapene, mens hans forgjenger Barack Obama har hyllet baseballigaen for å ha tatt et standpunkt. Mitch McConnell advarer nå om at saken kan få «alvorlige konsekvenser» for selskapene. Han ber dem også om å la være å «la seg true av venstresiden», skriver New York Times. – De har rett til å delta i den politiske prosessen. Men hvis jeg hadde styrt et stort selskap, ville jeg holdt meg unna politikken, sier McConnell – som presiserer at han ikke snakker om politiske pengebidrag. Senatoren har tidligere vært en pådriver for at amerikanske selskaper skal få gi så store pengebeløp som de ønsker til politiske partier eller enkeltkandidater i USA. LES OGSÅ Delstatspolitiker pågrepet under protest mot ny valglov i Georgia – Et steg tilbake Flere selskaper i USA har de siste ukene vært under press i forbindelse med den nye valgloven i Georgia, skriver CNN. Motstandere av loven har blant annet truet med boikott om de ikke tar sterkt avstand fra den. – Den er uakseptabel og et steg tilbake, sa Coca-Cola Company-sjef James Quincey om loven onsdag, etter å ha fått kritikk for bare å ha kalt den en «skuffelse». Også Delta Airlines endret sin uttalelse om loven etter kritikk for å ha vært for milde. (vg.no 7.4.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: – Det er ikke likhet for loven.

(Anm: Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: – Det er ikke likhet for loven. Jusprofessor Jon Petter Rui mener skatteamnestiet ikke fyller noe legitimt formål i 2021. Jusprofessor Jon Petter Rui reagerer etter DNs sak om hvordan en polsk håndverker fikk skatteamnesti for merverdiavgift-svindel, men ble straffeforfulgt for andre forhold tilknyttet selve skattesviket. Håndverkeren fikk fengselsstraff for regnskapsjuks. Medlemmer i skipsrederslekten Wilhelmsen fikk skatteamnesti uten å risikere konsekvenser som straff eller straffeskatt. – Det er ikke likhet for loven, sier Rui. Wilhelmsen-familiens skatteamnesti kom, som DN har skrevet, etter generasjoner med en utenlandsformue som var unndratt skattlegging. (dn.no 1.4.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Bør det å drepe natur være en forbrytelse?

(Anm: - Ecoside (økodrap; miljøødeleggelse): Bør det å drepe natur være en forbrytelse? (Ecocide: Should killing nature be a crime?) (bbc.com 6.11.2020).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Ecoside (økodrap) er kriminalisert menneskelig aktivitet som bryter med prinsippene for miljørettferdighet, som ved å skade eller ødelegge økosystemer vesentlig eller ved å skade helsen og velvære til en art (inkludert mennesker).

(Anm: Ecocide is criminalized human activity that violates the principles of environmental justice, as by substantially damaging or destroying ecosystems or by harming the health and well-being of a species (including humans). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Diskutable påstander om markeder og konkurranse. (- Konkurranse vil alltid kunne føre til mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.)

(Anm: Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita. Diskutable påstander om markeder og konkurranse. Konkurranse vil alltid kunne føre til mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på. Redaktørene av boken Markedsmennesker, Ola Innset, Sigurd Hverven, Oscar Dybedahl og Mimir Kristjánsson, kommer i sin kronikk 14. desember med flere diskutable påstander om markeder og konkurranse. Sentralt står forklaringen på hvordan markedsløsninger har fått gjennomslag: «Ved at vi serveres en fortelling om markedsøkonomien som naturgitt, allvitende og til det beste for absolutt alle.» Det er en drøy fortelling. Den forblir, ikke overraskende, udokumentert både i kronikken og i boken. (aftenposten.no 26.12.2020).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Vi fikk mer markedsøkonomi og konkurranse etter dårlige erfaringer med det motsatte - ikke på grunn av fantasifortellinger. (- Konkurranse vil alltid kunne føre til mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.)

(Anm: Lars P Nordbakken - @NordbakkenLP. Vi fikk mer markedsøkonomi og konkurranse etter dårlige erfaringer med det motsatte - ikke på grunn av fantasifortellinger: Vi fikk mer markedsøkonomi etter dårlige erfaringer med det motsatte. Konkurranse vil alltid kunne føre til mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på. aftenposten.no (twitter.com 26.12.2020).)

(Anm: fantasi substantiv ETYMOLOGI fra gresk fantasia, grunnbetydning 'fremtoning, utseende, forestilling', til fantazein 'gjøre synlig' BETYDNING OG BRUK (…) 1 evne til å forestille, tenke seg noe; skaperevne (…) 2.1 forestilling som opptrer under sterk feber  | jf. feberfantasi EKSEMPEL plages av fantasier (naob).)

- LO-advokatene gir rettshjelp til LO-medlemmer: Her er LO-advokatenes ti største seire i 2020. (- Felles for LO-medlemmene som får gratis rettshjelp av LO-advokatene er at de ikke hadde hatt penger til å betale saksomkostningene selv.) (Det ville vært for stor risiko.)

(Anm: LO-advokatene gir rettshjelp til LO-medlemmer: Her er LO-advokatenes ti største seire i 2020. Felles for LO-medlemmene som får gratis rettshjelp av LO-advokatene er at de ikke hadde hatt penger til å betale saksomkostningene selv. – Jeg hadde aldri kunnet ta arbeidsgiveren til retten dersom jeg ikke hadde vært fagorganisert, det ville vært for stor risiko. Dette viser igjen hvor viktig det er å være medlem av et fagforbund, sier matros Endre Waage, medlem i Norsk Sjømannsforbund. Han er en av mange hundre medlemmer i LO-forbund som vant fram med sitt krav i året som gikk. LO-advokatene har til enhver tid rundt 300 saker i domstolene, og 1500 rettstvister, ifølge LOs juridiske avdeling. (frifagbevegelse.no 30.12.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene.

(Anm: Korona-nedtur i advokatbransjen – nå vil innkjøpere presse priser. Store oppdragsgivere har lagt merke til overkapasitet i advokatbransjen, og varsler tøffere prisforhandlinger. (…) De såkalte listeprisene hos advokatfirmaene – timesprisene advokatene offisielt bruker før eventuelle rabatter – har passert 6000 kroner timen for partnere hos de større advokatfirmaene. (dn.no 4.8.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Stadig mer blir konkurranse, kjøp og salg, investering og avkastning. (- Stadig mer er til salgs.) (- Nå er det nok.) (- I hele det offentlige læres vi i dag opp til å tenke på markedsmåten. Fra vugge til grav må vi velge og nyttemaksimere, enten vi vil eller ei, skriver kronikkforfatterne.) (- 3. I 2020 skulle regjeringen gå i gang med en ny lov som skulle gjøre det enklere å drive frivillige lag. Da valgte de å legge det forberedende lovarbeidet ut på anbud til private advokatkontorer. Selv ikke en statlig kjerneoppgave som det å lage lover, blir altså skånet for markedsvendingen.)

(Anm: Ola Innset Redaktør, Markedsmennesker. Sigurd Hverven Redaktør, Markedsmennesker. Oscar Dybedahl Redaktør, Markedsmennesker. Mímir Kristjánsson Redaktør, Markedsmennesker. Stadig mer blir konkurranse, kjøp og salg, investering og avkastning. Nå er det nok.I hele det offentlige læres vi i dag opp til å tenke på markedsmåten. Fra vugge til grav må vi velge og nyttemaksimere, enten vi vil eller ei, skriver kronikkforfatterne. De siste årene har det statsviteren Bent Sofus Tranøy har kalt markedsfundamentalisme, bredt om seg. Markedsfundamentalisme fremhever marked og konkurranse som løsningen på alt. I sin natur er markedsfundamentalismen imperialistisk, den søker å kolonisere stadig nye sider av samfunnet. Tre eksempler fra de senere år: 1. Tidligere var det Norges Statsbaner som drev jernbanen. I dag er 11 selskaper involvert dersom du skal ta toget fra Bodø til Stavanger. Samtlige opptrer overfor hverandre som om de var private selskaper som konkurrerte i et hvilket som helst marked, selv om bare enkelte av dem faktisk er det. 2. Med «fritt behandlingsvalg» har vi fått et skattefinansiert helsemarked der offentlige og private konkurrerer om pasientene. Konkurranse skal være det eneste saliggjørende, enten man driver rusforebygging eller pølsefabrikk. 3. I 2020 skulle regjeringen gå i gang med en ny lov som skulle gjøre det enklere å drive frivillige lag. Da valgte de å legge det forberedende lovarbeidet ut på anbud til private advokatkontorer. Selv ikke en statlig kjerneoppgave som det å lage lover, blir altså skånet for markedsvendingen. (…) Stadig mer er til salgs Områder hvor markedet før ikke hadde noen plass, underlegges i stadig større grad prinsipper knyttet til kjøp og salg, investering og avkastning. (aftenposten.no 13.12.2020).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon.

(Anm: Kommentar Joacim Lund. Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon. (aftenposten.no 20.8.2014).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Faktasjekk BETYDNING OG BRUK det å kontrollere at presenterte fakta er riktige

(Anm: faktasjekk BETYDNING OG BRUK det å kontrollere at presenterte fakta er riktige  | jf. faktasjekker SITATER - rapporten er ferdig, den ligger bare til faktasjekk  (NTBtekst 10.09.2005) - [nettstedet] Wikileaks er ikke lenger noen wiki … Det er ikke lenger slik at hvem som helst kan legge inn bidrag eller bidra til faktasjekken  (Morgenbladet 10.12.2010/4) (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Donald Trump: - Politisk korrupsjon. (- Det er ikke en veldig overraskende liste. Det er en rød tråd i alle benådningene. Det er Trumps allierte og støttespillere han hovedsakelig gir benådning til.) (- I tillegg til kjendiser.)

(Anm: Donald Trump: - Politisk korrupsjon. Donald Trump benådet allierte, støttespillere og kjendiser på sin siste dag. - Veldig unikt, i negativ forstand, sier USA-ekspert. TRER AV: Donald Trump hadde onsdag sin siste dag som USAs president. Onsdag, bare timer før han var ferdig som USAs 45. president, slapp Donald Trump ei lang liste med benådninger. 70 personer ble benådet av den avtroppende presidenten, mens 73 personer fikk omgjort straffene sine. Lista inkluderer Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, og Elliot Broidy, som bidro økonomisk under Trumps valgkampanje i 2016. Den inneholder flere tidligere politikere og Trump-støttespillere. - Det er ikke en veldig overraskende liste. Det er en rød tråd i alle benådningene. Det er Trumps allierte og støttespillere han hovedsakelig gir benådning til. I tillegg til kjendiser. Han er veldig opphengt i kjendiser, sier USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke. (dagbladet.no 23.1.2021).)

- Riksrettssaken avgjort – Donald Trump frikjent.

(Anm: Riksrettssaken avgjort – Donald Trump frikjent. Donald Trump er frikjent i riksretssaken mot ham, selv om 57 senatorer stemte for at han var skyldig. (…) 57 senatorer stemte for at Trump var skyldig, blant dem var 7 republikanere og alle Demokratenes 50 senatorer. 43 stemte for at han var uskyldig. En dom krever to tredjedels flertall. – Han er nå en person som kan stille som presidentkandidat igjen, og dette er også en tanke Trump har lekt med, sier Græsvik. (tv2.no 13.2.2021).)

- Trump hadde rett. I 2016 sa Trump at han kunne skyte noen på Fifth Avenue uten å miste velgere.

(Anm: Trump hadde rett. I 2016 sa Trump at han kunne skyte noen på Fifth Avenue uten å miste velgere. Nå kommer han til å slippe unna med forsøk på statskupp. (…) Hvis juryen i riksrettssaken var uten bindinger og hadde et åpent sinn, ville Trump blitt dømt for oppvigleri. Det kommer ikke til å skje. (dagbladet.no 12.2.2021).)

- Hva skjer etter frifinnelsen? Disse tre setningene sier at saken ikke er over for Trump. (– Vi har i dette landet et rettsvesen som behandler straffesaker.) (- Det behandler også sivile søksmål. Tidligere presidenter er ikke immune mot å bli stilt til ansvar i noen av disse systemene, sa McConnell.)

(Anm: Hva skjer etter frifinnelsen? Disse tre setningene sier at saken ikke er over for Trump. Frifinnelsen av Donald Trump var ventet. De juridiske problemene hans er likevel ikke over. Lørdag kveld frifant USAs senat Trump. 57 stemte for å felle ham. 43 stemmer var likevel nok til å frifinne ekspresidenten for å ha tilskyndet til opptøyene 6. januar. Trump risikerer likevel fortsatt juridisk hodepine. Og de politiske følgene kan strekke seg i årevis fremover. Kan Trump straffes i rettsvesenet? I prinsippet kan han det. Hans partifelle Mitch McConnell ga Trump det glatte lag etter å ha stemt for frifinnelse. Han argumenterte likevel formelt for å frikjenne i riksretten. Bare en sittende president kan dømmes, mener han. I McConnells tirade mot Trump er det tre setninger som sier noe om at trøbbelet kan fortsette. – Vi har i dette landet et rettsvesen som behandler straffesaker. Det behandler også sivile søksmål. Tidligere presidenter er ikke immune mot å bli stilt til ansvar i noen av disse systemene, sa McConnell. (aftenposten.no 14.2.2021).)

- Medier: Trump nekter å betale daglig regning på 20.000 dollar til Guiliani.

(Anm: Amerikanske medier: Dårligere forhold mellom Trump og Giuliani. Noen amerikanske medier melder at president Donald Trump skal ha bedt folk i staben om ikke å betale regningene fra advokat og venn Rudy Giuliani. (…) Trump skal også ha blitt fornærmet over at Giuliani krever 20.000 dollar dagen. Advokaten har nektet at denne summen er riktig. Men den engelske avisen The Guardian skriver at det skal finnes skriftlig bevis på at summen stemmer. Samme avis melder at ansatte i Det hvite hus også har fått beskjed om ikke å sette over noen av Giulianis telefoner til Trump. (aftenposten.no 14.1.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Donald Trump la ut brev på det sosiale mediet Gab: Riksrettssaken er et «PR-stunt».

(Anm: Donald Trump la ut brev på det sosiale mediet Gab: Riksrettssaken er et «PR-stunt». Fredag la Donald Trump ut et brev på det sosiale mediet GAB. I brevet kalles den kommende riksrettssaken et «PR-stunt». Den tidligere amerikanske presidenten benytter seg av det sosiale mediet Gab for å ta avstand fra den kommende riksrettssaken mot seg selv. Saken er blant annet omtalt av Business Insider og Newsweek. På Gab, hvor Donald Trump har 1.4 millioner følgere, har han postet et brev til den demokratiske kongressmedlemmet Jamie Raskin, signert av Trumps advokater David Schoen og Bruce Castor Jr. Brevet er et tilsvar på et brev skrevet av Raskin som omhandler Trumps motvilje mot å vitne under den kommende riksrettssaken mot den tidligere presidenten. (dagsavisen.no 6.2.2021).)

- Korona, vold og løgner: Dette var Trumps oppskrift på statskupp. (- Det siste året har president Donald Trump og hans allierte systematisk bygget opp til et statskupp. Det har de gjort med en kjent oppskrift: ved å spre løgner, manipulere folket og undergrave demokratiet.)

(Anm: Korona, vold og løgner: Dette var Trumps oppskrift på statskupp. Trump forsøkte å hindre en lovlig valgt regjering i å ta makten. Det var mye som pekte frem mot kuppforsøket det siste året. Donald Trump blir stilt for riksrett for andre gang. Det er første gang i historien dette har skjedd med en amerikansk president. Det er riktig og viktig at stormingen av Kongressen får konsekvenser. For det første er det nødvendig for å hindre at noe slikt skjer igjen. Men det er også helt avgjørende for å erkjenne og forstå hvordan det kunne hende. Det siste året har president Donald Trump og hans allierte systematisk bygget opp til et statskupp. Det har de gjort med en kjent oppskrift: ved å spre løgner, manipulere folket og undergrave demokratiet. (aftenposten.no 17.1.2021).)

- USA-ekspert: – Trump har oppnådd ganske mye. (- En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, mener Trump-regjeringen minner om en mafia-gruppering som har tatt kontroll over landet.)

(Anm: USA-ekspert: – Trump har oppnådd ganske mye. (– Vil ikke ha krig.) (– Konservative dommere.) (– Økende underskudd.) (– Beriker seg selv.) (- Trump anklages for å favorisere familiemedlemmer, tjene penger på presidentembetet og undergrave rettsvesenets uavhengighet. (…) En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, mener Trump-regjeringen minner om en mafia-gruppering som har tatt kontroll over landet. – De ønsker å bruke regjeringen til å berike seg selv og alle de kjenner og bruke lovverket mot sine fiender, sa Fukuyama nylig til avisen Sydney Morning Herald. Her beskrev han også Trump som en trussel mot USAs demokrati.) (dn.no 30.10.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Pengeinnsamling: - Føltes som svindel. Donald Trump og valgkamporganisasjonen hans anklages for å ha lurt hans egne tilhengere under en spesielt aggressiv innsamling av pengestøtte i innspurten av presidentvalgkampen.

(Anm: Pengeinnsamling: - Føltes som svindel. Donald Trump og valgkamporganisasjonen hans anklages for å ha lurt hans egne tilhengere under en spesielt aggressiv innsamling av pengestøtte i innspurten av presidentvalgkampen. Metoden er ikke direkte ulovlig, men regnes som klart uetisk av forbrukereksperter. NEW YORK (Dagbladet): En omfattende gjennomgang i New York Times viser at Trumps valgkamp brukte forhåndsmarkerte felter og utydelig design i eposter til sine tilhengere for å samle inn penger. (…) Så mange krevde å få penger tilbake, at Trump-kampanjen i løpet av 2020 endte med å refundere svimlende 122 millioner dollar (drøyt 1 milliard norske kroner) til folk som donerte penger over nettet, ifølge avisas gjennomgang. Til sammenlikning refunderte valgkamporganisasjonen til Joe Biden 21 millioner dollar (om lag 179 millioner kroner). Flere av Trumps egne tilhengere forteller nå hvordan de føler seg lurt. (dagbladet.no 4.4.2021).)

- For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter.

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Ordene som kan ta Trump til riksrett.

(Anm: Ordene som kan ta Trump til riksrett. Trump anklages for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen. Men er det nok til å få ham dømt i en riksrettssak? (vg.no 10.1.2021).)

- Sjokkpåstander: - Reiv i stykker dokumenter.

(Anm: Sjokkpåstander: - Reiv i stykker dokumenter. Historikere frykter det vil etterlate hull i historien. Nå må de teipe sammen dokumenter som Donald Trump har revet i stykker i løpet av sin periode i Det hvite hus. Den avtroppende presidenten skal ha hatt for vane å rive opp dokumenter før han kastet dem, noe som tvang ansatte i Det hvite hus til å bruke timer på å teipe dem sammen igjen. Nå frykter historikere ifølge The Guardian at viktig informasjon kan ha gått tapt, og at dette vil etterlate hull i historien. (dagbladet.no 19.1.2021).)

- Anklagen er ekstremt alvorlig for Trump. Donald Trump iscenesatte et saktegående kupp for å beholde makten. Helt etter boken fra autoritære kuppmakere før ham.

(Anm: Anklagen er ekstremt alvorlig for Trump. Donald Trump iscenesatte et saktegående kupp for å beholde makten. Helt etter boken fra autoritære kuppmakere før ham. Mobbens storming av kongressbygningen på Capitol Hill 6. januar vil gjøre Donald Trump til et skremsel i amerikansk historie. Sentralt i Senatets riksrettsbehandling står presidentens rolle i forkant, der han oppildnet sine tilhengere til å gå ned til Kongressen og stoppe godkjennelsen av Joe Biden som USAs neste president. Angrepet lyktes ikke, men det er allerede klart at dramaet kunne endt langt verre. (dn.no 18.1.2021).)

- Arnold Schwarzenegger: - Den verste presidenten noensinne.

(Anm: Arnold Schwarzenegger: - Den verste presidenten noensinne. - JEG HAR SETT DET FØR: I en video postet på Twitter går skuespiller og tidligere California-guvenør Arnold Schwarzenegger hardt ut mot Donald Trump, og mot denne ukas hendelser i Washington, D.C. Her kan du se budskapet hans. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- New York Times: Deutsche Bank vil ikke lenger gjøre forretninger med Donald Trump.

(Anm: New York Times: Deutsche Bank vil ikke lenger gjøre forretninger med Donald Trump. Donald Trump skylder fortsatt banken, som har vært hans fremste finansieringskilde i to tiår, over 2,5 milliarder kroner. Det opplyser en kilde til New York Times. (…) Nå har også giganten Deutsche Bank bestemt seg for å nærmest avslutte kundeforholdet med Trump-organisasjonen, opplyser en kilde med kjennskap til saken til New York Times. (e24.no 12.1.2021).)

- Washington Post: Trump vil hevne seg etter utestengelse fra sosiale medier.

(Anm: Washington Post: Trump vil hevne seg etter utestengelse fra sosiale medier. Trumps 80 millioner Twitter-følgere ble skylt ned i vasken over natten. Nå planlegger han å straffe selskapet og andre teknologigiganter med endringer i lovverket, ifølge Washington Post. (vg.no 10.1.2021).)

- Trumps vekst og fall i sosiale medier.

(Anm: Trumps vekst og fall i sosiale medier. Donald Trumps bruk av sosiale medier løftet både dem og ham til gigantiske høyder. Nå skyver de ham fra seg. @realDonaldTrump må nok lete lenge for å finne seg lignende plattformer som Twitter og Facebook. Mens han leter, sitter vi andre og lurer på hvilke krefter som ble synliggjort da de sosiale mediene stoppet Trumps tilgang til 123 millioner følgere. (nrk.no 10.1.2021).)

- Trump har samlet inn milliarder: − Tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet. (- Deler av pengene kan han trolig bruke ganske fritt.)

(Anm: Trump har samlet inn milliarder: − Tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet. (…) Deler av pengene kan han trolig bruke ganske fritt. I starten av desember annonserte Trump-kampanjen selv at det så langt var samlet inn nesten to milliarder norske kroner siden valgdagen i begynnelsen av november, penger som skulle brukes for å snu valget. (…) Trump har påstått at Joe Biden ble utropt som vinner på grunn av stemmejuks. Dette har vist seg å ikke ha rot i virkeligheten, og Trump-kampanjen har ikke kommet noen vei i rettssystemet med påstandene. (…) Hvor mye penger som er blitt samlet inn siden slutten av november, og hvilke potter pengene har havnet i, blir ikke offentlig før 31. januar. Da må tallene meldes inn til den føderale valgkommisjonen, ifølge Politifact. (vg.no 11.1.2021).)

- Spår at Trump vil bli stilt for riksrett. (– Det er en svært god sjanse for at Donald Trump blir stilt for riksrett, sa Lichtman på CNN-programmet «Erin Burnett OutFront» denne uken.) (- Updated 1650 GMT (0050 HKT) November 16, 2016)

(Anm: Spår at Trump vil bli stilt for riksrett. Professoren som spådde at Donald Trump ville vinne presidentvalget, kommer nå med en ny spådom: Trump vil bli stilt for riksrett og avsatt som president. Professor Allan Lichtman ved American University i Washington D.C. har spådd riktig utfall av alle presidentvalg de siste 30 årene, skriver CNBC. Han baserer seg på det han kaller 13 «nøkler» for å spå utfallene av valgene, og var en av få som i år spådde en knapp seier til Trump. – Det er en svært god sjanse for at Donald Trump blir stilt for riksrett, sa Lichtman på CNN-programmet «Erin Burnett OutFront» denne uken. Lichtman sier at spådommen om riksrett er basert på hans magefølelse, og ikke på noe system. Han tror at republikanerne vil kvitte seg med Trump fordi de ikke kan kontrollere ham, og vil foretrekke at Mike Pence, Trumps visepresident, overtar som president. – Jeg er ganske sikker på at Trump vil gi noen grunner for å stille ham for riksrett, enten ved å gjøre noe som er en fare for nasjonens sikkerhet eller noe som gagner lommeboken hans, sier Lichtman. (nrk.no 17.11.2016).)

- AP: Riksrettsprosessen kan starte mandag. Tre demokrater vil legge frem et forslag om å begynne riksrettsprosessen mot Donald Trump allerede mandag, ifølge nyhetsbyrået AP

(Anm: AP: Riksrettsprosessen kan starte mandag. Tre demokrater vil legge frem et forslag om å begynne riksrettsprosessen mot Donald Trump allerede mandag, ifølge nyhetsbyrået AP. Papirer og gassmasker ble etterlatt i Representantenes hus i Kongressen onsdag. Representantene måtte evakuere etter at en voldelig mobb tok seg inn. AP siterer to kilder som er kjent med prosessen innad i partiet. Forslaget fra de tre representantene David Cicilline, Jamie Raskin og Ted Lieu kan føre til at det blir en avstemning i Representantenes hus om Trump skal stilles for riksrett allerede i midten av kommende uke. Dersom visepresident Mike Pence og resten av ministrene ikke bruker det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump, vil Representantenes hus raskt starte prosessen om riksrett, uttalte representanten Katherine Clark til CNN tidligere fredag. – Donald Trump må fjernes fra embetet. Og vi kommer til å fortsette med alle verktøy vi har for å sørge for at det skjer for å beskytte demokratiet vårt, sa Clark. (aftenposten.no 8.1.2021).)

– Trump har manipulert media gjennom å ha småskandaler hele veien. – Det er stadig to konkurrerende virkeligheter, også i media.

(Anm: – Trump har manipulert media gjennom å ha småskandaler hele veien. – Det er stadig to konkurrerende virkeligheter, også i media. Dette tror jeg ikke kunne skjedd i Norge, sier Sofie Høgestøl om det amerikanske medielandskapet. – Jeg ble litt satt ut da jeg skjønte hvor stort det amerikanske valget var i Norge, da Trump ble valgt, sier Høgestøl. Sofie Høgestøl har vært mye å se i mediene i 2020, både i forbindelse med det amerikanske presidentvalget og med sin kompetanse om fremmedkrigere i Syria. (medier24.no 30.12.2020).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Trumps USA – det kan skje her. USA herjes av to virus. Trumpismen er det farligste.

(Anm: Av Hanne Skartveit. Trumps USA – det kan skje her. USA herjes av to virus. Trumpismen er det farligste. Trump-viruset er kommet hit også. Og vi er slett ikke vaksinert. Om knappe to uker er Donald Trump ute av Det hvite hus. Heldigvis. Men det betyr ikke at vi er ferdig med ham. Trump selv, og arven han etterlater, vil påvirke både amerikanerne og resten av oss – i lang tid. Han kan få en annen type makt, ved å fyre opp en ødeleggende og farlig folkebevegelse. Det er det mest skremmende av alt. Det som skjer i USA, kommer hit. Slik har det alltid vært. Rock og blues kom derfra. Hamburger og milkshake. PC, internett og iPhone. Børskrakk og finanskrise. Hippiebevegelse og Ronald Reagans høyrebølge. Black Lives Matter. (vg.no 9.1.2021).)

- USA banker EU i vaksineutrullingen. Hvor mye av æren har Donald Trump? (– Donald Trump hadde ingen rolle i å utvikle vaksiner mot covid-19.)

(Anm: USA banker EU i vaksineutrullingen. Hvor mye av æren har Donald Trump? NEW YORK (Aftenposten): USA har satt over 59 millioner vaksinedoser og ligger helt i tet i verden. Samtidig stuper smittetallene. (…) – Donald Trump hadde ingen rolle i å utvikle vaksiner mot covid-19. En gjennomgang av det som har skjedd, viser at innvandrere og innvandrer-ledede selskaper utviklet vaksinene, skriver Anderson. (aftenposten.no 19.2.2021).)

- Twitter har stengt Trumps konto permanent: − Vil finne alternative måter å nå frem på. (– Donald J. Trump ville simpelthen ikke ha vært president i en verden uten sosiale medier, og ingen plattform har vært mer sentral i hans politiske vei mot toppen enn Twitter, sier Brian L. Ott til VG.)

(Anm: Twitter har stengt Trumps konto permanent: − Vil finne alternative måter å nå frem på. Twitter har vært en helt sentral del av Donald Trumps tid som president. Nå har selskapet stengt kontoen hans for godt. Presidentens Twitter-konto hadde over 80 millioner følgere, og fra tidlig morgen til sent på kveld har han foret dem med meldinger: Han har sparket ansatte, rost støttespillere og rast mot alt fra nyhetsartikler til politiske motstandere og gjennomføringen av presidentvalget. – Donald J. Trump ville simpelthen ikke ha vært president i en verden uten sosiale medier, og ingen plattform har vært mer sentral i hans politiske vei mot toppen enn Twitter, sier Brian L. Ott til VG. Han leder fakultetet for kommunikasjonsstudier ved Universitetet i Missouri og har skrevet boken «The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage» sammen med Greg Dickinson fra Colorado State University. (…) Flere republikanere har kommet med kraftig kritikk mot utestengelsen, og anklaget Twitter for å drive politisk sensur. – Twitter vil kanskje stenge meg ute for dette, men jeg vil akseptere den skjebnen: Deres beslutning om å utestenge president Trump er en stor feil, skriver den republikanske Senatoren Lindsey Graham på Twitter. – Ville ikke skjedd uten sosiale medier Nedstigningen av Trumps konto kommer etter onsdagens storming av den amerikanske kongressbygningen. Presidenten er blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene, som endte med at fem personer mistet livet. (vg.no 9.1.2021).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Donald Trump ble stengt ute fra sosiale medier da støttespillerne stormet Kongressen: – Et nytt steg. Donald Trumps tilhengere stormet kongressbygningen. Så ble presidenten selv kastet ut av sosiale medier: – Kan øke presset på teknologiselskapene.

(Anm: Donald Trump ble stengt ute fra sosiale medier da støttespillerne stormet Kongressen: – Et nytt steg. Donald Trumps tilhengere stormet kongressbygningen. Så ble presidenten selv kastet ut av sosiale medier: – Kan øke presset på teknologiselskapene. Donald Trump har lenge brukt sosiale medier til å påstå at valget ble stjålet fra ham. Onsdag stormet Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington D.C., og Trump selv ble kastet ut av sosiale medier. Onsdag stormet amerikanere i hettegensere, vikinghjelmer og paramilitært utstyr kongressbygningen i Washington D. C. Mange viste sin tydelige støtte til USAs avtroppende president, Donald Trump. I løpet av opptøyene skrev presidenten på Twitter at slikt skjer når en valgseier blir stjålet, og at flotte patrioter er blitt behandlet dårlig. «Gå hjem med kjærlighet og i fred. Husk denne dagen for alltid», skrev Trump. Den meldingen er slettet. Etter opptøyene har alle nettkjempene tatt grep mot Trump. (aftenposten.no 7.1.2021).)

- Reagerer på Trump-opptak: - Fullstendig avskyelig. (- Flere reagerer kraftig på at president Donald Trump presset valgansvarlig i delstaten Georgia, Brad Raffensperger, i et nytt opptak.) (- I den nylige lekkede telefonsamtalen hører man hvordan Trump presser Raffensperger til å «finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet i delstaten».) (- Trump truer blant annet Raffensperger med «vage kriminelle konsekvenser» om han nekter å gjøre noe med presidentens udokumenterte påstander om valgfusk.)

(Anm: Reagerer på Trump-opptak: - Fullstendig avskyelig. Flere reagerer kraftig på at president Donald Trump presset valgansvarlig i delstaten Georgia, Brad Raffensperger, i et nytt opptak. TRUMP: I en telefonsamtale presset Donald Trump valgansvarlig i delstaten Georgia, Brad Raffensperger, til å omgjøre valgresultatet i delstaten. Opptaket får mange til å reagere. Flere mener samtalen kvalifiserer til riksrettsavstemming. The Washington Post publiserte søndag en telefonsamtale mellom president Donald Trump og valgansvarlig i delstaten Georgia, Brad Raffensperger. I den nylige lekkede telefonsamtalen hører man hvordan Trump presser Raffensperger til å «finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet i delstaten». Trump truer blant annet Raffensperger med «vage kriminelle konsekvenser» om han nekter å gjøre noe med presidentens udokumenterte påstander om valgfusk. - Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11 780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump til Raffensperger i telefonsamtalen som avisa har publisert. (dagbladet.no 4.1.2021).)

- Trump gir toppjobb til eks-general som kalte Obama «terrorist-leder».

(Anm: Trump gir toppjobb til eks-general som kalte Obama «terrorist-leder». Etter at president Trump mandag ga forsvarsminister Mark Esper sparken, skifter han nå ut store deler av toppledelsen i forsvarsdepartementet. En av de nye, eks-general Anthony Tata, har tidligere lansert en rekke konspirasjonsteorier. (nrk.no 11.11.2020).)

- Trumpisme startet utviklingen som del av presidentvalgkampen før valget i 2016. (- Den har innslag av populistisk og nasjonalistisk ideologi og kjennetegnes av motstand mot globalisering og kritikk av det politiske etablissementet. [3] )

(Anm: Trumpisme startet utviklingen som del av presidentvalgkampen før valget i 2016. Den har innslag av populistisk og nasjonalistisk ideologi og kjennetegnes av motstand mot globalisering og kritikk av det politiske etablissementet. [3] Trumpisme spiller på politiske motsetninger og verdsetter sterkt lederskap mer enn formelle demokratiske prosesser. [4] Trumpisme kombinerer velferdsstattenkingen med nasjonalisme og er blitt kalt for nasjonal-kollektivisme.[5] (no.wikipedia.org).)

- Trump ringte valgansvarlig i Georgia: – Han snakker som en mafiasjef.

(Anm: Trump ringte valgansvarlig i Georgia: – Han snakker som en mafiasjef. – Korrupsjon, maktmisbruk og verdig en ny riksrettssak. Reaksjonene er sterke på Donald Trumps forsøk på å «finne» 11.780 stemmer i Georgia. (aftenposten.no 3.1.2021).)

- Store utskiftninger i Pentagon. Flere personer lojale til president Donald Trump ble tirsdag forfremmet.

(Anm: Store utskiftninger i Pentagon. Flere personer lojale til president Donald Trump ble tirsdag forfremmet. Det gjøres store utskiftninger i toppledelsen i forsvarsdepartementet i USA. Blant de som forfremmes finner man flere personer som beskrives som lojale overfor presidenten, skriver NBC. De nye utnevnelsene ble offentliggjort av USAs forsvarsdepartement tirsdag. Utnevnelsene kommer etter at minst tre andre høytstående tjenestemenn har blitt sparket eller sluttet etter at det mandag ble kjent at presidenten har sparket forsvarsminister Mark Esper. Demokraten Adam Smith, som leder komiteen for væpnede tjenestemenn i Representantenes hus, er bekymret for utskiftningene. – Det er vanskelig å overdrive hvor farlig det er med utskiftninger på høyt nivå ved forsvarsdepartementet i en overgangsperiode mellom presidenter, sier han til Washington Post. (tv2.no 11.11.2020).)

(Anm: The Pentagon er hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet. Bygningen, som ble innviet 15. januar 1943 etter kun 16 måneders konstruksjonsarbeid, er verdens største kontorbygning og huser omkring 26 000 ansatte. (no.wikipedia.org).)

- 10 forsvarsministrar åtvarar mot militær innblanding i maktskiftet.

(Anm: 10 forsvarsministrar åtvarar mot militær innblanding i maktskiftet. Alle dei 10 attlevande tidlegare forsvarsministrane i USA, blant dei to som Donald Trump sjølv utnemnde, åtvarar mot militær innblanding i overgangen etter valet. SAMSTEMTE: Ti tidlegare sjefar i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington minner president Trump om kvar grensa går for innblanding i valet. Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry og Donald Rumsfeld oppfordrar alle i ein kronikk i The Washington Post til at Pentagon må forplikte seg til ein fredeleg maktovergang. – Forsøk på å involvere USAs væpna styrker i å løyse valtvistar, vil kunne føre oss inn i eit farleg, ulovleg og grunnlovsstridig territorium, skriv dei ti tidlegare Pentagon-sjefane i avisa søndag. (nrk.no 4.1.2021).)

- Facebook og Twitter fjernet meldinger fra Trump.

(Anm: Facebook og Twitter fjernet meldinger fra Trump. Både Facebook og Twitter fjernet tirsdag meldinger fra USAs president Donald Trump. I meldingene hevder han at sesonginfluensa er mer dødelig enn covid-19. Twitter begrunner beslutningen med at innlegget fra den amerikanske presidenten bryter deres regler mot desinformasjon om covid-19. Facebook har også tilsvarende regler. (aftenposten.no 6.10.2020 ).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter Trump skal avsløre nasjonale hemmeligheter. Flere tidligere CIA-offiserer sier Donald Trump passer profilen til en som kan være villig til å avsløre nasjonale statshemmeligheter.

(Anm: Frykter Trump skal avsløre nasjonale hemmeligheter. Flere tidligere CIA-offiserer sier Donald Trump passer profilen til en som kan være villig til å avsløre nasjonale statshemmeligheter. Som en av verdens mektigste menn og president i stormakten USA sitter presidentene på enorme mengder klassifisert informasjon og nasjonale hemmeligheter. Donald Trump har de siste fire årene kunnet bruke denne informasjonen til å angripe motstandere, få politiske fordeler og skremme eller imponere andre lands regjeringer. Nåværende og tidligere tjenestemenn samt analytikere frykter imidlertid at Trump vil fortsette i det samme sporet, når han 20. januar 2021 klokken 12.00 mister nøklene til Det hvite hus. Det skriver The Washington Post. – Han passer profilen Med Donald Trump som eks-president, tror flere tjenestemenn at det er grunn for å være bekymret. – Enhver som er misfornøyd eller fornærmet, risikerer å avsløre klassifisert informasjon. Enten om det er en nåværende eller tidligere president. Trump passer absolutt til den profilen, sier tidligere CIA-offiser og forfatter av «Presidentens bok: En historie om de topphemmelige etterretningsopplysningene presidenter og deres ansatte mottar mens de er på kontoret», David Priess til storavisen. (tv2.no 10.11.2020).)

(Anm: Av Hanne Skartveit. Den livsfarlige presidenten (dn.no 14.11.2020).)

- Uforståelig av NRK. Tung dominans av «eksperter» fra én side av regjeringsleirene i norsk politikk vil være et uakseptabelt brudd med NRKs ambisjon om «balanse på sikt». (- USA er et underutviklet demokrati med meget svak folkelig innflytelse over politikken. De rikeste får alltid viljen sin i saker hvor deres mening står mot meningen til folk flest, slik Princeton-professor Martin Gilens dokumenterte i boka «Affluence and Influence» (2012).) (- At USA er mer av et plutokrati (pengevelde) enn et demokrati (folkestyre), er en viktig årsak til at dette samfunnet ikke har klart å løse helt grunnleggende felles utfordringer som demokratiske land har tatt fatt i for lengst.)

