Symptomer, tegn, og prognoser - subakutt tyreoiditt (merck.com (Merck Manual)) - tyreotoksikose (BMJ)

Sköldkörtelhormon viktigare för hjärnans funktion än man tidigare trott (Karolinska Institutet 30.8.2005)

Bilder før og etter behandling (sonjas-stoffskifteforum.info)

OG SÅ MÅ DU IKKE STILLE SPØRSMÅL! (av Per Egil Hegge)

Hvorfor går det så langsomt? (aftenposten.no 24.6.2013)

...dersom du ønsker å vite noe om virkelig ekstrem utmattelse, den type som lenker deg til sengen, spør noen som har en skjoldbruskkjertellidelse. (cnn.com 10.5.2007)

En kald, uklar og ødematøs 56 år gammel mann (Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:572-3)

Tid er kritisk for barn med stoffskiftesykdom (helserevyen.no 17.10.2007)

Krever test av alle gravide (helserevyen.no 20.11.2007)

Ronaldos overvekt skyldtes lavt stoffskifte (dagbladet.no 24.8.2007)

Robbie Williams (thesun.co.uk 6.10.2010)

Ti tegn på at du kan ha et thyreoideaproblem (Top Ten Signs That You Might Have a Thyroid Problem) (about.com)

Thyreoidea (bilde thyreoidea)

Sterkere fokus på lavt stoffskifte (aftenposten.no 15.3.2007)

Tilleggsmedisinering med liotyronin ved hypotyreose? (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3285)

Synthroid (levothyroxine sodium) (fda.gov) (Forgiftninger)

- Sköldkörtelhormon viktigare för hjärnans funktion än man tidigare trott.

Sköldkörtelhormon viktigare för hjärnans funktion än man tidigare trott
Karolinska Institutet, Stockholm 30.8.2005
Professor Björn Vennström vid Karolinska Institutet har i samarbete med spanska forskare identifierat nya funktioner hos sköldkörtelhormon i nervsystemet. Resultaten visar att sköldkörtelhormonet behövs under flera specifika tidpunkter under hjärnans utveckling och hos vuxna individer för att normalt beteende skall utvecklas.

För studien använde forskarna genetiskt förändrade möss som har en muterad receptor TR alfa 1 med reducerad affinitet för sköldkörtelhormon. Resultaten visar att den lägre aktiviteten hos den mutanta receptorn leder till specifika neurologiska skador hos de vuxna djuren: extremt hög oro och rädsla, försämrad minnesfunktion, samt störningar i motorik. Särskilt betydelsefullt är att oro, rädslan och minnesfunktionen kunde återställas endast genom att vuxna djur behandlades med sköldkörtelhormon medan en behandling av prepubertala djur inte gav bestående effekter. Däremot krävdes att unga djur behandlades för att de annars permanenta motoriska skadorna skulle undvikas.

Resultaten kan ha stor betydelse för framtida förståelse och behandling av vissa psykiatriska sjukdomar där man länge misstänkt att flera gener är inblandade.

Artikeln publicerades den 29 augusti i den ansedda vetenskapliga tidskriften Genes & Development (http://www.genesdev.org/) under titeln "Anxiety, memory impairment and locomotor dysfunction caused by a mutant thyroid hormone receptor alpha 1 can be ameliorated by T3 treatment". (...)

- Studie: Stoffskifte-sykdom endrer hjernen. – Det er veldig vanlig at dem som blir syke får masse mentale symptomer, som konsentrasjonsvansker, irritabilitet, angst, nedstemthet og tretthet som gjør at de ikke kan ta inn så mange inntrykk, forteller Mats Holmberg, som er overlege, endokrinolog og forsker på Karolinska Universitetssykehuset i Stockholm.)

(Anm: Studie: Stoffskifte-sykdom endrer hjernen. En studie viser endringer i hjernen på stoffskiftepasienter. Det kan få stor betydning for mennesker med denne sykdommen, ifølge forsker. – Det er veldig vanlig at dem som blir syke får masse mentale symptomer, som konsentrasjonsvansker, irritabilitet, angst, nedstemthet og tretthet som gjør at de ikke kan ta inn så mange inntrykk, forteller Mats Holmberg, som er overlege, endokrinolog og forsker på Karolinska Universitetssykehuset i Stockholm. (…) – Graves-pasienter har mindre volum av noen kjerner i hjernen, og volumet øker mot det normale ved behandling. Men forskerne fant ikke sammenheng mellom volumene og mentale symptomer eller resultater av nevropsykologiske tester, så betydningen av disse volumvariasjonene er uklar. (dagbladet.no 3.6.2023).)

(Anm: Graves' sjukdom. Graves' sjukdom er ein autoimmun sjukdom og den vanlegaste årsaka til høgt stoffskifte blant yngre personar. Sjukdomen kan gi uforklarleg vekttap, hjartebank, nervøsitet, rastløyse, varmeintoleranse og augeproblem. Det finst fleire behandlingar som kan hjelpe. (helsenorge.no – Sist oppdatert onsdag 27. mai 2020).)

- Ny studie: Stoffskifte-sykdom endrer hjernen. En ny studie viser endringer i hjernen på stoffskiftepasienter. Det kan få stor betydning for mennesker med denne sykdommen, ifølge forsker.

(Anm: Ny studie: Stoffskifte-sykdom endrer hjernen. En ny studie viser endringer i hjernen på stoffskiftepasienter. Det kan få stor betydning for mennesker med denne sykdommen, ifølge forsker. – Det er veldig vanlig at dem som blir syke får masse mentale symptomer, som konsentrasjonsvansker, irritabilitet, angst, nedstemthet og tretthet som gjør at de ikke kan ta inn så mange inntrykk, forteller Mats Holmberg, som er overlege, endokrinolog og forsker på Karolinska Universitetssykehuset i Stockholm. Symptomene som Holmberg nevner er typiske for mennesker med stoffskiftesykdommer. I Norge er det så mange som 240 000 som sliter med det. Blant disse er det cirka 8600 mennesker med høyt stoffskifte, og de fleste av disse har Graves sykdom, ifølge Stoffskifteforbundet. Sammen med sine kolleger har Holmberg nylig gjort en interessant oppdagelse om de kognitive endringene til mennesker med Graves sykdom. – Vi har oppdaget at hjernen er dramatisk påvirket av Graves sykdom. Nå vet vi at dette er en hjernesykdom, i tillegg til at den er en stoffskiftesykdom, sier han. (dagbladet.no 1.6.2022).)

- Hvorfor nøler man med å anbefale kombinasjonsbehandling med T3/T4?

(Anm: American Thyroid Association. Kaniksha Desai, MD; Antonio Bianco, MD, PhD. Why the Hesitancy in Recommending Combination T3/T4 Therapy? (…) Desai: Thank you. I wanted to summarize that a little bit. One, confirm the patient has hypothyroidism. Two, rule out any other causes, including menopause, especially for women, other autoimmune conditions, anemia, or anything else that might be contributing to the patient's symptoms, because many of these symptoms are nonspecific, such as fatigue, hair loss, and cold intolerance. Then, assuming those conditions are met, start the patient on a combination therapy, preferably synthetic with T4 (levothyroxine) and T3 (liothyronine). When you start it, manage the patient's expectations with counseling up front. Then reduce the dose of levothyroxine and add the T3 slowly until we get a normal TSH and a patient with much better symptoms. (medpagetoday.com 25.5.2023).)

- Lavt stoff­skifte: Ny behandling gir oppsiktsvekkende resultat. (- Bjerkreims forskning viser at syntetiske T3-hormoner bidrar til økt kroppstemperatur hos frosne pasienter. Men også andre symptomer på lavt stoffskifte – som manglende energi, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer og muskel- og leddsmerter ble bedre for de pasientene som var med i Bjerkreims studie av medisinering med T3.)

(Anm: Lavt stoff­skifte: Ny behandling gir oppsiktsvekkende resultat. Symptomene kommer ofte snikende, og er lite spesifikke. Mange opplever utmattelse. Ny norsk forskning skaper håp for de som sliter med lavt stoffskifte. LAVT STOFFSKIFTE: De fleste som rammes er kvinner. Manglende energi og konsentrasjonsproblemer er vanlige symptomer. – Resultatene av studien er gledelige. De kan på sikt gi en stor pasientgruppe bedre livskvalitet. Dette er en ny måte å tenke behandling på, ut over det som er vanlig standard i dag, sier generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær. Ett av de første og vanligste symptomene på lavt stoffskifte er at pasienten har lett for å fryse. Bjerkreims forskning viser at syntetiske T3-hormoner bidrar til økt kroppstemperatur hos frosne pasienter. Men også andre symptomer på lavt stoffskifte – som manglende energi, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer og muskel- og leddsmerter ble bedre for de pasientene som var med i Bjerkreims studie av medisinering med T3. I tre år har Betty Ann Bjerkreim hatt forskerstipend ved Universitetssykehuset i Oslo for å gå i dybden på effekten av syntetisk T3-hormon i behandlingen av stoffskiftepasienter. Prosjektet som nylig er avsluttet, er blant annet omtalt i Dagens medisin, og i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Frontiers in Endocrinology. Leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, synes det er veldig interessant med forskning på sykdommer som i stor grad kun behandles i allmennmedisin. (dagbladet.no 20.9.2022).)

- Helena slet med lavt stoffskifte: − Det snudde i løpet av et par uker. Hjernetåke, en uforklarlig vektoppgang og den konstante følelsen av å være syk. Da Helena Stjelke (55) omsider oppsøkte legen, viste en blodprøve at hun hadde lavt stoffskifte. Til slutt fikk hun behandlingen som fungerte.

(Anm: Helena slet med lavt stoffskifte: − Det snudde i løpet av et par uker. Hjernetåke, en uforklarlig vektoppgang og den konstante følelsen av å være syk. Da Helena Stjelke (55) omsider oppsøkte legen, viste en blodprøve at hun hadde lavt stoffskifte. Til slutt fikk hun behandlingen som fungerte. (…) Det var første gangen Helena fikk høre om at det fantes noe annet enn Levaxin. – Jeg ble veldig overrasket og glad, for da fantes det kanskje håp for meg. Kombinasjonsbehandlingen innebar at Helena ble medisinert med både T4 (Euthyrox) og det mer aktive hormonet T3 (Liothyronin). Hun merket raskt forskjell. – Det snudde i løpet av et par uker. Jeg kunne kjenne at noe hadde forandret seg, det var som om noe lettet fra kroppen. Jeg hadde heller ikke hjertebank lenger. Det var en ubeskrivelig deilig følelse å få det bedre etter så mange år. (vg.no 2.3.2023).)

- Lavt stoffskifte: Helena fant løsningen. Uforklarlig vektoppgang, lite energi og nedstemthet: Det tok tid før Helena fikk diagnosen. (- T4 som finnes i Levaxin er nemlig bare en inaktiv råvare til det aktive hormonet T3 - som står for selve «jobben» rundt omkring i celler og organer.)

(Anm: Lavt stoffskifte: Helena fant løsningen. Uforklarlig vektoppgang, lite energi og nedstemthet: Det tok tid før Helena fikk diagnosen. Da hun knakk koden, og fant behandlingen som funket for henne, fikk hun en helt ny livsgnist. Nå vil hun fortelle hva som hjalp. (…) - Alt gikk på sparebluss, jeg var helt utmattet... Akkurat som om hjernen sov, forteller hun. Aftonbladet og VG Pluss omtalte Helenas historie først. Stjelke la all skyld på overgangsalderen og tenkte at det bare skulle være sånn. At dette var en del av det å bli eldre. (…) Kvinner rammes oftere Spesialist i allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, forteller at lavt stoffskifte skyldes at man av en eller annen grunn har for lavt nivå av stoffskiftehormonene i blodet. Disse heter T4 (tyroxin) og T3 (trijodtyronin) og produseres av skjoldbrukskjertelen som ligger på halsen. - Det er et hormon, kalt TSH, som skilles ut fra hjernen, og som regulerer hvor mye av T4 og T3 skjoldbrukskjertelen skal produsere, utdyper hun. (…) Når medisinen ikke hjelper Ifølge allmennlege ved Balderklinikken, Lars Omdal, sier en god del stoffskifte-pasienter at vanlig behandling med Levaxin - ren T4-medisin - ikke hjelper dem, selv om prøver viser normalt stoffskifte og riktig innstilt T4-dose. - Det kan trolig være reelt for en del av de som opplever dette, at stoffskiftet faktisk ikke har kommet helt på plass tross T4-behandlingen. Flere mulige årsaker kan ligge bak den manglende virkningen, og dette er en aktiv diskusjon på fagfeltet, sier han. En viktig årsak kan være at noen er avhengig av et tillegg av det aktive stoffskifte hormonet som heter T3 for å fungere bra, ifølge Omdal, som også er med i i Stoffskifteforbundets faglige råd. T4 som finnes i Levaxin er nemlig bare en inaktiv råvare til det aktive hormonet T3 - som står for selve «jobben» rundt omkring i celler og organer. (dagbladet.no 9.3.2023).)

- For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen. (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke.)

(Anm: For Some, Psychiatric Trouble May Start in Thyroid (For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen) (...) (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke. (...) (Dr. Davis said it is common for people with thyroid problems to be given a misdiagnosis of psychiatric illness.) (nytimes.com 21.11.2011).)

(Anm: Subclinical hyperthyroidism associated with an increased risk of hip and other fractures (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: High-normal thyroid hormone level in pregnancy may affect fetal brain development (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

- Hva er forskjell på knutestruma og struma?

(Anm: Hva er forskjell på knutestruma og struma? Det er forskjellige typer struma. Mange er ufarlige, men dette bør undersøkes. Hva er struma? Skjoldbruskkjertelen – også kalt thyreoidea, er en liten hormonproduserende kjertel som er lokalisert på halsen. Struma betyr at skjoldbruskkjertelen generelt er forstørret. (lommelegen.no 23.5.2022).)

(Anm: Alexander EK, Cibas ES. Diagnosis of thyroid nodules. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Jul;10(7):533-539.)

- Levothyroxinholdige lægemidler: Biotin-interferens med laboratorieanalyser. (- Hvis en patient tager biotinholdige produkter, bør laboratoriepersonalet informeres herom i forbindelse med rekvisition af thyroideafunktionstest. Der bør om muligt anvendes andre analyser, der ikke er følsomme over for biotin-interferens.)

(Anm: Levothyroxinholdige lægemidler: Biotin-interferens med laboratorieanalyser. Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Lægemiddelstyrelsen ønsker indehaverne af markedsføringstilladelserne for levothyroxinholdige produkter i Danmark at oplyse om følgende: Resumé Biotin kan interferere med thyroidea-immunoassays, der er baseret på biotin/streptavidin-interaktion, hvilket kan føre til falsk nedsatte eller falsk forhøjede analyseresultater og dermed en forkert vurdering af thyroideafunktionen. Risikoen for interferens stiger med øget biotin-dosis. Ved tolkning af laboratorieanalyseresultater skal der tages højde for potentiel biotin-interferens, især hvis der ikke er sammenhæng med den kliniske præsentation. Hvis en patient tager biotinholdige produkter, bør laboratoriepersonalet informeres herom i forbindelse med rekvisition af thyroideafunktionstest. Der bør om muligt anvendes andre analyser, der ikke er følsomme over for biotin-interferens. (laegemiddelstyrelsen.dk 15.12.2022).)

- Diagnose av candida tyreoiditt ved fin-nåls-aspirasjon. (- Vi konkluderer med at candida-tyreoiditt bør vurderes hos immunsupprimerte pasienter med kjent infeksjon som utvikler feber og nakkesmerter, at galliumskanning kan bidra til å lokalisere infeksjonen til skjoldbruskkjertelen; at fin nål aspirasjon er en nyttig diagnostisk test, og at skjoldbruskdysfunksjon er vanlig med Candida tyreoiditt.)

(Anm: Diagnosis of Candida thyroiditis by fine needle aspiration. Abstract Infective thyroiditis is an uncommon condition, and fungal infection of the thyroid gland is rare. We present a case of Candida thyroiditis in a patient with leukaemia and review the three previous reports of this entity in the world's literature. We conclude that Candida thyroiditis should be considered in immunosuppressed patients with known infection who develop fever and neck pain, that gallium scanning may help localise the infection to the thyroid gland; that fine needle aspiration is a useful diagnostic test, and that thyroid dysfunction is common with Candida thyroiditis. J Infect. 1994 Jan;28(1):77-81.)

- Fungal (sopp) tyreoiditt. En oversikt. (- Ante mortem (latin: før døden) diagnose av sopp-tyreoiditt ble gjort ved direkte mikroskopi og dyrkning av finnålsaspirat, eller/og biopsi i de fleste tilfeller.) (- Siden de fleste pasienter med sopp i skjoldbruskkjertel hadde utbredt soppinfeksjon med forsinket diagnose og behandling var den totale dødeligheten høy.)

(Anm: Fungal thyroiditis: an overview. Abstract The authors review the epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of fungal thyroiditis cases previously reported in the medical literature. Aspergillus was by far the most common cause of fungal thyroiditis. Immunocompromised patients, such as those with leukemia, lymphoma, autoimmune diseases, and organ-transplant patients on pharmacological immunosuppression were particularly at risk. Fungal thyroiditis was diagnosed at autopsy as part of disseminated infection in a substantial number of patients without clinical manifestations and laboratory evidence of thyroid dysfunction. Local signs and symptoms of infection were indistinguishable from other infectious thyroiditis and included fever, anterior cervical pain, thyroid enlargement sometimes associated with dysphagia and dysphonia, and clinical and laboratory features of transient hyperthyroidism due to the release of thyroid hormone from follicular cell damage, followed by residual hypothyroidism. Antemortem diagnosis of fungal thyroiditis was made by direct microscopy and culture of a fine-needle aspirate, or/and biopsy in most cases. Since most patients with fungal thyroiditis had disseminated fungal infection with delay in diagnosis and treatment, the overall mortality was high. Mycopathologia. 2006 Mar;161(3):129-39.)

- Høyt eller lavt stoffskifte? Noen rammes av lavt stoffskifte, andre av høyt stoffskifte.

(Anm: Høyt eller lavt stoffskifte? Noen rammes av lavt stoffskifte, andre av høyt stoffskifte. Men hva betyr det? - Stoffskiftet reguleres av hormoner som produseres i skjoldbruskkjertelen. Det vanligste hormonet er tyroksin (T4). Dette er livsnødvendige hormoner for kroppen, som kan bli alvorlig syk hvis kjertelen fungerer dårlig eller slutter å fungere, forteller Randi Rekkebo, bioingeniør ved Noklus. Tyroksin måles ved en blodprøve. (lommelegen.no 13.6.2019).)

(Anm: Surprising Signs of Thyroid Problems (webmd.com 18.1.2021).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 18.1.2021).)

- Ett grep: Kvitt høyt stoffskifte. Louise (31) var alvorlig syk i skjoldbruskkjertelen og var på 20 forskjellige medisiner.

(Anm: Ett grep: Kvitt høyt stoffskifte. Louise (31) var alvorlig syk i skjoldbruskkjertelen og var på 20 forskjellige medisiner. I dag er hun symptomfri og hjelper andre med å komme tilbake til livet. Hun mener ett grep var avgjørende. Ifølge Helse-Norge rammes cirka tre prosent av befolkningen av høyt stoffskifte i løpet av livet. Kvinner rammes hyppigere enn menn, og i Norge er Graves sykdom den vanligste årsaken til høyt stoffskifte. (dagbladet.no 8.12.2022).)

- Skjoldbruskkjertelkreft.

(Anm: Skjoldbruskkjertelkreft. ​​​Kreft i skjoldbruskkjertelen er sjelden, og gir gode prognoser. Den behandles ofte med kirurgisk fjerning av kjertelen, som gjør at du må gå på hormonbehandling resten av livet. (helsetilsynet.no 26.11.2020).)

- Visuell guide til skjoldbruskkjertelkreft.

(Anm: Visual Guide to Thyroid Cancer (webmd.com 2.11.2022).)

- Diabetes og skjoldbruskkjertelen: Hva er forbindelsen? Diabetes og lidelser i skjoldbruskkjertel er relativt vanlige tilstander som involverer problemer med hormoner.

(Anm: Diabetes and the thyroid: What is the connection? Diabetes and thyroid disorders are relatively common conditions that involve problems with hormones. While researchers are unsure of the exact cause, growing evidence suggests a link between these conditions. Thyroid disorders and diabetes are two of the most common conditions that endocrinologists treat. The term “endocrine disorder” describes a group of conditions that affect the production and release of hormones. People living with one of these conditions may be at a higher riskTrusted Source of developing the other. This article will discuss the relationship between diabetes and thyroid disorders. (medicalnewstoday.com 22.6.2022).)

- Dette bør du vite om kreft i skjoldbruskkjertelen. En kul på halsen er som regel godartet, men i noen tilfeller kan det dreie seg om kreft. Derfor bør du alltid få sjekket kulen hos fastlegen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er ganske sjeldent, og har som regel en god prognose. (- Kreftformen rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og er hyppigst i aldersgruppen 40 til 65 år.)

(Anm: Dette bør du vite om kreft i skjoldbruskkjertelen. En kul på halsen er som regel godartet, men i noen tilfeller kan det dreie seg om kreft. Derfor bør du alltid få sjekket kulen hos fastlegen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er ganske sjeldent, og har som regel en god prognose. Hvor vanlig er kreft i skjoldbruskkjertelen? I 2021 fikk 525 personer kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge, og antallet har økt de siste åra. Kreftformen rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og er hyppigst i aldersgruppen 40 til 65 år. Samtidig er det estimert at omkring 30 prosent av befolkningen har knuter i skjoldbruskkjertelen. At du har en knute i kjertelen betyr med andre ord ikke at det er kreft. De fleste knuter i skjoldbruskkjertelen er godartede, og kjertelen kan godt være forstørret uten at det dreier seg om kreft. (…) I tillegg blir det tatt blodprøver som gir svar på skjoldbruskkjertelens funksjon. I tillegg blir enkelte pasienter undersøkt med en skintigrafi, og CT -eller MR av halsen. LES OGSÅ: Multippel endokrin neoplasi (MEN) er en sykdom som kan gi svulster i skjoldbruskkjertelen (lommelegen.no 5.1.2023).)

(Anm: Multippel endokrin neoplasi (MEN). MEN er en arvelig hormonforstyrrelse hvor man utvikler svulster i kjertler. (lommelegen.no 23.5.2023).)

- Forståelse av hvordan aggressiv skjoldbruskkjertelkreft utvikler seg. Forskere fra Northwestern Medicine har kastet nytt lys på hvordan den dødeligste formen for skjoldbruskkjertelkreft forvandles fra saktevoksende til aggressiv, ifølge forskning publisert i Journal of Clinical Investigation. (- På grunn av hvor aggressiv kreft er og hvor raskt det metastaserer, overlever bare 7 % av pasientene med anaplastisk skjoldbruskkreft fem år etter diagnosen.)

(Anm: By Olivia Dimmer, Northwestern University. Understanding how aggressive thyroid cancer evolves. Northwestern Medicine scientists have shed new light on how the deadliest form of thyroid cancer transforms from slow-growing to aggressive, according to research published in the Journal of Clinical Investigation. Anaplastic thyroid cancer, one of the deadliest cancers worldwide, is a rare and highly aggressive tumor, according to the National Institutes of Health. Because of how aggressive the cancer is and how quickly it metastasizes, only 7% of patients with anaplastic thyroid cancer survive five years past diagnosis."Most cases of thyroid cancer are differentiated thyroid cancers, so patients don't need aggressive treatments," said Ruli Gao, Ph.D., assistant professor of Biochemistry and Molecular Genetics and senior author of the study. "Almost 99% of these patients survive to five years. A small fraction of those will transform into a dedifferentiated form of thyroid cancer, called anaplastic thyroid cancer." In the current study, investigators sought to understand how anaplastic thyroid cancer develops from indolent, or slow-growing, thyroid cancer. (medicalxpress.com 23.5.2023).)

(Anm: Lu L, et al. Anaplastic transformation in thyroid cancer revealed by single cell transcriptomics. J Clin Invest. 2023 Apr 13:e169653.)

- Bruk av Levotyroksin i USA, 2008-2018. JAMA Intern Med. Publisert online juni 21. Levotyroksin er et av de mest foreskrevne legemidlene i USA, med omtrent 7 % av befolkningen anslått å inneha en aktiv resept.1,2

(Anm: Levothyroxine Use in the United States, 2008-2018. JAMA Intern Med. Published online June 21, 2021. Levothyroxine is one of the most commonly prescribed drugs in the US, with approximately 7% of the population estimated to have an active prescription.1,2 For nonpregnant adults with subclinical hypothyroidism (thyrotropin level elevated but ≤10 mIU/L and normal free thyroxine [FT4] levels), evidence consistently demonstrates no clinically relevant benefits of levothyroxine replacement for quality of life or thyroid-related symptoms.3,4 To better understand the use of levothyroxine in the US over time, we analyzed national data for commercially insured and Medicare Advantage enrollees. Editorial Overuse of Levothyroxine in Patients With Subclinical Hypothyroidism (NEJM 2021 (Jul 20, 2021).)

- Et trippel spill for skjoldbruskkjertelhormon.

(Anm: A Triple Play for Thyroid Hormone. Abstract A class of thyroid hormone metabolites has dramatic physiological effects on metabolism and heart rate by still-unknown mechanisms of action. A recent study has discovered that thyronamines can inhibit neuronal reuptake of neurotransmitters and prevent the intracellular transport of monoamines for release. This discovery presents a third signaling pathway for thyroid hormone, expands the role that thyroid plays in the central nervous system, and suggests mechanisms of action for the effects of thyronamine-derived neuromodulators. ACS Chem. Biol. 2007, 2, 6, 377–379.)

- Jeg kan ikke leve uten medisiner.

(Anm: - Jeg kan ikke leve uten medisiner. Lene Marie (30) er konstant trøtt og trodde hun var utbrent. Så fikk hun påvist lavt stoffskifte. Da Lene Marie Sarajervi (30) gikk i niendeklasse på ungdomsskolen, ble hun plutselig ekstremt trøtt. Hun sov nesten to uker i strekk – hun var så trøtt at hun knapt klarte å stå opp av senga. Moren tok henne med til fastlegen, hvor hun fikk påvist lavt stoffskifte (hypotyreose). Til tross for det, startet hun ikke med medisiner. (dagbladet.no 9.10.2021).)

- Lav hjertefrekvens (bradykardi). En hjertefrekvens som er lavere enn 60 slag per minutt, kalles bradykardi. En hjertefrekvens lavere enn 60 slag per minutt kan være forårsaket av en infeksjon, et problem med skjoldbruskkjertelen (hypotyreose), en kjemisk ubalanse i blodet, pusteproblemer mens du sover (obstruktiv søvnapné) eller inflammatoriske sykdommer som lupus. Det kan også skyldes et problem med hvordan hjertet ditt utviklet seg før du ble født.

(Anm: Low Heart Rate (Bradycardia) A heart rate lower than 60 beats per minute is known as bradycardia. A heart rate lower than 60 beats per minute can be caused by an infection, a problem with your thyroid gland (hypothyroidism), a chemical imbalance in your blood, breathing problems while you sleep (obstructive sleep apnea), or inflammatory diseases like lupus. It also can be caused by a problem with how your heart developed before you were born. (medicinenet.com 7.1.2021).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- Forsker: Alle patienter med hjerte-kar-sygdomme bør udredes for denne sygdom.

(Anm: Forsker: Alle patienter med hjerte-kar-sygdomme bør udredes for denne sygdom. Sammenhængen mellem søvnapnø og hjerte-kar-sygdom er så markant og veldokumenteret, at apnøudredning ifølge afdelingslæge i Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital, Rune Frandsen, bør være standardprocedure, når patienter diagnosticeres med en svær hjertelidelse. (propatienter.dk 5.5.2022).)

- Å se opp for tidlige tegn på ubalanse i skjoldbruskkjertelen er viktig. (…)  Skjoldbruskkjertelen (thyroidea) er liten, sommerfuglformet kjertel som sitter nedenfor strupehodet ditt og styrer veldig mye av livet ditt. Den produserer hormoner som føres med blodstrømmen til celler i hele kroppen.

(Anm: Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen. Trøtthet, søvnvansker og vektoppgang kan komme av sykdom i skjoldbruskkjertelen. – De tidlige tegnene kan lett misforstås, sier lege. Å se opp for tidlige tegn på ubalanse i skjoldbruskkjertelen er viktig. Både over- og underproduksjon av hormoner fra denne kjertelen fører til at hele kroppen påvirkes og må behandles med ulike typer medisiner. Skjoldbruskkjertelen (thyroidea) er liten, sommerfuglformet kjertel som sitter nedenfor strupehodet ditt og styrer veldig mye av livet ditt. Den produserer hormoner som føres med blodstrømmen til celler i hele kroppen. Det viktigste hormonet kalles tyroksin. Tyroksin hjelper til med å kontrollere hvor raskt kroppen bruker energien fra mat. Sykdom knyttet til skjoldbruskkjertelen er vanligst hos kvinner, og plagene begynner som oftest i alderen 20 til 40. (vg.no 26.1.2021).)

- Amiodaronindusert tyreotoksikose. Vi ser et økende antall pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose. Tilstanden kan behandles medikamentelt, men det tar ofte flere måneder og kan gi bivirkninger. Vi anbefaler i de fleste tilfeller at amiodaronbehandling kontinueres til tross for nyoppdaget tyreotoksikose. Særlig ved hjertesvikt skal man ikke vente for lenge før man vurderer tyreoidektomi. (- Vi har behandlet mange pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose, og vårt inntrykk er at forekomsten øker. I tråd med dette har vi i data fra Reseptregisteret fra perioden 2010–19 funnet 42 % økning i utleverte døgndoser av amiodaron (1). Praktisk talt hele denne økningen fant vi i gruppen av atrieflimmerrelaterte diagnoser (atrieflimmer, atrieflutter og atypisk atrieflutter, diagnosekode I48 i ICD-10 og K78 i ICPC), mens forbruk til ventrikulær arytmi (I47/K79 og I49/K80) var tilnærmet uendret.)

(Anm: Amiodaronindusert tyreotoksikose. Vi ser et økende antall pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose. Tilstanden kan behandles medikamentelt, men det tar ofte flere måneder og kan gi bivirkninger. Vi anbefaler i de fleste tilfeller at amiodaronbehandling kontinueres til tross for nyoppdaget tyreotoksikose. Særlig ved hjertesvikt skal man ikke vente for lenge før man vurderer tyreoidektomi. Behandling må utføres i tett samarbeid mellom endokrinolog og kardiolog. Amiodaron er det mest potente medikamentet vi har mot hjerterytmeforstyrrelser, men det gir hyppige bivirkninger som kan ramme forskjellige organsystemer. Medikamentet benyttes mot livstruende ventrikulær arytmi for å hindre anfall og redusere faren for innslag fra en implantert hjertestarter (ICD, implantable cardioverter defibrillator). Det kan også benyttes hos pasienter med invalidiserende atrieflimmer for å bevare normal sinusrytme (rytmekontroll) dersom andre medikamenter er utilstrekkelige eller ikke kan brukes. Vi har behandlet mange pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose, og vårt inntrykk er at forekomsten øker. I tråd med dette har vi i data fra Reseptregisteret fra perioden 2010–19 funnet 42 % økning i utleverte døgndoser av amiodaron (1). Praktisk talt hele denne økningen fant vi i gruppen av atrieflimmerrelaterte diagnoser (atrieflimmer, atrieflutter og atypisk atrieflutter, diagnosekode I48 i ICD-10 og K78 i ICPC), mens forbruk til ventrikulær arytmi (I47/K79 og I49/K80) var tilnærmet uendret. I 2019 utgjorde atrieflimmerrelaterte utleveringer 75 % av forbruket av amiodaron (1). Kunnskapen om amiodaronindusert tyreotoksikose er i stor grad basert på klinisk erfaring med enkeltpasienter eller små registerstudier (2, 3). Vi gir på bakgrunn av egen erfaring og relevante litteratursøk en oversikt over sykdomsbilde, patofysiologi, diagnostikk og behandling av tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 8. november 2021.)

(Anm: Amiodaron Hameln Hameln Antiarytmikum, klasse III. C01B D01 (Amiodaron) (felleskatalogen.no).)

- Diagnose og behandling av tyreotoksikose

(Anm: Diagnosis and management of thyrotoxicosis (Diagnose og behandling av tyreotoksikose). BMJ 2006;332:1369-1373 (10 June).)

- Graves sykdom og manifestasjoner av tyrotoksikose. (- Utdrag.) (- Graves sykdom inkluderer tyreotoksikose, struma, eksoftalmus (utstående øyne), og pretibialt myxødem når fullt uttrykt, men kan oppstå med ett eller flere av disse tegn/symptomer.)

(Anm: DeGroot LJ. Graves’ Disease and the Manifestations of Thyrotoxicosis. In: Endotext [Internet]. Excerpt Graves' disease includes thyrotoxicosis, goiter, exophthalmos, and pretibial myxedema when fully expressed, but can occur with one or more of these features. Graves' disease is a disease of "autoimmunity", but the final cause of autoimmunity remains unclear. A strong hereditary tendency is present. Inheritance of HLA antigens DR3, DQ 2, and DQA1*0501 predispose to Graves' disease. The abnormal immune response is characterized by the presence of antibodies directed against thyroid tissue antigens, including antibodies that react with the thyrotrophin receptor by binding to the receptor. Some of these antibodies act as agonists and stimulate the thyroid. The best-known of the antibodies is the serum factor first reported as "LATS", now known as "TSAb".It has been reported in active Graves' disease that T- lymphocyte suppressor cell function is diminished and suppressor cell number is reduced. It is hypothesized that an abnormality in the control of autoimmune responses is present in this disease and leads to production of high levels of autoantibodies that may stimulate the thyroid or eventually cause thyroid damage and cell death. In: Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. 2015 Jul 11.)

(Anm: DeGroot LJ. Graves’ Disease and the Manifestations of Thyrotoxicosis. In: Endotext [Internet]. Excerpt Graves' disease includes thyrotoxicosis, goiter, exophthalmos, and pretibial myxedema when fully expressed, but can occur with one or more of these features. Graves' disease is a disease of "autoimmunity", but the final cause of autoimmunity remains unclear. A strong hereditary tendency is present. Inheritance of HLA antigens DR3, DQ 2, and DQA1*0501 predispose to Graves' disease. The abnormal immune response is characterized by the presence of antibodies directed against thyroid tissue antigens, including antibodies that react with the thyrotrophin receptor by binding to the receptor. Some of these antibodies act as agonists and stimulate the thyroid. The best-known of the antibodies is the serum factor first reported as "LATS", now known as "TSAb".It has been reported in active Graves' disease that T- lymphocyte suppressor cell function is diminished and suppressor cell number is reduced. It is hypothesized that an abnormality in the control of autoimmune responses is present in this disease and leads to production of high levels of autoantibodies that may stimulate the thyroid or eventually cause thyroid damage and cell death. In: Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. 2015 Jul 11.)

- Tyreotoksikose; Graves sykdom; thyreotoxicosis.

(Anm: tyreotoksikose; Graves sykdom; thyreotoxicosis; tilstand med auka stoffskifte, utståande auge, rask puls, sveitting, rastløyse, nervøsitet, vekttap, trøyttleik, veike musklar, skjelvande fingrar, struma m m; skuldast for sterk skjoldkjertelteneste, viser høge verdiar for tyroksin, låge TSH verdiar i serum, har autoimmun årsak (immunglobulin med TSH-liknande verknad stimulerer skjoldkjertelen) eller skuldast tyroksinproduserande knutar i kjertelvevet; også kalla morbus basedowi; Graves sjukdom; giftig struma; jf hypertyreose, T3-toksikose, tyroksin, tyreotoksisk krise, apatisk hypertyreoidisme, pretibialt myksødem, eksoftalmus, tyreotropin reseptor EN thyrotoxicosis; Graves disease. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen. (- Lavt stoffskifte kommer vanligvis av at skjoldbruskkjertelen har blitt angrepet av kroppens eget forsvarssystem (immunforsvaret).) (- Operasjoner, stråling og enkelte legemidler kan også skade skjoldbruskkjertelen.)

(Anm: Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen. Trøtthet, søvnvansker og vektoppgang kan komme av sykdom i skjoldbruskkjertelen. – De tidlige tegnene kan lett misforstås, sier lege. (…) Lavt stoffskifte. Lavt stoffskifte kommer vanligvis av at skjoldbruskkjertelen har blitt angrepet av kroppens eget forsvarssystem (immunforsvaret). Årsaken til at dette skjer, er ikke fullt ut kjent, men det ser ut til å være arvelig. Det finnes også sjeldnere grunner til at skjoldbruskkjertelen slutter å fungere normalt. Jodmangel kan gi struma og lavt stoffskifte. Operasjoner, stråling og enkelte legemidler kan også skade skjoldbruskkjertelen. Enkelte kvinner får lavt stoffskifte etter fødselen, men stoffskiftet vil vanligvis normalisere seg igjen etter en tid. (vg.no 26.1.2021).)

- Visste du at SIBO kan ha sammenheng med Hypotyreose (lavt stoffskifte)?

(Anm: Visste du at SIBO kan ha sammenheng med Hypotyreose (lavt stoffskifte)? Et av de vanligste problemene med tarmhelsen vi ser hos hypotyreose-pasienter og pasienter med autoimmun Hashimoto tyreoiditt på klinikken vår, er bakterieoppvekst i tynntarmen, eller SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth). Vitenskapelig forskning har også vist en sterk sammenheng mellom de to. I denne artikkelen skal får du en forklaring på hva SIBO er, hvordan SIBO og hypotyreose er relatert, og hvordan du kan teste for- og behandle tilstanden. (fedon.no).)

- Tarmproblemer: Løsningen få vet om. Så mange som 70 prosent kan tro de har irritabel tarm, men egentlig ha en annen tilstand. (- Får du påvist tilstanden, vil det være aktuelt med forskjellig type antibiotikakurer. – Mange av de som har IBS, har også SIBO, bekrefter professor Trygve Hausken ved Haukeland universitetssjukehus.)

(Anm: Tarmproblemer: Løsningen få vet om. Så mange som 70 prosent kan tro de har irritabel tarm, men egentlig ha en annen tilstand. (…) Begynner i tarmen Fedon Lindberg forklarer at SIBO vil si en overvekst av bakterier i tynntarmen, altså at det er bakterier der det ikke skal være. – Oppblåsthet, løs eller hard mage og mageknip er ekstremt vanlig i befolkningen. I stor grad skyldes dette SIBO, en tilstand som er lite kjent også blant leger, forteller Lindberg. – Mellom 50 til 80 prosent av de som har irritabel tarmsyndrom (IBS) i Norge, har SIBO som én eller eneste årsak til IBS. (…) – Det er som Hippokrates sa for to og et halvt tusen år siden: «All sykdom begynner i tarmen». Det er selvfølgelig ikke helt riktig, påpeker legen, men understreker viktigheten av vår bakteriefloras rolle. (…) Behandling Får du påvist SIBO, vil det si at det har oppstått en overvekst av mikrober som normalt skal stoppe opp i tykktarmen, ifølge Lindberg. Han forklarer at det er flere livsstils-faktorer som ser ut til å spille en rolle for utvikling av SIBO, men at noe er mer fremtredende enn andre: – En vanlig årsak er stress, og en annen er kronisk eller hyppig bruk av betennelsesdempende midler som eksempelvis Ibux og liknende. Også et kronisk forbruk av medisiner som behandler magesyre. (…) Pusteprøven tilbys per dags dato ikke hos det offentlige, og må derfor tas privat og betales for av egen lomme. – Jeg har brukt mye penger på dette. Jeg ønsker å fortelle min historie for å hjelpe andre, men jeg er usikker på om alle vil ha mulighet til å ta seg råd til dette. Fedon Lindberg sier han håper at pusteprøven og behandlingen snart tilbys i det offentlige. – Det er mange som sliter med tilstanden og kan hjelpes, sier han. Hausken forteller imidlertid til Dagbladet at mens behandling av SIBO kan føre til bedring for flere, er det mange fagpersoner som mener at disse pusteprøvene er upålitelige. (dagbladet.no 16.10.2021).)

- Magesmerter kan være vanlig sykdom. Forstoppelse kan være symptom på vanlig magesykdom som gjør at tarmene ikke tar opp næring. (- Men i mange tilfeller kan det være lavt stoffskifte som er årsaken til problemene. Tilstanden skyldes for lav utskillelse av hormonet tyroksin, som går fra skjoldkjertelen til blodet og alle kroppens celler.) (- Mange opplever treg mage, tørr hud og at vekta går opp, ifølge thyroidea.no og Lommelegen.)

(Anm: Magesmerter kan være vanlig sykdom. Forstoppelse kan være symptom på vanlig magesykdom som gjør at tarmene ikke tar opp næring. Vi har innhentet ei liste over matvarer du bør bytte med andre, for å lindre smertene. PLAGER: Mange rammes av forstoppelse, trøtthet, manglende energi og opplever at vekta øker. Men det finnes kostholdsråd som er enkle å følge, ifølge ekspertene. Opptil en million nordmenn regnes å slite med mageplager, og én av fem nordmenn har såpass store plager at de oppsøker lege for plagene. Med andre ord; mageproblemer er utbredt. Det trenger ikke å være noe alvorlig, kanskje er det forstoppelse, løs mage eller luftproblemer, som mange opplever flere ganger i uka. Men i mange tilfeller kan det være lavt stoffskifte som er årsaken til problemene. Tilstanden skyldes for lav utskillelse av hormonet tyroksin, som går fra skjoldkjertelen til blodet og alle kroppens celler. Kan ha sammenheng. Stoffskiftesykdom rammer omtrent 240 000 nordmenn. Sju prosent av norske kvinner har lavt stoffskifte, mot 1,5 prosent menn, og vanligst er sykdommen blant kvinner over 35 år, ifølge Reseptregisteret. Flere studier har vist en sammenheng mellom lavt stoffskifte og det man kaller SIBO, small intestine bacterial overgrowth – SIBO: bakteriell overvekst i tynntarmen, som kan gi mageplager Så hva gjør du, om du er plaget av lavt stoffskifte? Vi har spurt ernæringsveileder Åse Noraker, indremedisiner Fedon Lindberg og Erik professor emeritus Fink Eriksen. Byttelista helt nederst i artikkelen kan være til hjelp for mange.  (…) Besvimelsesepisoder, manglende energi, trøtt og føler seg svak. Man må hvile etter aktivitet, kan ikke stå på føttene i lengre perioder, er matt i ansiktet og føler seg skjelven og kan være kald, gjerne på hender og føtter. Mange opplever treg mage, tørr hud og at vekta går opp, ifølge thyroidea.no og Lommelegen. Hos de dette gjelder kan det dermed være betennelser i kroppen som kan behandles, enten ved medisiner eller betennelsesdempende kosthold. (dagbladet.no 16.5.2021).)

- Lege: Ny hjelp mot lavt stoffskifte. Ny norsk forskning forklarer hvorfor standardbehandlingen mot lavt stoffskifte ikke virker likt for alle - og hva man i stedet bør prøve. (- I Norge er standardbehandlingen å tilføre hormonet tyroksin (T4) i form av medisinen Levaxin. Bjerkreims funn viser at tilføring av kun hormonet trijodtyronin, (T3) med medisinen Liothyronin, gir betydelig bedre livskvalitet for pasientene som ikke har opplevd tilfredsstillende effekt av standardbehandling.)

(Anm: Lege: Ny hjelp mot lavt stoffskifte. Ny norsk forskning forklarer hvorfor standardbehandlingen mot lavt stoffskifte ikke virker likt for alle - og hva man i stedet bør prøve. UTBREDT: Lavt stoffskifte rammer totalt 220 000 nordmenn. Mange får god hjelp av medisinen, men ikke alle, ifølge Betty Ann Bjerkreim. Fortidens sannhet Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en tilstand som skyldes lav produksjon av hormonene tyroksin og trijodtyronin i skjoldbruskkjertelen. I Norge er standardbehandlingen å tilføre hormonet tyroksin (T4) i form av medisinen Levaxin. Bjerkreims funn viser at tilføring av kun hormonet trijodtyronin, (T3) med medisinen Liothyronin, gir betydelig bedre livskvalitet for pasientene som ikke har opplevd tilfredsstillende effekt av standardbehandling. Det er ikke så uvanlig å kombinere de to hormonene for å medisinere lavt stoffskifte, men det er gjort få studier på behandling med kun Liothyronin. Det bekrefter Kjær i Stoffskifteforbundet. - Det har vært en oppfatning at Liothyronin er negativt for hjerte og skjelett, men forskningen til Bjerkreim viser ikke den tendensen. Jeg tenker at denne forskningen bør trigge en nysgjerrighet. Skal sannheten fra fortiden bestå? Eller er det flere behandlingsmuligheter for pasienter med lavt stoffskifte? (…) Bjerkreim har undersøkt 59 kvinner med lavt stoffskifte som har gått på standardbehandlingen Levaxin i minst seks måneder. De hadde alle blodprøveverdier som viste at de var riktig dosert, men på tross av det hadde de 59 kvinnene vedvarende symptomer. - De fortalte at de hadde problemer med hukommelsen og slet med å finne de rette ordene på grunn av en slags hjernetåke. De hadde også humørplager og depresjoner. De rapporterte også at de frøs mye. Noen av dem følte seg totalt utmattet, både fysisk og mentalt, forteller Bjerkreim. (…) I England har det vært oppe til diskusjon, sier han og legger til at doseringen med Liothyronin er vanskeligere: - Fordelen med Levaxin er at den har lang halveringstid i blodet. Man trenger bare å ta en tablett om dagen. Liothyronin må tas flere ganger om dagen. Det kan bidra til mer svingninger og gjøre det vanskeligere å dosere. Flere pasienter kan få rask puls etter inntak og føler seg uvel av den, sier Nedrebø. -Pasientene må være veldig motiverte for å klare å følge opp medisineringen, konkluderer han. (dagbladet.no 4.4.2022).)

- Therese fikk problem med skjoldbruskkjertelen: Slik ble hun bedre. (- Med våre erfaringer - og forskning vi kjenner til, anslår vi at cirka 50 000 i Norge vil komme i gruppen hvor de ikke reagerer tilstrekkelig på Levaxin, og kanskje ikke heller Liothyronin, sier Kjær i Stoffskifteforbundet.)

(Anm: Therese fikk problem med skjoldbruskkjertelen: Slik ble hun bedre. Da Therese (39) fikk problem med skjoldbruskkjertelen ble hun både glemsk og forvirret. Hun gikk også 20 kilo opp i vekt. I dag har hun fått det bedre. Nå vil hun hjelpe andre å få riktig hjelp. BLE FRISKERE: Da Therese byttet ut medisinene sine ble hun bedre. Nå går hun ikke medisin i det hele tatt. (…) Ble verre av medisinen Over 200 000 nordmenn bruker Levaxin, ifølge Reseptregisteret. – Det vi erfarer med Levaxin eller Euthyrox, som er tilsvarende medisin, er at det for noen ikke fungerer tilstrekkelig. Mange blir ikke bedre, noen varsler at de blir dårligere, sier generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær til VG. (…) – En dramatisk økning Generalsekretæren sier at 240 000 nordmenn har en stoffskiftesykdom. – Det har vært en ganske dramatisk økning. Det er en økning på mer enn 60 prosent fra 2004 til 2019, sier generalsekretær Kjær, i Stoffskifteforbundet. Grunnen til den store økningen vites imidlertid ikke. – Men vi vet at det er arvelig betinget, sier han. Av de nordmenn som har en stoffskiftesykdom er nesten 80 prosent av dem kvinner. – Det er en stor kvinnesykdom, sier Kjær. (…) Ulik behandling – Med våre erfaringer - og forskning vi kjenner til, anslår vi at cirka 50 000 i Norge vil komme i gruppen hvor de ikke reagerer tilstrekkelig på Levaxin, og kanskje ikke heller Liothyronin, sier Kjær i Stoffskifteforbundet. Han forklarer at Levaxin eller Euthyrox er standard behandling for lavt stoffskifte i Norge. Det er en behandling der du får tilført hormonet tyroksin (T4). Ulik behandling – Med våre erfaringer - og forskning vi kjenner til, anslår vi at cirka 50 000 i Norge vil komme i gruppen hvor de ikke reagerer tilstrekkelig på Levaxin, og kanskje ikke heller Liothyronin, sier Kjær i Stoffskifteforbundet. Han forklarer at Levaxin eller Euthyrox er standard behandling for lavt stoffskifte i Norge. Det er en behandling der du får tilført hormonet tyroksin (T4). (dagbladet.no 15.7.2021).)

- Bruk av Liothyronin ved hypotyreose og dets effekter på kreft og dødelighet. (- Noe overraskende var det tegn på lavere dødelighet hos LT3-brukere i modeller som justerte for dose, potensielt en produkt av underliggende assosiasjoner mellom dose og helsestatus/diagnose.)

(Anm: Liothyronine Use in Hypothyroidism and its Effects on Cancer and Mortality. (…) Conclusions: In this large, Swedish, long-term registry-based study, the use of LT3 did not lead to increased breast cancer incidence, any cancer incidence, all-cause mortality, any cancer mortality, or breast cancer mortality compared with LT4 use. Somewhat surprisingly, there was evidence of lower mortality in LT3 users in models adjusting for dose, potentially an artifact of underlying associations between dose and health status/diagnosis. Thyroid. 2021 May;31(5):732-739.)

- Primær skjoldbruskkjertel lymfom.

