Knasker piller til vi spyr (nrk.no 31.12.2007)

Uvidenhed øger brug af hovedpinepiller (netdoktor.com/dk 14.5.2008)

- 200 forskjellige hodepiner (kk.no 18.3.2013)

Medicinoverforbrugs-hovedpine (irf.dk 15.5.2013)

Hovedpinepiller kan give hovedpine Hvert tredje hovedpinetilfælde i Danmark skyldes overforbrug af smertestillende medicin. Praktiserende læger skal være varsommere med udskrivning af smertelindrende præparater, mener hovedpineekspert. (berlingske.dk 6.3.2006)

Paracetamol (acetaminophen) (mintankesmie.no)

Migrene (legemidler) (mintankesmie.no)

- Hodepinepiller kan gi hodepine

Norsk forsker med behandling for kronisk hodepine
aftenposten.no 10.1.2014
Mellom 50.000 til 100.000 personer i Norge sliter med kronisk hodepine forårsaket av overforbruk av smertestillende medisin. Fredag presenteres en ny og effektiv behandling av lidelsen.

Lege og forsker Espen Saxhaug Kristoffersen ved Ahus og Universitetet i Oslo forsvarer da sin doktorgradsavhandling om en effektiv behandling av såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH). (...)

Tidligere studier fra forskningsgruppen har vist at korrekt informasjon er nøkkelen til at mer enn halvparten av personer med medikamentoverforbrukshodepine kan klare å slutte med overforbruket. Av dem som slutter, blir majoriteten kvitt sin kroniske hodepine. (...)

(Anm: Feber. Den økte temperaturen som oppstår ved feber, bidrar blant annet til at immunforsvaret mer effektivt klarer å ta knekken på mikrober. (nhi.no 24.3.2015).)

- Advarer om vanlig diagnose: – Altfor lite kontroll. (– Dersom man har et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisiner kan man få det som heter medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist.)

(Anm: Advarer om vanlig diagnose: – Altfor lite kontroll. Pillene som skal hjelpe deg, kan fort endte opp med å gjøre vondt verre. Nevrolog Christofer Lundqvist mener Norge bør ta grep. OVERFORBRUK: Det kan få store konsekvenser dersom man bruker for mye paracet eller andre smertestillende. Det er lett å ty til legemidler som Paracet og Ibux når man merker at hodepinen kommer snikende. (…) – Fordi det er så lett tilgjengelig er det nok mange som tenker at det er helt ufarlig, sier Christofer Lundqvist, overlege ved nevroklinikken på Akershus universitetssykehus. Men pillene som skal lindre smertene, kan også ende opp med å forårsake mer smerter. – Dersom man har et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisiner kan man få det som heter medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist. (tv2.no 7.5.2023).)

(Anm: Blir kvitt hodepine av å slutte med hodepinemedisin. Halvparten de som har kronisk hodepine, kan få det fordi de spiser for mye hodepinetabletter. Mange kan på en enkel måte bli mye bedre. (nettavisen.no 3.9.2015).)

- Fragmentert søvn kan utløse migrene 2 dager senere. En ny studie finner at personer med søvn som er fragmentert i løpet av natten har høyere risiko for å oppleve en migreneepisode ikke dagen etter, men dagen etter det.

(Anm: Fragmented sleep may trigger migraine 2 days later. A new study finds that people whose sleep is fragmented during the night are at higher risk of experiencing a migraine episode not the next day, but the day after that. Dr. Suzanne Bertisch — a physician and clinical investigator in the Division of Sleep and Circadian Disorders at Brigham and Women's Hospital in Boston, MA — is the first and corresponding author of the new study, which now appears in the journal Neurology. Dr. Bertisch and team started from the observation that sleep and migraine have been linked for a long time, both anecdotally and by scientific research. For example, studies have found correlations between poor sleep quality and migraine, either with or without aura. Indeed, "disordered sleep, poor sleep quality, and insufficient or excessive sleep" are all known triggers of migraine and tension headaches. Still, "When it comes to sleep and [migraine], there's a lot that we don't know," says Dr. Bertisch. (medicalnewstoday.com 3.1.2020).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- Utilstrekkelig søvn kan endre kortikal eksitabiliteten nær migreneangrepet: En blindet TMS-overkrysningsstudie. (- Konklusjon: Utilstrekkelig søvn i perioden frem til et migreneanfall kan føre til dysfunksjon i kortikal GABAerg hemming. Resultatene tyder også på at migrenepasienter kan ha økt behov for tilstrekkelig søvn under et migreneanfall for å opprettholde normal nevrologisk funksjon etter angrepet.)

(Anm: Mykland MS, Uglem M, Stovner LJ, Brenner E, Snoen MS, Gravdahl GB, Sand T, Omland PM. Insufficient sleep may alter cortical excitability near the migraine attack: A blinded TMS crossover study. (…) Conclusion: Insufficient sleep in the period leading up to a migraine attack may cause dysfunction in cortical GABAergic inhibition. The results also suggest that migraine patients may have increased need for sufficient sleep during a migraine attack to maintain normal neurological function after the attack. Keywords: GABA; TMS; cholinergic; hypothalamus; postictal; preictal. Cephalalgia. 2023 Mar;43(3):3331024221148391.)

- Cathrine ble labrotte og fikk livet tilbake. Ved en tilfeldighet meldte hun seg på et forskningsprosjekt. (– Veldig sårbare for lite søvn Hun var én av 84 forsøkspersoner som nylig var med på Migrenefysiologi-prosjektet (MIGFYS).)

(Anm: Cathrine ble labrotte og fikk livet tilbake. Ved en tilfeldighet meldte hun seg på et forskningsprosjekt. Det ga henne svar som også kan hjelpe mange andre i samme situasjon. (…) – Det føles som om en kniv står fast bak øyet, og du har så vondt i hodet at du kaster opp. Slik kjennes det for Cathrine Stadsvik (51) å ha migrene. For sju år siden kom de første anfallene. I starten skjedde det bare tre-fire ganger i året og det hadde enda ikke kommet til det punktet at halve måneden hennes skulle gå tapt til migrenen og smertene som fulgte med. (…) – Veldig sårbare for lite søvn Hun var én av 84 forsøkspersoner som nylig var med på Migrenefysiologi-prosjektet (MIGFYS). Et forskningsprosjekt hvor de i 2020 ønsket å se nærmere på sammenhengen mellom migrene og søvn. Forsker ved prosjektet, Martin Syvertsen Mykland, mener det aldri tidligere er gjort lignende undersøkelser. Et prosjekt som ønsket å finne svar på om søvn påvirker migrenen, hva som kan være årsaker til migrene og om det egentlig har noe å si når på døgnet du vanligvis får anfall. (…) – Viktigheten av søvn har ikke blitt like godt undersøkt før, som det har blitt gjort her av forskerne. Det mener professor og overlege ved Lund universitet i Sverige, Lars Edvinsson. Arbeidet har imponert svensken, som stadig forteller hvor viktig det er med søvn for sine pasienter, og et teknofritt soverom. (nrk.no 5.4.2023).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- Undersøkelse: Hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner.

(Anm: Undersøkelse: Hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner. SMERTESTILLENDE: Det langt flere jenter enn gutter som rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre. Det er flere av de eldre barna som bruker smertestillende hyppig, ifølge undersøkelsen Ungdata junior. De fleste barna i aldersgruppen ti til tolv år forteller at de er veldig eller ganske fornøyde med egen helse, viser resultater fra undersøkelsen Ungdata junior. Likevel svarer så mange som 24 prosent, at de har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke. Flere av de eldre barna i undersøkelsen bruker smertestillende hyppig. På 7. trinn har 29 prosent av jentene brukt smertestillende og 21 prosent av guttene, skriver OsloMet i en melding på sine nettsider. (dagensmedisin.no 16.8.2022).)

- Overforbruk i Norge: – Jeg tok smertestillende hver dag. (– Bruker du ofte smertestillende på grunn av hodepine, kan du faktisk ende opp med å få hodepine av legemiddelet, såkalt medikamentutløst hodepine.)

(Anm: Overforbruk i Norge: – Jeg tok smertestillende hver dag. Over halvparten av norske kvinner bruker smertestillende tabletter hver måned eller oftere, viser en ny undersøkelse. Eirin Eriksen Horvei (29) brukte så mye smertestillende at hun i stedet fikk mer smerter og hodeverk. (…) – Bruker du ofte smertestillende på grunn av hodepine, kan du faktisk ende opp med å få hodepine av legemiddelet, såkalt medikamentutløst hodepine. Dette gjelder uavhengig av hva slags type smerter du behandler, enten det er menstruasjonssmerter, hodepine eller annet, sier farmasøyt og fagansvarlig Mia Meland i nettapoteket Apotera. (…) – Høyt studiepress En ny undersøkelse YouGov har gjennomfør på vegne av Apotera, viser at 52 prosent av norske kvinner bruker smertestillende tabletter som Paracet eller Ibux hver måned eller oftere. Under halvparten av disse gjør dette i samråd med lege, ifølge undersøkelsen. – Mange unge kvinner som tar mye smertestillende, tar dette ofte i forbindelse med høyt studiepress når man studerer, sier Meland. Overdreven bruk av smertestillende tabletter kan gi flere uheldige bivirkninger på sikt. (tv2.no 20.6.2022).)

–  Dansk studie: En times træning om ugen kan halvere din hovedpine.

(Anm: Dansk studie: En times træning om ugen kan halvere din hovedpine. Træning forebygger hovedpine. Hvad enten du styrketræner en time samlet eller deler træningen op, kan det betyde en halvering af dine smerter og antallet af dage, du har spændingshovedpine. Det viser en undersøgelse blandt 573 kontoransatte, foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet-Glostrup, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Det skriver forskningscenteret i en pressemeddelelse. (videnskab.dk 16.11.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Ny studie viser at omtrent halve kloden sliter med plagsom lidelse.

(Anm: Ny studie viser at omtrent halve kloden sliter med plagsom lidelse. – Dette er noe helsevesenet må ta på alvor. Vi må informere om dette veldig store folkehelseproblemet, sier norsk professor. HODEPINE: Den rammer i de mest aktive årene våre, blant middelaldrende og unge. Lidelsen rammer de mest aktive i samfunnet, viser forskning. Bare i Norge har omtrent 900.000 mennesker en eller annen form for hodepine. – Det er en reell og veldig hyppige lidelse. Tilstanden er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller. Det sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU. (…) Ifølge den nye rapporten har én av seks mennesker på jorden hodepine hver eneste dag. Halvparten av disse har migrene. 5 prosent lever med hodepine halvparten av tiden. Og kvinnene er de som sliter aller mest. (nrk.no 23.5.2022).)

(Anm: Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. J Headache Pain. 2022 Apr 12;23(1):34.)

- Er det en sammenheng mellom øyerykninger og hodepine? Øyerykninger er når en persons øye ufrivillig beveger seg. (- Muskelspasmer rundt øyet forårsaker vanligvis øyerykninger, og det oppstår ofte samtidig som hodepine. Muskelspasmer kan ha mange årsaker.)

(Anm: Is there a link between eye twitching and headache? Eye twitching is when a person’s eye involuntarily moves. Muscle spasms around the eye usually cause eye twitching, and it often occurs at the same time as headaches. Muscle spasms can have many causes. They are typically harmless but can be bothersome. Some people suggest that there may be a link between eye twitching and headaches. Many things can cause eye twitching and headaches, and not all are serious. But sometimes, there is cause for concern. This article looks at the connection between eye twitching and headaches, other causes of eye twitching, and when to seek medical advice. (medicalnewstoday.com 30.8.2021).)

- Nakkehodepine – en glemt eller ignorert hodepine? Nakkehodepine blir ofte forvekslet med migrene. (- Det er anslått at 44 % av dem med nakkehodepine også sliter med kjeveproblemer (5).)

(Anm: Nakkehodepine – en glemt eller ignorert hodepine? Nakkehodepine blir ofte forvekslet med migrene. Behandlingen er ikke den samme og derfor er det viktig å skille mellom de to hodepineformene. Cervikogen hodepine, som ofte betegnes som nakkehodepine, er den hodepinen vi best kjenner årsaken til. Det internasjonale hodepineselskap definerer den som en sekundær hodepine, hvor funksjonsforstyrrelser, som stivhet i nakken, fremprovoserer smerte i den ene siden av hodet (1, 2). Forekomsten varierer noe, men er anslått til å være mellom 1-4 % i befolkningen og fordeles likt på menn og kvinner (3, 4). Det er anslått at 44 % av dem med nakkehodepine også sliter med kjeveproblemer (5). (forskning.no 6.5.2022).)

- Eksperter slår alarm om hodepine som rammer unge. Livet til Astrid (14) ble brått snudd på hodet. Noen enkle grep gjorde henne frisk. Én av 20 barn i førskolealder har vondt i hodet, ifølge Norsk barnelegeforening. (– Så forsto jeg først senere at det ikke var så lurt, og at smertestillende faktisk kan gi mer hodepine over tid.) (- Ved tilbakevendende hodepine, kanskje flere ganger i uken, må andre sykdommer utelukkes. Smertene i hodet kan også komme av synsproblemer, allergier, bihulebetennelse og luftveissykdommer.)

(Anm: Eksperter slår alarm om hodepine som rammer unge. Livet til Astrid (14) ble brått snudd på hodet. Noen enkle grep gjorde henne frisk. Én av 20 barn i førskolealder har vondt i hodet, ifølge Norsk barnelegeforening. Og etter hvert som barna blir eldre, blir det verre. Blant barn mellom 12 til 14 år, har én av fem hodepine. Av unge mellom 12 og 18 år, har 88 prosent opplevd hodepine, viser en norsk studie. Ofte biter barna det bare i seg. Barn slutter å si i fra at de har hodepine etter noen ganger, selv om de fortsatt er plaget, ifølge Barnelegeforeningen. Foreldre kan samtidig bagatellisere hodepinen. (…) Med den tilbakevendende hodepinen, orket ikke Astrid noe annet enn å ligge stille. (…) Omtrent hver morgen våknet Astrid med ganske kraftig hodepine. I dag har Astrid nesten aldri smerter i hodet. Hun vil fortelle sin historie, slik at andre også kan få hjelp. Verken Astrid eller foreldrene kunne tenke seg til at løsningen var så enkel: – Jeg kunne nesten ikke tro det... Det er rart at det er så mange barn som går med hodepine, når det kan være så enkelt å få bort. VG har tidligere fortalt historien om Maria (23) som i fem år har levd livet i et mørkt rom. Det tok 30 år før Irja Marie (42) fant behandlingen som ga henne et nytt liv. Barna som kommer til Stavanger universitetssjukehus, har ofte spenningshodepine. Spenningshodepine kan oppstå hvis barnet opplever psykisk spenning, stress og depresjoner. Samtidig opplever sykehuset et økende antall henviste barn med mer diffuse symptomer, forklarer overlege Bente Brannsether Ellingesen: – Som slitenhet, utmattelse, smerter og søvnproblemer. Jeg har jeg tenkt at dette kan være et varsel om at barn og unge er litt forstrukket. (…)  Den andre gangen Astrid dro til legen, fikk hun henvisning til spesialist. Så fikk hun beskjed om at hun kunne ta Paracet for å døyve smertene. Etter dette hadde Astrid med seg smertestillende i skolesekken. Men da Astrid tok en pille, hjalp det bare mot hodepinen i en times tid. Mamma Kristin likte ikke at det til enhver tid lå en eske med Paracet i gangen. (…) Astrids pappa, Anders, tenkte at smertestillende var en midlertidig løsning til hodepinen var utredet: – Så forsto jeg først senere at det ikke var så lurt, og at smertestillende faktisk kan gi mer hodepine over tid. (…) – Hodepine hvor man ikke finner en sykdomsårsak er vanligvis et tegn på at kroppen ikke er i balanse. Her er det først og fremst barnet selv sammen med familien som har mulighet for å finne ut hvor skoen trykker, sier Ellingesen. Ved tilbakevendende hodepine, kanskje flere ganger i uken, må andre sykdommer utelukkes. Smertene i hodet kan også komme av synsproblemer, allergier, bihulebetennelse og luftveissykdommer. (vg.no 17.4.2021).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

- Hodepine, kvalme og tretthet: Årsaker og linker.

(Anm: Headache, nausea, and fatigue: Causes and links. Headaches, nausea, and fatigue are unpleasant symptoms on their own, and sometimes they occur together. People can usually manage these symptoms at home with conservative treatments, but, occasionally, they can signal an underlying health condition. In this article, learn about the causes of a headache, nausea, and fatigue, as well as about the possible treatments. (medicalnewstoday.com 26.3.2020).)

- Fant forbedringsområder i fastlegers behandling av hodepine. Blant annet avdekket undersøkelsen et underforbruk av forebyggende medisiner og et overforbruk av smertestillende hos en del pasienter med hyppig og kronisk hodepine.

(Anm: Fant forbedringsområder i fastlegers behandling av hodepine. Blant annet avdekket undersøkelsen et underforbruk av forebyggende medisiner og et overforbruk av smertestillende hos en del pasienter med hyppig og kronisk hodepine. Espen Saxhaug Kristoffersen, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo (UiO), har forsket på hodepine i mange år. Nå har han undersøkt fastlegers kunnskap om behandling av ulike typer hodepine. Resultatene fra den norske studien blant 367 fastleger ble publisert i Journal of Headache and Pain i november i fjor, og først omtalt av Forskningsnytt ved Allmennmedisinsk forskningsfond. I studien finner Kristoffersen og medforfatterne at fastleger generelt har god kunnskap om akutt og forebyggende behandling av migrene, men de skåret bare «moderat» når det gjelder kunnskap om kronisk spenningshodepine og medikamentoverforbrukshodepine. Cirka 1 av 3 fastleger ville anbefalt medikamentell behandling i tråd med anbefalingene for kronisk spenningshodepine Om lag 1 av 3 oppga feilaktig at triptaner ikke kan føre til medikamentoverforbrukshodepine. 1 av 4 svarte at opioider ikke kan gi medikamentoverforbrukshodepine. Noe som ikke er riktig. Cirka 1 av 3 trodde at forebyggende medikamenter ved hodepine kan gi medikamentoverforbrukshodepine, noe som heller ikke er korrekt. På spørsmål om han er overrasket over funnene, svarer Kristoffersen ja, og nei. (dagensmedisin.no 3.2.2022).)

- Akupunktur virker mot migrene. Akupunktur førte til kortere sykdomsforløp og færre migreneanfall i en randomisert kontrollert studie. (– Migrene er en svært belastende sykdom som kan medføre stort tap i livsutfoldelse, og en god del pasienter har enten ikke god nok effekt av medikamentell behandling, får uholdbare bivirkninger eller utvikler medikamentoverforbrukshodepine, sier hun.)

(Anm: Akupunktur virker mot migrene. Akupunktur førte til kortere sykdomsforløp og færre migreneanfall i en randomisert kontrollert studie. (…) I en ny kinesisk multisenterstudie publisert i The BMJ ble 150 pasienter med migrene med aura randomisert til enten manuell akupunktur, narrebehandling eller vanlig oppfølging (1). Pasientene i intervensjonsgruppene fikk 20 behandlinger av en halvtimes varighet og ble fulgt i 24 uker. Drøyt 80 % av pasientene var kvinner. Akupunktørene hadde mer enn fem års klinisk erfaring. Akupunktur førte til reduksjon i antall dager med migrene sammenliknet med narrebehandling i uke 13–16 (hhv. 3,5 og 2,4 færre døgn) og uke 17–20 (3,9 og 2,2 færre døgn). Akupunktur førte også til reduksjon i anfallshyppighet (gjennomsnittlig hhv. 2,3 og 1,6 færre anfall). – Det er vanskelig å lage gode, blindede studier på akupunkturbehandling, men her har man gjort seg stor flid med å lage en pålitelig placebogruppe, sier Hilde Karen Ofte, overlege ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. – Migrene er en svært belastende sykdom som kan medføre stort tap i livsutfoldelse, og en god del pasienter har enten ikke god nok effekt av medikamentell behandling, får uholdbare bivirkninger eller utvikler medikamentoverforbrukshodepine, sier hun. – De siste årene har vi fått nye migrenemedisiner som gir nytt håp til pasientene, men ikke-medikamentelle tiltak bør fortsatt stå svært sentralt i behandlingen, sier Ofte.Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 29. juni 2020.)

- Foreldre tar barn til alternativ behandling: Legen satte akupunkturnåler i babyer i mange år. (- Så fant han ut at det var vondt for dem, og at det ikke hjelper.)

(Anm: Tok med babyen til alternativ behandler: – Jeg var jo desperat. Hvert år blir titusener av norske barn tatt med til alternative behandlere. Er det forsvarlig? Foreldrene til Lukas sier de merket stor forskjell på babyen etter behandling. For foreldrene til Ella var opplevelsen en annen. (aftenposten.no 23.7.2020).)

- Sluttet med alle medisiner – stor bedring i hodepine. Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte ut alle smertestillende medisiner eller migrenemedikamenter, ifølge en dansk studie.

(Anm: Sluttet med alle medisiner – stor bedring i hodepine. Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte ut alle smertestillende medisiner eller migrenemedikamenter, ifølge en dansk studie. ÅRSAKEN: – Overforbruk av medisiner er årsaken til kronisk hodepine, ikke konsekvensen, sier den danske professoren Rigmor Højland Jensen, leder av Dansk hodepinecenter ved Rigshospitalet. En prospektiv studie randomiserte pasienter med medikamentoverforbruk-hodepine (MOH), med primærdiagnose migrene og eller spenningshodepine, til enten nullinntak av smertestillende og migrenemedisin eller nedtrapping av disse legemidlene til to dager i uken. Pasientene ble fulgt opp etter to, seks og 12 måneder. Begge typer behandling var effektive, men aller størst effekt ble sett i gruppen som helt sluttet med medisiner. Etter seks måneder var antallet dager per måned med hodepine redusert med 46 prosent hos de pasientene som sluttet helt med medisiner, mens reduksjonen var 22 prosent i gruppen som trappet ned. I førstnevnte gruppe fikk 70 prosent av pasientene endret diagnosen til episodisk hodepine, mens det samme var tilfelle for 42 prosent i nedtrappingsgruppen. (dagensmedisin.no 9.4.2018).)

(Anm: An unusual cause of thunderclap headache after eating the hottest pepper in the world – “The Carolina Reaper”. Description A 34-year-old man with no significant medical history presented to the emergency room (ER) after an episode of thunderclap headache. His symptoms began with dry heaves but no vomiting immediately after participation in a hot pepper contest where he ate one ‘Carolina Reaper,’ the hottest chili pepper in the world. BMJ Case Reports 2018; doi:10.1136/bcr-2017-224085.)

- EKSPERTER ADVARER MOT OVERFORBRUK: Bruker smertestillende for å prestere på skolen. HELSEKONTROLLEN: Unge tar smertestillende forebyggende, men ekspertene advarer om at overdreven bruk istedet kan gi hodepine.

(Anm: EKSPERTER ADVARER MOT OVERFORBRUK: Bruker smertestillende for å prestere på skolen. HELSEKONTROLLEN: Unge tar smertestillende forebyggende, men ekspertene advarer om at overdreven bruk istedet kan gi hodepine. En ny undersøkelse viser at én av fire i alderen 15 til 30 år har brukt paracetamol i løpet av den siste uken. Halvparten av dem gjør det for å forebygge smerter og ubehag. Seks av ti sier også at det er vanlig at venner har paracetamol tilgjengelig. Det går fram av undersøkelsen som YouGov har gjort for Apotekforeningen. (…) – Dersom man bruker reseptfri smertestillende mer enn annenhver dag hver måned kan man få medikamentoverforbrukshodepine. Du får en motsatt effekt slik at pillene tar ikke bort smertene, men gjør de verre på sikt. (tv2.no 2.11.2018).)

-  Sterk link funnet mellom kronisk hodepine og ryggsmerter.

(Anm: Strong link found between chronic headache and back pain. A review of 14 studies found that people with persistent headache or back pain were twice as likely to experience the other disorder as well. Chronic headaches and persistent back pain are both debilitating conditions. New findings suggest a link between the two, potentially charting a new course for more effective treatment. (…) Up to 4% of individuals in the global adult population have headaches on 15 or more days of every month, according to the World Health Organization (WHO). Meanwhile, about 80% of adults experience low back pain at least once in their lifetime, according to the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, and approximately 20% of these people go on to develop chronic low back pain. In 2013, a German study found a link between low back pain and both chronic migraine and chronic tension-type headaches. Now, researchers from the University of Warwick, United Kingdom, appear to have found an even stronger association. (…) Double the odds Appearing in the Journal of Headache and Pain, their review involved 14 studies with a range of sample sizes. The smallest study included 88 participants, while the largest involved 404,206 individuals. One type of headache and a particular back pain disorder were the focus: chronic headaches and persistent low back pain. The team notes the definitions of these conditions, describing the former as headaches that occur on the majority of days for a minimum of 3 months and the latter as pain "between the bottom of the rib cage and the buttock creases" for the same period. (medicalnewstoday.com 28.9.2019).)

- Lindre smerter uten medisin. Slik blir du kvitt smerter - helt naturlig. (- Han mener man bør styre unna medisiner man er usikker på effekten av, og som kan gi bivirkninger eller avhengighet.)

