Om Bayers bivirkningsfrie legemiddel

Firmaet kalte Heroin et vidundermiddel som langt overgikk andre medisiner til den gjeldende pasientgruppen. Og for å sitere vår venn Dulsberg en gang til: «Ugunstige virkninger synes ikke å hefte ved preparatet. » (VG 04.7.1998)

Rapporten dokumenterer hvordan heroin utgjør et marked verdt opp mot 400 milliarder kroner pr. år, brukes av 15 millioner og fører til 100 000 dødsfall pr. år. (aftenposten.no 9.11.2009)

- 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014)

Subutex dyrere enn heroin (tv2.no 7.2.2007)

Fire milliarder i "heroin"-bot (e24.no 13.5.2007)

Reseptbelagte legemidler: lovlige og dødelige (timesonline.co.uk 24.2.2008 (The Sunday Times))

Misbruk av reseptbelagte smertestillende preparater er høyere enn for heroin i Kanada (healthfinder.gov 24.11.2006)

Heroin og medisin (morgenbladet.no 13.10.2006)

- Leger skal få gi heroin (vg.no 14.6.2010)

Unge starter tidligere med heroin (nettavisen.no 7.8.2010)

Vil gi gratis heroin til avhengige (vg.no 14.2.2007)

- Vondt i halsen?

VONDT I HALSEN?
Ingvar Ambjørnsen
VG 04.7.1998
En sommerdag for hundre år siden, sitter Carl Dulsberg et sted i Tyskland og skriver et brev til sin venn og forretningsforbindelse Weyermann. Brevet begynner slik: Kjære Hr. Weyermann!

Det gjør meg vondt at De, tross kuroppholdet på Borkum, ennå ikke er blitt kvitt den leie hosten. Separat sender jeg Dem 12 poser med et nytt preparat som først er tilgjengelig på markedet om noen uker, men som vi i vår poliklinikk alt lenge har benyttet mot hoste, og pustevansker med overordentlig suksess.

Carl Dulsberg var prokurist i firmaet Elberfeder Farbenfabrik Bayer. Stoffet han skrev så begeistret om, var heroin. Den 27. juni 1898 ble hostemidlet Heroin lagt ut til salg i Tyskland, og en rekke land fulgte raskt etter.

Firmaet EF Bayer hadde klippetro på at de med Heroin hadde skutt gullfuglen for annen gang på kort tid. Bare måneder tidligere hadde de utviklet Aspirin en bestselger fra første dag av. Firmaet kalte Heroin et vidundermiddel som langt overgikk andre medisiner til den gjeldende pasientgruppen. Og for å sitere vår venn Dulsberg en gang til: «Ugunstige virkninger synes ikke å hefte ved preparatet. » Vel. Alle kan ta feil. Likevel er det vel ikke å ta for hardt i, når jeg sier at bare et fåtall av oss bommer så til de grader som Dulsberg og heroinkameratene hans.

Hvordan var det mulig? Det var mulig fordi firmaet ikke tok feil i det hele tatt når det gjaldt heroinens salgspotensial. Pasientene ble fort glade i dette medikamentet. Det var nesten så man gikk og gledet seg til neste halsinfeksjon. Og da som nå, hastet det for store og små firmaer med å fylle opp pengesekken. Likevel er det ingen grunn til å tro at EF Bayer ante noe om hvor galt dette skulle komme til å gå. Før den ble sluppet ut på markedet, var heroinen blitt nøye kontrollert av professor Heinrich Dreser ved universitetet i Göttingen en kapasitet innen datidens farmakologi. Han prøvde ut stoffet på ulike dyrearter, senere også på pasienter. Han var heller ikke snauere enn at han også behandlet sitt eget halsonde eller nysgjerrighet. Stein og fornøyd sendte han millioner av mennesker ut i elendigheten. Det er imidlertid lite sannsynlig at han selv fikk med seg fruktene av denne vesle «glippen».

Heroin ble lenge regnet som nettopp den vidundermedisinen som EF Bayer påsto at den var. Snart ble den ikke bare brukt mot hals- og luftveissykdommer, men også mot influensa, hjertelidelser og multippel sklerose. Tamponger dyppet i heroinoppløsning ble også benyttet mot underlivsplager hos kvinner. Heroinen ble som poteten den kunne brukes til nesten alt.

Det var i det hele tatt bare en eneste liten hake ved heroin som medisin: Den kurerte ikke noe som helst. Det fikk imidlertid lite og ingenting å si for populariteten. Mellom 1899 og 1915 produserte EF Bayer et tonn heroin årlig.

Og andre farmakologiske bedrifter kastet seg naturligvis på bølgen. I 1922 var den samlede produksjonen i Tyskland kommet opp på tre tonn. Høydepunktet nådde man imidlertid ikke før i tidsrommet 1925 til 1930. Da var produksjonen på 34 tonn, mens man «bare» kunne føre medisinsk belegg for bruken av ti av disse tonnene. 24 tonn heroin inn i dimman! Det var der og da det hele skvatt av skaftet. I 1930 kunne Opiumskommisjonen slå fast at flere av de tyske farmasøytfirmaene var delaktig i illegal omsetning av bedøvelsesmidler. Men så sent som 1959 ble heroin omtalt som «hoste- og smertedempende middel». Og ikke før i 1971 kom totalforbudet mot omsetning og bruk. Det var det året Tyskland fikk sine første junkies.

Hvorfor jeg har begått dette vesle jubileumsskrivet? Jeg tror det er fordi jeg kom til å lese en artikkel i avisen her forleden. Amerikanerne vil i løpet av året slippe et nytt vidundermiddel mot smerte. Det skal være snakk om litt av en revolusjon, for stoffet er helt uten bivirkninger. Ekspertene regner med en profitt som langt overgår pengemaskinen Viagra. Det høres greit ut, ikke sant? (...)

(Anm: Det nye vidundermidlet, Vioxx, ble forøvrig godkjent i mai 1999.)

(Anm: Acetylsalisylsyre (Acetylsalicylic Acid). Stoffet brukes mot smerter og feber og finnes under flere varemerkebeskyttede navn, blant annet Dispril, Aspirin og Globoid.(no.wikipedia.org).)

(Anm: Heroin deaths in US 'quadrupled from 2000 through 2013' (medicalnewstoday.com 5.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Heroin, Opioid Addiction Crisis: Where to Lay Blame? —Lawmakers disagree on source of problem, but agree solutions necessary. (medpagetoday.com 2.2.2016).)

(Anm: Combining heroin and commonly prescribed non-opioid pain killers leads to a significant rise in overdose deaths. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

- Neonatalt abstinenssyndrom blant nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering.

(Anm: Neonatalt abstinenssyndrom blant nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering BAKGRUNN De siste årene har bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under graviditet skapt mye debatt i aktuelle fagmiljøer. En hyppig forekommende konsekvens av slik behandling er neonatalt abstinenssyndrom hos det nyfødte barnet. Formålet med studien var å undersøke om oppfølgingen av de nyfødte barna ble gjort i tråd med nasjonale anbefalinger. FORTOLKNING Sentrale punkter i håndtering av nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering ble praktisert likt og i tråd med nasjonale anbefalinger. Samtidig avdekket vi ulikheter mellom sykehusene som til sammen utgjør et forbedringspotensial i behandlingen av en sårbar pasientgruppe. Tidsskr Nor Legeforen 2021 Publisert: 11. januar 2021.)

- Over 12.000 pasienter har vært innom LAR-systemet. Hvorfor har ikke overdosetallene falt?

(Anm: Over 12.000 pasienter har vært innom LAR-systemet. Hvorfor har ikke overdosetallene falt? Ole Røgeberg, seniorforsker, Frischsenteret. Daniel BergsvikForsker, Folkehelseinstituttet. Vi anslår at LAR-programmet førte til 100 færre overdosedødsfall, som er 30 prosent færre enn vi ville hatt uten LAR, skriver kronikkforfatterne. Ny forskning viser at LAR har reddet mange liv. Ideen om å gi heroinavhengige kontrollert tilgang på opioider er gammel. Tanken var å stabilisere livssituasjonen til avhengige og redusere dødelighet og kriminalitet. Den moderne substitusjonsbehandlingen spores gjerne til USAs metadon-klinikker på 1960- og 1970-tallet. I Norge foreskrev enkelte leger metadon frem til et forbud i 1976. (…) 100 færre overdosedødsfall I et nytt forskningsarbeid i fagtidsskriftet Addiction forklarer vi nå paradokset: Når flere i et fødselskull får plass i LAR, ser vi at færre i dette kullet dør i etterkant – LAR senker overdosetallene. Men samtidig er det stadig flere som har vokst opp etter at heroinen kom til Norge på 1970-tallet. Dette har ført til stadig flere fødselskull med heroinbrukere, noe som trekker i retning av flere dødsfall – men nå fordelt over flere aldersgrupper. (aftenposten.no 22.11.2021).)

(Anm: Rogeberg O, Bergsvik D, Clausen T. Opioid overdose deaths and the expansion of opioid agonist treatment: A population-based prospective cohort study. Addiction. 2021 Nov 5.) 

- Langvarig opioidbruk hos pasienter som lider av respiratoriske sykdommer. (- 80 % av heroinbrukerne i USA er antatt å ha en historie med misbruk av reseptbelagte opioider som oksykodon (oxycodone).) (- I 2017 døde nesten 20 000 amerikanere som følge av overdosering av slike legemidler.)

(Anm: Long-term opioid use among respiratory patients. In August, 2017, the Trump administration's commission on the opioid crisis in the USA delivered its interim report. The report included some stern words for the medical profession::“Since 1999, the number of opioid overdoses in America have quadrupled”, noted the authors. (…) 80% of heroin users in the USA are thought to have a history of misusing prescription opioids such as oxycodone. In 2015, 2 million Americans were estimated to have opioid use disorders stemming from prescription opioids. In 2017, almost 20 000 Americans died as a result of overdosing on such drugs. The Lancet Respiratory Medicine 2018;6(11):P817 (November 01, 2018).)

- På innsiden av opioidkrisen i USA. (- Amerikanske myndigheter estimerer at 40 prosent av overdosedødsfallene etter bruk av opioider i USA kommer som følge av opioider skrevet ut på resept.) (- Amerikanske myndigheter estimerer at 40 prosent av overdosedødsfallene etter bruk av opioider i USA kommer som følge av opioider skrevet ut på resept.) (- gjennomsnitt dør 130 amerikanere hver dag av overdose, ifølge Center for Desease Control and Prevention.) (- I fjor kostet opioidepidemien USA 696 milliarder dollar. De siste fire åra har den kostet landet 2,5 billioner dollar, ifølge estimater fra Det hvite hus.)