(Anm: Primary Thyroid Lymphoma. Lymphoma is a cancer that develops in the lymphatic system (the tissues and organs that produce, store, and carry white blood cells). Lymphoma usually occurs within lymph nodes, but in rare cases, it arises from lymphocytes that are present within the thyroid gland. This is called primary thyroid lymphoma, to distinguish it from lymphomatous involvement of the thyroid gland due to metastasis or direct extension. (thyroid.org).)

-  Primær diffus B-celle skjoldbruskkjertel lymfom: Case-rapport og litteraturgjennomgang.

(Anm: Alyami H, et al. Primary Diffuse B-Cell Thyroid Lymphoma: Case Report and Literature Review. Abstract Background: Primary thyroid lymphoma (PTL) is a rare disease, accounting for 5% of all thyroid malignancies. Diffuse B-cell lymphoma (DBCL) is the most common type of PTL. The diagnosis of PTL depends on biopsy results, and its management depends on the histological type. Case Presentation: A 66-year-old female complained of a huge neck mass on the right side that had started growing 3 months previously and was associated with compressive and B symptoms. She had undergone left hemithyroidectomy 20 years previously. On examination, a huge neck mass measuring 10 × 6 cm was detected on the right side that had shifted the trachea to the contralateral side. CT scanning revealed a huge soft tissue mass in the neck with compressive signs. Fine-needle aspiration (FNA) showed variably sized lymphocytes and large epithelial cells with occasional atypical cells. Tissue biopsy revealed DBCL, which is suggestive of PTL. Discussion: PTL affects only the thyroid gland and the regional lymph nodes. Most PTL originate from B cells, especially DBCL, which accounts for 50–80% of all PTL. FNA may have limited capability to differentiate between anaplastic carcinoma of the thyroid and thyroid lymphoma. If FNA fails to determine PTL tissue, it should be determined using biopsy. A multidisciplinary approach is the best management technique for PTL. Radiotherapy, surgery, or both can be used for local control, while chemotherapy can be used for disseminated or hidden disease. Conclusion: Tissue biopsy is needed to exclude other differential diagnoses, whereas a multidisciplinary approach is needed to manage PTL. Case Rep Oncol. 2018 19 ; 11(2) : 505-510.)

- Skjoldbruskkjertel lymfom. Skjoldbruskkjertel lymfom er klassifisert som primær og sekundær skjoldbrusk lymfom.

(Anm: StatPearls [Internet]. Thyroid Lymphoma. Thyroid lymphoma is classified as primary and secondary thyroid lymphoma. Primary thyroid lymphoma affects the thyroid gland first, followed by spread to the lymph nodes and other organs later. Secondary thyroid lymphoma affects lymph nodes and other organs first followed by spread to the thyroid later. This activity reviews the etiology, presentation, evaluation, and management of primary thyroid lymphoma and the role of the interprofessional team in evaluating, diagnosing, and managing the condition. (ncbi.nlm.nih.gov 8.9.2021.)

- Endringer i mitokondriefunksjon og energimetabolismerelaterte egenskaper i skjoldbruskkrefts stamceller.

(Anm: Ren Y et al. Alterations in mitochondrial function and energy metabolism-related properties in thyroid cancer stem cells. (…) The mitochondrial mass and mitochondrial arrangement, amount of mitochondrial DNA (mtDNA), mitochondrial membrane potential (MMP), oxygen/glucose consumption, and intracellular concentrations of reactive oxygen species (ROS) and ATP levels were examined. Perinuclear mitochondrial distribution, low amount of mtDNA and oxygen/glucose consumption, high MMP, and low intracellular ROS and ATP concentrations were observed in TCSCs. Alterations in mitochondrial function and cellular energy metabolism may be used as novel indicators of thyroid cancer.Acta Biochim Pol. 2021 Nov 26.)

- Sepsis, pyruvat og mangler i mitokondriell forsyningskjede for energi. (- Dikloroacetatbehandling øker mitokondriell respirasjon og ATP-syntese, reduserer oksidativt stress, overvinner metabolsk lammelse, regenererer vev, organ og medfødte og adaptive immunceller, og dobler overlevelsesraten i en murine-modell av sepsis.)

(Anm: McCall CE, et al. Sepsis, pyruvate, and mitochondria energy supply chain shortage. Abstract Balancing high energy-consuming danger resistance and low energy supply of disease tolerance is a universal survival principle that often fails during sepsis. Our research supports the concept that sepsis phosphorylates and deactivates mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex control over the tricarboxylic cycle and the electron transport chain. StimulatIng mitochondrial energetics in septic mice and human sepsis cell models can be achieved by inhibiting pyruvate dehydrogenase kinases with the pyruvate structural analog dichloroacetate. Stimulating the pyruvate dehydrogenase complex by dichloroacetate reverses a disruption in the tricarboxylic cycle that induces itaconate, a key mediator of the disease tolerance pathway. Dichloroacetate treatment increases mitochondrial respiration and ATP synthesis, decreases oxidant stress, overcomes metabolic paralysis, regenerates tissue, organ, and innate and adaptive immune cells, and doubles the survival rate in a murine model of sepsis. J Leukoc Biol. 2022 Jul 22. doi: 10.1002/JLB.3MR0322-692RR .)

(Anm: Behandling av acidose med dikloroacetat. Dato for henvendelse: 11.07.2000. RELIS database 2000; spm.nr. 1488, RELIS Sør. (relis.no 11.7.2000).)

(Anm: Chen B, et al. Mitochondrial Respiration Inhibition Suppresses Papillary Thyroid Carcinoma Via PI3K/Akt/FoxO1/Cyclin D1 Pathway. Front Oncol. 2022 Jul 5;12:900444.)

- Proton-Pump Inhibitors og Hypomagnesemisk Hypoparatyroidisme

(Anm: Proton-Pump Inhibitors and Hypomagnesemic Hypoparathyroidism. To the Editor: We report two cases of hypomagnesemic hypoparathyroidism associated with the use of proton-pump inhibitors, in which patients presented with carpopedal spasm in association with severe hypomagnesemia and hypocalcemia without an appropriate increase in the level of parathyroid hormone. Patient 1 was a 51-year-old premenopausal woman who had been taking omeprazole for more than a year (at a dose of 20 mg twice daily) and who presented with carpopedal and truncal spasm. She began receiving 2.4 g of elemental calcium per day and, later, high-dose magnesium (Figure 1A). Fourteen months later, omeprazole was discontinued, and ranitidine . . . N Engl J Med 2006; 355:1834-1836 (October 26).) (PubMed )

(Anm: hypoparatyreoidisme; nedsett funksjon i biskjoldkjertlane, d e skort på paratyreoideahormonet (PTH); fører til fall i kalsiuminnhaldet i blod; dette kan føra til muskelkrampar (tetani (s d)), grå stær, beinvevsforandringar m v; årsak har ofte vore tilfeldig fjerning av paratyreoidkjertlane ved strumaoperasjon men genetiske feil med hormonet eller hormonet sin reseptor, ev med den kalsiumsansande reseptoren e a kan gi ulike former for hypoparatyreoidisme; jf de Georges syndrom og automuun-polyendokrinopati-candidiasis-ectodermal dystrofi, pseudohypoparatyreoidisme EN hypoparathyroidism Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Samtidig bruk av levotyroksin- og protonpumpehemmere hos pasienter med primær hypotyreose: en systematisk gjennomgang. (- Samtidig bruk av LT4 og PPI viste en signifikant økning i TSH-konsentrasjon.)

(Anm: Concomitant Use of Levothyroxine and Proton Pump Inhibitors in Patients with Primary Hypothyroidism: a Systematic Review. Background The aim of this study was to assess the effect of concomitant use of levothyroxine (LT4) and proton pump inhibitors (PPIs) on thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in patients with primary hypothyroidism. (…) Results Five thousand twelve discrete articles were identified. Following assessment and application of eligibility criteria, seven studies were included. There was a considerable heterogeneity among the included studies in design, sample size, inclusion and exclusion criteria, treatment regimen, and baseline demographics. Each of the included studies showed an increase in TSH levels following LT4 and PPI consumption, and in the majority of these, the increase was statistically significant. Discussion The concomitant use of LT4 and PPI showed a significant increase in TSH concentration. However, given the small number of studies, further research is needed to clarify the interfering role of PPI on LT4 intestinal absorption. Concomitant Use of Levothyroxine and Proton Pump Inhibitors in Patients with Primary Hypothyroidism: a Systematic Review. J Gen Intern Med. 2021 Jan 19.)

- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon.)

 (Anm: Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (…) DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (…) Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

- Tegnene på en overaktiv biskjoldbruskkjertel. Trøtthet og depresjon kan forårsakes av en overaktiv biskjoldbruskkjertel. (- Fakta om primær hyperparatyreoidisme – Blir forårsaket av en godartet svulst i biskjoldkjertelen som gjør at kalsiummetabolismen blir forstyrret. Kalsium tas fra skjelettet og ender opp i blodet. – For dem med symptomgivende hyperparatyreoidisme er kirurgi mest aktuelt. – Symptomer på hyperparatyreoidisme er blant annet nyresvikt, nyrestein, tretthetsfølelse, angst eller depresjon, demensmistanke, magesår, forstoppelse, høyt blodtrykk og lav beintetthet eller beinsmerter. – Sekundær hyperparatyreoidisme kan oppstå som følge av blant annet nyresvikt eller D-vitaminmangel.)

(Anm: Tegnene på en overaktiv biskjoldbruskkjertel. Trøtthet og depresjon kan forårsakes av en overaktiv biskjoldbruskkjertel. Det er en sykdom som er vanligere blant kvinner, og blir ofte feiltolket som overgangsplager eller begynnende demens. – Bevisstheten rundt diagnosen har økt, men det er fortsatt vanlig at symptomene feiltolkes som plager med overgangsalder, naturlig aldring eller begynnende demens, sier endokrinkirurg Anna Koman til svenske Aftonbladet. Koman har doktorert på diagnosen. I Norge regner vi med at ca. 1–2 av 1000 personer har primær hyperparatyreoisme. (…) En godartet svulst i biskjoldbruskkjertelen Hyperparatyreoidisme er vanligere hos kvinner etter 50 års alder, ifølge Norsk Helseinformatikk. Det finnes både primær, sekundær og tertiær hyperparatyreoidisme, der den primære forårsakes av en godartet svulst i biskjoldbruskkjertelen som skiller ut et hormon som gjør at kalsium tas fra skjelettet og havner i blodet. (…) – Jeg mener at symptomene iblant feiltolkes som overgangsplager. Bevisstheten rundt diagnosen har økt, men en overaktiv biskjoldbruskkjertel kan gi diffuse symptomer som av og til ikke blir tatt på alvor. Trøtthet og depresjon kobles derfor ofte til andre sykdommer, sier hun. (vg.no 16.3.2022).)

 - Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

(Anm: Things That Can Affect Your Medication (webmd.com 16.3.2020).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).) 

- Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft.

(Anm: Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft. Norsk forskning gir håp om ny behandling. Ikke-alkoholisk fettlever (IAFL) er den vanligste leversykdommen i Vesten. Tilstanden innebærer en økt mengde fettvev i leveren hos personer som drikker så lite alkohol at dette ikke er årsaken, ifølge Norsk Helseinformatikk. Studier viser at sykdommen henger tett sammen med overvekt, diabetes type 2 og dyslipidemi, som refererer til usunne nivåer av fett i blodet. – Noen får lettere fettlever enn andre. Selv om det først og fremst knyttes til overvekt, kan også normalvektige personer få det, sier førsteamanuensis Frode Norheim ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. (…) – På verdensbasis er fettlever den største årsaken til levertransplantasjoner, sier han. (vg.no 31.3.2021).)

- Risiko for fettlever doblet ved hypothyreose. (- Pasienter med ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) har dobbelt så stor risiko for hypotyreose, som inkluderer en fem ganger høyere risiko blant kvinner, ifølge data fra en retrospektiv case-kontroll-studie.)

ACG: Fatty Liver Risk Doubled with Hypothyroidism (Risiko for fettlever doblet ved hypothyreose) (American College of Gastroenterology)
medpagetoday.com 28.10.2009
SAN DIEGO -- Patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) have a twofold increased risk of hypothyroidism, including a five-fold greater risk among women, data from a retrospective case-control study showed.

About one of every five patients with NAFLD had hypothyroidism. Although being female increased the odds, any history of alcohol consumption, no matter how modest, reduced the association between NAFLD and hypothyroidism.

"I think patients with hypothyroidism have to be considered as a risk group that might need to be screened for fatty liver disease, especially nonalcoholic steatohepatitis," Mangesh Pagadala, MD, of the Cleveland Clinic, said in an interview at the American College of Gastroenterology meeting. "This might help decrease the burden of cirrhosis by identifying and treating patients earlier." (...)

(Anm: fettlever; forstørrelse av leveren pga. opphoping av fett i levercellene. Leveren er kroppens viktigste «avgiftningssentral» (detoksifiseringssentral).

Kilde: Store norske leksikon.)

- Studie: Folkesykdom kan forårsake spontanabort. En ny svensk studie viser at en vanlig folkesykdom kan gi langt flere problemer med både kvinners infertilitet og fosterets utvikling enn man først trodde. Mens det lenge har vært kjent at lavt stoffskifte kan være skadelig for fosteret under svangerskapet, viser en ny svensk studie at det kan ha en enda større innvirkning på fosteret enn man først trodde.

(Anm: Studie: Folkesykdom kan forårsake spontanabort. En ny svensk studie viser at en vanlig folkesykdom kan gi langt flere problemer med både kvinners infertilitet og fosterets utvikling enn man først trodde. Mens det lenge har vært kjent at lavt stoffskifte kan være skadelig for fosteret under svangerskapet, viser en ny svensk studie at det kan ha en enda større innvirkning på fosteret enn man først trodde. Avisa Aftonbladet omtalte saken først. Det kan nemlig ikke bare påvirke fertiliteten til kvinner og øke risikoen for spontanabort - men for lav produksjon av hormoner kan også påvirke barnets utvikling allerede før man oppdager at man er gravid. Og man trenger faktisk ikke å ha symptomer på lavt stoffskifte før det blir vanskelig å bli gravid. – Alamerende Gynekolog Jon Øivind Odland understreker overfor Dagbladet at lavt stoffskifte regnes som en viktig årsak til infertilitet. - Stoffskiftet er helt essensielt for barnets utvikling fra begynnelsen av, og spesielt i de første 12 ukene, er det helt avgjørende hvordan skjoldbruskkjertelen og resten av det hormonelle systemet utvikler seg, sier han. (dagbladet.no 27.11.2020).)

- Forskning: Så påverkas hjärnan av sköldkörtelsjukdom. Trots behandling är det inte ovanligt att patienter med Graves sjukdom, som ger förhöjda värden av sköldkörtelhormoner, påverkas av problem i vardagen.

(Anm: Forskning: Så påverkas hjärnan av sköldkörtelsjukdom. Trots behandling är det inte ovanligt att patienter med Graves sjukdom, som ger förhöjda värden av sköldkörtelhormoner, påverkas av problem i vardagen. Det handlar om oförmåga att hålla många bollar i luften, trötthet, minnesproblem och stresskänslighet. För att kunna utforma mer specifika behandlingar ska forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset nu kartlägga vad som händer i hjärnan vid denna autoimmuna sjukdom. Det skriver Sköldkörtelförbundet i ett pressmeddelande. (netdoktor.se 1.10.2018).)

- Folkesykdommen lavt stoffskifte kan forveksles med både utmattelse og depresjon.

(Anm: Over 200.000 nordmenn rammet: Anna (39) har lavt stoffskifte. Kjenner du deg trøtt og sliten etter sommeren, er det ikke sikkert kulde og mørke er årsaken. Folkesykdommen lavt stoffskifte kan forveksles med både utmattelse og depresjon. – Det var veldig dramatisk da jeg ble syk, sier den svenske eksbokseren og gullvinneren Anna Laurell Nash (39). Hun har vunnet gull i både EM og VM i boksing, men i OL i 2016 satte den suksessfulle bokseren strek for en fremgangsrik karriere. Laurell Nash er nemlig en av tusenvis som behandles for skjoldbruskkjertelsykdommer. (vg.no 6.9.2019).)

(Anm: Euthyroid Clinically euthyroid patients do not have elevated thyroid-stimulating hormone (TSH) levels. Pathogenesis is unknown but may include decreased peripheral conversion of T4 to T3, decreased clearance of rT3 generated from T4, and decreased binding of thyroid hormones to thyroxine-binding globulin (TBG).[citation needed] Examples of a nonfunctioning thyroid gland may be hypothyroidismhyperthyroidism, or thyroiditis.[1][2] (en.wikipedia.org).)

- Studie linker thyreoideasykdom til kjemikalier.

Study links thyroid disease to non-stick chemicals (Studie linker thyreoideasykdom til "non-stick"-kjemikalier.)
reuters.com 21.1.2010
LONDON (Reuters) - Scientists have linked a chemical used in consumer goods like non-stick pans and water-resistant fabrics with thyroid disease, raising questions about the potential health risks of exposure to the substance. A study by British researchers found that people with high levels of the chemical perfluorooctanoic acid (PFOA) in their blood have higher rates of thyroid diseases -- conditions which affect the body's metabolism.

PFOA is a common chemical, used in industrial and consumer products including non-stick cooking pans, stain-proof carpet coatings and waterproofing for fabrics.

The study, published in the Environmental Health Perspectives journal, did not establish whether PFOA was causing higher levels of thyroid disease.

- Assosiasjon mellom serum perfluorooctanoic acid (PFOA) og skjoldbruskjertelsykdom i U.S. National Health and Nutrition Examination Survey. (- Konklusjoner: Høyere konsentrasjon av PFOA og PFOS i serum er assosiert med alminnelig utbredt skjoldbruskkjertelsykdom i den amerikanske generelle voksne befolkningen.)

(Anm: Association between serum perfluorooctanoic acid (PFOA) and thyroid disease in the U.S. National Health and Nutrition Examination Survey. (…) Conclusions: Higher concentrations of serum PFOA and PFOS are associated with current thyroid disease in the U.S. general adult population. More work is needed to establish the mechanisms involved and to exclude confounding and pharmacokinetic explanations. Environ Health Perspect. 2010 May;118(5):686-92.)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Forskere får millioner til at eliminere skadeligt PFOS. (- PFAS (gruppe af stoffer, red.) er nogle af de værste miljøforurenende stoffer, vi har i dag, og desværre findes der ikke bæredygtige metoder til at nedbryde disse stoffer.)

(Anm: Forskere får millioner til at eliminere skadeligt PFOS. Nyt forskningsprojekt vil uskadeliggøre farligt stof, der menes at være sivet fra brandskum og ud i naturen. (…) - PFAS (gruppe af stoffer, red.) er nogle af de værste miljøforurenende stoffer, vi har i dag, og desværre findes der ikke bæredygtige metoder til at nedbryde disse stoffer. Det vil vi ændre med dette projekt, siger adjunkt Zongsu Wei, ekspert i PFAS og leder af forskningsprojektet. PFOS har været anvendt i blandt andet brandskum. Det blev forbudt i 2006, men restlagre kunne bruges frem til 2011. (...) - Der er brug for handling nu og her. De her stoffer bliver ved at sive, og vi skal have kortlagt, hvor forureningen er, og hvor slem den er. (jyllands-posten.dk 27.12.2021).)

- Skadelig stoff forbudt. Skadelig stoff brukt i stekepanner, kokekar, klær og matemballasje forbys fra 4. juli. (- Stoffet kan gi fosterskader og man mistenker at det er kreftfremkallende.) (- PFOA forbys fordi det er miljø- og helsefarlig.)

(Anm: Skadelig stoff forbudt. Skadelig stoff brukt i stekepanner, kokekar, klær og matemballasje forbys fra 4. juli. Fra 4. juli er det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA forbudt å bruke i Europa. Forbudet kommer etter mange års innsats fra Norge og Tyskland. Det er brukt i både stekepanner, matemballasje, kokekar og tekstiler, på bakgrunn av sine vann- og smussavstøtende egenskaper. Det er også brukt i skismørning. Norge innførte en regulering av PFOA i forbrukerprodukter allerede i 2014, først for tekstiler. PFOA forbys fordi det er miljø- og helsefarlig. Det forblir veldig lenge i miljøet, og hoper seg opp i næringskjeden. Stoffet kan gi fosterskader og man mistenker at det er kreftfremkallende. Forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet viser at PFOA overføres fra mor til barn via navlestrengsblod og morsmelk. I tillegg viser forskning at PFOA kan påvirke immunforsvaret og nedsette effekten av vaksiner. (dinside.no 4.7.2020).)

- Fakta om PFOS og PFOA. (- PFOS og PFOA uttales pefos og pefoa, med trykk på første stavelse.) (- Mulige helseeffekter av PFOS og PFOA.)

(Anm: Fakta om PFOS og PFOA. PFOS og PFOA tilhører en stor gruppe fluorholdige stoffer som er vann-, flekk- og fettavvisende og brukes "overalt". PFOS og PFOA brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. Den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, fastsatte i 2018 nye midlertidige tålegrenser for PFOS og PFOA (EFSA, 2018).  PFOS og PFOA uttales pefos og pefoa, med trykk på første stavelse. (fhi.no 13.12.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Stoffskifte-medisinene fungerte ikke: Majda (25) fikk nytt liv med ny behandling. (- Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Legemiddelverket, presiserer imidlertid at en slik medisinering ikke anbefales i retningslinjer til norske leger.) (- Det skrives ut mer medisiner mot lavt stoffskifte enn noensinne. Antallet resepter har nesten doblet seg i Norge siden 2004, viser tall fra Reseptregisteret.) (– Det er ingen som vet helt sikkert hvorfor dette skjer.)

(Anm: Stoffskifte-medisinene fungerte ikke: Majda (25) fikk nytt liv med ny behandling. Antallet nordmenn som lider av lavt stoffskifte har eksplodert, og mange føler at de ikke blir friske med medisiner. Majda (25) begynte på Levaxin, men var fremdeles konstant slapp og sliten. Så ble hun reddet av en ny behandling. (…) Slik kan feilbehandlet eller ubehandlet stoffskiftesykdom oppleves, mener generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær. Forbundet melder om en eksplosjon av nordmenn som blir rammet av lavt stoffskifte (hypotyreose). Minst 200.000 nordmenn har sykdommen. (…)  Alvorlig utvikling Det skrives ut mer medisiner mot lavt stoffskifte enn noensinne. Antallet resepter har nesten doblet seg i Norge siden 2004, viser tall fra Reseptregisteret. De aller fleste går på medisin med virkestoffet levotyroksin (Levaxin). (…) Kjær i Stoffskifteforbundet er overbevist om at antallet stoffskiftepasienter har økt jevnt over så mange år at det må bety at stadig flere lider av sykdommen. – Det er ingen som vet helt sikkert hvorfor dette skjer. (…) Pasientforeningen frykter mørketall. (…) Blir ikke friske med Levaxin Generalsekretær Kjær i Stoffskifteforbundet mener at stoffskiftesykdom har blitt en glemt folkesykdom: Er det fordi det blir ansett som enkelt å helbrede? (…) NY KOMBINASJON: Medisinen T3, sammen med Levaxin (T4), fungerer godt på pasienter med lavt stoffskifte – hevder lege Lars Omdal. Men det etterlyses mer forskning. (…) – Jeg er så utrolig glad for at jeg gjorde det, for jeg fikk et nytt liv. Jeg var litt skeptisk først, og var klar over at medisinen ikke er forsket så mye på, men jeg hadde ikke noe å tape. (…) Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Legemiddelverket, presiserer imidlertid at en slik medisinering ikke anbefales i retningslinjer til norske leger. (…) – Stoffskiftesykdom er en kronisk sykdom – og da er det ikke alltid man blir helt frisk med behandling. (vg.no 8.2.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Lavt stoffskifte: Dette hjalp Hege. (- Et stort problem er at vanlig behandling med Levaxin hos denne gruppen av pasienter, sannsynligvis ikke gir tilstrekkelig høye nivåer av T3 inne i cellen, sier han. Fink Eriksen forteller at hans kliniske erfaring er at pasienter med lavt FT3 i blodet har flere problemer, men at det mangler gode vitenskapelige studier på feltet.)

(Anm: Lavt stoffskifte: Dette hjalp Hege. - Endelig har jeg energi, sier Hege Mærde. I 14 år var hun syk med lavt stoffskifte, så byttet hun medisin og la om kostholdet. (…) Mærde fikk forskrevet medisinen Levaxin, som brukes for å behandle lavt stoffskifte. Hun hadde varierende effekt av medisinen. (…) Ved legesenteret ble hun forklart at de fleste som har lavt stoffskifte har det fordi de reagerer på noe som danner antistoffer, som regel er det mat man reagerer på. Denne sammenhengen er imidlertid ikke blitt påvist gjennom forskning. Ifølge 46-åringen viste blodprøvene hennes at hun ikke tåler kasein i melk og melkeprodukter. - Jeg mener at jeg har ligget for lavt på trijodtyronin (T3) hele tiden, men var innenfor referanseområdet til fastlegene. Dette var noe privatlegen tok tak i. Ifølge Mærde fortalte privatlegen at det er laktose i Levaxin, medisinen hun tok mot lavt stoffskifte og at hun kan ha reagert på laktosen. Mærde ble satt på medisinen L-thyrox, som er uten laktose. Mærde, som har hatt matallergier hele livet, forteller at hun også ble anbefalt å kutte ut gluten. - Det samtidig med å kutte melk og melkeprodukter har hjulpet, og bidratt til å få opp T3-nivåene på en naturlig måte, tror Mærde. Nå har hun holdt seg unna melkeprodukter i halvannet år (samt bringebær, som også slo ut på allergi-blodprøven), og hennes T3-nivåer er nesten normale, ifølge Mærde. (…) - Lave T3-nivåer et problem Erik Fink Eriksen forsker på stoffskiftesykdommer og er avtalespesialist på Spesialistsenteret Pilestredet Park. Han forteller at behandling av lavt stoffskifte er primært dirigert av blodverdier, og at de fleste pasienter har det helt fint på en tablett Levaxin om dagen, men at ti til 15 prosent av pasienter med normale blodverdier (primært S-TSH) fortsatt har symptomer. - Et stort problem er at vanlig behandling med Levaxin hos denne gruppen av pasienter, sannsynligvis ikke gir tilstrekkelig høye nivåer av T3 inne i cellen, sier han. Fink Eriksen forteller at hans kliniske erfaring er at pasienter med lavt FT3 i blodet har flere problemer, men at det mangler gode vitenskapelige studier på feltet. (dagbladet.no 12.8.2020).)

- DHPC Euthyrox (levothyroxin) tabletter med ny formulering.

(Anm: DHPC Euthyrox (levothyroxin) tabletter med ny formulering. Resumé. En ny formulering af Euthyrox tabletter vil være tilgængelig fra 4. maj 2020. Tabletter med den nye formulering giver en forbedret stabilitet af det aktive lægemiddelstof under hele lægemidlets opbevaringstid, og indeholder ikke laktose; et indholdsstof med kendte bivirkninger hos patienter med laktoseintolerans. Hvorledes Euthyrox tages og monitoreres er uændret. (laegemiddelstyrelsen.dk 7.4.2020).)

- Diagnostikk og oppfølging av hypotyreose: Har prøvetakingstidspunkt noe å si for TSH-verdien? (- Definisjoner Primær hypotyreose utgjør over 95% av tilfellene med hypotyreose, og kjennetegnes av høye nivåer av tyreoideastimulerende hormon (TSH), samt lave nivåer av fritt tyroksin (FT4) og fri trijodtyronin (FT3) (1-4).)

(Anm: Diagnostikk og oppfølging av hypotyreose: Har prøvetakingstidspunkt noe å si for TSH-verdien? (…) Definisjoner Primær hypotyreose utgjør over 95% av tilfellene med hypotyreose, og kjennetegnes av høye nivåer av tyreoideastimulerende hormon (TSH), samt lave nivåer av fritt tyroksin (FT4) og fri trijodtyronin (FT3) (1-4). Ved subklinisk hypotyreose, også betegnet latent hypotyreose, er konsentrasjonen av FT4 normal, mens konsentrasjonen av TSH er forhøyet (1, 3-5). Sekundær hypotyreose (hypofysesvikt) og tertiær hypotyreose (svikt i hypothalamus), samlet betegnet sentral hypotyreose, kjennetegnes av utilstrekkelig økning av TSH til tross for lave nivåer av FT4 og FT3 (1, 2, 4). (relis.no 21.12.2017).)

- Hva betyr forskjellige TSH-nivåer? (- De fleste laboratorier bruker disse referanseverdiene. Imidlertid er det noe debatt om disse områdene — forfatteren av en 2016-gjennomgang har funnet at normale nivåer er mer sannsynlig å falle mellom 0,5 og 2,5 milli-internasjonale enheter (mIU) per milliliter.)

(Anm: What do different TSH levels mean? The thyroid stimulating hormone (TSH) test measures the amount of TSH in the blood. The results convey how well the thyroid is functioning. Doctors can use TSH test results to diagnose thyroid disorders, such as hypothyroidism and hyperthyroidism. The pituitary gland produces TSH, which is a hormone that stimulates the thyroid gland. The thyroid is a butterfly-shaped gland in the throat. It produces hormones that help regulate many bodily functions, such as metabolism, heart rate, and body temperature. In this article, we describe the TSH test and results. We also discuss what high and low TSH levels indicate and available treatments. (…) The table below provides estimates of TSH levels that are normal, low (indicating hyperthyroidism) and high (indicating hypothyroidism): (…) Most labs use these reference values. However, there is some debate about these ranges — the author of a 2016 review has found that normal levels are more likely to fall between 0.5 and 2.5 milli-international units (mIU) per milliliter. (medicalnewstoday.com 24.10.2019).)

- Trøtt og glemsk av hormonsykdom. AnnCherie Fjellströms symptomer kunne minne om demens. (- Legen oppdaget at hun hadde forhøyede kalsiumverdier i blodet, noe som kan tyde på en biskjoldkjertelsykdom. En ekstra kontrollblodprøve viste at konsentrasjonen av biskjoldkjertelhormonet parathormon (PTH) også var for høyt.) (- AnnCherie Fjellström hadde en overaktiv biskjoldkjertel, såkalt hyperparathyroidisme. Det innebar at en av hennes fire biskjoldkjertler var blitt forstørret av en godartet svulst.)

(Anm: Trøtt og glemsk av hormonsykdom. AnnCherie Fjellströms symptomer kunne minne om demens. Men det var en hormonsykdom som lå bak hennes problemer. HØYT TEMPO: - Jeg hadde det ikke bra, jeg følte meg dårlig, med diffuse plager. Jeg var trøtt og deprimert, jeg fikk urinveisinfeksjoner og nyresteinsangrep, sier AnnCherie Fjellström om tida før de fant ut hva som feilte henne. (…) Rutinekontroll av blodverdiene Men på grunn av – eller takket være, at hun har noe galt med skjoldbruskkjertelen, gikk AnnCherie Fjellström regelmessig til kontroll for sine blodverdier. Det var under en slik rutinekontroll at legen oppdaget at hun hadde forhøyede kalsiumverdier i blodet, noe som kan tyde på en biskjoldkjertelsykdom. En ekstra kontrollblodprøve viste at konsentrasjonen av biskjoldkjertelhormonet parathormon (PTH) også var for høyt. AnnCherie Fjellström hadde en overaktiv biskjoldkjertel, såkalt hyperparathyroidisme. Det innebar at en av hennes fire biskjoldkjertler var blitt forstørret av en godartet svulst. (…) Mange får ikke riktig diagnose – Kirurgen sa at det er like skadelig å gå med mine høye kalsiumverdier i blodet som å røyke. Det er belastende for nyrer og andre indre organer. På kirurgens operasjonsavdeling åpnet de AnnCheries Fjellström hals og fjernet den forstørrede biskjoldkjertelen, som vanligvis er på størrelse med et riskorn. De andre tre biskjoldkjertlene sitter der fremdeles og jobber med å lage PTH, som blant annet regulerer kroppens kalk- og fosfatbalanse. (dagbladet.no 19.11.2020).)

- Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser.)

(Anm: Drug Effects on the Thyroid. THERE IS A GROWING LIST OF MEDICATIONS KNOWN TO ADVERSELY AFFECT THYROID function or interpretation of the results of standard thyroid laboratory testing. Many of these drugs are commonly used preparations, ranging from over-the-counter supplements to advanced medical therapy, and include antiarrhythmic agents, antineoplastic agents, and glucocorticoids. The unintended consequences of pharmacologic therapy on the thyroid vary in importance from artifactual laboratory effects to severe thyroid dysfunction. This review provides a systematic approach to drug-induced thyroid dysfunction, with an emphasis on clinically relevant interactions and on artifacts on laboratory assays. (…) Several categories of drugs exert suppressive effects on thyrotropin release without appreciably affecting circulating T4 levels, including glucocorticoids, dopamine agonists, somatostatin analogues, and metformin.13,14 Although thyrotropin suppression in patients receiving these agents is usually metabolically insignificant, a low thyrotropin level with a normal free T4 level may be confused with subclinical hyperthyroidism, prompting unnecessary evaluation or treatment. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

- Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. Artikkelen av Burch (22. august utgave)1 gir en omfattende gjennomgang av legemiddelindusert skjoldbruskkjerteldysfunksjon, med fokus på klinisk relevante interaksjoner og på laboratorieanalyseartefakter. (- Selv om flere legemiddelkategorier utøver effekter på skjoldbruskkjertelen bør viktigheten av legemidler som brukes hos pasienter med psykiatriske lidelser bemerkes, fordi personer som trenger slike medisiner kan ta flere psykiatriske legemidler.)

(Anm: Drug Effects on the Thyroid. The article by Burch (Aug. 22 issue)1 provides a comprehensive review of drug-induced thyroid dysfunction, with a focus on clinically relevant interactions and on laboratory assay artifacts. Although several drug categories exert effects on the thyroid, the importance of medications used in patients with psychiatric disorders should be noted, because persons requiring such medications may take multiple psychiatric medications. N Engl J Med 2019; 381:1979-1981 (November 14, 2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som ß-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (- Atypiske antipsykotika kan redusere stimuleringen ved tyrotropinfrigjørende hormon av tyrotropinsekresjon.4) (- Tricykliske antidepressiva, som imipramin, induserer deiodinaseaktivitet og hindrer hypothalamisk-hypofysen-skjoldbruskkjertelen.) (- Hovedeffekten av andre antidepressiva er en nedgang i sirkulerende nivåer av skjoldbruskkjertelhormon..5

(Anm: Drug Effects on the Thyroid. To the Editor The article by Burch (Aug. 22 issue)1 provides a comprehensive review of drug-induced thyroid dysfunction, with a focus on clinically relevant interactions and on laboratory assay artifacts. Although several drug categories exert effects on the thyroid, the importance of medications used in patients with psychiatric disorders should be noted, because persons requiring such medications may take multiple psychiatric medications. Phenothiazines primarily affect iodine capture and deactivate thyroid hormone, and they reduce the response of thyrotropin to thyrotropin-releasing hormone.2 Nonphenothiazines can increase thyrotropin levels.3 Atypical antipsychotic agents may diminish stimulation by thyrotropin-releasing hormone of thyrotropin secretion.4 Tricyclic antidepressants, such as imipramine, induce deiodinase activity and hinder the hypothalamic–pituitary–thyroid axis.2 The main effect of other antidepressant drugs is a decline in circulating thyroid hormone levels.5 Carbamazepine reversibly decreases serum thyroid hormone levels. Other psychotropic drugs, such as valproic acid, benzodiazepines, and antihistaminergic, anticholinergic, and opiate drugs, may also interfere with thyroid function. N Engl J Med 2019; 381:1979-1981 (November 14, 2019).)

- Global belastning av kreft i skjoldbruskkjertelen fra 1990 til 2017. (- Det ble økninger i krefttilfeller i skjoldbruskkjertelen (169 %), dødsfall (87 %) og uførejusterte leveår (DALYs) (75 %).)

(Anm: Global Burden of Thyroid Cancer From 1990 to 2017. Key Points Question  What were the epidemiologic patterns and variation in the trends of thyroid cancer worldwide from 1990 to 2017? Findings In this cross-sectional study covering data on incidence, deaths, and disability-adjusted life-years and their temporal trends from 195 countries and 21 regions, increasing trends of thyroid cancer burden were observed, with significant differences by sex, region, country, age, and sociodemographic index. Almost half of the thyroid cancer burden was noted in Southern and Eastern Asia, and a third of patients with thyroid cancer resided in countries with a high sociodemographic index. Meaning  This study suggests an increasing global burden of thyroid cancer; the geographic disparities may provide support for cancer health care planning and resource allocation. (…) Results Increases of thyroid cancer were noted in incident cases (169%), deaths (87%), and DALYs (75%). (…) Conclusions and Relevance  Data from this study suggest considerable heterogeneity in the epidemiologic patterns of thyroid cancer across sex, age, SDI, region, and country, providing information for governments that may help improve national and local cancer control policies. (…) Discussion In this study, from 1990 through 2017, the incidence, deaths, and DALYs of thyroid cancer and ASIR increased by 60% to 200%, whereas the ASDR and age-standardized DALY rates decreased. JAMA Netw Open. 2020;3(6):e208759.)

- Knuter i tyreoidea – utredning og oppfølging. Knuter i tyreoidea er vanlig.

(Anm: Knuter i tyreoidea – utredning og oppfølging. Knuter i tyreoidea er vanlig. Ved økt bruk av bildediagnostikk påvises flere knuter som tilfeldige funn. De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling. Systematisk ultralydundersøkelse utført av lege med god kompetanse, eventuelt kombinert med cytologisk prøvetaking, vil i stor grad kunne avklare hvilke knuter som krever oppfølging. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 3. september 2020.)

- Knuter i tyreoidea – utredning og oppfølging. (- De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling.) (- Alle henvisninger til bildediagnostikk skal inneholde detaljer om sykehistorien og den kliniske undersøkelsen (ramme 1). I de sjeldne tilfellene der mistanken om kreft er stor, bør pasienten henvises direkte til pakkeforløp for kreft i spesialisthelsetjenesten (ramme 2).)

(Anm: Knuter i tyreoidea – utredning og oppfølging. Knuter i tyreoidea er vanlig. Ved økt bruk av bildediagnostikk påvises flere knuter som tilfeldige funn. De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling. (…) Knuter i tyreoidea er en vanlig klinisk problemstilling. Epidemiologiske studier har vist at prevalensen av palpable knuter hos voksne er omkring 5 % hos kvinner og 1 % hos menn (1). Undersøkelser med høyoppløselig ultralyd kan avdekke knuter i tyreoidea hos 19–68 % av tilfeldig undersøkte personer (1). For klinikere og radiologer uten erfaring innen tyreoideadiagnostikk kan det være utfordrende å utrede og vurdere knuter i tyreoidea. Med bakgrunn i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølgning av kreft i skjoldbruskkjertelen som ble utgitt i 2017 (2), nyere internasjonal litteratur og egne erfaringer vil vi anbefale en fremgangsmåte for målrettet utredning av knuter i tyreoidea. De fleste knuter i tyreoidea er benigne (87–95 %) (3). Målet med utredningen er å identifisere den lille gruppen pasienter med kreft i tyreoidea, og samtidig unngå unødvendige undersøkelser av pasienter med godartede knuter. God anamnese og palpasjon utført av undersøkende lege er avgjørende i den kliniske vurderingen. Alle henvisninger til bildediagnostikk skal inneholde detaljer om sykehistorien og den kliniske undersøkelsen (ramme 1). I de sjeldne tilfellene der mistanken om kreft er stor, bør pasienten henvises direkte til pakkeforløp for kreft i spesialisthelsetjenesten (ramme 2).  Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 3. september 2020.)

- Effekter av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) på skjoldbruskfunksjon hos deprimerte pasienter med primær hypotyreose eller normal skjoldbruskfunksjon. (- Imidlertid antyder resultatene at pasienter med normal skjoldbruskkjertelfunksjon som ble behandlet med fluoksetin (Prozac) er mer utsatt for mindre endringer i det serotonerge systemet enn pasienter med hypotyreose på samme SSRI-terapi.)

(Anm: Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on thyroid function in depressed patients with primary hypothyroidism or normal thyroid function. Abstract BACKGROUND: Several studies with ambiguous results have examined the effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on thyroid function. This study aimed to establish the effects of fluoxetine and sertraline treatments on thyroid function and thyroid autoimmunity in patients with major depression and primary hypothyroidism and in patients with major depression and normal thyroid function. CONCLUSIONS: Neither fluoxetine nor sertraline was associated with clinically significant changes in thyroid function or thyroid autoimmunity in either primary hypothyroid or normal thyroid function patients with depression. However, results suggest that patients with normal thyroid function who were treated with fluoxetine are more susceptible to minor changes within the serotoninergic system than patients with hypothyroidism on the same SSRI therapy. To the best of our knowledge, this is the first study to demonstrate the safety of administering SSRIs in hypothyroid patients. Thyroid. 2009 Jul;19(7):691-7.)

- Klinisk påvist skjoldbruskkjertelkreft er sjelden hos barn, med en til tre tilfeller per 1 million barn per år.

(Anm: Clinically detected thyroid cancer is rare in children, with one to three cases per 1 million children per year. The disease—a papillary carcinoma in most cases—is frequently more extensive at diagnosis in children than in adults, particularly in children aged younger than 10 years who often have large thyroid tumours with lymph node and lung metastases.1  The overall prognosis is favourable even in cases of metastatic disease, but the treatment burden can be substantial, and thyroid cancer related deaths that are extremely rare during childhood and adolescence have been reported several decades after initial diagnosis, at an adult age.2  The incidence of clinical thyroid cancer increases with age, and the extent of disease is usually less in adolescents and young adults, who have excellent long-term prognoses. The Lancet Child & Adolescent Health 2021 (- Published:January 19, 2021).)

- Dette er venstrehåndsarbeid. Overlege Ivar Guldvog ved Sykehuset Telemark reagerer på resultatene fra Ahus, der flere enn ni av ti pasienter som ble operert for kreft i skjoldbruskkjertelen, likevel ikke hadde kreft.

(Anm: - Dette er venstrehåndsarbeid. Overlege Ivar Guldvog ved Sykehuset Telemark reagerer på resultatene fra Ahus, der flere enn ni av ti pasienter som ble operert for kreft i skjoldbruskkjertelen, likevel ikke hadde kreft. - Celleprøvene de tar, er verdiløse, hevder han og karakteriserer kollegers thyreoidea-kirurgi som venstrehåndsarbeid. (…) Den største faren er at kirurgen påfører pasienten rekurrenslammelse. Da er pasienten skadet for livet. Det finnes ikke den kirurg i verden som kan reparere en skadd rekurrensnerve. Derfor krever en liberal operasjonspraksis at kirurgen holder en meget høy faglig standard og på den måten minimaliserer antallet komplikasjoner, sier Guldvog. I internasjonal litteratur rapporteres det at rundt fire av hundre opererte pasienter får rekurrens-lammelse. - Med over 400 opererte pasienter, hvor mange av dem fikk rekurrenslammelse? - Ingen.  (dagensmedisin.no 22.5.2015).)

- Perikarditt (hjerteposebetennelse). (- Perikarditt er en smertefull betennelse i hjerteposen som omgir og beskytter hjertet.) (- Tilstanden er ofte enkel å behandle, men sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner.) (- Ved autoimmune lidelser begynner kroppens immunsystem, som vanligvis beskytter oss mot infeksjon, å angripe noen av kroppens egne vev.)

(Anm: Perikarditt (hjerteposebetennelse). Perikarditt er en smertefull betennelse i hjerteposen som omgir og beskytter hjertet. Tilstanden er ofte enkel å behandle, men sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner. (...) Perikarditt kan også være forårsaket av bakteriell infeksjon i lungene som heter tuberkulose, og av andre typer bakterier eller soppinfeksjon. Men dette er sjeldne årsaker. Det er noen faktorer som øker risikoen for perikarditt, som for eksempel: - Å være mann - At man har hatt et hjerteinfarkt tidligere - At man har hatt hjertekirurgi tidligere - At man får dialysebehandling for nyresykdom - At man har en autoimmun lidelse. Ved autoimmune lidelser begynner kroppens immunsystem, som vanligvis beskytter oss mot infeksjon, å angripe noen av kroppens egne vev. Vanlige autoimmune tilstander inkluderer reumatoid artritt (leddgikt) og inflammatoriske tarmsykdommer, som for eksempel Crohns sykdom.(helsebiblioteket.no 8.3.2019).)

(Anm: Clozapin HEXAL (felleskatalogen.no).)

- Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud.

(Anm: Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt Tepezza til behandling af voksne med thyroid øjensygdom, der er en sjælden lidelse, hvor muskler og fedtvæv bag øjnene bliver inflammeret, hvilket får øjnene til at bule ud. Det skriver FDA i en pressemeddelelse. Behandlingen er den første til at blive godkendt til patienter med thyroid øjensygdom i USA. Tepezza er blevet godkendt på baggrund af resultatet af to studier med 170 patienter med aktiv thyroid øjensygdom, som enten blev behandlet med Tepezza eller et placebo. Blandt patienter i de to forsøg oplevede hhv. 71 og 83 pct. reduktion i, hvor meget deres øjne bulede ud, sammenlignet med 20 pct. og 10 pct. i kontrolgruppen. Kilde: FDA (dagenspharma.dk 23.1.2020).)

- Biopsi av skjoldbruskkjertelen.

(Anm: Biopsi av skjoldbruskkjertelen. Generelt Ultralydveiledet cytologisk biopsi, også kalt finnålsaspirasjonscytologi (FNA) er i mange tilfeller den mest presise diagnostiske metoden for utredning av tumor i skjoldbruskkjertelen. Med dagens ultralydutstyr vil nålespissen kunne plasseres innenfor et område på 2–3 millimeter. Ved ultralydveiledet FNA av skjoldbruskkjertelen er det viktig at en cytolog eller screener er tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet. Dette gir best resultat for å oppnå en høy andel representative prøver. Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser. Enkelte ganger vil det være behov for å supplere med en vevsprøve, histologisk nålebiopsi for å kunne oppnå en sikrere diagnose. (oncolex.no 18.3.2020).)

Når er det indikasjon for thyreoideascintigrafi?
Tidsskr Nor Legeforen 2013 (26. april )
De siste årene er indikasjonene for thyreoideascintigrafi betydelig endret. Spesielt gjelder dette for knutediagnostikk i thyreoidea hvor ultralyd med finnålsbiopsi har tatt over fullstendig. Undersøkelsen er fremdeles indisert ved mistanke om autonomt thyreoideaadenom samt tyreoiditt med hypertyreose.

Scintigrafi har i mange år vært brukt som ledd i utredning av forskjellige thyreoidealidelser. Etter hvert har ultralyd med finnålscytologisk prøve (FNAC) overtatt mange av de indikasjonene som scintigrafi tidligere hadde, spesielt innen knutediagnostikk. At enkelte internasjonale retningslinjer er foreldet, og ikke i tråd med dagens praksis, gjør ikke situasjonen enklere (1, 2). Generelle norske retningslinjer for thyreoideascintigrafi mangler, men for tumorutredning har vi slike retningslinjer i Norge hvor det heter: «Tyreoideascintigrafi har ikke rutinemessig plass i primærutredning av tumor i glandula tyreoidea med mindre TSH er lav og autonomt adenom kan foreligge» (3).

Ved Seksjon for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus blir mer enn halvparten av henvisningene hvor pasientene skal utredes for ikke-malign sykdom, nå avvist. Avvisning av en henvisning er problematisk på mange vis. Pasienten kan bli i villrede om hva som skal gjøres, og eventuelt stille spørsmål ved legens/sykehusets kompetanse. I tillegg sløses det med verdifull tid for legen som henviser, som må ta pasienten tilbake og eventuelt henvise til annen instans, og ikke minst for pasienten som ønsker og forventer en løsning på sine problemer. Ved vår seksjon går det med tid og ressurser til å gi en skriftlig avvisning og et kortfattet resymé av hvorfor thyreoideascintigrafi ikke er indisert i det enkelte tilfellet.

For å unngå unødig tidsspille er det derfor viktig at potensielle henvisere kjenner til hvilke indikasjoner som gjelder for thyreoideascintigrafi, og kanskje spesielt ved hvilke tilstander thyreoideascintigrafi ikke er til nevneverdig hjelp. (...)

- Ny viten om stoffskiftesykdom.

Ny viten om stoffskiftesykdom
NYHETER Doktoravhandlinger
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1498 (26.6.2008)
Data fra Tromsøundersøkelsene viser sammenheng mellom mild stoffskiftesykdom med forhøyet TSH og økt blodtrykk og kolesterolnivå.

For høye eller for lave verdier av thyreoideahormoner gir stoffskiftesykdom som kan påvirke blodtrykk, kolesterolverdier og hjertets pumpefunksjon. Lavt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) kombinert med forhøyet nivå av trijodotyronin (T3) og tyroksin (T4) er et uttrykk for hypertyreose, og motsatte forandringer for hypotyreose. Disse tilstandene krever adekvat diagnostikk og behandling. (...)

- Resultatene kan kort oppsummeres slik: Vi fant positiv sammenheng mellom TSH-nivå og blodtrykk, selv om TSH er innenfor det som beskrives som normalverdier. Økende TSH-verdier er assosiert med økende blodtrykk. Vi fant også positiv sammenheng mellom kolesterolverdier og TSH-nivå. Senkning av TSH-nivå med medisiner ga bedre kolesterolverdier. (...)

- Lavt stoffskifte, hypotyreose. Lavt stoffskifte kan gi en rekke symptomer, blant annet slapphet, depresjon og hukommelsessvikt.