(Anm: Lindre smerter uten medisin. Slik blir du kvitt smerter - helt naturlig. Trivsel på jobb og hjemme øker smerteterskelen, sier ekspert. (Vi.no): - Smerte er i utgangspunktet et faresignal som varsler om skade, og at kroppen er truet, forklarer Jon Ole Reiten, seksjonsoverlege ved smertepoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold. (…)- På samme måte kan en god undersøkelse hos lege og trygging på at smerten ikke representerer noe farlig, være god behandling av smerter, sier Trygve Skonnord, stipendiat ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Han mener man bør styre unna medisiner man er usikker på effekten av, og som kan gi bivirkninger eller avhengighet. (vi.no 31.11.2018).)

- Milde hodeskader kan gi store hodeplager. Hva er sammenhengen mellom milde hodeskader og hodepine senere i livet?

(Anm: Milde hodeskader kan gi store hodeplager. Hva er sammenhengen mellom milde hodeskader og hodepine senere i livet? En studie fra NTNU har undersøkt dette. De som har hatt en mild hodeskade, har mer hodepine i form av migrene enn de som ikke hadde hatt en hodeskade. Det viser en studie fra NTNU. Lena Hoem Nordhaug (bildet under) er doktorgradsstipendiat ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Hun har i sin forskning undersøkt om hodeskader øker risikoen for å få langvarige problemer med hodepine senere i livet. Fant innleggelser med hodeskade Nordhaug har publisert sine funn i blant annet Cephalalgia. I denne studien gikk Nordhaug tilbake til 1988 og undersøkte innleggelser etter hodeskader i Trondheim og Nord-Trøndelag. Deretter ble lista sendt til HUNT forskningssenter som sammenlignet disse pasientene med alle som hadde svart på hodepinespørsmålene i HUNT3 (fra 2006 til 2008) – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. (nhi.no 19.4.2018).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– 120 000 tåler ikke medisin mot hodepine. Stadig flere blir dårligere eller får ikke effekt av hodepinemedisinen på grunn av overforbruk, men slutte å knaske piller kan være utfordrende for mange. (– Ifølge Chaibi vil å stoppe inntak av akuttmedisiner for migrene som paracet, ibux eller triptaner i to måneder gi 50 prosent reduksjon i antall dager med hodepine.) (– Pasientene vet ikke hva slags medisiner de tar, virkemidlene i dem eller hvor mye de bør eller kan ta av det)

(Anm: 120 000 tåler ikke medisin mot hodepine. Stadig flere blir dårligere eller får ikke effekt av hodepinemedisinen på grunn av overforbruk, men slutte å knaske piller kan være utfordrende for mange. Forrige uke skrev NRK om at aldri før har så mange unge tatt piller mot migrene. En doktorgrad skrevet av kiropraktor og fysioterapeut Aleksander Chaibi viser at 120 000 nordmenn har et overforbruk av akutt dempende hodepinemedisiner. – Overforbruk over tre måneder kan gi en hodepinediagnose utover den eller de man allerede har, som forverrer hodepinefrekvensen og gjør deg terapiresistent mot all behandling, sier Chaibi Han er seniorforsker ved Head and Neck Research Group på Akershus Universitetssykehus og fagansvarlig ved Atlasklinikken. (…) For lite opplysning (…)
KOSTBART: Espen Ohren, kiropraktor og nestleder i Norsk Kiropraktorforening sier muskel- og skjelettplager er en av de største utgiftspostene for helse Norge. (…) Han har ikke lov til å forskrive medisiner, men sier pasienter ofte snakker om medisinbruken. – Pasientene vet ikke hva slags medisiner de tar, virkemidlene i dem eller hvor mye de bør eller kan ta av det, sier han. Ohren støtter Chaibis ønske om forskning på behandling av hodesmerter. (nrk.no 17.2.2018).)

(Anm: Aleksander Chaibi. Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the  University of Oslo. Head and Neck Research Group Research Centre Akershus University Hospital  & Institute of Clinical Medicine Faculty of Medicine  University of Oslo. Oslo, 2016 (duo.uio.no).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Kan du få hodepine fra sukker? Raske svingninger i blodsukkernivået forårsaket av det å spise for mye sukker eller for lite sukker, kan noen ganger forårsake hodepine. Hodepine kan variere fra irriterende til svekkende (invalidiserende), så forståelse av hva som utløser hodepine kan betydelig forbedre en persons livskvalitet. (- Diabetes. Det er ikke mulig å håndtere blodsukker naturlig for personer med diabetes, slik at de kan være mer utsatt for sukkerrelatert hodepine.) (- Migrene. Endringer i kosthold og blodsukkersvingninger kan utløse migrene i noen mennesker som regelmessig har dem.)

(Anm: Can you get a headache from sugar? Rapid swings in blood sugar levels caused by eating too much sugar or too little sugar can sometimes cause headaches. Headaches can range from annoying to debilitating, so understanding what triggers a headache can significantly improve a person's quality of life. For some people who experience migraines, sugary foods may be a trigger. Can sugar give you a headache? Both too much and too little sugar can cause a headache. Consuming too much sugar can cause high blood sugar levels (hyperglycemia). Consuming too little sugar can cause low blood sugar levels (hypoglycemia). Low blood sugar can cause a range of symptoms, including headaches and muscle pain. People who take insulin have a higher risk of having low blood sugar levels. People who consume too much sugar, who are insulin resistant, or who have diabetes are more vulnerable to high blood sugar. If a person consumes a lot of sugar at once, then does not have any more in the period that follows, they may experience a sugar crash, which can cause a headache. Sugar may trigger hormonal changes, particularly in the hormones epinephrine and norepinephrine. These hormonal shifts change the way blood vessels in the brain behave, potentially triggering a headache. It is not the sugar itself that causes a person to develop a sugar headache. What triggers a headache is a rapid shift in blood sugar, due either to consuming too much sugar or not eating enough. These changes in blood sugar can induce a headache and other symptoms, which some people call a sugar hangover. Related conditions Some medical conditions make people more prone to sugar-related headaches, including: Diabetes Managing blood sugar naturally is not possible for people with diabetes, so they may be more prone to sugar-related headaches. People with diabetes are not able to manage their blood sugar levels naturally. When their blood sugar gets too high or too low, they may experience headaches. (…) Migraine Changes in diet and blood sugar fluctuations may trigger migraines in some people who regularly have them. Every individual has different triggers, so it is crucial for a person to keep a record of when their migraines occur to determine whether sugar is a trigger. A 2006 study linked the sweetener sucralose that is found in Splenda to migraines, meaning that even sugar substitutes may play a role in causing sugar headaches. (medicalnewstoday.com 31.12.2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

– Bihulebetennelse. (– Feber - Smerter i pannen, overkjeven, tennene, kinnene eller rundt øynene - Tap av smakssans.)

(Anm: Bihulebetennelse. Bihulebetennelse kan være svært smertefullt, men går som regel over av seg selv. Hvis symptomene ikke forsvinner, finnes det behandling som hjelper. Hva er symptomene? Bihulebetennelse kan være veldig smertefullt. Symptomene oppstår gjerne i det du blir bedre av en annen infeksjon. Hvis nesen kjennes tett, kan det misoppfattes som forkjølelse Ved bihulebetennelse er følgende symptomer like vanlig som nesetetthet: - Feber - Smerter i pannen, overkjeven, tennene, kinnene eller rundt øynene - Tap av smakssans - Hodepine som forverres når du lener deg fremover (den kan starte når du står opp om morgenen) - Tannsmerter eller smerter når du spiser - Store mengder grønt eller gult slim i nesen - Nedsatt allmenntilstand - Sår hals forårsaket av slimet som renner fra nesen og ned i svelget. Legen vil vanligvis kunne diagnostisere en bihulebetennelse ut fra symptomene. Hvis bihulebetennelsen er uvanlig kraftig eller tilbakevendende, kan det bli nødvendig å henvise deg til røntgen/CT undersøkelse eller ørenesehalsspesialist. (fhi.no 4.2.2014).)

(Anm: What to do about a sinus headache. Sinus headaches affect the area around the nose. They usually follow an infection and cause pain across the bridge of the nose and the cheeks. They can also be the result of allergies. Sinuses are spaces in the bones of the face. There are four pairs across the cheeks, bridge of the nose, and above the eyes. Scientists are not entirely sure what role the sinuses play in the body. It is possible that they make the skull lighter, prevent heat from escaping the head, or help make the voice louder. Treatment for a sinus headache depends on the underlying cause. A mild sinus headache can often be treated at home. (medicalnewstoday.com 24.2.2018).)

- Global epidemi af kronisk smerte skal bekæmpes uden medicin. Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulation er metoder, forskere undersøger.

(Anm: Global epidemi af kronisk smerte skal bekæmpes uden medicin. Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulation er metoder, forskere undersøger. Migræne, piskesmæld, gigt og fibromyalgi ... kronisk smerte kan komme i mange afskygninger. Medicin lindrer sjældent, siger forskere og klinikere. (…) Et af kongressens helt store temaer var morfin, og hvordan man kan begrænse et galoperende forbrug af det vanedannende stof. I Danmark alene får 168.000 mennesker morfin-holdige lægemidler for at holde deres kroniske smerter i skak, skrev Politiken for nyligt. (…) Kognitiv terapi hjælper David Seminowicz og kolleger har tidligere fået gode resultater i store kliniske forsøg, hvor de har givet smertepatienter kognitiv terapi, som er en psykologisk behandlingsmetode, hvor patienterne får hjælp til at ændre deres tankemønstre. Kritik af teorien Langt de fleste smerteforskere støtter teorien om, at kroniske smerter kan opstå, fordi nervesystemet går i udu, og at kroniske smerter derfor skal behandles på centralt niveau – eksempelvis i hjernen. (videnskab.dk 30.10.2017).)

(Anm: Hodepine kan skyldes for mye smertestillende. (…) Det mange ikke vet er at hyppig bruk av ibuprofen- og paracetamolpreparater kan føre til mer vondt i hodet, forteller nevrolog Mette Bergum. – Mange blir henvist til sykehus med det som viser seg å være hodepine forårsaket av smertestillende, sier Bergum. (nrk.no 13.10.2016).)

(Anm: Quiz: How Much Do You Know About Headaches? (wbmd 2.9.2015).)

(Anm: 12 Surprising Headache Triggers (webmd.com 20.1.2016).)

(Anm: What Is a Migraine? (webmd.com 8.3.2016).)

(Anm: Migraine or Headache, What's the Difference? (medicinenet.com 11.5.2016).)

(Anm: Reklame for legemidler kan bli krevd å zoome inn på sideeffekter (bivirkninger) (ap.google.com 16.5.2008).)

– Veldig mange foreldre gir febernedsettende til små barn så raskt de får litt feber. Det er galskap, sa Alison While ved King’s College til Reuters Health.

(Anm: Febernedsettende gjør ikke nødvendigvis barn fortere friske. Forskere ved King’s College i London så i 2013 på om febernedsettende påvirket barns bedring ved infeksjonssykdom med feber. Ingen av de 657 barna i undersøkelsen ble raskere friske av å få febernedsettende. – Veldig mange foreldre gir febernedsettende til små barn så raskt de får litt feber. Det er galskap, sa Alison While ved King’s College til Reuters Health. (aftenposten.no 3.7.2017).)

(Anm: Does the use of antipyretics in children who have acute infections prolong febrile illness? A systematic review and meta-analysis. (…) CONCLUSION: There is no evidence from these studies that the use of antipyretics slows the resolution of fever in children.J Pediatr. 2013 Sep;163(3):822-7.e1-2. Epub 2013 May 8.)

(Anm: Antipyretics (/ænti.pˈrɛ.tɪks/, from anti- 'against' and pyretic 'feverish') are substances that reduce fever.[1] Antipyretics cause the hypothalamus to override a prostaglandin-induced increase in temperature. The body then works to lower the temperature, which results in a reduction in fever. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Antipyretika, stoffer som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur. Effektive antipyretiske legemidler er paracetamol, acetylsalisylsyre og andre stoffer som hemmer syntese av prostaglandiner og demper betennelsesreaksjoner (antiflogistika). Se også analgetika og antiinflammatoriske midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Tenåringer tar etter foreldrenes pillebruk. Norske forskere fant at det var en sammenheng mellom foreldres bruk av reseptfrie smertestillende legemidler og tenåringbarnas forbruk. (dagensmedisin.no 14.3.2017).)

(Anm: Stadig flere henvendelser om forgiftninger med paracetamol. I fjor kom 1558 henvendelser om forgiftninger med paracetamol til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet. Antall slike henvendelser øker hvert år. Dette gjelder også antall selvpåførte forgiftninger blant unge jenter fra 15 til 19 år. (fhi.no 17.2.2016).)

(Anm: Dette er varslet å ta på alvor dersom din hodepine er en hjerneaneurisme, ifølge en nevrokirurg. This is the warning sign to watch out for if your headache is actually a brain aneurysm, according to a neurosurgeon. A neurologist has shared the warning signs of a ruptured brain aneurysm after a woman died believing she just had a severe migraine. Lee Broadway, 42, from North Carolina died at the beginning of April two days after telling her husband Eric she was leaving work because of the intense pain of a migraine. She had suffered from migraines as a child but felt this episode was different and later died in hospital from complications of a brain aneurysm. (independent.co.uk 25.4.2017).)

(Anm: What does a headache behind the ear mean? Signs, causes, and treatments. Causes There are
several possible causes of a headache behind the ear. These include the following: (…) People who suffer with occipital neuralgia describe the chronic pain as piercing and throbbing. They also describe it as similar to the feeling of receiving an electric shock in the following places: - upper neck - back of the head - behind the ears (…) Mastoiditis is an infection of the mastoid bone, which is the bone directly behind the ear. (…) The temporomandibular joints (TMJ) are the ball and socket joints of the jaw. These joints can become inflamed and painful. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Lege advarer: - Kaffe kan gi kronisk hodepine

Lege advarer: - Kaffe kan gi kronisk hodepine
nettavisen.no 15.3.2017
Karl Bjørnar Alstadhaug, lege ved Nordlandssykehuset, kan fortelle at kaffe har klare effekter i hjernen.

KAFFE-AVHENGIG: Ifølge Alstadhaug øker risikoen for å utvikle kronisk hodepine når man drikker mye kaffe.

(an.no): – Mer enn tre kaffekopper om dagen gjør at hjernens adenosin-reseptorer blokkeres. Adenosin er et stoff som samler seg opp i hjernen vår, og som gjør at man føler tretthet når det binder seg til reseptorene i hjernen, altså mottakerne av signalmolekylene, forklarer Alstadhaug til an.no.

Han forteller at over relativ kort tid vil hjernen kompensere ved å oppregulere antallet reseptorer, og man blir dermed avhengig av kaffe for å fungere som normalt.

– Problemet med å drikke mer enn tre kopper kaffe er at koffeinet etter hvert gir motsatt effekt. Da blir man mer trøtt, og må drikke enda mer kaffe for å føle seg våken. (…)

(Anm: Jevnlig hodepine dobler demensrisiko. Folk som har jevnlig hodepine har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens, viser norsk studie. (…) Dette er den første studien internasjonalt som viser sammenhengen mellom demens og spenningshodepine. Funnene er publisert i to vitenskapelige artikler, deriblant i The Journal of headache and pain, skriver VG. (aftenposten.no 16.12.2015).)

(Anm: Mistanke: Mors hovedpinepiller sænker pigefostres fertilitet. Når en gravid kvinde tager hovedpinepiller med stoffet paracetamol, kan det muligvis skade det ufødte pigebarns evne til at blive gravid senere i livet. Det peger et nyt dansk musestudie på. (videnskab.dk 6.1.2016).)

(Anm: Intrauterine exposure to paracetamol and aniline impairs female reproductive development by reducing follicle reserves and fertility . Toxicol. Sci. 2016 (first published online January 5, 2016).)

(Anm: Åpner for pushing av piller på tv. Fra nyttår får norske tv-kanaler lov til å servere hodepinetabletter i reklamepausen. Både leger og farmasøyter advarer mot frislipp.. (dn.no 20.10.2015).)

(Anm: Medicin giver 80.000 danskere kronisk hovedpine. Medicin, som har til formål at mindske smerter, kan ironisk nok ende med at give smerter i form af hovedpine. Omkring 80.000 danskere lider således af kronisk hovedpine som følge af overforbrug af smertestillende medicin. Såkaldt medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH) kan opstå ved højt forbrug af smertestillende medicin gennem en længere periode. Alle typer af smertestillende medicin kan i princippet give MOH, men de mest anvendte typer er for eksempel NSAID, paracetamol, acetylsalicylsyre og opioider, som bl.a. kan anvendes mod gigtsygdomme, hovedpine og muskel- og menstruationssmerter. (netdoktor.dk 28.9.2016).)

(Anm: Mere end hver tredje dansker har spist smertestillende håndkøbsmedicin inden for de seneste to uger. Det er især kvinderne, der står for medicinforbruget (…) Mere end hver tredje voksne dansker har inden for de seneste to uger spist smertestillende medicin, der kan købes uden recept på apoteker, tankstationer og i supermarkeder. Det svarer til 1,7 millioner danskere. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. (si-folkesundhed.dk Uge  14, 2016).)

- Psykiske plager og hodepine henger sammen.

Psykiske plager og hodepine henger sammen
nrk.no 20.2.2016
Stor sammenheng mellom angst eller depresjon og migrene hos ungdom. – Vi må slutte å skille mellom fysiske og psykiske plager, sier ekspert.

Brit Andenes Blaauw, overlege og seksjonsleder for nevrologi ved Sykehuset i Vestfold, har nylig forsvart en doktorgradsavhandling der hun tok utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse for å se nærmere på årsaker til hodepine hos ungdom.

– Vi fant ut at de ungdommene som har tilbakevendende hodepine, som migrene og spenningshodepine, oftere har psykiske problemer enn andre ungdommer, forklarer hun til NRK.

Blaauw sier at sammenhengen var spesielt klar blant ungdommer som sliter med angst, depresjon og atferdsproblemer. (…)

– Det kan ta bort at man blir for fokusert på symptombehandling ved hodepine. At man ikke bare går i gang med medikamentell behandling, men også tenker på hva som kan ligge til grunn. (...)

(Anm: Når medisinen blir din fiende. TV-reklame bringer nå legemidlene inn i stua di. La deg forføre – men les også dette | Jonas Kure Buer (aftenposten.no 20.2.2016).)

(Anm: Studie: Paracet gjør deg mindre empatisk. En dose tilsvarende to Paracet kunne gjøre testpersonene direkte kjipe. Effekten på testpersonenes empati var merkbar etter 1000 milligram acetaminophen, tilsvarende to «vanlige» Paracet. (side3.no 2.6.2016).)

(Anm: Studie: Paracet gjør deg mindre empatisk. En dose tilsvarende to Paracet kunne gjøre testpersonene direkte kjipe. Effekten på testpersonenes empati var merkbar etter 1000 milligram acetaminophen, tilsvarende to «vanlige» Paracet. (side3.no 2.6.2016).)

(Anm: From painkiller to empathy killer: acetaminophen (paracetamol) reduces empathy for pain. (…) Because empathy regulates prosocial and antisocial behavior, these drug-induced reductions in empathy raise concerns about the broader social side effects of acetaminophen, which is taken by almost a quarter of adults in the United States each week. Soc Cogn Affect Neurosci 2016 (First published online: May 5, 2016).)

(Anm: Siri Lillegraven ,postdoc og LIS-lege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Anna-Birgitte  Aga, overlege, revmatologisk avde-ling, Diakonhjemmet sykehus  og PhD stipendiat, Universitetet  i Oslo/Diakonhjemmet sykehus Espen A. Haavardsholm  postdoc og overlege,  revmatologisk avdeling,  Diakonhjemmet sykehus Medikamentell behandling av leddgikt. (…)  Bivirkninger av medisiner til leddgiktpasienter blir fortløpende vurdert opp mot gevinsten for den enkelte pasienten. (…) Buers omtale av revmatologisk behandling har liten relevans for dagens praksis. (aftenposten.no 13.3.2016).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

(Anm: Glukokortiokoider. Glukokortikoider har et vidt spekter av forbruksområder; og er uunnværlige i behandlingen av mange alvorlige sykdommer. På folkemunne kalles denne typen medisiner ofte "kortison". Det er egentlig ikke helt riktig. Kortison er riktignok et glukokortikoid, men det finnes også mange andre. Glukokortikoider finnes i: Betametason (Celeston Chronodose®). Deksametason (Decadron®). Metylprednisolon (Depo-Medrol®, Medrol®, Solu-Medrol®). Prednisolon. Prednison. Triamcinolon (Kenacort-T®, Lederspan®). Hydrokortison (Solu-Cortef®). Kortison (Cortison®, Cortone®). Disse preparatene er enten tabletter eller injeksjonsvæske som settes med sprøyte. Glukokortikoider finnes også i en rekke salver, kremer, øyedråper, øredråper, nesesprayer, inhalasjonsprayer og stikkpiller. (lommelegen.no 17.9.2004).)

(Anm: Solu-Medrol 40 mg kan gi alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter med melkeproteinallergi. Legemidler med metylprednisolon til injeksjon som inneholder laktose kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner hos pasienter som er allergiske for melkeproteiner. (legemiddelverket.no 28.8.2017).)

- Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin.

(Anm: Ny sag om fejlbehandling af 50.000. Patienter kan få erstatning, hvis en langvarig behandling med prednisolon har medført knogleskørhed, fordi lægen har glemt at supplere med kalk og D-vitamin. Danmark er på vej mod en historisk stor sag om forkert behandling af en stor patientgruppe, skriver Dagens Medicin. Det handler om binyrebarkhormonet prednisolon, som nedbryder knoglerne, hvis ikke patienterne får tilskud af kalk og D-vitamin. Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet, at alle i længerevarende behandling med prednisolon skal knogleskannes og sikres kalk og D-vitamin som supplement. Det er også almen viden for danske læger. Alligevel har lægerne ikke sikret, at en stor patientgruppe har fået kalk og D-vitamin. 50.000 patienter i farezonen De første 15 patienter har fået tilkendt erstatning på i gennemsnit 440.000 kroner og mange flere kan være på vej. Op mod 50.000 danskere er i en højrisikogruppe, idet de har fået prednisolon i meget lang tid. (ekstrabladet.dk 12.11.2010).)

(Anm: Prednisolone. Not to be confused with Prednisone. Prednisolone is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, used to treat a variety of inflammatory and autoimmuneconditions and some cancers. (en.wikipedia.org).)

(Anm: How to deal with prednisone withdrawal. Prednisone withdrawal occurs when a person stops taking prednisone abruptly or reduces their dose too quickly. Symptoms of prednisone withdrawal can include body aches, mood swings, and extreme fatigue. Prednisone is a corticosteroid that doctors prescribe to treat swelling and inflammation. It relieves swelling, itching, and redness by suppressing the immune system. (medicalnewstoday.com 20.7.2018).)

(Anm: Kronisk sykdom. Ikke til å dø av, men til å prøve å leve med. | Knut Olav Åmås. Én sak er akutt eller uhelbredelig, dødelig sykdom. En annen ting er å være kronisk syk i år etter år, tiår etter tiår. (...) Legemiddelindustrien lever imidlertid godt av stadig mer behandling med medisiner. Kronisk sykdom og livslang medisinbruk betyr store penger, veldig store penger. Kanskje ikke så rart da at det ikke satses enda mer på forskning på en del slitsomme kroniske sykdommer, og heller ikke mer på å utvikle kurer – eller forebygging og ikke-medikamentell behandling. I stedet må kronikerne i tillegg betale prisen i form av bivirkningene av alle medisinene... (aftenposten.no 27.2.2016).)

(Anm: Langt færre unge forsøger at begå selvmord med piller. Antallet af danskere, der forsøger at begå selvmord med piller, er faldet markant, siden et forbud mod at købe flere end 20 smertestillende piller ad gangen blev indført. (bt.dk 23.10.2015).)

(Anm: Inför begränsningar av paracetamol till unga. Apoteket Hjärtat har fattat beslut om att sälja maximalt en förpackning paracetamol åt unga under 18 år per expeditionstillfälle. (lakemedelsvarlden.se 15.12.2015).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- Så mange som en firedel av norske tenåringer sliter med migrene. Jenter rammes oftere enn gutter, viser en studie fra NTNU.

Ny studie: En av fire tenåringer har migrene. Fra NTNU.
dagbladet.no 4.10.2016
Så mange som en firedel av norske tenåringer sliter med migrene. Jenter rammes oftere enn gutter, viser en studie fra NTNU.

Stipendiat Anne Berit Krogh ved NTNU i Trondheim har intervjuet 488 ungdommer på 13 skoler i forbindelse med studien, skriver forskning.no.

- Tallene er svært høye, sier Krogh om funnene.

Av dem som har migrene opplyser hver fjerde at de har anfall én til tre dager i uken. De fleste anfallene varer mellom 4 timer og et helt døgn.

I tillegg opplever mange ungdommer andre typer hodepine. En firedel av disse er plaget av hodepine én til tre ganger i måneden. En liten gruppe, 3 prosent, sier de har hodepine annenhver dag eller oftere. (...)

(Anm: Lett for unge å kjøpe paracetamol. Til tross for 18 års aldersgrense, selger mange legemidler med paracetamol til mindreårige. Det viser en stikkprøve NRK har gjort. (…) Heller ikke hos apotekene var det vanskelig å kjøpe Paracet, uten samtidig å få den påbudte veiledningen. Tablettene ble solgt uten spørsmål hos alle de 15 apotekene som ble oppsøkt. (nrk.no 17.2.2016).)

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

- Hva å vite om frontal hodepine (hodepine frontallappen).

(Anm: What to know about frontal lobe headaches. Several types of headache involve frontal head pain, and identifying the type experienced can help to determine the best treatment. Pain in the front of the head is sometimes described as a frontal lobe headache. According to the National Institute of Health, more than 9 out of 10 people will experience a headache at some point. Headaches are among the most common reasons for visiting a doctor or missing work or school. Five headaches that cause frontal head pain Each of the headaches listed below is likely to cause pain in the front of the head. (medicalnewstoday.com 1.3.2018).)

(Anm: Forskere slår migrene-alarm! Én av tre ungdommer sliter med migrene. Professor advarer mot økende bruk av smertestillende som kan forsterke hodepinen. (…) – Problemet er når de kommer til meg og spiser Ibux og Paraxet som sukkertøy. Da må vi avvenne dem med det først, sier Buckley Poole. (tv2nyhetene.no 28.9.2015).)

- Til kamp mot smertene. Pasientene hennes våkner til ekstreme hodepineanfall hver eneste natt, og det finnes ingenting som kan hjelpe dem. (- Hun har klasehodepine.)

(Anm: Til kamp mot smertene. Pasientene hennes våkner til ekstreme hodepineanfall hver eneste natt, og det finnes ingenting som kan hjelpe dem. Men kanskje kan en helt enkel idé gi dem hverdagen tilbake. (…) Smerten den unge kvinnen går igjennom er av mange beskrevet som den verste et menneske kan oppleve. Det skjer hver eneste natt. Hun har klasehodepine. Verstingen av alle hodepiner. (…) Gøril er forskningssykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og kjenner kvinnen på videoen godt. – Jeg syns det er helt forferdelig. Hun har det så vondt, sier hun stille. (…) Gøril har stått i spissen for gruppa av nevrologer og lungespesialister som nå utforsker ideen om at ei maske som øker lufttrykket til lungene kan hjelpe dem. Det var aldri noen selvfølge at lungeavdelingen skulle inn i kampen mot hodepina. Det var en tilfeldig observasjon som gav dem ideen. (…) De neste ukene beskriver hun som fantastiske. Bitta ble ikke kvitt hodepina, men anfallene ble færre og svakere, ofte bare redusert til lett murring bak øyet. (nrk.no 26.11.2018).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden. Det tar ofte lang tid før pasienten får riktig diagnose og behandling. Vi ønsker derfor å belyse tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1361 – 4 (25.8.2015).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: – Jeg har prøvd å skrape ut øyet mitt. Marit Haukelidsæther Leth sliter med kronisk selvmordshodepine. Nå tror forskere ved St. Olavs hospital og NTNU at en pustemaskin kan hjelpe pasienter med denne tilstanden. – Det er så vondt at jeg har lyst til å skrape ut øyet, og det har jeg også prøvd. Det hadde nok vært mindre smertefullt om noen hadde tatt hammer og meisel og bare fjernet hele øyet, sier Marit Haukelidsæter Leth når hun beskriver et klasehodepineanfall. (nrk.no 19.5.2018).)

(Anm: – Det er ingen verdighet i det livet jeg lever nå. Hodesmertene til Mia Linstad er så voldsomme at sykdommen kalles selvmordshodepine, men hun har ikke råd til å betale for nødvendige medisiner. – Mange med hodesmerter får ikke hjelpen de trenger, sier overlege, som vil ha endret regelverket. (…) Hver måned bruker hun i snitt 20.000 kroner på medisiner, og hun er avhengig av økonomisk hjelp hjemmefra. Sparekontoen er tømt og foreldrene har tatt opp lån for å hjelpe datteren. (nrk.no 25.9.2017).)

- Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling. (- Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn.)

Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling
clustercompagniet.no (juli 2002)
(…) Nattlige anfall er typisk, og pasienten våkner av intens smerte, ofte relativt kort tid etter innsovning.

Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn. Til å begynne med i en klase opptrer anfallene spredt, ofte med en dag eller to uten anfall, og også gjerne med svakere smerte. Men så øker både intensitet og hyppighet, ikke sjelden med opptil 4 eller flere anfall per døgn. Mot slutten av en anfallsperiode avtar anfallene gradvis i hyppighet og intensitet. Anfallene er typisk lokalisert til samme hodehalvdel i en anfallsperiode. Vanligvis er det heller ikke sideskift fra en periode til de neste, men sideskift kan opptre hos enkelte pasienter. Man kjenner ikke til noen faktorer som utløser periodene med klasehodepine.(…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Økt suicidalitet hos pasienter med klasehodepine.

(Anm: – Jeg har prøvd å skrape ut øyet mitt. Marit Haukelidsæther Leth sliter med kronisk selvmordshodepine. Nå tror forskere ved St. Olavs hospital og NTNU at en pustemaskin kan hjelpe pasienter med denne tilstanden. – Det er så vondt at jeg har lyst til å skrape ut øyet, og det har jeg også prøvd. Det hadde nok vært mindre smertefullt om noen hadde tatt hammer og meisel og bare fjernet hele øyet, sier Marit Haukelidsæter Leth når hun beskriver et klasehodepineanfall. (nrk.no 19.5.2018).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: – Det er ingen verdighet i det livet jeg lever nå. Hodesmertene til Mia Linstad er så voldsomme at sykdommen kalles selvmordshodepine, men hun har ikke råd til å betale for nødvendige medisiner. – Mange med hodesmerter får ikke hjelpen de trenger, sier overlege, som vil ha endret regelverket. (…) Hver måned bruker hun i snitt 20.000 kroner på medisiner, og hun er avhengig av økonomisk hjelp hjemmefra. Sparekontoen er tømt og foreldrene har tatt opp lån for å hjelpe datteren. (nrk.no 25.9.2017).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Vidar (53) har hatt sterk hodepine i 32 år. - Takker kona for at jeg lever. Kronisk hodepine gjør livet smertefullt for Vidar. Han tar morfin seks ganger i døgnet. Støtten fra kona gir han gnist til å leve videre. SMERTEFULLT LIV: - Jeg hadde aldri i verden vært i live uten min enestående kone Jane, innrømmer Vidar H. Andersen. Han har diagnosen klasehodepine, ofte omtalt som «selvmordshodepine». (dagbladet.no 6.6.2016).)

- Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling. (- Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn.)

Klasehodepine («cluster headache») - diagnostikk og behandling
clustercompagniet.no (juli 2002)
(…) Nattlige anfall er typisk, og pasienten våkner av intens smerte, ofte relativt kort tid etter innsovning.

Sannsynligvis er dette knyttet til REM søvn. Til å begynne med i en klase opptrer anfallene spredt, ofte med en dag eller to uten anfall, og også gjerne med svakere smerte. Men så øker både intensitet og hyppighet, ikke sjelden med opptil 4 eller flere anfall per døgn. Mot slutten av en anfallsperiode avtar anfallene gradvis i hyppighet og intensitet. Anfallene er typisk lokalisert til samme hodehalvdel i en anfallsperiode. Vanligvis er det heller ikke sideskift fra en periode til de neste, men sideskift kan opptre hos enkelte pasienter. Man kjenner ikke til noen faktorer som utløser periodene med klasehodepine.(…)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Økt suicidalitet hos pasienter med klasehodepine.

(Anm: – Jeg har prøvd å skrape ut øyet mitt. Marit Haukelidsæther Leth sliter med kronisk selvmordshodepine. Nå tror forskere ved St. Olavs hospital og NTNU at en pustemaskin kan hjelpe pasienter med denne tilstanden. – Det er så vondt at jeg har lyst til å skrape ut øyet, og det har jeg også prøvd. Det hadde nok vært mindre smertefullt om noen hadde tatt hammer og meisel og bare fjernet hele øyet, sier Marit Haukelidsæter Leth når hun beskriver et klasehodepineanfall. (nrk.no 19.5.2018).)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: – Det er ingen verdighet i det livet jeg lever nå. Hodesmertene til Mia Linstad er så voldsomme at sykdommen kalles selvmordshodepine, men hun har ikke råd til å betale for nødvendige medisiner. – Mange med hodesmerter får ikke hjelpen de trenger, sier overlege, som vil ha endret regelverket. (…) Hver måned bruker hun i snitt 20.000 kroner på medisiner, og hun er avhengig av økonomisk hjelp hjemmefra. Sparekontoen er tømt og foreldrene har tatt opp lån for å hjelpe datteren. (nrk.no 25.9.2017).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

- Hodepine knyttes til lavt O2-opptak.

(Anm: Hodepine knyttes til lavt O2-opptak. Personer med lavt oksygenopptak har over dobbelt så stor risiko for å ha problemer med hodepine. (...) Studien viste nemlig også at endel av pasientene med migrene trente etter anbefalingene, men fikk likevel ikke økt oksygenopptak. (dagensmedisin.no 11.8.2015).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

(Anm: Uønskede effekter av paracetamol. Paracetamol kan gi alvorlige bivirkninger, selv i terapeutiske doser. Legemidlet må derfor brukes med forsiktighet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1034 (16.6.2015).)

(Anm: Headache Rounds: Sudden Onset Chronic Daily Headache. Headache. 2015 Dec 6. [Epub ahead of print].)

- Hvor står vi mht. paracetamol?

Where are we now with paracetamol? (Hvor står vi mht. paracetamol?)
Editorials
BMJ 2015;351:h3705 (Published 10 July 2015)
Viktige spørsmål er fortsatt ubesvart om det mest brukte legemidlet i Storbritannia (Important questions remain unanswered about the most widely used drug in the UK)

Når en lege anbefaler et nytt legemiddel er det spørsmål som en pasient håper å få et svar på. Vil behandlingen fungerer for mitt kliniske problem? Finnes det bivirkninger? Hvor mange piller tar jeg? Paracetamol ble introdusert i medisinsk praksis i Storbritannia i 1956. Det er de mest brukte og forskrevne legemidlet i Storbritannia og er generelt ansett for å være effektivt og trygt i terapeutiske doser. I de senere årene er det imidlertid i studier reist spørsmål mht. deres effekt og sikkerhet.1 2 Hvor står vi mht. pasientens tre spørsmål? (…) (When a doctor recommends a new medicine there are questions that a patient would hope to have answered. Will the treatment work for my clinical problem? Are there side effects? How many tablets do I take? Paracetamol was introduced into UK medical practice in 1956. It is the most widely used and prescribed drug in the UK and is generally considered to be effective and safe in therapeutic doses. In recent years, however, studies have raised questions regarding its efficacy and safety.1 2 Where are we with regard to the patient’s three questions?)

Løser dagliglivets plager med paracetamol
forskning.no 10.9.2013
Stadig flere ungdommer sliter med smerter. Mange av dem er storforbrukere av reseptfrie smertestillende medisiner. (...)

Ungdom som bruker mye smertestillende, har også ofte mindre selvtillit, høyere skolefravær og lavere ambisjoner for fremtiden, viser forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Over en fjerdedel av 15-16-åringer i Norge bruker slik medisin daglig til ukentlig, ifølge Relis, som er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler. (...)

(Anm: High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013 (Article first published online: 20 MAR 2013).)

Danskerne spiser piller i blinde
politiken.dk 16.8.2013
Overforbrug. »Mange tror, at når det kan købes uden recept, kan det ikke være farligt«, siger professor Ebba Holme Hansen, forsker i medicinforbrug, Københavns Universitet.

Hvert år spiser hver eneste dansker 166 hovedpinepiller, og tallet er stigende. Men de fleste bruger dem ukritisk og aner ikke, at der er stor forskel på pillerne. (...)

Hovedpinepiller kan give hovedpine
b.dk 19.9.2012
Britiske forskere advarer mod et stort forbrug af hovedpinepiller, da pillerne faktisk kan gøre hovedpinen meget værre og hyppigere. (...)

En kold tyrker
De britiske læger peger på, at en kold tyrker er det eneste, der kan få bugt med problemet. De første to-tre uger skulle ifølge ekspertgruppen være ganske forfærdelige, og patienten på afvænning vil have svært ved at passe sit arbejde. Men metoden skulle være effektiv.

- Hvis man vænner patienterne af med hovedpinepiller på en støttende måde, er det ofte en succes. 80 procent bliver afvænnet, især hvis man understreger over for dem, at der er en forfærdelig periode, men så bliver det meget bedre bagefter, siger neurolog Manjit Matharu ved et britiske National Hospital for Neurology and Neurosurgery til The Guardian. (...)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

1m Britons have headaches from overusing painkillers (1 million briter har hodepine grunnet overforbruk av smertestillende)
guardian.co.uk 19.9.2012
Eksperter sier at piller folk tar for å lindre hodepine og migrene kan gjøre ting mye verre (Experts say pills people take to relieve headaches and migraines may be making things much worse)

More than one million people in Britain may be suffering from constant, crippling headaches because they are taking too many painkillers, experts say.

The pills people take to relieve headaches and migraines may be making things much worse, according to the National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice) in guidance to the health service for England and Wales.

As many as one in 50 people suffering from continual headaches are in fact victims of "medication overuse", Nice reports.

The problem begins with taking the odd painkiller for tension headaches or migraines, which usually works. But some people take the pills more and more often, until they are on tablets for more than half the days in a month. Nice says that if this goes on for more than three months the medication ends up causing the problem it is intended to cure. (...)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- Hele 1,7 millioner nordmenn sliter med hodepine. Årsaken kan være en misdannelse i hjernen som er langt mer vanlig enn legene lenge har trodd.

Tonje (15) fikk sjokkbeskjed: Hodepinen skyldes misdannelse i hjernen som mange flere kan ha
tv2nyhetene.no 25.5.2015
Hele 1,7 millioner nordmenn sliter med hodepine. Årsaken kan være en misdannelse i hjernen som er langt mer vanlig enn legene lenge har trodd.

Tonje Langolf (15) fra Hommelvik utenfor Trondheim skadet ryggen mens hun turnet i vinter. Etter ulykken fikk hun kraftig hodepine, ble svimmel og kvalm, og fikk veldig vondt i nakken.

Deler av hjernen presses ned i nakken hos Chiari-pasienter. (…)

Smertene trodde hun kom fra skadene hun fikk da hun falt.

Isteden ble det oppdaget at hun har en medfødt misdannelse som heter Chiari 1.

– Da tok vi MR av hode og nakken og da fant de ut at jeg hadde Chiari, så alt var en tilfeldighet. Det kom egentlig som et sjokk at jeg måtte opereres, for jeg visste ikke hva det var og hadde aldri hørt om det før, sier Tonje.

Fakta/ Chiari 1

  • Misdannelse hvor deler av lillehjernen (tonsilene) presses ned i spinalkanalen i nakken.
  • Fører til propp i øvre nakkevirvler som gjør at spinalvæsken rundt sentralnervesystemet ikke flyter fritt.
  • Gir mange ulike symptomer som kraftig hodepine, svakhet i håndgrep, tap av temperatur- og smertesans, og ustøhet.
  • Diagnosen stilles ved MR-scan av hode og nakke.
  • Chiari deles gjerne inn i fire, hvor type 1 og 2 er mest vanlig.
  • Pasienter med store plager opereres i bakhodet. Bein fjernes fra bakre skallegrop og fra øvre nakkevirvler, slik at det blir bedre plass til ryggmargen. Noen får også lettet på trykket i hodet ved å snitte opp hjernehinnen. Operasjonen kalles dekompresjon.
  • Mange som har Chiari-misdannelsen opplever ingen plager, og blir da ikke behandlet.

Kilde: Norsk helseinformatikk/ Johan Cappelen, St.Olavs hospital

Chiari 1 er en medfødt misdannelse som fører til at deler av lillehjernen presses ned i nakken. Forskerne i Norge mener årsaken er at selve hodeskallen er for trang. (…)

- Blanding af alkohol og panodiler kan skade nyrerne

Blanding af alkohol og panodiler kan skade nyrerne
dagenspharma.dk 19.11.2013
Kroniske smertepatienter, der har et dagligt forbrug af paracetamol, bør undgå alkohol, mener forskere. (...)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Värktabletter kopplas till hjärtproblem. Det finns ett samband mellan en högre risk för hjärtsvikt och medicinering med värktabletter som Voltaren, Ipren och Magnecyl, enligt en ny stor studie. Studien som publicerats i British Medical Journal visar att personer, som inom de senaste 14 dagarna tagit så kallade NSAID-läkemedel, har en 19 procent högre risk för att tas in på sjukhus för hjärtsvikt, jämfört med personer som tagit tabletterna längre tillbaka i tiden. (dagensmedicin.se 30.9.2016).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Vanlige smertestillende «øker risiko for hjertesvikt". (Common painkillers 'increase heart failure risk' (…) The British Medical Journal study looked at 10 million people, aged 77 on average, who took the drugs. (…) 'Use with caution' The British Heart Foundation (BHF) said patients should be on the lowest dose possible of NSAIDs for the shortest possible time.) (bbc.com 29.9.2016).)

(Anm: Vanlige smertestillende knyttet til svak økning i risiko for hjerteinfarkt. Common Painkillers Tied to Slight Rise in Heart Attack Risk. TUESDAY, May 9, 2017 (HealthDay News) -- Commonly used painkillers such as Motrin, Advil and Aleve might increase your risk for heart attack, even in the first week of use, a new study suggests. Overall, these drugs and others known as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) increase the risk of a heart attack by 20 to 50 percent, compared with not using them, researchers found. (medicinenet.com 9.5.2017).)

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. (…) Conclusions The risk of hospital admission for heart failure associated with current use of NSAIDs appears to vary between individual NSAIDs, and this effect is dose dependent. This risk is associated with the use of a large number of individual NSAIDs reported by this study, which could help to inform both clinicians and health regulators. BMJ 2016;354:i4857 (Published 28 September 2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise litt forsiktighet ved bruken da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning. (no.wikipedia.org).)

- Febernedsettende gjør ikke frisk

- Febernedsettende gjør ikke frisk
side2.no 20.5.2013
Barns sykdom tar like lang tid selv om de får febernedsettende.

(SIDE2): Forskere ved King's College i London har analysert flere tidligere rapporter om barn og febernedsettende.

De har kommet fram til at ingen av de 657 barna i undersøkelsen ble fortere friske av å få febernedsettende medisin. Ei heller gikk bedringen saktere enn hos dem som fikk medisin.

Faktisk ble alle barna omtrent like fort friske, de som fikk febernedsettende lå fire timer foran. skriver Reuters. Febernedsettende hadde heller ingen motvirkende effekt på nylig tatte vaksiner, heter det.

Alison While, professor i offentlig sykepleie ved King's College og hennes m 3013 edforfattere av artikkelen i Journal of Pediatrics, sier at de på ingen måte ønsker å oppfordre foreldre til å gi febernedsettende.

- Mange foreldre bruker febernedsettende selv på helt små barn bare de får litt økt temperatur. Dette er galskap, sier While. (...)

(Anm: Does the Use of Antipyretics in Children Who Have Acute Infections Prolong Febrile Illness? A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Pediatrics 2013 (published online 09 May 2013).)

- Generasjon smertestillende: Alarmerende nye tall viser at 33 % av 18 til 24-åringer tar tabletter HVER DAG

Generation painkiller: Alarming new figures show that 33% of 18 to 24-year-olds take tablets EVERY DAY (Generasjon smertestillende: Alarmerende nye tall viser at 33 % av 18 til 24-åringer tar tabletter HVER DAG)
dailymail.co.uk 23.7.2013
• 32% of young Britons take painkillers within 20 minutes of experiencing pain
• The most common cause of pain is a tension headache
• But experts are warning of the danger, with paracetamol linked to liver problems and ibuprofen to stomach ulcers

One third of 18 to 24-year-old Britons take painkillers on a daily basis, according to a new survey.

The study revealed that 33 per cent of young Britons take pain medication every day while 32 per cent would take a painkiller within 20 minutes of experiencing pain.

The survey, by Tiger Balm, also found that the most common reason for taking a painkiller is a tension headache.

This could be explained by the fact that 41 per cent of the young people interviewed believe that their generation is under more stress than any other. (...)

(Anm: Bivirkningskomité advarer mod højdosis ibuprofen (dagenspharma.dk 14.4.2015).)

(Anm: Den nye folkesygdom. Hovedpine er danskernes folkesygdom nummer ét. 86 pct. har eller har oplevet spændingshovedpine, mens 16 pct. af alle voksne lider af migræne. Men traditionel smertestillende medicin giver så store problemer, at lægerne overvejer nye typer behandling med alt fra psykofarmaka til vaccination af bl.a. migrænepatienter. (jyllands-posten.dk 8.5.2015).)

- Hodepine kan føre til samlivsbrudd

Hodepine kan føre til samlivsbrudd
dagbladet.no 10.7.2014
Når hodepine preger hverdagen.

(Dagbladet): Hodepine kan ta stor plass i hverdagen og påvirke veivalg som preger hele livet, viser en fersk undersøkelse nylig publisert i Journal of headache and pain. (…) 

(Anm: The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project. The Journal of Headache and Pain 2014;15:31.)

- Hodepine kan opptre som et karakteristisk trekk hos pasienter som utvikler serotonin syndrom (serotonergt syndrom)

Headache as a presenting feature in patients with serotonin syndrome: A case series (Hodepine som et karakteristisk trekk hos pasienter som utvikler serotonin syndrom (serotonergt syndrom): en case-serie)
Cephalalgia. 2013 Jul 4. [Epub ahead of print]
(...) INNLEDNING: Serotonin syndrom (SS) er en legemiddelindusert konstellasjon av forskjellige kliniske karakteristisk trekk som følge av alt for mye sentral serotonin. Kliniske funksjoner spenner fra knapt merkbare til å være livstruende. (INTRODUCTION: Serotonin syndrome (SS) is a drug-induced constellation of various clinical features that result from excess central serotonergic tone. The clinical features range from barely perceptible to life-threatening conditions.)

TILFELLER (CASES) : Vi beskriver fire pasienter med akutt hodepine (fire dager til tre uker) som fikk serotonerge legemidler for andre indikasjoner. Det var en temporal relasjon mellom inntaket av de serotonerge legemidler og utviklingen av hodepine. Alle fire pasienter oppfylte Hunter Serotonin Toxicity Criteria for SS. Parallelt oppfylte to pasienter Sternbachs kriterier for SS. Seponering (avslutning) av de serotonerge legemidler og administrasjon av cyprohepatadine førte til fullstendig forbedringetter tre til sju dager hos alle fire pasienter. (CASES: We describe four patients with acute headache (four days to three weeks) who were receiving serotonergic drugs for other indications. There was a temporal relation between the administration of the serotonergic drugs and the development of the headaches. All four patients fulfilled the Hunter Serotonin Toxicity Criteria for SS. In parallel, two patients fulfilled the Sternbach's criteria for SS. Discontinuation of the serotonergic drugs and the administration of cyprohepatadine led to complete improvement in three to seven days in all four patients.)

DISKUSJON: En gjennomgang av litteraturen antyder at noen overlappinger finnes i patofysiologien mellom SS og hodepinelidelser, inkludert «medikamentoverforbrukshodepine». Overlappingen gjelder også behandlingen. Legemidler funnet å være effektive mot SS (cyproheptadine, chlorpromazine, olanzapine, etc.) er også kjent for å ha positive effekter på enkelte hodepinelidelser. (DISCUSSION: A review of the literature suggests that some overlaps exist in the pathophysiology between SS and headache disorders, including medication-overuse headache. The overlap is also in the management. The drugs found to be effective in SS (cyproheptadine, chlorpromazine, olanzapine, etc.) are also known to have positive effects on some headache disorders.)

KONKLUSJON: Leger bør vurdere diagnostisering av SS hos pasienter med nye utbrudd eller forverret hodepine etter tilskudd av serotonerge legemidler, spesielt i nærvær av objektive tegn ved undersøkelse som antyder lidelser som tremor, feber, hyperrefleksi, diaforese (svetting) eller takykardi.(...) (CONCLUSION: Physicians should consider the diagnosis of SS in patients with new onset or worsening headache after the addition of serotonergic drugs, especially in the presence of objective signs on examination suggestive of the disorder such as tremor, fever, hyperreflexia, diaphoresis or tachycardia.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: The serotonin transporter gene polymorphism is associated with the susceptibility and the pain severity in Idiopathic Trigeminal Neuralgia. The Journal of Headache and Pain 2014, 15:42 (20 June 2014).)

- Sertonerg giftighet (- Hodepine kan skyldes aktivering av 5-HT2A reseptorer i serotonin toksisitet)

Serotonin toxicity (Sertonerg giftighet)
Headache may be caused by activation of 5-HT2A receptors in serotonin (Hodepine kan skyldes aktivering av 5-HT2A reseptorer i serotonin toksisitet) (http://www.bmj.com/content/348/bmj.g2159?etoc=)
BMJ 2014;348:g2159 (19 March 2014)
Buckley and colleagues discuss the serotonin syndrome.1 Hunter serotonin toxicity criteria include neuromuscular hyperactivity, autonomic hyperactivity, and altered mental state.2 Mild symptoms of serotonin toxicity can be easily overlooked in a busy general practice when patients present with headache, diarrhoea, or mild tremor.

A recent publication showed that headache can be a presenting feature for serotonin toxicity and must be considered as such.3

Serotonin at higher concentrations can bind to 5-hydroxytryptamine (5-HT) type 2A receptors and induce migraine attacks.4 Triptans are selective agonists at 5-HT 1B/1D/1F receptors, hence the suggestion that triptans do not cause serotonin toxicity. Upregulation of 5-HT2A receptors has been seen in chronic daily headache and in medication overuse headache.5 Headache may therefore be caused by activation of 5-HT2A receptors in serotonin toxicity. (...)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

- Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer.

(Anm: - Disse funnene tyder på at akutt alvorlig serotonin/serotonerg toksisitet kan indusere strukturelle og langvarige funksjonelle endringer i flere kortikale og subkortikale hjerneregioner som er forbundet med kognitive og ekstrapyramidale syndromer. J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.)

(Anm: [Serotonin antibodies in fibromyalgia syndrome--expression of a neuroendocrinologic autoimmune disease?]. Z Rheumatol. 1996 Jan-Feb;55(1):63-5; 63,66 disc 66-8.)

(Anm: Serotonin and dopamine transporter PET changes in the premotor phase of LRRK2 parkinsonism: cross-sectional studies. INTERPRETATION: Dopaminergic and serotonergic changes progress in a similar fashion in LRRK2 mutation carriers with manifest Parkinson's disease and individuals with sporadic Parkinson's disease, but LRRK2 mutation carriers without manifest Parkinson's disease show increased serotonin transporter binding in the striatum, brainstem, and hypothalamus, possibly reflecting compensatory changes in serotonergic innervation preceding the motor onset of Parkinson's disease. Increased serotonergic innervation might contribute to clinical differences in LRRK2 Parkinson's disease, including the emergence of non-motor symptoms and, potentially, differences in the long-term response to levodopa. Lancet Neurol. 2017 Mar 20. pii: S1474-4422(17)30056-X.)

- Hodepine som følger Lupus ofte ikke sykdomsrelatert, ifølge studie

Headaches Accompanying Lupus Often Not Disease-Related, Study Finds (Hodepine som følger Lupus ofte ikke sykdomsrelatert, ifølge studie)
consumer.healthday.com 28.10.2013
Nor are they linked to medical treatment, researchers say

MONDAY, Oct. 28 (HealthDay News) -- Headaches are common in people with lupus, but are not linked to disease activity, according to a new study.

Researchers reviewed records for more than 1,700 people with lupus, an autoimmune disease that can damage skin, joints and organs, and looked at the headaches they experienced over a number of years. The investigators found that 18 percent of the patients had headaches at the time of diagnosis, but that proportion increased to 58 percent after 10 years.

Headaches were linked to a lower health-related quality of life, but were independent of treatment specific to lupus and were not associated with disease activity or lupus medications such as steroids, antimalaria drugs, and immune system-suppressing drugs, according to the study published Oct. 28 in the journal Arthritis & Rheumatism.

"While lupus patients with headaches reported lower quality of life, the majority of cases resolved on their own without lupus-specific therapies," wrote lead author Dr. John Hanly, of Dalhousie University and the Queen Elizabeth II Health Sciences Center in Halifax, Nova Scotia, and colleagues.

Prior studies have reported that between 24 percent and 72 percent of lupus patients suffered headaches. This large range may be due to the lack of a uniform definition of headache, Hanly said.

Dr. Michael Lockshin, of Weill Cornell Medical College and Hospital for Special Surgery in New York, said the findings "strongly suggest that lupus headache is not a sign of disease activity, but may be linked to other neurological manifestations." As a result, the current headache criterion in guidelines used to evaluate lupus flares is no longer useful and should be discarded, he writes in an accompanying journal editorial.

(Anm: Systemic lupus erythematosus The Lancet 2014 (Early Online Publication, 30 May 2014).)

- Slideshow: En visuell guide til forståelse av lupus. Hva er Lupus?

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. What Is Lupus? Lupus is a lifelong disorder of the immune system. Immune cells attack the body's own healthy tissues, leading to inflammation and tissue damage. Symptoms may be limited to the skin, but more often lupus also causes internal problems such as joint pain. In severe cases, it can damage the heart, kidneys, and other vital organs. Although there's no cure, there are treatments that can minimize the damage. (webmd.com 22.2.2022).)

(Anm: Sertraline (Zoloft)-indusert systemisk lupus erythematosus (SLE) (Lupus) (Sertraline Induced Systemic Lupus Erythematosus) (The Internet Journal of Internal Medicine 2005;6(1).)

(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus. (webmd.com 22.2.2023).)

- Hva du bør vite om lupus og synsproblemer. (– Legemiddelindusert lupus.)

(Anm: What to know about lupus and vision problems. Lupus is a complex autoimmune condition that affects about 1.5 million people in the United States. Although lupus most commonly affects the skin, joints, and internal organs, it can affect many parts of the body, including the eyes. (medicalnewstoday.com 27.1.2022).)

(Anm: Lupus Symptoms, Rash, and Treatment (medicinenet.com 1.12.2018).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Sertralin (Zoloft)-indusert akutt mandibulær dystoni. (- Serotoninreopptakshemmere (SSRI-er har vært knyttet til hendelser av legemiddelindusert parkinsonisme, dystoni, dyskinesi og akatisi. Her beskriver vi en pasient med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og depresjon som utviklet alvorlig mandibulær dystoni med sertralin i fravær av samtidig forskrivning av medisiner, som har potensiell virkning på det dopaminerge systemet. Denne saken understreker behovet for klinikere å være oppmerksomme på denne alarmerende akutte bivirkningen med Zoloft (sertralin), som vanligvis anses å være godt tolerert og trygg.

(Anm: Sertraline induced acute mandibular dystonia. Abstract Specific serotonin reuptake inhibitors have been linked with the occurrence of drug-induced parkinsonism, dystonia, dyskinesia, and akathisia. Here, we describe a patient with a diagnosis of emotionally unstable personality disorder and depression who developed severe mandibular dystonia with sertraline in the absence of concurrent prescription of medications, which have potential action on the dopaminergic system. This case highlights the need for clinicians to be aware of this alarming acute adverse effect with sertraline, which is conventionally considered to be well-tolerated and safe. (…) J Neurosci Rural Pract. 2015 Oct-Dec;6(4):586-7.)

- Dødsrater for Lupus forblir høye i USA.

(Anm: Lupus Death Rates Remain High in U.S. Drop in SLE death rates less than non-lupus mortality. Despite improving trends in mortality, death rates from systemic lupus erythematosus (lupus) remain high compared with those in the general population, and disparities persist between subpopulations and geographic regions, according to a report in the Annals of Internal Medicine. (medpagetoday.com 6.11.2017).)

– Studien viser hvordan vanlig trening, stressreduksjon kan føre til bedre helse hos lupus pasienter.

(Anm: Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients. Study shows how regular exercise, stress reduction could lead to better health in lupus patients (news-medical.net 19.9.2017).)

(Anm: Lupus Patients at Risk for Stroke. Risks high for women, the young, and during the year after diagnosis. Systemic lupus erythematosus (SLE) patients are more likely to experience ischemic and hemorrhagic stroke than the general population especially in the first year they are diagnosed, according to new research published in Annals of the Rheumatic Diseases. (medpagetoday.com 23.4.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. (…) Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 3.10.2017).)

(Anm: Researchers discover that beneficial bacteria in yogurt may affect severity of lupus (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: New IBD treatments may combine antifungals and probiotics. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. (…) In the new review, the team revisits these findings and makes the case for combining antifungals with probiotics when considering new treatments for IBD. They discuss how fungi and bacteria work together not only at the level of organisms, but also between "kingdoms." (medicalnewstoday.com 4.10.2017).)

(Anm: Patients, May Be Mitigated With Anti-TNF Treatment. Mounting evidence suggests that inflammatory bowel disease and Parkinson’s disease are linked, and that at least some of the medications used to treat IBD might prevent the onset of neurologic symptoms. According to two new studies, people with IBD are up to 28% more likely to develop Parkinson’s than the general population, but treatment with anti-tumor necrosis factor (anti-TNF) agents can markedly reduce that risk. “Both physicians and patients need to be thinking not only (gastroendonews.com 11.7.2018).)

(Anm: Financial Strain Tied to Depression in Women with SLE. Survey: 40% of those reporting high money pressures developed depression. High financial strain nearly doubles the risk of incident depression in women with systemic lupus erythematosus (SLE). In an analysis of data from the Lupus Outcomes Study, financial strain was the only significant socioeconomic predictor of incident depression, reported Patricia P. Katz, PhD, from the University of California, San Francisco, and colleagues in Arthritis Care & Research. (medpagetoday.com 26.4.2017).)

(Anm: For lupus patients, anti-inflammatory immune cells are maturing Into wrong cell type (medicalnewstoday.com 9.3.2016).)

(Anm: Slideshow: Thyroid Symptoms and Solutions (webmd.com 18.1.2021).)
(Anm: 15 Cancer Symptoms to Know (webmd 28.3.2016).)
(Anm: Slideshow: Causes of Fatigue and Sleepiness and How to Fight Them. (webmd).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Fibromyalgia (webmd.com 10.11.2014).)
(Anm: Slideshow: A Visual Guide to Understanding Lupus (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Gout Pictures Slideshow: Causes, Symptoms, and Treatments of Gout (webmd.com 3.2.2016).)
(Anm: Slideshow: What Your Nails Say About Your Health (webmd.com 8.4.2014).)
(Anm: Sinusitis Slideshow: Symptoms, Diagnosis, Treatment (webmd 8.12.2014).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What is pansinusitis? Pansinusitis is when all of the sinuses in the head become infected or inflamed. Usually, a sinus infection, or sinusitis, affects only one or two sinus groups. (medicalnewstoday.com 17.5.2018).)
(Anm: What Your Skin Says About Your Health Slideshow. (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd.com 2.2.2016).)
(Anm: What Eye Problems Look Like (webmed).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

(Anm: Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. (…) Shrinking lung syndrome. (…) Systemic lupus erythematosus. BMJ 2016;352:h6819 (Published 24 February 2016).)

(Anm: Suicidal Thoughts Seen as Risk in Lupus. —Common among lupus patients with neuropsychiatric manifestations (medpagetoday.com 24.9.2015).)

(Anm: Ofre i legemiddelstudie får "livsvarig sykdomsutvikling (mintankesmie.no).)

(Anm: Cancer-inflammation 'vicious cycle' detailed in new study (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Misdiagnosis common in rheumatologic diseases like lupus (medicalnewstoday.com 20.8.2014).)

- Sliter du med hodepine og migrene?

Sliter du med hodepine og migrene?
tv2nyhetene.no 10.4.2012
De tre søsknene Gunnar, Marita og Halvor har slitt med hodepine og migrene hele livet. Nå kan osteopat Erlend Vandvik ha kurert dem. (...)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Exploding head syndrome could affect 1 in 5 young people (medicalnewstoday.com 31.3.2015).)

(Anm: What It's Like to Have Exploding Head Syndrome. If you've ever heard a sudden loud noise in your sleep that turns out to be imaginary, you're not losing your mind. In fact, you're among the roughly 10-15% of people who have experienced Exploding Head Syndrome (EHS), a phenomenon that strikes as a person is falling asleep. Here's what you need to know about the condition. (time.com 24.7.2017).)

Nettprat om hodepine. Les svarene her!
– Jeg tror jeg har hatt hodepine hver eneste dag av mitt liv

tv2nyhetene.no 11.4.2012
De tre søsknene Gunnar, Halvor og Marita har alle slitt med migrene hele livet.

Ingen av dem vet når migreneanfallene startet. De vet bare at de har hatt migrene så og si hele livet.

– Når jeg ikke hadde migreneanfall, hadde jeg vondt i hodet. Jeg tror jeg har hatt hodepine hver eneste dag av mitt liv, forteller Gunnar (20) som fant ut at han bare måtte akseptere det og lære seg til å leve med de konstante smertene.

Så lenge de kan huske har Halvor (16), Gunnar (20) og Marita (23) måttet leve med at hodepine og migrene har ødelagt for skole, aktiveter og arbeid. (...)

– Har fått et nytt liv
9. november i fjor var Halvor til behandling hos Vandvik.

– Han behandlet meg ved å trykke på noen triggerpunkter i ryggen, og det første jeg merket var trykket i hodet som forsvant, forteller han.

Siden har han vært tilbake til en kontrolltime i desember, men migrenen har ikke kommet tilbake.

– Det er helt utrolig. Jeg har fått et helt annet liv, forteller han.

Storesøster Marita har hatt tre behandlinger hos Halvor og har «kun» hatt to migreneanfall på tre måneder.

– For en som har hatt opptil tre-fire anfall i uken er det ingenting. Jeg fungerer mye bedre på jobb, har mer overskudd og har redusert sykefraværet mitt betraktelig, forteller miljøarbeideren.

Selv om de ikke har samme type migrene, så har alle hatt utbytte av behandlingen. (...)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

En bommullspinne kan vise hvorfor du har vondt i hodet
dagbladet.no 20.2.2012
TEST INNEKLIMAET: Ved å samle støv blant annet fra dørkarmen kan en DNA-test stadfeste om man har et mugg- og fuktproblem i boligen.

Avdekk årsaken med en enkel test. (...)

Dødt mugg skaper også problemer
Ifølge dosent ved Akademiske sjukhuset i Uppsala, Dan Norbäck, er utfordringen med dagens målemetoder at de bare stadfester forekomsten av levende mugg.

- Men også dødt mugg kan forårsake helsebesvær, sier han til Uppsala Nya Tidning.

- Derfor bør nåværende målemetoder kompletteres med måling av mugg-DNA.

Til avisen sier han også at det finnes mugg som kan gi plager uten at det verken finnes fuktskader, mugg eller mugglukt. (...)

Derfor får vi hodepine
nrk.no 4.10.2011
Det finnes mange ulike typer hodepine. Nesten alle voksne har opplevd å ha hodepine, men det er ikke alltid man kan finne en bestemt årsak til smertene. Ofte kjenner man ikke den utløsende faktoren.

De fleste av oss har prøvd å ha hodepine. Men hva skjer egentlig i hodet når det dunker der inne?

Fra videnskab.dk:

Spenninger i nakken, trykk i tinningene og borende smerter som dunker i takt med pulsen. Hvis det lyder kjent, er det nok fordi de fleste av oss har prøvd det: hodepine.

Den kommer typisk snikende når vi har hatt for det travelt, har sovet for lite, drukket for mye alkohol eller kanskje glemt å spise og drikke. (...)

Nervetråder i hjernen
Vi sender spørsmålene videre til spesialist Helge Kasch fra Hodepineklinikken, som også arbeider ved Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus universitetshospital. Han forsker på nakkesmerte og hodepine.

Kasch forklarer at smerteimpulsene ikke kommer direkte fra hjernevevet, som faktisk ikke har nerveceller som kan registrere smerte.

•Les: Gravide har mindre migrene

Derimot finnes det smerteledende nervetråder langs de store blodkarene i hjernen, og i hinnene som holder den på plass.

Hodepinen kommer når disse nervetrådene aktiveres, utvides eller irriteres.

– De store venene i hjernen, som forsyner blodkarene, kalles arteriene. Det ligger masse nervetråder langs disse. Når de påvirkes, sender de smerteinformasjon til hjernen, og det er det som oppleves som hodepine, forklarer Kasch.

Det er den såkalte kranienerven, «trigeminusnerven», som står for forsyningen av smertetråder rundt hjernen; det også den som registrerer smerte og for eksempel berøring i ansiktet og pannen. (...)

(Anm: DÅRLIG INNEKLIMA: Opphold i en fuktskadet bolig kan gi hyppighet av trøtthet, hodepine og konsentrasjonsvansker blant friske mennesker. Hodepine, unormal tretthet og nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne er klassiske tegn på et dårlig inneklima. (lommelegen.no 16.9.2015).)

- 200 forskjellige hodepiner

15 vanlige årsaker til hodepine
kk.no 18.3.2013
VANLIG PLAGE: Med mer enn 200 ulike hodepinediagnoser, skader det ikke å vite litt grunnleggende om hodepine.

Her er det mange misforståelser ute og går, ifølge hodepinespesialist.

Hodepine er en folkesykdom som de fleste av oss opplever en gang i blant.

Hovedsakelig skiller man mellom to grupper av hodepine, primær hodepine som betyr at hodepinen er en sykdom i seg selv og sekundær hodepine som betyr at hodepinen skyldes annen sykdom.

200 forskjellige hodepiner
Det finnes langt flere enn de 10 forskjellige hodepinene det er vanlig å snakke om.

- Selv om man snakker om over 200 ulike diagnoser relatert til hodepine, er ikke alle like vanlige. Mange av disse hodepinediagnosene er veldig sjeldne, sier nevrolog Aud Nome Dueland ved Sandvika Nevrosenter.

Det er stort sett like mange av de primære og sekundære typene i befolkningen, men de mest vanlige er de to primære: migrene og spenningshodepine, som Dueland foretrekker å kalle tensjonshodepine. (...)

- Legen bør overveie om hodepinen kan skyldes en farlig, underliggende sykdom. Noen har også flere typer hodepine, både migrene og spenningshodepine, og da er det viktig å finne ut av det siden disse bør behandles som ulike tilstander. Hvis ikke, fører det ofte til et overforbruk av migrenemedikamenter, sier Lars Jacob Stovner, professor i nevrologi og avdelingsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine. (...)

- SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (- De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker.)

(Anm: SSRI-er kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (…) De som tar legemidlene føler seg ofte mer slitne og litt mer klossete enn andre mennesker. (…) For selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI-er), som brukes som antidepressiva, kan vi muligens hjelpe til med å forklare hvorfor de som tar legemidlene ofte føler seg mer slitne og også blir litt mer klossete enn andre mennesker. Det vi nå vet kan hjelpe oss å utvikle bedre legemidler, "konkluderte Perrier. (ivanhoe.com 6.3.2013).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Uheldige øyeeffekter (okulære effekter) av vanlige psykotrope substanser. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Migrene (legemidler) (mintankesmie.no).)

- To minutters daglig træning mod hovedpine

Litt trening halverer hodepine
aftenposten.no 14.11.2011
56 prosent nedgang i antall tilfeller av hodepine. Det ble resultatet for en gruppe kontorister som trente i 12 minutter daglig, sammenlignet med en tilsvarende gruppe som ikke trente i det hele tatt. En annen gruppe kontorister trente bare i to minutter daglig. Men selv for dem gikk omfanget av hodepinetilfeller ned med hele 46 prosent.
Dette viser en dansk studie blant 198 kontoransatte med jevnlige smerter. Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal for Work, Health and Environment. (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

To minutters daglig træning mod hovedpine
arbejdsmiljoviden.dk 10.10.2011
Effektiv styrketræning hver dag kan være med til at forebygge hovedpine hos kontoransatte.

Effektivt middel mod hovedpine
Bare to minutters daglig træning kan mindske kontoransattes anfald af hovedpine markant. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Jævnlig hovedpine var noget de 198 kontoransatte i studiet kunne nikke genkendende til. Derfor blev de sat til at styrketræne dagligt med træningselastikker. Og det havde altså en tydelig effekt.

Effekten af styrketræning på hovedpine undersøgt
Hovedpine er ubehageligt og gør det ofte sværere at koncentrere sig om sit arbejde. Personer med smerter i bevægeapparatet har fire gange hyppigere hovedpine end personer uden disse smerter.

Personer med smerter i nakke og skuldre er mere tilbøjelige til at lide af hovedpine end personer med smerter i andre dele af bevægeapparatet. Forskere undersøgte i dette studie, om styrketræning med træningselastikker har nogen effekt på forekomsten af hovedpine. (...)

- Dette tar knekken på hodepinen

Dette tar knekken på hodepinen
dn.no 5.7.2012
Dropp smertestillende tabletter og massasje. Dra frem vektene!

Hodesmerter blir slett ikke verre dersom du anstrenger deg fysisk, viser ny studie.

- Styrketrening er den absolutt beste måned å bli kvitt spenningshodepinen på. Dette er første gangen det er vitenskapelig bevist, sier Elisabeth Söderberg til Aftonbladet.

Hun er forskeren bak en ny svensk doktorgradsavhandling som er gjort ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg. I løpet av seks måneder har hun har fulgt 90 pasienter med hodesmerter og latt dem prøve fysisk trening, avspenningsøvelser og akupunktur mot smertene, skriver VG.

Trening, og mest av alt styrketrening, har best effekt mot spenningshodepine, ifølge studien. Akupunktur og avspenning skal også ha hatt positiv effekt.

- De som trente to-tre ganger i uken opplevde størst effekt, og økte den generelle livskvaliteten mest, sier Söderberg.

Hun mener mange leger kan være redde for at fysisk aktivitet øker smerten.

- Om en pasient kommer inn og forteller at hun har vondt i hodet hver dag, så er som regel ikke fysisk trening den første anbefalingen. Nå har vi bevist at det faktisk er den aller beste metoden, sier hun. (...)

- Studie: Å ta bare litt for mye paracetamol (Tylenol) hver gang kan være dødelig

Litt for mye Paracet kan være dødelig
nrk.no 23.11.2011
(...) – Folk som tar tabletter for kronisk smerte skjønner kanskje ikke at de tar for mange eller kjenner igjen symptomene ved overdose og leverskade, sier Kenneth Simpson ved Edinburgh University til BBC.

Simpson og hans forskerteam har sett på rundt 663 tilfeller av leverskade grunnet legemiddelet paracetamol og fant 161 tilfeller av det de kaller «forskjøvet» (staggered) overdose.

Paracetamol finnes i vanlige smertestillende tabletter, som Pinex, Paracet og Panodil. (...)

– For lett tilgjengelig
Ved Rikshospitalet kjenner de godt til problemstillingen.

– Etter vårt skjønn er farene ved paracetamol for lite kjent blant folk flest, sier Aksel Foss, overlege og seksjonsleder ved seksjon for transplantasjonsmedisin, der levertransplantasjoner foretas.

– Vi mener paracetamol er litt for lett tilgjengelig, sier Foss.

I Norge seleges pakninger med 20 tabletter paracetamol reseptfritt, også i matbutikker.

Men salget har ikke økt etter at Paracet og liknende legemidler ble tilgjengelig utenfor apotekene, ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. (...)

(Anm: Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes following paracetamol-induced hepatotoxicity. British Journal of Clinical Pharmacology 2012;73(2):285–294 (February 2012).)

Study: Taking Just a Little Too Much Tylenol Each Time Can Be Deadly (Studie: Å ta bare litt for mye paracetamol (Tylenol) hver gang kan være dødelig)
healthland.time.com 23.11.2011 (Time)
Taking just a little bit too much acetaminophen (Tylenol) over the course of days or weeks is more likely to be fatal than taking a single, massive overdose, according to a new study. In part, that's because when people take such a "staggered overdose," physicians aren't always able to identify the problem in time to help.

Acetaminophen is one of the most commonly used drugs in the world, with 28 billion doses purchased in the U.S. in 2005 alone. But its very familiarity can obscure the fact that it is a powerful drug, and that taking only slightly higher than recommended doses can cause potentially fatal liver damage. Tylenol overdose is the leading cause of acute liver failure in the U.S., leading to 26,000 hospitalizations and nearly 500 deaths annually, according to the Food and Drug Administration.

The new study, led by Dr. Kenneth Simpson of the University of Edinburgh in Scotland, followed 663 hospital patients who had suffered from acetaminophen overdose between 1992 and 2008. Of these patients, 161 had taken a staggered overdose, increasingly escalating their use of painkillers containing acetaminophen to treat common pain like toothache, headache and muscle pain. (...)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

- Professor Little innrømmet at dette var et overraskende resultat og antyder at behandlingen kan bidra til utviklingen av sykdommen. (- Det er mulig at legemidlet forstyrrer en viktig del av immunforsvaret og fører til langvarige symptomer eller progresjon av symptomer hos noen mennesker.)

Ibuprofen no good in treating colds or sore throats (Ibuprofen hjelper ikke i behandlingen av forkjølelse eller såre halser)
pharmatimes.com 5.11.2013
Questions have been raised about the advice given to patients with a cold and sore throat, in research published in the British Medical Journal. A study carried out by the University of Southampton showed that compared with paracetamol, ibuprofen or a combination of both ibuprofen and paracetamol provide no advantage for patients overall with respiratory tract infections (otherwise known as colds or sore throats). Additionally steam inhalation, another common treatment method, has no clear benefit and around 2 per cent of people get mild scalding but not bad enough to see a doctor.

Professor Paul Little, who led the study, comments: "Paracetamol, ibuprofen or a combination of both are the most common courses of treatment for respiratory tract infections. Clinicians should probably not advise patients to use steam inhalation in daily practice as it does not provide symptomatic benefit for acute respiratory infections and a few individuals are likely to experience mild thermal injury. Similarly, routinely advising ibuprofen or ibuprofen and paracetamol together than just paracetamol is also not likely to be effective. However our research has shown that ibuprofen is likely to help children, and those with chest infections."

The research also showed that patients were more likely to come back within a month with worsening symptoms or new symptoms if they were prescribed with ibuprofen or ibuprofen with paracetamol. Between 50 per cent and 70 per cent of participants in the study who were prescribed ibuprofen or ibuprofen with paracetamol came back.

Professor Little innrømmet at dette var et overraskende resultat og antyder at behandlingen kan bidra til utviklingen av sykdommen. Han legger til: "Dette kan ha noe å gjøre med det faktum at ibuprofen er antiinflammatorisk. Det er mulig at legemidlet forstyrrer en viktig del av immunforsvaret og fører til langvarige symptomer eller progresjon av symptomer hos noen mennesker. Selv om vi bør være litt forsiktige siden dette var overraskende funn vil jeg for øyeblikket personlig ikke anbefale at de fleste pasienter å bruke ibuprofen symptomkontroll mot forkjølelse og sår hals." (Professor Little admitted this was a surprising result and suggests the treatment may contribute to the progression of the illness. He adds: "This may have something to do with the fact the ibuprofen is an anti-inflammatory. It is possible that the drug is interfering with an important part of the immune response and leads to prolonged symptoms or the progression of symptoms in some individuals. Although we have to be a bit cautious since these were surprise findings, for the moment I would personally not advise most patients to use ibuprofen for symptom control for coughs colds and sore throat.")

The randomised control trial recruited 899 patients who presented at their GP with respiratory tract infection symptoms. They received different treatment types; paracetamol, ibuprofen or a combination of both. Participants were then told to either take it as needed or at regular intervals (four times a day) and some were also told to take steam inhalation.

The study was funded by the National Institute for Health Research (NIHR) Programme Grants for Applied Research programme. (...)

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: EMA synar ibuprofen (dagensmedicin.se 16.6.2014).)

- Fredrik (43) hadde selvmordshodepine – så dukket det opp en behandling. (- Smertestimulator i bakhodet)

(Anm: Fredrik (43) hadde selvmordshodepine – så dukket det opp en behandling. GOD MORGEN NORGE (TV 2): – Det virker som en svær nål i hodet og det er ekstremt intenst, forteller han om smertene da de sto på som verst. (…) Fredrik har hatt kronisk hodepine og klasehodepine siden 2013. Det finnes rundt 200 hodepinediagnoser. Omtrent 5000 mennesker i Norge sliter med såkalt klasehodepine. Det har også Fredrik. (…) Smertestimulator i bakhodet Fredrik fikk operert inn en smertestimulator i bakhodet. Overlegen forklarer hvordan den fungerer. – Det er litt strøm, som ligger som en elektrode i bakhodet. Det påvirker en nerve som er ganske sentral i mekanismen rundt et klasehodepine-anfall. Det er en kjempegammel behandling som har vært der lenge. Det er ikke noe som vi bruker i stor grad, men det skal styres slik at de som kan ha nytte av det skal ha det, forklarer hun og fortsetter; – Det har vært veldig vellykket i dette tilfellet, og vi bruker det når det er riktig, og det gjør vi i samarbeid med smerteklinikken på OUS. Det er en anestesiolog som legger inn dette, så det er et av mange ulike tiltak som vi i sånne kompliserte hodepinetyper kommer til da. Denne nervestimulatoren er et av mange verktøy for å komme til mål. (tv2.no 20.12.2021).)

- Pasienter med migrene har balanseforstyrrelser. (- Pasienter med migrene har balanseforstyrrelser, som er forbundet med frykt for fall, svimmelhetshemming og kinesiofobi, ifølge en studie publisert online 20. Mai i Headache)

(Anm: Patients with migraine have balance impairment. Patients with migraine have balance impairment, which is associated with fear of falls, dizziness disability, and kinesiophobia, according to a study published online May 20 in Headache. Gabriela F. Carvalho, P.T., Ph.D., from the Ribeirão Preto Medical School at the University of São Paulo in Brazil, and colleagues conducted a cross-sectional study involving patients with a diagnosis of episodic migraine with aura (MWA), without aura (MWoA), and chronic migraine (CM) (30 per group), and 30 headache-free controls. Participants underwent evaluation including the Sensory Organization Test (SOT) to assess balance impairment, and otoneurological examination, and completed questionnaires about fear of falls, dizziness disability, and kinesiophobia. (medicalxpress.com 1.7.2022).)

Diverse artikler

Ny pille mot hodepine
aftenposten.no 7.5.2014
Det er kommet nytt hodepinemiddel på markedet. Paralen, som inneholder både paracetamol, acetylsalisylsyre og koffein.

Men medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket mener at første valg ved hodepine fremdeles bør være medikamenter som inneholder bare paracetamol eller ibuprofen.

- Dette er et medikament som ikke egner seg for mange pasienter. Acetylsalisylsyre øker risiko for magesår og mageblødning. Pasienter som tar blodfortynnende medikamenter skal ikke bruke denne nye tabletten, sier Madsen.

Han presiserer at medikamentet ikke skal selges i butikker, men kun fra apotek, nettopp fordi pasientene trenger veiledning når de eventuelt kjøper det. (...)

Stress gir tre av fire hodepine
kk.no 25.2.2014
HODEPINE AV STRESS: Kanskje har du erfart det selv?

Hodepine er noe mange plages av fra tid til annen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk har 80 prosent av befolkningen opplevd hodepine det siste året. 5 prosent har hodepine en eller flere ganger hver uke.
Nå viser en stor undersøkelse at stress kan være en enda større årsak til hodepine enn man tidligere har vært klar over.

LES OGSÅ: Slik lindrer du naturlig

De fleste har spenningshodepine

En britisk undersøkelse antyder at jo mer stresset du er, desto oftere får du hodepine.

Undersøkelsen er utført ved det internasjonale firmaet Mintel, som hovedsakelig utfører markedsundersøkelser.

De har fulgt flere enn 5000 briter, og funnet ut at - i likhet med nordmenn, så opplever de fleste jevnlig hodepine. (...)

Risken för adhd ökar med paracetamol
lakemedelsvarlden.se 25.2.2014
En dansk studie visar på ökad risk för adhd om modern använt paracetamol under graviditeten.

Studier om riskerna med paracetamol under graviditeten avlöser varandra.

Den senaste, en dansk, antyder att risken för adhd hos barn ökar om modern använt paracetamol under graviditeten.

Studien baseras på data från 64 000 gravida kvinnor mellan 1996 – 2002. Såväl i den danska socialstyrelsen som EUs biverkningskommitté kommer resultatet från den här studien att granskas.

I studien uppger mer än hälften av de gravida kvinnorna att de använt paracetamol under graviditeten, den förhöjda risken för ADHD ökar med konsumtionen. Det tycks som risken också är större om paracetamol använts mot slutet av graviditeten. Risken för adhd ökade med 10-30 procent. (...)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

Studie: Febernedsettende kan spre influensa
vg.no 25.1.2014
Sesongens influensa lar vente på seg i Norge

Det kan være en god idé å lide litt ekstra når du har influensa, mener forskere.

Febernedsettende får deg til å føle deg bedre, men er ikke godt nytt for mennesker du kommer i kontakt med, har forskere ved McMaster University i Canada funnet ut.

- Feber kan hjelpe til med å senke mengden virus i kroppen til en syk person, og redusere risikoen for å spre smitten til andre. Å ta medisiner som reduserer feber, kan øke denne spredningen. Når vi har skalert dette opp til hele befolkningen, har vi oppdaget signifikante effekter, sier forskningsleder og professor David Earn på universitets hjemmeside. (...)

Brusetabletter giver dig forhøjet blodtryk
hjerteforeningen.dk 12.12.2013
Brusetabletter og andre opløselige lægemidler indeholder så store mængder salt, at de syvdobler risikoen for forhøjet blodtryk og kan føre til slagtilfælde, viser ny forskning

Dæmper du dine smerter ved at tage smertestillende brusetabletter tre gange dagligt, så har du fået den højst anbefalede mængde salt alene fra pillerne.

Brusetabletter og tabletter til opløsning indeholder så meget salt (eller rettere natrium, der er den ”farlige” del af salt), at de syvdobler risikoen for forhøjet blodtryk. Det viser forskning, der netop er offentliggjort i det højt ansete tidsskrift, British Medical Journal. (...)

Botox i hjärnan kan bota värsta huvudvärken
dn.se 6.10.2013
Världens värsta huvudvärk är så svår att det förekommer att drabbade tar sina liv. Norska forskare hoppas nu på lindring – genom att spruta in botox i hjärnan.

Åkomman kallas Hortons huvudvärk, på engelska cluster headache, och är ovanlig.

– Det är den mest extrema formen av huvudvärk, intensiteten i smärtorna är värre än för migränpatienter, säger Erling Tronvik vid NTNU i Trondheim, där även ett nationellt norskt centrum för huvudvärksforskning ligger, till forskning.no.

– Den kallas också självmordshuvudvärk, många patienter blir suicidala av smärtorna.

Den nya metoden går ut på att bädda in drabbade nerver i botox, ett förlamande gift som är mest känt för användning mot rynkor i ansiktet.

– Botox är ett nervgift som stoppar strömföringen i nerverna. I teorin kommer kopplingen mellan två nerver i den nervknuten att reduceras eller upphävas, säger Erling Tronvik.

Han betonar att det handlar om en pilotstudie. Metoden är inte riskfri, giftet injiceras med ett pistolliknande verktyg via näsan.

– I teorin kan detta fungera, men ingen i världen har gjort det tidigare, säger Tronvik i till norska TV2.

Till att börja med handlar det om tio patienter. Om allt går bra kan metoden i ett senare skede också testas på migränpatienter. (...)

Hilde (34) får gift rett i hjernen mot selvmordshodepinen
dagbladet.no 5.10.2013
Må beskyttes mot seg selv under de ekstremt smertefulle anfallene. Nå gir nervegiften botox henne nytt håp. (...)

Det er fire år siden hun fikk det første anfallet, og siden har klasehodepinen satt strenge rammer for livet til 34-åringen. Lyd og lys kan utløse anfall, og hjemme hos Hilde og samboeren Erik er blendingsgardinene trukket for hele tiden. (...)

(Anm: Klasehodepine. Klasehodepine kjennetegnes ved intens smerte bak eller rundt øyet. Smerten er så kraftig at den blir kalt «selvmordshodepine». (lommelegen.no 12.4.2016).)

(Anm: Cluster headache (CH) is a neurological disorder characterized by recurrent, severe headaches on one side of the head, typically around the eye.[1] There are often accompanying autonomic symptoms during the headache such as eye watering, nasal congestion and swelling around the eye, typically confined to the side of the head with the pain.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Vidar (53) har hatt sterk hodepine i 32 år. - Takker kona for at jeg lever. Kronisk hodepine gjør livet smertefullt for Vidar. Han tar morfin seks ganger i døgnet. Støtten fra kona gir han gnist til å leve videre. SMERTEFULLT LIV: - Jeg hadde aldri i verden vært i live uten min enestående kone Jane, innrømmer Vidar H. Andersen. Han har diagnosen klasehodepine, ofte omtalt som «selvmordshodepine». (dagbladet.no 6.6.2016).)

Tylenol Bottles Will Have New Cap and Warning To Prevent Overdoses (Bokser med paracetamol (Tylenol; acetaminophen) har nye lokk med advarsel for å forhindre overdoser)
healthland.time.com 30.8.2013 (Time)
WASHINGTON— Bottles of Tylenol sold in the U.S. will soon bear red warnings alerting users to the potentially fatal risks of taking too much of the popular pain reliever.

The unusual step, disclosed by the company that makes Tylenol, comes amid a growing number of lawsuits and pressure from the federal government that could have widespread ramifications for a medicine taken by millions of people every day. (...)

(Anm: Tylenol, acetaminophen (called "paracetamol" outside North America). (en.wikipedia.org).)

Populär värktablett kan öka risk för hjärtinfarkt
aftonbladet.se 25.7.2013
Före detta elitidrottaren Lena Aruhn, 43, misstänker att hennes hjärtproblem kan ha orsakats av värktabletten Voltaren.

Värktabletten Voltaren säljer stort i Sverige – trots allvarliga biverkningar.
Före detta elitidrottaren Lena Aruhn, 43, misstänker att hennes hjärtproblem kan ha orsakats av värktabletten.

Nu väntas Läkemedelsverket skärpa förskrivningsreglerna för substansen diklofenak.

Efter 200-metersloppet i Finnkampen 2007 kände Lena Aruhn att något var fel. Vilopulsen gick inte ner, trots att hon var vältränad. Landslagets läkare undersökte henne och reagerade på Lenas puls. Den var ovanligt hög.

– Då drog jag den egna slutsatsen att det kan ha berott på Voltaren, säger hon.

Sedan 2003 hade Lena Aruhn knaprat Voltaren regelbundet. Värktabletten gjorde hennes skador uthärdliga. Men tävlingsloppet i Finnkampen blev en ögonöppnare. Sedan dess har hon slutat att använda värktabletten. (...)

(Anm: Diklofenak og hjerteinfarkt (legemiddelverket.no 13.9.2006).)

(Anm: Diclofenac; fornorsket: diklofenak; markedsføres under handelsnavn som bl.a. Voltaren, Voltarol, Diclon, Diclodan, Dicloflex, Difen og Cataflam (pdr.net).)

- Vanlige smertestillende legemidler linket til en høyere risiko for hjerteproblemer.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler linket til en høyere risiko for hjerteproblemer. Common Pain Meds Are Linked to a Higher Risk of Heart Problems. Ibuprofen and other common painkillers are linked to an increased risk of cardiac arrest, according to a new Danish study published in the European Heart Journal—Cardiovascular Pharmacotherapy. The authors say these drugs should be used with caution and that people with heart problems may want to avoid them. (time.com 15.3.2017).)

(Anm: Ibuprofen er et smertestillende (analgetisk) og betennelsesdempende (antiinflammatorisk) legemiddel, som tilhører legemiddelgruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). (…) Virkestoffet ibuprofen selges under flere ulike produktnavn, som for eksempel IbuxKilde: Store norske leksikon.)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

(Anm: Diklofenak og ibuprofen er assosiert med øket risiko for hjertestans. Diclofenac and ibuprofen are associated with increased risk of cardiac arrest. Use of the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) diclofenac and ibuprofen are associated with a significantly increased risk of cardiac arrest, a large Danish study has found. The authors of the study, which was reported in the European Heart Journal: Cardiovascular Pharmacotherapy,1 said that the findings were a stark reminder that NSAIDs were not harmless and should only be used after consulting a healthcare professional. BMJ 2017;356:j1358 (Published 16 March 2017).)

(Anm: Medisiner hjelper lite mot ryggsmerter. En ny studie viser at medisiner som Ibux og Voltaren ikke hjelper noe særlig mot akutte ryggsmerter. Eksperter mener det bør forskes mer på andre behandlingsmetoder. (nrk.no 4.2.2017).)

(Anm: Forskningschef: Gigtmidlet diclofenac bør ikke bruges. Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason mener, at der for hjertepatienter er høj risiko ved brugen af gigtmidlet diclofenac, og den modsvarer ikke effekten. (hjerteforeningen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Diclofenac tablets now only available as a prescription medicine (medicalnewstoday.com 14.1.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

Advarer mot sterke smertestillende til barn
vg.no 25.6.2013
INNEHOLDER KODEIN: Codaxol, Paralgin Forte og Pinex Forte er noen av de smertestillende preparatene det nå advares mot å gi til barn under 12 år.

LONDON (VG) Britiske leger og apotekansatte advares nå mot å gi barn under 12 år legemidler som inneholder virkestoffet kodein. Det kan også bli aktuelt i Norge.

Advarselen kommer som en konsekvens av at European Medicines Agency (EMA) har gjennomført en studie som viser at barn er i risiko for å ta opp stoffet for raskt.

Se liste over medikamentene som inneholder kodein på det norske markedet nederst i artikkelen

Studien har vist at det har blitt innrapportert enkelte barnedødsfall som man mener har en sammenheng med bruk av kodein.

Det vises til at barn kan få pusteproblemer ved bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet. (...)

Opererte mer utsatt
I de nye retningslinjene fra det britiske legemiddelverket heter det at dersom man må bruke kodein på barn, så bør det brukes lavest mulig dose over kortest mulig periode, skriver The Times. (...)

Varnar för smärtstillare
dagensmedicin.se 14.6.2013
Patienter med allvarlig hjärt-kärlsjukdom bör inte använda smärtstillande läkemedel med diklofenak.

Detta slår den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, fast eftersom tidigare granskningar har visat att medlet ger en ökad risk för bland annat hjärtinfarkt. Riskökningen bedöms vara lika stor som för de så kallade selektiva Cox-2-hämmarna.

Den nya rekommendationen innebär att exempelvis patienter med hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom eller tidigare hjärtinfarkt eller stroke inte ska använda diklofenak alls. Patienter med riskfaktorer som högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning ska endast använda diklofenak efter noggrant övervägande, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. (...)

Over-the-counter pain pills pose real risk of overdoses
seattletimes.nwsource.com 12.5.2013
Failing to pay attention to dosing directions on Tylenol and other over-the-counter pain drugs could lead to liver failure. And the risk is growing.

Headaches, a nagging sore hip, a stiff neck after a day at the computer. These are prompts that send me to my medicine cabinet to pop a couple of Tylenol or ibuprofen.

I throw these back without a whit of concern because I’ve been doing so for years. I don’t have drug allergies and I don’t experience any stomach problems with these meds, so I don’t pay much attention to which bottle is at the ready.

Like me, many Americans have gotten so comfortable using over-the-counter pain meds that they overlook the very real danger of serious side effects. Yet overdoses of acetaminophen — the active ingredient in Tylenol — account for nearly half of the 2,000 cases of acute liver failure in this country, and cause tens of thousands of emergency-room visits annually.

There’s also evidence that acetaminophen poisonings have been increasing.

A 2012 study, published in the journal Drug Safety, analyzed data collected by the National Poison Data System and found a 44 percent increase in accidental acetaminophen overdoses from 2000 to 2007. More than 126,000 cases occurred during the study period; the cases that required medical treatment increased by 70 percent, and those that resulted in liver injury increased by 134 percent.

How much acetaminophen is OK for an adult to take? (...)

- Dette er vi skeptiske til
nettavisen.no 6.4.2013
Paracetduo inneholder like mye koffein som en kopp kaffe.

SMERTELINDRING: Legemiddelverket er ikke begeistret for nyheten «Paracetduo». (Weifa )

(SIDE2:) - Dette er et produkt med en kombinasjon av paracetamol og koffein som ikke bare vi, men også de fleste eksperter er skeptiske til. Det er fordi det kan gi en økt risiko for overforbruk av legemiddelet, sier Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til Side2.

- Reduserer tretthet
Pillen «Paracetduo» ble lansert 1. februar og selges i apotek. I disse dager reklameres det for produktet rundt omkring i Oslo. Nyheten inneholder en kombinasjon av paracetamol og koffein. Tanken er at koffein forsterker den smertestillende effekten av paracetamol, og kan også minske tretthet som ofte forekommer ved smerte, ifølge legemiddelfirmaet Weifa.

Produktet brukes mot milde til moderate smerter som hodepine, ryggsmerter, tannpine eller menstruasjonssmerter.

- Paracetduo er et reseptfritt smertestillende legemiddel som inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein. Fordelen med Paracetduo sammenlignet med Paracet og andre paracetamolholdige produkter er at kombinasjon med koffein gir en forbedret smertestillende effekt. Dessuten vil innholdet av koffein kunne redusere tretthet og virke oppkvikkende. Koffeininnholdet tilsvarer mengden koffein i en kopp kaffe. Paracetduo virker også febernedsettende, sier forsknings- og utviklingsdirektør Astrid T. Bratvedt i Weifa til Side2.

- Unødvendig
Legemiddelverket er imidlertid ikke begeistret for nyheten, og skriver på sine nettsider at de mener koffeintillegget er unødvendig for de fleste pasienter.
- Koffeinet kan bidra til å forsterke det som kalles «medikamentoverforbrukshodepine», påpeker Madsen. (...)

Derfor skal du ikke ta smertestillende dagen derpå
dagbladet.no 21.1.2013
HODEPINE: Har du vondt i hodet dagen derpå, kan du ta en pille mot smertene, men drøy helst til du har null i promille.

Det kan være direkte farlig.

- Smertestillende medisiner kan dempe plagene noe når du er fyllesyk, men forsøk heller å tenke at det faktisk går over. Har man vært kanonfull dagen før, vil man fortsatt ha promille når man våkner, og da er det uheldig å bruke medisiner mot ubehaget, sier klinikkdirektør ved Bergensklinikkene Kari Lossius. (...)

Større risiko
Drikker du veldig mye, kan det gå enda verre.

Ubehaget i etterkant er en ting, men kombinasjonen smertestillende og alkohol kan faktisk også være direkte farlig.

- Normalt er det dødelig å ha over fire i promille, men denne terskelen senkes dersom du har tatt smertestillende, sier Lossius.

Ved promille på 3-4 kan alkoholen lamme det senteret i hjernen som styrer og regulerer åndedrettet vårt.

- Det som skjer når man dør av for høyt alkoholinntak, er at man slutter å puste, sier Jørg Mørland, divisjonsdirektør for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. (...)

Fler förgiftas av paracetamol när tillgängligheten ökar
dn.no 17.1.2013
Tillgängligheten på värktabletter med paracetamol ökar risken för förgiftningar, menar Giftinformationscentralen. (...)

Den allvarligaste effekten av stora doser paracetamol är att levern skadas av farliga nedbrytningsprodukter. Leverskadan kan bli så omfattande att levertransplantation måste utföras i livräddande syfte eller i värsta fall att patienten dör efter några dagar.

Receptbelägg värktabletter – och inför varningstexter. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet fall om förgiftningar med paracetamol ökar kraftigt i Sverige. ”Utvecklingen är oroande, vi måste ta till åtgärder. Det finns ett samband med ökad tillgänglighet, säger Mark Personne, medicinsk chef vid Giftinformationscentralen. (...)

Dette gjør junk food med kroppen
kk.no 13.1.2013
KUTT NED PÅ JUNK FOOD: Selv om det bare er en gang i blant vil det har stor effekt på kroppen din.

Når du har lest dette blir det lettere å velge bort pølser, pommes frites og kebab neste gang.

Er du svak for kjapp ferdigmat som hamburger, pølser og pizza?

Å falle for fristelsen en gang i blant gjør ikke så mye, men ikke la det bli for ofte. Kjapp ferdigmat har nemlig en rekke negative effekter på kroppen, og det er effekter du kjenner nærmest umiddelbart. (...)

Måltidet er fult av usunne karbohydrater, transfett og mettet fett, tilsetningsstoffer og salt. I tillegg er næringsverdien er minimal. (...)

For mye salt binder vann i kroppen, og gjør at vi føler oss oppblåste. Dessuten gjør det deg dehydrert, og du vil føle deg slapp og energiløs. (...)

Du får lettere hodepine
Ferdigmat inneholder mye tilsetningsstoffer, og når proteinene i disse brytes ned i kroppen, dannes kjemikaliet tyramin. (...)

Huvudvärk av huvudvärksmedicinen
dagensmedicin.se 5.12.2012
Två av hundra svenskar får huvudvärk av sin huvudvärksmedicin, visar en ny studie.

Personer som lider av spänningshuvudvärk eller migrän, riskerar att få huvudvärk av sina mediciner. Värken orsakas av överanvändning. Forskaren Pernilla Jonsson vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har med hjälp av ett undersökningsföretag intervjuat 44 300 svenskar för att se hur vanlig läkemedelsöveranvändningshuvudvärk, LÖH, är.

Avhandlingen visar att 2 procent lider av huvudvärken. LÖH är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män. Allra vanligast är den här sortens huvudvärk bland personer mellan 40 och 50 år. (...)

Nästan hälften av de drabbade hade bara medicinerat sin huvudvärk med receptfria läkemedel. Huvudvärkstabletter med paracetamol var vanligast.

Alla läkemedel som används för att behandla huvudvärk kan bidra till att utveckla övermedicineringssjukdomen om de används mer än tio dagar per månad, visar tidigare studier. (...)

Dental occlusion problems are a major cause of headache (Dentale okklusjonproblemer er en viktig årsak til hodepine)
BMJ 2012;345:e6892 (17 October 2012)
As a dental specialist, I see many people who have headaches because of changes to their dental bite or temperomandibular joint over time. These changes are often associated with habitual clenching or grinding of teeth when asleep and sometimes during the day.

This National Institute for Health and Clinical Excellence summary overlooked dentally related causes (or potentiators) of headache and migraine, which are increasingly being treated by removable and reversible dental appliances or more permanent correction of dental occlusion problems.1 2 3 4

We now routinely ask patients about headache symptoms. It is not surprising that activation of the masticatory muscles, such as temporalis, where forces can be as high as 100 kg or more during clenching, can push people past their “threshold” and cause symptoms such as headaches to dominate.

A simple removable dental appliance could be a drug-free solution for a large proportion of people with headache. It is worth remembering this when considering a differential diagnosis and possible treatment or referral options in people who present with headache. (...)

(Anm: Occlusion (dentistry); Occlusion, in a dental context, means simply the contact between teeth. More technically, it is the relationship between the maxillary (upper) and mandibular (lower) teeth when they approach each other, as occurs during chewing or at rest. (en.wikipedia.org).)

