Earth Overshoot Day (overshootday.org)

U.S. and World Population Clock (census.gov/popclock)

Den store klimabløffen - Oppgjørets time (nrk.no 4.12.2012)

Attenborough mener vi er planetens pest. (...) Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner. (nrk.no 22.1.2013)

Klima: Folk flest frykter ikke (forskningsradet.no 27.6.2008)

In the ocean, the most harmful plastic is too small to see (conversation.com 10.12.2014).)

Nobelsamtalen 2007 (nrk.no 11.12.2007) (nrk.no/nett-tv)

Undergraver klima-forskning (nrk.no 4.1.2006)

Statoil med i organisasjon som gir støtte til klimaskeptikere (nrk.no 16.12.2014)

Tankesmie tilbudte forskere kontanter for å bestride FNs klimarapport (guardian.co.uk 2.2.2007) (mintankesmie.no)

First House tilbyr å hjelpe internasjonale oljetopper med å bekjempe nye klimaregler (aftenposten.no 28.5.2014)

Menneskelig innvirkning (CO2 -balansen) Ved forbrenning av kull, petroleum og naturgass blir atmosfæren årlig tilført ca. 6 milliarder, og ved nåtidens intensive landbruk ca. 2 milliarder tonn. I den utstrekning dette ikke blir løst i hydrosfæren eller forbrukt på annen måte, (...) (Kilde: Store norske leksikon)

FNs klimapanel (IPCC) (The Intergovernmental Panel on Climate Change)

United Nations Climate Change Conference (en.wikipedia.org)

United Nations Environment Programme (UNEP)

Se presseseminaret på Odin (Miljøverndep. 2.2.2007)

Nobelprize.org (nobelprize.org) (nobelpeacecenter.org)

Planeten (nrk.no) (dr.dk) (vg.no) (aftenposten.no)

— Derfor går det dårlig med biene (- Sterke markedskrefter har allerede sett seg dypt uenig i konklusjonene) (nrk.no 25.6.2014)

Ni av ti fugler har plast i magen (tv2nyhetene.no 21.10.2013)

- Overview effect

Noe underlig skjer med astronauter tilbake på jorden
side3.no 20.2.2013
Dette hører du ikke astronauter flest snakke om.

Planetary Collective er en gruppe som mener at mennesker flest lever i utakt med verden, kloden og kosmos som helhet. Kollektivet ønsker å inspirere mennesker til å ta et skritt tilbake og se nærmere på hvordan vi opplever oss selv i forhold til resten av verden.

En spesiell gruppe mennesker har i så måte opplevd å få synet sitt endret ganske dramatisk: Astronauter.

Fenomenet er i dag kjent som «overview effect». Astronauter som kommer tilbake til jorden kan fortelle om en endret bevissthet rundt planeten og menneskehetens plass på den. Det kan være seg en følelse av ærefrykt for planeten, en dypere forståelse av forbindelsen mellom liv på jorden og en økt ansvarsfølelse for å ta vare på kloden. (...)

(Anm: NASA A View From The Other Side (youtube.com).)

– Luftforurensingen i europeiske storbyer mer enn halvert på en uke. (- Det viser tall fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA).)

(Anm: Luftforurensingen i europeiske storbyer mer enn halvert på en uke. Nye satellittbilder viser at luftforurensingen i europeiske storbyer noen steder er mer enn halvert på en uke etter at landene er stengt ned. Luftforurensingen i den spanske hovedstaden Madrid var 56 prosent lavere i perioden 16.–22. mars, sammenlignet med uken før. Det viser tall fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA). Målingene handler ikke om CO₂-utslipp, men såkalte NOx-gasser. NOx er ansvarlig for smog og den typiske brune skyen som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet. (nrk.no 31.3.2020).)

- Bygninger forårsaker nesten 40 % av de årlige globale klimagassutslippene (GHG; greenhouse gases emissions).

(Anm: Buildings generate nearly 40% of annual global GHG emissions. Approximately two-thirds of the building area that exists today will still exist in 2050. Currently, building renovations affect only 0.5-1% of the building stock annually. A significant increase in the rate of existing building energy efficiency renovations and the generation and procurement of renewable energy is required to meet emissions reduction targets set by the Paris Agreement. (architecture2030.org)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred. (- Vi produserer virusene. Koronaviruset stammer sannsynligvis fra et såkalt wet market i Kina, der kjøtt, fisk og levende dyr blir omsatt.)

(Anm: Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred | Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU. Vi produserer virusene. Koronaviruset stammer sannsynligvis fra et såkalt wet market i Kina, der kjøtt, fisk og levende dyr blir omsatt. De dyrene som sprer virus, som også er farlige for mennesker, har en fellesnevner: Deres naturlige områder er under press. Er vårt forhold til naturen hovedårsaken til at vi får stadig nye virus i global sirkulasjon? Det er sannsynlig at både Sars-viruset (i 2002/2003) og utbruddet av koronaviruset stammer fra et såkalt wet market i Kina. Et wet market er et matmarked der kjøtt, fisk og ikke minst levende dyr blir omsatt. Her kan virus som lever på dyr, overføres til mennesker eller andre organismer. Dette er hva som kjennetegner en zoonotisk sykdom. Dette handler ofte om virus som ikke nødvendigvis trenger å være farlige for disse dyrene, men som altså kan være dødelige når de kommer i kontakt med mennesker. (aftenposten.no 13.3.2020).)

- Urovekkende overraskelse: Ufarlige byggematerialer danner giftig cocktail. (- Sunne materialer med minimal avgassing når de brukes alene, kan resultere i en skikkelig gift-cocktail for innemiljøet når de kombineres.) (- Det er det overraskende resultatet.)

(Anm: Urovekkende overraskelse: Ufarlige byggematerialer danner giftig cocktail. Sunne materialer med minimal avgassing når de brukes alene, kan resultere i en skikkelig gift-cocktail for innemiljøet når de kombineres. Det er det overraskende resultatet som folkene bak det danske Realdania By & Byg-prosjektet «Sunde Boliger» har måttet notere seg etter å ha målt på et såkalt «NO-tech»-hus som ble oppført i forbindelse med prosjektet. Sunne materialer med minimal avgassing når de brukes alene, kan resultere i en skikkelig gift-cocktail for innemiljøet når de kombineres. (tu.no 21.10.2019).)

- Nordmenn er i oppussingstoppen.

(Anm: Annonsørinnhold fra Avtalbefaring.no. Nordmenn er i oppussingstoppen. Slik finner du de beste håndverkerne. Tjenesten Avtalbefaring.no gjør det enkelt å avtale befaringer med eiendomsmeglere og håndverkere, slik at du deretter kan gjøre et valg basert på personlig inntrykk, kvalitet og pris (annonsorinnhold.nettavisen.no 26.10.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Hvordan vi kan forandre planetens klimaframtid.

(Anm: How we could change the planet's climate future. This talk was presented at “We the Future,” a special event in partnership with the Skoll Foundation and the United Nations Foundation. David Wallace-Wells (We the Future | September 2019 - ted.com).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Vi trenger en værmelder for å vite hvordan klimaet endrer seg. (- Nylig viste Forskningsrådets nyeste befolkningsundersøkelse at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning.) (- Det er imidlertid forskjell på forskning. Høyest tillit har forskning på helse med 75 prosent, mens kun 50 prosent hadde tillit til forskning på kjønn og likestilling. Også forskning på klimaendringer kom nokså lavt ut med 56 prosent.) (- Et utvidet vær- og klimavarsel ville derimot kunne gi den tradisjonsrike meldetjenesten en fornyet aktualitet utover det rent kuriøse.)

(Anm: Vi trenger en værmelder for å vite hvordan klimaet endrer seg | Ole Jacob Madsen, Professor i kultur- og samfunnspsykologi, Universitetet i Oslo. «Da er tiden kommet for vær- og klimavarselet». Nylig viste Forskningsrådets nyeste befolkningsundersøkelse at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning. Det er imidlertid forskjell på forskning. Høyest tillit har forskning på helse med 75 prosent, mens kun 50 prosent hadde tillit til forskning på kjønn og likestilling. Også forskning på klimaendringer kom nokså lavt ut med 56 prosent. (…) Politisk betent Denne undersøkelsen bekrefter inntrykket av at klimaspørsmålet i Norge er blitt svært politisk betent. Så mange som 30 prosent av de spurte svarte dessuten at de mener at forskningsresultater «er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og oppfatninger». (…) (aftenposten.no 16.3.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Nei, pandemien redder ikke klimaet. (- Himmelen over kinesiske byer er igjen blå. Der de for kort tid siden var innhyllet i smog, glitrer de i solen.) (- I det folketomme Venezia har vannet i kanalene gått fra grumsete til klart.)

(Anm: Nei, pandemien redder ikke klimaet. Corona er bra for klimaet, men farlig for klimapolitikken. Himmelen over kinesiske byer er igjen blå. Der de for kort tid siden var innhyllet i smog, glitrer de i solen. I det folketomme Venezia har vannet i kanalene gått fra grumsete til klart. Det skjer mye rart når menneskene trekker seg tilbake, og det er forbløffende hvor raskt det skjer. Hvis vi går vekk fra enkelteksemplene og over på det generelle, tyder alt på at utslippene av klimagasser i 2020 vil gå kraftig ned. Under finanskrisa som startet høsten 2008, gikk utslippene innenfor kvotesystemet i EU ned med 10-11 prosent. Den krisa rammet ikke like bredt. Vi kan altså regne med at reduksjonen i utslipp blir enda større denne gangen. (dagbladet.no 21.3.2020).)

- Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. (- Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent.) (- Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle.)

(Anm: Kreft – årsak. Kjemiske karsinogener. Kjemiske karsinogener har lenge vært kjent. Minst 80 prosent av krefttilfellene hos mennesker er forårsaket av ytre irritamenter, og kjemiske stoffer i omgivelsene spiller en meget viktig rolle. KildeStore norske leksikon.)

- Dommedag er ikke her – ennå. Ekspertene er ikke i tvil: Forandring trenger ikke være negativt. (- Web-seminarer og Skypemøter er ting vi burde gjort mer av for lengst.) (- Jeg håper denne krisen kan vippe oss i den retningen, og at det fører til en varig endring.) (- Men krisen vi opplever nå gir oss en mulighet til å tenke annerledes på hva slags samfunn vi vil ha.)

(Anm: Dommedag er ikke her – ennå. Ekspertene er ikke i tvil: Forandring trenger ikke være negativt. Hvis noen, for få uker siden, hadde gitt oss en nøktern beskrivelse av hvordan verden ville se ut i slutten av mars 2020, hadde vi alle ristet på hodet. Kanskje ledd det bort og sagt at sånt bare skjer i skrekkfilmer. I dag vet vi bedre. Vi vet at virkeligheten er skremmende, framtidsutsiktene dystre - og vi mennesker langt mer sårbare enn det vår moderne livsstil har forledet oss til å tro. Men når vi først har havnet i denne situasjonen, kan det være smart å lete etter løsninger. Se på hvordan kriser er blitt håndtert før. Hvem kan hjelpe oss med det? Vi la hodene i bløt og grep telefonen - etter å ha vasket både den og hendene i sprit. (…) – Så denne pandemien kan være det som virkelig setter fart i den globale klimapolitikken? – Eh … Det vet jeg ikke. Men krisen vi opplever nå gir oss en mulighet til å tenke annerledes på hva slags samfunn vi vil ha. (…) Å stå opp klokken fem for å rekke et fly til et møte, og så reise tilbake på kvelden, helt utmattet, er ikke lurt, når vi i stedet kan løse det digitalt. Og det med en stor gevinst for både oss selv og miljøet. Web-seminarer og Skypemøter er ting vi burde gjort mer av for lengst. Jeg håper denne krisen kan vippe oss i den retningen, og at det fører til en varig endring. (…) Kunnskap i kriser er viktig. Den er selvsagt ikke perfekt, men det er det beste vi har. – Har vi mennesker noe til felles med dyra når krisen truer? – Det har vi definitivt. Det er de samme mekanismene som slår inn hos mennesker og andre pattedyr. – Den såkalte «fight or flight»-modusen? (dagbladet.no 24.3.2020).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- ‘Dark Waters’ og den sanne historien om hvordan DuPont forgifter oss alle. (- Dette er kampen som miljøadvokat Rob Bilott har vært implisert i de siste to tiårene. Hans reise med imøtegåelse av multimilliard-dollar-selskapet DuPont for deres vilkårlige forurensninger av et uskyldig vest-virginisk samfunn - avbildet i en New York Times-artikkel i 2016 - er grunnlaget for Todd Haynes spennende nye film, Dark Waters.)

(Anm: ‘Dark Waters’ and the True Story of How DuPont is Poisoning All of Us. If a company was infecting our bloodstream with chemicals that can never be broken down, should they be beholden to communicating this to consumers? Furthermore, should the public have the right to stop them? This is the fight that environmental lawyer Rob Bilott has been embroiled in for the last two decades. His journey in taking on the multi-billion dollar company DuPont for their haphazard contamination of an innocent West Virginian community–depicted in a New York Times article in 2016–is the basis for Todd Haynes’ thrilling new film, Dark Waters. (thefilmstage.com 3.12.2019).)

- En bedriftsadvokat påtar seg et miljøsøksmål mot et kjemisk firma som har en lang historie med forurensning. (- Men fordi DuPont tjener 75 milliarder dollar i året, er det ingen som kan sette dem på plass.) (- Ikke engang regjeringen.) (- Alle burde se den.)

(Anm: A corporate defense attorney takes on an environmental lawsuit against a chemical company that exposes a lengthy history of pollution. (…) More people need to see this It feels like this movie is being swept under the rug. I won't say by whom, but I will remove my tin foil hat now. Fantastic fantastic film. This movie really rocked my world. It took me a few days to calm down I was so enraged at the subject matter. Unbelievable crimes against humanity. But because Dupont makes 75 billion dollars a year nobody can touch them. Not even the government. Evvryone should see this. Very thrilling and well made. Mark Rufallo can go fly a kite though. (…)   (m.imdb.com 21.12.20219).)

- EKKO NRK: Et kjemisk industriselskap er dømt til å betale 700 millioner dollar for å ha forgiftet en by og menneskene som bor der i 40 år.

(Anm: Episodebeskrivelse. Kunstig lys påvirker både mennesker og dyr, tre millioner insekter dør hver natt på grunn av gatebelysning. Et kjemisk industriselskap er dømt til å betale 700 millioner dollar for å ha forgiftet en by og menneskene som bor der i 40 år. Hvorfor er det så enkelt å hilse på fremmede i skogen, men så vanskelig i en heis? (nrk.no 26.2.2020).)

(Anm: Dark Waters is a 2019 American legal thriller film directed by Todd Haynes and written by Mario Correa and Matthew Michael Carnahan. It is based on the 2016 article "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare" by Nathaniel Rich, published in The New York Times Magazine.[3][4] Parts of the story were also reported by Mariah Blake, whose 2015 article "Welcome to Beautiful Parkersburg, West Virginia" was a National Magazine Award finalist,[5] and Sharon Lerner, whose series "Bad Chemistry" ran in The Intercept.[6][7] Robert Bilott, the principal character in the film, also wrote a memoir, Exposure,[8] detailing his 20-year legal battle against DuPont.[9] The film stars Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper, and Bill Pullman. (en.wikipedia.org).)

- Hovedrolle, advokaten som blir DuPonts verste mareritt. Rob Bilott var forsvarsadvokatot for firmaer i åtte år. (- Så tok han på seg en miljøkappe som snudde opp ned på hele karrieren - og avslører en modig, tiårig lang historie med kjemisk forurensning.)

(Anm: Feature, The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare. Rob Bilott was a corporate defense attorney for eight years. Then he took on an environmental suit that would upend his entire career — and expose a brazen, decades-long history of chemical pollution. Just months before Rob Bilott made partner at Taft Stettinius & Hollister, he received a call on his direct line from a cattle farmer. The farmer, Wilbur Tennant of Parkersburg, W.Va., said that his cows were dying left and right. He believed that the DuPont chemical company, which until recently operated a site in Parkersburg that is more than 35 times the size of the Pentagon, was responsible. Tennant had tried to seek help locally, he said, but DuPont just about owned the entire town. He had been spurned not only by Parkersburg’s lawyers but also by its politicians, journalists, doctors and veterinarians. The farmer was angry and spoke in a heavy Appalachian accent. Bilott struggled to make sense of everything he was saying. He might have hung up had Tennant not blurted out the name of Bilott’s grandmother, Alma Holland White. (nytimes.com 6.1.2020).)

- ‘Dark Waters’ anmeldelse: The Killing Fields of West Virginia.

(Anm: ‘Dark Waters’ Review: The Killing Fields of West Virginia. In Todd Haynes’s latest, Mark Ruffalo plays a corporate defense lawyer who switches sides to defend a poisoned community. Bill Camp, left, and Mark Ruffalo in Todd Haynes’s thriller “Dark Water.”A corporate defense attorney takes on an environmental lawsuit against a chemical company that exposes a lengthy history of pollution. (…) More people need to see this It feels like this movie is being swept under the rug. I won't say by whom, but I will remove my tin foil hat now. Fantastic fantastic film. This movie really rocked my world. It took me a few days to calm down I was so enraged at the subject matter. Unbelievable crimes against humanity. But because Dupont makes 75 billion dollars a year nobody can touch them. Not even the government. Evvryone should see this. Very thrilling and well made. Mark Rufallo can go fly a kite though. (nytimes.com 21.11.2019).)

- Filmer. Hva er fakta og hva er fiksjon i Dark Waters. (- Testet DuPont kjemikalier på egne ansatte?) (- Sendte de et helikopter for å skremme en bonde?)

(Anm: Movies. What’s Fact and What’s Fiction in Dark Waters. Did DuPont test chemicals on its own employees? Did they send a helicopter to frighten a farmer? We break down the new movie. (…) Amazingly, the Pakula-esque paranoid thriller scene, in which Wilbur Tennant spots a low-level helicopter hovering ominously over his property, uses the scope of his hunting rifle to better examine the vehicle, and scares it off in the process, did in fact occur. (slate.com 22.11.2019).)

- Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (- 8,8 millioner predikerte dødsfall.)

(Anm: Luftforurensning kan være en ledende global dødsårsak. (Air pollution may be a leading global cause of death. (…) Ny forskning har funnet ut at luftforurensning er en av de ledende dødsårsakene over hele verden, langt overgår røyking, malaria og andre viktige faktorer.) (- 8,8 millioner predikerte dødsfall. (…) Studien fant at luftforurensning er en av de viktigste globale dødsårsakene. (…) Forskningen, som nå publisert i tidsskriftet Cardiovascular Research, antyder at beslutningstakere, helseorganisasjoner og media bør fokusere langt mer på luftforurensning, gitt alvorlighetsgraden av dens effekter (virkninger). (…) The greatest effect that air pollution had on health was related to cardiovascular diseases, which accounted for 43% of these global deaths. In terms of age, it was overwhelmingly the case that older people were most at risk. In fact, approximately 75% of the deaths occurred in people over the age of 60.) (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

- I løpet av denne uken for 106 år siden snakket New Zealand om planeten vår. (- Spådommene var ikke oppløftende.) (- "Ovnene (fyr(ings)anleggene) i verden brenner nå rundt 2 000 000 000 tonn kull i året. Når dette brennes forent med oksygen tilfører det årlig cirka 7 000 000 000 tonn karbondioksid til atmosfæren." "Dette har en tendens til å gjøre luften til et mer effektivt teppe for jorden og øker temperaturen. Effekten kan være betydelig om noen århundrer.") (- Dette er en fantastisk kortfattet forklaring på hvordan mennesker har bidratt til oppvarmingen av jordens atmosfære.) (- Faktisk sporer New York Times den vitenskapelige diskusjonen om kullets effekt på atmosfæren vår helt tilbake til 1850-årene.)

(Anm: During this week 106 years ago, New Zealand was talking about the future of our planet. The predictions weren't uplifting. On August 14, 1912, a newspaper called the Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette printed a prescient paragraph in its "science notes and news" section. The brief note warned that Earth's atmosphere was changing because of the way the world's economies were ramping up production of fossil fuels. "Coal consumption affecting climate," the small headline read. Here's what it looked like on the broadsheet: (…) It reads: "The furnaces of the world are now burning about 2,000,000,000 tons of coal a year. When this is burned, uniting with oxygen, it adds about 7,000,000,000 tons of carbon dioxide to the atmosphere yearly." "This tends to make the air a more effective blanket for the earth and to raise its temperature. The effect may be considerable in a few centuries." It's a stunningly succinct explanation for how people have contributed to the warming of the Earth's atmosphere. The Kiwis weren't the first to ink the dire notice – the same text had been published a month earlier, on July 17, 1912, in Australia's Braidwood Dispatch. Before that, a March 1912 issue of Popular Mechanics was likely the very first printing of the words. But the idea had already been bouncing around in the collective conscience of coal-burners worldwide for decades. In fact, the New York Times traces the scientific discussion of coal's effect on our atmosphere all the way back to the 1850s. (sciencealert.com 17.8.2018).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Debatt: Klima. Erna fører velgerne bak lyset. (…) Politikken preges av handlingslammelse, fornektelse og utenomsnakk.

(Anm: Av Pål Lorentzen, høyesterettsavokat og spesialrådgiver i Norsk Klimastiftelse. Debatt: Klima. Erna fører velgerne bak lyset. (…) Politikken preges av handlingslammelse, fornektelse og utenomsnakk. (…) Fortsatt handlingshandlingslammelse er nærmest å be om en rettsliggjøring. (…)  Politikerne har valgt å overse etiske, naturrettslige, menneskerettslige og konstitusjonelle normer – i Norge er det Grunnloven §112 – som gir miljøet en rettslig beskyttelse. (…) Nå blir det domstolens oppgave å håndheve disse normene. (…) Spørsmålet er om domstolene er oppgaven voksen.) (- Det vil kreve mot, innsikt og uavhengighet. (…) (dagbladet.no 26.2.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Lagmannsretten: Norge har et ansvar for utslippene fra oljen vi eksporterer til andre land. (- I dag klokken 11 ble det kjent at anken i klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet, ikke nådde fram. Borgarting lagmannsrett frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112.) (- Leder i Natur & ungdom, Therese Hugstmyr Woie, er fornøyd med at miljløorganisasjonene har fått rett i viktige punkter, til tross for at de ikke vant frem i lagmannsretten.)

(Anm: Lagmannsretten: Norge har et ansvar for utslippene fra oljen vi eksporterer til andre land. – Det gir oss håp, sier Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom. I dag klokken 11 ble det kjent at anken i klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet, ikke nådde fram. Borgarting lagmannsrett frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Leder i Natur & ungdom, Therese Hugstmyr Woie, er fornøyd med at miljløorganisasjonene har fått rett i viktige punkter, til tross for at de ikke vant frem i lagmannsretten. (tu.no 23.1.2020).)

- Greenpeace i Polen går til klimasøksmål mot kullgigant. (- Greenpeace Polen går til klimasøksmål mot selskapet bak Europas største utslippspunkt.)

(Anm: Greenpeace i Polen går til klimasøksmål mot kullgigant. Saksøker selskapet bak Europas største utslippspunkt. Greenpeace Polen har i dag saksøkt PGE GiEK. Det er et underselskap av det delvis statseide GE Polska Grupa Energetyczna, landets største energiprodusent, med 90 prosent kull i energimiksen. (tu.no 11.3.2020).)

- Når vitenskapelig usikkerhet blir en dårlig unnskyldning. (- Vitenskap er ikke demokratisk.) (- Naturvitenskapelige resultaters gyldighet avgjøres ikke gjennom håndsopprekking eller konsensus­konferanser.)

(Anm: Når vitenskapelig usikkerhet blir en dårlig unnskyldning. Hvis vi tror på at menneske­skapte klimaendringer er reelle, kan vi bli nødt til å ofre det som vi anser for å være det gode liv. Derfor kan det være fristende å ikke lytte til forskningen. Hva gjør at mennesker får seg til å tro at klimaendringene ikke er menneskeskapte, spør Mickey Gjerris. Vitenskap er ikke demokratisk. Naturvitenskapelige resultaters gyldighet avgjøres ikke gjennom håndsopprekking eller konsensus­konferanser. Det er andre regler som gjelder når vi skal velge mellom flere konkurrerende teorier om hvordan virkeligheten rent kausalt henger sammen. (tu.no 24.1.2020).)

- Barn står overfor usikker fremtid, advarer eksperter. (- Ingen land tilbyr et barn både sjansen for en sunn oppvekst og et miljø som passer for deres fremtid, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).) (- Rapporten fra WHO, FNs barnefond (Unicef) og Lancet Commission rangerte 180 lands sannsynlighet for at et barn kan "blomstre (trives)", med fokus på helse- og velværefaktorer som utdanning, ernæring og barnedødelighet.) (- Eksperter sier at klimaendringer og skadelig reklame som oppmuntrer til hurtigmatkonsum og mindreåriges drikking utsetter barn for fare.) (- Storbritannia ble rangert blant de ti beste landene i verden for generell helse og velvære for barn. Imidlertid sakket de akterut i å ivareta miljøet for deres fremtid.)

(Anm: Children facing uncertain future, experts warn. No country offers a child both the chance of a healthy upbringing and an environment fit for their future, the World Health Organization (WHO) says. Experts say climate change and harmful advertising encouraging fast-food consumption and under-age drinking are putting children at risk. The UK was ranked among the top 10 countries in the world for the overall health and wellbeing of children. However, it fell behind in safeguarding the environment for their future. The report by the WHO, the United Nations Children's Fund (Unicef) and the Lancet Commission, ranked 180 countries on the likelihood of a child being able to "flourish", focusing on health and wellbeing factors such as education, nutrition and child mortality. Countries were then also ranked on their carbon emission levels.  Some 40 child-health experts warned progress over the past two decades was "set to reverse" if radical changes were not made by governments around the globe. "Every child worldwide now faces existential threats from climate change and commercial pressures," said former Prime Minister of New Zealand, Helen Clark, who co-chairs the commission. "Countries need to overhaul their approach to child and adolescent health to protect the world they will inherit in the future." (bbc.com 18.2.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet.

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- NORSK KLIMASTIFTELSE. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie.

(Anm: NORSK KLIMASTIFTELSE. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre. (klimastiftelsen.no/.)

- Kongeriket Norges Grunnlov - §112 (- Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag.)

(Anm: Kongeriket Norges Grunnlov - §112 - Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter. Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet. Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane. (lovdata.no).)

- Staten vant også i lagmannsretten: Klimasøksmålet nådde ikke fram. (- Dersom Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet hadde vunnet fram, kunne det fått konsekvenser langt utover de ti konkrete lisensene saken har handlet om.)

(Anm: Staten vant også i lagmannsretten: Klimasøksmålet nådde ikke fram. Dommen i Borgarting lagmannsrett falt torsdag. I dag klokken 11 ble det kjent at anken i klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet, ikke nådde fram. Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til om de ti utvinningstillatelsene i Barentshavet, som regjeringen tildelte i 2016 gjennom 23. konsesjonsrunde, strider mot den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven. Dersom Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet hadde vunnet fram, kunne det fått konsekvenser langt utover de ti konkrete lisensene saken har handlet om. (tu.no 23.1.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Greta Thunberg vil bruke prispenger til søksmål mot Norge. Greta Thunberg vil donere pengene fra Fritt Ord til det pågående klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom fører for å stanse oljeutvinning i Arktis.

(Anm: Greta Thunberg vil bruke prispenger til søksmål mot Norge. Greta Thunberg vil donere pengene fra Fritt Ord til det pågående klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom fører for å stanse oljeutvinning i Arktis. Den svenske skoleeleven og miljøaktivisten, Greta Thunberg, hedres med Fritt Ords Pris for 2019. Fritt Ords Pris er en ytringsfrihetspris. Fritt Ord peker på at klima- og miljødebatten er en usedvanlig tøff samfunnsdebatt å delta i, der aktivister møter motstand av mange slag. Miljøaktivistene møter hets, trakassering og latterliggjøring i sosiale medier og nettdebatter i tillegg til motstand fra både politikere og næringsinteresser, heter det i begrunnelsen for prisen. Prisen er på 500.000 kroner. Prisutdelingen skjer i operaen 8. mai. Greta Thunberg har brukt nok en fredag utenfor riksdagen i Sverige til å streike. Hun forteller at en slik pris betyr mye. – Jeg har fått prisen sammen med Natur og Ungdom. De er helt fantastiske og jobber med veldig bra saker som de kjemper for. De har også hjulpet til med å organisere skolestreik i Norge, så jeg er veldig stolt over at jeg deler prisen sammen med dem, forteller Greta Thunberg til NRK. (nrk.no 12.4.2019).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? (- Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Politiske holdninger kan avgjøre dommen.

(Anm: Politiske holdninger kan avgjøre dommen. Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor. Dommere utnevnt av borgerlige regjeringer feller dommer som støtter private interesser. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt. Høyesterett tar sine avgjørelser basert på norske lover og på presedens - altså hvordan lignende saker er blitt avgjort tidligere. Men hva ligger til grunn for deres avgjørelser når hverken lov eller presedens kan bidra til at dommerne blir enige? (aftenposten.no 1.10.2009).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. Offentligheten får ikke vite hvilke kvalifikasjoner som vektlegges når det nå skal utnevnes en ny høyesterettsdommer. (- En ny kartlegging NRK har gjort viser at 18 av 20 høyesterettsdommere har sin utdanning fra Oslo, 17 har mesteparten av sin yrkeserfaring derfra og 13 er oppvokst i området.) (- SVEKKET TILLIT: Professor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen sier tilliten til Innstillingsrådet for dommere i Norge er svekket.) (– Det er en viss grad av selvrekruttering, sier han.)

(Anm: Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. Offentligheten får ikke vite hvilke kvalifikasjoner som vektlegges når det nå skal utnevnes en ny høyesterettsdommer. Det bekymrer jus-professorer. En ny kartlegging NRK har gjort viser at 18 av 20 høyesterettsdommere har sin utdanning fra Oslo, 17 har mesteparten av sin yrkeserfaring derfra og 13 er oppvokst i området. Nå skal det ansettes en ny dommer til Høyesterett. – Store deler av det juridiske miljøet går rundt og har lav tillit til Instillingsrådet for dommere (IR). Det har vært mye kontroverser og støy rundt ansettelser av høyesterettsdommere tidligere. Det er noe som gjør at rekrutteringen til Høyesterett blir så skjev som den er i dag, at de vektlegger andre ting enn faglige kvalifikasjoner. Det sier professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB). Han mener mange av dommerne kommer fra samme sosiale kretser. SVEKKET TILLIT: Professor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen sier tilliten til Innstillingsrådet for dommere i Norge er svekket. – Det er veldig spesielle ting som er felles for alle høyesterettsdommere, som gir sterk grunn til å mistenke at man legger vekt på for snevre kriterier. – Det er en viss grad av selvrekruttering, sier han. (nrk.no 23.2.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- NORGE BRUKER EN HALV PROMILLE PÅ DOMSTOLENE

(Anm: NORGE BRUKER EN HALV PROMILLE PÅ DOMSTOLENE (Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. (- Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet.) (- Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.)

(Anm: 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. - Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet. (…) Over 11 000 forskere fra 153 land har signert oppropet som advarer om klimakrise. Teksten er publisert i tidsskriftet BioScience i forbindelse med at det er 40 år siden den første globale klimakonferansen i Genéve i 1979. Allerede da var det enighet om at noe måtte gjøres. - Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger så har vi, med få unntak, drevet på som vanlig, står det i oppropet. - Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne. Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.  (forskning.no 8.11.2019).)

(Anm: WWOSC 2014: research needs for better health resilience to weather hazards. Int J Environ Res Public Health. 2015 Mar 5;12(3):2895-900.)

- Brent land skyr ikke ilden. (- Australia visste at brannene ville bli verre, men satte likevel klimapolitikken i revers.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Brent land skyr ikke ilden. Australia visste at brannene ville bli verre, men satte likevel klimapolitikken i revers. Australias statsminister Scott Morrison får kraftig kritikk for dårlig håndtering av brannene i landet. På nyåret besøkte han rammede områder i delstaten Victoria. (dn.no 7.1.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? (- Sivs skremmende avskjedsgave.)

(Anm: Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? Sivs skremmende avskjedsgave.) (- Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger? (…) Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingenlønnsstagneringbutikkdødfallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt. (dagbladet.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Dette må til om klima og kapital skal bli en god allianse. Dersom kapitalen skal spille på lag med klimaet, trengs drahjelp og styring: CO 2-kostnadene må opp. For et drøyt år siden publiserte en gruppe amerikanske økonomer bestående av 27 nobelprisvinnere og fire tidligere sentralbanksjefer et kort manifest i avisen Wall Street Journal med anbefaling om at USA burde innføre en betydelig karbonskatt for å bekjempe utslipp og klimaendringer. Inntektene fra karbonskatten skulle refordeles til «folk flest», noe som for de fleste ville bety en netto inntekt, trass økte energikostnader.

(Anm: Dag O. HessenDag O. Hessen, professor i biologi ved UiO, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, forfatter av boken «Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli?» Innlegg: Dette må til om klima og kapital skal bli en god allianse. Dersom kapitalen skal spille på lag med klimaet, trengs drahjelp og styring: CO 2-kostnadene må opp. For et drøyt år siden publiserte en gruppe amerikanske økonomer bestående av 27 nobelprisvinnere og fire tidligere sentralbanksjefer et kort manifest i avisen Wall Street Journal med anbefaling om at USA burde innføre en betydelig karbonskatt for å bekjempe utslipp og klimaendringer. Inntektene fra karbonskatten skulle refordeles til «folk flest», noe som for de fleste ville bety en netto inntekt, trass økte energikostnader. De foreslo også hvordan en internasjonal allmenningens tragedie, der enkelte land tiltrekker seg industri ved å ha lavere karbonskatter («karbonlekkasje»), kunne unngås ved å legge økt toll på varer fra land som legger seg for lavt i CO 2-beskatning. Dermed kan enkeltnasjoner føre en fornuftig klimapolitikk uten å bli spilt ut over sidelinjen i den globale konkurransen. Dette og lignende initiativer viser at det nå tenkes nytt også i økonomenes rekker. Nesten alle bransjer, fra sementindustri og flyselskaper til banker og fondsforvaltere har «corporate social responsibility» høyt på agendaen. Det er en progressiv innstilling i næringslivet, og med en lønnsomt teknologiutvikling i miljøvennlig retning kan næringslivet vise vei for politikere med miljøvegring. «For næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter», skrev for eksempel Bjørn Haugland og Jens Ulltveit-Moe i Aftenposten i fjor høst. Les også: Kronikk: Vi trenger grønne retningslinjer i finans (dn.no 27.2.2020).)

- Professorens jakt på balansepunktet.

(Anm: ANMELDELSE. Professorens jakt på balansepunktet. Dag O. Hessen har skrevet en utmerket bok om klimaendringer og miljøødeleggelser. Kjølige analyser og glødende appeller utfyller hverandre. Det samme kan man si om optimismen og pessimismen. (nrk.no 28.2.2020).) 

- Murchison-meteoritten. Meteoritt inneholder interstellart materiale som er eldre enn solsystemet. En ny måleteknikk har vist at støvkorn av silisiumkarbid i en kjent meteoritt kan være opptil 10 milliarder år gamle.

(Anm: Murchison-meteoritten. Meteoritt inneholder interstellart materiale som er eldre enn solsystemet. En ny måleteknikk har vist at støvkorn av silisiumkarbid i en kjent meteoritt kan være opptil 10 milliarder år gamle. Her er silisiumkarbid i finmalt form. Støvkorn av silisiumkarbid er funnet på Murchison-meteoritten. Murchison-meteoritten på over 100 kg, og som traff Jorden ved Murchison i den australske delstaten Victoria i 1969, er en av verdens best undersøkte meteoritter. Likevel kan den fremdeles overraske. I en ny vitenskapelig artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) viser Philipp R. Heck fra The Field Museum of National History i Chicago, at meteoritten inneholder støvkorn som er mye eldre enn solsystemet. Meteoritten ble dannet sammen med resten av solsystemet for 4,6 milliarder år siden, men den inneholder korn av silisiumkarbid som nå er beregnet til å ha en alder på mellom 8,5 og 10,1 milliarder år. (…) Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren. (tu.no 15.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Foruroligende animasjon viser hvordan jorden ville sett ut hvis all isen smeltet.

(Anm: Disturbing Animation Shows What Earth Would Look Like if All The Ice Melted. In 2015, NASA revealed that Earth's oceans are rising faster than expected, and the space agency projected that we're now "locked in" to at least 90 cm of sea level rise in the coming decades. (sciencealert.com 23.11.2019).)

- CO₂ kan vere ein farlegare klimagass enn tidlegare trudd. (- Anslag frå statsstøtta forskargrupper i USA, Storbritannia, Frankrike og Canada tyder på ei framtid der CO₂-nivået i atmosfæren som lenge har peika mot ei oppvarming på tre grader, sannsynlegvis vil føre til ei oppvarming på fire eller fem grader.) (– Modellane blir stadig betre.)

(Anm: CO₂ kan vere ein farlegare klimagass enn tidlegare trudd. Nye klimamodellar viser at karbondioksid er ein meir hissig klimagass enn det klimaforskarane tidlegare har trudd. Det betyr at måla i Parisavtalen allereie kan vere umoglege å oppnå. Dei nye modellane, som neste år vil underbygge FN sitt klimapanel (IPCC) sitt anslag for den framtidige temperaturen til kloden, er utvikla av fleire forskargrupper i ei handfull land, skriv nyheitsbyrået AP. Ifølgje modellane kan forskarar i fleire tiår konsekvent ha undervurdert kor mykje oppvarming aukande CO₂-nivå kan føre med seg. (…) – Modellane blir stadig betre Klimaforskar Jan Sigurd Fuglestvedt ved Cicero senter for klimaforsking fortel at ein kraftigare temperaturauke som følgje av CO₂-utslepp vil gi auka risiko for ekstremvêr og at klimaendringane kan bli sterkare en det førre generasjon med modellar viste. – Det betyr òg at vi kan ha mindre å gå på av utslepp for å oppnå Parismålet, som er å halde oppvarminga under to grader og klare 1, 5 grader. (dagbladet.no 14.1.2020).)

- Rapport advarer: Klimaanlegg og varmepumper kan skjule klimabombe. (- Det mangler kunnskap om hvor det blir av de klimaskadelige fluorholdige gassene (F-gasser), når varmepumper og klimaanlegg blir demonterte.) (- Dette kommer fram av en utredning, bestilt og finansiert av den danske Miljøstyrelsen.)
(Anm: Rapport advarer: Klimaanlegg og varmepumper kan skjule klimabombe. Det finnes ingen oversikt over om demontering av klimaanlegg og varmepumper foregår korrekt, viser en utredning fra den danske Miljøstyrelsen. Det mangler kunnskap om hvor det blir av de klimaskadelige fluorholdige gassene (F-gasser), når varmepumper og klimaanlegg blir demonterte. Dette kommer fram av en utredning, bestilt og finansiert av den danske Miljøstyrelsen og utført av to konsulenter fra henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og analysefirmaet Provice. (tu.no 12.2.2020).)

- Myter og sannheter om en av våre kraftigste drivhusgasser: SF6. (- Selv om det er en farlig drivhusgass, bidrar den i dag til under 1 prosent av menneskeskapt oppvarming, legger han til.)

(Anm: Myter og sannheter om en av våre kraftigste drivhusgasser: SF6. Konsentrasjonen av den svært potente drivhusgassen SF6 har aldri vært høyere i atmosfæren. Veksten i den fornybare energisektoren har fått skylden, men er dette en rimelig vurdering? (…) Svovelheksafluorid, alminnelig kjent som SF6, har i det siste dukket opp i mediebildet. (…) – Det er riktig at SF6 har mellom 22 000 og 23 500 ganger sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, sett i et 100-årsperspektiv. Gassen har en stabilitet som gjør at den har en beregnet livstid på opptil 3 200 år. Denne kjensgjerningen gjør SF6 til den mest kraftige, kjemisk reaktive drivhusgassen som er undersøkt av FNs klimapanel, sier NTNU-professor Francesco Cherubini. (…) SF6 er verken overvåket eller underlagt kontrollbestemmelser: GALT. EU er verdensleder innen regulering, overvåking og forvaltning av SF6 -utslipp. Norge har konsekvent innlemmet EU-reglene i norsk lov på grunn EØS-medlemskapet vårt. Det nyeste eksemplet er den nye forordningen om fluorholdige klimagasser; Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014. – I Norge må alle eiere av koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp. (…) Her kan du finne ut mer om Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg i Norge. (tu.no 15.1.2020).)

- Smelter egentlig isen på Grønland så fort som forskerne fryktet? Bildene fra verdensrommet forteller hva som skjer. – Satellittbildene gir oss et tydelig og ganske ugjendrivelig bevis, konkluderer polarforsker Erik Irving. (- Grønlandsisen smelter faktisk mye raskere enn forskerne fryktet for seks år siden.)

(Anm: Smelter egentlig isen på Grønland så fort som forskerne fryktet? Bildene fra verdensrommet forteller hva som skjer. – Satellittbildene gir oss et tydelig og ganske ugjendrivelig bevis, konkluderer polarforsker Erik Irving. (…) Han er en av 89 polarforskere fra 50 internasjonale organisasjoner i forskningsprosjektet Imbie som nå legger frem det mest komplette bildet som hittil er laget av hva som skjer med Grønlandsisen. Ved hjelp av 11 satellitter er iskappen over Grønland avbildet over 26 år. Dermed har de kunnet kartlegge nøyaktig hva som har skjedd med ismassen mellom 1992 og 2018. Konklusjonen er entydig. Grønlandsisen smelter faktisk mye raskere enn forskerne fryktet for seks år siden. (…) Les hele forskningsartikkelen her. (aftenposten.no 10.12.2019).)

- Thor Heyerdahl trakk almene slutninger av sine subjektive erfaringer, og ble en av de første som med overbevisning advarte mot naturødeleggelse og miljøforurensning. (- Under de to Ra-ekspedisjonene plukket han opp håndfaste bevis på oljesøl i form av flytende, svart «rav» på det åpne havet i Atlanteren.) (- Det var oppsiktsvekkende i 1970.)

(Anm: En mann og hans klode. Det mest fascinerende var ikke eventyret, ikke engang i hans eventyrlige liv. Det mest fascinerende var at eventyret for Thor Heyerdahl var en sann historie som ventet på å bli fortalt. (…) Thor Heyerdahl trakk almene slutninger av sine subjektive erfaringer, og ble en av de første som med overbevisning advarte mot naturødeleggelse og miljøforurensning. Under de to Ra-ekspedisjonene plukket han opp håndfaste bevis på oljesøl i form av flytende, svart «rav» på det åpne havet i Atlanteren. Det var oppsiktsvekkende i 1970. (aftenposten.no 16.6.2003).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- I løpet av denne uken for 106 år siden snakket New Zealand om planeten vår. (- Spådommene var ikke oppløftende.) (- "Ovnene (fyr(ings)anleggene) i verden brenner nå rundt 2 000 000 000 tonn kull i året. Når dette brennes forent med oksygen tilfører det årlig cirka 7 000 000 000 tonn karbondioksid til atmosfæren." "Dette har en tendens til å gjøre luften til et mer effektivt teppe for jorden og øker temperaturen. Effekten kan være betydelig om noen århundrer.") (- Dette er en fantastisk kortfattet forklaring på hvordan mennesker har bidratt til oppvarmingen av jordens atmosfære.) (- Faktisk sporer New York Times den vitenskapelige diskusjonen om kullets effekt på atmosfæren vår helt tilbake til 1850-årene.)

(Anm: During this week 106 years ago, New Zealand was talking about the future of our planet. The predictions weren't uplifting. On August 14, 1912, a newspaper called the Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette printed a prescient paragraph in its "science notes and news" section. The brief note warned that Earth's atmosphere was changing because of the way the world's economies were ramping up production of fossil fuels. "Coal consumption affecting climate," the small headline read. Here's what it looked like on the broadsheet: (…) It reads: "The furnaces of the world are now burning about 2,000,000,000 tons of coal a year. When this is burned, uniting with oxygen, it adds about 7,000,000,000 tons of carbon dioxide to the atmosphere yearly." "This tends to make the air a more effective blanket for the earth and to raise its temperature. The effect may be considerable in a few centuries." It's a stunningly succinct explanation for how people have contributed to the warming of the Earth's atmosphere. The Kiwis weren't the first to ink the dire notice – the same text had been published a month earlier, on July 17, 1912, in Australia's Braidwood Dispatch. Before that, a March 1912 issue of Popular Mechanics was likely the very first printing of the words. But the idea had already been bouncing around in the collective conscience of coal-burners worldwide for decades. In fact, the New York Times traces the scientific discussion of coal's effect on our atmosphere all the way back to the 1850s. (sciencealert.com 17.8.2018).)

- Det moralske argumentet i klimadebatten. (- Vi bør ikke la noen mennesker – eller grupper – få så mye anerkjennende oppmerksomhet at de som sier dem imot, fremstår som umoralske.) (- Da kan det gå alvorlig galt.) (- Vi kan si nokså presist hvor planetene – og derfor Jorden – vil befinne seg om 100 år.) (- Det er fordi vi har oppdaget ett mønster.) (- Når det gjelder klima, kan vi ikke vise til et repeterende mønster for tidsskalaen det her er snakk om.) (- Temperatur-utviklingen de neste tiårene er derfor mer usikker enn vi skulle ønske.)

(Anm: Det moralske argumentet i klimadebatten | Per Arne Bjørkum, forfatter og professor II i geologi ved NTNU/UiS. Vi bør ikke la noen mennesker – eller grupper – få så mye anerkjennende oppmerksomhet at de som sier dem imot, fremstår som umoralske. Da kan det gå alvorlig galt. (…) I filosofien har man etablert et kriterium for å avgjøre hvorvidt et moralsk argument er gyldig eller ikke. Det kan spores tilbake til Immanuel Kant (1724–1804) og omtales som «det kategoriske imperativ». Det lyder: «Begrunnelsen for dine handlinger skal kunne gjøres til en allmenngyldig lov». Dette innebærer at man skal kunne oppriktig ønske at alle tenker og gjør som deg uten at noen påføres tenkbare skader. Kan man ikke det, kan man bare opprettholde den moralske begrunnelsen under forutsetning av at ikke alle sier seg enige. Men da kan man heller ikke uten videre bruke den i diskusjoner med andre. (…) Forskerne tok feil (…) På 1970-tallet var det stor enighet blant dominerende forskermiljøer om at verden sto overfor en miljøkatastrofe, en global matvarekrise og over halvparten av verdens dyrearter ville dø ut innen år 2000. (…) Vi kan si nokså presist hvor planetene – og derfor Jorden – vil befinne seg om 100 år. Det er fordi vi har oppdaget ett mønster. Når det gjelder klima, kan vi ikke vise til et repeterende mønster for tidsskalaen det her er snakk om. Temperaturutviklingen de neste tiårene er derfor mer usikker enn vi skulle ønske. (aftenposten.no 24.12.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Kulindustrien kendte allerede i 1960'erne til truslen om klimaforandringer. (- »Der er bevis for, at mængden af kuldioxid i Jordens atmosfære stiger voldsomt som et resultat af forbrændingen af fossile brændstoffer. Hvis fremtidens stigning fortsætter som nu, vil det forudsætte, at temperaturen i Jordens atmosfære stiger og vil skabe drastiske ændringer i Jordens klima.) (- Dette er ifølge Chris Cherry et bevis på, at kulindustrien var klar over den kommende klimakrise, og denne opdagelse vil kunne medføre, at mineselskaber vil opleve samme retsopgør, som olieindustrien gennemgår netop nu. James R. Garveys artikel fra 1966 kan læses her.)

(Anm: Kulindustrien kendte allerede i 1960'erne til truslen om klimaforandringer. Den seneste tid er det blevet tydeligt, at olieindustrien længe har dækket over viden om, at fossile brændstoffer forårsager klimaforandringer. Men nu viser det sig, at de ikke var de eneste. Kulindustrien har også vidst det, skriver Huffington Post. For nyligt opdagede en forsker, ved at se nærmere på en udgave af tidsskriftet ’Mining Congress Journal’ fra 1966, at kulindustrien dengang vidste, at brugen af fossile brændstoffer kunne føre til klimaforandringer. LÆS OGSÅ: Er 97 procent af forskerne enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte? Da professor Chris Cherry fra University of Tennessee reddede en række dokumenter fra at blive smidt ud, opdagede han en artikel udarbejdet af James R. Garvey. Garvey, som var formand for Bituminous Coal Research, en forhenværende organisation, som forskede i kulminedrift, havde i artiklen skrevet følgende: »Der er bevis for, at mængden af kuldioxid i Jordens atmosfære stiger voldsomt som et resultat af forbrændingen af fossile brændstoffer. Hvis fremtidens stigning fortsætter som nu, vil det forudsætte, at temperaturen i Jordens atmosfære stiger og vil skabe drastiske ændringer i Jordens klima. Disse ændringer i temperaturen vil forårsage nedsmeltning af de polare iskapper, som vil oversvømme mange kystbyer inklusiv New York og London.« Dette er ifølge Chris Cherry et bevis på, at kulindustrien var klar over den kommende klimakrise, og denne opdagelse vil kunne medføre, at mineselskaber vil opleve samme retsopgør, som olieindustrien gennemgår netop nu. James R. Garveys artikel fra 1966 kan læses her. (videnskab.dk 27.11.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Når moral går foran lov: Den tidligere topp­dommerens ord til studentene sjokkerte meg. (- Da skoleungdom streiket mot regjeringens klimapolitikk, var lærere, rektorer, professorer og kulturpersonligheter på banen og sa de støttet elevenes streik, selv om det ikke var gyldig fravær.) (- Kanskje ikke en like alvorlig sak, men den type politisk aktivisme ville vært nokså utenkelig i de fleste andre sammenhenger.) (- Mer alvorlig er det når forskere ønsker å presse myndighetene til å erklære klimakrise.)

(Anm: Av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Når moral går foran lov: Den tidligere topp­dommerens ord til studentene sjokkerte meg. For en stund tilbake var jeg invitert til det Juridiske Fakultet ved UIO for å delta i en panelsamtale om asylsøkeres rettigheter. Før samtalen var høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund invitert til å si noen ord. Innlegget sjokkerte meg, skriver Jon Helgheim. Da skoleungdom streiket mot regjeringens klimapolitikk, var lærere, rektorer, professorer og kulturpersonligheter på banen og sa de støttet elevenes streik, selv om det ikke var gyldig fravær. Kanskje ikke en like alvorlig sak, men den type politisk aktivisme ville vært nokså utenkelig i de fleste andre sammenhenger. Mer alvorlig er det når forskere ønsker å presse myndighetene til å erklære klimakrise. (nettavisen.no 22.12.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Forskere forudså klimaforandringerne for 40 år siden med stor præcision. (- Månelandingen er ikke den eneste videnskabelige mærkedag, 2019 har at byde på.) (- Men Charney-rapporten er et eksempel på god videnskab, og forudsigelserne har i løbet af de seneste 40 år været grundstenen for den globale klimaforskning.)

(Anm: Forskere forudså klimaforandringerne for 40 år siden med stor præcision. Månelandingen er ikke den eneste videnskabelige mærkedag, 2019 har at byde på. Charney-rapporten fra 1979 er en sammenfattende rapport, som bygger på store mængder solid forskning. Forskerne bag skulle vise sig at ramme bemærkelsesværdigt plet i deres forudsigelser. (…) Det er nemlig 40 år siden, at en gruppe klimaforskere ved Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts, som kaldte sig ‘Ad Hoc Group on Carbon Dioxide and Climate', afholdt deres første møde. Det førte til udfærdigelsen af den såkaldte Charney-rapport, med den officielle titel ‘Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment', som var den første omfattende sammenfatning af forskningen om de globale klimaforandringer som følge af CO2. Det er måske ikke umiddelbart så imponerende som månelandingen, og hele verden ventede da heller ikke i åndeløs spænding på resultatet af drøftelserne ved mødet. Men Charney-rapporten er et eksempel på god videnskab, og forudsigelserne har i løbet af de seneste 40 år været grundstenen for den globale klimaforskning.  (videnskab.dk 14.8.2019).)

(Anm: Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment. Report of an Ad Hoc Study Group on Carbon Dioxide and Climate Woods Hole, Massachusetts July 23-27, 1979 to the Climate  Research Board Assembly of Mathematical and Physical Sciences National Research Council. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES Washington, D.C. 1979.)

- 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. (- Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet.) (- Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.)

(Anm: 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. - Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet. (…) Over 11 000 forskere fra 153 land har signert oppropet som advarer om klimakrise. Teksten er publisert i tidsskriftet BioScience i forbindelse med at det er 40 år siden den første globale klimakonferansen i Genéve i 1979. Allerede da var det enighet om at noe måtte gjøres. - Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger så har vi, med få unntak, drevet på som vanlig, står det i oppropet. - Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne. Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.  (forskning.no 8.11.2019).)

(Anm: WWOSC 2014: research needs for better health resilience to weather hazards. Int J Environ Res Public Health. 2015 Mar 5;12(3):2895-900.)

- Brent land skyr ikke ilden. (- Australia visste at brannene ville bli verre, men satte likevel klimapolitikken i revers.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Brent land skyr ikke ilden. Australia visste at brannene ville bli verre, men satte likevel klimapolitikken i revers. Australias statsminister Scott Morrison får kraftig kritikk for dårlig håndtering av brannene i landet. På nyåret besøkte han rammede områder i delstaten Victoria. (dn.no 7.1.2020).)

- Klimabrannene vil komme – og Norge er uforberedt.

(Anm: Klimabrannene vil komme – og Norge er uforberedt | Joacim Lund, kommentator. Klimaendringene vil gi større problemer med branner også i Norge. Men brannvesenet er dimensjonert for fortiden. (…) En bekymringsfull endring er at antallet store skogbranner øker også i regioner som historisk sett ikke har vært nevneverdig plaget av brann. Sommerens kolossale branner i Sibir er et eksempel på det. Nasa meldte i august at brannene dekket et område på 2,6 millioner hektar. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass var årsaken til brannene en kombinasjon av høye temperaturer og vind. (aftenposten.no 14.1.2020).)

- CO₂ kan vere ein farlegare klimagass enn tidlegare trudd. (- Anslag frå statsstøtta forskargrupper i USA, Storbritannia, Frankrike og Canada tyder på ei framtid der CO₂-nivået i atmosfæren som lenge har peika mot ei oppvarming på tre grader, sannsynlegvis vil føre til ei oppvarming på fire eller fem grader.) (– Modellane blir stadig betre.)

(Anm: CO₂ kan vere ein farlegare klimagass enn tidlegare trudd. Nye klimamodellar viser at karbondioksid er ein meir hissig klimagass enn det klimaforskarane tidlegare har trudd. Det betyr at måla i Parisavtalen allereie kan vere umoglege å oppnå. Dei nye modellane, som neste år vil underbygge FN sitt klimapanel (IPCC) sitt anslag for den framtidige temperaturen til kloden, er utvikla av fleire forskargrupper i ei handfull land, skriv nyheitsbyrået AP. Ifølgje modellane kan forskarar i fleire tiår konsekvent ha undervurdert kor mykje oppvarming aukande CO₂-nivå kan føre med seg. (…) – Modellane blir stadig betre Klimaforskar Jan Sigurd Fuglestvedt ved Cicero senter for klimaforsking fortel at ein kraftigare temperaturauke som følgje av CO₂-utslepp vil gi auka risiko for ekstremvêr og at klimaendringane kan bli sterkare en det førre generasjon med modellar viste. – Det betyr òg at vi kan ha mindre å gå på av utslepp for å oppnå Parismålet, som er å halde oppvarminga under to grader og klare 1, 5 grader. (dagbladet.no 14.1.2020).)

– Dommedagsprofetier om oljebransjens snarlige død er overdrevet. (- Deler ut 69 oljelisenser: – Dommedagsprofetier om oljebransjens snarlige død er overdrevet Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) delte ut 69 utvinningstillatelser til 28 oljeselskaper.) (- Hun gikk rett i strupen på dem som vil sette tydeligere grenser for norsk oljevirksomhet.) (– Dommedagsprofetier fra miljøorganisasjoner og enkelte politiske partier om oljebransjens snarlige død er overdrevet, slo olje- og energiminister Sylvi Listhaug fast og gjentok det hennes forgjengere har sagt: – Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge være med å produsere det.)