(Anm: Lavt stoffskifte, hypotyreose. Lavt stoffskifte kan gi en rekke symptomer, blant annet slapphet, depresjon og hukommelsessvikt. Behandlingen har som mål å fjerne symptomer og plager forbundet med sykdommen. Hva er hypotyreose? Hypotyreose er en sykdom som skyldes for lav utskillelse av stoffskiftehormon, tyroksin, fra skjoldkjertelen til blodet og alle kroppens celler. (nhi.no 4.10.2019).)

- Hypertyreose: For høyt stoffskifte. Lave verdier av TSH, høye verdier av T4 og T3. (- Hypotyreose: For lavt stoffskifte. Høye verdier av TSH, lave verdier av T4 og T3.)

(Anm: Rettelse. Ny viten om stoffskiftesykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1498. I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 har to ordforklaringer byttet plass. Riktige ordforklaringer er: Hypertyreose: For høyt stoffskifte. Lave verdier av TSH, høye verdier av T4 og T3. Hypotyreose: For lavt stoffskifte. Høye verdier av TSH, lave verdier av T4 og T3. Publisert: 14. august 2008 Utgave 15, 14. august 2008 Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1685 (14.8.2008).

- Hormonsystemet. (- Hormonsystemet, også kalt det endokrine systemet, kan tenkes på som et av kroppens «kommunikasjonssystemer» og består av en rekke ulike organer som produserer hormoner.) (- Hva er endokrinologi?) (- Endokrinologi er læren om hormonsystemet.) (- Det endokrinske systemet betyr det samme som hormonsystemet.) (- En endokrinolog er en legespesialist i endokrinologi.)

(Anm: Hormonsystemet. Hormonsystemet, også kalt det endokrine systemet, kan tenkes på som et av kroppens «kommunikasjonssystemer» og består av en rekke ulike organer som produserer hormoner. Hormon stammer fra det greske ordet for «å sette i bevegelse», hormaein. Hva er hormoner? Hormoner er signalstoffer som skilles ut i blodet, og påvirker andre organer og får de til å igangsette, stoppe eller regulere en gitt aktivitet. Et enkelt hormon kan ha en rekke forskjellige virkninger på ulike organer rundt omkring i kroppen. Hormoner finnes i mange former - de kan virke raskt eller langsomt, og kan påvirke svært ulike funksjoner som metabolisme og vekst, seksuell modning, eller følelseslivet vårt. (lommelegen.no 23.5.2019).)

- Har et lite forsøk snublet over en måte å reversere biologisk aldring på? (Has a small trial stumbled upon a way to reverse biological aging?) (I en liten klinisk studie var forskere på jakt etter et middel for å gjenopprette thymus - kjertelen som danner og frigjør viktige immunceller.) (- I studien som de nylig publiserte i tidsskriftet Aging Cell forklarer de at "[t] hymisk involusjon (degenerasjon) fører til utarming av kritiske immuncellepopulasjoner, [...] og er linket til aldersrelatert økning i kreftforekomst, smittsom sykdom, autoimmune tilstander, generalisert betennelse, aterosklerose og dødelighet av alle årsaker.)

(Anm: Has a small trial stumbled upon a way to reverse biological aging? In a small clinical trial, scientists were looking for a means to restore the thymus — the gland that forms and releases key immune cells. By doing so, they actually managed to reverse various aspects of biological aging. The thymus gland, located between the lungs, is the organ within which T cells — a critical population of immune cells — mature. (…) In the study paper they recently published in the journal Aging Cell, they explain that "[t]hymic involution leads to the depletion of critical immune cell populations, [...] and is linked to age‐related increases in cancer incidence, infectious disease, autoimmune conditions, generalized inflammation, atherosclerosis, and all‐cause mortality." (…) They found that it was possible to restore thymic function and reduce the risk of age-related conditions and diseases linked to poor immune system reaction. (medicalnewstoday.com 12.9.2019).)

- Kreft i skjoldbruskkjertelen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er en sjelden kreftform. (- Skjoldbruskkjertelkreft har god prognose og hos 75–80 % av pasientene vil den kirurgiske behandlingen være helbredende.)

(Anm: Kreft i skjoldbruskkjertelen. Kreft i skjoldbruskkjertelen er en sjelden kreftform. Denne kreftypen gir få symptomer og kuler eller knuter i skjoldbruskkjertelen kan være første tegn på kreftsykdom. Skjoldbruskkjertelkreft har god prognose og hos 75–80 % av pasientene vil den kirurgiske behandlingen være helbredende. (…) Ulike typer kreft i skjoldbruskkjertel. Skjoldbruskkjertelkreft kan deles i ulike typer. De vanligste typene er såkalt høyt differensierte, det betyr at de likner og har noen av de samme egenskapene som de normale kjertelcellene. - Differensiert skjoldbruskkjertelkreft som utgår fra folliklenes overflateceller - Papillær skjoldbruskkjertelkreft (PTC) - utgjør cirka 70 % av tilfellene - Follikulær skjoldbruskkjertelkreft (FTC) - utgjør cirka 15 % av tilfellene - Udifferensiert anaplastisk skjoldbruskkjertelkreft og lite differensiert skjoldbruskkjertelkreft  - utgjør under 5 % av tilfellene  Medullær skjoldbruskkjertelkreft (MTC) som utgår fra c-cellene - utgjør 5-10 % av tilfellene De ulike kreftformene som forekommer i skjoldbruskkjertelen har biologiske forskjeller som påvirker sykdomsforløpet og prognosen etter behandling. (aftenposten.no 2020).)

- Thymus (brissel). Organets viktigste oppgave er å produsere celler til immunforsvaret. (- Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din.)

(Anm: Thymus (brissel). Organets viktigste oppgave er å produsere celler til immunforsvaret. BRISSEL: Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din. Den medisinske betegnelsen er thymus. (lommelegen.no 3.9.2018).)

- For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen. (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke.)

(Anm: For Some, Psychiatric Trouble May Start in Thyroid (For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen) (...) (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke. (...) (Dr. Davis said it is common for people with thyroid problems to be given a misdiagnosis of psychiatric illness.) (nytimes.com 21.11.2011).)

(Anm: Subclinical hyperthyroidism associated with an increased risk of hip and other fractures (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: High-normal thyroid hormone level in pregnancy may affect fetal brain development (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

- Ny forskning hjelper mot lavt stoffskifte. Professor forklarer hvorfor stoffskifte-medisinen ikke virker likt for alle.

(Anm: Ny forskning hjelper mot lavt stoffskifte. Professor forklarer hvorfor stoffskifte-medisinen ikke virker likt for alle. Sjekk om du har feil medisin. Mange personer med stoffskiftesykdom har dårlig virkning av medisinen sin, og fortsetter å føle seg dårlig og gå opp i vekt, til tross for medisinering. - Nå kan vi gi bedre hjelp til dem som har dårlig eller ingen effekt av medisinen, sier Kerstin Brismar, professor i endokrinologi- og diabetesforskning ved Karolinska Universitetssjukhus. Hun har jobbet med skjoldbruskkjertelsyke i over 50 år. (dagbladet.no 13.5.2019).)

- Effekt av PPI protonpumpehemmere (syrepumpehemmere; syrenøytraliserende midler (antacida)) på serum skjoldbruskstimulerende hormonnivå hos euthyreoidepasienter behandlet med levotyroxin for hypotyreose.

(Anm: Effect of proton pump inhibitors on serum thyroid-stimulating hormone level in euthyroid patients treated with levothyroxine for hypothyroidism. Abstract OBJECTIVE: To examine retrospectively the effect of proton pump inhibitors (PPIs) on thyrotropin (thyroid-stimulating hormone or TSH) values in patients with hypothyroidism and normal TSH levels receiving levothyroxine (LT4) replacement therapy. (...) CONCLUSION: To our best knowledge, this is the first study in humans with hypothyroidism demonstrating the effect of PPIs on serum TSH levels. PPIs should be added to the list of medications affecting the level of thyroid hormone in patients with hypothyroidism treated with LT4 replacement. Patients with hypothyroidism and normal TSH values during LT4 replacement therapy may need additional thyroid function testing after treatment with PPIs and may need adjustment of their LT4 dose. Endocr Pract. 2007 Jul-Aug;13(4):345-9.)

(Anm: Switching Levothyroxine From the Tablet to the Oral Solution Formulation Corrects the Impaired Absorption of Levothyroxine Induced by Proton-Pump Inhibitors. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Dec;99(12):4481-6.)

- Diagnose av candida tyreoiditt ved fin-nåls-aspirasjon. (- Vi konkluderer med at Candida-tyreoiditt bør vurderes hos immunsupprimerte pasienter med kjent infeksjon som utvikler feber og nakkesmerter, at galliumskanning kan bidra til å lokalisere infeksjonen til skjoldbruskkjertelen; at fin nål aspirasjon er en nyttig diagnostisk test, og at skjoldbruskdysfunksjon er vanlig med Candida tyreoiditt.)

(Anm: Diagnosis of Candida thyroiditis by fine needle aspiration. Abstract Infective thyroiditis is an uncommon condition, and fungal infection of the thyroid gland is rare. We present a case of Candida thyroiditis in a patient with leukaemia and review the three previous reports of this entity in the world's literature. We conclude that Candida thyroiditis should be considered in immunosuppressed patients with known infection who develop fever and neck pain, that gallium scanning may help localise the infection to the thyroid gland; that fine needle aspiration is a useful diagnostic test, and that thyroid dysfunction is common with Candida thyroiditis. J Infect. 1994 Jan;28(1):77-81.)

- Forbindelse mellom candida og Hashimotos.

(Anm: Candida and Hashimoto’s Connection. If I could put all of the triggers of Hashimoto’s into 6 different buckets, I would categorize Hashimoto’s as a combination of food sensitivities, nutrient depletions, intestinal permeability, an impaired ability to handle stress, and impaired ability to handle toxins, and in some cases, chronic (often hidden) infections. Many times, it’s these underlying triggers that keep us from feeling well, despite taking thyroid medications. One potential trigger for Hashimoto’s via the intestinal permeability mechanism is the opportunistic yeast Candida albicans. Candida is a fungus that is treated with anti-infective protocols but is not necessarily an infection. This is because Candida is a form of yeast that is naturally found in a person’s mouth, intestines, and for women, in the vaginal tract. We all have it, and it is a natural part of our internal ecosystems. (thyroidpharmacist.com 24.6.2018).)

- Fungal (sopp) tyreoiditt. En oversikt. (- Ante mortem (latin: før døden) diagnose av sopp-tyreoiditt ble gjort ved direkte mikroskopi og dyrkning av finnålsaspirat, eller/og biopsi i de fleste tilfeller.) (- Siden de fleste pasienter med sopp i skjoldbruskkjertel hadde utbredt soppinfeksjon med forsinket diagnose og behandling var den totale dødeligheten høy.)

(Anm: Fungal thyroiditis: an overview. Abstract The authors review the epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of fungal thyroiditis cases previously reported in the medical literature. Aspergillus was by far the most common cause of fungal thyroiditis. Immunocompromised patients, such as those with leukemia, lymphoma, autoimmune diseases, and organ-transplant patients on pharmacological immunosuppression were particularly at risk. Fungal thyroiditis was diagnosed at autopsy as part of disseminated infection in a substantial number of patients without clinical manifestations and laboratory evidence of thyroid dysfunction. Local signs and symptoms of infection were indistinguishable from other infectious thyroiditis and included fever, anterior cervical pain, thyroid enlargement sometimes associated with dysphagia and dysphonia, and clinical and laboratory features of transient hyperthyroidism due to the release of thyroid hormone from follicular cell damage, followed by residual hypothyroidism. Antemortem diagnosis of fungal thyroiditis was made by direct microscopy and culture of a fine-needle aspirate, or/and biopsy in most cases. Since most patients with fungal thyroiditis had disseminated fungal infection with delay in diagnosis and treatment, the overall mortality was high. Mycopathologia. 2006 Mar;161(3):129-39.)

- Histoplasmose i skjoldbruskkjertel.

(Anm: Histoplasmosis of the Thyroid. ABSTRACT Fungal infection of the thyroid is rare. Most reported cases have involved AspergillusCoccidioides, and Candida species in the setting of disseminated disease. Infection of the thyroid with Histoplasma capsulatum is rarely reported as part of disseminated disease, even in geographic areas where histoplasmosis is endemic. We report a 52-year-old woman with a previous Hashimoto's disease and non-Hodgkin's lymphoma in which a diffuse enlarged thyroid gland with a large nodule was the only apparent locus of histoplasmosis. Fine-needle aspiration of the thyroid was an important diagnostic tool in establishing the diagnosis of histoplasmosis of the thyroid. The patient was initially treated with itraconazole (400 mg/day) for the fungal infection and six cycles of chemotherapy for the lymphoma. At a 6-month follow-up examination, the patient was doing well on suppressive therapy of itraconazole (200 mg/day), with no symptoms and with regression of the thyroid nodule and cervical adenopathy.  J Clin Microbiol. 2000 Oct; 38(10): 3890–3891.)

(Anm: Histoplasmose - veileder for helsepersonell. Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon med forskjellige grader av alvorlighet i sykdomsbildet og hvor primærinfeksjonen vanligvis er i lungene. (fhi.no 25.2.2010).)

(Anm: Histoplasmosis (also known as "cave disease",[1] "Darling's disease",[1] "Ohio valley disease",[1] "reticuloendotheliosis",[1] "spelunker's lung" and "caver's disease") is a disease caused by the fungus Histoplasma capsulatum.[2] Symptoms of this infection vary greatly, but the disease affects primarily the lungs.[3] Occasionally, other organs are affected; this is called disseminated histoplasmosis, and it can be fatal if left untreated. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Histoplasmose er en soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Histoplasmose er en soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Tilstanden er ofte uten symptomer hos på forhånd friske mennesker, men utbrudd av sykdom er rapportert, og da særlig etter opphold i grotter med flaggermus, eller i rom med mye fuglelort. (…) Mennesker smittes ved inhalasjon av sporer som frigis fra jordsmonn som er forurenset av avføring fra dyr. Inngangsporten for sykdom er lungene. Histoplasmose smitter ikke fra person til person. I grotter med flaggermus er forholdene for soppvekst gode, men det antas at eksponering for store mengder soppsporer er nødvendig for at ellers friske mennesker skal bli syke. Hos personer med immunsvikt slik som aids, kan histoplasmose gi alvorlige sykdomsbilder. (nhi.no 5.11.2018).)

- Sopp knyttet til svulster kan forutsi dårligere utfall. (- Tilstedeværelsen av noen sopparter i svulster forutsier - og kan til og med bidra til å drive - forverre kreftutfall, ifølge en studie fra Weill Cornell Medicine og Duke University forskere.) (- Analysene viste at DNA fra visse sopparter er relativt rikelig i noen tumortyper. Disse artene, som inngår i gastrointestinale svulster, er Candida tropicalis og Candida albicans, som forårsaker trøske og soppinfeksjoner; i lungesvulster, arter av sopppslekten Blastomyces; og i brysttumorer, arter av soppen Malassezia.)

(Anm: Fungal association with tumors may predict worse outcomes. Colonies of Candida tropicalis.) Credit: Jennifer Conrad and the Iliev lab. The presence of some fungal species in tumors predicts—and may even help drive—worse cancer outcomes, according to a study from Weill Cornell Medicine and Duke University researchers. (…) The analysis revealed that the DNA of certain fungal species are relatively abundant in some tumor types. These species include, in gastrointestinal tumors, Candida tropicalis and Candida albicans, which cause thrush and yeast infections; in lung tumors, species of the fungal genus Blastomyces; and in breast tumors, species of the fungus Malassezia. (medicalxpress.com 3.10.2022).)

(Anm: Dohlman AB, Klug J, Mesko M, Gao IH, Lipkin SM, Shen X, Iliev ID. A pan-cancer mycobiome analysis reveals fungal involvement in gastrointestinal and lung tumors. Cell. 2022 Sep 29;185(20):3807-3822.e12.)

- Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (- Det er en voksende liste over legemidler som er kjent for å ha negativ innvirkning på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard laboratorietest av skjoldbruskkjertel.) (- LEGEMIDLER SOM ØKER TYROID (SKJOLDBRUSKKJERTEL) AUTOIMMUNITET.)

(Anm: Drug Effects on the Thyroid. There is a growing list of medications known to adversely affect thyroid function or interpretation of the results of standard thyroid laboratory testing. Many of these drugs are commonly used preparations, ranging from over-the-counter supplements to advanced medical therapy, and include antiarrhythmic agents, antineoplastic agents, and glucocorticoids. The unintended consequences of pharmacologic therapy on the thyroid vary in importance from artifactual laboratory effects to severe thyroid dysfunction. This review provides a systematic approach to drug-induced thyroid dysfunction, with an emphasis on clinically relevant interactions and on artifacts on laboratory assays. (…) DRUGS THAT ENHANCE THYROID AUTOIMMUNITY Newer drugs designed to promote immune system targeting of cancer cells also increase the risk of autoimmune disorders. Primary thyroid dysfunction is noted variably in the literature23-30 as affecting approximately 5 to 10% of patients treated with CTLA-4 inhibitors,23,25 10 to 20% of those treated with PD-1 inhibitors,26,27 and more than 20% of patients treated with combination therapy.24,26 Most patients receiving such therapy for cancer have painless thyroiditis, presenting with transient thyrotoxicosis followed by hypothyroidism. Graves’ disease rarely occurs. Thyrotoxicosis typically develops 4 to 8 weeks after the start of therapy28 but may occur within 2 weeks with combination therapy26,28 or by 18 weeks with anti–CTLA-4 monotherapy.26 The thyrotoxic phase is often mild and may be overlooked, resolving in 3 to 10 weeks,26 but moderate and severe cases have occurred.29 Hypothyroidism ensues 10 to 20 weeks after the initiation of therapy30 and is often irreversible.9,30 Immune checkpoint blockade therapy is generally not stopped because of adverse thyroid effects,26which are managed conventionally.16,31 (…) Daily use of proton-pump inhibitors is associated with an increased levothyroxine requirement62,63; this need is met by either increasing the levothyroxine dose or switching to a liquid preparation.64 (…) N Engl J Med 2019; 381:749-761 (August 22, 2019).)

- Radioaktiv jodbehandling er assosiert med en liten økning i solid organkreft.

(Anm: Radioactive Iodine Treatment Is Associated Modestly with Solid Organ Cancers. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Kitahara CM et al. JAMA Intern Med 2019 Jul 1. Among patients who received RAI for hyperthyroidism, an estimated 8% of solid cancer–related deaths could be attributed to radiation exposure. Although radioactive iodine (RAI) is used commonly for treating patients with Graves disease, clinicians and patients have expressed concern about radiation-induced cancers. In this prospective cohort study, researchers used a long-running U.S. and U.K. database to quantify cancer risk among 18,805 patients (mean age at database entry, 49) who were treated for hyperthyroidism between 1946 and 1964. The investigators identified no statistically significant excess deaths from any specific solid organ cancer, although excess risk for developing breast cancer was of borderline significance (P=0.04). Risk for any solid cancer death increased with increasing amount of radiation exposure (i.e., a dose-response relation). In comparisons with expected cancer deaths in the U.S., the authors estimate that for every 1000 patients treated between age 40 and 50, RAI would be associated with roughly 12 to 30 excess solid cancer deaths (the wide range reflects progressively higher radiation doses). Most of these excess cancers would occur more than 20 years after RAI treatment. RAI treatment was not associated with risk for death from leukemia (excluding patients with chronic lymphocytic leukemia), non-Hodgkin lymphoma, or multiple myeloma. Comment The authors estimate that 8% of solid cancer–related deaths in patients who received RAI could be attributed to radiation exposure. The investigators didn't compare risks of RAI to the various benefits and burdens of other hyperthyroidism treatments (i.e., surgery and drug treatment), but these results do give clinicians a more quantitative basis for counseling patients on treatment options for hyperthyroidism. NEJM 2019 (July 18, 2019).)

- Aubrie (27) trodde at hevelsen i nakken bare skyldtes stress. (- Symptomer på skjoldbruskkjertel-kreft)

(Anm: Aubrie (27) trodde at hevelsen i nakken bare skyldtes stress. – Magefølelsen min sa meg at noe var galt, sier den amerikanske psykologistudenten Aubrie Cogan (27). Nå vil hun advare andre. (…) Symptomer på skjoldbruskkjertel-kreft: - Kul i skjoldbruskkjertelen eller i nærliggende lymfekjertler på halsen - Hoste og heshet - Vanskeligheter med å svelge - Smerter i halsen – Stemmeforandring Kilde: Kreftforeningen (tv2.no 28.8.2019).)

- Behandling av hypotyreose. (- Bakgrunn.) (- Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 - 6 % og hos menn 1 - 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose.)

(Anm: Behandling av hypotyreose. BAKGRUNN. Hypotyreose er en vanlig sykdom. Forekomsten hos kvinner er 5 – 6 % og hos menn 1 – 2 %. Primær hypotyreose er den dominerende formen (> 98 %). Autoimmun tyreoiditt og thyreoideadestruksjon som følge av radiojodbehandling eller tyreoidektomi er de vanligste årsakene til primær hypotyreose. MATERIALE OG METODE. Basert på en litteraturstudie presenteres diagnostiske kriterier og internasjonalt aksepterte retningslinjer for behandlingen av hypotyreose. RESULTATER OG FORTOLKNING. Kombinasjonen av høyt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) og lavt nivå av fritt tyroksin er diagnostisk for primær hypotyreose. Påvisning av autoantistoffer mot enzymet tyreoperoksidase (anti-TPO-antistoffer) taler for autoimmun tyreoiditt. Ved alvorlige sykdommer av ulik art skjer det forandringer i metaboliseringen av thyreoideahormonene som gjør tolkingen av thyreoideaprøvene vanskelig. Det er enighet om at hypotyreose primært skal behandles med tyroksin. Behandlingsmålet er et TSH-nivå på 0,5 – 1,5 mIE/l. De fleste har da verdier av fritt tyroksin i øvre tredel av referanseområdet, mens noen har lett forhøyet nivå av fritt tyroksin. Dersom behandlingsresultatet ikke er tilfredsstillende, kan tyroksindosen økes til TSH-nivået ligger på 0,2 – 1,0 mIE/l. Behandling med tyroksin pluss trijodtyronin er bare aktuelt dersom nøye justering av tyroksindosen ikke gir ønsket resultat. En klinisk diagnose skal alltid bekreftes biokjemisk før tyroksinbehandling startes. Litteraturen gir ikke holdepunkter for at pasienter med slapphet, tretthet, overvekt, hyperkolesterolemi og andre ”hypotyreosesymptomer” har nytte av tyroksin-behandling dersom thyreoideafunksjonsprøvene er normale. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122: 935-7.)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Tyroksintilskudd ved subklinisk hypotyreose hos eldre? (– Ved latent hypotyreose kan man prøve med tyroksinbehandling dersom pasienten har antistoffer mot tyreoperoksidase (anti-TPO) og symptomer på lavt stoffskifte. Dersom pasienten ikke har effekt av denne behandlingen, bør den seponeres, sier Dahll.)

(Anm: Tyroksintilskudd ved subklinisk hypotyreose hos eldre? Eldre som ikke er plaget av sin hypotyreose, blir ikke bedre av tyroksinbehandling, viser studie. I en analyse av to randomiserte studier ble det kartlagt om tilskudd av levotyroksin gir mindre stoffskifterelaterte plager hos eldre (1). 251 personer, 80 år gamle eller eldre, som hadde fått påvist subklinisk hypotyreose, ble randomisert til enten å motta levotyroksin eller placebo. Stoffskifterelatert livskvalitet etter 12 måneder, bedømt i henhold til spørreskjemaet ThyPRO, viste ingen signifikante forskjeller mellom dem som fikk levotyroksin og dem som fikk placebo (skår redusert henholdsvis fra 21,7 til 19,3 og fra 19,8 til 17,4; p = 0,53). Tretthetsskår økte henholdsvis fra 25,5 til 28,2 og fra 25,1 til 28,7 (p = 0,96). Forfatterne konkluderer med at substitusjonsbehandling med tyroksin ved subklinisk hypotyreose kan sløyfes i denne aldersgruppen. – Metabolismen hos eldre skrur seg ned. Derfor har mange eldre høyere nivåer av thyreoideastimulerende hormon (TSH) enn andre, sier Louise Koren Dahll, som er overlege ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus. – Ved latent hypotyreose kan man prøve med tyroksinbehandling dersom pasienten har antistoffer mot tyreoperoksidase (anti-TPO) og symptomer på lavt stoffskifte. Dersom pasienten ikke har effekt av denne behandlingen, bør den seponeres, sier Dahll. – Gjeldende norske retningslinjer anbefaler at personer over 60 år uten koronarsykdom får en lavere startdose av levotyroksin, for eksempel 50 µg daglig. Hos dem med koronarsykdom anbefales det å starte med 12,5–25 µg daglig og å øke dosen med 4–6 ukers mellomrom, sier Dahll. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 27. januar 2020.)

- Autoimmunitet ved differensiert skjoldbruskkreft (DTC): Betydning og relaterte kliniske problemer.

(Anm: Autoimmunity in differentiated thyroid cancer: Significance and related clinical problems. Ulla Feldt-Rasmussen, Åse Krogh Rasmussen. Department of Medical Endocrinology, Rigshospitalet, National University Hospital, Copenhagen, Denmark. Abstract Coexistence of differentiated thyroid cancer (DTC) and thyroid autoimmune diseases could represent a mere coincidence due to the frequent occurrence of autoimmunity, but there may also be a pathological and causative link between the two conditions. The coincidence of DTC with Hashimoto’s disease has been variably reported at between 0.5 and 22.5 % and of DTC with Graves’ disease between 0 and 9.8 %. In this review available evidence for thyroid autoimmunity in DTC is summarized and it is concluded that thyroid cancer does coexist with thyroid autoimmunity, implying that patients treated for autoimmune thyroid diseases should have a careful follow-up. Furthermore, the presence of thyroglobulin antibodies (TgAb) in patients with DTC may limit the use of serum thyroglobulin as a tumor marker due to methodological problems in the determination of serum thyroglobulin. However, in such cases serial TgAb measurements may be used as a surrogate marker for recurrence of thyroid cancer during the long-term monitoring of DTC patients. Keywords Autoimmune thyroiditis, Graves’ disease, Hashimoto’s thyroiditis, Thyroglobulin antibodies, Thyroid cancer HORMONES 2010, 9(2):109-117.)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- To forskningsprojekter søsatt for at hjælpe patienter med lavt stofskifte. (- Mange stofskiftepatienter føler ikke, at de får den rette hjælp i sundhedsvæsenet. Derfor vælger flere at afprøve en behandling med stoffet Thyroid, som ikke er godkendt til behandling i Danmark.)

(Anm: PRESSEMEDDELELSE - Behandling med stoffet Thyroid bliver nu undersøgt som led i regeringen og Dansk Folkepartis ønske om at styrke behandlingstilbud til stofskiftepatienter. Mange stofskiftepatienter føler ikke, at de får den rette hjælp i sundhedsvæsenet. Derfor vælger flere at afprøve en behandling med stoffet Thyroid, som ikke er godkendt til behandling i Danmark. (sum.dk 28.1.2019).)

(Anm: Hevder dette kan redde deg fra overgangsalderen. (tv2.no 1.2.2019).)

- Hypotyreose: Mat å spise og unngå. En persons diett kan ha en betydelig innvirkning på symptomene på hypotyreose. (- Mens diett ikke kan kurere hypotyreose, spiller den tre hovedroller i det å håndtere tilstanden: - Matvarer som inneholder visse næringsstoffer, kan bidra til å opprettholde riktig skjoldbruskfunksjon, for eksempel jod, selen og sink.)

(Anm: Hypothyroidism: Foods to eat and avoid. A person's diet can have a significant impact on the symptoms of hypothyroidism. Some foods can improve the condition while others can make it worse or interfere with medications. The thyroid is a small, butterfly-shaped gland in the throat. Having hypothyroidism, or an underactive thyroid, can slow down metabolism, cause weight gain, and cause fatigue. This article will discuss how diet affects hypothyroidism, which foods to eat and avoid, and an example of a 1-week meal plan. We also look at how the condition affects a person's weight. (…) While diet cannot cure hypothyroidism, it plays three main roles in managing the condition: - Foods that contain certain nutrients can help maintain proper thyroid function, such as iodine, selenium, and zinc. - Other foods interfere with normal thyroid function, such as those containing goitrogens and soy, so limiting these can improve symptoms. - Some foods and supplements can interfere with how well the body absorbs thyroid replacement medicine, so limiting these foods can also help. (medicalnewstoday.com 28.3.2019).)

(Anm: HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege (diakonhjemmetsykehus.no 26.4.2019).)

- Månedsblad: Hvornår og hvordan skal lavt stofskifte behandles? (- Ved persisterende symptomer trods stabil, normal s-TSH bør anden sygdom eller tilstand overvejes, bl.a. er der en kendt overhyppighed af anden autoimmun sygdom, fx diabetes type 1 eller reumatoid artritis.)

(Anm: Månedsblad: Hvornår og hvordan skal lavt stofskifte behandles? IRF i Sundhedsstyrelsen sætter i månedsbladet fokus på diagnosen klinisk hypothyreose, og hvornår diagnosen kan stilles. ”Artiklen giver generelle anbefalinger for, hvordan patienter med lavt stofskifte bør behandles. Der er samtidigt fokus på, hvilke yderligere tiltag man kan overveje hos patienter, der oplever vedvarende symptomer, selvom deres blodprøve ikke viser tegn på hypothyreose”, siger Marlene Øhrberg Krag, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen. Artiklens anbefaling er, at: - diagnosen klinisk hypothyreose kun kan stilles efter minimum to målinger af serumkoncentrationerne af thyreoideastímulerende hormon (S-TSH) og thyroxin (S-T4). - Subklinisk hypothyreose, hvor s-TSH er forhøjet, men s-T4 er normal, som udgangspunkt ikke bør behandles, da effekt af behandlingen er usikker, og der er risiko for overbehandling. - Ved persisterende symptomer trods stabil, normal s-TSH bør anden sygdom eller tilstand overvejes, bl.a. er der en kendt overhyppighed af anden autoimmun sygdom, fx diabetes type 1 eller reumatoid artritis Artiklen udgives som led i et eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte. Den er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. Månedsblad, ”Behandling af hypothyreoseSundheds- og Ældreministeriets eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte (sst.dk 27.11.2018).)

- Høyere forekomst av "lavt T3-syndrom" hos pasienter med kronisk tretthetssyndrom: en case-kontroll studie.

(Anm: Higher Prevalence of “Low T3 Syndrome” in Patients With Chronic Fatigue Syndrome: A Case–Control Study. (…) Conclusions Based on the Sensitivity Analyses Most importantly, we found that most of the subtle between-group thyroid hormone differences persisted when CFS patients and controls with more signs of (metabolic) low-grade inflammation were excluded, except for the occurrence of lower FT3 in CFS patients. However, FT3 below the reference range remained more frequent in CFS patients after applying stricter exclusion criteria. Front. Endocrinol., 20 March 2018.)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Anxiety, memory impairment, and locomotor dysfunction caused by a mutant thyroid hormone receptor alpha1 can be ameliorated by T3 treatment. Genes Dev. 2005 Sep 15;19(18):2152-63.)

- Legemidler som kan forårsake Raynauds — Forekomsten av sideeffekter (bivirkninger) er sannsynligvis undervurdert.

(Anm: RheumNow: Drugs That May Induce Raynaud's —Incidence of side effect is probably underestimated. A systematic review by Charles Khouri and colleagues examined the extent drugs are capable of inducing Raynaud's phenomenon (RP). The authors found 12 different classes of drugs responsible for RP, with cisplatin and bleomycin having the greatest risk, followed by beta-blockers. The Framingham Heart Study found beta-blocker use was the most common cause of secondary RP (34.2% of secondary RP). A 2012 meta-analysis found a prevalence of 14.7% of RP in patients receiving beta-blockers. (medpagetoday.com 14.3.2016).)

(Anm: Drug-induced Raynaud's phenomenon: beyond β-adrenoceptor blockers. Br J Clin Pharmacol. 2016 Jul;82(1):6-16.)

(Anm: Peripheral vasoconstriction induced by β-adrenoceptor blockers: a systematic review and a network meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016 Aug;82(2):549-60.)

- Kaldt vær, vinter og skjoldbruskbekymringer. Er skjoldbruskkjertelen din klar for kalde vintertemperaturer? (- Dersom du har autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom har du høyere risiko for Raynauds syndrom Hvis din hypothyroidisme skyldes autoimmun Hashimoto eller Graves 'sykdom, har du høyere risiko for andre autoimmune tilstander, inkludert Raynauds fenomen.)

(Anm: Cold Weather and Winter Thyroid Concerns. Is your thyroid ready for cold winter temperatures? If you are hypothyroid, cold weather can have a number of effects on your thyroid treatment, and can cause symptoms such as winter depression, and cold hands and feet. Let’s explore how to best weather the winter chill as a thyroid patient. (…) A 2013 study published in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism suggests that cold exposure affects your thyroid stimulating hormone (TSH) level, causing it to rise. (…) For people with hypothyroidism, the risk of a cold-induced thyroid slump increases as you get older. (…) If you have autoimmune thyroid disease, you are at higher risk of Raynaud’s syndrome If your hypothyroidism is due to autoimmune Hashimoto’s or Graves’ disease, you are at higher risk of other autoimmune conditions, including Raynaud's phenomenon. (It is also frequently spelled Reynaud's). Raynaud’s interferes with the flow of blood to your fingers, toes, nose, and ears, which can make you especially sensitive to the cold. The signs and symptoms of Raynaud’s include: - Extremities that turn white or blue when exposed to the cold - Numbness and cold feeling in your fingers, toes, nose and/or ears - Throbbing, tingling, and/or pain in your fingers, toes, nose and/or ears - Swelling of your fingers, toes, nose and/or ears  You should see your healthcare provider for tests that can diagnose Raynaud’s, along with a treatment plan. Treatments include: (…) (healthcentral.com 24.1.2019).)

– Brennende eller hovne føtter? Hva fotsmerter sier om din helse.

(Anm: Burning or Swollen Feet? What Foot Pain Says About Your Health (medicinenet.com 5.11.2016).)

(Anm: Foot Health: Reasons You Feel Burning in Your Feet (medicinenet.com 4.11.2018).)

- Din helse: Hvorfor prikker (kribler, prikker, stikker, klør etc.) det i mine hender og føtter?

(Anm: Your Health: Why Are My Hands and Feet Tingling? Nerve damage caused by high blood sugar is the most common cause of numb or tingly hands and feet. Untreated diabetes may have other symptoms, too. You might feel thirsty, pee a lot, or your breath may smell fruity. Your doctor can test your blood to see if you have diabetes. If you do, she'll tell you how to prevent nerve damage or keep it from getting worse. (medicinenet.com 13.10.2019).)

- Dette er Raynauds sykdom. Raynauds sykdom - også kalt Raynauds fenomen - er en anfallsvis forstyrrelse i blodsirkulasjonen til huden.

(Anm: Dette er Raynauds sykdom. Raynauds sykdom - også kalt Raynauds fenomen - er en anfallsvis forstyrrelse i blodsirkulasjonen til huden. Den utløses av kulde og/eller stress, forklarer Øyvind Midtvedt, overlege på Revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet. (…) Når skal en oppsøke lege? Ifølge Midtvedt bør du oppsøke lege hvis du har tilleggssymptomer som: - Hovne fingre - Leddsmerter - Utslett – Sykdomsfølelse - Truende sirkulasjonssvikt - Sår i huden - Hvis det plutselig oppstår plagsom Raynaud sykdom i voksen alder - Legen vil da gjøre undersøkelser med tanke på om det kan forekomme sekundær Raynaud. Det er vanlig å ta orienterende blodprøver inklusiv ANA-test. Primær Raynaud oppstår som regel i ung alder, og kan forekomme i familier. En revmatolog kan undersøke kroppens minste blodårer, kapillærer, med et apparat (kapillaroskop).Ved primær Raynaud er det normale funn, mens ved sekundær Raynaud kan en se forandringer i kapillærene ved kapillaroskopi, forklarer Midtvedt. (lommelegen.no 7.2.2019).)

- Kronisk tretthetssyndrom: Spiller skjoldbruskkjertelen en rolle?

(Anm: Chronic fatigue syndrome: Does the thyroid play a role? Chronic fatigue syndrome remains mysterious to both healthcare professionals and researchers, who have so far been unable to pinpoint its underlying causes. A new study reveals that there may be a link between the condition and having low thyroid hormone levels. (…) They believe that CFS onset could have something to do with the levels of key thyroid hormones. This occurred to lead researcher Dr. Begoña Ruiz-Núñez and team because they noticed that, like CFS, hypothyroidism — an endocrinological condition wherein the thyroid gland does not release enough essential hormones — is also characterized by intense fatigue and a sense of lethargy. In their new study — whose results are now published in the journal Frontiers in Endocrinology — Ruiz-Núñez and team explain that CFS and thyroidal disease have a number of overlapping physiological characteristics. (medicalnewstoday.com 24.3.2018).)

- Kål er kanskje ikke alltid bra for deg - her er når du bør være forsiktig å spise det. (- For eksempel kan det interagere med skjoldbruskkjertelen hvis det spises i svært store mengder.)

(Anm: Kale May Not Always Be Good For You - Here's When You Should Be Careful Eating It. There's no doubt that kale is an excellent health food. Just one cup can give you more than 200 percent of your vitamin A for the day, and nearly 700 percent of your vitamin K. It also contains certain plant compounds that can help protect against certain cancers. But in some cases, eating kale might not be as healthy as you think. For example, it can interact with thyroid function if it's eaten in very high amounts. It contains something called progoitrin, which can interfere with thyroid hormone synthesis and essentially block the iodine your thyroid needs to function. This can result in fluctuating blood sugar levels and weight. However, it's probably not something to worry about as you would have to eat an excessive amount of raw kale to experience these negative effects – a lot more then you're likely to have in one sitting. (…) If you regularly eat kale, it might also be a good idea to make sure you wash it thoroughly. The Environmental Working Group just released its "Dirty Dozen" list for the year, which is a guide to the products that are covered in the most pesticides. It found that kale had the highest pesticide residues compared to nearly all other produce found on supermarket shelves in the US. (sciencedaily.com 23.3.2019).)

- Det er bevis for at kaffe virker på hjernen din som kannabis, men i revers. Kaffe, verdens mest brukte rekreasjonsmedikament, påvirker stoffskiftet vårt langt dypere enn vi skjønte, ifølge en nylig studie.

(Anm: There's Evidence Coffee Acts on Your Brain Like Cannabis, But in Reverse. Coffee, the world's most common recreational drug, affects our metabolism far more deeply than we realised, according to a recent study. The results describe a number of knock-on effects that impact upon several important body systems, suggesting our daily coffee habit might have a complex range of benefits and risks to our health. (sciencedaily.com 23.3.2019).)

(Anm: Metabolomic response to coffee consumption: application to a three‐stage clinical trial. Background Coffee is widely consumed and contains many bioactive compounds, any of which may impact pathways related to disease development. (…) Conclusions The novel metabolites and candidate pathways we have identified may provide new insight into the mechanisms by which coffee may be exerting its health effects. J Intern Med. 2018 Jun;283(6):544-557.)

- Fibromyalgi: Operasjon kan være løsningen på smertene. MANGE KAN BLI FRISKE: I Norge finnes det mer enn 160.000 fibromyalgirammede, ifølge helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som viser at 3,2 prosent av befolkningen har sykdommen.

(Anm: Fibromyalgi: Operasjon kan være løsningen på smertene. MANGE KAN BLI FRISKE: I Norge finnes det mer enn 160.000 fibromyalgirammede, ifølge helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som viser at 3,2 prosent av befolkningen har sykdommen. De fleste er kvinner. Mange kan bli helt friske med operasjon. Norge ligger langt opp listen over innbyggere med kroniske smerter. For mange blir smertene så utholdelige at de blir uføre. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand og er kjennetegnet ved utbredte langvarig muskelsmerter med varighet i minst tre måneder. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at 3,2 prosent av befolkningen har sykdommen, altså er rundt 160 000 nordmenn rammet. - For mange av disse kunne en eller flere operasjoner ført til at de ble friske, eller mye bedre, forteller Jan Roar Orlin, forsker og spesialist i generell kirurgi og ortopedi. Han har i en lang medisinsk karriere vært opptatt av smertetilstander og utviklet ny kunnskap i sitt virke ved Førde sentralsykehus. Han sier til kjønnsforskning.no, at for noen pasienter, kan kirurgiske inngrep være løsningen. Det gjelder blant annet de pasientene hvor smertene skyldes såkalt perifer nervekompresjon. (dagbladet.no 10.1.2019).)

- Operasjon kunne reddet mange kvinner fra smertelidelser. (- Rammer særlig kvinner med hormonforstyrrelser.) (- Halvparten av dem har i tillegg en hormonforstyrrelse, som lavt stoffskifte eller diabetes.)

(Anm: Operasjon kunne reddet mange kvinner fra smertelidelser. Mange norske kvinner havner utenfor arbeidslivet med smertediagnosen fibromyalgi. Men flere kunne unngått både smerter og uførhet ved hjelp av operasjon, sier kirurg Jan Roar Orlin. (…) Du er snart én av mange norske kvinner som faller ut av arbeidslivet med diagnosen fibromyalgi. Og det før arbeidslivet egentlig hadde begynt. Men hadde det trengt å gå sånn? (…) Det gjelder blant annet de pasientene hvor smertene skyldes såkalt perifer nervekompresjon, at nervene får det for trangt i en passasje og blir klemt sammen. Det kan skje ulike steder i kroppen. (…) Rammer særlig kvinner med hormonforstyrrelser Ifølge Orlin er to tredjedeler av smertepasientene hans kvinner. Halvparten av dem har i tillegg en hormonforstyrrelse, som lavt stoffskifte eller diabetes. – Jeg har også sett slike smertetilstander hos unge kvinner som har begynt med p-piller, men da er det jo mulig å slutte med pillene og forsøke andre prevensjonsmidler, sier han. (…) De fleste leger kjenner til at pasienter kan ha nervekompresjoner i håndleddet (karpaltunnelsyndrom) og i albuen (ulnarisavklemming). Mindre kjent er to andre tilstander som Orlin har jobbet mye med: kronisk losjesyndrom som gir smerter og kramper i leggene, og tarsaltunnelsyndrom som gir det samme i foten. – Kronisk losjesyndrom er en tilstand som tradisjonelt har blitt koblet til soldater og unge idrettsutøvere. Pasientene får smerter i muskelrom i leggene, ofte kombinert med leggkramper. Det kan bli så vondt at det blir umulig å løpe og for noen også vanskelig å gå, sier Orlin. I en studie fra 2016 viser han og kolleger at syndromet er langt mer utbredt enn tidligere antatt. Så mye som sju–åtte prosent av befolkningen kan være rammet av losjesyndrom i varierende alvorlighetsgrad. (kjonnsforskning.no 28.9.2018).)

- Tyroksin kan også virke raskt. Tyroksin virker på både cytoplasma og cellekjerne, viser musestudier. (- Kroppstemperatur, oksygenforbruk, motilitet og senket blodkonsentrasjon av glukose og triglyserider var også avhengige av cytoplasmatisk signalering, via TRβ-reseptorer. – Selv om det er vesentlige forskjeller i hormonfysiologien mellom artene, gir denne studien svært spennende innsikt i et fenomen som også er kjent hos mennesker, sier Kristian Løvås, som er professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.)

(Anm: Tyroksin kan også virke raskt. Tyroksin virker på både cytoplasma og cellekjerne, viser musestudier. Tyroksin virker via cellekjernen og aktiverer gener. Genaktiveringen fører til endret proteinsyntese, slik at en doseøkning av hormonet gir merkbare virkninger først etter noen dager. Det virksomme hormonet, trijodotyronin, kan binde seg til to reseptorer i cytoplasma, TRα og TRβ, som begge virker i cellekjernen. TRβ-reseptoren har dessuten raske cytoplasmatiske effekter, mens virkningen av TRα-reseptoren på cytoplasmatiske signalveier har vært mer uviss. En ny studie har kartlagt både cytoplasmatiske og nukleære angrepspunkt for trijodotyronin ved å sammenligne hormonvirkninger i normale mus, knockoutmus og mus med små mutasjonsforandringer i genene for TRα- og TRβ-reseptorene (1). TR-virkning på cellekjernen var nødvendig for den kjente tilbakekoblingsmekanismen mellom thyreoideahormon og hypothalamus/hypofyse, via TRβ-reseptorer, og for skjelettutvikling og vekst, via TRα-reseptorer. Men viktige virkninger, bl.a. på hjertets slagfrekvens, var uavhengige av kjernesignalering og gikk via TRα-reseptorer på cytoplasmatiske signalveier. Kroppstemperatur, oksygenforbruk, motilitet og senket blodkonsentrasjon av glukose og triglyserider var også avhengige av cytoplasmatisk signalering, via TRβ-reseptorer. – Selv om det er vesentlige forskjeller i hormonfysiologien mellom artene, gir denne studien svært spennende innsikt i et fenomen som også er kjent hos mennesker, sier Kristian Løvås, som er professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Vi vet at hormoner som bindes til kjernereseptorer, også har raske fysiologiske effekter som ikke kan medieres via regulering av genekspresjon. Betydningen av slik ikke-genomisk regulering hos mennesket er imidlertid lite kjent, men kan vise seg å være mye viktigere enn vi har trodd til nå. Familien av kjernereseptorer er svært stor og er dypt involvert i regulering av metabolske prosesser. Videre innsikt i kjernereseptorenes ikke-genomiske effekter vil sannsynligvis få kliniske implikasjoner hos mennesker, sier Løvås. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

- Kardioproteksjon og skjoldbruskkjertelhormoner. (- Målet med denne gjennomgangen var å belyse den kardioprotektive rolle for triiodothyronin (T3) mht. kompleksiteten ved utvikling av post-iskemisk sykdom.)

(Anm: Cardioprotection and thyroid hormones. Abstract The evolution of cardiac disease after an acute ischemic event depends on a complex and dynamic network of mechanisms alternating from ischemic damage due to acute coronary occlusion to reperfusion injury due to the adverse effects of coronary revascularization till post-ischemic remodeling. (…) Thyroid system is strictly interconnected with heart homeostasis, and recent studies highlighted its role in cardioprotection, in particular through the preservation of mitochondrial function and morphology, the antifibrotic and proangiogenetic effect and also to the potential induction of cell regeneration and growth. The objective of this review was to highlight the cardioprotective role of triiodothyronine in the complexity of post-ischemic disease evolution. Heart Fail Rev. 2016 Jul;21(4):391-9.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Nasjonal veileder i endokrinologi.

(Anm: Forord. Nasjonal veileder i endokrinologi. Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) besluttet mars 2013 å lage en veileder i endokrinologi. Vi søkte Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og vi fikk økonomisk støtte til dette. Alle medlemmer i NEF ble invitert til å delta på de to første samlingene på Soria Moria i januar og mai 2014. Her ble grunnlaget for et bredt samarbeid lagt. Siden har det vært jobbet godt i mindre arbeidsgrupper. Veilederen er et produkt av en stor frivillig og ulønnet arbeidsinnsats. Stor takk til alle som har bidratt! Redaksjonskomiteen har bestått av Kari Lima (osteoporose og paratyroidea, elektrolytter og ernæring), Bjørn Gunnar Nedrebø (tyroidea), Eystein S. Husebye (binyre og endokrinologi og neoplasi), Mikkel Høiberg, Tore Julsrud Berg (diabetes behandling i sykehus), Kiarash Tazmini og Anders Palmstrøm Jørgensen (hypofyse og gonader). (helsebiblioteket.no - Oslo, november 2015).)

(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)

(Anm: Do You Have a Hormone Imbalance? (webmd.com 4.11.2016).)

(Anm: Why Are You Always Hot? (webmd.com 25.1.2018).)

(Anm: Common Thyroid Problems. Common Thyroid Problems. (medicinenet.com 1.8.2017).)

(Anm: Hyperthyroidism Symptoms and Treatment (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: What Does It Mean When Your Body Aches? (medicinenet.com 31.8.2017).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 18.1.2021).)

(Anm: Health Secrets Your Hair May Reveal. What Your Hair & Scalp Say About Your Health (webmd.com 11.12.2015).)

(Anm: How does the thyroid manage your metabolism? - Emma Bryce (ed.ted.com).)

(Anm: Thyroid cancer patients opting for non-intervention face challenging path, study reveals (news-medical.net 10.3.2017).)

(Anm: Exposure to EDCs alters thyroid hormone signalling, early brain development in frog embryos (news-medical.net 13.3.2017).)

(Anm: Blood levels of thyroid hormone may help identify individuals at risk for irregular heartbeat. Individuals with higher levels of thyroid hormone (free thyroxine, FT4) circulating in the blood were more likely than individuals with lower levels to develop irregular heartbeat, or atrial fibrillation, even when the levels were within normal range, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. (news-medical.net 23.10.2017).)

(Anm: Thyroid cancer surgery complications higher than previously thought, study suggests. As thyroid cancer rates rise, more people are having surgery to remove all or part of their thyroid. A new study suggests complications from these procedures are more common than previously believed. Overall, 6.5 percent of thyroid cancer patients had general post-operative complications in the month after surgery, and 12 percent had complications specific to thyroid surgery within the year after their operation. But the risks were significantly higher for certain groups, suggesting the opportunity for targeted interventions and education to improve outcomes. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: Thyroid Allostasis–Adaptive Responses of Thyrotropic Feedback Control to Conditions of Strain, Stress, and Developmental Programming. The hypothalamus–pituitary–thyroid feedback control is a dynamic, adaptive system. In situations of illness and deprivation of energy representing type 1 allostasis, the stress response operates to alter both its set point and peripheral transfer parameters. In contrast, type 2 allostatic load, typically effective in psychosocial stress, pregnancy, metabolic syndrome, and adaptation to cold, produces a nearly opposite phenotype of predictive plasticity. Front. Endocrinol., 20 July 2017.)

(Anm: Slightly underactive thyroid may affect women's ability to become pregnant, study suggests. New research suggests that a slightly underactive thyroid may affect a women's ability to become pregnant- even when the gland is functioning at the low end of the normal range, according to a study published in the Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. (news-medical.net 20.12.2017).)

– Thyroid Hormone Treatment for Patients with Subclinical Hypothyroidism.

(Anm: Thyroid Hormone Treatment for Patients with Subclinical Hypothyroidism Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP reviewing Bekkering GE et al. BMJ 2019 May 14 A systematic review shows no obvious benefit of treatment. Sponsoring Organization: BMJ Rapid Recommendations — A collaboration between the MAGIC group and the BMJ Background Subclinical hypothyroidism, defined as elevated blood thyroid-stimulating hormone (TSH) and normal free thyroxine levels, is not uncommon. For this guideline, researchers reviewed 21 randomized controlled trials that involved more than 2000 adults with subclinical hypothyroidism who received thyroid hormone treatment or placebo. Key Points Moderate-to-high–quality evidence suggests that thyroid hormone treatment does not improve quality of life or potential thyroid-related symptoms (e.g., depression, fatigue, high body-mass index). Low-quality evidence suggests that thyroid hormone treatment has little or no effect on risks for adverse cardiovascular events or death. Harms were measured in only one trial, with only a few adverse events observed at 2-year follow up. Comment Many adults with subclinical hypothyroidism do not benefit from thyroid hormone treatment. Notably, about 60% of adults with subclinical hypothyroidism and TSH levels between 4 and 10 mIU/L experience spontaneous normalization of TSH levels within 5 years. In contrast, those with higher TSH levels or antibodies to thyroid peroxidase have elevated risk for developing overt hypothyroidism. Finally, the guideline does not apply to women attempting to become pregnant, patients with TSH levels >20 mIU/L, patients with severe symptoms attributable to hypothyroidism, or young adults (age, ≤30). (NEJM 2019 (June 6, 2019).)

(Anm: Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. Conclusions Treatment for subclinical hypothyroidism or hypothyroxinemia beginning between 8 and 20 weeks of gestation did not result in significantly better cognitive outcomes in children through 5 years of age than no treatment for those conditions. (Funded by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development and the National Institute of Neurological Disorders and Stroke; ClinicalTrials.gov number, NCT00388297 .). N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):815-825.)

(Anm: Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism. (…) Conclusions Levothyroxine provided no apparent benefits in older persons with subclinical hypothyroidism. (Funded by European Union FP7 and others; TRUST ClinicalTrials.gov number, NCT01660126. N Engl J Med. 2017 Apr 3.)

- Patienterna: Stora brister inom sköldkörtelvården. En majoritet av de som lider av sköldkörtelsjukdom är missnöjda med vården, det visar en undersökning som Netdoktor har gjort på uppdrag av Sköldkörtelförbundet. ”Alarmerande”, säger förbundets ordförande Anders Palm. Sköldkörteln producerar livsviktiga hormoner som reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar det till bränsle för cellerna.

(Anm: Patienterna: Stora brister inom sköldkörtelvården. En majoritet av de som lider av sköldkörtelsjukdom är missnöjda med vården, det visar en undersökning som Netdoktor har gjort på uppdrag av Sköldkörtelförbundet. ”Alarmerande”, säger förbundets ordförande Anders Palm. Sköldkörteln producerar livsviktiga hormoner som reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar det till bränsle för cellerna. Om sköldkörteln inte fungerar går den här processen antingen snabbare eller långsammare än normalt. Om sköldkörteln är underaktiv kan man bland annat bli sjukligt trött, få koncentrationssvårigheter, sömnproblem och sämre minne. Man kan också gå upp i vikt, känna sig frusen och ha problem att skaffa barn. 80 procent av de som drabbas är kvinnor. Läs mer: Hypotyreos (låg ämnesomsättning) (netdoktor.se 26.9.2017).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- Analys visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven. Läkemedelsverket har undersökt flera tillverkningssatser efter att flera rapporter om biverkningar kommit in.

(Anm: Analys visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven. Läkemedelsverket har undersökt flera tillverkningssatser efter att flera rapporter om biverkningar kommit in. Under de senaste två månaderna har myndigheten tagit emot ett antal reklamationer och rapporter om biverkningar av Levaxin (levotyroxin), det vanligaste läkemedlet för dysfunktion i sköldkörteln. Läkemedelsverket initierade därför egna analyser av flera tillverkningssatser i sitt laboratorium. Analyserna visar att produkterna uppfyller kvalitetskraven, meddelar nu Läkemedelsverket. Tabletterna innehöll rätt aktiv substans och av rätt mängd, och den löstes ut inom det godkända tidsintervallet. Läkemedelsverket råder de som upplever besvär i samband med sin behandling med Levaxin att kontakta sin läkare. (lakemedelsvarlden.se 17.4.2018).)

- For lavt jodinntak hos mor påvirker barnets utvikling.

(Anm: For lavt jodinntak hos mor påvirker barnets utvikling. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at for lavt jodinntak hos mor under graviditeten er assosiert med økt risiko for språkforsinkelse, atferdsproblemer og forsinket finmotorisk utvikling. (…) Studien er publisert i julinummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Nutrition, og bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Brantsæter forklarer at forskerne har sett en tydelig dose-respons-sammenheng mellom mors rapporterte jod-inntak og barnas utvikling ved tre-års alder. (…) Endringer i hjernen. Denne kunnskapen bygger opp under tidligere studier som viser at jodmangel hos gravide kan påvirke barnets utvikling negativt. Næringsstoffet jod inngår i skjoldbruskkjertelhormonene thyroxin og T3. (dagensmedisin.no 2.8.2017).)

- Forskarar stiller diagnosen til Mona Lisa etter 500 år. (- Skjoldbruskkjertelen.) (- Jodmangel.) (– Kosthaldet til italienarane under renessansen var prega av mangel på jod. Dette førde ofte til struma. Det er noko vi kan sjå igjen i mange måleri og skulpturar frå denne perioden, seier han til det italienske nyheitsbyrået Ansa.)

(Anm: Forskarar stiller diagnosen til Mona Lisa etter 500 år. Har du tenkt på kvifor Mona Lisa, modellen på eitt av dei mest ikoniske måleria i verda, har gulaktig hud? No meiner amerikanske forskarar at dei har funne svaret. (…) Skjoldbruskkjertelen Dei to amerikanske forskarane Mandeep Mehra frå Brigham and Woman's Hospital og Hilary Campbell frå University of California har granska måleriet på nytt, og dei har spesielt merka seg den gulaktige huda til modellen Lisa Gheradini. (…) Jodmangel Mehra trur årsaka til Mona Lisa sine sjukdomar har noko med kosthaldet å gjere, og at ho langt frå var åleine om å ha slike symptom. – Kosthaldet til italienarane under renessansen var prega av mangel på jod. Dette førde ofte til struma. Det er noko vi kan sjå igjen i mange måleri og skulpturar frå denne perioden, seier han til det italienske nyheitsbyrået Ansa. (nrk.no 5.9.2018).

- Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig. (- Struma betyr forstørret skjoldbruskkjertel. Denne kjertelen sitter foran på halsen, under adamseplet og produserer hormonet tyroxin som er ansvarlig for stoffskiftet.) (- Dersom denne kjertelen hovner opp og vokser som en kul innover, kan dette klemme på pusterøret.) (- Hovedårsaken til redusert produksjon av disse hormonene er først og fremst en kronisk autoimmun betennelsesreaksjon, jodmangel eller genetisk defekt i opptaket av jod.)

(Anm: Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig. Det finnes flere årsaker til slim og klumpfølelse i halsen. Som regel er det ikke alvorlig, men enkelte røde flagg bør undersøkes nærmere. (…) Struma Struma betyr forstørret skjoldbruskkjertel. Denne kjertelen sitter foran på halsen, under adamseplet og produserer hormonet tyroxin som er ansvarlig for stoffskiftet. - Dersom denne kjertelen hovner opp og vokser som en kul innover, kan dette klemme på pusterøret. Det vil gi en rar fornemmelse i halsen når man svelger, og synes som regel ikke på utsida. Om jeg mistenker denne sykdommen blir pasienten sendt videre til ultralyd, forklarer Westerby. Ifølge Lommelegen, vil struma utvikles på grunn av en stadig stimulering av hormonene i skjoldbruskkjertelen. Hovedårsaken til redusert produksjon av disse hormonene er først og fremst en kronisk autoimmun betennelsesreaksjon, jodmangel eller genetisk defekt i opptaket av jod. Røde flagg Westerby får støtte fra Nordahl. Han forteller at økende plager over tid, spesielt med blod i slimet, stemmeforandringer som hes stemme og vektreduksjon og røyking er røde flagg som bør undersøkes nærmere. - Dette trenger ikke å være alvorlig, men kan tyde på enten en kronisk infeksjon eller begynnende ondartede forandringer. Lege bør da oppsøkes, sier han. (lommelegen.no 25.11.2020).)

–  Vi treng legar som veit nok om jod. Det er skammeleg at ansvaret for å få i seg nok jod, blir lagt på kvar enkelt, i staden for å opp farta med å tilsetje jod i matvarer. I mellomtida må legane få klare retningslinjer.

(Anm: Vi treng legar som veit nok om jod. Det er skammeleg at ansvaret for å få i seg nok jod, blir lagt på kvar enkelt, i staden for å opp farta med å tilsetje jod i matvarer. I mellomtida må legane få klare retningslinjer. SKJOLDBRUSKKJERTELEN er forma som ein sommarfugl, og den er avhengig av jod for å produsere det livsviktige hormonet thyroxin. Dersom vi anslagsvis har hatt ti år med jodtørke i Norge, vil vi trenge legar som forstår konsekvensen av dette. Det er mange som slit med å formeire seg. Eg tippar at smarttelefonen har mykje av skulda. 17. august aktualiserte nrk.no temaet med artikkelen «Urovekkende» funn om jod: Skal du få barn må du tenke på dette». Eit problem som burde vere langt enklare å løyse enn nettsurfing. Det er skammeleg at ansvaret for å få i seg nok jod, blir lagt på kvar enkelt, i staden for at vi får opp farta med å tilsetje jod i matvarer. I mellomtida må legane få klare retningslinjer, noko som er fråverande i dag. Det er framtidas barn vi snakkar om. Ein defekt på hjernen som har oppstått i svangerskapet, kan ikkje behandlast. Det er kunnskap som fortener stort oppstyr, ikkje snikksnakk. Ein tablett med mulitvitamin dagleg kan enkelt førebyggje jodmangel. (dagensmedisin.no 10.9.2018).)

– Hun var alene hele livet. Strumaen var så stor, så det var nok plagsomt. (- Nå frykter forskere at flere skal få sykdommen som følge av jodmangel.)

(Anm: – Hun var alene hele livet. Strumaen var så stor, så det var nok plagsomt. Mina Pettersdatter Lundstein levde det meste av livet med en svært stor struma. Nå frykter forskere at flere skal få sykdommen som følge av jodmangel. (dagsavisen.no 1.2.2019).)

(Anm: Struma er en forstørrelse av skjoldbruskkjertelen slik at det oppstår en hevelse på halsen. Forstørrelsen kan omfatte hele kjertelen (diffus struma) eller partier av den (enkeltknutet eller flerknutet struma). Kilde: Store norske leksikon.)

- Sköldkörtelsjukdom sätter spår i hjärnan. Varje år drabbas cirka 2100 personer, främst kvinnor, av Graves sjukdom - en autoimmun sjukdom som ger förhöjda värden av sköldkörtelhormoner.

(Anm: Sköldkörtelsjukdom sätter spår i hjärnan. Varje år drabbas cirka 2100 personer, främst kvinnor, av Graves sjukdom - en autoimmun sjukdom som ger förhöjda värden av sköldkörtelhormoner. Upp till en tredjedel av patienterna lever även efter normalisering av sköldkörtelhormonnivåer med påverkan i vardagen som oförmåga att hålla många bollar i luften, trötthet, minnesproblem och stresskänslighet. Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver just nu forskning som ska visa hur hjärnan drabbas hos kvinnor med Graves. Jennifer Jaffa Williams fick sin diagnos för fyra år sedan och har fortfarande kvarstående utmaningar som hon önskar att hon kunde få hjälp med. – Sjukvården släpper en som en het potatis när det inte finns mer läkemedel att ge. Vi måste få läkarna att gå mer på måendet, och att lyssna på patienterna. För hur det än är så känner man sin egen kropp, och man vet om det är något som inte stämmer. (mynewsdesk.com/se/skoeldkoertelfoerbundet.se 1.10.2018).)

(Anm: Pituitary Hyperplasia from Primary Hypothyroidism. N Engl J Med 2019; 380:e9.)

- Autoimmun tyreoiditt (betennelse i skjoldbruskkjertel) og myasthenia gravis.

(Anm: Autoimmune Thyroiditis and Myasthenia Gravis. Autoimmune diseases (AIDs) are the result of specific immune responses directed against structures of the self. In normal conditions, the molecules recognized as “self” are tolerated by immune system, but when the self-tolerance is lost, the immune system could react against molecules from the body, causing the loss of self-tolerance, and subsequently the onset of AID that differs for organ target and etiology. Autoimmune thyroid disease (ATD) is caused by the development of autoimmunity against thyroid antigens and comprises Hashimoto’s thyroiditis and Graves disease. They are frequently associated with other organ or non-organ specific AIDs, such as myasthenia gravis (MG). In fact, ATD seems to be the most associated pathology to MG. The etiology of both diseases is multifactorial and it is due to genetic and environmental factors, and each of them has specific characteristics. The two pathologies show many commonalities, such as the organ-specificity with a clear pathogenic effect of antibodies, the pathological mechanisms, such as deregulation of the immune system and the implication of the genetic predisposition. They also show some differences, such as the mode of action of the antibodies and therapies. In this review that focuses on ATD and MG, the common features and the differences between the two diseases are discussed. Front. Endocrinol. 2017 (13 July 2017).)

- Lavere enn normale TSH-nivåer knyttet til økt risiko for skjoldbruskkjertelkreft.

(Anm: Lower-than-normal TSH levels linked to increased risk of thyroid cancer. hormone levels, a finding that could have a major impact on patients fighting the disease. The Yale-led study, published in American Association for Cancer Research journal examined the effect of Thyroid Stimulating Hormone (TSH) on the development of human papillary thyroid cancer (PTC). (…) Thyroid cancer has the highest prevalence of all endocrine malignancies, and its incidence is increasing faster than any other malignancy among both men and women. In the United States, thyroid cancer is the ninth most common cancer and PTC accounts for more than 80 percent of all thyroid cancers. But causal factors underlying thyroid cancer remain poorly understood. TSH is the major growth factor of thyroid cells and regulator of thyroid functions. (news-medical.net 28.9.2017).)

 

(Anm: Myasthenia gravis. Myasthenia gravis er en sykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen. Forskjellige muskelgrupper kan rammes i ulik grad. Hva er myasthenia gravis? Myasthenia gravis er en sykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen. (…) Symptomer. Symptomutviklingen er oftest langsom, men sykdommen kan også debutere raskt med fullt utviklet sykdom. Tidlige symptomer er ofte nedsiging av øyelokk og dobbeltsyn, dette er debutsymptomet hos 3/4 av pasientene. Andre symptomer som kan komme tidlig, er nasal tale, tale- og svelgebesvær, svikt i kraften til å holde eller bevege hodet. Pasienter med myasteni blir bedre etter hvile. (…) Blodprøver med måling av ulike typer antistoffer er viktige i utredningen. Antistoffer mot acetylkolinreseptorer påvises hos ca. 85%. Ved usikkerhet om diagnosen finnes det også andre antistofftester som kan benyttes. (nhi.no 27.4.2015).)

- Skeptisk forsker: Vi ved ikke, om hormonforstyrrende stoffer overhovedet er skadelige.

(Anm: Skeptisk forsker: Vi ved ikke, om hormonforstyrrende stoffer overhovedet er skadelige. (…) Sådan siger professor emeritus Steen Honoré Hansen, der er tilknyttet Department of Pharmacy, Analytical Biosciences på Københavns Universitet i kølvandet på Videnskab.dk's artikelserie 'Forstyrrede hormoner'. (…) Dyreforsøg er det bedste, vi har. Selvom vi ikke kan teste stofferne på mennesker, er dyreforsøg trods alt det bedste redskab, vi har til at undersøge hormonforstyrrende stoffer, mener Niels Erik Skakkebæk. Han får opbakning fra professor Anders Juul, der er leder af Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion. »Jeg er ikke i tvivl om, at hormonforstyrrende stoffer kan være meget farlige og lede til en række sygdomme, men der vil altid være skeptikere,« afslutter han. (jyllands-posten.dk 4.6.2017).)

- Professor i retten: – Stoffskiftesykdom kan føre til psykose. 22-åringen drepte 84-åringen på en grusom måte. Den unge kvinnen var i psykose, noe rettens sakkyndige kobler direkte til at hun hadde ekstremt lavt stoffskifte. (– Har man et stoffskifte som er litt for lavt, vil de aller fleste ikke merke noe som helst. I den andre enden av skalaen kan man bli helt utslått og sågar komatøs, sier Rolf Jorde, professor ved UiT Norges arktiske universitet til NRK.)

(Anm: Professor i retten: – Stoffskiftesykdom kan føre til psykose. 22-åringen drepte 84-åringen på en grusom måte. Den unge kvinnen var i psykose, noe rettens sakkyndige kobler direkte til at hun hadde ekstremt lavt stoffskifte. – Har man et stoffskifte som er litt for lavt, vil de aller fleste ikke merke noe som helst. I den andre enden av skalaen kan man bli helt utslått og sågar komatøs, sier Rolf Jorde, professor ved UiT Norges arktiske universitet til NRK. Han var sakkyndig i en drapssak som mandag og tirsdag gikk for Senja tingrett. En 22 år gammel kvinne var tiltalt for å ha drept en 84 år gammel kvinne i Lenvik i Troms, på bestialsk vis. Så brutalt at offeret etter drapet var ugjenkjennelig. – Dette er en voldsutøvelse som langt over overskrider det som er nødvendig for å ta livet av noen, sa aktor Hugo Henstein til NRK etter rettssaken. Mye av mishandlingen foregikk mens offeret ennå var i live. Kvinnens forsvarer Ulf Hansen sa i sin avsluttende prosedyre at saken er en av de styggeste drapssakene noen gang for denne domstolen. Da den unge kvinnen kom på psykiatrisk sykehus etter drapet, hadde hun det som i retten ble omtalt som et «ekstremt lavt stoffskifte». (nrk.no 22.11.2018).)

(Anm: Hypothyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer (mintankesmie.no).)

(Anm: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Skjoldbruskkjertelsykdommer: En undervurdert lidelse. Visste du at skjoldbruskkjertelproblemer er blant de vanligste sykdommer i verden? Faktisk er rundt 1,6 milliarder mennesker over hele verden utsatt for risiko, og de aller fleste er kvinner.

(Anm: Thyroid disorders: An illness underestimated. Did you know that thyroid disorders are among the most common diseases in the world? In fact, about 1.6 billion people worldwide are at risk, and the vast majority of those are women. The hormones produced in the thyroid gland help regulate many different functions in the body, thus making symptoms of thyroid disorders very diverse. The inconspicuous symptoms make thyroid disorders difficult to spot and can lead to low awareness; for example, in the United States up to 60% of people who suffer from thyroid disease are unaware of their condition. (pharmafile.com 29.8.2017).)

- Funn gir bedre forståelse av skjoldbruskkjertelhormoners rolle i sesongbetonte endringer hos pattedyr.

(Anm: Findings provide better understanding of thyroid hormones' role in mammalian seasonal changes. Researchers now have a better understanding of the role that thyroid hormones, the tissues that produce them, and the biochemical pathways on which they act have in driving seasonal reproduction in some mammals, and how this new information may help explain seasonal changes in metabolism and mood that affect humans. The review article entitled "Seasonal Rhythms: The Role of Thyrotropin and Thyroid Hormones" is part of a special section on Japanese Research led by Guest Editor Yoshiharu Murata, Nagoya University, Japan, in the January 2018 issue of Thyroid, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers and the official journal of the American Thyroid Association (ATA). The article is available free on the Thyroid website until January 19, 2018. (news-medical.net 21.12.2018).)

- Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar.

(Anm: Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar. Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. (socialstyrelsen.se 18.12.2017).)

(Anm: Cancer på halsen med okänd primärtumör. Dottersvulst på halsen med okänd primär tumör
Vad är en dottersvulst på halsen med okänd primär tumör Hur ställs diagnosen  Lymfkörtelns placering på halsen kan ge antydningar om ursprungslokal Behandling Prognos  (regionorebrolan.se 12.4.2010).)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Alt du trenger å vite om ductus thyreoglossus cyster.

(Anm: All you need to know about thyroglossal duct cysts. A thyroglossal duct cyst is a fluid-filled pocket in the front of the neck, just above the voice box. The cyst forms in tissue that is sometimes left over from the development of the thyroid gland. Thyroglossal cysts are present at birth and often occur in children. Contents of this article: How do they form within the neck? Symptoms How are they diagnosed? Treatment What are the risks and complications? Takeaway (medicalnewstoday.com 19.10.2017).)

(Anm: Toxic nodular goiter. Toxic nodular goiter involves an enlarged thyroid gland. The gland contains areas that have increased in size and formed nodules. One or more of these nodules produce too much thyroid hormone. (medlineplus.gov 3.10.2017).)

(Anm: T3 Test. (…) High T3 levels If you’re not pregnant or suffering from liver disease, elevated T3 levels might indicate thyroid issues, such as: - Graves’ disease – hyperthyroidism - painless (silent) thyroiditis - thyrotoxic periodic paralysis - toxic nodular goiter. High T3 levels might also indicate high levels of protein in the blood. In rare cases, these elevated levels could indicate thyroid cancer or thyrotoxicosis. (healthline.com 8.4.2016).)

(Anm: Spyttkjerteldrenasje til ductus thyreoglossus. Manglende tilbakedanning av ductus thyreoglossus er en av de vanligste årsakene til ekspansjoner i halsens midtlinje. Det er beskrevet flere tilfeller av residiverende thyreoglossus-cyster med påfølgende sinusdanninger og plagsom sekresjon. Få har beskrevet aksessorisk spyttkjertel som tømmer seg i ductus thyreoglossus og som kan føre til residiv ved suboptimal kirurgi. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på denne varianten via to kasuistiske meddelelser om pasienter som etter grundig preoperativ utredning ble vellykket kirurgisk behandlet. Tidsskr Nor Legeforen 2001 121:166-7 (20.1.2001).)

- Høy normal skjoldbruskkjertelfunksjon knyttet til tidlig død. Lengre liv uten CV-sykdom observert med lav normal funksjon. Skjoldbruskkjertelfunksjon i den lave enden av normal er forbundet med bedre forventet levetid uten kardiovaskulær sykdom enn høy normal funksjon, viste en populasjonsbasert studie.

(Anm: High-Normal Thyroid Function Tied to Early Death. Longer life free of CV disease observed with low-normal function. Thyroid function on the low end of normal is associated with better life expectancy free of cardiovascular disease than is high-normal function, a population-based study showed. Participants with low-normal thyroid function -- by tertile within the normal range for thyrotropin and free thyroxine (FT4) -- lived up to 3.5 years longer overall and up to 3.1 years longer without cardiovascular disease (CVD) than did those in the high-normal tertiles for the two hormones. The highest FT4 tertile had 32% higher incident cardiovascular disease risk than the lowest tertile, "meaning an earlier clinical manifestation of CVD and more years lived with CVD," and a 64% higher mortality risk when they did have CVD, "which explains the decrease in the number of years lived with CVD." For thyrotropin, life expectancy increased from the lowest to the middle tertile without much change thereafter. It didn't correlate with cardiovascular disease, reported Robin Peeters, MD, PhD, of Erasmus Medical Center in Rotterdam, the Netherlands, and colleagues in JAMA Internal Medicine. The analysis of the Rotterdam Study included a prospective cohort of 7,785 participants ages ≥45 (average age 64.7) without known thyroid disease, and with thyrotropin and FT4 levels within the reference range (0.40-4.0 mIU/L thyrotropin and 0.86-1.94 ng/dL FT4). The study isn't the first to suggest that high-normal thyroid function is associated with risk, but "it extends the previous literature by revealing considerable differences in life expectancy within the reference range of thyroid function," the researchers wrote. (medpagetoday.com 19.9.2017).)

- Kjemikalier i plast hemmer hjernevekst hos rotter.

(Anm: Chemicals in plastic stunt brain growth in rats. (…) Some studies have found links between exposure to the chemicals and developmental issues, but the details are still murky, and not all studies have measured negative effects. (…) Most recently, researchers from the University of Illinois at Urbana-Champaign set out to assess whether phthalates could alter the developing brain and impact cognitive ability in rats. Their results are published in the The Journal of Neuroscience. Phthalates are commonly added to plastics, and their impact on human health has been debated for years. A new study finds that exposure to these compounds reduces the number of neurons in rat brains. (medicalnewstoday.com 20.8.2018).)

(Anm: Perinatal exposure to an environmentally relevant mixture of phthalates results in a lower number of neurons and synapses in the medial prefrontal cortex and decreased cognitive flexibility in adult male and female rats. J Neurosci. 2018 Jul 16. pii: 0607-18.)

(Anm: Phthalates and thyroid function in preschool age children: Sex specific associations. (…) Conclusions The data show inverse and sex specific associations between specific phthalate metabolites measured in children at age 3 and thyroid function in preschool children. These results may provide evidence for the hypothesis that reductions in thyroid hormones mediate associations between early life phthalate exposure and child cognitive outcomes. Environment International 2017;106:11–18 (September 2017).)

- Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

(Anm: Kemikalie hos gravida kan försena barns språk. Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier. Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd. (nyteknik.se 2.11.2018).)

(Anm: Association of Prenatal Phthalate Exposure With Language Development in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 (Published online October 29, 2018).)

- ALVORLIG JODMANGEL BLANT UNGE, NORSKE KVINNER: – Urovekkende. (- To tredeler av unge kvinner som er undersøkt i Oslo, har for lite jod i kostholdet.) (- Om kvinner går inn i et svangerskap med for lite jod i kroppen, kan det gå ut over barnets mentale ferdigheter.)

(Anm: ALVORLIG JODMANGEL BLANT UNGE, NORSKE KVINNER: – Urovekkende. VIKTIG KILDE TIL JOD: Folk som velger bort melk fra kostholdet, anbefales å ta et kosttilskudd med jod. To tredeler av unge kvinner som er undersøkt i Oslo, har for lite jod i kostholdet. Konsekvensene kan være alvorlige. Om kvinner går inn i et svangerskap med for lite jod i kroppen, kan det gå ut over barnets mentale ferdigheter. – Resultater fra Mor barn-undersøkelsen i Norge viser at lav jodstatus kan få konsekvenser for barnets mentale utvikling. Om mor har dårlig jodstatus under graviditeten, kan hun få barn med dårligere lese- og skriveferdigheter, sier forsker Sigrun Henjum ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. (tv2.no 9.3.2018).)

- I redsle for å overdosere folket med jod, har norske styresmakter sete på gjerdet og drukke mjølk sidan 90-talet. Vår generasjon har mista kunnskapen om dette livsviktige mineralet, som tidlegare blei brukt som universalmedisin.

(Anm: Øygunn Leite Kallevik. sjukepleiar og skribent på altomlitt.no. Det gløymde stoffet. Med enkle grep kan vi redusere frekvensen av stoffskiftesjukdomar, kreft, ADHD og fertilitetsproblem. Kvifor gjer vi ikkje noko med det? Når vi veit at berre lett jodmangel kan føre til utviklingshemming og lav IQ hos barn, er det ein katastrofe at dette ikkje er betre kjend. I redsle for å overdosere folket med jod, har norske styresmakter sete på gjerdet og drukke mjølk sidan 90-talet. Vår generasjon har mista kunnskapen om dette livsviktige mineralet, som tidlegare blei brukt som universalmedisin. (…) Må be om jod-test sjølv Då eg var liten, fekk vi ofte beskjed om å ete fisk så vi ikkje skulle få struma. Dette fokuset ser ut til å ha forsvunne hos folk flest. Jodmangel er på verdsbasis den største årsaka til struma. Dette er eit teikn på at du enten har lågt eller høgt stoffskifte. (nrk.no 1.3.2018).)

- Mona Bjelland, fagsjef ernæring, Opplysningskontoret for Meieriprodukter. Vi har ikke glemt jod – tvert imot! (- Poenget er at så å si alle tiltakene som rådet foreslår er fulgt opp eller gjennomført.)

(Anm: Mona Bjelland, fagsjef ernæring, Opplysningskontoret for Meieriprodukter. Vi har ikke glemt jod – tvert imot! Øygunn Leite Kallevik tar opp en viktig problemstilling i sitt innlegg «Det gløymde stoffet» på Ytring 28. februar. Vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er glade for at flere er opptatt av jod, nettopp fordi nyere forskning viser at jodinntaket hos deler av den norske befolkningen er så urovekkende lavt at behovet for tiltak er akutt. Som Kallevik påpeker ga Nasjonalt råd for ernæring ut rapporten «Risiko for jodmangel i Norge» i 2016, og hun spør hvorfor ikke noe har skjedd på snart to år. Poenget er at så å si alle tiltakene som rådet foreslår er fulgt opp eller gjennomført. (nrk.no 26.1.2018).)

- Forskere undersøker link mellom skjoldbruskkjertelhormoner og produksjon av røde blodceller. (- Med denne bedre forståelsen av sammenhengen mellom skjoldbruskkjertelhormoner og modning av røde blodceller kan forskere identifisere nye terapier som utløser modning av røde blodceller hos pasienter med bestemte typer anemier, inkludert de med en underaktiv skjoldbruskkjertel.)

(Anm: Researchers investigate link between thyroid hormone and red blood cell production. For more than a century, physicians have anecdotally noted that patients with an underactive thyroid- often caused by iodine deficiency- tended to also have anemia. But the link between thyroid hormone and red blood cell production has remained elusive. That is, until two postdoctoral researchers in the lab of Whitehead Institute Founding Member Harvey Lodish, Xiaofei Gao and Hsiang-Ying "Sherry" Lee, decided to investigate. (…) Thyroid hormone's role is so important in stimulating red blood cell maturation, they discovered, that if it is added at an earlier stage of development, red blood cells short-circuit their usual developmental processes and begin turning into mature red blood cells. Gao and Lee then teased apart the mechanism behind thyroid hormone's effect on red blood cell maturation. They pinpointed the specific type of receptor inside maturing red blood cells to which thyroid hormone binds. From there, they identified a protein that is necessary for thyroid hormone stimulation and that acts as a regulator of the final step of red blood cell production. With this better understanding of the connection between thyroid hormone and red blood cell maturation, scientists may be able to identify new therapies that trigger red blood cells maturation in patients with specific types of anemia, including those with an underactive thyroid. (news-medical.net 6.9.2017).)

- Scientists show how receptors for drugs act inside cells. (- The signal is then transmitted inside the cell, mainly through the production of an intracellular second messenger such as cyclic adenosine monophosphate (short cAMP). This second messenger, in turn, is involved in the regulation of a large number of cell functions, such as gene transcription and cell division.) (- The newly described mechanism of GPCR signaling inside thyroid cells can be recapitulated as follows: upon TSH binding, TSH receptors are taken up by the cells (internalized) and transported to the trans-Golgi network.)

(Anm: Scientists show how receptors for drugs act inside cells. G protein-coupled receptors are the key target of a large number of drugs. Würzburg scientists have now been able to show more precisely how these receptors act in the cell interior. The human genome encodes hundreds of G protein-coupled receptors (GPCRs). These form the largest group of receptors through which hormones and neurotransmitters exert their functions on our cells. Therefore, they are of highest importance as drug targets: around half of all prescribed drugs act on these receptors - and thus GPCRs help in the treatment of widespread diseases such as hypertension, asthma or Parkinson. Publication in Nature Communications. For a long time, scientists were convinced that GPCRs sit at the cell surface and only from there influence the activity of the cell via activation of various intracellular signaling cascades. This belief has been shaken by a series of recent studies. (…) The results of their work are presented in the current issue of the journal Nature Communications. In simplified terms, G-protein-coupled receptors sit at the cell membrane waiting for a hormone or neurotransmitter to bind and thereby activate them. The signal is then transmitted inside the cell, mainly through the production of an intracellular second messenger such as cyclic adenosine monophosphate (short cAMP). This second messenger, in turn, is involved in the regulation of a large number of cell functions, such as gene transcription and cell division. Receptors are also active in the cell interior. "The first indication that GPCRs also initiate the production of cAMP in the cell interior came from two studies of typical protein hormone receptors," says Davide Calebiro. He and his team were responsible for one of these studies; they had investigated a receptor important for the production of thyroid hormones - the so-called thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor. "Those studies independently showed that GPCRs are able to induce a second, persistent phase of cAMP production in the cell interior," said Davide Calebiro. In fact, this phenomenon was shown to be "biologically relevant". However, the exact mechanism was largely unknown. (…) The newly described mechanism of GPCR signaling inside thyroid cells can be recapitulated as follows: upon TSH binding, TSH receptors are taken up by the cells (internalized) and transported to the trans-Golgi network. There, the receptors induce the production of cAMP and activate another enzyme - protein kinase A. Since these events happen in close proximity to the nucleus, where the genetic information of the cell is stored, they modify gene transcription. (…) (news-medical.net 5.9.2017).)

- Hypothyroidism and hypertension: fact or myth?Hypothyroidism and hypertension: fact or myth?

(Anm: Hypothyroidism and hypertension: fact or myth? – Authors' reply We thank Louis Hofstetter and Franz H Messerli for their interest in our Seminar on hypothyroidism in The Lancet.1 We agree that hypothyroidism is rarely the sole underlying cause of hypertension in the general population and that hypertension should always be treated in the context of primary cardiovascular disease prevention. However, several observational studies have shown a difference in blood pressure between those with hypothyroidism (clinical or subclinical) and euthyroid individuals, even after adjusting for age.2 The results concerning the elevation in blood pressure are conflicting and answers from randomised controlled trials are scarce. The Lancet  3017;391(10115):30.)

(Anm: Hypothyroidism and hypertension: fact or myth? We read with interest the thorough Seminar on hypothyroidism (Sept 23, 2017, p 1550),1 in which the authors implicate that hypothyroidism is a cause of hypertension. However, hypertension is not a typical sign of hypothyroidism. This misconception is more than 80 years old with Owen Thompson and colleagues2 reporting a high incidence of hypertension in myxoedema. Since then, many uncontrolled observational studies have shown that elevated blood pressure in patients with hypothyroidism returns to within normal range after thyroid hormone substitution. The Lancet  3017;391(10115):29 - 30.)

- Eksponering for spesifikke toksiner og næringsstoffer under sen graviditet og tidlig i livet korrelerer med autismerisiko.

(Anm: Eksponering for spesifikke toksiner og næringsstoffer under sen graviditet og tidlig liv korrelerer med autismerisiko. Exposure to specific toxins and nutrients during late pregnancy and early life correlate with autism risk. Using evidence found in baby teeth, researchers from The Senator Frank R. Lautenberg Environmental Health Sciences Laboratory and The Seaver Autism Center for Research and Treatment at Mount Sinai found that differences in the uptake of multiple toxic and essential elements over the second and third trimesters and early postnatal periods are associated with the risk of developing autism spectrum disorders (ASD), according to a study published June 1 in the journal Nature Communications. (sciencedaily.com 10.6.2017).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Discovery of steroid hormone in fruit flies may shed new light on maternal hypothyroidism. (…) Their discovery -- a fundamental advance for biology and neuroscience, and detailed in a paper published April 10 in the journal eLife -- also may shed new light on maternal hypothyroidism, a human condition in which too little thyroid is produced and is dangerous for pregnant women and their developing babies. (…) Normal thyroid production in people controls food metabolism, which, in turn, regulates body temperature and heart rhythm. When thyroid levels are too low, pregnant women are at risk for miscarriage, hypertension and premature birth. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: Steroid hormone induction of temporal gene expression in Drosophila brain neuroblasts generates neuronal and glial diversity. Elife. 2017 Apr 10;6. pii: e26287.)

(Anm: Study on brain formation finds possible link to human disease. (around.uoregon.edu 15.5.2017).)

(Anm: TV-værten Lene Beier har i dagbladet BT netop fortalt om den stofskiftesygdom, hun har levet med i mange år. Den hedder myksødem - i daglig tale lavt stofskifte. I artiklen fortæller hun om, hvordan hun følte, at hun var tæt på at dø, og hvor svært det var for lægerne at finde ud af, hvad hun fejlede. (netdoktor.dk 2.11.2016).)

(Anm: Thyroid Storm: What You Need to Know. (…) What is thyroid storm? Without treatment for overactive thyroid problems, people can develop serious health problems. These can include heart problems, weak and brittle bones, and even death. Thyroid storm is a rare but life-threatening condition that can occur if hyperthyroidism is not treated. Thyroid storm can occur in any patient with untreated hyperthyroidism.  (medicalnewstoday.com 22.8.2016).)

- Levothyroksin. Ingen hjelp til gravide kvinner med autoantistoffer mot skjoldbruskkjertel.

(Anm: Levothyroxine No Help for Pregnant Women with Thyroid Autoantibodies. Hormone did not improve outcomes in women undergoing fertility treatment. Levothyroxine (Synthroid) did not improve pregnancy outcomes in women undergoing fertility treatments who tested positive for thyroid autoantibodies but had normal thyroid function, according to the largest trial of its kind to date. (…) The trial also found no significant difference between the two groups in clinical intrauterine pregnancy rates (35.7% versus 37.7%; difference -2.00%; 95% CI -9.65% to 5.69%) or live birth rates (31.7% versus 32.3%; difference -0.67%; 95% CI -8.09% to 6.77%), the investigators said in the Journal of the American Medical Association. (medpagetoday.com 12.12.2017).)

- Encefalopati assosiert med autoimmun thyreoideasykdom. (- De fleste tilfeller er forbundet med Hashimotos tyreoiditt, men et antall pasienter med Graves sykdom er også blitt beskrevet.)

Encephalopathy Associated With Autoimmune Thyroid Disease. (Encefalopati assosiert med autoimmun thyreoideasykdom (skjoldbrusksykdom).)
EMJ Neurol. 2014;1:72-77.
Autoimmune skjoldbrusksykdommer (ATDer) er immunendokrine lidelser som påvirker skjoldbruskkjertelen og etter hvert også en rekke andre systemiske mål, inklusive hjernen og nervesystemet. Encefalopati som er assosiert med autoimmun thyreoideasykdom (EAATD) er en sjelden heterogen tilstand som oppstår på bakgrunn av en ATD. Den er preget av nevrologiske og / eller psykiatriske symptomer med akutt eller subakutt debut, og praktisk talt alle nevrologiske eller psykiatriske symptom kan opptre. Imidlertid presenteres ofte EAATD med forvirring, endret bevissthet, kramper, eller myoklonus. De fleste tilfeller er forbundet med Hashimotos tyreoiditt, men et antall pasienter med Graves sykdom er også blitt beskrevet. (…) (Autoimmune thyroid diseases (ATDs) are immune-endocrine disorders affecting the thyroid gland and, eventually, also a number of other systemic targets, including the brain and the nervous system. Encephalopathy associated with autoimmune thyroid disease (EAATD) is a rare, heterogeneous condition arising from the background of an ATD. It is characterised by neurological and/or psychiatric symptoms with acute or sub-acute onset, and virtually any neurological or psychiatric symptom can appear. However, EAATD often presents with confusion, altered consciousness, seizures, or myoclonus. The majority of cases are associated with Hashimoto’s thyroiditis, but a number of patients with Graves’ disease have also been described.)

(Anm: Encefalopati, sykdom i hjernen. Brukes oftest sammen med et adjektiv som angir årsaken, f.eks. traumatisk encefalopati etter hodeskader, vaskulær encefalopati ved karsykdommer i hjernen, toksisk encefalopati ved forgiftninger o.l. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Graves sykdom. GRAVES SYKDOM: Plages du av uforklarlig vektnedgang? Hjertebank, skjelvinger og irritabilitet? Det kan være symptomer på Graves sykdom. Graves sykdom er også kalt Basedows sykdom, og er den hyppigste årsaken til høyt stoffskifte (hypertyreose). Utbredelse Graves sykdom er relativt hyppig forekommende, særlig blant kvinner. 1-2 % av alle kvinner har Graves sykdom, 4-5 ganger så mange som menn. Den er en autoimmun sykdom, hvor kroppen danner antistoffer som setter seg i reseptorer på skjoldbruskkjertelen og stimulerer den til økt produksjon. Det er en familiær disposisjon, men man vet ikke hvorfor sykdommen utløses. Det er imidlertid økt risiko for å få den under og etter et svangerskap, ved infeksjonssykdommer, og når man avslutter kortisonbehandling. (lommelegen.no 21.4.2017).)

(Anm: Cardiac arrhythmias reduced by thyroid hormones in rat model (medicalnewstoday.com 16.12.2014).)

(Anm: Thyroid Function Linked With Dementia Risk. (...) -- Thyroid function appears to play a role in the development of dementia, researchers said here at the 15th International Thyroid Congress (ITC). (…) “The researchers found that a higher TSH level correlated with lower risk of dementia. TSH level yielded a hazard ratio of 0.90 for dementia. The reverse was also true: lower TSH correlated with a higher risk of dementia. (dgnews.docguide.com 21.10.2015).)

(Anm: Potensielt reversibel encefalopati-syndrom? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:596 (1.3.2007).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Høyere hormonnivåer for skjoldbruskkjertel linket til plutselig død

Higher thyroid hormone levels linked to sudden cardiac death (Høyere hormonnivåer for skjoldbruskkjertel linket til plutselig død)
medicalnewstoday.com 7.9.2016
Risiko for død grunnet plutselig tap av hjertefunksjon var betydelig større for pasienter med høyere hormonnivåer for skjoldbruskkjertel i den øvre del av normalområdet, sammenlignet med pasienter med nivåer i den lavere del, ifølge ny forskning i American Heart Associations tidsskrift Circulation. (Risk of death from a sudden loss of heart function was significantly greater in patients with thyroid hormone levels at the higher end of normal range, compared to patients with levels at the lower end, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation.)

Sudden cardiac death, occurs when the heart's normal electrical rhythm malfunctions, causing the heart to stop beating. According to a 2012 Circulation study, more than half of all cardiovascular deaths stem from sudden cardiac death, and in many instances no previous symptoms of heart disease were apparent.
"Currently, we do not have a good way to predict sudden cardiac death in the general population," said Layal Chaker, M.D., M.Sc., study lead author and doctoral candidate and research fellow in endocrinology and epidemiology at Erasmus University Medical Center Rotterdam in the Netherlands. "Thus identifying additional risk factors is crucial. Our results indicate that thyroid hormone levels may be useful for assessing risk to prevent sudden cardiac death." (…)

Researchers linked the association of thyroid-stimulating hormone and free thyroxine thyroid hormone levels in blood samples with sudden cardiac deaths listed on medical records and death certificates. During an average follow-up of nine years they found:

 • Participants with free thyroxine hormone levels at the high end of the normal range were 2.5 times more likely to die of sudden cardiac death, compared to patients with levels at the lower end.
 • The ten-year risk of sudden cardiac death was four times greater among patients with higher free thyroxine levels compared to those with lower levels - 4 percent versus 1 percent.
 • The increased risk persisted even after controlling for other risk factors, such as high cholesterol and high blood pressure.
 • 261 cases of sudden cardiac death occurred.

"We know that a considerable proportion of patients on thyroid hormone replacement therapy are over-treated and so have high blood levels of thyroid hormone," Chaker said. "Our study suggests more caution is warranted in the treatment of thyroid hormone replacement. Replacement therapy is often aimed at the high normal range which carries a risk of overtreatment." (…)

(Anm: Thyroid Function and Sudden Cardiac Death: A Prospective Population-Based Cohort Study. (…) CONCLUSIONS: Higher FT4 levels are associated with an increased risk of SCD, even in euthyroid participants. Circulation. 2016 Sep 6;134(10):713-22.)

(Anm: Pregnancy: Low Iron Linked to Thyroid Dysfunction? —Increased risk of thyroid autoimmunity, hypothyroidism (medpagetoday.com 23.7.2016).)

(Anm: Are we overtreating subclinical hypothyroidism in pregnancy? (…)The upper limit for TSH outside of pregnancy is 4.12 mU/L.3 However, guidelines recommend a TSH concentration of less than 2.5 mU/L in the first trimester,1 despite the fact that observational studies give a much broader normative range for TSH, especially when ethnicity is considered. BMJ 2015;351:h4726 (Published 12 October 2015).)

(Anm: Relation of Subclinical Hypothyroidism is Associated With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality in Adults With High Cardiovascular Risk. Abstract The aim of this study was to determine the association between subclinical hypothyroidism and cardiovascular (CVD) events, and mortality using the atherosclerotic CVD risk score. We carried out an observational study in a prospective cohort that was followed up for 12years. (…) Our results demonstrated that high thyroid-stimulating hormone levels were associated with a greater risk of mortality and new CVD risks, particularly among subjects with high CVD risk. Am J Cardiol. 2018 May 16. pii: S0002-9149(18)31118-4.)

(Anm: Overdiagnosis is a major driver of the thyroid cancer epidemic Up to 50-90% of thyroid cancers in women in high-income countries estimated to be overdiagnoses. (…) The article, published in The New England Journal of Medicine, used high-quality cancer registry data from IARC's reference publication Cancer Incidence in Five Continents to estimate the number of overdiagnosed cases of thyroid cancer in 12 countries (Australia, Denmark, England, Finland, France, Italy, Japan, Norway, Republic of Korea, Scotland, Sweden, and the USA). (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

(Anm: Ökande incidens av tyreoideacancer. Cancer i tyreoidea är en relativt ovanlig cancertyp. Totalt 157 män och 429 kvinnor diagnostiserades år 2013. Yngre drabbas oftare jämfört med vid andra cancersjukdomar. Av kvinnor var 55 procent och bland män 47 procent under 60 år vid diagnos. Den papillära typen är vanligast och utgör 60–70 procent av all cancer i tyreoidea. Läkartidningen. 2016;113:D9CH.)

- Har du en vettug lege til meg?»

Har du en vettug lege til meg?»
aftenposten.no 20.4.2017
Per Egil Hegge, journalist, forfatter og tidligere redaktør i Aftenposten

I fjor høst ble jeg oppringt av en mann som ba om hjelp til å finne en fornuftig lege. Han bor i en norsk by og har diagnosen lavt stoffskifte. (…)

Heller ikke jeg kritiserer leger uten at det er grunn til det, men jeg sa at dette dessverre stemmer med mine erfaringer gjennom over 50 år, da min mor fikk en stoffskiftesykdom. (…)

Spinnvill veiledning
Jeg gjør mitt beste for å skaffe lege når folk ringer. Det femte tilfellet dreier seg om en kvinne som har vært plaget med symptomer på lavt stoffskifte i ti år. Hun har en TSH på 4,2, noe som tilsier øyeblikkelig medisinering når pasienten har kliniske symptomer. TSH står for det thyreoideastimulerende hormon, og prøvesvaret bør ligge lavere enn 3,6. Men i en pasientveiledning står det at man «bare» har subklinisk lavt stoffskifte så lenge TSH er under 10, og at det derfor ikke bør medisineres. Dette er spinnvilt, men generelt vet norsk-utdannede leger så lite om disse sykdommene at de retter seg etter denne «veiledningen». (…)

- Bisköldkörtelsjuka verkar inte få rätt vård. (- Obehandlad kan sjukdomen öka risken för exempelvis benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar.) (- Joakim Hennings berättar att sjukdomen vanligtvis har diffusa symtom, som lätt nedstämdhet och trötthet. Troligtvis bidrar det till att många läkare kan missa diagnosen, påpekar han.)

Bisköldkörtelsjuka verkar inte få rätt vård
dagensmedicin.se 24.8.2016
Många patienter med en överaktiv bisköldkörtel får aldrig en diagnos på sin sjukdom, enligt en ny svensk pilotstudie som presenteras vid årets kirurgvecka i Malmö. (…)

Att ha en överproduktion av bisköldkörtelhormon, så kallad primär hyperparatyreoidism, är en av de vanligaste endokrina sjuk­domarna i landet. Obehandlad kan sjukdomen öka risken för exempelvis benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. (...)

Joakim Hennings berättar att sjukdomen vanligtvis har diffusa symtom, som lätt nedstämdhet och trötthet. Troligtvis bidrar det till att många läkare kan missa diagnosen, påpekar han.

– I dag saknas tydliga nationella riktlinjer för hur milda former av primär hyperparatyreoidism ska handläggas. Om läkare hade den typen av verktyg skulle bilden möjligtvis se annorlunda ut. (…)

(Anm: Biskjoldkjertlene. PTH er viktig i forbindelse med kroppens kalsiumregulering. Kalsium har flere funksjoner i kroppen, blant annet er det en viktig komponent i skjelett og tenner. Også i forbindelse med muskelsammentrekning og ledning av nerveimpulser spiller kalsium en vesentlig rolle. Det er svært viktig at mengden kalsium i blodet og i cellene er nøye regulert. (nhi.no 16.10.2009).)

- Hyperparathyroidism.

(Anm: Hyperparathyroidism. Summary Primary hyperparathyroidism is a common endocrine disorder of calcium metabolism characterised by hypercalcaemia and elevated or inappropriately normal concentrations of parathyroid hormone. Almost always, primary hyperparathyroidism is due to a benign overgrowth of parathyroid tissue either as a single gland (80% of cases) or as a multiple gland disorder (15–20% of cases). Primary hyperparathyroidism is generally discovered when asymptomatic but the disease always has the potential to become symptomatic, resulting in bone loss and kidney stones. In countries where biochemical screening tests are not common, symptomatic primary hyperparathyroidism tends to predominate. Another variant of primary hyperparathyroidism has been described in which the serum calcium concentration is within normal range but parathyroid hormone is elevated in the absence of any obvious cause. Primary hyperparathyroidism can be cured by removal of the parathyroid gland or glands but identification of patients who are best advised to have surgery requires consideration of the guidelines that are regularly updated. Recommendations for patients who do not undergo parathyroid surgery include monitoring of serum calcium concentrations and bone density. Lancet 2018;391(10116):168–178 (13 January 2018).)

- Hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln / låg ämnesomsättning)

Hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln / låg ämnesomsättning)
netdoktor.se 16.6.2016
Hypotyreos uppstår när sköldkörteln producerar otillräckliga mängder av de två ämnesomsättningshormonerna, tyroxin (T4) och trijodthyronin (T3).

Låg ämnesomsättning ger en rad olika symptom, typiskt trötthet, viktökning och frusenhet. Hypotyreos kan förkomma i alla åldrar men är vanligast hos kvinnor i 40-70 års ålder.

Risken för att få hypotyreos är ökat om man har en annan autoimmun sjukdom (att immunsystemet angriper kroppens egna celler) eller om någon annan i släkten har hypotyreos.

Vanligaste orsakerna till hypotyreos:

 • Autoimmun thyreoidit, kallas också Hashimotothyroidit, och är en kronisk inflammation i sköldkörteln.
 • Efter tidigare operation av sköldkörteln
 • Efter behandling med radioaktivt jod
 • Medfödd hypotyreos
 • Efter behandling med vissa läkemedel (, t.ex. Thacapzol, Tiotil, Amiodarone och Litium)
 • Efter intag av stora mängder jod (t.ex naturmedel, röntgenkontrastmedel).
 • Efter graviditet (oftast övergående).

När kan man misstänka hypotyreos?

Typiska symptom på hypotyreos är:

 • trötthet
 • frusenhet
 • viktökning
 • förstoppning
 • torr hud
 • hes och djup röst
 • tunnare hår
 • mensrubbningar
 • infertilitet
 • nedstämdhet
 • minnessvårigheter

Symptomen kommer oftast gradvis under lång. tid, Symptomen är ganska ospecifika och kan , speciellt hos äldre, lätt förväxlas med vanliga åldersberoende besvär (…)

(Anm: Depresjonen var lavt stoffskifte. (…) – Legene ville ikke høre på meg og kalte det for en depresjon. Jeg var for syk for skole, for syk til å jobbe, men siden jeg ikke hadde en diagnose kunne ikke NAV ta hensyn til stoffskiftesykdommen. (lommelegen.no 14.3.2017).)

(Anm: Discovery of steroid hormone in fruit flies may shed new light on maternal hypothyroidism. (…) Their discovery -- a fundamental advance for biology and neuroscience, and detailed in a paper published April 10 in the journal eLife -- also may shed new light on maternal hypothyroidism, a human condition in which too little thyroid is produced and is dangerous for pregnant women and their developing babies. (…) Normal thyroid production in people controls food metabolism, which, in turn, regulates body temperature and heart rhythm. When thyroid levels are too low, pregnant women are at risk for miscarriage, hypertension and premature birth. (news-medical.net 16.5.2017).)

(Anm: Steroid hormone induction of temporal gene expression in Drosophila brain neuroblasts generates neuronal and glial diversity. Elife. 2017 Apr 10;6. pii: e26287.)

(Anm: Study on brain formation finds possible link to human disease. (around.uoregon.edu 15.5.2017).)

- Kristin ble sykmeldt, men kom tilbake i full jobb igjen etter å ha brukt det naturlige stoffskiftehormonen, Thyroid, i 10 måneder.

Kristin tilbake i jobb da hun fikk ny medisin
nrk.no 25.4.2017
Kristin Julnes presset seg til å gå på jobb, helt til det sa stopp. Den elendige formen skyldtes lavt stoffskifte. Men medisinen hun fikk virket ikke. Helt til hun fikk en for henne ny medisin. Men helsemyndighetene markedsfører ikke medisinen fordi det ikke er forsket nok.

– Jeg skjønte at jeg måtte være syk. Det var vondt i hele kroppen. Jeg frøs hele tida.

Hun fikk tatt blodprøve hos fastlegen og fikk påvist at stoffskiftet var ekstremt lavt.

I jobb igjen
Kristin ble sykmeldt, men kom tilbake i full jobb igjen etter å ha brukt det naturlige stoffskiftehormonen, Thyroid, i 10 måneder.

200.000 mennesker i Norge går på medisin fordi de har stoffskiftesykdom. De fleste som har lavt stoffskifte får den syntetiske medisinen Levaxin, som virker godt for en svært stor andel av pasientene. Men ikke for alle og ikke for Kristin, Karin Elstad og Olve Sem.

De ble alle klar over den nye medisinen på sosiale medier og på Facebook-gruppa som het "Lavt stoffskifte – behandling med Thyroid". Siden hadde mange tusen medlemmer med samme historie. De ble ikke frisk av medisinen som ble gitt.

– Vi er nødt til å få mulighet til å prøve andre typer medisiner når det ikke fungere med den medisinen vi får. Uten at vi skal slåss for å få det, sier Olve som fikk medisinen for bare fem måneder siden. (…)

Markedsfører ikke medisin
Helsemyndighetene markedsfører ikke denne medisinen fordi det ikke er forsket nok.

I den nasjonale veilederen for behandling av stoffskiftesykdommen står det: «Anbefaler generelt ikke tyroidea-ekstrakt på grunn av manglende dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Slik behandling kan gi større mengder enn normalt av trijodtyronin (T3), og det mangler gode studier av effekt og sikkerhet på lengre tids bruk». (…)

(Anm: HUNT-professor ønsker å forske på stoffskiftemedisin. Leger vil ikke anbefale medisinen Thyroid fordi det finnes for lite kunnskap om den, likevel mener flere pasienter at den fungerer best for dem. NRK skrev i går om pasienter som mener de hadde blitt bedre med medisinen Thyroid. Nå tar professoren til orde at det må forskes mer på akkurat denne. – Basert på den kunnskapen vi har i dag, vil jeg ikke anbefale Thyroid. Dersom det kan forekomme hjerteflimmer eller beinskjørhet er viktig å unngå. Vi trenger mer kunnskap fra gode studier for å kunne anbefale behandlingen. (nrk.no 26.4.2017).)

- Sykdommen rammer hundretusener – men medisinen må de betale selv. (- I Norge fins det kun tre medisiner på blå resept for lavt stoffskifte: Levaxin, Euthyrox eller Liothyronin.) (– Firmaene som produserer tørket svinekjoldkjertel har ikke har søkt om godkjenning.)

(Anm: Sykdommen rammer hundretusener – men medisinen må de betale selv. Tusenvis av norske stoffskiftepasienter må betale opp til 30.000 kroner i året for medisin. – Blodig urettferdig, mener lege. (…)- Skal jeg stå opp i dag? Skal jeg dusje? Skal jeg gå på jobb? Hege Johanne Hafstad fra Sørfold i Nordland har lavt stoffskifte, en diagnose hun deler med 244.000 andre nordmenn. (…)  Den kan gjøre deg både trøtt, deprimert, glemsk, treg og gi smerter i ledd og muskler. Listen over plager er lang. Og går sykdommen ubehandlet lenge, kan det være livsfarlig. (…) I Norge fins det kun tre medisiner på blå resept for lavt stoffskifte: Levaxin, Euthyrox eller Liothyronin. Sistnevnte brukes kun i en kombinasjonsbehandling. (…) Hvis du ikke tåler noen av disse, eller ønske å prøve noe annet, må du punge ut selv. Og det er ikke billig. – Det er en hel ferie for meg og familien min bare i medisinkostnader i ett år, forteller Hafstad. Hun bruker rundt 20.000 kroner i året på å holde seg frisk. Hafstad har tidligere vært både langtidssykemeldt og uføretrygdet. Nå er hun tilbake i jobb som hjelpepleier. (…) – Etter å ha gått over på Thyroid, føler jeg på mange måter har jeg har fått livet mitt tilbake. (…) I dag har ikke thyreoidea-ekstrakt markedsføringstillatelse i Norge eller Europa. Drøyt 5000 personer i Norge bruker thyreoidea-kjertel-hormon, ifølge Reseptregisteret. (…) – Et sted mellom 20.000 og 50.000 pasienter kan få god virkning av en kombinasjonsbehandling med naturlig skjoldbruskkjertel fra svin, ifølge Kjær. (…) Produsentene av tyroidea-ekstrakt har selv ikke søkt om å få markedsføringstillatelse i Norge eller Europa. De har heller ikke gjennomført store nok studier som beviser effekt, kvalitet og sikkerhet, ifølge Legemiddelverket. – Firmaene som produserer tørket svinekjoldkjertel har ikke har søkt om godkjenning. Feilen ligger dermed hos dem, opplyser Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. (nrk.no 2.8.2021).)

- Overlæges ord skabte høj bølgegang under høring om behandling af lavt stofskifte. (- Det store spørgsmål i Folketingets Fællessal tirsdag var, hvorfor danske patienter med lavt stofskifte ikke bliver behandlet med Thyroid – hormon fra svineskjoldbruskirtler.)

(Anm: Overlæges ord skabte høj bølgegang under høring om behandling af lavt stofskifte. Overlæge Birte Nygaards bekymringer angående behandling med Thyroid var upopulære, da hun deltog i en høring om Thyroid til behandling af stofskiftesygdomme. Birte Nygaard, overlæge på endokrinologisk afdeling på Herlev Hospital, var upopulær blandt de mange fremmødte i Folketingets Fællessal tirsdag. Det store spørgsmål i Folketingets Fællessal tirsdag var, hvorfor danske patienter med lavt stofskifte ikke bliver behandlet med Thyroid – hormon fra svineskjoldbruskirtler. En gruppe af patienterne mener, at det er den behandling, der giver dem den bedste effekt. Men ifølge overlæge på endokrinologisk afdeling på Herlev Hospital, Birte Nygaard, er spørgsmålet om Thyroid-behandling ikke […] (dagenspharma.dk 28.2.2019).)

(Anm: Pressemeddelelse. Stofskiftepatienter stigmatiseres i sundhedsvæsenet. Den danske standardbehandling af syge med lavt stofskifte virker ikke for 10-15 pct. af patienterne. De svigtes og stigmatiseres af læger og endokrinologer, og må i stedet købe deres livsvigtige stofskiftemedicin fra privatlæger eller i udlandet. ”Helt uacceptabelt”, mener formand Anette Ulstrup, Patientforeningen Danmark, der nu vil klage til Sundhedsministeren over forholdene. (…)  ”Det er helt uacceptabelt, at 4-5000 stofskiftepatienter ikke bliver set, hørt og taget alvorligt. De fleste læger og endokrinologer tør ikke andet end at følge den standardbehandling, som Sundhedsstyrelsen har vedtaget, selv om international forskning, viser, at visse patienter får det bedre med naturligt stofskiftehormon frem for syntetisk”, siger formand Anette Ulstrup, Patientforeningen Danmark. (...) Patienternes eneste redning for at få deres livsvigtige medicin, er at gå til privatlæger i ind- og udland for at få recept på det naturlige stofskiftehormon, Thyroid, der er udvundet af skjoldbruskkirtlen fra grise. Thyroid har været anvendt i et århundrede mod lavt stofskifte, og anvendes fortsat af millioner patienter på verdensplan, herunder den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton. (...) (patientdanmark.dk 17.3.2017).)

Bilag: Link til klagebrev DR : http://patientdanmark.dk/til_seernes_redaktoer_i_dr.html

- Förskrivning av omstridda licenspreparat ökar fortsatt. Licensförskrivningen av läkemedel med torkad svinsköldkörtel fortsatte att öka under 2018.

(Anm: Förskrivning av omstridda licenspreparat ökar fortsatt. Licensförskrivningen av läkemedel med torkad svinsköldkörtel fortsatte att öka under 2018. Den växande förskrivningen av licensläkemedel mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, baserade på torkad sköldkörtel från gris är omdebatterad. Inte minst patientföreningar ser dessa så kallade NDT-preparat (Natural Desiccated Thyroid) som en räddning för personer som inte känner sig bättre av behandling med vanliga, godkända läkemedel med syntetiskt sköldkörtelhormon, främst levotyroxin (till exempel Levaxin). På nätet finns många vittnesmål från personer som berättar att de mår bra av licenspreparaten. Men inom hälso- och sjukvården menar många att ökningen för NDT-preparaten i stället är ytterligare ett tecken på en glidning i diagnostiken av hypotyreos. En glidning som gör att fler och fler i onödan behandlas med sköldkörtelhormon – syntetiskt framställt såväl som framställt från grisar. Det förekommer även att personer självmedicinerar med kosttillskott som sägs innehålla torkad svinsköldkörtel, något som Läkemedelsverket starkt avråder från. Endokrinologer har varnat för att glidningen i diagnostiken av hypotyreos leder till en riskabel överbehandling. Att leva med för höga halter av sköldkörtelhormon i kroppen ger ökad risk för biverkningar som hjärtrytmrubbningar, trötthet, kärlkramp och osteoporos. (lakemedelsvarlden.se 28.3.2019).)

- Brittiska experter avråder från hormonbehandling. Sluta skriva ut sköldkörtelhormon till patienter med subklinisk hypotyreos, uppmanar en brittisk expertpanel. (- Förskrivningen av läkemedel och licenspreparat med sköldkörtelhormon ökar, som Läkemedelsvärlden rapporterat, stadigt i Sverige och många andra länder.)

(Anm: Brittiska experter avråder från hormonbehandling. Sluta skriva ut sköldkörtelhormon till patienter med subklinisk hypotyreos, uppmanar en brittisk expertpanel. (…) En brittisk expertgrupp avråder i en ny rekommendation från att skriva ut läkemedel med sköldkörtelhormon till vuxna med subklinisk hypotyreos. I stället bör läkaren följa patienten för att se eventuella förändringar av sköldkörtelfunktionen. Expertgruppen hoppas att rekommendationen ska förändra den nuvarande förskrivningstrenden. Rekommendationen kommer med säkerhet att bli omdebatterad – behandling av subklinisk hypotyreos är en het fråga. Hypotyreos betyder underfunktion i sköldkörteln och termen subklinisk hypotyreos används när patienten har vissa men inte alla laboratoriemässiga tecken på underfunktion. Halten av tyroideastimulerande hormon (TSH) från hypofysen är då förhöjd, men nivåerna av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 är normala. Vid fullt utvecklad hypotyreos är annars både TSH-halten förhöjd och sköldkörtelhormonhalten sänkt. Normalintervallet för TSH hos vuxna ligger ungefär mellan 0,4 och 4,0 millienheter/liter. Förskrivningen av läkemedel och licenspreparat med sköldkörtelhormon ökar, som Läkemedelsvärlden rapporterat, stadigt i Sverige och många andra länder. Det beror till stor del på att det blir allt vanligare att läkemedelsbehandla även subklinisk hypotyreos, främst inom primärvården. (lakemedelsvarlden.se 22.5.2019).)

- NHI spør eksperten: Lavt stoffskifte. (- Hvorfor er det så vanskelig å få prøve behandling med andre medisiner enn Levaxin? Og hva kan være årsaken til at mange pasienter med lavt stoffskifte føler seg underbehandlet eller misforstått?)

NHI spør eksperten: Lavt stoffskifte
nhi.no 25.5.2016
- Hvorfor er det så vanskelig å få prøve behandling med andre medisiner enn Levaxin? Og hva kan være årsaken til at mange pasienter med lavt stoffskifte føler seg underbehandlet eller misforstått? Dette er blant de spørsmålene vi har stilt til Ingrid Norheim, som er seksjonsoverlege ved Tyroideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus.

Hva er årsaken til lavt stoffskifte?
- Den vanligste årsaken er autoimmun tyroiditt, som ofte utvikler seg over tid og etterhvert leder til lavt stoffskifte. Positivt anti-TPO antistoff er første tegn på sykdommen. Da er man i fin form. Etterhvert klarer ikke skjoldkjertelen å lage like mye stoffskiftehormon, og TSH begynner å stige. (TSH er et hormon som utskilles fra hypofysen og som regulerer produksjonen av hormon (tyroksin, T3 og T4) i skjoldkjertelen.) Tilstanden kalles da subklinisk eller mild hypotyreose. Har man også symptomer på hypotyreose, anbefaler man i dag å starte behandling, selv om stoffskifteverdiene (T4 og T3) er normale. De siste årene har legene sett viktigheten av å starte behandling med tyroksin før stoffskiftet er blitt lavt. (…)

(Anm: Associations of elevated anti-TPO antibodies with thyroid function, survival, functioning and depressive symptoms in the oldest old: the Leiden 85-plus Study. Thyroid. 2019 Aug 6.)

(Anm: Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism. (…) Conclusions Levothyroxine provided no apparent benefits in older persons with subclinical hypothyroidism. (Funded by European Union FP7 and others; TRUST ClinicalTrials.gov number, NCT01660126. N Engl J Med. 2017 Apr 3.)

(Anm: Resveratrol Ameliorates the Anxiety- and Depression-Like Behavior of Subclinical Hypothyroidism Rat: Possible Involvement of the HPT Axis, HPA Axis, and Wnt/β-Catenin Pathway. Front. Endocrinol. 2016 (24 May 2016).)

(Anm: Exposure to endocrine disruptors during pregnancy affects the brain two generations later (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Endocrine disruptors are chemicals that, at certain doses, can interfere with the endocrine (or hormone) system in mammals. These disruptions can cause cancerous tumors, birth defects, and other developmental disorders. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Breast cancer risk higher in women with overactive thyroid. (medicalnewstoday.com 11.2.2016).)

(Anm: How the brain wakes you up. (…) Chronic sleep perturbances affect 10-20% of the population of Switzerland and almost everyone experiences sleep problems at least once in a lifetime. (…) "The consequences of sleep perturbations on life quality go far beyond daytime sleepiness and mood alteration. Cognitive impairment, hormonal imbalance and high susceptibility to cardiac or metabolic disorders are amongst some of the negative impacts frequently associated with subtle chronic sleep problems" (medicalnewstoday.com 21.12.2015).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 18.1.2021).)
(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)
(Anm: Slideshow: Causes of Fatigue and Sleepiness and How to Fight Them. (webmd).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Fibromyalgia (webmd.com 10.11.2014).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Gout Pictures Slideshow: Causes, Symptoms, and Treatments of Gout (webmd.com 3.2.2016).)
(Anm: Slideshow: What Your Nails Say About Your Health (webmd.com 8.4.2014).)
(Anm: Sinusitis Slideshow: Symptoms, Diagnosis, Treatment (webmd 8.12.2014).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What is pansinusitis? Pansinusitis is when all of the sinuses in the head become infected or inflamed. Usually, a sinus infection, or sinusitis, affects only one or two sinus groups. (medicalnewstoday.com 17.5.2018).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What Eye Problems Look Like (webmed).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. (…) Shrinking lung syndrome. (…) Systemic lupus erythematosus. BMJ 2016;352:h6819 (Published 24 February 2016).)

(Anm: Systemic Lupus Erythematosus and Thyroid Autoimmunity. Most of the studies present in the literature show a high prevalence, and incidence, of new cases of hypothyroidism and autoimmune thyroiditis (AT) in systemic lupus erythematosus (SLE) patients, overall in female gender. A limited number of cases of Graves’ disease have been also reported in SLE patients, in agreement with the higher prevalence of thyroid autoimmunity. Front. Endocrinol., 19 June 2017.)

- Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk. Behandling med sköldkörtelhormon förebyggde inte missfall hos kvinnor med normal sköldkörtelfunktion.

(Anm: Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk. Behandling med sköldkörtelhormon förebyggde inte missfall hos kvinnor med normal sköldkörtelfunktion. (…) Men nu presenterar brittiska forskare en större studie som motbevisar denna hypotes. Studien har publicerats i New England journal of medicine. (…) Den dubbelblinda, randomiserade studien genomfördes 2011-2017. Hälften av kvinnorna randomiserades till behandling med 50 mikrogram levotyroxin dagligen och hälften till placebobehandling. När behandlingen inleddes var kvinnorna inte gravida. Resultaten av studien visade överraskande nog inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Både bland dem som hormonbehandlades och i placebogruppen blev drygt hälften (57 respektive 58 procent) gravida inom ett år. Och andelen kvinnor som fick barn under en genomsnittlig uppföljningstid på 21 månader var lika stor i båda grupperna. 176 av 470 kvinnor som fick levotyroxin och 178 av 470 kvinnor som fick placebo födde levande barn. – Vi blev förvånade över resultatet eftersom tidigare mindre studier har tytt på att det skulle kunna finnas en fördel med levotyroxinbehandling hos kvinnor med antikroppar mot sköldkörteln, sade forskaren Rima Dhillon-Smith, University of Birmingham, som ledde studien i ett uttalande i samband med publiceringen. (lakemedelsvarlden.se 25.3.2019).)

- Underaktiv skjoldbruskkjertel linket til risiko for leverkreft / diabetes 2

Underactive Thyroid Linked to Liver Cancer Risk (Underaktiv skjoldbruskkjertel linket til risiko for leverkreft)
medpagetoday.com 6.5.2009
(...) These case-control study findings shouldn't be surprising, the researchers wrote in the May issue of Hepatology.

Hypothyroidism has been linked to chronic liver diseases and implicated in the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis (NASH), which is considered a predisposing condition for liver cancer. (...)

(Anm: Association between hypothyroidism and hepatocellular carcinoma: a case-control study in the United States. Hepatology 2009; 49:1563-70.)

(Anm: Selective Toxicity of Persian Gulf Sea Cucumber (Holothuria parva) and Sponge (Haliclona oculata) Methanolic Extracts on Liver Mitochondria Isolated from an Animal Model of Hepatocellular Carcinoma. Hepat Mon. 2015 Dec 27;15(12):e33073. eCollection 2015).)

(Anm: Hepatocellular carcinoma (HCC), also called malignant hepatoma, is the most common type of liver cancer. Most cases of HCC are secondary to either a viral hepatitis infection (hepatitis B or C) or cirrhosis (alcoholism being the most common cause of liver cirrhosis). (en.wikipedia.org).)

- Vurdering av kreft i skjoldbruskkjertel knyttet til strålingsdose fra personlige diagnostiske undersøkelser i en kohortstudie ved bruk av amerikansk røntgenologi i perioden 1983-2014. (- Konklusjon. Vår studie gir svake bevis for at skjoldbruskkjertelen fra diagnostiske strålingsprosedyrer igjennom livet, særlig i forbindelse med eksponering i voksen alder, påvirker risikoen for kreft i skjoldbruskkjertel hos voksne.)

(Anm: Assessment of thyroid cancer risk associated with radiation dose from personal diagnostic examinations in a cohort study of US radiologic technologists, followed 1983–2014. Abstract Objective To assess whether personal medical diagnostic procedures over life, but particularly those associated with exposure in adulthood, were associated with increased thyroid cancer risk. (…) Conclusion Our study provides weak evidence that thyroid dose from diagnostic radiation procedures over the whole of life, in particular associated with exposure in adulthood, influences adult thyroid cancer risk. BMJ Open 2018;8:e021536.)

(Anm: Study links low thyroid function to greater odds of type 2 diabetes. Having too little thyroid hormone in the blood--even in the low-normal range--raises the risk of developing Type 2 diabetes, especially in people with prediabetes, a new study in nearly 8,500 people finds. The study results were presented Sunday at the Endocrine Society's 98th annual meeting in Boston. (medicalnewstoday.com 4.4.2016).)

(Anm: Thyroid cancer subtype downgraded to non-cancer. Encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma (EFVPTC) has been reclassified as non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP), an international panel has announced.Lancet Oncology 2016 (Published Online: 21 April 2016).)

(Anm: Low Maternal Thyroid Hormone During Pregnancy Increases Schizophrenia Risk in Offspring. PHILADELPHIA -- June 22, 2016 -- A study published in Biological Psychiatry reveals a new link between low levels of the thyroid hormone thyroxine during pregnancy and risk of schizophrenia in the offspring. (dgnews.docguide.com 22.6.2016).)

(Anm: Overdiagnosis is a major driver of the thyroid cancer epidemic Up to 50-90% of thyroid cancers in women in high-income countries estimated to be overdiagnoses. (…) The article, published in The New England Journal of Medicine, used high-quality cancer registry data from IARC's reference publication Cancer Incidence in Five Continents to estimate the number of overdiagnosed cases of thyroid cancer in 12 countries (Australia, Denmark, England, Finland, France, Italy, Japan, Norway, Republic of Korea, Scotland, Sweden, and the USA). (medicalnewstoday.com 19.8.2016).)

- Fiskolje er kanskje ikke så sunn som du tror, ifølge studieresultater. Ved å studere rotter fant forskerne at livslangt inntak av solsikkeolje eller fiskeolje førte til forandringer i leveren som gjør organet sårbart for ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH).

(Anm: Fish oil may not be as healthful as you think, study finds. By studying rats, researchers found that lifelong intake of sunflower oil or fish oil led to changes in the liver that make the organ vulnerable to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). NASH is a more serious form of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Study co-author José Luis Quiles, a professor of physiology working at the University of Granada in Spain, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Nutritional Biochemistry. It is estimated that around 20 percent of people in the United States who have NAFLD also have NASH, and the condition becomes more common with age. NASH is characterized by a buildup of fat in the liver — which is not caused by alcohol consumption — inflammation, and liver cell damage. The liver damage that occurs in NASH can increase the risk of liver cirrhosis and liver cancer. Some of the key risk factors for NASH include overweight and obesity, high blood pressure, high cholesterol, and type 2 diabetes, which are factors heavily influenced by diet. (…) The study revealed that fish oil and sunflower oil negatively impacted the liver health of the rats. Lifelong sunflower oil intake was found to trigger liver fibrosis, and it also altered the structure of the organ, led to changes in gene expression, and increased oxidation in liver cells. Rats that had a lifelong intake of fish oil demonstrated an increase in age-related cell oxidation in their livers, the team reports, and they also experienced a decrease in electron transport chain activity in the mitochondria — the "powerhouses" of the cell — which impairs cell function. Fish oil also led to an increase in relative telomere length in the liver, the researchers report. Olive oil, however, was found to cause the least damage to the liver. (medicalnewstoday.com 4.2.2018).)

- Diabetes-induserte endringer i munnens mikrobiom fremmer periodontalt bentap. (- Frem til nå har det ikke vært konkrete bevis på at diabetes påvirker oralt mikrobiom.) (- Forskerne fant at av de 1 500 australske testede menn ble ftalater påvist i urinprøver hos 99,6 % av de i alderen 35 og over.) - Forskere finner link mellom skadelige kjemikalier og kroniske sykdommer hos menn. (- Kjemikalier som finnes i hverdagslige plastmaterialer er knyttet til hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes og høyt blodtrykk hos menn, ifølge australske forskere.

(Anm: Researchers find link between harmful chemicals and chronic diseases in men. Chemicals found in everyday plastics materials are linked to cardiovascular disease, type-2 diabetes and high blood pressure in men, according to Australian researchers. Researchers from the University of Adelaide and the South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) investigated the independent association between chronic diseases among men and concentrations of potentially harmful chemicals known as phthalates. The results of the study are now published in the international journal Environmental Research. Phthalates are a group of chemicals widely used in common consumer products, such as food packaging and wrappings, toys, medications, and even medical devices. Researchers found that of the 1500 Australian men tested, phthalates were detected in urine samples of 99.6% of those aged 35 and over. (news-medical.net 12.7.2017).)

- Hypertyreose kan være en stor kostnad for lands uføretrygd. (- Mennesker diagnostisert med hypertyreose er 88 % mer sannsynlig å få uføretrygd enn de uten tilstanden.)

Hyperthyroidism could be great cost to countries in disability benefits (Hypertyreose kan være en stor kostnad for land i uføretrygd)
medicalnewstoday.com 25.9.2015
People diagnosed with hyperthyroidism are 88% more likely to receive disability benefits than people without the condition; reports a Danish study published this week in the European Journal of Endocrinology.
People with hyperthyroidism produce too much thyroid hormone which can make them feel anxious and hyperactive. It is a common hormone-related disorder which affects 5 -10 % of the population. Hyperthyroid patients often have difficulty with everday routines but until now, nobody has looked in depth at the effect of hyperthyroidism on people's ability to work.

Researchers at the Odense University Hospital in Denmark studied 1942 hyperthyroid and 7768 non-hyperthyroid individuals for 9 years to determine their risk of receiving disability pension. To rule out differences in environment and upbringing, the researchers also looked at 584 pairs of twins in which one twin was hyperthyroid and the other not. (...)

(Anm: Hyperthyroidism could be great cost to countries in disability benefits. People diagnosed with hyperthyroidism are 88% more likely to receive disability benefits than people without the condition; reports a Danish study published this week in the European Journal of Endocrinology. People with hyperthyroidism produce too much thyroid hormone which can make them feel anxious and hyperactive. It is a common hormone-related disorder which affects 5 -10 % of the population. Hyperthyroid patients often have difficulty with everday routines but until now, nobody has looked in depth at the effect of hyperthyroidism on people's ability to work. (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Nedsatt følsomhet for thyreoideahormon. (…) FORTOLKNING Thyreoideahormonresistens kan ut fra kliniske og biokjemiske funn feiltolkes som hypertyreose, og pasientens tilstand kan bli forverret dersom den behandles som dette. Det er derfor viktig å kjenne de forskjellige sykdomsmanifestasjonene og differensialdiagnoser. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:618 – 22 (19.4.2016).)

- Forskere får ny innsikt i hypotyreose.

Researchers gain new insights into hypothyroidism
medicalnewstoday.com 29.1.2015
Results suggest why standard treatments fail some patients and how to help them

An international research team led by physician-scientists at Rush University Medical Center has gained new insights into hypothyroidism - a condition affecting about 10 million people in the U.S. - that may lead to new treatment protocols for the disease, particularly among the approximately 15 percent of patients for whom standard treatments are less effective.

The researchers published their findings at the beginning of the new year in a pair of articles in the Journal of Clinical Investigation (JCI) and the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).
Hypothyroidism occurs when the thyroid gland fails to produce sufficient quantities of two hormones, thyroxine (known as T4) and its more active form, called T3. The condition can cause a number of health problems, including weight gain, fatigue and so-called "foggy brain."

For decades, the standard treatment has been a daily T4 supplement named levothyroxine. Once absorbed into the body, T4 is transformed to T3, in theory fully normalizing blood levels of T3. However, physicians have long been puzzled by why this type of treatment fails to relieve all symptoms in up to 15 percent of patients.

The puzzle persists in large part because the efficacy of treatments for hypothyroidism relies also on patients' subjective reports of how they feel - patients with a normal thyroid may experience symptoms similar to those of hypothyroidism but due to other conditions, such as post-menopause syndrome or clinical depression.

The study published in the JCI was performed on rats whose thyroid glands had been removed and explains the cellular basis for why circulating levels of T3 are not fully normalized by levothyroxine alone. In addition, the study reveals that circulating T3 levels and hypothyroidism can be corrected fully when the levothyroxine regimen is supplemented with T3.

Studien fant at enkelte rotter, som kun fikk levotyroksin, hadde høyere kolesterolnivå i blodet enn rotter som fikk terapi med kombinasjonen T4 og T3. De hadde også tegn på hypotyreose i hjernen, noe som potensielt kan forklare "tåkete hjerne", som er et vanlig symptom på hypotyreose. Derfor etablerte den kombinerte terapi normal thyroid hormonvirkning i de områder av kroppen som vanligvis påvirkes av hypotyroidisme - hjernen, leveren og også skjelettmusklene. (The study found that some of the rats that only received levothyroxine had higher cholesterol levels in their blood than rats that received the combination T4 and T3 therapy. They also had signs of hypothyroidism in their brains, which could potentially explain the "foggy brain" that is a common symptom of hypothyroidism. Therefore, the combined therapy established normal thyroid hormone action in the areas of the body commonly affected by hypothyroidism -- the brain, the liver and also the skeletal muscles.)

"Of course it's important to confirm these studies clinically," says Antonio Bianco, MD, PhD, head of Rush's Division of Endocrinology and Metabolism and senior author of both journal articles. Bianco also co-chaired an American Thyroid Association task force that updated the association's guidelines for the treatment of hypothyroidism published this past December in the journal Thyroid. (…)

(Anm: Three toxic gases meet in the mitochondria. Front. Physiol. 2015 (20 August 2015).)

(Anm: Do flame retardants cause attention problems in children? (medicalnewstoday.com 11.10.2015).)

(Anm: Kan du ha en hormonsykdom? Kan påvirke både vekt, hårvekst og humør. UBALANSE: Dersom hormonproduksjonen kommer i ubalanse kan dette føre til flere ulike sykdommer og plager, og symptomene kan være svært mange. (kk.no 25.2.2015).)

- Våre data viser således at T(3) har en viktig rolle i å åpne mitokondrie-membranpermeabilitet-pore og aktiverer funksjonen av de to viktige fysiologiske svellende induserende, kalsium- og fosfationer

In vitro and in vivo activation of mitochondrial membrane permeability transition pore using triiodothyronine.
Physiol Res. 2016 Jun 20;65(2):321-31. Epub 2015 Oct 8.
Abstract Using a novel method for evaluating mitochondrial swelling (Drahota et al. 2012a) we studied the effect of calcium (Ca(2+)), phosphate (P(i)), and triiodothyronine (T(3)) on the opening of mitochondrial membrane permeability transition pore and how they interact in the activation of swelling process. We found that 0.1 mM P(i), 50 microM Ca(2+) and 25 microM T(3) when added separately increase the swelling rate to about 10 % of maximal values when all three factors are applied simultaneously. Our findings document that under experimental conditions in which Ca(2+) and P(i) are used as activating factors, the addition of T(3) doubled the rate of swelling. T(3) has also an activating effect on mitochondrial membrane potential. The T(3) activating effect was also found after in vivo application of T(3). Our data thus demonstrate that T(3) has an important role in opening the mitochondrial membrane permeability pore and activates the function of the two key physiological swelling inducers, calcium and phosphate ions. (…)

(Anm: Regulation of skeletal muscle mitochondrial activity by thyroid hormones: focus on the “old” triiodothyronine and the “emerging” 3,5-diiodothyronine. Front. Physiol.2015 (21 August 2015).)

(Anm: A Thyroid hormone induction of mitochondrial activity is coupled to mitophagy via ROS-AMPK-ULK1 signaling.utophagy. (…) These findings demonstrate a novel ROS-AMPK-ULK1 mechanism that couples T3-induced mitochondrial turnover with activity, wherein mitophagy is necessary not only for removing damaged mitochondria but also for sustaining efficient OXPHOS.2015 Jun 23:0. [Epub ahead of print].)

(Anm: Implications of mitochondrial dynamics on neurodegeneration and on hypothalamic dysfunction. Front. Aging Neurosci. 2015 (10 June 2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

(Anm: Thyroid Hormone Mediated Modulation of Energy. Expenditure. Int J Mol Sci. 2015 Jul 16;16(7):16158-16175.)

(Anm: Flame retardants could contribute to hyperthyroidism in older cats (medicalnewstoday.com 26.4.2015).)

(Anm: Neuroendocrinology of the hair follicle: principles and clinical perspectives. Trends Mol Med. 2014 Oct;20(10):559-70. Epub 2014 Jul 21.)

(Anm: USPSTF: Not Enough Evidence for Thyroid Screening —Decision leaves providers and patients in 'familiar vacuum.' (medpagetoday.com 25.3.2015).)

(Anm: Water fluoridation in England linked to higher rates of underactive thyroid (medicalnewstoday.com 24.2.2015).)

- Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler og farlig tilstand mht. hjerterytme. (- Pasienter med forskjellige autoimmune og bindevevssykdommer kan være utsatt for livstruende hjertehendelser hvis de tar visse antihistamin- eller antidepressive (antidepressiva) legemidler.)

Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition medicalnewstoday.com 7.7.2015
Mohamed Boutjdir, PhD, professor of medicine, cell biology, and physiology and pharmacology at SUNY Downstate Medical Center, has led a study with international collaborators identifying the mechanism by which patients with various autoimmune and connective tissue disorders may be at risk for life-threatening cardiac events if they take certain anti-histamine or anti-depressant medications. Dr. Boutjdir is also director of the Cardiac Research Program at VA New York Harbor Healthcare System.

The researchers published their findings in the online edition of the American Heart Association Journal Circulation in an article titled, "Pathogenesis of the Novel Autoimmune-Associated Long QT Syndrome."
The team established for the first time the molecular and functional mechanism by which adult patients with autoimmune diseases, particularly systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome, and other connective tissue diseases (CTD), including mixed CTD, undifferentiated CTD,

Polymyositis/dermatomyositis, systemic sclerosis, and rheumatoid arthritis, develop abnormal electrical activity on their electrocardiogram (ECG) known as Long QT syndrome or QT interval prolongation.
Long QT prolongation can be inherited due to abnormal genes or acquired, often due to medication side effects, all of which affect the heartbeat cycle in a way that increases the risk of irregular heartbeat episodes that originate from the ventricles. These episodes may lead to palpitations, fainting, and sudden death due to ventricular fibrillation. (…)

(Anm: Pathogenesis of the Novel Autoimmune-Associated Long-QT Syndrome. Circulation. 2015 Jul 28;132(4):230-40.)

- Lavt nivå av et stoffskiftehormon fra skjoldbruskkjertelen kan gi økt risiko for lav IQ

Medicin kan give børn højere IQ
jyllands-posten.dk 9.5.2014 
Forskere har påvist en sammenhæng mellem lav intelligens og en særlig genvariant. De mener, at børnene kan behandles medicinsk. Bør vi screene og behandle raske børn for at gøre dem klogere? Eksperterne er uenige.

I fremtiden bliver det muligt at give nyfødte med en genetisk øget risiko for lav IQ en hormonbehandling, der med stor sandsynlighed kan gøre dem mere intelligente.

Det er britiske forskere fra bl.a. Cardiff University, som med ny opsigtsvækkende forskning har fundet frem til, at børn, der både har en bestemt genvariant, og som har et lavt niveau af et stofskiftehormon fra skjoldbruskkirtlen, har mere end fire gange forøget risiko for at få en lav IQ – under 85. Ifølge forskerne kan man sandsynligvis højne børnenes intelligens ved på et tidligt tidspunkt at behandle dem medicinsk med stofskiftehormonet. Forskerne anbefaler derfor screening og gentestning af nyfødte.

Forskningsresultaterne rejser så mange etiske dilemmaer, at vi er nødt til at diskutere dem, mener en række danske eksperter.

»Spørgsmålet er bl.a., om vi bør behandle raske børn medicinsk, fordi de har en markant øget risiko for at ligge meget lavt – men formentlig stadig inden for normalområdet – på intelligensskalaen,« siger professor i biomedicin og genetik Thomas G. Jensen, Aarhus Universitet. (...)

(Anm: Severe Hypothyroidism Caused by Type 3 Iodothyronine Deiodinase in Infantile Hemangiomas (N Engl J Med 2000; 343:185-189 (July 20, 2000).)

(Anm: FDA Okays Hypoparathyroid Drug —After an extended review, the FDA okayed Natpara, a parathyroid replacement therapy. (medpagetoday.com 28.1.2015).)

(Anm: Behandling av pasienter med hypotyreose. De anbefalingene vi gir om behandling av pasienter med hypotyreose, er basert på europeiske og amerikanske retningslinjer, som tar utgangspunkt i eksisterende forskningsresultater. (dagensmedisin.no 16.6.2015).)

- Sygdom i skjoldbruskkirtlen giver øget risiko for langvarigt sygefravær

Sygdom i skjoldbruskkirtlen giver øget risiko for langvarigt sygefravær
arbejdsmiljoforskning.dk 18.6.2014
Medarbejdere med forhøjet stofskifte forårsaget af sygdom i skjoldbruskkirtlen har større risiko for langvarigt sygefravær end deres raske kollegaer. Det gælder særligt inden for det første år med sygdommen.

Øget risiko for langvarigt sygefravær ved hyperthyroidisme

Medarbejdere med forhøjet stofskifte på grund af sygdom i skjoldbruskkirtlen (hyperthyroidisme), og som samtidigt har komplikationer med øjnene i form af fx hævelser og dobbeltsyn(Graves’orbitopati), har i det første år med diagnosen syv gange større risiko end raske kolleger for at få langvarigt sygefravær på over tre uger. Efter et år falder risikoen, men den bliver dog ved med at være dobbelt så høj som hos raske kolleger. Der kan også være problemer med at vende tilbage til arbejde efter sygefravær og/eller ledighed samt fire gange så stor risiko for at få førtidspension sammenlignet med kontrolgruppen.

Det viser resultater af en registerundersøgelse, som er den første, større systematiske undersøgelse, hvor forskere har undersøgt, hvilken betydning sygdomme i skjoldbruskkirtlen har for sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension. Resultaterne er netop publiceret i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) og omtales i en pressemeddelelse fra den amerikanske forening the Endocrine Society i dag. (...)

(Anm: Increased Risk of Long-Term Sickness Absence, Lower Rate of Return to Work, and Higher Risk of Unemployment and Disability Pensioning for Thyroid Patients: A Danish Register-Based Cohort Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (Published Online: June 17, 2014).)

(Anm: National study finds autoimmune disease severely impacts quality of life and employment (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Rare autoimmune disease may be more common than we thought. Mutations in a key autoimmunity-associated gene are surprisingly common and are responsible for a previously unknown form of a rare autoimmune disorder called APS-1, according to a study published on June 16 in the journal Immunity. Contrary to past findings, the study reveals that mutations in only one copy of the autoimmune regulator (AIRE) gene can produce symptoms of the disease. (medicalnewstoday.com 17.6.2015).)

(Anm: Skjoldkjertelbetennelse etter svangerskap Postpartum tyreoiditt er hos de fleste en forbigående betennelse i skjoldkjertelen som opptrer etter en barnefødsel. Tilstanden vil kunne gi økt stoffskifte en periode før stoffskiftet blir lavt. Ca. 90% gjenvinner funksjonen i kjertelen innen 1 år. (nhi.no 19.1.2015).)

(Anm: Cellular Action of Thyroid Hormone. (ncbi.nlm.nih.gov 12.2.2014).)

(Anm: Hypothyroidism Can Mimic Depression Symptoms (depression.about.com 14.7.2013).)

(Anm: The Potential Application of Mitochondrial Medicine in Toxicologic Poisoning. J Med Toxicol. 2015 Apr 24. [Epub ahead of print].)

- Subklinisk hypotyreose-assosiert risiko for diabetes mellitus er fremtredende bare ved statin bruk.

Hypothyroidism Is a Risk Factor for New-Onset Diabetes Mellitus: A Cohort Study
Diabetes Care 2015 (Published online before print June 12)
OBJECTIVE To identify risk factors for the development of statin-associated diabetes mellitus (DM).

RESEARCH DESIGN AND METHODS The study was conducted in two phases. Phase one involved high-throughput in silico processing of a large amount of biomedical data to identify risk factors for the development of statin-associated DM. In phase two, the most prominent risk factor identified was confirmed in an observational cohort study at Clalit, the largest health-care organization in Israel. Time-dependent Poisson regression multivariable models were performed to assess rate ratios (RRs) with 95% CIs for DM occurrence. (…)

CONCLUSIONS Hypothyroidism is a risk factor for DM. Subclinical hypothyroidism-associated risk for DM is prominent only upon statin use. Identifying and treating hypothyroidism and subclinical hypothyroidism might reduce DM risk. Future clinical studies are needed to confirm the findings. (…)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

- Nivåer av thyreoideahormoner modifiseres av protein avhengig av kroppstemperatur

Thyroid hormone levels modified by protein according to body temperature
medicalnewstoday.com 3.2.2014
The thyroid hormone thyroxine, which controls our day-to-day activity and was previously believed to remain at a constant level in the blood, actually fluctuates as a result of a protein which modifies the release of the hormone depending on body temperature, new research reveals. The research was published in the journal Proceedings of the Royal Society B.

The hormone thyroxine regulates metabolism in all mammals, including humans. If there is too much, it leads to hyperactivity, and if there is too little, it leads to dormancy. This essential hormone is carried and stored in the blood by the protein thyroxine-binding globulin (TBG). It was previously thought that the levels of the hormone remained constant. However, the new research, led by Robin Carrell, Emeritus Professor of Haematology at the University of Cambridge, found that when the body's temperature rises, TBG's affinity for thyroxine decreases, resulting in an increase of the available hormone and a subsequent increase in metabolism. If the body temperature drops, such as when an animal goes into hibernation, TBG's affinity for thyroxine increases, resulting in a decrease in the availability of the hormone and a decrease in metabolism.

The findings provide insight into the changes that occur during fevers, when the body accelerates its metabolism to counter infection and inflammation. The research shows that TBG has an inbuilt booster which gives a surge in thyroxine release as the body temperature rises above 37ºC. The study found that a body temperature of 39ºC will result in a 23 per cent increase in concentration of thyroxine levels in the blood - temporarily moving into the range seen in patients with hyperthyroidism.

Professor Carrell said: "The effect of temperature on thyroxine levels has been largely overlooked because most measurements of the hormone are carried out when the blood is at room temperature. As a result, blood samples taken from hypothermia or heatstroke patients, or from an infant with fever, would not show the change of free thyroxine in the blood. We are excited by our findings as they are directly relevant to better understanding fevers, which, although beneficial, can pose problems, especially to young children." (...)

(Anm: Thyroid activity within normal range tied to depression in older adults (medicalnewstoday.com 24.2.2014).)

(Anm: Thyroid hormone and seasonal rhythmicity. Thyroid hormone and seasonal rhythmicity. Front. Endocrinol. 2014;5:19 (26 February 2014).)

- Legemidler som interagerer med levothyroxine: en observasjonsstudie fra Thyroid Epidemiology, Audit and Research Study (TEARS)

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study from the Thyroid Epidemiology, Audit and Research Study (TEARS).
Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Jul 17. [Epub ahead of print]
(…) OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the extent of drug interactions affecting levothyroxine, using study drugs often co-administered to patients on long-term levothyroxine therapy.

DESIGN: A retrospective population analysis linking biochemistry and prescription data between 1 January 1993 and 31 December 2012 was used.

PATIENTS: The study population was Tayside residents prescribed levothyroxine on at least three occasions, within a six-month period, prior to the start of a study drug. Individuals acted as their own controls pre- and postinitiation of study drug. Overall, 10 999 patients (mean age 58 years, 82% female) being treated with thyroxine were included in the study.

MEASUREMENTS: Changes in TSH following initiation of study drug.

RESULTS: Iron, calcium, proton pump inhibitors and oestrogen all increased serum TSH concentration: an increase of 0•22 mU/l (P < 0.001), 0•27 mU/l (P < 0•001), 0•12 mU/l (P < 0•01), and 0•08 mU/l (P < 0•007), respectively. For these four study drugs, there was a clinically significant increase of over 5 mU/l in serum TSH, in 7•5%, 4•4%, 5•6% and 4•3% patients, respectively. There was a decrease of 0•17 mU/l (P-value 0.01) in the TSH concentration for those patients on statins. The TSH decreased by 5 mU/l in 3•7% of patients. There was no effect with H2 receptor antagonists or glucocorticoids.

CONCLUSION: This large population-based study demonstrates significant interaction between levothyroxine and iron, calcium, proton pump inhibitors, statins and oestrogens. These drugs may reduce the effectiveness of levothyroxine, and patients' TSH concentrations should be carefully monitored. (…)

(Anm: Pregnancy: Low Iron Linked to Thyroid Dysfunction? —Increased risk of thyroid autoimmunity, hypothyroidism (medpagetoday.com 23.7.2016).)

- 'Thyroid' Issues May Really Be Hypothalamic

'Thyroid' Issues May Really Be Hypothalamic
medpagetoday.com 16.5.2014
LAS VEGAS -- Obese patients who continue to have "thyroid symptoms" even when their levels are normalized may have a hypothalamic dysfunction, researchers reported here.

In a single-center study of 50 patients referred for evaluation of thyroid symptoms, 68% had at least four symptoms that were characteristic of hypothalamic obesity disorder, Saad Sakkal, MD, and colleagues reported during a late-breaking poster session at the American Association of Clinical Endocrinologists meeting here.

Those include fatigue, temperature dysregulation, weight change, changes in sleeping patterns, pain, and mood disorders, the researchers said.

Sakkal explained that every endocrinologist sees patients who have been referred for "thyroid symptoms" with normal or low thyroid-stimulating hormone (TSH) levels.

But some overweight patients continue to have these thyroid symptoms even when they've had sufficient hormone replacement.

