Gap between policy and evidence

The large gap between policy and what the data tell us (when rigorously assembled and evaluated) is surprising. (BMJ 2006;333:912-915 (28 October))

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2017-2018. Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. (fhi.no 2.11.2017).)

Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus. (news-medical.net 3.8.2017)

- Vaksineanbefalinger influensasesongen 2017-2018.

(Anm: Vaksineanbefalinger influensasesongen 2017-2018. Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. Grupper som anbefales influensavaksine Influensavaksine anbefales spesielt for: (…) (fhi.no 2.11.2017).)

(Anm: Despite push for a universal flu vaccine, the ‘holy grail’ stays out of reach. It is the holy grail of influenza science: a universal flu vaccine that could provide protection against virtually all strains instead of a select few. A burst of recent headlines have suggested that we might get one soon. Just last week, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases released a strategic plan for the development of a universal flu vaccine, prompting the White House science office to proclaim on Twitter that the goal is “closer than ever.” Experts, however, say we’re really not there yet. And to be honest, we can’t necessarily even see there from here. (statnews.com 5.3.2018).)

- Dette vet vi om vaksinens bivirkninger. (- Legemiddelverket kommer med en oppfordring til alle som tar vaksinen om å melde fra om eventuelle bivirkninger i et skjema på Legemiddelverket sine sider.)

(Anm: Dette vet vi om vaksinens bivirkninger. En rekke av bivirkningene til koronavaksinen er kjent. Nå ber Legemiddelverket om hjelp fra befolkningen til å øke kunnskapen. (…) Meldeportal for bivirkninger Det omfattende vaksinasjonsprogrammet er på trappene i Norge, og innen en måned vil trolig en stor andel nordmenn i risikogruppene være vaksinert. Legemiddelverket kommer med en oppfordring til alle som tar vaksinen om å melde fra om eventuelle bivirkninger i et skjema på Legemiddelverket sine sider. (vg.no 23.12.2020).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. (- At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt.)

(Anm: Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. Tidsskriftet Cell har nylig publisert en studie av tarmfloraens rolle i immunitetsutvikling (1). (…) For å avklare om dette kunne skyldes allerede opparbeidet immunitet, ble ytterligere 11 personer randomisert og behandlet på samme måte. Dette utvalget hadde lave antistofftitre før vaksinering og hadde ikke tatt influensavaksine de siste tre årene. Også denne gangen ble tarmfloraen negativt påvirket av antibiotikabehandling, men nå påviste man i tillegg en betydelig reduksjon i induksjonen av A(H1N1)-spesifikke antistoffer hos dem som hadde fått antibiotika ved flere måletidspunkter etter vaksinen. – Dette er en spennende og viktig studie, sier Marius Trøseid, som er overlege og førsteamanuensis ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus. At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt. – Et annet viktig funn i studien er at antibiotikabruk øker den inflammatoriske profilen i blodet, delvis gjennom aktivering av inflammasomet, sier Trøseid. – Dette er kanskje ikke helt intuitivt og kan tyde på at immunapparatet prioriterer å regulere inflammasjonsresponsen fremfor å gi en adekvat immunrespons på vaksine. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 6. januar 2020.)

(Anm: Antibiotics-Driven Gut Microbiome Perturbation Alters Immunity to Vaccines in Humans. Highlights • Microbiome loss impairs antibody response in subjects with low pre-existing immunity • Antibiotics treatment leads to enhanced inflammatory signatures in the blood • Loss of secondary bile acids is linked to AP-1/NR4A and inflammasome activation • Integrative analysis reveals divergent mechanisms of microbiome influence on immunity. Cell. 2019 Sep 5;178(6):1313-1328.e13.)

- Her viser vi at en mikrobielt tilknyttet metabolitt, desaminotyrosin (DAT), beskytter mot influensa gjennom forsterkning av type I IFN-signalering og reduksjon av lungeimmunopatologi. (- Disse funnene viser at spesifikke komponenter i den enteriske mikrobiotaen har distale effekter på responser på dødelige infeksjoner gjennom modulering av type I IFN.)

(Anm: The microbial metabolite desaminotyrosine protects from influenza through type I interferon. Abstract The microbiota is known to modulate the host response to influenza infection through as-yet-unclear mechanisms. We hypothesized that components of the microbiota exert effects through type I interferon (IFN), a hypothesis supported by analysis of influenza in a gain-of-function genetic mouse model. Here we show that a microbially associated metabolite, desaminotyrosine (DAT), protects from influenza through augmentation of type I IFN signaling and diminution of lung immunopathology. A specific human-associated gut microbe, Clostridium orbiscindens, produced DAT and rescued antibiotic-treated influenza-infected mice. DAT protected the host by priming the amplification loop of type I IFN signaling. These findings show that specific components of the enteric microbiota have distal effects on responses to lethal infections through modulation of type I IFN. Science. 2017 Aug 4;357(6350):498-502.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

- Probiotika reduserer helse- og omsorgskostnader og samfunnsmessige virkninger av influensalignende luftveisinfeksjoner i USA: En økonomisk «Modeling Study».

(Anm: Probiotics Reduce Health Care Cost and Societal Impact of Flu-Like Respiratory Tract Infections in the USA: An Economic Modeling Study. (…) Conclusion The model demonstrated a positive impact of probiotic consumption on health outcomes in flu-like RTI and the associated patient burden by reducing the number of RTI episodes, the number of days patients spent with RTI symptoms, and the need for antibiotics. Improved patient outcomes translated into considerable cost savings for both the payer and society. These results suggest that recommending daily probiotic consumption may be justified for particular at-risk populations, such as children or individuals with a shared indoor environment, for which this study shows a higher incremental benefit. Such action should be in combination with a cost-effectiveness analysis of implementation to further define the extent to which probiotics contribute to reducing both health care spending and out-of-pocket costs for the management of flu-like infections. Front. Pharmacol., 28 August 2019.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Eksperter: Kulden gjør oss faktisk syk - dette er årsaken. (- Halverer immunforsvaret. (-  Forskerne kaller funnene i studien fra Harvard Medical School i Boston et vitenskapelig gjennombrudd, skriver CNN.)

(Anm: Eksperter: Kulden gjør oss faktisk syk - dette er årsaken. Flere studier viser at man faktisk blir lettere syk når det er kaldt. Dette skjer med kroppen når du puster inn kald luft, ifølge ekspertene. (…) Halverer immunforsvaret Forskerne kaller funnene i studien fra Harvard Medical School i Boston et vitenskapelig gjennombrudd, skriver CNN. Ved å se på hvordan kroppens immunforsvar, særlig i nesen, responderer på kulde, har man kommet frem til at selv et lite temperaturfall kan halvere evnen til å bekjempe luftveisinfeksjoner. – Kald luft er assosiert med økt virusinfeksjon fordi du i hovedsak har mistet halvparten av immuniteten din bare ved det lille temperaturfallet, sier professor Benjamin Bleier ved Harvard Medical School i Boston til CNN. (…) – Det er et vitenskapelig gjennombrudd i den forstand at vi har en troverdig forklaring på hva som skjer med virusforsvaret i nesen når man puster kald luft, sier Spurkland. (vg.no 15.12.2022).)

- Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. (- At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt.)

(Anm: Svekket tarmflora kan gi svekket immunisering. En ny studie viser at antibiotika svekker tarmfloraen og at dette kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine. Tidsskriftet Cell har nylig publisert en studie av tarmfloraens rolle i immunitetsutvikling (1). (…) For å avklare om dette kunne skyldes allerede opparbeidet immunitet, ble ytterligere 11 personer randomisert og behandlet på samme måte. Dette utvalget hadde lave antistofftitre før vaksinering og hadde ikke tatt influensavaksine de siste tre årene. Også denne gangen ble tarmfloraen negativt påvirket av antibiotikabehandling, men nå påviste man i tillegg en betydelig reduksjon i induksjonen av A(H1N1)-spesifikke antistoffer hos dem som hadde fått antibiotika ved flere måletidspunkter etter vaksinen. – Dette er en spennende og viktig studie, sier Marius Trøseid, som er overlege og førsteamanuensis ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus. At utradering av intakt tarmflora gir redusert vaksinerespons, er interessant, men ikke helt uventet, sier han. – Vi vet blant annet at effekten av immunterapi med såkalte sjekkpunkthemmere er avhengig av intakt tarmflora for å gi optimal effekt. – Et annet viktig funn i studien er at antibiotikabruk øker den inflammatoriske profilen i blodet, delvis gjennom aktivering av inflammasomet, sier Trøseid. – Dette er kanskje ikke helt intuitivt og kan tyde på at immunapparatet prioriterer å regulere inflammasjonsresponsen fremfor å gi en adekvat immunrespons på vaksine. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 6. januar 2020.)

(Anm: Antibiotics-Driven Gut Microbiome Perturbation Alters Immunity to Vaccines in Humans. Highlights • Microbiome loss impairs antibody response in subjects with low pre-existing immunity • Antibiotics treatment leads to enhanced inflammatory signatures in the blood • Loss of secondary bile acids is linked to AP-1/NR4A and inflammasome activation • Integrative analysis reveals divergent mechanisms of microbiome influence on immunity. Cell. 2019 Sep 5;178(6):1313-1328.e13.)

- Forskere mener influensavaksine beskytter hjertet. (- Forskningsarbeidet er ledet av Texas Tech-universitetet, og funnene ble lagt fram for Den amerikanske hjerteforeningen mandag, melder CNN.) (- Det er vanskelig å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlige hjerteproblemer, sier Roshni Mandania fra Texas Tech.)

(Anm: Forskere mener influensavaksine beskytter hjertet. Influensavaksinen kan føre til mindre risiko for hjerteinfarkt, slag og andre hjerteproblemer for mennesker i risikogruppen, hevder amerikanske forskere. Forskningsarbeidet er ledet av Texas Tech-universitetet, og funnene ble lagt fram for Den amerikanske hjerteforeningen mandag, melder CNN.
Voksne over 50 år som fikk influensavaksinen, hadde en 28 prosent lavere risiko for å få et hjerteinfarkt det følgende året, 47 prosent lavere risiko for et drypp og 85 prosent lavere risiko for hjertestans, ifølge forskerne. Totalt hadde denne gruppen en 73 prosent lavere risiko for å dø generelt det påfølgende året. – Resultatene vi fant er slående. Det er vanskelig å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlige hjerteproblemer, sier Roshni Mandania fra Texas Tech. I tillegg til redusert dødelighet gir influensavaksinen redusert risiko for Alzheimers, skriver CNN. (nettavisen.no 28.7.2020).)

- Bakterier er utbredt i svulster, og danner distinkte populasjoner avhengig av kreftform. I det innhentede eksperter kalte den strengeste og omfattende undersøkelsen av bakterier i humane tumorprøver, har forskere oppdaget distinkte populasjoner av mikrober som lever i forskjellige typer svulster: Bryst- og hjerne- og bukspyttkjertelsvulster har med andre ord sine egne karakteristiske mikrobiomer.

(Anm: Bacteria are widespread in tumors, forming distinct populations depending on the cancer type. In what outside experts called the most rigorous and comprehensive survey of bacteria in human tumor samples, scientists have discovered distinct populations of microbes living inside different types of tumors: In other words, breast and brain and pancreatic tumors have their own characteristic microbiomes. Recent research has revealed an intriguing relationship between microbes and cancer, including how bacteria in the gut can affect the way immunotherapies like checkpoint inhibitors or even standard chemotherapy work to shrink tumors. Now the new paper suggests the bacterial communities within tumors could be exploited to devise a new form of targeted therapies, in the same way we now develop drugs based on the molecular features of a tumor. (statnews.com 28.5.2020).)

- Bakteriene i tarmen kan hjelpe med å bestemme om en kreftterapi vil fungere. (- Hvorfor fungerer immunoterapi mot kreft for noen pasienter, men publisert i Science.)

(Anm: The bacteria in your gut could help determine if a cancer therapy will work. Why does cancer immunotherapy work for some patients, but not others? Gut biodiversity could play a decisive role, two new studies in Science suggest. A lush microbiome populated with “good bacteria” can boost the power of the treatments, one paper found. On the other hand, certain immunotherapies were less effective in patients who were taking antibiotics that depleted the gut of important flora, according to the second study. The new studies, published Thursday, add to a growing body of research suggesting that the composition of gut bacteria can fairly dramatically affect how well cancer treatments work. (…) RelatedAnother kind of superbug: Seeking an edge in the elite athlete’s microbiome  The microbiome, of course, is inordinately complex — with trillions of bacteria working in tandem to produce multivariate responses. It’s important not just to have a diverse microbiome, but to have the right cocktail of bacteria. For example, a study published Wednesday in npj Biofilms and Microbes found that certain chemotherapies used to treat metastatic colorectal cancer actually become toxic to patients in the presence of certain gut bacteria. And another Science study, published this September, found a bacteria that often lurks in pancreatic tumors can actually break down chemotherapy — making it wholly ineffective. That raises important questions: “Should we be profiling the gut microbiome in cancer patients going into immunotherapy?” said Dr. Jennifer Wargo, a researcher at MD Anderson Cancer Center who led one of the Science studies published Thursday. “And should we also be limiting, or closely monitoring, the antibiotic use in these patients?” (statnews.com 2.11.2017).)

- Er "Vaksineskeptikere" ansvarlig for influensadødsfall? Noen eksperter sier at antivaksinelobbyen tok over meldinger om influensavaksiner.

(Anm: Are 'Vaccine Skeptics' Responsible for Flu Deaths? Some experts say anti-vaccine lobby took over messaging about flu vaccine. For months, speculation swirled around this year's flu season, and the apparent lack of efficacy of the vaccine in Australia earlier in the year, but did all that skepticism contribute to flu deaths in the U.S.? The CDC's most recent flu data indicates that an additional 22 children died from influenza-related causes, and the portion of pneumonia and influenza-associated mortality hovers near 10%, far above the epidemic threshold for this particular week. Recently released flu vaccine efficacy data indicated that only a little over a quarter of pediatric deaths were in vaccinated children. (medpagetoday.com 17.2.2018).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Influenzavaccination: Bør du få den? Der er absolut ikke noget at tabe ved at få en influenzavaccine, hvis du er særligt udsat, fortæller to forskere i artiklen her. (- Den kan redde liv hos nogle, men nedsætter ikke antallet af sygedage.)

(Anm: Influenzavaccination: Bør du få den? Der er absolut ikke noget at tabe ved at få en influenzavaccine, hvis du er særligt udsat, fortæller to forskere i artiklen her. Influenzavaccinen er kompliceret. Den kan redde liv hos nogle, men nedsætter ikke antallet af sygedage. Bliv klogere på vaccinen her. (videnskab.dk 15.11.2019).)

– 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. l saken på: Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem?

(Anm: 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner. Er du skeptisk til vaksiner eller lurer du på hvorfor barna dine skal ta dem? Hvordan påvirkes kroppen, hva med bivirkninger og hva er risikoen ved å ikke ta dem? Her er 10 spørsmål og svar fra ekspertene. Nylig gikk Erna Solberg hardt ut mot vaksinemotstanderne i VG. Hun mener blant annet det er moralsk ansvarlig å vaksinere seg - og mener man utsetter egne og andres barn ved å la være. I februar meldte også Folkehelseinstituttet (FHI) om at tre uvaksinerte personer var smittet av meslinger. (vg.no 13.3.2018).)

- Influensavaksine er trygt i svangerskapet. Vaksinering mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet ga ingen uheldige følger hos barna i en stor kohortstudie. (– Svake sammenhenger kan delvis forklares med konfundering, dvs. at kvinner som er vaksinert, kan tenkes å søke helsehjelp oftere.) (- Det er betryggende at man ikke fant økt risiko for kreft, infeksjoner, kroniske sykdommer, sykehusinnleggelser eller død hos de eksponerte barna.)

(Anm: Influensavaksine er trygt i svangerskapet. Vaksinering mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet ga ingen uheldige følger hos barna i en stor kohortstudie. I en retrospektiv kohortstudie med rundt 104 000 levendefødte barn født i perioden 2009–10 var rundt en tredel født av mødre som ble vaksinert mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet (1). Ved koplinger mellom ulike databaser ble sammenhengen mellom eksponering for vaksine og utvikling av immunrelaterte sykdommer (bl.a. infeksjoner og astma), ikke-immunrelaterte sykdommer (bl.a. kreft og kognitiv svikt) og dødelighet studert. Studien viste ingen sikre sammenhenger. Det var en svak assosiasjon mellom influensavaksine og astma, og en svak invers assosiasjon med gastrointestinale infeksjoner. – Denne studien er viktig for å styrke sikkerheten og minke skepsisen til influensavaksiner til gravide, sier Siri Eldevik Håberg, som er fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. – Svake sammenhenger kan delvis forklares med konfundering, dvs. at kvinner som er vaksinert, kan tenkes å søke helsehjelp oftere. Det er betryggende at man ikke fant økt risiko for kreft, infeksjoner, kroniske sykdommer, sykehusinnleggelser eller død hos de eksponerte barna. Antistoffer fra mor overføres til barnet under svangerskapet, noe som vil beskytte det nyfødte barnet mot influensa de første levemånedene. Dette er viktig, fordi nyfødte har et umodent immunsystem og er for små til å vaksineres, samtidig som de har økt risiko for alvorlig influensasykdom, påpeker Håberg, som understreker at helsepersonell må informere godt om risiko ved influensa i svangerskapet og tilby influensavaksine til gravide. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 12. februar 2020.)

- Helseutfall for små barn født av mødre som fikk 2009 pandemisk H1N1 influensavaksinasjon under graviditet: retrospektiv kohortstudie. (- Konklusjoner.) (- Det ble ikke observert noen assosiasjoner mellom eksponering for pH1N1-influensavaksine under graviditet og de fleste femårs helseeffekter for barn.) (- Restkonfudering kan forklare de små assosiasjonene som er observert med økt utvikling av astma og reduserte gastrointestinale infeksjoner. Disse resultatene bør vurderes i fremtidige studier.)

(Anm: Health outcomes of young children born to mothers who received 2009 pandemic H1N1 influenza vaccination during pregnancy: retrospective cohort study. (…) Conclusions No associations were observed between exposure to pH1N1 influenza vaccine during pregnancy and most five year pediatric health outcomes. Residual confounding may explain the small associations observed with increased asthma and reduced gastrointestinal infections. These outcomes should be assessed in future studies. BMJ 2019; 366: l4151 (Published 10 July 2019).)

- Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1).

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny influensavaksine – har man lært?

Ny influensavaksine – har man lært?
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:270 (11.2.2014)
I Tidsskriftet nr. 22/2013 tar Bjørn Haneberg og medarbeidere opp en svært viktig helsesak/helsepolitisk sak (1). Dette dreier seg om å ta beslutninger som kan medføre store konsekvenser. Derfor virker det betryggende at ulike rapporter fra flere verdensdeler leses grundig for å gi lærdom til norske helsemyndigheter. Jeg registrerer at forfatterne avslutningsvis presiserer at deres artikkel ikke nødvendigvis er representativ for Folkehelseinstituttets syn. Det er klokt. (...)

Politikerne lovet å se på eventuelle bånd til det aktuelle legemiddelfirma som den gang produserte vaksinen – en vaksine som ikke var godt nok utprøvd, som viste seg å gi en rekke bivirkninger og senskader og i tillegg var svært kostbar.

Min tillit til Folkehelseinstituttet er drastisk svekket etter dette, men jeg forventer ikke noe svar. Jeg håper at helsemyndighetene har lært av sine feil og at man baserer sine råd om vaksine mot en fremtidig influensaepidemi på medisinske fakta, ikke på synsing og hastverksarbeid. Jeg vet at jeg bruker harde ord, men fra en fastleges ståsted var det slik jeg oppfattet det. Haneberg og medarbeidere har skrevet en svært viktig og interessant kronikk. (...)

- Lærdommer av en pandemi.

(Anm: Lærdommer av en pandemi (aftenposten.no 24.4.2014).)

(Anm: Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare. Influensavaksinen Pandemrix som ble anbefalt av myndighetene, ga økt fare for narkolepsi. Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet. 56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte. (tv2.no 21.3.2017).)

(Anm: Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic.Vaccine. 2017 Mar 13. pii: S0264-410X(17)30266-9.)

- Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. (- I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK.) (- Livsvarig skadet.)

(Anm: Interne e-poster avslørte: Varslet ikke om «alvorlig faresignal». Interne e-poster i legemiddelfirmaet bak svineinfluensavaksinen avslørte det kritiker mener kunne være et alvorlig faresignal. Nordmenn ble ikke varslet. Interne e-poster viser at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline visste at svineinfluensavaksinen som ble brukt i Norge og Europa i 2009, hadde nesten ti ganger flere meldte «alvorlig uønskede hendelser» enn to andre tilsvarende vaksiner. Dette var et «alvorlig faresignal» som burde fått alarmklokkene til å ringe hos myndigheter og GSK under vaksinasjonen, mener den britiske professoren og epidemiologen Tom Jefferson. - Jeg ville vært svært bekymret hvis jeg så disse tallene, sier Jefferson til Dagbladet. Det som ikke før har vært kjent, er at e-posten også gikk til GSKs medisinske direktør i Norge, Olav Flaten. I dag sier Flaten til Dagbladet at han ikke husker e-posten. Mens både Legemiddelverket (SLV) og Folkehelseinstituttet sier til Dagbladet de aldri fikk informasjonen om forskjellen, verken fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) eller direkte fra GSK. Livsvarig skadet 156 nordmenn har fått erstatning for skader etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dagbladet har skrevet om hvordan vaksinen var lite testet og ikke testet på barn da den ble godkjent. Varselsignaler var spesielt viktige å følge opp fordi vaksinen var svært lite testet, mener Jefferson. E-posten under vaksinasjonen. 2. desember 2009 klokka 15.03 ble en e-post sendt til Olav Flaten, daværende medisinsk direktør i GlaxoSmithKline Norge. «Dear All», startet mailen, som gikk til en rekke ansatte i legemiddelselskapet internasjonalt. Avsender var Thomas Verstraeten, daværende visepresident og «head of biologicals clinical safety» ved GlaxoSmithKline Biologicals i Belgia. Massevaksinasjonen mot svineinfluensaen var i full gang i Norge. Totalt 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert. 15 millioner doser av den Dresden-produserte vaksinen Pandemrix var på dette tidspunktet sprøytet inn i armer i Europa, ifølge e-posten. På den andre siden av Atlanteren var flere millioner doser av «søstervaksinen» Arepanrix, produsert av GSK i Canada, gitt til kanadiere. (dagbladet.no 23.12.2020).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare.

(Anm: Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare. Influensavaksinen Pandemrix som ble anbefalt av myndighetene, ga økt fare for narkolepsi. Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet. 56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte. (...) Blir aldri friske. Norsk Pasientskadeerstatning regner med erstatningsbeløpene vil runde 200 millioner kroner til personer som har fått alvorlige bivirkninger etter svineinfluensavaksinen.(tv2.no 21.3.2017).)

(Anm: 12 Causes of Respiratory Infections (medicinenet.com 16.8.2016).)

- Flere kan ha krav på erstatning. Søvnsykdommen idiopatisk hypersomni kan også være utløst av svineinfluensavaksinen, mener Oslo tingrett.

(Anm: Flere kan ha krav på erstatning. Søvnsykdommen idiopatisk hypersomni kan også være utløst av svineinfluensavaksinen, mener Oslo tingrett. Én pasient fikk medhold tidligere i år. Staten har anket dommen. KAN HJELPE ANDRE: - Jeg håper at om jeg får medhold, vil det være lettere for andre som har opplevd det samme. Det er det aller viktigste for meg, sier «Eva». «Eva» var 14 år da hun var på overnattingsbesøk hos en venninne. De lå fire jenter sammen i en stor dobbeltseng. «Eva» lå i fotenden. Midt på natta våknet hun – åpnet øynene, så seg rundt i rommet. Kroppen sov fortsatt. Eva greide ikke bevege seg, greide ikke bevege leppene. Bare øynene. «Nå er jeg død», tenkte hun. Kvinnen fra Oslo (24), som ønsker å være anonym, er én av 48 personer som har meldt sykdommen idiopatisk hypersomni til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som bivirkning etter svineinfluensavaksinen i 2009. Alle har fått avslag på erstatning. Av søvnsykdommer er det bare narkolepsi som har blitt godkjent som pasientskade etter vaksinen Pandemrix. Fikk medhold Våren 2020 fikk «Eva», som den første i Norge, medhold i Oslo tingrett i sitt erstatningskrav mot staten og ble trodd på at søvnsykdommen idiopatisk hypersomni (IH) var utløst av svineinfluensavaksinen. Staten har anket saken til lagmannsretten. Hvis dommen blir stående, kan det bety at en helt ny pasientgruppe har rett på erstatning etter vaksinen. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- Beskrives som «et eksperiment». Flere ble syke i 2009 etter vaksinen mot svineinfluensa – bare narkolepsi ble anerkjent.

(Anm: Per Egil Hesla, pensjonert nevrolog med mange års erfaring i diagnostisering og behandling av hypersomnipasienter. Beskrives som «et eksperiment». Flere ble syke i 2009 etter vaksinen mot svineinfluensa – bare narkolepsi ble anerkjent. Staten kan her ha påført flere hundre unge friske alvorlig livsvarig og invalidiserende helseskade, og redusert deres livskvalitet for alltid, skriver Per Egil Hesla. Dagbladet har den siste tida fortjenstfullt beskrevet hvordan Pandemrix-vaksinen, som ble brukt mot svineinfluensaepidemien i 2009, ble laget, testet og benyttet. Vaksiner redder liv – når den er skikkelig testet. 221 friske individer, de fleste barn, utviklet en autoimmun sykdom som påførte sykdommen narkolepsi type 1. Denne sykdommen er invalidiserende og er nær knyttet til tap av en transmitter liknende substans kjent som hypokretin, sammensatt av en rekke aminosyrer. Den samme vaksinen trigget også andre nevrologiske sykdommer hvor sammenhengen mellom vaksine og diagnostisert sykdom er mindre tydelig. En av disse er idiopatisk hypersomni. Folkehelseinstituttet har selv påvist en statistisk økning av idiopatisk hypersomni i de to første åra etter Pandemrix-vaksinasjonen. Det samme gjelder den sjeldne diagnosen Kleine-Levin syndrom. Mange av de vaksinerte som fikk sykdom etter vaksinen har søkt om erstatning. Staten har erkjent ansvar, men det er svært vanskelig å nå fram gjennom systemet. (dagbladet.no 10.1.2021).)

- Sophie hadde skjult søvnsykdom i flere år. Ofte trøtt? Ingen effekt av vitamintilskudd? (- Narkolepsi etter vaksine.) (- NevSom har gjennom kartleggingen oppdaget 261 nye tilfeller av narkolepsi.) (- Folkehelseinstituttet anbefalte store deler av befolkningen å vaksinere seg mot svineinfluensa høsten 2009, og 45 prosent av befolkningen ble vaksinert med Pandemrix.) (- Vi har fattet vedtak i til sammen 759 erstatningskrav etter svineinfluensavaksinen. Totalt 153 personer har fått medhold, og 606 har fått avslag på søknaden sin, sier Torill Svoldal Stæhr, seniorrådgiver kommunikasjon, NPE.)

(Anm: Sophie hadde skjult søvnsykdom i flere år. Ofte trøtt? Ingen effekt av vitamintilskudd? Eksperter mener mange lever med søvnsykdommen narkolepsi, uten å vite det. Flere kan ha krav på erstatning. NARKOLEPSI: En kartlegging viser at Sophie Holten Wennberg (23) og flere hundre andre nordmenn sannsynligvis fikk narkolepsi etter at de tok svineinfluensavaksinen i 2009, ifølge eksperter ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. (…) Narkolepsi etter vaksine Folkehelseinstituttet anbefalte store deler av befolkningen å vaksinere seg mot svineinfluensa høsten 2009, og 45 prosent av befolkningen ble vaksinert med Pandemrix. (…) Nå har forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) kartlagt hvor mange de anslår at fikk narkolepsi mellom 2009 og 2019, og hvor mange av disse som fikk det på grunn av vaksinen. NevSom har gjennom kartleggingen oppdaget 261 nye tilfeller av narkolepsi. (…) Mistenker mørketall Narkolepsi er en sjelden diagnose og mellom én av 2000 og én av 5000 får den årlig. NevSom mener imidlertid at det trolig er store mørketall. (…) - I Norge er pasientene veldig spredt i helsevesenet, og veien til å få informasjon om dem er komplisert og tidskrevende, så jeg tror det er realistisk å anta at det faktiske antallet er to, eller tre ganger så mange, sier Heier. (dagbladet.no 28.2.2020).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- 2048 krav mot staten på skadestånd för Pandemrix. Både personer med narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix och många anhöriga kräver nu skadestånd. (- Kräver skadestånd för Pandemrix mot svininfluensa)

(Anm: 2048 krav mot staten på skadestånd för Pandemrix. Både personer med narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix och många anhöriga kräver nu skadestånd. I dag kräver 479 narkolepsidrabbade och 1 569 av deras anhöriga skadestånd för Pandemrix av staten. De lämnar in sitt skadeståndskrav till Justitiekanslern, JK. De narkolepsidrabbade kräver en halv miljon kronor per person. Det sammanlagda skadeståndskravet mot staten är 363 miljoner kronor plus ränta. Kräver skadestånd för Pandemrix mot svininfluensa Det är intresseorganisationen Narkolepsiföreningen som samordnar talan mot staten om skadestånd för Pandemrix. Narkolepsiföreningen samlar personer som fick narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensa vintern 2009-2010,  och deras anhöriga. Skadeståndskraven bygger på argumentet att staten bröt mot Europakonventionen i samband med vaccinationskampanjen mot svininfluensan 2009–2010. Detta genom att inte ge medborgarna tillräcklig information för att de skulle kunna värdera hälsorisker och nytta med vaccinet. Narkolepsiföreningen ifrågasätter även om den stora massvaccineringen mot svininfluensan var nödvändig. (lakemedelsvarlden.se 16.2.2023).)

- Influensa kan spres bare med pusten. (- Inntil nå har det vært antatt at folk plukket opp et influensavirus når de berørte forurensede overflater eller innåndet dråper i luften når en infisert person hoster eller nyser.)

(Anm: Flu May Be Spread By Just Breathing. RIDAY, Jan. 19, 2018 (HealthDay News) -- In the midst of an especially tough flu season, here's more bad news: Researchers say it may be possible to spread the virus simply by breathing. Until now, it was thought that people picked up a flu virus when they touched contaminated surfaces or inhaled droplets in the air ejected by an infected person's coughs or sneezes. But the new study finds coughs and sneezes may not be necessary to saturate the air with flu virus. (…) The study was published Jan. 18 in the Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicinenet.com 19.1.2018).)

(Anm: Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community. Abstract Little is known about the amount and infectiousness of influenza virus shed into exhaled breath. (…) Sneezing was rare, and sneezing and coughing were not necessary for infectious aerosol generation. Our observations suggest that influenza infection in the upper and lower airways are compartmentalized and independent. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 18. pii: 201716561.)

– Derfor blir du syk og slapp om vinteren. Bakterier og virus trives godt i kulda. (- Bakterier og virus har gode vekstforhold i fuktig miljø, som for eksempel sølepytter.) (– Vi leger har ment at det er en myte at sykdom har sammenheng med det å fryse. Det har nok mange fått med seg. Men nå tyder forskning på at mødrene våre hadde rett hele tiden: Er du kald på beina, påvirker det hele apparatet – og du blir lettere syk, sier Følling Lund.)

(Anm: Derfor blir du syk og slapp om vinteren. Bakterier og virus trives godt i kulda. Lege Marcus Følling Lund har rådene som kan holde deg frisk og rask i den kalde årstiden. – Bakterier og virus har gode vekstforhold i fuktig miljø, som for eksempel sølepytter. I tillegg er kroppen vår mindre motstandsdyktig. Tørre slimhinner og tørr og sprukken hud er med på å gi fotfeste for bakterier og virus, forklarer han. (…) Lavere blodsirkulasjon Er du kald på hender, føtter og på nesetippen? Da er det et tegn på redusert blodsirkulasjon i disse områdene. – Vi leger har ment at det er en myte at sykdom har sammenheng med det å fryse. Det har nok mange fått med seg. Men nå tyder forskning på at mødrene våre hadde rett hele tiden: Er du kald på beina, påvirker det hele apparatet – og du blir lettere syk, sier Følling Lund. Man antar at dette henger sammen med mindre blodgjennomstrømning i områder som for eksempel nesen. Dette igjen fører til at de hvite blodcellene ikke angriper virus, som dermed får etablert seg. Moralen er altså: Gjør som mora di sier. (godtforberedt.no 24.1.2018).)

(Anm: Mareritt i våken tilstand. Har du våknet uten at du klarer å bevege deg? Alle kan oppleve søvnparalyse minst én gang i livet. (…) Når hjernen våkner, men kroppen fortsatt er lammet, kalles det for søvnparalyse. Det kan skje et fåtall ganger, eller det kan være en lidelse som følger deg livet gjennom. (…) Norge bestilte 9,4 millioner doser av Pandemrix-vaksinen og har siden 2009 utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatning etter vaksinasjonsprogrammet. Aidana lider i dag av narkolepsi, katapleksi og søvnparalyser. (nrk.no 1.10.2016).)

- Svineinfluensa har blitt et vanlig sesongvirus: Kan gi lavere fødselsvekt hos de minste barna. Svineinfluensa-pandemien i 2009 ga ikke høyere risiko for svangerskapsforgiftning eller for tidlig fødsel, men reduserte fødselsvekten hos de minste barna, viser ny forskning.

(Anm: Svineinfluensa har blitt et vanlig sesongvirus: Kan gi lavere fødselsvekt hos de minste barna. Svineinfluensa-pandemien i 2009 ga ikke høyere risiko for svangerskapsforgiftning eller for tidlig fødsel, men reduserte fødselsvekten hos de minste barna, viser ny forskning. I en ny studie har forskere sett på gravide som fikk influensa under pandemien i 2009. Studien er publisert i tidsskriftet BMC Infectious Diseases. Den gang var det svineinfluensa, A(H1N1) som herjet, men dette viruset har nå blitt en vanlig sesonginfluensa. – Siden det var så mange som var syke under pandemien, var det et godt grunnlag for å se hvordan det gikk med de gravide som fikk influensa, sier Ida Laake, førsteforfatter og forsker ved Folkehelseinstituttet. (…) I tillegg til å beskytte mor og foster under svangerskapet kan influensavaksinen bidra til å beskytte spedbarnet i de første månedene etter fødselen. – Vi har ingen signaler på at influensavaksinen gir flere eller andre bivirkninger hos gravide enn hos ikke-gravide. Den er godt utprøvd, og bruken av vaksinen overvåkes kontinuerlig, sier Klüwer. Likevel går ikke Folkehelsinstituttet ut og anbefaler vaksinering i første trimester for alle gravide. – Vi ser at risikoen for alvorlig sykdom er høyere i 2. og 3. semester, derfor retter anbefalingen seg først og fremst til disse kvinnene. Gravide som også tilhører ulike risikogrupper, skal ha tilbud om vaksine også i første trimester, sier Klüver. Referanse: Ida Laake m.fl: Risk of pregnancy complications and adverse birth outcomes after maternal A(H1N1)pdm09 influenza: a Norwegian population-based cohort study, BMC Infectious Diseases, oktober 2018. (forskning.no 17.11.2018).)

- Pandemrix-vaksine: hvorfor ble ikke offentligheten informert om tidlige varseltegn (også kalt tidligtegn)? Åtte år etter utbruddet av pandemisk influensa har et søksmål om at GlaxoSmithKlines Pandemrix-vaksine forårsaket narkolepsi blitt avslørt i interne rapporter som tyder på problemer med vaksinens sikkerhet. (- I oktober 2009 opptrådte sjefen for US National Institutes of Health infectious diseases, Anthony Fauci, på YouTube, for å berolige amerikanerne om sikkerheten til svineinfluensavaksinen. " Bakgrunnssdata for alvorlige bivirkninger er veldig bra. Det er veldig, veldig, veldig sjeldent at du noen gang ser noe som er knyttet til vaksinen som er en alvorlig hendelse," sa han.)

(Anm: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Eight years after the pandemic influenza outbreak, a lawsuit alleging that GlaxoSmithKline’s Pandemrix vaccine caused narcolepsy has unearthed internal reports suggesting problems with the vaccine’s safety. Peter Doshi asks what this means for the future of transparency during public health emergencies In October 2009, the US National Institutes of Health infectious diseases chief, Anthony Fauci, appeared on YouTube to reassure Americans about the safety of the “swine flu” vaccine. “The track record for serious adverse events is very good. It’s very, very, very rare that you ever see anything that’s associated with the vaccine that’s a serious event,”1 he said. Four months earlier, the World Health Organization had declared H1N1 influenza a pandemic, and by October 2009 the new vaccines were being rolled out across the world. A similar story was playing out in the UK, with prominent organisations, including the Department of Health, British Medical Association, and Royal Colleges of General Practitioners, working hard to convince a reluctant NHS workforce to get vaccinated.2 “We fully support the swine flu vaccination programme … The vaccine has been thoroughly tested,” they declared in a joint statement.3 BMJ 2018;362:k3948 (Published 20 September 2018).)

- Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi.

(Anm: Av Bjørg Marit Andersen, professor dr med. Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi. Norsk pasientskadeerstatning har så langt betalt 365,3 millioner kroner i erstatning til 154 av i alt 825 personer (flest barn og unge) som i løpet av de siste 11 år har søkt om erstatning for vaksinasjonsskader. Men de fleste søknader, 617, får avslag - og noen venter fremdeles. Langtids vaksinasjonsskader kan være vanskelige å bevise og erstatte, men er svært alvorlige for dem som blir rammet! Allerede i oktober 2009, før Pandemrix-vaksinen var tilgjengelig i Norge, ble helsemyndighetene advart mot vaksinen fordi den hadde uheldig sammensetning og inneholdt adjuvans og kvikksølv i multidosebeholdere. Dessuten var svineinfluensaen ikke livstruende for befolkningen som helhet og var på retur. Pandemrix var dårlig utprøvd og derfor bare betinget godkjent av det medisinske kontrollorganet i EU; European Medicines Agency (EMEA). EMEA hadde autorisert Pandemrix under «exceptional circumstances», ettersom det per 5. oktober 2009 ikke var mulig å få full informasjon om vaksinen! Den var ikke testet mot gravide, barn og unge voksne, hadde liten beskyttende effekt (bare 60 prosent fikk spesifikke antistoffer) og en av ti fikk bivirkninger. For å spare på virusvaksinedosen var det i Pandemrix tilsatt et adjuvans: skvalen som er et immunogent, ikke helt definert fettmiddel fra haifinne. (dagbladet.no 27.5.2020).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Nye studier skal afdække om influenza kan udløse hjerteanfald hos raske. Man ved allerede, at en influenza-infektion kan udløse et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen hos personer med kendt hjertesygdom.

(Anm: Nye studier skal afdække om influenza kan udløse hjerteanfald hos raske. Man ved allerede, at en influenza-infektion kan udløse et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen hos personer med kendt hjertesygdom. I de tilfælde kan en influenza-vaccine have en forebyggende effekt og  reducere antallet af hjertetilfælde under en influenzaepidemi med op til en tredjedel. Det fastslår flere internationale og danske studier. Nu vil forskere se nærmere på, om vaccinen også kan beskytte raske personer mod at udvikle hjerteproblemer og i værste fald fremkalde et hjerteanfald eller en blodprop. Vi kender ikke de præcise mekanismer Forskerne bag et helt nyt finsk studie vil frem til 2021 følge i alt 68.000 personer over 65 år. Halvdelen vil blive vaccineret med højdosis-influenza-vaccination og den anden halvdel med en mindre kraftig dosis. Formålet er at finde ud af, hvor mange der inden for hver gruppe vil udvikle en hjertekar-sygdom under influenza-sygdom. Læge, forskningsleder og lektor ved Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, Tor Biering-Sørensen, som også er en af forskerne bag de danske studier om influenza-vaccinations forebyggende effekt på patienter med hjertesvigt, forhøjet blodtryk, og diabetes, har været med til at vejlede i opsætningen af studiet. I et andet mindre studie, som bliver sat op på Gentofte-Herlev hospital, vil man se nærmere på vaccinens mulige beskyttende effekt mod udvikling af hjerteanfald hos raske personer over 65 år, fortæller Tor Biering-Sørensen: ”Vi ved fra tidligere studier, at folk under deres influenza-infektion har op til fem gange højere risiko for at få et hjerteanfald, og det ser ud til, at risikoen for en blodprop i hjernen er tre gange så høj under en influenza-infektion. Vi kender ikke de præcise mekanismer eller årsager bag de resultater endnu, men håber naturligvis at blive klogere på netop det gennem vores studier. Der kan være flere mulige forklaringer, og vi ved for eksempel ikke, om det er fordi, at folk allerede er syge uden at vide det – og når deres krop så bliver presset under en influenza, kan det udløse et hjertetilfælde.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 3.12.2019).)