(Anm: Magnus E. Marsdal, leder av Manifest og forfatter av «Frihetens mødre: Jakten på et bedre liv i USA og Norge». Uforståelig av NRK. Tung dominans av «eksperter» fra én side av regjeringsleirene i norsk politikk vil være et uakseptabelt brudd med NRKs ambisjon om «balanse på sikt». UNDERUTVIKLET: - USA er et underutviklet demokrati med meget svak folkelig innflytelse over politikken, skriver innsenderen. Bildet viser en av Trump-tilhengerne som brøt seg inn i Kongress-bygget onsdag kveld. Det er vel kjent at den amerikanske eliten besitter et grunnløst selvbilde hvor USA er «demokratiets fyrtårn» på denne kloden. Men det er uforståelig at NRK lar denne vrangforestillingen bli gjentatt som nøytralt faktum, igjen og igjen. Torsdag fikk den USA-frelste juristen Sofie Høgestøl uimotsagt omtale USA som «vår demokratiske ledestjerne». Dette burde falle på sin egen urimelighet. Fakta er som følger: • USA er et underutviklet demokrati med meget svak folkelig innflytelse over politikken. De rikeste får alltid viljen sin i saker hvor deres mening står mot meningen til folk flest, slik Princeton-professor Martin Gilens dokumenterte i boka «Affluence and Influence» (2012). • At USA er mer av et plutokrati (pengevelde) enn et demokrati (folkestyre), er en viktig årsak til at dette samfunnet ikke har klart å løse helt grunnleggende felles utfordringer som demokratiske land har tatt fatt i for lengst. USA har ikke noe fellesskapelig helsevesen. Amerikanerne har null dagers rett til betalt fødselspermisjon. Dette står USA helt alene om i den vestlige verden, og det skyldes at vanlige menneskers innflytelse er veldig svak i dette politiske systemet. • Dette har sammenheng med at USA, ulikt alle vestlige land, aldri fikk noe sterkt arbeiderparti på 1900-tallet. (dagbladet.no 8.1.2021).)

- VG og TV 2 mener det var feil å kutte Trumps tale: - Uklokt og oppsiktsvekkende.

(Anm: VG og TV 2 mener det var feil å kutte Trumps tale: - Uklokt og oppsiktsvekkende. Både VG og TV 2 sendte Trumps omstridte tale i sin helhet. De amerikanske TV-kanalene ABC, CBS og NBC kuttet alle sendingen fra Det hvite hus da president Donald Trump kom med nye anklager om valgfusk torsdag. CNN og Fox News valgte derimot å sende hele talen, som var hans første offentlige opptreden siden onsdag formiddag. VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken sier til Kampanje at det aldri var aktuelt for VG å kutte i Trumps tale. (kampanje.no 6.11.2020).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Tre TV-kanaler avbrøt Trumps kontroversielle tale. ABC, CBS og NBC kuttet alle sendingen fra Det hvite hus da president Donald Trump torsdag kom med nye anklager om valgfusk

(Anm: Tre TV-kanaler avbrøt Trumps kontroversielle tale. ABC, CBS og NBC kuttet alle sendingen fra Det hvite hus da president Donald Trump torsdag kom med nye anklager om valgfusk. (dagsavisen.no 6.11.2020).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Journalister: noe å deklarere?

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand.

(Anm: GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. (- I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK.) (- Livsvarig skadet.)

(Anm: Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. Interne e-poster viser at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline visste at svineinfluensavaksinen som ble brukt i Norge og Europa i 2009, hadde nesten ti ganger flere meldte «alvorlig uønskede hendelser» enn to andre tilsvarende vaksiner. Dette var et «alvorlig faresignal» som burde fått alarmklokkene til å ringe hos myndigheter og GSK under vaksinasjonen, mener den britiske professoren og epidemiologen Tom Jefferson. - Jeg ville vært svært bekymret hvis jeg så disse tallene, sier Jefferson til Dagbladet. Det som ikke før har vært kjent, er at e-posten også gikk til GSKs medisinske direktør i Norge, Olav Flaten. I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK. Livsvarig skadet 156 nordmenn har fått erstatning for skader etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dagbladet har skrevet om hvordan vaksinen var lite testet og ikke testet på barn da den ble godkjent. Varselsignaler var spesielt viktige å følge opp fordi vaksinen var svært lite testet, mener Jefferson. E-posten under vaksinasjonen. 2. desember 2009 klokka 15.03 ble en e-post sendt til Olav Flaten, daværende medisinsk direktør i GlaxoSmithKline Norge. «Dear All», startet mailen, som gikk til en rekke ansatte i legemiddelselskapet internasjonalt. Avsender var Thomas Verstraeten, daværende visepresident og «head of biologicals clinical safety» ved GlaxoSmithKline Biologicals i Belgia. Massevaksinasjonen mot svineinfluensaen var i full gang i Norge. Totalt 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert. 15 millioner doser av den Dresden-produserte vaksinen Pandemrix var på dette tidspunktet sprøytet inn i armer i Europa, ifølge e-posten. På den andre siden av Atlanteren var flere millioner doser av «søstervaksinen» Arepanrix, produsert av GSK i Canada, gitt til kanadiere. (dagbladet.no 23.12.2020).)

(AnmVaksiner (mintankesmie.no).)

(AnmInfluensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser.

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Big Oil. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Her er fire grunner til at fire nye år med Donald Trump vil være et gode for journalistikken. (- Fire lyspunkt i bekmørket.) (- Så – hvorfor kan fire år til med denne elendigheten være det beste som har skjedd journalistikken?)

(Anm: Erik Waatland Ansvarlig redaktør og daglig leder i Medier24. Her er fire grunner til at fire nye år med Donald Trump vil være et gode for journalistikken. «Han er livsfarlig og river ned den demokratiske samtalen, men fire år til med Trump trenger ikke bare være bekmørkt», skriver Erik Waatland. (…) Fire lyspunkt i bekmørket Så – hvorfor kan fire år til med denne elendigheten være det beste som har skjedd journalistikken? Har det rabla for meg? Nei. Se på dette: Fire lyspunkt i bekmørket Så – hvorfor kan fire år til med denne elendigheten være det beste som har skjedd journalistikken? Har det rabla for meg? Nei. Se på dette: - Gravejournalistikken har fått en ny vind etter Trump kom til makten. Alle løgnene har medført et vanvittig stort behov for å finne ut «hva som egentlig skjer» - og det er det kun dedikerte, ærlige og dyktige reportere som kan gi de svarene. (…) Mitt soleklare inntrykk er at Donald Trump er en egoist som gir blanke i alle andre enn seg selv. Demokratiet er det som er mest skadelidende. Dette skriver Reporters Without Borders om USA, som nå er på 45. plass over deres pressefrihetsindeks: (…) (medier24.no 4.11.2020).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

-  Veksler mellom fortvilelse og sinne. (- Som Dagbladet tidligere har omtalt, skal Trump ha blitt rasende da Fox News utropte Biden som vinner i delstaten Arizona.)

(Anm: - Veksler mellom fortvilelse og sinne. Beskrives som entusiastisk på valgdagen. Så gikk det nedover. (…) Som Dagbladet tidligere har omtalt, skal Trump ha blitt rasende da Fox News utropte Biden som vinner i delstaten Arizona.Trump skal ha ringt Fox-eier, mediemogulen Rupert Murdoch, og bedt om at Fox News skulle trekke tilbake Arizona-nyheten. (…) Mange lurer på hvordan presidenten egentlig har det. CNN, BBC og The New York Times gir oss et lite innblikk. Trump var sikker på seier på valgdagen, skriver CNN. De første timene av døgnet ble tilbrakt på Air Force One, da han reiste tilbake til Det hvite hus fra sitt siste folkemøte i Grand Rapids, Michigan. (dagbladet.no 9.11.2020).)

- VALGOBSERVATØRER FRA OSSE: TRUMP HAR GROVT MISBRUKT SIN POSISJON.

(Anm: VALGOBSERVATØRER FRA OSSE: TRUMP HAR GROVT MISBRUKT SIN POSISJON. Gruppen av valgobservatører i USA fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kommer med skarpe anklager mot president Donald Trump. I en ny uttalelse til avisen Stuttgarter Zeitung anklager lederen for oppdraget, Michael Link, Trump for grovt misbruk av sin posisjon som president. (…) OSSE-observatørene er bekymret for hva Trumps uttalelser vil gjøre med tilliten til demokratiet. – Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, fastslo den samme Link natt til torsdag. (NTB) (vg.no 5.11.2020).)

- Trump vil prøve å stjele valget. (- Donald Trump forlanger å vinne, enten han vinner eller ikke.)

(Anm: Trump vil prøve å stjele valget. For sikkerhets skyld. Donald Trump forlanger å vinne, enten han vinner eller ikke. Som ventet gikk Donald Trump på talerstolen etter valget og kalte det fusk og svindel. Og nå skulle han ta saken til Høyesterett. At han gjorde et godt valg og muligens beholder makten uansett, ble ikke så sterkt vektlagt. (aftenposten.no 4.11.2020).)

- Trump hevder valget stjeles - slik forsøker han å bruke domstolene. (- Donald Trump utnevnte nylig Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer.) (- Det er uklart om Barrett vil erklære seg som inhabil i et spørsmål om valgresultatet.)

(Anm: Trump hevder valget stjeles - slik forsøker han å bruke domstolene. Donald Trump hevder «noen» forsøker å stjele valget, og over 300 søksmål om stemmetelling er allerede inne i domstolene. NY: Donald Trump utnevnte nylig Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer. Det er uklart om Barrett vil erklære seg som inhabil i et spørsmål om valgresultatet. (…) Søksmålene florerte allerede før valgdagen i USA. Fra ulike hold har det kommet inn over 300 søksmål i 44 delstater. De har kommet i forbindelse med poststemmer og regler for forhåndsstemming. Over 100 millioner amerikanere forhåndsstemte i år. Det er flere enn noen gang før. Disse utgjør derfor en stor andel av stemmene. (nrk.no 5.11.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

- Valget er en advarsel. Trump har oppskriften på hvordan valget skal manipuleres, og har fulgt den til nå. (- Ifølge lekkasjer skal Trump ha planer om å erklære seg som vinner tidlig på valgdagen, før alle poststemmene er talt opp.)

(Anm: Leder. Valget er en advarsel. Trump har oppskriften på hvordan valget skal manipuleres, og har fulgt den til nå. Kaoset i USA er en advarsel til demokratier over hele verden. SKJEBNEVALG: Trump har posisjonert seg for å utnytte mulighetene under og etter valget, til fulle. (…) I mangel av en tidlig erklæring fra tv-stasjonene (som har lært leksa etter fadesen i 2000), kan Trump selv ta regien. Ifølge lekkasjer skal Trump ha planer om å erklære seg som vinner tidlig på valgdagen, før alle poststemmene er talt opp. Dermed kan han selv sette i gang den samme kjedereaksjonen som NBC startet i 2000 – med påfølgende strid om stemmetelling og avgjørelse i rettssystemet. (dagbladet.no 3.11.2020).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Professor: Risiko for at Trump vil nekte å gå av.  (- Statsviteren understreker at det er mest sannsynlig at presidentvalget 3. november blir gjennomført på demokratisk vis.) (- Men samtidig mener han risikoen for det motsatte er urovekkende høy.) (– At den sittende presidenten går av hvis han taper, er selve kjernen i demokratiet.) (- Jeg synes det er veldig skremmende at Trump i det hele tatt har leflet med tanken på å ikke gjøre det, sier Wig til NTB.)

(Anm: Professor: Risiko for at Trump vil nekte å gå av. – Det har gått i den retningen jeg fryktet, sier norsk statsviter som i 2017 advarte om faren for at Donald Trump kunne undergrave demokratiet i USA. (…) Selv om han gjorde det dårlig på meningsmålingene, hevdet han at Demokratene bare kan vinne hvis de tyr til valgfusk. – Det virker som han går ganske langt i å diskreditere valget, sier Tore Wig, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. (…) Kjernen i demokratiet Statsviteren understreker at det er mest sannsynlig at presidentvalget 3. november blir gjennomført på demokratisk vis. Men samtidig mener han risikoen for det motsatte er urovekkende høy. – At den sittende presidenten går av hvis han taper, er selve kjernen i demokratiet. Jeg synes det er veldig skremmende at Trump i det hele tatt har leflet med tanken på å ikke gjøre det, sier Wig til NTB. Han har inntrykk av at Trump forsøker å «delegitimere valget som institusjon». Wig viser også til at Trump inntil nylig ikke har villet love en fredelig maktoverdragelse hvis han taper valget. For noen dager siden i Miami forsikret presidenten at han vil sørge for en fredelig maktoverføring. Men bare for noen uker siden nektet han å komme med et slikt løfte. (dn.no 18.10.2020).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Døden som tente en flamme i folket. (- Landets økonomi er ødelagt av et autoritært regime som tjener seg rike på bekostningen av sin fattige befolkning.)

(Anm: Døden som tente en flamme i folket. Ordene har brent seg inn i Ali Bouazizis minne. På telefonen fikk han vite at fetteren hans hadde satt fyr på seg selv. Videoen han tok av de påfølgende protestene spredde seg som ild i tørt gress. (…) Som mange andre tunisiere er han ikke i stand til å finne en god, fast jobb. Landets økonomi er ødelagt av et autoritært regime som tjener seg rike på bekostningen av sin fattige befolkning. (…) En taxisjåfør får i all hast slukket brannen, men det er for sent. (vg.no 17.12.2020).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (- Korrupsjon, dårlig styresett og autoritære regimer forsterker og er direkte årsak til mange av verdens problemer.)

(Anm: GARRY KASPAROV, styreleder i Human Rights Foundation - THOR HALVORSSEN, menneskerettighetsaktivist og leder av Oslo Freedom Forum. Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (…) Korrupsjon, dårlig styresett og autoritære regimer forsterker og er direkte årsak til mange av verdens problemer. Likevel finnes det ingen arbeidsgrupper i FN for å bekjempe tyranner, eller tusenårsmål mot tyranni. Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid. (vg.no 19.2.2017.)

(Anm: C Haug. Makten i uklare formuleringer. «Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.» George Orwell, 1946 (1). Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1701 (9.11.2015).)

(Anm: Orwell G. Politics and the English Language. Horizon 1946; 13, nr. 76: 252 – 65.)

(Anm: Politics and the English Language (en.wikipedia.org).)

- Harrison Ford: - Bare én kan sparkes.

(Anm: Harrison Ford: - Bare én kan sparkes. I to videoer fra kampanjen The Lincoln Project går de hardt ut mot Donald Trump. (dagbladet.no 4.11.2020).)

- Trump med nye anklager om valgfusk. (– Nå er det nok, herr president.) (- Leder av USAs valgkommisjon, Ellen Weintraub, går hardt ut mot presidenten på Twitter etter talen.)

(Anm: Trump med nye anklager om valgfusk. President Donald Trump mener han enkelt kan vinne hvis bare de lovlige stemmene telles. Igjen kommer han med anklager om valgfusk. (…) – Nå er det nok, herr president Leder av USAs valgkommisjon, Ellen Weintraub, går hardt ut mot presidenten på Twitter etter talen. – Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp, skriver Weintraub. (nrk.no 5.11.2020).)

- Kan Trump bli verdens farligste ekspresident?

(Anm: Kan Trump bli verdens farligste ekspresident? Sint, bitter og med 87 millioner følgere: Donald Trump beholder makt og innflytelse og kan stille som presidentkandidat igjen om fire år. (vg.no 8.11.2020).)

- Alt har raknet for Trump.

(Anm: Simen Bondevik. Alt har raknet for Trump. Over 230.000 corona-dødsfall, høy arbeidsledighet, et rasistisk og voldelig politi, store klasseforskjeller og et splittet USA. Det er resultatet etter fire år med en autoritær realitystjerne i Det hvite hus. I dag er det ikke Joe Biden som vinner, det er Donald Trump som taper. (dagbladet.no 3.11.2020).)

- Trumps siste sukk.

(Anm: Trumps siste sukk. MICHIGAN (VG) Uansett om han mot de fleste odds skulle klare å bli gjenvalgt i løpet av valgets siste timer: Det politiske selvmordet Donald Trump foretok fra talerstolen i Det hvite hus i natt har ingen annen demokratisk valgt leder klart før ham. (vg.no 6.11.2020).)

- Prestigefylld tidskrift tar ställning mot Trump. (- Här i USA har våra ledare misslyckats med det testet.) (- De har förvandlat en kris till en tragedi”.) (- Så inleds en ledare i den medicinska tidskriften New England journal of medicine.)

(Anm: Prestigefylld tidskrift tar ställning mot Trump. I ett ovanligt utspel kritiserar tidskriften New England journal of medicine Trumps coronahantering. ”Covid-19 har skapat en kris i hela världen. Denna kris har varit ett test på ledarskap. Utan bra alternativ för att bekämpa en ny patogen tvingades länder att göra svåra val för hur man skulle agera. Här i USA har våra ledare misslyckats med det testet. De har förvandlat en kris till en tragedi”. Så inleds en ledare i den medicinska tidskriften New England journal of medicine. Samtliga redaktörer anser där att Trump-administrationen har misslyckats med hanteringen av coronapandemin. Det händer mycket sällan att en ledare signeras av tidskriftens alla redaktörer, skriver det amerikanska nyhetsmediet CNN i en artikel. Till CNN säger Eric Rubin, chefredaktören för New England journal of medicine, att anledningen till att tidningen aldrig publicerar ledare om val är på grund av att de inte är en politisk tidskrift, och inte heller vill vara det. Men enligt honom handlar frågan nu om fakta, inte om åsikter. (…) Även tidskriften Scientific American har tagit politisk ställning, skriver CNN. I en ledare som publicerades i september stödde den Joe Biden i det amerikanska valet. (lakemedelsvarlden.se 9.10.2020).)

(Anm: ‘There Is a Different Set of Rules for Someone Like Donald Trump’. CounterSpin interview with Steve Wamhoff on Trump and taxes. (fair.org 10.10.2020).)

- Det skandaløse er ikke at en vitenskapsmann har tatt mye feil. (- Det er at Anders Tegnell har hatt så mye makt.) (- Anders Tegnells worst case scenario fra i sommer slo katastrofalt feil.) (- Sånt skjer.) (- Saken handler om: Statsepidemiolog Anders Tegnell fikk være alene hjemme altfor lenge.)

(Anm: Det skandaløse er ikke at en vitenskapsmann har tatt mye feil. Det er at Anders Tegnell har hatt så mye makt. Anders Tegnells worst case scenario fra i sommer slo katastrofalt feil. Sånt skjer. Problemet er at sykehusene la opp planene deretter. Saken handler om: Statsepidemiolog Anders Tegnell fikk være alene hjemme altfor lenge. Isommer var Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell fortsatt en ubestridt folkehelt i folkhemmet. Med blomsterkrans rundt hodet reklamerte han for sin utgave av prestisjeprogrammet Sommar i P1, der kjente personer velger musikk og snakker en time til ende. I programmet beskriver han sin opplevelse av våren 2020: «Då var det som om världen ble galen (...) Land etter land stängde sine grenser och stängde ner sine samhällen totalt.» Slik så det altså ut for Anders Tegnell, som fortsatt trodde på flokkimmu nitet som strategi. Men når «alle andre» tar feil og verden blir gal, bør som regel varsellampene blinke. Det ser de ikke ut til å ha gjort, hverken da eller nå. Tirsdag kom første delrapport fra den svenske regjeringsoppnevnte koronakommisjonen. Den ga håndteringen i eldreomsorgen det glatte lag, og kritiserte Folkhälsomyndigheten (FHM) for å ha vært altfor sent på banen med tiltak og råd. Tegnell tilbakeviste kritikken, og mente dessuten at det ikke er FHMs oppgave å organisere sykehjemmene slik at de er godt forberedt på en pandemi. Les også: Utrolig nok finnes det fortsatt en del folk som synes det gir mening å sammenligne korona med en vanlig influensa (…) Les også: Vis meg dine håndspritvaner, og jeg skal si deg hvem du er (dn.no 20.12.2020).)

- Tegnells svar till kungen: ”Inga kommentarer”.

(Anm: Tegnells svar till kungen: ”Inga kommentarer”. Kungen tycker att Sverige har misslyckats i hanteringen av pandemin. Anders Tegnell vill inte svara på några frågor om utspelet från hovet. – Inga kommentarer, säger statsepidemiologen. Kung Carl XVI Gustaf är starkt kritisk mot Sveriges hantering av pandemin. – Jag anser att vi har misslyckats. Det är ett stort antal som har avlidit och det är fruktansvärt. Det är något som vi alla lider med, säger han i SVT-programmet ”Året med kungafamiljen” Kungen beskriver 2020 som ”fruktansvärt med tanke på alla människor som har gått bort”. – Svenska folket har lidit kolossalt under svåra förhållanden, säger han i programmet. Vill inte kommentera kungens utspel Statsepidemiolog Anders Tegnell vill inte kommentera kungens utspel om pandemin. – Jag har inga vidare kommentarer på det. Frågan får man ställa till Sveriges regering eller till kungen, säger han. Tegnell vill inte vidare utveckla några tankar kring kungens uttalande om antalet döda och om huruvida Sverige har misslyckats. (lakemedelsvarlden.se 17.12.2020).)

- NYT: – GJENVALG AV TRUMP DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT AMERIKANSK DEMOKRATI SIDEN KRIGEN

(Anm:NYT: – GJENVALG AV TRUMP DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT AMERIKANSK DEMOKRATI SIDEN KRIGEN The New York Times’ kommentaravdeling advarer amerikanske velgere sterkt mot å gjenvelge Donald Trump. Artikkelen er utformet av en avdeling i avisen som kalles «The Editorial Board», og er satt sammen av 14 redaktører og skribenter fra ledelsen. – Korrupsjon. Sinne. Kaos. Inkompetanse. Forfall, skriver avisen, i en artikkel som har tittelen «Stans vår nasjonale krise». Denne kommentaravdelingen uttaler seg ikke på vegne av hele avisen, men forsøker å legge frem meninger basert på en konsensus innad i institusjonen. De skriver at et gjenvalg av president Trump utgjør den største trusselen mot amerikansk demokrati siden andre verdenskrig, og kaller presidenten uverdig sitt embete. (vg.no 18.10.2020).)

- TRUMP TIL SØKSMÅL I PENNSYLVANIA. Donald Trump går til retten for å hindre stemming i Pennsylvania. (- Trump-leiren gikk til søksmål mot Pennsylvania seks ganger før valget, for å redusere antall stemmer i delstaten. )

(Anm: TRUMP TIL SØKSMÅL I PENNSYLVANIA. Donald Trump går til retten for å hindre stemming i Pennsylvania. – Fæle ting skjer i Pennsylvania. Demokratene planlegger å vanne ut republikanske stemmer. President Trump og hans tid kjemper for å stoppe det, heter det i en uttalelse fra Trumps kampanje. Kampanjen hevder at deres observatører i Pennsylvania og andre steder har blitt bedt om å holde 25 fots avstand, slik at de ikke kunne utføre jobben sin. De har også varslet søksmål i både Michigan og Wisconsin, hvor de ber om pause i opptellingene. Trump-leiren gikk til søksmål mot Pennsylvania seks ganger før valget, for å redusere antall stemmer i delstaten. De tapte alle seks ganger. (vg.no 4.11.2020).)

- Tallknuserens siste dom. (- Regn i Los Angeles og Trump-seier er omtrent like sannsynlig, ifølge meningsmålingsguru.)

(Anm: Tallknuserens siste dom. Regn i Los Angeles og Trump-seier er omtrent like sannsynlig, ifølge meningsmålingsguru. Da klokka hadde passert 01 lokal tid natt til tirsdag i New York, sendte den amerikanske meningsmålingsguruen Nate Silver ut sin siste spådom for valget på sitt eget statistikknettsted FiveThirtyEight. På nettstedet vektes meningsmålingene med tidligere resultater og metodikk, og det er god grunn til å følge med på hva Silver konkluderer med etter å ha bedrevet tallknusing. (dagbladet.no 3.11.2020).)

- ANGER KAOS INKOMPETANSE LØGNER FORFALL / OPPLØSNING. (- MENINGER.) (- STANS VÅR NASJONELLE KRISE.) (- ANGER CHAOS INCOMPETENCE LIES DECAY. (- Opinion.) (- END OUR NATIONAL CRISIS.))

(Anm: ANGER CHAOS INCOMPETENCE LIES DECAY Opinion END OUR NATIONAL CRISIS. The Case Against Donald Trump. BY THE EDITORIAL BOARD. THE VERDICT Donald Trump’s re-election campaign poses the greatest threat to American democracy since World War II. Mr. Trump’s ruinous tenure already has gravely damaged the United States at home and around the world. He has abused the power of his office and denied the legitimacy of his political opponents, shattering the norms that have bound the nation together for generations. He has subsumed the public interest to the profitability of his business and political interests. He has shown a breathtaking disregard for the lives and liberties of Americans. He is a man unworthy of the office he holds. (nytimes.com 18.10.2020).)

- Pengebruken i USA-valget slår alle tidligere rekorder. (- Amerikanske politikere ligger an til å bruke rundt 135 milliarder kroner ved årets valg.) (- Det innebærer at det blir brukt over dobbelt så mye på årets valgkamp som på den for fire år siden.)

(Anm: Pengebruken i USA-valget slår alle tidligere rekorder. Amerikanske politikere ligger an til å bruke rundt 135 milliarder kroner ved årets valg. Det er mer enn dobbelt så mye som ved valget for fire år siden. Nettstedet Open Secrets har sett på pengebruken i årets amerikanske valgkamp. Totalt ligger det an til at det blir brukt rundt 14 milliarder dollar, rundt 135 milliarder kroner. Litt over halvpaten (7,25 millliarder dollar) går til valg til Senatet og Representantes hus. 6,63 milliarder går til kampen mellom president Trump og Joe Biden. Det innebærer at det blir brukt over dobbelt så mye på årets valgkamp som på den for fire år siden. (nrk.no 2.11.2020).)

(Anm: Biden’s Favored In Our Final Presidential Forecast, But It’s A Fine Line Between A Landslide And A Nail-Biter. (…) Still, even making what we think are fairly conservative assumptions, our final forecast has Biden with an 89 percent chance of winning the Electoral College, as compared to a 10 percent chance for Trump. (The remaining 1 percent reflects rounding error, plus the chance of an Electoral College tie.) (fivethirtyeight.com 3.11.2020).)

- Leder. Aftenposten mener: Interneringen av uighurer er uakseptabel. Denne uken forteller Aftenposten om at Kina holder én million mennesker i omskoleringsleirer. Kina nekter for at slike leirer finnes. Tallene Aftenposten viser til, er hentet fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Komiteen mener tallene som presenteres, er troverdige.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Interneringen av uighurer er uakseptabel. Denne uken forteller Aftenposten om at Kina holder én million mennesker i omskoleringsleirer. Kina nekter for at slike leirer finnes. Tallene Aftenposten viser til, er hentet fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Komiteen mener tallene som presenteres, er troverdige. Det er den muslimske minoriteten uighurer som i hovedsak er blitt satt i slike omskoleringsleirer. Uighurene er en tyrkisk-tatarisk folkegruppe som hovedsakelig holder til i den nordvestre kinesiske provinsen Xinjiang, et navn som på kinesisk betyr «nytt territorium». (…)  På grunn av økonomiske incentiver og statlige kampanjer for kinesisk tilflytting til regionen, utgjør den Han-kinesiske befolkningen nå omtrent 40 prosent av befolkningen, mens uighurene utgjør cirka 43 prosent. Kinesiske myndigheter hevder at både lokal kultur, språk og anledningen til å praktisere islamsk tro, ivaretas i regionen. På enkelte vis er minoriteters rettigheter i Kina blitt styrket de seneste årene. I 2001 fikk Kinas 55 minoriteter en lovfestet rett til å bruke sitt eget språk i undervisning og kringkasting. Denne retten gjelder også for uighurer. (aftenposten.no 15.8.2018).)

- Xinjiang. Umoralsk å tie om Kinas overgrep mot muslimsk minoritet. Norske politikere på besøk i Beijing har ikke lagt noen plan for å ta opp overgrepene i Xinjiang.

(Anm: Xinjiang. Umoralsk å tie om Kinas overgrep mot muslimsk minoritet. Norske politikere på besøk i Beijing har ikke lagt noen plan for å ta opp overgrepene i Xinjiang. Internasjonale Kina-eksperter mener verden må protestere. Anført av komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) skal Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøke Beijing 3. til 6. september. Besøket skjer omtrent samtidig med en høring og en rapport fra FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering (UNCERD) som framlegger sjokkrapporter om at de kinesiske myndighetene har internert en million uigurer i Xinjiang-regionen vest i Kina. Uigurene er den tyrkiskspråklige muslimske minoriteten i Kina. (dagbladet.no 31.8.2018).)

- Rapport: Huawei har utviklet AI-programvare for identifisering av uigurer.

(Anm: Rapport: Huawei har utviklet AI-programvare for identifisering av uigurer. Huawei har testet ansiktsgjenkjenningsprogramvare for å identifisere medlemmer av den forfulgte folkegruppen uigurer. Illustrasjon: Henrik Lied/NRK, basert på bilde av Toddenhoff (CC-BY).  En intern Huawei-rapport viser at det kinesiske selskapet har testet ansiktsgjenkjennings-programvare som kan identifisere den forfulgte folkegruppen uigurer. Rapporten ble avdekket av organisasjonen IPVM, og delt med Washington Post. I rapporten, som lå åpent tilgjengelig på Huaweis nettsider, beskrives et ansiktsgjenkjenningssystem som kan sette i gang en “uigur-alarm” hvis personer fra den forfulgte folkegruppen oppdages av Huaweis videoovervåkningssystemer. (nrkbeta.no 9.12.2020).)

- Er din Lenovo-computer bygget af tvangsinternerede uighurere i Kina?

(Anm: EN DANWATCH-UNDERSØGELSE. Din Lenovo laptop kan være produceret af tvangsarbejdere i Kina. Offentligt ansatte sidder med stor sandsynlighed foran en computer produceret under tvang. Siden 2018 har der hos flere af computergiganten Lenovos leverandører i Kina arbejdet tvangsforflyttede uighurere fra det undertrykte muslimske mindretal. Kommuner – og alle os andre – kan have købt Lenovo computere fra netop disse leverandører. (…) Den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dokumenterede i en rapport fra marts 2020, at fire af Lenovos underleverandører har tvangsforflyttede uighurer på deres fabrikker. En af disse er fabrikken Hefei Bitland ca. 500 km vest for Shanghai, der blandt andre har taget imod 1.554 forflyttede uighurer i løbet af de første 8 måneder af 2018. (…) Flygtede uighurer har fortalt om massiv overvågning. Og lækkede dokumenter fra det ellers meget lukkede Xinjiang viser blandt andet, at en uighur er idømt 10 års straf for ideologisk kriminalitet, fordi han har bedt sin kollega om ikke at tale grimt. (danwatch.dk 2.11.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Uighurer (alternativt uyghureruygurer eller uigurerkinesisk: 维吾尔, pinyinWéiwú'ěr) er en turkotatarisk (tyrkisk) folkegruppe som bor hovedsakelig i Xinjiang Uygur autonome region, også kjent som Øst-Turkestan, i det nordvestre Kina, der de sammen med han-kineserne er den dominerende etniske gruppe. Mange bor også i landene UsbekistanKasakhstan og Kirgisistan. En annen gruppe uighurer bor i Taoyuan fylke i Hunan-provinsen i den sørlige sentrale Kina. Det er mange uighurer også Beijing og Shanghai. (no.wikipedia.org).)

- ‘Etterutdannelse’, tvangsarbeid og overvåking utenfor Xinjiang.

(Anm: ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang. What’s the problem? The Chinese government has facilitated the mass transfer of Uyghur and other ethnic minority1 citizens from the far west region of Xinjiang to factories across the country. Under conditions that strongly suggest forced labour, Uyghurs are working in factories that are in the supply chains of at least 82 well-known global brands in the technology, clothing and automotive sectors, including Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony and Volkswagen. (…) In all, ASPI’s research has identified 82 foreign and Chinese companies potentially directly or indirectly benefiting from the use of Uyghur workers outside Xinjiang through abusive labour transfer programs as recently as 2019: Abercrombie & Fitch, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple, ASUS, BAIC Motor, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin Klein, Candy, Carter’s, Cerruti 1881, Changan Automobile, Cisco, CRRC, Dell, Electrolux, Fila, Founder Group, GAC Group (automobiles), Gap, Geely Auto, General Motors, Google, Goertek, H&M, Haier, Hart Schaffner Marx, Hisense, Hitachi, HP, HTC, Huawei, iFlyTek, Jack & Jones, Jaguar, Japan Display Inc., L.L.Bean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Li-Ning, Mayor, Meizu, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi, Nike, Nintendo, Nokia, Oculus, Oppo, Panasonic, Polo Ralph Lauren, Puma, Roewe, SAIC Motor, Samsung, SGMW, Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Hilfiger, Toshiba, Tsinghua Tongfang, Uniqlo, Victoria’s Secret, Vivo, Volkswagen, Xiaomi, Zara, Zegna, ZTE. Some brands are linked with multiple factories. (aspi.org.au 1.3.2020).)

(Anm: Australian Strategic Policy Institute (ASPI).(aspi.org.au 1.3.2020).)

(Anm: Xinjiang Xinjiang er også navnet på et fylke i provinsen Shanxi i Kina. (…) Denne autonome regionen er tynt befolket, knapt 14 innbyggere pr. kvadratkilometer.[trenger referanse] En stor del av befolkningen består av tyrkiske folkegrupper og er muslimsk. Den muslimske folkegruppen uigurer utgjør alene ca. 45 % av befolkningen i provinsen, mens ca. 40 % er han-kinesere.[trenger referanse] Uigurene har lenge følt seg sosialt og økonomisk marginalisert i Kina. Menneskerettighetsorganisasjoner hevder at uigurene blir utsatt for religiøs forfølgelse. 47 forskjellige etniske grupper er bosatt i Xinjiang.[trenger referanse] (no.wikipedia.org).)

- Psykopati innen næringslivet: Gjør det man lover. (Corporate psychopathy: Talking the walk.) (- Vi vet mye mindre om psykopati innen næringslivet og dets implikasjoner, hovedsakelig på grunn av vanskeligheter med å oppnå aktivt samarbeid med næringslivsorganisasjoner.) (- Psykopati var positivt assosiert med interne vurderinger av karisma / presentasjonsstil (kreativitet, god strategisk tenkning og kommunikasjonsevner), men negativt forbundet med vurderinger av ansvar / ytelse (å være en lagspiller, med lederegenskaper og allmenne prestasjoner.)

(Anm: Psykopati innen næringslivet: Gjør det man lover. Abstrakt Det er en veldig mye litteratur om psykopatiens viktige rolle i strafferettssystemet. Vi vet mye mindre om psykopati innen næringslivet og dets implikasjoner, hovedsakelig på grunn av vanskeligheter med å oppnå aktivt samarbeid med næringslivsorganisasjoner. Dette har medført at det bare er noen få små utvalgsstudier, anekdoter og spekulasjoner. I denne studien hadde vi en unik mulighet til å undersøke psykopati og dets korrelasjoner i et utvalg av 203 profesjonelle yrkesutøvende valgt av deres firmaer for å delta i lederutviklingsprogrammer. Korrelasjonene inkluderte demografiske og statusvariabler, så vel som interne (innen firmaet / organisasjonen) 360 ​​graders vurderinger og ytelsesvurderinger. Forekomsten av psykopatiske trekk - målt av Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) og en Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL: SV) "equivalent" - var høyere enn den som ble funnet i samfunnsutvalg. Resultatene av bekreftende faktoranalyse (CFA) og strukturell ligningsmodellering (SEM) indikerte at den underliggende latente strukturen av psykopati i vårt næringslivsutvalg var i samsvar med den modellen som ble funnet i samfunnsstudier og studier på lovovertredelser. Psykopati var positivt assosiert med interne vurderinger av karisma / presentasjonsstil (kreativitet, god strategisk tenkning og kommunikasjonsevner), men negativt forbundet med vurderinger av ansvar / ytelse (å være en lagspiller, med lederegenskaper og allmenne prestasjoner). (Corporate psychopathy: Talking the walk. Abstract There is a very large literature on the important role of psychopathy in the criminal justice system. We know much less about corporate psychopathy and its implications, in large part because of the difficulty in obtaining the active cooperation of business organizations. This has left us with only a few small-sample studies, anecdotes, and speculation. In this study, we had a unique opportunity to examine psychopathy and its correlates in a sample of 203 corporate professionals selected by their companies to participate in management development programs. The correlates included demographic and status variables, as well as in-house 360 degrees assessments and performance ratings. The prevalence of psychopathic traits-as measured by the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) and a Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL: SV) "equivalent"-was higher than that found in community samples. The results of confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) indicated that the underlying latent structure of psychopathy in our corporate sample was consistent with that model found in community and offender studies. Psychopathy was positively associated with in-house ratings of charisma/presentation style (creativity, good strategic thinking and communication skills) but negatively associated with ratings of responsibility/performance (being a team player, management skills, and overall accomplishments).) Behav Sci Law. Mar-Apr 2010;28(2):174-93.)

(Anm: Psychopathic Disorder Subtypes Based on Temperament and Character Differences. Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov 27;16(23):4761.)

- Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. (- Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt.) (- Din intuition og din skepsis er dine bedste våben.)

(Anm: Psykopati-forskers fire råd: Sådan genkender du en hverdagspsykopat. Din intuition og din skepsis er dine bedste våben. Det skønnes, at omkring fire procent af befolkingen har så mange psykopatiske træk, at det påvirker deres omgivelser negativt. (…) Men psykopatiske træk kan faktisk findes i os alle sammen, og mellem dem af os, som ligger indenfor normalområdet og dem, som scorer højest på psykopati-skalaen, er der en gruppe, som forskningen ved ganske lidt om. Nemlig dem, der populært kaldes for hverdagspsykopaterne. (videnskab.dk 9.4.2021).)

– Jeg blir forbløffet over hvor dumme ting narsissister kan gjøre, sier norsk ekspert. Norske forskere på området er ikke i tvil om at USAs president har en narsissistisk personlighets­forstyrrelse. Stormannsgalskap, kronisk løgnaktighet og primitiv benekting av fakta er kjente trekk hos narsissister. Det samme er narsissistens manglende evne til å ville innrømme et nederlag. Likevel er narsissister personer som kan komme svært langt i livet. Flere har blitt statsledere.