"Patients who insist they have thyroid disease causing their weight problems are frequent," the researchers said. "Some try thyroid medications, yet they feel worse and don't lose weight. These patients would only benefit from therapy for their hypothalamic dysfunction."

Sakkal and colleagues hypothesized that their symptoms may relate to hypothalamic dysfunction instead.

There are no studies, however, that document the prevalence of hypothalamic obesity disorder among patients referred for thyroid disease. (…)

(Anm: Hypothalamic sidedness in mitochondrial metabolism: new perspectives. Reprod Sci. 2014 Dec;21(12):1492-8. Epub 2014 Apr 16.)

- Polikarpov and colleagues used x-ray crystallography to identify a second binding site for T3 and T4

New Thyroid Receptor Binding Site Mapped
medpagetoday.com 17.3.2014
Thyroid hormones may bind to a second site not previously reported, located on the surface of the thyroid hormone receptor, researchers found. This second binding site may modulate changes in activity and interaction with ligands in the ligand binding pocket (LBP), the main binding site for thyroid hormones, Igor Polikarpov, PhD, of the University of Sao Paulo in Brazil, and colleagues reported in Molecular Endocrinology.

"Binding of a new molecule to a second binding site could be useful as a new target for [thyroid receptor] drug design and could modulate selectively nuclear receptor functions," they wrote.

Thyroid hormone receptors are members of the nuclear receptor superfamily of ligand-activated transcription factors involved in cell differentiation, growth, and homeostasis. X-ray structures of many nuclear receptor ligand binding domains (LBD) have shown that ligands like thyroid hormone bind within the hydrophobic core of the ligand binding pocket (LBP) -- but some studies have suggested the possibility of ligands binding to other sites. So Polikarpov and colleagues used x-ray crystallography to identify a second binding site for T3 and T4. (...)

- Sköldkörtelhormon minskar i hjärnan vid Alzheimers

Sköldkörtelhormon minskar i hjärnan vid Alzheimers
sahlgrenska.gu.se 25.5.2013
Människor med begynnande Alzheimers har en signifikant lägre nivå av sköldkörtelhormon i hjärnan. Upptäckten öppnar för att begynnande demenssjukdomar skulle kunna behandlas med sköldkörtelhormonet tyroxin. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Alzheimerforskningen fokuserar idag mycket på att identifiera nya möjligheter för att tidigt upptäcka och behandla demenssjukdomar. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att hjärnans sköldkörtelhormoner minskar hos personer som drabbas av Alzheimers sjukdom.

Minskar i hjärnan hos Alzheimers-patienter
I sköldkörteln produceras huvudsakligen hormonet tyroxin (T4), som i kroppens vävnader omvandlas till det mer aktiva hormonet T3. Hormonerna är avgörande för ämnesomsättningen och leder till ökad fettförbränning. Medicine doktor Per Johansson visar i sin avhandling att tyroxin minskar i hjärnan hos patienter med tidig Alzheimer.

Patienter riskerar att förbises
Skillnaden kan mätas i personens ryggvätska, men syns inte i de blodprov som idag är standard.

– Det innebär att patienter med glömska, trötthet, apati, nedstämdhet eller andra symtom som överlappar mellan demenssjukdom och underfunktion i sköldkörteln, riskerar att förbises om man enbart mäter blodvärden. Vi tror att halterna i ryggvätskan avspeglar förhållandena i hjärnan bättre, och att en del av dessa patienter skulle kunna erbjudas hormonbehandling, säger Per Johansson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. (...)

Avhandlingen Endocrine and diagnostic aspects of cognitive impairment with special reference to Alzheimer’s disease försvarades vid en disputation den 17 maj.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32374 (...)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Hva er symptomene på Hashimotos sykdom? (Faktaark Hashimotos sykdom) (womenshealth.gov).)

- Hormon linket til Alzheimers sykdom

Hormone Linked to Alzheimer’s (Hormon linket til Alzheimers sykdom)
ivanhoe.com 6.8.2008
(Ivanhoe Newswire) -- Et hormon som hjelper skjoldbruskkjertelens funksjon kan utsette kvinner for større risiko for å utvikle Alzheimers sykdom.. (- A hormone that helps the thyroid gland function could be putting women at greater risk of developing Alzheimer’s Disease.)

I en ny studie av Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School, er påvist at kvinner med spesielt høyt eller lavt nivå av hormonet har dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle Alzheimers sykdom enn kvinner med mer gjennomsnittelige nivåer. (In a new study out of Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, women with especially high or low levels of the hormone were found to be twice as likely to get Alzheimer’s than women with levels more in the middle range.)

Hormonet, tyrotropin, som utskilles av hypofysen, bidrar til å regulere skjoldbruskkjertelens funksjon og hormonnivåer. Leger har lenge vært oppmerksom på at en underaktiv eller overaktiv skjoldbruskkjertel øker folks risiko for demens. (...) (The hormone, known as thyrotropin, is secreted by the pituitary gland, but helps regulate thyroid gland function and thyroid hormone levels. Doctors have long known an under- or over-active thyroid puts people at risk for dementia.)

- Alzheimers linket til thyroid-relatert hormon

Alzheimer's Linked to Thyroid -Related Hormone (Alzheimers linket til thyroid-relatert hormon)
medpagetoday.com 28.7.2008
BOSTON, July 28 -- Abnormal levels of the hormone thyrotropin, which controls thyroid function, may be associated with an increased risk of Alzheimer's disease in women, researchers found.

Alzheimer's disease was more than twice as common among women with the highest and lowest levels of serum thyrotropin compared with those in the more normal range (P<0.001 and P=0.003, respectively), reported Zaldy S. Tan, M.D., M.P.H., of Harvard and Beth Israel Deaconess Medical Center, and colleagues, in the July 28 issue of the Archives of Internal Medicine.

However, the associations did not extend to men for either high or low levels of the hormone in the analysis of the longitudinal Framingham Study. (...)

(Anm: Hyperparathyroidism is overactivity of the parathyroid glands resulting in excess production of parathyroid hormone (en.wikipedia.org).)

- Hyperthyroide legemidler knyttet til fødselsskader

Hyperthyroid Drugs Tied to Birth Defects (Hyperthyroide legemidler knyttet til fødselsskader)
medpagetoday.com 20.10.2013
SAN JUAN -- Two of the most commonly used drugs for treating hyperthyroidism were linked to birth defects when used in early pregnancy, though they have differing effects, researchers reported here.

In an analysis of Danish national data, infants born to mothers taking propylthiouracil (PTU) early in pregnancy had about a 50% higher risk of birth defects, and those taking methimazole (MMI) had a 75% greater risk than children born to women in the general population not taking the drug, Peter Laurberg, MD, of Aalborg University Hospital in Denmark, and colleagues reported at the Amerian Thyroid Association meeting. (...)

- Å leve med høyt stoffskifte

Å leve med høyt stoffskifte
nhi.no 19.2.2014
- Ikke spør om hvorfor dette skjedde med meg. Hvorfor skulle det ikke det? Alle får noe. Jeg fikk dette. Da må jeg takle det. Ingen har gitt oss en garanti for et liv uten utfordringer, sier Anne Lein. (...)

Snikende sykdom
Til tross for at hun er utdannet sykepleier, og symptomene var mange, forsto ikke Anne Lein selv at hun var syk. Sykdommen kom snikende, men i 2008 begynte hun for alvor å kjenne at noe var galt. Hun gjennomgikk da en stor omstilling i arbeidslivet, samtidig som hun hadde flere andre stresstopper. Det var et år med både sykdom og dødsfall i familien.

- Over tid ble dette en ubalanse, som førte til at jeg følte jeg mistet kontrollen, og som endte det med kollaps.

Blant symptomene som kom snikende, var hjertebank og høy hvilepuls - til tross for at hun trente mye og alltid hadde vært i god form. Hun opplevde også nedsatt konsentrasjon, tretthet, nedsatt muskelkraft, skjelvende hender og generell uro i kroppen. Det var vanskelig å slappe av og sove om natten, og hun gikk ned 8 kg i vekt. Hyperaktivitet, forvirring, nervøsitet, irritabilitet, svingende humør, økt appetitt, hevelse rundt øynene, følelse av rusk i øyet, lav toleranse for høye lyder og skarpt lys, var også blant de mange symptomene hun levde med.

Les også vår pasientinformasjon: Høyt stoffskifte (...)

- Ny behandling for tyroidea-øyesykdom?

(Anm: Ny behandling for tyroidea-øyesykdom? Blant pasienter med Graves' sykdom får 40 prosent øyesykdom med utvikling av utstående øyne, proptose - eksoftalmus. En ny medisin synes å kunne bremse utviklingen av proptose. (…) Forskning de senere år har avdekket at insulin-liknende vekstfaktor I reseptor (IGF-IR) spiller en avgjørende rolle i patogenesen til sykdommen3. Den aktuelle studien var en randomisert, dobbelt-blind, placebo kontrollert studie der pasienter med aktiv tyreoideasykdom ble randomisert til enten å motta intravenøse injeksjoner med IGF-IR-hemmeren teprotumumab eller placebo hver 3. uke i totalt 21 uker4. Det primære utfallsmålet var proptose respons, en reduksjon av proptose med ≥2 mm ved uke 24. (nhi.no 10.2.2020).)

- Thyroid hormones (THs), T3 and T4, play an essential role in the development and metabolism of many tissues and organs, and have profound metabolic effects in adult life

THYROID HORMONES RECEPTORS ARE PRESENT AND EFFECTIVE ON HEALTHY AND RUPTURED ROTATOR CUFF TENDONS. A PRELIMINARY REPORT
Br J Sports Med 2013;47:e3
Abstracts from the 3rd European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP) conference on 25–27 April 2013

Abstract Thyroid hormones (THs), T3 and T4, play an essential role in the development and metabolism of many tissues and organs, and have profound metabolic effects in adult life. Thyroid hormone receptors (TRs) seem to be ubiquitous, but, to our knowledge, their presence in tenocytes has not been investigated. We therefore evaluated the expression pattern of TRs isoforms in three groups of patients: one with rotator cuff tendons tears and with thyroid diseases, one with rotator cuff tendons tears without thyroid diseases, and one with healthy rotator cuff tendons and no thyroid disease. In addition, we evaluated the action of THs on growth and apoptosis of primary tenocyte cultures. The α/β nuclear receptor isoforms are present in healthy and pathologic rotator cuff tendons. THs enhance the growth and counteract apoptosis in primary tenocyte cultures in a dose and time dependent manner. (...)

Thyroid hormones and mitochondria: with a brief look at derivatives and analogues
Mol Cell Endocrinol. 2013 Jun 12. pii: S0303-7207(13)00244-X
Abstract Thyroid hormones (TH) have a multiplicity of effects. Early in life, they mainly affect development and differentiation, while later on they have particularly important influences over metabolic processes in almost all tissues. It is now quite widely accepted that thyroid hormones have two types of effects on mitochondria. The first is a rapid stimulation of respiration, which is evident within minutes/hours after hormone treatment, and it is probable that extranuclear/non-genomic mechanisms underlie this effect. The second response occurs one to several days after hormone treatment, and leads to mitochondrial biogenesis and to a change in mitochondrial mass. The hormone signal for the second response involves both T3-responsive nuclear genes and a direct action of T3 at mitochondrial binding sites. T3, by binding to a specific mitochondrial receptor and affecting the transcription apparatus, may thus act in a coordinated manner with the T3 nuclear pathway to regulate mitochondrial biogenesis and turnover. Transcription factors, coactivators, corepressors, signaling pathways and, perhaps, all play roles in these mechanisms. This review article focuses chiefly on TH, but also looks briefly at some analogues and derivatives (on which the data is still somewhat patchy). We summarize data obtained recently and in the past to try to obtain an updated picture of the current research position concerning the metabolic effects of TH, with particular emphasis on those exerted via mitochondria. (...)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Tidligere ukjent beskyttelsesrolle avdekket for telomerase i somatisk aldring av celle.

(Anm: Previously Unknown Protective Role Uncovered for Telomerase in Somatic Cell Aging. New research from the University of Maryland and the NIH has shown that telomerase is reactivated in adult somatic cells at the latter stage of cell aging, which acts as a buffer to reduce the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. Scientists can now say that regulated activation of telomerase at a critical point in a cell's life cycle serves an important function. (…) Results from the new study, reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) have shown that telomerase is reactivated in normal adult cells at the latter stage of cell aging, and this activity reduces the potential for DNA damage that could lead cells to become cancerous. (genengnews.com 4.9.2019).)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en ekstra stor rolle i menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (sciencedaily.com 24.9.2015).)

(Anm: Link påvist mellom autoimmune sykdommer, legemidler (bl.a. antidepressiva, antihistamin etc.) og farlig tilstand mht. hjerterytme. (Link found between autoimmune diseases, medications, and a dangerous heartbeat condition.) (medicalnewstoday.com 7.7.2015.)

- Sjekk om du har lavt stoffskifte

Guide: Så farligt er lavt stofskifte
bt.dk 4.11.2013
Det er en god idé at få tjekket dit stofskifte. Har du lavt stofskifte, kan du nemlig få svært ved at blive gravid – eller, når du er blevet det, risikere at skade barnet. Se faresignalerne, symptomer og løsninger i denne guide. (...)

Sjekk om du har lavt stoffskifte
dagbladet.no 7.1.2011
Trett, uopplagt og opp i vekt? Her er symptomene. (...)

Vanskelig diagnose
Det kan være vanskelig å stille diagnosen hvis du har lavt stoffskifte, fordi de tidlige symptomene ligner på mange andre tilstander.

Det kan lett forveksles med symptomene ved for eksempel depresjon, ME, hjertesykdom og kreft. En enkel blodprøve kan avsløre om lavt stoffskifte er problemet. (...)

(Anm: Skjoldkjertel (no.wikipedia.org).)

- Symptomer på lavt stoffskifte

Symptomer på lavt stoffskifte
nhi.no 12.1.2012
Tristhet, tiltaksløshet, økt søvnbehov og forstoppelse er bare noen av symptomene på lavt stoffskifte. Symptomene kommer ofte snikende.

Ifølge amerikanske tall er det anslått av 10-15 prosent av de som har fått diagnosen depresjon, i virkeligheten har en mangel på hormonet tyroksin - altså lavt stoffskifte.

Skjoldbruskkjertelen er en liten, sommerfugl-formet kjertel som befinner seg like under adamseplet, og den omslutter luftrøret. Skjoldbruskkjertelen produserer tyroksin - hormonene som kontrollerer stoffskiftet (metabolismen) og hastigheten kroppens celler arbeider i. Tyroksin påvirker funksjonsnivået i så og si alle kroppens celler. (...)

(Anm: OG SÅ MÅ DU IKKE STILLE SPØRSMÅL! av Per Egil Hegge.)

(Anm: Behandling af hyper- og hypotyreose (irf.dk 13.8.2013 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

- Thyreoideahormonavhengige nerveceller styrer blodtrykket

Thyreoideahormonavhengige nerveceller styrer blodtrykket
tidsskriftet.no 15.3.2013
En nyoppdaget gruppe nerveceller i hjernen regulerer blodtrykk og pulsfrekvens hos mus. De kontrolleres av thyreoideahormoner.

Forskere har nylig identifisert en ny gruppe nerveceller i fremre hypothalamus hos mus (1). Cellene ble karakterisert ved nærvær av proteinet parvalbumin. De hadde spesifikke intracellulære reseptorer for thyreoideahormoner. Selektiv fjerning av disse nevronene førte til økning i gjennomsnittlig arterietrykk og pulsfrekvens. Hos mus med en inaktiv hormonreseptor ble det identifisert færre parvalbuminpositive nerveceller. Dette tyder på at thyreoideahormoner påvirker utviklingen av disse kontrollnevronene. Hypotyreose hos mor kunne ha en avgjørende rolle i utviklingen av denne nevrongruppen hos fosteret og være en risikofaktor for hjerte- og karsykdom senere i livet.

– Thyreoideahormoner virker inn på hjertet og det sympatiske nervesystem ved å øke hjertefrekvens, slagvolum og blodtrykk, sier professor Joel Glover ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – I denne studien oppdaget man at thyreoideahormoneksponering i fosterlivet hos mus er nødvendig for utviklingen av en spesifikk nervecellepopulasjon i hypothalamus som regulerer kardiovaskulær funksjon. Fordi hypothalamus står for en overordnet styring av både thyreoidea og det sympatiske nervesystemet, viser denne oppdagelsen en tidligere ukjent interaksjon mellom nervøs og endokrin regulering av kardiovaskulær funksjon, sier han.

– Spesielt interessant er det utviklingsmessige aspektet. For lavt thyreoideahormonnivå i fosterlivet gir færre nerveceller i den nyoppdagede populasjonen og dermed irreversibel hypertensjon senere i livet. Fosterets thyreoideahormonnivå bestemmes av dets egen produksjon og av overføring fra moren. Dette kan være både genetiske og epigenetiske effekter. Funnene kan føre til endringer i dagens behandling av kardiovaskulær sykdom og thyreoideaforstyrrelser og viser en potensielt viktig utviklingsmessig patofysiologisk mekanisme for hjerte- og karsykdommer, sier Glover. (...)

(Anm: Thyroid hormone is required for hypothalamic neurons regulating cardiovascular functions. J Clin Invest. 2013;123(1):509–516 (January 2, 2013).)

(Anm: Thyroid hormone and seasonal rhythmicity. Thyroid hormone and seasonal rhythmicity. Front. Endocrinol. 2014;5:19 (26 February 2014).)

- For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen. (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke.)

(Anm: For Some, Psychiatric Trouble May Start in Thyroid (For enkelte starter psykiatriske problemer i skjoldbruskkjertelen) (...) (- Dr. Davis sa at det er vanlig at mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer blir feildiagnostisert som psykisk syke. (...) (Dr. Davis said it is common for people with thyroid problems to be given a misdiagnosis of psychiatric illness.) (nytimes.com 21.11.2011).)

(Anm: Subclinical hyperthyroidism associated with an increased risk of hip and other fractures (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: High-normal thyroid hormone level in pregnancy may affect fetal brain development (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Triiodothyronine Prevents Cardiac Ischemia/Reperfusion Mitochondrial Impairment and Cell Loss by Regulating miR30a/p53 Axis. Endocrinology. 2014 Aug 19:en20141106. [Epub ahead of print].)

- Subklinisk hypertyreose. Kliniske nøkkelpunkter subklinisk hypertyreoidisme.

(Anm: Subclinical Hyperthyroidism. Key Clinical Points Subclinical Hyperthyroidism - Subclinical hyperthyroidism, in which serum thyroid hormone levels are within the reference range but serum thyrotropin levels are subnormal (≤0.4 mU per liter), may be caused by overproduction of endogenous thyroid hormone or excessive ingestion of exogenous thyroid hormone. - Progression to overt hyperthyroidism may occur, especially when serum thyrotropin levels are less than 0.1 mU per liter. - Even without progression to overt hyperthyroidism, subclinical hyperthyroidism can be associated with adverse outcomes, including cardiovascular disease (e.g., atrial fibrillation, heart failure, and coronary heart disease), bone loss, fractures, and dementia, particularly in persons older than 65 years of age with severe disease. - Although data are lacking from randomized clinical trials to guide treatment decisions, professional organizations recommend treatment of subclinical hyperthyroidism in persons older than 65 years of age and postmenopausal women, especially when serum thyrotropin levels are less than 0.1 mU per liter. N Engl J Med 2018; 378:2411-2419.)

- Virusinfeksjon kan gi autoimmun tyreoiditt

Virusinfeksjon kan gi autoimmun tyreoiditt
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1570 (20.8.2013)
Virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av autoimmune tyreoiditter, viser funn fra Sara Salehi Hammerstads doktorgrad.

Autoimmune tyreoiditter består hovedsakelig av Graves sykdom og Hashimotos tyreoiditt og er blant de hyppigste stoffskifte- og autoimmune sykdommer. Årsaken til sykdommene er ikke kjent, men antas å være en kombinasjon av predisponerende gener og miljøfaktorer som kan utløse en autoimmun reaksjon.

– I mitt doktorgradsarbeid har jeg påvist virus i thyreoideavev fra tidlig stadium av autoimmune tyreoiditter. I vev fra pasienter med Graves sykdom ble enterovirus-RNA og viruskapsidprotein 1 oftere påvist enn i vev fra kontrollgruppen. Ved Hashimotos tyreoiditt fant vi betydelig destruksjon av vevet og uttalt betennelse. Dette viser at sykdomsprosessen har startet mye tidligere enn på det tidspunktet tilstanden ble oppdaget, sier Hammerstad.

– Vi har også undersøkt ekspresjonen av myksovirus-resistansprotein A (MxA), en surrogatmarkør for lokal produksjon av interferonsom respons på virusinfeksjon. Antall MxA-positive celler og ekspresjon av MxA i epitelceller og endotelceller var økt i alle stadier i Hashimotos tyreoiditt og tidlig i forløpet av Graves sykdom. Dette kan være et indirekte tegn på virusinfeksjon.

– Tidligere studier har basert seg på funn fra blodprøver hos pasienter med mangeårig sykdom og som var under behandling. Funn fra vev i tidlig stadium av tyreoiditten bidrar til en bedre forståelse av mekanismene bak sykdommen. Hvis virus er en utløsende faktor for sykdommen, er det mulig å forebygge med vaksiner eller behandle med antivirale medisiner før vevet og hormonproduksjonen blir ødelagt. (...)

(Anm: A trigger that likely unleashes autoimmune disease (…) Dubbed 'rogue germinal centre B cells', these previously undetected cells are renegade versions of the germinal centre B cells that make the 'high affinity' antibodies required for long-term immunity. (medicalnewstoday.com 15.5.2015).)

(Anm: Hva er symptomene på Hashimotos sykdom? (Faktaark Hashimotos sykdom) (womenshealth.gov).)

- Autoimmune sykdommer og alvorlige infeksjoner som risikofaktorer for sinnslidelser en landsomfattende studie

Autoimmune Diseases and Severe Infections as Risk Factors for Mood Disorders A Nationwide Study (Autoimmune sykdommer og alvorlige infeksjoner som risikofaktorer for sinnslidelser en landsomfattende studie)
JAMA Psychiatry. 2013;():1-9 (Published online )
Importance Mood disorders frequently co-occur with medical diseases that involve inflammatory pathophysiologic mechanisms. Immune responses can affect the brain and might increase the risk of mood disorders, but longitudinal studies of comorbidity are lacking.

Objective To estimate the effect of autoimmune diseases and infections on the risk of developing mood disorders.

Design Nationwide, population-based, prospective cohort study with 78 million person-years of follow-up. Data were analyzed with survival analysis techniques and adjusted for calendar year, age, and sex.

Setting Individual data drawn from Danish longitudinal registers.

Participants A total of 3.56 million people born between 1945 and 1996 were followed up from January 1, 1977, through December 31, 2010, with 91 637 people having hospital contacts for mood disorders.

Main Outcomes and Measures The risk of a first lifetime diagnosis of mood disorder assigned by a psychiatrist in a hospital, outpatient clinic, or emergency department setting. Incidence rate ratios (IRRs) and accompanying 95% CIs are used as measures of relative risk.

Results A prior hospital contact because of autoimmune disease increased the risk of a subsequent mood disorder diagnosis by 45% (IRR, 1.45; 95% CI, 1.39-1.52). Any history of hospitalization for infection increased the risk of later mood disorders by 62% (IRR, 1.62; 95% CI, 1.60-1.64). The 2 risk factors interacted in synergy and increased the risk of subsequent mood disorders even further (IRR, 2.35; 95% CI, 2.25-2.46). The number of infections and autoimmune diseases increased the risk of mood disorders in a dose-response relationship. Approximately one-third (32%) of the participants diagnosed as having a mood disorder had a previous hospital contact because of an infection, whereas 5% had a previous hospital contact because of an autoimmune disease.

Conclusions and Relevance Autoimmune diseases and infections are risk factors for subsequent mood disorder diagnosis. These associations seem compatible with an immunologic hypothesis for the development of mood disorders in subgroups of patients. (...)

(Anm: Autoimmune sykdommer. (nhi.no 23.8.2013).)

(Anm: Immuno-psychiatry: when your body makes its own angel dust - anti-NMDA receptor encephalitis. A new study in Biological Psychiatry reports structural brain damage from an autoimmune encephalitis that impairs behavior in ways that are somewhat similar to the effects of "angel dust". The body sometimes makes substances that have effects on the brain in ways that resemble the effects of illicit drugs. In their paper, the authors report findings on a syndrome called anti-NMDA receptor encephalitis that arises when the body makes antibodies that target one of the subunits of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) subtype of receptor for the chemical messenger, glutamate. The antibodies appear to mimic effects produced by the drug phencyclidine (PCP), also known as "angel dust", which produces a schizophrenia-like syndrome by blocking the NMDA glutamate receptor. Schizophrenia itself is also associated with NMDA receptor dysfunction. Senior author of the study, Dr. Carsten Finke, Professor at Charité-Universitätsmedizin Berlin, explains, "Anti-NMDA receptor encephalitis is a recently discovered autoimmune disorder of the brain, which causes a severe neuropsychiatric syndrome with behavioral changes, psychosis, memory loss, and decreased levels of consciousness. Although many patients recover well, the majority suffer from long-term cognitive impairment." (medicalnewstoday.com 26.4.2016).)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...) described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- «Intestinal interleukin-17 reseptorsignalisering formidler gjensidig kontroll av tarmmikrobiota og autoimmun betennelse (inflammasjon).

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) «(…) Betinget sletting av IL-17R i tarmepitelet viste at det var et gjensidig forhold mellom tarmmikrobiota og tarmenes IL-17R-signalering som kontrollerte dysbiose, fremtvunget utvikling av Th17 og regulert følsomhet (mottakelighet) for autoimmun betennelse (inflammasjon).» (Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation.) Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671).)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

- Menneskelig tarmmikrobe kan bidra til å behandle autoimmune sykdommer, sier forskere. (Av tre bakteriestammer oppdaget de at en mikrobe, Prevotella histicola, effektivt undertrykte immunforsvar i den prekliniske modellen av MS.)

(Anm: Human gut microbe may help treat autoimmune diseases, say researchers. Mayo Clinic researchers, along with colleagues at the University of Iowa, report that a human gut microbe discovered at Mayo Clinic may help treat autoimmune diseases, such as multiple sclerosis. The findings appear in Cell Reports. (medicalnewstoday.com 8.8.2017).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671.)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

(Anm: Cellfälla nytt vapen mot autoimmuna sjukdomar. En fälla som fångar in celler som eldar på inflammationer i kroppen: Den nya svenska metoden att behandla autoimmuna sjukdomar kan komma ut på klinikerna nästa år. Först ut är ulcerös kolit. (…) Dit hör tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom, MS, psoriasis samt förlamningssjukdomen ALS. (nyteknik.se 4.2.2016).)

- Autoimmunitet i psykiatri

Autoimmunity in psychiatry
The British Journal of Psychiatry (2012) 200: 353-355 (May)
Abstract Current knowledge of the role of autoimmunity in the pathogenesis of the main psychiatric disorders is briefly outlined. The significance of immunological effects on synaptic transmission and associated neuropsychiatric syndromes is emphasised. Clinical psychiatrists are encouraged to keep abreast of developments in this increasingly important area. (...)

(Anm: Common Causes of Depression - The causes of depression are not entirely understood, but are thought to be multi-factorial (about.com).)

Prevalence of autoimmune diseases in in-patients with schizophrenia: nationwide population-based study
British Journal of Psychiatry 2012 (Published online ahead of print March 22)
Background The association between autoimmune diseases and schizophrenia has rarely been systematically investigated.
Aims To investigate the association between schizophrenia and a variety of autoimmune diseases and to explore possible gender variation in any such association.
Method Taiwan’s National Health Insurance Research Database was used to identify 10 811 hospital in-patients with schizophrenia and 108 110 age-matched controls. Univariate and multiple logistic regression analyses were performed, separately, to evaluate the association between autoimmune diseases and schizophrenia. We applied the false discovery rate to correct for multiple testing.
Results When compared with the control group, the in-patients with schizophrenia had an increased risk of Graves’ disease (odds ratio (OR) = 1.32, 95% CI 1.04–1.67), psoriasis (OR = 1.48, 95% CI 1.07–2.04), pernicious anaemia (OR = 1.71, 95% CI 1.04–2.80), celiac disease (OR = 2.43, 95% CI 1.12–5.27) and hypersensitivity vasculitis (OR = 5.00, 95% CI 1.64–15.26), whereas a reverse association with rheumatoid arthritis (OR = 0.52, 95% CI 0.35–0.76) was also observed. Gender-specific variation was found for Sjögren syndrome, hereditary haemolytic anaemia, myasthenia gravis, polymyalgia rheumatica and dermatomyositis.
Conclusions Schizophrenia was associated with a greater variety of autoimmune diseases than was anticipated. Further investigation is needed to gain a better understanding of the aetiology of schizophrenia and autoimmune diseases. (...)

(Anm: Myasthenia gravis er en sykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen. Forskjellige muskelgrupper kan rammes i ulik grad. Tilstanden regnes som en autoimmun sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret. (nhi.no).)

(Anm: Localised myxoedema complicating Graves’ disease. A 48 year old man diagnosed as having Graves’ disease (ophthalmopathy and thyrotoxicosis) eight years earlier presented with progressive, non-pitting thickening of the skin in both feet and the pretibial and lateral area of each leg. BMJ 2016;352:i156 (Published 19 January 2016).)

(Anm: Unilateral facial swelling in a thyrotoxic patient. BMJ 2017;356:j534 (Published 09 February 2017).)

- Levothyroxine (T4) i psykiatrien: Problem knyttet til absorpsjon etter oral dosering i psykiatrien

Levothyroxine in Psychiatry: Issues Related to Absorption After Oral Dosing (Levothyroxine i psykiatrien: Problem knyttet til absorpsjon etter oral dosering)
J Clin Psychiatry 2013;74(8):e744–e746
Levothyroxine (T4) supplementation may be necessary in various psychiatric contexts. There are many circumstances that result in diminished T4absorption after oral dosing. These include drugs and disorders associated with decreased gastric acidity; constituents of food such as fiber; items of consumption such as soy, coffee, and grapefruit juice; and drugs or supplements such as calcium, iron, sucralfate, orlistat, phosphate binders, and others. Patients are therefore best advised to take T4on an empty stomach, as distant as possible from food, beverages, and other medications; if this is not feasible, possible impairment in absorption can be accepted and the dose of T4titrated to target hormonal levels. However, if this is done, an unexpected hyperthyroid state may arise if the circumstances impairing T4absorption change. (...)

- Hva er symptomene på Hashimotos sykdom?

Hashimoto's disease fact sheet (Faktaark Hashimotos sykdom)
womenshealth.gov
What is Hashimoto's disease? (Hva er Hashimotos sykdom?)

Hashimotos sykdom er en autoimmun sykdom som påvirker skjoldbruskkjertelen. Den er også kalt Hashimotos tyreoiditt. Skjoldbruskkjertelen er en liten kjertel på forsiden av halsen. Skjoldbruskkjertelen produserer hormoner kalt T3 og T4 som regulerer hvordan kroppen bruker energi. Skjoldbruskkjertelens hormonnivåer er kontrollert av hypofysen, som er en kjertel i hjernen på størrelse med en ert. Den produserer thyreoideastimulerende hormon (TSH), som trigger skjoldbruskkjertelen til å produsere skjoldbruskkjertelhormoner. (Hashimoto’s disease is an autoimmune disease that affects the thyroid. It also is called Hashimoto’s thyroiditis (theye-royd-EYET-uhss). The thyroid is a small gland in the front of the neck. The thyroid makes hormones called T3 and T4 that regulate how the body uses energy. Thyroid hormone levels are controlled by the pituitary, which is a pea-sized gland in the brain. It makes thyroid stim ulating hormone (TSH), which triggers the thyroid to make thyroid hormone.)

Med Hashimotos sykdom lager immunsystemet antistoffer som skader skjoldbruskceller og forstyrre deres evne til å lag thyreoideahormon. Over tid kan thyroid skade forårsake for lave thyreoideahormonnivåer. Dette kalles en underaktiv skjoldbruskkjertel eller hypothyreose. En underaktiv skjoldbruskkjertel forårsaker hver funksjon av kroppen til å bremse ned, som hjertefrekvens, hjernefunksjon og hastigheten kroppen din omgjør mat til energi. Hashimotos sykdom er den vanligste årsaken til en underaktiv skjoldbruskkjertel. Det er nært knyttet til Graves syndrom, en annen autoimmun sykdom som påvirker skjoldbruskkjertel. (With Hashimoto’s disease, the immune system makes antibodies that damage thyroid cells and interfere with their ability to make thyroid hormone. Over time, thyroid damage can cause thyroid hormone levels to be too low. This is called an underactive thyroid or hypothyroidism (heye-poh-THEYE-royd-ism). An underactive thyroid causes every function of the body to slow down, such as heart rate, brain function, and the rate your body turns food into energy. Hashimoto’s disease is the most common cause of an underactive thyroid. It is closely related to Graves’ disease, another autoimmune disease affecting the thyroid.)

What are the symptoms of Hashimoto's disease? (Hva er symptomene på Hashimotos sykdom?)
Mange mennesker med Hashimotos sykdom har i mange år ingen symptomer. En forstørret skjoldbruskkjertel, kalt en struma, er ofte de første tegn på sykdom. Struma kan føre til forsiden av halsen hovner opp. Du eller din lege legger kanskje merke til struma. Hvis den er stor kan det føre til en tykkhetsfølelse i halsen eller gjør det vanskelig å svelge. Det fører sjelden til smerte. (Many people with Hashimoto’s disease have no symptoms for years. An enlarged thyroid, called a goiter, is often the first sign of disease. The goiter may cause the front of the neck to look swollen. You or your doctor may notice the goiter. If large, it may cause a feeling of fullness in the throat or make it hard to swallow. It rarely causes pain.)

Mange mennesker med Hashimotos sykdom utviklet en underaktiv skjoldbruskkjertel. De kan ha milde eller ingen symptomer først. Men symptomene har en tendens til å forverres over tid. Symptomer på en underaktiv skjoldbruskkjertel er: (Many people with Hashimoto’s disease develop an underactive thyroid. They may have mild or no symptoms at first. But symptoms tend to worsen over time. Symptoms of an underactive thyroid include:)

•Fatigue (Utmattelse)
•Weight gain (Vektøkning)
•Pale, puffy face (Blekt, oppsvulmet ansikt)
•Feeling cold (Kuldefølelse)
•Joint and muscle pain (Ledd- og muskelsmerter)
•Constipation (Forstoppelse)
•Dry, thinning hair (Tørt, tynt hår)
•Heavy menstrual flow or irregular periods (Kraftig menstrajon eller uregelmessige perioder)
•Depression (Depresjon)
•A slowed heart rate (Redusert hjerterytme)
•Problems getting pregnant (Problemer med å bli gravis)

Når du starter behandlingen vil du trenger oppfølging med TSH- test så legen kan finjustere din dose. Thyreoideahormon fungerer veldig langsomt i kroppen så det kan ta flere måneder etter starten av behandling for symptomer å forsvinne og struma å krympe. Hvis dosen er for sterk blir thyreoideahormonnivåer for høye. Dette kalles hyperthyrose. For mye thyreoideahormon kan føre til hjerteproblemer og bentap. Så det å finne riktig dose er viktig. (...) (When you start treatment, you will need a follow-up TSH test so your doctor can fine-tune your dose. Thyroid hormone acts very slowly in the body, so it can take several months after the start of treatment for symptoms to go away and goiter to shrink. If the dose is too strong, thyroid hormone levels will become too high. This is called hyperthyroidism. Too much thyroid hormone can cause heart problems and bone loss. So finding the right dose is important.)

(Anm: Localised myxoedema complicating Graves’ disease. A 48 year old man diagnosed as having Graves’ disease (ophthalmopathy and thyrotoxicosis) eight years earlier presented with progressive, non-pitting thickening of the skin in both feet and the pretibial and lateral area of each leg. BMJ 2016;352:i156 (Published 19 January 2016).)

What would happen if Hashimoto's disease is not treated? (Hva skjer hvis Hashimotos sykdom ikke behandles?)
Uten behandling kan Hashimotos sykdom utvikle seg og symptomer på en underaktiv skjoldbruskkjertel bli verre. En ubehandlet underaktiv skjoldbruskkjertel kan føre til ytterligere problemer, inklusive: (Without treatment, Hashimoto’s disease may progress and symptoms of an underactive thyroid can get worse. An untreated underactive thyroid can cause further problems, including:)

•Infertility (Barnløshet)
•Miscarriage (Spontanabort)
•Giving birth to a baby with birth defects (Fødseledefekter hos spedbarn)
•High cholesterol (Forhøyet kolesterolinnhold i blodet)

Severe underactive thyroid called myxedema (mik-suh-DEE-muh) can very rarely lead to:

•Heart failure (Hjertesvikt)
•Seizures (Anfall)
•Coma (Koma)
•Death (...) (Dødsfall)

Noen kvinner utvikler problemer med skjoldbruskkjertelen i det første året etter fødselen. Dette kalles postpartum tyreoiditt. Det begynner ofte med symptomer på en overaktiv skjoldbruskkjertel, som varer 2-4 måneder. Milde symptomer kan bli oversett. De fleste kvinner så utvikler symptomer på en lite aktiv skjoldbruskkjertel, som kan vare opptil et år. En underaktiv skjoldbruskkjertel må behandles. I de fleste tilfeller returnerer skjoldbruskkjerte til normal funksjon idet skjoldbruskkjertelen leges. (...) (Some women develop thyroid problems in the first year after giving birth. This is called postpartum thyroiditis (theye-royd-EYET-uhss). It often begins with symptoms of an overactive thyroid, which last 2 to 4 months. Mild symptoms might be overlooked. Most women then develop symptoms of an underactive thyroid, which can last up to a year. An underactive thyroid needs to be treated. In most cases, thyroid function returns to normal as the thyroid heals.)

(Anm: Skjoldbruskkjertelhormoner Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva er en autoimmun sykdom?

Autoimmune sykdommer
nhi.no 23.8.2013
Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Hva er en autoimmun sykdom?
I kroppen har vi spesialceller som danner stoffer som hjelper oss mot infeksjoner. Disse stoffene produseres av en bestemt type immunceller i lymfevevet. Stoffene som produseres, kalles antistoff. Antistoff har en rekke spesialiserte funksjoner, som vi ikke skal gå i detalj på her. Deres hovedfunksjon er å beskytte kroppen mot mikrober, som for eksempel bakterier og virus. Når slike mikrober kommer inn i kroppen blir de identifisert og immuncellene lager antistoffer som er skreddersydd for å angripe den inntrengende mikroben. Sammen med de hvite blodlegemene går de til angrep mot mikroben og tilintetgjør den. Denne prosessen tar noen dager. Hvis den samme mikroben på et senere tidspunkt trenger inn i kroppen, så er antistoffene ferdigkonstruerte og de masseproduseres for å gå til øyeblikkelig angrep.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev - om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptomer. Nedenfor er en liste over noen av de vanligste: (...)

(Anm: Cellfälla nytt vapen mot autoimmuna sjukdomar. En fälla som fångar in celler som eldar på inflammationer i kroppen: Den nya svenska metoden att behandla autoimmuna sjukdomar kan komma ut på klinikerna nästa år. Först ut är ulcerös kolit. (…) Dit hör tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom, MS, psoriasis samt förlamningssjukdomen ALS. (nyteknik.se 4.2.2016).)

– Antidepressiva: De meldingene vi har fått inn om det som går på alvorlige bivirkninger, dreier seg om kramper, økt angst og lavt stoffskifte, sier overlegen

Bruk av antidepressiva blant unge kan ha ført til selvmord
nrk.no 16.5.2012
STORE MØRKETALL: Overlege I statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier at de bivirkningsmeldingene de får inn, trolig bare er toppen av isfjellet. (...)

I løpet av de siste fem årene har legemiddelverket fått inn 19 meldinger om alvorlige bivirkninger blant barn og unge som bruker antidepressiva midler.

I ett av tilfellene begikk en 17 år gammel jente selvmord - mens en 12 år gammel gutt forsøkte å ta livet sitt.

Overlege i Statens Legemiddelver, Sigurd Hortemo, sier de ikke vet om hendelsene kan knyttes til medisinen, men sier det likevel er bekymringsfullt.

– Det er alvorlig. Men vi må huske på at norske psykiatere er tilbakeholdne med å skrive ut medikamenter til unge, så dette er barn som har alvorlige lidelser som skal behandles. (...)

5600 barn og unge på antidepressiva
I går fortalte NRK at over 5600 barn og unge helt ned i 6-årsalderen i Norge fikk utskrevet antidepressiva i fjor.

Det er 1000 flere enn for fem år siden.

Midlet er omstridt, ettersom forskerne ikke vet nok om hvordan medisinen fungerer når den kommer inn i en ung kropp.

Hortemo i legemiddelverket sier de derfor følger nøye med på de meldingan de får om mulige bivirkninger hos unge mennesker på antidepressiva.

– De meldingene vi har fått inn om det som går på alvorlige bivirkninger, dreier seg om kramper, økt angst og lavt stoffskifte, sier overlegen. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

- Antidepressiva etc. påvirker stoffskiftet

Paxil Birth Defects, Pregnancy Drugs and Finding Safer Alternatives (Seroxat-utløste fødselsdefekter, legemidler under graviditet, og det å finne sikrere alternativer)
news.yahoo.com 28.2.2011
(...) Would my baby be alive today if I had not taken Paxil? Further research revealed that the most common reason for second trimester pregnancy loss is hypothyroid (low functioning thyroid). I was discovered to have hypothyroid (when I was also taking the Paxil). I was on Synthroid (Levothyroxine) during that pregnancy. As thyroid was ruled out, as well as other possible causes eliminate by autopsy, then Paxil looks like the likely suspect. I was also able to wean myself off from seven years of Paxil in about two weeks, with minimal side effects. I've had multiple improvements in health since quitting. I don't think that proper research was conducted on quitting SSRIs at the time of my pregnancy.

It seems that pregnancy drugs are like traffic signals: there must be a certain number of traffic accidents in a given location to warrant municipalities setting up traffic signals. Do a certain number of miscarriages, stillborn infants and infant birth defects need to occur before a drug is declared unsafe? (...)

Thyroid hormones in the rat amygdala as common targets for antidepressant drugs, mood stabilizers, and sleep deprivation
Biol Psychiatry. 2003 Nov 15;54(10):1049-59.
BACKGROUND: There have been repeated reports of antidepressant effects of thyroid hormones. In this study, we investigated whether antidepressant treatments enhance the concentrations of thyroid hormones in rat brain.

METHODS: Each of the groups of rats was treated for 14 days with one of the following: an antidepressant drug (desipramine, paroxetine, venlafaxine, or tianeptine); a mood stabilizer (lithium or carbamazepine); or 8 hours' partial sleep deprivation. Thyroid hormone concentrations were quantified in homogenates, nuclei, mitochondria, synaptosomes, myelin, and microsomes in 11 rat brain areas.

RESULTS: No drug effects were seen on nuclear triiodothyronine (T(3)) concentrations in any brain area. In the amygdala, all antidepressant drugs enhanced the levels of T(3) in the myelin fraction. Triiodothyronine molecules were identified in the myelin by immunogold labeling. Quantification of the major lipid components showed a selective decrease in cholesterol in the myelin of the amygdala after desipramine treatment. Desipramine induced an increase in protein concentrations, 3,5-diiodothyronine levels, and the activity of the mitochondrial enzyme succinate dehydrogenase in the mitochondria of the amygdala. Lithium, carbamazepine, and partial sleep deprivation raised the levels of T(3) in synaptosomes of the amygdala.

CONCLUSIONS: These results demonstrate that thyroid hormones in the amygdala are a common target of different antidepressant and mood-stabilizing therapies. (...)

(Anm: Triiodothyronine Prevents Cardiac Ischemia/Reperfusion Mitochondrial Impairment and Cell Loss by Regulating miR30a/p53 Axis. Endocrinology. 2014 Aug 19:en20141106. [Epub ahead of print].)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action?) Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

Reversible escitalopram-induced hypothyroidism
Gen Hosp Psychiatry. 2010 Sep-Oct;32(5):559.e5-7.
Some drugs can cause alterations in the concentration of thyroid hormones in blood even without clinical signs of dysfunction or pathology of the thyroid gland.

part from the well-known relationship between depression and hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis, and the impact of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on thyroid indices, hypothyroidism is a very rare adverse effect of SSRI treatment. However, the case presented here demonstrates that escitalopram may have the potential to induce hypothyroidism without any significant clinical signs and symptoms. Therefore, the possibility of SSRI-induced asymptomatic hypothyroidism presented here may help clinicians in this regard. (...)

- Bruk av antiepileptika gir økt risiko for hypotyreose

Use of antiepileptic drugs and risk of hypothyroidism (Bruk av antiepileptika og risiko for hypotyreose)
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Aug 15. [Epub ahead of print]
PURPOSE: This study aimed to investigate the risk of clinically significant hypothyroidism among all the currently available antiepileptic drugs (AED). (...)

CONCLUSION: The results indicated an increased risk of hypothyroidism among patients using AEDs, especially phenytoin, valproate, phenobarbital, carbamazepine, and oxcarbazepine. The findings also provided strong grounds for further investigations on acute thyroid adverse effect induced by phenytoin. (...)

- Synaptic and Non-Synaptic Mitochondria in Hippocampus of Adult Rats Differ in Their Sensitivity to Hypothyroidism

Synaptic and Non-Synaptic Mitochondria in Hippocampus of Adult Rats Differ in Their Sensitivity to Hypothyroidism
Cell Mol Neurobiol. 2012 Jun 17. [Epub ahead of print]
Abstract Hypothyroidism in humans provokes various neuropsychiatric disorders, movement, and cognitive abnormalities that may greatly depend on the mitochondrial energy metabolism. Brain cells contain at least two major populations of mitochondria that include the non-synaptic mitochondria, which originate from neuronal and glial cell bodies (CM), and the synaptic (SM) mitochondria, which primarily originate from the nerve terminals. Several parameters of oxidative stress and other parameters in SM and CM fractions of hippocampus of adult rats were compared among euthyroid (control), hypothyroid (methimazol-treated), and thyroxine (T4)-treated hypothyroid states. nNOS translocation to CM was observed with concomitant increase of mtNOS's activity in hypothyroid rats. In parallel, oxidation of cytochrome c oxidase and production of peroxides with substrates of complex I (glutamate + malate) were enhanced in CM, whereas the activity of aconitase and mitochondrial membrane potential (ΔΨ(m)) were decreased. Furthermore, the elevation of mitochondrial hexokinase activity in CM was also found. No differences in these parameters between control and hypothyroid animals were observed in SM. However, in contrast to CM, hypothyroidism increases the level of pro-apoptotic K-Ras and Bad in SM. Our results suggest that hypothyroidism induces moderate and reversible oxidative/nitrosative stress in hippocampal CM, leading to the compensatory elevation of hexokinase activity and aerobic glycolysis. Such adaptive activation in glycolytic metabolism does not occur in SM, suggesting that synaptic mitochondria differ in their sensitivity to the energetic disturbance in hypothyroid conditions. (...)

(Anm: Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1817(6):851-62. Epub 2011 Sep 2.)

(Anm: Selective inhibition of deactivated mitochondrial complex I by biguanides. Biochemistry. 2015 Feb 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise increases mitochondrial complex I activity and DRP1 expression in the brains of aged mice. Abstract. Exercise is known to have numerous beneficial effects. Recent studies indicate that exercise improves mitochondrial energetics not only in skeletal muscle but also in other tissues. (…) Our results suggest that exercise training in old mice can improve brain mitochondrial function through effects on electron transport chain function and mitochondrial dynamics without increasing mitochondrial biogenesis. Exp Gerontol. 2017 Jan 17. pii: S0531-5565(16)30505-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Exercise prevents cellular aging by boosting mitochondria (medicalnewstoday.com 8.3.2017).)

(Anm: Trening er best for å redusere tilbakefall av brystkreft. Exercise is best for reducing breast cancer recurrence. The research was conducted by Dr. Ellen Warner, of the Sunnybrook Health Sciences Centre in Canada, in collaboration with coauthor Dr. Julia Hamer, and the findings were published in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: Perinatal vs. Genetic Programming of Serotonin States Associated with Anxiety. Neuropsychopharmacology. 2014 Dec 19.)

(Anm: Early exposure to antidepressants affects adult anxiety, serotonin transmission (sciencedaily.com 19.12.2014).)

(Anm: Bruk av antidepressiva i svangerskapet kan gi mer engstelige barn. Tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet. (fhi.no 15.4.2015).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

- Hypothyreose ikke uvanlig under graviditet

Low Thyroid Levels not Uncommon in Pregnancy (Lave thyreoideanivåer ikke uvanlig under graviditet)
medpagetoday.com 5.1.2012
Gestational hypothyroidism may be more common than thought, affecting nearly 500,000 women each year, researchers estimated.

Of 117,892 women from the ages of 18 to 40, 15% tested positive for gestational hypothyroidism, Jon M. Nakamoto, MD, PhD, and colleagues from Quest Diagnostics, reported online in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Based on this finding, the researchers estimated that as many as 483,000 pregnant women with gestational hypothyroidism may go undetected each year.

Asian women were almost five times more likely to test positive for gestational hypothyroidism than African-American women (19.3% compared with 6.7%) and slightly more likely than Caucasian and Hispanic women (16.4% and 15.2%, respectively). Positivity rates differed significantly across ethnicities at P<0.001. (...)

(Anm: National status of testing for hypothyroidism during pregnancy and postpartum" J Clin Endocrinol Metab 2012; 97.)