(Anm: På innsiden av opioidkrisen i USA. MARTINSBURG, WEST VIRGINIA (NRK): Det finnes knapt noen som ikke er berørt av narko-krisen i det lille samfunnet i en av de hardest rammede delstatene i USA. NRK besøkte en familie der tre generasjoner har blitt avhengige. (…) Hver dag dør 130 amerikanere av overdoser I gjennomsnitt dør 130 amerikanere hver dag av overdose, ifølge Center for Desease Control and Prevention. Her kjenner alle noen om er berørte av opioidkrisen. (…) Amerikanske myndigheter estimerer at 40 prosent av overdosedødsfallene etter bruk av opioider i USA kommer som følge av opioider skrevet ut på resept. Moren til Dawn tar kun medisin som er skrevet ut av legen. (…) – Jeg har aldri selvmedisinert meg, forklarer Catherine Shepard. Men hun innrømmer at også hun er avhengig av medisinen hun får skrevet ut. – Jeg er avhengig. Hvis jeg ikke tar medisinen min så går jeg gjennom et helvete, erkjenner hun etter en høylytt diskusjon. I fjor kostet opioidepidemien USA 696 milliarder dollar. De siste fire åra har den kostet landet 2,5 billioner dollar, ifølge estimater fra Det hvite hus. (nrk.no 5.1.2020).)

- Forsker frykter overdoser på statlig heroin. Professor og ved Senter for rus- og avhengighetsforskning frykter at regjeringens assisterte heroinbehandling vil føre til overdoser.

(Anm: Forsker frykter overdoser på statlig heroin. Professor og ved Senter for rus- og avhengighetsforskning frykter at regjeringens assisterte heroinbehandling vil føre til overdoser. – Det er flere alvorlige utilsiktede hendelser knyttet til stoffet. Injisering løper risikoen for overdoser og infeksjoner. Å behandle med heroininjeksjon to til tre ganger om dagen, gir pasientene i mindre grad muligheten til å komme i en god rehabiliteringssituasjon, sier Thomas Clausen til Aftenposten starte i 2020 eller 2021. – Kostnadsmessig er det et spørsmål om man skal prioritere heroinassistert behandling for 200–300 mennesker, eller forbedre dagens legemiddelassisterte behandling og få til et bedre løp for flere rusmisbrukere, sier Clausen. Det er Helsedirektoratet som skal foreslå hvem som skal få den statlige heroinen, og hvordan. (forskning.no 13.8.2018).)

- Kvisemedisiner krever bruk av prevensjon - det gjør ikke LAR.

(Anm: Kvisemedisiner krever bruk av prevensjon - det gjør ikke LAR. Flere ulike medisiner krever at pasienten ­bruker prevensjon. ­Allmennlegene mener det samme må gjelde rusavhengige som starter i legemiddel­assistert rehabilitering (LAR). Lørdag skrev Aftenposten om forslaget til nye retningslinjer for kvinner som skal starte med legemiddelassistert behandling mot avhengighet av heroin og morfin. Forslaget er omstridt. Striden står om det skal være frivillig for kvinner som begynner med metadon å bruke prevensjon. Det mener Helsedirektoratet. Barneombudet, barnelegene og sykepleierne er sterkt uenig. (…) - Tunge, faglige råd Guri Spilhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), uttalte at det ikke er noe krav om langtidsvirkende prevensjon i retningslinjer for andre pasienter som er avhengige av legemidler som kan være potensielt skadelige for ufødte barn. Flere leger har kontaktet Aftenposten og påpekt at dette ikke er riktig: Enkelte legemidler som er forbundet med høy risiko for fosterskader, er pålagt forebyggende tiltak, som graviditetsforebyggende program. Det gjelder tre legemiddelgrupper på det norske markedet som brukes mot epilepsi og bipolar lidelse, alvorlig akne (kviser) og ved enkelte kreftformer. For slike legemidler kreves det at legen må passe på at kvinnen bruker sikker prevensjon i løpet av behandlingstiden. Et eventuelt svangerskap må planlegges i samråd med legen, slik at annen behandling kan starte før kvinnen blir gravid. - Hvorfor skal det gjelde andre regler for disse pasientene enn for LAR-kvinnene, Spilhaug? - Jeg uttalte meg om Helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinje. Den gir veldig tunge, faglige råd. Det er noe helt annet enn andre medisinske veiledere. - Å unngå skade må være en plikt Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), mener prevensjon bør være en forutsetning for kvinner som mottar LAR-behandling. (aftenposten.no 6.6.2019).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Barn som blir påvirket av heroin i mors mage, får adferdsproblemer og gjør det dårligere på skolen. (- Ifølge forskeren vet man ikke om opioider som metadon, buprenorfin (Subutex), morfin og heroin gir forskjeller i senskader på barna. De to første er legemidler som blir brukt i LAR-behandlingen.)

Barn som blir påvirket av heroin i mors mage, får adferdsproblemer og gjør det dårligere på skolen
aftenposten.no 23.9.2016
En unik, norsk studie har testet 50 rusutsatte barn gjennom 20 år. Dette er hva de fant.

  • Barna har gjennomsnittlig større problemer med mentale evner, adferd, følelser og konsentrasjon enn andre barn og unge.
  • Spennet mellom dem er stort – noen klarer seg utmerket, andre veldig dårlig.
  • Problemene øker mest fra fireårsalder og frem til tidlig skolealder.
  • Forskerne finner forskjeller i hjernen mellom rusutsatte barn og andre barn.

Utsatt for mors rusmisbruk
Dette er de viktigste funnene forskerne har kommet frem til i et norsk forskningsprosjekt som har fulgt utviklingen til barn som blir utsatt for mors heroin- eller blandingsmisbruk i svangerskapet. Barna har vært testet fra spedbarnsperioden og opp til ung voksen alder.

Prosjektet har fra starten vært tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Aline spedbarnssenter, og er ett av flere prosjekter ved Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, utpekt som verdensledende forskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. (…)

Hjernescanningene rundt 11-årsalderen viser ingen unormal hjerneutvikling hos risikobarna.

Men det finnes noen forskjeller i enkeltområder av hjernen. I snitt hadde de noe mindre volum og tynnere hjernebark sammenlignet med kontrollgruppen. (…)

Ifølge forskeren vet man ikke om opioider som metadon, buprenorfin (Subutex), morfin og heroin gir forskjeller i senskader på barna. De to første er legemidler som blir brukt i LAR-behandlingen.

– Det er bare dyrestudier som kan si noe om en klar årsakssammenheng, og de viser at alle disse stoffene kan ha konsekvenser for hjerneutviklingen, sier han. (…)

(Anm: Babies with drug withdrawal syndrome more likely to be readmitted (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

- Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. (- Disse reduksjonene har gitt dramatiske forbedringer av tilstanden i norske innsjøer og vassdrag.)

(Anm: Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. I ny retningslinje for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog. (…) Multiresistente bakterier og reisevirksomhet Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017. (helsedirektoratet.no 17.9.2019).)

- Omsettes for 400 milliarder kroner (- 100 000 dødsfall pr. år)

Heroinen flommer inn til Oslo
aftenposten.no 21.3.2013
På ni uker har Oslo-politiet og Tollvesenet beslaglagt nærmere 35 kilo heroinholdig pulver. Gateverdi: Cirka 35 millioner kroner.

Onsdag 12. desember i fjor: En tyskregistrert bil med en tysk kurer på vei til Oslo stoppes av tollerne på Svinesund. I bilen har han ti kilo heroin.

Kureren på 53 år pågripes, og i et samarbeid med seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt avdekkes det politiet mener er mottagerapparatet, på noen
adresser i Oslo.

En person av albansk opprinnelse og en person av afghansk opprinnelse, begge i 20-årene, blir pågrepet. Ikke lenge etterpå avdekker politiets etterforskning ytterligere fire kilo heroin lagret på adressen til én av de to.

Dette er bare starten. Det skal beslaglegges mye mer heroin. (...)

Årlig heroinforbruk i Norge: 1500 kilo Beslaglagt av myndighetene i fjor: 45 kilo (...)

(Anm: 50 % av kvinnelige metadonpasienter startet med reseptbelagte smertestillende. (50% of female methadone patients started with prescription painkillers.) (medicalnewstoday.com 10.11.2015).)

(Anm: Rusproblem blant eldre. Bruk og misbruk av alkohol og reseptbelagte legemidler er et økende problem blant eldre. Bruk, misbruk eller feilbruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre vil komme til å utgjøre en stor folkehelseutfordring, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 2.8.2016).)

(Anm: Reseptbelagt misbruk av legemidler i Europa er et større problem enn tidligere antatt. (Prescription drug abuse in Europe is a bigger problem than previously thought.) (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Opioider linket til dødsfall annet enn overdoser, ifølge studie. CHICAGO (AP) — Utilsiktede overdoser er ikke den eneste dødelig risiko ved bruk av kraftige reseptbelagte smertestillende — legemidlene kan også bidra til hjerterelaterte dødsfall og andre dødsfall, antyder ny forskning. (Opioids Linked with Deaths Other than Overdoses, Study Says. CHICAGO (AP) — Accidental overdoses aren't the only deadly risk from using powerful prescription painkillers — the drugs may also contribute to heart-related deaths and other fatalities, new research suggests. (pharmapro.com 15.6.2016).)

(Anm: Chronic opioid use risks increase with knee surgery, cesarean. The study, published in JAMA Internal Medicine, was led by Dr. Eric Sun and co-authored by Prof. Beth Darnall, from the Stanford University School of Medicine in California. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prescription painkillers became more affordable and available in the mid-1990s. Since then, drug overdose rates in the U.S. have more than tripled. Every day, 78 Americans die from an opioid overdose. (medicalnewstoday.com 11.7.2016).)

(Anm: - 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke) (medpagetoday.com 1.7.2014).)

(Anm: -  NYU-studie finner at 75 prosent (3/4) av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider. (medpagetoday.com 4.12.2015).)

(Anm: Most teens who misuse prescription stimulants say they use other people's medication. Using someone else's medication is the most common form of prescription stimulant misuse among adolescents, according to a University of Florida Health study, which found that 88 percent of teens who used the drugs non-medically in the past 30 days said they had obtained the medications from someone else. (medicalnewstoday.com 4.3.2016).)

(Anm: Reklame for legemidler kan bli krevd å zoome inn på sideeffekter (bivirkninger) (ap.google.com 16.5.2008).)

(Anm: Age concern in largest ever study of heroin user deaths (medicalnewstoday.com 28.1.2015).)

(Anm: In heroin fight, White House will push treatment (medpagetoday.com 16.8.2015).)

(Anm: Heroin deaths increase by two thirds in two years, UK figures show. BMJ 2015;351:h4754 (Published 04 September 2015).)

(Anm: Heroin: Facts, Effects and Health Risks. Heroin is an illegal, highly addictive opiate drug derived from morphine, a naturally occurring substance extracted from the opium poppy plant. (medicalnewstoday.com 11.16.2015).)

- Rapporten dokumenterer hvord an heroin utgjør et marked verdt opp mot 400 milliarder kroner pr. år, brukes av 15 millioner og fører til 100 000 dødsfall pr. år.