Legemiddelverket fraråder å mikse Ibux og Paracet
aftenposten.no 23.8.2012
Mange blander Ibux og Paracet for å lindre smerter og få ned feberen, men Legemiddelverket advarer mot pillemiksen.

- Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sier overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk. til Aftenbladet.

Han understreker at selv om ibuprofen og paracetamol har likheter, så er det også to forskjellige legemidler, og det anbefales ikke å bruke flere legemidler samtidig.

- Blanding gir større risiko for bivirkninger. Ibuprofen er hardere mot magen, og det er enkelte personer som absolutt ikke bør bruke ibuprofen, sier han.

Dessuten tar ikke doseangivelsen på pakkene høyde for at man skal mikse med et annet legemiddel. Den samlede dosen kan bli for høy hvis man blander, sier Madsen.

Og for høy dose kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

- Hovedregelen er: Bruk minste effektive dose så kort tid som mulig, sier overlegen. (©NTB)

Naturlige hjelpemidler mot hodepine
kk.no 17.7.2012
PRØV NATURLIGE HJELPEMIDLER FØRST: Hvis symptomene fortsatt er milde, kan naturlige ting som peppermint, ingefær eller vann hjelpe.

Ikke kast deg over smertestillende med én gang symptomene dukker opp. (...)

Peppermint
Det er faktisk helt sant! Hvis du er veldig plaget med hodepine og migrene er du helt sikkert klar over at enkelte lukter kan trigge smertene.

Men spesielle lukter kan faktisk bidra til å redusere smertene også, og spesielt peppermint har en effekt hvor den kan redusere smerte. Studier viser at det samme gjelder grønne epler.

- Det er fortsatt veldig individuelt og det er ikke sikkert det fungerer for alle, men i verste fall kan det fjerne andre vonde lukter, forteller Alexander Mauskop, en nevrolog som jobber spesielt med hodepiner.

Ingefær
Det er nesten ingen grenser for hvilke positive effekter ingefær har. Har du en forkjølelse kan en kopp med ingefær og honning være det du trenger for å komme deg på beina igjen.

I tillegg har ingefær anti-inflammatoriske egenskaper som kan bidra til å redusere smerter ved migrene, og eventuelt redusere kvalme som oppstår i forbindelse med smertene.

Drikk mer vann
Veldig mange hodepiner skyldes mangel på væske, så dette bør egentlig være noe av det første du sjekker. Spesielt i sommermånedene hvor kroppen har behov for enda mer.

Mauskop forteller at du raskt kan sette en stopper for hodepinen ved bare å drikke noen glass med vann når du kjenne symptomer. Hvis du syns det blir vanskelig å skylle ned glass etter glass, skal du vite at du også kan tilføre opp til én liter vann fra maten du spiser. (...)

(Anm: Ingefær - derfor er det sunt. Ingefær er blitt sett på som et vidundermiddel i folkemedisinen og brukt til alt fra å dempe forkjølelse til magevondt. Men hva sier forskningen om ingefærens virkning? (nhi.no 27.12.2016).)

(Anm: Research finds cranberries are an effective approach to help reduce antibiotic use. (…) An international team of scientists presented new evidence showing how cranberries are poised to be a compelling tool to help reduce antibiotic resistance and oxidative stress. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Cranberries help urinary tract infections, but not as juice. (…) Cranberry capsules lowered the risk of UTIs by 50%. In the cranberry treatment group, 19% of patients developed a UTI, compared with 38% of the placebo group. (…) However, the researchers point out that since a cranberry capsule provides the equivalent of 8 ounces of cranberry juice, a patient would need a lot of pure cranberry to prevent an infection. (medicalnewstoday.com 14.2.2016).)

(Anm: Study finds lack of benefit of cranberry in reducing urinary tract infections among older women. Among older women residing in nursing homes, administration of cranberry capsules compared with placebo resulted in no significant difference in presence of bacteriuria plus pyuria (presence of bacteria and white blood cells in the urine, a sign of urinary tract infection [UTI]), or in the number of episodes of UTIs over l year, according to a study published online by JAMA. The study is being released to coincide with its presentation at IDWeek 2016. (medicalnewstoday.com 28.10.2016).)

Botox ingredient has limited effect on headaches (Botox (botulinumtoksin) har begrenset effekt på hodepine)
reuters.com 24.4.2012
(Reuters Health) - The main ingredient in Botox may be modestly helpful for people with chronic migraines, a new report suggests -- but it doesn't seem to offer much relief for those who have less-frequent headaches.

Patients who started out having headaches almost every day reported two fewer headaches per month when they were given injections of botulinum toxin A. But they also had more side effects, including weak muscles and stiff necks.

The medication is marketed under multiple brands, but Allergan's Botox is the best known. Botox is used to treat a range of conditions in addition to migraines, including wrinkles and excessive sweating.

"The effect these appear to be having on migraine headaches is small -- it only reduces headaches by a couple of days a month," said Dr. Jeffrey Jackson, from the Medical College of Wisconsin in Milwaukee, the study's lead researcher.

That's "really, really modest," he told Reuters Health.

Still, it's possible that some chronic migraine patients will benefit from injections much more than others, Jackson added. (...)

(Anm: Botulinum Toxin A for Prophylactic Treatment of Migraine and Tension Headaches in Adults. JAMA. 2012;307(16):1736-1745 (April 25).)

Hodepine etter spinalpunksjon
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:818-21 (17.4.2012)
Bakgrunn. Hodepine som komplikasjon til lumbalpunksjon har vært kjent i godt over 100 år. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over forekomst av, symptomer ved, risikofaktorer for og behandling av denne type hodepine.

Kunnskapsgrunnlag. Artikkelen bygger på søk i PubMed etter studier om hodepine etter lumbalpunksjon og et skjønnsmessig utvalg av artikler.

Resultater. Såkalt postdurapunksjonshodepine kjennetegnes av at den oppstår innen fem dager etter lumbalpunksjon og at den har en klar ortostatisk komponent. Forekomsten er avhengig av en rekke forhold. Yngre kvinner med tidligere hodepineproblemer synes å være mest utsatt. Ved bruk av tynn lumbalpunksjonsnål med atraumatisk spiss kan forekomsten reduseres signifikant. Tilstanden er selvbegrensende og ufarlig, men fører til betydelig morbiditet. Koffein lindrer symptomene og forkorter sykdomsforløpet. Ved manglende effekt av sengeleie og koffein vil epidural blodlapp (blood patch) fungere bra hos majoriteten, men det er ingen konsensus om når slik behandling skal tilbys.

Fortolkning. Hodepine etter spinalpunksjon forekommer relativt hyppig. Det er godt kunnskapsgrunnlag for å anbefale bruk av tynn atraumatisk nål for å redusere forekomsten. Av praktiske grunner vil bruk av en nål som er tynnere enn 22 gauge (gg) ved diagnostisk lumbalpunksjon ikke være hensiktsmessig. (...)

Influensavaksine og polymyalgia revmatika
relis.no 13.4.2012
Spørsmål: En mann i 50-årene fikk ca tre måneder etter svineinfluensavaksine muskelsmerter og stivhet i proximale ekstremitetsmuskler. SR 27 den gangen, men normal nå. Det er sannsynlig at han har polymyalgi ettersom han er utredet både nevrologisk og revmatologisk. Plagene har vedvart i 3 år og han blir behandlet med prednisolon. Det er tatt muskelbiopsi, men det foreligger foreløpig ikke noe svar. Lege spør om det er en kjent sammenheng mellom polymyalgia revmatika og svineinfluensavaksine.

Svar: I litteraturen er det beskrevet flere kasusrapporter hvor polymyalgia revmatika er assosiert med influensavaksinasjon (1-5). I en nylig publisert artikkel beskriver forfatterne 10 tilfeller hvor pasientene fikk polymyalgia revmatika og/eller Hortons syndrom (clusterhodepine) innen 3 måneder etter å ha fått influensavaksine. Av disse hadde 5 polymyalgia revmatika. I artikkelen refereres det i tillegg til 7 ytterligere tilfeller av polymyalgia revmatika etter influensavaksine. Forfatterne hypotese er derfor at polymyalgia revmatika som følge av influensavaksinasjon ikke er så sjelden som først antatt (1). (...)

(Anm: Polymyalgia revmatika (nhi.no).)

Exploding head syndrome or SSRI withdrawal?
clinicaladvisor.com 13.4.2012
When a recent patient described hearing an intense noise that woke him from sleep, it wasn't clear to me at first what he was experiencing. He described the experience as terrifying, but not painful.

The patient underwent MRI, but nothing unusual had been found. He did have a history of selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) use and had recently been weaned from the medication.

Patients sometimes report feeling “brain zaps” or electrical sensations when being weaned from SSRIs. At first I thought he may be experiencing this side effect, but as he continued to describe his situation, I was not convinced SSRI use was to blame. He had no other withdrawal symptoms and said the episode occurred as he was trying to fall asleep.

Exploding head syndrome (EHS) is very rare. I can't say for sure that my patient actually has it, as he has only experienced symptoms on one occasion. However, his description seems to fit the syndrome. EHS is named after the sound patients with the disorder perceive hearing. Patients with EHS will complain of a severe noise that usually occurs when transitioning from wakefulness to sleep, although it has been recorded by polysomnogram in all sleep stages. (...)

Cluster headache
BMJ 2012;344:e2407
(...) Few, if any, medical disorders are more painful than cluster headache. Previously termed migrainous neuralgia, it was last reviewed in the BMJ nearly 50 years ago.1 At that time, the authors stressed the importance of covering the topic in a general medical journal to aid recognition. Despite this remarkably prescient view, and the extreme and stereotyped nature of its presentation, cluster headache is still commonly misdiagnosed. Without a clear diagnosis, affected patients can wait many years before receiving adequate help, and they often endure unnecessary and unhelpful attempts at treatment before gaining any relief.2

Patients describe the pain of a single attack as being worse than anything else they have experienced, including childbirth. Many endure repeated attacks, lasting up to three hours, every single day. The severity of the pain has earned it the sobriquet “suicide headache,” although in our experience this is a rare occurrence in this exceptional patient group.

The management of this condition differs from that of other headache disorders. This article will review the clinical entity of cluster headache by highlighting its unique and defining characteristics as an aid to correct diagnosis, before critically appraising current treatment methods. In doing so, we outline an up to date streamlined management strategy aimed at limiting the considerable burden that this condition places on patients. (...)

Severe headaches tied to suicide attempts: study (Sterk hodepine knyttet til selvmordsforsøk, ifølge studie)
reuters.com 22.3.2012
(Reuters) - People with severe headaches, whether migraines or not, may be more likely to attempt suicide, according to a U.S. study of more than a thousand people.

A number of studies over the years have found that people with migraines tend to have a higher suicide rate than those without, but it has not been clear if this is related specifically to the "biology of migraines," said Naomi Breslau of Michigan State University at East Lansing, who led the study.

"We haven't known if it was the migraines or the pain more generally," Breslau told Reuters Health, though her findings, published in the journal Headache, don't prove that headaches caused the suicide attempts.

The study followed nearly 1,200 Detroit, Michigan-area adults. About 500 of them were migraine sufferers, while 151 had severe headaches that were not migraines. The rest were free of serious headaches and served as a comparison group.

In this study, severe non-migraines were defined as intense headache lasting more than four hours. (...)

Daglig aspirin kan være farlig
fpn.dk 11.1.2012
En daglig aspirin nedsætter risikoen for hjerteanfald, men det er ikke uden omkostninger. Ny undersøgelse viser, at pillen gør mere skade end gavn.

Aspirin imod hjerteanfald til raske mennesker viser sig at have farlige bivirkninger.

En aspirin om dagen nedsætter risikoen for hjertetilfælde.

Sådan har rådet lydt de seneste år, og det har fået mange til dagligt at sluge de små runde piller. Nu viser ny forskning imidlertid, at aspirin (acetylsalicylsyre) har nogle bivirkninger, der i de fleste tilfælde overskygger de gode egenskaber. Det skriver BBC.

En stor analyse af flere end 100.000 patienter i Storbritannien viser, at aspirin øger risikoen for indre blødninger, inklusiv blødninger i hjernen.
Selvom undersøgelsen også viste, at en daglig aspirin nedsætter risikoen for hjerteanfald med 20 pct., så var der udelukkende tale om de ikke-livstruende hjerteanfald, og der var ingen forskel i antallet af dødsfald som følge af hjerteanfald og slagtilfælde.

Mere skade end gavn
Derfor fraråder lægerne bag undersøgelsen, at man tager aspirin dagligt uden først at rådføre sig med sin læge.

"Hvis man behandler 73 patienter med aspirin over en periode på seks år, vil én af dem statistisk set få en alvorlig indre blødning. I den samme periode vil man blot forebygge et enkelt hjerteanfald for hver 160 patienter, og det ville formentlig ikke engang ville være livstruende. Det tyder på, at aspirin reelt ikke har nogen gavnlig virkning, i hvert fald ikke i forhold til at forlænge levetiden," siger professor Kausik Ray fra St. George University of London til BBC.

Han mener derfor, at en daglig aspirin reelt gør mere skade end gavn. (...)

(Anm: Effect of Aspirin on Vascular and Nonvascular Outcomes. Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Intern Med. 2012 (Published online January 9).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

Prescription drugs are the worst of many options for adults with neck pain (Reseptbelagte legemidler er det verste av flere alternativer mot nakkesmerter hos voksne)
All you need to read in the other general journals
BMJ 2012;344:e76 (11 January)
Ann Intern Med2012;156:1-10 FREE Full Text
Most adults report non-specific neck pain at some point in their lives, and possible treatments include drugs, spinal manipulation, mobilisation, and unsupervised exercises. A pragmatic trial comparing these options found little to choose between 12 weeks of spinal manipulation and two teaching sessions to help people mobilise plus exercise at home. Both physical treatments worked significantly better than a doctor’s choice of prescription drugs.

All groups improved during the 52 week trial, but participants treated by chiropractors (spinal manipulation or home exercises and mobilisation) reported greater reductions in pain scores than those given prescription drugs, including non-steroidal anti-inflammatory agents, muscle relaxants, and opioids. The difference between drugs and home exercises was significant at 26 weeks only. All significant differences between treatment groups measured less than one point on a 10 point pain scale. (...)

Overraskende hodepine-triggere
nrk.no 16.12.2011
Hodepine brukes kanskje iblant som en unnskyldning for å «slippe» sex. Men ifølge Health.com kan det også trigge hodepine.

Dundrende hodepine igjen og igjen? Sjekk denne listen over ting som kanskje kan trigge det. (...)

Dobling av paracetamolhenvendelser
vg.no 9.11.2011
DOBLING: Etter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek har Giftinformasjonen opplevd en dobling av antall henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning.

Etter at det i 2003 ble lovlig å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek har Giftinformasjonen opplevd en dobling av antall henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning.

I 2001-2002 fikk Giftinformasjonen 250 slike henvendelser. Den gang var paracetamol kun å finne i landets apoteker. Fire år senere, da paracetamol kunne kjøpes i vanlige butikker, var tallet mer enn doblet - til 579 henvendelser, skriver ABC Nyheter.

Ifølge en ny studie er det ikke holdepunkter for å si at flere har dødd som følge av paracetamolforgiftning etter at den nye salgsordningen ble innført. Antall personer som har blitt innlagt på sykehus med paracetamoloverdose har heller ikke steget, viser undersøkelsen.

- Men andelen av alvorlige paracetamolforgiftninger kan være økende, sier Christian Haga, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (...)

AACR-FCPR: Painkillers Tied to Kidney Cancer Risk (AACR-FCPR (American Association for Cancer Research's Frontiers in Cancer Prevention Research): Smertestillende legemidler knyttet til økt risiko for nyrekreft)
medpagetoday.com 28.10.2011
BOSTON – Analgesic use increased the hazard for renal cell carcinoma (RCC) by as much as 33%, depending on the drug class, results of a large meta-analysis showed.

Use of acetaminophen or nonaspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) significantly increased the risk of RCC compared with nonuse. Aspirin use was not associated with an increased risk of the kidney cancer, as reported here at the American Association for Cancer Research Frontiers in Cancer Prevention Research meeting.

"The results are kind of surprising," Eunyoung Cho, ScD, of Harvard and Brigham and Women's Hospital in Boston, told MedPage Today. "Aspirin and NSAIDs have been associated with a reduced risk of several types of cancer, but that does not appear to be the case with renal cell carcinoma." (...)

(Anm: Nyrekreft (nhi.no).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: Study examines NSAID use, risk of anastomotic failure following surgery (medicalnewstoday.com 21.1.2015).)

(Anm: Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise litt forsiktighet ved bruken da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning. (no.wikipedia.org).)

Derfor skal du gi barna mindre paracet
dagbladet.no 20.10.2011
Bruken er doblet på 20 år - her er ekspertrådene.

BRUKES FOR MYE: Alle smertestillende medisiner kan ved hyppig og langvarig bruk (ofte angitt til mer enn tre måneder) gi hodepine. (...)

Nye tall fra Apotekforeningen og Folkehelseinstituttet viser en alarmerende økning i bruken av paracetamol (Paracet, Pinex og flere). Bruken av paracetamol i barnepakninger er doblet på 20 år. Ny norsk forskning avslører en sammenheng mellom denne økningen og en samtidig dobling av astma og allergi hos barn.

I arbeidet med denne artikkelen har Foreldre & Barn møtt leger som advarer sterkt mot trenden å medisinere syke barn raskt og mye. (...)

En studie gjort av overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus, viser at babyer som får paracetamol de seks første månedene bortimot dobler risikoen for allergi og astma før de blir 10 år.

Barn av mødre som har brukt virkestoffet under svangerskapet, har mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle luftveisallergi i forhold til om mødrene deres ikke hadde tydd til slike medisiner. (...)

Økt salg av smertestillende piller
vg.no 16.8.2011
17 PER PERSON: Nye tall viser at hver person statistisk sett har såost 17 paracet hver hittil i år.

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen gikk opp med henholdsvis 11 og 2 prosent de første seks månedene i 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.

Salget av reseptfritt paracetamol hittil i år tilsvarer et forbruk på 17 tabletter per innbygger her i landet.

Nær halvparten av det reseptfrie salget av paracetamol skjer utenom apotek, mens andelen for ibuprofen er nær 40 prosent. (...)

Danskerne sluger hovedpinepiller i stor stil
politiken.dk 29.7.2011
Pillen er blevet hverdagens lille hjælper. Hver tredje har dem altid på sig.

Danskernes forbrug af smertestillende medicin er steget med 30 procent gennem de sidste ti år. Hver fjerde dansker har pillerne med i tasten hver dag, og knap hver anden dansker har taget smertestillende medicin de seneste to uger. (...)

Vi spiser hver 175 smertestillende piller om året
b.dk 12.7.2011
Forbruget af smertestillende piller er højt i Danmark, hvor vi i snit spiser en pille hver anden dag hele året.

Den lille smerte får i stigende grad danskerne til at tage piller.

Hver eneste dansker tager ifølge Apotekerforeningens salgstal 175 smertestillende piller om året - det svarer til en pille hver anden dag hele året.

Forklaringen er, at vi vil ikke længere finde os i kroppens små irritationsmomenter - de skal skylles væk i en fart, også selv om det rent faktisk slet ikke gør ondt nogen steder. Det skriver dagbladet Information. (...)

Unge tager piller til hverdag
tv2.dk 5.6.2011
Rigtig mange unge kan ende med mavesår og leverskader, fordi de tager smertestillende håndkøbsmedicin, selv om de ikke har brug for det. (...)

Kan blive afhængig
Smertestillende piller kan ikke bare give skader på både lever, mave og tarm - der er også risiko for afhængighed, fortæller Ebba Holme Hansen, professor i samfundsfarmaci på Det Farmaceutiske Fakultet.

"Det bliver en vane at tage smertestillende for at håndtere livet. Er de unge først begyndt at tage piller for at forebygge hovedpine eller afhjælpe stress, så er der stor sandsynlighed for, at de fortsætter med det," siger hun til 24timer. (...)

Medicinoverforbrugs-hovedpine (Medisinoverforbrukshodepine)
Af Rigmor Højland Jensen og Lars Bendtsen - Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
irf.dk 15.5.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
Hyppig brug af analgetika og migrænemedicin kan forårsage medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH). I speciallægepraksis er MOH den 3. hyppigste hovedpinediagnose efter spændingshovedpine og migræne, men kendskabet til denne potentielt kurable tilstand er relativt begrænset.

De patofysiologiske mekanismer er ikke klarlagt på nuværende tidspunkt, men flere studier tyder på, at daglig indtagelse af hovedpinemedicin kan medføre øget smertefølsomhed i centralnervesystemet ƒ{ såkaldt central sensibilisering ƒ{ og at denne senisbilisering kan induceres efter en relativt kortvarig eksposition.

Behandlingen er kraftig reduktion af eller fuldstændigt ophør med analgetika i en periode med efterfølgende kontrol og støtte for at undgå nyt medicinoverforbrug. Behandlingsresultaterne er generelt meget gode.

MOH kan være invaliderende for den enkelte person, men udgør samtidig også en stor og unødvendig samfundsmæssig omkostning. Da forebyggelse er at foretrække frem for behandling, er det vigtigt med grundig information til alle hovedpinepatienter og læger om risikoen ved for hyppig medicinindtagelse. (...)

(Anm: medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH); Hyppig brug af analgetika og migrænemedicin kan forårsage medicinoverforbrugs- hovedpine (MOH). I peciallægepraksis er MOH den 3. hyppigste hovedpinediagnose efter spændingshovedpine og migræne, men kendskabet til denne potentielt kurable tilstand er relativt begrænset.(irf.dk (Mai .2011) (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)).)

(Anm: medication-overuse headache (MOH); Medication-overuse headache (MOH) is defined as a headache that is present on 15 or more days of the month and has developed or worsened whilst the patient has been regularly using analgesic or anti-migraine medicines for more than three months. It occurs only in patients with a pre-existing primary headache disorder, usually migraine or tension-type headache. All medicines used for the treatment of headache can cause MOH. This includes simple analgesics (aspirin, paracetamol), opioids, triptans, non-steroidal anti-inflammatory drugs and ergots, alone or in combination with caffeine, barbiturates or benzodiazepines (...) (nelm.nhs.uk (National electronic Library for Medicines 2007).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Hvorfor aspirin kan være farlige for eldre mennesker.

(Anm: Why Aspirin May Be More Dangerous for Older People. (…) Studies have shown that low doses of the blood-thinner can significantly lower the risk of heart problems, especially among people who have already had a heart attack or stroke. But in a study published in the Lancet, researchers say that the risks of aspirin haven’t been properly studied in older people. Most of the studies showing the over-the-counter drug’s benefits have included younger people under 65 years. However, most people who are currently taking daily aspirin for their heart are older. (time.com 14.6.2017).)

(Anm: Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. (…) Conclusion: Consideration of the safety of primary prevention with aspirin requires an individualized assessment of aspirin's effects on bleeding risks and expected benefits because absolute bleeding risk may vary considerably by patient.Ann Intern Med. 2016 Apr 12. [Epub ahead of print].)

(Anm: Aspirin Therapy Fails to Reduce ARDS. —Rate at 7 days unchanged. (…) SAN FRANCISCO -- Initiating aspirin therapy to emergency room patients at risk of lung injury does not influence the chance that these patients will experience acute respiratory distress syndrome (ARDS), researchers reported here. (medpagetoday.com 17.5.2016).)

(Anm: OTC Antacids Linked to Bleeding Risk: The Pain Medicine News Report. Over-the-counter antacids that contain aspirin may increase the risk of serious bleeding, according to FDA reports. (medpagetoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antacid. An antacid is a substance which neutralizes stomach acidity, which in turn relieves heartburn, indigestion or stomach upset.[1] (en.wikipedia.org).)

Ingen koppling mellan paracetamol och barnastma
lakemedelsvarlden.se 11.3.2011
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte hittat någon klar koppling mellan gravidas intag av paracetamol och ökad risk för astma hos barn. Men myndigheten manar ändå till försiktighet. (...)

Kan du dø av å sitte for mye stille?
nrk.no 9.1.2011
Forskning viser at for mange timer med rumpa plantet i kontroskolen kan være helseskadelig. (...)

Og det som overrasket forskerne mest av alt var at sammenhengen ikke hadde noe med øvrig fysisk aktivitet å gjøre.

Altså: Sitter du mye på rumpa, spiller det ingen rolle hvor mye du ellers trener; undersøkelsen viser at de som satt mest var i 50 prosent større fare for å dø i den perioden de ble fulgt opp enn de som satt minst, medregnet faktorer som alder, røyking og altså øvrig fysisk aktivitetsnivå. (...)

Les også: Stillesitting gir oftere hodepine (...)

Got a Headache? Your Body May Be Telling You Something (Har du hodepine? Kanskje kroppen forteller deg noe)
health.msn.com 21.12.2010
Chronic or sporadic, head pain offers clues to the state of a person's health, experts say

TUESDAY, Dec. 21 (HealthDay News) -- Headaches are truly miserable things. There's little good to be said about throbbing, crushing, skull-pounding pain that makes you wince and moan.

Yet headaches can tell a lot about a person. They can indicate things you're doing that aren't good for you. They also can warn of serious illness. (...)

Painkillers in Pregnancy (Smertestillende i svangerskap)
JAMA 2010;304 2582 (December 15)
Males exposed to mild analgesics in utero may be at increased risk for developing reproductive disorders, according to research conducted in women from Denmark and Finland (Kristensen DM et al. Hum Reprod. doi:10.1093/humrep/deq323 [published online ahead of print November 8, 2010]). (...)

The researchers found further support for the association between paracetamol exposure and altered testis descent in studies showing a reduction in the distance between the anus and penis in male rats exposed to paracetamol in utero and reduced testosterone production in fetal rat testes exposed to paracetamol in vitro. (...)

(Anm: Testosterontillskott höjer inte potensen. Det funkar inte att ta testosteron för att bli ett vilddjur i sängen. När ett antal män lottades till att få antingen testosterontillskott eller placebo syntes ingen skillnad i potens eller sexlust mellan de båda grupperna. (netdoktor.se 12.8.2015).)

Smertestillende kan gi barnløshet
aftenposten.no 7.12.2010
Smertestillende reseptfri medisin har samme hormonforstyrrende effekt som de fryktede ftalatene i miljøet. Det kan være årsaken til menns dårlige sædkvalitet, testikkelkreft og barnløshet, skriver Videnskab.dk. Gravide som tar hodepinetabletter med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyre, har en økte risiko for å få guttebarn med testikkelmisdannelser. Stoffene er nemlig hormonforstyrrende på samme måte som de fryktede ftalatene som brukes som bløtgjørere i PVC-, plast-, farge-, lakk- og kosmetikkprodukter.

Én hodepinetablett gir like mye hormonforstyrrende stoff som de fleste gravide får inn i kroppen via alle andre kjente kilder tilsammen gjennom hele graviditeten. Sammenhengen er avslørt i en dansk studie som er gjennomført av Rigshospitalets Avdeling for reproduksjon og vekst samt DTU Fødevareinstituttet. Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet «Human Reproduction». (...)

(Anm: Intrauterine exposure to mild analgesics is a risk factor for development of male reproductive disorders in human and rat. Hum. Reprod. 2010 (First published online: November 8).)

Hodepinetabletter har aldri vært testet skikkelig på dyr
forskning.no 6.12.2010
Smertestillende, reseptfrie medisiner brukes av millioner. Frem til nå har de ikke blitt testet grundig på dyr. Årsaken er at de kom på markedet før regelverket var på plass. (...)

Hovedpinepiller risikerer at skade børn
24.dk 15.11.2010
Vi guffer hovedpinepiller og putter dem i vores børn mod smerter og feber som aldrig før. Men forskere advarer nu om, at de måske ikke er så ufarlige, som vi bilder os ind

Hvad er værst - den akutte smerte eller plagsomme feber her og nu, eller den måske mulige risiko for astma, høfeber og allergi engang i fremtiden? (...)

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater
videnskab.dk 8.11.2010
Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan være årsagen til mænds dårlige sædkvalitet, testikelkræft og barnløshed. (...)

Paracetamol kan skade guttefostre
side2.no 8.11.2010
Kvinner som spiser hodepinetabletter med paracetamol under graviditet, risikerer å føde gutter med misdannet kjønnsorgan.

47.000 danske kvinner har deltatt i en undersøkelse i regi av universitetet i Aarhus. Resultatet presenteres i siste utgave av tidsskriftet Epidemiology.

De danske forskerne konkluderer med at smertestillende tabletter som inneholder virkestoffet paracetamol, noe mange reseptfrie hodepinetabletter gjør, hemmer dannelsen av det mannlige kjønnshormonet testosteron, skriver Politiken. (...)

Undersøkelsen konstaterer at det kan påvises skader selv ved inntak av bare en håndfull tabletter, fordelt over noen uker. (©NTB)

(Anm: Maternal Use of Acetaminophen, Ibuprofen, and Acetylsalicylic Acid During Pregnancy and Risk of Cryptorchidism. Epidemiology2010;21(6):779-785 (November).)

Så farlig er en kodimagnyl
bt.dk 5.11.2010
Eksperter slår alarm - vil have pillen på recept

Kodimagnyl skal være receptpligtigt, fordi det kan være livsfarligt sammen med acetylsalicylsyre, mener eksperter.

Flere tusinde danskere skønnes at være afhængige af smertestillende håndkøbsmedicin.

En række eksperter er enige om, at kombinationen af acetylsalicylsyre og kodein kan være dødsensfarlig, og de mener, at mærker som kodimagnyl skal være receptpligtige. (...)

High risk clinical characteristics for subarachnoid haemorrhage in patients with acute headache: prospective cohort study
BMJ 2010; 341:c5204 (28 October)
Objective To identify high risk clinical characteristics for subarachnoid haemorrhage in neurologically intact patients with headache. (...)

Conclusion Clinical characteristics can be predictive for subarachnoid haemorrhage. Practical and sensitive clinical decision rules can be used in patients with a headache peaking within an hour. Further study of these proposed decision rules, including prospective validation, could allow clinicians to be more selective and accurate when investigating patients with headache. (...)

Vil gjemme piller under disken
aftenposten.no 7.9.2010
I fjor tok hver eneste nordmann 37 tabletter reseptfri paracetamol på 500 mg. (...)

Paracetamol kan gi astma
nrk.no 2.9.2010
For små babyer er det en tett sammenheng mellom bruk av paracetamol og risikoen for å utvikle astma og allergi, viser en ny norsk undersøkelse.

Risikoen for luftveisallergi dobles når spedbarn får paracetamol i løpet av de første seks månedene, eller når mor tar legemiddelet under svangerskapet, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en studie der overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus er førsteforfatter.

Resultatene er publisert i Acta Paediatrica (...)

(Anm: Paracetamol in early infancy: the risk of childhood allergy and asthma. Acta Pædiatrica 2010 (23 JUL).)

Slapp livsstil og overvekt gir ungdomhodepine
aftenposten.no 19.8.2010
Tenåringer som sitter mye stille, røyker eller er overvektige er mer utsatt for å få hodepine enn andre.

Ungdom som er overvektige, inaktive og røyker er over tre ganger mer utsatt for hodepine og migrene enn ungdom med en sunn livsstil. Det kommer frem i en ny, norsk studie som har vakt internasjonal oppsikt. Studien blir i dag publisert i det amerikanske medisinske tidsskriftet Neurology. For første gang peker norske forskere på at det kan være en direkte sammenheng mellom dårlig livsstil blant tenåringer og hodepine.

- Det er første gang man kartlegger alle disse faktorene i relasjon til hodepine. Studien viser at det er viktig å tenke forebyggende når man får inn unge pasienter med hodepineplager, sier professor John-Anker Zwart ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Til daglig jobber han ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål. (...)

(Anm: An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents. The HUNT Study. Neurology 2010 (Published online before print August 18, 2010).)

Stillesittende tenåringer får oftere hodepine
nrk.no 19.8.2010
For første gang har norske forskere sett på det som kan være en direkte sammenheng mellom dårlig livsstil og hodepine. (...)

Undersøkelsen viser at over halvparten av ungdommene som hadde en generelt dårlig livsstil, ofte var plaget av hodepine. Blant dem med sunn livsstil, sa én av fire at de hadde mye vondt i hodet. Særlig kan det se ut som om overvekt og røyking øker sjansen for å få hodepine drastisk.

Den nye norske studie publiseres i siste utgave av det amerikanske medisinske tidsskriftet Neurology. (...)

(Anm: An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents. The HUNT Study. Neurology 2010 (Published online before print August 18, 2010).)

Når medisinen gir hodepine
nhi.no 11.5.2010
Har du ofte hodepine og stort forbruk av smertestillende? Kanskje er det nettopp medisinene du bruker mot hodepinen som forårsaker plagene?

Hodepine er vanlig og rammer nesten alle fra tid til annen. Mange bruker smertestillende tabletter for å bli kvitt hodepinen.

Dessverre kan resultatet føre til mer hodepine.

Les også: Dette er medikamentrelatert hodepine

Langvarig overforbruk er verst
En ny studie bekrefter tidligere studier og hva vi allerede vet om overforbruk av smertestillende: Dersom du har hodepine 15 dager i måneden eller mer, og har tatt smertestillende like mange ganger uten forbedring, er det mulig at smertestillende gjør hodepinen verre.

Studien er nylig publisert i British Medical Journal. Den viser at stort sett alle smertestillende medisiner som tas mot hodepine, kan gjøre hodepinen verre hvis de brukes for mye.

Det ser ut til at regelmessig bruk er det største problemet: Det er mer sannsynlig at det å ta en lav dose i mange dager er verre enn å ta en høy dose én gang i uken.

Studien understreker at det kan ta flere år før overdreven bruk av medikamentene fører til medikamenthodepine. For blant annet Paracet og Ibux må minst 15 tablettdager i måneden til for å utvikle slik form for hodepine; for Pinex Forte og triptaner mot migrene (eks. Imigran) er det nok med ti dager i måneden.(...)

Hodepine. Tabletter kan gjøre vondt verre
aftenposten.no 16.2.2010
Har du vondt i hodet? Dropp hodepinetablettene. De fører ofte til
at smertene blir verre - og kroniske, viser ny forskning.

Vi spiser smertestillende piller som aldri før. Siden 2003 har forbruket av det mest vanlige medikamentet, paracetamol, økt med 40 prosent. Paracetamol finnes blant annet i tabletter som Paracet og Pinex, og i fjor satte vi til livs 47 millioner doser av dette stoffet. Det betyr at alle personer over 15 år i gjennomsnitt tok 53 slike tabletter å 500 mg i løpet av året. Mer enn en tablett i uken hele året. Det er til å få vondt i hodet av.

I tillegg kommer vårt forbruk av stoffene ibuprofen, for eksempel Ibux, og fenazon-koffein, som også er enkle å få kjøpt på bensinstasjoner eller super'n. 30 000 av oss spiser så mye hodepinetabletter at vi får vondt i hodet av det, ifølge Legemiddelverket.

Kronisk vondt. Dr.med. Kjersti Aaseth ved Hode- og halsforskningsgruppen, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus (Ahus) vet mye om det å ha vondt i hodet. Ikke fordi hun er plaget selv, men fordi hun nå har tatt doktorgrad på den type kronisk hodepine som skyldes bruk av for mye medisiner. Materialet hennes er en del av en større studie, den såkalte Akershus- studien av kronisk hodepine, der 30 000 personer deltok i en spørreundersøkelse.

- Nesten alle har hatt hodepine i større eller mindre grad - det er veldig få som ikke har opplevd det. Vår undersøkelse viser at 4 prosent av befolkningen har kronisk hodepine. Det vil si at de har vondt i hodet mer enn halvparten av dagene i minst tre måneder. Og halvparten av dem med kronisk hodepine hadde et såkalt overforbruk av medikamenter, som sannsynligvis bidro til å pprettholde og forverre hodepinen, sier Kjersti Aaseth.

Det skal ikke mye til før det er tablettene som er årsak til hodepinen. (…)

Kan overse farlig hodepine
nrk.no 4.6.2010
Selv erfarne leger har problemer med å skille farlig hodepine fra ufarlig, viser norsk doktorgrad. (...)

Kan være livstruende
Akutt hodepine er årsak til mange sykehusinnleggelser hvert år, fordi man frykter at smertene kan være et tegn på livstruende tilstander.

Spesielt frykter man at pasientene kan ha hjernehinneblødning, som kan ha dødelig utgang i løpet av kort tid.

Hylleraas Bø studerte pasienter som var innlagt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) over en femårsperiode. (...)

Acetaminophen May Cause Asthma (Paracetamol (acetaminophen) kan forårsake astma)
ivanhoe.com 23.8.2010
(Ivanhoe Newswire) -- Adolescents who use acetaminophen, even monthly, may risk development of asthma and eczema.

"This study has identified that the reported use of acetaminophen in 13- and 14-year-old adolescent children was associated with an exposure-dependent increased risk of asthma symptoms," first author Richard Beasley, M.D., professor of medicine, at the Medical Research Institute of New Zealand and director of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), was quoted as saying. (...)

(Anm: Acetaminophen Use and Risk of Asthma, Rhinoconjunctivitis and Eczema in Adolescents: ISAAC Phase Three. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 (August 13).)

(Anm: - I virkeligheten kan kløe og kloring hos mennesker være bivirkninger av antidepressiva, som kan øke nivået av serotonin i huden. (- I tillegg til eksem kan kronisk kløe stamme fra systemiske forhold, inkludert nyresvikt, skrumplever og visse typer kreft. Forståelse av det molekylære grunnlaget for kronisk kløe er av vesentlig klinisk interesse, og nå er det et nytt mål tilgjengelig for forskning.) Serotonin receptor is involved in eczema and other itch conditions (Serotoninreseptor er involvert i eksem og andre kløende tilstander) (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: HTR7 Mediates Serotonergic Acute and Chronic Itch. Highlights • Activation of peripheral HTR7 receptors triggers itch but not pain behaviors • HTR7 promotes opening of the inflammatory ion channel TRPA1 • Serotonin- and SSRI-evoked itch is mediated by HTR7 and TRPA1 • HTR7 and TRPA1 are required for the development of atopic dermatitis in mice. Neuron. 2015 Jul 1;87(1):124-38.)

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

(Anm: Stive muskler? Du kan ha fibromyalgi. (...) - Vi pleier å forklare fibromyalgi med at stressystemet har “hengt seg opp”, sier Elisebeth K. Bærheim, landsleder ved NRF Fibromyalgi. (...) Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men den mistenkes å ha en sammenheng med ubalanse i signalstoffer i sentralnervesystemet. (klikk.no 10.6.2015).)

(Anm: Blockage of muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors by fluoxetine (Pr ozac). Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Mar 4;94(5):2041-4.)

(Anm: Antidepressants noncompetitively inhibit nicotinic acetylcholine receptor functioJ Neurochem. 1999 Mar;72(3):1117-24.)

(Anm: Fluoxetine-induced bradycardia and syncope in two patients. J Clin Psychiatry. 1990 Sep;51(9):385-6.)

(Anm: Drug-induced myopathies. Baillieres Clin Rheumatol. 1991 Apr;5(1):21-38.)

(Anm: Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand Suppl. 1984;100:39-47.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

Reseptfrie tabletter kan føre til leversvikt, hjertesvikt og død
dagbladet.no 19.8.2010
Hvor mye smertestillende tåler du? Reseptfritt er ikke risikofritt. (...)

- I Norge har vi cirka ett dødsfall i året knyttet til paracetamolbruk, men vi vet ikke om dette skyldes reseptfrie eller reseptbelagte tabletter, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til Dagbladet. (...)

- Totalforbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter har økt jevnt og trutt de siste 20 årene. Hvorfor er ikke godt å si. Det er et spørsmål om folk ikke griper for lett til disse medikamentene. Har man vondt over lengre tid, bør man heller oppsøke lege, sier Madsen. (...)

Health Tip: What May Cause Cluster Headaches (Helsetips: Hva kan forårsake klusterhodepine)
drugs.com 5.8.2010
-- Cluster headaches are bouts of severe, recurring pain on one side of the head. They may strike in clusters, occurring daily or several times a day for weeks at a time. The exact cause of cluster headaches isn't understood.

The University of Virginia Health System says risk factors for cluster headaches are thought to include:
• Drinking alcohol.
• Changes in barometric pressure.
• Sleep schedule changes.
• Using tobacco.
• Taking certain medications, including nitroglycerin (...)

Når medisinen gir hodepine
nhi.no 11.5.2010
Har du ofte hodepine og stort forbruk av smertestillende? Kanskje er det nettopp medisinene du bruker mot hodepinen som forårsaker plagene?

Hodepine er vanlig og rammer nesten alle fra tid til annen. Mange bruker smertestillende tabletter for å bli kvitt hodepinen.

Dessverre kan resultatet føre til mer hodepine.

Les også: Dette er medikamentrelatert hodepine (...)

Chok-tal: Forbruget af håndkøbs-medicin fordoblet
bt.dk 30.4.2010
Lægerne advarer om farligt overforbrug

Forbruget af håndkøbsmedicin, der også må sælges i supermarkeder, er siden 2001 steget med 85 pct. Lægerne advarer om farligt overforbrug.

Hovedpinepiller, næsespray og nikotintyggegummi. Danskernes forbrug af håndkøbsmedicin er steget helt eksplosivt siden 2001. Eksperter advarer nu mod, at overforbrug kan give meget alvorlige bivirkninger. Groft misbrug kan i værste tilfælde slå folk ihjel. Det skriver B.T. fredag. (...)

Common painkillers might make you hard of hearing
reuters.com 7.3.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Loud music or noise isn't the only thing that can damage your hearing. A new study in men hints that popping over-the-counter painkillers regularly can also lead to hearing loss, especially in younger men.

In the study, researchers found that men younger than age 50 who regularly took acetaminophen more than two times a week had roughly double the risk of hearing loss compared to men who did not take acetaminophen regularly. Acetaminophen is the active ingredient in Tylenol and certain other pain relievers. (...)

Viagra could double risk of hearing loss Viagra kan doble risiko for hørseltap
reuters.com 19.5.2010
A new US study suggests men who take Pfizer's Viagra (sildenafil) or similar drugs for erectile dysfunction may double their chances of hearing impairment, bolstering a Food and Drug Administration warning from 2007 about this side effect.

High doses of Viagra have been shown to damage hearing in mice, but until now only a few anecdotal cases had been described in humans. (...)

Even after accounting for other factors linked to hearing loss, hard-of-hearing men still had twice the odds of taking Viagra, said McGwin, whose findings appear in the journal Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. (...)

(Anm: Behandling med Viagra förvärrar hjärt-lungsjukdom. Sildenafil bör inte användas som långtidsbehandling av kärlförtränging i lungorna, enligt en ny studie. Substansen sildenafil, som bland annat förekommer i potensläkemedlet Viagra, används främst för behandling av erektionsproblem. För sina kärlvidgande egenskaper används substansen också som off label-behandling vid olika kärlsjukdomar. (…) Nya opublicerade studieresultat, som presenterades vid den pågående hjärtkonferensen ESC i Barcelona i Spanien, visar dock att behandling med sildenafil gav sämre överlevnad och fler sjukhusinläggningar än placebo. (…) De spanska forskarna bakom studien kunde inte identifiera någon subgrupp av patienter som hade nytta av sildenafil. Deras slutsats är därför att man bör undvika att använda sildenafil som långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension för patienter som genomgått klaffoperation. (lakemedelsvarlden.se 30.8.2017).)

(Anm: Antibiotics increase risk of hearing loss in patients with deadly bacterial infections (medicalnewstoday.com 30.7.2015).)

(Anm: Role of antioxidants in prevention of age-related hearing loss: a review of literature. (…) High-quality clinical trials are needed to investigate if ARHL can be delayed or prevented in humans. However, it seems that targeting several cell-death pathways is better than targeting the only oxidative stress pathway. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Apr;274(4):1821-1834. Epub 2016 Nov 17.)

(Anm: The Ibuprofen Risks You Need to Know (…) But if they’re used more frequently, or over long periods of time, they may pose dangers to the heart, kidneys, bone and even hearing. (…) “People need to be more aware of the potential downsides of long-term analgesic use,” says Dr. Gary Curhan at Brigham and Women’s Hospital, who led the hearing loss study. MORE: If You Take Ibuprofen Often, Read This (time.com 20.4.2017).)

(Anm: Antibiotics used to treat cystic fibrosis increases risk of permanent hearing loss. A powerful class of antibiotics provides life-saving relief for people with cystic fibrosis; however, a new study for the first time reveals the levels at which high cumulative dosages over time significantly increases the risk of permanent hearing loss in these patients. (…) The study, published in the Journal of Cystic Fibrosis, suggests physicians who treat patients with cystic fibrosis may be able to consider alternative strategies for treating the symptoms of respiratory infections associated with CF, especially if patients are responsive to different classes of antibiotics. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

(Anm: Change in Prevalence of Hearing Loss in US Adolescents. JAMA. 2010;304(7):772-778 (August 18).)

Moderate kidney disease linked to hearing loss
reuters.com 1.10.2010
(Reuters Health) - Older adults with moderate kidney disease may require screening for hearing loss, according to the authors of a new study.

In the study, of adults aged 50 years and older, 54 percent of people with moderate kidney disease had some extent of hearing loss, while 30 percent of those with the disease suffered severe hearing loss.

That's higher than in the general population: According to the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, hearing loss affects 18 percent of U.S. adults aged 45 to 64.

Earlier studies had shown a link between kidney disease and hearing loss in certain rare syndromes. However, the new study, published today in the American Journal of Kidney Diseases, expands on that by showing that the link can exist for any older adult with kidney disease. (...)

(Anm: Analgesic Use and the Risk of Hearing Loss in Men. American Journal of Medicine;123(3):231-237 (March).)

Er du også misbruger af hovedpine-piller uden at vide det?
business.dk 15.2.2010
Tager du en hovedpinepille, hvis du tror, du ikke kan falde i søvn? Eller hvis der bliver travlt på jobbet? (...)

Feilbehandling av kronisk hodepine
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:252 (11.2.2010)
Kronisk spenningshodepine er en svært vanlig lidelse i Norge. Mange av disse pasientene har et overforbruk av medikamenter som gjør vondt verre.

Ragnhild Berling Grande har i sin avhandling Primary chronic headaches in the general population undersøkt prevalensen av kronisk hodepine hos et representativt utvalg av norske voksne i alderen 30–44 år. Deltakerne som i spørreskjema oppga at de hadde kronisk hodepine, ble i etterkant intervjuet og undersøkt av nevrolog. (...)

Hodepine-forskeren
ahus.no 10.2.2010
Kjersti Aaseth disputas angår mange av oss. Hun har nemlig forsket på hodepine. Og ett av funnene går på sammenhengen mellom hodepine og bihulebetennelse. (...)

Diagnostiske utfordringer hos en mann med subaraknoidalblødning
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2490-2 (3.12.2009)
En 39 år gammel mann ble innlagt med subaraknoidalblødning. Angiografi viste utbredt kaliberveksling i intracerebrale arterier, forenlig med cerebral vaskulitt. Kontrollangiografi fire uker senere viste imidlertid at pasienten hadde en annen lidelse. (…)

Innleggelseskvelden fikk han akutt innsettende, intens og pulserende bakhodepine, som i løpet av ti minutter spredte seg til begge tinninger. Smertene vedvarte, med en intensitet på mellom 9 og 10 på en visuell analog skala (VAS), og han var lyssky, kvalm og kastet opp. (...)

Med en sykehistorie med akutt sterk hodepine ledsaget av lysskyhet, kvalme og oppkast, men uten fokale nevrologiske funn ved undersøkelse, var det naturlig å sette subaraknoidalblødning øverst på listen over aktuelle differensialdiagnoser. En annen aktuell diagnose var migrene. (...)

Hodepinen er vanligvis lokalisert oksipitalt eller over vertex. Den ofte hyperakutte og kraftige karakteren (thunderclap headache) reiser ofte mistanke om subaraknoidalblødning. (...)

(Anm: Hva er subaraknoidalblødning? (nhi.no).)

(Anm: An unusual cause of thunderclap headache after eating the hottest pepper in the world – “The Carolina Reaper”. BMJ Case Reports 2018; doi:10.1136/bcr-2017-224085.)

Slik blir du storforbruker av piller
side2.no 2.10.2009
Kan være like vanedannende som alkohol og røyk. (...)

Hodepinetabletter er farligere enn hva mange tror. Det kan blant annet gjøre skade på lever, mage og tarm. De nye funnene vekker derfor uro hos forskerne. (...)

Pille-misbrug starter i ungdommen
ekstrabladet.dk 11.9.2009
Vores pille-adfærd grundlægges allerede i ungdommen, viser undersøgelse. Jo flere piller du spiser som ung, jo flere spiser du i de ældre år

Tager du piller som ung, gør du det også som gammel. Og så tager flere kvinder end mænd jævnligt medicin mod hovedpine. Det skriver Videnskab.dk.

Det er nogle af resultaterne fra undersøgelsen 'Danskernes Sundhedsadfærd', som har fulgt 614 15-årige i 12 år og har data om dem, da de var 19 og 27 år gamle. (...)

REM and Antidepressants (REM og antidepressiva)
houston.injuryboard.com 19.2.2009
The official name for REM is actually called rapid eye movement and it is the rapid movement of the eyes during sleep. R. Robert Auger, a sleep researcher at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, has found links between taking serotonin reputake inhibitors (more commonly known as Prozac, Zoloft, Paxil, etc.) and REM behavior disorder.

Do you wake up feeling like you never went to bed at all? REM behavior disorder describes when a person's body does not become paralyzed during REM sleep, allowing them to act out their dreams. A relatively rare phenomenon affecting roughly 0.5% of the population, REM behavior disorder nearly always surfaced in men over 50 until recently. Now with antidepressants being subscribed for numerous health issues, this sleep disorder is beginning to show up in men, women, and children of all ages.

Scientists are beginning to believe that the chemicals in some antidepressants affect the neurochemicals in the brain that affect atonia. As of the present, the answer to this sleep disturbance can be easily fixed by switching to another antidepressant that does not carry this side effect. (...)

(Anm: KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING (clustercompagniet.no (juli 2002).)

Unge jenter tåler ikke smerte
side2.no 13.8.2009
Tenåringer spiser smertestillende mer enn noen gang før.

En av tre unge har en liberal holdning til bruk av reseptfrie smertestillende legemidler, melder Tidsskriftet for Den norske legeforening. (...)

En studie gjennomført i aldersgruppen på seks ungdomsskoler i Drammen viser at 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene har brukt reseptfrie smertestillende medisiner den siste måneden, mens 26 prosent hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig siste måned. (...)

(Anm: Selvmedisinering med reseptfrie smertestillende legemidler hos 15–16-åringer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1447-50 (13.8.2009).)

Sommervarmen - en skikkelig hodepine
vg.no 2.6.2009
BERGEN (VG) Så er det påvist: Forandringer i været gir ofte folk hodepine.

Sterk temperaturøkning eller brått fall i lufttrykk, gjerne fulgt av tordenvær, kan utløse hodepine eller migrene, viser et britisk forskningsprosjekt.
I alt 7000 amerikanske pasienter med så alvorlige hodepineplager at de behandles for det, ble undersøkt.

Og ett av resultatene er at den vanligste utløserfaktoren for hodepine var en kraftig økt temperatur. (...)

The facts about aspirin
timesonline.co.uk 1.6.2009
Do the potential side-effects make aspirin a bitter pill to swallow?

An aspirin a day keeps the doctor away — or does it? New research has cast doubt on the widely-held belief that low- dose aspirin is an effective way for otherwise healthy middle-aged people to reduce their chances of succumbing to an early stroke or heart attack. (...)

(Anm: Acetylsalisylsyre (Acetylsalicylic Acid). Stoffet brukes mot smerter og feber og finnes under flere varemerkebeskyttede navn, blant annet Dispril, Aspirin og Globoid.(no.wikipedia.org).)

(Anm: Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding With Low-Dose Acetylsalicylic Acid Alone and in Combination With Clopidogrel and Other Medications.Circulation. 2011;123:1108-1115 (March 15).)

Medikamentoverforbruk ved kronisk hodepine
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:727 (16.4.2009)
En avhengighetsskala kan avdekke medikamentoverforbruk blant personer med kronisk hodepine. (...)

Smertestillende medisin øker risiko for trafikkulykker
vg.no 25.3.2009
(VG Nett) Sjåfører som bruker smertestillende preparater har økt risiko for å komme ut for trafikkulykker.

Avdelingsleder ved divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet, Liliana Bachs, sier til VG Nett at bruk av smertestillende og beroligende preparater i kombinasjon, gir en klar økning i ulykkesrisikoen.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at denne risikoen er signifikant høyere blant kodeinbrukere enn de som ikke bruker kodein. (...)

Admissions for Prescription Painkiller Abuse on Rise (Økende antall innleggelser på sykehus grunnet misbruk av smertestillende midler)
healthfinder.gov 17.3.2009
Alcohol treatment still heads list but figures decline, report finds.
(SOURCE: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, news release, March 17, 2009)

TUESDAY, March 17 (HealthDay News) -- Admissions for treatment of prescription painkiller abuse in the United States have risen dramatically over the past decade, from 1 percent of all substance abuse admissions in 1997 to 5 percent in 2007, according to a government report released Tuesday.

Alcohol was still the leading cause (40 percent) of the 1.8 million substance abuse treatment admissions in 2007, but has declined from 50 percent in 1997, said the Substance Abuse and Mental Health Services Administration report. (...)

(Anm: New Report Reveals Treatment Admissions for Prescription Pain Killers are on the Rise. (samhsa.gov 17.3.2009).)

Ny rekord i forgiftninger med Panodil (Ny rekord i forgiftninger med paracetamol)
politiken.dk 9.3.2009
898 piger tog en overdosis piller i 2008. Statens svar er en ny kampagne, men fagfolk boykotter: Det er en lappeløsning.

Hver gang, 10 timer er gået, bliver endnu en pige indlagt akut på hospitalet, fordi hun har slugt en livsfarlig dosis Panodiler eller andre hovedpinepiller.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Landspatientregistret, som Sundhedsstyrelsen har trukket til Politiken. Sidste år var 898 teenagepiger døden nær, fordi de tog for mange piller.

»Det er en helt sindssyg udvikling, som skal stoppes nu«, siger Anna Lynge, stifter af netværket Girltalk, hvor unge piger søger hjælp til at løse deres problemer. (...)

Panodil-overdosis ødelægger leveren (Paracetamoloverdose ødelegger leveren)
nyhederne.tv2.dk 26.2.2009
Selvmordsforsøg blandt helt unge piger er næsten firedoblet indenfor de seneste ti år, ligesom hver sjette af de 15- til 19-årige piger på landets gymnasier har forsøgt at begå selvmord - 18 procent ved at tage en overdosis af piller som blandt andet Panodil.

"Vi fik cirka 100 patienter om året - altså to patienter om ugen blev indlagt med en alvorlig forgiftning af paracetamol. Der er et stigende antal indlæggelser efter en overdosis," siger Kim Dalhoff, der er overlæge på Bispebjerg Hospital og tidligere har arbejdet på leverafdelingen på Rigshospitalet. (...)

"Hvis pigerne kommer tidligt i behandling, har vi en god og effektiv behandling - hvis der går lang tid, inden man kommer på hospitalet og får modgiftbehandling, kan leveren tage skade - i yderste konsekvens kan man dø af det," siger Kim Dalhoff. (...)

Stadig flere unge forgifter sig med piller
berlingske.dk 16.1.2009
Antallet af unge, der forsøger at begå selvmord ved at sluge hovedpinepiller, er mere end tredoblet på 10 år.

Et rekordhøjt antal unge danskere prøver at slå sig ihjel ved at sluge en overdosis hovedpinepiller, skriver Politiken fredag.

I 1997 blev 259 personer i alderen 12-20 år indlagt med forgiftninger forårsaget af Panodil, Kodimagnyl og andre svage smertestillende midler. Det tal var ti år senere mere end tredoblet til 954 forgiftede unge, hvoraf den klart største del var piger. Det fremgår af et nyt notat fra Lægemiddelstyrelsen, skriver Politiken. Udviklingen er katastrofal, mener professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center Bispebjerg i København. (...)

Rektor sjokkert over tablettforbruk
vg.no 19.11.2008
SJOKKERT. Rektor ved Rossland skole, Lars Arne Markhus, er sjokkert over skolens forbruk av hodepinetabletter. Årsaken er det dårlige inneklimaet. (...)

På kontoret ved skolen blir det delt ut Paracet til elever og lærere som blir syke. Og forbruket er høyt.

- Jeg ble sjokkert da jeg så hvor mye tabletter som blir delt ut. Det eksakte antallet har jeg ikke, men antallet er bemerkelsesverdig høyt. Spesielt til elever som har undervisning i den gamle delen av skolen, sier Markhus.
Flere elever må også gå hjem i løpet av skoledagen på grunn av hodepine. Det er selvsagt ikke kjekt for rektoren.

- De har det verre på skolen enn når de er hjemme. Slik vil vi selvsagt ikke ha det, sier rektoren. (...)

- Undervurderer smertene ved spenningshodepine
vg.no 28.9.2008
Spenningshodepine er noe de fleste opplever iblant. - Fordi det er så vanlig, blir smertene hos dem som er kronisk plaget, undervurdert, sier Lars Jacob Stovner, avdelingsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine. (...)

- Vi tåler ikke å ha vondt
nrk.no 21.7.2008
Folk døyver hodepine mer og mer med piller. I første halvår i år ble det solgt 30 millioner døgndoser av smertestillende medisiner. Forskere advarer mot uvettig bruk.

Fordøyelsesproblemer, blødning i magen, eksem og synsforstyrrelser er noen av de mulige bivirkningene ved bruk av smertestillende medisiner. Dette ser ikke ut til å skremme det norske folk.

Første halvår i år kjøpte vi smertestillende medisiner for godt over 205 millioner kroner, noe som tilsvarer 30 millioner døgndoser, ifølge Dagsavisen.

Forbruket av ibuprofen har økt med 12 prosent og forbruket av paracetamol med 8 prosent. (...)

– Tåler ikke å ha vondt
dagsavisen.no 20.7.2008
Salget av reseptfrie legemidler som Ibux og Paracet når nye høyder. – Tenk deg om, dette kan være farlig, advarer legemiddelforsker. (...)

Tre av ti bruker smertestillende midler
dt.no 14.7.2008
Nesten hver tredje kvinne i Buskerud bruker sterke smertestillende medisiner. (...)

Uvidenhed øger brug af hovedpinepiller
netdoktor.com/dk 14.5.2008
Danskerne spiser hovedpinepiller som aldrig før. På fem år er salget af svage smertestillende lægemidler steget med 10 millioner døgndoser, viser tal fra Apotekerforeningen. Forbruget anno 2008 svarer til, at 414.000 danskere tager den højest tilladte dosis hver dag. Mange danskere kender imidlertid ikke nok til medicinen og dens bivirkninger. (...)

"Befolkningen ved simpelthen ikke nok om præparaterne. I de fleste tilfælde er det uvidenhed, der har ført til overforbruget af smertestillende piller", siger Jes Olesen, der er grundlægger af Dansk Hovedpinecenter og professor i neurologi ved Københavns Universitet.

Ifølge professor Jes Olesen burde medicinalindustrien hjælpe danskerne. For et hyppigt indtag af hovedpinepiller kan i sig selv gøre hovedpinen værre. (...)

Millioner af danskere lider af hovedpine
netdoktor.com/dk 26.3.2008
Hovedpine er blevet en folkesygdom, der rammer stadig flere danskere.

”Der er rigtigt mange mennesker, som lider af hovedpine. Store danske og norske undersøgelser viser, at mellem 10 og 15 procent af befolkningen har migræne, og op mod 35 procent lider af spændingshovedpine,” siger Helge Kasch, ph.d. og speciallæge på Neurologisk afdeling på Århus Universitetshospital og medlem af Dansk Hovedpine Selskab.

En undersøgelse fra EU viser, at hovedpinesygdomme her er på top 10-listen over årsager til, at EU-borgerne ikke kan gå på arbejde eller har nedsat arbejdsfunktion. (...)

”Manglende motion, for meget computer og overvægt er formentligt en del af forklaringen. Derudover kommer et overforbrug af piller, som også kan være med til at give danskerne hovedpine,” siger hun.

Hendes bedste råd til at forebygge hovedpine er derfor en sundere livsstil - sund kost, tilstrækkelig søvn og motion. (...)

Mavepine og hovedpine følges ad
berlingske.dk 29.2.2008
Hvis man ofte har hovedpine, plages man sandsynligvis også af andre skavanker. Der er en klar kobling mellem mavebøvl og ondt i hovedet. Luftvejsproblemer giver også ofte hovedpine. (...)

Slik unngår du hodepinefellene
vg.no 20.1.2008
Parfyme, sterkt lys, øredobber og orgasme er bare noe av det som kan gi oss hodepine. (...)

Knasker piller til vi spyr
nrk.no 31.12.2007
Den statlige gifttelefonen merker at flere enn før tar kontakt om paracetamolforgifting, i følge avdelingsdirektør Erik Andrew i Sosial- og helsedirektoratet.

- Vi ønsker å få kartlagt om det er flere folk som blir forgiftet med disse preparatene, sier han.

Stor økning
I 2004 fikk matbutikkene lov til å selge reseptfrie smertestillende midler. Siden da har salget av reseptfri IBUX økt rundt 30%. (...)

- Det kan være at nordmenn nå bruker unødvendig mye smertestillende, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. (...)

Han er likevel ikke uroet for utviklingen. (...)

- Vi er egentlig veldig fornøyde med denne utviklingen, sier han.

Paracetamolforgiftning kan føre til alvorlig leverskade. De første symptomene er kvalme, brekninger og magesmerter. (...)

Akutte forgiftninger i Norge – en epidemiologisk oversikt
farmatid.no (Publisert i NFT nr. 3/2007)
Hvert år dør rundt 500 personer i Norge på grunn av forgiftning. De fleste forgiftningsdødsfall skjer utenfor sykehus og skyldes narkotiske stoffer, først og fremst heroin. Forgiftninger forårsaker ca. 12 000 sykehusinnleggelser per år. Over 60% av disse forgiftningene skyldes legemidler, ca. 25 % skyldes etanol. Bortsett fra høyere dødelighet i Finland, er sykeligheten og dødeligheten av forgiftninger relativt lik i de nordiske landene. Giftinformasjonen får rundt 40 000 henvendelser per år. Paracetamol er det legemidlet som oftest forårsaker potensielt alvorlig legemiddelforgiftning. (...)

Migrene koster milliarder
adressa.no 25.9.2007
Migrene er den største årsaken til at folk ikke kommer på jobben. (...)

Kvinner hardest rammet
Bare i Trøndelag er omlag 40 000 plaget med denne kroniske lidelesen, som rammer dobbelt så mange kvinner som menn.

- Helsetilstanden til en person som får et kraftig migreneanfall rangeres av WHO på lik linje med en person som er psykotisk. Det forteller ganske mye, sier professor og lege Knut Hagen ved Kompetansesenter for hodepine ved St.Olavs Hospital i Trondheim til adressa.no. (...)

Hovedpine koster hvert år fem milliarder i sygeløn
business.dk 20.6.2007
Hver 10. dansker har hovedpine mindst én gang om ugen, og omkring 200.000 har hovedpine hver eneste dag.

Ifølge forskerforeningen Dansk Hovedpine Selskab fører de mange smertende hoveder til cirka tre millioner sygedage hvert år, skriver 24timer. (...)

Forældre fylder børn med medicin
jp.dk 30.5.2007
Forældre giver børn markant mere smertestillende medicin i dag end for fem år siden. Medicinen er en nem udvej i en travl hverdag, når børnene er pjevsede og pylrede. Udviklingen er stærkt foruroligende, mener børnelæge.

I stedet for at tage en slapperdag med et halvsygt barn giver forældre i stigende grad deres børn en pille eller en skefuld panodil, så de kan gå i børnehave eller skole. (...)

Foreldre undervurderer barns hodepine
forskning.no 27.4.2007
Barn har mer hodepine enn foreldrene tror. Når barn selv fører dagbok over hvor ofte de har vondt i hodet, viser det seg å være oftere enn det foreldrene rapporterer om. (...)

Bli kvitt hodepinen
mozon.no 19.3.2007
Hodepine rammer de fleste av og til. Det kan gjøre vondt, men går heldigvis som regel over av seg selv etter en stund. Enda raskere går det hvis du følger disse ti rådene. (...)

Brug af hovedpinepiller blandt unge
folkesundhed.dk (Uge 07, 2007)
Kraftig stigning i udviklingen af brug af hovedpinepiller blandt skoleelever i de ældste klasser

I skoleåret 2005/2006 spurgte vi 7.965 elever i 8. klasse om deres hverdag, livsstil og sundhedsvaner. Undersøgelsen, der også kaldes Ungeshverdag.dk, viste, at 29,3 % af drengene og 46,5 % af pigerne havde indtaget hovedpinepiller inden for de sidste 14 dage. (...)

Migraine meds could treat orgasmic headaches
msnbc.msn.com 26.1.2007
Triptans can prevent or reduce the severity of sex-triggered brain pain
NEW YORK - A type of migraine drug can be helpful for patients who suffer from orgasmic headaches, researchers report.

But anyone who experiences a severe headache upon orgasm for the first time must seek medical attention to ensure that it is not due to a type of bleeding on the brain called subarachnoid hemorrhage, Dr. Achim Frese of the University of Munster, Germany, and colleagues advise. (...)

(Anm: subaraknoidalbløding; hemorrhagia subarachnoidalis; hjernehinnebløding, d e bløding mellom araknoidea og pia, oftast frå ei rivna utposing eller utviding (divertikkel, aneurisme) på ei av hjernepulsårene; slike alvorlege blødingar kan koma hos unge eller eldre, ter seg gjerne med sterk brå hovudverk, stiv nakke som ter seg etter om lag 6 timar, kvalme/oppkast, uklar sinnstilstand og andre teikn på hjerneskade etter kor stor blødinga er; ekstra hjerneskade kan koma etter 4–12 dagar pga sviktande blodforsyning til hjernevev; kan utløysast av tunge tak, samleie e a; i spinalvæska er det blod og væska er gul etter sentrifugering; jf berry aneurysm, aneurysma intracraniale; EN subarachnoid hemorrhage; BM subaraknoidalblødning. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

Hovedpine
Forskningslektor Rigmor Højland Jensen Amtssygehuset i Glostrup, Dansk Hovedpine Center, Neurologisk Afdeling
Ugeskr Læger 2006;168(20):1950 (11.12.2006)
Hovedpine er den hyppigste smertetilstand, der bringer danske patienter til læge. 31% af alle voksne danskere har på et eller andet tidspunkt i deres liv haft kontakt med egen læge på grund af hovedpine [1]. (...)

Klyngehovedpine (Hortons hovedpine)
Ugeskr Læger 2006;168(50):4417 (11.12.2006)
Overlæge Peer Tfelt-Hansen & overlæge Rigmor Højland Jensen Amtssygehuset i Glostrup, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling
Oversigtsartikel
pdf-udgave
Klyngehovedpine er ensidige, op til få timer varende anfald med meget stærk smerte i eller bag øjet ledsaget af tåre- og næseflod og nogle gange Horners syndrom. Anfaldene optræder i klynger af ugers til måneders varighed, men 10-15% af patienterne har den kroniske form. Klyngehovedpine er en neurovaskulær hovedpine, hvor hypothalamus synes at være involveret. (...)

Tension headaches eased by therapy without drugs (Mindre spenningshodepine med terapi uten medisin)
nlm.nih.gov 28.11.2006
- Several types of nonpharmacologic treatment, including physical exercise, relaxation training, and acupuncture can provide long-lasting improvements for patients with chronic tension-type headaches, physical therapists in Sweden report. (...)

SOURCE: Cephalalgia, November 2006. (...)

Avhengig av smertestillende
mozon.no 28.9.2006
Mange kvinner med migrene tar så mye smertestillende at de blir avhengige av det. (...)

Fare for forverring av hodepine ved overforbruk av smertestillende legemidler
legemiddelverket.no 11.9.2006
Det kan utvikles en forverring av hodepine dersom man har et overforbruk av ulike typer smertestillende legemidler, spesielt ved et langvarig og hyppig inntak av ergotaminer og triptaner.

Langvarig og hyppig inntak av smertestillende legemidler kan forårsake en forverring av hodepine. Selv om årsak og utvikling av hodepinen er ukjent, viser studier at det er overforbruk av ergotaminer og triptaner som kan forårsake hodepine raskest og ved færrest inntatte doser. Internasjonalt brukes begrepet ”medication-overuse headache” (MOH) i henhold til ny klassifisering basert på diagnostiske kriterier, tidligere også betegnet som legemiddel indusert hodepine. (...)

Forgiftes av hodepinetabletter
vg.no 22.6.2006
En av fem pasienter som innlegges på sykehus med akutt forgiftning, har fått i seg for mye paracetamol.

Det viser en ny undersøkelse som i dag publiseres i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Lege Rune Aakvik og professor Dag Jacobsen har gjennomgått alle journalene fra 2001 til 2004 til pasienter som er blitt innlagt med akutt forgiftning ved Akuttmedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus.

Av 869 innleggelser ved avdelingen med forgiftning, skyldtes 158 paracetamol.

Dette utgjorde 18 prosent av innleggelsene. (...)

New agents linked to medication overuse headache
reutershealth.com 21.6.2006
NEW YORK (Reuters Health) - Medication overuse headache (MOH) "remains an important problem," but the drugs most likely associated with the overuse have changed dramatically in the past 15 years, according to a report in the May issue of the journal Headache. (...)

The number of patients with a diagnosis of probable MOH remained "remarkably stable" over the study period, varying from 64% of all cases seen in the headache center in 1990 to 59.3% in 2005, Dr. Meskunas and colleagues found. (...)

Danskernes forbrug af smertemedicin stiger
farmaceutforeningen.dk 29.5.2006
Forbruget af smertestillende medicin er steget, viser tal fra Lægemiddelstyrelsen. Årsagen er vores ændrede smertetærskel, mener lægeorganisation, der anbefaler oplysningskampagne, der skal hjælpe os til at lære accept af smerter.

Flere og flere danskere indtager smertestillende medicin, viser tal fra Lægemiddelstyrelsen. I løbet af fem år er forbruget af gigtpiller, der også retter sig mod behandling af hovedpine, vokset med 55,5 pct. De mere svage smertestillende midler er steget med 3,5 pct., og et af de mest anvendte midler mod hovedpine, paracetamol, er steget med 13,5 pct.

– Der sker noget med vores tærskel for, hvad vi vil acceptere at have af smerter. Vi vil ikke længere finde os i at have ondt ret længe, før vi selv eller lægen skal gøre noget ved det. Derfor stiger forbruget, siger næstformand i Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Henrik Dibbern. Stigningen i forbruget skyldes ikke opfordring fra lægernes side men derimod henvendelse fra patienterne, mener Henrik Dibbern, der anbefaler en oplysningskampagne, der skal hjælpe os til at acceptere smerter.

– Man skal huske, at hovedpine ofte er et signal om, at vi skal lægge mobiltelefonen eller forlade computeren og lytte til kroppens signaler, siger han og tilføjer, at vi tidligere i tilfælde af hovedpine kunne nøjes med at sove lidt længere eller gå en tur. (...)

Hovedpinepiller kan slå dig i hjel
bt.dk 2.6.2006
Helt almindelige hovedpinepiller er dødsensfarlige. Flere danskere dør hvert år af mavesår på grund af håndkøbspillerne. Nu advarer forskere om, at pillerne fordobler risikoen for hjertestop.

Hovedpinepiller i håndkøb, der indeholder stoffet ibuprofen kan være så skadelige for helbredet, at du dør, advarer engelske hjerteforskere ifølge avisen The Daily Mail.

Britiske forskere har fulgt mere end 140.000 patienter, og blandt de personer, der regelmæssigt spiser piller med stoffet ibuprofen var risikoen for at få en alt for tidlig død på grund af et hjertestop fordoblet.

Piller med ibuprofen bruges af rigtig mange danskere, og i 2002 havde 1,1 mio. danskere recept på medicinen, da de lider af gigt eller svære betændelsessygdomme. (...)

Hovedpinepiller kan give hovedpine
berlingske.dk 6.3.2006
Hvert tredje hovedpinetilfælde i Danmark skyldes overforbrug af smertestillende medicin. Praktiserende læger skal være varsommere med udskrivning af smertelindrende præparater, mener hovedpineekspert.

Pamol, Treo, Panodil, Ipren og Kodimagnyl - alt sammen medicin skabt med det enkle formål let og hurtigt at blive hovedpinen kvit. Men nu viser en ny kortlægning af danskernes hovedpine, som i dag offentliggøres i Ugeskrift for Læger, at hver tredje tilfælde af hovedpine rent faktisk skyldes den medicin, der skulle forhindre smerterne - medicinoverforbrugshovedpine er blevet en folkesygdom.

»Vi var meget overrasket over at se, hvor stort problemet er. Vi vidste godt, at noget hovedpine skyldes overforbrug af for et eksempel håndkøbsmedicin. Men at problemet er så stort, det var alligevel en overraskelse,« siger afdelingslæge, dr.med., ph.d. Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter, hvor man med såkaldte medicindagbøger har kortlagt patienters hovedpine. (...)

Flere blir syke av hodepinetabletter
vg.no 19.2.2006
BERGEN (VG) Salget av hodepinetabletter øker. Det gjør også tallet på rapporterte bivirkninger og meldinger om mulige forgiftninger etter bruk av slike medikamenter.

ADVARER: - Alle må være klar over at hodepinetabletter ikke er ufarlig, sier professor Dag Jacobsen ved akuttmedisinsk avdeling ved Ullevaal universitetssykehus.

I november 2003 åpnet myndighetene for salg av enkelte reseptfrie legemidler i butikker og bensinstasjoner i Norge.

Nå viser tall VG har innhentet, en markant økning i antall rapporterte bivirkninger og henvendelser om mulige forgiftninger etter bruk av medikamenter som inneholder paracetamol (som Paracet) og ibuprofen (som Pinex) de to siste årene. (...)

Økte bivirkninger
I 2003 fikk Giftinformasjonen 489 henvendelser etter inntak av paracetamol. I fjor ble det registrert 668 slike kontakter. Tallet på henvendelser der det ble vurdert at det kunne bli alvorlig forgiftning, økte fra 161 til 247 i denne perioden. For ibuprofen er tendensen den samme.

Seksjonssjef Berit Muan i Giftinformasjonen sier til VG at selv om det har vært en viss økning i antall henvendelser på grunn av inntak av disse medikamentene, har det også vært en økning i det totale antall henvendelser til Giftinformasjonen i denne perioden.

- Derfor trenger ikke økningen i antall henvendelser nødvendigvis å gjenspeile en økning i reelle forgiftningstilfeller. (...)

Women 'get more headache drugs'
bbc.co 16.2.2006
Women aged between 45 and 54 with headaches are twice as likely to be prescribed drugs by their GP as men of the same age, a study suggests.

Women aged between 45 and 54 with headaches are twice as likely to be prescribed drugs by their GP as men of the same age, a study suggests.
The findings by a team at King's College London come from a study of 253 practices over nine years.

Women were three times as likely to see the GP about headache than men.

But the study, published in the Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, found men were more likely to be referred to hospital. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009