Skråsikkerhetens pris (aftenposten.no 25.1.2008)

Brennpunkt: Med NAV i sikte (nrk.no/nett-tv/klipp 16.11.2010)

Dok1: Kvikksølvmysteriet (nrk.no 18.2.2007)

Et forbud mot kvikksølv (aftenposten.no 4.1.2008)

Kvikksølvbarna Se dokumentaren (nrk.no 1.11.2005)

Kvikksølvjentene Se dokumentaren (nrk.no 10.5.2005)

Tannlege-assistentene vant fram Tannlege-assistenter er blitt syke av kvikksølvdamp og har krav på yrkesskadetrygd, slår en ekspertgruppe fast. (dn.no 15.2.2007)

Tannhelsesekretærer kritiserer Bjarne Håkon Hanssen (aftenposten 13.5.2007)

Hemmeligholder kvikksølv-dokumenter (nrk.no 28.4.2007)

Myndighetene visste at det var farlig, men tannlegeassistentene fikk ingenting vite. Når de gikk til Rikstrygdeverket, ble de henvist til psykiatrien. (aftenposten.no 2.6.2005)

Advarer mot kvikksølv i hudblekemidler (fhi.no 17.4.2014)

Myndighetene visste om kvikksølvfaren på tannlegekontorene for 50 år siden. (aftenposten.no 22.4.2007)

Staten visste om at tannhelsepersonell var utsatt for en betydelig kvikksølveksponering allerede for nesten 50 år siden. (aftenposten.no 27.4.2007)

Den store amalgamkrigen (aftenposten.no 13.1.2004)

Kvikksølv i tannfyllinger kan skade noen, ifølge amerikanske FDA (guardian.co.uk 4.6.2008)

- Tannlegeassistenter får medhold.

En historisk dom
Per Egil Hegge - redaktør
aftenposten.no 13.1.2014
Kvikksølvskade. Etter 50 års kamp fikk en tannlegesekretær medhold av Høyesterett.

For en måned siden, 12. desember i fjor, sa Høyesterett at en 72-årig kvinne har krav på yrkesskadeerstatning for sykdommer som hun har slitt med helt siden hun ble tannlegesekretær i 1958. De fem dommerne var samstemmige. (...)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Kvikksølvofrene vant i Høyesterett

Kvikksølvofrene vant i Høyesterett
vg.no 13.12.2013
Tannlegeassistentene som gikk til sak mot Nav etter at de jobbet med kvikksølv i flere år fikk torsdag medhold i Høyesterett.

Dette er helt fantastisk, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Høyesterett har gitt Fagforbundet medhold i at tannlegesekretærer som har vært utsatt for kvikksølv har fått yrkessykdom.

Staten anket saken etter at de tapte i lagmannsretten i januar. (...)

(Anm: Tordis (75) kjempet for yrkesskadeerstatning i 23 år: – Brannmenn burde få slippe den samme kampen. 75-åringen kjempet en hard kamp for å få myndighetene til å tro på at hun ble syk av å jobbe med kvikksølv på 70-tallet. Nå føler hun med brannmennene som må slåss for oppreisning. Stigen Klausens sak om yrkesskadeerstatning ble endelig avgjort i Høyesterett i 2016, etter flere runder i rettssystemet. (dagbladet.no 25.4.2017).)

- Vant mot Nav i Høgsterett i 2013: – Har venta på dette. BRYNE (NRK): Bertha Regine Serigstad kjempa i årevis for å bli trudd. Også då tolka Nav regelverket feil. – Endeleg small det, seier ho om den siste skandalen. (- Ho er ein av mange norske kvinner som har pusta inn rein kvikksølvdamp gjennom eit liv som tannlegeassistent. Etter ein lang kamp for å få erstatning vann ho i 2013 fram i retten.)

(Anm: Vant mot Nav i Høgsterett i 2013: – Har venta på dette. BRYNE (NRK): Bertha Regine Serigstad kjempa i årevis for å bli trudd. Også då tolka Nav regelverket feil. – Endeleg small det, seier ho om den siste skandalen. – Eg er ikkje overraska over noko i Nav lenger, seier Bertha Regine Serigstad. Ho er ein av mange norske kvinner som har pusta inn rein kvikksølvdamp gjennom eit liv som tannlegeassistent. Etter ein lang kamp for å få erstatning vann ho i 2013 fram i retten. Gulating lagmannsrett meinte Nav hadde tolka lovverket for strengt. Nav anka til Høgsterett, men også der vart det slått fast at Nav praktiserte lovverket feil. Serigstad reagerer på den mykje omtalte trygdeskandalen der foreløpig 48 personar er dømde til trygdesvindel på feil grunnlag. Nav har sidan 2012 feiltolka reglane for å få sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg når ein oppheld seg i eit anna EØS-land. – Det er sørgjeleg kor gale det har gått, men endeleg small det. Eg har venta på det, seier Serigstad. (nrk.no 2.11.2019).)

- 23 års mareritt er endelig over.

23 års mareritt er endelig over
nrk.no 12.2.2016
Siden 1993 har Tordis Klausen kjempet for å bli trodd. Nå får tannlegeassistenten endelig oppreisning for de alvorlige yrkesskadene. – Da advokaten ringte, begynte jeg å gråte. For første gang på sikkert 20 år, sier hun.

På 1970-tallet jobbet Tordis Stigen Klausen som tannlegeassistent i det offentlige. En av oppgavene hennes var å koke kobberamalgam, slik at tannlegen fikk kvikksølv til tannfyllingene.

I 1978 fikk Klausen hukommelsesvansker, konsentrasjonsproblemer og store blødninger. For mange tannlegeassistenter førte kvikksølvkontakten til skader på barna de fødte.

I 1992 ble Klausen 100 prosent arbeidsufør. Hun mistenkte tidlig kvikksølvet for å ha skylden, men ble ikke trodd. (…)

Hun kjempet i flere rettsinstanser for å få plagene godkjent som yrkesskade, men nådde ikke frem. Da NRK Brennpunkt undersøkte kvikksølv-saken i 2005, tok den en ny vending.
Se dokumentaren «Kvikksølvjentene» (…)

– I alle år har jeg bare betalt i denne saken, for å få den opp forskjellige steder. Det er snakk om millionbeløp. Jeg har levd veldig forsiktig, aldri tatt en utenlandstur, og har måttet ta opp lån fra familien. Min mann og min datter har også bidratt. Jeg har ikke spurt om hvor mye penger jeg får i erstatning, men jeg håper å få tilbake det jeg har lagt ut, slik at jeg kan få tilbakebetalt dem i familien som har hjulpet meg, sier Klausen. (…)

- 14 års kamp for erstatning er over: – Jeg er uendelig glad. Motparten mente nok var nok. (- På tannlegekontoret pustet hun daglig inn kvikksølvdamp etter å ha varmet opp kobberamalgam over åpen flamme. I 14 år har hun forsøkt å få erstatning for skadene hun mener skyldes den tidligere yrkeskarrieren.)

(Anm: 14 års kamp for erstatning er over: – Jeg er uendelig glad. Motparten mente nok var nok. Den tidligere tannlegesekretæren Gerd-Irene Lyse får 1,5 millioner kroner i erstatning etter at partene inngikk forlik før ankesaken. – Det føles som om 50 kilo er tatt bort fra skuldrene mine. Jeg er så uendelig glad for at dette er over nå, sier Lyse. Da hun var 49 år gammel, ble kvinnen fra Jørpeland erklært 100 prosent arbeidsufør. På tannlegekontoret pustet hun daglig inn kvikksølvdamp etter å ha varmet opp kobberamalgam over åpen flamme. I 14 år har hun forsøkt å få erstatning for skadene hun mener skyldes den tidligere yrkeskarrieren. (…) Ned, opp, ned og opp Nedturene har vært mange, men i juli kom den første oppturen da Stavanger tingrett tilkjente henne 2,5 millioner kroner i erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Motparten måtte også dekke saksomkostningene hennes på en drøy million kroner. Men gleden varte bare snaue to måneder. YFF valgte å anke til lagmannsretten, og Lyse ble utrolig skuffet. Hun så for seg nye rettsrunder neste år, med usikkerhet og våkenetter. Men nylig kom gladmeldingen fra YFF. De ville forlike saken, og Lyse aksepterte – selv om beløpet ble en million kroner lavere enn i tingrettens dom. (nrk.no 1.11.2018).)

- Kviksølv-forurening gør EU's børn milliarder af euro fattigere. (- Kviksølvforurening giver nyfødte børn dårligere hjernefunktion og dermed risiko for ringere betalte jobs.)

(Anm: Kviksølv-forurening gør EU's børn milliarder af euro fattigere. Kviksølvforurening giver nyfødte børn dårligere hjernefunktion og dermed risiko for ringere betalte jobs. Tabet i livsindtjening løber samlet op i ni milliarder euro om året. Det viser nyt europæisk studie. (videnskab.dk 7.1.2013).)

(Anm: Late Breaking Abstract - Do inhaled carbonaceous particles translocate from the lung to the placenta? Abstract Introduction: Epidemiological studies have reported an association between maternal exposure to particulate matter (PM) air pollution and adverse effects on the fetus. However the mechanisms for these associations remain unknown. (…) Conclusion: This study provides the first evidence that inhaled PM translocate from the lung to the placenta. European Respiratory Journal 2018 52: PA360;.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Nye studier: kvikksølv kan føre til ubalanse i mikrobiomet, lekk tarm og kroniske sykdommer.

(Anm: Nye studier: kvikksølv kan føre til ubalanse i mikrobiomet, lekk tarm og kroniske sykdommer. En rekke studier viser hvordan kvikksølv og tungmetaller potensielt kan føre til ubalanser i tarmens mikrobiota, oppvekst av sopp, lekk tarm og økt systemisk inflammasjon. Kvikksølv er et giftig tungmetall som er vidt spredt i naturen. Mest eksponering for mennesker skjer gjennom fiskespising eller amalgam i tennene. Eksponering for kvikksølv (Hg) kan potensielt redusere funksjonen til ethvert organ eller subcellulære strukturer. Eksponering kan bidra til nyresvikt, deformitet i beinstruktur, reproduksjonsproblemer, hjerte- og karsykdommer, dysfunksjon i nervesystemet, betennelse, autoimmunitet og flere kreftformer (Sakamoto et al., 2015, 2017). (funksjonellmedisin.no 16.2.2020).)

- Spør en forsker: Er det farlig med mye amalgam i tennene?  

(Anm: Spør en forsker: Er det farlig med mye amalgam i tennene?  For ti år siden ble det forbudt å fylle hull i tennene med kvikksølvblandingen amalgam. Men hva med alle dem som går rundt med gamle fyllinger i tanngarden? (forskning.no 19.2.2018).)

- Global guldfeber forgifter kloden med kviksølv. Guldgravning og stigende guldpriser går ud over mennesker, dyr og økosystemer verden over.

(Anm: Global guldfeber forgifter kloden med kviksølv. Guldgravning og stigende guldpriser går ud over mennesker, dyr og økosystemer verden over. Kviksølv i vores kost kan især gå ud over ufødte børn. Klodens største kilde til kviksølvforurening er i dag guldgravere i udviklingslande, som bruger kviksølv, hakke, skovl og andre lavteknologiske midler til at udvinde guld. Guldfeberen raser blandt verdens investorer, og i takt med de stigende guldpriser i de seneste årtier har stadigt flere fattige landarbejdere i udviklingslande kastet sig over guldgravning. Men en en stigende mængde forskning dokumenterer, at guldgravningen har medført omfattende forurening med kviksølv. En forurening, som ikke alene forgifter guldgraverne og deres naboer, men som kan påvirke mennesker, dyr og økosystemer verden over.» I dag er guldgravning blevet verdens største kilde til forurening med kviksølv. Det er et globalt problem, som også rammer os i Norden, fordi kviksølvet fra guldminer på den anden side af kloden ryger op i atmosfæren og kan transporteres over store afstande,« forklarer seniorrådgiver Jesper Leth Bak, som forsker i kviksølvforurening fra guldminer ved Aarhus Universitet. (videnskab.dk 25.5.2021).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Opfindelser, der fejlede: Kviksølvskur til kønsorganerne var lige giftig nok.

(Anm: Opfindelser, der fejlede: Kviksølvskur til kønsorganerne var lige giftig nok. I flere hundrede år gned læger den ene penis efter den anden ind i kviksølv, når syfillis skulle kureres. Kuren var dog ikke uden bivirkninger. (…) Alkymisterne sammenblandede forskellige metaller og kemiske opløsninger og stod bøjet over gryder og glas i svovlstank og kviksølvsdampe. De fleste blev bittert skuffede, når de opdagede, at de aldrig blev genstand for den opmærksomhed, som de så brændende ønskede sig. Og så alligevel. Alkymien fik nemlig enorm betydning for udviklingen af kendskabet til den moderne kemi. Særlig stor var fascinationen af kviksølvet, der med sit ædle udseende måtte have ædle egenskaber. Ikke mindst hos 1500-tallets førende alkymist, en schweizisk læge, som gik under navnet Paracelsus – for hvem orker at sige Theophrastus Bombast von Hohenheim – og som lancerede en række teorier om dets vidunderlige egenskaber. (videnskab.dk 15.1.2022).)

- Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. (- Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka.)

