Kreftlex (kreftlex.no)

Aktiv mot kreft (aktivmotkreft.no)

Nevroendokrin kreft (NET) (kreftforeningen.no)

Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig - Mange eldre lar være å gå til legen med kreftsymptomer (vg.no 4.2.2015).)

Kreftformer (kreftforeningen.no)

Kræftstudier nedtoner bivirkninger (dagenspharma.dk 22.1.2013)

Legemiddelfirmaer har inngått forlik vedrørende påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft (BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016))

Fikk kreftdiagnosen to år for sent (nrk.no 7.2.2014)

Too Good to Be True? (For godt til å være sant?) (msnbc.msn.com 2.3.2007)

Krise i kreftforskningen - Forskere kan føle seg presset til å publisere bare positive resultater i kreftforskningen, og gjemme bort de negative resultatene (nrk.no 10.4.2012)

- Mosjon forebygger kreft - Trening kan redusere brystkreftrisiko med 30 prosent (kk.no 25.6.2012)

Sjekk disse føflekkene (nrk.no 24.3.2014).)

- Kan løse kreftgåten (nrk.no 26.1.2007)

Langvarige virkninger av kjemoterapi (mozon.no 16.10.2006)

Flere overlever kreft (vg.no 16.10.2007)

Menn og kreft (kreftforeningen.no)

- Vil ha lik kreftsjekk for alle

(Anm: Vil ha lik kreftsjekk for alle.UFORSTÅELIG: Seksjonsoverlege Georg Panczel ved Sykehuset Østfold har fulgt retningslinjene for føflekkreft siden 2011. Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor ikke alle norske sykehus har gjort det samme. OSLO/MOSS (VG) Alle pasienter med føflekkkreft skal undersøkes på samme måte over hele landet. Også Oslo universitetssykehus innfører nå undersøkelse av lymfeknuter på pasientene. VG fortalte 22. april om Universitetssykehuset i Stavanger som nesten ukentlig avviser pasienter fra Helse Sør-Øst som ønsker å få tatt vevsprøve, såkalt biopsi, av lymfeknuter. De vil ha undersøkelsen for å fastslå om det er spredning av kreft fra føflekken. VG skrev også om de internasjonale statistikkene som viser at Norge topper statistikkene for føflekkreft, både når det gjelder utbredelse og dødelighet. (vg.no 25.5.2013).)

(Anm: Hjælp og viden. Symptomer på kræft. (cancer.dk 20.3.2020).)

(Anm: Visual Guide to Pancreatic Cancer (webmd.com 25.8.2021).)

(Anm: Guide to Kidney Cancer. How Does It Happen? (webmd.com 22.62.2021).)

(Anm: Guide to Liver Cancer. How Does It Happen? (webmd.com 27.7.2020).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know. Changes in Your Skin (webmd.com 16.3.2020).)

- Nesten halvparten av verdens krefttilfeller kunne vært unngått.

(Anm: Nesten halvparten av verdens krefttilfeller kunne vært unngått. Det viser en stor studie som har sett på sammenheng mellom sykdom og årsak. Kreft er den sykdommen som tar nest flest liv i verden. Å forstå omfanget, og hvorfor så mange blir syke, er avgjørende for å finne måter å forebygge på. Det er en av grunnene til at forskere nå har analysert data fra mer enn 200 land for å finne svar. Resultatene fra arbeidet viser at nesten halvparten av verdens krefttilfeller kunne vært unngått. – Røyking fortsetter å være den ledende risikofaktoren for kreft globalt, sier Dr. Christopher Murray. Han er direktør ved universitetet i Washington i USA. (nrk.no 19.9.2022).)

- Dette bør du ikke gjøre i sommer. Sol og sommer kommer ikke uten risiko. (- I Norge er sol og solarium årsaken til omtrent 90 prosent av tilfellene av hudkreft, ifølge Helsenorge.)

(Anm: Dette bør du ikke gjøre i sommer. Sol og sommer kommer ikke uten risiko. Det kan også øke faren for hudkreft. Dette er ekspertenes tips til hva du bør og ikke bør gjøre i sommervarmen. Det er flere ting man bør huske på for å beskytte seg mot solen. Spesielt ansiktet er utsatt, og desto lysere hud du har, desto større risiko har du for å utvikle hudkreft. I Norge er sol og solarium årsaken til omtrent 90 prosent av tilfellene av hudkreft, ifølge Helsenorge. (vg.no 2.6.2023).)

- Ultraprosessert mat øker risikoen for kreft, mener forskere. (- Ferdigpizza er én type ultraprosessert mat.) (– Økt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for kreft betydelig.)

(Anm: Ultraprosessert mat øker risikoen for kreft, mener forskere. Norske forskere har funnet ut at ultraprosessert mat kan øke risikoen for noen typer kreft med 50 prosent. Ferdigpizza er én type ultraprosessert mat. – Økt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for kreft betydelig. Det gjelder generelt, og spesielt for kreftformer som brystkreft, tarmkreft og kreft i bukspyttkjertelen, sier Simon Dankel, professor ved medisinsk fakultet ved UiB, til NRK. Rundt halvparten av maten vi spiser, er ultraprosessert, skriver kanalen. (forskning.no 24.5.2023).)

(Anm: 3. Ultraprosesser mat. Dagsnytt 18 – NRK TV. (nrk.no 30.5.2023).)

- Studie: Denne maten øker risikoen for kreft. (– Denne maten er så sterkt og konsekvent koblet til risiko for en rekke livsstilssykdommer at det ikke kan bortforklares.)

(Anm: Studie: Denne maten øker risikoen for kreft. En norsk samlestudie viser at et høyt inntak av en viss type mat kan øke risikoen for å rammes av kreftsykdom. – Alle studiene trekker i den samme retningen, sier forsker Simon Erling Nitter Dankel. – Vi fanger opp noe her. Han er professor ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen. Dankel har ledet en samlestudie som har undersøkt sammenhengen mellom inntak av ultraprosessert mat og risikoen for kreft. (…) – Kan ikke bortforklares Dankel mener at norske myndigheter sender uheldige signaler til befolkningen hvis ultraprosessert mat ikke blir nevnt i de nye kostrådene. I høringsutkastet til de nye kostrådene, som ble lagt frem 31. mars i år, gis det ingen anbefalinger om ultraprosessert mat. – Man kan si at vi trenger enda mer evidens for å kunne anbefale å, men det er også et problem å vente i flere tiår før vi kan si at dette ikke er så lurt, sier han. – Denne maten er så sterkt og konsekvent koblet til risiko for en rekke livsstilssykdommer at det ikke kan bortforklares. I neste steg kan vi finne ut hva det er med dette som forårsaker denne risikoen. (vg.no 6.6.2023).)

(Anm: Isaksen IM, Dankel SN. Ultra-processed food consumption and cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2023 Mar 30;42(6):919-928.)

- Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. (- På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender.) (- Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede.)

(Anm: Kraftigt stigende forekomst af tarmsygdomme presser sundhedsvæsenet. På kun 20 år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender. Kombinationen af en kronisk sygdom med livslang behandling og monitorering, en voksende og aldrende patientpopulation og et bugnende arsenal af dyre lægemidler udgør et voldsomt pres på sundhedsvæsenet. Der er behov for gennemgribende forandringer, hvis de gastroenterologiske afdelinger skal kunne følge med i fremtiden. Det mener læge og ph.d. Johan Burisch fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital. Han står i spidsen for en international gruppe af førende IBD-forskere, som i en rapport har kortlagt de direkte og indirekte omkostninger forbundet med IBD i højindkomstlande. Rapporten er bestilt af og udgivet i det anerkendte tidsskrift Lancet Gastroenterology and Hepatology, og den tegner et dystert billede. ”Vi ser en eksplosiv stigning i antallet af patienter, hvilket i sagens natur presser de gastroenterologiske afdelinger, som ikke får tilført ressourcer, der modsvarer stigningen. Oven i det får vi hele tiden nye og dyre lægemidler, som kræver tæt monitorering af patienterne. Og samtidig påfører sygdommene samfundet store indirekte omkostninger i kraft af blandt andet tabt arbejdsfortjeneste. Det er ofte unge og arbejdsdygtige mennesker, som rammes af IBD,” siger Johan Burisch. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31.5.2023).)

- 100-åringer lever kanskje lenge takket være virus i tarmen. Forskere har oppdaget at folk som blir over 100 år, har spesielt mange ulike bakterier og virus i tarmene sine. (- Noen av dem ser ut som noe fra verdensrommet.) (- Her ser vi en T4, som er en art av bakteriofager.)

(Anm: 100-åringer lever kanskje lenge takket være virus i tarmen. Forskere har oppdaget at folk som blir over 100 år, har spesielt mange ulike bakterier og virus i tarmene sine. Ny studie avslører at det er en sammenheng mellom å leve lenge og ha mange ulike virus i tarmen, såkalte «bakteriofager». Noen av dem ser ut som noe fra verdensrommet. Her ser vi en T4, som er en art av bakteriofager. Du har kanskje hørt om mikrobiomet, også kalt tarmens bakterieflora. Tarmbakterier har lenge vært et trendy forskningsområde i forsøk på å finne forklaringer på alt fra overvekt til depresjon. Men et annet, lignende begrep er verdt å merke seg: virom. Virom er betegnelsen på tarmens innhold av virus. Nå ser det nemlig ut til at de spiller en viktig rolle hvis du satser på å bli 100 år. Mangfoldig tarmflora En ny studie gjennomført av blant andre danske forskere, viser ved hjelp av en ny metode at mennesker som er over 100 år gamle, har spesielt mange ulike bakterier, men også virus, i tarmene sine. (forskning.no 3.6.2023).)

(Anm: Johansen J, Atarashi K, Arai Y, Hirose N, Sørensen SJ, Vatanen T, Knip M, Honda K, Xavier RJ, Rasmussen S, Plichta DR. Centenarians have a diverse gut virome with the potential to modulate metabolism and promote healthy lifespan. Nat Microbiol. 2023 Jun;8(6):1064-1078.)

- Forsoningen. (- VIL HA DEBATT: Ernæringsfysiolog Inge Lindseth etterlyser en overordnet debatt om kosthold i Norge.) (– Å ikke tenke tarmflora når man snakker om tarmkreft i 2023, det syntes jeg blir litt rart.)  

(Anm: Forsoningen. (…) Kosthold fra 80-tallet. Sammen oppsøker de ernæringsfysiolog Inge Lindseth. De jakter på en forklaring på hvordan det kunne skje. Og en oppskrift på hvordan de kan unngå at det skjer igjen. Med en kreftdiagnose i bagasjen, tar de ikke sjansen på å fortsette som før. VIL HA DEBATT: Ernæringsfysiolog Inge Lindseth etterlyser en overordnet debatt om kosthold i Norge. I fjerde etasje på Balderklinikken i Oslo har Lindseth skrevet bok, forberedt foredrag og tatt imot pasienter. Han beskriver Kathrines kosthold som typisk for en som er vokst opp på 80-tallet. Med posesuppe og halvfabrikata som en naturlig del av menyen. – Å ikke tenke tarmflora når man snakker om tarmkreft i 2023, det syntes jeg blir litt rart. (…) Ernæringsfysiologen mener vi bør diskutere føre-var-prinsippet. Altså, snakke om råvarer og spisemønstre. Og diskutere om ernæring, spesielt tidsbegrenset spising og flerdagers faster, burde få større plass i behandlingen av en del sykdommer.
Lindseth snakker om alle krefttilfellene som ikke har noen god forklaring. Hvorfor er det ikke ramaskrik?, undrer han. – Nei, det er ikke noe som bare skjer. Det er ikke det. (tv2.no 3.6.2023).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

– Forskarar viser at industrimat gjev kreftfare: – Må bli ein større del av kosthaldsdebatten. (– Funna gjev eit varsku som vi må ta på alvor. (– Enkelte studiar viser opp til 50 prosent auka risiko for somme typar kreft.) (– Mange typar mat fell under merkelappen ultraprosesserte. Ferdigpizza, kjeks, brus, godteri, posesupper, ulike frukostblandingar og mykje meir.)

(Anm: Forskarar viser at industrimat gjev kreftfare: – Må bli ein større del av kosthaldsdebatten. (– Funna gjev eit varsku som vi må ta på alvor.) (- Studien er nyleg publisert i det internasjonale tidsskriftet Clinical Nutrition.) (…) – Enkelte studiar viser opp til 50 prosent auka risiko for somme typar kreft. Mange typar mat fell under merkelappen ultraprosesserte. Ferdigpizza, kjeks, brus, godteri, posesupper, ulike frukostblandingar og mykje meir.) (nrk.no 23.5.2023).)

(Anm: Isaksen IM, Dankel SN. Ultra-processed food consumption and cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2023 Mar 30;42(6):919-928.)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Høg bruk av reingjeringsmidlar gir auka risiko for astma hos framtidige barn.

(Anm: Ny studie: Høg bruk av reingjeringsmidlar gir auka risiko for astma hos framtidige barn. Barn av mødrer i yrke med høg eksponering for kjemikaliar hadde 71 prosent auka risiko for å utvikle astma. – Sprayprodukt er dei farlegaste, seier forskar. (…) – Det er foruroligande med tanke på kor mykje vi har brukt desse midla under pandemien. Vi veit frå andre studiar at sprayprodukt er dei farlegaste, så det er viktig at vi viser respekt for desse produkta og brukar dei med fornuft. Dagens medisin har tidlegare omtalt ein studie som viser at reinhaldsarbeidarar er meir utsett for å få astma, men også for kols og nedsett lungefunksjon. (…) (nrk.no 6.11.2021).)

- Kreftrisiko funnet å være høyere hos astmapasienter.

(Anm: By Lori Solomon. Cancer risk found to be higher in asthma patients. People with asthma are more likely to develop cancer, particularly those not using inhaled steroids, according to a study published online March 31 in Cancer Medicine. (medicalxpress.com 14.4.2023).)

- Amerikansk forskning: Astma øger risikoen for flere former for kræft. Astma øger ikke bare risikoen for udvikling af kræftformer i luftvejene. Astma øger også risikoen for udvikling af for eksempel kræft i nyrerne eller æggestokkene, viser nyt studie fra USA.

(Anm: Amerikansk forskning: Astma øger risikoen for flere former for kræft. Astma øger ikke bare risikoen for udvikling af kræftformer i luftvejene. Astma øger også risikoen for udvikling af for eksempel kræft i nyrerne eller æggestokkene, viser nyt studie fra USA. Brug af inhalationssteroid ser dog ud til at have en beskyttende effekt. Personer med astma har næsten halvanden gang forhøjet risiko for udvikling af visse former for kræft sammenlignet med personer uden astma. Det er konklusionen i et nyt studie fra forskere ved University of Florida. Med data på flere end 90.000 personer var forskerne i stand til at konkludere, at risikoen for udvikling af blandt andet lungekræft, blodkræft, hudkræft, kræft i nyrerne og kræft i æggestokkene alle er forhøjet hos personer med astma sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen. » Ved... (dagensmedicin.dk 9.5.2023).)

(Anm: Guo Y, Bian J, Chen Z, Fishe JN, Zhang D, Braithwaite D, George TJ, Shenkman EA, Licht JD. Cancer incidence after asthma diagnosis: Evidence from a large clinical research network in the United States. Cancer Med. 2023 Mar 31.)

- Økning i føflekkreft: – Du må ikke bli lurt av en høy solfaktor.

(Anm: Økning i føflekkreft: – Du må ikke bli lurt av en høy solfaktor. Nordmenn er i verdenstoppen i dødsfall knyttet til føflekkreft. Solkrem beskytter, men hvor mye bør du ta på og hva er egentlig forskjellen på solfaktor 15 og 30? Uten beskyttelse mot UVA- og UVB- stråler fra sola kan huden ta stor skade. De nylig offentliggjorte krefttallene for 2022, viser en kraftig økning i antall personer som fikk påvist føflekk-kreft i fjor. Da var vi allerede i verdenstoppen i dødelighet av føflekkreft, ifølge Kreftforeningen. NRK har spurt hudlege Mohammad Rizvi hva man bør tenke på i møte med sommersola. (nrk.no 18.5.2023).)

- Methotrexat koblet til øget risiko for udvikling af hudkræft.

(Anm: Methotrexat koblet til øget risiko for udvikling af hudkræft. Stor dansk undersøgelse peger på, at det er forbundet med øget risiko for udvikling af forskellige former for hudkræft at være i behandling med methotrexat. Der er behov for flere undersøgelser til at belyse sammenhængen, siger forsker. En ny dansk undersøgelse offentliggjort i British Medical Journal of Cancer kobler brug af methotrexat som behandling til personer med blandt andet psoriasis, psoriasisgigt og leddegigt til øget risiko for udvikling af de tre mest almindelige hudkræftformer; basalcellekarcinom, kutant skvamøst cellekarcinom og kutant malignt melanom. Samtidig observerer forskerne i studiet en dosis-respons-sammenhæng, så at større forbrug af methotrexat er forbundet med endnu højere risiko for udvikling af de tre hudkræftformer. Ifølge en af forskerne bag studiet kaster undersøgelsen lys over... (dagenspharma.dk 10.5.2023).)

(Anm: Polesie S, Gillstedt M, Schmidt SAJ, Egeberg A, Pottegård A, Kristensen K. Use of methotrexate and risk of skin cancer: a nationwide case-control study. Br J Cancer. 2023 Mar;128(7):1311-1319.)

- Folk med alvorlige psykiske lidelser sjekker seg sjeldnere for kreft. (- Personer med alvorlig psykisk lidelse er to og en halv gang mer tilbøyelige til å dø tidlig av kreft.)

(Anm: Folk med alvorlige psykiske lidelser sjekker seg sjeldnere for kreft. Personer med alvorlig psykisk lidelse er to og en halv gang mer tilbøyelige til å dø tidlig av kreft. Ifølge en nylig publisert studie kan grunnen være at de sjeldnere sjekker seg for sykdommene. KREFT: Om unormal celledeling oppdages tidlig, gir det større behandlingsrom, forklarer forskere. (psykologisk.no 8.5.2023).)

- Stadig flere nordmenn får hudkreft. – Nordmenn er besatt av å bli brune. Sommerværet kom omtrent samtidig som de urovekkende tallene om hudkreft. Må vi endre solvanene våre? (– Jeg tror ikke forekomsten av hudkreft blir lavere før det blir mindre viktig for oss å bli brun, sier hun.)

(Anm: Stadig flere nordmenn får hudkreft. – Nordmenn er besatt av å bli brune. Sommerværet kom omtrent samtidig som de urovekkende tallene om hudkreft. Må vi endre solvanene våre? (…) – Nordmenn er besatt av å bli brune. Når solen kommer, må vi ta igjen for den lange, mørke vinteren. Vi suger til oss så mye sol mens vi kan, sier Trude Eid Robsahm. Hun jobber i Kreftregisteret. Det at brunfarge er så sterkt forbundet med skjønnhet, er ifølge forskeren en sentral faktor. – Jeg tror ikke forekomsten av hudkreft blir laver før det blir mindre viktig for oss å bli brun, sier hun. (aftenposten.no 14.5.2023).)

- Kreftformene som øker mest blant unge. Risikoen for kreft blant unge kvinner i Norge har økt med 24 prosent siden årtusenskiftet. (- ØKNING: Det er en økning i risiko for kreft blant unge kvinner. Unge menn rammes ikke i like stor grad.)

(Anm: Kreftformene som øker mest blant unge. Risikoen for kreft blant unge kvinner i Norge har økt med 24 prosent siden årtusenskiftet. Økningen er dobbelt så stor som for unge menn, og forskerne peker på én hovedårsak. Her er kreftformene som øker mest blant unge, og hvordan du best forebygger. ØKNING: Det er en økning i risiko for kreft blant unge kvinner. Unge menn rammes ikke i like stor grad. Verden over ser man en økning i kreftforekomsten blant personer under 50 år. Økningen i tidlig debuterende kreft er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover. Dette kommer frem i en omfattende studie gjennomført av forskere fra Brigham and Women’s Hospital i Boston i USA. Resultatene er publisert i Nature Reviews Clinical Oncology. Også her i landet er det en økning i kreft blant unge, og Kreftregisteret viser til at den satte fart på slutten av 1980-tallet. Det har også vært en økning i andre aldersgrupper. Kreftforekomsten per 100.000 innbyggere generelt i dag er ca. 1,5 ganger høyere enn den var for 40 år siden. (vg.no 27.4.2023).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Ny studie skisserer hvordan hjernekreftceller tar mitokondrier fra friske celler for å vokse og overleve. (- Når denne prosessen skjer gjør det kreften mer dødelig og svulstene mer sannsynlig å vokse.)

(Anm: By Cleveland Clinic. New study outlines how brain cancer cells take mitochondria from healthy cells to grow and survive. Glioblastoma cancer cells use mitochondria from the central nervous system to grow and form more aggressive tumors, according to new Cleveland Clinic-led findings published in Nature Cancer. The research shows that it is common for healthy astrocytes—a type of glial cell with important functions in the central nervous system—to transfer the energy-producing organelles to glioblastoma cancer cells. When this process happens, it makes the cancer more deadly and the tumors more likely to grow. Researchers found that acquiring mitochondria boosted energy production and amplified cancer stem cells—cells with properties that already make cancer more difficult to treat. (medicalxpress.com 11.5.2023).)

(Anm: Watson DC, et al. GAP43-dependent mitochondria transfer from astrocytes enhances glioblastoma tumorigenicity. Nat Cancer. 2023 May 11.)

- Kreftsvulsten hjernevaskar kvite blodceller for å få dei til å hjelpa seg. Vanlegvis er desse cellene ein del av immunsystemet til kroppen. Men i miljøet rundt ein kreftsvulst vert dei påverka til å hjelpa svulsten i staden for å angripa han.

(Anm: Kreftsvulsten hjernevaskar kvite blodceller for å få dei til å hjelpa seg. Vanlegvis er desse cellene ein del av immunsystemet til kroppen. Men i miljøet rundt ein kreftsvulst vert dei påverka til å hjelpa svulsten i staden for å angripa han. Kreftcellene sender ut signal som omskolerer dei kvite blodcellene. Makrofagar er ein type kvite blodceller som kan ta opp og fordøya andre celler. Det kan vera kroppen sine eigne celler som har blitt skada eller har døydd, bakteriar eller framande substansar. Dei kan òg angripa celler som er infisert med virus og til og med kreftceller. Men det siste er forbunde med risiko. Rundt ein kreftsvulst dannar det seg eit mikromiljø som skil seg frå resten av kroppen. – I dette mikromiljøet forandrar makrofagane seg frå å vera sikkerheitsvakter og reinhaldsarbeidarar til å bli monster, seier forskar Qindong Zhang ved Radiumhospitalet. (…) Målet med forskinga til Zhang er å finna måtar å angripa berre dei makrofagane som hjelper svulsten, medan dei som kjempar mot svulsten ikkje vert påverka. – Dagens løysingar for å angripa dei slemme makrofagane klarer ikkje å skilja dei slemme frå dei gode, slik at dei angrip dei gode òg. Dei treng vi, forklarar Zhang. (forskning.no 20.5.2023).)

(Anm: Zhang Q, Sioud M. Tumor-Associated Macrophage Subsets: Shaping Polarization and Targeting. Int J Mol Sci. 2023 Apr 19;24(8):7493.)

- Telomerer, mitokondrier og betennelse: Tre kjennetegn på aldring som jobber sammen for å forebygge kreft.

(Anm: Telomerer, mitokondrier og betennelse: Tre kjennetegn på aldring som jobber sammen for å forebygge kreft. (Telomeres, mitochondria, and inflammation: Three hallmarks of aging work together to prevent cancer.) Telomerer beskytter endene av kromosomer mot skade. (- Når vi blir eldre, forkortes endestykkene på kromosomene våre, kalt telomerer, gradvis. Nå har Salk-forskere oppdaget at når telomerer blir svært korte, kommuniserer de med mitokondrier, cellens kraftverk. (medicalxpress.com 8.2.2023 ).)

(Anm: Nassour J. Aguiar L.G. Correia A. et al. Telomere-to-mitochondria signalling by ZBP1 mediates replicative crisis. Nature 2023 (8.2.2023).)

- 3 kjennetegn på aldring kan redde deg fra kreft - her er hvordan. Småprat mellom telomerer og mitokondrier kan drepe kreft.

(Anm: (Anm: 3 hallmarks of aging can save you from cancer — here is how. Small talk between telomeres and mitochondria can kill cancer. (…) The researchers discovered that the interaction between telomeres and mitochondria triggers inflammatory immunity signals in the body similar to those that our immune system employs to fight viruses. They further explain that when telomeres of cell chromosomes become very short. They communicate with mitochondria and release RNA molecules which makes immune sensors (called MAVS and ZBP1) found on the outer surface of mitochondria active. These sensors initiate a series of inflammatory immune responses in the human body that eventually ends up killing any cancerous growth or activity. “Our findings showing that stressed telomeres send an RNA message to mitochondria to cause inflammation highlights the need to study interactions between these hallmarks to fully understand aging and perhaps intervene to increase health span in humans,” said Gerald Shadel, co-senior author and professor at the Salk Institute. (interestingengineering.com 8.2.2023).)

(Anm: Nassour J. Aguiar L.G. Correia A. et al. Telomere-to-mitochondria signalling by ZBP1 mediates replicative crisis. Nature 2023 (8.2.2023).)

- Kartlegging av mitokondrier. (- Mitokondrier er essensielle mediatorer av tumorigenese, og gir metabolsk og bioenergetisk støtte til tumorceller når de tilpasser seg stresset i omgivelsene.) (- Til tross for deres betydning har mye av vår forståelse av mitokondrier i kreft kommet fra studier i cellekultur og med 2D-elektronmikroskopi, som gir begrenset informasjon om strukturen og funksjonen til disse organellene.)

(Anm: Dart A. Mapping out mitochondria. Mitochondria are essential mediators of tumorigenesis, providing metabolic and bioenergetic support to tumour cells as they adapt to the stress of their surrounding environment. Despite their importance, much of our understanding of mitochondria in cancer has come from studies in cell culture and with 2D electron microscopy, which offers limited information on the structure and function of these organelles. Therefore, Han et al. employed an in vivo imaging workflow that coupled positron emission tomography (PET) imaging to micro-computed tomography and ultra-resolution 3D serial block-face electron microscopy (SBEM) to produce a detailed map of mitochondrial networks in lung cancer… Nat Rev Cancer. 2023 Apr 3.)

- Flere yngre mennesker får kolorektal kreft (endetarms- og tykktarmskreft), og legene vet ikke hvorfor. (- American Cancer Society opplyste onsdag at om lag 20 % av nye kolorektal kreftdiagnoser var hos pasienter under 55 år i 2019, sammenlignet med 11 % i 1995.) (- Noen tror at miljøendringer kan endre sammensetningen av mikroorganismer i folks kropper, kalt mikrobiomet, og setter dem i fare. "Jeg ser så mange unge pasienter som lever veldig sunn livsstil som blir diagnostisert med metastatisk tykktarmskreft," sier Dr. Ng. "Det er andre miljømessige eksponeringer som må ses på.")

(Anm: More Younger People Are Getting Colorectal Cancers, and Doctors Don’t Know Why. Actor Chadwick Boseman’s death from colon cancer in 2020 brought attention to the trend. A larger share of people are being diagnosed with colorectal cancer at a younger age and at a more dangerous stage of the disease, a report showed. Doctors aren’t sure why. The American Cancer Society said Wednesday that about 20% of new colorectal cancer diagnoses were in patients under 55 in 2019, compared with 11% in 1995. Some 60% of new colorectal cancers in 2019 were diagnosed at advanced stages, the research and advocacy group said, compared with 52% in the mid-2000s and 57% in 1995, before screening was widespread. Researchers aren’t sure why rates among younger people are increasing. Changes in known risk factors including unhealthy diets, alcohol consumption and physical inactivity could contribute but don’t fully explain the trend, oncologists said. Some think environmental changes could be reshaping the makeup of microorganisms in people’s bodies, called the microbiome, putting them at risk. “I see so many young patients who live really healthy lifestyles that get diagnosed with metastatic colon cancer,” said Dr. Ng. “There are other environmental exposures that need to be looked at.” (wsj.com 1.3.2023).)

- Tarmbakterier er knyttet til depresjon. (- To studier finner at depresjon er knyttet til nivåer av noen bakterier i fordøyelseskanalen.) (- “For ti år siden, hvis du hadde sagt at det var noe som knytter depresjon og mikrobiomet sammen, ville du bli båret ut i en tvangstrøye, sier Jos Bosch, en lektor i psykologi ved Universitetet i Amsterdam, som var med på å skrive begge studiene. – Nå er det helt klart at det er en kobling.”)

(Anm: Gut Bacteria Are Linked to Depression. Two studies find depression is associated with levels of some bacteria in the digestive tract. New research has bolstered a once-gutsy idea: Bugs in the digestive system may play a role in depression. Two studies published Tuesday in the journal Nature Communications found a link between several types of bacteria in the gut and depressive symptoms. Trillions of microorganisms including bacteria, fungi and yeast live in the digestive tract. Research exploring whether they might affect an array of diseases has increased in recent years. (…) The new studies, conducted among thousands of people in two cities in the Netherlands, are among the largest to date demonstrating potential associations between gut microbiota and mental health. “Ten years ago if you’d said there was something linking depression and the microbiome, you’d be carried out with a straitjacket,” said Jos Bosch, an associate professor of psychology at the University of Amsterdam who co-wrote both studies. “Now absolutely, it’s very clear there’s a link.” (wsj.com 6.12.2022).)

(Anm: Strandwitz P, Kim KH, Terekhova D, Liu JK, Sharma A, Levering J, McDonald D, Dietrich D, Ramadhar TR, Lekbua A, Mroue N, Liston C, Stewart EJ, Dubin MJ, Zengler K, Knight R, Gilbert JA, Clardy J, Lewis K. GABA-modulating bacteria of the human gut microbiota. Nat Microbiol. 2019 Mar;4(3):396-403.) (PDF)

(Anm: Radjabzadeh D, Bosch JA, Uitterlinden AG, Zwinderman AH, Ikram MA, van Meurs JBJ, Luik AI, Nieuwdorp M, Lok A, van Duijn CM, Kraaij R, Amin N. Gut microbiome-wide association study of depressive symptoms. Nat Commun. 2022 Dec 6;13(1):7128.)

(Anm: Bosch JA, Nieuwdorp M, Zwinderman AH, Deschasaux M, Radjabzadeh D, Kraaij R, Davids M, de Rooij SR, Lok A. The gut microbiota and depressive symptoms across ethnic groups. Nat Commun. 2022 Dec 6;13(1):7129.)

- Tarmkreft: Kun halvparten velger å delta i nasjonal screening. Den beskrives som «snikende», kreftformen med de vage symptomene.

(Anm: Tarmkreft: Kun halvparten velger å delta i nasjonal screening. Den beskrives som «snikende», kreftformen med de vage symptomene. Å benytte muligheten for screening kan være et spørsmål om liv og død. I disse dager inviteres friske 55-åringer over hele landet til undersøkelse – såkalt tarmscreening. Om lag 70 000 kvinner og menn får en liten pakke i posten med utstyr som kan gi livsviktige svar. Men midtveis i innføringen av masseundersøkelsen for tarmkreft, er det mange som ikke benytter tilbudet. (…) Diffuse symptomer I 2021 fikk 4500 mennesker påvist kreft i tykk- og endetarmen. Tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen både for menn og kvinner. Hvis tarmkreft blir oppdaget tidlig er den lettere å behandle, og tall fra Kreftregisteret viser at 95 % av pasientene overlever i disse tilfellene. (…) Les også: Med dette pillekameraet og 5G kan du undersøke tarmen hjemmefra (nrk.no 17.2.2023).)

- Studie: Ny gruppe mer utsatt for tykktarmskreft. Norge er på verdenstoppen i tykktarmskreft, og nå viser en norsk studie en helt ny gruppe som er mer utsatt. (- Norske kvinner topper listen globalt over forekomst av såkalt colorectal cancer, som er et samlebegrep på kreft i tykktarm og endetarm.)

(Anm: Studie: Ny gruppe mer utsatt for tykktarmskreft. Norge er på verdenstoppen i tykktarmskreft, og nå viser en norsk studie en helt ny gruppe som er mer utsatt. Forskerne er svært overrasket over funnene. Her er symptomer du bør vite om. Norske kvinner topper listen globalt over forekomst av såkalt colorectal cancer, som er et samlebegrep på kreft i tykktarm og endetarm, og vi ligger på fjerdeplass når det gjelder begge kjønn. I 2021 fikk 4550 kreft i tykktarm og endetarm i Norge, 2325 menn og 2225 kvinner, ifølge tall fra Kreftregisteret. 1614 personer døde av sykdommen. Kreftformen er nummer to på listen av nye tilfeller i Norge, etter prostatakreft, og har hatt en rask økning de siste 50 årene. Sykdommen gir normalt ikke symptomer før den har kommet langt, og oppdages i mange tilfeller derfor sent. (vg.no 16.2.2023).)

- Tarmkreft. (- Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft.)

(Anm: Tarmkreft. Tarmkreft (colorectal cancer) er et samlebegrep om kreft i tykktarm, endetarm og endetarmsåpningen (anus). På denne siden omtaler vi kreft i tykktarm og endetarm. Tynntarmkreft blir ikke omtalt her. Tynntarmkreft er veldig sjeldent, og de fleste svulstene er av typen neuroendokrin kreft (NET kreft). Alt i alt er det totalt cirka 240 nye tilfeller av tynntarmskreft i året, og av disse er det cirka halvparten som er av typen nevroendokrin kreft. (…) Symptomer Symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker. – Endret avføringsmønster som vekslende treg/løs avføring er vanlig ved kreft i tykktarmen. Ved endetarmskreft er løs avføring og sterk avføringstrang et symptom når svulsten har nådd en viss størrelse. (kreftforeningen.no).)

- Ny studie: Øker kreftrisikoen. Ultraprosessert mat kobles til flere krefttyper. (- I studien, publisert nylig i tidsskriftet eClinicalMedicine, som er en del av det anerkjente tidsskriftet The Lancet, har forskerne undersøkt sammenhengen mellom ultraprosessert mat og flere enn 34 kreftformer over en periode på ti år. Flere enn 197 000 voksne har deltatt i den britiske studien.) (- FROSSENPIZZA: Industrielt framstilt mat har ofte en innholdsfortegnelse lang som et vondt år.)

(Anm: Ny studie: Øker kreftrisikoen. Ultraprosessert mat kobles til flere krefttyper. FROSSENPIZZA: Industrielt framstilt mat har ofte en innholdsfortegnelse lang som et vondt år. Nå viser ny studie at ultraprosessert mat øker kreftrisikoen. Ultraprosessert mat øker risikoen for å utvikle kreft, og for å dø av kreft. Dette slås fast i en ny studie. I studien, publisert nylig i tidsskriftet eClinicalMedicine, som er en del av det anerkjente tidsskriftet The Lancet, har forskerne undersøkt sammenhengen mellom ultraprosessert mat og flere enn 34 kreftformer over en periode på ti år. Flere enn 197 000 voksne har deltatt i den britiske studien. - Økt bevismengde - Studien bidrar med ny dokumentasjon for den økende bevismengden for at ultraprosessert mat har en negativ innvirkning på helsa vår, inkludert økt risiko for å utvikle kreft, sier sisteforfatter og ansvarlig for studien Eszter Vamos i en uttalelse, gjengitt av CNN. Hun er universitetslektor ved Imperial College London School of Public Health. (dagbladet.no 2.2.2023).)

(Anm: Ultra-processed food consumption, cancer risk and cancer mortality: a large-scale prospective analysis within the UK Biobank. eClinicalMedicine 2023 (Published:January 31, 2023).)

- Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». (- Er maten ultraprosessert, er den av så dårlig kvalitet at den har potensial til å gjøre oss syke.) (- Svekker helsen din ved å forstyrre tarmfloraen.)

(Anm: Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». Ultra-bearbeidet og «sunnvasket» mat er den nye søppelmaten. (…) Mat med lite råvarer. (…) For å si det veldig enkelt; dersom ingredienslisten inneholder noe du ikke klarer å uttale eller forstår hvor kommer fra, ja da er produktet sannsynligvis ultraprosessert. (…) 60 prosent av maten vi kjøper i butikkene i Norge i dag er ultra-prosessert. (nrk.no 30.4.2018).)

- Nå slår Efsa alarm: Utgjør en større helserisiko enn tidligere trodd. (- Den europeiske myndighet for mattrygghet, Efsa, har skjerpet vurderingen av nitrosaminer i mat: Nå er de bekymret for at tilsetningsstoffene kan utgjøre en større helserisiko for forbrukerne enn tidligere antatt.) (- Nitrosaminer finnes også i bearbeidet fisk, kakao, øl og andre alkoholholdige drikker.)

(Anm: Nå slår Efsa alarm: Utgjør en større helserisiko enn tidligere trodd. Den europeiske myndighet for mattrygghet, Efsa, har skjerpet vurderingen av nitrosaminer i mat: Nå er de bekymret for at tilsetningsstoffene kan utgjøre en større helserisiko for forbrukerne enn tidligere antatt. VARSKO OM BEARBEIDET KJØTT: Kjøtt og kjøttvarer som spekemat er gjerne tilsatt nitrater for bedre holdbarhet, men dette kan øke kreftfaren. Nitrosaminer finnes også i bearbeidet fisk, kakao, øl og andre alkoholholdige drikker. I fjor sommer skrev Vi.no om faren ved å spise mye kjøtt og bearbeidede kjøttvarer, etter at det franske mattilsynet, Anses, gikk ut og anbefalte befolkningen å redusere inntaket av kjøtt og kjøttvarer tilsatt nitrosaminer. Problemet med nitrosaminene er at de kan være kreftframkallende og skade DNA: – Nitrosaminer er forbindelser som kan dannes i mat under tilberedning og bearbeiding. Ti ulike nitrosaminer som finnes i mat, kan forårsake kreft og være skadelig for arvestoffet, ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). (vi.no 31.3.2023).)

- Plantebasert kosthold kan redusere tarmkreftrisikoen hos menn. Å følge et plantebasert kosthold rikt på grønnsaker, hele korn, nøtter og frukt kan redusere risikoen for tarmkreft hos menn, ifølge studie.

(Anm: Plantebasert kosthold kan redusere tarmkreftrisikoen hos menn. Å følge et plantebasert kosthold rikt på grønnsaker, hele korn, nøtter og frukt kan redusere risikoen for tarmkreft hos menn, ifølge studie. En stor studie basert på nesten 80.000 amerikanske menn viser at de av dem som spise mest plantebasert mat hadde 22 prosent lavere risiko for tarmkreft sammenlignet med de som spiste minst plantebasert, skriver The Guardian. Forskere finner ingen slik kobling for kvinner, noe som tyder på at sammenhengen mellom kosthold og tarmkreft er tydeligere for menn. 93.475 kvinner va r inkludert i forskningsprosjektet. Undersøkelsen ble publisert i tidsskriftet BMC Medicine. (dagsavisen.no 29.11.2022).)

(Anm: Kim J, Boushey CJ, Wilkens LR, Haiman CA, Le Marchand L, Park SY. Plant-based dietary patterns defined by a priori indices and colorectal cancer risk by sex and race/ethnicity: the Multiethnic Cohort Study. BMC Med. 2022 Nov 29;20(1):430.)

- Flere og flere får 'kronisk cancer' – hvad er det?

(Anm: Flere og flere får 'kronisk cancer' – hvad er det? Og kan forskning i kroniske kræftsygdomme hjælpe os til at slippe af med kemoterapi som behandlingsform? Traditionel kemoterapi og stråleterapi rammer bredt, og det giver voldsomme bivirkninger - og så er det ikke altid effektivt mod kronisk kræft. Her skal anderledes behandlingsformer til, og de er da også i rivende udvikling i disse år.  Der findes utallige former for kræft. Den mest almindelige form for hudkræft skraber man væk hos en hudlæge, andre rammer akut og hårdt, og endnu andre er nu begyndt at få titlen ’kronisk kræft’. Ligesom andre kroniske sygdomme, kan man ikke slippe helt af med kronisk kræft, men man kan få behandling, der kan lindre og gøre det muligt at leve videre med sygdommen. I mange tilfælde behandles alvorligere kræfttilfælde med kemoterapi, men hvad med disse mere kroniske tilstande? Den ’nye kategori’ af kræftsygdomme, som altså er nogle, man må leve med, kræver ofte en anden type medicin, og det er et felt, der har rykket hurtigt de sidste år. (videnskab.dk 7.1.2023).)

- Større stigning i bugspytkirtelkræft-tilfælde hos kvinder end hos mænd.

(Anm: Større stigning i bugspytkirtelkræft-tilfælde hos kvinder end hos mænd. Skrevet af Signe Juul Kraft den 8. marts 2023. Skrevet i Sygdomme. Forekomsten af kræft i bugspytkirtlen stiger hurtigere hos kvinder end hos mænd i USA. Det viser ny forskning, der desuden fandt, at den største stigning ses hos yngre kvinder og sorte kvinder. I deres landsdækkende undersøgelse, som er publiceret i Gastroenterology, finkæmmede forskerne fra Cedars-Sinai Cancer i Los Angeles, USA, data fra databasen National Program of Cancer Registries (NCPR), der omhandlede patienter diagnosticeret med bugspytkirtelkræft mellem 2001 og 2018. NCPR repræsenterer cirka 64,5 procent af den amerikanske befolkning. Forskere fandt, at antallet af kræft i bugspytkirtlen steg blandt både kvinder og mænd. Uventet steg satserne blandt kvinder under 55 år dog 2,4 procent højere end satserne blandt mænd i samme alder, mens tilsvarende øgede satser blev observeret blandt ældre mænd og kvinder. Desuden steg satserne blandt unge sorte kvinder 2,23 procent højere end blandt unge sorte mænd. En mulig forklaring på den kønsmæssige forskel kan være typen og placeringen af tumorer, mener forskerne bag studiet. Forskerne fandt også, at hyppigheden af adenokarcinom i bugspytkirtlen, som er en særlig aggressiv og dødelig type tumor, der er placeret i hovedet af bugspytkirtlen, ser ud til at stige. (propatienter.dk 8.3.2023).)

- Ny forskning: − Kan føre til at flere med prostata­kreft kan diagnostiseres tidlig. (- Nå mener britiske forskere å ha funnet en ny blodtest (PSE) som avdekker prostatakreft med 94 prosent sikkerhet.)

(Anm: Ny forskning: − Kan føre til at flere med prostata­kreft kan diagnostiseres tidlig. Forskere mener å ha funnet en ny metode som kan avdekke prostatakreft på et tidlig stadium og med nesten 100 prosent treffsikkerhet. Norske eksperter kaller forskningen oppsiktsvekkende. Prostatakreft er en av de vanligste kreftformene blant menn, og det forventes at forekomsten vil øke i årene som kommer. Kreftformen som oppstår i kjertler og ganger mellom prostatakjertelen, rammer oftest godt voksne og eldre menn, og er blitt et stort helseproblem i den mannlige delen av befolkningen. (…) 94 prosent treffsikker Nå mener britiske forskere å ha funnet en ny blodtest (PSE) som avdekker prostatakreft med 94 prosent sikkerhet. I studien blodprøvetestet en gruppe forskere fra blant annet Imperial College London, en gruppe på 210 menn som hadde tegn på prostatakreft, som forstørret prostata og urinveissymptomer. (vg.no 28.3.2023).)

- Unødig mange menn dør. Bestefaren min døde av prostatakreft. Det kommer faren min også til å gjøre. Sånn hadde det ikke behøvd å være. (- Den normale PSA-verdien for menn på hans alder er på rundt 2. Da han utførte testen var den på 350. Verdier over 10 indikerer at kreften har spredd seg. Ved å følge med på PSA-verdien kan man med andre ord fange opp kreftsykdommen før den har spredd seg.)

(Anm: Marit Kristine Vea, pårørende og Venstre-politiker. Unødig mange menn dør. Bestefaren min døde av prostatakreft. Det kommer faren min også til å gjøre. Sånn hadde det ikke behøvd å være. (…) Prostatakreft rammer over 5000 norske menn hvert år, og en av ti oppdager kreften på et stadium der den ikke kan helbredes. I 2022 var prostatakreft den kreftformen som rammet aller flest mennesker i Norge. Symptomene er svært diffuse og oppstår sjelden før kreften har spredt seg. Om lag 1000 menn dør av prostatakreft hvert år. (…) Min far visste lite, eller ingenting om PSA-testing. Han visste heller ikke at prostatakreft har en stor arvelig komponent. Til tross for at hans far døde av prostatakreft, tok han ingen forholdsregler for å teste PSA-verdien regelmessig. Den normale PSA-verdien for menn på hans alder er på rundt 2. Da han utførte testen var den på 350. Verdier over 10 indikerer at kreften har spredd seg. Ved å følge med på PSA-verdien kan man med andre ord fange opp kreftsykdommen før den har spredd seg. Da kan den opereres bort eller stråles, og de aller fleste blir helt friske. En PSA-prøve koster samfunnet en femtilapp. Medisinene min far har fått det siste året koster samfunnet minst en halv million, i tillegg til at livskvaliteten er blitt betydelig forringet. I dag finnes det ikke et offentlig program for å informere menn om risiko knyttet til prostatakreft. Verken Kreftforeningen eller helsemyndighetene foretar seg noe for at menn skal gjøres kjent med familiær risiko eller oppmuntres til å ta en PSA-prøve. (nrk.no 4.6.2023).)

- Vaksine mot bukspyttkjertelkreft: − Veldig, veldig spennende.

(Anm: Vaksine mot buk­spytt­kjertel­kreft: − Veldig, veldig spennende. Bukspyttkjertelkreft er blant kreftformene med dårligst prognose. Men forskere har nå testet en vaksine som omtales som banebrytende innen kreftforskningen. «Breaking news», meldte den amerikanske storavisen The New York Times, onsdag 10. mai. Samme dag var det publisert en artikkel i det meget anerkjente fagtidsskriftet Nature, som offentliggjorde resultatene av en studie gjort på vaksine som behandling mot kreft i bukspyttkjertelen. Funnene omtales som en milepæl. Studien, som er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, og bioteknologiselskapet BioNTech, tilbyr nå håp til en pasientgruppe som hittil har hatt svært dårlig prognose. (…) – Det er veldig, veldig spennende dette, sier Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning i Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er også med i Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe for forskning på bukspyttkjertelkreft. (vg.no 16.5.2023).)

- Studie: En gruppe har økt risiko for bukspyttkjertelkreft. (- Dette forårsaker en rekke livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og muskel- og skjelettplager, og hans erfaring er at det i de siste årene blitt økt oppmerksomhet om sammenhengen mellom fedme og kreft.)

(Anm: Studie: En gruppe har økt risiko for buk­spytt­kjertel­kreft. Kreft i bukspyttkjertelen er kreftformen færrest overlever. Nå viser en norsk studie at én gruppe kan ha mer enn 50 prosent høyere risiko for å få sykdommen i ung alder. Her er symptomer, og hvordan forebygge best mulig. BUKSPYTTKJERTEL: Kreft i bukspyttkjertelen er en av de alvorligste kreftformene. Nå viser ny forskning hvem som kan være mest utsatt. Bukspyttkjertelkreft topper listen over kreftformer med lavest fem års overlevelse. Det er bare tre kreftformer som flere dør av når man ser på menn og kvinner samlet: Lungekreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft, ifølge Dødsårsaksregisteret. I 2021 fikk 962 personer sykdommen i Norge, 502 menn og 460 kvinner, viser tall fra Kreftregisteret. Samme år døde 832 av denne kreftformen. Opp mot 80 prosent av pasientene med diagnosen har en gjennomsnittlig overlevelse på kun seks måneder. Årsaken er blant annet at den har få og diffuse symptomer, som fører til at sykdommen ofte blir oppdaget sent. Se liste over symptomer lenger ned i artikkelen! (…) Stor økning i risiko Usman Saeed er overlege og spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og førsteforfatter av den nye studien. Han peker på at Verdens helseorganisasjon (WHO) har kategorisert fedme som en verdensomspennende epidemi med store helsemessige og økonomiske konsekvenser. Dette forårsaker en rekke livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og muskel- og skjelettplager, og hans erfaring er at det i de siste årene blitt økt oppmerksomhet om sammenhengen mellom fedme og kreft. (vg.no 13.4.2023).)

- Ny forskning: Snart kan en urinprøve sjekke deg for kreft. Koreanske forskere har utviklet en test som med 99 prosent treffsikkerhet kan påvise kreft i prostata og bukspyttkjertelen ved hjelp av en urinprøve.

(Anm: Ny forskning: Snart kan en urinprøve sjekke deg for kreft. Koreanske forskere har utviklet en test som med 99 prosent treffsikkerhet kan påvise kreft i prostata og bukspyttkjertelen ved hjelp av en urinprøve. En gruppe forskere fra Korea Institute of Materials Science har utviklet det som kan bli en revolusjon når det gjelder muligheten til å oppdage kreft på et tidlig tidspunkt: En urinprøve som påviser prostatakreft og bukspyttkjertelkreft. Ifølge forskerne har testen 99 prosent treffsikkerhet. (…) I 2021 var det 962 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge. Den har få og diffuse symptomer, og oppdages derfor ofte sent. Ifølge Kreftforeningen er dette de viktigste symptomene: (…) (vi.no 4.3.2023).)

(Anm: Linh VTN, et al. 3D plasmonic coral nanoarchitecture paper for label-free human urine sensing and deep learning-assisted cancer screening. Biosens Bioelectron. 2023 Mar 15;224:115076.)

- Tidlig oppdagelse av kreft i bukspyttkjertelen mulig via avføringsanalyse.

(Anm: Early Pancreatic Cancer Detection Possible Via Stool Analysis. A new analysis found a possible role for fecal microbiota as potential biomarkers for early pancreatic cancer detection. To explore the ways in which these microorganisms may be useful for potential early cancer detection, a research team led by Núria Malats, MD, from the Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), in Madrid, conducted a prospective study of stool and saliva samples from patients treated at two hospitals in Spain between 2016 and 2019. (gastroendonews.com 22.4.2022).)

(Anm: Kartal E, et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. Gut. 2022 Jul;71(7):1359-1372.)

- Avslører blodets hemmeligheter. Med ny teknologi har forskerne funnet ørsmå spor fra kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasienter med bukspyttkjertelkreft. Blodet inneholder enormt mye informasjon. Ny og mer følsom teknologi kan avsløre flere hemmeligheter.

(Anm: Avslører blodets hemmeligheter. Med ny teknologi har forskerne funnet ørsmå spor fra kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasienter med bukspyttkjertelkreft. Blodet inneholder enormt mye informasjon. Ny og mer følsom teknologi kan avsløre flere hemmeligheter. – Jeg fikk litt sjokk da jeg fikk beskjed om at jeg hadde bukspyttkjertelkreft. Høsten 2019 fikk Trond Niemi diagnosen bukspyttkjertelkreft. En krefttype hvor bare 15 prosent av pasientene lever etter fem år. (…) – Jeg er optimist av natur, og tenkte at hundre av tusen overlever. Da ble det litt lettere å tro at dette skulle gå bra, sier Niemi. Han var heldig, for han hadde ikke spredning til andre organer i kroppen. Han opererte vekk bukspyttkjertelen, og er i dag frisk. Problemet for pasienter som får denne krefttypen, er at den oppdages altfor seint til å kunne kureres. Sykdommen har få og uspesifikke symptomer. Når det ikke nytter å operere vekk bukspyttkjertelen fordi kreften har spredd seg til andre organer, gis det kun lindrende og livsforlengende behandling. (nrk.no 28.12.2022).)

- Forskere klarer å oppdage kreft i bukspyttkjertelen og prostata med en urintest. (- De sier at testen kan ha opptil 99 % deteksjonsrate.)

(Anm: Scientists manage to detect pancreatic and prostate cancer with a urine test. Pancreatic cancer accounted for 3.2%, and prostate cancer accounted for 14.2% of all new cancer cases in 2022 in the United States. – Pancreatic cancer, in particular, can be difficult to treat and has a much higher mortality rate than many forms of cancer, what may be due to the fact it is often diagnosed late. – Korean researchers recently devised a way to detect both pancreatic and prostate cancer with a urine test. – With pancreatic cancer on the rise in younger women, this technology may provide a route to earlier cancer detection and treatment. Early detectionTrusted Source of cancer is very important to successful treatment and improving a patient’s prognosis. As such, researchers continue looking for ways to improve on detection of various forms of cancer. A team led by researchers from the Surface & Nano Materials Division of the Korea Institute of Materials Science recently published a study in Biosensors and Bioelectronics showing a new way to detect pancreatic and prostate cancer using a urine test. They say the test can have up to a 99% detection rate. (medicalnewstoday.com 21.2.2023).)

- Lysets usynlige egenskaper kan avsløre om du har kreft.

(Anm: Lysets usynlige egenskaper kan avsløre om du har kreft. ALGORITMENE FOR MASKINLÆRING SKILLER MELLOM NORMALE CELLER (RØDE) OG KREFTCELLER (BLÅ). DE NEDERSTE MIKROSKOPBILDENE VISER TRADISJONELLE VERSUS AUTOMATISERTE METODER. DE BLÅ OMRÅDENE (TIL HØYRE) SAMSVARER MED UPOLARISERT LYS OG INDIKERER AT KREFT ER TIL STEDE. Automatiserte maskiner lærer nå å finne kreftceller ved hjelp av manipulert lys. Det kan avlaste et presset helsevesen og korte ned ventetiden for engstelige pasienter. (aftenposten.no 8.1.2023).)

- Norske forskere håper de er på sporet av det neste store innen kreftbehandling. (– Potensialet er enormt, sier professor ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Norske forskere håper de er på sporet av det neste store innen kreftbehandling. – Potensialet er enormt, sier professor ved Universitetet i Oslo. Kampen mot kreft tar aldri slutt. Eksperter søker stadig etter ny kunnskap. Hvordan skal man kunne bekjempe sykdommen som tar mange tusen liv i Norge årlig? I Oslo har forskere begynt å se nærmere på en helt spesiell celle i kroppen vår. Dette er en immuncelle vi har medfødt, og blir omtalt som intet mindre enn en drapscelle (NK-celle). På engelsk kalles den natural killer cell. Og som navnet sier, spesialiserer disse cellene seg på å drepe kreftceller. Nå tror og håper de norske forskerne at innholdet i denne cellen kan være det neste store innen kreftbehandling. Studien er publisert i Frontiers in Immunology. Og nå har forskerne i Oslo funnet ut mer om disse «drapstorpedoene». – Vi har oppdaget at vi kan skille disse fra andre typer vesikler. Slik danner de et slags våpenarsenal. Forskningen vår viser også at denne typen vesikler antagelig lagres i en egen «angrepsavdeling» inne i NK-cellen. Det sier Miriam Aarsund Larsen. Hun er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Nå håper forskerne at disse vesiklene kan bidra til å utvikle en helt ny type immunterapi mot kreft. (nrk.no 10.1.2023).)

