Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (idunn.no)

Nekter din lege å erkjenne fakta? (Is Your Doctor in Denial?) (washingtonpost.com 28.8.2007)

Vanskelig å oppnå erstatninger for legemiddelskader i rettssystemet (lakemedelsvarlden.se 11.10.2007)

GlaxoSmithKlines er saksøkt over antidepressivaet Seroxat i England (bloomberg.com 8.1.2008)

Eli Lilly inngår forlik grunnet at de unnlot å advare om at legemidlet Zyprexa kunne forårsake diabetes (Forbes 21.7.2005)

Vant sak mot østrogen-pille

En amerikansk kvinne har fått rettens medhold i at hormonbehandling har skylden for hennes brystkreft. Nå følger tusenvis av liknende rettssaker. (mozon.no 19.10.2006)

Leger: Søksmål bidrar som garantist for legemiddel-sikkerhet (usatoday.com 15.8.2008)

- Undersøkelse viser at leger avviser pasienters klager om bivirkninger

Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?)
washingtonpost.com 28.8.2007
Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects)

Mange engstelige pasienter gir detaljopplysninger på nettforum og pratekanaler på internett om muskelsmerter og hukommelsestap, som de har erfart etter at de begynte med statiner for å senke sitt kolesterol. En ny studie antyder at disse mennesker kanskje har en god grunn til å søke en bekreftelse: Noen klager ville ellers gå upåaktet hen. (On many online message boards and Internet chat rooms, anxious patients share details about the muscle pain and memory loss they have noticed since they started taking statins to lower their cholesterol. A new study suggests these people may be seeking validation for good reason: Some of their complaints might otherwise be going unheard.)

Ifølge en undersøkelse av 650 pasienter publisert sist uke om legemiddelsikkerhet, et fagfellevurdert tidsskrift, ignorerer eller avviser leger ofte pasienters bekymringer om slike sideeffekter. Studien viser et reaksjonsmønster som også gjelder andre legemidler. (According to a survey of 650 patients published last week in Drug Safety, a peer-reviewed journal, doctors frequently ignored or dismissed patients' concerns about such side effects. The study suggests this pattern of reaction goes beyond statins to other drugs.)

Når leger ikke erkjenner pasienters symptomer som en sideeffekt av legemiddelet, er også pasienten utsatt for risiko. På grunn av at legen ikke fyller ut og sender en "bivirkningsrapport" til Food and Drug Administration, kan legemiddelkontrollen undervurdere problemet, og andre leger og pasienter antar at legemiddelet er tryggere enn det er. (When doctors fail to recognize a patient's symptoms as drug side effects, more than that patient's care is put at risk. Because the doctor makes no "adverse event report" to the Food and Drug Administration, the regulatory agency may underestimate the problem, and other doctors and patients may assume the drug is safer than it is.)

Forskerne ved University of California at San Diego gransket sideeffekter for statiner da ble oppmerksomme på problemet. (...) (Researchers from the University of California at San Diego had been investigating the side effects of statins when they noticed the problem.)

Jerry Avorn -- professor ved Harvard Medical School og forfatter av boken "Powerful Medicines: Nytte, risiko og kostnader for reseptbelagte legemidler" -- sa at "der er en skrekkelig underrapportering av sideeffekter," og legger til at 90 til 99% av "alvorlige sideeffekter ikke rapporteres av leger." (...) (Jerry Avorn -- a Harvard Medical School professor and author of the book "Powerful Medicines: The Benefits, Risks and Costs of Prescription Drugs" -- said that "there is horrendous underreporting of side effects," adding that 90% to 99% of "serious side effects are not reported by doctors.")

(Anm: Bivirkninger og bivirkningsovervåkning (legemiddelsikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Ersättning till läkemedels-skadad efter överklagande. Enligt fackliga jurister bör ett nyligen avgjort mål göra det lättare att få ersättning för läkemedelsskador. Efter ett civilrättsligt mål som slutligen gav en medlem i ett LO-förbund rätt till ersättning för läkemedelsskada bör det bli ”väsentligt mycket lättare” för personer i liknande situationer att få ersättning.

(Anm: Ersättning till läkemedels-skadad efter överklagande. Enligt fackliga jurister bör ett nyligen avgjort mål göra det lättare att få ersättning för läkemedelsskador. Efter ett civilrättsligt mål som slutligen gav en medlem i ett LO-förbund rätt till ersättning för läkemedelsskada bör det bli ”väsentligt mycket lättare” för personer i liknande situationer att få ersättning. Den bedömningen gör den fackliga juridiska byrån LO-TCO Rättsskydd som har drivit ärendet. Läkemedelsförsäkringen som betalar ut ersättningen är dock av en delvis annan uppfattning. (…) Läkemedelsskada i form av allvarlig hjärnskada Det aktuella ärendet gäller en person som drabbades av en allvarlig hjärnskada efter att ha använt opioiderna oxikodon och kodein samt sömnläkemedlet zopiklon. Med hjälp av sitt ombud på LO-TCO Rättskydd anmälde personen skadan till Svenska läkemedelsförsäkringen. I en första prövning om rätten till ersättning fann läkemedelsförsäkringen att skadorna hade orsakats av läkemedlen – men att det ändå inte handlade om en läkemedelsskada. Anledningen till detta var att läkemedelsförsäkringen ansåg att personen hade använt läkemedlen ”på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt”. Enligt försäkringens villkor anses skador som uppkommit på detta sätt inte vara läkemedelsskador som ger rätt till ersättning. Läkemedelsförsäkringen bedömde också att det var den drabbade personen som hade bevisbördan för rätten till ersättning, det vill säga att det var personen själv som skulle bevisa att hen inte hade använt läkemedlen på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. (lakemedelsvarlden.se 8.12.2022).)

- Advokat blir nedringt av medikamentavhengige som mener de ikke får helsehjelpa de trenger: STARTER GRUPPESØKSMÅL.

(Anm: Advokat blir nedringt av medikamentavhengige som mener de ikke får helsehjelpa de trenger: STARTER GRUPPESØKSMÅL. KJEMPER: Advokat og lege Synne Bernhardt kjemper for at LAR-pasienter skal få behandling i tråd med menneskerettighetene. Hun planlegger gruppesøksmål mot staten. RUS: Straffen blir ført inn på legekontoret, sier advokat Synne Bernhardt. Advokatfullmektig Synne Bernhardt har ingen tid å miste til ferie i sommer. Det siste året har hun blitt nedringt av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet som trenger hennes hjelp. (klassekampen.no 8.7.2021).)

- Fotografen ble avhengig av opioider. Så saksøkte hun produsenten.

(Anm: Fotografen ble avhengig av opioider. Så saksøkte hun produsenten. 10. mars 2018. Oransje pillebokser påklistret teksten «Foreskrevet til deg av Sackler-familien» deles ut til den oppmøtte forsamlingen utenfor The Metropolitan Museum i New York. Inne på museet, i fløyen titulert «The Sackler Wing», begynner en liten kvinne med rødt hår og krøller å rope: «100.000 døde!» De rundt 100 demonstrantene fra aksjonsgruppen Pain gjentar kampropet, og kaster de oransje pilleboksene i fontenen foran dem. (...) Aksjonen på kunstmuseet er den første scenen i dokumentaren «All the Beauty and the Bloodshed» (2022), som har premiere i Norge i disse dager, men er bare én av flere aksjoner ledet av kvinnen med krøllene og det røde håret. Nan Goldin (69) er dog ikke først og fremst kjent som aktivist, hun er av vår tids mest profilerte og kontroversielle amerikanske kunstfotografer. (…) I disse dager viser museet Nan Goldins fotografier i en stor retrospektiv utstilling, «This Will Not End Well», som etter utstillingens slutt i mai skal reise på internasjonal turné. (...) Les også: Anmeldelse: Opioid-milliardærene (...) Les også: Bruk av dødelige amerikanske opioider på fremmarsj i Norge (dn.no 19.1.2023).)

- Anmeldelse: Opioid-milliardærene.

(Anm: Anmeldelse: Opioid-milliardærene. Oxycontin-pillen gjorde Sackler-familien til mangemilliardærer, parallelt med at en halv million amerikanere døde av overdoser. Den smertestillende pillen Oxycontin kom på markedet i 1996, men ble ikke omtalt i denne avis før i 2008-reportasjen «Beverly Pills». Skuespiller Daniel Baldwin kalte misbruket av reseptbelagte medisiner for en «epidemi som sveiper over Hollywood». (...) Les også: Anmeldelse: Sterkt om opioidkrisen (dn.no 21.6.2021).

– Det er nok en del mennesker som ikke liker det arbeidet jeg gjør. (- Til høsten stevner hun staten på vegne av 8000 lar-pasienter.)

(Anm: – Det er nok en del mennesker som ikke liker det arbeidet jeg gjør. Da er det godt å ha hundene. Synne Bernhardt ble så lei av feilene i helsevesenet at hun ble advokat for å rette opp i dem. Til høsten stevner hun staten på vegne av 8000 lar-pasienter. DETTE ER SAKEN: Portrettintervju med advokatfullmektig Synne Bernhardt. (…) STEVNER STATEN Den opprinnelige planen var at Bernhardt og Eika sammen skulle kjempe lar-pasientenes sak, på hver sin måte. I høst gjør Bernhardt det alene; hun stevner staten på vegne av alle de 8000 lar-pasientene i Norge. Hun har snakket med flere tusen av dem på telefon. – Det blir gøy, sier hun strålende. (dn.no 22.7.2022).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- LEDER. Høna, egget og forskjellene. (- Jo mer skolegang folk har, desto færre legemidler bruker de.) (- Er folk med lang utdanning også friskest, eller vet de noe alle andre ikke vet?)

(Anm: LEDER. Høna, egget og forskjellene. Jo mer skolegang folk har, desto færre legemidler bruker de. Er folk med lang utdanning også friskest, eller vet de noe alle andre ikke vet? (...) Fenomenet ses for de fleste legemiddelgruppene. De med grunnskoleutdanning bruker mer av både lipidsenkende midler (hvor statinene dominerer), diuretika, antidepressiver, syrehemmende midler (hvor protonpumpehemmerne dominerer), betablokkere, ACE-hemmere og angiotensin-2-reseptorantagonister, sovemidler, antitrombotiske midler og - men her begynner forskjellen å bli liten - opioider enn de med mer enn ti års skolegang. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2142 (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Anmeldelse: Opioid-milliardærene. (- 83 prosent av pasienter innlagt på avrusningsklinikk hadde begynt å bruke opioider i pilleform.) (- Oxycontin var ikke den eneste pillen på markedet.) (- Oppsummert som «et av tidenes feilsteg i moderne medisin» av daværende sjef i Food and Drug Administration (FDA), som hadde godkjent pillen.)

(Anm: Anmeldelse: Opioid-milliardærene. Oxycontin-pillen gjorde Sackler-familien til mangemilliardærer, parallelt med at en halv million amerikanere døde av overdoser. (…) PILLEPUSHING I 2011 ble det lagt frem tall for styret, som viste at 83 prosent av pasienter innlagt på avrusningsklinikk hadde begynt å bruke opioider i pilleform. Oxycontin var ikke den eneste pillen på markedet, men var spydspissen i avstigmatiseringen av opioider, siden oppsummert som «et av tidenes feilsteg i moderne medisin» av daværende sjef i Food and Drug Administration (FDA), som hadde godkjent pillen. (dn.no 21.6.2021).)

- Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet

(Anm: Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet (Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings) (…) Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg innen helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine. J Addict Med. 2017 Jul/Aug;11(4):315-319.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Utvalg foreslår at langt flere enn i dag får økonomisk rettshjelp. (- De strenge økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge har tidligere blitt kritisert av FNs menneskerettskomité.  )

(Anm: Utvalg foreslår at langt flere enn i dag får økonomisk rettshjelp. Mindre enn én av ti nordmenn er i dag kvalifisert for å få økonomisk rettshjelp. Et utvalg nedsatt av regjeringen foreslår nå at langt flere skal få hjelp. Det har i flere år vært rettet skarp kritikk mot dagens rettshjelpsordning. Kritikerne mener at de økonomiske grensene for rettshjelp i dag er svært strenge, og tar for lite hensyn til individuelle forskjeller. I 2017 var det bare ni prosent av den voksne befolkningen som oppfylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag. De strenge økonomiske vilkårene for rettshjelp i Norge har tidligere blitt kritisert av FNs menneskerettskomité. (tv2.no 14.9.2020).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Nytt finasteride-søksmål gir fornyet oppmerksomhet på uheldige psykiatriske hendelser rapportert på akuttmottak. (- Den ideelle organisasjonen Public Citizen leverte søksmålet  på vegne av Post-Finasteride Syndrome Foundation (PFSF) i US District Court for District of Columbia.) (- PFSF hadde innlevert en borgers begjæring i 2017 som ba om at FDA enten trekker teksten for 1 mg fra markedet, eller utsteder advarsler om potensialet for erektil dysfunksjon, depresjon og selvmordstanker, blant andre bivirkninger.)

(Anm: New finasteride lawsuit brings renewed attention to psychiatric, ED adverse event reports. A new lawsuit seeking to force the Food and Drug Administration to act on a request to add stricter warnings to finasteride or remove it from the market may rekindle a debate on whether some of the observed side effects from the hair loss drug merit a closer look and, potentially, better counseling and monitoring from clinicians. The nonprofit advocacy group Public Citizen filed the suit on behalf of the Post-Finasteride Syndrome Foundation (PFSF) in the U.S. District Court for the District of Columbia. The PFSF had filed a citizen’s petition in 2017 that requested that the FDA either take the 1-mg formulation off the market, or add warnings about the potential for erectile dysfunction, depression, and suicidal ideation, among other adverse reactions. The PFSF has alleged that long-term use of Propecia (and its generic equivalents) can lead to postfinasteride syndrome (PFS), characterized by sexual dysfunction and psycho-neurocognitive symptoms. The symptoms may continue long after men stop taking the drug, according to PFSF. (mdedge.com 22.9.2021).)

(Anm: Finasterid Actavis 5-alfareduktasehemmer. G04C B01 (Finasterid) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Finasterid er et legemiddel som bl.a. brukes for å behandle androgen alopeci (hårtap) hos menn og forstørret prostata. Finasterid er en type II 5-alfa-reduktase (5aR)hemmer som reduserer omdannelsen av testosteron (T) til det langt kraftigere mannlige kjønnshormonet dihydrotestosteron (DHT) og har vært benyttet i behandling av godartet prostataforstørrelse. Ifølge studier kan finasterid redusere det totale serum DHT-nivået i kroppen med opp til ~65-70%. Studier viser at finasterid kan resultere i en ~15% økning av testosteron ved hemming av enzymet 5a-reduktase. Dette kan igjen føre til litt økte østradiol-nivåer gjennom aromatisering på grunn av høyere fritt testosteron. Finasterid har derfor liten hormonell påvirkning.[1] (no.wikipedia.org).)

- Pårørende krever erstatning etter vaksine-relaterte dødsfall.

(Anm: Pårørende krever erstatning etter vaksine-relaterte dødsfall. Familiene til to av de AstraZeneca-relaterte dødsfallene i Norge, har meldt saken inn til Norsk pasientskadeerstatning. ASTRAZENECA: NPE har hittil fått inn 35 saker som knyttes til AstraZeneca-vaksinen. (NPE). (nrk.no 31.5.2021).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Vant kamp om millionerstatning etter vaksine. Totalt har kvinnen fått over 12 millioner kroner i erstatning etter å ha tatt vaksine mot svineinfluensa. (- Dommen var som forventet. Dette er en over snittet flink dame som ble rammet av en vaksine. Hun tok støyten for oss alle. Så kverulerer staten og lever i en verden der ingen tjener mer enn 400.000 kroner, og sykeliggjør henne på alle mulige måter, sier en oppgitt advokat Helge Husebye Haug til Nettavisen. Han er kvinnens prosessfullmektig. Haug har prosedert mange vaksinesaker for retten, og sier at mens lovgiver egentlig ønsker at skadelidte skal få erstatning for de skader de har fått ved å ta vaksine, så kjemper embetsverket hardt for å fjerne sammenhengen mellom sykdom og vaksine, og dermed også minimere utbetalinger til folk som må lide fordi samfunnet ønsket at de skulle ta vaksine.)

(Anm: Vant kamp om millionerstatning etter vaksine. Totalt har kvinnen fått over 12 millioner kroner i erstatning etter å ha tatt vaksine mot svineinfluensa. Borgarting lagmannsrett har dømt Staten ved Pasientskadenemnda til å betale i overkant av 6,6 millioner i erstatning, og over en halv million i sakskostnader. Erstatningen kommer på toppen av 5,5 millioner kroner som tidligere er utbetalt. - Dommen var som forventet. Dette er en over snittet flink dame som ble rammet av en vaksine. Hun tok støyten for oss alle. Så kverulerer staten og lever i en verden der ingen tjener mer enn 400.000 kroner, og sykeliggjør henne på alle mulige måter, sier en oppgitt advokat Helge Husebye Haug til Nettavisen. Han er kvinnens prosessfullmektig. Haug har prosedert mange vaksinesaker for retten, og sier at mens lovgiver egentlig ønsker at skadelidte skal få erstatning for de skader de har fått ved å ta vaksine, så kjemper embetsverket hardt for å fjerne sammenhengen mellom sykdom og vaksine, og dermed også minimere utbetalinger til folk som må lide fordi samfunnet ønsket at de skulle ta vaksine. «Alt i alt finner lagmannsretten sannsynliggjort at (kvinnen) uten skaden ville ha fortsatt som bioingeniør i det offentlige helsevesen i et par år og deretter gått over i det private helsevesen. Retten legger til grunn at hun i det offentlige helsevesen ville blitt avlønnet på nivå med gjennomsnittet for bioingeniører i det offentlig helsevesen de aktuelle år. Videre finner retten det mest sannsynlig at det ville tatt litt tid før (kvinnen) etter overgang til privat helsevesen ville kommet opp på gjennomsnittslønn for bioingeniører i slike stillinger» skriver lagmannsretten. Retten beregner deretter en lønn basert på gjennomsnittlig lønn for yrket hun hadde valgt og karrièren hun trolig ville hatt, minus (en del av) erstatning hun tidligere har fått utbetalt. (nettavisen.no 2.7.2021).)

- Marit (49) ble sjuk etter uforsvarlig hjelp på Drammen sykehus - får ikke erstatning. (- Hun er en av om lag 90 prosent som ikke får medhold i klagesaken hos Pasientskadenemnda.)

(Anm: Marit (49) ble sjuk etter uforsvarlig hjelp på Drammen sykehus - får ikke erstatning. Marit Røraas Andersen (49) ble sjuk etter flere lovbrudd begått av helsepersonell på Drammen sykehus. Hun er en av om lag 90 prosent som ikke får medhold i klagesaken hos Pasientskadenemnda. (…) Sykehuset brøt loven Både Helsetilsynet og Statsforvalteren har fastslått at hun ble utsatt for uforsvarlig helsehjelp, og at Drammen sykehus brøt loven. (nrk.no 19.6.2021).)

- Pasientskadenemnda. (- Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.)

(Anm: Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat og forbereder sakene for behandling i nemnda.​ (helseklage.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

- Medicinalgigant i milliardforlig: Stopper salg af opioider i USA. Johnson & Johnson betaler godt 1,6 milliarder kroner til delstaten New York og undgår dermed retssag. (- Et stort antal amerikanere menes at være blevet afhængige af midlerne.)  (- I de seneste 20 år har overdoser af opioider kostet næsten 500.000 mennesker livet i USA. Det viser tal fra USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).)

(Anm: Medicinalgigant i milliardforlig: Stopper salg af opioider i USA. Johnson & Johnson betaler godt 1,6 milliarder kroner til delstaten New York og undgår dermed retssag. Medicinalselskabet Johnson & Johnson vil fremover ikke sælge produkter, der indeholder opioider, i USA. Opioider indgår i stærk smertestillende medicin, der er vanedannende og årligt koster tusinder af liv i USA. Aftalen om ikke længere at sælge opioider i hele USA er en del af et forlig. Forliget indebærer også, at selskabet skal betale i alt 263 millioner dollar, svarende til lidt over 1,6 milliarder kroner, til delstaten New York og to af de største regioner i delstaten. Til gengæld undgår Johnson & Johnson en retssag, der skulle være gået i gang tirsdag. - Opioid-epidemien har forvoldt stor skade, siger New Yorks justitsminister, Letitia James, i en meddelelse. - Johnson & Johnson har været med til at puste til denne ild, siger hun. James tilføjer, at fokus nu er på ”hurtigst muligt at få penge ud til de lokalsamfund, der er ødelagt af opioider”. (jyllands-posten.dk 26.6.2021).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. (forskning.no 27.9.2011).)

- McKinseys rolle som pusher av dødelige opioider, ser mildt sagt grell ut.

(Anm: Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. McKinseys rolle som pusher av dødelige opioider, ser mildt sagt grell ut. Milliardboten til konsulentselskapet McKinsey smerter mye mer enn økonomisk. Saken handler om: McKinseys rolle i opioid-skandalen i USA er oppsiktsvekkende og svært klanderverdig. «Our purpose as a firm is to help create positive, enduring change in the world.» McKinsey.com. (…) Siden 2000 har opioidkrisen tatt livet av anslagsvis 450 000 amerikanere. (…) Nå viser det seg at verdens mest profilerte konsulentselskap har hatt en svært sentral rolle i tragedien. (…) Blant de mest alvorlige anklagene McKinsey nå betaler for, er at selskapet, da epidemien var på sitt mest dramatiske, fortsatte å selge inn sine aggressive planer for hvordan pilleprodusentene kunne makse salget. Et eksempel som kommer frem i rettsdokumentene, er hvordan de pushet for å «turbolade» salget av Oxycontin, etter at produsenten Purdue Pharma selv hadde innrømmet falsk markedsføring overfor helsemyndighetene. De aggressive salgsplanene gikk blant annet ut på å påvirke både pasienter og de som satt på reseptblokkene direkte. Materialet viser hvordan McKinsey ga råd til Purdue Pharma om å teame opp med andre opioidprodusenter for å motarbeide myndighetenes innsats for å få ned bruken. De jobbet også med en strategi for å ta brodden av «følelsesladde budskap fra mødre som hadde mistet tenåringene sine i overdose». Nice. (dn.no 9.2.2021).)

- Ny, avslørende bok. Opioidskandalen er ikke en engangshendelse i McKinseys nyere historie. (- Tvert om har det genierklærte selskapet de seneste årene slitt på flere fronter.) (- Den ferske bokutgivelsen «When McKinsey comes to town», signert to gravejournalister fra New York Times, tar for seg selskapets problematiske roller og dobbeltroller i alt fra Enron-skandalen til tobakksindustrien og samarbeid med diverse totalitære regimer.) (- Og det er mer.)

(Anm: Ny, avslørende bok. Opioidskandalen er ikke en engangshendelse i McKinseys nyere historie. Tvert om har det genierklærte selskapet de seneste årene slitt på flere fronter. Den ferske bokutgivelsen «When McKinsey comes to town», signert to gravejournalister fra New York Times, tar for seg selskapets problematiske roller og dobbeltroller i alt fra Enron-skandalen til tobakksindustrien og samarbeid med diverse totalitære regimer. Og det er mer. (…) Selskapet måtte i 2016 unnskylde offentlig sitt samarbeid med et sørafrikansk kraftselskap knyttet til en stor korrupsjonsskandale. Boken viser også hvordan McKinsey gjerne sitter på begge sider av bordet, for eksempel da det jobbet for e-sigarettselskapet Juul, samtidig som det solgte sine rådgivende tjenester til den delen av FDA (Food and Drug administration) som kontrollerer nettopp vaping og nikotin. (dn.no 10.11.2022).)

- McKinsey er et rådgivende kraftsenter. Men er deres drivkraft i det godes tjeneste?

(Anm: McKinsey Is a Consulting Powerhouse. But Is It a Force for Good? “When McKinsey Comes to Town,” by the Times reporters Walt Bogdanich and Michael Forsythe, argues that the legendary firm has accrued an inordinate amount of influence chasing profits at the expense of moral principle. WHEN MCKINSEY COMES TO TOWN: The Hidden Influence of the World’s Most Powerful Consulting Firm, by Walt Bogdanich and Michael Forsythe (nytimes.com 29.9.2022).)

- McKinsey må betale fem milliarder for deres rolle i opioid-epidemien. (- Forlikssummen på 574 millioner dollar er mer enn selskapet skal ha tjent på konsulenttjenestene relatert til opioid-salg, ifølge New York Times.) (– Vi angrer dypt at vi ikke anerkjente de tragiske konsekvensene av opioid-epidemien i tilstrekkelig grad, sier Kevin Sneader, globalt administrerende partner i McKinsey, i en pressemelding publisert av selskapet.) (- I 2017 foreslo McKinsey å gi distributører tilbakebetalinger for hver overdose salget deres resulterte i, før selskapets egen presentasjon antok at rundt 2.500 kunder hos apoteket CVS ville dø av overdose eller bli avhengig av Oxycontin i 2019.)

(Anm: McKinsey må betale fem milliarder for deres rolle i opioid-epidemien. Konsulentselskapet ga råd for å «motvirke det emosjonelle budskapet fra mødre som har mistet tenåringer til overdose», ifølge søksmål. De neste fire årene vil McKinsey betale 574 millioner dollar, eller nesten fem milliarder kroner, i et oppgjør mellom selskapet og nesten alle 50 amerikanske delstater. McKinsey ble saksøkt av delstatene på grunn av selskapets rolle i å gire opp opioid-epidemien i USA. Epidemien har så langt tatt livet av 450.000 mennesker i USA og vart i over 20 år. Mange har pekt på overmedisinering og ekstrem markedsføring som hovedårsaker bak dødstallene. LES OGSÅ Omstridt legemiddelselskap må betale gigantsum i opioid-forlik Foreslo tilbakebetaling McKinseys rolle i epidemien var, ifølge diverse søksmål sitert i New York Times, å drive opp salg av opioidet Oxycontin, primært med å levere konsulenttjenester til produsenten Purdue Pharma. I 2018 skal konsulentselskapet ha jobbet med å «håndtere det emosjonelle budskapet fra mødre som har mistet tenåringer til overdose». Før det, i 2013, prøvde angivelig McKinsey å påvirke apoteket Walgreens til å selge flere opioider, etter at apoteket i samme år hadde nådd et oppgjør med staten for å få ned antallet ulovlige resepter. I 2017 foreslo McKinsey å gi distributører tilbakebetalinger for hver overdose salget deres resulterte i, før selskapets egen presentasjon antok at rundt 2.500 kunder hos apoteket CVS ville dø av overdose eller bli avhengig av Oxycontin i 2019. (…) Angrer, men tilstår ikke lovbrudd McKinsey selv tilstår ikke å ha gjort noe ulovlig, selv om de innrømmer feil. – Vi angrer dypt at vi ikke anerkjente de tragiske konsekvensene av opioid-epidemien i tilstrekkelig grad, sier Kevin Sneader, globalt administrerende partner i McKinsey, i en pressemelding publisert av selskapet. Forlikssummen på 574 millioner dollar er mer enn selskapet skal ha tjent på konsulenttjenestene relatert til opioid-salg, ifølge New York Times. LES OGSÅ Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale (e24.no 6.2.2021).)

- McKinsey betaler 573 millioner dollar til 47 amerikanske stater for sin rolle i opioid-epidemien. (– Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har anerkjent de tragiske konsekvensene av epidemien som brer seg i våre lokalsamfunn, på en tilfredsstillende måte, sier McKinsey-topp Kevin Sneader til Financial Times.)

(Anm: McKinsey betaler 573 millioner dollar til 47 amerikanske stater for sin rolle i opioid-epidemien. Den amerikanske konsulentgiganten McKinsey & Co har blitt enige om et forlik på 573 millioner dollar med 47 amerikanske stater. Det skriver Reuters. Årsak: Konsulentselskapet var under etterforskning fra statene etter at de angivelig pumpet opp salgene av opioider i USA, som skal ha bidratt til en avhengighetsepidemi. Forliket innebærer også at konsulentselskapet må levere titusenvis av interne dokumenter fra deres arbeid for farmasiselskapet Purdue Pharma, som produserer den svært avhengighetsskapende opioiden OxyContin. Purdue måtte i 2019 med 10 milliarder dollar etter massesøksmål, og ble etter utbetalingen begjært konkurs. – Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har anerkjent de tragiske konsekvensene av epidemien som brer seg i våre lokalsamfunn, på en tilfredsstillende måte, sier McKinsey-topp Kevin Sneader til Financial Times. (dn.no 4.2.2021).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

- Refser lovforslag: - Høl i huet. (- I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år.) (- Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen.) (- Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. )

(Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. (Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. Det har Trygge Barnehager avvist. I en e-post til Børsen skrev daglig leder Eli Sævareid i desember at «vi har selvfølgelig vurdert lovmessigheten og de kommersielle sidene ved salget som er gjennomført, og vi er trygge på dette». (borsen.no 22.1.2022).)

- Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG.

(Anm: Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG. TILSYN: I 2020 solgte en av landets største barnehagekjeder unna eiendom for 4,25 milliarder kroner. Kunnskapsminister Tonje Brenna er glad for at avtalen nå granskes. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til Klassekampen at hun er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet gransker Læringsverkstedet. (klassekampen.no 4.8.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse.

(Anm: Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse. I 49 ud af 60 lande mener flertallet, at riges formue bygger på selviskhed. Holdningen kan være farlig for sammenhængskraften, advarer dansk forsker. (videnskab.dk 12.1.2022).)

- Boeing betaler 4,2 milliarder kroner til pårørende etter 737 Max-ulykkene. (- I rettsdokumentene skriver statsadvokatene at Boeing satte «profitt foran ærlighet» og forsøkte å dekke over sannheten.)

(Anm: Boeing betaler 4,2 milliarder kroner til pårørende etter 737 Max-ulykkene. (…) Boeing sto foran en siktelse for bedrageriforsøk mot den amerikanske staten. En etterforskning har konkludert med at selskapet bevisst ga villedende informasjon til myndighetene som skulle godkjenne flytypen.) (tv2.no 8.1.2021).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- McKinsey samtykker å betale 573 millioner dollar i forlik grunnet sine råd om opioider. Konsulentgiganten rådet Purdue Pharma og andre opioidprodusenter aggressivt å markedsføre smertestillende midler. (- En mye større avtale på 26 milliarder dollar med tre legemiddeldistributører, og Johnson & Johnson har vært under arbeid i mer enn et år, men det forhandles fremdeles.)

(Anm: McKinsey Agrees to $573 Million Settlement Over Opioid Advice. Consulting giant advised Purdue Pharma and other opioid manufacturers to aggressively market the painkillers. Consulting giant McKinsey & Co. has reached a $573 million settlement with states over its work advising OxyContin maker Purdue Pharma LP and other drug manufacturers to aggressively market opioid painkillers, according to people familiar with the matter. The deal, reached with 47 states and the District of Columbia and expected to be publicly announced Thursday, would avert civil lawsuits that attorneys general could bring against McKinsey, the people said. The majority of the money will be paid upfront, with the rest dispensed in four yearly payments starting in 2022. McKinsey said last week it is cooperating with government agencies on matters related to its past work with opioid manufacturers, as state and local governments sue companies up and down the opioid supply chain. At least 400,000 people have died in the U.S. from overdoses of legal and illegal opioids since 1999, according to federal data. The consulting firm stopped doing opioid-related work in 2019 and said in December its work for Purdue was intended to support the legal use of opioids and help patients with legitimate medical needs. While some companies have reached deals with individual states to avoid trials, the McKinsey settlement marks the first nationwide opioid pact to come from the flood of litigation that began in 2017. A much larger, $26 billion deal with three drug distributors and Johnson & Johnson has been in the works for more than a year but is still being negotiated. (washingtonpost.com 3.2.2021).)

- McKinsey kommer med en sjelden unnskyldning for sin rolle i salget (omsetningen) av OxyContin. (- Firmaet har fått kritikk etter at en rapport avslørte at konsulenter hadde diskutert å ødelegge dokumenter relatert til forretningsvirksomheten med opioider og foreslo at en legemiddelprodusent skulle betale dets distributører rabatter for overdoser.) (- Lovgivere — både demokrater og republikanere — har bedt om granskning av McKinsey, og en fremtredende lege ansatt av firmaet sa at ledere som visste om dette arbeidet, burde trekke seg.)

(Anm: McKinsey Issues a Rare Apology for Its Role in OxyContin Sales. The firm faced criticism after a report revealed that consultants had discussed destroying documents related to the opioid business and proposed that a drugmaker pay its distributors rebates for overdoses. Facing mounting pressure about its role in the opioid crisis, McKinsey has taken the unusual step of acknowledging that its work with Purdue Pharma fell short of its standards and vowed a full internal review of its actions, including the possible destruction of documents. Criticism of the world’s most prestigious consulting firm has intensified since The New York Times reported last month that McKinsey had discussed ways for Purdue to “turbocharge” sales of its drug OxyContin, proposing that it pay distributors rebates for overdoses linked to the pills they sold. Lawmakers — both Democrats and Republicans — have called for McKinsey to be investigated, and a prominent physician employed by the firm said executives who knew of this work should resign. (nytimes.com 8.12.2020).)

(Anm: McKinsey Proposed Paying Pharmacy Companies Rebates for OxyContin Overdoses. Court filings reveal consultants’ talk of a records purge during the opioid crisis, and shed new light on sales advice given to members of the billionaire Sackler family and their drug company, Purdue Pharma. (nytimes.se 27.11.2020).)

- Purdue Pharma Opioidforlik — Ansvarlighet, eller bare omkostninger ved å gjøre forretninger? Den siste i en lang rekke av rettslige utfordringer mht. Purdue Pharmas handlinger for å øke forskrivninger av sine opioide legemidler som er avsluttet i USA. Mot innvendingene fra mange kongressmedlemmer fikk statsadvokater og familier til mennesker, som er drept av firmaets opioide produkter, firmaet og dets eiere, Sackler-familien, tillatelse til å inngå tiltalepruting (engelskplea bargaining) som løser alle nåværende føderale kriminelle og sivile tiltaler mot dem. 1 (- I 2007 erkjente firmaet seg skyldig i føderal domstol for ulovlig å hevde at Oxycontin (oksykodon) var mindre vanedannende, mindre utsatt for misbruk og mindre sannsynlig å forårsake avhengighet og abstinenssymptomer (seponeringssymptomer) enn andre smertestillende legemidler.)

(Anm: The Purdue Pharma Opioid Settlement — Accountability, or Just the Cost of Doing Business? The latest in a long series of legal challenges to actions taken by Purdue Pharma to increase prescriptions of its opioid medications has come to an end in the United States. Over the objections of numerous members of Congress, state attorneys general, and families of people killed by the company’s opioid products, both the company and its owners, the Sackler family, were permitted to enter into plea agreements that resolve all current federal criminal and civil charges against them.1 The November 2020 settlement was not Purdue’s first. In 2007, the company pleaded guilty in federal court to illegally claiming that Oxycontin (oxycodone) was less addictive, less subject to misuse, and less likely to cause dependence and withdrawal symptoms than other pain medications. Purdue paid fines and penalties of approximately $600 million, and three corporate executives pleaded guilty to a single misdemeanor count and paid nearly $35 million in fines.2 N Engl J Med 2021; 384:97-99.)

- OPIOID-RETTSSAK I GANG I WEST VIRGINIA. En rettssak er i gang mot selskaper som skal ha bidratt til et massivt overforbruk av kraftige smertestillende midler i West Virginia i USA.

(Anm: OPIOID-RETTSSAK I GANG I WEST VIRGINIA. En rettssak er i gang mot selskaper som skal ha bidratt til et massivt overforbruk av kraftige smertestillende midler i West Virginia i USA. Overforbruk av smertestillende midler av typen opioider omtales i USA som en epidemi. Et enormt antall mennesker er blitt avhengige, og over 400.000 har dødd av overdoser de siste 20 årene. Rettssaken som begynte mandag, har fokus på byen Huntington i West Virginia. Blant de tiltalte er apotekkjeden CVS, legemiddel-distributøren AmerisourceBergen og det konkursrammede legemiddelselskapet Purdue Pharma. Påtalemyndigheten mener selskapene bidro til at bruken av opioider i Huntington og West Virginia ble altfor høyt. Tidligere har legemiddelselskaper og apotekkjeder skyldt på leger som skrev ut for mange resepter på de smertestillende midlene. (NTB) (vg.no 3.5.2021).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Storebror dreper! (- Om totalitarisme.) (- Om Storebror dreper! De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister.) (- Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere.)

(Anm: Storebror dreper! - om totalitarisme. Om Storebror dreper! De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister. Nazistene drømte om et storgermansk tusenårsrike. Kommunistene ville skape et klasseløst samfunn uten religion og uten kapitalisme. Dette var stormannsgale teorier som til slutt måtte havarere. Mennesker fra mange forskjellige kulturer og nasjoner ville ikke finne seg i å leve i terror og slaveri. I samfunn som noen tenkere og diktatorer hadde sett for seg som himmelriket på jorden i «den totale stat». Motstanden ble slått ned med brutal makt og kostet over hundre millioner menneskeliv. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme? Dette er en ny utgave med nye kapitler og revidert innhold, basert på en tidligere utgivelse fra Bård Larsen om totalitarisme. ( ark.no 6.1.2021).)

(Anm: totalitarisme  BETYDNING OG BRUK det å være totalitær; totalitær ideologi; totalitært styresett SITATER - den kommunistiske totalitarisme - (Morgenbladet 1946/295/2/5) - Nazi-Tysklands fascistiske totalitarisme (Tore Rem Sin egen herre 238 2009). (naob).)

- Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge.

(Anm: Stanken av klassejustis. I praksis er ordningen med fri rettshjelp avskaffet i Norge. RETTSHJELP: Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har ikke vært oppjustert siden 2003 og er i dag satt til 246 000 kroner. I mai i fjor oversteg inntekten til enslige uføretrygdede på minstesats denne grensen. Med kvalmende regularitet dukker det opp saker der uføretrygdede og andre med lav inntekt blir nektet fri rettshjelp. Denne gangen kan NRK fortelle om en ung, uføretrygdet kvinne som må møte alene i retten for å kjempe om foreldreretten til datteren. Med en uføretrygd på 250 000 kroner har hun ingen mulighet til selv å dekke advokatutgifter. Likevel tjener hun for mye til å kvalifisere til fri rettshjelp. Kvinnen kjenner verken jussen eller prosedyrene i en domstol. Hun sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge fram min sak, slik en advokat kan. Det blir vondt, og jeg gruer meg veldig». (nrk.no 22.10.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(AnmBivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

– Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok. (– Pasienter som får antipsykotiske legemidler får ofte utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: – Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok. RISIKO: – Jo flere medisiner som kombineres, jo større er risikoen for bivirkninger. Det krever grundig oppfølging av både virkning og bivirkning, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.  – Pasienter som får antipsykotiske legemidler får ofte utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Renate døde plutselig i 2005. Hun hadde diagnosen schizofreni, og var medisinert med fire ulike typer antipsykotika. Søsteren Anniken Hoel har laget filmen Dødsårsak ukjent, som handler om storesøsteren, og om legemiddelbransjen. LES SAKEN HERTror søsteren døde av bivirkninger Hun mener bivirkninger, særlig i psykiatrien, er oversett. Her får hun får støtte av fagdirektøren i Legemiddelverket. (sykepleien.no 2.1.2020).)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. (- Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.) (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

- Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (- Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger.)

(Anm: Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (Eliminating ‘tensions’ in health care: a litmus test for innovation. (…) Her er et godt eksempel: En tverrsnittsundersøkelse i 2015 av 6 636 pasienter fra 276 sykehusavdelinger i syv land viste ingen betydelig pasientmedvirkning for å forbedre pasientsentrert omsorg og kvalitetsstyring. (…) Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger. (statnews.com 20.9.2019).)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Pålegg om taushetsplikt i søksmål om legemidler og utstyr skader pasienter og publikum. I 2001 ble West Virginia den første staten som saksøkte Purdue Pharma, produsenten av OxyContin (oksykodon ER). Som en del av den konfidensielle utvekslingen av dokumenter under rettssaken røpet Purdue noe ekstraordinært: firmaet visste at OxyContin ikke ga 12 timers smertelindring. Denne avsløringen var bemerkelsesverdig av to grunner: Det var det motsatte av hva som var anført i legemidlets FDA-godkjente preparatomtale, og Purdue hadde sterkt promotert for denne antatte egenskapen ved OxyContin for å etablere sitt konkurransefortrinn overfor andre smertestillende midler.

(Anm: Confidentiality orders in drug, device lawsuits harm patients and the public.  In 2001, West Virginia became the first state to sue Purdue Pharma, the maker of OxyContin (oxycodone ER). As part of the confidential exchange of documents during the litigation, Purdue disclosed something extraordinary: the company knew that OxyContin did not provide 12 hours of pain relief. This disclosure was notable for two reasons: It contradicted the drug’s FDA-approved label, and Purdue had heavily promoted this supposed attribute of OxyContin to establish its competitive advantage over other pain relievers. Other confidential documents showed how Purdue mobilized sales reps to tell doctors to prescribe stronger doses of the painkiller in hopes of disguising its lack of 12-hour effectiveness. This marketing strategy likely helped fuel the opioid epidemic, as these stronger doses put patients at greater risk for addiction and overdose. Although the information was disclosed in litigation, Purdue worked to keep the company’s records secret by settling cases and ensuring evidence was sealed by judges’ confidentiality orders. The public only learned about the issue in 2016 after documents were leaked to the Los Angeles Times and STAT fought a long battle against Purdue to unseal secret records from a Kentucky case. Related: STAT wins long legal fight as Kentucky Supreme Court clears way for release of Purdue OxyContin files (statnews.com 11.11.2019).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner.

(Anm: - EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner. Patientforeninger advarer om farlig præcedens. (- Ifølge EU-Kommissionen er der foreløbig postet 2,7 milliarder euro i vaccineudviklingen, der foregår i hidtil uset tempo. Det svarer til 20,1 milliarder danske kroner.  Ud over at skyde penge i vaccineudviklingen har EU-landene også sagt ja til at dele risikoen for de eventuelle bivirkninger, som kan følge i kølvandet på de mange millioner vaccinationer, som ventes gennemført i de kommende måneder og år. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters har EU blandt andet fritaget AstraZeneca for at betale patientkompensation, hvis kompensationskravet overstiger en vis beløbsgrænse. (danwatch.dk 12.11.2020).)

- Amerikanske stater tar ut søksmål hvor de anklager legemiddelfirmaer for blåse opp prisene. Mer enn 40 amerikanske stater har har gått til søksmål hvor de anklager legemiddelfirmaer for å rotte seg sammen for kunstig å blåse opp prisene på vanlige legemidler.

(Anm: US states file lawsuit accusing drugs firms of inflating costs. More than 40 US states have filed a lawsuit accusing pharmaceutical firms of conspiring to artificially inflate the cost of common medicinal drugs. The lawsuit alleges that as many as 20 companies have been involved in fixing prices for over 100 drugs, including treatments for diabetes and cancer. One of the firms accused is Teva Pharmaceuticals, the world's largest producer of generic medicine. Teva, which has denied any wrongdoing, says it will defend its actions. (bbc.com 11.5.2019).)

- Store medicinalfirmaer skal stå skoleret i retssag om amerikansk opioid-epidemi. (- De anklagede parter tæller giganter på området som Johnson & Johnson, CVS, Rite Aid, Walgreens og Wallmart, som ellers havde forsøgt at få kendt anklagerne ugyldige, da de opfattende dem som konspiration mod selskaberne.)

(Anm: Store medicinalfirmaer skal stå skoleret i retssag om amerikansk opioid-epidemi. (- De anklagede parter tæller giganter på området som Johnson & Johnson, CVS, Rite Aid, Walgreens og Wallmart, som ellers havde forsøgt at få kendt anklagerne ugyldige, da de opfattende dem som konspiration mod selskaberne.) (- Purdue, der er ejet af den velhavende Sackler-familie, har været i forhandlinger om et nationalt forlig på mellem 10 og 12 mia. dollar, reporterer Reuters, hvilket kunne ende i en konkursbegæring, men det afviser både Purdue og Sacklerfamilien. (medwatch.dk 5.9.2019).)

- Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien.

(Anm: Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien. (...) Stort sivilsøksmål Farmasiindustrien har tjent hundrevis av milliarder på pilleavhengige amerikanere. Kostnadene har vært enorme. På midten av 1990-tallet begynte amerikanske farmasiselskaper å produsere smertestillende medisin som inneholdt opioider. Pillene viste seg å være sterkt avhengighetsskapende. (…) Det sivile søksmålet bør ikke bli en sovepute hverken for amerikanske myndigheter eller andre. Likevel er det betimelig å teste disse selskapenes rettslige ansvar som et bidrag til en bredere kamp. (aftenposten.no 1.8.2019).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Det er på tide at legemiddelfirmaer har sitt «Tobacco Moment». (- It’s Time for Pharmaceutical Companies to Have Their Tobacco Moment.)

(Anm: It’s Time for Pharmaceutical Companies to Have Their Tobacco Moment. Elected officials have made a lot of noise about the cost of prescription drugs. Now they must demand answers from pharmaceutical companies. Twenty-five years ago, Congress hauled before it the top executives of the nation’s seven largest tobacco companies and forced them to make a number of long-overdue admissions about cigarettes — including that they might cause cancer and heart disease and that the executives had suppressed evidence of their addictive potential. In one dramatic exchange, when pressed by Representatives Henry Waxman and Ron Wyden, the executives denied that their products were addictive but admitted that they would not want their own children to use them. The hearing ushered in a public health victory for the ages. In its wake, lawmakers and health officials enacted measures that would ultimately bring smoking rates in the United States to an all-time low. With seven pharmaceutical executives set to testify before the Senate Finance Committee on Tuesday, one can only hope for a similarly pivotal moment for prescription drug prices. Like their predecessors in the tobacco industry, the drug makers will testify at a time of near-universal anger over industry antics. (nytimes.com 24.2.2019).)

- Milliardsøksmål mot produsent av smertestillende medisin. Villedende markedsføring som skapte en «opioid-epidemi», eller hjelp mot ødeleggende smerter? (- Han sammenlignet masse-avhengigheten som ble skapt av selskapets markedsføring i USA med den omfattende opiumsavhengigheten i Kina på 1800-tallet.) (- Staten Oklahoma krever erstatning fra Johnson & Johnson. Delstaten hevder at de offentlige helsekostnadene som en følge av feilaktig og overdreven medisinbruk utgjør minst 13 milliarder dollar, drøyt 113 milliarder kroner.)

(Anm: Milliardsøksmål mot produsent av smertestillende medisin. Villedende markedsføring som skapte en «opioid-epidemi», eller hjelp mot ødeleggende smerter? Det er spørsmålet retten skal avgjøre etter at den amerikanske delstaten Oklahoma har saksøkt en av verdens største produsenter av helseprodukter, Johnson & Johnson. – De skapte et behov, slik at de kunne selge mer. Selskapets påstander om at medisinene var trygge og effektive savnet hold i forskningen, sa staten Oklahomas advokat, Brad Beckworth. Han sammenlignet masse-avhengigheten som ble skapt av selskapets markedsføring i USA med den omfattende opiumsavhengigheten i Kina på 1800-tallet. – Dette er den største menneskeskapte helsekrisen som noen gang har rammet USA og vår delstat, sa Oklahomas generaladvokat Mike Hunter da rettssaken startet tirsdag i byen Norman. – Johnson & Johnsons jakt på profitt fikk dem til å drive villedende markedsføring og de skapte en «opioid-epidemi», sier Hunter. (…) Milliardkrav mot selskapet Flommen av smertestillende medisiner førte til avhengighet og overdoser, som krevde 4653 liv i Oklahoma fra 2007 til 2017, hevder delstatens myndigheter. Staten Oklahoma krever erstatning fra Johnson & Johnson. Delstaten hevder at de offentlige helsekostnadene som en følge av feilaktig og overdreven medisinbruk utgjør minst 13 milliarder dollar, drøyt 113 milliarder kroner. Staten Oklahoma kommer til å kalle inn mange vitner som er pårørende av pasienter som døde av overdoser med smertestillende medisiner. (nrk.no 29.5.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Medicinalfirma falder efter anklage om vildledende markedsføring. (- Selskabet er anklaget af det amerikanske justitsministerium for at have vildledt læger om brugen af produktet Suboxone Film.)

(Anm: Medicinalfirma falder efter anklage om vildledende markedsføring. Medicinalvirksomhed Indivior risikerer en bøde på op til 3 mia. dollars i en sag om vildledende markedsføring anlagt af det amerikanske justitsministerium. Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Den britiske medicinalvirksomhed Indivior, som blandt andet laver opiod-præparater, der bruges til forebyggelse af abstinenser hos afhængige af eksempelvis morfinlignende stoffer, falder over 70 pct. på markedet i London. Selskabet er anklaget af det amerikanske justitsministerium for at have vildledt læger om brugen af produktet Suboxone Film.Det skriver Bloomberg News. (…) Selskabet fortalte, at produktet Suboxone Film var mere sikkert at bruge end konkurrenternes, lød det fra det amerikanske justitsministerium i en meddelelse tirsdag, ifølge Bloomberg News. (…) Analytikere vurderer at selskabets fremtid kan være i fare og en bøde på op til 3 mia. dollar kan få selskabet til at gå konkurs, noterer en af analytikerne adspurgt af Bloomberg News. (medwatch.dk 10.4.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Milliardsøksmål mot produsent av smertestillende medisin. Villedende markedsføring som skapte en «opioid-epidemi», eller hjelp mot ødeleggende smerter? (- Han sammenlignet masse-avhengigheten som ble skapt av selskapets markedsføring i USA med den omfattende opiumsavhengigheten i Kina på 1800-tallet.) (- Staten Oklahoma krever erstatning fra Johnson & Johnson. Delstaten hevder at de offentlige helsekostnadene som en følge av feilaktig og overdreven medisinbruk utgjør minst 13 milliarder dollar, drøyt 113 milliarder kroner.)

(Anm: Milliardsøksmål mot produsent av smertestillende medisin. Villedende markedsføring som skapte en «opioid-epidemi», eller hjelp mot ødeleggende smerter? Det er spørsmålet retten skal avgjøre etter at den amerikanske delstaten Oklahoma har saksøkt en av verdens største produsenter av helseprodukter, Johnson & Johnson. – De skapte et behov, slik at de kunne selge mer. Selskapets påstander om at medisinene var trygge og effektive savnet hold i forskningen, sa staten Oklahomas advokat, Brad Beckworth. Han sammenlignet masse-avhengigheten som ble skapt av selskapets markedsføring i USA med den omfattende opiumsavhengigheten i Kina på 1800-tallet. – Dette er den største menneskeskapte helsekrisen som noen gang har rammet USA og vår delstat, sa Oklahomas generaladvokat Mike Hunter da rettssaken startet tirsdag i byen Norman. – Johnson & Johnsons jakt på profitt fikk dem til å drive villedende markedsføring og de skapte en «opioid-epidemi», sier Hunter. (…) Milliardkrav mot selskapet Flommen av smertestillende medisiner førte til avhengighet og overdoser, som krevde 4653 liv i Oklahoma fra 2007 til 2017, hevder delstatens myndigheter. Staten Oklahoma krever erstatning fra Johnson & Johnson. Delstaten hevder at de offentlige helsekostnadene som en følge av feilaktig og overdreven medisinbruk utgjør minst 13 milliarder dollar, drøyt 113 milliarder kroner. Staten Oklahoma kommer til å kalle inn mange vitner som er pårørende av pasienter som døde av overdoser med smertestillende medisiner. (nrk.no 29.5.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Ledere innen tobakksindustrien sier at sigaretter ikke er vanedannende. (- De øverste lederne for de sju største amerikanske tobakksfirmaene avla vitnemål i kongressen i dag om at de ikke trodde at sigaretter var vanedannende, men at de ikke ville at deres egne barn røykte.)

(Anm: Tobacco Chiefs Say Cigarettes Aren't Addictive. The top executives of the seven largest American tobacco companies testified in Congress today that they did not believe that cigarettes were addictive, but that they would rather their own children did not smoke. The executives, sitting side by side at a conference table in what seemed to many a counterpoint to the growing antismoking sentiment in Congress, faced more than six hours of sharp questioning by members of the House Energy and Commerce Subcommittee on Health and the Environment. Under persistent questioning, each of the executives agreed to give Congress extensive, previously unpublicized research on humans and animals that their companies had done concerning nicotine and addiction. (nytimes.com 15.4.1994).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er en total avsporing," sa Specter. "Jeg kan ikke se hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene som er gått etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Why Drug Company Executives Haven’t Really Seen Justice for Their Role in the Opioid Crisis. Meier is a Pulitzer Prize-winning former reporter for The New York Times and the author of Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, published by Random House. (…) The owners and some former and present executives of OxyContin maker Purdue Pharma were sued on June 12 by Massachusetts’ attorney general, who alleges the company knowingly misled doctors and consumers about the dangers of its product — something Purdue denied in a statement. This brings to mind an earlier, separate — and revealing — case against the company from more than a decade ago. “There is a total disconnect,” said Specter. “I do not see how you can have a conclusion that the individuals were not wrongdoers who deserved jail.” But the prosecutor, John Brownlee, said that he believed the lower charge against the executives was “appropriate” given the case’s evidence. Yet when Brownlee had been pressed about that information, he declined to describe it, citing grand jury secrecy rules. (…) Doctors, often unaware of how Purdue Pharma had betrayed them, continued to ramp up their use of opioids by tens of millions of added prescriptions annually. And in the five years after the case’s settlement, some 100,000 Americans died from overdoses involving prescription painkillers such as OxyContin, while thousands of patients become addicted to opioids or suffered ill health consequences. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

- Gigantene i hjertet av opioidkrisen. (- Nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet reseptbelagte opioider.)

(Anm: Gigantene i hjertet av opioidkrisen. (The Giants at the Heart of the Opioid Crisis.) (...) I de to tiårene siden OxyContin ble introdusert i 1996 har det vært nesten 218 000 overdoserelaterte dødsfall grunnet forskrivning av reseptbelagte opioider, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. (CDC). (nytimes.com 22.4.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon.) (Faktisk senere denne måneden står Novartis overfor rettssaken i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stil for retten (tiltalt.) (- Men hvis vi virkelig ønsker å stanse den uberegnelig praksisen innen legemiddelindustrien må staten statuere flere eksempler på ledere - ikke bare de som selger opioider.) (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor certainly deserves to go to jail, but so do some other pharma execs. Hang’em high. There is no getting around this age-old imagery. Insys Therapeutics founder John Kapoor and his former gang members at the disgraced drug maker should get the maximum sentences for their shameful roles in helping to foment an opioid crisis that has claimed countless lives and roiled an entire nation. For years, Insys executives pressured their sales team to bribe doctors into writing more prescriptions for its Subsys painkiller, which contains fentanyl, a powerful and addictive opioid. Doctors were given free meals, cash, and, sometimes, dark chocolate bars. Then there was the ex-stripper who was hired as a regional sales manager and gave one doctor a motivational lap dance. This was all part of a larger strategy, though. The Food and Drug Administration had approved Subsys only for treating cancer pain, but while doctors are free to prescribe any medicine for various purposes, the Insys business plan was all about encouraging doctors to do so in order to boost sales. The motto was simple: Profits before patients. Related: All five defendants found guilty in Insys trial Sadly, this was a familiar playbook. This same sorry approach to driving sales was regularly used by nearly every drug maker at one point to boost prescriptions. Company after company has paid huge fines — sometimes in the billions — to settle charges of pushing their medicines for unapproved uses. In fact, later this month, Novartis faces trial in a lower Manhattan court for allegedly employing the same tactic. But chief executives rarely stand trial. The difference here is that opioids were involved — not anti-psychotics or antidepressants — and, importantly, deaths occurred. This wasn’t just about hoodwinking the federal government into paying for drugs that shouldn’t have been prescribed in the first place. This also explains why there is mounting pressure on the Sackler family, which controls OxyContin purveyor Purdue Pharma, and why two executives at Rochester Drug, one of the largest wholesalers, were indicted last week for failing to monitor opioid distribution properly. (…) For now, we can take some comfort in seeing Kapoor and his crew locked away. But if we really want to put a halt to wayward practices in the pharmaceutical industry, the feds need to make examples of more executives — not just those who peddle opioids. (statnews.com 2.5.2019).)

- GSK dømt til å betale 3 millioner dollar grunnet advokats selvmord i Chicago mens han gikk på generisk Seroxat (Paxil)

GSK told to pay $3M for Chicago attorney's suicide while on generic Paxil
fiercepharma.com 21.4.2017
GlaxoSmithKline came up short in efforts to convince a jury that it shouldn’t be liable for a Chicago lawyer’s 2010 suicide while he was on generic Paxil. On Thursday, jurors sided with the man’s widow, Wendy Dolin, and awarded a $3 million verdict against the drugmaker.

Throughout the trial, Dolin’s attorneys argued that Paxil’s label indicating suicide risks stop at age 24 is flawed, and that Glaxo held a responsibility to inform of the risks. Since generic drugmakers duplicate drug labels for their copycats, Glaxo was at fault in this case, they argued. And the jury agreed.

A spokesperson for GSK said the company is “disappointed” with the verdict and will appeal.

“GSK maintains that because it did not manufacture or market the medicine ingested by Mr. Dolin, it should not be liable,” the company’s spokesperson said. “Additionally, the Paxil label provided complete and adequate warnings during the time period relevant to this lawsuit.”

RELATED: Federal judge declines to toss Paxil suicide case, setting GSK up for September trial

The award fell far short of the $39 million that Dolin's lawyers sought in the case, which turned, in part, on the long debate over whether branded drugmakers should be held responsible in cases where patients took generics. (…)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- Dansk forskning advarer mod brugen af udbredt smertestillende medicin.

(Anm: Dansk forskning advarer mod brugen af udbredt smertestillende medicin. Piller, der indeholder stoffet diclofenac, som kan findes i blandt andet Voltaren, kan øge risikoen for hjertekarsygdomme. Det viser et nyt dansk studie. (…) Flere smertestillende lægemidler af typen NSAID, der især bruges i behandlingen af gigt, ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme. Et nyt, dansk studie konkluderer, at risikoen øges mest med piller, der indeholder det virksomme stof diclofenac. (jyllands-posten.dk 5.10.2018).)

- Er vanlig blodfortynner trygg? Ting å vite etter Xarelto-søksmål. (- Legemiddelfirmaer forliker søksmål.) (- Den 25 mars kunngjorde Bayer og Johnson & Johnson de ville være å dele på betalingen for det 775 millioner dollar store forliket for de 25 000 som hevder at firmaene ikke tilstrekkelig advarte pasienter om økt blødningsrisiko.)

(Anm: Is Common Blood Thinner Safe? What to Know After Xarelto Lawsuit (…) Drug companies settle. On March 25th, Bayer and Johnson & Johnson announced they would be splitting a $775 million settlement to quash 25,000 claims that the companies didn’t adequately warn patients of the increased bleeding risk. That’s $31,000 per claim, which patients will only see a fraction of after attorney fees. In their announcements, Bayer and Johnson & Johnson were quick to note they had prevailed when six of those claims went to trial. “We found that the label clearly communicated Xarelto’s benefits and risks, and that claims plaintiffs made about the medicine did not square with the facts,” Bayer’s statement said, calling the allegations “meritless.” (healthline.com 1.4.2019).)

- Eksklusivt: Medisinske tidsskrifter utvider granskingen av mulig uredelighet i hjerteforskning. (- Den tilbaketrukne studien hadde opprinnelig konkludert med at den mye brukte blodfortynneren, Xarelto, kunne ha en helbredende effekt på hjerter.)

(Anm: Exclusive: Medical journals broaden inquiry into potential heart research misconduct.  WASHINGTON, Sept 13 (Reuters) - Three medical journals recently launched independent investigations of possible data manipulation in heart studies led by Temple University researchers, Reuters has learned, adding new scrutiny to a misconduct inquiry by the university and the U.S. government. The Journal of Molecular and Cellular Cardiology and the Journal of Biological Chemistry are investigating five papers authored by Temple scientists, the journals told Reuters. A third journal owned by the Journal of American College of Cardiology (JACC), last month retracted a paper by Temple researchers on its website after determining that there was evidence of data manipulation. The retracted paper had originally concluded that the widely-used blood thinner, Xarelto, could have a healing effect on hearts. "We are committed to preserving the integrity of the scholarly record," Elsevier, which owns the Journal of Molecular and Cellular Cardiology and publishes the two other journals on behalf of medical societies, said in a statement to Reuters. (retractionwatch.com 13.9.2022).)

- Opioidsøksmål vil ta lang tid å forlike, men kan koste mindre enn Big Tobacco-avtalen.

(Anm: The opioid litigation will take a long time to settle, but may cost less than the Big Tobacco deal. The sprawling opioid litigation confronting drug makers and distributors is likely to take years to resolve, but cost less than the infamous lawsuits that were filed against Big Tobacco and, not surprisingly, will hurt some companies more than others, a new credit analysis suggests. For the moment, the litigation is still in the early stages and the first trials are not scheduled until September 2019. But despite the uncertainty, any potential settlement is expected to be “considerably lower” than the $206 billion deal reached with the four largest U.S. cigarette makers in 1998, according to analysts at S&P Global Ratings. (statnews.com 3.10.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Rettsdokumenter: Purdue, som beskyldes for delaktighet i oppioidkrisen («avhengighetskrisen»), utforsket sin neste profittmulighet - behandling av avhengighet. De nøyer seg ikke med milliarder av dollar i fortjeneste fra det potente smertestillende legemidlet OxyContin, legemiddelfirmaet utforsket et "attraktivt marked" som er drevet av legemidlets popularitet - behandling av opioidavhengighet, ifølge tidligere hemmelige avsnitt i et rettsdokument som er overlevert staten Massachusetts.

(Anm: Document: Facing blame for seeding the opioid crisis, Purdue explored its next profit opportunity — treating addiction. Not content with billions of dollars in profits from the potent painkiller OxyContin, its maker explored expanding into an “attractive market” fueled by the drug’s popularity — treatment of opioid addiction, according to previously secret passages in a court document filed by the state of Massachusetts. In internal correspondence beginning in 2014, Purdue Pharma executives discussed how the sale of opioids and the treatment of opioid addiction are “naturally linked” and that the company should expand across “the pain and addiction spectrum,” according to redacted sections of the lawsuit by the Massachusetts attorney general. A member of the billionaire Sackler family, which founded and controls the privately held company, joined in those discussions and urged staff in an email to give “immediate attention” to this business opportunity, the complaint alleges. (statnews.com 30.1.2019).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. (- Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.)

(Anm: Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem. (sykepleien.no 10.8.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker.

(Anm: Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker. De fleste medikamenter som nyttes til immobilisering av dyr med injeksjonsvåpen er potente eller de brukes i form av konsentrerte løsninger. Injeksjon av selv minimale volum kan derfor forårsake alvorlig forgiftning på mennesker. Det betyr at anvendelse av slike preparater er forbundet med helserisiko både for utøvere, medhjelpere og tilskuere. Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117(17):2541.)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Dommer beordrer fullstendig offentliggjøring av redigert søksmål mot Purdue Pharma, legemiddelfirmaet som produserer OxyContin. En Massachusetts-dommer påla i statens søksmål mot Purdue Pharma for angivelig å hjelpe til med å skape opioidkrisen i sin helhet skal gjøres kjent for offentligheten.

(Anm: Judge orders full release of redacted lawsuit against Purdue Pharma, maker of OxyContin. A Massachusetts judge ruled on Monday that the state’s lawsuit against Purdue Pharma for allegedly helping spawn the opioid crisis should be released in full to the public. Previous versions of the suit, which have already provided new details about how the company marketed its blockbuster OxyContin painkiller, contained portions that were redacted. The complete document could shed light on decisions made by Purdue’s board and how much money company executives made. The decision from Judge Janet Sanders in Suffolk County Superior Court came in response to a motion filed by media organizations, including STAT and the Boston Globe, to release the full lawsuit, which was originally filed by Massachusetts Attorney General Maura Healey in June. (statnews.com 28.1.2019).)

(Anm: De har fått skylden for hundretusener av dødsfall. Nå stanser produsenten markedsføring av omstridt pille – etter 22 år. NEW YORK (Aftenposten): Purdue skal slutte å markedsføre den omstridte pillen Oxycontin i USA. Men eksperter advarer om at selskapet vil satse på det globale markedet. (aftenposten.no 17.2.2018).)

- Legemiddelfirmaet Purdue Pharma, som produserer legemidlet OxyContin, kjemper for å forhindre at dokumenter offentliggjøres. (- Søksmål sier at leger ble ført bak lyset mht. OxyContin.)

(Anm: Opioid maker Purdue Pharma fights to prevent documents involving Sackler family from going public. (CNN) Purdue Pharma filed a motion Wednesday to stay a Massachusetts judge's order that could expose details about one of America's richest families and their connection to the nation's opioid crisis. The Sacklers and some employees of their company, Purdue Pharma, have been named in a lawsuit that accuses them of profiting from the opioid epidemic by aggressively marketing the painkiller OxyContin, claims denied by attorneys for the family and Purdue. The motion was filed following a Monday decision by Suffolk County Superior Judge Janet Sanders, who ruled that an unredacted amended complaint must be publicly released by February 1. In the new motion, attorneys for Purdue Pharma say the unredacted copy would disclose company trade secrets and other confidential information. (…) Suit says doctors were deceived about OxyContin "From the beginning, the Sacklers viewed limits on opioids as an obstacle to greater profits. To make more money, the Sacklers considered whether they could sell OxyContin in some countries as an uncontrolled drug," the prosecution argues in the sections of the original complaint that were not redacted. (edition.cnn.com 31.1.2019).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Et ekstremt antall forskrivninger»: Dokumenter avslører nye detaljer om Purdues markedsføring av OxyContin. (- Fem år senere, da det ble reist spørsmål om risikoen for avhengighet og overdoser.) (- "Vi må hamre løs på misbrukerne på alle mulige måter" skrev Sackler i en e-post i februar 2001.) (- "De er synderne og problemet. De er hensynsløse kriminelle.)

(Anm: «Et ekstremt antall forskrivninger»: Dokumenter avslører nye detaljer om Purdues markedsføring av OxyContin.) (- Fem år senere, da det ble reist spørsmål om risikoen for avhengighet og overdoser som gruunet forskrvninger av OxyContin og opioid-legemidler, skisserte Sackler en strategi som kritikere lenge har beskyldt selskapet: å legge skylden på andre, spesielt de som er blitt avhengige av opioider. "Vi må hamre løs på misbrukerne på alle mulige måter" skrev Sackler i en e-post i februar 2001. "De er synderne og problemet. De er hensynsløse kriminelle. (statnews.com 15.1.2019).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(AnmRisperdal (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: THE CREDO COMPANY. Backstage at Johnson & Johnson (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: BETYDNING OG BRUK 1 KIRKEVESEN  ledd i messen som inneholder trosbekjennelsen 1.1  MUSIKK musikk til messeleddet credo 2 ISÆR RELIGION trosbekjennelse SITAT - formulere et livssyn, et credo, en tro  (Ebba Haslund Født til klovn 50 1977) 2.1 OVERFØRT trossetning, dogme i sin alminnelighet SITAT - det er i den senere tid blitt et credo i journalistikken at man skal skrive enkelt (Farmand 1962/51/24/1) (naob).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- En ny studie finner at ikke-medisinske-terapier gitt til tjenestemedlemmer med kronisk smerte kan redusere risikoen for langsiktige uønskede konsekvenser, for eksempel alkohol- og legemiddel-lidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk. (- Funnene ble publisert online den 28. oktober 2019 i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Mike Richman. VA Research Communications. A new study finds that non-drug therapies given to service members with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts. The findings appeared online Oct. 28, 2019, in the Journal of General Internal Medicine. The researchers concluded that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a “significantly lower” risk in VA of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. The research team did not study death by suicide. (va.gov – December 10, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Trump ønsker statlig søksmål mot opioidprodusenter. WASHINGTON - President Trump ber aktor General Jeff Sessions å sende inn et føderalt søksmål mot visse selskaper som leverer og produserer opioider.

(Anm: Trump wants federal suit against opioid manufacturers. WASHINGTON — President Trump is asking Attorney General Jeff Sessions to file a federal lawsuit against certain companies that supply and manufacture opioids. Speaking during a Cabinet meeting Thursday, Trump said he’s directing Sessions to file a separate lawsuit, rather than joining existing lawsuits filed by states affected by the spread of the often-lethal, highly addictive drugs. Trump is asking Sessions to look out for opioids coming into the U.S. from China and Mexico, saying those countries are “sending their garbage and killing our people.” (statnews.com 16.8.2018).)

- Patienterstatningen afviser Spinraza-sager.

(Anm: Patienterstatningen afviser Spinraza-sager. Lægerne har i syv anmeldte sager ikke reelt haft adgang til at ordinere Spinraza til behandlingen af spinal muskelatrofi. Det er Patienterstatningens vurdering i sagerne, der er anmeldt, efter at Medicinrådet offentligjorde sine anbefalinger om ikke at give medicinen som standardbehandling. Alle sager er blevet afvist med henvisning til reglen om ressourcebegrænsning. (…) Patienterstatningen har ikke taget stilling til, om der er sket skader på børnene, fordi de ikke har fået lægemidlet. (pebl.dk 20.8.2018).)

- Fem pasienter fikk vannhode etter Spinraza-behandling. (- Symptomene er oppkast, hodepine, nedsatt bevissthet og økning i hodeomkrets hos barn. Fire av de fem som fikk påvist bivirkningen, var barn.)

(Anm: Fem pasienter fikk vannhode etter Spinraza-behandling. Leger i Norge blir advart om en ny alvorlig bivirkning ved bruk av Spinraza-medisin. Fem personer har fått vannhode etter Spinraza-behandling. (…) Vannhode, kalt hydrocephalus i medisinmiljøet, kjennetegnes ved for mye hjernevæske i hjernen. Symptomene er oppkast, hodepine, nedsatt bevissthet og økning i hodeomkrets hos barn. Fire av de fem som fikk påvist bivirkningen, var barn. (…) I slutten av juli besluttet Pasientorganisasjonen SMA Norge å stevne staten inn for retten fordi det bare er pasienter under 18 år som får medisinen. (forskning.no 9.8.2018).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Blockbusteren Spinraza sikrer Biogen rekordhøj omsætning og indtjening. (– Har sikret sig en rekordhøj omsætning på 88 mia. kr. og et nettoresultat på 29 mia. kr.)

(Anm: Blockbusteren Spinraza sikrer Biogen rekordhøj omsætning og indtjening. Med en salgsvækst på næsten 100 pct. er det omdiskuterede muskelsvindsmiddel Spinraza den overvejende grund til, at biotekkæmpen Biogen i 2018 har sikret sig en rekordhøj omsætning på 88 mia. kr. og et nettoresultat på 29 mia. kr. (medwatch.dk 29.1.2019).)

- Fem pasienter fikk vannhode etter bruk av Spinraza. – En meget alvorlig bivirkning, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, som ber leger og pårørende være oppmerksomme på symptomer.. (- Oppkast og hodepine På verdensbasis er det nå rapportert inn fem tilfeller der pasienter har fått hydrocefalus, også kjent som vannhode, etter bruk av legemiddelet. I Norge er det ingen kjente tilfeller. – Dette er en meget alvorlig bivirkning.)

(Anm: Fem pasienter fikk vannhode etter bruk av Spinraza. – En meget alvorlig bivirkning, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, som ber leger og pårørende være oppmerksomme på symptomer. Legemiddelselskapet Biogen har i samarbeid med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Statens legemiddelverk nylig sendt ut et «kjære helsepersonell»-brev til landets leger hvor de informerer om en ny og alvorlig bivirkning knyttet til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Spinraza brukes i Norge til behandling av barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Beslutningsforum sa i februar ja til å ta i bruk behandlingen ved norske sykehus etter harde prisforhandlinger med Biogen. Oppkast og hodepine På verdensbasis er det nå rapportert inn fem tilfeller der pasienter har fått hydrocefalus, også kjent som vannhode, etter bruk av legemiddelet. I Norge er det ingen kjente tilfeller. – Dette er en meget alvorlig bivirkning. Det er derfor svært viktig at leger og pårørende er oppmerksomme på symptomer, slik at pasientene får nødvendig undersøkelse og behandling så raskt som mulig. Ubehandlet kan hydrocefalus medføre alvorlige komplikasjoner, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV) til Dagens Medisin. (dagensmedisin.no 9.8.2018).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk.

(Anm: Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts. (- Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.) (- Även diklofenaks stora negativa miljöpåverkan gör det till ett ifrågasatt läkemedel. Diklofenak hamnar i våra vattendrag och det har uppmätts halter i svenska sjöar som är så höga att de anses ha påverkan på fisk. (…) Sveriges apoteksförening skriver i ett pressmeddelande att alla apotek från och med 3 oktober ska informera om diklofenaks miljöpåverkan med hjälp av hyllkantsskyltar. (lakemedelsvarlden.se 4.10.2018).)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Fekal transplantasjon av mikrobiota er overlegen til Fidaxomicin for behandling av gjentatt Clostridium difficile infeksjon.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. (…) Conclusions In a randomized trial of patients with rCDI, we found the FMTv combination superior to fidaxomicin or vancomycin based on end points of clinical and microbiological resolution or clinical resolution alone. ClinicalTrials.gov, number NCT02743234; EudraCT, j.no 2015-003004-24. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Økt risiko for nyresykdom hos unge i militæret som bruker NSAID. (- Hyppig bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler var assosiert med mer enn ≈50 tilfeller av nyresykdom per 100 000 mennesker årlig.)

(Anm: Excess Risk for Kidney Disease in Young Military Personnel Who Use NSAIDs. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Nelson DA et al. JAMA Netw Open 2019 Feb 15 Frequent use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was associated with ≈50 more kidney disease cases per 100,000 people annually. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been associated with kidney disease in older patients. In this retrospective cohort study, researchers explored the health effects of NSAIDs in 760,000 young and middle-aged active-duty U.S. Army personnel (mean age, 29; 86% men) without known kidney disease. (…) I have seen at least two patients in their 40s whose renal failure and subsequent need for dialysis and transplant were thought to be due to chronic NSAID use associated with recreational sports. (NEJM 2019 (February 28, 2019).)

- Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom.

(Anm: Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom. (…) Forskarna slår därför fast att förebyggande behandling med NSAID inte minskar risken att få alzheimer, men att dagligt intag av NSAID däremot ökar risken för negativa hälsoeffekter hos annars friska individer. (…) Vi tror att detta vägs ände för användning av NSAID för behandling eller förebyggande av Alzheimers sjukdom, och det tyder också på att vi behöver vara försiktiga med att använda andra antiinflammatoriska läkemedel för detta ändamål, sade John Breitner, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande i samband med att studien publicerades. (lakemedelsvarlden.se 8.4.2019).)

- Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. (- Sverige har sedan 2015 lagstiftning på hur mycket diklofenak som får släppas ut i våra vatten, detta regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen. Dessa värden överskrids.)

(Anm: Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober kommer hyllkantsskyltar att informera om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. (…) Diklofenak är ett populärt smärtstillande läkemedel som idag säljs både på apotek och i övrig handel. I vissa fall är diklofenak ett bra läkemedel som hjälper mot smärta, men substansen har också en miljöpåverkan som kunderna bör vara informerade om. (…) Vi kan se att miljöpåverkan är viktigt för allt fler av apotekens kunder och branschen vill bidra till att minska läkemedels påverkan på miljö säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening. (lakemedelsvarlden.se 3.10.2018).)

- Predikantene må stanse reklamen etter VG-avsløring: – Ulovlig.

(Anm: Predikantene må stanse reklamen etter VG-avsløring: – Ulovlig. Forbrukertilsynet mener Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen driver ulovlig markedsføring, og at de bryter lov om alternativ behandling. (vg.no 19.6.2018).)

(Anm: La de små barn fylle min lommebok. Den kristne givergleden kjenner ingen grenser. Enkelte av dem som nyter godt av den er også helt grenseløse. (vg.no 17.11.2018).)

–  Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant: – Dette er svindel.

(Anm: Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant: – Dette er svindel. Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens nødhjelp, mener bistandsbransjen at innsamlingene hans fremstår som svindel. – Politiet bør undersøke, sier strafferettsekspert. (vg.no 18.11.2018).)

- Politiet har henlagt sak mot mirakelpredikant.

(Anm: Politiet har henlagt sak mot mirakelpredikant. Helsetilsynet anmeldte mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen for brudd på behandlingsloven, men nå har politiet henlagt saken. (…) Politiet har imidlertid besluttet at de ikke anser det trolig at et straffbart forhold foreligger, og at det ikke er rimelig grunn til å etterforske saken. (…) Det var VG som i juni publiserte en artikkel der arbeidsmetodene til de såkalte mirakelpredikantene avsløres ved bruk av skjulte telefonopptak. (dagbladet.no 22.12.2018).)

- Her kan mirakel-pengene havne. (- Dersom mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens norske stiftelse legges ned, kan et titalls millioner bli overført til en canadisk organisasjon. Som Pedersen og familien styrer.) (- Sammenligner Canada med skatteparadis.)

(Anm: Her kan mirakel-pengene havne. ABBOTSFORD (VG) Dersom mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens norske stiftelse legges ned, kan et titalls millioner bli overført til en canadisk organisasjon. Som Pedersen og familien styrer. (…) Samtidig som verdiene har økt, har predikanten sørget for at stiftelsens penger kan overføres til hans andre hjemland: Canada. – Frihet til å gjøre hva de vil med pengene For VG kan i dag fortelle at en endring i vedtektene på 90-tallet, sørger for at dersom den norske stiftelsen legges ned, sendes alle verdier til en organisasjon Pedersen har opprettet utenfor Vancouver - Jesus Heals Ministries. (…) Sammenligner Canada med skatteparadis – Det er veldig stor forskjell på en «charity» og en ikke-registrert organisasjon. Det er i praksis ingen tilsyn med de ikke-registrerte organisasjonene. Det er virkelig ingen som regulerer de organisasjonene. Hvis det er et tilsyn med Misjonen Jesus Leger i Norge, og de flytter pengene i denne organisasjonen til Canada, vil det ikke bli noe tilsyn. Dessverre er det et veldig dårlig system, sier advokat Mark Blumberg og legger til: – Jeg ville blitt like bekymret om disse pengene havnet i Zimbabwe, på Caymanøyene eller i Canada, for når det kommer til ikke-registrerte organisasjoner som dette, er det ingen gjennomsiktighet. (vg.no 18.11.2018).)

- Arbeiderpartiet mener Bent Høie må svare på om han vil be Helsetilsynet ta saken om «mirakelpredikantene» videre til påtalemyndigheten.

(Anm: Ap krever avklaring fra helseministeren om «mirakelpredikanter». Arbeiderpartiet mener Bent Høie må svare på om han vil be Helsetilsynet ta saken om «mirakelpredikantene» videre til påtalemyndigheten (vg.no 27.6.2018).)

- Legeforeningen om mirakelpredikantene: – Hvis dette er lov, er det noe galt med lovverket.

(Anm: Legeforeningen om mirakelpredikantene: – Hvis dette er lov, er det noe galt med lovverket. ETIKKEKSPERT: Lege Svein Aarseth i Legeforeningen tar sterk avstand til mirakelpredikantenes metoder. Etikklederen i Legeforeningen, Svein Aarseth, mener mirakelprediakantenes metoder er dypt uetiske. – Dette er primært business, sier han. Lørdag kunne VG, etter 16 telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen - når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet. Dette får Legeforeningen til å reagere. (vg.no 17.6.2018).)

- Skryter av nødhjelp – dette fant VG. Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen (70) ber om penger, så han kan gi mat til 900 barn på et barnehjem i India. VG dro til barnehjemmet. Der var det ingen barn. Bare kuer.

(Anm: Skryter av nødhjelp – dette fant VG. Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen (70) ber om penger, så han kan gi mat til 900 barn på et barnehjem i India. VG dro til barnehjemmet. Der var det ingen barn. Bare kuer. VG kan i dag avsløre hvordan mirakelpredikanten fra Vennesla har samlet inn penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer. Så sent som 15. september i år ba Pedersen om gaver, fordi stiftelsen hans, Misjonen Jesus Leger, hadde «2000 munner å mette i India» på sine «24 barnehjem». VG kan nå dokumentere at predikanten aldri har finansiert 24 barnehjem, men to. På ett av disse bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp. Predikanten forteller også sine givere at de støtter 200 spedalske i India med ett måltid om dagen. VG oppsøkte de spedalske. De rister på hodet, og sier de får all mat av myndighetene – ikke Svein-Magne Pedersen. (vg.no 17.11.2018).)

- Trumps advokat «solgte» seg som fikser (mellommann (ofte om ulovlige ting)) til Novartis og fikk betalt 1,2 millioner dollar. (- Lovet hjelp med å få tilgang til Trump og innflytelsesrike tjenestemenn i den nye administrasjonen.)

(Anm: Trump’s lawyer pitched himself as a fixer to Novartis and got paid $1.2 million. The curious relationship between one of the world’s biggest drug makers and President Trump’s personal lawyer began early last year when Michael Cohen, a longtime fixer for the president, reached out to Novartis’s then-chief executive officer Joe Jimenez, promising help gaining access to Trump and influential officials in the new administration, according to an employee inside Novartis familiar with the matter. (statnews.com 9.5.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasterens kilder i Kiev sier at utbetalingen, som var på i overkant av 3,2 millioner kroner etter dagens kurs, skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. (aftenposten.no 23.5.2018).)

- Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering.) (- Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke.)

(Anm: Salg av sykdom: legemiddelindustrien og sykdomshandel. (Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering) Det er store penger å tjene på å fortelle friske mennesker at de er syke. Noen av de metoder som brukes for å medikalisere hverdagslivet kan kanskje bedre beskrives som sykdomshandel: utvidelse av grensene for behandlbare sykdommer for å ekspandere markeder for de som selger og leverer behandlinger.1 2 Legemiddelfirmaer er aktivt involvert i sponsing av definisjonen av sykdom og promotering overfor både forskrivende leger og forbrukere. Den sosiale fortolkning av sykdom er erstattet av næringslivets sykdomsfortolkning. Mens noen aspekter av medikalisering er gjenstand for løpende debatt, har mekanismen bak firmastøttet sykdomshandel og påvirkning av publikums bevissthet, medisinsk praksis, helse, og nasjonale budsjetter, i liten grad vært gjenstand for kritisk gransking. (...) Næringslivsfinansiert informasjon om sykdom bør erstattes med uavhengig informasjon. (Corporate funded information about disease should be replaced by independent information.) BMJ 2002;324:886-891 (13 April).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Forklaring på variasjoner i rekvireringer av tester i primærhelsetjenesten: protokoll for en realistisk gjennomgang. (- Inkonsekvent praksis kan forklares med ulike grader av underforbruk og overforbruk av tester for diagnose eller kontroller. Underforbruk av hensiktsmessige tester kan resultere i forsinkede eller missede diagnoser; overforbruk kan være et tidlig skritt som triggr en kaskade av unødvendig intervensjoner (undersøkelser, kontroller, behandlinger etc.), samt å være en kilde til skade i seg selv.)

(Anm: Explaining variations in test   in primary care: protocol for a realist review. Abstract Introduction Studies have demonstrated the existence of significant variation in test-ordering patterns in both primary and secondary care, for a wide variety of tests and across many health systems. Inconsistent practice could be explained by differing degrees of underuse and overuse of tests for diagnosis or monitoring. Underuse of appropriate tests may result in delayed or missed diagnoses; overuse may be an early step that can trigger a cascade of unnecessary intervention, as well as being a source of harm in itself. BMJ Open 2018;8:e023117.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Purdue Pharma fyrer halvdelen af sine sælgere og stopper markedsføringen af selskabets smertestillende opioid Oxycontin over for læger, efter at den amerikanske stat har sagsøgt firmaet for at have gjort tusindvis afhængige af opioider. (- Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet.)

(Anm: Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Medicinalselskabet Purdue Pharma, der har tjent hovedparten af sine penge på at sælge det smertestillende opioid Oxycontin, fyrer nu halvdelen af sælgerkorpset og indstiller markedsføringen af Oxycontin over for læger. Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Bloomberg. Meldingen kommer efter, at 15 stater og 300 byer og amter i USA, senest storbyen New York, har sagsøgt Purdue Pharma for sin rolle i epidemien af opioid-afhængighed og opioid-relaterede dødsfald, der lige nu hærger i USA. (…) Samtidig steg steg antallet af amerikanere, der døde af at have indtaget opioider i overdosis. Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet. Og den amerikanske stat mener, at der er en sammenhæng mellem den udvikling og Purdue Pharmas markedsføring af Oxycontin. Også en række andre producenter af smertestillende medicin, som f.eks. Johnson & Johnson, er for nylig blevet sagsøgt af den amerikanske stat. Purdue Pharma har tidligere erklæret, at selskabet "har lært af fortiden og fokuserer på fremtiden," og skriver på sin hjemmeside, at kampen mod opioid-afhængighed "også er vores kamp." (medwatch.dk 12.2.2018).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av legemidler mot utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemming. (- Use of medication for challenging behaviour in people with intellectual disability. (…) Legemidler, spesielt antipsykotika, brukes ofte for å håndtere utfordrende atferd hos mennesker med intellektuell funksjonshemning. (…) Når atferden ikke stammer fra en underliggende mental lidelse, er dette ofte utenfor godkjent indikasjon hvor bevis på effektivitet mangler. (…) Et nasjonalt revisjonsprogram vil være en måte å adressere de bekymringene dette reiser. Br J Psychiatry. 2014 Jul;205(1):6-7.)

- Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. (- Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.) (- Likevel ville det være perverst dersom leger fortsatte å foreskrive disse legemidlene.)

(Anm:Editorials (Lederartikler). Tyrer P, Cooper SA, Hassiotis A. Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities. (...) Legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming er ofte langvarig og ikke uten farer. Trenger vi fortsatt å bli minnet på at legemiddelbehandling hos mennesker med utviklingshemming ofte er langvarig og ikke uten farer? Vi gjør sannsynligvis det. (Do we still need to be reminded that the drug treatment of people with intellectual disability is often prolonged and not without dangers? We probably do.) (…)  Hvilke bevis er det for nytten av disse legemidler i behandlingen av utfordrende atferd? Praktisk talt ingen. Nesten alle bevis i favør kommer fra små forsøk utført av legemiddelfirmaer.7 8 Likevel ville det være perverst hvis legene fortsatte å foreskrive disse legemidlene, vel vitende om deres uheldige effekter, dersom de var helt uten effekt, og mange hevder at de ikke i tilstrekkelig grad kan ta vare på sine pasienter uten muligheter for legemiddelbehandling. BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus. (- Stoppet slitasjegikten med prebiotika. Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker.)

(Anm: Tarmbakterier kan stå bak slitasjegikt. Mange med fedme utvikler slitasjegikt. Men det skyldes ikke nødvendigvis at vekta gir mer belastning på leddene, ifølge ny forskning på mus.  Tykke mus fikk ikke slitasjeleddgikt dersom de spiste prebiotika. (…) Vestlig søplemat Schott og co fôret to grupper mus med ulik mat: Den ene gruppen fikk mager kost, mens den andre fikk et fettrikt kosthold som minner om typisk vestlig søppelmat. Mens den første gruppa holdt seg friske, skjedde det flere forandringer hos den siste. I løpet av 12 uker utviklet dyra fedme, samtidig som tarmfloraen deres endret seg fra en betennelseshemmende til en betennelsesfremmende variant. I samme periode dukket det også opp tegn på betennelse i kroppen til de fete musene. Les også: Fire bakterier i tarmene dine kan avsløre om du blir overvektig Les også: Fedmekirurgi endret tarmbakteriene Les også: Moderne mat gir ynkelig tarmflora Nå gjorde forskerne en test. De ga begge musegruppene en rift i menisken, en skade som er kjent for å kunne utløse slitasjegikt. Det viste seg – ikke overraskende – at musene med fedme mye raskere utviklet artrose. Så langt kunne det så klart skyldes overbelastning på grunn av den store vekta til de fete musene. Men så gjorde Schott og kollegaene en test til. Stoppet slitasjegikten med prebiotika Forskerne ga fete mus oligofruktose – et såkalt prebiotika som finnes i noen frukter og grønnsaker. Oligofruktose er ufordøyelig for tarmen, men blir i stedet mat for bakterier i tykktarmen. Det viste seg at stoffet hadde stor innvirkning på musene. Innen kort tid hadde tarmfloraen deres igjen normalisert seg, og lignet den hos de slanke musene. Dessuten så behandlingen ut til å fullstendig utligne fedmens effekt på leddene. De tykke musene ble ikke tynnere, men det var nå ingen forskjell på leddene til de tykke og de tynne musene. Denne effekten holdt seg dessuten, selv om musene fortsatte å spise den fedmefremmende maten. Dette er altså dokumentasjon for at det ikke er vekta i seg selv som gjør de tunge musene mer utsatte for artrose, skriver forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet JCI Insight. (...) Disse resultatene kan gi oss et hint om hvordan vi kan finne nye behandlingsformer for artrose også hos mennesker, tror forskerne. Kanskje går det an å beskytte leddene igjennom å behandle ubalanse i bakteriefloraen i tarmen? Det er imidlertid viktig å huske at mus ikke er mennesker. Kroppene våre fungerer ikke helt likt. (forskning.no 25.4.2018).)

(Anm: Targeting the gut microbiome to treat the osteoarthritis of obesity. (…) Results provide the first direct evidence to our knowledge of a gut-joint connection in the OA degenerative process, and they suggest that oligofructose supplementation, via its impact on the gut microbiome, is protective against trauma-induced OA of obesity. Thus, manipulation of the gut microbiome may represent a viable disease-modifying therapeutic strategy for the most common form of OA, the OA of obesity. CI Insight. 2018;3(8):e95997.)

- Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier.

(Anm: Forskere: Kunstige sødestoffer er gift for tarmbakterier. Rigtig mange mennesker tyr til kunstige sødestoffer for at spare på kalorierne og dermed vægten. Og de findes i talrige produkter som sodavand, tyggegummi og des... (jyllands-posten.dk 3.10.2018).)

- Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier.

(Anm: Granskning reiser bekymringer om misvisende dyrestudier. (Investigation Raises Concerns About Animal Study Misreporting. TB vaccine debacle traced to cherry-picked results from preclinical models.) (…) Forbedringer av design, registrering, rapportering og åpenhet om dyreforsøk er påkrevd, sier Ritskes-Hoitinga. "For å oppnå dette trenger vi en kulturell endring hvor forskning blir belønnet for å produsere gyldige og reproduserbare resultater som er relevante for pasienter, og for å yte rettferdighet til dyrene som blir brukt.» ("Improvements in the design, registration, reporting and transparency of animal studies are urgently needed," Ritskes-Hoitinga wrote. "To achieve this, we need a cultural change in which researches are rewarded for producing valid and reproducible results that are relevant to patients, and for doing justice to the animals being used." (medpagetoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

- Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (- Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk.)

(Anm: Åpenhet om data. EFPIA-PhRMAs prinsipper for deling av data fra kliniske forsøk har blitt misforstått. (Open data. EFPIA-PhRMA’s principles for clinical trial data sharing have been misunderstood. (…) Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. (…) For det andre, til tross for inntrykk av at industrien er i ferd med å åpne opp store datalagre, er prinsippdokumentet nesten utelukkende fokusert på fremtidige kliniske studier, som opplyser om standarder for å dele resultatene av utprøvingen av nye legemidler og nye indikasjoner for gamle legemidler. Dokumentet inneholder derfor ingen prinsipper for deling av data fra titusenvis av allerede gjennomførte industriforsøk som undersøkte indikasjoner på legemidler som er godkjent for bruk. BMJ 2013;347:f5164 (Published 20 August 2013).)

- RE: Studier som stikkes under stol. (- RE: Studier som stikkes under stol. (- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (- "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.")

(Anm: Den nye studien kan bidra til å forklare hvorfor så mange oppmuntrende resultater i dyreforsøk ikke holder mål i studier på mennesker. (The new study may help explain why so many encouraging results in animal studies don't hold up in human trials.) "Dette er utrolig alarmerende," sier Shai Silberberg, direktør for forskningskvalitet ved National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Bethesda, Maryland, som ikke var involvert i studien. Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene.") Studien viser at beslutningstakere for etikk knyttet til kliniske forsøk ikke får den informasjonen de virkelig trenger for å evaluere disse prekliniske forsøkene." (Science - Apr. 5, 2018).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet).

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

(Anm: Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Researchers were disappointed when a clinical trial of a new tuberculosis vaccine failed to show benefit, but should it have gone ahead when animal studies had already raised doubts and what does it mean for future research? Deborah Cohen investigates. BMJ 2018;360:j5845 (Published 10 January 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: US drug regulators should consider adding adults to SSRI suicide warning, says campaigner. A British doctor who campaigned for the public to be warned about increased suicide risk in young people taking antidepressants has said that US drug regulators should consider including adults in warnings. David Healy, a psychiatry professor at Bangor University, called for the warnings after GlaxoSmithKline (GSK) was ordered to pay $3m (£2.34m; €2.75m) to the widow of a US man who killed himself shortly after starting generic paroxetine. (…) When it becomes so clear cut that a jury finds there is a problem, it suggests the evidence is strong enough to look at the issue,” Healy told The BMJ. “If it’s that clear to the average man on the street, and the FDA [the US Food and Drug Administration] doesn’t do something about it, we have an odd situation.” BMJ 2017;357:j2050 (Published 25 April 2017).)

- J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak.

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. (- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.) (- Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.) (- Fontex, bedre kjent som Prozac.)

(Anm: FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. - Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE. (…) Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser. Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr. (VG 22.05.2006).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. (- I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger).)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte. (- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere. (…) Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen. (…) Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal. Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Bruk av SSRI (antidepressiva) fører til økt kroppsvekt i konteksten usunn livsstil: resultater fra en 4-årig australsk oppfølgingsstudie. (- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking.)

(Anm: SSRI antidepressant use potentiates weight gain in the context of unhealthy lifestyles: results from a 4-year Australian follow-up study. (…) Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

– 41 stater sagsøger fem opioid-producenter. Statsadvokaterne i 41 amerikanske stater er gået sammen om at sagsøge fem producenter af de smertestillende midler, der går under fællesbetegnelsen opioider. (- Flere amerikanske stater og amter har igennem længere tid placeret ansvaret hos producenterne, som beskyldes for ikke i tilstrækkelig grad at have oplyst om risikoen for afhængighed og dødsfald ved brug af opioider.)

(Anm: 41 stater sagsøger fem opioid-producenter. Statsadvokaterne i 41 amerikanske stater er gået sammen om at sagsøge fem producenter af de smertestillende midler, der går under fællesbetegnelsen opioider. Har lægemiddelproducenter i deres markedsføring og salg af de smertestillende midler opioider handlet i strid med loven? Det spørgsmål vil 41 amerikanske stater have undersøgt, og de er derfor gået sammen i et fælles søgsmål mod de fem opioid-producenter Endo, Janssen, Teva, Allergan og Purdue. Derudover er tre distributører blevet bedt om at udlevere materiale. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN. Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis, og flere amerikanske stater og amter har igennem længere tid placeret ansvaret hos producenterne, som beskyldes for ikke i tilstrækkelig grad at have oplyst om risikoen for afhængighed og dødsfald ved brug af opioider.Tal fra National Institutes of Health har endvidere vist, at 80 pct. af alle nye heroin-brugere startede med de receptpligtige opioider. Det har fået flere til at proklamere, at landet er midt i en opioid-epidemi, og Præsident Trump kaldte i august situationen for en krise, skriver CNN.Foruden koalitionen af statsadvokater har yderligere syv stater indledt individuelle sager mod en eller flere opioid-producenter. Dermed er 48 af i alt 50 amerikanske stater involveret i retssager mod firmaerne bag de smertestillende midler. (medwatch.dk 30.9.2017).)

(Anm: 41 statsadvokater (påtalemyndigheter) har tatt ut stevning mot opioidprodusenter. 41 state attorneys general subpoena opioid manufacturers. (cnn.com 30.9.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 Feb 15;662:49-60.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. 

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin. (dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. (Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

– Panorama: En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?) (- Panorama avslører de ødeleggende bivirkningene for et lite mindretall som kan føre til psykose, vold, og til og med mulig drap.)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

(Anm: Former FDA head has become “hired gun” for plaintiffs in lawsuits, drug company alleges BMJ 2015;350:h697 (Published 05 February 2015).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

- Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. (- J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen.)

Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi
medwatch 16.5.2017
Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen.

En række store medicinalselskaber har nu fået et søgsmål på halsen med en anklage om bevidst at have ført svigagtige markedsføringskampagner med den omstridte smertemedicin opioider. Ifølge Reuters er det Orange County, New York, der har indgivet søgsmålet mod blandt andet Purdue Pharma, Johnson & Johnson, Teva og Endo.

Sagen er den seneste i en række, hvor man på lokalt- og statsniveau søger at holde medicinalselskaberne ansvarlig for den nationale opioid-epidemi, man har oplevet i USA, da smertemidlet er stærkt afhængighedsskabende.

Anklagerne går blandt andet på, at selskaberne gennem vildledende markedsføring har givet et forkert billede af faren ved langtidsbrug af opioider over for læger, farmaceuter og patienter.

Orange County, der har et indbyggertal på 379.000, har registreret 943 opioid-relaterede akutte indlæggelser i 2014 samt 44 dødsfald i 2015 fra overdosis af opioid-smertemedicin.

Steven Neuhaus, direktør i Orange County, siger i en udtalelse, at man har arbejdet sammen med non-profit organisationer og læger for at skabe opmærksomhed omkring opioid-relaterede problemer.”

Men på samme tid ønsker vi, at de ansvarlige kompenserer skatteyderne for de offentlige midler, som amtet har måttet betale for at løse opioidafhængighed,” lød det endvidere.

J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen.

Opioidmisbruget har været stærkt stigende i USA. Det var blandt andet opioider (fentanyl), som tog livet af musikeren Prince sidste år. Ifølge National Center for Health Statistics døde næsten 35.000 amerikanere i 2015 af en opioid-overdosis. I 2005 lå det antal på cirka 15.000 personer. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Etter to år med omstridte forhandlinger godkjente en amerikansk konkursdommer onsdag en kontroversiell plan som vil oppløse Purdue Pharma, som har fått skylden for å utløse en utbredt opioidkrise, og skjerme medlemmer av Sackler-familien som kontrollerer selskapet fra fremtidige søksmål.

After two years of contentious bargaining, a U.S. bankruptcy court judge on Wednesday approved a controversial plan that will dissolve Purdue Pharma, which has been blamed for triggering a widespread opioid crisis, and shield members of the Sackler family who control the company from future lawsuits.
(Anm: After two years of contentious bargaining, a U.S. bankruptcy court judge on Wednesday approved a controversial plan that will dissolve Purdue Pharma, which has been blamed for triggering a widespread opioid crisis, and shield members of the Sackler family who control the company from future lawsuits. The settlement calls for some Sackler family members to contribute more than $4.3 billion over nearly a decade to compensate people, local governments, and tribal communities that were harmed by the OxyContin painkiller. Another $175 million will be contributed after the Sackler family members relinquish control of several charitable institutions. (…) Related: As a key hearing nears, Justice Department calls Purdue’s bankruptcy plan unconstitutional  (statnews.com 1.9.2021).)

- Konkursplanen til Purdue ble godkjent. Vil det bli hindret av anker?

(Anm: The Purdue bankruptcy plan was approved. Will it get derailed by appeals? Although a bankruptcy court has approved a settlement to funnel billions of dollars to pay for the harm caused by Purdue Pharma’s OxyContin painkiller, a key question remains: Will the plan actually be implemented? (statnews.com 3.9.2021).)

- Etter to år med omstridte forhandlinger godkjente en amerikansk konkursdommer onsdag en kontroversiell plan som vil oppløse Purdue Pharma, som har fått skylden for å utløse en utbredt opioidkrise, og skjerme medlemmer av Sackler-familien som kontrollerer selskapet fra fremtidige søksmål.

After two years of contentious bargaining, a U.S. bankruptcy court judge on Wednesday approved a controversial plan that will dissolve Purdue Pharma, which has been blamed for triggering a widespread opioid crisis, and shield members of the Sackler family who control the company from future lawsuits.
(Anm: After two years of contentious bargaining, a U.S. bankruptcy court judge on Wednesday approved a controversial plan that will dissolve Purdue Pharma, which has been blamed for triggering a widespread opioid crisis, and shield members of the Sackler family who control the company from future lawsuits. The settlement calls for some Sackler family members to contribute more than $4.3 billion over nearly a decade to compensate people, local governments, and tribal communities that were harmed by the OxyContin painkiller. Another $175 million will be contributed after the Sackler family members relinquish control of several charitable institutions. (…) Related: As a key hearing nears, Justice Department calls Purdue’s bankruptcy plan unconstitutional  (statnews.com 1.9.2021).)

- Konkursplanen til Purdue ble godkjent. Vil det bli hindret av anker?

(Anm: The Purdue bankruptcy plan was approved. Will it get derailed by appeals? Although a bankruptcy court has approved a settlement to funnel billions of dollars to pay for the harm caused by Purdue Pharma’s OxyContin painkiller, a key question remains: Will the plan actually be implemented? (statnews.com 3.9.2021).)

- 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. (- Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake.)

(Anm: 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. Selskapene er ikke enige i søksmålet. Advokat Paul Farrell leder en kjemperettssak på vegne av lokalsamfunnene. Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake. Massesøksmålet blir kalt det største i USAs historie og ble fremmet i Cleveland i delstaten Ohio fredag forrige uke. (…) Søksmålet inneholder tusenvis av dokumenter fra selskaper på tvers av både salgsindustrien og farmasiindustrien, ifølge New York Times. Siden 1996 skal opioidkrisen ha tatt over 200.000 liv over hele landet. – Sivilrettssaken kan bli historisk (aftenposten.no 27.7.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- OPIOIDARKIVENE OFFENTLIGGJØRES (AVSLØRES). (- The Washington Post.) (- En cache av tidligere hemmeligholdte interne dokumenter hos legemiddelfirmaer og andre arkivdokumenter er blitt offentliggjort som et resultat av det største sivile søksmål i USAs historie.)

(Anm: OPIOIDARKIVENE OFFENTLIGGJØRES (AVSLØRES). (- Av The Washington Post.) (- En cache av tidligere hemmeligholdte interne dokumenter hos legemiddelfirmaer og andre arkivdokumenter er blitt offentliggjort som et resultat av det største sivile søksmål i USAs historie.) (- Legemiddelfirmaene benekter påstandene i søksmålet og legger skylden for epidemien på legenes overforskrivninger, apotek og på kunder (pasienter) som misbrukte legemidlene.) (- De sier at de jobbet for å tilfredsstille pasientenes desperate behov for forskrivninger for å oppnå smertelindring.) (washingtonpost.com 25.7.2019).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

- Medicinalkæmper sagsøges over hjerteproblemer fra diabetesmedicin

Medicinalkæmper sagsøges over hjerteproblemer fra diabetesmedicin
medwatch 10.5.2017
To internationale medicinalselskaber er blevet ramt af 14 søgsmål i USA på baggrund af en forøget risiko for hjertekarproblemer ved brug af et af selskabets lægemidler mod diabetes – en risiko, som de amerikanske lægemiddelmyndigheder advarede om sidste år.

De internationale medicinalkæmper og tidligere partnere på diabetesområdet, AstraZeneca og Bristol-Myers Squibb, bliver nu trukket i retten i USA, hvor man er blevet mødt af 14 søgsmål. (...)

Sagerne relaterer sig alle til diabetesmidlet Onglyza, som de to selskaber udviklede og markedsførte sammen, indtil AstraZeneca overtog partnerens diabetesforretning i slutningen af 2013.

Onglyza tilhører en klasse af diabeteslægemidler kaldet DPP4-hæmmere, som er løbet ind i en række problemer i de senere år og er godt på vej til at blive skubbet i baggrunden af de såkaldte SGLT2-hæmmere og GLP-1-midler.

Salget af Onglyza landede i 2016 på 720 mio. dollars - et fald på 8 pct. i forhold til året før - og i første kvartal i år faldt salget med med 27 pct. til 154 mio. dollars.

Kopier og videresend ikke artiklen. Det er i strid med ophavsretsloven og vores abonnementsbetingelser.

DPP4-hæmmerne er blandt andet blevet kædet sammen med en øget risiko for at patienterne kan udvikle hjertesvigt, og det fik sidste år de amerikanske lægemiddelmyndigheder til formelt at udstede en advarsel om denne alvorlige bivirkning ved brugen af Onglyza. I de 14 sager, som er indgivet til distriktsdomstolen i New Jersey, beskyldes AstraZeneca og BMS for ikke at have advaret patienter om, at Onglyza og kombinationspræparatet Kombiglyza XR kunne føre til hjerteproblemer. (...)

(Anm: Bristol-Myers, AstraZeneca in legal hot seat over Onglyza heart failure warning. (...) The suits, filed in the District of New Jersey, claim the drugmakers failed to warn users that Onglyza and related combo product Kombiglyza XR can cause cardiac arrest, congestive heart failure and death, the New Jersey Law Journal reports. The pharma pair began marketing Onglyza in 2009 before conducting clinical trials to see whether it upped patients’ cardiac risks, the plaintiffs allege, ignoring 2008 FDA guidance that urged companies to “demonstrate that” new therapies “will not result in an unacceptable increase in cardiovascular risk.” (fiercepharma.com 8.5.2017).)

- Flere amerikanske leger anklages for feil bruk av legemidler

More U.S. doctors facing charges over drug abuse (Flere amerikanske leger anklages for feil bruk av legemidler)
reuters.com 14.9.2011
(Reuters) - Michael Jacksons lege anklaget for å ha tatt livet av en popstjerne med en kraftig narkosemiddel, inngår i en liten men voksende antall amerikanske leger som møter rettslige anklager for deres bruk av reseptbelagte legemidler. ((Reuters) - Michael Jackson's doctor, accused of killing the pop star with a powerful anesthetic, has joined a small but growing number of U.S. physicians facing criminal charges over their handling of prescription drugs.)

Medical negligence cases in the United States are typically handled in civil court, with the victim or victim's family seeking money damages from the doctor.
In the case of Jackson's doctor, Conrad Murray, prosecutors allege his negligence was so extreme that he should be charged with involuntary manslaughter and punished with prison time.

Fatal overdoses from prescription painkillers more than tripled to 13,800 in the United States in 1999 through 2006, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

Consequently, more doctors are finding themselves in the sights of prosecutors as states like Florida and Georgia confront the growth in abuse of prescription drugs. The prosecution of doctors is seen as more effective than bringing cases against their patients. (...)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Legemiddelindustriens rettslige forlik i 2010 overstiger 4,5 milliarder dollar

Pharma's 2010 legal settlements top $4.5 billion (Legemiddelindustrien rettslige forlik i 2010 overstiger 4,5 milliarder dollar)
fiercepharma.com 23.12.2010
Pharma companies inked settlements of all kinds this year, from deals to resolve off-label marketing investigations to payments in pricing-fraud suits to agreements that ended liability litigation. In fact, drugmakers earmarked more than $4.5 billion to resolve one legal wrangle or another, and at least nine drugmakers were party to those deals.

By our reckoning, GlaxoSmithKline led the settlement tally with more than $2 billion of the total: It settled a host of Avandia liability cases for $460 million, agreed to pay the U.S. government $750 million to settle an investigation into substandard manufacturing, and made a reported $1 billion deal to resolve lawsuits from parents alleging that the antidepressant Paxil caused their children's birth defects. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: Lawsuit vs Pfizer over Celebrex, Bextra safety is revived. April 12 (Reuters) - A federal appeals court on Tuesday revived a long-running class-action lawsuit accusing Pfizer Inc of misleading shareholders about the safety of its Celebrex and Bextra pain-relieving drugs. The 2nd U.S. Circuit Court of Appeals in Manhattan said a lower court judge erred in excluding testimony by Daniel Fischel, a former University of Chicago Law School dean hired as an expert by the shareholders to assess potential damages. (finance.yahoo.com 12.4.2016).)

- Novartis agrees to pay $390m in US kickback case.

U.S. sues Novartis over kickbacks
reuters.com 26.4.2013
(Reuters) - The U.S. government on Friday announced its second civil fraud lawsuit against Novartis AG in four days, accusing a unit of the Swiss drugmaker of paying multimillion-dollar kickbacks to doctors in exchange for prescribing its drugs.

Authorities said the Basel-based company for a decade lavished healthy speaking fees and "opulent" meals, including a nearly $10,000 dinner for three at the Japanese restaurant, Nobu, to induce doctors to prescribe its drugs.

They said this led to the Medicare and Medicaid programs paying millions of dollars in reimbursements based on kickback-tainted claims for medication such as hypertension drugs Lotrel and Valturna and the diabetes drug Starlix.

The charges are detailed in a whistleblower lawsuit first filed against Novartis Pharmaceuticals Corp by a former sales representative in January 2011 and which the U.S. government has now joined. (...)

(Anm: Novartis agrees to pay $390m in US kickback case. Novartis AG, the Swiss drug company, has agreed to pay $390m (£255m; €352m) to settle a lawsuit in which the US government claimed that the company had paid kickbacks to specialty pharmacies to boost sales of its drugs. The lawsuit filed by the US Department of Justice had initially sought $3.35bn in fines and damages, charging that the kickback scheme had led the pharmacies to submit false claims for tens of millions of dollars to Medicare and Medicaid programs. BMJ 2015;351:h5784 (Published 28 October 2015).)

(Anm: Nurofen's maker misled consumers over painkillers' contents, court rules. Drug giant Reckitt Benckiser ordered to pull painkillers off Australian shelves after admitting products marketed for specific types of pain were identical (theguardian.com 14.12.2015).)

(Anm: Australian court orders Nurofen’s specific pain range off the shelves. Reckitt Benckiser (RB), the health and hygiene multinational, has been ordered to recall from Australian stockists a suite of ibuprofen products that claim to relieve specific types of pain after a court found it guilty of misleading and deceptive conduct. BMJ 2015;351:h6852 (Published 16 December 2015).)

- GSK kjemper mot erstatningskrav fra britiske pasienter som tok rosiglitazon (Avandia))

GSK fights compensation claims from UK patients who took rosiglitazone (GSK kjemper mot erstatningskrav fra britiske pasienter som tok rosiglitazon (Avandia))
BMJ 2013;346:f695 (1 February)
Det britiske multinasjonale firmaet SmithKline, som produserer diabeteslegemidlet rosiglitazon (markedsført som Avandia), kjemper mot erstatningskrav fra britiske pasienter som hevder at legemidlet skadet dem, selv om selskapet allerede har betalt milliarder av dollar for å forlike titusenvis av lignende krav i USA. (...) (GlaxoSmithKline, the UK based multinational that makes the antidiabetes drug rosiglitazone (marketed as Avandia), is fighting compensation claims from UK patients who allege that the drug harmed them, even though the company has already paid billions of dollars to settle tens of thousands of similar claims in the United States.)

(Anm: Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- Pfizer i USA saksøkes av tusenvis (- Ifølge Reuters saksøker nå nær 1000 amerikanske pasienter selskapet)

Pfizer i USA saksøkes av tusenvis
dagensmedisin.no 8.8.2014
1000 pasienter saksøker Pfizer i USA.

Kolesterolmedisinen Lipitor markedsføres av Pfizer, og er et av verdens mestselgende legemidler noensinne. 

Ifølge Reuters saksøker nå nær 1000 amerikanske pasienter selskapet.

Det var i 2012 at amerikanske legemiddelmyndigheter, FDA, advarte om at Lipitor og andre kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner, ble knyttet til hukommelsestap og en mindre forhøyet risiko for å utvikle diabetes.

Pfizer ble deretter saksøkt av flere som mener Pfizer fullt ut har vært klar over disse negative bivirkningene og at selskapet hadde plikt til å informere offentligheten om dette.

Nå er antallet søksmål steget fra 65 til nærmere 1000.

Ifølge Reuters avviser Pfizer beskyldningene. Rettsaken er planlagt i juli neste år. (…)

- Mann tilkjent 2,6 millioner dollar i akne-legemiddel-søksmål (Accutane)

Man awarded $2.6 million in acne-medication lawsuit (Mann tilkjent 2,6 millioner dollar i akne-legemiddel-søksmål (Accutane))
pensacolanewsjournal.com 1.6.2007
A New Jersey jury awarded $2.6 million to an Alabama man represented by three local law firms.

The award was based on a civil suit against the makers of an acne medication.

Andy McCarrell said the drug company failed to warn him of the possible side effects of the acne medication Accutane, which led to his development of an inflammatory bowel disease, which was later diagnosed as Crohn's disease.

McCarrell, 36, was represented by Michael Hook and Stephen Bolton of Hook, Bolton, Kirkland & McGhee; Brian Barr of Levin Papantonio; and Nix Daniels and Mary Jane Bass of Beggs & Lane. (...)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis. (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Møter tusenvis av Accutane-krav.

Facing thousands of Accutane claims, Roche wins appeal of $18M jury verdict (Møter tusenvis av Accutane-krav, Roche vinner ankesak på 18 millioner dollar etter jurykjennelse.)
fiercepharma.com 25.7.2016
Roche won another reprieve in its fight against Accutane safety claims. The Swiss-based drugmaker persuaded a New Jersey appeals court to overturn an $18 million jury verdict in favor of two Accutane plaintiffs.

The Appellate Division ruled Friday that the trial court judge “seriously erred” in allowing some revelations in court while restricting others. The judge’s mistakes were weighty enough to warrant a new trial, the New Jersey Law Journal reports.

It’s the latest in a series of victories on appeal for Roche. Last August, the Appellate Division reversed a $25 million verdict against the company in a similar suit, and in 2014, it reversed a $2.1 million verdict. Back in 2010, the higher court overturned a $10.5 million verdict, sending the case back for retrial.

The lawsuits are among 3,000 assigned to multicounty litigation in New Jersey. The plaintiffs allege that Roche’s acne drug, pulled from the market in 2009, triggered their inflammatory bowel disease.

In addition to the victories at the appellate level, Roche has won two court-level Accutane trials.

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

- En New Jersey-domstol gir legemiddelindustrien et løft i søksmål fra forbrukere. (- Kjennelsen kom i en mangeårig sak som involverte et legemiddel mot akne produsert av Roche (RHHBY) som er klandret for å ha forårsaket Crohns sykdom i mer enn 2 100 søksmål innlevert mot legemiddelfirmaet.)

(Anm: A New Jersey court gives pharma a boost in lawsuits filed by consumers. In a closely watched decision, the New Jersey Supreme Court ruled that higher federal standards of evidence should be applied in product liability litigation, giving a boost to drug makers because so many lawsuits are filed in the state by people who claim they were harmed by medicines. The ruling came in a long-running case involving a Roche (RHHBY) acne drug that was blamed for causing Crohn’s disease in more than 2,100 lawsuits filed against the drug maker. At issue were scientific studies the company sought to use to defeat the lawsuits, which prompted competing arguments over differing standards for assessing the validity of the studies and, in particular, expert testimony. (statnews.com 3.8.2018).)

(Anm: Crohns sykdom. Crohns sykdom er en kronisk betennelse i mage-tarmkanalen. Typiske symptomer er magesmerter og løs mage. (…) Hos 10-20% finner man sykdomsforandringer også i andre organer, som for eksempel hud, øyne, ledd og lever. Barn med Crohns sykdom kan bli forsinket i sin vekst og utvikling. (nhi.no 25.7.2018).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- De fleste rapportene beskriver kjente bivirkninger i hud, muskel og skjelett. Flere rapporter beskriver psykiske bivirkninger og hukommelse - og konsentrasjonsproblemer. 43 % av meldingene gjelder pasienter som har hatt plager i lang tid etter avsluttet Roaccutan-behandling.

Roaccutan (isotretinoin) – Bivirkninger rapportert i Norge
legemiddelverket.no 13.6.2007
(...) De fleste rapportene beskriver kjente bivirkninger i hud, muskel og skjelett. Flere rapporter beskriver psykiske bivirkninger og hukommelse - og konsentrasjonsproblemer. 43 % av meldingene gjelder pasienter som har hatt plager i lang tid etter avsluttet Roaccutan-behandling. Legemiddelverket har mottatt 15 rapporter hvor pasienter har fått gjort en SPECT-undersøkelse (SPECT = Single Photon Emission Computed Tomography) for å se på gjennomblødningen i ulike deler av hjernen. Disse undersøkelsene viste at pasientene hadde sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen med redusert eller ujevn blodstrøm. Betydningen av disse rapportene er vurdert av Legemiddelverket i samarbeid med de europeiske legemiddelmyndigheter i 2006. (...)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis. (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

- Fransk läkemedelsskandal berör hela Europa

(Anm: Fransk läkemedelsskandal berör hela Europa. Tiotusentals gravida fransyskor har fått läkemedel innehållande valproinsyra, trots risken för fosterskador. Nu förbereder offren en stämning mot tillverkaren Sanofi. (…) Däremot anges inte hur många barn som kan ha fötts med missbildningar på grund av medicineringen. Siffror från det franska Läkemedelsverket anger dock att 10 procent av de utsatta fostren kan födas med missbildningar och att mellan 30 och 40 procent kan drabbas av utvecklingsstörningar, som autism. (...) – Den historien berörde framförallt Frankrike. Nu står vi inför ett problem som berör Europa. Och världen, säger Dominique Martin till Europe 1. När det gäller valproinsyra är Frankrike inte det enda landet som tycks ha reagerat långsamt. Inte förrän i slutet av 2014 beslutade EUs medlemsländer om särskilda regler vid förskrivning av substansen. (lakemedelsvarlden.se 26.8.2016).)

(Anm: Valproat eller valproinsyre er en fettsyre som brukes som et antiepileptikum. I tillegg til anfallsforebyggende behandlnig ved epilepsi, brukes legemiddelet ved bipolar lidelse (også behandling av akutt mani) og migrene. Valproat markedsføres i Norge under merkenavnene Orfiril (Desitin Arzneimittel GmbH) og Deprakine (Sanofi-Aventis). (no.wikipedia.org).)

(Anm: Valproate (VPA), and its valproic acid, sodium valproate, and divalproex sodium forms, are medications primarily used to treat epilepsy and bipolar disorder and to prevent migraine headaches.[2] It is useful for the prevention of seizures in those with absence seizures, partial seizures, and generalized seizures. It can be given intravenously or by mouth. Long acting formulations exist.[2] (...) In much of Europe, Depakine and Depakine Chrono (tablets) are equivalent to Epilim and Epilim Chrono above. (en.wikipedia.org).)

- Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin.

(Anm: Ny sag om fejlbehandling af 50.000. Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. Danmark er på vej mod en historisk stor sag om forkert behandling af en stor patientgruppe, skriver Dagens Medicin. Det handler om binyrebarkhormonet prednisolon, som nedbryder knoglerne, hvis ikke patienterne får tilskud af kalk og D-vitamin. Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet, at alle i længerevarende behandling med prednisolon skal knogleskannes og sikres kalk og D-vitamin som supplement. Det er også almen viden for danske læger. Alligevel har lægerne ikke sikret, at en stor patientgruppe har fået kalk og D-vitamin. 50.000 patienter i farezonen De første 15 patienter har fået tilkendt erstatning på i gennemsnit 440.000 kroner og mange flere kan være på vej. Op mod 50.000 danskere er i en højrisikogruppe, idet de har fået prednisolon i meget lang tid. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmuneconditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: How to deal with prednisone withdrawal. Prednisone withdrawal occurs when a person stops taking prednisone abruptly or reduces their dose too quickly. Symptoms of prednisone withdrawal can include body aches, mood swings, and extreme fatigue. Prednisone is a corticosteroid that doctors prescribe to treat swelling and inflammation. It relieves swelling, itching, and redness by suppressing the immune system. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Alendronate may cut hip fracture risk in older patients taking prednisolone. Older patients who take the anti-inflammatory steroid prednisolone would benefit from treatment with the osteoporosis drug alendronate because it reduces the risk of hip fracture, a retrospective cohort study published in JAMA has found.1 BMJ 2017;358:j3348 (Published 11 July 2017).)

(Anm: Data Lacking on Prednisone Use in RA. Glucocorticoid treatment may be the best and worst possible option. (…) "The medical community has been inept at producing a solid evidence base for the proper application of glucocorticoid therapy," stated Frank Buttgereit, MD, of Charité University Hospital in Berlin, and colleagues. (medpagetoday.com 5.1.2017).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

- Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246

Beviskravet i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2016 (Volum 1)
Sammendrag:  Staten har et rent objektivt ansvar for skader voldt av vaksiner, og det gjelder også en legalpresumsjon i skadelidtes favør, jf. smittevernloven § 8-2 og pasientskadeloven §§ 2 og 3. Hvis vaksinen hadde evne til å volde skaden, presumeres det at vaksinen var årsak til skaden med mindre et annet årsaksalternativ er mer sannsynlig. I Rt. 2015 s. 1246 forstod Høyesterett kravet om årsaksevne slik at det måtte være en «praktisk mulighet» for at vaksinen kunne forårsake sykdommen. Muligheten måtte underbygges med medisinsk forskning, men det krevdes ikke allment akseptert medisinsk forskning. Staten påberopte at skadelidte hadde sykdommen i subklinisk form før vaksinen ble satt, men Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette og la til at en subklinisk tilstand ikke var nok til at en skade forelå. Dommen avklarer viktige spørsmål i vaksinesaker; deler av den er også relevant for andre saker. (…)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- USA: Kopifirmaer ikke ansvarlige for bivirkninger

Who Is Now Responsible for Discovering and Warning About Adverse Effects of Generic Drugs? (Hvem er nå ansvarlig for å oppdage og varsle om bivirkninger fra generiske legemidler?)
JAMA 2013 (September 11)
When a patient in the United States fills a prescription, the likelihood that a generic drug will be dispensed is overwhelming—and increasing. Generic drugs account for more than 80% of prescriptions, but only 20% of total drug spending, because of their lower cost. The move to generics is estimated to have saved more than a trillion dollars in the last decade.1

Although generic drugs are bioequivalent to their brand-name counterparts, important legal distinctions between the 2 categories have resulted from 3 Supreme Court decisions. The first, Wyeth v Levine, arose after a woman developed gangrene in her forearm caused by intra-arterial injection of Wyeth’s antiemetic Phenergan (promethazine); the patient was awarded $6.7 million in damages based on her claim that the drug’s label did not sufficiently warn about its risks. In 2009, the Court upheld the award, noting that brand-name manufacturers are primarily responsible for providing accurate safety warnings for the drugs they produce.2 The decision makes sense because premarket testing does not reveal the full range of a drug’s adverse effects, postmarket surveillance by the US Food and Drug Administration (FDA) is insufficient, and state tort liability incentivizes manufacturers to continue monitoring the safety of their products. (...)

USA: Kopifirmaer ikke ansvarlige for bivirkninger
medwatch.dk 1.7.2013
Den amerikanske højesteret har besluttet, at patienter ikke kan sagsøge kopivirksomheder pga. bivirkninger fra selskabernes lægemidler, så længe indlægssedlen er identisk med originalproduktets.

I en sag i den amerikanske højesteret er det blevet besluttet, at producenter af generiske lægemidler ikke kan sagsøges pga. bivirkninger, når bare medicinens label, eller indlægsseddel, er en tro kopi af originalproduktets. (...)

Nationale love foreskriver nemlig, at kopivirksomheder skal kopiere indlægssedlen præcist, og det overtrumfer altså en regional lov i staten New Hampshire, som kræver at medicinalselskaber garanterer, at deres lægemidler ikke er ”urimeligt farlige”.

Det mener i hvert fald højesteretten, som med de marginale stemmer 5 mod 4 gav selskabet Mutual Pharmaceutical medhold i den konkrete sag.
Patienten Karen Bartlett havde sagsøgt selskabet pga. alvorlige bivirkninger fra medicinen sulindac – bivirkninger, som der ikke blev advaret om i indlægssedlen. Og selvom en jury i staten havde givet kvinden medhold og tildelt hende 21 mio. dollar i erstatning, har højesteretten altså nu omstødt den beslutning.

Forfærdelig beslutning
Den amerikanske advokat William Havel, som avisen har talt med, kalder beslutningen ”forfærdelig for forbrugere”, som i mange tilfælde ikke længere vil have nogen juridiske muligheder, hvis de oplever problemer med bivirkninger fra lægemidler. Han mener, at kopivirksomhederne ikke længere vil have noget incitament til at ”holde øje med deres lægemidler”.

Han forklarer videre, at mange bivirkninger først bliver opdaget, lang tid efter medicinen er blevet lanceret. Og i nogle tilfælde er originalproduktet måske fjernet fra markedet, hvilket betyder, at kopivirksomheden slet ikke er tvunget til at opdatere indlægssedlen, selvom man senere bliver klar over bivirkninger.

En talskvinde for de amerikanske lægemiddelsmyndigheder, FDA, forklarer ifølge avisen, at man pt. overvejer en ændring af reglerne, så kopivirksomhederne får de samme forpligtelser som originalproducenterne. (...)

Generic drug companies safe from liability suits, Supreme Court rules
cleveland.com 26.6.2013
The U.S. Supreme Court ruled Monday that manufacturers of generic drugs cannot be sued if the labels on their drugs mirror those on the brand-name equivalent. (Associated Press file)

The U.S. Supreme Court ruled this week that makers of generic drugs cannot be sued by patients who experience adverse side effects if the drugs' warning labels copy those on their brand-name counterparts.

The decision could affect millions of Americans, based on U.S. Food and Drug Administration estimates that about three-quarters of prescriptions are for generic drugs, which are cheaper than their brand-name equivalents. (...)

In a 5 to 4 vote on Monday, the court overturned a $21 million jury award to a New Hampshire woman who experienced severe disfigurement and nearly went blind after taking a generic anti-inflammatory drug. Karen Bartlett sued Mutual Pharmaceutical, whose drug sulindac did not specify on its label the side effect that she experienced. (...)

"I would urge consumers to contact the FDA directly and make their concerns known, and perhaps that will allow the FDA to recognize the seriousness of the problem," Hawal said.

On Monday Senate Judiciary Committee Chairman Patrick Leahy, a Vermont Democrat, and six other senators and congressmen sent a letter to the FDA asking that generic drug manufacturers have the same obligation as brand-name companies to provide doctors and patients with updated safety information and to be held accountable if they neglect to do so.

"We are looking at regulatory changes," Sandy Walsh, a spokeswoman for the FDA, said Wednesday. "The discussions are underway." (...)

- Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika. (- Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer.)

Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika
medwatch.dk 22.1.2016
Amerikanske Johnson & Johnson må føje endnu et søgsmål til puljen om skjulte bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Kravet fra sagsøgerne lyder denne gang på næsten 6 mia. kr.

Fem personer har rejst et milliardkrav mod amerikanske Johnson & Johnson, fordi de mener, at medicinalselskabet bevidst har skjult en række alvorlige bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Det skriver FierceBiotech.

Sagsøgerne mener, at J&J og Janssen har fejlmærket og fejlbranded Levaquin, der bliver brugt til behandling af bronkitis, lungebetændelse, klamydia, gonoré og hudinfektioner, ved at nedtone skadelige bivirkninger for deres egen økonomiske gevinst.

Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer, der har rejst et krav om 120 mio. dollars, svarende til 822 mio. kr. i kompenserende erstatning, og 750 mio. dollars, 5,1 mia. kr., som straffende erstatning for "alvoren af deres ekstreme adfærd og afskrække lignende adfærd i fremtiden."

Det er ikke første gang, at Levaquin er omdrejningspunkt i juridiske tvister. Ifølge FierceBioteh har J&J haft tusindvis af søgsmål over de seneste år fra sagsøgere, der hævder, at man ikke tilstrækkeligt har advaret patienterne om faren ved lægemidlet. (…)

(Anm: Levaquin users slap J&J with $800M RICO suit, claiming pharma giant hid serious side effects. Johnson & Johnson ($JNJ) is facing yet another lawsuit over its antibiotic Levaquin from people who claim that the company hid serious side effects. The latest legal action comes a couple of months after an FDA panel flagged serious problems associated with the entire class of antibiotics and voted to change the meds' labels. (fiercepharma.com 21.6.2016).)

(Anm: FDA committee recommends approval for “female Viagra” (…)  Adriane Fugh-Berman, a professor at Georgetown University’s medical school who had testified in opposition to the drug, said that flibanserin was “a mediocre aphrodisiac with some side effects.” After the vote she said, “Marketing won out over science. ”BMJ 2015;350:h3097 (Published 05 June 2015).)

(Anm: VIDEO: New sexual desire drugs coming for women. EXPERT ANALYSIS FROM NAMS 2017. PHILADELPHIA – Despite the slow start that flibanserin had since being approved to treat hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in premenopausal women in 2015, more drugs are in the pipeline to help women address low desire. One drug – bremelanotide – has completed phase 3 trials and could be considered by the Food and Drug Administration as early as 2018, Sheryl A. Kingsberg, PhD, said during an interview at the annual meeting of the North American Menopause Society. (…) Another drug, prasterone, is also being studied to treat HSDD. The intravaginal DHEA treatment is already approved to treat dyspareunia due to vulvovaginal atrophy in menopause. (…) While flibanserin hasn’t been a blockbuster drug, its approval by the FDA paved the way for additional drug development in this area, Dr. Kingsberg said. (mdedge.com 17.10.2017).)

- Stoppet Viagra-studie etter at elleve babyer døde.

(Anm: Stoppet Viagra-studie etter at elleve babyer døde. En forskningsstudie med Viagra-medisin til gravide kvinner er nå stoppet etter at elleve babyer døde av lungeproblemer etter fødselen. (vg.no 25.7.2018).)

(Anm: Eleven babies die after Dutch women given Viagra in drug trial. Research halted as 10 to 15 other participants wait to see if their children affected. The trial was designed to test whether sildenafil, a medication sold under the brand name Viagra, could help boost babies’ growth in the womb. The research was carried out at 10 hospitals across the Netherlands and involved women whose placentas had been underperforming. Viagra, which dilates the blood vessels, is used for erectile dysfunction in men and is prescribed for people with high blood pressure. The hope, backed up by experimental research on rats, had been that the drug would encourage a better flow of blood through the placenta, promoting the growth of the child. (theguardian.com 24.7.2018).)

– Viagrastudie med gravide stanses etter babydødsfall. (– Vi ønsket å vise at dette var en effektiv måte å få babyer til å vokse på, men det motsatte skjedde, sier han til avisen.)

(Anm: Viagrastudie med gravide stanses etter babydødsfall. (…) Kvinnene som ble gitt Viagra, har nå mistet 19 babyer. Elleve av dem døde trolig av en form for høyt blodtrykk i lungene, som forskerne tror skyldes legemiddelet mødrene fikk. Seks andre babyer ble også født med nedsatt lungefunksjon som i verste fall kunne ha resultert i død, men de overlevde. (…) – Vi ønsket å vise at dette var en effektiv måte å få babyer til å vokse på, men det motsatte skjedde, sier han til avisen. – Det siste man ønsker å gjøre, er å skade pasientene, understreker han. (©NTB) (tv2.no 25.7.2018).)

- Johnson & Johnson foreslår et forlik på 8,9 milliarder dollar grunnet talkumkreft. (- Det New Jersey-baserte selskapet sier opplyste at det foreslåtte forliket, som fortsatt trenger godkjenning av en skifterett, "vil rettferdiggøre og effektivt løse alle krav som oppstår fra kosmetisk talkum-søksmål.") (- J & J står overfor tusenvis av søksmål over talkum som inneholder spor av asbest som gis skylden for å  forårsake eggstokkreft.)

(Anm: Johnson & Johnson proposes $8.9 bn settlement of talc cancer claims. US pharmaceutical giant Johnson & Johnson on Tuesday proposed an $8.9 billion settlement to resolve years-old lawsuits claiming that its talcum powder products caused cancer. The New Jersey-based company said the proposed settlement, which still needs the approval of a bankruptcy court, "will equitably and efficiently resolve all claims arising from cosmetic talc litigation." If approved by the court and a majority of the plaintiffs, the $8.9 billion payout would be one of the largest product liability settlements ever in the United States, ranking alongside those entered into by tobacco companies and, more recently, opioid manufacturers. J&J has been facing thousands of lawsuits over talcum powder containing traces of asbestos blamed for causing ovarian cancer. (medicalxpress.com 5.4.2023).)

- Johnson & Johnson skal betale 190 mio kr i erstatning til kræftsyg kvinde. En domstol i Californien har afgjort, at medicinalgiganten Johnson & Johnson skal betale 29,4 mio. dollar i erstatning til en kvinde, som siger, at hendes kræftsygdom skyldes firmaets talkumprodukter.

(Anm: Johnson & Johnson skal betale 190 mio kr i erstatning til kræftsyg kvinde. En domstol i Californien har afgjort, at medicinalgiganten Johnson & Johnson skal betale 29,4 mio. dollar i erstatning til en kvinde, som siger, at hendes kræftsygdom skyldes firmaets talkumprodukter. Det amerikanske medicinalfirma John & Johnson kan se frem til en lang række retssager i 2019. Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. Den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson står foran 13.000 retssager, der alle relaterer sig til firmaets talkumprodukter, som er blevet kritiseret for at indeholde asbest. Og hvis en dom fra Californien bliver udslagsgivende for de mange følgende retssager, er det dårligt nyt for virksomheden. Her blev selskabet dømt til at betale erstatning til en kvinde, som under retssagen har forklaret, at hun har brugt selskabets babypudder samt et andet talkumprodukt, Shower to Shower, op gennem 1960’erne og 1970’erne og fik konstateret den asbest-relaterede kræftsygdom lungehindekræft i 2017.Det skriver nyhedsbureauet Reuters. (medwatch.dk 14.3.2019).)

- Babypudder trekkes fra markedet etter tusenvis av kreft-søksmål. (- Kreftpasientene hevder at selskapet Johnson & Johnson selv visste om risikoen ved at talkumet var forurenset med asbest, som er et kjent kreftfremkallende stoff, skriver New York Times.)

(Anm: Babypudder trekkes fra markedet etter tusenvis av kreft-søksmål. Babypudderet «Johnsons» trekkes fra markedet i hele Nord-Amerika etter at kreftpasienter i flere tiår har hevdet at pudderet inneholder det kreftfremkallende stoffet asbest. Kreftpasientene hevder at selskapet Johnson & Johnson selv visste om risikoen ved at talkumet var forurenset med asbest, som er et kjent kreftfremkallende stoff, skriver New York Times. (…) Tirsdag sa selskapet at de vil tillate allerede produserte flasker å bli solgt av innkjøpere til de går tomme.  (tv2.no 20.5.2020).)

– Talkumpulver knytt til ny type kreft. Talkumpulver-produsenten Johnson & Johnson (J & J) er dømd til å betale nesten ein milliard kroner i erstatning til ein mann som meiner han har fått lungekreft på grunn av asbest i pulveret.

(Anm: Talkumpulver knytt til ny type kreft. Talkumpulver-produsenten Johnson & Johnson (J & J) er dømd til å betale nesten ein milliard kroner i erstatning til ein mann som meiner han har fått lungekreft på grunn av asbest i pulveret. Dommen kan opne opp for tusenvis av nye søksmål frå menneske som meiner talkumpulver har gjeve dei kreft, melder Reuters. Frå før av kjempar badeprodukt-giganten mot 6.000 søksmål som hevdar talkumpulver har ført til eggstokk-kreft. LES: Johnson & Johnson dømt til å betale 72 millionar dollar (nrk.no 16.4.2018).)

(Anm: J&J idømt millionerstatning i talkum-sag. Johnson & Johnson er blevet idømt at betale en trecifret millionerstatning, efter en kvinde døde af kræft i æggestokkene, som er blevet koblet til brugen af J&J's babypudder. Familien til en kvinde, der sidste år døde af kræft i æggestokkene, er nu blevet tildelt en trecifret millionerstatning af Johnson & Johnson. Ifølge Bloomberg skal J&J betale 10 mio. dollars som en kompensation og 62 mio. dollars som et "straffetillæg." (dagenspharma.dk 23.2.2016).)

(Anm: J&J vil ikke give op i talkum-sag. Amerikanske Johnson & Johnson står fast på, at der ikke er noget galt med deres talkum, selvom over 1.400 kvinder sagsøger selskabet, og selskabet allerede har tabt tre retssager. (medwatch.dk 23.5.2016).)

(Anm: Johnson & Johnson dømt til å betale 72 millioner dollar. Det farmasøytiske selskapet Johnson & Johnson er dømt til å betale erstatning til familien til en avdød kvinne som hevdet at talkum ga henne kreft. (…) rettssaken viste Fox sine advokater til et internt notat fra september 1997 hvor en medisinsk konsulent hos Johnson & Johnson skriver at enhver som benekter risikoen mellom hygienisk talkumbruk og eggstokkreft vil offentlig bli oppfattet på samme måte som de som nektet en sammenheng mellom røyking av sigaretter og kreft. (nrk.no 24.2.2016).)

- Fra zero to hero: J & Js administrerende direktør roser Trump ett år etter at han skjelte ham ut.

(Anm: From zero to hero: J&J CEO praises Trump one year after chastising him. What a difference a year makes. In August 2017, Johnson & Johnson chief executive Alex Gorsky criticized President Trump and resigned from a White House manufacturing advisory council after Trump caused outrage with his response to violence at a Charlottesville, Va., march by neo-Nazis and white supremacists. (statnews.com 10.8.2018).)

- Flere pasienter enn normalt får betennnelse eller kreft i bukspytkjertelen?

EU regulator finds no new safety issues with diabetes drugs (EU-tilsyn finner ingen nye sikkerhetsspørsmål ved diabetesmedisiner)
reuters.com 27.7.2013
(Reuters) - European drugs regulators have found no new safety concerns with diabetes drugs known as GLP-1 and DPP-4 therapies after concluding a safety review of possible links to damage to the pancreas.

The class of drugs - known as glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) agonists and dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) inhibitors - includes Merck's $4 billion-a-year Januvia franchise, Novo Nordisk's Victoza, and Byetta and Onglyza from Bristol-Myers Squibb and AstraZeneca, among others.

The European Medicines Agency's (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use reviewed the medicines after a study suggested they may increase the risk of pancreatitis, or inflammation of the pancreas, and cellular changes called pancreatic-duct metaplasia in patients with type 2 diabetes.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) said in March it was also studying the drugs' safety.

But the EMA said on Friday said that after a review of all available non-clinical and clinical data, "there is no change in evidence regarding the risks of pancreatic adverse events".

The EMA said its experts had reviewed the study itself and found "a number of methodological limitations and potential sources of bias" which it said "preclude a meaningful interpretation of the results".

More than 370 million people are living with diabetes worldwide, with type 2 accounting for 90 percent to 95 percent of the cases, according to the International Diabetes Federation. (...)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: Pancreatitis often caused by gallstones - also statins increase risk. Idiopathic pancreatitis is often caused by small gallstones that are difficult to observe prior to surgery, shows a study from the University of Eastern Finland. Small gallstones were found in surgery from two out of three idiopathic pancreatitis patients. The study also showed that acute pancreatitis was more common in statin users than non-users. (medicalnewstoday.com 7.12.2015).)

(Anm: Association of Bile Duct and Gallbladder Diseases With the Use of Incretin-Based Drugs in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. (…) Conclusions and Relevance: The use of GLP-1 analogues was associated with an increased risk of bile duct and gallbladder disease. Physicians should be aware of this potential adverse event when prescribing these drugs.JAMA Intern Med. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print].)

Incretin therapy: should adverse consequences have been anticipated? (Inkretin-terapi: burde uheldige konsekvenser vært forventet?)
Editorial
BMJ 2013;346:f3617 (10 June 2013)
Åpenhet er det vi trenger (Transparency is what we need)

In a linked investigation (doi:10.1136/bmj.f3680), Cohen shines a spotlight on the safety of the incretins—drugs for the treatment of diabetes that mimic or enhance the biological effects of glucagon-like peptide-1 (GLP-1).1 Her investigation raises important questions as to the nature of the dialogue between drug companies and the regulators, and the extent to which potentially harmful effects of these drugs have been hidden from prescribers and patients.

The drugs that have transformed the modern treatment of chronic illness—β blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors, and statins—are typically inhibitors of defined molecular pathways, with consequences that are relatively predictable. By contrast, the incretins are agonists that act on multiple targets with multiple effects. They are “magic shotguns” rather than “magic bullets.”

The thiazolidinediones—nuclear receptor agonists that modulate the activity of numerous genes—are good examples of this. They were introduced with great fanfare, but unwanted effects such as weight gain, fluid retention, and osteopenia have limited their use in the management of diabetes. Troglitazone, the first in class, was withdrawn because of hepatic injury; rosiglitazone was withdrawn from most countries in 2011 because of cardiovascular problems; and pioglitazone has been implicated in bladder cancer. (...)

(Anm: Incretin based drugs and the risk of pancreatic cancer: international multicentre cohort study.  BMJ 2016;352:i581 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Editorials. The safety of incretin based drug treatments for type 2 diabetes. Latest data are reassuring about pancreatic cancer, less so about heart failure. The incretin based drugs (dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors and glucagon-like peptide-1 receptor agonists) are one of several options for glucose lowering in people with type 2 diabetes who are already taking (or unable to take) metformin.1 As with other antidiabetic drugs, the long term safety of these drugs remains unclear. Studies by Azoulay and colleagues (doi:10.1136/bmj.i581) and Li and colleagues (doi:10.1136/bmj.i610) in this issue provide updated evidence about incretin based treatments and the risk of pancreatic cancer and heart failure.  BMJ 2016;352:i801 (Published 17 February 2016).)

Helping patients make sense of the risks of taking GLP-1 agonists
Editorial
BMJ 2013;346:f3692 (10 June 2013)
There are three reasons to lower glycaemia in patients with type 2 diabetes: to treat the symptoms of hyperglycaemia; to prevent symptomatic hyperglycaemia; and to reduce the risk of developing complications associated with diabetes. Regulatory agencies approve antihyperglycaemic agents because they prevent and treat hyperglycaemia. The US Food and Drug Administration now requires drug companies to show that their antihyperglycaemic drugs do not increase a patient’s risk of developing cardiovascular disease. Currently, however, no regulatory agency requires evidence of a drug’s efficacy in reducing the risk of developing complications of diabetes. (...)

(Anm: Association of Bile Duct and Gallbladder Diseases With the Use of Incretin-Based Drugs in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. (…) Conclusions and Relevance: The use of GLP-1 analogues was associated with an increased risk of bile duct and gallbladder disease. Physicians should be aware of this potential adverse event when prescribing these drugs.JAMA Intern Med. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print].)

Novo-medicin måske kræft-fremkaldende - myndighederne tøver med at gribe ind
bt.dk 9.6.2013
Det er Novo Nordisks nye lægemiddel mod type 2-diabetes, Victoza, der er under mistanke for at være kræft-fremkaldende.

Forskere er blevet kritiseret for at have offentliggjort analyser af offentlige databaser over bivirkninger, som viste advarselssignaler om kræft ved diabetes-medicin. Nu bekræfter myndighederne, at signalet er der, men at det ikke er nok til at gribe ind.

De amerikanske og europæiske lægemiddelmyndigheder erkender nu for første gang åbent, at deres analyser af bivirknings-rapporter indeholder et advarselssignal om kræft ved Novo Nordisks blodsukker-sænkende medicin Victoza og andre af verdens bedst sælgende diabetes-midler.

Det drejer sig om den sjældne, men alvorlige og svært helbredelige bugspytkirtel-kræft, som er overrepræsenteret i myndighedernes bivirknings-databaser. Advarselstegnet har været diskuteret i kulissen gennem længere tid. (...)

Amerikanske advokater lugter blod i Victoza-sag
medwatch.dk 7.6.2013
Texas-advokater går nu direkte efter massesøgsmål mod bl.a. Novo Nordisk i sag om diabetesmidlet Victoza.

De amerikanske advokater med medicinalsektoren som speciale i firmaet Watts Guerra, Texas, lugter nu blod og går efter Novo Nordisk. Det sker bl.a. ved på en hjemmeside at opfordre patienter, der tager Victoza, til at henvende sig med henblik på massesøgsmål.

Når det bl.a. er det danske selskab, advokaterne har fået færten af, skyldes det den om-sig-gribende debat om risikoen for bugspytkirtelbetændelse og bugspytkirtelkræft ved de storsælgende diabetesmidler, de såkaldte hormon-analoger, kaldet GLP1-analoger. Victoza tilhører den klasse.

De ligner et naturligt hormon og sikrer dels, at blodsukkeret falder og dels, at appetitten hæmmes. Det er positivt, da de fleste type 2-diabetikere er meget overvægtige. Og GLP1-analogen er netop til patienter, hvor et vægttab er centralt i behandlingen. Victoza gives som injektioner under huden. (...)

USA skærper advarsel på Novos store håb
business.dk 16.5.2013
De amerikanske myndigheder skriver nu for første gang, at der er observeret alvorlige tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen hos patienter, som har fået Victoza. Men det er bare noget, de siger for at holde deres egen og industriens ryg fri, siger Novo-chef.

Novo Nordisks milliardsælgende diabetesmiddel Victoza har fået opdateret sin indlægsseddel i USA med informationer om, at der er observeret alvorlige tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen hos patienter, som har fået Victoza.

Under sektionen "advarsler og forholdsregler" har de amerikanske myndigheder tilføjet følgende: "Baseret på spontane postmarketing rapporter, er akut pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen, red.), herunder fatal og ikke-fatal blødende eller vævsødelæggende pancreatitis, blevet observeret hos patienter behandlet med Victoza." (...)

I øjeblikket diskuteres det intensivt, om Victoza og de øvrige lægemidler rent faktisk er årsag til, at flere patienter end normalt får betændelse eller kræft i bugspytkirtlen. Det sker på baggrund af flere amerikanske studier og analyser, som antyder en sammenhæng; undersøgelser der dog ikke har involveret Victoza. Samtidig har amerikanske patienter indledt en række erstatningssager mod blandt andre Novo Nordisk, fordi de mener, at de har fået kræft i bugspytkirtlen efter at være behandlet med Victoza eller et af de andre lægemidler i klassen.

Novo Nordisk afviser pure enhver sammenhæng, lige som selskabet ikke mener, at der er noget af komme efter i retssagerne. Det sker med henvisning til, at selskabet ikke har set signaler på en sammenhæng i de mere end 1,2 millioner patient års behandling, som selskabet indtil nu har behandlet. (...)

(Anm: Victoza-sager om produktansvar afvises i USA. Medicinal & Biotek:   Novo Nordisk og en række andre medicinalselskaber har formået at få en stribe produktansvarssager afvist i USA. En dommer ved en føderal domstol har ifølge National Law Journal mandag afvist i alt 750 sager, der handlede om erstatning for kræft i bugspytkirtlen i forbindelse med brug af inkretinbaserede diabetesmidler, heriblandt Novos diabetesmedicin Victoza. (…) Men det skal siges, at sagsøgerne har en appelmulighed, så vi må lige se, om de vil benytte sig af den," siger kommunikationschef i Novo Nordisk Mike Rulis til Ritzau Finans. (medwatch.dk 13.11.2015).)

(Anm: Pancreatic cancer risk linked to changes in mouth bacteria. The presence of certain bacteria in the mouth may indicate a raised risk for pancreatic cancer - a disease that often begins with no symptoms and for which there is no routine screening test. (…) The researchers suggest the finding may lead to earlier, more precise treatments for pancreatic cancer, a disease with a pitifully low survival rate as it often escapes early diagnosis. (medicalnewstoday.com 20.4.2016).)

(Anm: Pancreatitis often caused by gallstones - also statins increase risk. Idiopathic pancreatitis is often caused by small gallstones that are difficult to observe prior to surgery, shows a study from the University of Eastern Finland. Small gallstones were found in surgery from two out of three idiopathic pancreatitis patients. The study also showed that acute pancreatitis was more common in statin users than non-users. (medicalnewstoday.com 7.12.2015).)

Små gnavere sætter kæp i Novo-hjulet
business.dk 3.4.2009
Der er gået mus og rotter i Novo Nordisks store satsning, Victoza. Øget forekomst af den sjældne c-cellekræft i skjoldbrugskirtlen hos mus og rotter i de dyreforsøg, som Novo Nordisk har foretaget med Victoza, ser ud til at sætte grus i Novos ellers velsmurte maskineri. (...)

Risiko for kræft
Betænkelighederne går først og fremmest på, om langtidsbrug af Victoza kan føre til kræft i skjoldbrugskirtlen. Ved dyreforsøg med mus og rotter har Novo Nordisks forskere nemlig fundet en øget forekomst af blandt andet såkaldt c-celle skjoldbrugskirtelkræft hos rotter og mus af såvel han- som hunkøn. Mens det ikke er så usædvanligt at finde denne type celleforandringer hos rotter, er det meget sjældent hos mus. (...)

Novo-guldfugl sagsøges for kræft i USA
business.dk 2.5.2013
Novo Nordisk bliver afkrævet erstatning for kræft i bugspytkirtlen hos amerikanske patienter, der har fået ordineret Victoza og andre lignende medicinprodukter. Novo afviser anklagen. (...)

Én af dem er Novo Nordisks guldfugl Victoza, der over de seneste 12 måneder har solgt for mere end ti milliarder kr. på globalt plan.

Ifølge Berlingske Business oplysninger er Novo Nordisks amerikanske konkurrent Eli Lilly også involveret i retssagerne. Lilly havde indtil for nylig haft markedsføringsrettighederne over Victoza-konkurrenten Byetta.

Ligeledes er amerikanske Merck involveret. Selskabet markedsføre det populære diabetesmiddel Januvia.

Mens de øvrige selskaber er sagsøgt for, at deres lægemidler har givet patienterne enten betændelse eller kræft i bugspytkirtlen, er Novo Nordisk kun sagsøgt for kræft i bugspytkirtlen. (...)

Novo: Ingen kræftrisiko ved diabetesmiddel
medwatch.dk 2.5.2013
Forskningsdirektør i Novo Nordisk afslører, at dugfriske, foreløbige data afviser flere påstande om øget kræftrisiko ved Victoza.

Det bedste forsvar er som bekendt angreb. Og nu forsøger Novo Nordisk at tage teten i forhold til den seneste tids spekulationer om, hvorvidt diabeteslægemiddelklassen GLP-1-analoger, som milliardsællerten Victoza tilhører, giver en forøget risiko for kræft eller betændelse i bugspytkirtlen.

Der er tale om en foreløbig databaseanalyse, som Novo Nordisk er blevet pålagt at gennemføre af de amerikanske myndigheder ved godkendelsen af Victoza, og som forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen ifølge Berlingske Business præsenterer på det roadshow, som han og resten af ledelsen i øjeblikket er på i forbindelse med selskabets kvartalsregnskab. (...)

(Anm: Association of Bile Duct and Gallbladder Diseases With the Use of Incretin-Based Drugs in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. (…) Conclusions and Relevance: The use of GLP-1 analogues was associated with an increased risk of bile duct and gallbladder disease. Physicians should be aware of this potential adverse event when prescribing these drugs.JAMA Intern Med. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print].)

- FDA-analyse viste øget dødelighed ved brug af Onglyza, men et rådgivende panel anbefaler nu, at risikoprofilen angives til at være acceptabel.

Rådgivere blåstempler Onglyza overfor FDA
dagenspharma.dk 16.4.2015
FDA-analyse viste øget dødelighed ved brug af Onglyza, men et rådgivende panel anbefaler nu, at risikoprofilen angives til at være acceptabel.

AstraZeneca DPP4-hæmmere FDA Onglyza Type 2 diabetes

Et flertal i et rådgivende panel under den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA besluttede i går, tirsdag, at sikkerheden ved brug af lægemidlet Onglyza (saxagliptin) til behandling af patienter med type 2-diabetes er acceptabel. Det rådgivende panel, Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee (EMDAC), mødtes få dage efter, at FDA i fredags udsendte en rapport, som viser, […]

(Anm: Onglyza (Saksagliptin; saxagliptin) (felleskatalogene.no).)

(Anm: Onglyza (Saksagliptin; saxagliptin) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Diabetes drugs fuel cancer spread in mouse study. (…) When scientists exposed lab dishes of human cancer cells (liver, breast, colon, ovarian) to the diabetes drugs sitagliptin (sold by Merck as Januvia) and saxagliptin (AstraZeneca’s Onglyza), the cells migrated more. And when nine mice with human tumors were given either of the drugs, the cells metastasized more and invaded far-flung tissue, said senior author Hongting Zheng, an endocrinologist at Third Military Medical University in Chongqing, China. The drugs did not raise the risk of developing cancer. (statnews.com 14.4.2016).)

(Anm: FDA warns on heart failure risk associated with Onglyza, Nesina. The FDA is adding new warnings to the labels for AstraZeneca's Onglyza (saxagliptin) and Takeda's Nesina (alogliptin) after an internal safety review found an increased risk of heart failure with the two diabetes drugs. The move comes after the FDA reviewed two studies of the drugs. In a study involving 16,492 patients with Type 2 diabetes, 3.5% of Onglyza-treated patients were hospitalized for heart failure versus 2.8% of placebo-treated patients. The second study involved 5,380 patients, and among this group, 3.9% of Nesina-treated patients were hospitalized compared to 3.3% of placebo-treated patients. (biopharmadive.com 6.4.2016).)

- Vanskelig å oppnå erstatninger for legemiddelskader i rettssystemet?

15 patienter får erstatning for behandling med gigtmedicin
dagenspharma.dk 22.10.2013
Patientforsikringen har udbetalt 7,4 mio. kr. i erstatninger i forbindelse med behandling med Cox-2-hæmmere. (...)

(Anm: Vioxx - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

Trial against epilepsy drug manufacturer collapses after legal aid is withdrawn (Rettssak mot produsent av epilepsilegemiddel kollapser etter at rettshjelp er trukket)
BMJ 2010; 341:c6384 (10 November)
A High Court action against the multinational drug company Sanofi-Aventis over birth defects in children whose mothers took its anticonvulsant drug sodium valproate (marketed as Epilim) during pregnancy has collapsed just days before trial after legal aid was withdrawn.

The Legal Services Commission for England and Wales is thought to have spent around £3m (€3.5m; $4.8m) over six years funding the case, brought by around 80 families, but has refused funding for the trial, which was due to start on 15 November at the High Court in London.

David Body, head of medical law at the solicitors firm Irwin Mitchell, which acts for the families, said that the withdrawal of funds was “bitterly disappointing” for them. “Without public funding to support the case against this multinational pharmaceutical company, it seems very likely that this claim will have to be discontinued.” (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

Overøst med piller - får erstatning
nrk.no 8.6.2010
En Vinstra-mann som fikk 35.000 piller på fire år av fastlegen sin, får nå erstatning.

Den 56 år gamle mannen jubler etter lang tids kamp, skriver VG i dag.

I en fire års periode fikk 56-åringen tusenvis av smertestillende tabletter av fastlegen sin. Han havnet ofte på sykehuset i Lillehammer på grunn av overdoser, skriver VG.

I løpet av de fire årene fikk han i alt 19.200 Paralgin forte, 9440 Somdril, 11.700 Stesolid og nesten 6000 Tramadol. (...)

Australian court findings on Vioxx may have global ramifications (Australsk retts kjennelse angående Vioxx kan få globale følger)
BMJ 2010;340:c1485 (16 March)
A court in Melbourne has ruled that the anti-arthritis drug rofecoxib (Vioxx) increased the risk of heart attack, while finding that the Australian subsidiary of its manufacturer engaged in negligent and misleading behaviour.

In a class action judgment delivered earlier this month, the federal court judge Christopher Jessup found that rofecoxib contributed to the heart attack of plaintiff Graeme Peterson.

The judge ruled that Merck Sharp & Dohme "fell short" of what was required in the reasonable discharge of its "duty of care" by failing to warn Mr Peterson’s doctor of the drug’s potential cardiac risk and because sales representatives overemphasised its safety. (...)

Vioxx-sagen
gigtforeningen.dk 5.11.2008
(...) Gennem de seneste år har Gigtforeningen været i kontakt med en lang række af de mange danskere, der nåede at blive behandlet med gigtmedicinen Vioxx, inden det blev taget af markedet på grund af alvorlige bivirkninger. I Danmark har 108 anlagt erstatningssag mod det amerikanske medicinalvarefirma, og dommene er nu begyndt at falde. De fleste patienter får afslag. (...)

(Anm: Medicin (gigtforeningen.dk).)

Få Vioxx-patienter får ersättning
lakemedelsvarlden.se 11.10.2007
Endast nio personer har hittills fått ersättning från Läkemedelsförsäkringen på grund av smärtläkemedlet Vioxx. För 108 personer anser försäkringen inte att sambandet mellan läkemedlet och sjukdom är klarlagt. (...)

I USA pågår flera rättegångar mot det amerikanska företaget Merck som sålde Vioxx. Enligt en artikel i New York Times från augusti i år har 45 000 personer stämt företaget i USA, men hittills har ingen person fått några pengar av företaget. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Merck har brukt mer enn 1 milliard dollar på saksomkostninger for å bekjempe krav fra skadede pasienter

Plaintiffs Find Payday Elusive in Vioxx Cases
nytimes.com 21.8.2007
KEENE, Tex. — In Carol Ernst’s eyes, two years ago she won a measure of justice. (...)

But her comfort was premature. Merck, the third-largest American drug maker, appealed the verdict — which Texas laws on punitive damages automatically reduced to $26.1 million. Until higher courts rule on the appeal, Merck is not obligated to pay. So Mrs. Ernst, 62, has yet to receive any money.

In fact, none of the 45,000 people who have sued Merck, contending that they or their loved ones suffered heart attacks or strokes after taking Vioxx, have received payments from the company. The lawsuits continue, for now in a state of legal limbo, with little prospect of resolution.

In combating the litigation, Merck has made an aggressive, and so far successful, bet that forcing plaintiffs to trial will reduce the number of Vioxx lawsuits and, ultimately, its liability.

Promising to contest every case, Merck has spent more than $1 billion over the last three years in legal fees. It has refused, at least publicly, to consider even the possibility of an overall settlement to resolve all the lawsuits at once. (...)

(Anm: Vioxx - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

- GlaxoSmithKlines er saksøkt over antidepressivaet Seroxat

Paxil Plaintiff Settles Birth Defects Lawsuit (Seroxat-saksøker forliker fødselsdefekt-søksmålsøksmål)
lawyersandsettlements.com 20.10.2010
Watertown, SD: A woman who recently settled her Paxil birth defects lawsuit ended a legal ordeal that began with the 2004 death of her newborn son. The woman's Paxil lawsuit alleged her son suffered from Paxil birth defects, including persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN). (...)

READ MORE [ PAXIL ARTICLES ] (...)

(Anm: Does SSRI Use During Pregnancy Increase the Risk for PPHN? Yes, though perhaps more modestly than previously suggested. (…) Comment This is the most comprehensive analysis to date of the relationship between SSRI use and PPHN in the U.S. Although questions remain about whether SSRI use is associated with milder versus severe PPHN, this is the first study to rigorously control for maternal depression and provides important data indicating that the overall risk for PPHN following maternal SSRI use might be more modest than previously described. NEJM 2015 (July 13, 2015).)

Glaxo Said to Have Paid $1 Billion in Paxil Suits (Update2) (Glaxo hevdes å ha betalt 1 milliard dollar i forbindelse med Seroxat-søksmål)
Bloomberg.com 14.12.2009
Dec. 14 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc has paid almost $1 billion to resolve lawsuits over Paxil since it introduced the antidepressant in 1993, including about $390 million for suicides or attempted suicides said to be linked to the drug, according to court records and people familiar with the cases.

As part of the total, Glaxo, the U.K.’s largest drugmaker, so far has paid $200 million to settle Paxil addiction and birth-defect cases and $400 million to end antitrust, fraud and design claims, according to the people and court records.

The $1 billion “would be worse than many people are expecting,” said Navid Malik, an analyst at Matrix Corporate Capital in London. “I don’t think this is within the boundaries of current assumptions for analysts.” (...)

GlaxoSmithKline Reportedly Paid $1 Billion for Paxil Lawsuits (GlaxoSmithKline har angivelig betalt én milliard dollar for Seroxat-søksmål)
lawyersandsettlements.com 14.12.2009
Philadelphia, PA: According to reports, Paxil-maker GlaxoSmithKline may have paid almost $1 billion to settle Paxil lawsuits alleging serious side effects, including birth defects, addiction and suicides or attempted suicides. (...)

With 600 birth defects lawsuits still waiting in the wings, a $2.5 million settlement for each lawsuit could leave GlaxoSmithKline on the hook for $1.5 billion in birth defect lawsuits alone.

According to Bloomberg, approximately 150 suicide-related lawsuits were settled for an average of $2 million and 300 suicide attempt cases were settled for an average of $300,000. Meanwhile, 10 birth defect lawsuits were settled for an average of $4 million. (...)

GSK paid $1billion to dismiss legal claims (GSK betalte 1 milliard dollar for å forlike rettslige krav)
dailymail.co.uk 14.12.2009
Glaxosmithkline has paid almost $1billion (£614million) to settle American legal claims linked to its controversial antidepressant Seroxat, it emerged yesterday.

The figure includes $390million used to 'resolve' court action linked to suicide and attempted suicide.

The financial data group Bloomberg trawled court records and the company's financial reports going back many years, as well as speaking to people close to the Seroxat cases. (...)

Glaxo Ordered to Pay $2.5 Million for Paxil Defects (Update3)
(Glaxo dømt til å betale 2,5 millioner dollar for Seroxat-fødselsskader)
Bloomberg.com 13.10.2009
Oct. 13 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc must pay $2.5 million over claims that its Paxil antidepressant caused birth defects, a Pennsylvania jury concluded in the first of 600 such cases to come to trial. (...)

GSK to Pay $2.5 Million to Family in Birth Defects Lawsuit (GSK betaler 2,5 millioner dollar til familie for Seroxat-fødselsdefekter)
lawyersandsettlements.com 13.10.2009
(...) Interne GSK-e-poster indikerer at de visste (Internal GSK Emails Suggest They Knew)

Under rettssaken ba dommeren GSK om å overlevere e-poster skrevet av GSK-ledere, og en slik e-post, et notat skrevet av Bonnie Rossello i 1997, som var spesielt belastende, inneholdt uttalelsen, "Dersom negative, resultater kan begraves." Rosello refererte til hva den farmasøytiske giganten burde gjøre dersom det ble nødvendig å utføre dyrestudier på Seroxat (Paxil), kjent som paroxetine (paroksetin). Ifølge resultater utført av danske utviklere av den kjemiske forbindelsen, tok lave doser av paroxetine livet av unge rotter. (During the court case the judge ordered GSK to hand over emails written by GSK executives, and one such email, written by Bonnie Rossello in a 1997 memo, was particularly incriminating, including the statement, "If neg, results can bury." Rosello was referring to what action the pharmaceutical giant should take if it became necessary to do animal studies with Paxil, known generically as paroxetine. According to results of a study done by the Danish developers of the compound, low-dose paroxetine killed young rats.)

Under rettssaken, fortalte Tracey jurymedlemmene at Food and Drug Administration (FDA) ikke ba om ytterligere sikkerhetsstudier for selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer) - den klasse antidepressiva som Seroxat tilhører - før i 2003. På dette tidspunkt erkjente angivelig GSK at Seroxat var assosiert med en økt risiko for fødselsdefekter. (...) (During the trial, Tracey reportedly told jurors that the Food and Drug Administration (FDA) did not order additional safety studies on selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)- the class of antidepressants to which Paxil belongs - until 2003. At that point, GSK allegedly acknowledged there was an increased risk of birth defects associated with Paxil.)

MAKER OF 'HAPPY PILL' SEROXAT IS SUED BY MAN WHO KILLED WIFE WHILE ON DRUG
THISISLONDON.CO.UK 20.1.2008
Murderer Colin Dorey, who battered his wife to death with a hammer, is suing pharmaceuticals giant GlaxoSmithKline over his use of the anti-depressant Seroxat.

From his cell at Gartree prison in Leicestershire, Dorey, 48, has joined nearly 500 other users of the drug in a lawsuit against the multi-national, each seeking compensation of up to £50,000.

Their case is funded by legal aid at an estimated cost of hundreds of thousands of pounds to the taxpayer. (...)

GlaxoSmithKline Is Sued in U.K. Over Antidepressant Seroxat (GlaxoSmithKlines er saksøkt over antidepressivaet Seroxat i England)
bloomberg.com 8.1.2008
Jan. 8 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc is being sued for as much as 15.7 million pounds ($31 million) by several hundred U.K. patients who said it was difficult to stop taking the antidepressant Seroxat.

``The claims are being brought here by people who allege they've had withdrawal,'' Mark Harvey, the lawyer who filed the suit in London, said today.

The U.K. lawsuit seeks between 15,000 pounds and 50,000 pounds each on behalf of 314 people who allege personal injury from Seroxat, known in the U.S. as Paxil, according to the Dec. 19 filing and the London High Court register. The patients claim negligence or statutory breach of duty dating back to 1997.

GlaxoSmithKline is also the target of more than 4,000 lawsuits in the U.S., combined in a federal court in Los Angeles, that allege Paxil users suffered withdrawal symptoms. While Harvey said he was aware of the U.S. lawsuits, the U.K. action is separate.

"We believe there is no merit in this litigation,'' GlaxoSmithKline said in an e-mailed statement today. "Seroxat has benefited millions of people worldwide who have suffered from depression.'' (...)

Withdrawal Symptoms From Paroxetine May Last For A Long Time (Seponeringssymptomer fra Seroxat (paroxetine) kan vare i lang tid)
medicalnewstoday.com 17.1.2008
(...) Now researchers at the University of Bologna headed by Prof. G.A. Fava confirm their account in an article published in the December 2007 issue of the International Journal of Neuropsychopharmacology. (...)

Now researchers at the University of Bologna headed by Prof. G.A. Fava confirm their account in an article published in the December 2007 issue of the International Journal of Neuropsychopharmacology. (...)

Patients were assessed with the Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms (DESS) checklist 2 wk, 1 month and 1 yr after discontinuation. Nine of the 20 patients (45%) experienced a discontinuation syndrome, which subsided within a month in all but three patients who had been taking paroxetine for a long time. Discontinuation syndromes appeared to be fairly common even when performed with slow tapering and during clinical remission. In some cases disturbances persisted for months after discontinuation. (...)

- Parkinsonspasient får erstatning grunnet legemidlet Requips bivirkninger (- Pfizer må kompensere parkinsonpasienter som er blitt avhengige av gamling, sex og spiseforstyrrelser.) (- Det konfidensielle oppgjøret avslutter en fireårig rettssak for pasientene, hvorav noen spilte bort sine oppsparte midler etter å ha tatt legemidlet og hevdet at de ikke hadde hatt eksisterende gamblingproblemer.)

Pfizer must compensate Parkinson’s patients who became addicted (Pfizer må kompensere parkinsonpasienter som er blitt avhengige (gamling, sex og spiseforstyrrelser)
BMJ 2015; 350 BMJ 2015;350:h2565 (Published 14 May 2015)
Pfizer must compensate Parkinson’s patients who became addicted: An Australian court has approved payout deals for patients who developed gambling, sex, and eating addictions after taking cabergoline (marketed as Cabaser or Dostinex) to treat tremors associated with Parkinson’s disease or raised prolactin concentrations. The confidential settlement ends a four year court battle for the patients, some of whom gambled away their life savings after taking the drug and who claimed not to have had any pre-existing gambling problems. Others reported various forms of obsessive behaviour not normal to them, including compulsive eating, spending, hyper-sexuality, and performing repetitive tasks. (…)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

Parkinson's sufferer wins six figure payout from GlaxoSmithKline over drug that turned him into a 'gay sex and gambling addict' (Parkinsonspasient tilkjent sekssifret erstatningsbeløp fra GlaxoSmithKline for legemiddel som gjorde ham til "homofil sex- og spilleavhengig")
independent.co.uk 29.11.2012
Far til to barn sier han utviklet en ukontrollerbar lidenskap for homofil sex og gambling - på et tidspunkt solgte han sine barns leker for å finansiere sin avhengighet (Father-of-two says he developed an uncontrollable passion for gay sex and gambling - at one point even selling his children's toys to fund his addiction)

A French appeals court has upheld a ruling ordering GlaxoSmithKline to pay €197,000 (£159,000) to a man who claimed a drug given to him to treat Parkinson's turned him into a 'gay sex addict'.

Didier Jambart, 52, was prescribed the drug Requip in 2003 to treat his illness.

Within two years of beginning to take the drug the married father-of-two says he developed an uncontrollable passion for gay sex and gambling - at one point even selling his children's toys to fund his addiction.

He was awarded £160,000 in damages after a court in Rennes, France, upheld his claims.

The ruling, which is considered ground-breaking, was made yesterday by the appeal court, which awarded damages to Mr Jambart. (...)

- Lise Gro (53): – I løpet av tre år spilte jeg bort flere millioner kroner. Da trebarnsmor Lise Gro Flakstad (53) fikk parkinson, begynte hun på medisiner som gjorde henne spillavhengig. Lise trakk seg unna familien og gjemte seg i kjelleren – der hun spilte bort millioner. Forskning viser at opptil 30 prosent av parkinson-pasientene mister impulskontrollen.

(Anm: Lise Gro (53): – I løpet av tre år spilte jeg bort flere millioner kroner. Da trebarnsmor Lise Gro Flakstad (53) fikk parkinson, begynte hun på medisiner som gjorde henne spillavhengig. Lise trakk seg unna familien og gjemte seg i kjelleren – der hun spilte bort millioner. Forskning viser at opptil 30 prosent av parkinson-pasientene mister impulskontrollen. (…) Store mørketall Årets tv-aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. parkinson-pasient Lise fra Tønsberg er en av dem som havnet i utenforskap. Nå lever hun med gjelden og skammen etter spillingen. – Det er dessverre flere eksempler på at slike impulskontrollforstyrrelser har fått svært alvorlige konsekvenser for parkinson-pasienter, sier Aleksander Hagen Erga, psykolog og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger Universitetssjukehus. (vg.no 22.10.2018).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) etc. (mintankesmie.no).)

- Fikk elleville bivirkninger: – Pakningsvedlegget kan være et problem. Steinar Madsen, leder for Legemiddelverket, mener svært omfattende pakningsvedlegg på medisiner er blitt et problem.

(Anm: Fikk elleville bivirkninger: – Pakningsvedlegget kan være et problem. Steinar Madsen, leder for Legemiddelverket, mener svært omfattende pakningsvedlegg på medisiner er blitt et problem. TV 2 har de siste dagene fortalt om Bjørn Erik Kristiansen, Lise Gro Flakstad og Marit Larsen, som alle fikk en impulskontrollforstyrrelse etter bruk av Parkinson-medisiner. Dette førte til at de gjorde elleville ting, som kostet dem millioner. Ingen av de tre fikk beskjed om at tap av impulskontroll kunne være en bivirkning av den typen medisiner de tok – dopaminagonister. Dette sto derimot i pakningsvedlegget, der bivirkningen sto oppført som en bivirkning med ukjent hyppighet. Nyere, norsk forskning viser at så mange som 30 prosent av de som tar medisinene, får en impulskontrollforstyrrelse i en eller annen grad. (…) Mange bivirkninger Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, mener pakningsvedlegg til medisiner kan være uheldige.– Det har nesten blitt et problem, at det står oppført for mange bivirkninger, sier han til TV 2. At det står så mange mulige bivirkninger, gjør at pasientene ikke klarer å forholde seg til dem, mener han. – Selv går jeg på en blodtrykksmedisin som har 50 mulige bivirkninger, uten at jeg har noen av dem, sier han. (tv2.no 20.1.2021).)

- Sexgal av parkinsonmedisin.

(Anm: Her og nå hovedsending. Fredag 15. sep · Her og nå (…) 2. Sexgal av parkinsonmedisin. 3. Steinar Madsen om bivirkninger ved Parkinson-medisin (nrk.no 15.9.2017).)

- Sexgal av Parkinsonmedisiner

- Sexgal av Parkinsonmedisiner
vg.no 10.2.2011
SEXAVHENGIG: Didier Jambert, her sammen med kona i rettssalen i Nantes i Frankrike, fikk svært kraftige bivirkninger av medisinen mot Parkinsons sykdom.

Medisinen skulle hjelpe mot Parkinsons. I stedet hevder tobarnsfaren (51) at han ble både spillegal og sexavhengig.

Nå krever Didier Jambart fra Nantes i Frankrike rundt fire millioner kroner i erstatning fra legemiddelgiganten GlaxoSmithKline.

Ifølge nyhetsbyrået AFP hevder 51-åringen at medisinen Requip fikk ham hektet på gambling, uhemmet homofil sex og gjorde ham suicidal. (...)

Kjent effekt
Medisinsk direktør Olav Flaten i GlaxoSmithKline sier til VG at både spillegalskap og hyperseksualitet er kjente bivirkninger for Requip og lignende preparater.

- Dette er en mindre vanlig eller sjelden bivirkning, sier Flaten. (...)

- Medisinens største trussel

Glaxo Pays $90 Million to Settle States’ Avandia Claims (Glaxo betaler 90 millioner dollar for å forlike Avandia-krav)
businessweek.com 15.11.2012
GlaxoSmithKline Plc (GSK), the U.K.’s biggest drugmaker, agreed to pay $90 million to settle claims by 37 U.S. states and the District of Columbia that the company illegally promoted the Avandia diabetes medicine.

The settlement resolves claims by state attorneys general that Glaxo misled consumers about whether Avandia caused heart attacks and strokes to pump up sales. The company already has paid more than $3 billion to resolve government probes of its marketing of Avandia and other medications, as well as patient lawsuits over the diabetes drug.

“This settlement, which is covered by existing provisions, marks an important step in resolving long-standing legal matters,” Bernadette King, a U.S.-based spokeswoman for the company, said in an e-mailed statement. (...)

Medicine's Biggest Threat (Medisinens største trussel)
forbes.com 4.1.2012
Medicine’s biggest threat is not a highly resistant microorganism or rising costs or an aging population or workforce shortages. It is something less obvious and more dangerous: the issue of missing data.

Doctors, researchers, patients and the public routinely see only some of the evidence that has been produced about drugs and devices and other health care interventions. Many studies are designed, funded, and completed, yet the results remain out of sight and are never put in public view. This, after patients –have consented to participate and allow scientists to study them, often putting themselves at some risk or at least inconvenience. As incredible as it seems, the last step of disseminating the results of the completed study too commonly never occurs or is much delayed. And what is missing matters.

Medicine has promoted the use of systematic reviews of the medical literature. These studies of studies scour medical journals and databases for research about a particular topic and review them thoroughly, often bring together the results in statistical analyses with the intent of providing a verdict on a given approach. Systematic reviews seek to equip practitioners with the best summary of what is known on a particular topic.

We now recognize that there is often a big difference between what is published and what could be known about a medical intervention.

(Full disclosure: I served as a consultant to lawyers who represented patients who took Vioxx and have published articles on the data that was not in public view.)

Litigation over the antidepressant Paxil forced GlaxoSmithKline to release unpublished data that were subsequently used to indicate the risks associated with Avandia, the diabetes drug. The published data could not have supported the same conclusion. These experiences have led to calls for increased data sharing.

Now, this week the BMJ, a prominent medical journal, is publishing a series of articles (including one that I co-authored) that explore the pervasiveness of the problem. In one study, the investigators show that more than half of the trials sponsored by the National Institutes of Health remain unpublished even 30 months after the study is completed. This finding demonstrates that delays or omissions in publishing are not strictly an issue for industry.

In another article, unpublished data were shown to have an important influence on systematic reviews, changing perceptions about the risks and benefits of medical therapies. In this study of drugs, in about half the cases including the missing data made the drug appear more effective and in other half the drug seemed less effective. One could not predict the effect of the missing data. The point is that the missingness is not random – there is a bias in the undisclosed data that skews our perception of medical interventions.

The findings thus far suggest that no areas of medicine are immune from this problem. As a result, even the most diligent expert, reading all that has been published in a field, is handicapped by the lack of access to undisclosed information. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

- GE Healthcare svarer skriftligt til B.T., at de mener at produktets fordele opvejer ulemperne

29 mio. kr i erstatning til Omniscan-patient
dagenspharma.dk 4.4.2013
Medicinalfirmaet GE Healthcare har lidt nederlag i det amerikanske retssystem og skal betale stor erstatning til 61-årig amerikansk patient, der fik den invaliderende sygdom nefrogen systemisk fibrose efter undersøgelse med mr-kontrastmidlet Omniscan. (...)

Medicin-gigant punger ud i USA
bt.dk 5.7.2011
Betaler 3.000.000.000 i erstatning

Medicinalgiganten GE Healthcare udbetaler enorme summer i USA i erstatning til patienter, der er blevet invaliderede af stoffet Omniscan

Hele 400 patienter har fået erstatning, fordi de er blevet alvorligt syge og invalide efter de er blevet udsat for stoffet. Det viser papirer fra advokatfirmaet 'The John Restaino Law Firm', som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge B.T.s oplysninger løber den samlede erstatningssum op på tre milliarder danske kr. i alt. Og der verserer omkring 100 sager i øjeblikket. Og flere støder givetvis til. Alle sagerne er afgjort ved forlig inden sagen nåede i retten.

B.T. afslørede tirsdag, at medicinalfirmaet GE Healthcare bevidst har fortiet vitale oplysninger om kontraststoffet Omniscan, som bruges når patienter skal røntgenfotograferes.

GE Healthcare lå siden starten af halvfemserne inde med oplysninger om at rotter og kaniner blev syge og døde, hvis de fik stoffet. De vidste desuden, at Omniscan frigiver det giftige tungmetal gadolinium ud i kroppen et stykke tid efter, at det er blevet sprøjtet ind.

Men Ge Healthcare fortalte intet om de oplysninger til danske læger og myndigheder, som i 1997 begyndte at lave forsøg med Omniscan på danske patienter med svage nyrer. Netop den patientgruppe er særligt udsat for forgiftning, da de udskiller stoffet langsommere end raske.

I dag vurderer Nyreforeningen at 50 danske patienter er døde ud af de cirka 100, der er blevet syge. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

Skjulte dødbringende bivirkninger: 50 døde efter medicin-løgn
b.dk 5.7.2011
Medicinalfirmaet GE Healthcare har holdt alvorlige bivirkninger ved et medicinsk præparat skjulte for danske læger og myndigheder. I dag er cirka 100 patienter blevet ramt af alvorlig sygdom og 50 af dem er døde. Det skriver B.T. tirsdag.

Det drejer sig om produktet Omniscan, der er et kontrastmiddel, som sprøjtes ind i kroppen på patienter, der skal røntgenfotograferes. Omniscan har vist sig at kunne påføre patienter med svage nyrer den stærkt invaliderende og ofte dødbringende sygdom, nefrogen systemisk fibrose (NSF). Der er ingen behandling.

B.T. er i besiddelse af dokumenter fra det amerikanske advokatfirma "The John Restaino Law Firm", som dokumenterer at GE Healthcare i 1989 og 1992 udførte forsøg med rotter og kaniner. De ellers raske dyr blev syge af produktet, skriver B.T. (...)

Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen er også i besiddelse af de nye oplysninger.

- Jeg er dybt chokeret. Det er ondsindet. Når man på den måde sætter penge højere end de patienter, som man skal behandle, så er det fordi, firmaet har onde hensigter, siger hun.

Hun vil nu rejse sagen politisk og arbejde for at noget lignende aldrig sker igen.

GE Healthcare svarer skriftligt til B.T., at de mener at produktets fordele opvejer ulemperne. (...)

De myrdede mor
b.dk 5.7.2011
Maria mistede sin mor til Omniscan

Maria Rye Dahl mistede sin mor og Jørgen Dahl sin kone til kontrastoffet Omniscan. Nu er der kommet nye oplysninger om at producenten kendte til de dødbringende bivirkninger, inden det kom på markedet. (...)

Kriminelt
- Jeg savner min mor hver dag. Men noget af det, som jeg har det dårligst med, er faktisk, at det lykkedes dem at komme igennem med det produkt. At det bare gik igennem systemet. Det må aldrig ske igen. Der skal tydeligvis være en bedre kontrolinstans, der undersøger alle de data, som firmaet ligger inde med, siger Maria.

Jørgen Dahl håber, at indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder følger op på de nye oplysninger og sikrer sig, at firmaer ikke længere kan holde oplysninger skjult på den måde, som det er sket i Omniscan-tilfældet.

- Jeg håber, at de vil være interesserede i at få det opklaret. Det er jo kriminelt. Noget af den værste slags, som man kan forestille sig, siger Jørgen Dahl. (...)

Diverse artikler

16 får nej til erstatning efter HPV-vaccination
dagenspharma.dk 5.2.2014
70 Kvinder har søgt erstatning for bivirkninger til HPV-vaccinen. 27 sager er afgjort, men kun to har fået erstatning. (...)

Antidepressiv medicin forbundet med lungesygdom hos nyfødte
dagenspharma.dk 23.1.2014
Mødres brug af SSRI-præparater sent i graviditeten kan øge fostrets risiko for at udvikle forhøjet blodtryk i lungerne. (...)

Antidepressants in Pregnancy Tied to Slight Risk of Lung Disorder in Babies (Antidepressiva i svangerskapet knyttet til en liten økning i lungelidelser hos babier)
consumer.healthday.com 15.1.2014
But, overall risk of 'persistent pulmonary hypertension' remains low, study finds

(HealthDay News) -- Taking certain antidepressants in late pregnancy more than doubles the odds of a lung complication in newborns, a new review says.
Fortunately, the study also found that the absolute risk of the complication -- known as persistent pulmonary hypertension -- was still low, affecting about 3.5 out of every 1,000 births, according to study author Dr. Sophie Grigoriadis.

"Women taking these medications in pregnancy should not panic. The risk is still quite low. It should be one of the factors you consider when you decide to use medications, but it has to be balanced with the potential problems that can occur if you don't treat depression," said Grigoriadis, head of the Women's Mood and Anxiety Clinic: Reproductive Transitions at Sunnybrook Health Sciences Center, in Toronto. (...)

Takeda Failed to Properly Warn About Actos Risks, Jury Rules (1)
businessweek.com 26.9.2013
A Maryland jury ruled that Takeda Pharmaceutical Co. (4502) didn’t properly warn an ex-U.S. Army translator and his doctor about the risks of its Actos diabetes drug and ordered the company to pay more than $1.7 million in damages. A judge immediately threw out the verdict.

Jurors in state court in Baltimore deliberated more than six hours over two days before finding Asia’s largest drugmaker liable for the cancer death of Diep An, Michael Miller, one of An’s lawyers, said in an interview. Since jurors also found that An contributed to his death by smoking for 30 years, Judge Brooke Murdock set the verdict aside based on Maryland law.

“We consider the verdict to be a vindication of our claims that Takeda failed to properly disclose the risks of this drug,” Stuart Simms, another lawyer representing the An family, said today in an interview.

It’s the second time a U.S. jury has found that Osaka, Japan-based Takeda hid Actos’s links to bladder cancer. The drugmaker, which faces more than 3,000 suits over the drug, is preparing for trials in state courts in Las Vegas and Chicago and a federal court in Louisiana during the next four months.

“We believe we acted responsibly and we are pleased with the judgment in favor of Takeda,” Ken Greisman, a U.S.-based spokesman for Takeda, said in an interview. (...)

Pharma's Top 11 Marketing Settlements
fiercepharma.com 26.7.2013
The Justice Department is growing more and more impatient. For more than a decade, its lawyers and investigators have been slapping drugmakers around for their marketing misdoings. They've insisted on bigger and bigger penalties, especially during the last several years, with penalties and payments commonly topping $500 million. And yet the whistleblower lawsuits and off-label settlements keep coming. (...)

Jury hits Takeda with $6.5M judgment in first Actos liability case
fiercepharma.com 29.4.2013
Japanese drugmaker faces another 3,000 lawsuits over drug's links to bladder cancer

Score one for the plaintiffs in Takeda Pharmaceuticals' Actos litigation. A California jury weighed in against the drugmaker, deciding that Takeda didn't do enough to warn patient Jack Cooper about a heightened risk of bladder cancer. The company was ordered to pay $6.5 million in the case--and more than 3,000 lawsuits are still outstanding.

It was the first bladder-cancer trial for Takeda, in a bellwether suit heard in State Judge Kenneth Freeman's court. A number of similar suits have been consolidated in that court, as Bloomberg reports, with another set under review in Illinois. Some 1,200 federal lawsuits are gathered in a Louisiana court.

The trial went on for two months, as jurors heard allegations that Takeda ignored, hid and downplayed the diabetes pill's links to bladder cancer. Cooper and other plaintiffs contend that Takeda kept back reports about Actos risks and even misled the FDA about its potential dangers. One expert witness highlighted a 2005 email exchange, in which executives discussed new data on Actos patients' risks of bladder cancer. The "worst-case scenario," they said, would be label warnings highlighting the drug's links to cancer. So, employees needed to work with regulators for a "positive outcome," the emails noted. (...)

Diabetesmiddel kædes sammen med kræft
medwatch.dk 17.4.2013
Diabetesmedicin fra den japanske koncern Takeda er i en retssag – den første af hele 3.000 – blevet beskyldt for at forårsage kræft. Samtidig beskyldes koncernen for at have kendt til problemet igennem syv år uden at gøre opmærksom på det. Det skriver Bloomberg.

Asiens største medicinalvirksomhed, Takeda Pharmaceutical Co., skjulte en risiko for kræft forbundet med lægemidlet Actos for at beskytte sit milliardsalg af midlet, blev en amerikansk jury fortalt under den første af mere end 3.000 retssager pga. diabetesmedicinen.

Selvom Takedas egne, interne studier med Actos kædede medicinen sammen med blærekræft allerede i 2004, så gjorde virksomheden ikke de amerikanske myndigheder opmærksom på problemet før syv år senere, forklarede Michael Miller, som fører den pågældende sag, til juryen ved en domstol i Los Angeles mandag. Han tilføjer, at selskabet hemmeligholdt oplysningerne for at beskytte de mere end 1,6 mia. dollar, som Actos solgte for årligt.

”At sælge diabetesmedicin er ’big business’ i Amerika. Man kan tjene mane penge. Men virksomhederne har en pligt til at oplyse om risikoen. Patientsikkerhed bør komme i første række,” sluttede han med at sige.

I Januar opnåede Takeda godkendelse af Nesina - et nyt diabetesmiddel, som skal tage over for Actos, der gik af patent sidste år. Salg af Actos nåede sit højdepunkt i regnskabsåret, der sluttede i marts 2011, med 4,5 mia. dollar, hvilket svarede til 27 pct. af selskabets indtjening på det tidspunkt, ifølge data fra Bloomberg. (...)

Takeda’s Actos Diabetes Drug Tied to Cancer, Jury Is Told (Takedas diabeteslegemiddel Actos knyttet til kreft, er juryen fortalt)
bloomberg.com 17.4.2013
Takeda Pharmaceutical Co. (4502), Asia’s biggest drugmaker, hid the cancer risks of its Actos drug to protect billions in sales, a jury was told in the first of more than 3,000 lawsuits over the diabetes medication to go to trial.

While Takeda’s internal Actos studies uncovered links to bladder cancer as early as 2004, the company didn’t alert U.S. regulators until seven years later, Michael Miller, a lawyer for plaintiff Jack Cooper, told a state court jury in Los Angeles yesterday. The company kept quiet to protect more than $1.6 billion in annual Actos sales, he added.

“Selling diabetes drugs is big business in America,” Miller said in closing arguments in the trial of Cooper’s suit against Takeda. “There’s a lot of money to be made. But companies are not allowed to downplay the risk. Patient safety is the No. 1 thing.” (...)

Pfizer Settles First Chantix Suicide Case Set for Trial (Pfizer forliker første søksmål i selvmordssak for retten mot Chantix)
businessweek.com 18.10.2012
Pfizer Inc. (PFE) reached a confidential settlement with the widow of a Minnesota man who killed himself after taking its anti-smoking drug Chantix, averting a trial set to begin next week.

The widow of Mark Alan Whitely sued Pfizer after his death in November 2007, alleging the company failed to sufficiently warn that Chantix could increase the risk of suicide. The Whitely lawsuit was the first of more than 2,500 Chantix cases pending in federal court in Alabama set for trial, according to court records.

“We can confirm that we have settled this case,” Chris Loder, a Pfizer spokesman, said in an e-mailed statement today. “Terms are confidential.” (...)

(Anm: FDA warn Chantix could affect patients' alcohol tolerance (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

Helle (22) fikk blodpropp av p-piller – vant mot staten
tb.no 15.9.2012
TØNSBERG: En årelang kamp for å få tilkjent pasientskadeerstatning er over for Helle Svanevik (22). Hun fikk blodpropp etter p-pillebruk. (...)

På grunn av de alvorlige bivirkningene, ble saken klaget inn for Helsetilsynet i Vestfold som konkluderte med at Helle hadde fått mangelfull informasjon om mulige bivirkninger og mangelfull oppfølging hos sin lege.

Likevel mente det lokale helsetilsynet at saken ikke var så alvorlig at den burde sendes til Statens helsetilsyn. Dermed sendte Svanevik-familien en skademelding til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) rett før jul i 2009. Kravet om erstatning ble ikke tatt til følge her heller. (...)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

Millionerstatning til vaksineofre
tv2nyhetene.no 8.9.2012
Norsk pasientskadeerstatning har betalt ut nesten 10 millioner kroner for skader forårsaket av massevaksineringen mot svineinfluensa for tre år siden.

En fersk kartlegging viser at 54 barn har fått sykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert med Pandemrix. 18 av dem er hittil tilkjent erstatning, skriver Vårt Land.
Ytterligere fire er tilkjent erstatning for skader de fikk som følge av selve sprøytestikket.

Norsk pasientskadeerstatning hadde i juni fått inn 206 krav om erstatning etter massevaksineringen med Pandemrix. Foruten de 22 som har fått medhold, har 37 fått avslag. De resterende kravene er ikke ferdigbehandlet. (...)

Pharmaceuticals And The Law: It's Not What You Think
seekingalpha.com 27.8.2012
Pharmaceutical companies are no stranger to the courtroom. Pfizer (PFE) is in court, as it tried to protect its cash cow drug, Lipitor, and fears should be warranted here. Sanofi Aventis (SNY) and Bristol-Myers Squibb (BMY) are accused of side effect damages, though it should not hurt their already successful year.

GlaxoSmithKline (GSK), of course, paid out an egregious settlement, but still stands strong. Lastly, Novartis (NVS) is challenging a law that may change the industry at large, but will it help its bottom line? Let's have a look at these companies individually. (...)

Diabetics sue drugs giant GlaxoSmithKline over heart risk (Diabetikere saksøker legemiddelgiganten GlaxoSmithKline over hjerterisiko)
dailyrecord.co.uk 15.7.2012
Skotske diabetikere er saksøker legemiddelgigant etter at de utbetalte 3 milliarder dollar til amerikanske ofre. (SCOTTISH diabetics are suing a drugs giant after they made a $3billion payout to US victims.)

Forrige uke fikk GlaxoSmithKline rekordstor straffe- og sivilrettslig bot i forbindelse med tre omstridte legemidler inkludert Avandia, som nå er forbudt i Europa. (Last week, GlaxoSmithKline were hit with the record criminal and civil fine in connection with three controversial drugs including Avandia, which is now banned in Europe.)

Den britiske firmaet innrømmet at de unnlot å rapportere sikkerhetsproblemer for diabeteslegemiddel som øker risikoen for hjerteinfarkt. (...) (The UK firm admitted they failed to report safety issues with the diabetes medication, which increases the risk of heart attacks.)

For the latest pharmaceutical news and updates - Sign up now!
pharmpro.com 1.6.2012
BATON ROUGE, La. (AP) — GlaxoSmithKline has filed suit against Louisiana Attorney General Buddy Caldwell, alleging that private attorneys hired by Caldwell to prosecute the state's lawsuit against the company have a "personal financial interest" in the suit's outcome.

The Advocate reports (http://bit.ly/N3dWEp) GlaxoSmithKline claims the fee agreement Caldwell has with the attorneys violates the state Constitution and the company's constitutional rights. The firm wants a judge to bar Caldwell from prosecuting the state's suit through private attorneys.
State Attorney General's Office spokeswoman Amanda Larkins issued a statement that read, "We have total confidence in the procedures relied upon to institute this important work for the State."

The state sued GSK in February 2011, alleging the firm misrepresented the safety and efficacy of its prescription diabetes drug Avandia. (...)

Omnicare Pays $50 Million To Settle DOJ Case
manufacturing.net 11.5.2012
CLEVELAND (AP) — Omnicare will pay $50 million to settle allegations that it improperly dispensed drugs for nursing home patients without a doctor's signed prescription since 2007, the government announced Friday.

U.S. Attorney Steven Dettelbach said at a news conference that it was the second largest monetary settlement nationally in the history of the Controlled Substances Act regulating drugs.

The Covington, Ky.-based company, which sells drugs to long-term care providers like hospitals and nursing homes, said there were no allegations that drugs were illegally diverted to someone without prescriptions and no patients were harmed.

The charges stemmed from a previously announced investigation by the Drug Enforcement Administration.

At issue was how pharmacy managers communicate with doctors who write prescriptions for controlled substances. (...)

Pfizer Settles Celebrex Lawsuit (Pfizer forliker Celebrex-søksmål)
pharmatimes.com 2.5.2012
Pfizer Inc. has settled a lawsuit filed by Brigham Young University over development of the blockbuster painkiller Celebrex for $450 million, according to a regulatory filing. Terms of the settlement weren't disclosed in an announcement by the drug company and the Mormon Church-owned school in Utah. However, Pfizer said in a regulatory filing with the U.S. Securities and Exchange Commission that it was taking a $450 million charge against first-quarter earnings to settle the case.

BYU and Pfizer battled for six years over the discovery of an enzyme that led to the development of Celebrex, a breakthrough in the treatment of arthritis and inflammation. A jury trial had been set to start May 29 in U.S. District Court in Salt Lake City. BYU had sought a 15 percent royalty on sales of Celebrex, or about $9.7 billion. The university also could have sought billions of dollars more in punitive damages and interest.
BYU's lawsuit said a chemistry professor, Daniel Simmons, discovered the genetic workings of the drug in the early 1990s. It accused Pfizer of violating a research agreement the school made with predecessor companies. As part of the settlement, BYU plans to endow a Dan Simmons Chair in recognition of his lifelong work advancing human health. (...)

Merck ordered to pay $321 million in criminal Vioxx probe
reuters.com 19.4.2012
(Reuters) - A Boston federal judge on Thursday sentenced Merck & Co to pay a $321 million criminal fine for improperly marketing its Vioxx painkiller a decade ago.

The U.S. drugmaker pleaded guilty in recent months to having illegally promoted Vioxx for treatment of rheumatoid arthritis before it was approved for that use in 2002. The pill, approved in 1999 as a painkiller, was withdrawn from the market in 2004 after it was linked to risk of heart attack and stroke.

Federal prosecutors in Boston said Merck illegally promoted Vioxx for rheumatoid arthritis for three years, continuing to do so after being reprimanded in September 2001 by the U.S. Food and Drug Administration. (...)

RD Legal Funding Offers Lawsuit Financing to Plaintiff Attorneys with Avandia Settlements
marketwatch.com 29.3.2012
CRESSKILL, N.J., March 29, 2012 /PRNewswire via COMTEX/ -- Even after published studies described Avandia's dangerous side effects, Type 2 diabetes sufferers, who are at the highest risk of developing fatal heart disease, were prescribed the drug in order to lower their blood sugar levels. Tens of thousands of suits have been settled by GlaxoSmithKline to resolve claims that its drug Avandia increased the risk of heart attack in Type 2 diabetes patients. Plaintiff attorneys with Avandia settlements, who are still waiting to get paid, are encouraged to contact RD Legal Funding, LLC ("RD Legal"), one of the nation's leading providers of lawsuit funding to attorneys. (...)

Generic Drugs Proving Resistant to Damage Suits
nytimes.com 20.3.2012
Debbie Schork, a deli worker at a supermarket in Indiana, had to have her hand amputated after an emergency room nurse injected her with an anti-nausea drug, causing gangrene. She sued the manufacturer named in the hospital’s records for failing to warn about the risks of injecting it. Her case was quietly thrown out of court last fall. (...)

Tre barn får svineinfluensa-erstatning
tv2nyhetene.no 8.2.2012
UTVIKLET NARKOLEPSI: Norsk pasientskadeerstatning har konkludert med at det er sannsynlig at tre barn fikk narkolepsi som følge av pandemrixvaksinen. (...)

Etter en grundig vurdering av om pandemrixvaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden, har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt barna medhold, melder NRK.

De tre barna er i alderen 8 til 15 år. (...)

GlaxoSmithKline Agrees to Settlement in 20,000 Avandia Lawsuits
openpr.com 5.2.2012
(openPR) - Nadrich & Cohen, LLP reports that GlaxoSmithKline has agreed to settle approximately 20,000 Avandia side effects lawsuits.

Los Angeles, CA, February 3, 2012 – UK drug-maker GlaxoSmithKline has agreed to settle 20,000 Avandia side effects lawsuits. According to a Bloomberg report, the company previously agreed to pay at least $700 million to settle more than 15,000 claims on behalf of patients who said that the drug caused heart attacks, strokes and other complications.

Avandia (rosiglitazone) was first approved by the FDA in 1999 to treat Type 2 diabetes in adult patients. The drug hit the market the same year as another popular diabetes drug, Actos (pioglitazone). The maker of Actos, Takeda Pharmaceuticals, is now facing numerous lawsuits from patients who claim the drug caused them to develop bladder cancer. (...)

Pfizer Says Nearly Half of Prempro Lawsuits Are Settled
pharmpro.com 16.12.2011
According to a Securities and Exchange Commission filing, Pfizer has settled almost 5,000 lawsuits, or 46 percent of cases, related to allegations that patients developed breast cancer after taking the company's hormone replacement therapies Prempro, Premarin and Provera, Bloomberg reported Thursday.

The drugmaker also indicated that it has set aside a further $68 million in addition to the $772 million it set aside for the cases in May, at which time Pfizer said it had resolved a third of the lawsuits, or about 3300. "We have recorded a charge of $260 million in the first nine months of 2011 that provides for the minimum expected costs to resolve all the remaining hormone-replacement actions," Pfizer officials said in the filing. However, the company noted that the reserve for the remaining lawsuits is only "an estimate" and "additional charges may be required." (...)

Pfizer sued by parents claiming Zoloft use caused birth defects
madisonrecord.com 30.11.2011
The ingestion of Zoloft during pregnancy led eight different couples to parent children born with various birth defects, according to a recently filed lawsuit that name the drug's manufacturer as a defendant. (...)

Merck betalar miljardbelopp för Vioxx
lakemedelsvarlden.se 23.11.2011
Läkemedelsföretaget Merck har valt att betala 950 miljoner dollar för att man marknadsförde det nu indragna smärtläkemedlet Vioxx som behandling för en icke godkänd indikation. (...)

Merck settles Vioxx suits from New York, Florida
reuters.com 14.11.2011
(Reuters) - Merck & Co has reached settlements to resolve lawsuits from the states of New York, Florida and South Carolina alleging the company misled state regulators about the dangers of the painkiller Vioxx, according to court filings.

The confidential sums were revealed in a court filing Friday in the U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana, where thousands of Vioxx cases have been consolidated. In 2007, Merck had agreed to pay out $4.85 billion to resolve claims from thousands of plaintiffs who said Vioxx caused heart attacks.

A spokesman for Merck declined further comment on the settlements. They were revealed in a court filing from attorneys for the plaintiffs' steering committee in the multi-district Vioxx litigation, which asked the court to set aside 6.5 percent of the state settlements in an escrow fund to pay for plaintiffs' legal fees.

Attorney generals for the state of New York, Florida and South Carolina filed lawsuits against Merck in 2007 and 2008 alleging the company misled state regulators about the dangers associated with Vioxx, which has been linked in lawsuits to increasing users' risk of heart attacks and other serious cardiovascular side effects.
Similar settlements have already been reached in lawsuits from the states of Alaska, Kentucky, Mississippi, Montana, Oklahoma and Utah, according to the filing. (...)

Novo Nordisk anklaget for bestikkelse
bt.dk 25.9.2011
Læge står frem: Fik hotelophold, restaurantbesøg og penge

Militærlæge Ian Black fortæller om bestikkelse fra Novo Nordisk.

Novo Nordisk er anklaget for at have bestukket læger i det amerikanske militær til at bruge et medicin mod blødninger. Men medicinen har ikke en dokumenteret virkning.

Nu står en af lægerne frem i 21 Søndag på DR 1. Den amerikanske militærlæge Ian Black brugte medicinen til sårede amerikanske soldater, men han fandt ud af, at det ikke virkede. Militærlægen oplevede alvorlige bivirkninger, når han brugte det på amerikanske soldater.

- Jeg oplevede hjerteanfald, slagtilfælde og mærkelige blodpropper i indvoldene, fortæller Ian Black i 21 Søndag på DR 1.

Ifølge DR’s indslag i aftes viste en undersøgelse i 2005, at næsten 10 pct. af de, der blev behandlet med NovoSeven, fik blodpropper. Dermed blev Ian Blacks observationer bekræftet.

Alvorlige bivirkninger
Den påstand bakkes op af Steffen Thirstrup, som er leder af Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der ingen dokumentation for virkningen af medicinen.

- Lægemidlet bliver brugt til patienter, der ikke har gavn af det. De har på bundlinjen kun risiko for blodpropper, siger han til 21 Søndag. Lægemiddelstyrelsen kritiserer Novo Nordisk for at have tjent millioner kroner på medicinen, uden at der er blevet lavet kliniske studier, der viser, om den virker.

- Der er tale om medicin med de alvorligste bivirkninger, nemlig at man kan få blodpropper og dø af det, siger Steffen Thirstrup.

Efter indslaget fortalte Kim Bildsøe Lassen, at Novo Nordisk havde solgt for 1,2 mia. kr off-label, altså til formål, der ikke er godkendt.

Sag mod Novo Nordisk
Da Ian Black opdagede bivirkningerne gik han til myndighederne, og det amerikanske justitsministerium lagde sag an mod Novo Nordisk.

Militærlægen var kronvidne og whistleblower i sagen. Det var altså ham, der fortalte ministeriet om de alvorlige følger af NovoSeven, og om at Novo Nordisk havde bestukket ham og andre læger.

- Jeg blev tilbudt ubegrænsede penge til uddannelse, gode middage på dyre restauranter og firestjernede hotelophold, siger Ian Black.

Men sagen kom aldrig i retten, og i stedet invilligede Novo Nordisk i at betale 25 mio. dollars - ca. 130 mio. kr - i et forlig. Ian Black mener, at det forlig har været en god forretning for Novo Nordisk.

- 25 mio. dollars er mange penge, men sammenlignet med de mange mio., de har tjent, så er det ikke ret meget, siger han til 21 Søndag. (...)

Mother suing Paxil maker does not have to disclose medical records: judge (Mor som saksöker Seroxat (Paxil)-produsent trenger ikke å offenliggjøre medisinske journaler, ifølge dommer)
vancouversun.com 6.9.2011
The mother of a girl born with a heart defect who is suing the maker of the antidepressant Paxil does not have to disclose her medical records before a class-action certification, a Vancouver judge ruled last week.

The mother, Faith Gibson of Surrey, launched the lawsuit three years ago in B.C. Supreme Court against GlaxoSmithKline, claiming the drug company failed to provide adequate information regarding the risks of birth defects for women taking Paxil during pregnancy.

Gibson's daughter Meah was born six years ago with a hole in her heart, which required surgery and seven months in hospital. (...)

Murder victim's mom sues killer's family
WINNIPEGSUN.COM 30.8.2011
Accused blames Prozac for fatal attack

The mother of murdered teen Seth Ottenbreit is suing his killer’s parents, grandfather and brother, alleging their inaction led to Ottenbreit’s death.

The now 18-year-old accused cannot be named. He has pleaded guilty to second-degree murder and is set to be sentenced next month.

Ottenbreit, 15, was fatally stabbed in September 2009. The accused has blamed the killing on his use of the antidepressant Prozac.

In a lawsuit filed last week Ottenbreit’s mother, Donna Noble, alleges the killer’s parents should have known their son “was uncontrollable, dangerous, unpredictable and suicidal and could not be trusted.”

Court has heard the accused fatally stabbed Ottenbreit after learning he had damaged the hardwood floor of his parent’s West St. Paul home. (...)

Novo Nordisk anklages for at smøre militærlæger
business.dk 23.8.2011
Den amerikanske hær begyndte i 2004 at bruge NovoSeven som standardbehandling til sårede amerikanske soldater i Irak.

Millionforlig i sag, hvor Novo Nordisk mistænkes for at give limousinetransport og dyre middage til militærlæger, hvidvaskning af bestikkelse til lægerne og ulovlig betaling for forsøg med sårede soldater i Irak og Afghanistan.

Det er ikke småting, Novo Nordisk beskyldes for at stå bag, når man læser søgsmålet om ulovlig markedsføring af blødermedicinen NovoSeven, som det amerikanske justitsministerium sammen med 24 delstater og to såkaldte whistleblowers afleverede for snart to år siden.

Søgsmålet, som først nu er kommet til offentlighedens kendskab, resulterede i juni i år i, at Novo Nordisk indgik et 130 millioner kroner stort forlig, uden at den danske medicinalkoncern erkender skyld. Novo Nordisks ledelse fastholder, at selskabet ikke har gjort noget forkert.

Søgsmålet tegner billedet af en virksomhed, hvis sælgere har været villige til at gå langt for at leve op til de store krav, som blev stillet til dem fra virksomhedens side. I anklageskriftet konstateres det, at Novo Nordisk på systematisk vis forsøgte at få udbredt brugen af NovoSeven til behandling af traumepatienter, selv om midlet ikke var godkendt til formålet. (...)

Pfizer settles with victims of Nigerian drug trial
BMJ 2011; 343:d5268 (16 August)
The drug company Pfizer has paid out $175 000 (£107 000; €120 000) to each of four families whose children died during a study of an experimental antibiotic in Kano, Nigeria. But the settlement has been strongly criticised by the families involved and by a leading ethicist in the United States, where Pfizer has its headquarters.

The study was conducted during a deadly outbreak of meningitis in 1996, when some 200 children were enrolled in the study. Half were given Pfizer’s experimental antibiotic, trovafloxacin (which it markets as Trovan), and half were given ceftriaxone. Five children died in the trovafloxacin arm and six in the ceftriaxone arm. Pfizer has not reported on the outcomes of 10 of the children.

The families said that Pfizer failed to tell them that their children were being enrolled in an experimental drug trial and that free, effective treatment was available from the charity Médecins Sans Frontières at the same hospital.

The settlements come from a $35m fund to compensate the families of children in the study. Pfizer has agreed to pay another $30m to support healthcare initiatives in Kano and $10m in legal costs.

In 2007 Pfizer acknowledged that it had given some of the children just one third of the recommended dose of the comparator antibiotic (ceftriaxone) because, the company said, the shots were “too painful” and made it too hard for the children to walk (BMJ 2007;334:1181, doi:10.1136/bmj.39237.658171.DB).

Trovafloxacin was later banned in Europe, and in 1999 the US drug regulator the Food and Drug Administration severely restricted its use, issuing a warning that the drug could lead to serious liver damage and death. (...)

Pfizer: Nigeria drug trial victims get compensation
bbc.co.uk 11.8.2011
Pfizer has agreed to sponsor health projects in Kano

Continue reading the main story

Related Stories

Anger at deadly Nigerian drug trials
Pfizer: No Nigeria dirty tricks
Public 'misled' over drug trials

US-based pharmaceutical giant Pfizer has made the first compensation payment to Nigerian families affected by a controversial drug trial 15 years ago.

It paid $175,000 (£108,000) each to four families in the first of a series of payments it is expected to make.

The payouts are part of an out-of-court settlement reached in 2009.

In 1996, 11 children died and dozens were left disabled after Pfizer gave them the experimental anti-meningitis drug, Trovan.

The children were part of a group of 200 given the drug during a meningitis epidemic in the northern city of Kano as part of a medical trial comparing Trovan's effectiveness with the established treatment. (...)

Judge orders drug company to pay SC $327 million (Dommer beordrer legemiddelfirma å betale SC (South Carolina) 327 millioner dollar)
pharmpro.com 3.6.2011
A Johnson & Johnson subsidiary must pay South Carolina $327 million for deceptive marketing of an antipsychotic drug, a Spartanburg County judge ruled Friday.
A spokeswoman for the drugmaker said the company was disappointed and would appeal.

Under the order issued by Circuit Court Judge Roger Couch, Janssen Pharmaceutica Inc. — a subsidiary of the New Brunswick, N.J.-based drug manufacturer — must make the payment for violations of the South Carolina Unfair Trade Practices Act.

"There is absolutely no doubt in my mind that the desire to protect market share overshadowed the good judgment of those in control at Janssen," Couch wrote.

Violations of that law carry potential penalties of up to $5,000 apiece, meaning the company had faced possible consequences of more than $3.1 billion, considering the 620,000 Risperdal prescriptions written for people on Medicaid and the state health plan alone. (...)

According to his order, Couch assessed a $300 penalty per sample box of the drug that was distributed and a $4,000 penalty per publication of the "Dear Doctor" letter, for a total penalty of more than $327 million. (...)

SC prosecutor suing GlaxoSmithKline over Avandia
pharmpro.com 1.6.2011
British drug maker GlaxoSmithKline PLC improperly marketed the diabetes drug Avandia to South Carolina consumers, hiding the medication's harmful side effects, according to a lawsuit filed by the state's top prosecutor.

A spokeswoman for the company, however, said GlaxoSmithKline supports both its drug and the ways in which it was marketed.

In a lawsuit filed May 17 in Spartanburg County, Attorney General Alan Wilson argued that the drug maker acted negligently when it claimed that Avandia did not put patients' hearts at risks and could actually reduce the potential for heart problems.

"GSK did not just fail to disclose the potential cardiovascular risks Avandia posed, which include heart attacks and sudden cardiac death, it affirmatively represented that Avandia could reduce diabetics' cardiovascular risks," Wilson wrote. "GSK knew or should have known that these representations were not true and likely to deceive."

First approved by the Food and Drug Administration in 1999, Avandia quickly became the top-selling diabetes pill in the world. The drug works by increasing the body's sensitivity to insulin, a key protein needed for digestion that diabetics don't adequately produce. (...)

Massesøksmål i USA
aftenposten.no 23.5.2011
Mange nyresyke er blitt ofre for alvorlig bivirkning

Det norskutviklede MR-kontrastmiddelet Omniscan har ført til hundrevis av søksmål mot helsegiganten GE Healthcare i USA.

I USA har nær 1000 pasienter saksøkt produsenter av MR-kontrastvæske etter at de er blitt syke. I flere av sakene er det inngått forlik de siste årene. Omniscan var involvert i rundt 70 prosent av sakene, ifølge den amerikanske erstatningsadvokaten Peter J. Brodhead. Han sitter i komiteen for saksøkerne.

Millionerstatning. Aftenposten skrev i går om familien Sedal, som har fått tilbud om erstatning fraNorsk pasientskadeerstatning etter at faren døde 46 år gammel. Han ble gradvis mer invalidisert etter en MR-undersøkelse der Omniscan ble brukt som kontrastmiddel, og døde fire år senere. (...)

Får erstatning etter farens smertefulle død
aftenposten.no 22.5.2011
Syk etter bruk av MR-kontrastmiddel

Som tenåring pleiet Ingrid Hæve Sedal (21) sin dødssyke far. Nå er familien tilbudt drøyt 2,8 millioner kroner i erstatning. Som eldste datter får hun 100000 kroner i erstatning.

Nyresyke Petter Sedal (46) døde i desember 2006, rett før det ble slått internasjonal helsealarm om at MR-kontrastmidler kunne skade nyrepasienter. 46-åringen fikk den invalidiserende og mystiske bivirkningen Nefrogen systemisk fibrose (NSF).

På verdensbasis er det funnet over 800 tilfeller av tilstanden NSF hos nyrepasienter som har fått MR-kontrastvæske, ifølge en rapport fra GE Healthcare. Over 500 av disse pasientene fikk kontrastmiddelet Omniscan.

Det er to kjente dødsofre av bivirkningen i Norge, ifølge Statens legemiddelverk. De fikk injeksjoner med henholdsvis MR-kontrastmidlene Omniscan og Magnevist.

Sedal er det eneste dødsofferet som har fått medhold i krav om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. (...)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

Lawsuit Blames Stop-Smoking Drug for Pennsylvania Killings
pharmpro.com 10.5.2011
PITTSBURGH (AP) — The fathers of two people killed in a western Pennsylvania murder-suicide say a smoking cessation drug is to blame.

Thirty-four-year-old Sean Wain fatally shot his 33-year-old wife, Natalie, before shooting himself in Economy, Beaver County, in May 2009. A lawsuit filed by their fathers on behalf of the couple's four surviving children says Sean Wain's hostility and rage was prompted by the drug Chantix, marketed by Pfizer Inc.

The drug company did not immediately comment on the lawsuit filed Monday in U.S. District Court in Pittsburgh. But a web site for the drug warns it can cause "hostility, agitation, depressed mood, suicidal thoughts or actions" in some people.

The lawsuit says New York-based Pfizer didn't sufficiently warn consumers until after the murder-suicide, even though those side effects were allegedly revealed during clinical trials of the drug. (...)

Adverse Rx Drug Effects on Increase (Uheldige effekter fra reseptbelagte legemidler øker)
medpagetoday.com 14.4.2011
The number of hospitalizations due to side effects from drugs -- including accidental overdoses -- increased by more than 50% in five years, government researchers found.
In-hospital treatment of adverse events due to hormones -- particularly corticosteroids -- topped the list in 2008, accounting for about 16% of hospitalizations, Jennifer Lucado, MPH, and colleagues reported in an Agency for Healthcare Research and Quality statistical brief.

When combining both hospitalizations and treat-and-release situations, corticosteroids again accounted for most of the adverse events (9.4%), followed by anticoagulants and then antineoplastic and immunosuppressive drugs. (...)

Taken separately, adverse drug events were culprits in 1.8 million hospital stays and 838,000 treat-and-release emergency department visits in 2008.

Stays that year, which accounted for nearly 5% of all hospital stays, increased 52% from 1.2 million stays in 2004.

The mean age of hospitalized patients was 62.8 years, but fell to around 50 when the researchers looked just at poisonings. (...)

(Anm: Medication-related adverse outcomes in U.S. hospitals and emergency departments, 2008. AHRQ Brief 2011 (April).)

Vaccine manufacturers cannot be sued over design defects, US Supreme Court rules
BMJ 2011; 342:d1292 (25 February)
The US Supreme Court has ruled by a 6-2 majority that vaccine manufacturers cannot be sued over claims of design defects in their products.

The court was ruling on a case brought by the parents of a child who developed seizures after a routine diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) vaccination (Bruesewitz v Wyeth Inc). It ruled that an act passed by Congress in 1986, which set up a no fault scheme to compensate any child injured by vaccine side effects, bars lawsuits against vaccine manufacturers. (...)

Vaccine Producers Victorious in Supreme Court Ruling Over Lawsuits
pbs.org 22.2.2011
(...) A 6-2 ruling from the U.S. Supreme Court today makes it tougher for parents who say their children were injured by vaccines to file lawsuits against drugmakers. (...)

Lawyers in Vioxx case closer to getting paid
reuters.com 18.2.2011
Feb 18 (Reuters Legal) - After battling Merck & Co. (MRK.N) in court for years over the safety of its Vioxx painkiller, lawyers for the plaintiffs are a step closer to finally getting paid. A committee charged with divvying up more than $300 million in attorneys' fees for work on lawsuits against the pharmaceutical company has made its recommendations to a federal judge in New Orleans.

The recommendations were laid out in a little-noticed court filing last month to U.S. Judge Eldon Fallon of the Eastern District of Louisiana, who has been overseeing the multidistrict litigation over Vioxx. The big proposed winners include the law firms Seeger Weiss ($40.9 million); Beasley, Allen, Crow, Methvin, Portis & Miles ($40.9 million); Herman, Herman, Katz & Cotlar ($32.5 million); Lanier Law Firm ($27 million); and Weitz & Luxenberg ($20 million).

After it won 11 of 16 trials, Merck agreed in November 2007 to settle nearly all of its litigation over Vioxx for $4.85 billion. Since then, nearly all of the plaintiffs have received their funds, but their lawyers have yet to be paid. (...)

Louisiana AG sues GlaxoSmithKline over Avandia
forbes.com 17.2.2011 (Associated Press)
BATON ROUGE, La. -- Louisiana Attorney General Buddy Caldwell is suing British drug maker GlaxoSmithKline PLC, claiming the company hid harmful side effects of the diabetes drug Avandia.

The lawsuit, filed in civil district court this week, accuses Glaxo of illegally marketing, pricing and promoting Avandia and violating Louisiana's consumer protection and unfair trade practices laws. (...) Louisiana AG sues GlaxoSmithKline over Avandia
forbes.com 17.2.2011 (Associated Press)
BATON ROUGE, La. -- Louisiana Attorney General Buddy Caldwell is suing British drug maker GlaxoSmithKline PLC, claiming the company hid harmful side effects of the diabetes drug Avandia.

The lawsuit, filed in civil district court this week, accuses Glaxo of illegally marketing, pricing and promoting Avandia and violating Louisiana's consumer protection and unfair trade practices laws. (...)

Arkansas High Court: Pharmacy Not Liable for Prescription Drug Mix
insurancejournal.com 17.2.2011
The Arkansas Supreme Court has upheld a lower court ruling that a pharmacist has no duty to warn a customer about a dangerous mix of prescription medicines or to inquire about physicians who prescribe them, in a case that involved a doctor later convicted of attempted murder in a separate matter.

Kevin Allen Curry was found dead in his home in Dardanelle, Arkansas on Aug. 24, 2005, according to court records. Following an autopsy, his cause of death was ruled “mixed drug intoxication” combined with alcohol.

The administrator of his estate had sued the pharmacy that dispensed the drugs, and then appealed the lower court’s decision that the dispensing pharmacy, Rose Drugs of Dardanelle Inc., “had no general duty to warn, to not fill dangerous prescriptions, and to inquire of a prescribing physician.” (...)

Paxil Lawsuit: Fitts Zehl LLP Set to Try 5 Paxil Birth Defects Cases in May 2011
marketwire.com 15.2.2011
HOUSTON, TX--(Marketwire - February 15, 2011) - Fitts Zehl LLP -- a personal injury and pharmaceutical litigation law firm in Houston, Texas -- is set to try five Paxil birth defect cases against GlaxoSmithKline (GSK), the second largest drug manufacturer in the world, in Philadelphia state court May 2011. In addition to preparing for trial, the firm is accepting new cases from law firms and clients throughout the United States.

"We've taken steps to ensure that no other Paxil trials take place before our May trials," said Ryan Zehl, Paxil birth defects lawyer and Fitts Zehl LLP partner. "This will be the third time GSK goes to trial over Paxil since the FDA required them to disclose the increased risk of congenital heart defects in babies born to mothers taking Paxil during the first trimester of pregnancy in December 2005." (...)

- Sexgal av Parkinsonmedisiner
vg.no 10.2.2011
SEXAVHENGIG: Didier Jambert, her sammen med kona i rettssalen i Nantes i Frankrike, fikk svært kraftige bivirkninger av medisinen mot Parkinsons sykdom.

Medisinen skulle hjelpe mot Parkinsons. I stedet hevder tobarnsfaren (51) at han ble både spillegal og sexavhengig.

Nå krever Didier Jambart fra Nantes i Frankrike rundt fire millioner kroner i erstatning fra legemiddelgiganten GlaxoSmithKline.

Ifølge nyhetsbyrået AFP hevder 51-åringen at medisinen Requip fikk ham hektet på gambling, uhemmet homofil sex og gjorde ham suicidal. (...)

Kjent effekt
Medisinsk direktør Olav Flaten i GlaxoSmithKline sier til VG at både spillegalskap og hyperseksualitet er kjente bivirkninger for Requip og lignende preparater.

- Dette er en mindre vanlig eller sjelden bivirkning, sier Flaten. (...)

Vermont to Receive $136,000 Settlement in Paxil Side Effects Case
lawyersandsettlements.com 29.1.2011
Montpelier, VT: Vermont's attorney general has announced that the state will receive $136,000 as part of a settlement with drugmaker GlaxoSmithKline over Paxil side effects allegations, among others. (...)

Glaxo Suit on Avandia Heart Attack Death Settled on Trial's Eve (Glaxo-søksmål om dødsfall grunnet hjerteinfarkt utløst av Avandia forliket like før rettssaken skulle starte)
bloomberg.com 31.1.2011
GlaxoSmithKline Plc said it settled on the eve of trial a lawsuit alleging its Avandia diabetes drug caused a North Carolina man to die of a heart attack, avoiding a jury determination over risks associated with the medicine.

The U.K.’s biggest drugmaker resolved the suit by the family of James Burford, an Avandia user who died in 2006. The company declined to provide details of the accord’s terms. The resolution eliminates the risk Glaxo would face a large jury award, said Navid Malik, a drug-industry analyst at Matrix Corporate Capital in London.

Investors worried it “could lead to substantial punitive damages,” Malik said in a Jan. 25 interview. The company has already agreed to pay almost half a billion dollars to resolve claims it hid the drug’s health risks. “GSK needs to successfully settle as many of these cases as possible.” (...)

GSK set aside $3.4bn in last quarter of 2010 to cover legal costs (GSK avsette 3,4 milliarder dollar i siste kvartal 2010 for å dekke rettslige omkostninger)
BMJ 2011; 2011; 342:d488 (24 January)
GlaxoSmithKline has set aside $3.4bn (£2.1bn; €2.5bn) to cover legal costs in the fourth quarter of last year. That amount wipes out the company’s profit for the fourth quarter, the news agency Reuters has reported. However, a GSK spokeswoman said that she could not give sales projections as they would be reported on 3 February.

In July the company set aside $2.36bn to cover costs related to product liability cases settled or received at that time and other problems, bringing the company’s legal costs for the year to $5.8bn.

The costs are related to litigation over its antidiabetes drug rosiglitazone (marketed as Avandia); the company’s sales and promotion practices concerning several drugs, including paroxetine (Paxil) and bupropion (Wellbutrin); and practices at a former manufacturing plant in Puerto Rico. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Risk of Angle-Closure Glaucoma With Bupropion and Topiramate. (…) Conclusions and Relevance: Both bupropion and topiramate are widely prescribed drugs. The risk of angle-closure glaucoma in patients younger than 50 years was twice as high in patients taking bupropion and more than 5 times higher in patients taking topiramate.JAMA Ophthalmol. 2015 Jul 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

Røykestoppmedisin kan forårsake selvmord
nrk.no 7.1.2011
Røykeavvenningspreparatet Champix, som også er i bruk i Norge, kan ha forårsaket over 100 selvmord bare i USA. Nå kan produsenten vente et massesøksmål.

Champix produseres av legemiddelgiganten Pfizer og er i bruk i over 90 land, også i Norge.

I USA, der tablettene selges under navnet Chantix, er det hele sju millioner som bruker det reseptbelagte legemiddelet som kom på markedet i 2006. (...)

Chantix Suicide Lawsuit
accidentinjurylawyerblog.com 26.12.2010
A new study underscores the association of Chantix to violent acts, including suicide.

The study, published in the medical journal PLoS ONE, reviewed FDA adverse event reports, finding that Chantix was associated with 408 adverse reports involving violence. This is more than twice any other drug on the market.

This study bolsters what many Chantix lawsuits have alleged: that Chantix causes violence and suicide in a minority of patients. Why does Chantix do this? No one knows for sure. But Chantix increases the release of dopamine or serotonin to the brain which may cause analmous consequences in some patients. (...)

Pharmaceutical industry wins a major victory as class action is refused authorization
lexology.com 13.12.2010
In a unanimous ruling on November 12, 2010, the Quebec Court of Appeal maintained the dismissal of a motion for authorization to institute a class action against GlaxoSmithKline Inc. (...)

Lægechefer begik »alvorlig fejl« i Omniscan-sag
berlingske.dk 7.12.2010
Lægemiddelstyrelsen erkender, at man ved en fejl fjernede advarslen mod kontraststoffet Omniscan.

Da Lægemiddelstyrelsen i 1998 fjernede advarslen mod at bruge kontraststoffet Omniscan på nyrepatienter, begik man en "alvorlig fejl".

Det erkender Lægemiddelstyrelsens direktør Jytte Lyngvig i et svar til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

- Vi er dybt berørte af den ulykkelige situation og de lidelser, som brug af Omniscan har påført både patienter og pårørende, skriver Jytte Lyngvig i et følgebrev til Lægemiddelstyrelsens notat.

Svar på kritik
Notatet fra Lægemiddelstyrelsen er et svar på den skarpe kritik af Lægemiddelstyrelsen, som er blevet rejst i en uafhængig advokatrapport fra advokatfirmaet Kromann Reumert.

Rapporten konkluderer blandt andet, at tre navngivne chefer i Lægemiddelstyrelsen, heriblandt Jytte Lyngvig, har forsøgt at fortie væsentlige oplysninger om den mangelfulde sagsbehandling, da der blev stillet spørgsmål til sagen i Folketinget.

Det har fået politikere fra flere partier til at kræve de tre chefer afskediget.

Lægemiddelstyrelsen afviser imidlertid, at man har tilbageholdt oplysninger i besvarelsen af Folketingsspørgsmål.

- Vi har svaret korrekt og koncist på de stillede spørgsmål, hedder det i følgebrevet fra Jytte Lyngvig. (...)

What Impact Will Paxil Lawsuits Have on Potential Effexor Lawsuits? (Hvilken innflytelse har Seroxat (Paxil)-søksmål på mulige Efexor-søksmål?)
lawyersandsettlements.com 3.12.2010
Seattle, WA: Women who took Effexor while pregnant and had babies with Effexor birth defects might be watching Paxil litigation with some curiosity. Although no lawsuits alleging serious Effexor side effects, such as Effexor heart defects, have been filed, similar antidepressants have been linked to side effects, including persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) and congenital heart defects. (...)

Paxil Birth Defect Trial Tossed Out of Court (Søksmål angående Seroxat-fødselsdefekter vrakes av retten)
lawyersandsettlements.com 1.12.2010
Summerville, SC: It was a heartbreaking end to a Paxil birth defects trial in Philadelphia, after a judge ended the proceedings at about the midway point, finding for GlaxoSmithKline (Glaxo), the defendant. The lawsuit, the first Paxil trial to be undertaken since Glaxo agreed in July to settle 800 cases by paying out more than $1 billion, attempted to determine whether Paxil caused a birth defect suffered by Anna Blyth.(...)

The defendant lobbied the presiding judge to dismiss the action, which State Court Judge Gary Glazer did—effectively ending the trial. It is not known if the Blyth family, which was not part of the earlier Glaxo settlement in July, will appeal the verdict.

Bloomberg reported that 15 additional Paxil cases against Glaxo alleging Paxil birth defects are slated for Philadelphia next year. Some birth defects allegedly linked to Paxil have been severe, resulting on occasion in Paxil infant death. (...)

Ny sag om fejlbehandling af 50.000
ekstrabladet.dk 12.11.2010
Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin

Danmark er på vej mod en historisk stor sag om forkert behandling af en stor patientgruppe, skriver Dagens Medicin. Det handler om binyrebarkhormonet prednisolon, som nedbryder knoglerne, hvis ikke patienterne får tilskud af kalk og D-vitamin.

Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet, at alle i længerevarende behandling med prednisolon skal knogleskannes og sikres kalk og D-vitamin som supplement. Det er også almen viden for danske læger. Alligevel har lægerne ikke sikret, at en stor patientgruppe har fået kalk og D-vitamin.

50.000 patienter i farezonen
De første 15 patienter har fået tilkendt erstatning på i gennemsnit 440.000 kroner og mange flere kan være på vej. Op mod 50.000 danskere er i en højrisikogruppe, idet de har fået prednisolon i meget lang tid. (...)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmuneconditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: How to deal with prednisone withdrawal. Prednisone withdrawal occurs when a person stops taking prednisone abruptly or reduces their dose too quickly. Symptoms of prednisone withdrawal can include body aches, mood swings, and extreme fatigue. Prednisone is a corticosteroid that doctors prescribe to treat swelling and inflammation. It relieves swelling, itching, and redness by suppressing the immune system. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Data Lacking on Prednisone Use in RA. Glucocorticoid treatment may be the best and worst possible option. (…) "The medical community has been inept at producing a solid evidence base for the proper application of glucocorticoid therapy," stated Frank Buttgereit, MD, of Charité University Hospital in Berlin, and colleagues. (medpagetoday.com 5.1.2017).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

Glaxo Failed to Warn About Paxil Risks, Lawyer Says at Philadelphia Trial (Glaxo unnlot å advare om Seroxat-risiko, ifølge advokat i Philadelphia-rettssak)
bloomberg.com 9.11.2010
GlaxoSmithKline Plc, the U.K.’s largest drugmaker, failed to properly warn consumers that its antidepressant drug Paxil could cause birth defects, a lawyer for the family of an injured teenager told jurors.

Glaxo had research from the 1980s showing Paxil caused deaths among the offspring of animal test subjects and didn’t provide clear warnings about the deaths, Kimberly Baden, a lawyer for Anna Blyth and her family, told a Philadelphia jury today. Baden said the drug caused a narrowing of the aorta leading from the heart of Anna, now 14 years old.

“We believe the evidence will show Paxil caused Anna’s birth defects,” Baden said in opening statements. “We believe the warnings and instructions put out in 1995 weren’t appropriate and reasonable.” (...)

Washington getting $6 million in Glaxo settlement
forbes.com 2.11.2010
OLYMPIA, Wash. -- The state of Washington will receive more than $6 million as it share of a settlement with GlaxoSmithKline PLC over poorly made pills, including the popular antidepressant Paxil.

Attorney General Rob McKenna said Tuesday that about $3 million will be split between the Medicaid program and the state general fund. The rest of the state's portion will be returned to the federal government to cover its share of Medicaid spending on drugs for Washingtonians.

In the settlement announced last week in Boston, the British company agreed to pay $750 million to the federal government and states to resolve allegations about manufacturing problems at its plant in Puerto Rico. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

GlaxoSmithKline denies it has settled thousands of lawsuits over rosiglitazone (Avandia) (GlaxoSmithKline benekter å ha forliket tusener av søksmål over rosiglitazone (Avandia))
BMJ 2010;340:c3010 (7 June)
GlaxoSmithKline has denied claims that it has settled "thousands" of the lawsuits brought against the company by people who had heart attacks and strokes while taking the anti-diabetic drug rosiglitazone (Avandia).

A company spokeswoman told the BMJ that many settlements, as reported by Reuters (www.reuters.com/article/idUSLDE65029L20100601), which later issued an update, and by other media outlets, did not happen. (...)

GSK settles first Avandia case in USA (GSK forliker første Avandia-sak i USA)
pharmatimes.com 2.6.2010
GlaxoSmithKine has settled the first case in the USA to be brought to trial concerning claims that the firm’s diabetes drug Avandia caused heart attacks and strokes.

A spokeswoman for the company told PharmaTimes World News that the Avandia (rosiglitazone) case that was scheduled for the first trial in state court in Philadelphia (due to begin yesterday) has indeed been settled. She noted that the next case scheduled for trial is in that court and is scheduled for October, noting that GSK “has not settled the multi-district litigation pending in federal court.” (...)

Glaxo settles hundreds of Avandia suits: lawyer (Glaxo forliker hundrevis av søksmål for Avandia, ifølge advokat)
reuters.com 11.5.2010
(Reuters) - GlaxoSmithKline Plc has settled with nearly 700 people who say they suffered harm because they took the diabetes drug Avandia, a lawyer involved with many of the cases told Reuters on Tuesday. (...)

Glaxo Said to Pay About $60 Million in First Avandia Settlement (Glaxo hevdes å ha utbetalt 60 millioner dollar i første Avandia-forlik)
businessweek.com 10.5.2010
May 10 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc has agreed to pay about $60 million in the first settlements of lawsuits alleging the company’s Avandia diabetes drug causes heart attacks and strokes in some users, people familiar with the accords say. (...)

Regulators approved Avandia for sale in the U.S. in 1999 and the medicine tallied annual revenue of $3 billion by 2006, including sales of a combination of Avandia and another drug. (...)

Paxil Off-Label Use to Be Focus of Heart Defects Trial (Fokuserer på undersøkelser av hjertedefekter ved forskrivning av Seroxat (Paxil) utenfor preparatomtale)
lawyersandsettlements.com 18.4.2010
Washington, DC: Paxil manufacturer GlaxoSmithKline (Glaxo) faces hundreds of Paxil lawsuits alleging that the antidepressant causes birth defects. Next up at the plate is Delaney Novak, a little girl born on April 4, 2002 with heart defects. In June, her parents Laura and Derek will contend that misconduct on the part of Glaxo over safety warnings for Paxil caused Delaney’s birth defects. (...)

[READ MORE PAXIL ARTICLES] (LES FLERE SEROXAT-ARTIKLER) (...) Hundreds of Lawsuits Claim Paxil Causes Birth Defects
parentdish.com 11.3.2010
The makers of the antidepressant drug Paxil are facing an increasing number of lawsuits alleging the medication causes birth defects, and one family has already won a settlement of $2.5 million, online investigative news site The Public Record reports. (...)

UBS weighs Glaxo's Avandia liability
forbes.com 5.3.2010
LONDON -- GlaxoSmithKline PLC could be facing liabilities up to $6 billion over personal injury lawsuits relating to its diabetes drug Avandia, UBS analysts said in a note made public on Friday. (...)

Australian court: Vioxx doubled heart attack risk
pharmpro.com 5.3.2010
The once-popular painkiller Vioxx doubled the risk of heart attack and was unfit for consumption, an Australian court ruled Friday, awarding a man leading a class action suit against the drug's maker 287,000 Australian dollars ($259,000) in compensation.

Melbourne Federal Court Judge Christopher Jessup's decision opens the door for claims from 600 other litigants in a lawsuit against U.S. pharmaceutical firm Merck & Co. over its since-recalled drug Vioxx. The painkiller was taken off the global market in 2004 after research showed it raised the risk of heart attacks and strokes. (...)

SSRI Birth Defects Class Action Lawsuit
lawyersandsettlements.com 28.2.2010
SSRI side effects can cause many serious problems for infants, newborns and children. Some studies have linked the use of SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) while pregnant with birth defects. SSRI birth defects include persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN—previously called primary pulmonary hypertension of the newborn) and other lung and heart problems that could qualify for class action lawsuit damages. (...)

County files lawsuit against drug giant over diabetes medication
tradingmarkets.com 27.2.2010
Feb 27, 2010 (San Jose Mercury News - McClatchy-Tribune Information Services via COMTEX) -- Claiming that a major drugmaker made billions of dollars on a diabetes medication that caused heart attacks and strokes, Santa Clara County on Friday filed a lawsuit charging a decade of false advertising and seeking compensation on behalf of patients and providers in California.

Although patients have filed many personal-injury
lawsuits against Pennsylvania-based GlaxoSmithKline over its drug Avandia, this is the first governmental lawsuit claiming the drugmaker falsely advertised Avandia's benefits and concealed its risks, according to Tamara Lange, Santa Clara County's lead deputy county counsel.

The county alleges that GlaxoSmithKline earned billions of dollars on Avandia and cited an estimate that the drug caused 60,000 to 200,000 heart attacks, strokes and cardiovascular deaths nationwide from 1999 to 2006. (...)

Antidepressants May Impact Infant Development (Antidepressiva kan ha følger for spedbarns utvikling)
lawyersandsettlements.com 28.2.2010
Denmark: A new study suggests that babies who are exposed to antidepressants prior to birth are slower to reach certain developmental milestones. The study will likely add to the growing controversy about whether or not SSRI antidepressants are safe for pregnant women to use. (...)

AstraZeneca wins judgment in Seroquel lawsuit
finance.yahoo.com 26.5 finance.yahoo.com.2009
Judge excludes causation testimony, rules for AstraZeneca in Seroquel case

DOVER, Del. (AP) -- A Delaware judge on Tuesday ruled in favor of drug maker AstraZeneca PLC in a lawsuit claiming that the company's anti-psychotic drug Seroquel causes diabetes.

In a one-paragraph ruling, Superior Court Judge Joseph Slights III in Wilmington granted the company's request to exclude testimony from a medical expert for Nina Scaife, a Kansas woman who claimed that Seroquel caused her to develop diabetes.

"In the absence of competent expert testimony regarding specific causation, the court has also determined that it must grant the defendants' motion for summary judgment in this case," wrote Slights, who said he would issue a written opinion later.

The case, which had been scheduled to go to trial June 29, marks the third time that a judge has granted summary judgment to London-based AstraZeneca in Seroquel litigation, with no case yet having reached trial. (...)

Nigerians settle over Pfizer suit (In brief)
BMJ 2009;338:b2147 (27 May)
Nigerian officials have tentatively agreed to settle a lawsuit against Pfizer for $75m (£47m; 54m). The suit charged the company with testing an experimental antibiotic, trovafloxacin, on 200 children without proper consent during an outbreak of meningitis in Kano in 1996 (BMJ 2009;338:b458, doi:10.1136/bmj.b458). Eleven children died. Nigerian officials say that effective and proved treatments were readily available at the time. (...)

Wyeth Supreme Court Loss Breaks Drug Lawsuit Logjam (Update1)
bloomberg.com 30.4.2009
April 30 (Bloomberg) -- Just two months after the U.S. Supreme Court decided patients can sue drugmakers over injuries from medicines approved by the government, long-stalled lawsuits against GlaxoSmithKline Plc and Bristol-Myers Squibb Co. are again moving toward trials.

The March 4 decision in a case on Wyeth’s nausea treatment Phenergan broke a logjam of cases in state and federal courts. Federal regulatory approval of a medicine and information about side effects doesn’t shield drugmakers from claims that patients and doctors weren’t adequately warned, the high court ruled. The decision already affected more than 250 lawsuits involving at least 10 companies that were in limbo before the ruling. (...)

Glaxo this month settled two cases on claims its antidepressant Paxil can make patients suicidal, after judges set trials citing the Wyeth decision. A Barr Pharmaceuticals hyperactivity-drug case is to be tried in August in federal court in Tallahassee, Florida. And a group of Bristol-Myers lawsuits over the blood-thinner Plavix may now proceed to trial in federal court in Trenton, New Jersey.

The Supreme Court decision may cost the industry “billions of dollars,” said attorney Mark Herrmann at Jones Day in Chicago, who defends companies in similar suits. “There’s no way to quantify it, but the number has as many zeroes in it as attacked Pearl Harbor.” (...)

Antidepressant Marketing Tactics Lead to Federal Lawsuit (Salgsteknikk for antidepressiva førte til statlig søksmål)
Psychiatr News 2009;44(7):6 (April 3) (American Psychiatric Association)
Government prosecutors say the maker of citalopram and escitalopram concealed unfavorable clinical trial results from the public and bribed physicians with kickbacks to increase market share.

The U.S. Department of Justice has accused Forest Laboratories of conducting a "fraudulent scheme to market and promote" unapproved indications for its antidepressants citalopram and escitalopram and paying kickbacks to induce physicians to prescribe those medications. (...)

Use of Antidepressants May Increase Risk of Heart Problems in Women, New Study Finds (Bruk av antidepressiva kan øke risiko for hjerteproblemer hos kvinner)
attorneyatlaw.com (14.3.2009)
Drugs for the treatment of severe depression, which are prescribed to tens of millions of Americans each year, may increase the risks of sudden cardiac death and fatal heart disease in otherwise healthy women, according to medical researchers.

The family of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, includes popular names like Prozac, Lexapro, Zoloft, and Paxil. They are part of a booming pharmaceutical industry and generally considered to be safer and more effective than first-generation anti-depressants, called tricyclic antidepressants. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

High court revives Paxil, Zoloft suits
philly.com 10.3.2009
The U.S. Supreme Court yesterday gave life to two lawsuits faulting Pfizer Inc. and a GlaxoSmithKline P.L.C. unit for failing to warn that their antidepressants might cause suicidal tendencies in adults.

The justices told the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit in Philadelphia, which had rejected the suits, to reconsider them in light of last week's Supreme Court decision giving patients more ability to sue drugmakers.

The antidepressant suits are being pressed by relatives of a woman who killed herself after taking Glaxo's Paxil and a man who committed suicide after taking Pfizer's Zoloft. (...)

Stamford attorney who went on rampage sues psychiatrist
stamfordadvocate.com 3.3.2009
Lawyer was not guilty by reason of mental disease

STAMFORD -- A Stamford attorney who went on a rampage in 2007, shooting at a van driver then breaking into his ex-wife's home, has filed a lawsuit against his psychiatrist.

Eric Witlin, 41, was found not guilty by reason of mental disease or defect in May. In July, he was committed to serve 20 years in the Whiting Forensic Institute after psychiatrists testified that he had a psychotic episode induced by a prescription drug.

The suit was filed Feb. 26 in state Superior Court in Stamford against Dr. Simon Epstein. (...)

The psychiatrists who testified in court said the prescription drugs Adderall and Prozac led to Witlin's state, and one of the psychiatrists said he believed Witlin was misdiagnosed when he was prescribed them.

The psychiatrists and police officers testified that Witlin's Manhattan co-workers noticed increasingly odd behavior immediately. (...)

Drug Approval Is No Legal Shield, Justices Rule (Legemiddelgodkjenning er ikke rettslig skjold mot søksmål, ifølge domstolkjennelse)
nytimes.com 4.3.2009
WASHINGTON — In a major setback for business groups that had hoped to build a barrier against injury lawsuits seeking billions of dollars, the Supreme Court on Wednesday said state juries may award damages for harm from unsafe drugs even though their manufacturers had satisfied federal regulators. (...)

Tvist om diabetesrisk med Seroquel i USA
lakemedelsvarlden.se 2.3.2009
Astrazenca är föremål för en omfattande granskning med anledning av sitt antipsykotika läkemedel Seroquel i USA. Enligt dokument som nyligen offentliggjorts kan företaget ha undanhållit information om risker med preparatet.

IFRÅGASATT Över 9000 rättstvister väntar Astrazeneca i USA efter att patienter har stämt företaget för att det antipsykostiska preparat Seroquel (quetiapin)ska ha orsakat dem skador och gett dem diabetes. I samband med en av domstolsförhandlingarna i Florida har ett stort antal dokument som tidigare varit hemliga offentliggjorts.

I dokumenten finns uppgifter om att Astrazeneca visste om riskerna med diabetes och viktproblem långt innan varningarna placerades ut på förpackningarna. Seroquel godändes i USA 1997 och redan då fanns diabetes med bland biverkningarna men det var först 2003 som information om risken förstärktes, på begäran av det amerikanska läkemedelsverket FDA. (...)

Glaxo Warns of a Charge, Hints at Pact
online.wsj.com 30.1.2009
GlaxoSmithKline PLC warned that its 2008 earnings will be hit by a $400 million legal charge, in a sign that the pharmaceutical company could be approaching a settlement in a five-year-old federal investigation into marketing of antidepressants and other drugs.

Glaxo said the charge was related to the ongoing investigation, which is looking at "marketing and promotional practices for several products for the period 1997 to 2004." Those products include the antidepressants Wellbutrin SR, according to the company; Paxil is another, according to people familiar with the matter. (...)

Dansk massesøgsmål mod Vioxx producent
gigtforeningen.dk 5.11.2008
Der planlægges nu et massesøgsmål i Danmark mod medicinalfirmaet Merck & Co, der i 2004 måtte trække gigtmedicinen Vioxx (den første såkaldte COX-2 hæmmer) tilbage fra markedet pga. alvorlige bivirkninger. Fristen for at anlægge retssagen er allerede d. 25. november 2008. Derfor skal patienter, der ønsker at deltage i søgsmålet, hurtigst muligt kontakte advokat Anders Boelskifte, der repræsenterer sagsøgerne.

Baggrunden for søgsmålet i Danmark er, at ca. 70 danske sagsøgere tidligere anlagde et massesøgsmål i USA - via Boelskifte og den amerikanske advokat Rodney Klein. Men i maj måned blev det besluttet at tilbagekalde søgsmålet i USA, for i stedet at anlægge et massesøgsmål i Danmark. (...)

Chantix Suicides Reported with European Version of Drug
aboutlawsuits.com 11.11.2008
Concerns about Chantix suicide side effects first started to emerge in November 2007, when the FDA issued an “Early Communication” about an on-going investigation into at least 39 reports of Chantix suicides and nearly 500 reports of suicidal thoughts and behavior involving the drug in the United States.

Since that time, the FDA has required Pfizer to add a “black box” warning about the psychological side effects of Chantix, and many users who took their own life or suffered severe physical injuries as a result of a suicide attempt are filing Chantix lawsuits against Pfizer for failing to previously warn about the risk associated with the drug. (...)

Grandparents sue makers of Prozac over Friendswood doctor's death
txcn.com 10.11.2008
HOUSTON—A civil trial was set to begin Monday to decide if a pharmaceutical company has any responsibility in the shooting death of a Friendswood doctor. (...)

Staten betalar ut skadestånd för vaccinationsskada
dagensmedicin.se 10.11.2008
En man som skadades när han vaccinerades mot tuberkulos som barn ska få 257 000 kronor i skadestånd från staten. Det har justitiekanslern, JK, beslutat.

Mannen tillhör en grupp på omkring personer som skadades av BCG-vaccin från Danmark på 1970-talet. Han drabbades av en medicinsk invaliditet på 10 procent, enligt nyhetsbyrån TT. Dessutom har han fula ärr på överkroppen.
Mannen fick knappt 5 000 kronor i ersättning från staten redan 1979. Nu har JK beslutat att ge honom ytterligare 257 000 kronor. (...)

Local woman seeks legal action against drug maker
northpeel.com 6.11.2008
A Brampton woman alleges her young son's health problems are directly related to antidepressants prescribed during pregnancy, and is now taking legal action against the drug manufacturer.

Lawyers representing Shannon Cote, 29, and her 10-year-old son, say they have commenced a lawsuit against Glaxo Smith Kline, distributors of the drug Paxil.

In a formal statement sent to The Guardian, Glaxo Smith Kline corporate communication officials said the company had not received formal notification of any legal action with respect to this matter. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Internal Documents Indicate Two FDA Officials Objected To Rules Aimed at Pre-Empting Lawsuits
kaisernetwork.org 30.10.2008
Two FDA officials objected to rules recently issued by the agency that sought to limit the ability of consumers to file product liability lawsuits against pharmaceutical companies in state courts, according to internal documents released on Wednesday by House Oversight and Government Reform Committee Chair Henry Waxman (D-Calif.), the Wall Street Journal reports (Mundy, Wall Street Journal, 10/30). (...)

According to the documents, two FDA officials in memos said that FDA approval of medication labels are not completely reliable or based on full disclosure of safety risks by pharmaceutical companies. The "internal documents also revealed that the White House played a significant role in drafting the industry-friendly rules" in support of pre-emption, CongressDaily reports (CongressDaily, 10/29). (...)

Congressional Report Lays to Waste Bush Administration’s Pre-emption Claims
citizen.org 29.10.2008 (Public Citizen)
A report issued today by the House Oversight and Government Reform Committee is proof that the Bush administration has pulled out the stops to shield drug companies from liability for dangerous drugs while leaving patients out in the cold. The report, based on documents obtained from the Food and Drug Administration (FDA), concludes that the agency’s efforts to protect drug companies delayed the dissemination of important safety information to the public. The documents reveal that top FDA officials who deal with drug safety on a day-to-day basis do not believe that lawsuits undermine consumer safety, but their views were overridden by political appointees who lacked any empirical support for their views.

It’s bad enough that politics consistently trumps science with this administration. But here we have clear documentation of how the White House hijacked an agency and forced it to undermine its own mission, which is to protect patients. (...)

Pfizer Finalizes $60M Settlement With States Over Off-Label Marketing of COX-2 Inhibitors
kaisernetwork.org 23.10.2008
Pfizer on Wednesday said it will pay $60 million to 33 states and Washington, D.C., to settle lawsuits that claimed the company promoted the COX-2 inhibitors Bextra and Celebrex for unapproved uses, the Miami Herald reports. The agreement is part of an $894 million settlement that the company announced last week to cover more than 90% of pending lawsuits involving the drugs. The settlement also includes $745 million to settle personal injury claims and $89 million for consumer fraud claims brought by insurers and consumers seeking to recoup money spent on the drugs.

COX-2 inhibitors drew increased scrutiny when Merck in 2004 withdrew its COX-2 inhibitor Vioxx from the market because of a link to cardiovascular risks. Celebrex is the only remaining COX-2 inhibitor on the market. (...)

Pfizer settles Celebrex and Bextra lawsuits
pharmatimes.com 17.10.2008
Drug giant Pfizer has reached an $894 million agreement to resolve almost all of the lawsuits regarding its pain drugs Bextra (valdecoxib) and Celebrex (celecoxib).

The drugmaker has been embroiled in numerous court battles with patients claiming to have suffered cardiovascular events after taking COX-2 inhibitors Bextra, which was withdrawn from the US market in 2005 on safety grounds, and Celebrex.

The announcement follows favourable rulings which saw federal and New York court judges decide that a majority of the personal injury cases failed to present reliable scientific evidence to prove Celebrex can cause heart attacks or strokes at its most commonly prescribed dose. (...)

J&J pays out $68.7 million to settle birth-control suits
pharmatimes.com 13.10.2008
Johnson & Johnson has paid out more than $68 million to settle hundreds of lawsuits by women who allege they have been harmed by the company’s contraceptive patch Ortho Evra, it has been reported.

Documents obtained and reviewed by Bloomberg News detail that the drug giant spent at least $68.7 million settling lawsuits claiming Ortho Evra (norelgestromin/ethinyl estradiol transdermal system) caused blood clots, heart attacks and stroke. The patch has also been linked to the deaths of 20 women, while studies have showed the patch doubles the risk of blood clots compared with the pill.

According to the documents, J&J did not go to trial but rather settled the suits privately and failed to release the financial details to investors. (...)

Malpractice case alleges prescription of drug for off-label use caused permanent disability
setexasrecord.com 8.9.2008
A Beaumont man has filed a suit against a local psychiatrist, alleging the doctor prescribed a medication for an off-label use that has left him permanently disabled. (...)

"Tardive dyskinesia is characterized by repetitive, involuntary, purposeless movements. Features of the disorder may include grimacing, tongue protrusion, lip smacking, puckering and pursing, and rapid eye blinking. Rapid movements of the arms, legs, and trunk may also occur. Involuntary movements of the fingers may appear as though the patient is playing an invisible guitar or piano." (...)

The suit says that Moss was initially diagnosed with facial spasm and Parkinsonism and was referred to a neurologist at the Baylor College of Medicine in January 2007.

The specialist diagnosed Moss as having "tardive blepharospasm and tardive dyskinesia induced by Geodon and Zoloft," the suit states.

Zoloft is a commonly prescribed medication used to treat depression. Before being referred to Bagri, Moss had tried Zoloft, Risperdal, Diazepam, Lexapro and other anti-depression and anti-anxiety medications while under the care of his primary physician.

However Moss' attorney, Ken Lewis, wrote in the complaint that the neurologist at Baylor who diagnosed the side effects as "induced by Geodon and Zoloft" did not have the benefit of the actual medical records and prescription records.

According to the suit, the records showed that Moss "had not taken Zoloft for more than a year before his neurological symptoms developed and could not have been a contributing cause." (...)

(Anm: Blefarospasme; blepharospasmus, krampeliknande attkniping av augelokka; sjå dystonia cranialis (e.n. kneppauga) EN blepharospasm. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: dystonia; dystoni; endring i muskulaturens spenningstilstand, ofte i form av ufrivillige muskelsammentrekninger (f.eks. i nakkemuskulaturen og svelgmuskulaturen. Dystoni kan være symptom ved indremedisinske og nevrologiske sykdommer, men kan også opptre som bivirkning av legemidler som blokkerer signalsubstansen dopamin. Akutte dystonier sees hos yngre menn noen dager etter at vedkommende har begynt på relativt høye doser med nevroleptika. (...) Ved akutte dystonier på grunn av legemidler er behandlingen tilførsel av antiparkinsonmidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman Achieves 3rd Preemption Win This Year on Behalf of Their Clients in Paxil Suicide Case
expertclick.com 3.9.2008
A federal judge in Pennsylvania ruled on Friday, August 29, 2008, that a lawsuit filed by the parents of a 16-year-old New Jersey boy who committed suicide while taking Paxil is not preempted by federal law, as Paxil’s manufacturer, GlaxoSmithKline (GSK), had hoped. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Editorial Addresses NEJM Commentary on Pre-Emption
kaisernetwork.org 25.8.2008
A Las Vegas Sun editorial agrees with the editors of the New England Journal of Medicine "who say that taking away consumers' right to sue would also take away a strong incentive for the FDA and the pharmaceutical industry to be open about a drug's potential for causing harm." According to the editorial, the NEJM editors "state the obvious" that FDA and the pharmaceutical companies "haven't always been completely open or correct in their labeling, even when the risk of lawsuits has been present." The editorial concludes, "Preserving the right of consumers to sue will keep federal agencies and manufacturers more honest -- and the public more protected" (Las Vegas Sun, 8/23). (...)

Sun Editorial:
Protecting the consumer

lasvegassun.com 23.8.2008
Federally approved labels should not serve as legal immunity for manufacturers

Many of the recent criticisms of the Food and Drug Administration have been directed toward one of the agency’s most important responsibilities: determining whether prescription drugs are safe before they are allowed on the market.

It is within this context that a case to be heard by the U.S. Supreme Court in November is attracting attention, including from the editors of the New England Journal of Medicine. (...)

New FDA labeling rule could be lawsuit shield (Nye FDA regler for preparatomtaler kan være skjold mot søksmål)
money.cnn.com 22.8.2008
FDA rule on drug labeling attracts praise from drugmakers, ire from lawyers

NEW YORK (Associated Press) - Government regulators have issued new rules designed to keep drug warning labels clear and concise, though some say the new guidelines would also shield drugmakers from lawsuits.

The regulations from the Food and Drug Administration, which were released Thursday and take effect next month, explain when drug and medical device companies are responsible for rushing out safety updates on their products.

The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America welcomed the announcement, saying it provides much-needed clarity. But trial lawyers who represent consumers said it will provide legal protection to companies that withhold information on their products' risks. (...)

Doctors: Lawsuits help guarantee drug safety (Leger: Søksmål bidrar som garantist for legemiddelsikkerhet)
usatoday.com 15.8.2008
WASHINGTON (AP) — Top doctors who run one of the most influential U.S. medical journals are giving the U.S. Supreme Court some unsolicited legal advice about a major case.

Lawsuits can serve as "a vital deterrent" and protect consumers if drug companies do not disclose risks to the U.S. Food and Drug Administration before it approves medicines for use, the editors of the New England Journal of Medicine said in a friend-of-the-court brief. The FDA "is in no position" to guarantee drug safety, the brief said.

At issue is Wyeth v. Levine, a case expected to be heard late this year that could have far-reaching implications for litigation over allegedly harmful drugs, such as the painkiller Vioxx. (...)

Litigators Set Sights on Chantix
fdanews.com 15.7.2008 (FDAnews Drug Daily Bulletin)
A lawsuit claiming Pfizer’s smoking-cessation drug Chantix caused a suicide was filed in Indiana federal court earlier this month, and a major law firm is investigating similar legal action against the manufacturer. (...)

Former nurse sues GP for up to £100k
northamptonchron.co.uk 12.7.2008
A former practice nurse, allegedly left in "a zombie-like state" when a disgraced doctor prescribed her nine different drugs, is suing him for up to £100,000 damages.

Solicitors acting for Jacqueline Timson, 46, have issued a High Court writ against Dr Desmin O'Callaghan, who was struck off two years ago for a campaign of hate against a village vicar. (...)

Drug company asks judge to throw out $215M verdict
forbes.com 10.6.2008
MONTGOMERY, ALA. - Associated Press Attorneys for drug manufacturer AstraZeneca Pharmaceuticals LP asked a judge Monday to throw out or reduce a $215 million jury verdict in a Medicaid drug price fraud lawsuit. (...)

Kim Harris, an attorney for the subsidiary of Britain's AstraZeneca PLC, argued the state did not prove AstraZeneca purposely caused Alabama's Medicaid system to pay too much for drugs prescribed to low-income state residents.

Harris also argued the law allows plaintiffs to receive punitive damages that are no more than three times that of compensatory damages. The circuit court jury ordered $40 million in compensatory damages and $175 million in punitive, an amount Harris said went beyond the formula. (...)

Mother sues doctor over daughter's antidepressant
theage.com.au 21.3.2008
A MOONEE Ponds mother is suing her 16-year-old daughter's doctor for prescribing the teenager antidepressants linked to suicidal tendencies.
The woman has told the Victorian Civil and Administrative Tribunal that her daughter, an A-grade student, became violent and tried to commit suicide twice after she was prescribed Zoloft for depression last August.

In a statement of claim to the tribunal, the mother said Dr Vanessa Heler, of the Peninsula Women's Health group, Mornington, gave her daughter the drug despite its lack of approval from the Therapeutic Goods Administration for children under 18. (...)

Baum Hedlund Wins Key Preemption Ruling in Collins Paxil Suicide Case
baumhedlundlaw.com 18.3.2008
On March 12, 2008, a Philadelphia judge denied Paxil manufacturer, GlaxoSmithKline’s (GSK) motion to dismiss the claims of a family whose husband and father committed suicide while taking Paxil, in Collins v. SmithKline Beecham, d/b/a GlaxoSmithKline. The Honorable Allan L. Tereshko, Coordinating Judge, Complex Litigation Program, in the Court of Common Pleas, First Judicial District of Pennsylvania, Philadelphia County, denied GSK’s motion for summary judgment on Federal Preemption grounds. Judge Tereshko stated in his order that he "rejects Defendant’s theory of preemption for a number of reasons." (...)

Mother Sues Drug Company (Mor saksøker legemiddelfirma)
cknw.com 1.3.2008
VANCOUVER/CKNW(AM980) - A Surrey woman and her infant daughter are launching a class-action lawsuit against the manufacturer of a commonly-used anti-depressant medication.

Faith Gibson alleges drug company Glaxo-Smith-Kline didn't adequately warn of the potential side effects for pregnant women taking the drug Paxil. (...)

Lawsuit Filed Against GlaxoSmithKline by Heart Bypass Patient
lawyersandsettlements.com 16.2.2008
Philadelphia, PA: On February 12, 2008, a lawsuit was filed in the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania by Pat and Sandra Kelly of Grove, Oklahoma against GlaxoSmithKline, the maker of the poplar diabetes drug, Avandia. The lawsuit states that GSK was negligent, committed fraud, breached its warranty, failed to warn about the risks associated with the drug, and neglected pharmaco-vigilance. The plaintiffs state that these factors led to the serious injury of Mr. Kelly. (...)

Drugmaker Sued Over Diabetes Pill
money.cnn.com 14.2.2008
NEW YORK (Associated Press) - An Oklahoma man is suing drugmaker GlaxoSmithKline in federal court, claiming its popular diabetes pill gave him heart problems that required bypass surgery.

Attorneys for Grove residents Pat and Sandra Kelly allege in the lawsuit that the drugmaker should have known that Avandia was associated with a significant increased risk of heart failure, heart attack and stroke, among other side effects. (...)

Pfizer employees in court over 1996 drug trial
afp.google.com 4.2.2008
KANO, Nigeria (AFP) — Three employees of US drug giant Pfizer appeared in court Monday facing criminal charges filed by the Kano state government over an allegedly illegal 1996 meningitis drug trial. (...)

The drug test allegedly led to 11 deaths and deformities in 189 other cases such as blindness, deafness, brain damage and paralysis. (...)

King & Spalding Earns Victory in Products Liability Case for GlaxoSmithKline
infobolsa.es 1.2.2008
GlaxoSmithKline 01/02/2008 17:25:00 Business Wire King & Spalding, a leading international law firm, has earned a significant victory for client GlaxoSmithKline ("GSK") in a products liability case.

On January 30, a federal district judge granted summary judgment in O Neal v.
SmithKline Beecham d/b/a GlaxoSmithKline and dismissed, with prejudice, all claims made by the plaintiff in a case involving the 1997 suicide of a 13 year-old

This is the fourth major win in a series of victories over the past several months regarding suits filed against the drug manufacturer of the antidepressant drug Paxil. (...)

Suit Alleges More Health Problems
From Merck's Fosamax Drug

online.wsj.com 28.1.2008
A Connecticut woman has sued Merck & Co., claiming that its osteoporosis drug Fosamax caused multiple stress fractures and suppressed bone regeneration in her legs. JoAnn Moranski of Fairfield alleges in a complaint filed in New Jersey state court that she took the drug from 1996-2006.

More than 400 people already have sued Merck alleging that Fosamax causes a bone-wasting condition known as osteonecrosis of the jaw.

Fosamax, which loses its patent protection in the U.S. next month, generated sales of nearly $3 billion in 2007. (...)

Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning
Läkartidningen 2008;105:39-41
(...) Medicineringsskador
Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...)

Psykofarmaka.
Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...)

Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...)

Beroende av bensodiazepiner.
Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (...)

Prof. sues over medication (Professor saksøker over legemiddel)
stanford.edu 11.1.2008
David McKay sues over son’s suicide following Prozac purchase from online pharmacy (...)

Nurse’s Family Files Avandia Wrongful Death Lawsuit against GlaxoSmithKline
lawyersandsettlements.com 18.12.2007
Los Angeles, CA: Rogelio Larosa and his adult son, Eric, of National City, San Diego County, California, filed a lawsuit on Monday, December 17, 2007, against Philadelphia-based GlaxoSmithKline ("GSK"), the maker of Avandia (rosiglitazone maleate), in U.S. District Court, Southern District of California (San Diego) accusing GSK of causing the wrongful death of a Chula Vista nurse due to its negligence, fraud, breach of warranty and a failure to warn about the risks of its drug, Avandia. (...)

ATRA's excerpts: Callis credited for Madison County's improvements
madisonrecord.com 18.12.2007
Declining number of lawsuits, fewer class actions, dismissals of out-of-state asbestos cases and positive changes in the handling of medical liability cases are reasons the American Tort Reform Association gives for moving Madison County, and St. Clair County, off its "Judicial Hellhole" list.

The annual report released on Tuesday moved both jurisdictions ATRA claims are "joined at the hip" onto its "Watch List." (...)

Mom files class-action suit
canada.com 5.10.2007
A Vancouver mother has launched a class-action lawsuit claiming the anti-depressant Paxil caused her daughter's heart defect. (...)

The action must be certified before it can go ahead. GlaxoSmithK