(Anm: Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre. Forskere ved Folkehelseinstituttet fant kvikksølv og kadmium i morsmelken til alle de 300 norske mødrene som deltok i en morsmelkstudie. – Kvikksølv kan påvirke hjernen til fosteret og føre til nevrologiske forandringer hos voksne. Derfor er det viktig å kartlegge hva slags miljøgifter som finnes i morsmelken og hvordan vi kan forhindre stoffene fra å forurense melken, sier forsker Nina Iszatt ved Folkehelseinstituttet. Omtrent en tredel av kvikksølvet i de norske morsmelkprøvene kommer fra amalgamfyllingene i tennene til mor, og 10 prosent kom fra høyt sjømatinntak. Spesielt kveite, mager fisk, skjell og krabbe førte til kvikksølv i morsmelken, ifølge studien. Samtidig ble utslipp av kvikksølv i Norge halvert mellom 2004 og 2017, og amalganfyllinger forbudt i 2008. I tillegg til kadmium og kvikksølv ble det funnet bly i 87 prosent av morsmelkprøvene. Nivåene av kadmium og bly i norsk morsmelk er blant de laveste som er rapportert i verden, ifølge forskningsresultater fra andre land. 300 mødre og barn deltok i den norske morsmelkstudien. Morsmelkprøvene ble samlet inn da barna var én måned gamle. Morsmelken ble hentet mellom 2003 og 2006, men studien ble først publisert denne uka. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).

- Konsentrasjon av kvikksølv, kadmium og bly i morsmelk hos norske mødre: Forbindelsen mellom kostvaner, amalgam og andre faktorer. (- Våre funn understreker viktigheten av å følge forbrukerråd med hensyn til fisk og sjømat og peker på amalgam som en viktig kilde til Hg (kvikksølv) eksponering.)

(Anm: Concentration of mercury, cadmium, and lead in breast milk from Norwegian mothers: Association with dietary habits, amalgam and other factors. Abstract Mercury (Hg), cadmium (Cd), and lead (Pb) are of great concern for food safety and infants are especially sensitive to exposure to the maternal body burden. We quantified these elements in breast milk from Norwegian mothers and determined their association with dietary habits, maternal amalgam fillings, and smoking. Breast milk (n = 300) from the Norwegian Human Milk Study (HUMIS) was analyzed using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry, after an acidic decomposition using microwave technique. (…) Our findings emphasize the importance of following consumer advice with respect to fish and seafood and points to amalgam as an important source for Hg exposure. Sci Total Environ. 2019 Aug 10;677:466-473.)

- Advarer mot «kvikksølvfisk». I Hardangerfjorden og Sognefjorden finnes det fisk som har så mye kvikksølv i seg at Mattilsynet fraråder at den spises.

(Anm: Advarer mot «kvikksølvfisk». I Hardangerfjorden og Sognefjorden finnes det fisk som har så mye kvikksølv i seg at Mattilsynet fraråder at den spises. SOGNEFJORDEN: Både i Hardangerfjorden og Sognefjorden kommer mest sannsynlig en stor del av kvikksølvet langveis fra, ifølge Havforskningsinstituttet. Her utsyn mot Undredal ved Sognefjorden. I noen av landets mest naturskjønne fjorder finnes det fisk som har så mye kvikksølv i seg at Mattilsynet fraråder at den spises. - I enkelte områder langs kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i fileten. Høyest nivå er det i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fra disse områdene, heter det i en pressemelding på Matportalen. (dagbladet.no 22.7.2021).)

– Krever tre millioner kroner etter kvikksølvforgiftning. Tidligere tannlegesekretær Gerd-Irene Lyse ble uførepensjonert som 49-åring med store helseplager. Hun mener skadene skyldes oppvarming av amalgam. – Det har vært tøffe år med mange nedturer. Men jeg gir meg aldri fordi jeg vet at jeg har rett, sier Gerd-Irene Lyse fra Jørpeland i Rogaland.

(Anm: Krever tre millioner kroner etter kvikksølvforgiftning. Tidligere tannlegesekretær Gerd-Irene Lyse ble uførepensjonert som 49-åring med store helseplager. Hun mener skadene skyldes oppvarming av amalgam. – Det har vært tøffe år med mange nedturer. Men jeg gir meg aldri fordi jeg vet at jeg har rett, sier Gerd-Irene Lyse fra Jørpeland i Rogaland. Tirsdag møter hun Yrkesskadeforsikringsforeningen i Stavanger tingrett. Gjennom tre dager skal Lyse forsøke å overbevise dommerne om at helseplagene har sammenheng med en lang yrkeskarriere som tannlegesekretær. Hun har gråten i halsen når hun snakker om sine tidligere arbeidsoppgaver. Hun elsket jobben sin. Men hun måtte gi den opp allerede før hun fylte 50. (…) Deltok i tv-dokumentar Gerd-Irene Lyse var en av to hovedpersoner da NRK Brennpunkt i 2005 sendte tv-dokumentaren «Kvikksølvjentene» som fikk stor nasjonal oppmerksomhet. Der kom det fram at 10.000 norske tannlegesekretærer som hadde vært utsatt for stor helserisiko i sitt arbeid med kvikksølv i perioden 1960–1990 kunne ha utviklet yrkesskader. (nrk.no 12.6.2018).)

- Tidligere tannlegesekretær får millionerstatning for kvikksølvskader. En tidligere tannlegesekretær (63) er tilkjent 3,2 millioner kroner i erstatning og sakskostnader for yrkesskader knyttet til kvikksølv.

(Anm: Tidligere tannlegesekretær får millionerstatning for kvikksølvskader. En tidligere tannlegesekretær (63) er tilkjent 3,2 millioner kroner i erstatning og sakskostnader for yrkesskader knyttet til kvikksølv. Gerd-Irene Lyse fikk tirsdag vite om dommen Stavanger tingrett nylig avsa, der hun ble tilkjent 2,7 millioner kroner i erstatning og 500.000 kroner i sakskostnader, skriver NRK. – Jeg er bare veldig glad, sier Lyse. – En knusende seier, sier Lyses advokat. Lyse har i 14 år forsøkt å få erstatning for skadene hun mener skyldes jobben som tannlegesekretær. Hun varmet opp amalgam fra 1970-tallet til 1987. Fra 1987 til 2003 ble hun også eksponert for kvikksølv gjennom utboring av gamle amalgamfyllinger. Lyses plager omfatter blant annet muskel- og skjelettplager, hodepine, balanseproblemer, svekket finmotorikk, konsentrasjonsproblemer og skjelving. Hun har vært 100 prosent ufør siden 2004. Yrkesskadeforsikringsforeningen har frist til 15. september å anke dommen, og Lyse er spent på avgjørelsen. – Jeg blir ikke overrasket om de anker, for det er mye penger. Men jeg vil oppleve det som en krise, sier kvinnen. (NTB) (dagsavisen.no 10.7.2018).)

- Det gikk over 30 år før sannsynlig diagnose forelå. Sykehistorien minner oss om hvor viktig det er å stille spørsmål om hvorvidt symptomene oppstår eller blir forverret i arbeidstiden.

En kvinne i 30-årene med hoste, tremor, uro og synsforstyrrelser.
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1233 – 5.
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med symptomer fra flere organsystemer. Det skulle gå mer enn 30 år før den sannsynlige årsaken til plagene var identifisert. (…) Pasienten kontaktet en forsker ved Lunds Universitet i Sverige som hadde gjort studier av effekter av kvikksølv i dyreforsøk. Han sendte pasientens MR-bilder til Boston Environmental Hazards Center ved Boston University i USA. En nevrolog der beskrev betydelig frontal atrofi ikke passende med alderen og svak til moderat atrofi i cerebellum.
Pasientens MR-bilder ble vurdert av to eksperter, som uavhengig av hverandre fant betydelig frontal og cerebellær atrofi. Basalganglieforandringene var lite uttalt og ble ikke kommentert ved annen gangs tolkning. Atrofi og basalganglieforandringer er uspesifikke funn, men er påvist hos enkelte kvikksølveksponerte (4).

Oppsummering
Vår pasient hadde akutte arbeidsrelaterte symptomer som er typiske for skadelig eksponering for kvikksølv. Det gikk over 30 år før sannsynlig diagnose forelå. Sykehistorien minner oss om hvor viktig det er å stille spørsmål om hvorvidt symptomene oppstår eller blir forverret i arbeidstiden. Ved mistanke om arbeidsrelaterte symptomer bør det være lav terskel for henvisning til organspesialist for avklaring av diagnosen og til arbeidsmedisinsk vurdering for vurdering av eksponering.

At eksponering for kvikksølv kan gi synsskade, er ikke godt kjent. Testing av fargesyn og undersøkelse hos nevrolog med visuelt fremkalt kortikale potensialer bør gjøres ved mistanke om synsskade hos personer som har vært eksponert for kvikksølv.

For vår pasient kunne trolig kronifisering av symptomene og varig invaliditet vært unngått hvis hun var blitt tatt ut av eksponering tidligere. Selv om bruk av kvikksølv i tannfyllingsmateriale nå er forbudt (fra 2008), kan lignende sykdomsbilder oppstå ved eksponering for andre toksiske substanser, for eksempel bly eller organiske løsemidler. (…) 

«Kvikksølv-jentene» til Høyesterett
nrk.no 29.4.2013
PUSTET INN KVIKKSØLV: Norske tannlegeassistenter jobbet i lang tid med kvikksølv - helt uten beskyttelse.

Bertha Regine Serigstad fikk erstatning etter å ha jobbet i årevis med kvikksølv på tannlegekontor. NAV nekter å godta dommen, som nå går til Høyesterett. (...)

Pustet inn kvikksølv-damp, men nektet erstatning av NAV
nrk.no 18.12.2012
Tannlegeassistenter får saken i lagmannsretten

NRK avslørte at tannlegeassistenter fikk helseplager etter å ha jobbet med kvikksølv. Åtte år senere går de første sakene i lagmannsretten. (...)

Brennpunkt-programmet fra 2004 åpnet øynene til mange som enten hadde jobbet som eller hadde familie med bakgrunn som tannlegeassistent. Mange års sykdom og helseplager kunne endelig ha fått en forklaring. (...)

Mulige senskader hos tannhelsepersonell etter kvikksølveksponering
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1593-4 (7.8.2012)
Forekomsten av senskader etter kvikksølveksponering er lav. Tannhelsesekretærer som tidligere har arbeidet med kvikksølvholdig amalgam, har sannsynligvis en økt forekomst av plager og symptomer som kan knyttes til nevrotoksiske effekter. Kvinnelig tannhelsepersonell kan ha en mulig affeksjon av visuell hukommelse. (...)

Kvikksølvskade godkjent som yrkessykdom
parat.no 16.4.2012
Tordis Klausen er en av mange tannhelsesekretærer som har blitt skadet av å arbeide med kvikksølv. Hun er også en av dem som har jobbet hardt for at dette skal godkjennes som yrkessykdom. Nå har NAV godkjent hennes krav med virkning tilbake til 1992. (...)

KVIKKSØLVSKADE
Fikk godkjent yrkessykdom

aftenposten.no 18.4.2012
Tordis Klausen har vært en forgrunnsfigur i den kampen mange tannhelsesekretærer har ført.

20 år etter at hun måtte slutte i jobben, har Nav endelig godkjent at tannhelsesekretær Tordis Klausen får godkjent sine omfattende plager fra arbeidet med kvikksølv som yrkesskade, skriver fagforeningen
Parat på sine nettsider. (...)

- EU inför förbud mot amalgam i barns tänder. Användandet av kvicksilver ska begränsas i världen. Det kommer bland annat innebära att användningen av tandamalgam delvis förbjuds.

(Anm: EU inför förbud mot amalgam i barns tänder. Användandet av kvicksilver ska begränsas i världen. Det kommer bland annat innebära att användningen av tandamalgam delvis förbjuds. För att lyckas i arbetet träder nu en konvention fram undertecknad av 139 länder och har ratificerats, alltså godkänts, av cirka 70.  – Det är ju väldigt positivt att vi lyckats få till en global överenskommelse där många har fått ge avkall på nationella intressen för att få en globalt uthållig miljöpolitik när det gäller kvicksilver, som är ett globalt problem, säger Lars Hylander, forskare i miljökemi vid Sveriges lantbruksuniversitet till Sveriges Radio. Han har följt frågan om kvicksilver under flera decennier. (netdoktor.se 18.8.2017).)

- Den store amalgamkrigen. (- Ulrik Malt avga en forsikring om at skjemaet skulle brukes i journalen og ikke var ledd i noe forskningsprosjekt. Følgelig behøvde de ikke godkjennelse fra Datatilsynet. Men året etter trykte Malt en artikkel i "Psychosomatic Medicine". (- Hvor konklusjonen går ut på at bedring hos pasienter som har fått fjernet amalgamfyllinger, er rent forbigående.)

Den store amalgamkrigen
aftenposten.no 13.1.2004
Hvis det skal bygges bro over en faglig uenighet, blir det vanskelig når det ikke finnes noen vilje til dialog. I få offentlige tvister er evnen til å snakke sammen så fraværende som i det vi kan kalle den store amalgamkrigen. (...)

Omsorg og respekt
De som sier de har skader, bl.a. på nervesystemet, hevder at de systematisk er blitt trakassert av de sakkyndige og har fått høre at det er helt andre årsaker til at de er eller føler seg syke, eksempelvis vanskelige familieforhold. I de undersøkelser som er foretatt på slike pasienter, er det brukt et skjema som ble oppsiktsvekkende skarpt kritisert i 1995 av Rådet for legeetikk. Det heter her at "spørreskjemaet er.. . . ikke primært preget av omsorg eller respekt for pasienten" og at "mange av spørsmålene er unødig private." (...)