(Anm: Aarsund M, Nyman TA, Stensland ME, Wu Y, Inngjerdingen M. Isolation of a cytolytic subpopulation of extracellular vesicles derived from NK cells containing NKG7 and cytolytic proteins. Front Immunol. 2022 Sep 15;13:977353.)

- Finnes løsningen på kreftgåten? – Det grunnleggende problemet er hvordan kroppen vår er konstruert, sier professor.

(Anm: Finnes løsningen på kreftgåten? – Det grunnleggende problemet er hvordan kroppen vår er konstruert, sier professor. Jo bedre behandlingen blir, jo mer kreft blir det i befolkningen. Jarle Breivik er kritisk til påstander om at vi nærmer oss «løsningen på kreftgåten». Løsningen på gåten er ikke slik vi tror den er, ifølge professoren i medisin. I en bok med nettopp navnet «Løsningen på kreftgåten», forteller han om den fundamentale årsaken til sykdommen og hvorfor et samfunn helt uten kreft kanskje ikke er noe vi burde ønske oss. (forskning.no 27.4.2023).)

- Slik vil forskerne bruke kroppens egne drapstorpedoer til å bekjempe kreft. (- I kroppen vår har vi både et medfødt immunforsvar og et immunforsvar som bygges opp gjennom livet. En del av det medfødte immunforsvaret består av såkalte NK-celler.)

(Anm: Slik vil forskerne bruke kroppens egne drapstorpedoer til å bekjempe kreft. Torpedoene holder til i bestemte celler i det medfødte immunforsvaret. Disse cellene kan være det neste store innen kreftbehandling. Forskerne Miriam Aarsund Larsen (t.v.), Marit Inngjerdingen og Yunjie Wu (t.h.) forsker på det som kan bli en mulig ny type behandling mot kreft. I kroppen vår har vi både et medfødt immunforsvar og et immunforsvar som bygges opp gjennom livet. En del av det medfødte immunforsvaret består av såkalte NK-celler. Dette er en type immunceller som spesialiserer seg på å drepe kreftceller. Dette er celler som kan få stor betydning for behandling av kreft i fremtiden. NK-cellene dreper kreftceller ved hjelp av små «drapstorpedoer» som NK-cellene skiller ut. På fagspråket kalles de vesikler. Vesikler er små blærer med vegg av fettstoff og et hulrom fylt med våpen i form av giftige proteiner. (forskning.no 21.1.2023).)

- Norsk kreftmedisin vekker oppsikt: – Hundretusenvis av liv kan bli reddet. (- Forsker Øystein Rekdal tror han har oppdaget en viktig brikke for å finne en løsning på kreftgåten.)

(Anm: Norsk kreftmedisin vekker oppsikt: – Hundretusenvis av liv kan bli reddet. New York (TV 2): Forsker Øystein Rekdals molekyl ødelegger kreftceller og fungerer også som vaksine. Middelet kan redde hundretusen. OPTIMIST: Forsker Øystein Rekdal tror han har oppdaget en viktig brikke for å finne en løsning på kreftgåten. Nå er prosessen som skal få det godkjent som legemiddel i gang. (…) Løsning på kreftgåten? I over 30 år har Øystein Rekdal jobbet med å fremstille et stoff som kan bekjempe kreft. Og nå kan drømmen snart bli virkelighet. Molekylet, som har fått navnet LTX-315 gjennomgår nå studier, der det blir utprøvd på ekte kreftpasienter. Rekdal vil foreløpig ikke gå så langt som å hevde at han har løst kreftgåten, men sier resultatene er oppsiktsvekkende. (tv2.no 8.5.2023).)

- Bakteriegener i avføringen kan avsløre tidlig kreft i tarmen. Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker. Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen.

(Anm: Bakteriegener i avføringen kan avsløre tidlig kreft i tarmen. Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker. Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen. Når pasienter går igjennom en tarmundersøkelse, blir polypper fjernet og undersøkt for kreft. Jo tidligere kreften oppdages, desto lettere blir behandlingen. I fremtiden vil det være mulig å oppdage kreften mye tidligere ved å undersøke bakteriecocktailen i avføringen. (…) Akkurat som oss mennesker inneholder bakterier arvemateriale. Dette arvematerialet kalles for DNA. Forskerne henter ut DNA fra alle organismene i tarmen og beholder DNA-et fra bakteriene. De hakker opp arvematerialet i små biter og analyserer alle bitene. Takket være tarmprøvene fra de heldige utvalgte i Moss og Bærum har forskergruppen til Rounge analysert millioner av DNA-sekvenser fra så mange som 2.000 avføringsprøver. – Ettersom tarmfloraen hos to mennesker er veldig forskjellig, er det utfordrende å finne en felles biomarkør. Da trenger vi studier av denne størrelsen. I verdenssammenheng er dette en stor studie, opplyser Rounge. Ved å sammenligne alt arvemateriale til bakteriene hos dem som var friske og hos dem som fikk påvist kreft eller forstadier til kreft i koloskopien, kan de finne bakteriesignaturen for tarmkreft. (forskning.no 27.11.2022).)

- Hvordan tarmbakterier kan øke effekten av immunterapi mot kreft.

(Anm: How gut bacteria can boost cancer immunotherapy efficacy. Researchers at UT Southwestern Medical Center have discovered how healthy bacteria can escape the intestine, travel to lymph nodes and cancerous tumors elsewhere in the body, and boost the effectiveness of certain immunotherapy drugs. The findings, published in Science Immunology, shed light on why antibiotics can weaken the effect of immunotherapies and could lead to new cancer treatments. (…) Due to these changes, bacteria can leave the intestines and travel to lymph nodes near the tumor and the tumor itself, the researchers found. Here, the microbes activate a set of immune cells that act to kill tumor cells. "Immune checkpoint inhibitors work by releasing the brakes on the immune system to target cancer," said Dr. Koh, who is also Director of the Cellular and ImmunoTherapeutics Program at UTSW and Children's Health. "What we think is that these microorganisms and the immune cells they're activating are essentially pressing on the accelerator of the immune system at the same time." (medicalnewstoday.com 9.3.2023).)

(Anm: Choi Y, et al. Immune checkpoint blockade induces gut microbiota translocation that augments extraintestinal antitumor immunity. Sci Immunol. 2023 Mar 10;8(81):eabo2003.)

(Anm: Healthy gut bacteria can help fight cancer in other parts of the body, researchers find. (medicalxpress.com 13.3.2023).)

- Risiko for lungekreft kan ses i blodet ti år i forveien. (- Dødeligheten er høy fordi sykdommen ofte oppdages på et sent stadium. Dersom den oppdages tidlig, er overlevelsen bedre.) (- Norge er et av få land som har helseregistre som går langt bakover i tid. Dette er ganske unikt i verdenssammenheng.)

(Anm: Risiko for lungekreft kan ses i blodet ti år i forveien. Kreft begynner med små endringer i cellenes arvestoff. Nå er det mulig å måle disse endringene på et tidlig tidspunkt – før kreften oppstår. Lungekreft er fortsatt en av de hyppigste kreftsykdommene. Dødeligheten er høy fordi sykdommen ofte oppdages på et sent stadium. Dersom den oppdages tidlig, er overlevelsen bedre. Derfor er det svært viktig å finne metoder for å fange opp tidlige signaler på at sykdommen er på vei. Hvor tidlig er det mulig å se hvem som står i fare for å utvikle kreft? Det var noe Trine Ballestad Rounge og hennes kollegaer tenkte mye på. Hun jobbet på Kreftregisteret og så hvilket enormt potensial det lå i dataene og biobankene som er lagret der. (titan.uio.no 23.11.2022).)

- Strupekreft er i ferd med å bli en epidemi, og sexlivet vårt kan ligge bak. (- I løpet av de siste to tiårene har det vært en rask økning i strupekreft  i  vesten, i den grad at noen har kalt det en epidemi.) (- Dette har vært på grunn av en stor økning i en bestemt type halskreft kalt orofaryngeal kreft (området av mandlene og baksiden av halsen).)

(Anm: Throat Cancer Is Becoming an Epidemic, And Our Sex Lives Could Be Behind It. Over the past two decades, there has been a rapid increase in throat cancer in the west, to the extent that some have called it an epidemic. This has been due to a large rise in a specific type of throat cancer called oropharyngeal cancer (the area of the tonsils and back of the throat). The main cause of this cancer is the human papillomavirus (HPV), which are also the main cause of cancer of the cervix. Oropharyngeal cancer has now become more common than cervical cancer in the US and the UK. HPV is sexually transmitted. For oropharyngeal cancer, the main risk factor is the number of lifetime sexual partners, especially oral sex. Those with six or more lifetime oral-sex partners are 8.5 times more likely to develop oropharyngeal cancer than those who do not practice oral sex. (sciencealert.com 26.4.2023).)

- Kreft i midtre del av svelget (orofarynks). Orofarynks er den delen av svelget som ligger mellom den bløte ganen i munnen og strupelokket.

(Anm: Kreft i midtre del av svelget (orofarynks). Orofarynks er den delen av svelget som ligger mellom den bløte ganen i munnen og strupelokket. Forekomsten av orofaryngeal kreft har økt de senere årene, og det settes i forbindelse med økt forekomst av HPV-infeksjon i svelget. (nhi.no 30.8.2022).)

- Spiserørskreft. ​Det finnes to hovedformer for kreft i spiserøret. Det er plateepitelkarsinomer som vokser ut fra spiserørets slimhinne, og adenokarsinom som vokser ut fra kjertelvev. (- De siste 20 årene har spiserørskreft endret karakter. Fra å dreie seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinomer, utgjør nå adenokarsinomer 75–80 prosent av all spiserørskreft.)

(Anm: Spiserørskreft. ​Det finnes to hovedformer for kreft i spiserøret. Det er plateepitelkarsinomer som vokser ut fra spiserørets slimhinne, og adenokarsinom som vokser ut fra kjertelvev. Ulike typer kreft i spiserøret Det finnes to hovedformer for kreft i spiserøret: – plateepitelkarsinomer som vokser ut fra spiserørets slimhinne –adenokarsinom som vokser ut fra kjertelvev. De siste 20 årene har spiserørskreft endret karakter. Fra å dreie seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinomer, utgjør nå adenokarsinomer 75–80 prosent av all spiserørskreft. Inndeling i fire stadier Kreftsykdommen kan også deles inn i 4 stadier, avhengig av hvor dypt svulsten vokser og grad av spredning til lymfeknuter og eventuell spredning til andre organer. (…) Symptomer ved spiserørskreft – Problemer med å svelge er ofte det første symptomet. (helsenorge.no 23.2.2023).)

- Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. (- Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom.)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse. Epidemiologi. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom. Plateepitelkarsinomet utvikler seg fra den plateepitelkledde slimhinnen i spiserøret, mens adenocarsinomet synes å utvikle seg fra metaplastisk sylinderepitel hovedsakelig i distale del av øsofagus, typisk for Barrett’s øsofagus. Dette epitelet erstatter plate­epitelet under tilhelingen av refluxøsofagitt. (kirurgen.no 11.4.2018).)

(Anm: Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse (kirurgen.no 11.4.2018).)

- Kreftekspert: Mener feilmargin ved celleprøver koster unge kvinner livet.

(Anm: Kreftekspert: Mener feilmargin ved celleprøver koster unge kvinner livet. Overlege Sveinung Sørbye er ekspert på livmorhalskreft. Han sier at halvparten av alle kvinner med høygradige celleforandringer ikke blir fanget opp av celleprøve. Maren Johansen (28) har livmorhalskreft med spredning. Nå har legene gitt henne et anslag på hvor lenge hun vil leve. Hadde kreften blitt oppdaget tidligere, hadde situasjonen vært en annen. Maren tok en celleprøve i 2020. Da var beskjeden fra legen at alt var i orden. (tv2.no 9.1.2023).)

- Overlege om livmorhalskreft: – Uheldig hvis engangstilfellene skal vises frem.

(Anm: Overlege om livmorhalskreft: – Uheldig hvis engangstilfellene skal vises frem. Nær 30 prosent av alle kvinner lar være å ta celleprøve. Det er det største problemet i kampen mot livmorhalskreft, ifølge overlege. (...) Blant de 80.000 kvinnene i alderen 25–33 år som i 2021 fikk beskjed om at de hadde en fin celleprøve, var det 14 stykk som likevel utviklet livmorhalskreft. – Det er et veldig lavt tall, sier Giske Ursin, som er direktør for Kreftregisteret. (nrk.no 14.1.2023).)

- Norge er Skandinavias versting: − Flaut. Norske kvinner bør få tilbud om en bedre vaksine enn den som brukes i dag, mener en av Norges fremste spesialister på livmorhalskreft. (- Sørbye er en av landets fremste spesialister på livmorhalskreft. Han er enig med Maren. – Jeg synes det er dumt den ikke vant anbudet, sier han.)

(Anm: Norge er Skandinavias versting: − Flaut. Norske kvinner bør få tilbud om en bedre vaksine enn den som brukes i dag, mener en av Norges fremste spesialister på livmorhalskreft. SPESIALIST: Sveinung Sørbye er overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). – Norge er verdens rikeste land. Likevel leder vi livmorhalskreftstatistikken i Norden. Det er flaut, sier overlege Sveinung Sørbye. – Vi har sett en tredobling av livmorhalskreft hos kvinner under 30 år siden 50-tallet. Mandag fortalte TV 2 historien om Maren Walvik Johnsen (28) som fikk påvist livmorhalskreft – etter at hun hadde sjekket seg og fått vite at livmorhalsprøven så fin ut. Til VG sa Maren at hun mener norske kvinner fremdeles tilbys den dårligste vaksinen. – Jeg håper vi får innført den beste vaksinen også i Norge nå. Det er på tide, sa 28-åringen i et intervju. Sørbye er en av landets fremste spesialister på livmorhalskreft. Han er enig med Maren. – Jeg synes det er dumt den ikke vant anbudet, sier han. (vg.no 15.1.2023).)

- Maren (28) ble dødssyk etter feiltolket livmorhalsprøve: − Vi har ikke gjort nok. (- Marens historie i serien «Norge bak fasaden» mandag. Episoden ble møtt med en bølge av reaksjoner på sosiale medier.)

(Anm: Maren (28) ble dødssyk etter feiltolket livmorhalsprøve: − Vi har ikke gjort nok. KREVER MER: Maren Walvik Johnsen blir aldri helt frisk. Hun mener Norge burde gjort mer for å beskytte unge kvinner mot livmorhalskreft. Norge trapper opp kampen mot livmorhalskreft. Men Maren Walvik Johnsen mener man burde gjort mer, både når det gjelder testing og vaksinering. (...) TV 2 fortalte Marens historie i serien «Norge bak fasaden» mandag. Episoden ble møtt med en bølge av reaksjoner på sosiale medier. (...) – Den dårligste vaksinen Flere europeiske land, deriblant Sverige, Nederland og Finland, har kommet lenger enn Norge når det gjelder kampen mot livmorhalskreft. Mens Sverige har som mål å utrydde livmorhalskreft i løpet av en femårsperiode, sikter Norge mot en «nesten»-utryddelse innen 2039. Norge bruker også en annen HPV-vaksine enn sine skandinaviske naboer. En rekke fagpersoner VG har snakket med, mener at dette er synd. Maren er enig: – Det er nesten ingen andre land enn Norge som har denne vaksinen lenger, sier hun.– Norge vaksinerte min aldersgruppe for sent og burde prioritert gutter før. I tillegg gis fortsatt den dårligste vaksinen. (vg.no 12.1.2023).)

- Stadig flere får denne sykdommen. Tilfellene av peniskreft har doblet seg de siste ti årene.

(Anm: Stadig flere får denne sykdommen. Tilfellene av peniskreft har doblet seg de siste ti årene. Årsaken er blant annet et virus det ikke er mulig for menn å teste seg for. KREFT I PENIS: Peniskreft kan forårsakes av blant annet HPV-smitte. Bildet viser en illustrasjon av en tumor på penishodet. Foto: Science Photo Library. I 2011 var det 39 menn som fikk diagnosen peniskreft i Norge. Spoler man ti år frem i tid har tallet doblet seg. Da fikk 81 menn påvist krefttypen. Peniskreft er mannens svar på livmorhalskreft. Mens det fins egne kampanjer fra Kreftforeningen og screeningprogram for denne typen, er dette langt fra tilfellet for peniskreft. (tv2.no 9.4.2023).)

(Anm: Peniskreft starter ofte med symptomer som svie eller brennende følelse under forhuden. Diagnosen mistenkes oftest først når det oppstår unormale kuler eller sår, eller blodtilblandet urin. (nhi.no 25.5.2022).)

- Ingvar skjønte ingenting da legen åpnet munnen. (– Hvis menn blir flinkere til å oppsøke legen ved symptomer fra penis, kunne man oppdaget flere tilfeller tidligere, sier Hopland.)

(Anm: Ingvar skjønte ingenting da legen åpnet munnen. (…) Hvert år er det i gjennomsnitt mellom 60 og 80 menn som får samme beskjed som Ingvar. (…) – Hvis menn blir flinkere til å oppsøke legen ved symptomer fra penis, kunne man oppdaget flere tilfeller tidligere, sier Hopland. Også Ingvar innrømmer at han trolig burde gått til legen tidligere. At han ventet, førte med seg store konsekvenser. For de aller fleste må peniskreft behandles kirurgisk. Ingvar ble nødt til å delvis amputere penisen. (tv2.no 9.4.2023).)

- Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. (- Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.) (- Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai.)

(Anm: Studie: Derfor får flere yngre voksne kreft. Verden over ser man en dramatisk økning av unge voksne som får kreft, ifølge forskning. Det samme gjelder i Norge. Ekspertene leter etter årsakene, og spesielt én faktor skiller seg ut. (…) En ny studie gjennomført av forskere fra Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA, viser at forekomsten av tidlig debuterende kreft har økt dramatisk i hele verden. Økningen er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover. Det handler blant annet om kreft i bryst, tykktarm, spiserør, nyrer, lever og bukspyttkjertel. I et forsøk på å forstå hvorfor, gjorde de amerikanske forskerne omfattende analyser av tilgjengelige data, inkludert informasjon om eksponeringer tidlig i livet som kan ha bidratt til utviklingen. Resultatene er nylig publisert i Nature Reviews Clinical Oncology. (…) Risikofaktorer som bearbeidet mat, sukkerholdige drikker, fedme, diabetes type 2, en stillesittende livsstil og alkoholforbruk har alle økt betydelig siden 1950-tallet, noe forskerne mener har ført til at mikroorganismene i fordøyelsessystemet har endret seg. – Blant de 14 krefttypene vi ser en økning av, var åtte knyttet til fordøyelsessystemet. Maten vi spiser «fôrer» mikroorganismene i tarmen vår. Kostholdet påvirker denne sammensetningen direkte, og til slutt kan disse endringene påvirke sykdomsrisiko, sier Ugai. (vg.no 10.11.2022).)

(Anm: Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, Ando M, Song M, Tamimi RM, Kawachi I, Campbell PT, Giovannucci EL, Weiderpass E, Rebbeck TR, Ogino S. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- Økende forekomst av tidlig begynnende tarmkreft (i tykktarm eller endetarm). Tarmkreft er den tredje vanligste kreftformen på verdensbasis og den nest vanligste årsaken til kreftrelatert død.1 En alarmerende økning i tilfeller av tidlig begynnende kolorektal kreft, definert som diagnose hos pasienter yngre enn 50 år, har skjedd i USA og andre høyinntektsland de siste tiårene.(Figur 1).2,3

(Anm: Sinicrope FA. Increasing Incidence of Early-Onset Colorectal Cancer. Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide and the second most common cause of cancer-related death.1 An alarming increase in cases of early-onset colorectal cancer, defined as diagnosis in patients younger than 50 years of age, has occurred in the United States and other high-income countries over the past few decades (Figure 1).2,3 Early-onset colorectal cancer now accounts for approximately 10% of all new diagnoses of this cancer,5 and an accompanying increase in colorectal cancer–related mortality during the past decade has also been observed among younger patients.6,7 This trend is in sharp contrast to the steady decline in the incidence of later-onset colorectal cancer and related mortality over the past two decades in the United States (Figure 1) and other high-income countries,8 which is attributed primarily to screening and to a lesser extent to surveillance and treatment. The concurrent increase in early-onset colorectal cancer and decline in later-onset cases have shifted the median age at diagnosis from 72 years in the early 2000s to 66 years at present.7 In the next 10 years, it is estimated that 25% of rectal cancers and 10 to 12% of colon cancers will be diagnosed in persons younger than 50 years of age.5,8 N Engl J Med. 2022 Apr 21;386(16):1547-1558.)

- Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. (- Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.)

(Anm: Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år. Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker. (nhi.no 19.1.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

(Anm: Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD. En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. I en studie av drygt sex miljoner danska invånare ser forskare ett tydligt samband mellan antibiotikakonsumtion och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease). Studien innefattar personer från 10 års ålder och uppåt och båda de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Studien är publicerad i tidskriften Gut. (…) 50 procent högre risk De danska forskarna har använt registeruppgifter om 6,1 miljoner personer i åldrar från 10 år och uppåt. Under den period som studien omfattade fick 52 898 av dessa en diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom. Uppgifter om uthämtade recept under fem år före diagnosen gav underlag för forskarnas riskkalkyler. (lakemedelsvarlden.se 9.2.2023).)

(Anm: Faye AS, Allin KH, Iversen AT, Agrawal M, Faith J, Colombel JF, Jess T. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut. 2023 Jan 9:gutjnl-2022-327845.)

- Patienter med tarmsygdom har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft. (- ”Stigningen i risiko svarer til kun ét ekstra tilfælde af lymfekræft per tusind patienter med IBD fulgt over en periode på ti år,” siger han i en pressemeddelelse fra KI.)

(Anm: Patienter med tarmsygdom har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft. Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har øget risiko for at få lymfekræft, og risikoen har været stigende i udvalgte patientgrupper de senere år. Ny forskning peger på, at risikoen både kan være relateret til sygdommen og til den medicinske behandling. Det er forskere fra Karolinska Instituttet (KI) i Stockholm, der har undersøgt risikoen for at udvikle lymfekræft hos patienter med IBD, og studiet er udgivet i tidsskriftet Clinical Gastroenterology and Hepatology. IBD dækker over to sygdomme; Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Studiet viser, at risikoen for at få lymfekræft var forhøjet i begge patientpopulationer. Risikoen var imidlertid højest blandt patienter med Crohns sydom, og den øgede forekomst var primært drevet af T-celle lymfomer og aggressive B-celle lymfomer. Om end forekomsten af lymfekræft var større blandt patienter med IBD, så var den absolutte risiko meget lav, siger studiets sidsteforfatter, Jonas Ludvigsson, professor på afdeling for Medicinsk Epidemiologi og Biostatistik ved KI. ”Stigningen i risiko svarer til kun ét ekstra tilfælde af lymfekræft per tusind patienter med IBD fulgt over en periode på ti år,” siger han i en pressemeddelelse fra KI. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 24.5.2023).)

(Anm: Olén O, Smedby KE, Erichsen R, Pedersen L, Halfvarson J, Hallqvist-Everhov Å, Bryder N; SWIBREG Study Group; Askling J, Ekbom A, Sachs MC, Sørensen HT, Ludvigsson JF. Increasing Risk of Lymphoma Over Time in Crohn's Disease but Not in Ulcerative Colitis: A Scandinavian Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Apr 13:S1542-3565(23)00268-9.)

- Antibiotika øger risikoen for kroniske tarmsygdomme – særligt efter 40-årsalderen. (- De antimikrobielle lægemidler slår også sammensætningen af tarmbakterier ud af balance, og det kan lede til udvikling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som Crohn’s sygdom og ulcerøs colit.)

(Anm: Antibiotika øger risikoen for kroniske tarmsygdomme – særligt efter 40-årsalderen. Jo mere kroppen udsættes for antibiotika, des mere stiger risikoen for udvikling af inflammatoriske tarmsygdomme, man aldrig kommer af med igen, viser nyt studie. »Der er en naturlig balance i tarmbakteriesammensætningen, som har betydning for vores tarmhelbred og generelle helbred, og hvis man først forstyrrer denne sammensætning i en uheldig retning, kan det have uoprettelige helbredsmæssige konsekvenser,« siger professor dr.med. Tine Jess. Antibiotika slår ikke bare infektioner ned. De antimikrobielle lægemidler slår også sammensætningen af tarmbakterier ud af balance, og det kan lede til udvikling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som Crohn’s sygdom og ulcerøs colit. Det er konklusionen i et nyt dansk studie, hvor forskere har undersøgt, hvordan brugen af antibiotika og risikoen for udvikling af inflammatorisk tarmsygdom hænger sammen. Resultatet af studiet peger på, at brug af antibiotika øger risikoen markant for udvikling af inflammatorisk tarmsygdom – jo mere antibiotika, des... (dagenspharma.dk 8.2.2023).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse.

(Anm: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse hos eldre voksne og øker risikoen for insulinavhengighet hos type 2 diabetes pasienter. (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients.) J Clin Psychiatry 2016;77(9):e1124–e1129.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

- Studie finner at forskrivninger av antidepressive og antipsykotika vanlig før diagnose av type 2 diabetes.

(Anm: Study finds prescription of antidepressant and antipsychotic drugs common ahead of type 2 diabetes diagnosis. Almost three in ten people with type 2 diabetes (T2D) in Scotland were prescribed antidepressants before they were diagnosed with diabetes, according to new research being presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) conference, held online this year. The study, from Ms Charlotte Greene, Professor Sarah Wild and colleagues at the University of Edinburgh, UK, also found that just over one in ten people were prescribed antipsychotics prior to diagnosis of T2D. The aim was to provide information about patterns of antidepressant and antipsychotic drug prescribing prior to the diagnosis of diabetes. This is part of a broader piece of research, which aims to look at whether prescribing patterns of these drugs in people with diabetes have changed over time and whether these drugs affect the risk of complications in people with diabetes. (medicalxpress.com 20.11.2021).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Alvorlig syke pasienter vet ikke at de kan få ny vurdering: – Det er livet vi snakker om.

(Anm: Alvorlig syke pasienter vet ikke at de kan få ny vurdering: – Det er livet vi snakker om. Ikke alle alvorlig syke kreftpasienter vet om sin rett til å få vurdert sin helsetilstand hos en ny lege. Kreftforeningen mener leger bør informere pasienter om muligheten. (…) Selv om ikke Aslak Mathis sin lege kjente til second opinion, har Helsedirektoratet inntrykk av at ordningen rundt ny vurdering er ganske godt kjent både blant fastleger og leger på sykehus. – Det finnes unntak, og pasienter opplever å ikke få de behandlingene og mulighetene de egentlig har. Det er beklagelig, sier divisjonsdirektør Torgersen. (nrk.no 7.11.2022).)

- Ser dramatisk økning av kreft blant voksne under 50 år. Og forskere mener situasjonen bare blir verre og verre for hver generasjon. MER OG MER: Man ser en endring i kreftforekomsten etter 1990-tallet. Men hvorfor det er slik, er ikke like enkelt å fastslå.

(Anm: Ser dramatisk økning av kreft blant voksne under 50 år. Og forskere mener situasjonen bare blir verre og verre for hver generasjon. MER OG MER: Man ser en endring i kreftforekomsten etter 1990-tallet. Men hvorfor det er slik, er ikke like enkelt å fastslå. Kreft har lenge vært en del av vår historie. Men nå mener forskere de ser en slags endring i sykdomsbildet. Noe har skjedd, og konsekvensene er store. For siden 1990 har antall voksne under 50 år som utvikler kreft, økt dramatisk i hele verden. Det kommer fram i en ny studie, som er publisert i Nature Reviews Clinical Oncology – Vi har funnet at risikoen øker for hver generasjon. For eksempel ser vi at folk født i 1960 har høyere risiko for kreft før fylte 50, enn personer født i 1950. Det sier Shuji Ogino, som er forsker på prosjektet. (nrk.no 27.9.2022).)

(Anm: Ugai T, et al. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Oct;19(10):656-673.)

- Flere får kreft i munnen. Kreft i munn og hals øker i Norge. (- I 2021 ble det ifølge Kreftregisteret diagnostisert 737 nye tilfeller av kreft i munn og hals i Norge. Ti år tidligere, i 2012, ble det registrert 547 tilfeller av kreft i munnhule, svelg og leppe.)

(Anm: Flere får kreft i munnen. Kreft i munn og hals øker i Norge. HPV-virus får skylda. OPPDAGER IKKE: Kreft i munnen kan ta tid å oppdage, og ifølge britiske eksperter glemmer to av tre å sjekke munnen for kreft. Forekomsten av kreft i munn og hals har økt. Dette viser statistikk Kreftregisteret nylig har hentet ut for Dagbladet. I 2021 ble det ifølge Kreftregisteret diagnostisert 737 nye tilfeller av kreft i munn og hals i Norge. Ti år tidligere, i 2012, ble det registrert 547 tilfeller av kreft i munnhule, svelg og leppe. (...) Ikke all kreft som oppstår i munn og hals er imidlertid forårsaket av HPV, understreker forskningssjefen ved Kreftregisteret. Men mens andre risikofaktorer, som røyk og alkohol, har gått ned, har HPV økt. (...) Dårlig overlevelse For to år siden, i 2020, som er siste tilgjengelige tall, døde 153 personer av kreft i munn og svelg. Mens overlevelsen av andre vanlige kreftformer øker, er treårs overlevelse av kreft i munnen på 58 prosent. Til sammenlikning er femårs overlevelse ved tykk og endetarmskreft over 70 prosent, og 92 prosent for brystkreft. (dagbladet.no 11.11.2022).)

- Kreftene som forsvinner. Forskere mister jobben, og forskningsmiljøer forvitrer. (- Vi har snart ikke råd til å finne ut hvorfor brystkreftceller sprer seg og tar liv.) (- I 2021 døde 591 kvinner og 10 menn i Norge av brystkreft, og de døde i all hovedsak på grunn av spredning.)

(Anm: Erik Knutsen, forsker, UiT Norges arktiske universitet. Kreftene som forsvinner. Forskere mister jobben, og forskningsmiljøer forvitrer. Vi har snart ikke råd til å finne ut hvorfor brystkreftceller sprer seg og tar liv. I 2021 døde 591 norske kvinner og 10 menn av brystkreft, og de døde i all hovedsak på grunn av spredning, skriver kronikkforfatteren. (…) Vi rammes hardest fordi vi står i en skjult midlertidighet, hvor vi blir oppsagt om vi ikke får inn nye forskningsmidler. Et tap av disse forskerne vil være fatalt for norsk forskning. Med oss tar vi våre ideer, vårt engasjement og vår kompetanse som vi har bygget opp i tiår. I 2021 døde 591 kvinner og 10 menn i Norge av brystkreft, og de døde i all hovedsak på grunn av spredning. Det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål som jeg, og mange andre unge forskere, ønsker å besvare. (…) Kraftig økning i brystkreft: – Brystkreften har fått store konsekvenser for meg. (nrk.no 20.10.2022).)

- Ny behandling vekker oppsikt: – En «game changer». Krefttyper som i utgangspunktet var uhelbredelige, kan nå bli helbredet etter godkjenning av en ny type behandling. (- I første omgang vil behandlingen (CAR-T) kun være tilgjengelig for en liten pasientgruppe.)

(Anm: Ny behandling vekker oppsikt: – En «game changer». Krefttyper som i utgangspunktet var uhelbredelige, kan nå bli helbredet etter godkjenning av en ny type behandling. Tirsdag fortalte TV 2 at staten, etter en fire års lang kamp, har snudd og sagt ja til en type celleterapibehandling for norske lymfekreftpasienter. I første omgang vil behandlingen (CAR-T) kun være tilgjengelig for en liten pasientgruppe. – Lysere fremtid Men leger og eksperter TV 2 har snakket med, mener avgjørelsen vil få store ringvirkninger for fremtidens kreftbehandling i Norge. – Dette er viktig for en litt lysere fremtid på dette feltet i Norge. For det kommer masse spennende behandlinger som er like bra som denne for alvorlig syke kreftpasienter, sier strategisk rådgiver i Kreftforeningen Sigrid Bratlie til TV 2. (tv2.no 20.10.2022).)

- 'Magiske' proteiner revolutionerer moderne medicin. (- Proteinerne fungerer som en 'magisk kugle', der kan bruges til behandling af slangebid, COVID-19-tests og sågar som potentiel kur mod autoimmune sygdomme og kræft.)

(Anm: 'Magiske' proteiner revolutionerer moderne medicin. Proteinerne fungerer som en 'magisk kugle', der kan bruges til behandling af slangebid, COVID-19-tests og sågar som potentiel kur mod autoimmune sygdomme og kræft. At finde effektive modgifte mod giften i slangebid har vist sig at være en meget stor udfordring for moderne medicin. Bindende proteiner, de såkaldte magisk kugle-proteiner, er et stort skridt fremad i processen. (...) Den mikroskopiske verdens 'magiske kugler' Et bindende protein er et protein (eller en anden type lille molekyle), der binder sig til et andet protein som to brikker i et puslespil. Et af de bedst kendte bindende proteiner er antistoffer. Det er proteiner, der er produceret af immunsystemet, som specifikt binder sig til for eksempel indtrængende bakterier eller virusser og hjælper med at bekæmpe infektion. Antistoffer bliver ofte omtalt som 'magiske kugler', fordi de angriber og dræber indtrængende organismer uden at skade kroppen. Antistoffernes 'magiske' egenskaber kommer fra deres evne til at binde sig til ét meget specifikt mål uden at binde sig til noget andet - et koncept kendt som specifik binding. Mennesker har brugt denne 'magiske' evne - som ganske vist er opfundet af naturen - til at designe og konstruere antistoffer med skræddersyede egenskaber. (videnskab.dk 29.1.2023).)

- «DNA-skurker» bak kreft: - Gamechanger. - En kriminell mesterhjerne, mener forsker. Forskere setter nå en spesiell type DNA i sammenheng med utviklingen av kreft. Det kan få revolusjonerende følger for behandlingen i framtida, melder The Guardian.

(Anm: «DNA-skurker» bak kreft: - Gamechanger. - En kriminell mesterhjerne, mener forsker. Forskere setter nå en spesiell type DNA i sammenheng med utviklingen av kreft. Det kan få revolusjonerende følger for behandlingen i framtida, melder The Guardian. - Oppdagelsen av hvordan disse DNA-bitene oppfører seg inni kroppen vår, er en gamechanger, sier Paul Mischel, professor ved Stanford-universitetet, til avisa. - Vi mener de er ansvarlige for et stort antall av de mer avanserte, mer alvorlige krefttypene som rammer folk nå til dags. Hvis vi kan blokkere aktiviteten deres, kan vi blokkere spredningen av disse krefttypene, konstaterer han. Små DNA-biter Det aktuelle arvestoffet er såkalt ekstrakromosomalt DNA (ecDNA) - DNA som eksisterer utenfor cellenes kromosomer, i motsetning til hovedandelen av et menneskes genom (arvemateriale). ecDNA ble oppdaget for noen år siden, og det er siden blitt klart at disse små «løkkene» av arvestoff spiller en viktig rolle for flere biologiske funksjoner - men altså også for sykdommer som kreft. (dagbladet.no 19.2.2023).)

(Anm: ‘Bond villain’ DNA could transform cancer treatment, scientists say. Discovery that extrachromosomal DNA act as cancer-causing genes seen as breakthrough that could lead to new therapies (theguardian.com 18.2.2023).)

- Sopp knyttet til svulster kan forutsi dårligere utfall. (- Tilstedeværelsen av noen sopparter i svulster forutsier - og kan til og med bidra til å drive - forverre kreftutfall, ifølge en studie fra Weill Cornell Medicine og Duke University forskere.) (-  Analysene viste at DNA fra visse sopparter er relativt rikelig i noen tumortyper. Disse artene, som inngår i gastrointestinale svulster, er Candida tropicalis og Candida albicans, som forårsaker trøske og soppinfeksjoner; i lungesvulster, arter av sopppslekten Blastomyces; og i brysttumorer, arter av soppen Malassezia.)

(Anm: Fungal association with tumors may predict worse outcomes. Colonies of Candida tropicalis. Credit: Jennifer Conrad and the Iliev lab. The presence of some fungal species in tumors predicts—and may even help drive—worse cancer outcomes, according to a study from Weill Cornell Medicine and Duke University researchers. The study, which appears Sept. 29 in Cell, provides a scientific framework to develop tests to delineate in tumors specific fungal species that are relevant for prediction of cancer progression and therapy. The results also point to the possibility of using antifungal treatments to augment conventional cancer treatments in some cases. "These findings open up a lot of exciting research directions, from the development of diagnostics and treatments to studies of the detailed biological mechanisms of fungal relationships to cancers," said senior author Dr. Iliyan Iliev, associate professor of immunology in medicine in the Division of Gastroenterology and Hepatology and a member of the Jill Roberts Institute for Research in Inflammatory Bowel Disease at Weill Cornell Medicine. (…) The first author of the study was Anders Dohlman, a doctoral student in biomedical engineering at Duke University. The idea that viruses and bacteria can trigger or accelerate cancer development is now well established. However, little is known about the cancer-related roles of fungi—which, like bacteria and viruses, colonize the gut, lungs, skin and other barrier tissues, interact with the immune system, and sometimes cause disease. In the new study, researchers catalogued fungal species and their associations with different cancers by analyzing The Cancer Genome Atlas, the largest well-annotated genomic database of human tumors. The analysis revealed that the DNA of certain fungal species are relatively abundant in some tumor types. These species include, in gastrointestinal tumors, Candida tropicalis and Candida albicans, which cause thrush and yeast infections; in lung tumors, species of the fungal genus Blastomyces; and in breast tumors, species of the fungus Malassezia. (medicalxpress.com 3.10.2022).)

(Anm: Narunsky-Haziza L, et al. Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3789-3806.e17.)

(Anm: Dohlman AB, Klug J, Mesko M, Gao IH, Lipkin SM, Shen X, Iliev ID. A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3807-3822.e12.)

- Forskere fant sopp i kreftsvulster. (- Forskere oppdaget at ulike kreftsvulster inneholdt bestemte sopparter. Svulster i tarmen hadde for eksempel ofte celler av soppen Candida.) (- Pasienter med mye Candida i svulsten fikk oftere spredning og dårligere sjanser for overlevelse.)

(Anm: Forskere fant sopp i kreftsvulster. Sammensetningen av sopp i svulsten så ut til å henge sammen med hvordan sykdommen utviklet seg. I 2020 kom et team av forskere med en oppsiktsvekkende studie: De hadde undersøkt ulike typer kreftsvulster og funnet et yrende bakterieliv, både i svulsten og inne i selve kreftcellene. Nå kommer både dette forskerteamet og en annen gruppe med en ny overraskelse. Svulstene er ikke bare oppholdssted for bakterier. De inneholder også sopp. Alle krefttypene som ble undersøkt inneholdt ulike typer sopp. Og ikke nok med det. Mengden og hvilken soppart det var snakk om, hang sammen med hvordan det gikk med pasienten etter hvert. Likevel advarer forskere: Vi vet ikke hva dette betyr. Ingen av studiene kan fortelle om soppen i seg selv påvirker svulsten eller om den bare befinner seg der. (forskning.no 13.10.2022).)

(Anm: Narunsky-Haziza L, et al. Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3789-3806.e17.)

(Anm: Dohlman AB, Klug J, Mesko M, Gao IH, Lipkin SM, Shen X, Iliev ID. A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3807-3822.e12.)

- Bakterier i svulster gjør at forskere må tenke nytt om kreft. Hvis de små inntrengerne er med på å gi oss kreft, kan medisiner mot bakteriene bli en del av kreftbehandlingen i fremtiden. (- Genene som pleier å holde cellene våre i sjakk, får mutasjoner. Og cellene begynner å dele seg ukontrollert.)

(Anm: Bakterier i svulster gjør at forskere må tenke nytt om kreft. Hvis de små inntrengerne er med på å gi oss kreft, kan medisiner mot bakteriene bli en del av kreftbehandlingen i fremtiden. De siste tiårene har forskere kartlagt alle bakteriene som finnes i kroppen vår. Nå prøver flere å finne ut hvilken rolle de spiller når vi får kreft. Kreft er noe som oppstår i våre egne celler. Når noe går galt inni dem. Genene som pleier å holde cellene våre i sjakk, får mutasjoner. Og cellene begynner å dele seg ukontrollert. Men nye metoder gjør det mulig å undersøke svulstene enda nøyere. Derfor har forskere begynt å lete etter gener som ikke stammer fra mennesker i det hele tatt. Det har gitt overraskende resultater. Forskere har undersøkte genene i 1500 kreftsvulster fra bryst, eggstokk, bukspyttkjertel, hud, skjelett og hjerne. De fant en haug av fremmede gener. Disse stammet ikke fra mennesker, men fra bakterier. Flest forskjellige bakterier var det i brystkreft, ifølge studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science. (forskning.no 29.10.2020).)

(Anm: Nejman D, et al. The human tumor microbiome is composed of tumor type-specific intracellular bacteria. Science. 2020 May 29;368(6494):973-980.)

(Anm: Tunsjø HS, Gundersen G, Rangnes F, Noone JC, Endres A, Bemanian V. Correction to: Detection of Fusobacterium nucleatum in stool and colonic tissues from Norwegian colorectal cancer patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Jan;39(1):213.)

- Hadde munnsår og tørre lepper: Munnsår var dødelig sykdom. (- Den unge medisinstudenten, som har planer om å bli psykiater, oppsøkte en rekke leger uten å få noe tydelig svar på hva som foregikk.) (- Da legene skjønte hva det var, måtte de fjerne tunga til 21 år gamle Rachel.) (- Diagnostisert med tungekreft.)

(Anm: Hadde munnsår og tørre lepper: Munnsår var dødelig sykdom. Da legene skjønte hva det var, måtte de fjerne tunga til 21 år gamle Rachel. SÅR PÅ TUNGA: 21-åringen fikk til stadighet slike sår på tunga, og ofte slet hun med tørre og såre lepper. (…) Knusende beskjed Den unge medisinstudenten, som har planer om å bli psykiater, oppsøkte en rekke leger uten å få noe tydelig svar på hva som foregikk. - Omtrent én gang i uka ble leppene min skikkelig røde, tørre, hovne og betente. Jeg fikk et utslett rundt munnen, det så ut som jeg var allergisk mot noe. Samtidig begynte jeg å få skikkelig vondt i mandlene mine. 21-åringen forteller at det føltes som hun hadde en infeksjon i ørene eller i bihulene. Alt på den venstre siden av ansiktet føltes bare «feil». (…) Diagnostisert med tungekreft Alvoret kom fossende gjennom henne: - I det øyeblikket skjønte jeg at jeg hadde kreft. Da visste jeg det. Du går rett i overlevelsesmodus. Du tenker at dette er det som skjer, og du skal komme deg gjennom det. (dagbladet.no 13.4.2023).)

- Slet med munnsår - fikk knusende beskjed. Charlotte Webster-Salter (27) trodde de tilbakevendende munnsårene skyldtes stress på jobb. (- Prøvene viste at det vokste en svulst av typen squamous cell carcinoma, på norsk kalt plateepitelskarsinom, i munnen hennes.)

(Anm: Slet med munnsår - fikk knusende beskjed. Charlotte Webster-Salter (27) trodde de tilbakevendende munnsårene skyldtes stress på jobb. Nå vil hun advare andre. SLET MED MUNNSÅR: Charlotte Webster-Salter slet med munnsår i flere år. 27-åringen reagerte med sjokk og vantro da hun fikk vite årsaken bak. 27-åringen oppsøkte både tannlege og allmennlege for å få det undersøkt. Tannlegen satte det i sammenheng med at visdomstennene var i ferd med å vokse ut, mens fastlegen ikke kunne gi henne noe håndfast svar. (…) - Jeg tenkte at det var merkelig at munnsårene dukket opp på samme sted hele tida, men jeg fortsatte likevel å ignorere dem. Jeg konkluderte med at tilstanden skyldtes stress eller utmattelse, sier hun til The Independent. De neste to åra fortsatte sårene å komme tilbake. Da de til slutt utviklet seg til hvite, smertefulle flekker, oppsøkte Charlotte fastlegen sin igjen. Denne gangen ble hun henvist til en øre-nese-hals-spesialist, som tok en biopsi av tungevevet. (…) Prøvene viste at det vokste en svulst av typen squamous cell carcinoma, på norsk kalt plateepitelskarsinom, i munnen hennes. Legene klassifiserte det som en form for hode- og halskreft. (dagbladet.no 5.1.2023).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (Nonantibiotic Drugs Can Alter the Gut Microbiome Profoundly.) (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser i flere terapeutiske klasser – antipsykotika, andre psykoaktive legemidler, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner – var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom.

(Anm: En gjennombruddstudie linker tarmbakterier til nevrovaskulær sykdom. (A Breakthrough Study Just Linked Gut Bacteria to Neurovascular Disease.) - Nå har vi solide bevis hos frivillige deltagende mennesker om at forekomster av en sjelden nevrovaskulær sykdom som kalles cavernøs angioma (CA) kan utløses av en spesiell blanding (miks) av bakterier i fordøyelseskanalen. (sciencealert.com 29.5.2020).)

(Anm: Polster SP, Sharma A, Tanes C, Tang AT, Mericko P, Cao Y, Carrión-Penagos J, Girard R, Koskimäki J, Zhang D, Stadnik A, Romanos SG, Lyne SB, Shenkar R, Yan K, Lee C, Akers A, Morrison L, Robinson M, Zafar A, Bittinger K, Kim H, Gilbert JA, Kahn ML, Shen L, Awad IA. Permissive microbiome characterizes human subjects with a neurovascular disease cavernous angioma. Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2659.)

- T-celler som uforvarende "knasker" på svulster hjelper kreft å unngå immunresponsen.

(Anm: University of Pennsylvania. T cells that ‘nibble’ tumors unwittingly help cancer evade the immune response. The immune system is equipped to respond not just to external invaders -- think viruses, bacteria, and parasites -- but also to internal threats, namely, cancer. Yet, frequently, malignancies overcome the immune system's defenses and evade detection. In a new study, researchers led by Serge Y. Fuchs of the School of Veterinary Medicine, have uncovered a detailed mechanism by which tumors can skirt both the immune system and cancer therapies that leverage its power, such as genetically engineered CAR T cells. Their investigation, published in the journal Cell Metabolism, revealed how tumor-derived factors stimulate trogocytosis -- a process derived from the Greek word trogo, which means "to gnaw" or "to chew." When T cells interact with cancer cells, they can sometimes "nibble" a piece of the cancer cell membrane. When that membrane segment includes an antigen, a molecule specific to the cancer, the T cells may then begin expressing that antigen on their own cell surface, making it appear to other T cells like a cancer cell. (firstwordpharma.com 11.9.2022).)

- Høje doser steroider i kræftbehandling kan øge risiko for død: Læger ændrer praksis. Steroider er førstevalg, når kræftpatienter får tarmbetændelse som bivirkning til immunterapi, men et studie fra Herlev Hospital viser, at høje doser steroider er forbundet med øget dødelighed. Resultaterne af studiet har fået lægerne på Herlev Hospital til at ændre praksis. (- ”Når man aktiverer T-cellerne, følger der en lang række bivirkninger med, som kan ligne autoimmune sygdomme. Vi ved ikke præcis hvorfor, men tarmbetændelse er en af de bivirkninger, der fylder mest på afdelingerne. Tarmbetændelsen kan være så alvorlig, at patienterne må afslutte deres behandling med immunterapi, og i værste fald kan man dø af tilstanden,” siger læge og ph.d.-studerende Emilie Kristine Dahl fra Mave- Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital.)

(Anm: Høje doser steroider i kræftbehandling kan øge risiko for død: Læger ændrer praksis. Steroider er førstevalg, når kræftpatienter får tarmbetændelse som bivirkning til immunterapi, men et studie fra Herlev Hospital viser, at høje doser steroider er forbundet med øget dødelighed. Resultaterne af studiet har fået lægerne på Herlev Hospital til at ændre praksis. Immunterapi har revolutioneret kræftbehandlingen, men den kraftige aktivering af immunforsvaret er ikke uden bivirkninger. ”Når man aktiverer T-cellerne, følger der en lang række bivirkninger med, som kan ligne autoimmune sygdomme. Vi ved ikke præcis hvorfor, men tarmbetændelse er en af de bivirkninger, der fylder mest på afdelingerne. Tarmbetændelsen kan være så alvorlig, at patienterne må afslutte deres behandling med immunterapi, og i værste fald kan man dø af tilstanden,” siger læge og ph.d.-studerende Emilie Kristine Dahl fra Mave- Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital. Hun har stået i spidsen for et studie af effekten og sikkerheden af den behandling, der anvendes, når kræftpatienter rammes af immunterapi-induceret tarmbetændelse. Retningslinjerne anbefaler, at man begynder med steroidbehandling og eventuelt supplerer med  infliximab – et biologisk lægemiddel, som blandt andet anvendes mod Crohns sygdom og colitis ulcerosa. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 19.5.2023).)

(Anm: Dahl EK, Abed OK, Kjeldsen J, Donia M, Svane IM, Dige A, Agnholt JS, Bjerrum JT, Seidelin JB. Safety and efficacy of infliximab and corticosteroid therapy in checkpoint inhibitor-induced colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2022 Nov;56(9):1370-1382.)

- Tarmbakterier påvirker veksten av sopp, ifølge studie. Bakteriene som er tilstede i tarmen gir informasjon om mengden sopp av den potensielt sykdomsfremkallende Candida-slekten. Blant dem, og overraskende, er melkesyrebakterier som er kjent for sin beskyttende effekt mot soppinfeksjoner. (- I studien som nå er publisert i Nature Communications, undersøkte forskerne avføringsprøver fra  75 kreftpasienter og fant at visse bakteriearter alltid vises i større antall når mengden sopp fra Candida-slekten også er høy.)

(Anm: By Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI). Intestinal bacteria influence the growth of fungi, shows study. The bacteria present in the intestine provide information about the quantities of fungi of the potentially disease-causing Candida genus. Among them, and surprisingly, are lactic acid bacteria that are known for their protective effect against fungal infections. The findings of researchers at the Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology (Leibniz-HKI) and their collaborative partners from Denmark and Hungary add another piece to the puzzle of understanding the human gut microbiome. (…) However, if an imbalance occurs due to antibiotics or other environmental influences, individual species can spread and lead to infection. Fungi of the Candida genus, for example, are present in the intestines of many healthy people. They are usually harmless, but can also cause dangerous systemic infections. Studying these interactions in the intestine is difficult. The several hundred species of bacteria and fungi can only be partially cultivated in the laboratory, and many are not even known. Researchers at the Leibniz-HKI are therefore trying to shed more light on the intestine using metagenome studies. For the study now published in Nature Communications, the researchers examined stool samples from 75 cancer patients and found that certain bacterial species always appear in greater numbers when the amount of fungi from the Candida genus is also high. "With these data, we developed a computer model that was able to predict the amount of Candida in another group of patients with an accuracy of about 80% based on bacterial species and amounts alone," explains Bastian Seelbinder, lead author of the study. These bacteria included mainly oxygen-tolerant species.  (medicalxpress.com 12.5.2023).)

(Anm: Seelbinder B, et al. Candida expansion in the gut of lung cancer patients associates with an ecological signature that supports growth under dysbiotic conditions. Nat Commun. 2023 May 9;14(1):2673.)

- Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. (– I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft.)

(Anm: Ny forskning: Koloskopi mindre effektivt mot tarmkreft enn antatt. En ny studie viser at tarmundersøkelsen ikke er så effektivt for å hindre tarmkreft som først antatt. Samtidig vil alle 55-åringer i Norge få tilbud om dette. – I studien finner vi at screening med koloskopi reduserer forekomsten av tarmkreft med 18 prosent, men vi finner ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Det sier overlege ved Sørlandet Sykehus Øyvind Holme. Studien er den første av sitt slag i verden og undersøker koloskopi som metode for å forebygge tarmkreft. Resultatene er overraskende. – Effekten er mye mindre en det tidligere studier har antydet, sier Holme. (nrk.no 10.10.2022).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter.  (- Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer.)

(Anm: Miss vanlig vid cancerkoll av IBD-patienter. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD löper större risk att drabbas av kolorektal cancer och genomgår därför koloskopi-kontroller. En ny svensk studie pekar dock på att många fall ändå missas vid kontrollerna. – Det här är högre siffror än vi förväntat oss. Här finns en potential till förbättring, säger Anna Forsberg, gastroenterolog och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus. Tillsammans med forskarkollegor gick hon igenom runt 79 000 koloskopier vilka utfördes på 41 000 svenska patienter med IBD under åren 2001 till 2010. Missade fall trots koloskopi Av de runt 470 individer som senare insjuknade i kolorektal cancer hade en tredjedel bland dem med Crohns sjukdom och hälften av dem med ulcerös kolit fått cancern diagnostiserad trots att koloskopi som gjorts i vissa fall bara tre månader tidigare inte visade på någon cancer. Läs också: IBD-vård med fokus på mer än tarmen efterfrågas – Sådan så kallad postkoloskopicancer är en kvalitetsmarkör, även om det är svårt att veta vad som är en rimlig siffra. Men jämför vi med personer utan IBD så är risken för postkoloskopicancer mycket högre. En orsak är antagligen att cancerutveckling vid IBD ofta ser annorlunda ut med mer diskreta förändringar i tarmslemhinnan, säger Anna Forsberg. (netdoktor.se 25.5.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Pagets sykdom betegner en hudforandring i brystvorten som skyldes et underliggende karsinom.

(Anm: Pagets sykdom betegner en hudforandring i brystvorten som skyldes et underliggende karsinom. Ved ensidig eksematøst utslett i mamilla bør man mistenke sykdommen og ta en enkel stansebiopsi. En kvinne i slutten av 60-årene hadde observert utslett rundt venstre mamilla i ca. 18 måneder og tatt det opp med flere leger, uten at noen hadde mistenkt annet enn eksem. Behandling med lokale steroider hadde ikke hatt effekt, og utslettet økte sakte i diameter. Hun ble henvist til ultralydundersøkelse og mammografi, begge med negative funn. Pasienten ble overrasket over at legene ved brystdiagnostisk senter ikke tok fatt i utslettet og kontaktet selv hudlege. Tidsskr Nor Legeforen 21.3.2023.)

- Forskere forbauset: Kvinne (36) overlever aggressiv kreft gang etter gang. (- Resultatene fra forskningen ble nylig presentert i tidsskriftet Science Advances. (…) Kvinnen skal nemlig ha en svært sjelden mutasjon  som gjør henne mer utsatt for kreft.)

(Anm: Forskere forbauset: Kvinne (36) overlever aggressiv kreft gang etter gang. Tror hun kan være en slags nøkkel i kampen mot sykdommen. Ingen av oss har noen garanti mot å utvikle kreft. Det vi vet er at mye henger sammen med måten vi lever på. Og at risikoen øker med alderen. Men hvorfor noen får det, mens andre slipper unna, er vanskelig å svare på. (…) Resultatene fra forskningen ble nylig presentert i tidsskriftet Science Advances. (…) Kvinnen skal nemlig ha en svært sjelden mutasjon  som gjør henne mer utsatt for kreft. Denne mutasjonen finnes i begge kopiene av MAD1L1-genet,  noe man aldri før har sett hos mennesker. MAD1L1-genet er ansvarlig for et sentralt maskineri som hjelper å justere kromosomene før en celle deler seg. Det skal ikke være ukjent at mutasjoner i dette genet kan forekomme, men det er første gang man har sett dette i begge kopiene. (nrk.no 9.11.2022).)