(Anm: – Jeg blir forbløffet over hvor dumme ting narsissister kan gjøre, sier norsk ekspert. Norske forskere på området er ikke i tvil om at USAs president har en narsissistisk personlighets­forstyrrelse. Stormannsgalskap, kronisk løgnaktighet og primitiv benekting av fakta er kjente trekk hos narsissister. Det samme er narsissistens manglende evne til å ville innrømme et nederlag. Likevel er narsissister personer som kan komme svært langt i livet. Flere har blitt statsledere. – Narsissister forbløffer meg Svenn Torgersen, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo, har lang erfaring med narsissister. – Noe som har slått meg i de årene jeg har hatt med dem å gjøre, er hvilken fabelaktig evne de har til å foreta forbløffende dumme handlinger. – Donald Trumps oppfordring til tilhengerne sine om å angripe Kongressen i Washington D.C. er et veldig godt eksempel. Selv om han har gitt indikasjoner på at noe slikt kunne skje, går han virkelig så langt at det må forbløffe en, sier Torgersen til forskning.no Allerede fra starten av Trump sin presidentkarriere, var det psykiatere og forskere i psykiatri som advarte om at USA fikk en mann med en narsissistisk forstyrrelse som president. Her skriver avisa The Independent om en gruppe psykiatere og psykologer som i 2017 var samlet til konferanse på Yale University, som sammen advarer om at Trump har en «farlig mental sykdom». (forskning.no 8.1.2021).)

- Leger bør ikke fjerndiagnostisere gjennom mediene. Psykolog Jørgen Flor hevder 19. januar at psykologer og psykiatere har en etisk plikt til å varsle om ekspresident Donald Trumps psykiske uhelse.

(Anm: Morten Horn, på vegne av Rådet for legeetikk. Leger bør ikke fjerndiagnostisere gjennom mediene. Psykolog Jørgen Flor hevder 19. januar at psykologer og psykiatere har en etisk plikt til å varsle om ekspresident Donald Trumps psykiske uhelse. Rådet for legeetikk er uenig. Grunnlaget for legers diagnostikk er pasientens samtykke. Diagnostikken skal være til det gode for pasienten (velgjørenhetsprinsippet). Informasjon om helsetilstanden skal rettes til pasienten, ikke spres til andre (taushetsplikten). Særlig belastende informasjon skal gis varsomt. Dette fremgår av kapittel I, paragraf 1–4 i etiske regler for leger. Kapittel IV krever at legers erklæring om en persons helsetilstand skal bygge på så omfattende undersøkelser som nødvendig. Medieoppslag gir dårlig grunnlag for å stille en korrekt medisinsk diagnose. Leger kan måtte bryte taushetsplikten for å varsle om overhengende fare. Nytten av å varsle i norske medier vil dog være minimal. Norske lesere velger ikke amerikanske presidenter. Syke mennesker trenger helsehjelp av hensyn til egen velferd. Anklager om psykisk sykdom bør ikke brukes som våpen mot personer man er uenig med. Mennesker med personlighetsforstyrrelser bør slippe å slås i hartkorn med Donald Trump. Grensen mellom informasjonsarbeid og fjerndiagnostikk kan være vanskelig. Men leger bør ikke stille diagnoser gjennom mediene – enda så fristende det kan være. (aftenposten.no 1.2.2021).)

- Advarte om Donald Trumps mentale helse: - Fikk sparken. (- Og saksøker nå universitetet fordi hun ikke fikk fornyet engasjementet i fjor.)

(Anm: Advarte om Donald Trumps mentale helse: - Fikk sparken. Den kvinnelige psykiateren dro paralleller mellom Donald Trump og Adolf Hitler. NEW YORK (Nettavisen): En kvinnelig psykiater som hadde vært ansatt på det verdenskjente universitetet i Yale i 17 år, går nå til søksmål mot universitetet fordi hun hevder hun fikk sparken etter å ha advart om presidentens mentale helse, skriver New Haven Register. - Trump var en stor fare for landet Psykiateren Bandy Lee har lenge vært en sterk kritiker av Trump, som mener presidenten var en stor fare for landet, og saksøker nå universitetet fordi hun ikke fikk fornyet engasjementet i fjor. (nettavisen.no 1.4.2021).)

- Uetisk å være taus om Trump. (- Landets fremste fageksperter tar bladet fra munnen og kaller Donald Trump en ondartet narsissist.)

(Anm: Jørgen Flor psykolog og forfatter. Uetisk å være taus om Trump. En fullgod forståelse er umulig uten at også psykologer og psykiatere bidrar, mener innleggsforfatteren. Kunnskap om malign narsisme og massepsykologi er viktig. Landets fremste fageksperter tar bladet fra munnen og kaller Donald Trump en ondartet narsissist. Det er befriende lesning. Men er det også uetisk fjerndiagnostikk? Hovedregelen er at helsepersonell ikke bruker diagnostiske begrep på mennesker vi ikke har behandlingsansvar for. Der vi har slikt ansvar, gjelder taushetsplikten. Derfor vil ethvert fagbegrep egnet til diagnostikk og psykologisk beskrivelse være problematisk i det offentlige rom. Jeg kan ikke, selv i en opphetet diskusjon, kalle deg psykopat. Jeg bør ikke si noe om at datteren din er deprimert, eller at naboen plages med angst. (aftenposten.no 19.1.2021).)

- Seks tegn på at Trump er en narsissist. (- Ny dokumentar stempler president Trump som en «ondardet narsissist».) (- Psykologene hevder at de føler seg forpliktet til å slå alarm, mens det er regnet av fagmiljøet som uetisk for en psykolog å komme med en profesjonell mening om noen uten en ordentlig utredning, skriver Hollywood Reporter. Regelen kalles The Goldwater Rule.)

(Anm: Seks tegn på at Trump er en narsissist. Ny dokumentar stempler president Trump som en «ondardet narsissist». Det er viktig å understreke at det er snakk om grader, sier norsk professor emeritus i psykologi. Seks tegn på at Trump er en narsissist. Ny dokumentar stempler president Trump som en «ondardet narsissist». (…) Senest i september kom dokumentaren «Unfit: The Psychology of Donald Trump» ut, hvor flere psykologer tildeler presidenten diagnosen «ondartet narsissist». Psykologene hevder at de føler seg forpliktet til å slå alarm, mens det er regnet av fagmiljøet som uetisk for en psykolog å komme med en profesjonell mening om noen uten en ordentlig utredning, skriver Hollywood Reporter. Regelen kalles The Goldwater Rule. (…) PROFESSOR EMERITUS: Svenn Torgersen er professor emeritus i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, med personlighet og personlighetsavvik som hovedinteresse. (…) – Når det gjelder Trump, vil mange si at han har nådd et nivå hvor en narsissistisk personlighetsforstyrrelse foreligger, selv om noen vil mene at han fungerer godt, rent sosialt. Men at han har narsissistiske personlighetstrekk, er det liten tvil om. (klikk.no 3.11.2020).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(AnmGruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere.

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- VELFERD OG DEN NORDISKE MODELLEN. Klassebevissthet på norsk. (…) Klassekampen mot identitetspolitikk. (- Skal liberale ideer om økonomi oppnå anerkjennelse, kommer vi ikke utenom kulturens betydning. Norsk kultur er mye forskjellig, men egalitet, motkulturer og (moderat) klassebevissthet har stått sterkt.) (- Skal borgerlige oppnå anerkjennelse fra denne delen av kulturen – og dermed ha tillit og få politisk gjennomslag – er det grenser for hvor høy ulikhet som er gangbar.) (- Man bør for eksempel være litt forsiktig med hvor dyre seminarer man deltar på.)

(Anm: VELFERD OG DEN NORDISKE MODELLEN. Klassebevissthet på norsk. (…) Klassekampen mot identitetspolitikk. I tillegg forsterkes spenningen på venstresiden ved at klasseperspektivets orientering rundt industribygging og kamp mot (økonomisk) ulikhet blir utfordret av den mer identitetspolitiske venstresiden, som ofte representerer verdier som bare er enda fjernere for en tradisjonell arbeider. Slik åpnes døren til mer høyrepopulistisk identitetspolitikk fordi den, om ikke annet, forfekter verdier som står arbeiderklassen nærmere: tradisjoner, nasjon og familie. Likevel skal det bemerkes at den mer konservative og klasseorienterte delen av venstresiden står sterkere i Norge blant annet på grunn av at klassekampen utfordrer den identitetspolitiske venstresiden. (…) Gjensidig anerkjennelse mellom ulike mennesker er mye vanskeligere å oppnå. Men ulikheten ligger der skjult likevel. Gutten gir opp drømmer om å studere ved universitetet. Han gir opp sine individuelle drømmer for å passe inn og bli anerkjent. (…) Skal mer liberale krefter ikke tape ytterligere terreng i denne debatten, bør vi huske på hvor viktig alliansen med arbeiderklassen er. Uten medhold fra LO ville mange av de viktige liberaliseringene de siste tiårene ikke sett dagens lys. Skal liberale ideer om økonomi oppnå anerkjennelse, kommer vi ikke utenom kulturens betydning. Norsk kultur er mye forskjellig, men egalitet, motkulturer og (moderat) klassebevissthet har stått sterkt. Skal borgerlige oppnå anerkjennelse fra denne delen av kulturen – og dermed ha tillit og få politisk gjennomslag – er det grenser for hvor høy ulikhet som er gangbar. Man bør for eksempel være litt forsiktig med hvor dyre seminarer man deltar på. (civita.no 16.10.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Greta Thunberg raste mot verdensledere: - Vi kommer aldri til å tilgi dere.

(Anm: Greta Thunberg raste mot verdensledere: - Vi kommer aldri til å tilgi dere. NEW YORK (Aftenposten): Hvordan våger dere! tordnet Thunberg til verdenslederne på FNs klimatoppmøte mandag. (- Dagens ledere skyver ansvaret foran seg og lar det bli opp til fremtidige generasjoner å «suge CO2 ut av luften med teknologi som knapt finnes,» sa Thunberg.) (- Den svenske tenåringen sa at utfordringene ikke kan løses med teknologi og «business as usual». (aftenposten.no 23.9.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- LEDER. Aftenposten mener: Solberg må gjerne bekymre seg for helheten. (- Hvis Solberg virkelig skal ta vare på helheten og retningen, må hun blant annet styrke en klimapolitikk der forurenser betaler.)

(Anm: LEDER. Aftenposten mener: Solberg må gjerne bekymre seg for helheten. Statsminister Erna Solberg (H) skal balansere klare partigjennomslag med en fornuftig helhet under forhandlingene på Hadeland. (…) Klima og innvandring er for lengst utropt som vanskelige temaer fordi Frp er motsatsen til Venstre og KrF i flere spørsmål. Hvis Solberg virkelig skal ta vare på helheten og retningen, må hun blant annet styrke en klimapolitikk der forurenser betaler. Det er en forutsetning når Norges klimamål blir mer ambisiøse. (aftenposten.no 3.1.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Våre legemidler kan gi dramatiske effekter på dyr i naturen. (- Rundt 30 prosent av alle kjemikalier som brukes kommersielt, kan forårsake forandringer i dyrs nervesystem.) (- I tillegg til angstdempende og antidepressive legemidler inneholder avløpsvann relativt høye nivåer av antibiotika, p-piller og andre preparater som påvirker østrogennivåene i kroppen.)

(Anm: Våre legemidler kan gi dramatiske effekter på dyr i naturen. (- Selv små mengder «lykkepiller» i vannet gjorde stingsilden sløv for farer.) (- Som navnet antyder, påvirker SSRI-er serotoninnivået. (…) En cocktail av medikamenter. (…) Rundt 30 prosent av alle kjemikalier som brukes kommersielt, kan forårsake forandringer i dyrs nervesystem. (…) Fra et vannrensingsanlegg for eksempel, kommer det en cocktail av ulike medikamenter og hormonlignende kjemikalier som kan gi forandringer i adferd hos dyr. I tillegg til angstdempende og antidepressive legemidler inneholder avløpsvann relativt høye nivåer av antibiotika, p-piller og andre preparater som påvirker østrogennivåene i kroppen. Det er derfor behov for nye metoder som kan avsløre hvordan disse stoffene virker sammen, og hvordan naturen blir endret av dem. (aftenposten.no 29.9.2020).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Julian Assange: Pressen viser liten interesse i ‘århundrets medierettssak’.

(Anm: Julian Assange: Press Shows Little Interest in Media ‘Trial of Century’. Labeled the media “trial of the (Anm: Julian Assange: Press Shows Little Interest in Media ‘Trial of Century’. Labeled the media “trial of the century,” WikiLeaks founder Julian Assange’s extradition hearing is currently taking place in London—although you might not have heard if you’re relying solely on corporate media for news. If extradited, Assange faces 175 years in a Colorado supermax prison, often described as a “black site” on US soil. The United States government is asking Britain to send the Australian publisher to the US to face charges under the 1917 Espionage Act.  He is accused of aiding and encouraging Chelsea Manning to hack a US government computer in order to publish hundreds of thousands of documents detailing American war crimes, particularly in Afghanistan and Iraq. The extradition, widely viewed as politically motivated, has profound consequences for journalists worldwide, as the ruling could effectively criminalize the possession of leaked documents, which are an indispensable part of investigative reporting. WikiLeaks has entered into partnership with five high-profile outlets around the world: the New York TimesGuardian (UK), Le Monde (France), Der Spiegel (Germany) and El País (Spain). Yet those publications have provided relatively little coverage of the hearing. Since the hearing began on September 7, the Times, for instance, has published only two bland news articles (9/7/209/16/20)—one of them purely about the technical difficulties in the courtroom—along with a short rehosted AP video (9/7/20). There have been no editorials and no commentary on what the case means for journalism. The Times also appears to be distancing itself from Assange, with neither article noting that it was one of WikiLeaks’ five major partners in leaking information that became known as the CableGate scandal. (fair.org 25.9.2020).)

(Anm: WikiLeaks (mintankesmie.no).)

- Hva visste medietoppene egentlig? LONDON (Aftenposten.no): Det er duket for det britisk presse kaller «århundrets medierettssak» når profilene i hackingskandalen i dag inntar rettssalen.

(Anm: Hva visste medietoppene egentlig? LONDON (Aftenposten.no): Det er duket for det britisk presse kaller «århundrets medierettssak» når profilene i hackingskandalen i dag inntar rettssalen. Det er drøyt to år siden den omfattende hackingskandalen ble rullet opp, og i dag klokken 11 norsk tid begynner den omfattende rettssaken der medietoppene og de involverte journalistene må svare for seg i retten. Det er, naturlig nok, enorm medieinteresse for saken der flere av bransjen største profiler må svare for seg. Mandag morgen, mange timer før retten settes, var det fullt presseoppbud utenfor rettssalen i Old Bailey midt i London sentrum. (aftenposten.no 28.10.2013).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

- Regjeringen forhandler vekk demokrati på kunnskapsløst grunnlag. Næringsministeren forhandler nå om fremtidens datavirkelighet. Iselin Nybø viser likevel en urovekkende kunnskapsløshet når hun blir spurt om hva Norge forhandler om. (- I sitt svar til Katrine Boel Gregussens (SV) skriftlige spørsmål angående innsyn i kildekode og algoritmer i avtalen med Storbritannia skriver næringsministeren at regjeringen vil begrense myndighetenes mulighet til å gjennomgå kildekoder. Hun begrunner dette med «å gi vern for personer, forretningshemmeligheter, teknologi og oppfinnelser».)

(Anm: AV HÅKON EDØY HANSSEN, STYREMEDLEM I ATTAC NORGE. – Regjeringen forhandler vekk demokrati på kunnskapsløst grunnlag. Næringsministeren forhandler nå om fremtidens datavirkelighet. Iselin Nybø viser likevel en urovekkende kunnskapsløshet når hun blir spurt om hva Norge forhandler om. (…) Noe av vår digitale suverenitet gis bort gjennom Norges forhandler om datahandel i WTO og en ny handelsavtale med Storbritannia. Disse avtalene vil legge sterke føringer på hva og hvordan vi kan regulere IKT-sektoren framtiden. I sitt svar til Katrine Boel Gregussens (SV) skriftlige spørsmål angående innsyn i kildekode og algoritmer i avtalen med Storbritannia skriver næringsministeren at regjeringen vil begrense myndighetenes mulighet til å gjennomgå kildekoder. Hun begrunner dette med «å gi vern for personer, forretningshemmeligheter, teknologi og oppfinnelser». Dette er fordi «kildekodeinformasjon kan åpne for innsyn i program som kan gi tilgang til persondata, patenter og teknologi». Dette er feil. (digi.no 3.9.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Covid-19 bør utløse ny granskning av handelshemmeligheters kvelertak på informasjonen. (- Mens verden kjemper for å konfrontere Covid-19-pandemien, er hvordan å håndtere tilgangen til forretningshemmeligheter - informasjon som er verdifull fordi andre ikke kjenner den - en av de utallige utfordringer for å bringe trygge og effektive vaksiner, diagnostikk og behandlinger til verdens mennesker.) (- Den mest kjente handelshemmeligheten er Coca-Cola-formelen.)

(Anm: Covid-19 should spark a reexamination of trade secrets’ stranglehold on information. As the world struggles to confront the Covid-19 pandemic, how to handle access to trade secrets — information that is valuable because others do not know it — is one of the myriad challenges to achieving safe and effective vaccines, diagnostics, and treatments for the people of the world. The most famous trade secret is the Coca-Cola formula. If someone accessed that formula who wasn’t supposed to, a misappropriation lawsuit from Coca-Cola would soon follow. While a scenario like that may seem foreign to the Covid-19 pandemic, trade secrecy spans a shockingly broad range of critical and lifesaving information. This poses a problem because if information is accessible to more than just the trade secret’s owner, it could lead to greater and more rapid advances against Covid-19, while helping to assure that medical services and vaccines would be affordable for all. But treated as a valuable commodities held by various property owners, Covid-19 trade secrets could be used without regard to public health or the best interests of the world’s people. (statnews.com 13.7.2020).)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (- Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler.) (- Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom.) (- Uten at bankene vet hvem som er de reelle eierne av selskaper som sender eller mottar penger, er det begrenset hvor effektive de kan være.)

(Anm: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (…) Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler. (…) Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom. (…) Et utvalg banker slapp gjennom suspekte transaksjoner for over 2000 milliarder dollar i perioden 1999 til 2017. (…) «Mer personlig informasjon er nødvendig for å få et lånekort på et bibliotek enn for å etablere en juridisk enhet, som kan brukes til fasilitere skatteunndragelser, hvitvasking, svindel og korrupsjon». (dn.no 30.9.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- De unge får regningen etter coronaen. Godt voksne med egen bolig og formue blir enda rikere etter coronaen. Mens unge får en stor regning - og mindre å si. (- For eksempel mener de fleste ansvarlige finanspolitikere at det er riktig å skattlegge fast eiendom hardere. Også folks bolig. Men de våger ikke. De vet at den politiske prisen kan bli høy, i form av velgerflukt. Noe har rett nok skjedd. Heldigvis. Stortingsflertallet har skjerpet skatten for dem som kjøper bolig nummer to. De har ofte kjøpt for å leie ut, og dermed fortrengt de unge som er på jakt etter sin første bolig. Det er stort sett foreldregenerasjonen som har investert i slike boliger.)

(Anm: Av Hanne Skartveit, kommentar. De unge får regningen etter coronaen. Godt voksne med egen bolig og formue blir enda rikere etter coronaen. Mens unge får en stor regning - og mindre å si. Resultatet er at de som allerede eier noe, får enda mer. Verdiene øker. Det gjelder enten man eier en toroms på Majorstuen eller en villa i Ålesund - eller om man har satt sparepengene sine i aksjer og fond. Både kurser og priser har steget - år for år. Sentralbanker over hele verden har satt renten til null. Samtidig trykker de penger i enorme mengder. Verden har aldri sett noe lignende. Med så mye penger i omløp, og så lave renter, lønner det seg ikke å sette penger i banken. Det er ikke så mange andre steder å putte pengene enn i aksjer og andre verdipapirer, og i fast eiendom. Derfor stiger både boligpriser og aksjekurser, selv om økonomien, på grunn av coronaen, går på lavbluss. Det er underlig, det hele. Resultatet er at de som allerede eier noe, får enda mer. Verdiene øker. Det gjelder enten man eier en toroms på Majorstuen eller en villa i Ålesund - eller om man har satt sparepengene sine i aksjer og fond. Både kurser og priser har steget - år for år. (…) Tiden er overmoden for å tenke nytt rundt skatt. På tross av motsetninger mellom høyre- og venstresiden, har politikerne tidligere klart å få til brede skatteforlik der alle parter har gitt noe. Slik har de laget systemer som kan vare gjennom skiftende politiske flertall. Men det er noen temaer de kvier seg for å gå inn i. For eksempel mener de fleste ansvarlige finanspolitikere at det er riktig å skattlegge fast eiendom hardere. Også folks bolig. Men de våger ikke. De vet at den politiske prisen kan bli høy, i form av velgerflukt. Noe har rett nok skjedd. Heldigvis. Stortingsflertallet har skjerpet skatten for dem som kjøper bolig nummer to. De har ofte kjøpt for å leie ut, og dermed fortrengt de unge som er på jakt etter sin første bolig. Det er stort sett foreldregenerasjonen som har investert i slike boliger. Og hyttene
Men når det kommer til folks egne hjem, blir det mer følsomt. Eller hytter. Nordmenn har et sterkt følelsesmessig forhold til hyttene sine. I dag er skatten lav. Men også her er det en generasjonskløft. De færreste unge har råd til å kjøpe egen hytte. Med hardere skattlegging av hytter blir det høyere inntekter til fellesskapet. Det vil særlig tjene de unge, som skal bære en stor del av byrden i årene fremover. (vg.no 15.8.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Trump sier at han løy om COVID-19 for å unngå ‘panikk.’

(Anm: Trump Says He Lied About COVID-19 To Avoid ‘Panic.’ He Incites Panic All The Time. Raising fears of boogeymen is the president’s modus operandi. Here are just some examples. (huffpost.com 10.9.2020).)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Selv ikke i USAs egen økonomi virket oppskriftene i «the Washington consensus» med å stole på selvregulerende krefter i finansmarkedet.) (- Økonomer får også mye urettmessig kjeft fordi de ikke forutså finanskrisen.) (- Her tror jeg økonomi er som meteorologi som kan mer om klimaet enn om været.)

(Anm: Uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs – og innledet finanskrisen – var verdens ledere samlet til FN-toppmøte i New York. I boken Crashed forteller Adam Tooze om de tidlige politiske reaksjonene på krisen slik de kom til uttrykk her: George W. Bush ville heller snakke om noe annet. Krisen på Wall Street var en isolert utfordring for USA, mente han, og ikke noe andre land skulle bry seg med. De andre møtedeltagerne var uenige. De stilte spørsmål ved USAs ledende rolle i en globalisert verden. President Lula i Brasil fordømte egoismen og kaoset bak krisen. President Arroyo i Filippinene pekte på hvordan krisen skapte en verdensomspennende «tsunami av usikkerhet (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Ny utgave av Politikk og Makt?

(Anm: Ny utgave av Politikk og Makt? Bruker du den nye utgaven av Politikk og Makt som kom i vår? Vi har også fått nytt nettsted: politikkogmakt.cappelendamm.no (politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Hvorfor protesterer ikke samfunnet høylytt når journalister blir PR-rådgivere for makten?

(Anm: Hvorfor protesterer ikke samfunnet høylytt når journalister blir PR-rådgivere for makten? (…) Journalistikk er ikke en hvilken som helst virksomhet. Den er en bærebjelke i demokratiet og har åpenhet og retten til fri informasjon som fundament. (…) Jo mer denne rådgiveren kan om journalister og journalistikkens vesen, jo lettere blir det for oppdragsgiver å ta kontrollen. Da er det særlig ille hvis oppdragsgiver besitter mye makt. (aftenposten.no 10.6.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- «Djevelen er i detaljene». (- "Gud er i detaljene" og uttrykker idéen om at hva man enn gjør skal det gjøres grundig; dvs. detaljer er viktige.)

(Anm: "The devil is in the detail" is an idiom that refers to a catch or mysterious element hidden in the details,[1] meaning that something might seem simple at a first look but will take more time and effort to complete than expected[2] and derives from the earlier phrase, "God is in the detail" expressing the idea that whatever one does should be done thoroughly; i.e. details are important.[1] German: Der Teufel steckt im Detail. - The devil is located in the details. Swedish: Djävulen sitter i detaljerna. - The devil sits in the details. Norwegian: Djevelen ligger i detaljene. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret.

(Anm: Ny rapport: Høyt utdannede vil rammes hardere av automatisering enn vi har trodd. Økonomers, legers og juristers arbeidshverdag vil bli radikalt forandret. Først var det fabrikkarbeiderne og andre manuelle yrker. Nå står leger, samfunnsvitere, jurister, tannleger og andre høyt utdannende for tur. I rapporten Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? viser Sintef til at høyt utdannende ikke er fredet fra konsekvensene av digitalisering og automatisering. – Noe av det mest interessante vi fant, er at alle de ulike akademiske yrkesgruppene kommer til å bli berørt i langt større grad enn de har vært til nå, og også̊ mye mer enn de selv tror, sier forskningsleder i Sintef Digital, Thale Kvernberg Andersen. Trener maskinene i forretningsjus Fra sine kontorer med sjøutsikt på Aker brygge har advokatfirmaet Wiersholm alt begynt å mate maskinene. Firmaet spesialiserer seg på forretningsjus og behandler store kontraktsmengder og eiendomstransaksjoner. De siste årene har de benyttet kunstig intelligens til dokumentautomatisering og -gjennomgang. Programmene de bruker, er spesielt utviklet for advokatbransjen. – Disse programmene er alt lært opp i en masse klausuler i engelsk rett, så vi er avhengig av å trene dem selv på norsk rett, forteller daglig leder i Wiersholm, Morten Goller. Han sammenligner opplæringen med en prosess hvor du viser en maskin tusen ulike bilder av katter og hunder. Etter hvert vil den selv skille katter og hunder fra hverandre. – Du må ha et veldig stort volum av likeartede kontraktsbestemmelser, og til slutt vil den vite at dette er en «sånn klausul», og finne det for deg. (aftenposten.no 11.7.2020).)

(Anm: Rapport. Hvordan påvirker digitalisering i akademikeryrkene? (akademikerne.no 2020-04-03 ).)

(Anm: Akademikere vil også oppleve at arbeidsoppgavene endrer seg radikalt. Stadig flere kognitive oppgaver og analysearbeid vil overtas av maskiner, viser ny SINTEF-rapport. Økt teknologikompetanse hos ledere og ansatte, medvirkning i arbeidslivet og livslang læring er avgjørende. (…) Les rapporten her. (akademikerne.no 3.7.2020).)

- De med makt bruker ordet «vi» hele tiden. (- Ordet er ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende.) (- Ordet «vi» som hersketeknikk.)

(Anm: De med makt bruker ordet «vi» hele tiden. (…) Ordet er ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende. (…) Det er et stykke fra Margaret Thatchers «vi er blitt bestemor» til Bent Høies «me har tillid te myndighedene». (…) Thatcher ble naturligvis gjort narr av. (…) Ordet «vi» som hersketeknikk. - Ja. Spesielt når folk med mye makt bruker ordet, er «vi» ofte uklart, ikke sjelden tilslørende, iblant manipulerende. (aftenposten.no 26.5.2020).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- Nei, kongen er ikke «en av oss». Flere bør reflektere over monarkiets ikke-demokratiske verdier. (- VGs lederplass 17. mai ble dedikert til en banal hyllest av kongen og monarkiet.) (- Monarkiets tilstedeværelse i demokratiet er et paradoks. Verdiene som ligger til grunn er motstridende av natur. Menneskerettighetene, en grunnpilar i vårt demokrati, sier at «alle mennesker født frie og med samme menneskeverd».)

(Anm: SYNNØVE VEREIDE, student. Nei, kongen er ikke «en av oss». Flere bør reflektere over monarkiets ikke-demokratiske verdier. VGs lederplass 17. mai ble dedikert til en banal hyllest av kongen og monarkiet. VG mener at kongen gjorde noe helt spesielt fordi han kjørte til østkanten i hovedstaden. VG påstår attpåtil at kongen er «en av oss». Det er forståelig at VG lar seg rive med. Kongen er tross alt svært likendes. Men hvor ukritisk skal man hylle et symbol som bryter med våre demokratiske verdier? Monarkiets tilstedeværelse i demokratiet er et paradoks. Verdiene som ligger til grunn er motstridende av natur. Menneskerettighetene, en grunnpilar i vårt demokrati, sier at «alle mennesker født frie og med samme menneskeverd». Likevel er kongen født inn i sin posisjon, med nedarvede privilegier og uten frihet til å velge annet livssyn enn den evangelisk-lutherske. Kongen har immunitet mot rettsforfølgning i henhold til Grunnloven § 5, og kongens barn kan ikke gifte seg uten hans samtykke. Dette strider med demokratiske prinsipper og verdier. Maktposisjoner bør gis gjennom tillit, ikke arv. Norges statsoverhode bør være et symbol på vårt folkestyre, ikke et unntak fra det. Monarkiet er en anakronisme uten like. Monarkiet bør bevares så lenge flertallet i det norske folk støtter det. Dessverre opplever jeg at svært få aktivt tar stilling til hvilke verdier monarkiet er tuftet på. Én dag vil en folkeavstemning finne sted. Da håper jeg at folket tar et reflektert valg, og ikke stemmer ja bare fordi «kongen er likendes». Jeg oppfordrer VG til å bidra til en mer opplyst debatt om monarkiet. (vg.no 19.5.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Kong Harald om nordmenn som «flasher» rikdommen: – Det er deres penger, så de må få bruke dem som de vil.

(Anm: Kong Harald om nordmenn som «flasher» rikdommen: – Det er deres penger, så de må få bruke dem som de vil. Kong Harald: – Vi er blitt onkel Skrue, vi. Etter 60 års promotering av norsk næringsliv, ser kong Harald tilbake på sitt oppgjør med USAs proteksjonisme, reiser til autoritære regimer og eget sponsorbråk. Det startet med en advarsel fra kong Olav. (dn.no 15.2.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Kong Carl Gustaf kjøpte luksusglis – får pepper. (- 1,7 millioner svenske kroner skal kongen har betalt for en BMW M8 Competition Coupé.) (- Bilen føyer seg inn i svenskekongens fra før solide samling luksusbiler.) (- Blant annet har han ifølge svenske DAM en Shelby Mustang, en AC Cobra, en Ferrari og en Porsche i sitt eierskap.)

(Anm: Kong Carl Gustaf kjøpte luksusglis – får pepper. Ikke alle har sansen for svenskekongens bursdagsgave til seg selv – en BMW av det særdeles eksklusive slaget. Kong Carl Gustaf fylte 74 år 30 april. (…) Men om det skortet på feiring som følge av coronakrisen, skal bursdagsbarnet ha bladd opp desto mer for presangen til seg selv. 1,7 millioner svenske kroner skal kongen har betalt for en BMW M8 Competition Coupé. Nettsiden Bytbil.com var først ute med å melde om bilkjøpet, som også Aftonbladet og flere andre medier siden har kastet seg over. Bilen føyer seg inn i svenskekongens fra før solide samling luksusbiler. Blant annet har han ifølge svenske DAM en Shelby Mustang, en AC Cobra, en Ferrari og en Porsche i sitt eierskap. (vg.no 4.5.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Kjære norske maktelite. Dere er en fin gjeng. Jeg stoler på dere. Derfor kjenner jeg på en fortvilelse. Et behov for å si ifra når dere gjør noe som er veldig, veldig dumt.(- «Politisk innflytelse er utrolig billig. Det er verdens mest underprisede vare», sa investor Warren Buffett da jeg intervjuet ham i Omaha i 2005. «Jeg kan møte med en hvilken som helst politiker – det kan ikke du. Jeg trenger ikke engang å gi dem penger. Det holder at de tror jeg kan komme til å gjøre det. Det er ikke sånn et demokrati skal fungere,» sier Buffett.)

(Anm: Kathrine Aspaas, gründer og siviløkonom. Kjære norske maktelite. Dere er en fin gjeng. Jeg stoler på dere. Derfor kjenner jeg på en fortvilelse. Et behov for å si ifra når dere gjør noe som er veldig, veldig dumt. Alle som noen gang har vært i nærheten av store penger vet hvordan de virker på omgivelsene. Ingen er immun mot dette, og den som anser seg som immun, er i en ekstra faresone, skriver kronikkforfatteren. «Politisk innflytelse er utrolig billig. Det er verdens mest underprisede vare», sa investor Warren Buffett da jeg intervjuet ham i Omaha i 2005. «Jeg kan møte med en hvilken som helst politiker – det kan ikke du. Jeg trenger ikke engang å gi dem penger. Det holder at de tror jeg kan komme til å gjøre det. Det er ikke sånn et demokrati skal fungere,» sier Buffett. (…) Misunnelse og jantelov? «Det er ikke misunnelse som driver journalister til å søke innsyn i offentlig pengebruk og kommunikasjon. Det er ikke janteloven som driver fremtredende juridiske eksperter på korrupsjon og forvaltning til å påpeke hva loven faktisk sier», skriver Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten. (nrk.no 24.4.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Det karbonindustrielle kompleks. (- Klimakampen kan bare lykkes hvis makten til de som skaper problemet, reduseres.)

(Anm: Det karbonindustrielle kompleks | Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat, Høyskolen Kristiania. Klimakampen kan bare lykkes hvis makten til de som skaper problemet, reduseres. Denne tverrpolitiske enigheten mellom Norges to mektigste interesseorganisasjoner og Norges to mektigste partier er grunnen til at alle grønne partier vil mislykkes i norske regjeringer – uavhengig av farge, skriver Ketil Raknes. Bare å skalke lukene Å være miljøverner i norske regjeringer har alltid vært en hobby for spesielt interesserte. LES OGSÅ Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet (aftenposten.no 30.5.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Fronter utenriksministeren merkevarekampanje eller endret utenrikspolitikk? (- Norge har tradisjon for å ikke tråkke viktige stormakter på tærne, ikke for å være tydelig.) (- Å gå fra en stille og usynlig troverdig partner, til en tydelig forsvarer av den internasjonale folkeretten.) (- Vi kan håpe, men vi tviler.)

(Anm: Fronter utenriksministeren merkevarekampanje eller endret utenrikspolitikk? | Malcolm Langford, jusprofessor, UiO, og prosjektleder, Nordic Branding: Politics of Exceptionalism, UiO Norden - Sigrun Moss, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO. Norge har tradisjon for å ikke tråkke viktige stormakter på tærne, ikke for å være tydelig. (…) Mye å bevise Utenriksministeren innledet kronikken sin med at «vi kan ikke overlate forsvaret av norske interesser til andre». Men bør verden overlate sine interesser til Norge? Det Norge lover er lovende, men det vil medføre at Norge staker ut en ny kurs: Å gå fra en stille og usynlig troverdig partner, til en tydelig forsvarer av den internasjonale folkeretten. Vi kan håpe, men vi tviler. (aftenposten.no 31.5.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Reagerer på kritikken mot den nye oljefondssjefen. Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener debatten om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA har vært ensidig og preget av misunnelse.

(Anm: Reagerer på kritikken mot den nye oljefondssjefen. Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener debatten om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA har vært ensidig og preget av misunnelse. Investor Espen Grønstad sier han ikke vet om noen som hadde passet bedre til jobben som oljefondssjef enn Tangen. – Det er vel slik at når noen er blitt veldig rike, så kan man kjenne litt på at «hvorfor ble det ikke meg», sier Aksel Mjøs til VG. I en kronikk i Aftenposten mandag skriver han at det er forstemmende hvor forutsigbar debatten rundt Nicolai Tangens seminar på Wharton er, og at debatten er preget av misunnelse og fokus på smøring. – Dette er en spesiell sak, men den fortjener å bli vurdert med åpent sinn og riktig perspektiv, skriver førsteamanuensen, som også er styreleder i Kavlifondet. (vg.no 23.4.2020).)

(Anm: Misunnelse  substantiv BØYNINGen; misunnelsen UTTALE [misu´n:(ə)lsə] Uttale-veiledning ETYMOLOGI verbalsubstantiv til misunne, avledet med suffikset -else BETYDNING OG BRUK det å misunne noen ; bitterhet overfor andres hell eller lykke (naob).)

- Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen.

(Anm: Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen | Christina Pletten, kommentator. (…) Mange, inkludert førsteamanuensis Aksel Mjøs ved NHH, henter frem ord som «misunnelse» og «smålighet» om de siste dagers avsløringer i VG og Dagens Næringsliv. (…) Det viktigste å vite om Wharton-opplegget er dette: Amerikanske universiteter strekker seg uendelig mye lenger enn alle andre i å pleie egoene til sine rike velgjørere. Deres barn får innpass som «legacy»-studenter. Og milliardærene kan trekke de sjenerøse gavene sine av på skatten. Nicolai Tangen har gitt Wharton så mye penger at han har fått en bygning kalt opp etter seg. Derfor stiller skolens rektor opp til paneldebatt når Tangen flyr inn sine rike, håndplukkede venner. Her er nok «unorsk» et ganske dekkende uttrykk, og heldigvis for det. (aftenposten.no 24.4.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Misunnelse, Mjøs? Aksel Mjøs har i Aftenposten 21. april et innlegg til forsvar for Nicolai Tangen og hans seminar. (- Tilbake til «misunnelsen» Mjøs tillegger oss kritikere som egenskap og forklaring for å desavuere våre argumenter. Nei, vi er mange som betakker oss for slike miljøer.) (- Vi tørster ikke etter luksus. Vi er tilhengere av tillit til at ting går riktig for seg, at ingen skal kunne skaffe seg fordeler via påspandering. Så enkelt er det, selv om forbindelser og lukkede nettverk alltid vil være der.)