(Anm: Neonatal Thyrotoxicosis Engl J Med 2014; 370:1237 (March 27, 2014).)

(Anm: Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ 2014;349:g5128 (21 August 2014).)

Ammetrøbbel kan gi fødselsdepresjon
aftenposten.no 8.2.2012
Vanskeligheter knyttet til amming er en viktig faktor i utvikling av fødselsdepresjon, viser en ny undersøkelse.

- Alle vil jo det beste for barnet sitt og selvsagt er amming viktig, men her i landet assosieres det å amme med å være en god mor. Dette setter stort press på nybakte mødre, ikke minst fordi svært mange har problemer med ammingen, sier Silje Marie Haga til forskning.no.

Hun har nylig gjennomført en undersøkelse av 350 nybakte mødre til sin doktoravhandling i psykologi om risikofaktorer for å utvikle fødselsdepresjon, og hun fant ut at mange mødre får for lite praktisk hjelp og oppfølging hvis de har ammeproblemer.

- Helsepersonell bør være mer tilgjengelig med konkret hjelp, og mødre må få lavere terskel for å be om hjelp med amming, mener Haga.

Hun understreker at fødselsdepresjon kan ha mange årsaker som virker sammen, og flere av dem som rammes har vært deprimerte tidligere i livet eller under graviditeten. (...)

The Debate over Thyroid-Function Screening in Pregnancy
N Engl J Med 2012; 366:562-563 (February 9)
Maternal hypothyroidism in pregnancy has been associated with a range of adverse outcomes, most importantly miscarriage, preterm delivery, and reduced cognitive function in offspring.1 In surveys, almost half the obstetricians in private practices in Maine2 and the majority of obstetricians in a Boston academic center3 reported ordering thyroid-function tests for screening in pregnancy. Most guidelines recommend the testing of thyroid function only in women at increased risk, known as case finding, rather than universal screening.4,5 The case-finding approach overlooks a large number of women with abnormal thyroid-function tests1,6; however, in a randomized trial, universal thyroid-function screening and treatment did not improve overall pregnancy outcomes as compared with testing only high-risk women.7

An association between maternal hypothyroxinemia and reduced IQ test performance in children has been recognized for decades.8 More recently, children of women with an elevated thyrotropin level (>99.7th percentile) in the second trimester of pregnancy were reported to have IQ scores at ages 7 to 9 years that on average were 4 points lower than children of euthyroid women; about one fifth of these children had an IQ of less than 85.9 These findings focused efforts on identifying and treating hypothyroidism in pregnancy with the aim of preventing cognitive deficits in offspring. (...)

Antenatal Thyroid Screening and Childhood Cognitive Function
N Engl J Med 2012; 366:493-501 (February 9)
Background Children born to women with low thyroid hormone levels have been reported to have decreased cognitive function.

Methods We conducted a randomized trial in which pregnant women at a gestation of 15 weeks 6 days or less provided blood samples for measurement of thyrotropin and free thyroxine (T4). Women were assigned to a screening group (in which measurements were obtained immediately) or a control group (in which serum was stored and measurements were obtained shortly after delivery). Thyrotropin levels above the 97.5th percentile, free T4 levels below the 2.5th percentile, or both were considered a positive screening result. Women with positive findings in the screening group were assigned to 150 μg of levothyroxine per day. The primary outcome was IQ at 3 years of age in children of women with positive results, as measured by psychologists who were unaware of the group assignments. (...)

Conclusions Antenatal screening (at a median gestational age of 12 weeks 3 days) and maternal treatment for hypothyroidism did not result in improved cognitive function in children at 3 years of age. (Funded by the Wellcome Trust UK and Compagnia di San Paulo, Turin; Current Controlled Trials number, ISRCTN46178175.) (...)

- Mangel på jod i kostholdet kan føre til forstyrrelser i stoffskiftet

Melka har forandret seg
nrk.no 4.2.2012
De viktigste kildene til jod er saltvannsfisk, skalldyr, i tillegg til melkeprodukter.

Nye analyser tyder på at innholdet av jod i norsk melk er redusert med 40 prosent siden år 2000. Nå har Tine varslet helsemyndighetene.

Mangel på jod i kostholdet kan føre til forstyrrelser i stoffskiftet, og i verste fall sykdommen struma. Over halvparten av jodinnholdet i norsk kosthold kommer fra meieriprodukter.

Både Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring er koblet inn. Også Mattilsynet er varslet etter de nye funnene, skriver Stavanger Aftenblad. (...)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Effekten av utilstrekkelig jod-status hos britiske gravide kvinner på kognitive resultater hos deres barn

Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) (Effekten av utilstrekkelig jod-status hos britiske gravide kvinner på kognitive resultater hos deres barn: resultater fra Avon longitudinell (kohortstudie) studie av foreldre og barn (ALSPAC))
Lancet 2013 (Early Online Publication, 22 May 2013)
(...) Background As a component of thyroid hormones, iodine is essential for fetal brain development. Although the UK has long been considered iodine replete, increasing evidence suggests that it might now be mildly iodine deficient. We assessed whether mild iodine deficiency during early pregnancy was associated with an adverse effect on child cognitive development.

Methods We analysed mother—child pairs from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) cohort by measuring urinary iodine concentration (and creatinine to correct for urine volume) in stored samples from 1040 first-trimester pregnant women. We selected women on the basis of a singleton pregnancy and availability of both a urine sample from the first trimester (defined as ≤13 weeks' gestation; median 10 weeks [IQR 9—12]) and a measure of intelligence quotient (IQ) in the offspring at age 8 years. Women's results for iodine-to-creatinine ratio were dichotomised to less than 150 μg/g or 150 μg/g or more on the basis of WHO criteria for iodine deficiency or sufficiency in pregnancy. We assessed the association between maternal iodine status and child IQ at age 8 years and reading ability at age 9 years. We included 21 socioeconomic, parental, and child factors as confounders.

FindingsThe group was classified as having mild-to-moderate iodine deficiency on the basis of a median urinary iodine concentration of 91•1 μg/L (IQR 53•8—143; iodine-to-creatinine ratio 110 μg/g, IQR 74—170). After adjustment for confounders, children of women with an iodine-to-creatinine ratio of less than 150 μg/g were more likely to have scores in the lowest quartile for verbal IQ (odds ratio 1•58, 95% CI 1•09—2•30; p=0•02), reading accuracy (1•69, 1•15—2•49; p=0•007), and reading comprehension (1•54, 1•06—2•23; p=0•02) than were those of mothers with ratios of 150 μg/g or more. When the less than 150 μg/g group was subdivided, scores worsened ongoing from 150 μg/g or more, to 50—150 μg/g, to less than 50 μg/g.

Interpretation Our results show the importance of adequate iodine status during early gestation and emphasise the risk that iodine deficiency can pose to the developing infant, even in a country classified as only mildly iodine deficient. Iodine deficiency in pregnant women in the UK should be treated as an important public health issue that needs attention. (...)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Konfundering – et tilbakevendende problem.

(Anm: Konfundering – et tilbakevendende problem. Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som er beheftet med konfunderingsproblemer. (…) Hvordan håndtere konfundering? I en statistisk analyse kan man ta hånd om konfundering på forskjellige måter. Man kan gjennomføre en stratifisert analyse hvor man stratifiserer på den konfunderende variabelen, eller man kan justere for den konfunderende variabelen i en regresjonsanalyse. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. februar 2018.)

- Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor.

(Anm: Konfunder er det samme som bakenforliggende faktor. Det er et sentralt uttrykk i epidemiologisk forskning. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bakenforliggende faktorer er en type feilkilde i forskning. Hvis man ikke er oppmerksom på en bakenforliggende faktor, kan det føre til at man tar feil i vitenskapelig studier av årsaker og virkninger (årsaksforskning). En bakenforliggende faktor er noe som samvarierer med de de undersøkte årsakene og virkningene, men uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hyperthyreose kan belaste hjertet

Hyperthyroidism May Put Strain on Heart (Hyperthyreose kan belaste hjertet)
medpagetoday.com 1.5.2013
An overactive thyroid -- even one working in the high-normal range -- may put some people at risk for death from heart disease, researchers found.

In a retrospective Danish cohort study, patients with subclinical hyperthyroidism had a 24% increased risk of cardiovascular death (95% CI 1.09 to 1.41), Christian Selmer, MD, of Gentofte University Hospital in Denmark, and colleagues reported at the European Congress of Endocrinology meeting in Copenhagen.

Those who had high-normal levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) also had a 21% increased risk of death from heart disease.

"I think that the take-home message is that if a person has a family history with any thyroid problem, or has any signs of thyroid problems, then they should go for a check-up," Selmer said in a statement. "More than that, their family doctors need to be aware that any sign of thyroid abnormality can affect cardiovascular health, and they should act accordingly."

Irene Weiss, MD, of New York Medical College, who was not involved in the study, told MedPage Today that other studies have also suggested a mild increase in cardiovascular and all-cause mortality in patients with subclinical hyperthyroidism.

"This area is controversial," she said, "but other studies support these kinds of results."

In subclinical hyperthyroidism, levels of TSH are low, but levels of thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are normal. Low levels of TSH, which is produced in the pituitary gland and signals the body to produce more thyroid hormones, may indicate thyroid overactivity.

Hyperthyroidism has been linked to cardiovascular problems, but it remains unclear if subclinical hyperthyroidism and high-normal thyroid function are risk factors for cardiovascular death. (...)

(Anm: Subclinical hyperthyroidism and risk of cardiovascular and all-cause mortality. Endocrine Abstracts 2013;32:OC3.6.)

(Anm: Triiodothyronine Prevents Cardiac Ischemia/Reperfusion Mitochondrial Impairment and Cell Loss by Regulating miR30a/p53 Axis. Endocrinology. 2014 Aug 19:en20141106. [Epub ahead of print].)

- Pasientstemmer: Thyreoideasykdom

Patient Voices: Thyroid Disease (Pasientstemmer: Thyreoideasykdom)
nytimes.com 14.5.2010
The thyroid is a tiny gland in the neck whose overproduction or underproduction of hormones can cause a host of problems — including Graves’ disease, hyperthyroidism and the little-known Hashimoto’s syndrome. Here, six men and women speak about thyroid disease and its impact on their lives. (Join the discussion here.) (...)

(Anm: Localised myxoedema complicating Graves’ disease. A 48 year old man diagnosed as having Graves’ disease (ophthalmopathy and thyrotoxicosis) eight years earlier presented with progressive, non-pitting thickening of the skin in both feet and the pretibial and lateral area of each leg. BMJ 2016;352:i156 (Published 19 January 2016).)

- Vanlige kontrastmiddel utgjør risiko for skjoldbrukkjertelen (- FDA flags underactive thyroid cases in babies receiving iodine-containing contrast agents.)

Vanligt kontrastmedel risk för sköldkörteln
dagensmedicin.se 27.1.2012
Att exponeras för joderat kontrastmedel kan öka risken för rubbningar av sköldkörteln, enligt en ny studie.

Användningen av joderat kontrastmedel vid röntgenundersökningar har ökat flerfaldigt de senaste åren, på grund av bruket vid exempelvis datortomografi och hjärtkateterisering.

Det skriver amerikanska forskare, som nu har undersökt hur sköldkörteln påverkas hos patienter som genomgår undersökning med joderat kontrastmedel.

Forskarna har gått igenom data för patienter som vårdats på två amerikanska sjukhus under en tioårsperiod, och som hade normal sköldkörtelfunktion från början.

Data om exponering för joderat kontrastmedel inhämtades från ett sjukhusregister, och förändringen av nivåerna av sköldkörtelhormonet TSH bedömdes.

Totalt identifierades 178 patienter som utvecklat hypertyreos, överaktivitet av sköldkörteln, samt 213 patienter som fått hypotyreos, underfunktion av samma organ. De jämfördes med 655 respektive 779 personer med normal sköldkörtelfunktion.

Det visade sig att exponering för joderat kontrastmedel var kopplat till en ökad risk för hypertyreos. Däremot fanns inget tydligt statistiskt samband med underfunktion av sköldkörteln. Dock visade en mer detaljerad analys på en koppling mellan joderat kontrastmedel och mer uttalad, så kallad klinisk, hypotyreos. (...)

(Anm: Association Between Iodinated Contrast Media Exposure and Incident Hyperthyroidism and Hypothyroidism. Arch Intern Med. 2012;172(2):153-159 (January 23).)

(Anm: FDA flags underactive thyroid cases in babies receiving iodine-containing contrast agents. The FDA is alerting the public that rare cases of underactive thyroid were reported in babies who were given iodine-containing contrast agents for X-rays and other medical imaging procedures. (fiercepharma.com 18.11.2015).)

(Anm: FDA launches probe into safety of common MRI contrast agent. Amid a growing body of research that shows deposits of gadolinium-based contrast agents (GBCAs) remain in the brain after repeat MRI procedures, the FDA is investigating the products' safety and risks. (fiercepharma.com 28.7.2015).)

Association Between Iodinated Contrast Media Exposure and Incident Hyperthyroidism and Hypothyroidism
Arch Intern Med. 2012;172(2):153-159 (January 23).)
Background Sudden exposure to high iodide levels may cause thyroid dysfunction. Despite compelling biological plausibility and clinical implication, the association between iodinated contrast media exposure and incident hyperthyroidism and hypothyroidism has not been rigorously studied. (...)

Results In total, 178 and 213 incident hyperthyroid and hypothyroid cases, respectively, were matched to 655 and 779 euthyroid controls, respectively. Iodinated contrast media exposure was associated with incident hyperthyroidism (odds ratio [OR], 1.98; 95% CI, 1.08-3.60), but a statistically significant association with incident hypothyroidism was not observed (OR, 1.58; 95% CI, 0.95-2.62). In prespecified secondary analysis, iodinated contrast media exposure was associated with incident overt hyperthyroidism (follow-up thyrotropin level 0.1 mIU/L; OR, 2.50; 95% CI, 1.06-5.93) and with incident overt hypothyroidism (follow-up thyrotropin level >10 mIU/L; OR, 3.05; 95% CI, 1.07-8.72).

Conclusion Iodinated contrast media exposure is associated with subsequent development of incident hyperthyroidism and incident overt hypothyroidism. (...)

(Anm: Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemisjonstomografi (PET), ultrasonografi (ultralyd), kontrastmidler etc. (mintankesmie.no).)

- Fysiske problemer kan forårsake søvnløshet

Health Tip: Physical Problems May Cause Insomnia (Helsetips: Fysiske problemer kan forårsake søvnløshet)
news.yahoo.com 4.1.2012
(HealthDay News) -- Insomnia is the general term used to mean waking too early, or having difficulty falling asleep or staying asleep.
The National Heart, Lung and Blood Institute says many factors can lead to insomnia, including:

• Headache or arthritis.
• Heart failure or asthma.
• Hyperthyroidism, the term for an overactive thyroid.
• Heartburn.
• Menopause and associated hot flashes.
• Other sleep disorders, including sleep-related breathing problems or restless legs syndrome. (...)

- En av ti nordmenn lider av rastløse bein. (- Oppfyller du imidlertid disse fire kriteriene, er det sannsynlig at du har lidelsen: - Påtrengende behov for å røre på beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina. - Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet. - Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse. -Symptomene forverres på kvelden eller om natta.) (- Den nevrologiske lidelsen rastløse bein («Restless legs syndrom», RLS).)

(Anm: En av ti nordmenn lider av rastløse bein. Erling Guldbrandsen (58) er en av dem. - Ofte så gruer jeg meg til kveldene. Jeg vet at jeg er trøtt og god, og gleder meg i prinsipp til å legge meg. Men så vet jeg hva som venter meg: Et helvete av stress fordi jeg vet at kommer til å måtte stå opp om en time eller to. (…) - Det er søvnmangelen som er alvorlig Guldbrandsen er hardt rammet av den nevrologiske lidelsen rastløse bein («Restless legs syndrom», RLS). (…) Fire kjennetegn Forskerne vet fortsatt ikke helt sikkert hva rastløse bein kommer av, men det handler om en ubalanse i transmittersubstansene, altså kontaktpunktene mellom ulike nerveceller i hjernen. Nevrolog Einar Kinge, som har spesialisert seg på rastløse bein, forklarer det slik: - Teorien er at det skyldes en manglende hemming av impulsene som går fra hjernen til beina. Når impulsene ikke stoppes eller bremses, får beina signaler fra hjernen om å bevege på seg - også mens man sover. I tillegg har RLS-pasienter dårlig overføring av dopamin mellom nervecellene. (…) Hvis du ofte plages av kribling i beina, er det ikke nødvendigvis slik at du har rastløse bein. Oppfyller du imidlertid disse fire kriteriene, er det sannsynlig at du har lidelsen: - Påtrengende behov for å røre på beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina. - Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet. - Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse. -Symptomene forverres på kvelden eller om natta. (nettavisen.no 24.2.2019).)

- Forskere opdager tæt forbindelse mellem stofskifte og søvn

Forskere opdager tæt forbindelse mellem stofskifte og søvn
dagenspharma.dk 9.1.2012
Forskere har opdaget en hidtil skjult forbindelse mellem kroppens biologiske ur og stofskifte, fremgår det af et studie offentliggjort i tidsskriftet Nature.

ærmere bestemt har forskerne fundet ud af, at de bestemte proteiner, der styrer det biologiske ur, kaldet crytochromer, også vekselvirker med stofskifte-receptorer. Det kan give en bedre forståelse af, hvorfor personer med uregelmæssig søvnrytme har større risiko for at udvikle fedme og diabetes.

Da stofskifte-receptorerne samtidig er mål for en række anti-inflammatoriske lægemidler, kan opdagelsen lede til nye lægemidler mod astma og allergi med færre alvorlige bivirkninger.

Stofskifte-receptorerne er også mål for steroidhormonerne, glykocorticoider, der både hjælper med at kontrollere kroppens blodsukker og hæmme inflammation i kroppen. De benyttes derfor i en række anti-inflammatoriske lægemidler og til at behandle inflammation i kræftpatienter. Deres rolle i sukkerstofskiftet gør dog, at glykocorticoiderne kan forstyrre en persons normale stofskifte med diabetiske komplikationer til følge. (...)

(Anm: Cryptochromes mediate rhythmic repression of the glucocorticoid receptor. Nature 2011;480:552–556 (22 December).

- Økt forekomst av hyperthyreose?

Giftstruma ökar kraftig
dagensmedicin.se 10.11.2008
De senaste åren har antalet fall av giftstruma ökat markant, visar en studie i Norrbotten. Ökningen är förvånande eftersom de vanligaste sjukdomsorsakerna minskat.

De senaste åren har antalet fall av giftstruma ökat markant, visar en studie i Norrbotten. Ökningen är förvånande eftersom de vanligaste sjukdomsorsakerna minskat.

Läkare vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden har märkt av en ökning av patienter med giftstruma under de senaste åren. När de studerade hela Norrbotten visade det sig att ökningen kan ses även på övriga sjukhus, uppger Sveriges Radio.

Sannolikt ser det likadant ut i övriga landet, vilket skulle innebära att 3 000 personer får giftstruma varje år. Det gör i så fall giftstruma till den näst vanligaste hormonsjukdomen i Sverige, efter barn- och ungdomsdiabetes.
Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus och en av forskarna bakom studien, förvånas över ökningen eftersom de två vanligast kända orsakerna till sjukdomen, jodbrist och rökning, har minskat. Men senare forskning visar att en livskris kan vara en utlösande faktor.

– Skilsmässa, död i familjen eller arbetslöshet, stora händelser i livet tycks ha föregått insjuknandet, säger Mats Eliasson till Vetenskapsradion.

Giftstruma är en form av hypertyreos – överskott av sköldkörtelhormon, som yttrar sig genom diffusa symtom som svettningar, trötthet och hjärtklappning.

Tillståndet behandlas med läkemedel, tillskott av radioaktivt jod eller genom att sköldkörteln opereras bort. (...)

(Anm: Läkaren Mats Eliasson märker en ökning - webbradio - sr.se
sr.se 10.11.2008
.)

Hyperthyreose linket til hjerneslag

Hyperthyroidism Linked to Stroke (Hyperthyreose linket til hjerneslag)
medpagetoday.com 1.4.2010
Younger adults with hyperthyroidism appear to have an increased risk of ischemic stroke, a Taiwanese study showed.

Adults younger than 45 who had the thyroid disorder were 44% more likely to have an ischemic stroke over a five-year period than their healthy peers (HR 1.44, 95% CI 1.02 to 2.12), according to Herng-Ching Lin, PhD, of Taipei Medical University in Taiwan, and colleagues.

Still, the absolute risk of stroke remained low, affecting just 1% in those with hyperthyroidism and 0.6% in the comparison group, the researchers reported online in Stroke: Journal of the American Heart Association. (...)

(Anm: Hyperthyroidism and Risk of Ischemic Stroke in Young Adults. A 5-Year Follow-Up Study. Stroke. 2010 ( Published online before print April 1, 2010).)

(Anm: Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide (tv2.no 16.2.2014).)

(Anm: – Får du hjerneslag har du dårlig tid. Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor. (…) Slagambulanse med CT. (nrk.no 8.2.2016).)

(Anm: Ja til ny akuttmetode: Flere slagpasienter kan få tilbud om å «fiske ut» blodpropp av hjernen. To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter. I fjor fikk bare 150 pasienter inngrepet - som opptil tusen kan ha nytte av hvert år. (aftenposten.no 2.5.2017).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

Hyperthyroidism
JAMA. 2011;306(3):330 (July 20)
The thyroid gland is located at the base of the neck, in front of the trachea (windpipe) and esophagus (tube that connects the mouth with the stomach). The thyroid produces thyroid hormone, which helps regulate many body functions. In hyperthyroidism, the thyroid is overactive and produces more thyroid hormone than the body needs. Women are more likely than men to have hyperthyroidism, and it affects younger persons more than elderly persons. This Patient Page is based on one published in the July 6, 2005, issue of JAMA. (...)

- Leger ikke alltid oppmerksom på skjoldbruskkjertelrelaterte øyesykdommer

Her er folkesykdommen som rammer i det stille
vg.no 29.5.2011
(...) Lavt stoffskifte har uriktig fått ry på seg for å være noe bare middelaldrende kvinner sliter med. Både menn, ungdom og eldre rammes. (...)

Snikende og lumsk
Sykdommen kommer snikende, og symptomene er diffuse. Det gjør den vanskelig å oppdage. Man føler seg gjerne sliten og slapp, ofte deprimert og glemsk. Noen fryser lett, andre får treg mage, mens atter andre får stive muskler og ledd.

- Slik kan jo alle føle seg fra tid til annen. Folk feilmedisineres blant annet med antidepressiva, sovemedisiner, medisiner mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol og hjerteproblemer, sier Bente Bakke.

Etter hennes erfaring blir mange eldre blir feildiagnostisert med demens. Yngre pasienter kan få høre at det er psykisk, kanskje lider de av depresjon.

- Ingen bør få en psykiatrisk diagnose før stoffskiftet er sjekket, sier Bakke. Selv om resultatene fra blodprøven skulle ligge innenfor normalområdet, går det an å starte prøvebehandling for å se om det hjelper. (...)

Thyroid eye disease (Thyroid øyesykdom)
BMJ 2009;338:b560 (6 March)
Thyroid eye disease is a relatively rare condition, with an incidence of 2.9 to 16.0 cases per 100 000 population per year.1 The disease mainly affects women. Many patients experience distressing symptoms, and a few develop sight threatening complications. Patients are often young or middle aged and at the peak of their career. Most patients are very aware of their altered appearance. Sight loss can be prevented by appropriate management, yet it still occurs even in countries with advanced healthcare systems. This problem is largely due to delays in starting treatment, because health professionals are not always aware of the remarkable difference that treatment can make in restoring visual function and appearance.2 For example, treatment can reverse blindness and help a reclusive patient to become socially reintegrated. Referral to specialist centres is appropriate for all but the mildest cases.3 (...)

- Hypofysesykdommer

Hypofysesykdommer
pasienthandboka.no 9.10.2009
Hva er hypofysen?

Hypofysen (hjernevedhenget) er en hormonproduserende kjertel som er en del av hjernen. Den kalles nedre hjernevedhenget fordi den ligger like under hjernen og er forbundet med hjernen med en kort nervestreng. Kjertelen er liten, den måler ca. 1 cm i diameter og veier ca. 5 gram. Kjertelen skiller ut flere typer hormoner som regulerer en lang rekke kroppsfunksjoner, deriblandt en rekke livsviktige funksjoner. (...)

Dersom det er overproduksjon av TSH vil skjoldbruskkjertelen overstimuleres og skille ut unormale mengder med stoffskiftehormon (tyroxin). Stoffskiftet blir da for høyt. Ved sviktende TSH-produksjon vil stoffskiftet gradvis bli lavere. Både for høyt stoffskifte (hypertyreose), og for lavt stoffskifte (hypotyreose) er sykdommer som uten behandling er livstruende. Men det finnes effektiv behandling for begge. (...)

- Demens, Alzheimers sykdom og thyreoideafunksjon

Thyroid Function and the Risk of Alzheimer Disease (Thyreoideafunksjon og risiko for Alzheimers sykdom)
Arch Intern Med. 2008;168(14):1514-1520 (July 28)
Background Clinical hypothyroidism and hyperthyroidism are recognized causes of reversible dementia, but previous studies relating thyrotropin levels to cognitive performance in clinically euthyroid persons have yielded inconsistent results. (...)

Conclusion Low and high thyrotropin levels were associated with an increased risk of incident AD in women but not in men. (...)

(Anm: euthyroid; eutyroid; med god (normal) skjoldkjertelteneste, normal tyreoideafunksjon; tilsvarande uttrykk er eutyreoid, eutyreot
EN euthyroid ET [gr eu- god- + thyreos skjold] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Alzheimer's Linked to Thyroid -Related Hormone (Alzheimers linket til thyroid-relatert hormon)
medpagetoday.com 28.7.2008
BOSTON, July 28 -- Abnormal levels of the hormone thyrotropin, which controls thyroid function, may be associated with an increased risk of Alzheimer's disease in women, researchers found.

Alzheimer's disease was more than twice as common among women with the highest and lowest levels of serum thyrotropin compared with those in the more normal range (P<0.001 and P=0.003, respectively), reported Zaldy S. Tan, M.D., M.P.H., of Harvard and Beth Israel Deaconess Medical Center, and colleagues, in the July 28 issue of the Archives of Internal Medicine.

However, the associations did not extend to men for either high or low levels of the hormone in the analysis of the longitudinal Framingham Study. (...)

(Anm: Hyperparathyroidism is overactivity of the parathyroid glands resulting in excess production of parathyroid hormone (en.wikipedia.org).)

Dementia as presenting symptom of primary hyperparathyroidism: Favourable outcome after surgery (Symptomer på demens ved primær hyperparatyreoidisme: Gunstig resultat med kirurgi)
Clin Neurol Neurosurg. 2008 Jul 24. [Epub ahead of print]
The case of a 76-year-old female patient is presented with a two-year history of progressive dementia, apathy and gait impairment. Initially, Alzheimer's disease was diagnosed and she was given donepezil for one year with no significant improvement. An extensive blood and biochemical control revealed high serum calcium and parathormone levels, and normal thyroid hormones and anti-thyroid antibodies. Ultrasound of thyroid and parathyroid glands revealed an adenoma of the right parathyroid. (...)

Three weeks after the operation the neurological picture showed dramatical improvement. Parkinsonism and behavioural disorders were remarkably reduced and the MMSE score raised to 25. In summary we report an exceptional case of primary hyperparathyroidism (PHPT) presenting as dementia and treated successfully by parathyroidectomy. (...)

Demens og hypotyreose
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 905-7 utga
(...) I en prospektiv studie fant Larson og medarbeidere at av fire pasienter med demens og hypotyreose og som etter behandling med tyroksin hadde fått sin tilstand klassifisert som reversibel demens, hadde tre i løpet av to år utviklet Alzheimers sykdom (16). Clarfield sammenfattet 32 demensstudier med til sammen 2 889 pasienter og fant at 13 % av pasientene hadde en potensielt reversibel demens, derav hadde 1,5 % metabolske forstyrrelser (bl.a. thyreoideasykdom, lavt kobalaminnivå, kalsiummetabolisme, leversykdom). Kun i 11 av studiene (med til sammen 1 051 pasienter) hadde man fulgt pasientene videre. Hos 32 pasienter (3 %), hvorav én med hypotyreose, var tilstanden fullstendig reversibel. Legemidler og depresjon var de vanligste årsakene til reversibel demens (17). I 1994 utførte Clarnette & Patterson en tilsvarende litteraturstudie. De konkluderer med at det ikke finnes støtte i litteraturen for den gjengse oppfatning at primær hypotyreose forårsaker demens, men at hypotyreose kan være assosiert med en kognitiv svikt som lar seg påvirke av tyroksinbehandling (15). (...)

- Skjoldbruskkjertelproblemer kan øke risiko for glaukom

Thyroid Trouble May Increase Glaucoma Risk (Skjoldbruskkjertelproblemer kan øke risiko for glaukom)
medpagetoday.com 16.10.2008
BIRMINGHAM, Ala., Oct. 16 -- Thyroid disorders may modestly increase risk of glaucoma, researchers here found.

Patients ever diagnosed with thyroid problems were 38% more likely to have been diagnosed with glaucoma (P<0.001), reported James M. Cross, M.D., of the University of Alabama at Birmingham, and colleagues online in the British Journal of Ophthalmology. (...)

Hypothyroidism has been linked to glaucoma in some prior studies, but the few primarily small case-control studies have yielded conflicting results, the researchers said. (...)

About 12% of participants reported that a doctor had ever told them they had a thyroid problem.

Those with thyroid conditions had a higher prevalence of self-reported glaucoma ever diagnosed by a health professional (6.5% versus 4.4%, P=0.0003). (...)

(Anm: Immune response damaging in acute glaucoma (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Large eyes come at a high cost. (…)"Animals with large and well-developed eyes, necessary for their survival, pay a high price for them. As all animals have a strictly limited energy budget, a major investment in the visual system only occurs at a cost to other organ systems", says Eric Warrant, researcher in Functional Zoology at Lund University. (mmedicalnewstoday.com 14.9.2015).)

(Anm: glaukom; grøn stær, ei gruppe tilstandar med auka væsketrykk inne i auget, som ved å skada synsnervepapillen kan gi synsfeltutfall, stundom fullt synstap (amaurose); sjå openvinkelglaukom, trongvinkelglaukom, pigmentglaukom og glaucoma infantile; n.rettskr.: glaukom; EN glaucoma. ET [gr glaukos blågrøn] glaukomforsking: URL http://www.glaucoma.org/ Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Glaucoma Clues (Glaukom ledetråder)
JAMA. 2007;298:1268
Research by scientists in England and Italy suggest that amyloid beta protein, the major constituent of the brain plaques that are a hallmark of Alzheimer disease, might also be responsible for retinal cell death in patients with glaucoma (Guo L et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104[33]:13444-13449).

Using a rat model of glaucoma, the researchers found that amyloid beta accumulates in dying retinal ganglion cells and that adding this protein to retinal cells in vivo induced cell death. They also found that giving the animals agents that inhibit the formation and accumulation of amyloid beta reduced death of retinal ganglion cells, especially when given in combination.

Although current glaucoma therapy is aimed at lowering intraocular pressure, the disease can persist even when pressure-lowering medications are given or when pressure in the eye is normal. "Our work suggests that targeting the [amyloid beta] pathway provides a therapeutic avenue in glaucoma management," the researchers said. (...)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

(Anm: Immune response damaging in acute glaucoma (medicalnewstoday.com 16.7.2014).)

Glaucoma and Alzheimer's May Have Common Origins and Treatment (Glaukom og Alzheimers kan ha felles opprinnelse og behandling)
medpagetoday.com 6.8.2007
(...) The findings, published online in Proceedings of the National Academy of Sciences, suggest that blocking the action of amyloid-b peptide may offer a new method for slowing or preventing glaucoma progression. (...)

Dr. Cordeiro said that the findings also suggest possible methods for testing Alzheimer's disease therapies.

"Since we have shown that drugs for Alzheimer's disease can tackle glaucoma, then potentially we could use a damaged retina to screen Alzheimer's drugs that target beta-amyloid build up," she said. (...)

(Anm: Targeting amyloid-β in glaucoma treatment. PNAS ( Proceedings of the National Academy of Sciences) 2007;104(33):13444-13449.)

- Fete barn risikerer skade på skjoldbruskkjertel

Obese children risk thyroid damage (Fete barn risikerer skade på skjoldbruskkjertel)
reuters.com 3.12.2008
WASHINGTON (Reuters) - Obese children may be damaging their thyroids, creating a vicious cycle of metabolism and overweight, Italian researchers reported on Wednesday.

Obesity may cause inflammation that damages the thyroid, which secretes hormones to regulate metabolism and other important functions, Dr. Giorgio Radetti of the Regional Hospital of Bolzano in Italy and colleagues said.
They evaluated 186 overweight and obese children for about three years, testing thyroid hormone levels and thyroid antibodies and imaging the thyroid gland using ultrasound.

"Our study shows that alterations in thyroid function and structure are common in obese children and we may have uncovered the link," Radetti said in a statement.

"We found an association between body mass index and thyroid hormone levels which suggests that fat excess may have a role in thyroid tissue modification."

Writing in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, they said 73 of the children had inflamed-looking thyroids, but apparently not a condition called Hashimoto's thyroiditis, an autoimmune disease in which T-cells mistakenly attack the thyroid. (...)

- Diagnose og behandling av tyreotoksikose

Diagnosis and management of thyrotoxicosis (Diagnose og behandling av tyreotoksikose)
BMJ 2006;332:1369-1373 (10 June)
Thyrotoxicosis occurs in approximately 2% of women and 0.2% of men.w1 Thyrotoxicosis due to Graves' disease most commonly develops between the second and fourth decades of life, whereas the prevalence of toxic nodular goitre increases with age. Autoimmune forms of thyrotoxicosis are more prevalent among smokers.w2 w3 Toxic nodular goitre is most common in regions where dietary iodine is insufficient. (...)

(Anm: tyreotoksikose; Graves sykdom; thyreotoxicosis; tilstand med auka stoffskifte, utståande auge, rask puls, sveitting, rastløyse, nervøsitet, vekttap, trøyttleik, veike musklar, skjelvande fingrar, struma m m; skuldast for sterk skjoldkjertelteneste, viser høge verdiar for tyroksin, låge TSH verdiar i serum, har autoimmun årsak (immunglobulin med TSH-liknande verknad stimulerer skjoldkjertelen) eller skuldast tyroksinproduserande knutar i kjertelvevet; også kalla morbus basedowi; Graves sjukdom; giftig struma; jf hypertyreose, T3-toksikose, tyroksin, tyreotoksisk krise, apatisk hypertyreoidisme, pretibialt myksødem, eksoftalmus, tyreotropin reseptor EN thyrotoxicosis; Graves disease. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Immunglobulin, ofte forkortet Ig, en bestemt gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Produksjon av antistoffer er av livsviktig betydning i forsvar mot infeksjon. Immunglobulinene blir produsert i spesielle celler i lymfeknuter, milt og benmarg. Inndeling Immunglobulinene er inndelt i fem klasser: immunglobulin G (IgG), immunglobulin A (IgA), immunglobulin M (IgM), immunglobulin D (IgD) og immunglobulin E (IgE). Alle virker som antistoffer, men hver enkelt klasse har sine typiske egenskaper og funksjoner. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: myksødem koma; myksødemkoma; Generelt: Myksødemkoma er en meget sjelden tilstand. Prognosen er dårlig, og bare omtrent halvparten av pasientene overlever. Tilstanden opptrer oftest hos eldre kvinner med langvarig udiagnostisert og/eller ubehandlet hypotyreose. Myksødemkoma utløses gjerne i forbindelse med infeksjoner, operasjoner, traumer, hjertesvikt, mage- og tarmblødninger, cerebrovaskulære katastrofer, avkjøling eller behandling med psykofarmaka. (legemiddelhandboka.no).)

(Anm: myxedema (en.wikipedia.org).)

(Anm: Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ 2014;349:g5128 (21 August 2014).)

- Amiodaronindusert tyreotoksikose. Vi ser et økende antall pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose. Tilstanden kan behandles medikamentelt, men det tar ofte flere måneder og kan gi bivirkninger. Vi anbefaler i de fleste tilfeller at amiodaronbehandling kontinueres til tross for nyoppdaget tyreotoksikose. Særlig ved hjertesvikt skal man ikke vente for lenge før man vurderer tyreoidektomi. (- Vi har behandlet mange pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose, og vårt inntrykk er at forekomsten øker. I tråd med dette har vi i data fra Reseptregisteret fra perioden 2010–19 funnet 42 % økning i utleverte døgndoser av amiodaron (1). Praktisk talt hele denne økningen fant vi i gruppen av atrieflimmerrelaterte diagnoser (atrieflimmer, atrieflutter og atypisk atrieflutter, diagnosekode I48 i ICD-10 og K78 i ICPC), mens forbruk til ventrikulær arytmi (I47/K79 og I49/K80) var tilnærmet uendret.)

(Anm: Amiodaronindusert tyreotoksikose. Vi ser et økende antall pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose. Tilstanden kan behandles medikamentelt, men det tar ofte flere måneder og kan gi bivirkninger. Vi anbefaler i de fleste tilfeller at amiodaronbehandling kontinueres til tross for nyoppdaget tyreotoksikose. Særlig ved hjertesvikt skal man ikke vente for lenge før man vurderer tyreoidektomi. Behandling må utføres i tett samarbeid mellom endokrinolog og kardiolog. Amiodaron er det mest potente medikamentet vi har mot hjerterytmeforstyrrelser, men det gir hyppige bivirkninger som kan ramme forskjellige organsystemer. Medikamentet benyttes mot livstruende ventrikulær arytmi for å hindre anfall og redusere faren for innslag fra en implantert hjertestarter (ICD, implantable cardioverter defibrillator). Det kan også benyttes hos pasienter med invalidiserende atrieflimmer for å bevare normal sinusrytme (rytmekontroll) dersom andre medikamenter er utilstrekkelige eller ikke kan brukes. Vi har behandlet mange pasienter med amiodaronindusert tyreotoksikose, og vårt inntrykk er at forekomsten øker. I tråd med dette har vi i data fra Reseptregisteret fra perioden 2010–19 funnet 42 % økning i utleverte døgndoser av amiodaron (1). Praktisk talt hele denne økningen fant vi i gruppen av atrieflimmerrelaterte diagnoser (atrieflimmer, atrieflutter og atypisk atrieflutter, diagnosekode I48 i ICD-10 og K78 i ICPC), mens forbruk til ventrikulær arytmi (I47/K79 og I49/K80) var tilnærmet uendret. I 2019 utgjorde atrieflimmerrelaterte utleveringer 75 % av forbruket av amiodaron (1). Kunnskapen om amiodaronindusert tyreotoksikose er i stor grad basert på klinisk erfaring med enkeltpasienter eller små registerstudier (2, 3). Vi gir på bakgrunn av egen erfaring og relevante litteratursøk en oversikt over sykdomsbilde, patofysiologi, diagnostikk og behandling av tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 8. november 2021.)

(Anm: Amiodaron Hameln Hameln Antiarytmikum, klasse III. C01B D01 (Amiodaron) (felleskatalogen.no).)

- Graves sykdom og manifestasjoner av tyrotoksikose. (- Utdrag.) (- Graves sykdom inkluderer tyreotoksikose, struma, eksoftalmus (utstående øyne), og pretibialt myxødem når fullt uttrykt, men kan oppstå med ett eller flere av disse tegn/symptomer.)

(Anm: DeGroot LJ. Graves’ Disease and the Manifestations of Thyrotoxicosis. In: Endotext [Internet]. Excerpt Graves' disease includes thyrotoxicosis, goiter, exophthalmos, and pretibial myxedema when fully expressed, but can occur with one or more of these features. Graves' disease is a disease of "autoimmunity", but the final cause of autoimmunity remains unclear. A strong hereditary tendency is present. Inheritance of HLA antigens DR3, DQ 2, and DQA1*0501 predispose to Graves' disease. The abnormal immune response is characterized by the presence of antibodies directed against thyroid tissue antigens, including antibodies that react with the thyrotrophin receptor by binding to the receptor. Some of these antibodies act as agonists and stimulate the thyroid. The best-known of the antibodies is the serum factor first reported as "LATS", now known as "TSAb".It has been reported in active Graves' disease that T- lymphocyte suppressor cell function is diminished and suppressor cell number is reduced. It is hypothesized that an abnormality in the control of autoimmune responses is present in this disease and leads to production of high levels of autoantibodies that may stimulate the thyroid or eventually cause thyroid damage and cell death. In: Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. 2015 Jul 11.)

- Diagnostisering og behandling av hypothyreose

Fatigue after traumatic brain injury: Association with neuroendocrine, sleep, depression and other factors.
Brain Inj. 2010;24(12):1379-88.
Objective: Define associations between post-traumatic brain injury (TBI) fatigue and abnormalities in neuroendocrine axes, sleep, mood, cognition and physical functioning. (...)

Conclusions: Robust correlates of fatigue were gender, depression, pain and memory and motor dysfunction. Investigation of post-TBI fatigue should include screening for depression, pain and sleep disturbance. There was no correlation between pituitary dysfunction and fatigue; however, the relatively high prevalence of hypothyroidism and adrenal dysfunction suggests screening for these hormone deficiencies. (...)

(Anm: Recovery from brain injury and better sleep go hand in hand. After a traumatic brain injury (TBI), people also experience major sleep problems, including changes in their sleep-wake cycle. A new study shows that recovering from these two conditions occurs in parallel. The study is published in Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism (Diagnostisering og behandling av hypothyreose)
BMJ 2009;338:b725
Editorials
New guidance highlights how to do it (...)

The Royal College of Physicians, working closely with several specialist professional associations and patient associations with interests in the safe management of thyroid diseases, has recently produced a statement on the diagnosis and management of primary hypothyroidism. This statement sets out clear guidance for general practitioners and the wider medical profession regarding the diagnosis and treatment of primary hypothyroidism in the United Kingdom.3 The box summarises the key messages of this statement. (...)

- Hypothyroidism affects one in 50 British women. So why did Sarah O'Neil's debilitating condition take more than six years to diagnose?

Hypothyroidism: Don't suffer in silence
independent.co.uk 5.9.2006
Hypothyroidism affects one in 50 British women. So why did Sarah O'Neil's debilitating condition take more than six years to diagnose? Natasha Courtenay-Smith investigates (...)

Located in our neck, the thyroid gland is one of a family that makes up our endocrine system. It contains the only cells in our body capable of absorbing and synthesising iodine, and also secretes hormones, such as thyroxine, that act as chemical messengers, telling organs and tissues what to do.

It plays a vital role controlling our metabolism and the conversion of oxygen and calories into energy. Symptoms of hypothyroidism including excessive tiredness, weight gain, constipation, aches and pains, feeling cold, dry skin, memory loss, reduced libido and depression. Hypothyroidism affects an estimated 1 in 50 women and 1 in 1,000 men in the UK.

"The sad truth for sufferers is that, with symptoms so general, they are usually sent away from their GP and told they're suffering from stress or depression," says Dr Durrant-Peatfield. "They're put on Prozac that does nothing to help the true cause." (...)

Hypothyreose kan mimikere depressive symptomer

Depression Blood Tests
about.com 15.12.2008
Is There a Blood Test for Depression? (...)

Hypothyroidism and Depression (Hypothyreose og depresjon)
depression.about.com 25.1.2007
Hypothyroidism Can Mimic Depression Symptoms (Hypothyreose kan mimikere depressive symptomer)
Have you been feeling tired and depressed lately? Before you assume that you need an antidepressant, you might want to consider having your thyroid checked. Hypothyroidism, a disease in which the thyroid gland fails to produce enough thyroid hormone, can mimic the symptoms of depression. Fatigue, sleepiness, slowing of speech, a lack of interest in personal relationships and general apathy are signs of clinical depression as well as hypothyroidism. (...)

Daily Mail: - Liv ødelagt av lykkepiller

Lives destroyed by happy pills: As our use of antidepressants DOUBLES in a decade, experts say thousands are being given dangerous drugs they don't need (Liv ødelagt av lykkepiller: Idet vårt forbruk av antidepressiva DOBLES på et tiår, sier eksperter at tusener er gitt legemidler de ikke trenger)
dailymail.co.uk 29.6.2010
(...) After about six weeks she went to see her doctor, who diagnosed depression and anxiety. 'I asked him if he was sure, because there were other symptoms such as diarrhoea, weight-loss and vomiting. But he confirmed his diagnosis and prescribed an antidepressant.' (...)

Unfortunately this only made her feel worse; she developed the shakes as well as suicidal thoughts. In an attempt to remedy this, her GP changed the medication three weeks later. But nothing changed.
And after mentioning her suicidal thoughts to her doctor, she was put under the supervision of a mental health team.

Six weeks later, Clare was put on yet another antidepressant, along with a tranquilliser and an anti-psychotic drug. She was now sleeping 14 hours a day; unable to work, she had to rely on her boyfriend for support.

'I was zombified, but still felt the anxiety and the terror, and that didn't seem right. However, my doctor simply increased my dose.' (...)

'The only good part was a brilliant nurse, who took me seriously when I said I'd always felt that something physical had caused my symptoms and put me in touch with a sympathetic private doctor,' she says.

A year-and-a-half after her symptoms began, Clare was diagnosed with an overactive thyroid and a problem with her adrenal glands. 'That was why I had been so bizarrely agitated, had diarrhoea and had lost weight.' (...)

Clare's story is extreme, but it is far from unique. Increasing numbers of Britons are taking antidepressant drugs, with prescriptions doubling over the past ten years, according to a report this month. In 2000, there were 20 million prescriptions - this rose to 39 million last year.

While this rise is partly being blamed on the recession, experts are concerned that misdiagnosis is a major factor. Indeed, a study published recently in The Lancet found that the average GP will wrongly diagnose 16 out of every 100 patients they see with depression and anxiety. (...)

- Krever test av alle gravide

Thyroid autoantibodies, preterm birth, and miscarriage (Thyreoidea antistoffer (anti-TPO), for tidlig fødsel, og abort)
BMJ 2011; 342:d2260 (9 May)
The association is clear, but the effects of levothyroxine treatment are uncertain
In the linked systematic review (doi:10.1136/bmj.d2616), Thangaratinam and colleagues assess the association of thyroid autoantibodies with miscarriage and preterm birth in biochemically euthyroid women and the effect of levothyroxine treatment on pregnancy outcomes.1 (...)

Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence
BMJ 2011; 342:d2616 (9 May)
Abstract Objectives To evaluate the association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth in women with normal thyroid function. To assess the effect of treatment with levothyroxine on pregnancy outcomes in this group of women. (...)

Conclusion The presence of maternal thyroid autoantibodies is strongly associated with miscarriage and preterm delivery. There is evidence that treatment with levothyroxine can attenuate the risks. (...)

Studies Evaluate Thyroid Treatment During Pregnancy
healthfinder.gov 25.9.2009
Efforts in U.S. and Europe are testing effects on women and their offspring.

FRIDAY, Sept. 25 (HealthDay News) -- Thyroid problems in pregnant women can cause serious consequences in both mothers and children, says an expert familiar with ongoing research into treatments.

An update on clinical trials was to be presented Friday at the annual meeting of the American Thyroid Association, in Palm Beach, Fla. (...)

The main goal of the study is to determine if thyroxine treatment in pregnant women is associated with improved intellectual function in their children at age 5. The researchers also want to find out whether thyroxine treatment affects fetal growth, preterm birth or preeclampsia.

"Newborn follow-ups are scheduled at 12, 24 and 36 months and at ages 4 and 5 years," Stagnaro-Green said.

A similar trial being carried out in Britain and Italy -- the Controlled Antenatal Thyroid Screening Study -- is investigating the effect of thyroid treatment on children's intellectual function at age 3. (...)

Sheehans syndrom
snl.no (21.2.2011) (Store norske leksikon)
Uttale: ʃˈi:ənz –Sheehans syndrom, tilstand som skyldes svikt i hypofysefunksjonen etter blødning i forbindelse med fødsel (eller stort blodtap i forbindelse med abort forholdsvis sent i svangerskapet).

Under svangerskapet tiltar hypofysen i størrelse, og krever større blodtilførsel enn ellers. Den blir derfor mer sårbar for skader på grunn av en forbigående svikt i blodtilførselen, som kan skje når blodtrykket faller ved et større blodtap. Symptomene ved Sheehans syndrom er preget av svikt i funksjonen til de indresekretoriske kjertlene som hypofysen stimulerer. Svikt i kjønnskjertlenes og skjoldbruskkjertelens funksjon preger oftest sykdomsbildet. Symptomene er mindre uttalte enn ved Simmonds syndrom. Behandlingen retter seg mot de hormonelle bortfallssymptomene og er vanligvis svært effektiv.

Den moderne overvåkningen av gravide og fødende har ført til at Sheehans syndrom i våre dager er en sjeldenhet.

Navn etter den britiske endokrinologen Harold L. Sheehan (1900–89). Se også hypofysesvikt og panhypopituitarisme. (...)

After year of pain, editor diagnosed with Sheehan Syndrome
beaconnews.suntimes.com 20.2.2011
(...) For the last year, since my daughter, Ashley, was born in September 2009, I had been in pain daily, barely able to walk up and down the stairs to put her to bed. As the year dragged on, carrying her became increasingly difficult. (...)