- Folkhälsomyndigheten: Vi tar inga medvetna risker. Folkhälsomyndigheten har fått kritik för upphandling av pandemivaccin, med samma vaccinprototyp som Pandemrix, som gav ökad risk för narkolepsi. Myndigheten är dock tydlig med att det inte är samma vaccin och att man inte tar några medvetna risker.

(Anm: Folkhälsomyndigheten: Vi tar inga medvetna risker. Folkhälsomyndigheten har fått kritik för upphandling av pandemivaccin, med samma vaccinprototyp som Pandemrix, som gav ökad risk för narkolepsi. Myndigheten är dock tydlig med att det inte är samma vaccin och att man inte tar några medvetna risker. (lakemedelsvarlden.se 28.4.2016).)

(Anm: The surprising reason you feel awful when you're sick - Marco A. Sotomayor (ed.ted.com).)

(Anm: Your Birth Year Might Help Shield You From Bird Flu Strains. (…) If you do get infected with a strain you had as a child, the researchers estimated that there is a 75 percent protection rate against severe disease, and an 80 percent protection rate from flu death. (…) «In a way it's a good-news, bad-news story. It's good news in the sense that we can now see the factor that really explains a big part of the story: Your first infection sets you up for either success or failure in a huge way, even against 'novel' flu strains," Worobey said.The study was published in the Nov. 11 issue of the journal Science. (medicinenet.com 10.11.2016).)

(Anm: Influensavaksine – til hvem? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2376 – 8. [PubMed].)

(Anm: Utsatt offentliggjøring av vaksineforsøk (Delayed publication of vaccine trials) Editorial (Lederartikkel) BMJ 2014;348:g3259 (16 May 2014).)

(Anm: Stadig færre tar influensavaksine. (…) Norge ligger langt under WHOs mål om 75 prosent influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene. Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave vaksinasjonsdekningen. (…) - Har bivirkningen etter vaksinen mot svineinfluensavaksine ført til vaksineskepsis? (aftenposten.no 3.10.2015).)

- GSK forsvarer sig mod anklager i British Medical Journal. Det medicinske tidsskrift British Medical Journal skriver, at GSK's omstridte Pandemrix-vaccine efterlod sig et unormalt højt antal bivirkningsindberetninger, men GSK mener, at den konklusion er forfejlet. (- Ved årtiets begyndelse konkluderede flere forskningsstudier, at Pandemrix førte til øget risiko for at udvikle narkolepsi, men et større studie fra det amerikanske statslige Center for Disease Control and Prevention (CDC) i 2014 fandt ingen forbindelse. Derfor er vaccinen stadig i dag genstand for debat.)

(Anm: GSK forsvarer sig mod anklager i British Medical Journal. Det medicinske tidsskrift British Medical Journal skriver, at GSK's omstridte Pandemrix-vaccine efterlod sig et unormalt højt antal bivirkningsindberetninger, men GSK mener, at den konklusion er forfejlet. Medicinalselskabet Glaxosmithkline er kommet under beskydning i det medicinske tidsskrift British Medical Journal, som skriver, at selskabets svineinfluenzavaccine Pandemrix førte til syv gange så mange bivirkningsindberetninger som to andre GSK-vacciner til sammen.Det skriver branchemediet Fiercepharma.Pandemrix var på markedet i Europa mellem 2009 og 2015, hvor GSK trak vaccinen af markedet på grund af manglende salg, og blev sat i forbindelse med en alvorlig bivirkning, da en række børn udviklede narkolepsi efter at have fået vaccinen. Ifølge British Medical Journal var der tidlige tegn på, at vaccinen havde sikkerhedsproblemer, da GSK modtog 5069 indberetninger om alvorlige bivirkninger mellem 2009 og 2010, hvor svineinfluenzan rasede. Det svarede til 72 indberetninger for hver million doser, hvilket var syv gange så meget som for to andre GSK-influenzavacciner til sammen. (…) GSK får i sagen opbakning af både det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og det britiske lægemiddelagentur, MHRA, som også kritiserer sammenligningsgrundlaget i British Medical Journals undersøgelse.EMA indskrænkede i 2011 Pandemrix' indikationsområde efter at have undersøgt forbindelsen til narkolepsi. Pandemrix blev aldrig godkendt i USA.Ved årtiets begyndelse konkluderede flere forskningsstudier, at Pandemrix førte til øget risiko for at udvikle narkolepsi, men et større studie fra det amerikanske statslige Center for Disease Control and Prevention (CDC) i 2014 fandt ingen forbindelse. Derfor er vaccinen stadig i dag genstand for debat. (medwatch.dk 1.10.2018).)

(Anm: Hvordan gir influensavaksiner narkolepsi? Hos noen pasienter danner influensa A(H1N1)-vaksinen antistoffer som reagerer med reseptoren for hypokretin, et nevropetid i hypothalamus som regulerer søvn og våkenhet. (…) – Resultatene tyder på at det ikke er en immunrespons mot hypokretinreseptor som alene driver utviklingen av narkolepsi. Årsaken er heller immunresponsen mot influensavirus, særlig mot virusantigen i influensa A(H1N1)-vaksinen, med påfølgende danning av kryssreagerende og autoreaktive antistoffer. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1724.)

- Pandemrix-vaksine: hvorfor ble ikke offentligheten fortalt om tidlige varselsignaler?

(Anm: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? Eight years after the pandemic influenza outbreak, a lawsuit alleging that GlaxoSmithKline’s Pandemrix vaccine caused narcolepsy has unearthed internal reports suggesting problems with the vaccine’s safety. Peter Doshi asks what this means for the future of transparency during public health emergencies. BMJ 2018;362:k3948 (Published 20 September 2018).)

- EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner.

(Anm: - EU beskytter vaccine-producenter mod dyre erstatningssager. EU-aftaler fritager vaccinekandidater for en del af omkostningerne til eventuelle bivirkninger ved de kommende corona-vacciner. Patientforeninger advarer om farlig præcedens. (- Ifølge EU-Kommissionen er der foreløbig postet 2,7 milliarder euro i vaccineudviklingen, der foregår i hidtil uset tempo. Det svarer til 20,1 milliarder danske kroner.  Ud over at skyde penge i vaccineudviklingen har EU-landene også sagt ja til at dele risikoen for de eventuelle bivirkninger, som kan følge i kølvandet på de mange millioner vaccinationer, som ventes gennemført i de kommende måneder og år. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters har EU blandt andet fritaget AstraZeneca for at betale patientkompensation, hvis kompensationskravet overstiger en vis beløbsgrænse. (danwatch.dk 12.11.2020).)

- Sak avgjort for irsk student som utviklet narkolepsi etter vaksine mot svineinfluensa. Et rettskrav mot vaksineprodusent GlaxoSmithKline (GSK) og den irske staten fra en student som utviklet alvorlig narkolepsi etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa, er avgjort ved mekling etter 21 dager i den irske høyesterett. (- Dokumenter fremlagt under rettssaken viste at Pandemrix hadde en mye høyere rate av bivirkninger enn Arepanrix, også produsert av GSK og brukt i Canada. 1)

(Anm: Case settled of Irish student who developed narcolepsy after swine flu vaccine. A legal claim against vaccine maker GlaxoSmithKline (GSK) and the Irish state by a student who developed severe narcolepsy after being vaccinated against swine flu has been settled by mediation after 21 days in the Irish High Court. Aoife Bennett’s claim was settled for an undisclosed sum without admission of liability by either the state or GSK after running up costs of millions of euros. The Irish state, which like other countries gave GSK indemnity against legal action over the vaccine’s side effects, will pay the full compensation and all the costs. Bennett, now 27, was 16 years old when she was given Pandemrix after the World Health Organization declared H1N1 influenza a pandemic in 2009. (…) Documents disclosed during the trial showed that Pandemrix had a much higher rate of side effects than Arepanrix, also produced by GSK and used in Canada.1 More than 1000 people who were given Pandemrix are thought to have developed narcolepsy across Europe, including around 100 in the UK and 100 in Ireland. (…) It emerged during the Irish trial that UK claimants who have been awarded the maximum £120 000 (€140 000; $155 000) from the state compensation scheme have also won settlements under the Consumer Protection Act, which covers defective products. The £120 000 they have already received from the scheme is deducted from the full amount the claim is worth, with the balance coming from the settlement. BMJ 2019;367:l6658.) (Published 22 November 2019).)

(Anm: Flu vaccine effectiveness reduced by use of statins. More than 40% of over-65s in the US use statins to control cholesterol, but two new studies suggest that statin use decreases the effect of the flu vaccine, according to findings published in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Why the flu vaccine is less effective in the elderly. (…) A study published by Cell Press in Immunity now explains why the flu vaccine is less effective at protecting older individuals. (…) "By providing a more complete picture of how the immune system responds to vaccination, our findings may help guide the development of next-generation vaccines that offer long-lasting immunity and better protection of at-risk populations." (medicalnewstoday.com 15.12.2015).)

- Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar
lakemedelsverket.se 18.10.2011
Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper. (...)

(Anm: Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Abstract. Human influenza viruses replicate almost exclusively in the respiratory tract, yet infected individuals may also develop gastrointestinal symptoms, such as vomiting and diarrhea. However, the molecular mechanisms remain incompletely defined. Using an influenza mouse model, we found that influenza pulmonary infection can significantly alter the intestinal microbiota profile through a mechanism dependent on type I interferons (IFN-Is). Notably, influenza-induced IFN-Is produced in the lungs promote the depletion of obligate anaerobic bacteria and the enrichment of Proteobacteria in the gut, leading to a “dysbiotic” microenvironment. (…) PLoS Pathog 2016;12(5): e1005572.)

- Forskere på industriens lønningsliste blæste influenza-risiko ud af proportioner

Forskere på industriens lønningsliste blæste influenza-risiko ud af proportioner
ing.dk 21.11.2013
Ny undersøgelse dokumenterer interessekonflikter blandt mange af de forskere, der i 2009 og 2010 udtalte sig i medierne om svineinfluenzepandemien.
Da svineinfluenzapandemien huserede i 2009 og 2010, og verdens behov for vacciner og medicin mod influenza steg og steg, var det forskere med økonomiske interesser i medicinalindustrien, der satte efterspørgslen i vejret.

Det dokumenterer en undersøgelse, som Journal of Epidemiology & Community Health offentliggjorde for en uge siden. Forskerne bag undersøgelsen af britiske avisartikler om A/H1N1-influenzaen konkluderer, at ‘forskere bør erklære interessekonflikter og journalister rapportere om dem’.

Det gør de på grundlag af resultater, der viser, at svineinfluenzapandemien fik forskere med økonomiske interesser til at banke til frygten i befolkningen. Risikovurderingen fik et ekstra spark bagi, og det fik landenes efterspørgsel efter forebyggende medicin til at vokse. Og eftersom forskerne var de hyppigst citerede kilder næst efter repræsentanter for sundhedsmyndighederne, var det noget, der battede. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hva kan være grunnen til at folk ber om erstatning så lenge etter? (- Man må melde saken inn innen tre år etter at man ble klar over at man fikk en skade av behandlingen)

Svineinfluensavaksinen: Har fått 89 millioner i erstatning
vg.no 21.4.2014
89 personer har fått erstatning etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa.

Over fire år etter at den omfattende vaksineringen startet i Norge, kommer det fremdeles inn nye erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Bare i år har de mottatt 31 saker, og 77 personer venter nå på svar på om de får erstatning eller ikke.

- Man må melde saken inn innen tre år etter at man ble klar over at man fikk en skade av behandlingen. Det kan bety at vi får inn saker også i tiden som kommer, sier Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonsdirektør i NPE.

- Hva kan være grunnen til at folk ber om erstatning så lenge etter?

- Hos en del av de som har fått medhold så dreier det seg om nevrologiske lidelser. De kan ofte komme gradvis, man kan ha andre forklaringsårsaker til symptomene og det tar kanskje litt tid før man tenker at dette kan ha noe med vaksinen å gjøre. Vi ser ikke bare i disse sakene, men i andre også at det tar litt tid før folk melder fra. Det er ikke det første du tenker på når du blir syk. (...)

(Anm: Flere får narkolepsi-erstatning i Sverige. Flere som tidligere har fått avslag, får nå tilsagn om erstatning etter å ha fått narkolepsi. De svenske helsemyndighetene har økt grensen fra åtte til 16 måneder etter at sprøyten med vaksine mot svineinfluensaen var satt. (nrk.no 27.7.2015).)

- Svineinfluensavaksinen: Myndighetenes anbefaling ga bivirkninger: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen. (- Nye tall fra NPE viser at de har mottatt hele 686 saker i forbindelse med bivirkninger av svineinfluensavaksinen. Nå har de betalt 214 av totalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har utviklet sykdommen narkolepsi i etterkant av vaksinasjonen.)

Svineinfluensavaksinen: Myndighetenes anbefaling ga bivirkninger: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen
dagbladet.no 25.11.2016
Tidligere helsedirektør sier at de ikke hadde nok tid eller tilstrekkelig med kunnskap om pandemien og vaksinen.

(Dagbladet): Høsten 2009 anbefalte helsemyndighetene nordmenn å ta vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Sju år etter har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har fått bivirkninger av vaksinen.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt hele 686 saker i forbindelse med bivirkninger av svineinfluensavaksinen. Nå har de betalt 214 av totalt 233 millioner kroner i erstatning til pasienter som har utviklet sykdommen narkolepsi i etterkant av vaksinasjonen.

Flest klager
Narkolepsi er en sykdom som gir deg unormal trang for søvn, anfall som kan få kroppen til å kollapse og noen ganger hallusinasjoner, ifølge Norsk helseinformatikk. Kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg, sier at omfanget av erstatninger i etterkant av massevaksinasjonen i årsskiftet 2009/10 skiller seg ut fra andre vaksinasjoner.

- Dette er den vaksinen vi har fått inn flest klager på. Også er denne saken spesiell fordi mange ble vaksinert samtidig, forklarer hun. (…)

(Anm: Må vurdere erstatning etter svineinfluensavaksine på nytt. (…) Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder», skriver Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. De har mottatt 686 saker som gjelder svineinfluensavaksinen: - 115 fikk medhold - 492 er avslag - 57 saker fortsatt under arbeid - 22 saker er henlagt eller avvist. Tilsammen er det betalt ut 234 millioner kroner i erstatning. (aftenposten.no 25.11.2016).)

Må sove to ganger i løpet av skoledagen - får ikke erstatning etter vaksine
nrk.no 17.2.2015
Da Olai var to år gammel tok han vaksine mot svineinfluensa, noen år senere fikk han narkolepsi. Likevel får han ingen erstatning. (…)

– Han mangler et våkenhetshormon. Slik andre mennesker ville hatt det når de ikke hadde sovet på et par dager, slik har Olai det permanent, sier pappa Lasse Ødegaard.

Han er ikke i tvil om at vaksinen mot svineinfluensa er årsaken til sønnens sykdom. (…)

Men familien fikk avslag. I likhet med i overkant av 30 andre barn og unge med narkolepsi.

– I Olais tilfelle mener vi at sykdommen utviklet seg for lenge etter at vaksinen ble satt, sier avdelingsdirektør i NPE, Anne-Mette Gulaker. (…)

Kan ikke gi noen sikker grense
For å få erstatning fra NPE skulle Olai fått narkolepsi maks to år etter at vaksinen ble satt.

Men forskere kan ikke slå fast at to år er den endelige «utløpsdatoen».

– Foreløpig kan vi hverken bevise om det er mulig eller ikke, å få narkolepsi senere enn to år etter at vaksinen er satt, sier Stine Knudsen. Hun er nevrolog, ekspert i søvnmedisin og forskningsleder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier ved Ullevål.

Hun sier at de fremste forskerne på feltet har en klar teori om at du kan få narkolepsi som følge av Pandemrix-vaksinasjon på et senere tidspunkt, dersom du for eksempel har hatt en infeksjon i ettertid av vaksinen.

– Det kan være slik og mye tyder på at den teorien er riktig, sier Knudsen.

Det er viktig at vi fortsetter med å følge antallet nye tilfeller nøye i årene som kommer, sier forsker og søvnekspert Stine Knudsen. (…)

- Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos

Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos
lakemedelsvarlden.se 30.6.2016
Läkemedelsverket överlämnade idag till Socialdepartementet resultatet av regeringsuppdraget att belysa tidssambandet mellan vaccination av Pandemrix och narkolepsi. Studien visar att de flesta insjuknar inom två år efter vaccination, men att tiden mellan första symtom på narkolepsi till diagnos i patientregistret är lång och med stor variation.

Läkemedelsverket har, på uppdrag av Socialdepartementet, tillsammans med Karolinska Institutet och Uppsala Clinical Research Center genomfört en forskningsstudie för att belysa tidsförhållanden mellan vaccination med Pandemrix och debut av symptom på narkolepsi.

– För att besvara studiens huvudfråga beräknades hur antalet som årligen insjuknar i narkolepsi förändrats under studieperioden bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Olika sätt att definiera insjuknandetidpunkt har använts, nämligen tidpunkt för första patientrapporterade symptom, första specialistvårdskontakt respektive för diagnos i register, säger Nils Feltelius, ansvarig för forskningsstudien och senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket. (…)

- Ny studie: Influensavaksine ga økt risiko for narkolepsi. (- Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.)

Ny studie: Influensavaksine ga økt risiko for narkolepsi
forskning.no 21.3.2017
Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har fulgt både vaksinerte og ikke-vaksinerte barn og unge etter svineinfluensa-pandemien, for å se om vaksinen hadde alvorlige bivirkninger.

Nå viser resultatet av studien at det var økt forekomst av narkolepsi blant dem som fikk vaksinen, melder Folkehelseinstituttet.

72 barn og unge mellom fem og 26 år ble bekreftet rammet av narkolepsi mellom oktober 2009 og utgangen av 2012. Gjennomsnittsalderen da symptomene startet, var 12 år.

Av disse var 56 av pasientene vaksinerte og 16 var uvaksinerte. Det betyr at også uvaksinerte personer hadde en viss risiko for å utvikle narkolepsi.

Folkehelseinstituttet anbefalte store deler av befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa høsten 2009. (…)

(Anm: Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic.Vaccine. 2017 Mar 13. pii: S0264-410X(17)30266-9.)

(Anm: Fem ganger så stor fare for narkolepsi etter svineinfluensavaksine. Etter tre års oppfølging, er tallenes tale klare. Influensavaksinen Pandemrix som ble anbefalt av myndighetene, ga økt fare for narkolepsi. Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet. 56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte. (...) Blir aldri friske. Norsk Pasientskadeerstatning regner med erstatningsbeløpene vil runde 200 millioner kroner til personer som har fått alvorlige bivirkninger etter svineinfluensavaksinen.(tv2.no 21.3.2017).)

– Helsetoppene slapp for billig unna etter vaksineskandalen

– Helsetoppene slapp for billig unna etter vaksineskandalen
nrk.no 14.3.2014
– Flere burde mistet jobbene sine etter vaksineskandalen, som også førte til at mange barn fikk alvorlige sykdommer som narkolepsi.

Det sier professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo.

– Flere burde tatt sin hatt og gått etter massevaksineringen mot svineinfluensa hvor flere fikk narkolepsi i ettertid, mener professor Jan Helge Solbakk. Han advarte selv mot narkolepsi som bivirkning. (...)

– De kjørte på at dette var en farlig epidemi, og at man ville redde flere liv ved å vaksinere hele befolkningen. De gikk også aktivt ut og sa at det ikke var grunn til å tro at vaksinen ville være farlig for noen. Vel vitende om at man i USA noen år tidligere hadde sett nettopp de samme bivirkningene som nå har ødelagt flere norske familier, sier Solbakk.

Han understreker at han ikke er motstander av vaksiner. (...)

Fram til nå har Norsk Pasientskadeerstatning mottatt 422 saker som gjelder svineinfluensa, blant annet narkolepsi. (...)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers bivirkninger (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Forvaltningsmakt og kunnskapspolitikk. Sammendrag. Helse- og omsorgsdepartementet benekter at de ønsker å styre forskninga i underliggende etater, og ser ingen problemer med at forskninga ligger under forvaltninga. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 33-35.)

(Anm: Frie forskere eller maktens lakeier? Abstrakt. Det går et skisma gjennom den samfunnsvitenskapelige rusforskningen. Ved første øyekast er det vanskelig å forstå hvorfor. Rus & Samfunn 05 / 2016 (Volum 9) Side: 36-40.)

(Anm: Nesten halvparten av alle studier som er gjennomført av store sponsorer i det siste tiåret er upublisert (Nearly half of all trials run by major sponsors in past decade are unpublished.) BMJ 2016;355:i5955 (Published 04 November 2016).)

(Anm: Who's not sharing their trial results? (trialstracker.ebmdatalab.net).)

(Anm: Transparency for patients: How much is too much? (pharmafile.com 11.10.2016).)

(Anm: Parlamentsmedlemmer hører at kliniske forsøk er byråkratiske, uklare, og forvirrende for forskere og pasienter. (…) "Det har vært en rekke kjente tilfeller hvor godkjente legemidler er basert på ufullstendig informasjon — og hvor den informasjonen som senere er stilt til rådighet har vist at legemidlet er ineffektivt eller faktisk skadelig.  (Clinical trials are bureaucratic, opaque, and offputting to researchers and patients, MPs hear.) BMJ 2013;346:f1711 (14 March 2013).)

- Ny studie forklarer hvorfor MRSA 'supervirus ' dreper influensapasienter

New study explains why MRSA 'superbug' kills influenza patients.
medicalnewstoday.com 16.8.2016
Researchers have discovered that secondary infection with the Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacterium (or "superbug") often kills influenza patients because the flu virus alters the antibacterial response of white blood cells, causing them to damage the patients' lungs instead of destroying the bacterium. The study, which will be published online August 15 ahead of issue in The Journal of Experimental Medicine, suggests that inhibiting this response may help treat patients infected with both the flu virus and MRSA.

Many influenza patients develop severe pneumonia as a result of secondary infections with MRSA. Over half of these patients die, even when treated with antibiotics that are usually capable of clearing MRSA infections. Keer Sun, an assistant professor at the University of Nebraska Medical Center, previously discovered that mice infected with influenza are susceptible to MRSA because the ability of their macrophages and neutrophils to kill bacteria by releasing hydrogen peroxide and other reactive oxygen species is suppressed. But it remained unclear why MRSA-infected influenza patients often die, even after receiving an appropriate antibiotic treatment. (…)

- Influensavaksiner

Skal granske narkolepsitilfeller etter svineinfluensavaksine
vg.no 23.8.2014
** 76 har utviklet narkolepsi etter vaksinen - og stadig flere oppdages
** Forskningsleder: – Vi har ikke nådd toppen

ANNERLEDES SYKDOM: Ifølge forskerne er det flere ting som tyder på at narkolepsien barn og unge har utviklet etter svineinfluensavaksinen opptrer annerledes enn slik man kjenner sykdommen fra før. Ved å forske mer på sammenhengene, håper de nå å kunne gi de rammede bedre oppfølging.

Norske forskere som skal undersøke hvorfor så mange barn har fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinen, tror det eksisterer store mørketall, og at også flere voksne er blitt syke.

I 2012 ble det bevilget penger til et eget nasjonalt oppfølgingoppdrag for unge mennesker som er rammet av narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen i 2009. Det er Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, TS og Narkolepsi, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Helse Sør-Øst som fikk dette i oppdrag av Helsedepartementet. (...)

Fakta om Pandemrix og narkolepsi
Vanlig forekomst av narkolepsi er omtrent ett per 100.000 barn.

Sett i forhold til hvor mange barn som ble vaksinert, hadde myndighetene forventet rundt fem tilfeller i denne gruppen.

Det er for det meste barn som har blitt syke, men man mistenker også store mørketall, hvor også tilfeller hos voksne kan skjule seg.

Rundt 470 000 barn ble vaksinert mot svineinfluensa med pandemrix.

Kilde: Legemiddelverket/Overlege Stine Knudsen (…)  

(Anm: Studie: Voksne har bare influensa to ganger i tiåret. ** Norsk professor: – Kan føles mer legitimt å si man har influensa (vg.no 9.3.2015).)

(Anm: Why the flu vaccine is less effective in the elderly. (…) A study published by Cell Press in Immunity now explains why the flu vaccine is less effective at protecting older individuals. (…) "By providing a more complete picture of how the immune system responds to vaccination, our findings may help guide the development of next-generation vaccines that offer long-lasting immunity and better protection of at-risk populations." (medicalnewstoday.com 15.12.2015).)

(Anm: Studie: Influensavaksine mer effektiv om morgenen. Pasienter som får influensavaksine om morgenen, produserer mer antistoffer, ifølge en ny britisk studie. Norsk ekspert er ikke overbevist. (nrk.no 29.4.2016).)

(Anm: Morning vaccination enhances antibody response over afternoon vaccination: A cluster-randomised trial.Vaccine. 2016 Apr 21. pii: S0264-410X(16)30173-6. [Epub ahead of print].

Ny studie om riskerna med Pandemrix
dagensmedicin.se 5.5.2014
En studie från Irland bekräftar tidigare data som visar att vaccination med Pandemrix ökade risken för narkolepsi bland barn och ungdomar under pandemin. (...)

Totalt insjuknade 5,7 barn per 100 000 vaccinerade med Pandemrix vilket kan jämföras med 0,4 fall per 100 000 bland de ovaccinerade. (...)

Klager fortsatt på svineinfluensa-vaksine
vg.no 10.4.2014
Så langt i år har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 31 klager på vaksinen Pandemrix, som ble brukt mot svineinfluensa i 2009.

- Det er fortsatt en del som melder erstatningskrav til oss etter denne vaksinen, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Siden vaksineringen i 2009 har NPE mottatt 439 klager fra pasienter som mener de har fått skader av vaksinen. I alt 89 av disse har fått medhold i klagen. (...)

Nå skal barna på «dødsdop» forskes på
nrk.no 5.3.2014
Thea (8) fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen, og trenger hvert døgn flere doser av det narkotiske stoffet GHB – også kalt «dødsdop». (...)

Narkolepsiskadde Thea (8) får «dødsdopet» GHB for å holde sykdommen i sjakk
nrk.no 4.2.2014
HER SOVNER THEA: Midt under intervjuet med NRK sovner Thea Lovise Strand. Åtteåringen utviklet narkolepsi etter svineinfluensavaksinen i 2009. (...)

Jens (17) fikk et lite stikk i armen – nå lever han livet innendørs
nrk.no 3.3.2014
BODØ (NRK): Jens Jensen (17) er en av dem som ble hardest rammet etter svineinfluensavaksinen. – Jeg hadde en magefølelse som sa at jeg ikke burde ta sprøyten. (...)

Forskere med ny brikke i narkolepsi-puslespillet
dagensmedisin.no 6.1.2014
Forskere mener en bestemt type immunceller er årsaken til at noen utviklet narkolepsi som følge av svineinfluensa-vaksinen. (...)

Mangler fortsatt svar
Forskerne tror forskjellene i immunrespons kan skyldes eksponering for ulike infeksjoner eller tilfeldige immuncelleforandringer.

- For første gang har vi en klar miljøfaktor som fører til en autoimmun prosess hos noen mennesker, sier Emmanuel Mignot, leder av studien, til NewScientist.

Resultatene fra studien løser ikke Pandemrix-mysteriet fullt ut, ettersom andre vaksiner med samme type fragment ikke har utløst narkolepsi. (...)

Astri (5) ble delvis lam etter vaksinen mot svineinfluensa
aftenposten.no 15.12.2013
Astri Lillebø Walsh er et av 600.000 norske barn som tok vaksinen. 55 barn og unge har fått erstatning.

Forskarar åtvarar mot influensavaksine
nrk.no 26.11.2013
Forskarar åtvarar friske personar og helsepersonell mot å ta influensavaksine. – Det får ikkje ned sjukefråveret, og kan auke risikoen for alvorleg sjukdom, seier Svenn Erik Mamelund i Arbeidsforskingsinstituttet.

Folkehelseinstituttet anbefaler personar som høyrer til visse risikogrupper om å bli vaksinert mot influensa kvart år.

Mange av desse gruppene er det einigheit om. Men at helsepersonell som er i kontakt med pasientar skal vaksinere seg er fleire forskarar ved Folkehelseinstituttet ueinige i. (...)

Influensavaksine kan svekke immunforsvaret ditt
tv2nyhetene.no 26.11.2013
Kan gjøre deg dårligere rustet mot nye typer influensa på sikt. (...)

– Godt av å være syk
I Tidsskriftet for Den norske legeforening skriver en gruppe forskere denne uken at vaksinasjon ikke nødvendigvis er lurt.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Svenn-Erik Mamelund, har studert pandemier gjennom flere århundrer, og resultatet viser at kroppen over tid tåler mer om den ordner opp selv.

– Kroppen kan ha godt av å være syk av og til. Særlig unge, friske voksne bør ikke la seg vaksinere, sier Mamelund til TV 2. (...)

Råd til publikum og helsepersonell
Helsegevinst ved å vaksinere seg mot influensa

fhi.no 18.11.2013
Årets influensavaksine er nå sendt ut til alle landets kommuner og er tilgjengelig for risikogruppene. Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner ved influensasykdom. Noen vil trenge behandling i sykehus, og noen opplever å få varig svekket helse som følge av influensa. (...)

Vaccinering kan ge skydd mot hjärtsjukdom
netdoktor.se 23.10.2013
En kanadensisk forskargrupp har genom en analys av flera randomiserade studier konstaterat att vaccinering mot influensa medför en minskad risk för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.

Fem publicerade och en ännu opublicerad studie ingick i analysen, där 6 735 patienter med en snittålder på 67 år utgjorde underlag, 36 procent av dessa hade en sjukdomshistoria med hjärt-kärlsjukdom.

Bland dem som fick vaccin mot influensa var risken att drabbas av en allvarlig hjärt-kärlhändelse inom ett år 2,9 procent. Det ska jämföras med 4,7 procent i gruppen som inte fått något vaccin. Forskarna konstaterar att störst positiva effekt uppnåddes för högriskpatienter med aktiv kranskärlssjukdom. (...)

(Anm: Association Between Influenza Vaccination and Cardiovascular Outcomes in High-Risk Patients - A Meta-analysis JAMA. 2013;310(16):1711-1720 (October 23/30, 2013).)

«Dette kom som en bombe på alle fagfolk»
aftenposten.no 13.7.2013
Preben Aavitsland, ekspert på smittevern, ble svært overrasket da bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensaen ble kjent. (…)

– Du har kalt denne narkolepsisaken for den største vaksinekatastrofen i vår tid, og sagt at det er bra at de syke får pasientskadeerstatning. Men produsenten GlaxoSmithKline (GSK) – burde de også tatt et større ansvar?

– Det er bra at myndighetene følger opp med erstatning og godt helsetilbud. Det kommer stadig ny kunnskap om narkolepsi, og kanskje enda bedre behandling etter hvert. Men det er svært skuffende at GSK ikke har forsket mer på hva som var galt med Pandemrix. Firmaet har foreløpig sluppet unna erstatning, men hva med å bevilge 1 milliard kroner til et globalt forskningsfond om narkolepsi? (...)

Livet renner ut i den store trettheten
aftenposten.no 13.7.2013
Da Daniela Dahl ble rammet av narkolepsi, var det som om hun døde og ble født som en annen. (...)

Narkolepsi
- Nevrologisk betinget søvnsykdom.
- Vanligste symptomer: ekstrem søvnighet, plutselig kraftløshet, søvnparalyse og hallusinasjoner.
- Antatt forekomst er 0,02-0,05 prosent. I Norge har rundt 2000 personer diagnosen narkolepsi. - Behandlingen man har til rådighet i dag, kan vanligvis lindre symptomene, slik at personen kan leve et noenlunde normalt liv. Behandlingen består av medikamenter som motvirker søvntrangen om dagen og bedrer nattlig
søvnkvalitet. Kilde: Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (...)

Livslang og uhelbredelig sykdom
Lege Mona Skard Heier ved Oslo universitetssykehus tror flere har narkolepsi uten at diagnosen er påvist. I Norge har ca. 2000 personer diagnosen narkolepsi. Mona Skard Heier er spesialist i nevrologi og tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, og er en av landets fremste eksperter på sykdommen. Hun opplyser at narkolepsi kan oppstå i alle aldre, men de fleste får sine første symptomer i alderen 10–25 år. (...)

«Narkolepsi er ingen koselig, liten søvnsykdom. Det er alle drømmer, all lyst og alt liv som tømmes.» - Daniela Dahl (...)

Einar (9) er ett av 70 barn som er blitt syk av vaksinen
aftenposten.no 12.7.2013
Myndighetene anbefalte vaksine mot svineinfluensa. Hittil er det blitt utbetalt 62 millioner kroner i erstatning som følge av bivirkninger.

Einar Eide gikk i barnehagen da han fikk vaksinen myndighetene anbefalte mot svineinfluensa. Veldig raskt ble han trøtt og sov opp til 14 timer i døgnet. Gutten er
ett av mange barn som fikk hverdagen totalt endret etter at han fikk narkolepsi.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 348 saker og gitt medhold i 59 av sakene. 45 av dem som har fått medhold, er barn og unge med narkolepsi. Fem av sakene gjelder voksne med narkolepsi. Hver pasient har dermed i gjennomsnitt fått en drøy million kroner i erstatning. (...)

Oppdaget av svensk barnelege
Uvanlig mange med narkolepsi fikk den svenske legen Lars Palm på sporet av den alvorlige bivirkningen. Våren 2010 forsto den svenske barnenevrologen at noe var galt. I løpet av bare et par måneder hadde han diagnostisert narkolepsi hos seks barn, mot vanligvis bare ett i året. (...)

Flere kan ha rett til erstatning etter svineinfluensavaksine
nrk.no 13.6.2013
Folk står i kø for å få vaksine mot svineinfluensa. Nå kan mange flere få erstatning mot plager etter vaksinen. Foto: Aas, Erlend/Scanpix

Fire voksne personer i Norge har fått erstatning etter å ha fått påvist narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Ny forskning medfører at flere kan ha krav på dette. (...)

Influenza Vaccines - Time for a Rethink
JAMA Intern Med. 2013;173(11):1014-1016 (March 18, 2013)
Officials and professional societies treat influenza as a major public health threat for which the annual vaccine offers a safe and effective solution. In this article, I challenge these basic assumptions. I show that there is no good evidence that vaccines reduce serious complications of influenza, the outcomes the policy is meant to address. Moreover, promotional messages conflate “influenza” (disease caused by influenza viruses) with “flu” (a syndrome with many causes, of which influenza viruses appear to be a minor contributor). This lack of precision causes physicians and potential vaccine recipients to have unrealistic assumptions about the vaccine's potential benefit, and impedes dissemination of the evidence on nonpharmaceutical interventions against respiratory diseases. In addition, there are potential vaccine-related harms, as unexpected and serious adverse effects of influenza vaccines have occurred. I argue that decisions surrounding influenza vaccines need to include a discussion of these risks and benefits. (...)

Annie (7) måtte få cellegift etter svineinfluensa-vaksine
vg.no 7.6.2013
KRAFTIG REAKSJON: 7 år gamle Annie Bodahl-Berglund fikk utslett over hele kroppen etter å ha tatt svineinfluensa-vaksine. Her får 7-åringen næring gjennom en sprøyte på grunn av smerter.

7 år gamle Annie fikk eksem over hele kroppen av Pandemrix-vaksinen. Til slutt måtte 7-åringen få cellegift for å bli frisk. (...)

- Det finnes ingenting i livet som vi anger mer på, sier hennes mor Anna Bodahl til svenske .

Vaksinen førte til et smertehelvete for den lille jenta. Etter sprøyten fikk hun eksem over hele kroppeAftonbladetn og problemer med å puste.

- Hun var som et åpent sår. Nå får hun cellegift for å bli frisk, sier Bodahl. (...)

Danske vaccine-børn ramt af mystisk søvnsygdom
b.dk 10.5.2013
Sundhedsstyrelsen har fået de første indberetninger om danske børn, der har udviklet narkolepsi efter vaccination mod svineinfluenza. (...)

Men Danmark, hvor langt færre børn fik vaccinationen, har hidtil været forskånet for den type sager. Nu vurderer Sundhedsstyrelsen imidlertid, at det "ikke kan udelukkes", at vaccinationen også kan kædes sammen med narkolepsi blandt børn i Danmark. (...)

Ny rapport: Influensavaksine økte risikoen for narkolepsi
nrk.no 26.3.2013
Svineinfluensavaksinen Pandemrix økte risikoen for å utvikle narkolepsi. Det slår legemiddelverket i Sverige fast.

En studie gjennomført i Sverige bekrefter økt risiko for narkolepsi etter vaksinasjon med svineinfluensavaksinen Pandemrix hos barn og unge. I tillegg viser den en risikoøkning hos unge voksne. (...)

– Rapporten kommer til å ligge til grunn for legemiddelforsikringens vurdering av barn som har fått sene symptomer og de som var over 19 år da de ble vaksinert, så den er svært viktig, sier Per-Åke Olsson, sekretær i Narkolepsiforeningen i Sverige, til expressen.se. (...)

Narkolepsirisk även hos unga vuxna
lakemedelsvarlden.se 26.3.2013
Läkemedelsverkets första stora uppföljningsstudie av Pandemrix visar en ökad risk för narkolepsi även hos personer mellan 21 och 30 år. (...)

Myndigheten har gjort en registerstudie tillsammans med Karolinska institutet och sju landsting/vårdregioner. I den har man jämfört 3,3 miljoner vaccinerade med 2,5 miljoner ovaccinerade i Sverige. (...)

Fortsatta studier ska ge svar
lakemedelsvarlden.se 26.3.2013
Den registerbaserade studien kunde bekräfta en ökad risk för narkolepsi hos personer under 30 år. Men det finns många obesvarade frågor kvar som andra studier ska ge svar på. (...)

Även om det för vissa sjukdomar syntes små riskökningar kunde man inte bekräfta något orsakssamband. (...)

Även vuxna kan få ersättning
lakemedelsvarlden.se 26.3.2013
Läkemedelsverkets registerstudie bekräftade en ökad risk för narkolepsi även hos unga vuxna. Nu öppnar Läkemedelsförsäkringen för att ge ersättning fler. (...)

Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix hos barn och ungdomar och visar även en riskökning hos unga vuxna
lakemedelsverket.se 26.3.2013
En omfattande registerstudie har utförts som bekräftar den ökade risken hos barn och ungdomar (20 år och yngre) att drabbas av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Studien visar även en riskökning hos unga vuxna (21-30 år). Riskökningen avtar successivt med stigande ålder. För ett stort antal andra sjukdomar som studerades kunde inga säkerställda riskökningar observeras. (...)

Study Confirms Slight Rise in Paralysis Risk After Swine Flu Shot (Studie bekrefter liten økning i risiko for lammelser etter svineinfluensavaksine)
philly.com 13.3.2013
Researchers analyzed data from 23 million people in the United States who received the vaccine during the 2009 outbreak -- the largest mass vaccination in recent U.S. history -- and found that they had a small excess risk of developing Guillain-Barre syndrome.

The disorder of the nervous system results in temporary or longer-term paralysis, and sometimes causes death.

The researchers found that 77 people developed Guillain-Barre syndrome up to 91 days after receiving the H1N1 vaccine. They concluded that there were 1.6 excess cases of Guillain-Barre syndrome in every 1 million people vaccinated, according to the study, which was published online March 12 in the journal The Lancet. (...)

Narcolepsy link to Glaxo vaccine poses challenge for FDA (Narkolepsilink til Glaxo-vaksine er en utfordring for FDA)
reuters.com 7.3.2013 reuters.com
(Reuters) - Growing evidence of a link between GlaxoSmithKline Plc's pandemic flu vaccine and an increase in narcolepsy cases among children who received it in Europe, is giving pause to health regulators weighing approval of a similar vaccine in the United States.