15 millioner bruker heroin
aftenposten.no 9.11.2009
Omsettes for mer enn 400 milliarder kroner

Kriminalitet, korrupsjon, avhengighet, hiv og enorme helseskader. Opiumproduksjonen i Afghanistan får stadig større og mer alvorlige konsekvenser.

For første gang er det lagt frem en konsekvensanalyse av opiumproduksjonen, utført av FNs kontor for narkotika og kriminalitet. 900 tonn opium og 375 tonn heroin påvirker både helse og sikkerhet i landene langs transportrutene.

Rapporten dokumenterer hvordan heroin utgjør et marked verdt opp mot 400 milliarder kroner pr. år, brukes av 15 millioner og fører til 100 000 dødsfall pr. år. (...)

(Anm: – Mange fikk sjokk da jeg fortalte at jeg var heroinavhengig. Lise (50) ble smittet av en alvorlig leversykdom da hun satte sin første heroinsprøyte som femtenåring. Nå, nesten fire tiår senere, får hun endelig behandling. (…) Jeg var og er ekstremt slapp i perioder. Det er slitsomt å løfte beina for å gå i trapper. Jeg får temperatursvingninger, svetting og hodepine. I tillegg er jeg plaget med kløe, utslett og at jeg fryser mye, sier hun. Symptomene skyldes leversykdommen hepatitt C. Den fikk hun da hun satte sin første heroinsprøyte på en tur til København som 15-åring. Sprøyten var brukt og full av smitte. Hepatitt C kan gi skrumplever, leversvikt og leverkreft. (nrk.no 15.1.2017).)

- Heroin og medisin

Heroin og medisin
Leder
morgenbladet.no 13.10.2006
Norsk narkotikapolitikk preges av institusjonalisert dobbeltmoral.

Paradoksene står i kø: Det er forbudt å besitte og bruke heroin, men er du registrert sprøytenarkoman kan du gå inn i et rom i Oslo sentrum og sette et skudd. Omsetning straffes med strenge straffer, men stoffsalg for hundretusener pågår daglig i en gate i hovedstaden. Staten gir ut metadon og subutex, men bruker store ressurser på å bekjempe bruk av beslektede stoffer (som heroin og morfin). Med alle paradoksene bærer narkotikapolitikken preg av et sammenlappet kompromiss. (...)

Metadon er også en forferdelig gift. Tilbakemeldinger tyder på at stoffet kan fungere som kjemisk lobotomering – det tar bort menneskers følelsesliv. Det er svært vanedannende, og en behandling som ikke passer alle. Hva om noen langtidsnarkomane isteden fikk tilbud om en medisin som ga dem det "kicket" de faktisk trakter etter? En medisin som var så attraktiv, at de ville velge den, istedenfor ulovlige stoffer? En medisin som kunne gjøre de kriminelle nettverkene overflødige? Hva om de kunne få denne medisinen fra staten, istedenfor å tigge, prostituere seg, eller gjøre seg kriminelle? En mulig medisin kunne være diacetylmorfin, som ble fremstilt på Bayer-laboratoriet i Tyskland, og som tidlig på 1900-tallet ble solgt som medisin over hele Europa. Problemet med denne medisinen, er at den også er kjent under navnet heroin. (...)

- Heroinet tok bort alle følelser.

(Anm: Store gutter gråter også: - Heroinet tok bort alle følelser. Trond Henriksen (51) rusa bort overgrep og dårlig sjøltillit i over tretti år. Det var først i fengselet han lærte seg orda han trengte for å snakke om det. (dn.no 11.9.2017).)

(Anm: Vil blokkere heroinrus med immunterapi (fhi.no 18.12.2014).)

(Anm: HIV infection likely worsened by occasional heroin use. (medicalnewstoday.com 20.12.2014).)

(Anm: Flere tilfeller av botulisme i Oslos heroinmiljø. Folkehelseinstituttet har registrert to nye tilfeller av botulisme blant heroinbrukere i Oslo. Åtte personer i hovedstaden er nå smittet av sykdommen. (osloby.no 10.2.2015).)

(Anm: Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området. (fhi.no 19.2.2015).)

(Anm: Norsk ruspolitikk er helt av sporet. Norge lytter ikke til erfaringen fra EU-landene, som vi avgir statistikk til. Vi kjører vårt eget løp. (aftenposten.no 27.4.2015).)

- Første gang Rune prøvde heroin, var det som om alt falt på plass. Han hadde ingen bekymringer, det var ingenting som plaget ham. Det var moro helt frem til han hadde solgt alt han eide og sto på bar bakke. Det tok bare 14 dager i hans tilfelle. – Å bli hektet på heroin er ikke noe jeg unner min verste fiende, sier Rune i dag.

(Anm: Heroinavhengige Rune Engebretsen (50) beskriver seg selv som «en kasteball i systemet i 30 år». I en ny gjennomgang av rusomsorgen i Oslo trekkes manglende samhandling mellom aktørene frem som den største svakheten. Første gang Rune prøvde heroin, var det som om alt falt på plass. Han hadde ingen bekymringer, det var ingenting som plaget ham. Det var moro helt frem til han hadde solgt alt han eide og sto på bar bakke. Det tok bare 14 dager i hans tilfelle. – Å bli hektet på heroin er ikke noe jeg unner min verste fiende, sier Rune i dag. (aftenposten.no 9.9.2017).)

- I Norge er noen av overdosedødsfallene i virkeligheten personer med høyt alkoholbruk og bruk av antidepressiva og kodeinholdige smertestillendemidler

Fakta og feil om overdoser
Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)
dagensmedisin.no 30.9.2013
Vi må ta alvorlig at det er et høyt overdosenivå i Norge, slik det også er i de landene «det er naturlig å sammenligne oss mest med». Men det er et feilspor å se etter årsaken til at Norge er en «versting». (...)

Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) advarer selv mot for enkle sammenligninger mellom land. Noen land bruker politiets tellinger. Andre bruker legenes dødsmeldinger. Noen land har godt nasjonalt dødsårsaksregister. Andre har det ikke. Det er for eksempel beregnet at Frankrike har en underrapportering på mellom 30 og 50 prosent. (...)

En del av de landene som tilsynelatende har lav dødelighet av overdoser, har en høy total dødelighet i de samme gruppene. Begrepet overdoser, forgiftningsdødsfall knyttet til rusmisbruk, brukes dessuten forskjellig. I Norge er noen av overdosedødsfallene i virkeligheten personer med høyt alkoholbruk og bruk av antidepressiva og kodeinholdige smertestillendemidler. (...)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Varme ved veis ende. Kay-Morten fikk kort tid igjen å leve da nyrene ble ødelagt av heroin.

(Anm: Varme ved veis ende. Kay-Morten fikk kort tid igjen å leve da nyrene ble ødelagt av heroin. På Gatehospitalet blir de siste dagene litt bedre. Kay-Morten merket faresignalene med én gang. Det vanligvis flytende stoffet i sprøytepumpen ble stivt og tykt som kalk, det var så vidt han fikk presset det gjennom nålen og inn i kroppen. Så kom smertene, som om noen vred kniver rundt i nyrene hans. På sykehuset konstaterte de nyresvikt. Starten på slutten. Nyresvikt går fra stadium én til fem, og i dag – syv år senere – har Kay-Morten nådd endestasjonen med kort levetid igjen. Han er ikke redd for å dø, sier han, men det hadde jo vært greit å slippe smerter og få dø på et sted der folk bryr seg. Som her, på Frelsesarmeens Gatehospital, bak en anonym murfasade nederst på Tøyen i Oslo. Her får mennesker med alvorlig ruslidelse tilrettelagt sykehusbehandling og medisinsk døgnpleie. Men også så mye mer. (aftenposten.no 20.4.2022).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

- Siden 2001 er antallet overdosedødsfall i Norge på vei nedover. Dette gjelder særlig dødsfall knyttet til heroinbruk, mens dødsfall knyttet til ulike reseptbelagte opioider – oftest sammen med benzodiazepiner og/eller alkohol, ev. antidepressiver – ikke minker (2).

Norge på overdosetoppen?
LEDER
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1624 (6.10.2015)
Om vi ikke kan fjerne grunnlidelsen helt, er det likevel meningsfullt og riktig å lindre. Dette må også gjelde ved rusbrukslidelser. (…)

Vanskene ved statistikken er mange. I noen land telles først og fremst døde funnet på offentlig sted. Diagnosebruken varierer ofte betydelig, spesielt ved dødsfall i hjemmet. I ganske mange land brukes koden for «ukjent årsak» ofte – uten rettslig obduksjon. Enkelte land har høy mortalitet på grunn av aids og hepatitt C-virus, en slags konkurrerende mortalitet blant stoffbrukere. Justerer man for disse vanskene, endres rangeringen vesentlig (1) . Siden 2001 er antallet overdosedødsfall i Norge på vei nedover. Dette gjelder særlig dødsfall knyttet til heroinbruk, mens dødsfall knyttet til ulike reseptbelagte opioider – oftest sammen med benzodiazepiner og/eller alkohol, ev. antidepressiver – ikke minker (2). (…)

- Reseptbelagte legemidler: lovlige og dødelige

Prescription drugs: legal and lethal (Reseptbelagte legemidler: lovlige og dødelige)
timesonline.co.uk 24.2.2008 (The Sunday Times)
Glem heroin og kokain. De farlige substanser som tar liv og sinn fra stjernene er reseptbelagte smertestillende og en ny klasse lykkepiller som legene deler ut i millioner. (Forget heroin and cocaine. The dangerous drugs claiming the lives and minds of the stars are prescription painkillers and a new class of happy pills that doctors are handing out by the million)

What finally killed Heath Ledger wasn’t heroin or cocaine. Despite his well-publicised problems with illegal hard drugs in the past, the potentially lethal compounds found in the Manhattan apartment of the 28-year-old Hollywood actor after his death in January had all been legally prescribed. Just another victim of the American private-health system, you might think, the prescription-on-demand culture that wiped out Elvis Presley and Marilyn Monroe. Not our problem. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (...) Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.) (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Related Editorial (Relatert lederartikkel). Bivirkninger av antipsykotika (Adverse Effects of Antipsychotic Medications) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 24.5.2021).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments. (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (...) Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt. (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

- Legen min skrev ut en resept på OxyContin og sa at jeg skulle ta det så lenge jeg hadde vondt. Han sa ingenting om at jeg kunne bli avhengig.

«Å, shit, jeg er blitt avhengig. Hva gjør jeg nå?»
aftenposten.no 20.9.2015
(LAWRENCEVILLE, VIRGINIA/Aftenposten): Antallet heroinoverdoser i USA har tredoblet seg siden 2010. Mye av det skyldes leger som villig vekk skriver ut resepter på avhengighetsdannende opiater. En av dem som ble hektet er Kevin Blythe (30).

Kevin Blythe (30) var 14 år gammel da han fikk OxyContin (legemiddel som inneholder opium) av legen sin for å lindre en vond rygg. Tre år senere måtte han slutte på skolen fordi han var heroinavhengig. Nå prøver han å få livet tilbake på rett kjøl. (…)

- Jeg var 14 og fikk konstatert skiveprolaps. Legen min skrev ut en resept på OxyContin og sa at jeg skulle ta det så lenge jeg hadde vondt. Han sa ingenting om at jeg kunne bli avhengig. Både moren min og jeg tenkte at det ikke var noen grunn til ikke å stole på ham. Han var jo legen vår, sier Blythe. (…)

Dr. Oz: – Tenker ikke på avhengighet
Men hva med legene som skriver ut resepter på disse medisinene? Selskapet som produserer OxyContin, Purdue, ble i 2007 ilagt en bot på over 600 millioner dollar (nærmere fem milliarder kroner) for å ha solgt inn medisinen som mindre avhengighetsskapende enn den er.

Selskapet har også fått svært mye kritikk for å ha brukt et stort millionbeløp på å overtale leger i USA til å skrive ut stadig mer av stoffet.

Siden 1995, da OxyContin ble lansert, har Purdue håvet inn 35 milliarder dollar på salget av stoffet, ifølge magasinet Forbes. Sackler-familien, som eier selskapet, er nå gode for over 14 milliarder dollar – over 110 milliarder kroner.

Og legene? Vi spurte hjertelegen Mehmet Oz, USAs kanskje mest kjente TV-lege, som nylig har viet flere episoder av programmet sitt, «Dr. Oz», til heroinepidemien.

- Jeg ble sjokkert da jeg lærte hvor avhengighetsdannende OxyContin faktisk er. Jeg visste ikke at man kunne bli avhengig etter to uker. Hvis noen kommer til meg med sterke smerter, har jeg en plikt til å gjøre det jeg kan for å lindre de smertene. Jeg tenker ikke på hva som skjer en måned senere, når smerten har opphørt og du sitter med et avhengighetsproblem, innrømmer han.

Hør intervjuet her: (…)

Dr. Oz er glad for at Obama-administrasjonen nå tar problemet seriøst.

- Jeg er veldig glad for at de nå skifter oppmerksomheten vekk fra straff og over på behandling. Folk som er avhengige trenger hjelp til å komme seg ut av det. Det er ikke lett, og de færreste klarer det alene, sier han. (…)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Long-term brain changes persist years after drug abuse and recovery (…) Now new research shows that alterations persist in long-term abstinent heroin-depended individuals as well. Through the use of functional magnetic resonance imaging, investigators analyzed the brains of 30 heroin-addicted individuals after a long period of abstinence (more than 3 years) and compared the results with those of 30 healthy controls. (medicalnewstoday.com 18.8.2015).)

(Anm: Abnormal resting-state functional connectivity of the nucleus accumbens in multi-year abstinent heroin addicts. Journal of Neuroscience Research 2015 (Article first published online: 17 AUG 2015).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Misbruk av reseptbelagte smertestillende preparater er høyere enn for heroin i Kanada

Prescription Painkillers Top Heroin as Drugs of Abuse in Canada (Misbruk av reseptbelagte smertestillende preparater er høyere enn for heroin i Kanada)
healthfinder.gov 24.11.2006
Many users are getting them from contacts within medical system, study finds

-- Heroin use in Canada has declined, and prescription opioids such as morphine, OxyContin or Dilaudid now make up the biggest share of illicit opioid use, note researchers in the current Canadian Medical Association Journal. (...)

They noted that people who use prescription opioids illegally usually obtain the drugs directly or indirectly (i.e., through partners or friends) from sources within the medical system. Changes may be needed in the way that opioid addiction treatment programs are managed, the researchers suggested.

The study was prompted by reports of substantial increases in prescription opioid abuse in Canada. (...)

(Anm: Changes in illicit opioid use across Canada. CMAJ 2006;175 (11) (November 21).)

(Anm: Heroin use spikes among whites who abuse prescription painkillers (medicalnewstoday.com 30.4.2015).)

- Misbruk av smertestillende øker ifølge studie risikoen for heroinbruk

Abuse of Painkillers Raises Risk of Heroin Use: Study (Misbruk av smertestillende øker ifølge studie risikoen for heroinbruk)
health.usnews.com 22.8.2013
People who used prescription drugs illegally were 19 times more likely to move to heroin

THURSDAY, Aug. 22 (HealthDay News) -- Illegal use of prescription pain drugs increases a person's risk of becoming a heroin user, a U.S. government report suggests.

The researchers found that Americans aged 12 to 49 who had used prescription pain relievers illegally were 19 times more likely to have started using heroin within the past year than other people in that age group.

Nearly 80 percent of people who recently started using heroin had previously used prescription pain relievers illegally, the U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration report added.

It also noted, however, that only 3.6 percent of people who had illegally used prescription pain medicines started using heroin within five years.

"Prescription pain relievers, when used properly for their intended purpose, can be of enormous benefit to patients, but their nonmedical use can lead to addiction, serious physical harm and even death," Dr. Peter Delany, director of SAMHSA's Center for Behavioral Health Statistics and Quality, said in an agency news release.

"This report shows that it can also greatly increase an individual's risk of turning to heroin use -- thus adding a new dimension of potential harm," Delany said. (...)

(Anm: Heroin use spikes among whites who abuse prescription painkillers (medicalnewstoday.com 30.4.2015).)

- Misbruk av reseptbelagte smertestillende legemidler øker forbruket av heroin blant hvite i forstedene

Author Insights: Driven by Prescription Drug Abuse, Heroin Use Increases Among Suburban, Rural Whites
JAMA 2014 (May 29, 2014)
The face of heroin use in the United States is changing. A study published in JAMA Psychiatry this week found that compared with previous generations of heroin users, newer initiates are more likely to be older, to be white, to live in nonurban areas, and to have previously abused prescription painkillers.

Anecdotal reports from law enforcement and substance abuse treatment professionals have long suggested that many individuals who become addicted to prescription painkillers eventually move on to heroin when it becomes too difficult or expensive to access prescription opioids. Recent data from the Substance Abuse and Mental Health Administration support this anecdotal evidence. (...)

(Anm: Pain Medication Abuse Likely Driving Heroin Resurgence. JAMA Psychiatry 2014 (February 3, 2014).)

(Anm: The Changing Face of Heroin Use in the United States A Retrospective Analysis of the Past 50 Years JAMA Psychiatry 2014 (Published online May 28, 2014).)

- 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider (- Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke)

Opioid, Heroin Deaths Continue to Climb (Opioid, heroindødsfall fortsetter å øke)
medpagetoday.com 1.7.2014
Overdose deaths from both prescription opioids and heroin continued to rise in 2011, the most recent year for which data were available, according to the CDC.

While prescription opioid deaths followed a more than decade-long trend and increased about 2% to 16,917, heroin deaths jumped by 44% -- from 3,036 in 2010 to 4,397.

Officials with the CDC said the increase in heroin deaths may be partly due to users having less access to prescription opioids and switching to the illicit drug.

Leonard Paulozzi, MD, MPH, lege og forsker ved CDC i Atlanta, opplyste at omtrent 75 % av heroinbrukerne sier de startet med reseptbelagte opioider. (Leonard Paulozzi, MD, MPH, a physician and researcher with the CDC in Atlanta, said about 75% of heroin users say they started out by using prescription opioids.)

"People might have turned to heroin," Paulozzi told the Milwaukee Journal Sentinel and MedPage Today. (...)

(Anm: Opioider (N02A) - Felleskatalogen (felleskatalogen.no).)

(Anm: Opioider. Stoffer som virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet. Disse kan enten være stoffer forekommende i opium (morfin med flere), syntetisk fremstilt fra disse (kodein med flere) eller naturlig forekommende i kroppen (endorfiner). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opium somniferum. I opium finnes en rekke alkaloider, de viktigste er kodein, morfin og papaverin. Opium brukes som rusmiddel i form av røykeopium, og har da omtrent samme virkning som morfin. Innen moderne farmakoterapi har ikke opium lenger noen praktisk anvendelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Opioid (av «opium» og «-oid», 'liknande') er ei felles nemning på ulike stoff som likner morfin, eit stoff utvunne frå opium, i verkemåte. Dette kan vera stoff som kjem frå opiumsvalmuen (opiat), eller kunstig framstilte stoff med ein tilsvarande verknad. Omgrepet omfattar fleire, men ikkje alle, opiat, syntetiske stoff som fentanyl, ketobemidon og metadon, og endorfin, som er naturleg danna i kroppen.[1] (no.wikipedia.org).)

(Anm: Opioids are substances that act on opioid receptors to produce morphine-like effects.[2] Medically they are primarily used for pain relief, including anesthesia.[3] Other medical uses include suppression of diarrhea, treating opioid use disorder, reversing opioid overdose, suppressing cough, and suppressing opioid induced constipation.[3] Extremely potent opioids such as carfentanil are only approved for veterinary use.[4] Opioids are also frequently used non-medically for their euphoric effects or to prevent withdrawal.[5](en.wikipedia.org).)

(Anm: Opioid epidemic. The opioid epidemic or opioid crisis is the rapid increase in the use of prescription and non-prescription opioid drugs in the United States and Canada in the 2010s. Opioids are a diverse class of moderately strong painkillers, including oxycodone (commonly sold under the trade names OxyContin and Percocet), hydrocodone (Vicodin), and a very strong painkiller, fentanyl, which is synthesized to resemble other opiates such as opium-derived morphine and heroin. The potency and availability of these substances, despite their high risk of addiction and overdose, have made them popular both as formal medical treatments and as recreational drugs. Due to their sedative effects on the part of the brain which regulates breathing, opioids in high doses present the potential for respiratory depression, and may cause respiratory failure and death.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydrocodone/paracetamol, also known as hydrocodone/acetaminophen or hydrocodone/APAP and marketed under the trade name Vicodin among others, is the combination of an opioid pain medication, hydrocodone, with paracetamol (acetaminophen). It is used as a prescription drug to relieve moderate to severe pain.[1] It exists in tablet, elixir and solution in various strengths for oral administration.[1] It can be addictive and is easy to overdose on.[2]  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bevis mangler på effektiviteten av opioider ved behandling av langvarige kroniske smerter (Evidence lacking for the effectiveness of opioid drugs in the treatment of long-term chronic pain) (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: Opioid and heroin crisis triggered by doctors overprescribing painkillers (medicalnewstoday.com 9.2.2015).)