- Oppløftende prøvemetode mot brystkreft: – Ville ikke stått her uten den. En ny metode for behandling av aggressiv brystkreft gir håp for flere pasienter.

(Anm: Oppløftende prøvemetode mot brystkreft: – Ville ikke stått her uten den. En ny metode for behandling av aggressiv brystkreft gir håp for flere pasienter. Norske forskere får internasjonal oppmerksomhet for funnene. Det er morgen på Radiumhospitalet i Oslo. Guri de Lange har kommet fra Bergen for å møte kreftforsker Jon Amund Kyte. Hun fikk påvist trippel negativ brystkreft i 2014, men var symptomfri lenge. I 2018 fikk hun tilbakefall. – Det ble oppdaget en skygge i lungen min. Det ble tatt biopsi og jeg fikk bekreftet at det var spredning. Til nå har det vært lite å gjøre for kvinner som har fått spredning av denne aggressive brystkreftformen. Dødeligheten er høy, og forventet levetid etter spredning bare ett år. (…) 68 pasienter ble invitert inn i et testprosjekt som fikk navnet ALICE. Det skulle vise seg å bli svært lovende. Trippel negativ brystkreft rammer rundt 15 prosent av alle kvinner som får brystkreft. Kreftformen kan spre seg raskt, og rammer også yngre kvinner. (…) Resultatet var bedre enn de hadde turt å håpe på. Av de som hadde fått den nye behandlingsmetoden, hadde en av to noe effekt, og sju fått langvarig bedring. Og selv om mange av de som hadde fått behandlingen ikke viser noen bedring, er utfallet likevel oppsiktsvekkende, mener Kyte. (nrk.no 9.12.2022).)

- Skjoldbruskkjertelkreft.

(Anm: Skjoldbruskkjertelkreft. ​​​Kreft i skjoldbruskkjertelen er sjelden, og gir gode prognoser. Den behandles ofte med kirurgisk fjerning av kjertelen, som gjør at du må gå på hormonbehandling resten av livet. (helsetilsynet.no 26.11.2020).)

- Visuell guide til skjoldbruskkjertelkreft.

(Anm: Visual Guide to Thyroid Cancer (webmd.com 2.11.2022).)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

- Dette bør du vite om kreft i skjoldbruskkjertelen. En kul på halsen er som regel godartet, men i noen tilfeller kan det dreie seg om kreft. Derfor bør du alltid få sjekket kulen hos fastlegen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er ganske sjeldent, og har som regel en god prognose. (- Kreftformen rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og er hyppigst i aldersgruppen 40 til 65 år.)

(Anm: Dette bør du vite om kreft i skjoldbruskkjertelen. En kul på halsen er som regel godartet, men i noen tilfeller kan det dreie seg om kreft. Derfor bør du alltid få sjekket kulen hos fastlegen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er ganske sjeldent, og har som regel en god prognose. Hvor vanlig er kreft i skjoldbruskkjertelen? I 2021 fikk 525 personer kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge, og antallet har økt de siste åra. Kreftformen rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og er hyppigst i aldersgruppen 40 til 65 år. Samtidig er det estimert at omkring 30 prosent av befolkningen har knuter i skjoldbruskkjertelen. At du har en knute i kjertelen betyr med andre ord ikke at det er kreft. De fleste knuter i skjoldbruskkjertelen er godartede, og kjertelen kan godt være forstørret uten at det dreier seg om kreft. (…) I tillegg blir det tatt blodprøver som gir svar på skjoldbruskkjertelens funksjon. I tillegg blir enkelte pasienter undersøkt med en skintigrafi, og CT -eller MR av halsen. LES OGSÅ: Multippel endokrin neoplasi (MEN) er en sykdom som kan gi svulster i skjoldbruskkjertelen (lommelegen.no 5.1.2023).)

(Anm: Multippel endokrin neoplasi (MEN). MEN er en arvelig hormonforstyrrelse hvor man utvikler svulster i kjertler. (lommelegen.no 23.5.2023).)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61.)

- Sykehus brøt loven – kreftpasienter fikk ikke forsvarlig oppfølging.

(Anm: Sykehus brøt loven – kreftpasienter fikk ikke forsvarlig oppfølging. Universitetssykehuset Nord-Norge har brutt loven, mener Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Etter å ha ført tilsyn i april, slår Statsforvalteren fast at UNNs oppfølging av brystkreftpasienter ved sykehusets brystdiagnostiske senter, ikke har vært forsvarlig. Det kommer fram i en ny rapport publisert på Helsetilsynets nettsider. Fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, sier de har mottatt bekymringsmeldinger, og mottatt klager direkte fra flere pasienter. – Det var tilstrekkelig antall til at vi ble bekymret, sier hun til NRK. (nrk.no 17.10.2022).)

- Bruk av antidepressiva medisiner og mulig tilknytning til brystkreftrisiko.

(Anm: Bahl S, Cotterchio M, Kreiger N. Use of antidepressant medications and the possible association with breast cancer risk. A review. Psychother Psychosom. 2003 Jul-Aug;72(4):185-94.)

- Krefthyppigheten var signifikant høyere (p = 0,05) etter enn før medikamenter kun i undergruppen antipsykotika.

(Anm: Steinhausen HC, Helenius D. The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. (…) The frequency of cancer was significantly higher (p = 0.05) after than before medication only in the antipsychotics subgroup. Furthermore, for mixed medication, the cancer frequency in a small subgroup was significantly higher (p < 0.05) after onset of medication than in the unmedicated subgroup. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Studie: Ny metode kan forutsi om kreftopererte kan slippe cellegift.

(Anm: Studie: Ny metode kan forutsi om kreftopererte kan slippe cellegift. En del pasienter som er operert for tykk- og endetarmskreft, bør få slippe tilleggsbehandling med cellegift, ifølge forsker bak ny studie som kombinerer en KI-markør med patologiske vurderinger. For to år siden publiserte forskergruppen bak prosjektet DoMore, en dyplæringsmetode i The Lancet. Kunstig intelligens (KI)-markøren DoMore-v1-CRC skal forutsi sykdomsforløpet – prognosen – til pasienter som er operert for tykk- og endetarmskreft. (dagensmedisin.no 22.8.2022).)

- Kunstig intelligens kan redda fleire kvinneliv. (- Samstundes kan det avlasta brystradiologane, som er ei mangelvare i Noreg og Europa.)

(Anm: Kunstig intelligens kan redda fleire kvinneliv. Det hastar å ruste opp Mammografiprogrammet slik at fleire får brystkreftdiagnosen tidlegare. (…) Fleire studiar, også norske, viser at kunstig intelligens kan hjelpa brystradiologane med å finna dei aggressive svulstane lettare og raskare. Det er desse svulstane som kan utvikla seg til å bli livstrugande, og som må bli fanga opp og behandla før dei spreiar seg. I tillegg vil kunstig intelligens kunne hjelpa radiologane med å sila ut kvinner utan brystkreft. Kunstig intelligens kan altså redusera ulempene og auka fordelane ved screening. Samstundes kan det avlasta brystradiologane, som er ei mangelvare i Noreg og Europa. Med kunstig intelligens kan maskinane ta seg av store delar av silinga, mens røntgenlegane kan bruka meir av tida si på undersøkingar med mistenkelege funn og meir kompliserte tilfelle. (nrk.no 10.11.2022).)

- Studie avdekker mulig løsning for å forbedre T-celleterapi.  En studie ledet av forskere ved University of Arizona Health Sciences oppdaget ny informasjon om immunsystemets indre funksjon som kan ha stor innflytelse på T-celleterapier for kreft og andre sykdommer.

(Anm: Study uncovers possible path for improving T cell therapies. A study led by researchers at the University of Arizona Health Sciences discovered new information about the inner workings of the immune system that could have a profound impact on T cell therapies for cancer and other diseases. T cells are a type of white blood cell essential to the immune system and defending the body against infection. The CD4 molecule is found on the surface of many T cells and has historically been thought to only play a supporting role in the cell's functions. The paper, "Enhancing and inhibitory motifs regulate CD4 activity," published in eLife, shows CD4 plays a more active role in regulating T cell receptor signaling.  (medicalnewstoday.com 7.9.2022).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Immunfunksjon remodelering av mitokondriell form. Mitokondriell formforskyvning i T-celleresponsen. (-  En ny studie fokusert på immunsystemets Th17-celler antyder at formen og funksjonen til mitokondriene deres er viktig ved autoimmune og inflammatoriske lidelser, som multippel sklerose.) (- T-hjelper 17 (Th17) celler er en type CD4 + T immunceller, som samlet bidrar til å lage antistoffer, aktivering av fiende-etende celler og rekruttering av flere soldater til kampfronten.)

(Anm: Immune function remodeled by mitochondrial shape. Mitochondrial shape-shifting in the T cell response. Dynamic changes in mitochondrial shape link to T cell function. T helper 17 cells show elongated mitochondria (colored in purple, left). Elimination of the mitochondrial membrane shaping protein OPA1, fragments mitochondria in T cells (right) and alters T cell response. A new study focused on the immune system's Th17 cells suggests that the shape and function of their mitochondria is important in autoimmune and inflammatory disorders, such as multiple sclerosis. T helper 17 (Th17) cells are a type of CD4+ T immune cell, which collectively help make antibodies, activate enemy-eating cells and recruit more soldiers to the battlefront. (phys.org 30.9.2022).)

- T-celler som uforvarende "knasker" på svulster hjelper kreft å unngå immunresponsen.

(Anm: University of Pennsylvania. T cells that ‘nibble’ tumors unwittingly help cancer evade the immune response. The immune system is equipped to respond not just to external invaders -- think viruses, bacteria, and parasites -- but also to internal threats, namely, cancer. Yet, frequently, malignancies overcome the immune system's defenses and evade detection. In a new study, researchers led by Serge Y. Fuchs of the School of Veterinary Medicine, have uncovered a detailed mechanism by which tumors can skirt both the immune system and cancer therapies that leverage its power, such as genetically engineered CAR T cells. Their investigation, published in the journal Cell Metabolism, revealed how tumor-derived factors stimulate trogocytosis -- a process derived from the Greek word trogo, which means "to gnaw" or "to chew." When T cells interact with cancer cells, they can sometimes "nibble" a piece of the cancer cell membrane. When that membrane segment includes an antigen, a molecule specific to the cancer, the T cells may then begin expressing that antigen on their own cell surface, making it appear to other T cells like a cancer cell. (firstwordpharma.com 11.9.2022).)

- Hode- og halskreft.

(Anm: Hode- og halskreft. Larynxcancer / Pharynxcancer / Oralcancer / Nese – bihuler / Spyttkjertler. Symptomer Det finnes flere typer kreft i hode/halsområdet. Under beskrives symptomer og videre forløp for flere typer. (kreftforeningen.no 8.9.2022).)

- Studie finner at antibiotika kan gjøre melanom (føflekkkreft) verre, ved å utarme  tarmmikrobiomet. (- "Enhver sykdom eller terapi som skader tarmmikrobiomet kan ha en negativ innvirkning på helsen vår," sa Dr. Pal, som presenterte rapporten i dag på årsmøtet. of the American Society of Bone and Mineral Research in Austin, Texas, U.S.).)

(Anm: Study finds antibiotics may make melanoma worse, by depleting the gut microbiome. The use of broad-spectrum antibiotics in mice with malignant melanoma, an aggressive form of skin cancer, accelerated their metastatic bone growth, likely because the drugs depleted the mice's intestinal flora and weakened their immune response, according to a new study by researchers at Emory University in Atlanta. The findings underscore the importance of the gut microbiome in overall health and suggest that doctors should carefully weigh the gastrointestinal effects when they use antibiotic therapies while treating cancer or other diseases, said one of the study's authors, Subhashis Pal, Ph.D., a postdoctoral fellow in endocrinology at the Emory University School of Medicine. (...) "Any disease or therapy that harms the gut microbiome could have a negative impact on our health," said Dr. Pal, who presented the report today at the annual meeting of the American Society of Bone and Mineral Research in Austin, Texas, U.S..) (medicalxpress.com 11.9.2022).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Nytt målrettet medikament har effekt på sjelden tumor. (- Desmoid tumor oppstår i bløtvev og er en type godartet, men lokalt aggressiv svulst.)

(Anm: Nytt målrettet medikament har effekt på sjelden tumor. For første gang er det påvist effekt av en såkalt «gammasekretasehemmer». Så langt er det kun påvist effekt mot en sjelden type bløtvevssvulst, men kanskje kan legemiddelklassen også vise seg å virke mot flere krefttyper på sikt. DeFi-studien er en dobbelt-blindet fase 3-studie av en ny behandling benyttet mot desmoid tumor, også kalt fibromatose. Desmoid tumor oppstår i bløtvev og er en type godartet, men lokalt aggressiv svulst. Det vil si at svulsten ikke sprer seg til andre deler av kroppen, men kan vokse ukontrollert. Det finnes ingen sikre tall, men mellom 30 og 50 personer diagnostiseres sannsynligvis med sykdommen i Norge på årlig basis. (dagensmedisin.no 27.9.2022).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

(Anm: Cancer på halsen med okänd primärtumör. Dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Vad är en dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Hur ställs diagnosen  Lymfkörtelns placering på halsen kan ge antydningar om ursprungslokal Behandling Prognos  (regionorebrolan.se 12.4.2010).)

- Hemmeligheter for regulatorisk T-celleutvikling avslører kliniske muligheter. Immunologer ved St. Jude Children's Research Hospital har identifisert biokjemiske "brytere" som kontrollerer utviklingen av regulatoriske T-celler og tilbyr en ny strategi for behandling av autoimmune sykdommer og kreft.

(Anm: Secrets of regulatory T cell development reveal clinical possibilities. Immunologists at St. Jude Children's Research Hospital have identified biochemical "switches" that control development of regulatory T cells and offer a novel strategy for treatment of autoimmune diseases and cancer. The research appeared earlier this month in the journal Cell Reports. The findings mark significant progress in understanding regulatory T cell development and function. The results come amid continuing intense interest in the clinical potential of these immune cells. Regulatory T cells help to maintain and fine-tune immune balance, which is key for preventing autoimmune diseases or enhancing cancer treatment. (phys.org 29.12.2021).)

(Anm: Li J et al. Control of Foxp3 induction and maintenance by sequential histone acetylation and DNA demethylation. Cell Rep. 2021 Dec 14;37(11):110124.)

(Anm: A key gene modifies regulatory T cells to fine-tune the immune response. (medicalxpress.com 7.7.2020).)

- Norge har verdens nest høyeste dødelighet av føflekkreft (melanom).

(Anm: Norge har verdens nest høyeste dødelighet av føflekkreft. I 2020 døde 295 personer av føflekkreft i Norge. Det er kun New Zealand som har høyere dødelighet, og det er langt flere som får det nå enn før. – Selv om forekomsten av melanom, også kalt føflekkreft, er generelt høy i Skandinavia, er det kun Norge som har pallplassering når det gjelder dødsfall, skriver Kreftforeningen i en pressemelding i forbindelse med Hudkreftuken 2022. Det er flere menn som dør av sykdommen enn kvinner. Forekomsten er like høy blant menn i de andre nordiske landene, men dødeligheten er mer enn 40 prosent høyere i Norge. På verdensbasis er Norge på andreplass når det kommer til dødelighet, kun slått av New Zealand. (forskning.no 23.5.2022).)

- Kreft-tegnene i Khloés (38) ansikt. (- Norske eksperter forklarer de skjulte tegnene på huden din som røper at noe er galt - og hva du bør gjøre med det.)

(Anm: Kreft-tegnene i Khloés (38) ansikt. - Vær så snill å ta dette seriøst, bønnfaller realitystjernen Khloé Kardashian, som nylig oppdaget noe svært uhyggelig i ansiktet. Norske eksperter forklarer de skjulte tegnene på huden din som røper at noe er galt - og hva du bør gjøre med det. - De fleste er ikke så heldig som meg. Det skriver Khloé Kardashian (38) på sin Instagram-konto via historiefunksjonen. Tobarnsmora vil dele det som på mange skjermer har gått som ild i tørt gress: Hun fjernet nylig en svulst fra ansiktet. Kardashian innleder: - Jeg håper dere nyter hvor fabelaktig jeg får disse ansiktsbandasjene til å se ut. (…) - Etter at jeg la merke til en liten klump i ansiktet mitt, som jeg antok var noe så lite som en kvise, bestemte jeg meg til slutt for å få den biopsert. Ved en biopsi - en vevsprøve - tas det en liten bit av det vevet man mistenker sykdom i, opplyser Kreftforeningen til Dagbladet. Den kviseliknende klumpen forsvant nemlig ikke - selv etter sju måneder, forteller Kardashian. (dagbladet.no 28.10.2022).)

- Elin (33) er i høyrisikogruppe: Har planlagt sin egen begravelse. Danske leger mener PET-skanning er viktig for å diagnostisere alvorlige brystkrefttyper. I Norge brukes metoden nesten ikke i det hele tatt ved brystkreft.

(Anm: Elin (33) er i høyrisikogruppe: Har planlagt sin egen begravelse. Danske leger mener PET-skanning er viktig for å diagnostisere alvorlige brystkrefttyper. I Norge brukes metoden nesten ikke i det hele tatt ved brystkreft. – Rutinemessig NRK har kartlagt antall PET-skannere i Norge og Danmark. PET-skan regnes som en av de mest avanserte bildeundersøkelsene som finnes. Kartleggingen viser at Danmark, med om lag 5,8 millioner innbyggere, har 51 PET-skannere. Norge, med 5,4 millioner, har 17. Kartleggingen viser også store forskjeller når det gjelder hvor utbredt bruken er. I Norge er det sjelden at kvinner med brystkreft på stadium 3 – slik Aase har – får PET-skan. I Danmark er det annerledes, sier Trond Bogsrud, overlege ved PET-senteret til Århus universitetssykehus. – Man gjør nå PET rutinemessig, blant annet på det vi kaller stadium 3-pasienter. Det vil altså si på pasienter som har påvist spredning til lokale lymfeknuter, men ikke fjernspredning, men som har høy risiko for å ha det. – Man gjør også PET hvis det er mistanke om tilbakefall, sier Bogsrud. (tv2.no 8.10.2022).)

- Bruk av antipsykotika knyttet til brystkreft: en systematisk oversikt og metaanalyse av observasjonsstudier med over 2 millioner individer. (- … estimert økning mellom bruk av antipsykotika og brystkreft over 30 %.)

(Anm: Antipsychotic use associated with elevated risk of breast . A research team from the Center for Safe Medication Practice and Research (CSMPR), Department of Pharmacology and Pharmacy, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) conducted the world's first systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals and estimated a moderate association between antipsychotic use and breast cancer by over 30%. This highlights the importance of the risk-benefit assessment of antipsychotic prescription in high-risk patients. The findings are now published in Epidemiology and Psychiatric Sciences. (medicalxpress.com 6.9.2022).)

(Anm: Leung JCN, et al. Association of antipsychotic use with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies with over 2 million individuals. (...) Conclusions Antipsychotic use is moderately associated with breast cancer, possibly mediated by prolactin-elevating properties of certain medications. This risk should be weighed against the potential treatment effects for a balanced prescription decision. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Sep 5;31:e61 .)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- FDA advarer om sjeldne tilfeller av visse kreftformer knyttet til brystimplantater.

(Anm: FDA warns of rare cases of certain cancers linked to breast implants. The U.S. Food and Drug Administration on Thursday warned doctors and their patients about rare cases of squamous cell carcinoma and various lymphomas developing in the scar tissue that forms around breast implants. (medicalnewstoday.com 9.9.2022).)

- Studie viser et stadig stigende antall uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger). (- Dette oppdaterte tallet identifiserer en betydelig økning i denne byrden (belastningen), som øker til 16,5 % [anm: fra 6,5 % i 2004] av innleggelser som er forårsaket av, eller komplisert av, en bivirkning fra et legemiddel.)

(Anm: Studie viser et stadig stigende antall uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger). (Study highlights rising tide in adverse drug reactions.) I en studie publisert i BMJ Open har forskere ved University of Liverpool identifisert en økende trend av legemiddelrelaterte skader som fører til sykehusinnleggelser. (…) Studien er en oppdatering av den opprinnelige banebrytende studien publisert av professor Sir Munir Pirmohamed og kolleger i BMJ i 2004. På den tiden ble 6,5 % av sykehusinnleggelser funnet å være forbundet med uheldige legemiddelreaksjoner (bivirkninger) (ADR-er). (…) Dette oppdaterte tallet identifiserer en betydelig økning i denne byrden (belastningen), som øker til 16,5 % av innleggelser som er forårsaket av, eller komplisert av, en bivirkning fra et legemiddel. (medicalxpress.com 5.7.2022).)

(Anm: Osanlou R, Walker L, Hughes DA, Burnside G, Pirmohamed M. Adverse drug reactions, multimorbidity and polypharmacy: a prospective analysis of 1 month of medical admissions. BMJ Open. 2022 Jul 4;12(7):e055551.)

- Visste du at omtrent tusen mennesker mister livet på grunn av medisinfeil hvert år i Norge? KRONIKK: Medisinfeil står for så mye som 12 prosent av alle skader som oppstår på sykehuset, og er årsaken til 5-10 prosent av alle sykehusinnleggelser. Kan bedre kommunikasjon innad i helsevesenet være løsningen? (- Til sammenligning døde 87 personer i trafikken i 2021. I trafikken har vi en nullvisjon; ingen skal dø i trafikken.)

(Anm: Stine Agnete Ingebrigtsen, DOKTORGRADSSTIPENDIAT VED NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING. Henriette Lauvhaug Nybakke, DOKTORGRADSSTIPENDIAT VED NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING. Visste du at omtrent tusen mennesker mister livet på grunn av medisinfeil hvert år i Norge? KRONIKK: Medisinfeil står for så mye som 12 prosent av alle skader som oppstår på sykehuset, og er årsaken til 5-10 prosent av alle sykehusinnleggelser. Kan bedre kommunikasjon innad i helsevesenet være løsningen? (…) Eksempler på medisinfeil kan være feil dose, uheldig kombinasjon av legemidler, eller injisering av feil legemiddel. Til sammenligning døde 87 personer i trafikken i 2021. I trafikken har vi en nullvisjon; ingen skal dø i trafikken. Den visjonen har vi ikke formelt vedtatt i helsetjenesten, men vi burde jobbe oss mot den. Det gjør vi blant annet gjennom forskning på helsetjenesten, og det er der våre doktorgradsprosjekter kommer inn. Arbeid med legemidler er komplekst. Det inkluderer et mangfold av ulike profesjoner, som leger, sykepleiere, psykiatere og farmasøyter i ulike deler av helsevesenet som sykehus, fastlegekontor, sykehjem, hjemmetjenesten, i psykiatrien og så videre. De ulike profesjonene må kommunisere og samhandle om pasienters medisinbruk både innad og på tvers av avdelinger og organisasjoner. (forskning.no 17.1.2023).)

- Kreftsymptomene du bør ta på alvor. Mens noen kreftformer gir klare symptomer, kan andre typer kreft gi vage, «hverdagslige» eller nesten ingen symptomer i det hele tatt.

(Anm: Kreftsymptomene du bør ta på alvor. Mens noen kreftformer gir klare symptomer, kan andre typer kreft gi vage, «hverdagslige» eller nesten ingen symptomer i det hele tatt. Et omfattende screeningsprogram rulles nå ut. Løs mage? Hard mage? En følelse av oppblåsthet, eller at du ikke får tømt deg skikkelig når du er på do? I de fleste tilfeller er dette harmløse plager som går over av seg selv. Men det kan også være symptomer på tarmkreft. Mens noen kreftformer gir klare symptomer, kan andre typer kreft – som tarmkreft – gi vage, «hverdagslige» eller nesten ingen symptomer i det hele tatt. (vg.no 17.8.2022).)

- Tidlig oppdagelse av kreft i bukspyttkjertelen mulig via avføringsanalyse.

(Anm: Early Pancreatic Cancer Detection Possible Via Stool Analysis. A new analysis found a possible role for fecal microbiota as potential biomarkers for early pancreatic cancer detection. To explore the ways in which these microorganisms may be useful for potential early cancer detection, a research team led by Núria Malats, MD, from the Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), in Madrid, conducted a prospective study of stool and saliva samples from patients treated at two hospitals in Spain between 2016 and 2019. (gastroendonews.com 22.4.2022).)

(Anm: Kartal E, et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. Gut. 2022 Jul;71(7):1359-1372.)

- Avansert maskinlæring for å forutsi kreft i bukspyttkjertelen. (- Forskerne bemerket at det for tiden ikke er noen pålitelige biomarkører eller screeningverktøy for å oppdage kreft i bukspyttkjertelen tidlig.)

(Anm: Advanced Machine Learning to Predict Pancreatic Cancer. Advanced machine learning (ML) technology was found beneficial in capturing the time sequence of clinical events for pancreatic cancer and predicting risk over several years, according to a presentation at the 2022 annual meeting of the American Association for Cancer Research, in New Orleans (poster LB55). The researchers noted that currently, there are no reliable biomarkers or screening tools to detect pancreatic cancer early. (gastroendonews.com 27.4.2022).)

(Anm: Su H, et al. Collagenolysis-dependent DDR1 signalling dictates pancreatic cancer outcome. Nature. 2022 Oct 5.)

- Galdestenssygdom er koblet til bugspytkirtelkræft. Forekomsten af galdestenssygdom er højere blandt patienter med bugspytkirtelkræft end i baggrundsbefolkningen. Det viser resultater fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på kongressen Digestive Disease Week 2022.

(Anm: Galdestenssygdom er koblet til bugspytkirtelkræft. Forekomsten af galdestenssygdom er højere blandt patienter med bugspytkirtelkræft end i baggrundsbefolkningen. Det viser resultater fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på kongressen Digestive Disease Week 2022. Forskerne har undersøgt forekomsten af galdestenssygdom inden for et år før kræftdiagnosen og sammenlignet med forekomsten af galdestenssygdom i baggrundsbefolkningen. Blandt patienter med pankreatisk duktalt adenokarcinom – den mest almindelige form for bugspytkirtelkræft, som udgør op til 90 procent af alle tilfælde – havde 4,7 procent af patienterne haft galdestenssygdom inden for et år før diagnosen, og 1,6 procent havde fået fjernet galdeblæren. Til sammenligning var forekomsten af galdestenssygdom kun 0,8 procent per år i kontrolgruppen, og kun 0,3 procent havde fået fjernet galdeblæren. ”Bugspytkirtelkræft kan være svær at diagnosticere, og overlevelseschancerne er små. Vores resultater tyder på, at galdestenssygdom kan være en indgang til at forbedre diagnostikken af denne type kræft, så vi måske kan redde flere liv," udtaler undersøgelsens ledende forsker Marianna Papageorge i en pressemeddelelse. Tidligere opsporing Resultaterne bygger på data fra den amerikanske Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare-database fra perioden 2008-2015. Forskerne identificerede 18.700 bugspytkirtelkræftpatienter og sammenlignede dem med en cancerfri kohorte på knap 100.000 personer per år. "Gallestenssygdom forårsager ikke kræft i bugspytkirtlen, men hvis vi kan forstå sammenhængen, kan det hjælpe med at bekæmpe den høje dødelighed ved kræft i bugspytkirtlen ved at give os mulighed for tidligere opsporing og behandling," siger Marianna Papageorge. ”Alt, hvad vi kan gøre for at forsøge at diagnosticere folk tidligere og sikre, at de får helbredende behandling, er afgørende.” Undersøgelsen viste også, bugspytkirtelkræftpatienter, som havde haft galdestenssygdom inden kræftdiagnosen, var mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med bugspytkirtelkræft i et tidligt stadie (I-II) sammenlignet med patienterne uden galdestenssygdom. (propatienter.dk 19.8.2022).)

(Anm: Hindson J. Digestive Disease Week 2022. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Aug;19(8):487.)

- KI-verktøy kan forutsi IBS hos pasienter før primærdiagnose. En ny kunstig intelligensalgoritme kan oppdage inflammatorisk tarmsykdom hos opptil 38 % av pasientene år før den vil bli diagnostisert i primærhelsetjenesten.

(Anm: AI Tool Can Predict IBD Patients Ahead of Primary Care Diagnosis. A novel artificial intelligence algorithm can detect inflammatory bowel disease in up to 38% of patients years before it would be diagnosed in the primary care setting. The software could reduce tissue damage associated with treatment delays and avoid surgery, according to the algorithm’s developers. “Detecting IBD early would minimize disease deterioration, and thus the need for hospitalizations and surgical interventions,” said senior investigator Shomron Ben-Horin, MD, the chief of the Department of Gastroenterology at Sheba Medical Center and Tel Aviv University, in Israel, who presented the data at the 2022 Crohn’s & Colitis Congress. Dr. Ben-Horin and his colleagues set out to develop a tool to expedite accurate diagnosis of IBD, noting that up to 23.5% of these patients initially receive an incorrect diagnosis that leads to treatment delays (J Clin Med 2019;8[4]:493). The investigators created an AI-based machine-learning algorithm (Predicta Med) that uses electronic health record (EHR) data to identify patients who ma y have IBD in the primary care setting. (gastroendonews.com 14.4.2022).)

- Fire leger mente føflekken til Mari var ufarlig – et halvt år etter hadde kreften spredd seg.

(Anm: Fire leger mente føflekken til Mari var ufarlig – et halvt år etter hadde kreften spredd seg. De siste årene har mange pasienter med føflekkreft fått erstatning fordi fastleger har oppdaget sykdommen for sent. SYK: Mari Tronbøl tror hun kunne ha sluppet langvarig sykdom og måneder med behandling, om noen hadde tatt bekymringene hennes på alvor. For Mari Tronbøl rakk kreften å spre seg mens flere leger unnlot å fjerne en ondartet føflekk. (…) 31 pasienter klager inn fastlegene sine Mellom 2017 og 2021 har 31 personer med malignt melanom, eller føflekkreft, klaget til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på forsinket diagnostisering hos fastlegen. (nrk.no 1.7.2022).)

- Annas IBS-plager var kreft. - Det går sikkert over, tenkte Anna Karolina. Lite visste hun at plagene hun hadde kjent en stund absolutt ikke ville forsvinne av seg selv. Nå advarer hun andre. - Jeg er den typen som aldri går til legen.

(Anm: Annas IBS-plager var kreft. - Det går sikkert over, tenkte Anna Karolina. Lite visste hun at plagene hun hadde kjent en stund absolutt ikke ville forsvinne av seg selv. Nå advarer hun andre. - Jeg er den typen som aldri går til legen. «Det går jo alltid over», pleide jeg å si, forteller Anna Karolina Larrson (48). Plagene kom smygende. Uforklarlige mageplager hun ikke hadde kjent på før. Plutselig var avføringen endret, og hun hadde ofte diaré. - Det skjedde litt av og på, og med en gang jeg følte meg litt bedre, trodde jeg at jeg var frisk igjen. Tanken svirret likevel. Dette kunne ikke være gode tegn. Hvorfor var hun så dårlig, så ofte? (…) - Men jeg var jo ikke stressa, tvert imot. Som forfatter har jeg et rolig liv, og ved huset mitt ved sjøen har jeg det veldig avslappende rundt meg, forteller hun. En annen lege mente ifølge Larsson at de diffuse plagene kunne skyldes muskelknuter på livmoren, fordi hun etter hvert begynte å blø fra underlivet. Lommelegen beskriver muskelknutene som en vanlig tilstand spesielt hos kvinner som nærmer seg overgangsalderen, og som sjelden krever behandling. Fikk sjokkdiagnosen Larsson forteller at hun maste seg til å operere bort både livmora og muskelknuta. Men det stoppet ikke der. Tre uker etter operasjonen, fikk Larsson beskjeden hun fryktet: Hun hadde en lavgradig eggstokkreft, og måtte opereres igjen. - Jeg fikk den følelsen av at «jeg visste det!». Marerittet var blitt virkelighet, jeg var kreftsyk. (dagbladet.no 18.10.2022).)

- Studie: En av tre vil ha «ja» til dyr og lite effektiv medisin.

(Anm: Studie: En av tre vil ha «ja» til dyr og lite effektiv medisin. Halvparten aksepterer «nei» til dyr og lite effektiv kreftmedisin, og syv av ti vil øke finansieringen til den offentlige helsetjenesten. Dette viser en ny norsk studie av folks holdninger til prioriteringer. (…) Oljefondet – eller økt skatt? På spørsmål om hvor ekstra penger bør hentes fra, svarte 36,2 prosent økte skatter, mens 30,1 prosent vil bruke mer penger fra Oljefondet. 18,9 prosent mener midlene bør hentes fra andre sektorer. Bare 4,7 prosent vil øke pasientenes egenandel. (…) Andelen av dem som var helt eller nokså enig i at staten kan si nei til behandlingen, sank fra 67,3 prosent i første scenario, til 43,5 prosent og videre til 36,3 prosent i scenario to og tre. (dagensmedisin.no 23.5.2022).)

- Hva forårsaker nattsvette?

(Anm: What Causes Night Sweats? (webmd.com 13.6.2020).)

- Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt.

(Anm: Paracet kan svekke effekten av immunterapi hos kreftpasienter: – Jeg ble litt overrasket og skremt. Den mye brukte tabletten kan ha en hittil ukjent virkning på moderne kreftbehandling. (Bergens Tidende): Mange kreftpasienter bruker paracetamol for å dempe smertene. Nå viser en fersk studie, som nylig ble lagt frem på den amerikanske kreftkongressen ASCO, at det hyppig brukte legemiddelet kan redusere effekten av immunterapi. Det skriver Dagens Medisin. Immunterapi er en ny type kreftbehandling som aktiverer kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Basert på de nye funnene, skriver forskerne at paracetamol (virkestoffet i blant annet Paracet) bør brukes med forsiktighet på pasienter som behandles med immunterapi. (aftenposten.no 7.7.2022).)

(Anm: Bessede A, et AL. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in cancer patients. Ann Oncol. 2022 30 : S0923-7534(22)01208-X.)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Risiko for bivirkninger av immunterapi mot kreft knyttet til genetikk.

(Anm: Risk of side effects from cancer immunotherapy linked to genetics. Even as they've revolutionized cancer treatment, drugs known as immune checkpoint inhibitors can produce a range of adverse, immune-related side effects. In a new study, scientists at Dana-Farber Cancer Institute identify, for the first time, inherited genetic variations that place patients at high risk for these complications. Even as they've revolutionized cancer treatment, drugs known as immune checkpoint inhibitors can produce a range of adverse, immune-related side effects. In a new study, scientists at Dana-Farber Cancer Institute identify, for the first time, inherited genetic variations that place patients at high risk for these complications. (medicalxpress.com 16.12.2022).)

- Påvirker JAK-hemmere immunrespons av COVID-19-vaksinasjon?

(Anm: Do JAK inhibitors affect immune response to COVID-19 vaccination? Data from the MAJIK-SFR Registry. Assessment of response to COVID-19 vaccines in patients with inflammatory and autoimmune diseases showed that impaired response is more associated with the type of disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) the patient is using than the underlying disease.12 3  As found by Laura Boekel and collaegues4  and other study groups,1 rituximab is associated with deeply impaired immune responses after COVID-19 vaccination. Data remain sparse for more modern targeted DMARDs, such as JAK inhibitors. Here, we report immune responses to COVID-19 vaccination in patients treated with JAK inhibitors. The Lancet Rheumatology  2021 (Published:October 06, 2021).)

- JAK-hemmere og risiko for utvikling eller forverring av multippel sklerose.

(Anm: JAK-hemmere og risiko for utvikling eller forverring av multippel sklerose. SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient med RA/leddgikt har ikke effekt av tradisjonelle ikke-biologiske DMARD. Vet man noe om JAK (janus-kinase)-hemmere, for eksempel tofacitinib/baricitinib, og risiko for forverring av multippel sklerose (MS), eventuelt risiko for utvikling av demyeliniserende sykdom? SVAR: JAK-hemmere Tofacitinib og baricitinib er begge selektive hemmere av janus-kinaser (JAK), som er viktige for signalering via flere cytokiner og vekstfaktorer involvert i blant annet inflammasjon og immunfunksjon. Tofacitinib og baricitinib ble begge markedsført første gang i 2017, og er merket med svart trekant (1). Det vil si at de er blant medikamenter som Statens legemiddelverk har under spesiell overvåkning på grunn av bivirkningssignaler eller fordi man ønsker bedre data om bivirkninger, uønskede reaksjoner og behandlingseffekter (2). (relis.no 26.6.2018).)

- EMA fraråder brug af nyere type medicin til visse patienter. Ældre over 65 år, rygere og patienter med øget risiko for kræft eller hjerte-kar-sygdomme bør ikke behandles med en nyere type lægemidler, de såkaldte Janus kinase (JAK)-hæmmere, hvis der kan findes et alternativ, fastslår det europæiske medicinagentur EMA.

(Anm: EMA fraråder brug af nyere type medicin til visse patienter. Ældre over 65 år, rygere og patienter med øget risiko for kræft eller hjerte-kar-sygdomme bør ikke behandles med en nyere type lægemidler, de såkaldte Janus kinase (JAK)-hæmmere, hvis der kan findes et alternativ, fastslår det europæiske medicinagentur EMA. Allerede sidste år forsynede den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA visse JAK-hæmmere med en black box-advarsel om alvorlige bivirkninger. Den europæiske beslutning kommer efter et review, hvor EMA blandt andet har kigget på endelige data fra et klinisk studie af Xeljanz (tofacitinib) og foreløbige data fra et studie af Olumiant (baricitinib). Der havde ellers været høje forventninger til JAK-hæmmerne, som bruges til at behandle en række kroniske, inflammatoriske sygdomme. ”Inden for atopisk eksem er patienterne typisk yngre mennesker, som ikke tilhører de grupper, der er i risiko for bivirkninger. Og hvis man er ung og rask — og ikke lider af nogle af de risikotilstande, EMA beskriver — er der ikke noget, som taler imod, at man kan bruge JAK-hæmmere," siger Christian Vestergaard.  (sundhedspolitisktidsskrift.dk 3.11.2022).)

- Reagerer på tilbudet til kreftpasienter: – Veldig urettferdig for de som bor langt vekk.

(Anm: Reagerer på tilbudet til kreftpasienter: – Veldig urettferdig for de som bor langt vekk. Helsetilbudet ditt bør ikke baseres på hvor du bor, mener Pasientombudet. Hvor du bor, skal ikke ha noe å si for hvilket helsetilbud du får. Men det gjør det. Og det er et problem, medgir divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. NRK omtalte nylig Vanja Sommerseth fra Bø i Vesterålen som måtte betale 50.-60.000 kroner fra egen lomme for å fjerne kreft fra nesen – i København. Jo da, Vanja hadde fått tilbud om operasjon lokalt i Norge. Men den fjerner store deler av nesen. (nrk.no 18.5.2022).)

- Ubalansert om kreft i A-magasinet. Seks overleger. A-magasinets nører opp under ideen om at det private helsevesen har det beste tilbudet. Det kan gjelde i USA, men ikke i Norge, skriver innleggsforfatterne.

(Anm: Ubalansert om kreft i A-magasinet. Seks overleger. A-magasinets nører opp under ideen om at det private helsevesen har det beste tilbudet. Det kan gjelde i USA, men ikke i Norge, skriver innleggsforfatterne. A-magasinet forteller 20. mai om Kristin G. Andresen med tarmkreft som er behandlet med stråling og cellegift i New York. «I Norge opererer man den type kreft og legger ut tarmen, that’s it», forteller pasienten som fikk råd av «den erfarne indremedisineren på Volvat», og forslag om annen behandling. «God økonomi gir frihet» og «råd til å velge» og hun kunne derfor «satse alt for å […] slippe operasjon med utlagt tarm».  (aftenposten.no 24.5.2022).)

- Når penger gjør en forskjell. Du leser om dem over alt. Mennesker som blir alvorlige syke, som får god behandling på offentlige norske ­sykehus, og som håper at de over­lever og blir friske igjen. (- Mange rikinger hevder at «penger ikke betyr noe.» Kristin G. Andresen mener at de som sier noe sånt, ikke snakker sant.)

(Anm: Når penger gjør en forskjell. Du leser om dem over alt. Mennesker som blir alvorlige syke, som får god behandling på offentlige norske ­sykehus, og som håper at de over­lever og blir friske igjen. I denne ukens A-magasin forteller Kristin G. Andresen sin historie. Den er litt anner­ledes. Hun er milliardær, gift med Ferd-eier Johan H. Andresen, som har en formue på 45 milliarder kroner. I fjor fikk hun tarmkreft, en ondartet svulst vokste raskt, men legene sa at operasjon og utlagt tarm betydde gode prognoser. 64-åringen ble likevel enig med legen på det private sykehuset Volvat, om at hun burde søke opp verdens beste behandlingstilbud for kreft. Andresen var ikke i tvil om at hun var villig til å gjøre alt. Både for å bli frisk, men også for å unngå å få utlagt tarm, slik man får ved den type operasjon i Norge. Hun dro til New York. Fordi hun har finansielle muskler til å betale regningen på et par ­millioner kroner. Ingen kan kjøpe seg fri fra sykdom. Ingen kan kjøpe seg fri fra smerter. Men penger kan gjøre en forskjell. Mange rikinger hevder at «penger ikke betyr noe.» Kristin G. Andresen mener at de som sier noe sånt, ikke snakker sant. (aftenposten.no 20.5.2022).)

- Kreften i helsevesenet. Jeg har jobbet som lege. Nå er jeg kreftpasient. Én ting har blitt klart: systemet fungerer ikke. Jeg får ikke tak i noen som kan fortelle meg om jeg har, eller ikke har, kreft, skriver kronikkforfatteren.

(Anm: Kreften i helsevesenet. Jeg har jobbet som lege. Nå er jeg kreftpasient. Én ting har blitt klart: systemet fungerer ikke. Jeg får ikke tak i noen som kan fortelle meg om jeg har, eller ikke har, kreft, skriver kronikkforfatteren. Jeg er 71 år. Jeg har inntil nylig alltid vært frisk. (…) Pasientrollen har jeg nå prøvd i 6 måneder. Den første fasen, hvor mine rettigheter er beskrevet gjennom pakkeforløp, fungerte fantastisk. Det gikk mindre enn 5 uker fra jeg oppsøkte min fastlege til min kreft var diagnostisert, og svulsten var ferdig bestrålt. I den andre fasen, oppfølgingen, er mine erfaringer av en slik art at jeg må fortelle om det. Jeg var til røntgenkontroll for mer enn 4 uker siden. Personalet på røntgenavdelingen vet om jeg fortsatt har kreft eller ikke. Men selv får jeg ikke vite svaret. (…) For meg, i tillegg til å bli sendt i ring mellom de forskjellige behandlingsinstansene, er det mentalt utfordrende å ikke få vite om min kreft er borte, eller om kreften har spredt seg til andre deler av kroppen. Spredning til hjernen er vanligst. Grunnen til at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for meg, er jeg blitt fortalt, er mangel på røntgenleger på sykehuset. Røntgenbildene er jo tilgjengelig i skyen og kan lastes ned hvor som helst. Hvorfor ber da ikke mitt sykehus om hjelp fra et annet sykehus? (dagbladet.no 19.6.2022).)

- Kreftstudie vekker oppsikt: – Gråt på scenen.

(Anm: Kreftstudie vekker oppsikt: – Gråt på scenen. Norsk kreftforsker mener ny studie kan gi én gruppe pasienter livskvaliteten tilbake etter behandling. (tv2.no 8.6.2022).)

- Lege ber om avklaring i lys av forskningsfunn om endetarmskreft. (- Nå spør flere seg hvilke følger funnene skal få for behandlingsvalg for denne pasientgruppen.) (- KAN BENYTTES: Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk viser til at det går an å benytte legemidler utenfor godkjent indikasjon, men at hovedregelen er at Beslutningsforum må vurdere om helseforetakene skal ta i bruk og betale for behandlingen.)

(Anm: Lege ber om avklaring i lys av forskningsfunn om endetarmskreft. – Det er få pasienter og kort oppfølgingstid i studien, men jeg opplever det som uetisk å ikke diskutere funnene med utvalgte pasienter, sier overlege Christian Kersten. Da den amerikanske kreftkongressen ASCO 2022 ble avholdt i starten av juni, var en av de største nyhetene knyttet til en liten studie med kun tolv pasienter. Studien ble presentert tidlig søndag morgen, og ga flere av kreftforskerne som var samlet i Chicago tårer i øynene. I utgangspunktet var målet for studien å se om man kunne skrumpe inn kreftsvulstene til en gruppe pasienter med en spesiell genmutasjon ved hjelp av såkalt immunterapi, men de foreløpige resultatene viser at svulstene forsvant helt. Norske leger har kalt funnene for «utrolige» og «eksepsjonelle». Leger anslår at behandlingen vil kunne være aktuell for rundt 20 eller «godt under 30» norske pasienter i året. Nå spør flere seg hvilke følger funnene skal få for behandlingsvalg for denne pasientgruppen. (…) KAN BENYTTES: Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk viser til at det går an å benytte legemidler utenfor godkjent indikasjon, men at hovedregelen er at Beslutningsforum må vurdere om helseforetakene skal ta i bruk og betale for behandlingen. (dagensmedisin.no 28.6.2022).)

- En kreftstudies uventede resultat: Kurerte samlige pasienter. (- Jeg tror dette er første gang dette har skjedd i krefthistorien," sa Dr. Diaz. Dr. Alan P. Venook, en kolorektal kreftspesialist ved University of California, San Francisco, som ikke var involvert i studien, sa at han også trodde dette var første gang. En fullstendig remisjon hos hver enkelt pasient er "uhørt", sa han.)  

(Anm: A Cancer Trial’s Unexpected Result: Remission in Every Patient. The study was small, and experts say it needs to be replicated. But for 18 people with rectal cancer, the outcome led to “happy tears.” It was a small trial, just 18 rectal cancer patients, every one of whom took the same drug. But the results were astonishing. The cancer vanished in every single patient, undetectable by physical exam, endoscopy, PET scans or M.R.I. scans. Dr. Luis A. Diaz Jr. of Memorial Sloan Kettering Cancer Center, an author of a paper published Sunday in the New England Journal of Medicine describing the results, which were sponsored by the drug company GlaxoSmithKline, said he knew of no other study in which a treatment completely obliterated a cancer in every patient. “I believe this is the first time this has happened in the history of cancer,” Dr. Diaz said. Dr. Alan P. Venook, a colorectal cancer specialist at the University of California, San Francisco, who was not involved with the study, said he also thought this was a first. A complete remission in every single patient is “unheard-of,” he said. (nytimes.com 5.6.2022).)

(Anm: Cercek A, et al. PD-1 Blockade in Mismatch Repair-Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. N Engl J Med. 2022 Jun 5.)

- Varsleren mener Helsetilsynet lar legene på Haukeland slippe unna ansvaret.

(Anm: Varsleren mener Helsetilsynet lar legene på Haukeland slippe unna ansvaret. Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til kreftstudien Norwait. Han varslet også om feilene. – Helsetilsynet har ikke gått dypt nok i Norwait-saken, mener han. Hans Wasmuth er erfaren gastrokirurg og pensjonert overlege fra St. Olavs hospital. Han mener Helsetilsynet ikke har hatt nok fokus på helsepersonellets arbeid i kreftstudien. Torsdag kom Helsetilsynets vedtak i tre tilsynssaker etter Norwait-studien. Helsetilsynet mener at Helse Bergen, Helse Stavanger og en prosjektleder brøt helseforskningsloven. Gastrokirurg Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til studien. Han varslet også om feilene i studien for ett år siden. Først i et debattinnlegg på kirurgen.no. Deretter i et intervju i Aftenposten. (nrk.no 15.11.2022).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- NPE-direktør ut mot kirurger i saken om kreftstudien Norwait. – Det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait.

(Anm: NPE-direktør ut mot kirurger i saken om kreftstudien Norwait. – Det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait. Det sier Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Hun har jobbet i NPE i over 30 år, men aldri opplevd så mange alvorlige saker i kjølvannet av en og samme studie. Det var ved Haukeland universitssjukehus at 16 av 31 pasienter ble feil inkludert. Det viser en ekstern gjennomgang. Åtte fikk gjenvekst av svulsten i endetarmen og spredning av kreften. (aftenposten.no 24.1.2023).)

- Kreftstudien Norwait: Oppfordret sykehusene til å varsle - tok fire måneder.

(Anm: Kreftstudien Norwait: Oppfordret sykehusene til å varsle - tok fire måneder. Komiteen som godkjente kreftstudien, hvor to pasienter er døde og to tredjedeler fikk gjenvekst av kreftsvulst, ga klar beskjed til de ansvarlige sykehusene om å varsle Helsetilsynet allerede i juni i fjor. 31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er konsekvensene for pasientene på Haukeland som ble innlemmet i Norwait-studien: – To døde. – Åtte med spredning til andre organer. – 16 skulle aldri vært med i studien. – 20 med gjenvekst av kreftsvulst. Direktøren i Helsetilsynet bruker skarpe ord om kreftstudien. (tv2.no 16.11.2022).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Forskere: Oppsiktsvekkende herpesfunn. Kreftsyke Krzysztof Wojkowski ble injisert med herpes annenhver uke. Nå er han helt frisk. (- Alle deltakerne i studien hadde kreft, inkludert hud-, spiserørs- og hode- og nakkekreft. Pasientene hadde tidligere prøvd andre behandlinger, inkludert immunterapi.)

(Anm: Forskere: Oppsiktsvekkende herpesfunn. Kreftsyke Krzysztof Wojkowski ble injisert med herpes annenhver uke. Nå er han helt frisk. Et modifisert herpesvirus har vist seg lovende i å drepe kreftceller, ifølge Sky News. Forskere ved Institute for Cancer Research i London har utviklet en ny behandling som infiserer og ødelegger kreftceller samtidig som det samler immunforsvaret. Neten 50 pasienter ble injisert med RP2 - en modifisert versjon av forkjølelsessårviruset herpes simplex. Alle deltakerne i studien hadde kreft, inkludert hud-, spiserørs- og hode- og nakkekreft. Pasientene hadde tidligere prøvd andre behandlinger, inkludert immunterapi. Funnene, som ble presentert på European Society for Medical Oncology Congress (ESMO) tidligere denne måneden, antyder at et slik kreftdrepende virus potensielt kan gi håp til pasienter der andre former for immunterapi ikke har fungert. (…) Forskerne fant at de fleste bivirkningene av RP2 var milde. Noen av de vanligste var feber, frysninger og tretthet. Ingen av bivirkningene var alvorlige nok til å kreve medisinsk behandling. (dagbladet.no 23.9.2022).)

- Blodprøver kan spare kreftpasienter for cellegift. (- En blodprøve som kan påvise spor av kreftceller, kan spare tusenvis av pasienter for unødvendig cellegift hvert år.)

(Anm: Blood tests may spare cancer patients chemo. A blood test which can detect traces of cancer cells could spare thousands of patients unnecessary chemotherapy every year. A major bowel cancer trial is examining whether the test can show if surgery has removed all of the tumour. Doctors say half of patients with stage 3 bowel cancer are cured by surgery alone so by using chemotherapy they are over-treating many people. About 1,600 bowel cancer patients are being recruited to the UK study. (bbc.com 30.3.2023).)

- Forskere avslører nøkkelen til tilbakefall av tykktarmskreft etter kjemoterapi.

(Anm: University of Barcelona. Scientists unravel the key to colon cancer relapse after chemotherapy. (…) Led by Dr. Eduard Batlle, ICREA researcher and head of the Colorectal Cancer Laboratory at IRB Barcelona, this study reveals that some tumor cells remain in a latent state and, after chemotherapy, they are reactivated, thus causing relapse. Their study is published in Nature Cancer. (medicalxpress.com 1.7.2022).)

(Anm: Álvarez-Varela A, et al. Mex3a marks drug-tolerant persister colorectal cancer cells that mediate relapse after chemotherapy. Nat Cancer. 2022 Jun 30.)

- Studie: Ny metode kan forutsi om kreftopererte kan slippe cellegift. En del pasienter som er operert for tykk- og endetarmskreft, bør få slippe tilleggsbehandling med cellegift, ifølge forsker bak ny studie som kombinerer en KI-markør med patologiske vurderinger. (– Overbehandler halvparten.)

(Anm: Studie: Ny metode kan forutsi om kreftopererte kan slippe cellegift. En del pasienter som er operert for tykk- og endetarmskreft, bør få slippe tilleggsbehandling med cellegift, ifølge forsker bak ny studie som kombinerer en KI-markør med patologiske vurderinger. For to år siden publiserte forskergruppen bak prosjektet DoMore, en dyplæringsmetode i The Lancet. Kunstig intelligens (KI)-markøren DoMore-v1-CRC skal forutsi sykdomsforløpet – prognosen – til pasienter som er operert for tykk- og endetarmskreft. Denne metoden er mer treffsikker enn patologene når det gjelder å forutsi om en vevsprøve tilsier god eller dårlig prognose for pasienten, har forsker Håvard Danielsen som leder Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) og DoMore-prosjektet ved Radiumhospitalet, tidligere forklart til Dagens Medisin. I en fersk studie som er publisert i The Lancet Oncology, har forskergruppen kombinert KI-markøren med den metoden som allerede brukes i klinikken i dag, for å tilpasse behandlingen hos pasienter som er operert for kolorektal kreft. De har testet kombinasjonen på uavhengige datasett med pasienter som er kreftoperert i stadium II og III. (…) – Overbehandler halvparten Ikke alle, men mange pasienter med tykk- og endetarmskreft får adjuvant behandling, altså tilleggsbehandling med cellegift etter operasjon. Og man vet at man overbehandler en del pasienter, forklarer Kleppe. (dagensmedisin.no 22.8.2022).)

- Tarmbakterier som potensiell nøkkel til forebygging av IBD- og tykktarmskreft.

(Anm: University of Queensland. Gut bacteria potential key to IBD and colon cancer prevention. Researchers have isolated five strains of gut bacteria that could pave the way for new inflammatory bowel disease treatments and potentially help prevent some forms of bowel cancer. The study by University of Queensland and Mater researchers identified gut bacterial strains that suppress inappropriate gut inflammation and debilitating inflammatory bowel disease (IBD) symptoms. (medicalxpress.com 5.7.2022).)
(Anm: Giri R, et al. Secreted NF-κB suppressive microbial metabolites modulate gut inflammation. Cell Rep. 2022 Apr 12;39(2):110646.)

- Kreftparadokset. Vanja fikk ikke tilbud om den beste kreftbehandlingen. Årsak? Hun har feil postnummer.