I 1996 forhørte Datatilsynet seg hos professor dr. med. Ulrik Malt, en psykiater som brukte et slikt spørreskjema. Malt avga en forsikring om at skjemaet skulle brukes i journalen og ikke var ledd i noe forskningsprosjekt. Følgelig behøvde de ikke godkjennelse fra Datatilsynet. Men året etter trykte Malt en artikkel i "Psychosomatic Medicine". Den omhandlet en undersøkelse av 99 pasienter som hadde meldt seg med plager som de mente skyldtes amalgam-fyllinger. Ifølge direktør Georg Apenes i Datatilsynet synes denne fremgangsmåten å utgjøre en neglisjering av konsesjonskravet, altså det forhold at Datatilsynet skulle ha godkjent undersøkelsen. Den er ført videre i en artikkel som nå er antatt for trykking i det samme medisinske fagtidsskriftet, og hvor konklusjonen går ut på at bedring hos pasienter som har fått fjernet amalgamfyllinger, er rent forbigående. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

73,000

85,064

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

- Kan likevel få kvikksølvskader godkjent.

Kan likevel få kvikksølvskader godkjent
nrk.no 8.12.2011
Når kobberamalgam varmes opp, frigjøres store mengder kvikksølvdamp. Tannhelsesekretærer som arbeidet med kobberamalgam på 60-, 70- og 80-tallet har rapportert om helseskader.

Tannlegeassistenter som mener de er skadet av kvikksølv, kan likevel få plagene godkjent som yrkessykdom. (...)

Anker kvikksølvsakene til topps
nrk.no 5.12.2011
Kvikksølvdamp frigjøres når amalgam varmes opp.

En tannlegeassistent tapte nylig kravet om å få kvikksølvskader godkjent som yrkessykdom. Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Gerd Bang-Johansen, er skuffet over kjennelsen. (...)

Alt om NAV og kvikksølvskader hos tannlegeassistenter (...)

Tapte i Trygderetten
aftenposten.no 4.12.2011
KVIKKSØLVSAKEN

Trygderetten har i en avgjørelse nylig vendt tommelen ned for at tidligere tannhelsesekretær Anne Berit Nielsen får godkjent sin sykdom som yrkesskade, etter mange års arbeid med kvikksølvforbindelser. Hennes sak ble plukket ut som ny prøveklut av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, etter at Trygderetten i to tidligere, tilsvarende saker ga arbeidstagerne medhold.

– Kjennelsen til Trygderetten betyr ikke at døren er stengt for de mange tannhelsesekretærene som nå venter på en avgjørelse i sine saker, sier tortingsrepresentant Sylvi Graham (H) til Aftenposten. Hun peker på at retten i sin kjennelse vedgår at yrkesskade fra arbeid med kvikksølv kan være en
problemstilling, selv om man i denne konkrete saken ikke fant noen sammenheng.

– Det kan bli en åpning her når arbeidsminister Bjurstrøm kommer med et bebudet fremlegg om yrkesskade for Stortinget til våren, sier Graham. Stortingsrepresentanten er sterkt kritisk til Navs behandling av tannhelsesekretærene. – Flere har måttet vente i over fire år, det er helt uakseptabelt, sier
hun og lover å følge saken med argusøyne også i fremtiden. (...)

Klager Bjurstrøm inn for Sivilombudsmannen
nrk.no 9.7.2011
Fagforbundet Parat og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har klaget arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) inn for Sivilombudsmannen.

Fikk medhold
I desember i fjor fikk to tannhelsesekretærer Trygderettens medhold i at de var kvikksølvsskadde. Arbeidsministeren var uenig i trygderettens avgjørelser, og har nå instruert trygderetten om å behandle en sak til.

NRK Brennpunkt har laget en rekke reportasjer om tannhelsesekretærrer som har fått alvorlige skader som følge av kvikksølv.

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.206476

– Hensikten kan ikke forstås som noe annet enn å få en ny kjennelse som er i tråd med NAVs lovforståelse og som ikke vil gi de kvikksølvskadde tannhelsesekretærene erstatning.

Dette bryter med det grunnleggende konstitusjonelle systemet om et skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud. (...)

- Uryddig omkamp i kvikksølvsaken.

- Uryddig omkamp i kvikksølvsaken
aftenposten.no 9.7.2011
Tannhelsesekretærers kvikksølvskade i Trygderetten for tredje gang

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm godtar ikke at Trygderetten gir yrkesskadeerstatning til kvikksølvskadede tannlegeassistenter. Statsråden krever omkamp, og Anne Berit Nilsen er valgt ut som prøveklut.

– Veldig kjedelig å bli et ledd i statsråd Bjurstrøms og Navs strategi for å redusere erstatningene til oss tannhelsesekretærer.

Hun lyder ganske forbannet, og ikke så lite fortvilet, tidligere tannhelsesekretær Anne Berit Nielsen fra Skreia på Toten. Snart skal hennes sak opp for Trygderetten – uten at hun har ønsket det selv. (...)

Trenering. – Det som nå skjer er trenering av sakene til en hel yrkesgruppe, sier Gerd Bang Johansen, leder av Tannhelsesekretærenes Forbund/Parat. Foreningen har nå klaget til sivilombudsmannen over måten arbeidsminister Hanne Bjurstrøm behandler kvikksølvsakene på. Det samme har Anne Berit Nilsen og hennes advokat Carl Gunnar Sandvold gjort.

Bang Johansen viser til at rundt regnet 50 tannhelsesekretærer i flere år har ventet på at Nav skal avgjøre deres søknader om yrkesskadeerstatning. Derfor reagerer hun sterkt på at myndighetene ikke godtar Trygderettens kjennelse.

– Kanskje håper Arbeidsdepartementet og Nav at problemet skal løse seg av seg selv? Søknadene fra 50 tannhelsesekretærer om yrkesskadeerstatning har ligget på is i flere år allerede. Mange av de kvinnene det gjelder har store helseproblemer, og de blir ikke yngre med årene. (...)

To dommer ikke nok
aftenposten.no 17.4.2011
Arbeidsministeren vil ikke endre reglene om yrkesskade To tannlegesekretærer har fått medhold i retten om yrkesskader etter arbeid med dampende kobberamalgam.

I årevis sto tannlegesekretærene over dampen fra den kokende nervegiften kobberamalgam for å fylle hull i norske tenner. Kobberamalgam var veldig billig og måtte kokes før bruk. Allerede i 1974 viste forskning fra New Zealand at dampen fra kobberamalgam skadet nervesystemet, og førte til hukommelsessvikt og konsentrasjonsvansker. Her ble kobberamalgam forbudt umiddelbart.

Fikk medhold. To tannlegesekretærer fikk i fjor medhold etter å ha gått til sak om rkesskadeerstatning for å ha arbeidet med kokende amalgam. Lederen i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat (ThsF), Gerd Bang-Johansen, så det som en seier og håpet dommene skulle gi flere medhold. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier at hun ønsker en sak til før tolkningen av regelverket eventuelt kan endres, fordi den
siste saken i Trygderetten ble avsagt under dissens. (...)

Arbeidsdepartementet anker ikke kvikksølvdom
nrk.no 10.2.2011
Arbeidsdepartementet vil ikke anke Trygderettens kjennelse, der en tannhelseassistent fikk godkjent sine plager etter å ha blitt utsatt for kvikksølv som yrkesskade.

I en pressemelding understreker departementet at det med dette ikke er tatt standpunkt til konsekvensen av Trygderettens kjennelser for de øvrige sakene på dette området som ligger til behandling hos Nav. (...)

- NAV legger seg flat.

NAV legger seg flat
nrk.no 2.2.2011
NAV tar selvkritikk og varsler en rekke tiltak i behandlingen av kvikksølvskadde tannlegeassistenter. Det er konklusjonen etter at etaten selv har gransket hvordan de håndterer disse sakene. Granskingen ble satt i gang i november i fjor, etter at Brennpunkt satte fokus på tannlegeassistentene i dokumentaren ”Med NAV i sikte”. (...)

Helsedirektoratets rapport (...)

Ny rapport: - Kvikksølv svekket hukommelsen
aftenposten.no 1.2.2011
Tannhelsesekretærene har i flere år kjempet mot Nav for å få erstatning for helseskader som de mener er forårsaket av nærkontakt med amalgam i arbeidet.

Nav har hevdet at det ikke finnes bevis for at kvikksølv er årsaken til deres helseskader. (...)

Etter at NRK Brennpunkt i november sendte programmet «I strupen på Nav», bestilte Nav faglige råd fra Helsedirektoratet. (...)

Gjennombrudd
Leder
aftenposten.no 13.1.2011
To tidligere tannlegesekretærer har fått Trygderettens kjennelse for at de har rett på erstatning på grunn av helseskader de er blitt påført under arbeid med det sterkt kvikksølvholdige stoffet amalgam. Det var på tide. I snart 50 år har det vært kjent at amalgam kunne være helseskadelig fordi det inneholder opp til 70 prosent kvikksølv. Men det var først etter at NRKs Brennpunkt satte søkelys på problemet i 2005 at saken fikk nevneverdig offentlig oppmerksomhet. (...)

Kan få millionerstatning for kvikksølv
aftenposten.no 12.1.2011
Tannlegesekretærer som er skadet av kvikksølv kan få millionerstatninger, etter at de fikk medhold i Trygderetten. (...)

I en nylig studie av snusavvenning gjort av British Medical Journal kommer det frem at 59 prosent av pasientene som deltok i studien ble snusfrie etter 12 uker etter å ha tatt i bruk Champix, mot 39 prosent av kontrollgruppen. (...)

"Innleggelsen" vil koste mellom 5000 og 6000 kroner avhengig av hvor mange ganger du må oppsøke lege og sykepleier.

Til åpningen av klinikken kommer direktør i Legemiddelindustriforeningen, tidligere statsråd Karita Bekkemellem. (...)

Tannlegeassistenter får medhold
nrk.no 11.1.2011
Trygderetten snur i kvikksølvsaken - nå får to av de tidligere tannlegeassistentene erstatning. – Dette vil åpne muligheter for flere, mener yrkesskadeekspert.

Etter at mange tidlgiere tannlegeassistenter har kjempet en årelang kamp for å få erstatning for kvikksølvforgifting, snur nå Trygderetten for første gang og gir to av disse kvinnene medhold i saken. (...)

- Brennpunkts undersøkelse blant tannlegeassistenter

Brennpunkts undersøkelse blant tannlegeassistenter
nrk.no 15.3.2011
Spørreundersøkelsen er gjort blant tre ulike grupper tannlegeassistenter høsten 2010. I alle tre gruppene kom det fram at 25 prosent hadde fjernet livmoren. Det vanlige i befolkningen er 12 prosent. (...)

Behov for forskning
Våre data er samlet inn på en slik måte at de gir en indikasjon på at noe kan være galt med disse kvinnene.

Brennpunkt understreker imidlertid at vårt arbeid ikke er forskning. Det er en opptelling med varierende svarprosent, der 25 prosent av de som har svart har fjernet livmoren. (...)

Tannhelsesekretærer fikk alvorlige underlivsproblemer
nrk.no 1.11.2007
Etter at NRK i 2005 avslørte at mange tannhelsesekretærer som var blitt utsatt for kvikksølvdamp, var blitt syke, gjennomførte Tannhelsesekretærenes forbund en undersøkelse blant sine medlemmer.

Av dem som svarte, var det 35 prosent som meldte om alvorlige underlivsproblemer.

- Vi fikk meldinger om store blødninger, fjerning av livmor og eggstokker og mange spontanaborter, sier Gerd Bang-Johansen, leder for Tannhelsesekretærenes forbund i Parat. (...)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Når Nav foretrekker spindoktor

Når Nav foretrekker spindoktor
bt.no 27.11.2010
Brenner det bokstavelig talt et blått lys i begge ender av velferdsstatens ledelys fra vugge til grav? En ledelsesutfordring?

NAVET: Når en toppdirektør for navet i velferdsstaten velger å ha med seg en spindoktor, ikke sakkyndig, når hun skal redegjøre for saksutredning, er det på tide å finne frem diagnoseoversikten, skriver Tommy Krabberød. Her er Navs direktør for ytelser, Hilde Olsen i samtale med Brennpunkt. (...)

Spindoktoren inn på scenen
En rekke tannlegeassistenter har fremmet krav om yrkesskadeerstatning som følge av kvikksølvforgiftning, men fått avslag fra Nav. NRK Brennpunkt ønsket å se nærmere på begrunnelsen for avslagene, da tannlegeassistentene hadde vært utredet av og fått støtte fra flere arbeidsmedisinske eksperter.

Journalist: Hvor har dere dokumentasjonen på at kvikksølv ikke gir kognitive skader?

Nav: Vi tar utgangspunkt i folketrygdlovens paragraf ...

Journalist: Avslaget baserer seg på en faktaopplysning, hvor har dere opplysningen om at det at kvikksølv ikke gir kognitive skader fra?

Nav: Vi må forholde oss til rammene for saksbehandling og kravet i loven ...

Slik gikk runddansen, inntil Nav-direktøren ikke hadde mer tid å avstå til slikt. Kun avbrutt av Nav-direktørens informasjonsmedarbeider som ville stoppe intervjuet siden man, ganske korrekt, ikke kom noen vei med samtalen. Når en toppdirektør for navet i velferdsstaten velger å ha med seg en spindoktor i stede for sakkyndige når hun skal redegjøre for egen avdelings saksutredning, er det på tide å finne frem diagnoseoversikten. Noe er alvorlig galt. (...)

Rungende taushet
KAARE K. JOHNSEN - Bjørkelangen
aftenposten.no 26.11.2010
Etter NRKs Brennpunkt-dokumentar om NAVs skammelige behandling av kvikksølvskadede tannlegeassistenter, har det vært rungende taushet i Aftenposten og andre store aviser om Nav og dokumentaren. Jeg hadde ventet at journalister, jurister, politikere og samfunnsvitere med glødende engasjement hadde debattert kritikken – men nei. Er det virkelig ingen som bryr seg om de opprørende forholdene? Hvorfor denne unnfallenheten? Vil ingen kommentere at Nav opererer etter et så åpenbart urettferdig og urimelig regelverk, at de suverent kan tilsidesette Norges samlende medisinske ekspertise? Og t.o.m. bruker usannheter om kvikksølvets skadevirkning i begrunnelsen for avslagene? (...)

Professor sjokkert over NAV
nrk.no 18.11.2010
Bjørn Hilt, professor ved Det medisinske fakultet i Trondheim, mener NAV bruker rapportene hans på en selektiv måte.

Professor ved NTNU i Trondheim, Bjørn Hilt, er overrasket over at hans forskning er brukt til å nekte tannlegeassistenter i Norge erstatning etter kvikksølvforgiftning. (...)

– Det virker forhåndsbestemt
– De avslagene jeg har sett overrasker meg veldig, men når jeg nå hører at det ikke er noen som har fått godkjenning, så synes jeg faktisk at det nesten virker som om de har bestemt seg på forhånd, sier Hilt. (...)

Brennpunkt: Med NAV i sikte
nrk.no/nett-tv/klipp 16.11.2010
NAV sine jurister underkjenner medisinske diagnoser satt av overleger og professorer fra hele landet. Pasientene fortviler, men NAV nekter å møte dem. (...)

Løftebrudd for tannlegeassistentene
nrk.no 16.11.2010
Tannlegesekretærene kokte kvikksølvet som ble brukt i fremstillingen av kobberamalgam.

Tannlegeassistenter ble syke av kvikksølv. – Ikke så farlig, ifølge NAV.

”Det er ikke vitenskapelig dokumentert at kvikksølv gir kognitive skader (skader på det sentrale nervesystemet, red. anm.)”. (...)

Disse ble syke av kvikksølv
nrk.no 16.11.2010
Fem år etter at Brennpunkt laget programmet om "Kvikksølvjentene" har tannlegeassistenter fått diagnosen kvikksølvforgiftet. I denne artikkelen har vi samlet 17 historier om hvordan de arbeidet, sykdommer, utredninger og møtet med NAV. (...)

Da Brennpunkt laget programmet ”Kvikksølvjentene” i 2005, ble vi nedringt av fortvilte tannlegeassistenter. De forsto for første gang hvorfor de var syke. Med kvinnenes samtykke noterte vi den gang ned navn og sykdomshistorie.

Historien bak kveldens Brennpunktdokumentar (...)

Med NAV i sikte
nrk.no 16.11.2010
Kvinner som har fått påvist skader etter arbeid med kvikksølv får ikke yrkessykdomserstatning. Et samlet norsk medisinsk fagmiljø har undersøkt og påvist kvikksølvskader hos tannlegeassistenter, men juristene i NAV mener professorene og overlegene tar feil. (...)

NAV-ansatte bak lukkede dører
nrk.no 16.11.2010
NAVs sentrale yrkessykdomskontor avgjør hvem som får godkjent sin sykdom som yrkessykdom. På kontoret jobber åtte jurister og en leder. De fatter vedtak i rundt 1000 saker i året, og en av fire saker ender med avslag. Flere av juristene ved kontoret er nyutdannet, og gjennomtrekken er stor. Bare i år har 25 % av staben blitt byttet ut. (...)

- Kvikksølv i sparepærer

NY TEST AVSLØRER: Ulovlig mye kvikksølv i sparepærer
nrk.no 21.3.2012
Etter NRKs kvikksølvtest stanses salget av lyspærer fra fire produsenter med umiddelbar virkning.

Innholdet av kvikksølv i sparepærer varierer enormt mellom de beste og de dårligste. NRKs test viser at miljøverstingene har nesten åtte ganger så mye kvikksølv som tillatt. – De skulle aldri vært solgt, fastslår myndighetene.

Nå er den lovbestemte grenseverdien nede i 3,5 mg. Hvis lyspæren har mer kvikksølv enn dette, er det forbudt å selge den i Norge.

– Vi mener at også denne grensen er for høy, og jobber nå for å skjerpe kravene ytterligere, sier Marit Kjeldby i Klif.

Hun oppfordrer alle til å unngå lyspærene med mest kvikksølv, og minner samtidig om at alle som selger sparepærer har plikt til å ta imot brukte pærer som skal kastes. (...)

Slik rydder du bort knust kvikksølv
nrk.no 24.12.2010
Termometer, som finnes i de fleste hjem, inneholder kvikksølv.

Det er veldig lite kvikksølv i en sparepære, og helsefaren er minimal.

Likevel er det en god regel å bli kvitt alt glass og alle kvikksølvrester. (...)

EU-topp vil forby sparepærer på grunn av kvikksølvfare
vg.no 22.12.2010
Om en sparepære knuser i et lukket rom, vil kvikksølvet som lekker ut være 20 ganger over grensa for helserisiko. Men Folkehelseinstittutet mener det ikke er noe å bekymre seg for. (...)

Kvikksølv i sparepærer:
Bellona positiv til sparepæreforbud

vg.no 22.12.2010
Karl Kristensen, fagrådgiver i Bellona, mener kvikksølv er en av de verste miljøgiftene, og ønsker å bli kvitt sparepærene.

- Men for å forby sparepærer må man ha et alternativ som kan dekke vesentlige behov. Jeg tror det nærmer seg at LED-lys blir et fullverdig alternativ. Og man trenger uansett en styrt utfasing av kvikksølvholdige spareprøver, enten ved forbud eller avgifter, mener Kristensen.
Den tyske lederen for EU-parlamentets komite som behandler energisaker tok onsdag orde for å forby sparepærer.

Ifølge Welt Online ønsker han også å oppheve forbudet av de gammeldagse glødepærene som EU har vedtatt. (...)

Diverse artikler

Advarer mot kvikksølv i hudblekemidler
fhi.no 17.4.2014
Uorganisk kvikksølv hemmer produksjonen av fargepigment (melanin) i huden og kan derfor bleke hud. Kvikksølv er samtidig helse- og miljøskadelig, og er ikke tillatt brukt i hudkremer. Undersøkelser gjort av Mattilsynet viser at det finnes en rekke ulovlige kvikksølvholdige produkter tilgjengelige på markedet, uten at det står noe om kvikksølv på pakningene.

Vi får i oss lave mengder uorganisk kvikksølv via mat, men ikke så mye at det gir helsemessige konsekvenser. Kvikksølv i amalgamfyllinger bidrar dessuten til eksponeringen for uorganisk kvikksølv. Maten og amalgamfyllinger kan regnes som små og ubetydelige kilder sammenliknet med det bidraget som kvikksølv i hudkremer kan gi hos dem som bruker det.

Brytes langsomt ned
Uorganisk kvikksølv tas opp gjennom huden hos personer som bruker slike kremer. Hvor mye kvikksølv som tas opp i kroppen vil variere. Det er blant annet avhengig av hvilken kvikksølvforbindelse som finnes i kremen og innholdet av andre stoffer i kremen.

Dersom man bruker mye krem, blir det tatt opp mer i kroppen. Kroppen skiller langsomt ut uorganisk kvikksølv (halveringstid 1-2 måneder), og kvikksølvnivået i kroppen vil derfor kunne øke gradvis med gjentakende bruk.

Hvor mye uorganisk kvikksølv man har fått i seg, kan måles i urin. Det er flere studier som viser klar sammenheng mellom bruk av kvikksølvholdige kremer og høyere nivå av kvikksølv i urinen.

Barn kan få i seg kvikksølv fra kremer ved at de kommer i kontakt med huden til personer som bruker slike produkter. Det finnes også eksempler på at slike produkter brukes på barn.

Urovekkende mengder helsefarlige gifter i hudblekemidler (Mattilsynets nettsider) (...)

(Anm: Advarer mot kvikksølv i torsk fra Indre Oslofjord. Eksperter skjønner ikke hvorfor nivået er så høyt. ADVARER: Mattilsynet advarer gravide, ammende og barn under fem år å spise torsk fra Indre Oslofjord. (dagbladet.no 6.6.2015).)

(Anm: Vil ha advarsel på tunfiskboksene. Tunfiskbokser bør merkes med advarselen "Gravide frarådes å spise tunfisk". Det mener en dansk professor og ekspert på miljøgifter. (…)Lisbeth E. Knudsen, toksikolog og professor ved Københavns Universitet, mener restaurantmenyer og hermetikkbokser med tunfisk bør merkes med advarsler tilsvarende dem vi finner på sigarettpakker. – De bør merkes med at dette inneholder tunfisk, som inneholder kvikksølv, som ikke er sunt for gravide, og at de skal la være å spise det, sier hun i den danske dokumentaren "De ufødte barna" som du kan se her på NRK. (nrk.no 27.8.2015).)

(Anm: Schrödingers katt: De ufødte barna. Episodebeskrivelse. Du kan være helt frisk selv om du har litt kvikksølv i kroppen. Men dersom du er gravid kan kvikksølvet føre til alvorlig hjerneskade hos fosteret. Og kvikksølv får vi i oss dersom vi spiser mye fisk som befinner seg høyt oppe i næringskjeden, f.eks tunfisk. Men hvordan havner kvikksølv i tunfisken? Og hva kan man gjøre da, hvis man elsker fisk og vil ha barn? (nrk.no 27.8.2015).)

Danskernes blod er fyldt med kviksølv
jyllands-posten.dk 18.4.2013
At danskerne har forholdsvis høje mængder af kviksølv i kroppen, skyldes befolkningens store indtag af fisk.

Danskerne ligger i den høje ende i forhold til mængden af kviksølv i blodet, viser en ny, stor undersøgelse. Det høje niveau skyldes vores store indtag af fisk. (...)

Det er første gang, sådan en undersøgelse bliver lavet på europæisk plan. Projektet, kaldet DEMOCOPHES, er derfor helt enestående, og dets forskningsresultater er ventet med stor spænding. Det skriver Videnskab.dk.

Læs også hos Videnskab.dk: Kviksølv afslører elitemunke fra middelalderen

Studiet indikerer, at indbyggerne i udlandet såvel som herhjemme har lavere mængder i kroppen, end dem, man ved, skader helbredet. (...)

Tycho Brahe døde ikke av kvikksølvforgiftning
nrk.no 15.11.2012
Grava ble åpna i 2010, nå kommer resultatene som viser at astronomen i hvert fall ikke døde av kvikksølvforgiftning.

Mordmyte avkrefta i Danmark, 411 år etter den legendariske astronomens død. (…)

– Hadde det på følelsen
Nå har forskerne offentliggjort rapporten, og den konkluderer med at Brahe i hvert fall ikke ble kvikksølvforgifta, noe mange har hevda.

– I 1901 ble det funnet noen hår som ble analysert med den tids metoder, og viste spor av kvikksølv. Da begynte mordryktene å florere, men man kunne ikke på den tida si noe om mengden av kvikksølv i kroppen, sier forskningsleder og arkeolog Jens Vellev til Jyllandsposten.

De nyanalyserte skjegghårene fra Brahe viser at kvikksølvmengden i kroppen hans var helt normal.

– Vi hadde det litt på følelsen, men det er godt å få det bekrefta, sier Vellev. (…)

Tycho Brahe regnes som grunnleggeren av moderne observerende astronomi, men var like fullt overbevist om at Jorda sto i sentrum av universet. (…)

– Denne krabben er ikke mat for noen
nrk.no 30.8.2012
VIDEO: Kvikksølv-nivåene i Vatsfjorden er like høye som de er ved ubåtvraket på Fedje i Hordaland, mener aksjonsgruppe. (NRK Rogaland onsdag 29. august)

Aksjonsgruppen i Vats har funnet kvikksølv i krabbene i fjorden. De høye nivåene gjør krabbene uspiselige mener de, mens ordføreren i kommunen ikke tør å tolke tallene i den retningen.

– Dette er ikke mat for noen. Krabben er full av kvikksølv, sink og tungmetaller, sier Ståle Jøtne i Aksjonsgruppa Vatsfjorden.

I juli sendte aksjonsgruppa krabber til analyse laboratoriet ALS, for øvrig det samme som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) bruker. Svaret de fikk, viser at kvikksølvinnholdet i Vatsfjorden er høyere enn det det er rundt ubåtvraket på Fedje, hevder Jøtne. (...)

Autisme - mer miljø enn gener!
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:786 (17.4.2012)
I Tidsskriftet nr. 4/2012 skriver Ragnhild Ørstavik (1) om en ny tvillingstudie fra Stanford University, som viste at miljøet hadde en større betydning enn gener (2). Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt Folkehelseinstitut er ifølge innlegget ikke enig med de amerikanske forskerne (1).

Jeg synes derimot at studien høres plausibel ut. Allerede foreliggende studier viser at autister har skyhøye kvikksølvverdier målt i håret, en nedsatt evne til å skylle ut tungmetaller, og ofte positiv effekt av en kvikksølvutledende behandling (3, 4). Adams og medarbeidere (5) og Vojdani og medarbeidere (6) har undersøkt kvikksølvbelastningen hos autistiske barn og postulerer at det store forbruket av antibiotika hos disse barna er medansvarlig for de kjente mage-tarmproblemene, slik som intoleranse for melkekasein og gluten og blokkeringen for kvikksølvutrenskningen. (...)

(Anm: Mercury and autism: accelerating evidence? Neuro Endocrinol Lett 2005; 26: 439 - 46.)

(Anm Mercury exposure may be a risk factor for autoimmune diseases in women (medpagetoday.com 6.2.2015).)

(Anm: Exposure to mercury, seafood associated with risk factor for autoimmune disease (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

Nekter å svare for «tonnevis av kvikksølv»
dagbladet.no 14.4.2012
AF Decom oppdaget store mengder kvikksølv i en oljeinstallasjon de skulle destruere.

GIFTUTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer på Raunes i Vindafjord ved Haugesund.

(Dagbladet): I et intervju med det britiske bransjemagasinet Decom World 26. mai 2011 forteller direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore om utfordringer selskapet har knyttet til destruering av oljeinstallasjoner.

- Dårlig kartlegging av en installasjon for å finne og anslå mengde av mulige forurensningskilder kan koste dyrt, oppta mye tid og medfører risiko for spredning av forurenset avfall, sier Hildisch i intervjuet.

Decom World intervjuet Hildisch i forbindelse med AF Decoms planer om å lage et liknende opphoggingsanlegg på Shetland som selskapet har i Vats i Vindafjord. (...)

Dette skjer med amalgam-tennene
klikk.no 20.3.2012
Har du flere store amalgamfyllinger i tennene, bør du vite dette.

Gamle amalgamfyllinger kan gi både tannpine og en slunken lommebok.

Er du blant dem som fikk tennene fylt med store, mørkegrå amalgamplomber for flere tiår siden?

Du er ikke alene. Amalgam var tidligere er så populært fyllingsmateriale at folk i 40- og 50-årene i dag blir omtalt som amalgamgenerasjonen.

Helseplager knyttet til amalgamfyllinger er et omdiskutert tema, og debatten om hvorvidt det kvikksølvholdige materialet skader helsen vår raser stadig blant fagfolk og pasienter.

Noen plager er imidlertid godt dokumentert. (...)

Mye kvikksølv i dypvannsfisk
nrk.no 30.1.2012
Dypvannsfisk fra Trondheimsfjorden inneholder mye kvikksølv.

Forskere har funnet mye kvikksølv i dypvannsfisk som brosme og lange i Trondheimsfjorden.

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning har nå undersøkt innholdet av kvikksølv i flere fiskeslag i Trondheimsfjorden, Åkrafjorden, Høyangsfjorden, Storfjorden, Sunndalsfjorden og Lofoten.

Ti ganger mer
Undersøkelsen viser at brosme og lange samler opp nærmere ti ganger mer kvikksølv enn torsk, som lever lenger oppe i vannet, melder Klima- og forurensningsdirektoratet på sine hjemmesider. (...)

(Anm: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere Statens forurensingstilsyn (SFT)).)

Den verste miljøgiften
aftenposten.no 6.10.2011
KVIKKSØLVGÅTEN. Stadig mindre kvikksølv tilføres norsk natur.

Likevel blir det mer kvikksølv i ørret og abbor i vann i Sørøst-Norge. Miljøgiftenes vandring. Forskerne forsøker å finne svar på gåten, men saken viser hvor vanskelig det er å forutsi miljøgifters vandring i naturen. De aller fleste av oss unngår kvikksølv og andre helse- og miljøskadelige stoffer i så store konsentrasjoner at vi merker skadevirkninger. Men små, små mengder får vi daglig i oss fra luften vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker. Stoffene hoper seg opp, og over tid samler vi opp en cocktail av kjemikalier i kroppen. (...)

Begge tiltalte dømde i ERAS-saka
nrk.no 12.9.2011
MILJØDOM: Både tidlegare styreleiar og dagleg leiar har fått fengselsdom i ERAS-saka.

Begge dei tiltalte i den mykje omtala Eras-saka i Høyanger er dømde til fengsel.

Den tidlegare styreleiaren og den tidlegare daglege leiaren i industriverksemda, stod tiltalt for alvorleg miljøkriminalitet i Fjordane tingrett.

No er dei dømde til å sone 30 og 21 dagar i fengsel for ikkje å ha hatt kontroll på utslepp av miljøgiftene kvikksølv og flusyre til Høyangerfjorden.

Dei er mellom anna dømde for brot på ureiningslova, og forskrifta om internkontroll. (...)

Må vente på ny kvikksølvdom
aftenposten.no 12.4.2011
Selv om en tannhelseassistent nylig har fått godkjent sine helseplager som yrkesskade, må Trygderetten prøve enda en slik kvikksølvsak før rettspraksisen kan endres. Kjennelsen i Trygderetten i desember ble avsagt under dissens og bryter med mange års praksis. En ny og mer prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås, vil fjerne uklarheten om rettstilstanden til de tidligere tannhelsearbeiderne, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Dangers from mercury
BMJ 2011; 342:d1327 (1 March)
In 2009 the Health Protection Agency was notified of two cases of nephrotic syndrome and one case of chronic back pain potentially associated with chronic mercury poisoning from the use of illegal skin lightening creams.1 These women, all of Asian origin, had blood mercury values ranging from 63 to 198 nmol/L (normal value <30 nmol/L). Chelation therapy was not required, blood mercury values falling when use was stopped. The creams, which contained up to 3% of mercury by weight, were purchased in the United Kingdom in local shops and over the internet from UK suppliers.

Mercury is banned as an active ingredient in cosmetics in the European Union. However, recent investigations by the UK Trading Standards Agency found that illegally imported skin lightening creams containing mercury are sold in the UK. (...)

(Anm Mercury exposure may be a risk factor for autoimmune diseases in women (medpagetoday.com 6.2.2015).)

(Anm: Exposure to mercury, seafood associated with risk factor for autoimmune disease (medicalnewstoday.com 12.2.2015).)

(Anm: Is Your Back Pain Sciatica? Er dine ryggsmerter isjias? (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Isjias – kompresjon og inflammasjon av nerveroten? Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127:316-8 (1.2.2007).)

Mer kvikksølv i nord
tv2nyhetene.no 31.1.2011
Det havner mer kvikksølv i arktisk natur enn noen andre steder i verden.

Konsentrasjonen av kvikksølv øker hos mennesker og dyr som lever i polarområder. Mest utsatt er isbjørn og mennesker som lever av marine pattedyr.

Det skriver forskning.no. (...)

Får millionbot etter utslipp av kvikksølv
aftenposten.no 20.12.2010
Etter ulovlig høye utslipp av kvikksølv er Eras Metal AS i Høyanger ilagt bot på 1,5 millioner kroner.

Det ulovlige utslippet av kvikksølv og flussyre til luft skal ha pågått fra juli til desember i 2008.

Fordi ledelsen ikke gjorde nok for å stanse utslippene risikerer den tidligere daglige lederen og den tidligere styrelederen nå fengselsstraff. Mandag ble det kjent at statsadvokatene i Møre og Romsdal også har tatt ut tiltale for alvorlige brudd på forurensningsloven, melder Sogn Avis. (...)

FDA to reexamine metal dental fillings
reuters.com 13.12.2010
(Reuters) - U.S. health regulators are seeking a second opinion on whether mercury-containing dental fillings pose a risk to dental patients, especially children and pregnant women.

Food and Drug Administration officials said that while there are no new scientific findings on such silver-colored cavity fillings, it wants feedback on methods it used to weigh available data and decide last year that the metal alloy is safe. (...)

Kvikksølv i fisk fra Hardanger over EUs faregrense
vg.no 24.9.2010
Også i brosme fanget ved Karmøy og Sotra ligger kvikksølvmengden høyt, like under EUs faregrense skriver Fiskeribladet Fiskaren fredag, og viser til en fersk masteroppgave i miljøkjemi av Kristine Kvangarsnes.

Hardanger-brosmen inneholder 1,5 milligram kvikksølv per kilo fisk, mens EUs grenseverdi er 0,5 milligram.

Kvikksølvfunnene på Vestlandet er langt over anbefalt grenseverdi for gravide og unge kvinner

Rapporten er så fersk at Mattilsynet ennå ikke har avgjort om de vil utstede kostholdsråd for brosme fra Hardangerfjorden. (...)

Ikke U-864
Det er ikke ubåtvraket på 150 meters dyp ved Fedje som er kvikksølvkilden, skriver Fiskaren. (...)

Nordisk kvikksølvarbeid får ros
norden.org 11.6.2010
Kvikksølvarbeidet i de nordiske landene har fått stor oppmerksomhet på FNs kvikksølvkonferanse i Stockholm. Delegater fra hele verden har uttalt seg positivt om Nordens og Nordisk ministerråds rolle i arbeidet for å begrense bruken av kvikksølv.

Et av områdene der Norden står som et forbilde for mange, er tannhelsetjenesten. Kvikksølvholdige amalgamfyllinger har blitt stadig mer sjeldne i Norden, og Sverige ligger i teten med sitt allmenne kvikksølvforbud fra år 2009.

En av dem som roser den nordiske innsatsen, er Anita Vasquez Tibau, direktør for en av organisasjonene som kjemper for en amalgamfri tannhelsetjeneste i blant annet USA. (...)

De globale kvikksølvutslippene kan halveres
norden.org 8.6.2010
Det finnes et stort, men uutnyttet potensial for å redusere de globale utslippene av kvikksølv. Kvikksølvutslippene kan mer enn halveres fram mot 2020 ved hjelp av blant annet moderne teknologi. Det understrekes i en fersk rapport finansiert av Nordisk ministerråd og Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten ble presentert på et godt besøkt seminar tirsdag under FNs kvikksølvkonferanse i Stockholm. (...)

Unngå kvikksølvdamp fra knuste sparepærer
aftenposten.no 19.5.2010
Du skal verken bruke kost eller støvsuger når du rydder glassbitene. (...)

Kviksølvoffer får rekorderstatning
politiken.dk 14.12.2009
En 72-årig rørsmed får 1,5 millioner i erstatning for forgiftning.

En 72-årig mand fra Grindstedegnen får næsten 1,5 millioner kroner i erstatning af Arbejdsskadestyrelsen for at arbejde med kviksølv.

Han fik alvorlige helbredsgener ved at arbejde med det giftige stof på det daværende Grindstedværket, nu Danisco. (...)

Rekordmye kvikksølv i ferskvannsfisk
aftenposten.no 9.11.2009
Kvikksølvinnholdet i ferskvannsfisk i Sørøst-Norge har økt med 60 prosent siden 1991, viser ny undersøkelse. Forskere er usikre på årsaken, for det er ikke registrert mer kvikksølv i luften. (...)

Sparepærer kan være kvikksølvbomber
aftenposten.no 1.9.2009
Lyskildene som skal erstatte lyspæren, inneholder kvikksølv og kan være farlige hvis de knuser. (...)

Fakta:Slik håndterer du en knust spærepære
Luft ut og gå vekk i minst 30 minutter.

Bruk tykke gummihansker(ikke oppvaskhansker) for å fjerne avfallet, ikke støvsuger eller kost.

Tepper eller møbler med rester av kvikksølv skal settes ut for lufting.

Etter rengjøringen skal utluftingen fortsette i 20 – 30 minutter til. (...)

Hastverk gir kvikksølv
aftenposten.no 22.8.2009
Kvikksølv er forbudt i Norge, og finnes ikke lenger i vaksiner. Men det er gjort unntak for vaksinen mot svineinfluensa.

Mange er skeptiske til å bli vaksinert mot svineinfluensa – en av grunnene er frykten for kvikksølv i vaksinen. Men seksjonssjef Svein Rune Andersen i Statens legemiddelverk mener det ikke er grunn til frykt når legemiddelfirmaene nå tilsetter kvikksølvforbindelsen tiomersal som konserveringsmiddel.

–Når det er en influensapandemi slik som nå, er det viktig å få vaksinen raskt produsert og raskt ut til befolkningen. Derfor har man ti vaksinedoser i hvert glass. Men man må ha et konserveringsmiddel i vaksinen for å hindre bakterievekst når glasset er åpnet. Og da er kvikksølvforbindelsen tiomersal best. (...)

Vaccine mod H1N1 indeholder kviksølv
politiken.dk 10.8.2009
Siden 2004 har Danmark undgået kviksølvholdigt konserveringsmiddel. Men det lader sig ikke gøre med influenza-vaccinen.

Der vil være ganske små mængder af tungmetallet kviksølv i vaccinen mod H1N1, tidligere kendt som svineinfluenza.

Vaccinen leveres med 10 doser i hvert hætteglas, og for at det skal kunne holde sig, indeholder det også konserveringsmidlet thiomersal, bekræfter både Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen.

Thiomersal indeholder 58 procent kviksølv. Det har tidligere været sat i forbindelse med - og er senere frikendt igen - for at kunne udløse autisme, allergi, sklerose, nervelidelser, fosterskader og hjerneskader. (...)

Influensavaksinen inneholder kvikksølv
aftenposten.no 24.7.2009
(...) Det svenske legemiddelverket bekrefter overfor Jönköpings-Posten at influensavaksinen som skal benyttes inneholder kvikksølvforbindelsen tiomersal.

Sverige innførte forbud mot kvikksølv 1. juni i år, men legemiddelverket forsvarer likevel bruken i influensavaksine og mener at dosene er så små at det er ufarlig. (...)

- Finnes ikke kvikksølv i vaksiner

Også i Norge
Influensavaksiner som benyttes i Norge inneholder også kvikksølv, går det fram av Norsk legemiddelhåndbok.

Foruten å inneholde stammer av influensavirus, inneholder «noen av vaksinene kvikksølvforbindelsene tiomersal eller timerfonat som konserveringsmiddel», går det fram. (...)

Kvikksølvofre vinner frem
aftenposten.no 19.4.2009
–Vi har oppnådd det vi ønsket i denne omgang, sier leder for tannhelseassistentene etter et stort møte mellom alle berørte parter og Arbeidsdepartementet.

–Vi skjønner hverandre og er enige om hva som nå skal skje videre.

Det er konklusjonen til leder av Tannhelseassistenes forening, Gerd Bang-Johansen, og statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (...)

Lettere å få erstatning
aftenposten.no 30.3.2009
Du trenger ikke å bevise en yrkesskade for å ha rett til erstatning, slår ny dom fast. Det gir håp for tann- legeassistenter som har vært utsatt for kvikksølv.

Tannhelseassistent Tordis Klausen tapte i to rettsinstanser sitt søksmål om erstatning for yrkes- skade på 90-tallet. Nå er det blitt enklere for henne og andre arbeidstagere i samme situasjon å vinne frem. (...)

Resultatet er at mange arbeidstagere, både tannhelseassistenter og løsemiddelskadede, ender opp i en evig runddans i trygdesystemet.

Les også:

Slåss for å bli hørt

–Det er ikke medisinen, men jusen som avgjør om en arbeidstager har krav på yrkesskadeerstatning. Dette prinsippet har domstolene slått fast, og det har stor betydning for arbeidstagere med ulike typer yrkesskader. (...)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

Slåss for å bli hørt
aftenposten.no 22.3.2009
Norge har totalforbud mot kvikksølv. Likevel ender tannlegeassistenter som har vært utsatt for giften opp i en evig runddans i trygdesystemet.

Norge har totalforbud mot kvikksølv. Likevel ender tannlegeassistenter som har vært utsatt for giften opp i en evig runddans i trygdesystemet.

Hun spør, fortvilet og ikke så lite forbannet, 67 år gamle Tordis Klausen. (...)

Skuffet.
De ble lovet skikkelig behandling av daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen. Men nå, et drøyt år senere, konstaterer leder Gerd Bang-Johansen at løftene blekner. (...)

- Blir framstilt som ein kvikksølvpøl
nrk.no 10.3.2009
No vil Høyangerordføraren undersøkje blodet hos personar som ikkje bur eller arbeider i Høyanger for å samanlikne det med dei som bur der.

- Vi prøver å skape eit godt omdømme. Det er vanskeleg når media framstiller det som at kvikksølv-utleppet kan gjere folk sjuke. (...)

Her flyter kvikksølvet fritt på oljeplattformen
dagbladet.no 1.3.2009
- Skadelig for nervesystem, reproduksjonsevne og nyrer. (...)

Aldri mer kvikksølv
dinside.no 20.2.2009
Nå kommer trolig forbudet mot kvikksølv, etter FN-toppmøte denne uken.

Kvikksølv er et av de farligste tungmetallene vi har, og er en omdiskutert miljøgift .

En kjent sak er at store deler av befolkningen har fått kvikksølv innsatt i munnhulen med amalgam, og at dette trolig har gitt store helsekonsekvenser.

Og for noen år siden viste Brennpunkt hvor helseskadelig virkning kvikksølv har, både for yrkeseksponerte og deres barn. (...)

Mercury from chlor-alkali plants: measured concentrations in food product sugar
Environmental Health 2009, 8:2doi:10.1186/1476-069X-8-2 (26 January)
Mercury cell chlor-alkali products are used to produce thousands of other products including food ingredients such as citric acid, sodium benzoate, and high fructose corn syrup. High fructose corn syrup is used in food products to enhance shelf life. (...)

With respect to total mercury exposure, it may be necessary to account for this source of mercury in the diet of children and sensitive populations. (...)

Tar amalgamfyllinger på alvor
aftenposten.no 20.1.2009
Nye statlige retningslinjer skal sikre lik behandling av alle som mener de får helseplager av amalgam eller annet tannfyll. (...)

Mange av dem har følt at de ikke blir trodd eller tatt på alvor når de kommer til tannlege eller lege med sine plager. (...)

Etter mange års arbeid kommer nå direktoratet med nye retningslinjer. Der står det hvordan pasienter som mener at tannfyllingene deres er årsaken til helseplager, skal utredes og følges opp på en god måte i helsetjenesten.

De nye retningslinjene omhandler bivirkninger fra alle typer fyllinger, men retter søkelyset spesielt mot tannfyllingsmaterialet amalgam. (...)

Amerikanske helsemyndigheter snur i amalgamsaken
vg.no 13.6.2008
- Gjennombrudd, sier norsk pioner

(VG Nett) Etter et forlik i en rettssak har amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for første gang kommet med offisielle advarsler mot kvikksølvfyllinger. (...)

Ifølge avisen Santa Cruz Sentinel skal dommer Ellen Segal Huvelle ha kommet med krass kritikk mot den statlige helseorganisasjonen som kontrollerer sikkerheten til blant annet mat og medisiner. (...)

En av pionerene i kampen for erstatning er Tordis Stigen Klausen som tapte en rettssak om yrkesskadeerstatning på 90-tallet. Hun har etter rettssaken fortsatt å kjempe for at amalgamfyllingene skal forbys i andre land og at tannhelsesekretærene skal få erstatning.

- Dette er et gjennombrudd. Når de legger så stor vekt på dette i den store verden kan du forestille deg hva vi har blitt eksponert for, sier Klausen til VG Nett. (...)

FDA: Possible Risk From Dental Fillings (FDA: Mulig risiko fra tannfyllinger)
webmd.com 5.6.2008
To Settle Lawsuit, FDA Now Says Mercury From Fillings Might Pose Risk to Some

June 5, 2008 -- Mercury from amalgam dental fillings may be toxic to children and developing fetuses, the FDA now admits.

Experts say there's no proof that dental fillings cause harm to consumers. But they also say there's no proof that the fillings -- which are half mercury by weight -- are entirely safe.

On its web site, the FDA has dropped much of its reassuring language about dental amalgam. And it's added what amounts to a warning: "Dental amalgams contain mercury, which may have neurotoxic effects on the nervous systems of developing children and fetuses." (...)

Mercury teeth fillings may harm some - U.S. FDA (Kvikksølv i tannfyllinger kan skade enkelte, ifølge amerikanske FDA)
guardian.co.uk 4.6.2008
WASHINGTON, June 4 (Reuters) - Silver-colored metal dental fillings contain mercury that may cause health problems in pregnant women, children and fetuses, the Food and Drug Administration said on Wednesday after settling a related lawsuit. (...)

- Vi knadde kvikksølv med bare hender
vg.no 13.2.2008
Tordis (65) har kjempet for yrkesskadeerstatning i 14 år

(VG Nett) Etter 14 år begynner Tordis Stigen Klausens (65) kamp for yrkesskadeerstatning å gi resultater. (...)

- Klausen er en pioner
Nå sees hun på av enkelte som en pioner og mottok i 2006 Zola-prisen som tildeles årlig av «Foreningen til fremme av sivilt mot». (...)

Han er «Årets politiker mot amalgam»
nettavisen.no 9.2.2008
(...) Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har blitt tildelt en noe spesiell svensk hederspris. Amalgamskadefonden har kåret Solheim til «Årets politiker mot amalgam», kan regjeringen.no skryte av. (...)

Den svenske Amalgamskadefonden er en frivillig organisasjon som arbeider for å stanse bruk av amalgam. (...)

(Anm: Amalgamskadefonden (amalgamskadefonden.se).)

Skråsikkerhetens pris
PER EGIL HEGGE, Redaktør
aftenposten.no 25.1.2008
Lærevilje. 2007 ble et dårlig år for de skråsikre, og 2008 tegner ikke bedre. For de fleste av oss er det over all måte positivt.

I ÅRETS FØRSTE uke kunngjorde statssekretær Jan-Erik Støstad at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil utlyse et forskningsprosjekt med sikte på å klarlegge om kvinnelige tannleger og tannhelsesekretærer kan ha født flere barn med misdannelser enn kontrollgruppen, og om dette kan ha sammenheng med at de arbeidet med kvikksølv. (...)

Og nå venter vi på at statsråd Hanssen kommer til bunns i kvikksølvsaken. (...)

- De har fått hukommelsestap, blødninger og har spontanabortert
vg.no 7.1.2008
(VG Nett) Tannhelsesekretærene forbereder nå flere hundre erstatningssaker mot Staten, samtidig som regjeringen i går sa de vil starte ny forskning på kvikksølvskader.

- Staten har et ansvar
Hun sier at det vil bli rundt 300 individuelle erstatningssaker som forbundets advokater nå arbeider med. Det er usikkert hvor store erstatninger som vil kreves. (...)

Regjeringen sa i går ja til mer forskning på om barn av tannlegesekretærene kan ha fått skader som følge av kvikksølveksponering hos mødrene. Så langt har annen norsk forskning antydet at det kan være tilfelle. (...)

Flere tannhelsesekretærer gikk på 90-tallet til sak om erstatning, men fikk ikke medhold fordi man mente at kvikksølvverdiene var for lave til å ha kunnet forårsake helseskade. (...)

Vil undersøke om barn har fått kvikksølvskader
vg.no 6.1.2008
Regjeringen skal sette i gang et forskningsprosjekt for å finne ut om barn av tannhelsesekretærer er blitt skadd av kvikksølv. (...)

Tannhelsesekretærenes Forbund er svært fornøyd med at det blir forsket mer. (...)

Et forbud mot kvikksølv
PER EGIL HEGGE, redaktør
aftenposten.no 4.1.2008
AMALGAM. Fra 1. januar 2008 er det forbudt å bruke kvikksølv i Norge, blant annet i tannfyllingsmateriale. Beslutningen ble kunngjort 21. desember, men druknet i medienes førjulsstrev. (...)

I pressemeldingen fra departementet heter det: "Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet, er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader."

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skrev så sent som i 2000 at "det med dagens vitenskapelig etterprøvbare metoder ikke har vært mulig å bevise en sammenheng mellom bruk av amalgam i tannfyllinger og helseskade". Den toneangivende forsker ved STAMI på denne tiden var professor Tor Norseth, en sterk personlighet som har dominert det lille norske fagmiljøet siden slutten av 1960-årene. Han var også sakkyndig vitne under en rettssak som tannlegeassistent Tordis Stigen Klausen tapte i 1998.

Skepsis.
Professor Nordseths skeptiske vurderinger ble lagt til grunn for dommen, i strid med de synspunkter som den svenske eksperten, professor Maths Berlin, fremla for både herredsretten og senere for lagmannsretten. (...)

Uttalelsen kom to år etter at NRK hadde sendt programmet "Kvikksølvjentene" i 2005, hvor flere av dem fortalte svært detaljert om hukommelsestap, konsentrasjonsvanskeligheter, skjelvinger, spontanaborter, syke barn, depresjoner og leddsmerter. De ble stort sett behandlet med antidepressiva. (...)

(Anm: Habilitet (mintankesmie.no) - Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn (mintankesmie.no).)

Fra Miljøverndepartementet:
Forbyr kvikksølv

arbeidstilsynet.no 2.1.2008
Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Regjeringen har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Blant annet vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. (...)

Aldri mer amalgam
nrk.no 26.12.2007
Fra nyttår vil det være forbudt å bruke kvikksølv i produkter i Norge. Det gjelder også tannfyllingsmaterialer. (...)

Barn kan ha blitt kvikksølvskadd
vg.no 1.11.2007
Tannhelsesekretærer har født barn med flere skader enn andre kvinner, viser kvikksølvstudien fra St. Olavs hospital. (...)

Så langt har ingen tannlegeassistenter har fått yrkesskadeerstatning i Norge.

Fagforbundet forbereder nå 200 erstatningssaker, mens Tannhelsesekretærenes Forbund har rundt 300 kvinner som vil søke om erstatning. (...)

- Mange har vært syke i årevis, og de er alltid blitt avvist og mistrodd. Derfor er det viktig at Staten nå tar et ansvar, mener Bang-Johansen. (...)

Ble mistrodd.
Sissel Mortensen har aldri skjønt hva som feilte henne. Legene fant ikke noe, og hun følte at hun ikke ble tatt på alvor. Noen mente at hun gjorde seg til.

- Det var vondt, og jeg fikk dårlig selvtillit, hvisker Mortensen. Jevnlig kikker hun på huskelappen hun har med.

Men så leste hun i Aftenposten om andre tannhelsesekretærer som slet med de samme problemene.

- Jeg kjente meg igjen. Det var fint å få vite at jeg ikke er dum, og at det er en grunn til at jeg er slik. (...)

Når avisen gjør seg til dommer
Av Bjarne Håkon Hanssen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)
aftenposten.no 25.5.2007
Aftenposten har en usedvanlig bisk leder 23. mai der avisen stiller både Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og undertegnede til doms i kvikksølvsaken. (...)

Kvikksølvkritikk må være korrekt
Trygve Eklund, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt
aftenposten.no 25.5.2007
I en serie artikler har Aftenposten tatt opp kvikksølvbruken i tannlegekontorer og virkningen av kvikksølvdamp på tannlegeassistenter. (...)

Kvikksølv til doms
aftenposten.no 23.5.2007
I OVER 15 ÅR har tannlegesekretærer kjempet for å bli trodd på at de er blitt kvikksølvforgiftet. Noen få enkeltpersoner har maktet å ta opp kampen, til tross for avvisning, bagatellisering og mistro både fra myndigheter og legestanden. (...)

Hvorfor slo ingen alarm om de farlige dosene?
aftenposten.no 22.5.2007
For flere tiår siden dokumenterte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at tannhelsesekretærene ble utsatt for kvikksølvdoser som var like høye som i kvikksølvgruvene. (...)

Nå kan Aftenposten dokumentere at Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) allerede i 1973 påviste at kvikksølveksponeringen under oppvarming av såkalt kobberamalgam var skyhøy, så høy at den sprengte skalaen på måleapparatet.

I rapporten står det at kvikksølvkonsentrasjonen var større enn 1000 mikrogram pr. kubikkmeter luft, noe som var 20 ganger høyere enn den yrkeshygieniske grenseverdien på 50 mikrogram.

"Selv om dette bare er for kortere tid, er dette ikke akseptabelt", heter det i rapporten som kom året etter. Det fastslås at det er "en betydelig risiko for kvikksølveksposisjon for denne yrkesgruppen", men det konkluderes likevel med at "det ikke foreligger noen fare for alvorlig kvikksølvforgiftning".

Til tross for at skalaen på måleapparatet ble sprengt, har ikke STAMI fulgt opp med nye målinger for å finne ut hvor høy kvikksølveksponeringen virkelig var, viser Aftenpostens gjennomgang av samtlige av STAMIs rapporter om tannhelsetjenesten fra 1972 og frem til i dag. (...)

- Vi advarte mot kvikksølvfaren
aftenposten.no 22.5.2007
Tannhelsesekretærer som hadde for høye kvikksølvverdier i urinen, er alltid blitt advart, fremholder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (...)

- Hvordan kunne dere konkludere i denne rapporten med at "det ikke foreligger noen fare for alvorlig kvikksølvforgiftning" når dere samtidig påviste at kvikksølvdampkonsentrasjonen lå langt over datidens akseptable grenseverdier?

- Her tror jeg man må vurdere hva som ligger i ordet alvorlig i en rapport som er skrevet ut fra datidens kunnskapsnivå. Det står vel i den samme rapporten at man ikke skal se bort fra mindre tydelige effekter av de mindre høye eksponeringene som ble registrert. (...)

Det er et spørsmål om ressursdisponering og valg ut fra datidens innsikt, og begrensninger ut fra kunnskapsmessig, pengemessig og mannskapsmessig karakter, mener Eklund. (...)

De visste om kvikksølvsyke
aftenposten.no 21.5.2007
SKADET AV KVIKKSØLV. Tannlegeassistentene har i årevis hevdet at de ble syke, men forskerne har bestemt avvist dem. I dag vet vi at forskerne tok feil. Det er tilgivelig med en unnlatelsessynd. Men det er utilgivelig når man vet, og likevel ikke handler. (...)

Tannlegeassistentene var lydige, unge kvinner, uten videre utdannelse. De var opplært til å gjøre det de fikk beskjed om. (...)

Krever kvikksølv-nei
aftenposten.no 21.5.2007
(...) - De har bevisst skjult kvikksølvutslippene, og det har skapt sterk frustrasjon, sier han, stadig avbrutt av svære trailere som dundrer inn på fabrikkområdet.

120 boliger og en barnehage er planlagt bygget i skråningen ovenfor. Men hvem vil bo her når folk får vite at det ikke bare er gipsplater til hus og hjem som slipper ut av fabrikken?

- Vi fikk først høre om kvikksølvutslippene i fjor, og er sjokkert, sier Knut Paulsen. (...)

Tror ikke på kvikksølvskader
aftenposten 13.5.2007
Tannhelsesekretærer kritiserer Bjarne Håkon Hanssen
I årevis har tannhelsesekretærer kjempet for å bli trodd at de er blitt kvikksølvforgiftet. Fortsatt blir mange avvist og bagatellisert ved flere sykehus.

Mange tannhelsesekretærer har vært syke i årevis uten å ha blitt trodd, og de har gått fra lege til lege uten å få noen svar på hvorfor de har vært syke. Etter at NRK i 2005 avslørte at tannlegesekretærer har fått kvikksølvskader etter å ha jobbet med amalgam, lovet arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen at de endelig skulle bli tatt på alvor.

Men fortsatt støter tannhelsesekretærene på mange problemer når de blir utredet ved de arbeidsmedisinske avdelingene på flere sykehus. (…)

Fakta og feil om kvikksølv
Av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
aftenposten.no 7.5.2007
HELSESKADER. Aftenposten har skrevet om helseskader etter eksponering for kvikksølv i tannhelsesektoren. Jeg ser meg nødt til å bidra med oppklaringer. (...)

Kvikksølvkonsentrasjonen hos tannlegeassistentene lå ikke 2000 ganger over normalen, men 2,8. Det er en betydelig forskjell. (...)

- Fagmiljøene må gå i seg selv
aftenposten.no 6.5.2007
I årevis har tannhelsesekretærene kjempet for å bli trodd. - Vi må ta selvkritikk, mener arbeidsmedisiner.

Mange tannhelsesekretærer ble syke uten at de visste hva som feilte dem. I helsevesenet fikk de ingen svar.

- Flere fikk beskjed om at de var psykisk syke og ble tilbudt lykkepillen, forteller Gerd Bang-Johansen fra Tannhelsesekretærens forbund.

På 1990-tallet begynte flere tannhelsesekretærer å koble sykdommen til kvikksølv, men det ble kategorisk avvist av den norske fagekspertisen. Flere saker var oppe i trygderetten og i rettsapparatet, men tannhelsesekretærene ble ikke trodd.

- Norske forskere har hele tiden konkludert med at kvikksølveksponeringen har vært for lav til at de kunne bli syke, til tross for at internasjonale forskere har kommet med motsatte konklusjoner. I rettsapparatet har man valgt å stole på de norske ekspertene, fastslår advokat Anne-Gry Rønning-Aaby. (...)

Har kjempet uten å bli trodd
aftenposten.no 6.5.2007
(...) Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, Hermann Albert og Vibeke Bråten fra Fagforbundet blar gjennom dokumenter med oversikt over tannhelsesekretærer som er blitt skadet av kvikksølv. Så langt har de kartlagt 100 tannhelsesekretærer med senskader, men de varsler at det trolig vil bli flere hundre erstatningssaker.

Flere hundre tannhelsesekretærer kommer til å søke om yrkesskadeerstatning etter at de er blitt syke av kvikksølvholdig amalgam. (...)

- Vi har enormt god samvittighet
aftenposten.no 5.5.2007
Kvikksølvsaken: STAMI avviser kritikk

Forskningssjef Pål Molander ved statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avviser at STAMI har ansvar for at tannhelsebransjen skal gjennomføre preventive tiltak. (…)

- den gangen var det mest fokus på mannsdominerte yrker. Til å være et kvinneyrke på den tiden har STAMI enormt god samvittighet i forhold til hva vi gjorde, mener han.

- Hvis STAMI gjorde en så god jobb, hvorfor er flere tannlegesekretærer blitt skadet?

- Vi har ikke ansvar for at bransjen skal gjennomføre preventive tiltak. Vi gir bare vitenskapelige råd, men det er arbeidsgiverens ansvar å rydde opp i arbeidsmiljøet, sier Molander. (…)

Hemmeligholder kvikksølv-dokumenter
nrk.no 28.4.2007
Regjeringa legger lokk på kvikksølvsaken og nekter pressen innsyn.

I flere måneder har Aftenposten forsøkt å få innsyn i en rekke vesentlige dokumenter som belyser kvikksølvsaken, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet har unntatt dem fra offentlighet.

Skulle gjøre alt
For to år siden avslørte NRK at Tordis Stigen Klausen fra Gvarv og tusenvis av andre tannhelsesekretærer hadde blitt eksponert for kvikksølv etter å ha jobba med amalgam. Mange av dem hadde blitt syke, og også mange av barna deres var ramma.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen uttalte da at det ikke skulle stå på penger, og at regjeringa skuille gjøre alt for å komme til bunns i saken, skriver Aftenposten.
Nå har saken vært oppe i statsråd, og regjeringa har valgt å hemmeligholde sakspapirene.

Taushetsbelagt informasjon
Tidligere har departementet avslått innsyn med begrunnelsen at dokumentene er interne, eller at de inneholder taushetsbelagt informasjon. Dessuten mener departementet at det er forretningsforhold som må hemmeligholdes på grunn av konkurransehensyn.

Forbundet tenner og helse, som har engasjert seg i kvikksølvsaken, er svært misfornøyd med regjeringas hemmelighold.

- I denne saken har myndighetene tabba seg ut, og det virker som om de nå forsøker å dekke over det, sier Asbjørn Saxegaard til Aftenposten.

- Har noe å skjule
Også tannhelsesekretærene reagerer kraftig på at regjeringa legger lokk på saken.

- Regjeringa har sagt at de vil komme til bunns i denne saken, og da burde det ikke være noen grunn til hemmelighold. Det forteller oss at de har noe å skjule, mener Gerd Bang-Johansen, leder i Tannhelsesekretærenes forbund. (...)

Legger lokk på kvikksølvsaken
aftenposten 28.4.2007
Regjeringen Hemmeligholder viktige dokumenter

Regjeringen lovet å komme til bunns i hva som har skjedd med tannlegesekretærene. Nå hemmeligholder regjeringen en ekke dokumenter om kvikksølvsaken. (...)

Reagerer. Forbundet tenner og helse, som har engasjert seg mye i kvikksølvsaken, er svært misfornøyd med regjeringens hemmelighold. (...)

Forskningsdirektør avviser all kritikk
aftenposten.no 27.4.2007
Nylig konkluderte en ekspertgruppe med at flere tannhelsesekretærer er blitt syke fordi de har jobbet med kvikksølv. (...)

Forrige uke kritiserte biologiprofessor Kjell Døving Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for at instituttet ikke varslet Arbeidstilsynet.

Han hevdet at en STAMI-rapport fra 1974 viste at tannhelsesekretærer hadde en kvikksølvkonsentrasjon i urinen som var 2000 ganger høyere enn det som var normalt i befolkningen. (...)

Innrømmer feil.
Døving innrømmer at han har regnet feil.
- Jeg beklager dette, og det er helt og fullt min feil. Slikt skal ikke skje, sier biologiprofessoren.

Døving frykter at hans regnefeil skal overskygge at det i rapporten påvises en rekke kritikkverdige forhold. Blant annet var konsentrasjonen av kvikksølvdamp når amalgam ble varmet opp, ekstremt høyt, og det var flere tannlegeassistenter som hadde svært høy kvikksølvkonsentrasjon i urinen - opp til 29 ganger mer enn det som var normalt.

- Man kommer ikke bort fra at tannhelsesekretærene hadde mye høyere kvikksølvkonsentrasjon enn det som var normalt, påpeker Døving. (...)

Målte ekstrem konsentrasjon av kvikksølv
aftenposten.no 27.4.2007
Urinprøver fra 1973 viser at tannhelsesekretærer hadde kvikksølvverdier som var 2000 ganger høyere enn normalt. Likevel ble det ikke ryddet opp i bransjen. (...)

Aftenposten har avslørt at Staten visste om at tannhelsepersonell var utsatt for en betydelig kvikksølveksponering allerede for nesten 50 år siden. Likevel er det aldri satt inn noe nasjonalt tiltak for å rydde opp i de svært kritikkverdige forholdene. For flere tiår siden dokumenterte internasjonale forskere helseskader på tannhelsepersonell på grunn av arbeid med amalgam. (...)

Sjokkverdier.
Nå kan Aftenposten avsløre at Norseths undersøkelser er mye verre enn tidligere antatt. Biologiprofessor Døving har gått gjennom bakgrunnstallene til rapporten, og han forteller at resultatene viser at urinen fra tannlegeassistentene i snitt hadde en konsentrasjon som var 2000 ganger høyere enn det som var normalt i befolkningen.

- Som forskningsleder på STAMI burde Tor Norseth ha visst at kvikksølv var giftig, men han gjorde ingen fremstøt overfor Arbeidstilsynet for å bedre forholdene ved tannlegeklinikkene i landet. Norseths manglende aktivitet i denne saken har ført til at mange tannlegeassistenter har fått alvorlige forgiftninger, hevder Døving.

Tor Norseth ønsker ikke å kommentere påstandene. (...)

Kvikksølvdamp.
Hun varmet opp såkalt kobberamalgam over åpen flamme i en skje til det kom frem kvikksølvperler. Dette ble så behandlet i en morter, før hun knadde stoffet i hånden frem til fyllingen ble lagt. Ofte måtte hun klemme ut overskytende kvikksølv med hendene fordi amalgamet var så vått.

- Kvikksølvdampkonsentrasjonen under slik oppvarming er ekstremt høyt, og 75 prosent av dampen blir værende igjen i kroppen. Kvikksølvet akkumuleres i hjernen; det er livsfarlig, fastslår kjemiprofessor Einar Sletten.

Sletten synes det er merkelig at det ikke ringte en alarmbjelle når det ble påvist høye konsentrasjoner av kvikksølv i urinen, og at man burde ha skjønt at noe var galt.

- De burde helt klart ha grepet inn for å rydde opp i forholdene. Det virker som om at sentrale personer har skjønt at de har gjort en tabbe, og så har de lukket systemet i håp om at det glir over uten for store erstatningssøksmål, mener Sletten.

- Vi gjorde en ganske god jobb
Norseth fremholder at STAMI på 1960- og 1970-tallet var lite, og at man brukte ressursene på andre ting enn tannlegekontorene.

- Uansett var vi veldig oppmerksomme på tannhelsetjenesten. Vi vurderte kvikksølveksponeringen i alle de urinanalysene vi gjorde, og vi ga beskjed til de tannlegekontorene som etter vår vurdering hadde for høye verdier, sier Norseth. (...)

«Når man forsker på kvikksølv, så bruker man rotter. Av og til har jeg følt meg som en rotte»
aftenposten.no 22.4.2007
Myndighetene visste om kvikksølvfaren på tannlegekontorene for 50 år siden. (...)

I 15 år har hun kjempet for å bli trodd.
- Det er forferdelig å være syk og ikke bli trodd. Jeg forstår ikke at slikt kunne skje i Norge uten at noen grep inn, sier Klausen og hun rister på hodet.
I likhet med tusenvis av andre tidligere tannlegesekretærer som har jobbet med kvikksølvholdig amalgam, sliter hun med skjelvinger, utmattelse og dårlig hukommelse. (...)

- Jeg har aldri vært så glad og lettet noen gang. Endelig blir jeg trodd, sier Klausen. (...)

Feilinformert.
Den eneste informasjonen Klausen fikk den gang hun jobbet som tannlegesekretær, var en plakat som ble laget av Den norske tannlegeforeningen og det som den gangen het Helsedirektoratet. Der sto det at amalgam er blitt brukt i 150 år, og at det ikke utgjør noen helsefare.

- Vi ble aldri advart mot at dette kunne være farlig, forteller hun. (...)

Ble syk.
Midt på 1970-tallet begynner Klausen å bli syk, men hun fortsetter likevel å jobbe. I 1978 blir hun sykemeldt i nesten et år, men ingen skjønner hva som feiler henne. Hun er fullstendig utmattet. Urinen blir brun. Hun skjelver, utvikler astmaplager, og ofte kaster hun opp store mengder slim.

- Jeg skjønte ikke hva det var. Legen sa det var psykiske problemer, minnes hun.

Etter hvert blir hun 50 prosent arbeidsufør, men hun fortsetter å jobbe frem til 1992. Da er det slutt.

- Jeg satt i den stolen der og kastet opp i flere dager; jeg trodde jeg skulle bli kvalt, hvisker hun. (...)

Forgiftet.
Klausen får mistanke om at hun er kvikksølvforgiftet, og hun søker om yrkesskadeerstatning. Rikstrygdeverket og trygderetten avviser henne. I 1998 taper Klausen en yrkesskadesak mot staten i Nedre Telemark herredsrett, og dommen blir opprettholdt i lagmannsretten.

Kampen for å bli trodd har kostet. To millioner kroner, kan Klausen fortelle. For å finansiere den har hun solgt unna eiendommer, brukt arven og lånt av familien.

Likevel angrer hun ikke.
- Jeg kunne aldri ha slått meg til ro uten å finne ut hva det var som feilte meg, men denne prosessen har vært en stor påkjenning. Når man forsker på kvikksølv, så bruker man rotter. Av og til har jeg følt meg som en rotte, sier hun. (...)

Tannlegepersonell kvikksølv-skadet
nrk.no 15.2.2007
Tannlegeassistenter har blitt syke av å arbeide i kvikksølvdamp. Det slår forskere ved NTNU fast i den største norske undersøkelsen som er gjort på helseskader hos tannlegeassistenter. (...)

Tannlege-assistentene vant fram
dn.no 15.2.2007
Tannlege-assistenter er blitt syke av kvikksølvdamp og har krav på yrkesskadetrygd, slår en ekspertgruppe fast.

Rundt 10.000 tannlegeassistenter har kjempet i flere år for å bli trodd av leger og myndigheter. Torsdag kom konklusjonen til en ekspertgruppe ledet av professor Bjørn Hilt, som la frem sin første delrapport om saken. (...)

Det var NRKs program Brennpunkt som i mai 2005 satte søkelyset på senskader blant tannhelsepersonell. I desember 2005 ga Arbeids- og inkluderingsdepartementet en forskningsgruppe ledet av professor Bjørn Hilt i oppdrag å se om det var en sammenheng mellom arbeid med kvikksølv og senskader. Første delrapport slår fast at det er en sammenheng. Andre del av rapporten er ventet før sommeren. (...)

Sager om kviksølvskader genoptages
bt.dk 25.1.2007
Hundredevis af klinikassistenter får nu besked om, at sagerne om kviksølvskader genoptages.

Arbejdsskadestyrelsen genoptager nu sagerne om arbejdsskader hos hundredvis af klinikassistenter, der har været udsat for kviksølv. Omkring 600 klinikassistenter vil i løbet af de kommende dage få brev fra styrelsen om, at der er truffet en midlertidig afgørelse.

- Det betyder, at vi her i styrelsen tager alle sagerne op til fornyet vurdering i september 2008, uden at borgerne selv skal gå og huske på at henvende sig igen, sige fagchef Ingrid Parsby. (...)

Vil forby kvikksølv
hegnar.no 5.4.2006
Miljøvernminister Helen Bjørnøy vurderer å sette ned foten for bruk av kvikksølv.

Kvikksølv er blant de farligste miljøgiftene som finne, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV). Nå vil hun forby kvikksølv. Et forbud innebærer at kvikksølv ikke kan brukes i produkter som batterier, tannfyllingsmaterialer, lyskilder og termometre.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi vet om. Stoffet utgjør en miljø- og helsetrussel. Det er viktig at vi fokuserer på dette nå, sier Bjørnøy til VG.

Onsdag sender Bjørnøy et brev til Statens forurensningstilsyn (SFT) for å be om et forslag til forbud mot kvikksølv. Et eventuelt forbud kan tre i kraft 1. januar neste år.

Ifølge SFT slippes det i Norge ut 1 tonn kvikksølv hvert år. Bjørnøy mener det vil være en viktig signaleffekt overfor andre land dersom Norge forbyr stoffet fullstendig. (©NTB)

(Anm: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere Statens forurensingstilsyn (SFT)).)

Nordisk kvikksølvundersøkelse
nrk.no 21.2.2006
Den danske regjering tar nå initiativ til et felles nordisk forskningsprosjekt på mulige kvikksølvskader hos tannhelsepersonell. Danskene inviterer eksperter fra de nordiske landene til et møte der de kan diskutere et samarbeid om undersøkelser og forskning.

Bakgrunnen for initiativet er de to Brennpunktprogrammene, kvikksølvjentene og kvikksølvbarna.

1500 danske kvinner og 900 norske kvinner har tatt kontakt med fagforeningene etter programmene ble vist på TV. Kvinnene har fortalt rystende historier om egen sykdom, aborter og misdannelser hos barna.

Initiativet fra den danske regjering kommer samtidig med at de lanserer en stor undersøkelse i Danmark.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Fredriksen la fredag frem en fem punkts plan for gransking av tannhelsepersonell. Blant annet skal alle kvinnene innkalles til legeundersøkelse.

Den danske planen er langt mer omfattende enn den studien de norske myndighetene har lagt opp til. (...)

Stoler ikke på NTNU-forskere
nrk.no 10.1.2006
Tannlegesekretærene nekter å samarbeide med forskere ved NTNU i Trondheim.

Tannlegesekretærene krever at forskere i Bergen skal få jobben med å finne sammenhengen mellom kvikksølv og helseskader.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen fulgte Forskningsrådets anbefaling og gav forskere ved NTNU i oppdrag å finne ut om sammenhengen.

- Fant ingen grunn til å forske
Det reagerer leder i Tannhelsesekretærenes forbund, Gerd Bang-Johansen kraftig på.

- Vi har ikke tillitt til Trondheim, sier hun. Forskerne der har

- De har også kjent til at eksponering av kvikksølv over lang tid kan gi helseskader.

- Forskere ved Universitetet i Bergen er de eneste som har sagt at her er det en sammenheng, sier Bang-Johansen.

500 med mulige helseskader
500 tannlegesekretærer har siden våren ifjor tatt kontakt med fagforeningen Parat; Tannhelsesekretærenes forening.

De har klaget over egne helseplager og at barna deres har fått helseskader de nå tror skyldes kvikksølvdamp fra arbeid med amalgam.

En million fra Bondevik-regjeringen
Etter hardt press vedtok den forrige regjeringen å bevilge en million kroner til forskning på sammenhengen mellom kvikksølv og disse helseplagene.

Sjekket ikke forskernes holdning
NTNU-forskerne som nå får oppdraget har tidligere samarbeidet med Statens arbeidsmiljøinstitutt om kvikksølvskader.

Bjarne Håkon Hansen har ikke selv vurdert om forskerne i utgangspunktet er negative til at det er sammenheng mellom kvikksølvdamp og helseskader.

- Vi vurderer å anbefalle våre medlemer å ikke ta del i forskningen, sier Gerd Bang-Johansen. (...)

Hundredvis af klinikassistenter
søger hjælp hos HK i kviksølv-sagen

arbejdsmiljoeportalen.dk 9.12.2005
Henvendelser fra tandklinikassistenter, som har arbejdet med kviksølv i 1960erne og 70erne, vælter ind hos HK/Privat. På kun fire dage har allerede 361 klinikassistenter henvendt sig, fordi de frygter at være blevet syge, da de arbejdede med kviksølv til plomber i tænderne.

- Det er rystende mange, som kontakter os – og telefonerne i de lokale HK-afdelinger gløder stadig. HK har derfor taget initiativ til at samle alle de bekymrede klinikassistenter først i det nye år ved to møder i henholdsvis Jylland og København, siger miljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK/Privat.

Møderne er endnu ikke konkret fastlagt, men meningen er, at HK vil redegøre for, hvordan sagerne skal gribes an, samt lytte til de bekymrede medlemmers erfaringer. Desuden skal det drøftes, hvilke mulige initiativer, der skal tages i fremtiden.

Henvendelserne kommer efter at DR1 i Magasinet Søndag 4. december bragte en udsendelse om tandklinikassistenternes arbejdsmiljø. I udsendelsen opfordrede HK bekymrede medlemmer til at henvende sig til fagforeningen, og alle HKs afdelinger har siden modtaget mange henvendelser.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har sat en undersøgelse i gang om sagen og vil orientere Folketinget om resultatet.

- Vi er meget tilfredse med, at Folketinget prompte har reageret på udsendelsen, og at ministeren har fulgt vores ønske om en uvildig undersøgelse, siger Svend-Erik Hermansen. (...)

Vil granske kvikksølvforgiftninger
dagbladet.no 1.11.2005
TAR SAKEN: Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen vil granske sammenhengen mellom bruk av kvikksølv og skader hos tannlegeassistenter og barna deres. (...)

(Anm: Arbeids- og sosialdepartementet heter nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).)

Kvikksølvskadde barn
nrk.no 1.11.2005
De er født med misdannelser, sliter med depresjoner, leddsmerter og lærevansker. Det de har felles er at mødrene arbeidet som tannlegeassistenter mens de gikk gravide. Statens arbeidsmiljøinstitutt mener det ikke er grunnlag for forskning på området.

Daglig håndterte de store mengder kvikksølv, uten å vite at dampen gikk rett i fosteret. 110 kvinner har fortalt oss at barna deres har skader.

I mai sendte Brennpunkt programmet «Kvikksølvjentene», om tannlegeassistenter som har fått skader gjennom arbeidet med kvikksølv. Etter programmet ble vi nedringt av kvinner som fortalte om skader de hadde fått. Over hundre av innringerne fortalte også om at barna var syke.

Behov for gransking
Alle som har ringt inn er loggført hos Universitetet i Bergen. Professor i arbeidsmedisin, Bente Moen, er svært bekymret over det mødrene har fortalt. 15 har fått klare medfødte misdannelser, ytterligere 12 er født med andre defekter. I tillegg forteller mødrene at barna har depresjoner og uforklarlige leddsmerter. Moen mener det er behov for en stor undersøkelse av mødre og barn, men myndighetene har ikke funnet penger til det.

Rådgiverne stritter imot
Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, er myndighetenes rådgivere. De mener det ikke er faglig grunnlag for videre forskning på tannlegeassistentene og barna. Dette sier de etter å ha vurdert internasjonal forskning. Men dersom det skal forskes, anbefaler de en liten studie til 1 million kroner for å vurdere en hel yrkesgruppe og barna deres. I forskningssammenheng regnes 2 millioner som et minimum for å gjennomføre en studie. (...)

(Anm: Arbeids-og sosialdepartementet heter nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).)

Varsla om kvikksølvdamp i 40 år
NRK 28.7.2005
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avviser kritikk. Dokumenterer at dei i 40 år har varsla tannlegane og Arbeidstilsynet om farleg kvikksølvdamp. (...)

- Tek ikkje kvikksølvskadde alvorleg
NRK 25.7.2005
Professor Bente Moen meiner at forskningsmidlar på 1 million kroner er ein hån mot dei kvikksølvskadde. (...)

Vil ikke utrede kvikksølvskader
NRK 15.6.2005
Stortingsflertallet vil ikke pålegge regjeringen å utrede sammenhengen mellom kvikksølv og helseskader hos tannlegeassistenter. (...)

Kvikksølvskadde organiserer seg
NRK 2.6.2005
Onsdag kveld ble støttegruppen for kvikksølvskadde dannet i Stavanger. Gruppen vil kjempe for skikkelig medisinsk undersøkelse av dem som mener de har fått skader av kvikksølv. (...)

Rotenon - en ny kvikksølvkatastrofe?
KJELL DØVING
Aftenposten 2.6.2005
Tannlegeassistenene er blitt utsatt for kvikksølv. Myndighetene visste at det var farlig, men tannlegeassistentene fikk ingenting vite. Når de gikk til Rikstrygdeverket, ble de henvist til psykiatrien. Tanken var at de skulle klassifiseres som psykisk utstabile og dermed kunne myndighetene slippe krav om skadeerstatning. Mange psykiatere har stått lojalt med myndighetene og erklært pasientene psykisk syke. En representant for ledelsen av Statens arbeidsmiljøinstitutt har stått i norsk rett, løyet og sagt at en tannlegeassistent var psykisk syk og at hun ikke var eksponert for kvikksølv i farlige doser. (...)

Barna også kvikksølvforgiftet
NRK 26.5.2005
Barna til tannlegeassistenter har fått store helseskader fordi moren har blitt kvikksølvforgiftet på jobb. Assistentene har pustet inn ulovlig mye kvikksølvdamp.

Krav til kvikksølvdamp skjerpes
NRK 20.5.2005
Avsløringene om at svært mange tannlegeassistenter er forgiftet av kvikksølvdamp fører til skjerpede krav til kvikksølvdoser på arbeidsplassar. (...)

Livet øydelagd av kvikksølvdamp
NRK 10.5.2005
Kvar fjerde kvinne som var tannlegeassistent i Bergen før 1990 har store nevrologiske problem. Ei undersøking viser at kvikksølvdamp truleg er årsaka. (...)

Kvikksølvjentene
nrk.no 10.5.2005
Gerd Irene Lyse og Tordis Synnøve Stigen Klausen jobbet som tannlegeassistenter på 1970- og 80 tallet, og ble gradvis syke. (...)

Lyd og video
Se dokumentaren: Kvikksølvjentene (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009