I began to think something was “fundamentally” wrong with me. Maybe I had a stroke, lupus, cancer ... I finally resigned to the doctor’s diagnosis. I took the recommended Prozac — and forgot for awhile. I was getting used to hurting. My hair was falling out; my legs ached; I couldn’t sit on the floor and get up; my brain seemed hidden in a fog; and I was struggling to keep up at work.

Life at home was suffering, too. I slept on the weekends, slept late on weekdays and went to bed early. My husband did everything: clean, cook, take care of our new baby. (...)

Summer passed without incident. I stopped taking Prozac because it made me not care whether I felt better. I pushed my doctors again. I hadn’t had a menstrual cycle since I’d had my now year-old daughter. The obstetrician said I was stressed — I needed to relax. No tests. (...)

After three days in the ICU, I was stabilized. I was halfway there. I had a diagnosis. Sheehan Syndrome. I was on my way to treatment.

I have my life back. (...)

Afterward
My condition isn’t a simple one. Sheehan Syndrome most often occurs when a woman loses too much blood during labor and delivery. The pituitary gland already is under stress, expanding triple its size during pregnancy.

However, Dr. Charles Miller, a specialist in reproductive endocrinology and infertility in private practice in Naperville, said the two factors pointing to Sheehan Syndrome in my case were the inability to lactate and inhibition of my menstrual cycle. (...)

(Anm: Misdiagnosis common in rheumatologic diseases like lupus (medicalnewstoday.com 20.8.2014).)

Prenatal Testing of Thyroid Is Debated (Testing av skjoldbruskkjertel før fødselen drøftet)
NYTIMES.COM 13.4.2009
When women think about pregnancy, the thyroid gland is seldom the first thing that leaps to mind. Nestled in the neck, the gland makes hormones that govern metabolism, helping to regulate body weight, heart rate and a host of other factors.

But if the thyroid malfunctions, it can produce too little or too much of these hormones. During pregnancy those conditions, known as hypothyroidism and hyperthyroidism, respectively, may lead to miscarriage, premature birth and pre-eclampsia — and in the case of hypothyroidism, impaired intelligence in the child.

A decade and a half of research has now brought the cumulative evidence of these risks to a critical mass. Clinical guidelines call for vigilant monitoring and treatment of patients to keep thyroid reserves normal and to safely guide women through pregnancy and early motherhood. (...)

Hyperthyroidism and pregnancy
BMJ 2008;336:663-667 (22 March)
Pregnant women with hyperthyroidism need careful management as some may be at increased risk of fetal loss, pre-eclampsia, heart failure, premature labour, and having a low birthweight baby (...)

Hormonbrist farligt för foster
alltombarn.se 22.2.2008
Brist på hormon från sköldkörteln hos gravida kvinnor skadar fostrets hjärna, visar ny svensk forskning. Ett enkelt blodprov kan förhindra skadorna.

Blodprov på gravida kvinnor kan visa på hormonbrist och förhindra att deras barn får svåra mentala och fysiska utvecklingsstörningar.

– Problem med sköldkörtelns produktion av hormon är så vanligt bland kvinnor att en del läkare nästan glömt av det, säger Björn Vennström, professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska institutet. Han är en av de forskare som kommit fram till att fostret får skador på hjärnvävnaden när kvinnan har brist på sköldkörtelhormon. Resultaten publiceras i Journal of Neuroscience.

Ett problem är, enligt Vennström, att kvinnor ofta inte är medvetna om ärftliga sköldkörtelsjukdomar. Helst ska testet göras redan före graviditeten eller under första besöket på mödravårdscentralen.

– Skadorna sker faktiskt ganska tidigt. Redan efter tre till fyra månaders graviditet, säger Vennström. (...)

Krever test av alle gravide
helserevyen.no 20.11.2007
Nordisk Thyreoidea Samarbeid (NTS) krever at alle gravide må testes for stoffskiftesykdom.

NTS, som er et samarbeidsorgan for seks pasientorganisasjoner for om lag 13 000 stoffskiftesyke fra Finland, Sverige, Danmark og Norge, vedtok nylig kravet på et styremøte i Helsingfors.

Organisasjonen peker på at uoppdaget eller dårlig regulert stoffskiftesykdom kan føre til skader på barnets fysiske og psykiske utvikling. (...)

Hypothyroidism in pregnancy
BMJ 2007;335:362 (25 August)
Three unresolved issues
We disagree with three points in the article on unresolved questions in managing hypothyroidism in pregnancy.1 (...)

Unresolved questions in managing hypothyroidism during pregnancy
BMJ 2007;335:300-302 (11 August)
Diagnosing and managing hypothyroidism during pregnancy can be problematic. The scenario box on this page illustrates some typical problems encountered and raises pertinent questions concerning good medical practice. (...)

Graviditet og thyroideasygdom
Skrevet af Hans Perrild, Nils Knudsen, Peter Laurberg
mpl.dk (Januar 2007 / 1)
Mon ikke det er nyt for de fleste, at hver tiende kvinde i fertil alder har thyroideaperoxidase-antistoffer i blodet, og halvdelen af disse vil udvikle en eller anden grad af thyroideafunktionsforstyrrelse i post partum-perioden. Nogle kvinder får en tidlig fase med hyperthyroidisme, men det mest fremtrædende er hypothyroidisme med vage symptomer. (...)

- Ubehandlet glutenintolerans kan måske føre til alvorlige sygdomme, antyder ny dansk forskning. Forskning tyder på, at cøliaki muligvis kan føre til alvorlige kræft- og hjertekarsygdomme. Studiet får ros af andre glutenforskere, men der skal mere forskning til, påpeger de.

(Anm: Ubehandlet glutenintolerans kan måske føre til alvorlige sygdomme, antyder ny dansk forskning. Forskning tyder på, at cøliaki muligvis kan føre til alvorlige kræft- og hjertekarsygdomme. Studiet får ros af andre glutenforskere, men der skal mere forskning til, påpeger de. Forskellige kræfttyper som mavetarm-, bryst-, æggestokke-, livmoder, hoved- og halskræft og hjertekarsygdomme. Det er nogle af de alvorlige sygdomme, ubehandlet glutenintolerans - cøliaki – øger risikoen for at få, og derfor kan sygdommen potentielt have alvorlige langvarige helbredskonsekvenser. Det indikerer ny dansk forskning, der netop er publiceret i American Journal of Gastroenterology. Det er læge og postdoc Line Lund Kårhus, der står bag studiet sammen med professor Allan Linneberg ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg Hospital. »Vi ved fra tidligere studier, at cøliakipatienter kan have en forhøjet risiko for visse typer af kræft, men i vores studie ser vi en bred kræftrisiko. Det var lidt overraskende, for det er ikke set andre steder tydeligt før,« siger Line Lund Kårhus. (videnskab.dk 26.6.2020).)

(Anm: Long-term Consequences of Undiagnosed Celiac Seropositivity. (…) Discussion: Undiagnosed CD was associated with increased risk of cardiovascular disease and cancer suggesting that untreated CD has serious long-term health consequences not only affecting the gastrointestinal tract (see Visual Abstract, Supplementary Digital Content, http://links.lww.com/AJG/B566). Am J Gastroenterol. 2020 Jun 16.)

Et nytt syndrom?
Heiko Santelmann
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 461 (15.2.2007)
Halldis Ringvold etterlyser i Tidsskriftet nr. 17/2006 leger som har erfaring med pasienter med hypotyreose kombinert med glutenintoleranse og malabsorpsjon av laktose og fruktose (1).

I min legepraksis har jeg i over 20 år vært spesielt interessert i polysymptomatiske pasienter. Jeg har behandlet mer enn 400 pasienter med påvist glutenintoleranse, eller glutenallergi etter EAACIs definisjon (2) siden alle hadde forhøyede IgA- eller IgG-verdier mot gliadin eller gluten i serum uten å ha cøliaki. Nesten alle hadde symptomforverring ved inntak av laktose, fruktose, dekstrose og sukrose, og mange hadde hypotyreose etter tyreoiditt. Nesten alle klaget over utmattethet «uten grunn» og irritert tykktarm. Symptomer som sukkertrang, kløe og forverring av plager fra luftveier, muskler og skjelett samt av psykiske plager i tåke og regn var vanlig. Pasientgruppen responderte veldig bra på antimykotika og en diett uten sukker, laktose, gjær og gluten. Som Ringvold trodde jeg i 1986 at jeg var på sporet av et nytt syndrom, men måtte innse at kolleger i USA hadde beskrevet syndromet allerede (3) under navnet candidiasis-hypersensitivitets-syndrom. (...)

Hvis Ringvolds pasienteksempler ikke har positiv anti-TPO/TRAS-test og har malabsorbsjon bare av fruktose, er hun kanskje på sporet av et nytt syndrom likevel? (...)

- Tid er kritisk for barn med stoffskiftesykdom

Medfødt stoffskiftesykdom med akutt debut i nyfødtalderen
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1537 (26.6.2008)
Se også Et nyfødt barn med hyperventilasjon
Denne sykehistorien illustrerer godt en meget viktig problemstilling som alle som har ansvar for nyfødte barn må kjenne til, nemlig medfødt stoffskiftesykdom som debuterer intrauterint, eller vanligere de første dager eller uker etter fødselen. (...)

Tid er kritisk for barn med stoffskiftesykdom
helserevyen.no 17.10.2007
- Ubehandlet hypothyreose (lavt stoffskifte) hos barn kan føre til alvorlige svekkelser av hjernens og kroppens utvikling. (...)

Frustrerte foreldre
De 24 foreldrene som var til stede under seminaret, som ble arrangert av Norsk Thyreoideaforbund (NTF), klaget over at det er for lite informasjon og kunnskap om sykdommen rundt omkring i landet og om hvilke rettigheter disse barna har.

- Mange har derfor måttet kjempe en ensom kamp for å synliggjøre deres barns behov. Særlig bittert føles det når det tar tid før barn med ervervet hypothyreose får en diagnose og god behandling. De synes det må informeres bedre om denne sykdommen både overfor foreldre, helsestasjoner, barnehager og skoler slik at symptomene kan tas på alvor på et tidligere tidspunkt, sier forbundsleder Bente Bakke i NTF. (...)

- Stress kan utløse thyreoideasykdommer

Thyroid disease, a silent menace (Thyreoideasykdom, taus trussel)
latimes.com 24.9.2007
(...) The American Assn. of Clinical Endocrinologists estimates that about 27 million Americans have one of these problems, more than half of whom don't realize it. Possibly because of reproductive hormones or other still unknown reasons, women get autoimmune diseases more often then men, and about four times more women than men get thyroid disease.

Stress affects the immune system, but can stress spark an autoimmune disease that damages or impairs the thyroid gland? (...)

An obvious symptom of an overactive thyroid is a bulging of the eyes because the tissue behind them have become inflamed, pushing on the back of the eyeballs. "There are about 100,000 people or so who walk around with bulging eyes," says Smith. Some experience double vision and, in serious but rare cases, people can go blind. Smith and colleagues are developing a therapy that blocks the inflammation in that tissue. (...)

They can also have dry skin and hair, depression and other symptoms. Patients are treated with medications that replace the lost hormones. (...)

The American Thyroid Assn. recommends that everyone over 35 get tested for thyroid function because the diseases so often go undiagnosed. Winfrey was long overdue. (...)

- Skjulte folkesykdommer

Keld Heick ramt af mystisk sygdom
bt.dk 7.11.2007
Keld Heick havde svært ved at holde livet ud, da han i sommer var alvorligt syg med betændelse i skjoldbruskkirtlen. I lang tid slog lægen det hen som en banal halsbetændelse. (...)

- Det var et helvede, da det stod på. Og jeg var vred på min læge, fordi hun ikke fandt den rigtige diagnose. Men i dag er hun tilgivet, fordi jeg ved, at den er svær at diagnosticere, fortæller han.

Alligevel er han ikke i tvivl om, at det altid er godt at søge anden hjælp, hvis ens læge tager fejl. Selv de bedste kan overse en detalje, Og det var præcis, hvad der skete, da han i august gik til sin læge. (...)

Varsku om stoffskiftesykdom
aftenposten.no 30.5.2006
Over 100 000 personer har kronisk stoffskiftesykdom i skjoldbruskkjertelen.

Nærmere 30 000 av disse har redusert livskvalitet. En konstant følelse av å være utslitt er fellesnevner for de mange som er rammet.

Som tilleggsbelastning opplever mange at legene ikke tar dem alvorlig. Det hersker stor mangel på kunnskap om stoffskiftesykdom generelt. Også blant leger. Det kan ta 4 - 8år før diagnose stilles, hevder Norsk Thyreoideaforbund (NTF). Følgene blir ofte sykemeldinger og redusert innsats i arbeidslivet.
I håp om å vekke gehør hos helsepolitikere og spre informasjon om sykdommen arrangerte organisasjonen nylig en kampanje, der 5000 medlemmer var i aktivitet landet rundt. (...)

Dold folksjukdom stör ämnesomsättning
unt.se 29.5.2006
Patienter med den dolda folksjukdomen överaktiva bisköldkörtlar har ofta en rad störningar i kroppens socker- och fettomsättning. Med en operation kan störningarna minskas eller försvinna helt.

Det framgår av en doktorsavhandling av Emil Hagström vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.
— Vi är faktiskt först att påvisa ett samband mellan överaktiva bisköldkörtlar och det så kallade metabola syndromet. Detta kan åtminstone delvis förklara varför patienter med överaktiva bisköldkörtlar löper ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdomar, säger han.
Överaktiva bisköldkörtlar — eller så kallad primär hyperparatyreodism, HPT, som den kallas på fackspråk — är en vanlig sjukdom. Ungefär en procent av befolkningen och tre procent av kvinnorna som passerat klimakteriet har överaktiva bisköldkörtlar. (...)

- "Subklinisk" thyreoideasykdom og risiko for koronar hjertesykdom og dødelighet

Treatment of subclinical hypothyroidism linked with fewer ischemic heart events in younger patients (Behandling for subklinisk hypothyreose knyttet til færre iskemiske hjertehendelser hos yngre pasienter)
medicalxpress.com 23.4.2012
Treatment of subclinical hypothyroidism with the medication levothyroxine appears to be related to fewer ischemic heart disease events in younger patients but this finding was not evident in older patients, according to a report published Online First in Archives of Internal Medicine.

Subclinical hypothyroidism (SCH) is defined as an elevated serum thyrotropin level in the presence of normal thyroid hormone concentrations. The condition is relatively common and often asymptomatic, although recent meta-analyses have suggested that SCH is associated with increased cardiovascular events and death, especially in young to middle-aged adults, the authors write in their study background. But those epidemiologic associations do not prove that treatment of SCH would be effective, the authors note. (...)

(Anm: Iskemisk hjertesykdom (nhi.no).)

(Anm: Subklinisk hypotyreose. På fagspråket omtales dette som subklinisk hypotyreose. Hva menes med truende lavt stoffskifte? Subklinisk betyr at det ikke foreligger endringer i form av symptomer og tegn. Hypotyreose betyr lavt stoffskifte. Subklinisk hypotyreose dreier seg således om en beskjeden forstyrrelse i skjoldkjertelen i retning av lavere stoffskifte, men uten at det gir seg utslag i symptomer og tegn slik vi finner det ved hypotyreose. (nhi.no).)

Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality (Subklinisk hypothyreose og risiko for koronar hjertesykdom og dødelighet)
Arch Intern Med. 2012 (Published online April 23)
Background Data from prospective cohort studies regarding the association between subclinical hyperthyroidism and cardiovascular outcomes are conflicting. We aimed to assess the risks of total and coronary heart disease (CHD) mortality, CHD events, and atrial fibrillation (AF) associated with endogenous subclinical hyperthyroidism among all available large prospective cohorts.

Methods Individual data on 52 674 participants were pooled from 10 cohorts. Coronary heart disease events were analyzed in 22 437 participants from 6 cohorts with available data, and incident AF was analyzed in 8711 participants from 5 cohorts. Euthyroidism was defined as thyrotropin level between 0.45 and 4.49 mIU/L and endogenous subclinical hyperthyroidism as thyrotropin level lower than 0.45 mIU/L with normal free thyroxine levels, after excluding those receiving thyroid-altering medications.

Results Of 52 674 participants, 2188 (4.2%) had subclinical hyperthyroidism. During follow-up, 8527 participants died (including 1896 from CHD), 3653 of 22 437 had CHD events, and 785 of 8711 developed AF. In age- and sex-adjusted analyses, subclinical hyperthyroidism was associated with increased total mortality (hazard ratio [HR], 1.24, 95% CI, 1.06-1.46), CHD mortality (HR, 1.29, 95% CI, 1.02-1.62), CHD events (HR, 1.21; 95% CI, 0.99-1.46), and AF (HR, 1.68; 95% CI, 1.16-2.43). Risks did not differ significantly by age, sex, or preexisting cardiovascular disease and were similar after further adjustment for cardiovascular risk factors, with attributable risk of 14.5% for total mortality to 41.5% for AF in those with subclinical hyperthyroidism. Risks for CHD mortality and AF (but not other outcomes) were higher for thyrotropin level lower than 0.10 compared with thyrotropin level between 0.10 and 0.44 mIU/L (for both, P value for trend, .03).

Conclusions Endogenous subclinical hyperthyroidism is associated with increased risks of total, CHD mortality, and incident AF, with highest risks of CHD mortality and AF when thyrotropin level is lower than 0.10 mIU/L. (...)

(Anm: Skjoldbruskkjertelhormoner. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Subklinisk betegnelse på sykdom som forløper så lett at den ikke kan merkes av pasienten. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Subklinisk hypotyreose. På fagspråket omtales dette som subklinisk hypotyreose. Hva menes med truende lavt stoffskifte? Subklinisk betyr at det ikke foreligger endringer i form av symptomer og tegn. Hypotyreose betyr lavt stoffskifte. Subklinisk hypotyreose dreier seg således om en beskjeden forstyrrelse i skjoldkjertelen i retning av lavere stoffskifte, men uten at det gir seg utslag i symptomer og tegn slik vi finner det ved hypotyreose. (nhi.no).)

(Anm: Coronary Heart Disease (CHD). Koronar hjertesykdom. En sykdom der det er en innsnevring eller blokkering av koronararteriene (blodårer som frakter blod og oksygen til hjertet). Årsaken til koronar hjertesykdom er vanligvis åreforkalkning (en opphoping av fatty materiale og plakk på innsiden av koronararteriene). Sykdommen kan forårsake brystsmerter, kortpustethet under trening og hjerteinfarkt. Risikoen for koronar hjertesykdom øker med en familie historie av koronar hjertesykdom før fylte 50 år, høy alder, røyking, snus, lider av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, har diabetes, mangel på mosjon og fedme . Også kalt CAD og koronarsykdom. (wikbio.com).)

Levothyroxine Treatment of Subclinical Hypothyroidism, Fatal and Nonfatal Cardiovascular Events, and Mortality
Arch Intern Med. 2012 (Published online April 23)
Background Subclinical hypothyroidism (SCH) has been associated with ischemic heart disease (IHD); however, it is unknown whether treatment of SCH with levothyroxine sodium will reduce the risk of IHD. The aim of this study was to investigate the association between levothyroxine treatment of SCH with IHD morbidity and mortality. (...)

Conclusions Treatment of SCH with levothyroxine was associated with fewer IHD events in younger individuals, but this was not evident in older people. An appropriately powered randomized controlled trial of levothyroxine in SCH examining vascular outcomes is now warranted. (...)

What Is the Clinical Importance of Subclinical Hyperthyroidism? (Hva er den kliniske viktigheten ved subklinisk hyperthyreose?)
Arch Intern Med. 2012 (Published online April 23)
Comment on "Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality"

Subclinical hyperthyroidism is defined as a patient having normal free thyroxine (FT4) and total triiodothyronine (T3) levels in conjunction with a thyrotropin (TSH) level persistently below the normal range in the absence of factors known to suppress TSH. Factors that may alter TSH value and thyroid function test results include medications such as corticosteroids and dopamine and clinical conditions to include hypothalamic or pituitary hypofunction and nonthyroid illness.1-2 Nonthyroid illness is a general term that applies to a wide variety of patients who have systemic illness that can result in altered thyroid function test results. In general, the diagnosis of subclinical hyperthyroidism is made in ambulatory outpatients who are not taking medications known to affect thyroid function. The incidence of subclinical hyperthyroidism is approximately 1%.3 The most common causes of endogenous subclinical hyperthyroidism include Graves disease (usually younger patients), multinodular goiter (typically older patients), and solitary autonomous nodules. The discrimination between endogenous hyperthyroidism from exogenous hyperthyroidism is important, since exogenous hyperthyroidism can usually be treated by modulation of the levothyroxine dose. Although the study by Collet et al4 focuses on cardiovascular effects, subclinical hyperthyroidism is also associated with an increased risk of osteopenia and/or osteoporosis, especially in older women, which may improve following treatment of the hyperthyroidism.5 It is controversial whether cognitive function is altered by the presence of subclinical hyperthyroidism. (...)

In conclusion, the study by Collet et al4 provides important information regarding the importance of recognizing subclinical hyperthyroidism in anticipation of decreasing cardiac and osseous risks, although definitive prospective long-term, controlled studies proving the benefits of treatment in various age groups have not been performed. Until further data are available, the relationship between subclinical hyperthyroidism and increased mortality, CHD mortality, and atrial fibrillation presently provides sufficient evidence to consider treatment of subclinical hyperthyroidism, especially in elderly patients with cardiac risks, hyperthyroid symptoms, or osteoporosis. (...)

"Subklinisk" thyreoideasykdom
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 938-40
Bakgrunn. Det er vanligvis lett å diagnostisere og behandle pasienter med manifest thyreoideasykdom. Derimot har behandling av "subklinisk" thyreoideasykdom vært omdiskutert.

Resultater. Hos pasienter med subklinisk hypotyreose (forhøyet nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) og normalt nivå av fritt tyroksin (T4)) er det mulig at tyroksinbehandling kan bedre psykiske symptomer og være av betydning for lipidnivå og blodtrykk. Pasienter med subklinisk hypertyreose har overhyppighet av atrieflimmer og muligens økt risiko for demensutvikling.

Fortolkning. Subklinisk hypo- og hypertyreose er oftest progredierende. Dersom det viser seg at tilstanden ikke er forbigående, bør behandling iverksettes. (...)

Evaluation of clinical and psychiatric symptoms in sub clinical hypothyroidism
Rev Assoc Med Bras. 2006 Aug;52(4):222-228.)
BACKGROUND: This investigation evaluated and correlated clinical, laboratorial aspects and psychiatric symptoms in sub clinical hypothyroidism (SH). (...)

CONCLUSIONS: The study showed that SH was associated with clinical findings and with psychiatric symptoms. Clinical trials are required to evaluate possible improvement with levotiroxine. (...)

- Symptomer på subakutt tyreoiditt (Subacute thyroiditis)

Subacute thyroiditis (subakutt tyreoiditt)
merck.com (Merck Manual)
(...) Symptoms, Signs, and Prognosis (Symptomer, tegn, og prognoser)

Kliniske trekk innbefatter en begynnende "sår hals" (i virkeligheten halssmerter) med progressiv ømhet i hals og lav feber (37.8° til 38.3° C [100° til 101° F]). Nakkesmertene skifter karakteristisk fra side til side og kan sette seg i et område, ofte stråler smertene ut i kjeven og ørene. Det forveksles ofte med tannpine, hals-betennelse, eller ørebetennelse og forverres ved svelging eller vridning av hodet. Hyperthyreoidisme er vanlig tidlig i sykdommen fordi hormoner frigjøres fra de ødelagte follikkelene. Der er mer utmattelse og ekstrem fysisk svekkelse enn ved noen annen type thyreoid lidelse. Ved fysisk undersøkelse, er skjoldbruskkjertelen asymmetrisk forstørret, stiv, og øm. (Clinical features include the onset of "sore throat" (in reality, neck pain) with progressive tenderness in the neck and low-grade fever (37.8° to 38.3° C [100° to 101° F]). The neck pain shifts characteristically from side to side and may settle in one area, frequently radiating to the jaw and ears. It is often confused with dental pain, pharyngitis, or otitis and is aggravated by swallowing or turning the head. Hyperthyroidism is common early in the disease because of hormone release from the disrupted follicles. There is more lassitude and prostration than in other thyroid disorders. On physical examination, the thyroid is asymmetrically enlarged, firm, and tender.)

Subakutt thyreoiditt er selvbegrensende, og avtar som oftest i løpet av få måneder; iblant oppstår tilbakefall som vil kunne resultere i permanent hypothyreoidisme når det er omfattende ødeleggelser av follikkeler. (...) (Subacute thyroiditis is self-limited, generally subsiding in a few months; occasionally it recurs and may result in permanent hypothyroidism when there is extensive follicular destruction.)

Subacute thyroiditis (subakutt tyreoiditt)
nlm.nih.gov (National Institutes of Health)
(...) Symptomer på overskudd av skjoldbruskkjertelhormon (hypertyreoidisme), slik som nervøsitet, rask puls og varmeintoleranse, kan være tilstede tidlig i sykdommen. Senere kan det opptre symptomer på for lite skjoldbruskkjertelhormon (hypotyreose), slik som utmattelse, forstoppelse, eller kuldeintoleranse. (Symptoms of thyroid hormone excess (hyperthyroidism) such as nervousness, rapid heart rate, and heat intolerance may be present early in the disease. Later, symptoms of too little thyroid hormone (hypothyroidism) such as fatigue, constipation, or cold intolerance may occur.)

Subakutt tyreoiditt  opptrer oftest hos middelaldrende kvinner med nylige symptomer på virusinfeksjon i luftveiene. (Subacute thyroiditis occurs most often in middle-aged women with recent symptoms of viral respiratory tract infection.)

Symptoms (Symptomer)

 • pain in the front of the neck (smerter i forkant av nakke)
 • tenderness when gentle pressure is applied to the thyroid gland (palpation) (ømhet når det legges forsiktig trykk på skjoldbruskkjertel (palpasjon)
 • fever (feber)
 • weakness (svakhet)
 • fatigue (utmattelse)

Other symptoms may include: (Andre symptomer inkluderer:)

 • nervousness (nervøsistet)
 • heat intolerance (varmeintoleranse)
 • weight loss (vekttap)
 • sweating (svetting)
 • diarrhea (diaré)
 • tremor (skjelving)
 • palpitations (...) (hjertebank) (...)

(Anm: en rekke legemidler, bl.a. såkalte psykiatriske legemidler, kan mulig forårsake diverse alvorlige komplikasjoner/sykdommer i skjoldbruskkjertel.)

(Anm: tyreoidea; thyreoidea;1 skjoldforma; 2 glandula thyroidea (TA) d e tyreoidkjertelen; 3 namn på pulverisert tørka skjoldkjertelvev frå dyr til medisinsk bruk; stavemåten er ofte: thyroidea EN thyroid ET [gr thyreos stort, dørliknande skjold med hakk øverst (frå thura dør) + eidos form] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Takykardi (thyreotoksikose; tyreotoksikose)

Styrelse vil have undersøgt sammenhæng mellem HPV-vaccine og hjerteproblemer
dagenspharma.dk 3.10.2013
Indberetninger af bivirkninger viser, at hjertesygdommen POTS kan have sammenhæng med vaccination for livmoderhalskræft. EMA skal undersøge sammenfaldet nærmere. (...)

(Anm: Takykardi hurtig hjertevirksomhet. Oppstår ved legemsanstrengelser, psykiske påkjenninger, feber, blødning, thyreotoksikose, hjertesykdom, forgiftning. I akutte anfall (paroksystisk tachykardi) ofte hos helt hjertefriske individer. Uregelmessig hjertevirksomhet ved takykardi kan være tegn på hjertesykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). BMJ Case Rep. 2013 Sep 16;2013.)

(Anm: POTS syndrome: Symptoms, causes, and treatment. People with postural orthostatic tachycardia (POTS) experience a marked increase in heart rate upon standing up that can cause a variety of symptoms. POTS is a disorder affecting the central nervous syndrome that can cause debilitating symptoms in people who were previously healthy. (medicalnewstoday.com 21.11.2017).)

(Anm: Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS, also postural tachycardia syndrome) is a condition of dysautonomia,[1] to be more specific orthostatic intolerance, in which a change from the supine position to an upright position causes an abnormally large increase in heart rate, called tachycardia. (en.wikipedia.org).)

- Thyreoideasykdommer linket til hjertesykdom

Fatal thyrotoxic cardiomyopathy in a young man (Dødelig tyreotoksisk kardiomyopati hos en ung mann)
BMJ 2008;337:a531 (28 November)
β blockers may precipitate circulatory collapse in thyrotoxic patients with low output heart failure (Betablokkere kan fremskynde sirkulasjonsstans hos tyreotoksiske pasienter med "low output heart failure")

Epidemiological studies show an excess vascular mortality associated with hyperthyroidism, even after radioiodine treatment, and in people aged under 50.1 2 Thyrotoxic cardiomyopathy is a distinct clinical entity with devastating clinical consequences. It can affect young people even in the absence of underlying cardiac disease.3 4 It often presents as heart failure. Most cases are reversible, with cardiac function improving after thyroid function returns to normal.4 5 6 7 However, in the acute setting, the severity of the illness may result in fatalities despite treatment.8 9 10 This represents an important exception to the general principle that β blockers should be used in most hyperthyroid patients with tachyarrhythmias.

We present the case of a young man with chronic hyperthyroid Graves’ disease, who was admitted to hospital with severe heart failure, rapid atrial fibrillation, and pneumonia and died despite resuscitation. (...)

(Anm: kardiomyopati; cardiomyopathia; samlenamn for fleire hjartemuskelsjukdommar, helst brukt om tilstandar med genetiske årsaker som kan gi feil i feittsyreoksidasjonen eller i kontraksjons- eller bygnadsprotein i hjartemuskulaturen, eller med autoimmune årsaker ev pga doksorubicin eller andre medikament; sjå hovudgruppene dilatert, hypertrofisk, restriktiv og arytmogen kardiomyopati; sjå dessutan under kongestiv, obstruktiv, alkoholisk og infiltrativ, kardiomyopati i høgre ventrikkel, hypertrofisk kardiomyopati og subaortastenose; ein sjeldan peripartum kardiomyopati finst også; jf myokarditt EN cardiomyopathy ET [gr kardia hjarte + mys muskel + pathos sjukdom] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Localised myxoedema complicating Graves’ disease. A 48 year old man diagnosed as having Graves’ disease (ophthalmopathy and thyrotoxicosis) eight years earlier presented with progressive, non-pitting thickening of the skin in both feet and the pretibial and lateral area of each leg. BMJ 2016;352:i156 (Published 19 January 2016).)

High High-Normal Thyroid Function and Risk of Atrial Fibrillation (Høy høy-normal thyreoideafunksjon og risiko for atrieflimmer)
Arch Intern Med 2008;168(20):2219-2224 (November 10)
The Rotterdam Study
Background Overt and subclinical hyperthyroidism are both well-known independent risk factors for atrial fibrillation. We aimed to investigate the association of high-normal thyroid function with the development of atrial fibrillation in a prospective population-based study in the elderly. (...)

Results The risk of atrial fibrillation was associated with the TSH level. The multivariate adjusted HR was 1.94 (95% CI, 1.13-3.34, lowest vs highest quartile; P for trend, .02). The multivariate adjusted level of free thyroxine showed a graded association with risk of atrial fibrillation (HR, 1.62; 95% CI, 0.84-3.14, highest vs lowest quartile; P for trend, .06).

Konklusjon Innen de normale grenser for målte thyreoideaverdier, har personer med høy-normal thyreoideafunksjon en større risiko for atrielflimmer. (...) (Conclusion Within the normal range of thyroid parameters, persons with high-normal thyroid function are at an increased risk of atrial fibrillation.)

(Anm: atrieflimmer; ujamn takt og styrke av puls og hjarteslag fordi hjarteslaga vert stimulerte av impulsar frå raske, uregelbundne flimrande trekkingar i forkammermuskulaturen; orda flimmer, flimmerpuls, hjarteflimmer viser oftast til denne tilstanden som kan gi lite plager, men stundom tung pust, hjartebank og ein tendens til emboliar frå venstre atrium (auricula) gjerne til hjernen; årsakene er mangslungne, f eks revmatisk hjartesjukdom, hjartesvikt av ulike typar, koronarsjukdom, tyreotoksikose, alkohol, perikarditt, anomaliar i impulsleiinga, ofte er tilstanden idiopatisk – lone fibrillation, i sjeldne tilfelle arveleg pga mutasjon i eit gen på kromosom 10; jf ventrikkelflimmer EN atrial fibrillation Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Atrial fibrillation (wikipedia.org).)

(Anm: Hva er atrieflimmer og atrieflutter? (pasienthandboka.no).)

Silent thyroid dysfunction has risks: study
reuters.com 23.5.2008
NEW YORK (Reuters Health) - People who have an underactive or overactive thyroid without symptoms appear to have a modestly increased risk of heart disease.

The data suggest that silent or "subclinical" thyroid dysfunction "might represent a potentially modifiable -- albeit modest -- risk factor for coronary heart disease and mortality," Dr. Nicholas Rodondi, from the University of Lausanne in Switzerland, and colleagues wrote in a report.

Their findings are based on pooled data from 12 studies identified through a search of MEDLINE (1950 to 2008). Ten of the studies involved population-based groups that included 14,449 subjects. (...)

SOURCE: Annals of Internal Medicine, online May 20. (...)

Hegge i bokform
aftenposten.no 9.5.2008
(…) - Den viktigste heter Og så må du ikke stille spørsmål, fra 2000. Den er utsolgt fra forlaget. 3000 eksemplarer. Jeg får fremdeles to, tre forespørsler om den daglig. Den handlet om en stoffskiftesykdom.

- Hypotyreose, som rammet din kone i 1984 og førte deg dypt ned i en stabel medisinsk litteratur og deretter til 15 års kamp mot legestanden?

- Riktig. Jeg snakket litt om dette senest for noen få dager siden, på en helsekonferanse arrangert av Sylvia Brustad. Temaet var samarbeidet mellom lege og pasient. Legestanden består av flotte folk, men dette feltet var dominert av en bitte liten gjeng med en selvtillit det ikke var grunnlag for. Jeg har hørt om at det finnes journalister som har det på samme måte. (…)

(Anm: OG SÅ MÅ DU IKKE STILLE SPØRSMÅL! av Per Egil Hegge.)

Low thyroid output tied to heart attacks in women (Liten thyreoid produksjon knyttet til hjerteanfal hos kvinner)
reuters.com 29.4.2008NEW YORK (Reuters Health) - Women with a slightly underactive thyroid gland appear to be at increased risk for death from heart attacks and other types of heart disease, according to findings from a Norwegian study reported in the Archives of Internal Medicine.

Emerging evidence suggests that as thyroid function drops, blood pressure and cholesterol levels rise as does the risk of heart problems, note Dr. Bjorn O. Asvold at Trondheim University Hospital and colleagues. (...)

"To our knowledge, no clinical trial has tested whether (treatment with thyroid hormone) could protect against heart disease," the authors note. However, there is evidence that such treatment can reduce high blood pressure, cholesterol levels, and body weight, they add.

SOURCE: Archives of Internal Medicine, April 28, 2008. (...)

Underactive Thyroid Increases Risk of Heart Failure (Underaktiv thyreoidea øker risiko for hjertesykdom)
ivanhoe.com 8.10.2007
(...) A new study shows patients who have subclinical hypothyroidism, a mildly underactive thyroid, are twice as likely to suffer from heart failure compared to those who have normally functioning thyroids. (...)

Mildly underactive thyroid is usually only detectable by having a blood test to evaluate the body’s levels of thyroid-stimulating hormone (TSH). The Cardiovascular Health Study collected data from more than 3,000 adults 65 years and older. Researchers followed the study participants for 12 years to determine if those individuals who had subclinical hypothyroidism were more likely to develop heart failure. Their research indicated individuals with a TSH level equal or greater than 10 milliunits per liter were at double the risk of developing heart failure compared to participants who had normal TSH levels. (...)

SOURCE: Ivanhoe interview with Doug Bauer, M.D.; The 78th Annual Meeting of the American Thyroid Association in New York, N.Y., Oct. 3-7, 2007 (...)

Association Between Increased Mortality and Mild Thyroid Dysfunction in Cardiac Patients
Arch Intern Med. 2007;167:1526-1532
(...) Methods To assess the relationship between mild thyroid dysfunction and the incidence of death in cardiac patients, we evaluated 3121 cardiac patients. Cardiac and overall deaths were considered. Four groups were defined: euthyroidism, subclinical hypothyroidism (SCH), subclinical hyperthyroidism (SCT), and low triiodothyronine syndrome (low T3). (...)

Conclusion A mildly altered thyroid status is associated with an increased risk of mortality in patients with cardiac disease. (...)

(Anm: euthyroid; eutyroid; med god (normal) skjoldkjertelteneste, normal tyreoideafunksjon; tilsvarande uttrykk er eutyreoid, eutyreot EN euthyroid ET [gr eu- god- + thyreos skjold] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Triiodothyronine Prevents Cardiac Ischemia/Reperfusion Mitochondrial Impairment and Cell Loss by Regulating miR30a/p53 Axis. Endocrinology. 2014 Aug 19:en20141106. [Epub ahead of print].)

Hypothyroidism may be linked to heart disease
reutershealth.com 28.7.2006
NEW YORK (Reuters Health) - People who have an underactive thyroid without symptoms appear to have an increased risk of heart disease, according to a review of published studies that appears in the American Journal of Medicine.
However, more evidence is still needed before any recommendations for screening can be made. Better studies that include more people who have had an episode of coronary heart disease will help confirm these results, lead investigator Dr. Nicolas Rodondi told Reuters Health. (...)

However, "in my opinion, the data are not good enough to recommend screening in healthy adults without any symptoms," Rodondi added.

"Before recommending screening," he concluded, "clinical trials are needed to assess whether thyroxine treatment reduces the risk of coronary heart disease in subjects with subclinical hypothyroidism. (...)

- Hypoparathyroidisme (HPTH)

Leger skjuler feilbehandling
nrk.no 26.2.2007
Over 40 prosent av pasienter som får skader under behandling på norske sykehus, får aldri vite at de er blitt feilbehandlet. (...)

Seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, forteller at det å innrømme feil for mange leger er forbundet med skam. (...)

For snart ni år siden ble Helle Jensen operert for struma. Skjoldbruskkjertelen var for stor og skulle reduseres.

Under operasjonen kom kirurgen til å skade én og fjerne tre biskjoldbruskkjertler i tillegg. Dette førte til at kroppen hennes ikke lenger var istand til å holde et stabilt kalsiumnivå.

Ingen fortalte henne at legene hadde gjort en feil. (...)

Gikk til sak
Helle Jensen gikk på eget initiativ til sak mot sykehuset som feilbehandlet henne. Etter flere runder i retten vant hun fram, og får i disse dager utbetalt erstatning for ødelagt helse.

- Det er klart jeg er sint på legene, sier hun. Jeg synes det er dårlig at de tenker mer på egen prestisje, enn på pasientene de skal behandle.

Helle Jensen er i dag hundre prosent ufør. De siste årene har hun brukt tiden sin på å starte en egen pasientorganisasjon for pasienter med samme sykdom som henne, hypoparathyroidisme.

Har du denne sykdommen og trenger hjelp, kan du ta kontakt via organisasjonens nettside www.hpth.no

LES MER: Vil melde feilbehandling anonymt. (...)

(Anm: Symptomer på Hypoparathyroidisme (HPTH) (hpth.no/symptomerl).

(Anm: hypoparatyreoidisme; nedsett funksjon i biskjoldkjertlane, d e skort på paratyreoideahormonet (PTH); fører til fall i kalsiuminnhaldet i blod; dette kan føra til muskelkrampar (tetani (s d)), grå stær, beinvevsforandringar m v; årsak har ofte vore tilfeldig fjerning av paratyreoidkjertlane ved strumaoperasjon men genetiske feil med hormonet eller hormonet sin reseptor, ev med den kalsiumsansande reseptoren e a kan gi ulike former for hypoparatyreoidisme; jf de Georges syndrom og automuun-polyendokrinopati-candidiasis-ectodermal dystrofi, pseudohypoparatyreoidisme EN hypoparathyroidism Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Tilleggsmedisinering med liotyronin ved hypotyreose?

Do we need still more trials on T4 and T3 combination therapy in hypothyroidism? (Trenger vi fremdeles flere forsøk på T4 og T3 kombinasjonsterapi mot hypothyreose?)
European Journal of Endocrinology 2010;161(6): 955-959
Approximately 10% of hypothyroid patients are dissatisfied with the outcome of levothyroxine replacement. It is unlikely that slight over- or under-treatment with thyroxine (T4) explains remaining complaints. Meta-analysis of randomized clinical trials shows no advantage of T4/tri-iodothyronine (T3) combination therapy over T4 monotherapy. However, each of these trials can be criticized, and none is perfect: most of them failed to mimic the physiological ratio of serum free T4 (FT4) to free T3 (FT3) concentrations. Development of a sustained-release T3 preparation given as a single nighttime dose (together with levothyroxine once daily) might maintain physiological serum FT4–FT3 ratio's throughout 24 h. Genetic polymorphisms in deiodinase 2 and thyroid hormone transporters have been associated with well-being, fatigue, depression, and greater improvement on combination therapy. Future trials should target carriers of these polymorphisms to see whether they do better on T4/T3 combination therapy than on T4 monotherapy. (…)

(Anm: Hypertyreose er en sykdom som skyldes økt produksjon av hormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3), som lages i skjoldkjertelen (tyroidea). Forhøyet T4 og/eller T3 gir forhøyet stoffskifte, og dette kan føre til et mangfold av plager som: (...) (nhi.no).)

(Anm: Hypotyreose - En kort orientering (nhi.no).)

Thyroxine Monotherapy After Thyroidectomy
Vol. 299 No. 7, February 20, 2008
JAMA. 2008;299(7):817-819.
It may be the experience of many clinicians, as it has been ours, that a very small group of patients with hypothyroidism are not entirely well on thyroxine replacement alone.1

The concept of hormone replacement therapy is commonly credited to Brown-Sequard, who in 1889 at age 72 years injected himself with an extract of dog testicles and noted enhanced vitality and mental acuity.2 (...)

Det antas at noen pasienter, kanskje omtrent 10 %, mulig kan ha nytte av supplementering av T3 etter thyreoidektomi. (...) (One might speculate that some patients, perhaps approximately 10%, might potentially benefit from T3 supplementation after thyroidectomy.)

(Anm: Thyroidectomy complication rates are lower if surgeon performs 25 or more cases yearly. A new study is one of the first to identify a minimum surgeon volume that is associated with improved patient outcomes for this common thyroid operation (medicalnewstoday.com 8.10.2015).)

Tilleggsmedisinering med liotyronin ved hypotyreose?
Valdemar Grill
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3285
Jeg har med interesse lest et innlegg av Grete Aastorp i spalten Personlige opplevelser i Tidsskriftet nr. 17/2006 (1). Aastorp føler seg godt fornøyd med tilleggsmedisinering av liotyronin (T3) til den medisineringen hun tidligere hadde med levotyroksin (T4) grunnet hypotyreose.

De undersøkelser som er gjort vedrørende tilleggseffekt av liotyronin til behandling med levotyroksin, viser ikke noen dokumenterte effekter på velbefinnende eller andre forhold som kan være gunstig for den enkelte pasient (2). Man kan ikke helt utelukke at tillegg av liotyronin hos enkelte pasienter kan ha gunstig effekt. Men tyroksin omdannes til trijodtyronin i kroppen, og en forsiktig økning av levotyroksin vil kanskje gjøre samme nytte, i tillegg til at levotyroksin har en lengre halveringstid og derfor gir et jevnere nivå av stoffskiftehormon.

Våre egne erfaringer er at pasienter som bruker liotyronin i tillegg til levotyroksin - vi får en del av disse henvist til vår avdeling - som regel ikke får bedre allmenntilstand etter oppstart med liotyronin. Tvert imot synes de oftere å få problemer med hjertebank og andre symptomer som ses ved hypertyreose. Ut ifra tidligere kliniske studier og egen erfaring er holdningen ved Endokrinologisk avdeling, St. Olavs Hospital altså at behandling med liotyronin i tillegg til levotyroksin ikke er indisert ved hypotyreose. (...)

Om å fylle olje på en tørr motor
Grete Aastorp
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2293
Enkelte pasienter med hypotyreose har erfart at en kombinasjon av liotyronin og levotyroksin er nødvendig for tilfredsstillende behandling. (...)

Og, interessant nok, en rekke pasienthistorier forteller om at tilskudd av liotyronin (T3) har gjort helsetilstanden mye bedre. (...)

(Anm: Når enkelte pasienter rapporterer en vesentlig bedring ved tilskudd av liotyronin (T3), bl.a. mht. immunsystem, tretthet osv., bør de pasienter som måtte ønske det få mulighet til å prøve liotyronin (T3).)

- Forbindelser mellom thyreoideafunksjon og kroppsvekt

Relations of Thyroid Function to Body Weight (Forbindelser mellom thyreoideafunksjon og kroppsvekt)
Cross-sectional and Longitudinal Observations in a Community-Based Sample
Arch Intern Med. 2008;168(6):587-592
(...) Conclusions Thyroid function (as assessed by serum TSH concentration) within the reference range is associated with body weight in both sexes. Our findings raise the possibility that modest increases in serum TSH concentrations within the reference range may be associated with weight gain. (...)

Sjelden bivirkning fra struma-preparat

Medicin smeltede Ullas hjerne
bt.dk 31.3.2006
Det var med stor sandsynlighed medicinen, der gav den unge kvinde Ulla Poulsen varige hjerneskader.

»Jeg er ikke i tvivl. Alt tyder på, at Ulla Poulsen blev hjerneskadet og invalideret af struma-præparatet PTU,« forklarer speciallæge, ph.d. Allan Wiik, der fra 1990 til 2003 ledede Statens Seruminstitut for autoimmunologi.

Han er fortsat overlæge ved afdelingen og tilknyttet Statens Seruminstitut som konsulent.

Eneste logiske forklaring
Allan Wiik føler sig overbevist om, at det er struma-medicinen, der har fået Ulla Poulsens hjerne til at smelte. »Som jeg ser det, er det den eneste logiske forklaring på det sygdomsbillede, som Ulla Poulsen udviklede,« siger overlægen til B.T.

På trods af sin ekspertise kommer Allan Wiik ikke til orde i Højesteret, fordi han har rådgivet Ulla Poulsens familie.

Overlægen mener, at det bør få betydning for sagen, at B.T. har fundet lignende sygdomstilfælde i Thailand.

Hans synspunkter støttes af overlæge, dr.med. Poul Halberg, tidligere chef for reumatologisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Poul Halberg kender to eksempler på patienter, der er blevet skadet af præparatet PTU flere måneder efter, at de havde stoppet med at bruge medicinen. (...)

(Anm: struma; stor skjoldkjertel (glandula thyroidea); auka storleik av heile skjoldkjertelen eller delar av han (e.n. tjukkhals); årsaka kan vera jodmangel i kosten, tyreotoksikose e a, sjå endemisk struma, Hashimotos struma, Riedels struma EN goiter; struma ET [lat. «halskjertlar»] Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Kan man ha lavt stoffskifte uten at det syns på blodprøver?

Spørsmål til livsstilsekspertene
aftenposten.no 27.10.2004
Kan man ha lavt stoffskifte uten at det syns på blodprøver? (...)

- Protonpumpehemmere og hypomagnesemisk hypoparatyroidisme

(Anm: Proton-Pump Inhibitors and Hypomagnesemic Hypoparathyroidism. To the Editor: We report two cases of hypomagnesemic hypoparathyroidism associated with the use of proton-pump inhibitors, in which patients presented with carpopedal spasm in association with severe hypomagnesemia and hypocalcemia without an appropriate increase in the level of parathyroid hormone. Patient 1 was a 51-year-old premenopausal woman who had been taking omeprazole for more than a year (at a dose of 20 mg twice daily) and who presented with carpopedal and truncal spasm. She began receiving 2.4 g of elemental calcium per day and, later, high-dose magnesium (Figure 1A). Fourteen months later, omeprazole was discontinued, and ranitidine . . . N Engl J Med 2006; 355:1834-1836 (October 26).)

(Anm: hypoparatyreoidisme; nedsett funksjon i biskjoldkjertlane, d e skort på paratyreoideahormonet (PTH); fører til fall i kalsiuminnhaldet i blod; dette kan føra til muskelkrampar (tetani (s d)), grå stær, beinvevsforandringar m v; årsak har ofte vore tilfeldig fjerning av paratyreoidkjertlane ved strumaoperasjon men genetiske feil med hormonet eller hormonet sin reseptor, ev med den kalsiumsansande reseptoren e a kan gi ulike former for hypoparatyreoidisme; jf de Georges syndrom og automuun-polyendokrinopati-candidiasis-ectodermal dystrofi, pseudohypoparatyreoidisme EN hypoparathyroidism Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

- Øker hyperthyreose dødsrisiko ved inntak av Ecstasy?

Does Hyperthyroidism Increase Risk of Death Due to the Ingestion of Ecstasy? (Øker hyperthyreose dødsrisiko ved inntak av Ecstasy?)
J Forensic Sci. 2007 May 25; [Epub ahead of print]
Ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA) is a psychoactive amphetamine derivative widely used for recreational purposes. Deaths caused by acute drug intoxication with MDMA are rare but can often involve a severe hyperthermic episode. The factors underlying the increased risk of some ecstasy users to a fatal drug reaction are not known. We present a case report of a 24-year-old woman who developed fatal hyperthermia with multi-organ complications following MDMA use and was found at autopsy to have diffuse thyroid hyperplasia (Graves' disease). An antemortem blood MDMA concentration of 0.68 mg/L was