(Anm: Listhaug deler ut 69 nye lisenser til 28 oljeselskaper -miljøbevegelsen raser. Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) delte ut 69 utvinningstillatelser til 28 oljeselskaper. Dette er den tredje største lisensrunden på norsk sokkel. Det er tradisjon for at olje- og energiministeren kommer med en gavepakke til den årlige oljepolitiske konferansen i Sandefjord. Like rituelt er det at miljøorganisasjoner og opposisjonsoplitikere kritiserer dette. Men den nye oljeministeren Sylvi Listhaug gjorde mer enn å dele ut 69 lisenser til 28 selskaper. Hun gikk rett i strupen på dem som vil sette tydeligere grenser for norsk oljevirksomhet. – Dommedagsprofetier fra miljøorganisasjoner og enkelte politiske partier om oljebransjens snarlige død er overdrevet, slo olje- og energiminister Sylvi Listhaug fast og gjentok det hennes forgjengere har sagt: – Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge være med å produsere det. (aftenposten.no 14.1.2020).)

- Frp frykter symbolpolitikkk og vil bruke penger på kutt ute. Den politikken er passé, sier Ap. (- Men Frp, som for dager siden var i regjering, frykter dyr nasjonal symbolpolitikk og peker på at man heller kan bruke penger på å kutte utslipp i utlandet.)

(Anm: Frp frykter symbolpolitikkk og vil bruke penger på kutt ute. Den politikken er passé, sier Ap. Regjeringens plan for å kutte norske utslipp frem mot 2030 er dyr og kan koste arbeidsplasser, mener Frp, som heller vil bruke noe av pengene i utlandet. Det er partiet ganske alene om. (…) Tiltakene i den mer enn 1000 sider lange utredningen, kalt klimakur frem mot 2030, skal etter en høring ende på Stortingets bord. Det store spørsmålet er hvor mange av virkemidlene for å få til klimakuren politikerne vil slutte seg til. Dette blir dyrt og smertefullt. Men Frp, som for dager siden var i regjering, frykter dyr nasjonal symbolpolitikk og peker på at man heller kan bruke penger på å kutte utslipp i utlandet. (aftenposten.no 31.1.2020).)

- Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag. (- Globale værdata gjør oss i stand til å oppdage klimaendringer for en hvilket som helst dag siden tidlig i 2012.)

(Anm: Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag. Globale værdata gjør oss i stand til å oppdage klimaendringer for en hvilket som helst dag siden tidlig i 2012. (…) I en artikkel i Nature Climate Change viser Sippel et al. (2020) at det, globalt sett, ikke har vært én eneste dag med «normalt» vær siden 2012. Det var klimaendringer i går, det er klimaendringer i dag, og det blir klimaendringer i morgen. (aftenposten.no 6.1.2020).)

- Forsker om denne grafikken: – Ikke snakk om at ting roer seg nå. (- Det å få formidlet utviklingen på en forståelig måte, kan være en utfordring, medgir CICERO-forsker Bjørn Hallvard Samset.)

(Anm: Forsker om denne grafikken: – Ikke snakk om at ting roer seg nå. – Viser på en slående måte hvordan det blir varmere og varmere, sier Bjørn Hallvard Samset. Fjoråret ble det nest varmeste året forskerne har målt. Det viser oppsummeringen til blant annet NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, en vitenskapelig etat i USA). De fem varmeste årene har alle funnet sted fra 2015, der 2016 foreløpig holder rekorden som det varmeste, skriver de. I Arktis og Antarktis fortsatte nedgangen i utbredelse av sjøis. I fjor målte man den nest laveste utbredelse av sjøis siden målingene startet i 1979. Det å få formidlet utviklingen på en forståelig måte, kan være en utfordring, medgir CICERO-forsker Bjørn Hallvard Samset. (nrk.no 17.1.2020).)

- Hva havmikrober avslører om det endrede klimaet.

(Anm: What ocean microbes reveal about the changing climate. When the ocean changes, the planet changes -- and it all starts with microbes, says biological oceanographer Angelicque White. Backed by decades of data, White shares how scientists use these ancient microorganisms as a crucial barometer of ocean health -- and how we might rejuvenate them as marine temperatures steadily rise. (ted.com November 2019).)  

-  Det har ikke vært normalt vær siden 2012. Forskere avslørte ny klima-virkelighet da de ville svare Donald Trump.

(Anm: Det har ikke vært normalt vær siden 2012. Forskere avslørte ny klima-virkelighet da de ville svare Donald Trump. Det er snart 3000 dager siden alt vær på kloden var «normalt» samtidig. Hver eneste dag siden 2012 har ett eller flere steder hatt vær som er sterkt påvirket av klimaendringer. (aftenposten.no 7.1.2020).)

- Spionen som elsket humler. Astrid Løken kartla humler og tysk aktivitet. (- 1. juli 1943 sjekka zoolog Astrid Løken inn på Liseth Gård og Pensjonat, like ved Vøringsfossen på Hardangervidda.) (– Det går fortere nå.) (- Og takket være Løkens arbeid kan vi se hva som har skjedd med artene de siste 60-70 årene etter hvert som klimaet har blitt endret, sier Åström.) (- Varmekjære humler fra lavlandet har flyttet seg høyere opp i terrenget i takt med klimaendringene.)

(Anm: Spionen som elsket humler. Astrid Løken kartla humler og tysk aktivitet. 1. juli 1943 sjekka zoolog Astrid Løken inn på Liseth Gård og Pensjonat, like ved Vøringsfossen på Hardangervidda. Hun var den eneste gjesten. Fossli Hotel, som lå en liten kilometer unna, var okkupert av tyske soldater. (…) I desember i fjor publiserte Sandra Åström artikkelen Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas i Biodiversity and Conservation. Åström og hennes kollegaer gikk på humlejakt på de samme plassene som Løken hadde tråla mer enn et halvt århundre i forveien, sammenligna data, og fant følgende: - Varmekjære humler fra lavlandet har flyttet seg høyere opp i terrenget i takt med klimaendringene. Fjellarter er mer spesialiserte enn arter i lavlandet, og er dermed mer sensitive for klimaendringer. Løken fant tre alpine humlearter som Åström og kollegaene hennes ikke fant i 2012, selv om de altså søkte i de samme områdene. De kan ha blitt utkonkurrert av varmekjære arter. - Økt temperatur og mer nedbør fører til redusert artsrikdom samlet sett i alle områdene de undersøkte. Denne typen sammenlignende studier er viktige for å finne ut hva som skjer med artene rundt oss over tid. Arter har selvfølgelig dødd ut helt siden kort tid etter at den første arten dukka opp, men nå skjer det i et helt annet tempo enn tidligere. – Det går fortere nå. Og takket være Løkens arbeid kan vi se hva som har skjedd med artene de siste 60-70 årene etter hvert som klimaet har blitt endret, sier Åström. (nrk.no 6.1.2020).)

- Humler er i trøbbel, idet stigende temperaturer driver nedgangen.

(Anm: Bumblebees Are in Trouble, as Rising Temperatures Drive Their Decline. For some species, small jumps in temperature make a big difference in survival. To predict which populations are at risk, ecologists developed a new way to map shifts in population in relation to temperature change, and tested it on bumblebees. The news for many of these fuzzy-buzzy pollination balls across the western hemisphere isn't great. Putting aside any damage we're causing through wanton use of pesticides, rising temperatures alone could easily see them vanish within our lifetime. Insects in general are dropping like flies around the globe, much to the horror of ecologists. In just the past 35 years the abundance of invertebrates in the wild has decreased by 45 percent. While the reasons are no doubt varied, we don't have to look very far for a primary cause behind most of them. "We know that this crisis is entirely driven by human activities," says ecologist Peter Soroye from the University of Ottawa in Canada. "So, to stop this, we needed to develop tools that tell us where and why these extinctions will occur." (sciencealert.com 7.2.2020).)

- Norske fjell gror igjen i et varmere klima.

(Anm: Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Mer skog i fjellet gir varmere klima, som igjen gir enda mer skog. I sommer ble det registrert trær på 1404 meter over havet. (aftenposten.no 14.1.2020).)

- Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt. (- Dessverre er det symbolpolitikk og skremselspropaganda som får styre den viktige klimadebatten.) (- Naturgass er ikke uten utslipp, men det er bedre enn alternativ, som er kraft fra sterkt forurensede kullkraftverk.)

(Anm: TERJE SØVIKNES, 2. nestleder Frp og tidligere olje- og energiminister. Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt. Greta Thunberg burde hyllet nordisk klimapolitikk, fremfor å forsøke å narre folk til å tro at de nordiske landene er årsaken til klimaendringer. Dessverre er det symbolpolitikk og skremselspropaganda som får styre den viktige klimadebatten. (vg.no 15.11.2019).)

- Kjetil B. Alstadheim, kommentar. Norge selger grønn olje, Australia selger snilt kull. DAVOS. Hva er forskjellen på norsk olje og australsk kull? (- Mindre enn man skulle tro.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, kommentar. Norge selger grønn olje, Australia selger snilt kull. DAVOS. Hva er forskjellen på norsk olje og australsk kull? Mindre enn man skulle tro. Ekstremvær truer veksten i verdensøkonomien, ifølge IMF. Det vises til orkaner i Karibia, flommer i østlige Afrika, tørke i sørlige Afrika – og tørke og branner i Australia. Bildet viser Sharnie Moren og hennes 18 måneder gamle datter Charlotte som ser på tykk røyk fra buskbranner nær Coffs Harbour i Australia i november. (dn.no 22.1.2020).)

- Nature om Greta Thunberg: Var en av de 10 mest innflytelsesrike for vitenskapen i 2019. Klima. (- Hun kanaliserte sin generasjons sinne, skriver Nature.) (- Det prestisjetunge tidsskriftet Nature peker hvert år på ti personer de mener har vært spesielt viktige for vitenskapen det siste året, og det er på denne listen, kjent som «Nature's 10», de løfter fram Thunberg.)

(Anm: Nature om Greta Thunberg: Var en av de 10 mest innflytelsesrike for vitenskapen i 2019. Klima. Hun kanaliserte sin generasjons sinne, skriver Nature. — Vi mener jo at klimaforskningen har vært relevant i tretti år, men Thunberg har til gangs gjort den relevant, sier klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero. Det har ikke manglet på oppmerksomhet for Greta Thunberg det siste året. Hun er blitt hyllet for å ha inspirert en global bevegelse etter at hun satte seg ned foran Riksdagen i Stockholm fredag etter fredag, og streiket mot manglende klimahandling fra politisk hold. I oktober ble hun tildelt Nordisk Råds miljøpris. «Insisterende og overbevisende har hun oppfordret verden til å lytte på forskningen og handle ut fra fakta», het det i begrunnelsen fra Nordisk Råd. Thunberg takket nei til prisen. Senere ble hun utpekt til årets person, av Time Magazine. Nå løftes hun også som en av de mest innflytelsesrike for vitenskapen i 2019, og det er ikke av hvem som helst. Det prestisjetunge tidsskriftet Nature peker hvert år på ti personer de mener har vært spesielt viktige for vitenskapen det siste året, og det er på denne listen, kjent som «Nature's 10», de løfter fram Thunberg. (khrono.no 7.1.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. (- Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega.) (- Et klart ideal er at offentlig byråkrati skal være oppdatert på både det siste og det nest siste av forskning innenfor en rekke områder.) (- Veldig mye forskning finansieres av departementer, som begrunner pengebruken med at kunnskapen kan hjelpe dem å utforme norsk politikk.)

(Anm: Norske byråkrater leser sjelden forskning, de gjør heller som folk flest. Når norske byråkrater vil ha forskningsbasert kunnskap, bruker de Google eller spør en kollega. Et klart ideal er at offentlig byråkrati skal være oppdatert på både det siste og det nest siste av forskning innenfor en rekke områder. Veldig mye forskning finansieres av departementer, som begrunner pengebruken med at kunnskapen kan hjelpe dem å utforme norsk politikk. Barnevern, skole og klima er tre eksempler på områder hvor norsk offentlig forvaltning investerer tungt i forskning. Men hva skjer egentlig med forskningen etter at den har forlatt forskerens arbeidspult? Blir den lest og brukt av dem som har betalt for den? Hvordan får for eksempel en byråkrat i Nærings- og fiskeridepartementet tilgang på forskning innenfor sitt felt? Og bruker hun den? (…) Mer enn «spør en venn» Håkon Kavli er avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Han mener funnene bør nyanseres litt. – Det at undersøkelsen får så høy frekvens av kollegastøtte, er ikke så rart. Dette er ikke akkurat «spør en venn», sier Kavli. Kavli mener det er naturlig at man først spør en kollega om råd, når man leter etter forskning. (forskning.no 16.12.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Thunberg ut mot norsk oljeutbygging. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg langer ut mot utbyggingen av det norske oljefeltet Johan Sverdrup. (- På Twitter lenker Thunberg til en Financial Times-artikkel, der blant annet Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund, uttaler at «vi har felt her som vil produsere i minst 50 år».)

(Anm: Thunberg ut mot norsk oljeutbygging. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg langer ut mot utbyggingen av det norske oljefeltet Johan Sverdrup. På Twitter lenker Thunberg til en Financial Times-artikkel, der blant annet Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund, uttaler at «vi har felt her som vil produsere i minst 50 år». – Selv om vi er i starten av en klima- og miljømessig krisesituasjon, åpner Norge Vest-Europas største oljefelt, skriver Thunberg. I desember oppfordret Thunberg sammen med 15 andre barn fra 13 land statsminister Erna Solberg (H) til å stanse letingen etter og utvinningen av olje og gass. (aftenposten.no 2.1.2020).)

- Johan Sverdrup: Norway’s big bet on a rosy future for oil. (- Feltet i Nordsjøen er blitt det største i Vest-Europa, men polariserer folkemeningen.)

(Anm: Johan Sverdrup: Norway’s big bet on a rosy future for oil. The field in the North Sea has become the biggest in western Europe but polarises opinion. An oil drilling platform sits on board the world's largest construction vessel, the Pioneering Spirit, in the Bomla fjord near Leirvik, ahead of its transportation to the Johan Sverdrup oil field in Norway © Bloomberg (ft.com 1.1.2020).)

- Thunberg hardt ut mot norsk oljeutbygging – får kontant svar fra Listhaug. (- Hun burde heller hylle feltet, mener olje- og energiministeren.)

(Anm: Thunberg hardt ut mot norsk oljeutbygging – får kontant svar fra Listhaug. Klimaaktivist Greta Thunberg langer ut mot utbyggingen av det norske oljefeltet Johan Sverdrup. Hun burde heller hylle feltet, mener olje- og energiministeren. (…) – Greta Thunberg burde hylle Johan Sverdrup og norsk energipolitikk som en del av løsningen, sier Listhaug til NTB. Hun mener at Thunberg og andre miljøforkjempere bør juble for at Johan Sverdrup-feltet har utslipp som er blant de laveste i verden. (nettavisen.no 2.1.2020).)

-  Sylvi Listhaug vil pumpe opp mer olje: – Vi skal gjøre det vi kan for å finne nye Johan Sverdrup-felt. (- 200 millioner kroner hver eneste dag er så ufattelige verdier at vi ikke klarer å ta det innover oss, sa Listhaug.)

(Anm: Sylvi Listhaug vil pumpe opp mer olje: – Vi skal gjøre det vi kan for å finne nye Johan Sverdrup-felt. Olje- og energiminister Sylvi Listhaug vil huske åpningen av Johan Sverdrup-feltet resten av livet. Konsernsjef Eldar Sætre mener funnet av feltet er det største i hans 40 år lange karriere. (…) 200 millioner kroner hver eneste dag er så ufattelige verdier at vi ikke klarer å ta det innover oss, sa Listhaug. (aftenposten.no 7.1.2020).)

(Anm: Klimaforsker mener Equinor styrker satsingen på olje og gass: – Strategisk grep (dn.no 6.1.2020).)

- Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet!

(Anm: Politikerne hindrer oss i å delta i demokratiet! Helena Hertzberg Bugge (15) nestleder i Oslo Grønn Ungdom; Mira Reinvang (13) varamedlem i styret i Oslo Grønn Ungdom; Sofie Sinnes (13) medlem i Grønn Ungdom. Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet. (aftenposten.no 16.11.2019).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Debatt: Oljeindustri og klima. (- Solberg kan godt mene at norsk velferd bør gå foran alt, og at vi derfor må pumpe opp mest mulig norsk olje og gass.) (- Men å stadig rote og blande sammen hensyn til norsk velferd gjennom oljeutvinning, og klima, gir skuffende lavt nivå for en statsminister.)

(Anm: Debatt: Oljeindustri og klima. Driver Solberg feilinformasjon, eller er hun dum? Nå har det skjedd igjen. Erna Solberg gjentar samme feilslutning ustanselig. REN MEN SKITTEN: Norsk olje er riktignok relativt ren å produsere, men fortsatt veldig skitten å bruke, skriver innsenderen. Her er Erna Solberg på åpningen av Johan Sverdrupfeltet 7. jan. Erna Solberg forsvarer ved åpningen Sverdrup-feltet at Norge bør forurense mer. Fordi det er bra for norsk velferd. Problemet er at hun igjen roter det til. Diskusjonen dreide seg ikke om norsk velferd gjennom oljeproduksjon, men om klimaet på jorda. Solberg kan godt mene at norsk velferd bør gå foran alt, og at vi derfor må pumpe opp mest mulig norsk olje og gass. Eller at hensyn til klima er det viktigste. Men å stadig rote og blande sammen hensyn til norsk velferd gjennom oljeutvinning, og klima, gir skuffende lavt nivå for en statsminister. (dagbladet.no 8.1.2020).)

- Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt.

(Anm: Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt. Den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg langer på nytt ut mot verdensledere og selskaper som ikke tar klimatruslene på alvor. (…) Thunberg langet også nylig ut mot Norge og norsk oljeproduksjon. (aftenposten.no 10.12.2019).)

- Varmegradene som vil endre alt. Verden blir varmere. Men er det så farlig, da? (- Trykk her for å hoppe til 1,5 grad | 2 grader | 3 grader | Eller her for å lese om hvordan vi kan stoppe det)

(Anm: Varmegradene som vil endre alt. Verden blir varmere. Men er det så farlig, da? (…) Verden er nå 1 grad varmere enn den var på 1850-tallet. Før vi begynte å bruke olje, kull og gass. Årsaken er at vi slipper ut mer karbondioksid, CO₂, enn jorda klarer å svelge unna. (…) Hva skjer da? Hvordan blir verden om temperaturen øker til 1,5, 2 eller grader? Ved hjelp av ni internasjonale klimaforskere, mange forskningsrapporter, og et utvalg av hendelser, skal vi gi deg tre sannsynlige fremtidsscenarioer. Trykk her for å hoppe til 1,5 grad | 2 grader | 3 grader | Eller her for å lese om hvordan vi kan stoppe det (nrk.no 29.12.2019).)

- Flere unge er positive til olje – tror utviklingen skyldes PR og reklame. Natur og Ungdom mener forklaringen på den økte oljepositiviteten er klar. (- Totalt stiller 26 prosent av befolkningen seg positive til bruken av olje som energikilde, opp fra 19 prosent i 2016. Det kommer fram av «Klimabarometeret 2019», som ble gjennomført av Kantar.) (- Flere unge er positive: Andelen som er positive til olje som energikilde har økt fra 13 til 27 prosent blant dem under 30 siden 2016.)

(Anm: Flere unge er positive til olje – tror utviklingen skyldes PR og reklame. Natur og Ungdom mener forklaringen på den økte oljepositiviteten er klar. Totalt stiller 26 prosent av befolkningen seg positive til bruken av olje som energikilde, opp fra 19 prosent i 2016. Det kommer fram av «Klimabarometeret 2019», som ble gjennomført av Kantar. Størst prosentvis økning har det vært blant dem under 30, og 27 prosent av de spurte i denne aldersgruppen sier de er oljepositive. Gruppen havner dermed over gjennomsnittet. - Jeg tror dette kan komme av at det har blitt mer fokus på oljefondet og hva olja betyr for norsk økonomi, samt et ønske om å sikre framtidige generasjoner, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i Kantar til Klassekampen. Forsker Bård Lahn fra Cicero senter for klimaforskning synes den økende oljeoppslutningen er svært overraskende, spesielt sett i lyset av den offentlige debatten de siste årene, der utfasing av oljen har vært et sentralt tema. Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom tror utviklingen skyldes vellykket reklame fra oljebransjen. (kampanje.no 7.1.2020).)

- Time kårer Greta Thunberg til årets person.

(Anm: Time kårer Greta Thunberg til årets person. Greta Thunberg tok nok et kraftig oppgjør med verdens ledere under klimamøtet i Madrid. I dag ble klimaikonet kåret til «årets person» av det prestisjefylte nyhetsmagasinet Time Magazine. Den svenske 16-åringen ble kjent da hun satte i gang skolestreik for klima i august i fjor. Hun har inspirert ungdommer over hele verden til å engasjere seg i klimasaken. (nrk.no 11.12.2019).)

- Forskning: Thunbergs kompromissløshet er effektiv.

(Anm: Forskning: Thunbergs kompromissløshet er effektiv (aftenposten.no 2.12.2019).)

- Slik har Greta Thunberg brukt sosiale medier i klimakampen: - Umulig å forestille seg hvor stort det er blitt. (- Thunberg og Obama: Etter at de møtte hverandre i september, delte den tidligere amerikanske presidenten et bilde av de to sammen på Instagram.) (- Det gjorde ikke Thunberg.)

(Anm: Slik har Greta Thunberg brukt sosiale medier i klimakampen: - Umulig å forestille seg hvor stort det er blitt. Fersk analyse kartlegger Greta Thunbergs vekst i sosiale medier. Rådgiver mener bedrifter har mye å lære av «årets person». Thunberg og Obama: Etter at de møtte hverandre i september, delte den tidligere amerikanske presidenten et bilde av de to sammen på Instagram. Det gjorde ikke Thunberg. (kampanje.no 11.12.2019).)

- Årets ord 2019 er klimabrøl. (- Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.) (- I løpet av året har Greta Thunberg gitt sin generasjon en stemme og et ansikt gjennom engasjementet hun har vist.) (- Engasjementet har spredd seg også til oss i Norge, og vi ser tydelig at det preger nyorda som kom inn i norsk i året som gikk.)

(Anm: Årets ord 2019 er klimabrøl. Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyorda i 2019. Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.
I 2019 har debatten rundt de globale klimaendringene for alvor prega nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt. (…) I august samla tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å rope ut budskapet sitt. De oppmøtte mente det blir gjort for lite for å hindre den globale oppvarminga. Markeringa ble kalt klimabrølet, og Språkrådet mener klimabrøl fortjener å løftes fram som årets ord. (aftenposten.no 3.12.2019).)

- Erna Solberg: – Vi har selvfølgelig en klima­krise, men bør vente med å bruke de største ordene.  

(Anm: Erna Solberg: – Vi har selvfølgelig en klima­krise, men bør vente med å bruke de største ordene.  (nrk.no 2.12.2019).)

- Erna-stjerna lyser svakere. (- «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si.) (- Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre.)

(Anm: Erna-stjerna lyser svakere. Statsminister Erna Solberg har hatt noen dårlige uker. Sylvi Listhaugs siste sprell har truffet henne midtskips. Noe har skjedd med Erna Solberg. Der hun tidligere kunne legge de fleste baller døde med en enkel berøring, snakker hun seg nå inn i problemer. Hun har gjort det i Thommessen-saken, hun har gjort det i #metoo-saken og nå sist i håndteringen av Sylvi Listhaugs Facebook-post om Ap på terroristenes side. Alt dette har skjedd etter at hennes tidligere presserådgiver og spinndoktor Sigbjørn Aanes har sluttet. Har Solberg pådratt seg et kommunikasjonsproblem? (…) Til nå har Solberg håndtert dette stadig mer suverent. Hun har ikke forsøkt å legge skjul på de interne spenningene. «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si. Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre. Folk er folk og alle er forskjellige. Hos meg er det takhøyde og plass til alle. (vg.no 13.3.2018).)

- Solberg i nyttårstalen: – Regjeringen vil kartlegge årsakene til psykiske helseutfordringer blant unge.

(Anm: Solberg i nyttårstalen: – Regjeringen vil kartlegge årsakene til psykiske helseutfordringer blant unge. Statsminister Erna Solberg brukte talen første nyttårsdag til å varsle at regjeringen vil ta initiativ for å kartlegge årsakene til at særlig unge jenter får psykiske helseutfordringer. Statsminister Erna Solberg hadde også selvmord som tema i sin tale til folket første nyttårsdag. Hun minnet om at i 2018 tok 674 personer livet av seg i Norge. (…) – I mange land får flere unge psykiske helseutfordringer. Det øker særlig blant jenter. Vi vet ikke hvorfor, sa Solberg og la til: Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene. Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker. (…) 2020 blir et viktig år for FNs bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. (…) Det er allerede klart at Norge ikke når Stortingets mål for klimakutt innen 2020. (aftenposten.no 1.1.2020).)

- «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett. Og nå skal hjelpen bli enda bedre. (- I første rekke står fastlegen og legevakten som kan kontaktes av alle som sliter, og pårørende som er bekymret for dem.)

(Anm: «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett. Og nå skal hjelpen bli enda bedre. | Erna Solberg, statsminister (H). Du kan få hjelp – og ting kan bli bedre, sa Maud Angelica til dem som sliter med selvmordstanker. Hun har helt rett. Vi skal sørge for at hjelpen blir enda bedre. (…) Forebygging og lett tilgjengelig hjelp der folk bor er en viktig del av sikkerhetsnettet vårt. I første rekke står fastlegen og legevakten som kan kontaktes av alle som sliter, og pårørende som er bekymret for dem. (aftenposten.no 15.1.2020).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- «Klimaendringene tar liv». (- Hvis jorden var et menneske hadde prognosen vært dyster og behovet for akutte tiltak livsviktig.) (- Vår diagnose er kognitiv klimasvikt.)

(Anm: Karine Nordstrand. Lege og president i Leger Uten Grenser. «Klimaendringene tar liv». Hvis jorden var et menneske hadde prognosen vært dyster og behovet for akutte tiltak livsviktig. Vår diagnose er kognitiv klimasvikt. Behandlingen er politisk endring. Det snakkes bredt om klima, men altfor sjelden inngår helseperspektivet i diskusjonen. Dette til tross for at mennesker lider og dør allerede. Leger Uten Grenser er ingen klimaorganisasjon. Vårt arbeid handler om å redde liv og lindre nød i humanitære kriser. Men slike kriser oppstår ikke i et politisk vakuum – tvert imot er de ofte et resultat av politiske handlinger, eller mangel på handling. Og når politikk skaper lidelse har vi et selvpålagt mandat om å varsle på vegne av våre pasienter, for å hindre at enda flere liv går tapt. Det gjør vi nå. (dagsavisen.no 4.11.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Varmegradene som vil endre alt. Verden blir varmere. Men er det så farlig, da? (- Trykk her for å hoppe til 1,5 grad | 2 grader | 3 grader | Eller her for å lese om hvordan vi kan stoppe det)

(Anm: Varmegradene som vil endre alt. Verden blir varmere. Men er det så farlig, da? (…) Verden er nå 1 grad varmere enn den var på 1850-tallet. Før vi begynte å bruke olje, kull og gass. Årsaken er at vi slipper ut mer karbondioksid, CO₂, enn jorda klarer å svelge unna. (…) Hva skjer da? Hvordan blir verden om temperaturen øker til 1,5, 2 eller grader? Ved hjelp av ni internasjonale klimaforskere, mange forskningsrapporter, og et utvalg av hendelser, skal vi gi deg tre sannsynlige fremtidsscenarioer. Trykk her for å hoppe til 1,5 grad | 2 grader | 3 grader | Eller her for å lese om hvordan vi kan stoppe det (nrk.no 29.12.2019).)

- Gresshopper truer matforsyningen i Øst-Afrika. Øst-Afrika flommer over av gresshopper. Oppblomstringen er den verste på 25 år og truer matsikkerheten i noen av verdens mest sårbare land.

(Anm: Gresshopper truer matforsyningen i Øst-Afrika. Øst-Afrika flommer over av gresshopper. Oppblomstringen er den verste på 25 år og truer matsikkerheten i noen av verdens mest sårbare land. Nordøst i Kenya ble det denne uken meldt om en gresshoppesverm som var 60 kilometer lang og 40 kilometer bred, ifølge Intergovernmental Authority on Development (IGAD), som jobber for å fremme av utvikling i landene i Nordøst-Afrika og på Afrikas horn. Organisasjonen kaller økningen i gresshoppebestanden for en ekstremt farlig utvikling. (…) Uvanlige klimaforhold får en del av skylda for utviklingen. Deler av regionen har vært utsatt for uvanlig kraftig flom de siste ukene, noe som får følger for gresshoppebestanden. Svermene kan vedvare helt frem til juni, ifølge IGAD. Ørkengresshopper regnes som den mest skadelige av gresshoppeartene og har vært en trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i århundrer, med mer eller mindre jevnlige oppblomstringer. (…) En sverm kan inneholde opptil 150 millioner insekter. - Ekstremt farlig utvikling, sier organisasjon. (aftenposten.no 17.1.2020).)

- Kloden har feber fordi så mange av oss er drevet av grådighet. (- Vi må skalere ned, senke tempoet og kjøle ned en overopphetet verden. Farvel til kong Kapitalocen. Det er på tide å legge kapitalismen bak seg, om ikke av de samme grunnene som Marx og hans tilhengere gikk inn for. Men problemet er stadig at kapitalismen vet hva alt koster, men ikke hva noe er verdt.)

(Anm: Kloden har feber fordi så mange av oss er drevet av grådighet | Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi. Vi må skalere ned, senke tempoet og kjøle ned en overopphetet verden. Farvel til kong Kapitalocen. Det er på tide å legge kapitalismen bak seg, om ikke av de samme grunnene som Marx og hans tilhengere gikk inn for. Men problemet er stadig at kapitalismen vet hva alt koster, men ikke hva noe er verdt. Nyordet ‘antropocen’ er blitt vanlig for å beskrive vår tid: Det er menneskets tidsalder, men ikke i positiv forstand. Vi Homo sapiens har nå etterlatt oss vårt økologiske fotavtrykk over hele planeten, selv der ingen mennesker har satt sin fot. Tenk bare på plasten i havet og smeltende isbreer. Det er mulig at et annet begrep ville ha vært mer presist, nemlig kapitalocen. Hensynsløst verdenssystem Planetens plager og problemer skyldes ikke strengt tatt anthropos, altså mennesket som sådant, men et verdenssystem som får oss til å oppføre oss på en bestemt måte. Kloden har feber fordi så mange av oss er drevet av grådighet, oppmuntret av en samfunnsform som krever kontinuerlig vekst i produksjon og forbruk, som er støttet av teknologiske fremskritt basert på vitenskapelige funn som i sin tur er finansiert av det samme systemet. (aftenposten.no 23.11.2019).)

(Anm: antropocen BØYNING antropocent BETYDNING OG BRUK (...) OM GEOLOGISK EPOKE (...) menneskepåvirket (naob).)

(Anm: Antropocen er en foreslått geologisk epoke som jorden nå kan sies å være inne i. Forslaget om overgangen til en ny epoke fra holocen er begrunnet i de omfattende endringene av jordens overflate som skyldes menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. (no.wikipedia.org).)

- Greta Thunberg (16) med støtteerklæring til urfolk: – Vi må høre på de, dem lider.

(Anm: Greta Thunberg (16) med støtteerklæring til urfolk: – Vi må høre på de, dem lider. MADRID (NRK): 16-åringen mener urfolk blir hardest rammet av klimaforandringene. Greta Thunberg (16) har reist hele verden med sitt skilt hvor det står «Skolstrejk för klimatet». Da hun ankom Madrid var det fullstendig kaos. Etter å ha brøytet seg frem inne på klimatoppmøtets område, fikk hun omsider prate til FN og hele verdens ører. Blant temaene hun tok opp mandag var urfolk og hvordan de blir påvirket av klimaforandringene. Budskapet var klart og tydelig. – Urfolk lider og deres rettigheter blir brutt over hele verden. De er også blant dem som blir truffet hardest og mest av klimaforandringene, sier Thunberg før hun fortsatte: – De har levd i ett med naturen i hundrevis av år. Vi må lytte til de, de har mye kunnskap, sier Thunberg. (nrk.no 9.12.2019).)

- Han jobber for å hindre krav om klimaerstatning. (- Skal fattige land kunne kreve klimakompensasjon fra land som har tjent seg rike på CO2-utslipp?) (- Norge vil ikke det.)

(Anm: Han jobber for å hindre krav om klimaerstatning. MADRID. Skal fattige land kunne kreve klimakompensasjon fra land som har tjent seg rike på CO2-utslipp? Norge vil ikke det. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har fått i oppdrag å løse en av de vanskeligste flokene under klimamøtet Cop 25 i Madrid. (aftenposten.no 12.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Kina holder i klimanøkkelen. (- Hvor går veien videre? Det er to oppfatninger her. Den ene er at Kina er på full fart inn i fornybarsamfunnet. Den andre er at Kina stadig åpner nye kullkraftverk, skriver kronikkforfatterne.)

(Anm: Kina holder i klimanøkkelen | Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo - Nils Chr. Stenseth, professor i biologi, Universitetet i Oslo. Så er også Kina en del av verden, og hva USA, India og alle vi andre foretar oss, er ikke uten betydning. Hvor går veien videre? Det er to oppfatninger her. Den ene er at Kina er på full fart inn i fornybarsamfunnet. Den andre er at Kina stadig åpner nye kullkraftverk, skriver kronikkforfatterne. Klodens klima er i dramatisk endring. Sammen med kinesiske forskere har vi analysert hvordan utviklingen i kinesisk økonomi og befolkning er koblet til energibruk, energieffektivisering og CO₂-utslipp. Kina sitter med nøkkelen til å berge klimaet, men også Norge må bidra. Dårlige utsikter Verdens ledere har nettopp vært samlet i Madrid for å følge opp Parisavtalen. (aftenposten.no 11.12.2019).)

- Klimaorganisasjoner ut mot Listhaug: – Står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk.

(Anm: Klimaorganisasjoner ut mot Listhaug: – Står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk. Sylvi Listhaug har sagt at vindkraft forsøpler havet, at det ikke finnes bevis for menneskeskapte klimaendringer, og at vi må ha mer oljeutvinning i nord. Nå mener miljøorganisasjonene at hun må ta avstand fra uttalelsene. Under dagens pressekonferanse ble Sylvi Listhaug, Norges nye olje- og energiminister, pepret med spørsmål om klimasynet sitt. Lo av klimahysteri Men i 2011 sa Listhaug nettopp at det ikke er bevis for menneskeskapte klimaendringer. Hun uttalte til VG at hun mente den daværende rødgrønne klimapolitikken var en «dekkoperasjon»: – Jeg synes det er kommet flere og flere argumenter for å være kritisk til den propagandaen regjeringen leverer. Det er ikke bevist at menneskelige co₂-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sa Listhaug den gang. Da hun ble konfrontert med uttalelsene sine i 2013, unngikk hun å svare på om hun fortsatt sto for uttalelsen. (dagbladet.no 18.12.2019).)

- Listhaug skal få vurdert habiliteten i sak om vindkraftutbygging. (– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til forsøpling av norsk natur, uttalte Sylvi Listhaug til TV2.)

(Anm: Listhaug skal få vurdert habiliteten i sak om vindkraftutbygging. – Jeg må få vurdert habiliteten min i den saken, siden jeg har uttalt meg om den, sier den nye olje- og energiministeren om Haramsfjellet-prosjektet som er påklaget til departementet. Den nye olje- og energiministeren reiste i sommer til Haramsøya i hjemfylket Møre- og Romsdal for å protestere mot utbyggingen av vindkraft. Selv tok hun til orde for utbygging til havs. (…) Hun fortsatte med å si at «vi skal gjøre alt vi kan for å få stanset utbyggingen» av de ni vindmøllene på Haramsøya. (e24.no 18.12.2019).)

- Greta Thunberg ber Erna Solberg ta grep.

(Anm: Greta Thunberg ber Erna Solberg ta grep. Thunberg med bønn til Solberg. Klimaaktivist Greta Thunberg og 15 andre barn ber Erna Solberg og Norge slutte å lete etter nye olje- og gassfelt. Det opplyser advokatfirmaet Hausfeld, som representerer de totalt 16 barna - inkludert Greta Thunberg (16). (dagbladet.no 10.12.2019).)

- Erna forsvarer Sylvi: - Ikke klimafornekter.

(Anm: Erna forsvarer Sylvi: - Ikke klimafornekter. Statsminister Erna Solberg (H) sier Sylvi Listhaug (Frp) tror på menneskeskapte klimaendringer. KLIMAENDRINGER: Statsminister Erna Solberg (H) sier Sylvi Listhaug (Frp) tror på menneskeskapte klimaendringer. (dagbladet.no 18.12.2019).)

- KLIMATOPPMØTET I MADRID: - Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke.

(Anm: Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke. – Vi har streiket i ett år, men i bunn og grunn har ingenting skjedd, sa Greta Thunberg da hun møtte pressen etter ankomst til Madrid og FNs klimakonferanse. (tu.no 6.12.2019).)

- Det svarte skiftet: Frps plan er at Sylvi Listhaug skal kapre oljearbeidere fra Ap og Høyre.

(Anm: Det svarte skiftet: Frps plan er at Sylvi Listhaug skal kapre oljearbeidere fra Ap og Høyre. Frp-leder Siv Jensen setter sin kanskje viktigste politiker og største stemmesanker, Sylvi Listhaug, til å fronte et politikkområde som Frp ønsker sakseierskap til – alene: Olje og gass. (aftenposten.no 18.12.2019).)

- 50 år med oljeeventyr. (- Derfor skal petroleumsnæringen utvikles videre, ikke stenges ned. Ekofiskfeltet var starten på eventyret som har gjort Norge til et av verdens rikeste land, med tidenes beste velferdssamfunn. Dette må vi sikre for kommende generasjoner.) (- Fyller på nasjonens «sparegris».) (- Helt annet samfunn uten oljen.) (- Hverdagshelter.) (- «Stolt oljearbeider».) (- Det ble starten på en kampanje mot «oljeskam».)

(Anm: 50 år med oljeeventyr | Sylvi Listhaug, olje- og energiminister (Frp). Derfor skal petroleumsnæringen utvikles videre, ikke stenges ned. Ekofiskfeltet var starten på eventyret som har gjort Norge til et av verdens rikeste land, med tidenes beste velferdssamfunn. Dette må vi sikre for kommende generasjoner. (…) Men i en tid hvor noen politikere tror vi kan stenge ned norsk olje- og gassproduksjon og samtidig bevare en velferd som andre land bare kan drømme om, er det viktig å huske på historien. (…) Fyller på nasjonens «sparegris» Norsk oljeteknologi er i front i verden og er avgjørende for å skape grønn vekst og nye bedrifter på fastlandet. (…) Vi er verdensledende på petroleumsindustri, med lave utslipp sammenlignet med tilsvarende produksjon i mange andre land. Næringen sysselsetter i dag ca. 140.000 personer som hver dag jobber for at du og jeg kan leve det livet vi gjør. LES OGSÅ Oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner Helt annet samfunn uten oljen Inntektene fra olje og gass har sikret oss utbygging av barnehager og skoler og gjort at vi kan ansette flere lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. (…) Neste år skal vi fase inn 245 milliarder kroner fra avkastningen på oljefondet. Det er omtrent det samme som vi bruker på helsebudsjettet. Uten disse pengene hadde politikerne i Norge måttet kuttet store beløp på andre viktige samfunnsbehov. (…) LES OGSÅ Trygderegningen til dagens unge vokser med 100 milliarder kroner. Men det kunne vært mye verre. (…) Hverdagshelter (…) Næringen er utrolig viktig for Distrikts-Norge også fordi den gjør at man kan bygge og bo i grisgrendte strøk og pendle til jobb i perioder. Man må ha jobb og inntekt for å kunne bo i Distrikts-Norge. LES OGSÅ Equinor-elektriken skrev «stolt oljearbeider» på Facebook. Det ble starten på en kampanje mot «oljeskam». (aftenposten.no 23.12.2019).)

- Til vår nye oljeminister: Oljebransjen må omstilles, ikke utvikles. (- Det er noe Sylvi Listhaug ikke svarer på.)

(Anm: Til vår nye oljeminister: Oljebransjen må omstilles, ikke utvikles | Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita. Sylvi Listhaug (Frp) ble 18. desember utnevnt til ny olje- og energiminister. Det er noe Sylvi Listhaug ikke svarer på. Vår nye olje- og energiminister, Sylvi Listhaug (Frp), skriver i en kronikk i Aftenposten 23. desember om 50 års oljeeventyr. Kronikken gir en god beskrivelse av alt oljen har betydd for landet vårt de siste tiårene. Å kjenne til fortiden og å være takknemlig for det oljebransjen har gitt oss, er vel og bra. Problemet er bare at det ikke gir spesielt mye veiledning for fremtiden. Kjører man i full fart med blikket festet i bakspeilet, er faren stor for at man havner i grøften i første sving. (aftenposten.no 29.12.2019).)

- Erna Solberg: – Sylvi Listhaug er ingen klimafornekter. (- Selv vil imidlertid ikke Listhaug svare like klart.)

(Anm: Erna Solberg: – Sylvi Listhaug er ingen klimafornekter. Statsministeren understreker at hennes nye olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) mener klimaendringene er menneskeskapte. Selv vil imidlertid ikke Listhaug svare like klart. (…) Da Listhaug ble landbruksminister i 2013, ville hun ikke svare på om hun fortsatt mente det er propaganda at klimaendringene er menneskeskapte. (nrk.no 18.12.2019).)

- KOMMENTAR: Klima og næringsliv. (- I tiåret som har gått, har næringslivet skjønt alvoret av jobben som må gjøres på utslippskutt.) (- I stedet for å få fart på arbeidet med å omstille Norge og verden, har vi havnet i en slags ond sirkel: Politikere leverer ikke på de utslippskuttene de har lovet, samtidig som representanter for næringslivet har satt seg på bakbeina hver gang et tiltak har svidd litt.) (- Resultatet er at styringspartiene har vært kneblet i klimapolitikken.)

(Anm: KOMMENTAR: Klima og næringsliv. Tiåret som endrer alt i alle bedrifter. I tiåret som har gått, har næringslivet skjønt alvoret av jobben som må gjøres på utslippskutt. De som samarbeider om å gå først, vil lykkes frem mot 2030, skriver bidragsyter Bjørn Kj. Haugland. Hva har skjedd i næringslivet de siste 10 årene? Det første svaret: Alt for lite! Jeg snakker selvfølgelig om utslippskutt. Noe av ansvaret faller på bedriftene, noe på manglende politisk vilje. I stedet for å få fart på arbeidet med å omstille Norge og verden, har vi havnet i en slags ond sirkel: Politikere leverer ikke på de utslippskuttene de har lovet, samtidig som representanter for næringslivet har satt seg på bakbeina hver gang et tiltak har svidd litt. Resultatet er at styringspartiene har vært kneblet i klimapolitikken. (tu.no 27.12.2019).)

- MDG kan juble for oljeminister Listhaug. (- Setter inn den mest polariserende personen på den mest betente saken.)

(Anm: MDG kan juble for oljeminister Listhaug | Therese Sollien, kommentator. Erna Solberg gjør Sylvi Listhaug til ny olje- og energiminister. Det kan bli en lykke for MDG, men katastrofe for Venstre – og dermed også for Erna. (aftenposten.no 18.12.2019).)

- KOMMENTAR: Norsk gass. (- Gassen er et klimaproblem, ingen klimaløsning.) (- Den norske gassfortellingen må skrives på nytt.) (- Denne fortellingen er nå innhentet av virkeligheten, skriver Anders Bjartnes.)

(Anm: Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima. KOMMENTAR: Norsk gass. Gassen er et klimaproblem, ingen klimaløsning. Den norske gassfortellingen må skrives på nytt. Kjell-Børge Freiberg er den foreløpig siste i en meget lang rekke olje- og energiministre som overfor hjemlig opinion og europeiske handelspartnere har markedsført den norske gassen som et bidrag i klimakampen. Denne fortellingen er nå innhentet av virkeligheten, skriver Anders Bjartnes. (tu.no 9.12.2019).)

- Her gjør de byen om til en svamp. (- Ekstremregn kommer hyppigere og kraftigere enn før.) (- Og verre skal det bli, ifølge forskerne.) (- Og kan vi gjøre noe med det?) (- Varme, våte byer.) (- For hver grad global oppvarming, øker luftfuktigheten med 7 prosent, ifølge seniorforsker Kari Alterskjær hos Cicero Senter for klimaforskning.)

(Anm: Her gjør de byen om til en svamp. Ekstremregn kommer hyppigere og kraftigere enn før. Og verre skal det bli, ifølge forskerne. Kan vannlandet Nederland lære oss hvordan vi kan unngå katastrofe? I løpet av én uke i høst førte styrtregn til skader for en kvart milliard bare på Østlandet. Klimaendringene er varslet å påvirke både boliglånsrenten og forsikringspremiene. Det kalles ekstremnedbør når regnet er så intenst at det truer verdier og i verste fall liv. Hvorfor blir det stadig mer av dette styrtregnet? Og kan vi gjøre noe med det? Varme, våte byer For hver grad global oppvarming, øker luftfuktigheten med 7 prosent, ifølge seniorforsker Kari Alterskjær hos Cicero Senter for klimaforskning. – Vi har varmet opp atmosfæren med én grad, så nå har vi 7 prosent mer vann tilgjengelig der. Det betyr at regnbygene kan bli enda kraftigere enn tidligere, sier Alterskjær. (nrk.no 12.12.2019).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger?) (- Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere.) (- Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (- På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Målinger avslører: Selv nye hus kan ha for mye radon. (- Tross årtiers kamp for å sikre danske innbyggere mot den kreftfremkallende gassarten radon, kan man fremdeles måle ulovlig høye radonkonsentrasjoner i nye hus.)

(Anm: Målinger avslører: Selv nye hus kan ha for mye radon. I 2010 ble det lovbestemt i Danmark at det ikke må være mer enn 100 Bq/m³ radon i inneluften i nye hus. 11 prosent av husene i en ny undersøkelse ligger over dette nivået. Tross årtiers kamp for å sikre danske innbyggere mot den kreftfremkallende gassarten radon, kan man fremdeles måle ulovlig høye radonkonsentrasjoner i nye hus. Det viser en ny undersøkelse som det danske Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi) har laget i samarbeid med Videncentret Bolius. (tu.no 9.12.2019).)

– TEST: Superenkel måling av inneklimaet.

(Anm: TEST: Superenkel måling av inneklimaet. Norske Airthings står bak Wave-produktene som gjør det enkelt å sjekke hvor god innelufta er. (…) Disse to er henholdsvis innstegs- og mellomklassemodellen til Airthings, og i tillegg har de den litt mer avanserte Wave Plus som Dinside testet i fjor. I tabellen under kan du se de tre modellene måler og hva som skiller dem i pris. (dagbladet.no 26.3.2020).)

- Greta Thunberg beskylder Norge for å bryte barns menneskerettigheter. (- Beskjeden til Norge er klar: ved å fortsette å utvinne olje og gass, gjør dere klimakrisen verre, og setter barns fremtid på spill. Derfor må dere slutte å lete etter mer, og trappe ned det som allerede er i gang.)

(Anm: Greta Thunberg beskylder Norge for å bryte barns menneskerettigheter. MADRID (NRK): Å fortsette å utvinne olje og gass er i strid med FNs barnekonvensjon. Det skriver Thunberg og 15 andre barn i et brev til Erna Solberg. – Klimakrisen er den største utfordringen min generasjon står overfor. Vår fremtid vil bli endret av klimakrisen på alle måter. Den vil påvirke hvor vi bor, hva slags jobb vi har, om vi stifter familie. Disse landene må ta grep for å beskytte fremtiden til min generasjon, sier Alexandria Villaseñor til NRK. Den amerikanske 14-åringen ble inspirert av Greta Thunbergs tale på FNs klimatoppmøte i fjor. Nå er hun selv på sitt første klimatoppmøte, etter å ha streiket utenfor FN-bygget i New York hver fredag i et år. Derfor er klimatoppmøtet i Madrid viktig I dag har hun, sammen med Thunberg og 14 andre barn fra hele verden, sendt formelle brev til Erna Solberg og Canadas statsminister Justin Trudeau. Beskjeden til Norge er klar: ved å fortsette å utvinne olje og gass, gjør dere klimakrisen verre, og setter barns fremtid på spill. Derfor må dere slutte å lete etter mer, og trappe ned det som allerede er i gang. (nrk.no 10.12.2019).)

- Boligforbruk og små boliger. Jeg er enig med Thomas Hylland Eriksen, som i sin kronikk i Aftenposten 24. november skriver om vårt grådige forbruk og at det må reduseres. (- Det gjelder også vårt totale boligforbruk.) ( Jeg er derfor enig med Christian V. Dreyer, som 26. september skrev at vi må bo på mindre og dele på mer.) (- Han foreslår derfor at Oslo skal redusere arealet på små boliger fra 35 kvadratmeter til 20.)

(Anm: Lene Schmidt cand.polit. sivilarkitekt MNAL. Boligforbruk og småboliger. Jeg er enig med Thomas Hylland Eriksen, som i sin kronikk i Aftenposten 24. november skriver om vårt grådige forbruk og at det må reduseres. Det gjelder også vårt totale boligforbruk. Jeg er derfor enig med Christian V. Dreyer, som 26. september skrev at vi må bo på mindre og dele på mer. Han foreslår derfor at Oslo skal redusere arealet på små boliger fra 35 kvadratmeter til 20. Jeg foreslår i stedet at man reduserer arealet på nye hus og leiligheter som er større enn f.eks. 200 kvadratmeter. Det fremkom nylig at hver sjette bolig i Oslo er en sekundærbolig. Det ligger derfor også et potensial for å redusere det totale boligforbruket ved å gjøre det mindre økonomisk attraktivt å kjøpe to eller flere boliger, hus og hytter. Det er et tankekors at det som for få år siden ble ansett for en høvelig minstestandard i Husbanken på to rom og kjøkken og 55 kvadratmeter, i dag er en uoppnåelig luksus for mange. Jeg etterlyser en boligpolitikk som sikrer at også de med begrenset inntekt kan kjøpe en god bolig. Krav til en god bolig (i det ordinære boligmarkedet) på to rom og kjøkken med livsløpsstandard, bør tas inn i byggeforskriftene og gjelde for hele landet. (aftenposten.no 28.11.2019).)

- Nordmenn flyr inn i 2020 på første klasse. (- Hver av oss forbruker nå 50 prosent mer enn for 20 år siden.)

(Anm: Nordmenn flyr inn i 2020 på første klasse. Flyene på Gardermoen står i kø, og champagnekorkene smeller i taket. Klesskapet er stappfullt. Hver av oss forbruker nå 50 prosent mer enn for 20 år siden. (aftenposten.no 6.2.2019).)

- Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. (- Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. )

(Anm: Norges rikeste kjemper om å bygge størst og dyrest. Finanstopp Bjørn Rune Gjelsten tar opp kampen med Øystein Stray Spetalen om å bygge det som kan bli Norges dyreste bolig. (…) Før sommeren kunne «God kveld Norge» fortelle om Øystein Stray Spetalens byggeprosjekt ute på Bygdøy ved siden av Sjøfartsmuseet. Eiendomsmegleren Miguel Sørholt anslo at denne luksusvillaen ville bli Norges dyreste bolig med en endelig verdi på mellom 300 og 500 millioner kroner. Nå ser det ut til at også Gjelstens byggeprosjekt ligger hakk i hæl. (tv2.no 23.8.2014).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Vi bør gjeninnføre arveavgiften. (- Det er neppe slik at dagens regler «trolig over tid vil gi høyere inntekter til staten» enn med arveavgift – snarere tvert imot.) (- Bolig og annet som stort sett slipper gevinstskatt, utgjør halvparten av all arv.)

(Anm: Hannah GitmarkHannah Gitmark, fagrådgiver i Tankesmien Agenda. Innlegg: Vi bør gjeninnføre arveavgiften. Det er neppe slik at dagens regler «trolig over tid vil gi høyere inntekter til staten» enn med arveavgift – snarere tvert imot. Bolig og annet som stort sett slipper gevinstskatt, utgjør halvparten av all arv. I et innlegg i DN 9. desember angriper Civitas Mathilde Fasting både et arbeidsutvalg i Venstre som har foreslått å gjeninnføre arveavgiften, og tre SSB-forskere som har vist at arveavgiften kan være samfunnsøkonomisk gunstig, fordi stor arv fører til lavere arbeidsinnsats (DN 7. desember). (dn.no 11.12.2019).)

- Én million hytteturer med bil. Hytteeiere i Osloområdet kjørte om lag én million turer med bil til og fra hyttene sine i fjor. (- Det er helt klart at dette medfører utslipp av klimagasser også, for det er lite bruk av elbil til hyttene så langt, og kollektivtilbudet er ganske begrenset, påpeker TØI-forsker Eivind Farstad.) (– Hvor stor andel av reisene til hyttene går med privatbil? – Mellom 90 og opp mot 100 prosent.)

(Anm: Én million hytteturer med bil. Hytteeiere i Osloområdet kjørte om lag én million turer med bil til og fra hyttene sine i fjor. Dette går fram av foreløpige beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) i forbindelse med et oppdrag for Akershus fylkeskommune. – Betydelige belastninger – I perioder innebærer reiser til og fra hytter på Østlandet, Sørlandet og Sørvest-Sverige, eid av personer bosatt i Osloområdet, betydelige belastninger på veisystemene. Det er helt klart at dette medfører utslipp av klimagasser også, for det er lite bruk av elbil til hyttene så langt, og kollektivtilbudet er ganske begrenset, påpeker TØI-forsker Eivind Farstad. – Hvor stor andel av reisene til hyttene går med privatbil? – Mellom 90 og opp mot 100 prosent. Noe av problemet er at hytteeierne vil ha et fleksibelt avreisetidspunkt, de skal ha med seg bagasje, handle underveis og kanskje også plukke opp personer flere steder på vei til hytta, svarer Farstad. Privatbilen favoriseres også ved at det kan være et stykke fra nærmeste bussholdeplass eller togstasjon til hyttene. – Noen steder har de løst det ved plasseringen av hytteområdene, andre steder er dette dårlig tilrettelagt, konstaterer Farstad. (dagsavisen.no 9.12.2019).)

– Vill vest i hyttebyggingen. – Med dagens regjering virker det som om det er fullt frislipp og vill vest i hyttebyggingen, sier SVs Lars Haltbrekken. (- I SV er det nå flere som mener at hyttebyggingen må bli regulert på en strengere måte.)

(Anm: – Vill vest i hyttebyggingen. – Med dagens regjering virker det som om det er fullt frislipp og vill vest i hyttebyggingen, sier SVs Lars Haltbrekken. Dagsavisen kunne nylig opplyse at de største hyttekommunene har omfattende planer om bygging av nye hytter. Bare i Ringsaker, Trysil, Vinje og Nes i Buskerud kan det bli over 9.000 nye hytter til sammen. De kommer på toppen av nær en halv million hytter som fra før er satt opp landet rundt. Hyttebyggingen har allerede fått drastiske konsekvenser for en rekke arter, blant annet villreinen, ifølge NINA-forsker Vegard Gundersen. – Kravene må skjerpes I SV er det nå flere som mener at hyttebyggingen må bli regulert på en strengere måte. – Kravene til plassering av nye hytter må skjerpes kraftig inn, særlig i villreinens leveområder, mener Lars Haltbrekken. (dagsavisen.no 27.11.2019).)

- Oslo vil straffe leverandører for utslipp – NHO støtter tiltaket. Utslippene fra Oslos innbyggere skal ned fra 2,6 tonn per person til 75 kg.