Data published recently in the British Medical Journal found that children in England who received GSK's Pandemrix vaccine during the 2009-10 H1N1 swine flu pandemic had a 14-fold heightened risk of developing narcolepsy, a chronic and potentially debilitating sleep disorder that can cause hallucinations, daytime sleepiness and cataplexy, a form of muscle weakness precipitated by strong emotion. Authors of the study - whose results echo those of similar studies in Sweden, Finland and Ireland - said the data had implications for the approval and use of future vaccines that, like Pandemrix, contain AS03, a new adjuvant, or booster, that turbo-charges the body's immune response to the vaccine. (...)

(Anm: Is narcolepsy an autoimmune disease? (…) In the journal Pharmacological Research, Yehuda Shoenfeld, a professor at Tel Aviv University (TAU) and a world expert in autoimmune disease, and colleagues describe how they found an autoimmune process in the brain that appears to trigger narcolepsy. They say narcolepsy bears the hallmarks of an autoimmune disorder and should be treated like one. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Modafinil does enhance cognition, review finds. (…) They reported that the drug made no difference to working memory or flexibility of thought but that  it did improve decision making and planning. No real effect on mood was found, and other side effects were slight, but a few people had reported insomnia, headache, stomach ache, or nausea. Patients on placebo also reported the same side effects. BMJ 2015;351:h4573 (Published 21 August 2015).)

(Anm: Ny forskning: Så effektivt er doping i sjakk. (…) ADHD-medisinen Ritalin skal øke prestasjonene med 13 prosent, mens stoffet modafinil angivelig gir en gjennomsnittlig forbedring på 15 prosent. I tillegg vil et betydelig inntak av koffein bedre spillet med ni prosent. (…) Dr. Klaus Lieb, professor ved universitetet i Mainz, tar likevel to forbehold overfor WorldChess.com: For det første bør man gjennomføre flere lignende studier før man kan konkludere endelig. I tillegg ble partiene spilt for hurtig. I kommende studier må spillerne få bedre tid på seg. Forskeren advarer også sjakkspillere mot å benytte seg av medisiner som methylphenidate og modafinil, siden bruk over tid kan være skadelig. (vg.no 27.1.2017).)

Voksne får narkolepsi-erstatning etter svineinfluensavaksine
nrk.no 8.2.2013
Tre voksne får erstatning etter svineinfluensavaksinen.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har for første gang gitt tre voksne medhold om erstatning etter å ha fått narkolepsi som kan settes i sammenheng med svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt totalt 292 saker og har utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning. Alle sakene dreier seg om skader etter Pandemrix-vaksinen. I 52 saker er det gitt medhold. (...)

Influenzavaccine koblet til narkolepsi
medwatch.dk 22.1.2013
Flere studier indikerer, at en markant forøgelse i antallet af børn og unge, som bliver diagnosticeret med narkolepsi, kan være forårsaget af en vaccine mod svineinfluenza fra et af de store medicinalselskaber. (...)

Bred videnskabelig enighed
Tidligere studier fra uafhængige forskerhold fra Sverige, Finland og Irland har alle vist, at risikoen for at udvikle narkolepsi var 7 til 13 gange større for de børn og unge, som havde fået vaccinen. Og EMA har da også allerede vedtaget, at vaccinen ikke må gives til unge under 20 år længere.

Der er altså bred enighed i det videnskabeligmiljø, om at GSK-vaccinen kan føre til narkolepsi, men præcis hvordan eller hvilke genetiske forhold, der spiller ind, er endnu uklart.

795 rapporterede tilfælde
I alt modtog 30 mio. mennesker i 47 forskellige lande Pandemrix under udbruddet af svineinfluenza – også kendt som H1N1 – i 2009 og 2010. GSK meddeler, at 795 europæiske patienter har indberettet til virksomheden, at de har udviklet narkolepsi efter at have fået vaccinen, siden den blev taget i brug i 2009. (...)

– Skadene av Pandemrix var en katastrofe
nrk.no 21.1.2013
Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, ifølge nye tall fra Legemiddelverket.

548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland. (...)

Flu Vaccine is 62% Effective, Say Health Officials
healthland.time.com 11.1.2013 (Time)
Based on early data from flu sufferers, health officials say the current influenza vaccine is 62% effective in reducing symptoms of the disease.

That means that those who are vaccinated are 62% less likely to need to see a doctor for their illness compared to those who are not vaccinated. While that’s a relatively low rate compared to those for childhood vaccines, which hover closer to 90% effectiveness and above, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) director Dr. Thomas Frieden said Friday that 62% is “in line with what we expect” with influenza shots, which have to be reformulated every year from best guesses about which virus strains are likely to be circulating during the winter. (...)

Rustet mot influensa?
aftenposten.no 31.12.2012
(...) Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker viruset for å fange opp endringer, og vurderer fortløpende om andre tiltak er nødvendige.

Vi vil gjerne stole på helsemyndighetenes vilje og vurderinger. Vi har også lett for å glemme at hvert år dør rundt 900 mennesker av «vanlig» influensa i Norge. Ingen blir friskere av å engste seg unødig.

Men det hefter en usikkerhet ved myndighetenes tall. I dag eksisterer det ingen generell varslingsplikt for influensadødsfall. Det finnes heller ingen meldeplikt for diagnostiserte tilfeller av svineinfluensa. FHIs overvåking skjer ved at 201 legekontorer rapporterer inn hvor stor andel av pasientene som har fått diagnosen. Et slikt system er sårbart for lokale variasjoner, og kan medføre at myndighetene strengt tatt hverken har noen nøyaktig løpende oversikt over hvor mange som er syke av dette viruset, eller hvor mange dødsfall det har forårsaket. (...)

Nytt barn innlagt med svineinfluensa
nrk.no 29.12.2012
En 11 år gammel gutt fra Porsgrunn som var innlagt på Rikshospitalet med svineinfluensa, døde på sykehuset torsdag. (...)

– Vi foretar en analyse av virusene hos disse pasientene som har blitt alvorlig syke, for å se om det har skjedd noe med viruset som gjør det nødvendig med andre tiltak, forteller Karin Rønning i Folkehelseinstituttet til NRK. (...)

– Ta vaksine så fort som mulig

I mellomtida anbefaler Rønning personer som er i risikogruppene og som står oppført på Folkehelseinstituttets hjemmeside om å ta vaksine snarest.

Dette dreier seg blant annet om folk med kroniske luftveissykdommer eller med nedsatt forsvar mot infeksjoner. (...)

Helsepersonell følger ikke myndighetenes råd
aftenposten.no 15.12.2012
Bare halvparten av landets leger følger råd om å vaksinere seg mot influensa.

Halvparten av landets leger har tenkt å ta influensavaksinen i år. (...)

Reassessing Flu Shots as the Season Draws Near (Revurdering av influensavaksiner idet sesongen nærmer seg)
well.blogs.nytimes.com 5.11.2012
Det er influensasesong og offentlige helsemyndigheter oppfordrer alle over 6 måneders alder om å vaksinere seg. Mange virksomheter gir influensavaksiner på stedet, og noen sykehus har fortalt ansatte at de må ha masker hvis de ikke tar vaksinen. Innen 2020 ønsker USAs helseledere at 80 prosent av befolkningen årlige vaksineres. (It’s flu-shot season, and public health officials are urging everyone over 6 months of age to get one. Many businesses provide on-site flu shots, and some hospitals have told staff members that they have to wear masks if they do not get the vaccine. By 2020, United States health leaders want 80 percent of the population to get yearly shots.)

For vaksineprodusenter er det bonanza: Influensavaksiner - som gis hvert år, i motsetning til mange andre vaksiner - er en multi-milliard-dollar global forretning. (For vaccine manufacturers, it’s a bonanza: Influenza shots — given every year, unlike many other vaccines — are a multibillion-dollar global business.)

But how good are they? (Men hvor gode er de?)
Forrige måned, ikke helt i tråd med oppfatningen til det offentlige helsevesenets verden, publiserte forskere ved Center for Infectious Disease Research and Policy ved University of Minnesota en rapport som sier at influensavaksiner bare gir beskjeden beskyttelse for friske unge og middelaldrende voksne, og litt om noen beskyttelse for de som er 65 år og eldre, som er mest utsatt for å dø av sykdom eller komplikasjoner. Videre i rapporten konkluderte forfatterne at de statlige vaksineanbefalinger, som har ekspandert de siste årene, er basert på utilstrekkelige bevis og dårlig utførte studier. (Last month,, in a step tantamount to heresy in the public health world, scientists at the Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of Minnesota released a report saying that influenza vaccinations provide only modest protection for healthy young and middle-age adults, and little if any protection for those 65 and older, who are most likely to succumb to the illness or its complications. Moreover, the report’s authors concluded, federal vaccination recommendations, which have expanded in recent years, are based on inadequate evidence and poorly executed studies.)

"Vi har oversolgt og overhypet denne vaksinen," sier Michael T. Österholm, direktør for Center for Infectious Disease Research and Policy, så vel som dets Center of Excellence for Influenza Research and Surveillance. "De beskytter ikke som man skryter av. Det dreier seg om salg: det er kun PR ". (...) (“We have overpromoted and overhyped this vaccine,” said Michael T. Osterholm, director of the Center for Infectious Disease Research and Policy, as well as its Center of Excellence for Influenza Research and Surveillance. “It does not protect as promoted. It’s all a sales job: it’s all public relations.”)

Flere ble lamme av influensavaksine
nrk.no 29.10.2012
Svært mange beskytter seg mot sykdom med et lite stikk i overarmen.

Siden 2008 har tre personer fått erstatning etter at Norsk pasientskadeerstatning slo fast at de fikk lammelser i kroppen etter å ha tatt influensavaksine. (...)

– Vaksine gjør mye, mye mer nytte enn skade for befolkningen. Men det selvfølgelig veldig trist for den enkeltpasient som blir rammet, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen til NRK. (...)

Norge dropper ikke influensavaksine
vg.no 26.10.2012
IKKE I FINLAND: I Finland anbefales ikke de som allerede har tatt pandemrix (bildet) for to år siden å vaksinere seg med Fluarix. Norge endrer ikke anbefalingene sine.

(VG Nett) Både norske og europeiske legemiddelmyndigheter fortsetter å anbefale influensavaksinen Fluarix. (...)

Dansk forskning afslører vaccine-bivirkninger
videnskab.dk 23.10.2012
23. oktober 2012 kl. 12:55 48 kommentarer
Højsæsonen for influenza-vaccinationer er netop skudt i gang og dermed også for bekymringer omkring bivirkninger. Ny dansk forskning kan afsløre om frygten er velbegrundet. (...)

EU drugs agency has "no new concerns" about GSK's flu shot (EUs legemiddeltilsyn har "ingen nye bekymringer" om GSKs influensavaksine)
reuters.com 19.10.2012
(Reuters) - Europeiske kontrollorganer for legemidler sa fredag ​​at bevis som tyder på en sammenheng mellom GlaxoSmithKlines Pandemrix influensa vaksine og en søvnlidelse som kalles narkolepsi er "utilstrekkelig" og fører ikke til noen nye bekymringer. (- European drugs regulators said on Friday that evidence suggesting a link between GlaxoSmithKline's Pandemrix flu vaccine and a sleeping disorder called narcolepsy is "insufficient" and does not lead to any new concerns.)

Pandemrix was designed to protect against the H1N1 pandemic flu which spread around the world in 2009 and 2010. At least 30.8 million people in Europe were vaccinated with it during the pandemic.

The European Medicines Agency (EMA) began a review of the vaccine's safety in 2010 after Finnish researchers presented evidence suggesting it might be linked to a rise in cases of narcolepsy, a rare condition which causes a person to fall asleep suddenly and unexpectedly.

"After careful consideration, the (committee) concluded that the data presented by the Finnish researchers are preliminary and that the evidence presented so far is insufficient to allow conclusions to be drawn," EMA said in a statement. (...)

Finnene advarer mot vaksinen
aftenposten.no 13.10.2012
Både Norge og Sverige anbefaler risikogrupper å ta influensavaksine i de neste ukene som kommer. Finske myndigheter fraråder samme vaksine fordi de frykter narkolepsi.

Finske myndigheter mener folk som tok svineinfluensavaksine bør unngå influensavaksinen Fluarix. Denne vaksinen anbefales imidlertid i Norge som årets influensavaksine. (...)

– Vi må ta våre beslutninger om vaksineanbefalinger på vitenskapelig grunnlag og i tett dialog med norske legemiddelmyndigheter, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet.

Hun anbefaler alle i risikogruppene å vaksinere seg fordi det medfører økte komplikasjoner hvis de ikke gjør det, blant annet lungebetennelse og hjertesykdom. (...)

Tar høyde for å utbetale 75 millioner til vaksineofre
aftenposten.no 8.10.2012
Så langt har 19 personer fått erstatning etter å ha blitt syke av svineinfluensa-vaksinen. Regjeringen belager seg på å betale ut erstatninger til langt flere. (...)

Millionerstatning til vaksineofre
tv2nyhetene.no 8.9.2012
Norsk pasientskadeerstatning har betalt ut nesten 10 millioner kroner for skader forårsaket av massevaksineringen mot svineinfluensa for tre år siden.

En fersk kartlegging viser at 54 barn har fått sykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert med Pandemrix. 18 av dem er hittil tilkjent erstatning, skriver Vårt Land.
Ytterligere fire er tilkjent erstatning for skader de fikk som følge av selve sprøytestikket.

Norsk pasientskadeerstatning hadde i juni fått inn 206 krav om erstatning etter massevaksineringen med Pandemrix. Foruten de 22 som har fått medhold, har 37 fått avslag. De resterende kravene er ikke ferdigbehandlet. (...)

Stadig flere barn med narkolepsi
nrk.no 6.9.2012
Uvanlig mange barn og unge har utviklet narkolepsi siden de ble vaksinert mot svineinfluensa i 2009 og 2010.

Siden svineinfluensa-pandemien i 2009, har 54 norske barn og unge utviklet narkolepsi, viser ferske tall. (...)

Søvnsykdommen narkolepsi blant barn og unge etter pandemien 2009/2010
fhi.no 6.9.2012
På en konferanse om søvnsykdommer i Paris den 6. september, la overlege Mona Skard Heier fra Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi frem foreløpige tall på barn og unge som har fått diagnosen narkolepsi fra og med høsten 2009.

Kompetansesenteret har aktivt samlet inn opplysninger om barn og unge som har utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter pandemien. Folkehelseinstituttet har bistått i dette arbeidet. Tallene fra Kompetansesenteret viser hittil 54 tilfeller av narkolepsi hos vaksinerte barn og ungdom i Norge etter pandemien. 42 av disse hadde debut av symptomer i 2010. Halvparten av pasientene fikk symptomer på søvnsykdom innen 12 uker etter at de ble vaksinert.

Narkolepsi hos barn er meget sjelden og svært få søvneksperter og barneleger har erfaring med barn som narkolepsipasienter. Det har derfor vært nødvendig med god informasjon og tett dialog med landets helseforetak. Søvntester og andre spesialistundersøkelser er et viktig ledd i å stille diagnosen. Det er ikke mange søvnlaboratorier i Norge og fagmiljøet for denne sykdommen er lite. Det tar derfor lang tid å komme frem til sikre diagnoser. (...)

H1N1 Vaccines Linked to Guillain-Barre Syndrome but Not Birth Defects (H1N1-vaksiner linket til Guillain-Barre syndrom, men ikke fødselsskader)
healthland.time.com 11.7.2012 (Time)
(...) How safe are flu vaccines? Two new studies show that the H1N1 vaccine poses no risk of birth defects when given to pregnant women, but does slightly increase the risk of Guillain-Barre syndrome, a reversible autoimmune disorder, in patients over 50.

In the studies, published in the Journal of the American Medical Association, scientists tracked the rates of birth defects and developmental problems such as low birth weight and preterm birth in babies born to Danish women who were vaccinated against H1N1 in 2009-10 during pregnancy. A separate group of scientists in Quebec looked at the risk of Guillain-Barre syndrome in millions of people given the vaccine in Canada, also in 2009-10. (...)

42 barn fikk narkolepsi etter vaksine
aftenposten.no 3.6.2012
I Norge er det hittil meldt om 42 barn i alderen 4 til 19 år som har fått sovesykdommen narkolepsi etter at de tok vaksine mot svineinfluensa høsten for tre år siden. Totalt er det utbetalt 8,5 millioner i erstatning. (...)

20 har fått erstatning
Kommunikasjonssjef Øydis
Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning opplyser at de har mottatt totalt 185 saker som gjelder Pandemrixvaksinen. Av disse er 51 ferdigbehandlet.

– 31 har fått avslag og 20 medhold. Av disse er det 16 barn og unge som har fått narkolepsi som følge av vaksinen, og fire voksne som har fått skader av selve stikket, altså ikke vaksinen i seg selv. (...)

Rapport fra irske helsemyndigheter viser assosiasjon mellom Pandemrix og narkolepsi blant barn og unge
fhi.no 30.5.2012
En ny rapport utarbeidet av de irske helsemyndighetene viser en assosiasjon mellom vaksinen Pandemrix og utvikling av narkolepsi blant irske barn i alderen 4 til 19 år. (...)

Svineinfluensavaksinen
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1209 (29.5.2012)
Nå har det da vist seg at svineinfluensavaksinen ikke var så god som man trodde.

Allerede da vaksinen kom, var det en god del kritiske røster, men de ble dysset ned av Folkehelseinstituttets «sterke anbefaling» om massevaksinering, som gjorde at vi leger nærmest ble presset til å anbefale våre pasienter til å ta den. (...)

Stärkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix
lakemedelsvarlden.se 25.4.2012
En irländsk utredning bekräftar att narkolepsi är en biverkan av Pandemrix. (...)

En rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna visar på en 13-faldig ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix. Det motsvarar ungefär fem fall narkolepsi på 100 000 vaccinerade. (...)

Influensavaksine og polymyalgia revmatika
relis.no 13.4.2012
Spørsmål: En mann i 50-årene fikk ca tre måneder etter svineinfluensavaksine muskelsmerter og stivhet i proximale ekstremitetsmuskler. SR 27 den gangen, men normal nå. Det er sannsynlig at han har polymyalgi ettersom han er utredet både nevrologisk og revmatologisk. Plagene har vedvart i 3 år og han blir behandlet med prednisolon. Det er tatt muskelbiopsi, men det foreligger foreløpig ikke noe svar. Lege spør om det er en kjent sammenheng mellom polymyalgia revmatika og svineinfluensavaksine.

Svar: I litteraturen er det beskrevet flere kasusrapporter hvor polymyalgia revmatika er assosiert med influensavaksinasjon (1-5). I en nylig publisert artikkel beskriver forfatterne 10 tilfeller hvor pasientene fikk polymyalgia revmatika og/eller Hortons syndrom (clusterhodepine) innen 3 måneder etter å ha fått influensavaksine. Av disse hadde 5 polymyalgia revmatika. I artikkelen refereres det i tillegg til 7 ytterligere tilfeller av polymyalgia revmatika etter influensavaksine. Forfatterne hypotese er derfor at polymyalgia revmatika som følge av influensavaksinasjon ikke er så sjelden som først antatt (1). (...)

(Anm: Polymyalgia revmatika (nhi.no).)

Forskere fraråder influenzavaccine
b.dk 26.3.2012
Influenzavaccine gør ingen forskel, hvis man er en rask voksen, konkluderer ny gennemgang.

Er du rask og mellem 16 og 64 år gammel, gør det ingen forskel, om du bliver vaccineret mod influenza eller ej. (...)

Hos de Praktiserende Lægers Organisation nikker formand Henrik Dibbern til rapportens konklusioner.

»Det er et videnskabeligt bevis på noget, vi allerede vidste. Hvis man nu kunne bevise, at vaccination kan nedsætte sygeligheden om vinteren, kunne det give mening for raske at vaccinere sig. Men når det ikke kan bevises, er der ingen grund til det,« siger han.

Forskerne peger i Cochrane-undersøgelsen på, at forbedring af indeklima og hygiejne på arbejdspladsen måske er en bedre forebyggelse mod influenza end vaccinationer. Det kan være en fornuftig tilgang, mener Tyra Krause, overlæge på Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut.

»Det er en rigtig god idé, for det kan forebygge over en bredere kam. Influenza er jo langt fra den eneste luftvejsinfektion,« siger hun. (...)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

Narkolepsiofrene: - Må ha oppfølging resten av livet
vg.no 12.3.2012
(VG Nett) 12 av de narkolepsirammede barna og familiene VG har snakket med frykter barna må ha oppfølging resten av livet.

- I tillegg til at jeg alltid vil trenge medisiner for å regulere narkolepsien, vil jeg være helt avhengig av oppfølging fra nevrolog, sier Sina Kathrine Øidne Hausvik. (...)

Vurderer felles søksmål etter vaksine
aftenposten.no 11.3.2012
Minst 45 barn og unge skal ha fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinen.

Flere familier som er blitt rammet av narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen vurderer å gå til felles søksmål, ifølge VG.

Tolv av familiene til de som er rammet av sykdommen sier til VG at de vurderer å gå til felles søksmål. Mandag skal de fleste av familiene møtes på Frambu kompetansesenter hvor de skal diskutere felles problemstillinger og veien videre.

Høsten 2009 anbefale norske myndigheter en vaksine mot svineinfluensa. Etter å ha fulgt rådet, skal minst 45 barn og unge ha fått sovesykdommen narkolepsi. (...)

5.500 reaksjoner på svineinfluensavaksinen
aftenposten.no 7.3.2012
Legemiddelverket har mottatt over 5.500 meldinger om reaksjoner på svineinfluensavaksingen. (...)

Legemiddelverket har fått melding om tolv dødsfall og 34 tilfeller av spontanabort/fosterdød, men de foreløpige undersøkelsene viser ingen sannsynlig sammenheng mellom bivirkningene og symptomene. Andre årsaker enn svineinfluensavaksinen er blitt vurdert som en mer nærliggende årsak.

Avisen har den siste tiden fått en rekke henvendelser fra personer med utmattelsesykdommen ME, muskelsmerter og gravide som frykter vaksinen har skyld i skader og sykdommer hos deres barn.

GlaxoSmithKline sier alle bivirkningene av Pandemrix-vaksinen blir rapportert til legemiddelmyndighetene. (...)

Hva visste de, og når visste de det?
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:505 (6.3.2012)
Minst 35 barn har fått diagnosen narkolepsi etter å ha fått svineinfluensavaksine høsten 2009. Hva var grunnlaget for å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkning? (...)

Sykehus i e-post: Ti nye barn rammet av narkolepsi
vg.no 29.2.2012
RYSTET: Narkolepsien til Einar Lunden Eide (7) har kostet mamma Liv Kirsten Eide og pappa Gjeruld Lunden enormt med tid og krefter. (...)

I en fortrolig e-post som VG har fått tilgang til, går det frem at ti nye tilfeller av narkolepsi er registrert.

Det betyr i så fall at det er nå er 45 norske barn mellom 4 og 19 år som er rammet av den ødeleggende sykdommen - etter å ha fulgt myndighetenes råd om å la seg vaksinere. (...)

Sammenlignet svinevaksinen med paracet før babystudie
vg.no 28.2.2012
(VG Nett) Da legemiddelfirmaet begynte å lete etter spedbarn å vaksinere mot svineinfluensa, hevdet de at vaksinen ikke var farligere enn paracet. (...)

- Det er ikke noe farligere for barn å ta denne vaksinen enn det kan være å ta paracet, eller spise mat fordi de setter den i halsen, sa medisinsk sjef for legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), Erik Hjelvin, til VG i midten av november 2009. (...)

Åtte norske spedbarn ble «prøvekaniner» for svineinfluensa-vaksinen
vg.no 27.2.2012
(VG Nett) Åtte norske babyer var de første og eneste spedbarna i verden som ble vaksinert mot svineinfluensa. Målet var å finne ut om vaksinen var trygg for så små barn.

Først senere har det blitt kjent at minst 35 barn har fått narkolepsi i Norge etter å ha tatt den omstridte sprøyten. Nå anbefales Pandemrix-vaksinen ikke lenger for noen under 20 år.

Firmaet GlaxoSmithKline AS ville i utgangspunktet gi vaksinen til 60 norske barn på mellom 8 og 12 uker, og finne ut hvor sikker den var for dem, men fant bare åtte.

Alle barna i studien ble fulgt opp i 11 måneder etterpå, og ingen skal ha merket noen spesielle bivirkninger, ifølge legemiddelfirmaet. (...)

Influenza-vaccine igen i søgelyset
dr.dk 20.2.2012
Den massevaccination, som Sverige, Finland, Norge og Island gennemførte, da svineinfluenzaen H1N1 for tre år siden brød ud, har efter alt at dømme påført mange svenske og finske børn den invaliderende og uhelbredelige hjernesygdom narkolepsi, skriver Ingeniøren.

Det viser nye tal fra European Centre for Disease Prevention and Control, som har opgjort, hvor mange der er blev ramt af sygdommen, der bl.a. viser sig ved uimodståelige søvnanfald og pludselige muskellammelser.

Den mistænkte vaccine hedder Pandemrix. Det var den, der tegnede sig for mere end to tredjedele af det samlede forbrug i EU, bl.a. i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Sverige og Finland vaccinerede flest personer mod H1N1, og det er også der, at langt flest har fået narkolepsi. I Finland er 121 blevet ramt af den ellers yderst sjældne hjernesygdom. I Sverige har 168 vaccinerede, deraf 150 børn, fået sygdommen.

Lægemiddelstyrelsens overlæge Doris Stenver kommenterer overfor Ingeniøren:

-Selv om vi overordnet ikke kan tillade os at sige, at der er en sammenhæng mellem brugen af Pandemrix og stigningen i narkolepsi-tilfælde, kan vi ikke komme bort fra, at der ser ud til at have været en sammenhæng i Sverige og Finland, men at det er nogle lokale forhold, der gør sig gældende. (...)

Fagkomité var splittet om massevaksinering
dagbladet.no 19.2.2012
Fagkomiteen som ga myndighetene råd under svineinfluensaepidemien, var internt uenig om massevaksinering mot influensasykdommen. (...)

Vaksineskandalen som vil koste norske skattebetalere millioner
tv2nyhetene.no 18.2.2012
Myndighetene fryktet 10.000 døde nordmenn. Nå kommer i stedet erstatningssakene etter bivirkningene av svineinfluensavaksinen. (...)

Avgjorde vaksine til alle på 19 timer
vg.no 18.2.2012
(VG Nett) Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen. (...)

Helseministeren lover full vaksinegransking
nrk.no 18.2.2012
(...) Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover nå en omfattende gransking av saken, ifølge VG Nett.

– I denne saken skal alle steiner snus. Jeg er opptatt av at barna og familiene deres sikres god og tett oppfølging i helsetjenesten. Vi styrker nå kompetanse og kunnskap om narkolepsi. Jeg vil selv også ta initiativ til å møte barna og deres pårørende, sier Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet deltar Norge i en større europeisk undersøkelse om sammenhengen mellom Pandemrix og narkolepsi. (...)

Forbereder ny massevaksinering mot influensapandemi
nrk.no 17.2.2012
I Norge og Sverige plenlegges nå nye massevaksineringer mot en influensapandemi. Samtidig øker stadig kravene om erstatning etter bivirkninger fra svineinfluensavaksinen i begge landene.

Norge forbereder seg på ny massevaksinering mot en kommende influensa, som kan ligne på svineinfluensaen som herjet for to år siden. Helsemyndighetene har ikke bestemt seg for hvilken vaksine som skal brukes. (...)

Ville ikke anbefalt svineinfluensavaksinen til barn i dag
vg.no 16.2.2012
(...) - Det korte svaret er nei. Når vi nå er kjent med at denne vaksinen trolig kan gi narkolepsi hos barn, med en forekomst på omtrent ett tilfelle av narkolepsi per ti tusen vaksinerte barn, så ville det vært veldig viktig informasjon for oss da vi besluttet vaksinering, sier han på spørsmål fra VG Nett. (...)

– Massevaksinasjon mot svineinfluensa var totalt unødvendig
tv2nyhetene.no 15.2.2012
MASSEVAKSINASJON: 2,2 millioner nordmenn fikk vaksine mot svineinfluensa høsten 2009. Professor Elling Ulvestad (innfelt) mener massevaksinasjonen var totalt unødvendig.

I Norge vaksinerte 45 prosent av befolkningen seg, mens ingen vaksinerte seg i Polen. Likevel var det flere som døde av svineinfluensa i Norge. (...)

– Min konklusjon er at massevaksinasjonen var totalt unødvendig, sier Elling Ulvestad, professor i mikrobiologi og immunologi og avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. (...)

Svineinfluensavaksinene kostet Norge 650 millioner kroner.

Norge kjøpte 9,4 millioner doser vaksine mot svineinfluensa fra legemiddelselskapet GlaxoSmithKline (GSK). Vaksinen kostet 69 kroner per dose. (...)

Fikk narkolepsi av influensavaksine
aftenposten.no 11.2.2012
Einar Eide Lunden (7) har fått livsvarig narkolepsi – søvnsyke – etter vaksinasjon mot svineinfluensa for to år siden. (...)

Tre barn får svineinfluensa-erstatning
tv2nyhetene.no 8.2.2012
UTVIKLET NARKOLEPSI: Norsk pasientskadeerstatning har konkludert med at det er sannsynlig at tre barn fikk narkolepsi som følge av pandemrixvaksinen. (...)

Etter en grundig vurdering av om pandemrixvaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden, har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt barna medhold, melder NRK.

De tre barna er i alderen 8 til 15 år. (...)

Thea (6) sklir gjennom dagene i halvsøvne
nrk.no 8.2.2012
Hun var en frisk og aktiv fireåring, men svineinfluensa-vaksinen snudde opp ned på alt. – Hun har ingen synlig glede av livet lenger. Hun bare sklir gjennom dagene i halvsøvne, forteller Theas pappa Per Kristian Strand. (...)

– Vi har engasjert advokat, og må bare kjempe videre sammen med de andre familiene dette gjelder, sier Theas pappa Per Kristian Strand til NRK.no. (...)

Parents claim link between flu vaccine and narcolepsy
telegraph.co.uk 12.12.2011
Parents of children who have been struck down with the sleeping syndrome narcolepsy claim that it could have been triggered by the swine flu vaccine. (...)

The vaccine is manufactured by GlaxoSmithKline, whose UK medical director Dr Pim Kon, said: "There is currently no evidence at all to suggest there is a causal link between Pandemrix and narcolepsy.

"We are working very hard with the regulatory authorities to try to understand what is happening. (...)

Ti nye barn med narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen
vg.no 30.11.2011
SOVESYKDOM: 29 barn har fått diagnosen narkolepsi etter å ha tatt pandremix-vaksinen. (...)

Det er ti flere barn enn tidligere antatt, ifølge tall Statens Legemiddelverk offentliggjorde i dag.

De sier vet foreløpig ikke hva som utløser sykdommen hos barn som har tatt vaksinen.

- Per i dag så har vi ikke noen sikker formening om hva som kan utløse det. Men vi vet at det er barn mellom fire og nitten, og mange av dem er i begynnelsen av tenårene, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, til VG Nett. (...)

Trekker tilbake influensavaksine
tv2nyhetene.no 4.11.2011
(...) – Enkelte alvorlige reaksjoner
– Årsaken er et uventet høyt antall bivirkninger etter vaksinasjon med Preflucel batch VNV5L010B. Batch VNV5L010B er ikke distribuert av Folkehelseinstituttet men av apotekkjedene, skriver Folkeinstituttet.

Bivirkningene er lette, forbigående influensasymptomer med feber og muskelsmerter, samt allergiske reaksjoner.

– Enkelte av de allergiske reaksjonene har vært alvorlige. Ifølge Legemiddelverket er det så langt ikke rapportert om bivirkninger etter vaksinasjon med Preflucel i Norge, heter det videre.

Baxter International har trukket totalt 300.000 doser tilbake fra markedet, ifølge britiske medier. (...)

Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar
lakemedelsverket.se 18.10.2011
Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper. (...)

(Anm: Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Influenza Virus Affects Intestinal Microbiota and Secondary Salmonella Infection in the Gut through Type I Interferons. Abstract. Human influenza viruses replicate almost exclusively in the respiratory tract, yet infected individuals may also develop gastrointestinal symptoms, such as vomiting and diarrhea. However, the molecular mechanisms remain incompletely defined. Using an influenza mouse model, we found that influenza pulmonary infection can significantly alter the intestinal microbiota profile through a mechanism dependent on type I interferons (IFN-Is). Notably, influenza-induced IFN-Is produced in the lungs promote the depletion of obligate anaerobic bacteria and the enrichment of Proteobacteria in the gut, leading to a “dysbiotic” microenvironment. (…) PLoS Pathog 2016;12(5): e1005572.)

Barn med narkolepsi får 50 000
dagensmedicin.se 7.10.2011
Läkemedelsförsäkringen, LFF, har nu betalat ut den första ersättningen till barn som blivit sjuka i narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensa.

Tidigare artikel:

Anhöriga till narkolepsisjuka kräver statligt löfte om ersättning

Tolv familjer har fått besked om att deras barn ersätts med 50 000 kronor var för sveda och värk, skriver Dagens Nyheter. (...)

Ökad risk för narkolepsi på västkusten
dagensmedicin.se 16.9.2011
Risken att drabbas av narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensa ökade 20 gånger bland unga på västkusten, enligt en pågående studie.

I landet som helhet ökade narkolepsi bland barn och ungdomar, i samband med vaccineringen, sju gånger. (...)

Vaksinerte barn fikk sovesyke
aftenbladet.no 12.9.2011
– Undersøkelsene kan tyde på at vi var for snare til å vaksinere mot svineinfluensa, sier kommuneoverlege Egil Bjørløv i Stavanger. (...)

Finske helsemyndigheter:
Bekrefter sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi blant barn og unge

fhi.no 1.9.2011
Det finske folkehelseinstituttet har den 1. september i år publisert en pressemelding der de bekrefter resultater fra to tidligere interimsrapporter om Pandemrix-vaksinen og økt antall tilfeller av narkolepsi blant barn og unge i Finland.

- De norske tallene viser samme bilde som det våre finske kolleger går ut med. Norge deltar i en stor europeisk studie (VAESCO) der åtte land deltar. Her vil resultatene publiseres senere i høst, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Divisjon for smittevern i Folkehelseinstituttet. (...)

Nya rön: Svininfluensa kan orsaka narkolepsi
sverigesradio.se 23.8.2011
Nya forskningsrön från Kina tyder på att svininfluensa kan orsaka den neurologiska sjukdomen narkolepsi utan att man blivit vaccinerad. Viruset H1N1 skulle i så fall kunna utlösa sjukdomen, som då inte beror på vaccinationen, vilket man tidigare trott.

Nya forskningsrön från Kina tyder på att svininfluensa kan orsaka den neurologiska sjukdomen narkolepsi utan att man blivit vaccinerad. Viruset H1N1 skulle i så fall kunna utlösa sjukdomen, som då inte beror på vaccinationen, vilket man tidigare trott. (...)

(Anm: Narcolepsy onset is seasonal and increased following the 2009 H1N1 pandemic in china. Annals of Neurology 2011 (Online Version of Record published before inclusion in an issue).)

Mistet smaks - og luktesans etter svineinfluensavaksine
nrk.no 9.8.2011
Over hundre personer har meldt fra om problemer meed smaks - og luktesans etter å ha tatt svineinfluensavaksinen. Bivirkningene overrasker Legemiddelverket. (...)

Kan søke erstatning
Madsen sier at de som er hardt rammet kan søke erstatning.

– Man kan henvende seg til Norsk pasientskadeerstatning hvis man mener man er blitt påført en plagsom og alvorlig bivirkning.

– Vil du si at tap av smakssans eller luktesans kommer inn under denne kategorien?

– Ja, det er en ganske alvorlig hendelse for et menneske å miste smaks- eller luktesansen, sier Madsen. (...)

Angrer på vaksinen
Bergenskvinnen skulle i dag ønske at hun handlet annerledes for snart to år siden.

– Jeg angrer på at jeg tok vaksinen. Jeg skulle aldri tatt den, sier hun. (...)

Svineinfluensavaksine kan ha påvirket smaks- og luktesans
legemiddelverket.no 9.8.2011
Statens legemiddelverk har fått inn 108 bivirkningsmeldinger som gjelder endring og/eller tap av smaks- og luktesans etter svineinfluensavaksinen. 51 av disse meldte om forbigående lettere plager.

Av de som har meldt om varige bivirkninger er det en overvekt av kvinner og den største gruppen er i alderen 30 – 50 år. Det er registrert to personer under 20 år som har fått endret smakssans.

Det er ikke sett på om det kan være flere andre årsaker til bivirkningene og det er enda for tidlig å si om smaks- og luktesans er permanent endret.

Saken er omtalt på nrk.no idag. (...)

Advarer mot bruk av Pandemrix-vaksinen
aftenposten.no 3.8.2011
600.000 barn og unge - halvparten av alle i alderen 0 til 19 år - tok vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Nå anbefaler europeiske legemiddelmyndigheter å begrense bruken. (...)

Frykter flere tilfeller
Hittil er det meldt at 19 norske barn og fem voksne har fått narkolepsi. Ett av barna var ikke vaksinert. Den europeiske legemiddelkomiteen diskuterte de norske og andre tilfeller på et møte for to uker siden, og bestemte seg for å være mer restriktiv i anbefalingene.

Ifølge Legemiddelverket er vanlig forekomst av narkolepsi hos barn ca. ett tilfelle pr. 100 000 barn. Det var derfor ventet om lag fem tilfeller hos vaksinerte barn. Siden det ofte tar lang tid før narkolepsi-diagnosen blir fastslått hos barn frykter Legemiddelverket at det kan bli meldt om flere tilfeller. Tall fra Finland og Sverige viste at barn og ungdom som fikk Pandemrix hadde seks til 13 ganger høyere risiko for å utvikle narkolepsi enn barn og ungdom som ikke fikk vaksinen. (...)

Krav på erstatning
Personer som får skader i sammenheng med vaksiner gitt i offentlige vaksineprogram, vil ha krav på erstatning og kan kontakte Norsk pasientskadeerstatning.

I Norge er ingen vaksinert med Pandemrix det siste året. (...)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (sivilrett.no).)

(Anm: Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen (SOM)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

Vil begrense bruken av svineinfluensavaksine
nrk.no 22.7.2011
Legemiddelverket oppfordrer til begrenset bruk av svineinfluensavaksiner til personer under 20 år på grunn av økt risiko for å utvikle narkolepsi.

Legemiddelverket bygger sin oppfordring på anbefalinger fra Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen (CHMP). (...)

Ifølge studiene i Sverige og Danmark er risikoen for å utvikle narkolepsi 13 ganger høyere hos barn og ungdom som blir vaksinert med Pandemrix, enn hos dem som ikke får slik vaksine.

LES OGSÅ: - Vaksinen ga trolig narkolepsi - LES OGSÅ: Holdt narkolepsi-mistanke hemmelig (...)

Användningen av Pandemrix begränsas i Europa
lakemedelsvarlden.se 21.7.2011
Barn och ungdomar under 20 år bör inte vaccineras med Pandemrix när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) finns tillgängligt.

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, CHMP har slutfört utredningen av risken för att insjukna i narkolepsi efter vaccination med Pandemrix.

Utredningen startade i augusti 2010 efter rapporter om ett ökat antal fall av narkolepsi i Finland och Sverige som sattes i samband med vaccination med Pandemrix. I utredningen ingår de svenska och finska studier som Läkemedelsverket tidigare rapporterat om och data och fallrapporter från övriga länder i Europa. Experter med kunskaper inom berörda områden såsom barnneurologi, infektion, immunologi och sömnstörningar har konsulterats. (...)

Vaksine øker barns risiko for narkolepsi
aftenposten.no 1.7.2011
(...) En svensk studie slår fast at vaksinen mot svineinfluensa mangedobler risikoen for å utvikle søvnsykdommen narkolepsi.

I april skrev A-magasinet om Birgitte (30) som er 100 prosent sykmeldt etter å ha fått konstatert søvnsykdommen narkolepsi. Symptomene begynte i 2009, kort tid etter at hun vaksinerte seg mot svineinfluensa. (...)

– Tok dere for lett på muligheten for en sammenheng?

– Jeg vil ikke si det. Men tidligere hadde vi ikke kunnet se noen sammenheng i Norge. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) konkluderte i september med at det ikke kunne påvises noen sammenheng. Nå har vi hatt tid til å samle inn flere tilfeller, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Må bare beklage. GlaxoSmithKline AS produserte Pandemrix og forsynte Norge. – Det ser ut til å være en sammenheng, noe som er ny kunnskap for oss. Det er selvsagt leit at vaksinen har ført til narkolepsi for noen. Detmåvi bare beklage, sier administrerende direktør Åge Nærdal.

– Føler dere ansvar for dette?

– Ettersom vaksinen måtte produseres så raskt, er staten ansvarlig for den. De europeiske legemiddelmyndighetene kan enten komme frem til at fordelene er større enn ulempene ved vaksinen, eller motsatt. Uansett produseres det ikke noe av vaksinen nå.

– Hva ville skje i tilfelle en ny pandemi?

– Staten har ingen avtale med oss og dermed ingen vaksine. Nå er det viktig å finne årsakssammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi. Det kan ligge i selve virusstammen eller i noen av de andre stoffene i vaksinen, sier Nærdal. (...)

Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi
lakemedelsvarlden.se 30.6.2011
Läkemedelsverket har slutfört en fallinventeringsstudie som stärker belägget från tidigare rapporter om ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi hos barn och ungdomar (19 år och yngre). (...)

Risken att insjukna i narkolepsi med kataplexi för de som vaccinerat sig var 4.2 per 100 000 personer och år medans risken för ovaccinerade individer var 0.64 per 100 000 personer och år. En jämförelse av vaccinerade och ovaccinerade barn och ungdomar visar att insjuknade risken (incidensen) var 6.6 gånger högre för vaccinerade barn/ungdomar än för ovaccinerade. Dessa siffror kan också uttryckas som att det uppkom 3.6 flera fall av narkolepsi med kataplexi per 100 000 i vaccinerade barn/ungdomar. (...)

Sammanfattningsvis ger den nu redovisade fallinventeringsstudien ytterligare vetenskapligt belägg för att det finns ett samband mellan en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar och vaccination med Pandemrix i Sverige. Storleksordningen på riskökningen varierar något mellan registerstudien och fallinventeringsstudien men påverkar inte de övergripande slutsatserna. (...)

14 norske barn har fått narkolepsi etter vaksine
aftenposten.no 21.6.2011
Etter vaksinering med Pandemrix er det meldt om 14 tilfeller av narkolepsi hos barn i Norge.

Økt antall tilfeller hos barn er også sett i Finland, Frankrike og Sverige, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

Vaksinen Pandemrix ble benyttet for å bremse utbredelsen av svineinfluensa eller influensa A(H1N1) i Norge og flere andre land.

Den europeiske vitenskapelige komiteen for legemidler (CHMP) vil diskutere mulig sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi hos barn på et møte i juli 2011. (...)

Vill stoppa vaccinationer
dagensmedicin.se 11.4.2011
Svenska Läkemedelsverket vill se ett stopp för Pandemrixvaccinationer av barn i hela Europa.

Det kan vara betydligt fler barn som har drabbats av narkolepsi efter influensavaccineringen med Pandemrix än man tidigare har trott. (...)

Ännu fler barn kan ha fått narkolepsi
sydsvenskan.se 10.4.2011
Det kan vara betydligt fler barn som har drabbats av narkolepsi efter influensavaccineringen än man tidigare har trott.
Läkemedelsverket går nu igenom journalerna från cirka 135 barn och ungdomar.

För ett par veckor sedan bekräftade Läkemedelsverket att det kan finnas ett samband mellan sjukdomen narkolepsi och svininfluensavaccinet Pandemrix. (...)

Samband mellan narkolepsi och Pandemrix i Frankrike
dagensmedicin.se 5.4.2011
Även i Frankrike rapporteras ett starkt samband mellan Pandemrixvaccination och narkolepsi. (...)

Pandemrix ökar risk för narkolepsi
svd.se 29.3.2011
Resultat från en svensk studie som presenterades av Läkemedelsverket tyder på influensavaccinet Pandemrix ökar risken för för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi.

Risken för personer under 20 år som vaccinerats med Pandemrix kan vara fyra gånger högre jämfört med ovaccinerade, enligt studien. Det innebär att cirka tre fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och ungdomar skulle kunna sättas i samband med vaccinationen.

Resultatet ligger i linje med en liknande finländsk registerstudie som nyligen presenterades. Resultaten är de första från denna studie och det råder viss osäkerhet kring riskökningens storlek.

Studien tar till exempel inte hänsyn till om individer med ökad risk att drabbas av narkolepsi också i större omfattning har vaccinerats. (...)

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar
lakemedelsverket.se 29.3.2011
Resultaten från en svensk registerstudie tyder på att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi kan vara fyra gånger högre hos individer under 20 år som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Utfallet är i linje med resultaten från en liknande finsk registerstudie. (...)

Studien visar en fyrafaldigt ökad risk för barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix att insjukna i narkolepsi jämfört med ovaccinerade (4,06 fall på 100 000 personår hos vaccinerade jämfört med 0,97 fall på 100 000 personår hos ovaccinerade). Detta innebär att ca tre fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn/ungdomar skulle kunna sättas i samband med vaccinationen. Det sågs ingen riskökning hos vuxna. (...)

De svenska resultaten är i linje med de resultat som nyligen rapporterats från Finland. I den finska studien sågs en niofaldig riskökning för narkolepsi hos barn och ungdomar under 20 år. (...)

"Pandemrix olämpligt för barn"
dagensmedicin.se 18.3.2011
Vaccinet Pandemrix är olämpligt för barn, tycker Läkemedelsverket. (...)

Svininfluensavaccinet Pandemrix bör inte användas på barn förrän eventuellt samband med risken att insjukna i narkolepsi är ordentligt utredd.

Det konstaterar Läkemedelsverket. (...)

Pandemrix og narkolepsi – flere studier nødvendig
legemiddelverket.no 21.2.2011
Flere studier er nødvendig før det kan trekkes konklusjoner om sammenhengen mellom vaksinering med Pandemrix og utvikling av narkolepsi. Dette er vurderingen gjort av den vitenskapelige komiteen til det europeiske legemiddelkontoret EMA i forrige uke. (...)

Pressemelding fra EMA: European Medicines Agency reviews further data on narcolepsy and possible association with Pandemrix (...)

Ingen global ökning av narkolepsi efter vaccinering
lakemedelsvarlden.se 9.2.2011
Ingen annanstans än i Sverige och Finland har man sett en kraftig ökning av antalet narkolepsifall i samband med vaccinering med influensavaccinet Pandemrix. Det konstaterar WHO efter att ha gått igenom rapporter från flera länder. (...)

WHO reviews GSK H1N1 flu shot after narcolepsy link
reuters.com 1.2.2011
(Reuters) - The World Health Organization is reviewing the safety of GlaxoSmithKline's Pandemrix H1N1 flu vaccine after a Finnish study suggested children who got the shot were nine times more likely to suffer from narcolepsy, a rare sleeping disorder. (...)

Sammenheng mellom H1N1-vaksine og narkolepsi påvist
aftenposten.no 1.2.2011
Foreløpige beregninger viser en ni ganger så høy risiko for å få narkolepsi blant barn som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, ifølge en fersk studie.

Norske helsemyndigheter slo mandag kveld alarm, etter å ha mottatt resultatene av en finsk studie av Pandemrix-vaksinen som ble gitt til 2,2 millioner nordmenn i 2009 og 2010.

Den finske studien konkluderer med at det må være en sammenheng mellom den registrerte økningen av narkolepsi hos barn, og massevaksineringen mot influensaviruset A(H1N1), også kjent som svineinfluensa.

Av 60 barn mellom 4 og 19 år som ble registrert med narkolepsi i Finland i 2009 og 2010, var 52 vaksinert. (...)

Thea sover 18 timer i døgnet – nå vurderer foreldrene søksmål
nrk.no 1.2.2011
MENER AT VAKSINEN GA SOVESYKE: Etter at Thea Strand fikk vaksine mot svineinfluensaen for litt over ett år siden, har hun sovet 18 timer om dagen. Foreldrene mistenker at vaksinen er årsaken til sykdommen. (...)

- Vi ble syke av vaksinen
vg.no 1.2.2011
Mareritt for småbarnsfamilie

SANDVIKA (VG) Etter at de tok vaksinen mot svineinfluensa, fikk lille Håkon (3), Henriette (1) og mamma Vibeke akutt søvnighet og store smerter. (...)

Uptick in Febrile Seizures Tied to Flu Vaccine
medpagetoday.com 20.1.2011
The FDA and CDC have detected an increase in reports of febrile seizures among children younger than 2 who received Fluzone, the trivalent inactivated influenza vaccine made by Sanofi Pasteur. (...)

Frykter Thea (5) fikk sovesyke av svineinfluensa-vaksine
nrk.no 17.1.2011
I over ett år har familien fra Sulitjelma i Nordland kjempet for å få hjelp til datteren som har fått den sjeldne og alvorlige søvnsykdommen.

– Vi har vært desperate. Først for å bli trodd. Deretter for å få hjelp, sier Theas foreldre Therese Leone og Per Kristian Strand til Saltenposten. (...)

Inget skvalen i årets vaccin
svd.se 11.1.2011
Det har spekulerats i om ämnet skvalen, som ingick i förra årets influensavaccin, kan ha orsakat flera barns narkolepsi. I årets influensavaccin finns ämnet inte med, men enligt Charlotta Bergqvist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, beror det inte på narkolepsimisstankarna.

Skvalen är en substans som vanligen utvinns från hajleverolja, men finns också i exempelvis oliver och produceras i kroppen när kolesterol omsätts.

Ämnet är kontroversiellt, inte minst har det pekats ut som tänkbar orsak till "Gulf War Syndrom" då 30 procent av de amerikanska soldaterna fick svåra diffusa symtom som kronsik trötthet och minnesproblem. Teorin har inte bekräftats, men skepsisen mot ämnet kvartstår – vilket är tydligt framförallt i bloggar på nätet. (...)

Feil om influensavaksine
Rolv Lundheim - Dr scient. 1.amanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole
dagbladet.no 7.1.2011
Beskytter ikke bare en av hundre. (...)

Det blir dannet et inntrykk av at legemiddelindustrien har holdt oss for narr og solgt vaksiner som ikke virker. Dette stemmer altså ikke. Forfatterne sier likevel at resultatene taler mot massevaksinasjon av friske personer mot vanlig sesonginfluensa siden sykdommen er mild og få blir syke. Undersøkelsen omhandler bare voksne mennesker med god helse, og bør derfor ikke brukes som grunnlag for å gi råd til vaksinering av risikogrupper. (...)

«Vaksine beskytter bare én av hundre mot influensa»
aftenposten.no 5.1.2011
Folkehelseinstituttet varsler utbrudd av influensa i løpet av et par uker. Samtidig er det full forvirring rundt effekten av vaksinen. (...)

I en studie, ledet av Tom Jefferson, hevdes det at undersøkelser som ikke er sponset av selskaper som selv selger influensavaksine, viser at vaksinene stort sett ikke beskytter mot influensa hos friske voksne personer. Kun én av hundre vaksinerte personer unngår sykdom. (...)

Avviser at influensavaksine ikke har noen effekt
vg.no 4.1.2011
Folkehelseinstituttet avviser at influensavaksiner nesten ikke har noen effekt. (...)

Påstanden stammer fra en ny undersøkelse fra Cochrane-instituttet i Italia gjengitt i den danske avisa Berlingske Tidende. (...)

De italienske forskerne har gjennomgått i alt 36 influensastudier, og konklusjonen er at undersøkelser som ikke er sponset av selskaper som selv selger influensavaksiner, viser at vaksinene stort sett ikke beskytter mot influensa. Kun én av hundre vaksinerte personer unngår sykdom. (...)

Forskere sår tvil om influensavaksinenes effekt
vg.no 4.1.2011
Influensavaksiner har nesten ingen effekt, viser ny forskning ifølge den danske avisa B.T.

En ny undersøkelse fra Cochrane-instituttet i Italia viser at de populære influensavaksinene har liten eller ingen effekt, skriver B.T. (...)

Influenzavacciner har ingen effekt
berlingske.dk 5.1.2011
Kun undersøgelser sponseret af medicinalfirmaer viser positive resultater af vaccination mod influenza.

Influenzavacciner har nærmest ingen effekt.

Det viser en ny undersøgelse fra Cochrane Instituttet i Italien, skriver B.T. (...)

Sjekker om influensavaksinen førte til sjeldne sykdommer
nrk.no 16.12.2010
Hvor stor sammenheng er det egentlig mellom sjeldne sykdommer og fjorårets influensavaksine? Flere tilfeller av narkolepsi, Guillain-Barre syndrom og pasienter som opplevde abort ble rapportert i kjølevannet av influensavaksinen.

Tidligere funn tyder på at dette var en direkte konsekvens av vaksinen og nå vil Folkehelsinstituttet få frem om dette stemmer. (...)

Meningsløs massevaksinasjon
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2454 (16.12.2010)
Folkehelseinstituttet slo tidlig fast at influensapandemien høsten 2009 kom til å bli mild. Likevel ble det anbefalt allmenn vaksinasjon. Mye tyder på at anbefalingen ble fattet uten adekvat vurdering av kunnskapsgrunnlaget. For å få klarhet i dette trengs det en uavhengig gransking. (...)

Uavhengig gransking
Beslutningen om å anbefale allmenn vaksinasjon mot svineinfluensa hadde svært stor betydning for ressursbruken innen folkehelsearbeidet høsten 2009. På beslutningstidspunktet var det åpenbart at kunnskapsgrunnlaget tilsa en annen strategi enn massevaksinasjon, noe danskene klokelig så. Og resultatet taler for seg – i Danmark ble 10 % av befolkningen vaksinert, og de hadde 33 dødsfall blant sine 5,5 millioner innbyggere. Tilsvarende tall for Norge var 45 % vaksinedekning og 29 dødsfall på 4,8 millioner innbyggere.

Prosessen bak den norske beslutningen var preget av hastverk, vilkårlighet og gruppetenkning, og det vil derfor være korrekt å betrakte beslutningen som feil i prosess like så mye som i resultat. Mesteparten av arbeidet i Kommune-Norge som kom i kjølvannet av beslutningen blir dermed også forfeilet og unødvendig. Rapporten fanger ikke opp dette aspektet. (...)

Oppfordrer til influensavaksine
aftenbladet.no 13.12.2010
Det nye utbruddet av svineinfluensa i Storbritannia er så alvorlig at norske helsemyndigheter nå oppfordrer folk i risikogrupper til å vaksinere seg.

- Hendelsene i England er en påminnelse om at svineinfluensaviruset kan gi alvorlig sykdom også i år, sier Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, til folkehelsa.no.

Han sier at de anbefaler at personer i risikogruppene som ikke har tatt influensavaksinen i høst, nå kontakter fastlegen eller kommunehelsetjenesten for å bli vaksinert med sesonginfluensavaksinen. (...)

Influensa; skydd mot astma?
sverigesradio.se 13.12.2010
Feber, trötthet, muskel- och ledvärk. Influensan är en lika ovälkommen som återkommande inkräktare i våra kroppar så här års. Men, om man ska tro forskarna så är inte smittan endast av ondo.

Nej, det verkar som om den faktiskt har egenskaper som kan skydda oss från ett annat lika oönskat tillstånd, nämligen astma. Astma har ökat kraftigt under de senaste decennierna, något som tros bero på en minskad exponering för mikroorganismer som bakterier eller virus. (...)

Konstant syk etter stikket
namdalsavisa.no 13.11.2010
Klokka 10.00 ble svineinfluensavaksinen satt. Klokka 20.00 var Toril Fornes Holm sengeliggende. Det er ett år siden. Siden har hun vært sammenhengende dårlig. (...)

Nøyaktig ti timer etter at hun hadde fått sprøytestikket i oktober 2009, lå Toril til sengs i full influensa med feber.

– Jeg hadde vanvittig vondt i kroppen, i alle ledd. Det varte i fire dager, så var jeg opp og på jobb igjen, forteller hun. (...)

Færre tar vaksine
aftenposten.no 26.10.2010
Fastleger fra hele landet melder at færre ønsker å ta vaksinen mot sesonginfluensa. (...)

Ber alle gravide vaksinere seg mot årets influensa
tv2nyhetene.no 25.10.2010
Folkehelseinstituttet ber alle gravide vaksinere seg mot årets influensa. Instituttets svenske kollega advarer om at influensaen kan bli uvanlig aggressiv i år. (...)

Svenskene slår alarm om aggressiv influensa
vg.no 25.10.2010
Folkehelseinstituttet i Norge overvåker situasjonen

(VG Nett) - Vi kan få hundrevis, kanskje tusenvis av døde, sier sjefmikrobiolog Maria Brytting ved Smitteverninstituttet i Sverige, som advarer mot en uvanlig aggressiv influensa i år. (...)

Hvem bestemte at vi skulle vaksineres?
aftenposten.no 24.10.2010
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) finner ikke ut hvem som tok avgjørelsen om å vaksinere hele den norske befolkningen mot svineinfluensa. (...)

Faren ved svineinfluensa overdrevet
nrk.no 13.10.2010
Norske helsemyndigheters bruk av et verstefallsscenario som antydet 13.000 dødsfall, får kritikk av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en ny evalueringsrapport.

Helsemyndighetene bidro til å overdrive farene ved svineinfluensaen da sykdommen rammet Norge i fjor vår. Det er blant konklusjonene i en ny evalueringsrapport etter pandemien. (...)

Ubrukte vaksiner kan gå i søpla
nrk.no 5.10.2010
Rundt i Norge ligger det millioner av ubrukte doser med svineinfluensavaksine. Dosene har en verdi på 200 millioner kroner. (...)

Da det ble klart at Norge ikke fikk så mange syke som først antatt var det flere som mente at myndighetene burde sendt fra seg noen doser til fattige land. En av dem mener at vi kunne kvittet oss med så mye som 90 prosent. (...)

- Gravide bør ta influensavaksinen
nrk.no 30.9.2010
Flere enn vanlig bør ta vaksinen mot sesonginfluensa i høst, mener Folkehelsa. De forventer utbrudd av tre ulike influensavirus, blant annet svineinfluensa. (...)

(Anm: Influensa hos gravide kan skade barnet. Folkehelseinstituttet undersøker om norske barn kan ha tatt skade av at mødrene hadde influensa under graviditeten. - Tidligere studier har vist at det kan være en sammenheng mellom influensainfeksjon i svangerskapet og redusert IQ og økt risiko for mental sykdom - type schizofreni hos barnet. Disse studiene er ikke konklusive og det trengs mange flere studier på dette feltet, sier forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet til NRK. (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

- Kæmpe studie af T. gondii: Kattelortparasit hænger sammen med skizofreni. Risikoen er dog stadig meget lille.

(Anm: Kæmpe studie af T. gondii: Kattelortparasit hænger sammen med skizofreni. Risikoen er dog stadig meget lille. (…) Koblingen er der, den kan vi ikke komme udenom,« siger førsteforfatter Kristoffer Burgdorf, som er postdoc ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, til Videnskab.dk. (videnskab.dk 1.2.2019).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Precosa. KAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 250 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). (felleskatalogen.no).)

- Effektivitet og sikkerhet for det probiotiske Saccharomyces boulardii for forebygging og behandling av gastrointestinale lidelser.

(Anm: Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Abstract Several clinical trials and experimental studies strongly suggest a place for Saccharomyces boulardii as a biotherapeutic agent for the prevention and treatment of several gastrointestinal diseases. S. boulardii mediates responses resembling the protective effects of the normal healthy gut flora. The multiple mechanisms of action of S. boulardii and its properties may explain its efficacy and beneficial effects in acute and chronic gastrointestinal diseases that have been confirmed by clinical trials. Caution should be taken in patients with risk factors for adverse events. This review discusses the evidence for efficacy and safety of S. boulardii as a probiotic for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders in humans. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125.)

(Anm: Har probiotika noen berettigelse i behandlingen av infeksjonssykdom? Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 2902-3. Publisert: 10. desember 2002.)

(Anm: Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon. (…) Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon Precosa inneholder saccharomyces boulardii og brukes som profylakse mot antibiotika-assosiert diaré ,og som tillegg til vancomycin- eller metronidazolbehandling, for å forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile. Det er rapportert dødelige tilfeller blant kritisk syke og immunsupprimerte pasienter som følge av fungaemia. I Finland, hvor produktet selges reseptfritt, er det rapportert fire dødsfall. Ingen tilfeller er så langt rapportert i Norge. På grunn av risikoen for fungaemia har europeiske legemiddelmyndigheter anbefalt (ny)  kontraindikasjon mot legemidler som inneholder saccharomycess boulardii til kritisk syke og immunsupprimerte pasienter. Legemidlet inneholder levende organismer og kapsler bør ikke åpnes i nærheten av pasientene. Legemidlet bør også håndteres med engangshansker. Precosa er det eneste legemidlet på markedet i Norge som inneholder saccharomyces boulardii. Tall fra reseptregisteret tyder på at det brukes lite. Vi ber leger om å melde bivirkninger til sitt regionale helseforetak eller til Legemiddelverket. relis.no/meldeskjema legemiddelverket.no/meldeskjema. (tidsskriftet.no T. nr. 22/17 ).)  

- Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. (- Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker.)

(Anm: Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. Om candidiasis Enkelte candida-arter kan forårsake sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. Candida ble tidligere kalt Monilia. Det er påvist over 200 ulike arter. Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker. Gjærsoppen ble første gang beskrevet i 1839. Gjærsopp er encellede mikroorganismer som danner sporer og formerer seg ved knoppskyting. Infeksjon gir vanligvis symptomer på hud og slimhinner, særlig munnhule og kjønnsorganer ofte i forbindelse med nedsatt motstandskraft, steroid- eller antibiotikabehandling, diabetes eller graviditet. Candidasopp i skjeden eller på penis er normalt ikke en seksuelt overført infeksjon. Candidasopp i munnhulen er ikke uvanlig hos spedbarn og kalles da trøske. Hos immunsvekkede personer kan candidasopp gi kraftig oppvekst i svelg, spiserør eller mage som gjennom blodbanen kan medføre spredning til hjernehinner, nyre, lunger, urinblære og hjerte. Invasive gjærsoppinfeksjoner forårsakes av ulike Candida spp. I Norge dominerer Candida albicans, etterfulgt av Candida glabrata. Candida auris er en art som ble identifisert 2009 i Japan og kan forårsake invasive infeksjoner og utbrudd i helseinstitusjoner. Den er påvist i store deler av verden, også i Norge (2016 og 2018). Utbrudd på helseinstitusjoner har forekommet i Spania og Storbritannia. Slike utbrudd har vist seg være vanskelig å kontrollere pga. betydelig miljøforurensing og resistensutvikling mot soppmidler. (fhi.no 18.4.2019).) 

- Hvordan gjenkjenne Candida i avføring. (- Candida er en type gjær som vokser i kroppen i områder som munn, tarm og skjede.)

(Anm: How to recognize Candida in stool. Candida is a type of yeast that grows in the body in areas such as the mouth, gut, and vagina. At normal levels, it does not cause any problems, but when a person has an overgrowth of Candidain the gut, it can appear in stools. Environmental changes in the body, certain health issues, and the use of antibiotics can encourage the growth of Candida. If there is an overgrowth of Candida, it can cause an infection called candidiasis. In this article, we discuss the signs and symptoms of Candida in stools and elsewhere in the body, as well as how to treat it. (medicalnewstoday.com 16.8.2019).) 

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Fungemi (Candidiasis) er tilstedeværelse av sopp eller gjær i blodet. Den vanligste typen, også kjent som candidemi, candedemia eller systemisk candidiasis, er forårsaket av Candida-arter, men infeksjoner av andre sopp, inkludert Saccharomyces, Aspergillus og Cryptococcus, kalles også fungemi.

(Anm: Fungemia is the presence of fungi or yeasts in the blood. The most common type, also known as candidemia, candedemia, or systemic candidiasis, is caused by Candida species, but infections by other fungi, including Saccharomyces, Aspergillus and Cryptococcus, are also called fungemia. It is most commonly seen in immunosuppressed or immunocompromised patients with severe neutropenia, cancer patients, or in patients with intravenous catheters. It has been suggested the otherwise immunocompetent patients taking infliximab may be at a higher risk for fungemia. (Anm: (en.wikipedia.org).) 

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity.) A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).))

Stanser ikke influensavaksine
aftenposten.no 23.9.2010
Det europeiske legemiddeltilsynet EMA har ikke funnet noe som kobler H1N1-vaksinen Pandemrix til narkolepsitilfeller.

EU-kommisjonen ba i slutten av august tilsynet om å undersøke vaksinen. Bakgrunnen var at det ble rapportert om usedvanlig mange nye tilfeller av narkolepsi hos barn i Sverige og Finland. (...)

Pandemic flu was no more serious than regular flu, in Wisconsin (Svineinfluensapandemien i Wisconsin var ikke mer alvorlig enn vanlig influensa)
Short Cuts
BMJ 2010; 341:c4970 (15 September)
JAMA2010;304:1091-8 [Abstract/Full text]
Further evidence has emerged that children and young adults were preferentially affected by pandemic influenza H1N1. Surveillance data from Wisconsin in the US shows that pandemic flu affected younger people than seasonal strains of flu circulating before the pandemic, but, in this area at least, pandemic H1N1 did not cause any more serious complications than other strains. Clinical presentation looked similar to that of seasonal influenza, except for a suggestion that pandemic flu caused fewer sore throats. The risk of hospitalisation or pneumonia was similar for all three strains in the study—pandemic H1N1 (3.5% of infected children, 95% CI 2.0% to 5.7%), seasonal H1N1 (5.2%, 2.3% to 10.0%), and seasonal H3N2 (4.3%, 2.3% to 7.4%). (...)

EU drugs regulator reviews safety of GSK's flu jab (EUs kontrollorgan for legemidler vurderer sikkerheten for GSKs influensavaksine)
reuters.com 28.8.2010
(Reuters) - Europe's drug regulator is reviewing the safety of GlaxoSmithKline's Pandemrix flu vaccine, which has been given to more than 30 million people in Europe, to investigate possible links to a sleep disorder.

The European Medicines Agency said it had been asked by the European Commission to conduct the review after a number of narcolepsy cases were reported, mainly in Sweden and Finland. (...)

Flere med narkolepsi i Norge etter svineinfluensavaksine
nrk.no 27.8.2010
Legemiddelverket har fått inn rapporter om fire tilfeller av søvnsykdommen narkolepsi i Norge etter svineinfluensavaksine. Vaksineringen er stoppet i Finland, og i dag startet en granskning av alle tilfeller i Europa. (...)

Fordi sykdommen er så sjelden, og på grunn av lang ventetid for utredning, tar det lang tid før pasientene får en riktig diagnose - for mange tar det flere år. (...)

- Svineinfluensaen må granskes på nytt
aftenposten.no 27.8.2010
Den store evalueringsrapporten etter svineinfluensaen vil ikke gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix. (...)

For KrF er det ikke nok at statlige etater som Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og DSB evaluerer influensaresponsen og de råd som ble gitt allmennheten.

- Gjennomgangen hadde hatt større verdi om den var helt uavhengig og ikke utført av etater som ligger under regjeringen, mener Syversen, som gjentar at Riksrevisjonen snarest bør se på saken. (...)

Holdt narkolepsi-mistanke hemmelig
nrk.no 26.8.2010
Finske leger forsket på en mulig sammenheng mellom vaksinen mot svineinfluensa og søvnsykdommen narkolepsi i flere måneder uten å offentliggjøre hva de visste, ifølge finsk tv.

Unormalt mange tilfeller av narkolepsi hos barn har fått svenske og finske helsemyndigheter til å mistenke en sammenheng med pandemivaksinen Pandemrix. (...)

Søvnsyke barn:
Kan sovne midt i lek

nrk.no 25.8.2010
(...) Narkolepsi er en sjelden diagnose. Det finnes ikke noe register, men man antar at det finnes mellom 1000 og 1200 personer med denne søvnsykdommen i Norge.

Fordi sykdommen er så sjelden, og på grunn av lang ventetid for utredning, tar det lang tid før pasientene får en riktig diagnose - i gjennomsnitt 14 år. (...)

Nytt narkolepsitilfelle meldt inn etter svineinfluensavaksinering
vg.no 25.8.2010
(VG Nett) Statens Legemiddelverk har fått melding om at nok en jente som er vaksinert for svineinfluensa, nå har fått diagnosen narkolepsi.

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket understreker likevel at det ikke er bevist noen sammenheng, men at de er interessert i at alle tilfeller blir meldt inn.

- Det dreier seg om en fem år gammel jente som har fått diagnosen og som er vaksinert med Pandemrix, sier Madsen til VG Nett. (...)

Narkolepsi stopper vaksinering
nrk.no 24.8.2010
(...) Etter rapporter om at minst 15 personer skal ha blitt rammet av søvnsyke etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa, stopper finske myndigheter den pågående massevaksineringen. I Norge skal en 8 år gammel jente ha blitt syk. (...)

WHO-eksperter mottok lege-penger
nrk.no 11.8.2010
Eksperter i Verdens helseorganisasjon mottok støtte fra legemiddelindustrien. (...)

5 av 15 eksperter som ga Verdens helseorganisasjon (WHO) råd om svineinfluensaen, har oppgitt at de har mottatt støtte fra legemiddelindustrien.

Ekspertkomiteen ble ledet av den australske professoren John Mackenzie, men navnene på de 14 medlemmene har vært hemmeligholdt fram til nå.

Årsaken var ifølge WHO å beskytte dem fra utidig press fra blant annet legemiddelindustrien mens svineinfluensaen herjet verden.

(Anm: List of Members of, and Advisor to, the International Health Regulations (2005) Emergency Committee concerning Influenza Pandemic (H1N1) 2009 (who.int 12.8.2010).)

Her er WHOs hemmelige svineinfluensaeksperter
vg.no 11.8.2010
(VG Nett) Verdens helseorganisasjon (WHO) har for første gang gått ut med alle navnene i en tidligere hemmelig ekspertgruppe.

WHO har fått kritikk for pandemihåndteringen, og det har vært stilt spørsmål ved om avgjørelsen om å erklære en fullverdig pandemi var riktig.

Listen viser at seks av 16 har oppgitt mulige interessekonflikter. Denne går hovedsakelig ut på at de direkte eller indirekte har hatt finansiell tilknytning til forskjellige legemiddelselskaper.

Tre av dem har hatt tilknytning til GSK, som har laget den første svineinfluensavaksinen, Pandemrix. (...)

GSK for åpenhet
Alle ekspertene som har hatt tilknytning til GSK, har også hatt tilknytning til minst ett annet farmasøytisk selskap.

Administrerende direktør for GSK Norge, Åge Nærdal, sier til VG Nett at han også skulle ha ønsket større åpenhet rundt ekspertene WHO har benyttet. (...)

Professor: Unødvendig pandemi-alarm
aftenposten.no 25.7.2010
Svineinfluensapandemien er ennå ikke over, ifølge WHO-direktør Margaret Chan. Fortsatt er det hemmelig hvem som gir henne råd. Norske eksperter mener det er en gåte hvorfor hun slo full pandemialarm i fjor. (...)

Italian auditor criticises contract for H1N1 vaccine (Italiensk revisor kritiserer kontrakt for H1N1-vaksine)
BMJ 2010;341:c3546 (5 July)
The contract between the drug firm Novartis and Italy’s health ministry over the purchase of 24 million doses of the H1N1 flu vaccine Focetria raises "many perplexities," a report from the Italian Court of Audit (Corte dei Conti) has said.

The court is an autonomous and independent judicial body charged with conducting financial and legislative audits of most public institutions, including the government. (...)

WHO and the pandemic flu (WHO og influensapandemien)
GlaxoSmithKline UK responds (GlaxoSmithKline Storbritannia svarer)
BMJ 2010;340:c3464 (29 June)
(...) To help manage the potential conflict of interest highlighted by Cohen and Carter, disclosure of financial relationships with industry is clearly important. We agree that transparency over the relationships between industry and healthcare professionals is a must.2 (...)

Svinevaksine for 450 millioner
tv2nyhetene.no 24.6.2010
SVINEDYRT: 69 kroner per dose kostet vaksinen.

Norge betalte langt mer for svineinfluensavaksinene i fjor enn det vanlige sesonginfluensavaksiner koster. (...)

Til sammenligning betalte Folkehelseinstituttet for tre år siden 26 kroner per dose for vanlig sesonginfluensavaksine. (...)

Bare én av fire svineinfluensavaksiner ble brukt
vg.no 24.6.2010
(VG Nett) Tross storstilt massevaksinasjon under svineinfluensaen, ble bare en av fire vaksinedoser brukt. Nå krever professor Per Fugelli granskning av myndighetene. (...)

Nylig ble det offentliggjort en rapport som beskylder WHO for å ha brutt sine egne retningslinjer ved å knytte til seg eksperter som samtidig fikk konsulenthonorarer fra de to største produsentene av influensamedisin. (...)

Kan vi lenger stole på folkehelsemyndighetene?
Jan Helge Solbakk er professor i medisinsk etikk, UiO og UiB.
morgenbladet.no 18.6.2010
Det omfattende samrøret mellom helseorganisasjonen (WHO) og vaksineprodusentene er nå dokumentert. Vaksineskepsis kan ikke lenger avvises som konspirasjonteori, skriver Jan Helge Solbakk. (...)

3. juni 2010 publiserte det prestisjetunge tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) en rapport om disse forholdene (Deborah Cohen, Philip Carter: «Conflicts of Interest: WHO and the pandemic flu 'conspiracies'», British Medical Journal). Rapporten er særdeles lite flatterende lesning for WHO.

Dagen etter presenterte også helsekomiteen i Europarådet sin rapport om WHOs håndtering av svineinfluensaen (Paul Flynn: «The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed»). Også den er knusende i sine konklusjoner.

På en pressekonferanse i Paris samme dag uttalte BMJs sjefredaktør, Fiona Godlee, at WHOs troverdighet nå er så skadet at det kan føre til at organisasjonens nåværende ledelse må ta sine hatter og gå. (...)

WHO admits to "inconsistencies" in its policy on conflicts of interest (WHO innrømmer "inkonsekvenser" i sin politikk på interessekonflikter)
BMJ 2010;340:c3167 (15 June)
The World Health Organization has admitted that its policies governing the publication of conflicts of interests of its expert advisers have "inconsistencies" and that safeguards "surrounding engagements with industry" need to be tightened.

The agency was responding to criticisms of its handling of the swine flu pandemic in an investigation by the BMJ and the Bureau of Investigative Journalism and a report from the Council of Europe published last week. (...)

In a letter to the BMJ Margaret Chan, WHO’s director general, defended the agency’s actions leading up to, during, and following its decision to declare the A/H1N1 flu pandemic in June 2009 (www.bmj.com/cgi/eletters/340/jun03_4/c2912#236800). She said, "At no time, not for one second, did commercial interests enter my decision-making." (...)

Øf øf, sådan tjener man 42 milliarder
politiken.dk 10.6.2010
WHO’s omdømme har taget alvorligt skade af H1N1, skriver Poul Aarøe Pedersen.

I morgen er det præcis ét år siden, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skred til handling og fuppede en hel verden ved at erklære influenza-epidemien H1N1 for en pandemi, dvs. en global epidemi, den første i 41 år.

Dermed var scenen sat for et skuespil, som i fantasi ikke overgår selv den vildeste konspirationsteori: Ikke alene har det vist sig, at influenzaepidemien ikke blev nær så omfattende og farlig, som WHO-eksperterne forudsagde.

Det har også vist sig, at selvsamme WHO-eksperter var købt og betalt – ja, eller i hvert fald på lønningslisten – hos de to førende vaccinefabrikanter, Roche og GlaxoSmithKline. (...)

WHO Director-General’s letter to BMJ editors (Brev fra generaldirektøren i WHO til BMJ-redaksjonen)
Statement
who.int 8.6.2010
Below you will find a copy of the letter Dr Margaret Chan, Director-General of the World Health Organization (WHO) sent to the editors of the British Medical Journal (BMJ) in reference to their article on conflicts of interest at the WHO.

To the Editors,
In the editorial accompanying the feature on conflicts of interest at WHO, the author notes that it is “almost certainly true” that the mildness of the H1N1 pandemic, compared with the severity long expected from a virus like H5N1, has contributed to the current critical scrutiny of WHO’s decisions. As the editorial further states, this reality does not make it wrong to ask hard questions.

Related links -- Editorial: “Conflicts of interest and pandemic flu” BMJ 2010;340:c2947

We fully agree. Good investigative journalism brings problems, and their potential consequences, into sharp focus and identifies the need for remedial action. Potential conflicts of interest are inherent in any relationship between a normative and health development agency, like WHO, and profit-driven industry. WHO needs to establish, and enforce, stricter rules of engagement with industry, and we are doing so. However, let me be perfectly clear on one point. At no time, not for one second, did commercial interests enter my decision-making. (...)

Conflicts of interest and pandemic flu (Interessekonflikter og influensapandemien)
Editorials
BMJ 2010;340:c2947 (3 June)
WHO must act now to restore its credibility, and Europe should legislate (WHO bør handle nå for å gjenopprette sin kredibilitet, og Europa bør vedta lover)

The world should of course be thankful that the 2009 influenza A/H1N1 pandemic proved such a damp squib. With so many fewer lives lost than had been predicted, it almost seems ungrateful to carp about the cost. But carp we must because the cost has been huge. Some countries—notably Poland—declined to join the panic buying of vaccines and antivirals triggered when the World Health Organization declared the pandemic a year ago this week. (...)

WHO and the pandemic flu "conspiracies" (WHO og influensapandemi-"konspirasjoner")
Conflicts of Interest
BMJ 2010;340:c2912 (3 June)
Key scientists advising the World Health Organization on planning for an influenza pandemic had done paid work for pharmaceutical firms that stood to gain from the guidance they were preparing. These conflicts of interest have never been publicly disclosed by WHO, and WHO has dismissed inquiries into its handling of the A/H1N1 pandemic as "conspiracy theories." Deborah Cohen and Philip Carter investigate. (...)

WHO-kritikk etter svineinfluensaen
nrk.no 4.6.2010
Verdens helseorganisasjons håndtering av svineinfluensaen var sterkt skjemmet av hemmelighold og interessekonflikter med store medisinprodusenter.

Det skriver det medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom BMJ og Bureau of Investigative Journalism i London.

- Har brutt egne retningslinjer
Verdens helseorganisasjon (WHO) skal ha brutt sine egne retningslinjer ved å knytte til seg eksperter som samtidig fikk konsulenthonorarer fra de to største produsentene av influensamedisin, Roche og GlaxoSmithKline (GSK). (...)

Swine flu pandemic review panel seeks access to confidential documents between WHO and drug companies
BMJ 2010;340:c2792 (25 May)
The chairman of the external expert review committee examining the World Health Organization’s management of the H1N1 pandemic said the panel wants access to confidential documents between the agency and drug companies. (...)

Dr Fineberg stressed that the review panel is well aware that concern has been expressed "about the potential influence of industry on decision making at the various advisory committees and in the WHO generally."

He said "We are very attentive to trying to understand and to identify the nature of any relations and the degree of influence that may have existed." (...)

Et grisete eventyr
PREBEN AAVITSLAND - statsepidemiolog, Folkehelseinstituttet
aftenposten.no 26.5.2010
Niels Chr. Geelmuyden forteller i Aftenposten nylig om bestikkelser, konspirasjoner, farlige vaksiner og bedragerske myndigheter.

Hans grisete eventyr "En svinaktig historie" om svineinfluensaen tåler ikke en enkel faktasjekk mot publiserte dokumenter: (...)

Expert panel to view confidential swine flu papers (Ekspertpanel gjennomgår hemmelige sineinfluensadokumenter)
forbes.com 19.5.2010
GENEVA -- An expert panel investigating the World Health Organization's response to last year's swine flu outbreak said Wednesday it wants to see confidential exchanges between the U.N. body and drug companies.

The 29-member panel will seek WHO records and correspondence from before and after the H1N1 strain was declared a pandemic in June, said committee chairman Harvey Fineberg, who is also president of the Institute of Medicine in Washington. (...)

200 alvorlige bivirkninger etter influensavaksine
tv2nyhetene.no 18.5.2010
Influensapandemien førte til en rekordhøy innrapportering av bivirkninger i 2009. 200 personer ble alvorlig syke av vaksinen de fikk. (...)