(Anm: Opioid epidemic. The opioid epidemic or opioid crisis is the rapid increase in the use of prescription and non-prescription opioid drugs in the United States and Canada in the 2010s. Opioids are a diverse class of moderately strong painkillers, including oxycodone (commonly sold under the trade names OxyContin and Percocet), hydrocodone (Vicodin), and a very strong painkiller, fentanyl, which is synthesized to resemble other opiates such as opium-derived morphine and heroin. The potency and availability of these substances, despite their high risk of addiction and overdose, have made them popular both as formal medical treatments and as recreational drugs. Due to their sedative effects on the part of the brain which regulates breathing, opioids in high doses present the potential for respiratory depression, and may cause respiratory failure and death.[2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hydrocodone/paracetamol, also known as hydrocodone/acetaminophen or hydrocodone/APAP and marketed under the trade name Vicodin among others, is the combination of an opioid pain medication, hydrocodone, with paracetamol (acetaminophen). It is used as a prescription drug to relieve moderate to severe pain.[1] It exists in tablet, elixir and solution in various strengths for oral administration.[1] It can be addictive and is easy to overdose on.[2]  (en.wikipedia.org).)

- NYU-studie finner at 3/4 av elever på videregående skole (high school) som er heroinbrukere startet med reseptbelagte opioider.

NYU study finds 3/4 of high school heroin users started with prescription opioids
medicalnewstoday.com 4.12.2015
Nonmedical use of prescription opioids (a.k.a.: pain-killers, narcotics) such as Vicodin, Percocet, and Oxycontin has become increasingly problematic in recent years with increases nation-wide in overdoses, hospital treatment admissions, and deaths. Use also appears to be contributing to heroin initiation, which has increased in recent years, as the demographics of users are shifting. Those previously at low risk -- women, whites, and individuals of higher income -- are now using at unprecedented rates.

A recent study, published in Drug and Alcohol Dependence by Joseph J. Palamar, PhD, MPH, an affiliate of the Center for Drug Use and HIV Research (CDUHR) and an assistant professor of Population Health at NYU Langone Medical Center (NYULMC), is among the first nationally representative studies in the US to examine the linkages between nonmedical use of opioids and heroin in high school seniors. The researchers examined associations between frequency and recency of nonmedical use of opioids and heroin. Sociodemographic correlates of use of each drug were also examined.

"12.4% of students reported lifetime nonmedical opioid use and 1.2% reported lifetime heroin use," said Dr. Palamar. "As frequency of lifetime opioid use increased, so too did the odds for reporting heroin use, with over three-quarters of heroin users reporting lifetime nonmedical opioid use. More frequent and more recent nonmedical opioid use was associated with increased odds for reporting heroin use."  (…)

(Anm: Survey finds that 15% of returning soldiers use opioids (medicalnewstoday.com 1.7.2014).)

(Anm: Overdose deaths drop after Florida cracks down on prescribers. BMJ 2014;349:g4425 (Published 03 July 2014).)

(Anm: Opioid painkiller prescribing varies widely among states (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

- The study is the first to record age trends in opioid users' mortality and the results demonstrate that many health inequalities between users and the general population widen with age.

Age concern in largest ever study of heroin user deaths
medicalnewstoday.com 28.1.2015
Older users of opioids such as heroin are 27 times more likely to become a victim of homicide than the general population, a University of Manchester study of almost 200,000 users has found.

In the largest study of opioids users ever undertaken, the researchers used records of 198,247 people in England who had been involved in drug treatment or the criminal justice system between 2005 and 2009. The data recorded 3,974 deaths and their causes during this period. Opioid users were six times more likely to die prematurely than people in the general population. Almost one in ten of these deaths were due to suicide, more than four times the rate in the general population.

The study is the first to record age trends in opioid users' mortality and the results demonstrate that many health inequalities between users and the general population widen with age. In the oldest 45-64 age-group, homicide was 27 times more common than would be expected in the general population. (…)

- Pasienter uten nylig historie for å ta opioider (smertestillende legemidler) hadde 25 prosent høyere risiko for kronisk bruk av legemidlene dersom de fikk dem utskrevet av sykehuset.

CU Anschutz researchers find new risk posed by opioid pain medication.
medicalnewstoday.com 18.11.2015
Some hospital patients given the drugs on discharge risk becoming chronic users.

Pasienter uten nylig historie for å ta opioider (smertestillende legemidler) hadde 25 prosent høyere risiko for kronisk bruk av legemidler dersom de fikk dem utskrevet av sykehuset, ifølge forskere ved University of Colorado Anschutz Medical Campus. (Patients with no recent history of taking opioid pain medication had a 25 percent higher risk of chronically using the drugs if they received them when discharged from the hospital, according to researchers at the University of Colorado Anschutz Medical Campus.)

"These drugs are highly effective for pain control, but also cause feelings of euphoria. For these reasons, patients may ask their physicians for additional opioid medication even after their acute issue is resolved," said study author Susan Calcaterra, MD, MPH and assistant professor of medicine at the CU School of Medicine.

The researchers, a collaboration of experts from across health care disciplines, looked at 6,689 hospital patients who were prescribed opioids when discharged. None of them had been prescribed an opioid in the year preceding their hospitalization. Of those, 1,688 filled a new opioid prescription within 72 hours of leaving the hospital.

"These patients were more likely to become chronic opioid users and had an increased number of opioid refills one year post-discharge, compared to patients without opioid receipt," said Calcaterra. "They were five times more likely to be chronic users after one year." (...)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Opioid painkiller prescribing varies widely among states (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

(Anm: Study finds decline in prescription drug misuse more than twice as high in states with broad drug abuse prevention programs (medicalnewstoday.com 17.7.2014).)

- Heroin versus Subutex

Vil forby Subutex
dagensmedisin.no 12.9.2013
Bivirkningnsnemnda råder Statens legemiddelverk til å avregistrere buprenorfin monopreparater i LAR.

Bivirkningsnemnda er bekymret for utstrakt bruk av Subutex og dets generika - såkalte buprenorfin monopreparater - og vil at legemidlet ikke lenger skal brukes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge.

Stanset salget i Sverige
I november i fjor stanset Sverige salget av Subutex, som brukes mot heroinavhengighet, på grunn av faren for misbruk.

Statens legemiddelverk har ennå ikke tatt stilling til den klare anbefalingen fra Bivirkningsnemnda:

– Vi har ikke tatt stilling til dette, og vi ser at det er et klart råd. Vi vil ta en vurdering på hva vi skal gjøre, sier Hilde Samdal ved Seksjon for legemiddelovervåking i Legemiddelverket. Samdal er for øvrig sekretær for Bivirkningsnemnda.

Buprenorfin kan misbrukes ved at tablettene løses i vann og injiseres. Konsentrasjonen i blodet blir da høyere enn ved inntak av tabletter gjennom munnen.

Misbruk ved injeksjon er forsøkt motvirket i Suboxone som også inneholder motgiften naloxon.

Lekker til det illegale markedet
Det har lenge vært kjent at buprenorfin fra LAR lekker ut i det illegale markedet.

Ifølge tall fra Reseptregisteret er det en høyere andel pasienter som behandles med monopreparatet enn kombinasjonspreparat som Suboxone.

- Leger føler seg presset
Bivirkningsnemdna skriver at forskrivere også føler seg presset til å forskrive Subutex:

– Dette presset er vanskelig å motstå så lenge de nasjonale retningslinjene åpenr for at pasientene skal ha rett til å bytte behandling og monopreparatet er godkjent til behandling i LAR.

Det var produsenten av Subutex, Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (RBP), som i samarbeid med svenske myndigheter stanser distribusjonen av legemidlet i Sverige i fjor høst. (...)

(Anm: – Du har vært i fengsel? – Jeg gjorde et feltarbeid i et norsk fengsel. Tre ganger i uken gjennom åtte måneder. Jeg var mest sammen med fangene, men fulgte også ansatte. Mye av tiden så jeg på formiddags-tv og «hang ut» i boenhetene for å snakke med fangene om rusbruk. – Hvordan foregår rusmisbruket? – Subutex og Subuxone var det vanlige. Dette er egentlig er legemidler som brukes i rehabilitering. De finnes i store mengder på utsiden og kan smugles inn, men er lett tilgjengelige også fordi en del av fangene som deltar i legemiddelassistert rehabilitering makter å holde av noe av medisinen under utdelingen. Så distribuerer de den videre til venner og bekjente. (morgenbladet.no 23.10.2015).)

Danmark vil gi heroin på resept
aftenposten.no 5.11.2007
Den danske sunnhetsministeren snur og går inn for å behandle tunge narkomane med heroin. (...)

Subutex dyrere enn heroin
tv2.no 7.2.2007
Rusmisbrukere punger ut for å få rus uten å risikere overdose. – Skremmende, mener eksperter.

En vanlig brukerdose av det abstinensdempende preparatet Subutex, som gis til langt fremskredne rusmisbrukere, går for tiden for rundt 400 kroner på gaten i Bergen. Til sammenlikning selges et tiendedels gram heroin for ca. 250 kroner.

– Utviklingen er skremmende, sier klinikksjef Wenche Haga ved stiftelsen Bergensklinikkene til iBergen.no. (...)

Skifter legemiddel
– Hva kan gjøres for å stoppe misbruket av Subutex?

– Vi kommer til å gå over til et annet legemiddel som heter Suboxone, som har samme virkning, men som ikke kan misbrukes på samme måte. Det er nettopp blitt godkjent som legemiddel, så vi vil gå i gang med å gi ut Subuxone til brukerne, sier Haga. (...)

- Vil gi gratis heroin til avhengige

Mener Stoltenberg er inhabil i rus-utvalg
nrk.no 16.6.2010
Thorvald Stoltenberg overleverte i dag konklusjonen fra Stoltenberg-utvalget til helseminister Anne-Grethe Strøm-Ericsen. (...)

Psykiater Dag Furuholmen var i 1980 med på å etablere behandlingsinstitusjonen Vekthuset for rusmisbrukere og var fram til 1987 spesiallege og leder for det kliniske arbeidet ved institusjonen.

Han reagerer på at Thorvald Stoltenberg har sagt seg villig til å lede utvalget, i og med at hans eks-narkomane datter Ninni har vært synlig i narkotikadebatten de senere årene.

– Jeg synes det er utrolig rart at en såpass profesjonell person som ham ikke skjønner at han er inhabil. Han blander private forhold med en offentlig sak om behandling av rusmisbrukere, sier Furuholmen. (...)

- Leger skal få gi heroin
vg.no 14.6.2010
Legene skal få gi heroin til de tyngste misbrukerne, mener flertallet i regjeringens rusutvalg. Rapporten som blir lagt fram onsdag, refser flere av dagens ordninger.

Utvalget, som er ledet av Thorvald Stoltenberg, legger fram sine konklusjoner onsdag, melder NRK. Verken statsminister Jens Stoltenberg (Ap) eller Helsedepartementet vil kommentere saken før rapporten legges fram.

Ifølge NRK er utvalget uenig i en rekke kontroversielle spørsmål, men flertallet skal ifølge kanalen si ja til heroinassistert behandling. De har også konkludert med at de ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen, at psykiatrien svikter de tyngste rusmisbrukerne og at brukerne ikke får god nok individuell oppfølging, ifølge NRK. (...)

Krever heroin på resept til narkomane
aftenposten.no 4.8.2007
Danmark har allerede gjort det, påpeker

– Det er på tide at regjeringen får øyne opp for hvilke tiltak som har gitt positive resultat i andre land, slik danske politikere nå gjør, sier leder Lars-Henrik Michelsen i Unge Venstre i en pressemelding. (...)

Vil gi gratis heroin til avhengige
vg.no 14.2.2007
Jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen foreslår å gi heroinavhengige gratis heroin. (...)

- Narkomane på tre måneders rusbehandling i ødemarken (- I dag, ti måneder etter, er syv av de åtte deltagerne alkoholfrie, medikamentfrie og stoffrie.)

Narkomane på tre måneders rusbehandling i ødemarken
aftenposten.no 15.3.2015
Åtte nyavrusede narkomane med abstinenser og skjelvende bein ble sendt ut i den norske villmarken med ett mål. Å bli rusfrie.

Langt unna dårlige vaner. Alle har ruset seg siden de var ungdommer. De har tatt flere overdoser, vært inn og ut av avrusning, behandling og fengsel, er blitt fratatt barn, forlatt av samboere og familie.

Hva skjer når alle muligheter for å sprekke er på mils avstand? Åtte nyavrusede narkomane med abstinenser og skjelvende bein ble sendt ut i den norske villmarken med ett mål. Å bli rusfrie. (...)

Så hvordan har det gått?
I dag, ti måneder etter, er syv av de åtte deltagerne alkoholfrie, medikamentfrie og stoffrie. Noen bor fortsatt i bemannet ettervernsbolig. To har flyttet til egen bolig og engasjerer seg som frivillige i stiftelsen. Flere har fått plass for videre skolegang, og de fleste deltar i planleggingen av neste tur for en ny gruppe.

- Hadde halvparten vært rusfrie ville vi sagt at det var oppsiktsvekkende bra. Samtidig er det skjørt. Vi vet at når det vanlige livet begynner, utenfor behandling, det er da det er mest krevende, sier Schøyen.

Det finnes få tall for resultater av rusbehandling.
Den eneste store, norske studien som har sett på rusmisbrukere i behandling over tid, ble gjort i årene 1992–2012 av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). De fulgte 481 narkomane og fant ut at en tredjedel av dem som var intervjuet var i arbeid etter ti år. 15 prosent var døde.

En oversikt fra Nasjonal kompetansetjeneste for rusbehandling viser at dropouten fra døgnbehandling på en rekke behandlingssteder varierer mellom 17 og 57 prosent. (...)

RUSBEHANDLING [I Norge]
2013:
Rundt 8500 personer var innlagt for døgnbasert behandling for rus og avhengighet.
Samlet sett var rundt 29.500 personer i en eller annen form for behandling.

SLIK FÅR EN RUSMISBRUKER HJELP
Får behovene vurdert av fastlege/NAV.
Henvises til avrusning ved behov. Deretter eventuelt poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling. Poliklinisk behandling kan enten gis som eneste behandling eller i forkant av døgnbehandling.
Skrives deretter ut til kommunen eller videre poliklinisk behandling. Kilde: Helsedirektoratet

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

- Falsk markedsføring førte til at mangfoldige personer ble avhengig av "fattigmannsheroin"

Fire milliarder i "heroin"-bot
e24.no 13.5.2007
Falsk markedsføring førte til at mangfoldige personer ble avhengig av "fattigmannsheroin".

MIRAKELMEDISIN: Legemiddelprodusenten markedsførte den sterke smertestilleren OxyContin som en "mirakelmedisin". Problemet var bare at den ikke var det. (...)

Det amerikanske legemiddelselskapet Purdue Pharmaceuticals ble nylig dømt til å betale en erstatning på 635 millioner dollar, eller 3,9 milliarder kroner, for falsk markedsføring av det sterke smertestillende legemiddelet OxyContin.

Selskapet og tre toppsjefer sa seg skyldige i falsk markedsføring, skriver Washington Post. (...)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Naltrekson (Naltrexone)

Ny medisin blokkerer for heroinrus
aftenposten.no 15.1.2012
Sprøyten kan gjøre overgangen mellom fengsel og frihet tryggere.

Mellom 60 og 70 prosent av alle innsatte i norske fengsler har en historie som stoffmisbrukere. For disse er overgangen fra fengsel til frihet ofte farlig.

Særlig i ukene like etter løslatelsen er risikoen for tilbakefall svært stor, og spesielt heroinavhengige har høy risiko for overdoser og død.

Naltrekson, et lite kjent legemiddel, som blokkerer effekten av heroin og andre opiater, har vist seg å ha god effekt i overgangen mellom rusfrihet i fengsel og løslatelse, skriver Bergens Tidende. (...)

Nyskapende
- Vi vil teste alternativ til å fortsette med å gi narkomane opiater. Vår studie er nyskapende, sier Lars Tanum, nasjonal prosjektleder for multisenterstudien.

Studien, som er den første i sitt slag i den vestlige verdenen, har allerede vakt oppsikt. (...)

(Anm: Naltrexone, sold under the brand names ReVia and Vivitrol among others, is a medication primarily used to manage alcohol dependence and opioid dependence.[1] In opioid dependence, it should not be started until people are detoxified.[1] It is taken by mouth or by injection into a muscle.[1] Effects begin within 30 minutes.[1] A decreased desire for opioids however may take a few weeks.[1] (en.wikipedia.org).)

- Lavdose naltrekson (LDN) gir lavere behov for psykiatrimedisiner?

(Anm: Lavdose naltrekson (LDN) gir lavere behov for psykiatrimedisiner? Kilde: Raknes G, Småbrekke L. Changes in the consumption of antiepileptics and psychotropic medicines after starting low dose naltrexone: A nation-wide register-based controlled before-after study. Sci Rep 2019; 9: 15085.  Ny RELIS-studie viser at personer som ble faste brukere av lavdose naltrekson (LDN) reduserte forbruket av blant annet antidepressiver og antipsykotika.  Lavdose naltrekson (LDN) har etter et innslag i TV2-programmet “Vårt lille land” i 2013 blitt en populær behandling i Norge. Rundt 15 000 personer hentet ut resept på LDN i 2013 eller 2014 (1). Det er først og fremst autoimmune tilstander LDN hevdes å virke mot, men en del av symptombedringen pasienter rapporterer er mindre trøtthet, mer energi og bedret livskvalitet. En mulig forklaring kan være bedring i pasientenes psykiske helse, for eksempel reduksjon av depressive symptomer. Noen få små studier har vist bedring i depressive symptomer, og i 2018 ble det innlevert en patentsøknad om bruk av LDN ved depresjon (2-4). Forskere ved RELIS Nord-Norge og UiT, Norges arktiske universitet, publiserte nylig resultatene fra en studie i Scientific Reports (5) hvor endringer i bruken av antiepileptika og psykotrope legemidler etter oppstart av LDN ble undersøkt. Alle norske pasienter som ifølge reseptregisteret hentet ut resept på LDN i 2013 ble inkludert. Forbruket av ulike psykiatrimedikamenter et år før oppstart med LDN ble sammenlignet med forbruket ett år etter. I alt 11247 individer ble inkludert, og pasient (relis.no 6.11.2019).)

- FDAs godkjenning av depot naltrexon undergraver vitenskapelige, regulatoriske og etiske standarder, sier kritikere.

FDA’s approval of depot naltrexone undermines scientific, regulatory, and ethical standards, say critics
BMJ 2011; 342:d2755 (4 May)
All you need to read in the other general journals

Lancet 2011; doi:10.1016/S0140-6736(11)60358-9

A group of international experts has criticised the US Food and Drug Administration (FDA) for approving a depot form of naltrexone for heroin addiction after a single placebo controlled trial conducted in Russia. The new formulation worked, but a linked comment (doi:10.1016/S0140-6736(10)62056-9) charges the FDA with undermining scientific and ethical standards by accepting evidence from a placebo controlled trial that denied participants an active comparator, such as methadone maintenance. Accepted comparator treatments are available in the US (where depot naltrexone is now licensed) but not in Russia, where the new drug’s manufacturers chose to conduct their trial. “The testing of depot naltrexone in Russia is akin to finding a location with no access to antiretrovirals and then testing a new HIV drug against placebo,” they write. (...)

- Bjarne (48) har fått en sprøyte i måneden i ett år og er stoffri. – Det er godt å være litt normal igjen. (- Bjarne (med ryggen til) har i ett år gått på langtidsvirkende naltrekson og er blitt stoffri.) (– Nå når denne studien er ferdig, vet vi mer om hva et behandlingsløp med langtidsvirkende naltrekson bør inneholde og hvilke pasienter det passer best for, sier Arild Opheim. Han er leder for forskningsseksjonen i AFR.)

(Anm: Bjarne (48) har fått en sprøyte i måneden i ett år og er stoffri. – Det er godt å være litt normal igjen. Bjarne (48) er den første som har fullført et prøveprosjekt med en ny medisin for rusavhengige. Bjarne (med ryggen til) har i ett år gått på langtidsvirkende naltrekson og er blitt stoffri. Utprøvingen har skjedd i regi av Arild Opheim og Ida Brenna ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. (…) Impregnert mot heroin Langtidsvirkende naltrekson blokkerer for virkningen av heroin og andre opioider, som lar-medisinene metadon, Subutex og Subuxone. I tillegg reduserer det suget etter de samme stoffene. Og alkohol. Brukerne blir på en måte impregnert mot heroin. Selv om de skulle ta heroin mens de går på naltrekson, vil de ikke merke rusvirkningen. (…) I dag er ikke naltrekson tilgjengelig i Norge. Den brukes bare i USA og Vest-Russland. Men forskerne i studien håper naltrekson snart blir en del av behandlingstilbudet i legemiddelassistert rehabilitering (lar). – Nå når denne studien er ferdig, vet vi mer om hva et behandlingsløp med langtidsvirkende naltrekson bør inneholde og hvilke pasienter det passer best for, sier Arild Opheim. Han er leder for forskningsseksjonen i AFR. (aftenposten.no 25.11.2019).)

(Anm: LABEL: NALTREXONE HYDROCHLORIDE tablet, film coated. Drug Label Information (preparatomtale) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION. These highlights do not include all the information needed to use VIVITROL® safely and effectively. See full prescribing information for VIVITROL. (fda.gov 25.11.2019).)

- Bitte små mengder kan drepe på sekunder. Elefantdop skaper dødsbølge i USA.

(Anm: Bitte små mengder kan drepe på sekunder. Elefantdop skaper dødsbølge i USA. SAN FRANCISCO (Aftenposten): Rekordmange amerikanere dør av overdoser i USA. Syntetisk dop får mye av skylden for økningen, og nå erklærer USAs president utviklingen for en nasjonal krisesituasjon. (…) De siste par årene har dødstallene skutt i vært på grunn av inntoget av store mengder syntetiske opiater – såkalt fentanyl. Det kommer i flere former og er langt sterkere enn heroin. (aftenposten.no 10.8.2017).)

Diverse artikler

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: Aspirin: is it really a 'wonder drug'? (medicalnewstoday.com 29.10.2015).)

(Anm: Aspirin not an effective treatment for atrial fibrillation, study suggests. New research suggests that aspirin may not be as effective as previously believed for treating patients with atrial fibrillation. In fact, for patients who had a catheter ablation to lower their risk of stroke, the risks of using aspirin may outweigh the benefits. (…) In fact, the American College of Cardiologists report that more than 1 in 3 patients with A-fib who have an "intermediate-to-high" risk of stroke are treated with aspirin instead of oral blood thinners, even when medical guidelines advise the use of anticoagulants. (medicalnewstoday.com 15.5.2017).)

(Anm: – Verre at mor drikker alkohol enn at hun tar heroin. – Heroin danner ikke misdannelser i hjernen til fosteret, men det kan alkoholmisbruk gjøre, sier hjerneforsker. (…) Hjerneforsker Kaja Nordengen har skrevet boken «Hjernen er stjernen». (…) – Misdannelser i hjernen. Alkohol kan gi hjerneskade hos fostre, og det finnes ingen sikker nedre grense som er trygg, forklarer hjerneforskeren og viser til forskning. – Et inntak som skader ett foster, behøver ikke å skade et annet. Det kan vi ikke vite på forhånd. Heroin danner ikke misdannelser i hjernen, men det kan alkoholmisbruk gjøre. Alle som har sett eller hørt om spedbarn som er født med heroinabstinenser vet at heroin heller ikke er ufarlig, men det fører ikke til direkte misdannelser. (nrk.no 11.12.2016).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

Pain Medication Abuse Likely Driving Heroin Resurgence
JAMA 2014 (February 3, 2014)
Heroin use in the United States has risen over the past decade, a trend likely driven by growing abuse of prescription painkillers.

News from the New York Times and other media outlets yesterday that actor Philip Seymour Hoffman had been found dead of an apparent overdose puts a familiar face on an ongoing epidemic of opioid abuse in the United States. To provide some background on the recent resurgence of heroin abuse in the United States, we’ve reposted a JAMA Medical News and Perspectives article that appeared in October that details the US heroin resurgence. (...)

- Svake, fattige og skitne narkomane engasjerer ikke
Anlov Peter Mathiesen , redaktør av gatemagasinet =Oslo
aftenposten.no 13.7.2013
3000 døde på ti år. Ingen løfter en finger. Årsaken er at det er narkomane vi har mistet, ikke mennesker. Situasjonen er langt verre enn de fleste er klar over.

I en hvilken som helst annen form ville en dødsrate av slik art utløse strakstiltak og massiv mobilisering i pressen. Men svake, fattige og skitne narkomane engasjerer ikke. De har ingen tung lobby inn mot hverken storting eller regjering.

De har ingen steinrike interesseorganisasjoner som kan ta en telefon til statsrådenes nære rådgivere. Man kan late som noe annet, men overdoser og narkomani er fortsatt politisk lavstatus. Noen er fortsatt verdt mindre enn andre.

Kunne reddet dem
Dødstallene er ikke bare oppsiktsvekkende og skammelige. De er unødvendig stabile. Eller stabilt unødvendige, om du vil. Når vi vet at det finnes metoder. Når vi ser andre europeiske land oppnå svært gode resultater.

Når vi av helsemoralistiske og økonomiske grunner velger å ikke benytte disse metodene. Smak på det: En god del av de 3000 døde kunne vært unngått. Antagelig ganske mange av dem. Om vi ønsket det eller valgte det, så kunne mange av livene blitt reddet.

For uansett hvilken del av den helsemoralistiske skalaen du befinner deg så er det enkelt å være enige i at selve innsatsen mot overdoser og syke narkomane har vært oppsiktsvekkende svak. Både i form av fokus og i form av offentlig pengebruk.

Og ja, folkevalgte lyver og skuffer. Setter svake grupper opp i mot hverandre. Lover en rekke gode tiltak som de ikke har planer om å gjennomføre. Som i de rødgrønnes erklæringer i Soria Moria 1 & 2, der løgnene spirer og gror som den mest fargerike sommereng.

Dessverre lynraskt erstattet med den tørreste av virkeligheter, en ørken av «utredninger», utsettelser, bortforklaringer og retoriske sleipheter. På godt norsk: løftebrudd og grov løgn. (...)

Mange røyker stoffet først
aftenposten.no 22.3.2013
Blandingsforbruket øker, prisene har sunket og renheten i stoffet er lavere. Slik er heroin-Oslo 2013.

– De aller fleste som har begynt å injisere heroin de siste ti årene i Norge har først røyket stoffet en periode før de injiserer.

Det sier Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder ved gruppe for narkotikaforskning ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Gjennomsnittsalderen på brukere som injiserer heroin i Norge går opp, og debutalderen for injisering er nå steget til 25 år.

– De som begynner med heroin, begynner noe senere. Til forskjell fra det vi så i 1990-årene er det ikke en betydelig rekruttering blant de helt unge til injeksjonsmisbruk, sier Bretteville- Jensen. (...)

Heroinen flommer inn til Oslo
aftenposten.no 21.3.2013
På ni uker har Oslo-politiet og Tollvesenet beslaglagt nærmere 35 kilo heroinholdig pulver. Gateverdi: Cirka 35 millioner kroner.

Onsdag 12. desember i fjor: En tyskregistrert bil med en tysk kurer på vei til Oslo stoppes av tollerne på Svinesund. I bilen har han ti kilo heroin.

Kureren på 53 år pågripes, og i et samarbeid med seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt avdekkes det politiet mener er mottagerapparatet, på noen
adresser i Oslo.

En person av albansk opprinnelse og en person av afghansk opprinnelse, begge i 20-årene, blir pågrepet. Ikke lenge etterpå avdekker politiets etterforskning ytterligere fire kilo heroin lagret på adressen til én av de to.

Dette er bare starten. Det skal beslaglegges mye mer heroin. (...)

Årlig heroinforbruk i Norge: 1500 kilo Beslaglagt av myndighetene i fjor: 45 kilo (...)

Opium Use Linked to Earlier Death (Opium knyttet til tidlig død)
medpagetoday.com 17.4.2012
The use of opium -- a practice still widespread in poppy-growing areas of Asia -- is associated with a sharply increased risk of death, particularly among women, a large prospective cohort study found.

Among more than 50,000 residents of northeastern Iran, opium (lachryma papaveris) use was associated with an 86% increased risk for all-cause mortality over the study period (adjusted HR 1.86, 95% CI 1.68 to 2.06), according to Reza Malekzadeh, MD, of Tehran University, and colleagues.

And for women, the risk of death rose by 143% (HR 2.43, 95% CI 2.05 to 2.88, P<0.001), the researchers reported online in BMJ. (...)

(Anm: Opium use and mortality in Golestan Cohort Study: prospective cohort study of 50 000 adults in Iran. BMJ 2012;344:e2502 (Published 17 April 2012).)

Bred debatt om heroinbasert behandling
forskning.no 24.6.2011
Forskere og brukere diskuterte nylig ulike aspekter ved å innføre heroinbasert behandling. Det skjedde på en konsensuskonferanse i regi av Forskningsrådet.

Konsensuskonferansen arrangeres på bakgrunn av at det regjeringsoppnevnte Stoltenberg-utvalget foreslo å inkludere heroinassistert behandling i tilbudet til rusmiddelavhengige. (...)

Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis
Lancet 2010;376(9752):1558-1565 (6 November)
Background Proper assessment of the harms caused by the misuse of drugs can inform policy makers in health, policing, and social care. We aimed to apply multicriteria decision analysis (MCDA) modelling to a range of drug harms in the UK. (...)

Findings MCDA modelling showed that heroin, crack cocaine, and metamfetamine were the most harmful drugs to individuals (part scores 34, 37, and 32, respectively), whereas alcohol, heroin, and crack cocaine were the most harmful to others (46, 21, and 17, respectively). Overall, alcohol was the most harmful drug (overall harm score 72), with heroin (55) and crack cocaine (54) in second and third places.

Interpretation These findings lend support to previous work assessing drug harms, and show how the improved scoring and weighting approach of MCDA increases the differentiation between the most and least harmful drugs. However, the findings correlate poorly with present UK drug classification, which is not based simply on considerations of harm. (...)

Metadonbarna
Født med abstinenser, blir ikke registrert

nrk.no 24.11.2010
Hvert eneste barn født av eksnarkomane mødre på metadon eller subutex får oppfølgningen de trenger, påstår Helsedirektoratet. Men de vet ikke hvor mange norske barn det gjelder. (...)

Bruken av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har eskalert de siste ti årene. Rundt 1500 norske kvinner bruker i dag metadon eller subutex for å dempe suget etter heroin. Og mange blir gravide og får barn mens de bruker medikamentene.

Ifølge beregninger fra Helsedirektoratet dreier det seg om mellom 40 og 60 barn årlig, til sammen 300 barn siden LAR ble innført i 1998. (...)

(Anm: Babies with drug withdrawal syndrome more likely to be readmitted (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

Malin ble født med abstinenser
nrk.no 23.11.2010
– De som mener at det er greit å gi gravide metadon og subutex bør ta en tur å se hva de utsetter barna for, sier far til Malin.

Flere hundre barn er født med store abstinenser fordi mor har fått utdelt subutex eller metadon av staten under svangerskapet.

Helsedirektoratet er imot at stoffmisbrukere skal avruses under graviditeten. Men fagfolk er uenige om hva som er best for barna. (...)

Malin på to år er som alle andre barnehagebarn, men fikk en tøff start på livet.

Selv om moren under svangerskapet klarte å trappe ned til halv dose med metadon, ble jenta født med abstinenser og måtte få morfindrypp i to uker og deretter avvennes.

– Hun hadde rykninger i kroppen og måtte skjermes for lys og lyd. Hun likte ikke berøring. Det er vanskelig å forholde seg til når du akkurat har fått et barn, sier Berge. (...)

(Anm: Babies with drug withdrawal syndrome more likely to be readmitted (medicalnewstoday.com 1.10.2015).)

Unge starter tidligere med heroin
nettavisen.no 7.8.2010
- De mindreårige som faller utenfor nå, faller også hardere.

Det registrerer Uteseksjonen i Oslo som jevnlig treffer på mindreårige i rusmiljøene i hovedstaden. Bare i juli har de levert fra seg åtte bekymringsmeldinger til barnetjenesten, knyttet til barn under 18 år. Fire av dem gjaldt norske barn. I tillegg har Uteseksjonen daglig kontakt og samarbeid med Barnevernsvakt og lokale barnevernstjenester. (...)

Smuglerne svelger mer narko enn noensinne
dagbladet.no 8.7.2010
Heroinbeslaget langs grensa er mer enn doblet fra i fjor. Stadig mer smugles i magesekker.

(Dagbladet): Norske tollere har beslaglagt 56,7 kg heroin så langt i år, viser statistikk fra Tollvesenet. Dette tilsvarer 250-300 000 brukerdoser til en anslått gateverdi på mellom 50 og 100 millioner kroner.

Tallet er mer enn dobbelt så høyt som samme tid i fjor. (...)

De fleste kutter heroin uten hjelp
dagbladet.no 18.6.2010
Og uten store problemer. Er narkotikabruk en sykdom? (...)

ULIKE DEFINISJONER AV «NARKOTIKA?» Da heroin ble introdusert som smertestillende middel på slutten av 1800-tallet, var det som en ikke-avhengighetsskapende morfinerstatning. USA forbød salget i 1925, Storbritannia i 1955. (...)

Forskere mener gratis heroin er bedre enn metadon
vg.no 20.8.2009
(VG Nett) En ny studie i et tungtveiende tidsskrift støtter gratis heroin til rusmisbrukere. (...)

- Fungerer bedre
Studien publisert i New England Journal of Medicine tok for seg to grupper tunge rusavhengige som alle hadde prøvd å bli rusfrie, men siden feilet.

Den ene gruppen fikk heroin (diacetylmorfin) injisert, mens den andre gruppen fikk metadon.

VGD: Er det riktig med gratis heroin til tunge misbrukere?

Etter et år viste studien at gruppen som hadde fått heroin injisert hadde de mest positive resultatene, og var de som var innblandet i færrest kriminelle aktiviteter.

- Studien viser at heroin fungerer bedre enn metadon for denne gruppen brukere og at flere er villige til å bruke det, sier Joshua Boverman ved Oregon Health and Science University til New York Times. (...)

Heroin Prescription and History (Heroinforskrivning og historie)
NEJM 2009; 361:820-821 (August 20)
In this issue of the Journal, Oviedo-Joekes et al.1 report on the results of the North American Opiate Medication Initiative (NAOMI) trial comparing methadone with injectable diacetylmorphine (the active ingredient in heroin) for the treatment of heroin addiction. These data from North America point to a conclusion that has been widely supported, although not without controversy, by similar recent studies in Europe.2 The results of this trial may be added to those from Germany, the Netherlands, Spain, and Switzerland. Switzerland has 10 years of experience in the prescription of heroin, and in a November 2008 referendum, 68% of voters were in favor of its continued prescription. (...)

Eksperter slakter heroin på resept
vg.no 9.3.2009
Mens helseminister Bjarne Håkon Hanssen blir stadig mer overbevist om heroinbasert behandling, går ekspertene den andre veien. - Helt poengløst, sier professor Edle Ravndal.

Ravndal er professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, og gir helseministeren strykkarakter for forslaget om gratis heroin til tunge misbrukere. (...)

Heller ikke leder Reidar Høifødt i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin mener helseministeren er på rett spor når han blir stadig mer positiv til heroinstøttet behandling. (...)

Lege med skarp kritikk av dagens ordning
vg.no 26.12.2008
(VG Nett) Den omstridte allmennlegen Joe Siri Ekgren mener at de fleste heroinavhengige kan reddes, bare de får akutt hjelp. Helsetilsynet er kritiske. (...)

- Langt bedre enn metadon
nrk.no 1.12.2008
For mange rusmisbrukere holder det ikke med metadon og subutex. For dem er heroin en mye bedre behandlingsform, mener lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk. (...)

Det er mindre vanedannende og skadelig å bruke enn metadon. Heroin kan du gå på fra du er 7 til 107 uten at det synes på kroppen ved obduksjon. Heroin er ikke skadelig, understreker Knutsen.

Han mener at dersom man bruker den medisinske betegelsen diacetylmorfin, vil det bidra til å lovliggjøre heroinutdeling. (...)

- Politikk, ikke medisin
nrk.no 1.12.2008
(...) Professor i samfunnsmedisin Odd Nilssen ved Universitetet i Tromsø er svært skeptisk til at staten skal dele ut gratis heroin til tunge rusmisbrukere.

- Det er å gjøre knefall for dette problemet i samfunnet ved å dele ut gratis heroin. Jeg tror ikke det vil hjelpe på menneskeverdet, snarere tvert i mot, sier han til NRK.

Helse -og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen kastet i morges inn en brannfakkel i rusdebatten i Norge. Han åpner for gratis heroin til enkelte rusmisbrukere. (...)

- Bekymringsfull heroin-økning
nrk.no 22.7.2008
(...) Narkotikastatistikken viser også at både antallet beslag og beslaglagt mengde av heroin øker. Drøyt 32 kilo heroin er beslaglagt hittil i år fordelt på 613 beslag. (...)

Overraskende ensidig og ubalansert
INGEBORG ROSSOW, forskningsleder, Statens institutt for rusmiddelforskning
aftenposten.no 1.7.2008
Aftenposten har i en serie artikler kritisert forskning på behandling av heroinbrukere. Avisens vinkling i denne kritikken har vært overraskende ensidig og ubalansert.

Under overskrifter som "Helt vanvittig forskning på narkomane" og "Eksperimentelt, uetisk og risikabelt" refereres en behandlingsstudie med Subutex hvor 5 av 75 pasienter døde i løpet av en toårsperiode, dvs. ca. 3,3 dødsfall pr. 100 personår. (...)

- Må ta egne valg
aftenposten.no 21.6.2008
- Vi må ikke bli så forsiktige at vi forhindrer heroinavhengige fra å ha en stemme i samfunnet, sier den kritiserte metadonforskeren Helge Waal.

Professor Helge Waal er blitt beskyldt for å ha brutt etiske regler i flere forskningsprosjekter på narkomane. Blant annet er det blitt hevdet at frivillighetsprinsippet er blitt brutt fordi heroinavhengige kan ha sagt ja til å bli med i studier siden det vanlige behandlingstilbudet har vært begrenset. (...)

All narkoforskning skal granskes
aftenposten.no 17.6.2008
Alle forskningsprosjekter som involverer narkomane fra 2000 og frem til i dag, skal granskes. En så omfattende gjennomgang av norsk forskning er aldri tidligere blitt gjennomført. (...)

Et forvrengt bilde
HELGE WAAL, professor i psykiatri, Universitetet i Oslo, leder for Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)
aftenposten.no 17.6.2008
Aftenposten burde legge mer vekt på å få med hele bildet i reportasjene om behandling av narkomane - selv om virkeligheten er noe mindre spennende å beskrive. Det mener Helge Waal. (...)

Tendensiøst om misbruksforskning
TORKEL STEEN, dr.med.
aftenposten.no 18.6.2008
Aftenposten kjører nå en serie oppslag om angivelig uetisk forskning på medikamentell behandling av narkomane. Det er ikke vanskelig å finne triste skjebner, komplikasjoner og dødsfall i denne pasientgruppen, og oppslagene spiller på slike. (...)

- Helt vanvittig forskning på narkomane
aftenposten.no 15.6.2008
Etiske regler brytes gjentatte ganger, viser en gjennomgang av forskning på heroinavhengige. Professor vil ha uavhengig granskning av hele forskningsfeltet. (...)

- Eksperimentelt, uetisk og risikabelt
aftenposten.no 9.6.2008
(...) Flere internasjonale studier om slik korttidsbehandling - men med bruk av metadon - viser høyere dødelighet når behandlingen blir avbrutt mot pasientens vilje. (...)

Fem narkomane døde i eksperiment
vg.no 10.6.2008
Fem av i alt 75 heroinister som deltok i et norsk forskningsprosjekt, døde underveis i behandlingen og i oppfølgingstiden.

Målet med prosjektet var å finne ut om yngre heroinmisbrukere kunne få orden på livet sitt ved å bruke legemiddelet Subutex i en periode på ni måneder, i tillegg til regelmessig oppfølging og samtaler over en toårsperiode. Det gikk ikke bra. I forskningsrapporten heter det at de psykiske problemene blant deltakerne økte etter ni måneder, skriver Aftenposten. (...)

Prosjektet ble godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Legemiddelverket og Datatilsynet. Helsedepartementet sto for finansieringen. I tillegg var noen av Norges fremste rusforskere med. (...)

Hearing om Subutexmissbruk
lakemedelsvarlden.se 18.4.2008
Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex (bubrenorfin) och förstahandsvalet vid behandling av opioidberoende bör därför vara Suboxone (bubrenorfin/nalaxon). Det kom man fram till vid en hearing som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen anordnade tidigare i vår. (...)

Krever sprøyteromsforsøket avsluttet
helserevyen.no 4.3.2008
Forbundet Mot Rusgift (FMR) mener sprøyteromsloven har bidratt til å legalisere heroin, samtidig som det opprettholder injeksjonskulturen i brukermiljøene. (...)

V: Ja til lægeordineret heroin
berlingske.dk 3.11.2007
Dansk narkopolitik står foran intet mindre end en revolution: Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen siger nu ja til lægeordineret heroin som en permanent behandlingsform af de hårdest belastede narkomaner. (...)

Personligheten bestemmer rusmiddelet
vg.no 21.9.2007
(VG Nett) Personer som blir heroinavhengige er ofte emosjonelt ustabile, lite utadvendte og mangler struktur. (...)

Heroinister har andre personlighetstrekk
forskning.no 19.9.2007
Mindre emosjonelt stabile, mindre utadvendte og mindre strukturerte: Slik skilte opioidavhengige seg fra sammenlignbare personer i en ny studie.

– Uansett hva forskjellene skyldes, kan det være viktig å ta hensyn til personlighetstrekkene når man velger behandling, sier forsker Hege Kornør.

Personlighetstrekk kan være en del av årsaken til opioidavhengighet: avhengighet kan skyldes at ustabile enkeltindivider har medisinert seg selv med opioider som heroin, eller at spenningssøkere har eksperimentert med stoffer som amfetamin. (...)

Oslo Venstre vil gi heroin på resept
vg.no 6.9.2007
Tunge narkomane som ikke klarer å dra nytte av metadonbehandling, bør få brukerdoser med heroin, mener Oslo Venstre. (...)

Verdens heroinleverandør nr 1
nrk.no 27.8.2007
Afghanistans opiumsproduksjon har gjort et hopp på 34 prosent på ett år. Landet har nå så godt som monopol på å forsyne verden med det farligste rusmiddelet som finnes.

Den skremmende økingen skjer til tross for en storaksjon for å stanse opiumshandelen som har kostet Storbritannia og USA millioner av dollar. (...)

Ber Brustad beskytte Subutex-pasientene
helserevyen.no 17.4.2007
Tvangsbytte fra Subutex til Subuxone kan i verste fall føre til tap av liv, advarer brukerorganisasjonene. Nå ber de helse- og omsorgsministeren hjelpe pasienter som ikke ønsker å bytte. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009