(Anm: Oslo vil straffe leverandører for utslipp – NHO støtter tiltaket. Utslippene fra Oslos innbyggere skal ned fra 2,6 tonn per person til 75 kg. Nå har kommunen har vedtatt at leverandører som kan tilby utslippsfri transport får store fordeler. Oslo kommer med en stor gulerot, men også en pisk, til sine leverandører: Nå skal de med elbil og andre kjøretøy uten besin- og dieselmotor foretrekkes. I nye anbudsrunder i Oslos kommune vil utslipp fra transport utgjøre minst 15 prosent av den totale vektingen når tilbydere blir sammenliknet. (tu.no 11.12.2019).)

- Når storkonsernene styrer verden. (- Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med.) (- Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien.)

(Anm: Willoch, tidligere statsminister i Norge. Når storkonsernene styrer verden. Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...) Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...) Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (aftenposten.no 21.11.1998 - side 11).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Vindmøller og solceller er ikke nok. (- KLIMA: En ny rapport fra Global Carbon Project viser at utbyggingen av vindmøller og solceller ikke klarer å ta igjen klimagassutslippene, så lenge bruken av fossil energi øker i samme takt.)

(Anm: Bruken av olje og gass vokser fremdeles, til tross for den globale revolusjonen i fornybar energi: Stanser ikke klimakrisa. IKKE NOK: Sol-, vind- og vannkraft vokser raskt globalt, men kommer i tillegg til, ikke i stedet for fossile energikilder, viser en ny forskningsrapport. Her er et solkraftverk i La Colle des Mees i Provence i Sør-Frankrike.  (klassekampen.no 24.9.2019).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

- Hva havmikrober avslører om det endrede klimaet.

(Anm: What ocean microbes reveal about the changing climate. When the ocean changes, the planet changes -- and it all starts with microbes, says biological oceanographer Angelicque White. Backed by decades of data, White shares how scientists use these ancient microorganisms as a crucial barometer of ocean health -- and how we might rejuvenate them as marine temperatures steadily rise. (ted.com November 2019).) 

- «The Blob» har tatt livet av flere millioner dyr. (– Det er forbløffende og alarmerende, sier forskeren som har studert fenomenet.) (- I 2013 begynte vannet i Stillehavet å bli varmere.) (- Flere arter døde.) (- I havets økosystem er en temperaturforskjell på tre til seks grader ganske betydelig.) (- For livet i havet betydde det massedød for alt fra alger til sjøløver.)

(Anm: «The Blob» har tatt livet av flere millioner dyr. – Det er forbløffende og alarmerende, sier forskeren som har studert fenomenet. – Det er forbløffende og alarmerende, sier forskeren som har studert fenomenet. (…) «The Blob». I 2013 begynte vannet i Stillehavet å bli varmere. Og temperaturen ble enda høyere av en ekstrem utgave av værfenomenet El Nino som varte ut 2016. El Nino oppstår naturlig med to til sju års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. En slik episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen. Det var dette fenomenet som skapte «The Blob» – et område som strakk seg 1600 kilometer i bredden, 1600 kilometer i lengden, og var 91 meter dypt. Nå har en rekke forskere ved University of Washington forfattet en studie som tar et dypdykk i konsekvensene av fenomenet. Den ble først publisert i Plos One, en nettside for forskningsartikler. (…) Flere arter døde I havets økosystem er en temperaturforskjell på tre til seks grader ganske betydelig. For livet i havet betydde det massedød for alt fra alger til sjøløver. En mikroskopisk alge som brødfør både reker og hvaler falt drastisk i antall. Som kontrast førte varmen til en betydelig økning i en annen skadelig alge. Den skadelige algen gjorde at mange dyr mistet livet, og førte til milliontap hos fiskeindustrien. (…) – Alt dette demonstrerer at et varmere hav gir et veldig annerledes miljø, og et veldig annerledes økosystem langs kysten for marine arter. Sjøfugler, som svært synlige medlemmer av dette systemet, er bjellesau for den endringen, sa Julia Parrish, professor i hav- og fiskerivitenskap og medforfatter av studien. Forskere ved University i Washington identifiserte nylig en ny marin hetebølge, som strekker seg fra havet utenfor Washington og til Alaskabukten. (tv2.no 20.1.2020).)

- Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasker forskere. Øst for New Zealand er et enormt havområde opptil seks grader varmere enn normalt, uten at meteorologer og forskere kan si noe sikkert om årsaken.) (- Renwick sier at «varmeklatten» kan knyttes til klimaendringer som er resultat av økende utslipp av drivhusgasser.) (- Kan skade livet i havet.)

(Anm: Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasker forskere. Øst for New Zealand er et enormt havområde opptil seks grader varmere enn normalt, uten at meteorologer og forskere kan si noe sikkert om årsaken. Kartet datert 25. desember viser områder der havtemperaturen avviker fra normalen. Jo dypere rød, jo varmere. Området i Stillehavet skiller seg tydelig ut. – Kan skyldes klimaendringer Renwick sier at «varmeklatten» kan knyttes til klimaendringer som er resultat av økende utslipps av drivhusgasser. – Det er ikke uvanlig å oppleve områder med varmere vann utenfor New Zealand, men fire-fem, opptil seks grader er svært uvanlig, sier Renwick. (…) Kan skade livet i havet Renwick sier at en kraftig temperaturøkning i havet i løpet av kort tid kan være skadelig for det lokale livet i havet dersom varmen trenger ned under overflaten. (nrk.no 27.12.2019).)

- Uten havet ville den globale oppvarmingen vært mye høyere. (- Vil fortsette uansett utslipp.) (- I artikkelen skriver Lijing Cheng og John Abraham at oppvarmingen av havet vil fortsette selv om Parisavtalen skulle bli oppfylt og global oppvarming stabiliseres under to grader.) (- Siden 1970 har forskerne målt at verdenshavene i gjennomsnitt er blitt 0,2 grader varmere.) (– Havet er så gigantisk at det trengs ekstreme mengder energi for at det skal varmes opp noe som helst.) (- Fortalt på en folkelig måte, så trengs energi tilsvarende 20 ganger all den energi menneskeheten bruker for å varme opp havet så mye som vi nå måler.)

(Anm: Uten havet ville den globale oppvarmingen vært mye høyere. Ulempen er at havet nå varmes opp i høyt tempo. Havet absorberer 93 prosent av den globale oppvarmingen. Men i fjor ble det ny varmerekord i verdenshavene. (…) Økt drivhuseffekt betyr at klimagassene holder igjen energien fra solen før den slipper tilbake ut i verdensrommet. Men hele 93 prosent av den ekstra energien er til nå tatt opp i havet. Det har «forsinket» global oppvarming over land betydelig. Hvordan dette har påvirket havet, har imidlertid lenge vært usikkert. (…) Et globalt forskerteam som ledes av Lijing Cheng ved Chinese Academy of Sciences i Beijing og John Abraham ved University of St. Thomas i Minnesota, har nå publisert resultatene for 2019. De skriver at årets data «viser at verdenshavene i 2019 var varmere enn noen gang tidligere i menneskenes historie». Årets funn omtales i en rekke internasjonale medier som ForbesThe Guardian og The New York Times. (aftenposten.no 29.1.2020).)

(Anm: Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019. Advances in Atmospheric Sciences (2020) 37: 137.) (PDF)

- OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. (- Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.)

(Anm: OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie. (…) – En ond sirkel. (…) - Leckie kaller det en ond sirkel. (…) – Menneskelig aktivitet som befolkningsvekst og transport, kombinert med klimaendringer, øker bakterienes resistens. Dermed trenger vi mer medisiner, sier Leckie. (…) Klimaendringene fører også til at flere smittsomme sykdommer, som malaria og dengue, sprer seg raskere. (dn.no 16.11.2019).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Å rive en høyblokk for å bygge en ny kan tilsvare det årlige utslippet fra hele 14.000 bensinbiler: Tøm og røm for alle penga. (- Tall viser nemlig at fundament og bærekonstruksjon står for en svimlende stor andel av utslippene fra byggebransjen.) (- Det er med andre ord mye utslipp å spare på å bevare noen av de 20.000 byggene som årlig rives i Norge.)

(Anm: Å rive en høyblokk for å bygge en ny kan tilsvare det årlige utslippet fra hele 14.000 bensinbiler: Tøm og røm for alle penga. (…) Dette skyldes først og fremst at produksjon og transport av materialer til et nybygg fører til store klimagassutslipp. Det er med andre ord mye utslipp å spare på å bevare noen av de 20.000 byggene som årlig rives i Norge. Men å overbevise investorer om å satse på gjenbruk og renovering framfor nye bygg er ikke nødvendigvis gjort i en håndvending, mener Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse. – Man vet hva det koster per kvadratmeter å bygge nytt, men når man skal pusse opp, er det ofte større usikkerhet. Samfunnet vårt er tilpasset bruk og kast, mener hun. (…) Stanger mot regelverket Alle som fører opp nye bygg i Norge i dag, må forholde seg til byggteknisk forskrift, også kjent som TEK 17. Her finner vi krav til miljøvennlighet, sikkerhet, energieffektivitet, universell utforming og helse. (…) – Rehabilitering krever ofte kreative løsninger for å tilfredsstille moderne brukerkrav. Det er lett å få forhåndsgodkjent kjente nybygg-løsninger, men de som vil prøve noe annet, møter barrierer, mener Bramslev. Grønn byggallianse har derfor tatt til orde for en egen forskrift for rehabilitering av bygg. Her tror de det være store utslipp å spare. Tall viser nemlig at fundament og bærekonstruksjon står for en svimlende stor andel av utslippene fra byggebransjen. – En ombygging der man gjenbruker bærekonstruksjonen, vil gi vesentlig mindre belastning enn å rive og starte helt på nytt, sier hun. (klassekampen.no 26.9.2019).)

- 'Brutale nyheter': globale karbonutslipp all-time high (øker til høyeste nivå noensinne) i 2018.

(Anm: 'Brutal news': global carbon emissions jump to all-time high in 2018. Rapid cuts needed to protect billions of people from rising emissions due to increase in use of cars and coal (theguardian.com 5.12.2018).)

- Kloden blir ikke ubeboelig. (- Analysene fra aktører som Statkraft, McKinseyBloombergNEF og DNV GL, sier at utslippene vil toppe seg, for så å falle, slik at vi har kurs mot to - tre graders oppvarming og ikke fire - fem.) (- Det klima trenger nå, er antakelig enda flere kraftfulle demonstrasjoner.) (- Noen bør snarest gå i tog med et rungende nei til pappsugerør. For det er irriterende, og.)

(Anm: ASTRID MELAND, kommentar. Kloden blir ikke ubeboelig. Verdens statsledere er fløyet inn til New York for å diskutere klima. Det kan virke helmørkt. Men det finnes noe å glede seg over. (…) Analysene fra aktører som Statkraft, McKinseyBloombergNEF og DNV GL, sier at utslippene vil toppe seg, for så å falle, slik at vi har kurs mot to - tre graders oppvarming og ikke fire - fem. De mener billig, fornybar strøm utkonkurrerer fossiler, og at vi får bedre og billigere batterier. De har ulike anslag for når det snur, men snakker om få år. At sol blir den billigste måten å skaffe ny strøm på nesten over hele verden, det er oppsiktsvekkende. I tillegg mener de vi kan skaffe oss «back up» blant annet med gass, atomkraft og mellomlandsforbindelser. (…) Det klima trenger nå, er antakelig enda flere kraftfulle demonstrasjoner. Noen bør snarest gå i tog med et rungende nei til pappsugerør. For det er irriterende, og. (vg.no 23.9.2019).)

- Å sette spørsmålstegn ved Thunbergs helsetilstand er ikke å vise omsorg. Det er en hersketeknikk.

(Anm: Å sette spørsmålstegn ved Thunbergs helsetilstand er ikke å vise omsorg. Det er en hersketeknikk. | Simen Bondevik (18), leder, Viken KrFU. Hadde Anders Giæver innehatt Thunbergs kunnskap, ville han brukt sin spalteplass på å argumentere for klimahandling i stedet for å angripe en ung klimaaktivist. Hadde Anders Giæver forstått at klimakrisen er vår tids største utfordring så hadde han holdt seg for god for denne usmakelige opptredenen, skriver Simen Bondevik, leder i Viken KrFU. I går var det vondt å se på Dagsnytt 18. Kommentator i VG, Anders Giæver, snakket om hvor bekymret han er for Greta Thunberg, hennes oppdragelse og helsetilstand. Tidligere har Giæver i et Facebook-innlegg ytret at han virkelig håper at «16 år gamle Greta Thunberg bare blir litt revet med av sine egne, store ord». Han skriver at «dette begynner å tendere mot Vær Varsom-plakatens punkt 3.9: Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser». (…) Videre i debatten sa han blant annet at Greta «ser utslitt og vettskremt ut», at han er «bekymret for at hun er pålagt en altfor stor oppgave» og hvor grusomt det er at «voksne folk står rundt og klapper og kjører henne frem». Det Anders Giæver sier og bruker i debatten, er hersketeknikker av verste sort. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- «Kursen vi følger bør skremme vettet av alle». (…) «Det er verre enn du tror, mye verre,» fastslår David Wallace Wells.

(Anm: «Kursen vi følger bør skremme vettet av alle». (…) «Det er verre enn du tror, mye verre,» fastslår David Wallace Wells. I boken «Den ubeboelige planeten - En fortelling om fremtiden på jorden» drar den amerikanske journalisten og forfatteren David Wallace-Wells opp et skremmende bilde av hvordan livet på vår klode vil bli om vi ikke tar klimaekspertenes prognoser på alvor. «Klimakrise uten politisk filter», skriver Ole Mathismoen i Aftenposten, Norges mest profilerte miljøjournalist gjennom 30 år, om boken. Men du bør ha gode nerver, konkluderer han i likhet med alle andre som har lest den marerittaktige utgivelsen som er blitt en internasjonal bestselger. (vg.no 29.9.2019).)

(Anm: Ole Mathismoen. Bokanmeldelse: Klimakrisen uten politisk FN-filter. Det er befriende, men brutalt å lese om klimavitenskapen uten den politiske overstyringen som FNs klimapanel utsettes for. David Wallace-Wells gir kortversjonen av det forskerne egentlig har funnet ut om klimatrusselen. Hvis du er bekymret for global oppvarming, og vil vite sannheten om hvordan klimatrusselen egentlig truer menneskeheten og klodens natur, bør du lese Den ubeboelige planeten. Men du bør ha gode nerver. Jeg har skrevet om klimatrusselen i 30 år. Denne boken skremte vannet av meg, selv om jeg visste alt fra før. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Markedskritikk til skade for klimaet. (- Men Hylland Eriksen tar feil. Dagens samfunnsmodell med demokrati og markedsøkonomi er nemlig i høy grad ordnet slik at den deler Hylland Eriksens mål om «å tilfredsstille menneskelige behov».)

(Anm: Markedskritikk til skade for klimaet | Lars Kolbeinstveit, rådgiver i tankesmien Civita. Dagens samfunnsmodell med demokrati og markedsøkonomi er i høy grad ordnet slik at den deler målet om «å tilfredsstille menneskelige behov». Politikkens orientering mot økonomisk vekst eller enkelte rike personers forbruk virker særlig mobiliserende på venstreintellektuelle, skriver Lars Kolbeinstveit. I en kronikk i Aftenposten 24. november hevder Thomas Hylland Eriksen at kloden har feber og at «det er på tide å legge kapitalismen bak seg». Markedsøkonomien gjør «innbyggere til løpere på en tredemølle». Derfor er nye samfunnsmodeller nødvendige, skriver han. (aftenposten.no 26.11.2019).)

(Anm: Civita – Den liberale tankesmien (civita.no).)

(Anm: Minerva holder nå til i Akersgaten 20, vis a vis Stortinget, sammen med den liberale tankesmien Civita. Tidsskriftet og nettsiden blir sponset av blant andre Norsk Kulturråd, Minervastiftelsen, Høyres Hovedorganisasjon og Norad. Mer om Minervas historie finner du på Wikipedias nettsider. (minerva.no).)

(Anm: Minerva håper på millioner i pressestøtte og drømmer om 10.000 abonnenter. Etter et halvt år er de allerede 25 prosent på vei. I desember gikk startskuddet for «høyresidas dagsavis». Nå nærmer nye Minerva seg 2500 abonnenter, og Nils August Andresen har store ambisjoner: - Dette er ikke noen sprint. Vi har meldt oss på langdistanse. Vi møter Minerva-redaktøren høyt oppe i Akersgata, rett sør for Karl Johan, altså over gata for Stortinget. Med tenketanken Civita som nabo og kort vei til dem som styrer landet. (medier24.no 21.7.2017).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. (dn.no 16.12.2019).)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Harald Eia ser seg blind på velferdsstaten. (- Sånn er Norge er verken høyre- eller venstrevridd, men for teknokratisk.) (- Eia overser vår kulturhistorie for lett.)

(Anm: Lars Kolbeinstveit, filosof, Civita. Harald Eia ser seg blind på velferdsstaten. Sånn er Norge er verken høyre- eller venstrevridd, men for teknokratisk. Eia overser vår kulturhistorie for lett. (…) I denne diskusjonen er Eia litt uklar. At andre land eller nasjoner deler våre verdier eller vår kultur, betyr ikke at de ikke kan være typiske for Norge likevel. For som Torbjørn Røe Isaksen skrev under debatten om norsk kultur: «Andre land har også vafler. Hva så?» Tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Ove Vanebo, har også skrevet godt om hvor unyansert debatten om norsk kultur kan bli om vi krever at noe slikt eventuelt ikke kan ha hentet inspirasjon fra utlandet. (minervanett.no 1.2.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (- Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense.)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

- Torstein Ulserød, jurist i Civita. (- Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.) (- Det finnes gode formål som ikke fortjener styrket innsats.)

(Anm: - Torstein Ulserød, jurist i Civita. Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Det finnes gode formål som ikke fortjener styrket innsats. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er kanskje et slikt. (- Med arbeidslivskriminalitet menes profittmotivert kriminalitet i arbeidsmarkedet, som svart arbeid, skatte- og avgiftsunndragelse og brudd på arbeidsmiljøloven. (dn.no 30.1.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatteparadiser forårsaker fattigdom (nettavisen.no 23.7.2012).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules».

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. (- Politiet beklager at han ikke er stanset.) (– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.)

(Anm: Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner. Marius Vidar Jensen har vært involvert i 20 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset. (…) Fikk bøter der andre får fengsel (…) Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser. – Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag. Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot. Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel. (nrk.no 18.2.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. (- Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt.)

(Anm: 141 nye milliardærer under Solberg-regjeringen. Antallet milliardærer har økt fra 200 til 341 siden 2013, ifølge Kapitals oversikt. – Det er ikke tilfeldig, mener Rødts Bjørnar Moxnes. (…) – Regjeringen har satt milliardærrekord, og det er ikke tilfeldig. Siden de tiltrådte har Solberg-regjeringen økt skattegavene til sine rike sponsorer i hvert eneste budsjett, og nå er vi oppe i nesten 30 milliarder årlig, sier Moxnes til NTB. Kapital-tallene, som kom forrige uke, viste en økning på 33 nye milliardærer det siste året. I snitt har Norges 400 rikeste nå en formue på 3,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Mandag kommer statsbudsjettet. – Jeg frykter at vi vil se nye skattekutt for de rikeste, enten de fortsetter med å øke skatterabatten for aksjeeiere, senke eiendomsskatten for de med dyrest bolig, eller kutter videre i formuesskatten eller selskapsskatten for bedrifter som går med overskudd, sier Moxnes. (NTB) (dagsavisen.no 6.10.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Falt sammen som et korthus. (- Boet har fått statlige midler for å avdekke om det foreligger straffbare forhold.) (- Morselskapet ble begjært konkurs av House of Business, som leier ut lokaler blant annet i dette bygget i Hoffsveien 1 i Oslo.)

(Anm: Falt sammen som et korthus. Etter at House of Business begjærte eiendomsfirmaet konkurs, er det meldt oppbud i alle datterselskapene til H18 Gruppen. Bostyrer har mistanke om straffbare handlinger. KONKURSRAS: Alle selskapene i H18-konsernet er nå konkurs. Boet har fått statlige midler for å avdekke om det foreligger straffbare forhold. Morselskapet ble begjært konkurs av House of Business, som leier ut lokaler blant annet i dette bygget i Hoffsveien 1 i Oslo. (estatenyheter.no 29.11.2019).)

- Forskere: Klimaforkjempernes troverdighet er avhengig av hvordan de selv oppfører seg. Sammenhengen mellom liv og lære er viktig for både klimaforskere, politikere og aktivister - dersom de vil bli hørt.

(Anm: Forskere: Klimaforkjempernes troverdighet er avhengig av hvordan de selv oppfører seg. Sammenhengen mellom liv og lære er viktig for både klimaforskere, politikere og aktivister - dersom de vil bli hørt. (…) – Det er viktig at forskere og andre profilerte klimaforkjempere selv lever etter prinsippene for å redusere utslipp dersom de skal nå gjennom med sitt budskap, sier Elke Weber, som er en av forskerne bak studien, i et ferskt intervju med Princeton University’s nettsted. Hun er professor ved Andlinger Center for Energy and the Environment. (aftenposten.no 2.12.2019).)

- Oljeindustrien og velstanden får skylda for klimaskepsis: - Mange går inn i en dyp fornektelse. (- Andelen nordmenn som mener klimaet endrer seg, men at det i liten grad har noe med menneskelig påvirkning å gjøre, har variert mellom 22 og 27 prosent i perioden 2013-2018, ifølge Norsk medborgerpanel.)

(Anm: Oljeindustrien og velstanden får skylda for klimaskepsis: - Mange går inn i en dyp fornektelse. (…) Andelen nordmenn som mener klimaet endrer seg, men at det i liten grad har noe med menneskelig påvirkning å gjøre, har variert mellom 22 og 27 prosent i perioden 2013-2018, ifølge Norsk medborgerpanel. Det vakte også oppsikt da analysebyrået Yougov viste at nordmenn var i verdenstoppen i klimaskepsis, kun slått av utslippsgigantene USA og Saudi-Arabia. Hva er det som gjør nordmenn så skeptiske? (nettavisen.no 1.12.2019).)

- Klimaforandringerne og vores kollektive form for idioti. (- KOMMENTAR: Hvad gemmer sig bag strømmen af lange følelsesladede indlæg i avisernes kommentarfelter, så snart der er tale om temperaturforandringer ét eller andet sted i verden?) (- Rygning og sundhed.) (- Når mange af os fortsætter med at ryge, er det måske ikke et særlig klogt valg, men det er en individuel beslutning, som andre bør respektere, så længe det ikke går nævneværdigt ud over omgivelserne.)

(Anm: Klimaforandringerne og vores kollektive form for idioti. KOMMENTAR: Hvad gemmer sig bag strømmen af lange følelsesladede indlæg i avisernes kommentarfelter, så snart der er tale om temperaturforandringer ét eller andet sted i verden? Mængden af viden, som indikerer, at der er god grund til at bekymre sig om de menneskeskabte klimaforandringer, vokser og vokser. Alligevel er der rigtig mange, som hverken bekymrer sig om eller lader sig overbevise af, hvad et overvældende flertal af verdens klimaforskere forsøger at fortælle os. 'Klimaskeptikere' eller 'klimarealister' - som nogle sågar insisterer på at kalde sig - er en mangfoldig gruppe, og ethvert forsøg på at skære alle over én kam er misvisende. (…) Rygning og sundhed Rygerne i min svigermors generation oplevede den spæde begyndelse på et lignende scenarie: En stadig stigende mængde forskningsresultater som indikerede, at der findes en korrelation mellem rygning og dårligt helbred. Hendes læge beroligede hende i 1960'erne med, at der ikke rigtig var grund til bekymring. Men min svigermor er en klog kvinde. Hun holdt op med at ryge - ganske enkelt for at være på den sikre side. Når mange af os fortsætter med at ryge, er det måske ikke et særlig klogt valg, men det er en individuel beslutning, som andre bør respektere, så længe det ikke går nævneværdigt ud over omgivelserne. (videnskab.dk 28.1.2020).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

(Anm:Før første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest. I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner. - Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB. (ssb.no 18.1.2018).)

- BMJ: Hva skal til for å stoppe tobakksepidemien? Det er nesten 70 år siden Richard Doll og A Bradford Hill publiserte sin «landmark»-studie i The BMJ, som knytter røyking til lungekreft. (- Likevel er tobakk fortsatt en ledende årsak til død og sykdom rundt om i verden, og dreper rundt åtte millioner mennesker hvert år, ifølge WHOs estimater (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco).)

(Anm: Editor's Choice. What will it take to stop the tobacco epidemic? It’s almost 70 years since Richard Doll and A Bradford Hill published their landmark paper in The BMJ linking smoking to lung cancer (doi:10.1136/bmj.2.4682.739). In the intervening years we’ve learnt more about the range of lethal harms to health from tobacco and about the industry’s predatory practices. We also know more about the measures that successfully reduce and prevent smoking: taxation, smoke free laws, marketing restrictions, and smoking cessation services. Yet tobacco remains a leading cause of death and illness around the world, killing around eight million people every year, WHO estimates (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco). In the UK, while smoking rates are declining, hospital admissions related to smoking are rising (http://bit.ly/2IPEQRO), and there is a worrying trend of cuts to smoking cessation services (doi:10.1136/bmj.k3649). BMJ 2019;365:l4285  (Published 20 June 2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Klima og ukvemsord. Gjennom de siste 30 år har Aftenposten drevet uhemmet kampanjejournalistikk med ufine karakteristikker av dem som måtte stille kritiske spørsmål ved avisens tro på menneskeskapt global oppvarming eller andre klimaendringer. En gjenganger i så måte er avisens bruk av den religiøstinspirerte og stigmatiserende betegnelsen «klimafornekter». (- Dersom Aftenposten ønsker å sette trosbaserte merkelapper på personer som ikke deler avisens tro, foreslår jeg at man heller benytter ordet «fritenker».)

(Anm: Odd Gunnar Skagestad, mag.art. Klima og ukvemsord. Gjennom de siste 30 år har Aftenposten drevet uhemmet kampanjejournalistikk med ufine karakteristikker av dem som måtte stille kritiske spørsmål ved avisens tro på menneskeskapt global oppvarming eller andre klimaendringer. En gjenganger i så måte er avisens bruk av den religiøstinspirerte og stigmatiserende betegnelsen «klimafornekter». Så også i Halvor Hegtuns artikkel «Utlendinger ødelegger verden» (27. februar). Hegtun har rett på ett punkt: At nesten alle i verden er utlendinger, er klimadebattens dårligste argument. Dette fordi det bygger på den uvitenskapelige oppfatning at klimavariasjoner ikke styres av naturlovene, men av menneskenes livsstil og politiske vedtak. Begrepet «klimafornekter» har ingen plass i den naturvitenskapelige virkelighet. Dersom Aftenposten ønsker å sette trosbaserte merkelapper på personer som ikke deler avisens tro, foreslår jeg at man heller benytter ordet «fritenker». Det er et ord med solid tradisjon i norsk samfunnsdebatt og gir et presist uttrykk for hvordan vi alle bør forholde oss til naturvitenskapelige problemstillinger. (aftenposten.no 6.3.2020).)

- Sigaretter produserer usynlige kjemiske utslipp selv etter at de er slukket.

(Anm: Cigarettes Produce Invisible Chemical Emissions Even After They've Been Extinguished. Cigarettes aren't just toxic when they're being smoked. Even when the butts are scrunched up and cold, new research has found they continue to emit harmful compounds in the air. (sciencealert.com 4.2.2020).)

- Sneiper truer livet i havet.

(Anm: Sneiper truer livet i havet. Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse. (forskning.no 8.10.2015).)

- Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (- Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg.)

(Anm: Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (…) Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg, ifølge forskerne bak en ny studie. (forskning.no 23.7.2019).)

- Etikkutvalg foreslår informasjonsplikt for næringslivet. (- Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.) (- Redegjørelsen skal gi informasjon om risiko og tiltak blant annet med hensyn til barnearbeid, tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid.) (- Virksomheter som omsetter varer til forbrukere, skal offentliggjøre informasjon om produksjonssteder.)

(Anm: Etikkutvalg foreslår informasjonsplikt for næringslivet. Etikkinformasjonsutvalget foreslår at det innføres en lov som pålegger næringslivet åpenhet. Forbrukertilsynet skal kunne gi dagbøter til dem som bryter loven. Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk overlevert utvalgets rapport om dette torsdag. (…) Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som torsdag fikk overlevert rapporten av utvalgets leder, professor Ola Mestad. Statsråden påpeker at tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid er utbredt, og at dette er noe vi må bekjempe. – Globale leverandørkjeder er svært komplekse og sprer seg gjennom mange land. Det er derfor vanskelig for forbrukere og organisasjoner å få kunnskap om forholdene der produkter blir produsert. En informasjonsplikt vil hjelpe oss med å ta gode forbrukervalg, sier Ropstad. (…) Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Redegjørelsen skal gi informasjon om risiko og tiltak blant annet med hensyn til barnearbeid, tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid.  (aftenposten.no 28.11.2019).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Hva havmikrober avslører om det endrede klimaet.

(Anm: What ocean microbes reveal about the changing climate. When the ocean changes, the planet changes -- and it all starts with microbes, says biological oceanographer Angelicque White. Backed by decades of data, White shares how scientists use these ancient microorganisms as a crucial barometer of ocean health -- and how we might rejuvenate them as marine temperatures steadily rise. (ted.com November 2019).)  

- Naturfotograf om Jøssingfjorden: -Jeg har aldri sett så ødelagt natur. Vått støv virvles opp når krabben graver seg ned i mudderet. Det er ingen tareskog å gjemme seg i. Dyr og alger er dekket av partikler og slam. (- En taskekrabbe forsøker å gjemme seg i tang.) (- Normalt er den rødlig over og hvit under. Denne er guloransj overalt.) (- «God tilstand».) (- Men flere mener at tilstanden faktisk er god. Forskere fra ulike respekterte institusjoner.) (- Miljødirektoratet har vært enige, og har selv beskrevet tilstanden som god.) (- Bedriften har fortsatt tillatelse til slippe ut gruvevann fra produksjonen – fra fire ulike kilder.)

(Anm: Naturfotograf om Jøssingfjorden: -Jeg har aldri sett så ødelagt natur. Vått støv virvles opp når krabben graver seg ned i mudderet. Det er ingen tareskog å gjemme seg i. Dyr og alger er dekket av partikler og slam. Bildene som naturfotograf Erling Svensen nylig tok på bunnen av Jøssingfjord viser et ufriskt havmiljø. Det er ikke helt dødt. En fisk her og der, noen krabber og sjøstjerner. – Jeg har aldri sett en så ødelagt natur som i Jøssingfjord, sier naturfotograf Erling Svensen. (…) «God tilstand» Men flere mener at tilstanden faktisk er god. Forskere fra ulike respekterte institusjoner, som har undersøkt fjorden på vegne av bedriften, har i mange år hevdet at tilstanden er god. Miljødirektoratet har vært enige, og har selv beskrevet tilstanden som god. Bedriften har fortsatt tillatelse til slippe ut gruvevann fra produksjonen – fra fire ulike kilder. Dette inneholder partikler, og er årsaken til at også ny tang er dekket av slam og støv. De siste årene er det sluppet ut mellom ett og to tonn hver dag. (aftenposten.no 25.1.2020).)

- Feilaktig om tilstanden i Jøssingfjorden. (- Forhøyet nivå av næringssalter, redusert siktdyp og nivåene av kobber og nikkel gjør at den økologiske tilstand for fjorden som helhet er satt til klasse III «moderat» etter vannforskriftens kriterier.) (- I artikkelen gjøres det et poeng av at forskere fra ulike institusjoner, blant annet Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i mange år har hevdet at tilstanden er god. Dette er en forenklet fremstilling av saken.)

(Anm: Hilde C. Trannum, seniorforsker, Morten T. Schaanning, seniorforsker og Marianne Olsen, forskningsleder, alle NIVA. Feilaktig om tilstanden i Jøssingfjorden. Aftenposten publiserte i sine papir- og nettutgaver 25. januar bilder som viser at livet på bunnen av Jøssingfjorden er sterkt preget av utslipp fra gruvevirksomheten til Titania AS. I artikkelen gjøres det et poeng av at forskere fra ulike institusjoner, blant annet Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i mange år har hevdet at tilstanden er god. Dette er en forenklet fremstilling av saken. Fotograf Erling Svensen omtaler videre situasjonsbeskrivelsen fra forskningsmiljøet som «uredelig», en påstand som ikke kan stå uimotsagt. NIVA og andre store forskningsinstitusjoner har utført sine undersøkelser av biologisk mangfold i sedimentsamfunnene (bløtbunn) på vegne av Titania etter pålegg fra Miljødirektoratet. Innsamlingen og analysene følger standardisert metodikk som NIVA er akkreditert for, og undersøkelsene følger strengt fastlagte prosedyrer og kriterier for å vurdere tilstand, gitt gjennom vannforskriften som igjen følger av EUs vanndirektiv. Ved gjennomføring av undersøkelser etter disse metodene fant vi inne i Jøssingfjorden over 50 ulike arter og mange hundre individer på hver målestasjon. Over hundre arter ble funnet i det gamle deponiet i Dyngadypet rett utenfor fjorden. Selv om dyrelivet bærer noe preg av forstyrrelse, er ikke biomangfoldet spesielt lavt sammenlignet med andre fjorder. Vurdert etter kriteriene i vannforskriften ga dette klasse II «god» tilstand for bunndyrsamfunnet. Når tilstanden skal vurderes slik Miljødirektoratet har gitt pålegg om, ser vi altså etter andre forhold enn det som dokumenteres med et undervannskamera. Videre gis det ikke rom for subjektivt å justere klassifiseringen. For å fastsette Jøssingfjordens tilstand inngår det flere vurderingselementer enn bløtbunnssamfunnets tilstand. Forhøyet nivå av næringssalter, redusert siktdyp og nivåene av kobber og nikkel gjør at den økologiske tilstand for fjorden som helhet er satt til klasse III «moderat» etter vannforskriftens kriterier. (aftenposten.no 8.2.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. (- Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.)

(Anm: OECD: Medisiner kan utgjøre en global miljørisiko. Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie. (…) – En ond sirkel. (…) - Leckie kaller det en ond sirkel. (…) – Menneskelig aktivitet som befolkningsvekst og transport, kombinert med klimaendringer, øker bakterienes resistens. Dermed trenger vi mer medisiner, sier Leckie. (…) Klimaendringene fører også til at flere smittsomme sykdommer, som malaria og dengue, sprer seg raskere. (dn.no 16.11.2019).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. (- Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier opptil 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres.)

(Anm: Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier opp til 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres. Økt bruk av antibiotika har blitt et problem for verdens helse. I takt med den økte bruken får man også bakterier som utvikler resistens mot medisinene. Nå advarer Storbritannias sjefrådgiver i medisinske spørsmål, Dame Sally Davies, om den alvorlige utviklingen. Hun mener det er fare for at antibiotikaresistens tar livet av oss før klimaendringene, skriver avisen Euronews. Helsedepartementet i England melder at bruken av antibiotika har økt med 65 prosent i 76 land mellom 2000 og 2015. – Akkurat som med klimaendringene, gjør vi mennesker dette mot oss selv, og det kan ta livet av oss før klimaendringene gjør det. Dette er veldig viktig, men vi gjør ikke nok for å stoppe det. Det ser ut til at menneskeheten ikke er veldig god til å ordne opp i problemer som vokser veldig sakte, sier hun. (…) Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, skriver Folkehelseinstituttet. Men allikevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi. (nationen.no 3.9.2019).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasker forskere. Øst for New Zealand er et enormt havområde opptil seks grader varmere enn normalt, uten at meteorologer og forskere kan si noe sikkert om årsaken.) (- Renwick sier at «varmeklatten» kan knyttes til klimaendringer som er resultat av økende utslipp av drivhusgasser.) (- Kan skade livet i havet.)

(Anm: Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasker forskere. Øst for New Zealand er et enormt havområde opptil seks grader varmere enn normalt, uten at meteorologer og forskere kan si noe sikkert om årsaken. Kartet datert 25. desember viser områder der havtemperaturen avviker fra normalen. Jo dypere rød, jo varmere. Området i Stillehavet skiller seg tydelig ut. – Kan skyldes klimaendringer Renwick sier at «varmeklatten» kan knyttes til klimaendringer som er resultat av økende utslipps av drivhusgasser. – Det er ikke uvanlig å oppleve områder med varmere vann utenfor New Zealand, men fire-fem, opptil seks grader er svært uvanlig, sier Renwick. (…) Kan skade livet i havet Renwick sier at en kraftig temperaturøkning i havet i løpet av kort tid kan være skadelig for det lokale livet i havet dersom varmen trenger ned under overflaten. (nrk.no 27.12.2019).)

- Oljesøl kan gi varige skader på økosystem i havet.

(Anm: Oljesøl kan gi varige skader på økosystem i havet | Sissel Rogne og Erik Olsen, Sissel Rogne Direktør Havforskningsinstituttet - Erik Olsen, Forskningssjef, Havforskningsinstituttet. Ny forskning viser at utslipp fra oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi varige endringer i økosystemet. En slik risiko bør vi ikke ta. Oljeutvinning fører alltid med seg risiko for oljeutslipp. Statistisk sett er risikoen kanskje liten, men når uhellet er ute kan konsekvensene være katastrofale. Når det diskuteres oljeaktivitet i noen av de mest sårbare og verdifulle havområdene våre, hvor viktige fiskebestander yngler, bør varsellampene blinke. Oljeutslipp kan gi alvorlige skader på fiskeegg og -larver. I verste fall kan betydelige deler av et årskull av fiskebestandene rammes. Dette har vært kjent lenge, men man har trodd at effekten er forbigående, og at bestandene tar seg opp igjen etter ti til 15 år. Denne antagelsen viser seg nå å være for optimistisk. Elvestuen gir grønt lys til omstridt leteboring (aftenposten.no 4.11.2019).)

- Solberg vil lete etter olje så lenge det er lønnsomt. (– Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sier Solberg.) (- Statsminister Erna Solberg er tydelig ovenfor NRK på at hun ønsker forutsigbare rammer for oljenæringen, og mener at leterefusjonsordningen har vært viktig.)

(Anm: Solberg vil lete etter olje så lenge det er lønnsomt. (...) – Lønnsomheten som avgjør Statsminister Erna Solberg er tydelig ovenfor NRK på at hun ønsker forutsigbare rammer for oljenæringen, og mener at leterefusjonsordningen har vært viktig. – Leterefusjons­ordningen er veldig mye begrunnet i et mangfold av selskaper, sånn at man får frem ny teknologi, sier Solberg. Solberg sier at det er viktig at man fortsetter å åpne områder, og nye leteområder, så lenge det er etterspørsel og lønnsomhet i markedet. – Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sier Solberg. (nrk.no 9.10.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Det blir dyrt når alt er billig. (- Stikkordet er billig i denne kritiske boken om kapitalismens umettelige sult, ekspansjonstrang og destruktive virkninger.) (- Behovet for troverdige alternativer til konsumerisme og vekstøkonomi er akutt, og mange legger inn bud for tiden, blant annet forskeraktivistene Raj Patel og Jason Moore, som argumenterer for at selve kapitalismens logikk står i motsetning til økologisk bærekraft.) (- Det store problemet i våre dager er imidlertid at vi spiser såkornet fordi markedet ikke har innebyggede mekanismer for å ivareta langsiktighet og bærekraft, hverken i sosialt eller økologisk henseende.) (- Kapitalismen er en oppskrift på ulikhet ...)

(Anm: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo Hyllands bokhylle. Det blir dyrt når alt er billig. Stikkordet er billig i denne kritiske boken om kapitalismens umettelige sult, ekspansjonstrang og destruktive virkninger. Forfatterne har kort sagt liten tro på grønn vekst. (…) Det er liten tvil om at den globale sivilisasjonen har malt seg inn i et hjørne. Tilgangen til fossilt brennstoff var en velsignelse for menneskeheten i to hundre år, men er nå blitt en forbannelse. Behovet for troverdige alternativer til konsumerisme og vekstøkonomi er akutt, og mange legger inn bud for tiden, blant annet forskeraktivistene Raj Patel og Jason Moore, som argumenterer for at selve kapitalismens logikk står i motsetning til økologisk bærekraft. Det er flere grunner til å bruke noen timer på denne boken. Den er ikke for lang, den er godt skrevet og velinformert, og har et par originale grep som skiller den fra det store gross. (…) Patel og Moore står i gjeld til marxistisk teori, men fører den videre ved å skille mellom syv billige ting: Penger, arbeid, omsorg, energi, mat, liv og natur. Alt gjøres så billig som mulig, slik at investorene kan berike seg og være konkurransedyktige. På kort sikt er denne praksisen lønnsom, men i det lange løp er det dyrt å gjøre alt på billigste måte, omtrent på samme måte som det er dyrt å være fattig. Kapitalismen er en oppskrift på ulikhet, men den har vist seg å være mer fleksibel enn det så ut til på Marx’ tid, og har gjort livet bedre også for mange av de som ikke eier produksjonsmidler. Det store problemet i våre dager er imidlertid at vi spiser såkornet fordi markedet ikke har innebyggede mekanismer for å ivareta langsiktighet og bærekraft, hverken i sosialt eller økologisk henseende. (morgenbladet.no 25.11.2019).)

- This book proposes a radical new way of understanding—and reclaiming—the planet in the turbulent twenty-first century.

(Anm: Anbefalt bok. Raj Patel og Jason W. Moore. A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet. London: Verso 2019. (…) Nature, money, work, care, food, energy, and lives: these are the seven things that have made our world and will shape its future. (…) This book proposes a radical new way of understanding—and reclaiming—the planet in the turbulent twenty-first century. (amazon.com).)

- Kjell Ingolf Ropstad kjemper for stråmenneskeverd, Kjell Ingolf Ropstad tar feil. Det snakkes ikke for mye om befolkningsvekst. Det snakkes for lite.

(Anm: Kjell Ingolf Ropstad kjemper for stråmenneskeverd, Kjell Ingolf Ropstad tar feil. Det snakkes ikke for mye om befolkningsvekst. Det snakkes for lite. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har skapt rabalder etter at han anklaget deler av miljøbevegelsen og Miljøpartiet De Grønne for tvilsomt menneskesyn. (dn.no 15.11.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. (- Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november.)

(Anm: Nils Chr. Stenseth Professor Fakultet for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Oslo. Kjell Ingolf Ropstad, mennesker, dyr og Darwin. Kjell Ingolf Ropstad, som sitter i en regjering som skal basere sin politikk og andre handlinger på kunnskap, reagerer på dem som hevder at mennesket ikke er noe annet enn et intelligent dyr, i Politisk kvarter onsdag 13. november. Ropstad har tydeligvis ikke fått med seg at evolusjonsbiologisk forskning nettopp viser at vi mennesker er i nært slektskap med de andre dyrene, så det er nok faglig korrekt å si at vi mennesker ikke er noe annet enn intelligente dyr. Det skulle ikke overraske meg om Ropstad ikke anerkjenner den darwinistiske evolusjonsbiologiens grunnleggende innsikt om evolusjon av alt liv, inkludert oss mennesker. Om han gjør det, så har han ikke tatt inn over seg hva denne kunnskapen innebærer. (aftenposten.no 20.11.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Attenborough mener vi er planetens pest. (- Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.)

(Anm: Attenborough mener vi er planetens pest. (...) Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner. (...) TV-personligheten Sir David Attenborough (86) mener den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.(nrk.no 22.1.2013).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- David Attenborough - Humans are plague on Earth.

(Anm: David Attenborough - Humans are plague on Earth. Humans are a plague on the Earth that need to be controlled by limiting population growth, according to Sir David Attenborough. (…) Sir David, who is a patron of the Population Matters, has spoken out before about the “frightening explosion in human numbers” and the need for investment in sex education and other voluntary means of limiting population in developing countries. “We keep putting on programmes about famine in Ethiopia; that’s what’s happening. Too many people there. They can’t support themselves — and it’s not an inhuman thing to say. It’s the case. Until humanity manages to sort itself out and get a coordinated view about the planet it’s going to get worse and worse.” (telegraph.co.uk 22.1.2013).)

– Alle snakker om «flyskam», men dere står jo for 40 prosent av verdens CO2-utslipp. (- Flybransjen er bare to prosent, sa han.) (- Telefonen i lommen din hadde kostet 20 millioner dollar for 10 år siden, men man bygger hvert år dobbelt så gode prosessorer til halve prisen.) (- Men hva da med eiendom?) (- Nei – kostnadene her er de samme som de var for 20 år siden.)

(Anm: – Alle snakker om «flyskam», men dere står jo for 40 prosent av verdens CO2-utslipp. Proptech Norways tredje arrangement løp av stabelen i går foran et fullsatt Høymagasin. Over 250 eiendomsaktører og teknologi-interesserte var til stede. (…) VC-stjerne Morten Lund, som tjente milliarder på å være første investor i Skype, som deretter tapte alt i finanskrisen og nå er milliardær på nytt etter selskaper som Airhelp (saksøker flyselskapene og er Europas største advokatfirma), Tradeshift (fintech) og Zecco (gratis aksjehandel) og nå i gang med start-ups innen eiendom. (…) Lund forklarte hvordan de i samarbeid med BIG og Momo bygger øko co-living til en byggekost på 1/10 av prisen ellers i Danmark. Men hva da med eiendom? Nei – kostnadene her er de samme som de var for 20 år siden. Det er noe som ikke stemmer og sammen med 200 av verdens smarteste og mest innovative mennesker, som har lovet å bruke 10 prosent av sin fritid på prosjektet, så skal vi finne løsninger som kan endre bransjen totalt. (estatenyheter.no 14.10.2019).)

(Anm: Boligskam, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Smarte materialer kan gi grønn energiboom. Superledere har nå gjort sitt inntog i vindkraft. I vindmøller til havs eller til lands vil en generator laget med disse tapsfrie materialene føre til betydelige reduksjoner i vekt og størrelse. (- Cirka 10 prosent av verdens energiforbruk går i dag til å drive smarte telefoner, pc-er og internett. Omtrent halvparten av energien går tapt i oppvarming på grunn av elektrisk motstand, og forbruket er økende)

(Anm: Smarte materialer kan gi grønn energiboom. Superledere har nå gjort sitt inntog i vindkraft. I vindmøller til havs eller til lands vil en generator laget med disse tapsfrie materialene føre til betydelige reduksjoner i vekt og størrelse. Dette fører i sin tur til billigere produksjon av energi. Visjonen om en grønn revolusjon basert på smarte materialer synes nærmere enn noen gang. Og det haster å komme dit. Cirka 10 prosent av verdens energiforbruk går i dag til å drive smarte telefoner, pc-er og internett. Omtrent halvparten av energien går tapt i oppvarming på grunn av elektrisk motstand, og forbruket er økende. (…) I 2018 var det duket for ny verdensrekord. Den høyeste superledende temperaturen som er målt, er nå -23 C, som tilsvarer en middels kald vinternatt i Kautokeino. Superledning i romtemperatur var plutselig gått fra fjern drøm til innen rekkevidde. For 35 år siden var verdensrekorden -250 C! (aftenposten.no 23.1.2020).)

- Flyskam for skriftlærde (- Flyskam og kjøttskam dominerer i mediene, og disse vil vi ha oss frabedt.) (- Mindre synlig er fattigdomsskammen, for den interesserer ikke oss skriftlærde.) (- Skam er på moten fordi politikerne styrer, uten å lede.) (- Blir man ledet, føler man seg delaktig, blir man styrt, føler man seg mindreverdig, og med det følger skam.)

(Anm: Flyskam for skriftlærde | Pål Gulbrandsen, lege. Pål Gulbrandsen er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han er tidligere avdelingsdirektør ved Kunnskapssenteret og direktør ved HELTEF (Stiftelsen for helsetjenesteforskning), og har også vært medisinsk redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening. «Vi må tåle å bli såret», sa kongen i sin utmerkede nyttårstale. Hvorfor gjør vi ikke det? Svaret ligger i skammen. Skammen har sluppet ut av de religiøse rom og er tilbake for fullt i offentligheten. Flyskam og kjøttskam dominerer i mediene, og disse vil vi ha oss frabedt. Mindre synlig er fattigdomsskammen, for den interesserer ikke oss skriftlærde. Skam er på moten fordi politikerne styrer, uten å lede. Blir man ledet, føler man seg delaktig, blir man styrt, føler man seg mindreverdig, og med det følger skam. (aftenposten.no 2.1.2020).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. (- It’s the economy, stupid.)

(Anm: Siden svartedauen har vi ventet på den neste perfekte stormen, men vi var likevel ikke forberedt. It’s the economy, stupid. (…) Selv om faren for en epidemi og en pandemi har vært overhengende, og advarslene mange. (…) Gates’ uro la grunnlaget for stiftelsen av CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. (…) Ironien er at fortsatt er bare 760 millioner av målet om en milliard dollar i grunnfinansiering inne. (dagsavisen.no 30.3.2020).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Syke flypassasjerer mest sannsynlig å infisere nærmeste rad: studie. (- "Passasjerer som sitter innenfor en rad og innenfor to seter til siden for den infiserte passasjeren hadde 80 % eller større sannsynlighet for å bli smittet," ifølge studien. "For alle andre passasjerer var sannsynligheten for infeksjon mindre enn tre prosent.") (- Forskerne advarer også om at smittsom besetning / mannskap kan infisere et gjennomsnitt på 4,6 passasjerer per flytur.)

(Anm: Sick air travelers mostly likely to infect next row: study. People who fly on airplanes while contagious can indeed get other people sick, but the risk is mainly to those seated next to them or in the adjacent row, US researchers said Monday. The study in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) is the first to quantify the odds of getting sick based on a passenger's proximity to an infectious person. Researchers studied 10 transcontinental flights and meticulously tracked passenger movements to estimate the likelihood of common respiratory infections like severe acute respiratory syndrome (SARS) and influenza, which are spread by tiny droplets in the air and on surfaces. "Passengers seated within one row and within two seats laterally of the infected passenger had an 80 percent or greater probability of becoming infected," said the study. "For all other passengers, the probability of infection was less than three percent." Researchers also warned that infectious crew members could infect an average of 4.6 passengers per flight. (…) "The authors' model argues that it requires you to be closer than previously reported—within one row and two seats of an infected passenger—as opposed to two rows regarding greatest risk of becoming ill on an airplane," said Lenox Hill Hospital emergency physician Robert Glatter, who was not involved in the study. (...) "Meticulous attention to hand washing, or using hand sanitizer remain important ways to reduce your risk of becoming ill during air travel," said Glatter. (medicalxpress.com 21.3.2018).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Illevarslende funn i ny korona-studie: Viruset spres av symptomfrie personer.

(Anm: Illevarslende funn i ny korona-studie: Viruset spres av symptomfrie personer (ifinnmark.no 13.3.2020).)

- Psykolog om fly- og kjøttskam: – Ingen hensikt hvis det ikke fører til løsninger. (- Samtidig mener Fjelltun at skam generelt er nødvendig, fordi samfunnet ikke hadde fungert uten.)

(Anm: Psykolog om fly- og kjøttskam: – Ingen hensikt hvis det ikke fører til løsninger. Psykolog Sidsel Fjelltun mener skam ofte blir malplassert i hverdagen. Flyskam, oljeskam, kjøttskam. Det finnes mye man kan skamme seg over, og problemstillingen ble aktualisert sist uke da statsminister Erna Solberg meldte seg på i flyskam-debatten. (…) Så, burde vi egentlig kjenne på skammen? – Når det ikke finnes gode løsninger, da er det lettere å ignorere den dårlige samvittigheten, sier psykolog Sidsel Fjelltun på NRKs «Ukeslutt» lørdag. Hun mener at det ikke blir rett om enkeltpersoner skal ta på seg alt ansvaret, når samfunnet er tilrettelagt for flytrafikk heller enn tog, særlig nord i landet. – Det har ingen hensikt å bare føle skam, hvis det ikke driver oss mot å finne løsninger, sier psykologen. Samtidig mener Fjelltun at skam generelt er nødvendig, fordi samfunnet ikke hadde fungert uten. Men i klimasaken møtes skam med sinne, forteller hun. (nrk.no 6.7.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Kjøttskam. (- Den finske fotokunstneren liu Susiraja leker med fordommer mot overvekt.) (- Men for mange med store kropper, er fordommene alt annet enn en lek.)

(Anm: Kjøttskam | Maria Kjos Fonn. Den finske fotokunstneren liu Susiraja leker med fordommer mot overvekt. Men for mange med store kropper, er fordommene alt annet enn en lek. En svært overvektig kvinne har lagt magen på et matbrett. Hun ser på meg med et sårt og trassig blikk. Det er den finske fotokunstneren Iiu Susiraja, som stiller ut på Sørlandet kunstmuseum i disse dager, med utstillingen Dry Joy. (…) Og her er det virkelig frigjørende med Susirajas bilder: de sier ikke unnskyld. (aftenposten.no 7.3.2020).)

– Kjøttskam, flyskam og oljeskam? Jeg skammer meg ikke! | Odin Rønning, 1. Nesteformann i Nordland FpU.

(Anm: Kjøttskam, flyskam og oljeskam? Jeg skammer meg ikke! | Odin Rønning, 1. Nesteformann i Nordland FpU. Er jeg et dårlig menneske fordi jeg ikke skamme meg? Det har i løpet av de siste årene vokst frem en sterk motstand mot kjøtt og andre animalske produkter. En spørreundersøkelse gjort av Nationen blant ungdom i Sverige viser at antallet vegetarianere har tredoblet seg fra 2009 til 2017. Noen av disse påstår at de som spiser kjøtt eller andre animalske produkter, er «umoralske» og «dyrehatere». Dette er muligens en smule overdrivende, men det beskriver noen skremmende tendenser vi ser blant mange, spesielt unge i samfunnet. (aftenposten.no 2.2.2020).)

- Moralisering med rette. Når klimabevegelsen moraliserer, er det helt på sin plass. (- Selv vil jeg påstå at det er umodent å forveksle ubehagelige fakta med moralisering.)

(Anm: Synne Sørgjerd, artist og klimaaktivist Moralisering med rette. Når klimabevegelsen moraliserer, er det helt på sin plass. Espen Goffeng skriver i en Ytring at klimabevegelsen er så moraliserende og nedlatende at han kan få lyst til fly jorda rundt bare på trass. Selv vil jeg påstå at det er umodent å forveksle ubehagelige fakta med moralisering. (nrk.no 13.1.2020).)

- Medicin mot klimatångest inte okej marknadsföring. (- Sandoz svarar att syftet med annonsen var att på ett ”humoristiskt” sätt kommunicera att Pregabalin 1A Farma nu finns tillgängligt i plastburk.)

(Anm: Medicin mot klimatångest inte okej marknadsföring. Att marknadsföra ett läkemedel med att det är en medicin mot klimatångest är att gå för långt, menar NBL. (…)
Medicin mot ångest Pregabalin är ett antiepileptikum och indicerat för behandling av epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom.
Läkemedelskommittén i Region Gävleborg menar att läkemedlet inte har någon relevans för det globala klimathotet och att innehållet i annonsen kan uppfattas som stötande och opassande. I sin anmälan skriver de också att även om annonsen är avsedd att vara lustig kan den uppfattas som vilseledande. Sandoz svarar att syftet med annonsen var att på ett ”humoristiskt” sätt kommunicera att Pregabalin 1A Farma nu finns tillgängligt i plastburk. Detta skulle ses som ett mer miljövänligt alternativ än aluminiumförpackning. (lakemedelsvarlden.se 17.1.2020).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- «Hvis man fjerner alle vedovner i København, vil det ha samme effekt som å fjerne all biltrafikk».) (- Københavns borgermester vil forby vedovner, melder Danmarks Radio.) (- Københavns borgermester vil forby vedovner, melder Danmarks Radio.)

(Anm: «Hvis man fjerner alle vedovner i København, vil det ha samme effekt som å fjerne all biltrafikk». Københavns borgermester vil forby vedovner, melder Danmarks Radio. I forslaget som Københavns overborgermester legger fram for folketinget, heter det at landets kommuner skal kunne forby vedovner i alle boliger som har fjernvarme. – Vedovner er hyggelige, men ikke nødvendige i en by som København, hvor 99 prosent av boligene har deilig, klimavennlig fjernvarme, sier Frank Jensen, overborgermester for Socialdemokraterne, til Danmarks Radio. København-borgermesteren mener at forurensning fra vedfyring er et problem over hele Danmark. – Dette er et nasjonalt problem som særlig rammer byene, hvor vi bor tett. I fyringssesongen er det en eim av os over villastrøkene, sier Jensen til DR. Han vil også endre panteordningen der man i dag får 2.000 for å bytte ut en gammel vedovn. I forslaget økes vrakpanten til 5.000 kroner for gamle vedovner, og grensen for gamle ovner rykker 10 år fram, fra 1995 til 2005, men man får ikke lenger tilskudd om man bytter ut den gamle vedovnen med en ny. Det danske Rådet for Grøn Omstilling støtter forslaget. (dagsavisen.no 30.11.2019).)

- Forsker: – Flyskam har ikke slått ut i Norge. Nordmenns flyvaner holder seg jevnt, viser ferske tall. Flyskam biter rett og slett ikke på nordmenn, mener ekspert. (- Han anslår nedgangen til rundt 15 prosent per innbygger siden 2013.)

(Anm: Forsker: – Flyskam har ikke slått ut i Norge. Nordmenns flyvaner holder seg jevnt, viser ferske tall. Flyskam biter rett og slett ikke på nordmenn, mener ekspert. Totalt sett flater flyreisene til nordmenn mer og mer ut. I år kommer det til å bli liten endring i forhold til i fjor, viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI). – Vi velger i større grad bort reiser til utlandet, sier forsker Harald Thune-Larsen ved instituttet. – En viktig årsak er nok lavere kronekurs som gjør det dyrere for oss å reise og oppholde oss utenlands, sier han. Han anslår nedgangen til rundt 15 prosent per innbygger siden 2013. Til gjengjeld viser Avinors passasjerundersøkelser en solid vekst i antall utlendinger som kommer til Norge med fly. Det skyldes også den lave kronekursen. – Det er mer attraktivt for utlendinger å reise til Norge, de får mer igjen for pengene sine i Norge nå når kronekursen er lav, så utlendinger bidrar til at utenlandstrafikken går opp, forklarer han. (nrk.no 18.11.2019).)

- Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium.

(Anm: Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene. Lakseskattutvalget ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. (dn.no 4.11.2019).)

- Karen Helene Ulltveit-Moe om laksenæringen: – Jeg aldri sett en så sterk og massiv lobby.

(Anm: Karen Helene Ulltveit-Moe om laksenæringen: – Jeg aldri sett en så sterk og massiv lobby. Karen Helene Ulltveit-Moe har ikke gitt opp lakseskatten. Og hun pleier å få det som hun vil. Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi, la nylig frem forslaget om ekstra skatt for laksenæringen.  (dn.no 29.11.2019).)

- Hvem eier vannet i fjordene? (- Regjeringen, NHO og LO har mistet seg selv under presset av en skarve gjeng lobbyister.) (- Det er gull i merdene.)

(Anm: Hvem eier vannet i fjordene? | Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU. Regjeringen, NHO og LO har mistet seg selv under presset av en skarve gjeng lobbyister. Det er gull i merdene. I fjor var eksportinntektene fra norsk fisk og skalldyr på over 100 milliarder, og over 70 av disse milliardene stammer fra oppdrett av laks og ørret. Mens dette skrives er eksportprisen for en kilo laks passert 70 kroner. Det er bare ni år siden prisen var langt nede på 20-tallet. Dessuten er produksjonen økt formidabelt. I dag er det om lag fem ganger så mange tonn laks som ukentlig blir slaktet sammenlignet med i år 2000. Kombinasjonen av høyere priser og større volum viser seg langs kysten. Det er liv og lyst i samfunn mange hadde avskrevet. (…) Skatten alle har elsket... Rett før jul kom en offentlig utredning som bar navnet NOU 2019: 18, Skattlegging av havbruksvirksomhet. (aftenposten.no 8.2.2020).)

- Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere. (- Da regjeringen bestemte seg for å utrede ekstraskatt på lakseoppdrett, mobiliserte sjømatnæringen (FHF) sin egen forskning.) (- Det ble valgt en lukket søknadsprosess – et grep FHF hevder ble tatt for å tiltrekke seg flere søkere.) ( – Grenseland mellom forskning og konsulentarbeid.)

(Anm: Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere. Da regjeringen bestemte seg for å utrede ekstraskatt på lakseoppdrett, mobiliserte sjømatnæringen (FHF) sin egen forskning. Det ble valgt en lukket søknadsprosess – et grep FHF hevder ble tatt for å tiltrekke seg flere søkere. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) satte i fjor i gang et forskningsprosjekt parallelt med regjeringens utvalg, for å se på konsekvenser av en eventuell ekstraskatt på lakseoppdrett. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble tildelt prosjektet på i overkant av tre millioner kroner etter en lukket søknadsprosess. Flere av de utvalgte professorene var allerede med i et annet pågående FHF-prosjekt om rammebetingelser i oppdrettsnæringen til drøyt ni millioner kroner, og én ledet et prosjekt for Sjømat Norge. Årsaken til at FHF ikke gikk åpent ut, men henvendte seg til et begrenset utvalg, var ifølge FHF å øke søkerantallet. – Grunnen til at det velges, kan være at vi vurderer at en rettet forespørsel til definerte miljøer kan treffe fagmiljøer som ellers ikke fanger opp en åpen utlysning kunngjort på FHFs hjemmesider, og derved er det et bidrag til bredde i søknadsmassen, skriver FHFs kommunikasjonssjef Hans Petter Næs til E24. Resultatet var to søknader. (e24.no 29.11.2019).)

- Du får sjø av meg og jeg får skatt av deg. (- Betale for bruk av naturressurser Det er derfor svært positivt at Stortinget nå legger opp til at det også skal betales for den løpende bruken av naturressurser, og at det skal betales av eksisterende konsesjoner også.)

(Anm: Ole L. Haugen, styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner og ordfører Hitra. Du får sjø av meg og jeg får skatt av deg. Når oppdrettere slår seg til langs norskekysten får de bruke våre viktigste narturressurser, som store sjøområder. Dette må lokalsamfunnene få mer penger for enn i dag. Stortinget diskuterer nå hvordan storsamfunnet best skal legge til rette for at Norge kan ta ut potensialet i norsk oppdrettsnæring, samtidig som oppdrettsnæringa kan ta et større samfunnsansvar. Da er det viktig at resultatet ikke blir en skatt som forsvinner i statskassen, men at midlene går til kommunene som er vertskap. Det vil gi bedre rammer for næringen og gjøre næringen til en enda sterkere samfunnsbygger. (…) Betale for bruk av naturressurser Det er derfor svært positivt at Stortinget nå legger opp til at det også skal betales for den løpende bruken av naturressurser, og at det skal betales av eksisterende konsesjoner også. (nrk.no 31.5.2018).)

- Vil ha 60 færre oppdretts­anlegg på Vestlandet. Havforskningsinstituttet foreslår å redusere antall oppdrettsanlegg på Vestlandet med opp til 60 anlegg, for å få bukt med de store problemene med lus, smittespredning og høye dødsrater i oppdrettsmerdene.

(Anm: Vil ha 60 færre oppdretts­anlegg på Vestlandet. Havforskningsinstituttet foreslår å redusere antall oppdrettsanlegg på Vestlandet med opp til 60 anlegg, for å få bukt med de store problemene med lus, smittespredning og høye dødsrater i oppdrettsmerdene. (Bergens Tidende): – Vårt forslag er å redusere antall oppdrettsanlegg ganske kraftig, men beholde de beste lokalitetene og øke produksjonen her, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet til BT.no. (aftenposten.no 31.1.2020).)

- Mowi tester ansiktsgjenkjenning på fisk i 80 merder. Skal overvåke lus og fôring.

(Anm: Mowi tester ansiktsgjenkjenning på fisk i 80 merder. Skal overvåke lus og fôring. Det nye kamera- og sensorsystemet er utviklet og testet i tre år av selskapet Tidal og oppdrettsselskapet Mowi. Det skal nå plasseres ut på 12 oppdrettsanlegg i totalt 80 av Mowis merder. Maskinsynet skal følge tusenvis av fisk over tid for å overvåke tilstanden. (tu.no 3.3.2020).)

- Overskriftene får oss til å akseptere det uakseptable. (- Dyr har ifølge dyrevelferdsloven en egenverdi, og loven omfatter også fisk.) (- Oppdrettsnæringen vil tjene på å endre omtalen av fisk som skal selges på et globalt marked.) (- Da får hver fisk en verdi, ikke bare en prislapp.) (- Dyr har ifølge dyrevelferdsloven en egenverdi, og loven omfatter også fisk.)

(Anm: Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening. Innlegg. Overskriftene får oss til å akseptere det uakseptable. «100 tonn biomasse brant inne» er en overskrift vi slipper å se etter fjøsbrann. Men oppdrettsnæringens dyretragedier dreier seg fortsatt om «tonn biomasse» og «svinn» i norske medier. Hver enkelt syk eller død oppdrettslaks utgjør et tap, uansett hvor mange kilo den veier, skriver Toril Moseng i innlegget. I 2015 brant et fjøs i Rana ned til grunnen – med den fatale konsekvensen at 150 kyr omkom i brannen. En dyretragedie. I 2019 døde om lag 7,5 millioner oppdrettslaks som følge av algeoppblomstring. Det ble av mange omtalt som «13.000 tonn biomasse» som var gått tapt – og som en økonomisk tragedie for oppdrettsnæringen. Det er en betydelig forskjell i hvordan vi omtaler dyra i landbruket og fiskene i havbruket. (…) Les også: Økokrim om oppdrettsnæringen: – Aktører begår lovbrudd i jakten på profitt (…)  I oppdrettsnæringen snakker man ikke nødvendigvis om fisken, men først og fremst om biomassen. Sjelden oppgis tall i antall individer, men derimot i mengde biomasse. (…) Til og med Statistisk sentralbyrå skriver at vi i 2018 slaktet «1.282.003 tonn laks». (…) Å omtale individuelle dyr ut ifra «kjøttvekten» er problematisk av flere årsaker. For det første gjør det noe med hvordan vi ser på fiskehelsen og fiskevelferden. Bruk av begreper som «en syk merd» gjør det enklere å slakte ned store volumer med fisk og senker terskelen for å undersøke hvert enkelt dyr. Les også:Mener laksenæringen ikke er bærekraftig: – Må si klarere ifra (…) Dyr har ifølge dyrevelferdsloven en egenverdi, og loven omfatter også fisk. Oppdrettsnæringen vil tjene på å endre omtalen av fisk som skal selges på et globalt marked. Da får hver fisk en verdi, ikke bare en prislapp. (…) Les også: Oppdretter Ola Braanaas må kutte produksjonen etter rødt lys: – En kollektiv avstraffelse vi reagerer sterkt på (dn.no 14.2.2020).)

- Oppdretter Ola Braanaas må kutte produksjonen etter rødt lys: – En kollektiv avstraffelse vi reagerer sterkt på.

(Anm: Oppdretter Ola Braanaas må kutte produksjonen etter rødt lys: – En kollektiv avstraffelse vi reagerer sterkt på. Alle de 140 oppdrettsanleggene fra Sotra til Hustadvika blir nå tvunget til å redusere produksjonen på grunn av for mye lakselus. – En trussel mot rettssikkerheten, sier oppdretter Ola Braanaas. (dn.no 4.2.2019).)

- Vil ha færre oppdrettsanlegg på Vestlandet. Havforskningsinstituttet vil fjerne 60 oppdrettsanlegg på Vestlandet fordi dei trur det vil hjelpe på utfordringane med lakselus.

(Anm: Vil ha færre oppdrettsanlegg på Vestlandet. Havforskningsinstituttet vil fjerne 60 oppdrettsanlegg på Vestlandet fordi dei trur det vil hjelpe på utfordringane med lakselus. I dag finst det rundt 167 oppdrettsanlegg frå Karmøy til Sotra i det som er produksjonsområde 3 i Noreg. Det var Bergens Tidende som først skreiv om saka. I dag møttest aktørar i oppdretsnæringa for å diskutere forslaget om å fjerne 60 anlegg mellom Karmøy og Sotra, inkludert den utsette Hardangerfjorden. (nrk.no 17.1.2020).)

- Rekordinntekter for fiskerne: – Det har vært en fantastisk prisvekst. (- Fiskerne setter nye rekorder for sjette år på rad.) (- Etter fem ukers fiske ved Bjørnøya og på Nordkappbanken leverer båten Vestliner torsk og hyse for 20 millioner kroner. Det gir en lott på et par millioner kroner til mannskapet på 16 mann for fem ukers arbeid.)

(Anm: Rekordinntekter for fiskerne: – Det har vært en fantastisk prisvekst. Fiskerne setter nye rekorder for sjette år på rad. – Nå er vi på en opptur som ser ut til å vare en stund, sier skipper Bjørn Nygård i Ervik Havfiske. (…) – Nå drar vi på Rorbua og får oss en øl før vi tar flyet hjem. Skipper Bjørn Nygård står på kaia i Tromsø og følger lossingen av noen hundre tonn frossen fisk. Etter fem ukers fiske ved Bjørnøya og på Nordkappbanken leverer båten Vestliner torsk og hyse for 20 millioner kroner. Det gir en lott på et par millioner kroner til mannskapet på 16 mann for fem ukers arbeid. – Det er artig å være fisker nå, sier Nygård. (dn.no 30.12.2019).)

- Ulltveit-Moe: Oppdretterne tar helt rått utbytte. (- Oppdretterne har tatt ut et utbytte på rundt 70 prosent de siste årene.) (- Det er rått mye mer enn i resten av næringslivet.)

(Anm: Ulltveit-Moe: Oppdretterne tar helt rått utbytte. - Oppdretterne har tatt ut et utbytte på rundt 70 prosent de siste årene. Det er rått mye mer enn i resten av næringslivet. Grunnrenteskatten burde vært innført for lengst, sier professor Karen Helene Ulltveit-Moe. (intrafish.no 22.11.2019).)

- Milliardsøksmål mot norske lakseoppdrettarar i Canada.

(Anm: Milliardsøksmål mot norske lakseoppdrettarar i Canada. Kanadiske forbrukarar skuldar norsk lakseoppdrett for ulovleg prissamarbeid, og krev over tre milliardar kroner i erstatning. Dei norske selskapa svarar at dei har ingenting å skjule. (nrk.no 10.1.2020).)

- Vi flyr 23.500 tonn fersk laks til Kina i året. Utsleppa er over dobbelt så høge som ved skipsfrakt. (- Innteninga på eksporten av norsk laks til Kina samsvarte 1,6 milliardar kroner, og fersk laks stod for mesteparten av inntektene.)

(Anm: Vi flyr 23.500 tonn fersk laks til Kina i året. Utsleppa er over dobbelt så høge som ved skipsfrakt. Kvar kilo laks Noreg flyg til Kina medfører 20 nye kilo CO₂ i atmosfæren. Utsleppa kunne vore halvert om ein fraus ned laksen og frakta han med skip, viser ein ny rapport frå Sintef. (…) Innteninga på eksporten av norsk laks til Kina samsvarte 1,6 milliardar kroner, og fersk laks stod for mesteparten av inntektene. No viser ein ny rapport frå Sintef, om klimaavtrykket til norsk sjømat, at denne frakta medfører rundt 20 kilo CO₂ i utslepp med fly til Shanghai per kilo fersk laks. (nrk.no 13.3.2020).)

- Titalls millioner rensefisk dør. Mattilsynet: Kan ikke fortsette. Mattilsynet slakter i en rapport oppdrettsnæringens manglende kontroll med rensefisk.

(Anm: Titalls millioner rensefisk dør. Mattilsynet: Kan ikke fortsette. Mattilsynet slakter i en rapport oppdrettsnæringens manglende kontroll med rensefisk. Bransjen etterlyser bedre informasjon om årsakene til dødelighet. «Det er gjerne litt sent å vurdere velferden når fisken er død», ifølge Sjømat Norge. Over 60 millioner rensefisk som berggylt og rognkjeks til en samlet pris på 1,2 milliarder kroner blir årlig pumpet inn i norske oppdrettsanlegg. Deres oppgave er å spise lakselus slik at oppdretterne klarer å holde lusemengdene under grensen myndighetene har satt. (…) Blant annet lot flere oppdrettere være å registrere dødeligheten i deres internkontrollsystem før den var oppe i 75 prosent eller mer. (dn.no 24.2.2020).)

- Studie: – Rensefisk ingen universalkur mot lakselus. (- Forskarar har finstudert data frå nesten 500 oppdrettsanlegg landet over.) (- Dei finn berre svak og varierande effekt frå bruken av rensefisk i kampen mot lakselus.)

(Anm: Studie: – Rensefisk ingen universalkur mot lakselus. Forskarar har finstudert data frå nesten 500 oppdrettsanlegg landet over. Dei finn berre svak og varierande effekt frå bruken av rensefisk i kampen mot lakselus. Frå før har forskarane gått gjennom tidlegare forsking på effekten av rensefisk og avdekt store kunnskapshol. I ein ny studie har dei no analysert tal for rensefisk og lusenivå som oppdrettsnæringa sjølv har rapportert. – Det var ingen tydeleg forskjell i lusenivå mellom anlegg som brukte mykje rensefisk og dei som brukte lite. Kanskje er det fordi bruken hovudsakleg er reaktiv, og heng saman med kor stort luseproblemet er ved anlegget, seier forskar Lars Helge Stien. (…) Kunnskap må utvikles og deles Frå før har forskarane gått gjennom tidlegare studiar av kor effektivt rensefisk verkar mot lakselus. Også denne studien viste at det er behov for meir dokumentasjon når gjeld korleis dei små hjelparane i merdane kan brukast effektivt. (hi.no 12.3.2020).)

- 150.000 rensefisk dør hver dag. (– En dyretragedie uten sidestykke.) (- Mellom 50 og 60 millioner fisk som brukes for å spise lakselus i oppdrettsanleggene dør årlig, viser ny rapport.) (– Å lukke øynene for dette er kalkulert og iskald kynisme, mener professor.)

(Anm: 150.000 rensefisk dør hver dag. – En dyretragedie uten sidestykke. Mellom 50 og 60 millioner fisk som brukes for å spise lakselus i oppdrettsanleggene dør årlig, viser ny rapport. –Å lukke øynene for dette er kalkulert og iskald kynisme, mener professor. Rensefisk, her rognkjeks, er blitt Aavgjørende for å holde lakselusmengdene i sjakk i oppdrettsanleggene. Men velferden til rensefisken er elendig; 50–60 millioner fisk dør årlig i merdene ifølge en ny rapport. t dødeligheten i norsk oppdrettsnæring er for høy, har vært et stadig tilbakevendende tema. Men da har det handlet om hvor stor andel av oppdrettslaksen som dør av alt fra sykdommer til stress. I norske oppdrettsmerder er det til enhver tid 300–400 millioner oppdrettslaks. Havforskningsinstituttet (HI) presenterer mandag en risikorapport som viser at 14 prosent av laksen som ble satt ut i 2016, og som nå har gjennomført en hel produksjonsperiode i sjø til slakt, døde. Det blir blåbær sammenlignet med dødeligheten for fisken som har som sin eneste oppgave å spise lakselus i anleggene. (dn.no 9.12.2019).)

- Forskere frykter «svart svane» i oppdrettsnæringen: – Bruk av rensefisk mot lakselus gir høy risiko. (- Nå omtales svarte svaner som sannsynlige usannsynligheter.)

(Anm: Forskere frykter «svart svane» i oppdrettsnæringen: – Bruk av rensefisk mot lakselus gir høy risiko. Havforskningsinstituttet (HI) har valgt å fokusere på lakseoppdretternes bruk av rensefisk i årets risikorapport. – Situasjonen er kritisk, sier forskningsdirektøren. Årets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett fra HI tar for seg effekter på vill laks, utslipp fra anlegg, bruk av rensefisk og fiskevelferd. HI mener dagens oppdrettslaks i utgangspunktet er godt tilpasset et liv i merd langs hele kysten, men at sykdom, avlusningsoperasjoner og temperatur er med på å øke risikoen for dårlig velferd på Vestlandet og i nord. For rensefisken er tilstanden en ganske annen, og dødeligheten er høy. (…) Svart svane Overraskende hendelser som har store konsekvenser i markedene, men som er umulige å forutse. Begrepet stammer fra en tid hvor man trodde svarte svaner ikke eksisterte, men etter at man har oppdaget at de gjør det, har begrepet blitt omskrevet. Nå omtales svarte svaner som sannsynlige usannsynligheter. (e24.no 9.12.2019).)

(Anm: Svart svane-teorien, også kalt cygne noir (fransk for svart svane), innebærer å gjøre noe som er blitt ansett for å være umulig, å motbevise noe som har blitt ansett som en sannhet. (no.wikipedia.org).)

- Nå handler alt om én ting: Hvordan stopper vi den? Når man får store hendelser man ikke kan forutse, men som har enorme konsekvenser. (- Når alt som man trodde var sant, plutselig ikke stemmer lenger. Dét kaller finansfolk for en svart svane.)

(Anm: Nå handler alt om én ting: Hvordan stopper vi den? Når man får store hendelser man ikke kan forutse, men som har enorme konsekvenser. Når alt som man trodde var sant, plutselig ikke stemmer lenger. Dét kaller finansfolk for en svart svane. For Norges del, når vi får et krakk i oljeprisen og bedriftenes inntjening faller på grunn av koronaviruset, får vi en svart svane-hendelse. Løsninger på problemet var tema da Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner tirsdag holdt pressekonferanse om situasjonen. LES OGSÅ Følg situasjonen i vårt direktestudio om koronaviruset Løsninger på problemet var tema da Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner tirsdag holdt pressekonferanse om situasjonen. I reportasjen øverst i artikkelen kan du se hvilke hjelpemidler myndighetene kan bruke for å motvirke krisen vi nå er i.  (aftenposten.no 12.3.2020).)

- Grunnrenteskatt alene løser ikke miljøproblemene med lakseoppdrett. (- Det gjøres ikke nok for å redusere trusselen.)

(Anm: Grunnrenteskatt alene løser ikke miljøproblemene med lakseoppdrett | Ståle Navrud og Eirik Romstad. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner truer villaksbestandene. Det gjøres ikke nok for å redusere trusselen. (aftenposten.no 25.11.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Noe stinker i norsk lakseoppdrett. (- Tidligere Frp-statsråd, nå PR-mann, lobbyist og leder for Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Robert Eriksson, rykket raskt ut i Dagsnytt 18 for å diskutere saken med utvalgets leder, Karen Helene Ulltveit-Moe.)

(Anm: Noe stinker i norsk lakseoppdrett | Joacim Lund, kommentator. Kan det være gjerrighet? Kan det være gjerrighet? Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) smilte nesten rundt da han forleden kunngjorde at verdien av norsk sjømateksport vil passere 100 milliarder før jul. For lakseoppdretterne betyr det at julen - atter en gang - kommer klingende med kake og flesk under armen. (…) Alt for Norge Tidligere Frp-statsråd, nå PR-mann, lobbyist og leder for Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Robert Eriksson, rykket raskt ut i Dagsnytt 18 for å diskutere saken med utvalgets leder, Karen Helene Ulltveit-Moe. (aftenposten.no 6.11.2019).)

- Han har tatt ut 165 millionar i utbyte: – Vi må ikkje bli skatta i hel. (- Forslaget om 40 prosent skatt på overskotet vekkjer harme hos steinrike lakseoppdrettarar.) (- Fleire truar med å flagge ut verksemdene om ikkje forslaget blir droppa.)

(Anm: Han har tatt ut 165 millionar i utbyte: – Vi må ikkje bli skatta i hel. Forslaget om 40 prosent skatt på overskotet vekkjer harme hos steinrike lakseoppdrettarar. Fleire truar med å flagge ut verksemdene om ikkje forslaget blir droppa. – Høgare skattlegging i Noreg aukar også faren for utflagging av næringa, seier oppdrettar Erik Jarle Osland. Ifølgje dei ferske skattelistene så hadde Osland i 2018 ei inntekt på 11.007.901 kroner, og formue på 277.327.590 kroner. Dermed er han den rikaste i heimkommunen Høyanger. Han eig Osland havbruk i Sogn som har gjeve store overskot dei siste åra. Sidan 2014 er det samla årsresultatet etter skatt på nær 350 millionar kroner. I same periode har han tatt ut 165 millionar kroner i utbyte, som mellom anna er sett av til eit investeringsselskap. (nrk.no 6.11.2019).)

- Næringen som forsøker å forklare politikerne at den ikke tåler mer skatt, har de siste årene sendt 27 milliarder kroner til eierne. (- Syv av ti overskuddskroner er tatt ut av sjømatselskapene de siste årene.)

(Anm: Næringen som forsøker å forklare politikerne at den ikke tåler mer skatt, har de siste årene sendt 27 milliarder kroner til eierne. Syv av ti overskuddskroner er tatt ut av sjømatselskapene de siste årene. Oppdrettsnæringen står overfor store investeringer i fremtiden. Det brukes som argument mot økt grunnrenteskatt for havbruksnæringen. (dn.no 14.11.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Sjokkerende a-krimavsløring i Dagbladet. En skam for fiskerinasjonen Norge. Arbeidstilsynet har avdekket forhold i fiskeindustrien som sjokkerer i både innhold og omfang.

(Anm: Leder. Sjokkerende a-krimavsløring i Dagbladet. En skam for fiskerinasjonen Norge. Arbeidstilsynet har avdekket forhold i fiskeindustrien som sjokkerer i både innhold og omfang. Avsløringer fra Dagbladet og A-krimsenteret i Nordland tegner et bekmørkt bilde av forholdene for arbeidsinnvandrere i deler av fiskeindustrien. I en serie artikler i denne avisa har vi kunnet lese om folk som sier «de følte seg behandlet som dyr.» Noen har kalt det «slavearbeidsplasser.» Arbeidstilsynet sier de sjelden ser slike forhold i det norske arbeidslivet. Om lag 80 prosent av de 2300 utenlandske arbeiderne kommer fra Romania, Litauen og Polen. (dagbladet.no 16.11.2019).)

- Nei til slakt av gullgåsa. Jeg kan formelig høre de røde partier gni seg i hendene, og tenke på hvor mye de skal skru opp skattesatsen dersom de får sjansen. (- Det første premisset som legges til grunn er at havbruk «forgifter våre fjorder», og at det derfor er legitimt med høyere skatt. Det er en usann påstand. Det er rett og slett løgn.) (- Det neste premisset, ifølge Rydje, er at aktørene blir rike. Det hevdes også at fem av de tjuefem største selskapene er sjømatselskaper. Det er en litt artig tilsnikelse.)

(Anm: Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant (H). Debatt: Oppdrettsnæringen. Nei til slakt av gullgåsa. Jeg kan formelig høre de røde partier gni seg i hendene, og tenke på hvor mye de skal skru opp skattesatsen dersom de får sjansen. Da kan vi se langt etter gulleggene i framtida. (…)  Det første premisset som legges til grunn er at havbruk «forgifter våre fjorder», og at det derfor er legitimt med høyere skatt. Det er en usann påstand. Det er rett og slett løgn. Det finnes ingen dokumentasjon på at havbruk forgifter fjorder. Tvert om viser jevnlig miljøkontroll at det slett ikke gjør det. Når Rydje argumenterer for at forurensing må straffes med beskatning, så henger det ikke på greip. (…) Det neste premisset, ifølge Rydje, er at aktørene blir rike. Det hevdes også at fem av de tjuefem største selskapene er sjømatselskaper. Det er en litt artig tilsnikelse. For å komme fram til det, må en telle med både Lerøy, som er mye mer enn et havbruksselskap, og majoritetseieren til Lerøy, Austevoll Seafood, som også er mye mer enn et havbruksselskap. (dagbladet.no 8.11.2019).)

- Her ser dykkarane eit unikt korallområde – så kom oppdrettsanlegget. Korallområde på vestlandskysten kan bli øydelagt av eit nytt oppdrettsanlegg, meiner Fylkesmannen.

(Anm: Her ser dykkarane eit unikt korallområde – så kom oppdrettsanlegget. Korallområde på vestlandskysten kan bli øydelagt av eit nytt oppdrettsanlegg, meiner Fylkesmannen. Men oppdrettsanlegget kom likevel. – Å ha dette oppdrettsanlegget ved korallane er totalt øydeleggande, seier Erling Svensen. Svensen er ein av landets mest erfarne undervassfotografar, men synet som møtte han då han dykka ved Husevågøy ytst i Nordfjord for nokre år tilbake var svært spesielt. – Det var eigentleg ei ut av kroppen-oppleving. Fjellveggen var dekka av blomkålkorallar så langt eg kunne sjå. (nrk.no 25.11.2019).)

- Regjeringa lova å bevare Vega – ventar klager etter opning for oppdrett. (- No har akkurat det skjedd.)

(Anm: Regjeringa lova å bevare Vega – ventar klager etter opning for oppdrett. UNESCO har i lang tid vore uroa for Vega sin status som verdsarvområde. For å roe ned situasjonen lova regjeringa i 2016 å ikkje sleppe til oppdrettarar i området. No har akkurat det skjedd. (nrk.no 9.7.2018).)

- Staten vedgår tabbe - vil ha vekk oppdrettsanlegget. Korallområde på vestlandskysten kan bli øydelagt av eit nytt oppdrettsanlegg. No vedgår staten at det var ei tabbe å gi løyve. (- Selv om jeg beundrer intensjonen, er jeg grunnleggende uenig i at legalisering av narkotika vil skape et sunnere og tryggere miljø for oss unge.) (- Ikkje lenge etter trakk Fylkesmannen i Vestland tilbake løyvet, men sidan oppdrettarane klaga kom anlegget på plass likevel.) (- I desember sa Arnesen, som er styreleiar i Troland fiskeoppdrett, at dei fryktar milliontap om staten ombestemmer seg. Selskapa har gjort investeringar for 39 millionar kroner.)

(Anm: Staten vedgår tabbe - vil ha vekk oppdrettsanlegget. Korallområde på vestlandskysten kan bli øydelagt av eit nytt oppdrettsanlegg. No vedgår staten at det var ei tabbe å gi løyve. Anlegget vil likevel vere der i to år til. Oppdrettsanlegget ved Husevågøy i Nordfjord må fjernast, etter ei tabbe av staten som kunne ha fått store konsekvensar for eit unikt korallområde. I 2018 fekk Troland Lakseoppdrett, Langøylaks, og Austevoll Melaks løyve til å starte oppdrett av laks ved Husevågøy i Nordfjord. Problemet er at staten ikkje ante at anlegget ligg like ved eit område med blomkålkorall, ein naturtype som er vurdert nær truga i Norsk Raudliste for naturtypar. Det var dykkar og naturfotograf Erling Svenssen som gjorde styresmaktene merksame på problemet. Ikkje lenge etter trakk Fylkesmannen i Vestland tilbake løyvet, men sidan oppdrettarane klaga kom anlegget på plass likevel. (nrk.no 14.1.2020).)

- Troland fiskeoppdrett driver oppdrett blant koraller. Et oppdrettsanlegg ved Husevågøy i Sogn og Fjordane viser seg å befinne seg i et rikt korallområde.

(Anm: Troland fiskeoppdrett driver oppdrett blant koraller. Et oppdrettsanlegg ved Husevågøy i Sogn og Fjordane viser seg å befinne seg i et rikt korallområde. Dette visste verken myndighetene eller oppdrettsselskapet Troland fiskeoppdrett da de søkte om å få etablere seg her. Nå ligger saken på bordet til Miljødirektoratet skriver NRK Sogn og Fjordane. (fiskeribladet.no 25.11.2019).)

- Oppdrett kan skada unike korallar. (- Men dei opptil 7000 år gamle koloniane minkar og forsvinn viss det kjem oppdrettsanlegg i nærleiken.) (- SMULDRAR OPP: Noreg har 25% av verdas kaldtvasskorallar.)

(Anm: Oppdrett kan skada unike korallar. Norskekysten har verdas fleste og største koloniar av kaldtvasskorall. Men dei opptil 7000 år gamle koloniane minkar og forsvinn viss det kjem oppdrettsanlegg i nærleiken. SMULDRAR OPP: Noreg har 25% av verdas kaldtvasskorallar. Men dei økologisk viktige koloniane av Lophelia pertusa krympar viss det blir etablert oppdrettsanlegg like ved. (nrk.no 17.2.2016).)

- Oppdrett kvelar korallrev. (- På video-opptak har Fosså sett korallar som kan ha vorte skadd av anlegget.)

(Anm: - Oppdrett kvelar korallrev. Havforskningsinstituttetet fryktar at eit oppdrettsanlegg ved Nakken i Stord kommune kan øydelegga eit korallrev. - Ny forsking havforskninga har gjort viser at under oppdrettsanlegg kan det verta fire gangar så mykje masse som elles, grunna avfallet frå anlegget, fortel Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet. På video-opptak har Fosså sett korallar som kan ha vorte skadd av anlegget. (nrk.no 8.8.2006).)

- Fikk ja fra direktoratet og investerte 40 millioner – så kom avslaget.

(Anm: Fikk ja fra direktoratet og investerte 40 millioner – så kom avslaget. Planen var å fjerne oppdrettsnæringens største problemer med ny teknologi. Så fikk de plutselig avslag på søknaden de først hadde fått ja på. – Vi fikk hakeslepp, sier styreleder. (…) Senest i sommer fikk firmaet OceanTECH høre fra Fiskeridirektoratet at konseptet deres for en ny type merde var innenfor søknadskriteriene. Det sier styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett, Geir Wenberg. På tirsdag kom sjokkbeskjeden. De får ikke utviklingstillatelseiLaks omtalte saken først. Konseptet som OceanTECH skulle utvikle er delvis lukkede betongmerder med et volum på 18.000 kubikk. – Vi er helt uforstående til hvordan det går an at de mener vi har endret konseptet, sier Wenberg til NRK. (nrk.no 27.11.2019).)

- Skatt: Misunnelse, Høyre? Virkelig? (- Når en næring, som de siste åra har produsert en stor andel svært rike mennesker, bygger sin lønnsomhet på fellesskapets ressurser, er grunnlaget til stede for en grunnrenteskatt.)

(Anm: Skatt: Misunnelse, Høyre? Virkelig? Tror regjeringen virkelig at professor Karen Helene Ulltveit-Moes utredning om økt skatt på oppdrettsnæringen bare bygger på en følelse av misunnelse? Forrige uke leverte «Havbruksutvalget», ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, sin utredning der de blant annet foreslår en grunnrentebeskatning på superprofitten i oppdrettsnæringen. Skatten skal reflektere en lønnsomhet som langt overgår det som ellers kan forklares av innsatsfaktorer. Når en næring, som de siste åra har produsert en stor andel svært rike mennesker, bygger sin lønnsomhet på fellesskapets ressurser, er grunnlaget til stede for en grunnrenteskatt. (dagbladet.no 12.11.2019).)

- Med kvalitetsmerket lovet fiske-baronen å følge loven. (- Massive lovbrudd Gjennom flere år har de ansatte ved mottaket i Myre i Vesterålen og mottaket på Barstrand på Gimsøy i Lofoten jobbet ulovlig, viser tilsynsrapporten.) (- De viser grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ulovlige boforhold og gjentatte brudd på hviletidsbestemmelser.)

(Anm: Med kvalitetsmerket lovet fiske-baronen å følge loven. Men samtidig brøt sjømat-imperiet til Ted Robin Endresen (47) arbeidsmiljøloven år etter år. Fra fiskeværet Myre i Nordland styrer 47-åringen et en fiskeri-imperium med mer enn halv milliard i omsetning og over 150 ansatte. Endresen er eier eller deleier i en rekke større sjømatselskaper, blant dem Myre fiskemottak, Myre Saltfish Group og Norges største kystrederi - Øksnes Kystfiske. Og Endresen ekspanderer stadig. (…) Massive lovbrudd Gjennom flere år har de ansatte ved mottaket i Myre i Vesterålen og mottaket på Barstrand på Gimsøy i Lofoten jobbet ulovlig, viser tilsynsrapporten. De viser grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ulovlige boforhold og gjentatte brudd på hviletidsbestemmelser. Dagbladets gjennomgang viser at bedriften har brutt loven år etter år, uten at det ser ut som det har bedret seg. (borsen.no 29.12.2019).)

- DN mener: Det er på tide å fase inn moms på elbiler, Momsfritak på soltak, skinnseter og fett lydanlegg er ikke klimatiltak. (-Det er bare tøv og avsporing når Venstre-lederen stempler forslaget som «misunnelse».)

(Anm: DN mener: Det er på tide å fase inn moms på elbiler, Momsfritak på soltak, skinnseter og fett lydanlegg er ikke klimatiltak. Det er på tide å starte nedtrappingen av momsfritaket for Tesla X og andre elbiler. (dn.no 11.11.2019).)

- Rødt vil innføre avgifter på dyre elbiler.

(Anm: Rødt vil innføre avgifter på dyre elbiler. Rødt vil at de dyreste elbilene skal miste avgiftsfritaket og ber opposisjonspartiene på Stortinget slå følge. (dagsavisen.no 3.2.2019).)

- Aftenposten mener: Lakseskatt er rett og rimelig. (- Selv om næringens intense lobbyvirksomhet og systematiske arbeid overfor regjeringspartiene har lykkes, er det et håp om at utvalgsrapporten vil bli behandlet seriøst.) (- Men at næringen har for dårlig økonomi til å betale for den ekstraordinære profitten den får ved å utnytte fellesskapets ressurser, det blir ikke sant bare man sier det mange nok ganger.)

(Anm: Aftenposten mener: Lakseskatt er rett og rimelig. Finnes det grunnrente i havbruksnæringen, eller finnes det ikke? Og, hvis det finnes, er det rimelig å beskatte denne grunnrenten? Det er kjernen i spørsmålet som Havbruksskatteutvalget skulle ta stilling til i sin utredning. Utvalget slår fast at grunnrenten, i betydningen ekstraordinær avkastning på grunn av privilegert tilgang på naturressurser, finnes. Flertallet i utvalget slår også fast at denne grunnrenten bør beskattes, akkurat som grunnrenten i oljenæringen og kraftindustrien beskattes. (…) Selv om næringens intense lobbyvirksomhet og systematiske arbeid overfor regjeringspartiene har lykkes, er det et håp om at utvalgsrapporten vil bli behandlet seriøst. (…) NHH-professorene peker på at oppdretterne vitterlig vil få fradrag for investeringskostnader i form av avskrivninger som kan trekkes fra fremtidig skattbar inntekt. (…) Skatt må balanseres slik at den både motiverer til investeringer og sikrer at fellesskapet får en andel av verdiskapningen. Men at næringen har for dårlig økonomi til å betale for den ekstraordinære profitten den får ved å utnytte fellesskapets ressurser, det blir ikke sant bare man sier det mange nok ganger. (aftenposten.no 12.11.2019).)

- Mange er blitt milliardærer på oppdrett. Nå truer de med å flytte laksen til utlandet. Nesten hver tiende av Norges 400 rikeste driver i oppdrett.  (- Norges rikeste er i oppdrett.) (- Eierne er lette å finne i bladet Kapitals årlige rangering av Norges 400 rikeste personer.) (- På listen er det 37 personer som har hele eller deler av formuen sin i oppdrett.)

(Anm: Mange er blitt milliardærer på oppdrett. Nå truer de med å flytte laksen til utlandet. Nesten hver tiende av Norges 400 rikeste driver i oppdrett. Nå kjemper de mot ekstra skatt på skyhøye overskudd. De truer med å flytte laksen til utlandet. (…) Det er omkring 100 oppdrettsselskaper i Norge, ifølge utvalget. Eierne er etter norske forhold blitt svært rike. Det meste av eierskapet er norsk «med et fåtall hovedaksjonærer». Fire selskaper med fire hovedeiere eller eierfamilier har halvparten av kapasiteten i næringen. Adm. direktør Geir Ove Ystmark i oppdretternes næringsorgnisasjon Sjømat Norge spår flytting til utlandet hvis en slik «ekstrem skatteform» blir innført. – Da kan det gå med havbruket slik det gjorde med tekstilindustrien. Den ble flagget ut, sier Ystmark i en kommentar. I januar i år skrev han dette i en artikkel på organisasjonens hjemmeside«Havbruk er i motsetning til hva regjeringen synes å tro, ikke en stedbundet virksomhet. Aktiviteten kan raskt flyttes til andre steder, eller på land eller langt til havs. Med en grunnrenteskatt kommer dette til å skje.» Norges rikeste er i oppdrett Eierne er lette å finne i bladet Kapitals årlige rangering av Norges 400 rikeste personer. På listen er det 37 personer som har hele eller deler av formuen sin i oppdrett. (…) Dette er de store eierne i oppdrett Faktisk formue anslått av bladet Kapital 2019 og formue og inntekt i ligningen 2018.  For tre selskaper er de ulike formelle eierne i familien slått sammen. (…) (aftenposten.no 11.11.2019).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. (- Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken.)

(Anm: Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. Anlegget til en knapp milliard kroner skal kunne samle opp 90 prosent av fiskeskitten. Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken. (tu.no 23.12.2019).)

- Denne torsken er full av fôr fra oppdrettsnæringa. Villfisk har spist oppdrettsfôr som inneholder medisin. (- Fiskere vil ha svar på om dette kan være farlig.) (– Vi behøver ikke å være i nærheten av oppdrettsanlegget.) (- Vi får fisk som er fôrsprengt i hele fjorden, forteller fisker Jermund Jensen.) (- Mattilsynet: Tror ikke det er farlig.)

(Anm: Denne torsken er full av fôr fra oppdrettsnæringa. Villfisk har spist oppdrettsfôr som inneholder medisin. Fiskere vil ha svar på om dette kan være farlig. – Vi behøver ikke å være i nærheten av oppdrettsanlegget. Vi får fisk som er fôrsprengt i hele fjorden, forteller fisker Jermund Jensen. Han har i flere år fått fisk som er full av pellets fra oppdrettsnæringa. Begrepet «fôrsprengt» har nå blitt vanlig. Han forteller at ting har endret seg etter at det ble oppdrett i fjorden i Lyngen kommune i Troms hvor han fisker. – Fisken er full av fôr og stinker. Den er unaturlig og tjukk, sier fiskeren og fortsetter: – Som regel ønsker ikke fiskekjøperen å ta denne fisken. Den er av dårlig kvalitet. Den egner seg ikke som ferskfisk. Han innrømmer at han har solgt fisk som har spist fôr med medisin. Men nå lurer han på om det kan ha vært farlig. (…) Vinteren 2018 rømte over 50.000 laks og det ble opplyst at laksen inneholdt medisiner mot innvollsorm. – Mattilsynet gikk ut og sa at fisken ikke måtte spises. Men hva med villfisken under da? Det var det som falt meg i tankene, sier fiskeren og utdyper: – Den spiser jo det samme fôret som fisken inne i mæra. Men hvem passer på at den får karantene? Han skrev brev til Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og ville ha svar på hvor farlig det er å spise denne fisken. – Jeg har fått et svar om at villfisk ikke tar opp medisinen på samme måte som oppdrettslaks i kjøttet, men jeg fikk ikke svar på om dette faktisk er noe som man har hatt forsøk på. Om det finnes noe forskning på dette, sier Jensen. (…) Mattilsynet: Tror ikke det er farlig Mattilsynet sier at det er store sikkerhetsmarginer som er satt ved bruk av legemidler til fisk som skal slaktes. – Sikkerhetsmarginene er basert på beregninger slik at fisk som har vært behandlet trygt kan spises daglig over lang tid, sier Aud Skrudland i Mattilsynet. (…) NRK har gått gjennom dataene og sett at oppdrettsanlegget i denne fjorden brukte lakselusmiddelet emamectin i tre uker i 2017. Dette er en medisin i pellets som gjør at oppdrettsfisken har karantene. I samme periode leverte fiskere villfisk fra denne fjorden til et mottak i Troms. Den var full av pellets. Det sto ut av munnen på både sei og torsk. (nrk.no 1.11.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

-1,1 millioner fisk kan være syke på Mowi-anlegg. (- På Mowi-anlegget hvor det er mistanke om pankreassykdom, står det 1,1 millioner fisk.)

(Anm: 1,1 millioner fisk kan være syke på Mowi-anlegg. På Mowi-anlegget hvor det er mistanke om pankreassykdom, står det 1,1 millioner fisk. I helgen ble mistanken om pankreassykdom (SAV 2) ved et anlegg drevet av Mowi og Finnøy Fisk i Tysvær kommune kjent. Nå kommer det frem at det står 1,1 millioner fisk på snittvekt på 3,8 kilo ved anlegget, ifølge TDN Direkt. – Vi er i dialog med Mattilsynet om situasjonen, og vi vil også avklare plan for slakting med de, sier pressetalsmann Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til TDN Direkt. Les også: Ny mistanke om sykdom ved Mowi-anlegg Lakseverdier for 16 m (finansavisen.no 18.11.2019).)

- Havet stiger ikke jevnt over hele kloden slik vi har trodd. (- Mens havet nærmest synker på Grønland, stiger havet dobbelt så mye på andre siden av kloden.)

(Anm: Her synker havnivået. Forskerne er overrasket over hvor havet stiger mest. Ny forskning fra Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen viser langt mer dramatiske konsekvenser av issmeltingen på Grønland enn tidligere kjent. Havet stiger ikke jevnt over hele kloden slik vi har trodd. Mens havet nærmest synker på Grønland, stiger havet dobbelt så mye på andre siden av kloden. TV 2 har reist til Grønland og Fiji for å undersøke konsekvensene av den nye klimateorien. Folk på Grønland forteller ikke det mange kanskje skulle tro. (tv2.no 26.10.2019).)

(Anm: Hawking's black hole paradox explained - Fabio Pacucci. (youtube.com 22.10.2019).)

- Simpel visualisering af den globale opvarmning efterlader ikke meget plads til tvivl.

(Anm: Simpel visualisering af den globale opvarmning efterlader ikke meget plads til tvivl. Klik dig ind og udforsk selv de tydelige temperaturstigninger for de enkelte områder. Vi hører i dag meget om globale temperaturstigninger og klimaforandringer, men det kan være svært at se for sig, hvor voldsomme disse klimaforandringer i realiteten er. For at imødekomme dette har Ed Hawkins, der er klimaforsker ved University of Reading, udviklet en meget simpel type graf, der skal gøre det lettere for folk at visualisere temperaturstigningerne. (videnskab.dk 23.6.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Mengden skadelige alger øker i verdens innsjøer. Satellittbilder avslører en økning av skadelige alger i innsjøer verden over. (– Disse algeoppblomstringene består i stor grad av cyanobakterier som kan ha svært uheldige effekter på helsen vår, sier Sigrid Haande ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).) (- Ved hjelp av satellittbilder fra NASA har forskere ved Carnegie Institution for Science i USA, studert planetens overflate i tidsperioden 1984 til 2013.)

(Anm: Mengden skadelige alger øker i verdens innsjøer. Satellittbilder avslører en økning av skadelige alger i innsjøer verden over. Helse og økosystem står på spill og forskere tror et varmere klima er en av årsakene. – Disse algeoppblomstringene består i stor grad av cyanobakterier som kan ha svært uheldige effekter på helsen vår, sier Sigrid Haande ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Et unikt forskningsprosjekt har avdekket en klar trend. Oppblomstringen av skadelige alger har økt i innsjøer på jorda de siste 30 årene. Overvåket fra oven Ved hjelp av satellittbilder fra NASA har forskere ved Carnegie Institution for Science i USA, studert planetens overflate i tidsperioden 1984 til 2013. 71 store innsjøer i 33 land over seks kontinenter er overvåket. Arbeidet ble presentert denne uken i det anerkjente tidsskriftet Nature, og er det første som har fulgt utviklingen i mange store innsjøer over hele verden, over så lang tid. Forskerne så at intensiteten på oppblomstringen av alger på sommeren, har økt i de aller fleste. – Vi har sett en økning i to tredjedeler av innsjøene og vi så redusert oppblomstring i kun seks av dem, forteller en av forskerne bak studien, Anne Michalak i en pressemelding. (nrk.no 16.10.2019).)

(Anm: Widespread global increase in intense lake phytoplankton blooms since the 1980s. Abstract Freshwater phytoplankton blooms affect public health and ecosystem services globally1,2, with harmful impacts resulting either from a bloom’s high intensity or the presence of toxin-producing phytoplankton species. Freshwater blooms result in economic losses of over US$4 billion annually in the United States alone, primarily from harm to aquatic food production, recreation and tourism, and drinking-water supplies3. Studies documenting bloom conditions in lakes have either focused only on individual or regional subsets of lakes4–6, or have been limited by lack of long-term observations7–9. Nature. 2019 Oct 14.)

- Illeluktende alger kobles til dødsfall. Seks strender i Nord-Frankrike stengt etter oppblomstring av alger som skiller ut giftig gass. (- Miljøvernorganisasjoner har koblet to nylige dødsfall til giftig gass produsert av alger i tangen.)

(Anm: Illeluktende alger kobles til dødsfall. Seks strender i Nord-Frankrike stengt etter oppblomstring av alger som skiller ut giftig gass. (- Miljøvernorganisasjoner har koblet to nylige dødsfall til giftig gass produsert av alger i tangen, og ifølge CNN er nå seks populære strender rundt Saint-Brieuc i Brittany-regionen stengt. (…) Det er 600 svømmerelaterte dødsfall hvert år. (dagbladet.no 19.7.2019).)

- Forskere forudså klimaforandringerne for 40 år siden med stor præcision. (- Månelandingen er ikke den eneste videnskabelige mærkedag, 2019 har at byde på.)

(Anm: Forskere forudså klimaforandringerne for 40 år siden med stor præcision. Månelandingen er ikke den eneste videnskabelige mærkedag, 2019 har at byde på. Charney-rapporten fra 1979 er en sammenfattende rapport, som bygger på store mængder solid forskning. Forskerne bag skulle vise sig at ramme bemærkelsesværdigt plet i deres forudsigelser. (…) Det er nemlig 40 år siden, at en gruppe klimaforskere ved Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts, som kaldte sig ‘Ad Hoc Group on Carbon Dioxide and Climate', afholdt deres første møde. Det førte til udfærdigelsen af den såkaldte Charney-rapport, med den officielle titel ‘Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment', som var den første omfattende sammenfatning af forskningen om de globale klimaforandringer som følge af CO2. Det er måske ikke umiddelbart så imponerende som månelandingen, og hele verden ventede da heller ikke i åndeløs spænding på resultatet af drøftelserne ved mødet. Men Charney-rapporten er et eksempel på god videnskab, og forudsigelserne har i løbet af de seneste 40 år været grundstenen for den globale klimaforskning.  (videnskab.dk 14.8.2019).)

(Anm: Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment. Report of an Ad Hoc Study Group on Carbon Dioxide and Climate Woods Hole, Massachusetts July 23-27, 1979 to the Climate  Research Board Assembly of Mathematical and Physical Sciences National Research Council. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES Washington, D.C. 1979.)

- 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. (- Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet.) (- Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.)

(Anm: 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. - Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «fortelle det som den er», begynner oppropet. (…) Over 11 000 forskere fra 153 land har signert oppropet som advarer om klimakrise. Teksten er publisert i tidsskriftet BioScience i forbindelse med at det er 40 år siden den første globale klimakonferansen i Genéve i 1979. Allerede da var det enighet om at noe måtte gjøres. - Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger så har vi, med få unntak, drevet på som vanlig, står det i oppropet. - Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne. Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise». Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.  (forskning.no 8.11.2019).)

(Anm: WWOSC 2014: research needs for better health resilience to weather hazards. Int J Environ Res Public Health. 2015 Mar 5;12(3):2895-900.)

- Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt. (- Dessverre er det symbolpolitikk og skremselspropaganda som får styre den viktige klimadebatten.)

(Anm: TERJE SØVIKNES, 2. nestleder Frp og tidligere olje- og energiminister. Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt. Greta Thunberg burde hyllet nordisk klimapolitikk, fremfor å forsøke å narre folk til å tro at de nordiske landene er årsaken til klimaendringer. Dessverre er det symbolpolitikk og skremselspropaganda som får styre den viktige klimadebatten. (vg.no 15.11.2019).)

- Greta Thunbergs taler har likheter med folkeforførere og diktatorer. (- Greta Thunbergs fletter og klesdrakt spilte det første året på Pippi Langstrømpe og barnet.) (- Talene gir inntrykk av en apokalyptisk situasjon, skriver statsviter og forfattere Åse Thomassen.) (- Hun viser også til at «science is rock solid». Så bastant kan ikke forskere uttale seg.)

(Anm: Åse Thomassen, rådgiver, statsviter og forfatter av boken «Greta Thunberg: Spin & Rhetoric». Greta Thunberg og fryktens retorikk. Greta Thunbergs taler har likheter med folkeforførere og diktatorer. Talene gir inntrykk av en apokalyptisk situasjon, skriver statsviter og forfattere Åse Thomassen. (…) Greta Thunbergs fletter og klesdrakt spilte det første året på Pippi Langstrømpe og barnet. Thunberg er spinkel for alderen, men kledde seg ofte som hun var langt yngre enn 15 år da hun startet aksjonen 20. august 2018. Når Thunberg snakker om «science», kjenner hun tydeligvis ikke til de mange forbehold forskere må ta. Hun viser også til at «science is rock solid». Så bastant kan ikke forskere uttale seg. Selv de som har forsket på klimautfordringene vet at de ikke kan sette to streker under svaret for alltid. Forskning og kunnskap vil kontinuerlig utfordres av ny kunnskap og nye funn innen forskning. Dermed ikke sagt at vi ikke må ta dagens forskning om klima alvorlig og innrette samfunnet på minst mulig utslipp. (finansavisen.no 13.11.2019).)

(Anm: ÅSE THOMASSEN - REFLEKSJONER RETORIKK LEDELSE (protence.wordpress.com).)

- Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem.

(Anm: Norske klimafornektere, Trump og vaksineskeptikere forstår ikke hva vitenskapelig konsensus er. Det er et demokratisk problem. | Katja Sverdlilje, stipendiat, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo. Vitenskapelig konsensus er ikke politisk. (…) Konspirasjonsteorier som flat jord og vaksinemotstand har en litt annen vinkling i og med at tankegangen krever at alle forskere, vitenskapsfolk og en haug andre som må være med på leken for å gjøre den troverdig, lyver. I bunn og grunn trekker de i tvil vitenskapelig konsensus eller prøver å få den til å fremstå som korrupt. I tillegg viser det seg at mange tror det er mye mindre enighet blant vitenskapsfolk enn det egentlig er. Da har vitenskapen problemer med både troverdighet og kommunikasjon utad. (…) Jeg må kunne stole på at artiklene jeg bruker som grunnlag for undersøkelsene mine, er noenlunde til å stole på. Når jeg leser en lærebok, må jeg kunne ha tillit til at den er skrevet med grunnlag i nitid utarbeidet kunnskap. Siden mye av faglitteraturen handler om elektrisitet, er det stort sett ganske klar enighet om fenomenene jeg studerer, og om måter å tolke dem på. Med andre ord, det hersker en vitenskapelig konsensus om disse fenomenene. (aftenposten.no 7.10.2018).)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

- Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det.)

(Anm: Pisspreikets vitenskap: Hvem er mest tilbøyelig til å late som de er eksperter? (- Nå har forskere i en ny studie undersøkt fenomenet. Eller BS, «bullshit» (pisspreik), som samfunnsviterne kaller det. (…) Studien fant også at de virkelige utøverne av denne «sporten» er mer tilbøyelig til å «vise overdreven selvtillit i sin akademiske dyktighet og evne til å løse problemer». (aftenposten.no 6.5.2019).)

(Anm: Bullshitters. Who Are They and What Do We Know about Their Lives? IZA DP No. 12282 (ftp.iza.org - APRIL 2019.)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

– Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. (– Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale.)

(Anm: – Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. Retorikkeksperter er overrasket over Thunbergs emosjonelle fremtoning under mandagens tale på FNs klimatoppmøte i New York. – Denne talen er ikonisk. Jeg tror den vil bli stående igjen som en milepæl i klimakampen, sier Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert ved Høyskolen Kristiania. Mandag holdt klimaaktivist Greta Thunberg et rasende innlegg på FNs klimatoppmøte i New York. I talen hudflettet hun verdenslederne fordi de ikke gjør mer for å stanse global oppvarming. – Hvordan våger dere, tordnet Thunberg fra scenen. – Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale. Men der King snakket om en drøm, snakker Thunberg om et mareritt, sier Ringdal. Greta Thunberg raste mot verdensledere: – Vi kommer aldri til å tilgi dere. Talen retorikkeksperten refererer til, ble holdt 28. august 1963 i Washington og er en av verdenshistorienes mest berømte. Talen sto igjen som det store øyeblikket under en massedemonstrasjon i den amerikanske hovedstaden. Presten og borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. krevde at den rasistiske diskrimineringen i USA måtte ta slutt. Foran over 200.000 mennesker talte han om sin drøm om en bedre fremtid, en fremtid der det ikke er hudfargen som er avgjørende. (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Språk, språkforståelse og utdanning (mintankesmie.no).)

- Ikke vær sint, Greta Thunberg. Ikke vær trist. (- Vær mer som andre.) (- Mer likegyldig.)

(Anm: Ikke vær sint, Greta Thunberg. Ikke vær trist. Og ikke vær ung. | Sindre Skeie, Ås. Vær mer som andre. Mer likegyldig. Greta Thunberg da hun holdt sin tale hos FN i New York denne uken. (…) Vi er så bekymret for deg, skjønner du, vi ser at du er både sliten, sint og trist og redd, og det skal ingen trenge å være, særlig ikke dere barn og unge, dere skal leve beskyttede liv uten å måtte forholde dere til lidelse og nød og kriger og konflikter og klimaendringer, dere skal ikke kjenne på fremtidsfrykt og vonde følelser, dere skal pakkes inn i vatt og ha det ganske fint hele tiden. Så ikke ta ansvar. Ikke kjemp for noe som er viktig. Ikke gjør noe som koster. (…) Ikke gjør noe før du blir voksen, Greta Thunberg. Plutselig kan du jo komme til å skape en bevegelse hvor millioner av mennesker tar til gatene og krever en ny klimapolitikk. Da er det vel bedre for deg å bære på sorgen og frykten alene og ellers late som ingenting, slik vanlige, sunne folk gjør? Og husk: Vi sier det bare av ren omtanke for deg, altså. Det eneste vi vil, er at du skal ha det bra. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- Greta Thunberg kom til USA som hun skulle vært The Beatles i 1964. (- Rocker med klimaet.)

(Anm: Greta Thunberg kom til USA som hun skulle vært The Beatles i 1964. Klimakampen har skapt en ungdomsbevegelse med et omfang bare popmusikk har klart å mobilisere til før, skriver Geir Rakvaag i Volum 11. Rocker med klimaet VOLUM 11: Klimakampen har skapt en ungdomsbevegelse med et omfang bare popmusikk har klart å mobilisere til før. (dagsavisen.no 11.10.2019).)

- Greta Thunberg vil ikke ta imot Nordisk råds miljøpris. (– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.)

(Anm: Greta Thunberg vil ikke ta imot Nordisk råds miljøpris. Greta Thunberg ble under en prisutdeling i Stockholm tildelt Nordisk råds miljøpris for sin innsats for klimaet, men takket nei til prisen. Thunberg var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde sendt to skolestreikere med en uttalelse fra henne. – Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting. Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg. (nettavisen.no 29.10.2019).)

- Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd – refser blant annet Norge.

(Anm: Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd – refser blant annet Norge. Norske Kristin Roskifte (44) ble tirsdag kveld belønnet med Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur. Svenske Greta Thunberg (16) vant miljøprisen, men nekter å ta imot den.  Nordisk råd delte tirsdag ut alle sine fem priser under en høytidelig, direktesendt galla på Konserthuset i Stockholm. Første vinner som ble kunngjort, før Greta Thunberg serverte sin oppsiktsvekkende beslutning, var Kristin Roskifte. Den norske forfatteren får prisen for sin bok «Alle sammen teller», et verk juryen mener er annerledes og enestående i sin sjanger. (nettavisen.no 29.10.2019).)

- Patetisk angrep. - Det er noe ynkelig over menn som ikke tåler berettiget kritikk fra ungdommen, sier SVs Lars Haltbrekken.

(Anm: - Patetisk angrep. - Det er noe ynkelig over menn som ikke tåler berettiget kritikk fra ungdommen, sier SVs Lars Haltbrekken. - Angrepet fra FrP på Thunberg er patetisk. Det er noe ynkelig over menn som ikke tåler berettiget kritikk fra ungdommen, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken til Dagbladet. Han sikter til miljøpolitisk talsmann Gisle Saudland, som onsdag kom med krass kritikk av Greta Thunberg. Han mente det var «hovent og overlegent» av 16-åringen å nekte å ta imot Nordisk råds miljøpris, for deretter å lange ut mot de Skandinaviske landene, og spesielt Norge, for manglende handling på klimafronten. - Avslaget viser hvor radikale og kompromissløse deler av miljøbevegelsen dessverre har blitt. Det sender ut signaler om at de nordiske landenes arbeid med klima ikke betyr noen ting, sa Saudland til Dagbladet onsdag. (dagbladet.no 30.10.2019).)

(Anm: Greta Thunberg takket nei til miljøpris. Frp refser Greta Thunberg: - Hoven og overlegen. Sender ut signaler ut om at de nordiske landenes arbeid med klima ikke betyr noen ting, mener miljøpolitisk talsmann Gisle Saudland. (dagbladet.no 30.10.2019).)

- Der er kæmpe forskel på, om temperaturen stiger med 1,5 eller 2 grader.

(Anm: Der er kæmpe forskel på, om temperaturen stiger med 1,5 eller 2 grader. Synes du, at en halv grads forskel ikke lyder af meget, så læs bare her... (videnskab.dk 10.10.2019).)

- Norsk fisk skulle liksom bli den nye oljen – og så blir havet så varmt at den dør. (- «Vi må akseptere dette som den nye normalen», sa oppdretteren.)

(Anm: Norsk fisk skulle liksom bli den nye oljen – og så blir havet så varmt at den dør | Joacim Lund, kommentator. Alle vet at lakseoppdrett vil rammes. Ingen vet helt hvordan. Han er glad i behagelige badetemperaturer, nordmannen. Det er ikke fisken.  Nå ser vi det Nylig ble oppdrettsanlegg ved den canadiske østkysten rammet av en hetebølge i sjøen som tok livet av to millioner laks. (aftenposten.no 16.10.2019).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxin (Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Kloden blir ikke ubeboelig. (- Analysene fra aktører som Statkraft, McKinseyBloombergNEF og DNV GL, sier at utslippene vil toppe seg, for så å falle, slik at vi har kurs mot to - tre graders oppvarming og ikke fire - fem.) (- Det klima trenger nå, er antakelig enda flere kraftfulle demonstrasjoner.) (- Noen bør snarest gå i tog med et rungende nei til pappsugerør. For det er irriterende, og.)

(Anm: ASTRID MELAND, kommentar. Kloden blir ikke ubeboelig. Verdens statsledere er fløyet inn til New York for å diskutere klima. Det kan virke helmørkt. Men det finnes noe å glede seg over. (…) Analysene fra aktører som Statkraft, McKinseyBloombergNEF og DNV GL, sier at utslippene vil toppe seg, for så å falle, slik at vi har kurs mot to - tre graders oppvarming og ikke fire - fem. De mener billig, fornybar strøm utkonkurrerer fossiler, og at vi får bedre og billigere batterier. De har ulike anslag for når det snur, men snakker om få år. At sol blir den billigste måten å skaffe ny strøm på nesten over hele verden, det er oppsiktsvekkende. I tillegg mener de vi kan skaffe oss «back up» blant annet med gass, atomkraft og mellomlandsforbindelser. (…) Det klima trenger nå, er antakelig enda flere kraftfulle demonstrasjoner. Noen bør snarest gå i tog med et rungende nei til pappsugerør. For det er irriterende, og. (vg.no 23.9.2019).) 

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

- Bør vi omdanne Sahara til et kæmpe solcelleanlæg? (- Sahara kan potentielt dække hele Europas elektricitetsbehov mere end 7.000 gange – med næsten ingen CO2-udledning.) (- Den årlige gennemsnitlige solindstråling i Sahara udgør mellem 2.000 and 3.000 kilowatt timer (kWh) per kvadratmeter, ifølge NASA.)

(Anm: Amin Al-Habaibeh, professor, Intelligent Engineering Systems, Nottingham Trent University. Bør vi omdanne Sahara til et kæmpe solcelleanlæg? Sahara kan potentielt dække hele Europas elektricitetsbehov mere end 7.000 gange – med næsten ingen CO2-udledning. Hver gang jeg er i Sahara-ørkenen, slår det mig, hvor solrig og varm ørkenen er, og hvor få skyer man ser på himlen over området. (…) Tallene er imponerende: Hvis Sahara var et land, ville det med sine 8,5 millioner kvadratkilometer være det femte største i verden. (videnskab.dk 11.5.2019).)

- Kommunen fikk verdens første batteriferge for fem år siden - Nå vil de ha hydrogenferge. (- Tror batterier blir for tunge.)

(Anm: Kommunen fikk verdens første batteriferge for fem år siden - Nå vil de ha hydrogenferge. Tror batterier blir for tunge. For fem år siden ble verdens første batteriferge, Ampere, satt i drift på strekningen Lavik-Opedal i Høyanger kommune i Sognefjorden. Nå vil kommunen ha hydrogenferge på nabostrekningen Nordeide-Måren-Ortnevik. (tu.no 11.3.2020).)

- Billig sol/vind + hydrogen forandrer alt. (- Billig overskuddsstrøm fra vind og sol vil i tillegg gjøre det lønnsomt å masseprodusere grønt hydrogen.)

(Anm: Billig sol/vind + hydrogen forandrer alt | Terje Osmundsen. Teknologiene som kan bringe oss til nullutslippssamfunnet, finnes allerede. Storbritannia og Europa for øvrig trenger hverken naturgass, forbrenningsmotorer eller kraftverk med karbonfangst- og lagring. Store mengder kraft fra vind og sol pluss hydrogen kan gjøre jobben mest kostnadseffektivt. Det er analysen og hovedbudskapet i den siste boken fra den anerkjente britiske forretningsmannen og forfatteren Chris Goodall, What we need to do now. (…) Billig overskuddsstrøm fra vind og sol vil i tillegg gjøre det lønnsomt å masseprodusere grønt hydrogen. Og hydrogen, mener Goodall, er akkurat det landene trenger for å kunne produsere ren strøm hele døgnet (hvis de ikke har store vannkraftressurser, som Norge har) og samtidig erstatte fossilt drivstoff i flyene, skipene, trailerne og industrien. (aftenposten.no 10.2.2020).)

(Anm: What We Need to Do Now For a Zero Carbon Society. Chris Goodall (author). Hardback (06 Feb 2020) | English (blackwells.co.uk).)

- Ap går inn for grønn nyindustrialisering. (- Støre vil ha statlig styring og tiårsplan.) (- Ønsker gigasatsing på hydrogen.)

(Anm: Ap går inn for grønn nyindustrialisering. Støre vil ha statlig styring og tiårsplan. Ønsker gigasatsing på hydrogen. KLIMA: Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre. – Norge kan bli verdensledende på hydrogen, slår Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fast overfor Klassekampen. Arbeiderpartiet (Ap) er i full gang med å meisle ut det nye partiprogrammet som skal legge grunnlaget for politikken i en eventuell Ap-ledet regjering fra 2021. Støre leder selv arbeidet med det nye programmet som skal sendes ut på høring i partiorganisasjonen i oktober, før det skal vedtas på landsmøtet våren 2021. To uker etter Aps kollaps i kommunevalget i fjor slo Støre fast at klima vil bli en hovedsak for partiet fram mot stortingsvalget i 2021. Å forene klimastreikende ungdom med industriarbeidere vil være i kjernen av Aps politikkutvikling, understreket Støre da. (klassekampen.no 13.2.2020).)

- En industrirevolusjon er i emning. (- Kina er verdensledende både når det gjelder produksjon og bruk av fornybar industri, skriver Thorleif Enger.)

(Anm: En industrirevolusjon er i emning | Thorleif Enger, Sivilingeniør, tidligere industrileder. Det pågår en dramatisk forbedring innen grønn teknologi som verden trenger for å løse klimakrisen. Kina er verdensledende både når det gjelder produksjon og bruk av fornybar industri, skriver Thorleif Enger. Her fra et solcelleanlegg i Fujian-provinsen i Kina. (…) Billig sol/vind + hydrogen forandrer alt | Terje Osmundsen (…) For å vinne bred politisk støtte er det i USA økende oppslutning om en karbonavgift til fordeling, hvor alle inntektene som staten får inn, deles ut igjen i like store beløp til landets innbyggere. Det er håp om at dette kan innføres i 2021, og det ville være et gjennombrudd. (aftenposten.no 11.2.2020).)

- Teslaen fikk bensinmotor – og ble 250 kilo lettere. (- Løsningen bruker maksimalt to desiliter per mil, og gir Teslaen en rekkevidde på 100 mil.)

(Anm: Teslaen fikk bensinmotor – og ble 250 kilo lettere. Obrist Powertrains modifiserte Model 3 har bare en tredel av den opprinnelige batteripakken, og blir ladet ved hjelp av en bensindrevet generator. Løsningen bruker maksimalt to desiliter per mil, og gir Teslaen en rekkevidde på 100 mil. Rekkevidde-forlengere så ut til å være et konsept som var på vei til å dø ut. BMW tilbød tidligere slikt ekstrautstyr til sin elbil I3, i form av en liten bensinmotor som driver en generator, som deretter kan holde batteriet ladet under kjøring. Nå ser det ut til at løsningen kan få en comeback, for nå vil Obrist Powertrain gjøre det samme med Tesla, skriver Mest Motor. Den østerrikske bedriften anser at dagens elbiler er for tunge, og at ladeinfrastrukturen er for dårlig utbygd. For å demonstrere grunnideen sin har Obrist slaktet en Model 3. De har fjernet to tredeler av batteripakken på 50 kWh. I Teslaens fremre bagasjerom har man montert en tosylinders bensindrevet generator på 54 hestekrefter som kan holde ladingen oppe i den gjenstående batteripakken på 17 kWh. (tu.no 9.2.2020).)

- Setter inn rotasjonsmotor i elbil. Wankelmotoren gjør comeback – som miljøalibi. (- Hvis fremtidens elbiler leveres med moderat batteripakke, la oss si rundt 30-35 kWt, kan man kanskje kjøre 20 mil. Deretter vil den strømproduserende bensinmotoren slå inn.) (- Du slipper rekkeviddeangst, og du slipper å stå ved hurtigladeren og tvinne tommeltotter i en halvtime.) (- Om Mazda kommer til å gjøre verden til et bedre sted med sin lille rotasjonsmotor, gjenstår å se. Men de har i hvert fall gitt oss litt å tenke på.) (- ifølge motor1.com skal Mazdas nedskalerte rotasjonsmotor være på størrelse med en skoeske).)

(Anm: Setter inn rotasjonsmotor i elbil. Wankelmotoren gjør comeback – som miljøalibi. Kan den utskjelte rotasjonsmotoren være det verden trenger i årene som kommer? Det mener Mazda – og de har flere gode argumenter. (…) For å øke rekkevidden kan man øke størrelsen på batteripakken, men da skyter også vekten på bilen til værs. Satt på spissen vil et større batteri både øke og redusere rekkevidden. I tillegg vil større batterier kreve mer kobolt, som igjen kan øke faren for utnytting av gruvearbeidere og elendige arbeidsforhold. (…) Hydrogendrevne biler kan godt bli viktige i fremtiden, med de ligger nok mange år frem i tid. Kan det være at den beste kompromisset allerede har kjørt rundt på norske landeveier, og forsvunnet igjen? (…) På plass neste år Mazda planlegger å fase inn en kompakt rotasjonsmotor allerede i 2020. Om det blir i MX-30 eller i en annen elektrisk bil, er foreløpig uvisst. (…) Japanerne trekker frem wankelmotoren vibrasjonsløse gange og lave støynivå som argument for at den skal passe godt som ad hoc strømforsyning. Motortypen skal også være enkel å konvertere til andre typer drivstoff. (…) Hvis fremtidens elbiler leveres med moderat batteripakke, la oss si rundt 30-35 kWt, kan man kanskje kjøre 20 mil. Deretter vil den strømproduserende bensinmotoren slå inn. Du slipper rekkeviddeangst, og du slipper å stå ved hurtigladeren og tvinne tommeltotter i en halvtime. (…) Rimelig løsning Hva så med økonomien? Et lite batteri er billigere enn et stort, og et lite nødaggregat vil både koste (og veie) mindre enn en komplett, ekstra drivlinje (ifølge motor1.com skal Mazdas nedskalerte rotasjonsmotor være på størrelse med en skoeske). Det hele står og faller på avgiftene. I dag har elbiler med rekkeviddeforlenger ikke samme vilkår som rene elbiler har. Skal en slik løsningen virkelig slå an, må politikerne legge til rette for dette gjennom avgiftspolitikken. Skulle slike biler bli utbredt, kan man også tenke seg at behovet for utbygging av kostbar ladeinfrastruktur vil bli redusert. Om Mazda kommer til å gjøre verden til et bedre sted med sin lille rotasjonsmotor, gjenstår å se. Men de har i hvert fall gitt oss litt å tenke på. (tu.no 25.11.2019).)

- Med ett enkelt grep kan disse skipene kutte utslippene med en tredjedel. (- Hydrogen?) (- Mens vi venter på det permanente svaret, er det imidlertid ett tiltak som kan få ned utslippene fra tankflåten umiddelbart: Å senke farten. Flere tankbåtredere tar til orde for dette.) (– I dag opplever ofte tankskipene at vi kommer for tidlig til raffineriene og må ligge å vente på tur. Klarer vi å kombinere lavere fart med bedre logistikk, kan dette være en bra løsning, mener Nikolas P. Tsakos.)

(Anm: Med ett enkelt grep kan disse skipene kutte utslippene med en tredjedel. LONDON (Aftenposten): De største skipene har sakket akterut i jakten på nye og grønnere fremdriftssystemer. Utslippene kan likevel kuttes betydelig – med ett enkelt tiltak. Men ingen våger å være først. Store tankskip kan være 40 dager på åpent hav. Det gjør det umulig å benytte batteriteknologi. Andre drivstoff enn olje må utvikles for å tilfredsstille fremtidens utslippskrav, men én liten håndbevegelse fra kapteinene om bord kan gi betydelig effekt allerede fra i morgen. (…) Med dagens teknologi er det umulig å erstatte dem med batteridrevne skip. Hva som skal erstatte fossilt drivstoff for disse skipene, er det ingen som kan gi et klart svar på. Hydrogen? Eller noe ingen har tenkt på så langt? Mens vi venter på det permanente svaret, er det imidlertid ett tiltak som kan få ned utslippene fra tankflåten umiddelbart: Å senke farten. Flere tankbåtredere tar til orde for dette. – Det er en kortsiktig løsning som kan gi effekt umiddelbart, sier den greske rederen Nikolas P. Tsakos, tidligere leder av bransjeorganisasjonen Intertanko. (…) – I dag opplever ofte tankskipene at vi kommer for tidlig til raffineriene og må ligge å vente på tur. Klarer vi å kombinere lavere fart med bedre logistikk, kan dette være en bra løsning, mener Nikolas P. Tsakos. (aftenposten.no 28.12.2019).)

- Sugerør, sparepærer og osteburgere: Trump fører an i kulturkrig mot klimatiltak.

(Anm: Sugerør, sparepærer og osteburgere: Trump fører an i kulturkrig mot klimatiltak. NEW YORK (Aftenposten): President Donald Trump og andre populistledere utgjør en steil front mot klimatiltak. Denne uken skal de møte resten av verden i New York. (aftenposten.no 23.9.2019).)

(Anm: Ole Mathismoen. Bokanmeldelse: Klimakrisen uten politisk FN-filter. (aftenposten.no 23.9.2019).)

- Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag.

(Anm: Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier det blir «veldig, veldig vanskelig» for regjeringen å nå klimamålene som Stortinget har satt for 2020. – Det må skje noe oppsiktsvekkende neste år i form av en fabrikknedleggelse eller den type ting hvis vi skal nå målene for klimakutt for 2020, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) til Aftenposten. I klimaminister Ola Elvestuens (V) reisefravær, svarte Rotevatn for regjeringens klimapolitikk i statsbudsjettet for neste år. – Ja, det blir vel helt umulig å nå 2020-målet med dette budsjettet? – Vi vet ikke strengt tatt før i 2022 om vi nådde klimamålene for 2020, men, ja, det ser ut til å bli veldig, veldig vanskelig, sier Rotevatn.  (aftenposten.no 7.10.2019).)

- Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år.

(Anm: Regjeringen spår romslig lønnsoppgjør og doblet vekst i kjøpekraften neste år. Norsk økonomi går bra og jobbveksten er frisk. Derfor venter regjeringen dobbelt så høy vekst i kjøpekraften neste år. (aftenposten.no 7.10.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- SKREMT AV PLAST-TALL: – Får hele tiden bevis på at problemet er større enn man har trodd. (– Basert på vår kartlegging ser vi at fem prosent flyter i land, opp til én prosent flyter i havet og resten ligger på bunnen eller er på vei ned, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Einar Grøsvik til TV 2.)

(Anm: SKREMT AV PLAST-TALL: – Får hele tiden bevis på at problemet er større enn man har trodd. Norsk forskning viser at 94 til 95 prosent av all plast og annet søppel på norsk sokkel ligger på havbunnen. – Basert på vår kartlegging ser vi at fem prosent flyter i land, opp til én prosent flyter i havet og resten ligger på bunnen eller er på vei ned, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Einar Grøsvik til TV 2. I 15 år har han vært en del av det nasjonale Mareano-prosjektet som kartlegger den norske kontinentalsokkelen. – Jeg er bekymret fordi vi hele tiden får bevis på at problemet er større enn man har trodd på forhånd, sier forskeren. (tv2.no 23.10.2019).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 21.6.2017).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.).)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet.

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

- Solberg vil lete etter olje så lenge det er lønnsomt. (– Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sier Solberg.) (- Statsminister Erna Solberg er tydelig ovenfor NRK på at hun ønsker forutsigbare rammer for oljenæringen, og mener at leterefusjonsordningen har vært viktig.)

(Anm: Solberg vil lete etter olje så lenge det er lønnsomt. (...) – Lønnsomheten som avgjør Statsminister Erna Solberg er tydelig ovenfor NRK på at hun ønsker forutsigbare rammer for oljenæringen, og mener at leterefusjonsordningen har vært viktig. – Leterefusjons­ordningen er veldig mye begrunnet i et mangfold av selskaper, sånn at man får frem ny teknologi, sier Solberg. Solberg sier at det er viktig at man fortsetter å åpne områder, og nye leteområder, så lenge det er etterspørsel og lønnsomhet i markedet. – Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sier Solberg. (nrk.no 9.10.2019).)

- Debatt: Klima. Erna fører velgerne bak lyset. (- Politikken preges av handlingslammelse, fornektelse og utenomsnakk.) (- Fortsatt handlingshandlingslammelse er nærmest å be om en rettsliggjøring.) (- Politikerne har valgt å overse etiske, naturrettslige, menneskerettslige og konstitusjonelle normer – i Norge er det Grunnloven §112 – som gir miljøet en rettslig beskyttelse.) (- Nå blir det domstolens oppgave å håndheve disse normene.) (- Spørsmålet er om domstolene er oppgaven voksen.) (- Det vil kreve mot, innsikt og uavhengighet. )

(Anm: Av Pål Lorentzen, høyesterettsavokat og spesialrådgiver i Norsk Klimastiftelse. Debatt: Klima. Erna fører velgerne bak lyset. Jordas klima utvikler seg raskt i feil retning. Paris-avtalens mål – «ned mot 1,5°C» - er utenfor rekkevidde. Det er sannsynligvis også 2°C. Vi beveger oss mot 3°C innen utgangen av dette århundret, trolig enda høyere. Dette vil være en varslet katastrofe. Hvorfor justeres ikke politikken etter klimakrisens hastverk? Stadig flere stiller dette spørsmålet, ikke minst våre unge. Politikken preges av handlingslammelse, fornektelse og utenomsnakk. Er dette fordi man ikke tar situasjonens alvor innover seg? Muligens – til en viss grad. Eller er det fordi man ikke kan eller vil? Mest sannsynlig. (…) Gårsdagens politikk og gårsdagens politikere er kjerneproblemet. Fortsatt handlingshandlingslammelse er nærmest å be om en rettsliggjøring. Denne erkjennelse begrunner de søksmål som nå reises mot myndighetene rundt om i verden – og i vårt eget land. Politikerne har valgt å overse etiske, naturrettslige, menneskerettslige og konstitusjonelle normer – i Norge er det Grunnloven §112 – som gir miljøet en rettslig beskyttelse. Nå blir det domstolens oppgave å håndheve disse normene. Spørsmålet er om domstolene er oppgaven voksen. Det vil kreve mot, innsikt og uavhengighet. (dagbladet.no 13.10.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- NORSK KLIMASTIFTELSE. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie.

(Anm: NORSK KLIMASTIFTELSE. Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre. (klimastiftelsen.no/.)

- Kongeriket Norges Grunnlov - §112 (- Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag.)

(Anm: Kongeriket Norges Grunnlov - §112 - Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter. Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet. Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane. (lovdata.no).)

- Staten vant også i lagmannsretten: Klimasøksmålet nådde ikke fram. (- Dersom Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet hadde vunnet fram, kunne det fått konsekvenser langt utover de ti konkrete lisensene saken har handlet om.)

(Anm: Staten vant også i lagmannsretten: Klimasøksmålet nådde ikke fram. Dommen i Borgarting lagmannsrett falt torsdag. I dag klokken 11 ble det kjent at anken i klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet, ikke nådde fram. Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til om de ti utvinningstillatelsene i Barentshavet, som regjeringen tildelte i 2016 gjennom 23. konsesjonsrunde, strider mot den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven. Dersom Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet hadde vunnet fram, kunne det fått konsekvenser langt utover de ti konkrete lisensene saken har handlet om. (tu.no 23.1.2020).)

- Staten vant første runde: I dag avgjøres ankesaken i klimasøksmålet.

(Anm: Staten vant første runde: I dag avgjøres ankesaken i klimasøksmålet. Offentliggjøres klokken 11. I dag faller dommen i ankesaken til klimasøksmålet, hvor fire miljøorganisasjoner mener tildeling av ti oljelisenser i Barentshavet strider imot miljøparagrafen i Grunnloven. I dag klokken 11 offentliggjøres dommen i ankesaken i klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten, ved Olje- og energidepartementet. (tu.no 23.1.2020).)

- Nytt klimasøksmål mot staten. Staten har fått et nytt klimasøksmål i fanget. (- Det handler om en ny oppfinnelse som ifølge oppfinneren kan skaffe utslippsfri energi til både transport og strømproduksjon)

(Anm: Nytt klimasøksmål mot staten. Staten har fått et nytt klimasøksmål i fanget. Det handler om en ny oppfinnelse som ifølge oppfinneren kan skaffe utslippsfri energi til både transport og strømproduksjon (…) – En revolusjon! Dette er noe mange venter på. Slik omtaler forretningsmannen Arild Aaserud fra Østfold, den aktuelle oppfinnelsen, som potensielt kan få enorm betydning for omfanget av klimautslippene. Blant Aaseruds mange roller i næringslivet, er vervet som styreleder i EntroMission AS. Selskapet saksøker nå både Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å ha opptrådt i strid med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen. Den samme paragrafen er utgangspunkt for ankebehandlingen av klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom mot staten, som behandles av Borgarting lagmannsrett i disse dager. (dagsavisen.no 7.11.2019).)

- Hegnar: Et håpløst søksmål. Noe av det siste tidligere olje- og energiminister Sylvi Listhaug (FrP) gjorde, var å dele ut et stort antall nye letelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Norge skal finne mer olje og gass.

(Anm: Hegnar: Et håpløst søksmål. Noe av det siste tidligere olje- og energiminister Sylvi Listhaug (FrP) gjorde, var å dele ut et stort antall nye letelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Norge skal finne mer olje og gass. Det er stortingsflertallets ønske. Ikke alle er enige i dette, og i 2016 saksøkte Natur og Ungdom og Greenpeace staten for brudd på den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven, fordi regjeringen hadde delt ut letelisenser i Barentshavet. Denne miljøparagrafen er en ullen og lite håndterlig sak. Det heter i § 112 følgende: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten…» (finansavisen.no 26.1.2020).)

- Huseiere på søppeldynge vant saken mot kommunen. (- Kommunen er dømt til å betale over 34 millioner kroner i erstatning til beboerne ved søppeldeponiet i Skedsmo.)

(Anm: Huseiere på søppeldynge vant saken mot kommunen, Kommunen er dømt til å betale over 34 millioner kroner i erstatning til beboerne ved søppeldeponiet i Skedsmo. – Vi er svært godt fornøyd med dommen. Vi har fått medhold på alle punkter, sier Morten Berger, som er advokaten til huseierne som saksøkte Skedsmo kommune. Kommunen er dømt til å betale 14 huseiere til sammen over 34 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger på over fem millioner kroner. Vidar Hoel er talsmann for de 14 boligeierne. Han forteller at beboerne er svært fornøyd med dommen. Det betyr at hver av de 14 huseierne får rundt 2,5 millioner kroner hver. (nrk.no 20.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Den store fluor-bløffen. (- Populære skiprodukter er fulle av GIFT.)

(Anm: Den store fluor-bløffen. Skyhøye fluornivåer i smøringen. Opp mot 1200 ganger høyere enn EUs nye grense. Skismøringsprodusenter sier at smøringene de selger har blitt mer miljø- og helsevennlige. Dagbladets tester viser noe annet. Populære skiprodukter er fulle av GIFT. - PFOA-nivået i ni av de elleve skismørings-produktene vi analyserte, er over EUs grenseverdier som trer i kraft neste år. Skismøringen med de høyeste verdiene, hadde verdier 1215 ganger høyere enn EUs restriksjoner. Det er konklusjonen etter at noen av verdens ledende forskere på kjemisk analyse har undersøkt et utvalg fluorprodukter på oppdrag fra Dagbladet. Vi kjøpte elleve av de mest solgte fluorproduktene i en av Norges største sportsbutikker, og tok dem med oss til Universitetet i Stockholm, fakultetet for Miljøvitenskap og Analytisk kjemi (ACES). Forskerne Dagbladet engasjerte, holdt på i ei uke med arbeidet, og gjorde i alt 123 analyser i laboratoriet. Funnene i undersøkelsen er oppsiktsvekkende. (dagbladet.no 30.11.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem.

(Anm: Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie. Ända sedan 1950-talet har syntetiska PFAS-ämnen använts vid tillverkning av olika typer av varor. (nyteknik.se 19.3.2019).)

- Kongeriket Norges Grunnlov - §112 (- Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag.)

(Anm: Kongeriket Norges Grunnlov - §112 - Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter. Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet. Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane. (lovdata.no).)

- Klimakrisens ubarmhjertighet. Klimaendringene rammer de fattigste sør for Sahara hardest, og stadig møter jeg mennesker som venter på regn som ikke kommer. Hva skal jeg si til dem? (- Etter opptakene skal jeg sette meg i en bil med aircondition og kjøre til Nairobi. Der har jeg fullt kjøleskap og vann i springen.) (- Jeg trenger ikke sette frø i jorda for å bli mett, og jeg har ingen åtte måneder gammel baby som er sulten.)

(Anm: Klimakrisens ubarmhjertighet. Klimaendringene rammer de fattigste sør for Sahara hardest, og stadig møter jeg mennesker som venter på regn som ikke kommer. Hva skal jeg si til dem? (…) Der frøene ikke vil gro. Mercy bor i et av de landene i Afrika som forventes å bli hardest rammet av matmangel i år. Jeg følger henne ned til en liten dam, der hun skal hente vann til den tomme jordflekken. Det er nærmere 40 varmegrader, og lufta står stille. Litt etter litt fordampes gjørmevannet langs kanten av dammen og blir til leire. Jeg har glemt caps og sola står i senit. Svetten renner, og hodet føles lettere kokt. Nå får jeg solstikk, tenker jeg. Midt i overopphetelsen slår det meg at jeg ikke har noe å klage over. Etter opptakene skal jeg sette meg i en bil med aircondition og kjøre til Nairobi. Der har jeg fullt kjøleskap og vann i springen. Jeg trenger ikke sette frø i jorda for å bli mett, og jeg har ingen åtte måneder gammel baby som er sulten. (nrk.no 12.10.2019).)

- Greta Thunberg vil bruke prispenger til søksmål mot Norge. Greta Thunberg vil donere pengene fra Fritt Ord til det pågående klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom fører for å stanse oljeutvinning i Arktis.

(Anm: Greta Thunberg vil bruke prispenger til søksmål mot Norge. Greta Thunberg vil donere pengene fra Fritt Ord til det pågående klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom fører for å stanse oljeutvinning i Arktis. Den svenske skoleeleven og miljøaktivisten, Greta Thunberg, hedres med Fritt Ords Pris for 2019. Fritt Ords Pris er en ytringsfrihetspris. Fritt Ord peker på at klima- og miljødebatten er en usedvanlig tøff samfunnsdebatt å delta i, der aktivister møter motstand av mange slag. Miljøaktivistene møter hets, trakassering og latterliggjøring i sosiale medier og nettdebatter i tillegg til motstand fra både politikere og næringsinteresser, heter det i begrunnelsen for prisen. Prisen er på 500.000 kroner. Prisutdelingen skjer i operaen 8. mai. Greta Thunberg har brukt nok en fredag utenfor riksdagen i Sverige til å streike. Hun forteller at en slik pris betyr mye. – Jeg har fått prisen sammen med Natur og Ungdom. De er helt fantastiske og jobber med veldig bra saker som de kjemper for. De har også hjulpet til med å organisere skolestreik i Norge, så jeg er veldig stolt over at jeg deler prisen sammen med dem, forteller Greta Thunberg til NRK. (nrk.no 12.4.2019).)

- Analytiker: – Norge risikerer å betale dyrt for sine klimasynder, Over 1000 klimasøksmål pågår rundt om i verden i dag.

(Anm: Analytiker: – Norge risikerer å betale dyrt for sine klimasynder, Over 1000 klimasøksmål pågår rundt om i verden i dag. Dette er bare en forsmak på det som kommer, og Norge må også forvente å bli saksøkt av ofre for klimaendringer, mener finansanalytiker. OSEBERG ØST I NORDSJØEN: Olja har gjort Norge styrtrik. Men snart er festen over, og Norge må betale for seg, tror finansanalytiker Sony Kapoor. Det kommer til å bli både kostbart og krevende å være ansvarlig for klimagassutslipp i årene som kommer. Spådommen kommer fra dem som følger med på de over 1000 klimasøksmålene som er reist rundt om i verden. En av dem som blir anklaget for å ikke gjøre nok, er EU. (…) Ikke bekymret for klimasøksmål Regjeringen har ikke tatt høyde for eller regnet på hva staten kan tape i fremtidige klimasøksmål. – Det er etter vårt syn ikke grunnlag for slike søksmål mot staten. (aftenposten.no 18.8.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Departementene og underliggende etaters krisehåndtering (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kanadiske barn saksøker regjeringen over klimaendringer. Rettssak hevder at den føderale regjeringen har krenket borgernes rettigheter ved å fremme og muliggjøre utvikling av fossilt brensel.

(Anm: Canadian kids sue government over climate change. Lawsuit alleges that the federal government has violated citizens’ rights by promoting and enabling fossil-fuel development. A group of children and young adults filed a lawsuit on 25 October alleging that the Canadian government has violated their constitutional rights by promoting and enabling fossil-fuel development in spite of acknowledged risks from global warming. Fifteen people aged between 10 and 19 filed the lawsuit in federal court, arguing that climate change will impinge on their right to “life, liberty and security”. The lawsuit also argues that climate change will interfere with basic equality rights, given that the most severe effects of climate change will be borne by future generations. “Basically, what we’re arguing is that the courts must hold this generation to account for harms that are being done to the next,” says Chris Tollefson, co-counsel for the plaintiffs and a specialist in environmental law at the University of Victoria in Canada. Ira Reinhart-Smith, a 15-year-old plaintiff from Caledonia, Canada, says that he got involved with climate activism — including the Fridays for Future school-strike movement — last year. “This lawsuit is helping me express my anger and my fear,” he says. “My generation and generations to come are going to be exposed to things that the world has never been exposed to before.” The lawsuit is the latest in a series of legal challenges aiming to force governments around the world to act on climate change. It comes just days after an election in which Canadian prime minister Justin Trudeau — whose administration has acted more aggressively on climate change than his predecessors — eked out a win, although his Liberal Party lost its majority in parliament. Nature.com 2019 (25 October 2019).)

(Anm: Klimarettssaken: Vi vil se en «Thunberg-effekt» på dommerne, mener jusprofessor (filter.no 5.11.2019).)

- Vi voksne må innrømme at vi så langt ikke har gjort nok for å bekjempe klimaendringene (- De som forurenser, skal betale mer, og vi skal satse mer på kunnskap.)

(Anm: Vi voksne må innrømme at vi så langt ikke har gjort nok for å bekjempe klimaendringene | Erna Solberg, statsminister (H). Jeg forstår godt at ungdom er sinte, frustrerte og utålmodige. Vi voksne må innrømme at vi så langt ikke har gjort nok for å bekjempe klimaendringene. De som forurenser, skal betale mer, og vi skal satse mer på kunnskap. Det skulle bare mangle at dere ikke krever handling, skriver Erna Solberg. Bildet er fra demonstrasjonen foran Stortinget. (aftenposten.no 26.3.2019).)

- Våre barn fortjener et godt klima, men de fortjener også at vi tar vare på demokratiet. (- Politikere har allerede høy tilgang til kunnskap om klimaendringer, men hvordan de stanses er som sagt ikke et enkelt spørsmål, hverken forskningsmessig eller politisk.) (- Dessuten lever vi heldigvis i et liberalt demokrati, der vi må ta andre hensyn når vi utformer tiltak for å få redusert klimagassutslipp.)

(Anm: Våre barn fortjener et godt klima, men de fortjener også at vi tar vare på demokratiet | Lars Kolbeinstveit, Lars Kolbeinstveit. Rådgiver i tankesmien Civita. Å protestere mot det autoritære er ingen avledning, skriver Lars Kolbeinstveit i et svar til klimaoppropets forfattere. Studenter og unge streiket fredag i en rekke byer verden over for å få politiske ledere til å gjøre mer for å bekjempe klimaendringer. Reaksjonene på de 25 intellektuelle som tok til ordet for opprør for redde klimaet, var på mange måter ganske forutsigbare. Men det burde ikke overraske. Når viktige intellektuelle tar til orde for et ganske så autoritært opprør, reagerer heldigvis mange. Noen av forfatterne som ønsker opprør, blant andre Arne Johan Vetlesen, har igjen svart på kritikken og hevdet at Torbjørn Røe Isaksen forsøker å «avlede en viktig samfunnsdebatt.» (…) Politikere har allerede høy tilgang til kunnskap om klimaendringer, men hvordan de stanses er som sagt ikke et enkelt spørsmål, hverken forskningsmessig eller politisk. Dessuten lever vi heldigvis i et liberalt demokrati, der vi må ta andre hensyn når vi utformer tiltak for å få redusert klimagassutslipp. (aftenposten.no 17.3.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Lokal Frp-topp knyttet ungdommers miljøkamp til nazipropaganda.

(Anm: Lokal Frp-topp knyttet ungdommers miljøkamp til nazipropaganda. Ole Jacob Johansen (Frp) har nå slettet innlegget. I et innlegg på Facebook hevdet Ole Jacob Johansen i Asker Frp at klimaengasjert ungdom er utnyttet i propagandaøyemed – slik nazistene gjorde. Innlegget ble lagt ut onsdag kveld, men ble slettet torsdag morgen, ifølge Budstikka som først omtalte saken. Du kan se innlegget øverst i saken. Innlegget er en montasje av tre bilder: På det ene står den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg sammen med Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne, det andre viser en ung Hitler-jugend med like fletter som Thunberg og et hakekors bak, mens det tredje er av nazitoppen Heinrich Himmler med en jente med fletter på fanget. Over bildene skriver Johansen: «Barn har alltid vært utnyttet i propagandaøymed. Teknikken for å manipulere massene endrer seg ikke.» (dagbladet.no 21.3.2019).)

- Klimastreikende ungdom hetses: – Bedre for klimaet om dere begår selvmord.

(Anm: Klimastreikende ungdom hetses: – Bedre for klimaet om dere begår selvmord. MDG mener Frp bidrar til hets av klimabevisst ungdom. Frp mener MDG driver med propaganda som skremmer vettet av dem. (…) Mener unge er offer for skremselspropaganda. Foran fredagens klimastreik rykker Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim ut med en advarsel: «I disse dager utsettes barn og unge i hele landet, for enorm skremselspropaganda og klimahysteri. Jeg håper ansvarlige voksne tar seg tid til å snakke med barna sine, og roer ned skremslene», skriver han på Facebook. (nrk.no 21.3.2019).)

- Klimasaken trenger en ny Gro (- Hva med Alta-saken?) (- Og hvor ble viljen til å utfordre mektige motstandere da hun etter hvert overtok som statsminister på 1980- og 1990-tallet, vil kritikerne spørre.)

(Anm: Klimasaken trenger en ny Gro | Agnar Kaarbø, forfatter og foredragsholder. De unge og utålmodige i politikken, som ser klimautfordringen som den viktigste saken, kan hente inspirasjon fra Gros første år. (…) Hva med Alta-saken? Hva så med Gros posisjon under striden om utbyggingen av Altavassdraget? Den mest uforsonlige striden av dem alle. Der var hun lojal overfor regjeringens utbyggingsvedtak. Og hvor ble viljen til å utfordre mektige motstandere da hun etter hvert overtok som statsminister på 1980- og 1990-tallet, vil kritikerne spørre. Forfatterne Steinar Hansson og Ingolf Håkon Teigene omtalte dette slik i «Makt og mannefall», den stadig leseverdige boken om Gro som kom i 1992: «En forklaring er at hun valgte den saken hvor det var størst mulighet for å vinne. (…) Hun var med andre ord i ferd med å bli en taktisk politiker, ikke bare en engasjert saksforkjemper.» Dette illustrerer det dilemmaet enhver politiker i posisjon møter, hvordan balansere djerve ambisjoner med det som er realistisk. En politisk leder skal gå foran, men ikke så langt at velgere og partimedlemmer mister vedkommende av syne. Det gjelder å være både ansvarlig og utfordrende. Sosialdemokrater synger gjerne om de rene og ranke, men i politikken er det ikke så enkelt. (aftenposten.no 20.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Vi gjør mindre, når vi burde gjøre mer. (- Menneskets begrensede forståelse av usikkerhet hindrer global respons på klimakrisen.) (- I Norge økte klimagassutslippene med 0,4 prosent fra 2017 til 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).) (- Ved hjelp månedlige observasjoner over 40-50 år fra 1300 målestasjoner verden over finner man at lokal forurensing påvirker temperaturen på jorden mer enn tidligere antatt.) (- Det er dårlig nytt.)

(Anm: Vi gjør mindre, når vi burde gjøre mer | Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Menneskets begrensede forståelse av usikkerhet hindrer global respons på klimakrisen. I Norge økte klimagassutslippene med 0,4 prosent fra 2017 til 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I sommer skrev NRK om en ny studie som ved hjelp av observasjoner og statistiske metoder viser at den globale oppvarmingen er verre enn FNs klimapanel simuleringer har lagt til grunn. Ved hjelp månedlige observasjoner over 40-50 år fra 1300 målestasjoner verden over finner man at lokal forurensing påvirker temperaturen på jorden mer enn tidligere antatt. For å oppnå målet satt i Paris i desember 2015 og unngå oppvarming på mer enn 1,5 grad, må vi derfor slippe ut enda mindre drivhusgasser enn vi før har antatt. Det er dårlig nytt. (…) Føre-var-prinsipp Psykologisk har vi nemlig lett for å tro at usikkerhet betyr at det ikke er sikkert at de dystre klimaprognosene stemmer, mens det i realiteten like gjerne kan bety at de dystre klimaprognosene ikke er dystre nok, slik som her. Og ut fra føre-var-prinsippet, det vil si å legge inn en sikkerhetsmargin på grunn av usikkerheten i systemer, burde vi isteden handle i samsvar med dette logisk like mulige scenarioet. (aftenposten.no 9.9.2019).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia.

(Anm: Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia. Norge troner på toppen sammen med USA og Saudi-Arabia over land hvor flest mennesker er uenig i at klimaet endrer seg og at mennesket er delvis ansvarlig. Det er viser en undersøkelse i regi av analysebyrået YouGov, skriver avisen Financial Times. 30.000 personer i 28 land ble spurt om klimaet på jorden forandrer seg og om menneskelig aktivitet har hovedansvaret for dette. (aftenposten.no 17.9.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Denne posten er delt over 12.000 ganger – dette sier klimaforskerne. (- MYE DELT I SOSIALE MEDIER: Over 12.000 personer har delt Facebook-posten, som lyder: «Hva sier «KLIMA»-forkjemperne til dette?») (– Finnes folk som mener jorda er flat.)

(Anm: Denne posten er delt over 12.000 ganger – dette sier klimaforskerne. – Ingen har noen gang hevdet at det aldri har vært varme vintre før, sier Bjørn Samset i CICERO. (…) Innlegget hevder at milde vintre ikke er noen sjeldenhet i norgeshistorien. Her listes opp ti vintre som var spesielt milde mellom 1172 og 1692. En periode på 500 år. Nå deler klimaskeptikere posten som et bevis mot at klimaendringene er menneskeskapte. (…) – For det første: Ingen har noen gang hevdet at det aldri har vært varme vintre før, eller at denne vinteren er mild «på grunn av» klimaendringene, sier CICERO-forsker Bjørn Hallvard Samset. (…) Vil komme kalde vintre Det har vært varme vintre før, og vi vil ha dem igjen i fremtiden. Det har også vært kalde vintre før, og det vil vi også ha i fremtiden, sier Samset. (…) – Finnes folk som mener jorda er flat Tiåret vi akkurat har lagt bak oss, var det varmeste som noen gang er målt, bekrefter Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). (nrk.no 19.1.2020).)

- For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter.

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig (- Forties den mulige koblingen mellom kjernekraft og kjernevåpen, står vi i fare for å velge feil løsning på klimakrisen.) (- Alt er klart for en ny runde i spillet om energiformen.) (- Utfallet kan bestemme om klimakrisen vil forsterke en lenge fryktet kjenning: Faren for atomkrig.)

(Anm: Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig | Morten Bremer Mærli –
Halvor Kippe, partikkelfysiker og sjefforsker, Forsvarets forskningsinstitutt. Forties den mulige koblingen mellom kjernekraft og kjernevåpen, står vi i fare for å velge feil løsning på klimakrisen. Et tvingende behov for reduksjon i klimagassutslipp, energihungrige konsumenter og en velprøvd teknologiform har beredt grunnen for nye og dels overraskende støttekonstellasjoner for kjernekraften. Alt er klart for en ny runde i spillet om energiformen. Utfallet kan bestemme om klimakrisen vil forsterke en lenge fryktet kjenning: Faren for atomkrig. (aftenposten.no 6.10.2019).)

- Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt?

(Anm: Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt? Japanerne elsker det de kaller «å bade i skogen». Å oppsøke trær og skog, har blitt en del av det nasjonale programmet for folkehelse i Japan, og kalles Shinrin-yoku. Det betyr rett og slett å tilbringe mer tid i nærheten av trær der alle sansene er vekket til live. Ingen jogging, ikke noe work-out, men vandring, kontemplasjon og piknik i skogen. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan fire millioner dollar på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen. Forskere over hele verden har gjort det samme, og utallige studier kan bekrefte at natur og grønne områder senker hjerte- og pulsrytmen. I tillegg reduserer det stress og depresjon. Forskere kan også fortelle at natur reduserer frustrasjon og aggresjon, og gir følelse av mestring og mening i livet. (nrk.no 18.8.2018).)

(Anm: The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Highlights - Short-term visits to urban nature areas have positive effects on stress relief. - Urban park and urban woodland had rather similar positive influence on stress relief. - Urban woodland has a slightly stronger positive influence on stress relief. - Time spent in the city centre decreases positive feelings among the participants. - The salivary cortisol concentration decreases in all urban environments.Journal of Environmental Psychology 2014;38:1-9 (June 2014).)

- Usynlige plantedrepere passerer regelmessig Norges grenser.

(Anm: Usynlige plantedrepere passerer regelmessig Norges grenser. I den vakre bøkeskogen i Larvik har flere trær dødd og blitt fjernet de siste årene etter angrep av Phytophthora cambivora. Trærne får mørk utflod på stammen (innfelt bilde) før de visner i kronen og dør. Undersøkelse av importert plantemateriale avdekket 19 sykdomsfremkallende arter.  (aftenposten.no 17.2.2020).)

- Ny rapport: Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet. Europas trær står i fare for å bli utryddet av byutvikling, hogst, sykdommer og forurensning. (- Europeiske trær er en kilde til mat og husly for utallige dyrearter, og spiller en viktig økonomisk rolle. Vi må alle jobbe sammen for å sikre deres overlevelse.)

(Anm: Ny rapport: Over halvparten av Europas trær risikerer å bli utryddet. Europas trær står i fare for å bli utryddet av byutvikling, hogst, sykdommer og forurensning. Det konkluderer forskerne bak den nye europeiske rødlista for trær. I en rapport fra The International Union for the Conservation of Nature slås det fast at 58 prosent av Europas stedegne tresorter er truet, mens 15 prosent av dem er kritisk truet. Med stedegen menes trær som kun finnes på et lite geografisk område. Årsaken til at forskerne nå slår alarm handler ikke bare om klimaendringer. Byutvikling, hogst og innføring av nye arter er viktige trusler som forårsaker nedgang hos treslag over hele Europa. Da rapporten ble lagt fram i Sveits denne uka, kalte leder Craig Hilton-Taylor i IUCNs rødlisteenhet funnene for alarmerende. – Trær er essensielle for livet på jorden. Europeiske trær er en kilde til mat og husly for utallige dyrearter, og spiller en viktig økonomisk rolle. Vi må alle jobbe sammen for å sikre deres overlevelse. (nrk.no 2.10.2019).)

 (Anm: 13 Health Effects of Air Pollution (medpagetoday.com 17.12.2019).)

- Hun er sulten, ødeleggende og fremmed. I sommer dukket denne arten opp i norsk natur for første gang. (– I tillegg fant de flere fremmede insekter som er nye for Norge. Ett av dem som aldri før har vært oppdaget i norske natur før, men som kan være en katastrofe for fruktbønder.)

(Anm: Hun er sulten, ødeleggende og fremmed. I sommer dukket denne arten opp i norsk natur for første gang. Forskerne fant 174 fremmede arter rundt Oslofjorden da de testet ut nye metoder i sommer. Noen av artene er aldri før påvist i norsk natur. – Det er verre enn å finne nålen i høystakken. Vi må finne den rette høystakken å lete i først, sier entomolog Anders Endrestøl ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. (…) I områdene rundt Oslofjorden – i Viken, Telemark og Vestfold – gjorde forskerne svært interessante funn: - Av de 174 fremmede artene forskerne fant, var det blant annet 46 planter som har høy eller svært høy risiko, ifølge Fremmedartlista. - I tillegg fant de flere fremmede insekter som er nye for Norge. Ett av dem som aldri før har vært oppdaget i norske natur før, men som kan være en katastrofe for fruktbønder. (aftenposten.no 28.12.2019).)

-  Det gode diktaturet – kan demokratiet redde verden fra klimakrisa? (- Lar klimakrisas utfordringer seg egentlig løse innenfor demokratiets sendrektige rammer?) (- Mange der ute harselerer med et hvilket som helst kritisk blikk på deler av miljøkampen (sure gubber …).) (- Inntrykket er at de ikke ønsker debatt, men stillhet og ærbødig respekt.) (- Altså er klimasaken untouchable, og sier du noe annet er du et dårlig menneske.) (- Denne holdningen vil kunne bidra til en offentlighet som revner totalt.)

(Anm: Bård Larsen er historiker, med autoritær og totalitær ideologi som spesialområde. Han er prosjektleder i den liberale tankesmien Civita og skriver for Fri tanke om temaer relatert til demokrati, populisme og den offentlige samtalen. Det gode diktaturet – kan demokratiet redde verden fra klimakrisa? Lar klimakrisas utfordringer seg egentlig løse innenfor demokratiets sendrektige rammer? Eller må det hardere lut til? Er demokratiet en luksus vi rett og slett ikke kan tillate oss i møte med katastrofen? Eller kan det være at det fortsatt er den dårligste løsningen – bortsett fra alle de andre? (...) Mange der ute harselerer med et hvilket som helst kritisk blikk på deler av miljøkampen (sure gubber …). Inntrykket er at de ikke ønsker debatt, men stillhet og ærbødig respekt. Altså er klimasaken untouchable, og sier du noe annet er du et dårlig menneske. Denne holdningen vil kunne bidra til en offentlighet som revner totalt.(…) Den viktigste saken Det er nok riktig at klima er den viktigste saken i verden i dag, og det vil den fortsette å være i overskuelig fremtid. Det er et stort tema, som griper inn i de fleste politiske og økonomiske områder. Hvordan vi håndterer den og hvordan vi forbereder oss på kolossale endringer, er avgjørende for hvordan livene våre vil bli i fremtiden. Nettopp derfor må ikke klimasaken unndras nødvendig og normal debatt. (fritanke.no 27.9.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Disse bildene bekymrer norske forskere. Satellittbilder fra Meteorologisk Institutt viser en halvering av den arktiske isen på 40 år: – Nå kan vi fastslå en trend, sier seniorforsker.

(Anm: Disse bildene bekymrer norske forskere. Satellittbilder fra Meteorologisk Institutt viser en halvering av den arktiske isen på 40 år: – Nå kan vi fastslå en trend, sier seniorforsker. (…) Funnene støttes også av spesialrapporten til FNs klimapanel, som ble publisert på onsdag. Et av hovedfunnene i rapporten er at oppvarmingen av Arktis er akselererende, noe som fører til at havisen smelter stadig fortere. (tv2.no 30.9.2019).)

(Anm: Satellittbilder (yr.no).)

- Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. (- Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen.)

(Anm: Nyt studie modsiger tidligere forskning: Jo, moderkagen er en bakteriefri zone. Det nye studie sætter et foreløbigt punktum i faglig diskussion om moderkagen. Den menneskelige moderkage er et fuldstændig sterilt miljø uden bakterier ifølge et nyt studie lavet af et forskerteam ved University of Cambridge i England. Det skriver phys.org. I mange år var der da også bred enighed i det medicinske samfund om, at livmoderen og moderkagen var sterile miljøer. Men tilbage i 2014 fandt et team af forskere tegn på, at der var - ganske vist lave - niveauer af bakterier i moderkagen. Siden har flere andre undersøgelser bekræftet det fund. Men nu har teamet på Cambridge altså konkluderet, at der ikke er bakterier i moderkagen - og de antyder, at undersøgelsen fra 2014 var mangelfuld. Læs også: Risikabel moderkageprøve kan måske snart erstattes af ufarlig blodprøve I det nye studie undersøgte forskerne vævsprøver fra 578 forskellige kvinder. De udførte DNA-undersøgelser på alle prøverne ved hjælp af flere forskellige teknikker for at undgå at få falske positiver. En teknik var for eksempel at udtage prøver to gange fra hver vævskultur, mens de brugte to forskellige typer af metoder til at få fat i bakterielt DNA. De forskellige teknikker kan du læse mere om her. (…) De fandt også DNA fra bakterier, der normalt findes i skeden, hvilket stemte overens med fundene fra 2014-holdet. Da de sammenlignede mængden af bakterier i prøver fra kvinder, der havde født vaginalt (modsat kvinder med kejsersnit) fandt de større mængder af bakterier, hvilket antyder, at moderkagerne blev forurenet under fødslen. Studiet er udgivet i Nature. (videnskab.dk 2.8.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Tenke globalt, handle lokalt. (- Botemiddelet er kjent.) (- Store, raske kutt som vil gjøre vondt for mange.) (- Debatten om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet er ett eksempel på det.) (- Men for Norges del er det grønne skiftet også en stor mulighet.)

(Anm: Aftenposten mener: Tenke globalt, handle lokalt. FNs klimapanels havrapport slår fast at issmelting, varmere hav, høyere vannstand og mer ekstremvær vil få alvorlige konsekvenser. For Norge skaper det imidlertid også nye muligheter. Tenke globalt, handle lokalt. Slagordet stammer fra den gangen Gro Harlem Brundtland deltok i det store verdensmøtet om klima og miljø i Rio i 1992. I går publiserte FNs klimapanel sin havrapport. Mer enn 100 forskerere fra 36 ulike land har basert seg på mer enn 7000 nyere vitenskapelige publikasjoner i arbeidet med rapporten. (…) Botemiddelet er kjent. Store, raske kutt som vil gjøre vondt for mange. Debatten om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet er ett eksempel på det. Men for Norges del er det grønne skiftet også en stor mulighet.  (aftenposten.no 26.9.2019).)

(Anm: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (ipcc.ch 24.9.2019).) (PDF)

- Greta Thunberg angriper haterne på Facebook.

(Anm: Greta Thunberg angriper haterne på Facebook. NEW YORK (Nettavisen): - Her er vi igjen … Som mange av dere har fått med seg, er haterne mer aktive enn noen gang - de er etter meg, mitt utseende, mine klær, min oppførsel og mine forskjeller, skriver hun i et Facebook-innlegg onsdag kveld norsk tid. (…) Les: Må beklage «Greta Thunberg er mentalt syk» (nettavisen.no 25.9.2019).)

- The 1975: Greta Thunberg writes climate essay for new album.

(Anm: The 1975: Greta Thunberg writes climate essay for new album. (…) Thunberg, 16, has become one of the leading voices in the climate debate. (…) The music industry is still a major contributor to climate change. A report in the scientific journal The Conversation earlier this year suggested that, in the US alone, its greenhouse gas equivalents (GHGs) - a way of measuring emissions - has almost doubled since 1977. (bbc.com 25.7.2019).)

(Anm: 'Time to rebel': Greta Thunberg adds voice to new song by the 1975 (theguardian.com 25.7.2019).)

- Greta Thunberg raste mot verdensledere: - Vi kommer aldri til å tilgi dere. NEW YORK (Aftenposten): Hvordan våger dere! tordnet Thunberg til verdenslederne på FNs klimatoppmøte mandag. (- Dagens ledere skyver ansvaret foran seg og lar det bli opp til fremtidige generasjoner å «suge CO2 ut av luften med teknologi som knapt finnes,» sa Thunberg.) (- Den svenske tenåringen sa at utfordringene ikke kan løses med teknologi og «business as usual».)

(Anm: Greta Thunberg raste mot verdensledere: - Vi kommer aldri til å tilgi dere. NEW YORK (Aftenposten): Hvordan våger dere! tordnet Thunberg til verdenslederne på FNs klimatoppmøte mandag. Klimaaktivist Greta Thunberg holdt et rasende innlegg i starten av FNs klimatoppmøte her i FN i dag. Hun hudflettet verdenslederne fordi de ikke gjorde mer for å stanse global oppvarming og innføre effektive endringer. – Hvordan våger dere! sa Thunberg. – Dere er ikke voksne nok til å se situasjonen som den er. Thunberg sa at dagens løsninger ikke er akseptable for den generasjonen som må leve med konsekvensene. – Vi kommer aldri til å tilgi dere. Vi kommer ikke til å la dere slippe unna med dette. Dagens ledere skyver ansvaret foran seg og lar det bli opp til fremtidige generasjoner å «suge CO2 ut av luften med teknologi som knapt finnes,» sa Thunberg. Den svenske tenåringen sa at utfordringene ikke kan løses med teknologi og «business as usual». (aftenposten.no 23.9.2019).)

– Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. (– Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale.)

(Anm: – Minner om den ikoniske «I have a dream»-talen. Retorikkeksperter er overrasket over Thunbergs emosjonelle fremtoning under mandagens tale på FNs klimatoppmøte i New York. – Denne talen er ikonisk. Jeg tror den vil bli stående igjen som en milepæl i klimakampen, sier Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert ved Høyskolen Kristiania. Mandag holdt klimaaktivist Greta Thunberg et rasende innlegg på FNs klimatoppmøte i New York. I talen hudflettet hun verdenslederne fordi de ikke gjør mer for å stanse global oppvarming. – Hvordan våger dere, tordnet Thunberg fra scenen. – Dette er miljø- og klimakrisens svar på Martin Luther Kings ikoniske «I have a dream»-tale. Men der King snakket om en drøm, snakker Thunberg om et mareritt, sier Ringdal. Greta Thunberg raste mot verdensledere: – Vi kommer aldri til å tilgi dere. Talen retorikkeksperten refererer til, ble holdt 28. august 1963 i Washington og er en av verdenshistorienes mest berømte. Talen sto igjen som det store øyeblikket under en massedemonstrasjon i den amerikanske hovedstaden. Presten og borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. krevde at den rasistiske diskrimineringen i USA måtte ta slutt. Foran over 200.000 mennesker talte han om sin drøm om en bedre fremtid, en fremtid der det ikke er hudfargen som er avgjørende. (…)  Emosjonell, men kontrollert Også Kjeldsen merket seg at Thunberg, som vanligvis har en kjølig og kontrollert fremtoning i taler, viste seg fra en mer emosjonell side enn hun har gjort tidligere. Det overrasket ham. – Jeg ble litt bekymret for at hun skulle miste besinnelsen. Men det utviklet seg til en sterk emosjonell, men kontrollert fremvisning. Det er begrenset hvor mange ganger du kan være kjølig og fattet når du snakker om veldig alvorlige saker du brenner for. (aftenposten.no 24.9.2019).)

- Greta Thunberg. - Hun er beintøff, et unikum. (- Greta Thunberg (16) hylles av klimaforskere.)

(Anm: Greta Thunberg. - Hun er beintøff, et unikum. Greta Thunberg (16) hylles av klimaforskere. 16-årige Greta Thunberg får enorm oppmerksomhet for sin kamp mot klimaendringer. For et år siden satt hun alene og demonstrerte utenfor Riksdagen i Stockholm; i år har hundretusener aksjonert over hele verden på hennes initiativ, og mandag holdt hun tale til FNs hovedforsamling i New York. - Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord. Likevel er jeg en av de heldige. Folk lider. Folk dør. Hele økosystem kollapser, sa en svært følelsesladd Thunberg til verdenslederne. Et videoklipp av 16-åringen som setter et intenst blikk på Parisavtale-motstander Donald Trump, går viralt. (dagbladet.no 25.9.2019).)

- Klimaforsker «faktasjekker» påstandene i Greta Thunbergs tale- punkt for punkt.

(Anm: Klimaforsker «faktasjekker» påstandene i Greta Thunbergs tale- punkt for punkt. Den unge klimaaktivisten Greta Thunberg holdt en tordentale under FNs klimamøte mandag. Mens 16-åringens framføring har fått massiv oppmerksomhet i både sosiale og tradisjonelle medier, har selve budskapet i talen fått mindre fokus. (nettavisen.no 26.9.2019).)

- Ber voksne skjerpe seg: Har aldri sett så mange personangrep mot barn og unge. (- Unicef Norge er lei av voksne mennesker som mobber og hetser barn på Facebook.)

(Anm: Ber voksne skjerpe seg: Har aldri sett så mange personangrep mot barn og unge. Unicef Norge er lei av voksne mennesker som mobber og hetser barn på Facebook. (…) – Blir forbanna Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge sier til NRK at de har moderert bort en rekke innlegg med nedsettende personbeskrivelser og kommentarer om at Thunberg er hjernevasket. – Vi har aldri vært vitne til at så mange voksne henger ut og går til personangrep på barn og unge. I denne saken er det en mengde vi ikke har sett før. Det er helt uakseptabelt at voksne holder på sånn, sier Viken. Viken mener de voksne er forpliktet til å ta barn og unge på alvor og la dem ytre seg uten å ty til personangrep. (nrk.no 26.9.2019).)

- Trine Eilertsen, politisk redaktør. (- Kriseforståelse utløser handling.) (- Det har vist seg så å si umulig å kombinere en uro for klimaet med en uro for mennesket Greta Thunberg.) (- Håpløshet utløser resignasjon.) (- Hvis vi aldri anerkjenner at noen av dem gjør noe, en del av dem også til høy politisk kostnad, svekkes motivasjonen for politisk handling.)

(Anm: Kriseforståelse utløser handling. Håpløshet utløser resignasjon. Klimaet trenger det første. | Trine Eilertsen, politisk redaktør. Påstanden om at «ingenting skjer» i klimaarbeidet, er spenstig. Men ødeleggende. (…) Umulig kombinasjon (…) Det har vist seg så å si umulig å kombinere en uro for klimaet med en uro for mennesket Greta Thunberg. (…) Kriseforståelse kan utløse handling, håpløshet utløser resignasjon og passivitet. Det er ikke håpløshet som har brakt frem alle fremskrittene. (…) Noen gjør noe Så, hva skjer? For mye til at det kan ramses opp her. (…) Hvis vi aldri anerkjenner at noen av dem gjør noe, en del av dem også til høy politisk kostnad, svekkes motivasjonen for politisk handling. (aftenposten.no 27.9.2019).)

- Frank Rossavik, kommentator. Snudde utviklingen til det bedre i uke 39, 2019, eller går det nå utforbakke for alvor? (- Her var ingen av de runde formuleringene, kloke nyansene og belevne vitsene som forventes av ledere. Bare en sint og alvorlig 16-åring med Aspergers syndrom.) (- I så fall kan Greta Thunbergs ansiktsuttrykk på FNs talerstol bli det som står igjen.)

(Anm: Snudde utviklingen til det bedre i uke 39, 2019, eller går det nå utforbakke for alvor? | Frank Rossavik, kommentator. Dramatiske og tvetydige dager. Kanskje blir dette ansiktsuttrykket dekkende for en historisk uke. Litt av uke, får man si. Greta Thunberg sto på FNs talerstol, bisk i ansiktsuttrykket, hard i tonen. (aftenposten.no 28.9.2019).)

- Diplomat: – Dette er eit svar eg håpar Solberg angrar på. (– Kva synest du om at Greta Thunberg har blitt den store rockestjerna her i New York denne veka? spør TV2-reporter Græsvik. (– Eg synest det er flott at vi har ei tydeleg talskvinne for ungdom sitt engasjement for klima.) (- Så meiner eg framleis at du kan markera det, utan å droppe ut av skulen.) (- Det er fullt mogleg å ha engasjement på fritida si, og ikkje berre i skuletida si, svarar statsministeren smilande.)

(Anm: Diplomat: – Dette er eit svar eg håpar Solberg angrar på. Etter statsminister Erna Solberg uttalte seg om Greta Thunberg på TV 2-nyheitene tysdag, har sosiale medium kokt med tilbakemeldingar. Måndag heldt både statsminister Erna Solberg og klimaaktivist Greta Thunberg tale under FN sitt klimatoppmøte i New York. Tysdag vart Solberg intervjua av journalist Fredrik Græsvik i TV 2, om Thunberg og slagkrafta ho har hatt opp mot klimamøtet. – Kva synest du om at Greta Thunberg har blitt den store rockestjerna her i New York denne veka? spør TV2-reporter Græsvik. – Eg synest det er flott at vi har ei tydeleg talskvinne for ungdom sitt engasjement for klima. Så meiner eg framleis at du kan markera det, utan å droppe ut av skulen. Det er fullt mogleg å ha engasjement på fritida si, og ikkje berre i skuletida si, svarar statsministeren smilande. – Framstår ute av kontakt med si tid Dette har ikkje gått upåakta hen og i sosiale medium kokar det. Anders Heger, forfattar, skribent og forleggar i Cappelen Damm, er heller ikkje imponert. (framtida.no 25.9.2019).)

- Mener TV-stjerne bør få sparken etter uttalelsene om Greta Thunberg. - Jeg vil ikke lenger unnskylde for et søsken som jeg ikke lenger kjenner igjen, sier TV-kommentatorens bror.

(Anm: Mener TV-stjerne bør få sparken etter uttalelsene om Greta Thunberg. - Jeg vil ikke lenger unnskylde for et søsken som jeg ikke lenger kjenner igjen, sier TV-kommentatorens bror. NEW YORK (Nettavisen) Den 16-år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg har havnet midt inni en søskenkonflikt i USA etter FN-talen mandag. Bakteppet er TV-kommentatoren Laura Ingraham, som er et at de meste kjente TV-ansiktene på Fox News. Ingraham er en svært kjent konservativ TV-personlighet i USA, med røtter i det republikanske partiet, blant annet som taleskribent for Reagan-administrasjonen. (…) Sammenlignet Greta med «Children of the Corn» TV-kommentatoren bak «The Ingraham Angle» dro nemlig en sammenligning mellom Greta Thunbergs tale og filmen «Children of the Corn», en skrekkfilm basert på boken av sammen navn, skrevet av den verdensberømte forfatteren Stephen King. (nettavisen.no 27.9.2019).)

- FN-rapportør: Mener Norge må gjøre noe med det norske klimaparadokset.

(Anm: FN-rapportør: Mener Norge må gjøre noe med det norske klimaparadokset. David Boyd, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, mener det er på høy tid at Norge setter en stopper for nye olje- og gassprosjekter. (dagsavisen.no 23.9.2019).)

- Framtiden i deres hender. Hei, Solberg! Hadde dere politikere bare gjort jobben de siste 40 årene, hadde ikke Greta Thunberg trengt å skulke.

(Anm: Framtiden i deres hender. Hei, Solberg! Hadde dere politikere bare gjort jobben de siste 40 årene, hadde ikke Greta Thunberg trengt å skulke. «Men jeg mener fortsatt at du kan markere det uten å droppe ut av skolen. Det er fullt mulig å ha engasjement på fritiden sin og ikke bare på skoletiden sin». (…) New York Times Magazine trykket i fjor sommer en artikkel om hvor nære USA og verdenssamfunnet var på 1980-tallet til å stagge den ville veksten i utslippene. De var bare én signatur unna. Historien begynner i Washington DC i 1979, og forteller om et kjent, vitenskapelig fenomen som var ukjent i politiske kretser: drivhuseffekten, og den banalt enkle sammenhengen: Jo mer kull, olje og gass man forbrenner, desto mer karbondioksid slippes ut i atmosfæren og desto varmere blir det rundt ørene på oss på kloden. Dette ble for så vidt klart allerede i 1859. (dagsavisen.no 27.9.2019).)

- Sylvi Listhaug knallhardt ut mot kirken etter klimastøtte: – Veldig spesielt.  (– Det viktigste for barn og ungdom er å være på skolen og lære det de skal. Å delta i disse demonstrasjonene er skulking, og jeg synes det er veldig spesielt hvis det er sånn at Den norske kirke oppfordrer til det, sier Sylvi Listhaug (Frp) til Nettavisen.)

(Anm: Sylvi Listhaug knallhardt ut mot kirken etter klimastøtte: – Veldig spesielt. REAGERER: Den norske kirke og Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum (innfelt) sendte ut en støtteerklæring til klimastreikende ungdom. Det fikk Sylvi Listhaug (Frp) til å tenne på alle pluggene. Frp-politikeren mener støttemeldingen til klimastreikende ungdom gjør at kirken skyver folk fra seg. – Det viktigste for barn og ungdom er å være på skolen og lære det de skal. Å delta i disse demonstrasjonene er skulking, og jeg synes det er veldig spesielt hvis det er sånn at Den norske kirke oppfordrer til det, sier Sylvi Listhaug (Frp) til Nettavisen. Mandag skriver Den norske kirke i en pressemelding at de støtter fredagens planlagte klimastreik og ungdommens engasjement. Kirkerådets Kristin Gunleiksrud Raaum skriver at kirken, i likhet med klimastreikerne, ber alle i ledende posisjoner om å handle før det er for sent. – Skal vi ta vare på skaperverket, må vi ta vare på miljøet og klimaet på jorden Gud har skapt. Derfor har kirken en naturlig plass i diskusjonen om klima, skriver Raaum. Nå mener Frp-politiker Listhaug at kirken har gått for langt – igjen. (nettavisen.no 24.2.2020).)

- VI VIL GJØRE VÅRT: Vi mener at hovedavtalene i alle de ulike tariffområdene må slå fast at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse og bidra til å nå bærekraftsmålene, skriver lederen i UNIO og hennes 13 forbundsledere.

(Anm: Av Ragnhild Lied, leder, og 13 forbundsledere i Unio, se signeringer nederst. VI VIL GJØRE VÅRT: Vi mener at hovedavtalene i alle de ulike tariffområdene må slå fast at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse og bidra til å nå bærekraftsmålene, skriver lederen i UNIO og hennes 13 forbundsledere. Bilde fra klimabrølet i Oslo 30. august. Foto: NTB Scanpix (dagbladet.no 27.9.2019).)

- Ketil Solvik-Olsen, sentralstyremedlem i Frp og tidligere samferdselsminister (Frp). Miljøpolitikk, ikke miljøpanikk. (- Når ungdom i dag brøler mot klimaendringer utenfor Stortinget – er de bevisst hva de samtidig brøler for?) (- I søken etter gode miljøtiltak må vi vokte oss for politikere og aktivister med miljøpanikk.) (- Det blir som å heie på elbilister som lader med dieselaggregat.)

(Anm: Ketil Solvik-Olsen, sentralstyremedlem i Frp og tidligere samferdselsminister (Frp). Miljøpolitikk, ikke miljøpanikk. Det er lett å få oppmerksomhet ved å brøle. Men vil du virkelig endre verden – så finn løsninger. Norge er med og leder vei i klimapolitikken. Ikke fordi noen miljøvernorganisasjoner ber dagens unge demonstrere mot alt som har skapt velstand i Norge. Men fordi de voksne faktisk bryr seg, skriver Ketil Solvik-Olsen. Når ungdom i dag brøler mot klimaendringer utenfor Stortinget – er de bevisst hva de samtidig brøler for? I søken etter gode miljøtiltak må vi vokte oss for politikere og aktivister med miljøpanikk. Det blir som å heie på elbilister som lader med dieselaggregat. La oss jobbe for bedre miljø, men uten å hvile på symboltiltak. Vi må også sikre løsninger som ivaretar vårt demokrati og gode samfunn, ikke omfavne løsninger fundert på tvang og moralisme. (nrk.no 30.8.2019).)

- Sånn så vi ut for fire millioner år siden.

(Anm: Sånn så vi ut for fire millioner år siden. En komplett hodeskalle har lært oss enda mer om vårt eget slektstre, og gitt oss et fjes der vi tidligere bare hadde et navn. KOMPLETT: Et komplett kranium gir en solid rekonstruksjon – omtrent sånn kan våre forfedre og -mødre ha sett ut. (nrk.no 29.8.2019).)

- Nytt funn utfordrer evolusjonsteori. Funnet av et 3,8 millioner år gammelt fossil i Etiopia sår tvil rundt tidligere evolusjonsteori. Ansiktet av den eldste arten som entydig sitter på menneskets evolusjonstre har blitt avduket for første gang ved å bruke funnet av en 3,8 millioner år gammel hodeskalle i Etiopia. (- Siden det mest kjente funnet av Australopithecus afarensis, «Lucy» ble kjent, har hennes direkte forgjenger vært ukjent, med kun et håndfull tenner, noen funn av beinrester, og noen få fragmenter av hodeskalle til å gi hint om utseende og livsstil.)

(Anm: Nytt funn utfordrer evolusjonsteori. Funnet av et 3,8 millioner år gammelt fossil i Etiopia sår tvil rundt tidligere evolusjonsteori. Ansiktet av den eldste arten som entydig sitter på menneskets evolusjonstre har blitt avduket for første gang ved å bruke funnet av en 3,8 millioner år gammel hodeskalle i Etiopia. Fossilet tilhører en eldgammel hominini, «Australopithecus anamensis», som trolig er den direkte stamfaren til «Australopithecus afarensis». Fossilet stammer fra tiden der våre forfedre utviklet seg fra å leve i trærne til å gå på to ben, men fortsatt hadde distinkte ape-lignende ansikt, kraftige kjever og små hjerner, og er det eldste medlemmet i Australopithecus-gruppen. Siden det mest kjente funnet av Australopithecus afarensis, «Lucy» ble kjent, har hennes direkte forgjenger vært ukjent, med kun et håndfull tenner, noen funn av beinrester, og noen få fragmenter av hodeskalle til å gi hint om utseende og livsstil. Det siste funnet, en bemerkelsesverdig komplett hodeskallet fra en mannlig voksen kalt «MRD», har endret det. – Det vil bli et ikon i menneskets evolusjon – Det er godt endelig å sette et ansikt ved navnet, sier Stephanie Melillo ved Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, ifølge The Guardian. (tv2.no 29.8.2019).)

- Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom.

(Anm: Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease. Summary: Mitochondria are not only the power plants of our cells; these tiny structures also play a central role in our physiology. By enabling flexible responses to new environments, mitochondria have helped humans adapt and evolve. (medicalnewstoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondrial DNA variation in human radiation and disease. Cell. 2015 Sep 24;163(1):33-8.)

(Anm: Could thermal sensitivity of mitochondria determine species distribution in a changing climate? J Exp Biol. 2014 Jul 1;217(Pt 13):2348-2357. (medicalnewstoday.com 21.8.2014).)

- Se for deg at du dykker ned til bunnen av en grunn, solfylt lagune en sommerdag for ca. 555 millioner år siden. Rundt deg på alle kanter driver det underlige, geléformede skapninger, noen med tre spiralformede armer, noen som ligner oppblåsbare, futuristiske sittemøbler – alle på jakt etter saftige mikrober i mudderet, mens en skog av besynderlige, fjærlignende organismer danser rolig i takt med havstrømmene bak deg.

(Anm: Av Audun Rugstad. Sammendrag Se for deg at du dykker ned til bunnen av en grunn, solfylt lagune en sommerdag for ca. 555 millioner år siden. Rundt deg på alle kanter driver det underlige, geléformede skapninger, noen med tre spiralformede armer, noen som ligner oppblåsbare, futuristiske sittemøbler – alle på jakt etter saftige mikrober i mudderet, mens en skog av besynderlige, fjærlignende organismer danser rolig i takt med havstrømmene bak deg. Vi befinner oss i ediacara-perioden (ca. 570–541 millioner år siden), og denne idyllen skal dessverre bli kortvarig. Rundt 20 millioner år senere er så godt som alle spor etter disse langsomme og merkelige skapningene borte, og de har da blitt erstattet av mange av de dyregruppene vi kjenner i dag. Hva var det som skjedde? De mystiske og for mange ukjente ediacara-vesenenes plass i livets tre, og hva deres plutselige forsvinningsnummer skyldtes, er fortsatt et av de største ubesvarte mysteriene i livets tidligste utvikling. På sporet av de mystiske ediacara-skapningenes tapte tid. Naturen 04 / 2019 (Volum 143).)

- Hva kan vi lære av 80-tallets misvisende medieoppslag om sur nedbør? (- Forskningen er langt fra entydig om samfunnskonsekvenser av klimaendringer, ei heller om hvilke klimatiltak som bør iverksettes og hvor mye ressurser vi bør bruke på det. Men mange synes likevel å ha kommet til tro på at 1,5 eller 2-gradersmålet må nås for enhver pris.)

(Anm: Hva kan vi lære av 80-tallets misvisende medieoppslag om sur nedbør? | Simen Gaure, forsker, Frischsenteret. Et tilbakeblikk på tidligere miljøkatastrofer kan gi oss litt å tenke på når det gjelder samfunnets bruk av forskning. Visst var det sur nedbør, men skogforskere fant ingen tegn til at den drepte skogen, skriver Simen Gaure. (…) Forskningen er ikke entydig Dette kan være en ting å tenke over når vi diskuterer klimatiltak i vår tid. Forskningen er langt fra entydig om samfunnskonsekvenser av klimaendringer, ei heller om hvilke klimatiltak som bør iverksettes og hvor mye ressurser vi bør bruke på det. Men mange synes likevel å ha kommet til tro på at 1,5 eller 2-gradersmålet må nås for enhver pris. Igjen er vitenskapen brukt på et rent instrumentelt vis, denne gangen ved å hente et enkelt måltall fra forskning og insistere på at det er noe helt spesielt med det. Det er det ikke, og kravene om dramatisk inngripen nå eller senest innen to eller tolv år bør begrunnes i noe annet enn «forskning». (aftenposten.no 27.8.2019).)

- Har ikke tid. Simen Gaure bruker i sin Uviten-artikkel i Aftenposten 27. august en unyansert fremstilling av virkninger av sur nedbør på skog til å så tvil om viktigheten av å redusere utslippene av klimagasser.

(Anm: Av Hans Martin Seip professor emeritus Universitetet i Oslo. Har ikke tid. Simen Gaure bruker i sin Uviten-artikkel i Aftenposten 27. august en unyansert fremstilling av virkninger av sur nedbør på skog til å så tvil om viktigheten av å redusere utslippene av klimagasser. Faren for skogskader var nok overdrevet, men senere studier har vist at reduserte utslipp av svoveldioksid har vært gunstig for skog mange steder. Den største gevinsten var imidlertid reduserte helseskader. Selv om en ikke hadde nøyaktig kunnskap om alle typer skader, kom en altså frem til gode tiltak. (aftenposten.no 3.9.2019).)

- Studie: De med sterkest meninger kan minst. (- Sterke meninger og lav kunnskap hører ofte sammen, men gruppesamhold er viktigere enn kunnskap for mange.) (- Mer ekstreme motstandere av genmodifisert mat er gjerne dårligere skolert innen genetikk og biologi, men med høyere vurdering av eget kunnskapsnivå, viser studie.)

(Anm: Studie: De med sterkest meninger kan minst | Simen Gaure, forsker, Frischsenteret. Sterke meninger og lav kunnskap hører ofte sammen, men gruppesamhold er viktigere enn kunnskap for mange. Mer ekstreme motstandere av genmodifisert mat er gjerne dårligere skolert innen genetikk og biologi, men med høyere vurdering av eget kunnskapsnivå, viser studie. Mange polariserte politiske temaer har en underliggende naturvitenskapelig basis. Det kan dreie seg om klimaendringer, genmodifisert mat (GM-mat), alternativ medisin, vaksiner, nanoteknologi eller kjernekraft. Det gjelder ikke bare i Norge, men stort sett over alt. Man kan undre seg over hvorfor det blir så polarisert når det i grunnen bunner i vitenskap? Virker det, virker det ikke, er det farlig, ufarlig? Det er strengt tatt vitenskapelige spørsmål, ikke politiske, og hoveddelen av det vitenskapelige grunnlaget er veletablert vitenskap, ikke kontroversielt. Genmodifisert mat og klima I en artikkel i Nature Human Behaviour i januar har Philip Fernbach med flere undersøkt om polariseringen har med kunnskap å gjøre. Får folk et ekstremt forhold til slike spørsmål jo mindre skolerte de er i vitenskap, eller hvordan er det egentlig? De har undersøkt to temaer i USA, Tyskland og Frankrike. Holdningen til GM-mat, og holdningen til menneskeskapte klimaendringer, og sammenholdt det med resultater på en kunnskapstest, og med selvoppfattet kunnskapsnivå. Resultatene var ikke kvalitativt forskjellige mellom landene. Hvorfor tror stadig flere at Jorden er flat? | Ole Jacob Madsen (aftenposten.no 24.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Ingen skogdød, men fiskedød. I flere innlegg i Aftenposten har skribentene Simen Gaure, Hans Martin Seip og Nils Roll-Hansen berørt forskning om sur nedbør og skogdød. Her er det nødvendig å minne om at «skogdød» bare er en del av historien om forskning om og miljøpolitikk mot sur nedbør. Det blir klart misvisende når for eksempel Roll-Hansen bare skriver «sterk frykt for store skogskader på grunn av sur nedbør førte på 1970-tallet til et storstilt norsk forskningsprosjekt». (- Disse reduksjonene har gitt dramatiske forbedringer av tilstanden i norske innsjøer og vassdrag.)

(Anm: Øyvind Lone, geograf, tidligere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Ingen skogdød, men fiskedød. I flere innlegg i Aftenposten har skribentene Simen Gaure, Hans Martin Seip og Nils Roll-Hansen berørt forskning om sur nedbør og skogdød. Her er det nødvendig å minne om at «skogdød» bare er en del av historien om forskning om og miljøpolitikk mot sur nedbør. Det blir klart misvisende når for eksempel Roll-Hansen bare skriver «sterk frykt for store skogskader på grunn av sur nedbør førte på 1970-tallet til et storstilt norsk forskningsprosjekt». Bakgrunnen for prosjektet Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF) var minst like mye fiskedød, fisketomme innsjøer og sterkt svekket vassdragsnatur, blant annet på Sørlandet. Å utelate eller underslå dette gir et meget skjevt og ufullstendig bilde av hvordan miljøforskning og miljøpolitikk på dette området foregikk. SNSF-prosjektet viste klare sammenhenger mellom forsuring, fiskedød og utviklingen i sørnorske vassdrag. Sammenhengene ble styrket og bekreftet av senere britisk-norsk forskning og av et tilsvarende nordamerikansk forskningsprosjekt. Denne forskningen koblet med overvåkingsprogrammer ga grunnlaget for de avtalene og protokollene som har ført til sterkt reduserte utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksid i Europa. Disse reduksjonene har gitt dramatiske forbedringer av tilstanden i norske innsjøer og vassdrag. (aftenposten.no 24.9.2019).)

- Illusjonen om skogdøden.

(Anm: Nils Roll-Hansen, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Illusjonen om skogdøden. Hans Martin Seip kritiserer i Aftenposten 3. september Simen Gaure for hans bruk av historien om sur nedbør og skogdød i Uviten-spalten 27. august. Siden Gaure viser til min forskning, vil jeg gjerne gi en kommentar. (aftenposten.no 11.9.2019).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Hullet i ozonlaget: Verdensdugnaden har fungert, viser forskning.

(Anm: Hullet i ozonlaget: Verdensdugnaden har fungert, viser forskning. Ozonlaget på kloden er på vei mot friskmelding. Det er gode nyheter for klimaet og vindsystemene. Menneskeheten hadde lenge sluppet store mengder klorfluorkarboner ut i atmosfæren. Disse såkalte KFK-gassene ble blant annet brukt i kjøleskap og skumplast. De ble også brukt som drivgass i spraybokser. Gassene ødela det tynne laget med ozon i stratosfæren i en skremmende fart. Dette var en stor trussel for mye av livet på jorda. Med FNs Montreal-protokoll fra 1987 gikk verdens sammen om å løse problemet. Gassene ble forbudt å bruke. Det har snudd utviklinga. (nrk.no 28.3.2020).)

- Går mot rekordlite hull i ozonlaget. Årets ozonhull over Antarktis er under halvparten så stort som det vanligvis er midt i september. (- Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av livsfarlig ultrafiolett UV-stråling fra solen.)

(Anm: Går mot rekordlite hull i ozonlaget. Årets ozonhull over Antarktis er under halvparten så stort som det vanligvis er midt i september. Ifølge Atmosfære-overvåkingen til EUs Copernicus-program er årets ozonhull over Antarktis under halvparten av det om er vanlig midt i september, skriver BBC. – Ozonhullet er mye mindre enn det vi har sett siden 1984. Bare i 2002 har vi sett noe lignende, sier Georg H. Hansen, seniorforsker ved Avdeling for atmosfære og klima ved Framsenteret i Tromsø, til NRK. Ozonlaget er et gasslag av ozon i atmosfæren som beskytter mot ultrafiolett (UV-) stråling, ofte kalt jordens egen «solkrem». Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av livsfarlig ultrafiolett UV-stråling fra solen. (nrk.no 16.9.2019).)

- Oppsiktsvekkende varmerekord i Antarktis. (- I Antarktis er det for første gang målt over 20 varmegrader, melder brasilianske forskere.)

(Anm: Oppsiktsvekkende varmerekord i Antarktis I Antarktis er det for første gang målt over 20 varmegrader, melder brasilianske forskere. Målingen lyder på 20,75 grader og ble gjort på Seymour-øya 9. februar, ifølge avisa The Guardian. Dette er nesten en hel grad høyere enn forrige rekord. Den var på 19,8 grader, og ble satt så langt tilbake som i januar 1982 på Signy-øya. (aftenposten.no 14.2.2020).)

- Kina indleder klapjagt på ozonsyndere. Kinesiske byggevareproducenter bruger ulovligt enorme mængder af den ozonnedbrydende gas CFC-11.

(Anm: Kina indleder klapjagt på ozonsyndere. Kinesiske byggevareproducenter bruger ulovligt enorme mængder af den ozonnedbrydende gas CFC-11. Nu indleder myndighederne en klapjagt. Selv om Kina har forpligtet sig til at udfase anvendelsen af ozonnedbrydende gasser, bryder flere af landets byggevareproducenter åbenlyst og skamløst de kinesiske regler. Ifølge en rapport fra den britiske organisation Environmental Investigation Agency (EIA) kan man på den kinesiske handelsportal Alibaba finde flere sælgere, der faldbyder den ozonnedbrydende CFC-11-gas, og 18 ud af de 21 producenter og sælgere, som EIA har været i kontakt med, fortæller frit, at de bruger CFC-11 frem for alternative gasser, der er sikre for ozonlaget. CFC-11 er nemlig både billigere og lettere at bruge end alternativerne. Og myndighederne er de tilsyneladende ikke bange for. Læs også: Ozonlag svækkes over Jordens mest befolkede områder (ing.dk 6.8.2018).)

- Mystisk økning i forbudte ozon-ødeleggende kjemikalie sjokker forskere.

(Anm: Mysterious rise in banned ozone-destroying chemical shocks scientists. CFCs have been outlawed for years but researchers have detected new production somewhere in east Asia. (…) Unless the culprit is found and stopped, the recovery of the ozone layer, which protects life on Earth from damaging UV radiation, could be delayed by a decade. (…) “We are acting as detectives of the atmosphere, trying to understand what is happening and why,” Montzka said. “When things go awry, we raise a flag.” Erik Solheim, head of UN Environment, said: “If these emissions continue unabated, they have the potential to slow down the recovery of the ozone layer. It’s therefore critical that we identify the precise causes of these emissions and take the necessary action.” (…) The rate of leakage was declining steadily until 2013, when an abrupt slowing of the decline was detected at research stations from Greenland to the South Pole. Scientists then embarked on an investigation, published in the journal Nature, to find out the cause. (theguardian.com 16.5.2018).)

- Forskerne ante ikke hvor den ozon-skadelige gassen kom fra. (- I en artikkel skriver avisa at deres funn indikerer at en stor kilde til dette utslippet er fabrikker i Xingfu, Kina.) (- Erik Solheim, FNs miljøsjef, kaller ulovlig produksjon av gassen for «intet mindre enn miljøkriminalitet som krever avgjørende tiltak».)

(Anm: Forskerne ante ikke hvor den ozon-skadelige gassen kom fra. Nå pekes ett sted ut som synderen. I 2010 var det ingen rapporterte utslipp av KFK-gassen. For noen uker siden dukket det opp store mengder. I midten av mai gjorde amerikanske forskere et sjokkfunn: De påviste et plutselig og mystisk utslipp av KFK (klorfluorkarbon)-gasser, som har en destruktiv effekt på ozonlaget. Et lag av ozon (trioksygen/O3) i atmosfæren beskytter livet på jorden mot stråling fra sola. (…) The New York Times har undersøkt utslippet ytterligere etter avsløringen. I en artikkel skriver avisa at deres funn indikerer at en stor kilde til dette utslippet er fabrikker i Xingfu, Kina. Disse skal ha ignorert et globalt forbud og fortsatt å lage eller bruke KFK-11. Ifølge avisa fins det hele 1700 bedrifter i byen som er involvert i produksjonen av hvitevarer - tradisjonelt en sektor med stort forbruk av KFK-gasser. (…) Miljøkriminalitet Hodnebrog forteller at i tillegg til å skade ozonlaget er KFK-gass også en kraftig drivhusgass. (…) Erik Solheim, FNs miljøsjef, kaller ulovlig produksjon av gassen for «intet mindre enn miljøkriminalitet som krever avgjørende tiltak». (dagbladet.no 29.6.2018).)

(Anm: In a High-Stakes Environmental Whodunit, Many Clues Point to China. XINGFU, China — Last month, scientists disclosed a global pollution mystery: a surprise rise in emissions of an outlawed industrial gas that destroys the atmosphere’s protective ozone layer. (nytimes.com 24.6.2018).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Ny studie: Plass til 11 millioner vindmøller i Europa. (- Forskerne har kommet frem til at det er plass til 11 millioner vindmøller i Europa, skriver DR. Beregninger viser at så mange vindmøller kan produsere 1497 exajoule energi, mer enn verden forventes å bruke i 2050.)

(Anm: Ny studie: Plass til 11 millioner vindmøller i Europa. Det er nok av både vind og plass i Europa til å dekke hele verdens elektrisitetsbehov innen år 2050. Det har en internasjonal gruppe forskere regnet ut. Forskerne har kommet frem til at det er plass til 11 millioner vindmøller i Europa, skriver DR. Beregninger viser at så mange vindmøller kan produsere 1497 exajoule energi, mer enn verden forventes å bruke i 2050. Det største potensialet er det ifølge studien i Norge, Russland og Tyrkia. De tre beskrives som land med «lite vindenergi og store vindressurser – og masse plass». Studien, som er publisert av Science Direct, er gjort av forskere fra seks land. De har satt sammen en lang rekke data, inkludert vinddata og oversikter over restriksjoner for å komme frem til hvor stor kapasitet det er for å sette opp vindmøller. (nrk.no 21.8.2019).)

(Anm: How much wind power potential does europe have? Examining european wind power potential with an enhanced socio-technical atlas. Energy Policy;132: 1092-1100 (September 2019).)

- Equinor på svarteliste. Equinor kastet ut av dansk pensjonsfond: – Dette er riktig beslutning for avkastningen vår.

(Anm: Equinor på svarteliste. Equinor kastet ut av dansk pensjonsfond: – Dette er riktig beslutning for avkastningen vår. Ekskluderer verdens ti største oljeselskaper fra porteføljen. Det danske pensjonsfondet MP Pension annonserte tirsdag at de selger alle sine aksjer i ti av verdens største oljeselskaper. Det gjelder ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total, Petrobras - og Equinor. (tu.no 4.9.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Equinor-topp om aksjekjøpet: – Dette stopper ikke oss. (- Equinor vil heller gi 45 milliarder kroner ekstra til aksjonærene enn å bruke pengene på energiprosjekter.)

(Anm: Equinor-topp om aksjekjøpet: – Dette stopper ikke oss. Equinor vil heller gi 45 milliarder kroner ekstra til aksjonærene enn å bruke pengene på energiprosjekter. Finansdirektøren avviser at det er et svakhetstegn. Torsdag morgen annonserte Equinor at selskapet vil kjøpe tilbake egne aksjer for fem milliarder dollar, eller 45 milliarder kroner, innen utgangen av 2022. Nyheten bidro til å sende aksjekursen opp rundt syv prosent torsdag formiddag, tilsvarende en økning på nesten 40 milliarder kroner i markedsverdi. (dn.no 5.9.2019).)

- Equinors vindplan får 2,3 mrd. Statens pengegave på 2,3 milliarder kroner til Equinors havvindprosjekt må nå avklares mot EU-regler mot statsstøtte. (- Uvanlig nok stilte også statsminister Erna Solberg.) (- Equinor har store ambisjoner med Hywind-konseptet.)

(Anm: Equinors vindplan får 2,3 mrd. Statens pengegave på 2,3 milliarder kroner til Equinors havvindprosjekt må nå avklares mot EU-regler mot statsstøtte. Det statlige klimateknologiselskapet Enova sammenkalte torsdag på kort varsel til pressekonferanse på Ekebergrestauranten vedrørende Equinors store havvindplan på Tampen. Uvanlig nok stilte også statsminister Erna Solberg. Staten gir nemlig Equinor og partnerne en rekordtildeling på hele 2,3 milliarder kroner til prosjektet, slik DN meldte tidlig torsdag. (...) Les også: Grønn grubling på svart messe Prosjektet er komplisert fordi det omfatter strømoppkobling til fem gamle oljeplattformer på Gullfaks- og Snorre-feltene, og derigjennom involverer svært mange ulike interessenter. Gullfaks-lisensen bestyres av Equinor, med Petoro og OMV som medeiere, og skal eie fem av de elleve turbinene. Snorre-lisensen består av Equinor, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, Wintershall DEA og Vår Energi, og skal eie de siste seks. Det omsøkte støttebeløpet på rundt 2,5 milliarder kroner skapte oppsikt da det ble lansert under oljemessen i fjor. Bellona-grunnlegger Frederic Hauge var blant kritikerne som mente Equinor burde kunne ta en større del av regningen selv. (...) Store ambisjoner Equinor har store ambisjoner med Hywind-konseptet. Det handler ikke bare om Hywind Tampen. Selskapet ønsker å gjøre flytende vindparker til et konkurransedyktig alternativ til havbunnsmonterte vindparker. Det kan åpne opp enorme havområder globalt for vindenergi-utbygginger. Selskapet satte opp sin første Hywind-testmølle til rundt 400 millioner kroner utenfor Karmøy i 2009, også da støttet av Enova. I 2017 fulgte selskapet opp med Hywind Scotland, en pilotpark til to milliarder kroner som består av fem mye større turbiner, muliggjort av britiske subsidier. I sommer kunngjorde også Equinor og koreanske partnere planer om å utrede det flytende havvindprosjektet Donghae 1 i Sør-Korea, en vindpark som skal være dobbelt så stor som Hywind Tampen. Les også: Flytende havvind kan bli et nytt industrieventyr (dn.no 22.8.2019).)

- Er «avhengig» av statsstøtte – selv om de kan skrive av det meste på skatten. Equinor og partnerne dekker kun 9 prosent av totalkostnaden på den planlagte havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen – resten av regningen tar staten og skattebetalerne.

(Anm: Er «avhengig» av statsstøtte – selv om de kan skrive av det meste på skatten. Equinor og partnerne dekker kun 9 prosent av totalkostnaden på den planlagte havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen – resten av regningen tar staten og skattebetalerne. – Prosjektet er viktig, og vi håper at det lykkes, men vi i SV mener at Equinor burde ha bidratt mye mer selv, sier energipolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken. 22. august kunne statsminister Erna Solberg slippe nyheten: Equinor og partnerne får 2,3 milliarder kroner fra Enova for å bygge havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen. Enova er et statlig selskap som deler ut støtte til bedrifter og privatpersoner som vil gjøre tiltak for å få ned klimagassutslippene. Den ene Equinor-støtten på 2,3 milliarder er omtrent det samme som Enova betalte ut i støtte i hele fjor. (nrk.no 27.9.2019).)

- Equninor stiger kraftig på tilbakekjøp: – Dette er veldig positive nyheter. (- Torsdag formiddag stiger Equinor-aksjen 5,6 prosent. På kort tid har markedsverdien steget med 29 milliarder kroner.)

(Anm: Equninor stiger kraftig på tilbakekjøp: – Dette er veldig positive nyheter. Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan mener Equinors planlagte tilbakekjøp av aksjer for inntil 45 milliarder kroner vil være godt nytt for aksjekursen. (…) Torsdag formiddag stiger Equinor-aksjen 5,6 prosent. På kort tid har markedsverdien steget med 29 milliarder kroner. (dn.no 5.9.2019).)

- Økt kvartalsutbytte. – Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer.  

(Anm: Equinor introduserer tilbakekjøpsprogram. Equinor lanserer nå tilbakekjøpsprogram som skal vare til utgangen av 2022. (…) Økt kvartalsutbytte. – Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer.  (finansavisen.no 24.2.2019).)

(Anm: Equninor stiger kraftig på tilbakekjøp: – Dette er veldig positive nyheter. Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan mener Equinors planlagte tilbakekjøp av aksjer for inntil 45 milliarder kroner vil være godt nytt for aksjekursen. (…) Torsdag formiddag stiger Equinor-aksjen 5,6 prosent. På kort tid har markedsverdien steget med 29 milliarder kroner. (dn.no 5.9.2019).)

- Vil doble Equinor-utbyttet: – Kommer til å ha veldig mye penger.

(Anm: Vil doble Equinor-utbyttet: – Kommer til å ha veldig mye penger. Oslo Venstre vil doble Equinor-utbyttet og dekke inn økte statlige utgifter. – Sunt for Equinor at de får litt mindre å rutte med, sier Hans Kristian Voldstad (V). (e24.no 24.2.2019).)

- Flytende havvind kan bli et nytt industrieventyr. (- Havvindteknologien går fremover, kostnadene er krympet med to tredjedeler på få år.) (- Men flytende havvind er ikke konkurransedyktig ennå.)

(Anm: Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor. Teknologi. Flytende havvind kan bli et nytt industrieventyr. Havvindteknologien går fremover, kostnadene er krympet med to tredjedeler på få år. Men flytende havvind er ikke konkurransedyktig ennå. Equinors mål er at flytende havvind skal være konkurransedyktig med andre energikilder innen 2030, skriver innleggsforfatteren. Her vindmøllen Hywind utenfor Karmøy. (dn.no 7.8.2019).)

– En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse.

(Anm: – En katastrofe som utspiller seg i langsom kino. 800 milliarder kroner er investert. 133 milliarder kroner er tatt i nedskrivninger. Equinors internasjonale satsing siden børsnoteringen får kraftig kritikk etter ny omfattende analyse. Det er de store investeringene på land i USA, som her fra Bakken-feltet i Nord-Dakota, som særlig har påført Equinor store tap. Bare i USA har selskapet skrevet ned investeringene med over 80 milliarder kroner. (dn.no 26.11.2019).)

- Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. (- Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet.)

(Anm: Godtroende styremedlemmer noe av årsaken til Equinors tap i utlandet, mener riksrevisoren. Staten etterspør ikke nok tall fra selskaper og er for naive, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss. Han trekker frem Equinor utenlandsfiasko som et eksempel. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten er blitt en mer profesjonell eier, men at de fortsatt er for dårlig til å stille forventninger til selskapenes avkastning og lønnsomhet. (dn.no 3.12.2019).)

- Equinor vant gigantisk vindmølle-kontrakt i New York. (- Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza, og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen.)

(Anm: Equinor vant gigantisk vindmølle-kontrakt i New York. Equinor vant i dag en 25-milliarderskontrakt, som gjør at de skal levere strøm til 500.000 husstander i New York. Ikke med olje og gass, men med vindmøller i sjøen utenfor New York. Møllene blir nesten tre ganger så høye som Frihetsgudinnen. Vindmølleparken de skal bygge sørøst for Long Island, er en dobbelt så stor vindinvestering som den største til Equinor hittil, Dudgeon i Skottland. (…) Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza, og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen. Vi forventer å investere i størrelsesorden 25 milliarder kroner i dette prosjektet, sier han til VG. (…) Equinor er fortsatt i hovedsak et olje- og gasselskap, men Equinor-sjef Eldar Sætre har bevisst skiftet navn og har ambisjon om å satse kraftfullt på også å bygge en grønn plattform. (vg.no 19.7.2019).)

(Anm: Equinor (equinor.com).)

- Rapport: Havet kan brukes til å redde klimaet. (- NEW YORK (NRK): Havet kan bidra med så mye som én femdel av klimakuttene for å begrense den globale oppvarmingen.)

(Anm: Rapport: Havet kan brukes til å redde klimaet. NEW YORK (NRK): Havet kan bidra med så mye som én femdel av klimakuttene for å begrense den globale oppvarmingen. For Norge kan det bety ny næringsvirksomhet. Stormer, havstigning, plast, blekede koraller og surere hav. Hittil har havet kun vært omtalt som offer i historien om planetens endrede klima og miljø. Men nå har 14 havnasjoner hentet inn 165 eksperter og forskere for å pønske ut en plan for hvordan havet skal redde oss i stedet or å sluke oss. Havet kan utgjøre hele 21 prosent av klimaløsningen, slår de fast. Den norske statsministeren var initiativtaker til Høynivåpanelet for en bærekraftig havnæring, som leverer den ferske rapport til FNs klimatoppmøte mandag. (…) Langt igjen for havvern På ett område trengs et gedigent skippertak, ifølge Verdens naturfond, WWF. Norske myndigheters egne tall viser at kun tre prosent av havet er vernet. (…) Les ogsåKrever at Norge tredobler vern av havet (nrk.no 23.9.2019).)

- Vattenfall bygger sin første hybride energipark - forsyner 40.000 husstander i Nederland.

(Anm: Vattenfall bygger sin første hybride energipark - forsyner 40.000 husstander i Nederland. Bygges på en øy sør for Rotterdam. Anlegget – som består av både solceller, vindmøller og batteri-anlegg – forventes å være i drift innen september 2020. Nederland blir hjemstedet til energiselskapet Vattenfalls første hybridanlegg med både sol, vind og batterier. Anlegget får en samlet kapasitet på 60 MW, og vil kunne levere grønn strøm til 40.000 nederlandske husstander når det settes i drift innen september 2020. Hybridanlegget skal bestå av seks vindmøller med en samlet kapasitet på 22 MW, og de skal bygges på en øy cirka 25 kilometer sør for Rotterdam. (tu.no 23.8.2019).)

- Grønn grubling på svart messe.

(Anm: Grønn grubling på svart messe. STAVANGER: Equinor kan få mer jubel for å be om subsidier til vindmøller enn for å gjøre en oljeutbygging superlønnsom. Kronprins Haakon besøkte Equinors stand og konsernsjef Eldar Sætre under oljemessen i Stavanger mandag. (dn.no 27.8.2018).)

- Rapport: Jordas ressurser for i år er brukt opp. (- I dag, mandag, er jordas ressurser for 2019 brukt opp, ifølge en rapport.)  (- Norge er blant verstingene.) (- Aller verst er Qatar, der datoen er satt til 11. februar.) (- Selv om Norge altså går i riktig retning på lista, var vår egen «overshoot day» allerede 18. april.) (- Om alle i verden brukte like mye ressurser som i Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede 18. april. Aller verst er Qatar, der datoen er satt til 11. februar.)

(Anm: Rapport: Jordas ressurser for i år er brukt opp. I dag, mandag, er jordas ressurser for 2019 brukt opp, ifølge en rapport. I år kommer dagen tidligere enn noen gang, og Norge er blant verstingene. Jordas overforbruksdag som den kalles, eller «Earth Overshoot Day», har blitt flyttet med over to måneder de siste 20 årene, og i år kommer den tidligere enn noen gang, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Footprint Network. – Det at overforbruksdagen lander på 29. juli betyr at menneskeheten på nåværende tidspunkt bruker opp naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å regenerere, sier organisasjonen i en uttalelse. I 1993 landet dagen på 21. oktober, og i 2003 kom den på 22. september. I fjor var datoen 1. august, ifølge Verdens Naturfond (WWF). (…) Norge forbuker mer enn gjennomsnittet Norge, som andre vestlige land, kommer svært dårlig ut når det gjelder økologisk fotavtrykk. I fjor havnet Norge på 19. plass av 134 land som tenketanken «Global Footprint Network» har rangert. I år går Norge nedover på lista, og befinner seg nå på 29. plass. Selv om Norge altså går i riktig retning på lista, var vår egen «overshoot day» allerede 18. april. Nordmenn reiser mer, spiser mer kjøtt og har et større forbruk enn verdensgjennomsnittet. Det er blant årsakene til at vi kommer dårlig ut på størrelsen av det globale klimaavtrykket per innbygger. Om alle i verden brukte like mye ressurser som i Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede 18. april. Aller verst er Qatar, der datoen er satt til 11. februar. (nrk.no 29.7.2019).)

(Anm: Earth Overshoot Day (overshootday.org).)

- 99,99 procent sikkert, at global opvarmning er menneskeskabt.

(Anm: 99,99 procent sikkert, at global opvarmning er menneskeskabt. Det er ifølge ny forskning slået fast med en statistisk ‘guldstandard’. De menneskeskabte klimaforandringer bliver fra tid til anden mødt med tvivl og skepsis: For klimaet har jo altid ændret sig? Men ifølge et nyt internationalt studie, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change, bør den sidste tvivl være udryddet nu. »Studiet er interessant, fordi det slår fast, at vi nu er der, hvor det med statistisk sandsynlighed kan siges, at klimaforandringer er menneskeskabte. Nu er vi meget, meget tæt på noget, der er meget, meget overbevisende. Det statistiske grundlag er meget stærkt,« fortæller Sebastian Mernild, som er professor i klimaforandringer og administrerende direktør for Nansen Center Bergen, til Videnskab.dk. (videnskab.dk 27.2.2019).)

(Anm: Celebrating the anniversary of three key events in climate change science. Nature Climate Change 2019;9:180–182 (Published: 25 February 2019).)

- Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet.

(Anm: Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet (faktisk.no 27.3.2019).)

- Attenborough mener vi er planetens pest. (- Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.)

(Anm: Attenborough mener vi er planetens pest. (...) Den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner. (...) TV-personligheten Sir David Attenborough (86) mener den eneste måten å redde planeten fra hungersnød og utrydning, er å innføre befolkningsrestriksjoner.(nrk.no 22.1.2013).)

- Sir David Attenborough til VG: – Norsk hvalfangst er sørgelig. (- Norge og Island reserverte seg mot forbudet, og siden 1993 er Norge eneste nasjon som fanger vågehval etter kvoter. I år var kvoten på 1287 dyr.)

(Anm: Sir David Attenborough til VG: – Norsk hvalfangst er sørgelig. LONDON (VG) Når Sir David Attenborough snakker om «predators» i naturprogrammene sine sikter han til rovdyr som jakter på andre dyr. I sin nye serie kaller han mennesker for «predators», og i et intervju med VG langer han ut mot norsk hvalfangst. (…) Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) stanset kommersiell hvalfangst i 1986 fordi hvalen var nær ved bli utryddet. Norge og Island reserverte seg mot forbudet, og siden 1993 er Norge eneste nasjon som fanger vågehval etter kvoter. I år var kvoten på 1287 dyr. Selv om norske myndigheter sier fangsten er bærekraftig er ikke Attenborough tilfreds. – Å kalle det bærekraftig er å trekke konklusjoner for raskt, sier han. Det er ingen grunn til å drepe hvalen – vi får ingenting igjen for det som vi ikke hadde fått ellers, sier han. (vg.no 3.11.2019).)

- Sjøis i Antarktis smelter dramatisk og vi vet ikke hvorfor. (- Men forskerne advarer mot å tillegge endringene klimaendringer og sier at det var for tidlig å si om smeltningen er starten på en langsiktig trend eller et blaff.)

(Anm: Antarctic sea ice is declining dramatically and we don’t know why. (…) A new satellite analysis reveals that between 2014 and 2017 sea ice extent in the southern hemisphere suffered unprecedented annual decreases, leaving the area covered by sea ice at its lowest point in 40 years. The declines were so big that they outstripped the losses in the fast-melting Arctic over the same period. “It’s very surprising. We just haven’t seen decreases like that in either hemisphere,” says Claire Parkinson at NASA’s Goddard Space Flight Center, who undertook the analysis. However, researchers cautioned against pinning the changes on climate change and said it was too early to say if the shrinking is the start of a long-term trend or a blip.  (newscientist.com 1.7.2019)

- Frykter Elon Musks satellittskjold skal ødelegge nattehimmelen.

(Anm: Frykter Elon Musks satellittskjold skal ødelegge nattehimmelen. SpaceX skal sende 12.000 satellitter i bane rundt jorda for å gi alle internett, men astronomer frykter lyset fra satellittene vil ødelegge utsikten mot verdensrommet. Fredag ble de 60 første satellittene skutt opp, og på sikt skal 12.000 etter planen kretse rundt jorda og gi hele verdens befolkning høyhastighets internettilgang. Innen ti år skal Starlink-prosjektet være fullført, fordelt på tre skjold i forskjellige høyder. (nrk.no 30.5.2019).)

- Der er en risiko på 1 ud af 7.299 for, at Jorden bliver ramt af denne asteroide i september. (- Ifølge ESA’s målinger vil ‘2006 QV89’-asteroiden er det klart mest sandsynlige scenarie, at asteroiden suser forbi Jorden i sikker afstand på omtrent 6.7 millioner kilometer.)

(Anm: Der er en risiko på 1 ud af 7.299 for, at Jorden bliver ramt af denne asteroide i september. (…) Asteroiden forventes at drive forbi Jorden 9. september 2019, og den er ifølge LiveScience højt på Det Europæiske Rumagenturs (ESA) liste over rumobjekter, der kan kollidere med Jorden. Listen, der ligger frit tilgængeligt på nettet, blev senest blev opdateret i dag (11. juni 2019), og den har listet ‘2006 QV89’ som nummer 4 på en liste af 869 objekter, der kan ramme Jorden. (…)  Ifølge ESA’s målinger vil ‘2006 QV89’-asteroiden er det klart mest sandsynlige scenarie, at asteroiden suser forbi Jorden i sikker afstand på omtrent 6.7 millioner kilometer. Månen er cirka 384.400 kilometer væk. Men der er altså stadig en risiko på 1 ud af 7.299 eller omtrent 0,01 procent for, at asteroiden vil ramme Jorden. LÆS OGSÅ: NASA simulerer: Hvad gør vi, hvis en kæmpe asteroide har kurs mod Jorden? LÆS OGSÅ: Fredag 13. april 2029: Kæmpe asteroide suser tæt forbi Jorden om 10 år (videnskab.dk 12.6.2019).)

(Anm: Risk Page (neo.ssa.esa.int).)

- Brilliant video viser en komet som blir fullstendig fordampet av vår sol. Mellom dens intense varme og tyngdekraft er området virkelig nær solen et ganske farlig sted. Og det har blitt spektakulært demonstrert i en ny video av en komet, som den legendariske Ikarus, som møtte til sin undergang da den dreide litt for nære.

(Anm: Brilliant Video Shows a Comet Get Utterly Vaporised by Our Sun. Between its raging heat and intense gravity, the region really close to the Sun is a pretty hazardous place. And that has been spectacularly demonstrated in a new video of a comet, like the legendary Icarus, falling to its doom when it veered a little too close. (sciencealert.com 19.8.2019).)

- Vil bruke månen til å redde jorden. Jeff Bezos presenterte det planlagte månelandingsfartøyet Blue Moon i full størrelse. Begrunnelsen hans for å satse på månen er svært interessant. Det nye månekappløpet er i gang. Men hvorfor? (- Vi skal flykte – men ikke til en planet.) (- I stedet trekker Bezos frem 70-tallets idé om gigantiske, roterende romstasjoner med kunstig jordgravitasjon.)

(Anm: Vil bruke månen til å redde jorden. Jeff Bezos presenterte det planlagte månelandingsfartøyet Blue Moon i full størrelse. Begrunnelsen hans for å satse på månen er svært interessant. Det nye månekappløpet er i gang. Men hvorfor? Amazon-gründer Jeff Bezos vil redde jorden – ved hjelp av Månen. Som Aftenposten har skrevet om tidligere i sommer, vil «alle» nå til månen. Minst 60 selskaper er involvert i ulike fremstøt. USAs president har nylig gitt NASA marsjordre og vil se den første kvinnen og den neste mannen på Månen innen fem år. (…) Trump hadde kanskje ikke sett den svært visjonære presentasjonen til Amazon-gründer Jeff Bezos kalt «Going to the moon to benefit earth». Bezos har i snart 20 år pumpet en milliard dollar årlig inn i rakettbygging gjennom sitt selskap Blue Origin. (…) Vi skal flykte – men ikke til en planet I stedet trekker Bezos frem 70-tallets idé om gigantiske, roterende romstasjoner med kunstig jordgravitasjon. De skal kunne gå i bane rundt kloden vår og inneholde inntil en million mennesker hver. Her vil vi kunne bygge rene, ideelle byer med evig godvær, null forurensning og arkitektur som ikke trenger å ta hensyn til annet enn 22 grader året rundt. I slike snurrende paradiser kan totalt 1000 milliarder mennesker bo om det trengs, sier han i tilsynelatende fullt alvor. (aftenposten.no 18.8.2019).)

- Fysiker: Sådan forstår du Stephen Hawkings sidste artikel. Stephen Hawkings sidste artikel leverer et bud på, hvordan vi kan bevise eksistensen af flere universer end vores eget.

(Anm: Fysiker: Sådan forstår du Stephen Hawkings sidste artikel. Stephen Hawkings sidste artikel leverer et bud på, hvordan vi kan bevise eksistensen af flere universer end vores eget. Den nu afdøde fysiker Stephen Hawking var én af verdens førende teoretiske fysikere. Men på trods af et yderst anseeligt bidrag til kosmologien lykkedes det ham ikke at løse alle universets mysterier. For nylig blev én af hans allersidste artikler publiceret, og her introducerer Stephen Hawking nye ideer om kosmos' størrelse og facon. Men hvad siger artiklen kaldet 'A Smooth Exit from Eternal Inflation', og hvor afgørende er fundene? Læs også: Stephen Hawkings sidste videnskabelige artikel vækker opsigt Styret af kvantemekanismens mærkværdige regler Ifølge det konventionelle billede af kosmologien startede universet brøkdele af et sekund efter Big Bang og gennemgik umiddelbart efter en fase med eksponentielt hurtig udvidelse; også kaldet 'inflation', hvilket skabte det store, næsten homogene, 'jævne' univers, vi lever i i dag. (videnskab.dk 24.6.2018).)

(Anm: A smooth exit from eternal inflation. Journal of High Energy PhysicsApril 2018, 2018:147.)

- Asteroide 2019 OK. Streifet jorda: - Hadde utslettet Oslo. (- De oppdaget ikke den store steinen før dager etter at den hadde passert oss.) (- Men den her kom inn fra en spesiell vinkel - fra sola.)

(Anm: Asteroide 2019 OK. Streifet jorda: - Hadde utslettet Oslo. - Hvis jeg fikk vite at en asteroide var på vei i full marsj rett mot jorda, så tror jeg det ikke er så mye annet vi kan gjøre enn å sitte på verandaen og se på. Torsdag formiddag, da klokka nærmet seg halv tolv, sneiet en asteroide jorda i full fart, til astronomers store forbløffelse. De oppdaget ikke den store steinen før dager etter at den hadde passert oss. Da ble den observert av forskjellige grupper astronomer i Brasil og USA, ifølge Washington Post. Steinen har blitt døpt Asteroide 2019 OK. Den er på mellom 57 og 130 meter i diameter og hadde en fart på 25 kilometer i sekundet. Til sammenlikning var steinen som utslettet dinosaurene 16 kilometer i diameter. (…) - Men den her kom inn fra en spesiell vinkel - fra sola. Det er praktisk talt samme strategi militæret bruker for å lure fienden, forklarer Aslesen. (dagbladet.no 30.7.2019).)

(Anm: NEO Earth Close Approaches. (near-Earth objects (NEOs). (cneos.jpl.nasa.gov/ca).

(Anm: ‘It snuck up on us’: Scientists stunned by ‘city-killer’ asteroid that just missed Earth. (…) According to data from NASA, the craggy rock was large, an estimated 57 to 130 meters wide (187 to 427 feet), and moving fast along a path that brought it within about 73,000 kilometers (45,000 miles) of Earth. That’s less than one-fifth of the distance to the moon and what Duffy considers “uncomfortably close.” (washingtonpost.com 26.7.2019).)

– 15.364 forskere fra 184 land sender dyster advarsel til menneskeheten. Mange trodde knapt det de leste da den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking nylig advarte om at Jorden er en brennende ildkule om 600 år.

(Anm: 15.364 forskere fra 184 land sender dyster advarsel til menneskeheten. Mange trodde knapt det de leste da den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking nylig advarte om at Jorden er en brennende ildkule om 600 år. Han mener det ikke bokstavelig, men bruker brennende ildkule som en metafor for å få folk til å våkne om de fremtidige problemene menneskene står overfor hvis vi fortsetter som vi har gjort frem til nå med overbefolkning og økt forbruk av energi og jordens ressurser. Nå understøttes det Hawking vil få frem av et opprop som over 15.000 forskere fra 184 ulike land i verden står bak. Ifølge forskerne setter menneskelige miljøpåvirkninger hele vår fremtid i fare, skriver forskerne i oppropet som ble publisert i vitenskapstidsskriftet BioScience. Bevisene er ifølge forskerne udiskutable: Menneskenes nåværende og fremtidige helse og velvære er i alvorlig fare på grunn av klimaendringer, avskoging, tap av tilgang til ferskvann, masseutryddelse av arter og menneskelig befolkningsvekst. (dn.no 16.11.2017).)

(Anm: World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. (…) As far as we know, this is the most scientists to ever co-sign and formally support a published journal article. In this paper, we have captured the environmental trends over the last 25 years, showed realistic concern, and suggested a few examples of possible remedies. Now, as an Alliance of World Scientists (­scientists.forestry.oregonstate.edu) and with the public at large, it is important to continue this work to ­document challenges, as well as improved ­situations, and to develop clear, trackable, and practical solutions while communicating trends and needs to world leaders. BioScience, bix125 (Published: 13 November 2017).)

- Forsker: »Vi har skabt en civilisation, der er fast besluttet på at tilintetgøre sig selv.

(Anm: Forsker: »Vi har skabt en civilisation, der er fast besluttet på at tilintetgøre sig selv. Og jeg er skrækslagen.« Vi står ansigt til ansigt med verdens undergang. Hvorfor? Og hvad gør vi? (videnskab.dk 1.8.2019).)

- En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. (- Verdens produsentland bør avtale hvilke olje-, gass- og kullressurser som skal bli liggende i bakken.)

(Anm: En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass | Ni norske økonomer. Verdens produsentland bør avtale hvilke olje-, gass- og kullressurser som skal bli liggende i bakken. For å nå Parisavtalens mål, å begrense global oppvarming til godt under to grader, må store deler av verdens olje-, gass- og kullressurser bli liggende ubenyttet. Men hvem skal ta ansvaret for å begrense sin utvinning? Hvilke ressurser skal bli liggende urørt? I en artikkel som i dag publiseres i det anerkjente tidsskriftet Science, argumenterer vi for at produsenter av fossile brensler bør etablere en ny, internasjonal klimaavtale i tillegg til Parisavtalen, for å begrense tilbudet av slike brensler. En slik produsentavtale kan: 1) Styrke klimaeffekten av tiltakene i Parisavtalen når det finnes land uten klimapolitikk. 2) Stimulere investeringer i klimavennlig teknologi. 3) Fungere som forsikring mot en mislykket Paris-avtale. 4) Svekke motstanden mot klimatiltak blant produsenter av fossile brensler. Les også: De jublet da Paris-avtalen ble inngått. Men med klimapolitikken mange land fører, kan kloden bli fem grader varmere. (aftenposten.no 25.7.2019).)

(Anm: The case for a supply-side climate treaty. Science 2019;365(6451):325-327 (26 Jul 2019).)

– Ja, oljebransjen har et omdømmeproblem.

(Anm: – Ja, oljebransjen har et omdømmeproblem. – Vi har pådratt oss et omdømmeproblem, sier oljetopp Maria Moræus Hanssen. (…) I fredagens A-magasinet går oljetopp i tysk oljeindustri, Maria Moræus Hanssen, kraftig ut mot oljebransjen.  (aftenposten.no 2.8.2019).)

- Norge er som en alkoholiker. (- Mediegigant til angrep på Norges dobbeltrolle som oljeland og klimaforkjemper.) (- Ekspert tror bobla som norske politikere har laget er i ferd med å sprekke.) (- Ifølge Erna Solberg er «den som skal slukke lyset på norsk sokkel», ennå ikke født.) (- Kombinasjonen av en aktiv klimapolitikk og storstilt petroleumsutvinning kalles i klimasammenheng «Det norske paradokset».)

(Anm: - Norge er som en alkoholiker. Mediegigant til angrep på Norges dobbeltrolle som oljeland og klimaforkjemper. Ekspert tror bobla som norske politikere har laget er i ferd med å sprekke. (…) Samtidig har Norge økt utvinningen av olje og gass siden klimaendringer for alvor ble satt på dagsorden under Rio-konferansen i 1992, og ifølge Erna Solberg er «den som skal slukke lyset på norsk sokkel», ennå ikke født. Kombinasjonen av en aktiv klimapolitikk og storstilt petroleumsutvinning kalles i klimasammenheng «Det norske paradokset». Dette har Thomas Moore, leder for klima- og miljødekningen hos den britiske mediegiganten Sky news, tatt for seg i en kommentar. (dagbladet.no 14.8.2019).)

(Anm: Ukas utspill: Norges «alkoholisme» er en presis diagnose. Oljeletingen og klimaambisjonene henger ikke sammen. (dagbladet.no 16.8.2019).)

- Statlige FOU-midler: Monica Mæland vil ikke vri statlig støtte fra olje til vindkraft. (- Det er bortreist å hjelpe oljenæringa.) (- Vi kan ikke satse på en energikilde som på sikt gjør kloden ubeboelig, sier milliardæren til NRK.)

Statlige FOU-midler: Monica Mæland vil ikke vri statlig støtte fra olje til vindkraft
abcnyheter.no 10.1.2015
Oljebransjen ber næringsminister Monica Mæland om mer statlig innsats for forskning og utvikling i oljesektoren. Investor Jens Ulltveit-Moe hudfletter statlig støtte til næringa. (…)

Ulltveit-Moe: – Tullete støtte
Til NRK sier derimot investoren Jens Ulltveit-Moe, som selv har satset stort på grønnere energi, at det er tullete av staten å hjelpe oljenæringa.

– Det er bortreist å hjelpe oljenæringa. Vi kan ikke satse på en energikilde som på sikt gjør kloden ubeboelig, sier milliardæren til NRK.

Ulltveit-Moe er selv Høyre-mann og har bidratt med mye penger til valgkamp, men er kritisk til regjeringens miljøsatsing. Han deltar også i klimapanelet Ap-leder Jonas Gahr Støre har opprettet, og deltok på møtet der tirsdag ettermiddag. (…)

- De grønnkledde. Vindindustrien driver beinhard business og gjemmer seg bak klimasaken. Vindindustri ødelegger miljøet og gir lite eller ingenting igjen til kommunen.

(Anm: De grønnkledde. Vindindustrien driver beinhard business og gjemmer seg bak klimasaken. Vindindustri ødelegger miljøet og gir lite eller ingenting igjen til kommunen. Det er ikke rart innbyggerne blir sinte, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en protestaksjon mot vindkraftutbygging i Gulen i Sogn og Fjordane tidligere i sommer. (…) Ingen positive effekter I min kommune skjedde følgende med ringvirkningene: Ingen lokale arbeidsplasser, et stort entreprenørselskap fra en annen del av landet fikk jobben med gigantutbyggingen. Kommunestyrets innvendinger og krav ble ignorert. De fremlagte planene som kommunen bygde vedtaket på ble fullstendig endret av vindindustriselskap og NVE. Kommunen sitter igjen med to varmehytter på fjellet som kommunen må drifte selv med elendig kommuneøkonomi, en liten slump eiendomsskatt og en ekstrautgift på 170 millioner kroner for utbedring av strømnettet som nettkundene til det lokale strømselskapet må betale over strømregningen. I tillegg mistet kommunen rundt tretti kvadratkilometer uberørt natur og fikk mye større vindturbiner atskillig nærmere kommunesenteret enn det kommunestyret satte som krav for positiv uttalelse. Og alle turbinene skal blinke som diskotek mot nattehimmelen. (nrk.no 17.8.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Verden har fått nye regler. Norge og Europa må slutte å spille etter de gamle. (- Nye handelsavtaler bør egentlig være en vinnersak for en borgerlig regjering, men i helgen var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på defensiven.) (- Samme dag som verdens øyne var rettet mot brann og hugst i Amazonas, kunngjorde Brasils president Jair Bolsonaro triumferende at han har inngått en handelsavtale med Norge og de andre EFTA-landene.)

(Anm: Verden har fått nye regler. Norge og Europa må slutte å spille etter de gamle. | Øystein K. Langberg, kommentator. Handel er blitt et våpen, og det er dårlig nytt for Norge. Men det nytter ikke å stikke hodet i sanden. (…) Timingen var elendig. Det er ingen tvil om det. Samme dag som verdens øyne var rettet mot brann og hugst i Amazonas, kunngjorde Brasils president Jair Bolsonaro triumferende at han har inngått en handelsavtale med Norge og de andre EFTA-landene. «En ny stor seier for vårt handelsdiplomati», skrev Bolsonaro på Twitter fredag kveld. (…) Nye handelsavtaler bør egentlig være en vinnersak for en borgerlig regjering, men i helgen var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på defensiven. Norge stopper regnskogpenger med én hånd og inngår handelsavtaler med den andre. Det ser rart ut. De skarpeste kritikerne vil skrote hele avtalen med mindre Brasil får kontroll med avskogingen i Amazonas, som har skutt fart i år. (aftenposten.no 28.8.2019).)

- Ekspertene frykter at det snart er for sent å redde Amazonas. – Det er krise, sier Regnskogfondet om brannene og avskogingen i Amazonas. (- Ekspertene frykter at det snart er for sent å redde Amazonas. – Det er krise, sier Regnskogfondet om brannene og avskogingen i Amazonas.)

(Anm: Ekspertene frykter at det snart er for sent å redde Amazonas. – Det er krise, sier Regnskogfondet om brannene og avskogingen i Amazonas. Nå advarer ekspertene om at verdens største regnskog kan nå sitt «vippepunkt». Det uvanlige er ikke at det brenner i Amazonas. Det uvanlige i år er at det er så mange branner. Siden tellingen startet i 2013, har det aldri blitt registrert så mange branner som årets 72.000 til nå. – Det vi ser nå, tror vi skyldes at flere tar seg til rette i skogen fordi de ikke tror de vil bli straffeforfulgt under den nye presidenten, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til NRK. Under valgkampen lovet president Jair Bolsonaro, som ble tatt i ed ved årsskifte, at han ville ha mer næringsutvikling i Amazonas. (nrk.no 22.8.2019).)

- Amazonas: Setter ned foten: - En løgn. Brasils president vil legge delingen av data om avskoging under sin kontroll. (- Nå vil han legge publiseringen av forskningen under politisk kontroll.)

(Anm: Amazonas: Setter ned foten: - En løgn. Brasils president vil legge delingen av data om avskoging under sin kontroll. FULL STOPP: Dette sammensatte bildet viser omfattende avskoging (røde felt) og urbanisering (gule felt) i Sør-Amerika i perioden 2000-2012. Dersom Brasils president får det som han vil, blir det full stopp i spredning i slike bilder fra Amazonas - som han ikke selv har godkjent. (…) Nå vil han legge publiseringen av forskningen under politisk kontroll. (dagbladet.no 5.8.2019).)

- Leder. Bind ham til regnskogen. Norge har signert en frihandelsavtale med Brasil på verst tenkelige tidspunkt. Den må stoppes i Stortinget, og endres, slik at den tvinger Brasil til å ta vare på Amazonas.

(Anm: Leder. Bind ham til regnskogen. Norge har signert en frihandelsavtale med Brasil på verst tenkelige tidspunkt. Den må stoppes i Stortinget, og endres, slik at den tvinger Brasil til å ta vare på Amazonas. (…) Bekrefter kontroversiell Brasil-avtale Det positive halmstrået i denne økologiske krisen er at det er en politisk styrt utvikling, igangsatt av president Jair Bolsonaro. Dermed kan den bekjempes med politiske virkemidler. Likevel har Norge nå trolig kastet bort en av de mest åpenbare mulighetene vi har. (dagbladet.no 24.8.2019).)

- Norge har inngått handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer at Norge inngår handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Han høster sterk kritikk fra flere hold.

(Anm: Norge har inngått handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer at Norge inngår handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Han høster sterk kritikk fra flere hold. – Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Parisavtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB. (…) Ap krever orientering En av kritikerne er miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet. Han påpeker at Norge nylig valgte å holde tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner til Brasil som skal bidra til å hindre avskoging. Ap vil nå be om at regjeringen orienterer Stortinget om hvilke krav avtalen stiller til at regnskogen skal ivaretas. (aftenposten.no 24.8.2019).)

- Oljefondet har milliarder i selskaper som bidrar til katastrofen i Amazonas. Oljefondet har investert nær 2,5 milliarder kroner i amerikanske selskaper som knyttes til miljøkatastrofen i Brasil. De aktuelle selskapene produserer soya og storfekjøtt, som bidrar til avskoging og CO₂-utslipp i Amazonas.

(Anm: Oljefondet har milliarder i selskaper som bidrar til katastrofen i Amazonas. Oljefondet har investert nær 2,5 milliarder kroner i amerikanske selskaper som knyttes til miljøkatastrofen i Brasil. De aktuelle selskapene produserer soya og storfekjøtt, som bidrar til avskoging og CO₂-utslipp i Amazonas. Organisasjonen Framtiden i våre hender er kritisk til at oljefondet og andre norske investorer tjener penger på den omstridte virksomheten. – Vi kan ikke fortsette å bidra til eller tjene på denne miljøkatastrofen, sier leder Anja Bakken Rise. – Krev tiltak for å bevare Amazonas Organisasjonen mener at norske investorer må stille krav om at soya- og kjøttgigantene iverksetter konkrete tiltak for å bevare Amazonas. – Hvis de ikke krever endringer og setter tidsfrister, bør de trekke seg ut. Det er ikke nok bare å gå i dialog med selskapene, sier Rise. (vg.no 7.9.2019).)

- Klima og miljø: Frykter miljøkatastrofe av uante dimensjoner. Avskogingen av den enorme regnskogen har skutt fart under Brasils president Jair Bolsonaro. Fortsetter utviklingen kan hele regnskogen klappe sammen.

(Anm: Klima og miljø: Frykter miljøkatastrofe av uante dimensjoner. Avskogingen av den enorme regnskogen har skutt fart under Brasils president Jair Bolsonaro. Fortsetter utviklingen kan hele regnskogen klappe sammen. Avskogingen i Brasil har skutt fart etter at Jair Bolsonaro overtok presidentembetet ved årsskiftet. I løpet av hans sju første måneder ved roret, har avskogingen i Amazonas økt kraftig. Nå advarer eksperter mot at dersom avskogingen går for langt kan hele systemet klappe sammen. Det kan bli en miljøkatastrofe av uante dimensjoner. (dagbladet.no 1.8.2019).)

- Debatt: Forskning. Verden trenger åpen forskning. (- I arbeidet vi har foran oss i klimakampen og for å redusere ulikhet er det få lavthengende frukter.) (- Forskning og utvikling er viktige deler av svaret på hvordan bærekraftsmålene skal nås.)

(Anm: Av Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V)Debatt: Forskning. Verden trenger åpen forskning. Mye av den fremste forskningen som finnes i verden er finansiert av skattepenger, men likevel ikke offentlig tilgjengelig. KUNNSKAP MÅ DELES: - Kunnskap er makt, og den kunnskapen det offentlige betaler for skal tilfalle oss alle, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i dette innlegget. (…) I arbeidet vi har foran oss i klimakampen og for å redusere ulikhet er det få lavthengende frukter. Forskning og utvikling er viktige deler av svaret på hvordan bærekraftsmålene skal nås. For meg viser dette med all tydelighet at gode universiteter og høgskoler er avgjørende for den globale samfunnsutviklingen. I tillegg viser det hvor viktig det er at resultatene av forskning er tilgjengelig for alle. (dagbladet.no 25.7.2019).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Vil klimaforandringerne gøre det af med menneskeheden? En forsker giver her sit bud på de største trusler mod menneskeheden. Påstanden om, at menneskeheden kun har lige over 10 år tilbage som følge af klimaforandringerne, er baseret på en misforståelse. (- Hvad det i virkeligheden betyder er kort fortalt: Vi har 12 år, før det bliver rigtig dyrt og svært at gøre noget ved klimaforandringerne.)

(Anm: Anders Sandberg. James Martin Research Fellow, Future of Humanity Institute & Oxford Martin School, University of Oxford. Vil klimaforandringerne gøre det af med menneskeheden? En forsker giver her sit bud på de største trusler mod menneskeheden. Påstanden om, at menneskeheden kun har lige over 10 år tilbage som følge af klimaforandringerne, er baseret på en misforståelse. I 2018 advarede en temmelig svært tilgængelig rapport af FN's Klimapanel IPCC om, at de globale CO2-udledninger skal være halveret i 2030, hvis der stadig skal være en rimelig chance for at opfylde Paris-aftalens målsætning på 1,5 grader. Hvad det i virkeligheden betyder er kort fortalt: Vi har 12 år, før det bliver rigtig dyrt og svært at gøre noget ved klimaforandringerne. (videnskab.dk 4.8.2019).)

- Norsk funn setter klimaendringene i nytt lys: Det er blitt varmere enn forskerne trodde. (- Årsaken er at det var kaldere i førindustriell tid enn det vitenskapen tidligere har lagt til grunn.)

(Anm: Norsk funn setter klimaendringene i nytt lys: Det er blitt varmere enn forskerne trodde. Verden har dårligere tid til å oppfylle Parisavtalen. Norske forskere har avdekket at den globale oppvarmingen har vært større enn vitenskapen har trodd. Til nå er kloden varmet opp omtrent 1 grad siden førindustriell tid. Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) slo fast at den globale middeltemperaturen i 2018 var 0,99 grader over snittet i førindustriell tid. Forskere ved Meteorologisk institutt i Oslo har avslørt at dette er omtrent 0,1 grad for lite. Årsaken er at det var kaldere i førindustriell tid enn det vitenskapen tidligere har lagt til grunn. (aftenposten.no 7.8.2019).)

- Årsaken til torskekrisen i Skagerrak er kollaps i økosystemet, fordi det er blitt varmere.

(Anm: Her finner forskerne svaret på hvorfor torsken er borte fra kysten i Sør-Norge: Matfatet har kollapset. Synderen er hverken skarv eller hobbyfiskere. Årsaken til torskekrisen i Skagerrak er kollaps i økosystemet, fordi det er blitt varmere. (aftenposten.no 19.8.2019).)

- Carl I. Hagen: - Spis kjøtt i protest. (- Stå på folkens! Spis mer kjøtt!) (- Mitt svar til bedragerne DNS klimapanel er at jeg vil spise enda mer rødt kjøtt (biff).) (- Verden vil bedras og byråkratene i IPCC overgår nå skredderen og beveren i Keiserens Ny Klær!)

(Anm: Carl I. Hagen: - Spis kjøtt i protest. Frp-veteran Carl I. Hagen lar seg ikke skremme av den nye rapporten til FNs klimapanel. - Stå på folkens! Spis mer kjøtt! En som ikke har tenkt til å kutte ned på kjøttet er Frps Carl I. Hagen. Han oppfordrer nå på sin Facebook-side folk til å spise kjøtt i protest mot rapporten. - Spis kjøtt i protest, skriver han. - Ser at utsendte byråkrater fra medlemsland i FN nå har laget en ny rapport om klimaet selv omtrent alle tidligere rapporter ikke har slått til i virkelighetens verden. Nå påstår det upålitelige IPCC at vi må spise mindre kjøtt og legge om kostholdet! - Mitt svar til bedragerne DNS klimapanel er at jeg vil spise enda mer rødt kjøtt (biff). Verden vil bedras og byråkratene i IPCC overgår nå skredderen og beveren i Keiserens Ny Klær! Å lure så mange så lenge til så høye kostnader for folk flest er beundringsverdig, men jeg lar meg ikke lure! Stå på folkens! Spis mer kjøtt! Til TV 2, som først omtalte saken, sier Hagen han ikke lar seg skremme av at forskerne har funnet at vi må endre måten vi produserer mat på for å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå. – Jeg lar meg overhodet ikke skremme av dette. Det var varmere i 1912, og det var to-tre grader varmere i vikingtiden, enn det er nå, sier Hagen. (nettavisen.no 8.8.2019).)

- Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. (- Under Frps landsmøte i 2011 ble klimaendringer og -avgifter et tema.) (- Listhaug uttalte da følgende til VG: - Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer.) (- Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.)

Anm: Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. Sylvi Listhaug kom med en tirade av beskyldninger i sitt avgangsinnlegg på Facebook. Det er ikke første gang ordene sitter løst hos ministeren. Listhaug-utspillene som fikk folk til å sette kaffen i halsen. Sylvi Listhaug kom med en tirade av beskyldninger i sitt avgangsinnlegg på Facebook. Det er ikke første gang ordene sitter løst hos ministeren. (…) Under Frps landsmøte i 2011 ble klimaendringer og -avgifter et tema. Listhaug uttalte da følgende til VG: - Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter. (…) Imam-sleiking KrF-leder Knut Arild Hareide har også fått passet sitt påskrevet av Sylvi Listhaug, og ikke bare én gang. En av de mest omtalte kommentarene fant sted i fjor høst, i forbindelsen med en verdidebatt i NRKs Politisk kvarter. Hagen mener Solberg skulle rost Listhaug for innlegget - Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug. Hun erkjente i ettertid å ha blitt litt overivrig i debatten, men nektet å be om unnskyldning for det hun hadde sagt. (…) Listhaug-saken dag for dag (dagbladet.no 21.3.2018).)

- Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». (- Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov.)

(Anm: Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset tirsdag. Hun fortsatte: – Dette er sosialisme i nye klær. En kollektiv følelsestvang ment til å styre våre valg. Denne skammen er venstresidens forsøk på å påtvinge oss en ny jantelov på folks vanlige liv og levemåte, sa Jensen. (dn.no 13.8.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- "Flyskam" kan halvere veksten i flytrafikken. Reisende begynner å snu ryggen til flyreiser av hensynet til miljøet, ifølge en undersøkelse fra den sveitsiske banken UBS.

(Anm: 'Flight shame' could halve growth in air traffic. Travellers are beginning to turn their backs on air travel over concern for the environment, according to a survey by Swiss bank UBS. The Swedish concept of "flygskam" or "flight shame" appears to be spreading. One in five of the people surveyed had cut the number of flights they took over the last year because of the impact on the climate. UBS said the expected growth in passenger numbers could be halved if these trends were borne out. Global air travel has grown by between 4% and 5% a year, UBS said, meaning the overall numbers are doubling every 15 years.  - What is flygskam? Greta speaks up about 'flight-shaming' - Why ‘flight shame’ is making people swap planes for trains Industry forecasts from plane makers Airbus and Boeing predict growth will continue at that rate until 2035. (bbc.com 2.10.2019).)

- Mener Lahlum skaper skatteskam. (- Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde mener SV-politiker Hans Olav Lalum gjør seg til pidestallsosialist når han frivillig betaler 100.000 mer i skatt enn han må.) (- Høyrepolitiker og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde reagerer med indignasjon i bloggen sin.)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mener Lahlum skaper skatteskam. Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde mener SV-politiker Hans Olav Lalum gjør seg til pidestallsosialist når han frivillig betaler 100.000 mer i skatt enn han må. Forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum ble sjokkert da han fikk igjen 360.365 kroner på skatten. Han synes det var altfor mye og betalte 100.000 i frivillig tilleggsskatt. Det ga massevis av likes og delinger i sosiale medier da forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum ba Skatteetaten om å få betale 100.000 kroner mer i skatt. Ba om å få betale 100 000 mer i skatt Med en inntekt på 1,5 millioner kroner skal forfatteren betale rundt 600.000 kroner til sammen. Det syntes Lahlum var altfor lite. – Jeg har veldig høy inntekt og beholder mye av inntekten min. Jeg ser når jeg sammenlikner med venner som har mye lavere inntekt enn meg, at jeg kommer veldig godt ut av det. Derfor synes jeg det bør være en forpliktelse for oss som tjener godt, å bidra mer til fellesskapet, sa Lahlum til NRK.  (…) – Skaper skatteskam Men den høyt omtalte ekstra donasjonen til kemneren faller ikke i god jord hos alle. Høyrepolitiker og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde reagerer med indignasjon i bloggen sin. (nrk.no 20.8.2019).)

- Reagerer på Stortingspolitikernes flyreiser. (- Plasserer flyskammen der den skal være.) (- Stortingsrepresentantene flyr til sammen 18 turer i Norge hver eneste dag og har ingen retningslinjer for å reise miljøvennlig.) (- Tilsammen blir det 6 824 flyreiser, eller rundt 40 reiser på hver representant i året. Utenlandsreiser kommer i tillegg.) (- Vi står midt i en klimakrise.) (- Da er det skikkelig pinlig og en ansvarsfraskrivelse at de som faktisk har mulighet til å gjøre noe med det, flyr som aldri før, mener Pleym.) (- Mangler retningslinjer)

(Anm: Reagerer på Stortingspolitikernes flyreiser. - Plasserer flyskammen der den skal være. Stortingsrepresentantene flyr til sammen 18 turer i Norge hver eneste dag og har ingen retningslinjer for å reise miljøvennlig. Det får Greenpeace til å reagere. VELGER FLY: Stortingsrepresentantene flyr til sammen 18 innenlandreiser hver eneste dag. På forespørsel fra Greenpeace har Stortingets administrasjon regnet ut at de 169 representantene på Stortinget i gjennomsnitt flyr til sammen 18 flyvninger innenlands i Norge hver eneste dag. - Jeg er nesten målløs, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace om tallene. Tilsammen blir det 6 824 flyreiser, eller rundt 40 reiser på hver representant i året. Utenlandsreiser kommer i tillegg. - Vi står midt i en klimakrise. Da er det skikkelig pinlig og en ansvarsfraskrivelse at de som faktisk har mulighet til å gjøre noe med det, flyr som aldri før, mener Pleym. Av de 18 flyreisene går 13 mellom Oslo og en av Norges største byer, noe Greenpeace kaller unødvendige flygninger. (…) Mangler retningslinjer Greenpeace reagerer også på at Stortinget har retningslinjer som sier at alle reiser skal skje på mest mulig kostnadseffektiv måte, men ingen for å reise miljøvennlig. Han oppfordrer Stortinget til å få på pass en slik policy så snart som mulig. Også Une Aina Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, reagerer. - Det er pinlig høyt. Ikke bare fører det til utslipp direkte, men det er også et dårlig signal. Det er vi stortingspolitikere som har ansvar for å få ned utslipp og sørge for at det som er mest miljøvennlig er det enkleste, sier hun. (dagbladet.no 7.9.2019).)

- Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene.

(Anm: Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene Landsmøtet feiret 50-årsdagen til Siv Jensen på forskudd.  GARDERMOEN (Dagbladet): 1. juni fyller partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, 50 år. Bursdagsfeiringen startet riktignok allerede lørdag kveld under landsmøtemiddagen til Fremskrittspartiet. Fra scenen fortalte den nyinnstilte eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug, hva partilederen betydde for henne. (dagbladet.no 4.5.2019).)

(Anm: Hareide raser mot Siv Jensen. Nå ber hun om unnskyldning. Ap-topp krever svar fra Erna Solberg. Knut Arild Hareide ber Siv Jensen trekke ordene, og finansministeren beklager nå. (dagbladet.no 5.5.2019).)

- VEIPRISING: Kan være i strid med menneskerettighetene. (– Det Jonas Gahr Støre tar til orde for er altså en GPS i hver eneste norske privatbil.) (- Det vil bli et perfekt overvåkningssamfunn, som gjør at de gamle sosialistene i DDR vil gråte av glede, sier Jøran Kallmyr til TV 2.) (- Venstre og KrF, og Høyre er positive til «et bredt forlik om veiprising».)

(Anm: VEIPRISING: Kan være i strid med menneskerettighetene. Lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at veiprising kan være i strid med menneskerettighetene, sier Frps justisminister Jøran Kallmyr. – Dette er teknisk mulig å løse, svarer Arbeiderpartiet. – Det Jonas Gahr Støre tar til orde for er altså en GPS i hver eneste norske privatbil. Det vil bli et perfekt overvåkningssamfunn, som gjør at de gamle sosialistene i DDR vil gråte av glede, sier Jøran Kallmyr til TV 2. – Det er jo ikke bare Jonas Gahr Støre som vil innføre dette? – Jeg vil sterkt advare alle som er opptatt av personvern å gå inn for veiprising, fordi det vil sannsynlig være i strid med de europeiske menneskerettighetene. Før de vanskelige bompengeforhandlingene er landet, kaster Kallmyr inn en politisk bombe i bompenge-diskusjonen. (…) Flere politiske partier og bilorganisasjoner har lenge vært enige om at satellittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger. Deriblant er det et ønske fra regjeringspartnerne i Venstre og KrF, og Høyre er positive til «et bredt forlik om veiprising». (tv2.no 17.8.2019).)

- Leder. Aftenposten mener: Mindre kjøtt redder ikke verden alene. (- For eksempel er det lite klimavennlig å tvinge inuittene over på et strengt plantebasert kosthold, simpelthen fordi deres lokale ressursgrunnlag tilsier noe helt annet.) (- Det folk flest bør få med seg fra FN-rapporten, er derfor dette: Det er fint om du spiser mindre kjøtt – men du må slutte å kaste mat.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Mindre kjøtt redder ikke verden alene. Da FNs klimapanel publiserte sin rapport Climate Change and Land torsdag denne uken, var meningen å rette oppmerksomheten mot arealbruk i matproduksjon kloden over. Det kunne vært en god anledning til å diskutere vern av matjord i Norge, men den norske debatten gikk som vanlig rett i kjøttfella. (…) Det som kompliserer bildet litt, er at anbefalingene ikke kan være like for alle land på kloden. For eksempel er det lite klimavennlig å tvinge inuittene over på et strengt plantebasert kosthold, simpelthen fordi deres lokale ressursgrunnlag tilsier noe helt annet. (…) Det folk flest bør få med seg fra FN-rapporten, er derfor dette: Det er fint om du spiser mindre kjøtt – men du slutte å kaste mat. (aftenposten.no 10.8.2019).)

- Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt.

(Anm: Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt. Og de fleste av dem eier også en fossilbil - i tillegg. En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avslører at det er de husholdningene som tjener best, som tjener mest på elbilfordelene. (…) 65 prosent av norske familier eier en eller flere biler Av 2,6 millionar familier har 35 prosent ingen personbil. 43 prosent eier en bil, 17 prosent to biler og 5 prosent har minst tre biler. (Kilde: SSB) (dinside.no 16.8.2019).)

- Luksuslista: Slik kjører de rike i Norge. (- Det er helt fantastisk å være rik og kjøpe man hva vil.) (- Det er blitt kulere å vise at man er rik.) (- Så er det nok flere som har mer penger enn før.) (– Salgseksplosjon.)

(Anm: Luksuslista: Slik kjører de rike i Norge. De dyreste bilene som er registrert siden 2017 - og de dyreste til salgs nå. Mens forretningsmannen Kjell Inge Røkke har sverget til superekslusive Ford GT med en nypris på drøyt 6 millioner, dukket finansbaron Øystein Stray Spetalen nylig opp på kjendisfest i en Porsche 911 Targa-modell til rundt 2 millioner kroner, ifølge Se og Hør. - Det er helt fantastisk å være rik og kjøpe man hva vil, uttalte han til DN i mai om bilen som står registrert på hans kone Charlotte. (…) – Salgseksplosjon. Mercedes-Benz rapporterer også om en eksplosjon i salget av de aller dyreste bilene, og særlig da deres høyytelsesdivisjon kalt Mercedes-AMG. (…) Det ser ut som om nordmenn har tillatt seg å kjøpe flere dyre biler de siste par årene, enn de gjorde før, sier han. Han tror det er mer sosialt akseptert enn før. - Det er blitt kulere å vise at man er rik. Så er det nok flere som har mer penger enn før, og velger å leve ut interessen de har for bil, motorsykkel og båt, vise at de er vellykka på den måten, sier Solberg Thorsen. (dagbladet.no 3.8.2019).)

- Christen Sveaas' nye luksussuv – en Rolls-Royce Cullinan til 5,5 millioner.

(Anm: Christen Sveaas' nye luksussuv – en Rolls-Royce Cullinan til 5,5 millioner. Bilsalget falt i august, mens Christen Sveaas har fått skilter på sin eksklusive nye suv. (…) Første Rolls-suven En som definitivt ikke har gått for elbil er Christen Sveaas, som i august fikk registrert Norges første Rolls-Royce Cullinan i sitt navn. (dn.no 2.9.2019).)

- Vi har nå over 2900 som står på listen. (- Bilen (...) vil koste 1,1 millioner kroner uten moms.) (- Dette er før frakt og eventuelle tillegg for Norge.)

(Anm: Porsches nye elbil blir dyrere enn mange har trodd. De første versjonene av Porsche Taycan i Norge vil trolig koste godt over én million kroner. (…) Venter ikke avbestillinger Tyske Handelsblatt skriver at toppmodellen får en pris på 130.000 euro, som på norsk betyr at bilen fort vil koste 1,1 millioner kroner uten moms. Dette er før frakt og eventuelle tillegg for Norge. (…) Vi har nå over 2900 som står på listen. (dn.no 31.8.2019).)

– 2800 har betalt 20.000 for å rykke frem i køen for ny Porsche. (- 600 hestekrefter, 350 kilowatt hurtiglading.)

(Anm: Volkswagen vant juli-salget – 2800 har betalt 20.000 for å rykke frem i køen for ny Porsche. Gode, gamle Volkswagen Golf ble den mest solgte bilen i Norge i juli. Bak den dominerer elbilene. (…) 2800 vil ha el-Porsche El-bil-interessen viser seg også igjen i bestillingene til den nye Porsche Taycan, som denne uken passerte 2800 bestillinger bare i Norge, ifølge administrerende direktør i Porsche Norge, Morten Scheel. Bestillingene ble også omtalt av Tek.no tidligere denne uken. (dn.no 4.8.2019).)

- DN mener: Det er på tide å fase inn moms på elbiler, Momsfritak på soltak, skinnseter og fett lydanlegg er ikke klimatiltak. (-Det er bare tøv og avsporing når Venstre-lederen stempler forslaget som «misunnelse».)

(Anm: DN mener: Det er på tide å fase inn moms på elbiler, Momsfritak på soltak, skinnseter og fett lydanlegg er ikke klimatiltak. Det er på tide å starte nedtrappingen av momsfritaket for Tesla X og andre elbiler. (dn.no 11.11.2019).)

- Tesla blir enda raskere – lanserer «Plaid». (- Musk sier også at de nye modellene blir dyrere enn dagens utvalg, men billigere enn konkurrentene. Han sikter antagelig her til Taycan, som i toppversjon koster fra nesten 1,6 millioner kroner.)

(Anm: Tesla blir enda raskere – lanserer «Plaid». Kampen mellom Porsche og Tesla om å ha den raskeste elbilen spisser seg til. «he only thing beyond Ludicrous is Plaid», tvitret nylig Elon Musk. Setningen gir i seg selv ikke så mye mening, men betyr altså at Teslas modeller skal bli enda raskere enn de er, og et åpenbart svar på Porsches første elbil Taycan, som ble lansert tidlig i september.» (…) Dagens Model S og Model X har to motorer og den raskeste versjonen gjør null til 100 kilometer i timen på 2,6 sekunder, riktignok etter amerikansk «rullende start». Det er to tiendedeler raskere enn Porsche Taycan Turbo S, som er den sprekeste modellen fra den tyske sportsbilprodusenten. Musk sier også at de nye modellene blir dyrere enn dagens utvalg, men billigere enn konkurrentene. Han sikter antagelig her til Taycan, som i toppversjon koster fra nesten 1,6 millioner kroner. (dn.no 12.9.2019).)

(Anm: Etterspør lang rekkevidde. Får ikke solgt elbilene. Over ti prosent av bilene til salgs på finn.no er elbiler. Mange sliter med å få solgt biler som ikke har lang nok rekkevidde. (dinside.no 16.6.2019).)

– Brutal Mercedes enda sterkere. (- Den har 431 hester og endelig kan du sladde med den på tørr asfalt.) (- Gjør AMG 45 til en av de tøffeste i gata.)

(Anm: Mercedes lanserer fire nye AMG-varianter. Brutal Mercedes enda sterkere. Den har 431 hester og endelig kan du sladde med den på tørr asfalt. TØFF TØFFERE: For første gang ser vi den nye AMG-grillen på A-Klasse. Svære luftinntak i fronten, louvrer på panseret både på kombi og kupé, samt ekstra breddinger på skjermen, gjør AMG 45 til en av de tøffeste i gata. Men det er motor og drivverk som er rosinen i pølsa. (dinside.no 4.8.2019).)

- Denne luksusbilen gjør 300 km/t! (- Den råsterke V8-dieselmotoren på 4,2 liter.)

(Anm: Denne luksusbilen gjør 300 km/t! Audi A8 er ikke bilen som gjør mest ut av seg. Denne utgaven er derimot tunet av MTM, og klarer 300 km/t. Sjelden mulighet på bruktmarkedet. (…) Råsterk Øker du budsjettet noe, finnes det virkelig mange godbiter å velge i. (…) Originalt yter den 350 hk og 800 Nm. Det er nok til at bilen, som veier rett over to tonn, klarer 0-100 km/t på bare 5,5 sekunder. (tv2.no 9.8.2019).)

– En varmere klode rammer de fattigste. Klimaflyktninger finnes allerede over hele verden. I en sivilisert verden må de rike gjøre mest. (- Det er menneskene fra de landene som har produsert minst klimagasser som rammes tøffest, i land som Bangladesh og Afrika sør for Sahara.)

(Anm: En varmere klode rammer de fattigste. Klimaflyktninger finnes allerede over hele verden. I en sivilisert verden må de rike gjøre mest. Klimaendringene rammer oss alle. Men som George Orwell minnet oss om; alle er vi like, men noen er likere enn andre. Altså, klimaendringene som rammer oss alle, rammer mye tøffere for noen. For mens vi i den rike delen av verden enn så lenge kan nøye oss med å registrere varmerekorder som aldri tidligere, som skaper sykdom og framskynder død hos noen få utsatte grupper, så har framtida allerede kommet til mange mennesker i andre deler av verden. (…) Det er menneskene fra de landene som har produsert minst klimagasser som rammes tøffest, i land som Bangladesh og Afrika sør for Sahara. Det urimelige i dette er åpenbart. Ansvaret for å få til en raskest mulig grønn omlegging i den rike delen av verden, er like åpenbart. For selv om noen er likere enn andre, så er det en oppgave for en sivilisert verden å bekjempe en slik realitet. (dagbladet.no 4.8.2019).)

- Spionsatellitter viser at smeltingen av isbreene i Himalaya er doblet siden 2000.

(Anm: Himalayan glacier melting doubled since 2000, spy satellites show. Ice losses indicate ‘devastating’ future for region and 1 billion people who depend on it for water. Joshua Maurer, from Columbia University’s Lamont-Doherty Earth observatory, who led the new research, said: “This is the clearest picture yet of how fast Himalayan glaciers are melting since 1975, and why.” The research is published in the journal Science Advances. (theguardian.com 20.6.2019).)

(Anm: Acceleration of ice loss across the Himalayas over the past 40 years. Science Advances 2019;5(6):eaav7266 (19 Jun 2019).)

- Dokumenterer store endringer i breutbredelsen i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag.

(Anm: Dokumenterer store endringer i breutbredelsen i Norge fra 1900-tallet og frem til i dag. Norske breer vokser og minker i takt med endringer i klima. I dag brukes satellittbilder, flyfoto og 3D-laserskanning til å måle og dokumentere den pågående minkingen i breutbredelse som følge av klimaoppvarming. For å kunne forutsi hvordan breutbredelsen i Norge vil utvikle seg fremover, er det viktig å vite hvordan breene har variert i tidligere tider. (aftenposten.no 29.10.2019).)

- Hetebølgja set fart på bresmeltinga: – Ein augeopnar.

(Anm: Hetebølgja set fart på bresmeltinga: – Ein augeopnar. Rekordhøge temperaturar er dårleg nytt for norske isbrear. Dersom somrane held fram med å bli varmare, kan fleire isbrear forsvinne om få år. (nrk.no 30.7.2019).)

- Faktisk: Nei, isbreene på Sørøst-Grønland er ikke større i dag enn for 80 år siden.

(Anm: Faktisk: Nei, isbreene på Sørøst-Grønland er ikke større i dag enn for 80 år siden. «Isbreene på Sørøst-Grønland er større i dag enn for 80 år siden», skrev Resett. Det er helt feil. (...) Gjennomsnittlig har ismassen på Grønland minket med 286 gigatonn i året. Reduksjonen har vært enda større i perioden 2010-2017. (faktisk.no 4.10.2019).)

- Hetebølger og menneskekroppen. Hvilken innvirkning har varmen på kroppen? (- Øker noen medisiner risikoen?)

(Anm: Heatwaves and the human body. What impact does heat have on the body? Our body will strive to keep a core temperature of about 37.5C whether we're in a snowstorm or a heatwave. It is the temperature our bodies have evolved to work at. But as the mercury rises, the body has to work harder to keep its core temperature down. So, it opens more blood vessels near the skin to lose heat to our surroundings and starts sweating. As the sweat evaporates, it dramatically increases the heat lost from the skin. (…) Do some drugs increase the risk? Yes - but people should keep taking their medication as normal and need to make more effort to stay cool and hydrated. Diuretics increase the amount of water the body expels. They are taken widely, including for heart failure. In high temperatures, they increase the dangers of dehydration and imbalances in key minerals in the body. Antihypertensives - which lower blood pressure - can combine with the blood vessels that are dilating to cope with the heat and cause dangerous drops in blood pressure. Some epilepsy and anti-Parkinson's drugs can block sweating and make it harder for the body to cool itself. And other drugs such as lithium or statins can become more concentrated and problematic in the blood if there is too much fluid loss. (…) Does heat kill? Yes. There are about 2,000 deaths caused by high temperatures in England every year. Most of these will be heart attacks and strokes caused by the strain of trying to keep body temperatures stable. (bbc.com 25.7.2019).)

- Forskere: India kan bli ubeboelig i framtida. Hetebølger på opp mot 50 grader har krevd over 100 menneskeliv i India.

(Anm: Forskere: India kan bli ubeboelig i framtida. Hetebølger på opp mot 50 grader har krevd over 100 menneskeliv i India. Nå frykter ekspertene at varmen kan gjøre deler av landet ubeboelig i framtida. I juni ble det målt 48 grader i Delhi. Det er den så langt høyeste temperaturen målt i området i juni måned. Churu i Rajasthan, vest for hovedstaden, slo nesten Indias tidligere varmerekord med temperaturer på 50,6 grader. 45,9 grader i Frankrike.  (nrk.no 4.7.2019).)

- Saudiarabere har brukt 80 millioner på norsk vanneventyr – pengene renner ut. Her går den første containeren med norsk kildevann til Dubai. (- Etter at containeren ble lukket og forseglet, startet en reise på over 10.000 kilometer langs sjøveien til Dubai.)

(Anm: Saudiarabere har brukt 80 millioner på norsk vanneventyr – pengene renner ut. Her går den første containeren med norsk kildevann til Dubai. (…) Bak investeringsselskapet og majoritetseier First Star International står Mohammed al-Othman, en velkjent forretningsmann i Saudi-Arabia. – De nye investorene kom inn for 2,5 år siden. (…) Fra Riyadh styrer Mohammed al-Othman et konglomerat av selskaper som blant annet driver entreprenørvirksomhet, jernbanedrift, handel, eiendomsmegling og jernbaneutbygging. (…) Etter at containeren ble lukket og forseglet, startet en reise på over 10.000 kilometer langs sjøveien til Dubai. (…) – Miljøregnskapet med å sende flaskevann til Midtøsten ser vel ikke bra ut, for deg som er tidligere lokalpolitiker for Venstre? – Vi har endret flaskene slik at de er blitt tynnere og har mindre glass og vekt for ikke å frakte mer enn nødvendig, sier Kvernberg. (dn.no 27.7.2019).)

- Sjokktall om jordas vann: - Enormt. Ifølge en ny rapport nærmer det seg vannkrise i hele 17 land.

(Anm: Sjokktall om jordas vann: - Enormt. Ifølge en ny rapport nærmer det seg vannkrise i hele 17 land. Det vil si at til sammen en fjerdedel av verdens befolkning står overfor ei vannkrise, da India, Iran og Botswana er blant landene som kan rammes. - Det er enormt, sier seniorforsker ved CICERO, Øyvind Hodnebrog, til Dagbladet. Det er World Resources Institute (WRI) som har publisert de sjokkerende tallene, skriver New York Times. Tallene viser at disse landene bruker mer enn 80 % av vannet de har tilgjengelig årlig. (…) “We’re likely to see more of these Day Zeros in the future,” said Betsy Otto, who directs the global water program at the World Resources Institute. “The picture is alarming in many places around the world.” (dagbladet.no 10.8.2019).)

(Anm: A Quarter of Humanity. Faces Looming Water Crises (nytimes.com 6.8.2019).)

- Hva er inne i drikkevannet ditt? (- For eksempel når de fleste væsker fryser og blir faste, synker de i stedet for å flyte.) (- Hvis det i stedet sank, ville isen drept fisken som lever under dammer og innsjøer som er tilfrosset, samt plantene som lever under, og utslette hele økosystemer.)

(Anm: What's Inside Your Drinking Water? Let’s start with the basics. Water needs three simple atoms to exist: two hydrogens and one oxygen, which bond to make the molecule H2O. Those two common chemicals give water some rather uncommon properties. For instance, when most liquids freeze and become solid, they sink rather than float. If it sank instead, ice would kill the fish that live beneath freezing ponds and lakes, and also any plants living below, wiping out whole ecosystems. (medicinenet.com 27.7.2017).)

- Raske miljøendringer: Har dyrene noen sjanse til å henge med?

(Anm: Hanna Nyborg Støstad, evolusjonsbiolog og rådgiver i Naturvernforbundet. Raske miljøendringer: Har dyrene noen sjanse til å henge med? Evolusjon kan faktisk skje over veldig kort tid. Men ikke alle vil klare omstillingen. Forholdene på planeten vår har endret seg mange ganger siden livets begynnelse. Fjellkjeder dannes, havnivået stiger og synker, istider kommer og går. Endringene påvirker alle dyr som lever i naturen, som må tilpasse seg til nye nedbørsmengder, nye temperaturer, nye landskap, og så videre. (aftenposten.no 14.8.2019).)

- Debatt: Miljøgifter. Miljøgifter må forbys.

(Anm: Debatt: Miljøgifter. Miljøgifter må forbys. Ferieparadis verden over forbyr solkrem med miljøgifter. Når vil regjeringen forby bruken av giftstoffene vi omgir oss med i hverdagen? (dagbladet.no 14.8.2019).)

- Oppdrett: Retten til mat uten miljøgift.

(Anm: Leder Oppdrett: Retten til mat uten miljøgift. Hvis laksenæringen ikke vil rense fiskefôret frivillig, bør myndighetene sørge for at de må. (dagbladet.no 12.7.2019).)

- Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. (- Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk.) (- Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding.)

(Anm: Superkokker vil boikotte norsk laks: - Det er ikke sunt. En ny kampanje i Sør-Amerika vekker oppsikt. Et team av superkokker tar nå til orde for å slutte med alt av oppdrettsfisk. Mauro Colagreco er argentineren som står bak den franske restauranten Mirazur, som nylig ble kåret til verdens beste restaurant. Restauranten har også tre stjerner i Michelin-guiden. (…) Det ble nylig avslørt at selskapet har feilrapportert fiskedødeligheten i sine anlegg, og for få uker siden ble prosjektet i Beagle-kanalen stoppet. (…) - En trussel Greenpeace har også gått hardt ut og mobilisert mot planene om oppdrett i kanalen. - Dette området er jo som deres Lofoten, det er et uberørt område med beskyttet natur, så det er jo klart at disse planene blir møtt med sterk motstand og at de veldig bekymret, sier Frida Bengtsson, i Greenpeace Norden. Hennes kollega i Argentina utdyper: - Chile har vært en tydelig eksempel på hvor ødeleggende lakseoppdrettsanleggene er. Hvis planene fortsetter, blir det satt ut enorme forurensende merder som har utslettende konsekvenser for kanalen og artene. Laks som rømmer, misbruk av antibiotika, giftige alger og industrielt avfall på havbunnen blir konsekvensene denne industrien tar med seg til området, sier Estefania González, som er ansvarlig for havfeltet i Greenpeace, i en pressemelding. (dagbladet.no 31.8.2019).)

- Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. (- Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø.)

(Anm: Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. Kommunestyret i Tromsø har besluttet å begrense lakseoppdrett i kommunen til lukkede anlegg. Det har ført til en storm av reaksjoner fra de ulike delene av lakselobbyen. Jurister er engasjert for å trekke i tvil vedtakets lovlighet og bransjens talspersoner sier det er næringsfiendtlig og teknologisk umulig. Fiskeriminister Harald T. Nesvik, som selv har bakgrunn i næringen, synes vedtaket er «veldig trist» fordi det sender et dårlig signal til en av landets viktigste og fremvoksende næringer. Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø. (dagbladet.no 28.11.2018).)

- Fant kokain i ferskvannsreker. (- Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand.)

(Anm: Daniela M. Pampanin og Magne O. Sydnes, Daniela M. Pampanin, førsteamanuensis i økotoksikologi og Magne O. Sydnes, professor i organisk kjemi, begge ved Universitetet i Stavanger. Fant kokain i ferskvannsreker. Det er ikke bare vann og plast i havet, det gjøres også funn av narkotiske stoffer.Problematikken med plastikk i havet har fått velfortjent stor oppmerksomhet, men godt skjult for folk flest er alle kjemikaliene som vi omgås til daglig som også har sin endestasjon i havet, som her ved Phi Phi-øyene i Thailand. (dn.no 21.6.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: What you see is not what you get av Tom Erik Andersen (fineart.no).)

- Det regner plast i Rocky Mountains. Det er ikke bare havet, innsjøene og elvene som fylles av mikroplast. Nå har en forsker funnet ut at det også regner plast.

(Anm: Det regner plast i Rocky Mountains. Det er ikke bare havet, innsjøene og elvene som fylles av mikroplast. Nå har en forsker funnet ut at det også regner plast. (…) Den amerikanske forskeren Gregory Wetherbee ble nærmest sjokkert da han analyserte regnvannsprøver som var samlet inn i Rocky Mountains i Colorado. – Jeg hadde ventet å finne mest jord- og mineralpartikler, sier forskeren til The Guardian. I stedet fant han plastfibre i alle regnbuens farger da vannprøvene ble analysert. Funnene er nå publisert i en studie kalt «Det regner plastikk». (dagsavisen.no 13.8.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Plastforskningen må fornyes. Plasten er overalt. Nå er den funnet i snøen i Arktis. Plastens inntog i økosystemene krever at vi fornyer forskningen på hvordan den påvirker mennesker og miljø. (- Forstår fortsatt lite.)

(Anm: Michael S. Bank, forsker, Havforskningsinstituttet - Sissel Rogne, professor, administrerende direktør, Havforskningsinstituttet. Plastforskningen må fornyes. Plasten er overalt. Nå er den funnet i snøen i Arktis. Plastens inntog i økosystemene krever at vi fornyer forskningen på hvordan den påvirker mennesker og miljø. (…) Forstår fortsatt lite I et halvt århundre har vi sett på plast som forurensing i økosystemene under vann, men det var først for omtrent ti år siden problemet begynte å få betydelig oppmerksomhet fra politikere, forskere, medier og folk flest. Dermed må vi som forsker på effektene av plastforurensing, ikke bare fornye metodikken når vi skal finne ut hvordan dette påvirker økosystemene, men også hvordan vi snakker sammen for å finne løsninger. (aftenposten.no 25.9.2019).)

- Hvor bekymret bør vi være for mikroplast? Plast er overalt - i mat, luft, vann og hav. (- Ifølge en studie kan de få rundt 11 milliarder plastpartikler i seg av Earl Grey eller frokost-te.)

(Anm: How worried should we be about microplastics? Plastic is everywhere – in our food, air, water and oceans. But do we know enough to determine how harmful it is to our health? If you enjoy a spot of food, like to breathe air and partake in the occasional drink of water (tap or bottled), then you’re almost certainly an unwitting consumer of microplastics. People who use triangular nylon tea bags are the latest group to be shocked at their exposure to plastics. According to one study, they could be getting about 11bn or so particles of plastic with their Earl Grey or breakfast tea. Microplastics have turned up pretty much everywhere that scientists have looked for them – from the bottom of the deepest parts of our oceans to the stomachs of whales, seabirds and in our own poo. But should we be worried about our plastic diet – either for the sake of our own health or for the health of the environment? (theguardian.com 3.10.2019).)

(Anm: Those fancy tea bags? Microplastics in them are macro offenders. New study finds nylon tea bags leech billions of microplastics into every single cup of tea. (…) The water fleas swam “crazily”, Tufenkji told the CBC. Exposure to the plastics “really stresses them out”. The fleas’ exoskeletons became unnaturally “ballooned”, a worrisome effect which the researchers believe warrants further study. (theguardian.com 30.9.2019).)

- Klima. Sjokkfunn av plast i Arktis: - Som et søppelspann. (- En fersk studie har nemlig påvist mer enn 10 000 plastpartikler per liter snø i Arktis, melder BBC.)

(Anm: Klima. Sjokkfunn av plast i Arktis: - Som et søppelspann. Selv i de ytterste delene av Arktis finner forskerne nå voldsomme mengder mikroplast i snøen. - Ingen steder på kloden er uberørt av forurensningen, sier klimaforsker. Plast er ikke bare funnet i drikkevannet vårt eller i magesekken på dyr i havet - nå daler det også ned sammen med snøen og legger seg i de mest øde områdene av Arktis. En fersk studie har nemlig påvist mer enn 10 000 plastpartikler per liter snø i Arktis, melder BBC. Dette betyr at man risikerer å puste inn plastpartikler selv når man befinner seg på Nordpolen; et område som anses som et av klodens siste uberørte områder. (dagbladet.no 15.8.2019).)

(Anm: White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic. Science Advances 2019;5(8): eaax1157 (14 Aug 2019).)

- En studie viser at vepsen er blitt mindre. Det kan få uheldige konsekvenser for dagens og fremtidens insekter, ifølge forskeren bak. (- Forskerne kan likevel ikke slå fast at temperaturen er det som driver endringen. Det får andre forskere til å foreslå at endringen i hovedsak skyldes noe annet enn temperatur.)

(Anm: En studie viser at vepsen er blitt mindre. Det kan få uheldige konsekvenser for dagens og fremtidens insekter, ifølge forskeren bak. Studien som er publisert i tidsskriftet Ecological Entomology er utført på 200 skogveps i Spania og Portugal. De sammenlignet størrelsen på insekter som var samlet inn over mange tiår, de eldste som ble gransket var 115 år gamle, og de nyeste ble samlet inn for seks år siden. (…) Studien viser at insektene har blitt mindre med årene, samtidig som temperaturen har økt, skriver Forskning.no. Forskerne kan likevel ikke slå fast at temperaturen er det som driver endringen. Det får andre forskere til å foreslå at endringen i hovedsak skyldes noe annet enn temperatur. (dagbladet.no 3.8.2019).)

(Anm: Climate change‐driven body size shrinking in a social wasp. Ecological Entomology 2019 (First published: 17 July 2019).)

- Forskere mener veps blir mindre i møte med klimaendringene. (- Men vingene deres krymper raskere enn kroppen. Det kan føre til problemer på sikt, ifølge forskerne.) (- I studien skriver de at små vinger kan gjøre vepsen til en mindre dyktig flyver.)

(Anm: Forskere mener veps blir mindre i møte med klimaendringene. Frykter det vil påvirke økosystemene vepsen er en del av. Dette er ikke første gang forskere melder om at dyr er blitt mindre i møte med et varmere klima. Forskere har tidligere vist at spurver og antiloper har blitt litt mindre samtidig som temperaturen har gått opp. Men insekter har ikke fått like mye oppmerksomhet som fugler og pattedyr. (…) Men vingene deres krymper raskere enn kroppen. Det kan føre til problemer på sikt, ifølge forskerne. I studien skriver de at små vinger kan gjøre vepsen til en mindre dyktig flyver. – Det at vepsen blir mindre vil sannsynligvis ha uheldige konsekvenser for dagens og fremtidens insekter, sier Carlo Polidori, hovedforskeren bak studien, til nyhetsmagasinet New Scientist. (forskning.no 3.8.2019).)

- Solberg slår alarm etter grotesk syn på fuglefjell: – Ufattelig trist. (- Nå ber hun om global aksjon.) (– Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! sier Solberg til VG.)

(Anm: Solberg slår alarm etter grotesk syn på fuglefjell: – Ufattelig trist. RUNDE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er fredag på sunnmørsbesøk, og det var et lite hyggelig syn som møtte henne på turen rundt fuglefjellet på Runde. Nå ber hun om global aksjon. – Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! sier Solberg til VG. (vg.no 3.8.2019).)

(Anm: Søppelreir på Sunnmøre: – Dødsfelle for fuglene. (vg.no 10.5.2019).)

- Solsorte falder døde om - kan måske være farligt for mennesker. Dansk Ornitologisk Forening frygter, at det er en bestemt virus, som lige nu får solsorte til at dratte døde om i Danmark.

(Anm: Solsorte falder døde om - kan måske være farligt for mennesker. Dansk Ornitologisk Forening frygter, at det er en bestemt virus, som lige nu får solsorte til at dratte døde om i Danmark. Med baggrund i omkring 100 henvendelser om døde eller døende solsorte frygter Dansk Ornitologisk Forening, at virussen usutu har nået fugle i Danmark. Hvis frygten er begrundet, kan det i særlige tilfælde også få konsekvenser for mennesker, lyder advarslen. TV 2 Øst skriver, at Statens Serum Institut netop nu er ved at undersøge syv døde solsorte for at finde frem til, at det er den særlige virus, der er på spil. (jyllands-posten.dk 19.9.2019).)

(Anm: Svarttrost (Turdus merula) er en fugl i trostefamilien (Turdidae) og tilhører den tallrike slekten Turdus, som inkluderer omkring 87 arter. Arten ble inntil ganske nylig regnet som konspesifikk med T. mandarinus (mandarintrost), og tidligere også med tibettrost (T. maximus) og sholatrost (T. simillimus).[3] (no.wikipedia.org).)

- Dødbringende virus spreder sig blandt havpattedyr, og klimaforandringer får skylden.

(Anm: Dødbringende virus spreder sig blandt havpattedyr, og klimaforandringer får skylden. Forskernes forvirring var total, da den dødelige Phocine morbillivirus, der havde dræbt titusindvis af sæler i den nordlige del af Atlanterhavet, i 2002 pludselig spredte sig til havpattedyr i Stillehavet. Intet tydede på, at virussen - der dræber ved at angribe dyrenes luftveje og nervesystemer - havde spredt sig til et nyt dyr, der kunne have udbredt virussen til Stillehavet. Så hvordan var den alligevel endt der? Det har en gruppe forskere undersøgt i et nyt studie, som NBC News har beskrevet. Og ifølge studiet, der kan læses i det anerkendte naturvidenskabelige tidsskrift Nature, peger pilen på klimaforandringer. LÆS OGSÅBeviserne hober sig op: Varmen forandrer Arktis for altid (videnskab.dk 11.11.2019).)

- Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. (- Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter.)

(Anm: Privatpersoner kan skyte flere småfugler enn før: – Tar verden i feil retning. En ny forskrift vil kunne gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse. Veterinærer og dyrevernere er opprørte. For å få et mer oversiktlig og tilgjengelig regelverk har Miljødirektoratet foreslått en ny viltforskrift. (…) Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall. I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters. Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne. Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter. (…) I dagens regelverk, under felling av viltarter som gjør skade, står det at 14 fuglearter og seks dyrearter kan felles uten særskilt tillatelse. Kriteriet er at du mener dyret eller fuglen gjør skade, med økonomiske konsekvenser. Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) trodde dette punktet skulle fjernes i det nye forslaget. Martin Eggen er skuffet over at myndighetene åpner for at enda flere fugle- og dyrearter kan skytes av private. I stedet er regelen utvidet til å gjelde flere arter. (nrk.no 4.10.2019).)

- NASA-forskar Marvel: Trur ikkje på skam i kampen for klima. (- Kan vi stanse klimaendringane?) (- Nei, seier den amerikanske klimaforskaren Kate Marvel.) (— Men vi kan hindre dei verste konsekvensane.) (- Men ho ser gjerne at universiteta tenker nytt og reflekterer grundigare over kva slags reiser som er nødvendige.)

(Anm: NASA-forskar Marvel: Trur ikkje på skam i kampen for klima. Klima. Den profilerte klimaforskaren og spaltisten Kate Marvel prøver å redusere flyreisene sine. Men ho har meir tru på teknologi enn skam for å kutte klimagassutsleppa. (…) Men ho ser gjerne at universiteta tenker nytt og reflekterer grundigare over kva slags reiser som er nødvendige. — Forventninga om at du må flyge rundt til ein haug med seminar heile tida er ikkje særleg bra om du har familie, seier Marvel, som sjølv er mor til ein treåring. (khrono.no 8.7.2019).)

- Klimakrisen fører til angst hos enkelte unge. (- Klimapsykolog mener angsten er et tegn på at man bryr seg om kloden.) (– Viser at du er et menneske.) (– Det viser at du er et menneske som bryr deg om jorden, og at du er i stand til å reagere som menneske ved å ta inn over deg alvoret med hva vi faktisk gjør med jorden vår, sier Stoknes.)

(Anm: Klimakrisen fører til angst hos enkelte unge. For noen blir bekymringen for klimakrisen så stor at de får angst og oppsøker psykolog. Klimapsykolog mener angsten er et tegn på at man bryr seg om kloden. (...) – Viser at du er et menneske – På kort sikt råder jeg dem til å oppsøke et fellesskap som ser noenlunde likt, men mer ­håpefullt, på verden. Klimapsykolog Per Espen Stoknes sier depresjon og angst gjerne blir sett på som noe feil eller sykt, men han vil heller se på det som et diplom. – Det viser at du er et menneske som bryr deg om jorden, og at du er i stand til å reagere som menneske ved å ta inn over deg alvoret med hva vi faktisk gjør med jorden vår, sier Stoknes. (dn.no 12.7.2019).)

- Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører.

(Anm: Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon. Flere klimaforskere innrømmer at det går ut over den mentale helsen å jobbe med et så alvorlig tema, og ofte til døve ører. LOS ANGELES (Nettavisen): At verden har en utfordring når det gjelder klimaendringer, er det ingen tvil om. Eksperter har kommet med en rekke advarsler om at noe må gjøres, og helst så fort som mulig. (…) - Dyp sorg og angst I en lang artikkel med navnet «It’s the End of the World as They Know It» har det amerikanske magasinet satt fokus på hva det å daglig jobbe med klimaendringer gjør med den mentale helsen. (nettavisen.no 14.7.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Klimaforskere: Vi må ha kutt og nedrustning av møtevirksomhet. (- Vi trenger en nedrustningsavtale som kutter reisevirksomhet generelt og samtidig frigjør tid til å være tilstede på egen arbeidsplass, skriver Tor Eldevik og Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.)

(Anm: Klimaforskere: Vi må ha kutt og nedrustning av møtevirksomhet. Klima. Vi trenger en nedrustningsavtale som kutter reisevirksomhet generelt og samtidig frigjør tid til å være tilstede på egen arbeidsplass, skriver Tor Eldevik og Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Det er for tiden et betydelig press for at kunnskapssektoren og spesielt universitetene skal minimere eget klimaavtrykk. Et hovedfokus er vår utstrakte reisevirksomhet, og da primært med fly, som står for omtrent 20 prosent av norske universiters samlede utslipp.Det har kommet opprop om å redusere flyreisene fra både ansatte og studenter, og forskings- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø tar i Khrono nylig til orde for en konkurranse mellom universitetene om å fly minst. (khrono.no 4.7.2019).)

- Sett deg foran TV-en med en kasse øl. Sjeføkonom Andreassen: - Jeg skammer meg.

(Anm: - Sett deg foran TV-en med en kasse øl. Sjeføkonom Andreassen: - Jeg skammer meg. - Det beste du kan gjøre er droppe ferien og sette deg foran TV-en med en kasse øl. - Uff, jeg burde skamme meg. Kanskje over et og annet jeg har gjort opp i gjennom årene, men definitivt over at jeg svir av så mye CO2, der jeg reiser land og strand rundt med mine makroforedrag, på ferieturer og helt unødvendige pustepauser fra en travel hverdag. Det skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i sitt siste innlegg, hvor han tar opp den nye snakkisen i samfunnsdebatten. (dagbladet.no 12.6.2019).)

- Reis kortere og sjeldnere.

(Anm: Reis kortere og sjeldnere | Knut Olav Åmås, Spaltist og direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Å reise mest mulig er blitt en slags konkurranse. Men hva som gir status, endrer seg nå. (…) Nå går det store reiseordskiftet om grotesk overturisme – og flyskam. Å reise er blitt stadig mer masete og slitsomt og miljøkostnadene enorme. Få har hittil tatt alvorlig innover seg hvor utrolig mye nordmenn flyr, innenriks og utenlands. Oslo-Trondheim er faktisk Europas femte mest trafikkerte flystrekning. (aftenposten.no 27.7.2019).)

- Psykolog om fly- og kjøttskam: – Ingen hensikt hvis det ikke fører til løsninger. (- Samtidig mener Fjelltun at skam generelt er nødvendig, fordi samfunnet ikke hadde fungert uten.)

(Anm: Psykolog om fly- og kjøttskam: – Ingen hensikt hvis det ikke fører til løsninger. Psykolog Sidsel Fjelltun mener skam ofte blir malplassert i hverdagen. Flyskam, oljeskam, kjøttskam. Det finnes mye man kan skamme seg over, og problemstillingen ble aktualisert sist uke da statsminister Erna Solberg meldte seg på i flyskam-debatten. (…) Så, burde vi egentlig kjenne på skammen? – Når det ikke finnes gode løsninger, da er det lettere å ignorere den dårlige samvittigheten, sier psykolog Sidsel Fjelltun på NRKs «Ukeslutt» lørdag. Hun mener at det ikke blir rett om enkeltpersoner skal ta på seg alt ansvaret, når samfunnet er tilrettelagt for flytrafikk heller enn tog, særlig nord i landet. – Det har ingen hensikt å bare føle skam, hvis det ikke driver oss mot å finne løsninger, sier psykologen. Samtidig mener Fjelltun at skam generelt er nødvendig, fordi samfunnet ikke hadde fungert uten. Men i klimasaken møtes skam med sinne, forteller hun. (nrk.no 6.7.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Eg flyg på ferie i sommar, og det gjer eg heilt utan flyskam, seier statsminister Erna Solberg.

(Anm: Erna Solberg: – Feil å gjere det moralsk forakteleg å flyge i eit land som Noreg. – Eg flyg på ferie i sommar, og det gjer eg heilt utan flyskam, seier statsminister Erna Solberg. (nrk.no 28.6.2019).)

- Ernas alternative virkelighet. Erna tror hun kan redde verden med litt mindre klesvask og elbil. (- Stakkars klode.) (- Velkommen til Ernas alternative virkelighet.)

(Anm: Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap, UiO. Ernas alternative virkelighet. Erna tror hun kan redde verden med litt mindre klesvask og elbil. Stakkars klode. Bildet av Erna der hun sitter med håndvesken i sitt flysete som vår alles beroligende landsmoder og simpelthen utsondrer «trygghet i vår tid» og at alt vil gå bra om vi bare fortsetter som vi alltid har gjort, dét vil bli husket, skriver kronikkforfatteren. Ifølge Klimarisikoutvalget vil det bli langvarig hungersnød, deler av jorden blir «nær ulevelig for avanserte livsformer» og «at det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer.» «Kun en virkningsfull klimapolitikk … reduserer sannsynligheten for å havne i en slik fremtid.» Klimapolitikken vil altså føre til enorme masseutryddelser, ifølge det regjeringsutnevnte risikoutvalget. Norges statsminister Erna Solberg synes i stedet overbevist om at hun kan redde verden med litt flere elbilernoe mindre klesvask og forbud mot engangsbestikk i plast. Velkommen til Ernas alternative virkelighet. (nrk.no 16.9.2019).)

– De som ikke kjenner flyskam de vet ikke hvor alvorlig situasjonen er.

(Anm: – De som ikke kjenner flyskam de vet ikke hvor alvorlig situasjonen er. Statsminister Erna Solberg (H) avbryter sin Island-tur før tiden i et forsøk på å løse den fastlåste bompengestriden i regjeringen, ifølge TV 2. (tv2.no 5.8.2019).)

- Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». (- Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov.)

(Anm: Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær». Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med konsepter som flyskam og kjøttskam. Hun mener det er venstresidas forsøk på påtvinge oss en ny jantelov. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset tirsdag. Hun fortsatte: – Dette er sosialisme i nye klær. En kollektiv følelsestvang ment til å styre våre valg. Denne skammen er venstresidens forsøk på å påtvinge oss en ny jantelov på folks vanlige liv og levemåte, sa Jensen. (dn.no 13.8.2019).)

- Siv Jensen flørter med konspirasjonsteorier på det mørkeste nettet. (- Dette er det som både Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug kaller vannmelon-strategien: Grønn utenpå og rød inni. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår.)

(Anm: - Siv Jensen flørter med konspirasjonsteorier på det mørkeste nettet. Siv Jensen (Frp) sa i sitt partilederforedrag at politikere på venstresiden kamuflerer sosialistisk politikk under dekke av klimakampen. (…) - Løsningen på klimautfordringene ligger ikke i selvpisking, svartsyn og negativitet, sa Siv Jensen da hun holdt sitt partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo i kveld. I foredraget, som går på NRK P2 seinere i august, tok Siv Jensen et oppgjør med dem hun kaller «formyndere» og trakk linjene fra dem som på 80-tallet ville forby salg av melk og brød etter klokka 17, til dem som forsvarte telemonopolet på 90-tallet fram til miljøbevegelsen i dag: «Med Berlinmurens fall var sosialismen forkastet, både som økonomisk og moralsk system. Få ville kalle seg sosialist etter at Sovjetunionen kollapset. Men selv om sosialismen ble forkastet så forsvant ikke formynderne. Men de skjønte at de ikke kunne bruke den samme innpakningen. I hvert fall ikke de første tiåra etterpå. De måtte finne en kamuflasje. Klimautfordringene, og jeg mener vi står overfor reelle menneskeskapte klimautfordringer, ga formynderne mulighet til å kamuflere seg blant oppriktige klimaengasjerte mennesker. Formynderne ble miljøopportunister. Dette er det som både Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug kaller vannmelon-strategien: Grønn utenpå og rød inni. Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår. (dagbladet.no 14.8.2019).)

- Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene.

(Anm: Siv Jensen: - Vi skal knuse disse jævla sosialistene Landsmøtet feiret 50-årsdagen til Siv Jensen på forskudd.  GARDERMOEN (Dagbladet): 1. juni fyller partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, 50 år. Bursdagsfeiringen startet riktignok allerede lørdag kveld under landsmøtemiddagen til Fremskrittspartiet. Fra scenen fortalte den nyinnstilte eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug, hva partilederen betydde for henne. (dagbladet.no 4.5.2019).)

(Anm: Hareide raser mot Siv Jensen. Nå ber hun om unnskyldning. Ap-topp krever svar fra Erna Solberg. Knut Arild Hareide ber Siv Jensen trekke ordene, og finansministeren beklager nå. (dagbladet.no 5.5.2019).)

- Til bondens forsvar: Kjøttskam er banal moralisme.

(Anm: Til bondens forsvar: Kjøttskam er banal moralisme | Joacim Lund, kommentator. Hvem skal skamme seg over dårlig ressursutnyttelse, gjengroing og havarerte bygder? (…) I sin tid var det et superpopulært virkemiddel for å regulere seksualitet, konsum av mat og drikke, dans, kortspill og andre ting folk måtte finne glede i. Konseptet har gradvis tapt terreng og har lenge vært lite tidsriktig. Inntil nå. Noen mener at skam skal løse klimaproblemer, folkehelseproblemer – og nå også dyrevelferdsproblemer. «Slik noen skammer seg over å fly, er det nå tid for å kjenne litt på kjøttskammen», skrev kommentator Anne Rokkan i Bergens Tidende. (aftenposten.no 11.7.2019).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food) (mintankesmie.no).)

- Antibiotikaresistens i Norge – oppsummert i to setninger. (- Heia Norge!) (- Bare jubel og velstand, med andre ord.) (- Antibiotikaresistens i Norge – oppsummert i to setninger. (- Heia Norge!) (- Bare jubel og velstand, med andre ord.) (- Bra jobbet, laksebaroner!)

(Anm: Joacim Lund, kommentator. Antibiotikaresistens i Norge – oppsummert i to setninger | Joacim Lund, kommentator. Lakseoppdrettsnæringen sliter fortsatt med omdømmet den skaffet seg på 80-tallet, men bruker i dag så å si ikke antibiotika. (…) Heia Norge! Da Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet holdt en felles pressekonferanse i slutten av forrige uke, var det for å si at det går ganske bra her i landet, i alle fall når det gjelder antibiotikabruk og resistente bakterier. (…) Bare jubel og velstand, med andre ord. Mye, mye bedre enn i de fleste andre land. Verden ser til Norge! For én gangs skyld går det an å hevde det med en viss troverdighet. Men hvorfor? (aftenposten.no 23.9.2019).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. (- Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø.)

(Anm: Tromsø forlanger lukkede oppdrettsanlegg: Lakselobbyen går ut i krigen. Hver gang oppdrettsnæringen får kritikk for sine miljøproblemer, velger den å gå i krigen, ikke i seg selv. Kommunestyret i Tromsø har besluttet å begrense lakseoppdrett i kommunen til lukkede anlegg. Det har ført til en storm av reaksjoner fra de ulike delene av lakselobbyen. Jurister er engasjert for å trekke i tvil vedtakets lovlighet og bransjens talspersoner sier det er næringsfiendtlig og teknologisk umulig. Fiskeriminister Harald T. Nesvik, som selv har bakgrunn i næringen, synes vedtaket er «veldig trist» fordi det sender et dårlig signal til en av landets viktigste og fremvoksende næringer. Som de fleste av sine forgjengere opptrer Nesvik mer som PR-figur for laksenæringen enn som politiker med ansvar både for fiskeri, oppdrett og miljø. (dagbladet.no 28.11.2018).)

- Jøss, biffen er visst ikke en klimaversting likevel!

(Anm: Jøss, biffen er visst ikke en klimaversting likevel! | Joacim Lund, kommentator. Ny kunnskap gjør kjøttdebatten mindre sort/hvit. Kjøttproduksjon gir utslipp, og Norge er ikke et unntak. Men det kan hende at kjøtt fra sau og ku er bedre enn sitt rykte. (aftenposten.no 13.9.2019).)

- Beklager. Biffen er fortsatt et klimaproblem. (- Landbruket har funnet et halmstrå.) (- Det hjelper dessverre ikke stort.) (- Beskjeden fra klimaforskningen er klar: Mindre slikt til middag.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Beklager. Biffen er fortsatt et klimaproblem. Landbruket har funnet et halmstrå. Det hjelper dessverre ikke stort. Beskjeden fra klimaforskningen er klar: Mindre slikt til middag. (dn.no 16.9.2019).)

– Medium-rare, takk. Jeg tar sjansen. Advarsel: Rosa burgerkjøtt medfører stor risiko for matglede.

(Anm: Joacim Lund kommentator. – Medium-rare, takk. Jeg tar sjansen. Advarsel: Rosa burgerkjøtt medfører stor risiko for matglede. (…) Fun fact: Da Mattilsynet i fjor listet opp de største truslene mot matsikkerheten i Norge i en høringsuttalelse til Codex, var den angivelig megasunne trenden raw food høyt på listen. Fordi rå mat ikke er varmebehandlet. Varmebehandling er bra. Men ett sted går grensen. (…) Jeg velger nytelsen. En velkjent tekstlinje fra Turboneger kan fungere som en enkel burgerhuskeregel: «When I think of blood I think of love - erection!» En burger skal spises med størst mulig nytelse og glede, ikke for å unngå en høyst teoretisk risiko for magesjau. Velger du likevel det siste, er det bare å gå på McDonalds, der burgerne ikke er spesielt gode, men helt, helt gjennomstekt og helt, helt trygge. (aftenposten.no 9.8.2017).)

- Mattilsynet advarer mot rosastekte hamburgere.

(Anm: Mattilsynet advarer mot rosastekte hamburgere. (…) Som nordamerikaner ble jeg nesten litt sjokkert, sier Gray, som har bodd i Norge i fire år. Han har begynt å spørre om å få kjøttet stekt helt gjennom når han spiser ute. – Det har hendt at jeg har fått kjøtt som nesten er lilla. Det er ganske ekkelt, sier Gray. (…) – EHEC-bakteriene kan komme inn med råvaren. Les også: I 2011 fikk en to år gammel jente nyresvikt etter å ha blitt smittet av EHEC. EHEC er en gruppe av e.coli-bakterier som kan gi ulik sykdomsutvikling og alvorlighetsgrad hos friske voksne. Små barn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan risikere å få alvorlig nyresvikt hvis de får i seg bakterien. (aftenposten.no 8.8.2017).)

- FNs klimapanel slår matalarm. FNs klimapanel sier vi trenger en radikal endring i hvordan vi produserer mat.

(Anm: FNs klimapanel slår matalarm. FNs klimapanel sier vi trenger en radikal endring i hvordan vi produserer mat. I juli traff en rekordvarm hetebølge Europa, og tidligere denne uka smeltet over ti milliarder tonn is på Grønland på én dag. Blant forskerne er det bred enighet om disse hendelsene er i tråd med konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Les hele rapporten hos IPCC Kutt i utslipp fra biler, fabrikker og kraftverk har lenge blitt fremhevet som nødvendige tiltak for å få bukt med den pågående klimakrisen. Men disse tiltakene vil ikke være nok alene, advarer FNs klimapanel. I dag la klimapanelet fram sin nyeste rapport. I den konstaterer panelets forskere at det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden. (nrk.no 8.8.2019).)

- Rystende bilder av matsvinnet vi aldri får høre om. (- Spiselig mat vrakes, dumpes og kastes. NRK kan i dag avdekke omfattende svinn – før maten når butikkene.) (- På iskalde norske fryselager, som dette i Rakkestad, lå det i sommer over 20.000 sauer som ingen ville ha.) (- Det var kjøtt nok til millioner av middager.)

(Anm: Spiselig mat vrakes, dumpes og kastes. NRK kan i dag avdekke omfattende svinn – før maten når butikkene. (…) Staten sponser sauer ingen vil ha Hvorfor er fryselagerne egentlig fulle av sauekjøtt? Kanskje kunne en sauebonde hjelpe oss å forstå problemet. Mens Lillian Gjerde trasket oppover Sunnmøres majestetiske fjellsider, på jakt etter sauene sine, forklarte hun hvordan hverdagen hennes har blitt snudd på hodet av norsk matpolitikk. (…) Hver av sauene, kledd i blå eller hvit plast, kunne blitt til både nakkekoteletter, indrefilet, ytrefilet, kjøttdeig, fenalår, pinnekjøtt og stek. Det var kjøtt nok til millioner av middager. Men norske butikker tar knapt inn sauekjøtt. De sier de har prøvd, men at du og jeg ikke vil ha sau. (nrk.no 30.10.2019).)

- Ulikhet, nasjonalisme, opprusting og konflikt gjør klimaendringene farligere: Verden blir mer sårbar.

(Anm: Ulikhet, nasjonalisme, opprusting og konflikt gjør klimaendringene farligere: Verden blir mer sårbar. MÅ LEGGE OM KOSTEN: FNs klimapanel skriver at verdens befolkning må legge om kosten for å nå klimamålene. Klimaforskerne anbefaler grove kornslag, belgfrukt, frukt, grønnsaker, nøtter og frø. Den siste klimarapporten advarer om høy risiko for mat- og vannmangel. Her fra Chennai i India, der byens vannreservoarer har tørket inn. (klassekampen.no 9.8.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Forskere: Alle amerikanere kunne blive veganere og hjælpe miljøet. 35-50 procent af den amerikanske landbrugsjord kunne samtidig omlægges til skov, konkluderer amerikanske forskere.

(Anm: Forskere: Alle amerikanere kunne blive veganere og hjælpe miljøet. 35-50 procent af den amerikanske landbrugsjord kunne samtidig omlægges til skov, konkluderer amerikanske forskere. Der er ingen vej udenom: Verdens befolkning skal spise mindre kød, hvis den globale opvarmning skal tæmmes, konkluderer en ny rapport fra FN’s klimapanel IPCC. Det skriver Videnskab.dk. Selv om vi omlægger energiforsyningen fra at være baseret på fossile brændsler til udelukkende at komme fra vedvarende energi, batter det ikke nok på klimaregnskabet, fremgår det af rapporten, som netop er udkommet. (jyllands-posten.dk 13.8.2019).)

- Nå er klima­kampen total. Fred, frihandel og mindre økonomisk ulikhet er også en del av klimakampen. Hilsen FNs klimapanel.

(Anm: Nå er klima­kampen total. Fred, frihandel og mindre økonomisk ulikhet er også en del av klimakampen. Hilsen FNs klimapanel. (dagbladet.no 10.8.2019).)

- De dyreste boligene får eiendomsskatt-rabatt. Kygos luksusvilla til 41 millioner utløser mindre eiendomsskatt enn enkelte hus til en femtedel av prisen.

(Anm: De dyreste boligene får eiendomsskatt-rabatt. Kygos luksusvilla til 41 millioner utløser mindre eiendomsskatt enn enkelte hus til en femtedel av prisen. I en rekke kommuner blir de dyreste boligene favorisert, viser en NRK-kartlegging. På Paradis i Bergen kjøpte artisten Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, en prakteiendom for 41 millioner kroner i fjor.Samme år verdsatte Skatteetaten boligen til 10,3 millioner kroner, noe som gir en eiendomsskatt på 16 905 kroner til Bergen kommune. (nrk.no 10.8.2019).)

- Lækket rapport: Verden er nødt til at ændre fødevareproduktionen. (- Ikke mindst kødproduktion er skadeligt for klimaet, hedder det i en kommende rapport fra IPCC.)

(Anm: Lækket rapport: Verden er nødt til at ændre fødevareproduktionen. Ikke mindst kødproduktion er skadeligt for klimaet, hedder det i en kommende rapport fra IPCC. Forsøg på at tackle klimakrisen ved at skære i de skadelige udledninger fra transportmidler, fabrikker og kraftværker er ikke nok, advarer forskere senere i denne uge ifølge The Guardian. Ifølge et udkast til en rapport om klimaændringer, der lige nu finpudses i Geneve i organisationen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), er det umuligt at holde temperaturstigningerne på et sikkert niveau, hvis ikke der sker væsentlige ændringer i forhold til verdens fødevareproduktion og behandling af landjorden. (jyllands-posten.dk 6.8.2019).)

- Elvestuen ut mot moralisering i klimakampen. (– Jeg tror ikke det er bra hvis vi får for mange moraliseringsdiskusjoner.) (- Man må stole på at folk klarer å ta egne valg, og at de har en bevissthet.) (- Det går an å gjøre det enklere for folk å gjøre gode valg samtidig som man også lar folk være litt i fred, sier statsråden til Aftenposten.)

(Anm: Elvestuen ut mot moralisering i klimakampen. Klimaminister Ola Elvestuen (V) sier at han har tro på at ambisiøse klimamål kan nås, men tilføyer at det ikke er nødvendig med moralisering. – Jeg tror ikke det er bra hvis vi får for mange moraliseringsdiskusjoner. Man må stole på at folk klarer å ta egne valg, og at de har en bevissthet. Det går an å gjøre det enklere for folk å gjøre gode valg samtidig som man også lar folk være litt i fred, sier statsråden til Aftenposten. Elvestuen har havnet i søkelyset etter at han lanserte det Dagbladet har kalt «et av de strengeste klimamålene verden har sett». Innen 2050 skal Norges klimautslipp reduseres med 90–95 prosent – uten bruk av kvotekjøp. Men ministeren mener det ikke er nødvendig med såkalt flyskam, kjøttskam eller andre former for moralisering for å få til endring. (dn.no 21.7.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Måling: Bare halvparten av de på bygda tror klimaendringene er skapt av mennesker. (- Det er flere kvinner enn menn som tror på menneskeskapte klimaendringer. Her er andelen 75 mot 66 prosent.) (- Andelen øker med lønna. 73 prosent svarer ja blant dem med inntekt over 900.000 kroner.)

(Anm: Måling: Bare halvparten av de på bygda tror klimaendringene er skapt av mennesker. Kvinner og unge er i størst grad enig med FNs ekspertpanel i at mennesker står bak klimaendringene. En av ti svarer at de ikke tror at klimaendringene skjer som følge av mennesker. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter. (…) Flere i Oslo tror på menneskeskapte endringer enn blant dem som bor på bygda. 84 prosent av osloborgerne svarer ja, mot 54 prosent av dem som bor i en bygd. Undersøkelsen gir dermed samme bilde som en NITO-undersøkelse i fjor. Det er flere kvinner enn menn som tror på menneskeskapte klimaendringer. Her er andelen 75 mot 66 prosent. Blant personer med en årsinntekt mellom 500.000 og 900.000 kroner, svarer mellom 67 og 69 prosent ja. Andelen øker med lønna. 73 prosent svarer ja blant dem med inntekt over 900.000 kroner. (tu.no 21.7.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig?

(Anm: BARE PISSPREIK! Alle driver med det. Men hva er det egentlig? O, din fandens ræglesmed! (…) Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. (aftenposten.no 19.11.2006).)

(Anm: reglesmed (…) BETYDNING OG BRUK person som (stadig) lager, forteller regler ; skrønemaker | jf. smed SITAT o, din fandens ræglesmed; kors og kors, hvor du kan lyve! (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 10) (naob).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

- Sneiper truer livet i havet. Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse.

(Anm: Sneiper truer livet i havet. Brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse. Skadevirkningene røyking har på menneskets helse har lenge vært kjent, men hvordan sigaretter og sigarettrusk påvirker miljøet i havet er det derimot lite kunnskap om. Forskere har nå for første gang studert effekten av brukte sigarettfilter – med dets giftige stoffer og mikrofiber – på flerbørstemarken Hediste diversicolor. Marken lever og graver i sjøbunnen. – Børstemarker ble i undersøkelsen utsatt for stoffer fra brukte sigarettfiltre i sjøvann med konsentrasjoner 60 ganger lavere enn det man finner i urban avrenning, sier forsker Kevin Thomas ved Norsk institutt for vannforskning (Niva). Resultatene viser at marken brukte mye lengre tid på å grave seg ned i havbunnen og tapte over 30 prosent av kroppsvekten. – Dessuten fikk over halvparten av markene DNA-skader sammenlignet med mark som ble undersøkt i upåvirkede omgivelser, sier Thomas, som er en av forskerne bak studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports. Les også: Hvor mye plast havner i havet? (…) Les også: 9 av 10 havhester har plast i magen (forskning.no 8.10.2015).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. (- Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg, ifølge forskerne bak en ny studie.) (- I 2015 fant forskere ved Norsk institutt for vannforskning at sneipene også truet livet i havet.) (- Børstemarken, Hediste diversicolor, er en viktig del av økosystemet i havbunnen.) (- Når den sliter med å grave seg ned, kan det påvirke alle dyrene som lever og bor der.) (- Forskerne fant også skader i arvematerialet til rundt halvparten av markene som ble utsatt for stoffene fra de brukte sigarettfiltrene.)

 (Anm: Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre. Røykerne forstår ikke hva de kaster fra seg, ifølge forskerne bak en ny studie. – Det å slippe sigarettsneiper på bakken virker som en sosial akseptabel form for forsøpling, sier forskeren bak en ny studie. Sneiper som havner i jorda skader plantene som skal vokse der, ifølge den nye studien. Det ble mye vanskeligere for enkelte planter og gress-arter å spre seg når jorda deres ble invadert av brukte sigarettstumper med filter. De plantene som klarte å spire, ble også skadet. (…) Røttene deres ble også tynnere og svakere. Stilkene til raigress, den andre plantesorten forskerne så på, ble også betydelig kortere. – Ser ikke på sneiper som søppel Det blir anslått at 4,5 billioner sigarettsneiper med filter havner utenfor søppelkurvene hvert eneste år, ifølge en annen studie publisert i Current Environmental Health Reports. (…) Skader livet i havet På tross av mengden med sneiper som havner i verdens hav, parker og veikanter finnes det lite forskning på hvordan de påvirker naturen. Men i 2015 fant forskere ved Norsk institutt for vannforskning at sneipene også truet livet i havet. Les artikkelen fra NIVA: Sneiper truer livet i havet Forskeren fant ut at brukte sigarettfiltre gjorde at en type børstemark brukte lengre tid på å grave seg ned i havbunnen, samtidig som de tapte over 30 prosent av kroppsvekten sin. Børstemarken, Hediste diversicolor, er en viktig del av økosystemet i havbunnen. Når den sliter med å grave seg ned, kan det påvirke alle dyrene som lever og bor der. Forskerne fant også skader i arvematerialet til rundt halvparten av markene som ble utsatt for stoffene fra de brukte sigarettfiltrene. Forskerne mente at de giftige stoffene som lå igjen i sneipene var mer skadelige enn mikroplastpartiklene som filtrene er lagd av. (forskning.no 23.7.2019).)

(Anm: Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms. Sci Rep. 2015 Sep 15;5:14119.)

- Sigaretter produserer usynlige kjemiske utslipp selv etter at de er slukket.

(Anm: Cigarettes Produce Invisible Chemical Emissions Even After They've Been Extinguished. Cigarettes aren't just toxic when they're being smoked. Even when the butts are scrunched up and cold, new research has found they continue to emit harmful compounds in the air. (sciencealert.com 4.2.2020).)

- Havforsker: En halv kilo dritt og slam per kilo laks. Oppdrettslaks slipper ut en halv milliard kilo dritt og slam i året, og utslippene kan øke fremover, frykter forskere. (- Ifølge havforskernes beregninger slapp oppdrettslaksen ut om lag 365.000 tonn hard fiskedritt i 2012, og omtrent 450.000 tonn i 2017.)

(Anm: Havforsker: En halv kilo dritt og slam per kilo laks. Oppdrettslaks slipper ut en halv milliard kilo dritt og slam i året, og utslippene kan øke fremover, frykter forskere. – Jo mer planteråvarer i fiskefôret, desto mer kommer ut i andre enden, sier forsker Turid Synnøve Aas i Nofima. (…) En oppdrettslaks slaktes som regel når den veier litt over fire kilo. En vanlig oppdrettslaks legger igjen omtrent to kilo hard avføring på havbunnen mens den vokser opp i sjøen. Og mer kan det bli. (…) Økt motstand Mer utslipp av fiskebæsj i fjordene kan øke motstanden mot oppdrettsnæringen, som har mål om å femdoble produksjonen i løpet av 30 år. – Ja, enhver økning av utslipp fra fiskeoppdrett er ikke bra for fiskerne, for vi høster ressurser i de samme områdene som oppdretterne er i, sier leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkesfiskarlag. (…) Ifølge havforskernes beregninger slapp oppdrettslaksen ut om lag 365.000 tonn hard fiskedritt i 2012, og omtrent 450.000 tonn i 2017. Det gir en økning på 20 prosent på fem år, men beregningene er svært usikre, ifølge forskerne DN har snakket med. (dn.no 12.12.2018).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Norsk fisk skulle liksom bli den nye oljen – og så blir havet så varmt at den dør. (- Nylig ble oppdrettsanlegg ved den canadiske østkysten rammet av en hetebølge i sjøen som tok livet av to millioner laks. «Vi må akseptere dette som den nye normalen», sa oppdretteren.)

(Anm: Norsk fisk skulle liksom bli den nye oljen – og så blir havet så varmt at den dør | Joacim Lund, kommentator. Alle vet at lakseoppdrett vil rammes. Ingen vet helt hvordan. Han er glad i behagelige badetemperaturer, nordmannen. Det er ikke fisken.  Nå ser vi det Nylig ble oppdrettsanlegg ved den canadiske østkysten rammet av en hetebølge i sjøen som tok livet av to millioner laks. «Vi må akseptere dette som den nye normalen», sa oppdretteren. For oss som bor i Oslofjord-området, rykket alt nærmere i sommer, da torskebestanden var blitt så svekket at det ble forbudt å fiske torsk i det hele tatt. Også i det tilfellet var varmere vann hovedforklaringen, ifølge Havforskningsinstituttet. (…) Og varmere blir det. Kanskje så mye som mellom 2 og 4 grader varmere i løpet av de neste 50 årene. (…) Bransjens respons på varmere vann er derfor å forsøke å bygge mer robuste oppdrettsanlegg som dras nordover og utover. Men ingen tror det er nok. (aftenposten.no 16.10.2019).)

- Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer. (- I industriell tid har CO2 opptaket økt i takt med økte utslipp fra menneskelig aktivitet.) (- De siste 200 årene har dette ført til at gjennomsnittlig surhet i havoverflaten har økt med 27 prosent på verdensbasis.) (- Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord.)

(Anm: Forsuring av havet kan skape problemer for marine organismer med kalkhus, slik som vingesnegl. Arktiske havområder er spesielt utsatt for forsuring. Havet blir surere Havet tar opp CO2 fra atmosfæren i en naturlig prosess, men i industriell tid har CO2 opptaket økt i takt med økte utslipp fra menneskelig aktivitet. De siste 200 årene har dette ført til at gjennomsnittlig surhet i havoverflaten har økt med 27 prosent på verdensbasis. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken er blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen. Pågående klimaendringer i form av økt nedbør, økt avrenning med elver og økt issmelting, vil i tillegg kunne forsterke sårbarheten og ytterligere redusere havets motstandskraft mot forsuring. (…) Karbonat nødvendig for livet i havet Selv om et surere hav er alvorlig nok i seg selv, så er det en annen effekt av økt CO2-innhold som kan bli vel så alvorlig for livet i havet. Når CO2-innholdet øker blir det nemlig mindre karbonat, som er en viktig byggekloss for mange marine dyr og alger som bygger kalkhus eller skjelett. (…) Når havet blir surere blir mindre kalk tilgjengelig for biologiske organismer/aktiviteter. Dette kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett. (miljostatus.no).)

- Dette er Europas nervesystem. Ser du hva det er?

(Anm: Dette er Europas nervesystem. Ser du hva det er? Geoanalytiker har kartlagt alle verdens elveløp. Ved å bruke detaljerte satellittdata og lyse neonfarger har den ungarske geoanalytikeren Robert Szucs kartlagt hvordan verdens elveløp hører sammen. Kartene tok månedsvis å lage og resultatet er slående. (nettavisen.no 17.11.2019).)

- Havforsuring er den pågående nedgangen i pH i jordas hav forårsaket av opptak av karbondioksid (CO2) fra atmosfæren.

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

- Forsuring har allerede ført til dramatiske endringer i havet. Forskere har kartlagt havet langs en japansk vulkanøy. Resultatene kan både fortelle oss noe om hva havforsuring har ført til og hva vi har i vente.

(Anm: – Forsuring har allerede ført til dramatiske endringer i havet. Forskere har kartlagt havet langs en japansk vulkanøy. Resultatene kan både fortelle oss noe om hva havforsuring har ført til og hva vi har i vente. Bildet viser hvordan havbunnen kan bli seende ut i tropiske områder hvis det ikke blir slutt på havforsurningen. – Her er det ingen koraller. Havbunnen er dekket av enkle algetyper, det ser ut som tang, men det er det ikke, sier Jason Hall-Spencer til Forskning.no. (…) Den lille vulkanske øya Shikine ligger på østsiden av Japan. Øya har en steinete kyst og et rikt dyre- og planteliv. Kysten egner seg spesielt godt til å undersøke hva som skjer når vannet i havet blir surere. På grunn av vulkansk aktivitet siver det nemlig ut CO2 gjennom havbunnen flere steder. Nå presenterer forskere fra Storbritannia, Japan og Italia resultater fra et lengre forskningsprosjekt fra vannet rundt øya.Mer CO2 i vannet senker PH-verdien. De siste 200 åra har overflatevannet i verdenshavene i gjennomsnitt blitt 30 prosent surere. Beregninger viser at forsuringen kan bli mangedoblet i løpet av dette århundret, ifølge miljøstatus.no. Når CO2-en bobler opp langs kysten av Shikine-øya blir vannet surt. Dette kan gi oss kunnskap om hvordan et surere hav vil påvirke livet i havet i i framtiden. Men øya Shikine har også flere sider å by på. Strømninger fører med seg vann inn til deler av kysten som har naturlig lavt innhold av CO2. PH-verdien her er nesten på førindustrielt nivå. Dette gjør at forskerne har kunnet skue både fram og tilbake i tid langs en og samme kyst. (forskning.no 23.7.2019).)

- Sjøisen i Arktis kan vokse selv om verden blir varmere.

(Anm: Marius Årthun, forsker, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Sjøisen i Arktis kan vokse selv om verden blir varmere. Denne vinteren var iskanten i Barentshavet tilbake til normalen. Det høres paradoksalt ut, men det er det ikke. Det kan høres overraskende ut at sjøisdekket i Arktis har økt de siste årene til tross for en stadig varmere verden, men for oss forskere er det ikke uventet, skriver Marius Årthun. (aftenposten.no 23.4.2019).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Å gjøre som Sylvi Listhaug ønsker, er å ignorere kunnskap. (- Denne våren står slaget om iskantsonen. Hvordan kan vi da tillate oljeboring i de aller viktigste havområdene våre?) (- Titusenvis av elever i Norge har streiket for klimaet. Et av hovedkravene har vært «ingen nye oljelisenser».) (- Hvordan kan vi da tillate oljeboring i de aller viktigste havområdene våre?)

(Anm: Å gjøre som Sylvi Listhaug ønsker, er å ignorere kunnskap | Mia Cathryn Haugen Chamberlain, Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Sylvi vil tillate mer ødeleggelse av norsk natur. Denne våren står slaget om iskantsonen. Hvordan kan vi da tillate oljeboring i de aller viktigste havområdene våre? spør Mia Cathryn Haugen Chamberlain (21) i Natur og Ungdom. Etter at Frp gikk ut av regjering, ble det kjent at Sylvi Listhaug (Frp) vil ha omkamp om iskanten. Iskanten definerer hvor langt nord det kan bores etter olje og gass. Titusenvis av elever i Norge har streiket for klimaet. Et av hovedkravene har vært «ingen nye oljelisenser». Hvordan kan vi da tillate oljeboring i de aller viktigste havområdene våre? (aftenposten.no 25.1.2020).)  

- Kulturminner i Arktis spises opp. (– Når vi kunne gå ned med godt utstyr så kunne vi se på vrakene. (Da så vi helt tydelig at vrakene er i ferd med å bli spist opp av kryp som ikke har vært så langt nord tidligere. Dette er også en del av klimaforandringene, sier Husebekk.)

(Anm: Kulturminner i Arktis spises opp. Under et tokt på Svalbard nylig fikk forskerne nedslående nyheter. Ny undervannsteknologi avslørte at ukjente kulturminner er i ferd med å bli spist opp som følge av klimaendringene og høyere temperatur i havet. (…) – Når vi kunne gå ned med godt utstyr så kunne vi se på vrakene. Da så vi helt tydelig at vrakene er i ferd med å bli spist opp av kryp som ikke har vært så langt nord tidligere. Dette er også en del av klimaforandringene, sier Husebekk. (tv2.no 6.7.2019).)

- Rener dør af sult på Svalbard. (- Dødsårsagen er mangel på mad, fortæller økolog Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt til NRK.)

(Anm: Rener dør af sult på Svalbard. Forskere har fundet 200 døde rener på Svalbard i Norge - et skrækeksempel på klimaforandringer, siger forsker. 200 rener er fundet døde på Svalbard i Norge. Det er det største antal i 40 år. Det skriver TV 2. Det er et hold forskere, der har gået øgruppen Svalbard igennem for at kortlægge antallet af rener. Og fundet af de mange døde rener er usædvanligt. Dødsårsagen er mangel på mad, fortæller økolog Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt til NRK. Fordi det har regnet meget i december, er græsset blevet dækket af is, da frosten senere har sat ind, og har gjort det svært for renerne at finde mad. (…) I jagten på mad er renerne begyndt at spise tang, men det kan ifølge forsker fra Norsk Institutt for Naturforskning, Torkild Tveraa, give dyrene problemer med maven. (jyllands-posten.dk 28.7.2019).)

- Klimaendringer bremser Golfstrømmen – men i nord øker farten. Strømmene i havet endrer seg som følge av klimaendringer. (– Det er overraskende at samtidig som havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren svekkes, så styrkes sirkulasjonen i Norskehavet.)

(Anm: Klimaendringer bremser Golfstrømmen – men i nord øker farten. Strømmene i havet endrer seg som følge av klimaendringer. Måten det skjer på overrasker forskerne. – Det er overraskende at samtidig som havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren svekkes, så styrkes sirkulasjonen i Norskehavet. Det forteller Marius Årthun. Han er forsker ved Universitetet i Bergen, og står bak en ny studie. Den er publisert i en internasjonal journal for forskning, og her kommer interessante funn fram. Blant annet hvordan klimaendringer kan bremse den storstilte havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren. Som Golfstrømmen er en del av. – Den vil trolig bremse med cirka 25 prosent ved 26 grader nord. Det er på breddegrad med Kanariøyene, forteller forskerkollega og professor Lars H. Smedsrud. Det interessante er at bremsingen av strømmene ved sørligere breddegrader skjer samtidig som farten øker her oppe hos oss. – Det blir kraftigere transport av vann og varme opp til de nordiske hav, sier Smedsrud. (nrk.no 1.6.2019).)

- Fem grunner til at isen på Grønland smelter så fort.

(Anm: Fem grunner til at isen på Grønland smelter så fort. Det er satt ny temperaturrekord på toppen av Grønlandsisen, som fredag var 17 grader varmere enn normalt om sommeren. Bare onsdag denne uka smeltet over ti milliarder tonn is – én milliard er nok til å fylle 400.000 svømmebasseng. Isen på Grønland har bygget seg opp gjennom flere tusen år. At den smelter, er den største grunnen til at havnivået i verden stiger. Hvis all innlandsisen på Grønland skulle smelte bort, ville havnivået i verden steget med 7,2 meter. Det vimidlertid ta flere hundre år før dette vil være en realitet. Smeltingen skjer hver sommer, og er ikke unormalt. Men hvorfor smelter den så fort i år? (nrk.no 3.8.2019).)

- DMI afviser varmerekord i Grønland. Observationer viser frostgrader på indlandsisen, da målinger tidligere i august fejlagtigt viste rekordvarme.

(Anm: DMI afviser varmerekord i Grønland. Observationer viser frostgrader på indlandsisen, da målinger tidligere i august fejlagtigt viste rekordvarme. Temperaturerne på indlandsisen i Grønland i starten af august var høje, men der var ikke tale om nogen rekord. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der nu kan bekræfte, at rekordmålinger på 2,7 og 4,7 grader målt på vejrstationen Summit inde på indlandsisen 1. og 2. august var misvisende. (dr.dk 8.8.2019).)

- Grønlands is smelter med 40 pct. mere end normalt: »Det vi ser lige nu, er en selvforstærkende proces«.

(Anm: Grønlands is smelter med 40 pct. mere end normalt: »Det vi ser lige nu, er en selvforstærkende proces«. Det varme vejr i Grønland i 2019 har medført et ekstraordinært stort massetab på indlandsisen, lyder vurderingen fra forskerne. (jyllands-posten.dk 13.8.2019).)

- Smeltende is svekket Golfstrømmen. (- Ny studie antyder at issmelting på Grønland var årsaken til at Golfstrømmen bremset dramatisk mellom 1970 og 1995.)

(Anm: Smeltende is svekket Golfstrømmen Ny studie antyder at issmelting på Grønland var årsaken til at Golfstrømmen bremset dramatisk mellom 1970 og 1995. (forskning.no 27.3.2015).)

(Anm: Juli var varmeste måned som noensinne er målt på Jorden. Årets juli var den varmeste måneden som noensinne er målt på verdensbasis, ifølge den amerikanske organisasjonen for hav- og atmosfæreforskning (NOAA). (aftenposten.no 21.8.2015).)

(Anm: PechaKucha: Kan Golfstrømmen stoppe opp? (aftenposten.no 29.3.2017).)

- Klimaendringer dreper laksen i Alaska: Vannet er rett og slett for varmt.

(Anm: Klimaendringer dreper laksen i Alaska: Vannet er rett og slett for varmt. Over 850 laks ble funnet døde langs en elv i Alaska. Vannet i elvene er blitt for varmt for laksen. Denne sommeren har en uventet hetebølge herjet i Alaska, og nå har det varme vannet drept over 850 laks i elvene.  Forskere har observert fiskedød blant flere av artene, skriver CNN. (dagsavisen.no 17.8.2019).)

- Ny forskning: Golfstr