(Anm: Else Marie Vestrum Olsson, pensjonert adjunkt. Misunnelse, Mjøs? Aksel Mjøs har i Aftenposten 21. april et innlegg til forsvar for Nicolai Tangen og hans seminar. Det første han gjør overfor kritikerne av seminaret, er å dra misunnelseskortet. Hensikten med samlingen er det delte meninger om, og virkningen ikke minst. Når Mjøs sier at Tangen har betalt alt sammen for «eigne pengar», betyr det visst at vi ikke bør legge oss opp i dette. Men Torbjørn Røe Isaksen vil betale for maten, og Yngve Slyngstad, sammen med flere andre offentlig ansatte, har arbeidsgiver som vil ta regningen. Da blir det skattebetalerne som tar støyten. Tilbake til «misunnelsen» Mjøs tillegger oss kritikere som egenskap og forklaring for å desavuere våre argumenter. Nei, vi er mange som betakker oss for slike miljøer. Og for enkeltes holdninger om at man, i kraft av sin posisjon, dagen derpå kan belære oss om gode beveggrunner. Vi tørster ikke etter luksus. Vi er tilhengere av tillit til at ting går riktig for seg, at ingen skal kunne skaffe seg fordeler via påspandering. Så enkelt er det, selv om forbindelser og lukkede nettverk alltid vil være der. (aftenposten.no 23.4.2020).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig?

(Anm: BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig? O, din fandens ræglesmed! (…) Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. (aftenposten.no 19.11.2006).)

(Anm: reglesmed (…) BETYDNING OG BRUK person som (stadig) lager, forteller regler ; skrønemaker | jf. smed SITAT o, din fandens ræglesmed; kors og kors, hvor du kan lyve! (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 10) (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. (- Man har mistet all tillit i tilsettingsprosessen, og det hele virker veldig inkompetent, sier Schjelderup.)

(Anm: NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. NHH-professor Guttorm Schjelderup mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis. SV kritiserer Norges Bank for manglende undersøkelser. – Man har mistet all tillit i tilsettingsprosessen, og det hele virker veldig inkompetent, sier Schjelderup. Han mener Norges Bank ikke har foretatt grundige nok undersøkelser i forkant, og mener også at ansettelsen av Tangen er i strid med lovverket ved at Tangen ble holdt utenfor den fullstendige, offentlige søkerlisten. (nrk.no 23.4.2020).)

- HØYRE-TOPP TAR TANGEN I FORSVAR: – En giftig miks av mistenkeliggjøring. (– Heksejakt.) (- Han mener kritikken som fremføres er vag og uadressert.) (- Skjærsild.)

(Anm: HØYRE-TOPP TAR TANGEN I FORSVAR: – En giftig miks av mistenkeliggjøring. Høyres Michael Tetzschner frykter ettertraktede mennesker fra næringslivet vil si nei til profilerte stillinger i staten, fordi de må gjennom en «skjærsild». Noe han nå mener Nicolai Tangen ufortjent må igjennom. (…) Nå går den første stortingspolitikeren ut med et helhjertet forsvar av Tangen. – Jeg synes jeg ser konturene av en generell mistenkeliggjøring, og selv om jeg har lest reportasjene nøye, så er det ikke noe som får meg til å tvile på at Norges Bank sitt styre har truffet en riktig avgjørelse og at man har funnet rett mann til jobben. En person jeg ikke kjenner personlig eller noen gang har snakket med, sier Høyre-veteran Michael Tetzchner til TV 2. Giftig miks Han mener kritikken som går på at Tangen har jobbet i utlandet og ikke forstår norsk virkelighet, overskygger resultater og det renommé man har lagt igjen internasjonalt. (tv2.no 21.4.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. (- På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender.)

(Anm: Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er noe i veien for at statsråder kan delta på private arrangement eller reiser som oppfattes som luksuriøse. Fredag kom det frem at Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte. 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen. På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender. Solberg sier til VG at det alltid må gjøres en vurdering av om deltagelsen er viktig, interessant og nødvendig nok til at Norge skal være representert eller at en statsråd skal delta. (aftenposten.no 25.4.2020).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

- Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. (- VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på et tre dagers seminar for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.) (– Innimellom vil politikere delta på lukkede arrangementer. Hovedregelen er at jeg ikke deltar på ting som er lukket eller holder foredrag uten at min sekvens er åpen. Men det er noen områder hvor, for eksempel på World Economic Forum, det er sånne uformelle diskusjoner som ikke er åpne for pressen. De er det heller ikke referert fra, sier Solberg.)

(Anm: Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. Statsminister Erna Solberg (H) forsvarer statsråders deltagelse på lukkede arrangementer eller reiser som kan oppfattes som luksuriøse. Men hun vil ikke blande seg inn i Nicolai Tangens (53) ansettelse. VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på et tre dagers seminar for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på hele seminaret, men det var ikke oppført i hans offisielle kalender hos Nærings- og fiskeridepartementet. Den var heller ikke nevnt i et skriv til norsk presse om USA-reisen. (…) Oppfordringen i programmet var tydelig: «Ikke del oppfatninger / bilder fra arrangementet på sosiale medier.» Deltagerne ble også bedt om ikke å gjengi enkeltpersoners synspunkter fra seminaret. – Det var jo lukket. Du skulle ikke referere fra det. Var det klokt å delta på noe sånt? – Innimellom vil politikere delta på lukkede arrangementer. Hovedregelen er at jeg ikke deltar på ting som er lukket eller holder foredrag uten at min sekvens er åpen. Men det er noen områder hvor, for eksempel på World Economic Forum, det er sånne uformelle diskusjoner som ikke er åpne for pressen. De er det heller ikke referert fra, sier Solberg. (vg.no 25.4.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen.

(Anm: Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen. Når dette begrepet brukes uten omsvøp, vet du at du har med et visst sjikt i samfunnet å gjøre. Det er stammespråk, som definerer deg inn eller ut. Første gang jeg kan huske å ha blitt bevisst uttrykket var i 2018. Da skulle jeg på studietur til Washington for å følge det amerikanske valget. Forelesningssalen på BI var stinn med folk fra forvaltninga, nærings- og organisasjonsliv og mediene da kursholderen la premisset for den forestående turen: «Chatham House Rules». Det som sies i gruppa, blir i gruppa. Han kunne sagt «sitatforbud». Men det er så uelegant. Begrepet som så selvfølgelig ble brukt av Tangen og min kursholder, er knapt å finne i hjemlige arkiv. Tretten ganger totalt i norske aviser. Og det er brukt i fem norske bøker i Nasjonalbiblioteket. Ja, og én gang i tidsskriftet Minerva. Jeg spurte et vilkårlig utvalg av mine beste venner. De ante ikke. «Høres veldig cricket ut», var nærmest mål. Det er da også mangelen på folkelighet som har blitt Tangens akilleshæl i møtet med det norske, egalitære monsteret. Som altså ikke heter misunnelse eller jante, men er et instinkt om åpenhet og behov for tillit. Vi liker å bli styrt av likemenn. Vel, kanskje er det litt jantelov å mene at lukkede eliteseminarer er emment, men det er bra det. Vi skal hevde oss, vi skal skyve fram brystkassa og ta plass, det er ikke så unorsk lenger, men det er også norsk å ønske et sterkt fellesskap. Egoisme utfordrer åpenbart det kollektive. Men noen er likere enn andre, også her. Tangen har gjort som Tangen alltid har gjort, han har bygd nettverk. Ti av ti som sto på hans referanseliste for oljejobben var med på det skandaliserte seminaret. To av hans beste venner, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Henrik Syse, har vært det siden de gikk på Forsvarets russiskkurs seint på 1980-tallet. Den ene sønn av Francis Sejersted, den andre av statsminister Jan P. Syse. Adelen ble avskaffet i Norge i 1814, men skulle Tangen først knytte seg til noen over de russiske glosene, traff han godt på stamtavlene. Året før hadde Tangen tatt ett år på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Det fortelles at han brukte året godt som en «ekstrem relasjonsbygger». (dagsavisen.no 24.4.2020).)

(Anm: The Chatham House Rule is a system for holding debates and discussion panels on controversial topics, named after the headquarters of the UK Royal Institute of International Affairs, based in Chatham House, London, where the rule originated in June 1927. At a meeting held under the Chatham House Rule, anyone who comes to the meeting is free to use information from the discussion, but is not allowed to reveal who made any comment. It is designed to increase openness of discussion. (en.wikipedia.org).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

- Innlegg: Lokalt selvstyre for enhver pris? Det er sjelden vi hører noen argumentere for mindre lokalt selvstyre. Kanskje er det på tide at noen stiller kritiske spørsmål når det argumenters med mer lokalt selvstyre? Faren med å gi lokalpolitikerne større muligheter til å gi dispensasjon er åpenbare. Påstander om ukultur, korrupsjon og forskjellsbehandling vil få grobunn, skriver Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen.

(Anm: Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen, Fredrik Holth, dosent i juridiske fag, NMBU, og Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR-Oslomet og professor II, NMBU. Innlegg: Lokalt selvstyre for enhver pris? Det er sjelden vi hører noen argumentere for mindre lokalt selvstyre. Kanskje er det på tide at noen stiller kritiske spørsmål når det argumenters med mer lokalt selvstyre? Faren med å gi lokalpolitikerne større muligheter til å gi dispensasjon er åpenbare. Påstander om ukultur, korrupsjon og forskjellsbehandling vil få grobunn, skriver Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen. Det er vanskelig å si noe om behovet for økt kommunalt selvstyre generelt. Når det gjelder arealforvaltning mener vi det er grunnlag for noen refleksjoner. Kommunene er gitt vide fullmakter til å bestemme arealbruken gjennom å vedta rettslig bindende arealplaner. Disse planene blir til gjennom omfattende prosesser som sikrer utredning og medvirkning. Alle kommunens innbyggere, lokale og nasjonale organisasjoner og regionale og statlige myndigheter har anledning til å medvirke i disse prosessene. Regionale og statlige myndigheter har faktisk plikt til å medvirke, for å sikre at konsekvensene av planen blir tilstrekkelig belyst. (dn.no 21.6.2020).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Fordeling av formue handler først og fremst om fordeling av makt. (- Slik makt kan, slik jeg tidligere har pekt på, i tillegg til å være økonomisk, også bli politisk.) (- Derfor er Juels skjønnmaling problematisk.)

(Anm: Fordeling av formue handler først og fremst om fordeling av makt | Hannah Gitmark, fagrådgiver, Tankesmien Agenda. Steinar Juels skjønnmaling om oljeformuens fordelingseffekt er problematisk. Hannah Gitmark er fagrådgiver i Tankesmien Agenda og svarer på innlegg fra Civita-økonom Steinar Juel. I et innlegg i Aftenposten 9. mai gjentar Civita-økonom Steinar Juel sitt mantra om betydningen av statens oljeformue for den private formuesfordelingen. Han svarer dessverre fremdeles ikke på kjernen i kritikken han har fått. Fordeling av formue handler nemlig først og fremst om fordeling av makt. Slik makt oppnås når man selv besitter betydelig formue – langt mer enn de fleste andre – og dermed også makten til å disponere denne. Tilsvarende makt oppnås ikke ved å bo i et land der staten besitter en stor oljeformue som (heldigvis) er underlagt streng politisk styring. Å lage et regnestykke der man gir alle en femmillion-del av oljeformuen, dekker over de reelle forskjellene i formuesfordelingen og dermed også i maktfordelingen. Slik makt kan, slik jeg tidligere har pekt på, i tillegg til å være økonomisk, også bli politisk. Derfor er Juels skjønnmaling problematisk. Når Civita-lederen snakker om ulikhet, er det noe hun ikke sier | Hannah Gitmark (aftenposten.no 15.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Uholdbart å være frimurer og politi. (-Kameraderi i påtalemyndigheten.)  (- Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen.) (- Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.)

- Uholdbart å være frimurer og politi. DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen. - Jeg kjenner ikke saken hvor politiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet. - Uholdbart Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner. - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen. (…) - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten. Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer. (dagbladet.no 19.5.2013).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Kunsten å få tannkremen tilbake i tuben. (- Når politikere så vel som borgerne mister den demokratiske dyden, kan det bli vanskelig å få den tilbake.) (- Politikk handler om makt, og makt kan defineres som evnen til å få ting til å skje.) (- Makt handler strengt tatt om evnen til å få andre til å få ting gjort. Og hvordan skal man gå frem for å få til det?)

(Anm: Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet. Kunsten å få tannkremen tilbake i tuben. Når politikere så vel som borgerne mister den demokratiske dyden, kan det bli vanskelig å få den tilbake. Anta at noen hadde fortalt oss, bare for et par uker siden, at ganske snart skal Helseministeren komme med følgende utspill: I år vil regjeringen forby mennesker å reise på påskeferie opp til sin hytte på fjellet – og de som gjør det allikevel vil bli straffeforfulgt. Det er snakk om store bøter. Fengsel. Hvordan ville vi ha reagert? Jeg tenker at vi ikke engang ville ha blitt opprørt eller bekymret – men ganske enkelt lattermilde. Det hadde ikke engang passert som 1. april-spøk – og nå er det en realitet. (…) Politikk handler om makt, og makt kan defineres som evnen til å få ting til å skje. Men det er ikke den med makten som gjør dette selv. Makt handler strengt tatt om evnen til å få andre til å få ting gjort. Og hvordan skal man gå frem for å få til det? Den vanlige måten å gå frem på er å få med seg mennesker gjennom å fremføre saklige argumenter – og dermed også åpne for motargumenter. Og i et demokrati skal den prosessen pågå lenge før man på demokratisk vis eventuelt får vedtatt en lov. (nrk.no 30.3.2020).)

- »Kapitalismen er en massakre«: Asta Olivia Nordenhof skriver syv romaner med katastrofebranden på ’Scandinavian Star’ som bagtæppe. (- Romanerne er først og fremmest et frontalangreb på kapitalismen.)

(Anm: »Kapitalismen er en massakre«: Asta Olivia Nordenhof skriver syv romaner med katastrofebranden på ’Scandinavian Star’ som bagtæppe. For syv år siden brød Asta Olivia Nordenhof igennem som digter. Anmelderne så en ny, litterær stjerne i hende. Nu overrasker hun med første bind af en romanføljeton på syv. Med mordbranden på ’Scandinavian Star’ som omdrejningspunkt bliver romanerne ikke kun historierne om personer, der blev påvirket af katastrofen. Romanerne er først og fremmest et frontalangreb på kapitalismen. (politiken.dk 25.1.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Asta Olivia Nordenhof: »Hvis man vil kritisere kapitalismen, må man også kritisere kærligheden«. (- Hendes nye bog, ’Scandinavian Star.) (- Del 1: Penge på lommen’, er en historisk roman, der som den første af i alt syv skal fortælle om kapitalismens menneskelige konsekvenser.)

(Anm: Asta Olivia Nordenhof: »Hvis man vil kritisere kapitalismen, må man også kritisere kærligheden«. Syv år efter at Asta Olivia Nordenhof fik sit gennembrud med digtsamlingen ’det nemme og det ensomme’, har den nu 31-årige forfatter foretaget et drastisk genreskift: Hendes nye bog, ’Scandinavian Star. Del 1: Penge på lommen’, er en historisk roman, der som den første af i alt syv skal fortælle om kapitalismens menneskelige konsekvenser. Asta Olivia Nordenhofs syvbindsværk om en skibsbrand, kapitalismen og dens dødsofre begynder med historien om et ulykkeligt par på Nyborgegnen i 1980’erne. Bagerst i Asta Olivia Nordenhofs nye bog er der en liste over de syv romaner, der efter planen tilsammen skal udgøre værket Scandinavian Star. Titlen på den aktuelle bog, Del et – Penge på lommen, er streget ud. Tilbage er seks navngivne romaner, der venter på at blive skrevet. – Det er jo et helt vildt løfte, det her … »Ja, det er det,« svarer Asta Olivia Nordenhof, ikke sådan videre anfægtet. Hun bekræfter bare, at »det er storformatet, det er det virkelig«. Vi har placeret os i et undervisningslokale på Testrup Højskole syd for Aarhus. Litteraturseminaret Tag og Læs er i gang, inde fra lærerværelset hører man aftenens oplæsere sludre og grine, inden de lige om lidt skal på. Formiddagen efter skal Penge på lommen diskuteres i en kritikersalon, et par uger før den udkommer. (information.dk 17.1.2020).)

(Anm: Drapene på danskebåten. 159 ble drept på danskebåten: «Om det finnes et helvete på jorden, så er det her». Bran­n​​​​atten, lørdag 7. april 1990 kl. 02:45 – «Scandinavian Star». (nrk.no  7.3.2020).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere. Det gjelder også i Norge. Det er gjerne noen få mennesker som eier de store formuene, sier Maren Toft, postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på sosial kapital og maktnettverk, og forteller at veldig rike foreldre ofte overfører formuer til barna sine i ung alder.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun.)

(Anm: Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. Carl Einar Bonnevie Rasmussen er en av landets rikeste under 30 år. Han har en formue på over 628 millioner kroner. Han er arving etter skipsreder Einar Rasmussen fra Kristiansand. – Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere. Det gjelder også i Norge. Det er gjerne noen få mennesker som eier de store formuene, sier Maren Toft, postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på sosial kapital og maktnettverk, og forteller at veldig rike foreldre ofte overfører formuer til barna sine i ung alder. Det er flere grunner til at penger kan sies å være makt. – Det å vokse opp i rike familier kan gi tilgang til andre mennesker i mektige posisjoner. Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. Carl Einar ser både fordeler og ulemper med at unge har så mye makt.– På den ene siden er det bra at unge deltar i demokratiet og bruker ytringsfriheten for saker som er viktige for dem. Unge har informasjon lettere tilgjengelig i dag enn før og har på den måten mulighet til å påvirke på en mer opplyst måte, sier han og fortsetter: – På den andre siden tror jeg unge mangler livserfaring og derfor kan ha vansker med å se ting fra andres side. I tillegg tror jeg mange ikke stiller spørsmål til hvorfor ting har blitt som de er. Jeg er sikker på at dette er viktig å ha i bakhodet i valg som har med samfunnet å gjøre. Det er viktig å være ydmyk, avslutter han. (nrk.no 1.1.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Aksepterer han at demokratiet forvitrer så lenge det gjør ham selv enda rikere?

(Anm: Aksepterer han at demokratiet forvitrer så lenge det gjør ham selv enda rikere? Kanskje vil annonse-boikotten mot Facebook bare gjøre det enda vanskeligere å snu for Mark Zuckerberg. Det var den siste fredagen i juni og Facebooks ansatte logget seg på maskinene sine for å høre Mark Zuckerberg i selskapets ukentlige allmøte. Hardt presset av både egne ansatte, kommentatorer og politikere skulle toppsjefen forklare hvordan selskapet håndterer at stadig flere gigant-annonsører trekker markedsbudsjettene sine ut av plattformen. – Vi lar oss ikke presse til å endre våre retningslinjer, var den tydelige beskjeden, før han la til at nettopp press kunne gjøre det vanskeligere for selskapet å handle fordi “det ser ut som du gir etter”, ifølge interne dokumenter teknologi-avisen The Information har fått tilgang til. (aftenposten.no 6.7.2020).)

- Fersk rapport: Unge i Norge og Sverige stoler mer på mediene enn unge i resten av verden. (…)  (- Norske ungdommer stoler mer på journalister.) (- Rapporten «Oppdatert digitalt: Informasjonsvaner blant Generasjon Z» fra Stiftelsen Tinius har undersøkt hvordan norske og svenske ungdommer født i årene 1995 til 2005 oppsøker informasjon og leser nyheter.)

(Anm: Fersk rapport: Unge i Norge og Sverige stoler mer på mediene enn unge i resten av verden. Globalt oppsøker bare 16 prosent av «Generasjon Z» nyhetsmediene direkte. I Norge og Sverige er tallene nesten fire ganger så høye. – Jeg leser VG, NRK, Aftenposten og CNN hver dag. (…) Han åpner Snapchat for å vise og blar nedover skjermen der han blant annet har lagret VG, NRK og den britiske avisen The Telegraph. (…) Norske ungdommer stoler mer på journalister Rapporten «Oppdatert digitalt: Informasjonsvaner blant Generasjon Z» fra Stiftelsen Tinius har undersøkt hvordan norske og svenske ungdommer født i årene 1995 til 2005 oppsøker informasjon og leser nyheter. (aftenposten.no 7.9.2020).)

(Anm: Generasjon Z er et begrep som brukes om generasjonen født fra midten av 1990-årene og i 2000-årene. Generasjon Z er generasjonen født etter millenniumsgenerasjonen (med fødselsår cirka 1981–1996). Generasjon Z har brukt moderne teknologi og internett hele livet og har dermed god kjennskap og kompetanse på teknologi og sosiale medier. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Skarp kritikk mot Zuckerbergs Trump-holdning. Facebook-sjefen forsvarer beslutningen om å la Donald Trumps uttalelser om vold og påstander om valgfusk bli stående.

(Anm: Skarp kritikk mot Zuckerbergs Trump-holdning. Facebook-sjefen forsvarer beslutningen om å la Donald Trumps uttalelser om vold og påstander om valgfusk bli stående. -Uforståelig, sier borgerrettsaktivister. Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg får kritikk fra flere hold for håndteringen av Donald Trumps innlegg. (aftenposten.no 2.6.2020).)

- Internasjonale giganter boikotter Facebook – norske selskaper sitter på gjerdet. De fleste vurderer situasjonen – og én aktør stopper annonsering i juli. Tidligere denne måneden gikk flere amerikanske organisasjoner sammen om kampanjen #StopHateForProfit, som oppfordrer annonsører til å stanse alle annonser på Facebook i juli. Kampanjen mener Facebook har tillatt oppfordringer til vold mot demonstranter som protesterer mot politivold og rasisme, støttet hvite nasjonalister og ikke gjort noe med velgerundertrykkelse på sin egen plattform.

(Anm: Internasjonale giganter boikotter Facebook – norske selskaper sitter på gjerdet. De fleste vurderer situasjonen – og én aktør stopper annonsering i juli. Tidligere denne måneden gikk flere amerikanske organisasjoner sammen om kampanjen #StopHateForProfit, som oppfordrer annonsører til å stanse alle annonser på Facebook i juli. Kampanjen mener Facebook har tillatt oppfordringer til vold mot demonstranter som protesterer mot politivold og rasisme, støttet hvite nasjonalister og ikke gjort noe med velgerundertrykkelse på sin egen plattform. Ikke lenge etter begynte flere store virksomheter å annonsere sin støtte til kampanjen. Blant den voksende listen med annonsører som har valgt å stanse annonser på Facebook på en eller annen måte, finner vi blant annet følgende merkevarer: - Coca-Cola – Ford – Levis – Unilever – HP – Verizon – Starbucks - The North Face – Patagonia – Clorox Det er noe ulikt hvordan boikotten praktiseres av selskapene. Enkelte selskap har stanset all annonsering på sosiale medier og andre trekker seg fra enkelte sosiale medier i juli eller ut året. Ikke alle som har stanset annonser på Facebook har sluttet seg til kampanjen. (nrkbeta.no 1.7.2020).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

- Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (- Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen.) (- Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til.)

(Anm: - Solberg: - Ikke bekymret for Facebooks makt. (…) - Jeg liker rap-musikk, jeg spiller dataspill, men dere vil bare selge meg ting dere mener damer over 50 skal ha, sa hun til latter fra salen. (…) - Kan Facebook og Google bli så mektige at de blir en trussel for medienes eksistensgrunnlag og på den måten en trussel for demokratiet? - Det er ingen tvil om at det er en utfordring på annonsemarkedet, men samtidig kan det skape andre arbeidsplasser. Det skaper en plattform som gjør det lettere å selge noen produkter, men det er en utfordring for andre, sier hun til. (…) Statsministeren var ikke den eneste profilen som kastet glans over åpningen av Facebook Norge. Det gjorde også alpinist Aksel Lund Svindal. (kampanje.no 31.5.2016).)

- Den skjulte verden som gjorde ham superrik. (- Det hele startet altså med Bloomberg-terminalen, en programvare for finansbransjen som bokstavelig kan gi deg all relevant finansiell informasjon på ett og samme sted.) (- Ifølge nettstedet Vox koster et årlig abonnement mellom 190 000 og 220 000 kroner, og systemet har drøye 320 000 abonnenter årlig.) (- Og Bloomberg var kjent for at han ville ha alt i terminalen.) (- Ikke bare kan du følge med på kurser, markeder og nyhetsutvikling. Det er også en lukket verden med omsetning av luksus og idéutveksling blant mennesker med svært mye makt og penger.) (- Lukket verden.) (- Bloomberg kom trolig med en av de første plattformene for direktemeldinger noensinne, i en tjeneste som er ganske lik Facebook Messenger.) (- Med sine diskusjonsforumer og personprofiler, blir den av enkelte også ansett som verdens første sosiale nettverk.)

(Anm: Den skjulte verden som gjorde ham superrik. Finansverden er helt avhengig av den eksklusive tjenesten som bærer Michael Bloombergs navn. Slik fikk presidentkandidaten nesten 600 milliarder kroner i formue. Michael Bloomberg sprenger rekorder i den pågående nominasjonskampen i USA. Han har til nå brukt over 3,3 milliarder kroner på tradisjonell annonsering på TV og radio. De svimlende summene er nærmest som lommerusk å regne for 78-åringen som er god for nesten 600 milliarder kroner. Han har i løpet av valgkampen blitt kjent for sine brutale angrep på den mindre velholdte presidenten, som står oppført med en formue på knappe 30 milliarder kroner. Men hvordan i all verden tjente Bloomberg så enorme summer? Suksessoppskriften var timing, nettverk og et produkt ingen andre kunne tilby i en bransje som var i ferd med å bli endret for alltid. (…) De færreste av oss vet hvordan den ser ut eller hvordan den funker, men det hele startet altså med Bloomberg-terminalen, en programvare for finansbransjen som bokstavelig kan gi deg all relevant finansiell informasjon på ett og samme sted. Arkaisk Den ser fortsatt ut som den er tatt rett ut av 80-tallet med sin svarte bakgrunn, neonfargede bokstaver og er fargesprakende keyboard, men Bloomberg-terminalen er i dag like relevant som før. Siden 1981 har også Bloomberg utvidet imperium til å omfatte blant annet et eget nyhetsbyrå. Men det er Bloomberg-terminalen, som er et statussymbol i seg selv på Wall Street, som er kronjuvelen i forretningsdriften. Ifølge nettstedet Vox koster et årlig abonnement mellom 190 000 og 220 000 kroner, og systemet har drøye 320 000 abonnenter årlig. - Alle vil ha Det gjør tilgangen til denne egne verdenen svært så eksklusiv. - Alle i finansverden vil ha en Bloomberg-terminal. Jeg skulle ønske jeg fortsatt hadde den selv, sier Robin Wigglesworth, global finanskorrespondent for den britiske nyhetsgiganten Financial Times, til Dagbladet. (…)  Her kan du finne omtrent all slags relevant finansiell informasjon på ett sted. Det er aksjepriser, obligasjonspriser, shippingkostnader. Det er oljepris i Kina og strømpris i Chile, sier Wigglesworth. Enorme datamengder Han understreker at terminalen kom til riktig tid, da teknologiutviklingen i verdens børsmarkeder eksploderte. Han omtaler terminalen som en disruptiv innovasjon som gjorde den eksisterende forretningsmodellen irrelevant. - Ideen er at all informasjon i hele verden skal bli foret inn i terminalen. Det er så mye innhold på den, at jeg tror snittbrukeren bruker omkring fem prosent av dens funksjoner, sier han. Og Bloomberg var kjent for at han ville ha alt i terminalen. Ikke bare kan du følge med på kurser, markeder og nyhetsutvikling. Det er også en lukket verden med omsetning av luksus og idéutveksling blant mennesker med svært mye makt og penger. Lukket verden Bloomberg kom trolig med en av de første plattformene for direktemeldinger noensinne, i en tjeneste som er ganske lik Facebook Messenger. Med sine diskusjonsforumer og personprofiler, blir den av enkelte også ansett som verdens første sosiale nettverk. (borsen.no 22.2.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Personvern: – Europa er den regulatoriske supermakten i verden. (- I boken tar han til orde for et Magna Carta, et dokument som sikrer vanlige borgere rettigheter til å beskytte eget privatliv.)

(Anm: Personvern: – Europa er den regulatoriske supermakten i verden. Det store personverneksperimentet er nå i gang, sier sikkerhetsekspert Bruce Schneier. Han mener Europa kan tvinge hele verden til å ta bedre vare på vår private informasjon. – Europas nye personvernlover er et angrep på overvåkningskapitalisme, sier Bruce Schneier, som i 2015 skrev boken Data and Goliath, en dyster utgreiing om hvor lite kontroll vi har over vårt eget privatliv. Der kommer det blant annet frem hvor vanlig det er at amerikanske selskaper deler informasjon med myndighetene, ofte som et resultat av hemmelige rettsordre. I boken tar han til orde for et Magna Carta, et dokument som sikrer vanlige borgere rettigheter til å beskytte eget privatliv. (nrk.no 19.7.2018).)

- Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme?

(Anm: Linn Stalsberg, forfatter og journalist. Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme? (- Det haster at vi snakker om nyliberalisme, denne ideologien som driver rovdrift på både mennesker og natur. Men det er ikke lett å forsøke få til en debatt om noe de som forvalter ideologien, hevder ikke finnes.) (- På den ene siden av saken sto professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen.) (- På den andre daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hylland Eriksen og Vetlesen hevdet i kronikken «Nyliberalismens ektefødte barn» at nyliberalismen kan være en årsak til svært mange av vår tids utfordringer og problemer. Ministeren svarte: Hva er nyliberalismen? Han avviste nyliberalismen som «en slags tidsånd» og «et potpurri av alle ting og utviklingstrekk som er dårlige». Vetlesen og Hylland Eriksen svarte: «Torbjørn Røe Isaksens totale uvitenhet om nyliberalismen står knapt til troende», og la til at når Isaksen sprer usikkerhet om hva nyliberalismen er, fremviser han et av dens mest karakteristiske trekk: immunisering mot kritikk og en uvilje til å gå inn i saken kjerne. (morgenbladet.no 7.11.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Liberalisme og lovens fornuft. (- EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer.)

(Anm: REVIEW ARTICLE. Alexander Somek. Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM There are a number of straightforward ways to establish connections between modern law and liberalism; indeed, it is so facile that one is inclined to regard the requisite links as intrinsic.1 For example, one could simply follow the trajectory of substitutions that the tradition underwent with regard to what it took to be its major substantive concern. The original liberalism of private property,2 which is in different ways epitomised in the work of John Locke3 and Benjamin Constant4 , gave way to a liberalism that puts self‐realisation and freedom of expression at the center. We associate the names of Wilhelm von Humboldt5 and John Stuart Mill6 with this shift. The new liberalism of L.T. Hobhouse7 invested the persuasion with a social face that was again eclipsed when liberalism made its turn toward free movement of resources and returned triumphantly at the end of the twentieth century.8 Property, freedom of expression, economic mobility: No matter how one looks at it, the liberal vision is always articulated in legal terms. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Sosialdemokratiets kanossagang fra ekspansiv styringsoptimisme til markedsliberal velferdsstat.

(Anm: Lars Peder Nordbakken, ØKONOM, CIVITA. Sosialdemokratiets kanossagang fra ekspansiv styringsoptimisme til markedsliberal velferdsstat. Refleksjon rundt Svein Hammers «Sosialdemokrati versus nyliberalisme. Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814-2020». Det er allerede blitt skrevet mye innsiktsfullt om hvordan det norske samfunnet er blitt formet gjennom tidene, frem til den liberale velferdsstatsmodellen vi kjenner i dag. Norges historiske reise har vært preget av samspillet mellom en serie unike hendelser og politiske idéstrømninger, fra 1814 til den moderniserende embetsmannsstaten, nasjonsbygging og 1905, venstrestaten, arbeidsfreden i mellomkrigstiden, samholdet under okkupasjonen, og fremfor alt den sosialdemokratiske orden etter andre verdenskrig, samt dens skrittvise forvandling til ny og mer liberal kombinasjon av velferdsstat og markedsøkonomi. Gjennom hele denne reisen har landet skrittvis utviklet et stadig mer inkluderende liberalt demokrati og videreført en samfunnskultur med både egalitære og individualistiske trekk. Nyere historiske fortellinger om hvordan det moderne Norge ble til, som Rune Slagstads De nasjonale strateger og Francis Sejersteds Sosialdemokratiets århundre, har belyst mange dimensjoner i Norges særpregete moderniseringsreise. Svein Hammers bok Sosialdemokrati versus nyliberalisme – Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814-2020, som kom ut i fjor, tilfører i så måte en ny dimensjon. (…) På den ene siden mellomkrigstiden, som utløste det sosialdemokratiske styringsregimet, forankret i en styringsoptimistisk sosial ingeniørkunst. På den andre siden 1970-tallet, som innvarslet en gradvis overgang til det Hammer velger å kalle det nyliberale styringsregimet, med mer utstrakt bruk av markeder, konkurranse og økonomisk logikk på stadig flere områder. (minervanett.no 2.4.2021).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Vi trenger en debatt om partipolitisk ideologi. Når vi nå står med 15 partier og medieflom, og sannhet er til salgs, er det på høy tid å binde standpunkt i saker sammen til et sett ideer som gir profil og viser forskjeller, skriver Helge Hveem.

(Anm: Helge Hveem, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Vi trenger en debatt om partipolitisk ideologi. Når vi nå står med 15 partier og medieflom, og sannhet er til salgs, er det på høy tid å binde standpunkt i saker sammen til et sett ideer som gir profil og viser forskjeller, skriver Helge Hveem. Sosialliberalismen er ikke opportunistisk, men pragmatisk og langsiktig om forholdet stat-privat. Min kronikk «Kampen mot liberalismen» (Aftenposten 13. juli) handlet om dens motstandere og om hvordan liberalismen kan forsvares mot dem. Bernt Hagtvet følger opp 21. august og utdyper mitt råd: Klargjør liberalismens profil. Flere har svart. Jeg får ikke plass til å svare alle. Mitt perspektiv var internasjonalt. Hagtvet tar debatten til Norge og utfordrer Venstre. Etter at vi har fått et nytt parti, Sentrum, og Senterpartiet har fått et nytt medlem som kommer fra Rødt via Arbeiderpartiet, er det et sterkt behov for opprydding i begrepsbruk og debatt om partipolitisk ideologi. (aftenposten.no 5.10.2020).)

(Anm: Stat, staten, er den høyeste myndighet som bestemmer over et geografisk område eller territorium; gjerne også kalt et land. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Politisk filosofi er den delen av filosofien som undersøker politiske problemstillinger. Den politiske filosofien er opptatt av problemer og forestillinger som gjelder menneskers fellesskap i et samfunn med særlig vekt på begrepet stat samt teorier om statens oppkomst, oppgaver og maktfordeling. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologiene som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige landene siden 1700-tallet. Innenfor politisk filosofi er liberalismen den dominerende retningen. Den er likevel ingen enhetlig retning, og dens tilhengere har en rekke ulike syn på sentrale spørsmål. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Sosialliberalisme er en form for liberalisme som ble utformet i Storbritannia i siste halvdel av 1800-tallet, og som understreker at individet ikke bare er et selvstendig vesen, men også avhengig av å tilhøre et samfunn eller sosialt fellesskap. Sosialliberalismen betoner i tråd med dette at staten må gripe regulerende inn i samfunnsforholdene: Staten må legge forholdene til rette for sosialt forsvarlig og ansvarlig individuell utfoldelse. Kilde: Store norske leksikon.)

– Victoria Sveinsson (21), Liberalistisk Ungdom. Den beste kandidaten er hverken Trump eller Biden. USAs tredje presidentkandidat er et godt alternativ som får lite oppmerksomhet. (- I sterk kontrast til sine motkandidater Trump og Biden ønsker Jorgensen å avkriminalisere alle rusmidler. Hun vil benåde alle i USA som er straffedømt for offerløs kriminalitet (deriblant bruk av ulovlige narkotiske stoffer).)

(Anm: Victoria Sveinsson (21), Liberalistisk Ungdom. Den beste kandidaten er hverken Trump eller Biden. USAs tredje presidentkandidat er et godt alternativ som får lite oppmerksomhet. Hvem er Jo Jorgensen? Jorgensen er professor ved Clemson University med doktorgrad i industri- og organisasjonspsykologi. (…) Tydelige politiske saker Jorgensen får imidlertid ikke delta på presidentdebattene. Hun gjør det ikke godt nok på meningsmålingene. Kampanjen til Jorgensen fokuserer hovedsakelig på følgende saker: Den første er rusreform. I sterk kontrast til sine motkandidater Trump og Biden ønsker Jorgensen å avkriminalisere alle rusmidler. Hun vil benåde alle i USA som er straffedømt for offerløs kriminalitet (deriblant bruk av ulovlige narkotiske stoffer). En annen sak Jorgensens kampanje har fokusert på, har preget amerikansk politikk siden tidenes morgen: «Hvis jeg blir valgt til president, vil min første offisielle handling være å hente våre soldater hjem og forvandle USA til et gigantisk Sveits: godt rustet og nøytralt», sa Jorgensen til potensielle velgere i Alaska under en tale høsten 2020. (…) Et godt alternativ Tross at Libertarian Party stiller med en kompetent og samlende presidentkandidat, blir det Biden eller Trump som velges i høst. (aftenposten.no 2.11.2020).)

(Anm: Big Oil. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. (- Går (...) inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak.)

(Anm: Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. Som følge av det grunnsynet går personer og organisasjoner, som av andre blir omtalt som nyliberalistiske, inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige inngrep i økonomien i form av skatteravgifter og ulike reguleringstiltak. Kilde: Store norske leksikon.)

- Liberalismen angripes også innenfra.

(Anm: Liberalismen angripes også innenfra | Helge Hveem, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Har våre ledere et svar på angrepene fra Det nye høyre og dets allianse med autoritære regimer? Russland med Vladimir Putin (t.h.) og Kina under Xi Jinping angriper liberalismen. Men liberale verdier og institusjoner blir også angrepet innenfra, blant annet fra Donald Trump (t.v.) og Det nye høyre i Frankrike, skriver kronikkforfatteren. (aftenposten.no 12.7.2020).)

- Liberalismen trenger mer luft for å puste.

(Anm: Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita. Liberalismen trenger mer luft for å puste. Sosiologen Ralf Dahrendorf (bildet) stilte ofte følgende kontrollspørsmål: Med hvilken rett kan vi snakke om et fritt samfunn hvis ikke friheten er reell og inkluderer alle? skriver Lars Peder Nordbakken. Mer enn noe annet vil trolig liberalismens skjebne bli avgjort i møte med vår tids store samfunnsutfordringer. Helge Hveem og Bernt Hagtvet har i sine kronikker i Aftenposten etterlyst en mer prinsipiell, ideologisk debatt som både klargjør liberalismen og besvarer vår tids angrep på demokratiet og liberalismen. Det er betimelig. Mer enn noe annet vil trolig liberalismens skjebne bli avgjort i møte med vår tids store samfunnsutfordringer. Vi befinner oss nå midt i en pandemi, omgitt av en verdensomfattende økonomisk krise, som føyer seg inn i en serie andre problemer som i varierende grad var der fra før: en stor klima- og miljøutfordring, en ny digitaliseringsrevolusjon, undergraving av internasjonale institusjoner, svekkede demokratier, økt maktkonsentrasjon, lav produktivitetsvekst samt økende geografiske og sosiale ulikheter. (aftenposten.no 10.9.2020).)

- Tetzschner ønsker tøffere tone overfor Kina og et fristed for demokratiforkjempere fra Hongkong. (- Frp enig med Tetzschner.)

(Anm: Tetzschner ønsker tøffere tone overfor Kina og et fristed for demokratiforkjempere fra Hongkong. – Sammen med andre land bør Norge ta imot intellektuelle og demokratiforkjempere fra Hongkong som på humanitært grunnlag gis opphold, sier første nestleder i Utenrikskomiteen, Michael Tetzschner (H). (…) Frp enig med Tetzschner «Jeg er enig med Michael Tetzschner i at Norge kan ta imot dissidenter fra Hongkong», skriver Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde i en SMS til Aftenposten. (aftenposten.no 12.7.2020).)

- Alle verdens borgere kan nå arresteres for kritikk av Kinas kommunistparti.

(Anm: Alle verdens borgere kan nå arresteres for kritikk av Kinas kommunistparti | Michael Tetzschner, nestleder, Stortingets utenriks- og forsvarskomité (H). Kina har brutt avtalen om «Ett land, to systemer» for Hongkong. Vi må gi asyl til demokratiforkjempere som nå er i fare. Igjen ser vi at en totalitær stat vil omtale verdien av internasjonale avtaler når det passer, men være den første til å bryte dem når det passer enda bedre, skriver innleggsforfatteren. (…) Verdenssamfunnet må undersøke Kina Av en statsledelse som undertrykker tanker og spontan politisk organisering, kan man ikke vente at rettsstatsprinsipper og lovbundet begrensning av makten blir innført som et nytt direktiv fra toppen. Tvert imot, Xi Jinping brukte partiet til å endre grunnloven for å sikre makt på livstid. (aftenposten.no 12.7.2020).)

- Et virus med skummel sans for timing (- Vil det som nå skjer, styrke det liberale demokratiet og politikere som sverger til dets premisser, som ytringsfrihet, maktdeling og rettssikkerhet? Ved et første blikk: Ja.)

(Anm: Et virus med skummel sans for timing | Frank Rossavik, kommentator. Både demokratiet og globaliseringen sliter med dårlig immunforsvar. Det hersens viruset vil åpenbart ha langsiktig politisk virkning, ikke bare på pandemiberedskapen. Økonomier vil svekkes, maktforhold forskyves. Vanskeligere er det å si noe om ideenes fremtid. Vil det som nå skjer, styrke det liberale demokratiet og politikere som sverger til dets premisser, som ytringsfrihet, maktdeling og rettssikkerhet? Ved et første blikk: Ja. (…) Noen konkluderer allerede. «Korona hever populistenes fortryllelse,» sier den sveitsiske samfunnsøkonomen Roger de Weck til Der Spiegel. Han mener populistiske ledere «uten unntak» har håndtert krisen dårlig, motsatt liberale demokrater. «Når dette er over, vil de som har tapt på krisen, ha løsninger og ikke nasjonalistiske fraser,» sier de Weck. (aftenposten.no 30.3.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Liberal demokrati är en i vissa kretsar populär alternativ benämning på den konstitutionella demokratin, ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas politiska makt står under rättsväsendet.

(Anm: Liberal demokrati är en i vissa kretsar populär alternativ benämning på den konstitutionella demokratin, ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas politiska makt står under rättsväsendet. Vanligtvis garanterar grundlagar individens fri- och rättigheter och reglerar majoritetens makt över minoriteters civila rättigheter. Benämningen liberal demokrati är ung och inte helt vedertagen vidare är förledet liberal ofta orsak till oklarhet och sammanblandning med den politiska ideologin liberalism. Rättigheter i grundlagar (även: konstitutioner) inkluderar vanligen rätt till rättssäkerhet, privatliv, egendom och likhet inför lagen, samt yttrandefrihet, mötesfrihet och religionsfrihet. Ibland återfinns dessa rättigheter i andra lagar, som de anglosaxiska Statutory law och Case law. (sv.wikipedia.org).)

- Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen. (- Berekraftkrisa er kompleks.) (- Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.)

(Anm: Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen. Berekraftkrisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje. FNs berekraftmål er ein illustrasjon på alvoret i denne epistemiske utfordringa: I samfunn der kunnskapen blir stadig meir spesialisert, er det meir enn nokon gong bruk for kompetanse i omsetjing mellom vitskaplege kulturar og for refleksjon over faga sine føresetnader og begrensningar. Professor emeritus Gunnar Skirbekk blir intervjuet av professor Anders Johansen med utgangspunkt i Gunnar Skirbekk, «Epistemic Challenges in a Modern World», Zeitdiagnose, LIT Verlag, Zürich 2019. Foredraget ble arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. (voxpublica.no.no 20.1.2020).)

(Anm: Gunnar Skirbekk. Professor emeritus, vitskapsfilosofi. (uib.no.no).)

- Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? (- Sivs skremmende avskjedsgave.) (- Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger?) (- Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingen, lønnsstagnering, butikkdød, fallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt.)

(Anm: Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? Sivs skremmende avskjedsgave Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger? (…) Da Siv Jensen ga nøkkelen til den nye finansministeren, Jan Tore Sanner, etterlot hun mer enn en mahognipult med art deco utskjæringer og et ryddig kontor. Jensen etterlot også en økonomi med store og dyptgripende problemer. Pumpet full av oljepenger, fra en bransje som er i ferd med å bli faset ned. For det er ikke mangel på faresignaler. De siste dagene har coronaviruset senket verdens børser, men i Norge var nedturen allerede godt i gang. Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingen, lønnsstagnering, butikkdød, fallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt.  (dagbladet.no 29.1.2020).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

- Kommer med krystallklart råd til deg som har aksjer. (- Frykt rundt koronaviruset har ført til store fall på verdens børser.) (- Effekt fra finanskrisen.) (- Peter Warren er regnet som en nestor i norsk finans, med over 30 års erfaring fra bransjen.) (- Han er sterkt kritisk til hvordan finanskrisen i 2008-2009 ble håndtert av både myndighetene og finansbransjen selv.) (- I USA bidro finansdepartementet med krisepakker til bankene, og i mange år sprøytet sentralbankene penger inn i aksjemarkedene.) (- Warren mener at effekten av koronaviruset på aksjemarkedene kunne vært mye svakere hvis myndighetene hadde tatt et reellt oppgjør med de store bankene, og ikke bidratt til mer risikovilje. – Det bankene gjorde i forkant av finanskrisen var å spekulere med den viten at samfunnet ville måtte trå til med penger. Og det var akkurat det som skjedde, sier Warren.  – De som sto bak finanskrisen klarte faktisk å få bonuser ut av pengene som de fikk fra samfunnet og sentralbankene. Det at vi ikke tok et oppgjør med det, har gjort oss svært risikovillige.)

(Anm: Kommer med krystallklart råd til deg som har aksjer. Mens aksjemarkedene nå raser, er investor Peter Warren klar på hva småsparere bør gjøre. (…) De siste par ukene har vært dramatiske i aksjemarkedene. Frykt rundt koronaviruset har ført til store fall på verdens børser. I programmet Bare business på TV 2 Nyhetskanalen, gir investor Peter Warren sitt råd til de som nå sitter med langsiktige aksjeinvesteringer, for eksempel i fond. – Sitt rolig i båten – Det de ikke burde gjøre er å følge med på børskurser. De burde sitte rolig i båten. Fordi de kanskje har et perspektiv på 20-30 år, bør de ikke la det bli ødelagt av midlertidige svingninger, sier Warren i TV 2-programmet «Bare business». Det er verre for de som har tatt stor risiko med sine investeringer, mener Warren. – For de investorene som har mye risiko og sterk belåning, vel, deres handlingsrom er jo veldig lite. Hvis det er sånn at hvis børsen faller 2 prosent til, så ryker boligen din – da har du hatt for mye risiko. Du må da dempe den risikoen, sier Warren. Effekt fra finanskrisen. Peter Warren er regnet som en nestor i norsk finans, med over 30 års erfaring fra bransjen. Nå konsentrerer han seg om egne investeringer, foredrag og podkasten «Tid er penger». Han er sterkt kritisk til hvordan finanskrisen i 2008-2009 ble håndtert av både myndighetene og finansbransjen selv. I USA bidro finansdepartementet med krisepakker til bankene, og i mange år sprøytet sentralbankene penger inn i aksjemarkedene. Warren mener at effekten av koronaviruset på aksjemarkedene kunne vært mye svakere hvis myndighetene hadde tatt et reellt oppgjør med de store bankene, og ikke bidratt til mer risikovilje. – Det bankene gjorde i forkant av finanskrisen var å spekulere med den viten at samfunnet ville måtte trå til med penger. Og det var akkurat det som skjedde, sier Warren.  – De som sto bak finanskrisen klarte faktisk å få bonuser ut av pengene som de fikk fra samfunnet og sentralbankene. Det at vi ikke tok et oppgjør med det, har gjort oss svært risikovillige. – Ville vi sett en annen reaksjon i markedene som følge av av koronaviruset hvis finanskrisen var håndtert annerledes? – Jeg tror det. Fordi da hadde du hatt naturlige korreksjoner underveis, og markedet hadde vært mer robust. Folk hadde ikke hatt alle eggene i en kurv, og det ville dempet nedsiden, sier Peter Warren. Se hele intervjuet med Peter Warren i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller gratis på Sumo når som helst. (tv2.no 7.3.2020).)

- Velferdsdebattprofitørene | Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H). (- Private velferdsleverandører fortjener ikke den hetskampanjen ytre venstre har satt i gang.)

(Anm: Velferdsdebattprofitørene | Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H). Private velferdsleverandører fortjener ikke den hetskampanjen ytre venstre har satt i gang. Hvordan ble partiet helt ytterst til venstre premissgiver for debatten om private aktører i velferdssamfunnet? Det skyldes litt Rødt, men også litt oss selv. Rødt er et kommunistisk parti, men det er ikke mye jernteppe over leder Bjørnar Moxnes. Snarere fremstår han som et ganske pent gulvteppe som kan brukes også i møblerte hjem. At retorikken og politikken til Rødt i løpet av kort tid blitt dominerende i debatten om privates bidrag i velferdssamfunnet, skyldes delvis at de har vært flinke selv. Det er også noe i samfunnsdebatten som «belønner» de mest rene, ranke og høylytte, men ytre venstre har også vært villige til å krysse retoriske grenser. Til gagns. Først og fremst ved å stemple en hel næring som profitører. Ifølge ordboken NAOB er det «en nedsettende betegnelse bruk om en person som utelukkende interesserer seg for egen profitt». Eksempelet i ordbokens oppføring forteller klart hva slags selskap begrepet tradisjonelt har befunnet seg i: «Hvitsnipp-nazistene, brakkebaronene og profitørene». Det er kraftig kost, for å si det forsiktig. (aftenposten.no 29.1.2020).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- DN mener: Rødts industrielle statsfantasier bør få resten av Norge til å tenke klarere.

(Anm: DN mener: Rødts industrielle statsfantasier bør få resten av Norge til å tenke klarere. Rødt har landsmøte denne helgen. Partiet er midt i en omfattende reorientering. Utlevd marxistisk tankegods og nostalgiske drømmer om en EU-kamp à la 1994, er erstattet med et moderne, veltalende og langt friskere venstrepopulistisk parti med til dels stor appell hos unge velgere i byene. Dagens Rødt er langt å foretrekke fremfor fortidens autoritære og diktatordyrkende AKP-ml, som var et redselskabinett av et politisk prosjekt med til dels stor makt over sine medlemmer. I dag har partiet parkert en rekke av sine museumsvoktere, og er ikke engang særlig opptatt av EU-kamp. Les også: Kronikk: Vi aner konturene av en ny, grønn statskapitalisme der skjønnhetskonkurranser og maktallianser avgjør ressursfordelingen (dn.no 5.3.2021).)

- Kan det være Rødt vinner debatten om profitt i velferden fordi virkeligheten gir oss rett? (- Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stiller et godt spørsmål i sin kronikk 30. januar, men har fryktelig dårlige svar. Jeg har noen alternative teorier.)

(Anm: Kan det være Rødt vinner debatten om profitt i velferden fordi virkeligheten gir oss rett? | Bjørnar Moxnes, Partileder og stortingsrepresentant (Rødt). Torbjørn Røe Isaksen stiller et godt spørsmål i sin kronikk. Men han har fryktelig dårlige svar. Hvordan ble partiet helt ytterst til venstre premissgiver for debatten om private aktører i velferdssamfunnet? spurte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Høyre bør stille seg et ubehagelig spørsmål: Kan det være Rødt vinner debatten om profitt i velferden fordi virkeligheten gir oss rett? Hvordan ble Rødt premissgiver for debatten om private aktører og profitt i velferden? Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stiller et godt spørsmål i sin kronikk 30. januar, men har fryktelig dårlige svar. Jeg har noen alternative teorier. (aftenposten.no 31.1.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Ny rapport: Private barnehager fikk over 1 mrd. for mye til pensjoner. (- Hva den ekstra milliarden har gått til, sier ikke rapporten noe om.) (- I utgangspunktet kan den både ha gått til økt utbytte eller overskudd til eierne, eller til å dekke andre utgifter i barnehagen.)

(Anm: Ny rapport: Private barnehager fikk over 1 mrd. for mye til pensjoner. (…) Ifølge rapporten fikk de private barnehagene i underkant av 2,5 milliarder kroner i tilskudd for å dekke pensjonskostnadene i 2017. Men den faktiske kostnaden var mye lavere: drøyt 1,4 milliarder kroner. Begge tallene inkluderer arbeidsgiveravgift. Det betyr at staten i 2017 kunne spart godt over 1 milliard kroner ved å bare dekke de faktisk kostnadene til pensjoner. (…) Hva den ekstra milliarden har gått til, sier ikke rapporten noe om. I utgangspunktet kan den både ha gått til økt utbytte eller overskudd til eierne, eller til å dekke andre utgifter i barnehagen.) (aftenposten.no 6.4.2019).)

(AnmPolitikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. (- En av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege MedinHans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? Nei, ikke alltid. Utenlandske investeringer bringer mye godt med seg, og norske foretak nyter godt av å investere utenlands. Som et lite land er Norge tjent med en åpen økonomi. Dessuten lukter det fort diskriminering hvis nasjonalitet alene skal utløse spesiell oppmerksomhet. Men når utenlandske investeringer blir problematisert, trenger vi verktøy som gir oversikt og innsikt. (dn.no 7.4.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er.

(Anm: DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er. Nå stilles endelig hovedaktørene i Boligbygg-skandalen til ansvar. Grov korrupsjon med offentlig midler bidrar til brudd på tilliten i samfunnet og kan ikke tas alvorlig nok. (dn.no 9.2.2021).)

- Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken.

(Anm: Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken. Økokrim har tatt ut tiltale mot fem personer i Boligbygg-saken. Fire er tiltalt for grov korrupsjon, mens en mann er tiltalt for å ha hvitvasket korrupsjonspenger. Saken handler om: Økokrim med tiltaler for grov korrupsjon i Boligbygg-saken. Tidlig om morgen fredag 13. oktober i 2017 ringte Skattekrim på døren hjemme hos Boligbyggs betrodde eiendomsinnkjøper Geir Fredriksen og snekker og eiendomsinvestor Carl Thomas Andersson. Samme morgen publiserte DN en stor dokumentar om at Oslo kommune hadde handlet eiendom i et rasende tempo fra konkursgjengangere. (dn.no 9.2.2021).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk. (dn.no 1.1.2021).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking.

(Anm: Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking (dagbladet.no 20.12.2014).)

- Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (- Undersøkelsen viser samlet sett at hvitvaskingskontrollen knyttet til VPS-kontoer i mange tilfeller ikke har vært tilfredsstillende.)

(Anm: Finanstilsynet har undersøkt hvordan hvitvaskingsregelverket etterleves i forbindelse med opprettelse og bruk av verdipapirkontoer i VPS (VPS-kontoer). (…) For enkelte kundeforhold synes mangler ved kundetiltakene å ha vedvart over tid. (…) Det kan derfor tyde på at kravet om løpende oppfølging ikke har vært tilstrekkelig oppfylt. (finanstilsynet.no 7.4.2020).)

- Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. (– Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken.)

(Anm: Norsk forsker står i midten av en storm i Verdensbanken: – Vi skjønte at det kom til å bli litt oppstyr. – Vi kan dokumentere at bistand fra Verdensbanken sammenfaller med pengestrømmer til skatteparadiser, sier Jørgen Juel Andersen ved BI om forskningen som har skapt storm i Verdensbanken. Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved BI befinner seg på hytta på Sjusjøen mens forskningsarbeidet han har brukt de siste tre årene på skaper storm i Verdensbanken. (dn.no 19.2.2020).)

- Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. (- Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger.) (- Det er én grunn til at dette fortsetter.)

(Anm: Jukseinvesteringer og juksebistand – to sider av samme sak. Selskaper barberer skatten via jukseinvesteringer. Korrupte ledere jukser til seg bistandspenger. Det er én grunn til at dette fortsetter. Sjusjøen, Norge: Jørgen Juel Andersen ved BI har jobbet med en forskningsrapport hos Verdensbanken. Ifølge kildene til The Economist har sjefene i banken hindret rapporten å komme ut, og nå har den kvinnelige forskningssjefen gått av. Forskningsartikkelen ble publisert i dag. (dn.no 19.2.2020).)

- Bankene varslet som aldri før - Økokrim stoppet bare seks mistenkelige transaksjoner. (- Økokrim fikk inn mer enn 11.000 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor.) (- Samtidig stoppet Økokrim kun seks transaksjoner.)

(Anm: Bankene varslet som aldri før - Økokrim stoppet bare seks mistenkelige transaksjoner. Økokrim fikk inn mer enn 11.000 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor. Samtidig stoppet Økokrim kun seks transaksjoner. Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og leder av hvitvaskingsenheten i Økokrim, er ikke fornøyd med å bare ha stanset seks mistenkelige transaksjoner i hele 2019. (aftenposten.no 24.1.2020).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Økokrim-sjefen varsler endringer etter hvitvask-kritikk. (- Hedvig Moe, fungerende sjef i Økokrim, skal gjennomføre interne endringer hos enheten for finansiell etterretning, som bekjemper hvitvasking.)

(Anm: Økokrim-sjefen varsler endringer etter hvitvask-kritikk. Økokrim skal evaluere enheten som bekjemper hvitvasking. Politidirektoratet er koblet inn etter uker med offentlig kritikk. Hedvig Moe, fungerende sjef i Økokrim, skal gjennomføre interne endringer hos enheten for finansiell etterretning, som bekjemper hvitvasking. (dn.no 11.2.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Økokrim fikk rekordmange varsler - sendte kun 12 saker til politiet. Økokrim anmeldte langt færre hvitvaskingssaker til politiet i fjor sammenlignet med årene før. (- Sven Arild Damslora, leder av enheten for finansiell etterretning i Økokrim, er ikke bekymret for at antall anmeldelser fra hans enhet falt kraftig ifjor.)

(Anm: Økokrim fikk rekordmange varsler - sendte kun 12 saker til politiet. Økokrim anmeldte langt færre hvitvaskingssaker til politiet i fjor sammenlignet med årene før. – Det som slår meg, er at resultatene uteblir, sier korrupsjonsjeger Helge Kvamme. Sven Arild Damslora, leder av enheten for finansiell etterretning i Økokrim, er ikke bekymret for at antall anmeldelser fra hans enhet falt kraftig ifjor. - Det er mange måter å kommunisere etterretningsinformasjon på enn anmeldelser, sier han. (dn.no 10.2.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Skattedirektøren slår alarm – får langt færre varsler fra Økokrim. (– Vi står i fare for å løse færre saker, sier skattesjef Hans Christian Holte.)

(Anm: Skattedirektøren slår alarm – får langt færre varsler fra Økokrim. Mens bankene varsler Økokrim som aldri før, har Økokrims meldinger til Skatteetaten stupt. – Vi står i fare for å løse færre saker, sier skattesjef Hans Christian Holte. – I siste instans fører dette til at enkelte kriminelle aktører på dette området kan gå fri, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han er bekymret over at Økokrim sender langt færre varsler til Skatteetaten enn tidligere, til tross for at strømmen av meldinger om mistenkelige transaksjoner fra bankene har økt kraftig. (dn.no 30.1.2020).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig.

(Anm: Offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. (regjeringen.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Klisjeen street food er kapitalismens akseptable ansikt, skriver Aksel Kielland. (- Tiårets beste matprogram er blitt et av dets mest usmakelige, skriver Aksel Kielland.)

(Anm: Tiårets beste matprogram er blitt et av dets mest usmakelige, skriver Aksel Kielland. Å spise er den mest intime sanselige gleden mennesker kan dele uten å påkalle kulturelt betingede nevroser eller tabuer. Grafiske skildringer av mennesker som tilbereder, beundrer og nyter mat er den mest obskøne formen for sensualitet som tillates i offentligheten på tvers av kulturer og alderssegmenter. Ettersom pornografien enn så lenge ikke er stueren i sin ufiltrerte, fullbyrdede form, innebærer dette at matprogrammer er det pureste uttrykket for begjær og fetisjisme som i dag er tillatt innenfor rammene av den globaliserte populærkulturen. Den kommersielle presentasjonen av mat og matlaging i magasiner, tv-programmer og sosiale medier er for middelklassen av i dag det Hollywood var for kinopublikummet på første halvdel av forrige århundre: En mytologisert sfære befolket av stjerner og idoler, hvor drømmer blir til, og hvor kollektive forestillinger om god smak og det gode liv utmeisles. (morgenbladet.no 1.11.2019).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». (- Er maten ultraprosessert, er den av så dårlig kvalitet at den har potensial til å gjøre oss syke.) (- Svekker helsen din ved å forstyrre tarmfloraen.)

(Anm: Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». Ultra-bearbeidet og «sunnvasket» mat er den nye søppelmaten. (…) Mat med lite råvarer. (…) For å si det veldig enkelt; dersom ingredienslisten inneholder noe du ikke klarer å uttale eller forstår hvor kommer fra, ja da er produktet sannsynligvis ultraprosessert. (…) 60 prosent av maten vi kjøper i butikkene i Norge i dag er ultra-prosessert. (nrk.no 30.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Han forsøkte å ta et oppgjør med «tette bånd» i hjembyen. (- Professor Willeke Slingerland ved universitetet i Enschede forteller at det er økende forståelse for konsekvensene av tette nettverk.)

(Anm: Han forsøkte å ta et oppgjør med «tette bånd» i hjembyen. (…) Forsker mener vi er blinde for faren ved nettverk. (…) Bjørnar Brattøy har forsøkt å sette søkelys på det han mener er «tette bånd» mellom mange av aktørene i hjembyen Kristiansund. (…) Professor Willeke Slingerland ved universitetet i Enschede forteller at det er økende forståelse for konsekvensene av tette nettverk. I sommer ble boken hennes «Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted» utgitt i en rekke land. (aftenposten.no 9.12.2019).)

- Når sosial kapital blir korrupt..

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net) (PDF)

- Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile.

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Konkurransedirektøren vil ha tilsyn for å hindre anbudsjuks. (- Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år.) (- Likevel har ingen ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager.) (- Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser.)

(Anm: Konkurransedirektøren vil ha tilsyn for å hindre anbudsjuks. Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Likevel har ingen ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager. (…) Avventer tiltak. (…) I en stortingsmelding som ble lagt frem i fjor, ville ikke regjeringen ha tilsyn med offentlige innkjøp.) (- I stedet ble det lagt opp til å gjennomføre en rekke tiltak, blant annet å styrke kompetansen. (…) Næringsminister Iselin Nybø sier at man nå må vente på at tiltakene får tid til å virke. (…) – Jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt på sikt, men nå vurderte vi dette i stortingsmeldingen som ble lagt fram i fjor, for mindre enn ett år siden, og da ble det konkludert med at det ikke var veien å gå på dette tidspunkt, sier hun. (nrk.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenkt. (- Et fond som forvalter 10.000 milliarder kroner, og som er inne som eier – med styrerepresentasjon – i så mange av verdens selskaper, driver med maktutøvelse.) (- Den har en politisk dimensjon selv om målet med denne maktutøvelsen er finansiell.) (- Hvis det er dette Støre mener å fremheve, slår han inn åpne dører, og dette blir en semantisk diskusjon.) (- Høyre og statsminister Erna Solberg utbrøt umiddelbart at «dette er veldig farlig for Norge som nasjon».)

(Anm: Aftenposten mener: Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenkt. Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om Oljefondet på Zerokonferansen denne uken. Der slo han fast at «vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, for vi skal ikke drive politikk med pensjonsformuen.» Siden onsdag, da uttalelsen falt, er han blitt tolket i flere retninger. Høyre og statsminister Erna Solberg utbrøt umiddelbart at «dette er veldig farlig for Norge som nasjon». (…) Fondet er politisk besluttet, det eies av nasjonen Norge, det forvaltes innenfor rammer som er politisk definert, og er underlagt et etisk regelverk som er politisk initiert. Et fond som forvalter 10.000 milliarder kroner, og som er inne som eier – med styrerepresentasjon – i så mange av verdens selskaper, driver med maktutøvelse. Den har en politisk dimensjon selv om målet med denne maktutøvelsen er finansiell. Hvis det er dette Støre mener å fremheve, slår han inn åpne dører, og dette blir en semantisk diskusjon. (aftenposten.no 9.11.2019).)

(Anm: Statens pensjonsfond utland Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Semantisk (…) BETYDNING OG BRUK. SPRÅKVITENSKAP som gjelder, hører til semantikken (naob).)

(Anm: Semantikk er læren om språkets innhold, sammenhengen mellom ordfraser og setninger og deres betydning eller mening. Kilde: Store norske leksikon.)

- Medierte virkeligheter.

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

- Da pengemakten løp løpsk i USA. Enorme formuer ble skapt i den perioden som blir kalt USAs forgylte tidsalder, for litt over et århundre siden. Men også de økonomiske ulikhetene var enorme, og pengemakten rådde i politikken, hvor politikere og dommere lot seg kjøpe. Dette var en åpenbar trussel mot demokratiet. Stadig flere sammenligner med utviklingen i dagens amerikanske samfunn. (- Og den beskriver hvordan finanselitens forestillinger av hva som er korrupsjon, i vesentlig grad avviker fra vanlige folks oppfatninger.)

(Anm: Da pengemakten løp løpsk i USA. Enorme formuer ble skapt i den perioden som blir kalt USAs forgylte tidsalder, for litt over et århundre siden. Men også de økonomiske ulikhetene var enorme, og pengemakten rådde i politikken, hvor politikere og dommere lot seg kjøpe. Dette var en åpenbar trussel mot demokratiet. Stadig flere sammenligner med utviklingen i dagens amerikanske samfunn. De ligger der fortsatt som glitrende juveler i et frodig grønt landskap, på begge sider av Bellevue Avenue i utkanten av Newport, en by som ellers er best kjent for musikkfestivaler og regattaer. Opprinnelig ble de kalt «summer cottages» («sommerstuer»), et høyst misvisende navn, for dette var noen av USAs mest fornemme herskapsboliger, med navn som Marble House, Chateau-Sur-Mer og Belcourt Castle. Til sammen 11 slike hus finnes bevart, de representerer det beste av hva som på slutten av 1800-tallet kunne kjøpes for penger — arkitektur, interiør, møbler, kunst. Og de er blitt nennsomt restaurert og holdt i hevd av en lokal organisasjon. (...) Mark Twain Selve navnet på perioden. Den forgylte tidsalder, stammer fra en bok Mark Twain i 1873 skrev sammen med sin nabo og venn Charles Dudley Warner. The Gilded Age handler om eiendomssalg, spekulasjoner og lobbyvirksomhet. Og den beskriver hvordan finanselitens forestillinger av hva som er korrupsjon, i vesentlig grad avviker fra vanlige folks oppfatninger.(aftenposten.no 5.4.2015).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Lucy (I) (2014) Morgan Freeman: Professor Norman. (- Professor Norman:  Vi mennesker er mer opptatt av å ha enn å være («having than with being»).) (- Professor Norman: For primitive vesener som oss ser livet ut til å ha bare ett formål: å vinne tid.) (- Og at det er å gå gjennom tiden, som synes å være det eneste virkelige formålet, for hver av cellene i våre kropper.) (- For å oppnå dette målet har massen av cellene som utgjør meitemark og mennesker bare to løsninger.) (- Være udødelig eller å reprodusere.)

(Anm: Lucy (I) (2014) Morgan Freeman: Professor Norman (…) Professor Norman: We humans are more concerned with having than with being. Professor Norman: For primitive beings like us, life seems to have only one single purpose: gaining time. And it is going through time that seems to be also the only real purpose of each of the cells in our bodies. To achieve that aim, the mass of the cells that make up earthworms and human beings has only two solutions. Be immortal, or to reproduce. If its habitat is not sufficiently favorable or nurturing, the cell will choose immortality. In other words, self-sufficiency and self-management. On the other hand, if the habitat is favorable, they will choose to reproduce. That way, when they die, they hand down essential information and knowledge to the next cell. Which hands it down to the next cell and so on. Thus knowledge and learning are handed down through time. Professor Norman: Animal life on Earth goes back millions of years. Yet most species only use 3 to 5% of its cerebal capacity. But it isn't until we reached human beings at the top of the animal chain that we finally see a species use more of its cerebral capacity. 10% might not seem like much, but it's a lot if you look at all we've done with it. [first flight, fighter jets, road way, armies, robots, stock market, rockets, satellite] Professor Norman: You know... If you think about the very nature of life-I mean, on the very beginning, the development of the first cell divided into two cells-the sole purpose of life has been to pass on what was learned. There was no higher purpose. So if you're asking me what to do with all this knowledge you're accumulating, I say... Pass it on... Professor Norman: We're so driven by power and profit. (imdb.com).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. (- Bare nesten.) (- Pengene har forandret Norge.) (- Og oss.) (- Middelklassevelgerne.) (- Dagens regjering avskaffet arveavgiften. Og Ap sier nei til å gjeninnføre den.) (- Dette viser den spagaten Ap står i.) (- Nå våger ikke partiet å stå opp for det som er fordelingsmessig rett – i frykt for å støte fra seg de mange middelklassevelgerne.)

(Anm: HANNE SKARTVEIT. Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. Bare nesten. Pengene har forandret Norge. Og oss. HANNE SKARTVEITDet store flertallet av nordmenn definerer seg som middelklasse. Mange i middelklassen arver. Her er det forskjell på by og land. De som arver foreldre med nedbetalte hus og leiligheter i storbyene, kommer mye bedre ut enn de som kommer fra distrikter med lave boligpriser – eller som ikke arver noe i det hele tatt. Den forskjellen er det omtrent umulig å utligne gjennom hardt arbeid. Det skal svært høye inntekter til for å ta igjen en som arver et hus i Oslo, eller en hytte langs sørlandskysten. (…) Partiet skal komme middelklassen i møte. Derfor viker Ap unna – på tross av at Norge er et av ytterst få land i den vestlige verden som ikke har arveavgift. Fordelingspolitikken har alltid vært en grunnstamme i Aps politikk. middelklassevelgerne. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Norges dyreste nabolag. (- Her er boligprisen på 20 millioner kroner.) (- I snitt.)

(Anm: Midt i Norges dyreste nabolag kan du få deg en strandeiendom til 85 millioner. For 85 millioner kan du få deg en funkisvilla med brygge og strand på Snarøya. En annonse på Finn.no viser den dyre eiendommen som ligger i Langoddveien. (…) Dyrest i Norge Langodden på Snarøya er landets dyreste nabolag. Her er boligprisen på 20 millioner kroner. I snitt.(…) På landsbasis er snittet ca. 2,4 millioner kroner per person. (budstikka.no 9.6.2019).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige.

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. (…) Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (nrk.no 23.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Flygtninge, populister og stærke mænd udfordrer demokratiet.

(Anm: Flygtninge, populister og stærke mænd udfordrer demokratiet. Både forskere og rapporter, der tager temperaturen på demokratiets udvikling og tilstand, peger på, at flere antidemokratiske strømninger udfordrer det repræsentative demokrati. Er demokratiet den bedste styreform? Spørgsmålet er mere sprængfarligt, end man umiddelbart skulle ane, og svaret er i dag langtfra et fuldtonet ja. »Hvis man spørger folk, om de ønsker frihed, om de ønsker at kunne tale frit, så siger de ja. Spørger man derimod udelukkende til demokrati, er svaret ikke så entydigt,« siger Derek Mitchell, som er direktør for National Democratic I... (jyllands-posten.dk 27.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Justisministeren talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen. (- Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om frihet mot sosialisme i talen på frigjøringsdagen ved medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen.)

(Anm: Justisministeren talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om frihet mot sosialisme i talen på frigjøringsdagen ved medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen. Det er avisa Gudbrandsdølen Dagningen som skriver om besøket på Jørstadmoen. – Men NATO ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme, sa justisministeren i sin tale. Arbeiderpartiordføreren i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, som var til stede sammen med resten av det offisielle følget, reagerte. (…) Kallmyr sier i ettertid at det ikke er noen grunn til at norske sosialdemokrater skal følge seg krenket av innholdet. (aftenposten.no 8.5.2019).)

(Anm: Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap. (...) Anarkismen En tredje retning representeres av den såkalte anarkisme. Denne går inn for at all samfunnsmessig virksomhet skal overføres til små, intime og uavhengige fellesskap, Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Vender klassiske diktaturer tilbake? (- RØDT OG BRUNT. Under den kalde krigen trivdes ideen om at røde og brune diktaturer var like.)

Vender klassiske diktaturer tilbake?
aftenposten.no 20.11.2006
BERNT HAGTVET, Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
RØDT OG BRUNT. Under den kalde krigen trivdes ideen om at røde og brune diktaturer var like. Vil autoritær nasjonalisme og antisemittisme på ny bekrefte denne teoriens grunnleggende innsikt? (...)

- Viser hvordan tysk industri hjalp nazistene med penger. (- Tysk industri satt ikke stille og så på at nazistene tok makta.) (- De støttet Hitler aktivt.) (- Politisk blindhet.) (- Det er nettopp slik valgt «blindhet» han skildrer i «Dagsordenen».) (- Vanlige borgeres, og ledernes.)

(Anm: Viser hvordan tysk industri hjalp nazistene med penger. (- Tysk industri satt ikke stille og så på at nazistene tok makta. (…) De støttet Hitler aktivt. (…) En ny bok viser hvordan, og drar flere paralleller til nåtida. (…) «Dagsordenen» beretter om en episode fra tidspunktet da nazistenes var på sin vei mot makten, og om Anschluss, nazistenes første militære seier, sier Eric Vuillard til Dagsavisen. (…) Politisk blindhet Det er nettopp slik valgt «blindhet» han skildrer i «Dagsordenen». (…) Vanlige borgeres, og ledernes. (dagsavisen.no 28.10.2019).)

(Anm: Dagsordenen. Forfatter: Vuillard, Éric. Utgivelsesår: 2019 (solumforlag.no).)

- Medisin for samfunnskroppen (- Nazistar blant norske legar.) (- Som i andre europeiske land sto tankane om sosialhygiene sterkt også i den norske styringseliten i tida fram til den andre verdskrigen (14).) (- Dette gjeld for heile det politiske spektret.)

(Anm: Medisin for samfunnskroppen. Gjennom heile forfattarskapen har eg vore opptatt av at skarpe motsetningar – mellom høgt og lågt, fattig og rik, vulgært og forfina, stygt og vakkert, godt og vondt – kan koma til uttrykk i ein og same person. På samfunnsnivå toppar slike kontrastar seg i spenningsforholdet mellom barbari og sivilisasjon. Gir ein seg først i kast med dette stoffet, kjem ein uavvendeleg til Det tredje riket og det store sivilisasjonssamanbrotet i moderne tid. Konsentrasjonsleiren Auschwitz har sidan blitt symbolet på dette samanbrotet. I mai 1943 kom den unge legen Josef Mengele (1911 – 79) til Auschwitz i det tyskokkuperte Polen (1). Dr. Mengele var fødd i velstand i Bayern, utdanna som antropolog i München og som arvebiolog under rasehygienikaren Otmar von Verschuer (1896 – 1969), som var direktør for det velrenommerte instituttet for arvebiologi og rasehygiene (Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene) i Frankfurt am Main og dommar ved Erbgesundheitsobergericht. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1254 – 6.)

- Hvordan barna i den herskende klassen så ting på slutten av 1930-tallet. (How the children of the ruling class saw things in the late 1930s.)

(Anm: Anine Kierulf@anineki Historiske saker verd å tenke over (men antagelig for farlig for Facebooks algoritmer til at den bør deles der). Brian Leiter@BrianLeiter How the children of the ruling class saw things in the late 1930s: (…) HITLER IS ‘GREATEST’ IN PRINCETON POLL (twitter.com 2.1.2021).)

(Anm: The ruling class is the social class of a given society that decides upon and sets that society's political agenda. (en.wikipedia.org).)

- Veldig bra - veldig skremmende. Rundt år 2000 telte en tysk anmelder seg fram til at det hadde blitt skrevet mer enn 120.000 bøker og artikler om Hitler og Det tredje riket.

(Anm: Veldig bra - veldig skremmende. Rundt år 2000 telte en tysk anmelder seg fram til at det hadde blitt skrevet mer enn 120.000 bøker og artikler om Hitler og Det tredje riket. Det har kommet til mange siden den gang, men likevel er Cambridge-professoren Brendan Simms´ ferske biografi både viktig og svært interessant. Han stiller nemlig viktige spørsmål og kommer med konklusjoner som rokker ved tidligere vedtatte sannheter om og rundt Hitler. (nettavisen.no 29.1.2021).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

- Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough.

(Anm: Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – To av mine favoritthistorier om korrupsjon kommer fra Norge, sier Bullough. Den britiske forfatteren, journalisten og Russland-eksperten er for tiden i Oslo for å lansere den norske utgaven av sin internasjonale bestselger «Moneyland» («Pengeland»). (…) Og nei, Norge er intet unntak, ifølge forfatteren. Snarere tvert imot: Bullough mener vi tjener som et godt eksempel på hvordan «Pengeland» fungerer. Les også: Finansrådgiver om NRK-«Exit»: – Det er bare å ta seg en tur på Tjuvholmen en lørdag kveld. Da ser du mye rart (…) Skandalene han viser til, er for de fleste godt kjent: I 2004 ble Statoil, nå Equinor, bøtelagt av Økokrim etter å ha betalt bestikkelser til den iranske presidentens sønn via et selskap registrert i skatteparadiset Turks- og Caicosøyene. Rundt ti år senere ble det kjent at Vimpelcom, som da var et deleid datterselskap av Telenor, hadde overført store summer til et postboksselskap på Gibraltar tilknyttet den usbekiske diktatordatteren Gulnara Karimova. (dagsavisen.no 22.10.2019).)

– Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. (– For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken.)

(Anm: – Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. Forfatter Oliver Bullough vil gjøre livet tøffere for de superrike. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. DETTE ER SAKEN: Intervju med «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. (dn.no 19.10.2019).)

- Bli med på en reise inn i Pengeland - et sted der de rike skjuler sin formue for å slippe skatt og de mektige utnytter systemet til å stjele.

(Anm: OMTALE Pengeland. Forfatter: Oliver Bullough - Utgivelsesår: 2019. Bli med på en reise inn i Pengeland - et sted der de rike skjuler sin formue for å slippe skatt og de mektige utnytter systemet til å stjele. Det er et land hvor gigantiske summer flyttes rundt, utenfor all kontroll. De superrike lever globalt og pengene strømmer over grensene, der eventuelle kontrollinstanser ikke kan følge etter. Gjennom alle historiene i boken fletter forfatter Oliver Bullough inn en rød tråd: Når finansinstitusjoner i Europa og USA har blitt sentre for hvitvasking, er noe fundamentalt galt med hvordan økonomien fungerer. Skatteparadiser, maltesiske pass, korrupsjon, amerikansk hemmelighold, skallselskaper i Panama, truster i Jersey, stiftelser i Liechtenstein - når de superrike på denne måten kan betale seg fri fra gjeldende lover og regler, undergraves demokratiet. Pengeland er en rystende fortelling fra 2000-tallet om rikdom, makt og hemmelighold. (tanum.no).)

- Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (- Utsetter møtet med Danmark.)

(Anm: Utsetter møtet med Danmark. Donald Trump avlyser besøk til Danmark. USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi statsminister Mette Frederiksen ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland. (…) Eiendomskjøp Presidenten bekreftet forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark. (…) Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (sol.no 21.8.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (- Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning?)

(Anm: Forsker: Fokus på den enkeltes klimaindsats flytter belejligt ansvaret fra industrien. (...) Den enkelte forbruger får kort sagt ansvaret for håndteringen af klimaændringerne. Men kan og bør det virkelig være den enkelte persons ansvar at begrænse den globale opvarmning? (...) Historien kort - 100 selskaber er ansvarlige for 71 procent af de globale udledninger siden 1988. - 25 virksomheder og statsejede selskaber er ansvarlige for mere end halvdelen af de globale industrielle udledninger i den samme periode. (videnskab.dk 18.2.2019).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Makt svekker moralsk vurderingsevne. (- En viktig grunn til at makt ofte korrumperer, er at den svekker det moralske kompasset.)

(Anm: Makt svekker moralsk vurderingsevne. En viktig grunn til at makt ofte korrumperer, er at den svekker det moralske kompasset. Vårt moralske kompass påvirkes av situasjonen vi står i, og ikke minst av hvor mange vi har makt over. (dn.no 19.5.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Petter Stordalen hardt ut mot lav kvinneandel i næringslivet. (- Hotellinvestoren Petter Stordalen gikk hardt ut mot den lave andelen kvinnelige ledere da han holdt tale under Almedalsveckan i Sverige.)

(Anm: Petter Stordalen hardt ut mot lav kvinneandel i næringslivet. Hotellinvestoren Petter Stordalen gikk hard ut mot den lave andelen kvinnelige ledere da han holdt tale under Almedalsveckan i Sverige. – Norden styres fortsatt av sånne som meg. Hvite, heterofile menn på 55 pluss, sa Stordalen til stor jubel fra publikum, skriver Dagbladet. Almedalsveckan tilsvarer Arendalsuka i Norge, og Stordalen la ingenting imellom. (dagsavisen.no 2.7.2019).)

- Aktivt eierskap skaper verdier. Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity.

(Anm: Aktivt eierskap skaper verdier. Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Aktive eierfond investerer i selskaper som ikke er notert på børs, og bidrar med kapital, kunnskap og nettverk for å utvikle selskapene. Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Argentum er en av de største investorene i norske venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet. Argentum har siden oppstart investert over 14 milliarder kroner i mer enn 140 fond og over 800 selskaper. Selskapet har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,3 prosent. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 23 ansatte. (argentum.no 25.7.2019).)

- Han er en av statens best betalte – tjente 13,8 millioner i fjor. (- Kun toppsjefene i Equinor og Telenor slår lønnen til Argentum-sjefen.)

(Anm: Han er en av statens best betalte – tjente 13,8 millioner i fjor. Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn tjente i fjor dobbelt så mye som lønnseliten i de heleide statlige selskapene. Kun toppsjefene i Equinor og Telenor slår lønnen til Argentum-sjefen. Sjefen i det statlige investeringsselskapet Argentum, Joachim Høegh-Krohn, fikk i 2018 utbetalt over 7,1 millioner kroner i samlet lønn. Allerede dette gjør ham til en ledestjerne i toppsjiktet av lønnsstatistikken i de heleide statlige selskapene. Med en slik lønn slår Høegh-Krohn toppsjefene i store selskaper som Entra, Posten og Vy. Men den egentlige grunnen til at de ansatte i Argentum utgjør lønnseliten i staten, er en spesiell tilleggsbonus som de får gjennom utbytter fra selskapet Bradbenken Partner. For 2018 betaler dette selskapet ut rundt 20 millioner kroner i utbytte, og rundt 6,7 millioner kroner av dette går til Høegh-Krohn. Dermed bikker de totale godtgjørelsene til Argentum-sjefen 13,8 millioner kroner. (dn.no 24.7.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kongens tale hylles i sosiale medier: «Oppslutningen om monarkiet synker ikke etter #nyttårstalen».

(Anm: Ingeborg Senneset, journalist. Kongens tale hylles i sosiale medier: «Oppslutningen om monarkiet synker ikke etter #nyttårstalen». Slik reagerer folk etter kongens sterke nyttårstale. For mange nordmenn er det tradisjon å lytte til kongens nyttårstale. I år var det for mange ekstra spesielt. Kong Harald og hans familie fikk en svært dramatisk vending på julefeiringen da Ari Behn, som er far til tre av kongeparets barnebarn, tok sitt eget liv 1. juledag. Dette bar talen preg av. Ulike meninger og identitet, velferdssamfunnet og «ubehagelig kunnskap» var også blant temaene kongen tok opp. Her er noen av reaksjonene på talen i sosiale medier: (…) Fikk du ikke sett talen? Du kan lese hele her.  (aftenposten.no 1.1.2020).)

- Himmelen var farget rød. Lysene tente. Nyttårsaften er Slottsplassen fylt av varme for Ari Behn. Se bildene.

(Anm: Ingeborg Senneset, journalist. Himmelen var farget rød. Lysene tente. Nyttårsaften er Slottsplassen fylt av varme for Ari Behn. Se bildene. (aftenposten.no 31.12.2019).)

- Vær stolt av vinternettene dine! (- Mine tårers store forbilde er kong Harald.)

(Anm: Vær stolt av vinternettene dine! | Kathrine Aspaas, forfatter og emosjonell styrketrener. «Han har vært ute en vinternatt før», sier vi gjerne om en person med erfaring fra livet. Er ikke det egentlig en hedersbetegnelse? Noe å være stolt av? Mine tårers store forbilde er kong Harald. Han går foran og brøyter vei for oss inn i en varmere tidsalder, skriver Kathrine Aspaas. Her er kongen da han holdt tale under den nasjonale minneseremonien etter terrorangrepene 22. juli. (aftenposten.no 27.12.2019).)

– Betaler norske myndigheter for hundrevis av oversettelser slik at det ser ut som norsk litteratur erobrer verden? (– Hvis noe kommer styrket ut av Frankfurt 2019, er det ikke den norske litteraturen, men det norske monarkiet.)

(Anm: – Hvis noe kommer styrket ut av Frankfurt 2019, er det ikke den norske litteraturen, men det norske monarkiet. Norge toger inn som litterær stormakt i Tyskland. DN har vært flue på veggen. Mens Hennes Kongelige Høyhet taler til pressen før litteraturtoget med barnebokforfattere forlater Berlin, er det noen av de innleide barna som begynner å kjede seg. Siden ingen av de norske forfatterne snakker tysk, og tyske barn ikke er stø i norsk, er det engelskspråklige barn fra John F. Kennedy School som blir med den norske delegasjonen på toget. (dn.no 18.10.2019).)

- Om dugnader, bunader og nasjonalt stormannskap! (- En norsk dugnad som har gått de fleste hus forbi er vår rolle som «gjesteland» på bokmessen i Frankfurt (F-2019).)

(Anm: Om dugnader, bunader og nasjonalt stormannskap! (…) En norsk dugnad som har gått de fleste hus forbi er vår rolle som «gjesteland» på bokmessen i Frankfurt (F-2019). Over 55 millioner kroner ble denne uka brukt, ukjent for de fleste kom over 30 av disse millionene fra felleskassa. Vi synes det er godt solgt, men dyrt kjøpt å selge inn en 30 millioners sponsorpakke som om vi har vunnet en mulighet. Jan Kjærstad, en av Norges ledende forfattere pekte på dette i en Aftenposten kronikk allerede for et år siden; «Det blir et blendende fyrverkeri, en orgie i skryt, tryllekunster med mye røyk og speileffekter. Men når alt har lagt seg, kommer bakrusen … Det mest betenkelige ved hele F-2019 er demonstrasjonen av et lite lands stormannsgalskap». Med royal hjelp i form av eget bok-tog, norske forfattere og byråkrater i bunad og feststas, 2000 tilskuere i salen og med kulturministeren på plass manglet det verken på skryt, stas eller stormannsgalskap i Frankfurt. (aftenposten.no 20.10.2019).)

- Jan Kjærstad tar et oppgjør med Norges satsing på verdens største bokmesse: Det store selvbedraget. Stormannsgalskap. En orgie i skryt.

(Anm: Jan Kjærstad tar et oppgjør med Norges satsing på verdens største bokmesse: Det store selvbedraget. Stormannsgalskap. En orgie i skryt. Feil bruk av ressurser. Slik beskriver forfatter Jan Kjærstad den norske bokbransjens kjempesatsing på neste års bokmesse i Frankfurt. (aftenposten.no 25.5.2018).)

- Positivt selvsnakk har liten effekt og kan i verste fall føre til at man føler seg verre. (- Kronprins Haakons flørt med positivt selvsnakk er muligens et utslag av dårlig rådgiving.)

(Anm: Positivt selvsnakk har liten effekt og kan i verste fall føre til at man føler seg verre | Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi, Universitetet i Oslo. Kronprins Haakons flørt med positivt selvsnakk er muligens et utslag av dårlig rådgiving. Under NRK P2s nyhetsmorgen 8. oktober ble lytterne servert et innslag fra Drammen der selveste kronprins Haakon var på besøk for å hjelpe ungdom med livsmestring. Anledningen var prosjektet Flyt, «et livsmestringsprogram for ungdom i overgangen til videregående skole» som høsten 2019 startet opp i Drammen, Sarpsborg og Søndre Land. I innslaget kan man høre kronprinsen si til ungdommene: «Så når du står opp morgen og ser deg selv i speilet, så kan det være fint å si noe bra til deg selv». Kronprinsen demonstrerer så hvordan dette kan gjøres i praksis: «Jeg er flink til å ta med meg barna mine på aktiviteter». Jeg har ingen grunn til å betvile på kronprinsens engasjement for sine barn, men rådet han gir til ungdommene, såkalt positivt selvsnakk, er det all grunn til å stille spørsmål ved. (aftenposten.no 9.10.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.) (- Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen.) (- Populær metode.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege MedinHans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? Nei, ikke alltid. Utenlandske investeringer bringer mye godt med seg, og norske foretak nyter godt av å investere utenlands. Som et lite land er Norge tjent med en åpen økonomi. Dessuten lukter det fort diskriminering hvis nasjonalitet alene skal utløse spesiell oppmerksomhet. Men når utenlandske investeringer blir problematisert, trenger vi verktøy som gir oversikt og innsikt. (dn.no 7.4.2021).)

- DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er.

(Anm: DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er. Nå stilles endelig hovedaktørene i Boligbygg-skandalen til ansvar. Grov korrupsjon med offentlig midler bidrar til brudd på tilliten i samfunnet og kan ikke tas alvorlig nok. (dn.no 9.2.2021).)

- Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken.

(Anm: Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken. Økokrim har tatt ut tiltale mot fem personer i Boligbygg-saken. Fire er tiltalt for grov korrupsjon, mens en mann er tiltalt for å ha hvitvasket korrupsjonspenger. Saken handler om: Økokrim med tiltaler for grov korrupsjon i Boligbygg-saken. Tidlig om morgen fredag 13. oktober i 2017 ringte Skattekrim på døren hjemme hos Boligbyggs betrodde eiendomsinnkjøper Geir Fredriksen og snekker og eiendomsinvestor Carl Thomas Andersson. Samme morgen publiserte DN en stor dokumentar om at Oslo kommune hadde handlet eiendom i et rasende tempo fra konkursgjengangere. (dn.no 9.2.2021).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk. (dn.no 1.1.2021).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder.) (- Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie.) (- Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer.) (- En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Gjennom selskapet Fredensborg har Tollefsen bygget Norges største utleieimperium, med 4.500 leiligheter. Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (- Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper.) (- Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper».)

(Anm: Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. Regjeringspartiene og Venstre har stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper. Arbeiderpartiets Jan Bøhler har betegnet praksisen som et «ekstremt misbruk» av dagens regelverk. – Jeg er skuffet. Loven fungerer ikke, og dette hadde vært en viktig innstramming, sier Bøhler til E24. E24 har tidligere avslørt hvordan utleiegiganten Fredensborg har brukt en komplisert eierskapsstruktur for å omgå lovbestemmelsen om at ingen kan kjøpe mer enn to leiligheter i hvert sameie. Maksgrensen skal motvirke oppkjøpsraid og risikoen for at én profesjonell aktør slik skaffer seg flertallsmakt over vanlige beboere i et sameie. LES OGSÅ Mener Fredensborg utnytter smutthull i loven: – Sjokkerende «Åpenbare stråmannsselskaper». Mandag behandlet Stortinget en flertallsinnstilling fra kommunalkommiteen om å endre eierseksjonsloven, slik at fremgangsmåten E24 avdekket at Fredensborg har benyttet, ble forbudt. «Det har utviklet seg en praksis som er dokumentert i media med bruk av åpenbare stråmannsselskaper, og dette synes å være allment anerkjent som en lovlig omgåelsesform», het det i komitéinnstillingen. Utleiesgiganten Fredensborg, eid av milliardær Ivar Erik Tollefsen, brukte mindre selskaper med navn som «Stråselskap ANS» og «Snarveien ANS» for å sikre seg 34 av 50 leiligheter på samme adresse – og dermed også flertall i styret. (e24.no 30.5.2017).)

- Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. (- LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet.)

(Anm: Kan handle for 25 milliarder. Ivar Tollefsen får med Folksamgruppen på eiersiden i Heimstaden Bostad etter en emisjon. Nå har selskapet 25 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet som kan brukes på eiendomskjøp. LIKVID: Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad har 25 milliarder svenske kroner i tilgjengelig likviditet. (estatenyheter.no 18.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. (- Tollefsens boligimperium.)

(Anm: Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. – Deretter gikk det utrolig fort. Christian Vammervold Dreyer (45) slutter som administrerende direktør i Eiendom Norge for å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fredensborg as, ifølge en pressemelding fra Fredensborg. (…) Tollefsens boligimperium Ivar Tollefsen har i flere tiår bygget eiendomsverdier i sitt heleide selskap Fredensborg. Mye av verdiene ligger i det svenske datterselskapet Heimstaden som er børsnotert i Stockholm. Heimstaden ble etablert i 1998 og senere kjøpt opp av Ivar Tollefsens morselskap Fredensborg for 1,6 milliarder i 2005. Heimstaden var tidligere eid av de norske eiendomsutviklerne Torstein Tvenge og Reiten & Co med Narve Reiten som e eier. Heimstaden har sitt hovedkontor i Malmö der konsernet har en relativt høy andel av sine boliger. (dn.no 21.8.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. (dn.no 16.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Eiendomskonge fra Sandvika ser ingen boligtrusler. EIENDOMSKONGE: Ivar Tollefsen fra Sandvika er utleiekongen i Norge. Han har blitt en av Norges rikeste menn på å kjøpe opp eiendom og gjøre disse om til utleieleiligheter.

(Anm: Eiendomskonge fra Sandvika ser ingen boligtrusler. EIENDOMSKONGE: Ivar Tollefsen fra Sandvika er utleiekongen i Norge. Han har blitt en av Norges rikeste menn på å kjøpe opp eiendom og gjøre disse om til utleieleiligheter. Torsdag snakket han till Norges eiendomselite på DNBs store eiendomskonferanse i Oslo. Det er ikke behov for noen ny E18 fremover, og det er ingen alvorlige trusler for eiendomsmarkedet for privatboliger, mener eiendomsinvestor Ivar Tollefsen. (…) Sandvika-mannen er en utleiekjempe i Norden. Han har i dag rundt 36.000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet har eiendommer for rundt 65 milliarder, omsetter for 3,7 milliarder og sysselsetter 400 personer, herav 132 i Norge. (budstikka.no 20.9.2018).)

– Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo.

(Anm: Etterspørsel etter mindre leiligheter trekker prisene opp i Oslo. Mens det var store regionale forskjeller i boligprisene i juli, steg boligprisen i Oslo med 1,9 prosent. Førstegangskjøper Oda Lassen-Urdahl (27) hadde ikke klart å kjøpe bolig uten hjelp hjemmefra. (dn.no 6.8.2018).)

- HUNDREVIS KAN HA RETT PÅ MILLIONGEVINST ETTER EIENDOMSMOGUL-FEIL. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett ved kjøp av flere leiegårder i Oslo i 2006 og 2007. (– Dersom det viser seg at man systematisk siden 2006 har unnlatt å informere om overtakelsen og forkjøpsretten, så er det svært alvorlig, sier Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo.)

(Anm: HUNDREVIS KAN HA RETT PÅ MILLIONGEVINST ETTER EIENDOMSMOGUL-FEIL. Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett ved kjøp av flere leiegårder i Oslo i 2006 og 2007. Det kan koste ham dyrt, samtidig som flere hundre leietakere kan få en uventet milliongevinst. Leide du leilighet i enkelte blokker på Grünerløkka i 2006? Da kan det hende at du har rett på en milliongevinst som du ikke visste om. Årsaken til det, er at eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen glemte å melde fra om forkjøpsrett da han kjøpte flere eiendommer i Oslo i 2006 og 2007. – Vi har glemt å melde 12 eiendommer, og det er jeg veldig lei for, sier Tollefsen til TV 2. – Svært alvorlig Eiendomsmogulen eier rundt 36.000 leiligheter, men Ivar Tollefsen er kjent som en ganske ujålete mangemilliardær. På fritiden er han hyperaktiv, med hobbyer som fjellklatring, skiekspedisjoner, rally og sykkelritt. Dagens Næringsliv avslørte nylig at Tollefsen ikke har gitt Oslo kommune forkjøpsrett, som man plikter ved kjøp av leiegårder. – Dersom det viser seg at man systematisk siden 2006 har unnlatt å informere om overtakelsen og forkjøpsretten, så er det svært alvorlig, sier Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo. Ifølge Ivar Tollefsen tjente han ingenting på å ikke melde fra om forkjøpsretten. (tv2.no 20.11.2018).)

- Heimstaden får milliarder i EU-finansiering til klimaboliger. Boligene skal være rimelige, og deler av midlene skal gå til tjenester som bibliotek og egne leiligheter til eldre.

(Anm: Heimstaden får milliarder i EU-finansiering til klimaboliger. Boligene skal være rimelige, og deler av midlene skal gå til tjenester som bibliotek og egne leiligheter til eldre. Ivar Tollefsen-kontrollerte boligselskapet Heimstaden får tre milliarder svenske kroner i EU-finansiering til bygging av rimelige og energieffektive utleieboliger, ifølge en melding mandag. Dette tilsvarer omtrent 2,8 milliarder norske kroner. Det er European Investment Bank (EIB) som har gitt 300 millioner euro i en såkalt «financing facility» til bygging av rundt 3300 utleieboliger til blant annet til eldre, som også skal være energieffektive. (…) Selskapet ble etablert i 1998 og senere kjøpt opp av Ivar Tollefsens morselskap Fredensborg for 1,6 milliarder i 2005. (dn.no 30.9.2019).)

- Over 17.000 studenter står uten bolig. To uker før studiestart står 17.721 studenter i kø for å få studentbolig. – I denne perioden bør studenter kunne bruke tiden sin på å bli kjent med studiet og studiebyen, ikke på å finne et sted å bo. Studentboligundersøkelsen som ble offentliggjort i forrige uke, viste at kun 14,5 prosent av landets studenter har tilgang på studentbolig.)

(Anm: Over 17.000 studenter står uten bolig. To uker før studiestart står 17.721 studenter i kø for å få studentbolig. Flest venter på bolig i Oslo/Akershus og hos studentsamskipnaden i Trondheim. To uker før studiestart venter over 17.000 studenter i kø på bolig. Bildet viser Vestgrensa studentby på Gaustad i Oslo. Tallet vil trolig minke fram mot studiestart, men langt fra alle vil få plass i studentboliger. Ved studiestart i 2018 sto 10.612 studenter ennå i kø. Hos studentsamskipnaden SiO i Oslo og Akershus venter over 6.000 personer på å få plass i studentbolig. Hos SiT, samskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim, står nær 3.000 studenter i kø. Stort behov Leder Marte Øien i Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier det er utfordrende at så mange studenter står uten en bolig så nær studiestart. – Jeg håper flere av dem som står i kø, får tilbud, men de må nok dessverre belage seg på å måtte prøve seg fram på det private markedet, sier hun. Hun mener årets tall viser at det fortsatt er et stort behov for økt bygging av studentboliger. – I denne perioden bør studenter kunne bruke tiden sin på å bli kjent med studiet og studiebyen, ikke på å finne et sted å bo. Studentboligundersøkelsen som ble offentliggjort i forrige uke, viste at kun 14,5 prosent av landets studenter har tilgang på studentbolig. (nrk.no 2.8.2019).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Ökad risk att ta sitt liv under studietiden. Studenter vid universitet och högskolor har mer än dubbelt så hög självmordsrisk som personer med avslutade universitets- eller högskolestudier.

(Anm: Ökad risk att ta sitt liv under studietiden. Studenter vid universitet och högskolor har mer än dubbelt så hög självmordsrisk som personer med avslutade universitets- eller högskolestudier. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i onlinetidskriften BMJ Open. I den registerbaserade studien ingick alla personer mellan 18 och 39 år som bodde i Sverige under åren 1993-2011, ungefär fem miljoner individer. Man vet sedan tidigare att självmordsrisken är lägre hos högutbildade än hos lågutbildade. För att ta reda på studietidens inverkan valde forskarna därför att fokusera på jämförelsen mellan personer som studerar på universitet eller högskola och personer som tidigare genomfört sådana studier. Hos studenter var risken för självmord mer än fördubblad jämfört med personer som tidigare studerat, även efter att forskarna justerat för faktorer såsom ålder och tidsperiod. (ki.se 3.4.2017).)

(Anm: Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million young and middle-aged individuals in Sweden, 1993–2011. Conclusions Having ongoing university studies was associated with a higher risk of suicide compared with having attained university-level education. This finding highlights the importance of achieving a deeper understanding of suicidal behaviour during years at university. Further studies should assess risk factors for suicide and suicidal behaviour in university students. BMJ Open 2017;7:e014264.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point

(Anm: Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point. Folk i pengenød bruger så mange mentale kræfter på at bekymre sig om deres økonomiske problemer, at det gennemsnitligt sænker deres intelligens med 13 IQ-point. Det viser en ny international undersøgelse. (…) Nu er din pengenød blevet årsag til, at du ikke får arbejdet lige så meget. Og dermed ikke tjent lige så meget. Din pengenød forværrer altså … din pengenød. Men det gælder faktisk os alle, viser en ny undersøgelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science. Sindet optages så meget af bekymringer, når vi er i pengenød, at det forringer vores intelligens med gennemsnitligt 13 IQ-point. Det svarer til, at vi ikke havde sovet en hel nat. (...) (videnskab.dk 4.9.2013).)

- Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner.

(Anm: Gutteklubb eier eiendommer for 86 milliarder kroner. (…) Til sammen eier de eiendommer for 86 milliarder kroner. Det er Finansavisen som har laget listen over Norges eiendomskonger, hvor også investorer fra Asker og Bærum er godt representert (budstikka.no 23.11.2018).)

- Skyhøye overskudd for inkassoselskapene. (- Dette er som å trykke penger uten risiko.) (-Satt på spissen kan dette sammenlignes med å sette hundre kroner i banken og få 40-75 rentekroner hvert år, sier Bøhren.)

(Anm: Skyhøye overskudd for inkassoselskapene. Eierne i inkassoselskapene får en fortjeneste som er mange ganger høyere enn vanlig i nærings-livet. (…) Dette er som å trykke penger uten risiko. Lønnsomheten er i mange tilfeller, og år etter år, fem-seks ganger høyere enn det som er vanlig i resten av næringslivet. Det sier finansprofessor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI om lønnsomheten i inkassoselskapene. (…) Prisene de kan ta, er fastsatt av staten. (…) Tallene viser: Seks av de ni inkassoselskapene har en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen etter skatt som er 40-75 prosent årlig 2013-2017. - Satt på spissen kan dette sammenlignes med å sette hundre kroner i banken og få 40-75 rentekroner hvert år, sier Bøhren. (aftenposten.no 21.1.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Ivar Tollefsen slipper å rive huset i strandsonen. FÅR STÅ: Ivar Tollefsen kan glede seg over at Fylkesmannen i Akershus ikke fikk medhold i sin klage mot huset som ligger i Grøndalen på Snarøya.

(Anm: Ivar Tollefsen slipper å rive huset i strandsonen. FÅR STÅ: Ivar Tollefsen kan glede seg over at Fylkesmannen i Akershus ikke fikk medhold i sin klage mot huset som ligger i Grøndalen på Snarøya. Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som klaget på Bærums-politikernes avgjørelse, og dermed måtte Fylkesmannen i Buskerud på banen for å behandle klagen. Tollefsen er én av landets aller rikeste menn, og har over en tiårsperiode jobbet med planene om en enebolig helt nede ved sjøen på Snarøya. (budstikka.no 17.7.2018).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Vil nekte milliardær å rive dette tilbygget. Fylket fraråder at Ivar Tollefsen får lov til å rive tilbygget på den gamle husmannsplassen på Snarøya.

(Anm: Vil nekte milliardær å rive dette tilbygget. Fylket fraråder at Ivar Tollefsen får lov til å rive tilbygget på den gamle husmannsplassen på Snarøya. Det fastslår Akershus fylkeskommune i et brev til Bærum kommune. «Tilbygget fra 1921 er en karakteristisk måte å bygge til. Som del av bygningens historie, mener vi det er viktig å ta vare på tilbygget.», skriver de i brevet. Fylkeskommunen viser til at den tidligere husmannsstua vurderes å ha høy verneverdi, fordi den dokumenterer en viktig del av lokalhistorien og husmennenes livsvilkår ved kysten. Selve hovedbygningen skal være oppført på 1770-tallet. (…) SJEKK VERDIEN PÅ BOLIGENE I DITT NABOLAG: Dette er det dyreste nabolaget i Norge (budstikka.no 30.10.2018).)

- Her vil milliardæren bygge ett hus til. Før Ivar Tollefsen er ferdig med villaen i strandkanten på Snarøya, har han sendt inn søknad om å få bygge en villa til på naboeiendommen.

(Anm: Her vil milliardæren bygge ett hus til. Før Ivar Tollefsen er ferdig med villaen i strandkanten på Snarøya, har han sendt inn søknad om å få bygge en villa til på naboeiendommen. Tollefsen eier nemlig både Grøndalen 2 og 4 på Snarøya. På førstnevnte eiendom ligger i dag huset som har blitt kalt «fiskerboligen», som er en gammel husmannsplass. Dette kan være Snarøyas eldste bolig, med røtter tilbake til 1700-tallet. (…) LES OGSÅ: Ivar Tollefsen slipper å rive huset i strandsonen (…) Tollefsens arkitekt påpeker at de ønsker å bygge mindre enn hva reguleringsplanen åpner for. (…) ermed er Tollefsen avhengig av dispensasjon for å få tillatelse til dette. (budstikka.no 17.7.2018).)

- Gir 30 råd for åpnere kommuner. Åpenhet. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund lanserer nå 30 tiltak for å gjøre Kommune-Norge mer åpent for innsyn.

(Anm: Gir 30 råd for åpnere kommuner. Åpenhet. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund lanserer nå 30 tiltak for å gjøre Kommune-Norge mer åpent for innsyn. På en årlig journalistkonferanse i april lanserte offentlighetsutvalget Åpenhetsindeksen 2018, hvor kommunene og fylkeskommunene er undersøkt ut fra et åpenhetsperspektiv. Det er andre gang Norsk Presseforbund lager en slik indeks (første gang var i 2011). Les også: Trøndere topper ny åpenhetsmåling Nå følger offentlighetsutvalget i organisasjonen opp med en liste med 30 forskjellige tiltak, som er myntet på Kommune-Norge. Dette er noen av tiltakene som presseorganisasjonen foreslår: - Journaler i PDF er en dårlig løsning. Det bør være mulig å bla kronologisk i dokumentregistrene. - Ikke fjern informasjon. Oppføringer bør ikke fjernes før saksdokumentene i perioden dokumentregisteret dekker, avleveres til depotarkiv. - Legg ut fulltekstdokumenter i dokumentregisteret – i størst mulig grad. - Det er innhold og ikke form som avgjør hva som skal journalføres. - Sørg for at innsynskrav som hovedregel besvares innenfor en til tre virkedager, maks fem. - Pass på at alle kommunale foretak/kommunale selskaper underlagt offentlighetsloven faktisk fører postliste og gjør den raskt og lett tilgjengelig. - Kommunen bør legge ut byggesakssystemene sine, søkbare på adresser og gårds- og bruksnummer, og med fulltekstdokumenter som folk kan klikke seg inn på. Se for eksempel Oslo kommune. Gedde-Dahl trakk fram manglende åpenhet rundt de kommunale og interkommunale selskapene da Åpenhetsindeksen ble presentert. Bare 9 prosent av kommunene har postlister som også omfatter dokumenter i slike selskaper. – De kommunale selskapene er en mørk flekk i Kommune-Norge, sa lederen av offentlighetsutvalget til Kommunal Rapports nettutgave den gang. Les også: Graden av åpenhet trenger søkelys (lederartikkel) (kommunal-rapport.no 9.5.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Tollefsen-topp går til Vatne Capital. Forlater Fredensborg etter et år i stillingen som utleiesjef. (- Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor.)

(Anm: Tollefsen-topp går til Vatne Capital. Forlater Fredensborg etter et år i stillingen som utleiesjef. Fredensborg hadde i fjor driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner, og fikk et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner. Vatne Capital, som ledes av Henrik Krefting, oppnådde et resultat før skatt på 220 milllioner kroner i fjor. (hegnar.no 1.8.2018).)

- Eiendomsimperiet til Ivar Tollefsen er nå verdt over 100 milliarder svenske kroner. (- I første halvår tjente Heimstaden 3,1 milliarder svenske kroner før skatt, en kraftig økning fra samme periode i fjor da resultat før skatt var på to milliarder kroner.) (- Leieinntektene var på 2,2 milliarder kroner, mens den samlede verdien på eiendommene gikk opp 3,2 milliarder kroner i første halvår.)

(Anm: Eiendomsimperiet til Ivar Tollefsen er nå verdt over 100 milliarder svenske kroner. Pengene triller inn hos den norske eiendomsmilliardæren. (…) Den norske milliardæren har bygget seg opp en enorm eiendomsportefølje i Nord-Europa, og pengene triller inn for fullt. Tjente over tre milliarder I første halvår tjente Heimstaden 3,1 milliarder svenske kroner før skatt, en kraftig økning fra samme periode i fjor da resultat før skatt var på to milliarder kroner. Leieinntektene var på 2,2 milliarder kroner, mens den samlede verdien på eiendommene gikk opp 3,2 milliarder kroner i første halvår. (…) – Fredensborg er tydelig på at de som stor eiendomsbesitter har et viktig samfunnsansvar, et ansvar som skal forvaltes klokt og offensivt både nasjonalt og internasjonalt, sa Dreyer da. (dn.no 30.8.2019).)

- Leder. Boligmarkedet i Oslo: Kan ikke leve med at det er noe muffens i Oslos boligmarked. (- Siste opptelling viser at det skal dreie seg om tretten leiegårder til en samlet verdi av over én milliard. I tillegg kommer seksjonering av over 1000 leiligheter, hvor Fredenborg ikke kan dokumentere at leieboerne ble tilbudt å kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt, slik de har krav på.)

(Anm: Leder. Boligmarkedet i Oslo: Kan ikke leve med at det er noe muffens i Oslos boligmarked. Politikerne vil gjøre lurt i å få alle kortene på bordet. Dagens Næringslivs saker om Fredenborg Eiendom fordrer en større gransking av boligmarkedet i Oslo. Forrige lørdag smalt det igjen fra Dagens Næringsliv og journalistene som i fjor avslørte hvordan det kommunale foretaket Boligbygg gjennom flere år hadde kjøpt boliger til overpris. Denne gangen var fokus rettet mot utleiemilliardæren Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg Eiendom, den største boligeieren i Norge etter Oslo kommune. Selskapet skal ifølge avisa ikke ha meldt inn kjøp av en rekke leiegårder til Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. (…) Siste opptelling viser at det skal dreie seg om tretten leiegårder til en samlet verdi av over én milliard. I tillegg kommer seksjonering av over 1000 leiligheter, hvor Fredenborg ikke kan dokumentere at leieboerne ble tilbudt å kjøpe leiligheten de leide med 20 prosent rabatt, slik de har krav på. Ifølge Tollefsen og co. skal det hele dreie seg om forglemmelser og at de på kjøpstidspunktet skal ha vurdert handlene til ikke meldepliktige. Det hele ser uansett lite bra ut for Tollefsen og Fredenborg, forglemmelse eller ei. (dagbladet.no 24.11.2018).)

- Betalte 115 mill. i overpris for boliger – nå friskmeldes Boligbygg.

(Anm: Betalte 115 mill. i overpris for boliger – nå friskmeldes Boligbygg. Etter å ha vært gjennom korrupsjonsetterforskning og granskninger i nesten to år, er kjøpsteamet til Boligbygg nå friskmeldt. De får 100 millioner å handle for, som en forsiktig begynnelse. (dn.no 22.8.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Vil ha straff for brudd på kommunalt forkjøp. Inndragning, bøter, fengsel og foretaksstraff.

(Anm: Vil ha straff for brudd på kommunalt forkjøp. Inndragning, bøter, fengsel og foretaksstraff. Det kan bli konsekvensen av å bryte loven om kommunal forkjøpsrett hvis Stortinget vedtar et nytt forslag til endring av loven. Rødt og leder Bjørnar Moxnes vil ha lovendring etter DNs artikkelserie om hvordan Ivar Tollefsen har unnlatt å melde kjøp av leiegårder til kommunalt forkjøp. (dn.no 14.12.2018).)

- Leieboerforeningen: – Uredelig og spekulativt. Leieboerforeningen mener at Fredensborg driver kynisk når utleieren blåser opp leilighetsstørrelsen i Finn-annonser. (- Forbrukerrådet ser ikke bort fra at leietagerne kan kreve tilbakebetaling.)

(Anm: Leieboerforeningen: – Uredelig og spekulativt. Leieboerforeningen mener at Fredensborg driver kynisk når utleieren blåser opp leilighetsstørrelsen i Finn-annonser. Forbrukerrådet ser ikke bort fra at leietagerne kan kreve tilbakebetaling. Fredensborg-eier Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden med 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Nå stormer det rundt Tollefsen som her er fotografert på et eiendomsseminar på Grand Hotell. (dn.no 25.11.2018).)

- Staten til sak mot Entra. Statsbygg krever å få kjøpt lokalene til Borgarting lagmannsrett fra Entra og går til sak.

(Anm: Staten til sak mot Entra. Statsbygg krever å få kjøpt lokalene til Borgarting lagmannsrett fra Entra og går til sak. ENTRA VS STATSBYGG: Entra eier eiendommen til Borgarting lagmannsrett, men Statsbygg vil ha eiendommen. Det er Rett24 som skriver om denne ukes rettssak mellom helstatlige Statsbygg og delstatlige Entra. Statsbygg har leid lokalene til Borgarting lagmannsrett i Keysers gate og Munchs gate av Entra siden 2005. Nå hevder Statsbygg at en klausul om at staten kan kjøpe eiendommen til en attraktiv pris skal gjøres gjeldende, men Entra mener klausulen bare var gyldig den første april 2014. Eiendommen skulle kunne kjøpes til 13,25 ganger årlig brutto leie, noe som utgjør 486 millioner kroner. Dette gir en brutto yield på 7,5 prosent og gir en vesentlig lavere pris enn dagens markedsverdi. (estatenyheter.no 21.8.2019).)

- Kritisk til salg av Entra-aksjer. Næringsdepartementet vil redusere eierskapet sitt i Entra med opptil 11 prosent, til en verdi av rundt 2,6 milliarder.

(Anm: Kritisk til salg av Entra-aksjer. Næringsdepartementet vil redusere eierskapet sitt i Entra med opptil 11 prosent, til en verdi av rundt 2,6 milliarder. Senterpartiet er kritisk til grepet. Staten vil selge opptil 20,3 millioner aksjer i eiendomsselskapet Entra, som tilsvarer omkring 11 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Det kommer frem i en børsmelding etter Børsens stengetid tirsdag. Staten eier til sammen 61.369.000 aksjer i selskapet, eller 33,4 prosent av aksjene i Entra. Basert på dagens sluttkurs på 129 kroner har aksjeposten som skal selges en verdi på om lag 2,6 milliarder kroner. (…) – Senterpartiet er kritisk til at staten selger seg ytterligere ned i Entra og går under 33,4 prosent eierandel, skriver leder Geir Pollestad (Sp) i Stortingets næringskomité i en epost til E24. – Salget savner etter vårt syn en god begrunnelse og virker rent ideologisk begrunnet. Det er jo ikke slik at staten er i akutt pengenød, legger han til. (e24.no 4.6.2019).)

- Fra Aker til Tollefsen. Fredensborg Bolig har ansatt Stian Eide Myhre som leder for forretningsutvikling. (- Entra-sjefen går til Tollefsen.)

(Anm: Fra Aker til Tollefsen. Fredensborg Bolig har ansatt Stian Eide Myhre som leder for forretningsutvikling. Myhre kommer fra stillingen som CFO i Akers FP Eiendom hvor han var sentral i etableringen og utvikling av boligutviklingselskapet FP Bolig. Han er utdannet fra NHH og har tidligere jobbet syv år i PwC. I 2018 ble Myhre trukket frem av Kapital som en av de nye talentene i norsk eiendomsbransje. – Etter fem lærerike og fine år som CFO i Aker-systemet, ser jeg nå frem til å dedikere meg til boligutvikling og bli en del av Norges mest ambisiøse eiendomsmiljø. Jeg har fulgt med Fredensborg Bolig en stund og har stor sans for selskapets filosofi når det kommer til boligutvikling, kundefokus og vilje til nytenking, sier Myhre. LES OGSÅ: Entra-sjefen går til Tollefsen  (estatenyheter.no 4.3.2019).)

- Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. (- Tollefsens boligimperium.)

(Anm: Eiendom Norge-sjefen slutter for å jobbe for Norges rikeste eiendomsinvestor. Da Christian Vammervold Dreyer møtte boligmilliardær Ivar Tollefsen i sommer, fortalte han hvor inspirerende han syntes selskapet var. – Deretter gikk det utrolig fort. Christian Vammervold Dreyer (45) slutter som administrerende direktør i Eiendom Norge for å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fredensborg as, ifølge en pressemelding fra Fredensborg. (…) Tollefsens boligimperium Ivar Tollefsen har i flere tiår bygget eiendomsverdier i sitt heleide selskap Fredensborg. Mye av verdiene ligger i det svenske datterselskapet Heimstaden som er børsnotert i Stockholm. Heimstaden ble etablert i 1998 og senere kjøpt opp av Ivar Tollefsens morselskap Fredensborg for 1,6 milliarder i 2005. Heimstaden var tidligere eid av de norske eiendomsutviklerne Torstein Tvenge og Reiten & Co med Narve Reiten som største eier. Heimstaden har sitt hovedkontor i Malmö der konsernet har en relativt høy andel av sine boliger. (dn.no 21.8.2019).)

- Faktisk helt sant. Skatt på alle typer formue er høyere i mange andre land enn i Norge.

(Anm: Faktisk helt sant. Skatt på alle typer formue er høyere i mange andre land enn i Norge (faktisk.no 9.8.2017).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

– Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. (– Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue.) (- Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.)

(Anm: Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue. Med en halv milliard i ligningsformue trekker Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) snittet opp blant ordførerne. Syv av Norges 10 rikeste ordførere kommer fra Høyre. 121 norske ordførere er millionærer, i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017. Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner. Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017. Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her (…) (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. (– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.)

(Anm: Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann. Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen. Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene. (…) – Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann. – Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun. Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig. (hegnar.no 23.10.2017).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Rettssikkerhet og regjering. (- Rettssikkerhet og makt.)

(Anm: Av Morten Kinander, jurist og filosof i Civita. Rettssikkerhet og regjering. I april i år fremmet sentrale stortingsrepresentanter for Høyre et lovforslag som skulle fremme rettssikkerheten til virksomheter og privatpersoner når forvaltningen utøver tvangsmakt. Siden den gang har mye skjedd, blant annet har Høyre blitt det dominerende partiet i regjering, og derigjennom en sentral utøver av forvaltningsmakt. Men lovforslaget har vi ikke hørt noe mer om, og Sundvollen-erklæringen forbigikk rettssikkerhetsspørsmålet i stillhet. Dagens Næringslivs forside 10. desember viste et eksempel på en av mange saker hvor saksbehandling i forvaltningen synes å være uforsvarlig og urimelig, og hvor den går alvorlig utover enkeltmennesker og selskaper. (…) Forvaltningen bryter ofte regler, men som regel har dette ingen konsekvenser for verken forvaltningen eller vedtakets innhold. Den mer alvorlige siden ser vi når forvaltningen utøver direkte tvangsmakt. (…) Dette er en tendens som er sammenfallende med veksten i offentlig forvaltning, hvor forvaltningen får stadig større makt til å utøve tvang og å foreta ransakelser, inkludert husransakelser av privathjem med assistanse fra uniformert politi – som for anledningen ikke kalles politi, men ”forvaltningsassistenter”. Effekten er imidlertid den samme som for ordinær straffeforfølgelse – stigma, overraskelse, maktesløshet, konkurs og tap av formue. I slike saker har man dramatisk færre rettigheter og klagemuligheter mot forvaltningen enn det man har mot påtalemyndigheten, hvis overtredelsen rubriseres som en straffesak. (…) Forvaltningens rettssikkerhetsaspekter har vært et problem uavhengig av regjeringskonstellasjoner. Men den nåværende regjeringens største parti synes å være mer opptatt av rettssikkerhetsproblemer i forvaltningen når det er i opposisjon enn når det er i posisjon. Det er derfor på tide å spørre om regjeringspartiet Høyre mente noe med sitt eget lovforslag. Og hva vil Regjeringen gjøre? Innlegget er på trykk i Dagens Næringsliv 17.12.13 (Anm: Tittel: Rettssikkerhet og makt). (civita.no 1.8.2019).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Lekket brev avslører USAs press mot Sverige. (- Den amerikanske regjeringen sendte brev til Sverige med flere ønsker om Asap Rocky sin rettsgang - som påtalemyndigheten avviste.) (- I går fikk blant annet Asap Rockys forsvarer Slobodan Jovicic mye oppmerksomhet etter at han ga ei champagneflaske til dommeren.) (- President Donald Trump var svært fornøyd med at ASAP Rosky ble løslatt i påvente av dommen: - Asap Rocky slippes fri fra fengsel og er på vei hjem til USA fra Sverige.) (- I forbindelse med rettssaken mot Asap Rocky sendte USAs regjering et brev der Sverige advares om «negative konsekvenser» dersom anklager mot stjernen ikke droppes, melder CNN.)

(Anm: Lekket brev avslører USAs press mot Sverige. Den amerikanske regjeringen sendte brev til Sverige med flere ønsker om Asap Rocky sin rettsgang - som påtalemyndigheten avviste. KRAV: Ambassadør Robert O'Brien sendte brev til påtalemyndighetene i Sverige med diverse krav om rettsgangen til den tiltale artisten ASAP Rocky. I forbindelse med rettssaken mot Asap Rocky sendte USAs regjering et brev der Sverige advares om «negative konsekvenser» dersom anklager mot stjernen ikke droppes, melder CNN. Rettssaken mot artisten Rakim «Asap Rocky» Mayers og hans to venner ble avsluttet i Stockholm tingrett på fredag etter tre dagers forhandlinger. Mannen står tiltalt for kroppsskade mot en 19 år gammel mann etter gatebråk i Stockholm 30. juni. Sendte brev Donald Trumps gisselekspert og ambassadør Robert O'Brien var også på plass i Stockholm under rettssaken. På onsdag sendte han et brev til den svenske aktoren med diverse krav. Nå har også nyhetsbyrået CNN valgt å publisere brevene som ble sendt mellom O'Brien og aktor Petra Lundh. I brevet står det at USA ønsker å finne en løsning på denne saken så fort som mulig for å «unngå negative konsekvenser i forholdet mellom USA og Sverige». Det insisteres også på at Asap Rocky skal få lov til å tilbringe tid på hotell i Stockholm fram til dommen istedenfor i fengsel. (…) Forlot Sverige Asap Rocky forlot Sverige i går. Rettssaken er blitt bredt omtalt internasjonalt. I går fikk blant annet Asap Rockys forsvarer Slobodan Jovicic mye oppmerksomhet etter at han ga ei champagneflaske til dommeren. President Donald Trump var svært fornøyd med at ASAP Rosky ble løslatt i påvente av dommen: - Asap Rocky slippes fri fra fengsel og er på vei hjem til USA fra Sverige. Det var en tung uke, kom hjem så snart som mulig ASAP!, skriver Trump på Twitter. Trump har tidligere vært høylytt i forbindelse med ASAP sin rettssak og tilbød seg også å betale artistens kausjon. (dagbladet.no 3.8.2019).)

- Read: Leaked diplomatic letters over A$AP Rocky. (- the letter said the US was eager "to resolve this case as soon as possible to avoid potentially negative consequences to the US-Swedish bilateral relationship.") (- brevet sier at USA er ivrig etter "å løse denne saken så snart som mulig for å unngå mulige negative konsekvenser for det amerikansk-svenske bilaterale forholdet.")

(Anm: Read: Leaked diplomatic letters over A$AP Rocky. Stockholm (CNN)One of the tactics used by the United States government in an attempt to advocate for A$AP Rocky? A diplomatic letter warning of "negative consequences" in US-Swedish relations, if the American rapper's hearing on assault charges was not resolved quickly. CNN has obtained the full text of a letter written by the US Special Presidential Envoy for Hostage Affairs Robert C. O'Brien and leaked earlier on Twitter. Addressed to the Swedish Prosecution Authority on July 31 -- before the rapper's trial had concluded -- the letter said the US was eager "to resolve this case as soon as possible to avoid potentially negative consequences to the US-Swedish bilateral relationship." (cnn.com 3.8.2019).)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

(Anm: Dekonstruksjon (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Trump om massakrer: Vil ha raske henrettelser.

(Anm: Trump om massakrer: Vil ha raske henrettelser. Trump etter massakrer: Vil ha henrettelser av massedrapsmenn. Donald Trump fordømmer hvit nasjonalisme og hatkriminalitet, og ønsker et oppgjør med voldskulturen i USA. (vg.no 5.8.2019).)

- Rettssikkerhet og korrupsjon. (- Straffbar påvirkningshandel og kommunikasjonsrådgivere.)

(Anm: Av Morten Kinander, jurist og filosof hos Civita. Rettssikkerhet og korrupsjon. Økokrims virksomhet har i det siste vært gjenstand for særlig oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten har vært rettet mot Økokrims oppførsel og lovgrunnlag, som går utover rettssikkerheten til mange av dem som blir utsatt for dette organets søkelys. (…) Men selve korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven har ikke vært drøftet i tilstrekkelig grad. Den reiser nemlig særlige rettssikkerhetsspørsmål. (…) Rettssikkerhet og samfunnets moralsyn Med ”rettssikkerhet” siktes ikke her til noe mer ullent enn borgernes mulighet til å forutberegne sin rettsstilling, dvs til den anledning de har til med stor grad av sannsynlighet å vite hvordan offentlige myndigheter kommer til å gripe inn i deres liv. Denne forutberegneligheten synes særdeles lav ved nettopp anklager om korrupsjon og påvirkningshandel fra Økokrims side, og problemet ligger i loven. I henhold til straffeloven § 276a straffes den som for seg eller andre krever, mottar, aksepterer eller gir et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av verv, stilling eller oppdrag. Men hva er nå en utilbørlig fordel? Svaret er både enkelt og vanskelig. Det er selvfølgelig en fordel du ikke skulle ha gitt eller fått på grunn av den stillingen du har. Men noe nærmere er det vanskelig å komme. (…) Straffbar påvirkningshandel og kommunikasjonsrådgivereDet er imidlertid ikke bare snakk om korrupsjon. Også såkalt ”påvirkningshandel” følger samme straffelogikk, jf straffeloven § 276c, som retter seg mot den som skal ”påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag”. Det eneste som skiller vanlige lobbyister og informasjons- og kommunikasjonsrådgivere fra å utføre straffbar påvirkningshandel, er kravet om at påvirkningen ikke skal være utilbørlig. Og igjen er det opp til dommeren i den enkelte saken og trekke grensen for hva som er greit og ikke greit innen kommunikasjonsbransjen. Vi er altså henvist til samfunnets moralsyn på konsulentbransjen, sett gjennom dommerprismet. Samfunnets moralsyn på kommunikasjonsrådgivere er så mangt, og mye sies om ønskeligheten av denne uformelle kanalen. Men er det et godt grunnlag for hva som skal være straffbart? Innlegget er på trykk i Dagens Næringsliv 16.4.13. (civita.no 16.4.2013).)

(Anm: § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. (lovdata.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Disse har mest makt i eiendom. (- På fjerdeplass følger OBOS-sjef Daniel Siraj, mens Fredensborg-eier Ivar Tollefsen bekler femteplassen.)

(Anm: Disse har mest makt i eiendom. Resultatet av kåringen. Eiendomsbransjens mektigste er endelig klar. (...) Andreplassen i kåringen Eiendomsbransjens mektigste går til Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar, tett fulgt av hotellkongen Petter Stordalen. På fjerdeplass følger OBOS-sjef Daniel Siraj, mens Fredensborg-eier Ivar Tollefsen bekler femteplassen. (estatenyheter.no 11.6.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. (- I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.)

(Anm: Dette skattet Norges utleiekonger. Gallopperende priser, lave renter og gunstige skatteregler har gjort det norske boligmarkedet svært lønnsomt. Her er noen av utleiekongene som gjør det aller best. (...) I 2015 hadde selskapet rundt 1,2 milliarder kroner i leieinntekter og en driftsmargin på hele 43 prosent.) (– Med over 20.000 utleieboliger i Norge, Sverige og Danmark er Tollefsen Norges 12. rikeste ifølge Kapitals rikingliste.) (e24.no 14.10.2016).)

- Pareto-ansatte deler 1,1 milliarder kroner etter fjoråret – og ser ingen grunn til å bremse nå.

(Anm: Pareto-ansatte deler 1,1 milliarder kroner etter fjoråret – og ser ingen grunn til å bremse nå. I meglerhuset Pareto Securities er det hverken ansettelsesstopp eller permitteringer. – Mange trenger alternativ finansiering. Det er vår oppgave nå, sier meglerhussjef Christian Jomaas. (dn.no 11.5.2020).)

- Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt.)

(Anm: Milliardmeglerne. (- 24 menn: 1,1 mrd. i inntekter 1,7 mrd. i formue.) (- Grunnen til at meglerne må betale mer skatt er at myndighetene har omklassifisert store beløp fra kapitalinntekt, til lønnsinntekt. Skattesatsen på kapitalinntekt er 28 prosent, mens høye lønnsinntekter beskattes med rundt 50 prosent. (aftenposten.no 23.10.2011).)

- Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. (- Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities.)

(Anm: Slutter etter å ha tjent 263 millioner på åtte år. Ole Henrik Bjørge (49) gir seg som toppleder for Norges mest lukrative meglerhus Pareto Securities. – Det er trist for oss alle at Ole Henrik ønsker å se på muligheter andre steder, sier Pareto-eier Svein Støle. Ole Henrik Bjørge (49) har gitt styret beskjed om at han ønsker å slutte som toppsjef i meglerhuset Pareto Securities. Han slutter i dag mandag. – Jeg har satt stor pris på å være en del av Pareto Securities-gruppen i 23 år, men alle gode ting må komme til en slutt. Tiden har kommet for å søke muligheter andre steder, sier Bjørge i en epost som ble sendt til alle ansatte mandag formiddag. Han forteller at toppjobben til tider har vært både oppmuntrende og utfordrende. (dn.no 26.8.2019).)

- Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (- Utsetter møtet med Danmark.)

(Anm: Utsetter møtet med Danmark. Donald Trump avlyser besøk til Danmark. USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi statsminister Mette Frederiksen ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland. (…) Eiendomskjøp Presidenten bekreftet forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark. (…) Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. (sol.no 21.8.2019).)

- Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». ( - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk.)

(Anm: Milliardær Lars Seier Christensen: Langer ut mot Trump-kritikere: «Skolepiker». - Egentlig kan jeg forstå ham, sier en av Danmarks rikeste menn om Donald Trumps avlyste Danmark-besøk. FCK-EIER: Milliardæren Lars Seier Christensen eier fotballklubben FC København, og er blant Danmarks rikeste menn. Nå langer han ut mot Trump-kritikerne. (…) Han mener Trumps forslag er blitt misforstått av danskene, og skriver at danske «politikere oppfører seg som en flokk provinsielle klapphatter» ved å avvise forslaget uten engang å vurdere det. - Ingen respekt for hvorfor USA - som er vår eneste reelle beskytter i en stor og farlig verden og de facto i vidt omfang betaler for vår sikkerhet - er bekymret for Grønland, som Danmark slett, slett ikke kar styrke til å forsvare i en krisesituasjon, skriver Christensen videre. (vg.no 21.8.2019).)

- Eiendomsmilliardær kjøpte sykehusboligene billig i 2001. Nå vurderer det offentlige å kjøpe dem tilbake for milliardsum. For 177 millioner kroner kjøpte eiendomskonge Ivar Tollefsen de ti boligblokkene ved Aker sykehus. Nå kan han få det tidobbelte ved å selge dem i retur til det offentlige. (- Å selge dem var løsningen til det borgerlige byrådet, som ble ledet av Erling Lae (H).)

(Anm: Eiendomsmilliardær kjøpte sykehusboligene billig i 2001. Nå vurderer det offentlige å kjøpe dem tilbake for milliardsum. For 177 millioner kroner kjøpte eiendomskonge Ivar Tollefsen de ti boligblokkene ved Aker sykehus. Nå kan han få det tidobbelte ved å selge dem i retur til det offentlige. (…) Skulle tjene raskere kroner I mai 2001 var det byrådet i Oslo som hadde det travelt. Da var det klart at Stortinget, etter forslag fra Stoltenberg-regjeringen, kom til å flytte ansvaret for sykehusene til staten. Hva ville da skje med sykehusenes personalboliger, som Oslo kommune eide? Å selge dem var løsningen til det borgerlige byrådet, som ble ledet av Erling Lae (H). Slik skulle Oslo sikre seg verdiene i boligene, heller enn at staten overtok dem. Men det måtte skje fort. Stortingets vedtak var ventet allerede i juni. Uten full taksering og uten offentlig annonsering ble det gjennomført en lukket budrunde blant aktører i eiendomsbransjen. (…) I mer enn et tiår var det bråk og rettskonflikter rundt salget av sykehusboligene. Spesielt daværende byråd fikk harde ord mot seg. De ble anklaget for å ha latt boligene gå på billigsalg, selv om ESA senere godkjente salget. (…) Oslo-byrådets egentlige plan var at salgsgevinsten skulle brukes til å opprette et fond for kjøp av kommunale boliger. Slik gikk det ikke. (aftenposten.no 29.5.2019).)

- Hevder Silicon Valley kan miste sin plass som innovasjonshovedstad: - Hvordan skal man starte en bedrift i en garasje hvis garasjen koster flere millioner dollar?

(Anm: Hevder Silicon Valley kan miste sin plass som innovasjonshovedstad: - Hvordan skal man starte en bedrift i en garasje hvis garasjen koster flere millioner dollar? UTFORDRINGER: Høye boligpriser og teknologiganter som tiltrekker mesteparten av talent på grunn av høye lønninger, er noe av det som gjør at Silicon Valley er i endring. Bildet viser et nabolag i Cupertino, og man skimte Apple Park i mellom trærne.  Området har forandret verden, men nå ser mange til andre steder blant annet på grunn av ekstreme levekostnader og teknologiganter som kan lokke til seg folk med store lønninger. (…) I en fersk undersøkelse blant teknologi-ledere verden rundt, viser det seg at nesten seksti prosent tror at verdens innovasjonssentrum vil flytte seg vekk fra Silicon Valley i løpet av de neste fire årene. Flere har ment at det er overdrevet, og at Silicon Valleys plass ikke er truet på lenge. Men resultatet er likevel ikke fullt så overraskende ettersom tendensen har vært til stede en stund. (nettavisen.no 7.4.2019).)

- Opp 8,5 prosent i fjor, og videre opp 6,8 prosent i år. (- Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte med 8,5 prosent i 2018 og er ventet å øke med 6,8 prosent i år.)

(Anm: Opp 8,5 prosent i fjor, og videre opp 6,8 prosent i år. Nå er Entras konsensusrapport for andre kvartal 2019 ute. OPP: Leieprisene i Oslo skal videre opp. Her fra NCCs prosjekt på Helsfyr. Ill.: NCC. (…) Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte med 8,5 prosent i 2018 og er ventet å øke med 6,8 prosent i år. Økningen er ventet å vedvare frem mot 2022, men da med lavere veksttakt. For Helsfyr og Lysaker er leieprisene ventet å øke med 4 prosent i år og 2-3 prosent årlig frem mot 2022. (estatenyheter.no 26.7.2019).)

- Kremmere i krise: Kan Norge få et butikk-krakk?

(Anm: Kremmere i krise: Kan Norge få et butikk-krakk? Vi har flere butikkjeder enn vi har råd til. 40 kjeder driver med underskudd. Flere kan følge i fotsporene til Moods of Norway. En bransjeekspert spår en betydelig økning i antall konkurser og nedleggelser blant norske kjeder. (abcnyheter.no 21.10.2017).)

(Anm: Varekonsumindeksen (ssb.no).)

- Et av verdens mest luksuriøse varemagasin er konkurs. Nytt offer for butikkdøden i USA. (- Årsaken til konkursen er en blanding av salgssvikt og skyhøye leiekostnader.)

(Anm: Et av verdens mest luksuriøse varemagasin er konkurs. Nytt offer for butikkdøden i USA. (…) Tirsdag morgen norsk tid er imidlertid moroa over for denne gang, da Barneys søker om konkursbeskyttelse, såkalt chapter 11, skriver Wall Street Journal (WSJ). Årsaken til konkursen er en blanding av salgssvikt og skyhøye leiekostnader. Den kombinasjonen førte til betalingsproblemer overfor enkelte leverandører, som igjen medførte at kjeden ikke var i stand til å tilby kundene de nyeste sesongvarene. (dn.no 6.8.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Gap mellom leietaker og gårdeiers forventinger. Dårlig omsetning og nedleggelser har preget handelsstanden. (- Den konkluderer at tidlig barnehagestart hverken har positiv eller negativ effekt på sosial kompetanse og psykiske helse.) (- Flere sitter på gjerdet og ikke vet om de tør å flytte eller åpne nye butikker.) (– Butikkaktørene er redde for å signere lange leieavtaler med høy minimumsleie. De ønsker at utleier skal ta mer av risikoen.)

(Anm: Gap mellom leietaker og gårdeiers forventinger. Dårlig omsetning og nedleggelser har preget handelsstanden. Lars Simen Paulgaard ser et stort gap mellom hva leietakere er villig til å betale, og hva gårdeierne ser for seg av leieinntekter. – Vi merker at det er roligere i markedet nå. Det er få aktører som er ute og titter. Serveringssiden går fortsatt veldig bra. Derimot går det mer trått i retail. Kort oppsummert – liten aktivitet første halvår, sier Lars Simen Paulgaard, partner/Head of Retail i Malling & Co. Han var trolig en av de som signerte flest leiekontrakter innenfor high-street retail og servering i 2018. Totalt signerte han leiekontrakter for 10.000 kvadratmeter i disse segmentene. Han påpeker at prosessene tar lenger tid. Samt at flere sitter på gjerdet og ikke vet om de tør å flytte eller åpne nye butikker. – Butikkaktørene er redde for å signere lange leieavtaler med høy minimumsleie. De ønsker at utleier skal ta mer av risikoen. Vi tror fremover at leietaker og gårdeier må dele mer av risikoen. Det vil bli mer omsetningsbaserte leiekontrakter, understreker retaileksperten. Primært opplever Paulgaard dette i CBD, Karl Johan og sidegatene rundt. (estatenyheter.no 8.8.2019).)

- Dette er et av Oslos største nye boligområder. Men kommunen bygget aldri en skikkelig park. (- Men det vil koste At kommuner må bruke store summer for å kjøpe opp eiendom fra private aktører for å sikre rekreasjonsområder midt i byen, er et nytt fenomen.)

(Anm: Dette er et av Oslos største nye boligområder. Men kommunen bygget aldri en skikkelig park. Nydalen er et av Oslos tettest bebygde områder med totalt 3150 leiligheter og studenthybler. I tillegg er 3000 nye boliger under bygging eller planlegging. De siste 20 årene har det gamle industriområdet vært et av Oslos største utviklingsområder, slik Aftenposten skrev om tidligere i måneden. Nærheten til Akerselva til tross, noe mangler: Et stort grøntområde. Lokale beboere, som har organisert seg i en aksjonsgruppe, drømmer om en stor, familievennlig og ikke minst grønn park. (…) ... Men det vil koste At kommuner må bruke store summer for å kjøpe opp eiendom fra private aktører for å sikre rekreasjonsområder midt i byen, er et nytt fenomen. (aftenposten.no 8.7.2019).)

- Boliger for 40 mrd. Ivar Tollefsen har uttalt at han «liker å kjøpe leiligheter», og Dagens Næringsliv omtalte nylig hvordan investoren eier leiligheter for over 40 milliarder kroner.

(Anm: Ivar kjøpte boliger for 2,2 mrd. Gårsdagens kjøp er det klart største av de fire i år. Det svenske boligselskapet Heimstaden, hvor investor Ivar Tollefsen (56 i morgen) er suverent største eier, kjøper 678 leiligheter og 47 næringslokaler sentralt i København, skriver Finansavisen. (…) Kjøpet er Heimstadens fjerde i Danmark så langt i år, og totalt har Tollefsen-selskapet kjøpt over 1.350 boliger, garasjeplasser og næringslokaler for over 5,3 milliarder norske kroner. (…) Boliger for 40 mrd. Ivar Tollefsen har uttalt at han «liker å kjøpe leiligheter», og Dagens Næringsliv omtalte nylig hvordan investoren eier leiligheter for over 40 milliarder kroner. (hegnar.no 22.6.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Det er fullt mulig å drive folkeopprør og sitte med makt samtidig. (- Men fallgruvene florerer.) (- Alle står overfor det samme spørsmålet: Hvordan overbevise velgerne om at de ikke er en del av den politiske eliten når de samtidig inngår smertefulle kompromisser i regjering?)

(Anm: Det er fullt mulig å drive folkeopprør og sitte med makt samtidig. Men fallgruvene florerer. Myten om at populister ikke tåler å ha makt, er blitt grundig avkledd. Det betyr ikke at livet som «ansvarlig opprørsparti» er enkelt. Kort forklart - Det er stor uro i Fremskrittspartiet etter at bompenger ble et sentralt tema i kommunevalgkampen. Noen mener at partiet bør forlate regjeringen. - Populistpartier og protestbevegelser har etter hvert kommet til makten i en rekke europeiske land. Alle står overfor det samme spørsmålet: Hvordan overbevise velgerne om at de ikke er en del av den politiske eliten når de samtidig inngår smertefulle kompromisser i regjering? (aftenposten.no 9.6.2019).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Oppslagene har skadet ham. (- Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen.) (- VG skrev onsdag at Halleraker har unnlatt å rapportere til Stortinget da han i fjor ble visepresident i bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa, slik han er pliktig til.)

(Anm: - Oppslagene har skadet ham (...) Høyre-leder Erna Solberg støtter Øyvind Hallerakers beslutning om å tre til side som Høyres samferdselstalsmann. Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (...) Unnlot å rapportere VG skrev onsdag at Halleraker har unnlatt å rapportere til Stortinget da han i fjor ble visepresident i bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa, slik han er pliktig til. (...) - Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. Jeg var ikke kjent med at jeg skulle registrere ekstrainntekter, sa Halleraker til VG. - Skulle vært rapportert Heller ikke Hallerakers partileder, Erna Solberg kjente til honorarene. - Både vervet og honoraret skulle vært innrapportert til Stortinget. Jeg har vært veldig klar og tydelig overfor Øyvind om at han må passe på ryddigheten i disse spørsmålene, sa Solberg til avisen. Litt etter klokken 14 torsdag kom meldingen om at Halleraker trekker seg midlertidig. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Halleraker trekker seg som samferdselstalsmann i Høyre – midlertidig (…) Torsdag avslørte VG at Øyvind Halleraker over flere år mottok skjulte honorar fra bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

- Bompengemotstanden er en skam for Norge.

(Anm: Bompengemotstanden er en skam for Norge | Simen Bondevik, leder, Viken KrFU. Det er to gryende opprør i Norge; klimaopprøret ledet an av oss unge og bompengeopprøret ledet an av voksne. Det er ingen tvil om hvem som prioriterer best. Bompengeprotest i Bergen og klimastreik i Oslo. Debattanten mener de unge har valgt den riktige kampen. (aftenposten.no 10.6.2019).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. (- KONKLUSJON Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017.) (- Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.) (- De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. Faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no. Konklusjon Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper. (…) Eide aksjer i 2017 I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper. (…) De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge». (…) Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år. (…) De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS. (faktisk.no 31.7.2019).)

(Anm: Søk i aksjonærregisteret (aksjeeiere.no).)

- Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper.

(Anm: Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper. I 2014 nektet statsministerens mann Sindre Finnes å offentliggjøre overfor NRK hvilke selskaper han hadde aksjer i. Det kunne han gjøre fordi det ikke fantes noe regelverk som påla ham å gjøre det. Siden er skatteetatens aksjonærregister blitt åpnet for innsyn, og i september 2017 omtalte Dagbladet Finnes' investeringer.  (dagbladet.no 31.7.2019).)

- Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. (- Erna og jeg har delt økonomi.) (- De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.) ( - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes.)

(Anm: Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. - Erna og jeg har delt økonomi. SATSER PÅ BOMPENGER: Sindre Finnes, statsministerens ektemann, forteller åpent om sine private investeringer. (…) De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. (…) Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge. (…) - Jeg har vært forberedt på å bli stilt spørsmål om dette helt siden Dagens Næringsliv laget den appen hvor det ble mye enklere å søke på aksjene til folk. Jeg synes jo det er fornuftig å investere i selskaper, og foreløpig er renta så lav at bankinnskudd ikke lønner seg, forklarer Finnes til Dagbladet. - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes. (dagbladet.no 28.9.2017).)

- Byggeprojekter rammer skævt: Tomme luksuslejligheder hober sig op i de store byer. (- Nye tal viser, at udbuddet af store lejligheder i København og Aarhus stiger markant.)

(Anm: Byggeprojekter rammer skævt: Tomme luksuslejligheder hober sig op i de store byer Nye tal viser, at udbuddet af store lejligheder i København og Aarhus stiger markant. Det får videnscenter til at kritisere projektmagerne, herunder pensionskasserne, for at prioritere forkert i relation til efterspørgslen på boligmarkedet. (…) »Der er blevet bygget ekstremt meget i de store byer, men udbuddet af lejligheder stemmer ikke overens med efterspørgslen. Der er rigtig mange store lejligheder, der indebærer en økonomisk forpligtigelse, som de færreste har råd til,« siger Anders Hyldborg, adm. direktør for Boligpotal. (finans.dk 18.7.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Den betrodde innkjøperen anskaffet Porsche og yacht - nå tilstår han bestikkelser på 28 millioner. (- Saken kommer opp som en tilståelsessak, noe som indikerer at han har erkjent de faktiske forholdene. Dette bekrefter mannens forsvarer Erling O. Lyngtveit. – Siktelsen er i tråd med klientens forklaring og erkjennelse.)

(Anm: Den betrodde innkjøperen anskaffet Porsche og yacht - nå tilstår han bestikkelser på 28 millioner. Fredrik Engen (53) hadde ansvaret for millioninnkjøp hos landets største dagligvareaktør. Nå innrømmer han å ha mottatt bestikkelser for 28 millioner og hvitvasking gjennom flere biler. Engen har i en årrekke jobbet som innkjøpsansvarlig for dagligvaregiganten Norgesgruppen. I fjor mottok Norgesgruppen et anonymt varsel om at 53-åringen var involvert i mulige kritikkverdige og ulovlige forhold. Da han ble konfrontert med anklagene, valgte innkjøperen selv å gå til Økokrim og legge kortene på bordet. Nå må han møte som tiltalt i tingretten for å ha mottatt utilbørlige fordeler på 28 millioner kroner. Saken kommer opp som en tilståelsessak, noe som indikerer at han har erkjent de faktiske forholdene. Dette bekrefter mannens forsvarer Erling O. Lyngtveit. – Siktelsen er i tråd med klientens forklaring og erkjennelse. Forholdene vil bli pådømt som tilståelsessak. Kommentarer ut over dette gis ikke nå, skriver Lyngtveit i en tekstmelding til DN. Forsvareren ønsker ikke å utdype bakgrunnen for at Engen lot seg bestikke. (...) Siden 2009 har 53-åringen gått til anskaffelse av en BMW, en VW Passat Allroad, en VW Tuareg, en Porsche og en Volvo. Han bestilte seg også en Nordkapp-båt og en 34 fot stor yacht av typen Fairline Targa. Bestikkelsene har han dels mottatt kontant og dels ved overføring til en konto i HSBC Hongkong. Deretter skal midlene ha blitt hvitvasket gjennom en rekke kjøp av biler og to båter. Porschen og Volvoen kostet alene 1,7 millioner da de ble innført fra Tyskland til Norge. Innkjøpssjefen kjøpte også innredning, møbler og materialer fra ulike leverandører i Danmark, for 3,6 millioner kroner.(dn.no 14.6.2019).)

- Kinas farlige takk til Norge. (- Formann for Kinas Folkekongress, Li Zhanshu, møtte statsminister Erna Solberg i regjeringens representasjonsbolig 16. mai. Norge logrer så ivrig for Kina at makthaverne der skamroser oss. Det er en farlig vei i et møte med et stadig farligere land.) (- Kinesiske borgere står i dag overfor «en ny bølge av overgrep», konstaterer USAs utenriksminister Mike Pompeo. For håpet om et mer åpent og tolerant samfunn «er blitt knust», la han til.) (- Her i Norge er våre fremste ledere larmende tause.) (- Åtte år senere er Erna Solberg blitt et trist symbol på slik tilpasningsdyktig unnfallenhet.)

(Anm: Kinas farlige takk til Norge | Harald Stanghelle, kommentator. Formann for Kinas Folkekongress, Li Zhanshu, møtte statsminister Erna Solberg i regjeringens representasjonsbolig 16. mai. Norge logrer så ivrig for Kina at makthaverne der skamroser oss. Det er en farlig vei i et møte med et stadig farligere land. Med alle midler har kinesiske myndigheter denne uken stoppet ethvert forsøk på markering av 30- årsdagen for massakren på Den himmelske freds plass. Avansert overvåking og brutal forfølgelse er metodene i kampen mot selve historien. Og det i et land som målbevisst går i feil retning. Kinesiske borgere står i dag overfor «en ny bølge av overgrep», konstaterer USAs utenriksminister Mike Pompeo. For håpet om et mer åpent og tolerant samfunn «er blitt knust», la han til. Og som ventet: Pompeo møtes med rasende anklager fra det offisielle Kina om at kritikken er «en krenkelse av det kinesiske folket». Her i Norge er våre fremste ledere larmende tause. (…) En fersk oppsummering fra Amnesty International tegner et dystert bilde: - Kina undertrykker systematisk den store uiguriske minoriteten. - Internering og omskoleringsleire er igjen blitt høyaktuell kinesisk mote. - Jakten på advokater, menneskerettighetsforkjempere og folk som krever bedre rettigheter på arbeidsplassen, er trappet opp. - Det samme er forfølgelsen av mennesker som utøver sin religion utenom de statskontrollerte trossamfunnene. - Internasjonalt brukes den enorme kinesiske makten til undergrave vernet om menneskerettigheter. Advarsel Listen er lang og kunne dessverre vært gjort lenger. Kina øker i velstand, mens alt som smaker av frihet tråkkes under regimets hæler. (...) Åtte år senere er Erna Solberg blitt et trist symbol på slik tilpasningsdyktig unnfallenhet. Vi aksler ikke lenger rollen som et autoritært regimes dårlige samvittighet. Og vi har resignert i kampen for forfulgte enkeltdissidenter.Norge har vist seg frem som et land som lar seg tukte til taushet. Og slik vises vi frem av et stadig mer autoritært Kina. Til skrekk og advarsel for andre små land som måtte være inne på tanken å kritisere den asistiske kjempen. (aftenposten.no 7.6.2019).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- DEN UKJENTE IDRETTSHANDELEN: – Det skal få konsekvenser. Regjeringen må svare på Stortinget etter TV 2s Kina-avsløringer.

(Anm: DEN UKJENTE IDRETTSHANDELEN: – Det skal få konsekvenser. Regjeringen må svare på Stortinget etter TV 2s Kina-avsløringer. TV 2s avsløringer om at idretten føler seg overkjørt av regjeringen har også satt følelsene i sving på Stortinget. I et eksklusivt intervju med TV 2, retter tidligere idrettspresident Tom Tvedt en pekefinger mot regjeringen og statsminister Erna Solberg. Tvedt mener regjeringen har overkjørt idretten, og brutt med prinsippet om at idrettens skal være uavhengig av staten. – Jeg vil si at regjeringen overkjørte norsk idrett i denne situasjonen, sier Tvedt til TV 2. (…) Kina bruker idretten politisk – De eneste eksemplene som ligner er for eksempel da Norge diskuterte om Tyskland skulle få være med i OL i 1952, som jo var rett etter krigen. I 1980 boikottet også Norge OL i Moskva av politiske grunner. Men den gangen var det idretten selv som tok avgjørelsen, selv om de kanskje var under et visst politisk press. (tv2.no 22.2.2020).)

- Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror.

(Anm: Mener menneskerettsbrudd nører opp under terror. Å gå over grenser i kampen mot terror gir næring til terrororganisasjoner som IS, advarer Human Rights Watch. Stater rundt om i verden er stadig mer tilbøyelig til å se på menneskerettighetene som en luksus de ikke har råd til. Men det er en farlig feilslutning som fyrer opp under terrororganisasjoner som IS, skriver Human Rights Watch. (dn.no 29.1.2015).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Terror og rettsstaten: Menneskerettighetene er vårt innerste våpen.

(Anm: Terror og rettsstaten: Menneskerettighetene er vårt innerste våpen. Britenes statsminister er klar til å krysse den viktigste grensen: Hun vil ha fengsling, internering eller isolasjon uten tilstrekkelige bevis, uten lov og dom. (dagbladet.no 7.6.2017).)

(Anm: Våpenindustrien (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvem lyver om Irak? (mintankesmie.no).)

- Debatt: Terror. Villedende om terror og psykisk sykdom

Debatt: Terror. Villedende om terror og psykisk sykdom
Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent og forsker, Aalborg Universitet
dagbladet.no 4.1.2017
Det er uvisst om psykisk lidelse er drivkraften, enda mindre årsaken, til terrorhandlingene.

I et debattinnlegg deler Antje Bomann-Larsen det idéhistoriske perspektiv på terror. Det «kjedelige» svaret er, ifølge idéhistorikeren, et bedre helsetilbud. Premisset for denne konklusjonen er at «når noen med vilje skyter eller kjører på fremmede, er de sjelden helt friske.» Dette er angivelig «opplagt.»

Det er over ti år siden terrorforsker Jeff Victoroff publiserte sin kunnskapsoppsummering og sådde tvil om psykisk sykdom som forklaring til terrorisme. I nyere tid har grundige litteraturgjennomganger avfeid psykisk sykdom som en vesentlig forklaring på både terror og radikalisering. For å sitere terrorforskeren Alex P. Schmid, «de fleste terrorister er klinisk normale selv om deres handlinger er allment anerkjent som utenom normalen.»

En studie, publisert i Studies in Conflict & Terrorism, har vist at blant terrorister som opererer i grupper (uansett størrelse) eller alene, men på vegne av en større organisasjon, er det lavere forekomst av psykisk lidelse enn den generelle befolkning. (…)

Jeg er ingen idéhistoriker, men såframt Bomann-Larsen snakker om terror og psykisk sykdom, så er hennes innlegg villedende. (…)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Thomas Hylland Eriksen. Cellegift mot terrorisme. Kampen mot terrorisme risikerer å produsere mer terrorisme, ikke mindre. (…) Det er nå en reell fare for at virkemidlene som brukes, bidrar til å skape problemet som var ment å løses. (…) Sivile lider. Men det er ikke uvanlig at sivile blir drept av luftangrep. Ifølge The Guardian har amerikanske droner, som i flere år har være brukt for å få has på totalt 41 terroristledere i Pakistan og Jemen, drept 1147 mennesker i disse landene, mens flere av terroristene stadig lever i beste velgående. (nrk.no 16.11.2015).)

(Anm: Hege Storhaug under lupen | Elin Ørjasæter. Politikere som sier at «islam har ingenting med terror å gjøre» har bare ikke giddet å sjekke. Storhaug har tatt jobben for dem. (…) Hege Storhaugs bok, og ikke minst hennes kritikeres faktasjekk, har endret mitt syn på islam. (aftenposten.no 5.1.2016).)

(Anm: Falsk forsvar for ytringsfriheten - Ekstreme islamister og ekstreme muslimhatere har til felles at de er antidemokratiske krefter med konflikt på agendaen. Kjøp ikke rasistenes propaganda. (nrk.no 18.1.2015).)

- Straffes for å fortelle sannheten

Straffes for å fortelle sannheten
Leder for Yngre legers forening. Christer Mjåset
nrk.no 14.7.2015
Sultestreik og selvskading, dårlige sanitære forhold og vannmangel. Slike hendelser vil vi i framtiden sannsynligvis ikke få høre om.

Forrige uke trådte en ny australsk lov i kraft: «The Border Force Act». Loven gjør det ulovlig å informere om kritikkverdige forhold i de australskfinansierte mottaksleire på Papua Ny-Guinea og i Nauru. I leirene interneres asylsøkere, mange av dem båtflyktninger fra asiatiske naboland, mens de venter på å få søknadene sine behandlet av australske myndigheter.

Helsepersonell, lærere og sosialarbeidere som fra nå av snakker høyt om brudd på menneskerettigheter, kritikkverdige forhold og overgrep i leirene, risikerer fengselsstraff på inntil to år. Dette bør bekymre oss.

– Toppene undergraver ytringsfriheten. (- Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre trenger ikke ytringsfriheten. Det preger deres holdning til den. Man kan si at ytringsfriheten har to hovedfunksjoner: Den er til for de redde, de misfornøyde, de som mener noe annet enn makthaverne og flertallet. Ytringsfriheten er også en forutsetning for demokrati.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre trenger ikke ytringsfriheten. Det preger deres holdning til den. | Frank Rossavik Ikke alle kan (eller vil) diskutere kun saklig og faktabasert. Man kan si at ytringsfriheten har to hovedfunksjoner: Den er til for de redde, de misfornøyde, de som mener noe annet enn makthaverne og flertallet. Ytringsfriheten er også en forutsetning for demokrati. Først når alle kan komme til orde og alle ideer kan diskuteres åpent, oppstår grunnlaget for frie valg. Erna Solberg har egentlig aldri trengt ytringsfrihet. Hun har makt og lett adgang til alle kanaler uansett. Bortsett fra i et par diskusjoner om abort har hun - så langt jeg husker - aldri ment noe kontroversielt heller. Om Jonas Gahr Støre kan man, med et annet politisk fortegn, si det samme, minus det om abort. I prinsippet forstår begge verdien av fritt ordskifte, men de skjønner ikke at debatten av og til må være stygg for å være fri. (aftenposten.no 23.3.2019).)

- Regissøren: Bertheussen ble heiet fram av andre. (– Ways of Seeing-saken var en politisk aksjon fra høyresiden hvor deler av Frp og Human Rights Service brukte Bertheussen for å stoppe kritiske stemmer, i dette tilfelle vårt teaterstykke, sier Roll.)

(Anm: Regissøren: Bertheussen ble heiet fram av andre. Regissør Pia Maria Roll sier til VG at hun føler en enorm lettelse over at politi og domstol har ført Bertheussen-saken fram til en fellende dom. Roll var regissør for «Ways of Seeing» - teaterstykket. Oslo tingrett slår i dagens dom fast at teaterstykket var Bertheussens motiv for de straffbare handlingene som hun nå er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for. LES OGSÅ Laila Anita Bertheussen dømt for angrep på demokratiet (…) Heiet fram av andre Men Pia Maria Roll legger til at etter hennes mening er Laila Bertheussen brukt og heiet fram av andre, ut over det som dommen i Oslo tingrett beskriver: – Ways of Seeing-saken var en politisk aksjon fra høyresiden hvor deler av Frp og Human Rights Service brukte Bertheussen for å stoppe kritiske stemmer, i dette tilfelle vårt teaterstykke, sier Roll. (…) – Det var sterke krefter rundt henne som heiet på henne og tilbød henne hjelp. Blant annet med kronikken i VG som ble skrevet med god hjelp fra folk i Frp, HRS og First House. (vg.no 15.1.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

- Fortjener en unnskyldning. Usannheter satte en teatergruppe i fare. (- Stortingsrepresentanter, statsråder og til slutt Erna Solberg gikk hardt ut og kritiserte teateret.) (- Det ble en trussel mot selve ytringsfriheten.) (- Statsministeren burde si unnskyld og angre.)

(Anm: Fortjener en unnskyldning. Usannheter satte en teatergruppe i fare. (…) Scenekunstner Pia Maria Roll Jessen vitnet onsdag, som ansvarlig for «Ways of Seeing». Teaterstykket er selve utgangspunktet for den vanvittige saken som utspiller seg i sal 250. Politiet mener stykket er Bertheussens motiv. Bertheussen mener noen inspirert av teateret må stå bak truslene og angrepene hun står tiltalt for. Iscenesettelsen er uansett dramatisk. (…) – Jeg mener virkelig at det er ikke kunstens oppgave å passe på at landets ledende politikere ikke skal føle ubehag, snarere tvert imot, sa hun. Kunstpolitisk har hun selvsagt helt rett. Ordene spiller dessuten opp mot hvordan tiltalte og Fremskrittspartiet politisk angrep teateret økonomisk i etterkant av stykket. Bertheussen kontaktet sponsorer som Obos, Bokklubbene og Sparebankstiftelsen, Oslo Frp stilte forslag i bystyret om å kutte støtte til Black Box. Stortingsrepresentanter, statsråder og til slutt Erna Solberg gikk hardt ut og kritiserte teateret. Det ble en trussel mot selve ytringsfriheten. Statsministeren burde si unnskyld og angre. (dagbladet.no 14.10.2020).)

- Langt under det nivået vi forventer av en norsk statsminister. Solbergs innblanding i Wara-saken. (- Solberg forsvarte seg i helga mot den generelle kritikken med at hun hadde rett til å bruke sin «ytringsfrihet tilbake».) (- Så enkelt er det ikke.)

(Anm: Langt under det nivået vi forventer av en norsk statsminister. Solbergs innblanding i Wara-saken. ANNEN MÅTE: Det er forståelig at Solberg har hatt et behov for å vise en slags omsorg for sin sin statsråd, men det kunne hun ha gjort på andre måter, skriver Dagbladet på lederplass. Presset øker mot statsminister Erna Solberg for uttalelsene hennes mot teaterfolkene bak stykket «Ways of Seeing». Stykket danner bakteppet for truslene mot premittert justisminister Tor Mikkel Wara, der hans samboer nå er siktet for å stå bak den siste hendelsen. Reaksjonene kommer fra jurister, pressen og fra et bredt opprop fra norske kunst- o g sceneinstitusjoner. Oppropet karakteriserer hennes uttalelser som «utidig innblanding i den kunstneriske friheten». Solberg forsvarte seg i helga mot den generelle kritikken med at hun hadde rett til å bruke sin «ytringsfrihet tilbake». Så enkelt er det ikke. (dagbladet.no 18.3.2019).)

- Formuesskatt uten skatteflukt? (- Norge bør skjerpe betingelsene for skatteflyktninger, ikke redusere formuesskatten.) (- Målt etter Gini-koeffisienten har Norge en formuesulikhet på 0,8, som er svært høyt og høyere enn Storbritannia og Tyskland.) (- Slike ulikheter er problematisk blant annet fordi folk med store formuer kan konvertere økonomiske ressurser til politisk makt.)

(Anm: Formuesskatt uten skatteflukt? Øystein Stray Spetalen vil redusere formuesskatten for å unngå at rike mennesker tar med seg formuen og flytter utenlands. Norge bør skjerpe betingelsene for skatteflyktninger, ikke redusere formuesskatten. JØRGEN PEDERSEN, postdoktor i filosofi ved UiB og forfatter av boken «Rettferdig fordeling og rettferdig skatt». Nye tall fra World Economic Forum viser at Norge har høy ulikhet i formue. Målt etter Gini-koeffisienten har Norge en formuesulikhet på 0,8, som er svært høyt og høyere enn Storbritannia og Tyskland. Slike ulikheter er problematisk blant annet fordi folk med store formuer kan konvertere økonomiske ressurser til politisk makt. Det bryter med et grunnleggende ideal om at alle skal ha like muligheter til politisk innflytelse. Det mest treffsikre virkemiddelet for å redusere ulikhet i formue er formueskatt. Fordelingsutvalget fra 2009 slo for eksempel fast at formueskatten har stor fordelingsvirkning, og at den «utgjør mer enn halvparten av skatten som de med aller størst formue betaler». (vg.no 1.4.2019).)

– Personkjemi kan være avgjørende i politikken. Personlige relasjoner kan noen ganger være avgjørende i politikken, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

(Anm: – Personkjemi kan være avgjørende i politikken. Personlige relasjoner kan noen ganger være avgjørende i politikken, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. – Mange tenker nok at politikk først og fremst blir avgjort av partiprogram, dokumenter og vedtak. Min erfaring er faktisk at personlige relasjoner er mye viktigere enn mange tror, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til ABC Nyheter. – Personlige relasjoner spiller en større rolle i politikken enn mange tror. Man kan skape «politiske mirakel» på tvers av partigrenser hvis den personlige kjemien er god, og kan skape mye elendighet mellom partifeller hvis det ikke fungerer. Dette har man sett i mange partier. Bondevik var statsminister i to perioder, fra 1997-2001 og 2001-2005. – Man kan faktisk ha en bedre personkjemi med folk i andre partier, i visse tilfeller. (abcnyheter.no 27.12.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare.

(Anm: For mye av det gode. Det kan bli for mye av alle gode ting. Det gjelder også i byråkratiet og demokratiet. Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare. Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig?

(Anm: BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig? O, din fandens ræglesmed! (…) Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. (aftenposten.no 19.11.2006).)

(Anm: reglesmed (…) BETYDNING OG BRUK person som (stadig) lager, forteller regler ; skrønemaker | jf. smed SITAT o, din fandens ræglesmed; kors og kors, hvor du kan lyve! (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 10) (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

- Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det.)

(Anm: Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Nå har forskere i en ny studie undersøkt fenomenet. Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det. (…) Studien fant også at de virkelige utøverne av denne «sporten» er mer tilbøyelig til å «vise overdreven selvtillit i sin akademiske dyktighet og evne til å løse problemer». (aftenposten.no 6.5.2019).)

(Anm: Bullshitters. Who Are They and What Do We Know about Their Lives? IZA DP No. 12282 (ftp.iza.org - APRIL 2019.)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- «Menneskerettigheter er i ferd med å bli en luksus som vi bare støtter hvis de ikke strider mot andre interesser», siteres professor Stephen Hopgood – forfatteren av boken The Endtimes og Human Rights – i danske Kristeligt Dagblad. Dessverre er det en presis situasjonsbeskrivelse. (- Selv søkkrike og privilegerte Norge går på gummisåler dersom landene som gjør vold mot demokratiske rettigheter, er viktige nok.)

(Anm: Menneskerettigheter som luksus | Harald Stanghelle, kommentator. (…)  «Menneskerettigheter er i ferd med å bli en luksus som vi bare støtter hvis de ikke strider mot andre interesser», siteres professor Stephen Hopgood – forfatteren av boken The Endtimes og Human Rights – i danske Kristeligt Dagblad. Dessverre er det en presis situasjonsbeskrivelse. Viljen til å forsvare menneskerettighetene er på vikende front. Og det fundamentalt nye er at dette også gjør seg gjeldende i de vestlige demokratiene. I land etter land – også innad i EU – uthules demokratiske rettigheter og rettsstatens prinsipper. Selv søkkrike og privilegerte Norge går på gummisåler dersom landene som gjør vold mot demokratiske rettigheter, er viktige nok. Ikke minst vil den pinlige krypingen for Kina bli stående som en stor skamplett på vårt lands historie på menneskerettighetsfeltet. (aftenposten.no 23.12.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Verdier under press?

(Anm: Av Hadi Strømmen Lile. Verdier under press? Da er nok et stortingsvalg over. FrP sitter fortsatt i regjering (i skrivende stund), og Erna Solberg fortsetter som statsminister. Arbeiderpartiet grunner på hva som gikk galt. Kritisk juss 03 / 2017 (Volum 53) Side: 115-117.)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden (politikerforakt).

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. Nu må vi finde ned til kilderne, der kan forme et demokrati, der står med enorme klimaproblemer, flygtninge og voksende afstand mellem rig og fattig. Hvor står vi i dag? Folketinget er ikke længere en afspejling af folket. 60 pct. har en lang akademisk uddannelse, mens det kun gælder 10 pct. af befolkningen. 1 pct. af folketingsmedlemmerne klarer sig med grundskolen. Partierne er meget forskellige. Dansk Folkeparti udmærker sig ved, at ... (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

(Anm: Danskerne: Politikerleden er politikernes egen skyld. Politikerne tænker og taler som bureaukrater mere end som almindelige mennesker, svarer danskerne i en ny Megafon-måling om politikerlede. Det er politikernes egen skyld, at politikerleden er så udbredt i Danmark. Sådan svarer 73 procent af danskerne i en ny Megafon-måling, foretaget for TV 2 og Politiken. (tv2.dk 15.6.2017).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. Vi ved ikke meget om, hvilken politisk indflydelse mange nye donorgrupper kan give. Men det er en nærliggende antagelse, at – som amerikansk forskning viser – indflydelsen er størst på områder, som vælgerne ikke interesserer sig for.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. Vi ved ikke meget om, hvilken politisk indflydelse mange nye donorgrupper kan give. Men det er en nærliggende antagelse, at – som amerikansk forskning viser – indflydelsen er størst på områder, som vælgerne ikke interesserer sig for. Regeringen og Dansk Folkeparti nåede i 2017 til enighed om at sænke arveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 til 5 procent – altså den skat, arvinger af større og mindre selskaber skal betale, når de tager over fra den ældre generation. Det var nemlig ikke en sag, der havde den brede befolknings bevågenhed – og derfor kunne pengestærke erhvervsforeninger og interesseorganisationer yde deres indflydelse hos politikerne, uden, så at sige, at lave larm. Lobbyisme og interessevaretagelse bedrives i stigende grad af organiserede grupper, der yder donationer og opnår indflydelse på politiske områder udenfor offentlighedens umiddelbare bevågenhed. Det er i hvert fald hovedhypotesen i det forskningsprojekt, vi netop har påbegyndt på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, og som løber over de næste tre år. Læs også: Økonomer afslører: 5 milliarder danske kroner havner i skattely  (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Er der magtadskillelse i Danmark? (- Eller er grundloven snarere udtryk for magtsammenblanding?)

(Anm: Er der magtadskillelse i Danmark? Det hævdes ofte, at grundloven bygger på magtadskillelse. Men passer det? Eller er grundloven snarere udtryk for magtsammenblanding? (jyllands-posten.dk 23.3.2019).)

- I løpet av de siste tyve årene forut for finanskrisen fordoblet den rikeste ene prosenten i USA sin andel av nasjonalinntekten, samtidig som stagnerende private husholdninger doblet sine låneopptak fra 50 til 100 prosent av nasjonalinntekten. (- Kort sagt: Økende ulikhet har betydd at de rikeste gjennom sine mellommenn har gitt lån til middelklassen som på grunn av den samme økende ulikheten ikke har hatt inntektsvekst til å betjene lånene.)

(Anm: I løpet av de siste tyve årene forut for finanskrisen fordoblet den rikeste ene prosenten i USA sin andel av nasjonalinntekten, samtidig som stagnerende private husholdninger doblet sine låneopptak fra 50 til 100 prosent av nasjonalinntekten. (…) Kort sagt: Økende ulikhet har betydd at de rikeste gjennom sine mellommenn har gitt lån til middelklassen som på grunn av den samme økende ulikheten ikke har hatt inntektsvekst til å betjene lånene. (…) Slik er «lånt likhet» blitt en oppskrift på makroøkonomisk krise. (…) Derfor kan finanskrisen være et symptom på en mer grunnleggende ulikhetskrise, et tiltagende gap mellom de rike og resten.) (attac.no 19.8.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Ytringsfrihetsekspert ut mot Solberg: – Uheldig uttalelse.

(Anm: Ytringsfrihetsekspert ut mot Solberg: – Uheldig uttalelse. Flere i politikken og fra juridisk hold mener statsministeren gikk langt over streken da hun kritiserte teaterstykket «Ways of seeing». – Den frie kunsten skal ikke stå uimotsagt, svarer Erna Solberg. (…) – Jeg har stor forståelse for Ernas frustrasjon, samtidig mener jeg det ikke var heldig å uttale seg på denne måten om det som er en pågående etterforskning. Det er det uheldig at regjeringsmedlemmer gjør, sier Anine Kierulf, som er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. (nrk.no 17.3.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- I fem dager mente politiet at et teaterstykke sannsynligvis var straffbart. (- Skaden er allerede skjedd.) (- «Vi driver ikke politisk etterforskning i Norge», sa Erna Solberg i helgen.) (- Det i seg selv ga grunn for tvil om Solberg hadde rett.)

(Anm: I fem dager mente politiet at et teaterstykke sannsynligvis var straffbart. Skaden er allerede skjedd | Andreas Slettholm, kommentator. Selv om det ikke skal være slik: Kan politiet ha latt seg påvirke av politikere som anmelder og kritiserer dem og som nedvurderer kunstnerisk ytringsfrihet? «Vi driver ikke politisk etterforskning i Norge», sa Erna Solberg i helgen. Da var det fortsatt slik at politiet antok at forestillingen Ways of Seeing var et straffbart brudd på privatlivets fred. Det i seg selv ga grunn for tvil om Solberg hadde rett. Ikke fordi noe tyder på skjult press fra høyeste hold overfor politiet i denne saken. Men blant annet fordi det har vært et åpent press fra folk som i det minste har tette bånd til høyeste hold. Oslo politidistrikt henlegger saken mot Black Box Teater (aftenposten.no 18.3.2019).)

- Politiet henlegger saken mot Black Box Teater. Politiet har videre besluttet at saken mot Black Box Teater henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist.

(Anm: Politiet henlegger saken mot Black Box Teater. Politiet har videre besluttet at saken mot Black Box Teater henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist. (…) Grunnlaget i siktelsen mot teatersjefen og kunstnerne var at de filmet boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen, eller medvirket til slik filming, og deretter brukte filmen av boligen i forestillingen «Ways of seeing». Nå henlegger politiet i Oslo saken. (vg.no 17.3.2019).)

- USA blir stadig mer korrupt i en verden der kampen mot korrupsjon går stadig dårligere.

(Anm: USA blir stadig mer korrupt i en verden der kampen mot korrupsjon går stadig dårligere. Det viser den siste årsstatistikken for 2018 fra korrupsjonsjegerne i organisasjonen Transparency International, som har hovedsete i Berlin. USA mister hele fire poeng og scorer 71 av 100 mulige poeng og faller ned til en 22. plass. USA faller dermed for første gang siden 2011 ut av topp-20-listen. Toppen av listen domineres som vanlig av de nordiske landene, Sveits, Singapore og New Zealand, men alle med lavere score enn i tidligere år. På bunnen av rangeringen baler land som Nord-Korea, Jemen, Sør-Sudan, Syria og Somalia. (dn.no 29.1.2019).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

- NRK-profiler går fra å stille kritiske spørsmål til politikere til å bli deres megafoner. (- I løpet av de siste årene har minst seks NRK-medarbeidere tatt steget over til ulike politiske partier. – Jeg synes det er synd hver gang dyktige journalister går over til politikk og kommunikasjon.)

(Anm: NRK-profiler går fra å stille kritiske spørsmål til politikere til å bli deres megafoner. NRK-anker Jarle Roheim Håkonsen er bare den siste i rekken av mer eller mindre sentrale NRK-folk som har meldt overgang til den politiske makten. I løpet av de siste årene har minst seks NRK-medarbeidere tatt steget over til ulike politiske partier. – Jeg synes det er synd hver gang dyktige journalister går over til politikk og kommunikasjon. Vi trenger de beste folkene i journalistikken, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, til Aftenposten. Presseforbundet er vokteren av presseetikken i Norge og en paraplyorganisasjon for redaktører, journalister og utgivere. Det er sekretariat for Pressens Faglige Utvalg. Hun mener det ser ut som om mange plukkes ut og hentes til sentrale stillinger for et parti, en bransje eller en organisasjon. – På den måten håper de vel på å ansette folk som kan påvirke medieomtalen, legger hun til. (aftenposten.no 8.8.2018).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Espen Teigen blir journalist i Nettavisen. Espen Teigen har bakgrunn som frilansjournalist, og skal skrive om hvordan skattebetalernes penger blir brukt i NA24. Sylvi Listhaugs rådgiver slutter i politikken og blir økonomi-journalist i Nettavisen.

(Anm: Espen Teigen blir journalist i Nettavisen. Espen Teigen har bakgrunn som frilansjournalist, og skal skrive om hvordan skattebetalernes penger blir brukt i NA24. Sylvi Listhaugs rådgiver slutter i politikken og blir økonomi-journalist i Nettavisen. - Espen Teigen har vist betydelig teft i få fram saker som folk er opptatt av. I tillegg har han store kunnskaper og erfaring som vil være gull verdt i den nye rollen som økonomi-journalist i NA24, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum.  NA24 er Nettavisens økonomiseksjon. Etter planen starter Espen Teigen (26) i sin nye jobb ved nyttår. I NA24 skal han skrive om økonomi, med særlig fokus på offentlig pengebruk og eventuell sløsing. Han skal ikke skrive om eller kommentere politikk. (nettavisen.no 16.11.2018).)

– Det finst ein elite som kjenner kvarandre godt. Det bør journalistane skjønne. (- Dei siste vekene har det gått føre seg ein stor debatt om tette bindingar og samrøre i politisk journalistikk.)

(Anm: – Det finst ein elite som kjenner kvarandre godt. Det bør journalistane skjønne. (BERGEN): Politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, meiner det er problematisk å skape eit inntrykk av at journalistar og politikarar er ein del av ein felles krins. Dei siste vekene har det gått føre seg ein stor debatt om tette bindingar og samrøre i politisk journalistikk. (medier24.no 17.3.2019).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Nei, vi har ingen demokratisk krise. (- Vi har full mulighet til å stemme på partier som lover en annen retning.)

(Anm: Nei, vi har ingen demokratisk krise | Lars Kolbeinstveit, rådgiver og filosof i Civita. Vi har full mulighet til å stemme på partier som lover en annen retning. Man må gjerne være uenig i norsk klimapolitikk og streike for at kursen skal legges om, men personer som for eksempel ønsker en raskere avvikling av norsk oljeindustri får ikke krenket sine individuelle rettigheter, skriver innleggsforfatteren. Bjørn Stærk skriver i Aftenposten 20. mars at «folkevalgte politikere styrer verden mot noe ingen ønsker» og at «det er en demokratisk krise.» Stærk fortsetter der 25 intellektuelle begynte med sitt klimaopprop. Retorikken minner om deres påstand om «Styresmaktens bevisste medvirkning til ødeleggelse av natur i strid med folkeviljen». (aftenposten.no 25.3.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Nettavisen nektar for at Teigen var inhabil då han intervjua Tonning Riise: – Ikkje ein gong ein spiker å koke suppe på.

(Anm: Nettavisen nektar for at Teigen var inhabil då han intervjua Tonning Riise: – Ikkje ein gong ein spiker å koke suppe på. I haust var Espen Teigen i Kristian Tonning Riise sin private bursdagsfest. Førre veke intervjua han Høgre-politikaren om exit frå politikken og #metoo-anklagane. Den siste tida har Nettavisen i utstrakt grad sett søkelyset på potensielt problematisk samrøre mellom politikarar og journalistar. (medier24.no 12.3.2019).)

- Definitivt redaktørmakt. (- Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for.)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

- MEDBORGERSKAP OG POLITISK DELTAKELSE. Det norske demokratiet gir borgerne mange påvirkningsmuligheter, i alle fall på papiret. Selv om alle har like formelle muligheter, er ikke alle like politisk aktive.

(Anm: Sammendrag kapittel 16: Mangfold og medborgerskap. MEDBORGERSKAP OG POLITISK DELTAKELSE. Det norske demokratiet gir borgerne mange påvirkningsmuligheter, i alle fall på papiret. Selv om alle har like formelle muligheter, er ikke alle like politisk aktive. Nedenfor ser vi nærmere på hvem som er mest aktive, og hvordan de deltar. (politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Blir du utsatt for stirring over lang tid, lærer du å ta makten tilbake. En funksjonsnedsettelse gjorde at Rosemarie Garland-Thomson ble interessert i stirring. (– Det er en generell oppfatning om at den som blir stirret på, er et offer, og at den som stirrer har all makten. Det ønsker jeg å utfordre, sier hun.)

(Anm: – Blir du utsatt for stirring over lang tid, lærer du å ta makten tilbake. En funksjonsnedsettelse gjorde at Rosemarie Garland-Thomson ble interessert i stirring. Selv stirrer professoren oppgitt tilbake, rister på hodet eller snur seg vekk når noen setter blikket i henne. Rosemarie Garland-Thomson har en arm som er kortere enn den andre. Hun ble født med tilsammen seks fingre og er derfor vant med å bli stirret på. Hun er amerikansk professor i engelsk og bioetikk og har skrevet boken Staring: How We Look og har studert fenomenet nøye. – Det er en generell oppfatning om at den som blir stirret på, er et offer, og at den som stirrer har all makten. Det ønsker jeg å utfordre, sier hun. (aftenposten.no 7.11.2018).)

(Anm: Kroppsspråk (no.wikipedia.org).)

(Anm: Body language affects how others see us, but it may also change how we see ourselves. (ted.com June 2012).)

(Anm: Allan Pease (en.wikipedia.org).)

(Anm: The Definitive Book of Body Language (psychology.about.com).)

- En verden av mistillit. USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer framoverlent og Russland mer aggressiv. Samtidig stoler vi mindre og mindre på politikere, nyheter og forskning. Hva betyr dette for framtiden? (- Økonomisk ulikhet brer om seg i alle deler av verden, og vi står ovenfor en global flyktningkrise som forsterkes av at klimaproblematikken rykker nærmere.)

(Anm: En verden av mistillit. USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer framoverlent og Russland mer aggressiv. Samtidig stoler vi mindre og mindre på politikere, nyheter og forskning. Hva betyr dette for framtiden? En global mistillitskrise kommer til å prege 2018 og årene fremover. Statsledere som ikke stoler på hverandre og befolkninger som hverken stoler på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Tillit er rett og slett i ferd med å bli en mangelvare i verden. Ifølge meningsmålingsbyrået Pews tillitsanalyse mener bare 14 prosent av befolkningen fra 36 land at deres respektive regjerninger i stor grad handler i landets beste interesser. Forakt for politikere og eksperter brer om seg, mens motsvaret fra tradisjonelle eliter er å snakke om økende høyrepopulisme kombinert med fremmedfrykt. Er det så enkelt? (…) Økonomisk ulikhet brer om seg i alle deler av verden, og vi står ovenfor en global flyktningkrise som forsterkes av at klimaproblematikken rykker nærmere. For å håndtere alt dette trenger vi både nasjonalt og globalt lederskap, og vi trenger tillit både mellom folk og ledere og mellom verdens ledere. (aftenposten.no 27.10.2018).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare.

(Anm: For mye av det gode. Det kan bli for mye av alle gode ting. Det gjelder også i byråkratiet og demokratiet. Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare. Stat & Styring 02 / 2018 (Volum 28).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

-  «Det er godt mulig at partiene som ikke vil gi innsyn hindrer noen ubehagelige avsløringer». Verken de to regjeringspartiene Høyre og Frp, eller de to største opposisjonspartiene Ap og Sp, vil gi mer detaljert innsyn i sine regnskaper. Det er et ufattelig lite gjennomtenkt standpunkt, skriver Hege Ulstein.

(Anm: «Det er godt mulig at partiene som ikke vil gi innsyn hindrer noen ubehagelige avsløringer». Verken de to regjeringspartiene Høyre og Frp, eller de to største opposisjonspartiene Ap og Sp, vil gi mer detaljert innsyn i sine regnskaper. Det er et ufattelig lite gjennomtenkt standpunkt, skriver Hege Ulstein. Det klart mest spennende sideplottet i høstens politiske drama har vært Aftenpostens pågående avsløringer av stortingspolitikernes elleville festing og pengesløsing. Parallelt med KrFs skjebnevalg, abortdebatten og Erna Solbergs nesten-avgang på objektsikringssaken, har vi fått høre stadig nye og stadig mer utrolige nyheter om en pengebruk som opplagt ikke tåler dagens lys – og om politikere som gjør det de kan for å holde de pinlige opplysningene i mørke. (dagsavisen.no 12.12.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

– Det hvite hus advarer mot nordisk sosialisme. Levestandarden i USA er 15 prosent høyere enn i de nordiske landene, skriver Det hvite hus i en rapport og advarer mot nordiske sosialisme. SSB-forsker mener sammenligningene i rapporten halter. (– Denne skremselen om sosialismen er nok først og fremst rettet mot republikanernes kjernetropper, og gjerne de litt eldre velgerne, som republikanere ofte er, sier Jan Arild Snoen.)

(Anm: Det hvite hus advarer mot nordisk sosialisme. Levestandarden i USA er 15 prosent høyere enn i de nordiske landene, skriver Det hvite hus i en rapport og advarer mot nordiske sosialisme. SSB-forsker mener sammenligningene i rapporten halter. «Sosialisme» har historisk vært et skjellsord i USA, men nå synes de politiske visjonene om økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene mer forlokkende på mange amerikanere. Det har fått Donald Trumps økonomiske rådgivere til å slå alarm før mellomvalget 6. november. - Les: USA: 28 år gammel sosialist danket ut Demokrat-veteran Denne uka kom en 72 sider lang rapport fra Det hvite hus der presidentens økonomiske rådgivere deler sin bekymring over at sosialistiske ideer får økt støtte i Kongressen og hos store deler av velgerne. (…) Forsøker å revitalisere «sosialisme» som skjellsord – Denne skremselen om sosialismen er nok først og fremst rettet mot republikanernes kjernetropper, og gjerne de litt eldre velgerne, som republikanere ofte er, sier Jan Arild Snoen. Han er skribent i den konservative nettavisen Minerva og følger amerikansk politikk tett. Jan Arild Snoen leser også kritikken av sosialismen i rapporten som et forsøk på å vekke gamle minner og assosiasjoner til begrepet sosialisme. – Det vi har sett de siste årene er at sosialismen som skjellsord i USA har mistet litt av sin kraft. Det er lenge siden den kalde krigen, men dette appellerer ikke til yngre velgere i stor grad, sier Jan Arild Snoen om rapporten. Les: Trump er ikke på valg - men valget dreier seg om Trump  (nrk.no 27.10.2018).)

- Nytt prinsipprogram i Høyre: Høyre syr nye klær. De rikeste får beholde sine privilegier.

(Anm: Nytt prinsipprogram i Høyre: Høyre syr nye klær. De rikeste får beholde sine privilegier. Høyre vil være et parti med et varmt og bankende hjerte. Men klarer ikke helt å skjule at det også betjener et kjølig kassaapparat, skriver John O. Egeland. (…) Skattepolitikken har en liknende dobbelthet. Høyre vil «hegne om» det norske samfunnets likhet, men vil ikke bruke skattepolitikken for å oppnå det. De rikeste får beholde sine privilegier. Derimot foreslår programmet å utvide skattegrunnlaget, bl.a. når det gjelder skatt på forbruk. Den regningen går nok til folk flest. (dagbladet.no 29.9.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Forsker refser regjeringens nye beslutning: – Et svik mot alle skolebarn. – Det er sjokkerende at de går bort fra et Stortingsvedtak med bredt politisk flertall, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

(Anm: Forsker refser regjeringens nye beslutning: – Et svik mot alle skolebarn. – Det er sjokkerende at de går bort fra et Stortingsvedtak med bredt politisk flertall, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp). (…) I desember vedtok Stortinget at alle skoleelever fra 1. til 10. klasse skulle få én time fysisk aktivitet i skolen hver dag, og ble applaudert av fagmiljø og organisasjoner innen helse og idrett. Når regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i forrige uke, sto det tydelig at Kunnskapsdepartementet ønsker å unngå at vedtaket blir gjennomført. (aftenposten.no 18.10.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen.

(Anm: Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare. Regjeringen vil kutte i trygdestønadene til tannhelsebehandling for femte år på rad, tilsammen 390 millioner kroner i kutt. Tannlegeforeningen reagerer. – Disse kuttene rammer ikke deg og meg, men dem som allerede er mest utsatt, sier presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, til Klassekampen. Ifølge foreningen kuttes det 61,7 millioner kroner i trygdestønadene til tannhelsebehandling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Det kommer i tillegg til kutt på 328 millioner kroner som er foretatt så langt i helseminister Bent Høies (H) statsrådsperiode, ifølge en gjennomgang nettstedet Faktisk.no har gjort. Tilsammen blir det nærmere 390 millioner kroner i kutt. Mens barn i Norge frem til 20 år får tannbehandling dekket av staten, må voksne betale selv. Det er pr. i dag imidlertid 15 sykdommer, tilstander eller skader som gir rett til stønad, dog med egenandel, og den er blitt høyere de siste årene. Steinum reagerer på at det kuttes i potten, når det blir stadig flere som trenger stønad. – Antall pasienter som får stønad til tannhelse, har faktisk økt med over 26 prosent i disse årene. Det er bra og vitner om at befolkningen har behov for denne støtten. Likevel svarer Høie på økt behov med å gradvis svekke ordningen ved å underregulere den, sier Steinum. – Hver enkelt får et dårligere tilbud. Det henger rett og slett ikke på greip, sier hun. (aftenposten.no 20.10.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Ny liste: Novo-toppen blandt de mest magtfulde i Danmark. (- Der indtager seks ud af 100 pladser over de mest magtfulde personer i Danmark i 2018.) (- Én anden medico-boss har dog sneget sig med blandt de 100 med mest magt.)

(Anm: Ny liste: Novo-toppen blandt de mest magtfulde i Danmark. Toppen af dansk magtelite er spækket med Novo-bosser, der indtager seks ud af 100 pladser over de mest magtfulde personer i Danmark i 2018, viser ny magtanalyse, der også afslører, at det Novo-koncernen undtaget er sparsomt med islæt fra dansk life science – én anden medico-boss har dog sneget sig med blandt de 100 med mest magt. (medwatch.dk 18.6.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015.

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry)

(Anm: - Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry) The lobby problem: it’s in your own hands. Editor's Choice - US Editor’s Choice (Redaktørens valg – den amerikanske redaktørens valg). BMJ 2014;348:g135 (Published 10 January 2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum.

(Anm: Skal offentlige dokumenter og rettspraksis kun forbeholdes dem som har råd til å betale? Slipp dommene fri! - Lover, forarbeider og rettspraksis bør være enkelt og gratis tilgjengelig for publikum. Det er hva striden rundt Rettspraksis.no handler om, skriver Arne Jensen. Det er en delvis selsom opplevelse å følge debatten rundt det nylig opprettede nettstedet Rettspraksis.no. Initiativtakerne til den åpne nettsiden har satt seg fore å formidle flest mulig rettsavgjørelser gratis til det norske publikum. Det må vel være prisverdig? Ikke dersom du driver en virksomhet som delvis tar seg godt betalt for å formidle den samme informasjonen – gjennom et lovbestemt monopol – som Lovdata. (medier24.no 1.6.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

- Når det gjelder donasjoner fra legemiddelfirmaer var Trump elefanten i rommet.

(Anm: When it comes to pharma donations, Trump was with the elephant in the room. WASHINGTON — President Trump on Monday addressed a well-established tenet of life in Washington: The pharmaceutical industry has loads of money and doesn’t hesitate to spend it on Congress. “They contribute massive amounts of money to political people,” Trump said during an impromptu news conference1, turning to Senate Majority Leader Mitch McConnell, who was standing to his side. “I don’t know, Mitch, maybe even to you.” McConnell let out a short laugh. (statnews.com 16.10.2017).)

(Anm: Elefanten i rommet (etter amerikansk-engelsk the elephant in the room) overført stort problem eller kontroversiell sak som alle er oppmerksomme på, men som man unngår å nevne fordi det ville være ubehagelig (naob.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medici