(Anm: Kreftparadokset. Vanja fikk ikke tilbud om den beste kreftbehandlingen. Årsak? Hun har feil postnummer. Kreftparadokset Vanja fikk ikke tilbud om den beste kreftbehandlingen. Årsak? Hun har feil postnummer. Se for deg at du får en liten utvekst midt i ansiktet. En utvekst som viser seg å være kreft. For å bli frisk vil legen ikke bare fjerne selve utveksten. Men også mye av det friske vevet rundt. Slik kan inngrepet endre utseendet ditt. For å rekonstruere det som har blitt fjernet må du gjennom nye operasjoner etterpå. Men hva om du finner ut at det finnes en bedre behandling. En som øker sjansen for at all kreften blir borte. Som reduserer risikoen for tilbakefall. Og som gjør at man kan bevare mer av det friske vevet rundt. Se så for deg at du får beskjed om at du ikke får denne behandlingen. Fordi du har feil postnummer. Hva gjør du da? (nrk.no 14.5.2022).)

- Norsk prostatakreft-studie: Disse funnene overrasket forskerne. Forskerne i en pågående norsk studie mener de har gjort et gjennombrudd når det kommer til å forstå sykdommen - og å gjøre behandlingen av prostatakreft mer treffsikker.

(Anm: Norsk prostatakreft-studie: Disse funnene overrasket forskerne. Forskerne i en pågående norsk studie mener de har gjort et gjennombrudd når det kommer til å forstå sykdommen - og å gjøre behandlingen av prostatakreft mer treffsikker. (…) – Vi har gjort grundige komplette genanalyser av svulstene som er funnet i en og samme pasient, og det overraskende og tydelige svaret er at de er helt forskjellige. Like forskjellige som om de skulle vært hentet fra kreften til to ulike personer, sier Skotheim. – Kan resultatene deres kalles et gjennombrudd? – Ja, for så vidt. Det er små skritt, men det er et gjennombrudd med tanke på hvordan man kan forstå denne sykdommen, sier Skotheim. Studien har pågått siden 2010, og 571 pasienter er med. Resultatene av denne delen av den pågående studien ble publisert i tidsskriftet European Urology i 2019. Funnene bruker de som utgangspunkt for å gjøre dypere analyser av kreftsvulstenes genmateriale, nærmere bestemt RNAet, den delen av arvestoffet som faktisk er aktivt og gir kreftcellene funksjoner. Målet med studien er å gjøre behandlingen av prostatakreft mer treffsikker. (vg.no 31.5.2022).)

- Urolog: Symptomene på prostatakreft. Prostata vokser med alderen - og de fem symptomene på prostatakreft kan også være tegn på andre tilstander.

(Anm: Urolog: Symptomene på prostatakreft. Prostata vokser med alderen - og de fem symptomene på prostatakreft kan også være tegn på andre tilstander. FØLG MED: – Generelt er vi jo ofte bekymret for at menn er for trege med å komme seg til lege – og vi vil absolutt oppfordre de som har symptomer om å ta kontakt med legen, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. (dagbladet.no 7.2.2022).)

(Anm: What Are the 5 Warning Signs of Prostate Cancer? (medicinenet.com 16.11.2021).)

- Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln. (- Symtomen är ofta diffusa och kommer först i ett sent skede av sjukdomen.) (- Detta bidrar till att personen i många fall kan gå länge med denna cancerform innan den blir upptäckt.)

(Anm: Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln. Ett test av avföringsprov kan göra det möjligt att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare, menar forskare. Ett test av avföringsprov kan visa cancer i bukspottkörteln tidigare och öka chanserna till framgångsrik behandling, menar forskare i Spanien och Tyskland. Forskarna har identifierat en profil i tarmens bakterieflora som med stor säkerhet kan kopplas till cancer i bukspottkörteln, även i tidiga faser. Studien är publicerad av den vetenskapliga tidskriften Gut. Cancer i bukspottkörteln har dålig prognos Cancer i bukspottkörteln drabbar varje år 1 200–1 300 personer i Sverige. Symtomen är ofta diffusa och kommer först i ett sent skede av sjukdomen. Detta bidrar till att personen i många fall kan gå länge med denna cancerform innan den blir upptäckt. Då är sjukdomen inte sällan så långt framskriden att den inte längre går att bota.  (lakemedelsvarlden.se 9.3.2022).)

(Anm: Kartal E et al. A faecal microbiota signature with high specificity for pancreatic cancer. (…) Conclusion Taken together, our results indicate that non-invasive, robust and specific faecal microbiota-based screening for the early detection of PDAC is feasible. Gut. 2022 Mar 8:gutjnl-2021-324755.)

- Forskere finder forstyrrelser i tarmens bakterier hos patienter med alvorlig hjertesygdom.

(Anm: Forskere finder forstyrrelser i tarmens bakterier hos patienter med alvorlig hjertesygdom. Patienter med hjerte-kar-sygdom har en betydelig ubalance i tarmens milliarder af bakterier, viser to nye studier. Balancen i tarmbakterierne kan dog genoprettes ved at spise en mere plantebaseret og energikontrolleret mad. Med afsæt i blandt andet dansk forskning blev to artikler publiceret den 17. februar i Nature Medicine; (Metabolomic and microbiome profiling reveals personalized risk factors for coronary artery disease og Microbiome and metabolome features of the cardiometabolic disease spectrum).  Oluf Borbye Pedersen fra Københavns Universitet, som sammen med internationale kollegaer står bag forskningen, opfordrer som konsekvens af resultaterne til større fokus på folkesundhedsinitiativer, der kan være med til at forebygge eller udskyde åreforkalkningssygdom - en af de hyppigste årsager til for tidlig død. Initiativer, som inkluderer mere fokus på plantebaseret og energikontrolleret mad, daglig motion og ingen rygning. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21.2.2022).)

(Anm: Fromentin S et al. Microbiome and metabolome features of the cardiometabolic disease spectrum. Nat Med. 2022 Feb 17.)

(Anm: Talmor-Barkan Y et al. Metabolomic and microbiome profiling reveals personalized risk factors for coronary artery disease. Nat Med. 2022 Feb 17.)

 - Blodprøve kan afsløre skjult kræft og opspore tilbagefald.

(Anm: Blodprøve kan afsløre skjult kræft og opspore tilbagefald. Blodprøver kan ændre kræftbehandling ved at vise kræft-dna, længe før at det ses på de nuværende skanninger. Forskere mener, at en blodprøve, der sporer om der er cirkulerende kræft-dna i kroppen, kan blive et markant skifte i måden vi behandler kræft. (…) Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. (…) - Når kræftceller dør, ender noget af deres dna i blodet, hvor det nedbrydes. Tilføres der ikke løbende ny kræft-dna, så vil det være væk efter 24 timer. Derfor er kræft-dna en utrolig god markør til at måle, om der stadig er kræft i kroppen efter en operation, siger han. Han mener, at der er så mange positive perspektiver i metoden, at det på sigt vil ændre måden, vi behandler kræft på. (…) - Hos de hurtigste 7,5-dobles kræften per måned. Venter vi tre måneder, er mængden af kræft allerede 420 gange større. Det betyder, vi kan handle hurtigt med de rigtige patienter samt undgå overbehandling af dem, der ikke har brug for det. Han peger på, at metoden vil kunne bruges til stort set alle kræftformer, og det arbejdes der også på. Problemet er dog fortsat, at der ikke nødvendigvis findes effektiv behandling til de fundne kræftformer. (jyllands-posten.dk 21.2.2022).)

- Gjennombrot i kreftforsking: På eitt døgn kan legane finne ut om cellegifta fungerer. (- No har forskarane funne ut at eit protein i kreftcellene i blodet oppfører seg annleis hjå pasientar der cellegifta ikkje fungerer. Då vert det meir av dette proteinet.)

(Anm: Gjennombrot i kreftforsking: På eitt døgn kan legane finne ut om cellegifta fungerer. Menneske med blodkreft kan spare dyrebare veker med unødvendig behandling. Forskarane bak meiner metoden kan overførast til fleire typar kreft. LIV OG DØD: Kreftforskar Benedicte Sjo Tislevoll har leia studien. Med de nye metoden kan dei få svar innan eit døgn på om behandlinga fungerer. Dei har kjøpt pasientane tid. Den ekstra tida kan ofte vere skilnaden på liv og død. (…) Kan få svar innan eit døgn I Labratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus i Bergen kan dei ha funne svaret på korleis pasientar med akutt blodkreft kan få ein meir treffsikker behandling. Tidlegare har pasientane berre måtte vente på om cellegifta ville ha effekt på dei. Dei fekk ikkje svar på før etter veker eller månader med belastande behandling. No har forskarane funne ut at eit protein i kreftcellene i blodet oppfører seg annleis hjå pasientar der cellegifta ikkje fungerer. Då vert det meir av dette proteinet. Med denne metoden kan dei få svar innan eit døgn på om behandlinga fungerer. Dei har kjøpt pasientane tid. Ein mogelegheit til å prøve andre behandlingsmetodar. (nrk.no 12.1.2023).)

- Trodde han var fyllesyk - hadde kreft. Tom Hunt (22) trodde han bare var sliten etter festen, men da han oppsøkte lege fikk han en nedslående beskjed. Nå advarer han andre.

(Anm: Trodde han var fyllesyk - hadde kreft. Tom Hunt (22) trodde han bare var sliten etter festen, men da han oppsøkte lege fikk han en nedslående beskjed. Nå advarer han andre. (…) «Bakrusen» skulle heller vise seg å være symptomer på en alvorlig sykdom. Ifølge nyhetsbyrået Jam Press trodde 22-åringen først at han bare var sliten, til tross for hovne lymfeknuter i nakken og lysken. (…) - Redd og nervøs Ifølge 22-åringen hadde han allerede krisemaksimert situasjonen før han fikk diagnosen fordi han følte at det var noe som ikke stemte. (…) Etter å ha fått påvist kreft, måtte Hunt gjennom et omfattende behandlingsløp med cellegift. I 2019 var han ferdig med de fire første stegene av behandlingen. Da var det bare den siste og mest krevende delen som gjensto. To år seinere er 22-åringen ferdig med alle stegene, og har endelig blitt erklært frisk. (dagbladet.no 16.8.2022).)

- Helserevolusjonen. Nordmenn får ikke den beste medisinske behandlingen fordi mydighetene somler.

(Anm: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Helserevolusjonen. Nordmenn får ikke den beste medisinske behandlingen fordi mydighetene somler. Nå trengs det politisk vilje til omstilling til en fremtid med persontilpasset medisin, skriver Ingrid Stenstadvold Ross og Sigrid Bratlie. Akkurat nå skjer et av de største medisinske gjennombruddene noensinne. Med genterapi får mennesker som er i ferd med å bli blinde synet tilbake. Ubevegelige, muskelsyke barn setter seg opp. Kreftsyke som har fått en dødsdom, blir kreftfrie. Nye banebrytende genterapier trenger ny og banebrytende politikk. For dagens helsesystem er ikke rigget for å håndtere denne revolusjonen. Kartet passer ikke med genterapi-terrenget. (nrk.no 17.5.2022).)

- Venn eller fiende? Immunsystemet samarbeider med blodkreftceller. Ifølge den siste internasjonale vurderingen vil én av to personer utvikle kreft på et tidspunkt i livet.

(Anm: Friend or foe? The immune system collaborates with blood cancer cells. According to the latest international assessment, one in two persons will develop cancer at some point in their life. Blood cancers and other previously rare cancer types are also becoming increasingly common in the population. The study of rare cancers is important not only for improving the treatment of patients suffering from them but also because it can teach us about what makes other cancers vulnerable. One such rare type of blood cancer is large granular lymphocyte (LGL) leukemia, where the body's own immune cells, T cells, form the cancer cells. LGL leukemia is rarely fatal, but it causes several chronic symptoms, including an increased infection risk, anemia and joint pain. The symptoms are thought to be caused by the LGL cancer cells attacking the body's own tissues. In fact, LGL leukemia resembles autoimmune diseases. Current therapies are usually not curative, and patients' symptoms return quickly. "Our research group demonstrated 10 years ago that LGL cancer cells typically have a mutation in the STAT3 gene, a finding that is now used to diagnose this disease worldwide," says Professor of Translational Hematology Satu Mustjoki from the University of Helsinki. "Researchers have previously analyzed primarily LGL cancer cells, but we wondered whether other cells of the patient's immune system could also have a role in this disease," says Doctoral Researcher Jani Huuhtanen, LicMed, from the University of Helsinki and Aalto University. (medicalxpress.com 11.4.2022).)

(Anm: Huuhtanen J, et al. Single-cell characterization of leukemic and non-leukemic immune repertoires in CD8+ T-cell large granular lymphocytic leukemia. Nat Commun. 2022 Apr 11;13(1):1981.)

(Anm: Panina SB, Pei J, Kirienko NV. Mitochondrial metabolism as a target for acute myeloid leukemia treatment. Cancer Metab. 2021 Apr 21;9(1):17.)

- Symptomer på kreft: Trodde hun var fyllesyk - fikk skrekkdiagnose.

(Anm: Symptomer på kreft: Trodde hun var fyllesyk - fikk skrekkdiagnose. - Hele livet mitt endret seg over natta. ENDELIG FRISK IGJEN: Ruyby Walvin kjempet i over to år før hun endelig ble friskmeldt. (…) Hun hadde akutt lymfatisk leukemi. Dette er aggressiv form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, lymfocyttene, formerer seg uhemmet.  Ifølge Lommelegen er dette den vanligste formen for leukemi barn får, men voksne kan også få den. (...) Symptomer på leukemi: (dagbladet.no 17.9.2022).)

- Forskere har kortlagt de sidste gener i menneskets arvemasse. (- Viden om menneskets arvemasse har givet bedre muligheder for at behandle kræft og finde sygdom hos fostre.)

(Anm: Forskere har kortlagt de sidste gener i menneskets arvemasse. Viden om menneskets arvemasse har givet bedre muligheder for at behandle kræft og finde sygdom hos fostre. Kortlægning af menneskets dna har bidraget til den måde vi i dag behandler og forebygger en lang række sygdomme. Det gælder for eksempel kræftbehandling. Det er efter mange års arbejde lykkedes internationale forskere at lægge den sidste brik i puslespillet om menneskets dna. Det er sket, 21 år efter at det første gang lykkedes forskere at kortlægge en stor del af menneskets arvemasse. Selv om der blot er tale om 98 nyopdagede gener - eftersom man kendte de 23.000 øvrige gener i forvejen - finder professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet Karsten Kristiansen alligevel fundet interessant. (…) - At man nu har kortlagt de sidste otte procent vil ikke gøre en revolution inden for behandling. Men det ville være forkert at sige, at det ikke kan gøre en forskel, siger han. (jyllands-posten.dk 1.4.2022).)

- Kreft: Stor DNA-analyse avdekker nye spor. (- Teamet sier at den enestående mengden data gjorde det mulig å avdekke nye mønstre i kreftens DNA - og antydet årsaker som ennå ikke er forstått..) (- Forskningen er publisert i Science.)

(Anm: Cancer: Huge DNA analysis uncovers new clues. UK scientists have undertaken a huge "archaeological dig" of cancer in the UK, analysing the complete genetic make-up - or whole genome sequence - of tumours from about 12,000 patients. The team says the unprecedented amount of data allowed them to uncover new patterns in the DNA of cancer - hinting at causes that are not yet understood. They add that the genetic clues will Slutt Slutt help improve diagnosis and treatment. The research is published in Science. Cancer can be thought of as a corrupted version of our own healthy cells - mutations to our DNA change our cells until eventually they grow and divide uncontrollably. Traditionally many cancers have been categorised by doctors based on where they are in the body and the type of cells involved - but whole genome sequencing can provide another layer of key information. (bbc.com 22.4.2022).)

- Ny forskning: Blodtypen kan avsløre sykdomsrisiko. (- Blodpropp, magesår, ulike krefttyper – samt corona – forekommer hyppigere hos personer med en bestemt blodtype.) (- To mulige forklaringer.) (- Personer med blodtype O, derimot, hadde en viss beskyttelse mot denne kreftformen, forteller Anders Molven.) (- Så teori nummer to er, kort fortalt, at blodtypen påvirker cellene i tarmen, som igjen påvirker tarmfloraen, som igjen påvirker risikoen for enkelte kreftsykdommer, avslutter Molven.)

(Anm: Ny forskning: Blodtypen kan avsløre sykdomsrisiko. Blodpropp, magesår, ulike krefttyper – samt corona – forekommer hyppigere hos personer med en bestemt blodtype. Andre blodtyper kan virke beskyttende mot de samme sykdommene. Forskerne mener de er nær en forklaring. Hvilken blodtype du har, kan si noe om sannsynligheten for om du blir rammet av enkelte kreftformer. Eller ikke blir rammet. Det samme gjelder risikoen for hjerte- og karsykdommer. (…) Det består av de fire blodtypene A, B, AB og O. Men hva er egentlig forskjellen? Vi spør Anders Molven, som er professor i molekylærpatologi ved Universitetet i Bergen: – Forskjellen er sukkermolekylene som sitter utenpå de røde blodlegemene. Har du blodtype A, har du én type sukkermolekyler på blodlegemene. Har du blodtype B, har du en annen type. Har du blodtype AB, har du begge typene. Men har du blodtype O, mangler du helt disse sukkermolekylene. (…) To mulige forklaringer For å forstå disse teoriene, må vi huske på at det er sukkermolekylene på overflaten til blodlegemene som avgjør hvilken blodtype vi har: – Når kreftcellene begynner å utvikle seg, blir de annerledes enn normale celler, blant annet ved at de får en annen ytre overflate. Også på kreftceller sitter det sukkermolekyler, og disse kan i noen kreftformer til forveksling ligne på sukkermolekylene som er karakteristisk for personer med blodtype A. Så hva tror du det kan resultere i? – At immunforsvaret ikke oppfatter at disse cellene utgjør noen fare – og overser dem slik at de får utvikle seg videre? – Helt korrekt. Utenpå er kreftcellene blitt slik at det blir vanskeligere for immunsystemet å reagere. Det gjelder altså hos dem som har blodtype A. (…) Når det gjelder teori nummer 2, må vi en tur ned i tarmen: – Det er ikke bare blodlegemene som har sukkermolekyler på overflaten, det har også cellene i tarmen vår. Og tarmfloraen er faktisk litt forskjellig ut fra hvilken blodtype vi har. Videre vet vi at sammensetningen av tarmfloraen kan påvirke kreftrisiko. Så teori nummer to er, kort fortalt, at blodtypen påvirker cellene i tarmen, som igjen påvirker tarmfloraen, som igjen påvirker risikoen for enkelte kreftsykdommer, avslutter Molven. (vg.no 22.2.2022).)

- Alvorlig syke kreftpasienter får medisiner: Staten tar regningen. I en oppsiktsvekkende ny norsk studie, har forskerne funnet ny medisin som virker mot kreftsvulstene til «oppgitte» pasienter. Så, hva er persontilpasset kreftbehandling?

(Anm: Alvorlig syke kreftpasienter får medisiner: Staten tar regningen. I en oppsiktsvekkende ny norsk studie, har forskerne funnet ny medisin som virker mot kreftsvulstene til «oppgitte» pasienter. Nå har staten bestemt seg for å ta regningen. VG har tidligere skrevet at det nå pågår en stor satsing på persontilpasset kreftbehandling på norske sykehus. I april 2021 ble Impress-studien satt i gang, og alle med «fullført behandling» – med alle typer kreftdiagnoser – ble invitert til å delta. Og de foreløpige resultatene etter bare et snaut år er meget lovende. – Vi har hittil utført molekylær analyse av drøyt 200 pasienter. For ca. 50 av disse har vi funnet medisiner som passer deres kreftsykdom, sa Åslaug Helland, professor, kreftlege og leder for Impress-studien til VG i januar. (…) Så, hva er persontilpasset kreftbehandling? Jo, slik behandling vil si at den enkelte pasient behandles ut fra DNA-forandringer i pasientens egen svulst. I Impress-studien gjøres molekylære analyser av svulsten, og hos noen pasienter finner man genforandringer som tilsier at pasienten kan ha nytte av en viss behandling. Slike genforandringer i kreftcellene gir legene mulighet til å finne medisin som tidligere har fungert for kreftceller med samme DNA-struktur. (vg.no 21.3.2022).)

- Bruk av antibiotika knyttet til tykktarmskreftrisiko hos yngre mennesker. Forekomst av tykktarmskreft  øker blant yngre mennesker i USA. – Forskere tror at antibiotika kan forstyrre balansen i tarmmikrobiomet, noe som fører til dysregulering av immunsystemet og forårsaker sykdom.

(Anm: Antibiotic use linked to colon cancer risk in younger people. Colon cancer rates are increasing among younger people in the United States. – Scientists think that antibiotics could upset the balance of the gut microbiome, leading to immune system dysregulation and causing disease. – New research has found a link between oral antibiotic use and the risk of developing colon cancer. ­– These results could help increase awareness of the potential harms associated with unnecessary antibiotic use. Colorectal cancer (CRC) is currently the second most common cause of cancer-related deaths in the U.S. Traditionally, CRC develops in older people. However, the incidence of CRC in younger people — meaning those below 50 years of age — has increased over the last 25 years. Researchers from the United Kingdom recently conducted a large population-based case-controlled study involving data from almost 40,000 people. They identified a link between antibiotic use and the risk of developing colon cancer before 50 years of age. This link was stronger in younger people. Their findings appear in the British Journal of Cancer. Lead author Dr. Leslie Samuel, who is based at the University of Aberdeen, explained the situation to Medical News Today: (…)  (medicalnewstoday.com 1.3.2022).)

(Anm: McDowell R et al. Oral antibiotic use and early-onset colorectal cancer: findings from a case-control study using a national clinical database. Br J Cancer. 2021 Dec 17.)

- Er det å spise mindre kjøtt knyttet til lavere risiko for kreft? (Studien fant at vegetarianere, pescetarianere og folk som spiser lite kjøtt har en betydelig redusert risiko for å utvikle kreft.)

(Anm: Is eating less meat linked to a lower risk of cancer? (…) Researchers from the University of Oxford in the United Kingdom recently released the results of a large study that investigated the effect of varying levels of meat consumption on the likelihood of developing cancer. The study found that vegetarianspescatarians, and people who eat little meat have a significantly reduced risk of developing cancer. The authors of the study analyzed statistics regarding cancer cases in general and also took a close look at the effect of meat eating on three of the most common cancers: postmenopausal breast cancer, prostate cancer, and colorectal cancer. The study’s lead author is Cody Watling, a DPhil student at the Cancer Epidemiology Unit at the University of Oxford’s Nuffield Department of Population Health. He told Medical News Today: (…) (medicalnewstoday.com 3.3.2022).)

- Hvert sjette danske kræfttilfælde opdages først efter akut indlæggelse. (- ”Mange af dem er sandsynligvis gået med sygdommen i en længere periode, uden at det er blevet opdaget, og det kunne forklare, hvorfor denne gruppe også har en overraskende dårlig overlevelse,” siger Henry Jensen.)

(Anm: Hvert sjette danske kræfttilfælde opdages først efter akut indlæggelse.  Cirka 16 procent af alle danske kræftdiagnoser stilles først efter en akut indlæggelse, og over halvdelen af disse patienter er døde et år efter diagnosetidspunktet. Det er især de kræftformer, der generelt er kendetegnet ved at have uspecifikke symptomer, som først diagnosticeres under en akut indlæggelse, viser nyt dansk registerstudie udgivet i tidsskriftet Cancer Epidemiology. ”Mange af dem er sandsynligvis gået med sygdommen i en længere periode, uden at det er blevet opdaget, og det kunne forklare, hvorfor denne gruppe også har en overraskende dårlig overlevelse,” siger Henry Jensen, medforfatter til studiet og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Han tilføjer, at der samtidig kan være mange grunde til, at det er gået sådan. Med studiet har forfattergruppen søgt at kortlægge nogle af de typiske veje til kræftdiagnose i Danmark så tidligt i udredningsforløbet, som det var muligt, ved at analysere registerdata. ”De fleste patienter ender i et kræftpakkeforløb, men der er til tider sket udredning forinden, som begrunder mistanken om en specifik kræft,” siger Henry Jensen. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.10.2021).)

(Anm: Danckert B, Falborg AZ, Christensen NL, Frederiksen H, Lyratzopoulos G, McPhail S, Ryg J, Vedsted P, Thomsen LA, Jensen H. Routes to diagnosis and the association with the prognosis in patients with cancer - A nationwide register-based cohort study in Denmark. Cancer Epidemiol. 2021 Oct;74:101983.)

- Fatigue etter kreft: Vendepunktet.

(Anm: Fatigue etter kreft: Vendepunktet. Kreftregisteret skal kartlegge kvaliteten på norske pasienters liv. Mange strever – og vet ikke om alle hjelpetilbudene de kan benytte seg av. For Astrid Pagliarani forandret et kursopphold mye. LIVET ETTER KREFTBEHANDLING: Av senskader sliter Astrid blant annet med utmattelse. - Det er fatigue som forringer livskvaliteten min mest. Det er så mye jeg vil gjøre og så spiller ikke kroppen på lag, sier hun. Nå har hun fått hjelp. (dagbladet.no 3.2.2022).)

- Hvordan kan vi oppnå at ledelse og helsepersonell oppfatter risiko likt?

(Anm: Hvordan kan vi oppnå at ledelse og helsepersonell oppfatter risiko likt? Alvorlige hendelser i helsetjenestene kan ofte betraktes som ulykker. Ulykker kan oppstå mer eller mindre uventet. Begreper som «varslet katastrofe» er av og til benyttet (Lie, 2017).) Tidsskrift for omsorgsforskning 03 / 2021 (Volum 7).) Tidsskrift for omsorgsforskning 03 / 2021 (Volum 7).)

- Kreftlege: Symptomene du må sjekke. Det finnes både kjente og mindre kjente symptomer på kreft.

(Anm: Kreftlege: Symptomene du må sjekke. Det finnes både kjente og mindre kjente symptomer på kreft. Maria Klungtveit tok forhåndsgrep for å redusere risikoen helt. Kreft er samlenavnet på rundt 200 kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem. Tre av fire overlever kreft i dag. - Oppdages kreft tidlig, er det god mulighet for å bli helt frisk, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross. (dagbladet.no 17.10.2021).)

(Anm: Some people should stop being screened for cancer. Convincing them isn’t always easy (statnews.com 5.8.2019).)

(Anm: Dermatology & skin care. Helping you look after your skin with evidence-backed resources on dermatology and skin care. (medicalnewstoday.com).)

- 20.000 kræftpatienter venter for længe på at blive undersøgt.

(Anm: 20.000 kræftpatienter venter for længe på at blive undersøgt. Selv når der ikke er oplagt mistanke om kræft, bør patienter med diffuse symptomer sikres hurtige undersøgelser, lyder det fra forskere, læger og Kræftens Bekæmpelse. (jyllands-posten.dk 5.8.2021).)

- Nytt verktøy teller T-celler som raskt bidrar til å forutsi pasientens respons på kreftbehandling.

(Anm: Novel tool counts T cells quickly helping predict patient response to cancer therapy. Scientists at UCL and the Francis Crick Institute, London, have developed a new tool, which can rapidly estimate the number of T cells (immune cells) in a cancerous tumor; with T cell abundance helping predict a patient's response to immunotherapy, researchers are hopeful this could enable more targeted and effective cancer therapies. (medicalxpress.com 8.9.2021).)

(Anm: Adoptive cell therapy plus checkpoint inhibitors show promise in non-small cell lung cancer (medicalxpress.com 12.8.2021).)

- Har klart å fjerne kreftsvulster i rotter ved hjelp av lydbølger. Metoden skal være uten bivirkninger og blir nå testet på mennesker i både USA og Europa.

(Anm: Har klart å fjerne kreftsvulster i rotter ved hjelp av lydbølger. Metoden skal være uten bivirkninger og blir nå testet på mennesker i både USA og Europa. Kreft i leveren er en av de mest dødelige typene som finnes. Muligheten for å overleve etter fem år, er kun 20 prosent. Men en ny form for behandling gir håp for framtiden. Det er forskere i USA som har utført en studie på rotter. Ved hjelp av lydbølger har de klart å ødelegge kreftsvulster hos dyrene. Og det beste av alt – metoden skal være mer eller mindre ufarlig. Den nye teknikken er utviklet ved universitetet i Michigan og heter histotripsi. (nrk.no 27.4.2022).)

- Læger finder flere tumorer i tarmen om eftermiddagen end om formiddagen.

(Anm: Læger finder flere tumorer i tarmen om eftermiddagen end om formiddagen. Sandsynligheden for at finde godartede tumorer (adenomer) ved tarmkræftscreening varierer, alt efter hvornår på dagen kikkertundersøgelsen af tarmen (koloskopien) udføres. Det viser en undersøgelse fra Sydvestjysk Sygehus. Tidligere har flere udenlandske undersøgelser vist, at adenom-detektionsraten ved koloskopi er højere om formiddagen end om eftermiddagen. Forklaringen kender man ikke, men en hypotese er, at lægerne er mere friske om formiddagen. (…) ”Vi formodede, at hvis der var en forskel, ville vi også være bedre om formiddagen, så vi var noget overraskede, da det viste sig at være lige omvendt,” fortæller Magnus Ploug, ph.d.-studerende og 1. teservelæge på sygehuset. Han er seniorfatter til studiet, som er udgivet i tidsskriftet Annals of Gastroenterology. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21.1.2022).)

- Espen fikk kreft: − Trodde det var hemoroider.

(Anm: Espen fikk kreft: − Trodde det var hemoroider. (…) Nå starter masse-sjekk av norske menn og kvinner, for å avdekke tarmkreft på et tidlig stadium. (…) Dette er de fem hyppigst forekommende kreftformene (antall nye tilfeller) i 2020. Prostatakreft: 5.030, brystkreft: 3.455 (både kvinner og menn), lungekreft: 3.331, tykktarmskreft: 3.121, og Hudkreft, ikke-melanom: 2.901 personer. Og det er et stort antall – både menn og kvinner som nå inviteres inn i screeningprogrammet som starter på forsommeren. – Vi planlegger å sende ut de første invitasjonene til våren og screeningprogrammet vil tilbys til alle det året de fyller 55 år, sier Kristin R. Randel, lege og leder for tarmscreeningsseksjonen i Kreftregisteret. – Det er svært mye som må på plass, men alle som fyller 55 i løpet av 2022 vil få dette tilbudet. Det vil si omtrent 70 000 mennesker, sier Randel. Og i dette programmet er stikkordet 55 år. For det er aldersgruppen som hvert år fremover vil bli invitert inn i tarmkreftscreeningsprogrammet. (vg.no 2.2.2022).)

(Anm: Deadly Colon Cancers Increasing in Younger Americans (medicinenet.com 1.2.2022).)

- Eksperter: Slik vet du om hemoroidene er kreft.

(Anm: Eksperter: Slik vet du om hemoroidene er kreft. Én av tre nordmenn får hemoroider i løpet av livet. Her deler ekspertene hvordan du behandler dem – og symptomene på at det kan være snakk om noe langt mer alvorlig. (vg.no 23.2.2023).)

- Hemmeligheter for regulatorisk T-celleutvikling avslører kliniske muligheter. Immunologer ved St. Jude Children's Research Hospital har identifisert biokjemiske "brytere" som kontrollerer utviklingen av regulatoriske T-celler og tilbyr en ny strategi for behandling av autoimmune sykdommer og kreft.

(Anm: Secrets of regulatory T cell development reveal clinical possibilities. Immunologists at St. Jude Children's Research Hospital have identified biochemical "switches" that control development of regulatory T cells and offer a novel strategy for treatment of autoimmune diseases and cancer. The research appeared earlier this month in the journal Cell Reports. The findings mark significant progress in understanding regulatory T cell development and function. The results come amid continuing intense interest in the clinical potential of these immune cells. Regulatory T cells help to maintain and fine-tune immune balance, which is key for preventing autoimmune diseases or enhancing cancer treatment. (phys.org 29.12.2021).)

(Anm: Li J et al. Control of Foxp3 induction and maintenance by sequential histone acetylation and DNA demethylation. Cell Rep. 2021 Dec 14;37(11):110124.)

(Anm: A key gene modifies regulatory T cells to fine-tune the immune response. (medicalxpress.com 7.7.2020).)

- Magnesium kan påvirke immunforsvaret for å bekjempe kreft og infeksjoner. (- Mangel på magnesium linkes til et bredt spekter av sykdommer.)

(Anm: Magnesium may prime the immune system to fight cancer and infections. Magnesium deficiency has links to a wide range of diseases. – Researchers have now shown in mice how magnesium improves the ability of the immune system to eliminate infected and cancerous cells. – Their analysis of data from clinical studies also suggests that low serum levels of the substance are associated with worse outcomes in cancer treatment. – They plan to investigate the possible benefits of magnesium supplementation during cancer therapy in future clinical trials. Experts define magnesium as an “essential macromineral,” meaning people need to consume it in relatively large amounts to remain healthy. Rich dietary sources of the mineral include almonds, cashews, peanuts, and spinach. Walnuts also contain a particularly high amount of magnesium, with 100 grams containing 63% of the recommended daily allowance. (medicalnewstoday.com 30.1.2022).)

(Anm: Lötscher J et al. Magnesium sensing via LFA-1 regulates CD8+ T cell effector function. Abstract The relevance of extracellular magnesium in cellular immunity remains largely unknown. Here, we show that the co-stimulatory cell-surface molecule LFA-1 requires magnesium to adopt its active conformation on CD8+ T cells, thereby augmenting calcium flux, signal transduction, metabolic reprogramming, immune synapse formation, and, as a consequence, specific cytotoxicity. Accordingly, magnesium-sufficiency sensed via LFA-1 translated to the superior performance of pathogen- and tumor-specific T cells, enhanced effectiveness of bi-specific T cell engaging antibodies, and improved CAR T cell function. Clinically, low serum magnesium levels were associated with more rapid disease progression and shorter overall survival in CAR T cell and immune checkpoint antibody-treated patients. LFA-1 thus directly incorporates information on the composition of the microenvironment as a determinant of outside-in signaling activity. These findings conceptually link co-stimulation and nutrient sensing and point to the magnesium-LFA-1 axis as a therapeutically amenable biologic system. Cell. 2022 Jan 13:S0092-8674(21)01561-0.)

- Epstein – Barr virus (EBV) (kyssesyken) er en av de viktigste virale årsakene for utvikling av svulster.

(Anm: EPSTEIN–BARR VIRUS: A BIOLOGICAL OVERVIEW AND CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF TWO EPSTEIN–BARR VIRUS-RELATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN A WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2017 REPORT. Abstract Epstein–Barr virus (EBV) is one of the most important viral causes for the development of tumours. The global geographical epidemiology of EBV shows prevalence differences between rich and poor countries across the world, and the impact on health suggests EBV should be an important target of research worldwide. This article will discuss the biology of the virus with an emphasis on its latency types, vital to understanding the possibilities of viral detection. The main objective is to discuss two lymphoproliferative diseases that are associated with EBV and appear in the World Health Organization (WHO) 2017 Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues: EBV-positive diffuse large B cell lymphoma and EBV mucocutaneous ulcer. The name of the former was changed to support the better understanding of infection pathology, while the second was recently described and made its debut in the WHO classification. Pathologists must have knowledge on these diseases and how to investigate them, and oncologists and clinical doctors must be informed on the guidelines. EMJ. 2018;3[3]:99-107.)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

(AnmMitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Biomarkører av mitokondriell opprinnelse: en futuristisk kreftdiagnostikk.

(Anm: Gayan S, Joshi G, Dey T. Biomarkers of mitochondrial origin: a futuristic cancer diagnostic. Abstract Cancer is a highly fatal disease without effective early-stage diagnosis and proper treatment. Along with the oncoproteins and oncometabolites, several organelles from cancerous cells are also emerging as potential biomarkers. Mitochondria isolated from cancer cells are one such biomarker candidates. Cancerous mitochondria exhibit different profiles compared with normal ones in morphology, genomic, transcriptomic, proteomic and metabolic landscape. Here, the possibilities of exploring such characteristics as potential biomarkers through single-cell omics and Artificial Intelligence (AI) are discussed. Furthermore, the prospects of exploiting the biomarker-based diagnosis and its futuristic utilization through circulatory tumor cell technology are analyzed. A successful alliance of circulatory tumor cell isolation protocols and a single-cell omics platform can emerge as a next-generation diagnosis and personalized treatment procedure. Integr Biol (Camb). 2022 Jul 2:zyac008.)

-  Gjennombrudd for kreft en tankevekker om farene ved luftforurensning.

(Anm: Cancer breakthrough is a ‘wake-up’ call on danger of air pollution. Scientists uncover link between car fumes and lung cancer that helps explain why so many non-smokers develop disease. Scientists have uncovered how air pollution causes lung cancer in groundbreaking research that promises to rewrite our understanding of the disease. The findings outline how fine particulates contained in car fumes “awaken” dormant mutations in lung cells and tip them into a cancerous state. The work helps explain why so many non-smokers develop lung cancer and is a “wake-up call” about the damaging impact of pollution on human health. “The risk of lung cancer from air pollution is lower than from smoking, but we have no control over what we all breathe,” said Prof Charles Swanton of the Francis Crick Institute, who presented the findings at the European Society for Medical Oncology conference in Paris on Saturday. (theguardian.com 13.9.2022).)
(Anm: Boumelha J, et al. An immunogenic model of KRAS-mutant lung cancer enables evaluation of targeted therapy and immunotherapy combinations. Cancer Res. 2022 Aug 5:CAN-22-0325.)

- Corona-vacciners effekt forsvinder hurtigt hos visse kræftpatienter. (- Studiet, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Cancer, bakkes op af tidligere forskning, der også har fundet, at især patienter med blodkræft tager dårligere imod vaccinen end raske.)

(Anm: Corona-vacciners effekt forsvinder hurtigt hos visse kræftpatienter. Vaccinerne beskytter de fleste kræftpatienter. Men immuniteten falder hurtigt hos nogle patienter med blodkræft. To skud vaccine mod COVID-19 beskytter de fleste patienter med kræft næsten ligeså godt som raske. Men hos nogle kræftpatienter forsvinder effekten af vaccinen hurtigt, i månederne efter at de er blevet færdigvaccineret. Især patienter med visse typer kræft i blodet er dårligt beskyttet af vaccinen, viser et nyt britisk studie, hvor forskerne har fulgt 585 kræftpatienter, der har fået to doser enten af AstraZenecas eller Pfizers vaccine. Studiet, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Cancer, bakkes op af tidligere forskning, der også har fundet, at især patienter med blodkræft tager dårligere imod vaccinen end raske. Deres immunitet falder markant, og nogle gange forsvinder antistofferne mod coronavirus helt, i månederne efter at de er blevet vaccineret. »Det er dem med hæmatologisk cancer, som har dårligst immunrespons. Dem, der har solide kræftformer, har kun en lidt sænket immunrespons i forhold til raske,« siger Henrik Ditzel, der er overlæge og professor på onkologisk afdeling på Odense Universitetshopital og på Syddansk Universitet. (…) Blodkræft hæmmer immuncellerne Solide kræfttyper er eksempelvis brystkræft, lungekræft, prostatakræft eller kræft i tarmene. Hæmatologisk cancer - også kaldet blodkræft - rammer celler i blodbanen. »Det er ikke så underligt, at vaccinerne virker dårligere på patienter med blodkræft, for de har ofte kræft i immuncellerne. Det er de celler, der skal danne antistoffer, hvis man bliver smittet med corona,« siger Henrik Ditzel. (videnskab.dk 27.10.2021).)

(Anm: Fendler, A., Shepherd, S.T.C., Au, L. et al. Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study. Nat Cancer (2021).)

(Anm: Functional antibody and T cell immunity following SARS-CoV-2 infection, including by variants of concern, in patients with cancer: the CAPTURE study. Nat Cancer (2021).)

- Nese-kreft: Saktere sykdomsutvikling for pasienter som får immunterapi.

(Anm: Nese-kreft: Saktere sykdomsutvikling for pasienter som får immunterapi. JUPITER-studien viser effekt av PD1-hemmere også for den svært sjeldne sykdommen nasofarynx-kreft. GLOBAL UTFORDRING: Nasofarynx-kreft er sjelden i Norge, men en stor utfordring globalt, sier overlege og seksjonsleder Åse Bratland ved Oslo universitetssykehus (OUS). (dagensmedisin.no 6.6.2021).)

- Nye kreftvaksiner: - Tilpasses hver pasient. (- De holder nå på med en fase 2-studie på en kreftvaksine til behandling av føflekkreft, som er basert på mRNA-teknologien – teknologien coronavaksinene fra Pfizer og Moderna er laget med.)

(Anm: Nye kreftvaksiner: - Tilpasses hver pasient. Vaksinene skal gis til pasienter som allerede har fått sykdommen, og det er særlig to typer kreft forskerne håper den kan behandle. (…) Fra corona til kreft Forskningen står nå ved et veiskille, og en stor grunn til det er siste halvannet års pandemi. - Coronavaksinene er laget med samme teknologi man utvikler flere av kreftvaksinene med, og den raske utviklingen av coronavaksiner har ført til at også utviklingen av kreftvaksiner har skutt fart, sier molekylærbiolog Sigrid Bratlie, som er strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Blant vaksinene hun har størst forventninger til, er en terapeutisk vaksine fra det tyske selskapet BioNTech. De holder nå på med en fase 2-studie på en kreftvaksine til behandling av føflekkreft, som er basert på mRNA-teknologien – teknologien coronavaksinene fra Pfizer og Moderna er laget med. (dagbladet.no 19.10.2021).)

- Lovende forsøk: Ulike medisiner fikk kreftsvulster i døende pasienter til å forsvinne.

(Anm: Lovende forsøk: Ulike medisiner fikk kreftsvulster i døende pasienter til å forsvinne. Ikke sett en lignende suksessrate for denne kreftformen tidligere, sier forskere. I 2017 fikk 77 år gamle Barry Ambrose dødsdommen. Han fikk påvist kreft i halsen med spredning til lungene. Smertelindring var hans eneste alternativ. Men mye har skjedd i løpet av de siste fire årene, og i dag lever bestefaren fra Storbritannia som en kreftfri mann. Redningen ble en studie som testet effekten av to ulike medisiner brukt innen immunterapi. Fra behandlingen startet, tok det kun åtte uker før prøvene viste at svulsten til 77-åringen var borte. Ifølge Keving Harrington, som er forsker på prosjektet, har de foreløpig ikke kommet langt nok i forsøket til å ha god statistikk. Han mener likevel funnene er av klinisk betydning. – Ved å følge opp resten av pasientene våre tett, håper vi å kunne vise en overlevelsesrate blant alle sammen, sier han til den britiske avisen The Guardian. (nrk.no 20.10.2021).)

- NHS lanserer ny blodprøve for å oppdage over 50 typer kreft tidlig. (- Amanda Pritchard, NHS's administrerende direktør sa: "Denne raske og enkle blodprøven kan markere begynnelsen på en revolusjon innen kreftdeteksjon og behandling her og rundt om i verden.)

(Anm: NHS launches new blood test to detect over 50 types of cancer early. A world-first trial of a new cancer test began today as the NHS launched its Galleri trial, which seeks to recruit 140,000 volunteers across eight areas of England to understand its effectiveness. The earliest signs of cancer are detected by the new blood test that is being run alongside Cancer Research UK and King’s College London Cancer Prevention Trials Unit, who are partnering with the body and the GRAIL – the company which developed the Galleri test. The test will hope to support the early diagnosis of cancer, therefore improving their chance of survival. A cancer that is detected at the earliest stage has around 5-10 times the chance of surviving compared with those at the latter stages of cancer discovery. Amanda Pritchard, NHS Chief Executive, said, “This quick and simple blood test could mark the beginning of a revolution in cancer detection and treatment here and around the world. “By finding cancer before signs and symptoms even appear, we have the best chance of treating it and we can give people the best possible chance of survival.” Health and Social Care Secretary, Sajid Javid, added: “The UK’s world leading scientists continue to pioneer innovative cancer diagnosis and treatments so our brilliant NHS staff have the tools to spot the disease as early as possible and give people the care they need.” (pharmafile.com 13.1.2021).)

- Hva er årsaken til hovne lymfeknuter? (- Forstørrete lymfeknuter er ofte forårsaket av infeksjoner. Hva er lymfe og lymfeknuter? Lymfeknuter er en del av lymfesystemet vårt og er en viktig komponent i immunsystemet.) (- I disse dager er det mange som får koronavaksinen og en av bivirkningene som kan oppstå fra vaksinen er forstørrete lymfeknuter.)

(Anm: Hva er årsaken til hovne lymfeknuter? Lymfekjertler finnes overalt i kroppen. Når de er hovne er de ofte følbaresom en kul i hals, nakke, bak øret eller i lysken. Det er flere årsaker til at lymfeknuter kan bli forstørret. FORSTØRRET LYMFEKNUTE HALS: Bildet viser viser en forstørret lymfeknute på hals. Forstørrete lymfeknuter er ofte forårsaket av infeksjoner. Hva er lymfe og lymfeknuter? Lymfeknuter er en del av lymfesystemet vårt og er en viktig komponent i immunsystemet. Lymfesystemet er bygd opp av mange lymfeårer som er fordelt rundt hele kroppen vår – litt slik som blodårene våre. Lymfesystemet drenerer en væske som kalles lymfe. Lymfeknutene våre har som jobb å filtrere lymfen, noe som er en viktig del av immunforsvaret. Når lymfeknutene filtrerer lymfen kan de fange opp blant annet bakterier og virus, og hindrer på denne måten at disse ikke får spre seg videre i kroppen. (…) Årsaker til godartet hoven lymfeknute Godartete lymfeknuter kan også bli hovne og forstørret. Noen av årsakene til dette kan være: Infeksjoner, hyppigst forårsaket av bakterie og virus. - Tilstander som påvirker immunsystemet slik som leddgikt og lupus. - Sarkoidose. - Enkelte medisiner kan gi hovne lymfeknuter. - Andre årsaker: Lymfeknutene blir hovne som en reaksjon på et fremmed stoff, eksempler på slike stoffer er blant annet vaksiner. I disse dager er det mange som får koronavaksinen og en av bivirkningene som kan oppstå fra vaksinen er forstørrete lymfeknuter. (2, 3, 4) (lommelegen.no 17.8.2021).)

- Hvorfor snakker ingen i valgkampen om hvordan vi skal holde oss friske? (- Kan du ikke triksene, er det lett å la seg lure og manipulere.)

(Anm: Helle Aanesen, Aktiv mot kreft. Hvorfor snakker ingen i valgkampen om hvordan vi skal holde oss friske? 75 prosent av oss er helt inaktive eller ikke aktive nok til å få en helsegevinst. Den sykdommen de fleste av oss kanskje frykter mest å få er Alzheimer. De sykdommene som rammer flest av oss er kreft, diabetes, psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer. Fysisk aktivitet forebygger alle disse sykdommene. (tv2.no 7.9.2021).)

- Legemidler mot kreft forblir godkjent av FDA til tross for manglende nytte, ifølge studie.

(Anm: Cancer drugs remain FDA approved despite lack of benefit, study finds (Legemidler mot kreft forblir godkjent av FDA til tross for manglende nytte, ifølge studie). BMJ 2016;355:i6568.)

- Kliniske forsøksstudier: Tilsynsmyndighetenes passivitet har medført at EU-registeret er "fullt av unøyaktige og manglende data".

(Anm: Clinical trials: regulators’ inaction has left EU registry “riddled with inaccurate and missing data”. Nearly 6000 clinical trial results are currently missing from the European trial registry, despite transparency rules requiring countries to upload results within 12 months of trial completion, a report has found.1 Researchers from the University of Oxford said the findings show that medicines regulators in the 14 European countries included in the report have failed to ensure that important data on new drugs and vaccines are rapidly and consistently made public. The report, published 5 July, found that the largest gaps were in Italy (1221 results missing), Spain (884), the Netherlands … BMJ 2021;374:n1707 (Published 05 July 2021).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- 'Overveldende bevis' FDAs godkjenningsprosess for opioider er av dårlig kvalitet (fuskverk).

(Anm: 'Overwhelming Evidence' FDA's Opioid Approval Process Is Shoddy. Despite the ongoing epidemic of misuse, overuse, and diversion of opioids, the US Food and Drug Administration (FDA) has set a low bar for approval of these medications over the past 20 years, new research suggests. Results of a cross-sectional study reveal that between 1997 and 2018, the majority of approvals of opioids for the treatment of chronic pain were based on pivotal trials that lacked critical safety and efficacy data. The study results also show that the FDA did not require manufacturers to collect safety data on tolerance, withdrawal, overdose, misuse, and diversion in any rigorous fashion. (medscape.com 30.9.2020).)

- «Jeg skulle have insisteret mere på at blive ordentlig undersøgt». For to år siden var hun lammet i venstre side efter en kræftoperation i hjernen.

(Anm: »Jeg skulle have insisteret mere på at blive ordentlig undersøgt«. For to år siden var hun lammet i venstre side efter en kræftoperation i hjernen. Torsdag svømmede den 37-årige Julie Meldrum Kruse 19 km over Øresund for at gøre opmærksom på behovet for at undersøge patienter med vage kræftsymptomer langt hurtigere. En ny forskningsrapport bekræfter problemet, og praktiserende læger og Kræftens Bekæmpelse kræver hurtigere adgang til undersøgelse af disse patienter uden klare tegn på kræft. Da Julie Meldrum Kruse kl 04.23 torsdag morgen – før de allerførste solopgangsstråler farvede himlen over Amager orange – lod sig glide ud i Øresunds bølger ud for Dragør Søbad og iført seje crawltag, badedragt og hætte satte kursen mod Lernacken i Sverige var det med en ganske særlig hensigt: Hun ville krydse Øresund og svømme de knap 20 km i havets bølger med det ene formål at sætte fokus på behovet for tidligere diagnosticering af kræft. Et behov, hun som kræftpatient selv har mærket konsekvens... (jyllands-posten.dk 5.8.2021).)

- Leger: 14 symptomer du ikke må overse. Symptomer kan være ufarlige, men også tegn på alvorlig sykdom.

(Anm: Leger: 14 symptomer du ikke må overse. Symptomer kan være ufarlige, men også tegn på alvorlig sykdom. Dette er noen typiske plager legene mener du bør ta på alvor. Fra tid til annen opplever de fleste av oss ulike symptomer. De fleste er helt ufarlige, men noen kan være tegn på alvorlig sykdom. - Alle symptomer som går over av seg selv, er bra. Har man symptomer som ikke blir bedre etter flere uker, bør dette utredes, sier Sveinung Wergeland Sørbye, overlege og patolog. Her er 14 typiske symptomer legen anbefaler deg å ta på alvor: (…) (dagbladet.no 7.3.2021).)

(Anm: Surprising Signs You Might Have Lung Cancer (webmd.com 17.4.2020).)

(Anm: What to know about invasive cancer (medicalnewstoday.com 23.4.2021).)

(Anm: Visual Guide to Stomach Ulcers (medicinenet.com 10.8.2021).)

(Anm: What Your Poop Type and Color Mean (medicinenet.com 9.10.2018).)

(Anm: Signs of Cancer in Women: Symptoms You Can't Ignore. (medicinenet.com 16.10.2014).)

(Anm: Digestive Disorders: Reasons Your Stomach Hurts (medicinenet.com 24.2.2021).)

- Kreft rammer flest eldre: De tidlige symptomene.

(Anm: Kreft rammer flest eldre: De tidlige symptomene. Tre av fire kreftdiagnoser som blir stilt i Norge, finner vi hos folk over 60. Her er ekspertenes råd for hvordan du kan forebygge og hvilke symptomer du skal være obs på. (vg.no 16.4.2021).)

(Anm: Skin Problems: Weird Conditions Associated with Aging (medicinenet.com 28.7.2020).)

- Du har kanskje allerede milliarder av kreftfremkallende celler.

(Anm: You May Already Have Billions of Cancer-Causing Cells. Have you just turned 60 and feel like you're in great health? Well, new research suggests that unseen dangers lurk: Scientists found that cancer-free people older than 60 have at least 100 billion cells with at least one cancer-associated mutation. (medicinenet.com 16.12.2021).)

- Kødædende dyr får oftere kræft. Et nyt studie af pattedyr i zoologiske haver viser, at disse løver med munden fuld af byttedyr er mere tilbøjelige til at få kræft end planteædere.

(Anm: Kødædende dyr får oftere kræft. Et nyt studie af pattedyr i zoologiske haver viser, at disse løver med munden fuld af byttedyr er mere tilbøjelige til at få kræft end planteædere. De seneste år har der været øget fokus på, at indtag af særligt rødt kød øger risikoen for at udvikle kræft hos mennesker. Nu tyder noget på, at vi som art ikke er unikke. Et nyt studie fra Syddansk Universitet har undersøgt pattedyr i zoologiske haver, og de dyr, der spiser kød, har en langt højere kræftrisiko end dem, der holder sig til planteføde. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse. (…) Resultaterne er ret ligetil: Alle pattedyr får kræft, men rovdyrene er i særlig risiko. Således dør mere end en fjerdedel af træleoparder (Neofelis nebulosa), øreræve (Otocyon megalotis) og røde ulve (Canis Rufus) af kræft. I den helt anden ende af risikoskalaen ligger hovdyr, som zebraer og rådyr, der viste sig at være næsten resistente. LÆS OGSÅ: Ny tvivl: Får man alligevel ikke kræft af rødt kød? Resultaterne bekræfter desuden et pudsigt fænomen, som kræftforskerne længe har grublet over - det såkaldte Petos paradoks. Vi gør det helt kort: Da kræft opstår, når celler muterer, hvilket de gør hele tiden, må man gå ud fra, at levetid og kropsstørrelse spiller ind på et individs kræftrisiko. Jo længere du lever, jo flere celler du har i kroppen, jo større er risikoen vel for, at det går galt? Men nej. Musen og elefanten har samme kræftrisiko, trods drastisk forskellig kropsstørrelse og forventet levetid, og det nye studie bakker op om paradokset. Hvorfor det er sådan, kan man stadig ikke forklare. (videnskab.dk 30.12.2021).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Leger: Når trøtthet er farlig.

(Anm: Leger: Når trøtthet er farlig. En følelse av konstant trøtthet og utmattelse, betyr ikke nødvendigvis at man sover for lite. Det kan nemlig være tegn på mer alvorlig sykdom, ifølge legene. (…) - Lavt stoffskifte Overlege Anders Svare ved Sykehuset i Namsos er spesialist i indremedisin og endokrinologi. Han forklarer overfor Dagbladet at mange hormonsykdommer kan gi trøtthet som symptom. - Veldig mange av hormonsykdommene kan gi det, for eksempel diabetes, lav produksjon av kortisol, i tillegg til både høyt og lavt stoffskifte, sier han. Her vil man også ofte ha noen tilleggssymptomer, ifølge spesialisten, som kan peke i retning av en hormonsykdom: - Ved lavt stoffskifte, vil man også kunne merke vektoppgang, hårtap, treg avføring, og kanskje depresjon. Men det er viktig å huske på at også mange uten hormonsykdommer kan oppleve dette. (…) Men hvis man sliter med en følelse av trøtthet eller utmattelse i hverdagen, og er bekymret for kreft, anbefaler legen at man tenker over hvilke andre symptomer man har. - Det følger ofte med andre symptomer, som for eksempel en kul i brystet, hovne lymfeknuter, at man hoster opp blod, at man har blod i avføringen eller blod i urinveiene, sier han. Da kan det henholdsvis være snakk om brystkreft, lymfekreft, lungekreft, tarmkreft eller nyrekreft. Det er likevel visse krefttyper som kan føre til mer trøtthet hos pasienten: - Hvis man oppdager lungekreft eller lymfekreft seint, kan man oppleve det. Dette gjelder egentlig for alle krefttyper, men spesielt ved lunge- og lymfekreft, presiserer Stensvold. (dagbladet.no 13.4.2021).)

