Inhabilitet, (av nektende in- og habil), ugildhet, det at en person ikke kan avgjøre en sak som ellers ville ha hørt under ham, fordi han selv eller hans nærmeste har personlig interesse i avgjørelsen. (Store norske leksikon)

Når båndene blir for tette Norge er et lite land og forskningsmiljøet enda mye mindre. Kompetanse og habilitet kan fremstå som uforenlige størrelser. (aftenposten.no 5.11.2006)

Regjeringsadvokaten er den eneste embetsmann i dette landet hvis eneste oppgave er å forsvare regjeringen mot borgernes rettskrav (aftenposten.no 13.8.2011)

- Uholdbart å være frimurer og politi (dagbladet.no 19.5.2013)

Saksøkers forklaringer i en erstatningssak ble systematisk trukket i tvil, mens saksøktes forklaringer kom inn i rettsavgjørelsen som avgjørende premisser. (aftenposten.no 27.5.2005)

Om forståelse av diagnoser Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. (dagbladet.no 15.2.2006)

Innovativ statsstøtte

31 styremedlemmer i Innovasjon Norge har siden starten i 2004 fått statsstøtte til selskaper de selv har styre- eller eierinteresser i. Kun én har fått avslag på sin søknad. (hegnar.no 6.6.2006)

Pillekontrol - DAGENS AVISLEDER (jyllands-posten.dk 15.4.2013)

Hver andre kommune uten habilitetsregler Halvparten av landets kommuner mangler skrevne regler om inhabilitet for ansatte og folkevalgte. (hegnar.no 4.10.2006)

- Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer. (- En av tre leger nektet offentliggjøring.) – Vi har en intern regel på at ingen norske leger, sykepleiere eller farmasøyter skal få honorar på over 100.000 i løpet av ett år, skriver Tunold i en epost.)

(Anm: Over 1000 helseansatte fikk betalt av legemiddelfirmaer. Ansatte i helsevesenet har fått utbetalt over 100.000 kroner i årlige honorarer fra legemiddelfirmaene. (...) Lege fikk 243.000 i bilønn Administrerende direktør Andreas Berg i MSD Norge forteller at legemiddelfirmaet i 2009 betalte 243.000 kroner til en lege som forsket på et av legemidlene til MSD Norge. Berg opplyser at han i denne konkrete saken gikk inn og forhåndsgodkjente utbetalingen, siden beløpet oversteg det veiledende taket fra LMI på maks 125.000 kroner i utbetaling per lege per år. (...) – Intern regel på 100.000 kroner Administrerende direktør Åge Nærdal i GlaxoSmithKline forteller at det høyeste honoraret GSK utbetalte til en lege i fjor var på 104.000 kroner. Aksel Tunold i Sanofi-Aventis sier at selskapet i fjor sto for utbetalinger til 180 ansatte i helsevesenet, men at ingen av beløpene oversteg 100.000 kroner. – Vi har en intern regel på at ingen norske leger, sykepleiere eller farmasøyter skal få honorar på over 100.000 i løpet av ett år, skriver Tunold i en epost. (tv2nyhetene.no 4.10.2010 ).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- «25 prosent av legene ønsker ikke å opplyse om utbetalinger fra legemiddelindustrien.»

(Anm: – «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (…) «25 prosent av legene ønsker ikke å opplyse om utbetalinger fra legemiddelindustrien.» (sykepleien.no 6.8.2020).)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- Legenes enhet for vurdering av utbetalinger til leger må gjøres "virkelig uavhengig", sier BMA.

(Anm: Iacobucci G. Doctors' pay review body must be made "truly independent," says BMA. The NHS staffing crisis cannot be resolved without wholesale reform of the doctors’ and dentists’ pay review body, the BMA has said. In a report published on 18 January the BMA detailed a list of instances of what it described as the government’s “meddling and interference” in the Review Body on Doctors’ and Dentists’ Remuneration (DDRB) that had undermined the body’s independence.1 The government has said repeatedly that its hands are tied by the pay review process when it comes to deciding doctors’ pay awards. But the BMA argued that the government had interfered with the pay review process for over a … BMJ. 2023 Jan 19;380:148.)

- Høyesterett i inhabilitetens grenseland – en replikk.

(Anm: Kommentar, Christian Reusch, partner, Simonsen Vogt Wiig. Høyesterett i inhabilitetens grenseland – en replikk. «Jeg kan vanskelig se at det skulle være særlig krevende å komme opp med en inhabilitetsinnnsigelse innen senest oppstart av ankeforhandlingen påfølgende dag», skriver artikkelforfatteren. Pensjonert lagdommer Peter Lauritz Berhard har i en kommentar på Rett24 den 10. januar 2023 drøftet to spørsmål i tilknytning til HR-2022-1959-A. Habilitetsreglene er viktige og avgjørende for at partene kan ha tillit til domstolene. Habilitetsspørsmål er ikke alltid enkelt. Dessverre bidrar Bernhardts artikkel til å skape enda større uklarhet på dette området. Hva som skal til før noen blir inhabil – for eksempel som følge av faglitterært forfatterskap (som var tema i HR-2022-1959-A) – faller utenfor behandlingen her. Bernhardts kommentarer begrenser seg til to spørsmål, nemlig om (1) det bør praktiseres en form for «mer-inhabilitet» og (2) hvor strengt en skal anlegge vurderingen av om det mulige inhabiliserende forholdet burde vært tatt opp under sakens ordinære behandling. (rett24.no 1.2.2023).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association; APA).) (- For en organisasjon som representerer et yrke hvis modus operandi er basert på avsløring og åpenhet, er APAs oversikt over sensur og hemmelighold uakseptabel.) (- Jeg tror ikke dette spørsmålet forsvinner.) (- Det er på tide for APA å bevise for verden at de ikke var medskyldige med et legemiddelfirma i å publisere en "lærebok" som utspekulert skjulte Seroxats (Paxil; paroxetine; paroksetin etc.) bivirkninger.)

(Anm: Ghostwriting controversy haunting the American Psychiatric Association (Strid om spøkelsesskriving hjemsøker den amerikanske psykiatriske forening (American Psychiatric Association)). The blogosphere lit up this morning with several posts on the American Psychiatric Association’s (APA) refusal to print a letter critical of a medical textbook they published with help from the ghostwriting company Scientific Therapeutics Information. We covered it at POGO here, and Dr. Bernard Carroll wrote about it over at Health Care Renewal. Dr. Carroll hints that other documents may throw more light on the controversial textbook. documents may well be available if they could be unsealed in pending litigation. Naturally, corporations and their attorneys strive to keep the information hidden. But our general point is that the APA has a different duty – which is to transparency rather than to stonewalling. Did the APA do that? Sadly, no, they did not. Author and journalism professor Alison Bass writes on her blog that APA’s refusal to publish the letter smacks of “censorship.” How sad. Can it be that the APA is so fearful of its members' reactions (or more likely, legal threats by Nemeroff and Schatzberg) that it cannot even run a short and well-reasoned letter to the editor? For an organization that represents a profession whose very modus operandi is based on disclosure and transparency, the APA's track record of censorship and secrecy is unacceptable. Meanwhile, Dr. Danny Carlat writes that the whole affair is like a bad penny that just won’t go away. I don't think this issue is going away. It's time for the APA to prove to the world that they were not complicit with a drug company in publishing a "textbook" that artfully hid Paxil's side effects.(pogoblog.typepad.com 5.4.2011).)

(Anmmodus operandi [mo:´dus åpəra`ndi] (fra latin, grunnbetydning 'måte å operere på') fremgangsmåte, handlingsmønster som en bestemt forbryter e.l. gjerne følger. (naob).)

(AnmSpøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- EU må ta oppgjør med korrupsjon.

(Anm: EU må ta oppgjør med korrupsjon. EUs etikkombud er ikke overrasket over korrupsjonsanklagene mot EUs visepresident og andre. Hun mener det er som forventet, med tanke på de slappe reglene. (aftenposten.no 14.12.2022).)

- Vikarlege jobbet døgnet rundt – flere kommuner har sendt bekymringsmelding. (- Legevaktlegen bemerket i et notat at det virket som legen hadde et betydelig fokus på inntjening og økonomi. )

(Anm: Vikarlege jobbet døgnet rundt – flere kommuner har sendt bekymringsmelding. Vikarlegen gikk rett fra kveldsvakt i én kommune til nattvakt i en annen. I tillegg hadde han full dagjobb. Nå kan legen bli suspendert. (...) Totalt har sju kommuner og et sykehus sendt inn bekymringsmeldinger. Legevaktlegen bemerket i et notat at det virket som legen hadde et betydelig fokus på inntjening og økonomi. «Dette virker å tidvis overgå kravet om at behandling skal være omsorgsfull og forsvarlig», skriver legevaktlegen. Eksempler på dette er nedprioritering av pasienter med psykisk sykdom, flittig taksting og laber interesse for telefonkonsultasjoner. (nrk.no 16.1.2023).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater. (- Ingen gave er gratis.) (– Jeg pleier å spørre studentene mine: «Hvor lenge må du stå ved siden av en fyr som har kjøpt en drink til deg?», sier Runar Døving.) (- Mafiadynamikken.) (– Gaver kan både brukes til å styre folk og til å sette folk i takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf.)

(Anm: Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater. Dette bør du tenke på før du tar imot en dyr gave. (…) – Gaver kan føre til underlige samspill mellom mennesker, sier Jan Ketil Arnulf. Fordi gaver i utgangspunktet skal være en fin ting. Men det er ikke alltid det fungerer sånn, forklarer Arnulf. Og da blir det fort klein stemning. – Si at du går ut med en mann og har en hyggelig kveld. Om han da gir deg en pengegave på slutten, kan du ende opp med å føle deg prostituert, sier Arnulf. For han er frivilligheten i gaveutvekslingen helt sentral. – For at gaver skal være positivt, må det være likeverd og frihet i relasjonen mellom dem som gir og mottar gaver, sier Arnulf. Han mener at hvis du gir fra deg noe, eller binder deg til noe, ved å ta imot en gave, så er ikke det så gøy lenger. (…) Ingen gave er gratis – Jeg pleier å spørre studentene mine: «Hvor lenge må du stå ved siden av en fyr som har kjøpt en drink til deg?», sier Runar Døving. (…) Mafiadynamikken – Gaver kan både brukes til å styre folk og til å sette folk i takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf. Dette skjer i mindre eller større grad. (forskning.no 14.12.2022).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- E24-journalister har aksjer i Schibsted - skriver likevel om selskapets milliardhandel: – Et grått felt.

(Anm: E24-journalister har aksjer i Schibsted - skriver likevel om selskapets milliardhandel: – Et grått felt. – Det er ingen redaksjonelle medarbeidere som har store aksjeposter i selskapet, sier E24-redaktør Gard L. Michalsen. (medier24.no 21.7.2020).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Fredrik Solvang: Presseekspert raser: - Bør få følger. (- Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen stiller spørsmål rundt programlederens posisjon, etter at han fikk påspandert luksuscruise av milliardær Christian Ringnes.) (- Han mener også at det rammer hele NRKs omdømme.) (- Det at en sentral NRK-profil lar seg påspandere et cruise, det er en svakhet. Da kan folk tenke: «Hva mer er det han lar seg påspandere?», sier Bodahl-Johansen.)

(Anm: Fredrik Solvang: Presseekspert raser: - Bør få følger. Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen stiller spørsmål rundt programlederens posisjon, etter at han fikk påspandert luksuscruise av milliardær Christian Ringnes. (…) Kritisk til Solvang Den profilerte mediekritikeren Gunnar Bodahl-Johansen mener det er kritikkverdig av Solvang å takke ja til luksuscruiset. (…) - Hvis han har blitt påspandert av Ringnes, så er det i strid med det som er en journalists ansvar. Det bør han absolutt ikke gjøre. Spesielt ikke når man har en sånn sentral posisjon som han har, sier han til Børsen. Han legger til: - Han er en maktperson, siden han leder Debatten og kan velge ut debattantene. Om Ringnes har deltatt i hans programmer eller ikke, er det uansett ikke bra. Bodahl-Johansen mener at luksuscruiset kan skape en uro rundt Solvangs habilitet. Han mener også at det rammer hele NRKs omdømme. - Det at en sentral NRK-profil lar seg påspandere et cruise, det er en svakhet. Da kan folk tenke: «Hva mer er det han lar seg påspandere?», sier Bodahl-Johansen. (dagbladet.no 9.10.2022).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Da politiet kom for å ransake Kailis hjem i Brussel, skal faren hennes ha forsøkt å komme seg unna med en koffert full av kontanter, skriver Greek Reporter.

(Anm: Da politiet kom for å ransake Kailis hjem i Brussel, skal faren hennes ha forsøkt å komme seg unna med en koffert full av kontanter, skriver Greek Reporter. Politiet fant flere vesker med pengesedler hjemme hos politikeren. Kaili var en av EU-parlamentets 14 visepresidenter. Hun er valgt inn som representant for de greske sosialistene. I utgangspunktet har europarlamentarikere immunitet, det vil si at de ikke kan straffes for lovbrudd i Belgia. Men det er ett unntak, og det er om de blir arrestert for korrupsjon. Fredag ble Kaili ekskludert fra det greske sosialistpartiet Pasok. (aftenposten.no 12.12.2022).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

- EU må ta oppgjør med korrupsjon.

(Anm: EU må ta oppgjør med korrupsjon. EUs etikkombud er ikke overrasket over korrupsjonsanklagene mot EUs visepresident og andre. Hun mener det er som forventet, med tanke på de slappe reglene. (aftenposten.no 14.12.2022).)

- Fredrik Solvang fikk påspandert luksuscruise av eiendomsmilliardær Christian Ringnes. Christian Ringnes og forloveden Lotte Birgitta Inger inviterte rundt 100 mennesker på cruise i høstferien. Blant dem var den profilerte NRK-journalisten Fredrik Solvang. (- Ifølge Vær varsom-plakaten skal redaksjonelle medarbeidere verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og «unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»)

(Anm: Fredrik Solvang fikk påspandert luksuscruise av eiendomsmilliardær Christian Ringnes. Christian Ringnes og forloveden Lotte Birgitta Inger inviterte rundt 100 mennesker på cruise i høstferien. Blant dem var den profilerte NRK-journalisten Fredrik Solvang. (…) DN kan nå fortelle hvor Solvang dro: til cruise i Middelhavet med noen av landets mest innflytelsesrike mennesker. (…) Gjestelisten var stjernespekket: Milliardær Stein Erik Hagen, Ferd-arving Katharina Andresen og hennes mor Kristin Gamlemshaug Andresen, det profilerte ekteparet investor Jens Ulltveit-Moe og samfunnsøkonom Karen Helene Ulltveit-Moe, skatteadvokat Bettina Banoun, investor Knut Brundtland – og nettopp NRK-profil Fredrik Solvang. – Jeg har vært med på den båtturen, bekrefter han til DN. (…) Vurderer seg som inhabil Ifølge Vær varsom-plakaten skal redaksjonelle medarbeidere verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og «unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.» Solvang forteller at han også før denne turen har vurdert seg som inhabil overfor Christian Ringnes. – Jeg har aldri hatt noe med Christian å gjøre journalistisk. Og det gjelder nå også. – Når det gjelder goder, så har jeg ikke tenkt på dette som noe annet enn et arrangement i forbindelse med et bryllup. (dn.no 7.10.2022).)

- 45 varsler om pendlerbolig-skatt: Alle politikerne nekter å oppheve taushetsplikten. (- Skatteetaten har åpnet 45 saker mot politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet.) (- Etaten mener politikerne urettmessig har unndratt seg beskatning for pendlerboligen de bodde gratis i, på fellesskapets regning.)

(Anm: 45 varsler om pendlerbolig-skatt: Alle politikerne nekter å oppheve taushetsplikten. Stortinget og SMK har spurt alle som har fått skattevarsel om å oppheve taushetsplikten. Ingen har svart ja. «Ukollegialt», mener stortingspolitiker Roy Steffensen (Frp). Skatteetaten har åpnet 45 saker mot politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet. Etaten mener politikerne urettmessig har unndratt seg beskatning for pendlerboligen de bodde gratis i, på fellesskapets regning. Aftenposten har bedt Statsministerens kontor og Stortinget om å spørre alle politikerne om de vil oppheve taushetsplikten, slik at velgerne kan få vite hvem de er. (aftenposten.no 7.7.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Det opplyses ikke om utbetalinger fra industrien (interessekonflikter) i legemiddelstudier. (- En fjerdedel av medisinske forskere involvert i kliniske studier i Australia opplyste ikke om finansiering fra farmasøytiske selskaper.)

(Anm: Undisclosed industry payments rampant in drug-trial papers. A quarter of medical researchers involved in clinical trials in Australia did not declare funding from pharmaceutical companies. One in four Australian medical researchers involved in drug trials failed to declare money they had received from pharmaceutical companies when submitting journal manuscripts, a study reports. The cross-checked statements on financial conflicts of interest listed by Australian authors of 120 drug trials published in the first eight months of 2020 against a database of company-made payments reported to Medicines Australia, the country’s pharmaceutical-industry association. The research, published in the Journal of General Internal Medicine1 this month, is one of only a few studies outside the United States to examine discrepancies between drug-company payments made to health professionals and author disclosure statements. The study found that missing or incomplete declarations were common. Half of the trials and a quarter of the 323 Australian authors involved had at least one undeclared financial conflict (see ‘Undeclared Conflicts’), with undisclosed payments ranging from AU$140 to AU$97,600 (US$100 to US$71,000) for consulting, advisory meetings, speaker fees and education events. (nature.com 24.3.2022).)

(Anm: Taheri C, Kirubarajan A, Li X, et alDiscrepancies in self-reported financial conflicts of interest disclosures by physicians: a systematic review. BMJ Open 2021;11:e045306.)

(Anm: Flood L, Mintzes B, Chiu K, Dai Z, Karanges EA, Holman B. Australian Clinical Trial Authors' Declarations of Industry Ties. J Gen Intern Med. 2022 Mar 7.)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- Norsk psykiatrisk forening (Npf). Årsmelding 2020. (- Sak 21: Samarbeid med industri.) (- For å redusere et eventuelt salgselement i presentasjonen, kan man invitere den medisinske ansvarlige ved det aktuelle firmaet og ikke en salgsrepresentant.) (- Npf mener at det må drøftes om man skal sette et øvre tak for hvor mye en lege kan ha av ekstrainntekter i løpet av et år for å holde foredrag for industrien eller være konsulent.) (- Npf mener at leger ansatt i offentlig virksomhet ikke skal motta personlig honorar for deltagelse, men at evnt. honorar går til institusjonen41.) (- Npf mener at ansatte i det offentlige helsevesen ikke bør delta i studier som ikke har vitenskapelig verdi, men kun har salgsverdi («markedsføringsstsudier»).)

(Anm: Norsk psykiatrisk forening. Årsmelding 2020. Årsmøtet 10.3.2021. (…) Sak 21: Samarbeid med industri Npf mener at det fortsatt bør være slik at arrangementer, kursvirksomhet mv. som gir godkjente og tellende timer i legers videre eller etterutdanning i utgangspunktet skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra kommersielle interesser. Men det må gjelde alle typer kommersielle interesser, ikke bare legemiddelindustri. Eksempler er kurs arrangert av leger eller andre aktører som har økonomiske interesser i det som det undervises om, f.eks. en bestemt behandlingsmetode (biologisk eller psykologisk) eller ulike type instrumenter og diagnostiske metoder. Det må foreligger avtaler som muliggjør at leger kan bli orientert om nye legemidler under lunsjmøter. Det er legemiddelfirmaet som har størst kunnskap om et nytt legemiddel, f.eks. grunnleggende farmakokinetikk og farmakodynamikk, doseringer, formuleringer og indikasjoner og hvilken dokumentasjon som ligger bak. Leger kan ikke forskrive legemidler uten at de har første hånds kjennskap til slike forhold. For å redusere et eventuelt salgselement i presentasjonen, kan man invitere den medisinske ansvarlige ved det aktuelle firmaet og ikke en salgsrepresentant. Man kan også redusere salgselement ved å kreve at et firmas representant ikke har lov til å medbringe lunsj eller andre «treats». Slike møter må være strikt faglige. Slike møter skal kun være åpne for leger. Npf mener at det må drøftes om man skal sette et øvre tak for hvor mye en lege kan ha av ekstrainntekter i løpet av et år for å holde foredrag for industrien eller være konsulent. Det bør presiseres at deltagelse i forskningsprosjekter forutsetter at design og metode forøvrig har tilstrekkelig vitenskapelig verdi. Npf mener at leger ansatt i offentlig virksomhet ikke skal motta personlig honorar for deltagelse, men at evnt. honorar går til institusjonen41. Npf mener at ansatte i det offentlige helsevesen ikke bør delta i studier som ikke har vitenskapelig verdi, men kun har salgsverdi («markedsføringsstsudier»). (legeforeningen.no 10.3.2021).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Fikk pris for selvmordsforebygging. (- Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. )

(Anm: Fikk pris for selvmordsforebygging. - Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. Sammen med psykologspesialist og forsker Fredrik Walby er hun tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2014. Ness og Walby får prisen for sin jobb med Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. (…) - Gleder oss stort Den andre vinneren, Fredrik Walby, er også stolt over å motta prisen. - Både Ewa Ness og jeg har jobbet med selvmordsforebygging i psykisk helsevern i en årrekke. (napha.no 26. februar 2014. Endret: 11. januar 2021).)

(Anm: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. (med.uio.no)

- Dusinvis av byer og fylker protesterer mot 'hysjpenger' knyttet til Purdue opioidforliket. (- I forkant av et konkursrettsmøte for å godkjenne et forlik på 6 milliarder dollar med Purdue Pharma for sin rolle i opioidkrisen, hevder dusinvis av byer og fylker at avtalen bør avvises fordi de gir "hysjpenger" til en håndfull stater som forhandlet frem de reviderte vilkårene.

(Anm: Dozens of towns and counties object to ‘hush money’ tied to Purdue opioid settlement. Ahead of a bankruptcy court hearing to approve a $6 billion settlement with Purdue Pharma for its role in the opioid crisis, dozens of towns and counties argue the deal should be rejected because it provides “hush money” to a handful of states that negotiated the revised terms. The issued was raised after the Sackler family members who own Purdue Pharma last week agreed to increase the payout to settle a hotly contested bankruptcy plan that would compensate governments and tens of thousands of individuals affected by the crisis. An earlier version of the settlement called for the Sacklers family members to pay $4.3 billion. A two-day hearing gets under way on Wednesday afternoon. (statnews.com 9.3.2022).)

- 'Hysjpenger' ('hush money'.) (- Bestikkelse for å tie om noe.)

(Anm: hush money subst. /ˈhʌʃˌmʌnɪ/ forklaring: bestikkelse for å tie om noe EKSEMPEL  I've paid him hush money jeg har betalt ham for å tie (ordnett 10.3.2022).)

- Medisinstudenters holdning til legemiddelindustrien. (- 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis.) (- 80 % mente at de var berettiget til gaver.)

(Anm: Naive medisinstudenter. I en studie fra USA besvarte over 800 tredjeårs medisinstudenter (72 %) ved åtte medisinske fakulteter et spørreskjema om deres kontakt med og holdninger til legemiddelindustrien (JAMA 2005; 294:1034-42). Gjennomsnittlig eksponering var én gave eller sponset aktivitet per uke. 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis. 80 % mente at de var berettiget til gaver. Studenter som hadde deltatt på et seminar om forholdet mellom legemiddelindustri og leger, var ikke mer skeptiske enn medstudenter som ikke hadde gått på seminaret. Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (20.10.2005).)

(Anm: Medical Students’ Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions: A National Survey. JAMA 2005;294:1034-1042.)

- Økokrim: Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år. (- Økokrim-sjef Pål Lønseth anser korrupsjonsfaren særlig til stede der privat og offentlig sektor møtes, som i offentlige anbudskonkurranser.)

(Anm: Økokrim: Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år. Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor. Korrupsjonsrisikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser. Det kommer fram i Økokrims trusselvurdering 2022. (kampanje.no 4.5.2022).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok.

(Anm: Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok. Det norske eierskapsregisteret skulle hindre hvitvasking, korrupsjon og kapitalflukt. Nå står det i fare for å bli uthulet og «verdiløst», mener Økrimforeningen. Stortinget vedtok i 2019 en rekke grep som skulle styrke åpenheten i det kommende eierskapsregisteret. Eierskapsregisteret er ment å forhindre hvitvasking, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, ved å tilgjengeliggjøre informasjon for offentligheten. Mandag 21. juni fastsatte regjeringen forskriften, men til stor overraskelse for flere av medlemmene i finanskomiteen, lyder forskriften ganske annerledes enn det Stortinget vedtok, på helt sentrale punkter. (e24.no 11.7.2021).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny lov om sidegjøremål gir valg­frihet. (- Regjeringen vil ikke pålegge universiteter og høgskoler å ha åpne registre over ansattes sidegjøremål.) (- Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening viser alle til at det er nødvendig med et offentlig tilgjengelig register for at ordningen skal bidra til å øke åpenheten i statsforvaltningen.) (- De peker også på at opplysningene som foreslås registrert allerede ligger i offentlig tilgjengelige registre, og viser til at lovendringene derfor ikke vil bidra til økt åpenhet og tillit til statsforvaltningen.)

(Anm: Ny lov om sidegjøremål gir valg­frihet. Universitetet i Oslo håper de kan inspirere til mer åpenhet. Regjeringen vil ikke pålegge universiteter og høgskoler å ha åpne registre over ansattes sidegjøremål. Verken Universitetet i Oslo eller Norges handelshøyskole har noen planer om å lukke sitt register. Stortinget har vedtatt en frivillig registreringsordning for statsansattes verv og økonomiske interesser som de har ved siden av jobben. Ifølge lovendringene som ble andregangsbehandlet i Stortinget 8. mars, og dermed endelig vedtatt, er det ikke noe krav om åpne registre. Ifølge statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet vil det være opp til den enkelte virksomhet om opplysningene skal registreres i et åpent register. — I ordningen det her gis hjemmel for, er utgangspunktet at innsyn gis etter reglene i offentleglova. Hvorvidt opplysninger kan legges i et åpent register, er en avveining mellom åpenhet og personvern. Om den enkelte virksomhet kan legge opplysninger de registrerer i et åpent register, må vurderes konkret av virksomheten. Det kommer blant annet an på hva slags opplysninger det er snakk om og om de også kan ha annet rettslig grunnlag for registreringen, sier hun i en e-post til Khrono. Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening viser alle til at det er nødvendig med et offentlig tilgjengelig register for at ordningen skal bidra til å øke åpenheten i statsforvaltningen. De peker også på at opplysningene som foreslås registrert allerede ligger i offentlig tilgjengelige registre, og viser til at lovendringene derfor ikke vil bidra til økt åpenhet og tillit til statsforvaltningen. (khrono.no 11.3.2022).)

- Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (- Manglende bevissthet om integritet.) (- Mangelfulle kontrollrutiner.)

(Anm: Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (…) Det som er avdekket, har kastet Stortinget ut i det presidentskapet selv kaller en tillitskrise. Avsløringene har ført til granskinger, politietterforskninger, rettssaker og regelendringer. De har også utløst en massiv debatt om kontrollrutiner, politikernes ordninger og tilliten til landets fremste folkevalgte. (aftenposten.no 17.1.2022).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

- Kirurgens varsel. (- Granskingslederen er spesialist i psykiatri, leder for akuttpsykiatrisk legevakt på OUS og seniorrådgiver i direktørens stab.) (- I 2018 ble gruppen ledet av Ewa Ness.) (- Hun er i dag fremdeles leder for gruppen, sammen med en annen leder ved sykehuset.) (- Men hun jobber ikke bare ved sykehuset.) (- Hun er også ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn – som behandler varslene fra sykehusene.)

(Anm: Kirurgens varsel. (…) I 2018 oppretter Oslo universitetssykehus en intern granskingsgruppe, den såkalte hendelsesanalysegruppen. Gruppen skal granske interne sykehusfeil, og skrive rapporter, som sendes til berørte ansatte. Turi Clausens dødsfall blir den interne granskingsgruppens første sak. I 2018 ble gruppen ledet av Ewa Ness. Hun er i dag fremdeles leder for gruppen, sammen med en annen leder ved sykehuset. Granskingslederen er spesialist i psykiatri, leder for akuttpsykiatrisk legevakt på OUS og seniorrådgiver i direktørens stab. Men hun jobber ikke bare ved sykehuset. Hun er også ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn – som behandler varslene fra sykehusene. (vg.no 19.12.2021).)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Illusjonen av evidensbasert (bevisbasert) medisin.

(Anm: Jureidini J, McHenry LB. The illusion of evidence based medicine. Evidence based medicine has been corrupted by corporate interests, failed regulation, and commercialisation of academia, argue these authors. The advent of evidence based medicine was a paradigm shift intended to provide a solid scientific foundation for medicine. The validity of this new paradigm, however, depends on reliable data from clinical trials, most of which are conducted by the pharmaceutical industry and reported in the names of senior academics. The release into the public domain of previously confidential pharmaceutical industry documents has given the medical community valuable insight into the degree to which industry sponsored clinical trials are misrepresented.1234  BMJ. 2022 Mar 16;376:o702.)

- Faren ved å politisere vitenskap (forskning).) (- Sannhet og rettferdighet er best tjent med mer rettferdighet, ikke mindre.) (- Bør akademiske tidsskrifter utnevne seg selv til portvoktere for sosial rettferdighet?)

(Anm: Jonathan Rauch. The Danger of Politicizing Science. Truth and justice are best served by more rigor, not less. Should academic journals appoint themselves social justice gatekeepers? (…) The insinuation of political agendas into science is nothing new; I wrote about it in my 1993 book “Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought.” Back then, factions like creationists, Afrocentrists, and Marxists were hawking alternatives to mainstream biology, math, and social science. Today, the political right is hard at work scrubbing school libraries and curricula of what they deem to be critical race theory (whatever that is) and LGBT “grooming”) (whatever that is). (persuasion 21.9.2022).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon: medisinens åpenlyse skitne hemmelighet. (- Pasienter alle steder blir skadet når penger havner i legers lommer i stedet for prioriterte tjenester.) (- Dette er ingen skitten liten hemmelighet. Det er en av de største åpne sår innen medisinen.)

(Anm: Editorial. (Leder.) Corruption: medicine’s dirty open secret. Korrupsjon: medisinens skitne åpne hemmelighet. Leger må slå tilbake mot bestikkelser (Doctors must fight back against kickbacks.) Helsevesenet er en høyrisikosektor for korrupsjon. Beste estimat er at mellom 10 % og 25 % av globale utgifter til offentlige anskaffelser av helsetjenester går tapt gjennom korrupsjon.1 BMJ 2014;348:g4184 (25 June 2014).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Statens innkjøpere brukte ett døgn på å anskaffe hurtigtester for en halv milliard kroner.

(Anm: Statens innkjøpere brukte ett døgn på å anskaffe hurtigtester for en halv milliard kroner. For andre gang under pandemien skylder helsemyndighetene på tidsnød etter at 15 millioner nye hurtigtester ble bestilt i ekspressfart uten anbud. – Selvsagt uheldig å måtte ty til hurtiganskaffelser, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. (…) – Det var korte tidsfrister hvor volum og kvalitet var essensielt. Fra våre oppdragsgivere ble det oppgitt at det var behov for økte volum av tester umiddelbart, og anskaffelsen ble derfor gjennomført i løpet av et døgn, skriver administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF i en epost til DN. Det var NRK som først omtalte anskaffelsen. (dn.no 9.1.2022).)

- Åpenhet er maktas verste fiende.

(Anm: Åpenhet er maktas verste fiende. Økt innsyn i våre folkevalgtes økonomiske interesser, er et lite steg på veien mot et åpnere samfunn. ÅPNERE: Etter at Dagbladet aslørte at stortingspresident Olemic Thommesen ikke hadde rapportert om over 300 000 kroner i aksjer, åpnet Stortinget for mer åpenhet. Tirsdag stemte et nært samlet storting for å øke innsynet i stortingsrepresentantenes økonomiske interesser. (…) Det er imidlertid også et resultat av åpenhet, kjempet fram av kritiske journalister. Det var nemlig langt fra selvsagt at et stort flertall på Stortinget skulle stemme slik de gjorde. (…) Verst var Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, som satt på aksjeposter verdt 6,6 millioner kroner, som han ikke hadde registrert. (dagbladet.no 13.4.2016).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Politikorrupsjon. Lederskap, risikoerkjennelse og læring.

(Anm: Politikorrupsjon. Lederskap, risikoerkjennelse og læring. Rapport fra evalueringsutvalget etter Borgarting lagmannsretts dom av 19. juni 2020 (politiet.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Er det trygt å varsle til kontrollutvalget? (- Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon.) (- Varsling er viktig for å kunne avdekke kritikkverdige, uetiske og kriminelle forhold.)

(Anm: Er det trygt å varsle til kontrollutvalget? Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av taushetsplikten i arbeidsmiljøloven? (…) Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon. Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon. (…) For sikre trygghet for varsleren, anbefaler KS videre at alle kommuner bør etablere en alternativ ekstern kanal (f.eks. et advokatkontor) som sikkerhetsventil for de tilfeller varselet ikke fører fram. Det kan også tenkes at varslere ikke ønsker å varsle tjenestevei fordi de frykter represalier. Ved å varsle internt kan nemlig varsleren risikere at den eller de det varsles om, får kjennskap til hvem som varsler.) (kommunal-rapport.no 20.9.2021).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Nordmenn tør ikke varsle om korrupsjon. Folk frykter gjengjeldelser. – Urovekkende, sier ekspert på korrupsjon. (- 44 prosent av innbyggerne i Norge sier frykten for gjengjeldelser eller represalier gjør at de vil kvie seg for å varsle om mulig korrupsjon.) (- Verst i Norden De norske tallene er høyest i Norden – med god margin.) (- 44 prosent av innbyggerne i Norge sier frykten for gjengjeldelser eller represalier gjør at de vil kvie seg for å varsle om mulig korrupsjon.)

(Anm: Nordmenn tør ikke varsle om korrupsjon. Folk frykter gjengjeldelser. – Urovekkende, sier ekspert på korrupsjon. PÅ VAKT: Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, mener både kommuner og næringsliv må være på vakt når nesten halvparten av de spurte i undersøkelsen frykter at varsel om korrupsjon vil få negative følger for dem selv. 44 prosent av innbyggerne i Norge sier frykten for gjengjeldelser eller represalier gjør at de vil kvie seg for å varsle om mulig korrupsjon. Det kommer fram i en undersøkelse Transparency International har utført.– Det er et urovekkende høyt antall. Nesten halvparten av de spurte mener det er utrygt å varsle om korrupsjon, sier Guro Slettemark. Hun er generalsekretær i Transparency International Norge, en organisasjon som jobber for å bekjempe korrupsjon. Verst i Norden De norske tallene er høyest i Norden – med god margin. I Sverige svarte 26 prosent at de ikke vil rapportere om korrupsjon. Frykten for å si fra er enda mindre i Danmark og Finland. Der svarer bare 18 og 12 prosent at de ikke ville ha varslet om dette. Slettemark sier norske myndigheter og bedrifter har en stor utfordring. – Virksomhetene må sørge for at de har gode varslingsrutiner på plass. De må sørge for at det er trygt å varsle. (nrk.no 28.10.2021).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Behandlet klage om rolleblanding – var selv varamedlem i styret.

(Anm: Behandlet klage om rolleblanding – var selv varamedlem i styret. I 2016 tok Politidirektoratet (POD) opp rolleblanding med Norsk Narkotikapolitiforening. På PODs side av bordet satt en som var varamedlem i styret og tidligere leder av foreningen. Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og politiet har blitt anklaget for å ha for tette og uklare bånd. Det har ført til at Justisdepartementet nå skal granske politiets tilknytning til den private, ruspolitiske foreningen. NNPF er forkjemper for en streng straffelinje i narkotikasaker, og har rundt 3600 medlemmer – hovedsakelig politifolk. VG omtalte det påståtte samrøret for første gang i april 2021, da justisministeren ble varslet om at NNPF benyttet politiets kontaktinformasjon. (vg.no 8.8.2021).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser.

(Anm: Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser. Innsyn viser at Norsk Narkotikapolitiforening, som har jobbet mot rusreformen, har mottatt vesentlige pengesummer fra blant annet Politidirektoratet, Kripos, Tolletaten og Politihøgskolen. Innsyn viser at Norsk Narkotikapolitiforening, som har jobbet mot rusreformen, har mottatt vesentlige pengesummer fra blant annet Politidirektoratet, Kripos, Tolletaten og Politihøgskolen. I perioden 2011-2020 fikk Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som er en ideell organisasjon, flere hundre overføringer fra Politidirektoratet (POD), ulike politidistrikt og ulike særorgan i politiet. (…) Fikk 2,1 millioner av POD NNPFs største bidragsyter hos politiet er POD, direktoratet under justisdepartementet, som står for den faglige ledelsen og ressursfordelingen mellom politidistriktene og særorganene. POD har gitt 2,1 millioner til NNPF siden 2011. 2 millioner av disse er til gjennomføringen av NNPFs årlige utdanningskonferanse, etter søknad fra NNPF. (nettavisen.no 1.6.2021).)

- NNPF-bråket: Slik ville omdiskutert rusforening påvirke regjeringen. I 2017 hadde justisminister Per-Willy Amundsen et møte med NNPF om narkohunder i skolene. Kort tid etter prøvde han å gjeninnføre den menneskerettsstridige praksisen.

(Anm: NNPF-bråket: Slik ville omdiskutert rusforening påvirke regjeringen. I 2017 hadde justisminister Per-Willy Amundsen et møte med NNPF om narkohunder i skolene. Kort tid etter prøvde han å gjeninnføre den menneskerettsstridige praksisen. 3. mai 2017 hadde daværende leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Christian Stoutland, og daværende justisminister Per-Willy Amundsen et møte. I dag jobber Stoutland som politiinspektør i Politidirektoratet. Den gangen jobbet han som forebyggende-koordinator i Vest politidistrikt. Les: Snur i NNPF-saken: Ber Justisdepartementet nedsette mandat i gransking (…) Ifølge NRKs opplysninger forsøkte Per-Willy Amundsen å utrede om man kunne gjeninnføre bruken av narkotikahund i skoler få måneder etter møtet. Dette til tross for at praksisen strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Det ble allerede avklart internt i departementet da hans forgjenger, Anders Anundsen, forsøkte å gjøre det samme i sin statsrådsperiode. (nrk.no 23.7.2021).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- En lite kjent lov tvinger frem åpenhet i medisinsk forskning. (- Etterlevelsen er mildt sagt sjaber.) (- Han publiserte nylig en op-ed (en kommentar) i New York Times der han oppfordret president Biden til å holde sitt «løfte» i 2016 om å begynne å holde tilbake midler for å tvinge frem etterlevelse.)

(Anm: En lite kjent lov tvinger frem åpenhet i medisinsk forskning. Etterlevelsen er mildt sagt sjaber. (A Little-Known Statute Compels Medical Research Transparency. Compliance Is Pretty Shabby.) Evidenbasert medisin krever nettopp det: bevis. Tilgang til det samlede kunnskapsgrunnlaget frembrakt i kliniske studier er det som gjør det mulig for forskere å trygt og effektivt designe fremtidige studier. Det er det som gjør det mulig for leger å ta de mest informerte valg for sine pasienter. Siden 2007 har forskere blitt lovpålagt å publisere funnene fra enhver klinisk studie med mennesker innen et år etter studiens avslutning. Over et tiår senere har selv landets mest anerkjente forskningsinstitusjoner historisk dårlig rapportering. Denne uken snakket Bob med Charles Piller,en gravende journalist i Science Magazine som har dokumentert denne dystre tilstanden siden 2015. Han publiserte nylig en op-ed (en kommentar) i New York Times der han oppfordret president Biden til å holde sitt «løfte» i 2016 om å begynne å holde tilbake midler (penger) for å tvinge frem etterlevelse. (wnycstudios.org April 21, 2021).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Forsker tar selvkritikk etter AstraZeneca-artikkel. (- Overfor avisen avviste han at det var noen etiske problemer med dette.)

(Anm: Forsker tar selvkritikk etter AstraZeneca-artikkel. Forsker og lege Pål Andre Holme tar selvkritikk for ikke å ha informert om at han tidligere har tatt oppdrag for Pfizer i en artikkel om AstraZeneca-vaksinen. Dette kom frem torsdag. På tross av at han tidligere hadde fått betalt av Pfizer, oppga Holme at han ikke har noen forbindelser som kan skape tvil om hans habilitet da han leverte artikkelen om de mulige bivirkningene til Pfizer-konkurrent AstraZeneca, skriver Klassekampen. Overfor avisen avviste han at det var noen etiske problemer med dette. (vg.no 16.4.2021).)

- Dette er et alvorlig forskningsetisk brudd. Man svarer ikke nei på at man ikke har interessekonflikter når man publiserer om bivirkninger og samtidig har mottatt millionbeløp fra konkurrentene.

(Anm: Kristian Gundersen @KristianGunder 15. apr. Dette er et alvorlig forskningsetisk brudd. Man svarer ikke nei på at man ikke har interessekonflikter når man publiserer om bivirkninger og samtidig har mottatt millionbeløp fra konkurrentene. (twitter.com 15.4.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- OUS etter AstraZeneca-rapporten: Vil se på retningslinjene. Oslo universitetssykehus sier de vil gjennomgå retningslinjer for samarbeid med industri, etter at noen av forfatterne bak AstraZeneca-artikkelen ikke oppga finansielle bindinger. – Jeg mener at de finansielle bindingene burde vært oppgitt i utgangspunktet. Derfor er det viktig at miljøet nå i etterkant har gitt detaljert informasjon om potensielle bindinger, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus (OUS), Erlend B. Smeland, i et skriftlig svar til VG. (- Hvis det kan reises tvil om det som publiseres er påvirket av økonomiske bindinger, må det gjøres kjent, så leserne og redaktørene kan ta stilling til det.)

(Anm: OUS etter AstraZeneca-rapporten: Vil se på retningslinjene. Oslo universitetssykehus sier de vil gjennomgå retningslinjer for samarbeid med industri, etter at noen av forfatterne bak AstraZeneca-artikkelen ikke oppga finansielle bindinger. – Jeg mener at de finansielle bindingene burde vært oppgitt i utgangspunktet. Derfor er det viktig at miljøet nå i etterkant har gitt detaljert informasjon om potensielle bindinger, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus (OUS), Erlend B. Smeland, i et skriftlig svar til VG. Han sikter til at noen av de norske forskerne bak artikkelen om AstraZeneca-bivirkningene som 9. april ble publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine. OUS er arbeidsgiver for flere av dem. Før publisering opplyste ingen av forskerne at de hadde fått penger fra vaksinerelaterte legemiddelselskaper, da de fylte ut åpenhetsdokumentet som legges ved artikkelen. Etter at Klassekampen forrige torsdag skrev at OUS-overlege Pål André Holme de siste fem årene har mottatt over én million kroner fra Pfizer og Bayer, snudde forskerne. I det nye åpenhetsdokumentet skriver fire av dem, inkludert Holme, at de har mottatt honorarer fra selskaper som også produserer vaksiner. Utbetalingene har skjedd i forbindelse med blant annet foredrag og forskning. De er ikke relatert til vaksine. – Sykehuset ønsker å lære av denne saken, og derfor tydeliggjøre eventuelle uklarheter som ligger i institusjonens og tidsskriftenes regelverk, sier Smeland. – Vi planlegger således en gjennomgang av innhold i – og forståelse av – eksisterende retningslinjer for samarbeid med industri i sykehuset. Det er svært viktig med åpenhet med tanke på habilitetsutfordringer for å bevare tilliten til forskningen. (…) – Etter min mening helt opplagt – Det er uheldig at de ikke har opplyst om dette før nå, sier Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen, etter at åpenhetsdokumentet ble oppdatert. Han er tydelig på at forskerne burde ha gitt disse opplysningene før artikkelen ble publisert. – Hvis det kan reises tvil om det som publiseres er påvirket av økonomiske bindinger, må det gjøres kjent, så leserne og redaktørene kan ta stilling til det. (vg.no 19.4.2021).)

- Norske forskere faktasjekket påstander om global korrupsjon – umulig å finne kildene.