Til sammen kom det inn 2914 meldinger om bivirkninger i fjor, ifølge Legemiddelverket. Vel 800 av dem kom etter vaksinering med Pandemrix. 200 av disse igjen ble regnet som alvorlige, blant annet allergiske reaksjoner, kramper og Guillain-Barré syndrom, en sykdom med akutt svakhet i beina som kan utvikle seg til lammelser.

Det ble også meldt inn ti dødsfall etter vaksinering, men Legemiddelverket mener det ikke er sannsynlig at disse dødsfallene skyldes vaksinen. (...)

(Anm: Guillain–Barrés syndrom; navn etter de franske vitenskapsmennene G. Guillain (1876–1961) og J. A. Barré (1880–1967), betennelse av nerverøtter og perifere nerver, særlig etter infeksjoner. Prognosen er i alminnelighet god. Se polynevritt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: CDC: Link Between Zika, Guillain-Barre Grows Stronger. —Cases of autoimmune disorder four-fold higher than norm. (…) The CDC linked Zika virus to neurological birth defects in children whose mothers carry the virus. (medpagetoday.com 16.4.2016).)

Report: Industry Earned Over $3 Billion on H1N1 Vaccine (Rapport: Industri tjener over 3 milliarder dollar på H1N1 vaksine)
pharmpro.com 11.5.2010
Actual revenues earned on H1N1 ‘swine flu’ vaccines may not have reached the levels predicted by some optimistic industry executives and analysts last year, but the vaccines boosted the bottom line of several pharmaceutical companies in an otherwise tough year, (...)

WHO admits shortcomings in handling flu pandemic (WHO innrømmer feil i håndteringen av influensapandemien)
reuters.com 12.4.2010
(Reuters) - The World Health Organization on Monday conceded shortcomings in its handling of the H1N1 swine flu pandemic, including a failure to communicate uncertainties about the new virus as it swept around the globe.

Keiji Fukuda, the WHO's top influenza expert, said the U.N. agency's six-phase system for declaring a pandemic had sown confusion about the flu bug which was ultimately not as deadly as the widely-feared avian influenza. (...)

Sesonginfluensaen uteble i vinter
vg.no 11.4.2010
- Vi tror at det store utbruddet av svineinfluensa har konkurrert ut den vanlige influensaen, sier lege Siri Helene Haug i Folkehelseinstituttet til NTB. (...)

Säsongsvaccin ökade risken att få svår svininfluensa
dagensmedisin.no 7.4.2010
Att tidigare ha blivit vaccinerad mot säsongsinfluensa ökade risken för unga att drabbas hårt av den pandemiska influensan A(H1N1). (...)

Forskarna bakom studien, som är knutna till bland annat British Columbia Centre for Disease Control i Vancouver, skriver dock att sambandet måste studeras närmare och att det kan finnas faktorer som dessa studier inte tagit hänsyn till. (...)

(Anm: Association between the 2008–09 Seasonal Influenza Vaccine and Pandemic H1N1 Illness during Spring–Summer 2009: Four Observational Studies from Canada. PLoS Med 7(4): e1000258.)

WHO is accused of "crying wolf" over swine flu pandemic (WHO er anklaget for “å slå falsk alarm” over svineinfluensapandemi)
BMJ 2010;340:c1904 (6 April)
Three separate international inquiries will soon be investigating the World Health Organization’s decision to declare the H1N1 virus a pandemic. The most advanced, being conducted by the Council of Europe, began in January.

Also, support is growing inside the European parliament for members to conduct their own investigation, and WHO itself will set up an independent review committee later this month. (...)

- Forventer ny influensabølge til høsten
vg.no 25.3.2010
(VG Nett) Folkehelseinstituttet (FHI) tror ikke at svineinfluensaen er et tilbakelagt kapittel. De varsler om at sykdommen kan få en oppblomstring over sommeren. (...)

- Vi antar at infeksjonen vil gi samme sykdomsbilde og ramme de samme risikogrupper hardest. Vi kjenner ikke risikoen for at viruset endrer seg så mye at det blir en større bølge eller verre sykdomsbilder, sier han. (...)

Sjekker aborter hos vaksinerte kvinner
aftenposten.no 25.3.2010
Gravide kvinner ble prioritert i vaksinekøen.

Legemiddelverket har fått melding om 27 spontanaborter eller dødfødsler etter vaksinering med Pandemrix.

Nå vil helsemyndighetene undersøke om det var flere spontanaborter og dødfødsler blant kvinner som ble vaksinert mot svineinfluensa, enn blant kvinner som valgte ikke å la seg vaksinere.

- Svaret bør være klart før neste svineinfluensabølge høsten og vinteren 2010, slik at vi kan være helt sikre på hvilket råd vi skal da skal gi gravide kvinner, sier divisjonsdirektør Per Magnus i Folkehelseinstituttet til Aftenposten.no. (...)

Gransker gravide og svineinfluensa
nrk.no 23.3.2010
(...) Myndighetene tar nå initiativ til en storstilt undersøkelse blant gravide. Målet er å kartlegge hvor farlig svineinfluensa og svineinfluensavaksine er for mor og barn. (...)

– Vi anbefalte vaksine basert på rapporter fra utlandet. Vi har heller ikke mottatt signaler som tyder på at vaksinene medførte helserisiko for mor og barn. Men i og med at vi går ut med anbefalinger, vil vi vite mer om dette, sier Magnus. (...)

H1N1 fears worse than virus, expert says (Ekspert sier at frykten for H1N1 verre enn viruset)
cbc.ca 19.3.2010
(...) "The H1N1 outbreak was fairly small," said Philip Alcabes, who holds a PhD in infectious-disease epidemiology from Johns Hopkins as well as masters degrees in biochemistry and public health and professorships at Yale University and City University of New York.

There was tremendous overreaction to the threat posed by H1N1, which Alcabes said "ended up kind of the goose that laid the golden egg for the vaccine manufacturers and pharmaceutical companies." (...)

Vaksinering med Pandemrix - Sammenfatning av meldinger om aborter og dødfødsler
legemiddelverket.no 23.2.2010
Legemiddelverket har mottatt i alt 21 meldinger om aborter eller dødfødsler i etterkant av vaksinering med Pandemrix.

Fem tilfeller omhandler intrauterin fosterdød eller dødfødsler i svangerskapsuke uke 22 til 40. Tiden fra vaksinering til hendelse, har variert fra 3- 28 dager (gjennomsnittelig 17 dager). I fire av tilfellene er det påvist komplikasjoner i svangerskapet eller sykdom hos fosteret som er forbundet med økt risiko for intrauterin fosterdød eller dødfødsel. (...)

Må kutte i vaksine-granskning
aftenposten.no 17.2.2010
(...) I ettertid ville Folkehelseinstituttet bruke 40-50 millioner kroner på en grundig undersøkelse av hvordan influensaen og vaksinen faktisk virket på gravide kvinner og deres barn.

Men Helsedepartementet har sagt nei - prosjektet er for dyrt. (...)

Var vaksinen skadelig?
Vanligvis vaksinerer man ikke gravide kvinner. Derfor er det viktig å få svar på hvordan sykdommen, H1N1-vaksinen og medikamenter som Tamiflu og Relenza virket på mor og barns helse.

Divisjonsdirektør Per Magnus, Folkehelseinstituttet.

- Det er viktig at vi får en kvalitetskontroll på det som ble gjort, sier prosjektets leder Per Magnus. (...)

Svineinfluensavaksine kan ha tatt livet av 14 fostre
tv2nyhetene.no 17.2.2010
14 aborter og dødsfødsler kan ha blitt forårsaket av svineinfluensavaksine.

Statens Legemiddelverk og Folkehelseinstituttet er bekymret over mulige bivirkninger av vaksinen for mor og barn. (...)

21 dødfødsler og aborter
Norske leger har innrapportert 21 dødfødsler og spontanaborter som de frykter skyldes vaksinen. Over halvparten av dem var kommet halvveis i svangerskapet. (...)

Vil undersøke
– Dette må vi finne ut av. Det er alvorlig hvis noen er usikre på om vaksineringen var årsaken til noe så alvorlig. Da er vi nødt til å komme til bunns i det, sier Bent Høie (H) som er leder i Stortingets helsekomite. (...)

Tjente grovt på svineinfluensaen
nrk.no 5.2.2010
Svineinfluensavaksinen bidro til gigantoverskudd for legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline.

Selskapet som produsererer vaksinen som norske myndigheter kjøpte inn fikk et overskudd på over 50 milliarder norske kroner i fjor.

I Norge og resten av verden sto folk i kø for å la seg vaksinere, og det ble det penger av. (...)

– Vi er nødt til å få svar
– Her er det også slik at i de avtalene som ble gjort med legemiddelindustrien, var all risikoen lagt på det enkelte land når det gjaldt bivirkninger og det som kunne skje i fremtiden, sier Dåvøy. (...)

Hård kritik af WHO's influenza-alarm
politiken.dk 3.2.2010
Overdrev WHO faren ved svineinfluenza? Det mener en række kritikere. (...)

Definition blev ændret
Ifølge den nye definition er en pandemi defineret ved en sygdoms udbredelse og ikke ved dens alvor.

Wolfgang Wodarg henviste på høringen til, at den gamle definition på en pandemi blandt andet fordrede, at der skulle være tale om en ny og værre virus end dem, man allerede kender fra de ordinære udbrud af sæsoninfluenza. (...)

Imidlertid kom kritikken også fra en af WHO's egne folk. Dr. Ulrich Keil, direktør for WHO's center for samarbejde om epidemiologi, kritiserede således WHO for at have »lanceret angstkampagner«. (...)

Når pandemien brer om seg
aftenposten.no 28.1.2010
Mediene var en viktig informatør til folk flest om svineinfluensaen, men vi sviktet vår oppgave som kritiker. Det må vi lære noe av. (...)

Vaccinmakare försvarar sig mot kritik
lakemedelsvarlden.se 27.1.2010
Representanter för de stora vaccintillverkarna försvarade sig i går under en offentlig utfrågning. De menar att de inte varit med och skapat en falsk bild av hotet med svininfluensan.

Vid en så kallad publik hearing i Europarådets parlamentariska församling, PACE, på tisdagen nekade läkemedelsindustrin till anklagelser om att de skulle ha spritt en falsk bild av hotet från influensan. Heringen hölls efter att den tyska politikern och epidemiologen Wolfgang Wodarg presenterat misstankar om att industrin påverkat Europas myndigheter. (...)

Hver tredje vaksinert i Oslo
aftenposten.no 26.1.2010
(...) Pr. 6. januar var 31 prosent av innbyggerne i Oslo vaksinert mot svineinfluensa, mens snittet for hele landet er 33 prosent. Det er smittevernoverlege Tore Steen rimelig fornøyd med. (...)

WHO denies drugs firms swayed its flu decisions
reuters.com 26.1.2010
WHO says its response to flu might have been better

STRASBOURG, France, Jan 26 (Reuters) - The World Health Organisation (WHO) denied on Tuesday that it was unduly influenced by drugs companies to exaggerate the dangers of the H1N1 flu virus. (...)

Norge avbestiller tre millioner vaksinedoser
vg.no 16.1.2010
(...) Men i hemmelige forhandlinger har de nå blitt enige om at Norge får avbestille 2,82 millioner vaksinedoser. Det sparer Norge 200 millioner kroner på. (...)

- Vi er veldig tilfreds med at vi har fått denne avtalen med GlaxoSmithKline, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. (...)

WHO official denies exaggeration about dangers of swine flu pandemic
washingtonpost.com 15.1.2010
(...) "The world is going through a real pandemic. The description of it as a fake is both wrong and irresponsible," Keiji Fukuda, the special adviser to the WHO director general on pandemic influenza, told reporters during a briefing. "WHO has been balanced and truthful in the information it has provided to the public. It has not underplayed and not overplayed the risk it poses to the public.

"We did take very great care that the advice it received is not unduly influenced." (...)

WHO vil tillate H1N1-gransking
aftenposten.no 12.1.2010
Verdens helseorganisasjon (WHO) sier seg villig til å la uavhengige fagfolk gjennomgå organisasjonens reaksjon på svineinfluensaen. WHOs håndtering av saken har utløst voksende kritikk.

En talskvinne for WHO sa i Genève tirsdag at organisasjonen ønsker en åpen diskusjon om håndteringen av pandemien – en epidemi på tvers av landegrensene – velkommen. Men en gransking kan måtte vente til pandemien er over, tilføyde hun.

Og det kan ta flere måneder eller kanskje år, fremholdt Fadela Chaib. (...)

MP3-spiller mot vaksine
nrk.no 8.1.2010
Unge som ikke har vaksinert seg mot svineinfluensaen lokkes med en MP3-spiller.

Helsemyndighetene oppfordrer fortsatt de som ikke har vaksinert seg mot svineinfluensa til å gjøre det.

Helsestasjonen i Lier er i gang med massevaksinering igjen, og frister nå ungdom med å være med i trekningen av en MP3-spiller hvis de lar seg stikke. (...)

- Dette er en av århundrets største medisinske skandaler
nettavisen.no 7.1.2010
Nådeløs pandemi-kritikk fra Europaråd-lege mot WHO. Nå vil norsk stortingsrepresentant ha svar. (...)

Nå vil Laila Dåvøy i KrF vite om det var legemiddelindustrien som framskyndet WHOs pandemierklæring. (...)

- WHOs influensaplan er en medisinsk skandale
vg.no 6.1.2010
(VG Nett) Sjefen for Europarådets helsekomité mener vaksinebeslutningene rundt svineinfluensapandemien var påvirket av legemiddelindustrien. (...)

- Den falske epidemien var en av tiårets største medisinske skandaler, tordner han, ifølge blant annet bransjebladet Pharma Times og britiske Independent.

Wodarg skal også stå bak en debatt og mulig undersøkelse i helsekomiteen av hvorvidt WHOs dømmekraft har vært påvirket av legemiddelindustrien. Debatten skal foregå denne måneden. (...)

I en artikkel publisert i tungtveiende British Medical Journal nyttårsaften advarer WHO-sjef Margaret Chan mot å tro at pandemien er over.

- Vi må passe oss for likegyldighet, sier hun. (...)

Sarkozy under fire on flu vaccine 'fiasco' (Sarkozy i hardt vær etter influensavaksine-"fiasko")
ft.com 5.1.2010
(...) The French opposition Socialist party called for a parliamentary inquiry into what it described as the "fiasco" of the country's 94m shots of H1N1 vaccine, saying the €869m ($1.25bn, £777m) cost had largely benefited the pharmaceutical companies. They "are the big winners in this affair", said Benoît Hamon, Socialist party spokesman.

François Bayrou, head of the centrist Democratic Movement, lambasted the policy as "a very serious strategic mistake".

The French health ministry said yesterday that it had ordered the vaccinations thinking people would need two jabs. Only 5m people have been vaccinated in France, which has a population of 65m.

The affair has turned into an embarrassment for Mr Sarkozy and represents another political setback after his carbon tax was struck down last week by the constitutional council. (...)

Frykter ikke lenger svineinfluensa
nrk.no 4.1.2010
(...) Til tross for at vaksinen nå er tilgjengelig for alle som ønsker det, var det kun rundt en tredjedel som hadde tatt vaksinen i løpet av 2009. (...)

Men hos helsemyndighetene er det fortsatt bekymring for influensaen. For selv om færre enn fryktet har vært syke, kan det komme en ny bølge med influensa. (...)

EU to probe pharma over “false pandemic” (EU gransker legemiddeindustrien for "falsk pandemi")
pharmatimes.com 4.1.2010
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) is to hold an emergency debate and inquiry this month into the “influence” exerted by drugmakers on the World Health Organisation’s (WHO) global H1N1 flu campaign. (...)

The WHO’s “false pandemic” flu campaign is “one of the greatest medicine scandals of the century,” according to Dr Wolfgang Wodarg, chairman the PACE Health Committee, who introduced the parliamentary motion. “The definition of an alarming pandemic must not be under the influence of drug-sellers,” he adds. (...)

– Alle må ta ny svinevaksine innen to år
aftenposten.no 27.12.2009
(...) Uansett kan ingen regne med å være beskyttet mer enn to år selv om de har vaksinert seg. (...)

Best immunitet mot viruset kan du regne med dersom du har hatt svineinfluensa i år. Da varer beskyttelsen lengre, fordi man har vært utsatt for en langt større dose virus enn det man får gjennom vaksinen.

– Da kan du regne med å være beskyttet mot dette viruset i fem til ti år, sier overlege Iversen. (...)

- Svineinfluensaen dreper ti ganger så mange barn
vg.no 25.12.2009
(...) «H1N1-influensaen ble knyttet til dødsfall hos barn med ti ganger dødsraten som sesonginfluensaen har vist i tidligere år», skriver doktor Romina Libster fra Buenos Aires i det anerkjente legetidsskriftet New England Journal of Medicine. (...)

(Anm: Pediatric Hospitalizations Associated with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) in Argentina. Published at www.nejm.org December 23, 2009.)

Millioner af vacciner i overskud
berlingske.dk 22.12.2009
Danskerne gider ikke vaccineres mod svineinfluenza. Kun 380.000 af de 3,1 millioner indkøbte H1N1-vacciner er i dag blevet brugt. (...)

Situationen er den samme eller værre i de fleste andre vestlige lande og er opstået, fordi landene gennem kontrakter med vaccineproducenterne har forpligtet sig til at købe de store mængder af vaccine, hvis WHO erklærede pandemi. (...)

Frykter at sprøyten har skadet henne for livet
tv2nyhetene.no 22.12.2009
Har kun metallsmak i munnen etter at hun ble vaksinert mot svineinfluensa.
Dagen etter at Tove Rødland tok svineinfluensavaksinen begynte alt å smake metall. Det er gått to måneder siden nå, men hun har fortsatt hele tiden et kraftig ubehag. Enkelte dager opplever hun også at hun får metallsmak i munnen av å snakke. (...)

Lammet etter vaksinering
vg.no 20.12.2009
Statens legemiddelverk undersøker om alvorlige lammelser kan knyttes til svineinfluensavaksinen. (...)

Blant bivirkningene etter vaksinering med Pandemrix, er det rapportert om en mann i 60-årene som har fått Guillain-Barré-syndrom. (...)

- Undersøkelser så langt gjør at vi ikke tror at noen dør eller får varige mén av denne vaksinen, sier Ingebjørg Buajordet. (...)

Bivirkninger ved Pandemrix® fra 5. - 11. december 2009
laegemiddelstyrelsen.dk
(...) Ti indberetninger er klassificeret som alvorlige. Lægemiddelstyrelsen konkluderer, at de hidtidige erfaringer med bivirkninger efter vaccination med Pandemrix® svarer til det forventede, hvilket også stemmer overens med meldingerne fra det europæiske lægemiddelagentur, som modtager alle indberetninger fra de europæiske lande. (...)

Swine flu vaccine is a "thousandfold" safer than the infection, say experts
BMJ 2009;339:b3802 (16 September)
(...) Robert Dingwall, director of the University of Nottingham’s Institute for Science and Society, who was speaking at a press briefing on swine flu vaccination, said that people would be more likely to get Guillain-Barré syndrome as a result of flu itself than from the vaccine. (...)

Richard South, medical director at vaccine manufacturer GlaxoSmithKline’s Pandemic Centre of Excellence, said that although only a few tens of thousands people have so far received the new vaccine, it looks as though adverse reactions are "extremely rare." He cautioned against over-attributing adverse reactions, because "things happen to people that would happen anyway," especially when large numbers of people are being vaccinated. (...)

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 4 december
lakemedelsverket.se 11.12.2009
(...) Fram till den 4 december har totalt 18 dödsfall rapporterats, varav 6 har tillkommit efter den senaste redovisningen. I denna sammanställning kommenteras endast de nya fallen. (...)

Mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza in England: public health surveillance study
BMJ 2009;339:b5213 (10 December)
Objective To establish mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza up to 8 November 2009. (...)

Press releases Monday 7 December to Friday 11 December 2009
bmj.com
(...) (2) 26 deaths for every 100,000 cases of swine flu, say experts
(Research: Mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza in England: public health surveillance study)
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.b5213

New data, published today on bmj.com, reveal that there were 26 deaths out of every 100,000 cases of swine flu in England (a fatality rate of 0.026%). The authors conclude that "the first influenza pandemic of the 21 st century is considerably less lethal than was feared in advance." However, they emphasise that this is not a justification for public health inaction when death, serious illness and admission to hospital can be prevented. (...)

The researchers say their fatality rate estimate compares well with the other three 20 th century influenza pandemics – the rate for the 1918 Spanish flu was 2-3% and subsequent pandemics (1957-8 and 1967-8) had rates of around 0.2%.

Donaldson argues that "improvements in nutritional status, housing and health care availability might explain some of the apparent decrease in case fatality from one pandemic to the next" and that "since the most recent pandemic there have been major advances in intensive care medicine."

The authors conclude that "many more patients may have died in England without the ready availability of critical care support, including mechanical ventilation." (...)

Hvor er vaksinekøen?
aftenposten.no 2.12.2009
Pågangen på vaksinasjonsstasjonene går ned mange steder. Samtidig tyder ny norsk forskning på at mange kan ha blitt immune uten at de har merket noe til smitten. (...)

Nå viser ny norsk forskning at sykdommen kan arte seg svært mildt. Ved Haukeland universitetssykehus tok de blodprøver hos nærmere 250 ansatte, både før de ble vaksinert og etterpå.

–På infeksjonsposten viste blodprøvene at 50–60prosent hadde vært eksponert for influensa. Men bare én av dem trodde å ha vært syk. Det betyr at de kan ha hatt en subklinisk infeksjon, altså at de ikke har hatt feber eller de vanlige influensasymptomene, sier leder for influensasenteret ved Gades Institutt, professor Rebecca J. Cox.

Resultatene tyder altså på at mange har blitt eksponert for smitten og har utviklet antistoffer uten å vite det. Høyst sannsynlig er disse immune mot svineinfluensaen. (...)

Man med transplanterad njure dålig efter vaccinering
dagensmedicin.se 30.11.2009
Mannens kropp började stöta bort njuren och hans läkare tror att det beror på A(H1N1)-vaccinet. Nu anmäler hon vaccinet till Läkemedelsverket. (...)

Bivirkningene som overrasker ekspertene
nettavisen.no 25.11.2009
(...) 48 år gamle Grethe Iversen fra Bjugn i Sør-Trøndelag sier til Nettavisen at hun ble dårlig etter vaksinering 27. oktober og også mistet smak og luktesansen.

- Jeg angrer på at jeg tok vaksinen. Hadde jeg visst det jeg gjør i dag, ville jeg ikke tatt den, sier hun. (...)

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker at rundt en million nordmenn så langt har fått vaksinen og antallet rapporter om bivirkninger er lavt. (...)

- Du sier at denne vaksinen er trygg, og svært mange nordmenn har valgt å ta den, men hvor sikker kan dere være på at det ikke dukker opp langtidsvirkninger dere ikke hadde regnet med?

- Det er vi så sikre på som det går an. Vi har 50 års erfaring med influensavaksiner. Vi forventer ingen langtidsvirkninger, og nå har de også gått et par måneder siden de første vaksinene med Pandemrix ble satt i de landene som begynte først. (...)

- Svensk mann døde av svinevaksinen
dagbladet.no 26.11.2009
Det første dødsfallet i Norge og Sverige som kobles direkte eller indirekte til vaksinen. (...)

50-åring dog – av vaccinet
aftonbladet.se 26.11.2009
(...) Aftonbladet kan i dag avslöja det första dödsfallet som orsakats av vaccinet.
Nu oroar sig myndigheterna för att människor inte ska våga vaccinera sig.

Mannen, som är i 50-årsåldern, avled nyligen efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan. Han hade dessförinnan genomgått en hjärttransplantation och vaccinet stötte bort det nya hjärtat. (...)

Farmasøyt mot massevaksinering
nrk.no 24.11.2009
(...) - Det er nærmest meningsløst å massevaksinere en frisk befolkning mot noe som ikke representerer noen virkelig fare, skriver Breili i leserinnlegget. (...)

– H1N1-vaksinen har ikke tatt liv
nrk.no 19.11.2009
Rundt 40 personer verden rundt har dødd etter å ha fått vaksinen mot svineinfluensa. Men WHO hevder vaksinen ikke er årsaken til noen av dødsfallene. (...)

Vaksine-bivirkninger som allergiske symptomer, nedsatt bevissthet, krampeanfall og høy feber har gjort at en del barn har blitt lagt inn på sykehus. (...)

«Kjære helseminister, kan du hjelpe meg?»
t-a.no 19.11.2009
Camilla Forsland (10) har så kraftig allergi at hun ikke kan vaksineres mot svineinfluensa med Pandemrix. Nå har hun sendt brev til helseministeren og bedt om hjelp. (...)

- Fire dødsfall etter svinevaksine
nettavisen.no 13.11.2009
(...) Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall som ikke har noen sammenheng med vaksineringen, skriver Legemiddelverket på sine nettsider. (...)

Tester influensavaksinen på norske babyer
aftenposten.no 13.11.2009
60 norske babyer blir de første spebarna under seks måneder i verden som tester Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa. (...)

Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 10 november
lakemedelsvarlden.se 12.11.2009
Cirka 2,1 miljoner doser Pandemrix har nu levererats till Sverige. Totalt har nära 600 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från sjukvården och nära 900 från konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med det förväntade, det vill säga det biverkningsmönster man sett i de kliniska prövningar som utförts. (...)

H1N1-vaccination er på eget ansvar
politiken.dk 7.11.2009
Medicinalindustrien fraskriver sig ethvert ansvar for bivirkninger. (...)

Dropper trolig «super-vaksine»
dagbladet.no 6.11.2009
Norske allergikere kan trolig se langt etter den alternative vaksinen mot svineinfluensa. (...)

- Vi er i samtaler om å kjøpe Celvapan, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

Den «norske» vaksinen Pandemix inneholder 5 mikrogram Tiomersal, som igjen inneholder 2,5 mikrogram kvikksølv. Celvapan inneholder ikke kvikksølv, og er ikke dyrket på egg. (...)

I enkelte fagmiljøer framholdes Celvapan som en bedre, men dyrere vaksine. (...)

I stedet har Folkehelseinstituttet en annen behandlingsplan for egg-allergikerne.

- Blant de 1000 personene med eggallergi, er det nok mange som kan vaksineres, sier Nøkleby. (...)

I Tyskland har det blitt kraftig debatt etter at Der Spiegel avslørte at regjeringen og forsvaret fikk tilgang på Celvapan, mens folket fikk Pandemrix. (...)

Neppe lammelser som i 1976
aftenposten.no 4.11.2009
Kan vaksinen mot svineinfluensa føre til dødbringende lammelser, slik den gjorde i USA for 33 år siden? Neppe, forsikrer Statens legemiddelverk.

Rundt 40 millioner innbyggere ble vaksinert mot svineinfluensa i USA i 1976. Egentlig skulle vaksineprogrammet omfatte hele befolkningen. Men i desember ble det innstilt.

Årsaken til stoppordren var meldinger om at mange vaksinerte fikk en farlig nervesykdom ved navn Guillain-Barré, og at flere av disse avgikk ved døden. (...)

Hvorfor dør så mange
av svineinfluensa i Norge?

aftenposten.no 28.10.2009
(...) Helsemyndighetene spør seg om den overraskende variasjonen beror på tilfeldigheter, eller om den kan ha én eller flere identifiserbare årsaker.

- Slurver de andre landene med å registrere svineinfluensa som dødsårsak?
- Når Tyskland har tre dødsfall og Storbritannia 128, kan man ikke se bort fra at noe av spriket henger sammen med ulike rutiner for registrering, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.no. (...)

Fakta: Status svineinfluensa Norge
aftenposten.no 24.10.2009
Helsemyndighetene anslår at 110000 nordmenn har vært, eller er smittet (...)

Siden 1.september er det registrert 142 innleggelser på sykehus, derav 27 på intensivavdeling. (...)

Mulige bivirkninger av vaksinen (...)

Vaksinen mot svineinfluensa:
Her er bivirkningene

nrk.no 23.10.2009
(…) I Norge vil hele befolkningen få tilbud om vaksinen mot svineinfluensa. Dermed må alle ta stilling til om de skal la seg vaksinere eller ikke. (…)

Bivirkningene ser ut til å være ubetydelige, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. (…)

1000-1500 dør av influensa hvert år
nettavisen.no 23.10.2009
Mange færre vil trolig dø av svineinfluensa. Hva er da egentlig problemet? (...)

- Hva er alle påviste bivirkninger av influensavaksinen, og hvor stor er den relative sannsynligheten for hver bivirkning?

Larssen henviser til pakningsvedlegget til vaksinen, som du kan se her. I den finner man alt fra kløe og milde influensasymptomer til sjokk og i verste fall en lammelse med navnet Guillain-Barré Syndrom. (...)

Nu kan hun kun gå baglæns
bt.dk 26.10.2009
(...) Én ud af million. Som regel gode odds, men for den 25 årige amerikanske cheerleader Desiree Jennings var uheldet ude, da hun fik sin årlige influenza-vaccine. (...)

10 dage efter vaccinen fik hun nemlig influenza. Hun besvimede to gange og måtte indlægges på hospitalet. Lægerne diagnoserede med dystoni, hvilket er betegnelsen for ufrivillige spændinger i musklerne, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele og lemmer. (...)

Se indslag med hende her: (...)

(Anm: dystonia; dystoni; endring i muskulaturens spenningstilstand, ofte i form av ufrivillige muskelsammentrekninger (f.eks. i nakkemuskulaturen og svelgmuskulaturen. Dystoni kan være symptom ved indremedisinske og nevrologiske sykdommer, men kan også opptre som bivirkning av legemidler som blokkerer signalsubstansen dopamin. Akutte dystonier sees hos yngre menn noen dager etter at vedkommende har begynt på relativt høye doser med nevroleptika. (...) Ved akutte dystonier på grunn av legemidler er behandlingen tilførsel av antiparkinsonmidler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kvinner har oftere kjeveproblemer. Kan gi hodepine, svimmelhet, øresus og smerter i nakke og skuldre. (…) I følge en artikkel publisert på nettstedet 1-800-dentist, en av USAs største tannlegenettsider, kan problemer med kjeven - også kalt temporomandibular joint syndrome (TMJ) også skyldes: (kk.no 1.12.2015).)

Tredje dødsfall av svineinfluensa i Tyskland
vg.no 23.10.2009
Det tredje dødsfallet knyttet til svineinfluensa er konstatert i Tyskland. Den døde er en 65 år gammel mann som fra før led av flere kroniske sykdommer. (...)

Tyskland har 83 millioner innbyggere. I Norge, med 4,7 millioner innbyggere, er ti personer hittil døde av svineinfluensa. (...)

Hastverk gir kvikksølv
aftenposten.no 22.8.2009
Kvikksølv er forbudt i Norge, og finnes ikke lenger i vaksiner. Men det er gjort unntak for vaksinen mot svineinfluensa.

Mange er skeptiske til å bli vaksinert mot svineinfluensa – en av grunnene er frykten for kvikksølv i vaksinen. Men seksjonssjef Svein Rune Andersen i Statens legemiddelverk mener det ikke er grunn til frykt når legemiddelfirmaene nå tilsetter kvikksølvforbindelsen tiomersal som konserveringsmiddel.

–Når det er en influensapandemi slik som nå, er det viktig å få vaksinen raskt produsert og raskt ut til befolkningen. Derfor har man ti vaksinedoser i hvert glass. Men man må ha et konserveringsmiddel i vaksinen for å hindre bakterievekst når glasset er åpnet. Og da er kvikksølvforbindelsen tiomersal best. (...)

Nerve Disease Alert Over Swine Flu Jab (Advarer om nervesykdom ved svineinfluensavaksine)
uk.news.yahoo.com 16.8.2009
The risk of developing Guillian-Barre syndrome is increased after a flu-like illness according to the Health Protection Agency (HPA).

Ledere innen helsevesenet sier at til tross for at de ber leger om å være spesielt oppmerksom på sykdommen er der ikke bevis som linker sykdommen til vaksinen. (...) (But health chiefs said despite asking doctors to be on a sharper lookout for the disease there is no evidence linking it to the vaccination.)

(Anm: Guillain–Barrés syndrom; navn etter de franske vitenskapsmennene G. Guillain (1876–1961) og J. A. Barré (1880–1967), betennelse av nerverøtter og perifere nerver, særlig etter infeksjoner. Prognosen er i alminnelighet god. Se polynevritt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: CDC: Link Between Zika, Guillain-Barre Grows Stronger. —Cases of autoimmune disorder four-fold higher than norm. (…) The CDC linked Zika virus to neurological birth defects in children whose mothers carry the virus. (medpagetoday.com 16.4.2016).)

Influensavaksinen inneholder kvikksølv
aftenposten.no 24.7.2009
(...) Det svenske legemiddelverket bekrefter overfor Jönköpings-Posten at influensavaksinen som skal benyttes inneholder kvikksølvforbindelsen tiomersal.

Sverige innførte forbud mot kvikksølv 1. juni i år, men legemiddelverket forsvarer likevel bruken i influensavaksine og mener at dosene er så små at det er ufarlig. (...)

- Finnes ikke kvikksølv i vaksiner

Også i Norge
Influensavaksiner som benyttes i Norge inneholder også kvikksølv, går det fram av Norsk legemiddelhåndbok.

Foruten å inneholde stammer av influensavirus, inneholder «noen av vaksinene kvikksølvforbindelsene tiomersal eller timerfonat som konserveringsmiddel», går det fram. (...)

Flu Vaccine Puts Kids at Risk
newsmax.com 22.5.2009
Flu vaccine does not help kids stricken with influenza stay out of the hospital. Instead, according to a new study headed by Avni Joshi, M.D. of the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, it actually puts them at three times the risk of being hospitalized when compared with kids who have not received the vaccine. (...)

Ny rapport
Uvisst om influensavaksine virker

kunnskapssenteret.no 20.5.2009
Har eldre og kronisk syke mindre risiko for å få influensa, bli innlagt på sykehus, få lungebetennelse eller dø hvis de blir vaksinert? Etter å ha gjennomgått dokumentasjonen, er svaret fortsatt: Vet ikke. (...)

Les hele publikasjonen: Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke (...)

Lav kvalitet, stor usikkerhet
Over 2,5 millioner mennesker har inngått i et stort antall studier der effekten av influensavaksine til eldre personer har vært vurdert. Dokumentasjonsgrunnlaget er gjennomgående av lav og svært lav kvalitet, og det hefter derfor stor usikkerhet ved resultatene. (...)

Tviler på vaksine-virkning
dagbladet.no 20.5.2009
Like mange eldre dør, med eller uten influensavaksine, hevder en gruppe norske forskere. (...)

Hvert år bestiller myndighetene influensavaksine til den norske befolkningen. Særlig personer over 65 år og personer med kroniske sykdommer oppfordres til å ta influensavaksinen. (...)

Etisk dilemma
Ifølge Folkehelseinstituttet er det teoretisk mulig å dokumentere en effekt blant eldre, men uetisk faktisk å gjennomføre slik testing. Det ville medført bruk av eldre i risikogruppen som forsøkskaniner.

- En studie der man gir en gruppe eldre vaksine, mens en annen bare får placebo, vil være etisk svært vanskelig å få til. Vi ville nok aldri fått lov til å gjøre slike forsøk på en etablert vaksine, sier Hauge. (...)

Tamiflu: What you MUST know as swine flu threatens to strike
dailymail.co.uk 3.5.2009
(...) Does the current flu vaccine protect against swine flu? It remains unclear how effective the flu vaccines would be as the new strain is genetically distinct from other flu strains.

'There could be a cross immunity with the current flu vaccine, but we do not know that yet,' says John Oxford, professor of virology at Barts and London Medicine schools.

Scientists in the UK and the US are racing to produce a new bespoke vaccine, but it may take months to perfect and to manufacture enough supplies to meet what could be huge demand.

A vaccine was used to protect humans from a version of swine flu in the US in 1976. However, it caused serious side effects, including an estimated 500 cases of Guillain-Barré syndrome, a nervous disorder leading to weakness and paralysis. There were more deaths from the vaccine than the outbreak. (...)

(Anm: Guillain–Barrés syndrom; navn etter de franske vitenskapsmennene G. Guillain (1876–1961) og J. A. Barré (1880–1967), betennelse av nerverøtter og perifere nerver, særlig etter infeksjoner. Prognosen er i alminnelighet god. Se polynevritt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: CDC: Link Between Zika, Guillain-Barre Grows Stronger. —Cases of autoimmune disorder four-fold higher than norm. (…) The CDC linked Zika virus to neurological birth defects in children whose mothers carry the virus. (medpagetoday.com 16.4.2016).)

Svineinfluensaen rammet USA i 1976
GUNNAR MAGNUS
aftenposten.no 28.4.2009
Også tidligere har svineinfluensa skapt dramatikk: i 1976 fryktet amerikanske myndigheter at et utbrudd skulle få like dødelige konsekvenser som Spanskesyken.

For å forebygge milliondød, ble det vedtatt at alle som befant seg på USAs jord, skulle vaksineres mot den fryktede influensaen.

Jeg var selv blant dem, som student i California. (...)

«Swine flu» ble det mest kjente nyordet det året. Knapt noen amerikaner hadde på forhånd hørt om svineinfluensa. Og det virket tilsynelatende ikke så alvorlig. (...)

Det som videre skjedde, var at daværende president Gerald Ford i mars – på oppfordring fra landets helsemyndigheter – tok en beslutning om å vaksinere alle personer bosatt i USA. (...)

Vaksineprogrammet ble satt i gang fra begynnelsen av oktober. Selv dro da jeg hjem til Norge for å begynne i Aftenposten, så jeg rakk aldri å bli ble vaksinert. Det ble derimot rundt 25 millioner andre bosatt i USA. (...)

Nervesykdom
Noen hundre av dem utviklet dessverre en alvorlig nervesykdom. Og totalt døde rundt 25 personer i etterkant av vaksinen, enkelte trolig av andre årsaker.

Mens ingen flere enn den ene soldaten som omkom som følge av svineinfluensa.

Derfor valgte myndighetene å stoppe vaksineprogrammet i desember. Da hadde Ford allerede tapt presidentvalget mot Jimmy Carter.

Restopplaget av vaksiner ble oppbevart i fire år, og til slutt destruert.

Flere har fremstilt vaksineprogrammet som en overreaksjon fra amerikanske myndigheters side, endog som en politisk-medisinsk skandale. (...)

Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review
BMJ 2009;338:b354 (12 February)
Objective To explore the relation between study concordance, take home message, funding, and dissemination of comparative studies assessing the effects of influenza vaccines. (...)

Conclusion Publication in prestigious journals is associated with partial or total industry funding, and this association is not explained by study quality or size. (...)

Influenza vaccine in the over 65s
BMJ 2008;337:a2545 (18 November)
(...) Influenza causes substantial mortality and morbidity in older people and, even if the more general all cause mortality benefit may be lower than first thought, the current vaccine programme offers older people valuable protection against illness, hospital admission, and mortality specific to influenza, should they be exposed this winter. (...)

Study Questions Flu Shot's Mortality Protection for Elderly (Studie stiller spørsmål ved dødelighet ved influensvaksine hos eldre)
healthfinder.gov 29.8.2008
Canadian study found benefit to be statistically insignificant. (...)

While the researchers say the vaccine does protect against certain strains of influenza, its overall benefit seems to have been exaggerated by so-called observational studies that found a big reduction in "all-cause mortality" among older patients who'd gotten a flu shot.

The new research was expected to be published in the first September issue of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, published by the American Thoracic Society. (...)

Fant influensaens vandringsvei
nrk.no 18.4.2008
(...) - De alvorligste influensaepedemiene starter alltid i Øst- og Sørøst-Asia, og derfra spres de over hele verden, forteller overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen.

Han mener forskerne i Cambridge nå har løst en gåte som på sikt vil gi oss langt bedre influensavaksiner enn i dag. (...)

Influensatoppen over
vg.no 16.3.2008
Til tross for en relativt mild influensasesong, kan de fleste av oss puste rolig ut. (...)

- Det holder på å roe seg nå. Toppen var i uke åtte (18.-24. februar), og det er lite sannsynlig at influensaen vil blusse opp igjen, sier lege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåking til NTB.

Årets influensa har vært forholdsvis mild, vi har i år vært forskånet for de mest hardnakkede virusene. (...)

Årets virus A (H1) har vært motstandsdyktig mot influensamedikamentet Tamiflu, men ifølge Folkehelseinstituttet brukes det generelt lite Tamiflu i Norge. (...)

Influensavaccin sämre än väntat
lakemedelsvarlden.se 12.2.2008
Säsongens influensavaccin i Sverige är inte lika effektivt som tidigare år. Knappt hälften av alla influensafall den senaste tiden har visat sig orsakas av en version av influensa B som vaccinet inte skyddar mot. Situationen ser likadan ut i resten av Europa och USA. (...)

Flu jab ‘failing to save the elderly’
timesonline.co.uk 24.10.2007
Flu vaccination is failing to save the lives of older people who are the focus of intensive annual campaigns, an official study suggests. (...)

Flu vaccine does not reduce number of elderly people admitted to hospital with respiratory disease
BMJ 2007;335:743 (13 October)
Relying on the influenza vaccine to control pressure on UK hospitals each winter is unlikely to work, a new report concludes.

The researchers found no evidence that the vaccine lowers the risk of admission to hospital in winter among elderly patients with acute respiratory disease (Vaccine doi: 10.1016/j.vaccine.2007.09.005). (...)

Study: Flu shot cuts elders' death risk
usatoday.com 5.10.2007
PORTLAND, Ore. (AP) — Flu season is almost here, and a new study finds that skipping that annual flu shot could have serious consequences for older people.

The 10-year study of seniors included those from the Portland area. It found that vaccination against influenza was associated with a 27% decrease in the risk of hospitalization for influenza or pneumonia — a common complication of the flu. The risk of death fell 48%.

The report was in Thursday's New England Journal of Medicine. (...)

Hvilken nytte har eldre personer av influensavaksinasjon?
legemiddelverket.no 26.9.2007
(...) - Selv om forfatterne mener at influensavaksinen er tilskrevet en urealistisk høy effekt når det gjelder å redusere dødelighet hos de eldste aldersgrupper, mener de at influensavaksinasjon bør fortsette inntil man har et bedre datagrunnlag for vurdering. Når Legemiddelverket godkjenner influensavaksiner baseres effektvurderingen på data om beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa og ikke på redusert dødelighet uansett årsak, som fokusert på i Lancet-artikkelen, sier Randi Winsnes i Vaksineseksjonen på Legemiddelverket. (...)

- Vaksine redder færre liv enn antatt
aftenposten.no 25.9.2007
Influensavaksinen virker dårligere for eldre.

Før influensasesongen slår inn for fullt bør 900.000 nordmenn vaksinere seg, mener Folkehelseinstituttet, som tidligere har sagt at 650 norske liv kan reddes i året.

Dagbladet skriver i dag om en ny studie, som viser at virkningen på eldre er overdrevet. Studiet publiseres i The Lancet Infectious Diseases i dag.

- Den positive virkningen vaksinering har på eldre mennesker er sterkt overdrevet, sier Dr. Lone Simonsen ved George Washington universitetet i USA til det medisinske tidsskriftet.

- Dødeligheten går ikke ned (...)

Folkehelsa står allikevel fast på sine anbefalinger til tross for at det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange dødsfall vaksinene kan forhindre. (...)

Study Questions Flu Shot's Value for Older People
healthfinder.gov 25.9.2007
Most trials don't even include people over 70, researchers note

TUESDAY, Sept. 25 (HealthDay News) -- The ability of flu shots to reduce the risk of influenza-related death among people 65 and older may be greatly exaggerated, say researchers who reviewed the available scientific evidence.

This exaggeration is the result of "frailty selection bias" -- where not-so-frail older people are vaccinated more often than those who are infirm, the team said. It's also due to the use of non-specific clinical trail endpoints, such as death from any and all causes, wrote a group led by Dr. Lone Simonsen, of George Washington University in Washington, D.C.

They reported their conclusions in the October issue of The Lancet Infectious Diseases journal. (...)

Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy
The Lancet Infectious Diseases 2007; 7:658-666
(...) Paradoxically, whereas those studies attribute about 5% of all winter deaths to influenza, many cohort studies report a 50% reduction in the total risk of death in winter—a benefit ten times greater than the estimated influenza mortality burden. (...)

The remaining evidence base is currently insufficient to indicate the magnitude of the mortality benefit, if any, that elderly people derive from the vaccination programme. (...)

Færre kan dø av influensa
aftenposten.no 14.9.2007
1300 dødsfall årlig kan settes i sammenheng med influensa i Norge, viser nye beregninger.

Overlege ved Folkehelseinstituttet Bjørn Iversen ønsker at flere i risikogruppene skal ta influensavaksine. I løpet av neste uke skal disse vaksinene sendes til flere av landets fylker. (...)

- Vårt budskap har kanskje også slått litt feil. Det er ikke bare de syke eldre som bør ta vaksine. Også friske seniorer kan få merkbart dårligere helse etter en runde med influensa, legger han til.

I fjor brukte Helse- og omsorgsdepartementet 15 millioner kroner på å gi kommunene gratis influensavaksiner til risikogruppene. (...)

Flu shot: Your best shot for avoiding influenza
mayoclinic.com 16.2.2007 (This center sponsored by: Tamiflu)
The flu season is under way, but it's not too late to get a flu shot. Getting a flu shot can help reduce your risk of getting the flu. (...)

Effekt av influensavaksiner mot bekreftet influensa
legemiddelverket.no 14.2.2007
Geir Smedslund i Kunnskapssenteret for helsetjenesten skriver at influensavaksinene har liten effekt hos friske voksne og henviser til en Cochrane-rapport fra 2004. Påstanden er de siste dagene gjentatt av flere medier.

Denne påstanden kan virke misvisende da den aktuelle rapporten, som kun omfatter friske voksne, konkluderer med at influensavaksiner beskytter 70% av de vaksinerte mot bekreftet influensa. En effekt på 77% er senere vist i en studie i USA. (...)

Influensavaksine har liten effekt
forskning.no 13.2.2007
De årlige anbefalte vaksinene mot influensa har liten effekt hos friske voksne, og medisiner mot influensa kan gi alvorlige bivirkninger. Dessuten er virusene i ferd med å bli motstandsdyktige mot medisinene. (...)

Bedre influensavaksine på vei?
vg.no 5.1.2007
Amerikanske forskere er på sporet av en mer effektiv influensavaksine. Lovende, mener Folkehelseinstituttet. (...)

Influenza in elderly people in care homes
Editorials
New evidence strengthens policy to vaccinate healthcare workers
BMJ 2006;333:1229-1230 (16 December)
Influenza causes substantial mortality and morbidity in elderly people, particularly those with chronic diseases. Excess deaths during influenza epidemics are not limited to obvious causes such as influenza and pneumonia but also include circulatory and other respiratory causes.w1 (...)

Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health service use among residents: cluster randomised controlled trial
BMJ, doi:10.1136/bmj.39010.581354.55 (published 1 December 2006) (...)

Influenzaskud sparer ikke sygedage
netdoktor.com/dk 14.11.2006
tirsdag, 14. november 2006
Det er ikke umagen værd for raske at lade sig vaccinere mod influenza, siger Peter Søborg, overlæge på Neurologisk Afdeling på Rigshospitalet.

"Undersøgelser viser, at raske, som har fået vaccinen, ikke sparer sygedage - i gennemsnit er der kun tale om timer, man er mindre syg end folk, der ikke har fået indsprøjtningen. Det er ikke umagen værd for de raske at tage den," siger Peter Søborg. Sundhedsstyrelsen anbefaler kun vaccinen til alvorligt syge og ældre over 65 år. (...)

Vaccinationer mod influenza kan være spildt
berlingske.dk 9.11.2006
Samtidig med at regeringen netop har bevilget 260 mio. kroner til fortsat gratis influenzavaccination af ældre, sætter forsker spørgsmålstegn ved, om vaccinerne overhovedet hjælper os.

I denne tid lægger 700.000 danskere skulder til det lille stik, som skal redde dem fra at blive slået omkuld af influenza, og mere end halvdelen af dem gør det på statens regning. (...)

WHO issues bird flu warning, warns on Tamiflu research
theregister.co.uk 3.11.2006
Virulence and resistance discussed
The World Health Organisation has warned that there is no guarantee that a pandemic strain of the H5N1 virus will be less deadly to people. The report, published this week, contains the findings of a meeting of flu experts held last month.

The method of change will determine how deadly the virus is, the report says. If the virus changes by exchanging genes with a human flu virus, a process called reassortment, a pandemic might not be too deadly. However, straightforward adaptive mutation would leave the virulence of the disease unchanged, the scientists warned. (...)

(Anm: Influenza research at the human and animal interface
Report of a WHO working group. Geneva, Switzerland
21–22 September 2006
.)

Influenza vaccination: policy versus evidence
BMJ 2006;333:912-915 (28 October)
Each year enormous effort goes into producing influenza vaccines for that specific year and delivering them to appropriate sections of the population. Is this effort justified? (...)

Gap between policy and evidence
The large gap between policy and what the data tell us (when rigorously assembled and evaluated) is surprising. The reasons for this situation are not clear and may be complex. The starting point is the potential confusion between influenza and influenza-like illness, when any case of illness resembling influenza is seen as real influenza, especially during peak periods of activity. Some surveillance systems report cases of influenza-like illness as influenza without further explanation. This confusion leads to a gross overestimation of the impact of influenza, unrealistic expectations of the performance of vaccines, and spurious certainty of our ability to predict viral circulation and impact. The consequences are seen in the impractical advice given by public bodies on thresholds of the incidence of influenza-like illness at which influenza specific interventions (antivirals) should be used.20 (...)

Influenza Vaccine Programs May Be Pointless
medicalnewstoday.com 28.10.2006
Influenza vaccination programs, which cost nations millions of dollars every year, could be a waste of time and money, says Dr. Tom Jefferson, Cochrane Vaccines Field, Rome, Italy. Jefferson says he hopes his findings will make North American and European taxpayers wonder whether the effort and expense are justified. (...)

Jefferson said "I looked at the evidence described by systematic reviews and confronted it with policy and I found that there is a massive gap. Almost none of the benefits that these policy documents list are actually given by inactivated vaccines or, if they are, they are given in slighter measure." He said he is not sure why this is so. He suggested it could be a result of inadequate surveillance systems, and/or diagnosing too many influenza-like respiratory illnesses as flu (when they are not). He added that "In most surveillance systems, you actually have an almost year-round epidemic which, in fact, is not influenza. It's caused by other agents." He criticized many of the studies he looked through, saying they were weak.

According to official figures (CDC), approximately 200,000 Americans get flu so badly each year that they have to be hospitalized - about 36,000 people die each year as a result of catching flu in the USA.

Jefferson said he was surprised to see such a large gap between vaccination campaign policy and evidence of its effectiveness. (...)

Läkemedelsverket stoppar inte influensavaccinering
Läkemedelsvärlden 2006 (Oktober)
Fyra män som vaccinerades mot influensa på en israelisk vårdcentral avled under den senaste veckan. Läkemedelsverket ser dock inga hinder för fortsatt vaccinering med det aktuella preparatet i Sverige.

Israels hälsominister Yacov Ben Yizri gav i söndags order om att stoppa vaccinationerna med det aktuella vaccinet "tills saker och ting har klarnat."
Det israeliska hälsoministeriet utreder nu ärendet. Det gör även företaget Sanofi-Pasteur som marknadsför det aktuella vaccinet.

I Sverige saluförs det aktuella vaccinet under namnen Vaccin mot influensa (SBL) och Vaxigrip (Sanofi-Pasteur). Den tillverkningssats som använts i Israel finns dock inte på den svenska marknaden. (...)

Foreløpig ingen grunn til endring i anbefalingene med influensavaksiner
legemiddelverket.no 24.10.2006
Det er rapportert om fire dødsfall i Israel i forbindelse med vaksinering med en influensavaksine. Minst tre av de fire vaksinerte hadde flere medisinske risikofaktorer, noe som kan forklare dødsfallene. Dødsfallene gir foreløpig ikke grunnlag til å endre vaksinasjonsanbefalingene. (...)

Legemiddelverket vil følge opp saken i samarbeid med andre legemiddelmyndigheter. Foreløpig avventer man den videre utredningen av tilfellene fra israelske helsemyndigheter og legemiddelprodusenten, Sanofi-Pasteur. (...)

Vaksine-rekord
dagbladet.no 26.11.2005
I år er det satt ny norsk rekord i vaksinasjon mot influensa. Hittil har nær 600 000 nordmenn har tatt influensasprøyte. (...)

De aller fleste vaksinene har gått til risikogruppa, de over 65 år, og til personer med kronisk hjerte- og lungesykdommer, og de med diabetes.

Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review
The Lancet 2005; 366:1165-1174 (1 October 2005)

Resistance to anti-influenza agents
The Lancet 2005;366:1139-1140 (1 October 2005)

Studies Find Flu Vaccines Only Modestly Effective in Elderly (Studier finner influensavaksiner bare beskjedent effektiv hos eldre)
Washington Post 22.9.2005
Vaksiner er mindre effektiv beskyttelse av eldre mot influensa enn man har trodd, og noen av legemidlene vanlig brukt å behandle influensa mister sin kraft overraskende raskt, ifølge to nye studier. (Vaccines are less effective at protecting the elderly from influenza than has been thought, and some of the drugs commonly used to treat the flu are losing their power at a surprisingly fast rate, according to two new studies.)

Funnene publisert i Lancet, et britisk medisinsk tidsskrift, kommer idet verden står overfor en mulig influensapandemi fra en farlig virusstamme som spres blant fugler i Asia. (...) (The findings, published online by the Lancet, a British medical journal, come as the world is bracing for a possible flu pandemic from a dangerous strain of virus spreading among birds in Asia.)

Forskerne fant at forekomsten av resistens økte fra 0,4 prosent i prøveeksemplarene i 1994 til 12,3 prosent i 2004. I USA fant forskerne at forekomsten økte fra 1,9 prosent i 2004 til 14,5 prosent i de første seks måneder av 2005. (The researchers found that the rate of resistance increased from 0.4 percent of the samples in 1994 to 12.3 percent in 2004. In the United States, the rate jumped from 1.9 percent in 2004 to 14.5 percent in the first six months of 2005, the researchers found.)

"Vi ble alarmert over å finne en slik dramatisk økning i legemiddelresistans i menneskelige influensaviruser i omløp de siste årene," sa Bright. ("We were alarmed to find such a dramatic increase in drug resistance in circulating human influenza viruses in recent years," Bright said.)

Heldigvis fortsetter influensaviruser, inklusive fugleinfluensaen som er i omløp i Asia, å være sårbar for to nyere legemidler, Tamiflu og Relenza, som staten har lagret. (Fortunately, flu viruses, including the bird flu circulating in Asia, remain vulnerable to two newer drugs, Tamiflu and Relenza, which the federal government has been stockpiling.)

Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review
The Lancet 2005; 366:1165-1174 (1 October 2005)

Resistance to anti-influenza agents
The Lancet 2005;366:1139-1140 (1 October 2005)

Reduserer influensavaksinen antall dødsfall?

Common Misconceptions About the Flu (Vanlige misforståelser om influensaen)
Washington Post 21.10.2005
Her belyser vi noen vanlige misforståelser som vi håper vil gjøre deg bedre informert om influensasesongen. (...) (Here we highlight a few common misconceptions that we hope will make you better informed this flu season.)

A Widening Gap (Et stadig større gap)
36 000 Amerikanere dør av influensarelaterte sykdommer i løpet av en typisk influensasesong. (...) (36,000 Americans die of flu-related illnesses during a typical flu season.)

Til tross for en rask vekst i vaksinasjon blant eldre i tidsrommet mellom 1980 og 1998, er dødsraten fra influensarelatert sykdom i befolkningen fortsatt uendret. En implikasjon: Vaksinen er ikke så effektiv til å redusere dødsrisiko. (...) (Despite a rapid rise in vaccination among the elderly between 1980 and 1998, the death rate from flu-related illness in the population has remained flat. One implication: The vaccine is not all that effective in lowering the risk of death.)

Hvor godt virker vaksinen på de eldre?

Influensavaccin skyddade inte äldre från lunginflammation
dagensmedicin.se 1.8.2008
Att vaccinera äldre mot influensa kan vara mindre effektivt än man trott när det gäller att skydda dem från lunginflammation. Detta enligt en studie som publiceras i tidskriften Lancet. (...)

Forskarna undersökte sedan vilka av deltagarna som varit vaccinerade mot influensa. Efter justering för annan sjuklighet kunde forskarna inte finna någon koppling mellan influensavaccination och skydd mot lunginflammation.
Deras slutsats är att influensavaccination kan ha mindre effekt på risken för lunginflammation hos äldre under influensaperioder än man tidigare trott. (...)

(Anm: Influenza vaccination and risk of community-acquired pneumonia in immunocompetent elderly people: a population-based, nested case-control studyLancet 2008; 372:398-405.)

How Well Does the Vaccine Work in the Elderly? (Hvor godt virker vaksinen på de eldre?)
Washington Post 25.10.2005
Til tross for 64 publiserte studier de siste 35 år, vet vi egentlig ikke hvor godt influensavaksinen virker mot alvorlig sykdom og dødsfall hos de eldre. Hvordan er dette mulig? Svaret har å gjøre med hvordan studier er utført. (...) (Despite 64 published studies over the past 35 years, we really don't know how well the flu vaccine works to prevent serious illness and death in the elderly. How is this possible? The answer has to do with how the studies were done.)

Ingen av de fem så på vaksinens effekt på influensarelaterte dødsfall; hva de så på var i stedet vaksinens effekt på det å få influensa eller influensaliknende sykdom. (None of the five looked at the vaccine's effect on flu-related death; what they looked at instead was the vaccine's effect on getting the flu or a flu-like illness.)

I am not antivaccine. I am anti–poor evidence.

Do Flu Vaccines Really Work? A Skeptic's View
time.com 27.2.2010
In December, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) launched a public health campaign in the U.S. encouraging vulnerable patients — particularly the elderly — to "protect yourself and the ones you love against flu: GET VACCINATED!" At least one flu-vaccine researcher disagreed with the message: Tom Jefferson, an epidemiologist with the prestigious Cochrane Collaboration, which has headquarters in Britain. (...)

TIME: Why do you think your reviews have not filtered down to policy makers?

Jefferson: In a separate study we looked at the science that policy makers use, and it's disturbing how large the gap is between policy and evidence. We looked at the World Health Organization, CDC and U.K., Australian and German authorities — they have what it is called a "citation bias." They cite some studies that support vaccines, but other studies that find no effect are left out. Most importantly, there is no critical appraisal of the methods. [Cochrane reviewers examine the methodology of all studies they include in their systematic reviews.] It's disturbing. I think with influenza there's a feeling in governments that "we have to do something." Well, you can do something: you can better promote cheap public-health measures such as hand washing. They work.
(See the top 10 medical breakthroughs of 2009.) (...)

TIME: Are you skeptical of the efficacy of all vaccines?

Jefferson: People always ask me if I am against other vaccines. I am not. I have five children. They have all been vaccinated against the major diseases as part of the standard childhood vaccination program. Those vaccines have strong evidence to back them up. I am not antivaccine. I am anti–poor evidence. (...)

Influensavaksinen sesongen 2005/2006

Influensavaksinen gir begrenset beskyttelse
Tidsskr Nor Lægeforen 2006 (22.2.2006)
Årets influensasesong domineres av influensa B-virus, men forårsakes av en annen stamme enn den som finnes i årets vaksine.

Dermed kan ikke årets influensavaksine forventes å gi særlig god beskyttelse mot influensaviruset.

– Pasienter i risikogruppene bør kontakte lege dersom de får influensa, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen.

Bommet på én stamme
Ifølge Folkehelseinstituttets MSIS-rapport likner nesten alle virusene fra de siste fire ukene stammen B/Malaysia/2506/2004, mens vaksinen inneholder stammen B/Shanghai/361/2002. Leger må derfor være klar over at personer som er vaksinert likevel kan få influensa denne sesongen.

– Det er Verdens helseorganisasjon som fastsetter sammensetningen av influensavaksinen hvert år, og da brukes tre av de mest sannsynlige virusstammene. I år har man truffet med to av tre stammer, og den man bommet på var den det er aller mest av, sier Stene-Larsen til Tidsskriftet.

En dose frykt?

A Shot of Fear (En dose frykt)
Washington Post 25.10.2005
Risiko for dødsfall grunnet influensa ofte overdrevet; så er nytte av vaksine. (Flu Death Risk Often Exaggerated; So Is Benefit of Vaccine)

Nasjonalt folkehelseinstitutts anbefalinger til publikum

Stor suksess for influensavaksine
fhi.no 25.11.2005
Aldri før har så mange tatt influensavaksine som i år. Folkehelseinstituttet har hatt en målsetting om å øke vaksinedekningen, spesielt i riksikogruppene. Over 400.000 doser vaksine er sendt ut til risikogruppene i år. Dette er 33.000 flere enn i fjor.

Folkehelseinstituttet har tidligere vært bekymret over at kun 30-40 % av de personene som er særlig utsatt for komplikasjoner i forbindelse med influensa, har tatt influensavaksine. En bredest mulig vaksinering vil antakelig kunne forhindre 400-500 dødsfall og en rekke sykehusinnleggelser hvert år.

Og planene om å øke vaksinedekningen i risikogruppene har lykkes.
- Det er spesielt gledelig at den økte vaksinasjonen har nådd ut til risikogruppene, som var vårt mål, sier Direktør Geir Stene-Larsen.

Til sammen har vel 550 000 personer fått influensavaksine hittil i høst. Folkehelseinstituttet venter neste uke 20 000 nye vaksinedoser. For neste år er målet at enda flere i de utsatte gruppene skal vaksineres.

Spesielt utsatte grupper som bør vaksineres:
Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar
Voksne og barn med diabetes
Beboere på alders- og sykehjem
Personer som er 65 år eller eldre

(Anm: Dersom influansavaksinen brukt i USA i perioden 1980 til 1998 er så effektiv som Nasjonalt folkehelseinstitutt hevder i sitt overslag, ville man årlig kunne spare mellom mange liv, men som det fremgår av artikkelen i Washington Post er antall årlige dødsfall i USA i nevnte periode praktisk talt uendret.)

Vitenskapen bak influensa

Elderly Gain Little From Flu Shot: Studies
healthfinder.gov 20.7.2006
Vaccination most effective for those in nursing homes, experts say (...)

More information
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has more about flu prevention.
(SOURCE: Health Behavior News Service, news release, July 18, 2006)

The science behind the flu
Part 1: A guide to the biological basics of influenza and its effects
nbc.com 21.11.2005
Part 2: How to defend yourself against the flu
Part 3: How a virus can morph into a killer

(Anm: Tamiflu er et legemiddel som mulig forebygger/lindrer influensa, ikke en vaksine.)

Folkehelseinstituttet: Vaksine kunne reddet hundrevis

200 unødvendige dødsfall
nettavisen.no 5.11.2006
Over 200 eldre vil dø som et resultat av at Norge har Europas laveste vaksinasjonsdekninger.

De eldre menneskene vil dø av influensa på grunn av at de ikke tar influensavaksine. Kun halvparten av de som burde blitt vaksinert, blir vaksinert, skriver VG.

- God vaksinasjonsdekning kunne ha berget flere hundre menneskeliv hvert år, sier overlege Marianne Bergsaker på Folkeinstituttet til VG.

Influensa hos eldre øker risikoen for å pådra seg mer alvorlige sykdommer, ifølge flere utenlandske undersøkelser. I 2005 var det bare 45 prosent av dem som var i risikogruppen som ble vaksinert.

Vaksine kunne reddet hundrevis
nettavisen.no 2.11.2006
Mange av de eldre som hvert år dør av influensa, kunne vært reddet hadde de fått vaksine.

Hver år dør mellom 1000 og 1500 personer i Norge etter å ha fått influensa, opplyser Folkehelseinstituttet.

Se TV 2 Nyhetene her

Halvparten av dem kunne imidlertid reddet livet, hadde de fått et enkelt sprøytestikk.

Medlemmene av aksjonsgruppa «Kamp for eldre» går nå kraftig ut mot at eldre ikke får den nødvendige influensavaksinen.

- Det er helt uansvarlig. At vaksine som er laget for å spare menneskelig ikke blir brukt kommer veldig overraskende på meg, sier leder i aksjonsgruppa Helga Sellevold, til TV 2 Nyhetene.

- Studier viser at dødeligheten blant de som vaksineres går ned med 50 prosent, sier Marianne Bergsaker ved Folkehelseinstituttet.

Sterk lobby bak pandemi-beslutning

Sterk lobby bak pandemi-beslutning
vl.no 17.11.2009
11. juni i år i Genève erklærte WHOs generaldirektør, Margaret Chan, svineinfluensaen for en pandemi. Det betød enorme økonomiske gevinster for legemiddelindustrien. Det som ikke kom fram var at flere av rådgiverne WHO har brukt sto på lønningslistene til legemiddelselskapene. (...)

Milliardindustri. Gjennom rådgivere WHO har brukt (se faktaboks) var industrien med på å påvirke beslutningen om at svineinfluensaen er en pandemi – og at vaksine er nødvendig. Det melder danske Dagbladet Information.

Investeringsbanken JP Morgan har beregnet at legemiddelindustrien i år vil motta vaksineordre for opp imot 62 milliarder kroner. En stor del av denne omsetningen skyldes WHO sin beslutning. (...)

Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination
information.dk 15.11.2009
Flere af WHO's influenzarådgivere er betalt af medicinalindustrien. Dermed var industrien med til at påvirke beslutningen om, at influenza A er en pandemi - og at vaccine er nødvendig. Siden har de samme virksomheder fået vaccineordrer for op mod 55 milliarder kroner (...)

Mange af de tilsyneladende uvildige forskere, som WHO benytter sig af, er imidlertid betalt af de firmaer, der producerer vaccinerne.

De mange dobbeltroller er problematiske, mener professor Tom Jefferson, der er epidemiolog ved Cochrane Center i Rom:

»Det er bekymrende, at mange af medlemmerne i WHO’s komitéer, underskriver sig selv med andre titler, selv om de rent faktisk repræsenterer medicinalindustrien,« siger han til Information.

En af eksperterne i WHO’s særlige H1N1-rådgivningsgruppe, Dr. Albert Ostenhaus, er netop blevet et punkt på den hollandske regerings dagsorden. Regeringen har indkaldte til et krisemøde, fordi det i en artikel i Science er kommet frem, at Albert Ostenhaus har økonomiske interesser i flere medicinalvirksomheder.

Samtidig er Dr. Albert Ostenhaus i Holland kendt som ‘Dr. Flu’ fordi han promoverer vaccine som løsningen på epidemier. (...)

WHO-rådgivere ble betalt av legemiddelindustrien
dagensmedisin.no 17.11.2009
Flere av rådgiverne som WHO har brukt i forbindelse med pandemien, sto på lønningslistene til legemiddelselskapene. (...)

Da generaldirektør Margaret Chan i Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte svineinfluensaen for en pandemi i sommer, fikk legemiddelindustrien massive økonomiske gevinster.

Betalt av industrien
Nå kommer det frem at flere av rådgiverne WHO benyttet seg av, var betalt av legemiddelfirmaene. (...)

- Glaxo Smithkline årets lobbyist (legemiddel-lobbyisme)

Glaxo Smithkline årets lobbyist
dagensmedicin.se 11.7.2008
Läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline och dess public affairs-chef Johan Thor fick i går kväll utmärkelsen Årets lobbyist.

Bakom utmärkelsen står tidningen Resumé och priset delades ut i Almedalen.

Juryn motiverar sitt val så här:
"I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men Glaxo Smithkline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan."

– Exakt vilka strategier vi använt oss av vill vi av naturliga orsaker inte avslöja. Men att vi träffat de politiker och andra beslutsfattare som på olika nivåer är ansvariga för frågan ligger i sakens natur, säger Johan Thor till Resumé.

Glaxo Smithklines vaccin Cervarix godkändes av Läkemedelsverket i september förra året. I slutet på februari kom Socialstyrelsen med sin rekommendation om att HPV-vaccin bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. (...)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- GSK (Glaxo Smithklines) overvåket foreldrenes online vaksinasjon diskusjoner for 2 måneder

GSK monitored parents' online vaccination discussions for 2 months (GSK overvåket foreldrenes online vaksinasjonsdiskusjoner over 2 måneder)
fiercepharma.com 3.5.2013
Vaccine maker uses 'big data' to sift through thousands of comments for themes

GlaxoSmithKline ($GSK) has been listening to parents' concerns about childhood vaccinations. Really listening. In fact, it has used big data analytics to sift through thousands of comments from Internet chat forums to try to get a better grasp of exactly what objections there are and how to best face them.

According to The Wall Street Journal CIO blog, for two months, the vaccine maker had a company apply text analytics to conversations on public discussion boards on BabyCenter.com and WhattoExpect.com. No one but Glaxo and its partner knew what it was doing, but GSK said it collected only anonymous remarks and kept no other kinds of information that might identify who the authors were. While the questions and remarks were left on an Internet forum that anyone could read, there has still been some "big brother" labels attached to the process.

Vaccination rates are always a big concern in protecting against childhood diseases. GSK makes one of the vaccines for measles, mumps and rubella that has proven effective in a recent outbreak of measles in Wales that has infected more than 1,000 children. But to be effective it first requires parents getting children vaccinated. And GSK says it needs to better understand what objections parents are throwing up to know how best to address them. (...)

- Hvordan hyllebær kan hjelpe med å bekjempe influensa. (- I en studie publiseret i Journal of Functional Foods rapporterer forskerne at stsubstanser som finnes i hyllebær kan stanse et influensavirus fra å entre og replikeres i mennesklige celler.)

(Anm: How elderberries can help you fight the flu. (…) Sambucus nigra, the black elder, is a common shrub spread widely across regions of Europe and North America. (…) The harvesting time is important because uncooked, unripe elderberries can be toxic. Historically, individuals have reported cases of elderberry poisoning, which may have been due to too early harvesting or improper preparation. For instance, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recorded the case of no fewer than 11 people who fell sick after having drunk elderberry juice from the same batch. (…) The answer is in the natural chemicals According to a new study that researchers from the University of Sydney in Australia conducted, elderberries really do have antiviral properties, and they can fight a virus once an infection has already occurred. In a study paper that appears in the Journal of Functional Foods, the investigators report that substances present in elderberries can stop an influenza virus from entering and replicating in human cells. (medicalnewstoday.com 28.4.2019).)

- Influensavaksiner kan krympe svulster og styrke kreftbehandlingen. Nyere eksperimenter med musemodeller har vist at å injisere et inaktivert influensavirus i kreftsvulster gjør at de krymper og øker effektiviteten av immunterapi.

(Anm: Flu vaccines may shrink tumors and boost cancer treatment. Recent experiments in mouse models have shown that injecting an inactivated flu virus into cancer tumors makes them shrink and boosts the effectiveness of immunotherapy. (…) One question that researchers have been trying hard to answer is: How do we turn cold tumors into hot tumors that will respond to immunotherapy? A team of investigators from the Rush University Medical Center in Chicago, IL, may now have found an effective way of doing just that by using inactivated flu viruses — essentially, flu vaccines — in mouse model experiments. The researchers explain their process, as well as their findings, in a study paper that now features in the journal PNAS. (medicalnewstoday.com 11.1.2020).)

Diverse artikler

(Anm: Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Abstract BACKGROUND: The consequences of influenza in adults are mainly time off work. Vaccination of pregnant women is recommended internationally. This is an update of a review published in 2014. Future updates of this review will be made only when new trials or vaccines become available. Observational data included in previous versions of the review have been retained for historical reasons but have not been updated due to their lack of influence on the review conclusions. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Healthy adults who receive inactivated parenteral influenza vaccine rather than no vaccine probably experience less influenza, from just over 2% to just under 1% (moderate-certainty evidence). They also probably experience less ILI following vaccination, but the degree of benefit when expressed in absolute terms varied across different settings. Variation in protection against ILI may be due in part to inconsistent symptom classification. Certainty of evidence for the small reductions in hospitalisations and time off work is low. Protection against influenza and ILI in mothers and newborns was smaller than the effects seen in other populations considered in this review.Vaccines increase the risk of a number of adverse events, including a small increase in fever, but rates of nausea and vomiting are uncertain. The protective effect of vaccination in pregnant women and newborns is also very modest. We did not find any evidence of an association between influenza vaccination and serious adverse events in the comparative studies considered in this review. Fifteen included RCTs were industry funded (29%). Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 1;2:CD001269.)

Årets influensavaksine er for dårlig
vg.no 1.3.2015
* Vaksinen virker bare på 75 prosent av de som er vaksinert

Årets influensavaksine virker ikke mot alle typene influensavirus som sirkulerer i år. Rundt en fjerdedel av de som er vaksinert kan likevel bli influensasyke.

Influensasesongen er godt i gang, og bare i forrige uke ble det påvist 1167 influensavirus A og 629 influensavirus B i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets influensaovervåkning.

Årets influensavaksine er ment å beskytte mot tre ulike influensavirus: A (H1N1), A (H3N2) og influensa B. I år har det vist seg at beskyttelsen mot A (H3N2), også kalt H-3-viruset, virker for dårlig – eller ikke i det hele tatt. (...)

Årets influenzavaccine giver ringe beskyttelse
dagenspharma.dk 19.1.2015
Vaccine mod influenzavirus reducerer risikoen for at blive smittet med 23 pct, viser nyt studie fra amerikanske CDC.

Borgere, der lader sig vaccinere mod influenza dette år, opnår kun mindre grad af beskyttelse mod sygdommen. Det viser en undersøgelse fra amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der anslår, at dette års vaccine reducerer en persons risiko for  lægebesøg relateret til influenza med 23 pct. Indtil videre har influenzavirus af typen H3N2 været dominerende, men […]

(Anm: Advarer eldre mot dårlig influensavaksine -Årets influensavaksinen virker ikke mot alle typer influensavirus. Eldre bør være ekstra på vakt etter symptomer, sier Folkehelseinstituttet. (nrk.no 9.2.2015).)

- Influensavaksine og Paracet svekker folkehelsa
dagbladet.no 18.2.2014
SKEPTISK: Fastlege Sigurd Nes er skeptisk til influensavaksine og bruk av febernedsettende legemidler som Paracet.

Sigurd Nes er fastlegen som går mot strømmen. Han har to råd: ta lidelsen under dyna og dropp trening når du har feber. Folkehelseinstituttet enig på ett punkt.

(Dagbladet): Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Sigurd Nes (58), er generelt kritisk til influensavaksine og spesielt oppgitt når den årlige vinterkampanjen fra Folkehelseinstituttet dukker opp. I vinter er den forventede influensa-epidemien flere uker forsinket.

Spesielt pakketilbudene om vaksine til alle på jobben, får Bærum-legen til å heve sin kritiske røst. (...)

Vaccine for prevention of mild and moderate-to-severe influenza in children.
N Engl J Med. 2013 Dec 26;369(26):2481-91. Epub 2013 Dec 11.
(...) BACKGROUND: Commonly used trivalent vaccines contain one influenza B virus lineage and may be ineffective against viruses of the other B lineage. We evaluated the efficacy of a candidate inactivated quadrivalent influenza vaccine (QIV) containing both B lineages.

METHODS: In this multinational, phase 3, observer-blinded study, we randomly assigned children 3 to 8 years of age, in a 1:1 ratio, to receive the QIV or a hepatitis A vaccine (control). The primary end point was influenza A or B confirmed by real-time polymerase chain reaction (rt-PCR). Secondary end points were rt-PCR-confirmed, moderate-to-severe influenza and rt-PCR-positive, culture-confirmed influenza. The vaccine efficacy and the effect of vaccination on daily activities and utilization of health care resources were assessed in the total vaccinated cohort (2584 children in each group) and the per-protocol cohort (2379 children in the QIV group and 2398 in the control group).

RESULTS: In the total vaccinated cohort, 62 children in the QIV group (2.40%) and 148 in the control group (5.73%) had rt-PCR-confirmed influenza, representing a QIV efficacy of 59.3% (95% confidence interval [CI], 45.2 to 69.7), with efficacy against culture-confirmed influenza of 59.1% (97.5% CI, 41.2 to 71.5). For moderate-to-severe rt-PCR-confirmed influenza, the attack rate was 0.62% (16 cases) in the QIV group and 2.36% (61 cases) in the control group, representing a QIV efficacy of 74.2% (97.5% CI, 51.5 to 86.2). In the per-protocol cohort, the QIV efficacy was 55.4% (95% CI, 39.1 to 67.3), and the efficacy against culture-confirmed influenza 55.9% (97.5% CI, 35.4 to 69.9); the efficacy among children with moderate-to-severe influenza was 73.1% (97.5% CI, 47.1 to 86.3). The QIV was associated with reduced risks of a body temperature above 39°C and lower respiratory tract illness, as compared with the control vaccine, in the per-protocol cohort (relative risk, 0.29 [95% CI, 0.16 to 0.56] and 0.20 [95% CI, 0.04 to 0.92], respectively). The QIV was immunogenic against all four strains. Serious adverse events occurred in 36 children in the QIV group (1.4%) and in 24 children in the control group (0.9%).

CONCLUSIONS: The QIV was efficacious in preventing influenza in children. (Funded by GlaxoSmithKline Biologicals; ClinicalTrials.gov number, NCT01218308.). (...)

- Gravide bør ta influensavaksine for å unngå schizofreni
nettavisen.no 4.11.2013
Kristiansand (NTB): Gravide bør ta influensavaksine for å unngå at barnet får livslang sykdom som schizofreni, sier smittevernlege Dagfinn Haarr i Kristiansand.

Nyere forskning viser at gravide mødre som får sesonginfluensa i første del av svangerskapet, har økt risiko for å få barn som utvikler schizofreni. Dette har tidligere vært ukjent, og legestanden er overrasket over resultatene, melder NRK.

Ifølge smittevernlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, øker muligheten med sju ganger i forhold til normal risiko.

Han understreker at det dreier seg om vært små tall, men mener likevel dette er alvorlig og viktig å forholde seg til for de gravide.

- Det å være gravid og få influensa er faktisk ikke helt trygt. I aller verste fall kan du oppleve at ungen din blir påført livslange skader på grunn av dette, sier han.

Han sier Folkehelseinstituttet har tatt gravide med i risikogruppen for dem som blir anbefalt å vaksinere seg mot influensaen. (©NTB)

Swine flu vaccine can trigger narcolepsy, UK government concedes (Britiske myndigheter innrømmer at svineinfluensavaksine kan utløse narkolepsi)
Review of fresh evidence finds jab given to 6 million people in Britain can occasionally cause sleep disorder
reuters.com 19.9.2013
The Pandemrix swine flu vaccine was given to high-risk groups, and is different from the seasonal flu vaccine, which has not been linked to narcolepsy.

Regjeringen reverserer sin holdning på sikkerheten til svineinfluensavaksine gitt til 6 millioner mennesker i Storbritannia og aksepterer at vaksinen i sjeldne tilfeller kan utløse den meget alvorlige søvnlidelsen narkolepsi. (The government is to reverse its stance on the safety of a swine flu vaccine given to 6 million people in Britain and accept that on rare occasions the jab can trigger the devastating sleep disorder narcolepsy.)

Could Discovery Lead to Universal Flu Vaccine?
webmd.com 23.9.2013
British study found people with more of certain virus-killing immune cells fared better during swine flu pandemic (...)

"New strains of flu are continuously emerging, some of which are deadly, and so the Holy Grail is to create a universal vaccine that would be effective against all strains of flu," study leader Professor Ajit Lalvani said in an Imperial College London news release.

"The immune system produces these CD8 T-cells in response to usual seasonal flu. Unlike antibodies, they target the core of the virus, which doesn't change, even in new pandemic strains. The 2009 pandemic provided a unique natural experiment to test whether T-cells could recognize, and protect us against, new strains that we haven't encountered before and to which we lack antibodies," Lalvani explained. (...)

Flu hype and pharma failures: patients deserve better
US Editor’s Choice
BMJ 2013;346:f3422 (24 May 2013)
Epidemics, pandemics, new strains, and foreign scare stories are an annual event in the world of flu. It barely feels like winter until I’ve read an article about somebody thousands of miles away catching it from a farmyard animal.

We are bombarded with messages about flu whether we want them or not. And increasingly the noise is coming not from news outlets or drug manufacturers out to make a buck, but from those seeking to protect us.

In the latest article in the BMJ’s Too Much Medicine campaign (www.bmj.com/too-much-medicine) Peter Doshi looks at the advice on influenza vaccination from the Centers for Disease Control and Prevention.

He argues that both the dangers of the disease and the need to be vaccinated are being greatly oversold (doi:10.1136/bmj.f3037). The expansion of groups recommended for the vaccine in recent years, by itself, makes compelling reading, but the overall thread of his argument makes a very strong case for a rethink.
At the very least it calls into question the wisdom of the pharmacy 30 yards from my front door, which, far from unusually, offered flu vaccines 24 hours a day for the whole family right through the winter.

At the very least it calls into question the wisdom of the pharmacy 30 yards from my front door, which, far from unusually, offered flu vaccines 24 hours a day for the whole family right through the winter.

Patient information and patient safety are at the heart of another feature this week, in which I speak to chief medical officers from the world’s largest pharmaceutical companies about their roles (doi:10.1136/bmj.f3285). (...)

Influenza: marketing vaccine by marketing disease (Influensa: markedsføring av vaksine ved markedsføring sykdom)
BMJ 2013;346:f3037 (16 May 2013)
The CDC pledges “To base all public health decisions on the highest quality scientific data, openly and objectively derived.” But Peter Doshi argues that in the case of influenza vaccinations and their marketing, this is not so

Promotion of influenza vaccines is one of the most visible and aggressive public health policies today. Twenty years ago, in 1990, 32 million doses of influenza vaccine were available in the United States. Today around 135 million doses of influenza vaccine annually enter the US market, with vaccinations administered in drug stores, supermarkets—even some drive-throughs. This enormous growth has not been fueled by popular demand but instead by a public health campaign that delivers a straightforward, who-in-their-right-mind-could-possibly-disagree message: influenza is a serious disease, we are all at risk of complications from influenza, the flu shot is virtually risk free, and vaccination saves lives. Through this lens, the lack of influenza vaccine availability for all 315 million US citizens seems to border on the unethical. Yet across the country, mandatory influenza vaccination policies have cropped up, particularly in healthcare facilities,1 precisely because not everyone wants the vaccination, and compulsion appears the only way to achieve high vaccination rates.2 Closer examination of influenza vaccine policies shows that although proponents employ the rhetoric of science, the studies underlying the policy are often of low quality, and do not substantiate officials’ claims. The vaccine might be less beneficial and less safe than has been claimed, and the threat of influenza appears overstated. (...)

Selling sickness: what’s in a name?
Drug companies have long known that to sell some products, you would have to first sell people on the disease. Early 20th century advertising for the mouthwash Listerine, for example, warned readers of the problem of “halitosis”—thereby turning bad breath into a widespread social concern.26 Similarly, in the 1950s and 1960s, Merck launched an extensive campaign to lower the diagnostic threshold for hypertension, and in doing so enlarging the market for its diuretic drug, Diuril (chlorothiazide).27 Today drug companies suggest that we have underdiagnosed epidemics of erectile dysfunction, social anxiety disorder, and female sexual dysfunction, each with their own convenient acronym and an approved medication at the ready. Could influenza—a disease known for centuries, well defined in terms of its etiology, diagnosis, and prognosis—be yet one more case of disease mongering? I think it is. But unlike most stories of selling sickness, here the salesmen are public health officials, worried little about which brand of vaccine you get so long as they can convince you to take influenza seriously. (...)

Warmer Winters Linked to Earlier Flu Outbreaks
sciencedaily.com 5.2.2013
An analysis of influenza patterns show that warmer-than-average winters coincided with more severe outbreaks, bad news for a warming world
FLU SEASON: Warmer-than-average winters and more severe flu outbreaks often coincide, according to a new study.

The annual spikes in sore throats, fevers, coughs and chills from seasonal influenza can change depending on the seasons preceding them, according to recent findings.
Scientists looking at influenza patterns across the United States going back more than a decade found that warmer-than-average winters give way to earlier and more severe outbreaks. As the climate heats up and warmer winters become more frequent, researchers said, earlier influenza seasons may become more common. The team published their findings earlier this week in the journal PLOS Currents: Influenza. (...)

The Flu Vaccine Controversy (Debatten om influensavaksiner)
slate.com 18.12.2012
Er legemiddelfirmaer egentlig farligere enn influensaviruset? (Are drug companies really more dangerous than the flu virus?)

Her er en vanlig klage når det gjelder den årlige influensavaksinen: "Den siste gangen jeg ble vaksinert fikk jeg likevel influensa!" Epidemiologiske data synes å støtte denne type anekdoter. Ifølge American Lung Associations rapport fra 2010 var det ingen vedvarende nedgang i influensarelaterte dødsfall de siste tiårene. Ifølge en New England Journal of Medicine gjennomgang blant de som var eldre enn 65 økte sykehusinnleggelser knyttet til influensa jevnt mellom 1979 og 2001, dette til tross for en økning i vaksinasjonsraten blant eldre fra 32 prosent i 1989 til 67 prosent i 1997. (...) (Here’s a common complaint about the annual flu vaccine: “The last time I got the shot, I ended up getting the flu anyway!” Epidemiological data seem to back up such anecdotes. According to an American Lung Association report from 2010, there was no sustained decline in influenza-associated deaths over the past decades. Among those older than 65, according to a New England Journal of Medicine review, flu hospitalization rates rose steadily between 1979 and 2001, despite an increase in vaccination rates among seniors from 32 percent in 1989 to 67 percent in 1997.)

Kritikere av innsatsen for å få kontroll over influensaen fikk nylig et løft da British Medical Journal anklaget Roche, som produserer det antivirale legemidlet Tamiflu for å skjule data om at midlet ikke virket mot influensa. I påvente av en mulig pandemi i 2009 hamstret den amerikanske regjeringen Tamiflu og andre antiinfluensamidler til en verdi av 1,5 milliarder dollar. Nå er redaktøren for British Medical Journal bekymret for at pillene ble oversolgt. Blant de konspirasjonstenkenede handler innsatsen for å få kontroll over influensaen kontroll mindre om folkehelsen enn firmaenes fortjeneste. Viruset er overhode ikke den sanne trusselen mot oss alle, proklamerte Helen Epstein i New York Review of Books, men legemiddelfirmaer. (Critics of flu-control efforts got a boost recently when the British Medical Journal accused Roche, which makes the anti-viral drug Tamiflu, of hiding data about the drug’s supposed impotence against the flu. In anticipation of a possible pandemic in 2009, the U.S. government stockpiled $1.5 billion worth of Tamiflu and other anti-flu drugs. Now the editor of the British Medical Journal is concerned those pills were oversold. Among the conspiracy-minded, flu-control efforts now have less to do with public health and more to do with corporate profits. The true threat to us all, proclaimed Helen Epstein in the New York Review of Books, isn’t the virus at all, but the drug companies.)

– Alkohol gjør oss influensasyke
nrk.no 25.12.2012
STUDENTER PÅ TIRSDAGSVORSPIEL: – Hvis en forutsetter at studenter går mer på byen enn snittet av befolkningen, er gjengen på festen mer utsatt for å få influensa, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

Hadde det ikke vært for alkohol, hadde ikke så mange nordmenn ligget rett ut med influensa hver vinter, mener rusforsker Sverre Nesvåg. – Jeg velger å ikke tenke på konsekvensene, sier en av studentene NRK.no har vært på vorspiel med.

– Du får kortvarig, men kraftig nedsatt immunforsvar av å drikke mye én kveld. Det sies at etter en skikkelig fyllekule har du immunforsvar på linje med en aidspasient.

– Hvis du i tillegg er i lokaler som er stinne av folk, der du lett kan smittes, og går lettkledd, er sjansen for å bli syk mye større. Og du kan bli sykere enn du ellers hadde blitt, sier han. (...)

Heller syk enn vaksinert
aftenposten.no 15.12.2012
Bare halvparten av risikopasientene følger myndighetenes råd, viser undersøkelse.

Norge har lav vaksinasjonsrate blant risikopasienter for influensa. Den ligger på bare 50 prosent, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) mener den bør ligge over
75 prosent.

Dette kommer frem i en telefonundersøkelse blant flere enn 1000 voksne sent i høst.

Nesten 20 prosent av de spurte oppgir at de er redd for bivirkninger, mens fire av ti mener at de ikke vil ta vaksine fordi de mener sykdommen ikke er alvorlig nok.

Likevel mener nesten syv av ti spurte at influensa er en alvorlig sykdom for utsatte grupper.

Bare 5 prosent mener at sykdommen er alvorlig for de fleste. Kvinner anser influensa for å være en mer alvorlig sykdom enn menn. (...)

Immune System May Not Weaken With Age: Study (Immunsystemet svekkes ifølge studie ikke med alderen)
winnipegfreepress.com 14.12.2012
Eldres infeksjonsbekjempende T-celler funnet like sterk som hos yngre voksne (Seniors' infection-fighting T cells found as strong as those of younger adults)

FRIDAY, Dec. 14 (HealthDay News) -- Eldre folks immunforsvar er fortsatt sterk nok til å bekjempe virus, ifølge en ny studie. (Older people's immune systems are still strong enough to fight off viruses, according to a new study.)

Forskerne fant at spesialiserte immunceller som kalles T-celler kan reagere på virusinfeksjoner hos eldre mennesker med samme styrke som T-celler fra yngre mennesker. (Researchers found that specialized immune cells called T cells can respond to virus infections in older people with the same strength as T cells from younger people.)

"For a long time, it was thought the elderly were at a higher risk of infections because they lacked these immune cells, but that simply isn't the case," study principal investigator Jonathan Bramson said in a news release from McMaster University, in Hamilton, Ontario.

"The elderly are certainly capable of developing immunity to viruses," he added.

Bramson and his colleagues looked at how the immune systems of people in three different age groups (younger than 40, 41 to 59, and older than 60) responded to infections with three different viruses, including West Nile virus. (...)

Influensa tycks öka risken för autism
lakemedelsvarlden.se 19.11.2012
Ny dansk forskning har visat på ett samband mellan autism och om modern under graviditeten haft långvarig feber. Forskarna understryker att sambandet främst är av akademiskt intresse.

Studien som nyligen publicerats har fått relativt stort genomslag i vetenskapliga medier utanför Danmark. Men forskaren bakom studien, Hjördis Osk Atladottir, vill i den danska tidskriften Videnskab.dk tona ned risken.

– Om jag var gravid och läste om de här resultaten skulle jag inte bli särskilt orolig, eller vaccinera mig av det skälet, säger hon till tidningen.

Hennes studie är en registerstudie i vilken 97 000 danska mödrar och deras barn födda mellan 1997 och 2003 ingår. Av dessa kvinnor hade 800 insjuknat i influensa eller haft feber under en vecka. Av dessa 800 kvinnor hade sju fått ett barn med autism.

Resultatet av den här studien är att det finns en 2,3 gånger större risk än normalt att barnet drabbas av autism om mamman har influensa eller långvarig feber under första eller andra trimestern av graviditeten.

– Studien visar också att 99 procent av kvinnorna som upplevt influensa, feber eller tar antibiotika under graviditeten inte föder barn med autism.

Forskaren Hjördis Osk Atladottir beskriver sin studie som spekulativ och att resultaten främst har en akademisk behörighet. Det är en studie som andra forskare kan använda för att gå vidare med. (...)

The Influenza Vaccine in Elderly Persons: A Shot in the Dark?
Arch Intern Med. 2012 (Published online February 27)
Comment on "Estimating Influenza Vaccine Effectiveness in Community-Dwelling Elderly Patients Using the Instrumental Variable Analysis Method"

There is currently considerable uncertainty about the effect of the influenza vaccine on the risk of mortality and other outcomes among community-dwelling elderly individuals. Traditional epidemiologic cohort studies comparing vaccinated with unvaccinated elderly subjects have attributed very large protective effects to receipt of the vaccination.1 However, these studies appear to be strongly biased by "unmeasured confounding," that is, unobserved or uncontrolled differences between the groups. Even after statistical control for various demographic variables and other medical conditions, elderly patients who receive the vaccine appear to be much healthier than apparently comparable unvaccinated patients. Strong evidence of this bias comes from an important epidemiologic study by Jackson et al2 in which the authors reported that a large beneficial effect of the vaccine is apparent before the influenza season begins. (...)

Fågelinfluensans dödlighet kan ha överskattats
lakemedelsvarlden.se 24.2.2012
Forskare menar att Världshälsoorganisationen, WHO, har räknat ut dödligheten i fågelinfluensan, H5N1, på felaktiga uppgifter. Enligt WHO har 586 personer smittats av fågelinfluensan, av dem har 346 dött. Det innebär en dödlighet på 59 procent.

H5N1 Forskarna har gjort en metaanalys och kommit fram till att många fler infekterats av H5N1-viruset eftersom WHO inte räknat in personer på landsbygden som inte kunnat ta sig till sjukhus, personer som inte har några symtom och andra faktorer. Som stöd för detta visar blodprover från 14 000 personer att mellan 0,2 till 5,6 procent smittats av viruset.

Enligt forskarna innebär det att flera miljoner av världens befolkning ska ha smittats av viruset, de flesta utan att märka av det. Det betyder att dödligheten skulle vara mycket lägre, under en procent, skriver Reuters.

Metaanalysen spär på en debatt som väcktes i slutet av förra året efter att amerikanska myndigheter ville få tidskrifterna Nature och Science att låta bli att publicera artiklar om hur fågelinfluensan lättare kan spridas till människor eftersom risken att informationen skulle hamna i fel händer var för stor.

Forskargrupperna pausade därefter frivilligt sin forskning under några månader. Enligt WHO behövs en analys av säkerhetsfrågorna kring studierna, men sedan bör de alltså bli tillgängliga. (...)

Forskere har utviklet livsfarlig fugleinfluensavirus
dagbladet.no 21.12.2011
USA frykter at viruset skal bli brukt i biologiske våpen. (...)

De ledende forskningstidsskriftene Nature og Science er nå i tenkeboksen etter at National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) i USA har bedt dem om å sensurere kommende artikler om det nye dødsviruset. (...)

H5N1-viruset har ført til død hos 60 prosent av menneskene som er blitt smittet av det. Hittil er det imidlertid kun registrert 350 tilfeller av den såkalte fugleinfluensaen hos mennesker.

Når tallet er så lavt, er det fordi viruset hittil ikke har smittet fra menneske til menneske. Viruset kan derimot smitte fra fugl til menneske ved tett kontakt.

Skulle viruset begynne å spre seg mellom mennesker, vil situasjonen se langt mørkere ut. (...)

USAs folkehelseinstitutt har selv finansiert de to forskningsprosjektene som NSABB nå har tatt tak i.

Amerikanske Science og britiske Nature er nå i dialog med NSABB om hvordan saken kan løses, men presiserer begge at de er skeptiske til å holde igjen kunnskap som også vil kunne anvendes til gode formål.

Den amerikanske forskningsorganisasjonen AAS, som utgir Science, opplyser at en beslutning i saken trolig vil bli tatt i løpet av et par uker. (NTB)

Studie visar på samband mellan H1N1 och fosterdöd
lakemedelsvarlden.se 19.10.2011
Barn till mödrar som smittats av svininfluensavirus har betydligt större risk att bli dödfödda. Det visar en ny engelsk studie.

Barnadödligheten bland kvinnor som 2009 infekterades av H1N1 var fem gånger högre än normalt visar en studie som gjorts vid National Perinatal Epidemiology vid Oxford universitet. Studien visar också att det fanns större risk för tidigt födda barn jämfört med mödrar som inte smittats av viruset.
Forskarna har granskat alla fall av gravida som sjukhusvårdades i Storbritannien och drabbats av influensa mellan september 2009 och januari 2010.

Av de 256 mödrar som var smittade med H1N1 var 7 barn dödfödda och 3 dog strax efter födseln, vilket motsvarar att 39 av 1000 barn skulle vara dödfödda eller dö strax efter födseln, jämfört med 7 av 1000 då mödrarna inte är smittade.

Forskarnas slutsats är att det i framtiden är viktigt att se till att antivirala medel och vacciner omgående erbjuds gravida. (...)

Svininfluensan bryter ner lungorna
lakemedelsvarlden.se 21.9.2011
Många av dem som dog i svininfluensan hade också lunginflammation. Nu visar forskning varför den var så dödlig.

DÖDLIG KOMBINATION Amerikanska forskare har genom studier på möss försökt ta reda på varför kombinationen av lunginflammation och svininfluensa är så farlig, skriver Tidningarnas Telegrambyrå. Av dem som dog i svininfluensan hade ungefär hälften också lunginflammation.

Forskarna smittade ett antal möss med vanlig säsongsinfluensa eller A(H1N1), det virus som orsakar svininfluensa. När mössen insjuknade infekterades de även med samma bakterie som orsakar lunginflammation. I gruppen som fått vanlig influensa och lunginflammation överlevde alla. I den andra gruppen dog alla möss.

Genom att studera lungorna på de döda mössen upptäckte forskarna att de små lungblåsorna var svårt skadade och att bronkernas skyddande lager av epitelceller var helt borta. Forskarna drar slutsatsen att svininfluensan skadar lungornas skyddande cellager och slår ut kroppens förmåga att reparera dessa celler. Det för att bakterier kan invadera kroppen på ett helt annat sätt än vid vanlig säsongsinfluensa. (...)

Guillain-Barré syndrome and adjuvanted pandemic influenza A (H1N1) 2009 vaccine: multinational case-control study in Europe
BMJ 2011; 343:d3908 (12 July)
Abstract Objective To assess the association between pandemic influenza A (H1N1) 2009 vaccine and Guillain-Barré syndrome. (...)

Participants 104 patients with Guillain-Barré syndrome and its variant Miller-Fisher syndrome matched to one or more controls. Case status was classified according to the Brighton Collaboration definition. Controls were matched to cases on age, sex, index date, and country. (...)

Conclusions The risk of occurrence of Guillain-Barré syndrome is not increased after pandemic influenza vaccine, although the upper limit does not exclude a potential increase in risk up to 2.7-fold or three excess cases per one million vaccinated people. When assessing the association between pandemic influenza vaccines and Guillain-Barré syndrome it is important to account for the effects of influenza-like illness/upper respiratory tract infection, seasonal influenza vaccination, and calendar time. (...)

Influensa gir astma
aftenposten.no 24.6.2011
Astmatikere som smittes av influensa, blir ofte sykere enn andre. Årsaken er at de rammes av en allergisk reaksjon. Dette er kjent, men nå har forskere ved Harvard Medical School oppdaget at mekanismen som forårsaker den allergiske reaksjonen, skiller seg fra vanlig allergi. Sistnevnte skyldes at de såkalte T2-cellene overreagerer, mens ved influensa-allergi er det noen andre hvite blodceller som kalles hjelpeceller. Dermed kan man utvikle egne medikamenter som møter denne mekanismen. Resultatene er publisert i Nature Immunology. (...)

How Flu Spreads on a Plane (Hvordan influensa sprer seg på et fly)
healthland.time.com 16.6.2011 (Time)
As if the generally horrific experience of flying wasn't bad enough (maybe I'm just a little sour about the 90 minutes I spent on the tarmac at Newark last night), a new study [PDF] in Emerging Infectious Diseases shows that flying can make you as sick as you are miserable.

Australian researchers studied flu infections that spread aboard two large airliners during May 2009, at the height of the H1N1/A flu pandemic, and found a zone of infection around sick passengers. And — no surprise here — the closer you sit to someone who's sick, the better the chance you'll be coming down with the flu.

Sit within two rows of someone with flu-like symptoms, and your chance of getting ill increases by 3.6%. Sit within two seats of the sick passenger, and your chance of coming down with the flu goes up by 7.7% (and, I imagine, your chance of generally having a horrible flight increases by 100%). (...)

Kaster svineinfluensavaksiner for 200 millioner
aftenposten.no 21.5.2011
Over halvparten av Pandemrix-vaksinene som Norge kjøpte i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 ble aldri brukt og skal destrueres.

De 2,9 millioner ubrukte vaksinene har en verdi på over 200 millioner kroner, skriver VG.

- Vi trenger dem ikke mer, og det kommer ikke til å bli aktuelt å bruke dem framover. En stor del av befolkningen har immunitet mot svineinfluensaen, og de som tilhører risikogruppen, får svineinfluensavaksine gjennom den årlige influensavaksinen, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Totalt kjøpte Norge rundt 5,6 millioner doser for ca. 400 millioner kroner til eget bruk da svineinfluensaen rammet Norge.

- Slik er det med alle beredskapstiltak. Avtalene ble gjort i en tid da man ikke visste hvordan det ville gå med pandemien. Det ville fått verre konsekvenser dersom deler av befolkningen ikke fikk vaksine mot et livsfarlig virus, sier Stene-Larsen. (© NTB)

Conflicts of Interest and the Future of Financing for WHO
haieuropestaffblog.blogspot.com 18.5.2011
Statement on WHO governance and the Management of Conflicts of Interest and the Future of Financing for WHO.

We write to express our concerns about governance of the World Health Organization (WHO) and other public health bodies, as regards the management of conflicts of interest.

WHO and other public health institutions have complex relations with commercial entities that supply health care products and services. In some cases the commercial entities are subject to or in need of regulation, in order to protect consumers and promote the public interest. Public health institutions are also often engaged in buying goods and services, or providing financial assistance for such purchases.

It is therefore widely recognized that governments and public health institutions like the WHO must avoid conflicts of interest in all aspects of governance. WHO can only respond meaningfully to the challenges of public health through greater transparency and accountability guided by the priorities of Member States and the advance of public interest. However, transparency is a necessary but not sufficient safe guard: there must also be a clear approach and policy to ensure that those representing commercial interests are not part of policy and norm setting decision making. (...)

WHO Director-General Responds To Draft Report On Agency's Handling Of H1N1 Pandemic
globalhealth.kff.org 29.3.2011
WHO Director-General Margaret Chan on Monday responded to the first results of a probe into the agency's response to the H1N1 (swine flu) pandemic, Agence France-Presse reports. While calling attention to where the external panel committee commended the agency's actions, Chan also addressed the criticisms and recommendations issued in the draft report (3/28). Her comments came as the review committee held its "fourth and final public session" in Geneva to receive "feedback from countries and organizations on its preliminary report," CIDRAP News reports (Schnirring, 3/28). (...)

WHO's Response to H1N1 Pandemic Was Flawed
healthland.time.com 11.3.2011
LONDON — An expert panel commissioned by the World Health Organization to investigate its handling of the swine flu pandemic has slammed mistakes made by the U.N. body and warned tens of millions could die if there is a severe flu outbreak in the future.

The U.N. health agency established the review committee to evaluate its performance after the 2009 global outbreak of swine flu, or H1N1. In a draft report released on Thursday, the committee said WHO performed well in many ways, but made crucial errors.

The group described WHO's definition of a pandemic and its phases as "needlessly complex," criticized the agency's decision to keep the members of its advisory committee secret, and said potential conflicts of interest among those experts, some of whom had ties to drug companies, were not well managed. (...)

Hvem bør du holde deg unna?
nrk.no 28.2.2011
Smitter kollegaen mest før eller etter at hun har fått influensa og omgangssyke? Noen yrkesgrupper bør være hjemme to døgn etter at de er friske. (...)

Hvis kollegaen kommer på jobb mens hun fortsatt er syk, er det lett for deg å bli smittet. Mange tror at man er mest smittsom før sykdommen bryter ut.

- Det er stort sett ikke riktig. Det finnes imidlertid noen unntak, for eksempel er hepatitt A (smittsom gulsott) mest smittsom 1-2 uker før man blir syk. Og med meslinger er man smittsom i opptil fire dager før det typiske utslettet vises, sier Tore W. Steen, smittevernoverlege i Oslo, til NRK.no.

- Ellers så kan mange infeksjoner opptre såkalt subklinisk. Det vil si at man blir svært lett syk eller ikke får symptomer i det hele tatt, men så er man likevel smittsom i en periode. Så blant annet derfor kan man aldri gardere seg 100 prosent mot smitte, fortsetter han. (...)

Hvor ble det av influensa A(H1N1)-serologien?
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1910 (7.10.2010)
september 2009 ble vi gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi, kun antigenpåvisning. Dette finner vi betenkelig, da det er en vesensforskjell mellom antigenpåvisning (f.eks. polymerasekjedereaksjon) og antistoffpåvisning (serologi). Vi vil anbefale å kombinere agenspåvisning og serologisk undersøkelse. (...)

Pandemivaksine representerer et kostbart giganttiltak. I det halve året som gikk fra pandemien var et faktum og til vaksinasjonsstart, kunne man ha planlagt en tidlig serologisk oppfølging etter vaksinasjon med utgangspunkt i en serumprøve av pasientene før vaksinasjon.

År 2009 er ikke siste gang vi har en influensapandemi. Ved å la serologi inngå i undersøkelsen ved neste pandemi vil vi lære mer om hvorledes infeksjonen sprer seg i befolkningen. (...)

Britiske forskere med influensa-gjennombrudd
aftenposten.no 7.2.2011
Vellykket testing av vaksine som kan virke mot alle influensatyper.

Forskere ved Oxford-universitetet i Storbritannia har testet en vaksine som kan virke mot alle kjente typer av influensa-viruset.

Vaksinen retter seg mot en annen del av viruset enn de tradisjonelle influensa-vaksinene, som må endres hver sesong.

Vaksinen er testet for første gang med positive resultater på mennesker som ble infisert med influensavirus, skriver den britiske avisen Guardian. (...)

Ethicists express concern about influence of PR firm on flu experts (Etikere uttrykker bekymring over påvirkningen fra PR-firmaer på influensaeksperter)
BMJ 2010; 341:c5183 (27 September)
Ethicists say it is alarming that a public relations company that was associated with an industry funded body that promotes awareness about influenza and related interventions has been providing Australian experts on flu with advice on how to respond to questions that might be asked about industry ties.

An email chain obtained by the BMJ shows that the industry funded Influenza Specialist Group (ISG) recently forwarded advice from the PR company Burson-Marsteller to more than 20 senior doctors and other healthcare leaders.

News of the email chain comes after a recent report calling for a national review of the perceived conflicts of interest of advisers on vaccination, in the wake of an investigation into adverse events among Australian children who were vaccinated against seasonal flu (BMJ 2010;341:c4470, 16 Aug, doi:10.1136/bmj.c4470).

It comes amid ongoing controversy about the flu vaccines of the biopharmaceutical company CSL, with a new study estimating that the use of the company’s Fluvax and Fluvax Junior vaccines in children this year may have caused two to three hospital admissions for febrile convulsions for every influenza related admission to hospital that was prevented (www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19661). (...)

(Anm: Australian health authorities’ response criticised after adverse events related to influenza vaccination in children. BMJ 2010; 341:c4470 (16 August).

Mange bare forkjølet under svineinfluensaen
kommunal-rapport.no 23.9.2010
På denne tiden for et år siden ble alle med symptomer på influensa bedt om å holde seg inne én uke. Nå viser laboratorieprøver at mange bare var forkjølet. (...)

Bare de færreste ble tatt prøver av for å få bekreftet eller avkreftet smitte av influensaviruset H1N1, men av dem som ble testet, hadde bare et lite fåtall positive utslag på svineinfluensa, skriver Aftenposten.

– Vi hadde rutine for å se på mange ulike virus. I månedsskiftet august-september i fjor, da alle mente de hadde svineinfluensaviruset, men før den store bølgen virkelig kom, viste det seg at 40 prosent av dem vi testet, hadde et helt vanlig forkjølelsesvirus. Hos et par prosent påviste vi svineinfluensa, sier overlege Dag Hvidsten ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til avisen. (...)

Håndsprit gir liten influensaeffekt
nrk.no 13.9.2010
Du får ikke mindre influensa eller forkjølelse av å bruke håndsprit, ifølge en ny studie. (...)

Liten effekt
- Et alkoholholdig desinfeksjonsmiddel med ekstra antiviruseffekt reduserte ikke smittefrekvensen, verken av forkjølelsesvirus eller influensa, skriver forfatterne av studien.

Deltakerne i studien desinfiserte hendene hver tredje time i ti uker, i perioden 25. august til 9. november i fjor høst.

42 prosent fikk forkjølelsesvirus i løpet av perioden. Det samme gjaldt 51 prosent av personene i kontrollgruppen.

12 prosent fikk svineinfluensa. I kontrollgruppen ble 15 prosent syke. (...)

Drug company denies allegations of bribery in Finnish justice ministry investigation (Legemiddelfirma benekter beskyldninger om bestikkelser i finsk justisdepartements granskning)
BMJ 2010; 341:c4755 (1 September)
Finland’s chancellor of justice is investigating claims that a government institute accepted research money from a drug company and then approved the purchase of large amounts of one of its vaccines for use in the recent swine flu pandemic.

The allegations have, however, been denied by the drug company, GlaxoSmithKline, and the Finnish National Institute for Health and Welfare.

Last week the institute recommended that vaccination with the drug in question, Pandemrix, should be halted until an explanation is found for an observed rise in cases of narcolepsy among children and adolescents in Finland who had been given it. (...)

Vaccines for preventing influenza in healthy adults. (Vaksiener for å forhindre influensa hos friske voksne)
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jul 7;7:CD001269.
BACKGROUND: Different types of influenza vaccines are currently produced worldwide. Healthy adults are presently targeted mainly in North America. (...)

AUTHORS' CONCLUSIONS: Influenza vaccines have a modest effect in reducing influenza symptoms and working days lost. There is no evidence that they affect complications, such as pneumonia, or transmission.WARNING: This review includes 15 out of 36 trials funded by industry (four had no funding declaration). An earlier systematic review of 274 influenza vaccine studies published up to 2007 found industry funded studies were published in more prestigious journals and cited more than other studies independently from methodological quality and size. Studies funded from public sources were significantly less likely to report conclusions favorable to the vaccines. The review showed that reliable evidence on influenza vaccines is thin but there is evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety of the studies. The content and conclusions of this review should be interpreted in light of this finding. (...)

Søvnsyke av svineinfluensavaksinen
dagbladet.no 12.8.2010
Vaksinen kan ha ført til flere tilfeller av narkolepsi i Sverige. (...)

Svenske eksperter samles
- Vi skal samle vår ekspertgruppe for å finne ut årsaken, sier Mårten Forrest hos det svenske legemiddelverket til Aftonbladet.

Siden massevaksinasjonen av seks millioner svensker i vinter har det svenske legemiddelverket fått et stort antall rapporter om bivirkninger av vaksinen, Pandemrix.

Seks av disse bivirkningsrapportene skal inneholde en mistanke om at vaksinen er årsak til den uvanlige og alvorlige sykdommen narkolepsi. (...)

Hale på grisen
NIELS CHR. GEELMUYDEN- skribent, Oslo
aftenposten.no 29.5.2010
Hvis noen kom i skade for nok en gang å tro på Preben Aavitsland (Aftenposten 25. mai): «13 000 nordmenn kan komme til å dø.» (Bjarne Håkon Hanssen 28. april 2009)

«Sent på kvelden 29. april endret Verdens helseorganisasjon i et hastemøte definisjonen av i hvor stor grad sykdommen er en pandemi.» (Wikipedia)

Dr. Albert Osterhaus, Klaus Stbhr og seks andre eksperter med økonomiske interesser eller annen tilknytning til legemiddelindustrien var trolig til stede under det avgjørende møtet i WHO 11. juni. (A-magasinet 25. januar)

«Vaksineringen startet i en tid da influensabølgen var på «tur ned» av seg selv, noe som også ble registrert i Norge.» (Professor i smittevern, Bjørg Marit Andersen, Dagens Medisin 16. april 2010.) «Han (Aavitsland ) presiserer at de ikke ser noen grunn til at vaksinen er problematisk for gravide. (...) De fleste vaksinerte får ingen bivirkninger. (...) Vi regner ikke med at noen vil dø av vaksinen.» (VG 12. oktober 2009) Pr.10 mars er det registrert følgende antall dødsfall/million etter vaksinasjon med Celvapan: 4,5, Forcetria: 7,1 og Padenmrix: 8,6. (European Medicines
Agency)

Det er rapportert om ti dødsfall, 16 tilfeller av aborter, fosterdød eller dødfødsler, og 201 alvorlige bivirkninger etter bruk av Pandemrix i 2009. (Statens Legemiddelverk) (...)

Svinaktig om svineinfluensa
SVEIN RUNE ANDERSEN - RUNE KJEKEN - Statens legemiddelverk
aftenposten.no 9.5.2010
I Norge har vi hittil ikke opplysninger om dødsfall forårsaket av pandemivaksiner.

En åpen gjennomgang av myndighetens håndtering av pandemien er en nødvendig øvelse, men Niels Chr. Geelmuydens innlegg «En svinaktig historie» er et dårlig bidrag. Geelmuyden skriver: «I Sverige settes 20 dødsfall og 22 aborter i forbindelse med vaksinen«. Siden det dør rundt 100 mennesker i Norge hver dag, vil noen dødsfall sammenfalle i tid med vaksinasjonen, noe Geelmuyden tydeligvis ikke forstår. (...)

En svinaktig historie
Niels Chr. Geelmuyden - Skribent i Aftenposten
Denne uken er det et år siden norske helsemyndigheter innkalte til pressekonferanse for å kunngjøre at 13 000 nordmenn kunne dø av pandemi innen oktober. (...)

Ved utgangen av oktober visste man at norske helsemyndigheter tok 99,9 prosent feil i spådommen fra april. I forkant av massevaksineringen vet vi nå at de samme myndighetspersoner satt med en annen viten. De var klar over at bølgen med det ualminnelig svake influensaviruset var på vei ned av seg selv. Like fullt intensiverte de vaksinasjonspresset overfor befolkningen, samtidig som de forsikret at vaksinen var helt trygg. Nå ligger tallene for korttidsvirkninger på bordet. De er neppe overdrevne ettersom de kommer fra Statens Legemiddelverk. (...)

Derfor får du influensa
dinside.no 25.2.2010
Er du en av dem som blir slått ut hver eneste vinter?

Når vinteren kommer får vi straks flere influensasyke, og det er et fenomen som lenge har forundret forskerne. En ny amerikansk studie kan imidlertid avsløre at årstidsbetingede variasjoner i absolutt luftfuktighet ser ut til å være den underliggende årsaken til at så mange flere blir syke om vinteren, melder EurekAlert. (...)

Flu Caused By Dry Weather (Tørt vær forårsaker influensa)
ivanhoe.com 24.2.2010
(...) However, the severity of influenza outbreaks is dependent on other factors. These include the type of virus and its relative ability to cause disease, and host factors such as susceptibility and person-to-person interactions.

Experts say these findings may have implications for other diseases such as pneumococcal and meningococcal disease, and seasonal variations in heart attacks and strokes. (...)

(Anm: Absolute Humidity and the Seasonal Onset of Influenza in the Continental United States. PLoS Biol 8(2): e1000316 (February 23).)

Torra vintrar kopplade till influensautbrott
mobil.svt.se 23.2.2010
Att vissa sjukdomar kan variera med säsonger är välkänt. Stora influensautbrott kommer till exempel nästa alltid under vinterhalvåret. Men vad som driver detta mönster har till viss del förbryllat forskarvärlden. Nu har amerikanska forskare funnit ett klart samband mellan låg luftfuktighet och influensautbrott. Det gör att man kommer ett steg närmare att kunna förutsäga utbrotten. (...)

Hevder myndighetene skapte skrekkscenario av svineinfluensaen
vg.no 11.2.2010
Professor Elling Ulvestad mener at helsemyndighetene spilte på frykt for å få folk til å vaksinere seg mot det milde svineinfluensaviruset.

- I starten av pandemien fremsto svineinfluensaen som Dyret i Åpenbaringen. Relativt raskt ble det klart at viruset var en mild variant. Likevel eskalerte fryktretorikken, sier Ulvestad, som er professor i mikrobiologi og immunologi og avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.
(...)

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Ulvestad at risikoen for å dø av H1N1-viruset viste seg å være 0,003 prosent. (...)

- Å være lege og kritisere vaksine er omtrent som å være katt på hundeutstilling. Man blir klassifisert sammen med konspirasjonsteoretikere og andre kunnskapsløse vaksinemotstandere. (...)

Was swine flu ever a real threat?
telegraph.co.uk 2.2.2010
With one scientist alleging a World Health Organization 'conspiracy' that was a bonanza for drug firms, Mark Honigsbaum asks if H1N1 could have been handled differently. (...)

In fact, if anything, he believes we need to deliver antivirals and vaccines even faster next time – which is why he would like to see the NHS "iron out the bottlenecks" in its distribution system. That is a message seconded by Prof Oxford, who points to the "salutary" experience of Ukraine, where a huge surge in swine flu infections late last year brought the country's medical system to its knees and had politicians scrabbling for supplies of Tamiflu and vaccines. (...)

Så mye brukte Norge på svineinfluensa-reklame
kampanje.no 18.1.2010
Les hva helsemyndighetene brukte reklamekronene på. (...)

One in five Americans got swine flu vaccine, CDC reports
washingtonpost.com 16.1.2010
ATLANTA -- About one in five Americans has been vaccinated against swine flu, according to the government's first detailed estimates of vaccination rates against the pandemic. (...)

Finnes det vaksine mot grådighet?
Kari Gåsvatn er kommentator i Nationen.
nationen.no 12.1.2010
(...) Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen har vært på møte i WHO, og sier til Nettavisen at hun ikke tror organisasjonen har latt seg påvirke. Noe annet kan hun ikke si. Helsemyndighetene i de enkelte land har lenet seg på WHO, og slik på en måte blitt vevd inn i samrøret.

Kanskje var det umulig å unngå. Dersom Norge hadde protestert i vår da svineinfluensaen ble utropt til epidemi, hadde det også blitt bråk. Så sent som sist høst sloss folk om å komme først i vaksinekøen. Det hadde garantert blitt protester dersom Norge ikke hadde sikret seg vaksine. (...)

Om lag halve Norge er vaksinert nå. 29 er døde av svineinfluensaen. Vi får aldri vite hvor mange som kunne ha dødd uten massevaksinering. Den kan ha berget mange liv, men også ha tatt liv. Her må vi være ydmyke i alle retninger.

Men ingen ting av dette forandrer på det som er kommet fram om dobbeltroller i WHO, og tap av troverdighet. Aftenposten hadde nylig en oversikt som viser hvordan en lang rekke av rådgiverne i WHOs ulike ekspertkomiteer også har forbindelser til de medisinske konsernene. (...)

Influensadoser hoper seg opp på lagre
vg.no 11.1.2010
BERLIN (VG) Europeiske myndigheter aner ikke hva de skal gjøre med millioner av ubrukte vaksinedoser mot svineinfluensaen.

Det som i Tyskland skulle bli det største vaksinasjonsprosjektet noensinne, har utviklet seg til en politisk og medisinsk flopp.

Mens millioner av doser hoper seg opp på lagre over hele Tyskland, forhandler delstatene med legemiddelgiganten GlaxoSmithKline (GSK) om å få levere tilbake deler av gigantbestillingen. (...)

Scientists Link Molecule to Severe Swine Flu
health.yahoo.com 17.12.2009
- THURSDAY, Dec. 17 (HealthDay News) -- Some people develop severe pneumonia when infected with the swine flu virus, and researchers say they've found a clue as to why.

A key to the severity of the illness appears to be a molecule called interleukin 17 (TH17), which helps the immune system fight off germs and disease. (...)

USA tilbakekaller vaksine mot svineinfluensa
vg.no 15.12.2009
Amerikanske myndigheter tilbakekaller mer enn trekvart million doser av en vaksine mot svineinfluensa. Vaksinen skulle gis til barn, men virker ikke som den skal, sier fagfolk. (...)

- Har fått viktig influensaerfaring
nrk.no 14.12.2009
Et halvår med influensaberedskap har kostet. Men erfaringene gjør helsevesenet bedre i stand til å møte en større pandemi eller katastrofe, sier beredskapslederen ved St. Olavs Hospital. (...)

Høygravid fikk hjerneblødning etter svinevaksine
tv2nyhetene.no 13.12.2009
Barnet måtte forløses med keisersnitt i all hast.

Den 37 år gamle svenske kvinnen var 33 uker på vei i svangerskapet da hun 23. november ble hentet hjemme i Göteborg av en ambulanse. Hun var da ved bevissthet, men verken samboeren eller ambulansepersonalet oppnådde kontakt med kvinnen. (...)

Glaxo Puts Hold on Some Swine Flu Shots in Canada (Update2)
Bloomberg.com 23.11.2009
Nov. 23 (Bloomberg) -- Canadian doctors should hold off on using a batch of GlaxoSmithKline Plc’s swine flu vaccine while the company probes reports of higher-than-expected occurrences of a side effect known as anaphylaxis, a spokeswoman for the U.K. drugmaker said today.

The batch of 172,000 doses of Arepanrix was linked to more cases of acute allergic reactions, including swollen tongues, throats and respiratory distress, than is expected, spokeswoman Gwenan White said in a telephone interview. Typically, about 1 person in 100,000 will suffer such a reaction, she said. (...)

Hva skal folk tro om vaksinering?
JOHAN MOAN - forsker, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 23.11.2009
Når det aksjoneres i forbindelse med helse, stiller mediene opp. De vet at slikt engasjerer folk. Seansen om influensavaksinering på NRK TV var en tragisk forestilling. Her samler man en rekke synsere og politiske menere og greier dermed å forvirre folk maksimalt.

Jeg som selv er aktiv forsker, men langt utenfor vaksineområdet, ble ikke klokere av forestillingen på TV. Bare en person viste nøkternhet og balanse: redaktør Charlotte Haug. Til slike programmer bør de medieansvarlige trekke inn noen aktive forskere ved siden av synserne og følerne. Leger i allmennpraksis og politikere holder ikke. Av egen erfaring vet jeg at slike uttaler seg med pondus og voldsomhet om ting de har minimalt greie på i forhold til forskere.

Aktive forskere finnes det heldigvis mange av på de fleste helseområder. De medieansvarlige bør se på publikasjonslistene og CV-ene til dem de inviterer til å informere folket, og få med de kunnskapsrike ved siden av de sinte. Aktive forskere kjenner alle viktige argumenter for og imot en sak etter å ha brynt seg på andre forskere ute i verden. De vil ta forbehold og vise at det er mange sider ved en sak. Liv og helse er komplekse saker og at det sjelden er klare ja eller nei-svar. (…)

Verdens yngste med vaksinestikk
aftenposten.no 18.11.2009
Den to måneder gamle jenta er ett av 60 norske barn i alderen 8 til 12 uker som nå skal få vaksinen. Hittil har nedre aldersgrense for å vaksinere barn mot svineinfluensa vært seks måneder både i Norge og i resten av Europa.

Vaksineekspertene ønsker å få kartlagt både effekt og bivirkninger av vaksinen slik at også de aller minste kan inkluderes i massevaksininasjonsprogrammet. Forskningsposten på Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus har fått ansvaret for å gjennomføre uttestingen. (...)

Immunity to Swine Flu May Be Broader Than Thought
news.yahoo.com 16.11.2009
MONDAY, Nov. 16 (HealthDay News) -- The swine flu virus that's sweeping across the United States isn't a total stranger to your immune system, a new study shows -- a finding that should ease the most drastic worries about the lethality of the pandemic.

"What has been widely reported in the general press is that the swine flu is totally new, so there is no immunity to it," said study lead author Bjoern Peters, an assistant member of the division of vaccine discovery at the La Jolla Institute for Allergy and Immunology in La Jolla, Calif. "But the severity of infections that have been seen is not greater than usually seen in seasonal flu." (...)

Norge er fortsatt ikke i register
nrk.no 16.11.2009
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen misforsto og feilinformerte helseministeren om at Norge var med i en europeisk svineinfluensaoversikt.

- Jeg har fått informasjon som har vist seg i ettertid og ikke være riktig, skriver helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i et beklagelsesbrev til Stortingets helsekomité. (...)

Svineinfluensaens hemmelige historie
dinside.no 8.11.2009
Røttene går tilbake mer enn et århundre. (...)

Verdens Helseorganisasjon:
Hevder kaldt vær gir flere svineinfluensa-dødsfall

vg.no 6.11.2009
(VG Nett) Nå kommer vinteren til Norge. Og med det vil vi også få flere svineinfluensa-dødsfall, mener Verdens Helseorganisasjon (WTO). (...)

Does the Vaccine Matter?
by Shannon Brownlee and Jeanne Lenzer
Whether this season’s swine flu turns out to be deadly or mild, most experts agree that it’s only a matter of time before we’re hit by a truly devastating flu pandemic—one that might kill more people worldwide than have died of the plague and AIDS combined. In the U.S., the main lines of defense are pharmaceutical—vaccines and antiviral drugs to limit the spread of flu and prevent people from dying from it. Yet now some flu experts are challenging the medical orthodoxy and arguing that for those most in need of protection, flu shots and antiviral drugs may provide little to none. So where does that leave us if a bad pandemic strikes? (...)

Vaksineprodusent med knalltall
e24.no 28.10.2009
Det britiske legemiddelkonsernet GlaxoSmithKline kan vise til sterke resultater i tredje kvartal.

Selskapet lager både vaksine og medisin mot svineinfluensa.

Konsernets overskudd er på over 19 milliarder kroner før skatt i tredje kvartal.
Verden hamstrer H1N1-vaksiner og influensamedisin, noe som har gitt enorme inntekter for legemiddelbransjen. GlaxoSmithKline lager vaksinen Pandemrix og influensamedisinen Relenza.

GSK ser for seg videre forbedring av resultatet og bra salg også i fjerde kvartal på grunn av etterspørselen etter influensamedisin og – vaksine.

– Resultatet vårt i tredje kvartal styrker forventningen vår om et bedret resultat i GSK i andre halvdel av 2009, sier GSK-sjef Andrew Witty. (...)

Avviser dødsfall etter svineinfluensavaksine
tv2nyhetene.no 24.10.2009
(...) Så mange som fire personer har omkommet etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensaen i Sverige. Det svenske Läkemedelsverket undersøker nå om det er noen sammenheng mellom dødsfallene og influensavaksinen.

Så langt har de obdusert en av de fire omkomne, en 90 år gammel mann med store hjerteproblemer.

– Vi fant ingen støtte for at det er noen sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet, sier lege Gunilla Sjølin Forslund i Läkemedelsverket til TV 2. (...)

Vaksinen mot svineinfluensa:

To svensker døde kort tid etter influensavaksine
aftenposten.no 22.10.2009
Svenske helsemyndigheter undersøker nå om bivirkninger var årsaken til dødsfallene.

To personer som var alvorlige syke døde etter at de fikk vaksinen, skriver Expressen.

- Vi vet ennå ikke om det er noen sammenheng med vaksinen, sier Lennart Waldenlind ved svenske Legemiddelverket til Expressen.

Det første dødsfallet etter influensavaksinen mot H1N1 i Sverige var en mann i 50-årene.

Han ble vaksinert forrige fredag og ble etter noen timer alvorlig syk. 12 timer etter vaksinasjonen døde han. (...)

- Svineinfluensavaksine inneholder haiolje
vg.no 22.10.2009
I svineinfluensavaksinene som Norge har bestilt skal det finnes olje fra utryddingstruet hai, ifølge svensk miljøaktivist.

Skjønnhetsindustrien har sluttet å bruke haioje, men i vaksinen Pandremix blir denne oljen brukt. Oljen kan framstilles vegetabilsk, men legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline har i stedet valgt å ta ut råvaren fra haileverolje, ifølge David Bernvi i den Svenske Haiforeningen. (...)

Inside the $7 Billion Swine Flu Vaccine Industry
online.wsj.com 22.10.2009
The swine flu vaccine isn’t coming off the assembly line as fast as public health officials would like. But the vaccine, whenever it arrives, will still bring in billions for the companies rushing to bring it to market.

This morning’s Boston Globe cites an estimate that put global orders at $7 billion, spread among vaccine makers including Novartis, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, CSL and AstraZeneca’s MedImmune. (...)

Mener Folkehelseinstituttet pleier egne interesser
dagbladet.no 7.9.2009
Olav Gunnar Ballo slakter svineinfluensa-håndtering.

(Dagbladet): Stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo (SV) mener måten Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har håndtert svineinfluensa på har vært helt horribel.

- De tilrettelegger for at masse folk kan være borte fra jobben med rådet om å holde seg hjemme i sju dager ved mistanke om svineinfluensa. Dette gjelder også mange som ikke en gang er smittet eller har symptomer. Samfunnet påføres millionbeløp i unødvendige kostnader, sier Ballo til Dagbladet. (...)

- Det synes jeg er et alvorlig problem. Folkehelseinstituttet gir ikke nøktern informasjon. Jeg oppfatter at Folkehelseinstituttet er veldig knyttet til legemiddelindustrien. Derfor har de som utgangspunkt at flest mulig skal vaksineres, mener SV-politikeren. (...)

- Dette er grunnløse påstander som vitner om at Ballo ikke vet stort om Folkehelseinstituttet, sier direktør Geir-Stene Larsen.

- Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien. Vi har heller ikke noen inntekt av salget av vaksinene. Det er veldig viktig for oss å opprettholde vår habilitet. Derfor har ingen av våre ansatte lov til å ta i mot honorarer fra private aktører for foredrag eller andre oppdrag. Vi er opptatt av riktig bruk av vaksiner, ikke så mye vaksine som mulig, sier han. (...)

Influensan bingo för vaccinjättar
svd.se 21.7.2009
Svininfluensan skapar rädsla men för vaccinindustrin ger den miljardintäkter. Tre europeiska läkemedelsjättar dominerar vaccinmarknaden som förra året omsatte 185 miljarder kronor.

Svininfluensan betyder mångmiljardintäkter för den internationella vaccinindustrin. Medan världen oroas över sjukdomens spridning kan vaccinjättarna räkna med kraftiga försäljningsökningar. I Sverige kom nyligen priset för vaccinet från brittiska Glaxo Smithkline som en chock för landstingen. (...)

För de tre bolagen – brittiska Glaxo Smithkline, schweiziska Novartis och franska Sanofi-Aventis – innebär spridningen av svininfluensan enorma affärsmöjligheter. Även amerikanska Baxter är en viktig aktör. (...)

Men när notan kom blev det en chock, enligt Göran Stiernstedt som är chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

–Ett vanligt influensavaccin kostar 35 kronor per dos. Den här gången tar de 65 kronor per dos. Den prisökningen kom som en kalldusch för oss. Totalt blir det 1,3 miljarder kronor, säger Göran Stiernstedt och medger att landstingen borde ha varit mer uppmärksamma på priset vid ordertillfället. (...)

Children’s Hospital study links deaths to post-flu issues
philly.com 16.6.2009
With four major books devoted to the topic in the last decade, most people have now heard of the 1918 flu pandemic, which killed nearly 50 million people around the world.

What they may not know, however, is that very few of those victims died of the flu itself.

Many historians now believe 95 percent of those deaths were caused by secondary bacterial pneumonia, which swept in after people's bodies had been weakened by the flu virus. (...)

WHO fails to strike deal on sharing vaccines or data
dw-world.de 17.5.2009
Still unresolved: data sharing from swine flu tests
The international community has failed to agree on a swine flu plan to share virus research information and stocks of vaccines in the event of a global pandemic.

An intergovernmental World Health Organization meeting in Geneva, Switzerland, ended with a consensus on most issues, but left data-sharing between laboratories and intellectual property rights on viruses unresolved. (...)

Bird flu unlikely to cause pandemic
australiandoctor.com.au 15.5.2009
HUMAN noses are too cold to allow avian influenza to thrive, a study finds, throwing doubt on the potential for the virus to cause a pandemic.

Although avian influenza viruses could mutate into forms that infected humans, researchers found they struggled to spread in cells at 32 deg C — the average temperature inside a human nose. (...)

Swine flu could boost some sales for drugmakers
forbes.com 8.5.2009 (Associated Press)
The swine flu might appear to be a business bonanza for makers of flu vaccines, but big profits are far from a sure thing - and production of a vaccine poses some financial risks. (...)

Glaxo's cervical cancer vaccine faces US battle
forbes.com 8.5.2009 (Associated Press)
New studies show GlaxoSmithKline PLC's vaccine Cervarix blocks the virus that causes cervical cancer, but if it wins approval for U.S. sales, it will face an uphill battle against Gardasil, which has owned the market here for three years. (...)

Despite Merck owning the U.S. market, Gardasil racked up only $262 million in global sales in the most recent quarter, versus $320 million for Cervarix, which has won more contracts from government health programs in other countries. (...)

IVW: Strong Immune Response Could Be Behind Swine Flu Deaths
medpagetoday.com 30.4.2009
CANNES, France, April 30 -- In the absence of hard data about what is killing swine flu victims in Mexico and why the virus seems to be attacking younger adults, researchers here speculated that it could have to do with the body's immune response.

Younger adults have a much stronger immune response to invading pathogens than young children and older adults, said Robert Webster, Ph.D., of St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, at the conference on Influenza Vaccines for the World.

It's this exaggerated response -- called "cytokine storm" or hypercytokinemia -- that may be causing death more frequently in younger adults, he said. (...)

(Anm: cytokine; cytokin; polypeptid som blir utsende av makrofagar, T-lymfocyttar og andre celler i immunforsvaret; dei tener som intercellulære signalmolekyl, stundom som vevshormon; dei har mange ulike biologiske verknader, blir framstilte med rekobinantteknikk og utprøvde som legemiddel mot kreft, virussjukdommar, leukemi m v; viktige cytokin: interleukin, tumornekrosefaktor, CSF, interferon, PDGF, transformerande vekstfaktor; fibroblast vekstfaktor, angiogenese faktor, thymosin, kjemokin; mange cytokin er koda for av gen på kromosom 5; jf veksthormon/prolaktin-reseptorar og cytokinreseptorar EN cytokine ET [gr kytos holt kjerald, celle + kinesis rørsle] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Ny vaksine mot svineinfluensa
nrk.no 28.4.2009
En universal vaksine mot influensa skal hindre smitte fra svin, fugl og hest. (...)

Influenza vaccination in children being treated with chemotherapy for cancer.
Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006484.
BACKGROUND: Influenza infection is a potential cause of severe morbidity in children with cancer, therefore vaccination against influenza is recommended. However, there are conflicting data concerning the immune response to influenza vaccination in children with cancer and the value of vaccination remains unclear. (...) AUTHORS' CONCLUSIONS: Paediatric oncology patients receiving chemotherapy are able to generate an immune response to the influenza vaccine, but it remains unclear whether this immune response protects them from influenza infection or its complications. We are awaiting results from well-designed RCTs addressing the clinical benefit of influenza vaccination in these patients. (...)

Influensavaksinens begrensninger
Influensavaksinen, satt som sprøyte i overarmen, gir god immunrespons i blod, i mandlene og i spytt, men ikke i neseslimhinnen.

Jens-Christian Eriksson. Foto Leif-Arne Markussen, Universitetet i Bergen
I sin doktoravhandling Influenza vaccination with focus on the immunobiology of the upper respiratory tract har Jens-Christian Eriksson undersøkt i hvilken grad influensavaksinen gir beskyttelse, særlig i øvre luftveier. Pasienter ved øre-nese-hals-avdelingen ved Haukeland universitetssykehus som var innlagt for å fjerne mandlene, inngikk i studiene.

- Vi så på influensaspesifikke B-celler i neseslimhinnen med og uten influensavaksine, og fant ingen forskjell. Vaksinen gir god respons i blod, i mandlene og i spytt, men altså ikke i neseslimhinnen, der man antar at viruset først kommer i kontakt med kroppens celler, sier Eriksson. (...)

Scientists May Have New Way to Fight the Flu
healthfinder.gov 23.2.2009
Discovery could lead to new drugs and a universal vaccine, researchers say. (...)

"We identified new human antibodies that inactivate influenza, not just bird flu, but any of the seasonal influenza viruses that affect us in the winter," said researcher Dr. Wayne A. Marasco, an associate professor of medicine at Harvard Medical School and the Dana-Farber Cancer Institute.

The antibodies recognize a new part of the influenza virus and inactivate the virus by a new mechanism, Marasco said, "so it's really a new target, new mechanism, new human antibodies." (...)

The study is published in the Feb. 22 online edition of Nature Structural and Molecular Biology. (...)

Sponsor Dollars Key to Flu Vaccine Study Publication (Sponsorpenger nøkkel til publisering av influensastudier)
healthfinder.gov 13.2.2009
Researchers urge full funding disclosures since drug firms buy space in journals.
(SOURCE: British Medical Journal, news releases, Feb. 13, 2009)
FRIDAY, Feb. 13 (HealthDay News) -- Drug industry-funded flu vaccine studies are more likely to be published in prestigious journals and are cited more often in the scientific literature than other studies, according to researchers who assessed 274 flu vaccine studies.

The team at the Cochrane Vaccine Field in Italy found no relationship between study quality, publication in prestigious journals, or subsequent citation of the studies in other articles. Sponsorship was the single most important factor associated with where the studies were published and how often they were cited -- with those wholly or partially funded by industry having higher visibility. (...)

The study was published in the Feb. 13 online issue of the British Medical Journal. (...)

Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review
BMJ 2009;338:b354 (12 February)
Objective To explore the relation between study concordance, take home message, funding, and dissemination of comparative studies assessing the effects of influenza vaccines. (...)

Conclusion Publication in prestigious journals is associated with partial or total industry funding, and this association is not explained by study quality or size. (...)

Industry Flu Studies Get More Prestigious Play (Influensstudier utført av industrien gis mer prestisjetung dekning)
medpagetoday.com 13.2.2009
ALESSANDRIA, Italy, Feb. 13 - Results of industry-sponsored studies of influenza vaccines are more likely to be published in prestigious journals than are those with other funding support, a systematic review showed. (...)

They are also cited more often, but not because they have larger sample sizes or better methodology, according to Tom Jefferson, M.D., and colleagues at the Cochrane Vaccine Field.

On the other hand, government-supported studies tended to be published in journals with a lesser reach and to be cited less often, Dr. Jefferson and colleagues said online in BMJ.

The findings emerged from an analysis of 259 primary studies, in which the researchers looked at the relationships between study concordance (whether the data supported the conclusions), take-home message, financial support, and dissemination. (...)

Ti myter om influenza og forkølelse
videnskab.dk 29.1.2009
Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden. Men hvad er sandt og hvad er falskt? To virologer afliver ti udbredte myter om folkeplagerne. (...)

Flu vaccines not as effective this year as in the past: DOH
etaiwannews.com 3.2.2009
Taipei, Feb. 3 (CNA) Influenza vaccines that proved to be effective late last year have failed to live up to expectations early this year, the Department of Health (DOH) said Tuesday.

Chou Jih-haw, deputy director general of DOH's Centers for Disease Control, said more than 3.2 million free flu shots were given to the public in autumn and winter last year. (...)

But in January, tests found the vaccines did not work on 70 percent of those with H1N1 viruses and 40 percent of those with the H3N2 virus. A vaccine is considered effective if it controls the virus in 80 percent to 90 percent of those inoculated. (...)

Influensatoppen trolig nådd
vg.no 23.1.2009
Influensaepidemien flater ut, og det virker som den har nådd toppen. Antall tilfeller i Midt- og Nord-Norge er på vei ned. (...)

Influensaen er på retrett
side2.no 20.1.2009
(...) - Vi ser at tallene for hele landet ligger på samme nivå som uka før, noe som betyr at influensaen ser ut til å ha stabilisert seg, sier Olav Hungnes i Folkehelseinstituttet til Side2. (...)

- Vi ser at årets utbrudd er av moderat karakter i forhold til tidligere år. I størrelsesorden underkant av middels, hevder Hungnes. Han håper bølgen nå vil avta selv om man aldri skal si aldri. Årets influensatype er nemlig en hissig form som kan skape store utbrudd. Typen H3N2 er en subtype av influensa type A og kan skape store problemer. (...)

- Viruset kan gi enorme utbrudd, men behøver heller ikke det og nå ser det ut til at det altså bare blir et middels utbrudd. Grunnen er kanskje at dette viruset ligner på det som forårsaket influensa for to år siden og dette var mye heftigere.

- Så de som var syke da, ble ikke syke nå?

- Det stemmer, mange av dem som var syke for to år siden, slapp nok årets influensa fordi kroppen har antistoffene i seg. (...)

Drugmakers See Healthy Profits on Flu Pandemic Watch
seekingalpha.com 30.12.2008
Reuters reports today, Tuesday, that researchers have figured out how the 1918 flu epidemic turned into a pandemic that killed millions worldwide. It appears a combination of flu strains mutated together to become a virulent killer. The article states that

Drug companies are increasingly drawing revenues from vaccinations. In fact, GlaxoSmithKline (GSK) is actually stockpiling drugs and vaccines in preparation for an expected pandemic. Glaxo is also encouraging corporations to stockpile flu drugs to prevent a drop in productivity-- a move that obviously helps the company's bottom line.

Industry insiders say Americans aren't getting their flu shots, leading to an oversupply of flu vaccines this year. Yet drugstore company Walgreen's provides further evidence of the increasing profitability of flu vaccines. (...)

Researchers unlock secrets of 1918 flu pandemic
reuters.com 30.12.2009
WASHINGTON (Reuters) - Researchers have found out what made the 1918 flu pandemic so deadly -- a group of three genes that lets the virus invade the lungs and cause pneumonia.

They mixed samples of the 1918 influenza strain with modern seasonal flu viruses to find the three genes and said their study might help in the development of new flu drugs.

The discovery, published in Tuesday's issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences, could also point to mutations that might turn ordinary flu into a dangerous pandemic strain. (...)

What's the difference between cold and flu?
sciam.com 13.12.2008 (Scientific American)
Two winter respiratory illnesses may look alike, but pay attention to tell them apart. (...)

So what is the difference between a cold and the flu – and how can you be sure which one you have? (...)

The flu is a viral infection caused by the influenza virus, a respiratory virus. The common cold is also a viral infection caused by the adenovirus or coronavirus and there are many, many subsets with a lot of variability. That’s why it's said there's no cure for the common cold [and] there's no real vaccine. The flu is known to be from influenza and is preventable with vaccination. (...)

You can tell the difference by the length and severity of the illness and whether you've had a similar experience in the past. Both colds and flu usually last the same seven to 10 days, but flu can go three to four weeks; the flu virus may not still be there, but you have symptoms long after it's left. Allergy can last weeks or months. (...)

Utvikler ny supervaksine mot influensa
vg.no 5.12.2008
(VG Nett) Norske forskere er i ferd med å utvikle en ny type influensavaksine som kan revolusjonere måten vi tenker på sykdommen på. (...)

Forskere finner influensagener
aftenposten.no 1.12.2008
Noen går ned for telling i lang tid, mens andre rister av seg influensaen etter kun få dager. Det ligger i genene.

Ifølge nettutgaven til Daily Telegraph har forskere i Australia identifisert en miks av gener som gjør det åtte ganger mer sannsynlig at bæreren blir liggende lenge med kraftige symptomer når sykdommen bryter ut. (...)

Google forteller deg når influensaen kommer
dagbladet.no 12.11.2008
Vil begrense omfanget.

(Dagbladet.no): Det nærmer seg influensasesong, og for alle som hvert år forsøker å forberede seg - eventuelt vurderer vaksine - kan Google nå hjelpe (dog foreløpig bare hvis du bor i USA).

I går lanserte nemlig Google.org - selskapets filantropiske arm - tjenesten Google Flu Trends. Målet er å fortelle brukerne om influensautbrudd før helsemyndighetene kan det. (...)

Til New York Times sier selskapet at de håper å lansere tjenesten over hele verden innen kort tid, og at teknologien også kan brukes på andre typen sykdommer. (...)

I Norge er det Folkehelseinstituttet som overvåker utbredelsen av influensa, basert på innrapportering fra 201 legekontorer. (...)

Sygeplejersker fravælger influenzavaccination
berlingske.dk 28.10.2008
Mange vælger at vaccinere sig mod de influenzaepidemier, som regelmæssigt rammer Danmark i efteråret. Men blot hver 20. sygeplejeske vælger der forebyggende stik. (...)

Der er meget delte meninger om at lade sig vaccinere, og sygeplejerskerne er lige så delte i deres holdninger, som alle andre. Mange af patienterne på de medicinske afdelinger kan potentielt have influenza, når det er sæson for det. Derigennem kan sygeplejerskerne selv blive smittebærere over for andre syge og svage patienter, forklarer overlæge i Statens Serum Institut, Lars Peter Nielsen. (...)

- God hygiejne i form af vand, sprit og sæbe er den bedste måde at holde sygdommene fra os selv og patienterne. Vaccinens succesrate er også alt for dårlig til, at det kan betale sig for os, siger Diana Saksulv til Urban. (...)

Tid for influensavaksine
nrk.no 13.10.2008
Årets influensavaksine er her.

Årets influensavaksine er klar, men hvem bør egentlig ta den?
Mellom 5 og 10 prosent av landets befolkning får influensa. Mange hører på helsemyndighetene og tar vaksinen, og det kan være lurt, sier kommuneoverlege i Lillehammer, Frode Veian.

- Influensa er litt mer enn en vanlig forkjølelse og kan være alvorlig, sier Veian.
At det er "sunt" å være syk av og til fordi det visstnok styrker immunforsvaret er bare en myte, sier overlegen.

- Det er ingen holdepunkter for en slik påstand. Selv unge, friske mennesker kan bli alvorlig syke. (...)

Undervurderer influensaen
vg.no 3.10.2008
(VG Nett) Bare halvparten av de som anbefales en influensavaksine tar den. Det kan rett og slett være helseskadelig,sier Folkehelseinstituttet. (...)

Flu shots for kids: Do they help? Some parents say no
latimes.com 29.9.2008
Inconvenience and some parents’ wariness of vaccinations are hurdles that health officials must overcome.

They don't plan to get their children vaccinated because of possible complications and the inconvenience. (...)

"I think there is an overuse of flu vaccine," says Outlaw, who runs a business from her home in Saugus. "So many people have told me they have gotten the flu after getting the vaccine.

"I research them every year. Last year they had the wrong strains. It was ineffective and a waste." (...)

Flu statistics in the U.S.
latimes.com 29.9.2008
5% to 20% -- Portion of U.S. population that gets the flu each year (...)

Influensasesongen nærmer seg
aftenposten.no 26.9.2008
Neste uke begynner overvåkningen av sesonginfluensaen.

- Ta vaksinen!
De kommende ukene arrangerer mange kommuner «vaksinedager», hvor de som anbefales å vaksinere seg kan komme for å få vaksinen.

- Alle over 65 år, pasienter med alvorlige hjertesykdommer, lungesyke, de med nedsatt immunforsvar, samt de som har diabetes, og alle som bor på sykehjem er i risikogruppen for å få komplikasjoner av influensa, og bør vaksinere seg, sier Hauge.

Hvor effektiv årets influensavaksine kommer til å være er det imidlertid for tidlig å si noe om, ettersom man ennå ikke vet hvilke virus som kommer til å ramme befolkningen.

- Vaksinen inneholder tre forskjellige vaksinevirus, to A og ett B, basert på hvilke forekomster som har vært i andre land. Influensa av typen A, forårsaket av virusstammen H3, gir en litt hardere sykdom, sier Hauge. (...)

Influensasjuka 1918 har ännu skydd
dn.se 18.8.2008
Överlevande från spanska sjukan, influensapandemin 1918 som krävde 50 miljoner liv, har fortfarande skydd mot viruset, enligt amerikanska forskare.

UPPTÄCKTEN AV EN GRUPP experter på influensa- och immunförsvar antyder det finns nya och bättre vägar att bekämpa virus, i synnerhet när nya pandemisträngar uppstår och sprider sig innan ett vaccin framställts.

De överlevande från spanska sjukan är nu i åldern 91 till 101 år och överlevde alla pandemin som barn. (...)

Influensavaccin skyddade inte äldre från lunginflammation
dagensmedicin.se 1.8.2008
Att vaccinera äldre mot influensa kan vara mindre effektivt än man trott när det gäller att skydda dem från lunginflammation. Detta enligt en studie som publiceras i tidskriften Lancet. (...)

Forskarna undersökte sedan vilka av deltagarna som varit vaccinerade mot influensa. Efter justering för annan sjuklighet kunde forskarna inte finna någon koppling mellan influensavaccination och skydd mot lunginflammation.
Deras slutsats är att influensavaccination kan ha mindre effekt på risken för lunginflammation hos äldre under influensaperioder än man tidigare trott. (...)

(Anm: Influenza vaccination and risk of community-acquired pneumonia in immunocompetent elderly people: a population-based, nested case-control studyLancet 2008; 372:398-405.)

Varnar för psykiatriska biverkningar
lakemedelsvarlden.se 4.4.2008
Glaxosmithkline, GSK, går ut med en varning för psykiatriska biverkningar av Relenza i den amerikanska informationen om influensaläkemedlet. Den ändrade varningstexten är en följd av rapporter om beteendeförändringar kopplade till läkemedelstypen, framför allt från Japan. (...)

Influensaen inntar Midt-Norge
vg.no 8.2.2008
(...) I år er det influensatypen A(H1N1) som dominerer i Norge og ellers i Europa. Årets valg av virusstamme til bruk i vaksine ser dermed ut til å ha truffet bra. Alle som har økt risiko for komplikasjoner etter influensasykdom, anbefales å vaksinere seg. (...)

Don't rely on drugs to delay flu pandemic
reuters.com 23.1.2008
WASHINGTON (Reuters) - Vaccines and drugs will not be enough to slow or prevent a pandemic of influenza, according to a U.S. government report released on Tuesday.

The report from the U.S. Government Accountability Office confirms what most experts have been stressing for years -- that the pharmaceutical industry cannot be relied on alone to protect the world from bird flu. (...)

Her er forklaringen på influensagåten
vg.no 7.1.2008
Amerikanske forskere mener de har funnet ut hvorfor influensaen spres om vinteren: Svaret ligger i luften. (...)

Ved å variere lufttemperatur og luftfuktighet, oppdaget de amerikanske forskerne at viruset spredde seg best ved 5 grader celsius. Kom temperaturen opp i 30 grader spredde ikke viruset seg i det hele tatt. (...)

Influensa dödar 40 000
dagensmedicin.se 10.12.2007
Minst 40 000 personer avlider varje år inom EU på grund av influensa. Nu uppmanas till flitigare vaccinering. (...)

Läs ECDC:s sammanställning här (...)

Kutter influensavaksine
vg.no 26.11.2007
50.000 færre kan bli vaksinert mot influensa i år enn i fjor fordi vaksinen ikke er gratis for risikoutsatte, slik den var i 2006. (...)

- Norge har hatt en positiv trend siden 2002. Det er synd hvis dette skulle bikke nedover nå, sier overlege Marianne Riise Bergsaker ved avdeling for vaksine ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. (©NTB)

Warning from flu jab inventor
ukpress.google.com 23.11.2007
The inventor of the flu jab has warned it would do little to prevent a flu epidemic in Britain this winter, adding to fears about the vaccine's ineffectiveness. (...)

Last month a study by the Health Protection Agency (HPA) found the vaccine had no "protective effect" on lowering numbers of elderly people admitted to hospital with respiratory infections. (...)

- Halve Norge kan dø i en pandemi
vg.no 22.11.2007
Ni av ti som ble smittet av fugleinfluensa i Indonesia i år, omkom. Om en influensapandemi kommer til Norge, kan halvparten av befolkningen dø. (...)

Autoimmune diseases after adolescent or adult immunization: What should we expect?
CMAJ 2007;177 1352-1354
(...) The likelihood of a temporal association between vaccination and a given disease is proportional to vaccine coverage. This likelihood increases rapidly during the implementation of a large-scale immunization program and is proportional to the prevalence of the disease in the target population. In contrast to programs for immunization of children, programs to immunize adolescents and young adults are still in the early stages, and little is known about the baseline incidence of many diseases in these populations. For example, a national alert was rapidly issued by public health authorities in the United States following reports of 5 cases of Guillain–Barré syndrome (GBS) among college students who had been immunized with Menactra. One year later, the US Food and Drug Administration (FDA) and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued the following statement: "At this time, CDC and FDA cannot determine with certainty whether Menactra does increase the risk of GBS in persons who receive the vaccine and, if so, to what degree."5 They also comment that "additional, larger studies are being planned to provide a more definitive assessment."5 This conclusion is politically and scientifically sound. However, it is of little help to those who advise parents or the public about whether vaccination increases the risk for Guillain–Barré syndrome. (...)

Influenza and the influenza vaccine
CMAJ 2007; 177 (9). doi:10.1503/cmaj.071290 (October 23)
CMAJ Public Health Fact Sheet (...)

Vil vaksinere Fyllingsdalen
nettavisen.no 23.10.2007
Beskytt deg mot influensa for 60 kroner. (...)

I forbindelse med en større smittevernsøvelse håper smittevernoverlege Øystein Søbstad at 1000 fyllingsdøler vil finne veien til Oasen senter i dag og i morgen, skriver Bergens Tidende. Formålet med øvelsen er å teste beredskapen og forberede kommuneorganisasjonen på en mulig pandemi. (...)

Why Flu Spreads In Winter (Hvorfor influensa sprer seg om vinteren)
cbsnews.com 19.10.2007
Iføge studie spres influensavirus lettere ved lav temperatur og lav fuktighet (...) (Flu Virus Spreads More Easily In Low Temperatures And Low Humidity, Study Says)

Forskere rapporterer at influensaviruset spres lettere gjennom luften når temperaturen og fugtigheten er lav. (Researchers report that the flu virus spreads through the air more easily when the temperature and humidity are low.)

They offer these tips to help curb the spread of the flu virus:

Set room air at warm temperatures (above 68 degrees Fahrenheit)

Keep rooms fairly humid (at least 50 percent humidity) (...)

The study appears in Public Library of Science Pathogens. (...)

(Anm: Influenza Virus Transmission Is Dependent on Relative Humidity and Temperature. PLoS Pathog. 2007 Oct 19;3(10):1470-6. (PubMed).)

Scientists find hundreds of new cold viruses
msnbc.msn.com 21.9.2007
Research tools ID ‘monster-sized’ bugs, spur efforts to grasp ties to ills (...)

Ikke bare medisin mot pandemi
forskning.no 9.8.2007
(...) Utviklig av vaksiner og medisiner er tiltak vi ofte hører om mens verden forbereder seg på en fremtidig influensapandemi. Men helt andre, og langt eldre tiltak, kan også bli nyttige i fremtiden. (...)

Autopsy study supports link between flu, heart attacks
cidrap.umn.edu 24.4.2007
Apr 24, 2007 (CIDRAP News) – US and Russian researchers report that peak death rates from heart disease seemed to coincide with peak influenza activity in a Russian population over an 8-year period, suggesting that flu contributes to heart attacks. (...)

Flu triggers heart attacks, study shows
reuters.com 18.4.2007
WASHINGTON (Reuters) - Influenza can trigger deadly heart attacks, researchers said on Wednesday in a study that supports what experts have long believed -- flu can kill people even if they do not die directly from the flu. (...)

(Anm: THURSDAY, Dec. 22, 2016 (HealthDay News) -- It's not the chill of winter that causes a spike in heart-related deaths at Christmas and New Year's -- it's the holiday season itself, Australian researchers contend. In New Zealand, where December and January are the height of summer, researchers found more than a 4 percent increase in heart-related deaths from Dec. 25 through Jan. 7. (medicinenet.com 22.12.2016).)

The Scary Truth About Influenza
abcnews.go.com 28.3.2007
The Flu Kills More Than 36,000 People Each Year -- Here's How to Protect Yourself (...)

There are hundreds of possible strains of flu virus, and getting the flu once does not protect you from getting it again.

Each year scientists determine which strains of flu are the most likely for the next flu season. Then they make a vaccine to protect against those strains. (...)

What Is Flu?
The flu is caused by the influenza virus, a potentially life-threatening respiratory tract infection that can be prevented by getting vaccinated and avoiding exposure. Preventing the spread of influenza is everyone's responsibility. (...)

Doctors test double Tamiflu dose to cut H5N1 deaths
reutershealth.com 28.3.2007
(...) People infected with the H5N1 bird flu virus are now prescribed the standard dose of Tamiflu, which is one capsule twice daily for five days.
But less than half the patients survive.

"In animal studies, higher doses of Tamiflu have resulted in higher cure rates for H5N1. The death rate from H5N1 is 60 percent, we want to see if we can solve this problem," said Tawee Chotpitayasunondh, senior medical officer at Thailand's Ministry of Public Health. (...)

Severe human flu cases would be included because some symptoms and complications were similar to H5N1, such as pneumonia. (...)

Influenza kills up to 25 000 people a year in England and Wales, report says
BMJ 2006;333:1142 (2 December)
A new analysis of the burden of influenza in England and Wales has been published by a team from the Health Protection Agency's centre for infections.
The authors say that flu causes between 10 500 and 25 000 deaths a year in England and Wales and is responsible for about 800 000 visits to GPs a year, a seventh of all visits for respiratory disease (Journal of Infection 2006 Nov 9, doi: 10.1016/j.jinf.2006.09.017). (...)

Flu Vaccine Associated With Slight Increase In Risk Of Hospitalization For Neurological Disorder (Influensavaksine assosiert med en liten økning i risiko for sykehusinnleggelse grunnet nevrologisk lidelse)
sciencedaily.com 21.11.2006
Science Daily — Influenza vaccine is associated with a small but increased risk for hospitalization with the potentially debilitating neurological disorder known as Guillain-Barré syndrome, although the absolute risk associated with the vaccine is very low, according to a report in the November 13 issue of Archives of Internal Medicine, one of the JAMA/Archives journals.

Guillain-Barré syndrome affects about one in 100,000 individuals per year, according to background information in the article. The disorder occurs when the body's immune system attacks part of the nervous system, causing weakness or tingling that can eventually worsen to paralysis. Previous reports have linked influenza vaccine to the development of Guillain-Barré syndrome, but uncertainty remains about the association. (...)

(Anm: Surgery may raise risk of Guillain-Barré syndrome. (…) The reasons why GBS affects some people but not others, as well as the actual causing agent, remain unknown. The American Academy of Neurology (AAN) note that occasionally, the syndrome will be triggered by surgery. (…) The results were published in Neurology Clinical Practice. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

Influensavaccin kan öka risken för nervinflammation
dn.se 13.11.2006
Det kan finnas en ökad risk att drabbas av Guillian-Barrés syndrom efter influensavaccinering, rapporterar kanadensiska forskare i tisdagens Archives of Internal Medicine. (...)

SYNDROMET, som förkommer hos cirka en av 100.000, är en akut inflammation i nervceller. Det resulterar i svaghet och bortfall av känsel och reflexer i ben, händer och armar, men påverkar även andningen och hjärtrytmen. En av 20 drabbade avlider. (...)

FORSKARNA FANN att influensavaccinering skulle kunna orsaka cirka ett fall av syndromet per 200.000 vaccinerade. Det var så lite att det inte påverkade förekomsten av syndromet före och efter år 2000. (...)

Influensavaccin kan öka risken för nervinflammation
netdoktor.passagen.se 14.11.2006
Influensavaccinering leder till en ökad risk att drabbas av sjukdomen Guillian Barrés syndrom, en slags nervinflammation, detta enligt forskare från Kanada. Sjukdomen är ovanlig och drabbar en på 100 000 människor. Forskarna har tittat på provinsen Ontario och sett en ökad förekomst av sjukdomen sedan gratis influensavaccinering infördes år 2000. Vaccinering beräknas kunna leda till ett fall av sjukdomen per 200 000 vaccinerade.

Källa: Dagens Nyheters Nätupplaga. (...)

Mener vaksine lønner seg
dagsavisen.no 5.11.2006
Å vaksinere er en god investering og lønner seg økonomisk, ifølge professor Lars Haaheim.

Influensavaksinene virker, mener professor Lars Haaheim som leder Influensasenteret ved Gades Institutt i Bergen. Han gir likevel Tom Jefferson rett i noe.

– Folk oppfatter kanskje vaksinen som lite virksom fordi de forveksler forkjølelser og andre luftveisinfeksjoner med influensa. Dessuten er ikke vaksinen så effektiv for eldre som for yngre, friske mennesker. (...)

– Sparer penger
Haaheim ser på vaksinering som en forsikring vi betaler hver vinter.

– Vi vet ikke om det kommer til å brenne og om det blir en liten eller stor brann, men samfunnsøkonomisk er det svært lønnsomt å sikre seg.

Setter vi alle kostnadene ved vaksinering opp mot pengene vi sparer på sykehusinnleggelser og legebesøk, går vi i pluss ved å vaksinere, ifølge Haaheim. (...)

Ingen vits å ta vaksine
dagbladet.no 5.11.2006
Influensavaksiner har liten eller ingen effekt. (...)

– Ingen vits i å ta influensavaksinen
dagsavisen.no 5.11.2006
Influensavaksinering er bare tull, ifølge ekspert. Norge bruker 28 millioner kroner årlig på slike vaksiner. Bevisene for at de virker, er dårlige, vedgår Folkehelseinstituttet. (...)

– Vet vaksinen virker
dagsavisen.no 5.11.2006
Bjørg Eriksen (73) er sikker på at influensavaksinen virker. Etter at hun begynte å vaksinere seg, har hun ikke vært syk en eneste gang. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009