- Læger finder flere tumorer i tarmen om eftermiddagen end om formiddagen.

(Anm: Læger finder flere tumorer i tarmen om eftermiddagen end om formiddagen. Sandsynligheden for at finde godartede tumorer (adenomer) ved tarmkræftscreening varierer, alt efter hvornår på dagen kikkertundersøgelsen af tarmen (koloskopien) udføres. Det viser en undersøgelse fra Sydvestjysk Sygehus. Tidligere har flere udenlandske undersøgelser vist, at adenom-detektionsraten ved koloskopi er højere om formiddagen end om eftermiddagen. Forklaringen kender man ikke, men en hypotese er, at lægerne er mere friske om formiddagen. Nu har forskere fra Sydvestjysk Sygehus lavet samme undersøgelse på baggrund af egne data fra fire års koloskopiscreening, og resultaterne er ikke helt som forventet. ”Vi formodede, at hvis der var en forskel, ville vi også være bedre om formiddagen, så vi var noget overraskede, da det viste sig at være lige omvendt,” fortæller Magnus Ploug, ph.d.-studerende og 1. teservelæge på sygehuset. Han er seniorfatter til studiet, som er udgivet i tidsskriftet Annals of Gastroenterology.  (propatienter.dk 20.1.2022).)

- Kan gi falsk trygghet: – Kan ikke si solkrem beskytter mot føflekkreft.

(Anm: Kan gi falsk trygghet: – Kan ikke si solkrem beskytter mot føflekkreft. Eksperter sier det ikke holder å kun bruke solkrem om man vil beskytte seg mot solen. Årlig blir over 2000 nordmenn diagnostisert med melanom, eller føflekkreft. Det mest utbredte forsvaret vi har mot hudkreft, er solkremen. Nå advarer likevel flere eksperter mot å tenke at man er helt trygg bare fordi man har smurt seg. Overlege ved Gøteborg universitetssykehus, Agnes Wold, skriver på Twitter at det ikke er noe belegg for å hevde at solkrem beskytter mot alvorlig hudkreft, kalt ondartet melanom. – Det er viktig at folk ikke tror at så lenge man tar på solkrem så er man beskyttet mot kreft. Det finns ingen belegg for å hevde at det gir beskyttelse mot den mest dødelige og farlige kreften, malign melanom, sier Wold til Aftonbladet. (tv2.no 1.7.2021).)

- Kreft kan ligge på lur i "normalt utseende" hud. (- En studie fra University of Queensland har funnet at hud med få synlige fregner eller flekker fortsatt kan innbefatte solskadede DNA-mutasjoner som kan utløse kreft.)

(Anm: By University of Queensland. Cancer may lurk in 'normal looking' skin. A University of Queensland study has found skin with few visible freckles or blemishes may still carry sun-damaged DNA mutations that can trigger cancer. Researchers from UQ's Frazer Institute Dermatology Research Center investigated the relationship between the number of mutations found in 'normal looking' skin and the number of a person's past skin cancers. (medicalxpress.com 11.5.2023).)

- Kreftregisteret: Stor økning i antall lungekrefttilfeller de neste årene.

(Anm: Kreftregisteret: Stor økning i antall lungekrefttilfeller de neste årene. Antall lungekreftpasienter kommer til å øke markant fram til 2030, og det vil ikke bli noen tydelig nedgang før etter 2040, ifølge Kreftregisteret. De nye framskrivingene fra Kreftregisteret viser at tallet på nye tilfeller av lungekreft fortsette å stige fra dagens nivå på rundt 3.300 tilfeller per år til mer enn 4.000 tilfeller i 2030. (abcnyheter.no 19.6.2021).)

- Nyt studie: Luftforurening er værre for helbredet end antaget.

(Anm: Nyt studie: Luftforurening er værre for helbredet end antaget. Luftforureningen øger ikke kun risikoen for lungekræft, men også risikoen for kræft i leveren. Det er en selvfølge, at det ikke er godt at leve et liv i trafikos og smog. Men et nyt studie, som jeg har været en af hovedkræfterne på, viser, at det er værre end hidtil antaget. Luftforurening ikke bare øger risikoen for kræft i lungerne, som vi allerede ved, men også kræft i leveren og muligvis også i andre organer herunder bryst, blære og tarm. Tidligere studier har indikeret en sammenhæng mellem luftforurening og andre kræfttyper, men nu kan vi endeligt slå fast, at luftforureningen er sundhedsskadelig og forbundet med risiko for leverkræft. Hvert år får 477 danskere leverkræft, og rigtig mange (441) dør af det.  (videnskab.dk 1.10.2021).)

(Anm: So R, Chen J, et al. Long-term exposure to air pollution and liver cancer incidence in six European cohorts. Int J Cancer. 2021 Jul 18.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Forvaltningsskandale koster liv. Jalousi, administrativ inkompetence og politisk passivitet førte til, at Silkeborg-modellen blev stoppet. Sagen bør kulegraves af en uvildig instans.

(Anm: Forvaltningsskandale koster liv. Jalousi, administrativ inkompetence og politisk passivitet førte til, at Silkeborg-modellen blev stoppet. Sagen bør kulegraves af en uvildig instans. Kære sundhedsminister Magnus Heunicke! Regionshospitalet Silkeborg opnåede resultater for tidlig diagnostik for lungekræft, der kan sammenlignes med internationale screeningsstudier, hvor dødeligheden blev reduceret med 24 pct. Uden at få tilført én krone kunne man alene ved ændrede arbejdsgange i stort omfang udskifte almindelig røntgen af lungerne med den langt bedre lavdosis-ct-skanning. Hvis resten af Danmark havde samme stadiefordeling for nydiagnosticeret lungekræft som Silkeborg, ville de... (jyllands-posten.dk 17.7.2021).)

- Nattesvette kan være et symptom på sykdom. (- NATTESVETTE: Det er mange ulike årsaker som kan gi nattesvette.)

(Anm: Nattesvette kan være et symptom på sykdom. NATTESVETTE: Det er mange ulike årsaker som kan gi nattesvette. Hva er nattesvette? Nattesvette er, som navnet tilsier, svette på natten. Det å svette litt på natten er ikke unormalt. Svetting er kroppens måte å regulere kroppstemperaturen på. Ofte er det en helt naturlig forklaring til hvorfor man svette på natten, alt fra at det er for varmt på soverommet til at man har kommet i overgangsalderen. Men noen ganger kan uttalt nattesvette være et symptom på alvorlig underliggende sykdom, blant annet kreft. LES OGSÅ: Dette er tidlig overgangsalder (lommelegen.no 10.6.2021).)

- Føflekkreft (Malignt melanom).

(Anm: Føflekkreft (Malignt melanom). Malignt melanom er en type hudkreft som vanligvis starter i en føflekk på huden din. Jo tidligere føflekkreft oppdages, jo bedre er prognosen. (lommelegen.no 30.3.2021).)

(Anm: Unexpected Places You Can Get Skin Cancer (webmd.com 19.6.2019).)

- Studie knytter kræft til alkohol i et ud af 25 tilfælde globalt.

(Anm: Studie knytter kræft til alkohol i et ud af 25 tilfælde globalt. 741..300 nye tilfælde af kræft i 2020 var forbundet til indtag af alkohol, viser nyt, internationalt studie. Indtag af alkohol kunne sidste år knyttes til fire procent af alle nye kræfttilfælde på verdensplan. Det viser et nyt studie offentliggjort onsdag. Mænd tegnede sig sidste år for mere end tre fjerdedele af de anslåede tilfælde, som hovedsageligt var forbundet med risikabelt eller omfattende alkoholindtag. Dog var et ud af syv af disse alkoholrelaterede kræfttilfælde knyttet til et moderat alkoholforbrug bestående af omkring to genstande om dagen. (jyllands-posten.dk 14.7.2021).)

(Anm: Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. Summary Background Alcohol use is causally linked to multiple cancers. We present global, regional, and national estimates of alcohol-attributable cancer burden in 2020 to inform alcohol policy and cancer control across different settings globally. Interpretation Our findings highlight the need for effective policy and interventions to increase awareness of cancer risks associated with alcohol use and decrease overall alcohol consumption to prevent the burden of alcohol-attributable cancers. Lancet Oncol. 2021 (Published:July 13, 2021).)

- Færre fekk påvist føflekkreft i 2020. Det betyr ikkje at færre har fått den alvorlege kreftforma, seier Kreftforeningen.

(Anm: Thomas gjekk med eit sår i ni månader før han oppdaga at det var hudkreft. Færre fekk påvist føflekkreft i 2020. Det betyr ikkje at færre har fått den alvorlege kreftforma, seier Kreftforeningen. (nrk.no 26.5.2021).)

- FARLIG STREK: Slik så Alana Severs tommelfingernegl ut før det bar rett på operasjonsbordet.

(Anm: FARLIG STREK: Slik så Alana Severs tommelfingernegl ut før det bar rett på operasjonsbordet. Oppdager du dette på neglen, må du ringe legen umiddelbart. Sykepleieren Alana Severs (36) syntes at det var flaut å ha en misfarget negl, og ante ikke at hun var alvorlig syk. Vi advarer mot sterke bilder. (…) – Legene sa at det var strålende at den ikke hadde vokst seg ned i hånda. Som ved et mirakel hadde den vokst i bredden, og selv om streken hadde blitt større, hadde den ikke begynt å gro nedover enda. Jeg var frisk etter et par operasjoner, sier hun. For å dekke såret, måtte Alana Severs få hud transplantert fra armen. Hun er nå helt frisk igjen, og tilbake på jobb igjen som sykepleier på et eldrehjem. (tv2.no 30.6.2021).)

- Kjent behandling kan gjøre kreftceller resistente. (- Noen typer kreftbehandling virker mot sin hensikt, og fører til at kreftceller blir motstandsdyktige.)

(Anm: Kjent behandling kan gjøre kreftceller resistente. Noen typer kreftbehandling virker mot sin hensikt, og fører til at kreftceller blir motstandsdyktige. Nå forstår forskerne hvorfor dette skjer. Kreft kan være vanskelig å få bukt med. Selv etter endt behandling, kan sykdommen komme tilbake. Kreft i eggstokkene er et slikt eksempel, da den ofte er aggressiv. Nå viser ny forskning fra NTNU hvorfor noen kreftceller overlever tøffe kurer med cellegift. Og ikke bare overlever de  behandlingen kan rett og slett føre til at disse cellene blir resistente og mer aggressive. – Dette er et stort problem, spesielt hos pasienter der kreften blir oppdaget sent. Det sier Kaisa Lehti til NRK. Hun er professor ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU. (…) For å behandle sykdommen er det kirurgi og cellegift med platinaforbindelser som gjelder. Den kan være effektiv i starten, men ofte klarer noen av cellene å motstå giften på sikt. (…) Det handler om signaler De mest aggressive kreftcellene er omgitt av et fibrotisk vev. Dette kalles ekstracellulær matriks eller ECM, og dannes når kroppen forsøker å reparere en skade. (…) Og det er ikke bare ved kreft i eggstokkene at dette funnet er relevant, forklarer Lehti. – Denne dannelsen av fibrotisk vev er et kjennetegn i flere aggressive kreftformer, blant annet i leveren og i bukspyttkjertelen. Derfor kan disse funnene også være til hjelp i andre tilfeller. Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications. (nrk.no 18.7.2021).)

- Ny strategi viser lovende takter mod bugspytkirtelkræft. (- Stivkrampetoksinet aktiverede allerede eksisterende tetanus-specifikke hukommelses-T-celler, hvilket fik CD4-T-celler til at angribe og dræbe de inficerede tumorceller. T-celleresponserne. Effekten blev forstærket ved at tilføje lave doser gemcitabin (et kemoterapilægemiddel, der reducerer immunsuppression).)

(Anm: Ny strategi viser lovende takter mod bugspytkirtelkræft. Bugspytkirtel er en af de dødeligste kræftformer, som findes. Men ny forskning på mus viser meget lovende takter mod kræftformen, hvor kun 11-13 procent er i live fem år efter diagnosen. Ved hjælp af en helt ny strategi er det nemlig lykkedes amerikanske forskere at gøre bugspytkirteltumorer synlige for immunsystemet hos mus og dermed sårbare over for immunangreb, hvilket reducerer metastaser med 87 procent. (…) "Listeria-bakterierne er ret svage og dræbes let af menneskers og dyrs immunsystemer overalt, det vil sige undtagen i tumorområder. Vores behandlingsstrategi udnytter det faktum, at bugspytkirteltumorer er så gode til at undertrykke immunsystemet for at beskytte sig selv. Det betyder, at kun Listeria-bakterierne i tumorregionen overlever længe nok til at inficere bugspytkirteltumorceller, og at raske celler ikke blive smittet,” siger Claudia Gravekamp. Når først Listeria-bakterierne inficerede tumorcellerne, udtrykte deres stivkrampe-toksin-gener stivkrampetoksin-proteinet inde i tumorcellerne, hvilket udløste en stærk immunreaktion. Stivkrampetoksinet aktiverede allerede eksisterende tetanus-specifikke hukommelses-T-celler, hvilket fik CD4-T-celler til at angribe og dræbe de inficerede tumorceller. T-celleresponserne. Effekten blev forstærket ved at tilføje lave doser gemcitabin (et kemoterapilægemiddel, der reducerer immunsuppression). (sundhedspolitisktidsskrift.dk 20.4.2022).)

- Frykter kreft-mørketall etter pandemien. Vivian utsatte legebesøket: Kreften fikk spre seg. Fagmiljøene har lenge fryktet at folk ikke drar til legen ved symptomer på kreftsykdom under pandemien.

(Anm: Frykter kreft-mørketall etter pandemien. Vivian utsatte legebesøket: Kreften fikk spre seg. Fagmiljøene har lenge fryktet at folk ikke drar til legen ved symptomer på kreftsykdom under pandemien. Vivian Myhre var sikker på at hun hadde bronkitt – før prøvene omsider viste lungekreft med omfattende spredning. VENTET MED LEGEBESØKET: Et halvt år etter at symptomene meldte seg, fikk Vivian Myhre påvist lungekreft med spredning. Symptomene oppsto i starten av juni i fjor. Vivian Myhre (49) ble tungpustet og hadde smerter i ryggen. Covid-19 var det ikke, og plagene vedvarte, men den erfarne helsefagarbeideren ventet til over sommeren med å ta det opp med fastlegen. Primært via telefon- og videokonsultasjoner ble det konstatert bronkitt. Men utover høsten ble formen verre. Ansiktet hovnet kraftig opp, det presset mot hjertet og muskelsmerter meldte seg i armene og i nakken. Etter en røntgenundersøkelse drøye to uker før jul kom kreftbeskjeden, og noen dager seinere kom prognosen: Prøvene viste småcellet lungekreft, den mest aggressive typen, med spredning til til leveren og til hodet. Det er ikke håp om overlevelse, skriver Tønsbergs Blad, som først snakket med Myhre. (…) Symptomer på lungekreft – Hoste – Kortpustethet - Blod i spyttet - Gjentakende luftveisinfeksjoner – Smerter i brystet - Smerter mellom skulderbladene - Generelle symptomer som slapphet, nedsatt appetitt og vekttap - Helsemyndighetene anbefaler å oppsøke lege ved symptomvarighet over tre uker. Kilde: Helsenorge (dagbladet.no 21.6.2021).)

- Har lett etter svar i 13 år: Tror kreftceller lager melkesyre for å overleve. – Kanskje er dette et lite bidrag til å løse den store kreftgåten, sier NTNU-forsker.

(Anm: Har lett etter svar i 13 år: Tror kreftceller lager melkesyre for å overleve. – Kanskje er dette et lite bidrag til å løse den store kreftgåten, sier NTNU-forsker. I kroppen vår er det først og fremst muskelceller som har evnen til å produsere melkesyre. Du har sikkert kjent på følelsen – når man løper eller sykler fort, og plutselig er det som om beina sier takk for seg. De føles tunge og kraftløse. Melkesyren kommer når kroppen bruker mer energi enn det lungene våre klarer å levere oksygen til. Men det er ikke bare cellene i muskulaturen vår som har denne evnen. Også friske celler som det dannes kreft i, klarer å lage melkesyre. Denne evnen hadde ikke disse cellene før kreften slo til. Men hva er det som gjør at kreftceller klarer å omprogrammere sitt eget stoffskifte? Det er nettopp dette forskere ved NTNU nå kan ha funnet svaret på. Har lett etter svar i 13 år Inne i kroppen vår trives en ondartet svulst aller best i sure omgivelser. For at kreftceller skal kunne overleve i slike miljø, må de ha evnen til å vokse med lite oksygen. Dette får de til, blant annet ved å produsere melkesyre. Men disse kreftcellene produserer ikke syren kun i mangel på oksygen. De lager den også når tilgangen på luft er stor. I 13 år har fagfolk forsøkt å finne ut hvordan og hvorfor dette foregår. (nrk.no 5.7.2021).)

- Ortopediske produkter kan være kreftfremkallende

Ortopediske produkter kan være kreftfremkallende
Tidsskr Nor Lægeforen 5.8.2005
Det godkjente stoffet poly-L-melkesyre brukes i resorberbart ortopedisk materiell. Nå varsler japanske helsemyndigheter om en mulig kreftfremkallende effekt av stoffet. (...)

- Kamilla (30): Liten prikk var kreft. 9 av 10 tilfeller av krefttypen skyldes en spesiell grunn.

(Anm: Kamilla (30): Liten prikk var kreft. 9 av 10 tilfeller av krefttypen skyldes en spesiell grunn. Dette gjaldt også Kamilla (30). (…) Opp mot 90 prosent av hudkreft har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium ifølge Kreftforeningen. – Smør deg 15 til 20 minutter før du går ut i sola, er oppfordringen fra hudlege ved Aleris Frogner, Inger Mathilde Lofterød. Alle vil kunne få føflekkreft, men noen vil ha større risiko enn andre. I tillegg til UV-stråling kan hudtype eller arv øke risikoen for utvikling av melanom. (…) Det finnes flere måter å gjøre det på, en av dem er ved å følge de såkalte ABCDE-kriteriene: (…) – Jeg oppdaget at jeg hadde fått en ny, liten, rund og svart føflekk på foten. Til å begynne med tenkte jeg ikke så mye over det, forteller Haaland. Men etter hvert fikk hun en dårlig magefølelse. – I juni i fjor så dro jeg til legen for å få fjernet føflekken. På legekontoret så sa de at det ikke var noe i veien med den, men jeg spurte om de kunne fjerne den likevel. Haaland fikk dermed fjernet føflekken, noe som skulle vise seg å være viktig. Legen hadde nemlig undersøkt føflekken og 25. juni 2020 fikk Haaland beskjed om at det var kreft. (dagbladet.no 25.5.2021).)

- Denne maskinen gir nytt håp i kampen mot føflekkreft. (- Inspirert av underholdningsindustrien har det blitt utviklet 3D-maskiner og håndholdte mikroskop, som begge kan bidra til å oppdage kreften på så tidlig stadium som mulig.)

(Anm: Denne maskinen gir nytt håp i kampen mot føflekkreft. På få minutter kan legene få høyoppløselig 3D-bilde av kroppen til pasientene. Flere tusen nordmenn rammes av hudkreft, hvert eneste år. Melanom, som også kalles føflekkreft, er den mest alvorlige formen for hudkreft, og det er viktig at den oppdages så tidlig som mulig. 3D-scan Teknologisk er det gode nyheter i kampen mot føflekkreft. Inspirert av underholdningsindustrien har det blitt utviklet 3D-maskiner og håndholdte mikroskop, som begge kan bidra til å oppdage kreften på så tidlig stadium som mulig. (…) Se hvordan den virker i videoen øverst! (tv2.no 5.8.2021).)

- Ble frisk fra uhelbredelig kreft på tre måneder. (- Nå skal metoden videreutvikles i Norge.) (- En enkelt behandling for en pasient koster rundt 4 millioner kroner. Denne uka sa helseforetakene i Norge nei til å inkludere avansert celleterapi som en del av tilbudet til norske pasienter generelt. Bare pasienter under 25 år med blodkreft får dette tilbudet i Norge. Begrunnelsen er at det koster for mye på en gang, og at langtidsprognosene er usikre.) (- Men noe er på gang som kan endre bildet på sikt, også her hjemme.)

(Anm: Ble frisk fra uhelbredelig kreft på tre måneder. Kari Tunstrøm fikk lymfekreft med spredning som 48-åring i 2004. Femten år senere ble hun kreftfri med avansert celleterapi. Nå skal metoden videreutvikles i Norge. (…) Immuncellene endres Avansert celleterapi skjer ved at det tas ut immunceller fra pasienten, som så blir «omprogrammert» til å angripe kreftcellene. – Cellene blir tilført en genetisk kode som gjør dem til «varmesøkende missiler» mot de spesielle kreftcellene pasienten har, forklarer kreftforsker Johanna Olweus ved Oslo universitetssykehus. Når disse settes tilbake i kroppen, gjør de en målrettet jobb med å oppsøke kreftcellene, og drepe dem. Selve jobben med å tilføre cellene de rette genene skjer i USA eller Tyskland, og er svært kostbart. En enkelt behandling for en pasient koster rundt 4 millioner kroner. Denne uka sa helseforetakene i Norge nei til å inkludere avansert celleterapi som en del av tilbudet til norske pasienter generelt. Bare pasienter under 25 år med blodkreft får dette tilbudet i Norge. Begrunnelsen er at det koster for mye på en gang, og at langtidsprognosene er usikre. Men noe er på gang som kan endre bildet på sikt, også her hjemme. (nrk.no 2.5.2021).)

- Strid om anvendelsen af lavdosis CT-scanning nærmer sig - måske - sin slutning. (- "Der er forskellige traditioner på tværs af landet for, om der tilbydes røntgenundersøgelse af lunger eller CT-skanning.) (- Meget tyder på, at lavdosis CT-scanning som et supplerende udredningsværktøj vil kunne gøre en forskel,” sagde Bolette Friderichsen i november.)

(Anm: Strid om anvendelsen af lavdosis CT-scanning nærmer sig - måske - sin slutning. Brostrøm vil nu godt undersøge muligheden for en medicinsk teknologivurdering (MTV), som skal handle om de forskellige billeddiagnostiske undersøgelser til udredning af symptomer fra lungerne. (…) "Der er ikke fastlagt en faglig standard for billeddiagnostisk udredning af lunger, når denne foretages med et bredere differential-diagnostisk sigte (hvor den praktiserende læge på forhånd ikke har en klar ide om diagnosen, red.)," skriver Brostrøm i brevet og fortsætter: "Der er forskellige traditioner på tværs af landet for, om der tilbydes røntgenundersøgelse af lunger eller CT-skanning. Der mangler robust dokumentation for, hvilken billeddiagnostik der bør anvendes i disse situationer, og der er derfor behov for at sikre udvikling og faglig afklaring på området. (…) ”Det overraskede mig, at en million kroner kunne spænde ben for sådan en undersøgelse, må jeg sige. Det er småpenge i lyset af de liv og de mange millioner, det koster sundhedsvæsenet at opdage lungekræft så sent, som vi gør lige nu. Meget tyder på, at lavdosis CT-scanning som et supplerende udredningsværktøj vil kunne gøre en forskel,” sagde Bolette Friderichsen i november. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 16.4.2021).)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell-, lysosomal- og DNA-skader indusert av akrylamid reduseres av ellaginsyre i human elymfocytt. (- Akrylamid (AA), er en viktig forurensning som dannes ved matlaging under høy temperatur. På grunn av sin potensielle nevrotoksisitet, reproduksjonstoksisitet, levertoksisitet, immuntoksisitet, genotoksisitet og kreftfremkallende effekter, har denne matforurenser blitt anerkjent som et menneskelig helseproblem.)

(Anm: Mitochondrial, lysosomal and DNA damages induced by acrylamide attenuate by ellagic acid in human lymphocyte. Abstract Acrylamide (AA), is an important contaminant formed during food processing under high temperature. Due to its potential neurotoxicity, reproductive toxicity, hepatotoxicity, immunotoxicity, genotoxicity and carcinogenicity effects, this food contaminant has been recognized as a human health concern. Previous studies showed that acrylamide-induced toxicity is associated with active metabolite of acrylamide by cytochrome P450 enzyme, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and DNA damage. In the current study, we investigated the role of oxidative stress in acrylamide's genotoxicity and therapeutic potential role of ellagic acid (EA) in human lymphocytes. PLoS One. 2021 Feb 26;16(2):e0247776.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Sammenheng mellom kardiovaskulære risikofaktorer og kolorektal kreft (kreftsvulst i tykktarmen eller endetarmen): En systematisk oversikt og metaanalyse av prospektive kohortstudier. (- Fortolkning.) (- Ugunstige kardiovaskulære risikofaktorer er forbundet med økt risiko kolorektal kreft (CRC), noe som kan gi ny innsikt i screeningstrategiene for CRC hos pasienter med disse risikofaktorene.)

(Anm: Association between cardiovascular risk factors and colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Abstract Background Emerging data have suggested colorectal cancer (CRC) often coexists with cardiovascular diseases, but whether cardiovascular risk factors play a role in CRC remains unclear. We performed a systematic review and meta-analysis to better illustrate the associations between cardiovascular risk factors and CRC. (…) Interpretation Unfavorable cardiovascular risk factors are associated with increased risk of CRC, which may provide novel insight into the screening strategies of CRC in patient with these risk factors. EClinicalMedicine. 2021.)

- Langsiktig bruk av antibiotika og risiko for kolorektal adenom. (- I enkelte organer, blant annet i tykktarmen, kan adenomer over tid utvikle seg videre til kreftsvulster (adenokarsinomer))

(Anm: Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. (…) CONCLUSIONS: Long-term antibiotic use in early-to-middle adulthood was associated with increased risk of colorectal adenoma. Gut. 2017 Apr 4. pii: gutjnl-2016-313413.)

(Anm: Kjertler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Adenokarsinom er kreft som utgår fra kjertelceller. Et adenom er en godartet svulst som utgår fra kjertelceller. Noen adenomer kan utvikles til adenokarsinomer. Et karsinom er en type kreft som utgår fra epitelvev, som for eksempel kjertelvev. Artikkelstart. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Adenom, godartet svulst som utgår fra, og til dels er oppbygd som, en kjertel. Svulstcellene kan noen ganger fungere på samme måte som kjertelcellene. Derfor kan det ved adenomer i hormonproduserende kjertler som for eksempel hypofysen, skjoldbruskkjertelen og binyrene utvikle seg sykdommer som skyldes den økte hormonproduksjonen. Slike adenomer må fjernes ved operasjon. I enkelte organer, blant annet i tykktarmen, kan adenomer over tid utvikle seg videre til kreftsvulster (adenokarsinomer). Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva er voksen T-celle leukemi? T-celleleukemi er en uvanlig form for kreft som får en type hvite blodlegemer kjent som T-celler til å vokse ukontrollert i en persons benmarg.

(Anm: What is adult T-cell leukemia? T-cell leukemia is an uncommon form of cancer that causes a type of white blood cells known as T cells to grow uncontrollably in a person’s bone marrow. Adult T-cell leukemia (ATL) is one form of the condition and results from a viral infection. This information comes from the American Cancer Society. Experts call the virus that causes ATL human T-cell leukemia virus type-1 (HTLV-1). This virus can also cause a type of lymphoma that begins in the immune system rather than the bone marrow. Doctors refer to the two conditions collectively as adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL). This article looks at the types, symptoms, and causes of ATL. It also considers the treatment options and survival rates for those with the condition. (medicalnewstoday.com 21.8.2021).)

(Anm: Human T celle Leukemi Virus type 1 HTLV1. (nevrologi.legehandboka.no 29.10.2019).)

- Mulig kur mot akutt leukemi: – Jeg begynte å hoppe av glede da jeg så resultatene.

(Anm: Mulig kur mot akutt leukemi: – Jeg begynte å hoppe av glede da jeg så resultatene. Hvert år dør noen norske barn av akutt lymfatisk leukemi. Nå håper kreftforskere at sykdommen skal kunne kureres helt, etter vellykkede museforsøk. Forskerne mener de har knekket en viktig kode som kan bety at unge pasienter med akutt lymfatisk leukemi (ALL), som i dag ikke overlever, kan bli friske. Metoden får pasientens immunceller til å «tro» at kreften er et transplantert organ som skal avvises. Dermed blir kreftcellene angrepet og drept. Nyheten presenteres i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Biotechnology. (nrk.no 7.12.2021).)

- Flere kvinder end mænd får kræft. Antallet af nye kræfttilfælde er stigende blandt danske kvinder, mens antallet falder i den mandlige del af befolkningen. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at der i 2019 var 351.747 danskere, der havde en kræftdiagnose, heraf var 158.834 mænd og 192.913 kvinder. (- Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det især er inden for hudkræft (anden hudkræft end melanom) og kræft i hjerne- og centralnervesystemet, at der har været en stigning i antallet af nye tilfælde blandt kvinder de seneste 10 år.)

(Anm: Flere kvinder end mænd får kræft. Antallet af nye kræfttilfælde er stigende blandt danske kvinder, mens antallet falder i den mandlige del af befolkningen. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at der i 2019 var 351.747 danskere, der havde en kræftdiagnose, heraf var 158.834 mænd og 192.913 kvinder. Disse tal dækker både over patienter med en nuværende kræftdiagnose og personer, der tidligere har haft kræft, men siden er blevet erklæret sygdomsfrie. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) reagerer i en nyhed på foreningens hjemmeside på de nye tal. ”Desværre er der en stigning i antallet af kvinder, der får kræft. Det viser vigtigheden af en fortsat fokuseret indsats på kræftområdet i det danske sundhedsvæsen, som de seneste år har bidraget til at løfte behandlingsresultaterne markant via en mere effektiv organisering og brugen af ny sundhedsteknologi i behandling af patienter,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det især er inden for hudkræft (anden hudkræft end melanom) og kræft i hjerne- og centralnervesystemet, at der har været en stigning i antallet af nye tilfælde blandt kvinder de seneste 10 år. Den hyppigst forekommende kræftform blandt kvinder er dog fortsat brystkræft. I 2019 blev der registreret 5.105 nye brystkræfttilfælde blandt kvinder i Danmark. Den mest almindelige kræftform blandt mænd i 2019 var prostatakræft. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 13.4.2021).)

(Anm: Mænd og kvinder påvirkes forskelligt af psykisk sygdom. Forskerne er nærmere en forklaring (sundhedspolitisktidsskrift.dk 13.4.2021).)

(Anm: Statistikkbank (kreftregisteret.no).)

- Studie: Ny årsak til brystkreft. (- Fra før vet vi at gener kan være feilaktig avskrudd i mange kreftsvulster, kjent som metylering. Men i denne studien fant vi dette avviket i helt normale celler, mange år før kreften begynte å utvikle seg.) (- Resultatene viste at metylering mer enn doblet risikoen for trippel negativ brystkreft, mens risikoen for kreft i eggstokkene var nesten dobbelt så stor.)

(Anm: Studie: Ny årsak til brystkreft. Norske forskere avdekker en ny mekanisme bak utvikling av brystkreft. - Ny epoke, mener overlege. (…) - Alle celler har knapper som skrur gener av og på som ledd i normale prosesser, forklarer Lønning. - Fra før vet vi at gener kan være feilaktig avskrudd i mange kreftsvulster, kjent som metylering. Men i denne studien fant vi dette avviket i helt normale celler, mange år før kreften begynte å utvikle seg. Disse funnene tyder dermed på at denne feilaktige avskruingen (metylering) oppstår allerede i fosterlivet, og medfører forhøyet risiko for kreft mange tiår seinere. Mer enn dobbel risiko Studien baserer seg på data fra den amerikanske studien Women’s Health Initiative (WHI), hvor 160 000 kvinner ble fulgt opp over flere tiår. I den aktuelle studien, har Lønning og hans medarbeidere, analysert blodprøvene fra kvinner som ble syke, opp mot friske kontroller. Resultatene viste at metylering mer enn doblet risikoen for trippel negativ brystkreft, mens risikoen for kreft i eggstokkene var nesten dobbelt så stor. (dagbladet.no 4.6.2022).)

- Hadde kløe: - Oppdaget kreft. (- Olsen hadde nemlig ingen symptomer på forstadiet til kreft. Derfor ville nok ikke legene ha oppdaget kreften før den rakk å utvikle seg - og spre seg videre.)

(Anm: Hadde kløe: - Oppdaget kreft. Ubehaget fra kløingen kan ha vist seg å redde livet til Jan Roger Olsen (43). (…) På sykehuset i Bodø ble det tatt blodprøver som viste at leververdiene hans var gjennom taket. Men legene skjønte ikke umiddelbart hva som var galt. Kanskje det var medisinene han gikk på? Han fikk beskjed om å trappe ned på dem. Men kløen ga seg ikke. - Leververdiene mine var fremdeles åtte ganger høyere enn det som er normalt, legger han til. Dermed bar det rett inn til ultralyd hvor legene endelig oppdaget årsaken til kløen: 15 til 20 gallesteiner som blokkerte hele gallegangen nesten helt fullstendig. (…) – Gallesteinsanfall Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, forklarer at mens det er veldig vanlig å ha gallestein, er det derimot langt mer uvanlig med symptomer. - Som oftest får man symptomer når steinene blokkerer utgangen. Da får man såkalte gallesteinsanfall, sier hun til Dagbladet. Disse pasientene kommer ofte til legevakta med akutte og intense magesmerter på høyre side. Noen kjenner smerter rundt skulderbladene på ryggen. Pasientene som rammes blir gjerne urolige og får en trang til å gå fram og tilbake, forteller Kvittum Tangen om dem som får gallesteinsanfall. (…) Selv om kirurgene forsøkte å få ut alle steinene under operasjonen, oppdaget de raskt at situasjonen var verre enn antatt: Med opptil 20 gallesteiner som blokkerte hele røret, klarte de bare få noen få ut. Men legene fant også noe annet «veldig rart» ved siden av galleutgangen, ifølge Olsen. - Det viste seg å være forstadiet til kreft. (…) «Hell i uhell» Olsen hadde nemlig ingen symptomer på forstadiet til kreft. Derfor ville nok ikke legene ha oppdaget kreften før den rakk å utvikle seg - og spre seg videre. Det forklarer Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet, og leder for Norsk onkologisk forening.  - Gallegangskreft kan ligge i den store gallegangen, som i dette tilfellet, hvor den går videre ut i tolvfingertarmen. Men den finnes også i de små gallegangene som ligger innover mot levra, sier han til Dagbladet. (dagbladet.no 27.6.2020).)

(Anm: Everything you need to know about gallbladder cancer (medicalnewstoday.com 17.6.2022).)

- Danske forskere: Covid-19 rammer ikke hårdere blandt patienter med gigtsygdomme og kronisk tarmbetændelse. (- "Vi har tidligere vist at bla. binyrebarkhormon havde betydning for indlæggelse med covid-19.)

(Anm: Danske forskere: Covid-19 rammer ikke hårdere blandt patienter med gigtsygdomme og kronisk tarmbetændelse. Der er godt for nyt for patienter med flere af de såkaldt autoimmune sygdomme. Patienter med leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasisgigt og kronisk inflammatoriske tarmsygdomme bliver nemlig ikke hårdere ramt under indlæggelse med covid-19 end patienter uden disse lidelser, viser ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital. (…) Undersøgelsen er baseret på landsdækkende danske registre og de to patientkategorier er sammenlignet med patienter, der også blev indlagt på grund af covid-19, men som ikke havde kronisk tarmbetændelse eller gigtlidelser. (…) Jens Kjeldsen, der er overlæge på afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital, havde sammen med kolleger et ønske om at få mere viden på området i forlængelse af en tidligere undersøgelse. "Vi har tidligere vist at bla. binyrebarkhormon havde betydning for indlæggelse med covid-19 og undersøgelsen her kan betragtes som en fortsættelse af interessen omkring betydning af de kroniske sygdomme og medicinsk behandling for forløbet af covid-19," siger Jens Kjeldsen i en pressemeddelelse fra Odense Universitetshospital. 
Undersøgelsen udgår fra medicinsk gastroenterologisk afdeling og Center for Klinisk Epidemiologi på Odense Universitetshospital og er gennemført med finansiel støtte af Pfizer. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.4.2021).)

- Skal måle livskvalitet i kreftstatistikken. For første gang skal kreftpasientenes egne opplevelser av helse og livskvalitet inn som en del av den offisielle kreftstatistikken.

(Anm: Skal måle livskvalitet i kreftstatistikken. For første gang skal kreftpasientenes egne opplevelser av helse og livskvalitet inn som en del av den offisielle kreftstatistikken. Fra høsten 2020 blir kvinner og menn i hele landet invitert til å rapportere om hvordan kreftsykdommen har påvirket dem. Samme type informasjon blir også samlet inn fra friske kvinner og menn slik at man kan sammenligne helse og livskvalitet hos kreftpasienter med hvordan det står til med personer uten. – Slik får vi bedre oversikt over hva som er normale plager i befolkningen, og hva som antagelig kan knyttes til kreftsykdom og behandling, sier Ylva Maria Gjelsvik, som er fagansvarlig for pasientrapporterte data i Kreftregisteret. Brukes i forskning Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret tror denne typen informasjon vil kunne bidra til mer skånsom kreftbehandling i fremtiden. – Vi er veldig glade for endelig å kunne samle inn data om helse og livskvalitet direkte fra pasientene, og vi ønsker at disse dataene skal bli brukt til forskning på kreft og forbedring av helsetjenesten, sier hun ifølge Kreftregisteret på egne nettsider. (dagensmedisin.no 2.11.2020).)

- Ny forskning med kreft-angrep på nye biler. (- Advarer: Kan føre til kreft.) (– Lukta i nye biler inneholder blant annet to stoffer - benzen (i gummi og fargestoffer) og formaldehyd (gulvmatter) - som allerede er kjent som kreftfremkallende.)

(Anm: Ny forskning med kreft-angrep på nye biler. Advarer: Kan føre til kreft. Den «deilige nybillukta» inneholder to giftige gasser. Og nå advarer amerikanske forskere mot mer enn 20 minutter av lufta om gangen. ADVARER: Amerikanske forskere mener at 20 minutter i en ny bil kan medvirke til å få kreft. Puster du inn nok av lufta fra nye biler, kan det ha negative effekter på helsa. Det viser en ny studie, foretatt av forskere ved University of California i USA. Faktisk mener de at så lite som 20 minutter i en ny bil kan være nok eksponering, for at du i lengden skal merke en negativ effekt av kjemikaliene fra bilen. Lukta i nye biler inneholder blant annet to stoffer - benzen (i gummi og fargestoffer) og formaldehyd (gulvmatter) - som allerede er kjent som kreftfremkallende. (dinside.no 8.3.2021).)

- Ny hjelp mot brystkreft. Et nytt legemiddel ble nylig godkjent for pasienter med alvorlig brystkreft. - Et framskritt, sier overlege. (- Mer spesifikt var medianen for progresjonsfrioverlevelse, altså perioden hvor man ikke har tegn på tilbakefall av sykdommen, på 9,7 måneder for de som fikk legemiddelet sammenliknet med 5,7 måneder for de som bare fikk placebo.) (- Ut fra de dataene som foreligger snakker vi om en gjennomsnittlig livsforlengelse målt i måneder, og ikke år.)

(Anm: Ny hjelp mot brystkreft. Et nytt legemiddel ble nylig godkjent for pasienter med alvorlig brystkreft. - Et framskritt, sier overlege. (…) - Dette er gode nyheter, sier Bjørn Naume, overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus. Han snakker om legemiddelet Keytruda som nylig ble godkjent av Beslutningsforum for pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning. Dette er den mest den mest aggressive brystkreftformen som finnes, og den med dårligst prognose. Av alle brystkreftpasienter er det rundt 15 prosent som rammes av trippel negativ brystkreft. Grunnlaget for godkjenningen av Keytruda er en studie som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet, Lancet i 2020. Her ble effekten og sikkerheten av legemiddelet testet opp mot en kontrollgruppe, og viste at de som fikk legemiddelet i kombinasjon med cellegift levde lenger. Mer spesifikt var medianen for progresjonsfrioverlevelse, altså perioden hvor man ikke har tegn på tilbakefall av sykdommen, på 9,7 måneder for de som fikk legemiddelet sammenliknet med 5,7 måneder for de som bare fikk placebo. Medianen av den totale overlevelsen, altså andelen som fortsatt lever, var på 23 måneder hos de som fikk Keytruda og 16,1 måneder for kontrollgruppa. Healthtalk omtalte saken først. (…) - Ut fra de dataene som foreligger snakker vi om en gjennomsnittlig livsforlengelse målt i måneder, og ikke år. (dagbladet.no 3.5.2022).)

- Merck følger Bristols eksempel og trekker Keytrudas SCLC (Small Cell Lung Cancer / småcellet lungekreft)-godkjenning. Er FDAs akselererte godkjenningsoppgjør endelig her? Flere kreftmedisiner klarert under FDAs akselererte godkjenningsprogram har blitt værende på markedet i årevis til tross for mislykkede studier som er designet for å bekrefte suksess på tidligere stadium.

(Anm: Merck follows Bristol's suit, pulling Keytruda's SCLC nod. Is the FDA's accelerated approval reckoning finally here? Several cancer drugs cleared under the FDA accelerated approval program have remained on the market for years despite failing trials designed to confirm earlier-stage success. The FDA simply hasn’t acted in the face of those flops. Critics have called out the agency for compromising its regulatory standards to no result. Until now. In recent weeks, drugmakers suddenly began pulling indications for their immuno-oncology therapies after their failures in confirmatory trials. The latest? Merck & Co. for its megablockbuster PD-1 inhibitor Keytruda in small cell lung cancer (SCLC). (fiercepharma.com 2.3.2021).)

(Anm: Merck withdraws Keytruda in type of lung cancer amid 'industry-wide' review by FDA. (biopharmadive.com 2.3.2021).)

(Anm: FDA turns back Keytruda, delaying immunotherapy's arrival in early cancer. (biopharmadive.com 30.3.2021).)

(Anm: Lung Cancer: Early Signs, Symptoms, Stages (medicinenet.com 11.3.2021).)

(Anm: Lung Cancer: SCLC and NSCLC. (medicinenet.com 2.4.2021).)

- Flere kræftbehandlinger kan øge risikoen for diabetes. ”Det er er vigtigt, at både behandlere og patienter er opmærksomme på, at der er nogle få patienter, som meget pludseligt udvikler type 1-diabetes og kan komme i insulinmangel, hvilket er alvorligt, hvis man ikke får behandling,” siger Peter Lommer Kristensen.

(Anm: Flere kræftbehandlinger kan øge risikoen for diabetes. ”Det er er vigtigt, at både behandlere og patienter er opmærksomme på, at der er nogle få patienter, som meget pludseligt udvikler type 1-diabetes og kan komme i insulinmangel, hvilket er alvorligt, hvis man ikke får behandling,” siger Peter Lommer Kristensen. Efterhånden står det klart, at flere af de nye og effektive lægemidler mod kræft kan øge risikoen for at udvikle diabetes hos kræftpatienter. Ikke meget, men noget. Det gælder blandt andet de såkaldte checkpoint-hæmmere og muligvis tyrosinkinase-hæmmere, der hver især ser ud til at kunne inducere henholdsvis type-1 og type 2-lignende diabetes. Tyrosinkinase-hæmmere øger muligvis risiko for insulinresistens og altså risikoen for type 2-lignende diabetes, dog er det stadig et ret underbelyst emne. Checkpoint-hæmmere ser til gengæld ud til at øge risiko for, at immunforsvaret angriber bugspytkirtel og betacellerne, der producerer insulin, hvad fører til en type 1-lignende diabetes. Et studie fra 2018, udgivet i tidsskriftet Diabetes, viser, at en procent af kræftpatienter med lungekræft eller modermærkekræft behandlet med checkpoint-hæmmere får en type 1-lignende diabetes og altså bliver afhængige af at få insulinbehandling. Ligesådan er fænomenet beskrevet i en artikel fra The Lancet fra 2019. Type 1-diabetes opstår næsten aldrig i en sen alder, hvilket til gengæld er tidspunktet, hvor mange bliver diagnosticeret med cancer, siger Peter Lommer Kristensen, ph.d. og overlæge ved Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling ved Nordsjællands Hospital. ”Det er er vigtigt, at både behandlere og patienter er opmærksomme på, at der er nogle få patienter, som meget pludseligt udvikler type 1-diabetes og kan komme i insulinmangel, hvilket er alvorligt, hvis man ikke får behandling,” siger Peter Lommer Kristensen og fortsætter: ”Det uheldige er, at fordi folk er ældre, så vil mange klinikere ikke tænke, at det er type 1-diabetes, da det typisk ikke er gamle mennesker, der får type 1-diabetes. Derfor er det vigtigt at afklare om kræftpatienter, der har fået en checkpoint-hæmmer, og som rammes af ny sygdom, har udviklet diabetes eller ligefrem syreforgiftning. Sidstnævnte er dødeligt, hvis det ikke behandles. Det er vigtigt, at man som kræftpatient ikke bare bliver i sengen, hvis man får det dårligt. Man skal tage kontakt til hospitalet.” (…) Svært at fastlægge årsagssammenhænge Det er dog svært, ud fra disse studier alene, at fastlægge årsagssammenhænge, og det er derfor ikke afgjort, om det er behandlingen eller sammenhænge mellem risikofaktorer, der er årsag til øget incidens af hjertekarsygdom og diabetes efter brystkræftdiagnose. Overlæge i onkologi, Michael Andersson, der var med i følgegruppen til VIVE’s registerstudie, skriver i en e-mail til Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstersite Medicinsk Tidsskrift, at han vurderer, at der i tilfældet med brystkræft er et sammenspil mellem faktorer og særligt ændringer i stofskifte, som kan føre til øget forekomst af type 2-diabetes hos brystkræftpatienter. ”Jeg tror, at svaret ligger i begrebet metabolisk syndrom (bl.a. overvægt, for højt blodtryk, nedsat insulinresistens, type 2-diabetes), som synes at forekomme oftere hos brystkræftpatienter. I VIVE undersøgelsen så man ganske rigtigt også, at prævalensen (altså sygdomme op til fem år før brystkræftdiagnosen) og incidensen (tilfælde op til ti år efter diagnosen) af type 2-diabetes og hypertension var højere hos brystkræftpatienter end kontroller. Det er meget velkendt, at kemoterapi med antracyklin øger risiko for hjertesvigt, hvilket man da også så i denne undersøgelse,” skriver Michael Andersson, overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 27.1.2021).)

- Persontilpasset medisin (presisjonsmedisin) - Rettferdighet og Big Pharmas perspektiv (2017). (- Blockbuster-legemidlers dager er over innen onkologi (kreftbehandling).)

(Anm: Precision Medicine - Fairness and the Big Pharma Perspective (2017). The days of the Blockbuster drug are over in oncology. The requirement to demonstrate convincing benefit for patients for a new cancer drug in order to license it is driving increasingly rigorous patient stratification as a means to unambiguously demonstrate precise patient cohorts in whom treatment is justified. (uib.no 23.5.2018).)

(Anm: Blockbuster drug; legemiddel med årlig salg over 1 milliard dollar. A blockbuster drug is a very popular drug that generates annual sales of $1 billion or more for the company that sells it. What Is a Blockbuster Drug? A blockbuster drug is an extremely popular drug that generates annual sales of at least $1 billion for the company that sells it. Examples of blockbuster drugs include Vioxx, Lipitor, and Zoloft. Blockbuster drugs are commonly used to treat common medical problems like high cholesterol, diabetes, high blood pressure, asthma, and cancer. (investopedia.com).)

- Nasal administrasjon av mitokondrier reverserer kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse. (- Konklusjon: Våre resultater gir nøkkelbevis på det terapeutiske potensialet til isolerte mitokondrier – gjenopprettelse av både hjernestruktur og funksjon, deres evne til å entre hjernehinne og parenkym ved nasal levering og gjennomgå rask cellulær internalisering og endre hippocampal transkripsjon. Våre data identifiserer nasal administrasjon av mitokondrier som en effektiv strategi for å reversere kjemoterapi-indusert kognitiv svekkelse og gjenopprette hjernens helse, hvilket gir håp for det økende antall barn og voksne som overlever kreft.)

(Anm: Nasal administration of mitochondria reverses chemotherapy-induced cognitive deficits. Abstract Up to seventy-five percent of patients treated for cancer suffer from cognitive deficits which can persist for months to decades, severely impairing quality of life. Although the number of cancer survivors is increasing tremendously, no efficacious interventions exist. Cisplatin, most commonly employed for solid tumors, leads to cognitive impairment including deficits in memory and executive functioning. We recently proposed deficient neuronal mitochondrial function as its underlying mechanism. We hypothesized nasal administration of mitochondria isolated from human mesenchymal stem cells to mice, can reverse cisplatin-induced cognitive deficits. (…) Conclusion: Our results provide key evidence on the therapeutic potential of isolated mitochondria - restoring both brain structure and function, their capability to enter brain meninges and parenchyma upon nasal delivery and undergo rapid cellular internalization and alter the hippocampal transcriptome. Our data identify nasal administration of mitochondria as an effective strategy for reversing chemotherapy-induced cognitive deficits and restoring brain health, providing promise for the growing population of both adult and pediatric cancer survivors. Theranostics. 2021 Jan 1;11(7):3109-3130.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: nasal BETYDNING OG BRUK 1 som gjelder nesen UTTRYKK nasal vaksine FARMAKOLOGI  vaksine gitt i form av nesedråper eller nesespray | jf. nesevaksinenesesprayvaksine - en nasal vaksine mot influensa er nylig registrert i USA  (tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske legeforening) 02.11.2006) - vi tester … ut om vi kan få like god effekt med en langt enklere metode hvor vaksinen gis i form av nesedråper, såkalt nasal vaksine (forskning.no 01.12.2011) (naob).)

(Anm: Parenchyma is the bulk of functional substance in an animal organ or structure such as a tumour. In zoology it is the name for the tissue that fills the interior of flatworms. (en.wikipedia.org).)

- Methotrexat koblet til øget risiko for udvikling af hudkræft.

(Anm: Methotrexat koblet til øget risiko for udvikling af hudkræft. Stor dansk undersøgelse peger på, at det er forbundet med øget risiko for udvikling af forskellige former for hudkræft at være i behandling med methotrexat. Der er behov for flere undersøgelser til at belyse sammenhængen, siger forsker. En ny dansk undersøgelse offentliggjort i British Medical Journal of Cancer kobler brug af methotrexat som behandling til personer med blandt andet psoriasis, psoriasisgigt og leddegigt til øget risiko for udvikling af de tre mest almindelige hudkræftformer; basalcellekarcinom, kutant skvamøst cellekarcinom og kutant malignt melanom. Samtidig observerer forskerne i studiet en dosis-respons-sammenhæng, så at større forbrug af methotrexat er forbundet med endnu højere risiko for udvikling af de tre hudkræftformer. Ifølge en af forskerne bag studiet kaster undersøgelsen lys over... (dagenspharma.dk 10.5.2023).)

(Anm: Polesie S, Gillstedt M, Schmidt SAJ, Egeberg A, Pottegård A, Kristensen K. Use of methotrexate and risk of skin cancer: a nationwide case-control study. Br J Cancer. 2023 Mar;128(7):1311-1319.)

- Kartlegging av mekanismen som ligger til grunn for kognitiv dysfunksjon ved å undersøke effekten av CMF (kjemoterapi)- og MET (Metformin)-behandling på hippocampale nevroner. (- Konklusjoner: Reduksjonen i aktiviteten til mitokondriekompleks I og en liten økning i lipidperoksidasjonsnivåer kan forklare kognitiv svikt etter CMF- og MET (Metformin)-behandlinger.)

(Anm: Alhowail AH et al. Elucidating the mechanism underlying cognitive dysfunction by investigating the effects of CMF and MET treatment on hippocampal neurons. Abstract Objective: Chemotherapy causes long-term cognitive impairment in cancer survivors. A combination of cyclophosphamide (CYP), methotrexate (MTX), and 5-fluorouracil (5-FU) (i.e., CMF) is widely used for cancer treatment. Metformin (MET), an oral antidiabetic drug, confers protection against the adverse effects of chemotherapeutic agents, such as CYP. To elucidate the potential mechanism underlying cognitive dysfunction, we investigated the impact of CMF and MET treatment on the activities of mitochondrial respiratory chain complexes I and IV, as well as lipid peroxidation, in hippocampal neurons. Materials and methods: Hippocampal neurons (H19-7) cells were treated for 24 h with MET (0.5 mM) alone; CYP (1 µM), MTX (0.5 µM), and 5-FU (1 µM); and MET (0.5 mM) + CYP (1 µM), MTX (0.5 mM), and 5-FU (1 µM). A 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide assay was performed to evaluate cell survival. Neurons were collected and homogenized in a neuronal lysis buffer to assess mitochondrial complexes (I and IV) activity and lipid peroxidation. Results: Compared to the control, MET-treated cells showed no significant difference in survival rate; however, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a significant reduction in survival rate. In addition, relative to the control, CMF- and CMF + MET-treated cells showed a reduction in mitochondrial complex I activity, whereas no significant changes were observed in mitochondrial complex IV activity. MET-treated cells showed no significant differences in lipid peroxidation, but CMF- and CMF + MET-treated cells showed a slight increase in lipid peroxidation. Conclusions: The reduction in the activity of mitochondrial complex I and a slight increase in lipid peroxidation levels may explain the cognitive impairment following CMF and MET treatments. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Feb;26(3):743-749.)

- Fikk behandling i trykkammer etter stråleskader: «Det er ikke sånn at jeg er glad for at jeg ble syk. (- Behandlingen som blant annet har effekt på senskader etter strålebehandling, går ut på at pasientene puster 100 prosent oksygen under forhøyet omgivelsestrykk, tilsvarende et dykk ned til 14 meter i sjøen.) (– Målet med behandlingen er å få innvekst av nye, små blodårer som igjen vil føre mer oksygen til cellene slik at de fungerer bedre.)

