MinFastlege (nav.no) Mine Egenandeler (nav.no) Mine resepter (helsenorge.no)

Nekter din lege å erkjenne fakta? (Is Your Doctor in Denial?) (washingtonpost.com 28.8.2007)

Legemiddelfirmaer beskyldt for å påvirke legers utdannelse på en skjev/partisk måte (nature.com 20.11.2007)

Lovgivere ber om register over legemiddelfirmaers utbetalinger til leger (nytimes.com 4.8.2007)

Det er mange, også blant legene selv som reagerer på hvordan deler av legestanden er opptatt av å maksimere sin egen profitt – og at det bare er det de er opptatt av, sier Thorkildsen. (hegnar.no 30.12.2005)

Rating doctors: Who benefits? (Los Angeles Times 13.6.2005)

Doctors must not be lapdogs to drug firms

If we remain dependent on pharmaceutical companies for sponsoring continuing medical education, then these courses will remain under the control of the drug industry. (BMJ 2006;333:1027 (11 November))

- Internkontroll i allmennpraksis

Norge skårer lavt i ny internasjonal undersøkelselse
kunnskapssenteret.no 5.11.2009
Norge skårer lavere enn gjennomsnittet på alle seks hovedindekser i en internasjonal undersøkelse der allmennleger i elleve land har vurdert egen praksis og samhandling med spesialisthelsetjenesten. (...)

Les hele publikasjonen: Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Paradoks
Resultatet er litt paradoksalt for Norge. Samtidig som vi skårer svakere enn gjennomsnittet på alle seks hovedområder landene blir målt på, viser undersøkelsen at norske fastleger i hovedsak er mer fornøyd med helsetjeneste og egen arbeidssituasjon enn kollegene i de andre landene.

Svakest på måling av kvalitet
Norge skårer aller dårligst på rutiner for å måle og vurdere kvaliteten på fastlegenes tjenester. Bare én av fire norske fastleger har rutiner for å motta og gjennomgå data om kliniske resultater. Til sammenlikning har de slike rutiner hos over halvparten (60 prosent) av allmennlegene i resten av de europeiske deltakerlandene og 72 prosent hos de svenske. (...)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- Nekter din lege å erkjenne fakta? (- Is Your Doctor in Denial?)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk (CRO - Kontraktsforskningsorganisasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Leger som mottar bare en utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie. (Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study.) (biopharmadive.com 16.3.2018).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt.

(Anm: Grenseløs terapi. Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt. Så ga Statens helsetilsyn dem en ny sjanse. Pasientene var noen av de mest sårbare som søker hjelp i helsevesenet. De var overgrepsofre, suicidale, rusmisbrukere, medisinavhengige og alvorlig psykisk syke. Likevel ble de utnyttet av dem som skulle hjelpe. I podkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. (vg.no 23.5.2021).)

- Charlotte og psykiateren. (- VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken.)

(Anm: Charlotte og psykiateren. Charlotte har drukket flere dager i strekk. Svært beruset og dypt fortvilet ringer hun en psykiater hun kjenner. Han gir henne reseptbelagt beroligende medisin. Så har de sex. Senere sender psykiateren flørtende tekstmeldinger til en annen pasient. Og blir anklaget for seksuell utnyttelse av en tredje. Her er han på vei ut fra sykehuset, der han i dag er ansatt som overlege. Den første natten husker Charlotte Thoresen (31) lite av. Da hun ringte psykiateren den sene søndagskvelden, hadde hun angst og trengte noen å snakke med. Det er februar 2008. Charlotte fortsetter å møte psykiateren utover våren. Snart skjønner foreldrene hennes at noe er galt. Datteren viser dem en e-post hun har fått av psykiateren: (…) Psykiateren skriver at han fullførte samleiet med henne – selv om Charlotte ikke var våken. «Blir kåt av å tenke på det», skriver han og avslutter: «Får komme meg opp i seng så jeg kan drømme mer». Ipodkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt den ukjente serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen. VG kan nå avdekke at minst 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon av Statens helsetilsyn etter å ha utnyttet sine pasienter seksuelt. I dag jobber flere av dem på norske sykehus og helseinstitusjoner. Én av dem er psykiateren som omtales i denne saken. I januar 2021 sitter Charlotte Thoresens foreldre ved spisebordet hjemme i Tønsberg. På bordet ligger en bunke dokumenter og en tykk perm med avisutklipp, bilder og notater. På skjenken i stuen står et bilde av Charlotte i bunad. Hun smiler forsiktig inn i kameraet. (vg.no 22.5.2021).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. (- Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.) (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

- Det er vanskelig å innrømme hvor kunnskapen din ender og uvitenheten din begynner, med mindre du, som Sokrates, tror at forståelsen av uvitenheten din er den sanneste visdom. Det er en filosofi som leger har vanskelig for å omfavne når de snakker med pasienter, men som Matt Morgan påpeker (doi:10.1136/bmj.l5918), "Jeg vet ikke" kan være utløsningen for en mer nyansert og mer ærlig samtale.

(Anm: Editor's Choice. Foundation of wisdom: “I don’t know”. How do you solve a complex problem such as poverty? You might begin by saying, “I don’t know.” It’s hard to admit where your knowledge ends and your ignorance begins unless you, like Socrates, believe an understanding of your ignorance to be the truest wisdom. It’s a philosophy doctors find hard to embrace when talking to patients, but, as Matt Morgan points out (doi:10.1136/bmj.l5918), “I don’t know” can be the trigger for a more nuanced and more honest conversation. BMJ 2019;367:l6053 (Published 17 October 2019).

- Allmennlegeforeningen vil ha strengere regler: Skal leger drive med kosmetiske inngrep? (- I disse dager har allmennlegeforeningen sendt en prinsipiell klage til rådet for legeetikk angående virksomheter der leger utøver estetisk medisin.)

(Anm: Allmennlegeforeningen vil ha strengere regler: Skal leger drive med kosmetiske inngrep? Lederen i norsk forening for estetisk plastikkirurgi ser ikke det etiske problemet med estetisk kirurgi. I disse dager har allmennlegeforeningen sendt en prinsipiell klage til rådet for legeetikk angående virksomheter der leger utøver estetisk medisin. «Utgangspunktet er ikke et sykt menneske eller et menneske som står i fare for å bli sykt, men et friskt menneske. Dette medfører etter vår mening at det er uklart om denne typen virksomhet er forenlig med legegjerningen», heter det i klagen. – Vi sender klagen fordi det er store forskjeller i formålet til det som kalles «estetisk medisin» og annen legevirksomhet, fordi vi tenker denne virksomheten kan være helseskadelig på individuelt plan og spesielt i et samfunnsmedisinsk perspektiv, sier fastlege og styremedlem Andreas Pahle og fastlege Henrik Vogt til MinMote. (minmote.no 17.7.2018).)

(Anm: Kosmetikkindustrien (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Leger blir eldre. Bør regelverket kreve obligatoriske evalueringer ved en viss alder?

(Anm: Doctors are Getting Older. Should policies evolve to require mandatory evaluations at a certain age? The graying of the U.S. population means there is also a "graying" of the U.S. physician population -- currently 23% of all practicing physicians, or roughly 242,000 doctors, are 65 or older, according to the American Medical Association's Council on Medical Education. What does that mean for American medicine as a whole and for America's patients? Those issues are addressed in JAMA Surgery. (medpagetoday.com 21.7.2017).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studieforsøk? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Eldre mannlige leger tyr til trakassering som maktmiddel. (- Én av fem kvinnelige leger har vært utsatt for seksuell trakassering, viser en spørreundersøkelse blant 11.000 leger og medisinstudenter som deltar i det lukkede Facebookforumet #utentaushetsplikt.)

(Anm: - Eldre mannlige leger tyr til trakassering som maktmiddel. Lege Guro Haugen Fossum slår alarm på vegne av kvinnelige leger/legestudenter. Haugen Fossum arbeider blant annet ved Øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet. Over 3200 leger og medisinstudenter slår nå alarm i oppropet #utentaushetsplikt. Én av fem kvinnelige leger har vært utsatt for seksuell trakassering, viser en spørreundersøkelse blant 11.000 leger og medisinstudenter som deltar i det lukkede Facebookforumet #utentaushetsplikt. Det skriver Aftenposten fredag. 2900 medlemmer i gruppen har svart på den uformelle undersøkelsen, som dermed ikke er representativ for alle kvinnelige leger. Over 100 detaljerte eksempler på seksuell trakassering er beskrevet og delt på FB-gruppen. Antallet historier stiger stadig. Over 3200 leger og medisinstudenter har til nå undertegnet et opprop som også er lagt ut i gruppen. (nettavisen.no 8.12.2017).)

- I oppropet #utentaushetsplikt kommer det også frem at få tør å varsle ledelse, og de som har hatt mot til å si fra har fått svært varierende respons.

(Anm: Krever kartlegging og tiltak etter trakasserings-avsløringer. Helseminister Bent Høie (H) er bekymret over omfanget av seksuell trakassering mot leger og medisinstudenter. (…) I oppropet #utentaushetsplikt kommer det også frem at få tør å varsle ledelse, og de som har hatt mot til å si fra har fått svært varierende respons. Mange er blitt møtt med passivitet, lite eller ingen handling. Legene og studentene krever nå endringer, både på person- og systemnivå. (aftenposten.no 10.12.2017).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)  

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (- Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar.)

(Anm: Utbetalinger til leger, Sunshine Act: Implikasjoner og prognoser. (…) Den inneholder nå betalingsinformasjon fra over 2 000 firmaer som har utført ~ 40 millioner utbetalinger til over 900 000 leger på totalt 25 milliarder dollar. (…) Sollys sies å være det beste av desinfeksjonsmidler... (The Physician Payments Sunshine Act: Implications and Predictions. (…) It now includes payment information from over 2000 companies that have made ~ 40 million payments to over 900 000 physicians for a total of nearly 25 billion dollars. Brandeis, who famously wrote, “Sunlight is said to be the best of disinfectants… Pediatrics 2018 (January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet.

(Anm: Money Talks (…) Et unikt menneskelig trekk er overholdelse av sosiale normer, f.eks., rettferdighet, selv om denne normgivende beslutningen innebærer det å tone ned egeninteresse. Men noen ganger foretrekker mennesker å jakte etter rikdom på bekostning av moralsk godhet. (...) Våre funn gir nevrale bevis for modulering av rettferdighet av økonomiske insentiver så vel som oversikt over inter-individuelle forskjeller. Front Behav. Neurosci. 2014 (05 May 2014).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Mann virket i stillingen som psykiater på tysk sykehus i over et år. En 38 år gammel mann med psykose og paranoid skizofreni og ingen medisinske kvalifikasjoner brukte forfalskede dokumenter for å få en stilling som assisterende lege i psykiatrisk avdeling på et tysk sykehus, der han jobbet i 15 måneder før bedrageriet ble oppdaget.

(Anm: Man posed as psychiatrist in German hospital for over a year. A 38 year old man with psychosis and paranoid schizophrenia and no medical qualifications used forged documents to obtain a position as an assistant doctor in the psychiatric ward of a German hospital, where he worked for 15 months before the fraud was discovered. The documents, which he forged himself, falsely indicated that he had qualified in medicine at Donetsk National University in Ukraine, said the national newspaper Bild, which uncovered the deception.1 The man, who has not been named in the German press, was involved in another major fraud a decade ago. In that case, he forged documents indicating that he was a qualified elderly care nurse. He worked at several care homes for elderly people from 2006 until the fraud was discovered in 2011. Both frauds occurred in the state of Lower Saxony in northern Germany. BMJ 2017;359:j5020 (Published 30 October 2017).)

– Mange psykopater i lederstillinger.

(Anm: – Mange psykopater i lederstillinger. (…) Når man merker at det er noe som skurrer, skal man ta tak i det i stedet for å overse det. De fleste venter for lenge, for de tror at andre vil deres eget beste, men slik er det ikke alltid, mener Johansen. (nrk.no 19.6.2017).)

- LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat?

(Anm: LEDER. Ville du like å gå til en lege som er psykopat? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1805 (28.8. 2008).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Hvorfor begår forskere uredelighet?

(Anm: Hvorfor begår forskere uredelighet? (Why do researchers commit misconduct?) (…) I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. (In all these cases, we observed that researchers that work in countries in which publications are incentivized with cash-bonuses are at greater risk from misconduct or bias.) (retractionwatch.com 14.4.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Leger er mindre sannsynlig å bli fratatt retten til å praktisere grunnet uærlighet enn andre helsearbeidere. Arbeidets stress og innflytelse på arbeidsplassen er viktige faktorer når leger og annet helsepersonell er anklaget for profesjonell tjenestefeil, konkluderer forskningen.

(Anm: Doctors are less likely to be struck off for dishonesty than other health workers. The stresses of work and the influence of a malfunctioning workplace are important factors when doctors and other healthcare professionals are charged with professional misconduct, research has concluded.1 An analysis of 6714 cases of professional misconduct brought by three healthcare regulators, including the General Medical Council (GMC), identified three types of perpetrators. These are described as: the self serving “bad apple”; the individual who is corrupted by falling standards in the workplace; and the depleted perpetrator struggling to cope with the pressures of life. BMJ 2017;359:j5184 (Published 08 November 2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien?

(Anm: Amerikansk legemiddelmarkedsføring: Hvordan samsvarer promoteringen med den helsemessige nytteverdien? (…) Topp-promoterte legemidler var mindre sannsynlig enn topp-solgte og topp-foreskrevne legemidler å være effektive, sikre, rimelige, nye, og representere et ekte fremskritt i sykdomsbehandlingen. (…) Klinikere bør stille spørsmål om verdien av legemidler som blir tungt promotert av legemiddelfirmaer før de foreskrives. (Clinicians should question the value of drugs being most heavily promoted by pharmaceutical manufacturers before prescribing them) BMJ 2017;357:j1855 (Published 02 May 2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Vil vurdere nye legemidler raskere. Forenklede vurderinger og differensierte løp skal effektivisere vurderingene av nye legemidler.

(Anm: Vil vurdere nye legemidler raskere. Forenklede vurderinger og differensierte løp skal effektivisere vurderingene av nye legemidler. Det bygger seg nå opp kø av legemidler som venter på vurdering fra Statens legemiddelverk, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden øker.  Nå har en arbeidsgruppe som består av Legemiddelverket, de regionale helseforetakene, Nye metoder og Sykehusinnkjøp vurdert metodevurderingsprosessene. (dagensmedisin.no 28.3.2019).)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).

- Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur.

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Leger skal aldri fire på sine etiske forpliktelser. (- paragraf 1: (…) Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.») (- Paragraf 2: «Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke.») (- Legeforeningens etiske retningslinjer.)

Leger skal aldri fire på sine etiske forpliktelser
Martina Probst Eide, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
Artikkelen i Aftenposten 17. november om den innvandringsskeptiske legen på Trandum, bør få alle oss leger til å se på Legeforeningens etiske retningslinjer på ny. De er rett og slett gode og kan veilede oss i en tid der vår medmenneskelighet utfordres, både på og utenfor jobben.

Jeg siterer: paragraf 1: «En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.»

Paragraf 2: «Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke.» (…)

Nå hører vi at vår legekollega og eieren av firmaet har et nokså spesielt forhold til den pasientgruppen han er satt til å betjene. Han mener at hans sterkt diskriminerende, ja rasistiske, uttalelser om asylsøkere ikke skal påvirke hans legegjerning. Dette er en illusjon! Vi er alltid både lege og medmenneske, både i og utenfor selve arbeidsstedet. Vi skal først og fremst arbeide på oppdrag fra pasienten. Derfor skal det også være et tydelig skille mellom pasientarbeid og sakkyndighetsoppdrag, så sant disse ikke er bestilt av pasienten selv. (…)

(Anm: Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015. (legeforeningen.no).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Uheldige hendelser underrapporteres i målrettede terapiforsøk (studier). (AEs Are Underreported in Targeted Therapy Trials Copenhagen, Denmark) — Mer enn halvparten av 81 studier som førte til godkjenning av en målrettet terapi ble vurdert å ikke være helt åpen om risikoen for bivirkninger (AES), ifølge en ny studie. Granskerne antydet at underrapportering av bivirkninger kan være hyppigere forekommende ved målrettede behandlinger enn konvensjonelle cytotoksiske kjemoterapier.) (clinicaloncology.com 16.2.2017)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

(Anm: Fra redaktøren. Der solen aldri skinner. Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Uheldig med så store forskjeller. (- Avdekket forskjeller i legers kompetanse.) (– Det var store forskjeller mellom legene, også mellom de norske, hvor deteksjonsraten av adenomer varierte fra 10 til 40 prosent.)

Avdekket forskjeller i legers kompetanse
dagensmedisin.no 23.5.2016
Koloskopi-screening for tarmkreft avdekker mer kreft og forstadier til kreft enn sigmoidoskopi, men viser også overraskende store individuelle ferdighets-forskjeller mellom legene.

Ikke så uventet oppdager koloskopi-screening flere tilfeller av mulige forstadier til kreft, såkalte adenomer eller polypper, sammenlignet med sigmoidoskopi-screening, hvor bare nedre del av tarmen undersøkes.

Det viser den første randomiserte studien i verden på screening for tarmkreft ved koloskopi, sammenlignet med ingen screening.Studien ble forhåndspublisert på nett i JAMA Internal Medicine mandag. (…)

Uheldig med så store forskjeller
En av de mer overraskende funnene var den store variasjonen i deteksjonsrate mellom skopørene hva gjaldt mulige forstadier til kreft, såkalte adenomer/polypper.

– Det var store forskjeller mellom legene, også mellom de norske, hvor deteksjonsraten av adenomer varierte fra 10 til 40 prosent. Vi har en del å gjøre hva gjelder kompetansen hos endoskopørene. Det er uheldig med så store forskjeller. Tallene viser tydelig at dette har med utdanning og skolering å gjøre og at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

En deteksjonsrate på 20 prosent eller mer ble i studien regnet som bra. To av 12 norske skopører med minst 30 koloskopier lå lavere. Internasjonalt er det et mål på at en fullstendig koloskopi at minst 95 prosent av tarmen skal være undersøkt. Her lå fire norske skopører under denne grensen. (…)

(Anm: GMC to spare doctors with mental health problems from a full investigation. Doctors who have mental health problems will be spared from full GMC investigations 'wherever possible', under sweeping new proposals around investigations announced today. (pulsetoday.co.uk 7.4.2016).)

(Anm: Head To Head. Are clinical trials units essential for a successful trial? BMJ 2015;350:h2823  (Published 27 May 2015).)

(Anm: Hvad plager vores sygehusvæsen? Kollegerne havde jo nok gjort deres bedste. Det er set i bakspejlet det værste. Lægerne er efterhånden reduceret til sundhedsfaglige skifteholdsarbejdere. Ansvarlighed over for patienten er vekslet til ”samlebåndstænkning”. (jyllands-posten.dk 2.11.2015).)

(Anm: New study of patients receiving physical therapy following total knee replacement raises new concerns over referral for profit. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Morten Svendsen Næss, medisin- og forskerlinjestudent ved UiT – Norges arktiske universitet. Trygge og effektive legemidler? Det er nærmere rutine at industriens egne studier overdriver effekten og sminker bivirkningsprofilen til egne produkter. Det bør lovfestes at leger i Norge ikke kan motta penger fra legemiddelindustrien uten registrering og offentliggjøring. (dagensmedisin.no 23.11.2015).)

(Anm: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI). Om den fæle legemiddelindustrien. Det er oppsiktsvekkende at en student ved forskerlinjen ved et medisinsk fakultet ikke kjenner til hvordan klinisk forskning reguleres. (dagensmedisin.no 7.12.2015).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger

Godt grunnlag for å måle pasienterfaringer med allmennleger
kunnskapssenteret.no 12.11.2009
Kunnskapssenteret har kartlagt at det fins et godt grunnlag for å utvikle en metode som kan måle pasienters erfaringer med allmennleger i Norge.

Les hele publikasjonen: Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

Klart behov
En fersk internasjonal undersøkelse viser at bare fem prosent av fastlegene i Norge har rutiner for å motta og gjennomgå pasienterfaringsdata. Det er klart lavere enn de øvrige ti landene som deltok i undersøkelsen.

Nå har Kunnskapssenteret kartlagt hva som fins både nasjonalt og internasjonalt av validerte spørreskjema for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med allmennlegetjenesten. (...)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- The drugs don't work: a modern medical scandal. (- Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale.)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale. Legene som forskriver legemidler vet ikke at de ikke virker som de er ment å gjøre. Det gjør heller ikke deres pasienter. Produsentene vet det veldig godt, men de forteller det ikke. (The drugs don't work: a modern medical scandal.) (guardian.co.uk 21.9.2012).) (web.archive.org)

 - En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult. (- A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden.)

(Anm: A Doctor’s Dilemma: When Crucial New-Drug Data Is Hidden (En Leges dilemma: Når avgjørende nye legemiddeldata holdes skjult.) (healthland.time.com 24.9.2012 (Time).)

- Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Spesielt, de vanligste legemidler (33 %).)

(Anm: Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (Hundreds of current medical practices may be ineffective.) "Medisinsk reversering" er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått. (medicalnewstoday.com 15.6.2019).)

(Anm: Meta-Research: A comprehensive review of randomized clinical trials in three medical journals reveals 396 medical reversals. Feature Article Jun 11, 2019.)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. (- Psykiske lidelser.) (- Ny utvikling.) (- Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden.)

(Anm: De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne. (…) Psykiske lidelser Det er ikke bare økning i antallet på uføretrygd som er endringen. (…) Ny utvikling Utviklingen som vekker mest oppsikt, er at stadig flere ender opp på uføretrygd allerede i 18-19-årsalderen. Forskerne skriver i rapporten at hvis man holder utviklingen for andre aldersgrupper under 30 år utenfor, har ikke økningen vært spesielt stor. Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden. (nettavisen.no 20.3.2019).)

- Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler.)

(Anm: Forekomst av medisinsk behandlet depresjon i Danmark blant mennesker 15-44 år: En omfattende oversikt basert på befolkningsregister. (- Konklusjoner. De fleste medisinske behandlinger for depresjon i Danmark foregår ikke på sykehus («ikke-sykehus-setting»). Kvinner og yngre personer er mer sannsynlige å motta sykehusbehandling både i starten og innen 5 år etter første behandling med antidepressiva midler. Acta Psychiatr Scand. 2019 Mar 25.)

- Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA.)

(Anm: Trender i psykiatrisk besøk på akuttmottaket (emergency department; ED) blant ungdom og unge voksne i USA. (- Sammendrag BAKGRUNN: Besøk på akuttavdelingen (ED) for psykiatriske formål er en indikator på kronisk og akutt ikke innfridd psykisk helsebehov.) (- KONKLUSJONER: Besøk på akuttmottak (ED) for psykiatriske formål blant ungdom øker over hele USA. Det er behov for psykiatrisk kompetanse og effektive psykiske behandlingsmuligheter, spesielt de som brukes til å takle den stigende suicidepidemi (selvmordsepidemi) blant ungdom, på ED. Pediatrics. 2019 Mar 18.)

- Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem.)

(Anm: Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- The Guardian view on new drugs: high hopes, higher prices. Editorial. (...) Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem. (theguardian.com 3.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Are clinical drug trials more marketing than science? (ER KLINISKE LEGEMIDDELFORSØK MER MARKEDSFØRING ENN VITENSKAP?) (…) Based on what we found, marketing trials probably occur more often than I first thought. Perhaps, because clinicians who are involved in a company-sponsored clinical trial significantly increase their prescribing preferences for the sponsor’s drug, irrespective of international guidelines, which is deeply disturbing when you think about it. (blogs.biomedcentral.com 21.1.2016).)

(Anm: How to use rhetoric to get what you want - Camille A. Langston (ed.ted.com).)

(Anm: Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten. (Uniped 02 / 2016 (Volum 9).)

(Anm: Characterisation of trials where marketing purposes have been influential in study design: a descriptive study. (…) CONCLUSIONS: We reached consensus that a fifth of drug trials published in the highest impact general medical journals in 2011 had features that were suggestive of being designed for marketing purposes. Each of the marketing trials appeared to have a unique combination of features reported in the journal publications. Trials. 2016 Jan 21;17(1):31.)

(Anm: Antidepressant Fails Depressed HF Patients. —No impact on depression scores or clinical outcomes in double-blind trial (medpagetoday.com 30.6.2016).)

(Anm: Clinical trial registration, reporting, publication and FDAAA compliance: a cross-sectional analysis and ranking of new drugs approved by the FDA in 2012. (…) CONCLUSIONS: Trial disclosures for new drugs remain below legal and ethics standards, with wide variation in practices among drugs and their sponsors. Best practices are emerging. 2 of our 10 reviewed companies disclosed all trials and complied with legal disclosure requirements for their 2012 approved drugs. Ranking new drugs on transparency criteria may improve compliance with legal and ethics standards and the quality of medical knowledge. BMJ Open. 2015 Nov 12;5(11):e009758.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

Even doctors should read the fine print (Selv leger bør lese det med liten skrift)
By Dr. Michael Hochman
boston.com 19.5.2008
Throughout my medical training, I have been taught to read medical research with a skeptical eye. My professors in medical school relentlessly emphasized the importance of carefully reviewing the methods section of every study to look for sources of bias. And the doctors I have worked with during my residency training have taught me to interpret study results carefully in the context of real-world patients.

Recently, however, I (and many of my colleagues) have begun to wonder whether even this degree of scrutiny is sufficient. (...)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

Internkontroll i allmennpraksis
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2216 (6.9.2007)
(...) Alle som yter helsetenester her i landet, har sidan 1994 hatt plikt på seg til å etablere internkontroll med verksemda si. Frå 2003 er innhaldet i plikta utdjupa i ei forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta (1). (...)

(Anm: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. lovdata.no.)

- Velferdsutvalget mener «de nordiske helse- og sosialministrene spiller russisk rulett med pasienter i Norden»

Sier nei til nordisk tabberegister
vg.no 27.6.2013
Norske myndigheter vil ha europeisk varslingsordning

SIER NEI: Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og de andre nordiske helseministrene vil ikke ha et felles nordisk «tabberegister» for leger.

Ordningen kunne sikret at leger som har mistet autorisasjonen i ett land i Norden, ikke får lov til å jobbe i et annet.

Helsepolitiker Sonja Mandt mener det kan være farlig å mangle slikt register.

- Vi har sett eksempler på at det har vært det. Da jeg fremmet forslaget om et register for første gang i 2010, var det en lege som opererte mye her i Norge som hadde en millionutbetaling på pasientskadeerstatningen, og reiste til Sverige og fortsatte å operere der. I Danmark hadde de en penislege, som de kalte det, han gjorde også ganske mye skade, sier hun til VG.

Hun er medlem av velferdsutvalget i Nordisk Råd, som nå kritiserer de nordiske ministrenes avgjørelse om å si nei til et slikt register.

Velferdsutvalget mener «de nordiske helse- og sosialministrene spiller russisk rulett med pasienter i Norden». (...)

(Anm: Leger, fastleger, fastlegeordningen etc. (mintankesmie.no).)

- Tusenvis av leger praktiserer til tross for feil, tjenesteforseelser

Thousands of doctors practicing despite errors, misconduct (Tusenvis av leger praktiserer til tross for feil, tjenesteforseelser)
usatoday.com 20.8.2013
Farlige leger tillates å fortsette å praktisere (Dangerous doctors allowed to keep practicing)

Tusenvis av leger kan fortsette å praktisere til tross for at journaler viser alvorlige tjenesteforseelser som setter pasienter i fare. Mange av disse legene har fått sine kliniske rettigheter begrenset eller er fjernet fra sykehus og andre helseinstitusjoner, HMO-er, men deres statlige medisinske styrer har ikke fattet noen beslutninger vedrørende deres lisenser til å praktisere. (Thousands of doctors are able to continue practicing despite records of serious misconduct that puts patients at risk. Many of those doctors have had their clinical privileges restricted or taken away by hospitals, HMOs and other health care institutions, but their state medical boards have taken no action against their licenses to practice.)

(Anm: California doctor convicted of murder charges in overdose of patients. (…) Tseng was one of only a handful of doctors across the country who have faced murder charges for prescribing painkillers that led to a patient's death. Last month, a Florida physician was acquitted of first-degree murder in a patient's fatal overdose. (…) April Rovero, whose son, Joey, died nearly six years ago after mixing alcohol with Xanax and oxycodone he had obtained from Tseng, said she believes the verdict will resonate throughout the country. (latimes.com 30.10.2015).)

- Leger slipper straff i søksmål mot medisinske firmaer

Doctors Avoid Penalties in Suits Against Medical Firms (Leger slipper straff i søksmål mot medisinske firmaer)
propublica.org 16.9.2011
This story was co-published with the Washington Post

Two years ago, drugmaker Eli Lilly pleaded guilty to illegally marketing [1] its blockbuster antipsychotic Zyprexa for elderly patients. Lilly paid $1.4 billion in criminal penalties and settlements in four civil lawsuits.

But a doctor named as a co-defendant in one suit—for allegedly taking kickbacks to prescribe the drug extensively at nursing homes—never was pursued.

Last year, Alpharma paid $42.5 million to settle federal allegations [2] that it paid kickbacks to doctors to prescribe its painkiller Kadian.

"Health-care decisions must be based solely upon what is best for the individual patient and not on which pharmaceutical company is paying the doctor the biggest kickback," Rod J. Rosenstein, U.S. attorney for the District of Maryland, said in a statement announcing the settlement.

But the doctors accused of trading prescriptions for paid speaking gigs faced no consequences. (...)

(Anm: Double dip: doctors paid to advise, promote drug companies that fund their research. ProPublica. 25 March 2014.).)

- Leger med dårlig rykte arbeider for legemiddelfirmaer som bondefangere

Tainted doctors serve as pharma company shills (Leger med dårlig rykte arbeider for legemiddelfirmaer som bondefangere)
fiercepharma.com 20.10.2010
On its latest fact-finding mission looking for doctors with skeletons in their closets, nonprofit investigative journalism group ProPublica has uncovered hundreds of physicians on big pharma company payrolls who are touted as experts, but whose records are tainted. Some have been accused of professional misconduct. Others lack credentials as researchers or specialists or were disciplined by state boards.

Here is a sampling of what reporters turned up:

  • The FDA ordered Dr. James McMillen to stop "false or misleading" promotions of the painkiller Celebrex, because he minimized risks and touted it for unapproved uses. He later raked in $224,000 from three other drug companies for speaking about their drugs.
  • 88 Eli Lilly speakers were sanctioned and another four received FDA warnings.
  • After Dr. Tulio Ortega pleaded no contest to faking records to say that he had treated four patients when he had not, New York's medical board put him on two years' probation in 2008. In 2009 and 2010, Lilly and AstraZeneca paid him $110,900.

Drug companies apparently aren't vigilant about vetting the doctor-speakers who educate their peers, which worried Lisa Bero, a pharmacy professor at University of California, San Francisco. "If they did things in their background that are questionable, what about the information they're giving me now?" she said, referring to their roles as drug company speakers.

To be sure, some of the top-paid drug company speakers have impressive resumes that demonstrate their expertise as researchers or specialists. But, 45 who earned more than $100,000 for speaking on behalf of drug companies did not have board certification in any specialty. Others had not published or held academic appointments.

The drug industry's main trade group, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, wasn't able to say what behavior would disqualify physician speakers. "We look at it from the affirmative--things that would qualify physicians," Diane Bieri, the group's general counsel and executive vice president, told ProPublica. Apparently she took some flack for a feeble response. See her voluminous 579-word comment at the top of the list of contentious remarks.

To learn more:
- read the ProPublica story
- check out the Dollars for Doctors database which lists some doctors and how much drug companies paid them

Related Articles:
Big drug companies wield too much influence over doctors
Dangerous caregivers missing from federal database due to poor state-level reporting
Doctor group challenges limits on pharma-physician relationships
National database riddled with holes: Records missing on disciplined healthcare workers (...)

(Anm: Double dip: doctors paid to advise, promote drug companies that fund their research. ProPublica. 25 March 2014.).)

Drug companies pay 17,000 U.S. doctors, report finds (Legemiddelfirmaer betaler 17 000 amerikanske leger, ifølge studie)
reuters.com 19.10.2010
(Reuters) - More than 17,000 doctors and other healthcare providers have taken money from seven major drug companies to talk to other doctors about their products, a joint investigation by news organizations and non-profit groups found.

More than 380 of the doctors, nurses, pharmacists and other professionals took in more than $100,000 in 2009 and 2010, according to the investigation released on Tuesday. The report said far more doctors are likely to have taken such payments, but it documented these based on information from seven drugmakers.

The payments are not illegal and usually not even considered improper. But the investigation by journalism group ProPublica, Consumer Reports magazine, NPR radio and several publications showed doctors were sometimes urged to recommend "off-label" prescriptions of drugs, meaning using them for conditions they are not approved for.

And the report points to several studies showing that even small gifts and payments to doctors can affect their attitudes, and many companies have stopped giving out once-common gifts such as pens, cups and other objects carrying drug brand names.

"Tens of thousands of U.S. physicians are paid to spread the word about pharma's favored pills and to advise the companies about research and marketing," the group says in its report, available here.

The groups used information from seven drugmakers -- AstraZeneca, Cephalon, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck and Pfizer.

"Some of the companies were forced to disclose this information as a result of legal settlements; others released it voluntarily," Consumer Reports said. (...)

- Flere leger begår grove forbrytelser

Fler läkare begår grova brott
metro.se 7.11.2013
Allt fler läkare får sina legitimationer återkallade på grund av brottslig verksamhet, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Framför allt är det antalet läkare som begår sexualbrott som ökar.

Till och med oktober i år har 17 läkare fått sin yrkeslegitimation återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Under samma period har nämnden beslutat om prövotid för elva läkare, som av någon anledning befaras vara olämplig att utöva yrket.

Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år, och även om variationerna delvis beror på organisationsförändringar ser HSAN ändå en klar trend:
– Gruppen med läkare som får legitimationen återkallad på grund av brottslig verksamhet har ökat både 2012 och i år. Det har bland annat handlat om sexualbrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet, säger HSAN:s ordförande Aud Sjökvist och forsätter:

– Något som man knappt har sett tidigare, men som det plötsligt blivit många fall av de här två åren, är sexualbrott i yrkesutövningen. Ingen patient ska behöva råka ut för den typen av övergrepp. (...)

Sexläkaren har kvar sin legitimation
I måndags dömdes en 37-årig läkare till två och ett halvt års fängelse för att bland annat ha filmat när han onanerade åt två pojkar – sex och åtta år gamla – i samband med undersökningar på en vårdcentral i Märsta.

Men 37-åringen har fortfarande kvar sin läkarlegitimation. (...)

- Forskere vil have fuskere ud af spalterne

Forskere vil have fuskere ud af spalterne
b.dk 21.11.2013
Flere forskere vil have branchens brodne kar ekskluderet fra at være kilder i medierne, hvis de erklæres videnskabeligt uredelige. Men man kan ikke begrænse ytringsfriheden på den måde, mener juraprofessor.

Forskerne foreslår at de af deres kolleger, som er kendt videnskabeligt uredelige - som for eksempel Milena Penkowa - bliver lagt på is, både i forskningsverdenen og i medierne.

Det skal være slut med at optræde i medierne, hvis man som forsker er blevet dømt som videnskabeligt uredelig.

Sådan lyder opfordringen fra flere forskere, heriblandt adjungeret professor ved Aalborg Universitet, Jens Mammen, lektor og ph.d. Klaus B. Bærentsen fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, skriver Kristeligt Dagblad.

Forskerne foreslår at de af deres kolleger, som er kendt videnskabeligt uredelige, bliver lagt på is, både i forskningsverdenen og i medierne.

»For med sådan en afgørelse har man fået demonstreret, at man faktisk ikke er troværdig. Og derfor bør man ikke længere referere til forskerne med den autoritet, at de hører til det videnskabelige samfund. Det samfund er de blevet ekskluderet af, fordi de som forskere ikke lever op til nogle videnskabelige spilleregler om ærlighed. Er man ikke det, kan man ikke udtale sig med større autoritet end alle andre mennesker,« siger Jens Mammen.

Læs også: Afgørelse: Penkowa snød med mus (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Double dip: doctors paid to advise, promote drug companies that fund their research. ProPublica. 25 March 2014.).)

- Bør flere leger bør miste jobben?

For lite kortvarig behandling
dagensmedisin.no 11.10.2011
For få norske pasienter får kortvarig behandling med sovemedisin og angstdempende preparater.

Avhengighet av sovemedisin og angstdempende preparater starter oftest med forskriving fra fastlege, men bare et fåtall av norske pasienter får altså kortvarig behandling med denne typen medikamenter, slik retningslinjene anbefaler.

Det er blant resultatene fra en studie som Svein Reidar Kjosavik, allmennlege og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Bergen, nylig fikk publisert i European Journal of Clinical Pharmacology.

I artikkelen løfter han fram flere tankekors ved behandlingen av pasienter med angst og søvnproblemer. (...)

– Andelen som får behandling i henhold til retningslinjene, nemlig to til fire ukers behandling, er beskjedne 30 prosent, konstaterer forskeren overfor Dagens Medisin.

– Hvorfor får bare et fåtall pasienter den kortvarige behandlingen med denne type medikamenter?

– Det er et spørsmål som denne studien ikke kan gi noe svar på. Studien har analysert reseptregisterdata, og klinisk informasjon var ikke tilgjengelig, svarer Kjosavik. (...)

Starter oftest hos fastleger
I 2005 var ettårsinsidensen av angstdempende og hypnotika på 18,2 og 24,5 per tusen norske innbyggere eller 35,4 om gruppene ses under ett. Fastleger initierte behandlingen av medikamentene ved 75,4 prosent av tilfellene, mens psykiatere startet behandling hos 2,4 prosent av pasientene.

Kjosavik konstaterer at de aller fleste voksne med psykiske vansker behandles av fastlegene, og bare en beskjeden andel blir behandlet av psykiatere.

– Det var derfor ikke uventet at fastlegene startet behandling med disse legemidlene til de fleste pasientene. Slik er det for antipsykotika og antidepressiva også. Studien bekrefter derfor at fastlegene har en nøkkelrolle i norsk helsetjeneste, ikke bare når det gjelder somatiske lidelser, men også når det gjelder mentale problemer. (...)

(Anm: Use of addictive anxiolytics and hypnotics in a national cohort of incident users in Norway. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Sep 18. [Epub ahead of print].)

Læger kan skubbe medicinmisbrugere ud i alkoholisme
information.dk 1.8.2011
En intensiv indsats har kraftigt reduceret danskernes årelange overforbrug af sove- og angstmedicin. Men der er ingen afvænningstilbud til den procentdel, der er blevet afhængige, og det er et problem, påpeger Sundhedsstyrelsen. Misbruget kan blive erstattet med alkohol.

Det danske sundhedsvæsen risikerer at skubbe folk fra det ene misbrug ud i et andet, når man forsøger at reducere danskernes overforbrug af medicin.

Ifølge tilsynschef i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons er det problematisk, at der ikke eksisterer nogen tilbud for de medicinafhængige på eksempelvis sove- og nervemedicin. (...)

Sove- og angstmedicinen benzodiazepin kaldes også tørsprit og virker samme sted i hjernen som alkohol. Derfor vil en del af de afhængige formentlig erstatte medicinen med alkohol, hvis ikke de bliver ordentligt afvænnet,« siger misbrugsekspert Henrik Rindom, der er psykiatrisk overlæge på Hvidovre Hospital. (...)

(Anm: Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults. (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Benzodiazepines Increase Risk of Hip Fractures in Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- November 23, 2016 -- The use of benzodiazepines and related drugs increase the risk of hip fracture by 43% in patients with Alzheimer’s disease, according to a study published in the Journal of the American Medical Directors Association. The hip fracture risk was investigated in community-dwelling Finnish persons with Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 23.11.2016).)

(Anm: Benzodiazepiner knyttet til forverret KOLS hos eldre voksne. (Benzodiazepines linked to worsened COPD in older adults.) (clinicalpsychiatrynews.com).)

(Anm: COPD; Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: Which Is Worse? Are They Fatal? (webmd.com 31.8.2017).)

- Forskere finner nytt mål for å bekjempe lungesykdom. Forskning ledet av Centenary Institute og University of Technology Sydney (UTS) har identifisert et lite RNA-molekyl kalt microRNA-21 som et terapeutisk mål og dets hemming som en potensiell behandling for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

(Anm: Researchers find new target to combat lung disease. Research led by the Centenary Institute and University of Technology Sydney (UTS) has identified a small RNA molecule called microRNA-21 as a therapeutic target and its inhibition as a potential treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). An inflammatory lung disease that makes it hard to breathe, COPD is often caused by smoking tobacco products or inhaling air pollution. It is the third most common cause of death in the world. In the pre-clinical study, the researchers found elevated levels of microRNA-21 in experimental COPD models involving mice. Use of a microRNA-21 inhibitor (antagomir-21) as a therapeutic treatment was shown to reduce inflammation and improve lung capacity and function in these models. (medicalxpress.com 24.11.2021).)

- Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage.

(Anm: Svær KOL skal behandles med prednisolon i blot et par dage. LUNGER: Stor dansk sammenfatning af tidligere studier viser, at der er yderligere at hente i forhold til at reducere længden på prednisolon-behandlinger til patienter under indlæggelser for KOL-forværring. (dagensmedisin.no 16.9.2021).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Hvilke lungelyder kan KOLS (COPD) forårsake?

(Anm: What lung sounds can COPD cause? (medicalnewstoday.com 13.5.2021).)

(Anm: Fatigue in COPD: an important yet ignored symptom. Lancet Respir Med. 2017 Apr 21. pii: S2213-2600(17)30158-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Hva du bør vite om KOLS og hoste. (What to know about COPD and coughing.) (medicalnewstoday.com 9.3.2021)

(Anm: Outcomes of patients with chronic obstructive pulmonary disease diagnosed with or without pulmonary function testing. (…) INTERPRETATION: Confirmation of a COPD diagnosis using pulmonary function testing is associated with a decreased risk of death and admission to hospital for COPD. In ambulatory patients, this effect may be from increased use of appropriate COPD medications. The findings of this study validate current guideline recommendations that encourage pulmonary function testing for diagnosis in all patients with suspected. COPD. CMAJ 2017;189(14) (First published November 14, 2016).)

(Anm: What are pulmonary function tests (PFTs)? Pulmonary function tests (PFTs) are a group of tests that measure how well your lungs work. This includes how well you’re able to breathe and how effective your lungs are able to bring oxygen to the rest of your body. (healthline.com 4.11.2015).)

(Anm: Potential of stem cell therapy to repair lung damage. A new study has found that stem cell therapy can reduce lung inflammation in an animal model of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Although, still at a pre-clinical stage, these findings have important potential implications for the future treatment of  patients. (sciencedaily.com 27.3.2017).)

(Anm: Asthma vs. COPD: Differences and Similarities (medicalnewstoday.com 11.2.2017).)

(Anm: Inhalers for COPD: What Types Are There? What are the different types of COPD inhalers available and how do they affect the body? What are the possible risks and side effects? (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: COPD and Pneumonia: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter? (…) Nitrat reduserer oksygenforbruket. (…) Lavere oksygentrykk i blodet under søvn. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet. (aftenposten.no 20.2.2017).)

(Anm: Exacerbation of COPD: Causes, Warning Signs, and Treatment (medicalnewstoday.com 4.2.2017).)

(Anm: What is the Pathophysiology of COPD? Treatment and prevention (medicalnewstoday.com 8.2.2017).)

(Anm: Diet Tips for COPD. COPD is a chronic lung condition that includes two conditions: emphysema and chronic bronchitis. Together, these conditions damage the lungs and airways, making it more difficult to breathe. Common symptoms include shortness of breath, chronic cough with mucus, wheezing, and fatigue. (medicalnewstoday.com 7.2.2017).)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

(Anm: Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. (…) CONCLUSION: Approximately 6% developed COPD over 9 years. Smoking and aging were important incidence predictors. Our study suggests a substantial underdiagnosis of COPD among adults in this community.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Aug;9(8):926-32.)

(Anm: COPD and Life Expectancy: What's the Outlook? (…) When a person has COPD, the damage to their lungs cannot be reversed, and the condition therefore tends to worsen with time. Currently, there is no cure for COPD. (medicalnewstoday.com 3.1.2017).)

(Anm: COPD vs. Emphysema: What's the Difference? (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: COPD - what causes the lungs to lose their ability to heal? (medicalnewstoday.com 19.12.2016).)

(Anm: Key Facts and Common Myths About COPD (medicalnewstoday.com 1.2.2017).)

(Anm: Breathing Exercises for People with COPD (medicalnewstoday.com 7.1.2017).)

(Anm: Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. Risk was dose-dependent; no safe dose found. (medpagetoday.com 8.1.2017).)

(Anm: ACAAI: Asthma-COPD Overlap Studies Needed. Proliferation of ACOS papers, but, as yet, no clinical trials. It is very difficult to know what to do in asthma-COPD overlap syndrome because we don't have randomized trials looking specifically at this patient population," said R. Stokes Peebles, MD, of Vanderbilt University in Nashville, speaking at the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2016 Annual Scientific Meeting. (medpagetoday.com 18.11.2016).)

(Anm: COPD patients with moderately low oxygen deficiencies don't benefit from long-term oxygen.- (…) The findings, published in the New England Journal of Medicine, are based on research examining oxygen treatment outcomes in 738 COPD patients with moderately low blood oxygen levels at 42 clinical centers in the United States. The study began in 2009 and ended in 2015. Patients who received supplemental oxygen over the course of the study showed no significant differences in rate of hospitalizations, time to death after diagnosis, exercise capacity or quality of life when compared to patients who did not receive supplemental oxygen. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

(Anm: Mange ignorerer symptomer på KOL. (…) Hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder kan være symptomer på den kroniske lungesygdom KOL, som hvert år er medvirkende til op mod 5.500 dødsfald. Sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide. (sundhedsstyrelsen.dk 19.9.2016).)

(Anm: Ekstreme klimaforandringer er allerede et faktum i Europa. Uanset hvor meget, der diskuteres – ekstrem tørke, hedebølger og voldsom regn er allerede et faktum i Europa, konkluderer rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA. Dansk professor advarer om nye sygdomme og hårde vilkår for landbruget i Østeuropa. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er én af forfatterne bag rapporten ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”, der udsendes hvert fjerde år, og han er ikke i tvivl: »Vi har allered... (jyllands-posten.dk 24.1.2017).)

(Anm: CDC: COPD-Related Deaths Down in Men, Less So in Women. —COPD death rates continue to climb among black women. (…) From 2000 through 2014, age-adjusted COPD-related deaths decreased by 22.5% in men, versus just 3.8% among women. These decreases were mainly in the 65-84 age group. Still, the death rate remained higher for men than women, although this gender gap has decreased, the report noted. (medpagetoday.com 9.9.2016).)

(Anm: Forskning giver nyt håb for KOL-patienter. Lungesygdommen KOL dræber hvert år tusindvis af danskere. Men det skal forskning fra SDU være med til at forhindre. Nøglen er særlige bio-markører. (…) Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide. (…) I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig. (sdu.dk 16.8.2016).)

(Anm: Opioids May Up Mortality Risk in COPD Patients. —Increased risk for adverse outcomes in older adults regardless of dose (medpagetoday.com 19.7.2016).)

(Anm:  Svakelighet er vanlig hos pasienter med KOLS. — Kan gå utover tiltak for å forlenge overlevelse. (Frailty Is Common in Patients With COPD. — May compromise interventions to prolong survival. The rate of frailty in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) referred for pulmonary rehabilitation is over twice that of the general population of older people, and these patients have a high risk for discontinuing the exercise therapy. (…) He added that pulmonary rehabilitation exercise programs tailored to frail patients with COPD would help more people access the treatment.) (medpagetoday.com 18.6.2016).)

(Anm: Sleep Quality Tied to COPD Exacerbation Risk. —Causality direction still uncertain. SAN FRANCISCO -- Poor sleep quality was strongly associated with an increased risk for COPD exacerbations over 18 months of follow up in an analysis of data from a Canadian prospective cohort study reported here. (…) Shorofsky presented the analysis of data from the Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease (CanCOLD) in poster presentation at the American Thoracic Society annual meeting. "Our finding suggest that poor sleep and COPD are strongly related, but it is a chicken-egg issue," Shorofsky told MedPage Today. (medpagetoday.com 20.5.2016).)

(Anm: New way to predict COPD progression; new treatment may be on the horizon. New research has found that a process initiated in white blood cells known as neutrophils may lead to worse outcomes for some patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The discovery may help identify patients at higher risk for COPD progression, who might also show little benefit from standard treatments. (medicalxpress.com 15.5.2016).)

(Anm: Nytt KOL-test ska rädda liv. Identifieras lungsjukdomen KOL i ett tidigt skede skulle antalet som diagnostiseras öka med över 50 procent men dödligheten skulle minska. Genom ett extra utandningstest är detta möjligt. Den dödliga sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är relativt vanligt och orsakas huvudsakligen av tobaksrökning. Sjukdomen leder till svår invaliditet och risken för tidig död ökar kraftigt. Det rapporterar Dagens nyheter. (netdoktor.se 6.5.2016).)

(Anm: COPD health-care delivery: a holistic and dynamic approach is needed. (…) The proposed stratification reflects a very traditional, provider oriented and static assessment approach. Particularly in the group with so-called simple COPD, medicalisation should be avoided: People should be empowered not only to actively adapt a healthy lifestyle, with smoking cessation and regular physical activity, but also to manage the diversity of factors, determinants, and contexts that can influence health.The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(6)e30–e31 (June 2016).)

(Anm: Study reveals COPD linked to increased bacterial invasion. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common smoking-related lung illness and the third leading cause of death in the United States. Scientists have long believed that inhaling toxic gases and particles from tobacco smoke causes inflammation of the small airways in the lungs, leading to the development of COPD. However, the theory doesn't explain why airway inflammation and disease progression continue even after the patient stops smoking. (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: COPD may cause structural changes within the brain. Patients with COPD demonstrate decrease in areas of the brain that process breathlessness, fear, and sensitivity to pain. (medicalnewstoday.com 10.2.2016).)

(Anm: Avføring avslører: Vikingene ga oss KOLS. Forskerne har lenge diskutert hvorfor lungesykdommer som KOLS og emfysem forekommer så hyppig i dag. Nå viser det seg at de livsfarlige lungesykdommene stammer fra vikingene. (…) Proteinet førte i stedet til lungesykdommer A1AT skulle beskytte vikingene mot det enorme ormeangrepet de ble utsatt for, og virket proteinet som det skulle, ville det beskytte lungene og leveren mot de skadelige proteasene. Men var proteinet defekt, førte det til antitrypsinmangel, som er den prosessen som i dag fører til lungesykdommer som astma samt KOLS, pluss leversykdommer som skrumpelever. (historienet.no 10.2.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease and risk of mortality in COPD. Eur Respir J. 2016 May;47(5):1357-64. Epub 2016 Feb 11.)

(Anm: Når håpet kveles. Morten Wanvik er syk i kroppen, men frisk i sinnet. Hans verste fiende er hans egne lunger. (…) Hvert år de siste årene har 60 personer stått i kø for å få nye lunger i Norge. Morten Wanvik er alvorlig syk, men er blant dem som ikke kommer seg inn i køen. Han har 18 prosent lungekapasitet igjen. (…) Lungen til venstre er frisk. Til høyre ser du en kols-lunge. (nrk.no 27.2.2016).)

(Anm: NICE recommends pulmonary rehabilitation programmes for patients with COPD. BMJ 2016;352:i768 (Published 08 February 2016).)

(Anm: Do asthma and COPD truly exist? Defining a patient's symptoms using the historical diagnostic labels of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an outdated approach to understanding an individual's condition, according to experts writing in the European Respiratory Journal. (medicalnewstoday.com 29.1.2016).)

(Anm: New studies published in Nature Immunology further understanding of immune system in COPD and lupus (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Cardiac dysfunction during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Summary. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cardiovascular disease often coexist, and acute cardiac events frequently occur during COPD exacerbations. Even when cardiac complications are not clinically apparent, biochemical evidence of cardiac dysfunction is often noted during exacerbations and portends poor prognosis. Diagnosis of cardiac disease in COPD can be difficult and necessitates a high degree of clinical suspicion. However, the additional strain of an exacerbation could be a pivotal moment, during which previously unsuspected cardiac dysfunction is exposed. In this Review, we present evidence about cardiac involvement in exacerbations of COPD, and discuss diagnostic challenges and treatment opportunities. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(2):138–148 (February 2016).)

(Anm: Neuromuscular electrical stimulation to improve exercise capacity in patients with severe COPD: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4(1):27-36.)

(Anm: Researchers develop new method for looking into the lungs. For the first time, researchers have succeeded in producing 3D images showing oxygen and CO2 transport in the lungs. The new method provides hope for better treatment of COPD and lung cancer. (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: A man with COPD, fever, and leucocytosis. A 68 year old man with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), who was on home oxygen and still smoked, presented to the emergency room with fever, fatigue, and leucocytosis (14×109 white blood cells/L). Computed tomography was performed (fig 1⇓). What is the diagnosis? BMJ 2015;351:h6067 (Published 13 November 2015).)

(Anm: Leading researchers call for action on inhaled corticosteroid overuse in patients with COPD. A new study published in the International Journal of COPD highlights a problem with over-prescription of inhaled corticosteroids for low-risk patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (medicalnewstoday.com 19.10.2015).)

(Anm: Risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for astmamedisin i første trimester av svangerskapet - en kohort koblingsstudie. (Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. (…) CONCLUSION: The increased risk of congenital anomalies for women taking asthma medication is small with little confounding by maternal age or socioeconomic status. The study confirmed the association of inhaled corticosteroids with anal atresia found in earlier research and found potential new associations with combination treatment. The potential new associations should be interpreted with caution due to the large number of comparisons undertaken.) BJOG. 2016 May 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Inhaled Corticosteroids Are Associated with Pneumonia in COPD Patients. David J. Amrol, MD reviewing Suissa S et al. Chest 2015 Nov. In a case-control study, discontinuing ICS in patients with chronic obstructive pulmonary disease lowered relative risk for pneumonia. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) guidelines recommend adding inhaled corticosteroids (ICS) when patients continue to have exacerbations while taking long-acting bronchodilators. However, ICS use in COPD patients is associated with excess risk for pneumonia and, in some studies, patients who discontinue their ICS exhibit little or no deterioration. Researchers performed a case-control study using the Canadian national healthcare database to determine if withdrawal of ICS in COPD patients leads to a shorter time to first severe pneumonia (i.e., causing death or hospitalization). NEJM 2015 (November 19, 2015).)

(Anm: pneumonia; pneumoni; (SML-artikkel) det samme som lungebetennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bacterial Pneumonia: Get the Facts (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)
(Anm: Mycoplasma Pneumoniae: What You Need to Know (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Inflammatory markers linked with an increased risk of premature death in adults with COPD (medicalnewstoday.com 18.3.2015).)

(Anm: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), also known as chronic obstructive lung disease (COLD), and chronic obstructive airway disease (COAD), among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. (en.wikipedia.org).)

Knarket kommer från läkarna
svt.se 19.6.2011
Runt 70 procent av de narkotikabeslag som polisen gör kommer från recept som läkare har skrivit ut. De narkotikaklassade läkemedlen håller också på att ta över en allt större del av den illegala droghandeln.

I en serie inslag och artiklar ska Rapport granska narkotikahandeln och läkarnas förskrivning. Vi börjar på Sergels Torg i Stockholm, den största marknadsplatsen för droghandel i Sverige, en välbekant plats för Jocke Beland, chef för narkotikaspaningen runt Sergels Torg.

Växande problem
Det som håller Jocke Beland mest upptagen är de narkotikaklassade medicinerna som svenska läkare har skrivit ut på recept och som sedan hamnar till försäljning på Plattan.

-Jag började här 1999, och då var läkemedelsproblematiken inte alls så stor. Man fick känslan av att det som såldes där nere var sådant som smugglades in.
Nu är det i stället svenska läkare som i hög grad förser missbrukare med narkotika. (...)

Danske politikere reagerer sterkt på tabbeleger
nrk.no 22.2.2010
Danskene vil vurdere felles nordisk register for leger med alvorlige advarsler, for å hindre dem i å få jobb i land etter land. (...)

Tabbeleger får jobb i Norge
nrk.no 20.2.2010
Utenlandske leger som har gjort alvorlige feil, får likevel jobb i Norge. Det skjer fordi tabbene som gjøres i andre land, ikke blir registret i et felles register. (...)

Mener uaktsomme leger slipper for billig unna
tv2nyhetene.no 21.2.2010
– Mange liv kunne vært spart dersom legene var mer forsiktige med å skrive ut legemidler, mener lederen av Stortingets helsekomité. (...)

Må sette i verk tiltak
Høie mener regjeringen nå må sette i verk tiltak som å tilby deprimerte psykiatriske hjelp i stedet for store doser legemidler. Det vil redde liv, mener Høie

– Legene får ikke henvist pasienter som har lettere depresjoner til psykiatere. Derfor må psykiatritjenesten i kommunene bygges opp slik at legene kan tilby pasientene et behandlingstilbud i stedet for legemidler. Dessuten må legenes forskrivning av legemidler kontrolleres i større grad.

Erkjenner problemet
Også Helsedepartementet erkjenner at det er et problem at leger skriver ut for mange resepter på legemidler i stedet for å behandle pasientene.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen viser til at de nå er i gang med å styrke psykiatrien. Men han er uenig i at leger ikke får streng nok straff når de feilbehandler. (...)

Helsedepartementet varsler full gjennomgang
nrk.no 21.2.2010
Helsedepartementet varsler full gjennomgang etter at de ble klar over at så mange utenlandske leger med alvorlige advarsler mot seg, så enkelt får jobb i Norge.

Lørdag fortalte NRK om flere utenlandske leger som har fått advarsler og anmerkninger i andre land, men som likevel fikk jobb ved norske sykehus fordi arbeidsgiver ikke fikk opplysninger om bakgrunnen deres.

En av legene, Rafik Abu-Ramadan, ble i 2008 ansatt i Hammerfest kommune, uten at arbeidsgiver visste at Abu-Ramadan hadde fått over 20 anmerkninger og fire advarsler av svenske helsemyndigheter. (...)

Arrogant, Abusive and Disruptive -- and a Doctor (Arrogant, uforskammet og nedbrytende)
nytimes.com 2.12.2008
It was the middle of the night, and Laura Silverthorn, a nurse at a hospital in Washington, knew her patient was in danger. (...)

The boy had a shunt in his brain to drain fluid, but he was vomiting and had an extreme headache, two signs that the shunt was blocked and fluid was building up. When she paged the on-call resident, who was asleep in the hospital, he told her not to worry.

After a second page, Ms. Silverthorn said, “he became arrogant and said, ‘You don’t know what to look for — you’re not a doctor.’ ” (...)

A survey of health care workers at 102 nonprofit hospitals from 2004 to 2007 found that 67 percent of respondents said they thought there was a link between disruptive behavior and medical mistakes, and 18 percent said they knew of a mistake that occurred because of an obnoxious doctor. (The author was Dr. Alan Rosenstein, medical director for the West Coast region of VHA Inc., an alliance of nonprofit hospitals.) (...)

New York Times Examines Effects of Physicians' Disruptive, Abusive Behavior
kaisernetwork.org 2.12.2008
The New York Times on Tuesday examined how some physicians' negative behavior "contributes to medical mistakes, preventable complications and even death," in addition to "low morale, stress and high turnover" among hospital staff.

According to a survey of health care professionals at not-for-profit 102 hospitals from 2004 to 2007 conducted by Alan Rosenstein of VHA, 67% of respondents thought there was a connection between disruptive behavior and medical mistakes, and 18% said they knew of an error that occurred because of an "obnoxious" physician, the Times reports. One-third of the nurses in the study knew of a nurse who had left a hospital because of the behavior of a physician. In addition, a survey by the Institute for Safe Medication Practices found that 40% of hospital workers reported having been so intimidated by a physician that they did not share concerns about prescription orders and, as a result, 7% said they had contributed to a medication mistake. (...)

Flere leger bør miste jobben
aftenposten.no 2.2.2008
Bare seks leger mistet lisensen i fjor på grunn av alvorlige mangler på faglig innsikt. Mange leger er fortsatt en fare for sine pasienter.

Det er mer enn 20 000 medlemmer i Legeforeningen. Når bare seks leger mistet lisensen for manglende medisinsk kompetanse og innsikt i 2007, må det være noe alvorlig galt, sier Pål Gulbrandsen, leder ved Kompetansesenteret for helsetjenesteforskning i Helse Sør-Øst. (…)

Prosjektleder Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn er enig med Gulbrandsen.

- Det er nok store mørketall, sier han. Holmboe legger til at det ikke nødvendigvis er snakk om grov feilbehandling, men om leger som ikke følger opp pasienter, og gir dem riktig behandling over tid.

- Det kan være leger som overser viktige prøvesvar, og legger disse i skuffen uten at pasienten får nødvendig behandling. Andre leger kan overse symptomer på alvorlig sykdom. Vi mangler i stor grad systemer for å fange opp dette, sier Holmboe. (…)

- Undersøkelse viser at leger avviser pasienters klager om bivirkninger

Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?)
washingtonpost.com 28.8.2007
Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects)

Mange engstelige pasienter gir detaljopplysninger på nettforum og pratekanaler på internett om muskelsmerter og hukommelsestap, som de har erfart etter at de begynte med statiner for å senke sitt kolesterol. En ny studie antyder at disse mennesker kanskje har en god grunn til å søke en bekreftelse: Noen klager ville ellers gå upåaktet hen. (On many online message boards and Internet chat rooms, anxious patients share details about the muscle pain and memory loss they have noticed since they started taking statins to lower their cholesterol. A new study suggests these people may be seeking validation for good reason: Some of their complaints might otherwise be going unheard.)

Ifølge en undersøkelse av 650 pasienter publisert sist uke om legemiddelsikkerhet, et fagfellevurdert tidsskrift, ignorerer eller avviser leger ofte pasienters bekymringer om slike sideeffekter. Studien viser et reaksjonsmønster som også gjelder andre legemidler. (According to a survey of 650 patients published last week in Drug Safety, a peer-reviewed journal, doctors frequently ignored or dismissed patients' concerns about such side effects. The study suggests this pattern of reaction goes beyond statins to other drugs.)

Når leger ikke erkjenner pasienters symptomer som en sideeffekt av legemiddelet, er også pasienten utsatt for risiko. På grunn av at legen ikke fyller ut og sender en "bivirkningsrapport" til Food and Drug Administration, kan legemiddelkontrollen undervurdere problemet, og andre leger og pasienter antar at legemiddelet er tryggere enn det er. (When doctors fail to recognize a patient's symptoms as drug side effects, more than that patient's care is put at risk. Because the doctor makes no "adverse event report" to the Food and Drug Administration, the regulatory agency may underestimate the problem, and other doctors and patients may assume the drug is safer than it is.)

Forskerne ved University of California at San Diego gransket sideeffekter for statiner da ble oppmerksomme på problemet. (...) (Researchers from the University of California at San Diego had been investigating the side effects of statins when they noticed the problem.)

Jerry Avorn -- professor ved Harvard Medical School og forfatter av boken "Powerful Medicines: Nytte, risiko og kostnader for reseptbelagte legemidler" -- sa at "der er en skrekkelig underrapportering av sideeffekter," og legger til at 90 til 99% av "alvorlige sideeffekter ikke rapporteres av leger." (...) (Jerry Avorn -- a Harvard Medical School professor and author of the book "Powerful Medicines: The Benefits, Risks and Costs of Prescription Drugs" -- said that "there is horrendous underreporting of side effects," adding that 90% to 99% of "serious side effects are not reported by doctors.")

- Leger og helsekostnadene

Doctors and the Cost of Care (Leger og helsekostnadene)
EDITORIAL (Leder)
nytimes.com 13.6.2009
As the debate over health care reform unfolds, policy makers and the public need to focus more attention on doctors and the huge role they play in determining the cost of medical care — costs that are rising relentlessly.

Doctors largely decide what medical or surgical treatments are needed, whether it will be delivered in a hospital, what tests will be performed, and what drugs will be prescribed or medical devices implanted.

Der er alarmerende bevis for at mange gjør mer enn det som er medisinsk nyttig — og høster økonomiske fordeler ved å overbehandle sine pasienter. (...) (There is disturbing evidence that many do a lot more than is medically useful — and often reap financial benefits from over-treating their patients.)

- Leger opplyser ikke om interessekonflikter

Disclosure of competing interests (Offentliggjøring av konkurrerende interesser)
Editorials
BMJ 2009;339:b4144 (12 October)
A new standardised format that all journals could use

Disclosure of financial associations of authors of articles published in biomedical journals has become common practice. The information provided in these disclosures helps the reader to understand the relationships between the authors and various commercial entities that may have an interest in the information reported in the published article. At present, many journals ask authors to report such relationships by completing a form with information about their financial associations. (...)

The form now posted on the ICMJE website (www.icmje.org/coi_disclosure.pdf) includes instructions and examples to help authors provide the information (www.icmje.org/sample_disclosure.pdf). Authors can download the form from the internet, add the requested information, and save the completed form on their computer. (...)

Conflict-of-Interest Disclosure Remains Thorny Issue (Offentliggørelse av interesskonflikter fortsetter å være et vanskelig spørsmål)
medpagetoday.com 9.10.2009
In addition to showing that compliance with conflict-of-interest disclosure policies remains elusive, this week's revelations may highlight their ultimate futility.

It's unrealistic to expect policies set by medical associations and journals to reveal the industry ties of every author and meeting presenter, insiders and outside observers as well told MedPage Today.Nor is there a consensus on the best alternative -- whether to ban such ties, enact legislation forcing industry to report every gift or payment to a physician, or attempt to change the culture among physicians.

Conflict of interest -- is disclosure enough?
The debate about managing physicians' relationships with drug and device manufacturers is not new. But it drew renewed attention this week with a study in the New England Journal of Medicine.

Researchers compared payments to physicians who were in charge of or presenting at the American Academy of Orthopedic Surgeons' 2008 annual meeting with their published disclosure statements.

The study found that nearly 30% of payments went unreported -- including 10% of those topping $100,000 and 20% of those directly related to the physician's research presentation. This is an apparent violation of the AAOS's written policy (See Ortho Surgeons Frequently Omitted Required Disclosures). (...)

Critics of the current system expected it to be included in healthcare reform legislation, but that remains uncertain. And even if it's enacted, the legislation may not be all that informative if the reports follow Lilly's model.

The company's online registry is not easily searched or analyzed. It is alphabetized by the company name to which a payment was made -- which often begins with a doctor's first name -- and can't be sorted in other ways, nor copied or downloaded. (...)

Accuracy of Conflict-of-Interest Disclosures Reported by Physicians (Legers nøyaktighet på offentliggjøring av interessekonflikter)
NEJM 2009;361(15):1466-1474 (October 8)
Background The recent public reporting of payments made to physicians by manufacturers of orthopedic devices provides an opportunity to assess the accuracy of physicians' conflict-of-interest disclosures. (...)

Conclusions In this study of self-reported conflict-of-interest disclosure by physicians at a large annual meeting, the rate of disclosure was 79.3% for directly related payments and 50.0% for indirectly related payments. (...)

- Lovgivere ber om register over legemiddelfirmaers utbetalinger til leger

Senators Seek Public Listing of Payments to Doctors (Senatorer søker offentlig opplisting av betalinger til leger)
nytimes.com 7.9.2007
WASHINGTON, Sept. 6 — I et forslag introdusert på torsdag lovpålegges legemiddel- og medisinske utstyrsprodusenter, offentlig å redegjøre for nesten alle utbetaling og gaver til leger. (Makers of drugs and medical devices would be required to report publicly nearly all payments and gifts to doctors under legislation introduced Thursday in the Senate.)

“Ifølge senator Charles E. Grassley, fremstående republikaner fra Iowa, som sitter i Senate Finance Committee, og er en av forfatterne av lovforslaget, kan ikke publikum vite hvorvidt en lege mottar penger som kan påvirke forskrivningsvaner. (...) (“Right now, the public has no way to know whether a doctor’s been given money that might affect prescribing habits,” said Senator Charles E. Grassley of Iowa, the ranking Republican on the Senate Finance Committee and one of the bill’s authors.)

Lawmaker Calls for Registry of Drug Firms Paying Doctors (Lovgivere ber om register over legemiddelfirmaers utbetalinger til leger)
nytimes.com 4.8.2007
WASHINGTON, Aug. 3 — An influential Republican senator says he will propose legislation requiring drug makers to disclose the payments they make to doctors for services like consulting, lectures and attendance at seminars.

The lawmaker, Charles E. Grassley of Iowa, the senior Republican on the Senate Finance Committee, cited as an example the case of a prominent child psychiatrist, who he said made $180,000 over just two years from the maker of an antipsychotic drug now widely prescribed for children.

Mr. Grassley is one of several lawmakers to propose a federal registry of such payments. Minnesota, Vermont and Maine already have similar registries, and other states are considering them.

The proposals are a response to growing concerns that payments from drug makers can affect doctors’ prescribing habits, increase the cost of health care and, in some cases, endanger patients’ health. (...)

Dr. DelBello’s studies of Seroquel in children have helped to fuel the widespread pediatric use of antipsychotic medicines. Those studies were inconclusive, but she has described them as demonstrating that Seroquel is effective in some children. (...)

Sen. Grassley To Propose Legislation That Would Require Prescription Drug Makers To Disclose Payments Made to Physicians for Consulting, Lectures, Seminar Attendance
kaisernetwork.org 6.8.2007
Senate Finance Committee ranking member Chuck Grassley (R-Iowa) last week said he would introduce legislation that would require drug makers to make public payments to any physician who bills Medicare and Medicaid programs, the New York Times reports. Other lawmakers also support such a federal registry, and several states -- including Minnesota, Vermont and Maine -- have state-level registries. (...)

However, John Bentivoglio, a lawyer who represents drug makers, said that payment disclosures might be misinterpreted and that they would be a burden for the industry. "One of the concerns is that these payments are seen as bribes," Bentivoglio said, adding, "The vast majority are lawful payments for services."

In a speech on the Senate floor Thursday, Grassley cited the case of the University of Cincinnati's Melissa DelBello, a child psychiatrist who made $180,000 in just over two years from AstraZeneca for work on the antipsychotic drug Seroquel, which now is widely used in children (Harris, New York Times, 8/4). (...)

SOLD ON DRUGS
Under the influence

latimes.com 6.8.2007
Savvy marketing whets our appetite for prescription pharmaceuticals. Consumers, doctors, researchers -- no one is immune (...)

In 2006, drug-makers spent almost $5 billion to reach out to consumers with direct advertising. But the glossy magazine ads and buzz-generating TV spots are just the most visible parts of a campaign to build and nourish markets for brand-name prescription products. The world's pharmaceutical companies spend an estimated $19 billion annually to woo doctors. They sponsor teaching programs and research at universities across the country, gaining goodwill along the way. They give money to patient groups. They hire public relations firms to share patient stories of illness and triumph.

In a nation that consumed $279-billion worth of prescription medications in 2006 -- spending 80% of that on brand-name products -- their efforts appear to be paying off. Americans filling a prescription choose brand-name products 37% of the time, even though three-quarters of all prescription drugs in the U.S. are available in cheaper generics. (...)

- Legemiddelfirmaer beskyldt for å påvirke legers utdannelse på en skjev/partisk måte

Drug firms accused of biasing doctors' training (Legemiddelfirmaer beskyldt for å påvirke legers utdannelse på en skjev/partisk måte)
nature.com 20.11.2007
The uneasy link between industry and education.

Can the pharmaceutical industry be trusted to fund doctors' compulsory education without introducing bias? The issue is dividing Congress, academics and drugs companies. Now, preliminary data have emerged suggesting that industry-sponsored courses skew training material in favour of commercial interests.

Pharmaceutical firms spend over US$1 billion a year to fund more than half of the continuing medical education (CME) courses that qualified physicians are required to take in the United States. Although drug firms say that they are scrupulous about separating their CME involvement from promotional activities, some may be influencing doctors, intentionally or not, and may even be putting patients' health at risk (see 'Smokescreens'). Drug companies deny this, insisting that the independent educational firms they pay to produce CME activities always operate outside industry influence. Government standards specify that commercial promotion must be kept separate from education.

Now, two small studies have attempted the first objective measurements of bias in doctors' education. Neither is large enough to settle the issue (and neither has yet been published), but their data suggest that industry sponsorship is distorting medical education. (...)

Influential doctors take money from drug companies (Fremtredende leger tar imot penger fra legemiddelfirmaer)
chron.com 1.4.2007
Tenk deg det opprør basketballfans ville laget dersom de fikk vite at dommerne i mesterskapet fikk betalt av ett av lagene. Folk ville blitt like sjokkert dersom de oppdaget at en dommer hadde økonomiske interesser i en sak som er oppe for retten. (Imagine the outrage of basketball fans if they learned that the referees in the championship game were being paid by one of the teams. People would be equally upset if they discovered that a judge had a financial interest in a case before the bench.)

Vi forventer at meglerne og dommerne er upartiske. De må ta sine beslutninger på basis av bevisene, og de må fullstendig unngå enhver interessekonflikt. Dersom det avdekkes at de har tatt imot penger, ville de blitt sparket eller rettsforfulgt. (We expect umpires and judges to be impartial. They must make their decisions based on the evidence, and they must completely avoid any conflict of interest. If they got caught accepting money, they would be fired or prosecuted.)

Det forventes at også leger unngår interessekonflikter. En pasients behandling bør velges på grunnlag av objektive bevis. Men altfor ofte tar fremtredende leger imot penger fra legemiddelfirmaer. (Physicians are also expected to avoid conflicts of interest. A patient's treatment should be selected on the basis of objective evidence. Too often, however, influential doctors take money from drug companies.)

Inntil nylig er slike utbetalinger blitt hemmeligholdt. Men i flere stater har politikerne innført lover som krever at legemiddelfirmaer offentliggjør utbetalinger til leger. (Until recently, such payments have been secret. But several states have enacted legislation requiring drug companies to disclose payments to doctors.)

En ny studie publisert i Journal of the American Medical Association (21. mars 2007) undersøkte disse register i to stater. Forskerne fant at mer enn 7 000 utbetalinger ble innrapportert i løpet av tre år (2002 til 2004). (A new study in the Journal of the American Medical Association (March 21, 2007) examined these records in two states. The researchers found that in Minnesota, more than 7,000 payments were reported over three years (2002 through 2004).)

Mer enn 30 millioner dollar var øremerket for foredrag, forskning, rådgivning og utdannelse. Men nesten halvparten gikk til uspesifiserte formål. I Vermont var mer enn halvparten av slike utbetalinger ikke offentliggjort, med den begrunnelse at de var ”forretningshemmeligheter." (More than $30 million was designated for speaking, research, consulting and education. Nearly half the funds, however, were for unspecified purposes. In Vermont, more than half such payments were not disclosed, on the grounds that they were "trade secrets.")

Ifølge en granskningsrapport i New York Times, mottok nesten en av fem autoriserte leger i Minnesota utbetalinger i perioden 1997 til 2005. Medianbeløpet var 1 000 dollar. Mer enn 100 mennesker mottok over 100 000 dollar. (...) (According to an investigative report in The New York Times, nearly one out of every five licensed doctors in Minnesota received a payment between 1997 and 2005. The median amount was $1,000. More than 100 people took in over $100,000.)

Drug company payments to doctors still hard to access despite disclosure laws (Til tross for lover om offentligjøring er det fremdeles vanskelig å få tilgang til legemiddelfirmaers utbetalinger til leger)
BMJ 2007;334:655 (31 March)
An attempt to use disclosure laws passed by two US states to discover the sums of money paid by drug companies to doctors found the relevant information was of limited quality and hard to access.
The US states of California, Maine, West Virginia, Vermont, Minnesota, and the District of Columbia have laws mandating disclosure of payments made to doctors by drug companies. In two of these states, Vermont and Minnesota, payment disclosures are meant to be publicly available. (...)

Drug company payments to doctors still hard to access despite disclosure laws (Til tross for lover om offentligjøring er det fremdeles vanskelig å få tilgang til legemiddelfirmaers utbetalinger til leger)
BMJ 2007;334:655 (31 March)
An attempt to use disclosure laws passed by two US states to discover the sums of money paid by drug companies to doctors found the relevant information was of limited quality and hard to access.
The US states of California, Maine, West Virginia, Vermont, Minnesota, and the District of Columbia have laws mandating disclosure of payments made to doctors by drug companies. In two of these states, Vermont and Minnesota, payment disclosures are meant to be publicly available. (...)

New York Times reveals payments to doctors by drug firms (New York Times utbetalinger fra legemiddelfirmaer til leger)
BMJ 2007;334:655 (31 March)
Between 1997 and 2005, drug companies paid more than 5500 doctors, nurses, and other healthcare workers in the US state of Minnesota at least $57m (£30m; 43m) and another $40m to clinics, research centres, and other organisations, says an investigative report in the New York Times newspaper.
More than 20% of the state's licensed physicians received a median payment of $1000, and more than 100 received more than $100 000 (www.nytimes.com/2007/03/21/us/21drug.html).

Helse for alle pengene?
aftenposten.no 18.3.2007
(...) Statistikken som Legeforeningen benytter seg av, sier at fastlegene i 2003 tjente i overkant av 900 000 netto. Dette er et matematisk gjennomsnitt av alle som har privatpraksis. Men flere har bare halv delpraksis.

Nylig ble det offentliggjort hvor mange pasienter hver fastlege i Tønsberg hadde. De fleste med full praksis hadde mellom 2000 og 2500. Dette representerer en skattbar inntekt på rundt 1,5 millioner. De som "bare" har 1000 til 1500 pasienter, trekker selvsagt gjennomsnittslønnen ned. (...)

Leger tjener svært godt
aftenposten.no 17.3.2007
(...) I 2003 kunne en lege med ti års yrkeserfaring regne med en pensjonsgivende inntekt på 710 000 kroner (median inntekt). Dette er langt over andre profesjonsgrupper med samme yrkeserfaring, for eksempel siviløkonomer med 534 000, sivilingeniører med 498 000, jurister med 450 000 og psykologer med 372 000.

Vigen og Befring vil formodentlig mene at leger jobber så mye mer enn andre og har så store belastninger at det er helt rimelig med et inntektsnivå som er 33 til 91 prosent høyere enn det man finner i de andre gruppene som er nevnt ovenfor. Vi bør likevel ikke se helt bort fra at forskjellene i like høy grad kan reflektere Den norske lægeforenings makt og forhandlingsstyrke. I motsetning til Vigen og Befring vil jeg også hevde at legeyrket er en meget god karrièrevei for dem som er opptatt av høy lønn. (...)

Legene håver inn
nettavisen.no 15.3.2007
Som vanlig stikker legene av med den største lønnsveksten blant ansatte i private helsetjenester. Sjekk lønningene her.

Legenes månedslønn utgjorde om lag 54.800 kroner per 1. oktober 2006. Det er en økning på vel 2400 kroner eller 4,7 prosent fra samme tidspunkt året før, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. (...)

Barnevernspedagoger og sosionomer hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 28.000 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 500 kroner, eller 1,8 prosent. (...)

Hatefullt om leger
Av Torkel Steen, sykehuslege
aftenposten.no 13.3.2007
Kritikken av legene. (…)
300 i timen. Halstvedts påstander om lønnsnivået er hinsides, og det helt unødig.

For lønnsstatistikk er lett tilgjengelig på nettet, f.eks. via legeforeningen.no og ssb.no. Basislønn for en overlege er 500 000, hvilket inkluderer fast overtid og ubekvem arbeidstid. Min timelønn som seksjonsoverlege er ca. 300 kroner, før skatt. Underordnede leger tjener ca. 2/3 av dette. De fleste sykehusleger går i tidsbegrensede stillinger, uten normalt oppsigelsesvern, til de er over 40 år. (…)

Leger er det nye maktlauget
TOR HALSTVEDT, Forfatter, Barkåker
aftenposten.no
LEGER KRITISERER IKKE LEGER. Jeg kjenner til mange leger som er lite stolt av de privilegiene legelauget i senere tid har tilranet seg. Men hvorfor er det ingen lege som hever røsten og tør gå imot laugets griskhetskultur? (...)

Godt betalte overleger.
Tidligere var en lege ikke spesielt godt betalt, og på hver avdeling var det bare én overlege. Nå er omtrent alle leger på sykehus overleger. De har en grunnlønn på i underkant av 700 000, men med alle sine fantasifulle tillegg har de en årslønn på rundt 1,2 millioner. Fastlegene tjener netto 1,5 millioner, noen mindre, mange mer.

Innføringen av fastlegeordningen ble en studie i manglende logikk. Uten at fastlegene trenger å gjøre et arbeidsslag, får de i overkant av en halv million for å være villig til å ta imot pasienter. Tenk om denne logikken skulle overføres til andre yrker. For at jeg skal si meg villig til å gjøre jobben min i Posten, skal jeg forlange for eksempel 300 000! (...)

Plikttjeneste for leger?
hegnar.no 30.12.2005
SVs helsepolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen mener legene må binde seg til å jobbe et visst antall år for det offentlige.

Private helseaktører og legestanden kan belage seg på magrere tider om Thorkilsen og SV får viljen sin.

– Når det offentlige bruker mye penger på å gi folk spesialistkompetanse, kan man også si at leger burde jobbe et gitt antall år for det offentlige. I alle fall i en situasjon der det er knapphet på leger, sier Thorkildsen til Dagens Næringsliv. (...)

– Det er mange, også blant legene selv som reagerer på hvordan deler av legestanden er opptatt av å maksimere sin egen profitt – og at det bare er det de er opptatt av, sier Thorkildsen. (©NTB)

Refser leger for "butikk i butikken"
dn.no 23.11.2005
I ti år har leger ved nåværende Nasjonalt folkehelseinstitutt hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid.

Det er i strid med statlig forvaltningsskikk, påpeker Riksrevisjonen.
Riksrevisjonen påpekte allerede i 1995 at Folkehelsa drev «butikk i butikken», så det er ikke første gang at det gis påpakninger, skriver Dagens Næringsliv.

Det er praksisen med at leger ved instituttet gir sakkyndig uttalelser utenom ordinær arbeidstid Riksrevisjonen kritiserer.

Ikke opprydning i år
Sjef Geir Stene-Larsen mener personalmangel er hovedårsaken til praksisen. Han lover opprydning - men ikke før mai neste år.

-Økonomisk har dette vært gunstig, men medarbeiderne har hatt en kolossal arbeidsbelastning, så menneskelig sett har dette vært ugunstig, sier Stene-Larsen til DN.

Flere hundre tusen kroner
– Det har vært snakk om ekstrainntekter på flere hundre tusen kroner for enkeltpersoner. Dette er veldig spesielt, og vi mener det er svært uheldig fordi legene utfører offentlige oppgaver, sier ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen til DN.

Kontrollorganet peker på at instituttet har plikt til å organisere arbeidet innenfor vanlig arbeidstid fordi en privat praksis kan gi uheldige prioriteringer og inhabilitet.

Fastlønn 900.000 overtid 1.000.000
vg.no 23.11.2005
Riksrevisjonen slakter statlige legers lønnsfest

Skuffer inn på legeattester
tv2.no 23.11.2005

Riksrevisjonen refser leger
hegnar.no 23.11.2005

Leger mister sugerørene
ukeavisen.no 23.11.2005
Leger bidrar selv til inntrykket av at yrkesgruppen er utstyrt både med stetoskop og sugerør. (...)

Legelønninger i fri galopp
dn.no 22.5.2005
Leger ved sykehus i Norge tjener i dag i gjennomsnitt dobbelt så mye som de gjorde for ti år siden. Lønningsposen har vokst langt raskere enn for andre yrkesgrupper.

Store lønnskostnader
Tallene avisen har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at lønnskostnadene utgjør hele 70 prosent av utgiftene ved norske statlige sykehus.

Det norske helsebudsjettet er samtidig mer enn doblet på ti år og tisvarer i dag rundt 150 milliarder kroner i året.

Så mye tjener Jens
hegnar.no 3.11.2005
Lønnsforskjellene i norsk politikk øker. Selv har Jens Stoltenberg sikret seg en liten lønnsøkning.

Det blir større lønnsforskjeller i norsk politikk, forteller DN. Statsminister Jens Stoltenberg år 49.000 kroner mer i tillegg og får en samlet lønn på 1.071.000 kroner. Stortingsrepresentantene henger derimot etter, ifølge avisen.

En stortingsrepresentant tjener nå 589.000 kroner, mens statsrådene tjener 873.000 kroner.

Slutt på legenes særstilling
nrk.no 23.11.2005
Snart må leger velge mellom sin offentlige og private arbeidsgiver.

Mange norske sykehusleger tjener mye penger på fritiden på å jobbe ved private klinikker.

Minst 540 av de ansatte i helseforetakene får lønn fra både offentlige og private sykehus, viser tall fra Riksrevisjonen.

Hittil har leger stått i en særstilling. Å få ned ventelistene har tilsynelatende veid tyngre enn faren for dobbeltroller.

Dét kan det bli slutt på nå. Helsedepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for bierverv, - og vi forventer at de følges opp, sier statssekretær Rigmor Aasrud.

Helsedepartementet lover å rydde opp innen 2006.

- Fra departementets side vil vi følge arbeidet og sikre oss at dette er forsvarlig, sier hun til NRK.

- Leger tatt for skattesnusk

Leger tatt for skattesnusk
nrk.no 22.8.2006
Ligningskontoret kontrollerte ti leger i Akershus. Bokettersyn avslørte at ni av dem snøt på skatten.

Tilsammen hadde legene oppgitt over 5 millioner kroner for lite i inntekt, opplyser Øvre Romerike ligningskontor.

Oppga en tredel av inntekten
De ni legene som er avslørt i skattesnusk er hjemmehørende i Bærum, Asker og Follo.

Legene ble plukket ut for nærmere kontroll blant annet fordi de hadde påfallende lite i inntekt.

Én hadde oppgitt en omsetning i 2004 på 353.000 kroner - mens det virkelige tallet var 909.000 kroner, altså nesten tre ganger så høyt.

Førte fradrag for leker og klær
Felles for mange av legene er at de har puttet egenandeler rett i lomma og ikke oppgitt refusjoner til ligningsmyndighetene. Øvre Romerike ligningskontor som har kontrollansvaret for legene i Akershus, fant også mange feil i de ni legenes regnskaper - blant annet var private kostnader fradragsført, sier ligningssjef Tor Granmo:

- Klær, mat, leker, kjøkkenutstyr, det er bare fantasien setter grenser tror jeg.

Vurderer politianmeldelse
Tilleggsskatt på inntil 60 prosent venter nå skattesnyterne, men skattemyndighetene vil å også vurdere politianmeldelse i de verste tilfellene.
Ligningssjefen vil ikke si at legenes skattemoral er noe dårligere enn andre yrkesgrupper, men sier han ønsker et samarbeid med legeforeningen for å få flere til følge skattereglene.

Leder for Akershus legeforening Arne Røde har vanskelig for å fatte dersom kolleger av ham har forsøkt å skjule inntekter blant annet fra refusjoner og egenandeler.

- Jeg stiller meg undrende til dette, men det er klart at hvis noen har gjort dette i vinningsøyemed for å forsøke å unngå beskatning så er det svært beklagelig, sier Røde.

Vurdering av legers kvalitet og kompetanse - manglende kvalitetskontroll

Hvorfor data fra allmennlegetjenesten?
Samfunnsspeilet nr. 3, 2007
ssb.no 19.6.2007
Til nå har det vært lite kunnskap om allmennlegene/fastlegene
På begynnelsen av 90-tallet var det flere fagmiljøer som arbeidet for å få samlet data fra allmennlegene via pasientjournalene. Det ble blant annet etablert et prosjekt «Helsedataprosjektet» i Rikstrygdeverket med Den norske legeforening og helsemyndighetene som sentrale deltakere. Prosjektet ble imidlertid lagt på is. Mange leger var skeptiske til å gi fra seg data til Rikstrygdeverket, siden Rikstrygdeverket har kontrollmyndighet overfor legene. Legene ønsket ikke ytterligere kontroll av sin virksomhet og var derfor skeptiske til en datainnsamling i regi av helsemyndighetene. (...)

Tøffere kontroll
aftenposten.no 3.10.2006
Dagens testing av utenlandske leger er for dårlig, ifølge medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. De foreslår å innføre praktiske prøver. (...)

Russere fikk lisens uten utdannelse
aftenposten.no 1.10.2006
152 russiske leger har fått tillatelse til å jobbe i Norge. Ikke alle hadde legeutdannelse fra hjemlandet. (...)

Nå kan noen av de russiske legene miste tillatelsen til å jobbe her. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell vil foreta en ny vurdering av dem som allerede har fått norsk legelisens.
- Vi må vurdere deres grunnutdannelse på ny, og se om de faktisk er kvalifisert til å beholde autorisasjonen, sier Per Haugum, direktør for Autorisasjonskontoret.

Noen har jobbet her i årevis.
- Det plager meg at vi ikke vet om noen av disse russiske legene har bidratt til pasientskader den tiden de har vært her. Mens vi områr oss behandler de pasienter, sier Haugum. (...)

Rating doctors: Who benefits?
Los Angeles Times 13.6.2005
As 'report cards' gain favor, some question how far physicians will go to score high.

The idea of giving doctors a "report card" to judge how well they are doing their jobs is gaining popularity in California and around the country. But could the practice also be leading some doctors to shy away from the sickest patients?

Although many doctors loathe the idea, several states require physicians to report medical outcomes for many procedures. Health insurers are increasingly rating doctors' performance and tying doctors' pay to their scores.

Next year, Californians will be able to go online to see how well individual physicians perform heart bypass surgery, and the state plans to add reports on other medical procedures. (...)

- Hva slags problemer går vi til fastlegen med

Hva slags problemer går vi til fastlegen med
Samfunnsspeilet nr. 3, 2007
ssb.no 19.6.2007
Ulike faser i livet gir opphav til ulike typer sykdommer og plager. Psykiske lidelser er den hyppigste grunnen til å besøke legen for både unge og voksne, mens eldre har plager som høyt blodtrykk og hjertesykdom. Barn er spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner, astma og eksem. Diagnosene som blir presentert i denne artikkelen, er sykdommer vi lever med og sjelden dør av. Fastlegen skal være den vi henvender oss til først, og som henviser videre til spesialist eller sykehus når det trengs. (...)

Diagnostisering (legeattester/legeerklæringer)

Gransker lege for falske erklæringer
aftenposten.no 22.1.2007
Politiet gransker en lege som skrev ut soningsutsettelser for en pasient som jobbet for ham. (...)

Lege granskes:
Skrev soningsutsettelser for pasient som jobbet for ham

vg.no 22.1.2007
Mens legen (50) skal ha skrevet ut erklæringer om soningsutsettelser for pasienten (62), filmet politiet 62-åringen under jobbing på legens millioneiendom i Asker. (...)

Study links doctor errors, bad diagnoses
news.yahoo.com 2.10.2006
- Basic errors made by doctors, including tests ordered too late or not at all and failure to create follow-up plans, played a role in nearly 60 percent of cases in which patients were allegedly hurt by missed or delayed diagnoses, a study found.

Researchers in the study, published in the Annals of Internal Medicine on Monday, reviewed 307 closed medical malpractice claims, 181 of which allegedly involved diagnostic errors that ended up harming patients. A large majority of those cases involved various types of cancer. (...)

Sykdommer blant leger

Leger sliter med psyken
helserevyen.no 14.5.2007
Utbrenthet, utmattelse, depresjoner og andre psykiske lidelser den vanligste årsaken til at leger er borte fra jobben.

Dette står i skarp kontrast til befolkningen for øvrig der muskel- og skjelettplager er det som vanligvis oppgis som sykdomsårsak, skriver Dagsavisen.

Fenomenet kommer fram i en studie gjennomført av seniorforsker Berit Bringedal ved Legeforeningens forskningsinstitutt blant fastleger og andre privatpraktiserende spesialister, som er fulgt over en femårsperiode. Tallene for resten av befolkningen er fra 2004.

• Muskel- og skjelettplager er årsak til 46 prosent av befolkningens sykefravær, mens legene oppgir slike årsaker i bare 23 prosent av fraværstilfellene.
• Psykiske lidelser oppgis av legene i 32 prosent av tilfellene, mens befolkningens fraværsdager bunner i psykiske lidelser i bare 20 prosent av tilfellene.

– Det er nok stor forskjell mellom ulike yrkesgrupper om hvilke diagnoser som er skambelagte, sier Bringedal, til Dagsavisen.

Hun har også registrert at legene er omtrent like mye borte fra jobben som andre med høyere utdannelse, tre prosent, mot seks prosent legemeldt sykefravær i befolkningen. (...)

Intoxication 'rife among doctors'
BBC 13.6.2005
The British Medical Association has called for action over alcohol and drug abuse among medics after a BBC survey showed the problem was widespread.
BBC One's Real Story found over the last 10 years 750 hospital staff in England had been disciplined over alcohol and drug-related incidents.

The BMA estimates one in 15 doctors could be abusing drugs and alcohol.

BMA Ethics Committee chairman Michael Wilks said the profession was in denial and needed help to tackle the problem. (...)

Godkjenning

Seks prosent av overlegene mangler godkjenning
vg.no 7.3.2006
Rundt 300 overleger i Norge mangler nødvendig godkjenning, ifølge Legeforeningen. (...)

Pasienter med problemer grunnet substansmisbruk: Effektiv identifikasjon, diagnose, og behandling

Patients with Substance Abuse Problems: Effective Identification, Diagnosis, and Treatment
The diagnosis and treatment of substance-abuse disorders are gaining the attention of physicians, and no wonder — in a given year, 9% of the U.S. population is found to be dependent on or to abuse alcohol, and almost 4% are dependent on illicit drugs. Nicotine dependence, a licit and actually greater cause of illness and death, affects some 20% of the population. Such problems are now discussed in most medical schools.

Psychiatry has a subspecialty certification for expertise in addiction, and there is a growing body of knowledge concerning how clinicians can and should bring their patients from the stage . . . [Full Text of this Article]

- Tilbakekalling av autorisasjoner

50 mister autorisasjonen hvert år
helserevyen.no 27.7.2005
Hvert år tilbakekaller Statens helsetilsyn over 50 autorisasjoner fra helsepersonell. De fleste er på grunn av rusmisbruk, og på andreplass ligger seksuelle relasjoner mellom behandler og pasient.

En leges synspunkter

Correspondance
Perspectives on drug withdrawals
CMAJ 2005; 173 (2) (July 19)
Sometimes when I reach for my prescription pad, I treat it like a loaded weapon, to be used with extreme caution if at all. (...)

Tortur

Forbyr leger å delta i tortur
nrk.no 13.6.2006
Det amerikanske legeforbundet AMA forbyr medlemmene sine å delta i tortur. Forbudet omfatter uttrykkelig forsøk på å få fanger til å røpe opplysninger. Vedtaket natt til tirsdag norsk tid kom etter påstander om at leger eller psykiatere kan ha deltatt i fysisk eller psykisk mishandling under avhør i Guantanamo Bay-leiren på Cuba. Det samme gjelder for det beryktede Abu Ghraib-fengselet i Irak.

Legers oppgave er å helbrede, og denne oppgaven er uforenlig med tortur, vedtok det 544 medlemmer store representantskapet i AMA.

I vedtaket heter det også at leger som behandler fanger i Guantanamo Bay eller Abu Ghraib, har samme taushetsplikt som ellers.

Vedtaket kommer etter at tre fanger i Guantanamo-leiren har begått selvmord. Statssekretær Colleen Graffy i det amerikanske utenriksdepartementet har kalt selvmordene et smart PR-stunt, men departementet har senere tatt avstand fra uttalelsen.

USAs regjering settes nå under nytt press fra EU, som krever leiren sør på Cuba stengt, melder NTB. EU-landene vil bruke et toppmøte med president George W. Bush i neste uke til å fremme dette kravet, sier tjenestemenn i Brussel. (...)

-Mangelen på geriatrisk rehabilitering en vesentlig årsak til dagens problemer i norsk helsevesen

Despite Aging U.S. Population, Few Physicians Specialize in Treatment for the Elderly
kaisernetwork.org 18.10.2006
Even as the "population ages and more people ... need them ... geriatricians are in short supply," the New York Times reports. According to the Times, geriatrics "is a specialty of little interest to medical students because geriatricians are paid relatively poorly and are not considered superstars in an era of high-tech medicine." There was one geriatrician for every 5,000 U.S. residents older than age 65 in 2005, and of 145 medical schools nationwide, only nine have geriatric departments. (...)

Geriatrics Lags in Age of High-Tech Medicine
nytimes.com 18.10.2006
(...) Even as the population ages and more people like Mrs. Foley need them, geriatricians are in short supply. It is a specialty of little interest to medical students because geriatricians are paid relatively poorly and are not considered superstars in an era of high-tech medicine. In fact, the credo of geriatric medicine is “less is more.”

In 2005, there was one geriatrician for every 5,000 Americans 65 and older, a ratio that experts say is sure to worsen. Of 145 medical schools in the United States, only 9 have departments of geriatrics. Few schools require geriatric courses. And teaching hospitals graduate internists with as little as six hours of geriatric training.

The mismatch between supply and demand is “a troubling issue for us,” said Dr. Leo M. Cooney, a professor at Yale University School of Medicine. In a good year, Dr. Cooney said, one of 45 internal medicine residents decides to be a geriatrician.

The rest, he said, choose “super specialties” like cardiology or oncology. This, despite the fact that geriatricians reported the highest job satisfaction of any specialty in a 2002 survey in the journal Archives of Internal Medicine. (...)

Bedre behandling av eldre pasienter
Ulf Ljungblad Administrerende direktør dr. med. Sykehuset Østfold
dagbladet.no 3.5.2006
Mangelen på geriatrisk rehabilitering en vesentlig årsak til dagens problemer i norsk helsevesen. God medisinsk praksis er ikke synonymt med lange liggetider i sykehus. (...)

- Falske legerklæringer

Er 40 % av norske leger godfjotter?
Olaf Gjerløw Aasland, instituttsjef, Legeforeningens forskningsinstitutt
aftenposten.no 27.11.2005
Attestskriving. I Aftenposten for 23.11. uttrykker min gode kollega, psykiater Jan Guthu, sin bekymring for at resultater fra en spørreundersøkelse om legers attestskrivning gjennomført av Legeforeningens forskningsinstitutt kan få 40 av norske leger til å se ut som «godfjotter som kan trekkes etter nesen hvor hen pasienten måtte ønske». Hadde dette vært tilfellet, ville jeg virkelig delt hans bekymring. Men heldigvis er det ikke slik. Riktignok kunne det kanskje se slik ut da våre forskningsresultater ble trukket frem i diskusjonen om falske legeattester. I vår undersøkelse, som ble publisert i Legetidsskriftet i januar 2004, står det imidlertid at de fleste av de 39 som svarte ja på spørsmålet om de bevisst hadde fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå det uttalelsen dreide seg om skulle bli best mulig, gjorde dette sjeldnere enn én gang i året. Dermed ligger vi tett opp til Guthus ideal, som er å tenke «kanskje stemmer det at jeg én eller en og annen gang har kommet til å argumentere for overbevisende til fordel for pasientens sak». Det ville faktisk vært mer bekymringsfullt om ikke såpass mange som 40 hadde svart ja på dette spørsmålet, litt menneskelighet må vi tross alt forvente i en travel legehverdag.

Forskning om legers troverdighet
Aftenposten 23.11.2005
Guthu Jan
Undersøkelse. Dr. Olaf Gjerløw Aasland har foretatt en undersøkelse. Et spørsmål til legene var: «Har du i legeerklæringer eller attester bevisst fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå det uttalelsen dreide seg om ble best mulig?

»Hva mon tro har instituttlederen for Lægeforeningens forskningsinstitutt ment?
39 av legene har svart bekreftende. Trolig er disse blant de mest samvittighetsfulle og har tatt betenkningstid. «Ja», kan de ha tenkt, «kanskje stemmer det at jeg én eller en og annen gang har kommet til å argumentere for overbevisende til fordel for pasientens sak». Da blir jo svaret bekreftende på instituttlederens spørsmål. Forøvrig - når en lege etter grundig utredning har et budskap om en pasients medisinske behov, vil han selvfølgelig tilstrebe å formulere seg, så muligheten for å oppnå det uttalelsen dreier seg om nettopp blir best mulig. I motsatt fall ville han ikke ha tatt pasienten på alvor. Et skoleeksempel på et særdeles uklart og ledende spørsmål. Personlig har jeg unnlatt å besvare denne type spørreundersøkelser, da jeg oppfatter dem som svært tendensiøse.

Etter å ha samlet sammen og systematisert svarene på sine skjemaer, orienterte helseforskeren pressen om det interessante resultat. Dette måtte han meget vel skjønne kunne bli tolket slik Aftenposten har gjort i sin overskrift 4. november: «2 av 5 leger fikser attester».

Altså, et totalt unyttig forskningsarbeid for skattebetalernes regning, samt et alvorstungt rop om økt kontroll.

Og leserne kan gis inntrykk av at 40 av legene er noen godfjotter som kan trekkes etter nesen hvor hen pasientene måtte ønske.

Fire av ti fikser attester
hegnar.no 4.11.2005
Fire av ti leger "fikser" attester for sine pasienter.

Fire av ti leger sier at de har «fikset» attester for pasientene. Det kommer fram i en undersøkelse Legeforeningens forskningsinstitutt (LF) gjorde i 2002. Legene fikk følgende spørsmål:

«Har du i legeerklæringer eller attester bevisst fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå det uttalelsen dreide seg om ble best mulig?».

39 prosent av legene svarte ja
Instituttleder Olaf Gjerløw Aasland ved LF, etterlyser økt kontroll med legeerklæringene.

- Jeg skulle ønske at Justisdepartementet ikke legger seg ukritisk flate for legeerklæringer. Legen som skriver ut erklæringer er i skvis mellom hensynet til pasienten og krav fra samfunnet. Spørsmålet er om dette er en riktig måte å avgjøre slik saker på, sier Gjerløw Aasland.

Forsikringsbransjen og trygdevesenet stoler så lite på legeerklæringer at de har ansatt en rekke fagfolk for å sjekke legers vurderinger.

- Vi ser helt klart behovet for å ettergå spesialisterklæringer. Samme lege kan skrive to vidt forskjellige erklæringer om samme pasient i løpet av få dager. Både Rikstrygdeverket og forsikringsbransjen erkjenner at legeerklæringer må overprøves, sier hovedlege Bengt-Lasse Lund i Gjensidige Forsikring.

- Doctors as lapdogs to drug firms

Doctors as lapdogs to drug firms
BMJ 2006;333:1121-1122 (25 November)
Independence may be most cost effective way to improve health care
I hope Fugh-Berman's talk is effective in prompting drug companies to cease their involvement in medical education.1 If so, stopping such talks could be the most cost effective way to improve health care because exposure to drug promotion correlates with suboptimal health care.2 That includes the subtle promotion in disguise that makes involvement in medical education profitable for drug companies. (...)

Doctors must not be lapdogs to drug firms
BMJ 2006;333:1027 (11 November)
Last month I gave a talk at Presbyterian Hospital in Albuquerque, New Mexico, about the influence of the drug industry on continuing medical education. As usual, pharmaceutical companies contributed funds to the conference, and there was a small exhibition area with the usual monopoly of drug firms.

Immediately after my talk, one pharmaceutical company representative announced to a conference organiser that her company would no longer support the annual conference. Another packed up his exhibit and walked out. Other drug representatives were observed muttering angrily into their cell phones, which may, or may not, have been related to the near total exhibitor boycott the next day. Only one exhibitor showed up, prompting a physician friend of mine to remark, "Maybe he missed your talk." (...)

- Public Has Trust Issues With Psychiatrists, Survey Finds

Public Has Trust Issues With Psychiatrists, Survey Finds
American Psychiatric Association
Psychiatr News March 2, 2007 (Volume 42, Number 5, page 18)
(...) Only 38 percent of Americans believe that psychiatrists adhere to "high" or "very high" ethical standards, according to an annual Gallup poll conducted last December. The survey indicated that the public places most of its trust in other types of health professionals.

Nurses were ranked the most ethical professionals, with 84 percent of those polled rating nurses' ethical standards as "high" or "very high," and pharmacists ranked second (73 percent). (...)

- Leger uten praksis

Leger uten praksis
ta.no 14.1.2007
Mellom 70 og 80 leger uten praktisk erfaring er blitt godkjent i Norge de siste to årene. Uforsvarlig, mener helsemyndighetene. (...)

- Flere leger opplever vold

Psykisk syge straffes i længere tid end raske
politiken.dk 23.11.2008
Der er sket en eksplosion i antallet af psykisk syge, der bliver dømt til behandling for vold og trusler mod offentligt ansatte.

Siden midt i 1990’erne er antallet af psykisk syge, der bliver dømt for vold og trusler mod sygeplejersker, politibetjente og socialrådgivere, eksploderet.

Blot 15 psykisk syge blev i 1995 dømt for at slå, sparke eller true offentligt ansatte. Det tal var sidste år steget til 104, hvilket svarer til en syvdobling. Dermed udgør den type domme nu en fjerdedel af det samlede antal behandlingsdomme rettet mod psykisk syge. (...)

Leger ofte utsatt for vold og trusler
nettavisen.no 1.11.2007
Hver tredje lege har opplevd pasient-vold.

Psykiatere og allmennleger er mest utsatt for vold fra pasienter. Seks av ti psykiatere har opplevd vold og mange opplever også å bli truet med vold.

I 2006 ble en lege knivdrept av en pasient i Oslo. Nå møtes leger fra hele landet for å diskutere problemet. (...)

Mange leger opplever vold
vg.no 21.8.2007
14 prosent av danske leger har vært utsatt for vold og trusler det siste året, viser en undersøkelse. (...)

Volden forekommer litt oftere på sykehus enn i allmenn praksis. Men det er de praktiserende legene som heller mest til å mene at volden forekommer oftere nå enn for eksempel for fem år siden. (...)

- Medisinsk profesjonalitet

Medisinsk profesjonalitet
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2074
I de senere årene har det internasjonalt vært rettet økende oppmerksomhet mot utvikling av medisinske profesjonelle standarder (1). I boken Measuring medical professionalism definerer Stern medisinsk profesjonalitet til å omfatte fire likeverdige deler: medisinsk kompetanse, humanisme, etterrettelighet og altruisme (2). Medisinsk kompetanse omfatter beherskelse av det medisinske kunnskapstilfanget, inkludert etisk og juridisk forståelse, praktiske ferdigheter, kommunikasjonsevner og evnen til å benytte disse elementene sammen i praktisk legegjerning. Humanisme omfatter evnen til å spille sammen med andre mennesker, pasienter, kolleger og andre samarbeidspartnere med respekt, medfølelse, empati, ære og integritet, og kunnskap om og forståelse for andres ståsted og spesifikke kontekst. Etterrettelighet dekker evnen til selvregulerende atferd i yrkesutøvelsen med tanke på de plikter som følger, inkludert skrevne og uskrevne kontrakter med pasienter, kolleger, arbeidsplass, arbeidsgiver, fag og samfunn samt ansvar for egen livslang læring. Altruisme er vanskelig å kategorisere, og elementer av begrepet kunne vært tatt med i hver av de tre andre punktene: yte det beste for pasienten, uselvisk opptreden, unngå egeninteresser. Det finnes flere liknende definisjoner (1). (...)

- Leger selger forsøksdata

Sen. Grassley Asks SEC To Proceed With Investigation Into Reports Physicians Sold Trial Data to Wall Street Firms (Senator Grassley ber SEC om å fortsette med granskning av rapporter om at leger solgte forsøksdata til firma på Wall Street)
kaisernetwork.org 9.5.2006
Senate Finance Committee Chair Chuck Grassley (R-Iowa) last week asked the Securities and Exchange Commission to proceed with an investigation into whether physicians involved with clinical trials sell confidential information to stock analysts and investors, the Seattle Times reports (Mundy, Seattle Times, 5/8). The Times in an August 2005 article reported at least 26 cases in which physicians sold information about ongoing trials to Wall Street firms. In response to the article, Grassley sent letters to SEC and the Department of Justice that requested investigations into the issue (Kaiser Daily Health Policy Report, 8/9/05). Last week, Grassley sent SEC a Congressional Research Service report completed in November 2005 that states, "Thus, if the facts in the article are accurate, it is arguable that the described Wall Street analysts may be violating section 10(b) of the Securities Exchange Act." Section 10(b) is the anti-fraud statute of the law. Grassley asked SEC to respond to the CRS report no later than June 2. In a letter to SEC Chair Christopher Cox, Grassley wrote that "the integrity of the scientific process itself is compromised by clinical researchers who disclose ... the details of ongoing research." SEC spokesperson John Heine declined to comment on the issue (Seattle Times, 5/8).

Lovgivning kan sørge for "nyttig motgift" mot legemiddelindustriens innflytelse på leger, ifølge lederartikkel

Legislation Could Provide 'Useful Antidote' to Pharmaceutical Industry Influence on Physicians, Editorial States (Lovgivning kan sørge for "nyttig motgift" mot legemiddelindustriens innflytelse på leger, ifølge lederartikkel)
kaisernetwork.org 20.3.2008
Sens. Herb Kohl (D-Wis.) and Richard Durbin (D-Ill.) plan to introduce a bill that could provide a "potentially useful antidote to drug company influence over the prescribing practices of doctors," a New York Times editorial states. According to the editorial, the legislation would authorize federal grants to prepare educational materials and train health care professionals to "visit doctors to give unbiased guidance on the safety and effectiveness of drugs to counter the one-sided sales pitches they get from pharmaceutical company representatives."

Based on the results of similar programs in Pennsylvania, other states and abroad, the "end result should be better care, quite often at lower cost," and the senators hope that their bill would "pay for itself by lowering drug costs to federal programs," the editorial states. "With comprehensive, unbiased information, doctors should be more likely to prescribe the best drug for a patient, not necessarily the newest, high-priced drug that is being pushed by a drug company sales representative," the editorial concludes (New York Times, 3/20). (...)

Countering the Drug Salesmen (Imøtegåelse av legemiddelkonsulentene)
EDITORIAL
nytimes.com 20.3.2008
A potentially useful antidote to drug company influence over the prescribing practices of doctors is under consideration in Congress. The idea is to have government-funded health professionals visit doctors to give unbiased guidance on the safety and effectiveness of drugs to counter the one-sided sales pitches they get from pharmaceutical company representatives. The end result should be better care, quite often at lower cost. (...)

Now Senators Herb Kohl, Democrat of Wisconsin, and Richard Durbin, Democrat of Illinois, are planning to introduce legislation that would authorize federal grants to prepare educational materials and train health professionals to conduct visits to prescribing physicians. Their hope is that the program would pay for itself by lowering drug costs to federal programs.

With comprehensive, unbiased information, doctors should be more likely to prescribe the best drug for a patient, not necessarily the newest, high-priced drug that is being pushed by a drug company sales representative. (...)

- Legens skjønn går foran loven

Leger i kostbar dobbeltrolle
aftenposten.no 12.12.2008
Aftenposten skriver at leger sykmelder i strid med loven.

Det finnes flere og dyrere eksempler på at leger ikke makter dobbeltrollen som pasientens hjelper og samfunnets «dørvokter» til ytelser og rettigheter.

Tenk om strafferettspleien var blitt overlatt til praktiserende advokater, for å spare utgifter til tidkrevende rettssaker. Etter et lovbrudd avgjør din advokat hvilken reaksjon du skal ilegges. (...)

Overdreven tiltro til legers uavhengighet og evne til å fordele velferdsgoder etter egen oppfatning av hva som er god sosialpolitikk, koster dyrt. På tide å frigjøre legen fra den umulige dobbeltrollen som pasientadvokat og samfunnets kontrollør? (...)

Legens skjønn går foran loven
aftenposten.no 10.12.2008
Norske leger sykmelder mange de etter loven ikke skal sykmelde, fremgår det av ny rapport. Legene gjør det bevisst, fordi de mener det er den beste løsningen. (...)

Bevisst og med til dels stor tro på at de gjør det rette, bryter eller omgår de loven ved å sykmelde mennesker. Ifølge folketrygdloven må det være medisinske grunner til arbeidsuførhet for at rett til sykepenger skal være til stede. (...)

I rapporten «Dobbeltmoralens voktere. Intervjuer med fastleger om sykemelding», skrevet av Benedicte Carlsen og nylig offentliggjort i Tidsskrift for Velferdsforskning, gir mange av de 28 intervjuede legene uttrykk for samme holdning. (...)

(Anm: Tidsskrift for Velferdsforskning (rokkan.uib.no).)

- Pasienter forventer åpenhet om legers interessekonflikter

Patients want GPs drug links outed (Pasienter ønsker at allmennpraktiserende leger opplyser om forbindelser til legemiddelfirmaer)
australiandoctor.com.au 19.1.2009
MJA DOCTORS’ links with the pharmaceutical industry may not be an issue only activists and journalists get worked up about — patients also want more transparency, research suggests.

In a survey of some 900 patients at three general practices in Sydney, more than 70% wanted to know if their doctor was receiving benefits in cash or kind from drug companies.

About the same percentage thought their doctor should disclose the receipt of any financial incentives for taking part in research, while 61% felt the same way about industry-sponsored trips to conferences.

Greater transparency would have its reward, the study suggests: 80% of patients would have more confidence in their doctors’ decisions if interests were fully disclosed.

“Trust in the doctor may actually be enhanced by having these matters out in the open rather than under the table — which they clearly are at the moment,” the study’s lead author, Professor Martin Tattersall, told Australian Doctor. (...)

(Anm: Patients expect transparency in doctors’ relationships with the pharmaceutical industry. Medical Journal of Australia 2009; 190:65-68.)

Patients expect transparency in doctors’ relationships with the pharmaceutical industry (Pasienter forventer åpenhet om legeres forbindelser til legemiddelindustrien)
Medical Journal of Australia 2009; 190:65-68
Abstract

Objective:
To seek the views of patients attending general practice about doctors’ interactions with the pharmaceutical industry and their wishes for disclosure of this information.

Design, setting and participants:
906 patients attending three general practices in metropolitan Sydney during October –November 2007 completed an 18-item anonymous survey exploring their perceptions of doctors’ competing interests.

Results:
Most patients (76%) were unaware of any relationship their doctor may have with pharmaceutical companies. Patients wanted to know if their doctor obtained any benefits in cash or kind from the pharmaceutical industry (71%), financial incentives for research participation (69%) or sponsorship to attend conferences (61%). Most agreed that disclosure of competing interests by doctors is important (84%), believing this disclosure would help patients make better informed treatment decisions (78%). Eighty per cent of patients stated that they would have more confidence in their doctor’s decisions if interests were fully disclosed, with strong support for verbal disclosure during the consultation (78%).

Conclusions:
Patients are currently not aware of their doctors’ competing interests but do want to know of doctors’ interactions with the pharmaceutical industry, indicating that disclosure of competing interests would improve their confidence in doctors’ decisions. (...)

- Nio av tio läkare gav friska tidningsreportrar antibiotika

Nio av tio läkare gav friska tidningsreportrar antibiotika
dagensmedicin.se 25.5.2009
När Dagens Nyheter friska reportrar låtsades ha bihåleinflammation skrev nio av tio läkare som de besökte ut antibiotika.

För att motverka spridningen av resistenta bakterier ska läkare vara restriktiva med att skriva ut antibiotika vid bihåleinflammation. Dagens Nyheter har gjort en stickprovskontroll på hur det ser ut i verkligheten genom att besöka tio privata kliniker i Stockholm. (...)

Läkare struntar i nya riktlinjer för antibiotika
dn.se 24.5.2009
Nio av tio läkare skrev ut antibiotika mot bihåleinflammation till DN:s friska reportrar. Bara en läkare följde de nya, hårdare riktlinjerna som ska hejda spridningen av resistenta bakterier. (...)

Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen

Frimurerne skjerper hemmeligholdet
vg.no 5.2.2010
Nå blir det ikke lenger mulig å se hvem av statskirkens prester som også er ridderprester i Den Norske Frimurerordenen. (...)

(Anm: Stortingspolitikere, dommere, statssekretærer, ordførere og rådmenn: Derfor ble vi frimurere. HER KAN DU SELV SØKE I FRIMURERNES MEDLEMSREGISTER FOR 2016. Her er svarene fra alle vi har fått kontakt med. Først rikspolitikerne: (filternyheter.no 26.1.2016).)

(Anm: Norsk mangemillionær og frimurer åpner opp om nytt parti og middagen med Frp-toppene: - Dette er fjæra som ble til ti høns. Han ble styrtrik over natta. Nå jobber frimureren Mikkel Dobloug i kulissene for å skape et nytt norsk sentrumsparti. (dagbladet.no 7.11.2016).)

(Anm: 117 265 norske frimurere kan ikke ta feil: Menneskeknokler er bedre enn mindfulness (filternyheter.no 25.1.2016).)

- Her kan du se en oversikt over de største ordenene i Norge, og hvor i Oslo de holder til. Artikkelen fortsetter lenger nede.

(Anm: Mitt liv som ordensmann. Losjene sliter med forgubbing og synkende medlemstall. Noen måtte redde dem. Jeg meldte meg. (…) Her kan du se en oversikt over de største ordenene i Norge, og hvor i Oslo de holder til. Artikkelen fortsetter lenger nede. (aftenposten.no 25.3.2018).)

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

(Anm: Frimurermedlem avslører nytt om hemmelige ritualer - sensureres av egne ledere. - Forventer konsekvenser. Frimurerbevegelsen kan ha opprinnelse i hedenske ritualer som ble praktisert av nordiske vikinger, sier Arvid Ystad. Han er forfatteren bak boka «Frimurerne i vikingtida» som kom ut i vår. (dagbladet.no 15.5.2016).)

(Anm: Frimurerlosjen ritualer. Avslørte frimurerlosjens hemmelige liv og ritualer. Arvid Ystad ble kastet ut av frimurerlosjen da han skrev om losjens indre liv. BEGÅTT LOVBRUDD: Ifølge Frimurerlosjen, har Arvid Ystad brutt losjens lover og vedtekter da han skrev om frimurernes ritualer. Selv sier Ystad at han har tatt utgangspunkt i ritualer som har vært kjent siden midten av 1800-tallet. (dagbladet.no 11.10.2016).)

Avslører frimurernes ritualer
tv2nyhetene.no 9.10.2009
Frimurerne tok skjelett fra en kirkegård for å bruke hodeskaller og knokler i ritualene sine. (...)

Hvem er medlem i losjene der du bor, hvem sitter de sammen med og hvilke yrker har de? Finn det ut her (Listen er fra 2008) (...)

- Frimurerlosjen kan være farlig
nrk.no 9.10.2009
Det mener Roger Karsten Aase fra Trondheim, som har skrevet bok om sine 15 år som frimurer. (...)

Undersøker politiets losjepraksis
tv2nyhetene.no 29.10.2008
Spesialenheten for politisaker er koblet inn etter avsløringer på TV 2 om ulovlige tjenester mellom losjebrødre i politiet. (...)

Klikk her for å se listen over lensmenn og se resten av politilistene nederst i artikkelen. (...)

Klikk her for å se listen over politibetjenter
Klikk her for å se listen over politiførstebetjenter
Klikk her for å se listen over politiavdelingssjefer
Klikk her for å se listen over politioverbetjenter
Klikk her for å se listen over lensmenn
Klikk her for å se listen over politiinspektører
Klikk her for å se listen over politimestere (...)

Mystikken oppheves
tv2nyhetene.no 26.10.2008
Frimurerlosjen har alltid vært forbundet med mystikk, i motsetning til demokratiets åpenhet.

Tv2nyhetene.no offentliggjør i dag frimurerlosjen sin medlemsliste.
Listen er ikke hemmelig, men den har vært vanskelig tilgjengelig. Det gjør vi nå noe med. (...)

Åpenhet
Nettverk og vennetjenester kan lett komme i konflikt med demokratiets krav til åpenhet og rettferdig byråkratisk behandling.

En mulig usunn kobling mellom livet som bror og som et viktig samfunnsmedlem har gjort at norske dommere må opplyse medlemskap i brorskap som frimurerlosjen.

Ved å gjøre listene tilgjengelig gjør vi det lettere for alle å finne ut hvem som er med i losjen.

Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen her (...)

Frimurerordenen
tv2nyhetene.no 26.10.2008
Det hemmelige brorskap

De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.

Listene på tv2nyhetene.no er basert på «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008». (...)

- Brorskap mellom leger og legemiddelkonsulenter (- 400 leger samt et knippe legemiddelkonsulenter)

Brorskap mellom leger og legemiddelkonsulenter
dagensmedisin.no 30.10.2008
Blant frimurern; Jeg ser ikke noe problem med dette. I enhver forening blir man kjent med hverandre, og det er alltid en mulighet for forbindelser uansett hvilke foreninger en tilhører, sier Markestad til Dagens Medisin. (...)

Diverse artikler

Leger kommenterte utslett på pasients penis. Dømt til å betale en halv millon dollar
dagbladet.no 24.6.2015
Mobbet pasient under tykktarms-undersøkelsen.

En domstol i delstaten Virginia i USA, har denne uken gitt medhold til en saksøker som har vært i sentrum av en ubehagelig opplevelse.

- Jeg har aldri vært borti en lignende sak, sier Lee Berlik, en advokat i Virginia som spesialiserer seg på ærekrenkelser til The Washington Post.

Saken det gjelder handler om en mann som skulle gjennom koloskopi, en såkalt tykktarmsundersøkelse. De mest anvendte tarmundersøkelsene utføres normalt i full narkose, og når man våkner er det helt normalt å føle seg litt tåkete og sløv.

For å være sikker på å huske legens instruksjoner etter undersøkelsen fikk pasienten en strålende idé.

Alene på legekontoret i operasjonsfrakken, mens han ventet på å bli rullet inn på undersøkelsessalen, tok mannen frem mobilen for å ta opp instruksjonene legen ville gi ham etter inngrepet. Telefonen plasserte han så i baklommen før han la seg ned på operasjonsbordet.

Men på vei hjem fra undersøkelsen fikk mannen litt av et sjokk da han trykket på play-knappen. (…)

Dansk læge anklaget for mishandling af børn i årevis
jyllands-posten.dk 30.7.2014
Politiet har tiltalt en læge for grov vold mod sine fem børn gennem ni år.

Slag, spark, tramp og skub fra en far har ifølge Midt- og Vestsjællands Politi været normalt for fem børn i en periode over ni år.

Børnenes far, en læge, er tiltalt for mishandling ved grov vold, mens moren er anklaget for at kende til volden og lade den passere, skriver TV2.dk.

Volden startede ifølge anklageskriftet i sommeren 2005, og den er angiveligt stået på frem til maj i år. Det ældste barn er 13 år i dag, mens det yngste er fire år.

Anklager Sebastian Knop Reventlow bygger sagen på de fem børns forklaringer under afhøring hos politiet. Her har de angiveligt fortalt, at volden var gentagen og omfattende og skete på ugentlig - og nogle gange daglig - basis.

- Vi får indberetninger fra kommunen og skolen, og så indleder vi en efterforskning med det samme. Vores anklageskrift er rejst på baggrund af de forklaringer, børnene har givet, siger Sebastian Knop Reventlow til TV2.dk. (...)

Rusa lege vart ikkje teken av vakt. – Hårreisande, seier Pasientombodet
nrk.no 3.7.2014
Den rusa danske vikarlegen ved Nordfjord legevakt jobba 24 timar i strekk og vart ikkje teken av vakt. Dette viser dokument NRK har fått tak i.

Fylkeslegen har fått fem uavhengige klager på at det lukta alkohol av legen, og at han oppførte seg merkeleg. Mellom anna undersøkte han ikkje skikkeleg ein pasient som tidlegare på natta hadde truga med sjølvmord. (…)

(Anm: Den forsømte legevakten. Konklusjonen fra akuttutvalget er like klar som den er urovekkende: Landets legevakter har for dårlig kvalitet. (…) Utvalget slår fast at legevakten har for dårlig kvalitet. Legeforeningen har pekt på en rekke bekymringsfulle trekk ved landets legevakter over tid, som problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning. (nrk.no 30.12.2015).)

Psychiatrist who broke his wife’s ankle is suspended for 12 months
BMJ 2014;348:g2854 (17 April 2014)
A psychiatrist who was convicted of four assaults on his family, one of which broke his wife’s ankle and left her in a cast for eight weeks, has been suspended for 12 months by the Medical Practitioners Tribunal Service.

Empee Vithayathil, a specialist in the psychiatry of learning disability, was convicted at Cambridge Crown Court last year of three counts of common assault and one count of assault occasioning actual bodily harm. He received a four month suspended prison sentence and a four year restraining order and was required to attend an integrated domestic abuse programme.

Vithayathil was arrested after three assaults on three successive days in February 2013. On the first occasion he slapped his wife’s face during an argument over a library book. The same argument erupted the next day, when he slapped her again and bent her fingers back against her hand, grasped both of her hands in a lock style grip, and began hitting her in the chest.

The next day he argued with his sons, became aggressive, and slapped one of them. His court case a month later considered these three assaults but also a more serious one dating from 2007 in which he had broken his wife’s ankle. Vithayathil pleaded guilty to the charges with the proviso that he had not intended to break her ankle.

Sentencing him last year, Judge Jonathan Haworth said the offences “occurred in a household which you clearly ruled with a rod of iron.” (...)

Hade akutpsykiatrisk avdelning i villan
dagensmedicin.se 17.4.2014
En läkare i Malmö inrättade en egen akutpsykiatrisk avdelning i sin villa och skrev ut för höga doser centralstimulerande. Nu får han kritik.

Läkaren hade byggt sin mottagning intill villan i Malmö, rapporterar SVT:s Sydnytt.

Ivo har nu granskat läkarens verksamhet. Socialstyrelsen fick ett tips för två år sedan om att en patient hade kommit till en vårdinrättning med svår abstinens. Kvinnan hade, enligt anmälaren, hämtat ut flera hundra Xanor-tabletter på bara några dagar hos Malmöläkaren.

Två år senare får alltså läkaren kritik, bland annat för att han omvandlat sitt hem till en akutpsykiatrisk avdelning sedan en kvinna med svår och långvarig psykisk sjukdom fick bo i hans villa. Ivo anser att hon i stället borde ha fått vård i en offentlig inrättning.

Men Ivo skriver också att läkaren har lagt ner mycket tid i omvårdnad och omsorg med hög tillgänglighet, inte minst vad gäller kvinnan. Region Skåne borde haft bättre beredskap för att planera vården för en patient med så svår sjukdomsbild, enligt Ivo, i stället för att läkaren skulle få patienten i ”sitt knä” av socialtjänsten, enligt Sydnytt.

Läkarens journaler får inte heller godkänt. De var för slarvigt skrivna, enligt Ivo. Dessutom skrev mannen ut för höga doser centralstimulerande läkemedel som trappats upp för snabbt. (...)

Lægemiddelvirksomheder går under radaren
medwatch.dk 28.3.2014
MEDICINAL & BIOTEK: Lægemiddelvirksomhederne har ikke lyst til at kommentere skandalen på Rigshospitalet. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Double dip: doctors paid to advise, promote drug companies that fund their research. ProPublica. 25 March 2014.).)

Lege ødela narkobevis - frikjent av Høyesterett
vg.no 9.11.2013
** Handlet innenfor taushetsplikten, mener høyesterettsdommeren

SKJEDDE HER: Den nå frikjente legen nektet å oppgi navnet på eieren av dopet.

Før legen overleverte politiet posen med metamfetamin, funnet på hans pasient, gned han den mellom hendene for å fjerne DNA-spor.

Den spesielle saken har nådd helt til Høyesterett, der legen nylig ble frikjent.

Det var 7. januar 2012 at politiet rykket ut til Universitetssykehuset i Tromsø, etter at en sykepleier fant en pose med 4,35 gram stoffblanding med innhold av metamfetamin, på en bevisstløs pasient. (...)

Volvat-lege får hele arven
na24.no 21.10.2013
ARVESTRID: En lege ved Volvat er havnet i arvestrid etter å ha mottat store verdier fra tidligere pasient.

Lege utpekt som enearving av tidligere pasient.

Fire måneder før Karin Lise Brænden døde 94 år gammel, ble hennes tidligere lege Frederic Kontny og hans kone Signe Kontny gjort til enearvinger, skriver Dagens Næringsliv (DN) ifølge dn.no.

Formuen besto av leiligheter på Oslo vest verd rundt 15 millioner kroner, samt alle bankkonti, fond, smykker og sølvtøy.

Frederic Kontny på Volvat medisinske institutt hadde vært Brændens lege de fem siste årene, men hadde da sagt fra seg behandleransvaret. (...)

Oslo-lege siktet for å ha lurt til seg sju millioner kroner
vg.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Legen skal ha jukset med flere tusen henvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon. (...)

NRK Nyheter NorgeNRK Nyheter blankPrivatlege siktet for millionbedrageri
nrk.no 10.7.2013
Den siktede spesialistlegen jobbet ved legesenteret Oslo Akutten.

NRKEn sentral spesialistlege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for millionbedrageri mot den offentlige helseøkonomiforvaltningen (Helfo). (...)

Lege ved Oslo Akutten skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger
dagbladet.no 10.7.2013
En lege ved det private legesenteret Oslo Akutten er siktet for grovt bedrageri mot det offentlige. Han skal ha jukset med flere tusen spesialisthenvisninger.

Ifølge NRK er en sentral lege ved klinikken anmeldt av den offentlige Helseøkonomiforvaltningen (Helfo).

Politiet mener legen har jukset med henvisninger til spesialister og fått utbetalt sju millioner kroner i urettmessig refusjon.

- Vi mener og tror at disse pasientene ikke har vært innom henvisende lege og at det er blitt produsert en fiktiv henvisning, sier etterforskningsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. (...)

Minister melder hus forbi: Læger og regioner aftaler kontrollen
politiken.dk 3.7.2013
FUSK. Sundhedsminister Astrid Krag (SF) understreger, at det kun er »et lille fåtal« af lægerne, som snyder.

Ny lov bremser ikke lægers fusk med skattekroner, erkender sundhedsminister.

Regeringen vil med den netop vedtagne lov om lægerne styrke »regionernes mulighed for at få indblik i, hvad pengene bliver brugt til«. Det skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Et andet sted på siden skriver ministeriet, at regeringen støtter Danske Regioners krav til lægerne. Et af kravene er, at regionerne får bedre indsigt i, hvad skatteborgerne får for de honorarer, regionen betaler til de praktiserende læger.

Psykiater har udskrevet fiktive regninger i årevis
Men det er kun på et mere generelt plan. Det bliver ikke muligt med loven i hånden at afsløre, at enkelte læger misbruger systemet og udskriver fiktive regninger ofr konsultationer med en patient, som aldrig har fundet sted.

LÆS OGSÅ Psykiater udskrev regninger for over 100 fiktive konsultationer

Det bekræfter sundhedsminister Astrid Krag (SF) i et skriftligt svar til politiken.dk på en række spørgsmål til en historie i dagens udgave af Politiken. Den handler om en praktiserende speciallæge i psykiatri, der siden 2006 har udskrevet fiktive regninger. (...)

Sjokkopplevelse hos legen
nettavisen.no 12.5.2013
Da Tone Tosterud oppsøkte legevakta med mistanke om svangerskapsforgiftning, ble hun bedt om å sterilisere seg etter fødselen. - Legen gikk langt over streken, sier Tosterud. (…)

- Men så sier han at jeg kan legge meg på benken. Etter en liten stund spør han hvor gammel jeg er, og hvor mange barn jeg har fra før. Jeg svarer at jeg har to barn, og at jeg er 37 år. Da ser han på meg og spør «ja, da er vel dette det siste da? Du kan komme til meg og sterilisere deg etter fødselen», sier Tosterud til rb.no. (...)

- Jeg har allerede sendt en klage til legesenteret. Denne vet jeg er videresendt til kommuneoverlegen. For meg er det viktig å si klart og tydelig fra om det jeg opplevde. Slike måter å behandle pasientene på kan vi ikke ha, sier Tone Tosterud. (...)

Mener legene blandet seg for mye
dagensmedisin.no 11.8.2012
Nær halvparten av psykiaterne i Oslo mener legene deltok for mye i tilregnelighetsdebatten som oppsto under 22.juli-rettsaken.

Flere leger og psykiatere deltok i den offentlige debatten om tilregnelighetsspørsmålet og psykiatrirapporten som omhandlet massedrapsmannen under 22.juli-rettsaken.

Deltok i for stor grad
I en spørreundersøkelse som tidsskriftet Journalen publiserer i disse dager, kommer det frem at 46 prosent av psykiaterne - som i følge undersøkelsen er mest kritiske til kollegene sine - mener legene i for stor grad deltok i debatten om tiltaltes tilregnelighet. (...)

Korrupte, tyske leger involvert i organskandale
tv2nyhetene.no 9.8.2012
Organtransplantasjon kan redde liv. Men i Tyskland er det jukset med tildelingssystemet i stor skala.

Leger suspendert etter å ha tatt imot bestikkelser fra organtrengende pasienter.

Tysk helsevesen rystes nå av avsløringen av en utstrakt svindel med donororganer. En offentlig gransking som har dissekert virksomheten rundt organdonasjon, konkluderer med at korrupsjonen er utbredt blant leger på offentlige sykehus. Dette melder TV-kanalen RTL. (...)

- Vi vet at det er flere overgrep enn vi får melding om
dagbladet.no 13.7.2012
VIL AT FLERE SKAL MELDE: Leder i avdeling for tilssynsaker i Helsetilsynet Gorm Grammeltvedt.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet mener systemsvikt i Europa bidrar til at overgrepsleger kan jobbe i Norge.

OSLO (Dagbladet): Leder for avdeling for tilssynsaker i Helsetilsynet tror det finnes langt flere overgrepssaker der ute, enn det Helsetilsynet har kjennskap til. Iløpet av tre år siden 2008 har tilsynet mottatt klager med tilsammen 39 ofre for legers uønskede oppmerksomhet.

I en serie saker retter Dagbladet søkelyset på overgrep begått av helsepersonell i Norge.

- Vi vet at det helt sikkert er flere overgrepstilfeller enn det vi får melding om. Det kan være at pasienter føler skam forbundet med et overgrep og som ikke melder fra til oss. De tror at den beste løsningen er å ikke si noe. Vi håper at flere tar kontakt, sier leder for avdeling for tilsynssaker i Helsetilsynet, Gorm Are Grammeltvedt til Dagbladet.

- Det er trygt å si ifra til Helsetilsynet og vi følger opp saker vi får fra pasienter, sier han. (...)

Norske helsemyndigheter varsler ikke skrekklegenes hjemland
dagbladet.no 11.7.2012
VARSLET IKKE: Den 53 år gamle legen med slovakisk statsborgerskap på bildet er dømt for å ha forgrepet seg seksuelt på en rekke kvinnelige pasienter og mistet sin norske legeautorisasjon. Slovakiske myndigheter kjente ikke til dommen og Helsetilsynets vedtak om å trekke tilbake autorisasjonen hans.

- Åh, herregud, sier slovakisk helsebyråkrat når Dagbladet forteller om overgrepene den slovakiske legen er dømt for i Norge. (...)

Tolv leger misbrukte 39 pasienter i Norge på tre år
aftenposten.no 11.7.2012
39 kvinnelige pasienter ble utsatt for overgrep av tolv mannlige leger i Norge fra 2008 til 2010. Flere av legene praktiserer trolig fortsatt i utlandet.

Det er ved en gjennomgang av Helsetilsynets vedtak om å trekke tilbake legeautorisasjoner som følge av seksuelle overgrep at Dagbladet har kommet fram til tallene.

Hele 32 av overgrepene er begått av utenlandske leger, mens to av de norske legene har sin utdannelse fra utlandet. (...) Tolv leger misbrukte 39 pasienter i Norge på tre år
aftenposten.no 11.7.2012
39 kvinnelige pasienter ble utsatt for overgrep av tolv mannlige leger i Norge fra 2008 til 2010. Flere av legene praktiserer trolig fortsatt i utlandet.

Det er ved en gjennomgang av Helsetilsynets vedtak om å trekke tilbake legeautorisasjoner som følge av seksuelle overgrep at Dagbladet har kommet fram til tallene.

Hele 32 av overgrepene er begått av utenlandske leger, mens to av de norske legene har sin utdannelse fra utlandet. (...)

Merket for livet av vikarlegen
bt.no 2.6.2012
Legen forsøkte å sette en sprøyte på Eldrid Antonesen. Det resulterte i blodige armer og ben, og en arm skadet for livet.

- Jeg ble rasende da jeg så i avisen at Sund kommune ikke hadde sjekket referansene! (...)

- Han stakk og stakk og stakk, men traff ingen blodårer. Han stakk mange ganger i begge armene, beina, føttene og mellom tærne, forteller Antonesen. (...)

- Lisens på bingo?
Bergens Tidende har i flere artikler skrevet om mannen som har praktisert som lege i Norge siden 2002. Han er norsk statsborger og ble godkjent av fylkeslegen i Hordaland i juli 2002. Siden 2006 har han hatt 12 tilsynssaker på seg og fått en advarsel. Han er også under politietterforskning for falske papirer på at han er lege. (...)

7 doctors lose state Medicaid contracts (7 leger mister Medicaid-kontrakter)
necn.com 11.4.2012
PHOENIX (AP) — Arizona's health care system for the poor has cancelled contracts with seven doctors identified as its top prescribers of powerful pain pills and mental health drugs.

The physicians' removal from the state's Medicaid program were made public because of an ongoing investigation by a powerful U.S. Senator. Republican Sen. Charles Grassley of Iowa has been probing drug-prescribing patterns in Medicaid programs nationwide.

Two of the seven doctors terminated from the Arizona Health Care Cost Containment System face criminal charges in connection with their prescribing patterns. The Arizona Republic () reports that three other relinquished their medical licenses and two no longer treat Medicaid patients.

A letter AHCCCS (Access) Director Thomas Betlach wrote to Grassley highlighted the state agency's help in a criminal investigation of Arizona's most prolific prescriber. (...)

Läkarstudenter larmar om mutor
svd.se 31.1.2012
SVD GRANSKAR
Nästan var tredje svensk läkarstudent pluggar utomlands. Nu slår studenter i Rumänien larm om allvarliga brister som fusk och korruption på utbildningarna. ”Det handlar ändå om liv och död”, säger en av dem.

På tio år har antalet svenskar på läkarutbildningar utomlands blivit nästan fem gånger fler, från 600 studenter till förra läsårets minst 2900 studenter. Det innebär att nästan var tredje svensk läkarstudent nu läser utanför Sverige. Social- styrelsen pekar på den ökande andelen utlandsutbildande svenskar som en resurs för svensk vård och enligt deras undersökningar vill en klar majoritet återvända efter studierna.

Tidigare var Danmark det överlägset vanligaste alternativet för svenskar, en utbildning som till stor del liknar den svenska. Så ser det inte ut längre. Nya EU-länder som Rumänien blir allt populärare. (...)

Markant flere læger søger om lov til industri-samarbejde
dagenspharma.dk 26.1.2012
Læger ansøger i stigende grad myndighederne om lov til at lave samarbejde med medicinalindustrien. Det viser tal, som Lægemiddelstyrelsen har trukket ud for Dagens Pharma.

Mens Lægemiddelstyrelsen i årene 2002-2006 samlet modtog blot 32 ansøgninger, steg det tal til ca. 2.400 ansøgninger i rekordåret 2010. Tallet faldt en smule i 2011 til 2.250 ansøgninger, men tendensen er klar, siger Henrik G. Jensen, kontorchef for forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen.

»Der er tale om en markant ændring, og det skyldes bl.a., at der har været og stadig er stor fokus fra især medierne på forholdet mellem læger og industri og der derfor er et ønske fra lægerne om at have papirerne i orden,« siger Henrik G. Jensen. Desuden understreger han, at udviklingen skyldes en lovændring i 2009, der betød, at også medicinalvirksomhederne blev pålagt at indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvem de samarbejder med. Tidligere var det kun lægerne, der havde ansvar for at oplyse og søge om tilladelse om samarbejdet. (...)

Leger trues til taushet
ukeavisenledelse.no 17.1.2012
Nå må helseministeren riste sykehusledere rundt om til fornuft. Man truer enkelt og greit ikke leger som er kritiske til ledelsen disposisjoner med sparken slik de gjør i Helse Førde, skiver redaktør Magne Lerø.

Etter at stormen «Dagmar» herjet på Nordvestlandet, kritiserte overlege Arne Järnbert kriseberedskapen ved Nordfjord sykehus. Da sendte fagdirektør Hans-Johan Breidablikk en e-post der han han ba om at Järnbert ble beordret til et møte for å forklare seg, «ved å gå til media igjen bør han isteden ut av organisasjonen snarest», het det i e-posten som VG fikk fatt i. Direktør Jon Bolstad klarte å ro saken i land ved å si til VG at Breidablikk ikke burde ordlagt seg slik. Men det var nå slik han ordla seg. Det viser hvilken holdning ledelsen har til de som ytrer kritikk offentlig.

Det kan godt være Järnbert er helt på jordet med det han mener. Da får de si det. Ansatte som kritiserer ledelsen har ingen rett til å bli tatt på med silkehansker. Det er bare å kjøre på med argumenter. Et realt verbalt slagsmål er langt å foretrekke framfor å forfølge ansatte arbeidsrettslig for meningene sine.

I dag forteller NRK at en ny overlege, Henrik Berg, ved Nordfjord sykehus har fått brev fra ledelsen i foretaket der det heter at han kan miste jobben om han fortsetter å kritisere at viktige funksjoner ved sykehuset forsvinner.

«Samlet sett konkluderer arbeidsgjevar med at du har brote grunnleggjande krav til lojalitet i arbeidsforholdet. Dersom liknande forhold, som her er gjennomgått, gjentek seg, vil arbeidsgjevar vurdere oppseiing eller avskjed frå stillinga di i HelseFørde HF», heter det.

Berg anklages for å spre usikkerhet og frykt hos pasienter for at de får et langt dårligere helsetilbud som følge av den omstilling som skjer. Det må Berg ha lov å mene. Han har endatil rett til å hevde at ledelsen gjør en dårlig jobb. Lojaliteten til arbeidsgiver betyr ikke at du skal la være å si offentlig det du mener. (...)

Politiet vil etterforske Drammen sykehus
vg.no 18.11.2011
- BLIR ETTERFORSKET: Drammen sykehus blir etterforsket av politiet etter at NRK avslørte at det foregikk pengejuks.
Politiet vil etterforske mulig pengejuks ved Drammen sykehus.

Ifølge NRK skal leger ved Drammen sykehus registrert pasienter med dagkirurgisk behandling som innlagte selv om pasientene ikke overnattet. Dette kan ha utløst større overføringer enn sykehusene har krav på. Det er ennå ikke klart hvor mye penger det er snakk om, men det dreier seg om beløp i millionklassen. (...)

Sen. Grassley Criticizes Loss of Public Access to Physician Malpractice Records
beckershospitalreview.com 10.10.2011
Sen. Charles Grassley (R-Iowa) has sent a letter to HHS' Health Resources and Service Administration, criticizing its decision to restrict public access to the National Practitioner Data Bank, according to a report by the Association of Health Care Journalists.

In the letter, Sen. Grassley wrote, "Shutting down public access to the data bank undermines the critical mission of identifying inefficiencies within our healthcare system — particularly at the expense of Medicare and Medicaid beneficiaries."

HRSA's National Practitioner Data Bank contains confidential information on malpractice awards and regulatory sanctions against physicians and other providers. Previously, the HRSA released public use files with aggregate information from the databank that did not identify individual practitioners. The HRSA removed the file from its website last month, saying it shutdown public access due to the media's ability to "triangulate" the confidential data with court records to find out otherwise confidential information.

The Association of Health Care Journalists, among other groups, has called for the Obama administration to restore access to the file. (...)

Overgrepsleger kan fortsette i jobben
dagbladet.no 3.10.2011
Mens pasientene lever i frykt for å møte dem igjen, kan legene ofte fortsette i et annet land.

(Dagbladet): I går fortalte Dagbladet om hvordan en 44 år gammel dansk-irakisk lege er på rømmen etter at han ble dømt for seksuelle overgrep mot en pasient i Norge og ikke lenger får praktisere i Norge.

I tråd med både dansk og svensk lovverk har mannen fremdeles tillatelse til å praktisere som lege i våre naboland, etter han har gjort unna fengselsstraffen på ni måneder i Norge.

Dersom legen hadde blitt dømt for overgrep i Sverige i stedet, ville han, med dagens lovverk, også kunnet fortsette å arbeide i Norge. I praksis er det fritt fram for overgrepsleger som vil finne nye ofre i nye land. Det bekrefter både norske og danske og helsemyndigheter overfor Dagbladet. (...)

Register kan stärka patientsäkerheten i Norden
norden.org 20.6.2011
Idag turnerar läkare och annan sjukvårdspersonal runt i Norden trots att de vid upprepade tillfällen har fått anmärkningar för felbehandling och i vissa fall fått sin legitimation indragen. Kontrollen vid anställning är bristfällig och det är ytterst patienten som blir lidande. Nu kan det komma en lösning på problemet: ett elektroniskt register som ger arbetsgivaren viktiga uppgifter vid rekrytering, som tidigt kan blottlägga eventuella problem. Men länderna måste vara överens och förväntningarna är stora på de nordiska hälsoministrarna. (...)

Leger begår flest overgrep
nrk.no 14.6.2011
Siden 2002 er 51 leger innmeldt til Statens helsetilsyn i overgrepssaker i Norge.

På seks år er 116 overgrepssaker meldt inn til Statens helstilsyn. 51 av de innmeldte er leger. (...)

– Etablerer seksuelle forbindelser
Også tre av fire innmeldte helsearbeidere mister autorisasjonen etter å ha begått overgrep. Størst er problemet innen psykiatri og rusomsorg.

Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, skriver Vårt Land. (...)

US doctors are unwilling to pay more to abolish industry funded education (Amerikanske leger er uvillige til å betale mer for å droppe industrifinansiert utdannelse)
BMJ 2011; 342:d2948 (10 May)
The findings showed that both groups believed that the potential for bias rose as the proportion of financial support from drug and device manufacturers rose. Only 7% of doctors believed that there was a moderate or large potential for bias when a CME programme was funded entirely from registration fees, with no support from the industry. But when industry financed 20% of the programme nearly half (46%) of the doctors thought there was a potential for bias. The proportion of sceptical doctors rose to 80% with a 60% level of industry funding and to 86% when drug and device companies completely underwrote the CME programme.

The potential for bias declined in the eyes of doctors (33%, 57%, and 70% at the respective levels of funding) when two or more companies funded the activity. (...)

Doctors who own scanning equipment are more likely to order scans, study shows (Leger som eier eget utstyr for skanning er mer sannsynlig å rekvirere skannininger, ifølge studie)
BMJ 2011; 342:d2760 (3 May)
US doctors with a financial interest in magnetic resonance imaging (MRI) equipment, either owning or leasing it, are more likely to order scans for lower back pain than doctors who have no such stake. And those who are orthopaedic specialists are more likely to go on to order surgery, finds a new study published in Health Services Research (doi:10.1111/j.1475-6773.2011.01265.x).

The study was based on regression modelling of data from Medicare, the national health insurance programme for people 65 or older, for the period 1998 to 2005. Around 2.8 million visits to doctors over that period were for non-specific lower back pain, and the study sampled about a quarter of those files.

The condition was chosen because there is a wide variety of treatment options and no consensus on how to evaluate or treat it, said Jacqueline Baras Shreibati, lead author of the study and a professor at Stanford University School of Medicine. An estimated $80bn (£48bn; €54bn) a year is spent in the United States on spine related conditions. (...)

- Leger lukket øynene for fangemishandling
aftenposten.no 27.4.2011
Amerikanske militærleger lukket øynene for at fanger i Guantanamo-leiren på Cuba ble mishandlet og torturert.

Det går fram av en undersøkelse utført av en pensjonert, amerikansk general og en ekspert fra Physicians for Human Rights, som har gransket legejournaler og rettsdokumenter til ni fanger.

Resultatet er gjengitt i siste utgave av tidsskriftet PloS Medicine, der det stilles spørsmål ved om ikke de militære legene burde ha ropt varsku om hva de observerte i Guantanamo-leiren. (...)

(Anm: Medical Complicity in Torture at Guantánamo Bay: Evidence Is the First Step Toward Justice. PLoS Med 8(4): e1001028 (April 26).)

Sykehus stolte ikke på egen lege - likevel fikk han jobbe i 12 år
nrk.no 19.4.2011
Til tross for at St. Olavs hospital mente at legen gjorde jobben sin på en uforsvarlig måte, fikk han fortsette i jobben i 12 år.

En patolog ved St. Olavs hospital ble kontrollert av ledelsen i 12 år fordi sykehuset var redd for at han utgjorde en fare for pasientene.

– Han oppførte seg på en sånn måte i arbeidssituasjonen at vi veldig tidlig begynte å kontrollere, sier klinikksjef ved Laboratoriemedisinsk klinikk, Trond Jacobsen til NRK.no.

Kolleger måtte dobbeltsjekke jobben han gjorde, men først da han sa opp jobben i oktober i fjor varslet sykehuset fra til helsemyndighetene. (...)

Bättre läkarkoll för att stoppa pillermissbruk
sverigesradio.se 18.4.2011
För att hindra langning och missbruk av starka läkemedel vill regeringens utredare ha ett register så att läkare kan ha koll på hur mycket läkemedel patienter får ut.

I dag skrivs det ut för mycket beroendeframkallande piller, tycker utredaren. Piller som ibland hamnar hos langare och säljs vidare.

– Man behöver inte ett recept. Man kan antingen köpa av vanliga personer som får ut med recept eller så kan man gå till personer som betalar läkare för att få ett recept, berättar Thomas, som vi kallar honom.

Han är en langare som säljer Tradolan, och som köper pillren av läkare och patienter.

– Det är stora pengar, men jag har mycket utgifter. Jag måste ta hand om familjen så mycket pengar försvinner där. Så jag tjänar nästan ingenting för det går allting till räkningar och sådant, säger Thomas.

Han har langat sedan 2008, det var då han upptäckte att det fanns folk som ville ha Tradolan och i dag är det så han försörjer sig.

– Jag får tag i mina genom en person som fixar dem. De betalar läkare plus de har ju familjemedlemmar som är sjuka, som de får ut det så, säger han.

Men det här vill regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson stoppa genom att göra det möjligt för läkare att kolla hur mycket andra läkare skrivit ut till en patient.

– Meningen är då att läkemedelsregistret ska utvecklas så att man ska få en feedback från registret när man går till en annan läkare om vederbörande har haft motsvarande tablett från ett annat ställe om man inte säger det själv, så att man inte blir dubbelförskriven. (...)

Ny sjef for autorisasjonskontor
e24.no 16.4.2011
Anne Herseth overtar som direktør i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

Herseth er utdannet sykepleier og har bakgrunn som helse- og sykehusbyråd i Oslo for Høyre.

- Anne Herseth er en dyktig leder med bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Vi har lett etter en erfaren og robust leder med stor ryddighet, leveringsdyktighet og evne til å se og videreutvikle sine medarbeidere, sier konstituert helsedirektør Bjørn Guldvog.

Herseth tiltrer i stillingen 18. mai. Jørgen Holmboe har vært fungerende direktør etter at tidligere direktør Per Haugum gikk over i jobb i Helsedirektoratet.

Haugum valgte samme dag som det ble kjent at administrasjonssjef for SAFH, Liv Løberg hadde jukset med CV og vitnemål, å gi opplysninger om eget økonomisk rot på 90-tallet til Helsedirektøren. (...)

LES OGSÅ: Tiet om økonomisk rot (...)

CV-jukset: Kan bli avkrevd 3,5 millioner
vg.no 14.4.2011
Liv Løberg tiltalt for bedrageri og falsk forklarig.

CV-jukser Liv Løberg (61) risikerer å måtte betale tilbake 3,5 millioner kroner som påtalemyndigheten mener hun har fått for mye i lønn. (...)

Tirsdag ble tiltalen forkynt for den tidligere administrasjonssjefen i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell:

I tillegg til at påtalemyndigheten tar forbehold om inndragning av straffbart utbytte, er 61-åringen tiltalt for bedrageri, dokumentforfalskning og falsk forklaring for offentlig myndighet. (...)

Advokat Erling O. Lyngtveit har overtatt som forsvarer for Liv Løberg, etter advokat Tom A. Næss. Han ble engasjert da Løberg etter VGs avsløringer valgte å legge kortene på bordet. Til VG sier Lyngtveit:

- Jeg drar kjensel på beløpet fra saksdokumentene, men i hvilken utstrekning dette blir fulgt opp av påtalemyndigheten nå, tør jeg ikke ha noen formening om. (...)

Vil ikke at leger skal bedømmes
aftenposten.no 6.4.2011
Regjeringen kritisk til frislipp

Alle partier vil at pasientene skal få bedre informasjon om kvaliteten på sykehus og leger, men Regjeringen vil ikke at pasientene fritt og åpent skal gi karakterer til legene.

I et åpent møte i Stortinget i går var alle de politiske partiene skjønt enige i at informasjonen som i dag er tilgjengelig for pasientene om kvaliteten på sykehus og leger, er nesten ikke-eksisterende. Teknologirådet lanserte i går to forslag for å bøte på problemene: innføre en rekke objektive kvalitetsindikatorer samt åpne opp for at tilbakemeldinger fra pasienter blir offentliggjort, men der navn og krenkelser fjernes. Opposisjonspartiene støtter forslagene, mens regjeringspartiene er skeptisk til frislipp av pasientenes opplevelse av behandlingen. (...)

Dømt for seksuelle overgrep:
- Legens bakgrunn bør gi redusert straff

nrk.no 1.3.2011
Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Rettens mindretall i saken mot legen i Haugesund mente overgrep måtte forstås på bakgrunn av mannens kulturelle bakgrunn.

Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Les også: Lege dømt til fengsel for overgrep

Les også: Lege kan få tre års fengsel

I dommen heter det at «tiltalte har misbrukt det tillitsforholdet som de fornærmede har hatt til leger ved å få dem med på undersøkelser som det ikke var medisinsk grunnlag for.» (...)

Full lege kjørte og jobbet
aftenposten.no 2.2.2011
Først promillekjørte legen til jobben og ble oppsøkt av politiet. Selv om blåseprøven viste nesten tre i promille, fortsatte legen å behandle pasienter.

Statens helsetilsyn har nå suspendert legens autorisasjon.

- Vi mener legen er til fare for pasientsikkerheten. Autorisasjonen hans er suspendert fordi vi mener det er sannsynlig at han vil bli fratatt autorisasjonen etter at tilsynssaken mot ham er avsluttet, sier Bjørn Jamtli, fungerende fagsjef for tilsynssaker i Statens helsetilsyn, til Adresseavisen.

I en promillesak i Sør-Trøndelag tingrett nylig, avga legen en uforbeholden tilståelse. På grunn av sin helsesituasjon og en påbegynt rehabilitering, slapp han imidlertid unna med samfunnstraff. (...)

Doctor who received £1.2m from patient’s estate is struck off (Lege som mottok 1,2 millioner pund fra pasient har mistet legebevillingen)
BMJ 2011; 342:d335 (19 January)
A psychiatrist who accepted £1.2m (€1.4m; $1.9m) from the estate of a vulnerable patient has been struck off by the General Medical Council for behaviour that “would appal other medical practitioners and shake the confidence of the public in the profession.”

Peter Rowan, 62, a private practitioner in Harley Street, central London, prescribed “excessive amounts” of benzodiazepines to Patricia May, a former actor who had had anorexia for more than 30 years when she died, aged 66, in 2003 after a fall at her home.

A GMC fitness to practise panel found that his prescribing practices risked her becoming dependent on the treatment and becoming vulnerable to dizziness, which could cause falls and fractures, given that she had osteoporosis. Dr Rowan is not blamed for her death, which an inquest found was caused by respiratory disease. (...)

Lege arvet milliongård fra pasient
nrk.no 18.1.2011
Et lege-ektepar må møte i retten etter at de fikk testamentert en gård fra en avdød pasient. Lege Reidar Gjøtterud var både behandlende lege og hjelpeverge for avdøde.

Arven er et attraktivt gårdsbruk i Høydalsmo i Telemark, og slektninger krever at testamentet blir kjent ugyldig.

Legens advokat, Bjørn Dyrland, mener arven ikke er i strid med Helsepersonellloven.

– Helsepersonelloven har noen regler om at man bør unngå denne type testamentering, men denne bestemmelsen er ikke absolutt. Den åpner også for det unntaket om at gaven er motivert ut i fra andre motiver enn den profesjonelle, som er tilfelle her, sier han til NRK.no. (...)

Doctors who prescribe oft-abused drugs face scrutiny (Leger som forskriver ofte misbrukte legemidler vil bli gransket)
washingtonpost.com 1.1.2011
Twice, the patient, a man in his mid-30s, said he lost his prescriptions for Valium and Percocet. Once, he said he was in a car accident that scattered his pills on the road. Another time, he said the medicine he was first prescribed was no good, so he "returned the pills." Another time, his wife called and said their house had been "searched by authorities" and the medicine had gone missing.

Each time, no matter the story, Peter S. Trent or Hampton J. Jackson Jr., doctors at the same orthopedic practice in Oxon Hill, refilled the prescription, according to the Maryland Board of Physicians. Over the course of 21/2 years, the doctors gave the patient 275 prescriptions, mostly for Percocet, a powerful, highly addictive painkiller.

Sometimes they wrote the patient more than one prescription for the drug on the same day. In a single month, they wrote him 11 prescriptions for Percocet, totaling 734 pills.

Jackson and Trent - who maintain that they did nothing wrong - are among a small group of doctors who were the top prescribers of tightly regulated drugs in their state Medicaid programs, according to a Washington Post analysis of state data.

Last year, Sen. Charles E. Grassley (R-Iowa) asked state regulators to provide lists of the top 10 Medicaid prescribers of eight drugs - some of which have high street value because of their popularity among abusers - in an effort to identify doctors who might be overprescribing pricey medicines at taxpayer expense.

The data he collected - which do not include prescriptions written outside of Medicaid - show that some doctors prescribe far more of the drugs than most of their peers. Grassley said the findings do not necessarily suggest "any illegal or wrongful behavior," because doctors on the lists may have a certain expertise or patient population that justifies their prescribing patterns.

But the findings "may also suggest overutilization or even health-care fraud," Grassley said. In one case, he noted, a Florida doctor wrote nearly 97,000 prescriptions for mental-health drugs over a 21-month period. (...)

Michael Jacksons lege stilles for retten
aftenposten.no 12.1.2011
Poplegenden Michael Jacksons personlige lege, Conrad Murray, blir stilt for retten for uaktsomt drap på den berømte sangeren.

Dommer Michael Pastor besluttet tirsdag etter seks dager med bevisførsel at det er lagt fram tilstrekkelig bevis til at han kan tiltales for uaktsomt drap.

Påtalemyndigheten la fram bevismateriale som tyder på at Murrays måte å behandle Jackson på avvek sterkt fra vanlig medisinsk praksis.

Jackson døde i juni 2009 av en overdose sterk anestesimedisin som gis intravenøst og normalt bare i forbindelse med operasjoner på sykehus. (...)

Dømt for incest - fikk legelisensen tilbake
nrk.no 14.12.2010
Video: Det lønner seg å klage for helsepersonell som blir fratatt lisensen. En av fire som klaget i 2010 fikk den tilbake.

Statens Helsetilsyn mente legens overgrep var så alvorlig at han ikke burde få drive som lege. Men i klageinstansen var de av en annen oppfatning.

I flere saker NRK har sett nærmere på, mener Statens Helsetilsyn at oppførselen til legen eller sykepleieren er så alvorlig at de burde tapt autorisasjonen helt eller delvis.

Men det finnes flere eksempler hvor klageinstansen Statens Helsepersonellnemnd har fått omgjort slike saker - slik at personellet har beholdt lisensen: (...)

Nei, han var ikke fly-kaptein og hjertelege
dagbladet.no 13.12.2010
Flykaptein-«legen» rundlurte alle.

(Dagbladet): William Hamman var flykapteinen som også jobbet som hjertespesialist ved siden av. Han var selve definisjonen på en ekstremt vellykket karriere. Men når noe nesten virker for godt til å være sant, er det som regel det.

Falsk karriere
Nå viser det seg at Hamman slettes ikke er kardiolog, han er ikke en gang lege, skriver nyhetsbyrået AP.

Tilbake sitter en sjokkert amerikansk legeforening. (...)

Læger anmodes om at droppe kokain-snifferi
berlingske.dk 11.12.2010
En direktør på et italiensk hospital har bedt læger og sygeplejersker om at lade være med at sniffe kokain på arbejdet.

Direktøren på et hospital nær Lecce i det sydlige Italien har fået ørene i maskinen, fordi han har bedt hospitalets læger og sygelejersker om at lade være med at sniffe kokain i arbejdstiden. (...)

Physician Professionalism and Changes in Physician-Industry Relationships From 2004 to 2009
Arch Intern Med. 2010;170(20):1820-1826 (November 8)
Background One tenet of medical professionalism is managing conflicts of interest related to physician-industry relationships (PIRs). Since 2004 much has been done at the institutional, state, and national levels to limit PIRs. This study estimates the nature, extent, consequences, and changes in PIRs nationally. (...)

Conclusion Among a random sample of physicians, the prevalence of self-reported PIRs in 2009 was 83.8%, which was lower than in 2004. (...)

Mange kan bli kastet ut av medisinstudiet
dn.no 27.10.2010
Over 70 prosent av medisinstudentene på tredje semester ved Universitetet i Oslo strøk på en kontinueringseksamen i høst.

– Jeg tror ikke på at over 70 prosent av studentene som tok kontinuasjonseksamen OSCE, er så dårlige at de ikke kan fortsette på kullet sitt, sier leder for Medisinsk fagutvalg Daniel Barth til Universitas.

13. august ble kontinuasjonseksamen, OSCE (Objective Structured Clinical Examination), avholdt for medisinstudenter på tredje semester ved Universitetet i Oslo.

Én av fem strøk ved eksamenene i vår. På andre forsøkt strøk 71,4 prosent av denne gruppen på nytt. Dermed har de bare ett forsøk igjen før de blir kastet ut av medisinstudiet. (...)

– Det bør innføres varslingsplikt
nrk.no 18.10.2010
Viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Torgeir Strøm, mener dagens ordning ikke fungerer. - Man bør vurdere å innføre varslingsplikt, sier han.

Helsepersonell som har fått sparken i en helseregion, kan fritt søke jobb andre steder. Dette kan få alvorlige konsekvenser, mener Sykehuset Innlandet. Nå ønsker de seg et system som stopper uegna leger. (...)

– Fungerer godt nok
Men Statens Helsetilsyn mener dagens ordning er bra nok og at helseforetakene selv må si fra dersom de mener folk er udugelige.

– Jeg vil minne om ansvaret enhver har som tilsetter helsepersonell og andre til å sjekke søkerenes bakgrunn, sier Gorm Are Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

– Enhver virksomhet bør ta ansvar å si i fra dersom noen har en jobb de ikke burde hatt, sier Grammeltvedt.

Støens klient har gjennom rettssaken fått vite at psykiateren hun anmeldte også ved tidligere arbeidsplasser har hatt forhold til sine pasienter. Nettopp derfor mener Støen at noe bør gjøres

– Jeg håper det kommer et system som gjør dette umulig. Min klient håper selvsagt ingen får en slik behandling igjen, og mannen bør aldri få praktisere igjen, sier Støen. (...)

Pille-lege overførte syv millioner til Sveits
nettavisen.no 5.9.2010
Legen som skal ha solgt pilleresepter til narkoman, har ført millioner av kroner ut av landet.

Tidligere i dag fortalte Nettavisen om legen, som var blant de mest populære i Oslo, som solgte resepter på narkotiske stoffer til sine klienter.

Les: Topplege solgte narkoresepter

Men i tillegg til tiltalen om salg av resepter, er mannen også tiltalt for trygdesvindel og banksvindel for millioner. (...)

Consumers say big pharma influence on docs is concerning (Forbrukerne sier at big pharmas påvirkning av leger er bekymrende)
blogs.consumerreports.org 24.8.2010
Consumers, in a turn of the tables, have given their doctors a checkup and the diagnosis looks pretty grim: They think doctors are too cozy with big pharma, according to the 2nd annual prescription drug survey conducted by Consumer Reports National Research Center. The survey of more than 1,150 adults who currently take a prescription drug found that the vast majority object to the payments and rewards pharmaceutical companies routinely dole out to doctors because they feel these are negatively influencing how they treat patients.

More than two thirds, or 69 percent, of consumers surveyed said they think drugmakers have too much influence on doctors' decisions about which drug to prescribe. Half of those polled said they feel doctors are too eager to prescribe a drug rather than consider alternate methods of managing a condition. And 47 percent said they think gifts from pharma companies influence doctors to prescribe certain drugs, with 41 percent saying they think doctors tend to prescribe newer, more expensive drugs. (...)

Flere helsearbeidere mister lisensen
tv2nyhetene.no 26.7.2010
Rus, tyveri, vold og sex er de vanligste fellelsene.

I 2008 fratok Statens helsetilsyn yrkeslisensen fra 63 personer, mens antallet i fjor økte med om lag 50 prosent til 99, skriver Fædrelandsvennen. (...)

99 mistet lisensen etter grove brudd
aftenposten.no 26.7.2010
De har ruset seg på jobb, stjålet, hatt sex med pasienter og banket opp klienter.

Tallene over helsepersonell som blir fratatt autorisasjonen stiger kraftig, viser tall fra Statens helsetilsyn.

I fjor ble 99 helsearbeidere i hele landet fratatt lisensen til å utøve yrket sitt. Året før var det 63, skriver Fædrelandsvennen.

Den vanligste årsaken er misbruk av rusmidler. I tillegg kommer tyveri, overdrevet foreskriving av sterke medisiner og seksuell omgang med pasienter høyt opp på listen. (...)

Doctors often don't report impaired colleagues (Leger rapporterer ofte ikke dårlig fungerende kolleger)
reuters.com 13.7.2010
(Reuters Health) - One out of three doctors didn't report colleagues they believed were "impaired or incompetent" to authorities, a survey released today found. Slightly more -- 36 percent -- didn't completely agree that it was their responsibility to report these colleagues in every case.

The definition of impaired or incompetent can range from doctors with drug addictions to those that aren't up-to-date on the best way of treating some conditions.

The American Medical Association (AMA) has a policy stating that doctors are ethically bound to report colleagues they believe are unfit to practice.
"I think there's no excuse for less than 100 percent of physicians holding true to our professional ideals," Dr. Matthew Wynia, director of the AMA's Institute for Ethics, told Reuters Health. "Reporting an impaired or incompetent colleague is very clear cut. It's a professional obligation." (...)

SAFH skal granskes etter jukseskandalen
vg.no 1.7.2010
(VG Nett) Det skal gjennomføres en ekstern granskning etter avsløringene om juks ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

- Det er i dag belsuttet å gjennomføre en bred ekstern gjennomgang av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til VG Nett. (...)

Time to face up to the locums scandal (Tid for å se på vikarskandale)
BMJ 2010;340:c3519 (30 June)
"On rare occasions single catastrophic errors rightly lead to a complete review of a healthcare service," write Paul Cosford and Justyn Thomas this week (doi:10.1136/bmj.c3194). They have in mind the death of David Gray from an overdose of diamorphine given by German based locum Daniel Ubani. Without absolving Ubani of responsibility, they are damning of the system that allowed a doctor who had previously failed an English language test, had never worked in the UK, and did not practise primary care in Germany, to fly in one evening and work unsupervised the following day. (...)

- Legesekretær tappet pasientopplysninger
nrk.no 30.6.2010
Aleris Helse skal ha blitt tappet for pasientopplysninger om ca. 2000 pasienter.

Politiet aksjonerte mot tre helseforetak etter at en legesekretær skal ha tappet 2000 pasientjournaler og operasjonslogger fra et konkurrerende foretak. (...)

Den ulovlige tappingen av de taushetsbelagte opplysningene skal angivelig ha blitt gjennomført for å gi de tapende private helseforetakene et grunnlag for å klage på at Aleris vant anbudsrunden. (...)

- Tappingen har foregått ved at man har gått inn i pasientjournaler og operasjonslogger og skrevet ut disse fra systemet hos Aleris, noe man ikke har anledning til å gjøre, sier politiadvokat Rangvald Brekke i Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt. (...)

Fem personer siktet
Så langt er 5 personer og tre private helseforetak siktet for grov utroskap eller medvirkning til dette i forbindelse med saken.
- De siktede er leger som er tilknyttet de konkurrerende foretakene, sier Brekke.

Legene og sekretæren som skal ha tappet opplysningene, etterforskes nå for å se om de kan et personlig straffeansvar. (...)

- Helsefirmaene avslørt av egen klage
vg.no 30.6.2010
Klinikk: - Vi har ingenting å skjule

(VG Nett) Politiet mener de private helseforetakene avslørte seg selv i klagen etter et enbudstap. - Vi har ingenting å skjule, sier lederen for et av de.

En legesekretær skal ha tappet opplysninger fra 2000 pasientjournaler på oppdrag fra leger i konkurrerende selskaper. (...)

Strøm-Erichsen - En helt utrolig og svært alvorlig sak
vg.no 27.6.2010
Utelukker ikke at legene fratas autorisasjonen

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utelukker ikke at de to legene fratas autorisasjonen etter avsløringen av skandalen ved Nordlandssykehuset.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utelukker ikke at de to legene fratas autorisasjonen etter avsløringen av skandalen ved Nordlandssykehuset. (...)

Helsedirektør: - Jeg ble lamslått og forbannet
vg.no 25.6.2010
Reagerer skarpt på CV-jukset til Liv Løberg

Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog er opprørt over CV-jukset til administrasjonssjef Liv Løberg i Statens Autorisasjonskontor - en tidligere betrodd medarbeider.

- Jeg ble både lamslått, forbannet og sjokkert, sier Guldvog til VG.

VG Nett meldte torsdag at administrasjonssjef Liv Løberg i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell innrømmer å ha forfalsket studiebevis og at hennes CV ikke var korrekt. Løberg sa opp sin stilling med umiddelbar virkning etter at jukset ble kjent. (...)

- Må nesten le
dn.no 25.6.2010
Helsetoppen som nå har innrømmet å ha jukset med egen cv, fikk nylig brev om viktigheten av å sjekke ansattes cv-er. Hun svarte ikke.
ADVARTE MOT FALSKE CV-ER: Robert Leite i Meditor Search. (...)

- Nå skjønner vi godt at hun ikke svarte, sier researcher Robert Leite til DN.no. (...)

Stanser autorisasjon av leger fra Pakistan
aftenposten.no 25.6.2010
Helsedirektoratet stanser autorisasjon av leger med utdannelse fra Pakistan med øyeblikkelig virkning.

Også godkjenningen av helsepersonell utdannet i land som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ikke godkjenner, er stanset.

Dette omfatter fire land: Irak, Kongo, Afghanistan og Somalia.

Ser på rutinene
20. mai startet Helsedirektoratet en gjennomgang av arbeidet i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), hvor Liv Løberg fredag 25. juni sa opp sin stilling etter å ha forfalsket egne papirer . (...)

Helsesjef innrømmer forfalskning av tre studiebevis - og sier opp jobben
vg.no 24.6.2010
(VG Nett)Administrasjonssjef Liv Løberg (60) i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell innrømmer at hun har forfalsket studiebevis og at hennes CV ikke er korrekt.

Saken er spesielt oppsiktsvekkende fordi kontoret hun leder - Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) - godkjenner autorisasjoner til blant annet leger, sykepleiere og tannleger. (...)

Helsesjef innrømmer forfalskning av tre studiebevis - og sier opp jobben
vg.no 24.6.2010
(VG Nett)Administrasjonssjef Liv Løberg (60) i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell innrømmer at hun har forfalsket studiebevis og at hennes CV ikke er korrekt.

Saken er spesielt oppsiktsvekkende fordi kontoret hun leder - Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) - godkjenner autorisasjoner til blant annet leger, sykepleiere og tannleger. (...)

Skjerpet nordisk kontroll med farlige leger
nrk.no 21.6.2010
Nordisk ministerråd vil skjerpe kontrollen med helsepersonell. Nå skal hele rullebladet bli tilgjengelig for alle de nordiske landenes helsemyndigheter. (...)

Helsemyndighetene i alle de nordiske landene skal nå kunne utveksle all informasjon om kritikk, tilsyn og virksomhetsinnskrenkninger som er gjort overfor leger og annet helsepersonell.

– Viktig for pasientsikkerheten
Helsemyndighetene er klar over flere saker der leger som har mistet autorisasjonen i et land, har reist og jobbet i et annet land.

– Vi vet at i 2009 så var det 1000 leger som fikk autorisasjon for å jobbe i Norge, og over halvparten av disse legene kom fra de andre nordiske landene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Vi ser at det er viktig at vi har et godt system for informasjonsutveksling, sier Strøm-Erichsen.

Bakgrunnen er at utenlandske leger som har gjort alvorlige feil, likevel får jobbe videre i andre land enn der de gjorde feilen. (...)

Tror ikke doktoren holder tett
nrk.no 26.5.2010
Tilliten til at helsevesenet og Nav klarer å overholde taushetsplikten om folks helseopplysninger er svekket.

For tre år siden var det 30 prosent som hadde stor tiltro til at helsevesenet klarer å bevare taushet om helseopplysninger. I en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Den norske legeforening, er det ni prosent færre som har full tillit til at helseopplysninger ikke kommer på avveie. (...)

Positivt engasjement
Hun mener undersøkelsen viser at mange er interesserte i hvordan helseopplysninger blir håndtert, og at dette på mange måter er et positivt engasjement i befolkningen. Tilliten til at Nav skal håndtere taushetsbelagte helseopplysninger på en god måte har falt enda mer enn for helsevesenet. Her er det 10 prosent som nå har stor tillit, mot 19 prosent for tre år siden. Hver sjette spurte (17 prosent) har enten ganske liten tiltro, eller svært liten tiltro til Nav. (...)

Sjokkert over tabbeleger i jobb
nrk.no 23.5.2010
Norske helsepolitikere er sjokkert over at leger som stadig begår grove feil kan få jobb i andre land i Norden.

Dagsrevyen fortalte i går om den danske legen Johanne Krogh, som kostet staten over 10 millioner kroner i pasienterstatninger.

Hun mistet retten til å operere i Norge, men da NRK sjekket hvor hun nå befant seg, fant de henne ved et sykehus i Sverige. (...)

Skjerper meldereglene for leger
vg.no 10.5.2010
VG Nett) Ingen leger er noen gang straffet for å ikke ha varslet om barnemishandling. Nå strammer justisminister Knut Storberget (Ap) inn reglene.

Storberget vil nå fjerne enhver tvil om at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Dersom det er så mye som en mistanke om at et barn blir mishandlet skal legene melde fra - selv om de ikke er helt sikre. Nå skal reglene skjerpes.

- Problemet med taushetsplikten er ikke loven i seg selv, men at flere har skjøvet den foran seg som unnskyldning for å ikke si noe. Når vi ser at noen fikler med en bil, så ringer vi politiet. Men ser vi en unge som blir tatt i for hardt av foreldrene sine, så nøler vi. Jeg er sånn selv, sier Storberget til VG Nett.

Endringene i straffeloven innebærer også at man kan bli straffeforfulgt dersom man medvirker til at andre ikke melder fra om mishandling i nære relasjoner. (...)

– Legehets kan gå ut over pasienten
nrk.no 4.5.2010
Leger og annet helsepersonell blir hengt ut på internett med fullt navn. Forståelig, sier Høyre-politiker. Å bli svartelistet kan gjøre leger mer tilbakeholdene i møte med pasienter, mener lege. (...)

Skandinavisk avtale om legetabber
kommunal-rapport.no 4.5.2010
Norge, Danmark og Sverige skal nå utveksle informasjon om legeanmerkninger. Men hva med Island og Finland, undrer norsk stortingsrepresentant.

– Vil regjeringene i Finland og Island ta initiativ til at også disse landene går med i det nordiske samarbeidet for å bedre pasientenes sikkerhet? spør den norske stortingsrepresentanten Sonja Mandt (Ap) i Nordisk Råd i et brev til den finske og islandske regjeringen.

Etter at det er blitt avdekket konkrete saker der leger med anmerkninger i ett nordisk land har fortsatt å praktisere i et annet, har myndighetene i Danmark, Sverige og Norge avtalt å dele informasjon om legeanmerkninger med hverandre. (...)

Lege kalte komapasient "grønnsak"
aftenposten.no 30.3.2010
En kvinne som lå i koma hørte hvert eneste ord da legen kalte henne grønnsak og snakket stygt om tennene hennes.

Kvinnen lå i respirator på sykehuset i Kristiansand i flere uker. Mens hun lå der i koma, hørte hun legens nedsettende ord, skriver Agderposten.

«Hun er jo helt borte»
Sykepleieren mente det var respektløst å snakke om pasienten på denne måten. Turnuslegen skal ha svart: «Hun er jo helt borte, og merker ingenting». Sykepleieren argumenterte imot dette. Legen ga seg ikke og sa: «Hun hører ingenting. Hun ligger der jo som en grønnsak».

Pasienten husker alt som ble sagt. Historien er gjenfortalt med hennes samtykke. Hun ønsker at saken skal bidra til at slikt ikke skjer igjen. (...)

(Anm: Kommunikasjon mellom lege og pasient (mintankesmie.no).)

Lege snikfotograferte kvinner
nrk.no 19.3.2010
(...) Nå har Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot den tidligere vikarlegen ved Sunndal legesenter for snikfotografering av 49 kvinner som var til underlivsundersøkelse.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som har gitt ordre om å ta ut tiltale etter at statsadvokaten henla saka i fjor sommer. (...)

Svak legeetikk
aftenposten.no 18.3.2010
Det er forstemmende at 37 Østfoldleger ikke får godkjent sin forskrivningspraksis av vanedannede legemidler av Helsetilsynet. Det tyder på et lemfeldig forhold til reseptblokken som ikke er forenlig med god legeetikk. Østfold har i en årrekke tronet øverst på statistikken over bruk av slike legemidler, uten at det finnes gode medisinske grunner for det. (...)

- Er ikke sykere
aftenposten.no 16.3.2010
Årsaken til at Østfolds innbyggere bruker så mye medikamenter, er ikke at de er sykere, forteller psykiater Arild Schillinger ved stfoldklinikken.

Schillinger jobber med å holde kurs og lære opp leger i Østfold når det gjelder hvordan de kan sørge for riktig forskrivning av vanedannende medikamenter, og hvordan de kan trappe ned for pasienter som har et overforbruk.

– Dessverre har vi ikke sett så mye effekt av disse opplæringstiltakene for legene. Forhåpentlig vil tilsynene som nå ender i advarsler og autorisasjonstap i større grad skremme legene fra den rause forskrivningspraksisen de bedriver, sier han.

Schillinger mener hovedårsaken til at Østfolds befolkning stadig ligger på pilletoppen er at legene skriver ut for mye. (...)

- Helsepersonell tør ikke varsle om feil
aftenposten.no 11.3.2010
Sykehusene har etter spesialisthelsetjenesteloven plikt til å melde fra til helsemyndighetene om hendelser som førte, eller kunne ført til alvorlig skade på pasientene. I 2008 mottok Helsetilsynet rundt 2000 slike meldinger.

Men mørketallene er store. Ferske beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter for helse-tjensten (Kunnskapssenteret) viser at det er grunn til å stille spørsmål ved rundt 7000 - eller nesten 44 prosent - av de rundt 16.000 dødsfallene som skjer på norske sykehus hvert år. Tidligere anslag har operert med tall på 3000-5000 dødsfall. (...)

Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger
tv2nyhetene.no 4.3.2010
Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette hull i lovverket, som gjør at leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger ikke blir registrert i politiattesten som arbeidsgivere sjekker.

Leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger kan i dag praktisere videre, uten at de mister autorisasjonen og uten at arbeidsgiver er kjent med forholdene. Dette er mulig når en lege flytter fra en kommune til en annen. Og dersom dette ikke blir fanget opp på annet vis.

Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette dette hullet i lovverket. (...)

Les blogg: Hvite frakker og skitne ovegrep (...)

Doctor Training Aided by Drug Industry Cash (Legeutdannelse betalt av legemiddelindustien)
nytimes.com 22.2.2010
More than half of the nation’s medical residency programs to train doctors in internal medicine accepted financial support from the drug industry, even though three-fourths of the programs’ directors said accepting the aid was “not desirable,” a survey found.

At issue are potential conflicts of interest as the residency programs accept drug company support to help train tens of thousands of new doctors at a point in their careers when they are beginning to prescribe drugs, according to the survey report.

The article was published Monday in the Web version of The Archives of Internal Medicine. “Program directors are aware of the problem, but right now they don’t have the funds to be free,” Dr. Joanne M. Conroy, chief health care officer of the Association of American Medical Colleges, who was not involved in the survey, but had seen the report. (...)

(Anm: Pharmaceutical Industry Support and Residency Education. Arch Intern Med. 2010;170(4):356-362 (February 22).)

Lege tappet virksomheten sin for fire millioner kroner
dagbladet.no 18.2.2010
Dømt til ni måneder i fengsel.

En lege er funnet skyldig i grovt økonomisk utroskap etter å ha tappet legevirksomheten sin for til sammen rundt fire millioner kroner.

Gulating lagmannsrett dømte legen til ni måneder i fengsel. Seks av månedene er på vilkår, og i tillegg er hun dømt til inndraging av 2,5 millioner kroner.

- Legen har overført penger fra virksomheten hun drev til et utenlandsk selskap på Guernsey. Tappingen var skjult som betaling av leasingleie for lasermaskiner til klinikken, sier politiadvokat Anne Christine Dammen Stoltz til Dagbladet.

Ifølge Dammen Stoltz skal tappingen ha foregått fra 2002 til 2005. Den ble oppdaget i forbindelse med en etterforskning av en annen ØKOKRIM-sak. (...)

Vermont Attorney General Wants Drug Makers to Disclose Free Samples
pharmpro.com (5.2.2010)
MONTPELIER, Vt. (AP) — The state of Vermont, which last year enacted a law banning drug companies from providing free lunches to doctors, now may go a step further by requiring the companies to disclose the free drug samples they give to physicians.

If the state enacts the requirement, it would be the first to do so.

Attorney General William Sorrell, who recommended in a recent report that the drug companies be required to disclose what it gives to doctors and other providers, is to testify before lawmakers at a hearing Friday in the Statehouse. (...)

Danske leger fristes av norsk superlønn
aftenposten.no 2.2.2010
Det ekstremt gode lønnstilbudet gjelder danske leger på opptil 70 år med dansk statsborgerskap og dansk legeutdannelse, som bodde i utlandet den 1. januar 2009. Mange danske leger bor i Sverige selv om de jobber i Danmark, skriver Avisen.dk.

Dansk legemangel
Til tross for legemangel i Danmark tar hundrevis av danske leger turen til Norge, hvor lønnen er langt høyere. De blir hyret inn for å dekke legemangelen i distriktene i Norge.

Anders Taraldset i den Norske legeforening, sier til avisen.dk, at foreningen har registrert 420 danske leger i Norge. I tillegg kommer danske leger som er engasjert i kortidsvikariater i Norge. (...)

Vil senke terskelen for å suspendere leger
tv2nyhetene.no 1.2.2010
Lederen av sosialkomiteen på Stortinget, Bent Høie, mener terskelen for å suspendere leger er for høy.

Lederen i helsekomiteen reagere på TV 2s opplysninger i går om at den omstridte fødselslegen på Kongsberg sykehus allerede var under gransking, men fikk forsette å praktisere. (...)

Usikker på om systemet er godt nok
Høie mener det ofte er vanskelig å nå frem med klager på leger.

– Jeg har fått flere henvendelser i det siste fra folk som har erfaringer fra helsevesenet, med tragiske utfall. Mange av dem forteller en historie som gjør at jeg er usikker på om dagens system og oppfølging av disse er gode nok, og om de blir tatt nok på alvor, sier Høyre-politikeren. (...)

Legen til Michael Jackson tiltales
nrk.no 8.1.2010
Michael Jacksons lege, Conrad Murrey, er tiltalt for overlagt drap.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil påtalemyndigheten ta ut tiltale mot Michael Jacksons lege etter popkongens tragiske dødsfall 25. juni. (...)

Senator calls on medical societies to disclose industry payments
modernmedicine.com 8.1.2010
Senator Charles Grassley (R-Iowa) sent a letter to 33 medical societies requesting information about the financial backing they receive from the pharmaceutical, medical device and insurance industries.

Groups receiving letters include the American Medical Association, the American Academy of Family Physicians, and American College of Obstetricians and Gynecologists. The American College of Physicians and the American Academy of Pediatrics did not receive a letter.

Grassley says his goal is to encourage the associations to publicly disclose support from industry of more than $5,000. (...)

GSK reveals physician payments
ama-assn.org 28.12.2009
Drugmaker GlaxoSmithKline paid out $15 million to physician consultants and speakers in the second quarter of 2009, the firm revealed in a report posted at its Web site in December. Nearly 4,000 physicians and other health professionals received payments, with the average compensation totaling $3,909. The highest-paid physician received nearly $100,000, the report said.

Earlier this year, Eli Lilly and Co. disclosed $22 million in first-quarter payments to physicians. Merck & Co. said it paid $3 million in speaker and consultancy fees in the second quarter. Critics of drug industry ties argue that payments to doctors who serve as "key opinion leaders" can wrongly influence guideline-writing committees and practicing physicians' prescribing decisions. (...)

Kvinnelige leger tjener mindre enn mannlige
tv2nyhetene.no 14.11.2009
Kvinnelige fastleger drar inn mindre penger enn sine mannlige kolleger.

Fastlegelistene viser at kvinnelige fastleger i snitt har færre pasienter på sine lister enn mannlige kolleger. Snittet for kvinner er 1095, mens mannlige leger har i snitt 1558. President i Legeforeningen, Torunn Janbu, mener en medvirkende årsak kan være tendensen i arbeidslivet for øvrig – kvinner har større ansvar for hjemmearbeidet i tillegg til yrkeslivet . (...)

Health-Bill Disclosure Rule Is Resisted
online.wsj.com 13.11.2009
At Issue, Drug Makers' Sponsorship of Doctors' Continuing Education Classes

WASHINGTON—Health legislation moving through Congress would force drug makers to disclose how much they spend on continuing medical education classes for doctors, sparking some resistance from the industry.

For-profit continuing medical education companies have seen revenue fall by double digits in the last year, according to industry statistics, following congressional investigations into the influence of drug makers on medical research and course content. (...)

Kommunelege kritiserer pris på vaksinering
vg.no 28.10.2009
Hevder fastleger har timelønn på over 5000 kroner (...)

Heavy Patients Get Little Respect From Doctors
healthday.com 23.10.2009
Study finding shows doctors have to realize obesity is a disease, expert says

FRIDAY, Oct. 23 (HealthDay News) -- Mirroring a societal stigma against the obese, Johns Hopkins researchers report that doctors appear to have less respect for their heavy patients.

"Society, in general, has negative attitudes towards patients with obesity and physicians may be mimicking what is found in society," said lead researcher Dr. Mary Margaret Huizinga, an assistant professor of general internal medicine at Hopkins.

"Obesity bias has been increasing in society, even while race and gender bias has been decreasing," she added. (...)

Psykiater blev advaret
bt.dk 21.10.2009
Anna Nicoles død kunne være undgået

Det fortalte farmaceuten Steve Mazlin under en høring i Los Angeles tirsdag.
- Jeg sagde til Annas psykiater, at medmindre han gerne ville på forsiden af The National Enquirer, skulle han ikke købe de stærke sovepiller. De er farlige, de nedsætter åndedrættet betragteligt.

Både Anna Nicoles ekskæreste Howard Stern, hendes psykiater og hendes læge er mistænkt for at være medskyldige i Nicoles død.

Anna Nicole døde på et hotelværelse i Californien i 2007. Sagen kører stadig. (...)

Danska läkare i blåsväder efter otillåtet extraarbete
dagensmedicin.se 19.10.2009
Hundratals danska läkare riskerar polisanmälan efter att ha jobbat för läkemedelsindustrin utan tillstånd. (...)

– Samarbetet mellan läkarna och industrin är av sådan karaktär att läkarna borde ha sökt tillstånd. Nu ska vi ta ställning till om de får ha kvar extrajobben. Vi tar också ställning till om någon av läkarna ska anmälas till polisen, säger Karsten Jørgensen, kanslichef vid Lægemiddelstyrelsen, till Politiken.

Företrädare för flera politiska partier i Danmark kräver att de utpekade läkarna ska få betala böter. Även inom den danska läkarkåren finns kritiska röster.

– Jag har svårt att tro att läkarna inte känner till lagen. Debatten i läkarkretsar har pågått i åratal och alla läkare har fått ett personligt brev om att de är skyldiga att ansöka om lov om de vill ta extrajobb i läkemedelsindsutrin, säger Inga Marie Lunde, ordförande i nätverket Læger uden sponsor, till Politiken. (...)

500 læger bijobber uden tilladelse
politiken.dk 19.10.2009
Stik imod loven tjener læger ekstra penge i medicinalselskaber, uden at myndighederne har givet dem lov.

Sådan tjekkes lægerne

• Lægemiddelstyrelsen skal vurdere, om læger må bijobbe i et firma, der sælger medicin.
• Vurderingen bygger på, hvor stort honorar lægen får, om han selv udskriver medicin fra firmaet, og hvor meget tid han bruger på bijobbet.
• Lægens økonomiske bånd til industrien må aldrig blive så tætte, at han lader sig påvirke på en fagligt uhensigtsmæssig måde, når han udskriver medicin.
Læger skal have en tilladelse, før de tager et bijob i medicinalbranchen.

Det er syge danskeres garanti for at få den billigste og bedste behandling i stedet for den pille, der tjener lægens og industriens økonomi.

Alligevel har omkring 500 danske læger taget et ekstra arbejde i medicinalindustrien uden at have fået lov. Det er et klokkeklart brud på loven, og lægerne risikerer at blive straffet med bøde. (...)

Putin criticises drug companies for paying doctors to prescribe their drugs (Putin kritiserer legemiddelfirmaer for betale leger for å forskrive sine legemidler)
BMJ 2009;339:b4200 (16 October)
Russia’s prime minister, Vladimir Putin, has criticised drug companies for allegedly paying health professionals to prescribe their products, a practice that he describes as "impossible to tolerate."

He made his remarks at a meeting of drug manufacturers in Zelenograd, at which companies discussed the industry’s development strategy up to 2020. (...)

Retslæger er ansat i forsikringsselskaber
politiken.dk 16.10.2009
De læger, som har et afgørende ord, når borgere trækker forsikringsselskaber i retten, er samtidig ansat i forsikringsselskaber.

Lægerne har ingen pligt til at oplyse om deres job i forsikringsselskaberne, og forsikringsselskaberne vil som hovedregel ikke oplyse navnene på de ansatte læger. Derfor er det tilfældigt, når advokater i retten opdager, at Retslægerådets eksperter er ansat i et forsikringsselskab.

Det er et eksempel på, at Retslægerådet ikke har fulgt med tiden og ikke lever op til kravene i et moderne retssystem, mener en gruppe advokater, der står bag en opfordring til justitsminister Brian Mikkelsen (K) om at ændre Retslægerådets arbejde på ni punkter. (...)

Høy dødelighet etter forgiftning
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1836 (24.9.2009)
Dødeligheten blant pasienter som har forgiftet seg selv er høy i 20-årsperioden etter forgiftningen. Likevel utskrives én av fem uten tilbud om videre oppfølging. (...)

De fleste selvpåførte forgiftninger skyldes enten rusmisbruk (overdose) eller selvmordsforsøk. (...)

Tired, Stressed Docs Make More Mistakes, Study Finds (Trette, stressede leger gjør flere feil, ifølge studie)
healthday.com 22.9.2009
Experts urge changes throughout medicine to reduce fatigue and distress

TUESDAY, Sept. 22 (HealthDay News) -- Fatigue isn't the only contributor to medical errors among medical residents. A new study finds that financial woes, family concerns and other elements of distress also play a major role in potentially fatal mistakes.

Fatigue and distress among doctors are known causes of medical errors, but Mayo Clinic researchers say that theirs is the first study to show how each contributes to mistakes. And they recommend that distress be considered independently of fatigue when new training guidelines are considered. (...)

(Anm: Association of Resident Fatigue and Distress With Perceived Medical Errors. JAMA. 2009;302(12):1294-1300 (September 23/30).)

Lilly Paid Doctors to Prescribe Zyprexa, Notes Show (Update2) (Lilly betalte leger for å forskrive Zyprexa, ifølge notater)
bloomberg.com 8.9.2009
Sept. 8 (Bloomberg) -- Eli Lilly & Co. paid doctors in South Carolina for participating in a speakers’ program in exchange for prescribing the antipsychotic Zyprexa, and used golf bets to get more patients on the drug, according to notes by sales representatives.

During a golf game, one doctor agreed to start new patients on Zyprexa for each time a sales representative parred, or put the ball in a hole within a predetermined number of strokes, according to the notes.

“I got four pars out of nine holes,” Lilly salesman Vince Sullivan said in a February 2002 note. “I said I wanted my four new patients.”

The notes were made public for the first time in a court hearing today in South Carolina in the state’s lawsuit against Lilly over Zyprexa marketing practices. State officials contend Indianapolis-based Lilly marketed the drug for unapproved uses. A trial is set to begin Sept. 14. (...)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

US doctors and psychologists more complicit in torture than previously thought (Amerikanske leger og psykologer mer involvert i tortur enn tidligere antatt)
BMJ 2009;339:b3599 (3 September)
The extent to which US doctors and psychologists violated human rights and betrayed the ethical standards of their professions by designing and implementing a worldwide torture programme is greater than previously thought, says a report from Physicians for Human Rights.

The report is based on analysis of a previously classified report from the inspector general of the Central Intelligence Agency (CIA) that was released at the end of August, on Barack Obama’s instructions and which provides more detail on the role of health professionals in the CIA’s torture programme, including abuses conducted against 14 detainees between September 2001 and October 2003. (...)

Aiding Torture: Health Professionals’ Ethics and Human Rights Violations Demonstrated in the May 2004 Inspector General’s Report is available from http://physiciansforhumanrights.org (...)

Läkaren var berusad – och behandlade patienter
aftonbladet.se 1.9.2009
Blodprovet visade på 2,6 promille etanol i blodet

Patienter på akuten reagerade på att läkaren luktade alkohol och betedde sig underligt.

Inte så konstigt – han hade 2,6 promille etanol i blodet.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, det är nolltolerans som gäller, säger överläkaren vid sjukhuset. (...)

Politiet gransker Jacksons leger
aftenposten.no 10.7.2009
Etterforskningen av Michael Jacksons død trappes opp. Politisjefen i Los Angeles vil ikke utelukke at man står overfor en drapssak.

Rettsmedisinere krever nå at leger som har journaler på Michael Jackson, utlever disse, skriver Los Angeles Times.

Politisjefen i Los Angeles, Bill Bratton, forteller at politiet nå konsentrerer seg om popkongens forhold til reseptbelagte medikamenter og hvilke leger han har benyttet seg av de siste årene.
– Er dette et drap? Er dette en tilfeldig overdose? Hva er det vi står overfor? Akkurat nå kan jeg ikke si noe om det. Jeg vet rett og slett ikke nok, fortalte Bratton til TV-kanalen CNN. (...)

Legeforeningen: - Dette er svært alvorlig
vg.no 9.7.2009
(VG Nett) Den norske legeforening slår klart fast at leger ikke skal tvangsmedisinere asylsøkere ved uttransportering. (...)

Justisdepartementet har nå bedt om en redegjørelse fra Politiets utlendingsenhet (PU) etter at VG avslørte at asylsøkere er blitt tvangsdopet for å lette utsendelsen fra Norge. Dette kommer frem i flere PU-rapporter VG har tilgang på. (...)

- Hvis dette medfører riktighet, er det svært alvorlig. Leger skal ikke tvangsmedisinere for å lette uttransportering av asylsøkere. Jeg kan ikke se at dette skal være en legeoppgave, sier hun til VG Nett. (...)

– Utviste personer dopet ned av politiet
aftenposten.no 8.7.2009
Utviste personer som har motsatt seg tvangsutsending fra Norge, er holdt nede og dopet med sprøyter før de er satt på flyet.

Utviste personer som har motsatt seg tvangsutsending fra Norge, er holdt nede og dopet med sprøyter før de er satt på flyet.

Interne rapporter fra Politiets utlendingsenhet (PU) fra 2006, 2007 og 2008, dokumenterer at fem utviste personene er blitt pasifisert med sterke beroligende medisiner, skriver VG.

Dette har også skjedd når de utviste tydelig har motsatt seg medisineringen.
Ifølge ansatte i PU har det utviklet seg en ukultur der sterke beroligende midler som Stesolid og Nozinan brukes for unngå vanskelige situasjoner.

– Når utlendinger motsatte seg uttransportering, har det vært naturlig å kontakte lege, sier en ansatt til avisen.

I mange av tilfellene var det den ansvarlige for uttransporten som bestilte lege, for en kort konsultasjon få timer før avreise forteller ansatte. (...)

Hovrätten friar psykiater från anklagelser om sexövergrepp
dagensmedicin.se 8.6.2009
En psykiater i Skåne frias från brottsanklagelser efter att ha haft sex med en patient som hade svåra psykiska problem.

Den unga patienten var psykiskt sjuk och hade försökt ta sitt liv flera gånger när hon sökte vård hos läkaren, skriver Metro. Psykiatern gav henne lugnande läkemedel och hade sex med henne vid upprepade tillfällen under ett års tid. Av tingsrätten dömdes han till ett års och sex månaders fängelse för sexuellt utnyttjande.

Läkaren själv har hävdat att relationen med kvinnan var ett ömsesidigt kärleksförhållande. Hovrätten accepterar den förklaringen och friar honom från alla brottsanklagelser.

Kvinnans försvarare kommer att överklaga domen till Högsta domstolen, skriver Metro. (...)

Kvalitet i helsetjenesten – hva menes egentlig?
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1112-4 (28.5.2009)
Kvalitet er et abstrakt og subjektivt begrep som stadig oftere anvendes i sammenheng med helsetjenester. Både uklarhet og et for omfattende innhold kan føre til at begrepet ikke har et substansielt innhold. I denne kronikken vil jeg beskrive hva en økonomisk forståelse av dette begrepet vil være – i motsetning til medisinske og «helsebyråkratiske» forståelser. (...)

Inquiry finds that two German doctors gave performance enhancing drugs (Granskning viser at to leger gav prestasjonsøkende legemidler)
BMJ 2009;338:b2135 (26 May)
An independent expert committee has concluded that two doctors from Freiburg University Hospital, Lothar Heinrich and Andreas Schmid, were extensively involved in providing performance enhancing drugs to professional cyclists for profit. The committee’s report was presented to a press conference earlier this month by Hans-Jochen Schiewer, the rector of Freiburg University, Wolfgang Holzgreve, the director of Freiburg University Hospital, and Hans Joachim Schäfer, the head of the committee.

It found that the two doctors administered performance enhancing drugs, deceived the hospital and the public, and acted against Germany’s law on transfusion.

The investigation followed revelations in 2007 in the German weekly magazine Der Spiegel about the practices of two Freiburg doctors (BMJ 2007;334:1184-5, doi:10.1136/bmj.39234.707766.DB). (...)

Ulik lederstil på sykehusene
forskning.no 22.5.2009
Både leger og sykepleiere kan bli avdelingsledere på norske sykehus. Men de utfører lederoppgaven på ulikt vis, viser ny doktorgradsstudie. (...)

Monica Skjøld Johansen har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert ledelsesmodellene på norske sykehus fra 1945 til 2003 med hovedvekt på innføringen av enhetlig ledelse i 2001.

Skjøld Johansen har gjennomført en omfattende studie av hvordan leger og sykepleiere oppfatter lederrollen, og hvordan de i praksis utøver lederoppgaven. (...)

Skjøld Johansen påpeker at studien hennes viser at det er grenser for hva politikerne kan få til ved å tre reformer ned over sterke profesjoner uten å ha dem med på laget.

Referanse:
Monica Skjøld Johansen disputerte 18. mai 2009 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen "Mellom profesjon og reform. Om fremveksten og implementeringen av enhetlig ledelse i norsk sykehusvesen". (...)

Institute of Medicine Calls for Doctors to Stop Taking Gifts From Drug Makers (Institute of Medicine ber leger slutte med å motta gaver fra legemiddelfirmaer)
nytimes.com 28.4.2009
WASHINGTON — In a scolding report, the nation’s most influential medical advisory group said doctors should stop taking much of the money, gifts and free drug samples they routinely accept from drug and device companies. (...)

The report, by the Institute of Medicine, part of the National Academy of Sciences, is a stinging indictment of many of the most common means by which drug and device makers endear themselves to doctors, medical schools and hospitals.

“It is time for medical schools to end a number of long-accepted relationships and practices that create conflicts of interest, threaten the integrity of their missions and their reputations, and put public trust in jeopardy,” the report concluded. (...)

The report calls on Congress to pass legislation that would require drug and device makers to publicly disclose all payments made to doctors. Senators Charles E. Grassley, Republican of Iowa, and Herb Kohl, Democrat of Wisconsin, have co-sponsored legislation that would do just that. (...)

Hvor pålitelig er dødsårsaksstatistikken?
Leder
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:980 (14.5.2009)N
Norge er et relativt homogent og oversiktlig samfunn med de beste forutsetninger for god registrering av epidemiologiske data. Hensiktsmessig bruk av dødsårsaksstatistikk kan forebygge alvorlige hendelser. Er registreringen god nok?

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres en artikkel av Ebba Wergeland og medarbeidere om underrapportering av dødelige arbeidsulykker (1). Denne type dødsfall blir ikke bare underrapportert; mange dødsfall som skulle vært registrert som arbeidsulykker i dødsårsaksregisteret er simpelthen ikke registrert. Det viser seg også at det foreligger en betydelig diskrepans mellom dødsårsaksstatistikken fra Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynets egen statistikk. Selve tallene i de to registrene er nokså like, men når man undersøker hvert enkelt tilfelle, er det minst 30 % som bare er registrert ett av stedene (1). (...)

Arbeidsskadedødsfall blir underrapportert
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:981-6 (14.5.2009)
Bakgrunn. Arbeidstilsynets registrering av arbeidsskadedødsfall har vært ansett som komplett. Denne studien ble iverksatt for å undersøke holdbarheten av dette. (...)

Fortolkning. Arbeidsskadedødsfall utgjør et større problem enn det fremgår av offisiell statistikk. Mangelfull registrering, spesielt av veitrafikkulykker/transportulykker, innebærer fare for å feilbedømme risiko, utviklingstrender og behov for forebygging. (...)

Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

No gifts, please, we’re doctors (Vennligst ingen gaver, vi er leger)
BMJ 2009;338:b1835 (7 May)
New recommendations from the US Institute of Medicine are broad and deep

When I began medical school in 1974 I was a fanatic about drug industry gifts to students. The drug companies gave us all manner of tools for doctors—reflex hammers, stethoscopes, the works, nicely branded with their logos—and I was one of the few who rejected them all. In particular I remember a set of beautifully illustrated books on anatomy, or maybe it was histology, that were actually required texts for one of our courses. I couldn’t believe that the school would allow what I considered advertising into the curriculum. (...)

I was reminded of all of this while reading the press coverage about the new US Institute of Medicine report Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice (www.iom.edu/CMS/3740/47464/65721.aspx). Most of the newspaper and television news stories on it focused on the report’s recommendation that doctors no longer accept items of material value from drug and device companies. The New York Times called it a "scolding report" and a "stinging indictment of many of the most common means by which drug and device makers endear themselves to doctors." It seems that the image of doctors stuffing their pockets with trinkets particularly resonated with the public and the press.

But gifts are only one of many issues that the report covers. Although they are a big problem—companies still spend billions on them—the most impressive thing about the report is its breadth. As the title only begins to suggest, the committee evaluated and made recommendations about conflicts of interest in biomedical research, medical education, creation of clinical practice guidelines, medical practice, and medical institutions. And the recommended actions target everyone from medical students to deans, drug and device companies to the National Institutes of Health, practising doctors to medical societies, and the US Congress as well. (...)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

- «Man må regne med å dø når man er over 60 år». En KLoK-oppgave om utfylling av dødsattest og unaturlige dødsfall. (- Dessverre viser det seg at det gjøres mange feil i utfyllingen av attesten (2), og det kan føre til at Dødsårsaksregisterets statistikk ikke er nøyaktig nok eller blir feil (3). Konsekvensene kan bli at man får usikre anslag over dødsfall av ulike sykdommer og problemer med å følge med på utviklingen av folkehelsen.)

(Anm: «Man må regne med å dø når man er over 60 år». En KLoK-oppgave om utfylling av dødsattest og unaturlige dødsfall. (…) Et viktig bidrag til helseovervåkningen i Norge er Dødsårsaksregisteret (se pkt 2.2). Registeret baserer seg på opplysninger fra dødsattester og er helt avhengig av at disse er riktig utfylt. Dessverre viser det seg at det gjøres mange feil i utfyllingen av attesten (2), og det kan føre til at Dødsårsaksregisterets statistikk ikke er nøyaktig nok eller blir feil (3). Konsekvensene kan bli at man får usikre anslag over dødsfall av ulike sykdommer og problemer med å følge med på utviklingen av folkehelsen. Dette kan igjen føre til at man ikke iverksetter riktige tiltak for å forhindre og bekjempe sykdom på befolkningsnivå, og det blir vanskelig å forsvare en handling med utgangspunkt i en så usikker statistikk. Vi har som nevnt alternativer til Dødsårsaksregisteret i Norge, som helseundersøkelser og andre helseregistre, men det er i Dødsårsaksregisteret man har samlet opplysninger om de ulike årsakene til dødsfall og utviklingen over tid.  (duo.uio.no 2015).)

Plans to introduce electronic medical cards in Germany stall as doctors refuse to buy equipment
BMJ 2009;338:b1522 (9 April)
The nationwide introduction of electronic health cards in Germany, which was due to start in 2006, is in jeopardy because doctors are refusing to install the necessary equipment. Health insurance companies say they are ready to supply cards to their 80 million members but will not do so unless doctors and pharmacies are prepared to buy the equipment beforehand. (...)

Lege dømt for tapping av virksomheten
vg.no 30.3.2009
En lege er dømt til fengsel i åtte måneder for å ha tappet legevirksomheten sin med inntil 4,1 millioner kroner.

Dommen i Haugaland tingrett slår fast at risikoen for å bli oppdaget var svært lav, og at det derfor er ekstra viktig at det ble reagert så strengt.

Legen var både styreleder og daglig leder, og har i utførelsen av disse rollene overført betydelige pengebeløp til et utenlandsk selskap som hun - og/eller hennes bror - kontrollerte, melder Økokrim.

Utad fremstod overføringene som betaling for leasing av lasermaskiner.

Legen må også tåle inndragning på 2,5 millioner kroner. (...)

Dømt for ulovlig tapping av legeklinikk
dagbladet.no 28.3.2009
Tappet for 4,1 million kroner med skatteparadis-triksing.

Haugaland tingrett har dømt en lege til åtte måneders ubetinget fengsel for å ha tappet sin egen klinikkvirksomhet for 4,1 million kroner.

Tappingen har skjedd ved at klinikkens maskinpark ble solgt til et selskap på kanaløya Guernsey og deretter leaset tilbake til klinikken.

Selskapet på Guernsey var eid av legen og hennes bror, melder Haugesunds Avis. (...)

Stor legemangel på sykehjem
nrk.no 11.2.2009
Helse- og omsorgsdepartementet vil gjøre sykehjemstjeneste obligatorisk for turnusleger for å løse legebehovet. - Ansvarsfraskrivning, mener Yngre legers forening. (...)

Doctors: Under the drug industry's influence?
reuters.com 4.2.2009
CHICAGO (Reuters) - Reports of undisclosed financial ties between researchers and drugmakers have eroded public confidence, and restoring it will require an end to some "free" perks, health policy experts said on Tuesday.

Doctors may have to give up not just pens and prescription pads, but cozy seminars put on by drug companies in the guise of education, while the companies may need to give up direct-to-consumer ads, the experts wrote in a series of commentaries in the British Medical Journal.

Concern over research integrity in the United States has become more pronounced following accusations last year by Iowa Republican Sen. Charles Grassley that prominent Harvard University psychiatrist Dr. Joseph Biederman and others failed to fully disclose payments from drug companies.

"We've seen a lot of transgressions -- people who have taken advantage of the system for their own self-aggrandizement or profit. It's got to stop," said Dr. Harlan Krumholz of Yale University in New Haven, Connecticut. (...)

Vil legge ned legevakter
dn.no 30.1.2009
Mer enn halvparten av landets legevakter bør legges ned. Det er en av konklusjonene i en ny rapport.

Hvert år har legevaktene over hele landet rundt to millioner pasientkonsultasjoner. Kvaliteten på tilbudet pasientene får der, varierer stort, og det er til tider rett og slett for dårlig, skriver Aftenposten.

Nå foreslår Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin i Bergen store forandringer i organiseringen av legevaktene. (...)

Vil ta kontroll på spesialistene
aftenposten.no 24.1.2009
Legeforeningen mister ansvaret for spesialiseringen av leger hvis helseministeren får det som han vil. Nå ruster den mektige hvite flokk til kamp.

–Jeg vil ha en felles struktur på offentlig godkjenning av spesialister i helsesektoren. Den tiden da fagforeninger godkjenner hver enkelt spesialist, er forbi, sier helseminister Bjarne Haakon Hanssen. (...)

Tjener bedre enn Afghanistan-leger
nrk.no 16.1.2009
Leger som gjestearbeider på lokalsykehuset i Nord-Norge har bedre lønnsvilkår enn leger som reiser til Afghanistan. (...)

Helse Nord har nå satt foten ned for et krav om 5000 kroner per dag i tillegg til vanlig lønn for leger som gjestearbeider utenfor sitt eget sykehus. Hvis legene gjestearbeider i til sammen en måned, vil dette utgjøre hele 110.000 kroner.

Leger som reiser med Forsvaret til krigssoner som Afghanistan, har et maksimalt tillegg på bare 71.000 kroner, 40.000 lavere enn gjestelegene.

Men selv om gjestelegene ikke får gjennomslag for sitt lønnskrav, har de fortsatt bedre betingelser enn Afghanistanlegene. En måned med dagstillegg på 3600 kroner utgjør rundt 79.000 kroner. (...)

Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption (Legemiddelfirmaer & leger: En historie om korrupsjon)
By Marcia Angell
The New York Review of Books 2009;56(1) (JANUARY 15) (About the Review)
Recently Senator Charles Grassley, ranking Republican on the Senate Finance Committee, has been looking into financial ties between the pharmaceutical industry and the academic physicians who largely determine the market value of prescription drugs. He hasn't had to look very hard.

Take the case of Dr. Joseph L. Biederman, professor of psychiatry at Harvard Medical School and chief of pediatric psychopharmacology at Harvard's Massachusetts General Hospital. Thanks largely to him, children as young as two years old are now being diagnosed with bipolar disorder and treated with a cocktail of powerful drugs, many of which were not approved by the Food and Drug Administration (FDA) for that purpose and none of which were approved for children below ten years of age. (...)

Understanding the role of the doctor (Forståelse av legens rolle)
Editorials
BMJ 2008;337:a3035 (December 2008)
What is the role of the doctor? So asked Sir John Tooke, chair of the Medical Schools Council, in last year’s inquiry into UK doctors’ specialist training.1 As Tooke said, without clarity on the doctor’s role, we can’t know how best we should select, educate, and train doctors, or plan the future medical workforce. We have now received the profession’s answer—a consensus statement endorsed by a consortium of leaders of UK medicine.2 (...)

Svikt på alle nivåer dreper
aftenposten.no 12.12.2008
Svikt både internt i sykehus, internt i kommunene og mellom ulike aktører involvert i pasientbehandling er for omfattende, mener Helsetilsynet.

–Betyr dette at dårlig kommunikasjon og mangelfullt samarbeid faktisk tar liv i Helse-Norge?

–Ja, det har vi flere eksempler på. Vi må imidlertid ikke legge hele skylden på den enkelte helsearbeider. Dette er stort sett systemfeil. Det er et lederansvar og vi ser svikt på alle nivåer når det gjelder samarbeid og kommunikasjon, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

Han understreker at det mange steder fungerer godt, men finner det nødvendig å slå alarm etter at Helsetilsynet har gått igjennom alle tilsyn og alle saker de har hatt i perioden 2004–2008. (...)

Legekrangel på helsa løs
dinside.no 9.12.2008
Kan føre til medisinsk feilbehandling og dødsfall.

Nær fire prosent av alle leger skal ha en forstyrrende atferd overfor sine kollegaer, viser ny undersøkelse. (...)

Varsler ikke feil
To tredjedeler mente at kollegaers forstyrrende atferd kunne være direkte årsak til alvorlige feil i pasientbehandlingen. Av oppgitte tilfeller dreide 71 prosent av sakene seg om medisinske feil, mens 27 prosent angivelig gjaldt dødsfall blant pasienter.

Disse resultatene underbygges av en annen, nyere undersøkelse utført av det amerikanske Institute for Safe Medical Practices. Den viser at 40 prosent av de sykehusansatte har opplevd å bli så hemmet av legekollegaers oppførsel, at de har valgt å tie om åpenbare feil. (...)

Ineffective use of error-reporting systems seen
modernhealthcare.com 8.12.2008
Only 21% of hospitals that have adverse-event reporting systems are using them to fully consider and distribute error reports throughout their organizations, according to a new report by the Agency for Healthcare Research and Quality.

Stronger processes and systems are required to combat current variations in the systems hospitals have developed, the AHRQ said in its report, published in the Dec. 8 issue of Quality and Safety in Health Care. The AHRQ said it will use the results to form baseline data on the characteristics of hospital reporting systems as it continues to assess their effectiveness for improving healthcare. (...)

Leger fjernet friskt bryst
vg.no 17.11.2008
En kvinne fikk fjernet et friskt bryst av legene ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Kvinnen får trolig ikke erstatning. (...)

Pasientombud i Rogaland Gro Snortheimsmoen Bergfjord sier til avisen at «det slett ikke er sikkert at pasienter får noen erstatning når noe slikt skjer». Hun har vært pasientombud i 14 år, men har aldri tidligere hatt en sak der et friskt bryst er blitt fjernet. (...)

Sak mot psykiatere gjenopptas?
nrk.no 17.11.2008
De fire psykiaterne i overgrepssaken på Hadeland kan bli tiltalt for grov uforstand i tjenesten. Advokat krever saken gjenopptatt. (...)

- Etterforskningen må gjenopptas og de fire innkalles til avhør. De må få en straffereaksjon fordi de har mottatt informasjon uten å gå videre i saken, mener Larsen.

Advokaten mener også at politiet har rotet det kraftig til i etterforskningen av overgrepssaken.

- Journalene viser at politiet ikke har hatt oversikt over hva de enkelte polititjenestemennene har foretatt seg i saken, mener Larsen.

Snakker ut etter 100 overgrep (...)

Lege tatt med 200 brukerdoser kokain
nrk.no 16.11.2008
En lege fra Helgeland er tatt med 200 brukerdoser kokain. Nå risikerer han å miste autorisasjonen som lege. (...)

Hun er æresprofessor ved falskt universitet
vg.no 13.11.2008
Slankeguru og lege Grethe Støa Birketvedt (66) titulerer seg som æresprofessor ved Albert Schweitzer Universitet i Genève. Men «universitetet» i Sveits eksisterer ikke. (...)

Läkarstudent våldtog barn – får fortsätta utbildningen
dagensmedicin.se 12.11.2008
2008-11-12En läkarstudent vid Lunds universitet dömdes till våldtäkt mot barn i våras. Trots det får han fortsätta sin utbildning.

Den 24-årige läkarstudenten har erkänt att han har haft oralsex med sin kompis 14-åriga lillebror, medan 14-åringen låg och sov, uppger Sveriges Radio P3 Nyheter. Läkarstudenten fälldes för våldtäkt mot barn i både tingsrätten och hovrätten. Han dömdes till skyddstillsyn och behandling, som han just nu har studieuppehåll för att genomgå. (...)

- Sex-misbrukt av overlege
aftenposten.no 6.11.2008
Jente (18) skal ha blitt dopet ned på sykehuset etter kraftig migreneanfall.

Overgrepet skal ha funnet sted på et større sykehus på Østlandet for fem år siden mens 18-åringen var innlagt etter et migreneanfall, ifølge VG.

Da jenta våknet etter en mild narkose som overlegen hadde gitt henne, var hun delvis avkledd, og legen var i gang med noe han senere har forklart som en bekkenbunnsundersøkelse. (...)

Favoriserer hvite pasienter
dinside.no 3.11.2008
Leger avslørt i ny undersøkelse.

Leger gir mørkhudede pasienter dårligere medisinsk behandling, viser undersøkelse. (...)

Nå avslører en ny undersøkelse at leger gir hvite pasienter en bedre medisinsk behandling enn de gir pasienter med mørk hudfarge. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Les også: Ble avvist på sykehuset og døde (...)

Brorskap mellom leger og legemiddelkonsulenter
dagensmedisin.no 30.10.2008
Blant frimurerne fins rundt fire hundre leger samt et knippe legemiddelkonsulenter. – Uproblematisk, sier frimurer og leder for Etisk råd i Legeforeningen, Trond Markestad.

Blant legene som klatrer i gradene i den omtalte frimurerlosjen, fins både overleger, kommuneleger og spesialister.

Også lederen for Legeforeningens etiske råd, Trond Markestad, er mangeårig frimurer.

Blir kjent – uansett
Markestad mener det er uproblematisk at eventuelle legemiddelkonsulenter har mulighet til å påvirke legene dersom de er «brødre».

– Jeg ser ikke noe problem med dette. I enhver forening blir man kjent med hverandre, og det er alltid en mulighet for forbindelser uansett hvilke foreninger en tilhører, sier Markestad til Dagens Medisin. (...)

Vi gir fortsatt legene makten
morgenbladet.no 10.10.2008
Helsevesenet
Aksel Tjora spør retorisk i Morgenbladet 26. september om vi trenger noe annet enn helsereformer. Jeg støtter hans forslag om nye tenkemåter. Det Tjora stipulerer, uten å si det direkte, er et skifte fra en modernistisk tenkemåte der et utvalg kan komme frem til «smarte tanker om et mer effektivt helsevesen», til et post-modernistisk eller «sosialkonstruktivistisk perspektiv» der vi kan si at «det er i møtet mellom pasient og behandler at vi «gjør» helsevesenet». (...)

Vil ikke la leger alene avgjøre liv og død
aftenposten.no 10.10.2008
7. februar 2006 døde Kristina Hjartåker (4). Mot farens vilje besluttet legene på Haukeland universitetssykehus å koble henne fra respiratoren. (...)

Fortsatt skyldige i legejuks
aftenposten.no 24.9.2008
Lagmannsretten dømmer Sandstrøm og Herlofsen for grov korrupsjon i legejuks-saken. (...)

Begge ble i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år for korrupsjon og legejuks etter at Dagens Næringsliv avdekket at de solgte falske legeattester til kriminelle.

Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff, mener avgjørelsen er uriktig, slik han ser bevisene. (...)

Evidence based medicine and the medical curriculum
Editorials
BMJ 2008;337:a1253 (24 September)
The search engine is now as essential as the stethoscope

What we know about diseases, diagnosis, and effective treatments is growing rapidly. Today health professionals cannot solely rely on what they were first taught if they want to do the best for their patients. It has repeatedly been shown that clinical performance deteriorates over time.1 A commitment to lifelong learning must be integral to ethical professional practice. However, the speed of the increase in knowledge—more than 2000 new research papers are added to Medline each day—represents a challenge.2 The skills needed to find potentially relevant studies quickly and reliably, to separate the wheat from the chaff, and to apply sound research findings to patient care have today become as essential as skills with a stethoscope. (...)

(Anm: Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725 (13 June 2014).)

Study: Doctors show little empathy (Studie: Leger viser liten empati)
usatoday.com 24.9.2008
Physicians might be superb at diagnosing and treating diseases, but they could use a lesson or two about how to care for their patients' psyches, a study suggests. It found that cancer specialists and surgeons rarely responded with empathy to patients' concerns.

Researchers assessed transcripts of 20 audio recordings of consultations between men with lung cancer and surgeons or oncologists at a Veterans Affairs hospital. The transcripts revealed 384 opportunities for the doctors to show empathy — patient comments such as "this is overwhelming" and "I'm fighting it" — but they missed all but 39, researchers write in Tuesday's Archives of Internal Medicine. (...)

(Anm: Missed Opportunities for Interval Empathy in Lung Cancer Communication. Arch Intern Med. 2008;168(17):1853-1858.)

Eldre er lavstatus for leger
aftenposten.no 19.9.2008
Eldre og i særdeleshet demente pasienter er en lite prioritert gruppe. Nå må det satses på disse, mener Legeforeningen og professor i medisinsk etikk, Reidun Førde. (...)

Läkare tros tagit betalt men inte opererat
sr.se 11.6.2008
En kirurg vid en privat läkarmottagning i Göteborg misstänks för att ha tagit betalt för operationer som aldrig utförts. Socialstyrelsen anmäler nu läkaren. Enligt den ursprungliga anmälan har läkaren överfakturerat samhället på 5,7 miljoner kronor.

Komplicerade operationer, ingrepp mot åderbrock, förhudsförträngning och hudförändringar skrevs in i journalerna hos läkarens patienter. (...)

Utførte unødvendige operasjoner for å tjene penger
dagbladet.no 10.6.2008
Minst fem personer døde. Flere leger i Milano arrestert. (...)

Los Angeles Times Examines Increased Number of Physician Rating Web Sites (Los Angeles Times gransker det økte antall nettsteder som ranker leger)
kaisernetwork.org 20.5.2008
The Los Angeles Times on Monday examined the more than two dozen Web sites -- such as RateMDs.com, Vitals.com and Dr.Score.com -- that allow users to "rate, review, spin or flame" their physicians, "operating in much the same way as online services that help people find the best hotels or avoid plumbers who overcharge." According to the Times, patients and operators maintain that Web sites will prompt physicians to improve customer service as the "tradition of doctors monitoring their own conduct through state medical boards and peer organizations is failing," but physicians argue that reviews on the sites are "skewed by disgruntled patients and are thus unfair, pushing some doctors to near-ruin after a single post." (...)

Doctor ratings: Is your healthcare hot or not?
latimes.com 19.5.2008
(...) Patients and site operators say the trend is good for consumers and good for healthcare. Thoughtful doctors, they say, will provide better customer service because of the feedback, and the bad ones will no longer be able to hide. And, they add, why should doctors be immune from the trend toward better customer service? (...)

The secret lives of doctors
BMJ 2008;336:1044 (10 May)
On the whole, people don’t become doctors because they were destined to do so but because they weren’t good enough at anything else (...)

State Watch for 2 Percent of Doctors
nytimes.com 7.5.2008
ALBANY — More than 2 percent of all doctors practicing in New York last year landed on the state medical board’s watch list because of problems including substance abuse, mental health concerns or their professional conduct.
The data was in a report released last month from the Federation of State Medical Boards. It shows that the percentage of doctors being monitored in New York was twice the national average and seventh highest among all states.

Last year, 1,400 of the more than 65,000 physicians practicing in New York were monitored at some point during 2007. (...)

Overconfident Docs Need Dose Of Reality
cbsnews.com 30.4.2008
Misdiagnoses Occur Up To 15% Of The Time, Physician Overconfidence May Be Partly To Blame

(WebMD) Most of the time a medical diagnosis is on point. But misdiagnoses do occur, and an overly confident doctor may be partly to blame, a new review suggests.

The rate of diagnostic error is as high as 15%, Eta S. Berner, EdD, and Mark L. Graber, MD, write in a special edition of The American Journal of Medicine dedicated to understanding and addressing diagnostic errors.

Physician overconfidence and a lack of feedback following a diagnosis are two important contributors to the problem, they note. (...)

Leide inn lege for 250.000 i måneden
vg.no 17.4.2008
(VG NETT) I 2007 ble en avdelingssjef på Sykehuset Østfold leid inn til 250.000 kroner måneden. (...)

Maktmisbruk
dagbladet.no 19.3.2008
Med en ny avtale som er inngått mellom Forsvarsdepartementet og de ansattes organisasjoner kan leger som tjenestegjør i Afghanistan tjene opp til 140 000 kroner i måneden, mot 95 000 kroner nå. (...)

Til sammenlikning tjener en vervet soldat i Afghanistan 42 000 kroner i måneden med alle tillegg, altså nesten 100 000 kroner mindre enn legen. (...)

Legenes tilstedeværelse i Afghanistan er dessuten helt nødvendig. Men den ideelle legerolle blekner unektelig når dyktige forhandlere presser fram godtgjørelser som dette. (...)

Kvinnelig pasient til politiet:
- Legen ga medisiner i bytte for sex

vg.no 13.3.2008
(VG Nett) Den høyt respekterte allmennlegen i 40-årene er siktet for sex med en kvinnelig pasient. Som motytelse skal hun ha fått medisiner. (...)

Narkoselæge bortvist - afsløret med sprøjte i armen
bt.dk 12.3.2008
Mens en patient lå på operationsbordet på Næstved Sygehus, forberedte bedøvelseslægen et skud morfin til sig selv. En overlæge afslørede lægen, mens han skød en dosis i sin arm. Det fortæller kilder tæt på sygehusets anæstesiafdeling til Sjællandske. (...)

111 vårdanställda åkte till London i kritiserat projekt
dagensmedicin.se 11.3.2008
Londonresor för 111 personer, julbord och vårfest. Det är bland annat till sådant som pengarna i de kritiserade projekten vid Skaraborgs sjukhus har gått. (...)

Sylvia mot legemakta
dagbladet.no 27.2.2008
Den som utfordrer legestanden får brynt seg. Det er det helseminister Sylvia Brustad opplever akkurat nå, skriver Stein Aabø.

I den grumsete kiosklitteraturen fra mellomkrigstida kan vi lese følgende om den blonde, norske legen Jonas Fjeld: «Jeg er norsk lege, sa han enkelt, og mengden vek til side.» Det var en god venn av meg, selv overlegesønn, som frydefullt gjorde meg oppmerksom på setningen i Øvre Richter Frichs forfatterskap. Seinere ble jeg klar over at legetillitsvalgte med selvinnsikt og selvironi på et tidspunkt hadde hengt opp sitatet i glass og ramme i Legeforeningens lokaler. Der er de klar over standens makt, men også over maktas begrensninger. (...)

GPs have got Britain 'hooked on painkillers' (Allmennpraktiserende leger har gjort Storbritannia "hektet"på smertestillende preparater)
guardian.co.uk 10.2.2008
• Inquiry slams mis-prescribing of drugs
• Doctors 'ignoring official guidelines'

Doctors are unwittingly fuelling the growing number of Britons hooked on prescription drugs by giving patients dangerously high doses of medicines that can prove highly addictive, a parliamentary inquiry has concluded.

MPs say that 'mis-prescribing' of drugs such as painkillers, sleeping tablets and anti-anxiety pills by some doctors is 'leading to addiction and dependence'. (...)

Läkare körde berusad - stoppades på väg till operation
dagensmedicin.se 7.2.2008
En läkare i Norrbottens läns landsting stoppades rattfull av polisen på väg till operation. (...)

Läkaren har tidigare dömts till skyddstillsyn och psykiatrisk vård för grovt rattfylleri. När han stoppades för nykterhetskontroll år 2001 rände han en kniv i sin egen hals för att undgå kontrollen. (...)

Foreslår kurs for vanskelige leger
helserevyen.no 6.2.2008
Norge mangler et system for å fange opp og gi støttetiltak til leger som fungerer dårlig i jobben, mener Den norske legeforening.

I Storbritannia finnes det en ordning der arbeidsgivere kan henvende seg om leger de bekymrer seg for. Instansen gjør en vurdering og kommer inn med støttetiltak.

Det var på det internasjonale seminaret "Handling concerns about the performance of doctors" arrangert av Legeforeningens forskningsinstitutt, at britiske forelesere fra den britiske instansen NCAS (National Clinical Assessment Service) fortalte om denne ordningen, melder Den norske legeforening. (...)

Tomme løfter
LEDER
dagbladet.no 3.2.2008
Leger er mangelvare på norske sykehjem. Fordelt på 1000 sykehjem finnes bare 289 legestillinger, altså en legedekning på 0,27 lege per sykehjem. (...)

Husebø mener mangelen på geriatrileger blant annet fører til at flere gamle dopes ned fordi piller er mindre krevende enn å gi pasientene behandling. En undersøkelse som Oslo legeforening har utført, viser at Oslos sykehjemsleger sliter med tidsklemme. Det går ut over oppfølgingen av beboere, samarbeid, medisinhåndtering og smittevern. (...)

Psykiatere anmeldt
nrk.no 31.1.2008
Fire ansatte ved Sykehuset Innlandet er anmeldt til politiet. Lot være å melde fra om seksuelt misbruk av en 6-åring.

Fire psykiatere og behandlere ved Sykehuset Innlandet på Hadeland er anmeldt til politiet. En 33 år gammel mann kom til sykehuset for å be om hjelp til å slutte med sine overgrep mot ei lita jente. (...)

Straffbart ikke å melde fra
Forsvarer Mette Yvonne Larsen sier det ikke er valgfritt om man skal melde fra om straffbare forhold eller ikke, og at man skal melde fra om slike overgrep. Ifølge Larsen er det brudd på straffeloven ikke å melde ifra, sier Larsen til TV2. (...)

Report: Few complaints against physicians result in discipline
Associated Press

chicagotribune.com 27.1.2008
MILWAUKEE - Wisconsin Medical Examining Board records show that only 213 of the 2,400 complaints filed about physicians in the state from 2002 and 2006 resulted in some kind of discipline, according to a newspaper's analysis.

The Milwaukee Journal Sentinel also said in a report published Sunday that the board was slow to look into complaints, and keeps many of its investigations secret.

Board chairman Wayne Eugene "Gene" Musser acknowledged that the board was not as effective as it should be. He blamed a lack of resources for the failure to more aggressively investigate complaints. (...)

Shipman added to biography list
bbc.co.uk 3.1.2008
Shipman is thought to have killed at least 215 patients over 24 years
Britain's most deadly mass murderer has been added to the Oxford Dictionary of National Biography (DNB). (...)

Fett i Afghanistan
aftenposten.no 1.12.2007
Kirurgene som tar en økt i Afghanistan, kan tjene rundt 100 000 kroner i uken - nesten ti ganger mer enn soldatene.

Det fremgår av dokumenter Stortingets kontrollkomité har fått oversendt fra Forsvarsdepartementet. Lønnsvilkårene en spesifisert i en protokoll inngått mellom Den norske legeforening og departementet, datert 18. november i år. (...)

50 millioner nazi-sider åpnes
aftenposten.no 28.11.2007
Enormt nazi-arkiv blir for første gang tilgjengelig for offentligheten.

Allmennheten fikk onsdag for første gang tilgang til enorme mengder hittil ukjent informasjon om Nazi-Tysklands grusomheter i de mange konsentrasjonleirene.

Elleve land har hatt ansvar for arkivet, og har nå ratifisert en avtale om offentliggjøring av det, melder nyhetsbyrået AP.

Det enorme arkivet inneholder informasjon om 17,5 millioner mennesker. (...)

Dr. Drug Rep (Dr. legemiddelkonsulent)
nytimes.com 24.11.2007
On a blustery fall New England day in 2001, a friendly representative from Wyeth Pharmaceuticals came into my office in Newburyport, Mass., and made me an offer I found hard to refuse. He asked me if I’d like to give talks to other doctors about using Effexor XR for treating depression. He told me that I would go around to doctors’ offices during lunchtime and talk about some of the features of Effexor. It would be pretty easy. Wyeth would provide a set of slides and even pay for me to attend a speaker’s training session, and he quickly floated some numbers. I would be paid $500 for one-hour “Lunch and Learn” talks at local doctors’ offices, or $750 if I had to drive an hour. I would be flown to New York for a “faculty-development program,” where I would be pampered in a Midtown hotel for two nights and would be paid an additional “honorarium.” (...)

- Afghanistan-lege sa opp i protest
vg.no 23.11.2007
Norske allmennleger i Forsvaret truer med å si opp i protest mot de svært lukrative avtalene de nyrekrutterte kirurgene i Afghanistan har fått. (...)

Grunnen til oppsigelsen skal etter det VG får opplyst være at han ikke ønsker å bli assosiert med en grådighetskultur som han oppfatter at kirurgavtalen har bidratt til. (...)

En lege på vakt koster 105 000 i uken
vg.no 19.11.2007
Den nye avtalen er gull verdt for legene som skal til Afghanistan. Forsvaret punger ut med 105 000 kroner i ukelønn og andre kostnader for å ha kirurgdekning over vinteren. (...)

Feil at Økokrim betalte
EINAR HØGETVEIT,økokrim-sjef
aftenposten.no 8.11.2007
I Aftenposten i går gjengis Christer Tromsdals påstander fra en pågående rettssak om at Økokrim skal ha bestilt og betalt en sykemelding for ham og tipset ham om å "spille syk" for å få utsatt en rettssak i 2004. Økokrim presiserer at det ikke er noe hold i disse påstandene. (...)

- Jeg måtte ta med kontanter
aftenposten.no 7.11.2007
Psykiater Pål Herlofsen fikk mellom 5000 og 8000 kroner kontant for en legeerklæring som ble skrevet ut på ti minutter, hevder finansmannen Christer Tromsdal. (...)

Tromsdal fungerte som politiagent høsten 2004 for å finne utbyttet fra NOKAS-ranet. Samtidig skulle han møte Økokrim i retten. Ifølge ham selv hadde han ikke tid til å forberede sin egen sak på grunn av agentvirksomheten, og politiet spurte: "Kan du ikke bare bli syk", ifølge finansmannen. Tromsdal hevdet i retten at politiet betalte en lege i Sandefjord 5000 kroner for en av erklæringene som skulle få ham til å virke syk. (...)

Lege sykemeldte seg selv i retten
nettavisen.no 31.10.2007
Stakk av midt under rettssaken han førte mot kommunen. (...)

Overgrep i vitenskapens navn
forskning.no 19.10.2007
Kan man lære noe av historien, selv om den ikke gjentar seg? I forskningsetikkens historie er svaret tvetydig, noe en bergensk lepralege og dødsengelen fra Auschwitz viser med all tydelighet.

Forskere står stadig overfor nye og uforutsette problemer der tidligere løsninger ikke gir gode nok svar. (...)

Tvilsom øyeoperasjon
Hansen, som også var lege på Pleiehjemmet for spedalskhet no. 1, hadde lett tilgang til leprapasienter. En dag inviterte han en av dem, Kari Nilsdatter Spidsøen, til sitt kontor, under påskudd av å gjennomføre en mindre øyeoperasjon. Det egentlige formålet for besøket, som Hansen bevisst unnlot å informere om, var at hun skulle være forsøksperson i en av hans lepraeksperimenter. (...)

Nekter for trygdesvindel
vg.no 16.10.2007
(VG Nett) Den kvinnelige psykologen som er tiltalt for grovt trygdebedrageri nekter straffeskyld. (...)

Legen erkjente straffeskyld på alle tiltalepunkter, med unntak av to punkter hvor han erkjente delvis skyld.

De to står tiltalt for grovt trygdebedrageri, som skal ha medført tap, eller fare for tap, for den norske stat på anslagsvis 150 millioner kroner. Kvinnen skal ha produsert falske psykologerklæringer. (...)

Svindellege felt av skrivefeil
nettavisen.no 15.10.2007
Ordet «tilsvarende» var stavet feil på tre legeerklæringer. Det avslørte et bedrageri på minst 130 millioner. (...)

Avviser at nazilege ble likvidert
vg.no 16.10.2007
Påstandene om at den beryktede nazilegen Aribert Heim ble likvidert i 1982, er fri fantasi, hevder ledende nazijegere. (...)

- Nazilege ble likvidert
nettavisen.no 15.10.2007
«Dr. Død» ble i sommer linket til den norske nazisten Fredrik Jensen. Nå hevdes det at legen ble drept i 1982. (...)

Blant annet skal legen ha fjernet innvollene på levende mennesker, for å se hvor lang tid det tok før de døde. (...)

Leger drukner i papirarbeid
vg.no 8.10.2007
600 ekstra årsverk ved sykehusene

Norske leger bruker om lag 800 000 timer ekstra i året på å kvalitetssikre diagnoser - som kun er en liten del av papirarbeidet. (...)

A guilty secret from a patient's past
latimes.com 208.2007
Decades ago, he had conducted unethical experiments. Now, near his own death, he wanted to confess. (...)

Her får legene gullkort
e24.no 20.8.2007
(...) Sandnes Sparebank finner folk i frie yrker, som fysioterapeuter, leger, tannleger og advokater, spesielt interessante fordi de anses som spesielt betalingsdyktige. Derfor får de særbehandling i banken. (...)

- Pizza og brus i universitets aula blir ofte litt stusslig. Vi har et møte på en restaurant, der vi har en forelesning og spanderer middag og drikke, sier Salvesen. (...)

Doctors attack Gordon Brown's plans to regulate medical profession
BMJ 2007;335:113 (21 July)
Doctors' leaders and legal experts say that government plans to lower the level of proof needed to convict doctors of professional misconduct are unfair and probably unworkable.

Gordon Brown, the prime minister, last week announced details of a new Health and Social Care Bill, which will be introduced in the next parliament. At the heart of the bill will be a shake-up of the regulation of the medical profession. (...)

Doctor ordered to pay £300 000 in libel damages
BMJ 2007;335:119 (21 July)
A company that investigates research fraud on behalf of the drug industry as well as its chief executive and former medical adviser have been awarded libel damages of £300 000 (445 000; $615 000) against a doctor who is currently facing serious charges before the General Medical Council of research misconduct and dishonesty.

Tonmoy Sharma, a former senior lecturer at the Institute of Psychiatry in London, was ordered by the High Court in London to pay the damages, together with costs, to MedicoLegal Investigations (MLI), its chief executive, Peter Jay, and the retired medical adviser Frank Wells. (...)

(Anm: The correct amount was in fact £30 000 (45 000; $62 000) [not £300 000].)

Overlæger fjernes fra chefjob
berlingske.dk 18.7.2007
Overlægers voksende bijobberi på private hospitaler får nu flere offentlige sygehuse til at gribe ind.

Århus Sygehus og Aalborg Sygehus har inden for de seneste par måneder forlangt, at overlæger, som har en ledelsesfunktion på deres afdeling og som samtidig er medejere af privathospitaler, skal træde tilbage fra deres offentlige lederstilling for i stedet at arbejde som almindelige overlæger. Det skriver Jyllands-Posten. (...)

Tar inn legestudenter gjennom intervju
forbruker.no 28.6.2007
(...) Det kreves i dag en snittkarakter på rundt 6 fra videregående for å bli tatt opp på medisinstudiet i Norge.

Nå foreslår et utvalg som reviderer medisinstudiet i Tromsø å ta inn søkere på bakgrunn av intervju istedenfor karakter. (...)

Pasientens hevn
aftenposten.no 16.6.2007
(...) I denne hovedsakelig realistiske, litt surrealistiske og mørkt komiske thrilleren møter vi Frank Jørgensen. Han kjører i fjellveggen, men overlever mirakuløst. Frank våkner sterkt forvirret på en topp moderne rehabiliteringsanstalt. Sykehuset viser seg å være interessert i svært mye annet enn hans beste. Det er et slags kafkask system, som eksisterer mest for sin egen del. Pasientene er ikke egentlig mennesker, de er inntektskilder. Jo lenger de ligger, jo mer penger til sykehuset. (...)

REPORT: ARE DOCS LEAKING STUDY DATA?
UPI.COM 18.5.2007
NEW YORK, May 18 (UPI) -- U.S. doctor-patient privacy is one thing, but discretion may be falling by the wayside as doctors get advance drug-trial data before a big meeting.

According to an article published Friday in the Wall street Journal, the stock of key biotech companies has been moving dramatically up and down in advance of major medical conferences, casting suspicions on the doctors who attend the meetings.

The physicians get several months' advance notice of study results breathlessly awaited by the marketplace that show which companies appear to have potential blockbuster drugs in their pipelines and which potential products are falling flat. The doctors sign confidentiality agreements to keep the data secret. (...)

Lege til barn med kraniebrudd: - Vis at du er mann
vg.no7.5.2007
Den sju år gamle gutten hadde falt fem meter da han klatret i en fjellvegg. (...)

Legens diagnose var hjernerystelse. Gutten ble sendt hjem. Senere samme kveld begynte gutten å blø neseblod i søvne. (...)

Her presses leger til å jobbe 26 timer i strekk
Ved Nordlandssykehuset i Bodø presses legene til å jobbe 26 timer i strekk i helgene. - Uforsvarlig, mener både Legeforeningen og pasientombudet. (...)

Legers arbeidstid ulovlig for andre
aftenposten.no 4.5.2007
Mens legene kan jobbe 19 timer i strekk med loven i ryggen, er andre yrkesgrupper med stort ansvar underlagt strenge regler for arbeidstid. (...)

Illojalt å klage på lange vakter
helserevyen.no 2.5.2007
Fortvilte sykehusleger opplever at de må jobbe til de stuper uten å føle seg frie til å klage på arbeidsforholdene, av frykt for å bli stemplet som illojale bråkmakere. (...)

Leger på vakt i flere døgn
aftenposten.no 2.5.2007
Flere sykehus har vaktordninger for leger som innebærer at de er på jobb mer enn et døgn i strekk. Mange har eneansvaret for sitt fagfelt gjennom hele vakten. (...)

Do doctors have a future?
The Lancet 2007; 369:1405-1406
(...) In 2005, the Royal College of Physicians published results of a year-long inquiry into the state of medical professionalism.1 That investigation, chaired by former Health Minister Baroness Cumberlege, devised a new definition and description of professionalism (panel). (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009