(Anm: Norske forskere faktasjekket påstander om global korrupsjon – umulig å finne kildene. I over et halvt år har forskere ved Chr. Michelsens Institutt jaktet på kildene for en rekke ulike tall og påstander om korrupsjon som brukes av politikere og toppbyråkrater internasjonalt, med nedslående resultater.(…) Ien tale på verdens antikorrupsjonsdag i 2018, slo FNs generalsekretær António Guterres fast at 1000 milliarder dollar veksler hender som bestikkelser hvert år. I samme åndedrag sa han at 2600 milliarder dollar av offentlige midler blir stjålet eller underslått. Siden den gang er tallene brukt en rekke ganger av både FN-topper og Den afrikanske utviklingsbanken. Men hvor hadde Guterres tallene fra? (…) De 10 mest siterte påstandene om global korrupsjon 1. Om lag 1000 milliarder dollar blir betalt i bestikkelser hvert år. 2. Om lag 2600 milliarder dollar blir stjålet eller underslått fra offentlige midler hvert år. 3. Korrupsjon koster den globale økonomien om lag 2600 milliarder dollar hvert år/fem prosent av det globale bnp 4. Korrupsjon, sammen med skatteunndragelse og kapitalflukt, koster utviklingsland om lag 1260 milliarder dollar hvert år. 5. Om lag 10–25 prosent av offentlige anskaffelser går tapt i korrupsjon hvert år. 6. Om lag 10–30 prosent av verdien av offentlig infrastruktur går tapt i korrupsjon hvert år. 7. Om lag 20–40 prosent av investeringer i «the water sector» går tapt i korrupsjon hvert år. 8. Opp mot 30 prosent av bistandsmidler går tapt i bedrageri og korrupsjon hvert år. 9. Toll-relatert korrupsjon koster medlemmer av World Costoms Organization om lag 2000 milliarder dollar hvert år. 10. Over 140 000 dødsfall blant barn hvert år skyldes delvis korrupsjon. (aftenposten.no 1.7.2021).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Ola Borten Moe eier ni millioner i oljeselskap: - Opp til andre å vurdere min habilitet.

(Anm: Ola Borten Moe eier ni millioner i oljeselskap: - Opp til andre å vurdere min habilitet. Senterparties oljemillionær vil ikke utelukke en jobb som oljeminister, men møter motbør: - Det kan få alvorlige konsekvenser. Skal Norge lete etter mer olje eller ikke? Spørsmålet har blitt enda mer politisk antent etter at FNs alarmerende siste klimarapport ble lagt fram 9. august. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviser å sette en sluttdato, mens SV, Venstre og MDG vil avslutte oljeletingen. (…) Til Nettavisen vil han verken bekrefte eller avkrefte om han synes det er greit å være både eier i et oljeselskap og oljeminister (mer om det lenger ned). Det vekker sterk skepsis: - Det er ikke tillitsvekkende, og kan få alvorlige konsekvenser om han blir oljeminister, sier MDGs energipolitiker Ask Ibsen Lindal (nettavisen.no 17.8.2021).)

- Nakstad aksjonær i smittevernselskap som tjuedoblet omsetningen i koronaåret. (– Jeg har naturligvis erklært meg inhabil i alle potensielle saker knyttet til denne oppfinnelsen hos tidligere og nåværende arbeidsgivere, i tråd med det norske habilitetsreglementet, sier Nakstad, og forteller at han i fjor ba om en vurdering av sin habilitet for å være på den sikre siden.)

(Anm: Nakstad aksjonær i smittevernselskap som tjuedoblet omsetningen i koronaåret. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er aksjonær i et smittevernselskap som tjuedoblet omsetningen i 2020. Han kan ha fått millioner i økte aksjeverdier. (…) Nakstad er også styremedlem i selskapet, EpiGuard, som i 2019 omsatte for 4,8 millioner kroner. I koronaåret som fulgte omsatte selskapet for 99,9 millioner kroner, med et driftsresultat på 47 millioner. Nakstad eier 2,6 prosent av aksjene. Finansavisen skriver at Nakstads aksjepost kan være verdt 15 til 16 millioner kroner. (…) Nakstad er klar på at hans tilknytning til selskapet ikke medfører interessekonflikter med stillingen i Helsedirektoratet. Han sier at styrevervet er ulønnet, og at han ikke har hatt noen ambisjon om å tjene penger på oppfinnelsen han bidro til. – Jeg har naturligvis erklært meg inhabil i alle potensielle saker knyttet til denne oppfinnelsen hos tidligere og nåværende arbeidsgivere, i tråd med det norske habilitetsreglementet, sier Nakstad, og forteller at han i fjor ba om en vurdering av sin habilitet for å være på den sikre siden. (©NTB) (tv2.no 21.9.2021).)

- Støtter føre var. Alltid oppgi potensielle interessekonflikter, mener leger: HABIL: Det bør ikke være opp til den enkelte lege å vurdere habilitet, mener Legenes etikkråd, Legeforeningens tidsskrift og Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk.

(Anm: Støtter føre var. Alltid oppgi potensielle interessekonflikter, mener leger: HABIL: Det bør ikke være opp til den enkelte lege å vurdere habilitet, mener Legenes etikkråd, Legeforeningens tidsskrift og Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. Norske forskeres undersøkelser av bivirkninger etter Astrazeneca-vaksinen er blitt verdenskjent, særlig etter at de forrige fredag fikk på trykk en fagartikkel om temaet i New England Journal of Medicine. (klassekampen.no 16.4.2021).)

- Forsker tar selvkritikk etter AstraZeneca-artikkel. (- Overfor avisen avviste han at det var noen etiske problemer med dette.)

(Anm: Forsker tar selvkritikk etter AstraZeneca-artikkel. Forsker og lege Pål Andre Holme tar selvkritikk for ikke å ha informert om at han tidligere har tatt oppdrag for Pfizer i en artikkel om AstraZeneca-vaksinen. Dette kom frem torsdag. På tross av at han tidligere hadde fått betalt av Pfizer, oppga Holme at han ikke har noen forbindelser som kan skape tvil om hans habilitet da han leverte artikkelen om de mulige bivirkningene til Pfizer-konkurrent AstraZeneca, skriver Klassekampen. Overfor avisen avviste han at det var noen etiske problemer med dette. (vg.no 16.4.2021).)

(Anm: Nyoppdaget katastrofal antistoffdannelse etter AstraZeneca-vaksinen (vg.no 16.4.2021).)

– Hvor effektive er gaver? (- Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter.) (- Ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget.)

(Anm: - Hvor effektive er gaver? (- Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter) (Gifts seen effective by drug company reps) Mens leger insisterer på at de ikke er influert av det som farmasøytiske firmaer rutinemessig deler ut gratis, avslørte nylig interne notater fra legemiddelfirmaet, som betalte en rekordaktig bot for illegal markedsføringspraksis, at ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget. (While doctors insist they aren't influenced by the freebies that pharmaceutical companies routinely hand out, newly revealed internal memos from the drug company that paid a record fine for illegal marketing practices show that employees believed plying physicians with food and small gifts was a highly effective strategy in boosting drug sales.) (Boston Globe 17.11.2002).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Leder. Disclosure UK: Åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt.

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfrit. (Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra). Denne uken lanserte Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI) sin lenge etterlengtede database over utbetalinger til leger.1 Dette er et nyttig skritt mot større åpenhet og offentlig ansvarlighet, men er primært egnet til å vise hvor langt vi ennå har å gå.  BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Forfattere bak vaksinerapporten legger kortene på bordet: Dette har de fått betalt for. Flere av forfatterne bak rapporten om mistenkte AstraZeneca-bivirkninger opplyste ikke om at de hadde fått penger fra selskaper som også produserer vaksiner. (- Forskerne sier at de nye opplysningene ikke er relevante finansielle bindinger, les hvorfor lenger ned i artikkelen.) (- I det oppdaterte skjemaet har seks av elleve forfattere, inkludert Holme, haket av «ja» på spørsmål om mulige interessekonflikter.)

(Anm: Forfattere bak vaksinerapporten legger kortene på bordet: Dette har de fått betalt for. Flere av forfatterne bak rapporten om mistenkte AstraZeneca-bivirkninger opplyste ikke om at de hadde fått penger fra selskaper som også produserer vaksiner. Nå har de snudd, for å fjerne tvil om habilitet. Klassekampen skrev torsdag at OUS-professor Pål André Holme, en av forfatterne bak en fagartikkel om AstraZeneca-bivirkninger, ikke opplyste at han over de siste fem årene har mottatt over en million kroner fra Pfizer og Bayer, som begge blant annet produserer vaksiner. Men han er ikke den eneste som har mottatt penger fra vaksineselskaper. VGs gjennomgang viser at også tre av de andre forfatterne har det. Alle haket først av «nei» på spørsmål om mulige bindinger, i det såkalte åpenhetsdokumentet som følger med artikkelen i New England Journal of Medicine. Forskerne sier at de nye opplysningene ikke er relevante finansielle bindinger, les hvorfor lenger ned i artikkelen. Selskapene har ifølge Holme betalt ham for blant annet å holde foredrag ved internasjonale og nasjonale fagmøter/kongresser, undervisning og reiserefusjon. (vg.no 17.4.2021).)

- Norsk forsvarstopp fikk flyttepenger fra både Forsvaret og FN. Generalmajor Kristin Lund har hatt toppjobber for FN i Israel og på Kypros.

(Anm: Norsk forsvarstopp fikk flyttepenger fra både Forsvaret og FN. Generalmajor Kristin Lund har hatt toppjobber for FN i Israel og på Kypros. Under fire flyttinger fikk hun dekket utgifter av både FN og Forsvaret. FN har også gransket Lund for andre forhold. Forsvaret opplyser at det har betalt like under 170.000 kroner i forbindelse med frakt av militært utstyr og personlige eiendeler for generalmajor Kristin Lund. Det inkluderer frakt tur-retur til både Kypros og Israel. Samtidig har hun også fått flyttepenger fra FN. Organisasjonen tilbyr «relocation grant» for ulike situasjoner, blant annet hver gang man har et oppdrag som varer i mer enn et år. Kristin Lund bekrefter til DN at hun har fått en slik utbetaling fire ganger, på til sammen 43.000 dollar. Det er med historiske kurser rundt 340.000 kroner. Forsvaret var ikke kjent med betalingen fra FN. (dn.no 22.4.2021).)

- Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. (- Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?)

(Anm: Magne Nylenna Professor dr.med., redaktør av Helsebiblioteket 2005–2017. Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker du på, Høie? Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. Kunnskap er mer enn makt i helsetjenesten – det er liv! (...) Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?) (aftenposten.no 9.12.2020).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Abonner fra £ 157 * Abonner og få tilgang til alle BMJ-artikler og mye mer .. Få tilgang til denne artikkelen i 1 dag i: £ 30 / $ 37 / € 33.

(Anm: Subscribe from £157 * Subscribe and get access to all BMJ articles, and much more.. Access this article for 1 day for: £30 / $37 / €33 (excludes VAT).)

(Anm: Subscribe to journal. The Lancet Psychiatry ISSN:2215-0366. £129.00 GBP.)

- Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (- Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler.) (- Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom.) (- Uten at bankene vet hvem som er de reelle eierne av selskaper som sender eller mottar penger, er det begrenset hvor effektive de kan være.)

(Anm: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hemmelighold er roten til all kriminalitet. (…) Bankene får pepper fordi de bidrar til å hvitvaske ulovlige midler. (…) Men de som bør få mest kritikk er hyklerske politikere, som gir skurker nærmest fritt spillerom. (…) Et utvalg banker slapp gjennom suspekte transaksjoner for over 2000 milliarder dollar i perioden 1999 til 2017. (…) «Mer personlig informasjon er nødvendig for å få et lånekort på et bibliotek enn for å etablere en juridisk enhet, som kan brukes til fasilitere skatteunndragelser, hvitvasking, svindel og korrupsjon». (dn.no 30.9.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Speciallæge anklager kolleger for problematisk interessekonflikt: Det er naivt og uklogt. (- Læger uden sponsor, kritiserer en række lægekolleger for at have modtaget penge fra en lægemiddelproducent i forbindelse med et møde, der efterfølgende mundede ud i en statusartikel, der blev publiceret i Ugeskrift for Læger.)

(Anm: Speciallæge anklager kolleger for problematisk interessekonflikt: Det er naivt og uklogt. Mats Lindberg, speciallæge og medlem af netværket Læger uden sponsor, mener, at lægemiddelproducenten Grünenthal kan have været med til at føre pennen i konstruktiv artikel om opioider i Ugeskrift for Læger. Artiklens hovedforfatter aviser alle anklager om påvirkning. Mats Lindberg, speciallæge og en af drivkræfterne i foreningen Læger uden sponsor, kritiserer en række lægekolleger for at have modtaget penge fra en lægemiddelproducent i forbindelse med et møde, der efterfølgende mundede ud i en statusartikel, der blev publiceret i Ugeskrift for Læger. (dagenspharma.dk 23.11.2020).)

(Anm: Læger uden sponsor (laegerudensponsor.dk).)

- Skjult kamera viser sin berettigelse i vellykket afsløring af lægefup. (- Siden 2015 har Jesper Gram, Gladsaxe, taget flere end dobbelt så mange blodprøver per patient som den gennemsnitlige læge i Region Hovedstaden.)

(Anm: Skjult kamera viser sin berettigelse i vellykket afsløring af lægefup. Skrevet af Maria Cuculiza d. 5. november 2021 i kategorien TV. TV: Operation X går grundigt til værks i Når lægen lyver på TV2, hvor praktiserende læge Jesper Gram viser sig at holde fri om fredagen, holder fyraften ved frokosttid og nogle gange heller ikke møder ind onsdag eller torsdag, men alligevel er Region Hovedstadens økonomiske topscorer. Siden 2015 har Jesper Gram, Gladsaxe, taget flere end dobbelt så mange blodprøver per patient som den gennemsnitlige læge i Region Hovedstaden. Sidste år blev det til 134 procent over gennemsnittet, altså over dobbelt så mange. Blandt andet disse opsigtsvækkende tal har Operation X ved hjælp af aktindsigter inddrevet hos Region Hovedstaden, der ifølge programmet tilsyneladende ikke tidligere har stillet spørgsmålstegn til Jesper Grams særegne statistik og virkemåde. (…)  Når lægen lyver' blev sendt torsdag klokken 20.40 på TV 2 og kan ses på TV 2 PLAY. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 5.11.2021).)

- Glaxosmithkline fordobler betalinger til læger. Glaxosmithkline har over de seneste år øget selskabets betalinger til læger markant. (- Indsatsen har fået Glaxosmithkline til at tilbagerulle en etisk reform indført af den tidligere topchef Andrew Witty, der forbød selskabet at betale læger for at promovere dets lægemidler. "Vi anerkender, at vi spiller en stor rolle i at informere læger om vores lægemidler, men det skal gøres på en klar og transparent måde og uden nogen form for interessekonflikt," sagde selskabets tidligere topchef, Andrew Witty, da politikken blev indført.)

(Anm: Glaxosmithkline fordobler betalinger til læger. Glaxosmithkline har over de seneste år øget selskabets betalinger til læger markant. Det skriver britiske The Times. Den britiske medicinalkoncern Glaxosmithkline har næsten fordoblet sine betalinger til læger for at promovere selskabets lægemidler, siden selskabets politik på området blev ændret. Glaxosmithkline betalte forrige år 19,3 mio. pund til læger i USA og Europa mod 9,9 mio. pund i 2017, viser tal indsamlet af The Times. I Storbritannien, Tyskland, Italien og Spanien er lægebetalingerne mere end tredoblet i perioden fra 2,5 mio. pund til 8,2 mio. pund. Stigningen i betalinger er sket i løbet af de seneste år, hvor topchef Emma Walmsley, der overtog roret i 2017, har lagt stor vægt på at skærpe virksomhedens kommercielle fokus. Indsatsen har fået Glaxosmithkline til at tilbagerulle en etisk reform indført af den tidligere topchef Andrew Witty, der forbød selskabet at betale læger for at promovere dets lægemidler. "Vi anerkender, at vi spiller en stor rolle i at informere læger om vores lægemidler, men det skal gøres på en klar og transparent måde og uden nogen form for interessekonflikt," sagde selskabets tidligere topchef, Andrew Witty, da politikken blev indført. Mindre end tre år senere er det nu tilladt hos selskabet at betale læger, som fortæller om "den nye forskning bag udvalgte GSK-produkter, deres tilhørende sygdomme og kliniske praksis i reklamesammenhæng". Selv om Glaxosmithklines lægebetalinger fortsat er lavere end hos konkurrenter som Astrazeneca og Pfizer, vil de formentlige fortsætte opad, da selskabet håber at lancere mere end 20 nye produkter inden 2026. (medwatch.dk 8.3.2021).)

(Anm: Drugs firms should have to declare all payments to doctors (time.com 10.3.2021).)

(Anm: GlaxoSmithKline doubles cash paid to doctors for promoting its drugs. Payments come after reversal of ban brought in amid China bribery scandal. Payments to doctors from GlaxoSmithKline have almost doubled since Dame Emma Walmsley became chief executive after the drugs company reversed policies introduced at the time of a bribery scandal in China. (time.com 8.3.2021).)

- Kan en film fremkalle store endringer hos de store firmaer? (- Filmen Dark Waters, et forbitret faktabasert drama om det kjemiske firmaet DuPont, som forgiftet en liten by, håper å rette oppmerksomhet på et større spørsmål.) (- Hans dyre, omfattende korstog vokste idet han oppdaget at DuPont med overlegg forgiftet Vest-Virginias vannforsyning med toksiske kjemikalier (nærmere bestemt PFA-er, eller per-og-polyfluoroalkyl), som resulterte i forliket av et gruppesøksmål mot et storkonsern (DuPont Chemical Company) på 671 millioner dollar i 2017.)

(Anm: Can a movie bring about major corporate change? The release of Dark Waters, an angry fact-based drama about chemical company DuPont poisoning a small town, hopes to bring attention to a wider issue. Last weekend saw the US release of Dark Waters, director Todd Haynes’s true-life account of corporate defense attorney turned environmental activist Robert Bilott’s (Mark Ruffalo) decade-plus struggle to expose DuPont Chemical Company. His expensive, exhaustive crusade grew from his discovery that DuPont was knowingly poisoning West Virginia’s water supply with toxic chemicals (specifically, PFAs, or per-and-polyfluoroalkyl), which resulted in the conglomerate settling a class-action lawsuit to the tune of $671m in 2017. (theguardian.com 20.11.2020).)

- Miljøgifter regner ned over hele kloden. (– Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet.)

(Anm: Miljøgifter regner ned over hele kloden. (…) EVIGHETSKJEMIKALIER: Det finnes ingen steder hvor man slipper helt unna PFAS, sier svenske forskere som har funnet det i regnet over hele verden.) – Det er absolutt bekymringsfulle funn, sier Miljødirektoratet. (…) Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. (…) Det finnes rundt 7000 perfluorerte stoffer. Disse er menneskeskapte, blir forkorta PFAS og uttales pefas. De hoper seg opp i naturen og kroppen, og kan være skadelige for helsa. (nrk.no 6.8.2022).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Obligatorisk (pålagt) offentliggjøring av finansielle interessekonflikter hos tidsskrifter og redaktører. (- Medisinske tidsskrifter må være like gjennomsiktig (transparent) som de krever at forfatterne deres skal være, argumenterer Rafael Dal-Ré og kolleger.) (- Åpenhet om interesser (eller potensielle interessekonflikter) for redaktører og forfattere gjør det mulig for leserne å bedømme om disse er relevante for tolkningen av artikkelen.)

(Anm: Mandatory disclosure of financial interests of journals and editors. Medical journals must be as transparent as they require their authors to be, argue Rafael Dal-Ré and colleagues. Transparency of interests (or potential conflicting interests) by editors and authors allows readers to judge whether these are relevant for the interpretation of the article. Authors who fail to disclose conflicts of interest (COIs) may face consequences. For example, as of April 2020 conflict of interest was listed in the reasons for retraction for 165 articles in the Retraction Watch database1 and was the sole reason for the retraction of 19 (11%) articles.1 Failure to disclose COIs has led to job loss in some cases,2 and the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) considers non-disclosure as research misconduct.3 BMJ 2020;370:m2872 (Published 23 September 2020).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Korrupsjon: medisinens åpenlyse skitne hemmelighet. (- Pasienter alle steder blir skadet når penger havner i legers lommer i stedet for prioriterte tjenester.) (- Dette er ingen skitten liten hemmelighet. Det er en av de største åpne sår innen medisinen.)

(Anm: Editorial. (Leder.) Corruption: medicine’s dirty open secret. Korrupsjon: medisinens skitne åpne hemmelighet. Leger må slå tilbake mot bestikkelser (Doctors must fight back against kickbacks.) Helsevesenet er en høyrisikosektor for korrupsjon. Beste estimat er at mellom 10 % og 25 % av globale utgifter til offentlige anskaffelser av helsetjenester går tapt gjennom korrupsjon.1 BMJ 2014;348:g4184 (25 June 2014).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Full åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien. Fra 1. juni i år er det full åpenhet om verdioverføringer fra industrien til leger.

(Anm: Full åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien. Fra 1. juni i år er det full åpenhet om verdioverføringer fra industrien til leger. Det er klart etter en ny avtale mellom Legeforeningen og LMI, som ble signert i dag. Hittil har det vært opp til hver enkelt lege å avgjøre om honorarer de har mottatt av legemiddelselskaper for ulike oppdrag, skulle gjøres kjent for allmennheten. Så mange som 71 prosent av legene har takket ja til at disse honorarene skulle offentliggjøres. Men målet har vært 100 prosent, og en endring i reglene sikrer dette fra 2020: Nå fjernes muligheten til å takke nei til offentliggjøring. (lmi.no 9.6.2020).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Tre av fire leger sa ja til å offentliggjøre industri-honorar. (- Oversikten over de enkelte legemiddelselskapenes verdioverføringer til helsepersonell i 2019 kan finnes her. ) (- Tidligere denne måneden signerte LMI og Legeforeningen en avtale om at all oversikt over utbetalte honorarer til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med neste år skal offentliggjøres med navn.) (– Vi mener denne økningen tyder på at de fleste leger er positive til offentliggjøring. Norge alltid har hatt en høy samtykkeprosent sammenlignet med andre land, og er blant topp fem i Europa, noe som tyder på et ønske om transparens.)

(Anm: Tre av fire leger sa ja til å offentliggjøre industri-honorar. Antallet leger som samtykket til offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelselskap økte med rundt fire prosent fra 2018 til 2019. Det opplyser Legemiddelindustrien (LMI), som onsdag offentliggjorde de norske legemiddelselskapenes tallmateriale for industrioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Oversikten over de enkelte legemiddelselskapenes verdioverføringer til helsepersonell i 2019 kan finnes her Flere gir samtykke Tallene for 2019 viser at 75,4 prosent av legene som har mottatt honorarer fra legemiddelindustrien har samtykket til at verdioverføringene kan offentliggjøres med fullt navn. Dette er en økning på over fire prosent fra 2018, da 71 prosent samtykket til offentliggjøring. – Et forbehold til disse tallene er at den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) grunnet koronasituasjonen har åpnet for en utsettelse av innlevering. Ett av selskapene har avventet å innhente samtykke i tråd med unntaket. Vi har derfor valgt å ta det selskapet ut av samtykke-oversikten. Det kan endre tallet noe, men vil neppe gi store utslag, opplyser Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i LMI, til Dagens Medisin. Håper på fortsatt samarbeid Tidligere denne måneden signerte LMI og Legeforeningen en avtale om at all oversikt over utbetalte honorarer til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med neste år skal offentliggjøres med navn. Kravet om samtykke blir erstattet med prinsippet om «berettiget interesse». – Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen frem til nå, og som har bidratt til å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet. Vi håper og tror at de som hittil ikke har valgt å samtykke, likevel fortsetter sitt samarbeid med industrien, og erfarer at åpenheten ikke er en ulempe, men snarere en fordel, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem i en uttalelse på LMIs nettside. (dagensmedisin.no 2.7.2020).)

(Anm: Sykepleiere (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- I fjor overførte legemiddelbransjen 191 millioner kroner til norsk helsevesen: MILLIONER GÅR TIL LEGENE. (- SAMSTEMTE: Seniorrådgiver Lars Alnæs i Legemiddelindustrien (LMI) er glad for at det er tett samarbeid mellom legemiddelbransjen og helsevesenet.) (- Han får støtte fra Legeforeningen.)

(Anm: I fjor overførte legemiddelbransjen 191 millioner kroner til norsk helsevesen: MILLIONER GÅR TIL LEGENE. SAMSTEMTE: Seniorrådgiver Lars Alnæs i Legemiddelindustrien (LMI) er glad for at det er tett samarbeid mellom legemiddelbransjen og helsevesenet. Han får støtte fra Legeforeningen. PENGER: Legemiddelselskapene bruker store summer på samarbeid med leger og sykepleiere. – Vi skulle ønske tallene var enda høyere, sier industrien. Det er i hovedsak det private markedet som utvikler legemidler både i Norge og i verden. Det er ulovlig å reklamere for reseptbelagte legemidler overfor privatpersoner, men lovlig overfor helsepersonell hvis reklamen er «nøktern og sann». Men påvirkning skjer ikke nødvendigvis bare gjennom skrikende plakater med sterke farger. (klassekampen.no 13.7.2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Novartis står overfor nøkkelmøte i den amerikanske bestikkelseskandalen etter å ha forliket korrupsjonssak. (- Torsdag kunngjorde US Department of Justice et forlik på 346 millioner dollar fra Novartis for å forlike amerikanske kriminelle (straffbare) og sivile anklager om at de har bestukket leger, sykehus og klinikker i Hellas og Vietnam.)

(Anm: Novartis faces key meeting in U.S. bribery scandal after settling corruption case. ZURICH (Reuters) - Swiss drugmaker Novartis, fresh from settling U.S. charges over alleged kickbacks to doctors, is preparing for a key meeting next week with U.S. prosecutors that could lead to the resolution of a decade-old bribery scandal. On Thursday, the U.S. Department of Justice announced a $346 million agreement from Novartis to settle U.S. criminal and civil charges that they bribed doctors, hospitals and clinics in Greece and Vietnam. While Novartis said the package resolves all its pending Foreign Corrupt Practices Act cases, another, potentially larger payment is looming: A decade-old whistleblower case in which the U.S. government accuses it of paying millions in kickbacks to doctors to prescribe its drugs. (reuters.com 26.6.2020).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hvor mye butikk skal meglerhusenes ansatte drive i butikken? (- Arctic-sjef Mads Syversen strammer inn overfor analytikerne, men lar meglerne holde på.)

(Anm: Hvor mye butikk skal meglerhusenes ansatte drive i butikken? Arctic-sjef Mads Syversen strammer inn overfor analytikerne, men lar meglerne holde på. Både DN og Finansavisen har de siste ukene skrevet om ansatte i Arctic Securities som har til dels betydelige aksjeinvesteringer på «privaten». Tidligere analysesjef, Morten Nystrøm, kjøpte aksjer i Quantafuel før han kort tid senere publiserte svært positive analyse om selskapet. Tre av Arctics meglere, Esten Løkkebakken, Gaute Ulltveit-Moe og Alexander Borgen sitter med en liten formue i Vaccibody, et selskap som holder på med utvikling av en kreftvaksine og som Arctic tydeligvis har et tett forretningsmessig forhold til. Les også: Det som er topp i Arctic er forbudt i DNB Markets (dn.no 5.11.2020).)

- Arctic-megler solgte aksjer i selskaper der samboeren er styremedlem – ble ikke børsmeldt. Arctic-megler Esten Løkkebakken eier aksjer i Gentian Diagnostics og Vaccibody.

(Anm: Arctic-megler solgte aksjer i selskaper der samboeren er styremedlem – ble ikke børsmeldt. Arctic-megler Esten Løkkebakken eier aksjer i Gentian Diagnostics og Vaccibody. Samboeren Susanne Stuffers styremedlem i begge, men Løkkebakken sto ikke på nærstående-listen – før nå. De siste årene har Arctic Securities hjulpet kreftvaksineselskapet Vaccibody med å hente en halv milliard kroner gjennom flere emisjoner. Samtidig har tre meglere i meglerhuset kjøpt aksjer i selskapet, som nå er verdt 190 millioner kroner, kunne DN fortelle i slutten av oktober. Én av meglerne er Esten Løkkebakken (45), som gjennom investeringsselskapet Mara Capital sitter med en eierpost på nesten 23 millioner kroner i Vaccibody. I tillegg til aksjeposten, har han enda en personlig kobling til Vaccibody. I slutten av november i fjor meldte Susanne Stuffers (39) flytting til Løkkebakkens villa på Vettakollen i Oslo. Stuffers jobbet som analytiker i Arctic Securities i mange år, men i 2018 sluttet hun for å bli sjef i Tor Dagfinn Veens investeringsselskap P53. Selskapet jakter gode investeringer i helsebransjen. I februar 2019 gikk investeringsselskapet inn i Vaccibody og én måned senere ble Stuffers valgt til styremedlem i selskapet. Les også: Det som er topp i Arctic er forbudt i DNB Markets Ifølge Oslo Børs' reglement for Merkur Market skal selskapene melde fra når innsidere, altså personer som gis tilgang til innsideinformasjon, kjøper eller selger aksjer i selskapet. Det samme gjelder for innsiderens nærstående. (dn.no 13.11.2020).)

- Åpenhet: Dagbladet mener: Hemmelige møter og skjult agenda skaper økt mistillit. (- Selv om regjeringen trolig nyter sommersola like mye som resten av oss, går det mot mørkere tider i norsk offentlighet.) (- Lyssky: Partilederne Trine Skei Grande, Erna Solberg og Siv Jensen vil holde hemmelig hvem de møter.)

(Anm: Åpenhet: Dagbladet mener: Hemmelige møter og skjult agenda skaper økt mistillit. Hvis regjeringen får det som den vil, skal vi ikke lenger få vite hvem statsministeren eller ordførere møter. Selv om regjeringen trolig nyter sommersola like mye som resten av oss, går det mot mørkere tider i norsk offentlighet. Ikke fordi makta nødvendigvis har noe å skjule, men fordi den er blitt mer lyssky. Forrige uke sendte nemlig regjeringen ut et høringsnotat om foreslåtte endringer i offentlighetsloven. Hvis Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen får det som de vil, skal det ikke lenger være mulig for folk eller pressen å be om innsyn i statsministeren eller ordførerens møtekalender. (dagbladet.no 9.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Nytt verktøy mot korrupsjon i Kommune-Norge. (- Dilemmasamlingen skal styrke bevisstheten rundt korrupsjon, holdninger og rutiner slik at korrupsjon kan forebygges og forhindres.)

(Anm: Nytt verktøy mot korrupsjon i Kommune-Norge. Transparency International Norge og KS har lansert et nytt verktøy mot korrupsjon i kommuner og fylkeskommuner - en dilemmasamling. Det er snakk om en samling av 24 eksempler på dilemmaer som kan brukes til etisk refleksjon, diskusjon - og ikke minst trening. Dilemmasamlingen skal styrke bevisstheten rundt korrupsjon, holdninger og rutiner slik at korrupsjon kan forebygges og forhindres. De 24 eksemplene bygger på innspill fra kommuner og fylkeskommuner. (kommunal-rapport.no 22.6.2020).)

- Solgte kommunaleid bygg for 1 krone uten at politikerne ble informert. (- Til sammen er bygningene på over 1000 kvadratmeter, og begge har i dag flere leietakere som betaler nær en million kroner i årlig husleie.)

(Anm: Solgte kommunaleid bygg for 1 krone uten at politikerne ble informert. Røyrvik kommunes næringsselskap solgte næringsbygg i sentrum for ei krone til en lokalpolitikers eiendomsselskap. Nå er saken sendt til Statsforvalteren for vurdering. (…) (…) – Helt forkastelig I fjor høst ble byggene solgt for ei krone, uten at de ble lagt ut for offentlig salg. Og uten at lokalpolitikerne fikk vite noe om salget. – Jeg synes det er helt forkastelig, og jeg stilte spørsmål om saken i kommunestyremøtet 14. desember i fjor. Uten å få vite hvem kjøperen var, sier lokalpolitiker Inge Staldvik fra Arbeiderpartiet. (…) Lokalpolitiker bak eiendomsselskap Han reagerer også på at ledelsen i næringsselskapet, og ordfører Hans Oskar Devik, ikke har villet opplyse om hvem kjøperen er. – De har vist til offentlighetsloven, men vi har funnet ut at kjøperen er et lokalt eiendomsselskap, sier Staldvik til NRK. Les også: Tette bånd i Kragerø: 12 av 35 politikere fryktet de var inhabile (nrk.no 28.2.2022).)

- Assisterende kommuneoverlege sitter i Dr. Dropin-styret.

(Anm: Assisterende kommuneoverlege sitter i Dr. Dropin-styret. Ida Susanna Fattah har sittet i Dr. Dropin-styret siden 2017. I januar ble hun assisterende kommuneoverlege i Oslo. – Jeg har ikke vært delaktig i noen beslutninger tilknyttet Dr. Dropin i kommunen, sier Fattah selv. SMITTESPORING OG TESTING: Dr. Dropin har vunnet anbudskonkurranser og inngått flere avtaler om smittesporing og coronatesting for Oslo kommune det siste året. (…) Millionkontrakter med Oslo kommune Samtidig har den private helsetjenesten Dr. Dropin vunnet anbudskonkurranser og inngått flere avtaler om smittesporing og coronatesting for Oslo kommune det siste året. Kontraktene løper fra august 2020 og Oslo kommune har per nå utbetalt 29,9 millioner kroner til Dr. Dropin. (e24.no 4.7.2021).)

- Hemmelig millionbonus til kommunal leder.

(Anm: Tidligere forretningspartnere av den kommunale lederen bak anbudet har fått jobben med å sprenge ut tomta. Nå forhandler kommunens mann om suksessbonus fra entreprenørene. - Han ga seg ikke. Jeg solgte hytta for to år siden. Da orket jeg ikke mer. Ellen Thorsøe (81) går nennsomt ned den bratte stien mot den gamle hytta si på Bolgneset, tjue minutters kjøring fra sentrum i Kristiansund. Røsslyng og værbitte furuer klamrer seg til berget, ei rype flakser forbi. Foran henne glitrer havet. Svaberg fulle av kråkesølv skinner i sola. Den brunbeisede hytta ville hun egentlig ikke selge, men ga tapt for det hun beskriver som en pågående mann på oppdrag fra kommunen: Konsulenten Rolf-Henning Blaasvær (67). Kommunen har hyret ham inn til å lede et gigantisk prosjekt, trolig en av de største næringspolitiske sakene og naturvernsakene i Kristiansund noensinne. Blaasvær kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som svært pågående i oppkjøpet av tomter. (dagbladet.no 3.7.2021).)

- Hvem har makt i store utbyggingsprosjekter? En regimeteoretisk casestudie av en kommunal vedtaksprosess.

(Anm: Hvem har makt i store utbyggingsprosjekter? En regimeteoretisk casestudie av en kommunal vedtaksprosess. (…) Et lokalt regime (“urban regime») beskrives av amerikaneren Clarence N. Stone (1989:6) som uformelle, men likevel stabile samarbeidsnettverk eller koalisjoner mellom offentlige og private aktører, som gjennom sine institusjonelle ressurser har vedvarende innflytelse på den kommunale politikken. Lyngstad (2003:103), som studerte regimeteori i en norsk kontekst, fremhever at når knappe kommunale ressurser skal fordeles, kan det oppstå et lokalt regime. Slike regimer består gjerne av ledende lokalpolitikere, toppsjiktet i den kommunale administrasjonen, sentrale næringslivsaktører og lokalmedia, eventuelt også interesseorganisasjoner og andre. Aktørene danner da sammen en kraftfull koalisjon som får gjennomslag for sin tenkemåte og sine interesser i lokalpolitikken, og bidrar til at vekst- og utviklingsprosjekter oppnår forrangsprioritet. Lyngstad (1997:408) viser her også til Molotchs (1976:309-310) vekstmaskintese, som baserer seg på at lokalpolitisk og økonomisk interesse ofte er knyttet til et ønske om å vitalisere det lokale næringslivet og på sikt tilføre kommunen flere innbyggere. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02 / 2021 (Volum 37).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon. (- KS og Transparency International Norge med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner.) (- Aktuelle tema og regelverk som berøres i eksemplene er knyttet til habilitet, offentlig støtte, offentlige anskaffelser, arbeidstakers lojalitetsplikt, varsling og korrupsjon og påvirkningshandel.) (- Dilemmasamlingen kan være nyttig både for ledere, ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.)

(Anm: Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon. KS og Transparency International Norge med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner. Dilemmasamlingen er ment som et praktisk hjelpemiddel for kommunesektoren i dens i arbeid med å styrke bevissthet, holdninger og rutiner slik at korrupsjon kan forebygges og forhindres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har støttet arbeidet økonomisk. Dilemmasamlingen kan brukes i sammenheng med håndboken Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon, som tidligere er utgitt av Transparency International Norge og KS. I håndboken beskrives prosesser som kan innebære korrupsjonsrisiko i kommunal forvaltning. Håndboken skisserer også hovedelementene i et antikorrupsjonsprogram for kommuner. Dilemmaene kan også diskuteres i sammenheng med KS’ Råd for etikkarbeid. Opplæring og trening av ansatte er et sentralt element i et løpende antikorrupsjonsarbeid. De 24 eksemplene i samlingen bygger på innspill fra norske kommuner og fylkeskommuner og kan brukes på interne møter der det settes av tid til etisk refleksjon og diskusjon. (…) Lenke til dilemmasamlingen: https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2020/Dilemmasamling_kommuner_fylkeskommuner_2020.pdf (nkrf.no 7.06.2020).)

(Anm: Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) (nkrf.no).)

- Krever granskning etter Aftenposten-avsløring. Flere stortingsrepresentanter vil ha en full gjennomgang av Direktoratet for e-helse etter Aftenpostens avsløring om rolleblanding og mulige brudd på anskaffelsesregelverket.

(Anm: Krever granskning etter Aftenposten-avsløring. Flere stortingsrepresentanter vil ha en full gjennomgang av Direktoratet for e-helse etter Aftenpostens avsløring om rolleblanding og mulige brudd på anskaffelsesregelverket. SV omtaler saken som «en skandale». Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Direktoratet for e-helse gjennom flere år har latt en av deleierne i konsulentselskapet PwC få styre arbeidet med et av statens største e-helseprosjekter og opptre som byråkrat utad. Det omstridte prosjektet har nå fått navnet Akson og skal etter planen gi helsevesenet et nytt journal- og samhandlingssystem. Dersom det blir realisert, vil det koste opp mot 22 milliarder kroner. (aftenposten.no 16.7.2020).)

- Konsulentmillionene. (- Slik ble det statlige prestisjeprosjektet en millionbutikk for konsulentselskapet PwC.) (- For 22 milliarder kroner skal kommunene etter planen få en løsning som gjør de ulike delene av Helse-Norge i stand til å snakke sammen. I spissen for planleggingen står denne mannen.) (- Egentlig er han deleier i konsulentselskapet PwC.)

(Anm: Konsulentmillionene. Slik ble det statlige prestisjeprosjektet en millionbutikk for konsulentselskapet PwC.  For 22 milliarder kroner skal kommunene etter planen få en løsning som gjør de ulike delene av Helse-Norge i stand til å snakke sammen. I spissen for planleggingen står denne mannen. Are Muri har i årevis fått opptre som statens mann i arbeidet med det som kan bli Norges største IT-prosjekt. Egentlig er han deleier i konsulentselskapet PwC. (aftenposten.no 15.7.2020).)

– Erna Solberg ble overrasket over ansettelsen av Tangen.

(Anm: Erna Solberg ble overrasket over ansettelsen av Tangen. Statsminister Erna Solberg hadde ikke ventet at Norges Bank valgte en med Nicolai Tangens bakgrunn til å lede oljefondet. (aftenposten.no 12.8.2020).)

- Kaski om Tangen-løsning: – Overrasket over at Olsen ikke tar klar selvkritikk.

(Anm: Kaski om Tangen-løsning: – Overrasket over at Olsen ikke tar klar selvkritikk. Nicolai Tangen overfører eierandelen i sin i Ako til en veldedig stiftelse. SV etterlyser selvkritikk fra sentralbanksjefen. Mandag kveld fortalte påtroppende sjef for oljefondet Nicolai Tangen at han avvikler sitt eierskap i AKO Capital. (…) Jeg vil være oljefondsjef, og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sier Tangen. (nrk.no 24.8.2020).)

- Jussprofessor mener begge to må gå.

(Anm: Jussprofessor mener begge to må gå. Omdømmet til både sentralbanken og oljefondet er så svekket at sentralbanksjefen bør gå av og Nicolai Tangen byttes ut som sjef for oljefondet. Det mener jussprofessor Beate Sjåfjell. (nrk.no 24.8.2020).)

- Nicolai Tangen kan bli inhabil ved valg av eksterne forvaltere. (- Hvis øverste leder er inhabil er hele organisasjonen inhabil.)

(Anm: Nicolai Tangen kan bli inhabil ved valg av eksterne forvaltere. Oljefondets bruk av eksterne forvaltere kan bli et habilitetsmessig minefelt for påtroppende oljefondssjef, ifølge jusekspert. At Nicolai Tangen på grunn av sin kobling til Ako Capital kan være inhabil i å fatte beslutninger er noe som tidligere har vært fremme i debatten. Men Tangen kan også være inhabil når Oljefondet engasjerer eksterne forvaltere gjennom sitt omfattende nettverk i finansbransjen. (…) Hvis øverste leder er inhabil er hele organisasjonen inhabil. Når eksempelvis en statsråd er inhabil, løses dette ved at en annen statsråd i et annet departement stepper inn i den aktuelle saken. Hvis Tangen er inhabil, må dette løses på en annen måte. (dn.no 21.8.2020).)

– Senterpartiet mener Nicolai Tangen må flytte formuen hjem.

(Anm: Senterpartiet mener Nicolai Tangen må flytte formuen hjem. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen må selge seg ut av Ako-systemet før han begynner i sin nye jobb. (aftenposten.no 13.8.2020).)

- Hva tenker du nå, Nicolai Tangen? Det er to enkle veier ut av den fastkjørte konflikten rundt Nicolai Tangen.

(Anm: Hva tenker du nå, Nicolai Tangen? Det er to enkle veier ut av den fastkjørte konflikten rundt Nicolai Tangen. Problemet til Stortinget er at politikerne ikke har kontroll over noen av dem. (…) Det virker nærmest utenkelig at Norges Bank, etter alt dette, bare skal late som ingenting og la Tangen tiltre som planlagt 1. september, til ville protester fra et flertall på Stortinget. Det er derimot to enkle veier ut av dette. Problemet til Stortinget er at politikerne ikke har kontroll over noen av dem: 1. Tangen selger seg helt ut av AKO Capital og plasserer formuen sin et sted hvor den ikke kan krysse veier med oljefondet, for eksempel på Oslo Børs. 2. Tangen trekker i nødbremsen og trekker seg. Velger Tangen å gjøre en av delene, vil vi kunne høre et lettelsens sukk gjennom hele Stortinget og regjeringskvartalet. (tv2.no 20.8.2020).)

- Vil ha en «tredje vei» ut av krisa rundt oljefondet. (- Frp mener det er mulig for påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen å «eliminere» risiko uten at han selger seg ut av selskapet han eier.)

(Anm: Vil ha en «tredje vei» ut av krisa rundt oljefondet. Frp mener det er mulig for påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen å «eliminere» risiko uten at han selger seg ut av selskapet han eier. (…) – Det representantskapet har sagt, er at risikoen «elimineres», men de har ikke sagt at han må selge seg ut. Så blir det opp til hovedstyret og finansminister Sanner å finne ut hvordan det skal skje. (nrk.no 20.8.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. (- SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser».)

(Anm: Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-saken: FORPLIKTET SEG TIL SANNER. VILLE HA ENDRINGER: I går avslørte Klassekampen at Finansdepartementet foreslo en rekke endringer i utkastet til den eksterne juridiske vurderingen som skulle svare på om finansminister Jan Tore Sanner (H) kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen. SIGNERT: Advokatselskapet Arntzen de Besche skrev under på at de «lojalt skal samarbeide med kunden og ivareta kundens interesser». Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått kraftig kritikk for først å ha gått til det private advokatselskapet Arntzen de Besche for en vurdering av om han kunne gripe inn i den kontroversielle ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. (klassekampen.no 29.8.2020).)

- REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. (- Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig.)