(Anm: Fikk behandling i trykkammer etter stråleskader: «Det er ikke sånn at jeg er glad for at jeg ble syk. Men sykdommen har gjort så mye både for meg og med meg». (…) Bedre livskvalitet Haukeland universitetssjukehus er det eneste sykehuset i landet som tilbyr planlagt hyperbar oksygenbehandling eller såkalt trykkammerbehandling. Behandlingen som blant annet har effekt på senskader etter strålebehandling, går ut på at pasientene puster 100 prosent oksygen under forhøyet omgivelsestrykk, tilsvarende et dykk ned til 14 meter i sjøen. – Målet med behandlingen er å få innvekst av nye, små blodårer som igjen vil føre mer oksygen til cellene slik at de fungerer bedre. Dette vil gjøre at pasienten kan få mindre symptomer, sier Guro Vaagbø, som er seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling ved Haukeland universitetssjukehus. Hun forteller at pasientene som blir tilbudt behandling i trykkammer har ulike skader, men mange har senskader etter kreftbehandling, som Beate. (vg.no 14.1.2021).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

(Anm: What is hyperbaric oxygen therapy good for? (medicalnewstoday.com 28.9.2016).)

(Anm: Hyperbaric Oxygen therapy helps toddler survive brain damage – case report. (…) After HBOT treatment the child underwent an MRI examination at 5 months after the incident and 27 days after the HBOT treatment was given. The ventricles or empty sac like spaces within the brain appeared to have normalized and further the cerebral atrophy of brain matter loss was seen to have been restored. According to lead author of the case report and hyperbaric specialist Paul Harch from the LSU Health New Orleans School of Medicine, this treatment worked because the intervention was early and timely before the brain tissues could undergo degeneration and also because it was done on a growing child. The case report was published this week in the journal Medical Gas Research. This was the first study where HBOT has been tried in a a pediatric drowning incident. Normobaric or normal oxygen therapy has been used in the past with moderate success. At present Eden is on physical therapy, speech therapy and occupational therapy. (news-medical.net 20.7.2017).)

(Anm: Country-sanger Meghan (31) våknet til sitt livs mareritt. (…) Det viste seg at edderkoppen var en av de to mest giftige som finnes i USA; en brun eneboer, eller Loxosceles reclusa. Ikke alle som blir bitt av edderkoppen får alvorlige symptomer, men kan i ytterste konsekvens ha dødelig potensiale. Man kan også få nekrose, som betyr at kroppsvev og celler dør i området du blir bitt, og man får sår og arrvev. (…) Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it get better. At least my eyebrows are on point. (tv2.no 5.3.2017).)

- Kreft: To millioner nordmenn med i ny studie. Forskerne Bettina K. Andreassen og Nathalie C. Støer ved Kreftregisteret har nylig publisert en registerstudie som kartla medikamentbruk og kreftrisiko. Studien er publisert i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Forskerne undersøker om det er en sammenheng mellom reseptbelagte legemidler og kreftrisiko.

(Anm: Kreft: To millioner nordmenn med i ny studie. Forskerne Bettina K. Andreassen og Nathalie C. Støer ved Kreftregisteret har nylig publisert en registerstudie som kartla medikamentbruk og kreftrisiko. Studien er publisert i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Forskerne undersøker om det er en sammenheng mellom reseptbelagte legemidler og kreftrisiko. To millioner nordmenn er inkludert i studien. Det er gjort ved å ta med alle krefttilfeller og ti matchende kontroller til hvert krefttilfelle. Kontroller er av personer med samme kjønn og alder. Kontrollene er kreftfrie på datoen da deres «speilbilde» fikk kreft. Det er innhentet informasjon om medikamenter tatt ut på resept på apotek, og undersøkt om det finnes assosiasjoner mellom medikamentbruk og lavere eller høyere risiko for de 15 vanligste kreftformene i Norge. – Ved innføring av nye legemidler finnes det ingen eller lite kunnskap om kreftfremkallende eller kreftforebyggende bivirkninger fordi det tar så lang tid å utvikle en kreftsykdom, og i tillegg er kreft en sjelden bivirkning. Dette gjør at disse effektene ikke oppdages i kliniske studier som er tilknyttet prosessen ved innføring av nye legemidler. Populasjonsbaserte registerstudier kan da være nøkkelen til å overvåke legemidlene med tanke på sjeldne langtidseffekter som kreft, sier forsker ved Kreftregisteret Bettina K. Andreassen. (dagensmedisin.no 10.12.2020).)

(Anm: Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Nov 3. (pdf- fulltekst).)

- Lymfekreft: – Gir håp om at denne behandlingen vil bety mye fremover.

(Anm: Lymfekreft: – Gir håp om at denne behandlingen vil bety mye fremover. Overlege Arne Kolstad trekker mener spesielt to forskningsområder som svært lovende for fremtidig behandling av lymfekreft. (dagensmedisin.no 9.12.2020).)

- Lidelse kan give træthed og øge risikoen for kræft markant - men kun hver 10. patient opdages. (- Der er ti gange flere danskere med glutenintolerans (cøliaki), end de officielle tal i Landspatientregistret illustrerer.)

(Anm: Lidelse kan give træthed og øge risikoen for kræft markant - men kun hver 10. patient opdages. Forskning fra Bispebjerg og Frederiksberg hospital viser, at der er ti gange flere danskere med glutenintolerans (cøliaki), end de officielle tal i Landspatientregistret illustrerer. (…) Følgerne heraf kan være træthed, uoplagthed, diarre, oppustethed, vægttab, hovedpine og knoglesmerter. Ydermere øger ubehandlet cøliaki risikoen for at udvikle kræft med ca. 50 procent. Det gælder bl.a. livmoderkræft, brystkræft, kræft i mave-tarmområdet og hovedhalskræft. Endelig viser forskningen også, at ubehandlet cøliaki er associeret med en ca. 30 procent øget risiko for hjerte-karsygdomme. (…) En ti gange øget forekomst At cøliaki kan føre til alvorlig sygdom har Line Lund Kårhus dokumenteret sammen med blandt andre professor Allan Linneberg ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg Hospital i et studieder blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Gastroenterology i juli måned i år. ”Vores studie tyder på, at det ikke er ufarligt at have udiagnosticeret cøliaki. Det er en alvorlig systemisk sygdom, der påvirker hele kroppen – og ikke kun tarmen. Vi ved, at mange i Danmark har udiagnosticeret cøliaki. Vi fandt ti gange så mange i vores studie sammenlignet med tal fra Landspatientregisteret, så vi ser kun toppen af isbjerget i klinikken," siger Line Lund Kårhus. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 2.12.2020).)

(Anm: Long-term Consequences of Undiagnosed Celiac Seropositivity. (…) DISCUSSION: Undiagnosed CD was associated with increased risk of cardiovascular disease and cancer suggesting that untreated CD has serious long-term health consequences not only affecting the gastrointestinal tract (see Visual Abstract, Supplementary Digital Content, http://links.lww.com/AJG/B566). The American journal of gastroenterology. 115(10):1681-1688.)

- Kreftsymptomene du skal reagere på. Mens alle kreftformene har ulike symptomer, er det noen tegn som burde få varsellampene til å blinke ekstra rødt.

(Anm: Kreft­symptomene du skal reagere på. Mens alle kreftformene har ulike symptomer, er det noen tegn som burde få varsellampene til å blinke ekstra rødt. - De fleste sykdommer går over av seg selv, men det gjør ikke kreft. Derfor bør symptomer som ikke blir bedre over tid undersøkes, sier Sveinung Sørbye, overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (…) Generelle kreft-tegn kan være ufrivillig vekttap, nedsatt allmenntilstand, tungpustethet, redusert matlyst og nattesvette. - Mange sykdommer kan gi disse symptomene, det er ikke spesifikt for kreft, sier Sørbye og utdyper: - Men hvis man går ned ti kilo uten kjent grunn på et halvt år, er dette et dårlig tegn. Er nattesvetten så utbredt at sengetøyet er gjennomvått og må skiftes hver natt, bør man også dra til legen. (dagbladet.no 3.10.2020).)

- De mest vanlige krefttypene – og symptomene du aldri må ignorere.

(Anm: De mest vanlige krefttypene – og symptomene du aldri må ignorere. Symptomene på kreft kan være diffuse og vanskelig å oppdage. Dette må du være på obs på. (…) I følge Kreftregisteret vil én av tre nordmenn få minst én kreftdiagnose innen fylte 75 år, og i hele befolkningen er det nå nærmere 300.000 personer som har kreft i sin sykdomshistorikk.(kk.no 19.10.2020).)

- Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene.

(Anm: Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene. Blant kvinner mellom 25 og 39 år har forekomsten av livmorhalskreft økt. I dette intervjuet forteller Sveinung Sørbye, overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, hvordan trenden kan snus. Han forteller også hva som skjer med screeningprogrammet etter at HPV-vaksinen ble innført, og om HPV-test hos eldre kvinner. (nhi.no 29.9.2020).)

- Slik fant professoren kreftvaksinen.

(Anm: Slik fant professoren kreftvaksinen. Immunolog Bjarne Bogens forskning kan gi oss vaksiner mot flere former for kreft. Og en vaksine mot alle typer influensa. (…) – Enkelt forklart, sier professor Bjarne Bogen, der han sitter på kontoret i andre etasje på Immunologisk ­avdeling, Rikshospitalet, tre etasjer over musene sine. – Så gir vi kreftpasienten en DNA-oppskrift som gjør at pasienten selv lager vaksinen mot kreften. Vaksinen inneholder akkurat de endringene – neoantigenene, som er unike for den kreften. Videre er vaksinen utformet slik at den er spesielt potent til å aktivere neoantigen-­reaktive T-celler, som så dreper kreftcellene. Han setter seg ytterst på stolen, plukker opp arket fra skrivebordet og setter en rød ring rundt figuren for kreftceller. (dagbladet.no 3.1.2021).)

- Stein Erik Hagen om Høyre-vedtak: − Kan redde mange norske menns liv.

(Anm: Stein Erik Hagen om Høyre-vedtak: − Kan redde mange norske menns liv. Redaksjonskomiteen i Høyre sa nei, men ble overkjørt av landsmøtet lørdag: Stein Erik Hagen jubler på vegne av norske menn. Høyre går inn for prostata-screening. (vg.no 15.5.2021).)

- Tarmbakterier muliggjør vekst av prostatakreft. (- Hos mus kan disse androgenproduserende bakteriene målrettes for langsom progresjon fra HSPC til CRPC.)

(Anm: McCulloch JA, Trinchieri G. Gut bacteria enable prostate cancer growth. Abstract Prostate cancer is driven by androgens (particularly testosterone), so androgen deprivation therapy (ADT) is the standard of care for patients with advanced prostate cancer. After an initial response, hormone-sensitive prostate cancer (HSPC) usually progresses to castration-resistant prostate cancer (CRPC) owing to various mechanisms that may include altered androgen receptor (AR) signaling and intratumor accumulation of androgens even during ADT. On page 216 of this issue, Pernigoni et al. (1) show that gut commensal bacteria that are able to synthesize the sex hormone precursor dehydroepiandrosterone (DHEA) and testosterone increase in patients and mice with CRPC and prevent complete suppression of androgens during ADT. In mice, these androgen-producing bacteria can be targeted to slow progression from HSPC to CRPC. (Science. 2021 Oct 8;374(6564):154-155.).)

- Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine.

(Anm: Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine. De første publiserte resultatene fra en norskutviklet vaksine mot prostatakreft viser at godt over åtte av ti har en immunrespons. (…) – Lite bivirkninger Lilleby og kollegene startet den kliniske utprøvingen i 2013, og de første resultatene ble nylig publisert i Cancer Immunology, Immunotherapy. – Målet med studien var å finne riktig dose, kartlegge virkninger og vurdere om vaksinen er et sikkert legemiddel. Vi har klart å finne riktig dose og har generelt sett minimale bivirkninger, sier Lilleby. Av 21 pasienter var det likevel tre pasienter som fikk allergiske reaksjoner med blant annet blodtrykksfall. (dagensmedisin.no 4.5.2017).)

- Her tar TV 2-reporteren prostatasjekk på direkten.

(Anm: Her tar TV 2-reporteren prostatasjekk på direkten. Hvert år får 5000 menn påvist prostatakreft. Likevel vegrer mange menn seg for å sjekke seg. Derfor sendte vi vår reporter til legen for å vise hvor raskt og smertefritt det som regel er. Hvert år dør 18.000 menn av kreft, og cirka 1000 av disse dør av prostatakreft. November er måneden der vi menn må ta vår egen helse på alvor. Kreftforeningen har derfor lansert kampanjen #mennsnakkomdet.I september tok TV 2-reporter Thuy My Do Thi livmorhalsprøve på direkten. Nå var det hennes kollega, Bjarte Ragnhildstveit, sin tur til å la seg sjekke på direkten. Se hvordan det gikk øverst i saken.(tv2.no 10.11.2020).)

- Vil dele mer informasjon om hvordan legene presterer. Lederne for de tre norske kreftscreeningprogrammene tar nå til orde for at mer informasjon om legenes prestasjoner på undersøkelser skal deles.

(Anm: Vil dele mer informasjon om hvordan legene presterer. Lederne for de tre norske kreftscreeningprogrammene tar nå til orde for at mer informasjon om legenes prestasjoner på undersøkelser skal deles. Norge har tre screeningprogram på kreft - Livmorhalsprogrammet, Mammografiprogrammet og Tarmkreftscreening. Sistnevnte starter neste høst. Lederne for disse programmene vil nå gå i bresjen for å dele informasjon om enkeltlegers resultater. (…) "INGEN SKAL HENGES UT": - Ingen skal henges ut i mediene på individnivå, men det skal gis tilbakemelding, sier lederen for Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé. Hun får støtte av lederne for de øvrige kreftscreening-programmene i Norge. (dagensmedisin.no 6.11.2020).)

- Nye tilfeller av lungekreft: Nå er det flere kvinner enn menn som blir rammet.

(Anm: Nye tilfeller av lungekreft: Nå er det flere kvinner enn menn som blir rammet. Menn har nådd toppen på lungekreftstatistikken. Kvinnene går forbi. Slik fortsetter det trolig i flere år fremover, viser prognosene. Torsdag la Kreftregisteret frem sin nye statistikk for 2019. For annet år på rad får flere kvinner enn menn lungekreft, viser de nye tallene. I fjor endte statistikken på ni flere kvinner enn menn som fikk lungekreft. For 2019 viser de foreløpige tallene at to flere kvinner enn menn har fått lungekreft. (aftenposten.no 22.10.2020).)

- Lungekræftpatienter risikerer at dø, mens vi venter på de nødvendige beslutninger. Brug af røntgen i diagnostik af lungekræft er måske farligt! (- Årsagen er, at røntgen er for usikker til at udelukke diagnosen lungekræft, konkluderer forskerne.)

(Anm: Lungekræftpatienter risikerer at dø, mens vi venter på de nødvendige beslutninger. Brug af røntgen i diagnostik af lungekræft er måske farligt! Så dramatisk er overskriften i en netop publiceret engelsk videnskabelig artikel i det anerkendte tidsskrift Chest. Årsagen er, at røntgen er for usikker til at udelukke diagnosen lungekræft, konkluderer forskerne. Ulrich Fredberg var fra 2000-2020 ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. I april 2020 indgik Ulrich Fredberg en fratrædelsesaftale med hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt. Ifølge hospitalsledelsen havde han ikke overholdt de nationale retningslinjer for kræftpakker ved at benytte såkaldte lavdosis-CT-skanninger for lungekræft. (jyllands-posten.dk 15.2.2021).)

- Kreften deler Oslo i to. Se kartet som viser forskjellene. (- Lungekreft i øst.) (- I midtre og østre bydeler er forekomsten av lunge- og luftrørskreft høyere enn i vest: - Blant menn er den høyest i Grorud.)

(Anm: Kreften deler Oslo i to. Se kartet som viser forskjellene. Det er en markant forskjell mellom forekomsten av ulike typer kreft i Oslo. Utforsk ulikhetene med vårt interaktive kart. Aftenposten har fått tilgang til data som viser forekomsten av ni ulike krefttyper i Oslo i perioden 2010–2019. Dataene er samlet inn av Kreftregisteret. Det utarbeider kreftstatistikk og jobber med kreftforskning i Norge. Tallene viser at det er et klart skille mellom bydelene når det gjelder forekomsten av noen typer kreft. Lungekreft i øst I midtre og østre bydeler er forekomsten av lunge- og luftrørskreft høyere enn i vest: - Blant menn er den høyest i Grorud. Den er lavest i Vestre Aker. - Blant kvinner er den høyest i Gamle Oslo og Grorud. Den er lavest i Vestre Aker. Kartet nedenfor viser forskjellen i forekomsten av lungekreft i Oslos bydeler. Lyseblå bydeler ligger under gjennomsnittet for Oslo. Mørkeblå bydeler er over gjennomsnittet. (aftenposten.no 22.11.2020).)

- Flere kvinder end mænd får kræft. Antallet af nye kræfttilfælde er stigende blandt danske kvinder, mens antallet falder i den mandlige del af befolkningen. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at der i 2019 var 351.747 danskere, der havde en kræftdiagnose, heraf var 158.834 mænd og 192.913 kvinder. (- Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det især er inden for hudkræft (anden hudkræft end melanom) og kræft i hjerne- og centralnervesystemet, at der har været en stigning i antallet af nye tilfælde blandt kvinder de seneste 10 år.)

(Anm: Flere kvinder end mænd får kræft. Antallet af nye kræfttilfælde er stigende blandt danske kvinder, mens antallet falder i den mandlige del af befolkningen. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at der i 2019 var 351.747 danskere, der havde en kræftdiagnose, heraf var 158.834 mænd og 192.913 kvinder. Disse tal dækker både over patienter med en nuværende kræftdiagnose og personer, der tidligere har haft kræft, men siden er blevet erklæret sygdomsfrie. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) reagerer i en nyhed på foreningens hjemmeside på de nye tal. ”Desværre er der en stigning i antallet af kvinder, der får kræft. Det viser vigtigheden af en fortsat fokuseret indsats på kræftområdet i det danske sundhedsvæsen, som de seneste år har bidraget til at løfte behandlingsresultaterne markant via en mere effektiv organisering og brugen af ny sundhedsteknologi i behandling af patienter,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det især er inden for hudkræft (anden hudkræft end melanom) og kræft i hjerne- og centralnervesystemet, at der har været en stigning i antallet af nye tilfælde blandt kvinder de seneste 10 år. Den hyppigst forekommende kræftform blandt kvinder er dog fortsat brystkræft. I 2019 blev der registreret 5.105 nye brystkræfttilfælde blandt kvinder i Danmark. Den mest almindelige kræftform blandt mænd i 2019 var prostatakræft. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 13.4.2021).)

(Anm: Mænd og kvinder påvirkes forskelligt af psykisk sygdom. Forskerne er nærmere en forklaring (sundhedspolitisktidsskrift.dk 13.4.2021).)

- Flere yngre kvinner får hjerneslag. (– Det er flere som får diabetes type 2 og som er overvektige nå enn før, og dette er forhold som også gir økt risiko for hjerneslag, sier Mathiesen.)

(Anm: Flere yngre kvinner får hjerneslag. Færre får hjerneinfarkt enn før, med unntak av yngre kvinner. Flere kvinner under 50 år får nå hjerneslag, og forskerne er ikke sikre på hvorfor. (…) – Blant yngre kvinner under 50 år er forekomsten litt økende, sier Mathiesen til forskning.no. Hun er ekspert på hjerneslag og hjernens blodforsyning ved Universitetet i Tromsø. – Hva kommer dette av? – Det vet vi ikke. sier hun. (...) Risikofaktorer som øker Den generelle nedgangen i forekomsten av hjerneslag, henger sammen med at mange risikofaktorer går i riktig retning i befolkningen. Blodtrykket går nedover, flere har nedgang i kolesterolverdier og det er færre som røyker. Men samtidig er det to andre risikofaktorer som øker. – Det er flere som får diabetes type 2 og som er overvektige nå enn før, og dette er forhold som også gir økt risiko for hjerneslag, sier Mathiesen.(forskning.no 12.2.2017).)

- Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. (- Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler.)

(Anm: Sara Nøland, medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og Tørreøyneklinikken. Flere kvinner enn menn sliter med tørre øyne. Slik kan skjermbruk og sminkevaner påvirke øynene.  Enkelte faktorer kan man gjøre lite med. Men noen er under vår kontroll. Tårefilmens heltegjerning er underkommunisert. Særlig i en koronatilværelse hvor vi eksponeres for skjerm mer enn noen gang. Når tårefilmen sliter med å holde tritt, opplever vi at øynene blir tørre. Mange har erfaring med sviende og kløende øyne etter langvarig skjermbruk, mens andre plages til enhver tid. Det har lenge vært kjent at tørre øyne er mer utbredt blant kvinner og eldre – men hvorfor? Undertegnede, sammen med veileder Xiangjun Chen, andre forskere ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken, har funnet at det har å gjøre med en bestemt bestanddel av tårefilmen: fettet. (…) Forskere ved Harvard Medical School fant nylig at flere vanlige konserveringsmidler benyttet i sminkeprodukter er direkte giftige for cellene i øyenlokkets fettkjertler. (aftenposten.no 10.2.2021).)

(AnmØyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Kreftregisteret: Flere hundre opereres på sykehus med for få operasjoner. I fjor ble rundt 370 pasienter operert for kreft i bryst og tykktarm ved sykehus som opererer så få pasienter i året at de ikke oppfyller kvalitetskravene.

(Anm: Kreftregisteret: Flere hundre opereres på sykehus med for få operasjoner. I fjor ble rundt 370 pasienter operert for kreft i bryst og tykktarm ved sykehus som opererer så få pasienter i året at de ikke oppfyller kvalitetskravene. I mer enn 20 år har det vært et mål å legge kreftkirurgi til færre sykehus i Norge. Pasientene skal opereres på sykehus med et minstekrav til antall operasjoner, av fagfolk med solid erfaring. (aftenposten.no 29.9.2020).)

- Medfødte misdannelser øker risikoen for kreft også i voksen alder.

(Anm: Medfødte misdannelser øker risikoen for kreft også i voksen alder. Alvorlige medfødte misdannelser øker risikoen for kreft helt opp i voksen alder. Jo flere misdannelser, desto høyere er risikoen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen. – Vår studie viser at å bli født med en alvorlig misdannelse øker kreftrisikoen også i voksen alder, forklarer overlege Kari Klungsøyr ved FHI. (…)  (fhi.no 3.12.2020).)

(Anm: Cancer risk in individuals with major birth defects: large Nordic population based case-control study among children, adolescents, and adults. (…) We excluded non-malignant neoplasms, except for tumours in the urinary tract or central nervous system and other intracranial tumours (other endocrine glands), and cases without verified morphology, except for central nervous system and other intracranial tumours. We also excluded basal cell carcinomas. We classified cases in ICD-10 groups,24 except for leukaemia and lymphoma, which we classified in ICD-O-3 morphology groups 25 (supplementary table A). BMJ 2020;371:m4060.)

(Anm: Medfødte misdannelser gir økt risiko for kreft. (…) Spesifikke sammenhenger Vi fant flere sammenhenger mellom spesifikke misdannelser og spesifikke krefttyper. De sterkeste sammenhengene blant voksne var mellom misdannelser i nervesystemet og kreft i urinveier eller enkelte endokrine kjertler, og mellom Downs syndrom og testikkelkreft. For den mest vanlige medfødte misdannelsen, hjertefeil, fant vi økt risiko for hudkreft (utenom føflekkreft) og kreft i kjønnsorganer blant voksne. I tillegg observerte vi en økt risiko for svulster i lymfe-, bloddannende- og beslektet vev, urinveier og sentralnervesystemet blant individer med hjertefeil, når vi inkluderte hele studiepopulasjonen. Et annet interessant funn var at for personer med misdannelser i kjønnsorganene, var risikoen for kreft (cirka en tredjedel var testikkelkreft) større hos voksne enn hos barn. (aftenposten.no 8.12.2020).)

- GJORDE DRAMATISKE FUNN I OMFATTENDE STUDIER. Studier ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) viser at menn med gjennomgått testikkelkreft har en høyere risiko for å utvikle annen type kreft, og også død ved selvmord, sammenlignet med den generelle befolkningen.

(Anm: GJORDE DRAMATISKE FUNN I OMFATTENDE STUDIER. Studier ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) viser at menn med gjennomgått testikkelkreft har en høyere risiko for å utvikle annen type kreft, og også død ved selvmord, sammenlignet med den generelle befolkningen. Nylig ble funnene presentert for helseminister Ingvild Kjerkol. (…) 99 prosent av menn som får testikkelkreft er i live etter fem år, og selv pasienter med spredning kan forvente å bli kurert. Dette mye takket være Cisplatin, en svært effektiv cellegift som dukket opp på slutten av 70-tallet. (pingvinavisa.no 22.7.2022).)

- For komplisert for legane: Slik skal kunstig intelligens oppdaga kreft.

(Anm: For komplisert for legane: Slik skal kunstig intelligens oppdaga kreft. Snart kan kunstig intelligens hjelpa legane med å stille meir treffsikre kreftdiagnosar. Datamaskinene ser detaljar som er vanskelege for kreftlegane å sjå på bileta. KUNSTIG INTELLIGENS: Med den nye metoden kan ein diagnostisere svulstar mykje meir nøyaktig enn det som er mogleg i dag. (nrk.no 25.12.2021).)

- Slik skal kunstig intelligens gi bedre behandling for kreftpasienter. Kreftlege og spesialist mener norsk forskningsprosjekt gir håp for framtiden. (- Ved å bruke blant annet kunstig intelligens, skal de nå prøve å lage persontilpassede kreftbehandlinger for mennesker med tykktarmskreft.)

(Anm: Slik skal kunstig intelligens gi bedre behandling for kreftpasienter. Kreftlege og spesialist mener norsk forskningsprosjekt gir håp for framtiden. En kreftdiagnose utspiller seg ulikt fra person til person. Sykdommen er aldri helt den samme, selv om diagnosen er lik. Slik er det også med behandlingen – noen responderer godt, mens for andre uteblir effekten. Dette ønsker forskere ved NTNU og St. Olavs hospital å gjøre noe med. Ved å bruke blant annet kunstig intelligens, skal de nå prøve å lage persontilpassede kreftbehandlinger for mennesker med tykktarmskreft. (nrk.no 22.12.2020).)

- Kreftforskere har oppdaget nytt organ: – Kan forbedre livskvaliteten. Ny teknologi har avdekket noe forskere tidligere ikke ante eksisterte inne i et menneskehode. Spyttkjertlene er en kjertel som produserer munnens spytt. Kjertlene tømmer sitt sekret via utførselsganger ut i munnen.

(Anm: Kreftforskere har oppdaget nytt organ: – Kan forbedre livskvaliteten. Ny teknologi har avdekket noe forskere tidligere ikke ante eksisterte inne i et menneskehode. Spyttkjertlene er en kjertel som produserer munnens spytt. Kjertlene tømmer sitt sekret via utførselsganger ut i munnen. Nå har nederlandske forskere funnet en fjerde større spyttkjertel under skanning av 100 pasienter. Den nye oppdagelsen ble gjort i forbindelse med undersøkelse av prostatakreftpasienter. Der ble det benyttet en avansert form for skanning kalt PSMA PET / CT. Skanningen har blant annet til hensikt å avdekke svulster i kroppen. (…) – Mennesket har tre sett med store spyttkjertler, men ikke her. Så vidt vi vet er de eneste spyttkjertlene eller slimhinnene i nesesvelget mikroskopisk små. Så, forestill deg vår overraskelse da vi fant disse , sier stråleonkolog Wouter Vogel ved Netherlands Cancer Institute, til ScienceAlert. Spyttkjertlene er en kjertel som produserer munnens spytt. Mennesket har tre store, parvise spyttkjertler og svært mange små spyttkjertler. Kjertlene tømmer sitt sekret via utførselsganger ut i munnen, ifølge Store Norske Leksikon. Les også: Overlege: Fjerner det første tegnet på kreft uten at den forsvinner (…) Det nye funnet regnes som sensasjonelt, og vil få konsekvenser for undersøkelse av kreftpasienter. – Det virker som om de er på sporet av noe. Hvis dette er reelt kan det endre måten vi ser på sykdommer i denne delen av mennesket, sier patolog Valerie Fitzhugh fra Rutgers University til The New York Times. (…) Ved å unngå å bestråle dette tidligere oversette område i kraniet, kan legene forhindre komplikasjoner ettersom spyttkjertler er ekstra for stråling, ifølge det vitenskapelige tidsskriftet ScienceAlert. (…) – Så vidt vi vet passet denne strukturen ikke tidligere anatomiske beskrivelser. Å spare disse kjertlene hos pasienter som får RT, kan gi en mulighet til å forbedre livskvaliteten, skriver forskerne i sin rapport. (abcnyheter.no 23.10.2020).)

- Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling?

(Anm: Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? BAKGRUNN. Kreftbehandling med cytostatika og/eller stråling mot hode-hals-regionen kan gi akutte og kroniske bivirkninger i munnhulen. MATERIALE OG METODE. Artikkelen er basert på relevante artikler funnet ved søk i Medline samt egne forskningsresultater og erfaringer. RESULTATER. De viktigste orale komplikasjonene ved behandling med cytostatika og/eller stråling er mukositt, infeksjon, spyttkjerteldysfunksjon, smaksforstyrrelser, munntørrhet, smerte, karies, trismus, osteoradionekrose og osteonekrose. Osteonekrose i kjevene er nylig satt i sammenheng med bisfosfonatterapi i behandlingen av pasienter med skjelettmetastaser. Tenner og kjever bør saneres for patologiske tilstander før behandling med cytostatika, stråling og/eller bisfosfonater. FORTOLKNING. Økt kunnskap og større interesse hos helsepersonell samt integrering av tannhelsepersonell i det onkologiske behandlingsteam er svært viktig for god profylakse og riktig håndtering av munnhulebivirkninger av kreftbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1349-52.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Proteiner kan vise tegn på munn­sykdom og munnhule­kreft. (- Selv om OL er lett å identifisere ved undersøkelse hos tannhelsepersonell, er tilstanden vanskelig å behandle.)

(Anm: Proteiner kan vise tegn på munn­sykdom og munnhule­kreft. Å forutsi prognoser for sykdommene oral leukoplaki og munnhulekreft kan være vanskelig. Sushma Pandey Dhakal har studert proteiner som opptrer ved de to munnsykdommene oral leukoplaki og munnhulekreft. Hennes funn kan være nyttige fremgangsmåter for fremtidig behandling og oppfølging av disse pasientene. (…) Risiko for munnhulekreft – OL er en hvit forandring i munnslimhinnen. Denne kan i noen tilfeller utvikle seg til munnhulekreft, forteller Sushma Pandey Dhakal. Flere av pasientene som utvikler munnhulekreft, har i forkant hatt OL i munnslimhinnen, sier hun. OSCC er den vanligste formen for kreft i munnhulen. – Tobakk og alkohol er de vanligste risikofaktorene for utvikling av munnhulekreft. I Nepal er forekomsten av OSCC høyere enn i Norge og Sverige, sier hun. En årsak kan være høyere eksponering for ulike tobakksprodukter i Nepal hvor det er vanlig å tygge paan, betelblader med tobakk og andre tilsetningsstoffer. Mange bruker også tyggetobakken gutkha i tillegg til røyking og høyt alkoholforbruk. Sjanse for tilbakefall Selv om OL er lett å identifisere ved undersøkelse hos tannhelsepersonell, er tilstanden vanskelig å behandle. (…) Funn viste dette: OL med økt innhold av bestemte proteiner, kalt p53 og p63, hadde høyere risiko for tilbakefall. – Proteinene er derfor potensielle markører som på sikt kan brukes til å identifisere OL med høyere risiko for tilbakefall, sier hun. Proteiner kan også forutsi dårlig prognose Rundt 60 prosent av pasienter med kreft i munnhulen overlever fem år etter diagnose, ifølge forskeren. I vevsprøver fra pasienter med munnhulekreft undersøkte hun og kollegaer tre ulike proteiner, S100A14, Cytokeratin 13 og Involucrin. Dette er proteiner som er involvert i deling av celler. Denne forskningen har bidratt til ny kunnskap om såkalte proteinmarkører i begge sykdommene, både OL og OSCC. Høyt innhold, eller høyt uttrykk som forskerne kaller det, av p53 og p63 økte risikoen for tilbakefall blant OL-pasienter. Høyt innhold av S100A14, Cytokeratin 13 og Involucrin var forbundet med bedre prognose hos OSCC-pasienter. Sushma Pandey Dhakal mener denne nye kunnskapen om proteinene kan være nyttige for både fremtidig vurdering av prognose og for behandling og oppfølging av disse pasientgruppene. (forskning.no 15.4.2022).)

- Bakterier i svulster gjør at forskere må tenke nytt om kreft. (- Hvis de små inntrengerne er med på å gi oss kreft, kan medisiner mot bakteriene bli en del av kreftbehandlingen i fremtiden.)

(Anm: Bakterier i svulster gjør at forskere må tenke nytt om kreft. Hvis de små inntrengerne er med på å gi oss kreft, kan medisiner mot bakteriene bli en del av kreftbehandlingen i fremtiden. Kreft er noe som oppstår i våre egne celler. Når noe går galt inni dem. Genene som pleier å holde cellene våre i sjakk, får mutasjoner. Og cellene begynner å dele seg ukontrollert. Men nye metoder gjør det mulig å undersøke svulstene enda nøyere. Derfor har forskere begynt å lete etter gener som ikke stammer fra mennesker i det hele tatt. Det har gitt overraskende resultater. Forskere har undersøkte genene i 1500 kreftsvulster fra bryst, eggstokk, bukspyttkjertel, hud, skjelett og hjerne. De fant en haug av fremmede gener. Disse stammet ikke fra mennesker, men fra bakterier. Flest forskjellige bakterier var det i brystkreft, ifølge studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science. Funnene føyer seg inn i en rekke studier som viser at vi kanskje har undervurdert hvilken rolle bakterier spiller i utviklingen av kreft. Les også: – Lungekreft er en helvetes sykdom som ikke skåner noen (abcnyheter.no 30.10.2020).)

(Anm: The human tumor microbiome is composed of tumor type-specific intracellular bacteria. Science. 2020 May 29;368(6494):973-980.)

- Sopp fremmer kreft i bukspyttkjertelen. En ny studie på mus og mennesker demonstrerer at sopp som migrerer fra tarmen til bukspyttkjertelen, kan spille en rolle i utviklingen av duktalt adenokarsinom i bukspyttkjertelen (PDAC).

(Anm: Fungi promote pancreatic cancer. A new study in mice and humans demonstrates that fungi migrating from the gut to the pancreas might have a role in the progression of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Furthermore, the authors suggest that a fungal genus abundant in PDAC tumours promotes cancer progression via activation of the C3 complement cascade. “We and others recently discovered that pancreatic tumours contain a robust bacterial microbiome that is important in mediating immune suppression in pancreatic cancer,” say George Miller and Deepak Saxena, both corresponding authors of the study. “That spurred us on to look for fungi too.” (…) Next, the investigators showed that ablation of the mycobiome in several PDAC mouse models using the antifungal amphotericin B protected against tumour progression. Repopulating these mice with a Malassezia species accelerated the growth of PDAC tumours, unlike repopulation with non-Malassezia commensal species. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Dec;16(12):706-707.)

– Jeg ser nesten ingen begrensninger nå. For seks år siden ville hun gi opp. Nå er Agnete B. Fredriksens gründersatsing verdt 17,5 milliarder kroner.

(Anm: – Jeg ser nesten ingen begrensninger nå. For seks år siden ville hun gi opp. Nå er Agnete B. Fredriksens gründersatsing verdt 17,5 milliarder kroner. (…) Nå sitter hun med hendene rundt en kaffekopp med skriften «Vaccibody, the first 10 years». (…) Totalt vil Vaccibody motta rundt 7 milliarder de neste årene. (…) – Det jeg synes er gøy, er rollen mellom pasienter, leger og investorer. Den som legger en strategi som tjener alle parter, og ikke minst sluttbrukeren: Pasienten. Og det er gøy å jobbe med mennesker som vil noe og som tar ansvar. (e24.no 25.10.2020).)

- Var nær å gi opp - nå leder hun Norges mest verdifulle biotek-selskap. (- Persontilpasset.) (- Studien vi har gjort med persontilpasset vaksine er både på lungekreft, føflekkreft, nyre-, blære-, hode- og halskreft. Så dette er en metode man kan bruke uavhengig av hvilken kreftdiagnose man har.)

(Anm: Var nær å gi opp - nå leder hun Norges mest verdifulle biotek-selskap. BARE BUSINESS (TV 2): Agnete Fredriksens kreftvaksine har vist svært lovende resultater. Denne uken ble selskapet børsnotert. (…) Børsnoteringen ble gjennomført en knapp uke etter at det ble kjent at det internasjonale legemiddelselskapet Roche Genentech kjøper seg inn i Vaccibody for 6,7 milliarder kroner. Vaccibody er med dette blitt Norges mest verdifulle biotek-selskap. (…) Persontilpasset – Det har tatt mange år å få bevist at dette fungerer. Heldigvis har vi klart det nå, sier Fredriksen. Vaccibody utvikler persontilpasset kreftvaksine, som har vist svært lovende resultater i studier på pasienter. De nye pengene inn i selskapet fra Roche Genentech vil gjøre videre testing og utvikling mulig i langt raskere tempo. Forhåpentligvis kan vaksinen produseres og brukes i stor skala på pasienter i løpet av få år. Vaksineteknologien til Vaccibody begynte med livmorhalskreft, men spekteret er nå betydelig utvidet. – Studien vi har gjort med persontilpasset vaksine er både på lungekreft, føflekkreft, nyre-, blære-, hode- og halskreft. Så dette er en metode man kan bruke uavhengig av hvilken kreftdiagnose man har. Og når vi nå har fått til et samarbeid med verdens beste partner, så er muligheten økt betydelig til å teste ut hvor bredt dette kan fungere, forteller Fredriksen. (tv2.no 12.10.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Immunforsvaret vårt setter i gang feil forsvar mot kreft. (- UiO-stipendiat har utviklet en helt ny metode som viser at immunsystemet vårt responderer feil på kreft.) (- Oppdagelsen hennes kan endre fremtidens immunkurer mot kreft.)

(Anm: Immunforsvaret vårt setter i gang feil forsvar mot kreft. (- UiO-stipendiat har utviklet en helt ny metode som viser at immunsystemet vårt responderer feil på kreft. (…) Oppdagelsen hennes kan endre fremtidens immunkurer mot kreft. (…)  Astri Frafjord har utviklet en helt ny og banebrytende metode for å vise hvilke typer immunceller som finnes i kreftsvulster. (…) T-hjelpeceller • En del av det tillærte immunforsvaret er hvite blodlegemer som kalles for T-celler. • T-celler kan deles inn i de to hovedgruppene T-drepeceller og T-hjelpeceller. (apollon.no 22.10.2020).)

- Ny norsk studie: Overraskende resultater etter kreftvaksine-tester.

(Anm: Ny norsk studie: Overraskende resultater etter kreftvaksine-tester. Kan norske forskere være nærmere svaret på kreftgåten? De mener de er i ferd med å utvikle en universell vaksine som kan redde mange liv. Norsk kreftprofessor er positiv til funnene. Kreftregisteret har anslått at antall krefttilfeller i Norge vil øke med 42 % for menn og 27 % for kvinner frem mot 2030. Denne økningen er forventet og skyldes at befolkningen vokser og at andelen eldre øker. (…) Etter 18 måneders behandling for ondartet melanom, hudkreft, i fase 1, er altså 30 prosent av pasientene helt fri for kreft, sammenlignet med 5–12 prosent med samme behandling uten vaksine. (vg.no 28.5.2021).)

- Forskere avslører lovende nøkkel for å forhindre tilbakefall av kreft etter immunterapi.

(Anm: Scientists Unlock Promising Key to Preventing Cancer Relapse After Immunotherapy. "Marker Genes" Reveal Deadly Secrets of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. CINCINNATI, Dec. 8, 2016 /PRNewswire-USNewswire/ -- Researchers cracked the complete genetic code of individual cells in healthy and diseased human lung tissues to find potential new molecular targets for diagnosing and treating the lethal lung disease Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). Scientists from Cincinnati Children's Hospital Medical Center, in collaboration with investigators at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, publish their findings Dec. 8 in the Journal of Clinical Investigation Insight (JCI Insight). "This paper identifies a number of novel targets and molecular pathways for IPF, for which there are pharmaceutical approaches," said Jeffrey Whitsett MD, lead investigator and co-director of the Perinatal Institute at Cincinnati Children's. "Airway cells can be obtained by brushing the airway or biopsy, and marker genes can be tested to make a diagnosis or monitor treatment." IPF is a common and lethal interstitial lung disease in adults, which means it inflames, scars and reconfigures lung tissues. This causes loss of the air sacs, called alveoli, where oxygen and carbon dioxide are normally exchanged. Similar losses of lung function can occur earlier in life, especially in children with diseases caused by mutations in genes critical for surfactant and maintenance of the lung saccules. (firstwordpharma.com 17.12.2020).)

(Anm: A critical role for fas-mediated off-target tumor killing in T cell immunotherapy. Cancer Discov. 2020 Dec 17;CD-20-0756.)

- Norske pasienter får ikke helbredende celleterapi for lymfekreft.

(Anm: Norske pasienter får ikke helbredende celleterapi for lymfekreft. Desperate pasienter reiser for egen regning til utlandet for å få en behandling vi har mye erfaring med på Radiumhospitalet. Pasienter med flere tilbakefall av aggressiv lymfekreft nektes en ny type celleterapi som redder livet til pasienter i andre land. Slik skaper helsepolitikerne et todelt helsevesen. Mange pasienter vet at det finnes en effektiv behandling som er godkjent i utlandet. De behøver ikke å reise lenger enn til Sverige. Dit drar en ung småbarnsmor om få dager for å få en behandling som sannsynligvis vil koste henne 3,8 millioner kroner. De færreste pasienter har muligheten til å betale en slik sum. Det fører til et klasseskille mellom dem som har råd, og dem som ikke har det. Dette strider mot vår alles rettferdighetssans. (aftenposten.no 6.5.2021).)

- På bakgrunn av gode resultater brukes immun-sjekkpunkthemmere ved visse kreftdiagnoser.

(Anm: Immunterapi ved kreft. Målet med immunterapi er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. (…) På bakgrunn av gode resultater brukes immun-sjekkpunkthemmere ved visse kreftdiagnoser. Målet med behandlingen er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. (aleris.no).)

- Immunterapi øger risikoen for hjerteproblemer.

(Anm: Immunterapi øger risikoen for hjerteproblemer. Immuncheckpointhæmmere øger risikoen for ­betændelse i hjertet, hjerteinsufficiens, hjerterytme­forstyrrelser og blodpropper hos patienter med ­lungekræft og modermærkekræft. Resultatet er dog ikke overraskende, siger professor og læge. (dagenspharma.dk 6.5.2021).)

- Nyt kræftmiddel sprænger skalaen ved behandling af lymfekræft.

(Anm: Nyt kræftmiddel sprænger skalaen ved behandling af lymfekræft. Høje responsrater, få bivirkninger og en patientgruppe, som ikke har andre muligheder. Glofitamab ser ud til at kunne revolutionere behandlingen af patienter med visse former for lymfekræft. (dagenspharma.dk 3.5.2021).)

- NICE gir tommelen opp for BMS' Opdivo mot fremskreden spiserørskreft.

(Anm: NICE nod for BMS’ Opdivo in advanced oesophageal cancer. The UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has recommended Bristol Myers Squibb’s (BMS) Opdivo for the treatment of unresectable advanced oesophageal squamous cell cancer (OSCC). Following the positive final appraisal document, Opdivo becomes the first immuno-oncology monotherapy for the treatment of OSCC patients in England who have previously failed chemotherapy. (pharmatime.com 14.5.2021).)

- Angelica reddet av immunterapi: − Jeg hadde vært død i dag uten.

(Anm: Angelica reddet av immunterapi: − Jeg hadde vært død i dag uten. Angelica (58) hadde kreft med spredning i hele kroppen og hjernen. Livet hennes skulle ikke være mulig å redde. Hun hadde 29 metastaser i hjernen, spredninger fra en annen kreftsvulst. Alt så helsvart ut. Da Angelica Selander ble diagnostisert med spiserørskreft i 2015, fikk hun beskjed om at den kunne helbredes. Hun ble behandlet med stråling og cellegift. Tre måneder senere ble den ondartete svulsten i spiserøret hennes operert bort, og et nytt spiserør ble laget av en del av magesekken hennes og koblet sammen med den. Hun ble kurert. Men to år senere skjedde noe uventet. Det ble oppdaget forandringer på lungene til kvinnen i 50-årene. – Jeg ble fullstendig skrekkslagen og fryktet at det kunne være tilbakefall av kreften. Legen derimot mente at det var spor av forkjølelse som kunne sees på lungene, sier hun. (dagbladet.no 16.5.2021).)

- Fikk fem antibiotikakurer for urinveisinfeksjon – viste seg å være noe mye mer alvorlig.

(Anm: Fikk fem antibiotikakurer for urinveisinfeksjon – viste seg å være noe mye mer alvorlig. Selv om kreftformen er den femte mest vanlige blant menn i Norge, kan den ta lang tid å oppdage. Det fikk Jan Erik Pedersen oppleve på den harde måten. Året er 2008. Dette året ender Jan Erik Pedersen med å smelle neven i bordet hos fastlegen sin i frustrasjon. Denne høsten har han tatt fem antibiotikakurer på rappen mot urinveisinfeksjon. Men det virker ikke. Blodet er like synlig i toalettskålen fortsatt. Noe stemmer ikke. Etter fem antibiotikakurer får han henvisning til urolog. Den må han be om selv, men det tar fire måneder før urologen kan ta ham inn. NRK har vært i kontakt med fastlegen, som ikke ønsker å kommentere saken. I mars 2009 får han en cystoskopi-undersøkelse, før spesialisten kommer med de nedslående ordene: Du har kreft. (nrk.no 25.2.2023).)

- Kreftformen «ingen» snakker om: − Tar ett liv hver dag. Symptomene kan feiltolkes som urinveisinfeksjon. (- Kreftformen «ingen» snakker om: − Tar ett liv hver dag. Symptomene kan feiltolkes som urinveisinfeksjon.) (– Ikke bagatelliser blod i urinen.) (- Blant menn er blærekreft den fjerde største kreftformen, etter kreft i prostata, lunge og tykktarm – før føflekkreft og leukemi.)

(Anm: Kreftformen «ingen» snakker om: − Tar ett liv hver dag. Symptomene kan feiltolkes som urinveisinfeksjon. Selv om det er en av de største kreftformene i den vestlige verden, er den ukjent for veldig mange. Hvis pasienten oppsøker lege tidlig, er overlevelsessjansen på 94–95 prosent. Blant menn er blærekreft den fjerde største kreftformen, etter kreft i prostata, lunge og tykktarm – før føflekkreft og leukemi. Ifølge Kreftregisteret har det de siste årene blitt diagnostisert omtrent 1750 nye tilfeller av blærekreft årlig. Av disse er syv av ti menn, tre av ti er kvinner. I 2019 fikk 1332 menn diagnosen blærekreft, mens 446 kvinner ble rammet av sykdommen. Cellebiolog Ranveig Røtterud, med doktorgrad i blærekreft, sier at kreftformen er en miljøindusert sykdom. Hun sier at blærekreft kort fortalt er en sykdom nesten ingen har hørt om: – Den tar i snitt ett liv hver eneste dag, noe som bekreftes i Kreftregisterets årlige rapporter «Cancer in Norway». – Ikke bagatelliser blod i urinen Desember 2004: Elsa Eriksen Moen lever et sunt og godt liv, fri for sykdommer og plager. (vg.no 4.2.2021).)

- Derfor får mange hull i skjelettet ved beinmargskreft. En ny studie kan ha løst mysteriet som har skapt hodebry for forskerne i mange tiår.

(Anm: Derfor får mange hull i skjelettet ved beinmargskreft. En ny studie kan ha løst mysteriet som har skapt hodebry for forskerne i mange tiår. Hvert år får rundt 400 norske kvinner og menn den uhelbredelige sykdommen beinmargskreft, kalt myelomatose. Mange av disse får ofte hull i selve skjelettet. Det fører til at kroppen blir skjør, og bare det å snu seg i senga kan føre til beinbrudd. Hvorfor disse hullene oppstår har i flere tiår vært et mysterium for ekspertene. Men nå tror en gruppe norske og internasjonale forskere at de har funnet ei forklaring. – Vi tror mangel på sukker kan være årsaken til at skjelettet blir spist opp, sier professor Therese Standal. (…) Ved å undersøke antistoffene nærmere fant de at mennesker med hullete skjelett mangla to sukkermolekyler i sine antistoffer. Sukkeret har betydning for hvordan antistoffet fungerer, og når noe mangler blir det krøll. – Produksjonen går så raskt at kreftcellene rett og slett glemmer å pynte antistoffene med nok sukker. (…) For å teste teorien serverte de mus sukkervann som inneholdt byggesteiner til det sukkeret som manglet. – Da så vi at beincellene ikke gikk amok. De spiste ikke mer bein enn at reperatørcellene klart å rydde opp. Forskerne konkluderte derfor med at det må være det manglende sukkeret som fører til at mange pasienter med beinmargskreft får hullete skjelett. (…) Standal håper at de kan teste sukkervannet på mennesker om fire-fem år. – Når vi forstår denne mekanismen kan det potensielt bli mulig å forhindre skjelettnedbrytning, sier Fredrik Hellem Schjesvold. Forskerne fant også en annen svært positiv bivirkning av sukkervannet. – Vi ble veldig overraska over at musene som fikk sukkervann hadde mindre tumorvekst. (nrk.no 12.10.2020).)

- BUDSJETTLEKKASJE: 30 millioner til persontilpasset medisin: – Kan gjøre at flere overlever kreft. (- Bent Høie understreker at det vil bli mer penger til persontilpasset medisin selv om det bare er 61,3 millioner som er øremerket til formålet.)

(Anm: BUDSJETTLEKKASJE: 30 millioner til persontilpasset medisin: – Kan gjøre at flere overlever kreft. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til persontilpasset medisin. Kreftforeningen jubler, men sier at det fortsatt er behov for mer penger. Regjeringen skal onsdag legge frem statsbudsjettet for 2021. Helseminister Bent Høie kan i dag røpe til TV 2 at de vil bevilge flere titalls millioner kroner til persontilpasset medisin. – Dette vil få stor betydning for mange. Vi vet at presisjonsdiagnotistikk og persontilpasset behandling er utrolig viktig for å gi pasienter bedre og mer tilrettelagt behandling, sier Høie. (…) Kreftforeningen mener likevel ikke at dette er nok. – Det er en veldig god start, men det er behov for mer penger hvis vi skal klare å gi alle kreftpasienter en treffsikker og skånsom behandling, sier Ross. Bent Høie understreker at det vil bli mer penger til persontilpasset medisin selv om det bare er 61,3 millioner som er øremerket til formålet. (tv2.no 5.10.2020).)

- Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin? Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det?

(Anm: Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin? Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det? (…) Skreddersydd behandling (…) Persontilpasset medisin defineres av Helsedirektoratet som «forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte». Presisjonsmedisin og stratifisert medisin er angitt som synonymer (1). (…) Konklusjon. Internasjonalt ser det ut til at man går i retning av presisjonsmedisin framfor persontilpasset medisin. Men flere uttrykk er i omløp: persontilpasset, individualisert, individtilpasset, personlig, stratifisert og skreddersydd medisin, presisjonsmedisin, P4-medisin, målrettet behandling og kanskje enda flere. Alle er flertydige og har uklare definisjoner, og det er ikke åpenbart hvilket som bør foretrekkes. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 13. januar 2020.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Sakna betre oppfølging etter at Sigrid blei kreftfri: – Det er eit kjent problem.

(Anm: Sakna betre oppfølging etter at Sigrid blei kreftfri: – Det er eit kjent problem. Sigrid (7) har hatt mange plagar etter at ho blei kreftfri som toåring, men oppfølginga etter enda behandling har vore manglande. Barnekreftforeininga ser til Sverige for løysing. (…) Manglar eit godt, tverrfagleg system for oppfølging – Det er eit kjent problem, seier barnesjukepleiar og stipendiat, Elna Hamilton Larsen. Ho forskar på overgangen frå aktiv behandling til oppfølging av barn med kreft. Forskinga viser at medan foreldre generelt synest oppfølginga er god så lenge barnet er under behandling, seier fleire at det er vanskeleg å få støtta dei treng i tida etterpå. Det gjeld særleg psykososial støtte. (nrk.no 13.1.2021).)

- Forskere kortlægger dansk børnekræft gennem 72 år. (- Hyppigheden stiger.) (- Forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har nu gennemgået det danske Cancerregister i perioden 1943-2014.) (- I hele perioden på 72 år drejer det sig om 15.184 børn.) (- I perioden 1943 -1955 var der hvert år 168 nye børn, der fik stillet en kræftdiagnose.) (- Godt 60 år senere i perioden 2006-2014 er der nu 280 nye tilfælde om året.) (- Gennem alle årene var hyppigheden af kræft højest hos børn i alderen 0-4 og 15-19 år og lavest hos børn i alderen 5-14 år.)

(Anm: Forskere kortlægger dansk børnekræft gennem 72 år. (…) Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har analyseret hyppigheden af kræft hos danske børn i perioden 1943-2014. Tendensen er, at stadig flere børn får konstateret kræft. Årsagen er ukendt, men vores ændrede livsstil kan spille en rolle. Undersøgelsen er netop offentliggjort. Hyppigheden stiger Forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har nu gennemgået det danske Cancerregister i perioden 1943-2014 og set på, hvor mange børn, der gennem årene har fået kræft. I hele perioden på 72 år drejer det sig om 15.184 børn. I gennemsnit er det 211 nye tilfælde om året. Gennem hele perioden kan forskerne se, at hyppigheden stiger, men fra 1977 begynder kurven at stige mere stejlt. I perioden 1943 -1955 var der hvert år 168 nye børn, der fik stillet en kræftdiagnose. Godt 60 år senere i perioden 2006-2014 er der nu 280 nye tilfælde om året. Gennem alle årene var hyppigheden af kræft højest hos børn i alderen 0-4 og 15-19 år og lavest hos børn i alderen 5-14 år. Det er hyppigst drenge, der udvikler kræft, men de senest år er hyppigheden af kræft hos piger steget mest markant. Læs mere om kræft hos børn: Hvis dit barn har kræft (cancer.dk).)

(Anm: Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk).)

- Professor: Det her vil kunne føre til et markant fald i kræftdødsfald hos børn. Hver tiende kræftpatient under 18 år er genetisk disponeret for tumorudvikling i barnealderen, viser ny forskning. Tallet er højere end hidtil antaget, og det vil påvirke udredningen og behandlingen af børn og unge med kræft fremadrettet, vurderer forskerne bag studiet.

(Anm: Professor: Det her vil kunne føre til et markant fald i kræftdødsfald hos børn. Hver tiende kræftpatient under 18 år er genetisk disponeret for tumorudvikling i barnealderen, viser ny forskning. Tallet er højere end hidtil antaget, og det vil påvirke udredningen og behandlingen af børn og unge med kræft fremadrettet, vurderer forskerne bag studiet. Tidligere forskning har fokuseret på at kortlægge medfødte genetiske dispositioner i udvalgte patientgrupper eller for undertyper af kræft. Disse studier har vist, at mellem fem og ti procent af børn med kræft er genetisk disponerede for tumorudvikling i barnealderen. I STAGING-studiet (Sequencing Tumor and Germline DNA – Implications for National Guidelines) står en gruppe forskere fra Rigshospitalet som de første i verden bag en national opgørelse af medfødte mutationer hos nydiagnosticerede børn med kræft. (…) Med de kriterier, vi bruger nu, overser vi at lave en genetisk udredning af mindst 15-20 procent af de børn, der har genetiske forandringer. Og det er ikke godt nok,” udtaler hun i en nyhed på Rigshospitalets hjemmeside. Kræftpatienter under 18 år bliver hyppigst diagnosticeret med hæmatologisk kræft; størstedelen med akut lymfatisk leukæmi (ALL). (sundhedspolitisktidsskrift.dk 3.3.2021).)

- DTU-forskere finder over 100 potentielt skadelige kemikalier i plastlegetøj. (- Og ud af dem har vi fundet 126 stoffer, der er potentielt sundhedsskadelige for børn og kobles sammen med cancer eller andre sygdomme,« siger Peter Fantke, professor ved DTU Management og hovedforfatter på undersøgelsen.)

(Anm: DTU-forskere finder over 100 potentielt skadelige kemikalier i plastlegetøj. Kig efter miljømærket legetøj, og overvej brugen af blødt plastlegetøj, hvis det kan ende i munden på børnene, lyder et par råd fra forskerne, der savner langt mere gennemsigtighed på markedet. Det kræver en del kemikalier at gøre legetøj blødt, så et godt råd fra forskerne er at undgå blødt legetøj, hvis det kommer i munden, og at få luftet ud i børneværelset. (…) »Vi fandt 419 kemikalier i hård plast, blød plast og skumplast, som bruges i børnelegetøj. Og ud af dem har vi fundet 126 stoffer, der er potentielt sundhedsskadelige for børn og kobles sammen med cancer eller andre sygdomme,« siger Peter Fantke, professor ved DTU Management og hovedforfatter på undersøgelsen. »Det vidner om, at der potentielt kan være plastlegetøj i børneværelset - og i vores husstand generelt - der kan indeholde sundhedsskadelige kemikalier, som man som forbruger ikke aner noget om, fordi markedet ikke er særlig gennemskueligt,« fortsætter han. Resultaterne er fremlagt i tidsskriftet Environment International. (videnskab.dk 3.3.2021).)

(Anm: Chemicals of concern in plastic toys. Highlights • We provide prioritization criteria and screen risks of chemicals in plastic toys. • Highest child risk is observed for multiple plasticizers in soft plastic toys. • Quantified exposures combined with toxicity data yields 126 chemicals of concern. • Critical need for material composition data and for a mouthing exposure model. • Screening method able to quantify acceptable chemical content in toy materials. Environ Int. 2021 Jan;146:106194.)

- Kræftens Bekæmpelse: Flere børn får kræft. (- Fra 1943 til 1955 var der hvert år 168 nye børn, som fik kræft. Fra 2006 til 2014 var tallet steget til 280 nye tilfælde hvert år.) (- Et andet studie, som vi også lavede for nylig, handlede om, at hvis moren havde taget hormonel prævention op til eller under graviditeten, så var der øget risiko for, at hendes barn fik leukæmi, siger hun.) (- Hun siger, at forskerne kun kender til få årsager til børnecancer, men nævner at fertilitetsbehandling og brugen af p-piller muligvis kan påvirke risikoen for børnecancer.)

(Anm: Kræftens Bekæmpelse: Flere børn får kræft. I et nyt studie har forskere fra Kræftens Bekæmpelse kortlagt dansk børnekræft gennem 72 år. Flere danske børn får kræft, men den præcise årsag til udviklingen er endnu ukendt. Det konkluderer forskere fra Kræftens Bekæmpelse, som har analyseret hyppigheden af kræft hos danske børn fra 1943 til 2014. Det skriver organisationen i pressemeddelelse. Forskerne fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har gennemgået det danske Cancerregister i perioden 1943 til 2014. Her har de kigget på, hvor mange børn der i perioden har fået kræft. Gennem de 72 år har i alt 15.184 børn fået sygdommen, og hyppigheden har været højest blandt børnene i alderen 0 til 4 år og 15 til 19 år, lyder det i pressemeddelelsen. Forskerne kan desuden se, at hyppigheden er steget gennem hele perioden. Fra 1943 til 1955 var der hvert år 168 nye børn, som fik kræft. Fra 2006 til 2014 var tallet steget til 280 nye tilfælde hvert år. Marie Hargreave er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og har været medforfatter på undersøgelsen. Hun siger, at forskerne kun kender til få årsager til børnecancer, men nævner at fertilitetsbehandling og brugen af p-piller muligvis kan påvirke risikoen for børnecancer. (…) Dog nævner forskeren også, at man skal huske på, at børnecancer heldigvis ses rigtig sjældent. Derfor er det en lille øget risiko, man ser ved brugen af fertilitetsbehandling og p-piller. I Danmark er der årligt knap 300 nye tilfælde af børn, der får kræft, fremgår det af pressemeddelelsen. - Stigningen i hyppighed af børnecancer, der også ses internationalt, lægger op til, at vi forsker mere i mulige årsager til denne stigning og identificerer risikofaktorer og beskyttende faktorer for børnecancer, siger Marie Hargreave. (jyllands-posten.dk 2.4.2020).)

(Anm: Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk).)

- Ubehandlet glutenintolerans kan måske føre til alvorlige sygdomme, antyder ny dansk forskning. Forskning tyder på, at cøliaki muligvis kan føre til alvorlige kræft- og hjertekarsygdomme. Studiet får ros af andre glutenforskere, men der skal mere forskning til, påpeger de.

(Anm: Ubehandlet glutenintolerans kan måske føre til alvorlige sygdomme, antyder ny dansk forskning. Forskning tyder på, at cøliaki muligvis kan føre til alvorlige kræft- og hjertekarsygdomme. Studiet får ros af andre glutenforskere, men der skal mere forskning til, påpeger de. Forskellige kræfttyper som mavetarm-, bryst-, æggestokke-, livmoder, hoved- og halskræft og hjertekarsygdomme. Det er nogle af de alvorlige sygdomme, ubehandlet glutenintolerans - cøliaki – øger risikoen for at få, og derfor kan sygdommen potentielt have alvorlige langvarige helbredskonsekvenser. Det indikerer ny dansk forskning, der netop er publiceret i American Journal of Gastroenterology. Det er læge og postdoc Line Lund Kårhus, der står bag studiet sammen med professor Allan Linneberg ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg Hospital. »Vi ved fra tidligere studier, at cøliakipatienter kan have en forhøjet risiko for visse typer af kræft, men i vores studie ser vi en bred kræftrisiko. Det var lidt overraskende, for det er ikke set andre steder tydeligt før,« siger Line Lund Kårhus. (videnskab.dk 26.6.2020).)

(Anm: Long-term Consequences of Undiagnosed Celiac Seropositivity. (…) Discussion: Undiagnosed CD was associated with increased risk of cardiovascular disease and cancer suggesting that untreated CD has serious long-term health consequences not only affecting the gastrointestinal tract (see Visual Abstract, Supplementary Digital Content, http://links.lww.com/AJG/B566). Am J Gastroenterol. 2020 Jun 16.)

- Et nytt syndrom? (- I min legepraksis har jeg i over 20 år vært spesielt interessert i polysymptomatiske pasienter.)

Et nytt syndrom?
Heiko Santelmann
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 461 (15.2.2007)
Halldis Ringvold etterlyser i Tidsskriftet nr. 17/2006 leger som har erfaring med pasienter med hypotyreose kombinert med glutenintoleranse og malabsorpsjon av laktose og fruktose (1).

I min legepraksis har jeg i over 20 år vært spesielt interessert i polysymptomatiske pasienter. Jeg har behandlet mer enn 400 pasienter med påvist glutenintoleranse, eller glutenallergi etter EAACIs definisjon (2) siden alle hadde forhøyede IgA- eller IgG-verdier mot gliadin eller gluten i serum uten å ha cøliaki. Nesten alle hadde symptomforverring ved inntak av laktose, fruktose, dekstrose og sukrose, og mange hadde hypotyreose etter tyreoiditt. Nesten alle klaget over utmattethet «uten grunn» og irritert tykktarm. Symptomer som sukkertrang, kløe og forverring av plager fra luftveier, muskler og skjelett samt av psykiske plager i tåke og regn var vanlig. Pasientgruppen responderte veldig bra på antimykotika og en diett uten sukker, laktose, gjær og gluten. Som Ringvold trodde jeg i 1986 at jeg var på sporet av et nytt syndrom, men måtte innse at kolleger i USA hadde beskrevet syndromet allerede (3) under navnet candidiasis-hypersensitivitets-syndrom. (...)

- Hvis Ringvolds pasienteksempler ikke har positiv anti-TPO/TRAS-test og har malabsorbsjon bare av fruktose, er hun kanskje på sporet av et nytt syndrom likevel?

- Kemohjerne viser hvor meget vores sprog om kræft heldigvis har ændret sig.

(Anm: Kemohjerne viser hvor meget vores sprog om kræft heldigvis har ændret sig. TV: Den danske mini-tv-serie, Kemohjerne, om en ung mand og hans testikelcancer, har som den første danske tv-serie netop haft international premiere på den prestigefulde amerikanske tv-festival, Sundance. Kemohjerne, instrueret af Kristian Håskjold, er en umådelig fin, lille serie i fem afsnit af 15 minutters varighed og handler om den kun 28-årige studerende Oliver, som lever et godt og sorgløst ungdomsliv med venner og en ny næsten-kæreste. Lige indtil den dag, hvor hans smågenerende rygproblemer viser sig at dække over testikelkræft i spredning. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 28.1.2020).)

- Mange patienter har færre alvorlige bivirkninger med immunterapi end med kemo.

(Anm: Mange patienter har færre alvorlige bivirkninger med immunterapi end med kemo. Resultater fra en stor metaanalyse viser, at de patienter med avancerede solide tumorer, der blev behandlet med immunterapi var mindre tilbøjelige til at udvikle alvorlige bivirkninger end dem, der fik kemoterapi. Der var også færre behandlingsafbrydelser grundet bivirkninger og dødsfald på grund af bivirkninger i immunterapigruppen, og træthed og diarré forekom oftere hos patienter, der blev behandlet med kemoterapi, viser undersøgelsen. I studiet, hvis resultater er publiceret i Annals of Oncology, udførte forskerne en systematisk gennemgang af undersøgelser i forskellige databaser i perioden januar 2000 til februar 2019. Tilfældige kliniske forsøg, der sammenlignede de såkaldte checkpoint-hæmmere med standardkemoterapi i behandlingen af avancerede solide tumorer blev inkluderet, hvis bivirkninger blev rapporteret som et resultat. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12.2.2020).)

– Kreftsvulstene forsvant med immunterapi.

(Anm: Kreftsvulstene forsvant med immunterapi. KONGSBERG/DRAMMEN (NRK): Laila Hansebråten hadde lungekreft med spredning og var forberedt på å dø. Så fikk hun tilbud om en ny type behandling. (…) – Publiserte studier viser at mellom 25 og 30 prosent av pasientene er i live etter fem år. For lungekreft er dette høyt. Vi håper det skal øke etterhvert. Det er fortsatt en gåte hvorfor noen blir friske, mens effekten uteblir hos andre. Eller hvorfor noen får lite bivirkninger, mens andre blir svært plaget. På Drammen sykehus skal forskere finne ut mer om dette. Ifølge Brustugun trengs det mer kunnskap. (nrk.no 15.6.2020).)

- Skal screene storrøykere for lungekreft. For første gang skal norske storrøykere screenes for lungekreft.

(Anm: Skal screene storrøykere for lungekreft. For første gang skal norske storrøykere screenes for lungekreft. Kreftforeningen har bevilget 8 millioner kroner til et pilotprosjekt, som skal gjennomføres ved Akershus universitetssykehus. (…) Redder flere hundre – Den viser at vi kan redusere dødeligheten av lungekreft med 26 prosent for menn og faktisk opp mot 50 prosent for kvinner, sier prosjektleder og overlege på lungekreftscreening, Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus. (nrk.no 6.10.2020).)

- UHELBREDELIG: Influenser Elin Kjos hadde vært plaget med hoste i ett år, og trodde at det var astma og allergi. Det viste seg å være uhelbredelig lungekreft.

(Anm: Elin Kjos: Har fryst ned eggstokk. UHELBREDELIG: Influenser Elin Kjos hadde vært plaget med hoste i ett år, og trodde at det var astma og allergi. Det viste seg å være uhelbredelig lungekreft. Kampen hennes mot sykdommen inspirerer tusenvis. Elin Kjos har ikke gitt opp tankene om et normalt liv. (…) Historien til svenske Elin Kjos (32) inspirerer tusenvis. Hun livnærte seg som et sunt treningsforbilde på Instagram fram til i mars, da det ble funnet en over 20 centimeter stor svulst på den høyre lungen hennes. Kjos hadde hatt en vond hoste i over et år, men tenkte aldri i de baner at dette faktisk kunne være noe alvorlig. Svulsten og en stor del av lungen ble operert bort, men skaden hadde allerede skjedd. Kreften hadde spredt seg. Kjos ble behandlet med en kombinasjon av immunterapi og cellegift som hun fikk på fram til midten av juli. (dn.no 21.9.2020).)

- Canceröverlevare drabbas ofta av posttraumatisk stress

Canceröverlevare drabbas ofta av posttraumatisk stress
lakemedelsvarlden.se 13.10.2011
En cancerdiagnos kan lämna bestående psykiska ärr som liknar dem orsakade av krig. Påverkan kan i vissa fall sitta kvar i åratal.

Mer än ett decennium efter att de haft en sjukdom, sade nästan fyra av tio canceröverlevande att de fortfarande plågades av symtom på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

En av tio patienter sade också att de undvikit att tänka på sin cancersjukdom och en av 20 sa att de undvek situationer eller aktiviteter som påminde dem om sjukdomen, till exempel att gå till doktorn.

Studien, som publiceras i Journal of Clinical Oncology, bygger på en undersökning av 566 patienter med non-Hodgkins lymfom, ledd av Sophia Smith vid Duke Cancer Institute i Durham, North Carolina i USA. Vanliga rapporterade symtom i studien var bland annat nervositet, oroande tankar om cancer och dess behandling, och att känna sig känslomässigt stel mot vänner och familj. (...)

(Anm: Post-Traumatic Stress Symptoms in Long-Term Non-Hodgkin's Lymphoma Survivors: Does Time Heal? Journal of Clinical Oncology 2011 (Published online before print October 11).)

- Kreftsyke som sier nei til medisin: – Må ikke avvises av legen. (– Jeg vil oppfordre alle leger til å sette seg mer inn i alternativ behandling, og snakke med pasientene om det – på en respektfull måte, selv om de er uenige i valgene pasientene tar, sier Agnete E. Kristoffersen. Hun er seniorforsker ved Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).)

(Anm: Kreftsyke som sier nei til medisin: – Må ikke avvises av legen. Når kreftsyke velger bort livsviktig medisinsk behandling – og bare vil bruke alternativ behandling – har de gjerne kommet på kant med legen, viser norsk forskning. – Jeg vil oppfordre alle leger til å sette seg mer inn i alternativ behandling, og snakke med pasientene om det – på en respektfull måte, selv om de er uenige i valgene pasientene tar, sier Agnete E. Kristoffersen. Hun er seniorforsker ved Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). – Hvis legen klarer å holde pasienten inne til jevnlige kontroller, er sjansen større for at hun eller han til slutt tar kreftbehandling, sier forskeren. VG har fortalt historien om kreftsyke Tarjei (29) som nekter å ta cellegift og stråling. Han vil tenke seg frisk, og tar kosttilskudd og alternativ behandling. Overlever Tarjei kreften? Se dokumentarserien her. Rundt halvparten av alle kreftpasienter bruker alternativ behandling. Likevel er det bare 18 prosent av legene som snakker med pasientene om slik behandling, forklarer Kristoffersen. Hun mener alle burde gjøre det. (vg.no 25.5.2020).)

- Virkningen av kreft og cellegiftbehandling under graviditet på barns nevroutvikling: En multimodal nevroavbildningsanalyse.

(Anm: The impact of cancer and chemotherapy during pregnancy on child neurodevelopment: A multimodal neuroimaging analysis. Abstract Background This study applies multimodal MRI to investigate neurodevelopment in nine-year-old children born to cancer-complicated pregnancies. (…) Interpretation Prenatal exposure to maternal cancer and its treatment might affect local grey and white matter structure, but not functional connectivity or global organization. While platinum-based therapy was identified as a potential risk factor, this was not the case for chemotherapy in general. EClinicalMedicine (Published by Lancet 2020 (Published:October 21, 2020).)

- Fra 2021 skal nordmenn masseundersøkes for tarmkreft. Ny teknologi kan gjøre det billigere og bedre. (- Ved hjelp av kunstig intelligens kan et kamera i tarmen fange opp flere forstadier til kreft.)

(Anm: Fra 2021 skal nordmenn masseundersøkes for tarmkreft. Ny teknologi kan gjøre det billigere og bedre. Ved hjelp av kunstig intelligens kan et kamera i tarmen fange opp flere forstadier til kreft. Nå tester forskere om et nytt verktøy kan hjelpe dem å se hvilke utvekster som må fjernes. Nylig publiserte forskergruppen Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus to nye artikler om bruk av kunstig intelligens ved koloskopi (tarmkikkertundersøkelse). Koloskopi brukes blant annet ved mistanke om tarmkreft. Tykktarmens innside undersøkes for polypper (utvekster), svulstdannelser (inkludert kreftsvulster) og betennelsesforandringer ved hjelp av en bøyelig slange (koloskop) utstyrt med kamera. (…) Nasjonalt tilbud på trappene Fra 2021 innføres tarmkreftscreening i Norge. Da sendes de første invitasjonene ut til det som skal bli et nasjonalt tilbud for alle nordmenn fra fylte 55 år. Målet er å nå nasjonal dekning innen fem år. Tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge etter prostatakreft. Forekomsten er tredoblet de siste 60 årene. Årsaken til dette er ikke kjent. Hvert år oppdages mer enn 4000 nye tilfeller. (aftenposten.no 19.7.2020).)

- Trine (50) har 18 svulster på lungene, men nekter å takke ja til cellegiftbehandling. Nå løper hun en mil hver dag. (- I dag består kostholdet av grønnsaker og frukt, helst økologisk. Hun spiser litt egg, økologisk kylling og viltfanget hvit fisk, i tillegg til nøtter og bær. Sukker er helt utelatt, utenom mørk sjokolade søtet på stevia og økologisk rødvin.)

(Anm: Trine (50) har 18 svulster på lungene, men nekter å takke ja til cellegiftbehandling. Nå løper hun en mil hver dag. Kreftsyke Trine Karlsen Sagerud trosser legenes anbefalinger. Da Sagerud hadde fått sjokkbeskjeden, ble hun tilbudt beroligende medisiner og sovetabletter. I stedet velger hun trening når hodet koker over. I dag løper hun en mil på 41 minutter. Sagerud vil begynne med å understreke følgende: – Jeg er ikke motstander av skolemedisin. Overhodet ikke. Hadde det funnes en kur som kunne gjøre meg frisk, hadde jeg selvfølgelig valgt det. Jeg er ikke en svevende, alternativ type. Jeg er en helt normal tobarnsmor fra Bærum, rammet av kreft, men som har valgt en litt utradisjonell behandling. (…) Slik lever hun Sagerud har en genfeil som gjør at hun har mer enn 70 prosent risiko for å utvikle kreft i mage, tarm og underliv. I dag består kostholdet av grønnsaker og frukt, helst økologisk. Hun spiser litt egg, økologisk kylling og viltfanget hvit fisk, i tillegg til nøtter og bær. Sukker er helt utelatt, utenom mørk sjokolade søtet på stevia og økologisk rødvin. Hun trener minimum en økt på 40 minutter hver dag, og hun tar også flere ulike typer kosttilskudd og medisiner beregnet på annen sykdom enn kreft. (aftenposten.no 30.6.2020).)

- Dansk forsøg: Kan benhård træning forbedre behandling af lungekræft?

(Anm: Dansk forsøg: Kan benhård træning forbedre behandling af lungekræft? 11 danskere er indtil videre del af et nyt studie, der skal afdække, om intens motion hjælper i kampen mod lungekræft – og i givet fald hvorfor. (videnskab.dk 15.3.2021).)

- «Unyansert og generalisert framstilling av en hel bransje». Oppslaget i VG om Tarjei som har valt eigne vegar når det gjeld behandling av kreftsjukdomen sin, har opprørt medlemmene i Norske Naturterapeuters.

(Anm: JOHN PETTER LINDELAND, styreleder i NNH - LIDIA IVANOVA MYHRE, generealsekretær i NNGNaturterapeuter. «Unyansert og generalisert framstilling av en hel bransje». Oppslaget i VG om Tarjei som har valt eigne vegar når det gjeld behandling av kreftsjukdomen sin, har opprørt medlemmene i Norske Naturterapeuters. Hovedorganisasjon (NNH). Både når det gjeld å få del i den aktuelle pasienthistoria, men også ei unyansert og generalisert framstilling av ein heil bransje som sorterer under det same lovverket. VG har fortalt historien om kreftsyke Tarjei (29) som nekter å ta cellegift og stråling. Se dokumentarserien her. Når vårt hovudfokus gjennom mange år har vore fagkompetanse og pasienttryggleik som byggjer på gode etiske haldningar, blir karakteriseringar som - «dette er en kynisk bransje» - «slik praksis skjer jo hele tiden» - på grensa til det useriøse. I oppslaget får lesaren ingen dokumentasjon på kven desse aktørane er, kva slags fagkompetanse dei har, omfanget og om dei er organisert i organisasjonar som stillar fagkrav osb. (vg.no 25.5.2020).)

- Lege: – Dagens journalsystem rammer pasienter. (- Kreften til en eldre kvinne ble ikke fanget opp på grunn av manglende kommunikasjon mellom sykehus.) (- Hun er ikke alene, ifølge seniorrådgiver Eirik Wik i Direktoratet for e-helse.)

(Anm: Lege: – Dagens journalsystem rammer pasienter. Helse. Kreften til en eldre kvinne ble ikke fanget opp på grunn av manglende kommunikasjon mellom sykehus. Hun er ikke alene, ifølge seniorrådgiver Eirik Wik i Direktoratet for e-helse. Eirik Wik er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin og har jobbet som fastlege i mange år. Det siste året har han vært seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse. Torsdag fortalte han om sine erfaringer med dagens pasientjournalsystem på en pressefrokost som direktoratet og KS arrangerte i Oslo. Direktoratet for e-helse og KS hadde invitert til pressekonferansen for å fortelle siste nytt om Akson – tiltaket som skal gi en felles kommunal pasientjournal og elektroniske løsninger som gjør det mulig å kommunisere på tvers av helseinstitusjoner. (kommunal-rapport.no 9.12.2019).)

- Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (- Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test.)

(Anm: Tykktarmskreft: Endringer i tarmbakterier kan føre til ny blodtest. (...) Colon cancer: Changes in gut bacteria may lead to new blood test. (...) Ny forskning på mus og mennesker antyder at ubalanser i tarmbakterier kan spille en nøkkelrolle i å fremme utviklingen av tykktarmskreft. (...) Funnet hjelper forskere med å utvikle en blodprøve som kan hjelpe dem med å diagnostisere denne formen for kreft. (medicalnewstoday.com 21.11.2019).)

- Ny blodprøve oppdager nøyaktig mer enn 50 typer kreft. (- Studien med tittelen "Sensitiv og spesifikk multikreftdeteksjon og lokalisering ved bruk av metyleringssignaturer i cellefritt DNA," ble publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Annals of Oncology.)

(Anm: New blood test accurately detects more than 50 types of cancer. Researchers have developed a blood test that could accurately detect up to 50 types of cancers, and some of these detections could be even before the symptoms appear. The test would help physicians detect the origin or the source of cancer within the body explain the researchers from the European Society of Oncology. The study titled, "Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA," was published in the latest issue of the journal Annals of Oncology. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Sensitive and specific multi-cancer detection and localization using methylation signatures in cell-free DNA. Annals of Oncology 2020 (Published online: March 30, 2020).)

(Anm: Exercise is medicine in oncology: Engaging clinicians to help patients move through cancer. National Alliance against Mandated Mental Health. CA Cancer J Clin. 2019 Oct 16.)

- Ny norsk behandlingsmetode mot kreft prøves på mennesker for første gang.

(Anm: Ny norsk behandlingsmetode mot kreft prøves på mennesker for første gang. LONDON (NRK): Paul Smith (56) tester en ny norsk behandlingsmetode mot kreft. – Nå håper jeg bare det virker, sier han. (…) Metoden, som er utviklet i Norge, går ut på at man kombinerer mikrobobler i blodet med ultralyd. Målet er å gi pasienten større effekt av cellegiften. (…) Det er det norske selskapet Phoenix Solutions som har utviklet behandlingsmetoden. Bakgrunnen er at dagens bruk av cellegift er ineffektiv. (…) (nrk.no 13.4.2020).)

- Hjernefunksjoner og skader. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. (- Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er.) (- Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme.)

(Anm: Hjernefunksjoner og skader. Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. Det er ofte mulig for legen å kunne fastslå hvor i hjernen en skade eller hjernesvulst sitter, basert på de symptomer og tegn/utfall som foreligger. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av definerte områder i hjernen (se figur). Noen begreper går igjen når man snakker om hjernefunksjoner. Motoriske funksjoner er en samlebetegnelse på muskelutførte bevegelser i kroppen. Sensoriske funksjoner betegner alt som har med sanseinntrykk og følesans å gjøre. Motoriske funksjoner er signaler som går ut fra hjernen, og hvor kroppen lystrer hjernens kommando. Sensoriske funksjoner dreier seg om signaler kroppen sender inn til hjernen, for eksempel berøring, smerte, lyd eller lignende. (…) Basalgangliene Dette er en samling kjerner som ligger dypt inne i storhjernen. De har viktige oppgaver i forberedelsen av viljestyrte bevegelser. Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme. (nhi.no 3.5.2017).)

- Hva er mycosis fungoides? Hudlymfom (mycosis fungoides). (- Mycosis fungoides er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter.) (- Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken.)

(Anm: Hudlymfom (mycosis fungoides). Hudlymfom, mycosis fungoides, er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Typiske symptomer er tørre, skjellende, avgrensede forandringer i huden, som oftest starter nederst på overkroppen og på baken. Hva er mycosis fungoides? Mycosis fungoides er lymfekreft i huden - kutant T-cellelymfom - forårsaket av en type hvite blodceller som kalles T-lymfocytter. Tilstanden kan arte seg på ulike måter. Hyppigst presenterer tilstanden seg som flate, tynne flekker eller svulster. (nhi.no 21.2.2020).)

(Anm: mycosis fungoides, bilder (google.com).)

(Anm: Discolored Skin Patches (healthline.com 15.4.2016).)

- Mycosis fungoides er lymfekreft i huden. De fleste forbinder nok lymfekreft med lymfeknuter, men huden inneholder også rikelig med lymfeceller. (- Mer presis og riktig betegnelse er kutant T-celle lymfom, forkortet CTCL som betyr på engelsk: cutaneous T-cell lymphoma.)

(Anm: Mycosis fungoides er lymfekreft i huden. De fleste forbinder nok lymfekreft med lymfeknuter, men huden inneholder også rikelig med lymfeceller. Det medisinske fagfeltet er fullt av gamle og utdaterte betegnelser, men som er så innarbeidet at de brukes fortsatt. Mycosis fungoideus er et slikt uttrykk; direkte oversatt betyr det soppsykdom, men sykdommen har ikke noe med sopp å gjøre. Mer presis og riktig betegnelse er kutant T-celle lymfom, forkortet CTCL som betyr på engelsk: cutaneous T-cell lymphoma. Huden er et lymfelaken Huden er vår beskyttelseskappe mot omverdenen. Som en del av denne beskyttelsen har vi et laken av lymfeceller- såkalte T-celler, som vaker og overvåker, dypt inne i huden vår. (…) CTCL utvikler seg som regel veldig langsomt Denne type lymfekreft rammer 20-30 personer i Norge hvert år, og er hyppigst hos menn over 60 år. Som regel vil denne kreftformen utvikle seg svært langsomt over mange år, til og med tiår. Mange dør derfor med sykdommen, og ikke av den. (…) Behandling av CTCL Behandlingen er tverrfaglig. I tidlig fase behandles sykdommen av hudspesialist med bruk av sterke kortisonkremer i kombinasjon med lysbehandling. Når sykdommen kommer i plakk og tumorstadiet blir pasienten håndtert av kreftspesialister, onkologer. Det vil kunne bli aktuelt med stråleterapi og cellegift. Kilder: dermnetnz.org: Cutaneous T-cell lymphoma (lommelegen.no 21.10.2022).)

- Brainstem involvement with mycosis fungoides: an unusual central nervous system complication.

(Anm: Brainstem involvement with mycosis fungoides: an unusual central nervous system complication. Abstract Changes in the brainstem were demonstrated with MR imaging in a patient with mycosis fungoides. Previous reports of CNS involvement in this rare disease have not had similar findings. (…) Case Report The patient presented at the age of 61 years in the summer of 1998, with some erythematous lesions involving the skin over her back. Biopsy findings were interpreted as compatible with a cutaneous T-cell lymphoma (CD 4+, CD 30–). AJNR Am J Neuroradiol. 2002 Apr;23(4):533-4.)

(Anm: Drug-Induced Eosinophilia and Systemic Symptoms: Hypersensitivity or Peripheral T-Cell Lymphoma? Arch Dermatol. 2005;141(3):395-396.)

- Bakterier er utbredt i svulster, og danner distinkte populasjoner avhengig av kreftform. I det innhentede eksperter kalte den strengeste og omfattende undersøkelsen av bakterier i humane tumorprøver, har forskere oppdaget distinkte populasjoner av mikrober som lever i forskjellige typer svulster: Bryst- og hjerne- og bukspyttkjertelsvulster har med andre ord sine egne karakteristiske mikrobiomer.

(Anm: Bacteria are widespread in tumors, forming distinct populations depending on the cancer type. In what outside experts called the most rigorous and comprehensive survey of bacteria in human tumor samples, scientists have discovered distinct populations of microbes living inside different types of tumors: In other words, breast and brain and pancreatic tumors have their own characteristic microbiomes. Recent research has revealed an intriguing relationship between microbes and cancer, including how bacteria in the gut can affect the way immunotherapies like checkpoint inhibitors or even standard chemotherapy work to shrink tumors. Now the new paper suggests the bacterial communities within tumors could be exploited to devise a new form of targeted therapies, in the same way we now develop drugs based on the molecular features of a tumor. (statnews.com 28.5.2020).)

- Bakteriene i tarmen kan hjelpe med å bestemme om en kreftterapi vil fungere. (- Hvorfor fungerer immunoterapi mot kreft for noen pasienter, men publisert i Science.)

(Anm: The bacteria in your gut could help determine if a cancer therapy will work. Why does cancer immunotherapy work for some patients, but not others? Gut biodiversity could play a decisive role, two new studies in Science suggest. A lush microbiome populated with “good bacteria” can boost the power of the treatments, one paper found. On the other hand, certain immunotherapies were less effective in patients who were taking antibiotics that depleted the gut of important flora, according to the second study. The new studies, published Thursday, add to a growing body of research suggesting that the composition of gut bacteria can fairly dramatically affect how well cancer treatments work. (…) RelatedAnother kind of superbug: Seeking an edge in the elite athlete’s microbiome  The microbiome, of course, is inordinately complex — with trillions of bacteria working in tandem to produce multivariate responses. It’s important not just to have a diverse microbiome, but to have the right cocktail of bacteria. For example, a study published Wednesday in npj Biofilms and Microbes found that certain chemotherapies used to treat metastatic colorectal cancer actually become toxic to patients in the presence of certain gut bacteria. And another Science study, published this September, found a bacteria that often lurks in pancreatic tumors can actually break down chemotherapy — making it wholly ineffective. That raises important questions: “Should we be profiling the gut microbiome in cancer patients going into immunotherapy?” said Dr. Jennifer Wargo, a researcher at MD Anderson Cancer Center who led one of the Science studies published Thursday. “And should we also be limiting, or closely monitoring, the antibiotic use in these patients?” (statnews.com 2.11.2017).)

- Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. (- At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt.)

(Anm: Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. Tidsskriftet Cell har nylig publisert en studie av tarmfloraens rolle i immunitetsutvikling (1). (…) For å avklare om dette kunne skyldes allerede opparbeidet immunitet, ble ytterligere 11 personer randomisert og behandlet på samme måte. Dette utvalget hadde lave antistofftitre før vaksinering og hadde ikke tatt influensavaksine de siste tre årene. Også denne gangen ble tarmfloraen negativt påvirket av antibiotikabehandling, men nå påviste man i tillegg en betydelig reduksjon i induksjonen av A(H1N1)-spesifikke antistoffer hos dem som hadde fått antibiotika ved flere måletidspunkter etter vaksinen. – Dette er en spennende og viktig studie, sier Marius Trøseid, som er overlege og førsteamanuensis ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus. At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt. – Et annet viktig funn i studien er at antibiotikabruk øker den inflammatoriske profilen i blodet, delvis gjennom aktivering av inflammasomet, sier Trøseid. – Dette er kanskje ikke helt intuitivt og kan tyde på at immunapparatet prioriterer å regulere inflammasjonsresponsen fremfor å gi en adekvat immunrespons på vaksine. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 6. januar 2020.)

(Anm: Antibiotics-Driven Gut Microbiome Perturbation Alters Immunity to Vaccines in Humans. Highlights • Microbiome loss impairs antibody response in subjects with low pre-existing immunity • Antibiotics treatment leads to enhanced inflammatory signatures in the blood • Loss of secondary bile acids is linked to AP-1/NR4A and inflammasome activation • Integrative analysis reveals divergent mechanisms of microbiome influence on immunity. Cell. 2019 Sep 5;178(6):1313-1328.e13.)

- Bakteriene i tarmen kan hjelpe med å bestemme om en kreftterapi vil fungere. (- Hvorfor fungerer immunoterapi mot kreft for noen pasienter, men publisert i Science.)

(Anm: The bacteria in your gut could help determine if a cancer therapy will work. Why does cancer immunotherapy work for some patients, but not others? Gut biodiversity could play a decisive role, two new studies in Science suggest. A lush microbiome populated with “good bacteria” can boost the power of the treatments, one paper found. On the other hand, certain immunotherapies were less effective in patients who were taking antibiotics that depleted the gut of important flora, according to the second study. The new studies, published Thursday, add to a growing body of research suggesting that the composition of gut bacteria can fairly dramatically affect how well cancer treatments work. (…) RelatedAnother kind of superbug: Seeking an edge in the elite athlete’s microbiome  The microbiome, of course, is inordinately complex — with trillions of bacteria working in tandem to produce multivariate responses. It’s important not just to have a diverse microbiome, but to have the right cocktail of bacteria. For example, a study published Wednesday in npj Biofilms and Microbes found that certain chemotherapies used to treat metastatic colorectal cancer actually become toxic to patients in the presence of certain gut bacteria. And another Science study, published this September, found a bacteria that often lurks in pancreatic tumors can actually break down chemotherapy — making it wholly ineffective. That raises important questions: “Should we be profiling the gut microbiome in cancer patients going into immunotherapy?” said Dr. Jennifer Wargo, a researcher at MD Anderson Cancer Center who led one of the Science studies published Thursday. “And should we also be limiting, or closely monitoring, the antibiotic use in these patients?” (statnews.com 2.11.2017).)

- Presentasjon av mycosis fungoides og Sézary Syndrome: På tide med en oppdatering? (- Mycosis fungoides (MF) er den vanligste varianten av kutan T-celle lymfom og presenteres ofte som tidlig stadium av sykdommer med hudflekker og plakk med et indolent forløp (som utvikler seg sakte), men pasienter opplever betydelig sykelighet (morbiditet) fra kløe og vansiring.)

(Anm: Staging of Mycosis Fungoides and Sézary Syndrome: Time for an Update? Abstract Mycosis fungoides (MF) is the most common variant of cutaneous T cell lymphoma and frequently presents as early-stage disease with skin patches and plaques with an indolent course, but patients experience significant morbidity from itch and disfigurement. Around 30% of patients with MF present in the advance stages with skin tumours, erythroderma, and extensive nodal or visceral involvement. Sézary syndrome (SS) is the leukaemic cutaneous T cell lymphoma variant. The staging of MF or SS was revised in 2007 to include skin, nodal, visceral, and blood (tumour- node-metastasis-blood classification) to determine nine stages (IA–IVB). While most patients with early disease (Stages IA–IIA) have a good prognosis, 25% progress to advanced disease, with a poor life expectancy of around 3 years; however, some patients do survive for ≥10 years. Accurate staging is crucial since management strategies are stage-based, with skin-directed therapy recommended in early-stage disease and with no curative therapeutic options to improve symptoms and reduce skin tumour burden. In contrast, advanced-stage patients mostly require systemic therapy. Most treatments have only partial response rates, around 40%, and allogeneic bone marrow transplant may provide a more long-lasting therapeutic option for advanced patients. Relevant prognostic factors within the tumour-node-metastasis-blood classification are discussed in this review and their relevance to overall IA–IVB staging and outcomes are debated. Several important prognostic features have been identified that may be used alongside staging to give further prognostic information. These prognostic features include age >60 years at diagnosis, large cell transformation of the skin, and raised serum lactate dehydrogenase levels, which could be developed into a prognostic index to identify patients at risk of progression and requiring more aggressive therapy. The PROCLIPI study, a prospective cutaneous lymphoma international study, has been ongoing since 2015 to collect such data, with the aim of developing a prognostic index for MF and SS. (…) Blood Classification The revised staging in 20073 introduced a blood classification (B0-2), in which blood involvement is determined using a manual Sézary cell count (on a peripheral blood smear) and scored as B0 (absence of significant blood involvement, ≤5% of peripheral blood lymphocytes are morphologically Sézary cells), B1 (low blood tumour burden: >5% of peripheral blood lymphocytes are atypical Sézary cells but does not meet the criteria of B2), and B2 (high blood tumour burden: ≥1,000/µL Sézary cells with positive T clone identical to the skin clone [relevant clone]). TCR clonality in the blood should be recorded as ‘a’ or ‘b’ alongside blood class in B0 and B1, but clonality does not alter the overall stage. For T cell clonality to be relevant it must be identical to the skin T cell clone (index clone) because blood clones may occur in the elderly population with unknown significance.3 The number of centres performing manual Sézary cell counts has declined in recent years because the process is highly subjective and requires considerable experience. Flow cytometry has therefore become the most popular alternative for the measurement of blood involvement in MF and SS.24,25 The 2007 staging paper acknowledges this decline and states that if Sézary cells are not able to be used to determine tumour burden for B2, then one of the following modified ISCL criteria may be used instead.3 The ISCL criteria state that B2 may be defined by flow cytometry in patients with a relevant T cell clone in blood as either a) expanded CD4+/CD3+ cells with a CD4:CD8 ratio of ≥10, or b) expanded CD4+ cells with abnormal immunophenotype including loss of CD7/CD26 (≥40% CD4+/CD7- or ≥30% CD4+/CD26-).26 However, no definition of expanded CD4+ cells was given. Furthermore, using the percentage of CD4+/CD7- or CD4+/CD26- cells, or the CD4:CD8 ratio, as opposed to absolute values, to define B2 has a disadvantage in that it detects patients with skewed CD populations but not necessarily a raised or high blood burden. In a paper by Olsen et al.,10 it was suggested that 1,600/µL can be used as an upper limit of normal for CD4 cells in the blood and an absolute count <250/μL CD4+/CD26- or CD4+/CD7- cells to define B0.10 A series of studies demonstrated that a very high blood tumour burden with >10,000/mm3 absolute Sézary cell count (H4 according to the suggested British classification) was associated with a worse poor prognosis.27-29 Recently, the EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force published recommendations for B0–2 to be defined using absolute counts of either CD4+/CD7- or CD4+/CD26- by flow cytometry, where B0 is <250/μL (250 SI units), B1 is 250–<1,000/μL (250–1,000 SI units), and B2 is ≥1,000/μL (1,000 SI units), plus a relevant blood clone.24 EMJ Allergy Immunol. 2018;6[1]:92-100.)

(Anm: mycosis fungoides, bilder (google.com).)

(Anm: Discolored Skin Patches (healthline.com 15.4.2016).)

(Anm: Brainstem involvement with mycosis fungoides: an unusual central nervous system complication. Abstract Changes in the brainstem were demonstrated with MR imaging in a patient with mycosis fungoides. Previous reports of CNS involvement in this rare disease have not had similar findings. (…) Case Report The patient presented at the age of 61 years in the summer of 1998, with some erythematous lesions involving the skin over her back. Biopsy findings were interpreted as compatible with a cutaneous T-cell lymphoma (CD 4+, CD 30–). AJNR Am J Neuroradiol. 2002 Apr;23(4):533-4.)

- Svulst på hjernen og hodepine: tegn, symptomer og mer.

(Anm: Brain tumor headaches: Signs, symptoms, and more. Although headaches are a common symptom of brain tumors, the vast majority of headaches have other causes. (…) About 50% of people with a brain tumor experience headaches, according to the American Brain Tumor Association. However, brain tumors cause a specific type of headache that is different than migraine or tension-type headaches. Headaches due to a brain tumor have the following characteristics: - unusually severe or persistent, especially in people with no history of severe or chronic headaches - more painful or intense in the morning - wake a person in the middle of the night - worsen over time - last for several days or weeks - worsen when a person coughs or changes position - occur alongside vomiting It is vital to keep in mind that other conditions and factors can lead to headaches with similar characteristics. For example, sleep disorders, such as bruxism (teeth grinding), sleep apnea, and insomnia, can also lead to morning headaches. (medicalnewstoday.com 23.3.2020).)

- 9 årsaker til nummenhet i hake. (- En nummen hake er vanligvis et tegn på en lidelse i ansiktsnervene.) (- Forstyrrelser i disse nervene kan forårsake symptomer i haken eller sidene av ansiktet, inkludert nummenhet.) (- I noen tilfeller kan en nummen hake være et tegn på en mer alvorlig tilstand eller infeksjon.) (- Langtidsnummenhet i hake kalt Numb Chin Syndrome (NCS) ("nummen hakesyndrom"), kan indikere andre mer alvorlige underliggende helsetilstander, som kreft.)

(Anm: 9 numb chin causes. A numb chin is generally a sign of a disorder within the nerves of the face. Disruption to these nerves can cause symptoms within the chin or sides of the face, including numbness. The causes of numb chin vary widely. Minor bumps or damage that cause swelling may lead to temporary numbness in the chin. In some cases, a numb chin may be a sign of a more serious condition or infection. Long-term chin numbness, called numb chin syndrome, may indicate other more serious underlying health conditions, such as cancer. People experiencing chronic chin numbness should see a doctor for a full diagnosis. A doctor can identify any underlying conditions and prescribe treatment. Keep reading to learn more about nine of the more common causes of a numb chin. (medicalnewstoday.com 26.3.2020).)

(Anm: Why Is My Chin Numb? (healthline.com 4.1.2018).)

- Numb Chin Syndrome (NCS) ("nummen hakesyndrom").

(Anm: Numb Chin Syndrome. Abstract "Numb chin syndrome" (NCS) refers to new-onset numbness of the lower lip and chin within the distribution of the mental or inferior alveolar nerves. While this focal numbness may be downplayed or even overlooked by patients and clinicians, in the right clinical scenario this may be the presenting symptom of an underlying malignancy. In the absence of any obvious, temporally related dental cause, there are certain conditions that clinicians should consider including orofacial and systemic malignancies as well as several inflammatory disorders. Thorough diagnostic evaluation should always be performed when no clear cause is evident. This paper will discuss the differential, recommended evaluations, and the prognosis, for a patient presenting with NCS. Curr Pain Headache Rep. 2015 Sep;19(9):44. doi: 10.1007/s11916-015-0515-y.)

(Anm: Numb chin syndrome: a rare and often overlooked symptom. J Oral Facial Pain Headache. 2014 Winter;28(1):80-90.)

(Anm: Numb chin syndrome: an ominous clinical sign. Key Points - Highlights a rare but important clinical finding associated with significant morbidity and mortality. - Presentation to the general dental practitioner is common and may be under-investigated. - Provides an overview of the most appropriate immediate investigations. Br Dent J. 2010 Apr 10;208(7):283-5.)

- Maskiner skal stille kreftdiagnosen. Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag.

(Anm: Maskiner skal stille kreftdiagnosen. Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen. Når en lege mistenker kreft et sted i kroppen til en pasient, tar hun en prøve av vevet for å få svar. Men vevsprøven kan bli liggende på vent i opptil to måneder. Det er nemlig mangel på legespesialistene som kan stille kreftdiagnosen. Men et nytt forskningsprosjekt har som mål å automatisere denne jobben. (forskning.no 28.3.2017).)

- Patologer, ikke data­maskiner, stiller kreft­diagnosen. På tre minutter stiller datamaskinen 62 prosent mer presis tarmkreftdiagnose enn legene, skrev Aftenposten nylig. Dette er feil.

(Anm: Ulla Randen leder Den norske patologforening. Patologer, ikke data­maskiner, stiller kreft­diagnosen. På tre minutter stiller datamaskinen 62 prosent mer presis tarmkreftdiagnose enn legene, skrev Aftenposten nylig. Dette er feil. Det er patologene som stiller kreftdiagnosene, og arbeidet det refereres til bygger på tusenvis av tarmkreftpreparater der patologer, altså spesialister på vevsforandringer, har stilt diagnosen først. Det er et utmerket prosjekt og et verdifullt supplement til patologers arbeid, og noe vi absolutt ønsker velkommen for å sikre bedre pasientbehandling. Men det omhandler prognoser, altså fremtidsutsiktene for pasienten, ikke selve primærdiagnosen. (aftenposten.no 21.2.2020).)

- Hjernekreft oppdages raskere med kunstig intelligens.

(Anm: Hjernekreft oppdages raskere med kunstig intelligens. MR, CT eller ultralyd – disse undersøkelsene bidrar med mange og avanserte bilder i jakten på sykdom. Men: – Det er nesten en umenneskelig oppgave å tolke alle disse bildene manuelt, sier forsker Kyrre Emblem. Kunstig intelligens har revolusjonert den medisinske diagnostiseringen, poengterer forsker Kyrre Emblem på Avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo universitetssykehus. (tu.no 24.1.2020).)

- Forskere med lovende funn for behandling av svært dødelig krefttype. (- En av de farligste kreftformene kan om fem til ti år være mulig å kurere. Det håper forskere i Tromsø, som har funnet en måte å sprenge vekk kreftceller.)

(Anm: Forskere med lovende funn for behandling av svært dødelig krefttype. Behandlingen for aggressiv krefttype har stått på stedet hvil i 40 år. Nå kan forskere ved UNN i Tromsø ha knekt koden. Hvert år rammes i overkant av 200 personer i Norge av glioblastom. Det er den mest aggressive formen for hjernekreft. Får man påvist denne krefttypen er prognosene svært dårlige. Alternativene for behandling har ikke forbedret seg noe særlig de siste tiårene. (nrk.no 26.3.2022).)

- Ny norsk studie: På tre minutter stiller datamaskinen mer presis tarmkreftdiagnose enn legene. (- I dag analyserer patologer svulstene hos tarmkreftpasienter gjennom et mikroskop.) (- Ved hjelp av kunstig intelligens bruker datamaskiner kun tre minutter og øker treffsikkerheten med 62 prosent, ifølge ny norsk studie.)

(Anm: Ny norsk studie: På tre minutter stiller datamaskinen mer presis tarmkreftdiagnose enn legene. I dag analyserer patologer svulstene hos tarmkreftpasienter gjennom et mikroskop. Ved hjelp av kunstig intelligens bruker datamaskiner kun tre minutter og øker treffsikkerheten med 62 prosent, ifølge ny norsk studie. Metoden er helt ny og utviklet av et team av forskere, utviklere og lab-personell ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (ICGI) i Oslo. De har trent opp datamaskiner til å kunne beregne hvordan tarmkreft utvikler seg uten å være forhåndsprogrammert av mennesker. Dette er kunstig intelligens. I studien er det brukt prøvemateriale fra 4500 pasienter med tykk- og endetarmskreft. Ved å snitte og skanne samtlige kreftprøver endte forskerteamet opp med å analyse 17 millioner bilder. Metoden er helt ny og utviklet av et team av forskere, utviklere og lab-personell ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (ICGI) i Oslo. De har trent opp datamaskiner til å kunne beregne hvordan tarmkreft utvikler seg uten å være forhåndsprogrammert av mennesker. Dette er kunstig intelligens. Nå håper kreftleger at metoden kan utvikles til å gjelde andre kreftformer. (aftenposten.no 12.2.2020).)

- Overlæge efter nye, imponerende data: Uetisk at vente for længe med at indføre screening. Se nu at komme i gang med at få indført lungekræftscreening i Danmark. (- Dataene viser, i tråd med tidligere resultater fra blandt andet et stort amerikansk studie, at CT-screening nedsætter lungekræftdødeligheden markant hos personer med høj risiko (nuværende eller tidligere stort forbrug af tobak.)

(Anm: Overlæge efter nye, imponerende data: Uetisk at vente for længe med at indføre screening. Se nu at komme i gang med at få indført lungekræftscreening i Danmark. Sådan lyder opfordringen fra overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital efter den længe ventede publikation af data fra fase III-studiet NELSON. Resultater fra NELSON-studiet blev oprindeligt præsenteret på lungekræftverdenskonferencen WCLC i Toronto i efteråret 2018, men er først publiceret 29. januar 2020, i New England Journal of Medicine. Dataene viser, i tråd med tidligere resultater fra blandt andet et stort amerikansk studie, at CT-screening nedsætter lungekræftdødeligheden markant hos personer med høj risiko (nuværende eller tidligere stort forbrug af tobak. Resultaterne understreger, at Danmark ikke bør vente længere på at indføre screening for lungekræft, mener Peter Meldgaard. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 11.2.2020).)

- Å redusere globale forskjeller i kreftscreening for mennesker med psykisk sykdom. (- Kreft er den nest ledende dødsårsaken for mennesker med alvorlig psykisk sykdom.)

(Anm: Reducing global disparities in cancer screening for people with mental illness. Cancer is the second leading cause of death for individuals with serious mental illness. Delays in diagnosis and unequal access to cancer care contribute to cancer mortality that is two to four times higher in people with mental illness than in the general population. 1 2  Who is being left behind, and why? How can we intervene? The Lancet Psychiatry 2019 (Published: November 28, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.)

(Anm: Immunoppdagelse «kan behandle all kreft». (Immune discovery 'may treat all cancer'.) (- En nyoppdaget del av immunforsvaret vårt kan utnyttes til å behandle alle kreftformer, sier forskere.) (- Hvordan virker det? T-celler har "reseptorer" på overflaten som lar dem "se" på et kjemisk nivå. Cardiff-teamet oppdaget en T-celle dets reseptor som kunne finne og drepe et bredt spekter av kreftceller i laboratoriet, inkludert lungekreft, hud, blod, tykktarm, bryst, bein, prostata, eggstokk, nyre og livmorhalskreft. Særdeles viktig, det etterlater seg normalt urørt vev. (bbc.com 21.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering.

(Anm: Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyere i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering. Forbindelse mellom legemidler for oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet-lidelser og kreft. (The association between medication for attention-deficit/hyperactivity disorder and cancer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13.)

- Bruk av antipsykotika og risiko for brystkreft hos kvinner med schizofreni: en landsomfattende nestet case-control-studie i Finland. (- Overvåking av prolaktinemi og adressering av hyperprolaktinemi er avgjørende hos kvinner med schizofreni som behandles med prolaktin-økende antipsykotika.)

(Anm: Taipale H, et al. Antipsychotic use and risk of breast cancer in women with schizophrenia: a nationwide nested case-control study in Finland. (…) Interpretation Long-term exposure to prolactin-increasing, but not to prolactin-sparing, antipsychotics is significantly associated with increased odds of breast cancer. Monitoring prolactinemia and addressing hyperprolactinemia is paramount in women with schizophrenia being treated with prolactin-increasing antipsychotics. Lancet Psychiatry. 2021 Oct;8(10):883-891 .)

(Anm: Luykx JJ, Tiihonen J. Antipsychotic discontinuation: mind the patient and the real-world evidence. Lancet Psychiatry. 2021 ; 8(7) : 555-557.)

(Anm: Taipale H, et al. Antipsychotic use and risk of breast cancer in women with schizophrenia: a nationwide nested case-control study in Finland. Lancet Psychiatry. 2021 Oct;8(10):883-891.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Mitokondrielle DNA-mutasjoner induserer mitokondriell biogenese og øker det tumorigenic (som fremkaller tumor, svulst) potensialet til Hodgkin og Reed-Sternberg celler.

(Anm: Mitochondrial DNA mutations induce mitochondrial biogenesis and increase the tumorigenic potential of Hodgkin and Reed-Sternberg cells. Abstract Functioning mitochondria are crucial for cancer metabolism, but aerobic glycolysis is still considered to be an important pathway for energy production in many tumor cells. Here we show that two well established, classic Hodgkin lymphoma cell lines (cHL) harbor deleterious variants within mitochondrial DNA (mtDNA) and thus exhibit reduced steady state levels of respiratory chain complexes. However, instead of resulting in the expected bioenergetic defect, these mtDNA variants evoke a retrograde signaling response that induces mitochondrial biogenesis and ultimately results in increased mitochondrial mass as well as function and enhances proliferation in vitro as well as tumor growth in mice in vivo. When complex I assembly was impaired by knock-down of one of its subunits, this led to further increased mitochondrial mass and function and, consequently, further accelerated tumor growth in vivo. In contrast, inhibition of mitochondrial respiration in vivo by the mitochondrial complex I inhibitor metformin efficiently slowed down growth. We conclude that, as a new mechanism, mildly deleterious mtDNA variants in cHL cancer cells cause an increase of mitochondrial mass and enhanced function as a compensatory effect using a retrograde signaling pathway, which provides an obvious advantage for tumor growth. Carcinogenesis. 2020 Apr 7. pii: bgaa032.)

(Anm: Tumor er det samme som en svulst. Det brukes i medisinen som betegnelse for sykelig lokal klump eller kul i organer eller organdeler, uansett årsak. I mer begrenset betydning er det et fellesnavn på svulster, både god- og ondartede. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

(Anm: Pottegård A, Lash TL, Cronin-Fenton D, Ahern TP, Damkier P. Use of antipsychotics and risk of breast cancer: a Danish nationwide case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2018;84(9):2152-2161. doi:10.1111/bcp.13661.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

- Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD).

(Anm: Annengenerasjons antipsykotika (SGA) og risiko for kronisk nyresykdom (CKD) ved skizofreni: populasjonsbasert nøstet kasus-kontroll-studie. (- Konklusjoner. Denne studien antyder relasjon mellom bruk av SGA og risiko for CKD. BMJ Open 2018;8:e019868.)

- Antipsykotika øker risiko for hjertedød.

(Anm: Antipsykotika øker risiko for hjertedød. (…) Den viser hvor viktig det er å gjøre fase 4-studier, altså studier som gjennomføres etter at medikamentene har vært i bruk en tid. (…) Rent praktisk viser resultatene at man bør ta EKG før start av behandling med antipsykotika. Ved forlenget QT-tid bør man redusere dosen eller skifte medikament, sier Bramness. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129: 845Publisert: 30. april 2009.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Kommentarer (4) Tidsskr Nor Legeforen 2015 135:246-8).) (8) (PDF)

(AnmRE: Studier som stikkes under stol Minileder. Reseland s. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Ulikheter i kreftscreening hos mennesker med psykisk sykdom over hele verden versus den generelle befolkningen: utbredelse og komparativ metaanalyse som inkluderte 4 717 839 personer.

(Anm: Disparities in cancer screening in people with mental illness across the world versus the general population: prevalence and comparative meta-analysis including 4 717 839 people. (…) Interpretation Despite the increased mortality from cancer in people with mental illness, this population receives less cancer screening compared with that of the general population. Specific approaches should be developed to assist people with mental illness to undergo appropriate cancer screening, especially women with schizophrenia. The Lancet Psychiatry 2019 (Published: November 28, 2019).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Epstein – Barr virus (EBV) (kyssesyken) er en av de viktigste virale årsakene for utvikling av svulster.

(Anm: EPSTEIN–BARR VIRUS: A BIOLOGICAL OVERVIEW AND CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF TWO EPSTEIN–BARR VIRUS-RELATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN A WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2017 REPORT. Abstract Epstein–Barr virus (EBV) is one of the most important viral causes for the development of tumours. The global geographical epidemiology of EBV shows prevalence differences between rich and poor countries across the world, and the impact on health suggests EBV should be an important target of research worldwide. This article will discuss the biology of the virus with an emphasis on its latency types, vital to understanding the possibilities of viral detection. The main objective is to discuss two lymphoproliferative diseases that are associated with EBV and appear in the World Health Organization (WHO) 2017 Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues: EBV-positive diffuse large B cell lymphoma and EBV mucocutaneous ulcer. The name of the former was changed to support the better understanding of infection pathology, while the second was recently described and made its debut in the WHO classification. Pathologists must have knowledge on these diseases and how to investigate them, and oncologists and clinical doctors must be informed on the guidelines. EMJ. 2018;3[3]:99-107.)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Kyssesyke, mononukleose. (- Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse).

(Anm: Kyssesyke, mononukleose, er en virusinfeksjon som oftest rammer barn og unge. Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse. Hva er mononukleose? Mononukleose kalles også kyssesyken. Det er en infeksjon med et virus som heter Epstein-Barr virus (EBV), som tilhører gruppen herpesvirus. Infeksjonen arter seg som regel som en kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen. Oftest medfører sykdommen også infeksjon utenfor halsen, blant annet i lever og milt. (nhi.no 9.3.2020).)

(Anm: T1.3 Mononukleose (kyssesyke) (legemiddelhandboka.no).)

- Kreftomsorg: Er personaliserte resepter (forskrivninger) på trening fremtiden? (- Forskere mener at det å holde seg aktivt er en effektiv supplerende måte å håndtere kreft og kreftrelaterte helseproblemer.)

(Anm: Cancer care: Are personalized exercise prescriptions the future? As scientists design novel ways to attack cancer with chemicals, some researchers are focusing on exercise. Researchers believe that keeping active is an effective additional way to manage cancer and cancer-related health issues. Today, it is common knowledge that exercise provides a range of health benefits. For instance, being physically active can reduce the risk of obesity, diabetes, hypertension, and heart disease. More recently, researchers have investigated whether exercise might also help prevent cancer, treat cancer-related health issues, and aid recovery. (…) "Despite these guidelines," the authors explain, "the majority of people living with and beyond cancer are not regularly physically active." In their recent paper, which they published in CA: A Cancer Journal for Clinicians, the authors outline how they believe it is possible to address this gap. As Prof. Schmitz explains, "With more than 43 million cancer survivors worldwide, we have a growing need to address the unique health issues facing people living with and beyond cancer and better understand how exercise may help prevent and control cancer." (medicalnewstoday.com 27.10.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Ifølge nye bevis blir ufarlige kreftformer overdiagnostisert. (- Samme år, ifølge estimatene, ble nesten en fjerdedel av kreftformene hos menn overdiagnostisert, inkludert 42 prosent av prostatakreft, 42 prosent av kreft i nyrene, 73 prosent av kreft i skjoldbruskkjertelen og 58 prosent melanomer. For kvinner var antatt antall nærmere 18 prosent av alle kreftformer, inkludert 73 prosent av kreft i skjoldbruskkjertelen, 54 prosent av melanomer og 22 prosent av brystkreft.) (- "Kreftbehandlinger som kirurgi, strålebehandling, endokrin terapi og cellegift kan forårsake fysisk skade, men risikoen anses som akseptabel hvis diagnosen er passende," forklarer forfatterne.)

(Anm: Harmless Cancers Are Being Overdiagnosed, According to New Evidence. The advent of routine cancer tests and screenings has saved numerous lives throughout the world, but early detection of abnormal cells isn't always a good thing. Not all cancer cells are the same, nor do they pose equivalent risks. Oftentimes, humans can go their entire lives without ever knowing a growth is there, and they're not harmed by its presence in the body. (…) This is an incredibly difficult problem to quantify, since most of the time, doctors have no idea when a patient has been overdiagnosed; even on a population level, estimates around the world vary considerably. Compared to 1982, researchers from Bond University in Queensland found that in 2012, Australian patients were much more likely to be diagnosed with cancer, even though cancer mortality was not on the rise. That same year, according to their estimates, nearly a quarter of cancers in men were overdiagnosed, including 42 percent of prostate cancers, 42 percent of renal cancers, 73 percent of thyroid cancers and 58 percent of melanomas. For women, the estimated number was closer to 18 percent of all cancers, including 73 percent of thyroid cancers, 54 percent of melanomas, and 22 percent of breast cancers. Put differently, in the space of 2012 that's up to 11,000 cancers in women and 18,000 cancers in men that were detected, but may not have needed diagnosis or treatment. "Cancer treatments such as surgery, radiotherapy, endocrine therapy, and chemotherapy can cause physical harm, but the risks are considered acceptable if diagnosis is appropriate," the authors explain. More data on this issue will help clear up some of the issues around the scale of overdiagnosis and the mortality benefits of screening. The study was published in the Medical Journal of Australia. (sciencealert.com 28.1.2020).)

(Anm: Estimating the magnitude of cancer overdiagnosis in Australia. Abstract OBJECTIVES: To estimate the proportion of cancer diagnoses in Australia that might reasonably be attributed to overdiagnosis by comparing current and past lifetime risks of cancer. MAIN OUTCOME MEASURE: Difference in lifetime risks of cancer diagnosis between 1982 and 2012, interpreted as probable overdiagnosis. RESULTS: For women, absolute lifetime risk increased by 3.4 percentage points for breast cancer (invasive cancers, 1.7 percentage points), 0.6 percentage point for renal cancer, 1.0 percentage point for thyroid cancer, and 5.1 percentage points for melanoma (invasive melanoma, 0.7 percentage point). An estimated 22% of breast cancers (invasive cancers, 13%), 58% of renal cancers, 73% of thyroid cancers, and 54% of melanomas (invasive melanoma, 15%) were overdiagnosed, or 18% of all cancer diagnoses (8% of invasive cancer diagnoses). For men, absolute lifetime risk increased by 8.2 percentage points for prostate cancer, 0.8 percentage point for renal cancer, 0.4 percentage point for thyroid cancer, and 8.0 percentage points for melanoma (invasive melanoma, 1.5 percentage points). An estimated 42% of prostate cancers, 42% of renal cancers, 73% of thyroid cancers, and 58% of melanomas (invasive melanomas, 22%) were overdiagnosed, or 24% of all cancer diagnoses (16% of invasive cancer diagnoses). Alternative assumptions slightly modified the estimates for overdiagnosis of breast cancer and melanoma. CONCLUSIONS: About 11 000 cancers in women and 18 000 in men may be overdiagnosed each year. Rates of overdiagnosis need to be reduced and health services should monitor emerging areas of overdiagnosis. Med J Aust. 2019 Dec 19.)

- Utreder vi kvinner forskjellig avhengig av deres utdanning? Per-Henrik Zahl beskylder oss for å sove i timen når det gjelder statistisk metode. (- Vi påstår ikke, som Zahl skriver, at lavt utdannede kvinner systematisk får dårligere behandling, men vi mener det er viktig å granske årsakene til dårligere overlevelse hos lavt utdannede kvinner nærmere.)

(Anm: Utreder vi kvinner forskjellig avhengig av deres utdanning? Per-Henrik Zahl beskylder oss for å sove i timen når det gjelder statistisk metode. Han blander dessverre fremdeles kortene i sine kommentarer om vår forskning. I DAGENS MEDISIN den 6. august kritiserte Per-Henrik Zahl oss fordi vi, i vår studie om overlevelse, ikke refererte til en studie om dødelighet. En uke tidligere, den 29. juli, skrev Zahl i Dagens Medisin at man kan ikke si noe om dødelighet i en studie av overlevelse. Vi er enige i det siste punktet. Derfor har vi studert både brystkreftdødelighet og stadium-spesifikk overlevelse blant unge kvinner som ikke er invitert til organisert screening. Begge studier ga samme svar – størst gevinst over tid hos høyt utdannede kvinner. FEIL. Vi påstår ikke, som Zahl skriver, at lavt utdannede kvinner systematisk får dårligere behandling, men vi mener det er viktig å granske årsakene til dårligere overlevelse hos lavt utdannede kvinner nærmere. (dagensmedisin.no 7.8.2020).)

- Sosial klasse og brystkreftbehandling. Kreftregisteret ser ut til å tro at kvinner med lav inntekt og utdannelse får dårligere brystkreftbehandling enn andre. Men stemmer det?

(Anm: Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus UiO. Sosial klasse og brystkreftbehandling. Kreftregisteret ser ut til å tro at kvinner med lav inntekt og utdannelse får dårligere brystkreftbehandling enn andre. Men stemmer det? Kreftregisteret har analysert hvor lenge kvinner lever med sin kreftdiagnose, ikke hvor lenge de lever totalt. De som får stilt diagnosen tidligere, vil derfor leve lenger med kreftdiagnosen selv om de ikke lever lenger. Høy inntekt og utdannelse kan bidra til tidligere diagnose ved at kvinnene er godt informert, og ved at de har råd til å bruke privat mammografi. Hvorvidt mammografi er livsforlengende, er imidlertid omstridt både på grunn av overdiagnostikk og metodeproblemer, som også Kreftregisterets undersøkelse er utsatt for. Forekomst og dødelighet av brystkreft har sammenheng med både genetikk og faktorer som antall barn, alder ved første fødsel, bruk av østrogener, overvekt, fysisk aktivitet og sivilstand, etc. Kreftregisterets forskere har bare tatt høyde for genetikk, inntekt og utdannelse. Det begrensede datagrunnlag innebærer betydelig risiko for å overse andre forklaringsfaktorer. Kreftregisteret synes å tro at kvinner med lav inntekt og utdanning dør tidligere fordi de får dårligere behandling. Det ville være alvorlig, men er fortsatt bare en hypotese. Undersøkelsen har klassiske metodeproblemer som forskerne i liten grad gjør leserne oppmerksom på. Dersom man vil undersøke om det er sosial ulikhet i kreftbehandlingen, ville kanskje første skritt være å skaffe data om faktisk behandling, ikke hvor lenge pasientene lever med kreftdiagnosen. (aftenposten.no 31.7.2020).)

- Utdanning betyr absolutt ingenting for å overleve brystkreft.

(Anm: Per-Henrik Zahl, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Kommentator Andreas Slettholm i Aftenposten skriver at «for lavt utdannende i lavinntektsjobber er brystkreft akkurat like farlig som før». Det er misvisende og helt galt. For å si noe om hvor dødelig en sykdom er må man vite hvem som har en dødelig sykdom. Dette har Aftenposten på en utmerket måte klart å fortelle det norske folk når det gjelder koronaviruset. Alle har fått med seg at antall døde må sees i sammenheng med antall som tester positivt for covid-19. Ikke sammenlignbar Hvis mange blir smittet med covid-19 og blir syke av sykdommen, men ikke blir testet, får man en høy case-fatality rate (CFR) fordi mange tilfeller i nevneren mangler. Hvis man tar 1-CFR, får man det som kalles kreftoverlevelse i epidemiologi. I 20–30 år har det vært allment kjent at man ikke kan sammenligne hvor farlig brystkreft var før i tiden og i dag med overlevelse. Dette er fordi brøken ikke er sammenlignbar over tid. I kreftepidemiologi bruker man begrepet dødelighet, som er definert som antall døde pr. 100.000 pr. år, når man skal sammenligne over tid. (…) Misvisende og galt Slettholms sammenligning med fortiden er misvisende fordi dødelighet av brystkreft de siste 30 årene faktisk har sunket rundt 40 prosent. Det gjelder for alle utdanningsgrupper. Det er dessuten også galt å bruke overlevelse hvis man skal sammenligne farlighet av sykdom over tid, slik som Aftenposten den siste uken har gjort. Det er noe som heter overdiagnostikk av brystkreft. Det er definert som diagnostikk av små lesjoner i brystet som ikke blir til klinisk sykdom. Dette kan være det som kalles DCIS (duktalt karsinoma in-situ). Det kan for eksempel bety at svulster vokser så sakte at man dør av andre sykdommer før svulsten blir til klinisk sykdom. I en studie publisert i New England Journal of Medicine i 2019 fant man ut at over halvparten av svulstene diagnostisert med MR-screening av brystene forsvant av seg selv i løpet av to år. DCIS kan bare oppdages ved mammografi, men er ikke kreft. (aftenposten.no 21.7.2020).)

- De med lav inntekt og lav utdannelse har mindre sjanse for å overleve brystkreft. (- En ny studie fra Kreftregisteret viser at hun kan ha rett.)

(Anm: De med lav inntekt og lav utdannelse har mindre sjanse for å overleve brystkreft. Elisabeth Thomassen føler hun har det vanskeligere som pasient på grunn av økonomien, men at utdannelsen hennes er nyttig. En ny studie fra Kreftregisteret viser at hun kan ha rett. (…) En ny studie fra Kreftregisteret viser at de med lav utdanning og lav inntekt har en svakere sjanse for å overleve enn de med høy utdanning og høy inntekt. – Det å være kreftsyk er ikke slik jeg trodde. Om du blir syk, trodde jeg at det kom til å være et organ som tok vare på deg. Det var ikke det jeg traff på, sier Thomassen. (aftenposten.no 6.7.2020).)

- Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom.

(Anm: Melanom – ikke føflekkreft. Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av malignt melanom (1). Insidensen har steget kraftig etter den annen verdenskrig, og i 2016 fikk 2 334 personer i Norge påvist malignt melanom i hud (2). (…) Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. mars 2018.)

- Færre komplikasjoner med ny kreftbehandling. (- Kreftoperasjonen går lettere ved å bruke ventetida før kirurgi til aktiv trening og forberedelse.)

(Anm: Færre komplikasjoner med ny kreftbehandling. Kreftoperasjonen går lettere ved å bruke ventetida før kirurgi til aktiv trening og forberedelse. GODT I GANG: For Øyvard Sørensen (56) går det ikke én dag uten at han er fysisk aktiv i en eller annen form. For seks uker siden ble han operert for tarmkreft. Et nytt opplegg for tykk- og endetarmskreft viser forbløffende resultater. Flere fagfolk ønsker dette skal bli en del av pakkeforløpet. Ved Akershus universitetssjukehus (Ahus) har de tatt i bruk trening for kreftpasienter på nye måter. Her tilbys nå pasienter som har fått diagnosen tykk- eller endetarmskreft trening med fysioterapeut, kostholdsveiledning og kursing for å forberede seg til operasjonen. - Vi har tenkt mye rehabilitering, og ikke hatt nok fokus på pre-habilitering, sier Geir Arne Larsen, avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus. (dagbladet.no 4.2.2020).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Ny metode gir håp om bedre kreftbehandling for pasienten. For første gang i Norge kan leger se hvordan kreften reagerer på behandlingen allerede etter første kur.

(Anm: Ny metode gir håp om bedre kreftbehandling for pasienten. For første gang i Norge kan leger se hvordan kreften reagerer på behandlingen allerede etter første kur. (…) Ved hjelp av et helt nytt radioaktivt sporstoff, kan forskere på Haukeland sykehus nå følge med på spredning av kreft i kroppen. Det betyr at Oen forhåpentligvis raskt kan bli satt på behandling som gir god effekt. Oen er en del av forskningen på effekten det nye sporstoffet, som gir legene raskere svar på om kreftbehandlingen virker. (…) Det gjør det mulig å raskt se hvordan kreften til Oen responderer på behandlingen på bilder tatt av en PET-maskin. (nrk.no 27.7.2020).)

- Ny forskning: Dette kan halvere risikoen for prostatakreft. (- Ny forskning viser at fysisk aktivitet kan halvere risikoen for prostatakreft.)

(Anm: Ny forskning: Dette kan halvere risikoen for prostatakreft. Ny forskning viser at fysisk aktivitet kan halvere risikoen for prostatakreft. Frode (63) fikk diagnosen for fem år siden, men er nå helt frisk og trener for å ta vare på helsen. Her er symptomer på prostatakreft, og gode råd om forebygging.p (…) Nå viser det seg at regelmessig fysisk aktivitet, som kan bety alt fra en treningsøkt til en gåtur eller hagearbeid, har en langt større forebyggende effekt på sykdommen enn man tidligere har vært klar over. Dette kommer frem i det som hittil er den største studien som er gjort på feltet når det gjelder bruk av gener som et mål for fysisk aktivitet. Forskningen er gjennomført av Universitetet i Bristol i samarbeid med World Cancer Research Fund (WCRF), og ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet International Journal of Epidemiology. (…)  – Vi er overrasket over den store effekten trening har, skriver hovedforfatter av studien, overlege ved Genetic Epidemiology ved Bristol Medical School i en mail til VG. (vg.no 8.1.2020).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Se dokumentar: «War in the Blood». (- To britiske pasienter er prøvekaniner, når de blir de første i verden som går gjennom CAR T-celle-terapi, en behandlingsmetode som blir omtalt som «begynnelsen på slutten av kreft».)

(Anm: Se dokumentar: «War in the Blood». To britiske pasienter er prøvekaniner, når de blir de første i verden som går gjennom CAR T-celle-terapi, en behandlingsmetode som blir omtalt som «begynnelsen på slutten av kreft». Vi blir med på jakten etter en kur mot kreft i denne ferske BBC-dokumentaren. Se hele filmen i videovinduet over, eller ved å trykke her. (vg.no 8.1.2020).)

- Car T-cellebehandling kan forverre mental helse hos noen pasienter.

(Anm: CAR T-cell therapy may worsen mental health in some patients. Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy is generally associated with good long-term neuropsychiatric status, based on a recent patient-reported outcomes study. But almost one out of five patients may have notably worse cognitive and psychiatric outcomes within 1-5 years of therapy, reported Julia Ruark, MD, of the University of Washington, Seattle, and colleagues. According to Dr. Ruark and associates, this latter finding suggests that CAR T-cell therapy may negatively impact mental health in a subset of patients. These findings provide clinical insight into a minimally researched patient population. “At this time, only limited data are available regarding the long-term effects of CAR T-cell therapy,” the investigators wrote in Biology of Blood and Marrow Transplantation. “Thus, it is important to evaluate the late neuropsychiatric effects of CAR T and evaluate their effect on survivors’ quality of life.” (mdedge.com Publish date: January 21, 2020).)

(Anm: Patient-Reported Neuropsychiatric Outcomes of Long-Term Survivors after Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 2019 Volume 26, Issue 1, 34 – 43.)

- Ny behandling vekker oppsikt: – En «game changer». Krefttyper som i utgangspunktet var uhelbredelige, kan nå bli helbredet etter godkjenning av en ny type behandling. (- I første omgang vil behandlingen (CAR-T) kun være tilgjengelig for en liten pasientgruppe.)

(Anm: Ny behandling vekker oppsikt: – En «game changer». Krefttyper som i utgangspunktet var uhelbredelige, kan nå bli helbredet etter godkjenning av en ny type behandling. Tirsdag fortalte TV 2 at staten, etter en fire års lang kamp, har snudd og sagt ja til en type celleterapibehandling for norske lymfekreftpasienter. I første omgang vil behandlingen (CAR-T) kun være tilgjengelig for en liten pasientgruppe. – Lysere fremtid Men leger og eksperter TV 2 har snakket med, mener avgjørelsen vil få store ringvirkninger for fremtidens kreftbehandling i Norge. – Dette er viktig for en litt lysere fremtid på dette feltet i Norge. For det kommer masse spennende behandlinger som er like bra som denne for alvorlig syke kreftpasienter, sier strategisk rådgiver i Kreftforeningen Sigrid Bratlie til TV 2. (tv2.no 20.10.2022).)

- Nytt lovforslag kan være til skade for norske pasienter. (- Mangelen på avstand mellom de som er mest opptatt av pris og de som har ansvar for fag, påvirker beslutningene om hvem som får behandling.)

(Anm: Fredrik Schjesvold, avdelingssjef Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold, leder Oslo myelomatosesenter og Norsk myelomatosegruppe og syv medforfattere fra det norske kreftmiljøet - Anne Lise Ryell, generalsekretær i Kreftforeningen - Daniel Heinrich, onkolog, leder i Onkologisk forening - Jónas Einarsson, CEO Radiumhospitalets forskningsstiftelse - Steinar Aamdal, professor emeritus Universitetet i Oslo, onkologi - - Odd Terje Brustugun, overlege i onkologi, leder i Norsk lungekreftgruppe. Harald Holte, seksjonsleder Lymfom og indremedisin, Radiumhospitalet Nytt lovforslag kan være til skade for norske pasienter. Mangelen på avstand mellom de som er mest opptatt av pris og de som har ansvar for fag, påvirker beslutningene om hvem som får behandling. Når et nei til behandling kan koste norske pasienter levetid og livskvalitet, bør vurderingene være balanserte, analysene transparente og muligheten for revurdering til stede. Dette ivaretas ikke i lovforslaget, mener kronikkforfatterne. (aftenposten.no 5.12.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Nye data viser at Bluebird, Bristol CAR-T legemiddel kan være banebrytende myelomterapi.

(Anm: New data show Bluebird, Bristol CAR-T drug could be pioneering myeloma therapy. Competitors may be close behind. ORLANDO, Fla. — On the eve of a major blood disease research meeting here, Bluebird Bio and Bristol-Myers Squibb have released results from a pivotal clinical trial of their CAR-T therapy targeting multiple myeloma. The data for the CAR-T treatment called ide-cell (formerly BB2121) have been highly anticipated because they could lead to the first regulatory approval for a personalized cell therapy in this type of lethal blood cancer. The drug achieved all of the study’s efficacy and safety goals. At the same time, the results raise some questions about the treatment’s commercial potential and may leave the door open for competing multiple myeloma therapies to surpass it relatively soon. (statnews.com 6.12.2019).)

(Anm: Myelom. Läs om symtom, behandling, orsak och prognos. (cancerfonden.se).)

(Anm: What conditions have similar symptoms to multiple myeloma? (medicalnewstoday.com 23.7.2021).)

(Anm: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019. 9.1 Diagnostiske kriterier (helsebiblioteket.no).)

- FDA-ansatte sier at okulær toksisitet (øyegiftighet) knyttet til GSKs belantamab mafodotin kan overgå nytteverdi.

(Anm: FDA staff say ocular toxicity tied to GSK's belantamab mafodotin may trump benefit. In briefing documents released Friday ahead of an FDA advisory panel meeting set for July 14, agency staff highlighted ocular toxicity issues associated with GlaxoSmithKline's BCMA-directed antibody-drug conjugate (ADC) belantamab mafodotin as "a major safety concern." FDA reviewers said that while results from the pivotal DREAMM-2 trial suggest a benefit with belantamab mafodotin in patients with relapsed or refractory multiple myeloma, the incidence and severity of keratopathy in the study was "high," so it is "not clear whether the benefit outweighs the risks." (firstwordpharma.com 13.7.2020).)

(Anm: Belantamab mafodotin for relapsed or refractory multiple myeloma (DREAMM-2): a two-arm, randomised, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2020 Feb;21(2):207-221.)

(Anm: Band keratopathy. Band keratopathy is a corneal disease derived from the appearance of calcium on the central cornea. This is an example of metastatic calcification, which by definition, occurs in the presence of hypercalcemia.[1][2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: The cornea is the transparent front part of the eye that covers the irispupil, and anterior chamber. The cornea, with the anterior chamber and lensrefracts light, with the cornea accounting for approximately two-thirds of the eye's total optical power.[1][2] In humans, the refractive power of the cornea is approximately 43 dioptres.[3] The cornea can be reshaped by surgical procedures such as LASIK.[4] (en.wikipedia.org).)

- Pigmentflekker. (- Pigmentflekker er områder i huden med mørkere farge.) (- De kan likne på hverandre, men ofte er det litt forskjellig tilnærming avhengig av type flekk.)

(Anm: Pigmentflekker. Pigmentflekker er områder i huden med mørkere farge. Disse flekkene er som regel godartede, men kan likevel noen ganger skape bekymring. En hudlege kan da vurdere den. Det er ulike typer pigmentflekker i huden. De kan likne på hverandre, men ofte er det litt forskjellig tilnærming avhengig av type flekk. Ulike typer Det finnes flere ulike typer pigmentflekker, og utseende vil derfor være forskjellige. (lommelegen.no 28.6.2022).)

- 10.1 Maligne melanomer utgående fra slimhinner i hode/hals-regionen.

(Anm: 10.1 Maligne melanomer utgående fra slimhinner i hode/hals-regionen. Anbefalinger MM utgått fra slimhinner i hode/hals-regionen er en sjelden sykdom som manifesterer seg ved pigmenterte lesjoner, hvor der dog er en rekke differensialdiagnoser. Diagnosen stilles ved biopsi, evt. med spesialfarginger. Når det foreligger en sikker histologisk diagnose bør man gjøre en CT-undersøkelse av hode, hals og thorax. Hvis primærtumor ikke er for omfattende og det ikke foreligger fjernmetastaser skal pasienten vurderes mtp kirurgi. Ved svært utbredt sykdom, hvor et evt. operativt inngrep blir svært omfattende, kan man vurdere strålebehandling. Strålebehandling bør også vurderes postoperativt. (helsetilsynet.no 5.12.2019).)

- Diagnostikk. Malignt melanom kan oppstå der det finnes melanindannende celler – i hud, i slimhinner (som munnhule, nesekavitet, bihuler, tarmslimhinne og ytre genitalslimhinne), i øyne og i lymfeknuter.

(Anm: Malignt melanom – diagnostikk og behandling. (…) Diagnostikk. Malignt melanom kan oppstå der det finnes melanindannende celler – i hud, i slimhinner (som munnhule, nesekavitet, bihuler, tarmslimhinne og ytre genitalslimhinne), i øyne og i lymfeknuter. Omkring 90 % oppstår i hud. I 8 – 10 % av tilfellene er primærtumors lokalisasjon ukjent, og diagnosen stilles på grunn av metastaser. Ved diagnosetidspunktet har om lag 85 % av pasientene lokalisert sykdom (12), bekreftet ved forespørsel til Kreftregisteret i 2006. Når en nævus begynner å vokse (diameter ofte ≥ 6 mm), får uregelmessig eller uskarp avgrensning, endrer pigmentering (ofte med mørkere, eventuelt rødlige eller hvite områder), klør og/eller ulcererer og blør, er det grunn til å mistenke malignt melanom. ABCD-regelen er lett å huske: A for asymmetry, B for border, C for colour og D for diameter. En annen enkel regel er at maligne melanomer ofte skiller seg fra øvrige hudlesjoner. Dermatoskopet muliggjør overflatemikroskopi av hudlesjoner og kan være et nyttig hjelpemiddel for dermatologer og andre spesielt interesserte leger. Maligne melanomer kan vise seg under forskjellige kliniske bilder, som inndeles i fire hovedtyper (fig 1): - Malignt melanom av typen med superfisiell spredning - Nodulært malignt melanom - Lentigo maligna-melanom - Akralt lentiginøst melanom. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3094-7.)

(Anm: Medfødt epidermal nævus (nhi.no 4.1.2016).)

- Krefttypen, som kalles slimhinne-melanom, kan ikke behandles med cellegift eller stråling, men med såkalt immunterapi. Den nye behandlingsformen er svært fysisk belastende.

(Anm: Christine Kohts kone alvorlig syk. (…) Krefttypen, som kalles slimhinne-melanom, kan ikke behandles med cellegift eller stråling, men med såkalt immunterapi. Den nye behandlingsformen er svært fysisk belastende. (tv2.no 5.12.2019).)

- Er «naturlig drepercelle eller NK-celle (fra engelsk: natural killer cell) den neste revolusjonerende celleterapi?

(Anm: Are ‘natural killer’ cells the next revolutionary cell therapy? “Natural killer” cells, or NK cells, are one of the most promising therapeutic areas in oncology today. Researchers are seeking to harness these cells’ natural tumor-fighting properties to create next-generation immunotherapies targeting blood cancers and solid tumors. Learn more about Gamida Cell’s investigational NK cell-based therapy under development for the treatment of patients with non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma. (gamida-cell.com).)

- Influensavaksiner kan krympe svulster og styrke kreftbehandlingen. Nyere eksperimenter med musemodeller har vist at å injisere et inaktivert influensavirus i kreftsvulster gjør at de krymper og øker effektiviteten av immunterapi.

(Anm: Flu vaccines may shrink tumors and boost cancer treatment. Recent experiments in mouse models have shown that injecting an inactivated flu virus into cancer tumors makes them shrink and boosts the effectiveness of immunotherapy. (…) One question that researchers have been trying hard to answer is: How do we turn cold tumors into hot tumors that will respond to immunotherapy? A team of investigators from the Rush University Medical Center in Chicago, IL, may now have found an effective way of doing just that by using inactivated flu viruses — essentially, flu vaccines — in mouse model experiments. The researchers explain their process, as well as their findings, in a study paper that now features in the journal PNAS. (medicalnewstoday.com 11.1.2020).)

- Hvordan frukt- og grønnsaksforbindelser bidrar til å forhindre tykktarmskreft. Flavonoider er forbindelser som er naturlig til stede i frukt og grønnsaker.

(Anm: How fruit and vegetable compounds help prevent colorectal cancer. Flavonoids are compounds that are naturally present in fruit and vegetables. Scientists have known for 20 years that they can help prevent colorectal cancer but have not fully understood the underlying biology. (…) Now, a new study describes a molecular mechanism through which a product of flavonoid digestion can inhibit cancer cell growth under certain conditions. The study is the work of a team at South Dakota State University in Brookings, who report their findings in a recent issue of the journal Cancers. (…) The researchers say that these results show that 2,4,6-THBA needs the transporter to inhibit cancer growth. Gunaje explains that the flavonoid metabolite likely has two ways of helping to prevent cancer. The first way is that by slowing the rate of cell division, 2,4,6-THBA gives immune cells a chance to locate and destroy the cancer cells. The second way that 2,4,6-THBA likely helps to prevent cancer is that by slowing cell division, it gives the cell more time to repair any damage to its DNA. Damage to DNA is how mutations occur, which raises the risk of cells growing out of control and starting tumors. The researchers are already investigating which gut bacteria produce metabolites from flavonoids. They foresee the possibility of developing probiotics that could help to prevent colorectal cancer. (medicalnewstoday.com 29.11.2019).)

(Anm: How might bitter melon help treat cancer? Bitter melon, or bitter gourd, has served as a traditional Indian remedy for centuries. Recently, bitter melon extract supplements have been gaining popularity as an alternative medication for diabetes. Now, new research in mice seems to suggest that bitter melon extract may help fight cancer. (medicalnewstoday.com 13.1.2020).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Prebiotika kan ‘begrense kreftvekst ved å styrke immunitet (motstandskraft). (- Imidlertid er det fortsatt en lang vei å gå til forskere kan bekrefte effektiviteten av denne tilnærmingen hos mennesker.)

(Anm: Prebiotics may ‘limit cancer growth by enhancing immunity’. Research in mouse models suggests that two prebiotics — mucin and inulin — could inhibit the growth of melanoma tumors by boosting the immune response. There is still a long way to go, however, until scientists can confirm the effectiveness of this approach in humans. (medicalnewstoday.com 19.2.2020).)

- Social status påvirker risikoen for bestemte kræftformer. (- Kræftsygdomme, som kort uddannelse, lav indkomst og det at bo alene giver højere risiko for at få.) (- Kræftsygdomme, hvor der ingen forskel er i risiko.) (- Kræftsygdomme, som lang uddannelse, høj indkomst og det at bo sammen med en partner giver højere risiko for at få.) (- Men generelt set er uligheden steget igennem de sidste 30 år.) (- ”Der er rigtig meget, der tyder på, at de svageste patienter ikke har fået gavn af fremskridtene i den tidlige diagnostik og den bedre behandling, vi kan give på kræftområdet.”)

(Anm: Social status påvirker risikoen for bestemte kræftformer. Mennesker, der har en kort uddannelse, lav indkomst og bor alene, har højere risiko for en lang række kræftformer sammenlignet med mennesker, der har en lang uddannelse, høj indkomst og bor sammen med en partner. Det fortalte professor Susanne Dalton, leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) i Region Sjælland, på et møde arrangeret af Patientforeningen Lungekræft den 19. november. (…) ”På alle danske kræftområder er overlevelsen steget over de seneste 25 år, men hvis man kigger på de 20 procent rigeste over for de 20 procent fattigste, så er de rigeste patienters overlevelse steget meget, mens overlevelsen for de fattigste enten er forbedret mindre end for de rigeste eller slet ikke forbedret. (…) Den forskel, der er på gennemsnitslevealderen i Danmark skyldes blandt andet, at der er forskel i dødeligheden på kræftområdet, fortæller Susanne Dalton. (…) Men generelt set er uligheden steget igennem de sidste 30 år. (…) ”Der er rigtig meget, der tyder på, at de svageste patienter ikke har fået gavn af fremskridtene i den tidlige diagnostik og den bedre behandling, vi kan give på kræftområdet.” (…) Kræftsygdomme, som kort uddannelse, lav indkomst og det at bo alene giver højere risiko for at få: - Kræft i mundhulen – Strubekræft – Spiserørskræft - Kræft i mavesækken – Lungekræft – Livmoderhalskræft – Nyrekræft – Blærekræft - Kræft i bugspytkirtlen Kræftsygdomme, hvor der ingen forskel er i risiko: - Tyktarmskræft – Endetarmskræft – Livmoderkræft – Æggestokkræft – Testikelkræft – Hjernekræft – Lymfekræft – Leukæmi. Kræftsygdomme, som lang uddannelse, høj indkomst og det at bo sammen med en partner giver højere risiko for at få: - Brystkræft – Prostatakræft – Modermærkekræft. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 28.11.2019).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Mann i 70-årene med tungpust og ataksi etter BCG-instillasjon mot blærekreft.

(Anm: Mann i 70-årene med tungpust og ataksi etter BCG-instillasjon mot blærekreft. BCG-instillasjoner er en hyppig utført prosedyre på norske sykehus som del av behandlingen mot blærekreft. Denne pasienten utviklet komplikasjoner til prosedyren og en sjelden tilstand som ikke enkelt lot seg påvise. En mann i 70-årene fikk instillasjon med bacillus Calmette-Guérin (BCG) i blæren som behandling mot blærekreft. Fra tidligere hadde pasienten hypertensjon og rundt 40 års røykeanamnese. For fem år siden var han behandlet for orofarynkskreft, uten tegn til residiv. For tre år siden fikk han lobektomert høyre lunges overlapp for ikke-småcellet lungekreft, og året etter påvist små, uspesifikke lungenoduli i høyre underlapp, som var fulgt konservativt. Blærekreften var diagnostisert for ett år siden, og han hadde gjennomgått to transuretrale reseksjoner av blæren (TUR-B) og ni BCG-instillasjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 5. januar 2021

- Magnesium og blæreubehag etter transuretral reseksjon av blæretumor: En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie. (- KONKLUSJONER: Magnesium reduserte forekomsten av kateterrelatert ubehag i blæren mer enn moderat grad og økte pasienttilfredsheten blant pasienter som hadde transuretral reseksjon av blæresvulst.)

(Anm: Magnesium and Bladder Discomfort after Transurethral Resection of Bladder Tumor: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study.  Conclusions: Magnesium reduced the incidence of catheter-related bladder discomfort above a moderate grade and increased patient satisfaction among patients having transurethral resection of bladder tumor. Anesthesiology. 2020 Jul;133(1):64-77.)

(Anm: Blæresvulster er godartede eller ondartede (blærekreft) svulster i urinblæren. Det vanligste symptomet ved blæresvulster er blod i urinen. Behandlingen er operativ med fjernelse av hele blæren eller deler av den, etterfulgt av strålebehandling og cellegift. Ved mindre svulster kan inngrep foretas via cystoskop, enten med elektroreseksjon eller laser. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny norsk oppdagelse: Molekyl kan bli ny medisin mot brystkreft. Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet et molekyl fra et arktisk havdyr som dreper brystkreftceller.

(Anm: Ny norsk oppdagelse: Molekyl kan bli ny medisin mot brystkreft. Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet et molekyl fra et arktisk havdyr som dreper brystkreftceller. (…) Funnet ble offentliggjort i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of Medicinal Chemistry i forrige uke. Havdyret, en såkalt hydroide, lever dypt nede på havbunnen i Arktis. Det ble funnet under en forskningstokt utenfor Bjørnøya i 2011, og var blant flere biologiske prøver som ble tatt opp fra havbunnen. (vg.no 15.12.2019).)

- Fann teikn på kreft i blodprøve lenge før det blei synleg på røntgen. (- I pilotfunnet oppdaga forskarane kreft-DNA i to blodprøvar frå to pasientar, nesten eitt år før pasientane fekk teikn på tilbakefall. Dette kan bety svært mykje for mange.)

(Anm: Fann teikn på kreft i blodprøve lenge før det blei synleg på røntgen. Håvard Søiland har mista ei mor og to systrer til kreft. Nå har forskarteamet hans fått eit gjennombrot som kan bety svært mykje for kvinner med brystkreft. Desse forskarane står bak eit gjennombrot som kan bety mykje for kvinner med brystkreft. Fv. overlege Bjørnar Gilje, forskar Kjersti Tjensvoll, professor i bryst- og endokirurgi Håvard Søiland og professor i molekylærbiologi Emiel Janssen. (…) I pilotfunnet oppdaga forskarane kreft-DNA i to blodprøvar frå to pasientar, nesten eitt år før pasientane fekk teikn på tilbakefall. Dette kan bety svært mykje for mange. – Med å kunne oppdaga eit gryande tilbakefall i kroppen eitt år før me kan i dag, så er det mogleg å setja inn ny behandling som cellegift, målretta behandling og kanskje immunterapi i framtida. Sånn at det er verkeleg håp om at me kan få redde fleire brystkreftpasientar, forklarer Søiland. (nrk.no 13.6.2020).)

– Google AI-verktøy kan lokalisere brystkreft bedre enn klinikere, antyder ny studie.

(Anm: Google AI tool can pinpoint breast cancer better than clinicians, new study suggests. Researchers at Google, working alongside experts at Northwestern University and three British medical institutions, have created an AI model that appears capable of more accurately spotting breast cancer in mammograms than human experts, according to a new study. The AI model both detected cases of breast cancer at higher rates than radiologists and reported fewer false positives, according to the study, which was published on New Year’s Day in the high-caliber scientific journal Nature. The results held even when the algorithm was tested internationally, a hurdle that few AI tools have been capable of overcoming given how inconsistent datasets be across borders. “It’s a very nice contribution,” Dr. Eric Topol, director of the Scripps Translational Science Institute, told STAT. “It’s still underperforming from where we want it to be, but it’s paving the way.” (…) Related: At Mayo Clinic, AI engineers face an ‘acid test’: Will their algorithms help real patients? (statnews.com 1.1.2020).)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2).)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. Forfatterne av en ny artikkel publisert i BMJ analyserte dokumenter fra de europeiske legemiddelmyndighetene, registre over registrerte legemiddelforsøk, publiserte artikler og appendiks for nye kreftlegemidler godkjent i perioden 2014–16 (1). I perioden ble 32 nye kreftlegemidler godkjent, bl.a. midler mot myelomatose, melanom og lungekreft. Godkjenningene var basert på 54 studier, hvorav tre firedeler var randomiserte, kontrollerte studier. Resten var enten ikke-randomiserte eller enkeltarmsstudier. Kun en firedel av studiene hadde totaloverlevelse som primærendepunkt, mens progresjonsfri overlevelse var primærendepunkt i halvparten. Halvparten av studiene hadde høy risiko for skjevheter (bias) basert på Cochranes instrument for systematiske skjevheter. Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt. Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

(Anm: Flawed evidence underpins approval of new cancer drugs. We must raise the bar to ensure real benefits for patients. BMJ 2019; 366: l5399.)

(Anm: Design characteristics, risk of bias, and reporting of randomised controlled trials supporting approvals of cancer drugs by European Medicines Agency, 2014-16: cross sectional analysis. BMJ 2019; 366: l5221.)

- ‘Kreft som vokser i kreftmedisin’: legemiddelfirmaer utbetaler penger til leger. Amerikanere er med rette rasende over høye og uholdbare pris på kreftmedisiner, som nå rutinemessig koster mer enn 100 000 dollar per behandlingsår. Disse prisene blir forverret av det faktum at de fleste kreftmedisiner bare tilbyr beskjedne fordeler - en studie ga median nytte på 2,1 måneder forlengelse av livet — sammen med det faktum at ekspertleger ofte anbefaler disse legemidlene for off-label-bruk, som betyr å bruke et legemiddel til et formål det ikke ble godkjent for.

(Anm: The ‘cancer growing in cancer medicine’: pharma money paid to doctors. Americans are rightly furious about the high and unsustainable price of cancer drugs, which now routinely cost more than $100,000 per year of therapy. Those prices are made worse by the fact that most cancer drugs offer only modest benefits — one study put the median benefit at 2.1 extra months of life — along with the fact that expert physicians frequently recommend these drugs for off-label uses, meaning using a drug for a purpose it was not initially approved for. The House of Representatives, the Senate, presidential candidates, and even the president have floated proposals to tackle drug prices. While all contain good ideas, none address one of the elephants in the room: the experts who tell doctors how to use these medications. Expert physicians play an oversized role in cancer medicine. They write the editorials in major medical journals that can influence physicians’ prescribing practices, they give educational sessions at national meetings, and they decide what evidence is good enough for off-label use. Spoiler alert: That evidence is often weak. All of this might be fine if experts offered neutral or unbiased information, but evidence suggests they do not. (statnews.com 30.10.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- FDA anbefaler igjen AVEO ikke å sende legemidlet Fotivda mot kreft til godkjenning, aksjer faller.

(Anm: FDA again recommends AVEO not submit kidney cancer drug Fotivda for approval, shares fall. Shares in AVEO Oncology were down as much as 30% on Monday after it said the FDA has recommended that the company should not submit a regulatory filing for Fotivda (tivozanib) in renal cell carcinoma (RCC) "at this time." This latest recommendation follows another given by the FDA about a year ago against seeking marketing approval for Fotivda based on preliminary overall survival (OS) results from the Phase III TIVO-3 trial, which had met its primary endpoint, improving progression-free survival (PFS) by 44% over Bayer and Onyx Pharmaceuticals' Nexavar (sorafenib), but showed no significant difference in OS during a preliminary analysis. (firstwordpharma.com 4.11.2019).)

- Kræftspecialister får afslag på off-label (ikke godkjent) behandling med god effekt.

(Anm: Kræftspecialister får afslag på off-label behandling med god effekt. To professorer og kræftlæger har fået afslag på deres ansøgning om at få lov til at bruge lægemidlet venetoclax (Venclyxto) til off-label behandling af en bestemt undergruppe af patienter med lnoglemarvskræft (myelomatose). Selvom der endnu ikke er kliniske fase III-data for, at venetoclax virker hos denne gruppe patienter, mener de to professorer, Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital og Torben Plesner fra Vejle Sygehus, alligevel, at patienterne skal have muligheden for at få behandlingen. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 1.11.2019).)

- CAR T-cellebehandling genererer varig bedring hos pasienter med myelomatose.

(Anm: CAR T-cell therapy generates lasting remissions in patients with multiple myeloma. - In the KarMMa trial, ide-cel produces remissions in almost 75% of patients who had relapsed after several previous treatments - Response rates and patient survival are superior to that achieved by standard treatments for this group of patients - Trial results spur application for FDA approval of therapy for patients with relapsed/resistant myeloma In a major advance in the treatment of multiple myeloma, a CAR T-cell therapy has generated deep, sustained remissions in patients who had relapsed from several previous therapies, an international clinical trial has found. In a study posted online today by the New England Journal of Medicine, trial leaders report that almost 75% of the participants responded to the therapy, known as idecabtagene vicleucel (ide-cel), and one-third of them had a complete response, or disappearance of all signs of their cancer. These rates, and the duration of the responses, are significantly better than those produced by currently available therapies for patients with multiple relapses, according to investigators. (dana-farber.org 24.2.2021).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. CONCLUSIONS Ide-cel induced responses in a majority of heavily pretreated patients with refractory and relapsed myeloma; MRD-negative status was achieved in 26% of treated patients. Almost all patients had grade 3 or 4 toxic effects, most commonly hematologic toxic effects and cytokine release syndrome. (Funded by bluebird bio and Celgene, a Bristol-Myers Squibb company; KarMMa ClinicalTrials.gov number, NCT03361748. opens in new tab.) N Engl J Med 2021; 384:705-716.)

- Norsk kreftbehandling rykker bakover.

(Anm: Karita Bekkemellemadministrerende direktør, Legemiddelindustrien. Nicolas Vaugelade-BaustNovartis. Leder av Legemiddelindustriens forsknings- og utviklingsutvalg. Hans Petter Strifeldt MSD. Leder av Legemiddelindustriens næringspolitiske utvalg. Kristin SvanqvistAmgen. Leder av Legemiddelindustriens utvalg for avanserte terapier (ATMP). Ali Areffard BMS. Legemiddelindustriens næringspolitiske utvalg. Lars Petter StrandLilly. Legemiddelindustriens næringspolitiske utvalg. Norsk kreftbehandling rykker bakover. For få år siden var Norge blant de beste i klassen innen blodkreftbehandling – gjennom CAR-T-studier. Men nå velges andre land foran Norge, fordi det viktige helsenærings-økosystemet ikke fungerer. Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene. (…) Men for at selskaper ikke skal flagge ut og Norge gå glipp av muligheter, må regulatoriske prosesser legge til rette for legemiddelutvikling. Klinikere må få ta i bruk det siste nye av avanserte terapier, og myndigheter må ta produktet i bruk. Norske sykehus har allerede et fagmiljø i verdensklasse. Vi ønsker å integrere denne kompetansen i en sterk, norsk helsenæring. Vi ønsker oss beslutningstagere som viser en helhetsforståelse, og et helsevesen som kan tilby pasientene de beste behandlingene som finnes. Men vi er bekymret for at Norge beveger seg i helt motsatt retning. Ingen er tjent med at vi sparer oss til fant. (aftenposten.no 19.8.2021).)

- Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor.)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

- Muligheten for å etterprøve (kontrollere) kliniske forsøksbevis ved bruk av virkelighetsdata. (- I denne tverrsnittstudien av 220 kliniske studier publisert i tidsskrifter med stor innflytelse (high-impact) i 2017 kunne bare 15 % muligens reproduseres ved bruk av tilgjengelige datakilder fra virkeligheten.)

(Anm: Feasibility of Using Real-World Data to Replicate Clinical Trial Evidence. Question What percentage of clinical trials published in high-impact journals in 2017 generated evidence that could feasibly be replicated using observational methods and data sources? Findings In this cross-sectional study of 220 clinical trials published in high-impact journals in 2017, only 15% could feasibly be replicated using currently available real-world data sources. Meaning This study suggests that, although the increasing use of real-world evidence in medical research presents opportunities to supplement or even replace some clinical trials, observational methods are not likely to obviate the need for traditional clinical trials. (…) Conclusions and Relevance This study found that only 15% of the US-based clinical trials published in high-impact journals in 2017 could be feasibly replicated through analysis of administrative claims or EHR data. This finding suggests the potential for real-world evidence to complement clinical trials, both by examining the concordance between randomized experiments and observational studies and by comparing the generalizability of the trial population with the real-world population of interest. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1912869.)

- Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor.

(Anm: Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor. (- Retten til at publicere er en af den akademiske friheds grundpiller, men alligevel indeholder finansieringaftalerne ofte klausuler, der giver sponsorerne mulighed for at få det sidste ord i, hvorvidt offentligheden får kendskab til forskningen.) (- Forskningsfinansieringen fra andre industrier er også stigende – heriblandt føde- og drikkevarer, kemi, minedrift samt computer og bilfirmaer - og som resultat lider den akademiske frihed skade. (videnskab.dk 2.11.2019).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

- Legemiddelfirmaer tjener milliarder på mirakuløse legemidler mot kreft. Andre sakker akterut. (- Industrien er stolt av å vite når de bør slutte, men de har en annen tilnærming til kreftbehandlinger.) (- Det så ut som en enorm fiasko.) (- I den ene testen etter andre mislyktes AstraZeneca Plcs kombinerte kreftbehandling.) (- Serien med skuffelser endte til slutt i oktober, da de kombinerte legemidlet med standard cellegift for lungesvulster som ga et glimt av håp.) (- Astra jobber med kreft “fordi vi har den rette vitenskapen,” sier Soriot i et intervju. "Du kan ikke si at du kommer til å være i et felt fordi det er penger å tjene. Hvis du ikke har produktene, kan du ikke være der.)

(Anm: Miracle Cancer Drugs Are Making Big Pharma Billions. Others Are Getting Left Behind. The industry prides itself on knowing when to quit, but it’s taking a different approach with cancer treatments. It looked like a massive bust. In one painstaking test after another, AstraZeneca Plc’s combination cancer therapy failed. One of the final-stage trials tanked the U.K. drugmaker’s shares and appeared to doom the vaunted treatment’s prospects. But Astra pressed on, spending millions of dollars to try treating thousands of patients. The series of disappointments finally ended in October, when adding the drug combination to standard chemotherapy for lung tumors yielded a Ray of hope. Dazzled with a treatment revolution that puts cures within reach for some of the most stubborn cancers, pharma companies are willing to stretch their resources like never before—a startling drift in an industry that prides itself on knowing when to quit on dead-end drugs. (…) “You can’t say you’re going to be in the field because there’s money to make. If you don’t have the products, you can’t get there” (…) “No company has an infinite amount of money, so they’re having to make choices,” said Janice Reichert, executive director of the Antibody Society, a Massachusetts-based trade group. (…) Astra is in cancer “because we have the right science,” Soriot said in an interview. “You can’t say you’re going to be in the field because there’s money to make. If you don’t have the products, you can’t get there.” (bloomberg.com 12.12.2019).)

- Hvilke kreftformer får minst finansiering, og hvorfor? (- Disse typene inkluderte kreft i tykktarmen, endometrium, lever og galle, livmorhalsen, eggstokkene, bukspyttkjertelen og lungekreft.)

(Anm: Which cancers receive the least funding, and why? A recent study that looked at nonprofit research funding for different types of cancer found that some of the most common (and most deadly) cancers receive far less money than others, which can directly affect research, drug development, and patient education. The research, which appears in the Journal of the National Comprehensive Cancer Network, uncovered trends in cancer funding that highlight areas needing more attention. The funding of certain types of cancer was poor, considering how often they occur and how many people die from them. These types included colon, endometrial, liver and bile duct, cervical, ovarian, pancreatic, and lung cancer. On the other hand, some cancers — including breast and pediatric cancer, leukemia, and lymphoma — received significantly more funding relative to those factors. (medicalnewstoday.com 28.7.2019).)

(Anm: Endometrium er slimhinnen som kler livmorhulen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny europeisk forskning: Overvekt og fedme øker risikoen for kreft med 15 prosent. Ny europeisk forskning, som inkluderer 68.000 nordmenn, viser at overvekt før fylte 40 år øker risikoen for enkelte krefttyper.

(Anm: Ny europeisk forskning: Overvekt og fedme øker risikoen for kreft med 15 prosent. Ny europeisk forskning, som inkluderer 68.000 nordmenn, viser at overvekt før fylte 40 år øker risikoen for enkelte krefttyper. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent. Samlet sett øker risikoen for fedme-relaterte kreftformer med 15 prosent, dersom du blir overvektig før fylte 40 år, viser forskningen. Noen krefttyper har spesielt høy risiko. Øverst på lista står livmorkreft for kvinner (70 prosent), etterfulgt av nyrekreft for menn (58 prosent) og tykktarmskreft for menn (29 prosent). – Forskningen viser at vektøkning i voksen alder er assosiert med økt risiko for flere kreftformer, sier Tone Bjørge, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, til VG. Hun og flere forskere ved Universitetet i Bergen har deltatt i arbeidet med en stor europeiske studie - den såkalte Me-Can studien. (vg.no 13.10.2019).)

- Lavt utdannede har høyere kreftrisiko. (-11 kreftformer går igjen hos pasienter som ikke har tatt høyere utdanning, viser nye tall fra Kreftregisteret.)

(Anm: Lavt utdannede har høyere kreftrisiko. 11 kreftformer går igjen hos pasienter som ikke har tatt høyere utdanning, viser nye tall fra Kreftregisteret. Rapporten som legges fram onsdag ser på hvordan sosiale ulikheter spiller inn på risikoen for å utvikle kreft. Forskerne har undersøkt nær 700.000 krefttilfeller fra 1990 til 2018. Tendensen er klar: Mens 17 prosent av pasientene hadde høyere utdanning, hadde resten kun fullført grunnskole eller videregående skole. (…) Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen er ikke overrasket over funnene i rapporten: – Vi har lenge vært kjent med at det eksisterer sosiale forskjeller når det gjelder kreft. Samtidig er det første gang dette er dokumentert så systematisk i Norge, og det gir oss gode muligheter for videre arbeid. Han mener politikerne må gjøre det enklere for folk å leve sunnere. – For eksempel ved å gjøre sunn mat billigere og usunn mat dyrere, samt ha en tobakks- og alkoholpolitikk som begrenser tilgang og regulerer pris. Det aller viktigste vi kan gjøre for folkehelsen er å unngå at folk blir avhengig av tobakk og hjelpe de som røyker med å slutte, sier Opdalshei. (nrk.no 22.10.2019).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig