Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer) (mintankesmie.no).)

Stress-induced cellular responses - Stress includes hypoxia, oxidative stress, heat, ER stress, and drug toxicity. How do cells respond? (superarraybioscience.com (17.4.2014).)

Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no)

Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering (J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13)

The U.N.'s cancer research agency added hormone pills Friday to the list of substances that can cause cancer. (The Washington Post 30.7.2005)

Millioner kan få arveanlegg ødelagt (aftenposten.no 22.6.2007)

- Immunmodulerende midler er legemidler som brukes til å modifisere eller endre immunsystemet.

(Anm: Immunmodulerende midler er legemidler som brukes til å modifisere eller endre immunsystemet. Disse kan enten stimulere immunsystemet ved å øke produksjon av antistoffer i blodet (immunstimulerende) eller undertrykke immunsystemet ved å redusere antistoffer (immunsupressiva). Kilde: Store norske leksikon.)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Immunitet mot koronaviruset er fortsatt et mysterium.

(Anm: Immunity to the coronavirus remains a mystery. Scientists are trying to crack the case. Scientists stress that just because someone has recovered from Covid-19 and produced antibodies to the coronavirus does not mean they are protected from contracting it a second time. No one’s yet proven that. That, then, leaves open the question: What does immunity look like? (statnews.com 11.6.2020).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret.

- Antidepressiva kan påvirke immunforsvaret. (Antidepressants may affect immune system.) Prozac og Zoloft tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere eller "SSRI-er", som antas å bekjempe depresjon ved å forårsake at serotonin blir lenger igjen ved nerveforbindelser. De nye funnene, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Blood, antyder at serotonin også fungerer som et signalmolekyl mellom visse immunceller. (reutershealth.com 27.1.2006).)

(AnmAntidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- MOLEKULÆR MEKANISME I forbindelsen mellom atrieflimmer og hjertesvikt INKLUDERER EnergiMETABOLSK DYSREGULASJON TIL MITOKONDRIELL DYSFUNKSJON.

(Anm: MOLECULAR MECHANISM OF the association between atrial fibrillation and heart failure inCLUDEs Energy METABOLIC DYSREGULATION DUE to MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION. Abstract BACKGROUND: Atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF) commonly coexist, yet the molecular mechanisms of this association have not been determined. We hypothesized that an energy deficit due to mitochondrial dysfunction plays a significant role in pathogenic link between AF and HF. (…) Molecular mechanisms of the association between HF and AF include an energy deficit due to mitochondrial dysfunction in atrial myocardium. Mitochondrial functional and structural remodeling in human and mouse atria is associated with energy metabolic dysregulation and oxidative stress that promote AF in HF and vice versa. J Card Fail. 2019 Aug 12. pii: S1071-9164(19)30141-1.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Hvorfor blir noen syke og dør av covid-19 mens andre ikke merker viruset?

(Anm: Hvorfor blir noen syke og dør av covid-19 mens andre ikke merker viruset? – Det er foreløpig et mysterium, svarer Margrethe Greve-Isdahl og Atle Fretheim ved Folkehelseinstituttet (FHI). De to overlegene sier at mye er usikkert, men at de kan se enkelte tendenser. De antyder at faktorer som gener og hvor mye smitte man utsettes for, kan ha noe å si. Her er syv spørsmål og Folkehelseinstituttets svar: (…) (aftenposten.no 23.5.2020).)

- Hvorfor one-size-fits-all dietter ikke fungerer - ny studie. (- Data fra vår COVID Symptom Study app brukt av nesten fire millioner mennesker har vist at diettrelaterte tilstander, slik som overvekt, hjertesykdom og diabetes type 2 er viktige risikofaktorer for å havne på sykehus med sykdommen.)

(Anm: Hvorfor one-size-fits-all dietter ikke fungerer - ny studie. (Why one-size-fits-all diets don’t work – new study.) Coronavirus-pandemien har satt helsen i høysetet hos mange mennesker. Og selv om den beste måten å unngå COVID-19 i utgangspunktet er ikke å bli smittet av viruset begynner vi å forstå hvorfor noen mennesker blir alvorlig påvirket av sykdommen, mens andre bare har milde eller ingen symptomer. (theconversation.com 12.6.2020).)

(Anm: Key predictors of attending hospital with COVID19: An association study from the COVID Symptom Tracker App in 2,618,948 individuals. medRxiv 2020.04.25.20079251.)

- Kan antibiotika behandle COVID-19 (coronavirus) og annet. Kan de? Antibiotika virker ikke på virus, og er bare effektive mot bakterieinfeksjoner. Personer med COVID-19 kan forskrives antibiotika for å behandle sekundære bakterieinfeksjoner.

(Anm: Can antibiotics treat COVID-19 (coronavirus) and other treatments. Can they? Antibiotics do not treat viruses but are only effective against bacterial infections. People with COVID-19 may receive antibiotics to treat secondary bacterial infections. Researchers are currently carrying out investigations to see if other drugs could be potential treatment options for COVID-19. Here, we look at the role of antibiotics in COVID-19, the latest research into other potential medications, and the current treatment available for COVID-19. (medicalnewstoday.com 27.6.2020).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- COVID-19: Could gut bacteria be involved? The authors of a recent paper ask what role gut bacteria might play in COVID-19.

(Anm: COVID-19: Could gut bacteria be involved? The authors of a recent paper ask what role gut bacteria might play in COVID-19. They outline strands of existing evidence and conclude that a link between the two is plausible, but that more research is necessary. Scientists have implicated gut bacteria in a number of conditions. From type 2 diabetes to depression, researchers have observed relationships between a wide range of disease states and the organisms that live in our gastrointestinal tract. The recent paper outlines previous research that demonstrates links between lung health in general and gut bacteria. On the surface, a link between the gut and COVID-19 might seem unlikely. However, there are a number of reasons to suspect such a relationship. For instance, gastrointestinal symptoms are a relatively common feature of COVID-19. In one study, more than half of those with the disease reported digestive symptoms, including diarrhea and vomiting. Another link between the new coronavirus and the gut involves ACE-2 receptors. These receptors are SARS-CoV-2’s entry point into cells; they are expressed in a few anatomical sites, including the lungs and the gastrointestinal tract. Also, researchers have detected SARS-CoV-2 in the stool of people with COVID-19. In the new paper, which appears in the journal Virus Research, the authors outline how our microbiome might influence either our risk of developing COVID-19 or the severity of the disease. Although there is no direct evidence, the researchers collate various lines of converging evidence. (medicalnewstoday.com 26.6.2020).)

- Slik blir du raskest corona-frisk.

(Anm: Slik blir du raskest corona-frisk. Leger legger fram helseutfordringene etter en corona-infeksjon, og hva du selv gjøre dersom du opplever dem. (dagbladet.no 14.6.2020).)

- Koronaviruset: Lovende resultater i svensk blodplasmastudie. (- Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra personer som er blitt friske, viser tidlige resultater fra en svensk studie.)

(Anm: Koronaviruset: Lovende resultater i svensk blodplasmastudie. Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra personer som er blitt friske, viser tidlige resultater fra en svensk studie.Studien er gjennomført ved Karolinska Institutet. – Det første funnet vi ser er at om man har virus i blodet, så kan man bli kvitt det om man gir blodplasma med nøytraliserende antistoffer, sier Joakim Dillner, som er professor i infeksjonsepidemiologi til Ekot. Det lovende funnet gjør at forskere nå går videre med neste steg, der flere pasienter skal få behandlingen. Minst hundre personer skal delta i den kommende fasen. Halvparten skal få blodplasma. Metoden anvendes allerede i behandling av andre infeksjonssykdommer. (dagsavisen.no 22.6.2020).)

- Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med rekonvalesensplasma.

(Anm: Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med rekonvalesensplasma. Covid-19 kan føre til livstruende sykdom. I påvente av vaksinasjon og dokumentert effektiv behandling utprøves flere alternative behandlinger. Dette er den første publiserte beskrivelsen av en pasient som fikk behandling med rekonvalesensplasma i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 26. juni 2020.)

- Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma.

(Anm: Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma. En mann i 70-årene som ble alvorlig syk med covid-19, opplevde bedring etter behandling med blodplasma, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening. Dette er den første beskrivelsen i Norge av en pasient som fikk behandling med såkalt rekonvalesensplasma ved Haugesund sjukehus, skriver tidsskriftet. Denne behandlingsmetoden innebærer å tilføre en syk pasient blodplasma fra blodgivere som allerede har gjennomgått sykdom og som har dannet antistoffer mot sykdommen. Mannen i 70-årene beskrives som tidligere meget sprek, men som fikk et alvorlig forløp av covid-19. Etter åtte dagers sykdom med høy feber, ble han innlagt ved Haugesund sjukehus. (vg.no 26.6.2020).)

- Lang vei tilbake etter corona: Lurte corona-døden: Måtte lære alt på nytt. - Jeg klarte ikke sitte, ikke gå, jeg klarte ingenting.

(Anm: Lang vei tilbake etter corona: Lurte corona-døden: Måtte lære alt på nytt. - Jeg klarte ikke sitte, ikke gå, jeg klarte ingenting. (dagbladet.no 14.6.2020).)

- Kan COVID-19 utløse diabetes? En internasjonal gruppe diabeteseksperter tror at noen mennesker kan utvikle diabetes for første gang på grunn av alvorlig COVID-19, luftveissykdommen forårsaket av SARS-CoV-2-viruset.

(Anm: Can COVID-19 trigger diabetes? An international group of diabetes experts believes that some people may develop diabetes for the first time due to severe COVID-19, the respiratory illness caused by the SARS-CoV-2 virus. They have set up a registry to investigate the possible link and inform future treatment. Diabetes develops when the body’s ability to regulate blood glucose levels breaks down. It can either result from damage to beta cells in the pancreas that produce the hormone insulin, known as type 1 diabetes, or from the body becoming insensitive to the hormone, which leads to type 2 diabetes. A panel of 17 diabetes specialists from around the world suspect that there is a two-way relationship between diabetes and COVID-19. In a letter to The New England Journal of Medicine, they write that while experts know that having diabetes can increase a person’s risk of severe COVID-19, some evidence shows that people may develop diabetes for the first time as a result of the infection. (medicalnewstoday.com 17.6.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Koronaviruset utgjør størst fare for mennesker med disse fem underliggende tilstandene. Det er godt kjent at underliggende helsetilstander plasserer folk i risikogruppa for covid-19, men hvilke tilstander fører oftest til alvorlig sykdom eller død?

(Anm: Koronaviruset utgjør størst fare for mennesker med disse fem underliggende tilstandene. Det er godt kjent at underliggende helsetilstander plasserer folk i risikogruppa for covid-19, men hvilke tilstander fører oftest til alvorlig sykdom eller død? (…) Fem underliggende tilstander på topp Den amerikanske folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har publisert en liste over de fem underliggende helsetilstandene som oftest er rapportert blant pasienter smittet med covid-19: - Høyt blodtrykk - Hjerte- og karsykdom – Diabetes – Fedme – Kronisk lungesykdom. Blant de pasientene som ble lag inn på sykehus med Covid-19, var det seks ganger så mange med underliggende helsetilstander, sammenlignet med de uten. I tillegg hadde disse pasientene 12 ganger så stor sjanse for å dø som følge av viruset, skriver Fox News. (…) Lignende tall i Norge De samme helsetilstandene går igjen i den norske statistikken. Folkehelseinstituttet publiserer ukerapporter for koronaviruset og covid-19-epidemien i Norge, og rapporten fra uke 25, og viser også til lignende funn i sine oversikter. LES OGSÅFørste koronabehandling godkjent i Europa Blant de 923 pasientene som er rapportert innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak, hadde 575 (62 prosent) minst én underliggende helsetilstand. Risikofaktorene, ut over eventuell høy alder, er fordelt slik:  - Hjertesykdom: 37 prosent – Fedme: 29 prosent - Bruker ACE-hemmer (brukes i behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt): 22 prosent - Diabetes: 14 prosent - Astma: 14 prosent - Kronisk lungesykdom: 7 prosent (…) Dette øker risiko for død FHI har også statistikk på underliggende kronisk sykdom tilknyttet covid-19 assosiserte dødsfall mellom 8. mars og 21. juni 2020. Det er per i dag bekreftet 249 koronadødsfall i Norge. LES OGSÅByrådet har et forklaringsproblem når korona dreper på offentlige sykehjem Fordelingen av underliggende kronisk sykdom tilknyttet dødsfallene ser slik ut: - Nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens): 50 prosent - Hjertesykdom: 36 rosent - Forhøyet blodtrykk: 29 prosent - Kronisk lungesykdom: 17 prosent - Diabetes: 15 rosent - Kreft: 12 prosent - Nyresykdom: 10 prosent - Nedsatt immunforsvar: 4 prosent - Fedme: 2 prosent - Leversykdom: 2 prosent Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, og 54 prosent er menn. (nettavisen.no 26.6.2020).)

- Barn kan få alvorlig sykdom etter coronasmitte. Leger i flere land har sett opphopning av et alvorlig syndrom hos barn etter pandemien: – Barn blir ikke nødvendigvis syke av coronavirus, men de kan få en immunologisk reaksjon rundt 2–3 uker etterpå, sier overlege. Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte nylig en artikkel som viser at det er en sammenheng mellom multiorgan inflammatorisk syndrom og coronavirus hos barn.

(Anm: Barn kan få alvorlig sykdom etter coronasmitte. Leger i flere land har sett opphopning av et alvorlig syndrom hos barn etter pandemien: – Barn blir ikke nødvendigvis syke av coronavirus, men de kan få en immunologisk reaksjon rundt 2–3 uker etterpå, sier overlege. Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte nylig en artikkel som viser at det er en sammenheng mellom multiorgan inflammatorisk syndrom og coronavirus hos barn. Multiorgan inflammatorisk syndrom er en immunologisk reaksjon som kan føre til høy feber, magesmerter, kvalme og svikt i vitale organer. Felles for mange av de rammede, er at de har antistoffer mot coronavirus i blodet. Ifølge Astrid Elisabeth Rojahn, overlege og spesialist i pediatri ved infeksjonsmedisinsk avdeling, barneklinikken på Oslo universitetssykehus, har det blitt beskrevet flere hundre barn internasjonalt som får denne typen syndrom i forbindelse med coronapandemien. Derfor kom ikke funnet som noen overraskelse. – Vi hadde lest rapporter som kom fra andre deler av Europa og USA, så vi var forberedt på at dette kunne vi komme til å se. Så vi gjenkjente det veldig raskt, sier Rojahn. Hun bekrefter også at det har vært tilfeller her i Norge. – Jeg kan ikke si hvor mange i Norge som har fått behandling siden pandemien startet, men jeg kan si at det er under fem hos oss på Ullevål, sier hun. (vg.no 26.6.2020).)

(Anm: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 25. juni 2020.)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

- Koronavirus kan gi skader på hjernen. Pasienter med moderate og alvorlige koronavirussymptomer kan få skader på hjernen, viser svensk studie. (- – Om det er viruset eller immunforsvaret som står for dette er så langt uklart, og det trengs mer forskning, sier professor i neurokemi, Henrik Zetterberg, som er blant dem som står bak studien.)

(Anm: Koronavirus kan gi skader på hjernen. Pasienter med moderate og alvorlige koronavirussymptomer kan få skader på hjernen, viser svensk studie. Biomarkører som knyttes til skader på hjernen finnes i større grad i blodet til personer smittet med koronavirus enn hos personer som ikke er smittet, viser en studie utført av forskere ved Sahlgrenska akademin ved Göteborg universitet. 47 pasienter har vært med i studien, som viser at andelen biomarkører øker jo mer alvorlige symptomer på koronaviruset pasienten har, opplyser forskningsinstituttet i en pressemelding. – Om det er viruset eller immunforsvaret som står for dette er så langt uklart, og det trengs mer forskning, sier professor i neurokemi, Henrik Zetterberg, som er blant dem som står bak studien. (dagsavisen.no 18.6.2020).)

- GI-symptomer er en hovedpresentasjonskomponent for multisystem-inflammatorisk-syndrom hos barn. NEW YORK - 12. juni 2020 - Gastrointestinale (GI) tegn og symptomer er en viktig presentasjonskomponent i det nye multisystem-inflammatoriske syndromet hos barn (MIS-C) som er relatert til koronavirussykdom 2019 (COVID-19), ifølge en studie publisert i Gastroenterology.

(Anm: GI symptoms are a major presentation component of multisystem inflammatory syndrome in children. NEW YORK -- June 12, 2020 -- Gastrointestinal (GI) signs and symptoms are a major presentation component of the novel multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) that is related to coronavirus disease 2019, according to a study published in Gastroenterology. Although MIS-C is characterised by systemic hyperinflammation with fever and multi-system organ dysfunction, GI symptoms are increasingly recognised to be associated with the presentation of MIS-C, potentially confusing the diagnosis of MIS-C with other common, less toxic GI infections and even inflammatory bowel disease, according to Jonathan Miller, MD, Morgan Stanley Children’s Hospital, and Columbia University Irving Medical Center, New York, New York, and colleagues. (dgnews.docguide.com 12.6.2020).)

(Anm: Gastrointestinal symptoms as a major presentation component of a novel multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) that is related to COVID-19: a single center experience of 44 cases. Gastroenterology 2020 (30 May 2020).)

- Det store koronamysteriet: Hvorfor blir noen steder så mye hardere rammet enn andre?

(Anm: Det store koronamysteriet: Hvorfor blir noen steder så mye hardere rammet enn andre? Forskere over hele verden leter etter forklaringen. Hvorfor er noen land og noen områder så mye hardere rammet enn andre? Hvorfor har det betydning hvor man bor? Starrett City ligger øst i New York-bydelen Brooklyn og er av storbyens fattigste områder. Mer enn én av fem lever under fattigdomsgrensen. Nesten tre av fire leier bolig, ofte i store komplekser med kommunale leiligheter. Mange er gamle. Nå knyttes Starrett City til en dyster statistikk. Ingen steder i millionbyen har flere døde pr. 100.000 innbyggere, ifølge tall fra New York City. Befolkningen har også et annet kjennetegn som viser at pandemien ikke rammer likt. (aftenposten.no 3.6.2020).)

- Koronaviruset har ikke én dødelighet. (- Koronavirusets dødelighet er ikke hugget i sten. Både for samfunnet og den enkelte kommer den an på en rekke faktorer. Alder er helt sentralt.)

(Anm: Koronaviruset har ikke én dødelighet | Henrik Vogt, fastlege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO og Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU. Koronavirusets dødelighet er ikke hugget i sten. Både for samfunnet og den enkelte kommer den an på en rekke faktorer. Alder er helt sentralt. For en fastlege som gir råd til sine pasienter, for besteforeldre som vurderer å besøke barnebarna, for en politiker som tar valg: Få spørsmål er mer sentrale enn koronavirusets dødelighet – altså andelen smittede som dør – både på samfunnsplan og for den enkelte. I starten av pandemien fikk vi høre at dødeligheten var 2 til 6 prosent. Dette var villedende fordi de var såkalte «case fatality rates» (CFR) som hverken tar høyde for mørketall av døde, eller uregistrerte smittede med mild sykdom, og oftest overdriver dødeligheten. Det vi vil vite, er såkalt «infection fatality rate» (IFR), et dødelighetsestimat som tar høyde for mørketallene. (aftenposten.no 12.6.2020).)

- [Informasjon om psykofarmaka og deres tilpasning til pasienter som lider av psykiske forstyrrelser i Frankrike under SARS-CoV-2-epidemien]. (- De symptomatiske behandlingene som brukes mot COVID-19 har hyppige interaksjoner med de mest brukte psykofarmaka. Dersom det ikke er noen helbredende behandling for infeksjon med SARS-CoV-2 er interaksjonene mellom de forskjellige molekylene som for øyeblikket er testet med flere klasser av psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotika) viktige å ta hensyn til på grunn av risikoen for endringer i hjertets ledningssystem. Spesifikk kunnskap om COVID-19 er i dag fortsatt utilstrekkelig, men vi må i denne sammenhengen anbefale kompromissløshet når det gjelder bruk av psykofarmaka, for å unngå å påføre pasienter som lider av psykiatrisk sykdom, og mulig er sårbare for epidemisk sykdom, en iatrogen (legeskapt) risiko eller tap av effektivitet.)

(Anm: [Informations on Psychotropics and Their Adaptations for Patients Suffering From Mental Disorders in France During the SARS-CoV-2 Epidemic]. Abstrtact. The 2019-20 coronavirus pandemic (SARS-CoV-2; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) has dramatic consequences on populations in terms of morbidity and mortality and in social terms, the general confinement of almost half of the world's population being a situation unprecedented in history, which is difficult today to measure the impact at the individual and collective levels. More specifically, it affects people with various risk factors, which are more frequent in patients suffering from psychiatric disorders. Psychiatrists need to know: (i) how to identify, the risks associated with the prescription of psychotropic drugs and which can prove to be counterproductive in their association with COVID-19 (coronavirus disease 2019), (ii) how to assess in terms of benefit/risk ratio, the implication of any hasty and brutal modification on psychotropic drugs that can induce confusion for a differential diagnosis with the evolution of COVID-19. We carried out a review of the literature aimed at assessing the specific benefit/risk ratio of psychotropic treatments in patients suffering from COVID-19. Clinically, symptoms suggestive of COVID-19 (fever, cough, dyspnea, digestive signs) can be caused by various psychotropic drugs and require vigilance to avoid false negatives and false positives. In infected patients, psychotropic drugs should be used with caution, especially in the elderly, considering the pulmonary risk. Lithium and Clozapine, which are the reference drugs in bipolar disorder and resistant schizophrenia, warrant specific attention. For these two treatments the possibility of a reduction in the dosage - in case of minimal infectious signs and in a situation, which does not allow rapid control - should ideally be considered taking into account the clinical response (even biological; plasma concentrations) observed in the face of previous dose reductions. Tobacco is well identified for its effects as an inducer of CYP1A2 enzyme. In a COVID+ patient, the consequences of an abrupt cessation of smoking, particularly related with the appearance of respiratory symptoms (cough, dyspnea), must therefore be anticipated for patients receiving psychotropics metabolized by CYP1A2. Plasma concentrations of these drugs are expected to decrease and can be related to an increase risk of relapse. The symptomatic treatments used in COVID-19 have frequent interactions with the most used psychotropics. If there is no curative treatment for infection to SARS-CoV-2, the interactions of the various molecules currently tested with several classes of psychotropic drugs (antidepressants, antipsychotics) are important to consider because of the risk of changes in cardiac conduction. Specific knowledge on COVID-19 remains poor today, but we must recommend rigor in this context in the use of psychotropic drugs, to avoid adding, in patients suffering from psychiatric disorders, potentially vulnerable in the epidemic context, an iatrogenic risk or loss of efficiency.Encephale 2020 May 3;S0013-7006(20)30074-9.)

- Ny forskning slår nyrealarm. Oppsiktsvekkende mange covid-19-pasienter i New York har fått nyresvikt, viser ny studie. (- Forskerne fant svært høy sykelighet og dødelighet blant de undersøkte pasientene.)

(Anm: Ny forskning slår nyrealarm. Oppsiktsvekkende mange covid-19-pasienter i New York har fått nyresvikt, viser ny studie. I en fersk studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) har amerikanske forskere undersøkt de første 1000 covid-19 pasientene som ble lagt inn på et stort New York-sykehus mellom 1. mars og 5. april i år. Forskerne fant svært høy sykelighet og dødelighet blant de undersøkte pasientene. Sammenliknet med tidligere studier, fant forskerne også betydelig økt forekomst av nyresvikt blant de coronavirussyke pasientene. Studier fra Kina har vist at 15 prosent av pasienter med covid-19 utvikler akutt nyresvikt, og en studie fra Seattle fant nyresvikt hos 19,1 prosent av pasientene. I den ferske BMJ-studien fant forskerne at hele 33,9 prosent av samtlige pasienter med covid-19 og 78 prosent av 236 intensivpasienter utviklet akutt nyresvikt. (dagbladet.no 4.6.2020).)

(Anm: Characterization and clinical course of 1000 patients with coronavirus disease 2019 in New York: retrospective case series. (…) Conclusions Patients admitted to hospital with covid-19 at this medical center faced major morbidity and mortality, with high rates of acute kidney injury and inpatient dialysis, prolonged intubations, and a bimodal distribution of time to intubation from symptom onset. BMJ 2020;369:m1996 (Published 29 May 2020).)

- Fant nyresvikt hos coronasyke barn. Rundt halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon, viser ny studie fra London.

(Anm: Fant nyresvikt hos coronasyke barn. Rundt halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon, viser ny studie fra London. I en fersk studie, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, presenterer britiske forskere funn som viser at en stor andel av sykehusinnlagte barn med covid-19 utvikler akutt nyreskade. I en fersk studie, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, presenterer britiske forskere funn som viser at en stor andel av sykehusinnlagte barn med covid-19 utvikler akutt nyreskade. Studien omfatter 52 barn som har vært lagt inn på Great Ormond Street-sykehuset i London fra 25. mars 2020. Ifølge forfatterne er studien den første, i hvert fall i Storbritannia, som viser at omtrent halvparten av sykehusinnlagte barn med coronavirussykdom viser tegn på nedsatt nyrefunksjon. Mer enn en fjerdedel av barna oppfylte de diagnostiske kriteriene for akutt nyresvikt, opplyser forskerne. (dagbladet.no 4.6.2020).)

- Kobles til coronaviruset: Mystisk syndrom påvist hos barn i Norge. (- Symptomene er utslett, øyekatarr, slimhinneforandringer, hovne lymfeknuter, og hudforandringer i håndflater og fotsåler.)

(Anm: Kobles til coronaviruset: Mystisk syndrom påvist hos barn i Norge. Flere land har advart mot en mystisk barnesykdom som rammer stadig flere barn. Nå kobles et liknende syndrom til barn i Norge. MYSTISK BARNESYKDOM: Flere land har bedt sykehus være oppmerksomme på Kawasaki-syndromet hos barn. Nå kobles et lignende syndrom til barn i Norge som har vært syke. Bildet viser et tilfelle av MIS-syndromet ved Oslo universitetssykehus. I flere land har leger slått alarm om en mulig sammenheng mellom den sjeldne barnesykdommen Kawasaki og det pågående coronavirusutbruddet. Både Italia, Frankrike, Storbritannia og USA har rapportert om en økning i antall barn med betennelsessymptomer som likner på dem man kan få ved Kawasaki-sykdom. Symptomene er utslett, øyekatarr, slimhinneforandringer, hovne lymfeknuter, og hudforandringer i håndflater og fotsåler. I en fersk artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening omtaler leger et tilfelle av såkalt multiorgan inflammatorisk syndrom (MIS) i Norge. Syndromet ble påvist hos et barn i etterkant av eksponering for viruset SARS-CoV-2, også kjent som coronaviruset. - Vi har behandlet flere barn for dette, skriver legene bak artikkelen. (dagbladet.no 28.6.2020).)

- Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn. (- Pasientene kan bli alvorlig syke raskt, med høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk.)

(Anm: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn. Kasuistikken beskriver et barn med hjertesvikt og truende multiorgansvikt etter infeksjon med sars-CoV-2. Dette er ikke covid-19, men en immunmediert senreaksjon som kalles multiorgan inflammatorisk syndrom. Vi har behandlet flere barn for dette, og tilsvarende rapporteres internasjonalt. Pasientene kan bli alvorlig syke raskt, med høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 25. juni 2020.)

- Advarer mot «covid-brain»:Ifølge leger ved Haukeland universitetssjukehus tyder mye på at hjernen blir påvirket hos coronapasienter. Fenomenet har fått navnet «covid-brain».

(Anm: Advarer mot «covid-brain»:Ifølge leger ved Haukeland universitetssjukehus tyder mye på at hjernen blir påvirket hos coronapasienter. Fenomenet har fått navnet «covid-brain». Overlege Marianne Aanerud ved Haukeland sier til NRK at mange pasienter ikke har forstått hvor syke de er. De kan for eksempel benekte at de er tungpustet, til tross for at målinger viser at de har alvorlig oksygenmangel. - En pasient som skulle få respiratorbehandling, sa at han bare måtte se ferdig TV-programmet først. Pasienter som får behandling i respirator, er kjempesyke og vanligvis veldig redde, sier Aanerud. Andre pasienter har hatt problemer med å huske personnummeret sitt og hvordan de skal bruke mobiltelefonen sin, ifølge overlegen. På pandemi-posten på Haukeland har fenomenet fått navnet «covid-brain». Forvirringstilstanden kalles delirium, og kan forekomme både hos unge og eldre. Tilstanden er også vanlig ved andre infeksjonssykdommer. Aanerud sier at de har fulgt opp pasienter etter at de har blitt skrevet ut. Da er det flere som verken har husket legene eller ting som har skjedd mens de har vært innlagt. – De har tydelig hukommelsestap. Når vi snakker om det er de overrasket, men de fleste har blitt seg selv igjen, sier hun. (NTB) (dagbladet.no 28.6.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. (-  Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS).)

(Anm: Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona. I flere land har leger begynt å undersøke sjeldne symptomer hos barn med coronaviruset. For ni år gamle Melvin føltes det som at huden brant. SJELDNE SYMPTOMER: Legene mistenkte Kawasakis sykdom da Melvin fikk en rekke sjeldne symptomer tidligere i mai. Kawasakis sykdom er ifølge norske FHI sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått. (…) Sjeldne symptomer hos barn 14. mai skrev BBC at opptil 100 barn i Storbritannia har vært rammet av en sjelden inflammatorisk sykdom. Allerede 27. april ble britiske barneleger oppfordret til å se etter «sjeldne, men farlige» symptomer hos barn, etter åtte barn ble syke i London. En av dem var en 14-åring som døde. Alle de åtte barna hadde symptomer som høy feber, utslett, rød øyne, hevelser og generelle smerter, ifølge BBC. De fleste av barna hadde ingen store problemer med lunger eller pusting. Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS). Nå gransker leger i blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Sveits tilstanden hos barn, ifølge The Guardian. Også Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har siden 27. april bedt norske barneleger være årvåkne og varsle om tilfeller med mulig sammenheng med covid-19. (vg.no 21.5.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

- Frykter bølge av hjertesyke etter korona: – Vi har sett ett tilfelle av hjertesvikt allerede. Koronaviruset har herjet i kroppen til mer enn 8600 nordmenn. Nå frykter leger at koronaviruset fremprovoserer hjertesykdom. (- Flere studier fra utlandet viser at en del pasienter får problemer med hjertet etter koronaviruset, også personer uten underliggende sykdommer.)

(Anm: Frykter bølge av hjertesyke etter korona: – Vi har sett ett tilfelle av hjertesvikt allerede. Koronaviruset har herjet i kroppen til mer enn 8600 nordmenn. Nå frykter leger at koronaviruset fremprovoserer hjertesykdom. – Når pasientene ligger på respirator, så fungerer lungene veldig dårlig. Det øker trykket inn mot hjertet, sånn at begge hjertekamrene kan begynne å svikte, forklarer Charlotte Björk Ingul, overlege ved LHL-sykehuset på Gardermoen. Hun er ansvarlig for studien som skal se på om koronaviruset påvirker hjertet og fremprovoserer hjertesykdom. (nrk.no 21.6.2020).)

- COVID-19 kan starte med nevrologiske symptomer. (Videre kan reaksjonen fra immunsystemet på infeksjonen forårsake betennelse som kan skade hjernen og nervene, la Koralnik til.) (- Fordi lite er kjent om langtidseffekter av viruset har forskerne til hensikt å følge pasienter med nevrologiske problemer for å se hvordan det går over tid.) (- Rapporten ble publisert online 7. juni i Annals of Neurology.)

(Anm: COVID-19 Can Start With Neurological Symptoms. "It's important for the general public and physicians to be aware of this, because a SARS-COV-2 infection may present with neurologic symptoms initially, before any fever, cough or respiratory problems occur," said researcher Dr. Igor Koralnik. He is chief of neuro-infectious diseases and global neurology, and a professor of neurology at Northwestern University Feinberg School of Medicine, in Chicago. For the study, Koralnik's team looked at all COVID-19 patients hospitalized at Northwestern Medicine, to see how often neurological complications appeared and how they responded to treatment. "This understanding is key to direct appropriate clinical management and treatment," Koralnik said in a Northwestern news release. The virus can affect the whole nervous system -- the brain, spinal cord, nerves and muscles. COVID-19 can also affect the lungs, kidneys, heart and brain, he said. Last, but not least, the virus can infect the brain. Moreover, the reaction of the immune system to the infection can cause inflammation that can damage the brain and nerves, Koralnik added. Because little is known about the long-term effects of the virus, the researchers intend to follow patients with neurological problems, to see how they do over time. The report was published online June 7 in the Annals of Neurology. (webmd.com 15.6.2020).)

(Anm: COVID-19: A Global Threat to the Nervous System. Ann Neurol. 2020 Jun 7.)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Neuroleptic malignant syndrome and delirious mania as malignant catatonia in autism: prompt relief with electroconvulsive therapy. Acta Psychiatr Scand. 2015 Oct;132(4):319-320.)

- Mystisk barnesykdom: 21 tilfeller på to uker. Ny forskning konkluderer med at coronaviruset trolig er årsak til et utbrudd av den sjeldne barnesykdommen Kawasaki i Frankrike. (Barna hadde symptomer som er forenelige med den sjeldne barnesykdommen Kawasaki, ifølge studien som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).)

(Anm: Mystisk barnesykdom: 21 tilfeller på to uker. Ny forskning konkluderer med at coronaviruset trolig er årsak til et utbrudd av den sjeldne barnesykdommen Kawasaki i Frankrike. MYSTISK BARNESYKDOM: Den sjeldne barnesykdommen Kawasaki kan gi utslett, øyekatarr, slimhinneforandringer, hovne lymfeknuter og hudforandringer i håndflater og fotsåler. Franske forskere har studert 21 barn og unge innlagt på en barneavdeling ved et universitetssykehus i Paris mellom 27. april og 11. mai i år. Barna hadde symptomer som er forenelige med den sjeldne barnesykdommen Kawasaki, ifølge studien som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). Forskerne konkluderer med at utbruddet av kawasakiliknende sykdom i Paris-området kan ha sammenheng med det nye coronaviruset SARS-CoV-2. Dette føyer seg til en rekke liknende funn i Europa og Nord-Amerika. (dagbladet.no 6.6.2020).)

(Anm: Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study. Conclusions The ongoing outbreak of Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome among children and adolescents in the Paris area might be related to SARS-CoV-2. In this study an unusually high proportion of the affected children and adolescents had gastrointestinal symptoms, Kawasaki disease shock syndrome, and were of African ancestry. (…) Of note, a cytokine storm syndrome with increased levels of inflammatory markers such as IL-6 was described in adults with covid-19,29 and it has been associated with fatality.30 (…) Conclusions and policy implications Our study documents an outbreak of Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents in the Paris area and its association with recent SARS-CoV-2 infection. Further studies are needed to explore potential causality. The patients reported here had characteristics that differ from those of patients with classic Kawasaki disease (table 4): this present form seems to be more common among children of African ancestry, with predominant acute gastrointestinal symptoms, haemodynamic instability, and (Anm: Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study. Conclusions The ongoing outbreak of Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome among children and adolescents in the Paris area might be related to SARS-CoV-2. In this study an unusually high proportion of the affected children and adolescents had gastrointestinal symptoms, Kawasaki disease shock syndrome, and were of African ancestry. (…) Of note, a cytokine storm syndrome with increased levels of inflammatory markers such as IL-6 was described in adults with covid-19,29 and it has been associated with fatality.30 (…) Conclusions and policy implications Our study documents an outbreak of Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents in the Paris area and its association with recent SARS-CoV-2 infection. Further studies are needed to explore potential causality. The patients reported here had characteristics that differ from those of patients with classic Kawasaki disease (table 4): this present form seems to be more common among children of African ancestry, with predominant acute gastrointestinal symptoms, haemodynamic instability, and myocarditis. These clinical findings should prompt high vigilance among primary care and emergency doctors, and preparedness during the covid-19 pandemic in countries with a high proportion of children of African ancestry. BMJ 2020; 369 BMJ 2020;369:m2094 (Published 03 June 2020).)

(Anm: Myocarditis (medicinenet.com 22.10.2018).)

- Coronavirus: Immunologiske spor gir håp om behandling. Britiske forskere skal begynne å teste en behandling som de håper kan motvirke effekten av Covid-19 hos de alvorlig syke pasientene. Det har vist seg at de med den alvorligste sykdomsformen har ekstremt lave antall immunceller kalt en T-celle. T-celler fjerner infeksjon fra kroppen. (- "De prøver å beskytte oss, men viruset ser ut til å gjøre noe som trekker teppet under dem, fordi antallet deres har sunket dramatisk. I en mikroliter (0,001 ml) bloddråpe har normale friske voksne mellom 2 000 og 4 000 T-celler, også kalt T-lymfocytter. Covid-pasientene som teamet testet hadde mellom 200-1 200.) (- 'Ekstremt oppmuntrende'.) (- Interleukin 7 er allerede testet hos en liten gruppe pasienter med sepsis og viste seg å øke produksjonen av disse spesifikke cellene på en trygg måte.) (- "At en slik behandling som denne kommer i forbindelse med en klinisk studie er ekstremt oppmuntrende for leger i kritisk omsorg i Storbritannia.")

(Anm: Coronavirus: Immune clue sparks treatment hope. UK scientists are to begin testing a treatment that it is hoped could counter the effects of Covid-19 in the most seriously ill patients. It has been found those with the most severe form of the disease have extremely low numbers of an immune cell called a T-cell. T-cells clear infection from the body. The clinical trial will evaluate if a drug called interleukin 7, known to boost T-cell numbers, can aid patients' recovery. It involves scientists from the Francis Crick Institute, King's College London and Guy's and St Thomas' Hospital. They have looked at immune cells in the blood of 60 Covid-19 patients and found an apparent crash in the numbers of T-cells. Prof Adrian Hayday from the Crick Institute said it was a "great surprise" to see what was happening with the immune cells. "They're trying to protect us, but the virus seems to be doing something that's pulling the rug from under them, because their numbers have declined dramatically. In a microlitre (0.001ml) drop of blood, normal healthy adults have between 2,000 and 4,000 T-cells, also called T lymphocytes. The Covid patients the team tested had between 200-1,200.» 'Extremely encouraging' The researchers say these findings pave the way for them to develop a "fingerprint test" to check the levels of T-cells in the blood which could provide early indications of who might go on to develop more severe disease. But it also provides the possibility for a specific treatment to reverse that immune cell decline. Manu Shankar-Hari, a critical care consultant at Guy's and St Thomas' Hospital, said that around 70% of patients that he sees in intensive care with Covid-19 arrive with between 400-800 lymphocytes per microlitre. "When they start to recover, their lymphocyte level also starts to go back up," he added. - How long does it take to recover from coronavirus? - How close are we to a cure for coronavirus? - When will we have a coronavirus vaccine? Interleukin 7 has already been tested in a small group of patients with sepsis and proved to safely increase the production of these specific cells. In this trial, it will be given to patients with a low lymphocyte count who have been in critical care for more than three days. Mr Shankar-Hari said: "We are hoping that [when we increase the cell count] the viral infections gets cleared. "As a critical care physician, I look after patients who are extremely unwell and, other than supportive care, we do not have any direct active treatment against the disease. "So a treatment like this coming along for in the context of a clinical trial is extremely encouraging for critical care physicians across the UK." (bbc.com 22.5.2020).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. (- De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.)

(Anm: Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. Meldinger fra udlandet peger på en mulig forbindelse mellem COVID-19-infektion og sjældne inflammationstilstande hos børn. Derfor er der blevet iværksat landsdækkende undersøgelser af den mulige sammenhæng, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. (…)  De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.  Læger i Bergamo, der er den by med flest smittede og døde med COVID-19 i Italien, er særligt optagede af den mulige sammenhæng. Siden virussens udbrud i Bergamo er antallet af Kawasaki-lignende tilstande steget til omkring 10 tilfælde om måneden. Normalt ses tilstanden kun hos et barn hver tredje måned, skriver lægerne fra Bergamo i et nyt studie udgivet i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet. (videnskab.dk 16.5.2020).)

(Anm: An Outbreak of Severe Kawasaki-like Disease at the Italian Epicentre of the SARS-CoV-2 Epidemic: An Observational Cohort Study. (…) Interpretation: In the past month we found a 30-fold increased incidence of Kawasaki-like disease. Children diagnosed after the SARS-CoV-2 epidemic began showed evidence of immune response to the virus, were older, had a higher rate of cardiac involvement, and features of MAS. The SARS-CoV-2 epidemic was associated with high incidence of a severe form of Kawasaki disease. A similar outbreak of Kawasaki-like disease is expected in countries involved in the SARS-CoV-2 epidemic. Lancet 2020 May 13.)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

– Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. (- Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet.) (- FINNER EFFEKT: – Effekten vi ser hos de 16 pasientene med synovialt sarkom er uomtvistelig.)

(Anm: – Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper. Ny behandling viser effekt på pasienter med sarkomer, ifølge studieresultater lagt frem på ASCO-kongressen. Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet. FINNER EFFEKT: – Effekten vi ser hos de 16 pasientene med synovialt sarkom er uomtvistelig. Dette er et klart bevis for at behandlingen virker for denne pasientgruppen, sier overlege Kjetil Boye. En av studiene som er presentert på årets «Clinical Science Symposium» på ASCO i år viser funn fra utprøving av t-cellebasert-behandling mot sarkomer. – Dette er et meget interessant felt hvor jeg tror det vil komme mange viktige framskritt den nærmeste tiden, sier overlege Kjetil Boye i Sarkomgruppa ved OUS Radiumhospitalet om resultatene, som er tilgjengelig på ASCOs nettsider. Sarkomer er kreftsvulster som vokser ut fra bindevev og utgjør rundt en prosent av krefttilfellene. LES OGSÅ Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge – Denne studien er en av de første som viser at T-cellebasert behandling har effekt ved sarkomer. Omtrent halvparten av sarkompasientene i studien hadde respons og mange av pasientene hadde langvarig respons. (dagensmedisin.no 1.6.2020).)

- Britiske leger: Blodfortynnende medisiner kan redde koronasyke. (- Spesialister i London som står bak disse funnene, oppdaget at koronaviruset førte med seg potensielle dødelige blodpropper i hver alvorlig syke pasient de testet ved å bruke en ny skanneteknologi. Et av botemidlene brukt i flere laboratorieforsøk er en type heparin som er vanlig for å tynne ut pasienters blod.)

(Anm: Britiske leger: Blodfortynnende medisiner kan redde koronasyke. Blodfortynnende medisiner hylles som en livredder. Gir håp om gjennombrudd for koronasyke pasienter, ifølge britiske leger. I jakten på medisiner som kan lindre covid-19-sykdommen har spesialister ved Royal Brompton-sykehuset i Storbritannia nå fattet nytt håp om et snarlig gjennombrudd. Det er den britiske avisen The Telegraph som skriver dette. – Mot et gjennombrudd Spesialister i London som står bak disse funnene, oppdaget at koronaviruset førte med seg potensielle dødelige blodpropper i hver alvorlig syke pasient de testet ved å bruke en ny skanneteknologi. Et av botemidlene brukt i flere laboratorieforsøk er en type heparin som er vanlig for å tynne ut pasienters blod. Forskerne presiserer at de bare er i starten av å vite hvordan dette nye koronaviruset virker på menneskekroppen. De mener at oppdagelsene om årsaken til blodproppene er viktig for å finne en ny medisin. Professor Peter Openshaw er med i en sentral gruppe av vitenskapsfolk som gir råd til Den britiske regjeringen (Government's Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE). Openshaw sier til The Telegraph at et godt samarbeid mellom vitenskapsfolk har avslørt en ekstraordinær historie om viruset som vi hittil ikke har visst så mye om. Og beskriver de mye omtalte lungeproblemene hos pasientene: – En slik intravaskulær koagulering er en stygg utvikling ved denne sykdommen som vi ikke har sett før ved mange andre lignende virus, sier Openshaw. (nrk.no 17.5.2020).)

- Immunsjekkpunkthemmeres kardiotoksisitet (giftighet på hjertet).

(Anm: Cardiotoxicity of immune checkpoint inhibitors. Abstract Cardiac toxicity after conventional antineoplastic drugs (eg, anthracyclines) has historically been a relevant issue. In addition, targeted therapies and biological molecules can also induce cardiotoxicity. Immune checkpoint inhibitors are a novel class of anticancer drugs, distinct from targeted or tumour type-specific therapies. (…) We also discuss what is known and what needs to be done about cardiotoxicity of checkpoint inhibitors in patients with cancer. Severe cardiovascular effects associated with checkpoint blockade introduce important issues for oncologists, cardiologists and immunologists. ESMO Open 2017;2:e000247.)

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler (relis.no 6.11.2017).)

- Klinisk effekt av hydroksyklorokin hos pasienter med covid-19 lungebetennelse som trenger oksygen: sammenlignende observasjonsstudie ved bruk av rutinemessige data. (- Imidlertid støtter ikke resultatene av denne studien bruken hos pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som trenger oksygen.)

(Anm: Clinical efficacy of hydroxychloroquine in patients with covid-19 pneumonia who require oxygen: observational comparative study using routine care data. (…) Conclusions Hydroxychloroquine has received worldwide attention as a potential treatment for covid-19 because of positive results from small studies. However, the results of this study do not support its use in patients admitted to hospital with covid-19 who require oxygen. BMJ 2020;369:m1844 (Published 14 May 2020).)

- Kronisk betennelse i etiologien (medisin, årsakslære) for sykdom over hele levetiden.

(Anm: Kronisk betennelse i etiologien (medisin, årsakslære) for sykdom over hele levetiden. (Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span.) (...) Selv om periodiske økninger i betennelser (inflammasjoner) er kritiske for å overleve ved fysisk skade og infeksjon, har nyere forskning avslørt at visse sosiale, miljømessige og livsstilsfaktorer kan fremme systemisk kronisk betennelse (SCI) som igjen kan føre til flere sykdommer som samlet representerer de viktigste årsakene til funksjonshemming og dødelighet over hele verden, for eksempel hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes mellitus, kronisk nyresykdom, alkoholfri fettsykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Nat Med, 25 (12), 1822-1832 Dec 2019.)

- Frykter alvorlige seinskader hos de sykeste pasientene. Eksperter mener vi kan få en ny gruppe kronisk syke etter coronapandemien. (- Alvorlig respirasjonssvikt vil også kunne føre med seg mentale senfølger, som angst og depresjon - i tillegg til kognitive forstyrrelser, som konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.)

(Anm: Frykter alvorlige seinskader hos de sykeste pasientene. Eksperter mener vi kan få en ny gruppe kronisk syke etter coronapandemien. - Langtidskonsekvensene for disse alvorlig syke pasientene vil handle om mye mer enn lungeskader. Disse pasientene er syke i hele kroppen, forteller overlege på Rikshospitalet, Jon Henrik Laake, til Dagbladet. Kan få både fysiske og mentale utfordringer Han forklarer at seinskadene etter en slik behandling, som de kritisk syke av coronaviruset nå får, kan deles inn i flere kategorier. - Det er et sammensatt sykdomsbilde, som kalles Post Intensive Care Syndrome (PICS), sier Laake. (…) Alvorlig respirasjonssvikt vil også kunne føre med seg mentale senfølger, som angst og depresjon - i tillegg til kognitive forstyrrelser, som konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. (dagbladet.no 31.3.2020).)

- Cytokin storm. (- En overreaksjon i kroppens immunforsvar.) (- Cytokiner er små proteiner som frigjøres av mange forskjellige celler i kroppen, inkludert immunsystemet der de koordinerer kroppens respons mot infeksjon og utløser betennelse.)

(Anm: Cytokine storm. An overreaction of the body's immune system. Diseases such as covid-19 and influenza can be fatal due to an overreaction of the body’s immune system called a cytokine storm. Cytokines are small proteins released by many different cells in the body, including those of the immune system where they coordinate the body’s response against infection and trigger inflammation. The name ‘cytokine’ is derived from the Greek words for cell (cyto) and movement (kinos). Sometimes the body’s response to infection can go into overdrive. For example, when SARS -CoV-2 – the virus behind the covid-19 pandemic – enters the lungs, it triggers an immune response, attracting immune cells to the region to attack the virus, resulting in localised inflammation. But in some patients, excessive or uncontrolled levels of cytokines are released which then activate more immune cells, resulting in hyperinflammation. This can seriously harm or even kill the patient. Cytokine storms are a common complication not only of covid-19 and flu but of other respiratory diseases caused by coronaviruses such as SARS and MERS. They are also associated with non-infectious diseases such as multiple sclerosis and pancreatitis. (newscientist.com 20.3.2020).)

- Sykdomsutvikling ved cytokin storm og sepsis. (- Infeksjonssykdommer er en ledende dødsårsak over hele verden. (- Sepsis er et alvorlig klinisk syndrom relatert til vertens respons på infeksjon.)

(Anm: Cytokine storm and sepsis disease pathogenesis. Abstract Infectious diseases are a leading cause of death worldwide. Sepsis is a severe clinical syndrome related to the host response to infection. The severity of infections is due to an activation cascade that will lead to an autoamplifying cytokine production: the cytokine storm. Cytokines are a broad category of relatively small proteins (<40 kDa) that are produced and released with the aim of cell signaling. Our understanding of the processes that trigger this tremendous amount of cytokine production has made dramatic progress over the last decades, but unfortunately, these findings could not translate yet into effective treatments; so far, all clinical trials targeting cytokine production or effects failed. This review aims to summarize the pathophysiology of the cytokine storm; to describe the type, effects, and kinetics of cytokine production; and to discuss the therapeutic challenges of targeting cytokines. New promising therapeutic strategies focusing on the endothelium, as a source and a target of cytokines, are described. Semin Immunopathol. 2017 Jul;39(5):517-528.)

- Immunforsvaret kan være både venn og fiende. (- Betennelse kan gi sykdom.) (- Kronisk betennelse oppstår når den akutte betennelsen ikke skrus av på rett tid, og gjør at immunforsvaret hele tiden er litt aktivert.)

(Anm: Maria Belland Olsen og Ida Gregersen, Post.Doc og forsker ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Immunforsvaret kan være både venn og fiende. Vi har et helt arsenal av ulike typer immunceller, med ulike egenskaper og dermed ulik «personlighet». Noen er mer opptatt av å hisse opp stemningen, andre jobber for å roe ned. Her illustreres en virusinfeksjon, der hvite blodceller angriper viruset. Et overaktivt immunforsvar vil bidra til sykdom og skade, i stedet for å beskytte. Det hele handler om balanse. (…) Betennelse kan gi sykdom Betennelse, også kalt inflammasjon, er en fordelaktig respons som igangsettes av immunforsvaret for å reparere en skade eller for å hindre utvikling av sykdom. (…) Kronisk betennelse oppstår når den akutte betennelsen ikke skrus av på rett tid, og gjør at immunforsvaret hele tiden er litt aktivert. Selv om denne betennelsen er mindre kraftig enn den akutte, såkalt lavgradig, sliter den på kroppens organer, og immunforsvaret ender opp med å drive utvikling av sykdom i stedet for å beskytte mot den. (…) Vi ønsker et velbalansert forsvar. Å forstå hvordan immunforsvaret vårt påvirker utvikling av sykdom er et stort forskningsfelt. (aftenposten.no 7.5.2020).)

- Ny test bruker menneskelige stamceller til å identifisere farlige bivirkninger fra legemidler. (- Testen kan avverge katastrofer som forsøket i 2006 med legemidlet t TGN1412, som førte til at seks friske unge menn ble innlagt på intensivbehandling med multippel organsvikt.) (- De frivillige som fikk TGN1412 opplevde en katastrofal inflammatorisk reaksjon kalt en cytokin storm.)

New test uses human stem cells to identify dangerous side effects of drugs
medicalnewstoday.com 12.3.2015
Scientists at Imperial College London have developed a test that uses combinations of cells from a single donor's blood to predict whether a new drug will cause a severe immune reaction in humans.

The test could avert disasters like the 2006 trial of the drug TGN1412, which led to six healthy young men being admitted to intensive care with multiple organ failure. The volunteers receiving TGN1412 experienced a catastrophic inflammatory reaction called a cytokine storm.

Cytokine storm reactions are a particular worry for new biological therapies, or "biologics", which use biological material such as antibodies. Many blockbuster drugs such as the cancer drugs Herceptin and Avastin are biologics, as are around a third of medicines in the pharmaceutical pipeline. Because these medicines are specific to humans, they can cause severe reactions that don't materialise in animal studies, so tests on human cells are essential.

However, cytokine storm side effects are hard to predict with tests were just one cell type is used, since they depend on interactions between blood cells and endothelial cells, which form the lining of blood vessels. But because endothelial cells are deep within the body, they are normally only grown from tissue removed in surgery or post mortem, or from umbilical vessels after birth.

Because of this, current tests use endothelial cells taken from vessels of one donor, and white blood cells from a different donor. When cells from two different donors are used, one may have an immune reaction to the other, meaning the system is already primed for inflammation before the drug is added. This can result in the test falsely showing a severe immune reaction to a drug that is safe.

Researchers at Imperial College London got around this problem by isolating stem cells from the blood of a volunteer, and using them to grow endothelial cells in a dish. They then took white blood cells which they added to the donor's own endothelial cells to recreate the unique conditions found in their blood vessels. When TGN1412 was added to the test tube, the mixture of cells released a cytokine storm, as would happen inside the body.

The new method is better as it only requires blood from one donor and doesn't mix cells from different people, with the advantage of making a more reliable test.

Professor Jane Mitchell, from the National Heart and Lung Institute at Imperial College London, who led the study, said: "As biological therapies become more mainstream, it's more likely that drugs being tested on humans for the first time will have unexpected and potentially catastrophic effects. We've used adult stem cell technology to develop a laboratory test that could prevent another disaster like the TGN1412 trial.

"Drug companies have the technical capacity to start using this test now, but we're working on developing an off-the-shelf kit which will make it easy to use on a large scale."
Dr Daniel Reed, the first author on the study, said: "A further benefit of this new technology is that personalised therapies can be tested to see how safe and effective they will be for an individual."

The Imperial researchers have collaborated with the National Institute for Biological Standards and Control to validate the test and are now working with the clinical trials company Quintiles to develop the technology further. The research is published in the FASEB Journal. (…)

- Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. (- De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.)

(Anm: Danske myndigheder undersøger mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjælden lidelse hos børn. Meldinger fra udlandet peger på en mulig forbindelse mellem COVID-19-infektion og sjældne inflammationstilstande hos børn. Derfor er der blevet iværksat landsdækkende undersøgelser af den mulige sammenhæng, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. (…)  De inflammationstilstande, man har set i udlandet, ligner det sjældne Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, der begge skyldes unormale reaktioner i immunsystemet.  Læger i Bergamo, der er den by med flest smittede og døde med COVID-19 i Italien, er særligt optagede af den mulige sammenhæng. Siden virussens udbrud i Bergamo er antallet af Kawasaki-lignende tilstande steget til omkring 10 tilfælde om måneden. Normalt ses tilstanden kun hos et barn hver tredje måned, skriver lægerne fra Bergamo i et nyt studie udgivet i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet. (videnskab.dk 16.5.2020).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Coronasyk: Husker stygge mareritt i respirator. Legen Per Lundström lå to uker i respirator med corona. (- Lang rehabilitering.) (- Covid-19 forårsaker veldig alvorlig betennelse i kroppen, og noen pasienter får også hjerneskade av betennelsen, noe som kan påvirke hukommelsen og personforandringer.)

(Anm: Coronasyk: Husker stygge mareritt i respirator. Legen Per Lundström lå to uker i respirator med corona. Nå forteller han om den tøffe veien tilbake. TØFF TID: Legen Per Lundström har ingen underliggende sykdommer, men ble svært syk av corona. Han har stygge minner fra de nesten to ukene han lå i respirator, men kaller det en parentes sammenlignet med at han lever. Han er nå under rehabilitering og har fortsatt tung pust. (…) Stygge mareritt Flere pasienter som har ligget i respirator har fortalt om ubehagelige opplevelser og fæle mareritt. Per Lundström forteller om det samme. - Da jeg våknet hadde jeg, som mange andre, ubehagelige minner. Disse ubehagelige drømmene blir ikke sortert ut som mareritt du har om natta, men minnene forblir og føles veldig ekte. Da Per Lundström våknet, hadde han nerveskader og kraftig svekkede muskler. Han kunne ikke snakke heller, og det er bare to uker siden han fikk han stemmen helt tilbake. Intensivsykepleier Kristin Kolloen jobber med intensivpasienter, og har selv opplevd å ligge to uker i respirator. Hun forteller at det ikke er uvanlig å huske drømmer i ettertid. (…) Det var på grunn av den selvopplevde erfaringen at Kolloen ønsket å studere opplevelsene til intensivpasienter. Funnene hennes er publisert i Sykepleien.no. Pasientene beskriver minner om frykt som hallusinasjoner, paranoide vrangforestillinger eller mareritt. Pasientene rapporterer ofte at disse minnene er svært reelle og vanskelige å skille fra virkeligheten. Lang rehabilitering Covid-19 forårsaker veldig alvorlig betennelse i kroppen, og noen pasienter får også hjerneskade av betennelsen, noe som kan påvirke hukommelsen og personforandringer. (dagbladet.no 10.5.2020).)

- KORONAINNLAGTE FÅR TRAUMER ETTER RESPIRATORBEHANDLING:  Sliter med hallusinasjoner og mareritt.

(Anm: KORONAINNLAGTE FÅR TRAUMER ETTER RESPIRATORBEHANDLING:  Sliter med hallusinasjoner og mareritt. Geir Ove Norum (61) har måttet bearbeide de intense drømmene han hadde under respiratorbehandling. Ny forskning viser at flere koronainnlagte opplever det samme. Geir Ove Norum overlevde seks uker i respirator, smittet med koronavirus. Opptil flere ganger gjennom respiratorbehandlingen var familiefaren så syk, at kona planla begravelsen hjemmefra. Overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus er en av dem som hadde ansvaret for Geir Ove Norum da han lå på respirator i hele seks uker. – Ja det er lenge. Gjennomsnittlig tid for covid-19 er cirka 15 dager, så seks uker det er definitivt en av de mest langvarige behandlingene vi har hatt, forteller overlegen. (tv2.no 7.6.2020).)

- Kan eksisterende oksygenbehandling behandle Alzheimers? (Could an existing oxygen therapy treat Alzheimer's?) Å puste inn oksygen ved et høyere enn normalt lufttrykk kan lindre noen av symptomene på Alzheimers sykdom, dersom nyere undersøkelser gjort på mus har de samme resultatene hos mennesker.

(Anm: Kan en eksisterende oksygenbehandling behandle Alzheimers? (Could an existing oxygen therapy treat Alzheimer's?) Å puste inn oksygen ved et høyere enn normalt lufttrykk kan lindre noen av symptomene på Alzheimers sykdom, dersom nyere undersøkelser gjort på mus har de samme resultatene hos mennesker. (- Det antas at ved å forbedre blodets tilførsel av oksygen hjelper HBOT å påvirke vev for å bekjempe infeksjon eller gjenopprette det fra skade ved å frigjøre stamceller og vekstfaktorer. (medicalnewstoday.com 7.12.2017).)

- Hyperbar oksygenbehandling (HBOT) for å forhindre mekanisk ventilasjon hos COVID-19 pasienter: en retrospektiv caseserie. (- KONKLUSJON: Dette lille utvalg av pasienter viste dramatisk forbedring med HBOT. Viktigst av alt, forhindret HBOT potensielt behov for mekanisk ventilasjon. Større studier vil sannsynligvis definere HBOTs rolle i behandlingen av denne nye sykdommen.)

(Anm: Hyperbaric oxygen therapy in preventing mechanical ventilation in COVID-19 patients: a retrospective case series. Abstract OBJECTIVE: A pandemic afflicts the entire world. The highly contagious SARS-CoV-2 virus originated in Wuhan, China in late 2019 and rapidly spread across the entire globe. According to the World Health Organization (WHO), the novel Coronavirus (COVID-19)has infected more than two million people worldwide, causing over 160,000 deaths. Patients with COVID-19 disease present with a wide array of symptoms, ranging from mild flu-like complaints to life threatening pulmonary and cardiac complications. Older people and patients with underlying disease have an increased risk of developing severe acute respiratory syndrome (SARS) requiring mechanical ventilation. Once intubated, mortality increases exponentially. A number of pharmacologic regimens, including hydroxychloroquine-azithromycin, antiviral therapy (eg, remdesevir), and anti-IL-6 agents (e.g., toclizumab), have been highlighted by investigators over the course of the pandemic, based on the therapy's potential to interrupt the viral life-cycle of SARS-CoV-2 or preventing cytokine storm. At present, there have been no conclusive series of reproducible randomised clinical trials demonstrating the efficacy of any one drug or therapy for COVID-19. CASES: COVID-19 positive patients (n=5) at a single institution received hyperbaric oxygen therapy (HBOT) between 13 and 20 April 2020. All the patients had tachypnoea and low oxygen saturation despite receiving high FiO2. HBOT was added to prevent the need for mechanical ventilation. A standard dive profile of 2.0ATA for 90 minutes was employed. Patients received between one and six treatments in one of two dedicated monoplace hyperbaric chambers. RESULTS: All the patients recovered without the need for mechanical ventilation. Following HBOT, oxygen saturation increased, tachypnoea resolved and inflammatory markers fell. At the time of writing, three of the five patients have been discharged from the hospital and two remain in stable condition. CONCLUSION: This small sample of patients exhibited dramatic improvement with HBOT. Most importantly, HBOT potentially prevented the need for mechanical ventilation. Larger studies are likely to define the role of HBOT in the treatment of this novel disease. J Wound Care. 2020 May 1;29(Sup5a):S4-S8..)

- Øyner kan gi tidlig advarsel om Alzheimers. (- Vindu inn i hjernen.)

(Anm: Eyes could provide early warning of Alzheimer’s. Working with a mouse model of Alzheimer’s, scientists have developed an imaging technique for detecting changes in the texture of the retina that are associated with the disease. Early diagnosis of the condition could aid efforts to slow its progression. The retina may hold the key to earlier Alzheimer’s diagnoses. More than 5 million people aged 65 or older in the United States are living with Alzheimer’s, according to the Alzheimer’s Association. Given the aging population, that number is expected to reach 13.8 million by 2050. Early intervention with medications and mental exercises can, potentially, slow the development of the disease, but it can be difficult for doctors to make a definitive diagnosis. There are no clear biological signs, or “biomarkers,” of Alzheimer’s. Instead, doctors rely on indications of cognitive decline and, sometimes, brain scans. Now, biomedical engineers at Duke University, in Durham, NC, have hit upon a technique that combines two existing technologies to detect signs of the disease in the retina at the back of the eye. So far, they have only tested this technique in a mouse model of Alzheimer’s. But if it can be shown to work in humans, it could lead to the development of a relatively cheap, compact, and easy to use screening device. The research appears in the journal Scientific Reports. (medicalnewstoday.com 1.6.2020).)

(Anm: Multimodal Coherent Imaging of Retinal Biomarkers of Alzheimer's Disease in a Mouse Model. Abstract We acquired depth-resolved light scattering measurements from the retinas of triple transgenic Alzheimer's Disease (3xTg-AD) mice and wild type (WT) age-matched controls using co-registered angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI) and optical coherence tomography (OCT). Angle-resolved light scattering measurements were acquired from the nerve fiber layer, outer plexiform layer, and retinal pigmented epithelium using image guidance and segmented thicknesses provided by co-registered OCT B-scans. Analysis of the OCT images showed a statistically significant thinning of the nerve fiber layer in AD mouse retinas compared to WT controls. The a/LCI scattering measurements provided complementary information that distinguishes AD mice by quantitatively characterizing tissue heterogeneity. The AD mouse retinas demonstrated higher mean and variance in nerve fiber layer light scattering intensity compared to WT controls. Further, the difference in tissue heterogeneity was observed through short-range spatial correlations that show greater slopes at all layers of interest for AD mouse retinas compared to WT controls. A greater slope indicates a faster loss of spatial correlation, suggesting a loss of tissue self-similarity characteristic of heterogeneity consistent with AD pathology. Use of this combined modality introduces unique tissue texture characterization to complement development of future AD biomarker analysis. (...) Window into the brain According to the researchers, the retina is effectively an extension of the central nervous system and was once considered a window into the brain. Previous studies have revealed that thinning of the retina is an early sign of Alzheimer’s. However, regular aging and other diseases, such as Parkinson’s and glaucoma, also cause this thinning. The technology used to measure the thickness of the retina, known as optical coherence tomography (OCT), is like the optical equivalent of ultrasound. It builds up a cross-sectional image of the retina by sending waves of light into the tissues and recording how long they take to come back. However, OCT can give inconsistent results, due to differences among the machines and how they are operated. To address the technology’s shortcomings, the Duke researchers combined OCT with an imaging technique called angle-resolved low-coherence interferometry (a/LCI), which analyzes how the retina scatters light to measure its morphology. Sci Rep. 2020 May 13;10(1):7912.)

- 8 teorier: Derfor blir menn sykere av covid-19.

(Anm: 8 teorier: Derfor blir menn sykere av covid-19. Menn blir sykere og dør oftere av covid-19. En gruppe forskere antyder nå at viruset kan gjemme seg i testiklene. Her er teoriene om hvorfor det er forskjell på kjønnene. (…) 1. Kvinner har sterkere immunforsvar – Det er mønster vi har sett med mange luftveisinfeksjoner. Menn får kraftigere utfall, sier Sabra Klein, forsker ved folkehelseinstituttet ved Johns Hopkins-universitetet til New York Times. – Vi har sett det med andre virus også. Kvinner bekjemper dem bedre. Det er kjent at kvinner får et sterkere immunforsvar etter vaksinasjoner. Kroppene deres husker tidligere sykdommer og er bedre beskyttet senere i livet mot virus de har fått som barn, fortsetter hun. Hvorfor kvinners immunforsvar er sterkere, er ikke kartlagt. En teori er at de er skapt for gi brystmelk med antistoffer til sine barn. (…) 6. Menn har oftere andre sykdommer Høyt blodtrykk og Diabetes 2 er risikofaktorer i forbindelse med covid-19. I land som Kina har flere menn begge lidelsene. Der har også dobbelt så mange menn som kvinner en kronisk lungesykdom. (…) 8. Dårligere hygiene Mye tyder på at menn har dårligere hygiene enn kvinner. Flere menn enn kvinner unnlater å vaske hendene etter og ha vært på toalettet, eller før de skal lage mat, viser en undersøkelse fra Storbritannia. (vg.no 3.5.2020).)

- Professorer leker med tall. En gruppe professorer sammenligner i en kronikk i Aftenposten covid-19 med influensa. (- Jeg trodde professorer kunne tenke litt lenger enn å sammenligne epler med pærer. Hvor mange ville dødd uten tiltakene?)

(Anm: Ann-Mari Langsrud, Bærum. Professorer leker med tall. En gruppe professorer sammenligner i en kronikk i Aftenposten covid-19 med influensa. De lager regnestykker og trekker den konklusjonen at det ikke har dødd flere av covid-19 i Norge til nå enn det til vanlig dør av influensa. Implisitt sier de at tiltakene Norge har innført er for strenge. Kjære vene! Hvorfor tror professorene det ikke dør flere av covid-19 i Norge? Det er jo på grunn av de strenge tiltakene. Vi behøver ikke regnestykkene deres. Vi kan jo bare se til England, Italia, Spania og USA, som alle kom sent i gang med tiltakene. Vi trenger ikke kjølevogner til å kjøre lik under en influensaepidemi. Ikke sender vi nødhjelpsmannskap til Italia heller. Jeg trodde professorer kunne tenke litt lenger enn å sammenligne epler med pærer. Hvor mange ville dødd uten tiltakene? (aftenposten.no 15.4.2020).)

- COVID-19, nytt coronavirus. (- Hva er COVID-19? COVID-19 står for "Coronavirus disease 2019".) (- Årsaken til COVID-19 er en ny type koronavirus (coronavirus) kalt SARS-CoV-2, fordi virusets arvestoff ligner SARS-viruset sitt.)

(Anm: COVID-19, nytt coronavirus. Pandemien med COVID-19 har ført til drastiske tiltak over hele verden for å hindre smittespredning. Hva er COVID-19? COVID-19 står for "Coronavirus disease 2019". Sykdommen rammer først og fremst luftveiene. I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan. I begynnelsen av januar 2020 fastslo kinesiske myndigheter at det dreier seg om en ny type virussykdom. (…) Årsaker Årsaken til COVID-19 er en ny type koronavirus (coronavirus) kalt SARS-CoV-2, fordi virusets arvestoff ligner SARS-viruset sitt. Viruset smittet antakeligvis fra dyr, som ble solgt på et matmarked i byen Wuhan (Kina), til mennesker. Viruset smitter nå mellom mennesker på samme måte som forkjølelse eller influensa. Denne smittemåten heter dråpe- og kontaktsmitte. Det som skjer er at virus fra luftveiene til en syk person overføres via små dråper i luften, via hendene, eller via kontaminerte overflater til andre mennesker. (nhi.no 15.4.2020).)

(Anm: Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS. Infeksjon med koronavirus hos mennesker forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Men noen koronavirus kan forårsake influensalignende sykdommer som kan få et alvorlig forløp, f.eks. SARS-CoV, SARS-CoV-2 (forårsaker COVID-19) eller MERS-CoV. (nhi.no 8.4.2020).)

- Editorials Chloroquine and hydroxychloroquine in covid-19.

(Anm: Editorials Chloroquine and hydroxychloroquine in covid-19. Use of these drugs is premature and potentially harmful. BMJ 2020;369:m1432 (Published 08 April 2020.)

- COVID-19: Information fra EMA med påmindelse om risiko for alvorlige bivirkninger ved klorokin og hydroxychloroquin. (- Aktuelt er kun hydroxychloroquin (Plaquenil) på markedet i Danmark, og det er godkendt til behandling af malaria og visse autoimmune sygdomme, hvor der er dokumentation for, at fordelene ved at bruge lægemidlerne opvejer ulemperne.)

(Anm: COVID-19: Information fra EMA med påmindelse om risiko for alvorlige bivirkninger ved klorokin og hydroxychloroquin. Klorokin og hydroxychloroquin kan potentielt forårsage hjerterytmeproblemer, og disse kan forværres, hvis behandlingen kombineres med andre lægemidler som f.eks. antibiotikummet azithromycin, der har lignende virkning på hjertet. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har udsendt en påmindelse om, at der kan være alvorlige bivirkninger ved brug af lægemidlerne klorokin og hydroxychloroquin, der pt. anvendes i forsøg verden over med medicin mod COVID19. Aktuelt er kun hydroxychloroquin (Plaquenil) på markedet i Danmark, og det er godkendt til behandling af malaria og visse autoimmune sygdomme, hvor der er dokumentation for, at fordelene ved at bruge lægemidlerne opvejer ulemperne. (laegemiddelstyrelsen.dk 24.4.2020).)

- På baggrund af rapporter fra Sverige om alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved brug af hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 uden for kliniske forsøg (off label-brug) har Lægemiddelstyrelsen valgt at stille krav til øget bivirkningsrapportering i kliniske forsøg med præparatet.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen stiller øgede krav til bivirkningsrapportering ved kliniske forsøg med hydroxyklorokin til behandling af COVID-19. På baggrund af rapporter fra Sverige om alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved brug af hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 uden for kliniske forsøg (off label-brug) har Lægemiddelstyrelsen valgt at stille krav til øget bivirkningsrapportering i kliniske forsøg med præparatet. Hydroxyklorokin er ikke godkendt til behandling af COVID-19. Da bivirkningerne er observeret ved off-label brug og ikke ved kontrollerede kliniske forsøg, er det ikke muligt at fastslå, hvorvidt bivirkningerne skyldes brugen af hydroxyklorokin. Derfor er det vigtigt, at hydroxyklorokin fortsat bliver afprøvet i de kontrollerede kliniske forsøg, som er i gang i Danmark, hvor man har mulighed for at følge patienternes tilstand tæt og indsamle nyttig viden omkring sikkerhedsprofilen. (laegemiddelstyrelsen.dk 20.4.2020).)

- Editorials Covid-19: should the public wear face masks?

(Anm: Editorials Covid-19: should the public wear face masks? Yes—population benefits are plausible and harms unlikely. When covid-19 became a global health emergency, there was a visible contrast between the responses of citizens in east Asia and the rest of the world. In east Asia, wearing of masks was ubiquitous, and sometimes mandated by governments. In Europe and North America, concerned citizens were repeatedly told that masks were not recommended for general use. BMJ 2020;369:m1442 (Published 09 April 2020).)

(Anm: A third of covid-19 patients admitted to UK hospitals die. A third of patients admitted to hospital with covid-19 in the UK died—putting the fatality rate on a par with Ebola—according to a study which tracked the outcomes of 16 749 patients.
The study—the largest detailed description of covid-19 in Europe—found that being obese, male, or elderly reduces chance of survival.1 BMJ 2020;369:m1794 (Published 30 April 2020).)

(Anm: Covid-19: Doctors should not face investigation for refusing to see patients over lack of PPE, says indemnifier. BMJ 2020;369:m1788 (Published 30 April 2020).)

- WHO: Korona er ti ganger så dødelig som svineinfluensa. Koronaviruset er ti ganger så dødelig som svineinfluensa, sier lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Anm: WHO: Korona er ti ganger så dødelig som svineinfluensa. Koronaviruset er ti ganger så dødelig som svineinfluensa, sier lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 18.500 mennesker døde ifølge WHO av svineinfluensa i 2009, mens legetidsskriftet Lancet har anslått at mellom 151.700 og 575.400 døde av det såkalte H1N1-viruset. Lancet har i sitt anslag gjort beregninger for Afrika og Sørøst-Asia, som ikke er med i WHOs tall over døde. Nærmere 1,9 millioner mennesker har hittil fått påvist koronasmitte, og rundt 118.000 er døde. – Vi vet at covid-19 sprer seg raskt, og vi vet at det er dødelig, ti ganger så dødelig som svineinfluensapandemien i 2009, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO-sjefen mener en effektiv vaksine må til for å stanse spredningen av viruset, men en slik vaksine er trolig mellom 12 og 18 måneder unna. WHO anslår at vanlig sesonginfluensa årlig tar mellom 250.000 og 500.000 liv. (dagsavisen.no 13.4.2020).)

- Korona er ikke influensa. Men debatten er likevel nyttig. (- Mange er nå opptatt av at influensa er farlig.) (- Men bare 16 prosent av befolkningen tok influensavaksine i fjor.) (- I fjor var det aldri mer enn 20 personer med influensasmitte som mottok livreddende behandling samtidig.)

(Anm: Korona er ikke influensa. Men debatten er likevel nyttig. | Christina Pletten, kommentator. Mange er nå opptatt av at influensa er farlig. Men bare 16 prosent av befolkningen tok influensavaksine i fjor. Influensavaksinen blir oppdatert hvert år og beskytter befolkningen mot en epidemi. (…) I løpet av den harde influensasesongen 2017/2018 var det på det meste 37 personer innlagt samtidig på landets intensivavdelinger med influensa. I fjor var det aldri mer enn 20 personer med influensasmitte som mottok livreddende behandling samtidig. På det meste har det vært over 110 koronapasienter innlagt samtidig på intensivavdelingene de siste ukene, selv med strenge smitteverntiltak på plass og langt færre påviste tilfeller. (aftenposten.no 14.4.2020).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Avis: Det reelle dødstal med coronavirus kan være 318.000. (- Financial Times regner på dødsstatistik for at finde coronadøde.) (- Lande giver forkerte tal, undtagen Danmark.) (- Antallet af døde med coronavirus kan være op mod 60 procent højere end de officielle tal fra verdens lande.)

(Anm: Avis: Det reelle dødstal med coronavirus kan være 318.000. Financial Times regner på dødsstatistik for at finde coronadøde. Lande giver forkerte tal, undtagen Danmark. Antallet af døde med coronavirus kan være op mod 60 procent højere end de officielle tal fra verdens lande. Det skriver avisen Financial Times søndag i en analyse, hvor den sammenligner de statistiske oplysninger om tidligere dødsfald i 14 lande med det, der sker nu. Der er sammenlignet fra 1. marts til 15. april i år med gennemsnittet for samme periode de fem tidligere år. (…) - I alle lande, der er analyseret - undtagen Danmark - overgår de ekstra døde langt de officielle dødstal for coronavirus, hedder det. Det kan være et udtryk for, at landene ikke er særlig effektive til at teste og registrere. Flere lande skiller sig ud med en meget stor difference mellem det coronadødstal, som Financial Times har beregnet, og det, som disse landes myndigheder melder ud. I Italien er det 90 procent højere, Belgien 60 procent og Spanien 51 procent. Læs også Vi vil så gerne sammenligne, men: Europæiske lande opgør dødstal vidt forskelligt (jyllands-posten.dk 27.4.2020).)

- Belgia har verdens høyeste koronadødstall pr. innbygger.  (- Men en titt bak tallene viser at det kanskje ikke er slik likevel.)

(Anm: Belgia har verdens høyeste koronadødstall pr. innbygger. Nå innfører de en ny tellemåte. Belgia fremstår som landet i verden med høyest dødelighet på grunn av koronaepidemien. Men en titt bak tallene viser at det kanskje ikke er slik likevel. (aftenposten.no 17.4.2020).)

- Korona-sammenligning med andre land og sykdommer er helt avgjørende. (- Vår sammenligning viser at det så langt ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa.) (- Vi brukte de offentlig tilgjengelige tallene som finnes for influensa i hvert skandinavisk land.) (- Vi regnet ut gjennomsnittet som døde av influensa av de siste fire influensasesongene, noe vi syntes var rimelig for å gi et mest mulig korrekt bilde av sykdommens alvorlighet, og derved et godt sammenligningsgrunnlag for covid-19.)

(Anm: Korona-sammenligning med andre land og sykdommer er helt avgjørende | Korona-sammenligning med andre land og sykdommer er helt avgjørende | Michael Bretthauer, professor. - Lise Helsingen, lege. - Mette Kalager, professor. Vår sammenligning viser at det så langt ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa. Innleggsforfatterne skriver på vegne av covid19-gruppen ved Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus og Universitet i Tromsø Vi setter pris på at vår sammenligning av dødelighet av covid-19 og influensa i Norge, Sverige og Danmark har skapt debatt. Vi forklarer her tallene vi har brukt, hvorfor vi har regnet som vi har gjort, og hvordan det vi fant kan tolkes. En utførlig vitenskapelig rapport er fritt tilgjengelig på våre hjemmesider. (…) Vi presenterer derfor antall mennesker som har dødd pr. 100.000 innbyggere i landene. Oppdaterte tall for covid-19 fra 11. mars til og med 10. april er 8,6 pr. 100.000 for Sverige, 4,3 pr. 100.000 for Danmark, og 2,1 pr. 100.000 for Norge. Influensa er en annen virussykdom som hvert år krever mange menneskeliv, men som ikke medfører store restriksjoner, skolestengninger, eller like store medieoppslag. Vi ventet at covid-19 skulle ha vesentlig høyere dødelighet enn influensa, tatt i betraktning at vi i Norge har iverksatt de strengeste tiltak siden andre verdenskrig. Vi brukte de offentlig tilgjengelige tallene som finnes for influensa i hvert skandinavisk land. Vi regnet ut gjennomsnittet som døde av influensa av de siste fire influensasesongene, noe vi syntes var rimelig for å gi et mest mulig korrekt bilde av sykdommens alvorlighet, og derved et godt sammenligningsgrunnlag for covid-19. Registrene gir influensatall som såkalt overdødelighet, det vil si hvor mange flere personer som dør i influensasesonger enn det som er ventet utenom. Ut ifra kurvene i registrene kunne vi beregne hvor mange som dør hver dag og hver uke gjennom hver influensasesong. Vi brukte en tiukers sesong og presenterte et gjennomsnitt av tallene for døde hver dag. (aftenposten.no 12.4.2020).)

- Forskernes sammenligning av korona og influensa skapte stort engasjement. Slik svarer de på kritikken. Forskerne sammenlignet koronadødsfall med influensa i Skandinavia. Mange har stilt spørsmål ved regnestykket.

(Anm: Forskernes sammenligning av korona og influensa skapte stort engasjement. Slik svarer de på kritikken. Forskerne sammenlignet koronadødsfall med influensa i Skandinavia. Mange har stilt spørsmål ved regnestykket. I en artikkel i Aftenposten langfredag gikk åtte norske forskere ut mot myndighetenes strenge koronatiltak. De har sammenlignet koronadødsfall i Skandinavia med influensa og kommet frem til at influensa tar flere liv. (…) Derfor sammenlignet de med influensa Uavhengig av hvilken periode forskerne ser på, kommer de altså frem til at flere dør av influensa enn korona i Norge, Sverige og Danmark. Men flere har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er riktig å sammenligne korona med influensa. Overlege Siri Helen Hauge ved Folkehelseinstituttet sier det er åpenbart at koronaviruset ville medført alvorlig sykdom hos mange – spesielt eldre – i større grad enn influensa, uten noen smitteverntiltak. Rebecca Cox, professor på influensasenteret ved Universitetet i Bergen, har påpekt at alle land som i begynnelsen ikke innførte strenge tiltak, har vært nødt til å gjøre det siden. (aftenposten.no 13.4.2020).)

- Åtte forskere: Influensa tar flere liv enn koronaviruset i Norge, Sverige og Danmark. (- . Slik det ser ut i dag, har de strenge tiltakene i Norge hatt liten effekt, spesielt om vi sammenligner med Sverige, hevder forsker Mette Kalager. Hun uttaler seg på vegne av forskerteamet.)

(Anm: Åtte forskere: Influensa tar flere liv enn koronaviruset i Norge, Sverige og Danmark. Hvor mange bør vi redde for å forsvare ulike tiltak? Er én nok, 100 eller 1000? Det spør forskere som følger koronaepidemien i Skandinavia og sammenligner den med influensa. – For å vurdere de strengeste tiltakene vi fortsatt har, må vi ha en formening om hvor mange vi kan redde. Det mener åtte forskere knyttet til Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Forskerne har studert koronasmitte og dødsfall i Norge, Sverige og Danmark fra midten av februar til første del av april. De har så sammenlignet dette med hvor mange som dør på grunn av normal influensa. De betegner dødstallene etter koronaviruset som «lave» for de tre landene. De påpeker at Sverige i tillegg hadde mindre strenge tiltak enn Norge og Danmark i lang tid. - I de fire siste influensasesongene døde det daglig i gjennomsnitt 21 personer i Norge av influensa, 23 i Danmark og 53 i Sverige, ifølge forskerne. - I koronaperioden forskerne har studert (15. februar - 9. april), har det daglig dødd i gjennomsnitt 1,9 personer i Norge av covid-19, 4,4 i Danmark og 8,4 personer i Sverige. – Tallene for Norge, Sverige og Danmark viser at alle tre land har lav dødelighet sammenlignet med andre land i Europa. Slik det ser ut i dag, har de strenge tiltakene i Norge hatt liten effekt, spesielt om vi sammenligner med Sverige, hevder forsker Mette Kalager. Hun uttaler seg på vegne av forskerteamet. Oppdatering 12.04: Denne saken var basert på forskernes foreløpige funn. Den ferdige forskningsartikkelen er nå publisert. Her kan du lese mer om forskernes undersøkelse. Forskerne har også skrevet et debattinnlegg. (aftenposten.no 12.4.2020).)

- Nye FHI-beregninger: Viruset er mindre utbredt, men mer dødelig. (- Av alle som blir smittet av viruset, inkludert de som ikke fanges opp av testing, regner instituttet med at 0.7% dør.)

(Anm: Nye FHI-beregninger: Viruset er mindre utbredt, men mer dødelig. Folkehelseinstituttet regner med at bare litt over en halv prosent av oss har vært smittet av koronaviruset til nå. Det gjør også at viruset er mer dødelig for de som blir smittet. Det er en ny fransk studie publisert i tidsskriftet Science som får Folkehelseinstituttet til å gjøre store endringer i beregningene av hvor mange som har vært smittet av koronaviruset i Norge. I instituttets såkalte modelleringsrapport datert 15. mai kutter FHI kraftig i anslagene over hvor mange nordmenn de tror har vært smittet. Mens de tidligere regnet med at 1% av befolkningen har hatt viruset, tror de nå at bare mellom 0.58% og 0.73% har vært smittet. Det utgjør mellom 32.000 og 40.000 nordmenn. (…) Dødelighet dobbelt så høy Men de nye tallene betyr også at det blir færre smittede å dele antallet døde på. Det er hovedgrunnen til at Folkehelsas statistikere nå mener dødeligheten fra Sars-Cov-2 er mer enn dobbelt så stor som de tidligere har lagt til grunn. Av alle som blir smittet av viruset, inkludert de som ikke fanges opp av testing, regner instituttet med at 0.7% dør. Det er mer enn dobbelt så mange som de 0.3% instituttet regnet med i sin tidligere modell. Også beregningene over hvor mange smittede som trenger sykehusinnleggelse gjør et hopp. Nå regner FHI med at 3.9% av alle smittede blir så syke at de trenger sykehusbehandling. (nrk.no 18.5.2020).)

- Epidemien er ikke lenger en alvorlig trussel mot den friske delen av befolkningen.) (- Gjennomsnittlig hadde de som døde, mer enn tre underliggende risikofaktorer, som forhøyet blodtrykk (70 prosent), type 2 diabetes (32 prosent), hjertesykdom (28 prosent), kronisk nyresvikt (23 prosent), hjerteflimmer (23 prosent), kreft diagnostisert siste fem år (17 prosent), kronisk obstruktive lungesykdom (18 prosent), hjertesvikt, slag, demens og leversvikt. To av tre hadde tre underliggende tilstander eller flere. 84 prosent fikk antibiotikabehandling. Spesielt interessante er vurdering av risiko for dem som var under 40 år (1,2 prosent). Av de 42 døde var det ingen informasjon om sykdom for 6, mens 28 hadde alvorlig sykdom, og 8 var friske.)

(Anm: Epidemien er ikke lenger en alvorlig trussel mot den friske delen av befolkningen | Eiliv Lund, professor i epidemiologi, Universitetet i Tromsø. Regjeringen har endelig bestemt seg for å slippe opp den nærmest absolutte karantenen av befolkningen ved å la barnehagebarn begynne etter påske. Så følger småskole og deretter de høyere klassetrinn. Hva med universitetene som vesentlig har studenter under 30 år? Begrunnelsen for denne gradvise oppstart er vanskelig å forstå ut ifra smittevernhensyn. For å forstå alderens betydning og omfanget av risikofaktorer kan vi se på tall fra det italienske folkehelse instituttet Istituto Superiore di Sanita publisert 6. april. Det omfatter enkle statistiske opptellinger av kjønn og alder, risikofaktorer og deres betydning for død. Figuren er hentet fra deres publikasjon. (…) Gjennomsnittlig hadde de som døde, mer enn tre underliggende risikofaktorer, som forhøyet blodtrykk (70 prosent), type 2 diabetes (32 prosent), hjertesykdom (28 prosent), kronisk nyresvikt (23 prosent), hjerteflimmer (23 prosent), kreft diagnostisert siste fem år (17 prosent), kronisk obstruktive lungesykdom (18 prosent), hjertesvikt, slag, demens og leversvikt. To av tre hadde tre underliggende tilstander eller flere. 84 prosent fikk antibiotikabehandling. Spesielt interessante er vurdering av risiko for dem som var under 40 år (1,2 prosent). Av de 42 døde var det ingen informasjon om sykdom for 6, mens 28 hadde alvorlig sykdom, og 8 var friske. Italia har en mer sårbar alderssammensetning av befolkningen, med mange gamle med mange underliggende sykdommer. (aftenposten.no 10.4.2020).)

(Anm: Respiratory Illnesses: 13 Types of Lung Infections (medicinenet.com 20.3.2020).)

- Immunolog: - Jeg vil ikke ha covid-19. Det har jeg bestemt meg for. (- Når et sånt virus kommer inn i cellene våre så er det vanlige at et system sier ifra til naboceller at «hør her, nå er jeg syk og dere skrur ned og varsler lockdown».) (- Her tar det lenger tid og når dette signalet kommer for sent da er alt allerede forstyrret.)

(Anm: Immunolog: - Jeg vil ikke ha covid-19. Det har jeg bestemt meg for. Immunolog kommer med kraftig advarsel om koronaviruset under Debatten på NRK. (…) Se video av uttalelsene øverst i saken! (…) - Jeg vil ikke ha covid-19. Det har jeg bestemt meg for. Etter at jeg nå har sittet hjemme i hjemmekontor og undervist studentene mine og journalister i fire uker, har jeg konkludert med at dette vil jeg ikke ha, sier Spurkland på Debatten med statsminister Erna Solberg ved sin side. (…) Programleder Fredrik Solvang spør om viruset har potensial til å svekke immunforsvaret på varig basis. - Det er først og fremst i akuttfasen. Fra start har dette viruset evnen til å lure seg unna alle varslingsystemer som er satt opp. Når et sånt virus kommer inn i cellene våre så er det vanlige at et system sier ifra til naboceller at «hør her, nå er jeg syk og dere skrur ned og varsler lockdown». - Her tar det lenger tid og når dette signalet kommer for sent da er alt allerede forstyrret. Jeg vet nok til å si nei til covid-19. Det er så mange ulike informasjonsbiter vi har at dette viruset ikke bare tuller med en ting, det tuller med immunforsvaret på flere steder og til sammen blir det immunkaos, forklarer Spurkland. (nettavisen.no 8.4.2020).)

(Anm: Oversikt over alle symptomene på koronaviruset (covid-19) (nettavisen.no 8.4.2020).)

- Koronasyk kvinne testet negativt to ganger – fikk akutt lungesvikt. Det kan være nødvendig å teste seg flere ganger for å få påvist korona, forteller smitteverndirektør i FHI.

(Anm: Koronasyk kvinne testet negativt to ganger – fikk akutt lungesvikt. Det kan være nødvendig å teste seg flere ganger for å få påvist korona, forteller smitteverndirektør i FHI. Leger ved Helse Møre og Romsdal varsler om at det kan være nødvendig med koronatesting dypere ned i lungene. I Tidsskrift for Legeforeningen skriver legene at en kvinne i 40-årene utviklet akutt lungesvikt og hadde symptomer forenelig med smitte, men testet negativt for korona på to neseprøver. Da legene valgte å ta prøver lenger ned i luftveiene, viste lungeprøvene at kvinnen hadde svært høye virusnivåer. – Vi har vært redde for at det skulle glippe og vi ville derfor minne fagmiljøet om at de må huske å ta dype prøver, sier sykehuslege Marit Teigen Hauge, en av legene bak artikkelen i tidsskriftet. Kvinnen hadde vært syk i flere uker og det var ingen andre kjente smittetilfeller i området hun bodde. (nrk.no 14.4.2020).)

- Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie

(Anm: Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie. NEW YORK (Dagbladet): - Det er ganske skummelt og deprimerende. (- Forskerne bak studien beskriver situasjonen som et «globalt problem».) (- En rapport fra verdensorganisasjonen anslår at situasjonen kan kreve 10 millioner menneskeliv innen 2050. - Det kommer til å være en enorm utfordring å løse dette problemet. Det vil kreve investering i infrastruktur for avfall og kloakkutslipp, strengere reguleringer og opprydning av områdene som allerede er forurenset, sier Boxall. (dagbladet.no 28.5.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Kloakk kan gi tidlig varsel om COVID-19-utbrudd. (- Avløpsbasert epidemiologi er allerede mye brukt i USA og Europa for å måle omfanget av ulovlig substansbruk.) (- en foreleser i sensorteknologi ved Cranfield Universitys Water Science Institute, Storbritannia, og et team av forskere ved Chinese Academy of Sciences, i Guiyang, beskriver den foreslåtte testen i tidsskriftet Environmental Science & Technology.)

(Anm: Sewage could provide early warning of COVID-19 outbreaks. A simple to use, paper-based test for the novel coronavirus in wastewater could help identify the infection in communities, including those with people who carry the virus but show no symptoms. In January 2020, doctors treating the first confirmed case of COVID-19 in the United States identified the SARS-CoV-2 virus not only in nasal and oral swabs but also in stool samples. This has led scientists in the U.K. and China to propose that wastewater in sewer systems could provide early indications of the spread of the virus among communities. Wastewater-based epidemiology is already widely used in the U.S. and Europe to gauge the extent of illicit drug use. (…) It can also provide data about dietary factors, such as sugar intake and alcohol consumption, as well as exposure to environmental toxins. Zhugen Yang, Ph.D., a lecturer in sensor technology at Cranfield University’s Water Science Institute, in the U.K., and a team of scientists at the Chinese Academy of Sciences, in Guiyang, describe the proposed test in the journal Environmental Science & Technology. (medicalnewstoday.com 8.4.2020).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening? (- De inviterte «dyttes» til time ved at tidspunktet er forhåndsreservert, og informasjonen er ikke balansert og nyansert nok.)

(Anm: Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening? BAKGRUNN Mammografiscreening har skapt betydelig faglig og offentlig debatt. Denne studien undersøker hvorvidt kvinner får tilstrekkelig informasjon om nytte og ulempe ved det norske mammografiprogrammet til å kunne ta informerte og selvstendige valg. (…) FORTOLKNING Det norske mammografiscreeningsprogrammet gir ikke tilstrekkelig informasjon til at kvinner kan ta informerte og selvstendige valg. De inviterte «dyttes» til time ved at tidspunktet er forhåndsreservert, og informasjonen er ikke balansert og nyansert nok. Tidsskr Nor Legeforen 2020Publisert: 16. februar 2020.)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Ny medisin kan sette koronaviruset sjakkmatt. (- Når koronaviruset binder ACE2, blir nivået av proteinet redusert. Det kan gi økt sannsynlighet for betennelse og lungeskade, noe som kan forklare covid-19.)

(Anm: Ny medisin kan sette koronaviruset sjakkmatt.  | Jan Terje Andersen, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF).  Medisinen skal stoppe viruset fra å kunne lure seg inn i kroppens celler. (…) Nå kan en grunnleggende forståelse om hvordan det nye koronaviruset, sars-cov-2, klarer dette mesterstykket, bli dets skjebne. Sars-cov-2 har valgt seg ut proteinet ACE2 (angiotensinkonverterende enzym 2) som sin inngangsport til våre celler. ACE2 er uttrykt på overflaten av celler i lungevev og er vist å beskytte mot lungeskade. Testes klinisk Når koronaviruset binder ACE2, blir nivået av proteinet redusert. Det kan gi økt sannsynlighet for betennelse og lungeskade, noe som kan forklare covid-19. I tillegg er ACE2 uttrykt på vev i hjertet, blodkar, nyrer og tarm, som kan forklare kliniske observasjoner av organsvikt hos covid-19-pasienter. Nå testes det klinisk om en variant av ACE2 kan benyttes i kampen mot sars-cov-2. Prinsippet går ut på at man produserer en løselig versjon av det humane proteinet ACE2 i store mengder i laboratoriet ved hjelp av bioteknologiske metoder. (…) Allerede på vei til pasienter Løselig ACE2 gis innen kort tid til de aller første covid-19-pasientene som er i respirator. Regulatorisk godkjenning er allerede på plass i Østerrike, Tyskland og Danmark. Det skal kjøres en klinisk fase II-studie med opp til 200 pasienter, og behandling skal sammenlignes med en kontrollgruppe. (aftenposten.no 14.4.2020).)

- Feil mekanisme i blodkoagulering kan forklare COVID-19s alvorlighetsgrad.

(Anm: Faulty blood clotting mechanism may explain COVID-19 severity. One of the things we know about COVID-19 so far is that people who already have certain conditions are more likely to have a severe form of the disease. New research helps to explain why and points to an impaired blood clotting system. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Forskere tror testiklene gjør menn mer utsatt for alvorlig Covid19-sykdom.

(Anm: Forskere tror testiklene gjør menn mer utsatt for alvorlig Covid19-sykdom. Testiklene er fulle av enzymet som viruset bruker for å trenge inn i cellene, viser flere studier. I USA forsøker de nå å behandle mannlige pasienter med østrogen. (…) Virusreservoar i testiklene I en foreløpig ikke-publisert studie fra april i år forteller forskere i New York og Mumbai om hvordan de har undersøkt sykdomsforløpet til 68 covid19-pasienter i India. Forskerne ønsket å undersøke om sykdommen opptrer ulikt hos menn og kvinner. Angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE2) finnes i flere av kroppens organer. Blant annet i lunger hjerte, nyrer og tarmer. Men hos menn er det spesielt høy forekomst av det blodtrykksregulerende enzymet i testiklene. (nrk.no 1.5.2020).)

- Norsk professor: – Smittedosen har mye å si for hvor syk du blir. Det er ikke så enkelt som at er du smittet så er du smittet, sier smittevernekspert. Får du i deg mye virus, kan du bli mye sykere.

(Anm: Norsk professor: – Smittedosen har mye å si for hvor syk du blir. Det er ikke så enkelt som at er du smittet så er du smittet, sier smittevernekspert. Får du i deg mye virus, kan du bli mye sykere. Hvor syk du blir etter å ha blitt smittet av coronaviruset kan avhenge av størrelsen og varigheten av eksponeringen du har vært utsatt for, målt i tid og mengde virus. – Ved å få en større smittedose ned i luftveiene kan en utsatt person trolig bli veldig mye sykere, sier smittevernekspert Bjørg Marit Andersen. Den tidligere smittevernoverlegen ved Oslo universitetssykehus er professor i hygiene og smittevern. Hun mener det er flere faktorer som påvirker sykdomsforløpet og hvor alvorlig sykdommen utvikler seg hos den enkelte. – Smittedoser som skal til for å bli syk er definert for en rekke mikrober, inkludert virus, men ennå ikke for denne typen. Nyere studier viser at andre smittestoff kan opptre samtidig hos noen pasienter med Covid-19, påpeker hun. (abcnyheter.no 1.5.2020).)

- Koronareseptor og røyking. (- I artikkelen nevnes ACE2- reseptoren som viruset må bindes til for å trenge seg inn i menneskers luftveisceller. Eksponering av tobakksrøyk øker uttrykket av den samme reseptoren i lungevev. Jo flere reseptorer, jo lettere for viruset å komme inn i cellene våre.) (- Kanskje derfor ingen overraskelse at britiske data tyder på at røykere er overrepresentert blant de med selvrapporterte covid-19-symptomer, og at metaanalyser fra Kina viser at røyking er en risikofaktor assosiert med alvorlig sykdomsforløp.)

(Anm: Patji Alnæs-Katjavivi, lege. Koronareseptor og røyking. Takk til Bjarne Bogens bidrag i Viten der han formidler utfordringene i jakten på immunitet mot koronaviruset (sars-cov-2) som del av vår bekjempelse mot infeksjonen. I artikkelen nevnes ACE2- reseptoren som viruset må bindes til for å trenge seg inn i menneskers luftveisceller. Eksponering av tobakksrøyk øker uttrykket av den samme reseptoren i lungevev. Jo flere reseptorer, jo lettere for viruset å komme inn i cellene våre. Kanskje derfor ingen overraskelse at britiske data tyder på at røykere er overrepresentert blant de med selvrapporterte covid-19-symptomer, og at metaanalyser fra Kina viser at røyking er en risikofaktor assosiert med alvorlig sykdomsforløp. På Dagsnytt 18 er budskapet fra Helsedirektoratet i tråd med WHOs anbefaling om røykeslutt. Kanskje på tide at de norske etablerte mediene viser interesse for røyking som en reversibel risikofaktor for koronainfeksjon? (aftenposten.no 15.4.2020).)

- FDA krever sterkere advarsel om risiko for nevropsykiatriske hendelser forbundet med astma og allergimedisinen Singulair og generisk Montelukast. (- «Boks»-advarselen råder helsepersonell til å unngå forskrivning av montelukast til pasienter med milde symptomer, spesielt de med allergisk rhinitt.)

(Anm: FDA Requires Stronger Warning About Risk of Neuropsychiatric Events Associated with Asthma and Allergy Medication Singulair and Generic Montelukast. The U.S. Food and Drug Administration today announced that it is requiring a boxed warning – the agency’s most prominent warning – for montelukast (sold under the brand name Singulair and in generic form) to strengthen an existing warning about the risk of neuropsychiatric events associated with the drug, which is used to treat asthma and allergic rhinitis (hay fever). The boxed warning advises health care providers to avoid prescribing montelukast for patients with mild symptoms, particularly those with allergic rhinitis. (fda.gov 17.4.2020).)

(Anm: Montelukast (felleskatalogen.no).)

- Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). (- Det er velkjent at enkelte medikamenter kan utløse vaskulitter og andre autoimmune sykdommer. I det siste er det kommet enkelte rapporter som har satt bruk av leukotrienantagonisten montelukast i sammenheng med utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Vi presenterer i denne artikkelen et slikt tilfelle og diskuterer mulige patogenetiske mekanismer.)

(Anm: Utvikling av Churg-Strauss’ syndrom etter bruk av Singulair (montelukast). Singulair (montelukast) er en leukotrienantagonist som kom på markedet for få år siden. Den virker antiastmatisk ved å hemme inflammasjon, konstriksjon og ødem i bronkiene. I litteraturen finnes enkelte kasuistikker som antyder en sammenheng mellom bruken av leukotrienantagonister og utvikling av Churg-Strauss’ syndrom. Dette er en sjelden vaskulittsykdom med nekrotiserende vaskulitt i små blodkar og nekrotiserende granulomer med opphopning av eosinofile granulocytter. Hyppige manifestasjoner er typisk asthma bronchiale, allergisk rhinitt, mononevritt og kardiovaskulær affeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 484-6.)

(Anm: Kronisk nesetetthet, rhinitt. Kronisk nesetetthet er en tilstand med kronisk betennelse i neseslimhinnen som ikke skyldes allergi. Irriterende stoffer kan forverre tilstanden. Ikke alle blir bra med medikamentell behandling. (…) Slimet fra nesen er vanligvis fargeløst. Det har en tendens til å renne bak i halsen og medføre mye harking for å "rense" halsen. Kronisk rhinitt kan forverres av tobakksrøyk, eksos, temperaturendringer, sterke parfymer, vaskemidler, alkohol. Tilstanden kan i alvorlige tilfeller gi sekundære fenomener som slapphet, søvnløshet og noen ganger hodepine. Livskvaliteten kan være redusert. Ved en undersøkelse av nesen kan legen noen ganger se at luftpassasjen er trang på grunn av hovne slimhinner og mye slim. Slimhinnen er ofte normal eller litt rødere enn den blåfiolette eller bleke fargen som kan ses ved allergisk rhinitt. (…) Årsak Det kan være forskjellige årsaker til denne tilstanden, og de er ikke alltid enkle å påvise. Det skilles mellom betennelsesutløste og ikke-betennelsesutløste kroniske rhinitter. Hos noen mener man at stadige infeksjoner kan være grunnen. Som regel mistenker man virusinfeksjoner, som forkjølelser og lignende. Andre årsaker kan være forstørrede lymfekjertler bak i nesen, skadet eller skjev neseskillevegg og bihulebetennelser. Hos noen mener man at mye støv og irriterende stoffer i lufta kan starte en langvarig betennelse i neseslimhinnen. I denne sammenhengen spiller røyking en stor rolle. (nhi.no 11.12.2018).)

(Anm: Asthma and allergic rhinitis linked to increased risk of cataracts (news-medical.net 4.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Allergisk rhinitt. Symptomer og funn Nasal kløe og irritasjon. Rikelig vandig sekresjon. Tett nese og nedsatt luktesans. Nysing. Ofte allergisk konjunktivitt samtidig. Differensialdiagnoser Akutt rhinitt. Forkjølelsessymptomer. Som regel serøs væske. Medikamentutløst rhinitt. Langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesedråper? Idiopatisk rhinitt. Rikelig, vandig sekresjon. Vekslende hevelse i neseslimhinnen. Nesepolypper. Nasalstenose med oral respirasjon, nedsatt luktesans, snorking, nasal stemme og hodepine. Fremmedlegeme i nesen. Ensidig tett nese. Ev. purulent nasalsekresjon.  (lvh.no.no).)

(Anm: Hva er allergisk rhinitt? Allergisk rhinitt forårsakes av en IgE-mediert betennelse i neseslimhinnen. En av fem nordmenn har i dag allergisk rhinitt, og sykdommen øker i den vestlige verden. Allergisk rhinitt er mer vanlig i industrialiserte land enn i utviklingsland, noe man antar skyldes forskjeller i miljø- og livsstilsfaktorer. Andelen rammede i nordlige Europa er ganske lik mellom de ulike landene. (allergiguiden.no 4.12.2020).)

- Corona-symptomene du kan se. Ny studie viser at noen helt spesifikke hudforandringer kan være tegn på at man er smittet av coronaviruset.

(Anm: Corona-symptomene du kan se. Ny studie viser at noen helt spesifikke hudforandringer kan være tegn på at man er smittet av coronaviruset. Legene er ikke overrasket. I tillegg til en rekke andre symptomer, viser en ny studie at også hudforandringer kan være et tegn på at man er smittet av COVID-19. Det var på sykehuset Allesandro Manson i Nord-Italia, at hudforandringer hos én av fem i en gruppe pasienter med coronavirus først ble oppdaget. Funnene ble publisert i et større dermatologisk tidsskrift, JEADV, og omfatter en observasjon av 88 coronasmittede pasienter. Mens 20,4 prosent av dem utviklet hudforandringer, fikk 44 prosent av disse utslett ved starten av sykdommen. Resten av pasientene fikk utslett underveis. Blant denne gruppa fikk fjorten av pasientene et rødflammet erytmeutslett, tre pasienter fikk elveblest og én fikk vannkopp-liknende blemmer. Det var hovedsakelig seteregionen som var rammet av utslettene. Pasientene rapporterte om lite eller ingen kløe, og utslettet forsvant som regel i løpet av noen få dager. Det var heller ingen sammenheng mellom utslettet og hvor alvorlig sykdomsforløpet ble. (dagbladet.no 21.4.2020).)

(Anm: Cutaneous manifestations in COVID‐19: a first perspective. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 26.)

- Symptomene som forundrer legene. Leger og forskere som jobber med coronaviruset, forundres nå over flere symptomer og uforklarlige reaksjoner som oppstår hos noen covid-19-syke.

(Anm: Symptomene som forundrer legene. Leger og forskere som jobber med coronaviruset, forundres nå over flere symptomer og uforklarlige reaksjoner som oppstår hos noen covid-19-syke. Dette gjelder både svært syke pasienter innlagt på sykehus, men også syke personer med mildere forløp. Blant symptomene er blodpropp, muskelsvakhet, slapphet i armer og en uforklarlig pigghet hos veldig syke pasienter. – Hos de aller fleste gir covid-19 mild eller moderat sykdom. Men covid-19 kan være skummel fordi den kan ha et lumsk og lunefullt forløp, sier Arne Borch Brantsæter, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Til daglig jobber han med covid-19-pasientene som blir innlagt på sykehus. (vg.no 29.4.2020).)

– Ny studie: Hudutslett kan være symptom på Covid-19. (- I tillegg til de allerede kjente symptomene på koronasmitte, forskes det nå på om også forandringer i huden kan være et symptom på Covid-19.)

(Anm: Ny studie: Hudutslett kan være symptom på Covid-19. I tillegg til de allerede kjente symptomene på koronasmitte, forskes det nå på om også forandringer i huden kan være et symptom på Covid-19. På sykehuset Allesandro Manson i Nord-Italia, observerte Dr. Sebastiano Recalcati hudforandringer hos én av fem i en gruppe pasienter med koronavirus. Det resulterte i en artikkel i et større dermatologisk tidsskrift, JEADV. Også en studie fra Thailand omtaler en pasient som først fikk diagnose på denguefeber (som kan minne om influensa og gi utslett på huden). Men etter en test viste det seg at pasienten hadde koronavirus. Dette er kun foreløpige, enkeltstående observasjoner, og det er for tidlig å trekke konklusjoner om det er sikker sammenheng mellom disse hudforandringene og Covid-19. (nrk.no 20.4.2020).)

- Mukormykose hos en 40 år gammel kvinne med diabetisk ketoacidose. (- NØKKELPUNKTER - Mukormykose er nesten utelukkende en opportunistisk infeksjon som oppstår i settingen immunsuppresjon.)

(Anm: Mucormycosis in a 40-year-old woman with diabetic ketoacidosis. KEY POINTS - Mucormycosis is almost exclusively an opportunistic infection that occurs in the setting of immunosuppression. - Rapidly progressive or persistent infective symptoms despite broad-spectrum antibiotics in high-risk individuals should prompt investigation for invasive fungal infection such as mucormycosis. - More than 1 infection may be present in a patient, particularly in those who are immunosuppressed. A 40-year-old Indigenous Australian woman was airlifted to hospital from a remote community. She had central chest pain, dyspnea, pedal edema and diabetic ketoacidosis, which she had developed after she stopped taking insulin because of her chest pain. Anxious to remain in her community, she had initially declined an earlier transfer but agreed 3 days later because her diabetic ketoacidosis was deteriorating despite additional insulin. Her medical history included type 1 diabetes, stage 1 chronic kidney disease, hypertension and asthma. She was on a basal–bolus insulin regimen, ramipril, amlodipine and amitriptyline. Her glycosylated hemoglobin at the time of admission was 10.3%. CMAJ April 20, 2020 192 (16) E431-E433;.)

- Mukormykose er en sjelden form for alvorlig invasiv soppinfeksjon som kan forårsakes av flere sopparter. Sykdommen forekommer oftest hos pasienter med dårlig regulert diabetes og hos leukemipasienter, men kan også forekomme hos andre pasienter med nedsatt immunsystem.

(Anm: Mukormykose er en sjelden form for alvorlig invasiv soppinfeksjon som kan forårsakes av flere sopparter. Sykdommen forekommer oftest hos pasienter med dårlig regulert diabetes og hos leukemipasienter, men kan også forekomme hos andre pasienter med nedsatt immunsystem. Soppen invaderer blodårene og gir infarkt i vevet omkring, for eksempel i bihulene, hjernen, huden og lungene. Behandlingen vil bestå i bedring av grunnlidelsen, systemisk soppbehandling og eventuell kirurgi. Resultatet er likevel ofte fatalt. - sopp - antimykotika Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva er Churg-Strauss syndrom? (- En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus.)

(Anm: Hva er Churg-Strauss syndrom? Churg-Strauss syndrom er en sykdom som nesten utelukkende oppstår hos personer med astma. Tilstanden hører til en gruppe sykdommer som kalles vaskulitter, det vil si at den angriper kroppens blodårer. Dette kan i utgangspunktet skje i alle kroppens organer, men det er særlig lunger, tarm, nyrer, hjerte og hjerne som er utsatt ved Churg-Strauss syndrom. Årsak Årsaken til sykdommen er ukjent. En foreslått mekanisme for sykdomsutvikling er eksponering for et uidentifisert stoff (antigen), for eksempel et inhalasjonsstoff, medikament, vaksine eller virus. Dette angigenet utløser en immunreaksjon som fører til at det oppstår en betennelsesreaksjon i små blodårer. Selv om de fleste som får Churg-Strauss syndrom har astma, er det sannsynligvis ikke slik at astma disponerer for sykdommen. Mer trolig er det at astma er et tidlig tegn på Churg-Strauss syndrom. Symptomer De første symptomene på Churg-Strauss syndrom er ofte uspesifikke, for eksempel langvarig hoste, snue og bihulebetennelse. Dette er vanlige plager, og derfor tar det ofte lang tid før diagnosen blir mistenkt og fastslått. Mange blir behandlet for astma og høysnue i flere år før de mer alvorlige symptomene oppstår. Da kan plagene komme fra mange forskjellige organer. Symptomer kan oppstå fra tarmen, f.eks. magesmerter og blodig avføring. Det kan oppstå nervelammelser som blant annet kan gi muskellammelser eller redusert følsomhet. Mange får ulike former for utslett i huden. Langvarig feber, vekttap og leddsmerter er vanlig. Hjertet kan også bli angrepet, noe som blant annet kan gi tungpusthet, redusert utholdenhet, angina (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. (nhi.no 23.07.2018).)

(Anm: Nevrologisk presentasjon av Churg-Strauss’ syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1078-80.)

(Anm: Mononeuritis. What Is Mononeuritis Multiplex? Mononeuritis multiplex (MNM) is a disorder of the nervous system. It can result in severe pain, loss of motor ability, and loss of sensation in at least two separate areas of the body. The areas affected by MNM depend on the underlying cause of the condition. (healthline.com 22.2.2016).)

(Anm: Summary Mononeuritis multiplex (MNM) consists of a heterogeneous group of peripheral nerve disorders. Presents with sensory and motor deficits in the distribution of specific peripheral nerves, and may be acute, sub-acute, or, rarely, chronic. MNM is most commonly caused by vasculitis, which may be either systemic or isolated to the nerves. Other causes include hypersensitivity reactions to drugs or infections, or direct viral or bacterial infection of nerves. Diagnosis is based on clinical picture and characteristic changes seen on biopsy. Therapy varies with underlying MNM aetiology, with most vasculitic neuropathies treated with intravenous methylprednisolone, oral corticosteroids, and oral cyclophosphamide. Plasma exchange and intravenous immunoglobulin may be useful in some forms of MNM. Azathioprine and oral cyclophosphamide are used for chronic maintenance therapy. (bestpractice.bmj.com).)

- Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. (- Reseptfrie, smertestillende medisiner som Ibux, Voltaren og Celebra bør brukes minst mulig.)

(Anm: Betennelseshemmende og smertestillende legemidler øker risiko for hjertesykdom. Betennelseshemmende og smertestillende legemidler har vært i bruk i veldig mange år, og er noen av de mest solgte legemidlene på verdensbasis. I mange land selges slike medisiner over disk, og det er også tilfelle for noen av disse medisinene i Norge. (lhl.no 15.6.2017).)

- Ingen dokumentation for forlydender om, at blodtryksmedicin kan forværre COVID-19.

(Anm: Ingen dokumentation for forlydender om, at blodtryksmedicin kan forværre COVID-19. Efter at en række fagmedier og patientforeninger herhjemme har afkræftet forlydender om, at blodtryksmidlerne ACE-hæmmere og Angiotensin 2-hæmmere skulle forværre tilstanden for COVID19-patienter, melder det europæiske medicinalagentur EMA nu også samme budskab ud. Det er vigtigt, at patienter ikke afbryder deres behandling, og at der ingen grund er til at overveje at skifte medicin. Sådan er budskabet til de mange danskere, der tager blodtryksmidlerne ACE-hæmmere og Angiotensin 2-hæmmere, efter at der er piblet lidt forlydender frem om, at disse typer medicin skulle kunne forværre tilstanden for personer, der bliver syge med COVID19. Det er der ingen dokumentation for, hvilket det europæiske medicinalagentur EMA nu melder ud, efter at fag- og nichemedier og patientforeninger for over en uge siden var ude med samme budskab. (…) Der er fremsat en hypotese om, at behandling med ACEi/ARB, som skulle øge niveauet af ACE2, kan forværre prognosen ved COVID-19. I Lancet-kommentaren nævnes, at andre lægemidler som fx ibuprofen også kan øge ekspressionen af ACE2 [1]. I det følgende gennemgås den tilgængelige evidens vedrørende hypoteserne. (lakemedelsvarlden.se 30.3.2020).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Er klorokin virkelig et 'mirakelmiddel' mod coronavirus? (- Det er samme studie, som Frankrigs sundhedsminister Olivier Véran og USA's præsident Donald Trump har rost offentligt.) (- Men selv om studiet er det bedste bud hidtil, har det tydelige mangler, forklarer Thomas Benfield.) (- For det første er det ikke blindet, hvilket vil sige, at patienterne selv har vidst, om de fik behandling eller ej. Det alene kan betyde, at effekten af klorokin har været en placebo-effekt.)

(Anm: Er klorokin virkelig et 'mirakelmiddel' mod coronavirus? Lægemidlet bliver hyldet som behandling mod coronavirus, men der er ikke meget evidens bag. (…) I øjeblikket stiger efterspørgslen på malaria-midlet klorokin dramatisk. Men der er nogle alvorlige problemer med det franske studie. Derfor er der stadig kun meget begrænset evidens for virkningen af klorokin mod sygdommen COVID-19, og danske forskere advarer nu mod, at privatpersoner gør brug af lægemidlet. (…) Klorokin Klorokin er en syntetisk udgave af stoffet kinin, som man har brugt til at behandle malaria med siden 1940’erne. Det findes også i en mildere udgave kaldet hydroxyklorokin, og det er den type klorokin, artiklen her handler om. (…) De mest lovende resultater hidtil kommer muligvis fra et fransk studie, der for nylig blev udgivet i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Antimicrobial Agents. Men flere uafhængige forskere har gjort opmærksom på, at der er problemer med forsøget, og at resultatet derfor skal tages med et gran salt. Det vender vi tilbage til. (videnskab.dk 25.3.2020).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Medisin er politikk. Frank M. Snowden hevder at epidemier er like viktige i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. (- I pandemien vi nå står midt i, blir gjerne to typer kunnskap etterspurt: statistiske, epidemiologiske modeller for å forutsi fremtiden og historisk kunnskap for å lære av fortiden.) (- Til sistnevnte kategori hører Epidemics and Society: From the Black Death to the Present som kom ut i fjor.)

(Anm: Ketil Slagstad, lege og stipendiat i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Medisin er politikk. Frank M. Snowden hevder at epidemier er like viktige i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. I pandemien vi nå står midt i, blir gjerne to typer kunnskap etterspurt: statistiske, epidemiologiske modeller for å forutsi fremtiden og historisk kunnskap for å lære av fortiden. Til sistnevnte kategori hører Epidemics and Society: From the Black Death to the Present som kom ut i fjor. Frank M. Snowden, professor i medisinhistorie ved Yale, gjør et sveip gjennom tusen års epidemihistorie fra byllepest, kopper, gulfeber, tyfus, tuberkulose, malaria, polio og hiv/aids til sars og ebola. Hans tese er at epidemier er en like sentral motor i historien som økonomiske kriser, revolusjoner og krig. Oss og dem. Epidemihistorien viser hvordan samfunnet alltid har hatt behov for syndebukker, enten det har vært afroamerikanere og syfilis, homofile og aids eller kinesiske slaktere og koronavirus. Epidemier har gitt grobunn for rasisme, og ofte har det vært samfunnets utstøtte eller marginaliserte grupper som har fått skylden. (morgenbladet.no 27.3.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte? (- Intensiv udsættelse for virus kan gøre mæslinger mere alvorlige) (- »Det har været meget svært at bringe en ny teori på banen. Da vi første gang kom hjem til Sverige med vores resultater i 1981, blev vi fyret og sendt hjem,« fortæller han.) (- Hjemmet er farligt.) (- Studiet af de gamle mæslinge-patienter fra Blegdamshospitalet viste også, at børn, som var blevet smittet i børnehaver og vuggestuer, havde den laveste dødelighed.)

(Anm: Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte? I 1980’erne løste en dansk forsker gåden om mæslingers høje dødelighed i Afrika. Coronapandemien har - måske - gjort hans forskning aktuel igen. Intensiv udsættelse for virus kan gøre mæslinger mere alvorlige. Der er ingen dokumentation for, at det samme gælder ny coronavirus, men alligevel advarer tre professorer om, at det måske kan være tilfældet. I 1978 steg Peter Aaby ombord på et fly, som førte ham til Guinea-Bissau i Vestafrika. (…) Kontroversiel teori I 1984 fremlagde han for første gang sin hypotese om, at massiv smitte i hjemmet kunne forværre dødeligheden af mæslinger. Studiet blev trykt i det medicinske tidsskrift American Journal of Epidemiology, men mange forskere var skeptiske over for antropologens forsøg på at »kloge sig på medicinske emner,« husker Peter Aaby. »Det har været meget svært at bringe en ny teori på banen. Da vi første gang kom hjem til Sverige med vores resultater i 1981, blev vi fyret og sendt hjem,« fortæller han. (…) Hjemmet er farligt Studiet af de gamle mæslinge-patienter fra Blegdamshospitalet viste også, at børn, som var blevet smittet i børnehaver og vuggestuer, havde den laveste dødelighed. Observationen gav grobund for en ny teori om, hvorfor den danske børnedødelighed for mæslinger var faldet betydeligt i løbet af det 20. århundrede - også før antibiotikaens indtog: Måske var årsagen den simple, at flere og flere børn begyndte at blive sendt i børnehaver og vuggestuer. »Offentlige børneinstitutioner bragte smitten ud af hjemmet. Det er hjemmets rammer, der er farlige. I børnehaver og vuggestuer får børnene kun en kortvarig kontakt til sygdommen, og det giver et mildere forløb,« fortæller Peter Aaby. (…) Peter Aaby har i mange år forsket i vacciner og deres afledte effekter - læs mere i denne artikel. (videnskab.dk 28.3.2020).)

- Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS.) (- I korte trekk.) (- Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på.) (- CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener.) (- CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen.) (- Spesielt påfallende var at de hadde endringer i deres mitokondrier - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi.)

(Anm:Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS. (…) I korte trekk. (…) Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på. (…) Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan disse metabolske endringene påvirker hvordan immunceller fungerer hos personer med sykdommen. (…) Hvorvidt spesifikke mikrober - for eksempel et virus - kan spille en rolle i ME / CFS, er ikke godt forstått. (…) Antyder at immunforsvaret er involvert i ME / CFS. (…) Spesielt er forskere interessert i metabolisme - hvordan energi produseres og brukes - i immunceller. (…) Men det var unntak. (…) CD8 + T-celler fra personer med ME / CFS viste en nedgang i energiproduksjon etter aktivering. (…) Spesielt påfallende var at de hadde endringer i deres mitokondrier - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi. (…) Teamet fokuserte på CD4 + og CD8 + T celler. (…) CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener. (…) CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen. (…) Sammenlignet med celler tatt fra personer uten sykdommen hadde både CD4 + og CD8 + -celler fra personer med ME / CFS redusert glykolose i hvile. (nih.gov 7.1.2020 National Institutes of Health).)

(Anm: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients exhibit altered T cell metabolism and cytokine associations. Mandarano AH, Maya J, Giloteaux L, Peterson DL, Maynard M, Gottschalk CG, Hanson MR. J Clin Invest. 2019 Dec 12.)

(Anm: Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: Immunglimt. (immunglimt.no).)

- Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører.

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

- Skadede mitokondrier ekvivalent med miljøkatastrofe i cellen. (- Damaged mitochondria equivalent to an environmental disaster in the cell.)

(Anm: Skadede mitokondrier ekvivalent med miljøkatastrofe i cellen. (Damaged mitochondria equivalent to an environmental disaster in the cell.) Mitokondrial bevegelse er ofte en god ting, spesielt i nevroner, som trenger å få mitokondrier til cellers periferi for å fylle drivstoff til aksoner og dendritter som sender og mottar signaler. Å arrestere denne bevegelsen er imidlertid like viktig, sier senioretterforsker Thomas Schwarz, PhD, for Children's F.M. Kirby Neurobiology Center, siden det gjør at mitokondrier dettes i karantene og ødelegges når de blir skadelige. "Mitokondrier produserer reaktive oksygenarter som er svært ødeleggende når de er skadet, og som kan smelte sammen med sunne mitokondrier og forurense dem også," sier Schwarz. (medicalnewstoday.com 11.11.2011).)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

- Vanlige brukte antidepressiva kan også påvirke menneskelig immunsystem. (- De vet imidlertid ennå ikke om disse SSRI-ene (selektive serotonin-reopptakshemmere) "inkludert handelsnavnene Prozac, Zoloft, Paxil (Zoloft) og andre" kan ha en gunstig eller skadelig effekt på menneskets immunitet.) (- "Den bredere helsemessige implikasjonen er at ofte brukte SSRI-antidepressiva, som retter seg mot opptaket av serotonin i nevroner, også kan påvirke opptaket i immunceller," sa Gerard Ahern, Ph.D., assisterende professor i farmakologi ved Georgetown og hovedforsker på studien.)

(Anm: Commonly Used Antidepressants May Also Affect Human Immune System. Source: Georgetown University Medical Center. Sammendrag: Legemidler som behandler depresjon ved å manipulere nevrotransmitteren serotonin i hjernen kan også påvirke brukerens immunsystem. Det er fordi forskerne for første gang fant at serotonin blir ført mellom nøkkelceller i immunsystemet, og at kjemikaliet brukes spesielt til å aktivere en immunrespons. De vet imidlertid ennå ikke om disse SSRI-ene (selektive serotoninreopptakshemmere) "inkludert handelsnavnene Prozac, Zoloft, Paxil (Zoloft) og andre" kan ha en gunstig eller skadelig effekt på menneskets immunitet. "Den bredere helsemessige implikasjonen er at ofte brukte SSRI-antidepressiva, som retter seg mot opptaket av serotonin i nevroner, også kan påvirke opptaket i immunceller," sa Gerard Ahern, Ph.D., assisterende professor i farmakologi ved Georgetown og hovedforsker på studien. (Summary: Drugs that treat depression by manipulating the neurotransmitter serotonin in the brain may also affect the user's immune system. That's because the investigators found, for the first time, that serotonin is passed between key cells in the immune system, and that the chemical is specifically used to activate an immune response. They do not know yet, however, whether these SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) drugs "including the brands Prozac, Zoloft, Paxil and others" could have either a beneficial or a damaging effect on human immunity. "The wider health implication is that commonly used SSRI antidepressants, which target the uptake of serotonin into neurons, may also impact the uptake in immune cells," said Gerard Ahern, Ph.D., assistant professor of Pharmacology at Georgetown and lead researcher on the study.) (sciencedaily.com 20.1.2006).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. (- Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar. )

(Anm: Skitt gir godt humør. Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar.  (- Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.) (- Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar. Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv. - På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene. (abcnyheter.no 2.4.2007).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Autoimmunitet og infeksjoner: Når kroppen kjemper mot seg selv.

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er bekymret: Vil vite hvorfor ofrene dør av korona. (- Redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet for strengt.) (- Diabetesforbundet er enig.) (- Noen foretak opplyser om underliggende sykdommer, mens andre ikke gjør det.) (- Brevet har ikke blitt besvart, og Redaktørforeningen har nå purret på Helsedirektoratet.)

(Anm: Er bekymret: Vil vite hvorfor ofrene dør av korona. Redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet for strengt. Diabetesforbundet er enig. – Vi er i en spesiell situasjon, og taushetsplikten må tolkes i lys av dette. Den må alltid sees i lys av den samfunnsmessige konteksten som gjelder, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening til NRK. I de tilfellene der personer har mistet livet eller blitt behandlet på sykehus, har mengden av informasjon som blir gitt fra helseforetakene variert fra sted til sted, mener Redaktørforeningen. Noen foretak opplyser om underliggende sykdommer, mens andre ikke gjør det. Helseforetakene sier at mer informasjon ikke kan gis på grunn av taushetsplikten. (…) Allerede den 18. mars sendte Redaktørforeningen og Norsk Presseforbund et brev til Helsedirektoratet hvor de reagerte på at helseforetakene holdt tilbake viktig informasjon om koronasmittede pasienter, og at personvernet praktiseres forskjellig fra helsetiltak til helsetiltak. PURRET PÅ HELSEDIREKTORATET: Den norske redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet så strengt at befolkningen kan få et feilaktig inntrykk av sykdomsbildet. Generalsekretær Arne Jensen sier at brevet de har sendt ikke har blitt besvart. I brevet argumenterer de for at informasjonen i mange tilfeller er for mangelfull og at praksis er langt mer restriktiv enn det de mener er nødvendig for å ivareta personvernet og taushetsplikten. Brevet har ikke blitt besvart, og Redaktørforeningen har nå purret på Helsedirektoratet. Les også: Vil ikke si hvor mye smittevernutstyr Norge har - derfor er tallene hemmelige (nrk.no 2.4.2020).)

- Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer. Mange av pasientene som har trengt respiratorbehandling for covid 19 kan få varige lungeskader, ifølge overlege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold.

(Anm: Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer. Mange av pasientene som har trengt respiratorbehandling for covid 19 kan få varige lungeskader, ifølge overlege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold. – Vi regner med at mange av de som har ligget på intensivavdelingen vil få langvarige lungeproblemer, sier overlege på avdelingen for infeksjonsmedisin, Saad Aballi, til VG. Onsdag passerte tallet for antall innlagte covid 19-pasienter som trenger respiratorbehandling i Norge 100 personer for første gang. Fremdeles vet man lite om de varige skadene av coronaviruset, men undersøkelser fra andre land tyder på at flere får vedvarende problemer. (vg.no 3.4.2020).)

- Leger gjorde skrekkfunn i hjernen til korona-pasient. U.S National Library of Medicine oppfordrer nå alle helsearbeidere til å være obs på koronasyke pasienter med «endret bevissthetsnivå». (- En 58 år gammel amerikansk kvinne skal være den første personen som har fått en sjelden form for akutt hjernebetennelse etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Kvinnen fikk ifølge U.S National Library of Medicine akutt hjernebetennelse etter å ha testet positivt på sykdommen.)

(Anm: Leger gjorde skrekkfunn i hjernen til korona-pasient. U.S National Library of Medicine oppfordrer nå alle helsearbeidere til å være obs på koronasyke pasienter med «endret bevissthetsnivå». SKADER OG BLØDNINGER: Et MR-bilde viser skadene den 58 år gamle kvinnen fikk i hjernen etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Foto: US National Library of Medicine. En 58 år gammel amerikansk kvinne skal være den første personen som har fått en sjelden form for akutt hjernebetennelse etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Kvinnen fikk ifølge U.S National Library of Medicine akutt hjernebetennelse etter å ha testet positivt på sykdommen. Akutt hjernebetennelse skyldes ifølge Norsk Helseinformatikk vanligvis en nyoppstått virusinfeksjon eller som en komplikasjon etter en infeksjon. Etter å ha observert kvinnen, slår leger og radiologer nå alarm. De ber helsearbeidere følge nøye med på koronasyke pasienter som viser symptomer på akutt hjernebetennelse. – Dette er viktig for alle helsearbeidere å være bevisst på, og se etter, pasienter som har et endret bevissthetsnivå, sier nevrolog Elissa Fory i en pressemelding publisert på helseorganisasjonen Henry Ford Health System sine nettsider. (tv2.no 3.4.2020).)

- Coronapasienter utsatt for delirium. Akutt forvirring kan være første symptom på covid-19. – (- Delirium ser vi en del av i disse coronatider, men det er ikke så rart siden spesielt eldre personer er utsatt for delirium når de blir syke.)

(Anm: Coronapasienter utsatt for delirium. Akutt forvirring kan være første symptom på covid-19. - Delirium ser vi en del av i disse coronatider, men det er ikke så rart siden spesielt eldre personer er utsatt for delirium når de blir syke. Det er ingen grunn til å tro at man skulle være mindre utsatt for delirium ved covid-19 enn ved annen alvorlig sykdom, sier deliriumforsker ved Oslo universitetssykehus, Leiv Otto Watne, til Dagbladet. Delirium er en tilstand hvor man blir akutt forvirret i forbindelse med annen sykdom. (…) Pasienter med demens er ekstra utsatt og blir enda mer forvirret enn vanlig, men også kognitivt helt friske folk kan få delirium. (dagbladet.no 3.4.2020).)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Legemidler som bringer behandlinger av covid(korona)-infeksjoner i fare.

(Anm: Medications compromising Covid Infections. (Medications compromising Covid Infections.) IN THE MIDST OF THE SARS-CoV-2 PANDEMIA, CAUTION IS NEEDED WITH COMMONLY USED DRUGS THAT INCREASE THE RISK OF PNEUMONIA. Joan-Ramon took the initiative in creating this document and pushing for its rapid publication. It will also be published on No Gracias and other platforms and we will seek other translations.  A PDF version of the article in English can be downloaded from HERE and in Spanish HERE. In the present situation of pandemia by SARS-CoV-2, it is imperative to avoid pneumonia or pneumonitis and related risk factors as much as possible. The consumption of various commonly used medicines increases the risk of and complications from pneumonia. Medicines can increase the risk of pneumonia or pneumonitis by depressing immunity and other protective mechanisms (e.g., immunosuppressive agents, antipsychotic agents, some opioid analgesics, proton pump inhibitors), by causing sedation, which may increase the risk of aspiration, by depressing pulmonary ventilation and favouring the occurrence of atelectasis (e.g., opioid analgesics, anticholinergic drugs, psychotropic agents), or by a combination of these mechanisms. The public health impact of the association between exposure to certain drugs and infection or pneumonia depends on the prevalence of use of the concerned drug, the magnitude of the relative risk, and the baseline incidence of the condition (i.e., infection, pneumonia). Drugs which increase the risk of pneumonia Antipsychotic drugs(APs) Antipsychotic agents (aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone, haloperidol, among others) are associated with a 1.7 to 3-fold risk of hospitalisation for pneumonia,[1] ,[2] ,[3] ,[4] ,[5] ,[6] and of mortality by pneumonia. As the risk associated with second-generation APs is not lower than that of first-generation agents, sedation and resulting hypoventilation, anticholinergic effects, and their effects on immunity have been proposed as the main mechanisms, rather than their extrapyramidal effects. These drugs however can also cause a respiratory dyskinesia that may be mistaken for asthma or other lung conditions and lead to inappropriate treatment. (…) Anticholinergic drugs The consumption of anticholinergic drugs increases the risk of pneumonia by 1.6 to 2.5-fold.[19] ,[20] ,[21] Various drugs of different therapeutic groups exhibit anticholinergic effects: H1 antihistamines (e.g., chlorphenamine, diphenhydramine, hydroxyzine), antidepressants (e.g., amitryptiline, clomipramine, doxepin, imipramine, paroxetine), urinary antispasmodics (e.g., flavoxate, oxibutinin, tolteridone), gastrointestinal antispasmodics (e.g., dicyclomine), medicines for vertigo (e.g., meclizine, promethazine), antipsychotics (particularly chlorpromazine, clozapine, olanzapine, and quetiapine), antiparkinsonian drugs (e.g., amantadine, biperiden, trihexyphenidil), opioid analgesics, antiepileptic drugs (carbamazepine, oxcarbazepine), and others. Anticholinergic drugs are commonly prescribed to the elderly. Published estimates of prevalence of use range between 4.3% to more than 20%.[22] ,[23] ,[24] ,[25] The pattern varies from country to country, with codeine plus paracetamol, antidepressants (amitryptiline, dosulepin, paroxetine) and urologicals (predominantly oxibutinin ad tolterodine) generally being those with higher prevalence of use. Many of these medicines have other mechanisms that can increase sedation and increase the risk of pneumonia in this way. Their anticholinergic effects can add to confusion in someone who may have respiratory compromise and contribute to aspiration in this way. The anticholinergic effect can also contribute to atelectasias in the context of a viral respiratory infection. Opioid analgesics Opioid analgesics cause respiratory depression with the resulting pulmonary hypoventilation; some of them (codeine, morphine, fentanyl and methadone) have also immunosuppressive effects. They increase the risk of pneumonia and respiratory mortality by 40% to 75%.[26] ,[27] ,[28] Hypnotics and sedatives Several studies have shown an increase of 20%[34] to 54%[35] in the risk of pneumonia in people consuming hypnotics and sedatives, in particular when they are taken concomitantly with other CNS depressants (e.g., opioids, gabapentinoids). Antidepressants In a cohort study in more than 130,000 patients , a 15% increase of the risk of respiratory-related morbidity and a 26% increase in mortality was seen among older adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exposed to SSRI antidepressants.[38] In other studies, an increase in the risk has been seen in patients exposed to antidepressants concomitantly with other CNS depressants. In part, these findings may stem from extrapyramidal nasopharyngeal disorders these drugs can cause, which lead in 5-10% of patients in clinical trials of a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) to be diagnosed with nasopharyngitis when in fact these are dystonic effects. In the presence of a coronavirus risk, a misdiagnosis may be problematic. In the OECD countries, the consumption of antidepressants varies from 11 DDD per 1,000 and per day in Latvia, to 98 in Iceland.36 In the UK the number of NHS prescriptions for antidepressants doubled between 2008 and 2018.[39] (…)  Gabapentin and pregabalin In December 2019, the FDA warned about an increased risk of pneumonia and severe respiratory insufficiency and death associated with gabapentinoids, particularly when they are consumed concomitantly with opioid analgesics, hypnotics and sedatives, antidepressants and antihistamines.[40] In 2017 the EMA amended the SPC for gabapentin to include warnings for severe respiratory depression, which may affect up to 1 in 1,000 patients.[41] ,[42] (…) Proton pump inhibitors (PPIs, omeprazol and analogues) The reduction of gastric acidity and the increase in gastric and gut bacterial colonization induced by these drugs can also increase the risk of pneumonia. Two meta-analyses of observational studies have shown increases of 34%[53] to 50%.[54] More recent studies have confirmed this magnitude of risk.[55] ,[56] ,[57] A number of studies have shown a skyrocketing increase in the use of PPIs in the last years. Thirty percent of the population in France,[58] 15% in the UK,[59] 19% in Catalonia,[60] 7% in Denmark,[61] 15% in Iceland,[62] receive PPIs without any apparent justification in one third of cases. It is thus essential to identify patients who do not need these drugs but there is also a need to be aware of a rebound of gastric and anxiety symptoms that can occur on withdrawal. Cancer chemotherapeutic and immunosuppressive agents Patients on these drugs are more susceptible to viral and non viral infections, and they should generally not abandon the treatment. However, between 20% and 50% of patients with incurable cancer receive chemotherapy within 30 days of death. In terminally ill cancer patients, the use of palliative chemotherapy a few months before death leads to increased risk of undergoing mechanical ventilation and cardiopulmonary resuscitation and dying in an intensive care unit.[63] In the midst of a COVID-19 pandemia, patients, caregivers and oncologists should have a heightened awareness about the potential risks to them and to others of planning and continuing palliative chemotherapy. Many patients also receive immunosuppressive agents for inflammatory chronic conditions such as psoriasis, inflammatory bowel disease, or rheumatic arthritis of mild and moderate severity, even though these drugs are only indicated for patients with severe disease not responding to first line treatments. Many of these patients may benefit from stepping down or pausing their treatments for a while and monitoring their clinical state. Corticosteroids, both systemic, inhaled and occasionally topical or given by eye-drops, have immunosuppressive effects and increase the risk of pneumonia in patients with asthma and in patients with COPD.[64] ,[65] Patients with severe asthma should not abandon corticosteroids, but  many patients receive inhaled corticosteroids (ICs) for upper respiratory infections. For example, in Catalonia every year 35,000 children less than 15 years old were prescribed an IC, for occasional apparently unjustified use[66] (except for laryngitis with stridor). Similarly, a proportion of COPD patients do not obtain any benefit from ICs and they can avoid them. In one study, withdrawal of ICs was followed by a 37% decrease in the incidence of pneumonia.[67] ACE inhibitors (ACEIs) and angiotensin blockers (ARB) Apart from the debate on a possibly increased risk of complications associated to ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers (ARBs),[68] ,[69] a study published in 2012, with 1,039 cases and 2,022 controls, did not find an increased risk of community acquired pneumonia associated to these drugs.[70] In patients with heart failure, ischaemic heart disease or hypertension, keeping the number of medicines to those necessary and adjusting their treatment accordingly seems more important than withdrawing ACEIs or ARBs. Ibuprofen or paracetamol for fever? Given the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), it is biologically plausible that respiratory, septic and cardiovascular complications of pneumonia are more frequent and severe if fever is treated with an NSAID instead of paracetamol. An increased incidence of upper and lower respiratory infections associated with NSAIDs has been recorded in randomised clinical trials and in several observational studies,[71] and the summary of product characteristics (SPC) of several NSAIDs warn about them. Such lower respiratory infections are caused by influenza and other viruses (among them common-cold coronaviruses[72] ), and NSAIDs may have contributed to many deaths every year worldwide. A strong case has been put forward that an indiscriminate use of high dose aspirin contributed to the mortality of the 1918 influenza pandemic.[73] While doses like this are not used now, this stands as a cautionary tale. In the absence of specific data regarding COVID-19, paracetamol seems less likely to cause complications. Concomitant use of various drugs In modern health care settings, concomitant consumption of several of the drugs mentioned in this report is prevalent, increasing the risk of pneumonia.[74] The concomitant use of multiple drugs, particularly in older populations, has also more generally been linked to increased rates of hospitalisation and an earlier death.[75] ,[76] In particular, the concomitant consumption of a PPI with one or more psychotropic drugs seems to be highly prevalent in nursing homes,[77] where the risk of contagion and of pneumonia is higher. Opioids, all antipsychotics, and antidepressants have effects on the heart, as evidenced in lengthening Q-T intervals.[78] Azithromycin and hydroxychloroquine also prolong Q-T intervals and the addition of these drugs to prior treatment may accordingly cause problems. Conclusions Several widely used medicines, such as antipsychotics and antidepressants, opioid analgesics, anticholinergic drugs, gabapentinoids, proton pump inhibitors, and inhaled corticosteroids can increase the risk of pneumonia by 1.2 to 2.7 times. Elderly patients are particularly likely to receive one or more of these drugs. These treatments are often ineffective, and given for unnecessarily long periods, at wrong doses, or for non approved indications. Although there is wide international variability in the use of these drugs, their prevalence of use in the elderly population is often higher than 10 percent, and sometimes it reaches 40-50 percent. With such a high consumption and a high baseline incidence of viral infection and pneumonia, they can have a significant negative public health impact, and the number of victims can be of the order of hundreds per million inhabitants. In the present situation of pandemia, unnecessary and harmful treatments should be reviewed and eventually stopped. - It is urgent to review and in appropriate cases to pause psychotropic drugs (particularly antipsychotics), anticholinergic medicines and opioid analgesics and monitor the effects. - It is especially important to review the medication burden of residents in nursing homes. - During the present COVID-19 pandemia, all medications should be critically reviewed and where possible deprescribed, in order to decrease not only the risk of pneumonia and its complications, but also other adverse effects which frequently lead to hospital admission (e.g., fractures). - We urgently need detailed systematic reviews of clinical trials and observational studies on the association between exposure to drugs and the risk of pneumonia and its complications. - We also need to establish a collaborative effort in order to support health professionals in adjusting medication burdens to the situation of pandemia, and to develop international collaboration in observational research of risk factors for pneumonia and death by pneumonia. (rxisk.org - April 2, 2020).)

- Ny studie advarer om COVID-19s innvirkning på hjerte-karsykdommer.

(Anm: New study warns of COVID-19 impact on cardiovascular health. A recent study shows that a significant number of people who develop coronavirus disease 19 (COVID-19) may experience serious cardiovascular complications. Moreover, some possible treatments of the respiratory disease could end up harming cardiovascular health. (…) In April, the journal Radiology published several studies showing a link between COVID-19 deaths and the occurrence of blood clots that impair circulation, an issue that increases the risk of life threatening medical events. Meanwhile, a review of available evidence indicates that COVID-19 is sometimes associated with serious cardiovascular outcomes, including heart failure and heart attacks, as well as blood clots. (…) Dr. Brady and colleagues report their findings in a paper that appears in The American Journal of Emergency Medicine. Stay informed with live updates on the current COVID-19 outbreak and visit our coronavirus hub for more advice on prevention and treatment. (medicalnewstoday.com 19.5.2020).)

(Anm: Cardiovascular complications in COVID-19. Background The coronavirus disease of 2019 (COVID-19) is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). While systemic inflammation and pulmonary complications can result in significant morbidity and mortality, cardiovascular complications may also occur. (…) Conclusions Emergency clinicians should be aware of these cardiovascular complications when evaluating and managing the patient with COVID-19. Am J Emerg Med. 2020 Apr 18.)

- Bildediagnostikk av pasienter med covid-19. (- Ettersom viruspneumoni og akutt lungesviktsyndrom er fremtredende, er det spesielt lagt vekt på røntgen og CT av lungene.)

(Anm: Bildediagnostikk av pasienter med covid-19. Covid-19 gir et mangefasettert sykdomsbilde, og ved utredning og oppfølging av pasienter er flere bildediagnostiske metoder aktuelle. Vi gjennomgår her indikasjoner og nytteverdi og presenterer bildeeksempler med typiske funn i ulike stadier av sykdommen. Ettersom viruspneumoni og akutt lungesviktsyndrom er fremtredende, er det spesielt lagt vekt på røntgen og CT av lungene. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 5. mai 2020.)

- Antipsykotika og akutt hyperglykemi. (- Budskap) (- Akutt hyperglykemi er rapportert kort tid etter oppstart med antipsykotika.) (- Uoppdaget kan hyperglykemi utløse ­diabetisk ketoacidose (DKA), en potensiell fatal konsekvens av akutt forstyrrelse av glukosemetabolismen.)

(Anm: Antipsykotika og akutt hyperglykemi. Budskap - Akutt hyperglykemi er rapportert kort tid etter oppstart med antipsykotika. - Symptomer på dette kan være polyuri (økt vannlatning, polydipsi (økt tørste) generell svakhet. - Uoppdaget kan hyperglykemi utløse diabetisk ketoacidose (DKA), en potensiell fatal konsekvens av akutt forstyrrelse av glukosemetabolismen.  Antipsykotika, spesielt annengenerasjons antipsykotika, er kjent for å kunne gi ­metabolske bivirkninger over tid. Mindre kjent er kanskje akutt hyperglykemi. Vi ser i denne saken nærmere på mulig patofysiologi og risikofaktorer for denne bivirkningen. (farmatid.no 22.5.2018).)

- Forbindelse mellom atypiske antipsykotika og dødelighet hos pasienter innlagt med lungebetennelse. (- Konklusjon.) (- Hos pasienter 65 år eller eldre, som er innlagt på sykehus med lungebetennelse, fant vi en sammenheng mellom atypisk antipsykotisk bruk og økt odds for dødelighet.) (- Dette ble spesielt uttalt for pasienter med allerede eksisterende psykiatriske eller hjertesykdommer.) (- Vi foreslår nøye å overvåke pasienter som bruker disse legemidlene og minimere bruken hos eldre voksne pasienter.)

(Anm: Association of atypical antipsychotics and mortality for patients hospitalised with pneumonia. Conclusion In patients 65 years or older that are hospitalised with pneumonia, we found an association between atypical antipsychotic use and increased odds of mortality. This was particularly pronounced for patients with pre-existing psychiatric or cardiac conditions. We suggest closely monitoring patients who use these medications and minimising their use in older adult patients. ERJ Open Research 2019 5: 00223-2018;.)

 (Anm: Pneumonia: What You Should Know (webmd.com 9.2.8.2019).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Menneskelig tarmmikrobe kan bidra til å behandle autoimmune sykdommer, sier forskere. (Av tre bakteriestammer oppdaget de at en mikrobe, Prevotella histicola, effektivt undertrykte immunforsvar i den prekliniske modellen av MS.)

(Anm: Human gut microbe may help treat autoimmune diseases, say researchers. Mayo Clinic researchers, along with colleagues at the University of Iowa, report that a human gut microbe discovered at Mayo Clinic may help treat autoimmune diseases, such as multiple sclerosis. The findings appear in Cell Reports. (medicalnewstoday.com 8.8.2017).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671.)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

(Anm: Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Neuroscience. 2007 May 11; 146(2-5): 756–772.)

- Norske leger med uventede coronafunn. (- Covid-19 er nytt og vanskelig - også for legene.) (- De melder derfor fra når de kommer over tilfeller som overrasker dem.) (- Vi vet allerede at de vanligste symptomene på coronasykdommen covid-19 er feber, tung pust, hoste, fatigue, magesmerter, diaré og nedsatt matlyst.) (- En kvinne i slutten av 80-åra ble henvist til legevakt på grunn av akutt funksjonssvikt med fall og økende forvirring.) (- Legene bak denne rapporten påpeker at mange hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem er sårbare for fysisk og kognitiv funksjonssvikt ved akutt sykdom.)

(Anm: Norske leger med uventede coronafunn. Covid-19 er nytt og vanskelig - også for legene. De melder derfor fra når de kommer over tilfeller som overrasker dem. «Puslespillet blir ikke ferdig om vi ikke bringer brikkene til bordet.» Det skriver lege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Martine Rostadmo, i artikkelen «En brikke til puslespillet». Hun skriver om hvorfor såkalte kasuistikker, beskrivelser av enkeltpasienter, er så viktig. «Det var et ydmykt leserbrev fra en lege som syntes at han i sin praksis så flere misdannelser, og som lurte på om andre hadde observert det samme, som rullet i gang thalidomid-skandalen», eksemplifiserer Rostadmo. På 50- og 60-tallet ble legemiddelet thalidomid solgt for å hjelpe gravide mot morgenkvalme. Det førte til at opptil 15 000 barn ble født med deformerte armer og bein. Rapporterer om covid-19 Det er ennå tidlig i utbruddet av Sars-Cov-2, det nye coronaviruset som raskt sprer seg over hele verden og allerede har krevd mer enn 100 000 menneskeliv. Verden står overfor noe nytt og farlig. De medisinske miljøene har satt sine hjerner i høygir og jakter svar, riktig behandling, medisiner og vaksine. (…) Vi vet allerede at de vanligste symptomene på coronasykdommen covid-19 er feber, tung pust, hoste, fatigue, magesmerter, diaré og nedsatt matlyst. Men det er ikke alltid at det vanlige inntreffer. For å hindre smittespredning og lære mer om denne nye sykdommen, er det derfor viktig at helsevesenet rapporterer når de kommer over tilfeller som ikke arter seg som forventet. Derfor har norske leger allerede rapportert om flere uventede forløp av covid-19. (…) Covid-19 påvist hos eldre kvinne med akutt funksjonssvikt, publisert i Tidsskriftet 9. april. En kvinne i slutten av 80-åra ble henvist til legevakt på grunn av akutt funksjonssvikt med fall og økende forvirring. Kvinnen hadde blitt funnet hjemme på gulvet, og hjemmesykepleien oppfattet henne som mer forvirret enn hun pleide å være. Dagen før hadde hun blitt mer svimmel enn vanlig og tett i nesa, men for øvrig hadde hun ingen tegn på infeksjon. Hun ble fraktet i ambulanse til legevakta for undersøkelse. På legevakta var pasienten feberfri og blodtrykk og puls var normalt. Ved undersøkelse i akuttmottak på lokalsykehus var pasienten desorientert og gjorde dårlig rede for hendelsesforløpet. Dagen etter innleggelsen klaget hun over forverring av svimmelhet, men framsto ikke akutt syk. Siden hun var tett i nesa og ble innlagt med akutt funksjonssvikt uten påvist årsak, ble det tatt prøve for aktuelle luftveismikrober, inkludert Sars-Cov-2. På dag to etter innleggelsen testet hun positivt for coronaviruset. Kvinnen klarte seg og kunne etter hvert skrives ut til eget hjem tross høy alder og skrøpelighet. Legene bak denne rapporten påpeker at mange hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem er sårbare for fysisk og kognitiv funksjonssvikt ved akutt sykdom. Videre understreker de at helsepersonell må være oppmerksomme på at raskt funksjonstap, fall og delirium kan være forårsaket av covid-19. Tap av smak- og luktesans Covid-19 med nedsatt lukte- og smakssans som eneste symptom, publisert i Tidsskriftet 3. april. Et ektepar opplevde at kona fikk manglende luktesans og mannen fikk manglende smakssans noen dager etter nærkontakt med en covid-19-smittet person, mannens far. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge to påvist coronaviruset. Kona stekte vafler og reagerte på at hun ikke kjente den gode vaffellukta. Hun var fra tidligere frisk og hadde aldri hatt lukt- eller smaksforstyrrelser eller nese/bihule-plager. (…) (dagbladet.no 11.4.2020).)

- Covid-19 med akutte magesmerter som debutsymptom. (- I studier har man i økende grad rapportert om symptomer fra mage-tarm-kanalen ved covid-19-sykdom (6, 7, 9). I en større studie med 1 099 pasienter med covid-19 hadde 5 % av pasientene kvalme og 3,8 % oppkast.)

(Anm: Covid-19 med akutte magesmerter som debutsymptom. En kvinne med akutte magesmerter ble innlagt med mistanke om kolecystitt. I tillegg til magesmerter hadde hun feberfølelse, oppkast, redusert matlyst og diaré. Hun hadde ingen luftveissymptomer, men viste seg likevel å ha covid-19. Tilsvarende er observert hos flere pasienter ved vårt sykehus. Dette har ført til midlertidig endrede rutiner i utredningen og håndteringen av pasienter med akutte magesmerter. (…) I studier har man i økende grad rapportert om symptomer fra mage-tarm-kanalen ved covid-19-sykdom (6, 7, 9). I en større studie med 1 099 pasienter med covid-19 hadde 5 % av pasientene kvalme og 3,8 % oppkast. I denne studien fant man også at 8,9 % av pasientene aldri utviklet viral pneumoni (7). I en helt nylig publisert studie av 204 pasienter med bekreftet covid-19 angis det at 48,5 % av pasientene hovedsakelig hadde symptomer med nedsatt matlyst, diaré, oppkast og magesmerter. Man fant at det var lengre tid fra symptomstart til innleggelse for pasienter med mage-tarm-symptomer enn for pasienter med luftveissymptomer, og at de med mage-tarm-symptomer hadde dårligere prognose (10). Ved andre infeksjoner forårsaket av fylogenetisk lignende koronavirus, som Middle East Respiratory Syndrome (mers) og Severe Acute Respiratory Syndrome (sars), har man rapportert at 20–25 % av pasientene initialt får symptomer fra mage-tarm-kanalen (1113).Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 31. mars 2020.)

- Oversikt over alle symptomene på koronaviruset (covid-19). (- Akutte magesmerter kan være covid-19.) (- Oslo universitetssykehus har de siste ukene behandlet flere pasienter med magesmerter som viser seg å ha covid-19.) (- Erfaringene har ført til endringer i rutinene ved sykehuset, melder Tiddsskriftet til Den norske legeforeningen. Flere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken har vært til behandling.) (- Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diare.) (- Alle ble utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19.)

(Anm: Oversikt over alle symptomene på koronaviruset (covid-19). Covid-19 har blitt historiens kanskje mest omtalte sykdom, og hele verden er i alarmberedskap. Viruset som forårsaker sykdommen heter SARS-CoV-2. Sykdommen kan være vanskelig å selvdiagnostisere, fordi den har en god del symptomer som ligger tett opp mot både influensa og vanlig forkjølelse. (…) Akutte magesmerter kan være covid-19 Oslo universitetssykehus har de siste ukene behandlet flere pasienter med magesmerter som viser seg å ha covid-19. Erfaringene har ført til endringer i rutinene ved sykehuset, melder Tiddsskriftet til Den norske legeforeningen. Flere pasienter med magesmerter og smerter i nedre del av buken har vært til behandling. Pasientene har fortalt om nedsatt matlyst, kvalme og oppkast og noen også diare. Alle ble utredet med CT, og bildene viste typiske funn i lungene for covid-19. – På bakgrunn av vår erfaring så langt har vi endret rutinene ved avdeling for gastro- og barnekirurgi. Alle pasienter med uavklarte smerter i øvre del av buken og alle med magesmerter med samtidig feber, behandles som dråpesmitte inntil prøvesvar for covid-19 foreligger, sier Hilde Bastøe Sellevoll, som er lege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. (nettavisen.no 31.3.2020).)

- Covid-19 og venøs tromboembolisme – profylakse og behandling.

(Anm: Covid-19 og venøs tromboembolisme – profylakse og behandling. I takt med utvikling av pandemien har det kome rapportar om ein relativt høg førekomst av koagulopati og tromboemboliske hendingar i samband med covid-19-infeksjon. Auka merksemd rundt denne problemstillinga og adekvat bruk av antitrombotisk profylakse og behandling er difor viktig for denne pasientgruppa Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 17. juni 2020.)

(Anm: Tromboembolisme er en tilstand med blodpropp der en del av blodproppen løsner og følger blodstrømmen inntil dimensjonen på blodkaret ikke lenger tillater videre passasje, og proppen setter seg fast som en embolus. Eksempler på tromboembolisme er dyp venetrombose i lårvenen med lungeembolisme eller blodpropp i venstre hjertehalvdel med hjerneembolisme. Kilde: Store norske leksikon.)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Frykter corona kan gi blodpropp hos friske. (- Studie viser «oppsiktsvekkende høy andel» blodpropper hos coronapasienter.) (- Det er allerede kjent at de med hjerteproblemer er i risikosonen hvis de blir smitta av coronaviruset - men nå viser det seg likevel at viruset også kan skape hjerteproblemer hos friske personer.) (- Det ser ut til at det er en forbindelse mellom virusinfeksjonen som fører til en slags aktivering av koagulasjonssystemet og blodlevringssystemet, som gir en økt risiko for blodpropp, sier Sanset.)

(Anm: Frykter corona kan gi blodpropp hos friske. Studie viser «oppsiktsvekkende høy andel» blodpropper hos coronapasienter. Leger forklarer hvorfor. Det er allerede kjent at de med hjerteproblemer er i risikosonen hvis de blir smitta av coronaviruset - men nå viser det seg likevel at viruset også kan skape hjerteproblemer hos friske personer. En studie fra Nederland viser blant annet en «oppsiktsvekkende høy andel» blodpropper hos coronapasienter, og legene er nå i full sving med å komme til bunns i mysteriet. - Regulerer hjertefunksjon Pål Aukrust er professor og immunolog ved OUS Rikshospitalet, og jobber med infeksjonssykdommer. Han har forsket mye på betennelse som årsak til hjertesykdommer. Han understreker overfor Dagbladet at situasjonen med hjerteproblemer og coronapasienter er todelt: RESEPTOR: Immunolog Pål Aukrust forklarer at reseptoren hvor COVID-19 slipper inn er helt sentral i reguleringen av hjertefunksjonen. - Blodpropper er én ting, og det andre går på dette med hjertesykdom og høyt blodtrykk som er risikofaktorer. Her er reseptoren ACE-2 som covid-19 bruker for å komme inn i kroppen spesielt relevant, sier han. Dette er nemlig en helt sentral reseptor i reguleringen av hjertefunksjon og blodtrykk. Denne reseptoren fungerer som et nøkkelhull som slipper viruset inn i kroppen, og sitter i karveggene eller blodårene. Nettopp dette kan ha en del å si for at viruset ser ut til å påvirke hjerte- og karsystemet vårt, ifølge Aukrust: - Det vi ser er at personer som har høyt blodtrykk og hjerteproblemer har oppregulert den reseptoren. Dermed blir det lettere for viruset å komme inn i kroppen deres, sier han, og legger til at det likevel blir mer komplekst: - For når viruset går inn i den reseptoren, blir også hjerte- og karsystemet svekket. Viruset kommer altså inn i en reseptor som finnes i karvevet og hjertet - og når det først kommer inn, skader det også hjertet, oppsummerer han. (…) For å unngå blodpropp får pasienter med covid-19 ofte blodfortynnende medisiner, forteller professor og overlege Per Morten Sandset ved Oslo universitetssykehus. - Det ser ut til at det er en forbindelse mellom virusinfeksjonen som fører til en slags aktivering av koagulasjonssystemet og blodlevringssystemet, som gir en økt risiko for blodpropp, sier Sanset. (dagbladet.no 22.4.2020).)

- Leger i USA melder om blodpropper hos coronapasienter.

(Anm: Leger i USA melder om blodpropper hos coronapasienter. Amerikanske leger melder om uvanlige blodproblemer hos covid-19-pasienter. De mener at viruset ikke bare rammer lungene, men også andre indre organer. (vg.no 22.4.2020).)

- Betennelse (inflammasjon), biomarkører for trombose, knyttet til COVID-19 dødsfall.

(Anm: Inflammation, thrombosis biomarkers tied to COVID-19 deaths. Biomarkers for inflammation and thrombosis may predict deaths from COVID-19 among critically ill patients, researchers say. Their prospective cohort study of 1150 patients hospitalized with the disease in New York City also revealed a high proportion of racial and ethnic minorities, and confirmed high rates of critical illness and mortality. “Of particular interest is the finding that over three quarters of critically ill patients required a ventilator and almost one third required renal dialysis support,” Max O’Donnell, MD, MPH, assistant professor of medicine and epidemiology at Columbia University in New York City, said in a press release. O’Donnell and colleagues published the results of their study online today in The Lancet. It is the largest prospective cohort study published in the United States, they said. (mdedge.com Publish date: May 20, 2020).)

(Anm: Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort study. Summary Background Over 40 000 patients with COVID-19 have been hospitalised in New York City (NY, USA) as of April 28, 2020. Data on the epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill patients with COVID-19 in this setting are needed. (…) Interpretation Critical illness among patients hospitalised with COVID-19 in New York City is common and associated with a high frequency of invasive mechanical ventilation, extrapulmonary organ dysfunction, and substantial in-hospital mortality. Lancet 2020 (Published: May 19, 2020).)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- Har dårlig munnhelse (oral helses) innvirkning på hjernefunksjon? (- Fant bevis på en sammenheng mellom munnhelse (oral helse) og kognitive aspekter, for eksempel hukommelse og utøvende kvalitet (funksjon).)

(Anm: Har dårlig munnhelse (oral helses) innvirkning på hjernefunksjon? Opplevd stress kan ha negativ innvirkning på munnhelsen, som igjen kan føre til kognitiv svikt blant spesifikke eldre befolkningsgrupper, ifølge to nye studier. (…) En nylig publisert gjennomgang av 23 studier fant bevis på en sammenheng mellom munnhelse (oral helse) og kognitive aspekter, for eksempel hukommelse og utøvende kvalitet (funksjon). (medicalnewstoday.com 15.9.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Blodpropp – Dyp venetrombose (DVT). Venene er blodårene som transporterer blodet fra kroppen tilbake til hjertet. Hvis en vene er blokkert av en blodpropp (trombe), hindres tilbakestrømningen av blod. Blodpropper dannes ofte i leggen.

(Anm: Blodpropp – Dyp venetrombose (DVT). Venene er blodårene som transporterer blodet fra kroppen tilbake til hjertet. Hvis en vene er blokkert av en blodpropp (trombe), hindres tilbakestrømningen av blod. Blodpropper dannes ofte i leggen. Definisjon Ved dyp venetrombose danner det seg en blodpropp i de dype venene i leggen, på låret, i bekkenet, i armen eller i skulderområdet. Det er mest vanlig at blodproppen danner seg i leggen. Venene er blodårene som transporterer blodet fra kroppen tilbake til hjertet. Hvis en vene er blokkert av en blodpropp (trombe), hindres tilbakestrømningen av blod. Området nedenfor blodproppen hovner da opp og leggen hovner opp. I tillegg vil vevet i leggen fremstå fastere enn normalt, og ofte kjennes leggen varmere enn normalt. Lett å overse Dyp venetrombose forekommer nokså hyppig, men tilstanden kan være lett å overse, og diagnosen kan være vanskelig å stille ved enkel undersøkelse. Forekomsten av venetrombose øker etter 50-årsalderen, men kan forekomme helt ned i tenåringsalder. Hvert år får omtrent 2 av 1000 mennesker over 50 år blodpropp i vener. (…) Flere kreftsykdommer øker også risikoen for dyp venetrombose. Hvis en person uventet får en dyp venetrombose vil derfor personen oftest også bli undersøkt videre for å undersøke at det ikke foreligger en uoppdaget kreftsykdom. En vanlig graviditet innebærer også en økt risiko for blodpropp. I tillegg til disse tilstandene finnes det arvelig betingete tilstander med unormal blodlevring eller unormal funksjon av blodplatene hvor blodet levrer seg lettere. Også dette gir økt risiko for blodpropp. (…) Diagnose Å basere diagnosen kun på sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen er ofte vanskelig og gir en usikker diagnose. Bare 25-40% av dem som innlegges i sykehus med mistanke om blodpropp, viser seg å ha det. Ved usikker diagnose kan blodprøven D-dimer bidra til å støtte eller avkrefte mistanken. Dersom diagnosen fortsatt er uavklart etter legeundersøkelse og svar på blodprøve, er det nødvendig med ultralyd-undersøkelse av blodårene i legg/lår og eventuelt bekken. Dersom man fortsatt er usikker på diagnosen vil man gjøre en røntgenundersøkelse etter kontrastinnsprøyting (venografi). (lhl.no 18.4.2016).)

- Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Munnhelse (Oral helse) har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Hjernens immunceller viktige for å opprettholde blod-hjernebarrieren (BBB). (- Ny forskning viser at cellene som er ansvarlige for å beskytte hjernen mot infeksjon og betennelse også er ansvarlige for å reparere forsvarssystemet som skiller hjernen fra resten av kroppen.) (- Disse funnene har betydelige kliniske implikasjoner fordi visse kardiovaskulære legemidler mulig kan hindre hjernens evne til å reparere seg selv etter et slag eller annen skade.)

(Anm: Brain's immune cells key to maintaining blood-brain barrier. New research shows that the cells responsible for protecting the brain from infection and inflammation are also responsible for repairing the system of defenses that separates the brain from the rest of the body. These findings have significant clinical implications because certain cardiovascular drugs could possibly impede the brain's ability to repair itself after a stroke or other injury. (medicalnewstoday.com 12.1.2016).)

(Anm: Purinergic receptor P2RY12-dependent microglial closure of the injured blood–brain barrier. Significance Brain endothelial cells, pericytes, and astrocytes participate in maintenance of the blood–brain barrier (BBB). Juxtavascular microglial cells are also an integral part of the neurovascular unit. We show here that, in response to capillary injury, microglial processes rapidly form a dense plexiform aggregate at the site of injury. Photoablation of microglial cells abolished closure of BBB leakage, whereas inhibition of P2RY12 (purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12) receptors suppressed microglial process motility and prolonged BBB closure. Thus, microglial cells mediate rapid resealing of injury-induced leaks in BBB. These observations may have clinical importance as P2RY12 receptor antagonists are widely used as platelet inhibitors in patients with coronary artery and cerebrovascular disease at risk for stroke and its attendant disruption of the injured BBB. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016; 201520398.)

- Flagermus bærer på mange farlige virusser. Hvorfor bliver de ikke syge selv? Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om et utroligt velfungerende immunforsvar. Men måske er svaret det stik modsatte.

(Anm: Flagermus bærer på mange farlige virusser. Hvorfor bliver de ikke syge selv? Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om et utroligt velfungerende immunforsvar. Men måske er svaret det stik modsatte. Ifølge et nyt studie - publiceret i tidsskriftet Nature -  er forskerne stødt på virus, som har sit epicenter i Wuhan, og som ligner coronavirussen COVID-19. »Flagermusens immunsystem må have en særlig profil eller svaghed et sted,« siger Irene Ørpetveit, virusforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Når vi bliver syge, er det nemlig sjældent selve virussen eller bakterierne, der slår os ud. Det er derimod feberen og betændelsen - kroppens eget forsvar mod bakterier og virusser - der slår benene væk under os og får os til at overgive os til sengen og den varme dyne: Vores immunforsvar reagerer. Men hos flagermus lader det til, at immunforsvaret er pænt ligeglad med, at virusser trænger ind i kroppen. (…) De flyvende pattedyr kan være bærere af varianter af virusser, som kan resultere i meget alvorlige sygdomme som ebola, SARS og rabies. (…) En del af svaret ligger muligvis gemt i et lille protein kaldet STING. Proteinet opfører sig nemlig helt anderledes i flagermus end i andre dyr som katte, mus, hunde, heste og høns. Det viste forskerne bag et studie, som blev publiceret i 2018. (…) STING-protein reagerer ikke så kraftigt i flagermus Proteinet har til opgave at slå alarm, hvis det opdager indtrængere. Når en virus har sneget sig ind i vores celler, frigiver det sit arvestof. Derfor er fritflydende DNA et tegn på, at en celle er blevet angrebet. Vores eget DNA ligge godt beskyttet inderst inde i cellekernen. Men STING-proteinets respons er meget svagere i flagermus end i mennesker eller andre dyr. Og det er afgørende for flagermusene. »Det, som er ret spændende ved det nye studie, er, at flagermusene afværger, at immunforsvaret sættes i alarmberedskab, hver gang der er fritflydende DNA i cellerne,« siger Irene Ørpetveit. For i modsætning til andre pattedyr flyder stykker af flagermusens eget DNA ud i cellerne - helt naturligt. Læs også: Forskere vil udvikle vaccine mod coronavirus på rekordtid (…) Immuncellerne trækker sig tilbage Et studie fra 2017 viser, at en særlig slags immunceller opfører sig anderledes i flagermus end i almindelige mus. De specielle immunceller er med til at producere betændelse i kroppen, når vi bliver syge. I flagermusene reagerer disse betændelsesceller hurtigt på indtrængere, men trækker sig lige så hurtigt tilbage igen. Men i musene, der lever med alle fire ben på jorden, varer betændelsen længere. (videnskab.dk 19.2.2020).)

(Anm: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Abstract Since the outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) 18 years ago, a large number of SARS-related coronaviruses (SARSr-CoVs) have been discovered in their natural reservoir host, bats1,2,3,4. Previous studies have shown that some bat SARSr-CoVs have the potential to infect humans5,6,7. Here we report the identification and characterization of a new coronavirus (2019-nCoV), which caused an epidemic of acute respiratory syndrome in humans in Wuhan, China. The epidemic, which started on 12 December 2019, had caused 2,794 laboratory-confirmed infections including 80 deaths by 26 January 2020. Full-length genome sequences were obtained from five patients at an early stage of the outbreak. The sequences are almost identical and share 79.6% sequence identity to SARS-CoV. Furthermore, we show that 2019-nCoV is 96% identical at the whole-genome level to a bat coronavirus. Pairwise protein sequence analysis of seven conserved non-structural proteins domains show that this virus belongs to the species of SARSr-CoV. In addition, 2019-nCoV virus isolated from the bronchoalveolar lavage fluid of a critically ill patient could be neutralized by sera from several patients. Notably, we confirmed that 2019-nCoV uses the same cell entry receptor—angiotensin converting enzyme II (ACE2)—as SARS-CoV. Nature. 2020 Mar;579(7798):270-273.)

- Se dokumentaren «Unseen Enemy»: Slik eskalerer en virusepidemi. (- Hvorfor og hvordan sprer sykdommer seg? Befolkningsvekst, urbanisering, klimaforandringer og global reiselyst bidrar til at virus som coronaviruset nå har optimale forhold for å spre seg raskt og over store områder.)

(Anm: Se dokumentaren «Unseen Enemy»: Slik eskalerer en virusepidemi. Hvorfor og hvordan sprer sykdommer seg? Befolkningsvekst, urbanisering, klimaforandringer og global reiselyst bidrar til at virus som coronaviruset nå har optimale forhold for å spre seg raskt og over store områder. Denne filmen forklarer årsakene som ligger til grunn for at vi nå i dag står midt oppe i en alvorlig global epidemi. Se hele filmen i videovinduet over, eller ved å trykke her. «Unseen Enemy» er en dokumentarfilm fra 2017, som går i dybden på de mest alvorlige virusepidemiene vi har sett det siste århundret. Vi blir blant annet med til Brasil, USA og vest-Afrika hvor vi møter mennesker som har blitt nært berørt av konsekvensene til ulike virus, og vi møter eksperter og forskere som kan forklare hvordan dette kan skje, og hvorfor et type virusutbrudd som covid-19 var uunngåelig.  (vg.no 20.3.2020).)

- Korona rammer ulikt - dette kan være noen av forklaringene. (- Noen smittede får kun lette forkjølelsessymptomer, mens andre trenger pustehjelp med respirator.) (- Men viruset rammer ikke utelukkende eldre og syke mennesker. Også unge friske personer får sykdommen i alvorlig form, og trenger respirator-hjelp, ifølge leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus.) (- Et klokt immunforsvar klarer å skille mellom de friske og syke cellene. (- Spurkland forklarer at et sterkt immunforsvar i noen sjeldne tilfeller kan slå så kraftig tilbake på sykdom at det går løs på friske og livsnødvendige deler av kroppen.) (- Dette kan i verste fall ende med død.) ( – Ved en lungebetennelse balanserer immunforsvaret og lungene på en knivsegg. Reagerer immunforsvaret for kraftig kan det ende opp med å ødelegge lungene, sier hun.)

(Anm: Korona rammer ulikt - dette kan være noen av forklaringene. Noen smittede får kun lette forkjølelsessymptomer, mens andre trenger pustehjelp med respirator. Korona-viruset rammer folk svært forskjellig. Her er fem mulige forklaringer på hvorfor. De fleste som smittes av covid-19 vil antagelig få milde luftveissymptomer som går over av seg selv, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). De anslår at rundt 80 prosent av de som er smittet har fått mild sykdom av viruset. Mange av de døde til nå er eldre eller mennesker med dårlig helse fra før, ifølge FHI. Men viruset rammer ikke utelukkende eldre og syke mennesker. Også unge friske personer får sykdommen i alvorlig form, og trenger respirator-hjelp, ifølge leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus. (…) 1. Underliggende sykdommer (…) 2. Ulikt immunforsvar Det finnes foreløpig ingen vaksine eller effektiv behandling mot korona-viruset. Derfor er immunforsvaret helt avgjørende for å nedkjempe det. (…) 3. Alder De fleste unge mennesker har et immunforsvar som raskt kan mobilisere og slå tilbake mot nye virus. Denne evnen til omstilling blir dårligere med alder, ifølge Spurkland. (…) – Immunforsvaret hos eldre har lært seg å nedkjempe virus etter virus gjennom et langt liv. Når et helt nytt virus dukker opp, har ikke immunforsvaret den samme reservekapasiteten til å reagere raskt nok lenger. Hun sier at dette er noe av hovedårsaken til at det er flere eldre mennesker som blir alvorlig syke av korona-viruset. På en annen side kan et sterkt og aktivt immunforsvar som mobiliserer raskt, også gi et mer alvorlig sykdomsforløp, ifølge professoren. – Jeg får ofte spørsmål om hvordan man får et sterkt immunforsvar. Da pleier jeg å si at det som er avgjørende er at man har et klokt immunforsvar. Et klokt immunforsvar klarer å skille mellom de friske og syke cellene. Spurkland forklarer at et sterkt immunforsvar i noen sjeldne tilfeller kan slå så kraftig tilbake på sykdom at det går løs på friske og livsnødvendige deler av kroppen. Dette kan i verste fall ende med død. – Ved en lungebetennelse balanserer immunforsvaret og lungene på en knivsegg. Reagerer immunforsvaret for kraftig kan det ende opp med å ødelegge lungene, sier hun. (nrk.no 24.3.2020).)

- 95-årig bestemor overlevde korona-sjukdom. (- Den eldste pasienten i verda som har overlevd viruset, er ein 100 år gammal kinesisk mann.)

(Anm: 95-årig bestemor overlevde korona-sjukdom. Med eit forsiktig smil viser 95 år gamle Alma Clara Corsini tommel opp frå sjukesenga i Pavullo i Nord-Italia. (…) Samstundes stig talet på overlevande. 8300 italienarar er melde friske. I byen Cremona i Lombardia blei ein 97 år gammal mann frisk etter to veker på sjukehus. Han er truleg den eldste som har overlevd i Italia. Den eldste pasienten i verda som har overlevd viruset, er ein 100 år gammal kinesisk mann. Det melde det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua tidlegare i mars. (nrk.no 25.3.2020).)

- Unge voksne kan bli sykere enn antatt. (- Én av fem innlagte corona-smittede i USA er mellom 20 og 44 år. Ikke bare de eldste får alvorlige symptomer av coronaviruset, viser flere ferske gjennomganger av smittede og innlagte.)

(Anm: Unge voksne kan bli sykere enn antatt. Én av fem innlagte corona-smittede i USA er mellom 20 og 44 år. Ikke bare de eldste får alvorlige symptomer av coronaviruset, viser flere ferske gjennomganger av smittede og innlagte. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som er underlagt det amerikanske helsedepartementet, publiserte onsdag en studie der de har gjennomgått de første drøyt 4000 smittetilfellene i USA. Av personene med kjent alder var nesten én av tre (29 prosent) i alderen 20 til 44 år, og av de 508 som er innlagt på sykehus, er én av fem (20 prosent) i samme aldersgruppe. Dødeligheten er riktignok høyest blant pasienter over 85 år - i tråd med den globale statistikken. - Må være forsiktige - Alle bør ta dette innover seg. Det rammer ikke bare de eldste - det rammer personer fra 20 år og opp. De må være forsiktige, selv om de tror de er unge og friske, sier Stephen S. Morse, professor i epidemologi ved Columbia University til New York Times. De siste dagene har det blitt tydelig at mange unge amerikanere ikke tar pandemien på alvor. Flere amerikanske medier har publisert bilder av unge som samler seg på strendene i Florida for å feire «spring break», fram til guvernør Ron DeSantis offisielt stengte ned alle barer, nattklubber og kjente strender. (dagbladet.no 20.3.2020).)

- Forklart: Forskerne jobber på spreng for å forstå koronaviruset. (- Her er det vi vet.)

(Anm: Christina Pletten, kommentator. Forklart: Forskerne jobber på spreng for å forstå koronaviruset. Her er det vi vet. Det dukker opp nye studier av koronapandemien nesten daglig. Fortsatt er det mye man ikke forstår. (aftenposten.no 24.3.2020).)

- Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet. (- Jeg merket det selv ved at jeg plukket opp diverse frukter, og jeg kjente ikke en bestemt lukt av for eksempel appelsinen.) (- Så merket jeg det på en kopp kaffe, som mer eller mindre smakte metall.)

(Anm: Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet. AP AV LUKT OG SMAK: Øyelege Kristen Realfsen kjente selv på de noe ukjente symptomene. Legen i Bergen beskriver et lite omtalt symptom på koronasmitte. (…) - Jeg merket det selv ved at jeg plukket opp diverse frukter, og jeg kjente ikke en bestemt lukt av for eksempel appelsinen. Så merket jeg det på en kopp kaffe, som mer eller mindre smakte metall. Jeg trodde glasset mitt med hvitvin var dårlig, men det var den ikke, forteller Kristen Realfsen, lege i Bergen by, til Nettavisen. (…) Han forteller at han i utgangspunktet følte seg litt uvel, før smaks og lukte-sansen ble svært påvirket. (nettavisen.no 24.3.2020).)

- Professor: - Har oppdaget nye corona-symptomer. - Vi vet ikke nøyaktig når disse symptomene oppstår, men vi tror det er noe seinere i sykdomsforløpet. (- Ifølge en annen kinesisk studie som har sett på data fra 1994 pasienter med corona er de vanligste symptomene følgende: - Feber (88.5 %) - Hoste (68.6 %) - Muskelverk/tretthet (35.8%) - Oppspytt (28.2 %) - Kortpust (21.9 %) - Sjeldnere symptomer var: - Hodepine og svimmelhet (12.1 %) - Diarè (4.8 %) - Kvalme og oppkast (3.9 %).)

(Anm: Professor: - Har oppdaget nye corona-symptomer. - Vi vet ikke nøyaktig når disse symptomene oppstår, men vi tror det er noe seinere i sykdomsforløpet. Den vanligste måten å bli smittet av coronaviurs på, er ifølge Helsenorge.no via dråpesmitte. Det vil si at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa: feber, sår hals og hoste. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker. Nå viser det seg imidlertid at det finnes flere symptomer enn bare disse. Til den tyske avisa Frankfurter Allgemeine sier Streeck at nærmest alle smittede de har intervjuet, over to tredjedeler, beskriver tap av lukte- og smakssans. (…) Den typiske coronapasienten opplever bare milde symptomer. Dette underbygges av en ny kinesisk studie: 91 prosent av de smittede bare viser milde til moderate symptomer, med en tørr, irritabel hoste og muligens feber. - Våre resultater tyder også på tap av lukt og smak. Diaré forekom også hos våre smittede i 30 prosent av tilfellene, noe som er mer vanlig enn tidligere antatt, sier Streeck. Formerer seg på tunga Christine Hanssen Rinaldo er professor i virologi ved Universitetet i Tromsø og seniorforsker ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun mener at Streecks resultater ikke kan utelukkes, men understreker at studien fortsatt ikke er publisert som en vitenskapelig studie. - Alle virus må komme inn i celler for å formere seg. En helt fersk kinesisk studie viser at epitelceller på tungen har mottakeren som gjør at viruset kan komme seg inn i cellene. Hvis det nye coronaviruset faktisk formerer seg i epitelceller på tunga, er det ikke utelukket at dette kan påvirker smakssansen, for som kjent har vi smaksløkene i tunga, sier Rinaldo. (…) Ifølge en annen kinesisk studie som har sett på data fra 1994 pasienter med corona er de vanligste symptomene følgende: - Feber (88.5 %) - Hoste (68.6 %) - Muskelverk/tretthet (35.8%) - Oppspytt (28.2 %) - Kortpust (21.9 %) - Sjeldnere symptomer var: - Hodepine og svimmelhet (12.1 %) - Diarè (4.8 %) - Kvalme og oppkast (3.9 %) (dagbladet.no 20.3.2020).)

- Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. (- Summary.) (- Since December, 2019, Wuhan, China, has experienced an outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).) (- Sepsis was the most frequently observed complication, followed by respiratory failure, ARDS, heart failure, and septic shock (table 2).) (- Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score (5·65, 2·61–12·23; p<0·0001), and d-dimer greater than 1 μg/mL (18·42, 2·64–128·55; p=0·0033) on admission.)

(Anm: Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Summary Background Since December, 2019, Wuhan, China, has experienced an outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Epidemiological and clinical characteristics of patients with COVID-19 have been reported but risk factors for mortality and a detailed clinical course of illness, including viral shedding, have not been well described. (…) Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score (5·65, 2·61–12·23; p<0·0001), and d-dimer greater than 1 μg/mL (18·42, 2·64–128·55; p=0·0033) on admission. Median duration of viral shedding was 20·0 days (IQR 17·0–24·0) in survivors, but SARS-CoV-2 was detectable until death in non-survivors. The longest observed duration of viral shedding in survivors was 37 days. (…) Definitions Fever was defined as axillary temperature of at least 37·3°C. Sepsis and septic shock were defined according to the 2016 Third International Consensus Definition for Sepsis and Septic Shock.5 Secondary infection was diagnosed when patients showed clinical symptoms or signs of pneumonia or bacteraemia and a positive culture of a new pathogen was obtained from lower respiratory tract specimens (qualified sputum, endotracheal aspirate, or bronchoalveolar lavage fluid) or blood samples after admission.5  Ventilator-associated pneumonia was diagnosed according to the guidelines for treatment of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia.8  Acute kidney injury was diagnosed according to the KDIGO clinical practice guidelines9  and acute respiratory distress syndrome (ARDS) was diagnosed according to the Berlin Definition.10  Acute cardiac injury was diagnosed if serum levels of cardiac biomarkers (eg, high-sensitivity cardiac troponin I) were above the 99th percentile upper reference limit, or if new abnormalities were shown in electrocardiography and echocardiography.5  The illness severity of COVID-19 was defined according to the Chinese management guideline for COVID-19 (version 6.0).11  Coagulopathy was defined as a 3-second extension of prothrombin time or a 5-second extension of activated partial thromboplastin time. Hypoproteinaemia was defined as blood albumin of less than 25 g/L. Exposure history was defined as exposure to people with confirmed SARS-CoV-2 infection or to the Wuhan seafood market. (…) Sepsis was the most frequently observed complication, followed by respiratory failure, ARDS, heart failure, and septic shock (table 2). Half of non-survivors experienced a secondary infection, and ventilator-associated pneumonia occurred in ten (31%) of 32 patients requiring invasive mechanical ventilation. The frequency of complications were higher in non-survivors than survivors (table 2). (…) Sepsis developed at a median of 9·0 days (7·0–13·0) after illness onset among all patients, followed by ARDS (12·0 days [8·0–15·0]), acute cardiac injury (15·0 days [10·0–17·0]), acute kidney injury (15·0 days [13·0–19·5]), and secondary infection (17·0 days [13·0–19·0]). (…) SOFA score is a good diagnostic marker for sepsis and septic shock, and reflects the state and degree of multi-organ dysfunction.18 ,19  Although bacterial infections are usually regarded as a leading cause of sepsis, viral infection can also cause sepsis syndrome. Previously, we determined that sepsis occurred in nearly 40% of adults with community-acquired pneumonia due to viral infection.20  In the current study, we found that more than half of patients developed sepsis. Additionally, we found that more than 70% of patients had white blood cell count below 10·0 × 109 per L or procalcitonin below 0·25 ng/mL, and no bacterial pathogens were detected in these patients on admission. Sepsis was a common complication, which might be directly caused by SARS-CoV-2 infection, but further research is needed to investigate the pathogenesis of sepsis in COVID-19 illness. (…) In this study, we found d-dimer greater than 1 μg/mL is associated with fatal outcome of COVID-19. High levels of d-dimer have a reported association with 28-day mortality in patients with infection or sepsis identified in the emergency department.26 Contributory mechanisms include systemic pro-inflammatory cytokine responses that are mediators of atherosclerosis directly contributing to plaque rupture through local inflammation, induction of procoagulant factors, and haemodynamic changes, which predispose to ischaemia and thrombosis.27,28,29  Lancet. 2020 Mar 11.)

- Derfor dør også unge av corona. (– Overreaksjon Mens det går bra med de aller fleste som er unge og friske, gikk det dessverre ikke slik for Ben.) (- IMMUNRESPONS: Forsker Gunnveig Grødeland påpeker at noen av de yngre kan få en kraftig immunrespons ved COVD-19, men ikke alle.) (- Multiorgansvikt.) (- Kroppen vår er nemlig hele tida opptatt med å uttrykke forskjellige signalementer som skal dempe immunresponsene før de blir for kraftige.) (- Det sterke immunforsvaret angriper altså seg selv, og ødelegger cellene i organene våre - med multiorgansvikt som konsekvens, ifølge tidsskriftet til Den norske legeforening.)

(Anm: Derfor dør også unge av corona. (…) Mens det er eldre og de med underliggende sykdommer som ofte rammes hardest, kan likevel unge og friske mennesker også bli alvorlig syke. Men hvorfor er det slik? (…) – Overreaksjon Mens det går bra med de aller fleste som er unge og friske, gikk det dessverre ikke slik for Ben. Da Brandy våknet morgningen etter, fant hun ektemannen livløs i senga. Her til lands er det hittil ingen i de yngre aldersgruppene som har dødd av corona. Ifølge FHI sin ukesrapport, er de yngste tilfellene i aldersgruppa 50-59 - men det finnes likevel tilfeller i Norge hvor unge personer får intensivbehandling. IMMUNRESPONS: Forsker Gunnveig Grødeland påpeker at noen av de yngre kan få en kraftig immunrespons ved COVD-19, men ikke alle. Men hvorfor er det egentlig sånn? - Vi har noen spekulasjoner rundt dette, men ingen vet akkurat hvorfor noen blir sykere enn andre, sier immunologiforsker Gunnveig Grødeland ved UiO til Dagbladet. Det forskerne observerer er at immunforsvaret til enkelte kan få en overreaksjon; de mekanismene som vanligvis er til stede for å dempe immunresponsen gjør av en eller annen grunn ikke det. - Det skjer hos noen, men ikke hos alle, legger Grødeland til. Multiorgansvikt Kroppen vår er nemlig hele tida opptatt med å uttrykke forskjellige signalementer som skal dempe immunresponsene før de blir for kraftige. Samtidig som den driver med dette, har den også andre elementer som aktiverer immunsystemet for å beskytte oss. - Disse ligger egentlig i en fin balanse med hverandre, men hvis de blir forskjøvet, blir altså immunresponsen for sterk. Og da kan det skade personen, understreker Grødevold. Dette er også kjent som en cytokinstorm, og er en av de mest alvorlige bivirkningene av influensa. Det sterke immunforsvaret angriper altså seg selv, og ødelegger cellene i organene våre - med multiorgansvikt som konsekvens, ifølge tidsskriftet til Den norske legeforening. (dagbladet.no 11.4.2020).)

- Cytokinstormer ved covid-19?. Alvorlig koronavirussykdom er assosiert med hyperinflammasjon. (- Hemofagocytisk lymfohistiocytose, som ofte omtales som en «cytokinstorm», kjennetegnes ved fulminant og fatal hypercytokinemi med multiorgansvikt (2). Hos voksne kan dette kliniske bildet utløses av virusinfeksjoner (3). Tilstanden kan også forekomme ved sepsis (4).) (– Man har tidligere sett at det kan være viktig å behandle hemofagocytisk lymfohistiocytose med immunmodulerende medikamenter. I en studie av pasienter med tilstanden, der utløsende årsak var Epstein-Barr-virusinfeksjon, fant man at mortaliteten var 14 ganger høyere i gruppen som ikke fikk slik behandling.)

(Anm: Cytokinstormer ved covid-19?. Alvorlig koronavirussykdom er assosiert med hyperinflammasjon. Nylig publiserte The Lancet en artikkel av Puja Mehta og medarbeidere hvor det diskuteres om sekundær hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) kan være assosiert med alvorlig koronavirussykdom (covid-19) (1). Hemofagocytisk lymfohistiocytose, som ofte omtales som en «cytokinstorm», kjennetegnes ved fulminant og fatal hypercytokinemi med multiorgansvikt (2). Hos voksne kan dette kliniske bildet utløses av virusinfeksjoner (3). Tilstanden kan også forekomme ved sepsis (4). Puja Mehta og medarbeidere påpeker at en cytokinprofil som ligner den ved hemofagocytisk lymfohistiocytose kan sees hos de mest kritisk syke covid-19-pasientene (1, 5). Tidsskriftet publiserer nå en kasuistikk om dette i utgangspunktet sjeldne cytokinstormsyndromet hos en pasient uten covid-19 (6). Artikkelens førsteforfatter, overlege Hallgeir Tveiten ved Lungemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, sier følgende: – Man har tidligere sett at det kan være viktig å behandle hemofagocytisk lymfohistiocytose med immunmodulerende medikamenter. I en studie av pasienter med tilstanden, der utløsende årsak var Epstein-Barr-virusinfeksjon, fant man at mortaliteten var 14 ganger høyere i gruppen som ikke fikk slik behandling. Tveiten understreker at det ikke er funnet tilsvarende resultater ved andre virusinfeksjoner, og at det ikke fins randomiserte kontrollerte studier. Han mener man bør overveie spesifikk behandling dersom man mistenker hemofagocytisk lymfohistiocytose hos covid-19-pasienter. – Blokkering av interleukin-6 med tocilizumab ved akutt lungesviktsyndrom assosiert med covid-19 er i ferd med å prøves ut, og interleukin-1-blokade med anakinra diskuteres også. Les mer i den inviterte kommentaren fra Tveiten og medarbeidere (7), og les også deres kasuistikk (6). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 23. mars 2020.)

- Vanlige legemidler fører til millioner av tilfeller av lungesykdommerr. Vanlige legemidler som legene foreskriver for å behandle hjerteproblemer, leddgikt og kreft kan faktisk utgjøre en trussel mot lungers helse, og dette problemet påvirker et betydelig antall mennesker.

(Anm: Common drugs lead to millions of cases of lung disease. Common drugs that doctors prescribe to treat heart problems, arthritis, and cancer can actually pose a threat to lung health, and this problem "affects a considerable number of people." This is the conclusion of a new review of the literature conducted by researchers from the United Kingdom. Sometimes, drugs that treat one health problem can, in time, lead to another. This is the case for many common medications that may contribute to the development of lung disease. A new systematic review has assessed studies looking at the risks associated with 27 common drugs over time. (…) The team's findings now appear in the Journal of Clinical Medicine. "Doctors need to be aware and vigilant to the possible lung toxicities and harm that can be caused by some drugs," says Dr. Nazia Chaudhuri, one of the researchers involved in this review. "With newer drugs coming on the market this is an increasing yet under-recognized problem and we need better ways of detecting these side effects before they cause harm," she warns. (…) The drugs were: Bleomycin, Gemcitabine, Erlotinib, Gefitinib, Panitumumab, Cetuximab, Everolimus, Temsirolimus, Sirolimus, Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Avelumab, Durvalumab, Irinotecan, Pemetrexed, Methotrexate, Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Golimumab, Leflunomide, Amiodarone, Nitrofurantoin, Distamycin, and Carbamazepine. The researchers note that many of the studies that they analyzed were of poor quality. Despite this, they were able to establish that worldwide, doctors diagnose between 4.1 and 12.4 million cases of DIILD each year. (medicalnewstoday.com 29.10.2018).)

(Anm: Drug-Induced Interstitial Lung Disease: A Systematic Review. Abstract Background: Drug-induced interstitial lung disease (DIILD) occurs as a result of numerous agents, but the risk often only becomes apparent after the marketing authorisation of such agents. J Clin Med. 2018 Oct 15;7(10). pii: E356.)

(Anm: - Flere hundre tusen nordmenn går rundt med lungesykdommer de ikke vet om. (…) Sykdommen er økende på verdensbasis, og siden 2010 har det i Norge blitt 40% økning i antall sykhusinnleggelser for kolsbehandling, ifølge Dagens Medisin. (lommelegen.no 23.1.2017).)

- Leger mistenker uavklarte COVID-19 lungeproblemer, anmodning om ny tilnærming. (-"Klinisk ligner det (noen COVID-19 pasienter) mye mer på høydesyke enn det gjør lungebetennelse," sa han.)

(Anm: Doctors Suspect Mystery COVID-19 Lung Problems, Plea for New Approach. Some doctors are questioning the way ventilators are being used for people with serious cases of COVID-19. Why? More data shows a high death rate for patients treated under current ventilator practices. (…) Why Ventilators Are Used for COVID-19 Facing COVID-19 for the first time, healthcare workers have largely relied on treatments that have worked in the past. The primary model for maintaining healthy oxygen levels in patients with severe respiratory symptoms comes from past treatments of patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). ARDS is not the same as COVID-19, but ARDS may be one of the conditions caused by the coronavirus disease. ARDS, a lung condition that leads to low oxygen levels in the blood, can be caused by various infections and injuries, according to an article edited by MedicineNet medical editor Melissa Conrad Stöppler, MD. She said these causes may include pneumonia, lung injury, and bacterial sepsis. Some patients with severe COVID-19 appear to improve using ARDS treatment protocols. However, "an overwhelming number of patients" in northern Italy showed characteristics "in sharp contrast to expectations for severe ARDS," according to a letter to the editor published in late March by the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. The letter's author, anesthesiologist Dr. Luciano Gattinoni, led Brooklyn's Dr. Kyle-Sidell to change his approach at the front lines of treatment. But his efforts to shift the protocol forced the New York doctor to step down from his ICU position to work in the emergency room instead, where he could ethically use his experience and new techniques outside the standard ICU protocol. Based on Dr. Gattinoni's observations, as well as his own experiences and those of colleagues, Dr. Kyle-Sidell began to look for other conditions as a model—specifically "the bends," or depressurization sickness experienced by SCUBA divers, and high-altitude sickness. "Clinically (some COVID-19 patients) look a lot more like high-altitude sickness than they do pneumonia," he said. (medicinenet.com 9.4.2020).)

(Anm: Akutt høydesyke (nhi.no 10.4.2020).)

(Anm: High-Altitude Illnesses: Physiology, Risk Factors, Prevention, and Treatment. Rambam Maimonides Med J. 2011 Jan; 2(1): e0022.)

- Knut Erik Hovda, overlege på OUS, ser en klar tendens hos koronapasienter som blir innlagt. (- Det er noe helt annerledes enn de vi har sett av mange pasienter tidligere. Mange av pasientene kommer inn ofte med én-organsvikt og er utrolig tungpustende.)

(Anm: Knut Erik Hovda, overlege på OUS, ser en klar tendens hos koronapasienter som blir innlagt. (…) På Oslo universitetssykehus har de i flere uker hatt koronapasienter innlagt, og intensivlege Knut Erik Hovda forteller hvordan situasjonen har vært i en twitter-melding som Oslo universitetssykehus har lagt ut. - Vi har en bratt læringskurve på disse pasientene. Det er noe helt annerledes enn de vi har sett av mange pasienter tidligere. Mange av pasientene kommer inn ofte med én-organsvikt og er utrolig tungpustende. (nettavisen.no 10.4.2020).)

- Coronapasienter behandles også for nyresvikt.  (- Britiske tall viser at 18,5 prosent av pasientene med Covid-19 på intensivavdelinger i Storbritannia behandles for både alvorlig lungebetennelse og nyresvikt.)

(Anm: Coronapasienter behandles også for nyresvikt. Legene som behandler alvorlig lungesyke Covid-19-pasienter, ser også alvorlig nyresvikt hos enkelte av pasientene. Det bekrefter sjef for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad. Britiske tall viser at 18,5 prosent av pasientene med Covid-19 på intensivavdelinger i Storbritannia behandles for både alvorlig lungebetennelse og nyresvikt. Det er samme andel som i Norge: – Jeg vil anslå at to av ti av intensivpasienter med Covid-19 også behandles for nyresvikt hos oss, sier Øyvind Skraastad, sjef for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, til VG. (vg.no 10.4.2020).)

- Antibiotikaresistens: den skjulte trusselen som lurer bak Covid-19. (- Den pågående Covid-19-pandemien fremhever det kritiske behovet for rask utvikling av vaksiner og antivirale behandlinger for å redusere antall sykehusinnleggelser og dødsfall forårsaket av dette farlige nye coronavirus, SARS-CoV-2.) (- Men det er en enda større trussel som lurer bak det nåværende utbruddet, en som allerede dreper hundretusener av mennesker rundt om i verden og som vil komplisere omsorgen for mange Covid-19 pasienter.) (- Det er den skjulte trusselen fra antibiotikaresistens - bakterier som ikke blir drept av standard antibiotika.)

(Anm: Antibiotic resistance: the hidden threat lurking behind Covid-19. The ongoing Covid-19 pandemic highlights the critical need for rapid development of vaccines and antiviral treatments to reduce the number of hospitalizations and deaths caused by this dangerous new coronavirus, SARS-CoV-2. The biopharmaceutical industry has quickly responded and at least 80 candidates are already in development. With good luck, we will eventually have some of the tools we need to fight this new global threat. But there is an even larger threat lurking behind the current outbreak, one that is already killing hundreds of thousands of people around the world and that will complicate the care of many Covid-19 patients. It is the hidden threat from antibiotic resistance — bacteria that are not killed by standard antibiotics. Unfortunately, the pipeline of drugs to manage these deadly infections is nearly dry. Although antibiotic resistance haven’t gotten our attention in the same way that SARS-CoV-2 has, antibiotic-resistant bacteria present a growing global menace. In the U.S. alone, we see 2.8 million antibiotic-resistant infections each year and more than 35,000 deaths, though experts fear that the real number is much higher. The so-called superbugs that cause these infections thrive in hospitals and medical facilities, putting all patients — whether they’re getting care for a minor illness or major surgery — at risk. (statnews.com 23.3.2020).)

- Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved covid-19?. (- I en studie av pasienter med tilstanden, der utløsende årsak var Epstein-Barr-virusinfeksjon, fant man at mortaliteten var 14 ganger høyere i gruppen som ikke fikk slik behandling (4).)

(Anm: Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved covid-19?. Puja Mehta og medarbeidere har nylig publisert en artikkel i The Lancet der de diskuterer om sekundær hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) kan utløses av koronavirus (1). Tidsskriftet har ønsket en kommentar fra oss om dette aktuelle temaet. Infeksjoner er én av flere utløsende årsaker til denne alvorlige hyperinflammatoriske tilstanden, og hos 6–28 % av pasienter med diagnosen antas virusinfeksjoner, inkludert sars, å ligge til grunn (25). Observasjoner tyder på at det kan være viktig å behandle hemofagocytisk lymfohistiocytose med immunmodulerende medikamenter. I en studie av pasienter med tilstanden, der utløsende årsak var Epstein-Barr-virusinfeksjon, fant man at mortaliteten var 14 ganger høyere i gruppen som ikke fikk slik behandling (4). Man har imidlertid ikke funnet tilsvarende resultater ved andre virusinfeksjoner. Det skal bemerkes at det ikke finnes noen randomiserte kontrollerte studier av behandlingsregimer (3).  Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 23. mars 2020.)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).

[Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].
([Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).)
Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.
Abstract En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko(…) (Abstract A 36 year-old man suffering from schizophrenia was found dead in his apartment. Forensic autopsy was performed due to sudden unexpected death but did not yield the cause of death. Histological examination of the heart showed eosinophilic myocarditis (EM) while forensic chemistry showed a raised level of aripripazol. We discuss the risk of sudden cardiac death in patients receiving antipsychotic drugs and the possible connection between raised drug levels and EM, and we emphasise the importance of autopsy and hope for better means in the future of finding patients at risk.)

- En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. (- Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen.)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

- Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(AnmEosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

(AnmMyokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. KildeStore norske leksikon.)

- Forskere finner en ny måte å beskytte mot dødelige soppinfeksjoner. (- Forskere ved Institutt for molekylær bioteknologi (IMBA) og Max F. perutz Laboratories (MFPL) i Wien har oppdaget en ny måte å slå på immunsystemets våpen mot soppinntrengere. Denne kunnskap vil kunne føre til utvikling av nye og forbedrede anti-fungal behandlinger.)

Scientists find a new way to protect against lethal fungal infections
medicalnewstoday.com 19.7.2016
Forskere ved Institutt for molekylær bioteknologi (IMBA) og Max F. perutz Laboratories (MFPL) i Wien har oppdaget en ny måte å slå på immunsystemets våpen mot soppinntrengere. Denne kunnskap vil kunne føre til utvikling av nye og forbedrede anti-fungal behandlinger. (Scientists at the Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) and the Max F. Perutz Laboratories (MFPL) in Vienna have discovered a new way to turn the immune system's weapons against fungal invaders. This knowledge could lead to the development of new and improved anti-fungal treatments.)

For de fleste kan et enkelt tilfelle av trøske Trøske (soppinfeksjon i munn og svelg) eller fotsopp behandles raskt og enkelt ved bruk av antifungale kremer og piller. Selv med legemidler kan imidlertid sopppatogener overvelde (tilintetgjøre) et svekket immunsystem og forårsake systemiske infeksjoner - som hos personer med HIV/AIDS, eller mottakere av organtransplantasjoner, for eksempel - og utgjør en alvorlig helserisiko. (For most people, a simple case of thrush or athlete's foot can be quickly and easily treated using over-the-counter anti-fungal creams and pills. However, even with medication, fungal pathogens can overwhelm a weakened immune system and cause systemic infections - as in people with HIV/AIDS, or organ transplant recipients, for example - posing a severe health risk.)

Faktisk er sopp-patogener blitt klassifisert som "skjulte mordere" og anslagsvis 1,5 millioner mennesker over hele verden dør av slike systemiske infeksjoner hvert år. Det er likevel ingen effektive legemidler tilgjengelig for systemiske soppinfeksjoner . (In fact, fungal pathogens have been classified as "hidden killers" and an estimated 1.5 million people around the world die from such systemic infections every year. There is yet no effective medicine available for systemic fungal infections.)

Å kjenne fienden (Knowing the enemy)
Når soppceller trenger inn i kroppen skiller de seg ut fra våre egne celler fordi de er "flagget" med unike mønstre av molekylære markører. Disse "patogen-assosierte molekylære mønstre', eller forkortet PAMPs , blir gjenkjent av reseptorproteiner på celler i immunsystemet. Disse reseptorene aktiverer deretter signalmolekyler som utløser en kaskade av ulike immunfunksjoner, slik som betennelser, med sikte på å rekruttere immunceller til de infiserte området. Disse rekrutterte immunceller vil da, for eksempel via fremstilling av svært giftige reaktive oksygenforbindelser, eliminere sopp-patogener. (When fungal cells enter the body, they stand out from our own cells because they are 'flagged' with unique patterns of molecular markers. These 'pathogen-associated molecular patterns', or PAMPs for short, are recognised by receptor proteins on cells of the immune system. These receptors then activate signalling molecules triggering a cascade of different immune functions, such as inflammation, aimed at recruiting immune cells to the infected area. Those recruited immune cells will then, for example via the production of highly toxic reactive oxygen species, eliminate fungal pathogens.)

"Slippe løs" en immunrespons ("Unleashing" an immune response")
Candida albicans er anerkjent av visse PAMP-reseptorer kalt Dectins og utløser aktivering av signalmolekylet SYK. Førsteforfatterne av studien, Gerald Wirnsberger (IMBA) og Florian Zwolanek (MFPL), oppdaget at protein CBL-B fungerer som en "brems" for disse formene når CBL-B er til stede, Dectin / SYK aktivitet er dempet og immunresponser er "slått av", men når CBL-B er fraværende, blir Dectin / SYK over-aktivert og en beskyttende antisoppimmunrespons oppstår. (Candida albicans is recognized by certain PAMP receptors, called Dectins, and triggers activation of the signalling molecule SYK. The first authors of the study, Gerald Wirnsberger (IMBA) and Florian Zwolanek (MFPL), now discovered that the protein CBL-B acts as a 'brake' in this pathway: when CBL-B is present, Dectin and SYK activity are dampened and immune responses are eventually 'switched off', but when CBL-B is absent, Dectin/SYK get over-activated and a protective anti-fungal immune responses occur.)

Ved å bruke denne kunnskapen utviklet de to forskergrupper rundt Josef Penn (IMBA) og Karl Kuchler (MFPL) - et hemmende peptid for å blokkere CBL-B aktivitet og dermed utløse forsvarsmekanismer mot invaderende sopp-patogener. Etter vellykket testing av dette peptidet med dyrkede lab-celler ble peptidet brukt til å behandle Candida albicans infiserte mus. Mens ubehandlet mus bukket under for den dødelige infeksjonen, gav peptid-behandling fullstendig beskyttelse mot soppsykdommer. (Using this knowledge, the two research groups around Josef Penninger (IMBA) and Karl Kuchler (MFPL) - designed an inhibitory peptide to block CBL-B activity and thereby unleash defence mechanisms against invading fungal pathogens. After successfully testing this peptide with lab-grown cells, the peptide was used to treat Candida albicans infected mice. While untreated mice succumbed to the lethal infection, peptide treatment provided complete protection from fungal disease.)

Gerald Wirnsberger forklarer: "Dette arbeidet utgjør et nytt paradigme for behandlinger av soppinfeksjon - en farmakologisk modulering av vertens immunrespons mediert av CBLB. En grunnleggende forståelse av hvordan molekylære mekanismer enten styrker eller demper vår immunrespons mot Candida albicans vil bane vei for et legemiddel mot dødelige soppinfeksjoner " (…) (Gerald Wirnsberger explains: "This work constitutes a novel paradigm in antifungal therapy - a pharmacological modulation of the host immune response mediated by CBLB. A fundamental understanding of how molecular mechanisms either boost or damp our immune response against Candida albicans will pave the way for a drugs against deadly fungal infections".)

(Anm: Infeksjoner. Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. (nhi.no 4.4.2017).)

- Økning av sopp- og råteskader i hus og hytter. Flere melder fra om sopp- og råteskader enn tidligere. Klimaforskere tror vi får varmere og fuktigere vær, det gir økt risiko for sopp, råte, algevekst og mose. (- Det er antakelig også en del mørketall, fordi mange norske boligeiere ikke er forsikret mot denne typen skader, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Inger Kringlebotten i Norsk Hussopp Forsikring.)

(Anm: Økning av sopp- og råteskader i hus og hytter. Flere melder fra om sopp- og råteskader enn tidligere. Klimaforskere tror vi får varmere og fuktigere vær, det gir økt risiko for sopp, råte, algevekst og mose. – Det har vært en jevn økning i sopp- og råteskader de tre siste årene. Vi registrerte 400 skader i 2016, snaut 450 skader i 2017 og ca. 700 skader i 2018. En samlet kostnad på nær 30 millioner kroner, forteller skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Nielsen. Tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbredes, viser en rapport som Folkehelseinstituttet publiserte i 2016. (…) Mørketall Norsk Hussopp Forsikring, som er en stor aktør innenfor råteskader, har sett en økning i antall innmeldte skader. De tror også det kan være en del som ikke blir registrert. – Det er antakelig også en del mørketall, fordi mange norske boligeiere ikke er forsikret mot denne typen skader, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Inger Kringlebotten i Norsk Hussopp Forsikring. (…) Sverre B. Holøs, seniorforsker ved Sintef beste råd til huseiere er å sørge for at vannet som treffer taket renner ned i takrenna og bort fra veggen. (nrk.no 7.4.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(AnmSykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Effekten av stimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av stimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

- Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen.

(Anm: Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen. (- Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten. (medicalnewstoday.com 21.8.2017).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Koronaranomalier som årsak til plutselig død hos unge.

(Anm: Koronaranomalier som årsak til plutselig død hos unge. Plutselig hjertedød er sjeldent hos unge mennesker. Kardiomypatier, commotio cordis, myokarditt og anomalier i koronararteriene er oftere dødsårsak hos unge enn hos eldre, der iskemisk hjertesykdom på aterosklerotisk grunnlag er den helt dominerende årsaken. MATERIALE OG METODE. Artikkelen er basert på funn ved rettsmedisinsk obduksjon av to unge mennesker som døde plutselig og på en kort oversikt over relevant litteratur. RESULTAT. Anomalt forløp av koronararteriene ble påvist i begge tilfellene. Venstre koronararterie avgikk fra høyre sinus valsalvae og løp videre mellom aorta og a. pulmonalis. I ett av tilfellene var det utviklet et ferskt hjerteinfarkt. FORTOLKNING. De hyppigst forekommende varianter av anomalier i koronararteriene har liten eller ingen klinisk betydning, men enkelte er forbundet med vesentlig risiko for plutselig død. En av de viktigste anomaliene er der venstre koronararterie går av fra høyre sinus valsalvae og løper mellom aorta og a. pulmonalis. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 190-2.)

(AnmMyokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder et mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem).)

(Anm: Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet.) (-Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering. I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder et mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem).) Neuroleptic malignant syndrome: a neuroimmunologic hypothesis (Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. CMAJ 2010;182 E834-E838 (December).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom.

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- De immunostimulerende og antimikrobielle egenskapene til litium og antidepressiva. (- Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI) kan ødelegge sopper in vitro som bl.a. Candida og Aspergillus arter. [84].) (- Munoz-Bellido og kolleger har vist at antidepressiva som sertralin (Zoloft), fluoxetin (Prozac) og paroksetin (Seroxat) har antimikrobiell aktivitet, spesielt mot gram-positive mikroorganismer.)

(Anm: De immunostimulerende og antimikrobielle egenskapene til litium og antidepressiva. (The Immunostimulating and Antimicrobial Properties of Lithium and Antidepressants. (…) Selektive serotonin gjenopptakshemmere (SSRI) kan ødelegge sopper in vitro som bl.a. Candida og Aspergillus arter. [84]. (…) Munoz-Bellido og kolleger har vist at antidepressiva som sertralin (Zoloft), fluoxetin (Prozac) og paroksetin (Seroxat) har antimikrobiell aktivitet, spesielt mot gram-positive mikroorganismer.) (- Disse antidepressiva viser også synergistisk aktivitet når de kombineres med noen typer antibiotika mot flere bakterier. (inewp.com 4.2.2012).)

- Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?)

(Anm: Hvordan påvirker antidepressiva tarmbakterier? (How do antidepressants affect gut bacteria?) Flere og flere studier støtter rollen til tarmen mikrobiota ved psykiatriske tilstander. (- "Vi fant at visse legemidler, inkludert sinnstemningsstabilisator litium og antidepressiva fluoxetin, påvirket sammensetningen og variasjonen i tarmens mikrobiota," sier Cussotto. (medicalnewstoday.com 10.9.2019).)

- Gastrobeskyttende effekter av oral nukleotidadministrasjon.

(Anm: Gastroprotective effects of oral nucleotide administration. (…) Conclusions Nucleotides possess biological activity when analysed in a variety of models of injury and repair and could provide a novel inexpensive approach for the prevention and treatment of the injurious effects of non steroidal anti‐inflammatory drugs and other ulcerative conditions of the bowel. Further studies on their potential benefits (and risks) appear justified. Gut. 2006 Feb; 55(2): 165–171.)

- Kronisk tilskudd av nikotinamid ribosid er godt tolerert og hever NAD+ hos friske middelaldrende og eldre voksne.

(Anm: Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD+ in healthy middle-aged and older adults. Abstract Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) has emerged as a critical co-substrate for enzymes involved in the beneficial effects of regular calorie restriction on healthspan. As such, the use of NAD+ precursors to augment NAD+ bioavailability has been proposed as a strategy for improving cardiovascular and other physiological functions with aging in humans. Here we provide the evidence in a 2 × 6-week randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical trial that chronic supplementation with the NAD+ precursor vitamin, nicotinamide riboside (NR), is well tolerated and effectively stimulates NAD+metabolism in healthy middle-aged and older adults. Our results also provide initial insight into the effects of chronic NR supplementation on physiological function in humans, and suggest that, in particular, future clinical trials should further assess the potential benefits of NR for reducing blood pressure and arterial stiffness in this group. Nat Commun. 2018 Mar 29;9(1):1286.)
(Anm: What is the difference between nicotinamide riboside and B3 vitamin (niacin)? (quora.com Answered Jun 16 2015).)
(Anm: Nicotinamide riboside[p] (NR) is a pyridine-nucleoside form of vitamin B3 that functions as a precursor to nicotinamide adenine dinucleotide or NAD+.[1][2] (en.wikipedia.org)

- Serotonin gir et tilleggssignal for å forsterke T-celle-aktivering ved signalering gjennom 5-HT7-reseptoren. (- Selv om serotonin vanligvis anses som en nevrotransmitter er det betydelige bevis på at serotonin (5-HT) spiller en viktig rolle i patogenesen av inflammatoriske lidelser.)

(Anm: Serotonin gir et tilleggssignal for å forsterke T-celle-aktivering ved signalering gjennom 5-HT7-reseptoren. (Serotonin provides an accessory signal to enhance T-cell activation by signaling through the 5-HT7 receptor.) Selv om serotonin vanligvis anses som en nevrotransmitter er det betydelige bevis på at serotonin (5-HT) spiller en viktig rolle i patogenesen av inflammatoriske lidelser. (…) I samsvar med denne hypotesen fant vi at hemming av 5-HT-syntese med paraklorfenylalanin (PCPA) svekker T-celleaktivering og formering av T-celler. Kombinert viser disse dataene en fundamental rolle for 5-HT som en egen iboende kofaktor for T-celleaktivering og funksjon som tyder på en en alternativ mekanisme hvorigjennom immunfunksjon kan reguleres av indoleamin 2,3-dioxygenase-mediert katabolisme (nedbryting av stoffene i en celle) av tryptofan. Blood 2007;109(8):3139-3146.)

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. (Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects.)

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) (- Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14)

(Anm: Antipsychotics, dopamine, and pain. Dopaminets rolle ved smerter. (Role of dopamine in pain.) Vår forståelse av smertemekanismer fortsetter å utvikle seg, og følgelig også våre behandlingsstrategier. (- Det dopaminerge systemet er essensielt for smertekontroll ved en vevsskade. 13 Det blir patologisk (sykelig) stimulert og stadig mer dysfunksjonell når «algopathy» (en patologisk smerteoppfatning) utvikler seg. På samme tid er en flom eller tørke av en hvilken som helst nevrotransmitter like dårlig og kan produsere lignende kliniske bilder. Både mangel på og overskudd av dopamin er assosiert med smerter.14 Current Psychiatry. 2020 January;19(1):25-29,31.)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av stimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Studien identifiserer en ny måte å forhindre at en dødelig soppinfeksjon sprer seg til hjernen. (- Det er mange sykdommer, ikke bare kryptokokker, hvor patogener - bakterier, virus, sopp eller parasitter kan forårsake sykdom - som overlever ved bevisst å kapre immunforsvaret på denne måten. (medicalnewstoday.com 21.8.2017).)

- Ubalanse mellom tarmmikroorganismer, immunceller kan rede grunnen for autoimmune sykdommer.

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671.)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).

- Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS.) (- I korte trekk.) (- Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på.) (- CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener.) (- CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen.)

(Anm:Immuncellemetabolisme endret i ME / CFS. (Immune cell metabolism altered in ME/CFS. (…) I korte trekk. (…) Noen immunceller hos personer med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) viser forstyrrelser i måten de produserer og bruker energi på. (…) Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan disse metabolske endringene påvirker hvordan immunceller fungerer hos personer med sykdommen. (…) Hvorvidt spesifikke mikrober - for eksempel et virus - kan spille en rolle i ME / CFS, er ikke godt forstått. (…) Antyder at immunforsvaret er involvert i ME / CFS. (…) Spesielt er forskere interessert i metabolisme - hvordan energi produseres og brukes - i immunceller. (…) Men det var unntak. (…) CD8 + T-celler fra personer med ME / CFS viste en nedgang i energiproduksjon etter aktivering. (…) Spesielt påfallende var at de hadde endringer i deres mitokondrier - strukturene som produserer mesteparten av cellenes energi. (…) Teamet fokuserte på CD4 + og CD8 + T celler. (…) CD4 + T-celler varsler andre immunceller om invaderende patogener. (…) CD8 + T-celler angriper infiserte celler i kroppen. (…) Sammenlignet med celler tatt fra personer uten sykdommen hadde både CD4 + og CD8 + -celler fra personer med ME / CFS redusert glykolose i hvile. (nih.gov 7.1.2020 National Institutes of Health).)

(Anm: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients exhibit altered T cell metabolism and cytokine associations. Mandarano AH, Maya J, Giloteaux L, Peterson DL, Maynard M, Gottschalk CG, Hanson MR. J Clin Invest. 2019 Dec 12.)

(Anm: Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat). KildeStore norske leksikon.)

- Distinkt fenotype hos CD4 + T-celler som fremmer cøliaki identifisert ved flere autoimmune tilstander.

(Anm: Distinct phenotype of CD4+ T cells driving celiac disease identified in multiple autoimmune conditions. Abstract Combining HLA-DQ-gluten tetramers with mass cytometry and RNA sequencing analysis, we find that gluten-specific CD4+ T cells in the blood and intestines of patients with celiac disease display a surprisingly rare phenotype. Cells with this phenotype

- Blodprøve kan oppdage myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom.

(Anm: Blood test may detect myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. At a Glance - Researchers developed a blood test that, in a pilot study, accurately identified people with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. - If validated in larger studies, the assay could one day help diagnose the disease and enable researchers to test potential treatments. (nih.com 14.5.2019).)

(AnmA nanoelectronics-blood-based diagnostic biomarker for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Apr 29. pii: 201901274.)

- Hva er mycosis fungoides? Hudlymfom (mycosis fungoides). (- Mycosis fungoides er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter.) (- Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken.)

(Anm: Hudlymfom (mycosis fungoides). Hudlymfom, mycosis fungoides, er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken. Hva er mycosis fungoides? Mycosis fungoides er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Tilstanden kan arte seg på ulike måter. Hyppigst presenterer tilstanden seg som flate, tynne flekker eller svulster. (nhi.no 21.2.2020).)

(Anm: mycosis fungoides, bilder (google.com).)

(Anm: Discolored Skin Patches (healthline.com 15.4.2016).)

(Anm: Brainstem involvement with mycosis fungoides: an unusual central nervous system complication. Abstract Changes in the brainstem were demonstrated with MR imaging in a patient with mycosis fungoides. Previous reports of CNS involvement in this rare disease have not had similar findings. (…) Case Report The patient presented at the age of 61 years in the summer of 1998, with some erythematous lesions involving the skin over her back. Biopsy findings were interpreted as compatible with a cutaneous T-cell lymphoma (CD 4+, CD 30–). AJNR Am J Neuroradiol. 2002 Apr;23(4):533-4.)

- Presentasjon av mycosis fungoides og Sézary Syndrome: På tide med en oppdatering? (- Mycosis fungoides (MF) er den vanligste varianten av kutan T-celle lymfom og presenteres ofte som tidlig stadium av sykdommer med hudflekker og plakk med et indolent forløp (som utvikler seg sakte), men pasienter opplever betydelig sykelighet (morbiditet) fra kløe og vansiring.)

(Anm: Staging of Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: Time for an Update? Abstract Mycosis fungoides (MF) is the most common variant of cutaneous T cell lymphoma and frequently presents as early-stage disease with skin patches and plaques with an indolent course, but patients experience significant morbidity from itch and disfigurement. Around 30% of patients with MF present in the advance stages with skin tumours, erythroderma, and extensive nodal or visceral involvement. Sézary syndrome (SS) is the leukaemic cutaneous T cell lymphoma variant. The staging of MF or SS was revised in 2007 to include skin, nodal, visceral, and blood (tumour- node-metastasis-blood classification) to determine nine stages (IA–IVB). While most patients with early disease (Stages IA–IIA) have a good prognosis, 25% progress to advanced disease, with a poor life expectancy of around 3 years; however, some patients do survive for ≥10 years. Accurate staging is crucial since management strategies are stage-based, with skin-directed therapy recommended in early-stage disease and with no curative therapeutic options to improve symptoms and reduce skin tumour burden. In contrast, advanced-stage patients mostly require systemic therapy. Most treatments have only partial response rates, around 40%, and allogeneic bone marrow transplant may provide a more long-lasting therapeutic option for advanced patients. Relevant prognostic factors within the tumour-node-metastasis-blood classification are discussed in this review and their relevance to overall IA–IVB staging and outcomes are debated. Several important prognostic features have been identified that may be used alongside staging to give further prognostic information. These prognostic features include age >60 years at diagnosis, large cell transformation of the skin, and raised serum lactate dehydrogenase levels, which could be developed into a prognostic index to identify patients at risk of progression and requiring more aggressive therapy. The PROCLIPI study, a prospective cutaneous lymphoma international study, has been ongoing since 2015 to collect such data, with the aim of developing a prognostic index for MF and SS. (…) Blood Classification The revised staging in 20073 introduced a blood classification (B0-2), in which blood involvement is determined using a manual Sézary cell count (on a peripheral blood smear) and scored as B0 (absence of significant blood involvement, ≤5% of peripheral blood lymphocytes are morphologically Sézary cells), B1 (low blood tumour burden: >5% of peripheral blood lymphocytes are atypical Sézary cells but does not meet the criteria of B2), and B2 (high blood tumour burden: ≥1,000/µL Sézary cells with positive T clone identical to the skin clone [relevant clone]). TCR clonality in the blood should be recorded as ‘a’ or ‘b’ alongside blood class in B0 and B1, but clonality does not alter the overall stage. For T cell clonality to be relevant it must be identical to the skin T cell clone (index clone) because blood clones may occur in the elderly population with unknown significance.3 The number of centres performing manual Sézary cell counts has declined in recent years because the process is highly subjective and requires considerable experience. Flow cytometry has therefore become the most popular alternative for the measurement of blood involvement in MF and SS.24,25 The 2007 staging paper acknowledges this decline and states that if Sézary cells are not able to be used to determine tumour burden for B2, then one of the following modified ISCL criteria may be used instead.3 The ISCL criteria state that B2 may be defined by flow cytometry in patients with a relevant T cell clone in blood as either a) expanded CD4+/CD3+ cells with a CD4:CD8 ratio of ≥10, or b) expanded CD4+ cells with abnormal immunophenotype including loss of CD7/CD26 (≥40% CD4+/CD7- or ≥30% CD4+/CD26-).26 However, no definition of expanded CD4+ cells was given. Furthermore, using the percentage of CD4+/CD7- or CD4+/CD26- cells, or the CD4:CD8 ratio, as opposed to absolute values, to define B2 has a disadvantage in that it detects patients with skewed CD populations but not necessarily a raised or high blood burden. In a paper by Olsen et al.,10 it was suggested that 1,600/µL can be used as an upper limit of normal for CD4 cells in the blood and an absolute count <250/μL CD4+/CD26- or CD4+/CD7- cells to define B0.10 A series of studies demonstrated that a very high blood tumour burden with >10,000/mm3 absolute Sézary cell count (H4 according to the suggested British classification) was associated with a worse poor prognosis.27-29 Recently, the EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force published recommendations for B0–2 to be defined using absolute counts of either CD4+/CD7- or CD4+/CD26- by flow cytometry, where B0 is <250/μL (250 SI units), B1 is 250–<1,000/μL (250–1,000 SI units), and B2 is ≥1,000/μL (1,000 SI units), plus a relevant blood clone.24 EMJ Allergy Immunol. 2018;6[1]:92-100.)

(Anm: mycosis fungoides, bilder (google.com).)

(Anm: Discolored Skin Patches (healthline.com 15.4.2016).)

(Anm: Brainstem involvement with mycosis fungoides: an unusual central nervous system complication. Abstract Changes in the brainstem were demonstrated with MR imaging in a patient with mycosis fungoides. Previous reports of CNS involvement in this rare disease have not had similar findings. (…) Case Report The patient presented at the age of 61 years in the summer of 1998, with some erythematous lesions involving the skin over her back. Biopsy findings were interpreted as compatible with a cutaneous T-cell lymphoma (CD 4+, CD 30–). AJNR Am J Neuroradiol. 2002 Apr;23(4):533-4.)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

(Anm: Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror. Fettlever er gjerne forbundet med et stort inntak av alkohol, men kan ha flere årsaker enn det, og forekomsten øker. (…) Ikke-alkoholisk fettlever har på sin side stor sammenheng med diabetes type 2 og med overvekt, men årsaken til fettlever kan være sammensatt. I dag har 1 av 5 unge voksne i USA fettlever, mens Norge følger etter, forteller Vesterhus. (…) Overskudd av sukker legger seg som fett i leveren. Og et usunt kosthold med mye kalorier, fett og sukker er viktigste årsak til det. Samtidig øker også alkoholkonsumet vårt. (kk.no 14.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Antifungale (antisopp) egenskaper og mekanismer for Melittin. (- I denne forbindelse hemmer melittin et bredt spekter av soppgrupper inkludert Aspergillus, Botrytis, Candida, Colletotrichum, Fusarium, Malassezia, Neurospora, Penicillium, Saccharomyces, Trichoderma, Trichophyton og Trichosporon. Melittin hindrer soppvekst ved flere mekanismer slik som membran permeabilisering, apoptose-induksjon ved reaktiv oksygen-art-mediert mitokondri / caspase-avhengig vei, hemming av (1,3) -p-D-glukansyntase, og endringer i soppgenuttrykk. Generelt vil melittin definitivt åpne for nye veier for forskjellige biomedisinske anvendelser, fra medisin til jordbruk.)

(Anm: Anti-fungal Properties and Mechanisms of Melittin. Abstract Many fungal diseases remain poorly addressed by public health authorities, despite posing a substantial threat to humans, animals, and plants. More worryingly, few classes of anti-fungals have been developed to combat fungal infections thus far. These medications also have certain drawbacks in terms of toxicity, spectrum of activity, and pharmacokinetic properties. Hence, there is a dire need for discovery of novel anti-fungal agents. Melittin, the main constituent in the venom of European honeybee Apis mellifera, has attracted considerable attention among researchers owing to its potential therapeutic applications. To our knowledge, there has been no review pertinent to anti-fungal properties of melittin, prompting us to synopsize the results of experimental investigations with a special emphasis upon underlying mechanisms. In this respect, melittin inhibits a broad spectrum of fungal genera including Aspergillus, Botrytis, Candida, Colletotrichum, Fusarium, Malassezia, Neurospora, Penicillium, Saccharomyces, Trichoderma, Trichophyton, and Trichosporon. Melittin hinders fungal growth by several mechanisms such as membrane permeabilization, apoptosis induction by reactive oxygen species-mediated mitochondria/caspase-dependent pathway, inhibition of (1,3)-β-D-glucan synthase, and alterations in fungal gene expression. Overall, melittin will definitely open up new avenues for various biomedical applications, from medicine to agriculture. KEYPOINTS: • Venom-derived peptides have potential for development of anti-microbial agents. • Many fungal pathogens are susceptible to melittin at micromolar concentrations. • Melittin possesses multi-target mechanism of action against fungal cells. Appl Microbiol Biotechnol 2020 Jun 4.)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Medisinene som testes mot corona. (- Medisiner som er godkjent for bruk mot andre sykdommer kan også ha effekt mot coronaviruset, mener NTNU-forsker.)

(Anm: Medisinene som testes mot corona. Medisiner som er godkjent for bruk mot andre sykdommer kan også ha effekt mot coronaviruset, mener NTNU-forsker. Flere av disse blir nå testet ut på coronasyke. Det jobbes på spreng for å finne både en vaksine mot coronavirus og en kur mot sykdommen den forårsaker. Men kanskje finnes det allerede medisiner som kan brukes i behandling av virussykdommen som sprer seg i raskt tempo over hele kloden. Mange eksisterende legemidler virker mot flere typer virus. I flere land blir det nå gjort kliniske forsøk for å vurdere effekten av disse legemidlene på coronaviruset SARS-CoV-2, årsaken til den pågående pandemien. Resultatene fra disse forsøkene gir grunn til optimisme, ifølge flere forskere. (vg.no 14.3.2020).)

- Tredobling av Ibux-salget: Legemiddelverket går mot WHOs advarsler. (– Ut ifra det vi har fått av informasjon fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), så anbefaler vi ingen endringer i bruk av ibuprofen, eller andre grupper NSAID, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til NRK.)

(Anm: Tredobling av Ibux-salget: Legemiddelverket går mot WHOs advarsler. Apotekene solgte store mengder Ibux forrige uke, men legemiddelet kan være uheldig å ta hvis du har koronavirus. Statens legemiddelverk vil ikke endre sine råd. – Ut ifra det vi har fått av informasjon fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), så anbefaler vi ingen endringer i bruk av ibuprofen, eller andre grupper NSAID, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til NRK. Andre NSAID-er er blant annet populære legemidler som Voltaren og Naproxen. (…) – Ut ifra det vi har fått av informasjon fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), så anbefaler vi ingen endringer i bruk av ibuprofen, eller andre grupper NSAID, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til NRK. (nrk.no 18.3.2020).)

- Forskere: Endnu ingen beviser for, at ibuprofen (Ibux) skulle forværre coronavirus. Men »der er ingen grund til at tage chancer,« vurderer virusforsker.

(Anm: Forskere: Endnu ingen beviser for, at ibuprofen skulle forværre coronavirus. Men »der er ingen grund til at tage chancer,« vurderer virusforsker. Så brug panodiler til at dæmpe symptomer i første omgang. Ibuprofen er kommet under mistanke for at forværre coronavirus efter en kommentar i det videnskabelige tidsskrift The Lancet. Mange udenlandske såvel som danske medier har de seneste dage advaret om, at Verdenssundhedsorganisationen WHO fraråder brug af det smertestillende middel ibuprofen, der blandt andet er kendt under navnet Ipren i Danmark. Det er dog ikke tilfældet, fortæller WHO selv i dag. Ikke desto mindre er Ibuprofen kommet under mistanke for at forværre COVID-19, som er navnet på den sygdom, den nye coronavirus forårsager. Efter rygterne spredte sig, skyndte Lægemiddelstyrelsen i Danmark sig hurtigt at mane til ro med en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at der endnu ikke findes dokumentation for, at ibuprofen skulle kunne forværre COVID-19. »Der er endnu ikke videnskabeligt belæg for at sige, at ibuprofen kan være farligt at tage for mennesker smittet med corona-virus. De personer, som i dag tager ibuprofen, bør ikke stoppe,« siger Eskild Colding-Jørgensen, der er overlæge og sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen, til Videnskab.dk. »Men vi tager mistanken alvorligt, og derfor laver vi nu en analyse af de danske data for at se, om der skulle være tegn på, at ibuprofen kan forværre COVID-19,« uddyber han. Analysen skulle være klar »i løbet af et par uger.« (videnskab.dk 19.3.2020).)

(Anm: Updated: WHO Now Doesn't Recommend Avoiding Ibuprofen For COVID-19 Symptoms. Editor's note (19 March 2020): Since the publication of this article, the World Health Organization has updated its advice on the official Twitter account: "Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of ibuprofen." In light of this, the headline of this article has been changed to reflect the current advice. The original news text, provided by the news wire service AFP, remains below. (sciencealert.com 19.3.2020).)

- Hvor dødelig er coronavirus? Det er er vanskeligt at estimere smitsomheden og dødeligheden af COVID-19. (- Men en signifikant andel bukker under som følge af direkte viral skade, lungebetændelse eller blodforgiftning.) (- 'Infection Fatality Ratio' er svært at beregne. Der er en anden beregning, vi også kan benytte, som nok stemmer mest overens med de flestes opfattelse af dødelighed.)

(Anm: Hvor dødelig er coronavirus? Det er er vanskeligt at estimere smitsomheden og dødeligheden af COVID-19. Her forklarer to forskere, hvad vi egentlig ved nu. (…) Rapporter om dødeligheden varierer De fleste kommer sig efter COVID-19, som er navnet på den luftvejsinfektion, den nye coronavirus forårsager. Men en signifikant andel bukker under som følge af direkte viral skade, lungebetændelse eller blodforgiftning. (…) Rapporteringer om virussens dødelighed varierer: - 3. marts meddelte Verdenssundhedsorganisationen WHO, at dødeligheden var 3,4 procent. - Andre bredt citerede estimater lyder på 3 procent eller 5 procent. - Andre kilder igen har estimeret dødeligheden til at ligge et godt stykke under 1 procent. (…) 'Infection Fatality Ratio' er svært at beregne. Der er en anden beregning, vi også kan benytte, som nok stemmer mest overens med de flestes opfattelse af dødelighed. (videnskab.dk 18.3.2020).)

- Immunsystemet beskytter mot sykdom. Immunsystemet er utviklet for å kunne beskytte kroppen mot angrep fra infektiøse parasitter og patogene (sykdomsfremkallende) organismer og fra molekyler eller cellebestanddeler som er ikke-selv forskjellig fra selv. Immunsystemet reagerer også på skadet vev i kroppen. (- Det er to typer celler som deltar i den spesifikke immunresponsen: lymfocytter og antigenpresenterende celler. Det er tre hovedtyper hvite blodceller (lymfocytter): B-celler som lages i beinmargen og T-celler som modnes i brisselen/thymus, men som også samles i lymfeknuter, milt, mandler og appendiks, samt naturlige dreperceller. T-celler deltar i cellemediert immunitet, er cellulære soldater som drar til stedet som er infektert og angriper infiserte kroppsceller og kroppsfremmede celler og bestanddeler. T-celler kan også fjerne celler som har mutasjoner. )

(Anm: Immunsystemet beskytter mot sykdom. Immunsystemet er utviklet for å kunne beskytte kroppen mot angrep fra infektiøse parasitter og patogene (sykdomsfremkallende) organismer og fra molekyler eller cellebestanddeler som er ikke-selv forskjellig fra selv. Immunsystemet reagerer også på skadet vev i kroppen. (…) Det er to typer celler som deltar i den spesifikke immunresponsen: lymfocytter og antigenpresenterende celler. Det er tre hovedtyper hvite blodceller (lymfocytter): B-celler som lages i beinmargen og T-celler som modnes i brisselen/thymus, men som også samles i lymfeknuter, milt, mandler og appendiks, samt naturlige dreperceller. T-celler deltar i cellemediert immunitet, er cellulære soldater som drar til stedet som er infektert og angriper infiserte kroppsceller og kroppsfremmede celler og bestanddeler. T-celler kan også fjerne celler som har mutasjoner. B-celler deltar i antistoffmediert immunitet.  B-cellene lager antistoffer som sirkulerer i blod og merker og binder spesifikke antigener og gjør dem klar til ødeleggelse.  Giftstoffer (toksiner) bindes av antistoffer og antigen-antistoffkomplekset ødelegges proteolytisk av proteaser. Når en celle eller virus blir merket og markert med antistoffer blir den spist opp av makrofager som er hvite blodceller. Hver B-celle koder for en glykoproteinreseptor som binder seg til en spesiell type antigen, og B-cellene blir aktivert når de binder antigen. B-celleaktiveringen krever også en type T-celler. Når B-cellene er aktivert deler de seg raskt og danner en klon av identiske celler. B-cellene modnes deretter til plasmaceller som lager spesifikke antistoffer som binder seg spesifikt til antigenene som opprinnelig aktiverte B-cellene. Hver dag lages det millioner av B-celler i beinmargen. Noen B-celler blir ikke plasmaceller, men blir hukommelsesceller med lang levetid som produserer små mengder antistoffer etter at infeksjonen er nedkjempet. (…) T- og B-cellene som lages fra pluripotente stamceller i beinmargen sirkulerer deretter i kroppen og slår seg ned i lymfeknuter, milt og annet lymfatisk vev hvor de kan bevege seg mellom blod og lymfe.  Flesteparten av T-cellene i thymus er differensiert før fødsel og i en kort periode etter fødsel.T-cellene har evne til å kjenne igjen virus og bakterier pga. overflateantigener. T-celler som er immunaktivert starter å lage to typer effektorceller med forskjellige overflatereseptorer: cytotoksiske T-celler (TC) og T-hjelperceller (TH). (mn.uio.no 14.1.2019).)

- Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten.

(Anm: Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten. Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten. - Dersom pasienten har fjernet milten, er det sannsynlig at man kan ha effekt av platehemmende medikamenter for å forebygge mot slag. Men vi trenger mer forskning for å kunne si dette sikkert, ettersom årsaken til den økte risikoen ikke er klar, sier forsker og lege Marianne Rørholt i Sykehuset Østfold. (sykehuset-ostfold.no.no 9. 8.2017).)

- Faktisk.no: Laboratorieforsøk viser ikke at Ibux akselererer coronaviruset. (- Foreløpig finnes det ikke noen kliniske data, sier Schmidt-Chanasit til avisen. Påstanden om at Ibux kan forverre covid-19, er altså bare en hypotese.) (- Vi synes det er uheldig, og vi vil se nærmere på dette allerede i morgen, sier Madsen.) (- Han trekker også frem at det finnes litt data som tyder på at noen pasienter med virusinfeksjoner kan få et verre forløp hvis de tar ibuprofen.) (- Dette kan blant annet gjelde vannkopper, noe Faktisk.no har omtalt tidligere.) (- Det er viktig at vi ikke skaper unødvendig frykt.)

(Anm: Faktisk.no: Laboratorieforsøk viser ikke at Ibux akselererer coronaviruset. I en kjedemelding hevdes det at universitetet i Wien har kommet frem til at Ibux akselererer coronavirusets utvikling. Dette stemmer ikke. (…) Konklusjon Ifølge en kjedemelding kan bruk av Ibux føre til at koronaviruset utvikler seg raskere. Det medisinske universitetet i Wien, som kjedemeldingen oppgir som kilde til påstanden, kaller det hele for «falske nyheter». Laboratorieforsøket meldingen viser til, har aldri blitt utført. Oppdatering: Statens legemiddelverk sier til NRK at de skal diskutere hvilke råd de skal gi om å bruke Ibux hvis man er smittet av koronavirus. Rådet fra legemiddelverket er i dag at paracetamol er førstevalget. (…) I et intervju med den østerrikske nettutgaven av det vitenskapelige tidsskriftet Science sier Michael Freissmuth, som er farmakolog og leder for Senter for farmakologi og fysiologi ved MedUni Wien, følgende om å ta Ibux hvis man er blitt syk av koronaviruset: – Det finnes overhodet ikke vitenskapelig belegg for at det skulle være noe farlig med dette. (…) 14. mars skrev den franske helseministeren Olivier Véran om Ibux i en Twitter-melding. Véran, som er lege og nevrolog, at man burde unngå bruk av legemidler som Ibux dersom man har fått covid-19. Ifølge Die Welt var Vérans anbefaling basert på en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet. I artikkelen lanseres det en hypotese om at ibuprofen kan gjøre covid-19 verre, men det trekkes ikke noen konklusjoner. Til den tyske avisen Die Zeit sier Jonas Schmidt-Chanasit fra Bernhard Nocht-instituttet for tropemedisin at man ikke kjenner til noen sikker sammenheng mellom bruk av bestemte legemidler og forverring av koronavirussykdommen. – Vi vet lite om patogenesen til viruset Sars-CoV-2. Foreløpig finnes det ikke noen kliniske data, sier Schmidt-Chanasit til avisen. Påstanden om at Ibux kan forverre covid-19, er altså bare en hypotese. (…)Skal undersøke hvilke råd som bør gis I en artikkel på NRK.no som ble publisert etter denne faktasjekken, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, at utspillet fra den franske helseministeren er uheldig. – Når dette utspillet kommer så blir jo det lagt merke til. Vi synes det er uheldig, og vi vil se nærmere på dette allerede i morgen, sier Madsen. Han trekker også frem at det finnes litt data som tyder på at noen pasienter med virusinfeksjoner kan få et verre forløp hvis de tar ibuprofen. Dette kan blant annet gjelde vannkopper, noe Faktisk.no har omtalt tidligere. Madsen sier også at legemiddelverket skal undersøke hva slags råd de skal gi med hensyn til bruk av ibuprofen: – Hvis man bruker Ibuprofen i dag og ikke har noe problemer med det, så kan du fortsette. Det er viktig at vi ikke skaper unødvendig frykt. Og vi hadde helst sett at dette ble diskutert på et felles europeisk nivå. Vi skal være enige om hvordan vi forholder oss, sier Madsen til NRK. Paracetamol er førstevalget Ifølge legemiddelverket er paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, førstevalget: – For det første har paracetamol god virkning, og når det brukes riktig, har det få bivirkninger. Det kan brukes av folk i alle aldre, gravide og går sammen med nesten alle andre legemidler, sier Madsen til NRK. (…) Endringer 15. mars 2020 kl. 18.05 La til opplysninger om råd fra Statens legemiddelverk, samt at legemiddelverket skal undersøke hvilke råd de skal gi angående bruk av ibuprofen. (vg.no 15.3.2020).)

- Coronavirus og ibuprofen (Ibux): Å skille faktum fra fiksjon. (- NHS’ nettside anbefalte tidligere både paracetamol og ibuprofen, men har siden endret råd for å si at mens "det foreløpig ikke er noen sterke bevis for at ibuprofen kan gjøre coronavirus (Covid-19) verre ... inntil vi har mer informasjon, ta paracetamol for å behandle symptomene på coronavirus med mindre legen din har fortalt deg at paracetamol ikke er egnet for deg.") (- Hva vet vi om ibuprofen og Covid-19? -19). (- Det har ikke vært forsket på ibuprofen og det nye koronaviruset (Covid-19).) (- Men det har vært noe på andre luftveisinfeksjoner, hvilket antyder at ibuprofen er knyttet til mer komplikasjoner og mer alvorlig sykdom - selv om vi ikke vet at ibuprofen i seg selv forårsaker dette, ifølge Paul Little, professor i primæromsorg forskning ved University of Southampton.)

(Anm: Coronavirus and ibuprofen: Separating fact from fiction. (…) The NHS website previously recommended both paracetamol and ibuprofen, but has since changed its advice to say that while "there is currently no strong evidence that ibuprofen can make coronavirus (Covid-19) worse... until we have more information, take paracetamol to treat the symptoms of coronavirus, unless your doctor has told you paracetamol is not suitable for you." (…) So what do we know about ibuprofen and Covid-19? There has been no research into ibuprofen and the new coronavirus (Covid-19). But there has been some for other respiratory infections, suggesting ibuprofen is linked to more complications and more severe illness - although we don't know that the ibuprofen itself is causing this, according to Paul Little, a professor of primary care research at University of Southampton. Some experts believe that ibuprofen's anti-inflammatory properties may "dampen" the body's immune response. Prof Parastou Donyai at the University of Reading says: "There are many studies that suggest ibuprofen use during a respiratory infection can result in worsening of the disease or other complications." But, she says, "I have not seen any scientific evidence that clearly shows a totally healthy 25 year old taking ibuprofen for symptoms of COVID-19 is putting themselves at additional risk of complications." (bbc.com 18.3.2020).)

- Én type smertestillende kan være livsfarlig ved vannkopper. ADVARER. Moren til Isak, som fikk vannkopper da han var 11 måneder gammel, advarer alle mot å gi smertestillende som Nurofen eller Ibux.

(Anm: Én type smertestillende kan være livsfarlig ved vannkopper. ADVARER. Moren til Isak, som fikk vannkopper da han var 11 måneder gammel, advarer alle mot å gi smertestillende som Nurofen eller Ibux. Bildet viser utviklingen med Nurofen over 24 timer. Stine Kråkenes Øvrelid delte mandag kveld et sterkt innlegg på Facebook. Her viser hun bilder av sønnen Isak og hvor dårlig han ble etter å ha fått det reseptfrie legemiddelet Nurofen da han hadde vannkopper. For Isak, som var elleve måneder gammel da han fikk vannkopper i 2016, holdt det på å gå veldig galt. Etter å ha fått Nurofen ble allmenntilstanden forverret, og han ble lagt inn på Haukeland i respirator. (tv2.no 12.12.2017).)

- Ikke gi barn med vannkopper Ibux.

(Anm: Ikke gi barn med vannkopper Ibux. Kan gi alvorlige hudkomplikasjoner. - Paracetamol bør alltid bør være førstevalget, påpeker overlege. Foreldre bør ikke gi Ibux eller andre medikamenter som inneholder virkestoffet ibuprofen til barn som har vannkopper råder Statens legemiddelverk. Nylig har det kommet frem at bruk av Ibux ved vannkopper kan gi alvorlige bivirkninger. (mammanett.no 9.9.2016).)

- Unngå ibuprofen ved vannkopper. (- Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev.)

(Anm: Unngå ibuprofen ved vannkopper. Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev. Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev1. (nhi.no 23.1.2018).)

- Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) - veileder for helsepersonell. (- Som alle herpesvirus vil viruset etter førstegangsinfeksjon forbli latent i kroppen resten av livet og kan reaktiveres.)

(Anm: Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) - veileder for helsepersonell. Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) forårsakes av det samme herpesviruset. Som alle herpesvirus vil viruset etter førstegangsinfeksjon forbli latent i kroppen resten av livet og kan reaktiveres. Om varicella Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) forårsakes av varicella zoster-virus (VZV) i familien herpesviridae. Primærinfeksjon forårsaker vanligvis hos barn en mild sykdom med utslett (vannkopper), men kan hos voksne gi et mer alvorlig forløp. Spesielt utsatt er personer med svekket immunforsvar. Andre utsatte er nyfødte av mødre som blir smittet rundt fødselen. Smitte tidlig i svangerskap kan i meget sjeldne tilfeller føre til misdannelser. Etter primærinfeksjon oppholder viruset seg latent i ett dorsalrotsganglion. Reaktivering av latent virus fører til herpes zoster, også kalt helvetesild. Ved voksen alder har 90-95% av befolkningen gjennomgått vannkopper. Varicella opptrer i alle verdensdeler, men er mer utbredt i tempererte enn tropiske strøk. Lokalisert utbrudd med varicella kan opptre, særlig senvinter og vår. Mennesket er eneste reservoar for VZV. (fhi.no 11.11.2019).)

- Skistjernen var ute i lang tid med spesiell skade. Landslagshopper Daniel-André Tande opplevde lange sykdomsopphold deler av våren og sommeren 2018. I mai ble han lagt inn på sykehus med Stevens-Johnson syndrom, en akutt, sjelden og alvorlig tilstand hvor det dannes sår og blemmer på eksempelvis munn eller øyne. (- Stevens-Johnson syndrom kan komme som en reaksjon på medikamenter som Ibux og andre typer antibiotika.)

(Anm: Skistjernen var ute i lang tid med spesiell skade. Landslagshopper Daniel-André Tande opplevde lange sykdomsopphold deler av våren og sommeren 2018. I mai ble han lagt inn på sykehus med Stevens-Johnson syndrom, en akutt, sjelden og alvorlig tilstand hvor det dannes sår og blemmer på eksempelvis munn eller øyne. 24-åringen ble også syk på leir rett før sesongstart og har ikke klart å få teknikken til å sitte i de første rennene. Nå blir han hjemme fra helgens verdenscuprenn for å terpe teknikk. Hindret kroppen å bygge muskler Stevens-Johnson syndrom kan komme som en reaksjon på medikamenter som Ibux og andre typer antibiotika. – Jeg følte virkelig at jeg lå på dødsleiet, uttalte han om sykehusoppholdet til NTB tidligere i år. For Tande sin del, var det tungen og munnen som ble utsatt. – Jeg våknet egentlig bare en morgen og skulle svelge bort noe slim, men så merket jeg at det løsnet en bit hud fra innsiden av munnen, forteller Tande til TV 2. Kongsberggutten gikk på medisiner til midten av juli, og medisinene hindret kroppen i å bygge muskler. – Da jeg var ferdig med medisinene, brukte jeg knappe tre uker på å få tilbake muskelmassen jeg mistet mens jeg gikk på medisinene. Jeg fikk ganske kjapt tilbake styrken i kroppen og jeg brukte siste delen av sommeren til å få maks fart i beina. (tv2.no 14.12.2018).)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

- Ny forskning: Så farlig er smertestillende. Vanlige smertestillende øker risikoen for å rammes av slag og hjerteinfarkt.

(Anm: Ny forskning: Så farlig er smertestillende. Vanlige smertestillende øker risikoen for å rammes av slag og hjerteinfarkt. (…) En ny studie viser at vanlige smertestillende kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Resultatene er publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. KRITISK: En ny studie viser at vanlige smertestillende midler kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. – Det er merkelig at preparatene fremdeles kan kjøpes uten resept, sier Eva Swahn, kardiolog ved Linköpings universitetssykehus. (…) PILLEEKSPERT: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk i Norge, mener den taiwanske studien i British Journal of Clinical Pharmacology bekrefter tidligere undersøkelser. (…) Fra før av er det kjent at smertestillende som blant annet Ibux, kan påvirke fruktbarheten. Under Ibux står det i Felleskatalogen: « Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide». (vg.no 21.3.2018).)

- Paracetamol (acetaminophen)-indusert leverskade endrer det acyletanolaminbaserte anti-inflammatoriske signalsystemet i lever.

(Anm: Acetaminophen-Induced Liver Injury Alters the Acyl Ethanolamine-Based Anti-Inflammatory Signaling System in Liver. (...) These results may provide new pharmacological strategies for the prevention of the side effects derived from APAP-induced liver injury in humans, allowing the specific targeting of NAE-signaling elements such as PPARα and FAAH. Front. Pharmacol., 06 October 2017.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Høyt forbruk av vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt, slag og død. (- Til tross for resultatene i undersøkelsen, mener Madsen at stoffene fortsatt skal være tilgjengelig uten resept, i små doser.)

Ny rapport: Smertepiller kan være livsfarlige
vg.no 30.5.2013
INNEHOLDER STOFFENE: Medisiner som Ibux, Brufen, Voltaren, Cataflam og Naproxen inneholder stoffer som kan være livsfarlige i høyere doser.

Høyt forbruk av vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt, slag og død. Det viser ny forskning, som ble offentliggjort i natt.

Det er det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet som i dag omtaler de skremmende funnene gjort ved University of Oxford:

Såkalte NSAID-er - som ibuprofen, naproxen og diklofenak - kan være livsfarlige i høyere doser. De øker faren for hjerteinfarkt, slag og dødsfall med 33 prosent. (...)

Steinar Madsen sier at det pågår en diskusjon om NSAID-tablettene, særlig gjelder det om diklofenak bør være reseptfritt.

- Naproxen kommer bedre ut enn diklofenak og ibuprofen, men har du smerter bør paracetamol være førstehånds smertestillende, sier han.

- De gir ikke risiko for nyresvikt og magesår som NSAID-tabletter. En betydelig del av dem som bruker NSAID, kan bruke paracetamol.

Til tross for resultatene i undersøkelsen, mener Madsen at stoffene fortsatt skal være tilgjengelig uten resept, i små doser. (...)

- Slik ser en corona-lungesyk lunge ut. (- Røntgenbildene som er tatt av lungene til 121 pasienter med covid-19, viser ifølge forskerne at man kan gjøre klare funn som kan hjelpe leger til å stille diagnose i løpet av minutter.)

(Anm: Slik ser en corona- lungesyk lunge ut. Ny studie: Mønster på lungene avdekker coronaviruset.  To radiologer med spesialisering innen kardiologi ved the Mount Sinai Health System i USA, er de første til å forske på CT-skanninger av kinesiske pasienter med coronaviruset covid-19. De amerikanske legene har samarbeidet med kinesiske leger for å kunne gjennomføre denne nye studien. Røntgenbildene som er tatt av lungene til 121 pasienter med covid-19, viser ifølge forskerne at man kan gjøre klare funn som kan hjelpe leger til å stille diagnose i løpet av minutter. CT-skanning kan bidra med å avgjøre hvem som har sykdommen og dermed raskt isolere og behandle de som er syke. Mens ved ordinære tester kan det ta mye lengre tid å få resultatene. (vg.no 15.3.2020).)

- Ny studie: Færre med blodtype 0 blir alvorlig koronasyke. (– Det vi lurte på, var om det er noe i genene våre som har betydning for om man blir alvorlig syk, forteller professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Oslo universitetssykehus, Johannes Hov, som er medforfatter på den omfattende studien.)

(Anm: Ny studie: Færre med blodtype 0 blir alvorlig koronasyke. En omfattende studie har for første gang funnet en sammenheng mellom blodtype og sannsynligheten for alvorlige lungesykdommer ved covid-19. Forskere fra flere land, deriblant Norge, har analysert prøver fra nesten 2000 koronasyke i Italia og Spania. Pasientene har vært innlagt ved sykehus i Milano, Madrid, San Sebastian og Barcelona. – Det vi lurte på, var om det er noe i genene våre som har betydning for om man blir alvorlig syk, forteller professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Oslo universitetssykehus, Johannes Hov, som er medforfatter på den omfattende studien. Han forteller at målet for undersøkelsene har vært å finne ut hvorfor noen får alvorlige komplikasjoner ved en koronainfeksjon, mens andre ikke får det. – Det er mange som blir smittet av dette viruset, men bare noen få som blir virkelig syke. Blant dem som blir alvorlig syke, er det mange som får alvorlig sykdom i lungene, sier forskeren. (nrk.no 3.6.2020).)

- De mest effektive blodtrykksmedisinene. (- Forskerne undersøkte 191 bekreftet smittede pasienter som lå innlagt på sykehus i Wuhan-provinsen.) (- 54 av disse pasientene døde, og nesten halvparten av dem hadde høyt blodtrykk.) (- 31 prosent av de døde hadde diabetes, og 24 prosent hadde iskemisk hjertesykdom.) (- Gjennomsnittsalderen var 69 år.)

(Anm: De mest effektive blodtrykksmedisinene. Halvparten av dem som døde av coronaviruset hadde høyt blodtrykk, viser ny studie. Dette er hjertespesialistenes råd. For første gang har en studie kartlagt risikofaktorene assosiert med dødsfall som følge av coronaviruset. Forskerne undersøkte 191 bekreftet smittede pasienter som lå innlagt på sykehus i Wuhan-provinsen. 54 av disse pasientene døde, og nesten halvparten av dem hadde høyt blodtrykk. 31 prosent av de døde hadde diabetes, og 24 prosent hadde iskemisk hjertesykdom. Gjennomsnittsalderen var 69 år. Hjertespesialist Steinar Madsen mener studien bekrefter det man allerede vet om coronaviruset, nemlig at risikoen for å bli alvorlig syk stiger med alderen. Underliggende tilstander som høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- eller lungesykdom øker sannsynligheten ytterligere. - Det viktigste man kan lære av denne studien er at man i disse tider er ekstra nøye med å ta medisinene sine. Det kan redusere risikoen for at man blir alvorlig syk dersom man blir smittet av coronaviruset, sier han til Dagbladet. (…) Ettersom høyt blodtrykk er enda vanligere hos eldre og hjerte- og karsyke, mener Sverre Erik Kjeldsen, professor ved hjertemedisinsk avdeling, at sammenhengen mellom høyt blodtrykk og dødelighet av coronaviruset kan være tilfeldig. - Det er rett og slett høyt blodtrykk hos halvparten av de døde, uten at det høye blodtrykket i denne sammenheng spiller noen direkte rolle, sier han til Dagbladet. (dagbladet.no 17.3.2020).)

- Hva vet vi om koronavirussykdom hos barn og ungdom? Og hvor farlig er det? (- I en rapport fra slutten av februar 2020, som inkluderte over 70.000 personer med bekreftet eller mistenkt covid-19-sykdom, var det ingen dødsfall i aldersgruppen 0–9 år.)

(Anm: Claus Klingenberg, Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hva vet vi om koronavirussykdom hos barn og ungdom? Og hvor farlig er det? De fleste barna med symptomer på covid-19- sykdom er spontant blitt friske innen 1–2 uker. Det har hittil ikke vært rapportert dødsfall blant barn under dagens koronaepidemi, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser barn med masker etter utbruddet i Algerie. (…) Ingen sarsdødsfall blant barn Høsten 2002 opplevde verden et utbrudd med et annet koronavirus (SARS-CoV) som ga opphav til sykdommen sars (Severe Acute Respiratory Syndrome). Dette «første» sarskoronaviruset ble også først påvist i Kina og kom antagelig fra flaggermus før det smittet over på mennesker. Sars spredte seg til mennesker i 26 land, og i løpet av 2002–2003 ble over 8000 mennesker smittet og nesten 800 døde. Infeksjon med dette «første» sars koronaviruset hadde altså en dødelighet på nesten 10 prosent. En grundig gjennomgang av sarsepidemien fra 2002–2003 fant ingen rapporterte dødsfall blant barn og ungdom i alder under 18 år. Men hva med barna? Hos barn under 12 år var det også holdepunkter for at sars medførte et relativt mildt sykdomsforløp med feber og hoste som vanligste symptom. (…) I en rapport fra slutten av februar 2020, som inkluderte over 70.000 personer med bekreftet eller mistenkt covid-19-sykdom, var det ingen dødsfall i aldersgruppen 0–9 år. (…) De fleste barna med symptomer på covid-19-sykdom er spontant blitt friske innen 1–2 uker. Vi vet lite om årsaken Hvorfor rammer dette nye koronaviruset eldre mennesker langt mer alvorlig enn barn og ungdom? Det vet vi ennå lite om. Det har vært spekulert på at barn har bedre immunitet, fordi de ofte også er syke av andre «vanlige» koronavirus. Dette er koronavirus som er velkjente hos mennesker og som årlig påvises i 4–8 prosent av tilfeller med forkjølelse og luftveisinfeksjoner hos barn. Imidlertid blir også voksne smittet av disse «vanlige» koronavirusene, slik at denne teorien er usikker. Det kan også være at det medfødte immunforsvaret til barn og ungdom reagerer mindre aggressivt i møte med det nye koronaviruset og dermed gir mildere sykdom. Pågående forskning vil trolig snart gi oss mye mer kunnskap om dette. (aftenposten.no 17.3.2020).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Inflammatorisk tarmsykdom kan øke risiko for Parkinsons sykdom. En ny landsdekkende dansk befolkningsundersøkelse som går over nesten 40 år har vist at mennesker med betennelsessykdommer har 22 prosent høyere risiko for å utvikle Parkinsons sykdom enn mennesker uten langvarig tarmlidelse. Studien støtter oppfatningen om en "tarm-hjerneakse", bemerker forskerne i et notat om deres arbeid som nå er publisert i tidsskriftet Gut.

(Anm: Inflammatory bowel disease may raise Parkinson's risk. A new nationwide Danish population study that covers nearly 40 years has revealed that people with inflammatory bowel disease have a 22 percent higher risk of developing Parkinson's disease than people without the long-term gut disorder. The study supports the notion of a "gut-brain axis," note the researchers in a paper on their work that is now published in the journal Gut. The gut-brain axis theory proposes that what goes on in the gastrointestinal tract (GI) affects the central nervous system. It is supported by evidence that shows that the gut and nervous system talk to each other, and that microbe activity in the gut can regulate brain chemistry. Publication of the Danish study comes hot on the heels of another report of an observational study conducted in the United States that found that having inflammatory bowel disease (IBD) was linked to a 28 percent higher risk of developing Parkinson's disease. (medicalnewstoday.com 22.5.2018).)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Link mellom diabetes og kreftrisiko fast etablert". At diabetes og kreft er linket på en eller annen måte, er på ingen måte en ny ide, men det var aldri tidligere blitt bekreftet.

(Anm: 'Link between diabetes and cancer risk firmly established'. That diabetes and cancer are linked in some way is by no means a new idea, but it had never previously been confirmed. Now, a major new study draws a firm conclusion: diabetes raises a person's risk of developing cancer. Research suggests that a diagnosis of diabetes places a person at an increased risk of various types of cancer. Now, a review analyzing the data collected by 47 studies from across the globe — including the United States, United Kingdom, China, Australia, and Japan, to name but a few — confirms, beyond doubt, that diabetes heightens the risk for cancer. The study authors note that women with diabetes are especially affected. They appear to be more exposed than men to the development of malign tumors. The findings of this global review — which assessed the health-related data of almost 20 million people — are discussed in a paper now published in the journal Diabetologia. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Sex differences in the association between diabetes and cancer: a systematic review and meta-analysis of 121 cohorts including 20 million individuals and one million events. (…) Conclusions/interpretation. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both women and men, but the excess risk of cancer associated with diabetes is slightly greater for women than men. The direction and magnitude of sex differences varies by location of the cancer. Diabetologia 2018:1–15 (First Online: 20 July 2018).)

(Anm: Diabetes increases the risk of cancer, with a higher risk in women. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both men and women, but the increased risk is higher in women than in men, according to a new article in Diabetologia. (diabetologia-journal.org 20.7.2018).)

(Anm: Diabetes Care. A consensus report. (…) Table 1. Summary and recommendations. Diabetes (primarily type 2) is associated with increased risk for some cancers (liver, pancreas, endometrium, colon and rectum, breast, bladder). Diabetes is associated with reduced risk of prostate cancer. For some other cancer sites there appears to be no association or the evidence is inconclusive. Diabetes Care. 2010 Jul; 33(7): 1674–1685.)

- Studier antyder at kreft er en metabolsk lidelse snarere enn genetisk sykdom. (- "Celler som ikke kan generere nok energi på grunn av mangel på oksygen, sukker eller proteiner, som er felles for mange kreftformer, bruker endrede metabolske veier for å sikre overlevelse.)

(Anm: Study suggests cancer to be a metabolic disorder rather than genetic disease. In a study of more than 1,200 patients, published in the Friday, August 3, issue of Oncotarget, an international team of 35 co-investigators from 17 institutions spanning the U.S., Brazil and Europe reported that cancer occurs because cancer cells make and use energy differently from normal cells. The new study finds that cancer is a metabolic disorder which challenges decades of genomic research. "This suggests that cancer is not a genetic disease arising solely from mutations as we have all been taught, but instead a metabolic condition that develops under the stress of cellular nutrient deprivation," said Robert Nagourney, MD, senior author of the study. "Cells that cannot generate enough energy due to lack of oxygen, sugars or proteins, common to many cancers, use altered metabolic pathways to ensure their survival. Unfortunately these cancer cells' success comes at the expense of the host patient," Nagourney added. (news-medical.net 7.8.2018).)

(Anm: Is Cancer a Metabolic Disease? The American Journal of Pathology 2014:184(1):4–17.)

(Anm: Glutaminolysis as a target for cancer therapy. Oncogene. 2016 Jul 14;35(28):3619-25.)

(Anm: Inborn-like errors of metabolism are determinants of breast cancer risk, clinical response and survival: a study of human biochemical individuality. Oncotarget. 2018 Aug 3;9(60):31664-31681.)

- Å redusere globale forskjeller i kreftscreening for mennesker med psykisk sykdom. (- Kreft er den nest ledende dødsårsaken for mennesker med alvorlig psykisk sykdom.)

(Anm: Reducing global disparities in cancer screening for people with mental illness. Cancer is the second leading cause of death for individuals with serious mental illness. Delays in diagnosis and unequal access to cancer care contribute to cancer mortality that is two to four times higher in people with mental illness than in the general population. 1 2  Who is being left behind, and why? How can we intervene? The Lancet Psychiatry 2019 (Published: November 28, 2019).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Ulikheter i kreftscreening hos mennesker med psykisk sykdom over hele verden versus den generelle befolkningen: utbredelse og komparativ metaanalyse som inkluderte 4 717 839 personer.

(Anm: Disparities in cancer screening in people with mental illness across the world versus the general population: prevalence and comparative meta-analysis including 4 717 839 people. (…) Interpretation Despite the increased mortality from cancer in people with mental illness, this population receives less cancer screening compared with that of the general population. Specific approaches should be developed to assist people with mental illness to undergo appropriate cancer screening, especially women with schizophrenia. The Lancet Psychiatry 2019 (Published: November 28, 2019).)

- Eisai føyer seg etter FDAs anmodning om å trekke slankelegemidlet Belviq (lorcaserin) fra det amerikanske markedet på grunn av mulig kreftrisiko.

(Anm: Eisai complies with FDA request to pull weight-loss drug Belviq from US market due to possible cancer risk. Eisai said Thursday that it will voluntarily withdraw and discontinue sales of Belviq (lorcaserin) and Belviq XR in the US. The move comes at the request of the FDA, which determined based on a completed analysis of data from the CAMELLIA-TIMI 61 trial that the potential increased risk of cancer associated with Belviq outweighs the drug's benefits. It has also advised doctors to stop prescribing the anti-obesity therapy. (firstwordpharma.com 13.2.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Men lorcaserin er ikke tilgjengelig i Norge. (- Forskere beskriver slankepillen som «den hellige gral» i kampen mot fedme.) (- En fersk, amerikansk studie slår fast at slankepillen lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver Reuters.)

(Anm: Men lorcaserin er ikke tilgjengelig i Norge. - Ikke et stort savn, sier fedmeekspert Jøran Hjelmesæth. En fersk, amerikansk studie slår fast at slankepillen lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver Reuters. (…) Forskere beskriver slankepillen som «den hellige gral» i kampen mot fedme. Lorcaserin begrenser appetitten og sultfølelsen ved å stimulere hjerneceller som gir en metthetsfølelse. (…) - Ikke veldig effektivt Lorcaserin er ikke godkjent som legemiddel i Norge, og ifølge Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo, er det heller ikke et legemiddel vi nødvendigvis trenger. (…) - De som fikk behandling med lorcaserin gikk bare ned 2-3 kilo mer enn de i placebo-gruppen, så det er ikke et veldig effektivt legemiddel, sier Hjelmesæth, og legger til: - Studien er stor og viktig, men selv om man ikke finner økt risiko for hjerte- og karsykdommer, så er det en understudie av over 3.000 deltakere med ultralydundersøkselse av hjertet, som viser en mulig, men ikke-signifikant lett økt risiko for hjerteklaffefeil. Så det finnes fortsatt uavklarte spørsmål. (nettavisen.no 9.9.2018).)

(Anm: Én av fire nordmenn har fedme. Professor kommer med én klar oppfordring for å snu fedmeutviklingen (nettavisen.no 9.9.2018).)

- Risk för neoplasi vid behandling med INCRELEX (mekasermin). (- Fall av godartade och maligna neoplasier har observerats hos barn och ungdomar behandlade med mekasermin.)

(Anm: Fall av godartade och maligna neoplasier har observerats hos barn och ungdomar behandlade med mekasermin. Restriktioner för användningen och utökad kontraindikation kommer därför att införas i produktinformationen. INCRELEX innehåller mekasermin, en konstgjord insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), liknande den IGF-1 som tillverkas i kroppen. Läkemedlet används för att behandla barn och ungdomar som är mycket kortväxta för sin ålder på grund av primär IGF-1-brist. Ipsen Pharma i samråd med den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket informerar om detta i ett brev skickat till hälso- och sjukvården, DHPC (2019-12-02).DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal. (lakemedelsverket.se 5.12.2019).)

(Anm: Neoplasi er vekstforstyrrelse; ny vekst av celler som vokser autonomt, det vil si uavhengig av kroppens normale reguleringsmekanismer for vekst. Det finnes to hovedtyper av neoplasier: de benigne (godartede) og de maligne (ondartede, det vil si kreft). Generisk inkluderer neoplasi både ny vekst av celler som kan kjennes som en fortykkelse eller kul (kalt svulst) og vekst av celler uten slik distinkt, lokalisert forandring, for eksempel neoplasier i bloddannende celler (leukemier). I klinisk medisinsk praksis brukes imidlertid betegnelsen neoplasi ofte synonymt med svulst. Man snakker om den neoplastiske cellepopulasjon (de ondartede cellene) både i en svulst og ved en leukemi. Kilde: Store norske leksikon.)

- EMA rekommenderar utökade begränsningar för MS-läkemedlet Gilenya: ska inte användas under graviditet. Det är sedan tidigare känt att den aktiva substansen i läkemedlet Gilenya, fingolimod, kan skada det ofödda barnet och orsaka fosterskador.

(Anm: EMA rekommenderar utökade begränsningar för MS-läkemedlet Gilenya: ska inte användas under graviditet. Det är sedan tidigare känt att den aktiva substansen i läkemedlet Gilenya, fingolimod, kan skada det ofödda barnet och orsaka fosterskador. Därför ges det i Sverige inte till gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida om de inte använder effektivt preventivmedel. Utifrån ny kunskap om riskerna med Gilenya vid graviditet har rekommendationerna utökats ytterligare för att förhindra att läkemedlet tas av kvinnor som kan bli gravida. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skärper rekommendationerna för behandling med Gilenya. Detta för att förhindra användning hos gravida kvinnor, eller fertila kvinnor som inte använder ett effektivt preventivmedel. De utökade rekommendationerna följer på en granskning av studier som visar att risken för fosterskador hos spädbarn som har utsatts för Gilenya under graviditeten är dubbelt så hög som i normalbefolkningen. Läkare, patienter och vårdgivare kommer att få uppdaterat utbildningsmaterial med information om denna risk och vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att säkerställa säker användning av Gilenya. (lakemedelsverket.se 2.9.2019).)

- Kvinner med diabetes er mer sannsynlig enn de uten sykdommen å bli diagnostisert med en mer avansert og vanskelig behandingsbar form av brystkreft, antyder en nederlandsk studie. (- Totalt sett var kvinner med diabetes 28 prosent mer sannsynlig å bli diagnostisert med mer avanserte og aggressive typer tumorer (svulster) enn kvinner uten diabetes, ifølge studien.

(Anm: Diabetes tied to risk for more advanced, aggressive breast cancer. (Reuters Health) - Women with diabetes are more likely than those without the disease to be diagnosed with a more advanced and difficult to treat form of breast cancer, a Dutch study suggests. The researchers examined data on 6,267 women diagnosed with breast cancer from 2002 to 2014, including 1,567 patients with type 2 diabetes. Overall, women with diabetes were 28 percent more likely to be diagnosed with more advanced and aggressive types of tumors than women without diabetes, the study found. Whether women with diabetes used insulin didn’t appear to influence the characteristics of their breast cancers. (theguardian.com 27.2.2019).)

(Anm: Type 2 Diabetes, but Not Insulin (Analog) Treatment, Is Associated With More Advanced Stages of Breast Cancer: A National Linkage of Cancer and Pharmacy Registries. Abstract OBJECTIVE To investigate whether women with type 2 diabetes (T2D) develop a more advanced stage of breast cancer and whether treatment with insulin (analogs) is associated with specific breast cancer characteristics. (…) CONCLUSIONS Our study suggests that women with T2D are at increased risk to be diagnosed with a more aggressive type of breast cancer than women without diabetes. No evidence was found that the use of insulin (analogs) is associated with developing more advanced breast cancer tumors. Diabetes Care 2019 Mar; 42(3): 434-442.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. (- Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.) (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Ny blodprøve oppdager nøyaktig mer enn 50 typer kreft. (- Studien med tittelen "Sensitiv og spesifikk multikreftdeteksjon og lokalisering ved bruk av metyleringssignaturer i cellefritt DNA," ble publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Annals of Oncology.)

(Anm: New blood test accurately detects more than 50 types of cancer. Researchers have developed a blood test that could accurately detect up to 50 types of cancers, and some of these detections could be even before the symptoms appear. The test would help physicians detect the origin or the source of cancer within the body explain the researchers from the European Society of Oncology. The study titled, "Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA," was published in the latest issue of the journal Annals of Oncology. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Annals of Oncology 2020 (Published online: March 30, 2020).)

- Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del.

(Anm: Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del. Ondansetron är ett läkemedel mot illamående och kräkningar vid cancerbehandling eller operation. Utifrån nya data misstänks ondansetron orsaka en något ökad risk för missbildning om det tas under graviditetens första tre månader. Därför bör ondansetron inte användas under graviditetens första del. Kvinnor i fertil ålder bör överväga att använda preventivmedel vid behandling med ondansetron.  För att informera om dessa risker har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-09-27. DHPC innehåller viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal. (lakemedelsverket.se 27.9.2019).)

(Anm Ondansetron mot alvorlig svangerskapskvalme (relis.no 18.12.2018 ).)

- Krefttrender hos unge voksne, ofte under 50 år, gjenspeiler de siste endringene i kreftfremkallende eksponeringer, noe som kunne varsle om fremtidig samlet sykdomselastning. (- Alle pasienter i registret ble inkludert i analysene. Vi vurderte de 20 vanligste krefttyper og 12 fedmerelaterte kreftformer (30 krefttyper totalt).) (- Forekomsten økte betydelig for seks av 12 fedmerelaterte kreftformer (myelomatose (multippel myelom), tykktarm- eller endetarmskreft), livmor, galleblære-, nyre- og bukspyttkjertelkreft) hos unge voksne (25-49 år) med raskere stigninger i suksessivt yngre generasjoner.)

(Anm: Summary Background Cancer trends in young adults, often under 50 years, reflect recent changes in carcinogenic exposures, which could foreshadow the future overall disease burden. Previous studies reported an increase in early onset colorectal cancer, which could partly reflect the obesity epidemic. We examined age-specific contemporary incidence trends in the USA for 30 common cancers, including 12 obesity-related cancers. Methods We obtained incidence data for invasive cancers among people aged 25–84 years diagnosed from Jan 1, 1995, to Dec 31, 2014, for 25 population-based state registries in the USA. All patients in the registry were included in the analyses. We considered the 20 most common cancer types and 12 obesity-related cancers (30 cancer types in total). We used age-period-cohort modelling to estimate average annual percentage change in incidence rates by 5-year age group (25–29 years to 80–84 years in 5-year increments) and incidence rate ratios (IRR) by birth cohort (10-year overlapping birth cohorts from 1910–19 to 1980–89 in 5-year increments). No exclusion criteria were applied after including all invasive cancer cases based on age group and diagnosis year. Findings From 1995 to 2014 there were 14 672 409 incident cases for 30 types of cancer. Incidence significantly increased for six of 12 obesity-related cancers (multiple myeloma, colorectal, uterine corpus, gallbladder, kidney, and pancreatic cancer) in young adults (25–49 years) with steeper rises in successively younger generations. Annual increases ranged from 1·44% (95% CI −0·60 to 3·53) for multiple myeloma to 6·23% (5·32–7·14) for kidney cancer at age 25–29 years, and ranged from 0·37% (0·03–0·72) for uterine corpus cancer to 2·95% (2·74–3·16) for kidney cancer at age 45–49 years. Compared with people born around 1950, IRRs for those born around 1985 ranged from 1·59 (95% CI 1·14–2·21) for multiple myeloma to 4·91 (4·27–5·65) for kidney cancer. Conversely, incidence in young adults increased in successively younger generations for only two cancers (gastric non-cardia cancer and leukaemia), and decreased for eight of the 18 additional cancers, including smoking and HIV infection-associated cancers. Interpretation The risk of developing an obesity-related cancer seems to be increasing in a stepwise manner in successively younger birth cohorts in the USA. Further studies are needed to elucidate exposures responsible for these emerging trends, including excess bodyweight and other risk factors. Funding Intramural Research Department of the American Cancer Society and the Intramural Research Program of the National Cancer Institute. The Lancet Public Health (Published:February 03, 2019).)

- Angiotensinkonverterende enzymhemmere (ACE-hemmere) og risiko for lungekreft: populasjonsbasert kohortstudie. (- Konklusjoner I denne populasjonsbaserte kohortstudien var bruk av ACE-hemmere forbundet med økt risiko for lungekreft. Forbindelsen var spesielt forhøyet blant personer som brukte ACE-hemmere i mer enn fem år.)

(Anm: Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. Abstract Objective To determine whether the use of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs), compared with use of angiotensin receptor blockers, is associated with an increased risk of lung cancer. (…) Conclusions In this population based cohort study, the use of ACEIs was associated with an increased risk of lung cancer. The association was particularly elevated among people using ACEIs for more than five years. Additional studies, with long term follow-up, are needed to investigate the effects of these drugs on incidence of lung cancer. BMJ 2018;363:k4209 (Published 24 October 2018).)

(Anm: Editorials. Angiotensin converting enzyme inhibitors and lung cancer. Any extra risk must be balanced against the mortality benefits of ACEI use BMJ 2018;363:k4337 (Published 24 October 2018).)

(Anm: Common drug may increase lung cancer risk. A study published this week in The BMJ concludes that treatment with a particular blood pressure medication increases the risk of lung cancer, compared with other blood pressure drugs. (…) Scientists have theorized that ACEIs might increase lung cancer risk by encouraging a buildup of two particular substances in the lungs: bradykinin and substance P. Bradykinin is a peptide that causes blood vessels to dilate, reducing blood pressure; substance P, which is also a peptide, can act as a neurotransmitter. (…) Although 14 percent seems like a substantial increase, the authors call for perspective. In real terms, the increase for any individual would change from 1.2 cases per 1,000 person-years to 1.6 cases per 1,000 person-years. However, at a population level, this effect is much more significant because so many people take antihypertensive drugs. As the authors write, "These small relative effects could translate into large absolute numbers of patients at risk." (medicalnewstoday.com 26.10.2018).)

- ACE-hemmere brukes i behandlingen av høyt blodtrykk og hjertesvikt.

(Anm: ACE-hemmere. ACE-hemmere brukes i behandlingen av høyt blodtrykk og hjertesvikt. De virker direkte på blodårene og hjertet, slik at blodtrykket reduseres og belastningen på hjertet går ned. (…) Hvem har nytte av ACE-hemmere? Følgende midler finnes på det norske markedet per mai 2018: Enalapril®, Renitec®, Captopril®, Lisinopril®, Zestril®, Ramipril®, Triatec®, Gopten®, Perindoprilarginin®, Zofenil®. ACE-hemmere brukes mye hos personer med høyt blodtrykk (hypertensjon). Hos personer som i tillegg til høyt blodtrykk har hjertesvikt eller diabetes, er ACE-hemmere ofte de beste medisinene. Midlene brukes også hos personer som ikke har fått tilstrekkelig blodtrykksreduksjon ved bruk av beta-blokker eller vanndrivende medisiner. Det er da vanlig å kombinere f.eks et vanndrivende middel med en ACE-hemmer. (nhi.no 2.5.2018).)

- Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft.

(Anm: Blodtryksmedicin med HCTZ kædes for tredje gang sammen med kræft. (…) Det skriver politiken.dk. Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet JAMA Internal Medicine og kommer i kølvandet på to tidligere studier, der sidste år har vist, at blodtryksmedicinen med HCTZ er kædet sammen med en øget risiko for pladecellehudkræft og læbekræft. »Alt tyder på, at der også er en overhyppighed af modermærkekræft, der skyldes brugen af den særlige blodtrykssænkende medicin, som altså ser ud til at øge risikoen for flere former for kræft i vores hud«, siger Anton Pottegård, der er lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet og har ledet det nye studie, til politiken.dk. (videnskab.dk 30.5.2018).)

- Vi er klar til data-fremtiden – men vi mangler adgang.

(Anm: Vi er klar til data-fremtiden – men vi mangler adgang. Vi vil meget gerne følge Anton Pottegårds opfordring om at bruge real world data mere proaktivt til gavn for patientsikkerheden. En vigtig forudsætning for succes her vil være en forbedret adgang til data i offentlige registre og databaser, skriver Pfizer. (dagenspharma.dk 15.6.2020).)

- Hva du trenger å vite om sjeldent lymfom knyttet til brystimplantater. (- Dette lymfom er en type Non-Hodgkins lymfom, noe som betyr at det er en kreft som rammer immunsystemceller. Sykdommen kan forekomme i flere deler av kroppen, inkludert lymfeknuter og hud. Det kan forekomme i brystvev, men det er ikke brystkreft.)

(Anm: What You Need Know About Rare Lymphoma Tied to Breast Implants. Hundreds of cases have been diagnosed, now the FDA wants physicians to be on the lookout. (…) The cancer is a type of lymphoma called breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL). The FDA reports that at least 457 people have developed the disease and nine have died since the ailment was first reported in 2011. This lymphoma is a type of non-Hodgkin’s lymphoma, which means it’s a cancer that affects immune system cells. The disease can occur in multiple parts of the body, including the lymph nodes and skin. While it can occur in breast tissue, it isn’t breast cancer. (healthline.com 8.2.2019).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

- Plastikkirurger mener silikon i rumpen kan føre til kreft. Titusener har valgt å legge seg under kniven for å få større rumpe. Nå har amerikanske plastikkirurger oppdaget det første tilfellet av kreft som har oppstått rundt implantatet.

(Anm: Plastikkirurger mener silikon i rumpen kan føre til kreft. Titusener har valgt å legge seg under kniven for å få større rumpe. Nå har amerikanske plastikkirurger oppdaget det første tilfellet av kreft som har oppstått rundt implantatet. Implantat for å forstørre rumpen kan legges inn på følgende måter: i underhudsvevet, inne i muskelen eller under muskelen. I fjor høst omtalte Aftenposten en sjelden krefttype som kan oppstå hos pasienter med brystimplantater. 615 pasienter over hele verden var på det tidspunktet diagnostisert, og plastikkirurger mente at bare personer med silikon i brystene ble rammet. Nå har amerikanske plastikkirurger også satt en lignende diagnose på en kvinne med silikonimplantat i rumpen. I en såkalt kasusstudie i tidsskriftet Aesthetic Surgery Journal skriver kirurgene at kvinnen er et unikt tilfelle og den første som får denne kreftformen. (aftenposten.no 2.3.2019).)

- Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk. Vårdpersonal och patienter uppmärksammas på ökad hudcancerrisk vid behandling med hydroklortiazid. (- Det finns ett 30-tal läkemedel på den svenska marknaden med hydroklortiazid.)

(Anm: Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk. Vårdpersonal och patienter uppmärksammas på ökad hudcancerrisk vid behandling med hydroklortiazid. (…) Läkemedelsverket uppmanar nu sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar hos patienter som behandlas med sådana läkemedel, och se över behandlingen hos patienter som har haft hudcancer. (…) Hydroklortiazider är vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen som monoterapi eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. De kan öka känsligheten för UV-ljus vilket är en möjlig förklaring till det observerade sambandet med ökad hudcancerrisk. Det finns ett 30-tal läkemedel på den svenska marknaden med hydroklortiazid. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har efter de nya forskningsresultaten rekommenderat att produktinformationen för läkemedel som innehåller hydroklortiazid uppdateras. (lakemedelsvarlden.se 1.11.2018).)

JAMA: - Det er bekymringsfullt at bruk av hydroklortiazid ser ut til å være forbundet med økt risiko for melanom (modersmærkekreft; føflekkreft), og de spesielle sammensetningene observert for lentigo melanom og nodulært melanom beretter videre forskning.

(Anm: Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma. (…) The findings for melanoma subtype are somewhat surprising, as lentigo and superficial spreading melanoma are known to be associated with high sun exposure, whereas the etiology of nodular melanomas is less elucidated.6 It is worrying that hydrochlorothiazide use appears to be associated with an increased risk of melanoma, and the particular associations observed for lentigo melanoma and nodular melanoma warrant further research. JAMA Intern Med. (Published online May 29, 2018).)

(Anm: Praksislæge raser over registerstudie om blodtryksmedicin og modermærkekræft. Et nyt dansk registerstudie viser en mulig sammenhæng mellem blodtrykssænkende medicin og modermærkekræft. Praksislæge kritiserer studiet og opfodrer til at henvise patienter til at tage direkte kontakt til forskeren bag studiet. (dagenspharma.dk 30.5.2018).)

- Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer (Anm: plateepitelkreft (spinocellulært karsinom)). (– Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades.)

(Anm: Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform. Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer. Forskare i Storbritannien har identifierat ett tydligt samband mellan behandling med azatioprin och den vanliga hudcancerformen skivepitelcancer. Resultaten har publicerats i Nature communications. Det immundämpande läkemedlet azatioprin används mot flera olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom och reumatologiska sjukdomar. Även patienter som gått igenom organtransplantationer kan behandlas med azatioprin, för att förhindra avstötning. Forskare vid the School of medicin på universitetet i Dundee i Skottland genomförde den molekylärgenetiska studien tillsammans med kollegor vid Queen Mary university i London och Wellcome Sanger institute nära Cambridge. De använde tumörvävnad från 37 patienter med skivepitelcancer, varav många hade behandlats med azatioprin. Forskarna undersökte mönstret av mutationer i tumörcellerna och fann en ny mutationsprofil som fanns i tumörer just hos patienter som fått azatioprin. – Även om studien hade ett litet antal deltagare ger den här molekylära studien starkt stöd för ett samband mellan den här nya mutationsprofilen och långtidsanvändning av azatioprin, sade professor Gareth Inman, en av forskarna, i samband med att studien publicerades. Det är känt sedan tidigare att azatioprin ökar känsligheten för solljus. Forskarna bakom den nya studien framhåller att deras resultat understryker hur viktigt det är att informera patienter som får azatioprin om att de ska skydda sig mot solen eftersom detta även förebygger hudcancer. Skivepitelcancer är den näst vanligast hudcancern, efter basaliom. I Sverige har antalet fall av skivepitelcancer fördubblats de senaste tio åren och drygt 7 000 nya fall diagnostiseras varje år. Behandlingen är främst kirurgisk och i de flesta fall botande. (lakemedelsvarlden.se 12.9.2018).)

(Anm: Plateepitel kreft (spinocellulær kreft). Plateepitel kreft eller spinocellulær kreft er en type ondartet svulst som er utgår fra det øverste cellelaget i huden. Typiske symptomer er en fast, skjellende og av og til vorteaktig knute i huden. (nhi.no 15.3.2017).)

(Anm: The genomic landscape of cutaneous SCC reveals drivers and a novel azathioprine associated mutational signature. Nat Commun. 2018 Sep 10;9(1):3667.)

(Anm: Hudkreft, basalcelle- og plateepitelkreft. De vanligste hudkreftformene foruten føflekkreft, er basalcellekreft og plateepitelkreft. Basalcellekreft er temmelig ufarlig, mens plateepitelkreft er noe mer aggressivt. Hvis vi ser bort fra føflekkreft (malignt melanom), er basalcellekreft (basaliom) og plateepitelkreft (spinocellulært karsinom) de hyppigste hudkreftformene. Basalcellekreft oppstår i det dypeste cellelaget (basalcellelaget) i ytterhuden. Kreftformen er hyppig, men den sprer seg praktisk talt aldri. Når kreftforandringene er fjernet, er man som regel helbredet. Det er sjelden basalcellekreft utvikler seg til en alvorlig kreftsykdom. Det er beregnet at det er rundt 12 000 nye tilfeller i Norge per år. (nhi.no 11.1.2018).)

- Vanlig brukte antidepressiva kan bidra til fedmeepidemien i utviklede land, ifølge forfatterne av en ny studie som fant at mennesker som brukte dem i lengre tid var 21 prosent mer sannsynlig å oppleve vektøkning.

(Anm: Widely used antidepressants might be contributing to the obesity epidemic in developed nations, according to the authors of a new study which found people using them for a prolonged period were 21 per cent more likely to put on weight. This effect was greatest after two to three years of continued use, researchers at King's College London found. At this point the risk of patients, who were previously classed as “normal” weight, being obese or overweight was 29 per cent higher. (independent.co.uk 23.5.2018).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund.

(Anm: Overvekt og fedme risikofaktor for 12 typer kreft. Overvekt og fedme har bidratt til kreftepidemien i større grad enn man tidligere har trodd, viser en ny rapport fra World Cancer Rearch Fund. Overvekt eller fedme er årsak til minst 12 typer kreft. Det er fem flere enn World Cancer Research Fund (WCRF) fant for ti år siden. Det viser en ny rapport som blir publisert i dag av WCRF i Wien, under den 25. European Congress on Obesity – Diet, Nutrition, Psysical Activity and Cancer: a Global Perspective. (dagensmedisin.no 25.5.2018).)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- "Link mellom diabetes og kreftrisiko fast etablert". At diabetes og kreft er linket på en eller annen måte, er på ingen måte en ny ide, men det var aldri tidligere blitt bekreftet.

(Anm: 'Link between diabetes and cancer risk firmly established'. That diabetes and cancer are linked in some way is by no means a new idea, but it had never previously been confirmed. Now, a major new study draws a firm conclusion: diabetes raises a person's risk of developing cancer. Research suggests that a diagnosis of diabetes places a person at an increased risk of various types of cancer. Now, a review analyzing the data collected by 47 studies from across the globe — including the United States, United Kingdom, China, Australia, and Japan, to name but a few — confirms, beyond doubt, that diabetes heightens the risk for cancer. The study authors note that women with diabetes are especially affected. They appear to be more exposed than men to the development of malign tumors. The findings of this global review — which assessed the health-related data of almost 20 million people — are discussed in a paper now published in the journal Diabetologia. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Sex differences in the association between diabetes and cancer: a systematic review and meta-analysis of 121 cohorts including 20 million individuals and one million events. (…) Conclusions/interpretation. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both women and men, but the excess risk of cancer associated with diabetes is slightly greater for women than men. The direction and magnitude of sex differences varies by location of the cancer. Diabetologia 2018:1–15 (First Online: 20 July 2018).)

(Anm: Diabetes increases the risk of cancer, with a higher risk in women. Diabetes is a risk factor for all-site cancer for both men and women, but the increased risk is higher in women than in men, according to a new article in Diabetologia. (diabetologia-journal.org 20.7.2018).)

(Anm: Diabetes Care. A consensus report. (…) Table 1. Summary and recommendations. Diabetes (primarily type 2) is associated with increased risk for some cancers (liver, pancreas, endometrium, colon and rectum, breast, bladder). Diabetes is associated with reduced risk of prostate cancer. For some other cancer sites there appears to be no association or the evidence is inconclusive. Diabetes Care. 2010 Jul; 33(7): 1674–1685.)

- Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. (– Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012.)

(Anm: Dette er dei vanlegaste kreftformene. Nye tal for kreft i Noreg vert lagt fram i dag. Her er dei vanlegaste typane kreft for menn og kvinner. I dag presenterer Kreftregisteret ny statistikk for 2017. Dei legg også fram kreftutviklinga frå dei siste fem åra. Frå 2013 til 2017 fekk 164.491 nordmenn ein kreftdiagnose. Det er 19.938 fleire tilfelle enn det var i perioden 2008 til 2012. Noko av årsaka til at det er auke i kreftførekomsten, har med å gjere at vi blir fleire eldre. – Alderdom er den største risikoen for å få kreft, seier Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret, til NRK. (nrk.no 29.10.2018).)

- Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner.

(Anm: Derfor legger man på seg av antipsykotiske medisiner. Medisiner mot psykose påvirker hjernen slik pasientene ikke føler seg mette, selv om de har spist nok. Kirstine Birkelund begynte med antipsykotiske medisiner da hun var 23 år. Hun hadde alltid vært en av de jentene som mange misunner, en av de som kunne spise det hun hadde lyst på uten å legge på seg. Hun hadde aldri veid mer enn omkring 65 kilo. – Jeg var psykotisk, men med normal vekt. Så møtte jeg Zyprexa, og i løpet av fem måneder la jeg på meg 25 kilo, forteller hun. Hun hadde plutselig lyst på godteri hele tiden og spiste 3–4 poser hver dag. Når hun spiste, følte hun seg aldri mett. (forskning.no 18.1.2016).)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry. 2016;73(2):121-128.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Tarmbakterier fremmer magefett, men er gener eller diett å klandre? (- Analysene viste at bare 17,9 prosent av tarmprosessene er påvirket av genetiske faktorer. I motsetning er 67,7 prosent av disse mekanismene drevet av miljøfaktorer - spesielt diett.) (- Overdreven midjefett vurderes som en risikofaktor for utvikling av metabolske tilstander, inkludert fedme og diabetes.)

(Anm: Gut bacteria drive belly fat, but are genes or diet to blame? We know that our gut microbiota play a crucial role in regulating our overall health, particularly our fat stores. But to what extent are the processes that influence fat buildup determined by genetic factors and environmental factors, such as diet? (…) One review even calls gut bacteria "the forgotten organ," since they are highly active and their chemical processes influence the body's metabolism in numerous ways. (…) Excessive waist fat is deemed a risk factor for the development of metabolic conditions, including obesity and diabetes. Through their research, lead investigator Cristina Menni and her team managed to put together a database listing which gut bacteria were linked with which metabolites. Also, they answered the question, "Are chemical processes in the gut influenced more by our genetic profile, or by our dietary choices?" Their findings have now been published in the journal Nature Genetics. "This study has really accelerated our understanding of the interplay between what we eat, the way it is processed in the gut, and the development of fat in the body, but also immunity and inflammation," says Menni. "By analyzing the fecal metabolome, we have been able to get a snapshot of both the health of the body and the complex processes taking place in the gut," she adds. (…) Gut mechanisms driven by diet, not genes Menni and colleagues initially collected samples from 786 twins, 93.4 percent of which were female — recruited using the TwinsUK registry — and analyzed 1,116 metabolites. The results of the initial analysis were then replicated in an additional set of 230 twins (98.3 percent female). The analyses revealed that only 17.9 percent of gut processes are influenced by genetic factors. By contrast, 67.7 percent of these mechanisms were driven by environmental factors — particularly diet. (news-medical.net 29.5.2018).)

- Link mellom depresjon og kognitiv svikt granskes. (- Den samme studien fant også at mennesker med depresjon og type 2 diabetes hadde enda større risiko for å utvikle demens, med en 117 prosent økt risiko sammenlignet hos mennesker som hadde ingen av tilstandene.)

(Anm: Link between depression and cognitive decline explored. (…) Depression and dementia Previously, scientists have identified an association between depression and an increased risk of dementia later in life. A 2015 study published in JAMA Psychiatry, for example, found that people with depression had an 83 percent increased risk of acquiring dementia compared with people who did not have depression. The same study also found that people who had depression and type 2 diabetes were at even higher risk of developing dementia, with a 117 percent increased risk compared with people who had neither condition. (news-medical.net 29.5.2018).)

- Tarmbakterier kontrollerer kreftimmunitet i leveren. (- Den nye studien avslører nå at en bestemt art av Clostridium-slekten som er tilstede i tarmen kan blokkere antitumoraktivitet i leveren ved å endre gallesyrer.)

(Anm: Gut bacteria control cancer immunity in the liver. Scientists have discovered that gut bacteria control the growth of cancer in the liver through a previously unknown process. (…) Although previous studies had already revealed that the huge colonies of bacteria that live in the gut can influence how the immune system deals with cancer, it was not clear how this happened in the liver. The new study now reveals that a particular species of the Clostridium genus that is present in the gut can block antitumor activity in the liver by altering bile acids. A report on the research — which was led by the National Cancer Institute (NCI) in the National Institutes of Health (NIH) at Bethesda, MD — can be found in the journal Science. (medicalnewstoday.com 25.5.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (- Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser.)

(Anm: – Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (…) Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom. (…) "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.) (...) The findings were to be presented on Thursday at an American Heart Association meeting in New Orleans. Findings presented at medical meetings are typically considered preliminary until published in a peer-reviewed journal. (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Antibiotika kan være linket til risiko for kreft.

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622). The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed with non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Int. J. Cancer 200(;123(9) (1 November 2008).)

(Anm: Recurrent antibiotic exposure may promote cancer formation--Another step in understanding the role of the human microbiota? (…) CONCLUSION:  Recurrent exposure to certain antibiotics may be associated with cancer risk in specific organ sites. Eur J Cancer. 2015 Nov;51(17):2655-64.)

(Anm: Infection, antibiotic therapy and risk of colorectal cancer: a nationwide nested case-control study in patients with Type 2 diabetes mellitus. Int J Cancer. 2014 Aug 15;135(4):956-67.)

(Anm: Impact of antibiotic exposure on the risk of colorectal cancer. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 May;24(5):534-42.)

- Bruk av antibiotika forutsier økt risiko for kreft.

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Novartis slutter å distribuere generisk Zantac idet bekymringer om at det er kreftfremkallende øker.

(Anm: Novartis stops distributing generic Zantac as carcinogen concerns rise. Dive Brief: - Novartis' Sandoz unit said it will stop distributing generic versions of ranitidine, more commonly known by its brand name Zantac, amid concerns that the medicine contains potentially unsafe levels of a carcinogen known as N-nitrosodimethylamine, or NDMA. - The Swiss drugmaker acted as Canadian regulators asked companies selling the heartburn medicine in Canada to stop distribution while the impurity is being investigated. - "A precautionary release and distribution stop for all our Sandoz ranitidine-containing medicines in all our markets will remain valid until further clarification," Novartis said in an emailed statement. (biopharmadive.com 19.9.2019).)

- Gransker legemidler etter funn av kreftfremkallende stoff. All levering av ranitidin-tabletter, som brukes mot magesår og sure oppstått, er stanset.

(Anm: Gransker legemidler etter funn av kreftfremkallende stoff. All levering av ranitidin-tabletter, som brukes mot magesår og sure oppstått, er stanset. Bakgrunnen er funn av en forurensning i tablettene, melder Statens legemiddelverk. Stoffet N-nitrosodimetylamin (NDMA) er funnet ved analyse av tabletter med ranitidin i USA, Tyskland og Sveits. Det europeiske legemiddelkontoret EMA har derfor startet gransking for å vurdere helserisikoen ved bruk av slike legemidler. (…) To legemidler i Norge Ranitidin er H2-blokker som brukes mot magesår og sure oppstøt. Det selges både på resept og reseptfritt. I Norge brukes to legemidler med ranitidin: Ranitidin «Ratiopharm» og Zantac «GlaxoSmithKline». All levering av disse legemidlene til Norge, er nå stanset. Det vil derfor bli legemiddelmangel på ranitidin-holdige legemidler. I 2018 var det 47 000 pasienter som fikk ranitidin på resept. Pasienter som har spørsmål om deres nåværende behandling kan snakke med legen eller apoteket. Det er flere andre medisiner som kan være et alternativ. I fjor ble salget av legemidler med valsartan stanset av samme årsak; da også var det funnet forurensning av kreftfremkallende stoff i legemiddelet. – Vi undersøker nå om dette er et vanligere problem enn vi har vært klar over, sier Madsen. (dagensmedisin.no 20.9.2019).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- The systematic review by Bahl et al.13 proposed a possible increase in the risk of breast cancer with paroxetine use, whereas the systematic review by Lawlor et al.14 found no association.

(Anm: The systematic review by Bahl et al.13 proposed a possible increase in the risk of breast cancer with paroxetine use, whereas the systematic review by Lawlor et al.14 found no association. The case-control study by Ashbury et al.15 assessed whether the degree of inhibition of serotonin reuptake had significance, and the analysis of both high- (paroxetine, sertraline, and fluoxetine) and low-inhibiting selective serotonin reuptake inhibitors (citalopram and fluvoxamine) supported no association. Wallace et al.16 reported three cases of male hormone receptor–positive breast carcinoma and a case of male ductal hyperplasia. The authors attributed this to the use of fluoxetine and paroxetine. (…) Assessing the Risks Associated with Antidepressant Use in Plastic Surgery: A Systematic Review. Both Chubak et al. and Wernli et al.21 found no association with antidepressant use and mortality from breast cancer. On another note, the study by Wernli et al. also pooled deaths from cardiovascular disease and found a statistically significant higher risk of mortality from any cause for antidepressant users (especially tricyclic antidepressants). Plastic & Reconstructive Surgery. 2015;136(5)1107–1119 (November 2015).) 

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (farmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Hiv-medisin virket ikke mot covid-19. Et legemiddel med stoffene lopinavir og ritonavir hadde ingen virkning mot det nye koronaviruset, ifølge en ny studie.

(Anm: Hiv-medisin virket ikke mot covid-19. Et legemiddel med stoffene lopinavir og ritonavir hadde ingen virkning mot det nye koronaviruset, ifølge en ny studie. En medisin som kombinerer de antivirale stoffene lopinavir og ritonavir er blitt brukt for å dempe virusinfeksjon hos mennesker med hiv. Da det nye koronaviruset rammet, var det håp om at medisinen kanskje kunne virke mot dette viruset også. Tidligere studier har for eksempel hintet om at midlet kan hjelpe mot SARS, som også er et koronavirus. Men disse studiene har hatt mange svakheter. Nå har et team av forskere gjort en ny studie på pasienter med alvorlig covid-19-infeksjon. (forskning.no 20.3.2020).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Bukspyttkjertelkreft: Enkelte blodtrykksmedisiner utsetter kvinner for fare. Ny forskning tyder på at visse blodtrykksmedisiner kan øke risikoen for bukspyttkjertelkreft hos postmenopausale kvinner.

(Anm: Pancreatic cancer: Some blood pressure drugs put women at risk. New research suggests that certain blood pressure drugs may increase the risk of pancreatic cancer in postmenopausal women. Zhensheng Wang, a postdoctoral researcher at the Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine in Houston, TX, along with his colleagues, set out to examine the effects of a class of drugs called calcium channel blockers (CCBs) on the risk of pancreatic cancer. CCBs are used to stop calcium from entering the heart's muscle cells, which, in turn, relaxes the blood vessels. This relaxation makes them useful drugs for the treatment of hypertension. Previous studies, the authors of the new research explain, have shown that antihypertensive medication increases levels of a receptor called soluble receptor for advanced glycation end-product (sRAGE). sRAGE receptors help control the body's immune response and inflammation; Wang and team point out that earlier research found that sRAGE reduces inflammation and lowers the risk of pancreatic cancer. Blood pressure drugs, on the other hand, raise sRAGE levels, so the authors started out with the hypothesis that, on the contrary, antihypertensive medication would lower the risk of pancreatic cancer. But the results of the study surprised the researchers. The findings were presented at the American Association for Cancer Research Annual Meeting, which took place in Chicago, IL. (medicalnewstoday.com 19.4.2018).)

(Anm: Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium kan det være mulig å operere den bort. Har sykdommen kommet lengre, finnes det imidlertid behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid. (helsebiblioteket.no Publisert 11.8.2017. ).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

- Langvarig bruk av PPI (protonpumpehemmere) linket til doblet risiko for magekreft, ifølge studie.

(Anm: Prolonged use of PPIs linked with two-fold increased risk of stomach cancer, study finds. A new study published in the online journal Gut suggested that the prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) that are mainly utilized in treating acid reflux is associated with more than a two-fold increase in the risk of gastric cancer. (…) The researchers commented that PPIs are normally considered safe and as the study is observational, firm conclusions on cause and effect cannot be determined. However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. Due to this strong dose and time response trend in the usage of PPIs and risk of gastric cancer, the researchers recommend doctors to be cautious when prescribing long-term PPIs even after eradicating H pylori successfully. (...) However, the latest studies had associated the long-term use of PPIs to numerous ill-effects like heart attacks, pneumonia, and bone fractures. They are also thought to stimulate gastrin production, which is a strong growth-factor. (news-medical.net 1.11.2017).)

- Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft.

(Anm: Fluoksetin (Prozac; SSRI) og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (- Fluoksetin induserer også bivirkninger, som for eksempel angst, seksuell dysfunksjon, søvnforstyrrelser, og gastrointestinale svekkelser. (...) På den annen side har inntak av fluoxetin blitt assosiert med økt risiko for kreft. Likevel forblir data motstridende og ingen konklusjoner er trukket.) (Fluoxetine and the mitochondria: A review of the toxicological aspects. (Fluoksetin og mitokondriene: En gjennomgang av de toksikologiske aspekter. (...) On the other hand, fluoxetine intake has been associated with increased cancer risk.) Toxicol Lett. 2016 Jul 5. pii: S0378-4274(16)32264-0.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet.

(Anm: - Han fikk skizofreni. Han fikk kreft. Og så ble han helbredet. (He Got Schizophrenia. He Got Cancer. And Then He Got Cured. A bone-marrow transplant treated a patient’s leukemia — and his delusions, too.) (…) En nyere casestudy omhandler hvordan en kvinnes psykotiske symptomer - hun hadde schizoaffektiv sykdom, som kombinerer symptomer på schizofreni og en stemningsforstyrrelse som depresjon - forsvant etter en alvorlig infeksjon med høy feber. (nytimes.com 29.9.2018).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

– Hvordan mikrobiomet kan fremme metabolsk syndrom og fedme.

(Anm: How the Microbiome Might Promote Metabolic Syndrome and Obesity. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Perry RJ et al. Nature 2016 Jun 9. Acetate might be the pivotal molecule. Certain phyla of gut bacteria are more common in patients with metabolic syndrome, obesity, or both (NEJM JW Gen Med Nov 15 2013 and Nature 2013; 500:541). A series of experiments in rats provides strong evidence for metabolic and physiologic mechanisms that explain this correlation. (…) Comment If the results of these rat studies prove to be applicable to humans, three new targets for preventing metabolic syndrome and obesity have been identified: modification of the gut microbiome, lowering acetate production in the gut, and parasympathetic blockade. NEJM 2017 (July 14, 2016).)

- Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det.

(Anm: Basaliomer: Den vanligste formen for hudkreft. Basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Det oppstår oftest i ansiktet. Slik kan du forebygge det. Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft, og blir ofte omtalt som den «snille» typen, da den har en veldig god prognose. På fagspråket omtales basaliomer som basalcellekarsinom, eller basalcellekreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen, men som allikevel må behandles da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. (…) Basaliomer er vanligst i en alder mellom 60-80 år, men kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for å få et basaliom er estimert til 33-39 prosent hos menn, og 23-28 prosent hos kvinner. (…) 3. Immunforsvaret: Alle faktorer som hemmer immunforsvaret øker risikoen for hudkreft. Dette kan være medikamenter, infeksjon (HIV / AIDS), eller andre kreftformer. Det vanligste er bruk av medisiner som hemmer immunforsvaret, og pasienter som tar slike medikamenter har følgelig en økt risiko for hudkreft. (lommelegen.no 30.1.2018).)

–  Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. (- Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft.)

(Anm: Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning. Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet. Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen. Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012. Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft. En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet. (forskning.no 31.5.2016).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Forskerne avdekket "moderat bevis" på en sammenheng mellom bruk av cannabis og en subtype av testikkelkreft - seminom testikkelkreft, en sakte voksende form av sykdommen.

(Anm: What are the risks and benefits of cannabis use? New report sheds light. (…) Cannabis use may harm mental health. (…) The researchers uncovered "moderate evidence" of a link between cannabis use and one subtype of testicular cancer - seminoma testicular cancer, a slow-growing form of the disease. (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

- Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. (- Hos disse personene var risikoen for leppekreft nesten åtte ganger større enn hos mennesker som ikke hadde brukt HCTZ.) (- SLV advarer ikke mot bruk Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, deler ikke denne oppfatningen.) (- VERDIFULLT LEGEMIDDEL: – Det er ikke aktuelt å gå bort fra bruken av hydrochlorothiazid på bakgrunn av disse dataene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.)

(Anm: Studie: Blodtrykksmedisin øker risikoen for leppekreft. Men Statens legemiddelverk vil ikke advare mot stoffet, som brukes av nær 300.000 nordmenn. Blodtrykkssenkende medisiner med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), øker risikoen markant for plateepitelkarsinom, som er en sjelden form fo