(Anm: REDIGERTE JURIDISK RÅD. BESTILLING: En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. Dokumenter viser at Finansdepartementet foreslo omfattende endringer i vurderingen. I stedet for å bruke Justisdepartementets lovavdeling valgte finansminister Jan Tore Sanner (H) 14. august å hyre inn et privat advokatfirma for å utrede om han kunne gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. 18. august kom advokatfirmaet Arntzen de Besche med sin vurdering: Finansministeren kan ikke gripe inn i ansettelsen. Etter skarp kritikk fra både jurister og opposisjonspolitikere, så Sanner seg likevel nødt til å spørre Lovavdelingen om en utredning. 21. august konkluderte de annerledes enn Arntzen de Besche og sa at Sanner kunne gripe inn og gi generelle instrukser til styret i Norges Bank. Nå viser dokumenter Klassekampen har fått innsyn i, at Finansdepartementet kom med innspill og kommentarer til vurderingen fra Arntzen de Besche helt fram til noen timer før utredningen ble offentlig. (klassekampen.no 28.8.2020).)

- Finansministeren kan bare diskutere to alternativer med sentralbanksjefen. (- Eliminere (interessekonflikter, red.anm.) eller fratre.) (- Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven.)

(Anm: Jusprofessorer: Slik kan Sanner følge opp Tangen-saken. Jusprofessorer ser flere muligheter for hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) kan følge opp ansettelsen av Nicolai Tangen med Norges Bank. Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa torsdag til VG at han vil ta initiativ til en dialog med hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av finansmann Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. (…) (…) – Kan lage nye habilitetskrav Jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener Stortingets og Sanners muligheter ligger et annet sted. – Jeg mener instruksjonen er et lite feilspor og mener mulighetene for å gripe inn ligger enten hos Stortinget, som kan vedta lovregler som sier at lederen for Oljefondet ikke kan ha store investeringer i utlandet eller havne i store habilitetsproblemer. Eller finansministeren kan lage en forskrift som stiller strengere habilitetskrav til lederen i Oljefondet, sier Marthinussen til VG. (…) Atle Sønsteli Johansen i LO juridisk sa følgende i et intervju med Rett24.no i dag: – De folkevalgte har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt i Norge. Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven. – Eliminere eller fratre Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo sier det er sentralt å gjenopprette tilliten. – Dialogen må ta sikte på å gjenopprette tilliten til Norges Bank og Oljefondet. Finansministeren kan bare diskutere to alternativer med sentralbanksjefen. Eliminere (interessekonflikter, red.anm.) eller fratre. (vg.no 20.8.2020).)

- Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. (– Dei opplyste departementet om dette.) (- Departementet valde likevel å bruke dei, seier jurist Gøril Bjerkan.) (- Ho beskriv det som uforståeleg å bruke eit firma som har hjelpt Tangen i tilsetjingsavtalen hans med banken.)

(Anm: Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget. Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. No snur departementet. – Eg vil meine at Arntzen de Besche er inhabile til å ta del i saksførebuinga for departementet sin vurdering av dette, seier Jan Fridthjof Bernt. Han er professor emeritus ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Bernt har skrive fleire bøker om forvaltningsrett. Finansdepartementet bad i dag lovavdelinga i Justisdepartementet om ei ny juridisk vurdering. Dei skal vurdere om finansministeren har lov å gripe inn i Tangen-saka. Samtidig sa Sanner at han vil gå i dialog med hovudstyret i Noregs Bank. Hadia Tajik (Ap) tolkar det som ei innrømming av at det var eit feiltrinn å leige inn eit advokatselskap som i mai jobba for Nicolai Tangen. (nrk.no 20.8.2020).)

- Sanner har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken. (- Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik tolker dette som en innrømmelse. – Er det en klok ting av finansministeren å gjøre? – Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen.)

(Anm: Sanner har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om enda en vurdering av hvilket handlingsrom han har til å gripe inn i Tangen-saken. Samtidig varsler han at han vil ta kontakt med hovedstyret i Norges Bank. (…) Bakgrunnen er finanskomiteens høring om Norges Banks ansettelse av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. (…) Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik tolker dette som en innrømmelse. – Er det en klok ting av finansministeren å gjøre? – Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen. Lovavdelingen i Justisdepartementet er et uavhengig og respektert miljø. Vi imøteser utredningen der, sier Hadia Tajik til VG. Komiteens innstilling skal leveres fredag. (vg.no 20.8.2020).)

- Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai. (- De mener at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen.) (- Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Blandhols kritikk.)

(Anm: Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai. Advokatfirmaet som mener Jan Tore Sanner ikke kan instruere Norges Bank bisto Nicolai Tangen med detaljer knyttet til arbeidsavtalen med Norges Bank i mai. – Overraskende og unødvendig, mener jusprofessor Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo om Finansdepartementets valg av firma. Tirsdag offentliggjorde departementet en juridisk vurdering om hvorvidt de har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Oppdraget ble gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. De mener at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen. (…) Det er partner og advokat Sven Iver Steen som gjorde den juridiske vurderingen for finansdepartementet. «Steen har på forespørsel uttrykt at han ikke har bindinger som innebærer interessekonflikter i saken», står det videre i utredningen. – Overraskende Professor Blandhol ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo er kritisk til departementets vurdering. – Det spiller ingen rolle om det er en annen advokat som har gjort dette. Det skal vurderes som om det er samme advokat, sier han til Aftenposten/E24. Blandhol underviser i etikk på UiO. I reglene for god advokatskikk heter det: «Driver en advokat virksomhet i selskap (…) gjelder reglene (…) om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.» Blandhol sier begge saksforholdene Arntzen de Besche har rådgitt i berører hverandre tett. Videre står det i regelverket: «I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.» – Det er heller ingen krav om samtidighet. Når oppdragene dreier seg om samme sak, er det en absolutt regel om at de ikke kan tas av samme firma, sier han videre. – Hva synes du om at Finansdepartementet har valgt samme firma som Nicolai Tangen brukte? – Jeg vil si at det er overraskende og unødvendig. Det finnes andre gode advokatfirmaer og kompetente jurister som kunne gjort dette. Det er ikke veldig spesiell eller komplisert jus. Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Blandhols kritikk. (aftenposten.no 18.8.2020).)

- Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen. (- Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank.)

(Anm: Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen. Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank. Finansdepartementet har bestilt en juridisk vurdering om hvorvidt det har mulighet til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Aftenposten/E24 får bekreftet at det er advokat og partner Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche som er ansvarlig advokat for jobben. (…) – Vanligvis pleier de å bruke justisdepartementets lovavdeling eller Regjeringsadvokaten. Jeg vil tro at konklusjonen i en slik utredning vil være nokså utslagsgivende for hvordan departementet behandler saken videre, men det er vanskelig å si, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til Aftenposten/E24. Departementet tar sikte på å oversende vurderingen i løpet av tirsdag.(e24.no 17.8.2020).)

- Mangelfull forståelse av rettsstatsbegrepet. (- Om Stortinget sørger for at vi får en oljefondssjef uten bindinger, så vil nok de fleste utenfor Aftenpostens redaktørklubb fortsatt mene at Norge er et velutviklet og sivilisert rettssystem.)

(Anm: Trygve Slagsvold Vedum, leder, Senterpartiet. Mangelfull forståelse av rettsstatsbegrepet. Aftenposten hevder på lederplass at Senterpartiet og jeg ikke opptrer i tråd med rettsstatens prinsipper når vi engasjerer oss som vi gjør, i saken om krav til den fremtidige sjefen i Oljefondet. (…) Ifølge jusleksikon.no er en rettsstat «en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem». Om Stortinget sørger for at vi får en oljefondssjef uten bindinger, så vil nok de fleste utenfor Aftenpostens redaktørklubb fortsatt mene at Norge er et velutviklet og sivilisert rettssystem. (aftenposten.no 24.8.2020).)

- Forstår Aftenposten hva en rettsstat er? I lederen 20. august kritiserer Aftenposten Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Kari Elisabeth Kaski for å ta lett på rettsstaten fordi de mener at Stortinget må «gripe inn» i Tangen-saken.

(Anm: Av Jon Gudbrand Fliflet jurist Oslo. Forstår Aftenposten hva en rettsstat er? I lederen 20. august kritiserer Aftenposten Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Kari Elisabeth Kaski for å ta lett på rettsstaten fordi de mener at Stortinget må «gripe inn» i Tangen-saken. En utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche har konkludert med at departementet ikke kan instruere Norges Bank i ansettelsen av sjef for NBIM. Aftenposten er åpen for andre vurderinger, men kritiserer likevel Vedum og Kaski fordi loven visstnok må endres dersom Norges Bank skal instrueres. Dette er rart. For eksempel skriver professor Ola Mestad i Dagens Næringsliv 19. august at departementet kan instruere Norges Bank. Han får følge av professorene Benedikte Høgberg og Hans Petter Graver, som også mener at Stortinget kan instruere departementet i saken. Det er viktig at forvaltningen av vår felles formue er undergitt demokratisk kontroll. I den grad Tangen-saken, etter tungvekterne Mestads, Høgbergs og Gravers innvendinger, byr på tvil om Stortinget og departementets handlingsrom, burde Aftenposten la den tvilen komme folkestyret til gode. Folkestyre er et grunnleggende premiss for en rettsstat. (aftenposten.no 5.10.2020).)

- Aftenposten mener: Vedum tar lett på rettsstaten. (- Tirsdag ble det lagt frem en juridisk vurdering av hvilke muligheter Finansdepartementet har for å gripe inn. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche.)

(Anm: Aftenposten mener: Vedum tar lett på rettsstaten. (…) Tirsdag ble det lagt frem en juridisk vurdering av hvilke muligheter Finansdepartementet har for å gripe inn. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. Vurderingen sammenfaller med den Finansdepartementet selv har gjort. Finansminister Jan Tore Sanner kan ikke gripe inn. (…) Det er ingen embetsmenn som har vedtatt sentralbankloven. Det var det Stortinget som gjorde. Den ble justert så sent som i juni i fjor. Det var da det ble vedtatt at det er Norges Banks hovedstyre som skal ansette sjef for Oljefondet. (…) Stortinget har alle muligheter til å kritisere ansettelsen og uttrykke bekymring for at faren for interessekonflikter ikke er godt nok håndtert. Men partier som vil gripe direkte inn i ansettelsen, må vise hvilket juridisk grunnlag som finnes for å gjøre det. Om partiene på Stortinget mener det bør være mer politisk styring av ansettelsen av oljefondssjef, er det loven som må endres. Men lover kan som kjent ikke endres med tilbakevirkende kraft. I alle fall ikke i en rettsstat. (aftenposten.no 20.8.2020).)

– Nicolai Tangen har ikke stillingsvern. Dersom Stortinget vedtar nye etiske regler, kan den påtroppende oljefondsjefen kun velge mellom å følge dem, si opp eller bli sagt opp. Det mener lederen for LO juridisk. (- Årsaken er at Høyesterett allerede i Rt-2004-76 slo fast at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven ikke gjelder før man faktisk er tiltrådt i stillingen.)

(Anm: – Nicolai Tangen har ikke stillingsvern. Dersom Stortinget vedtar nye etiske regler, kan den påtroppende oljefondsjefen kun velge mellom å følge dem, si opp eller bli sagt opp. Det mener lederen for LO juridisk. Det skal svært mye til før man kan sies opp fra en stilling. Vernet i arbeidsmiljøloven kapittel 15 er sterkt. Men lederen for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen, mener stillingsvernet ikke er relevant i spørsmålet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Årsaken er at Høyesterett allerede i Rt-2004-76 slo fast at stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven ikke gjelder før man faktisk er tiltrådt i stillingen. Og Tangen tiltrer ikke før 1. september. I perioden mellom avtaleinngåelse og tiltredelse, der vi nå befinner oss, reguleres arbeidsforholdet kun av ordinære avtalerettslige prinsipper, som for eksempel prinsippet om bristende forutsetninger. (rett24.no 20.8.2020).)

- Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet. (Høyesterett er ute av takt med sin egen praksis.)

(Anm: Inge Lorange Backer, professor emeritus i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet. Høyesterett er ute av takt med sin egen praksis. Høyesterett behandler i disse dager klimasøksmålet om Grunnlovens paragraf 112 i plenum. Stortinget har lagt vekt på at alle dommerne i Høyesterett bør delta i saker om viktige grunnlovsspørsmål. Som utgangspunkt betyr det 19 dommere, men nylig ble tre av dem kjent inhabile. For én dommer fulgte det direkte av loven, siden hennes ektefelle hadde dømt i saken i lagmannsretten. For de to andre stiller det seg annerledes. (…) Inhabil 1: Indreberg Dommer Hilde Indreberg ble enstemmig ansett inhabil fordi hun deltok i Lønningutvalget, som forberedte grunnlovsreformen av 2014. Der var hun med på å foreslå den nye paragraf 112 og drøfte den rettslige betydningen av grunnlovens miljøvernparagraf. (…) Inhabil 2: Noer Dommer Ragnhild Noer ble kjent inhabil under dissens (10-5). Flertallet la avgjørende vekt på hennes rolle i Den internasjonale naturvernunion (IUCN). (…) Utnevningene til dommer i Høyesterett skal sikre bredde i innsikt og erfaring. Det er denne bredden som Høyesterett selv bryter ned ved å anse dommerne Indreberg og Noer inhabile i klimasøksmålet. (aftenposten.no 9.11.2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Polaris tilkjent 100 millioner kroner etter advokatbommert. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken ikke vil bli behandlet. (- Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015.)

(Anm: Polaris tilkjent 100 millioner kroner etter advokatbommert. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken ikke vil bli behandlet. Iseptember ble mediekonsernet Polaris tilkjent 100 millioner kroner fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche. Nå er dommen rettskraftig, ifølge Polaris. Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015. – Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding. (dn.no 13.1.2021).)

- Advokatfirmaet Arntzen de Besche må betale klient 100 mill. etter dårlige råd. Borgarting lagmannsrett har tilkjent Polaris Media asa 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning.

(Anm: Advokatfirmaet Arntzen de Besche må betale klient 100 mill. etter dårlige råd. Borgarting lagmannsrett har tilkjent Polaris Media asa 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning. Dommen i saken mellom Polaris Media og Arntzen de Besche kom i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag. Saken handler om advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved inngåelse av avtale salg av aksjer i Finn.no as til Schibsted asa i desember 2015. Polaris vant i fjor i Oslo tingrett, og ble tilkjent erstatning på 88,6 millioner kroner. Saken ble anket til lagmannsretten. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma as og advokat Trond Vernegg. (dn.no 17.9.2020).)

- DN: Advokatfirma dømt til å betale 88,6 mill. i erstatning til Polaris Media. Polaris Media vant frem med sine krav mot Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche. (- Da de solgte seg ned til 9,99 prosent, førte det til at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte.)

(Anm: DN: Advokatfirma dømt til å betale 88,6 mill. i erstatning til Polaris Media. Polaris Media vant frem med sine krav mot Trond Vernegg og hans firma Arntzen de Besche. Det er Dagens Næringsliv som fredag skriver at Oslo tingrett har tilkjent Polaris Media erstatning på 88,6 millioner kroner, pluss 850.000 kroner i saksomkostninger. Aviskonsernet gikk til sak mot sin egen advokat, Trond Vernegg (60), for uaktsom rådgivning, skrev DN i januar. Bakgrunnen for søksmålet er rådene Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga, i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015. – Vi mener vi har en veldig sterk sak, hvis ikke hadde vi ikke gått til rettssak, sa konsernsjef Per Axel Koch (58) i Polaris til avisen i februar. På det tidspunktet avtalen det er uenighet om ble inngått eide Polaris 10 prosent av aksjene i Finn.no. Da de solgte seg ned til 9,99 prosent, førte det til at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte. (dn.no 5.4.2019).)

- Økonomihistoriker: – Jeg har ikke sett en lignende intern konflikt i Norges Bank før.

(Anm: Økonomihistoriker: – Jeg har ikke sett en lignende intern konflikt i Norges Bank før. Norges Bank-historiker Einar Lie tror de som ikke ønsker Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, må stoppe ham før han tiltrer 1. september. Han tror derfor trykket på Tangen vil øke ytterligere de neste par ukene. (e24.no 16.8.2020).)

- Regjeringen har bestilt juridisk vurdering i Tangen-saken. (- Finansdepartementet og statsråd Jan Tore Sanner har bedt advokatfirmaet Arntzen de Besche vurdere om departementet har mulighet til å instruere Norges Bank i ansettelsessaken.) (- Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne mener Tangen ikke kan tiltre før han har solgt seg ut av selskapet AKO Capital.) (- De mener det kan føre til interessekonflikt dersom han ikke bryter båndene til hedgefond-selskapet.)

(Anm: Regjeringen har bestilt juridisk vurdering i Tangen-saken. Regjeringspartiet KrF støtter nå kritikken mot ansettelsen av ny oljefondssjef. Samtidig ber finansminister Sanner om en juridisk vurdering som klargjør om regjeringen kan instruere Norges Bank. Den politiske kritikken mot ansettelsen av Nicolai Tangen øker dermed to uker før han skal tiltre i jobben. Men fortsatt er det uklart hvilke føringer politikerne kan legge for den mye omtalte ansettelsen. (…) Oppdraget ble gitt på fredag med kort frist.  (…) – For stor risiko Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne mener Tangen ikke kan tiltre før han har solgt seg ut av selskapet AKO Capital. De mener det kan føre til interessekonflikt dersom han ikke bryter båndene til hedgefond-selskapet. (nrk.no 17.8.2020).)

– Jusprofessor seier finansministeren kan vrake Tangen: KAN VELJE Å SNU.

(Anm: Jusprofessor seier finansministeren kan vrake Tangen: KAN VELJE Å SNU. BLI ELLER GÅ? Det har vore kontrovers kring tilsettinga av oljefondssjef Nicolai Tangen. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt seier det er opent for å droppe Tangen om han ikkje er rett for Noregs Bank. OPENT: Tilsettinga av oljefondssjef Nicolai Tangen har skapt mykje bry for Noregs Bank. Jusprofessor meiner finansministeren kan kvitte seg med Tangen før han har starta i stillinga. (klassekampen.no 13.8.2020).)

- Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen. Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. (- Bjerkan får støtte av professor Hans Petter Graver ved UiO.) (- Ansettelsen av Nicolai Tangen er ikke definert som en del av sentralbankoppgavene, sier han til Aftenposten/E24.)

(Anm: Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen. Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. De mener finansminister Jan Tore Sanner kan stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen på målstreken. (…) Statsminister Erna Solberg er blant dem som har understreket Norges Banks uavhengighet i spørsmålet om tilliten til Oljefondet. – Det er en misforståelse. Når noe blir gjentatt mange nok ganger, blir det en sannhet, sier siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD) Gøril Bjerkan til Aftenposten/E24. Hun var tidligere stipendiat ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) frem til hun disputerte i 2019. (…) – Departementet kan instruere Norges Bank Bjerkan får støtte av professor Hans Petter Graver ved UiO. – At forvaltningen av Oljefondet ikke er definert under sentralbankloven, har ikke kommet godt nok frem i debatten. Ansettelsen av Nicolai Tangen er ikke definert som en del av sentralbankoppgavene, sier han til Aftenposten/E24. (e24.no 11.8.2020).)

- Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsen. (- De mener også at Sanner ikke har myndighet til å gripe inn i ansettelsen.) (- Tirsdag gikk jusekspertene Gøril Bjerkan og Hans Petter Graver ut i Aftenposten/E24 og mente at finansminister Jan Tore Sanner (H) har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.)

(Anm: Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsen. Sentralbanksjefen har ikke brutt sentralbankloven, mener Finansdepartementet. (…) De mener også at Sanner ikke har myndighet til å gripe inn i ansettelsen. Tirsdag gikk jusekspertene Gøril Bjerkan og Hans Petter Graver ut i Aftenposten/E24 og mente at finansminister Jan Tore Sanner (H) har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Den vurderingen deler altså ikke departementet. (e24.no 12.8.2020).)

- Sanner førte ikke referat fra bekymringssamtale med sentralbanksjefen.

(Anm: Sanner førte ikke referat fra bekymringssamtale med sentralbanksjefen. Det finnes kun «enkelte, interne nedtegnelser», som ifølge Finansdepartementet ikke nødvendigvis er dekkende for telefonsamtalen. Nå nekter de innsyn i innholdet. (e24.no 11.8.2020).)

- Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen. Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. (- Bjerkan får støtte av professor Hans Petter Graver ved UiO.) (- Ansettelsen av Nicolai Tangen er ikke definert som en del av sentralbankoppgavene, sier han til Aftenposten/E24.)

(Anm: Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen. Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. De mener finansminister Jan Tore Sanner kan stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen på målstreken. (…) Statsminister Erna Solberg er blant dem som har understreket Norges Banks uavhengighet i spørsmålet om tilliten til Oljefondet. – Det er en misforståelse. Når noe blir gjentatt mange nok ganger, blir det en sannhet, sier siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD) Gøril Bjerkan til Aftenposten/E24. Hun var tidligere stipendiat ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) frem til hun disputerte i 2019. (…) – Departementet kan instruere Norges Bank Bjerkan får støtte av professor Hans Petter Graver ved UiO. – At forvaltningen av Oljefondet ikke er definert under sentralbankloven, har ikke kommet godt nok frem i debatten. Ansettelsen av Nicolai Tangen er ikke definert som en del av sentralbankoppgavene, sier han til Aftenposten/E24. (e24.no 11.8.2020).)

- Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen.

(Anm: Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen. Representantskapets Julie Brodtkorb mener Norges Bank har brutt «retningslinjer, regler og lover» i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Det vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå med på. (e24.no 10.8.2020).)

- Sentralbanksjefen har ikke lenger Stortingets fulle tillit, skriver Aslak Bonde.

(Anm: Sentralbanksjefen har ikke lenger Stortingets fulle tillit, skriver Aslak Bonde. Det vil bli fullstendig galt om deler av Stortinget skal snu seg mot sitt eget kontrollorgan for å redde sentralbanksjefens ansikt, skriver Aslak Bonde. etter mandagens høring. (morgenbladet.no 11.8.2020).)

- Mener Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven.

(Anm: Mener Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven. Representantskapet kommer med hard kritikk mot Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Sentralbanksjef Øystein Olsen forsvarer ansettelsen, men innrømmer at han ikke informerte finansdepartementet om viktige saker tidlig i prosessen. (nrk.no 10.8.2020).)

- Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen. (- Mener Norges Bank har brutt en rekke regler.)

(Anm: Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsen. Representantskapets Julie Brodtkorb mener Norges Bank har brutt «retningslinjer, regler og lover» i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Det vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå med på. (e24.no 10.8.2020).)

- Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard. (- VG kan nå fortelle mer om selskapsstrukturen og bonusordningen som ligger til grunn for konflikten.) (- For Tangens del står opptil 300 millioner kroner på spill, har han opplyst til VG.) (- Uenigheten skal avgjøres av en britisk domstol, men det skjer først etter at han tiltrer som sjef for Oljefondet i september.) (- Styrt og eid i skatteparadis.) (- I regnskapet for 2017 står det at «selskapets skatteforhold er under gjennomsyn» hos britiske myndigheter.)

(Anm: Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard. Eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom selskap med bånd til skatteparadiser. VG kan i dag vise hvordan. Mandag skal ansettelsen av Tangen opp i en åpen høring i Stortinget. Nå krever eksperter VG har snakket med full åpenhet om skattetvisten, der han og en rekke partnere i det britiske hedgefondet AKO Capital er involvert. Tangen grunnla AKO Capital i 2005 og har siden vært største eier. Fondet forvalter over 180 milliarder kroner for kunder verden rundt. Hverken Nicolai Tangen eller britiske skattemyndigheter vil si hva som konkret utløste striden. VG kan nå fortelle mer om selskapsstrukturen og bonusordningen som ligger til grunn for konflikten. For Tangens del står opptil 300 millioner kroner på spill, har han opplyst til VG. Uenigheten skal avgjøres av en britisk domstol, men det skjer først etter at han tiltrer som sjef for Oljefondet i september. Styrt og eid i skatteparadis Det britiskregistrerte selskapet KAO Corporate Limited har en sentral rolle i bonusordningen. I regnskapet for 2017 står det at «selskapets skatteforhold er under gjennomsyn» hos britiske myndigheter. (vg.no 9.8.2020).)

- Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget.

(Anm: Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget. Tilliten til Norges Bank, sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondets nye sjef Nicolai Tangen ligger i potten i Stortingets høring om ansettelsen av Tangen. (…) Bakgrunnen for høringen er et oppsiktsvekkende brev til komiteen fra representantskapet, som har flere kritiske innvendinger til ansettelsesprosessen. (…) Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, og det etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser. (aftenposten.no 7.8.2020).)

- Norges Banks tilsynsorgan hardt ut mot sentralbanksjefen.

(Anm: Norges Banks tilsynsorgan hardt ut mot sentralbanksjefen. Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, går hardt ut mot avtalen mellom sentralbanken og den nye oljefondssjefen. Saken handler om: Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks tilsynsorgan går hardt ut mot sentralbanksjef Øystein Olsen. (…) Les også: Nicolai Tangen slipper inn i Oljefondets kontorer i sommer som «ekstern gjest» (dn.no 1.7.2020).)

- Deadline Tangen. (- Det ser vanskelig ut.)

(Anm: Deadline Tangen. Norges Bank må lage en avtale med Nicolai Tangen som alle synes er god nok. Det ser vanskelig ut. (dn.no 25.5.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Bahr-advokat i innlegg om Tangen-saken: Det avtalte systemet er juridisk og praktisk forsvarlig. Interessekonflikter er i seg selv ikke ulovlig, men de må håndteres i samsvar med de regler som gjelder for partene. De avtalte løsningene er fullt ut «etter læreboken». (- Advokatfirmaet Bahr og forfatteren har vært engasjert av Norges Bank på elementer av saken. Innlegget står for forfatterens egen regning.)

(Anm: Peter Hammerich, advokat og partner i Advokatfirmaet Bahr as, leder for firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Innlegg. Bahr-advokat i innlegg om Tangen-saken: Det avtalte systemet er juridisk og praktisk forsvarlig. Interessekonflikter er i seg selv ikke ulovlig, men de må håndteres i samsvar med de regler som gjelder for partene. De avtalte løsningene er fullt ut «etter læreboken». Advokatfirmaet Bahr og forfatteren har vært engasjert av Norges Bank på elementer av saken. Innlegget står for forfatterens egen regning. (db.no 6.8.2020).)

- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Prisen for denne 51 siders rapporten kom på 14 millioner kroner. Smitten om bord på Hurtigruten i fjor påførte rederiet 30 millioner kroner i direkte kostnader. (- Styret i rederiet hentet derfor alt i starten av august i fjor inn eksterne granskere. Jobben gikk til advokatfirmaet Wiersholm og Veritas. Nå er regningen for den 51 sider lange rapporten klar: Den kom på 14 millioner kroner.)

(Anm: Prisen for denne 51 siders rapporten kom på 14 millioner kroner. Smitten om bord på Hurtigruten i fjor påførte rederiet 30 millioner kroner i direkte kostnader. Nær halvparten av dette er prisen på rapporten fra eksterne granskere. Kronene løper fort når et selskap må bestille en ekstern granskningsrapport (se faktaboks). Hurtigruten opplevde store utbrudd med korona under to seilaser med MS Roald Amundsen i slutten av juli i fjor. Totalt ble 42 medlemmer av besetningen og 29 passasjerer smittet. Ganske snart blåste det opp til full storm rundt måten rederiet håndterte situasjonen. Styret i rederiet hentet derfor alt i starten av august i fjor inn eksterne granskere. Jobben gikk til advokatfirmaet Wiersholm og Veritas. Nå er regningen for den 51 sider lange rapporten klar: Den kom på 14 millioner kroner. (…) Én direktør gikk Advokat Jan Fougner la frem rapporten 17. september i fjor. Den inneholdt mye kritikk av rutiner og prosesser. Men granskerne styrte helt klar av å plassere ansvar på noen i ledelsen. (e24.no 3.5.2021).)

- Wiersholm bisto Hurtigruten med å finansiere MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen». Nå skal advokatfirmaet granske smitteutbruddet.

(Anm: Wiersholm bisto Hurtigruten med å finansiere MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen». Nå skal advokatfirmaet granske smitteutbruddet. Det fremkommer i en børsmelding fredag formiddag. I2017 bisto Wiersholm Hurtigruten med finansieringen av MS «Roald Amundsen» og «MS Fridtjof Nansen» gjennom en lånefasilitet fra Eksportkreditt, med Giek, Citibank og DNB. Nå skal advokatfirmaet altså bistå i den eksterne granskningen av smitteutbruddet om bord på Hurtigruten. (dn.no 7.8.2020).)

- Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd.

(Anm: Ber Høie redegjøre på nytt etter at helsetoppene visste om «stor sannsynlighet» for smitteutbrudd. To døgn før Hurtigrutens «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø, ble helsetoppene varslet. Likevel fikk passasjerene gå i land. Hvorfor grep ingen inn? SV vil nå til bunns i saken. (dagbladet.no 5.3.2021.)

- Norges Bank vurderte ikke Tangens habilitet før ansettelsen. (- Tidligere varamedlem til hovedstyret, Gøril Bjerkan, mener ansettelsesvedtaket av Nicolai Tangen som oljefondssjef kan være ugyldig.)

(Anm: Norges Bank vurderte ikke Tangens habilitet før ansettelsen. Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen kan bli inhabil når han skal treffe investeringsbeslutninger på grunn av sine koblinger til Ako-systemet, ifølge juseksperter. Tidligere varamedlem til hovedstyret, Gøril Bjerkan, mener ansettelsesvedtaket av Nicolai Tangen som oljefondssjef kan være ugyldig. (dn.no 26.5.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- First House har kunngjort kundelista til statsrådvikar. (- Mandag ble Røses kundeliste offentliggjort.) (- På den står: * Norsk olje og gass * NHO * Norsk Takst * Prosafe SE * Interel France SAS * Lederne * Roche Norge AS * Euronext * Harald A Møller AS.)

(Anm: First House har kunngjort kundelista til statsrådvikar. Norsk olje og gass, Euronext og NHO er blant kundene påtroppende barne- og familieministervikar Ida Lindtveit Røse (KrF) har jobbet med, opplyser First House. Ida Lindtveit Røse skal fungere som barne- og familieminister mens Kjell Ingolf Ropstad har foreldrepermisjon. 27-åringen blir den yngste statsråden i norsk historie. Røse hadde en midlertidig stilling i First House fra 6. mars til 12. oktober i fjor, opplyser kommunikasjonsbyrået. Mandag ble Røses kundeliste offentliggjort. På den står: * Norsk olje og gass * NHO * Norsk Takst * Prosafe SE * Interel France SAS * Lederne * Roche Norge AS * Euronext * Harald A Møller AS. (aftenposten.no 25.5.2020).

- First House vil offentliggjøre kundelisten til statsrådsvikar. (- Utnevnelsen av Ida Lindtveit Røse som statsrådsvikar i Barne- og familiedepartementet får kritikk grunnet hennes bakgrunn i kommunikasjonsbyrået First House.)

(Anm: First House vil offentliggjøre kundelisten til statsrådsvikar. Utnevnelsen av Ida Lindtveit Røse som statsrådsvikar i Barne- og familiedepartementet får kritikk grunnet hennes bakgrunn i kommunikasjonsbyrået First House. – Hun virker dyktig og godt kvalifisert på alle måter, men det jeg er kritisk til er at regjeringen nok en gang velger en statsråd med bakgrunn fra First House, sier MDG-politiker Eivind Trædal til Dagbladet. Han peker på at dette har vært problematisert flere ganger, først i Stoltenberg-regjeringen med Bjarne Håkon Hanssen og sist med Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp) som begge kom fra jobb i det samme firmaet. Les også: Ida Lindtveit Røse (27) blir tidenes yngste statsråd (dn.no 24.5.2020).)

- Ny statsråd med First House-bakgrunn. Til dødsriket og tilbake.

(Anm: Ny statsråd med First House-bakgrunn. Til dødsriket og tilbake. Når du først velger å gå til kommunikasjonsbransjen, burde du tre ut av politikken for godt. Men KrFs nye statsråd er en av flere som har solgt kontaktnettet sitt i en periode, for så å bli statsråd. I HARDT VÆR: Ida Lindtveit Røse (KrF) jobbet i kommunikasjonsbyrået First House samtidig som hun stilte til valg. Nå er hun statsråd, og det settes med rette kritisk søkelys på lobbyvirksomheten hennes. (dagbladet.no 26.5.2020).)

- DN mener: Lobbyistene står klare når Norge skal gjenstartes. (- Våre politikeres kvalitet vil måles etter deres evne til å si nei.)

(Anm: DN mener: Lobbyistene står klare når Norge skal gjenstartes. Våre politikeres kvalitet vil måles etter deres evne til å si nei. F.v.: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø og finansminister Jan Tore Sanner. (dn.no 25.5.2020).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- RUD PEDERSEN VOKSER PÅ HELSE-PR – MEN LØNNSOMHETEN FØLGER IKKE ETTER. (- Fortsetter veksten: Tidligere statsråd Anne Grethe Strøm Erichsen var med å starte PR-byrået Rud Pedersen i Norge.)

(Anm: RUD PEDERSEN VOKSER PÅ HELSE-PR – MEN LØNNSOMHETEN FØLGER IKKE ETTER. - Et godt planlagt investeringsår, sier byrålederen. Fortsetter veksten: Tidligere statsråd Anne Grethe Strøm Erichsen var med å starte PR-byrået Rud Pedersen i Norge. De siste årene er det derimot Kristian Hvilen som har ledet selskapet som fortsetter å vokse. (kampanje.no 26.5.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Én av ti rødgrønne statsråder jobber i PR-bransjen. (- Hver tiende statsråd fra åtte år med rødgrønn regjering jobber i dag i PR-bransjen, viser en oversikt som Klassekampen har laget.)

(Anm: Én av ti rødgrønne statsråder jobber i PR-bransjen. Hver tiende statsråd fra åtte år med rødgrønn regjering jobber i dag i PR-bransjen, viser en oversikt som Klassekampen har laget. Oversikten viser at fire av 40 rødgrønne statsråder har hoppet over til ulike PR-selskaper Alle profilerte Arbeiderparti-folk. For statssekretærene er det 11 av 117 som har gått samme vei. Aller flest har gått til First House, som nå har seks tidligere regjeringstopper fra den rødgrønne regjeringsperioden 2005-2013 i sin stall. Dette er tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Ketil Lindseth, Morten Wetland, Jan-Erik Larsen, Erlend Fuglum og Torbjørn Giæver Eriksen. Hanssens tidligere statsrådskollega Anne-Grete Strøm Erichsen har gått til kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen, mens Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Grete Faremo har startet sine egne rådgivningsfirmaer. (©NTB) (aftenposten.no 29.4.2014).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Raser mot Tangen-regning: - De som var på turen må betale av egen lomme. (- Jeg mener at de som har vært på turen bør betale av sin egen lomme.) (- Hvis staten skal ta regninga må norske skattebetalere betale, og det er ikke greit, tordner stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) til Nettavisen.)

(Anm: Raser mot Tangen-regning: - De som var på turen må betale av egen lomme. VARSELLAMPE: Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) mener varsellampene burde ringt for samfunnstoppene som deltok på Nicolai Tangens luksusseminar i USA. Hun mener de må betale for gildet selv. Flere av samfunnstoppene som deltok på det kostbare USA-seminaret til påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen, har nå bedt om å få betale for seminaret de fikk påspandert - og sender regninga til sin arbeidsgiver. Dermed er det skattebetalerne som må betale, og det får flere politikere på Stortinget til å reagere kraftig. - Jeg mener at de som har vært på turen bør betale av sin egen lomme. Hvis staten skal ta regninga må norske skattebetalere betale, og det er ikke greit, tordner stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) til Nettavisen. Gunnar Stavrum: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft (nettavisen.no 23.4.2020).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

– Åtte av ti stikker etter å ha bulket.

(Anm: Åtte av ti stikker etter å ha bulket. (- Åtte av ti som har fått skader på bilen mens den sto parkert hører aldri fra synderen.) (– Det er en moralsk brist i befolkningen, ifølge forsikringsselskaper. (nrk.no 11.10.2012).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

- Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (- Manglende bevissthet om integritet.) (- Mangelfulle kontrollrutiner.)

(Anm: Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (…) Det som er avdekket, har kastet Stortinget ut i det presidentskapet selv kaller en tillitskrise. Avsløringene har ført til granskinger, politietterforskninger, rettssaker og regelendringer. De har også utløst en massiv debatt om kontrollrutiner, politikernes ordninger og tilliten til landets fremste folkevalgte. (aftenposten.no 17.1.2022).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når moral blir korrupsjon. (- Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk) (- Det inneber også djupe moralske forpliktingar.)

(Anm: Når moral blir korrupsjon. Den ferske doktoranden Huang Jiansheng har sjølv kjent seg tynga av ei moralsk gjeld han ikkje kunne gjengjelde. Ei uløyseleg moralsk gjeld kan vere ei av årsakene til at korrupsjon er så utbreidt i Kina. Det meiner den kinesiske forskaren Huang Jiansheng, som har tatt doktorgrad ved UiB. (...) Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk. Omgrepet famnar om meir enn den vestlege forståinga av omgrepet. Det inneber også djupe moralske forpliktingar. (pahoyden.no 16.6.2008).)

– KORRUPSJONEKSPERT: Derfor er luksus-turen et problem. (– At de forsøker å justere i etterkant er et uttrykk for at skillet mellom det offentlige og det private har blitt tråkket over. )

(Anm: KORRUPSJONEKSPERT: Derfor er luksus-turen et problem. Korrupsjonekspert Tina Søreide mener både Tangen og deltakerne burde være klare på skillet mellom hva som er jobb, og hva som er privat. (…) Tre problemområder Søreide er kjent for sin forskning om korrupsjon. Hun mener det er tre problemområder rundt luksusturen i november: - Skillet mellom hva som er jobb og privat - Betydningen for ansettelsesprosessen – Opprydningen – Spørsmålet er om seminaret har en innvirkning på valget av ham som leder. Kan det være indirekte koblinger her som gjør at dette i realiteten var grunnen til at han gikk forbi dem som faktisk hadde søkt stillingen?, spør hun. (…) – Alarmbjellene burde gått Professor i statsvitenskap ved universitetet i Agder og universitetet i Oslo, Jarle Trondal, tror flere av de deltakende på seminaret i etterkant har innsett at turen var problematisk. – At de forsøker å justere i etterkant er et uttrykk for at skillet mellom det offentlige og det private har blitt tråkket over. Alarmbjellene burde gått da de fikk invitasjonen, mener han. Han mener spørsmålet handler om hvorvidt det er greit å motta private gaver i offentlige stillinger. (tv2.no 20.4.2020).)

- Betaler tilbake nesten 50.000 kroner etter luksusseminar. (- NUPI sier Sverdrup deltok på seminaret i «profesjonell kapasitet», og at han hadde et faglig bidrag.) (- Arbeidsreisen utløser ikke skatteplikt. Jeg har likevel valgt å føre opp en skattbar fordel i forbindelse med arbeidsreisen, knyttet til konsert. Beløpet er ikke et offentlig anliggende, sier Sverdrup.)

(Anm: Betaler tilbake nesten 50.000 kroner etter luksusseminar. TILBAKEBETALER: Styret i NUPI har bestemt seg for å dekke alle utgifter knyttet NUPI-direktørens tur til Nicolai Tangens luksusseminar. NUPI-direktøren deltok på Nicolai Tangens omstridte seminar. Nå ønsker det statlige instituttet å betale tilbake utgiftene. TV 2 har fått tilgang til fakturaen, som viser at dette beløper seg til nesten 50.000 kroner. (…) Omstridt NUPI sier Sverdrup deltok på seminaret i «profesjonell kapasitet», og at han hadde et faglig bidrag. – Det er normalt ved NUPI at eksterne betaler reiser ved faglige bidrag, men her har vi gjort et unntak. Seminaret var mer påkostet enn det NUPI vanligvis deltar på. I etterkant har det også blitt stilt spørsmål ved deltakernes integritet. Derfor har vi bedt om å få dekke utgifter til fly, hotell og mat under seminaret, sier Ulf Sverdrup til TV 2. (tv2.no 1.5.2020).)

- TANGENS LUKSUSSEMINAR: Mener det er betenkelig at flere sender regningen til skattebetalerne.

(Anm: TANGENS LUKSUSSEMINAR: Mener det er betenkelig at flere sender regningen til skattebetalerne. Hans Andreas Limi (Frp) i stortingets finanskomite mener regningen nå sendes til skattebetalerne etter arbeidsministeren og Norges FN-ambassadørs deltakelse på luksusseminaret. (tv2.no 23.4.2020).)

- Bankens svar ikke gode nok. (- AKSEPTERER SKATTEPARADIS: Detaljene er ikke klare, men det er tydelig at Norges Bank nå aksepterer at Tangens bruk av skatteparadiser skal få fortsette.)

(Anm: Bankens svar ikke gode nok. Ingen kan tvinges til å gi fra seg milliarder, men det er heller ingen rett å bli sjef for oljefondet. AKSEPTERER SKATTEPARADIS: Detaljene er ikke klare, men det er tydelig at Norges Bank nå aksepterer at Tangens bruk av skatteparadiser skal få fortsette. Hovedstyret i Norges Bank, som ledes av sentralbanksjef Øystein Olsen, har avgitt sine svar i Tangen-saken til bankens representantskap. Dokumentet er langt, omstendelig og detaljert, men kommer ikke til å skape ro rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det skyldes at ansettelsesprosessen var kritikkverdig på flere punkter. Viktigst er likevel Tangens formue og dens tilknytning til skatteparadiser. Hovedstyrets svar dokumenterer hvordan formuen er strukturert, og at tilknytningen til skatteparadiser skal fortsette når Tangen tiltrer stillingen i oljefondet. Hvordan interessekonflikter skal «håndteres» (som banken kaller det), er ikke klart eller ferdig forhandlet. Resultatet av forhandlingene vil bli lagt fram under et hovedstyremøte i Norges bank 27. mai. Politisk kan mye skje innen den tid. (dagbladet.no 30.4.2020).)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

(Anm: Scandinavian Star-ulykken tas igjen opp i Danmark. En dokumentarfilm om Scandinavian Star-ulykken gjør at danske politikere igjen tar opp saken i håp om å finne ut hva som forårsaket brannen. (aftenposten.no 9.5.2020).)

- Holdt Tangen-kandidatur hemmelig for offentligheten: – Viser en mangel på respekt for lovens regler. (- Sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet) viste en manglende respekt for offentlighetsloven da han ikke satte ny oljefondsjef på søkerlisten, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.)

(Anm: Holdt Tangen-kandidatur hemmelig for offentligheten: – Viser en mangel på respekt for lovens regler. Sentralbanksjefen har ikke en god nok forklaring på hvorfor han holdt Nicolai Tangen utenfor søkerlisten, mener jusprofessorene Jan Fridthjof Bernt og Beate Sjåfjell. Sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet) viste en manglende respekt for offentlighetsloven da han ikke satte ny oljefondsjef på søkerlisten, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. (dn.no 30.4.2020).)

- Vil ikke betale for underholdningen på luksusseminar. (– Jeg har ikke bedt om å få noe regning på underholdningen i forbindelse med en konferanse. Dette var en tjenestereise.) (- Dette var ikke en privat reise, heller ikke denne konferansen. Derfor anser jeg ikke spørsmål om fordelsbeskatningen som relevant, sier Torbjørn Røe Isaksen.)

(Anm: Vil ikke betale for underholdningen på luksusseminar. SEMINAR: Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har tatt selvkritikk for hemmeligholdet rundt Nicolai Tangens seminar. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ikke bedt om å få regning på underholdningen i forbindelse med Nicolai Tangens lukusseminar i USA. Det opplyser statsråden til TV 2. – Jeg har ikke bedt om å få noe regning på underholdningen i forbindelse med en konferanse. Dette var en tjenestereise. Det står veldig klart i Håndbok for politisk ledelse at statsråders utenlandsreiser er tjenestereiser med mindre de er av ren privat art. Dette var ikke en privat reise, heller ikke denne konferansen. Derfor anser jeg ikke spørsmål om fordelsbeskatningen som relevant, sier Torbjørn Røe Isaksen. (tv2.no 2.5.2020).)

- TV 2-MÅLING: Folket delt i synet på om Tangen bør bli oljefondsjef. (- 30,3 prosent prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet, mens 32,4 prosent svarer nei. Hele 37,3 prosent er usikre.)

(Anm: TV 2-MÅLING: Folket delt i synet på om Tangen bør bli oljefondsjef. Det er omtrent like mange som mener Nicolai Tangen blør tiltre som sjef for oljefondet, som mener at ha ikke bør gjøre det. Svært mange er usikre, viser fersk TV 2-måling. (…) 30,3 prosent prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet, mens 32,4 prosent svarer nei. Hele 37,3 prosent er usikre. (…) Det er en klart høyere andel menn som mener han bør tiltre, mens kvinnene i større grad er usikre. Også mange av de unge er usikre på spørsmålet. Det er bare blant Høyres velgere det er en høyere andel som mener Tangen bør tiltre, enn som mener at han ikke bør gjøre det. SV har vært svært kritiske til ansettelsen av Tangen, men det er en like stor andel SV-velgere som mener han bør tiltre, som svarer nei. (nrk.no 30.4.2020).)

- FDA (Food and Drug Administration) og NIH (National Institutes of Health) har latt sponsorer av kliniske studier holde resultatene hemmelige og bryte loven. (- Ifølge rettslige dokumenter og en rapport i The BMJ hemmeligholdt firmaet (GlaxoSmithKline) data som viser at legemidlet i kliniske studier var ineffektivt og forårsaket selvmordstanker hos tenåringer, men oppfordret likevel leger til å forskrive det til unge mennesker.)

(Anm: FDA (Food and Drug Administration) og NIH (National Institutes of Health) har latt sponsorer av kliniske studier holde resultater hemmelige og bryte loven. (FDA and NIH let clinical trial sponsors keep results secret and break the law. (…) I 20 år har USAs regjering oppfordret firmaer, universiteter og andre institusjoner som gjennomfører kliniske forsøk om å registrere resultatene i en føderal (statlig) database, slik at leger og pasienter kan se om nye behandlinger er trygge og effektive. (...) Kongressen godkjente opprettelsen av ClinicalTrials.gov i 1997 etter beskyldninger om at pasienter ble skadet fordi firmaer holdt tilbake bevis for at legemidlene deres var ineffektive eller farlige. (...) En bredt sitert sak involverte GlaxoSmithKlines antidepressiva Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin). (…) Ifølge rettslige dokumenter og en rapport i The BMJ, hemmeligholdt firmaet data som viser at legemidlet i kliniske studier var ineffektivt og forårsaket selvmordstanker hos tenåringer, men oppfordret likevel leger til å forskrive det for unge mennesker. (sciencemag.org Jan. 13, 2020).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Viktig med strategier for pasientgrupper som finansieres av legemiddelindustrien. (- Mange pasientgrupper finansieres av legemiddelindustrien eller leverandører av medisinsk utstyr.)

(Anm: Viktig med strategier for pasientgrupper som finansieres av legemiddelindustrien . Mange pasientgrupper finansieres av legemiddelindustrien eller leverandører av medisinsk utstyr. Strategier er nødvendige for å hindre at legemiddelindustriens interesser settes foran befolkningens interesser. Andelen pasientgrupper som hadde formelle retningslinjer som regulerte sponsing fra industrien, varierte i de ulike studiene i denne metaanalysen. Fra to til 64 prosent hadde slike retningslinjer. (...) Det oppfordres til kritiske diskusjoner innad i pasientgruppene, og i samfunnet generelt, om hvordan en skal forholde seg til slike interessekonflikter og vurdere alternative kilder til finansiering, konkluderer forfatterne. (nhi.no 18.2.2020).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Ingen vet hvilke leger som skriver ut mest medisiner. (- Alt blir registrert, og kunne enkelt avdekket hvilke leger som skriver ut mye.) (- Men en helt spesiell forskrift forbyr at dataene kan brukes til å sjekke hvor mye hver enkelt lege skriver ut.)

(Anm: Ingen vet hvilke leger som skriver ut mest medisiner. Det er ikke lov å bruke allerede innsamlet data til å sjekke hvilke leger som skriver ut mest medisiner. – Flere kunne hatt nytte av veiledning, sier professor. (…) Alt blir registrert, og kunne enkelt avdekket hvilke leger som skriver ut mye. Men en helt spesiell forskrift forbyr at dataene kan brukes til å sjekke hvor mye hver enkelt lege skriver ut. (nrk.no 25.11.2019).)

- Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig.

(Anm: Reagerer på at fastleger ikke ble anmeldt: – Ikke likhet for loven. 19 leger ble tatt for å ha fått opptil 1,3 millioner kroner fra staten urettmessig. Ingen ble anmeldt. – Urettferdig, mener «Even» som havnet i fengsel etter å ha fått 160.000 kroner fra Nav han ikke hadde krav på. – URETTFERDIG: «Even» ble dømt til fengsel for trygdesvindel på tross av at han sa ifra til Nav at han hadde gjort en feil. Han synes det er veldig urettferdig når flere leger som har mottatt høyere beløp fra Staten urettmessig ikke straffes. (…) Tilbakebetalte over 13 millioner Onsdag avslørte Brennpunkt at noen fastleger har fått store beløp fra staten ved å ta betalt for pasienttjenester de ikke har gitt. (nrk.no 3.5.2018).)

- Lege tiltalt for å unndra over 8 millioner kroner i skatt. En utenlandsk lege er tiltalt for å ha unndratt over 8 millioner kroner i skatt. Også hans kone er tiltalt for skatteunndragelse.

(Anm: Lege tiltalt for å unndra over 8 millioner kroner i skatt. En utenlandsk lege er tiltalt for å ha unndratt over 8 millioner kroner i skatt. Også hans kone er tiltalt for skatteunndragelse. Til sammen er de to tiltalt for å ha unndratt over 8,5 millioner kroner i skatt. Mannen alene skal ha unndratt nærmere 8,3 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Begge er tiltalt for grovt skattesvik. Ingen av dem erkjenner straffskyld. (nettavisen.no 19.5.2020).)

- De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. (- Psykiske lidelser.) (- Ny utvikling.) (- Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden.)

(Anm: De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne. (…) Psykiske lidelser Det er ikke bare økning i antallet på uføretrygd som er endringen. (…) Ny utvikling Utviklingen som vekker mest oppsikt, er at stadig flere ender opp på uføretrygd allerede i 18-19-årsalderen. Forskerne skriver i rapporten at hvis man holder utviklingen for andre aldersgrupper under 30 år utenfor, har ikke økningen vært spesielt stor. Det er altså blant tenåringene vi finner eksplosjonen i uføretrygden. (nettavisen.no 20.3.2019).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Leger foreskriver mer av et legemiddel dersom de mottar penger fra det tilknyttede legemiddelfirma. (- Legemiddelfirmaer har betalt leger milliarder av dollar for rådgivning, promoteringsforedrag, måltider og mer.) (- ProPublicas analyser fant at leger som mottok betalinger relatert til Linzess i 2016 forskrev i gjennomsnitt 45 % flere resepter for legemidlet enn leger som ikke mottok betalinger.)

(Anm: Dollars for Doctors. Doctors Prescribe More of a Drug If They Receive Money from a Pharma Company Tied to It. Pharmaceutical companies have paid doctors billions of dollars for consulting, promotional talks, meals and more. A new ProPublica analysis finds doctors who received payments linked to specific drugs prescribed more of those drugs. (…) Take Linzess, a drug to treat irritable bowel syndrome and severe constipation. From 2014 to 2018, the drug’s makers, Allergan and Ironwood, spent nearly $29 million on payments to doctors related to Linzess, mostly for meals and promotional speaking fees. ProPublica’s analysis found that doctors who received payments related to Linzess in 2016 wrote 45% more prescriptions for the drug, on average, than doctors who received no payments. (propublica.org 20.12.2019).)

- Omstridt covid-behandling bygget på jukse-forskning. (- Forskningen som foreslo malariamedisinen hydroksyklorokin som korona-behandling, var manipulert.)

(Anm: Omstridt covid-behandling bygget på jukse-forskning. Forskningen som foreslo malariamedisinen hydroksyklorokin som korona-behandling, var manipulert. Det vitenskapelige grunnlaget for å foreslå malariamedisinen hydroksyklorokin som covid-behandling var fullt av så grelle feil at det nå kalles for juks. En ny rapport fra de franske helsemyndighetene viser at de innledende studiene av effekten fra legemiddelet hadde blitt manipulert. I studien «Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19» ble det opplyst at flere titalls pasienter som var med i studien var positive med korona, men en nærmere studie viser at pasientene faktisk var negative, konkluderer de franske helsemyndighetene. At nasjonale myndigheter på den måten går ut og tilbakeviser studier, er «ekstremt sjelden» ifølge Anton Pottegård, professor i klinisk farmakologi ved Syddansk Universitet. – Det er uvanlig at myndighetene går ut og tar avstand, men det kommer ikke som en overraskelse på meg. Korona-pandemien har blitt rammet av flere av slike situasjoner og skapt en unik mulighet for panikk og hastverk, sier Pottegård. (forskning.no 24.9.2022).)

- «Jeg har en følelse»: Trump-støttet malarialegemiddel mislykkes å bekrefte resultater fra en liten kinesisk koronavirusstudie. (- Til tross for FDAs motvilje mot å godkjenne de flere tiår gamle antimalarialegemidlene klorokin og derivathydroksyklorokin uten definitive kliniske forsøksdata som behandlinger for å bekjempe koronavirus-svøpen har president Trump de siste dagene trompetert sin tro - på grunnlag av en «følelse» - at legemidlene ville fungere.)

(Anm: 'I have a feeling': Trump-endorsed malaria drug fails to pass muster in small Chinese coronavirus study. Despite the FDA’s reluctance to endorse without definitive clinical trial data the decades-old anti-malarial drugs chloroquine and derivative hydroxychloroquine as treatments to combat the coronavirus scourge, in recent days President Trump has trumpeted his faith — on the basis of a ‘feeling’ — that the drugs would work. Now, a key analyst has found trial data that contradict the positive conclusions of a small Chinese study that researchers initially based on their enthusiasm on. (endpts.com 24.3.2020).)

- Leger bryter retningslinjene – skriver ut malariamedisin til familie og venner. (– ULOVLIG: Leder for rådet for legeetikk og spesialist i allmennmedisin, Svein Aarset, sier det er ulovlig å forskrive medisiner på blå resept når du ikke har krav på det.)

(Anm: Leger bryter retningslinjene – skriver ut malariamedisin til familie og venner. Statens legemiddelverk innførte forrige uke rasjonering på legemiddelet som kanskje hjelper mot korona. Likevel fortsetter enkelte leger å skrive ut malariamedisin til sine egne, nå på blå resept. PLAQUENIL: Legemiddelet Plaquenil brukes for å behandle Malaria. Dette inneholder hydroksyklorokin, som flere forsker på om kan ha en positiv effekt på sykdommen Covid-19, som man får som følge av koronaviruset. (…) Etter meldinger om hamstring innførte Statens legemiddelverk rasjonering på legemiddelet som blir brukt som malariamedisin. Rasjoneringen av legemiddelet betyr at kun de med blå resept kan få medisinen på apoteket. Blå resept er til personer med alvorlig kronisk sykdom, som for eksempel revmatisme. Noen leger har trosset disse innstrammingene og gitt blå resept til slektning og venner, forteller medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. – Etter at vi strammet inn har noen leger skrevet ut dette på blå resept uten at disse pasientene har hatt en diagnose som gjør at de skal kunne få hydroksyklorokin. Det liker vi ikke i det hele tatt, og det synes vi er veldig leit, sier Madsen. (…) – Dette er brudd på retningslinjene. Madsen sier de har fått tilbakemeldinger fra apotek der det er tydelig at dette ikke er til pasienter som trenger legemiddelet. (…) ULOVLIG: Leder for rådet for legeetikk og spesialist i allmennmedisin, Svein Aarset, sier det er ulovlig å forskrive medisiner på blå resept når du ikke har krav på det. (nrk.no 23.3.2020).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (- Kritiken handlar bland annat om ekonomiska kopplingar mellan WHO-experterna och läkemedelsjätten.)

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (- Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. Kritiken handlar bland annat om ekonomiska kopplingar mellan WHO-experterna och läkemedelsjätten.) (- Två politiker i USA, Katherine Clark och Hal Rogers, har granskat dokumenten. De har även synat kopplingarna mellan WHO och den stora opioidtillverkaren Purdue (som sedermera hösten 2019 gick i konkurs och är under omstrukturering). I en rapport som kom i fjol, ”Corrupting influence/Purdue & the WHO” redovisar de resultatet av granskningen. De lyfter bland annat fram att den nu indragna WHO-vägledningen till beslutsfattare påstår att bara en procent av dem som använder opioider blir beroende. Det står också att vid förskrivning enligt rekommendation finns det ingen risk för beroende eller dödsfall. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger.

(Anm: - Legemiddellobbyen er den mest aggressivt finansierte lobby på Capitol Hill - den gjør forsvarsindustrien til dverger (- The drug lobby is the most aggressively funded lobby on Capitol Hill—it dwarfs the defence industry) The lobby problem: it’s in your own hands. Editor's Choice - US Editor’s Choice (Redaktørens valg – den amerikanske redaktørens valg). BMJ 2014;348:g135 (Published 10 January 2014).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Schibsted-topper får refs for deltagelse på Tangens «drømmeseminar». (- Det er klart troverdigheten og tilliten svekkes når en medieleder er med på noe sånt, sier Håkon Letvik til Journalisten.)

(Anm: Schibsted-topper får refs for deltagelse på Tangens «drømmeseminar». (…) En journalist kan knapt være medlem av en velforening. Da burde også en leder i et mediekonsern innse at det forplikter på en annen måte enn for andre konsernledere. (…) Det handler om troverdighet ute i samfunnet, overfor politikere så vel som lesere. (…) Det er klart troverdigheten og tilliten svekkes når en medieleder er med på noe sånt, sier Håkon Letvik til Journalisten. (kampanje.no 23.4.2020).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund refser VGs dekning av Tangen-saken: – Har vært jævlig irritert. (- Det blir jo et paradoks for meg siden Schibsted eier VG, som har vært ett av mediene som har kjørt han aller hardest.)

(Anm: Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund refser VGs dekning av Tangen-saken: – Har vært jævlig irritert. – Jeg synes det er helt vanvittig hva han har vært utsatt for, sier hun. (…) Det blir jo et paradoks for meg siden Schibsted eier VG, som har vært ett av mediene som har kjørt han aller hardest. (…) Samtidig skal jeg som konsernsjef ikke påvirke deres redaksjonelle beslutninger, og det har jeg åpenbart ikke gjort siden de har kjørt saken som de har, sier Skogen Lund. (medier24.no 19.9.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Journalister: noe å deklarere?

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Store feil (falskhet, upålitelighet, bedrageri) i utvalget i studier på antipsykotika for nevropsykiatriske symptomer ved demens. (- Large Sample Size Fallacy in Trials About Antipsychotics for Neuropsychiatric Symptoms in Dementia.) (- Placebokontrollerte forsøk (studier) på atypiske antipsykotika viste store feil (falskhet) i utvalg, mens «head-to-head» (direkte kontakt med studiedeltakere) var utilstrekkelige.)

(Anm: Large Sample Size Fallacy in Trials About Antipsychotics for Neuropsychiatric Symptoms in Dementia. Background: A typical antipsychotics for neuropsychiatric symptoms in dementia have been tested in much larger trials than the older conventional drugs. The advantage of larger sample sizes is that negative findings become less likely and the effect estimates more precise. However, as sample sizes increase, the trials also get more expensive and time consuming while exposing more patients to drugs with unknown safety profiles. Moreover, a large sample size might yield a statistically significant effect that is not necessarily clinically relevant. (…) Conclusion: Sample size calculations were poorly reported in antipsychotic trials for dementia. Placebo-controlled trials of atypical antipsychotics showed large sample size fallacy while head-to-head trials were massively underpowered. Front. Pharmacol., 21 February 2020.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

- Konkurransedirektøren vil ha tilsyn for å hindre anbudsjuks. (- Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år.) (- Likevel har ingen ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager.) (- Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser.)

(Anm: Konkurransedirektøren vil ha tilsyn for å hindre anbudsjuks. Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Likevel har ingen ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager. (…) Avventer tiltak. (…) I en stortingsmelding som ble lagt frem i fjor, ville ikke regjeringen ha tilsyn med offentlige innkjøp.) (- I stedet ble det lagt opp til å gjennomføre en rekke tiltak, blant annet å styrke kompetansen. (…) Næringsminister Iselin Nybø sier at man nå må vente på at tiltakene får tid til å virke. (…) – Jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt på sikt, men nå vurderte vi dette i stortingsmeldingen som ble lagt fram i fjor, for mindre enn ett år siden, og da ble det konkludert med at det ikke var veien å gå på dette tidspunkt, sier hun. (nrk.no 29.1.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- I takt med at forskrivninger av ADHD-stimulerende middel økte skjedde det samme med utbetalinger til leger. Samtidig som flere leger forskrev stimulerende middel finner en ny analyse at 1 av 18 leger i USA mottok en form for utbetaling fra legemiddelfirmaer som markedsførte disse legemidlene, særlig ADHD-legemidler som ofte foreskrives til barn.

(Anm: As prescribing for ADHD stimulants rose, so did industry payments to doctors. At the same time that more doctors were prescribing stimulants, a new analysis finds that 1 in 18 U.S. physicians received some form of payment from drug companies that were marketing these medicines, notably ADHD pills often prescribed for children. And the researchers suggested the financial ties may have partly contributed to the rise in prescriptions. Between 2013 and 2018, nearly 592,000 payments totaling more than $20 million were made to physicians who prescribed stimulants, according to the analysis in JAMA Pediatrics, which reviewed a database run by the U.S. government. Overall, about 55,000 pediatricians, psychiatrists, and family doctors received food, travel expenses, consulting and speaking fees, or other payments. (statnews.com 21.1.2020).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

-Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

(Anm: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) (lovdata.no).)

- For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie.

(Anm: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) (...) Til § 4-4 Taushetsplikt Enhver tjenestemann eller oppdragstaker som får innblikk i Reseptregisterets opplysninger, har taushetsplikt om dette både etter forvaltningsloven og helsepersonelloven. Den databehandlingsansvarlige er ifølge forvaltningsloven § 13c forpliktet til å sørge for at enhver som taushetsplikten gjelder for, skal gjøres uttrykkelig kjent med reglene om dette, og kan avkreve vedkommende en skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.(lovdata.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Lykkepillebakrus for professor. (- Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag.)

(Anm: Lykkepillebakrus for professor. (…) Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag. Jeg tok det etter hukommelsen. Beklageligvis ble dette ufullstendig, men jeg tror du skal lete lenge etter en sakkyndig som har mindre binding til farmasøytisk industri enn meg. (dagbladet 12.11.2003).) (PDF)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. (- Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?)

(Anm: Av Arild Aspøy. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert. Sammendrag. Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne? Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke. Stat & styring Artikkel 10 av 20 Side: 26-29 04 / 2017 (Volum 27).)

- Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (- Manglende bevissthet om integritet.) (- Mangelfulle kontrollrutiner.)

(Anm: Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av Norges øverste politikere i årevis. (…) Det som er avdekket, har kastet Stortinget ut i det presidentskapet selv kaller en tillitskrise. Avsløringene har ført til granskinger, politietterforskninger, rettssaker og regelendringer. De har også utløst en massiv debatt om kontrollrutiner, politikernes ordninger og tilliten til landets fremste folkevalgte. (aftenposten.no 17.1.2022).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

– Åtte av ti stikker etter å ha bulket.

(Anm: Åtte av ti stikker etter å ha bulket. (- Åtte av ti som har fått skader på bilen mens den sto parkert hører aldri fra synderen.) (– Det er en moralsk brist i befolkningen, ifølge forsikringsselskaper. (nrk.no 11.10.2012).)

- Mæland vil undersøke påspandering i Djibouti. (- FÅR KRITIKK: Norsk politisjef takket ja til gratis mat og opphold på femstjerners luksushotell I et skriftlig spørsmål til justisministeren etterlyste han reglene for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet.)

(Anm: Mæland vil undersøke påspandering i Djibouti. Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) stilte spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) etter TV 2s sak om at en norsk politidelegasjon ble påspandert hele oppholdet i Djibouti. Nå spør Mæland Politidirektoratet (POD) om det samme. Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), Arne Jørgen Olafsen, har tidligere bekreftet at djiboutiske myndigheter betalte overnatting på luksushotell og alle måltider for ham og to andre i den norske politidelegasjonen under et tre dager langt besøket i det afrikanske landet i oktober i fjor. (…) Skriftlig spørsmål SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, reagerte sterkt på at politisjefen ikke betalte selv, og kalte det uheldig, fordi han mener det reiser spørsmålet om politiets uavhengighet. (…) FÅR KRITIKK: Norsk politisjef takket ja til gratis mat og opphold på femstjerners luksushotell I et skriftlig spørsmål til justisministeren etterlyste han reglene for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet. (…) Justisministeren tar saken videre svaret til Eide gir Mæland uttrykk for at det er viktig for statsansatte å opptrer tillitvekkende. «Det er viktig at statsansatte er bevist på at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøving er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten», skriver hun. (tv2.no 16.2.2020).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. (– Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost.)

(Anm: Endrer praksis etter Listhaugs habilitetssak. – Vi gjorde ikke en god nok jobb her, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet om vurderingen av tidligere folkehelseminister Sylvi Listhaugs habilitet på tobakksområdet. – Byttet av statsrådspost hadde ikke noe med dette å gjøre, skriver Listhaug til DN i en epost. (dn.no 9.1.2020).)

- Innlegg: Siv Jensens tid som finansminister? Det blir som når legene røyker. (- I Norge økte de offentlige utgiftene som andel av bnp fra rundt 43 prosent av bnp i 2012 til rundt 50 prosent i 2018. )

(Anm: Innlegg: Siv Jensens tid som finansminister? Det blir som når legene røyker. (…) Siv Jensen tiltrådte oktober 2013. La oss derfor se på sentrale indikatorer for utviklingen i norsk økonomi fra 2012 til og med 2020, altså grovt sagt i Jensens år. (…) I 2012 var statens utgifter 100 milliarder kroner større enn inntektene. Dette underskuddet mer enn doblet seg frem til i år. I 2020 ventes et underskudd, «oljepengebruk», på rundt 240 milliarder kroner. (…) Én indikator viser imidlertid vekst under Jensen; antall timeverk i offentlig sektor, som økte med åtte prosent. (…) I Norge økte de offentlige utgiftene som andel av bnp fra rundt 43 prosent av bnp i 2012 til rundt 50 prosent i 2018. I Danmark falt andelen like mye som den steg i Norge, med syv prosentpoeng. Danskene kjørte med bremsene på. Norge ga full gass. Likevel ble vi slått av danskene. (dn.no 27.1.2020).)

- Frp vokser, Sp faller etter Frps regjeringsexit.

(Anm: Frp vokser, Sp faller etter Frps regjeringsexit. Fremskrittspartiet har gjort et kraftig byks opp på meningsmålingene etter at partiet forlot regjeringen 20. januar. Senterpartiet faller kraftig tilbake. (aftenposten.no 1.2.2019).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. Norge er blitt kritisert for å bryte Tobakkskonvensjonen, der Norge er forpliktet til å lage vanntette skott mellom tobakksindustrien og helsepolitikken, skriver Toppe i en epost til DN. Listhaug har uttalt til DN at hun i ettertid ser at hun burde ha betalt for å sove i huset, og at hun vil be Philip Morris om å få betale for oppholdet nå. )

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener statsministeren må vurdere Sylvi Listhaugs habilitet i den nye ministerrollen. I DNs artikkel om bindingene mellom Fremskrittspartiet og tobakksbransjen, kommer det frem at olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) overnattet gratis hos tobakksgigant Phillip Morris under Arendalsuka i 2018. Listhaug satt da i helsekomiteen på Stortinget, og var på Arendalsuka på tjenestereise. (…) Det handler om at Listhaug har fått seg et nytt departement, og da mener jeg at statsministeren må avklare at det ikke finnes bindinger mot aktørene hun nå skal jobbe med, sier Skjæran. Statsminister Erna Solberg svarer i en epost til DN at det ikke vil bli aktuelt. – Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg. (...) – Helt uvirkelig Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. Norge er blitt kritisert for å bryte Tobakkskonvensjonen, der Norge er forpliktet til å lage vanntette skott mellom tobakksindustrien og helsepolitikken, skriver Toppe i en epost til DN. Listhaug har uttalt til DN at hun i ettertid ser at hun burde ha betalt for å sove i huset, og at hun vil be Philip Morris om å få betale for oppholdet nå. (dn.no 12.1.2020).)

(Anm: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Forvaltningsloven inneholder bestemmelser om lovens virkeområde, og om hvordan ord og uttrykk i loven skal forstås. Loven har også regler om habilitet. Habilitetsregler er bestemmelser om når personer på grunn av ulike omstendigheter ikke skal behandle eller avgjøre saker. (…) LOV-1967-02-10 (lovdata.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet.) (- Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.)

(Anm: Sylvi Listhaug overnattet gratis hos tobakksgigant: – Viser at hun ikke klarer å gjøre disse vurderingene selv. (– Etter forvaltningsloven er det den enkelte som selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Det er selvsagt ikke aktuelt å gå bort fra lovens bestemmelser, som Ap her ber om, skriver Solberg.) (- Helt uvirkelig.) (- Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Listhaugs Philip Morris-overnatting strider mot Tobakkskonvensjonen – en avtale om felles tiltak for å begrense tobakksbruk utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, som 170 av verdens land har underskrevet. At hun som stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson legger seg inn og overnatter gratis hos representant fra tobakksindustrien under Arendalsuka, er helt uvirkelig. (dn.no 12.1.2020).)

- «Corona-tsaren» hevdet røyking ikke dreper. USAs president Donald Trump utnevnte onsdag sin egen visepresident, Mike Pence, som til å lede USAs kamp mot coronaviruset. Det får mange til reagere sterkt.

(Anm: «Corona-tsaren» hevdet røyking ikke dreper. USAs president Donald Trump utnevnte onsdag sin egen visepresident, Mike Pence, som til å lede USAs kamp mot coronaviruset. Det får mange til reagere sterkt. (…) - Hysteriet Kritikerne påpeker imidlertid hvordan Pence, som en påtroppende kongressrepresentant så seint som i 2000 hevdet at «røyking ikke dreper». Utnevner Pence til «corona-tsar» - Det er på tide med en virkelighetssjekk. Til tross for hysteriet fra den politiske klassen og medie, dreper ikke røyking, skrev Pence på nettsiden sin i 2000 - samme år som han ble valgt til kongressrepresentant. Da hadde forskerne i flere tiår konkludert med det motsatte. Da Pence ble guvernør i Indiana i 2013, kuttet han også de offentlige programmene for å hindre røyking og for å få folk til å slutte. Hiv-utbrudd Mange kritiserer ham også for ikke å gjøre det rette da Indiana ble rammet av et hiv-utbrudd blant sprøytenarkomane mens han var guvernør. (dagbladet.no 28.2.2020).)

- Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. (- Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre.)

(Anm: Listhaug blåser i «moralpolitiet»: – La folk røyke, drikke og spise rødt kjøtt. GARDERMOEN (NRK): Sylvi Listhaug er festrøyker og trener for lite. FOLKEHELSA: Sylvi Listhaug fotografert av NTB mens hun tar seg en røyk og drikker lettbrus i en av pausene under Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Nå røyker hun bare på fest. Den nye folkehelseministeren vil heller besøke eldre enn å fortelle nordmenn hva de ikke bør gjøre. For da 41-åringen fra Ørskog på Sunnmøre fredag spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister. Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk. (nrk.no 6.5.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Hareides bror kjøpte hus i hans navn for å spare avgift. (- Statsråden beklager at han ikke meldte inn et verv i storebrorens selskap til Stortinget.)

(Anm: Hareides bror kjøpte hus i hans navn for å spare avgift. Steinar (49) og Knut Arild Hareide (47) har svært tette økonomiske bindinger. Statsråden beklager at han ikke meldte inn et verv i storebrorens selskap til Stortinget. (dn.no 12.2.2020).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (- Kritiken handlar bland annat om ekonomiska kopplingar mellan WHO-experterna och läkemedelsjätten.)

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (- Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. Kritiken handlar bland annat om ekonomiska kopplingar mellan WHO-experterna och läkemedelsjätten.) (- Två politiker i USA, Katherine Clark och Hal Rogers, har granskat dokumenten. De har även synat kopplingarna mellan WHO och den stora opioidtillverkaren Purdue (som sedermera hösten 2019 gick i konkurs och är under omstrukturering). I en rapport som kom i fjol, ”Corrupting influence/Purdue & the WHO” redovisar de resultatet av granskningen. De lyfter bland annat fram att den nu indragna WHO-vägledningen till beslutsfattare påstår att bara en procent av dem som använder opioider blir beroende. Det står också att vid förskrivning enligt rekommendation finns det ingen risk för beroende eller dödsfall. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.) (- En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. (- Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt.)

(Anm: § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. Tolkningsuttalelse | Dato: 07.01.2020. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Mottager: Helse- og omsorgsdepartementet. Vår referanse: 19/5373 EO TRR/MAED/mk. Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet. 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i saker som gjelder Phillip Morris International (PMI) spesielt, og i saker som gjelder tobakksområdet generelt. Lovavdelingen er også bedt om å vurdere betydningen av Norges forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon i denne forbindelse. 2. Sakens bakgrunn Bakgrunnen for henvendelsen fra HOD er Listhaugs relasjon til Pia Prestmo, som etter det vi har fått opplyst er samfunnskontakt/kommunikasjonsdirektør i PMI (også omtalt som «Manager Corporate Affairs» eller «Managar External Affairs»). Ifølge brevet fra HOD har Listhaug orientert departementet om at hun er «nær venninne» med Prestmo. Relasjonen er nærmere beskrevet slik: (…) (regjeringen.no 7.1.2020).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Helsedepartementet: Listhaug inhabil på grunn av vennskap med tobakksdirektør.

(Anm: Helsedepartementet: Listhaug inhabil på grunn av vennskap med tobakksdirektør. Helsedepartementet mente folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke kunne ha ansvar for tobakksfeltet. Hun sto direktør Pia Prestmo i Philip Morris for nært. (dagsavisen.no 9.1.2020).)

- TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. (- I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris.)

(Anm: TOBAKKSPARTIET. DOKUMENTAR. Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt tett kontakt med den internasjonale tobakksindustrien. I 2018 betalte Stortinget for Sylvi Listhaugs tur til Arendalsuka, der hun bodde i et hus leid av tobakksgiganten Philip Morris. Som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite fikk Sylvi Listhaug Stortinget til å betale for utlegg i Arendalsuka 2018, der hun bodde gratis hos Philip Morris. Bildet er fra partiets landsmøte samme år. Da Sylvi Listhaug var folkehelseminister ønsket hennes eget departement å ta fra henne alt ansvar for tobakkspolitikken. DETTE ER SAKEN: Fremskrittspartiet har i flere tiår hatt koblinger til den internasjonale tobakksindustrien (dn.no 10.1.2020).)

- Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant.

(Anm: Sylvi Listhaug vurdert som inhabil: Nær venninne med direktør i tobakksgigant. Som folkehelseminister ble Sylvi Listhaug vurdert som inhabil i saker som gjaldt verdens største tobakksselskap. Hennes eget departement mente at hun måtte fratas ansvaret for alt som handlet om tobakk. (dn.no 10.1.2020).)

- FDA (Food and Drug Administration) og NIH (National Institutes of Health) har latt sponsorer av kliniske studier holde resultatene hemmelige og bryte loven. (- Ifølge rettslige dokumenter og en rapport i The BMJ hemmeligholdt firmaet (GlaxoSmithKline) data som viser at legemidlet i kliniske studier var ineffektivt og forårsaket selvmordstanker hos tenåringer, men oppfordret likevel leger til å forskrive det til unge mennesker.)

(Anm: FDA (Food and Drug Administration) og NIH (National Institutes of Health) har latt sponsorer av kliniske studier holde resultater hemmelige og bryte loven. (FDA and NIH let clinical trial sponsors keep results secret and break the law. (…) I 20 år har USAs regjering oppfordret firmaer, universiteter og andre institusjoner som gjennomfører kliniske forsøk om å registrere resultatene i en føderal (statlig) database, slik at leger og pasienter kan se om nye behandlinger er trygge og effektive. (...) Kongressen godkjente opprettelsen av ClinicalTrials.gov i 1997 etter beskyldninger om at pasienter ble skadet fordi firmaer holdt tilbake bevis for at legemidlene deres var ineffektive eller farlige. (...) En bredt sitert sak involverte GlaxoSmithKlines antidepressiva Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin). (…) Ifølge rettslige dokumenter og en rapport i The BMJ, hemmeligholdt firmaet data som viser at legemidlet i kliniske studier var ineffektivt og forårsaket selvmordstanker hos tenåringer, men oppfordret likevel leger til å forskrive det for unge mennesker. (sciencemag.org Jan. 13, 2020).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Tidligere leder for EFTA-domstolen mener Nav-granskere er inhabile og må fratre.

(Anm: Tidligere leder for EFTA-domstolen mener Nav-granskere er inhabile og må fratre. Statsminister Erna Solberg bør gripe inn og fjerne Nav-granskerne Finn Arnesen og Jens E. Skoghøy på grunn av inhabilitet. Det foreslår Carl Baudenbacher, tidligere leder av EFTA-domstolen i en e-post til statsministeren. «Jeg er bekymret for sammensetning av granskningsutvalget. Jeg har akkurat fått vite at utvalgsleder professor Finn Arnesen deltok i Høyesteretts behandling av en Nav-sak. Dette er alvorlig». Dette var innholdet i en e-post som forrige uke ble sendt til statsministeren. Avsenderen, Carl Baudenbacher, uttrykte bekymring om to av de seks personene som regjeringen har oppnevnt for å granske trygdeskandalen. Utvalgsleder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens E. Skoghøy. Bakgrunn: Dette må du vite om trygdeskandalen (aftenposten.no 13.12.2019).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Ber Nav-granskere fratre. LEGITIMITET: Jussprofessor Jan Frithjof Bernt tror habilitetsspørsmålet rundt to Nav-granskere kan skade legitimiteten til utvalget. (- I et notat til Statsministerens kontor avviste de at de var inhabile, noe som står i en viss kontrast til lovavdelingens vurdering.)

(Anm: Ber Nav-granskere fratre. LEGITIMITET: Jussprofessor Jan Frithjof Bernt tror habilitetsspørsmålet rundt to Nav-granskere kan skade legitimiteten til utvalget. • Statsråden tviholder på «delvis inhabile» Nav-granskere • Skader hele utvalget, mener jussprofessor. KRITISK: Kritikken mot regjeringens granskingsutvalg i kjølvannet av Nav-skandalen vokser. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at utvalgsleder Finn Arnesen og Jens Edvin Skoghøy bør fratre utvalget. Bakgrunnen er denne: 14. desember gikk jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo ut i Klassekampen mot Arnesen og Skoghøy. Som medlemmer av Høyesterett i 2012, stemte begge for å dømme en mann for flere forhold, blant annet trygdebedrageri. Mannen «mottok sykepenger fra Nav til tross for at han var i arbeid og i perioder også oppholdt seg i utlandet», heter det i dommen. (…) – Merkelig Etter at utvalget ble nedsatt, vurderte Arnesen og Skoghøy selv sin habilitet. I et notat til Statsministerens kontor avviste de at de var inhabile, noe som står i en viss kontrast til lovavdelingens vurdering. (klassekampen.no 31.12.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Underlig avgjørelse om inhabilitet. (- Det er ikke rart at anklagene om inhabilitet blant granskerne av trygdeskandalen er kommet opp.) (- Det er åpenbart begått konkrete feil i mange ledd.) (- Samtidig kan alminnelige og utbredte holdninger og oppfatninger hos politikere, byråkrater, jurister og medier ha medvirket til den kollektive kollapsen.)

(Anm: Aftenposten mener: Underlig avgjørelse om inhabilitet. Det er ikke rart at anklagene om inhabilitet blant granskerne av trygdeskandalen er kommet opp. Professor Finn Arnesen leder utvalget som gransker trygdeskandalen. Han er delvis inhabil, men kan fortsette arbeidet. Utvalgsleder Finn Arnesen og medlem Jens-Edvin Skoghøy behandlet en trygdesak som kan være i konflikt med EØS-reglene da de var høyesterettsdommere i 2012. Nå har Justisdepartementets lovavdeling konkludert med at de er habile til å fortsette arbeidet. Samtidig mener lovavdelingen at de er inhabile akkurat når det gjelder dommen fra 2012. Interessant nok gjelder inhabiliteten også en annen dom i Høyesterett i 2017, selv om de begge hadde sluttet som høyesterettsdommere da. (…) Domstolenes rolle er en sentral del av undersøkelsen. Høyesteretts praksis er retningsgivende for Nav, trygderetten og alle landets domstoler. Redegjørelsen gir ingen god begrunnelse for at inhabiliteten ikke også skal ha virkning på rettsvesenets rolle i trygdeskandalen generelt. (…) Habilitetsreglene eksisterer for å opprettholde tillit og troverdighet til avgjørelser. Til syvende og sist beror vurderingen på skjønn. En systemsvikt av trygdeskandalens dimensjoner impliserer en rekke personer, direkte og indirekte. Kanskje ville det beste være å få en utenlandskledet granskning, som ikke ville hatt noen prestisje hverken i juridisk forståelse, ansvarsfordeling eller politiske avgjørelser. Når det nå blir som det blir, er det desto viktigere hvordan utvalget griper an problemstillingene. Det er åpenbart begått konkrete feil i mange ledd. Samtidig kan alminnelige og utbredte holdninger og oppfatninger hos politikere, byråkrater, jurister og medier ha medvirket til den kollektive kollapsen. Evnen og viljen til selvransakelse, både på vegne av en selv, egen profesjon og norsk samfunnsliv generelt, er avgjørende for at utvalgets konklusjoner skal kunne ha nødvendig tyngde og troverdighet. (aftenposten.no 28.12.2019).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Benedikte Moltumyr Høgberg, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har Sejersted forstått hva granskning innebærer? (- Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i innlegg nyttårsaften forsikret oss om at hans embete er fri for ansvar i NAV-skandalen. Han har også forsikret oss om at NAV-granskerne er habile og maner til at «alle gode krefter må trekke sammen» i oppklaringen av skandalen. Man kan lure på om Sejersted egentlig har forstått hva en granskning innebærer.)

(Anm: Benedikte Moltumyr Høgberg, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har Sejersted forstått hva granskning innebærer? Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i innlegg nyttårsaften forsikret oss om at hans embete er fri for ansvar i NAV-skandalen. Han har også forsikret oss om at NAV-granskerne er habile og maner til at «alle gode krefter må trekke sammen» i oppklaringen av skandalen. Man kan lure på om Sejersted egentlig har forstått hva en granskning innebærer. Der andre offentlige instanser, også akademia, er klare til å ta sin del av ansvaret for NAV-skandalen, har regjeringsadvokaten allerede frikjent regjeringens nærmeste juridiske rådgivere. I mitt innlegg julaften la jeg ikke ansvaret for skandalen på Sejersted, jeg bygget heller ikke «myter». Jeg la frem faktiske forhold og etterlyste en habil og uavhengig granskning, der også regjeringsadvokatens rolle settes under lupen. Ganske enkelt fordi noen løse tråder synes å ende opp i regjeringsadvokatens kontorer, så vel som i Høyesterett. Kanskje en uavhengig granskning kunne vist at regjeringsadvokaten er uten ansvar, men saken er for alvorlig til at vi kan nøye oss med Sejersteds forsikringer. For vi vet jo at noen har gjort feil. NAV-skandalen burde ha lært jurister, også regjeringsadvokaten, hvor viktig det er at noen sier ifra. Aftenpostens avsløringer viser at ansatte i NAV har stilt spørsmål ved praksis tilbake til 2008, uten å få gode svar fra departement eller regjeringens rådgivere. Og jeg spør: Når maktapparatet ikke tar inn over seg bekymringer fra professorer i dagspressen, hvordan er det da mulig for en NAV-saksbehandler å nå frem med bekymringer internt i forvaltningen? (aftenposten.no 5.1.2020).)

- Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat: NAV-saken er alvorlig. Men man må skille mellom myter og realitet. (- NAV-saken er alvorlig.) (- En av julens mer selsomme opplevelser har vært å lese den føljetongen om NAV-saken som har stått i Aftenpostens spalter, med stadig nye utspill fra jusprofessorene Benedikte M. Høgberg og Mads T. Andenæs.)

(Anm: NAV-saken er alvorlig. Men man må skille mellom myter og realitet. | Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat. En av julens mer selsomme opplevelser har vært å lese den føljetongen om NAV-saken som har stått i Aftenpostens spalter. NAV-saken er alvorlig. Men noen av de påstandene som har vært fremsatt i den senere tid har lite med virkeligheten å gjøre – og avsporer det viktige arbeidet med å avdekke og avklare hva som har skjedd. En av julens mer selsomme opplevelser har vært å lese den føljetongen om NAV-saken som har stått i Aftenpostens spalter, med stadig nye utspill fra jusprofessorene Benedikte M. Høgberg og Mads T. Andenæs. Fortsetter sine angrep Det hele begynte før jul med et angrep fra Høgberg mot habiliteten til to av medlemmene av granskingsutvalget for NAV-saken, basert på at de hadde sittet som dommere i en sak Høyesterett behandlet i 2012. Basert på sin deltagelse i saken gjorde de to medlemmene en vurdering av egen habilitet. Etter at det oppsto debatt, valgte Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) likevel å forelegge spørsmålet om habilitet for Lovavdelingen i Justisdepartementet. I en uttalelse som ble offentliggjort i romjulen, kom Lovavdelingen til at de to klart er habile til å delta i alle sider av den brede granskingen, med unntak av det lille som måtte gjelde 2012-dommen (og en annen dom fra 2017). I stedet for å slå seg til ro med dette, fortsetter Høgberg og Andenæs sine angrep på en måte som er vanskelig å forstå hvis man leser 2012-dommen og Lovavdelingens grundige vurdering. Hva som er deres motivasjon, skal jeg ikke spekulere i. Men virkningen kan vanskelig være annet enn å forstyrre det viktige arbeidet som granskingsutvalget utfører. Det er uheldig, og det er å håpe at hverken utvalget eller andre lar seg påvirke. (aftenposten.no 30.12.2019).)

(Anm: Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker) (mintankesmie.no).)

- Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. (- Viser til Grunnloven.) (- Les også:  Hauglie nektet å utlevere dokumenter.) (- Men hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i.)

(Anm: Ap, SV og Sp vil tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter. Det er svært uvanlig at politikerne på Stortinget ber om avstemning i salen for å tvinge regjeringen til å utlevere dokumenter fra regjeringen. Nå skjer det. Stikkordet er trygdeskandalen. Dag Terje Andersen bruker Grunnloven i et forsøk på å få regjeringen til å gi kontrollkomiteen innsyn i interne dokumenter. (…) – Stortinget ber regjeringen snarest oversende dokumenter fra møtet mellom daværende statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober i fjor. (…) Viser til Grunnloven Les også: Hauglie nektet å utlevere dokumenterMen hva de snakket om, hvilke sakspapirer som ble utarbeidet, og hva de eventuelt var uenige om, nekter regjeringen offentligheten innsyn i. Politikerne som fremmer forslaget, viser til at de ifølge Grunnloven har krav på å få ut slike dokumenter. – Når regjeringen nå har lagt seg på en linje der de vanskeliggjør Stortingets kontrollfunksjon, er det dessverre nødvendig å fatte vedtak i plenum, sier Dag Terje Andersen, medlem av Stortings kontroll- og konstitusjonskomité og tidligere stortingspresident. Han understreker at innsyn for Stortinget ikke er ensbetydende med at dokumentet offentliggjøres. (aftenposten.no 29.1.2020).)

- Jusprofessor ber Stortinget nedsette egen granskningskommisjon av trygdeskandalen. – Enten har ikke statsråden og statsministeren forstått alvoret i Nav-skandalen når de beholder inhabile granskere. Eller så er det noen som ikke vil ha snudd alle stener i saken, sier professor Benedikte Moltumyr Høgberg.

(Anm: Jusprofessor ber Stortinget nedsette egen granskningskommisjon av trygdeskandalen. – Enten har ikke statsråden og statsministeren forstått alvoret i Nav-skandalen når de beholder inhabile granskere. Eller så er det noen som ikke vil ha snudd alle stener i saken, sier professor Benedikte Moltumyr Høgberg. – Nav-granskernes befatning med Nav-skandalen som høyesterettsdommere gjør at deres inhabilitet smitter over hele på arbeidet, sier jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. Flere toppjurister reagerer mot at regjeringen beholder Nav-granskerne Finn Arnesen og Jens A. Skoghøy etter at Justisdepartementets lovavdeling har konkludert med at de er «delvis inhabile». Årsaken er at Arnesen og Skoghøy i 2012 begge var med på å felle en straffedom i Høyesterett for blant annet trygdeeksport. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skriver i en pressemelding at «I den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er det Lovavdelingens vurdering at de er inhabile til å delta i den delen av arbeidetLovavdelingen legger for øvrig til grunn at Arnesen og Skoghøy er habile til å lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid». (aftenposten.no 29.12.2019).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Nav-eksperter rydder opp etter seg selv. (- Selv var Fladby i en årrekke et ansikt utad for Nav i kampen mot svindel. Som seksjonssjef i ytelsesavdelingen mellom 2012 og 2018 - nesten hele perioden som Nav-skandalen så langt omfatter - frontet han en rekke mediesaker om utenlandssvindel.

(Anm: Nav-eksperter rydder opp etter seg selv. Tidligere svindeljegere har fått ryddejobben i Nav-skandalen. For to uker siden spurte Dagbladet Navs egen «ryddegutt» Magne Fladby om det er de samme folkene som gjorde feilene som nå rydder opp i Nav-skandalen. - Noen av dem kan nok ha vært borti de sakene, men det er kompetente folk, og de forholder seg til hvordan regelverket er tolket. Og når det nå tolkes på en annen måte, forholder de seg til det, svarte Fladby. Urolig stortingsrepresentant Selv var Fladby i en årrekke et ansikt utad for Nav i kampen mot svindel. Som seksjonssjef i ytelsesavdelingen mellom 2012 og 2018 - nesten hele perioden som Nav-skandalen så langt omfatter - frontet han en rekke mediesaker om utenlandssvindel. (dagbladet.no 27.12.2019).)

- Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (- Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine.)

(Anm: Kronikk: Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Uforståelig nei til åpenhet om honorarer. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. (…) Den 28. mars skal Stortinget ta stilling til hvorvidt det skal være full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. Dessverre er det nå klart at regjeringspartiene vil svare nei på det spørsmålet. INNSIKT. Det er vanskelig å forstå hvorfor. Vi er nemlig helt avhengige av at pasientene og samfunnet for øvrig har tillit til at det er faglige hensyn som ligger til grunn for helsepersonells beslutninger – ikke privatøkonomiske. Særlig gjelder dette leger, som til daglig tar beslutninger om legemiddelvalg til pasientene sine. Også i andre sammenhenger opptrer helsepersonell ofte som eksperter – for eksempel som vitner i rettssaker, gjennom uttalelser i mediene, eller gjennom innspill i offentlige høringer. Derfor er det avgjørende at offentligheten har innsikt i de økonomiske bindingene som fin ppnes mellom legemiddelindustri og helsepersonell. (dagensmedisin.no 22.3.2019).)

- Skjulte interessekonflikter? Legemiddelindustriens utbetalinger til FDA-rådgivere etter godkjenning av legemidler skaper etiske bekymringer.

(Anm: Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns. (Sciencemag.org Jul. 5, 2018).)

- POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. (- POGOs dekning viste hvordan FDA har satt lave standarder og godkjent legemidler basert på mangelfulle studieforsøk.)

(Anm: POGO Wins National Journalism Prize for Reporting on FDA. The Project On Government Oversight has won a national journalism prize for its coverage of potentially deadly weaknesses in the Food and Drug Administration’s oversight of prescription drugs. The Society of Professional Journalists announced today that POGO’s “Drug Problems” investigation received a Sigma Delta Chi Award for online reporting. Others honored with Sigma Delti Chi awards for work published in 2015 include The Wall Street Journal, the Associated Press, The Washington Post, and The New York Times. (pogo.org 22.4.2016).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Opioider satte kynisk markedsføring på dagsordenen. I 2020 kan USA få nye PR-skandaler. NEW YORK (Aftenposten): Flere tilfeller av omstridt markedsføring er i år avslørt i USA. Neste år kan enda flere store selskaper måtte avsløre sine hemmeligheter. Markedsføringen av smertestillende opioider er blitt omstridt. De neste sakene kan ramme våpenbransjen og E-sigaretter.

(Anm: Opioider satte kynisk markedsføring på dagsordenen. I 2020 kan USA få nye PR-skandaler. NEW YORK (Aftenposten): Flere tilfeller av omstridt markedsføring er i år avslørt i USA. Neste år kan enda flere store selskaper måtte avsløre sine hemmeligheter. Markedsføringen av smertestillende opioider er blitt omstridt. De neste sakene kan ramme våpenbransjen og E-sigaretter. Selskapene bak vanedannende opioider ble i 2019 i flere rettsprosesser fremstilt nærmest som tunge dop-pushere. Det største selskapet bak de populære E-sigarettene er også i søkelyset for sin PR-strategi og må forklare seg for forbrukermyndighetene. Og i 2020 ligger det dessuten an til at hemmelighetene bak reklametaktikken til en av de store våpenprodusentene kommer for en dag. Dom i Oklahoma Opioid-epidemien har herjet USA i mange år. I løpet av 2019 begynte søksmålene mot selskapene bak de smertestillende og sterkt vanedannende medikamentene å komme for domstolene. Særlig langt kom en sak i Oklahoma, og dommeren gikk detaljert til verks. Selskapet Johnson & Johnson drev ifølge dommen massiv og villedende markedsføring av sine smertemedikamenter – særlig et smertelindrende plaster. Leger med dårlig rykte Selskapet satset blant annet særlig på å få med på laget sitt leger med dårlig rykte. Selgerne argumenterte blant annet med at akutt smerte ville bli kronisk smerte hvis den ikke ble behandlet. De legene som stusset på at pasienten viste tegn til å være hektet, fikk høre om «pseudo-avhengighet». Pasientene led av underbehandlet smerte og trengte bare mer smertestillende, var beskjeden. Selskapet har anket dommen. (aftenposten.no 28.12.2019).)

- Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. (- Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri.)

(Anm: Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri. (...) I de 20 årene jeg har vært tilknyttet regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge, har dette temaet ikke vært formelt drøftet, sier seniorrådgiver Arild Hals, som er sekretær for komiteen. - Det har aldri vært stilt spørsmål til potensielle medlemmer om deres økonomiske forhold. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 151 (18.1.2007).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Slingerland, Willeke. Nettverkskorrupsjon: Når sosial kapital blir korrumpert. (- Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted.)

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net) (PDF)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. (– Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar.)

(Anm: Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. To seniorleiligheter i Conrad Hemsens vei på Bygdøy i Oslo er lagt ut for salg gjennom åpne markedsplasser. Men det er ikke hvem som helst som kvalifiserer til å flytte inn. I salgsannonsene spesifiseres det at det kun er personer over 55 år som har vært medlem av Frimurerordenen i minimum fem år som får lov å kjøpe leilighetene. – Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar. (e24.no 19.4.2020).)

- Økokrim anker ikke dommen mot Nittedal-ordføreren.

(Anm: Økokrim anker ikke dommen mot Nittedal-ordføreren. Den tidligere Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen (Ap) ble forrige uke frifunnet i lagmannsretten for grov korrupsjon. Økokrim anker ikke dommen. (tv2.no 11.7.2022).)

- Tidligere Nittedal-ordfører frifunnet i lagmannsretten.

(Anm: Tidligere Nittedal-ordfører frifunnet i lagmannsretten. Den tidligere Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen (Ap) er frifunnet i lagmannsretten for grov korrupsjon. Det bekrefter hennes advokat til Romerikes Blad. (e24 4.7.2022).)

- Thorkildsen: – Det har vært helt forferdelig. Tidligere Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen (Ap) er svært glad for at hun er frifunnet i lagmannsretten for grov korrupsjon. – Det betyr mye for meg at jeg har blitt trodd. (- Økokrim vil nå vurdere om de skal anke saken til Høyesterett.)

(Anm: Thorkildsen: – Det har vært helt forferdelig. Tidligere Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen (Ap) er svært glad for at hun er frifunnet i lagmannsretten for grov korrupsjon. – Det betyr mye for meg at jeg har blitt trodd. Det har vært en veldig, veldig tøff periode, sier Thorkildsen til NRK. Hun forteller at de siste årene har vært svært krevende. – Jeg har levd i et mareritt i 2,5 år. Jeg har ikke fått lov til å jobbe. Hele livet mitt forsvant jo over natta, for alle tillitsverv forsvant. Jeg har vært isolert. Det har vært helt forferdelig, sier Thorkildsen. Økokrim vil nå vurdere om de skal anke saken til Høyesterett. – Hvis de anker videre må jeg bare fortsette å fortelle sannheten. Jeg håper aldri noen folkevalgt i dette landet kommer i en sånn situasjon igjen, sier den tidligere ordføreren i Nittedal. (nrk.no 4.7.2022).)

- Økokrim anker frifinnelsen av den tidligere ordføreren i Nittedal.

(Anm: Økokrim anker frifinnelsen av den tidligere ordføreren i Nittedal. Korrupsjonssaken mot Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) går videre i rettssystemet. Mandag ble det kjent at Økokrim anker over bevisdømmelsen. – Jeg er sønderknust. Nå får vi aller først se om lagmannsretten aksepterer anken. Om vi må en ny runde i retten, må vi bare fortelle lagmannsretten den samme historien og føre ytterligere vitner og bevis på at det jeg har sagt er sant, sier Thorkildsen til Romerikes Blad. (…) Mener bevisene er bedømt uriktig Økokrim anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. – Vi mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til lagmannsretten, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding. Økokrim er også uenig i tingrettens forståelse av korrupsjonsbestemmelsen. (aftenposten.no 1.11.2021).)

- Nittedal-saken: – Kan ikke sette likhetstegn mellom inhabilitet og korrupsjon. Hilde Thorkildsens forsvarer mener Økokrim forsøker å flytte normen for hva som er korrupsjon eller ikke.

(Anm: Nittedal-saken: – Kan ikke sette likhetstegn mellom inhabilitet og korrupsjon. Hilde Thorkildsens forsvarer mener Økokrim forsøker å flytte normen for hva som er korrupsjon eller ikke. Mottok Hilde Thorkildsen en bestikkelse i sitt virke som Nittedal-ordfører da selskapet hun var medeier i mottok en pengeoverføring på 125.000 kroner høsten 2013? Nei, mener Thorkildsens forsvarer Thomas Skjelbred. Under sitt innledningsforedrag onsdag etterlyste han et tilknytningsforhold til Thorkildsens ordførerverv og pengene som selskapet mottok. Han mener at aktoratets påstand om påvirkningsrisiko, ikke holder i en korrupsjonsanklage. (kommunal-rapport.no 1.6.2022).)

- Eksordførers advokat: – Saken burde aldri vært i retten.

(Anm: Eksordførers advokat: – Saken burde aldri vært i retten. Tingretten renvasker eksordfører Hilde Thorkildsen (Ap) for alle anklager om bestikkelser og korrupsjon. Tirsdag ble det klart at den tidligere Nittedal-ordføreren er frikjent i Romerike og Glåmdal tingrett. Dommen, som er enstemmig, er knusende: (…) (kommunal-rapport.no 20.10.2021).)

- Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon. (- Forsvarer Thomas Skjelbred kaller dommen «meget tydelig». – Dette er først og fremst en fullstendig frifinnelse av Hilde Thorkildsen.)

(Anm: Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon. Tidligere Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), som i desember 2020 ble tiltalt for grov korrupsjon for sin rolle i en stor byggesak, er frifunnet. Det skriver Økokrim i en pressemelding. Under rettssaken tidligere i høst la aktor ned påstand om halvannet års fengsel, men Romerike og Glåmdal tingrett har nå frikjent Thorkildsen og en medtiltalt mann. Det var NRK som meldte saken først. – Vi tar dommen til etterretning. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten, sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i pressemeldingen fra Økokrim. Forsvarer Thomas Skjelbred kaller dommen «meget tydelig». – Dette er først og fremst en fullstendig frifinnelse av Hilde Thorkildsen. Retten gir uttrykk for det vi har ment hele veien, og det er at det ikke vært noen bestikkelse og derfor heller ikke korrupsjon, sier han til VG. (vg.no 19.10.2021).)

- Korrupsjonssaken i Nittedal: Påstand om halvannet år fengsel.

(Anm: Korrupsjonssaken i Nittedal: Påstand om halvannet år fengsel. Aktor i rettssaken mot tidligere Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen la ned påstand om 1 år og seks måneder i fengsel. Det kom fram under aktoratets sluttprosedyre torsdag. I tillegg ble det lagt ned påstand om inndragelse av 120.000 kroner. Også når det gjelder den medtiltalte forretningsmannen ble det lagt ned påstand om 1 år og seks måneder fengsel. (kommunal-rapport.no 23.9.2021).)

- Ordføreren i Nittedal er tiltalt for grov korrupsjon, Hilde Thorkildsen (Ap) er den første ordføreren i landets historie som er tiltalt for grov korrupsjon. Hun risikerer opptil ti års fengsel.

(Anm: Ordføreren i Nittedal er tiltalt for grov korrupsjon, Hilde Thorkildsen (Ap) er den første ordføreren i landets historie som er tiltalt for grov korrupsjon. Hun risikerer opptil ti års fengsel. Økokrim har siden januar etterforsket ordføreren og fire andre personer etter mistanke om grov korrupsjon. Nå har de bestemt seg for å tiltale henne og en næringsdrivende i Nittedal kommune. – Vi mener at ordføreren gjennom sitt selskap har mottatt 125.000 kroner fra denne private aktøren, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim. – Når en ordfører tiltales for grov korrupsjon så er det særlig alvorlig, sier Khyring. (nrk.no 16.12.2020).)

- Korrupsjonssaken i Nittedal: Etterforsker kjolekjøp hos ordføreren. Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen mottok over 100.000 kroner fra kona til en lokal utbygger.

(Anm: Korrupsjonssaken i Nittedal: Etterforsker kjolekjøp hos ordføreren. Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen mottok over 100.000 kroner fra kona til en lokal utbygger. Oppgjør for en kleskolleksjon, sier kvinnen. Det slo ned som en bombe da Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i juni ble siktet for grov korrupsjon. Bakgrunnen var hennes rolle i behandlingen av et eiendomsprosjekt i Hakadal. I den forbindelse skal hun ha mottatt utilbørlige fordeler fra utbyggerne i form av penger og snekkertjenester, ifølge Økokrim. (dn.no 21.10.2020).)

- Eksordførers advokat: – Saken burde aldri vært i retten.

(Anm: Eksordførers advokat: – Saken burde aldri vært i retten. Tingretten renvasker eksordfører Hilde Thorkildsen (Ap) for alle anklager om bestikkelser og korrupsjon. Tirsdag ble det klart at den tidligere Nittedal-ordføreren er frikjent i Romerike og Glåmdal tingrett. Dommen, som er enstemmig, er knusende: (…) (kommunal-rapport.no 20.10.2021).)

- Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon. (- Forsvarer Thomas Skjelbred kaller dommen «meget tydelig». – Dette er først og fremst en fullstendig frifinnelse av Hilde Thorkildsen.)

(Anm: Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon. Tidligere Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), som i desember 2020 ble tiltalt for grov korrupsjon for sin rolle i en stor byggesak, er frifunnet. Det skriver Økokrim i en pressemelding. Under rettssaken tidligere i høst la aktor ned påstand om halvannet års fengsel, men Romerike og Glåmdal tingrett har nå frikjent Thorkildsen og en medtiltalt mann. Det var NRK som meldte saken først. – Vi tar dommen til etterretning. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten, sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i pressemeldingen fra Økokrim. Forsvarer Thomas Skjelbred kaller dommen «meget tydelig». – Dette er først og fremst en fullstendig frifinnelse av Hilde Thorkildsen. Retten gir uttrykk for det vi har ment hele veien, og det er at det ikke vært noen bestikkelse og derfor heller ikke korrupsjon, sier han til VG. (vg.no 19.10.2021).)

- Hyret korrupsjonsjeger for å granske varsel mot Nittedal-ordføreren. Mistanken om grov korrupsjon er knyttet til et stort boligprosjekt i Nittedal, kalt Bjørnholtlia.

(Anm: Hyret korrupsjonsjeger for å granske varsel mot Nittedal-ordføreren. Etter at kommunen selv hadde vurdert varselet mot Hilde Thorkildsen (Ap) som svært alvorlig, satte de en tidligere Økokrim-sjef på saken. Tirsdag ble det kjent at ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal kommune er siktet for grov korrupsjon. Også tre andre personer er siktet i saken. Mistanken om grov korrupsjon er knyttet til et stort boligprosjekt i Nittedal, kalt Bjørnholtlia. Thorkildsens forsvarer Geir Lippestad sier ordføreren avviser anklagene og forventer at saken blir henlagt. Det var i september 2019 kommunen mottok et varsel om korrupsjon. (nrk.no 24.6.2020).)

- Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile.

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

- Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. (– Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar.)

(Anm: Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. To seniorleiligheter i Conrad Hemsens vei på Bygdøy i Oslo er lagt ut for salg gjennom åpne markedsplasser. Men det er ikke hvem som helst som kvalifiserer til å flytte inn. I salgsannonsene spesifiseres det at det kun er personer over 55 år som har vært medlem av Frimurerordenen i minimum fem år som får lov å kjøpe leilighetene. – Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar. (e24.no 19.4.2020).)

- Etikkledere: Åpenhet om finansiering og interessekonflikter er avgjørende. (- Etikkledere er skeptiske til at universiteter og høgskoler ikke synliggjør hvilke sponsorer og private støttespillere de har, og framhever at de bør skjerpe praksisen sin.) (- Elisabeth Staksrud leder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). (— Det er ikke tvil om at forskningens integritet og tillit er avhengig av åpenhet. Dette er et sentralt forskningsetisk prinsipp, starter Staksrud.) (- Nettavisen E24 skrev for et par uker siden om forskere ved Universitetet i Stavanger som samtidig som de uttalte seg negativt om forslag til skatt på fiskeoppdrett, glemte å opplyse at de var sponset av næringen i prosjekter knyttet til de samme problemstillingene.)

(Anm: Etikkledere: Åpenhet om finansiering og interessekonflikter er avgjørende. Universiteter og høgskoler må skjerpe praksisen sin. Skeptisk. Etikkledere er skeptiske til at universiteter og høgskoler ikke synliggjør hvilke sponsorer og private støttespillere de har, og framhever at de bør skjerpe praksisen sin. Det er et politisk ønske at samarbeid mellom private bedrifter og universiteter og høgskoler skal øke. Men hvordan står det til med åpenheten rundt disse samarbeidene? Nettavisen E24skrev for et par uker siden om forskere ved Universitetet i Stavanger som samtidig som de uttalte seg negativt om forslag til skatt på fiskeoppdrett, glemte å opplyse at de var sponset av næringen i prosjekter knyttet til de samme problemstillingene. Både forskerne og sjefen deres beklaget forglemmelsen. Staksrud i NESH: — Institusjonene må skjerpe praksis Elisabeth Staksrud leder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).— Det er ikke tvil om at forskningens integritet og tillit er avhengig av åpenhet. Dette er et sentralt forskningsetisk prinsipp, starter Staksrud.
Hun fortsetter: — På samme måte som enkeltforskere må ta forskningsetisk ansvar for alle delene av forskningsprosessen, inkludert å opplyse om hvem som har finansiert det de gjør, må også institusjoner og de som finansierer forskning gjøre det samme. Og de må ta et aktivt ansvar. Staksrud legger til at forskningsetikk handler om konstante vurderinger, avveininger og oppdateringer. — Det bør ikke være spesielt vanskelig for de institusjonene det gjelder å bidra med åpenhet, sier Staksrud. (khrono.no 28.11.2019).)

- Lakseskatt: Nok en gave til de rikeste. (- Historien om skatt på lakseoppdrett forteller oss dette: Det er ikke rart at kapitalen i Norge tror den er unntatt samfunnsansvar.) (- Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter.) (- I stedet foreslår den en produksjonsavgift på 40 øre pr. kilo som vil gi 500 mill. årlig i økte inntekter til kommunesektoren.)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Lakseskatt: Nok en gave til de rikeste. Historien om skatt på lakseoppdrett forteller oss dette: Det er ikke rart at kapitalen i Norge tror den er unntatt samfunnsansvar. LEGGER VEKK: Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter. På ett område holder regjeringen en stabil kurs: Den deler flittig ut skattefordeler til dem som har mest fra før. Under lavtliggende corona-skyer har den feitet opp de stinne lommebøkene til eierne av landets oppdrettsanlegg for laks og sjøørret. Regjeringen legger helt til side forslaget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent som ville gitt rundt sju milliarder i årlige skatteinntekter. I stedet foreslår den en produksjonsavgift på 40 øre pr. kilo som vil gi 500 mill. årlig i økte inntekter til kommunesektoren. (dagbladet.no 16.5.2020).)

- Frp-statssekretær fikk også ordførerlønn – tjente 433.000 kroner på tre måneder. (- I desember fikk Frp-topp Alf Erik Andersen lønn både som statssekretær og som ordfører. Så fikk han bevilget etterlønn i strid med loven fra hjemkommunen, mens han satt i regjering.)

(Anm: Frp-statssekretær fikk også ordførerlønn – tjente 433.000 kroner på tre måneder. I desember fikk Frp-topp Alf Erik Andersen lønn både som statssekretær og som ordfører. PARTIMANN: Alf Erik Andersen er sentral i Frp, her på talerstolen under partiets landsmøte på Gardermoen. Så fikk han bevilget etterlønn i strid med loven fra hjemkommunen, mens han satt i regjering. Frp-veteran Alf Erik Andersen fortsatte å få utbetalt ordførerlønn etter at han ble hentet til stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i fjor, viser dokumenter VG har fått innsyn i. Andersen har vært ordfører i Mandal kommune siden 2015. Kommunen ble formelt nedlagt ved nyttår. Det hindret ikke Andersen fra å få ytterligere halvannen måned etterlønn. Pengene ble utbetalt av nyetablerte Lindesnes kommune i januar, mens Andersen sto i jobben som statssekretær i Oslo, og i februar. (vg.no 29.2.2020).)

- Statsministerens kontor vil ha redegjørelse om etterlønn fra tidligere statsråd.

(Anm: Statsministerens kontor vil ha redegjørelse om etterlønn fra tidligere statsråd. Statsministerens kontor ber om svar fra tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som fikk etterlønn i flere uker etter at hun kunne begynt i ny jobb. SMK vil ha svar om etterlønnen til Tybring-Gjedde. (dn.no 30.4.2020).)

- Eks-statsråd Tybring-Gjedde må betale tilbake etterlønn.

(Anm: Eks-statsråd Tybring-Gjedde må betale tilbake etterlønn. Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) må betale tilbake elleve dagers etterlønn, har Statsministerens kontor bestemt. Mens hun satt i regjeringen som statssekretær og statsråd, hadde Tybring-Gjedde permisjon fra en jobb i Innovasjon Norge, skriver Nettavisen. (aftenposten.no 19.5.2020).)

- Sivertsen gikk av som minister etter etterlønn-trøbbel – søkte etterlønn igjen.

(Anm: Sivertsen gikk av som minister etter etterlønn-trøbbel – søkte etterlønn igjen. Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) søkte om tre måneders etterlønn etter at han gikk av som statsråd etter en drøy måned, ifølge IntraFish. (tv2.no 20.3.2020).)

- Sivertsen fikk nei til kravet om etterlønn. (- Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) søkte om tre måneders etterlønn etter at han gikk av som statsråd etter en drøy måned, ifølge IntraFish.)

(Anm: Sivertsen fikk nei til kravet om etterlønn. Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) søkte om tre måneders etterlønn etter at han gikk av som statsråd etter en drøy måned, ifølge IntraFish. Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fikk ikke innvilget søknaden om tre måneders etterlønn. I stedet ble den redusert til én måned. Sivertsen søkte på etterlønn på til sammen 352.000 kroner for perioden mars-juni, skriver nettavisen , som er sitert i Dagbladet. Statsministerens kontor (SMK) innvilget ikke søknaden på tre måneder, men godkjente i stedet etterlønn i én måned. I brevet fra SMK står følgende presisering, ifølge IntraFish: «Vi minner om plikten du har til å varsle Statsministerens kontor hvis du mottar eller opptjener annen inntekt i denne perioden. Utbetalt godtgjørelse vil bli avkortet mot andre inntekter i perioden». (aftenposten.no 20.3.2020).)

- Tidligere statsråd meldte fra at han var frimurer – hevder det aldri var et tema å melde seg ut. (– Jeg kan bekrefte at jeg orienterte om mitt medlemskap i den Norske Frimurerlosje da jeg ble statssekretær i Olje- og Energidepartementet i 2015 og bekreftet de samme opplysninger da jeg ble statsråd i 2018.)

(Anm: Tidligere statsråd meldte fra at han var frimurer – hevder det aldri var et tema å melde seg ut. Tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier at han orienterte Statsministerens kontor om at han var frimurer. Tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg meldte fra til Statsministerens kontor om at han var frimurer, og sier det aldri var aktuelt å melde seg ut. (…) – Jeg kan bekrefte at jeg orienterte om mitt medlemskap i den Norske Frimurerlosje da jeg ble statssekretær i Olje- og Energidepartementet i 2015 og bekreftet de samme opplysninger da jeg ble statsråd i 2018. (…) Om dette ble et tema mellom Erna Solberg og ham mens han var statsråd, vil han ikke si noe om. I dag meldte Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen seg ut av Frimurerlosjen etter at statsminister Erna Solberg ba ham om det i går. (nrk.no 26.2.2020).)

- Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. (- Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt.) (- Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).)

(Anm: Krever at Sivertsen melder seg ut av frimurerlosjen. Den omstridte fiskeriministeren er frimurer, og hevder medlemskapet er passivt. - Det holder ikke, sier Kari Elisabeth Kaski (SV). Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) er frimurer. Både SV og Ap mener den omstridte statsråden per omgående må kansellere medlemskapet sitt. - Du kan ikke sitte rundt kongens bord og samtidig være med i et hemmelig broderskap for menn. Det går bare ikke. Det blir et spørsmål om habilitet, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Dagbladet. - Hvorfor det? - Fordi dette er et broderskap hvor hemmelighold står høyt i kurs. Som statsråd, og særlig som fiskeriminister, har du ansvar for viktige saker med stor næringsinteresse for enkeltmennesker. Det ryddige er å melde seg ut av losjen. Det har politikere som havnet i regjering gjort tidligere, sier hun. Høyt opplest og betrodd broder Medlemskapet ble først omtalt av Fiskeribladet tidligere i dag. Det hevdes at Sivertsen er i losje med personer fra sjømatnæringen. Høyre-toppen har den nest høyeste graden en kan oppnå som frimurer: Niende grad er «Høyt opplyste St. Johanneslogens betroede broder» og «Canonici Inferiores og kommandør av vår Herre Jesu Kristi hellige og fattige tempelorden». (dagbladet.no 25.2.2020).)

- Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. (- Kjempebråk om gigakontrakt.) (- Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror.) (- Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC.)

(Anm: Sivertsen-skandalen. Inhabil da brors arbeidsgiver fikk gigantkontrakt. - En ille sak er blitt verre, sier SV. Etter Dagbladets avsløringer trekkes gamle saker om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen fram i lyset igjen. Nå må Erna Solberg svare. (…) Den ferske statsråden har også tidligere stått i økonomiske kontroverser. Det var med Sivertsens stemme at NCC Construction vant en kontrakt verdt 168 millioner kroner i 2013. Kontrakten gjaldt å bygge en skole i Lenvik kommune, hvor Sivertsen var ordfører. Kjempebråk om gigakontrakt Men ifølge Kommunal Rapport fortalte aldri Sivertsen kommunestyret i Lenvik at anbudet var utformet av hans egen bror. Sivertsen avviser ikke dette overfor Dagbladet, men understreker at kommunestyret var kjent med at broren hans jobbet i NCC. Les fiskeriministerens svar nederst i saken. Fylkesmannen slo i ettertid fast at ordføreren var inhabil, men saken ble ikke stanset. NCC, med Sivertsens bror, beholdt millionkontrakten. Fylkesmannen konkluderte med at ordføreren klart var inhabil til å votere i saken, skrev Kommunal Rapport den gang. Det at ordførerens bror hadde en ledende stilling i NCC var et særegent forhold som var «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», slik det heter i forvaltningsloven § 6. (…) Erna taus Erna Solberg har seks dager på seg til å svare. Dagbladet har også stilt Solberg spørsmål om vurderingene bak utnevnelsen, men Solberg er ikke tilgjengelig. - Statsminister Erna Solberg har ikke anledning til å svare på Dagbladets spørsmål i dag, opplyser Statsministerens kontor (SMK). Statsminister Erna Solberg la umiddelbart mye av skylda på reglene i kommunen. Senja kommune besluttet i går å kreve etterlønna på 120 000 tilbakebetalt fra Sivertsen. At Sivertsen hadde fått etterlønn i strid med kommuneloven, var kommunen ikke kjent med før Dagbladets artikler. (dagbladet.no 23.2.2020).)

- Fluor-saken: Borgerlig arroganse. (- Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem.) (- HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter.) (- Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer.) (- Det var ikke bare FrP som syntes dette forslaget var latterlig. Høyres profilerte politiker Henrik Asheim syntes også dette var et veldig dumt utspill:«Gått en hyggelig påskeskitur i dag? Tro det eller ei, MDG fant noe negativt med det også», skrev han på twitter.)

(Anm: Fluor-saken: Borgerlig arroganse. Fluorsaken viser at regjeringas forakt både for fagkunnskap og for politiske motstandere er et miljø- og et helseproblem. HÅNLIG: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill om fluor både på facebook og twitter. I 2016 slo lokalpolitiker Nikki Schei fra MDG alarm om bruk av fluor i skismøring. I forbindelse med et idrettsarrangement i Bærum, tok han opp saken i kommunestyret. Schei påpekte at fluorider hadde mange veldokumenterte skadelige effekter på helse og miljø, og var forbudt i flere produkter, men ikke skismøring. Hva ville kommunen gjøre for å redusere bruken? Dette tilsynelatende uskyldige og fornuftige spørsmålet ble møtt med hånlatter og kritikk. Ikke bare lokalt, men nasjonalt. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen valgte å latterliggjøre Scheis utspill både på facebook og twitter. «I går bilistene, i dag skigåerne. Tipper syklistene blir neste offer. Vi smører jo sykkelkjedet med olje... god påske ;)», skrev han, til tusenvis av likes og hånlige kommentarer. (dagbladet.no 9.12.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Kristin Clemets blogg. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. (- Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt.) (- Men det kan være problematisk, dersom disse holdningene og meningene holdes eller forsøkes holdt skjult, samtidig som man er uvillig til å erkjenne og diskutere hvordan de, på ulike måter, påvirker forskernes arbeid.)

(Anm: Kristin Clemets blogg. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. Røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten. Norske forskere er, i likhet med journalister, langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Forskerforbundet undersøker med jevne mellomrom hva forbundets medlemmer har stemt eller vil stemme, og bildet som tegnes, er veldig tydelig: Både i 2009, i 2013 og i 2017 var Forskerforbundets medlemmer langt mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Jeg vet ikke hvor representative Forskerforbundets medlemmer er for forskerne i Norge. Men det er antagelig liten grunn til å tro at bildet ville sett veldig annerledes ut, dersom man hadde gjennomført en undersøkelse blant alle forskere. Da Forskerforbundet gjennomførte den siste medlemsundersøkelsen sin – i januar 2017 – svarte over 56 prosent at de ville stemme Rødt, SV eller Arbeiderpartiet – mot i underkant av 36 prosent i befolkningen som helhet som stemte på disse tre partiene i selve valget. Hvis vi tar med Senterpartiet og MDG, blir tallene i overkant av 68 og 49 prosent. Nå kan det jo tenkes at Forskerforbundets medlemmer stemte annerledes ved selve valget – det får vi vite mer om neste gang forbundet lager en slik undersøkelse og spør hva de faktisk stemte. Men sannsynligheten er liten. Når vi ser på faktisk stemmegivning i både 2009 og 2013 ser vi det samme mønsteret: Både de røde partiene Rødt, SV og Ap, og de rødgrønne partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG, ligger 15 – 20 prosentpoeng høyere blant forskerne enn de gjør i befolkningen generelt. At forskere har politiske holdninger og meninger er selvsagt helt uproblematisk. Alle mennesker har det. Men det kan være problematisk, dersom disse holdningene og meningene holdes eller forsøkes holdt skjult, samtidig som man er uvillig til å erkjenne og diskutere hvordan de, på ulike måter, påvirker forskernes arbeid. (…) Et eksempel på det siste kan hentes fra dagens Klassekampen. Der får vi vite at “økonomar kritiserer ulikskapsskrytet til regjeringa”. Økonomene det siktes til, er tre forskere: Eric Nævdal fra Frisch-senteret, Rolf Aaberge fra SSB og Kalle Moene fra UiO. Kalle Moene er åpen om sitt politiske ståsted på venstresiden, og at han har stemt eller stemmer SV. Eric Nævdal er medlem av Rødt. Hva Aaberge stemmer vet ikke jeg, men la meg si det slik: Sannsynligheten for at han stemmer det samme som hun de kritiserer, nemlig Siv Jensen, må betraktes som noe nær null. Og sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er altså ganske stor. (clemet.blogg.no 19.12.2019).)

- Av Kristin Clemet, leder i Civita. Debatt: Forskning. Legitim og viktig debatt om forskning. (- Jeg har ikke et øyeblikk gitt uttrykk for at forskeres politiske holdninger går utover kvaliteten på forskningen, spesielt ikke i det konkrete tilfellet det her er snakk om, nemlig noen av Norges fremste ulikhetsforskere.)

(Anm: Av Kristin Clemet, leder i CivitaDebatt: Forskning. Legitim og viktig debatt om forskning. Geir Ramnefjell i Dagbladet uttrykker seg svært finurlig når han foregir å gjengi mine synspunkter. Jeg har i over 30 år, i ord og handling, vært opptatt av at vi i Norge bør føre kunnskapsbasert politikk. (…) Jeg har ikke et øyeblikk gitt uttrykk for at forskeres politiske holdninger går utover kvaliteten på forskningen, spesielt ikke i det konkrete tilfellet det her er snakk om, nemlig noen av Norges fremste ulikhetsforskere. (dagbladet.no 9.1.2020).)

- Forskere kan gjerne stemme Rødt, hvis de er modige nok.

(Anm: Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. Forskere kan gjerne stemme Rødt, hvis de er modige nok. Yvonne Hirdman er sosialist og feminist. Hun nærmer seg 80 år og har gitt verdifulle bidrag til samfunnsforskningen i Sverige, skriver Kristin Clemet. Yvonne Hirdman er blitt kalt «den røde professoren». Men hun turte å analysere og stille kritiske spørsmål «fra høyre». «Nå møter jeg mine egne forskningsfunn i døra», skrev Kjersti Thorbjørnsrud i Morgenbladet forleden. Som ledd i en studie om ytringskultur i akademia har hun undersøkt norske forskeres politiske ståsted. Funnet er ikke overraskende: Forskere er venstrevridde. Cirka 60 prosent av samfunnsviterne og 64 prosent av humanistene ville stemt på Rødt, SV eller MDG i 2017, hvilket er skyhøyt over befolkningen generelt. Reaksjonene som har kommet, er ikke oppløftende. Det virker ikke som det er så mange forskere som synes at mangelen på politisk mangfold i forskningen er et problem. Men det budbringeren har avdekket, rammer henne nå selv. Fra en kollega har hun fått høre at «folk der ute tror dette er oppdragsforskning for Civita», og at hun bør «ligge lavt i mediene fremover». Det er om å gjøre ikke å bli feilplassert som «høyreavviker» eller å gi ammunisjon til fienden. (aftenposten.no 16.4.2022).)

- Denne tankegangen er som gift. Skal vitenskapen fortsatt ha en sjanse i møte med det politiske maktspillet? (- Også i «snille» Norge står kampen.) (- Hvor mye skal vi høre på forskerne, og ikke minst – kan vi stole på dem?) (- Clemet angrep et avisoppslag med tre ulikhetsforskere som kritiserte Siv Jensen, og trakk fram at Forskerforbundets medlemmer stemmer mye rødere enn befolkningen ellers.)

(Anm: Denne tankegangen er som gift. Skal vitenskapen fortsatt ha en sjanse i møte med det politiske maktspillet? Også i «snille» Norge står kampen. STRID OM ISKANTEN: Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, møter en av sine vanskeligste saker denne våren. De må løse uenigheten om den såkalte iskanten, og dermed oljevirksomheten i nord. (…) Med det står også kampen mellom forskning og politikk. Hvor mye skal vi høre på forskerne, og ikke minst – kan vi stole på dem? (…) Clemet angrep et avisoppslag med tre ulikhetsforskere som kritiserte Siv Jensen, og trakk fram at Forskerforbundets medlemmer stemmer mye rødere enn befolkningen ellers. Hun antydet dermed at vurderingene var politisk styrt. Denne typen kritikk legger til rette for politikere som ønsker å undergrave forskeres troverdighet, som ønsker å gå på tvers av dem av politiske grunner. Og som, hvis det vinner terreng, på sikt vil føre til et samfunn som er mindre basert på vitenskap – et hovedelement i moderne, vellykket samfunnsbygging. (…) Alle gode krefter bør sørge for at vitenskapen fortsatt har en sjanse i møte med det politiske maktspillet. (dagbladet.no 4.1.2020).)

- Formuesskatt: Witzøe, skatten og mediene. (- Det fins nesten ingen avis som vil forsøke å fremstille Witzøe og hans sak på en balansert måte.)

(Anm: Kristin Clemet, leder i Civita. Formuesskatt: Witzøe, skatten og mediene. Det fins nesten ingen avis som vil forsøke å fremstille Witzøe og hans sak på en balansert måte. FORMUESSKATT: Det finnes ingen forskning som har sett på effektene av å fjerne formuesskatten eller av å fjerne den på arbeidende kapital, som i praksis er det eneste som er politisk aktuelt, skriver Civita-leder Kristin Clemet. Geir Ramnefjell skriver i Dagbladet 3.8. at Gustav Witzøe har gjort Erna Solberg en bjørnetjeneste ved å starte en ny debatt om formuesskatten. Grunnen til at Ramnefjell mener at dette er «valgkampens største bjørnetjeneste» er at det er en «svært dårlig sak», og at «nordmenn antakelig har liten sympati med Norges sjette rikeste mann når han klager over skatten». (…) Ingen er imot å betale skatt – spørsmålet er hva slags skattesystem vi skal ha, og om for eksempel norske og utenlandske eiere i Norge skal likebehandles. Etter min vurdering koker dette i mangt og mye ned til synet på norsk privat eierskap, og på om det er viktig. (dagbladet.no 5.8.2021).) 

- ÅTVARAR MOT FARLEGE RAUDT. Civita meiner at Raudt er både autoritært og farleg.

(Anm: ÅTVARAR MOT FARLEGE RAUDT. Civita meiner at Raudt er både autoritært og farleg. Trekker parallellar til Ungarn. UTSEGN: Raudt ligg an til å få sitt gjennombrot på Stortinget til hausten. No har tankesmia Civita laga ein informasjonsvideo for å åtvare mot påståtte autoritære trekk ved partiet. I ein ny informasjonsvideo frå den liberale tankesmia Civita blir det trekt parallellar mellom partiet Raudt og det autoritære regimet til Viktor Orbán i Ungarn. (klassekampen.no 9.8.2021).)

- Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig.

(Anm: Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe synes det er veldig spesielt at akkurat oppdrettsnæringen «klager på formuesskatten». – I mine øyne er dette en gruppe bedrifter som betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. At det er akkurat de som klager på formuesskatten, synes jeg er veldig spesielt. (…)  Får lov til å bruke fellesskapets ressurser. (…) Et flertall i utvalget anbefalte å innføre en ekstraskatt på oppdrett av laks og annet havbruk, en såkalt grunnrenteskatt. (nrk.no 4.8.2021).)

- Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. (- Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene.)

(Anm: Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene. Lakseskattutvalget ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. (dn.no 4.11.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(AnmLobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

 

- Når Clemet ser rødt, går det galt.) (- For det første: Å påstå at noen har en politisk overbevisning når man rett og slett ikke aner hva som faktisk er tilfellet, med det formål at man ønsker å diskreditere dem, er jo rett og slett svært uredelig. (- Enda verre blir det når man bruker en slik metode for å gå til angrep på noens faglighet.) (- Det er en metode som heldigvis er lite brukt i norsk offentlig debatt, og det er sjokkerende at Clemet, som tidligere forskningsminister, legger seg på et slikt nivå.)

(Anm: Av Hannah Gitmark. Når Clemet ser rødt, går det galt. I et sjeldent tendensiøst og spekulativt innlegg i bloggen sin anklager Kristin Clemet noen av Norges fremste forskere for å være blindet av sitt røde ståsted. Rolf Aaberge og Kalle Moene er blant de forskerne som har bidratt mest til utviklingen i ulikhetsforskningen, ikke bare her hjemme – men også internasjonalt. De står begge på lista over landets beste økonomer, på hhv 11 og 16. plass (kåret i en helt uavhengig kåring – RePecs liste). I et sjeldent tendensiøst og spekulativt innlegg i bloggen sin påstår imidlertid Kristin Clemet at de er blindet av sitt røde ståsted, under overskriften: «røde forskere er et problem, også i ulikhetsdebatten». Hun viser til at Moene har uttalt at han har stemt SV. Aaberge vet hun ikke, men hun mener «sannsynligheten for at han stemmer på et parti på venstresiden, er ganske stor». For det første: Å påstå at noen har en politisk overbevisning når man rett og slett ikke aner hva som faktisk er tilfellet, med det formål at man ønsker å diskreditere dem, er jo rett og slett svært uredelig. Enda verre blir det når man bruker en slik metode for å gå til angrep på noens faglighet. Det er en metode som heldigvis er lite brukt i norsk offentlig debatt, og det er sjokkerende at Clemet, som tidligere forskningsminister, legger seg på et slikt nivå. (agendamagasin.no 20.12.2019).)

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

- SSB-forsker: Siv Jensen bruker mangelfull statistikk. Siv Jensen bruker tall fra en mangelfull statistikk når hun skriver i et innlegg at ulikheten går ned. (- De siste årene har formuesulikheten i samfunnet økt kraftig. Gini-indeksen for formue har hoppet fra rundt 60 til 72, noe som indikerer høy ulikhet.) (- I et innlegg i DN 19. desember skriver finansminister Siv Jensen at den økonomiske ulikheten i Norge er på vei ned.)

(Anm: SSB-forsker: Siv Jensen bruker mangelfull statistikk. Siv Jensen bruker tall fra en mangelfull statistikk når hun skriver i et innlegg at ulikheten går ned. Det sier forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå (SSB). I et innlegg i DN 19. desember skriver finansminister Siv Jensen at den økonomiske ulikheten i Norge er på vei ned. Men hun støtter seg da til den tradisjonelle offisielle statistikken, uten å nevne at denne statistikken er i endring. Forsker Rolf Aaberge i SSB, som er en internasjonal kapasitet på ulikhetsforskning, sier Siv Jensen baserer seg på mangelfulle tall. – Tar vi hensyn til de tilbakeholdte eierinntektene finner vi betydelige høyere ulikhet enn det den offisielle statistikken viser fra og med 2006, sier Aaberge. Ulikhetene er mye større (…) Milliardærenes skattefrie pengebinger - Etter at fritaksmetoden gjorde aksjegevinster og utbytter skattefrie dersom mottageren var et selskap, har landets rikeste samlet opp store overskudd i sine holdingselskaper. - De aller rikeste har årlig rundt 80 milliarder kroner i skattefrie utbytter og aksjegevinster i sine holdingselskaper. - Overskuddet beskattes først når det tas ut av selskapene som utbytte. Ved å beholde mesteparten av pengene i selskapene, så slipper man denne skatteregningen. Har man stor nok formue, er det begrenset behov for å ta ut penger til privat hånd. - Derfor kan de aller rikeste kanskje utsette skatten i all evighet. Dette var noe Skauge-utvalget, som utredet skattereformen, advarte mot. - I selskapene til de 650 rikeste personene er det opptjent overskudd på over 400 milliarder kroner. Dersom dette skulle tas ut som utbytte, ville skatten blitt på cirka 125 milliarder kroner. - De siste årene har formuesulikheten i samfunnet økt kraftig. Gini-indeksen for formue har hoppet fra rundt 60 til 72, noe som indikerer høy ulikhet. En forklaring er de store overskuddene som akkumuleres seg i disse holdingselskapene. (dn.no 20.12.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- 850.000 har lese Bergens Tidende sine historier om fattigdom: – Større tabu enn psykiske lidingar.

(Anm: 850.000 har lese Bergens Tidende sine historier om fattigdom: – Større tabu enn psykiske lidingar. – Me vassar i middelklassen sjølv. Dei fleste journalistar anar ikkje kva det er å ikkje få betalt rekningane sine, seier debattleiar Liv Skotheim i BT. Dei siste vekene har Bergens Tidende publisert ei rekkje artiklar og lesarbrev om det Liv Skotheim i BT meiner er ei gløymd gruppe: Dei fattige. (bt.no 20.12.2019).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Vi har kun råd til å delta i en av tre bursdager. (- Fattigdom er fremdeles tabu i verdens rikeste land.)

(Anm: Vi har kun råd til å delta i en av tre bursdager. Fattigdom er fremdeles tabu i verdens rikeste land. Det sitter ganske langt inne å fortelle til noen at man sliter økonomisk. Utad fremstår det som om vi lever vanlig. Men sønnen min og jeg bor i en kommunal bolig i en blokk med rusmisbrukere og kriminelle. Jeg låser alltid døren og har til tider kjent meg utrygg i mitt eget hjem. Jeg ruset meg fra 2008 til 2014. Da jeg ble gravid, fikk jeg hjelp. Jeg gikk fra barnefaren. Jeg var heldig og fikk plass på en institusjon for mor og barn. Familien hjalp meg med gjelden jeg hadde opparbeidet meg. Les alle tekstene i «Historier om fattigdom»-serien. (…) LES OGSÅ Fattigdom, eller et spørsmål om prioritering? (bt.no 16.12.2019).)

- Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point

(Anm: Pengebekymringer frarøver dig 13 IQ-point. Folk i pengenød bruger så mange mentale kræfter på at bekymre sig om deres økonomiske problemer, at det gennemsnitligt sænker deres intelligens med 13 IQ-point. Det viser en ny international undersøgelse. (…) Nu er din pengenød blevet årsag til, at du ikke får arbejdet lige så meget. Og dermed ikke tjent lige så meget. Din pengenød forværrer altså … din pengenød. Men det gælder faktisk os alle, viser en ny undersøgelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science. Sindet optages så meget af bekymringer, når vi er i pengenød, at det forringer vores intelligens med gennemsnitligt 13 IQ-point. Det svarer til, at vi ikke havde sovet en hel nat. (...) (videnskab.dk 4.9.2013).)

- For barn er fattigdom mer enn dårlig råd. Dårlig økonomi kan sette en sunn utvikling på spill. UTSATTE: Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har flere psykiske vansker og helseplager, mer søvnproblemer og opplever oftere negative livshendelser, skriver forsker Tormod Bøe.

(Anm: Tormod Bøe, førsteamanuensis ved institutt for samfunnspsykologi, UiB, og forsker II ved RKBU Vest, NORCE. For barn er fattigdom mer enn dårlig råd. Dårlig økonomi kan sette en sunn utvikling på spill. UTSATTE: Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har flere psykiske vansker og helseplager, mer søvnproblemer og opplever oftere negative livshendelser, skriver forsker Tormod Bøe. I 2017 bodde 106.000 barn i Norge i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Barnefattigdommen har økt betydelig de siste ti årene, og siden 2006 har denne gruppen vokst med 38.000 barn. Økningen har vært størst blant barn med innvandrerbakgrunn, men også andelen barn uten innvandrerbakgrunn har økt. Det er få i Norge som mangler et sted å bo, klær og mat. Oftere handler lav inntekt om å ikke ha råd til det som de fleste andre har råd til, eller det vi anser som vanlig å ha råd til i det samfunnet hvor man bor. (bt.no 13.12.2019).)

- Forsker: – Unge fra fattige familier har flest psykiske problemer.

(Anm: Forsker: – Unge fra fattige familier har flest psykiske problemer. Unge som har vokst opp i familier med lav inntekt i Hordaland har flere psykiske vansker enn dem som aldri har vært i nærheten av fattigdomsgrensen. – Jo lavere familieinntekten er, desto flere blir symptomene, sier forsker og psykolog Tormod Bøe. (bt.no 9.4.2018).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.) (- Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... )

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

- Han mener varsellampene i Tromsø kommune burde blinket for lenge siden.

(Anm: Han mener varsellampene i Tromsø kommune burde blinket for lenge siden. Underslagssaken i Tromsø inneholder så mange faresignaler at kommuneledelsen burde reagert på et langt tidligere tidspunkt. Det mener både en korrupsjonsrådgiver og en gransker. (nrk.no 7.12.2019).)

- Slik skal lederne ha tappet kommunen for millionbeløp. (- «Det kan virke som om de har blitt blendet av egen suksess og trodd at de kunne slippe unna med hva som helst.») (- De to hadde ansvar for en avdeling som skal gi en meningsfull hverdag til folk med nedsatt funksjonsevne.) (- Avdelingen skal ha blitt tappet for millionbeløp.)

(Anm: Slik skal lederne ha tappet kommunen for millionbeløp. «Det kan virke som om de har blitt blendet av egen suksess og trodd at de kunne slippe unna med hva som helst.» VARSEL PÅ VARSEL FØR ALARMEN GIKK: Tromsø kommune fikk mange varsler om mulige lovbrudd i den lille avdelingen innen helse og omsorg. Likevel gikk det flere år før alarmen gikk på rådhuset i sommer. «De har lurt, bedratt og satt Tromsø kommune i et meget dårlig lys.» Dette skriver en leder i Tromsø kommune i et internt notat i forbindelse med kommunens gransking av den store underslagssaken i Tromsø. En tidligere kommunal avdelingsleder i 50-årene og en mellomleder i 30-årene er siktet for grovt underslag. De to hadde ansvar for en avdeling som skal gi en meningsfull hverdag til folk med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen skal ha blitt tappet for millionbeløp. NRK har gått gjennom regnskapstall, e-poster, rapporter og annen dokumentasjon. Denne viser hvordan avdelingslederen, med hjelp fra mellomlederen, gradvis utvidet virksomheten. Slik fikk de stadig mer kontroll over kommunens verdier. Dette er historien. (nrk.no 30.11.2019).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Rapport etter NRK-avsløringer konkluderer: Flere regelbrudd i bomselskapet Ferde.

(Anm: Rapport etter NRK-avsløringer konkluderer: Flere regelbrudd i bomselskapet Ferde. Advokatfirmaet Kluge har gransket bomselskapet Ferde, på oppdrag fra bomselskapets styre. Det er ikke konstatert lovbrudd, ifølge Kluge. (nrk.no 4.12.2019).)

- Hegnar: – Det er forskjell på advokater og vi betaler gjerne.

(Anm: Hegnar: – Det er forskjell på advokater og vi betaler gjerne (dn.no 31.1.2020).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

(Anm: BBC: Trumps advokat fikk hemmelig utbetaling fra Ukraina. Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i hemmelighet minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president, ifølge BBC. Den britiske kringkasteren har snakket med kilder i Ukraina som hevder utbetalingen skjedde i forkant av president Petro Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor. Cohen selv benekter påstanden. (abcnyheter.no 23.5.2018).)

- Advokatfirma solgte råd til bomselskapet for 2,7 mill. – så ble de hyret som uavhengige granskere. Bomselskapets eiere visste ikke at de innleide granskerne også var Ferdes advokatforbindelse. Nå mener jusekspert at granskingen kan være ulovlig. (- Jobben ble gitt til advokatfirmaet Kluge. 4. desember presenterte Kluge rapporten på et pressemøte i Bergen. Tittelen på presentasjonen var «Uavhengig objektiv vurdering av forhold i Ferde».)

(Anm: Advokatfirma solgte råd til bomselskapet for 2,7 mill. – så ble de hyret som uavhengige granskere. Bomselskapets eiere visste ikke at de innleide granskerne også var Ferdes advokatforbindelse. Nå mener jussekspert at granskingen kan være ulovlig. Etter flere NRK-avsløringer de siste månedene bestilte styret i bomselskapet Ferde tidligere i høst en gransking av seg selv. Jobben ble gitt til advokatfirmaet Kluge. 4. desember presenterte Kluge rapporten på et pressemøte i Bergen. Tittelen på presentasjonen var «Uavhengig objektiv vurdering av forhold i Ferde». Rapporten konkluderte med brudd på personvernregler og habilitetsregler. Utover det, fastslo granskerne at det ikke var andre kritikkverdige eller lovstridige forhold i Ferde. Det var ifølge granskerne helt i orden at Ferde-ansatt Jonny Bratseth og senere hans kone fakturerte bomselskapet for til sammen 1,8 millioner kroner uten anbud. Kluges advokater fant heller ingen problemer med at bomsjef Trond Juvik styrte et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo innenfor bomselskapets arbeidstid. På en pressekonferanse der funnene ble lagt frem, uttalte styreleder i Ferde, Paul Magne Nilsen: – Jeg vil bare si at jeg som styreleder i Ferde er lettet over at rapporten ikke har vist flere alvorlige funn, og at vi som selskap kommer mye bedre ut enn jeg sant å si hadde fryktet. (nrk.no 17.12.2019).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Skattejakten. (- Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.) (- NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger.)

(Anm: Skattejakten. Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo. (…) NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik: Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger. Satt på eiersiden: Juvik hadde eierinteresser i det private selskapet som drev skatteprosjektet i Kongo. Samtidig ga han to ansatte i bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet. Handlet med samme selskap: Da Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke fikk brukt, brukte Ferde bompenger på å kjøpe lisensene fra det private selskapet. Hadde sentral rolle: Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, ifølge en sentral medarbeider. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet kjøpte datalisensene av. Bomsjef Juvik deltok selv i handelen. NRK har lagt frem opplysningene i denne artikkelen for Trond Juvik, men han har ikke ønsket å stille til intervju. I en e-post viser han i stedet til at selskapet er under gransking, og at han ikke vil svare mens granskingene pågår. (nrk.no 1.12.2019).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

Sviket. (- Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie.) (- Men enda mer forstemmende er det at legene, pasientenes presumptive forsvarere, har latt seg forlede til å forskrive de enorme mengdene opioider.) (- Nå viser det seg at retningslinjene de har fulgt er utarbeidet av kolleger med udeklarerte bindinger til produsentene.) (- En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.) (- I tillegg har NASEM selv mottatt et sted mellom 10 og 25 millioner dollar i sponsing fra en av produsentene. At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen.)

(Anm: Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. Utstrakt bruk av sterkt avhengighetsdannende opioider har bidratt til over 400 000 dødsfall. Legemiddelfirmaets fremferd er ille nok i seg selv. Men enda mer forstemmende er det at legene, pasientenes presumptive forsvarere, har latt seg forlede til å forskrive de enorme mengdene opioider. Nå viser det seg at retningslinjene de har fulgt er utarbeidet av kolleger med udeklarerte bindinger til produsentene. National Academies of Science, Engineering and Medicine (NASEM) er en paraplyorganisasjon for vitenskapsakademiene i USA, og den viktigste leverandøren av uavhengige retningslinjer innen blant annet helse. En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. NASEMs retningslinjer tilsier nemlig at kun «pågående» interessekonflikter skal oppgis. Mottok man store penger fra industrien i går, er man altså fri for interessekonflikter i dag, er NASEMs logikk. I tillegg har NASEM selv mottatt et sted mellom 10 og 25 millioner dollar i sponsing fra en av produsentene. At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

- Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet?

(Anm: - Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet? (scientificamerican.com 29.11.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Hvordan Purdue plantet sin «anti-historie» og forsinket bedømmelsen av deres rolle i opioidepidemien. (- Dr. Sally Satel, en psykiater, argumenterte for at rettshåndhevelse var overflødig, og at noen pasienter trengte store doser opioider for å lindre smerter.)

(Anm: Hvordan Purdue plantet sin «anti-historie» og forsinket bedømmelsen av deres rolle i opioidepidemien. (How Purdue planted its ‘anti-story’ and delayed the reckoning for its role in the opioid epidemic.) I 2004 stod Purdue Pharma overfor en trussel mot salget av sin milliardomsatte smertestillende opioid OxyContin, som nærmet seg 2 milliarder dollar i året. I oktober gikk et essay (artikkel) på tvers av New York Times' helseseksjon under overskriften «Leger bak murene: Behandling av smerte er nå risikabel virksomhet» (Doctors Behind Bars: Treating Pain Is Now Risky Business). Forfatteren, dr. Sally Satel, en psykiater, hevdet at rettshåndhevelse ikke var nødvendig, og at noen pasienter trengte store doser opioider for å lindre smerte. Hun beskrev en ikke navngitt kollega som hadde drevet med smertelindring på et universitetsmedisinsk senter og hadde en pasient som bare kunne komme seg ut av sengen ved å ta "svimlende" doser av oksykodon, den aktive ingrediensen i OxyContin. Hun siterte også en studie publisert i et medisinsk tidsskrift som viser at OxyContin sjelden er det eneste medikamentet som finnes i obduksjoner av oksykodonrelaterte dødsfall. (statnews.com 19.11.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (- Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger.)

(Anm: Bekjempelse av korrupsjon på den farmasøytiske arenaen. (…) Korrupsjon i helsevesenet generelt og spesifikt på den farmasøytiske arenaen har nylig blitt fremhevet i rapporter fra Transparency International. (…) Denne artikkelen fokuserer på fire områder med korrupsjon: lovgivende / lovgivningsmessig, økonomisk, ideologisk / etisk og kommunikasjon. (…) Problemene som ble identifisert, og løsningene som ble vurdert, fokuserer på strukturelle hensyn som påvirker hvordan legemidler blir oppdaget, utviklet, distribuert og til slutt brukt i kliniske settinger. Indian J Med Ethics. 2018 Jul-Sep;3(3):234-239.)

- Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. (- Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.) (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.)

(Anm: Store svakheter i kreftstudier med nye legemidler. Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. (- Hovedproblemene med studiene var knyttet til manglende rapportering av behandlingsutfall og hvordan utfall ble målt.) (- Forfatterne av en kommenterende lederartikkel etterlyser at terskelen for godkjenning av nye kreftlegemidler bør heves (2). De påpeker at ettersom enkeltarmsstudier har fått økt betydning i godkjenningen av nye legemidler, må man kvalitetssikre at legemidlene faktisk fører til bedre behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 14. november 2019.)

- USAs mest beundrede lovbryter. (- I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar.)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(AnmRisperdal (risperidone) (mintankesmie.no).)

(AnmBackstage at Johnson & Johnson (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Det er vanskelig å innrømme hvor kunnskapen din ender og uvitenheten din begynner, med mindre du, som Sokrates, tror at forståelsen av uvitenheten din er den sanneste visdom. Det er en filosofi som leger har vanskelig for å omfavne når de snakker med pasienter, men som Matt Morgan påpeker (doi:10.1136/bmj.l5918), "Jeg vet ikke" kan være utløsningen for en mer nyansert og mer ærlig samtale.

(Anm: Editor's Choice. Foundation of wisdom: “I don’t know”. How do you solve a complex problem such as poverty? You might begin by saying, “I don’t know.” It’s hard to admit where your knowledge ends and your ignorance begins unless you, like Socrates, believe an understanding of your ignorance to be the truest wisdom. It’s a philosophy doctors find hard to embrace when talking to patients, but, as Matt Morgan points out (doi:10.1136/bmj.l5918), “I don’t know” can be the trigger for a more nuanced and more honest conversation. BMJ 2019;367:l6053 (Published 17 October 2019).

- Journalister: noe å deklarere? (- Det er en reell fare i det å ha for nære relasjoner til PR-folk: selv om de er hyggelige, er deres oppgave (bransje), per definisjon, manipulasjon.)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) (…) Hvordan annonsører forfører din underbevissthet. (…) Det er en reell fare i det å ha for nære relasjoner til PR-folk: selv om de er hyggelige, er deres oppgave (bransje), per definisjon, manipulasjon. BMJ 2007;335:480 (8 September).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough.

(Anm: Bestselgende korrupsjonsforfatter: – Dere er ikke trygge i Norge. Det er ikke mulig å kalle noen land korrupte og andre ærlige. Skitne penger kjenner ingen grenser, heller ikke i Norge, ifølge «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – To av mine favoritthistorier om korrupsjon kommer fra Norge, sier Bullough. Den britiske forfatteren, journalisten og Russland-eksperten er for tiden i Oslo for å lansere den norske utgaven av sin internasjonale bestselger «Moneyland» («Pengeland»). (…) Og nei, Norge er intet unntak, ifølge forfatteren. Snarere tvert imot: Bullough mener vi tjener som et godt eksempel på hvordan «Pengeland» fungerer. Les også: Finansrådgiver om NRK-«Exit»: – Det er bare å ta seg en tur på Tjuvholmen en lørdag kveld. Da ser du mye rart (…) Skandalene han viser til, er for de fleste godt kjent: I 2004 ble Statoil, nå Equinor, bøtelagt av Økokrim etter å ha betalt bestikkelser til den iranske presidentens sønn via et selskap registrert i skatteparadiset Turks- og Caicosøyene. Rundt ti år senere ble det kjent at Vimpelcom, som da var et deleid datterselskap av Telenor, hadde overført store summer til et postboksselskap på Gibraltar tilknyttet den usbekiske diktatordatteren Gulnara Karimova. (dagsavisen.no 22.10.2019).)

– Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. (– For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken.)

(Anm: – Noen veldig rike mennesker har sitt eget «land» som vi andre ikke har adgang til. Forfatter Oliver Bullough vil gjøre livet tøffere for de superrike. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. DETTE ER SAKEN: Intervju med «Moneyland»-forfatter Oliver Bullough. – For å virkelig forstå hvordan disse superrike klarer å stjele så mye penger og slippe unna med det, må man se på verden på ny. Derfor fant jeg opp «Pengeland», sier forfatter Oliver Bullough, som kommer til Norge til uken. (dn.no 19.10.2019).)

- Muligheten for å etterprøve (kontrollere) kliniske forsøksbevis ved bruk av virkelighetsdata. (- I denne tverrsnittstudien av 220 kliniske studier publisert i tidsskrifter med stor innflytelse (high-impact) i 2017 kunne bare 15 % muligens reproduseres ved bruk av tilgjengelige datakilder fra virkeligheten.)

(Anm: Feasibility of Using Real-World Data to Replicate Clinical Trial Evidence. Question What percentage of clinical trials published in high-impact journals in 2017 generated evidence that could feasibly be replicated using observational methods and data sources? Findings In this cross-sectional study of 220 clinical trials published in high-impact journals in 2017, only 15% could feasibly be replicated using currently available real-world data sources. Meaning This study suggests that, although the increasing use of real-world evidence in medical research presents opportunities to supplement or even replace some clinical trials, observational methods are not likely to obviate the need for traditional clinical trials. (…) Conclusions and Relevance This study found that only 15% of the US-based clinical trials published in high-impact journals in 2017 could be feasibly replicated through analysis of administrative claims or EHR data. This finding suggests the potential for real-world evidence to complement clinical trials, both by examining the concordance between randomized experiments and observational studies and by comparing the generalizability of the trial population with the real-world population of interest. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1912869.)

- Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor.

(Anm: Når industrien finansierer forskningen, ender sandheden ofte bagerst i køen. Forskeres afhængighed af store firmaers penge kvæler den akademiske frihed, mener professor. (- Retten til at publicere er en af den akademiske friheds grundpiller, men alligevel indeholder finansieringaftalerne ofte klausuler, der giver sponsorerne mulighed for at få det sidste ord i, hvorvidt offentligheden får kendskab til forskningen.) (- Forskningsfinansieringen fra andre industrier er også stigende – heriblandt føde- og drikkevarer, kemi, minedrift samt computer og bilfirmaer - og som resultat lider den akademiske frihed skade. (videnskab.dk 2.11.2019).)

- Ny studie: Så sikker er antidepressiva. Over 330 000 nordmenn hentet ut antidepressiva i 2018. (- Ny studie ser på hvor sikre de er.) (- Norsk overlege mener studien er som bestilt av produsenter av antidepressiva.) (- Visse studier har funnet ut at bruken av denne typen medisiner kan ha en negativ helseeffekt. Alt fra økt selvmordsrisiko til autisme og tidlig fødsler har blitt vist til i disse studiene.) (- Disse metaanalysene inkluderer mer enn 1 000 observasjonsstudier.)

(Anm: Ny studie: Så sikker er antidepressiva. Over 330 000 nordmenn hentet ut antidepressiva i 2018. Ny studie ser på hvor sikre de er. SKEPTISK: En ny internasjonal studie viser at bruken av antidepressive legemidler er sikrere enn tidligere antatt. Norsk overlege mener studien er som bestilt av produsenter av antidepressiva. Bruken av antidepressive legemidler på verdensbasis har økt. Denne typen legemidler ligger på tredjeplass av dem som blir skrevet ut på resept og på fjerdeplass av solgte legemidler. I 2018 hentet over 330 000 nordmenn ut antidepressiva, ifølge reseptregisteret. Dette er over 30 000 flere brukere enn det var for åtte år siden i Norge. Sikkerheten rundt denne typen legemidler har vært diskutert lenge. Visse studier har funnet ut at bruken av denne typen medisiner kan ha en negativ helseeffekt. Alt fra økt selvmordsrisiko til autisme og tidlig fødsler har blitt vist til i disse studiene. (…) Bedømmer sikkerheten Nå har forskere fra ulike universiteter i hele verden gjort en systematisk vurdering av bevis fra 45 metaanalyser.Disse metaanalysene inkluderer mer enn 1 000 observasjonsstudier. De har altså gått gjennom tidligere studier og kommet frem til at antidepressive legemidler er sikre, og at de ikke gir negative helseeffekter. (…) Trengs mer forskning Selv om risikoene ser ut til å være små med antidepressive legemidler ifølge denne nye studien, anser forfatterne av artikkelen, som ble publisert i JAMA Psychiatry, at det trengs mer forskning. – Selv om vi har vist at antidepressive legemidler i det store og hele er sikkert, må eventuelle negative effekter overvåkes under klinisk behandling med denne typen legemidler, sier Evangelos Evangelou, en av studiens forfattere. – Vi har dessuten bare begrenset bevis fra tilfeldige kliniske undersøkelse om negative effekter på lengre sikt. Vi har ikke kunnet bedømme flere av de nye antidepressive legemidlene ettersom tilgjengelig data er begrenset, sier Evangelou. (dagbladet.no 20.10.2019).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? (- De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures.) (- «Helt sjuke dealer».) (- Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel.)

(Anm: Bjørn Olav Nordahl, forfatter og journalist i Brennpunkt. En høy pris. Hvordan finansiere den nyeste Porschen og strandvillaen? Exit 2 kan boltre seg i gullhistorier om ulovlig innsidehandel. Det er lett å la seg sjokkere over forbruk av prostituerte, kokain og biler som mennene i serien Exit forlyster seg med. Men det som er enda mer spennende, er hvordan dette forbruket finansieres. For hva er det disse gutta egentlig gjør på kontoret? De sniffer neppe kokain hele tiden. De investerer jo. Handler aksjer og eiendom, går inn i emisjoner, trader opsjoner og futures. (nrk.no 9.10.2019).)

- 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. (- Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake.)

(Anm: 2000 byer og steder saksøker farmasiselskaper i historisk massesøksmål i USA. 2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. Selskapene er ikke enige i søksmålet. Advokat Paul Farrell leder en kjemperettssak på vegne av lokalsamfunnene. Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake. Massesøksmålet blir kalt det største i USAs historie og ble fremmet i Cleveland i delstaten Ohio fredag forrige uke. (…) Søksmålet inneholder tusenvis av dokumenter fra selskaper på tvers av både salgsindustrien og farmasiindustrien, ifølge New York Times. Siden 1996 skal opioidkrisen ha tatt over 200.000 liv over hele landet. – Sivilrettssaken kan bli historisk (aftenposten.no 27.7.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Dollars for leger. Vi fant over 700 leger som er blitt betalt mer enn én million dollar av legemiddelfirmaer og medisinske utstyrsfirmaer. ProPublica har sporet legemiddelfirmaer pengebruk på leger siden 2010.

(Anm: Dollars for Doctors. We Found Over 700 Doctors Who Were Paid More Than a Million Dollars by Drug and Medical Device Companies. ProPublica has been tracking drug company spending on doctors since 2010. We just updated our database and found that companies are still paying private doctors huge sums for promotional talks and consulting. Back in 2013, ProPublica detailed what seemed a stunning development in the pharmaceutical industry’s drive to win the prescription pads of the nation’s doctors: In just four years, one doctor had earned $1 million giving promotional talks and consulting for drug companies; 21 others had made more than $500,000. Six years later — despite often damning scrutiny from prosecutors and academics — such high earnings have become commonplace. More than 2,500 physicians have received at least half a million dollars apiece from drugmakers and medical device companies in the past five years alone, a new ProPublica analysis of payment data shows. And that doesn’t include money for research or royalties from inventions. (propublica.org 17.10.2019).)  

- Legene får mye betalt (av legemiddelindustrien).

(Anm: Doctors get paid a lot (by the drug industry). Sunshine laws may seem stringent, but doctors continue to benefit from the, ah, generosity of the biopharma industry. A ProPublica investigation has found more than 700 doctors who have earned at least $1 million from drug makers or medical device companies over the past five years alone. And some 2,500 made at least half a million. The ProPublica analysis found that Xarelto, a blood thinner made by Janssen, generated the most payments to doctors — with a stunning $29.2 million dropped in 2016 alone. As Dr. Wallid Gellad, a University of Pittsburgh health policy professor, quite aptly put the whole deal: “Holy smokes.” (statnews.com 21.10.2019).)

- Eksklusivt: Medisinske tidsskrifter utvider granskingen av mulig uredelighet i hjerteforskning. (- Den tilbaketrukne studien hadde opprinnelig konkludert med at den mye brukte blodfortynneren, Xarelto, kunne ha en helbredende effekt på hjerter.)

(Anm: Exclusive: Medical journals broaden inquiry into potential heart research misconduct.  WASHINGTON, Sept 13 (Reuters) - Three medical journals recently launched independent investigations of possible data manipulation in heart studies led by Temple University researchers, Reuters has learned, adding new scrutiny to a misconduct inquiry by the university and the U.S. government. The Journal of Molecular and Cellular Cardiology and the Journal of Biological Chemistry are investigating five papers authored by Temple scientists, the journals told Reuters. A third journal owned by the Journal of American College of Cardiology (JACC), last month retracted a paper by Temple researchers on its website after determining that there was evidence of data manipulation. The retracted paper had originally concluded that the widely-used blood thinner, Xarelto, could have a healing effect on hearts. "We are committed to preserving the integrity of the scholarly record," Elsevier, which owns the Journal of Molecular and Cellular Cardiology and publishes the two other journals on behalf of medical societies, said in a statement to Reuters. (retractionwatch.com 13.9.2022).)

- Psykopatens medhjelpere og medskyldige. (- Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.)

(Anm: Psykopatens medhjelpere og medskyldige. Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: I populærpsykologi er en flygende ape noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse. Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre flygende aper til syndebukker når og hvis det er nødvendig. Narsissisten kan for eksempel bruke søsken som flygende aper til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.» Begrepet flygende ape er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer. (psykopaten.info (29.10.2016).)

- Redaktørens valg. Søket etter gode relasjoner. Effektive helsetjenester er avhengig av komplekse relasjoner mellom pasienter, klinikere, statlige kontrollorganer, ledere, regjeringen og industrien. (- Og disse relasjoner fungerer best der det er tillit og åpenhet. Manglende oppnåelse av disse grunnprinsippene skaper spenninger eller et sammenbrudd i relasjoner.)

(Anm: Editor's Choice. The search for good relationships. Effective healthcare depends on complex relationships between patients, clinicians, regulators, managers, government, and industry. And these relationships work best where there is trust and transparency. Failure to achieve these fundamentals creates tension, or a breakdown in relations, as seen recently during the negotiations over the UK junior doctors’ contract and in the conviction and striking off of Hadiza Bawa-Garba. BMJ 2019;364:l1402.)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Pr og reklame smelter sammen (- Og samtidig som pr-bransjen tramper over på reklamebransjens territorium, gjør reklamebransjen det samme – bare andre veien.)

(Anm: Pr og reklame smelter sammen. Try/Apt investerer i pr-kompetanse og Geelmuyden Kiese i reklame. Ifjor møttes de to for første gang i kampen om storkontrakten med Oslo Lufthavn. (…) Og samtidig som pr-bransjen tramper over på reklamebransjens territorium, gjør reklamebransjen det samme – bare andre veien. (…) – Vi har nå mange oppdrag vi ikke kunne hatt for fem år siden, sier administrerende direktør Kjetil Try i Try/Apt. (dn.no 1.3.2015).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Nesten fire av ti frilansjournalister jobber også med PR, informasjon og content marketing.

(Anm: Nesten fire av ti frilansjournalister jobber også med PR, informasjon og content marketing. NY UNDERSØKELSE OM FRILANSJOURNALISTERS ARBEIDSVILKÅR: - De setter omdømmet til hele frilansjournalistikken i fare, sier frilansjournalist og mediekritiker Anki Gerhardsen. (- Føler seg «tvunget» til å påta seg PR-arbeid. (kampanje.no 24.9.2019).)

- Egenreklame verdt millioner. (- Dette er produktplassering og skulle vært merket som sådan.)

(Anm: Egenreklame verdt millioner. Luer, hansker, votter, jakker, solbriller og en bukse. I løpet av de to dagene Petter Northug dekket Tour de Ski for TV 2, rakk han å vise fram nesten hele sin nye vinterkolleksjon. Kanalen har skrevet inn i avtalen med Northug at han har lov til å eksponere sitt eget klesmerke på skjermen, men samtidig nekter sportsredaktør Vegard Jansen Hagen for at det dreier seg om reklame. Flere eksperter Klassekampen har snakket med, er derimot ikke i tvil: Dette er produktplassering og skulle vært merket som sådan. – Jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor de ikke er ærlige, sier medieviter Jens Barland, mens markedsføringsekspert Trond Blindheim mener eksponeringen i hvert fall er verdt «noen millioner» for Northug. (klassekampen.no 5.1.2022).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

- Kritikk av kritikere er ikke taushetsbelagt.

(Anm: Anki Gerhardsen, journalist og kritiker. Kritikk av kritikere er ikke taushetsbelagt. Selv om jeg vet at det ikke var hensikten, jeg har nemlig spurt, etterlater Trond Haugens kommentar i Aftenposten et inntrykk av at jeg har brutt loven om taushetsplikt. Det inntrykket kan jeg ikke la henge. Haugen og jeg har sittet sammen i komiteen som deler ut statlige arbeidsstipend til kritikere, et hyggelig samarbeid og en spennende oppgave. I spalten Medierevisjonen brukte jeg mine erfaringer herfra for å underbygge en påstand om at altfor mange norske kritikere har dobbeltroller som er egnet til å så tvil om hvorvidt kritikken er fri og uavhengig. (nrk.no 22.10.2019).)

- Eliminering av «spenninger» i helsevesenet: en lakmustest for innovasjon. (- Her er et godt eksempel: En tverrsnittsundersøkelse i 2015 av 6 636 pasienter fra 276 sykehusavdelinger i syv land viste ingen betydelig pasientmedvirkning for å forbedre pasientsentrert omsorg og kvalitetsstyring.) (- Leger ved disse sykehusene dikterte i hovedsak pasientsentrert omsorg uten å snakke med pasienter, som kan gjøre at deres oppfatninger og skjevhet erstattes av faktiske behov og forventninger.)

(Anm: Eliminating ‘tensions’ in health care: a litmus test for innovation. (…) During the process of care, patients seek to be uniquely seen and heard by their physicians as humans with a medical condition, whereas physicians engage with patients as clients and seek to fulfill an expectation of service. (…) Patients who seek a physician’s guidance are treated by individuals who are subject to legal and financial pressures. This leads to mixed incentives, and you don’t have to dig too deep to find evidence of physicians missing diagnoses because they didn’t have enough time with a patient, prescribing expensive treatments that patients don’t need, assigning inaccurate billing codes to increase reimbursement, over-prescribing care to avoid malpractice suits, and the like. As a result, patient care falls short of its potential. (…) The main goal is to let the needs of patients and physicians guide the design, development, and deployment of health goods and services. While other industries accept this approach naturally, it is difficult in health care. Here’s a case in point: A 2015 cross-sectional survey of 6,536 patients from 276 hospital departments across seven countries showed no substantial patient involvement in improving patient-centered care and quality management. Physicians at these hospitals were essentially dictating patient-centered care without talking to patients, letting their perceptions and biases replace actual needs and expectations. The end result of such efforts is likely to be something that doesn’t ease tensions on the supplier side, but rather satisfies the supplier’s needs. (statnews.com 20.9.2019).)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

- Seks millioner kroner til anonyme leger. (- HEMMELIGHOLDES: Det er mulig å unngå offentliggjøring av honorarer fra legemiddelindustrien.)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene. HEMMELIGHOLDES: Det er mulig å unngå offentliggjøring av honorarer fra legemiddelindustrien. (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

- Installasjonsleder dømt for grov korrupsjon. Fikk penger under bordet for oppdrag.

(Anm: Installasjonsleder dømt for grov korrupsjon. Fikk penger under bordet for oppdrag. Hadde muntlig prosentavtale om provisjon. To rumenske statsborgere måtte tidligere i høst møte i Oslo tingrett tiltalt for grov korrupsjon. Den ene var installasjonsleder i et firma som spesialiserte seg på å pusse opp bad, den andre var murer. Installasjonslederen krevde provisjon fra mureren for at hans firma skulle få oppdrag, slår Oslo tingrett fast. Nå er begge dømt for grov korrupsjon. Dommen ble først omtalt av e24. (tu.no 17.10.2019).)

- Pasienterfaringer kan i liten grad linkes til sykehusenes kvalitetsstyringsstrategier. (- Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies.)

(Anm: Patient Experience Shows Little Relationship with Hospital Quality Management Strategies. Conclusion This is the largest study so far to assess the complex relationship between quality management strategies and patient experience with care. Our findings suggest absence of and wide variations in the institutionalization of strategies to engage patients in quality management, or implement strategies to improve patient-centeredness of care. Seemingly counterintuitive inverse associations could be capturing a scenario where hospitals with poorer quality management were beginning to improve their patient experience. The former suggests that patient-centered care is not yet sufficiently integrated in quality management, while the latter warrants a nuanced assessment of the motivation and impact of involving patients in the design and assessment of services. PLoS One. 2015; 10(7): e0131805.)

- Kreftforskeres manglende offentliggjøring av utbetalinger fra industrien skader pasientens tillit - og behandling. (- Selv om rapporten viste at litt over halvparten av lederne ikke mottok utbetalinger fra industrien i 2017, gjorde litt under halvparten det.) (- Kompromissløs tillit går på bekostning av effektiv omsorg, uten unntak.)

(Anm: Cancer researchers’ failure to disclose industry payments damages patient trust — and care. Treating cancer is one of the most difficult medical challenges of our time. In addition to requiring effective therapies and compassionate clinicians and caregivers, it demands trustworthy and transparent communication. A report in JAMA Internal Medicine that summarized payments from the drug and device industry to directors of National Cancer Institute-designated cancer centers underscores the need to develop more rigorous strategies for reporting and monitoring. Though the report showed that slightly more than half of the directors did not receive industry payments in 2017, slightly less than half did. While most were under $5,000, the NCI’s threshold for significant financial interest, one-third of all directors received payments for research and consulting well above that limit. Trust is the pillar upon which the field of medicine is predicated. Patients following their doctors’ recommendations and advice, physicians’ willingness to act on researchers’ data, and numerous other elements that compose this enterprise are rooted in the reality that we depend on the honest, impartial work of others to ensure the health and well-being of our patients and our practices. Compromising trust compromises effective care, without exception. (statnews.com 12.9.2019).)

- Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale.

(Anm: Johnson & Johnson må betale 5,1 milliarder kroner etter opioid-skandale. Farmasigiganten må ut med 572 millioner dollar etter den første rettssaken hvor en legemiddelprodusent holdes ansvarlig for å ha bidratt til opioid-epidemien i USA. (e24.no 26.8.2019).)

(Anm: Opioid crisis: Johnson & Johnson hit by landmark ruling (bbc.com 27.8.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA og Sarepta: et vindu inn i legemiddelreguleringens virkelige verden.

(Anm: - FDA og Sarepta: et vindu inn i legemiddelreguleringens virkelige verden. (statnews.com 3.9.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet?

(Anm: - Holder legemiddelkontrollen FDA tilbake data om et kontroversielt legemiddel for å beskytte legemiddelfirmaet? (scientificamerican.com 29.11.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

– Sykehusene tar ingen egen risiko ved å drive uforsvarlig. Leger frykter for å gjøre feil og bli dømt for det, samtidig som det er vanskelig å dømme oppover i sykehussystemet.

(Anm: – Sykehusene tar ingen egen risiko ved å drive uforsvarlig. Leger frykter for å gjøre feil og bli dømt for det, samtidig som det er vanskelig å dømme oppover i sykehussystemet. Skal en enkelt lege holdes ansvarlig når feil skjer som følge av en presset arbeidshverdag? (…) Nå skal denne saken, som går under navnet Svendborg-saken, prøves for høyesterett i Danmark. Les mer om Svendborg-saken her: «Det kunne ha vært meg»Under denne ukens DMTV-debatt spør vi: Kan det samme skje i Norge? – Det vil jeg si at det kan, sier Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening. (dagensmedisin.no 8.12.2017).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Store medicinalfirmaer skal stå skoleret i retssag om amerikansk opioid-epidemi. (- De anklagede parter tæller giganter på området som Johnson & Johnson, CVS, Rite Aid, Walgreens og Wallmart, som ellers havde forsøgt at få kendt anklagerne ugyldige, da de opfattende dem som konspiration mod selskaberne.)

(Anm: Store medicinalfirmaer skal stå skoleret i retssag om amerikansk opioid-epidemi. (- De anklagede parter tæller giganter på området som Johnson & Johnson, CVS, Rite Aid, Walgreens og Wallmart, som ellers havde forsøgt at få kendt anklagerne ugyldige, da de opfattende dem som konspiration mod selskaberne.) (- Purdue, der er ejet af den velhavende Sackler-familie, har været i forhandlinger om et nationalt forlig på mellem 10 og 12 mia. dollar, reporterer Reuters, hvilket kunne ende i en konkursbegæring, men det afviser både Purdue og Sacklerfamilien. (medwatch.dk 5.9.2019).)

- Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien.

(Anm: Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien. (...) Stort sivilsøksmål Farmasiindustrien har tjent hundrevis av milliarder på pilleavhengige amerikanere. Kostnadene har vært enorme. På midten av 1990-tallet begynte amerikanske farmasiselskaper å produsere smertestillende medisin som inneholdt opioider. Pillene viste seg å være sterkt avhengighetsskapende. (…) Det sivile søksmålet bør ikke bli en sovepute hverken for amerikanske myndigheter eller andre. Likevel er det betimelig å teste disse selskapenes rettslige ansvar som et bidrag til en bredere kamp. (aftenposten.no 1.8.2019).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Skjuler fortsatt offentlig pengebruk. (- Har ikke endret praksis.) (- Kan gi grobunn for politikerforakt.) (- Det har tidligere vakt sterke reaksjoner at stortingspolitikere krever full åpenhet om Idrettsforbundets bruk av offentlige midler samtidig som de hemmeligholder detaljene rundt sin egen pengebruk.)

(Anm: Skjuler fortsatt offentlig pengebruk. Stortingets tre største partier sier fortsatt nei til å vise samme åpenhet om egen bruk av offentlige penger som de har krevd av andre. Aftenposten har siden høsten 2018 undersøkt hvordan politikerne på Stortinget bruker offentlige penger som de har makt til å bevilge seg selv. Som en del av dette har vi bedt partigruppene om å utvise samme åpenhet som de krever av andre offentlig finansierte virksomheter. Seks av de ni partiene på Stortinget har gradvis åpnet for fullt innsyn i egne regnskaper. (…) - Har ikke endret praksis Aftenposten ba på nytt om innsyn da 2018-regnskapene for partigruppene ble levert før sommerferien, men hverken Ap, Høyre eller Fremskrittspartiet ønsker å vise frem regnskapsdetaljene. (…) Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund og har offentlighet og innsyn som fagområde. Hun er kritisk til at de tre største partiene fortsatt praktiserer hemmelighold rundt egen pengebruk. (…) Det svekker tilliten til disse partiene når de velger en slik strategi. (…) - Kan gi grobunn for politikerforakt Det har tidligere vakt sterke reaksjoner at stortingspolitikere krever full åpenhet om Idrettsforbundets bruk av offentlige midler samtidig som de hemmeligholder detaljene rundt sin egen pengebruk. Petter Egge Langsæther er postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og forsker spesielt på velgeradferd og politiske partier. Han mener de tre store partienes fortsatte hemmelighold og dette åpner for at folk kan mistenke at politikerne forsøker å holde noe skjult. - Det kan gi unødvendig grobunn for politikerforakt og lavere tillit til det politiske systemet, sier han. (aftenposten.no 16.8.2019).)

- Stortinget: Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. (- Vedtak i korthet.) (- Forslagene ble ikke vedtatt.)

(Anm: Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Dokument 8:52 S (2018-2019), Innst. 202 S (2018-2019) (…) Vedtak i korthet Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Forslagene ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt støttet forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og argumenterte i innstillingen med at det bør være full åpenhet om alle eventuelle økonomiske bindinger som finnes mellom helsepersonell og legemiddelindustrien. (stortinget.no).)

(Anm: Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 28. mars 2019, skriver Stortinget.no. (lmi.no 13.3.2019).)

- Offentliggjøring av verdioverføringer. (…) Samtykke (…) I Norge må legene som offentliggjøres samtykke til at informasjonen om dem legges ut.

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner i 2018. (…) Samtykke (…) I Norge må legene som offentliggjøres samtykke til at informasjonen om dem legges ut. Verdioverføringer til helsepersonell er derfor delt i to: individuell offentliggjøring av de som samtykker og en samlet post der verdiene til de som ikke har samtykket oppgis. (lmi.no).)

(Anm: Her finner du offentliggjøringene for 2018. (lmi.no) (Søk etter "verdioverføringer" .)

- Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien. (- Dagens Medisin har samlet pengeoverføringene fra legemiddelselskaper til helsepersonell og organisasjoner de siste tre årene.)

(Anm: Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien. Dagens Medisin har samlet pengeoverføringene fra legemiddelselskaper til helsepersonell og organisasjoner de siste tre årene. (dagensmedisin.no 11.10.2018).)

- Tolkningsuttalelse om internkontroll og særskilte risikovurderinger av misligheter.

(Anm: Tolkningsuttalelse om internkontroll og særskilte risikovurderinger av misligheter. Uttalelsen gjelder virksomhetenes internkontroll og om økonomiregelverkets krav tilsier at det skal foretas egne risikovurderinger av hvert av punktene i reglementet § 14 og bestemmelsene punkt 2.4 (andre avsnitt) - herunder bokstav g om at misligheter forebygges og avdekkes. DFØs uttalelse inngår i Finansdepartementets uttalelse i brev av 22. februar 2013. (fdo.no 29.4.2019).)

- Seks millioner kroner til anonyme leger.

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

73,000

85,064

- Something is rotten in the state of Denmark.

(Anm: Shakespeare Quick Quotes. Something is rotten in the state of Denmark. Hamlet (1.4), Marcellus to Horatio (…) Marcellus, shaken by the many recent disturbing events and no doubt angered (as is Hamlet) by Claudius's mismanagement of the body politic, astutely notes that Denmark is festering with moral and political corruption. Horatio replies "Heaven will direct it" (91), meaning heaven will guide the state of Denmark to health and stability. (shakespeare-online.com).)

(Anm: Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk psykiatrisk forening (NPF) (beta.legeforeningen.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Ulovlig påvirkningshandel En redegjørelse av straffeloven § 389 og grensen mot legitim lobbyvirksomhet.

(Anm: Ulovlig påvirkningshandel En redegjørelse av straffeloven § 389 og grensen mot legitim lobbyvirksomhet. 1.2 Lovteksten Bestemmelsen om påvirkningshandel i strl. § 389 lyder som følger: ”Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.” (duo.uio.no 25.11.2016).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Hundreds of current medical practices may be ineffective.) (- "Medisinsk reversering" ("Medical reversal") er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått.)

(Anm: - Hundrevis av nåværende medisinske behandlinger kan være ineffektive. (- Hundreds of current medical practices may be ineffective.) "Medisinsk reversering" ("Medical reversal") er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske forsøk viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått. (- "Medisinsk reversering" er et begrep som definerer eksempler der nye og forbedrede kliniske studier viser at dagens medisinske praksis er ineffektiv eller misforstått.) (- De fleste medisinske reverser opptrådte innen kardiovaskulær sykdom (20 %), folkehelse og forebyggende medisin (12 %) og intensivbehandling (11 %). Spesielt, de vanligste legemidler (33 %), prosedyrer (20 %), vitaminer og kosttilskudd (13 %), utstyr (9%) og systemintervensjoner (8 %). (medicalnewstoday.com 15.6.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere.

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet internasjonale rapporter (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. På Legemiddelindustriforeningens hjemmeside (lmi.no - november 2004) var det lagt ut en lang rekke såkalte "internasjonale rapporter," som ifølge nevnte nettsted kunne bestilles, bl.a. rapporten, ”24561. EFPIA. Rebuttal of Marcia Angell arguments. Ref: 59.946.” (24561. EFPIA. Tilbakevisning av Marcia Angells argumenter. Ref: 59.946) På forespørsel om kopi av nevnte rapport (24561) opplyser LMI, sitat: "Beklager, men dette skulle ikke ha ligget på web siden vår. Det er nå fjernet" Med vennlig hilsen Legemiddelindustriforeningen." (mintankesmie.no).)

(Anm: Marcia Angell (/ˈeɪndʒəl/; born April 20, 1939) is an American physician, author, and the first woman to serve as editor-in-chief of the New England Journal of Medicine. She is currently a Senior Lecturer in the Department of Global Health and Social Medicine at Harvard Medical School in Boston, Massachusetts.[1][2](en.wikipedia.org).)

- Dr. Marcia Angell og illusjoner om antipsykiatri. Redaksjonens bemerkninger: President for amerikanske College of Neuropsychopharmacology (ACNP), dr. John Krystal har nylig produsert en sterk gjendrivelse (motbevis) av antipsykiatriske anklager fra en fremtredende lege og tidligere redaktør av The New England Journal of Medicine. Her, med tillatelse, er dr. Krystals nylig publiserte artikkel (se lenke).

(Anm: Dr Marcia Angell and the Illusions of Anti-Psychiatry. [Editor's Note: American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) president Dr John Krystal recently produced a strong rebuttal to anti-psychiatry charges made by a prominent physician and former editor of The New England Journal of Medicine. Here, with permission, is Dr Krystal's recently published piece (see link)]. (psychiatrictimes.com 13.8.2012).) (web.archive.org) (PDF)

- Boston Review: A Response to Marcia Angell’s “Big Pharma, Bad Medicine”.

(Anm: Boston Review: A Response to Marcia Angell’s “Big Pharma, Bad Medicine”. The Boston Review published a rebuttal Article from Frank Britt and Marissa Seligman on Marcia Angell-Relman’s article titled Big Pharma Bad Medicine”. For those of us who work in Continuing Medical Education the themes will be quite familiar: Marcia Angell’s “Big Pharma, Bad Medicine” reprises several well-worn arguments that have marked her writings and lectures over the past decade. In at least one area of criticism—continuing medical education (CME) for physicians—Dr. Angell’s critique is out of date, contains inferences without evidence, and is misleading. (bostonglobe.com 7.6.2010).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (- Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger.) (- Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler.) (- Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store.)

(Anm: Kasper Vagle, doktorgradsstipendiat ved NHH, forsker på korrupsjon. Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. Der ble to personer dømt for korrupsjon. Har du opplevd at en med dårligere kvalifikasjoner fikk jobben du søkte på? I Ålesund tok en leder betalt for å ansette. Er du glad i gå tur langs sjøen, og plutselig dukker det opp hytter som bryter med reguleringer? Det skjer på Tjøme. I Oslo har kollektivtransportpolitivesenet og sykehus blitt påvirket av korrupte kriminelle med skjulte interesser. Listen over eksempler er lang. - De involverte gjør alt for å skjule ulovlige handlinger. Det er ikke tvil om at korrupsjon er et alvorlig problem i norske kommuner. (…) Dårligere og dyrere Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. Korrupsjon kan være gratisreiser, gratis reparasjon av terrassen, oppvartning, raskere saksbehandling, urettmessige jobbtilbud eller kommunale tillatelser og kontrakter. Interessekonflikter er ikke nødvendigvis korrupsjon slik det er definert i straffeloven, men kan være like skadelig for kommuneøkonomien og lokaldemokratiet. Det svekker tillit. Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. Det er viktig å understreke at korrupsjon er noe de involverte ønsker å skjule. Derfor kan den faktiske forekomsten være betydelig større. - Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. Selv om folk flest er bekymret, utfører kommunene sjeldent eller aldrikartlegging av risiko for korrupsjon. (nrk.no 1.8.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Den europeiske legemiddelkontrollen (EMA; European Medicines Agency) er rådet til å treffe tiltak for å unngå bekymringer om bias ved godkjenninger av legemidler, medisinsk utstyr etc.).

(Anm: Den europeiske legemiddelkontrollen (EMA; European Medicines Agency) er rådet til å treffe tiltak for å unngå bekymringer om bias ved godkjenninger av legemidler, medisinsk utstyr etc. (…) Etter en toårig granskning har den europeiske ombudsmannen (European Ombudsman) tilrådet (anbefalt) at den europeiske legemiddelkontrollen (EMA) treffer flere tiltak for å sikre at de private samtaler (forhandlinger) med legemiddelprodusenter (legemiddelfirmaer) om markedsføringstillatelser ikke påvirker (influerer) godkjenningsvedtak. (statnews.com 22.7.2019).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Helsetoppenes mange gode avtaler. Alle de fire RHF-direktørene har høy lønn og gode avtaler. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF tjener mest, har de beste avtalene – og får i tillegg 664.000 kroner på til sammen fem ulike styreverv.

(Anm: Helsetoppenes mange gode avtaler. Alle de fire RHF-direktørene har høy lønn og gode avtaler. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF tjener mest, har de beste avtalene – og får i tillegg 664.000 kroner på til sammen fem ulike styreverv. Han får også beholde lønn og alle godene hvis det regionale helseforetaket legges ned. STOR VARIASJON: Det er store forskjeller i avtalene til de fire RHF-direktørene. Best ut kommer direktøren i Helse Vest som også har lønn hvis helseforetaket legges ned, samt styreverv som gir mer enn 600.000 i ekstrainntekter i året. (…) – Skal administrerende direktør ha styreverv, kan disse ikke gå utover hovedarbeidet i Helse Nord, være i konflikt med arbeidet der, svekke tilliten til direktøren eller RHF-et, og habilitet må ivaretas. Når det er sagt, kan ulike biverv også være relevant for hovedjobben og gi et utvidet perspektiv som er nyttig for RHF-et, sier Larsen. Hun påpeker at alle biverv skal avklares med styreleder. (dagensmedisin.no 13.6.2019).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

- Krever full gjennomgang av lederavtale. Stortingspolitikere reagerer kraftig på tilleggsavtalen til direktør Herlof Nilssen i Helse-Vest. Kjersti Toppe (Sp) krever full gjennomgang, og mener lovligheten og prinsippene i avtalen må vurderes.

(Anm: Krever full gjennomgang av lederavtale. Stortingspolitikere reagerer kraftig på tilleggsavtalen til direktør Herlof Nilssen i Helse-Vest. Kjersti Toppe (Sp) krever full gjennomgang, og mener lovligheten og prinsippene i avtalen må vurderes. –Helseminister Bent Høie (H) må svare på mye rundt denne avtalen. Det er nesten uvirkelig at et styre kan inngå en slik avtale. Jeg vil også vite om Høie og/eller departementet har vært kjent med avtalen, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp). Hun varsler at helseministeren må forberede seg på å svare for avtalen i Stortinget. Toppe stiller spørsmålstegn ved det juridiske grunnlaget for at styret i et helseforetak kan inngå en avtale som sikrer topplederen videre lønn og andre goder også hvis foretaket legges ned. (dagensmedisin.no 13.6.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Granskning av Oslo-etat avslører brudd på regler for utlysning av lederjobber. Bare 1 av 16 lederstillinger i Oslo kommunes energigjenvinningsetat ble utlyst offentlig. Anonyme varsler førte til at byrådet i mars bestilte gransk­ning av Energigjenvinnings-etaten.

(Anm: Granskning av Oslo-etat avslører brudd på regler for utlysning av lederjobber. Bare 1 av 16 lederstillinger i Oslo kommunes energigjenvinningsetat ble utlyst offentlig. Anonyme varsler førte til at byrådet i mars bestilte gransk­ning av Energigjenvinnings-etaten. Granskningsrapporten ble i går lagt frem av revisjonsfirmaet PWC. - En gjennomgang av 47 leverandør- forhold viser store feil og mangler, sier Gunnar Ringen i PWC. I 28 av 47 anskaffelser er det skjedd feil. I enkelte tilfeller manglet kontrakt med privat leverandør helt eller delvis, og i flere tilfeller er det gjort innkjøp langt over kontraktens øvre grense. (aftenposten.no 25.10.2019).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Høyre-topp innrømmer skjulte bomhonorar.

(Anm: Uten å informere hverken Erna Solberg eller Stortinget mottok Høyre-topp Øyvind Halleraker titusener i honorarer for sitt europeiske presidentverv i bompengebransjen. (vg.no 25.4.2013).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. (- KONKLUSJON Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017.) (- Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.) (- De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.)

(Anm: Faktisk.no: Nei, mannen til statsministeren tjener ikke penger på bomstasjoner. – Sindre Finnes, mannen til statsminister Erna Solberg tjener penger bomstasjoner, hevdes det i Facebook-grupper. Faktisk helt feil, konkluderer Faktisk.no. Konklusjon Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i september 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper. (…) Eide aksjer i 2017 I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper. (…) De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge». (…) Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år. (…) De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS. (faktisk.no 31.7.2019).)

(Anm: Søk i aksjonærregisteret (aksjeeiere.no).)

- Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper.

(Anm: Solgte seg ut etter Dagbladet-sak i 2017: Statsministerens mann kvittet seg med bompenge-aksjer. Har fortsatt eierandeler i seks aksjeselskaper. I 2014 nektet statsministerens mann Sindre Finnes å offentliggjøre overfor NRK hvilke selskaper han hadde aksjer i. Det kunne han gjøre fordi det ikke fantes noe regelverk som påla ham å gjøre det. Siden er skatteetatens aksjonærregister blitt åpnet for innsyn, og i september 2017 omtalte Dagbladet Finnes' investeringer.  (dagbladet.no 31.7.2019).)

- Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. (- Erna og jeg har delt økonomi.) (- De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest.) (- Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes.)

(Anm: Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge. - Erna og jeg har delt økonomi. SATSER PÅ BOMPENGER: Sindre Finnes, statsministerens ektemann, forteller åpent om sine private investeringer. (…) De største enkeltinvesteringene er i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. (…) Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge. (…) - Jeg har vært forberedt på å bli stilt spørsmål om dette helt siden Dagens Næringsliv laget den appen hvor det ble mye enklere å søke på aksjene til folk. Jeg synes jo det er fornuftig å investere i selskaper, og foreløpig er renta så lav at bankinnskudd ikke lønner seg, forklarer Finnes til Dagbladet. - Når statsministerens mann investerer i bompenger gjennom Q-Free, sier det kanskje noe om at statsministeren ikke forventer å avskaffe bompenger i Norge med det første? - Det har jeg ingen kommentar til, sier Finnes. (dagbladet.no 28.9.2017).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.) (- Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen.) (- Populær metode.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er.

(Anm: DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er. Nå stilles endelig hovedaktørene i Boligbygg-skandalen til ansvar. Grov korrupsjon med offentlig midler bidrar til brudd på tilliten i samfunnet og kan ikke tas alvorlig nok. (dn.no 9.2.2021).)

- Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken.

(Anm: Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker sak mot tidligere advokat Frode Vilster Sørli i Boligbygg-saken. Nå tilbyr kommunen seg å dekke saksomkostningene. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, uttalte i kjølvannet av avsløringene at «rettferdighet skal skje». (…) I 2018 leverte han inn advokatbevillingen på grunn av Boligbygg-saken. Saken som i utgangspunktet skulle behandles i Oslo tingrett januar 2022 er nå trukket av Oslo kommune, skriver Finansavisen, som omtalte saken først. Det bekrefter Sørlis advokat Mathias Tveten til DN søndag, og legger til: – Kommunen har tilbudt seg å dekke saksomkostningene til min klient. Han vil ikke si hva kravet dreide seg om. Sørli ønsket ikke å kommentere saken da DN tok kontakt søndag. DN har vært i kontakt med kommuneadvokaten i Oslo som ikke kunne kommentere saken søndag. Har tapt to saker Raymond Johansen varslet til sammen fire rettssaker mot eiendomsinvestorer som hadde solgt bygårder til Boligbygg. Hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. (dn.no 27.6.2021).)

- Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken.

(Anm: Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken. Det som var kommunens plan om tilbakebetaling av nærmere 100 millioner kroner, har så langt endt med millionbeløp til dekking av saksomkostninger. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Økokrim åpnet korrupsjonsetterforskning av saken og fem personer står nå tiltalt. I tillegg gikk byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, kraftig ut mot investorene i kjølvannet av avsløringene og uttalte den gang at «rettferdighet skal skje». Johansen og byrådet i Oslo varslet til sammen fire søksmål mot eiendomsinvestorer, der hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. Prosessen har hittil ikke gått Oslo kommunes vei. (dn.no 3.7.2021).)

- Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken.

(Anm: Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken. Økokrim har tatt ut tiltale mot fem personer i Boligbygg-saken. Fire er tiltalt for grov korrupsjon, mens en mann er tiltalt for å ha hvitvasket korrupsjonspenger. Saken handler om: Økokrim med tiltaler for grov korrupsjon i Boligbygg-saken. Tidlig om morgen fredag 13. oktober i 2017 ringte Skattekrim på døren hjemme hos Boligbyggs betrodde eiendomsinnkjøper Geir Fredriksen og snekker og eiendomsinvestor Carl Thomas Andersson. Samme morgen publiserte DN en stor dokumentar om at Oslo kommune hadde handlet eiendom i et rasende tempo fra konkursgjengangere. (dn.no 9.2.2021).)

- Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. (- Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner.)

(Anm: Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. Fem menn er dømt i korrupsjonssaken i Oslo kommunes eiendomsselskap Boligbygg. Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner. Fengselsstraffene varierer fra tre og et halvt år til et halvt år, skriver Dagens Næringsliv. Dommen er i tråd med aktors påstand. I saken ble bygårder og leiligheter videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. Fire av mennene er dømt for korrupsjon, mens den femte er dømt for å ha hvitvasket utbytte fra korrupsjonen, opplyser Økokrim i en pressemelding. (aftenposten.no 26.4.2022).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk. (dn.no 1.1.2021).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022.

(Anm: Pressemelding, Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 (finanstilsynet.no 29.1.2019).)

- Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor.

(Anm: Bankforbund skyder igen: Politikere har selv travlt i svingdøren. Flere politikere vil sætte et stop for "svingdøren" mellem Finanstilsynet og den finansielle sektor. Men måske politikerne også skulle kigge indad, lyder kritikken fra Finansforbundets næstformand. (policywatch.dk 7.3.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova.

(Anm: Rundskriv Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova. Forholdet mellom teieplikta etter eigedomsmeklingslova og opplysningsplikta etter skatteforvaltningslova  2 | Finanstilsynet 1 Innleiing Likningslova inneheldt tidlegare reglar om tredjepartar si plikt til å gi opplysningar til likningsmyndigheitene, som gjekk føre eigedomsmeklaren si teieplikt. Finanstilsynet publiserte i samband med dette rundskriv 6/2014. Likningslova blei oppheva da skatteforvaltningslova trådde i kraft 1. januar 2017. Dei tilsvarande føresegnene er no vidareførde i skatteforvaltningslova. Dette rundskrivet erstattar Finanstilsynet sitt rundskriv 6/2014. (finanstilsynet.no 18.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ferde skal gjøre advokatinnkjøp for sju millioner i Bergen.

(Anm: Ferde skal gjøre advokatinnkjøp for sju millioner i Bergen. Det regionale bompengeselskapet Ferde finansierer ble etablert av de nåværende fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland, og ønsker nå en rammeavtale for advokattjenester. (rett24.no 24.3.2021).)

- Raser mot pengebruken i bompengeselskap: – Styret i Ferde må kastes straks. (– Dette svekker tilliten i samfunnet ganske kraftig.) (- Også Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har eierandeler på 20 prosent i Ferde.)

(Anm: Raser mot pengebruken i bompengeselskap: – Styret i Ferde må kastes straks. Lederen av Vestland Høyre mener bompengeselskapet på Sør- og Vestlandet ikke har kontroll. – Dette svekker tilliten i samfunnet ganske kraftig. Onsdag fortalte NRK om hva bompengeselskapene har brukt av midler på reiser utenlands, julebord og andre interne fester. (…) – Pengebruken og lønningene i de nye bompengeselskapene virker å være ute av kontroll. Da har eierne kun ett valg slik jeg ser det. Og det er å skifte ut styret så raskt som mulig slik at man får kontroll over kostnadene i selskapet, sier Indrevik til NRK onsdag kveld. (…) Vil kalle styret inn på teppet Også Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har eierandeler på 20 prosent i Ferde. I styret er hvert fylke representert med ett medlem. Fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) i Hordaland reagerer også på pengebruken, men har ikke like stort hastverk som Indrevik med å kaste styret. – Jeg ønsker ikke gå ut med noen krigserklæring nå. Men det som kommer frem i saken er ikke greit. Vi forventer nøkternhet i pengebruken, sier Kårbø. Han sier det vil bli aktuelt for eierne, altså fylkeskommunene, å kalle inn styret for en prat. (nrk.no 20.6.2019).)

- Direktøren i Fjellinjen går av – får 1,4 millioner i etterlønn. Anne-Karin Sogn går av som direktør i Fjellinjen etter at en gjennomgang av selskapet viser ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser.

(Anm: Direktøren i Fjellinjen går av – får 1,4 millioner i etterlønn. Anne-Karin Sogn går av som direktør i Fjellinjen etter at en gjennomgang av selskapet viser ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser. Hun får lønn i ett år etter at hun slutter. NRK avslørte i juni at bomsjefen i Oslo ansatte en eks-kollega som konsulent med millionlønn, uten at stillingen ble lagt ut på anbud. NRK fortalte også at ansatte i Fjellinjen reiste til Australia på businessklasse, og at selskapet leide inn standup-komiker og mannskor til interne fester. Etter NRKs saker ble Deloitte bedt om å gjennomgå selskapet av Fjellinjen-styret. – Etter dekningen i blant annet NRK i sommer så iverksatte vi egne undersøkelser i selskapet, som også førte til eksterne undersøkelser, noe Deloitte har gjennomført, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø, til NRK. (nrk.no 8.10.2019).)

- Refser etterlønnen fra Fjellinjen as. (- Tåpelig, hun burde ikke få fem øre, sier Danny Chaudry, nyinnvalgt medlem av Oslo bystyre for FNB.)

(Anm: Refser etterlønnen fra Fjellinjen as. Bompengesjefen er ferdig på grunn av «kritikkverdige forhold», ifølge styret i selskapet. Hun får med seg en årslønn ut døren. – Tåpelig, hun burde ikke få fem øre, sier Danny Chaudry, nyinnvalgt medlem av Oslo bystyre for FNB. (nettavisen.no 8.10.2019).)

- Bompengeselskapenes pengebruk: Millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup. (- Åtte ansatte i de to største selskapene tjener mer enn en million kroner i året. Sjefene i Ferde og Fjellinjen tjener begge mer enn samferdselsministeren; de har en årslønn på hhv. 1 633 673 og 1 429 284 kroner i 2018.)

(Anm: Bompengeselskapenes pengebruk: Millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup. Bomselskapenes regnskaper viser at pengene fra bilistene har gått til mye annet enn kollektivtilbud og varm asfalt. Samferdselsminister Jon Georg Dale krever opprydding. På et hotell utenfor Bergen dekket bomselskapet regningen da 38 ansatte drakk 186 enheter med alkohol. Det er cirka fem alkoholenheter i snitt per person. På regningen står blant annet Smirnoff Ice, Lysholm Linie akevitt, Braastad VS konjakk og Vodka Battery, i tillegg til vin til maten. Regningen for julebordet på Panorama hotell og resort på Sotra, kom på 43 460 kroner. – At man drakk i snitt fem enheter hver ... det har ikke skjedd siden og burde ikke skjedd da heller, sier Juvik. (…) Gjennomgangen viser at bilistenes bompenger har gått med til å finansiere blant annet: - Åtte ansatte i de to største selskapene tjener mer enn en million kroner i året. Sjefene i Ferde og Fjellinjen tjener begge mer enn samferdselsministeren; de har en årslønn på hhv. 1 633 673 og 1 429 284 kroner i 2018. Til sammenligning tjente samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) 1 365 016 kroner samme år. - Fjellinjen i Oslo tidoblet konsulentbruken sin på to år, og hyret inn eks-kollegaen til toppsjefen uten anbud. Kontrakten ble avsluttet da NRK stilte spørsmål ved den, og selskapet har beklaget regelbrudd. - Fjellinjen har, som det eneste av bomselskapene, sendt ansatte på bompenge-kongresser i utlandet. Tre av Fjellinjens ansatte fløy business med selskapet Emirates til Australia for å delta på en kongress i 2016. - Fjellinjen har leid inn standupkomiker og mannskor som underholdning på interne fester. - Ferde dekket 186 alkoholenheter, inkludert mye sprit, på julebordet i 2017. (nrk.no 19.6.2019).)

(Anm: Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene. Bompengeselskapene har brukt store summer på høye lønninger, alkohol og konsulentbruk. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kaller det uakseptabelt. (dn.no 19.6.2019).)

- Bomselskapet betalte 1,4 millioner kroner til den ansattes firma: Så tok kona over. En av sjefene i bomselskapet Ferde og hans kone fakturerte bomselskapet i til sammen 17 måneder uten anbud.

(Anm: Bomselskapet betalte 1,4 millioner kroner til den ansattes firma: Så tok kona over. En av sjefene i bomselskapet Ferde og hans kone fakturerte bomselskapet i til sammen 17 måneder uten anbud. (…) NRK kan i dag fortelle at Jonny Bratseth, en ledende ansatt i bomselskapet Ferde, har organisert dette arbeidet ved hjelp av arbeidskraft i Kina. For jobben har han fra sitt private enkeltpersonforetak fakturert Ferde for 1,4 millioner kroner - samtidig som han var ansatt i bomselskapet. Bratseth hadde kontrakten med Ferde før han ble ansatt i det offentlige selskapet i november 2017, og han fortsatte å levere tjenestene etter at han ble ansatt. Sommeren 2018 overdro han Ferde-kontrakten til Unitel Bratseth Services, et enkeltpersonforetak som eies av hans kone. Foretaket er registrert på ekteparets felles adresse. Til sammen har de to fakturert Ferde for minst 1,8 millioner kroner, uten anbudskonkurranse. (…) NRK omtalte tidligere denne uken hvordan Jonny Bratseth var involvert i en transaksjon mellom Ferde og BTS Norway, et selskap der både han og bomdirektøren har eierinteresser. (nrk.no 25.10.2019).)

- Hva kan man egentlig si om bompengeselskapenes kostnader? Mye tyder på at lånekostnadene har gått opp, men driftskostnadene gikk faktisk ned, hvis man justerer for prisstigning.

(Anm: Hva kan man egentlig si om bompengeselskapenes kostnader? Mye tyder på at lånekostnadene har gått opp, men driftskostnadene gikk faktisk ned, hvis man justerer for prisstigning. (…) Ifølge rapporten var de totale driftskostnadene for bompengeprosjektene som hadde innkreving av bompenger i 2018 på rundt 780 millioner kroner. I 2017 var summen på 767 millioner kroner. Dette er, ganske riktig, en økning på 13 millioner, slik NRK skriver. (…) Men: 1. Tallene er ikke justert etter kroneverdi. Hvis man justerer tallene, går driftskostnadene ned og ikke opp. At man ikke har justert tallene vil si at man ikke tar høyde for at én krone i 2018 er litt mindre verdt enn den samme kronen var i 2017. Hvis vi justerer for dette, kommer vi til at 767 millioner i 2017-kroner tilsvarer 788 millioner 2018-kroner. Regner vi på denne måten har ikke driftskostnadene økt med 13 millioner, men falt med 8 millioner, fra 788 til 780 millioner. (nrk.no 22.8.2019).)

- Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av pengebruken. (- Tirsdag morgen kunne NRK fortelle at etter regjeringens bompengereform – som skulle gi store besparelser – så har man sett i stedet fått økte utgifter.)

(Anm: Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av pengebruken. For andre gang i sommer sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han vil sette seg ned med bompengeselskapene for å gå gjennom måten de bruker penger på. – Vi har sett at det er bompengeselskap som bruker penger på en måte jeg vil definere som uvettig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i Politisk kvarter tirsdag morgen. Tirsdag morgen kunne NRK fortelle at etter regjeringens bompengereform – som skulle gi store besparelser – så har man sett i stedet fått økte utgifter. Frps samferdselsminister Jon Georg Dale sier det finnes både «gode og veldig dårlige» forklaringer på de økte kostnadene. (nrk.no 20.8.2019).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Rundt 200 politikere og byråkrater hadde tilgang til innsideinfo om lakseskatten. (- Spredning av innsideinformasjon, informasjon som ikke er offentlig kjent og som kan påvirke en aksje, til uvedkommende er ulovlig.)

(Anm: Rundt 200 politikere og byråkrater hadde tilgang til innsideinfo om lakseskatten. (…) DN har undersøkt om informasjonshåndteringen i forbindelse med forslaget om grunnrenteskatt var helt etter boken. (…) Men noen markedsaktører hadde skjønt at det kunne komme et slikt forslag om økt skatt. De hadde puslet sammen biter av informasjon som hadde sivet ut fra regjeringsapparatet og via mediene de siste ukene og solgt lakseaksjer før krakket. Spredning av innsideinformasjon, informasjon som ikke er offentlig kjent og som kan påvirke en aksje, til uvedkommende er ulovlig. (dn.no 28.11.2022).)

- Høyre-topp nekter å selge omstridt aksjepost. John Peter Hernes eier aksjer for 170 000 kroner i selskapet han samtidig ønsker å gi nye kontorer til. - Svært uheldig, sier Mimir Kristjansson.

(Anm: Høyre-topp nekter å selge omstridt aksjepost. John Peter Hernes eier aksjer for 170 000 kroner i selskapet han samtidig ønsker å gi nye kontorer til. - Svært uheldig, sier Mimir Kristjansson. Ordførerkandidaten til Stavanger Høyre, John Peter Hernes, eier en betydelig aksjepost i Aker BP. Aksjonærregisteret viser at Hernes eier 700 aksjer i selskapet. Det medfører en verdi på over 170 000 kroner med dagens aksjekurs. Hernes er én av to favoritter til å overta som ordfører i Stavanger nå som Christine Sagen Helgø (H) gir seg etter to perioder ved makta. (…) - Nei, hvorfor i all verden skulle jeg selge? Jeg har sittet på disse aksjene i lang tid, og akkurat nå har de gått mye ned i kurs. Jeg kommer til å sitte på dem til kursen går opp igjen, forteller han til Dagbladet. (dagbladet.no 8.9.2019).)

- Byråkrater eier aksjer i statlige selskaper – 18 har brutt reglene. (– Ifølge verdipapirhandelloven er det forbudt for personer som har innsideinformasjon å handle i aksjer eller oppfordre til handel med aksjer. Dette gjelder for medarbeidere i departementet på samme måte som for alle andre som måtte ha tilgang til innsideinformasjon, skriver Wikborg.)

(Anm: Byråkrater eier aksjer i statlige selskaper – 18 har brutt reglene. 18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet har unnlatt å melde fra til arbeidsgiveren sin om aksjene de eier. Flesteparten av dem eier aksjer i de statlige selskapene departementet selv har ansvaret for. Byråkratene eier aksjer i store, delstatlige selskaper som DNB, Equinor, Kongsberggruppen, Norsk Hydro, Telenor og Yara. Samtidig jobber de i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som forvalter det statlige eierskapet av disse selskapene. De ansatte i departementet skal ifølge interne retningslinjer rapportere inn om de eier, kjøper eller selger aksjer i disse selskapene. Det gjelder uansett om den ansatte eier aksjer for småpenger eller store summer. Byråkratene må også rapportere eierskap og handel i selskaper uten statlig eierskap – hvis verdien på aksjene er mer enn 50.000 kroner. Disse reglene har 18 ansatte i NFD brutt. (…) Innsideforbud – Dette er kolleger som spiser lunsj sammen og snakker om jobben sin med hverandre. Kan personer som ikke jobber direkte med eierskapsforvaltningen likevel få kunnskap om den fra kolleger? – Ifølge verdipapirhandelloven er det forbudt for personer som har innsideinformasjon å handle i aksjer eller oppfordre til handel med aksjer. Dette gjelder for medarbeidere i departementet på samme måte som for alle andre som måtte ha tilgang til innsideinformasjon, skriver Wikborg. Hun fortsetter: – I departementet legger vi opp til en kultur som tilsier at sensitiv informasjon behandles med omhu. Dette innebærer for eksempel skjermingsprosedyrer i saksbehandlingssystemet vårt. (vg.no 23.8.2022).)

- Vestre om aksje-regelbrudd: − Forventer at vi skjerper oss. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det ikke er usannsynlig at enda flere ansatte har brutt aksje-reglene i hans departement. (- Byråkratene må også rapportere eierskap i selskaper hvis verdien på aksjene er mer enn 50.000 kroner.) (- Jeg har tillit til at alle som jobber i departementet følger reglene om habilitet og innsideinformasjon, sier Vestre.)

(Anm: Vestre om aksje-regelbrudd: − Forventer at vi skjerper oss. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det ikke er usannsynlig at enda flere ansatte har brutt aksje-reglene i hans departement. NÆRINGSTOPP X2: Jan Christian Vestre (Ap) gikk rett fra jobben som næringslivstopp i møbelprodusenten Vestre AS til toppjobben i Nærings- og fiskeridepartementet. – Det er ikke bra, og det er slurvete. Det skal selvfølgelig ryddes opp i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG. Etter VGs avsløring om at 18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har unnlatt å melde fra til arbeidsgiveren sin om aksjene de eier, skal departementet gå gjennom retningslinjene og hvordan de håndheves. Flesteparten av byråkratene eier aksjer i store, delstatlige selskaper som DNB, Equinor, Kongsberggruppen, Norsk Hydro, Telenor og Yara. Samtidig jobber de i NFD, som forvalter det statlige eierskapet i nettopp disse selskapene. – Ikke usannsynlig at det vil komme flere De ansatte i departementet skal ifølge interne retningslinjer registrert om de eier, kjøper eller selger aksjer i disse selskapene – uansett verdien. Byråkratene må også rapportere eierskap i selskaper hvis verdien på aksjene er mer enn 50.000 kroner. – Folk kan være trygge på at de som jobber i NFD jobber for folket, og ikke for seg selv. Jeg har tillit til at alle som jobber i departementet følger reglene om habilitet og innsideinformasjon, sier Vestre. (vg.no 26.8.2022).)

- Syv år siden Stortinget ba om aksjonærregister: Pengene mangler fortsatt. (- Et potensielt svært viktig redskap for journalister: Registrene skal kunne vise alle transaksjoner, bindinger og dobbeltroller, og gi bedre oversikt over mulig hvitvasking og skatteunndragelse. Med andre ord skal man se hvem som til enhver tid har eierinteresser i norske selskap.) (- Det går utover kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, sier Kaski til Journalisten.)

(Anm: Syv år siden Stortinget ba om aksjonærregister: Pengene mangler fortsatt. Ingenting satt av i statsbudsjettet. I 2014 bestemte Stortinget at Brønnøysundregisteret og Skatteetaten skal opprette to registre for norske selskaper; et aksjonærregister og et rettighetshaverregister. Et potensielt svært viktig redskap for journalister: Registrene skal kunne vise alle transaksjoner, bindinger og dobbeltroller, og gi bedre oversikt over mulig hvitvasking og skatteunndragelse. Med andre ord skal man se hvem som til enhver tid har eierinteresser i norske selskap. Men på tross av at Brønnøysundregisteret og Skatteetaten har lagt fram konkrete forslag for å opprette registrene, er høstens forslag til statsbudsjett det siste i en etter hvert lang rekke uten noen avsatte penger til prosjektene. (…)  Det er tredje gang NJ har deltatt i budsjetthøringer med samme budskap. De kritiserer Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for ikke å følge opp bestemmelsen fra Stortinget. (…) Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) er også blant kritikerne til arbeidet som er blitt gjort med registrene. – Jeg mener den nye regjeringa bør følge opp Stortingets vedtak. Det er underlig at det har vært en slags insistering på å ikke følge opp. Det går utover kampen mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, sier Kaski til Journalisten. (journalisten.no 28.10.2021).)

- Stortingsvalget 2021. - Han er Norges Trump. Stortingsrepresentant Ove Trellevik smeller til i en ny valgkampvideo fra Høyre.

(Anm: Stortingsvalget 2021. - Han er Norges Trump. Stortingsrepresentant Ove Trellevik smeller til i en ny valgkampvideo fra Høyre. MDG mener han farer med løgn og kopierer USAs utskjelte ekspresident. Fredag 6. august publiserte Høyre videoen der stortingspolitikeren Ove Trellevik fra Hordaland svært engasjert stiller det retoriske spørsmålet: «Hva i svarte svingende skal vi leve av da?» (dagbladet.no 13.8.2021).)

- Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk.

(Anm: Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk. Siden oktober 2018 har Aftenposten avslørt hvordan Stortinget bruker offentlige penger som de bevilger til seg selv. Her kan du få oversikt over det viktigste vi har avdekket så langt. (aftenposten.no 4.10.2019).)

- 86 ordførere eier aksjer - sjekk din kommune her.

(Anm: 86 ordførere eier aksjer - sjekk din kommune her. Ordførerne i rundt én av fem kommuner eier aksjer i ett eller flere aksjeselskaper. Sjekk om ordføreren i din kommune står på listen, og hvilke selskaper ordføreren har aksjer i. Sammenstillinger vi har gjort, fra vår Leverandørdatabase og offentlige registre, viser at minst 86 ordførere står på listen over politikere som eier andeler av selskap. Flere av dem eier selskapene som har fakturert ordførerens kommune. Vi setter nå i gang med en artikkelserie, der vi ser nærmere på de næringsaktive politikerne. (kommunal-rapport.no 20.2.2015).)

(Anm: Søk Leverandørdatabase (kommunal-rapport.no).)

- Kan bli tvunget til å selge AE-aksjene.

(Anm: Kan bli tvunget til å selge AE-aksjene. — Flere ordførere som stemte nei til fusjon mellom Agder Energi og Glitre på eiermøtet, vil stille på generalforsamlingen tirsdag. Ja-flertallet ... (lister24.no 15.9.2022).)

- Kraftskatten stanser ny fornybar energi og tar penger fra kommunene.

(Anm: Kraftskatten stanser ny fornybar energi og tar penger fra kommunene (lister24.no (30.10.2022).)

- Keshvari dømt til elleve måneders fengsel.

(Anm: Keshvari dømt til elleve måneders fengsel. Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er i Høyesterett dømt til elleve måneders fengsel for bedrageri overfor Stortinget. Høyesterett skjerper straffen for stortingsrepresentant Mazyar Keshvari og dømmer ham til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget. I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett. Ifølge dommen har Keshvari levert 72 fiktive reiseregninger gjennom en periode på omkring tre år. Samlet beløp var rett under 450 000 kroner. Regningene gjaldt reiser som aldri hadde funnet sted. Høyesterett mener at Keshvari utnyttet at det ikke ble foretatt noen kontroll om en reise faktisk ble gjennomført. (nrk.no 14.10.2020).)

- Høyesterett skal behandle saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari.

(Anm: Høyesterett skal behandle saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari. Saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari tas opp til behandling i Høyesterett. Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel i tingretten. (…) Da saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten enig i tingrettens utmåling av straffen og forkastet anken fra statsadvokaten. Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober 2019 dømt til sju måneders fengsel etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år. (aftenposten.no 17.7.2020).)

- Keshvari fikk syv måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten. Eidsivating Lagmannsrett er enig i tingrettens utmåling av straffen mot tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari. Dermed blir dommen på syv måneder stående.

(Anm: Keshvari fikk syv måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten. Eidsivating Lagmannsrett er enig i tingrettens utmåling av straffen mot tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari. Dermed blir dommen på syv måneder stående. Det var Aftenposten som i oktober 2018 avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger fra Stortinget for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted. Begge domstolene som har behandlet saken legger til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner på urettmessig vis ved å levere 73 fiktive reiseregninger. (...) – Alvorlige tilltsbrudd mot velgerne og mot Stortinget Lagmannsretten slår fast at den lange tiden bedrageriene pågikk, er straffskjerpende.(aftenposten.no 29.5.2020).)

- Professor tiltalt for grovt bedrageri. (- Professoren risikerer fengselsstraff på inntil seks år.)

(Anm: Professor tiltalt for grovt bedrageri. En pensjonert professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger. Professoren risikerer fengselsstraff på inntil seks år. Det var avisen Khrono som først meldte om tiltalen. I august i fjor ble det kjent at Universitetet i Bergen (UiB) anmeldte en professor ved universitetet for grovt bedrageri etter svindel med reiseregninger. Vest politidistrikt har nå tatt ut tiltale mot den nå pensjonerte professoren. (nrk.no 10.7.2020).)

- Keshvari fikk nei til etterlønn – jusprofessor reagerer. (- Etter en samlet vurdering av alvorlighetsgraden i denne saken har presidentskapet enstemmig besluttet å avslå søknaden», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i en e-post til Aftenposten. Den begrunnelsen er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, svært skeptisk til.)

(Anm: Keshvari fikk nei til etterlønn – jusprofessor reagerer. Stortinget nekter å utbetale etterlønn til bedrageridømte Mazyar Keshvari. – Ingen har særlig sympati for Keshvari, men han bør behandles rettferdig og saklig, sier jusprofessor. Mazyar Keshvari har erkjent svindel på 450.000 kroner, men har likevel bedt om etterlønn. Stortingets presidentskap har avslått dette fordi han har begått grovt bedrageri mot Stortinget. «Dette har vært og er en alvorlig og unik sak for Stortinget. Keshvari har altså tilstått å ha begått grovt bedrageri mot Stortinget. Etter en samlet vurdering av alvorlighetsgraden i denne saken har presidentskapet enstemmig besluttet å avslå søknaden», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i en e-post til Aftenposten. Den begrunnelsen er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, svært skeptisk til. – Jeg tenker at å legge så stort vekt på denne bedragerisaken ikke blir riktig. Han er en vararepresentant som har sittet lenge på Stortinget, og den etterlønnsordningen virker å være laget akkurat for de tilfellene der folk har vært lenge på Stortinget, og så helt uventet må tre ut av rollen, og ikke har noen annen jobb å gå til, sier Marthinussen til NRK. (nrk.no 11.2.2020).)

- Dagbladet mener: Politiske privilegier overkjører likhet for loven.

(Anm: Dagbladet mener: Politiske privilegier overkjører likhet for loven. Hadde fiskeriminister Geir Inge Sivertsen mottatt 120 000 kroner uberettiget som trygdemottaker, hadde han stått i fare for å bli dømt til ubetinget fengsel. Saken viser at politikerne har privilegier som strider mot prinsippet om likhet for loven. FØRSTE DAG PÅ JOBBEN: Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen overtar for Harald T. Nesvik. Nå sliter statsråden med at han har mottatt 120 000 kroner i uberettiget etterlønn som ordfører. De farligste truslene mot demokratiet kommer nesten alltid innenfra. Tilliten til de politiske institusjonene hviler på at politikerne overholder spillereglene, og ikke bruker maktposisjoner til å berike seg selv. Beløpenes størrelse er ikke avgjørende i saker som f. eks. gjelder urettmessige utbetalinger, etterlønn o.l. Det er rettferdighet og likhet for loven som er bunnplanken i slike saker. Et godt kontrollspørsmål er: Hvordan ville NAV reagert på en liknende hendelse? (…) Fikk dobbel lønn og feilinformerte politikere  (dagbladet.no 22.2.2020).)

- Røe Isaksen seier han ikkje visste om dobbel løn. (- Han skulle få fullføre ordførarjobben. Det syns eg var rimeleg, seier Isaksen til NRK.) (– Syns du det var rettferdig at han skulle ta imot to millionløner, begge betalt av skattebetalarane? – Det har eg ingen kommentar til.)

(Anm: Røe Isaksen seier han ikkje visste om dobbel løn. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) heva millionløn både som statssekretær og som ordførar i to månader. Sjefen hans, Torbjørn Røe Isaksen (H), kjende ikkje til det. Røe Isaksen og Sivertsen diskuterte aldri om det var riktig at Sivertsen skulle ta imot dobbel løn. (…) Lenvik skulle slå seg saman med tre nabokommunar og ordførarvervet forsvann difor frå 1. januar 2020. – Dette var ei forståing vi kom fram til da han tiltredde. Han skulle få fullføre ordførarjobben. Det syns eg var rimeleg, seier Isaksen til NRK. (…) Diskuterte ikkje dobbel løn– Visste du om at han tok imot dobbel løn? – Nei, det visste eg ikkje. Det snakka vi rett og slett ikkje om, seier Isaksen. – Syns du det var rettferdig at han skulle ta imot to millionløner, begge betalt av skattebetalarane? – Det har eg ingen kommentar til. (nrk.no 21.2020).)

- Fiskeriministeren om lønnsbråk: Har ikke vurdert å trekke meg. (- Har gjort «ingenting» som fylkestingspolitiker siden januar.)

(Anm: Fiskeriministeren om lønnsbråk: Har ikke vurdert å trekke meg. Geir Inge Sivertsen (H) er i hardt vær etter at det er blitt kjent at han har mottatt etterlønn og utbetalinger for flere offentlige verv samtidig som han har vært regjeringspolitiker. Nå er han anmeldt for bedrageri, men har ingen planer om å trekke seg. (…) Har gjort «ingenting» som fylkestingspolitiker siden januar Sivertsen har i perioden han har vært statssekretær og statsråd fått utbetalt 52.000 kroner fra fylkeskommunen. Hittil i 2020 har han fått utbetalt 27.375 kroner som han nå vil betale tilbake. (aftenposten.no 24.2.2020).)

- Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet.

(Anm: Slik beskyttes konkursrytterne. Norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og deres selskaper. Lederen av Konkursrådet advarer om at skurkene får det lettere framover. - Jeg synes personlig man har gått for langt i loven for å verne konkursryttere, sier leder av Konkursrådet, Knut Ro, til Dagbladet. Rådet har medlemmer fra politiet, advokatbransjen, skattemyndigheter og domstoler som skal «bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet». Ro mener dagens hemmelighold omkring konkurser og konkursryttere er for omfattende. Med EUs nye personverndirektiv, som innføres i Norge i mai, frykter han at skurkene får enda bedre muligheter til å begå kriminalitet - fordi sporene etter dem slettes raskt og effektivt. (dagbladet.no 5.4.2018).

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Fiskeriminister Sivertsen trakk seg umiddelbart fra styreverv etter DN-spørsmål.

(Anm: Fiskeriminister Sivertsen trakk seg umiddelbart fra styreverv etter DN-spørsmål. Først tre uker etter at Geir Inge Sivertsen ble fiskeriminister, ringte han rundt til flere selskaper for å rydde opp i sine styreverv. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen ringte rundt fredag kveld til ulike selskap han har verv i, for å fratre umiddelbart. (dn.no 19.2.2020).)

- Selskapet sendte kritisk brev til departementet – statsråden satt i styret. (- Tross retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse om at statsråder ikke må ha styreverv som kan virke hemmende for jobben deres, har nybakt fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) vært registrert med åtte styreverv frem til nylig (se faktaboks).)

(Anm: Selskapet sendte kritisk brev til departementet – statsråden satt i styret. Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) sto fortsatt oppført som styremedlem i Visit Senja Region da selskapet sendte inn en kritisk høringsuttalelse om turistfiske til Sivertsens eget departement. Tross retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse om at statsråder ikke må ha styreverv som kan virke hemmende for jobben deres, har nybakt fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) vært registrert med åtte styreverv frem til nylig (se faktaboks). Onsdag skrev Dagens Næringsliv at Sivertsen umiddelbart trakk seg fra styrevervene han satt i, etter at avisen kontaktet han for høre om han tenkte å fortsette å sitte i disse. Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene viser at han offisielt fratrådte alle sine styreverv mandag 17. februar. Før han offisielt trakk seg som styremedlem, sendte Visit Senja Region 16. februar inn en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer av regler for turistfiske. I en høringsuttalelse søker bedrifter, organisasjoner og andre berørte parter å påvirke politiske beslutninger. Sivertsen opplyser til NRK at han ikke har hatt noen kjennskap til høringsuttalelsen. (nrk.no 21.2020).)

- Selskapet sendte kritisk brev til departementet – statsråden satt i styret. (- Tross retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse om at statsråder ikke må ha styreverv som kan virke hemmende for jobben deres, har nybakt fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) vært registrert med åtte styreverv frem til nylig (se faktaboks).)

(Anm: Selskapet sendte kritisk brev til departementet – statsråden satt i styret. Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) sto fortsatt oppført som styremedlem i Visit Senja Region da selskapet sendte inn en kritisk høringsuttalelse om turistfiske til Sivertsens eget departement. Tross retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse om at statsråder ikke må ha styreverv som kan virke hemmende for jobben deres, har nybakt fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) vært registrert med åtte styreverv frem til nylig (se faktaboks). Onsdag skrev Dagens Næringsliv at Sivertsen umiddelbart trakk seg fra styrevervene han satt i, etter at avisen kontaktet han for høre om han tenkte å fortsette å sitte i disse. Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene viser at han offisielt fratrådte alle sine styreverv mandag 17. februar. Før han offisielt trakk seg som styremedlem, sendte Visit Senja Region 16. februar inn en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer av regler for turistfiske. I en høringsuttalelse søker bedrifter, organisasjoner og andre berørte parter å påvirke politiske beslutninger. Sivertsen opplyser til NRK at han ikke har hatt noen kjennskap til høringsuttalelsen. (nrk.no 21.2020).)

- Kommunen krever 120.000 kroner av fiskeriministeren.

(Anm: Kommunen krever 120.000 kroner av fiskeriministeren. Senja kommune har sendt pengekrav til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H). Han fikk etterlønn som ordfører samtidig som han fikk lønn som statssekretær. (aftenposten.no 19.2.2020).)

- Krever at fiskeriministerens regelstridige etterlønn får konsekvenser. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) får sterk kritikk av opposisjonen for å ha mottatt både ordføreretterlønn og regjeringslønn samtidig. (- )– Hadde en trygdemottager svindlet for over 1 G, som nå er 99.858 kroner, ville det blitt ubetinget fengsel, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som mener at «saken kanskje sier mest om at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker».

(Anm: Krever at fiskeriministerens regelstridige etterlønn får konsekvenser. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) får sterk kritikk av opposisjonen for å ha mottatt både ordføreretterlønn og regjeringslønn samtidig. Men han får samtidig støtte fra en jusprofessor som mener ansvaret ligger på kommunen. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen har vært i hardt vær etter at Dagbladet avslørte at han fikk etterlønn som ordfører samtidig som han mottok lønn som statssekretær. (…) Ifølge en pressemelding Nav publiserte i 2019, ble 905 personer anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018. Majoriteten av de anmeldte hadde jobbet og tjent penger, men latt være å informere Nav og dermed fått utbetalt stønad de ikke hadde krav på. – Hadde en trygdemottager svindlet for over 1 G, som nå er 99.858 kroner, ville det blitt ubetinget fengsel, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som mener at «saken kanskje sier mest om at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker».(aftenposten.no 20..2.2020).)

- Vanlige folk kan havne i fengsel. (- Toppene slipper unna.)

(Anm: - Vanlige folk kan havne i fengsel. Toppene slipper unna. En Nav-bruker ville blitt politianmeldt, påpeker Arbeiderpartiet etter Sivertsen-skandalen. SV sier den ferske statsråden mangler moral og dømmekraft. Dagbladet avslørte før helgen at Sivertsen søkte om - og fikk - 120 000 kroner i etterlønn da han ble statssekretær i november i fjor. Dette på tross av at Sivertsen gikk rett inn i ny jobb i regjeringen. (dagbladet.no 20.2.2020).) 

- Fiskeriministeren fikk 120.000 i ordfører-etterlønn mens han var statssekretær.

(Anm: Fiskeriministeren fikk 120.000 i ordfører-etterlønn mens han var statssekretær. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) mottok etterlønn etter at han gikk av som Lenvik-ordfører, samtidig som han var i full jobb som statssekretær. Geir Inge Sivertsen ble 24. januar utnevnt til ny fiskeriminister i Erna Solbergs regjering, etter at Frp valgte å trekke seg ut. Han kom da fra stillingen som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement, en stilling han hadde hatt siden 4. november i fjor. Før han tiltrådte som statssekretær var han ordfører i Lenvik kommune i Troms, som fra 1. januar i år ble slått sammen med tre andre kommuner og ble en del av Senja kommune. (nrk.no 14.2.2020).)

- Fiskeriministeren fikk ordføreretterlønn mens han var statssekretær - kan være brudd på loven.

(Anm: Fiskeriministeren fikk ordføreretterlønn mens han var statssekretær - kan være brudd på loven. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) ba om ordføreretterlønn på 120.000 kroner da han ble statssekretær. Nå mener statsministeren at han må rydde opp.(aftenposten.no 17.2.2020).)

- Hvorfor i all verden søkte fiskeriministeren om etterlønn? (- Flere har gjort feil i etterlønnsaken til Geir Inge Sivertsen (H). Men hans egne vurderinger blir ikke bedre av den grunn.)

(Anm: Hvorfor i all verden søkte fiskeriministeren om etterlønn? | Andreas Slettholm, kommentator. Flere har gjort feil i etterlønnsaken til Geir Inge Sivertsen (H). Men hans egne vurderinger blir ikke bedre av den grunn. Fredag ettermiddag er høysesong for å begrave dårlige nyheter, det vet alle spinndoktorer. Folk er på vei til hytta og journalistene i ferd med å avslutte sine ukeprosjekter. Av forskjellige grunner kan det likevel være at mediene må publisere spektakulære avsløringer da likevel, slik Dagbladet gjorde før helgen. Landets fiskeriminister, Geir Inge Sivertsen (H), har fått over 120.000 kroner i etterlønn samtidig som han var statssekretær. (aftenposten.no 18.2.2020).)

- Svindlet Stortinget for 450.000 kroner – vil ha etterlønn fra samme sted. (- Nå vil den tidligere Frp-profilen ha etterlønn. Det er ikke aktuelt, er svaret fra Stortingets presidentskap.)

(Anm: Svindlet Stortinget for 450.000 kroner – vil ha etterlønn fra samme sted. Avtroppende stortingsrepresentant Mazyar Keshvari leverte falske reiseregninger og svindlet til seg penger fra skattebetalerne. Nå vil den tidligere Frp-profilen ha etterlønn. Det er ikke aktuelt, er svaret fra Stortingets presidentskap. I oktober 2018 avslørte Aftenposten at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert en rekke falske reiseregninger til Stortinget. Senere erkjente han å ha svindlet til seg 450.000 kroner på denne måten. Kehsvari har vært vararepresentant på Stortinget for Frp-leder Siv Jensen mens hun har vært finansminister i Solberg-regjeringen. Som følge av Frps historiske regjeringsexit skal Jensen tilbake til Stortinget. Det betyr at Keshvari ryker ut. I denne forbindelse har han bedt Stortinget om å få etterlønn – såkalt fratradelsytelse. Dette utgjør full lønn i opptil tre måneder og tilsvarer 248.000 kroner. (aftenposten.no 9.2.2020).)

- Bedrageridømt stortingsrepresentant kan få 400.000 i tilskudd om han kommer tilbake til Stortinget. (- I fraværet fra Stortinget får han 987.000 kroner i året, og kommer han tilbake kan han få 400.000 kroner i årlig tilskudd.)

(Anm: Bedrageridømt stortingsrepresentant kan få 400.000 i tilskudd om han kommer tilbake til Stortinget. Mazyar Keshvari leverte falske reiseregninger til Stortinget, ble dømt for bedrageri og meldte seg ut av Frp. I fraværet fra Stortinget får han 987.000 kroner i året, og kommer han tilbake kan han få 400.000 kroner i årlig tilskudd. Det får Dagbladet bekreftet av Stortingets administrasjon. Bakgrunnen er at Keshvari har krav på såkalt partigruppetilskudd som uavhengig representant. Den tidligere Frp-politikeren meldte seg ut av partiet samme dag som han ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel i Nedre Romerike tingrett i oktober, etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Han har erkjent å ha svindlet til seg 450.000 kroner på denne måten. Les avsløringen: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget (aftenposten.no 12.1.2020).)

– Stortinget vil analysere politikernes reisemønstre i jakten på feilaktige reiseregninger. (- Nå vil de bruke nye metoder i jakten på feil eller juks.) (- Retten: Ingen reell kontroll av reiseregningene)

(Anm: Stortinget vil analysere politikernes reisemønstre i jakten på feilaktige reiseregninger. Stortinget har iverksatt en rekke tiltak som følge av Aftenpostens avsløringer om falske reiseregninger. Nå vil de bruke nye metoder i jakten på feil eller juks. Det siste året har Aftenposten avslørt at to stortingspolitikere har levert en lang rekke falske reiseregninger. Foreløpig har dette først til politianmeldelser fra Stortinget, politietterforskninger og én bedrageridom. I tillegg har vi funnet en rekke andre feil, avvik eller brudd på regelverket som har ført til andre representanter har vært nødt til å betale tilbake penger. Les noen av avsløringene: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget Retten: Ingen reell kontroll av reiseregningene I dommen mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari skrev Nedre Romerike tingrett at svindelen kunne skje som følge av at Stortingets reiseregningssystem var «organisert uten reell kontroll med refusjonskravene», og Stortinget har siden den gang innført en rekke nye krav til stortingsrepresentantenes reiseregninger. Blant annet at de må kunne dokumentere at reisene faktisk har vært gjennomført (se faktaboks). (aftenposten.no 14.11.2019).)

- Tilliten på tiltalebenken.

(Anm: Tilliten på tiltalebenken. Retten bruker store ressurser på å finne ut av om Hege Haukeland Liadal har rotet med regningene med vilje. Det er helt riktig å gjøre. Tirsdag begynte den seks uker lange rettssaken mot Arbeiderparti-politiker Hege Haukeland Liadal. Hun er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra 2016 til 2018. Summen hun er anklaget for å ha oppgitt urettmessige regninger for, er 117.000 kroner. Hun er tiltalt for forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget. (…) Ingen skal dømmes på forhånd, ei heller Liadal. Det er retten som skal avgjøre om hun er skyldig eller ikke. Men at retten bruker tid og krefter på å finne ut av det, er ikke å skyte spurv med kanon. Det er å verne om selve demokratiet. (aftenposten.no 8.11.2021).)

- Oslo tingrett har satt av 32 dager til saken mot bedrageritiltalt Ap-politiker.

(Anm: Oslo tingrett har satt av 32 dager til saken mot bedrageritiltalt Ap-politiker. Rettssaken mot Aps stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, som er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget, kommer opp i Oslo tingrett i november. Berammingslistene til Oslo tingrett viser at saken går fra 2. november til 15. desember. I alt er det satt av 32 rettsdager til saken. I slutten av mars ble det kjent at Hege Haukeland Liadal er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Det dreier seg om et beløp på drøyt 115.000 kroner. Stortinget anmeldte Liadal til politiet i april 2019. Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav. (aftenposten.no 4.5.2021).)

- Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for bedrageri. Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for grovt bedrageri overfor Stortinget.

(Anm: Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for bedrageri. Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for grovt bedrageri overfor Stortinget. Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter, der det står at tiltalen omfatter 61 reiseregninger inngitt i perioden september 2016 - oktober 2018. Samlet gjelder tiltalebeslutningen et beløp på noe over 115.000 kroner. VG har snakket med statsadvokat Monica Krag Pettersen, som forteller at statsadvokaten kan bevise at Hege Haukeland Liadal handlet forsettlig. (vg.no 26.3.2021).)

- Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) siktet for grovt bedrageri.

(Anm: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) siktet for grovt bedrageri. Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) er siktet for grovt bedrageri, og saken er nå oversendt til statsadvokaten. (…) Det var Haugesunds Avis som først meldte om siktelsen. Saken har ligget hos politiet i 17 måneder etter at Stortinget anmeldte stortingsrepresentanten fra Rogaland i april 2019. Aftenposten har avslørte at Liadal gjennom flere år har levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket private reiser og oppgitt lengre avstander i kjøregodtgjørelseskrav enn det som er riktig. Liadal har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser. (dn.no 13.11.2020).)

- Aftenposten mener: Politiet må prioritere etterforskningen av Liadal.

(Anm: Aftenposten mener: Politiet må prioritere etterforskningen av Liadal. Det er gått ett år og fire måneder siden Aftenposten avslørte at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) over flere år hadde levert uriktige reiseregninger. Det dreier seg om kjøregodtgjørelser for lengre avstander enn hun har kjørt, reiser hun aldri har foretatt og utgifter som fremstår som private. (aftenposten.no 27.8.2020).)

- 14 måneder siden anmeldelse: Politiet kan ikke svare på når de er ferdige med etterforskning av Ap-stortingsrepresentant.

(Anm: 14 måneder siden anmeldelse: Politiet kan ikke svare på når de er ferdige med etterforskning av Ap-stortingsrepresentant. I april 2019 ble Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal anmeldt av Stortinget for å ha levert falske reiseregninger. I fjor hadde politiet et mål om at saken skulle være ferdig etterforsket innen vinteren, men seks måneder senere er dette helt i det blå. (aftenposten.no 6.6.2020).)

– Ett år siden Ap-politiker ble anmeldt for falske reiseregninger – politiet har fremdeles ikke konkludert. (- Alkoholdemens eller alkoholassosiert demens kjem av direkte skader av alkohol på hjernen, saman med mangel på vitamin B1 på grunn av dårleg kosthald.) (- Liadal har fremdeles status som mistenkt. Les den første avsløringen: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget)

(Anm: Ett år siden Ap-politiker ble anmeldt for falske reiseregninger – politiet har fremdeles ikke konkludert. Gjennom flere år har Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal levert falske eller urettmessige reiseregninger til Stortinget. Politiet har nå hatt saken på sitt bord i ett år. 9. april 2019 publiserte Aftenposten den første av flere saker som dokumenterte hvordan Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal hadde levert reiseregninger for reiser hun ikke hadde vært på, blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav og krevd penger for reiser med delvis privat innhold eller opphold i hjembyen. 10. april ble Liadal politianmeldt av Stortingets administrasjon for å urettmessig ha krevd utbetalt offentlige midler. Siden den gang har Liadal fortsatt som vanlig på Stortinget, og det har vært liten utvikling i saken. Liadal har fremdeles status som mistenkt. Les den første avsløringen: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger til Stortinget(aftenposten.no 20.4.2020).)

- Aftenposten avslører: Ap-politiker har levert uriktige reiseregninger til Stortinget i minst fire år. (- Ap-politikeren har totalt levert reiserefusjonskrav for 1,2 millioner kroner fra høsten 2013 til høsten 2018. I tillegg kommer utlegg til fly, som Stortinget har betalt. Reiseutbetalingene er ved siden av den ordinære stortingslønnen, som er på 987.000 kroner i året.)

(Anm: Aftenposten avslører: Ap-politiker har levert uriktige reiseregninger til Stortinget i minst fire år. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert urettmessige refusjonskrav til Stortinget i større omfang enn tidligere kjent, viser Aftenpostens undersøkelser. (…) Ap-politikeren har totalt levert reiserefusjonskrav for 1,2 millioner kroner fra høsten 2013 til høsten 2018. I tillegg kommer utlegg til fly, som Stortinget har betalt. Reiseutbetalingene er ved siden av den ordinære stortingslønnen, som er på 987.000 kroner i året. (aftenposten.no 4.11.2019).)

-Politiet bekrefter etterforskning av Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget.

(Anm: Politiet bekrefter etterforskning av Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. I april ble Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal politianmeldt etter at Aftenposten avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger. Nå bekrefter politiet at de er i gang med etterforskning og at Ap-politikeren har status som mistenkt. (aftenposten.no 23.8.2019).)

- Ap-politikeren ble avslørt av stikkprøve i vinter. Likevel ble ikke reiseregningene undersøkt nærmere av Stortinget.

(Anm: Ap-politikeren ble avslørt av stikkprøve i vinter. Likevel ble ikke reiseregningene undersøkt nærmere av Stortinget. Ap-politiker ble avslørt av stikkprøve: Krevde nærmere 14.000 kroner for mye i kjøregodtgjørelse. Stortinget oppdaget at Hege Haukeland Liadal hadde krevd penger for 3806 kilometer hun ikke har kjørt. Det ble ikke undersøkt nærmere. Ingen kunne tro at hun hadde skrevet reiseregninger for reiser hun faktisk ikke hadde gjennomført. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Sp-profiler dro til Italia for en tre dagers studietur. I én uke bodde de gratis i denne villaen. (- Men før studiene tar til, kan delegasjonen i tre dager og fire netter slappe av og nyte basseng, lokale landbruksprodukter og utsikten utover Toscanas vinmarker.)

(Anm: Sp-profiler dro til Italia for en tre dagers studietur. I én uke bodde de gratis i denne villaen. Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad og fem andre stortingsrepresentanter ferierte i tre døgn på fellesskapets regning. Det skulle de ha betalt skatt for. (…) Delegasjonen skal på studietur til nettopp Sør-Europa. En flytur og noen timer senere hentes Sp-gjengen på flyplassen i Pisa og kjøres en drøy halvtime nordøstover mot landsbyen Morrona. Her, i tre villaer, skal de bo under studieturen. To og en halv dag jobb, fire og en halv dag «egentid» I løpet av den neste uken skal de diskutere «slow food» med representanter fra en italiensk bondeorganisasjon, bli foredratt om Italias sentralisering og desentralisering, møte politikere fra Femstjernersbevegelsen og legge politisk strategi for høsten 2018. Men før studiene tar til, kan delegasjonen i tre dager og fire netter slappe av og nyte basseng, lokale landbruksprodukter og utsikten utover Toscanas vinmarker. (aftenposten.no 10.7.2019).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Hvordan Insys undergravde FDAs-innsats for å beskytte offentligheten mot farlige opioider. (- På den tiden var disse de mest potente og mest risikable opioidbaserte legemidler tilgjengelige.)

(Anm: How Insys undermined an FDA effort to protect the public from dangerous opioids. With the country in the throes of the opioid epidemic, the Food and Drug Administration started a risk evaluation and mitigation strategy (REMS) in 2012 to restrict prescribing of quick-absorbing fentanyl to appropriate patients. At the time, these were the most potent and riskiest opioid-based medications available. The program should have worked, but was undermined by one company, Insys, whose top executives were convicted last week of bribing doctors to prescribe this type of painkiller to people who weren’t supposed to get it. (statnews.com 10.5.2019).)

- De tiltalte i Insys bestakk leger for å foreskrive smertestillende legemidler til de som ikke trengte det. Fem tidligere ledere hos Insys Therapeutics, inkludert grunnleggeren, en gang milliardær John N. Kapoor, ble torsdag dømt for å svindel for å bestikke leger til å foreskrive et svært vanedannende smertestillende legemiddel til pasienter som ikke trengte det og lurte forsikringsselskapene til å betale for det.

(Anm: Insys defendants bribed doctors to prescribe painkillers to those that didn’t need it. Five former executives of Insys Therapeutics, including its founder, onetime billionaire John N. Kapoor, were convicted Thursday of racketeering conspiracy for bribing doctors to prescribe a highly addictive painkiller to patients who didn’t need it and tricking insurers into paying for it. In what was believed to be the first criminal trial of pharmaceutical executives who marketed an opioid painkiller since the nation’s deadly epidemic began, a federal jury in Boston found the former executives of the Arizona drug company engaged in a nationwide scheme to pay off doctors at pain clinics to prescribe Subsys. The under-the-tongue fentanyl spray was approved in 2012 for cancer pain. (bostonglobe.com 2.5.2019).)

- Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“.

(Anm: Hvad er korruption? Transparency International Danmark definerer korruption som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“. Korruption er når ordrer og kontrakter tildeles på baggrund af personlige interesser i stedet for pris og kvalitet. Korruption kan anskues som en ekstra skat på handel og investeringer. Globalt set er korruption en af de væsentligste barrierer for økonomisk vækst og social udvikling. (transparency.dk).)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (- Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.)

(Anm: Korrupte lande straffes med gældskrise. Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (…) Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt. Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (berlingske.dk 5.12.2012).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Industrifinansierte angrep på CDCs retningslinjer for forskrivning av opioider undergraver folkehelsen.

(Anm: Industry-funded attacks on the CDC’s opioid prescribing guideline are eroding public health. A public health document that counsels physicians to not overprescribe opioids would seem to be an unlikely candidate for attack. Yet the Centers for Disease Control and Prevention’s “Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain,” published in 2016, has attracted constant criticism since its inception. The attacks come from two directions: groups and physicians who receive money from opioid manufacturers and patients with chronic pain. (statnews.com 11.6.2019).)

(Anm: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (cdc.gov).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma anklaget for å "korrumpere" WHO for å øke globalt opioidsalg. (- Rapporten, kalt Corrupting Influence. Purdue og WHO, anklager Purdue for å bruke organisasjoner finansiert av legemiddelfirma og spesialister til å påvirke utformingen av WHOs politikk til å oppmuntre til mye bredere forskrivning av sterkt vanedannende opioider over hele verden.)

(Anm: Purdue Pharma accused of 'corrupting' WHO to boost global opioid sales. ‘Unscrupulous’ manufacturer replicated false marketing claims to change WHO guidelines, report by members of Congress alleges. Purdue Pharma, the drug manufacturer that kickstarted the US opioid epidemic, corruptly influenced the World Health Organization in order to boost painkiller sales across the globe, according to a report by members of Congress. An investigation by Katherine Clark and Hal Rogers, who represent districts in Massachusetts and Kentucky hard hit by the US opioid epidemic, accuses Purdue of replicating its false marketing claims about the safety and effectiveness of opioids to change WHO prescribing guidelines in an attempt to expand foreign markets for its drugs. The report, called Corrupting Influence. Purdue and the WHO, accuses Purdue of using pharma-funded organisations and specialists to influence the writing of WHO policy to encourage much wider prescribing of addictive high-strength opioids across the globe. It said that, as a result, “WHO guidelines are serving as marketing materials for Purdue”. (…) Their report alleges two WHO guidelines for doctors around the world released seven and eight years ago “contain dangerously misleading and, in some instances, outright false claims about the safety and efficacy of prescription opioids”. (theguardian.com 22.5.2019).)

(Anm: WHO (World Health Organization) (mintankesmie.no).)

(Anm: WHO (World Health Organization) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk etc. (mintankesmie.no).)

- Fattige har ikke råd til kreftmedisin – helseministeren hevder det ikke er klasseskille i helsevesenet. (- Mener hemmelighold svekker tillit.) (- Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener også at dette kan tyde på et todelt helsevesen i Norge dersom noen pasienter kan kjøpe seg den behandlingen som har en god helsegevinst.)

(Anm: Fattige har ikke råd til kreftmedisin – helseministeren hevder det ikke er klasseskille i helsevesenet. Mange grupper av lungekreftpasienter får ikke tilgang på den behandlingen som kan ha en helsegevinst fordi det er for dyrt. Helseminister Bent Høie (H) avviser at det er et klasseskille i norsk helsevesen. (…) Mener hemmelighold svekker tillit Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener også at dette kan tyde på et todelt helsevesen i Norge dersom noen pasienter kan kjøpe seg den behandlingen som har en god helsegevinst. – Det som er spesielt i denne saken er ingen som sier klart at de har lite nytte av medisinen, men det er argumentert fra beslutningsforumet at det vil bli for kostbart for helsetjenesten. – En annen ting er jo at alt som er begrunnelsen for avslaget hittil, er jo hemmelig. Et hemmelighold av legemiddelpriser, kost-nytte vurderinger og beslutningsgrunnlaget gjør jo at tilliten til den beslutningen som blir tatt er fraværende. Og vi skal ha en prioritering i helsevesenet så må vi ha åpenhet og det viser jo denne saken veldig godt, sier Toppe til TV 2. (tv2.no 24.4.2019).)

- Toppsjefene i stat og kommune tjener mer enn i næringslivet. Offentlige toppledere har i gjennomsnitt millionlønn.

(Anm: Toppsjefene i stat og kommune tjener mer enn i næringslivet. Offentlige toppledere har i gjennomsnitt millionlønn. De har ofte et stort ansvar og mange ansatte under seg, påpeker BI-professor. Topplederne i staten, kommunene og helseforetakene hadde i fjor i snitt nesten 150.000 kroner mer i lønn enn næringslivets toppledere hadde. Det viser tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Gjennomsnittlig topplederlønn i offentlig sektor var 1,1 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var gjennomsnittslønnen for industriarbeiderne i NHO-bedriftene knapt 477.000 kroner. (…) Millionlønn i Oslo kommune I Oslo kommune, som er landets største, hadde 60 direktører millionlønn i 2018. Aller best betalt var nå avgått direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten, som fikk 1,55 millioner kroner. Det viser en oversikt avisen VårtOslo har satt sammen. (aftenposten.no 22.2.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Hovedverneombud: Det trikses med timelister i Riksrevisjonen.

(Anm: Hovedverneombud: Det trikses med timelister i Riksrevisjonen. På et ledermøte i Riksrevisjonen beskrev hovedverneombud Astrid Stenberg Bråthen det som alminnelig at det trikses med timelister, ifølge DNs kilder. (dn.no 24.4.2019).)

- Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg.

(Anm: Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg. (- Flere virksomheder forsøgte at tilbageholde oplysninger – blandt andet oplysninger om, hvordan virksomhedens forskere ville indsamle oplysninger om bivirkninger. Forskerne, der søgte aktindsigt, undrede sig over, at de Regionale Etiske Komitéer gav virksomhederne medhold i, at de havde ret til at overstrege oplysninger i protokollerne: »Jeg kan ikke finde nogen legitim begrundelse for, at de overstregede oplysninger skal holdes fortrolige. (videnskab.dk 1.2.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

- Leger og andre supermenn. (- Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger.)

(Anm: Leger og andre supermenn. Risikoproblem når sykehusleger ikke oppgir hvilke ekstrajobber de har. Det kan bli et risikoproblem at bare hver femte lege med ekstrajobb rapporterer det inn, slik loven forlanger. (dn.no 20.2.2018).)

- Hva er uetisk medisin? (- Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning.) (- Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for.) (- Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre.) (- Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger – (…) – som gir råd eller er til stede under tortur.) (- En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler.) (- Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig.)

(Anm: Kronikk: Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og adjunkt professor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health HVA ER uetisk medisin? Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning, sykehuslegen som fører flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for, slik at sykehuset får større inntekter, eller legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre, bedriver alle uetisk medisin. Det samme gjør helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger – heldigvis ikke i vårt land – som gir råd eller er til stede under tortur for å sikre at den torturerte overlever eller ikke får synlige skader. ETIKKEN. En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler, for eksempel ved å gi dem raskere behandling eller utredning, opptrer også uetisk. Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. Juks i forskningen, som å fabrikkere data, tilbakeholde informasjon fra studier om uventede bivirkninger eller å plagiere andres forskning, er også klart uetisk. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

- Statsadvokat hevdet professor VAR DØD. (- Johannes Setekleiv ble brukt som sakkyndig under godkjennelsen av Seroxat.) (- I retten hevdet Regjeringsadvokaten at professor Johannes Setekleiv (76) var død. Det var feil.) (- Ingebjørg Buajordet ønsker ikke å kommentere hvordan hun reagerte på Steens påstand om professorens bortgang.) (- Ingebjørg Buajordet ønsker ikke å kommentere hvordan hun reagerte på Steens påstand om professorens bortgang. Hun avviser at det var hun som kom med de falske opplysningene.)

(Anm: Statsadvokat hevdet professor VAR DØD. I retten hevdet Regjeringsadvokaten at professor Johannes Setekleiv (76) var død. Det var feil. Det var da seksjonssjef ved Statens legemiddelverk, Ingebjørg Buajordet, gikk i vitneboksen at Therese Steen fra Regjeringsadvokaten hevdet overfor retten at den 76- årige professoren var død. - Johannes Setekleiv ble brukt som sakkyndig under godkjennelsen av Seroxat. Så vidt jeg vet, er han ikke lenger i live, sa Steen til Oslo tingrett. Til VG sier Steen at hun fikk opplysningene om Setekleivs angivelige død fra «sikre kilder». For øvrig henviser hun til det som skjedde i retten. Ingebjørg Buajordet ønsker ikke å kommentere hvordan hun reagerte på Steens påstand om professorens bortgang. Hun avviser at det var hun som kom med de falske opplysningene. (vg 24.6.2003).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Stortinget vil ikke gi Mazyar Keshvari godtgjørelse mens han soner. (- Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble ilagt syv måneders fengsel i bedragerisaken.)

(Anm: Stortinget vil ikke gi Mazyar Keshvari godtgjørelse mens han soner. Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble ilagt syv måneders fengsel i bedragerisaken. Keshvari «håper dette er et endelig punktum». (…)  – Keshvari vil ikke få godtgjørelse under soning. Det har presidentskapet besluttet denne uken, sier stortingspresident Tone Trøen (H) til NTB. Hun kaller saken svært alvorlig og spesiell og sier at Stortinget ikke har hatt slike saker før. Lavere enn påstand Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (nylig utmeldt fra Frp) tilsto i forrige uke å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner. Bakgrunnen for straffesaken er Aftenpostens ett år gamle avsløring av Keshvaris fiktive reiseregninger. Tingrettsdommer Geir-Olav Jensen har brukt én uke på å komme frem til det han mener er en passende straff: syv måneders ubetinget fengsel. (aftenposten.no 25.10.2019).)

- Jusprofessorer: Ap-politikeren må politianmeldes. – Det kan ikke være særregler for stortingsrepresentanter, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

(Anm: Jusprofessorer: Ap-politikeren må politianmeldes. – Det kan ikke være særregler for stortingsrepresentanter, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har bedt Stortingets presidentskap politianmelde Hege Haukeland Liadal. Aftenposten avslørte tirsdag at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. (…) Det er ikke første gang dette avdekkes. I fjor høst avslørte Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger. Han ble da politianmeldt av Stortinget og er nå under politietterforskning og siktet for grovt bedrageri. (…) – Selv om det er nyanser her, så kan jeg ikke se at dette skiller seg fra saken med Keshvari. Sånt bør anmeldes, sier jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen. – Hvorfor er det viktig? – Det skal ikke være forskjell på folk. Staten anmelder bedrageri i Nav og andre tillitsbaserte systemer. Da kan det ikke være særregler for stortingsrepresentanter. Allmennheten vil reagere sterkt dersom dette ikke blir anmeldt, sier Marthinussen. (aftenposten.no 10.4.2019).)

-  Frp-profil får kritikk for regelbrudd – slipper straff. Karantenemnda mener det er «svært kritikkverdig» at tidligere statssekretær Line Miriam Haugan (Frp) ikke varslet i tide om selskapene hun etablerte.

(Anm: Frp-profil får kritikk for regelbrudd – slipper straff. Karantenemnda mener det er «svært kritikkverdig» at tidligere statssekretær Line Miriam Haugan (Frp) ikke varslet i tide om selskapene hun etablerte. DN skrev onsdag at Line Miriam Haugan drøyde med å fortelle Karantenenemnda at hun planlegger å arrangere «en tverrfaglig konferanse og arena som knytter ungdom, privat næring, offentlig forvaltning, forskning, samfunn og politikk sammen». 14. august informerte den tidligere statssekretæren om sin nye virksomhet. Ifølge karanteneloven skulle hun ha sagt fra «senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet». (dn.no 5.9.2019).)

– Tidligere Frp-politiker dømt til betinget fengsel for underslag.

(Anm: Tidligere Frp-politiker dømt til betinget fengsel for underslag. Den tidligere Frp-politikeren Adrian Ness Løvsjø er i Nedre Telemark tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for underslag. Ness Løvsjø var Frps ordførerkandidat foran høstens lokalvalg i Porsgrunn, men trakk seg tidligere i år fra alle verv, også som rådgiver for partiets stortingsgruppe, etter at anmeldelsen mot ham ble kjent. Ifølge Porsgrunns Dagblad ble han i tingretten tirsdag dømt til 45 dagers betinget fengsel og må betale en bot på 10.000 kroner, skriver Varden. Dommen har en prøvetid på to år. (aftenposten.no 23.7.2019).)

- Ordførerkandidat i Ullensvang trekker seg etter varsel. Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Ullensvang i Hardanger trekker seg med umiddelbar virkning.

(Anm: Ordførerkandidat i Ullensvang trekker seg etter varsel. Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Ullensvang i Hardanger trekker seg med umiddelbar virkning. (…) Organisatorisk nestleder Sigbjørn Framnes i Vestland Frp bekrefter at partiet har fått inn et varsel om toppkandidaten. Hagen er tidligere dømt fem ganger for økonomisk kriminalitet, sist i 2017 da han ble dømt for grovt underslag. Fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp sier at partiet ikke var kjent med dommene før Hagen ble innstilt som toppkandidat. (dagbladet.no 26.8.2019).)

- Må i fengsel etter å ha svindlet Nav for over 200.000 kroner. Mannen i 40-årene mottok arbeidsavklaringspenger samtidig som han var i full jobb. Nå er han dømt for trygdebedrageri.

(Anm: Må i fengsel etter å ha svindlet Nav for over 200.000 kroner. Mannen i 40-årene mottok arbeidsavklaringspenger samtidig som han var i full jobb. Nå er han dømt for trygdebedrageri. Askerbøringen hadde et lengre sykefravær før han var tilbake i jobb i februar 2016. I perioden etter det og frem til mars i 2017, leverte mannen elektroniske meldekort til Nav hvor han unnlot å føre antall timer han jobbet hos arbeidsgiver. I løpet av disse månedene fikk han 205.293 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger fra Nav, som er en ytelse som skal kompensere for redusert arbeidsinntekt. (budstikka.no 14.4.2019).)

- Erklæringer fra sakkyndig i Seroxat-saken. (…) Det kan for øvrig reises habilitetsspørsmål vedrørende de sakkyndige erklæringene.

(Anm: Erklæringer fra sakkyndig i Seroxat-saken. (…) Det kan for øvrig reises habilitetsspørsmål vedrørende de sakkyndige erklæringene. For eksempel ble det etter at saken var behandlet i tingretten, avdekket at den rettsoppnevnte sakkyndige psykiateren hadde en binding til en rekke legemiddelfirmaer som produserer selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), ved at vedkommende hadde utført betalte oppdrag for disse (3 – 5). Tidsskr Nor Legeforen 2006 126:1945.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Lykkepillebakrus for professor. (- Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i - Lykkepillebakrus for professor. (- Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag.)

(Anm: Lykkepillebakrus for professor. (…) Jeg var ikke forberedt da jeg ble spurt ut i retten om jeg hadde hatt noen slike betalte oppdrag. Jeg tok det etter hukommelsen. Beklageligvis ble dette ufullstendig, men jeg tror du skal lete lenge etter en sakkyndig som har mindre binding til farmasøytisk industri enn meg. (dagbladet 12.11.2003).) (PDF)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvordan avsløre løgn. Tegn som avslører løgneren. (vi.no 27.10.2018).)

(Anm: Dokument 2: Nervekrigen. (...) Mange soldater får psykiske skader etter opplevelser i krigssonen. Skadeskutte i sjelen møter de en ny fiende, i en annen krig: Den norske stats nervekrig mot sine egne soldater. (webtv.tv2.no 31.3.2008).)

- Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.)

(Anm: Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. I mange år markedsførte GlaxoSmithKline og dets forgjenger, SmithKline Beecham, Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin) som et antidepressiva som ville redusere risikoen for selvmord hos deprimerte pasienter. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.) (In May 2006, after further analyses of a broader set of data, Glaxo added a warning to Paxil’s label and wrote a letter to health care providers cautioning that among adults of all ages with major depressive disorder, “the frequency of suicidal behavior was higher in patients treated with paroxetine compared with placebo” — a statistically significant 6.7 times higher.”) (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Black Box Warnings (fda.gov).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av.

(Anm: Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber. Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. (– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper. (vg.no 12.12.2017).)

(Anm: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Dokument 3:2 (2017–2018) Overlevert Stortinget 12.12.2017.) (PDF)

- FDA ser gjennom fingrene med varselsignaler (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.)

(Anm: FDA ser gjennom fingrene med varselsignal (rødt flagg) i tester på esketamin (Ketanest; Spravato etc.). (FDA overlooked red flags in esketamine testing.) Problemet ifølge kritikere er at legemiddelprodusenten Janssen forsynte FDA med i beste fall beskjedne bevis på at det virket og da bare i begrensede forsøk. De presenterte ingen informasjon om sikkerheten til Spravato ved langvarig bruk over 60 uker. Og tre pasienter som fikk legemidlet, som døde ved selvmord under kliniske studier, sammenlignet med ingen i kontrollgruppen, hvilket reiste rødt flagg, som Janssen og FDA avfeide. (...) FDA, under politisk press, godkjente det likevel raskt via «green-light drugs», en snarvei som tillates brukt ved livstruende tilstander.) (mdedge.com Publish date: June 12, 2019).)

(Anm: Janssen Announces U.S. FDA Approval of SPRAVATO™ (esketamine) CIII Nasal Spray for Adults with Treatment-Resistant Depression (TRD) Who Have Cycled Through Multiple Treatments Without Relief. (janssen.com - Mar 05, 2019).)

(Anm: Esketamine, sold under the brand names Ketanest and Spravato, among others,[2][3] is a medication used as a general anesthetic and for treatment-resistant depression.[4][1] Esketamine is used as a nasal spray or by injection into a vein.[4][1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ketamine is a medication mainly used for starting and maintaining anesthesia.[18] It induces a trance-like state while providing pain relief, sedation, and memory loss.[19] Other uses include for chronic pain, sedation in intensive care, and depression.[20][21][13][22] Heart function, breathing, and airway reflexes generally remain functional.[19] Effects typically begin within five minutes when given by injection and last up to about 25 minutes.[18][23 (en.wikipedia.org).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

(Anm: Bielefeldt AØ, Danborg PB, Gøtzsche PC. Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.) Konklusjoner: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold. (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.) J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

- Novartis bliver hevet i retten i USA for bestikkelse af læger. Det er heftige beskyldninger om kontant bestikkelse af læger, urealistisk dyre middage og betalte besøg på restaurantkæden.

(Anm: Novartis bliver hevet i retten i USA for bestikkelse af læger. Det er heftige beskyldninger om kontant bestikkelse af læger, urealistisk dyre middage og betalte besøg på restaurantkæden Hooters med storbarmede servitricer, som den amerikanske stat nu hiver medicinalgiganten Novartis i retten for.Det lyder som noget fra en gangsterfilm, når man læser hovedanklagerne mod den schweiziske medicinproducent Novartis, som nu skal stå skoleret og forsvare sig mod beskydningerne i en amerikansk retssal. En dommer på Manhattan har afgjort, at den offentlige anklager har fremlagt beviser, som sandsynliggør et "selskabsbredt bestikkelseskomplot", og dommeren afviser samtidig Novartis’ forsøg på at få afvist en del af bevismaterialet.Det skriver nyhedsbureauet Reuters. (medwatch.dk 2.4.2019).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere.

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Skjulte interessekonflikter? Legemiddelindustriens utbetalinger til FDA-rådgivere etter godkjenning av legemidler skaper etiske bekymringer.

(Anm: Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns. (Sciencemag.org Jul. 5, 2018).)

(Anm: Offentligt betalte forskere pynter på resultater af forsøg på mennesker. (videnskab.dk 14.3.2016).)

- Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg.

(Anm: Professor: Medicinalindustri vil fortsætte med at skjule oplysninger om forsøg. (…)  Forskerne, der søgte aktindsigt, undrede sig over, at de Regionale Etiske Komitéer gav virksomhederne medhold i, at de havde ret til at overstrege oplysninger i protokollerne: »Jeg kan ikke finde nogen legitim begrundelse for, at de overstregede oplysninger skal holdes fortrolige. (videnskab.dk 1.2.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. (- Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri.)

(Anm: Bindinger mellom etikkomiteer og legemiddelindustrien. Mange medlemmer av forskningsetiske komiteer i USA har økonomiske bindinger til farmasøytisk industri. (...) I de 20 årene jeg har vært tilknyttet regional komité for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge, har dette temaet ikke vært formelt drøftet, sier seniorrådgiver Arild Hals, som er sekretær for komiteen. - Det har aldri vært stilt spørsmål til potensielle medlemmer om deres økonomiske forhold. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 151 (18.1.2007).)

(Anm: De regionale helseforetakene (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring.)

(Anm: Et antipsykotisk legemiddel fikk en tenåring til å utvikle den sjeldne tilstanden som førte til hans død har en (rettslig) undersøkelse (avhør om dødsårsak) kommet frem til. (- Dr. Howard Faulkner, fra North Bristol NHS Trust, sa at Oliver hadde utviklet malignt nevroleptikasyndrom (NMS) som et resultat av at legemidlet - brukt til å behandle schizofreni) ble gitt for å berolige ham. De alvorlige bivirkningene, inkludert hevelse i hjernen og sepsis gjorde at han ikke ville være i stand til å oppnå en meningsfull bedring. (bbc.com 17.4.2018).

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Lundbeck-chef: "Nogle er så bange for at være whistleblower, at de skriver på en måde, så det er fuldstændig umuligt at spore noget som helst".

(Anm: Lundbeck-chef: "Nogle er så bange for at være whistleblower, at de skriver på en måde, så det er fuldstændig umuligt at spore noget som helst". I Lundbeck handler de fleste whistleblower-henvendelser om interessekonflikter, men en af udfordringerne er bl.a., at nogle whistleblowere er så bange, at sagerne bliver umulige at efterforske. I medicinalselskabet Lundbeck må man til tider simpelthen måtte opgive at forfølge et tip fra en whistleblower. ”Nogle er så bange for at være whistleblower, at de skriver på en måde, så det er fuldstændig umuligt at spore noget som helst,” siger Uffe Kåre Rasmussen, chef for compliance og bæredygtighed i Lundbeck. (medwatch.dk 29.12.2021).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

- Professor slår alarm om hemmelighold: – Man får en liten følelse av gamle østblokk.

(Anm: Professor slår alarm om hemmelighold: – Man får en liten følelse av gamle østblokk. Legemiddelverket kutter vurderingen av prisene i rapportene om nye medisiner. Før helsemyndighetene sier ja eller nei til en ny medisin, regner Statens legemiddelverk ut om medisinen er verdt pengene legemiddelindustrien krever. Nå er imidlertid denne konklusjonen fjernet. Det får både forskere, leger og pasienter til å reagere. Denne saken var først omtalt i Dagens Medisin. (tv2.no 30.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Etterlatte i harnisk etter pressekonferanse om Boeing-ulykken. Etterlatte etter Boeing-ulykken i Etiopia sier at ulykken kunne ha vært unngått hvis Boeing hadde fortalt om problemene med flytypen som styrtet.

(Anm: Etterlatte i harnisk etter pressekonferanse om Boeing-ulykken. Etterlatte etter Boeing-ulykken i Etiopia sier at ulykken kunne ha vært unngått hvis Boeing hadde fortalt om problemene med flytypen som styrtet. På en pressekonferanse torsdag ble den foreløpige granskningen av flyulykken i Etiopia 10. mars presentert. 157 mennesker mistet livet i ulykken, blant dem var norske Karoline Aadland, som var på jobb for Røde Kors. Etiopias transportminister Dagmawit Mogesat presenterte torsdag de foreløpige konklusjonene fra rapporten. Hun fortalte at flyet som styrtet var i god stand og at pilotene fulgte riktig prosedyre. (aftenposten.no 6.4.2019).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Innkjøper i kommunale Boligbygg skal ha tiet om 24 millioner. (…) Dermed måtte de bestille enda en granskningsrapport fra Deloitte, skriver avisen. Les også: Politikerne trodde Boligbygg-skandalen i Oslo var ferdig gransket. Men så dukket et nytt, uforklarlig millionkjøp opp Kraftig overpriset Alarmen gikk i februar i år da selgeren av eiendommen tok kontant for å opplyse at det nærmet seg overtakelse, ett år forsinket. (vartoslo.no 3.9.2019).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (- Ifølge rapporten et langt høyere antall korrupsjonssaker enn det som involverer banksektoren.)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: