Smøring - Norsk språkråds definisjon: (gave gitt som) bestikkelse (jusstorget.no/korrupsjon-pa-arbeidsplassen)

Korrupsjonsbegrepet i strafferetten omfatter det å bestikke eller ta i mot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. (okokrim.no)

Krever åpenhet om gavene (kjendis.no 10.7.2013)

Kompromitterer frynsegoder legers etikk? (cbsnews.com 26.6.2008)

Forby penner, krus, klokker, notatblokk og andre ytelser (CMAJ 2008; 179 (1) (July 1))

"Sukkertøy virker tross alt!!'' skrev en salgsrepresentant i TAP Pharmaceutical Products til sin supervisor, etter å ha levert en pose med slikkeri sammen med sin reklame. (Boston Globe 17.11.2002)

Gavene, legemidlene og skoleringen som produsenter av legemidler og medisinske utstyr regelmessig gir leger undergraver medisinsk omsorg, skader pasienter og bør forbys, sier en gruppe innflytelsesrike leger i dagens utgave av tidsskriftet til American Medical Association. (New York times 25.1.2006)

Søker forbud mot gaver til leger (boston.com 4.3.2008)

Psykiatere topper listen over gaver fra legemiddel-produsenter ... mottar mer penger fra legemiddel-produsenter enn noen annen profesjon (nytimes.com 27.6.2007)

.. lekker sensitiv informasjon (sykepleien.no 16.2.2005)

Offentlig redegjørelse av utbetalinger fra industri til leger (NEJM 2008;359:559-561 (August 7))

- Hvor effektive er gaver? (- Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter.) (- Ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget.)

Gifts seen effective by drug company reps (Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter)
Boston Globe 17.11.2002
Mens leger insisterer på at de ikke er influert av det som farmasøytiske firmaer rutinemessig deler ut gratis, avslørte nylig interne notater fra legemiddelfirmaet, som betalte en rekordaktig bot for illegal markedsføringspraksis, at ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget. (While doctors insist they aren't influenced by the freebies that pharmaceutical companies routinely hand out, newly revealed internal memos from the drug company that paid a record fine for illegal marketing practices show that employees believed plying physicians with food and small gifts was a highly effective strategy in boosting drug sales.)

''Sukkertøy virker tross alt!!'' skrev en salgsrepresentant i TAP Pharmaceutical Products til sin supervisor, etter å ha levert en pose med slikkeri sammen med sin reklame. Den ukentlig aktivitetsrapporten fra 1997 befinner seg i en haug dokumenter innlevert til den amerikanske tingretten i Boston i en pågående kriminaletterforskning hos den farmasøytiske gigantens handel med leger og sykehus i Massachusetts og andre stater. (''Candy works after all!!'' wrote a TAP Pharmaceutical Products sales rep to her supervisor after delivering a bag of sweets along with her sales pitch. The 1997 weekly activity report is among a stack of documents filed in US District Court in Boston in an ongoing criminal investigation into the pharmaceutical giant's dealings with doctors and hospitals in Massachusetts and other states.)

Den samme salgsrepresentanten, Jennifer Weiler, vant TAPs regionale konkurranse om ''ukens beste ide,'' som brukte fotografier fra en nylig tur til Afrika til å friste en lokal urolog med en velkjent interesse for Afrika, til lunch. (The same sales representative, Jennifer Weiler, won TAP's regional contest for ''best idea of the week'' for using photographs of a recent trip to Africa to entice a local urologist with a well-known interest in Africa to lunch.)

I et annet notat, skrev Weiler at hun planla et fremstøt mot en lege som nylig hadde åpnet en ny praksis i North Reading, fordi hun var ''grønn og lett å overtale!!'' (In another memo, Weiler wrote that she planned to target a doctor who had just opened a new practice in North Reading because she was ''green and convincible!!'')

Interne notater og e-poster gir et sjelden glimt av hvordan salgsrepresentanter for legemidler får tilgang til leger ved gang på gang å besøke legenes kontorer med rundstykker, småkaker, pizza, og salgsfremmende artikler med firmalogo. (The interoffice memos and e-mails offer a rare glimpse into how drug sales representatives gain access to doctors by repeatedly showing up at their offices with bagels, cookies, pizza, and promotional items bearing the company logo.)

Selv om legeforeningen og legemiddelindustriforeningen har slått ned på gaver de senere årene i form av skjerpede etiske retningslinjer, fortsetter gratis måltider og flotte middagsinvitasjoner å komme, ifølge et antall leger intervjuet av Globe.” (...) (Although the American Medical Association and the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America have cracked down on gift-giving over the past year with stricter ethical guidelines, the freebies and fancy-dinner invitations keep coming, according to a number of doctors interviewed by the Globe.)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Medisinstudenters holdning til legemiddelindustrien. (- 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis.) (- 80 % mente at de var berettiget til gaver.)

(Anm: Naive medisinstudenter. I en studie fra USA besvarte over 800 tredjeårs medisinstudenter (72 %) ved åtte medisinske fakulteter et spørreskjema om deres kontakt med og holdninger til legemiddelindustrien (JAMA 2005; 294:1034-42). Gjennomsnittlig eksponering var én gave eller sponset aktivitet per uke. 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis. 80 % mente at de var berettiget til gaver. Studenter som hadde deltatt på et seminar om forholdet mellom legemiddelindustri og leger, var ikke mer skeptiske enn medstudenter som ikke hadde gått på seminaret. Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (20.10.2005).)

(Anm: Medical Students’ Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions: A National Survey. JAMA 2005;294:1034-1042.)

- PR-byrå ga pølser til politikere – nå sendes pølsene i retur.

(Anm: PR-byrå ga pølser til politikere – nå sendes pølsene i retur. Rundt 70 pølser og julekort fra Kruse Larsen ble sendt til stortingsrepresentanter. – Av og til er en pølse bare en pølse, sier PR-topp Jan-Erik Larsen. Under postrunden i Stortinget i forrige uke fikk flere politikere utdelt en pakke med julehilsen og en spekepølse. Rundt 70 politikere fikk gaven fra Kruse Larsen, som er et PR-byrå med blant annet de tidligere Ap-toppene Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen. (nrk.no 20.12.2022).)

- Strålende, Støre! Regjeringen strever på meningsmålingene og har i den anledning gjort endringer i staben som forhåpentligvis skal bedre resultatene.

(Anm: Strålende, Støre! Regjeringen strever på meningsmålingene og har i den anledning gjort endringer i staben som forhåpentligvis skal bedre resultatene. Statsministeren gikk til næringslivet for å finne ny statssekretær og valgte den han mente var best til oppgaven, skriver Tore Frellumstad. (…) Arbeiderpartiet mente at staten var en melkeku for konsulentene. Desto mer gledelig er det derfor at den bedøvende fjøslukten har sluppet taket når statsministeren går på markedet for kjøpe rådgivere som kan melkes for kunnskap. (abelia.no 2.1.2023).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Skal behandle Journalisten-redaktørens avtale med PR-rådgivere: - Et politisk spørsmål.

(Anm: Skal behandle Journalisten-redaktørens avtale med PR-rådgivere: - Et politisk spørsmål. Samarbeidet mellom Journalisten-redaktøren og Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen vekker oppsikt. Nå skal styret i Journalisten se på saken. Tirsdag kunne PR-rådgiverne og programlederne i podkasten «Tut & Mediekjør» offentliggjøre at de har inngått et samarbeid med fagbladet Journalisten. Det innebærer at Journalistens redaktør Roger Aarli-Grøndalen også blir ansvarlig redaktør for podkasten som har holdt det gående siden 2020, og at podkasten underlegges Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. «Tut & Mediekjør» ledes av Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen, som driver PR-byrået Sannum & Bergestuen sammen. (kampanje.no 21.5.2023).)

- Journalisten-redaktør legger seg flat etter beskjed fra styret. - Slik saken nå står, er det meget mulig at det planlagte samarbeidet ikke bare legges på is, men helt i fryseboksen, sier Roger Aarli-Grøndalen. (- Søndag kveld kunne Kampanje fortelle at det nylig offentliggjorte samarbeidet mellom Journalisten og podkasten «Tut & Mediekjør» skal på bordet når styret til Journalisten møtes 31. mai.)

(Anm: Journalisten-redaktør legger seg flat etter beskjed fra styret. - Slik saken nå står, er det meget mulig at det planlagte samarbeidet ikke bare legges på is, men helt i fryseboksen, sier Roger Aarli-Grøndalen. Søndag kveld kunne Kampanje fortelle at det nylig offentliggjorte samarbeidet mellom Journalisten og podkasten «Tut & Mediekjør» skal på bordet når styret til Journalisten møtes 31. mai. «Tut & Mediekjør» ledes av Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen, som driver PR-byrået Sannum & Bergestuen sammen, mens Journalisten eies av Norsk Journalistlag (NJ). - Vi skal gå gjennom avtalen og særlig med tanke på NJs vedtekter og Journalistens styreinstruks. Det er viktig for styret å se nøye på alle sidene av saken, har styreleder Vibeke Lærum sagt til Kampanje. Les mer: Skal behandle Journalisten-redaktørens avtale med PR-rådgivere: - Et politisk spørsmål Nå varsler ansvarlig redaktør i Journalisten, Roger Aarli-Grøndalen, at samarbeidet legges på is inntil styret har tatt sin beslutning. - Slik saken nå står, er det meget mulig at det planlagte samarbeidet ikke bare legges på is, men helt i fryseboksen, skriver han i en kommentar på Journalisten. (kampanje.no 22.5.2023).)

- Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater. (- Ingen gave er gratis.) (– Jeg pleier å spørre studentene mine: «Hvor lenge må du stå ved siden av en fyr som har kjøpt en drink til deg?», sier Runar Døving.) (- Mafiadynamikken.) (– Gaver kan både brukes til å styre folk og til å sette folk i takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf.)

(Anm: Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater. Dette bør du tenke på før du tar imot en dyr gave. (…) – Gaver kan føre til underlige samspill mellom mennesker, sier Jan Ketil Arnulf. Fordi gaver i utgangspunktet skal være en fin ting. Men det er ikke alltid det fungerer sånn, forklarer Arnulf. Og da blir det fort klein stemning. – Si at du går ut med en mann og har en hyggelig kveld. Om han da gir deg en pengegave på slutten, kan du ende opp med å føle deg prostituert, sier Arnulf. For han er frivilligheten i gaveutvekslingen helt sentral. – For at gaver skal være positivt, må det være likeverd og frihet i relasjonen mellom dem som gir og mottar gaver, sier Arnulf. Han mener at hvis du gir fra deg noe, eller binder deg til noe, ved å ta imot en gave, så er ikke det så gøy lenger. (…) Ingen gave er gratis – Jeg pleier å spørre studentene mine: «Hvor lenge må du stå ved siden av en fyr som har kjøpt en drink til deg?», sier Runar Døving. (…) Mafiadynamikken – Gaver kan både brukes til å styre folk og til å sette folk i takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf. Dette skjer i mindre eller større grad. (forskning.no 14.12.2022).)

- Dommer fikk betalt luksusferier i flere år – nå vil «AOC» stille han for riksrett. (- Avisen ProPublica avslørte torsdag forrige uke at han har fått spandert flere luksusferiereiser i en årrekke av sin venn milliardæren Harlan Crow.)

(Anm: Dommer fikk betalt luksusferier i flere år – nå vil «AOC» stille han for riksrett. Høyesterettsdommer Clarence Thomas har fått betalt luksusreiser i en årrekke. Nå mener demokraten Alexandria Ocasio-Cortez at han må stilles for riksrett. – Hvis vi ikke stiller de som utnevnes til høyesterettsdommere på livstid for riksrett når de gjentatte ganger bryter loven med slående eksempler på korrupsjon, hvis vi ikke utøver vår makt når det begås systematisk misbruk av juridisk makt, og alt vi hviler oss på er at de som selv misbruker sin makt skal etterforske seg selv, så har vi ingen andre å skylde på. Det må stoppe, skriver demokraten Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter søndag. Clarence Thomas ble utnevnt til høyesterettsdommer i 1991. Avisen ProPublica avslørte torsdag forrige uke at han har fått spandert flere luksusferiereiser i en årrekke av sin venn milliardæren Harlan Crow. Crow har gitt store pengesummer et republikanske partiet opp gjennom årene. (…) Gaver skal oppgis Amerikansk føderal lov krever at slike gaver til høyesterettsdommere gjøres offentlig kjent. Dommeren kom fredag med en uttalelse om saken i en pressemelding fra høyesterett. (dagsavisen.no 10.4.2023).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Medisinstudenters holdning til legemiddelindustrien. (- 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis.) (- 80 % mente at de var berettiget til gaver.)

(Anm: Naive medisinstudenter. I en studie fra USA besvarte over 800 tredjeårs medisinstudenter (72 %) ved åtte medisinske fakulteter et spørreskjema om deres kontakt med og holdninger til legemiddelindustrien (JAMA 2005; 294:1034-42). Gjennomsnittlig eksponering var én gave eller sponset aktivitet per uke. 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis. 80 % mente at de var berettiget til gaver. Studenter som hadde deltatt på et seminar om forholdet mellom legemiddelindustri og leger, var ikke mer skeptiske enn medstudenter som ikke hadde gått på seminaret. Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (20.10.2005).)

(Anm: Medical Students’ Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions: A National Survey. JAMA 2005;294:1034-1042.)

- Politikernes jul: Juletre-skyting og pinnekjøtt fra PR-topper. (– De krever ingen tjenester tilbake? – Nei, og det er innenfor gavereglementet.)

(Anm: Politikernes jul: Juletre-skyting og pinnekjøtt fra PR-topper. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skyter sitt juletre med hagle, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre får pinnekjøtt i gave fra First House-gründerne Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen. (…) – De driver egen produksjon der. Jeg har fått det i gave, de er mine gamle kolleger og de kjenner min interesse for det. Larsen og Hanssen var to av tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs nærmeste rådgivere, men startet i 2009 PR-byrået First House. I 2015 startet Larsen PR-byrået Kruse Larsen, der begge to jobber og er medeiere. – De krever ingen tjenester tilbake? – Nei, og det er innenfor gavereglementet. I ferien skal han lese boken om den eneste Ap-lederen som aldri ble statsminister. (vg.no 24.12.2020).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Leger foreskriver mer av et legemiddel dersom de mottar penger fra det tilknyttede legemiddelfirma. (- Legemiddelfirmaer har betalt leger milliarder av dollar for rådgivning, promoteringsforedrag, måltider og mer.) (- ProPublicas analyser fant at leger som mottok betalinger relatert til Linzess i 2016 forskrev i gjennomsnitt 45 % flere resepter for legemidlet enn leger som ikke mottok betalinger.)

(Anm: Dollars for Doctors. Doctors Prescribe More of a Drug If They Receive Money from a Pharma Company Tied to It. Pharmaceutical companies have paid doctors billions of dollars for consulting, promotional talks, meals and more. A new ProPublica analysis finds doctors who received payments linked to specific drugs prescribed more of those drugs. (…) Take Linzess, a drug to treat irritable bowel syndrome and severe constipation. From 2014 to 2018, the drug’s makers, Allergan and Ironwood, spent nearly $29 million on payments to doctors related to Linzess, mostly for meals and promotional speaking fees. ProPublica’s analysis found that doctors who received payments related to Linzess in 2016 wrote 45% more prescriptions for the drug, on average, than doctors who received no payments. (propublica.org 20.12.2019).)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Gaveforfatterskaber er ikke acceptabelt. (- Hvad pokker har medforfatterne til denne artikel bidraget med?)

(Anm: Gaveforfatterskaber er ikke acceptabelt. Hvad pokker har medforfatterne til denne artikel bidraget med? Det er et spørgsmål, vi af og til stiller os selv i redaktionsgruppen, når vi korresponderer med uerfarne førsteforfattere til artikler, de ønsker underkastet en videnskabelig vurdering. Vi kan fx få spørgsmål som: Hvorfor er min litteratursøgning ikke relevant? Eller: Hvordan skal jeg bygge diskussionen op? Det fortæller os, at der eksisterer en helt skæv og urimelig arbejdsdeling mellem førsteforfatteren og de øvrige forfattere. Medforfatterne er tilsyneladende ikke er involveret i arbejdet med at skrive artiklen i den grad, som de ifølge Vancouver-reglerne bør være for at være berettiget til at være medforfattere. Klinisk Sygepleje 01 / 2021 (Volum 35).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- 40 prosent av forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt. (- En instituttleder insisterer på å være medforfatter på en artikkel til tross for at bidraget hans var å stille på bare ett møte.) (- Det dreier seg for eksempel om tildeling av gaveforfatterskap, som beskrevet innledningsvis, om å endre en studie etter press fra interessenter og om å kopiere kildehenvisninger uten å sjekke den opprinnelige kilden.)

(Anm: 40 prosent av forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt. | Helene Ingierd, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) - Ingrid Synnøve Torp, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene og RINOs arbeidsgruppe. Tittelen på denne artikkelen betyr ikke at nær halvparten av forskere i Norge mangler moralsk ryggrad. Men vi ser en spenning mellom normer og virkelighet. En instituttleder insisterer på å være medforfatter på en artikkel til tross for at bidraget hans var å stille på bare ett møte. «Gaveforfatterskap» Forfatterskap er valuta i forskersamfunnet, det kan avgjøre om du får klatre på karrierestigen. Du skal da også bidra vesentlig, gjennom hele forskningsprosessen, for å få navnet ditt på forfatterlisten. Men eksempelet over er reelt, gjengitt i universitetsavisen På Høyden av professor Matthias Kaiser som leder RINO-prosjektet om Forskningsintegritet i Norge. (…) Usikre på grenser og normer Funnene indikerer for det første at vi har forskere som er usikre på hvor enkelte av grensene går. (…) Det er forskerne som er eksperter på egen arbeidshverdag. Ved å samle deres erfaringer håper vi å kunne gi mer kunnskapsbaserte råd når noen spør: Hvordan kan vi utdanne forskere som er trygge på hva som kreves av en medforfatter og hva som er en uakseptabel innblanding fra oppdragsgiver? Og hvordan ruster vi institusjoner til å håndtere både det uakseptable og det diskutable? (aftenposten.no 12.2.2019).)

(Anm: Spøkelsesforfattere (ghostwriters) (mintankesmie.no).)

- Norge i Sikkerhetsrådet: Bortkastet idealisme? 34 millioner var prislappen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Nå er Norges to år der over. Var det verdt innsatsen?

(Anm: Norge i Sikkerhetsrådet: Bortkastet idealisme? 34 millioner var prislappen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Nå er Norges to år der over. Var det verdt innsatsen? Ved dette årsskiftet er det slutt: Norges femte periode i Sikkerhetsrådet er definitivt historie. Nå skal Norges innsats i det Erna Solberg kalte «utenrikspolitikkens mesterliga» evalueres: Hva er oppnådd? Hva har vi lært? Og hva tar vi med oss videre?, er blant problemstillingene Utenriksdepartementet (UD) nå skal finne svarene på. (aftenposten.no 30.12.2022).)

- UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd: FREMMER NORGE MED SOKKER. (- Et utvalg av materiellet: - Sokker: 302.705 kroner - Pins og mansjettknapper: 499.485 kroner - Paraplyer: 130.695 kroner - Brillepusseskinn: 50.250 kroner - Blå bærenett: 130.930 kroner - Nøkkelkortbånd: 226.400 kroner. En annen stor utgiftspost er de nær fire millioner kronene som er brukt på det UD omtaler som to studieturer for FN-ambassadører i Norge.)

(Anm: UD har brukt flere millioner kroner på materiell for å få en plass i FNs sikkerhetsråd: FREMMER NORGE MED SOKKER. (…) FNS SIK­KER­HETS­RÅD: PRIS­LIS­TA: - Sikkerhetsrådet består av fem faste medlemmer (USA, Kina, Storbritannia, Russland og Frankrike), i tillegg til ti ikke-faste medlemmer. - De ikke-faste medlemmene må velges av i FNs generalforsamling med to tredels flertall. Hvert medlemsland har én stemme. - Norge konkurrerer med Canada og Irland om en plass i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022. - UD har over flere år drevet en kampanje for å sikre Norge en plass. Valget er førstkommende onsdag. - Et utvalg av materiellet: - Sokker: 302.705 kroner - Pins og mansjettknapper: 499.485 kroner - Paraplyer: 130.695 kroner - Brillepusseskinn: 50.250 kroner - Blå bærenett: 130.930 kroner - Nøkkelkortbånd: 226.400 kroner. En annen stor utgiftspost er de nær fire millioner kronene som er brukt på det UD omtaler som to studieturer for FN-ambassadører i Norge. I mai og august 2019 sponset UD reiser til Norge for henholdsvis 18 og 20 FN-ambassadører, etter invitasjon fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). FN-ambassadørene kom i hovedsak fra små øystater og gruppa av FNs minst utviklede land, opplyser UD. Turen gikk både til Oslo og Tromsø, og tema for turen var hav og klima. Flyturene, som i hovedsak var på business class, kostet norske skattebetalere 2,1 millioner kroner. I Oslo ble gjestene innkvartert på fasjonable Grand Hotel, noe som kostet 331.000 kroner. (klassekampen.no 13.6.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Moralfilosof, venn og styremedlem: Tangens forsvarer. (- HELT ÅPEN: Filosof Henrik Syse er venn av påtroppende oljefondssjef, og har helhjertet forsvart ham mot kritikken de siste dagene. Det gjør han uten betenkeligheter, og han understreker at han sier nøyaktig det han mener.) (- Tangen oppga Syse som referanse underveis i prosessen som endte med at han fikk toppjobben i Oljefondet.) (– Til E24 mandag sa du: «Jeg har selv jobbet mye med etikk og samfunnsansvar. Mine varsels­lamper går på tidlig. Jeg vil tro at jeg ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det».) (- INHABILE FILOSOFER) (- Klassekampen har vært i kontakt med flere andre norske filosofer for å spørre om Syses etiske vurderingsevne...) (- Ingen har villet uttale seg i avisa.) (- Samtlige har oppgitt at de er bekjente av Syse og derfor inhabile.)

(Anm: Moralfilosof, venn og styremedlem: Tangens forsvarer. VENN: Henrik Syse forsvarer påtroppende oljefondssjef ­Nicolai Tangen i rosende ordelag. De to er nære venner, og Syse har et betalt styreverv i Tangens selskap. HELT ÅPEN: Filosof Henrik Syse er venn av påtroppende oljefondssjef, og har helhjertet forsvart ham mot kritikken de siste dagene. Det gjør han uten betenkeligheter, og han understreker at han sier nøyaktig det han mener. (…) Finansmannens sterkeste forsvarer i den offentlige debatten har vært filosof og medlem i Nobelkomiteen, Henrik Syse. Syse deltok også på seminaret i november, og Tangen oppga Syse som referanse underveis i prosessen som endte med at han fikk toppjobben i Oljefondet. (…) Og videre: «Henrik mottar rundt 150.000 kroner i året i styrehonorar fra AKO-fondene. Han sitter i begge European- og begge Global-fondene. Han kom inn i styret høsten 2008, og har sittet i AKO Foundations styre som ikke er betalt siden 2013». (…) – EN ALVORLIG ANKLAGE – Til E24 mandag sa du: «Jeg har selv jobbet mye med etikk og samfunnsansvar. Mine varsels­lamper går på tidlig. Jeg vil tro at jeg ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det». Ser du ingen etiske problemstillinger ved at du har gått tungt ut i forsvar for en mann som både er din nære venn, og som du står på lønningslista til? – Det er selvsagt et viktig spørsmål. Men svaret er nei, for jeg er helt åpen om det. Og tungt forsvar? Jeg har svart på spørsmål jeg har fått. Jeg har ikke tatt et eneste initiativ selv, men svart på spørsmål fra journalister fordi jeg har respekt for jobben de gjør. – Men er ditt forhold til ­Tangen egnet til å påvirke ditt syn på ham? – Ja, det er klart, og jeg håper du hører selv hvor underlig det spørsmålet er. Selvsagt er det slik at om jeg uttaler meg om folk jeg kjenner, så er mitt kjennskap til vedkommende egnet til å påvirke det jeg sier. (…) INHABILE FILOSOFER Klassekampen har vært i ­kontakt med flere andre norske filosofer for å spørre om Syses etiske vurderingsevne som offentlig forsvarer av vennen Tangen, og med lønnet styreverv i selskapet hans samtidig. Ingen har villet uttale seg i avisa. Samtlige har oppgitt at de er bekjente av Syse og derfor inhabile. (klassekampen.no 22.4.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Når moral blir korrupsjon. (- Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk) (- Det inneber også djupe moralske forpliktingar.)

(Anm: Når moral blir korrupsjon. Den ferske doktoranden Huang Jiansheng har sjølv kjent seg tynga av ei moralsk gjeld han ikkje kunne gjengjelde. Ei uløyseleg moralsk gjeld kan vere ei av årsakene til at korrupsjon er så utbreidt i Kina. Det meiner den kinesiske forskaren Huang Jiansheng, som har tatt doktorgrad ved UiB. (...) Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk. Omgrepet famnar om meir enn den vestlege forståinga av omgrepet. Det inneber også djupe moralske forpliktingar. (pahoyden.no 16.6.2008).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser.

(Anm: Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser. Innsyn viser at Norsk Narkotikapolitiforening, som har jobbet mot rusreformen, har mottatt vesentlige pengesummer fra blant annet Politidirektoratet, Kripos, Tolletaten og Politihøgskolen. Innsyn viser at Norsk Narkotikapolitiforening, som har jobbet mot rusreformen, har mottatt vesentlige pengesummer fra blant annet Politidirektoratet, Kripos, Tolletaten og Politihøgskolen. I perioden 2011-2020 fikk Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som er en ideell organisasjon, flere hundre overføringer fra Politidirektoratet (POD), ulike politidistrikt og ulike særorgan i politiet. (…) Fikk 2,1 millioner av POD NNPFs største bidragsyter hos politiet er POD, direktoratet under justisdepartementet, som står for den faglige ledelsen og ressursfordelingen mellom politidistriktene og særorganene. POD har gitt 2,1 millioner til NNPF siden 2011. 2 millioner av disse er til gjennomføringen av NNPFs årlige utdanningskonferanse, etter søknad fra NNPF. (nettavisen.no 1.6.2021).)

- Nekter NRK innsyn i gaver, vin og middagsutgifter - går til sak mot staten.

(Anm: Nekter NRK innsyn i gaver, vin og middagsutgifter - går til sak mot staten. Bodø pensjonskasse tviholder på kvitteringer etter reiser, middager og møter. Nå saksøker de staten for å slippe å behandle innsynskrav. (nrk.no 4.5.2021).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Pressetopp om omstridt søksmål: – Veldig spesielt. Bodø pensjonskasse nekter offentlig innsyn, tross pålegg fra Statsforvalteren. (– Handlingen er ikke i tråd med prinsippene i et åpent demokrati, mener generalsekretær i Norsk Redaktørforening.)

(Anm: Pressetopp om omstridt søksmål: – Veldig spesielt. Bodø pensjonskasse nekter offentlig innsyn, tross pålegg fra Statsforvalteren. – Handlingen er ikke i tråd med prinsippene i et åpent demokrati, mener generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Søndag ble det kjent at Bodø pensjonskasse, tidligere Bodø kommunale pensjonskasse, saksøker staten. Grunnen er at de ikke vil gi NRK innsyn i reiseregninger og kvitteringer, tross pålegg fra Statsforvalteren. (nrk.no 4.5.2021).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Amnesty takket ja til gratis husleie fra Tollefsen etter interne «etiske diskusjoner». (- Gratis husleie fra en av Norges rikeste menn i et bygg i indrefileten av Oslo eiendomsmarked har ført til interne etiske diskusjoner i Amnesty International Norge.)

(Anm: Eiendom. Amnesty takket ja til gratis husleie fra Tollefsen etter interne «etiske diskusjoner». Styreleder Thea Schjødt i Amnesty International Norge mener det er bra med uenigheter «når det er snakk om en næringslivsaktør som kan oppfattes som kontroversiell». Byggearbeider på den gamle amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate som snart blir kontorer for organisasjonene Amnesty International Norge og SOS Barnebyer, Fredensborg, Heimstaden, samt vinbar, konferansesenter og brasserie. Gratis husleie fra en av Norges rikeste menn i et bygg i indrefileten av Oslo eiendomsmarked har ført til interne etiske diskusjoner i Amnesty International Norge. Til høsten flytter nemlig menneskerettighetsorganisasjonen inn i nye flotte Fredensborg-lokaler i Henrik Ibsens gate i Oslo sentrum – i det som er den gamle amerikanske ambassaden. «Avtalen gjelder for ti år, og tilsvarer flere titall millioner kroner. Styret har hatt inngående diskusjoner om etiske sider ved mottak av en slik gave, og bedt om og fått grundige og nyanserte utredninger fra sekretariatet». (…) – Vi har hatt gode diskusjoner i forkant av inngåelse av denne avtalen, og også foretatt en aktsomhetsvurdering for å forsikre oss om, så langt det lar seg gjøre, at deres virksomhet ikke strider mot menneskerettighetene eller Amnestys grunnleggende verdier.  (dn.no 7.4.2023).)

- Kristin Clemet inn i Nobelkomiteen: Høyres stortingsgruppe foreslår at Kristin Clemet rykker opp og blir fast medlem av Den Norske Nobelkomite. (- Henrik Syse gav meg beskjed i sommer om at han har satt stor pris på sine seks år i komiteen, men finner det ryddigst å ikke forplikte seg til seks nye år i et arbeidskrevende verv som krever såpass mye personlig tilstedeværelse.)

(Anm: Kristin Clemet inn i Nobelkomiteen: Høyres stortingsgruppe foreslår at Kristin Clemet rykker opp og blir fast medlem av Den Norske Nobelkomite. Partiet innstiller samtidig på professor og forsker Geir Flikke som nytt varamedlem. Endringene skjer, ifølge en pressemelding fra Høyre, fordi filosof Henrik Syse, som har hatt Høyres plass i komiteen siden 2015, ønsker avløsning. - Henrik Syse gav meg beskjed i sommer om at han har satt stor pris på sine seks år i komiteen, men finner det ryddigst å ikke forplikte seg til seks nye år i et arbeidskrevende verv som krever såpass mye personlig tilstedeværelse. (…) Fredsprisen er en meget viktig internasjonal pris med et enda viktigere formål, og jeg gleder meg til å bidra i arbeidet. Fred, demokrati og respekt for menneskerettigheter har på ulike måter stått sentralt i verv jeg har hatt før, og de erfaringene bringer jeg med meg videre, sier Clemet. Det er Stortinget som formelt utnevner nye medlemmer til Nobelkomiteen, men det pleier ikke å komme noen reaksjoner på nominasjonene til de parlamentariske lederne. (dagbladet.no 18.11.2020).)

- Noen mektige mennesker har likt det de har sett. (- Det er oppsiktsvekkende at Karin Hindsbo går fra Nasjonalmuseet i Oslo til selveste Tate Modern. Men i all verden?)

(Anm: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Noen mektige mennesker har likt det de har sett. Det er oppsiktsvekkende at Karin Hindsbo går fra Nasjonalmuseet i Oslo til selveste Tate Modern. Men i all verden? Oppsperrede øyne og åpen munn. Det var den generelle reaksjonen da det ble kjent at Karin Hindsbo, Nasjonalmuseets karismatiske og stridbare direktør, var utnevnt til sjef for Tate Modern i London. Nå går ferden til et av de viktigste moderne museene i verden. Tidligere i vinter sa Hindsbo selv at hennes tid ved Nasjonalmuseet var over. Da var det ingen som visste at hun var blitt kontaktet av Tate, som åpenbart hadde sett noe de ville ha. (nrk.no 28.4.2023).)

- Nasjonalmuseets direktør til VG: Burde ikke møtt Tangen i London.

(Anm: Nasjonalmuseets direktør til VG: Burde ikke møtt Tangen i London. Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo gikk til sin venn Nicolai Tangen for å be om penger til museet. Nå erkjenner hun at hun burde bedt om en vurdering av egen habilitet. (…) Etter at VG i juni stilte spørsmål om vennskapet, bestilte Nasjonalmuseets styre en habilitetsvurdering, som altså konkluderte med at Hindsbo ikke kunne håndtere saken. LES OGSÅ Torbjørn Røe Isaksen vil betale for måltidene på Tangen-seminar Både hun og styreleder Linda Bernander Silseth har forsvart fremgangsmåten. Men i helgen slo leder i Stortingets kulturkomité Kristin Ørmen Johnsen (H) fast at «saken fremstår uheldig». Jusprofessorene Eivind Smith, Jan Fritjof Bernt og Christoffer Conrad Eriksen var kritiske til fremgangsmåten og forståelsen av habilitetsregler. Nå skriver Hindsbo til VG at hun «i ettertid ser at det er to ting som kunne vært gjort annerledes». (vg.no 8.9.2020).)

- Nasjonalmuseets direktør inhabil i sak om Tangen-gave.

(Anm: Nasjonalmuseets direktør inhabil i sak om Tangen-gave. Nasjonalmuseets direktør spurte vennen Nicolai Tangen om pengestøtte. Nå er det slått fast at hun er inhabil og ikke kan håndtere saken. Nasjonalmuseets direktør inhabil i sak om Tangen-gave. Nasjonalmuseets direktør spurte vennen Nicolai Tangen om pengestøtte. Nå er det slått fast at hun er inhabil og ikke kan håndtere saken. (…) En fersk habilitetsvurdering slår fast at båndene mellom den nye oljefondssjefen, AKO Foundation og Hindsbo er så nære at hun hverken kan delta i håndteringen, behandlingen eller avgjørelsen i sponsor-saken ved Nasjonalmuseet. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Føyen Torkildsen på oppdrag fra museets styre. VG har fått innsyn: «Hindsbos personlige relasjon til Tangen kan være egnet til å motivere Hindsbo til å gi AKO Foundation fordeler de ellers ikke ville ha oppnådd, eller motsatt, at AKO Foundation blir vurdert strengere enn de ellers ville ha blitt.» (vg.no 3.9.2020).)

- Politikere og jurister reagerer overfor VG på at Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo har hentet inn penger til museet fra sin venn Nicolai Tangen. En advokatuttalelse museets styre har hentet inn, konkluderte forrige uke med at Hindsbo er inhabil i saken. Det er selvsagt ikke bra at en statlig museumsleder bruker sine private nettverk slik hun har gjort i denne saken, men dessverre er det regjeringens egen kulturpolitikk som legger opp til slik samrøre.

(Anm: LEDER Mari Skurdal Samrøre. Politikere og jurister reagerer overfor VG på at Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo har hentet inn penger til museet fra sin venn Nicolai Tangen. En advokatuttalelse museets styre har hentet inn, konkluderte forrige uke med at Hindsbo er inhabil i saken. Det er selvsagt ikke bra at en statlig museumsleder bruker sine private nettverk slik hun har gjort i denne saken, men dessverre er det regjeringens egen kulturpolitikk som legger opp til slik samrøre. Gaveforsterkningsordningen ble innført av den borgerlige regjeringen i 2014 og går i korte trekk ut på at offentlige kulturinstitusjoner oppfordres til å få inn private penger. Som gulrot lover staten å spytte inn 25 prosent av gavebeløpet. Formålet er ifølge regjeringen «å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver». (klassekampen.no 8.9.2020).)

- Kunstsamler og oljefondssjef Nicolai Tangen «har ikke noe ønske om å sette preg på norsk kunstliv»: TANGENS KUNSTMAKT.

(Anm: Kunstsamler og oljefondssjef Nicolai Tangen «har ikke noe ønske om å sette preg på norsk kunstliv»: TANGENS KUNSTMAKT. Middager, donasjoner og utlån – snart har oljefondssjef Nicolai Tangen en fot innenfor alle de største norske kunstmuseene. Oljefondssjef Nicolai Tangen har ikke bare fått makt over vår felles sparekasse, han har også stor innflytelse i norsk kunstliv. Denne uka er det blitt bråk om en planlagt sponsoravtale mellom Tangens stiftelse Ako Foundation og Nasjonalmuseet. (klassekampen.no 9.9.2020).)

- Tangen og pressens uavhengighet. (- En av dem som deltok på seminaret, var Schibsteds konsernsjef, Kristin Skogen Lund. Hun kjenner Tangen fra russetiden.) (- Og fondet Tangen eide er en stor eier i Schibsted.) (- På et studentseminar i Bergen sa hun at hun hadde vært «jævlig irritert» på VGs dekning av Tangen-saken.)

(Anm: Tangen og pressens uavhengighet. (…) Mye sto på spill - tilliten til Oljefondet, Norges Banks uavhengighet, sentralbanksjefens stilling, finansministerens dømmekraft... Dette var et drama i mange akter. «Jævlig irritert». (…) Det som startet saken i offentligheten, var VGs avsløring av Nicolai Tangens seminar i Philadelphia. (…) En av dem som deltok på seminaret, var Schibsteds konsernsjef, Kristin Skogen Lund. Hun kjenner Tangen fra russetiden. Og fondet Tangen eide er en stor eier i Schibsted. (…) På et studentseminar i Bergen sa hun at hun hadde vært «jævlig irritert» på VGs dekning av Tangen-saken. (vg.no 26.9.2020).)

- Henrik Syse går god for registrering på Cayman Islands.

(Anm: Henrik Syse går god for registrering på Cayman Islands: Etikkekspert Henrik Syse er styremedlem i fire selskaper i skatteparadis. Henrik Syse mener Cayman Islands er det beste stedet for å hindre dobbel- og trippelbeskatning for dem som skyter inn penger i fondet. (…) På nettstedet steigan.no avdekker dokumenter at Syse også er styremedlem i fire britiske selskaper registert med adresse i «Skammens hus», Ugland House, på Cayman Islands. Cayman Islands regnes som ett av verdens fremste skatteparadis. (abcnyheter.no 18.5.2016).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

– KORRUPSJONEKSPERT: Derfor er luksus-turen et problem. (– At de forsøker å justere i etterkant er et uttrykk for at skillet mellom det offentlige og det private har blitt tråkket over. )

(Anm: KORRUPSJONEKSPERT: Derfor er luksus-turen et problem. Korrupsjonekspert Tina Søreide mener både Tangen og deltakerne burde være klare på skillet mellom hva som er jobb, og hva som er privat. (…) Tre problemområder Søreide er kjent for sin forskning om korrupsjon. Hun mener det er tre problemområder rundt luksusturen i november: - Skillet mellom hva som er jobb og privat - Betydningen for ansettelsesprosessen – Opprydningen – Spørsmålet er om seminaret har en innvirkning på valget av ham som leder. Kan det være indirekte koblinger her som gjør at dette i realiteten var grunnen til at han gikk forbi dem som faktisk hadde søkt stillingen?, spør hun. (…) – Alarmbjellene burde gått Professor i statsvitenskap ved universitetet i Agder og universitetet i Oslo, Jarle Trondal, tror flere av de deltakende på seminaret i etterkant har innsett at turen var problematisk. – At de forsøker å justere i etterkant er et uttrykk for at skillet mellom det offentlige og det private har blitt tråkket over. Alarmbjellene burde gått da de fikk invitasjonen, mener han. Han mener spørsmålet handler om hvorvidt det er greit å motta private gaver i offentlige stillinger. (tv2.no 20.4.2020).)

- Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. (- På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender.)

(Anm: Solberg forsvarer deltagelse på lukkede arrangementer. Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er noe i veien for at statsråder kan delta på private arrangement eller reiser som oppfattes som luksuriøse. Fredag kom det frem at Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte. 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen. På seminaret ble deltagerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltagelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender. Solberg sier til VG at det alltid må gjøres en vurdering av om deltagelsen er viktig, interessant og nødvendig nok til at Norge skal være representert eller at en statsråd skal delta. (aftenposten.no 25.4.2020).)

- UD har brukt penger på sokker, pins og nøkkelkortbånd i sikkerhetsrådsvalgkampen. (- I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen.) (- Totalt har det gått 5,5 millioner kroner til kampanjemateriell. I tillegg er 13,6 millioner kroner brukt på ulike former for representasjon og reising, og nesten fire millioner kroner er gått med på å fly inn FN-ambassadører til studieturer i Norge. Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet mener pengebruken er fornuftig og kaller det «diplomati på høygir».) (– UD bruker penger som fulle hedgefondforvaltere. Dette er et meningsløst sløseri med skattebetalernes penger, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.)

(Anm: UD har brukt penger på sokker, pins og nøkkelkortbånd i sikkerhetsrådsvalgkampen. Norge har brukt 30 millioner kroner på valgkampen om plass i Sikkerhetsrådet. Klassekampen har avslørt hva utgiftene har gått til. (…) I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen. I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen. I tillegg har det blant annet gått 130.695 kroner til paraplyer og 226.400 kroner til nøkkelkortbånd. Totalt har det gått 5,5 millioner kroner til kampanjemateriell. I tillegg er 13,6 millioner kroner brukt på ulike former for representasjon og reising, og nesten fire millioner kroner er gått med på å fly inn FN-ambassadører til studieturer i Norge. Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet mener pengebruken er fornuftig og kaller det «diplomati på høygir». – Dette er fornuftig pengebruk fordi det er i Norges sterke interesse å sikre en plass i FNs sikkerhetsråd. Kampanjen er først og fremst diplomatisk aktivitet på høygir hvor kontakten overfor alle FNs medlemsland intensiveres. Det vil Norge nyte godt av også etter at kampanjeperioden er over, sier han. Flere partiledere i opposisjonen er kritiske til pengebruken. – UD bruker penger som fulle hedgefondforvaltere. Dette er et meningsløst sløseri med skattebetalernes penger, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (aftenposten.no 13.6.2020).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Hodejegerne. (- Det viktigste er hvem du kjenner.) (- Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK.)

(Anm: Hodejegerne. Det viktigste er hvem du kjenner. Det var ikke hemmelig, har påtroppende sjef for Oljefondet Nicolai Tangen bedyret denne uka. Men seminaret hans var underlagt «Chatham House Rules», sa han klistret opp mot en vegg hos NRK. Det er et interessant uttrykk, det beskriver altså regler nedfelt på 1920-tallet for møter i Royal Institute of International Affairs i London. Disse skal sikre at alle kan snakke uten å risikere å bli gjengitt utenfor. Trygghet for de innenfor sirkelen. (dagsavisen.no 24.4.2020).)

- PROFESSOR SYSES SKATTEPARADIS-SELSKAPER. (- Etikkprofessor Syse klarer oppsiktsvekkende nok ikke å få noen varsellamper til å lyse, når han påtar seg å være med på å styre Tangens skatteparadisselskaper – registrert på et sted som nå er svartelistet av EU.)

(Anm: PROFESSOR SYSES SKATTEPARADIS-SELSKAPER. Det var fascinerende å se etikkprofessor Henrik Syse i Dagsnytt 18 i går. Han fremsto som overivrig forsvarsadvokat for Nicolai Tangens USA-seminar med inviterte gjester. Det er kanskje ikke så rart, siden den samme Syse er dypt involvert i Tangens skatteparadis-selskaper. Professor Syse, som har skrevet boken, ”Måtehold i grådighetens tid” ble fløyet inn på første klasse som gratisgjest på USA –seminaret. Han sa blant annet i Dagsnytt 18: ”Jeg arbeider med etikk og samfunnsansvar. Mine varsel-lamper pleier å gå på ganske tidlig. Jeg ser etiske problemstillinger der andre ikke ser noen ting”, sa Syse som kalte den påtroppende oljefond-sjefen for ”enestående”. Det som Syse ikke ble konfrontert med i Dagsnytt 18, er det ubehagelige faktum at han sitter som styremedlem i seks av de AKO-selskapene som Tangen har opprettet i skatteparadiset Grand Cayman. NB! OBS! Dagens Næringsliv skriver nå i formiddag at Syse har fått en million kroner i honorarer for å sitte i Tangens Cayman-selskaper. Etikkprofessor Syse klarer oppsiktsvekkende nok ikke å få noen varsellamper til å lyse, når han påtar seg å være med på å styre Tangens skatteparadisselskaper – registrert på et sted som nå er svartelistet av EU. (Se selskapene Syse styrer sammen med Nicolai Tangen her. Opplysningene er først avdekket av Halvor Fjermeros og Øyvind Andresen, begge fra Kristiansand) (facebook.com 21.4.2020).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Lukk døren mellom bilbransjen og kongefamilien. Det er på høy tid at kongefamilien avslutter sin omfavnelse av KNA spesielt og bilbransjen generelt. Om litt over et år fyller prinsesse Ingrid 18 år. Innen den tid bør kongehuset signalisere at de vil takke nei til KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) sin tradisjonelle bilgave på tronarvingens myndighetsdag.

(Anm: ULRIK ERIKSEN, forfatter av boken «Et land på fire hjul – Hvordan bilen erobret Norge». Lukk døren mellom bilbransjen og kongefamilien. Det er på høy tid at kongefamilien avslutter sin omfavnelse av KNA spesielt og bilbransjen generelt. Om litt over et år fyller prinsesse Ingrid 18 år. Innen den tid bør kongehuset signalisere at de vil takke nei til KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) sin tradisjonelle bilgave på tronarvingens myndighetsdag. De bør også be organisasjonen fjerne «Kongelig» fra sitt navn. Det er på høy tid at kongefamilien bryter de nære og problematiske båndene med KNA spesielt og bilbransjen generelt. At de kongelige forbindes tett med KNA har alltid vært problematisk. Organisasjonen har i alle år vært dypt politisk og søker å fremme bilens interesser i Norge på bekostning av andre trafikanter. (vg.no 21.11.2020).)

- Får kritikk: - Tonedøvt. Utenrikspolitisk talsperson i MDG, Carl Johansen, er svært lite fornøyd med at kong Harald har gratulert president Xi Jinping med gjenvalget i Kina. - Kina har ikke frie valg. Det er et absolutt diktatur.

(Anm: Får kritikk: - Tonedøvt. Utenrikspolitisk talsperson i MDG, Carl Johansen, er svært lite fornøyd med at kong Harald har gratulert president Xi Jinping med gjenvalget i Kina. - Kina har ikke frie valg. Det er et absolutt diktatur. Xi Jinping er historiens mektigste diktator, og Putins fremste støttespiller og bestevenn i krigen mot Ukraina og demokratiet. Kongens gratulasjon er tonedøv. Det sier utenrikspolitisk talsperson i MDG, Carl Johansen til NTB, etter at kong Harald fredag gratulerte den kinesiske presidenten med å bli gjenvalgt. 10. mars ble presidenten valgt for fem nye år av Folkekongressen i Kina. Xi har vært Kinas øverste leder siden 2012. (dagbladet.no 18.3.2023).)

- Kongen takket Putin for bursdagsgave. Kong Harald tok imot gave og sendte takkebrev etter at krigen hadde rast i flere uker i fjor. (- UiO-professor Sverre Blandhol arbeider blant annet med konflikthåndtering og etikk. Han mener kongehuset burde sendt gaven tilbake til Russland.) 

(Anm: Kongen takket Putin for bursdagsgave. Kong Harald tok imot gave og sendte takkebrev etter at krigen hadde rast i flere uker i fjor. Jusprofessor mener gaven burde vært sendt tilbake. Den russiske presidenten Vladimir Putin ga en verdifull vase til kongen rett før Russland gikk til krig mot Ukraina. NRK meldte om saken først. På kongehusets offisielle gavelister står Russlands president Vladimir Putin oppført. Kongen fikk gaven i forbindelse med 85 årsdagen sin 21. februar i fjor. (…) ETIKK. UiO-professor Sverre Blandhol arbeider blant annet med konflikthåndtering og etikk. Han mener kongehuset burde sendt gaven tilbake til Russland. Takkebrevet til Putin ble sendt fra Slottet via Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Moskva. – Da det ble takket for gaven, var det allerede avdekket krigsforbrytelser i områdene nord for Kyiv. Spørsmålet er altså om kong Harald bør motta gaver fra en statsleder i denne situasjonen. Den symbolske betydningen av å motta gaven kan diskuteres og det er neppe stor fare for å ligge under for noen forventning om gjenytelse, sier jusprofessor Blandhol. Han mener gaven burde vært returnert til Russland og Vladimir Putin. (vg.no 20.2.2023).)

- Kong Harald fikk bursdagsgave fra Putin. (- En verdifull vase var gaven fra den russiske presidenten Vladimir Putin til Norges konge rett før Russland gikk til krig mot Ukraina.)

(Anm: Kong Harald fikk bursdagsgave fra Putin. En verdifull vase var gaven fra den russiske presidenten Vladimir Putin til Norges konge rett før Russland gikk til krig mot Ukraina. Kongen tok imot og sendte takkebrev tilbake etter at krigen hadde rast i flere uker. I morgen fyller kong Harald 86 år. Dagen skal feires privat, slik den også ble i fjor. Privat feiring til tross – det var ikke bare kongens nærmeste som ga ham en hilsen da han hadde «rund fødselsdag» og ble 85 år den 21. februar i fjor. På kongehusets offisielle gavelister, som legges ut på nettsidene hvert år, står det oppført én statsleder som ga kong Harald gave til 85-årsdagen i fjor: Russlands president Vladimir Putin. «En håndmalt prydurne i porselen fra Imperial Porcelain Manufactory – gitt i anledning fødselsdagen,» heter det i gavelisten på Kongehuset.no. (nrk.no 20.2.2023).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres.) (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ikke naturlig? (- Tallene skal danne grunnlaget for tilbakebetaling fra de offentlige institusjonene som etter at turen ble kjent har sagt at de vil tilbakebetale utleggene for sjefene som deltok. Ettersom påspandert tur til Philadelphia og deltakelse på Tangens seminar «Back to University» bryter med gavereglene for statsansatte, ønsker blant andre Nupi, FN-delegasjonen og Norges Bank å ta regningen, slik reglene tilsier.) (- Offentlige etater bør legge riktige tall til grunn når de sjekker brudd på gavereglene.)

(Anm: Ikke naturlig? Onsdag kveld la påtroppende Oljefondet-sjef og hedgefond­milliardær Nicolai Tangen fram regnskap for turen til USA hvor en rekke norske samfunnstopper deltok. Tallene skal danne grunn­laget for tilbakebetaling fra de offentlige institusjonene som etter at turen ble kjent har sagt at de vil tilbakebetale utleggene for sjefene som deltok. Ettersom påspandert tur til Philadelphia og deltakelse på Tangens seminar «Back to University» bryter med gavereglene for statsansatte, ønsker blant andre Nupi, FN-delegasjonen og Norges Bank å ta regningen, slik reglene tilsier. Det blir dyrt: Ifølge Tangen ender regnestykket per person i snitt på om lag 160.000 kroner. Tangen har imidlertid gjort noen skjønnsmessige fratrekk. (…) Det vi står igjen med, er en liksomregning på 160.000 kroner, mens summen for det påspanderte seminaret i realiteten overstiger 300.000 kroner. Det er tre ganger så mye som hver og en av oss har lov til å motta i gave uten å rapportere det inn til skattemyndighetene, og milevis over det noen statsansatt har lov til å ta imot. Offentlige etater bør legge riktige tall til grunn når de sjekker brudd på gavereglene. Nye Tangen-gaver bør de styre unna. (klassekampen.no 25.4.2020).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Alarmerende link funnet mellom dødsfall grunnet opioidoverdoser og legemiddelindustriens (Big Pharmas) gaver til leger.

(Anm: Disturbing Link Found Between Opioid Overdose Deaths And Big Pharma Gifts to Doctors. It's long been known that drug company payments to doctors influence how many opioid prescriptions they write. But a study released Friday offers the first suggestion they also may be linked to overdose tolls in their communities. Aggressive marketing of prescription narcotics over the past 20 years has been widely blamed for the staggering death toll of the opioid epidemic. But scant research supported that contention. The new study, published in JAMA Network Open, shows that counties receiving such payments later experience higher overdose death rates - even when researchers controlled for many other possible influences. The study did not prove a cause-and-effect relationship; the link between the two is an association. The study also suggests that consistent, trust-building visits - such as periodic lunches sponsored by drug sales reps - do more to promote prescribing of a company's drugs than high-dollar payments to physicians. "What seems to matter most wasn't the amount of money doctors were paid, it was the number of times they were paid," said Magdalena Cerdá, an associate professor of population health and director of the Center for Opioid Epidemiology and Policy at the NYU School of Medicine. Michael Barnett, an assistant professor of health policy and management at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, who has studied the role of physicians in the opioid epidemic, called the findings "deeply concerning for the raging [opioid] crisis that we're all quite aware of." (sciencealert.com 21.1.2019).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

- Nok en veldedelig organisasjon for pasienter forliker anklager om hjelp fra legemiddelfirmaer for å betale Medicare-kickbacks (bestikkelser).

(Anm: Another patient charity settles charges it helped drug makers pay Medicare kickbacks. After a contentious, two-year battle with federal authorities, a patient charity called Patient Services agreed to pay $3 million to settle allegations of violating federal law by enabling drug makers to pay kickbacks to Medicare patients who took their medicines. The settlement marks the fourth time in as many months that a patient charity has reached a deal with the U.S. Department of Justice, which has been probing the ties between the pharmaceutical industry and these organizations over concerns they are gaming the system. Over the past two years, numerous pharmaceutical companies have similarly reached settlements. (statnews.com 24.1.2020).)

- Johnson & Johnsons Actelion-enhet er enig i å betale 360 millioner dollar for å løse anklager om bestikkelser i USA. (- Forliksbeløpet overstiger den tidligere rekordboten på 210 millioner dollar som ble ilagt United Therapeutics i fjor for påstander om bruk av veldedighet for å betale utgifter for Medicare-pasienter.) (- I dette tilfellet ble Actelion anklaget for å bruke veldedighet som en kanal for å betale egenandeler for pasienter forskrevet pulmonal arteriell hypertensjon (PAH).) (- I tillegg har Justisdepartementet også inngått forlik på 57 millioner dollar med Jazz Pharmaceuticals og 24 millioner dollar med Pfizer over tilsvarende krav.)

(Anm: Johnson & Johnson's Actelion unit agrees to pay $360 million to resolve US kickback allegations. The US Department of Justice on Thursday announced that Johnson & Johnson's Actelion Pharmaceuticals unit has agreed to pay $360 million to settle claims that it used a charity to funnel kickbacks to Medicare patients. In the case, Actelion was accused of using a charity as a conduit for paying co-pays for patients prescribed its pulmonary arterial hypertension drugs. US Attorney Andrew Lelling stated "such conduct not only violates the anti-kickback statute, it also undermines the Medicare programme's co-pay structure, which Congress created as a safeguard against inflated drug prices." (…) The settlement amount exceeds the previous record fine of $210 million levied against United Therapeutics last year over allegations of using a charity to pay out-of-pocket expenses of Medicare patients. Subsequently, the Department of Justice has also reached settlements of $57 million with Jazz Pharmaceuticals and of $24 million with Pfizer over similar claims. (firstwordpharma.com 6.12.2018).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: J&J pays $360 million for illegally using a charity to pay kickbacks to Medicare patients. Johnson & Johnson (JNJ) agreed to pay $360 million to resolve charges of illegally using a supposedly independent charity to pay kickbacks to Medicare patients as a way to cover their out-of-pocket costs. (statnews.com 6.12.2018).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Riksrevisjonen med hard kritikk av tilskudd til Terje Rød-Larsens tankesmie.

(Anm: Riksrevisjonen med hard kritikk av tilskudd til Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, og brøt reglene for saksbehandling, mener Riksrevisjonen. De mener også at departementet ikke tok habilitetsspørsmålet på alvor. Granskingen av IPI ble iverksatt etter at Dagens Næringsliv i fjor avslørte båndene mellom tidligere leder Terje Rød-Larsen og finansmann og overgriper Jeffrey Epstein. Avisen avslørte også hvordan Terje Rød-Larsens venn, den fremtredende FN-diplomaten Geir O. Pedersen, var sjefen som avgjorde støtten til IPI i flere år. (aftenposten.no 3.6.2021).)

- Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt. Ap, Høyre, Frp og SV er kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute. (- Med historiske kurser tilsvarer det litt under 45 millioner kroner.) (- Utenriksdepartementet har støttet IPI med 116 millioner kroner i Rød-Larsens periode som sjef.) (- Pengeoverføringene granskes for tiden av Riksrevisjonen.)

(Anm: Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt. Ap, Høyre, Frp og SV er kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute. I slutten av oktober trakk han seg som president i tankesmia International Peace Institute (IPI) etter 15 år i stillingen. Bakgrunnen var forbindelser til overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. En gjennomgåelse av skatteskjemaer rapportert inn til amerikanske skattemyndigheter viser at han på de 14 innrapporterte årene siden 2005 fikk inn rundt 6,7 millioner dollar fra IPI, skriver Dagens Næringsliv. Med historiske kurser tilsvarer det litt under 45 millioner kroner. – Det er åpenbart at det her er utbetalt for mye lønn. Nå er det opp til Riksrevisjonen og UD om det er naturlig at dette tas inn i deres undersøkelse, sier leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap). Utenriksdepartementet har støttet IPI med 116 millioner kroner i Rød-Larsens periode som sjef. Pengeoverføringene granskes for tiden av Riksrevisjonen. (aftenposten.no 28.11.2020).)

- Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent.

(Anm: Rapport: UD reagerte på manglende åpenhet fra Terje Rød-Larsens tankesmie. Utenriksdepartementet har vært misfornøyd med manglende åpenhet om finansene i tankesmien International Peace Institute, ifølge rapport fra en uavhengig konsulent. Norge har i en årrekke vært en viktig støttespiller for den New York-baserte tankesmien International Peace Institute (IPI) der Terje Rød-Larsen er president, og bidratt med støtte på over 130 millioner kroner. IPI har den siste måneden varslet både en endring av reglene for å motta gaver og at den skal gi bort en tilsvarende sum som den tidligere mottok fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse, Gratitude America. Les også: Terje Rød-Larsens tankesmie mottok millioner fra sexforbryteren Jeffrey Epsteins stiftelse Nå viser det seg at det fra flere hold har vært reaksjoner på manglende åpenhet om finansene i IPI. Det fremgår av en rapport skrevet av den uavhengige konsulenten Josie Kaye i 2015, som DN har fått innsyn i. (dn.no 10.12.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- UD ga Rød-Larsens tankesmie over 100 millioner – Riksrevisjonen gransker habiliteten. (- FN-toppen Geir O. Pedersen har ifølge et UD-notat vært venn av Rød-Larsen i en årrekke.) (- Senere fikk Pedersens kone jobb i tankesmien, mens mannen var FN-ambassadør og fortsatt involvert i prosessen som avgjorde om IPI skulle få støtte.) (- Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er venninne av Juul og inhabil i saker som gjelder henne.)

(Anm: UD ga Rød-Larsens tankesmie over 100 millioner – Riksrevisjonen gransker habiliteten. Norge har siden 2005 gitt 116 millioner kroner til International Peace Institute. Nå undersøker Riksrevisjonen «habilitetsspørsmål» tilknyttet pengeoverføringene. Torsdag 29. oktober gikk Terje Rød-Larsen av som president for tankesmien International Peace Institute (IPI). Bakgrunnen var koblinger mellom tankesmien, Rød-Larsen personlig og den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød-Larsen startet som president i 2005, og siden har Norge vært en viktig støttespiller for tankesmien. Totalt har Norge gitt IPI like over 130 millioner kroner gjennom årene. Av disse har 116 millioner kommet etter at Rød-Larsen tiltrådte. (…) Les også: Riksrevisjonen åpner undersøkelse av Terje Rød-Larsens tankesmie Flere UD-topper har tette bånd til toppdiplomaten: - FN-toppen Geir O. Pedersen har ifølge et UD-notat vært venn av Rød-Larsen i en årrekke, og var i en periode sjef for avdelingen som avgjorde støtten til IPI. Senere fikk Pedersens kone jobb i tankesmien, mens mannen var FN-ambassadør og fortsatt involvert i prosessen som avgjorde om IPI skulle få støtte. - Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er venninne av Juul og inhabil i saker som gjelder henne. Nå viser et brev at Riksrevisjonen undersøker habiliteten til departementet som har gitt IPI langt over 100 millioner kroner fra norske skattebetalere. (dn.no 7.11.2020).)

- Dagens Næringsliv: Terje Rød-Larsen skyldte Jeffrey Epstein 130.000 dollar.

(Anm: Dagens Næringsliv: Terje Rød-Larsen skyldte Jeffrey Epstein 130.000 dollar. Den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen skyldte Jeffrey Epstein penger. De to skal ha hatt mer omfattende kontakt enn tidligere kjent, skriver Dagens Næringsliv. Dagens Næringsliv (DN) har blant annet fått tilgang til et gjeldsbrev fra 2013 der Rød-Larsen skal ha forpliktet seg til å betale Epstein 130.000 dollar. Den gangen tilsvarte dette rundt 800.000 kroner. Fristen for å gjøre opp gjelden, var 31. desember 2013. Det har ikke lyktes DN å få svar på hva Rød-Larsen skyldte penger for, eller om gjelden noen gang ble betalt. (nrk.no 14.10.2020).)

- Når skal Terje Rød-Larsen svare?

(Anm: Når skal Terje Rød-Larsen svare? Mistankene om samrøre mellom Terje Rød-Larsen, tankesmien IPI og den overgrepsdømte Jeffrey Epstein blir stadig sterkere. (…) Norge har støttet tankesmien IPI med over 130 millioner kroner. Nå avsløres det at IPI-sjef Terje Rød-Larsen har hatt privat gjeld til Jeffrey Epstein. Les også: Gjeldsbrev avslører: Terje Rød-Larsen skyldte Jeffrey Epstein 130.000 dollar (dn.no 14.10.2020).)

- Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone.

(Anm: Terje Rød-Larsens tankesmie betalte millioner for arbeidet til hans venns kone. Etter at diplomaten Geir O. Pedersen ble Norges FN-ambassadør i New York, fikk kona jobb i samme by, hos tankesmien ledet av Pedersens venn Terje Rød-Larsen. Jobben betalte IPI flere millioner for. Geir O. Pedersen var FN-ambassadør stasjonert i New York. I perioden 2014–2017 fikk hans kone Mona Christophersen jobb som forsker ved IPIs kontor i New York. (dn.no 13.12.2019).)

- Tufts gjennomgår bånd til Purdue Pharma etter "dypt bekymrende" avsløringer. Tufts University sa fredag at de gjennomgikk sine bånd til Purdue Pharma, produsent av OxyContin og andre reseptfrie opioide smertestillende midler. Etter rettslig stevning denne uken antydes at Purdue og familien som kontrollerer firmaet ønsket firma å påvirke universitetet og sykehuset gjennom donasjoner.

(Anm: Tufts to review ties to Purdue Pharma after ‘deeply troubling’ disclosures. Tufts University said Friday that it was reviewing its ties to Purdue Pharma, the maker of OxyContin and other prescription opioid painkillers, after court filings this week suggested Purdue and the family that controls the company sought to gain influence at the university and its hospital through donations. The disclosures about Purdue’s ties to Tufts, which the university called “deeply troubling,” were included in a court filing Tuesday by Massachusetts Attorney General Maura Healey’s office in its lawsuit against Purdue, current and former executives, and members of the Sackler family, which controls the privately held drug company. “Tufts University has always been and remains deeply committed to the highest ethical and scientific standards in research and education,” Patrick Collins, a Tufts spokesman, said in a statement Friday afternoon. “The information raised in the Attorney General’s lawsuit against Purdue Pharmaceuticals and other defendants is deeply troubling. (statnews.com 18.1.2019).)

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Legemiddelfirmaers utbetalinger til leger er knyttet til høyere dødsfall ved opioide overdosedødsfall. Idet innsatsen intensiverer for å stanse den pågående opioidkrisen finner en ny studie at økt markedsføring av de vanedannende smertestillende overfor leger resulterte i økt forskrivning og følgelig flere dødsfall etter overdosering.

(Anm: Drug maker payments to doctors are linked to higher opioid overdose deaths. As efforts intensify to blunt the ongoing opioid crisis, a new study finds that increased marketing of the addictive painkillers to physicians resulted in more prescribing and, subsequently, more deaths from overdose. Interestingly, industry influence over physicians was greater based on the number of interactions, not the amount of money paid for speaking or the value of freebies, such as meals. Between August 2013 and December 2015, drug makers made nearly 435,000 payments totaling $39.7 million to 67,500 doctors in 2,200 counties across the U.S. The payments were for meals, travel costs, speaking and consulting, but not research. And the data showed that the more marketing directed at physicians in a given county, the higher the number of overdoses, regardless of the money spent. Specifically, in a county of 100,000 people, three additional payments to physicians were linked to 18 percent more prescription opioid deaths, according to the study, which was published Friday in JAMA Network Open. And one author, Dr. Scott Hadland, a pediatrician and adolescent addiction specialist at Boston Medical Center, noted previous research found more than 9 of every 10 marketing interactions with a doctor was for a meal, indicating drug makers spent relatively little money to win their attention. (statnews.com 18.1.2019).)

(Anm: Amerikansk statsadvokat undersøger forhold omkring Lundbeck-middel. En amerikansk statsadvokat har indledt en undersøgelse om blandt andet salg og marketing af Lundbecks Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Antidepressants v cognitive behavioural therapies. Patients in trials of antidepressants are not typical of those in everyday practice. BMJ 2016;352:i577 (Published 10 February 2016).)

- 60 millioner i valgkampbidrag. (- Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag.) (- Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.)

(Anm: 60 millioner i valgkampbidrag. Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.  Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak. (ssb.no 3.10.2019).)

(Anm: Rapportere valgkampbidrag (ssb.no).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Regjeringen snur: Endrer skatteregler for fribilletter, rabatter og gaver. Nye regler for naturalytelser førte til ramaskrik da omfanget av rabatter, fribilletter og andre goder ble kjent.

(Anm: Regjeringen snur: Endrer skatteregler for fribilletter, rabatter og gaver. Nye regler for naturalytelser førte til ramaskrik da omfanget av rabatter, fribilletter og andre goder ble kjent. Nå endrer finansminister Siv Jensen reglene. – Vi har korrigert for de tingene det har vært uro rundt. Vi har lyttet til synspunkter fra folk og bedrifter, og nå gjennomfører vi endringer, sier Jensen (Frp). (dagsavisen.no 6.3.2019).)

- Legemiddelfirmaers utbetalinger for konsulteringer og å snakke om helse etc. påvirker onkologers forskrivninger. (- Idet legemiddelindustrien lanserer stadig flere kreftbehandlinger finner en ny analyse at onkologer som mottar utbetalinger over lengre tid – for det meste å snakke om helse etc. eller konsulteringer - er mye mer sannsynlig å foreskrive et legemiddel produsert av firmaet som skriver ut en sjekk til dem.)

(Anm: Legemiddelfirmaers utbetalinger for konsulteringer og å snakke om helse etc. påvirker onkologers forskrivninger. (…) Idet legemiddelindustrien lanserer stadig flere kreftbehandlinger finner en ny analyse at onkologer som mottar utbetalinger over lengre tid – for det meste å snakke om helse etc. eller konsulteringer - er mye mer sannsynlig å foreskrive et legemiddel produsert av firmaet som skriver ut en sjekk til dem. Oncologist. 2019 Feb 6. pii: theoncologist.2018-0423.)

(Anm: Kåre Schultz: ”Det er spørgsmålet, om man tør”. Det er slut med nye samarbejdsaftaler for Lundbeck, der fremover vil selv og i fremtiden kun vil vokse organisk. Sådan lyder den nye strategi fra topchef Kåre Schultz, der trækker på sine erfaringer fra Novo Nordisk. (medwatch.dk 10.2.2016).)

- Legemiddelfirma anklages for milliardbestikkelser

Legemiddelfirma anklages for milliardbestikkelser
nrk.no 15.7.2013
Den britiske legemiddelgiganten GlaxoSmithKline (GSK) anklages for å ha brukt nesten 30 milliarder kroner på å bestikke kinesiske leger til å skrive ut resepter på sine produkter.

Legene skal ha mottatt kontanter, reiser og andre goder som betaling, og de skal også ha fått seksuelle ytelser fra prostituerte mot å skrive ut resepter på legemidler produsert av GlaxoSmithKline.

Kinesisk politi har lenge etterforsket saken og hevder at den britiske legemiddelgiganten gjennom å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus har bidratt til å drive prisene i været.

Kinesisk politi har lenge etterforsket saken og hevder at den britiske legemiddelgiganten gjennom å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus har bidratt til å drive prisene i været.

Fire av GlaxoSmithKlines kinesiske toppledere er pågrepet i saken, men legemiddelgiganten avviser anklagene og hevder at det ikke er funnet beviser som støtter opp under korrupsjonsanklagene i Kina.

Ifølge kinesisk politi har flere av selskapets direktører i Kina imidlertid innrømmet bestikkelser og korrupsjon. (NTB)

- Bystyre i Philly forkaster forslag om å lisensiere legemiddelkonsulenter og forby gaver til leger.

(Anm: Philly city council defeats move to license sales reps and ban gifts to doctors. A controversial Philadelphia ordinance that would have required sales reps to become licensed, prevented drug makers from giving gifts to doctors, and prohibited distribution of copay coupons for controlled substances was voted down amid lobbying by restaurants and pharmaceutical companies. The ordinance, which was designed to blunt the effects of the opioid crisis, was defeated even after it was amended to pertain only to companies selling prescription drugs that are addictive, but not every drug manufacturer (more here). The final vote was 9 to 5, with two abstentions. (statnews.com 7.2.2019).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon; kastes; toalett etc.) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- GlaxoSmithKline anklaget for «kriminell gudfar«-atferd i Kina.

GlaxoSmithKline accused of 'criminal godfather' behaviour in China
telegraph.co.uk 15.7.2013
GlaxoSmithKline behaved like a criminal "godfather" in China, dispensing some 3 billion yuan (£323m) in bribes since 2007, Chinese police said on Monday.

During a half-year investigation, Chinese police said they had uncovered more than 700 middlemen through which the pharmaceutical giant allegedly funnelled money to health officials and doctors in order to prescribe GSK drugs.

The company also allegedly committed some unspecified "tax-related crimes". (...)

- Glaxo brukte reisebyråer til bestikkelser i Kina: ifølge politiet.

Glaxo used travel agencies for China bribes: police
reuters.com 15.7.2013
(Reuters) - Chinese police on Monday accused British drugmaker GlaxoSmithKline of channeling bribes to Chinese officials and doctors through travel agencies to boost sales illegally and raise the price of its medicines in the country.

The charges make the GSK case the highest profile corporate investigation in China since four executives from mining giant Rio Tinto Plc were jailed in March 2010 for taking bribes and stealing commercial secrets.

Gao Feng, head of the economic crimes investigation unit at China's Ministry of Public Security, said since 2007, GSK had transferred as much as 3 billion yuan ($489 million) to more than 700 travel agencies and consultancies over six years.

Four senior Chinese executives from GlaxoSmithKline had been detained, Gao said at a news conference. The Ministry of Public Security had said last week that GSK executives in China had confessed to bribery and tax violations. (...)

- Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?

Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?
irf.dk 14.12.2009 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
(...) Det er nok kun de færreste, der kan opretholde illusionen om, at større gaver ikke har indflydelse på lægers ordinationsvaner. Intuitivt vil man antage, at jo mindre værdien gaven har, jo mindre markedsføringsmæssig effekt. Desværre kan den videnskabelige litteratur ikke understøtte den hypotese. Også små gaver kan være overordentligt effektive markedsføringsværktøjer (15,16). Blandt de mest effektive virkemidler er de simple, nemlig mad, venskab og smiger, som alle er helt essentielle for opbygning af relationer imellem mennesker (15). En interessant observation er, at jo flere gaver læger modtager, jo større er deres tendens til at mene, at gaverne ikke påvirker deres medicinordinationsmønstre (17,18). (...)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

- Leger som mottar bare én utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie.

(Anm: Leger som mottar bare én utbetaling fra et legemiddelfirma for et merkevarelegemiddel er fem ganger mer tilbøyelige til å foreskrive dette legemidlet fremfor en alternativ behandling, inklusive generiske legemidler (kopimedisiner), ifølge en ny CareDash-studie. (Dive Brief: - Doctors who receive even one payment from a pharmaceutical company for a brand name drug are five times more prone to prescribe that drug over an alternative treatment, including generics, according to a new CareDash study.) (biopharmadive.com 16.3.2018).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Åpner opp etter gave-avsløringer. Men Kronprinsparets fond vil fortsatt hemmeligholde hvem som gir pengegaver under 25 000 kroner. (Dagbladet): «Samrøre av offentlige private og kommersielle interesser», «bytteforhold» og «rolleblanding». (- Samtidig nektet fondet å oppgi giverne bak gaver for totalt 8,6 millioner kroner. Pengene kom fra privatpersoner.)

(Anm: Åpner opp etter gave-avsløringer. Men Kronprinsparets fond vil fortsatt hemmeligholde hvem som gir pengegaver under 25 000 kroner. (Dagbladet): «Samrøre av offentlige private og kommersielle interesser», «bytteforhold» og «rolleblanding». Det var fagfolkenes konklusjoner, etter at Dagbladet i oktober avslørte hvordan Kronprinsparets fond har fått flere millioner kroner i støtte fra bedrifter som de kongelige også reiste på offisielle besøk til. Samtidig nektet fondet å oppgi giverne bak gaver for totalt 8,6 millioner kroner. Pengene kom fra privatpersoner. (…) - Når det gjelder bidrag fra enkeltpersoner har Fondet valgt å legge seg på linje med de politiske partienes regler for åpenhet knyttet til økonomiske donasjoner. For øvrig følger vi de etiske retningslinjene for innsamling utarbeidet av Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen, skriver daglig leder Irene Lystrup til Dagbladet. (dagbladet.no 8.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

(Anm: Kristin Halvorsen ny styreleder i Kronprinsparets Fond. Tidligere finansminister og direktør i Cicero-senteret, Kristin Halvorsen (58), blir styreleder i Kronprinsparets Fond fra 1. januar. Hun har tidligere ønsket folkeavstemning om monarkiets fremtid i Norge. (dn.no 21.11.2018).)

- Stein Erik Hagen og Christen Sveaas ville redde Solberg-regjeringen.

(Anm: Stein Erik Hagen og Christen Sveaas ville redde Solberg-regjeringen. Pumpet forgjeves inn ekstra millioner. Christen Sveaas og Stein Erik Hagen pumpet inn nye millioner til Høyre og KrF på slutten av valgkampen. Gjennom sommeren og nesten frem til valgdagen pumpet milliardærene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas inn nye millioner for å redde Solberg-regjeringen. (aftenposten.no 3.10.2021).)

- Dronningen åpnet privat museumsbygg ett år etter at eieren ga milliongave til kongelig stiftelse.

(Anm: Dronningen åpnet privat museumsbygg ett år etter at eieren ga milliongave til kongelig stiftelse. Dronning Sonjas kunstnerstipend fikk i fjor 5 millioner kroner fra investor Christen Sveaas. Ett år senere åpnet dronningen hans private utstillingsbygg. Kunstnerstipendet er organisert som en stiftelse og står bak en av verdens største priser innen grafisk kunst. Prispengene kommer fra kunstsalg samt rene gavebidrag fra privatpersoner og selskaper. (…) Gavebidragene har økt spesielt de siste årene. I 2017 og 2018 mottok stiftelsen i alt over 14 millioner kroner i gaver. (aftenposten.no 16.12.2019).)

- Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London.

(Anm: Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London. – Jeg synes dette er oppsiktsvekkende tall, og det viser mangel på en forståelse for hva slags signaler man sender ut. Slik reagerte Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen da Aftenposten i 2013 avslørte hvordan den statlige organisasjonen Forsvarsbygg hadde brukt offentlige penger på fest og moro. Regjeringen har bestemt at statlige institusjoner kan bruke 467 kroner pr. person til såkalte «velferdstiltak», ifølge Statens personalhåndbok. Dette kan for eksempel være julebord, sommerfester eller andre sosiale tiltak. Forsvarsbygg hadde brukt opp mot 4500 kroner pr. person, noe Frp-politikeren mente var «så langt som det man kan komme» fra den nøkternheten som bør forventes i offentlige virksomheters pengebruk. (aftenposten.no 14.11.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave. (- Professoren skisserer et regnestykke hvor hytta Jensen leier er verdt fem millioner kroner, som ifølge DN er en halv million mer enn det Andresen har investert, og legger en årlig leie på fire prosent til grunn. Det gir det en leiepris på 200.000 kroner per år. Det er 160.000 kroner i rabatt, ifølge professoren.)

(Anm: Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave. Finansprofessor Thore Johnsen ved NHH mener hytteavtalen finansminister Siv Jensen (Frp) har med milliardær Johan H. Andresen er en gave, skriver DN. – Dette er en gave. Det er det ingen tvil om, sier Johnsen til Dagens Næringsliv, som hevder at Jensen har fått rabatt, og at spørsmålet bare er hvor mye. Jensen betaler 40.000 kroner i året for å leie Andresens hytte, som ligger på Grimsøya like utenfor Sandvika i Bærum. Leieavtalen ble inngått på forsommeren 2017 og gjelder for ti år. Les også: Jensen: – Ingen planer om å si opp hytteavtale. Finansprofessoren mener at Jensen ikke betaler markedspris siden Johan H. Andresen har betalt for og investert i hytta og tomten. Johnsen mener også at en utleier normalt sett ville ha satt leie basert på en prosentsats av verdien.  Professoren skisserer et regnestykke hvor hytta Jensen leier er verdt fem millioner kroner, som ifølge DN er en halv million mer enn det Andresen har investert, og legger en årlig leie på fire prosent til grunn. Det gir det en leiepris på 200.000 kroner per år. Det er 160.000 kroner i rabatt, ifølge professoren. (nettavisen.no 31.10.2018).)

(Anm: Siv Jensen leier hytte av Johan H. Andresen – får millionrabatt. Siv Jensen har inngått en avtale om å leie hytte av milliardær Johan H. Andresen. Finansministeren betaler opptil flere millioner mindre enn markedspris. (dn.no 3.10.2018).)

-  Siv Jensen leier hytte av milliardær – vurderer å melde avtalen til «gaveregisteret».

(Anm: Siv Jensen leier hytte av milliardær – vurderer å melde avtalen til «gaveregisteret». Finansminister Siv Jensen avviser at hytteavtalen med milliardæren Johan H. Andresen er spesielt gunstig, men vurderer likevel å melde den inn i toppolitikernes registeret for verv og økonomiske interesser. Finansminister Siv Jensen (Frp) betaler langt mindre enn markedspris for leie av milliardær Johan H. Andresens sommerhytte på Grimsøya i Oslofjorden, ifølge Dagens Næringsliv. Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal melde inn verv, økonomiske interesser, fordeler og gaver i et eget register, kalt «gaveregisteret», noe Jensen til nå ikke har gjort. – Hvorfor har du ikke meldt hytteavtalen inn i registeret? – Nei, fordi dette ikke er noen gave. Det er en helt ordinær leieavtale, sier Jensen. – Kommer du kommer du til å registrere avtalen der? – Hvis det er ønskelig, så har jeg ingenting imot det, men jeg er ikke helt sikker på hvor det hører hjemme hen i registeret, så derfor har jeg heller ikke meldt det inn, svarer finansministeren. (tv2.no 4.10.2018).)

(Anm: Siv Jensen leier hytte av Johan H. Andresen – får millionrabatt. Siv Jensen har inngått en avtale om å leie hytte av milliardær Johan H. Andresen. Finansministeren betaler opptil flere millioner mindre enn markedspris. (dn.no 3.10.2018).)

– Norge har fått 23 nye milliardærer. 308 personer i Norge har en reell formue på over en milliard kroner. (- Formuen til Norges 400 rikeste har økt med 168 milliarder det siste året. Til sammen kontrollerer de i år verdier for 1349 milliarder kroner, ifølge Kapital.)

(Anm: Norge har fått 23 nye milliardærer. 308 personer i Norge har en reell formue på over en milliard kroner. John Fredriksen er rikest av dem alle, viser Kaptials liste over de rikeste i landet. (…) Formuen til Norges 400 rikeste har økt med 168 milliarder det siste året. Til sammen kontrollerer de i år verdier for 1349 milliarder kroner, ifølge Kapital. (...) 6. Johan H. Andresen (57), tobakksarving, 33,0 milliarder kroner.(nrk.no 20.9.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Det er ikke kriminelt å leie hytte av milliardær. Det bare virker sånn.

(Anm: Det er ikke kriminelt å leie hytte av milliardær. Det bare virker sånn. (…) Det sentrale spørsmålet er om Frp-politikeren har fått en vennetjeneste av milliardæren som er egnet til «å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger», som det heter i Statsansatteloven. Eller på godt norsk: Har Siv Jensen fått en økonomisk gave som i neste omgang påvirker henne til å særbehandle Johan H. Andresen?  (nettavisen.no 26.10.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Jusprofessor: Hytteleie under markedspris er skattepliktig. Gjelder differansen mellom leiepris og markedspris, ifølge jusprofessor Frederik Zimmer.

(Anm: Jusprofessor: Hytteleie under markedspris er skattepliktig. Gjelder differansen mellom leiepris og markedspris, ifølge jusprofessor Frederik Zimmer. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen betaler 40.000 kroner i året for å leie en hytte med egen brygge og badehus på Grimsøya i Oslofjorden. Hun leier av milliardær Johan H. Andresen, som selv har hytte ved siden av. (…) Siv Jensens hytteleie Finansminister Siv Jensen leier hytte av milliardær Johan H. Andresen for 40.000 i året i ti år. I forbindelse med at Jensen inngikk leieavtalen forsommeren 2017 ble hytta oppgradert med bad, kjøkken og ny peis. Dette ble betalt av Andresen. DN har skrevet at leien er såpass lav at Jensen kan ha fått en betydelig rabatt, men det avviser Jensen og Andresen. Siv Jensen utnevnte i 2014 Johan H. Andresen til leder av Etikkrådet for Oljefondet. (dn.no 16.10.2018).)

- Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet.

Anm: Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet. – Noen synes kanskje den siste etappen var vel kort, medgir Johan H. Andresen (57). (…) Bare et par dager etter at Kapital hadde besøkt Ferd-eieren før sommeren, startet en medieføljetong om ansettelsen av eldstedatteren i Innovasjon Norge. Flere reagerte på at 23-åringen hadde fått en deltidsstilling i HR-avdelingen, angivelig uten at stillingen var utlyst eller at “Norges rikeste kvinne” var kvalifisert for jobben. Og, som sin far, tok 23-åringen i bruk Twitter for å fremme sitt syn. Når vi – i etterkant – spør Andresen om hans syn på og opplevelse av saken, takker han nei til å avgi noen kommentar. (kapital.no 21.1.2020).)

- DN: Finansministeren fikk nytt bad og peis i hytta hun leier av milliardær. Har tidligere sagt at hun pusset opp hytta for egne penger.

(Anm: DN: Finansministeren fikk nytt bad og peis i hytta hun leier av milliardær. Har tidligere sagt at hun pusset opp hytta for egne penger. Hytta som Siv Jensen (Frp) leier av Johan H. Andresen, og som hun tidligere har sagt hun pusset opp for egne penger, ble også oppgradert av Andresen, ifølge Dagens Næringsliv (DN). Hytta ble koblet til kloakksystemet, og det ble lagt nye rør. Det ble også lagt linoleum og uttak til vaskemaskin, vask, toalett og dusjkabinett. I tillegg ble det kjøpt inn peis, pipa ble oppgradert og det ble installert et enkelt kjøkken, skriver DN. Dette kostet til sammen 100 000, opplyser ektefellen Kristin Andresen til avisen. Tidligere har finansministeren sagt til Kapital at hun har pusset opp hytta for egne penger. (dagensmedisin.no 15.10.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

– Jusprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver. Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene.

(Anm: Jusprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver. Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene. Det forteller jusprofessoren til Dagens Næringsliv i forbindelse med avisens avsløring av at oppdrettsmillionær Inge Berg ga en hemmelig pengegave til Nordland Fremskrittsparti i mai i fjor. Etter loven skal alle bidrag over 10.000 kroner i valgår rapporteres til Partilovnemnda i løpet av fire uker, men pengene fra Bergs konsern Nordlaks ble ikke rapportert inn før januar i år. Til sammen fikk Nordland Frp 49.950 kroner i gave, men fordi pengene kom fra fem ulike selskaper som alle betalte 9.990 kroner, havnet transaksjonen under beløpsgrensen for bidrag som partiene må melde fra om. (aftenposten.no 14.9.2018).)

- Jurister: «Lakseforskerne var inhabile». (- Vi har fortalt hvordan Norge har forsvart et giftstoff i laksen og presset på for å tillate mer miljøgifter i laksefôr.  Vi gjør ikke dette fordi vi har noe imot laks, men fordi vi misliker at ting skjules, at sannhet fordreies og at bindinger er fordekt.)

(Anm: Se for deg at staten setter ned et ekspertpanel som skal finne ut hvor mye fisk gravide kvinner kan spise. De endrer tidligere råd og åpner for fet fisk i ubegrensede mengder. Så viser det seg at ekspertene har bånd til laksenæringen. En av dem er gift med en lakselobbyist, en annen med en laksegründer. Om dette handler dagens hovedsak. Norges ledende jurister på habilitet sier at ekspertene burde vært inhabile. Saken er den siste i en serie om lakseforskning som jeg har skrevet sammen med kollega Kjetil Østli i Harvest. Den inngår i et mønster. Tidligere har vi intervjuet en forsker som mener kostrådene til gravide må endres. Vi har undersøkt hvordan forskning finansieres av næringen. Vi har fortalt hvordan Norge har forsvart et giftstoff i laksen og presset på for å tillate mer miljøgifter i laksefôr.  Vi gjør ikke dette fordi vi har noe imot laks, men fordi vi misliker at ting skjules, at sannhet fordreies og at bindinger er fordekt. (morgenbladet.no 29.9.2018).)

(Anm: Mener komiteen ikke var nøytral. VKM skal være et uavhengig ekspertpanel, men da den laksekritiske forskeren Jérôme Ruzzin søkte, fikk han rødt lys fra Nifes. Kritisk: I en så viktig vurdering burde man hatt representanter fra mange institusjoner for å sørge for at komiteen er nøytral, sier tidligere Nifes-forsker Jérôme Ruzzin. I dag arbeider han ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. (…) Les også: «Rapporten som renvasket laksen». (morgenbladet.no 29.9.2018).)

- Lakseselskap fikk omgjort miljøvedtak etter hemmelig pengegave. I ti år fikk lakseselskapet avslag på avslag fra myndighetene. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. (- Men både NVE og Olje- og energidepartementet, som er ankeinstans, mente det opprinnelige vedtaket var riktig. «Smolten AS vil ta ut mer vann fra vassdraget enn det NVE mener er forsvarlig.)

(Anm: Lakseselskap fikk omgjort miljøvedtak etter hemmelig pengegave. I ti år fikk lakseselskapet avslag på avslag fra myndighetene. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. Sentralt i saken står olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som selv er fra Nordland. Den tidligere Hadsel-ordføreren var statsekretær i olje- og energidepartementet da Frp og Høyre i Nordland foran valget i fjor mottok hemmelig pengestøtte fra lakseselskapet Nordlaks, slik Dagens Næringsliv tidligere har omtalt. (…) Da det aktuelle miljøvedtaket ble omgjort i september 2017, var det etter ti år med gjentatte avslag både fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet. Freiberg gikk av som statssekretær i Olje- og energidepartementet kort tid etter at den hemmelige pengegaven kom i mai 2017, for å fokusere på valgkampen hjemme i Nordland. I august i år ble han olje- og energiminister. Freiberg sier til Dagbladet at han ikke har forsøkt å påvirke utfallet av behandlingen i departementet. Les hele svaret hans nederst i saken. (…) De neste ti åra sendte firmaet en rekke klager og en ny søknad. Men både NVE og Olje- og energidepartementet, som er ankeinstans, mente det opprinnelige vedtaket var riktig. «Smolten AS vil ta ut mer vann fra vassdraget enn det NVE mener er forsvarlig. NVE mener at settefiskanlegget slik de driver i dag allerede har påvirket vassdraget negativt,» heter det i et av vedtakene fra NVE. (dagbladet.no 19.10.2018).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Kronprinsparets fond: Ga millioner til selskaper som selger tjenester til grunnskoler. (- Utdanningsforbundet og Skolederforbundet er kritiske.)

(Anm: Kronprinsparets fond: Ga millioner til selskaper som selger tjenester til grunnskoler. Kronprinsparets fond har gitt over fem millioner kroner i støtte til aksjeselskaper som selger tjenester til grunnskoler. Utdanningsforbundet og Skolederforbundet er kritiske. (Dagbladet): De siste årene har kronprinsparet hentet inn internasjonale selskaper, mangemillionærer og styregrossister til Kronprinsparets fond. Nå har fondet bidratt med over fem millioner kroner, rådgivning og promotering til to aksjeselskaper, Lærervikaren AS og Trivselsleder AS. (…) Utdanningsforbundet kritiske Private aktørers plass i norsk offentlig skole er et tema som stadig utløser sterk politisk debatt, senest i valgkampen. Nå vekker det kongelige fondets rolle oppsikt. - I stedet for å bidra til å bygge opp slike tilbud utenfor den offentlige skolen, levert av private aksjeselskap, skulle vi ønske at slike stiftelser støttet utprøving av nye læremidler utviklet innenfor skoleverket, sier Handal til Dagbladet. (dagbladet.no 1.12.2017).)

(Anm: Kronprins Haakon var døråpner for Yara i utlandet. Eier selv ukjente aksjer i selskapet. Kronprins Haakon informerte ikke om at han eier aksjer i det norske gigantkonsernet Yara. (…) REAGERER: - Min umiddelbare reaksjon er at dette er noe som fort kan føre til rollekombinasjoner. Og som er uheldig, sier professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig. (dagbladet.no 5.4.2016).)

- Reagerer på manglende åpenhet rundt pengegaver. Arbeiderpartiet er kritisk til at en pengegave på 50.000 kroner fra oppdrettsmillionær Inge Berg til Fremskrittspartiet ble holdt hemmelig, og mener det kan stilles spørsmål til grunnlag for tildeling av konsesjoner.

(Anm: Reagerer på manglende åpenhet rundt pengegaver. Arbeiderpartiet er kritisk til at en pengegave på 50.000 kroner fra oppdrettsmillionær Inge Berg til Fremskrittspartiet ble holdt hemmelig, og mener det kan stilles spørsmål til grunnlag for tildeling av konsesjoner. Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) sier det kan være problematisk om pengegaver holdes skjulte. – Det er et problem for samfunnet om bindinger ikke kommer fram, sier han. – Vi har et regelverk i Norge som skal sikre at det er åpenhet, slik at vi vet hvem som gir pengegaver og hvem som får dem. Det skal være åpenhet i om det er bindinger mellom den som gir og den som får gaver, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap). Nordlaks, som ønsker å bygge to gigantiske oppdrettsskip, fikk først bare delvis gjennomslag da de søkte Fiskeridirektoratet om 31 såkalte utviklingstillatelser i 2016. Selskapet anket, og i fjor høst, noen måneder etter at gaven var gitt, fikk de likevel grønt lys til å utvide den planlagte produksjonen, når havfarmene om noen år kan leveres. Denne uka fikk saken et nytt lys, etter at det kom frem i Dagens Næringsliv at Nordlaks hadde gitt nesten 50.000 kroner i gave til Frp foran stortingsvalget i fjor – uten at partiet hadde rapport det inn til Partilovnemnda. (nrk.no 14.9.2018).)

(Anm: Oppdrettsmillionær ga hemmelig pengegave til Fremskrittspartiet. Inge Berg er eier og administrerende direktør i Nordlaks-konsernet. Her er han i Stokmarknes i 2017. (dn.no 12.9.2018).)

- Havfarmen skulle revolusjonere oppdrettsnæringa – i deler av anlegget døde hver fjerde laks.

(Anm: Havfarmen skulle revolusjonere oppdrettsnæringa – i deler av anlegget døde hver fjerde laks. Verdens største oppdrettsanlegg har vært i drift i ett år. Men ikke alt har gått på skinner. – Dødeligheten har holdt seg stabil og høy i alle merdene, konkluderer Fiskeridirektoratet. DIGER: Her er havfarmen «Jostein Albert» utenfor Stokmarknes i sommer. Verdens største lakseoppdrettsanlegg er mobil, men ligger fast i Vesterålsfjorden. Oppdrettsgiganten Nordlaks i Hadsel sjøsatte i fjor et 385 meter langt og 59 meter bredt oppdrettsanlegg – en såkalt havfarm. Prislapp: Mer enn milliard kroner. Havfarmen skulle plasseres til havs, og bli Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. «Disse lokalitetene vil gi gode miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser», skriver Nordlaks på sin hjemmeside. Men det første året i drift har ikke gått knirkefritt. (nrk.no 29.6.2021).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

– En bransje der samrøret mellom politikere og eiere er ute av kontroll. Politikk ute av kontroll.

(Anm: En bransje der samrøret mellom politikere og eiere er ute av kontroll. Politikk ute av kontroll. I politikken er det en viktig oppgave å stimulere næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Samtidig må både politikerne og lederne i næringslivet kjenne sine roller. Politikerne og myndighetene har flere oppgaver enn å betjene næringsinteressene og eierne. De skal også regulere og kontrollere virksomhetene på en lang rekke områder. Det krever plettfri integritet hos politikerne, og respekt for dette i næringslivet. (…) I politikken er det en viktig oppgave å stimulere næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Samtidig må både politikerne og lederne i næringslivet kjenne sine roller. (…) Flere saker de siste dagene bekrefter at det finnes et slikt problem. Dagens Næringsliv har avslørt hvordan fem selskaper i mai i fjor ga Nordlaks-konsernet 9990 kroner hver til Fremskrittspartiet. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig. Hver gave var ti kroner under beløpsgrensen for bidrag som må meldes inn til Partilovnemda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver. Gaven kom kort tid etter at eieren av Nordlaks hadde gått ut offentlig og truet med å flagge ut bedriften om han ikke fikk flere konsesjoner. Det fikk han, med god støtte fra daværende stortingskandidat Kjell-Børge Freiberg som nå er olje- og energiminister. Og etter at daværende fiskeriminister Per Sandberg så på saken og omgjorde det tidligere vedtaket. (dagbladet.no 16.9.2018).)

(Anm: Kjell-Børge Freiberg (Frp) hjalp konsern som ga lokallaget hans hemmelig gave. Oppdrettskonsernet Nordlaks ga 49.950 kroner til Nordland Frp i fjor under forutsetning om at det ble holdt hemmelig. Nåværende oljeminister Kjell-Børge Freiberg, lokallagets listetopp, lobbet for konsernets milliardprosjekt samme år. Oppdrettstoppen Inge Berg ga i fjor en hemmelig pengegave til Nordland Fremskrittsparti, skrev DN tidligere i uken. (dn.no 14.9.2018).)

– Hvor effektive er gaver? (- Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter.) (- Ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget.)

(Anm: - Hvor effektive er gaver? (- Gaver funnet effektive av legemiddelfirmarepresentanter) (Gifts seen effective by drug company reps) Mens leger insisterer på at de ikke er influert av det som farmasøytiske firmaer rutinemessig deler ut gratis, avslørte nylig interne notater fra legemiddelfirmaet, som betalte en rekordaktig bot for illegal markedsføringspraksis, at ansatte trodde at det å forsyne leger med mat og små gaver var en høyst effektiv strategi for å øke legemiddelsalget. (While doctors insist they aren't influenced by the freebies that pharmaceutical companies routinely hand out, newly revealed internal memos from the drug company that paid a record fine for illegal marketing practices show that employees believed plying physicians with food and small gifts was a highly effective strategy in boosting drug sales.) (Boston Globe 17.11.2002).)

- Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?  

(Anm: Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?  (...) Det er nok kun de færreste, der kan opretholde illusionen om, at større gaver ikke har indflydelse på lægers ordinationsvaner. Intuitivt vil man antage, at jo mindre værdien gaven har, jo mindre markedsføringsmæssig effekt. Desværre kan den videnskabelige litteratur ikke understøtte den hypotese. Også små gaver kan være overordentligt effektive markedsføringsværktøjer (15,16). Blandt de mest effektive virkemidler er de simple, nemlig mad, venskab og smiger, som alle er helt essentielle for opbygning af relationer imellem mennesker (15). En interessant observation er, at jo flere gaver læger modtager, jo større er deres tendens til at mene, at gaverne ikke påvirker deres medicinordinationsmønstre (17,18). (irf.dk 14.12.2009 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Kim IJ, et al. Helicobacter pylori Infection Modulates Host Cell Metabolism through VacA-Dependent Inhibition of mTORC1. Abstract Helicobacter pylori (Hp) vacuolating cytotoxin (VacA) is a bacterial exotoxin that enters host cells and induces mitochondrial dysfunction. However, the extent to which VacA-dependent mitochondrial perturbations affect overall cellular metabolism is poorly understood. (…) Overall, these studies support a model that Hp modulate host cell metabolism through the action of VacA at mitochondria. Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5):583-593.e8.)

(Anm: Study: Disease-causing stomach bug attacks energy generation in host cells. CHAMPAIGN, Ill. — Researchers report in a new study that the bacterium Helicobacter pylori – a major contributor to gastritis, ulcers and stomach cancer – resists the body’s immune defenses by shutting down energy production within the cells of the stomach lining that serve as a barrier to infection. (news.illinois.edu 30.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

- Hvorfor begår forskere uredelighet? (- I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. )

(Anm: Hvorfor begår forskere uredelighet? (Why do researchers commit misconduct?) (…) I alle disse tilfellene observerte vi at forskere som arbeider i land hvor publikasjonene er motivert av pengebonuser har større risiko for uredelighet eller skjevhet. (In all these cases, we observed that researchers that work in countries in which publications are incentivized with cash-bonuses are at greater risk from misconduct or bias.) (retractionwatch.com 14.4.2017).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).).

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).).

- Gåvor ger förskrivning av fler och dyrare läkemedel. En ny studie visar att både små och stora gåvor påverkar bland annat läkares sätt att förskriva läkemedel. (- Gåvorna från bolagen var riktade till läkare och universitetssjukhus samt till annan hälso- och sjukhuspersonal med förskrivningsrätt.)

(Anm: Gåvor ger förskrivning av fler och dyrare läkemedel. En ny studie visar att både små och stora gåvor påverkar bland annat läkares sätt att förskriva läkemedel. Det är amerikanska forskare som med stöd av the District of Columbia department of health har undersökt hur gåvor och ersättningar från läkemedelsbolag till förskrivande hälso- och sjukvårdspersonal påverkar förskrivningen av läkemedel. Studien är publicerad i tidskriften Plos One och visar att gåvor av alla storlekar påverkar både antal och typ av förskrivna läkemedel. Ju större gåva desto fler och dyrare läkemedel förskrevs. Forskarna jämförde inrapporterade förskrivningar i Medicare Part D, som är ett statligt program för patienter över 65 år eller patienter med handikapp, med två olika databaser för läkemedelsbolagens inrapporterade gåvor och ersättningar. Gåvorna från bolagen var riktade till läkare och universitetssjukhus samt till annan hälso- och sjukhuspersonal med förskrivningsrätt. Studien undersökte förskrivningsmönster under 2013. (lakemedelsvarlden.se 30.10.2017).)

(Anm: Influence of pharmaceutical marketing on Medicare prescriptions in the District of Columbia. (…) Conclusions and relevance Gifts from pharmaceutical companies are associated with more prescriptions per patient, more costly prescriptions, and a higher proportion of branded prescriptions with variation across specialties. Gifts of any size had an effect and larger gifts elicited a larger impact on prescribing behaviors. Our study confirms and expands on previous work showing that industry gifts are associated with more expensive prescriptions and more branded prescriptions. Industry gifts influence prescribing behavior, may have adverse public health implications, and should be banned. PLoS ONE12(10): e0186060.)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).)

(Anm: Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster) (…) Knepet virket.) (…) I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). (…) Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”) (statnews.com 23.9.2016)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bedriftene som med fryd har brukt disse legemidlene til å gjøre lederne og eierne sine rike, slipper unna. I 2007 erklærte flere ledere i konsernet som eier Purdue Pharma, seg skyldige i å gi misvisende informasjon om farene for avhengighet ved bruk av OxyContin. Sjokkerende, mener toppsjef. (dn.no 19.11.2017).)

(Anm: Begrensninger av legemiddelkonsulenters markedsføringstaktikk endrer legers foreskrivende atferd. (Restricting pharmaceutical reps' marketing tactics changes physician prescribing behavior.) (…) Legemiddelkonsulenters besøk på legekontorer, kjent som "formidling", er den mest fremtredende formen for markedsføring fra legemiddelindustrien. "Formidlingen" involverer ofte små gaver til leger og deres ansatte, for eksempel måltider. Legemiddelfirmaer har mye større utgifter på "formidlings"-besøk enn på direkte markedsføring, eller til og med på forskning og utvikling av nye legemidler. Til tross for utbredelsen av "formidlingen" og de mange programmene for å regulere "formidlingen" var innil nå lite kjent om hvordan nivået på praksisen påvirker den forskrivende lege. (medicalnewstoday.com 4.5.2017).)

- Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget.

(Anm: Det norske folk er delt i synet på om valgkampbidrag: Slik kan pengegavene påvirke valget. - Av og til snakker vi om at konkurransen skal foregå på like premisser, men det er langt fra tilfelle i norsk politikk, sier valgforsker Anders Todal Jenssen. - Du kan kjøpe mer annonser og reklame, og du kan sende partilederen din med helikopter der andre må bruke rutebuss. Det er klart det har mye å si, sier Todal Jenssen, som er valgforsker ved NTNU. Mens Ap får hele 29 millioner, er en av de største giverne til Miljøpartiet de Grønne for eksempel Oslo-politikeren Lan Marie Nguyen Berg, som blar opp 120 000 kroner for å hjelpe partiet gjennom valgkampen. (dagbladet.no 1.9.2017).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

- Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige.

(Anm: Identifikasjon av bias resultatrapportering i randomiserte forsøk på PubMed: gjennomgåelse av publikasjoner og undersøkelse av forfattere. (Identifying outcome reporting bias in randomised trials on PubMed: review of publications and survey of authors. (…) Konklusjoner. Ufullstendig rapportering av resultater i publiserte artikler fra randomiserte forsøk er vanlig og er forbundet med statistisk ikke-signifikans. Den medisinske litteraturen representerer derfor en selektiv og partisk delmengde studieresultater, og forsøksprotokoller bør gjøres offentlig tilgjengelige. (...) (Conclusions Incomplete reporting of outcomes within published articles of randomised trials is common and is associated with statistical non-significance. The medical literature therefore represents a selective and biased subset of study outcomes, and trial protocols should be made publicly available.) BMJ 2005;330:753 (2 April).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Indiske leger krever strengere regler på gaver fra legemiddelindustrien. En gruppe leger i India har kritisert et forslag fra regjeringen som forbyr helsepersonell å akseptere gaver, reiser og gjestfrihet fra legemiddelindustrien, men tillater legeforeninger og sykehus å fortsette å akseptere penger fra dem.

(Anm: Doctors in India demand stricter rules over drug industry gifts. A group of doctors in India have criticised a proposed government order that bans health professionals from accepting gifts, travel, and hospitality from the drug industry but allows doctors’ associations and hospitals to continue accepting money from them. (…) As well as banning the industry from offering gifts and cash to doctors, the rules seek to stop drug companies from paying for travel, accommodation, and food for doctors or their families in India or abroad—even during conferences or scientific meetings. In a letter to Prime Minister Narendra Modi and the ministry of chemicals and fertilisers, which regulates the drug industry, the alliance noted that the proposed order still allows doctors’ associations to accept money for organising “seminars, continuing medical education or scientific meetings.” BMJ 2017;358:j3812 (Published 08 August 2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Amerikansk statsadvokat undersøger forhold omkring Lundbeck-middel. En amerikansk statsadvokat har indledt en undersøgelse om blandt andet salg og marketing af Lundbecks Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Antidepressants v cognitive behavioural therapies. Patients in trials of antidepressants are not typical of those in everyday practice. BMJ 2016;352:i577 (Published 10 February 2016).)

(Anm: Kåre Schultz: ”Det er spørgsmålet, om man tør”. Det er slut med nye samarbejdsaftaler for Lundbeck, der fremover vil selv og i fremtiden kun vil vokse organisk. Sådan lyder den nye strategi fra topchef Kåre Schultz, der trækker på sine erfaringer fra Novo Nordisk. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? (Leger og legemiddelindustri: er en gave noensinne bare en gave?) JAMA 2000;283:373-80 (January 19).)

- Medicinalindustrien bruger 80 mio kr om året på lægers kongresrejser.

(Anm: Medicinalindustrien bruger 80 mio kr om året på lægers kongresrejser. Danske medicinalvirksomheder betalte i 2015 for 2000 lægers deltagelse i faglige kongresser i udlandet, anslår Lægemiddelindustriforeningen. (…) Opgørelsen er baseret på Lægemiddelstyrelsens liste over personer, der modtager økonomisk støtte fra virksomheder til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet.Opgørelsen viser, at der i 2015 blev givet ca. 3.200 sponsorater til 2.000 forskellige læger til en vurderet pris på 20.000-25.000 kr. pr. sponsorat. Dertil kommer sponsorater til lægernes deltagelse i kongresser på dansk jord – som ikke er anmeldelsespligtige for lægerne – så et forsigtigt skøn over de samlede kongressponsorater er 75-90 mio. kr. årligt, skriver Dagens Pharma.Lif vurderer, at der ikke er sket større ændringer i antallet af sponsorater siden 2015. (medwatch.dk 31.8.2017).)

- Hemmelig funn avslører frekt "korstog" for å gjøre OxyContin til en blockbuster. (- Knepet virket.) (- I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain).

Secret trove reveals bold ‘crusade’ to make OxyContin a blockbuster
statnews.com 23.9.2016
WELCH, W.Va. — Legemiddelkonsulenteme (salgsrepresentantene) hos helsegiganten Abbott Laboratories hadde et problem. Uansett hva de enn prøvde kunne de ikke få oppmerksomheten til en ortopedisk kirurg for å overbevise ham om å foreskrive det potente smertestillende OxyContin. (— The pharmaceutical sales representatives from health care giant Abbott Laboratories had a problem. No matter what they tried, they couldn’t get the attention of an orthopedic surgeon to convince him to prescribe the potent painkiller  OxyContin.)

Uke etter uke avla de besøk på hans kontor, og noen ganger tok de med lubch til legen og hans stab. Likevel, hadde han lite tid til dem. (Week after week, they dropped by his office, sometimes bringing lunch for the doctor and his staff. Still, he had little time for them.

Det vil si til helt til personalet inviet dem i en hemmelighet: "Vi ble fortalt av hans sykepleiere og kontorpersonell at den beste måten å fange hans oppmerksomhet på og utvikle forholdet var via junk food", skrev selgerne i et internt notat. (That is, until the staff let them in on a secret: “We were told by his nurses and office staff that the best way to capture his attention and develop our relationship was through junk food,” the sales reps wrote in an internal memo.)

Den neste uken dukket en av Abbott legemiddelkonsulenter opp med en boks sheet cake t fylt med donuts og snack-kaker arrangert for å stave ordet "OxyContin.» Knepet virket. Kirurgen lyttet til salgsfremstøtet hver uke etter dette, Abbotts selgere besøkte legen for å be ham om å få minst tre pasienter over på OxyContin fra andre smertestillende midler. (The next week, one of the Abbott representatives showed up with a sheet cake box filled with doughnuts and snack cakes arranged to spell out the word “OxyContin.” The gambit worked. The surgeon listened to the sales talk, and every week after that, the Abbott sales personnel visited the doctor to ask him to switch at least three patients to OxyContin from other painkillers.)

Donuts-trikset er fremhevet i et av de interne dokumenter innhentet av STAT, som viser hvor langt Abbott gikk for å hanke inn leger for å gjøre OxyContin til en milliard-dollar-blockbuster. Selgerne kjøpte takeaway-middager til leger og møtte dem hos bokhandlere for å betale for deres innkjøp. I notater betegnet salgsteamet markedsføringen av legemidlet som et "korstog", og deres sjef kalte seg selv "Kongen av smerte» (King of Pain). ("The doughnut ploy, highlighted in a trove of internal documents obtained by STAT, shows the lengths to which Abbott went to hook in doctors and make OxyContin a billion-dollar blockbuster. The sales force bought takeout dinners for doctors and met them at bookstores to pay for their purchases. In memos, the sales team referred to the marketing of the drug as a “crusade,” and their boss called himself the “King of Pain.”)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: NHO krever korrupsjonsklarhet. Bedrifter er stadig forvirret over hva som faktisk er korrupsjon -. Nå krever NHO klare svar om hva som faktisk er norsk korrupsjonslovgivning. (ukeavisenledelse.no 14.8.2014).)

(Anm: Hvor dyr kan vinen være før det blir korrupsjon? Bedrifter ringer NHO for å spørre om de kan servere vin og spandere middag på kunder. (dn.no 14.8.2014).)

- California-lovforslag vil forby gaver fra legemiddelfirmaer til leger

California Bill Would Ban Drug Company Gifts to Doctors
pharmaphorum.com 22.5.2017
SACRAMENTO, Calif. (AP) — The California Senate passed a bill Thursday that would ban drug companies from giving gifts to doctors.

Sen. Mike McGuire said his bill prohibiting perks such as airline tickets and lavish meals would lower drug costs in part because doctors who receive such gifts are more likely to prescribe expensive drugs.

The Senate voted 23-13 to send the bill to the Assembly.

Legemiddelfirmaer bruker mer enn 1,4 milliarder dollar i året på gaver til California-leger, sier McGuire, en demokrat som representerer et distrikt vest for Sacramento. Drug companies spend more than $1.4 billion a year on gifts to California doctors, said McGuire, a Democrat who represents a district west of Sacramento.

"While we have witnessed the cost of drugs rise over the past decade, industry profits have also grown significantly," McGuire said. "We should be all standing for seniors and taxpayers to drive down the cost of prescription drugs." (…)

Sen. Ed Hernandez, an optometrist, said the bill is a simple measure that will curb drug costs. (…)

(Anm: Påtalemyndigheten frafaller siktelsen mot Trude Drevland. Den tidligere Bergen-ordføreren var siktet for korrupsjon. Den såkalte Cruise-saken blir henlagt på bevisets stilling, skriver Bergens Tidende. (aftenposten.no 16.12.2016).)

- Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren.

(Anm: Forlik for havnesjef. Ledelse. Tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås, har inngått forlik med arbeidsgiveren. Han får med seg ett års etterlønn og slutter i havnevesenet i Bergen. Ifølge  Bergens Tidende ble det onsdag denne uken satt punktum for en lang og krevende konflikt for både Inge Tangerås og Bergen og Omland havnevesen (BOH). Forliket som er inngått mellom partene, innebærer at Tangerås’ ansettelsesforhold opphører 31. august 2017 og at den tidligere direktøren mottar etterlønn i 12 måneder fra 1. september. (kommunal-rapport.no 31.8.2017).)

(Anm: Ikke alle dumheter er straffbare | Inge D. Hanssen (rettskommentator). (…) Etter min oppfatning er det liten tvil om at Drevland opptrådte både dumt og uklokt i sitt forhold til skipsreder Torstein Hagen. Det samme gjelder havnedirektør Inge Tangerås i Bergen. Hun utviste dårlig dømmekraft da hun lot seg påspandere tur med privatfly til Venezia på rederens bekostning. Ordføreren takket først ja til et gratiscruise i Middelhavet, men kom på bedre tanker og droppet turen. Det var klokt. (aftenposten.no 16.12.2016).)

(Anm: Novartis ordered to hand over documents in kickback lawsuit. (…) The civil lawsuit claims that between January 2002 and November 2011, Novartis orchestrated "sham" educational events, which gifted doctors with honoraria, expensive dinners and entertainment in an effort to get them to prescribe the company's products. The Swiss drugmaker held more than one million speaking events during that time frame. (biopharmadive.com 31.3.2017).)

(Anm: Ekspertene splittet om Drevlands luksusreiser. * Professor: - Opplagt korrupsjon * Ekspert: - Ikke korrupsjon * Elden: Meningsløst (vg.no 6.6.2015).)

(Anm: Industry paid $6.5 bn to US physicians and hospitals in 2014. BMJ 2015;351:h3697 (Published 07 July 2015).)

(Anm: Disclosing payments from drug companies should be mandatory for doctors, says academy. BMJ 2015;351:h4197  (Published 03 August 2015).) 

(Anm: The uneasy, unbreakable link of money, medicine. (medicalnewstoday.com 3.8.2015).)

(Anm: Politikere fristes af milliardgaver fra Novo-fond. Novo Nordisk Fonden vil skyde milliarder i behandling, forskning og uddannelse på diabetesområdet, men ulemperne er større end fordelene, lyder det fra ledende overlæger fra fem regionshospitaler i tre regioner. (jyllands-posten.dk 20.7.2016).)

- Noen svar, mange spørsmål

Physician Payment Sunshine Act (Utbetalinger til leger - Sunshine Act (amerikansk lov som forplikter leger å offentliggjøre utbetalinger)
Editorial (Lederartikkel)
BMJ 2013;347:f4828 (Published 1 August 2013)
Noen svar, mange spørsmål (Some answers, many questions)

Samarbeide mellom praktiserende leger og industrien kan føre til utvikling av nye legemidler og utstyr. Leger kan identifisere udekkede behov og gi avgjørende kliniske og vitenskapelige innspill i forsøk. De bør få betalt for disse verdifulle tjenester. (Collaboration between practicing physicians and industry may result in the development of new drugs and devices. Physicians can identify unmet needs and provide crucial clinical and scientific input into trials. For these valuable services they should be reimbursed.)

Men interaksjoner mellom leger og industri handler ofte mer om markedsføring snarere enn vitenskap: kontanter og godtgjørelser i naturalia blir tilbudt for å endre legers forskrivningmønstre.1 Disse interaksjoner kan føre til interessekonflikter som hensyntar andre ting enn pasientenes interesser som påvirker kliniske beslutninger, og kan også føre til høyere helsekostnader.2 3 4 Selv små gaver kan føre til små atferdsendringer, hvilket er årsaken til at mange av oss mottar invitasjoner til å delta i pedagogisk virksomhet eller rådgivende paneler, og hvorfor vi mottar gratis legemiddelprøver og besøk fra forhandlere. (But interactions between physicians and industry more often deal with marketing rather than science: cash and in-kind gifts are offered to change physician’s prescribing patterns.1 These interactions may lead to conflicts of interest, with considerations other than patients’ interests affecting clinical decisions, and may also lead to higher healthcare costs.2 3 4 Even small gifts can lead to subtle changes in behavior, which is why many of us receive invitations to participate in educational activities or advisory panels, and why we receive free drug samples and visits from retailers.)

En nasjonal legeundersøkelse fant for eksempel i 2009 at 83 % av leger hadde interaksjoner med industrien (71 % fikk mat på arbeidsplassen, 64 % legemiddelprøver, 18 % refusjon for kostnader forbundet med deltagelse på profesjonelle møter; og 14 % penger for rådgivning, forelesninger, og innrullering av pasienter i kliniske forsøk).3 Selv om andelen av leger som samarbeider med industrien har falt siden 2007, kanskje på grunn av retningslinjer adoptert av ulike fagmiljøer og akademiske institusjoner, fortsetter slike interaksjoner.1 3 I Massachusetts, en stat som krever at industrien opplyser om betalinger på mer enn 50 dollar (£32.6; €37.7) til leger, utførte industrien i perioden juli 2009 og desember 2011 32 227 utbetalinger til 11 734 leger verdt 76,7 millioner dollar.5 Mesteparten av pengene (88 %) for tjenester som rådgivning og deltakelse i "speakers bureau". De vanligste utbetalingene var imidlertid til mat. (...) (A national physician survey in 2009, for example, found that 83% of physicians had interactions with industry (71% received food in the work place; 64% drug samples; 18% reimbursement for costs associated with attending professional meetings; and 14% money for consulting, lectures, and enrolling patients in clinical trials).3 Although the proportion of physicians interacting with industry has fallen since 2007, perhaps due to policies adopted by different professional bodies and academic institutions, such interactions persist. 1 3 In Massachusetts, a state that requires industry to disclose payments of more than $50 (£32.6; €37.7) to physicians, between July 2009 and December 2011 industry made 32 227 payments to 11 734 physicians worth $76.7m.5 Most of the money (88%) was for services such as consulting and participation in speaker’s bureaus. The most common payments, however, were for food.)

(Anm: Speakers bureau (en.wikipedia.org).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Feds to Withhold One-Third of Sunshine Act Data. (medpagetoday.com 15.8.2014).)

(Anm: Drug industry “freebies” and sponsorship will be banned in India from January 2015 B BMJ 2014;349:g7849 (Published 30 December 2014).)

(Anm: Jan Henrik Larsen. Forbundssekretær, EL & IT Forbundet. De antidemokratiske gavene. Når rikfolk plukker seg ut egne områder som de mener det skal satses på gjennom å gi «gaver», så er ikke andre velgere og samfunnsborgere en del av den samtalen (dagbladet.no 3.9.2015).)

(Anm: Doctors who take company cash are more likely to prescribe brand name drugs, analysis finds. An analysis by the independent investigative news organization ProPublica has found that doctors who accept gifts or receive payments from the medical industry tend to prescribe more brand name drugs than doctors who do not accept such benefits. BMJ 2016;352:i1645 (Published 21 March 2016).)

(Anm: "Solskinn" treffer Europa: Utbetalinger fra legemiddelfirmaer til leger er nå tilgjengelige, men tallene er langt fra altomfattende ('Sunshine' hits Europe: Pharma's doc payments now available, but numbers are far from comprehensive) (…) The ProPublica numbers include payments to physicians and teaching hospitals, excluding royalties and research deals. The idea is to zero in on marketing-related payments. They cover the last 5 months of 2013, the most recent data available; the feds recently said they would roll out new Sunshine Act data once a year. - here's the ProPublica database and top 10 list (fiercepharma.com 25.7.2016).)

- Legemiddelfirmaer må rapportere alle utbetalinger til amerikanske leger fra mars 2014

Drug companies will have to report all payments to US doctors from March 2014 (Legemiddelfirmaer må rapportere alle utbetalinger til amerikanske leger fra mars 2014)
BMJ 2013;346: (Published 7 February 2013)
Obama-administrasjonen har offentligjort de endelige reglene for rapportering av økonomiske bånd mellom legemiddelfirmaer, utstyrsprodusenter og helserelaterte tjenester.1 Reglene er en del av såkalte "solskinns"-bestemmelsene i Affordable Care Act som ble designet for å skape større åpenhet i markedet for helsetjenester. (The Obama administration has released final rules on the reporting of financial relations between drug companies, device manufacturers, and healthcare providers.1
The rules are part of the so called “sunshine” provisions of the Affordable Care Act that were designed to create greater transparency in the healthcare marketplace.
)

De skulle ha blitt ferdigstilt senest 1. oktober 2011,2 3 men ble oppholdt av White House’s Office of Management and Budget. De ble ferdig bare grunnet en felles offentlig lobbyinnsats fra fagpersoner innen medisin og etikk, som bl.a. de tidligere redaktørene for England Journal of Medicine Marcia Angell og Jerome Kassirer. (...) (They were supposed to have been finalized no later than 1 October 2011,2 3 but they became bogged down under review by the White House’s Office of Management and Budget. They emerged only after a concerted public lobbying effort by medical and ethics figures such as the former editors of the New England Journal of Medicine Marcia Angell and Jerome Kassirer.)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Fra redaktøren. Der solen aldri skinner. Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Is exaggeration in academic press releases related to investigators’ conflicts of interests? BMJ 2015;350:h137 (Published 14 January 2015).)

(Anm: Sharing clinical trial data should become the “expected norm,” US panel says BMJ 2015;350:h240 (Published 14 January 2015).)

(Anm: Vil fylle nytt sykehus med sponsorgaver. LHL skal samle inn 150 millioner kroner, som skal brukes på utstyr til organisasjonens nye sykehus på Gardermoen. Til salgs: En operasjonsstue på det nye sykehuset kan sponses for 4,3 millioner kroner. (…) Det er imidlertid ikke alle typer bedrifter som er aktuelle sponsorer. Skulle for eksempel en tobakksprodusent ønsker å donere penger, vil det ifølge Dilling bli takket høflig nei. Også selv om sponsoren ikke krever noen profilering. (dagbladet.no 25.11.2015).)

- Medisinske skolers etiske retningslinjer kan påvirke hvordan leger forskriver legemidler

Medical School Ethics Policies May Affect How Doctors Prescribe (Medisinske skolers etiske retningslinjer kan påvirke hvordan leger foreskriver legemidler)
consumer.healthday.com 1.2.2013
Når det undervises om restriksjoner på gaver fra legemiddelfirmaer styrer leger unna nylig markedsførte legemidler, ifølge en studie (When drug company gift restrictions are taught, physicians shy away from newly marketed meds, study says)

FRIDAY, Feb. 1 (HealthDay News) -- Ny forskning antyder at medisinske skolers politikk på aksept av gaver fra legemiddelfirmaer kan påvirke legenes langsiktige vaner for legemiddelforskrivning. (Medical schools' policies about accepting gifts from drug companies may affect doctors' prescribing habits over the long term, new research suggests.)

Siden det er blitt vanlig for medisinske skoler å gjennomføre en politikk, som setter begrensninger på gaver til leger fra legemiddelfirmaer og medisinske utstyrsfirmaer til beslutningstakere, ønsket granskerne å finne ut hvilken effekt disse retningslinjene kan ha på legenes forskrivningsatferd når de er ferdig utdannet. (Because it has become common for medical schools to implement policies that put restrictions on gifts to doctors from drug and medical device makers, the investigators wanted to find out what effect these policies might have on doctors' prescribing behavior once they graduate.)

I studien, publisert online 31. januar i BMJ, fant forskerne at amerikanske leger som ble uteksaminert fra medisinske skoler som hadde restriksjoner på gaver fra legemiddelfirmaer er mindre sannsynlig å foreskrive nye medisiner fremfor eksisterende alternativer. (In the study, published online Jan. 31 in the BMJ, researchers found that U.S. doctors who graduated from medical schools that restricted gifts from drug makers are less likely to prescribe new medications over existing alternatives.)

Studien var basert på informasjon fra 14 amerikanske medisinske skoler der politikk for gaver hadde blitt håndhevet siden 2004. Granskerne gjennomgikk legenes forskrivningsmønstre i 2008 og 2009 for tre nylige introduserte legemidler for behandling av psykiske problemer, ifølge tidsskriftets pressemelding. (...) (The study was based on information from 14 U.S. medical schools where gift restriction policies had been enforced since 2004. The investigators reviewed doctors' prescribing patterns in 2008 and 2009 for three newly introduced drugs to treat mental health problems, according to a journal news release.)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Retningslinjer for å begrense salgsfremmende gaver til studenter synes å påvirke senere forskrivningsatferd

Drug company gifts to medical students: the hidden curriculum (Legemiddelfirmaers gaver til medisinske studenter: det skjulte curriculum (pensum))
Editorial
BMJ 2013;346:f1113 (20 February 2013)
Retningslinjer for å begrense salgsfremmende gaver til studenter synes å påvirke senere forskrivningsatferd (Policies to restrict promotional gifts to students seem to affect later prescribing behavior)

As relationships between healthcare professionals and the drug industry have come under increasing scrutiny in the United States, the industry’s role in the education of medical trainees has emerged as a particularly contentious topic. A linked study (doi:10.1136/bmj.f264) by King and colleagues provides some empirical data to inform the debate.1

Students in the United States have traditionally had a high level of exposure to drug industry sales representatives during their undergraduate medical education.2 3 For example, one survey at eight US medical schools published in 2005 found that, by their third year, 96.8% students reported attending a lunch sponsored by a drug company and 94.1% reported receiving a non-educational gift.4 Students justified accepting meals and gifts by citing their lack of income and large debts, and educators pointed to the valuable support that industry could provide to didactic programs.4 Data on the influence of promotional gifts on physicians’ prescribing patterns were of questionable relevance, however, because students cannot write prescriptions or make decisions about patient care. (...)

Remarkably, little data exist on the effect of student-industry interactions, apart from a few small surveys showing that such interactions are associated with positive attitudes about industry marketing in general and scepticism about its negative consequences.2 As a result, policies on industry interaction on medical school campuses around the US vary greatly.8 (...)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Amerikansk statsadvokat undersøger forhold omkring Lundbeck-middel. En amerikansk statsadvokat har indledt en undersøgelse om blandt andet salg og marketing af Lundbecks Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Antidepressants v cognitive behavioural therapies. Patients in trials of antidepressants are not typical of those in everyday practice. BMJ 2016;352:i577 (Published 10 February 2016).)

(Anm: Kåre Schultz: ”Det er spørgsmålet, om man tør”. Det er slut med nye samarbejdsaftaler for Lundbeck, der fremover vil selv og i fremtiden kun vil vokse organisk. Sådan lyder den nye strategi fra topchef Kåre Schultz, der trækker på sine erfaringer fra Novo Nordisk. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Breakup of physician, drug company relationship could improve health care, cut cost (Oppløsning av lege, legemiddelfirma-relasjoner kan forbedre helsetjenester, kutte kostnader) (worldpharmanews.com 20.5.2013).)

- Undersøkelse viser at studenter på medisinske skoler fremdeles får gaver fra legemiddelfirmaer

Med School Students Still Get Gifts From Drug Companies: Survey (Undersøkelse viser at studenter på medisinske skoler fremdeles får gaver fra legemiddelfirmaer)
philly.com 6.3.2013
The poll of more than 2,000 medical students and residents from every medical school in the United States found that one-third of first-year students and more than half of fourth-year students and residents said they received drug-industry-sponsored gifts.

Most of the students said this interaction with drug companies provided them with valuable education, but the majority also agreed that these interactions opened them up to bias, according to the findings published online in the Journal of General Internal Medicine. (...)

(Anm: Changing Interactions Between Physician Trainees and the Pharmaceutical Industry: A National SurveyJournal of General Internal Medicine 2013 (February).)

- Studie: legemiddelfirmaers utbetalinger påvirker faktisk legers forskrivningsvaner

Study: Pharma payments do sway doctors' prescribing habits (Studie: legemiddelfirmaers utbetalinger påvirker faktisk legers forskrivningsvaner)
fiercepharma.com 6.8.2013
With the Physician Payments Sunshine Act now in effect, more drugmakers are collecting doctors' names and dollar figures. But for some people, there's still that nagging question--why? After all, doctors say they aren't unduly influenced by their financial relationships with drugmakers. And most doctors don't rack up hundreds of thousands in pharma payments.

But a new study shows that--surprise!--payments do influence doctors' behavior. Yes, the average amount that flows from pharma to physician is about $1,700 per. Still, doctors are swayed by free dinners and speaking fees, the study finds, with prescriptions rising along with payments.

According to the study, published by the Social Science Research Network, doctors who accepted free meals, speaking fees, consulting payments and so on from one drugmaker were more likely to prescribe that drugmaker's brand-name products--not only compared with a competing brand in the same category, but with cheap generic versions, too. Even cheap generics of that very brand-name product. (...)

- Medisinske skolers restriksjonspolitikk på gaver og legers forskrivning av nylig markedsførte psykotrope medisiner

Medical school gift restriction policies and physician prescribing of newly marketed psychotropic medications: difference-in-differences analysis (Medisinske skolers restriksjonspolitikk på gaver og legers forskrivning av nylig markedsførte psykotrope medisiner: difference-in-differences analyser)
BMJ 2013;346:f264 (31 January)
Målsetting Å undersøke effekten av medisinske skolers aktive politikk på begrening av gaver fra representanter for legemiddel- og utstyrsprodusenter på deltakernes etterfølgende forskrivningsatferd.(Objective To examine the effect of attending a medical school with an active policy on restricting gifts from representatives of pharmaceutical and device industries on subsequent prescribing behavior.)

Design Difference-in-differences approach.

Setting 14 US medical schools with an active gift restriction policy in place by 2004.

Participants Prescribing patterns in 2008 and 2009 of physicians attending one of the schools compared with physicians graduating from the same schools before the implementation of the policy, as well as a set of contemporary matched controls.

Main outcome measure Probability that a physician would prescribe a newly marketed medication over existing alternatives of three psychotropic classes: lisdexamfetamine among stimulants, paliperidone among antipsychotics, and desvenlafaxine among antidepressants. None of these medications represented radical breakthroughs in their respective classes.

Results For two of the three medications examined, attending a medical school with an active gift restriction policy was associated with reduced prescribing of the newly marketed drug. Physicians who attended a medical school with an active conflict of interest policy were less likely to prescribe lisdexamfetamine over older stimulants (adjusted odds ratio 0.44, 95% confidence interval 0.22 to 0.88; P=0.02) and paliperidone over older antipsychotics (0.25, 0.07 to 0.85; P=0.03). A significant effect was not observed for desvenlafaxine (1.54, 0.79 to 3.03; P=0.20). Among cohorts of students who had a longer exposure to the policy or were exposed to more stringent policies, prescribing rates were further reduced.

Konklusjon Eksponering for politikk med begrensning av gaver på medisinske skoler ble assosiert med redusert forskrivning for to av tre nylig introduserte psykotrope (psykiatriske) legemidler. (...) (Conclusion Exposure to a gift restriction policy during medical school was associated with reduced prescribing of two out of three newly introduced psychotropic medications.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (...) Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.) (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 24.5.2021).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

- Konkret baserer den strenge tiltalen seg på at trafikklederen ved to anledninger puttet 2500 kroner i egen lomme – smøring fra et enkelt transportfirma.

Posten-transportleder tiltalt for å ha mottatt bestikkelser
aftenposten.no 12.8.2014
En trafikkleder i Bring er tiltalt for grov korrupsjon etter å ha blitt anmeldt av Posten Norges egne etterforskere. Politiet mener en 52-åring mottok bestikkelser for transportoppdragene han delte ut.

Onsdag må derfor en 52 år gammel mann fra Akershus møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov korrupsjon.

Politiet mener mannen skal ha mottatt fem prosent av nettoverdien på kjøreoppdrag. Konkret baserer den strenge tiltalen seg på at trafikklederen ved to anledninger puttet 2500 kroner i egen lomme – smøring fra et enkelt transportfirma.

Ifølge straffeloven har grov korrupsjon en øvre strafferamme på 10 års fengsel.

Les mer: Dette bør du vite om korrupsjon (...)

(Anm: Juss-eksperter reagerer på kjapp Drevland-gransking. Politiets gransking av Bergens-ordfører Trude Drevland ble avsluttet etter få dager. Saken mot havnedirektøren i Bergen er fortsatt ikke avgjort etter tolv uker. (…) Avisen har snakket med flere jusseksperter som påpeker at når saken har stor offentlig interesse, skjerper det kravene til avgjørelsen. (…) Professor i rettsvitenskap Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen sier at en lengre saksgang kanskje ville gitt beslutningen mer tyngde og legitimitet. (nettavisen.no 29.8.2015).)

(Anm: Politiet gjenopptar saken mot Drevland. Politimesteren i Bergen gjenopptar saken mot ordfører Trude Drevland i cruise-saken. (aftenposten.no 31.8.2015).)

(Anm: – Etterforskningen vil ta måneder eller år. Politiet lovet en rask avklaring i cruisedåp-saken. Nå varsler de en langvarig og omfattende etterforskning. I dag lette de etter bevis i Trude Drevlands leilighet og på rådhuset. (nrk.no 18.9.2015).)

(Anm: Drevland slettet rederi-mailer. (…) Dersom politiet ønsker å hente ut epost-korrespondansen via Viking Cruises, kan det være at norsk politi må undersøke servere i utlandet, som normalt krever godkjenning og bistand fra utenlandsk politi og kan ta flere måneder. (vg.no 5.9.2015).)

(Anm: Drevland-sympati kan ha hjulpet Høyre i Bergen. (e24.no 6.9.2015).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener kongehusets medlemmer må være forsiktig med tanke på produktplassering

- Hun setter det norske kongehuset i fare
kjendis.no 9.7.2013
EKSKLUSIVT TILBEHØR: Under et besøk i Sveits hadde kronprinsesse Mette-Marit med seg en veske fra luksusmerket Hermès til en verdi av 64 000 kroner. På armen bar hun et armbånd fra Shamballa Jewels til 53 350 kroner.

Slottet bekrefter for første gang at kronprinsesse Mette-Marit mottar kjolegaver. (...)

- REKLAMEPRINSESSE: Trond Nordby er historiker og professor i statsvitenskap. Han mener kronprinsessen roter seg bort i mange håpløse situasjoner.

GIR TIL METTE-MARIT: Designer Leila Hafzi er blant flere norske designere som har gitt gaver til kronprinsessen. - I bransjen er det på en måte et gjensidig samarbeid mellom offentlige personer og merkevarer, sier Hafzi, her sammen med artist Hanne Sørvaag før MGP i 2011.

- MÅ VÆRE FORSIKTIG: Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener kongehusets medlemmer må være forsiktig med tanke på produktplassering.

(Dagbladet): Etter at kronprinsesse Mette-Marit (39) uttalte at «når folk bare er opptatt av hvilke sko eller kjoler jeg har på meg, så er det noe fryktelig galt et sted» i et intervju med Dagbladet Magasinet lørdag, har debatten om hennes forbruk av luksuriøse kjoler blusset opp. (...)

- GAVER: Stortingspolitikere og offentlighetseksperter ønsker mer åpenhet om hva kongehuset bruker penger på, og deres eksklusive gaver

Krever åpenhet om gavene
kjendis.no 10.7.2013
GAVER: Stortingspolitikere og offentlighetseksperter ønsker mer åpenhet om hva kongehuset bruker penger på, og deres eksklusive gaver.

Politikere og eksperter mener gaver til kongehuset bør være offentlige. (...)

I går bekreftet Slottet for første gang at kronprinsesse Mette-Marit (39) mottar designerklær i gave.

- Noe kjøpes til full pris, noe er gaver, noe får hun med rabatt og mye kjøper hun på salg, sa kommunikasjonssjef for Slottet, Marianne Hagen.

Det fikk flere eksperter til å reagere, og kronprinsessen ble omtalt som «reklameprinsesse» og som en «nyttig idiot» for motehusene. (...)

Viktig for demokratiet
Nå etterlyser stortingspolitikere og offentlighetseksperter mer åpenhet om hva kongehuset bruker penger på, og deres eksklusive gaver.

- Det ville vært hårreisende dersom en politiker mottok gaver uten at det var åpenhet rundt det. Registeret eksisterer for å kunne kontrollere korrupsjonsliknende tilstander, og for at politikerne skal få tillit. På samme måte er det viktig med kongehuset, sier offentlighetsekspert og fagarbeider på institutt for journalistikk, Gunnar Bodahl-Johansen.

Han mener det er åpenbart at det må gis innsyn i kongehusets pengebruk og gaver, og at alt annet vil være unaturlig i et demokratisk samfunn. Han understreker at alle offentlige midler er skattebetalernes penger, og at det er velgerne som opprettholder kongedømmet.

- Derfor er det en klar forutsetning at vi har innsyn i hva pengene våre går til, sier han. (...)

- 43 prosent mener kongen gjør best jobb - tre prosent svarer Mette-Marit. Derfor er kong Harald folkets favoritt - og ikke Mette-Marit. Kronprinsessen får ekspertråd om hvordan hun kan bli mer folkekjær.

(Anm: 43 prosent mener kongen gjør best jobb - tre prosent svarer Mette-Marit. Derfor er kong Harald folkets favoritt - og ikke Mette-Marit. Kronprinsessen får ekspertråd om hvordan hun kan bli mer folkekjær. Ifølge en undersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet troner kong Harald (81) øverst blant de kongelige - også når det gjelder hvem som gjør en best jobb. Av 1000 intervjuede i Dagbladets sommerundersøkelse holder 43 prosent en knapp på kong Harald. Færrest, bare tre prosent, synes kronprinsesse Mette-Marit (44) er den som gjør en best jobb. (dagbladet.no 30.7.2018).)

- Dersom man likevel regner med de operative utgiftene til Garden vil monarkiet koste skattebetalerne minst 760 millioner i 2016. Og medregnet gardeutgiftene har monarkiet kostet minst 4,9 milliarder siden 2010, viser Dagbladets regnestykker.

(Anm: Så mye koster egentlig kongehuset. Se de skjulte utgiftene. Det norske monarkiet koster mye mer enn tidligere kjent. (…) • De samlede utgiftene til monarkiet har vokst minst 37 prosent på seks år, fra 336 millioner kroner i 2010 til minst 460 millioner kroner i 2016. (…) - Kanskje er det ikke opplagt hvordan alle kostnader skal klassifiseres og grupperes, men det kan ikke være veldig vanskelig å gi en samlet oversikt. Dagbladets spørsmål er presist og krever et presist svar, sier Møen. (…) - BURDE IKKE SKJE: Økonomiprofessor Jarle Møen reagerer på manglende opplysninger om utgiftene i tilknytning til kongehuset. (…) 760 millioner På grunn av usikkerheten har Dagbladet utelatt Garden fra sluttsummen i regnestykket over utgiftene til monarkiet. Dersom man likevel regner med de operative utgiftene til Garden vil monarkiet koste skattebetalerne minst 760 millioner i 2016. Og medregnet gardeutgiftene har monarkiet kostet minst 4,9 milliarder siden 2010, viser Dagbladets regnestykker. (dagbladet.no 3.4.2016).)

- Kongefamiliens omertà bør forbys. Luksusyachter, kriminelle byggearbeidere og galopperende utgifter holdes hemmelig. Det er på høy tid å lufte ut på Slottet.

(Anm: Kongefamiliens omertà bør forbys. Luksusyachter, kriminelle byggearbeidere og galopperende utgifter holdes hemmelig. Det er på høy tid å lufte ut på Slottet. I en berømt scene fra Gudfaren blir mafiasmåbossen Frankie «Pants» Pentangeli trukket for Senatet for å vitne mot selveste Don Corleone. Han kan redde seg selv og felle Don Corleone, men en blikkutveksling i salen minner ham om omertà, taushetspakten som antagelig er den viktigste årsaken til at mafiaen har fått vokse seg stor og sterk; Svar ikke under noen omstendighet på spørsmål. Forbli taus. Kongehuset har selvsagt ingenting med mafiavirksomhet å gjøre. Men hemmelighetskremmeriet rundt virksomheten deres er ikke helt ulikt. Ingen kommentar For to år siden regnet Dagbladet seg frem til at de reelle utgiftene til kongehuset er omtrent dobbelt så høye som det Finansdepartementet oppgir. Slottet: – Ingen kommentar I 2015 tilbragte kronprinsparet ferien i en luksusyacht som angivelig koster to millioner kroner i uken å leie. Pressen ville vite hvem som betalte regningen. Slottet: – Ingen kommentar Denne uken avslørte Dagbladet at byggeoppdrag ved Slottet har gått til håndverkere som var under etterforskning for økonomisk kriminalitet, og senere ble dømt. (aftenposten.no 26.4.2018).)

(Anm: Omertà er en taushetsplikt blant medlemmer av den italienske mafiaen. Å bryte omertàen regnes som den mest forræderske handlingen blant medlemmene av de kriminelle gruppene. (no.wikipedia.org).)

Mette-Marits kjoler splitter Norge
vg.no 22.7.2013
Kongeekspert: - Kunne unngått kritikk med mer åpenhet

LUKSUSDESIGN: Denne spesiallagde kjolen fra Pucci bar kronprinsesse Mette-Marit under prinsesse Madeleines bryllup i Stockholm i vår. Slike spesiallagde kjoler har en startpris på 70.000 kroner for de billigste variantene.

Halve befolkningen mener kronprinsesse Mette-Marit bør kjøpe alle klærne sine selv eller opplyse om hun får dem i gave, viser undersøkelse. (...)

Foreslår gaveregister
Historiker og kongeekspert Trond Norén Isaksen er enig med dem som mener kronprinsessen bør oppgi når hun mottar gaver fra motehus.

- Akkurat som våre stortingsrepresentanter har et gaveregister, kunne man sett for seg noe liknende for kongehuset. Det ville vært en naturlig ting å gjøre, og jeg tror det kunne spart henne for mye kritikk i denne debatten, sier han.

Isaksen understreker at kongehuset forventes å vise frem prakt. (...)

(Anm: Kong Harald til NRK: - Vil ikke lenger ta imot gaver fra kommersielle aktører. Kongehuset gjør gaveregister offentlig. (…) - Vi har jobbet hardt med gavesituasjonen. Og det er ganske komplisert. Men vi prøver å gjøre dette for helt klart vise at vi ikke har bindinger, sier kong Harald til NRK, ifølge Aftenposten. (kjendis.no 10.2.2016).)

- Kronprinsparets fond vurderer mer åpenhet om pengegivere. Fikk kritikk for å hemmeligeholde givere av 8,6 millioner kroner. Nå skal fondets styre, der kronprinsparet sitter, diskutere mer åpenhet. På et lukket styremøte.

(Anm: Kronprinsparets fond vurderer mer åpenhet om pengegivere. Fikk kritikk for å hemmeligeholde givere av 8,6 millioner kroner. Nå skal fondets styre, der kronprinsparet sitter, diskutere mer åpenhet. På et lukket styremøte. Styreleder Odd Christopher Hansen i Kronprinsparets fond varsler at styret nå skal se på åpenheten rundt samarbeidspartnere og personer som gir pengegaver til fondet. På seks år har Kronprinsparets fond fått over 32 millioner kroner fra næringslivet og privatpersoner. I slutten av oktober skrev Dagbladet om hvordan fondet hemmeligholder giverne av totalt 8,6 millioner kroner. I samme artikkel framkom det at fondet har fått penger av bedrifter som kronprinsparet kaster glans over med andre offisielle besøk. To kommersielle aktører opplyste at pengegaver til fondet ble gitt fordi at kongelige stilte opp hos dem. (dagbladet.no 18.11.2017).)

(Anm: Kong Harald til NRK: - Vil ikke lenger ta imot gaver fra kommersielle aktører. Kongehuset gjør gaveregister offentlig. (…) - Vi har jobbet hardt med gavesituasjonen. Og det er ganske komplisert. Men vi prøver å gjøre dette for helt klart vise at vi ikke har bindinger, sier kong Harald til NRK, ifølge Aftenposten. (...) Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier til Dagbladet at kronprinsfamiliens yachtferie i fjor sommer ikke er på gavelista fordi det ikke er en gave. (kjendis.no 10.2.2016).)

(Anm: Her er kongehusets gaveliste. Milliontur i luksusyacht ikke på lista. (…) Beslutningen, som ikke er blitt gjort kjent før nå, ble tatt i mars 2015, opplyser Kongehuset. Samtidig offentliggjør Kongehuset nå en liste over gaver de fikk i fjor. Gavelisten dekker perioden 1. juni til 31. desember. SE HELE LISTA HER. (vg.no 10.2.2016).)

(Anm: Dagbladet: - Kongehuset koster minst 460 millioner kroner. (…) De samlede utgiftene for Kongehuset er betydelig større enn det som kommer fram på statsbudsjettet, ifølge Dagbladet. Avisa skriver at de har funnet hemmeligholdte utgifter som bringer den årlige prislappen opp på minst 460 millioner kroner. (nettavisen.no 3.4.2016).)

(Anm: Hoffansatte jobbet på kronprinsens private eiendom før salget i fjor. Nå vil ikke Slottet opplyse om faktura for arbeidene ble sendt kronprinsen før eller etter at Dagbladet spurte om saken i vinter. Les alle Dagbladets saker i serien Kongemakta (dagbladet.no 30.4.2016).)

(Anm: - En sammensausing av privatøkonomi og offentlige midler. Stortingsrepresentant ber om mer åpenhet fra kongehuset. Det samme gjør kongehistoriker. (dagbladet.no 29.4.2016).)

- Kronprinsparets fond: Ga millioner til selskaper som selger tjenester til grunnskoler. (- Utdanningsforbundet og Skolederforbundet er kritiske.

(Anm: Kronprinsparets fond: Ga millioner til selskaper som selger tjenester til grunnskoler. Kronprinsparets fond har gitt over fem millioner kroner i støtte til aksjeselskaper som selger tjenester til grunnskoler. Utdanningsforbundet og Skolederforbundet er kritiske. (Dagbladet): De siste årene har kronprinsparet hentet inn internasjonale selskaper, mangemillionærer og styregrossister til Kronprinsparets fond. Nå har fondet bidratt med over fem millioner kroner, rådgivning og promotering til to aksjeselskaper, Lærervikaren AS og Trivselsleder AS. (…) Utdanningsforbundet kritiske Private aktørers plass i norsk offentlig skole er et tema som stadig utløser sterk politisk debatt, senest i valgkampen. Nå vekker det kongelige fondets rolle oppsikt. - I stedet for å bidra til å bygge opp slike tilbud utenfor den offentlige skolen, levert av private aksjeselskap, skulle vi ønske at slike stiftelser støttet utprøving av nye læremidler utviklet innenfor skoleverket, sier Handal til Dagbladet. (dagbladet.no 1.12.2017).)

(Anm: - Kronprinsparet tråkket inn i en veldig betent politisk debatt. Ap og SV reagerer på at Kronprinsparets fond har støttet private selskaper som selger produkter til grunnskoler. Men Frp støtter pengegavene. (dagbladet.no 1.12.2017).)

(Anm: Kronprinsen fikk penger til drenering på Skaugum. Kongehuset er godt tilrettelagt for drenasje av offentlige midler (dagbladet.no 30.4.2016).)

(Anm: Kronprinsparet kjøpte private hyttetomter, men registrerte ikke seg selv som eier. - Denne uryddigheten bør det ryddes opp i, sier jusprofessor Eivind Smith. (dagbladet.no 1.5.2016).)

(Anm: Stortingsrepresentanter krever åpenhet om konge-penger. Vil ha åpenhet om monarki-regninga, etter Dagbladets avsløring. (…) Dagbladets undersøkelser viser at kongehuset og monarkiet koster skattebetalerne minst 460 millioner kroner i år. Trolig mer. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: De kongelige behandler åpenhet som almisser de en sjelden gang gir til folket. Det burde ikke være nødvendig med et graveprosjekt for å finne ut hva kongefamilien koster norske skattebetalere. Det er på tide med full åpning, skriver Geir Ramnefjell. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Tar til orde for å avvikle monarkiet. VIL AVVIKLE KONGEHUSET: Stavanger Aftenblad mener Norge trenger en «statsrettslig evolusjon», og tar til orde for å fjerne monarkiet. (dagbladet.no 13.5.2016).)

(Anm: Han spiller kong Haakon: Vil avskaffe monarkiet. Jesper Christensen (68) har tidligere blitt kåret til «årets republikaner» i Danmark. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Kritiseres for lite åpenhet om yacht-ferie – nå slår Slottet tilbake. Slottet forsvarer hvorfor de ikke vil kommentere kronprinsparets svindyre middelhavscruise. (…) Når det er sagt, har selvsagt også vi et forbedringspotensial, og vi forsøker hele tiden å utvikle oss, sier kommunikasjonsjef Marianne Hagen. Hagen mener det kun er fire typer saker de ikke ønsker å kommentere til mediene: Spørsmål om monarkidebatten, de kongeliges antrekk, privatlivet deres og gaver de mottar. (...) Kongehuset er ikke underlagt offentlighetsloven, noe som vil si at pressen ikke har rett til å følge kongefamilien på samme måte som andre offentlige institusjoner. Dette ønsker Norsk Presseforbund å endre. (tv2nyhetene.no 24.9.2015).)

(Anm: Ny kritikk av kongehuset. Pressetopp, PR-topp og kongehusekspert er lite imponert av kongehusets siste utspill. - Det er en konkret sak og ett konkret spørsmål som står ubesvart: Hvem var de på ferie hos?, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk presseforbund og viser til kronprinsparets yachttur i sommer. (nettavisen.no 24.9.2015).)

(Anm: – Kronprinsparet lever i gamledager. Kronprinsparets luksusferie kommer til å sette en ny standard for hvordan kongehuset opptrer, mener filosof Einar Øverenget. (…)Tror sannheten kommer vil komme fram. Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund tror sannheten kommer fram før eller siden. Denne saken er en stein i skoen for kronprinsparet. På et tidspunkt vil det bli kjent hvem som spanderte ferien, og det bør bli kjent, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum til NRK. (nrk.no 8.9.2015).)

(Anm: – Kronprinsen prøver å endre monarkiet. Kronprinsens tidligere foreleser i statsvitenskap mener kronprins Haakon må si fra seg tittelen om han skal fortsette å blande seg i næringslivspolitikken. (…) – Han vil skaffe seg mer makt. Nordby mener at bare det å skape et forum for diskusjon av næringsliv er problematisk for en monark. – Ved å skape et forum bruker han sin symbolske makt. I 1905 ble monarken strippet for all makt i Norge. Nå prøver Haakon å forandre dette og skaffe seg mer makt, sier Nordby. (nrk.no 26.10.2015).)

(Anm: Professor: - Ikke kongehusets oppgave å arrangere slike konferanser. BERGEN (VG) Professor Trond Nordby mener kronprins Haakon går ut av sin nøytrale rolle når han arrangerer konferanser om fremtidens Norge. (…) – Kronprinsen har et ønske om å spille en større rolle, og prøver å finne nøytrale felt å gjøre det på. Dette er å etablere en stat i staten, sier republikaneren. (vg.no 26.10.2015).)

(Anm: Uenig med kongehus-kritikken: - Kronprinsparet gjør en god jobb. Knut Olav Åmås støtter kongehuset. UENIG: Direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås synes ikke at kongehuset og kronprinsparet fortjener all kritikken de får. (kjendis.no 18.9.2015).)

(Anm: Knut Olav Åmås. Et monarki å miste. Statsform. Folkemonarkiet er et speil av samfunnet. Det skaper lange linjer som et land trenger. (…) Cruiseferie-gaven til to millioner er ingen god sak for symbolske forbilder. Saken har ført til krav om at Det kongelige hoff skal underlegges offentlighetsloven, men Slottet er ikke del av offentlig forvaltning. (aftenposten.no 11.10.2015)

(Anm: Hoffmarskalk Åmås. Med mindre den kongelige familie henger kronen på en knagg, kommer Norge til å forbli et monarki i overskuelig framtid. HØYTIDELIG: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit inviterte på litteraturmiddag på Skaugum. Knut Olav Åmås hilser på kronprinsen. (dagbladet.no 14.10.2015).)

(Anm: Krav om større åpenhet rundt kongeliges økonomi. Etter at det ble kjent at kronprinsparet i sommer ferierte på en luksusyacht som koster over to millioner kroner i uka, ber Venstres Sveinung Rotevatn om større åpenhet rundt økonomien til kongehusets medlemmer. Flere har reagert på at Slottet ikke har villet opplyse om hvem som betalte for oppholdet på yachten Mia-Elise i sommer. (nettavisen.no 21.8.2015).)

(Anm: Et kongelig mageplask. (…) Denne gangen gjelder det en ferie tidlig i august om bord i luksusyachten «Mia Elise» i Middelhavet. Ifølge firmaet som leier ut yachten, er ukesprisen over to millioner kroner. Hvem som har betalt for ferien er helt i det blå. (dagbladet.no 22.8.2015).)

(Anm: Trond Nordby, Professor Universitetet i Oslo. Monarkiet er kullseilt. Kronprinsparet blir et kongepar for Oslos verste vestkant. MÅ STOPPES: Kronprinsen bør stoppes - aller helst kastes - før det er for seint, mener Nordby. Denne uka brakte Se og Hør nyheten om kronprinsparets luksustur med yachten «Mia Elise». (dagbladet.no 22.8.2015).)

(Anm: Luksus-yachten fra kronprinsfamiliens ferie spores til skatteparadis. - Vi har ikke en eneste fridag mellom begynnelsen av mai og slutten av august, sier kapteinen. (dagbladet.no 25.8.2015).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Her er politikerne som vil endre grunnloven og kaste kongen. (…) I januar feiret kongeparet 25 år ved tronen. I den anledning utførte TNS Gallup en meningsmåling for TV 2 som viste at tre av fire nordmenn tror at Ingrid Alexandra en gang blir dronning.To av tre av de som har en mening, ville på fritt grunnlag valgt monarki som statsform. (tv2.no 4.10.2016).)

- Kjoledebatten tilspisser seg: Refser Kapital-redaktørens Mette-Marit-kritikk.

Kjoledebatten tilspisser seg: Refser Kapital-redaktørens Mette-Marit-kritikk
kjendis.no 7.7.2013
(Dagbladet): I et eksklusivt intervju med Dagbladet Magasinet denne helga, tar kronprinsesse Mette-Marit (39) blant annet et oppgjør med det enorme kjolefokuset hun har opplevd den siste tida.

Det fikk Vibeke Holth (39), redaktør for forretningsbladet Kapital, til å reagere.

«Er det ikke også noe fryktelig galt et sted når Mette-Marit - som lever på statlige overføringer - bruker titalls millioner på kjoler?», skrev hun på Twitter i går - og dermed var debatten i gang. (...)

Får støtte fra «Kjole-Karita»
Samtidig som Flateby reagerer på Kapital-redaktørens Mette-Marit-kritikk, sier tidligere statsråd og Ap-politiker Karita Bekkemellem (48) seg enig i kjolekritikken.

«Enig med deg ang MM», tvitrer Bekkemellem til Holth i dag.

Bekkemellem har selv fått kritikk for å være mer opptatt av kjoler enn politikk, og fikk kallenavnet «Kjole-Karita». I 2007 mente den daværende likestillingsministeren at statsrådene burde få kjolestøtte fra staten.

- Karita Bekkemellem er en klok og ressursbevisst kvinne. Hun har alltid sett strålende ut på den røde løperen i kjoler som antagelig aldri har kostet mer enn 5.000 kroner. Mette-Marit har mye å lære av henne, sier Holth til Dagbladet.

Karita Bekkemellem har ikke besvart Dagbladets henvendelser i dag. (...)

- Gavene. Sponsingen av kongefamilien.

Kongelig tiggerfest
hegnar.no 19.7.2013
Kronprinsparet kan ikke opptre som økonomiske analfabeter, skriver Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 18. juli

At landets kronprinsesse har behov for og anskaffer seg en stor og tidvis kostbar garderobe, har vi, som de fleste, få problemer med. Men det er ikke likegyldig om garderoben koster to eller ti millioner kroner, og at kronprinsessen og kronprinsen hver bare bruker én million kroner til klær av en total apanasje på åtte millioner kroner, tror vi ikke på. I det minste er det vel knapt 50.000 til kronprins Haakon Magnus og resten til kronprinsesse Mette-Marit.

Men la oss la kjolestriden ligge. Det er enda viktigere og mer prinsipielle spørsmål å ta stilling til.

Gavene. Sponsingen av kongefamilien.
Gaver er ikke noe nytt. Investor Stein Erik Hagen kjøpte hest til åtte millioner kroner til prinsesse Märtha Louise, og kong Harald har fått seilbåt av en krets rundt investor Jens Ulltveit-Moe.

Det nye er en skjult gaveflom til kronprinsparet, som tyder på at kronprinsparet ikke har kontroll med sin økonomi, og det er uakseptabelt at giverne er anonyme.
At kronprinsesse Mette-Marit får kjoler gratis eller med stor rabatt fra kjente motehus er merkelig og nesten uanstendig for oss, men det må uansett være et minimumskrav at det skjer åpent. Offentlig tilgjengelig i et gaveregister, slik man har på Stortinget for stortingsrepresentantene.

Da ville vi få vite hvem som har gitt 500.000 kroner til finansieringen av festen for kronprins Haakon Magnus den kommende helgen, og kanskje enda viktigere: Hvorfor noen gir bort en slik stor gave.

Det er invitert 220 gjester til festen på Skaugum, som skal gå over to dager, og de inviterte vennene er alle bedt om å bidra økonomisk i form av en vennegave. Gavene ligger, ifølge VGs utmerkede avsløring, på mellom 500 og 500.000 kroner. Sentral i den kongelige tiggerfesten er artistmanager og advokat Morten Andreassen.

Angivelig var det kronprinsesse Mette-Marits idé å arrangere en form for musikkfestival for ektefellen (han er svært musikkinteressert), med kjente og store navn fra inn- og utland, men Mette-Marit har ikke peiling på økonomi, og da endte det slik advokat Andreassen så treffende sier: «Som alle festivaler, så har vi uten økonomisk styring kjøpt først, og så løser vi problemene med pengene etterpå. Dette er altså en desperat mail fra en mann som akkurat nå har seriøse pengeproblemer.»

Det kaller vi kongelig tigging.
Selvfølgelig er det slik at kronprinsens 40-årsdag bør feires, men det er vel et minimum at slottet vet hva det gjør når det inviteres 220 gjester til Skaugum?
Musikk er ikke gratis, selv om kronprinsessen kanskje tror det, og på denne festen snakker vi trolig om mange millioner kroner. En enkelt gjest har gitt 500.000 kroner.

Det er generøst, men vi bør få vite hvem det er, slik at vi lettere forstår koblingene og relasjonene rundt vårt neste kongepar.

Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, sier til VG at utgiftene til festen dekkes av slottet, uavhengig av pengene som kommer inn fra spleiselaget, men det er da altså en form for garanti for at alle kostnader blir dekket.

Slottet og kongefamilien kan ikke gå konkurs, med ubetalte regninger, som en tradisjonell musikkfestival på Sørlandet.

Da hjelper det at vennene betaler for deltagelse med beløp helt opp til en halv million kroner.

Vi mener det er på tide å si stopp. Kronprinsparet kan ikke opptre som økonomiske analfabeter.

Ikke bør de få klærne sponset, og ikke kan vennene betale underholdningen på Skaugum.

Størrelsen på apanasjen kan sikkert diskuteres, men da vil vi også vite hva pengene går til. I dag flyter det penger rundt og over apanasjen, og vi vet ikke om det er klær, fester, musikk, stab eller annet som skal betales. Deretter gjøres regnskapet opp med regelrett tigging.

Valpene kan de beholde for oss. (...)

(Anm: Kronprinsparets nye hoff (9.8.2014).)

(Anm: Kjendisprest ut mot kronprinsparet: - River ned all mystikk (10.8.2014).)

(Anm: Kjell Arne Totland: – Gelius bommer (tv2nyhetene.no 10.8.2014).)

- De kongelige mottar kostbare gaver som gir åpenbare bindinger, men som vi ikke blir gjort kjent med.

Den kongelige masken
dagbladet.no 3.1.2015
Det norske kongehuset liker å fremstå som åpent, demokratisk og nøkternt. Det er en maske, ikke en realitet. (...)

Det blir ikke nyttår i Norge før kongen har talt. Nyttårstalen har lange tradisjoner, og er gjennom årene finslipt til et tydelig konsept. Hovedtemaene er alltid politiske, men er trygt emballert i en inkluderende humanisme. Stikkordet er norske fellesverdier med særlig vekt på demokrati, toleranse og beskyttelse av minoriteter. Her går det en lang linje i dette dynastiets historie: Folkeavstemningen i 1905, utnevnelsen av den første Ap-regjeringen i 1928, krigens fellesskap, forsvaret av den samiske minoriteten, «våre nye landsmenn», homofile osv. (...)

Det meste av dette forener det som er fortjenstfullt med en effektiv monarkisk strategi. Samtidig bidrar glansbildene til å tildekke mangelen på åpenhet og rolleforståelse på viktige områder. Det er påfallende liten åpenhet om kongefamiliens økonomi og formuesforvaltning. De kongelige mottar kostbare gaver som gir åpenbare bindinger, men som vi ikke blir gjort kjent med. Kronprinsesse Mette-Marit er blitt en egen kanal for produktplassering av eksklusive moteklær. At hun opptrer som en slags mannekeng for motehusene er i seg selv tvilsomt, men verre er Slottets unnvikende svar. Vi får ikke vite noe om gavenes verdi eller omfang, bare uklar omtrentlighet. (...)

- Kan India sette en stopper for at legemiddelfirmaer gir gaver til leger?

Can India stop drug companies giving gifts to doctors? (Kan India stanse legemiddelfirmaenes gaver til leger?)
BMJ 2013;346:f2635 (29 April 2013)
Legenes forskrivning bør være basert på bevis om hva som er best for pasienter i stedet for kommersiell påvirkning. Rupali Mukherjee spør om Indias initiativ for å regulere enkelte typer markedsføring av legemidler vil bedre situasjonen (Doctors’ prescribing should be based on evidence of what is best for patients rather than commercial influences. Rupali Mukherjee asks whether India’s moves to regulate some types of pharma marketing will improve the situation)

Big pharma fortsetter å dele ut overdådige gaver til leger som biler og TV-er og betaler for utenlandsreiser til tross for frivillige pålagte restriksjoner og regjeringers fordømmelse. "Det er ingen stans i denne onde praksisen og legemiddelfirmaene fortsetter å sponse utenlandsreiser for mange leger og sprer om seg med gaver av høy verdi som klimaanlegg, biler, musikkanlegg, gullkjeder etc. som skal forplikte leger til å forskrive enda dyrere legemidler som en motytelse (quid pro quo)," ifølge en rapport publisert i 2010 fra en sittende parlamentarisk komité på helse og familievelferd.1 Slik markedsføring er ansett som uetisk fordi den representerer skjult reklame som har vist seg å gi en skjev forskrivningspraksis som påvirker pasientenes behandling. Leger som aksepterer gaver fra legemiddelfirmaer, som møter legemiddelkonsulenter, og bruker deres informasjon er mer sannsynlig til å foreskrive dyrere legemidler.2 (...) (Big pharma continues to dole out gifts to doctors as lavish as cars and televisions and to pay for international trips despite voluntary strictures and government censure. “There is no let-up in this evil practice and the pharma companies continue to sponsor foreign trips of many doctors and shower with high value gifts like air conditioners, cars, music systems, gold chains, etc to obliging prescribers who then prescribe costlier drugs as quid pro quo,” said a 2010 report from the parliamentary standing committee on health and family welfare.1 Such promotions are deemed unethical because they represent covert advertising that has been shown to distort prescribing practice, influencing patients’ treatment. Doctors who accept gifts from drug companies, meet pharma representatives, and use their information are more likely to prescribe more expensive drugs.2)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- People do it automatically (- Mennesker gjør det automatisk)

Human Brains Wired to Empathize, Study Finds (Menneskehjerner koblet for empati, ifølge studie)
health.yahoo.net 26.7.2011
TUESDAY, July 26 (HealthDay News) -- En persons hjerne arbeider hardt for å føle eller forstå hvordan det er å gå i andres sko, uansett hvor forskjellige de kan være, viser en ny studie. (A person's brain works hard to empathize or understand what it's like to walk in other people's shoes, no matter how different they may be, a new study indicates.)

Forskere fra University of Southern California fant at folk automatisk forsøker å vise empati - selv med de som er fysisk svært forskjellige. For å gjøre det må imidlertid folk bruke to separate områder av hjernen. (Researchers from the University of Southern California found people automatically attempt to empathize -- even with those who are physically very different. To do that, however, people must use two separate regions of their brain.)

I en studie, publisert online i Cerebral Cortex, fant USC-forskere at empati mellom to mennesker som kan forholde seg til hverandre mer direkte er primært avhengig av de intuitive, sensoriske-motor-deler av hjernen. En person som har empati for noen som er veldig annerledes eller med noen de ikke direkte kan relateres, er imidlertid avhengig av den rasjonelle del av hjernen. (In a paper, published online by Cerebral Cortex, USC researchers found that empathy between two people who can relate to each other more directly relies primarily on the intuitive, sensory-motor parts of the brain. A person who empathizes with someone who is very different or with whom they cannot directly relate, however, depends more on the rationalizing part of the brain.)

In conducting the study, USC researchers showed videos of hands, feet and a mouth doing "tasks" to a woman who was born without arms or legs, as well as 13 typically developed women. The participants were also shown videos of injections being given on certain parts of the body.

As they watched the videos, the women's brains were scanned. Researchers compared those scans to pinpoint sources of empathy.

The researchers found that when the woman without limbs watched videos of tasks being performed using body parts that she did not have, the sensory-motor areas of her brain were still strongly engaged. The researchers noted, however, even without limbs, the woman was able to perform some of these tasks herself by improvising with the body parts she did have.

If the action was impossible for her however, another set of brain regions involved in deductive reasoning were also activated, the study pointed out.

De intuitive og rasjonalle deler av hjernen arbeider sammen for å skape en følelse av empati, sa Lisa Aziz-Zadeh, assisterende professor i USC Divisjon for Occupational Science og ergoterapi i et universitet pressemelding. "Folk gjør det automatisk," sa hun. (...) (The intuitive and rationalizing parts of the brain work together to create the sensation of empathy, said Lisa Aziz-Zadeh, assistant professor of USC's Division of Occupational Science and Occupational Therapy in a university news release. "People do it automatically," she said.)

- Legemiddelgiganter klandres for legers biinntekter

Drug giants accused over doctors' perks (Legemiddelgiganter klandres for legers biinntekter)
guardian.co.uk 23.8.2008
Gratis flyreiser, måltider og kampbilletter kan skade pasienters helseomsorg (...) (Free flights, meals and match tickets can damage patient care, say critics)

Consumers International (CI) sa at mangelen på åpenhet er uakseptabel. "Når helsepersonell holder foredrag om helsespørsmål, antar vi at de setter pasientenes interesser først. Dersom denne personen eller organisasjonen har en interessekonflikt fordi de mottar støtte fra et legemiddelfirma må vi i det minste forlange å få vite det,” sa kampanjeleder Justin Macmullan. "Legemiddelfirmaer forteller deg at det de finansierer er medisinsk undervisning, og ikke markedsføring. Men vår bekymring er at dette i virkeligheten er svært effektiv målrettet markedsføring. Dette kullkaster samtidig alle våre forestillinger om upartiskhet og setter en leges evne til å foreta et informert og objektivt valg om de mest aktuelle behandlinger på spill." (Consumers International (CI) said the lack of transparency was unacceptable. "When a medical professional speaks on a health issue, we assume that they are putting patients' interests first. If that person has a conflict of interest because they or their organisation are receiving funding from a drug company the least we should demand is the right to know about it," said Justin Macmullan, head of campaigns. "Pharmaceutical companies will tell you that what they are funding is medical education. But our concern is that this is really highly effective, well-targeted marketing. This throws any notion of impartiality out of the window and jeopardises a doctor's ability to make an informed, balanced decision about the most appropriate treatments.")

CI ønsker at legemiddelfirmaer offentliggjør hvilke ytelser de gir til leger. "Land som USA og Australia er blitt oppmerksom på dette problemet og krever nå at legemiddelfirmaer offentliggjør sine finansieringer av medisinske organisasjoner og medisinsk utdanning. Europeiske tilsyn har sovet i timen," sa han. (...) (CI wants drug companies to declare how much they give to doctors. "Countries such as the US and Australia have woken up to this issue and are now requiring pharmaceutical companies to disclose their funding of medical organisations and medical education. European regulators have been sleeping on the job," he said.)

- Ruter-sjef frikjent for passiv korrupsjon (– Hvis dommen fra Oslo tingrett hadde blitt stående, ville man kunne rettsforfulgt alle på vip-tribunen under ski-VM i Oslo, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i det offentlig eide kollektivselskapet Ruter til Dagens Næringsliv.)

Ruter-sjef frikjent for passiv korrupsjon
ukeavisenledelse.no 7.5.2014
En Ruter-ansatt leder som i fjor sommer ble dømt for passiv korrupsjon etter å ha blitt påspandert tre middager for til sammen 4.739 kroner, er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

– Hvis dommen fra Oslo tingrett hadde blitt stående, ville man kunne rettsforfulgt alle på vip-tribunen under ski-VM i Oslo, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i det offentlig eide kollektivselskapet Ruter til Dagens Næringsliv.

Politiet tiltalte mannen for korrupsjon etter at han nektet å vedta et forelegg på 20.000 kroner for de tre middagene som bussleverandøren Volvo spanderte i 2009 og 2011.

I Oslo tingrett fikk han et forelegg på 24.000 kroner, og måtte tåle inndragning av 4.739 kroner og betale 10.000 i sakskostnader. Tirsdag ble han enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Dommen fastslår at middagene ikke var «spesielt dyre eller luksuspregede» og «godt innenfor» det som må anses vanlig i næringslivet og når det gjelder offentlig eide foretak som handler med det private næringsliv.

Mannen er lettet etter frifinnelsen.

– Saken har vært en voldsom belastning for ham. Han ble tiltalt for tre middager, og to uniformerte politimenn pågrep ham midt på dagen mens han var på jobb. Alle skuler litt på deg etter det, sier Bernt Stilluf Karlsen.  (©NTB)

- Volvo spanderte luksusmiddager på Ruter-leder

Volvo spanderte luksusmiddager på Ruter-leder
aftenposten.no 16.6.2013
Volvo spanderte tre middager på en sentral Ruter-leder da de forsøkte å selge nye busser til Stor-Oslo, men selv om svenskene betalte den nette sum av 4739 kroner på luksusrestaurantene, gikk oppdraget til tyske MAN.

Nå har politiet tatt ut korrupsjonstiltale mot mannen i 50-årene, siden han nektet å vedta et forelegg på 20.000 kroner.

Og prisen på forelegget har nå steget til 24.000 kroner, subsidiært 25 dagers ubetinget fengsel. (...)

Som en direkte følge av denne saken har Volvo lagt om sine interne retningslinjer hvor fete middager ikke lenger er noe selgerne har i sin verktøykasse. (...)

- Det å få gratis middager verdt 1.500 kroner stykket påspandert av leverandører er helt i orden, slår Borgarting lagmannsrett fast (- Lettere å bli smurt?)

Lettere å bli smurt?
kommunal-rapport.no 9.5.2014
Retten fant at de tre middagene driftssjefen i Ruter i løpet av to år ble påspandert av Volvo, ikke kan anses som en utilbørlig fordel i straffelovens forstand.

Kommentar:

Lagmannsretten har frifunnet en ansatt i trafikkselskapet Ruter for korrupsjon da han ble påspandert tre middager til totalt 4.400 kroner. Er terskelen for korrupsjon hevet? (…)

Lagmannsretten godtok gratis middager
kommunal-rapport.no 7.5.2014

En ansatt i Ruter ble oppvartet av en leverandør for til sammen nærmere 5.000 kroner. Det er helt i orden, mener lagmannsretten.

Det å få gratis middager verdt 1.500 kroner stykket påspandert av leverandører er helt i orden, slår Borgarting lagmannsrett fast. Ut fra dommen kan offentlige ledere nå "wine and dine" uten frykt for å bli tatt for korrupsjon. (…)

- Forskere undersøker psykologien bak det å motta bestikkelsesgaver

Forskare undersöker psykologin bakom att ta emot mutgåvor
dagensmedicin.se 14.9.2010
Påminnelser om hur jobbigt det var att plugga medicin fick ST-läkare i USA att acceptera presenter från läkemedelsindustrin, enligt en ny studie. (...)

Varför känner sig många läkare bekväma med att ta emot gåvor från läkemedels- och medicinteknikföretag när detta kan leda till etiskt tveksamma intressekonflikter?

Den frågan ställde sig två forskare vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. I en studie har de nu undersökt vilken typ av psykologiska processer som läkare använder för att berättiga att ta emot sådana gåvor. (...)

Enligt forskarna bidrar studien till att förklara hur välmenande läkare använder uppfattade svårigheter för att berättiga att ta emot presenter som kan innebära intressekonflikter.

Resultaten baseras på enkätsvar från ST-läkare inom allmänmedicin och pediatrik som var verksamma i delstaten Pennsylvania i USA

Studien publiceras i dag, tisdag, i tidskriften Jama. (...)

Effect of Reminders of Personal Sacrifice and Suggested Rationalizations on Residents' Self-Reported Willingness to Accept Gifts
JAMA. 2010;304(11):1204-1211 (September 15)
Context Despite expanding research on the prevalence and consequences of conflicts of interest in medicine, little attention has been given to the psychological processes that enable physicians to rationalize the acceptance of gifts. (...)

Conclusions Providing resident physicians with reminders of sacrifices increased the perceived acceptability of industry-sponsored gifts. Including a rationalization statement further increased gift acceptability. (...)

Who Else Is Paying Your Doctor? (Hvilke andre betaler din lege?)
EDITORIAL
nytimes.com 23.1.2012
It took longer than expected, but the Obama administration is finally poised to enact badly needed regulations requiring that the manufacturers of drugs, medical devices and medical supplies disclose all payments they make to doctors or teaching hospitals. The information, which would be posted on a government Web site, will allow patients to decide whether they need to worry about any possible conflicts of interest.

Such payments can be for legitimate research and consulting. But there is also a lot of cash being spread around to pay for doctors’ travel and entertainment or for gifts or modest meals for a prescribing doctor’s staff.

As Robert Pear reported in The Times this week, some prominent doctors and researchers receive hundreds of thousands or even millions of dollars a year in exchange for providing advice to a company or giving lectures on its behalf. About a quarter of all doctors take some cash payments from drug or device makers and nearly two-thirds accept meals or food gifts. Analysts contend that even seemingly trivial gifts can influence doctors to prescribe expensive drugs that may not be best for a patient’s health or pocketbook.

The new rules were championed by Senator Charles Grassley, a Republican, and Senator Herb Kohl, a Democrat, and incorporated into the health care reforms enacted in 2010. The reform law required the Department of Health and Human Services to establish reporting procedures by Oct. 1, 2011, and required manufacturers to start collecting the relevant data by Jan. 1, 2012. The proposed rules were finally issued on Dec. 14 and are subject to comment until Feb. 17, after which they will be revised and issued in final form. (...)

Related News - U.S. to Force Drug Firms to Report Money Paid to Doctors(January 17, 2012) (...)

- Danske læger, der har indopereret en farlig hofteprotese, er sponseret af producenten bag

Medicoindustri har frit slag over for læger
business.dk 7.2.2012
Mens almindelige praktiserende læger ikke må tage imod selv de mindste gaver fra lægemiddelindustrien, så er der næsten ingen regler for, hvad læger må modtage fra producenter bag medicinsk udstyr.

Se også

Medicinalindustri klar til at droppe gaver
Læger efterlyser skrappere regler om bivirkninger
FN strides om farma-industriens patenter
Lundbeck afviser at blande sig i uvildig forskning
Dansk firma i bestikkelsessag

Men det skal der laves om på, mener flere politiske partier, efter DRs TV-Avisen har afsløret, at danske læger, der har indopereret en farlig hofteprotese, er sponseret af producenten bag.

"Vi har for tit set læger, der har nogle økonomiske interesser og der skal der være gennemsigtighed", siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).
Som loven er i dag, må læger maksimalt få gaver på op til 300 kroner fra lægemiddelindustrien. Desuden skal lægerne søge om tilladelse hos lægemiddelstyrelsen, hvis de vil udføre konsulentarbejde eller på nogen måde samarbejde med lægemiddelindustrien. Al tilknytning offentliggøres på internettet.

Men intet af alt dette gælder, når lægerne samarbejder med medicoindustrien.

"Jeg synes, vi skal tage det samme regelsæt, vi har fra medicinområdet, hvor der findes nogle regler om sponsorater og samarbejde med industrien," siger sundhedsordfører Benedikte Kiær (K).

Oven i købet har de almindelige praktiserende læger, strammet deres egne etiske regler så meget, at de end ikke må tage imod små gaver som en kuglepen.

Og deres formand mener, at den nuværende lovgivning også burde gælde, når læger arbejder sammen med medicoindustrien.

"Som læger er det vigtigt, at vi står som uvildige i de situationer, hvor vi har med patienterne at gøre. Det gør vi bedst hvis der er klare og sikre regler", siger formand for de praktiserende læger Henrik Dibbern. (...)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

- Inspektører fikk gaver fra oljeselskapene

Inspektører fikk gaver fra oljeselskapene
aftenposten.no 26.5.2010
En ny amerikansk rapport avdekker et skremmende nært forhold mellom oljeselskapene og de statlige inspektørene som skal kontrollere dem. Nå vil Obama rydde opp i «koseforholdet».

En ny rapport fra amerikanske myndigheter har avdekket at medlemmer av innenriksdepartementets eget kontrollorgan, Minerals Management Service (MMS), har hatt svært nær kontakt med oljeselskapene de skulle kontrollere.

Flere inspektører som hadde ansvaret for å overvåke borevirksomhet i Mexicogulfen, har mottatt gaver og frynsegoder av selskapene. Dette gjelder blant annet billetter til sportsarrangementer, middager og ferier. (...)

Forhandlet om jobber
Mange har også gått over til jobber i bedriftene de tidligere har kontrollert, og noen har til og med forhandlet fram disse jobbene mens de har vært inspektører, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Ett eksempel på sistnevnte er en inspektør i Louisiana som kontrollerte fire plattformer, mens han forhandlet om jobb med selskapet som eide disse. (...)

Politikere (politiske partier) mottar gaver

(Anm: Høyre, AP og SP glemte å melde inn 400.000 i pengegaver. Partilovnemnda sendte i juni formelle advarsler til Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 22. juni fikk Oslo Arbeiderparti, Høyre, Oppland Høyre og Buskerud Senterparti alle en formell advarsel for å ha brutt partiloven. Partiene hadde ikke redegjort for pengebidrag innen fristen. Til sammen er bidragene partiene har fått på over 400.000 kroner. Alle partier har i valgår plikt til å innberette bidrag over 10.000 kroner mottatt mellom 1. januar og fredag før valgdagen. Innberetningen kan skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt. (dn.no 18.7.2017).)

Sponses med luksussmykker
dagbladet.no 3.11.2010
Tre - fire ganger i året får Siv Jensen påfyll av nye smykker fra sponsoren sin.

- Dette er kjempegøy! Siv Jensen er en av Norges mest profilerte kvinner, så dette er vi veldig glad for, sier salgsdirektør May Irene Bækkevold Andersen.

Siv Jensen har hatt smykkeavtalen med Van Bergen Design i fem år, og er stadig å se med nye smykker når hun viser seg i offentligheten og i media. (...)

Hun legger ikke skjul på at avtalen er av stor markedsføringsverdi for selskapet. (...)

- Dette er en veldig spesiell form for gave. Siv Jensen har registrert avtalen som gave, og har gjort alt formelt riktig dersom hun absolutt vil gå rundt og reklamere for dette firmaet. Men vi jobber nå med å endre regelverket til tilnærmet som gjelder for regjeringen. Gaver skal i praksis ikke tas imot, sier Marit Nybakk i Stortingets presidentskap. (...)

Revisor granskes etter ulovlig pengestøtte
tv2nyhetene.no 2.10.2010
Finanstilsynet har bestemt seg for å granske revisoren som godkjente at Senterpartiet tok imot lovstridig partistøtte. (...)

I strid med loven
Bergens Tidende skrev 18. september at revisor Bjørn-Wiggo Renø i revisjonsfirmaet Skaarbrevik & Isaksen AS i 2009 ga en «ren» revisjonserklæring for Senterpartiets årsregnskap. Det til tross for at partiet hadde mottatt 700.000 kroner i partistøtte - direkte i strid med loven om partistøtte. (...)

- Eidsivasaken er et salig rot
nrk.no 21.9.2010
– Dersom styret i Eidsiva Energi visste om betalingen av en halv million kroner til Senterpartiet, så bør det få konsekvenser for styret. Det sier redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø. (...)

Hagen: – Folk er møkk lei gavesakene
aftenposten.no 12.9.2010
Frp-veteran Carl I. Hagen klarer ikke å hisse seg opp over de ulike gavesakene som har rammet den rødgrønne regjeringen.

– Jeg tror folk flest er møkk lei alt dette gavesnakket nå. Norske rederier og verft har en lang tradisjon for å gi gaver når skip bli døpt. Og det er mange som ikke har visst at det er skatteplikt på slikt, sier Hagen til NTB. (...)

71 av 114 stortingsrepresentanter som har svart på en undersøkelse Dagbladet har utført, svarer at det overhodet ikke er greit at statsråder og stortingspolitikere tar imot private gaver til en verdi av over 2.000 kroner – selv om man registrerer dem i Stortingets gaveregister. Blant dem som mener at det er galt, er Ap-toppene Martin Kolberg, Jan Bøhler og Anette Trettebergstuen samt stortingspresident Dag Terje Andersen.

Regjeringen skjerpet tidligere i måneden regelverket for gaver og besluttet at statsråder heretter ikke skal kunne beholde gaver som de har fått i embets medfør. (...)

Også fylkespolitikere har fått dyre armbånd
kommunal-rapport.no 10.9.2010
Liv Signe Navarsete (Sp) er ikke den eneste politikeren som har fått dyre armbånd fra Aker Yards. Også tre fylkespolitikere har fått omtrent like dyre armbånd. (...)

Bare tre av 18 departementer har gaveregister
dn.no 9.9.2010
Bare tre av 18 departementer fører et løpende register over gaver statsrådene har mottatt. Ingen departementer har fått pålegg om slik registrering.

Bare hos statsministeren, forsvarsministeren og landbruksministeren blir det ført en løpende registering av gaver, skriver Bergens Tidende.

Det var daværende statsminister Kjell Magne Bondevik som innførte slik registering ved Statsministerens kontor (SMK) da han ble regjeringssjef for første gang, i oktober 1997. (...)

Gavebråket:
Navarsete brøt reglene for Stortingets register

vg.no 5.9.2010
(...) Retningslinjene for Stortingets register for økonomiske register slår fast at «gave eller økonomisk ytelse/fordel verd mer enn 2000 kroner mottatt fra myndighet, organisasjon eller enkeltperson i annet land skal føres inn i registeret».

Men det unnlot Navarsete å gjøre.

Armbåndet i hvitt gull mottok Navarsete da hun var samferdselsminister i november i 2006 etter at hun hadde døpt et skip ved Aker Yards verft i Florø. (...)

Herbjørn Hansson, skipsreder og administrerende direktør i Nordic Tanker Shipping, synes det er absurd at Liv Signe Navarsete ikke får beholde armbåndet hun fikk fra Aker Yards. (...)

- Jeg synes ikke denne gaven var voldsomt ekstravagant. Det viser hvor ille situasjonen er at det ikke kan gis bort en flaske Farris lenger uten at man får aggressive og ærgjerrige kontrollører som banker på døren. (...)

- På grensen til grov korrupsjon
vg.no 3.9.2010
Korrupsjonsekspert mener ministrene burde takket nei til gavene (...)

Jurist og korrupsjonekspert Johan M. Andersen reagerer på at en offentlig person som Anne-Grethe Strøm-Erichsen ikke tenker seg bedre om før hun takker ja til og beholder gaver hun har fått i kraft av sin stilling. Andersen hadde tidligere ansvar for StatoilHydros antikorrupsjonsprogram. (...)

- Denne klokken fikk hun av Sveits
nettavisen.no 2.9.2010
Ap-toppen fyller hjemmet sitt med luksusgaver - og hun er ikke alene om det.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mottok en sveitsisk luksusklokke og kostbare afghanske tepper da hun var forsvarsminister, skriver VG. (...)

Luksusvarene er taksert til 55.375 kroner, og den dyreste enkeltgaven er et teppe fra den afghanske forsvarsministeren, verdt 35.000 kroner.

Forsvarsdepartementet bekrefter at Strøm-Erichsen har beholdt gavene selv.

Ifølge Transparency Internationals (TI) korrupsjonsindeks for 2009, er Afghanistan nest verst av 180 land, kun slått av Somalia. (...)

Vil endre reglene
Det er ulovlig for statsansatte å ta med gaver hjem, men politikerne har gjort unntak for seg selv.

- Det er naturlig å jevnlig gå gjennom reglene. Det skal vi gjøre nå, sier statsråd ved Statsministeren kontor (SMK), Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK.

Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund innrømmer at han ikke har tenkt mye gjennom dette.

- Jeg har ikke opplevd dette som et stort problem til nå, sier Høglund til Nettavisen.

- Hva bør Strøm-Erichsen og Støre gjøre med disse gavene? (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Advokater gir gaver for å kapre klienter

- Gir gaver for å kapre klienter
vg.no 7.9.2010
Med penger, tobakk og svertende rykter som våpen, forsøker Oslo-advokater å krige til seg lukrative klienter, mener advokat Vahid Ala'i.

Del på FacebookDel på TwitterLegg til på NettbyUtskriftsvennlig versjonTips en vennNå går han til frontalangrep på sine kollegaer i Oslo.

- Det virker som en del advokater gir gaver til fengselsinnsatte, for å kapre andres klienter, sier Vahid Ala'i til VG. (...)

En av landets mest kjente forsvarsadvokater, John Christian Elden, sier at han jevnlig blir bedt om å yte mer bistand til klienter enn det regelverket tillater.

- Man kan få et inntrykk av at innsatte har en del forventninger, og man kan spørre seg hvordan de har fått disse, sier Elden, som ikke ser det som sin oppgave å formidle klær og mat til sine klienter.

Han forteller at han blant annet har opplevd at en klient opplyste at han ønsket å bytte forsvarer fordi han hadde behov for å få formidlet beskjeder ut fra fengselet.

- Samtidig gjorde han det klart at han ville ha meg som forsvarer igjen når saken skulle opp for retten, sier Elden. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Smøring med småkaker ("guanxi") - nettverkssmøring

Når moral blir korrupsjon
uib.no 16.6.2008
Den ferske doktoranden Huang Jiansheng har sjølv kjent seg tynga av ei moralsk gjeld han ikkje kunne gjengjelde.

Ei uløyseleg moralsk gjeld kan vere ei av årsakene til at korrupsjon er så utbreidt i Kina. Det meiner den kinesiske forskaren Huang Jiansheng, som har tatt doktorgrad ved UiB. (...)

Guanxi er eit kinesisk omgrep som kan omsetjast med nettverk. Omgrepet famnar om meir enn den vestlege forståinga av omgrepet. Det inneber også djupe moralske forpliktingar. (...)

Smøring med småkaker
ukeavisenledelse.no 25.9.2007
Småkakekorrupsjon tar av i Kina. Sjefen og forretningsforbindelser smøres med småkaker til tusenvis av kroner. (...)

Betydningen av disse kakene, som skal minne om månen, er langt større enn at de kun tjener som vomfyll på en kjølig høstkveld, melder E24. Markedet eksploderer av eksklusive småkaker som skal smøre sjefer, forretningsforbindelser eller offisielle tjenestemenn.

Kineserne har et eget uttrykk for slike kontakter: Guanxi. Du kommer ingen vei i Kina uten gode guanxi. Og guanxiene må smøres, ofte med middager, gaver og oppmerksomhet. Månekakene har de siste årene blitt selve symbolet på hvordan guanxi-systemet fungerer.

Flere år har myndighetene forsøkt å slå ned på småkakekorrupsjonen, men næringslivet mater hverandre med godsakene som aldri før. (...)

- Ulovlig og ugyldig ansettelse.

– Ulovlig og ugyldig ansettelse
nrk.no 9.10.2012
NETTVIDEO: Steinar Mediaas kommenterer Entra-saken.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK, mener ansettelsen av Rune Olsø i stillingen som administrerende direktør i Entra er ulovlig. (...)

Steinar Mediaas mener inhabilitetsspørsmålet i Entra-saken er veldig alvorlig og svært sjelden. (...)

- Entra: Slik selger de Norge. Salg av Entra og eiendommer staten bruker selv er en tydelig overføring av makt og verdier til store investorer. (- ATTRAKTIVE EIENDOMMER: I dag er om lag 60 prosent av Entras eiendommer utleid til offentlige leietakere.) (- Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun er veldig fornøyd med salget.)

AnmEntra: Slik selger de Norge. Salg av Entra og eiendommer staten bruker selv er en tydelig overføring av makt og verdier til store investorer. I dag er om lag 60 prosent av Entras eiendommer utleid til offentlige leietakere. Staten ved Næringsdepartementet har solgt sine siste aksjer i eiendomsselskapet Entra som bl.a. eier Nasjonalbiblioteket, Postgirobygget, Rockheim og en rekke høyskoler, politistasjoner, domstolsbygg, trygdekontorer og Statens Hus. (…) Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun er veldig fornøyd med salget, ikke minst fordi Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden selskapet ble børsnotert i 2014. (dagbladet.no 1.12.2020).)

- Folketrygdfondet avviser svenske bud i Entra: – Støtter ingen av dem. (- De to svenske eiendomsselskapene Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) og Castellum er i budkamp om Entra, og sistnevnte har allerede sikret seg statens aksjer.)

(Anm: Folketrygdfondet avviser svenske bud i Entra: – Støtter ingen av dem. Største eier i Entra vil ikke gi sin støtte til budene fra hverken SBB eller Castellum, som kjemper om å få kjøpe det norske eiendomsselskapet. De to svenske eiendomsselskapene Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) og Castellum er i budkamp om Entra, og sistnevnte har allerede sikret seg statens aksjer. Største aksjonær Folketrygdfondet har så langt ikke sagt hva det mener om budene, men gir nå sin vurdering. Og begge beilerne møter en kald skulder. (e24.no 1.12.2020).)

- Folketrygdfondet avslår SBBs og Castellums bud på Entra: Blokkerer oppkjøp.

(Anm: Folketrygdfondet avslår SBBs og Castellums bud på Entra: Blokkerer oppkjøp. BLOKKERES: I Entras portefølje finnes blant annet Nasjonalbiblioteket. TYDELIG NEI: Folketrygdfondet vender tommelen ned til begge Entra-beilerne. Med det stanser de et fullstendig oppkjøp av det tidligere statlige selskapet. I forrige uke startet kampen om Entra med bud fra to svenske eiendomsgiganter. (klassekampen.no 1.12.2020).)

- Entra-styret råder aksjonærene til ikke å selge til kuppmakere som kan «corne» aksjen.

(Anm: Entra-styret råder aksjonærene til ikke å selge til kuppmakere som kan «corne» aksjen. Meget spesiell melding fra Entra-styret som her tar et stort ansvar. Entra-aksjen faller over tre prosent til 165 kroner på Oslo Børs onsdag. Styret i Entra har meddelt det svenske eiendomsselskapet SBB at styret ikke vil anbefale SBBs bud på 165 kroner per Entra-aksje. Styret i Entra avventer nå det formelle budet fra SBB med alle betingelser slik at styret kan komme med en anbefaling til Entras aksjonærer i henhold til verdipapirhandelloven. (dn.no 25.11.2020).)

- PRAKTBYGG KAN BLI SVENSKE. (- DET SVENSKE NASJONALBIBLIOTEKET?)

(Anm: PRAKTBYGG KAN BLI SVENSKE. Regjeringen selger statens Entra-aksjer. Venstresida raser over transaksjonen. DET SVENSKE NA­SJO­NAL­BIB­LIO­TE­KET? To svenske sel­ska­per kjem­per for å kjøpe opp det norske eiendomsselskapet En­tra, som blant annet eier Nasjonalbiblioteket. SELGER SEG UT: Regjeringen har godtatt å selge statens Entra-aksjer. Nå kniver de svenske eiendomsgigantene SBB og Castellum om kontroll over selskapet. – Nasjonalbiblioteket ofres på markedsliberalismens alter, tordner SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes. Utsagnet kommer etter at staten selger sin eierandel i eiendomsselskapet Entra for 2,5 milliarder kroner. I tillegg til Nasjonalbiblioteket eier Entra 89 andre bygg. Blant disse er Toldboden i Trondheim og Tollboden i Bergen, politihus i Bergen, Drammen og Sandvika, Statens Hus i Trondheim, Drammen og Hordaland, samt Posthuset, Domstolsadministrasjonen og Havnelageret i Oslo. Statens nedsalg i Entra har foregått etappevis siden høyreregjeringen la selskapet på børs i 2014. Det svenske eiendomsselskapet Castellum tilbyr de andre aksjonærene i Entra en kombinasjon av Castellum-aksjer og kontanter til en verdi av 170,86 kroner per aksje. Til sammenlikning tilbyr Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) verdier for til sammen 165 kroner per aksje, i et bud som ble offentliggjort tirsdag. (klassekampen.no 27.11.2020).)

- Selv Gordon Gekko hadde rødmet over å gjøre det staten gjør her. Staten gir oss en leksjon i hardcore kapitalisme.

(Anm: Selv Gordon Gekko hadde rødmet over å gjøre det staten gjør her. Staten gir oss en leksjon i hardcore kapitalisme. Oppkjøpskampen om eiendomsgiganten Entra fortsetter med et nytt bud fra det svenske eiendomsselskapet Castellum som innebærer en kombinasjon av Castellum-aksjer og 25,7 kroner i kontanter per Entra-aksje. Castellum verdsetter selv budet til 170,8 kroner per Entra-aksje basert på prisingen av Castellum-aksjen 23. november. (…) Det oppsiktsvekkende er at staten ved Næringsdepartementet allerede har solgt sine 15 millioner Entra-aksjer, tilsvarende en eierandel på 8,24 prosent, til Castellum. Ikke med oppgjør i en miks av Castellum-aksjer og kontanter som man kanskje skulle tro, men 169 kroner i cool cash, til sammen 2,5 milliarder kroner. Staten får i tillegg eventuelle overskytende beløp dersom Castellum skulle komme til å by mer for Entra-aksjene. Her gir staten ved Næringsdepartementet oss en leksjon i beinhard kapitalisme som ikke var ventet. Riktignok vet alle som har fullført grunnskolen at staten var på vei ut av Entra, men at de siste aksjene skulle bli solgt på denne måten er overraskende. Staten har altså sikret seg kontant oppgjør, noe de øvrige aksjonærene bare kan drømme om å få. Les også: staten selger seg ut av Entra – svenske eiendomsgiganter i kamp om selskapet (dn.no 26.11.2020).)

- Solgte aksjer for 3,4 milliarder. Staten har solgt 25,6 millioner aksjer i Entra. Nå er eierandelen 8,2 prosent. (- Statens eierandel gikk dermed fra 22,3 til 8,2 prosent. – Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.) (- ABG Sundal Collier, DNB Markets og Goldman Sachs International har vært finansielle tilretteleggere for staten.) (- Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver.) (- Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra før etter 90 dager etter gjennomføringen av salget.) (- Kjøperne inkluderer omtrent 210 investorer, både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utandet.)

(Anm: Solgte aksjer for 3,4 milliarder. Staten har solgt 25,6 millioner aksjer i Entra. Nå er eierandelen 8,2 prosent. 3. desember 2019 solgte staten aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner. Statens eierandel gikk dermed fra 22,3 til 8,2 prosent. – Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding. De 25,6 millioner aksjene tilsvarer 14 prosent av aksjene i selskapet og staten eier nå 15 millioner aksjer, eller 8,2 prosent. Salget ble gjort gjennom en auksjon og prisen per aksje ble 133 kroner. Kjøperne inkluderer omtrent 210 investorer, både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utandet. LES OGSÅ: Selger fem eiendommer etter bare 15 måneders eierskap Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014 da det kom inn flere eiere. Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i selskapet, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. – Regjeringens mål er å styrke det private eierskapet i Norge og der staten ikke har noen grunn til å eie bør vi selge oss ned. Vi har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Med dette salget legger vi til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Røe Isaksen. LES OGSÅ: Franske investorer kjøper handelspark ABG Sundal Collier, DNB Markets og Goldman Sachs International har vært finansielle tilretteleggere for staten. Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra før etter 90 dager etter gjennomføringen av salget. (estatenyheter.no 3.12.2019).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok.

(Anm: Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok. Det norske eierskapsregisteret skulle hindre hvitvasking, korrupsjon og kapitalflukt. Nå står det i fare for å bli uthulet og «verdiløst», mener Økrimforeningen. Stortinget vedtok i 2019 en rekke grep som skulle styrke åpenheten i det kommende eierskapsregisteret. Eierskapsregisteret er ment å forhindre hvitvasking, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, ved å tilgjengeliggjøre informasjon for offentligheten. Mandag 21. juni fastsatte regjeringen forskriften, men til stor overraskelse for flere av medlemmene i finanskomiteen, lyder forskriften ganske annerledes enn det Stortinget vedtok, på helt sentrale punkter. (e24.no 11.7.2021).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Han forsøkte å ta et oppgjør med «tette bånd» i hjembyen. (- Professor Willeke Slingerland ved universitetet i Enschede forteller at det er økende forståelse for konsekvensene av tette nettverk.)

(Anm: Han forsøkte å ta et oppgjør med «tette bånd» i hjembyen. (…) Forsker mener vi er blinde for faren ved nettverk. (…) Bjørnar Brattøy har forsøkt å sette søkelys på det han mener er «tette bånd» mellom mange av aktørene i hjembyen Kristiansund. (…) Professor Willeke Slingerland ved universitetet i Enschede forteller at det er økende forståelse for konsekvensene av tette nettverk. I sommer ble boken hennes «Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted» utgitt i en rekke land. (aftenposten.no 9.12.2019).)

- Når sosial kapital blir korrupt.

(Anm: Slingerland, Willeke. Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted. Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). ISBN 978-94-6236-880-4 (research.vu.nl - Published - 2018).) (researchgate.net) (PDF)

- Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile.

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

- Nettverkskorrupsjon. (- Økonomisk og politisk.) (- Økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.) (- Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse.)

(Anm: JAN BORGEN, generalsekretær Transparency International. Nettverkskorrupsjon. (…) Økonomisk og politisk. (…) Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst. (…) Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon - nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse. (…) Der det er korrupsjon trives snevre, private interesser - og omvendt (aftenposten.no 16.2.2008).)

- Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile.

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

- Uholdbart å være frimurer og politi. (- Kameraderi i påtalemyndigheten.) (- Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen.) (- Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.)

- Uholdbart å være frimurer og politi. DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen. - Jeg kjenner ikke saken hvor politiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet. - Uholdbart Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner. - Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen. (…) - Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten. Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer. (dagbladet.no 19.5.2013).)

- Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. (– Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar.)

(Anm: Selger Bygdøy-boliger hvor kun frimurere får kjøpe. Skal du kjøpe leilighet i dette borettslaget på Bygdøy må du være over 55 år og ha minst fem års medlemsskap i Frimurerordenen. Diskrimineringsombudet tviler på at praksisen er ulovlig. To seniorleiligheter i Conrad Hemsens vei på Bygdøy i Oslo er lagt ut for salg gjennom åpne markedsplasser. Men det er ikke hvem som helst som kvalifiserer til å flytte inn. I salgsannonsene spesifiseres det at det kun er personer over 55 år som har vært medlem av Frimurerordenen i minimum fem år som får lov å kjøpe leilighetene. – Ivaretakelse av sine medlemmers og deres nære pårørende har alltid vært sentrale oppgaver for frimureriet i Norge, skriver Erling O. Lyngtveit - som har tittelen Stormesterens Prokurator i Frimurerordenen, i et svar. (e24.no 19.4.2020).)

- Gaver med føringer - kostnadsdrivende bestikkelser

Analysis: Biotech sees Mass. lawmakers as friends, foes (Analyser: Biotek ser Massachuttets lovgivere som venner, fiender)
forbes.com 9.5.2008
(...) The provision would ban gifts of any kind from pharmaceutical manufacturers to doctors, their family members or their employees - even those pens with the brand names of drugs on them.

To hear the industry tell it, the Free World would lose access to the Band-Aid if that were to happen.

"Strictly interpreted, the anything-of-value' ban could bring clinical trials to a halt in Massachusetts, severely cut into necessary and mandated continuing educational studies undertaken by physicians and mean that fewer new medicines are readily available to patients in the state that is the global hub of medical innovation," the Massachusetts Biotechnology Council wrote in a May 1 letter to state legislators.

BIO, the Biotechnology Industry Organization, wrote DiMasi on April 30 that "the gift-ban provision threatens research and treatment for patients in the commonwealth."

And GlaxoSmithKline (nyse: GSK - news - people) wrote the three leaders a letter accusing the Massachusetts political establishment of harboring "a strong anti-biopharmaceutical streak."

Murray declined comment on the letters, but two lawmakers who helped push the bill through the Senate this month were not restrained in their responses.

Each said the gifts were a form of bribery that drive up health care costs by overusing pricey medicines. (...)

- Gaver med føringer. (- Sosiologen Marcel Mauss (1872- 1950) tematiserer gavesystemets sosiale implikasjoner i sitt hovedverk "Gaven".) (- Franskmannen refererer til stammesamfunns gaveutvekslinger under konflikt, der den som gir flest gaver blir krigens vinner.)

Gaver med føringer
LOTTE SANDBERG
aftenposten.no 10.8.2007
(...) Sosiologen Marcel Mauss (1872- 1950) tematiserer gavesystemets sosiale implikasjoner i sitt hovedverk "Gaven". Franskmannen refererer til stammesamfunns gaveutvekslinger under konflikt, der den som gir flest gaver blir krigens vinner. Slik kunne Mauss konkludere med at det ligger makt i å gi. En gave er ikke "fri", den krever gjenytelse slik at ikke mottageren skal havne i en uverdig posisjon overfor giver. Gaveutveksling bidrar til at mottager stifter en diffus, kanskje ubevisst gjeld til giver, og det oppstår forpliktelser og bånd mellom partene. Når Oslos eiendomsutviklere - Christian Ringnes er én av dem - kappes om å gi kommunen gaver, kan man selv tenke seg resten.

Giver og mottager.
Trolig er gaver mer knyttet til sine givere og mindre til gavmildhet enn man liker å tro. Erfaringer viser også at kunstdonasjoner innebærer store økonomiske forpliktelser i form av utstillingsplass, skjøtsel og vedlikehold. De skal dessuten passe inn i samlinger, planer og profiler. (...)

(Anm: Etterord - I Marcel Mauss: Gaven, Cappelen Akademisk Forlag 1995.

(...) I dette etterordet vil jeg konsentrere meg om Mauss' innflytelse på antropologisk tenkning, men det må presiseres at Gaven har en relevans som går langt ut over antropologien som akademisk disiplin -- nettopp slik Mauss selv bidrar både til komparativ filologi, sosialfilosofi, politisk tenkning og generell sosiologi i essayet. (...)

- Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. )

(Anm: Den nye maktgenerasjonen. Aldri før har unge hatt så mye makt. Gjennom politikk, arv og sosiale medier har Nora, Carl Einar og Jennie Sofie mulighet til å påvirke samfunnet på hver sin måte. (– Det er en internasjonal trend at de aller rikeste blir rikere. Det gjelder også i Norge. Det er gjerne noen få mennesker som eier de store formuene, sier Maren Toft, postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på sosial kapital og maktnettverk, og forteller at veldig rike foreldre ofte overfører formuer til barna sine i ung alder.) (- Formuen man har kan gjennom investeringer påvirke økonomien i samfunnet, sier hun og legger til: – Penger kan også brukes til å påvirke meninger gjennom investeringer i medier, eller støtte til partier og tenketanker. På den måten har man definitivt makt, forklarer hun. (nrk.no 1.1.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Psykiatere topper listen over gaver fra legemiddelprodusenter

Psychiatrists Top List in Drug Maker Gifts (Psykiatere topper listen over gaver fra legemiddelprodusenter)
nytimes.com 26.6.2007
WASHINGTON, June 26 — As states begin to require that drug companies disclose their payments to doctors for lectures and other services, a pattern has emerged: psychiatrists earn more money from drug makers than doctors in any other specialty. (...)

And today, the Senate Special Committee on Aging, which is led by Senator Herb Kohl, Democrat of Wisconsin, will hold the first of a series of hearings on the issue, which could lead to legislative proposals to restrict and require disclosure of payments and gifts to doctors from drug companies nationwide. (...)

Lee Greenfield, a former state representative in Minnesota and one of the law’s authors, said it passed with little fanfare or debate after legislators heard stories about doctors accepting gifts of great value from drug makers.

“Why do we want them bribing doctors to use what may not be the best or most cost-effective drug for the patient purely to get some hand-held TV, we all asked,” Mr. Greenfield said.

Still, compliance with the law has been spotty. Some companies never responded to the board’s requests for disclosures. Others did so fitfully. A few sent letters saying they did not collect that information and thus could not provide it. (...)

- Stater opplyser at psykiatere mottar høyere betalinger fra legemiddelfiraer.

States Note Higher Drug Payments to Psychiatrists (Stater opplyser at psykiatere mottar høyere betalinger fra legemiddelfiraer)
healthdecisions.org 27.7.2007
Idet stater har begynt å kreve at legemiddelfirmaer opplyser om sine utbetalinger til leger for foredrag og andre ytelser, fremstår et mønster:
Psykiatere mottar mer penger fra legemiddelprodusenter enn noen annen profesjon. (...) (As states begin to require that drug companies disclose their payments to doctors for lectures and other services, a pattern has emerged: Psychiatrists earn more money from drugmakers than doctors in any other specialty.)

- Søker forbud mot gaver til leger

Drug industry weakens US bill about disclosure of gifts (Legemiddelindustri svekker amerikansk lovforslag om offentliggjøring av gaver)
BMJ 2008;336:1268 (7 June)
The US drug industry has persuaded key Congressional legislators to water down proposed legislation that would require detailed public disclosure of payments and gifts to doctors.

In September 2007 the senators Chuck Grassley and Herb Kohl introduced the Physician Payments Sunshine Act 2007 to counter an estimated $19bn (£9.6bn; €12.3bn) spent a year courting doctors. At the time Mr Grassley told the Senate that "the best disinfectant" to payments to doctors was "sunshine," which means openness.

Benefits provided to doctors, he said, "can be a simple dinner after work, or they can add up to tens of thousands and even hundreds of thousands of dollars each year . . . It is really pretty shocking."

The bill initially proposed that drug companies and medical device manufacturers with a turnover of more than $100m must file a report each quarter that details all individual payments of more than $25 made directly or indirectly to doctors, including food and entertainment, consulting fees, subsidies for conferences, and continuing medical education. (...)

Ban on gifts to doctors sought (Søker forbud mot gaver til leger)
boston.com 4.3.2008
Senate President Therese Murray proposed a total ban on all gifts and freebies to doctors from pharmaceutical companies, a move that would make Massachusetts the first state in the country to ban such gifts outright.

The measure is part of a set of healthcare reform measures Murray filed in a bill yesterday that also includes requiring all doctors statewide to adopt electronic medical records by 2015, allowing patients to choose nurse practitioners as primary care providers, and forcing public reviews of any insurance company efforts to boost annual premiums by more than 7 percent.

"There's going to be a climate change, and there has to be a climate change; otherwise our healthcare reform will implode, just under the costs," Murray said at a press conference at the University of Massachusetts Medical School yesterday. (...)

Distance Sought Between Doctors and Drug Industry
washingtonpost.com 25.1.2006
Declaring that the pervasive influence of drug industry money is distorting doctors' treatment decisions and scientific findings, a prestigious panel of medical experts called on their colleagues yesterday to adopt far-reaching new conflict-of-interest policies.

In an article in the Journal of the American Medical Association, the group said that voluntary efforts to limit corporate inducements have failed, resulting in the overprescribing of some medications and the withholding of negative discoveries about others. Highly publicized cases involving the anti-inflammatory drug Vioxx, antidepressants for children and spinal implants made by Medtronic -- all occurring while voluntary guidelines were in place -- highlight the need for stricter measures, they said. (...)

(Anm: Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest (Praksis innen helseindustrien skaper interessekonflikter). Journal of the American Medical Association (JAMA) 2006;295:429-433 (January 25).)

(Anm: Can doctors reduce harmful medical overuse worldwide? BMJ 2014;349:g4289 (Published 03 July 2014).)

- Hvordan prissette integritet?

What price integrity? (Hva er prislappen på integritet?)
Editor's choice (Redaktørens valg)
BMJ 2006;332 (17 June)
Enten vi vet det eller ikke, påvirkes vi alle på en eller annen måte. Spørsmålene som tynger bidragsyterne til denne ukes tidsskrift er hvor godt håndteres disse påvirkninger, og kan noen være virkelig uavhengig? (Whether we know it or not, we are all under some form of influence. The questions taxing contributors to this week's journal are, how well do we manage those influences, and can anyone be truly independent?)

Først, hvor bekymret bør vi være for at medisinsk utdannelse er avhengig av legemiddelindustrien? Svært, sa Adriane Fugh-Berman og Sharon Batt som skriver i American Medical Association Journal of Ethics (som vier juniutgaven til å se på måter å redusere legefirmaers påvirkning av leger, (p 1410). "Bare CME-aktivitieter, som er helt uten finansiering av farmasøytisk industri, bør kvalifisere som utdannelse," sa de. Hva er deres plan for å erstatte milliarder brukt av legemiddelfirmaer på CME hvert år? Leger bør betale selv. De sa at amerikanske leger, som har den høyeste medianinntekt i USA, har råd til å betale selv. (...) (First, how worried should we be that medical education relies so much on the drug industry? Very, say Adriane Fugh-Berman and Sharon Batt writing in the American Medical Association Journal of Ethics (which devotes its June issue to looking for ways to reduce drug company influence on doctors, (p 1410). "Only CME activities that are entirely free of pharmaceutical industry funding should qualify as education," they say. What's their plan for replacing the billions spent by drug companies on CME each year? Doctors should pay for it themselves. They say that US doctors can well afford to, having the highest median income in the US.)

- Har din lege bånd til legemiddelindustrien?

Is Your Doctor Tied to Drug Makers?
Editorial
nytimes.com 2.7.2007
It’s no surprise that the pharmaceutical industry is appalled at proposals to set up a national registry of its gifts and payments to doctors. Too much information might lead patients to suspect that their doctors are choosing costly medicines out of gratitude to the manufacturers rather than for the best medical or economic interests of their patients. (...)

Pharmaceutical Industry Should Not Oppose Registry of Gifts to Physicians, Editorial States
kaisernetwork.org 2.7.2007
"It's no surprise that the pharmaceutical industry is appalled at proposals to set up a national registry of its gifts and payments to doctors" because access to such "information might lead patients to suspect that their doctors are choosing costly medicines out of gratitude to the manufacturers rather than for the best medical or economic interests of their patients," a New York Times editorial states. Voluntary guidelines adopted by medical societies and the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America "are supposed to limit payments and gifts to modest proportions," but "they typically still allow doctors to be paid as consultants or speakers, leaving plenty of room to lavish favors upon them," according to the editorial. (...)

- Gaver fra industrien er ok for de fleste leger

Industry Gifts Okay with Most Doctors (Gaver fra industrien er ok for de fleste leger)
medpagetoday.com 22.6.2010
Increased emphasis on conflicts of interest has yet to sway physicians' generally positive attitudes toward drug and device manufacturers' marketing activities, a survey of almost 600 attending physicians and trainees showed.

More than 70% of respondents saw nothing inappropriate about attending sponsored lunches, and 25% had no problems with accepting large gifts from industry representatives, according to an article in the June issue of Archives of Surgery.

Surgeons, trainees, and respondents unfamiliar with institutional policies on conflict of interest tended to have more positive attitudes about gifts. (...)

(Anm: Physician Attitudes Toward Industry - A View Across the Specialties. Arch Surg. 2010;145(6):570-577 (June).)

- Korrupsjonsfrykten misforstått?

- Korrupsjonsfrykten er misforstått
dn.no 6.1.2007
Økokrim-sjefen trøster fortvilte bedriftseiere. Det er ikke nødvendig å kutte ut alle gaver, sier han. (...)

Nye regler for smøring og en rekke korrupsjonsdommer har skremt bedriftslederne. Økokrim-sjef Einar Høgetveit roer det ned og mener det er unødvendig å kutte ut alle gaver, skriver Aftenposten. (...)

Norge har blitt rystet av mange korrupsjonsskandaler, og det har i tillegg blitt langst større oppmerksomhet rundt smøring og korrupsjon. Mange bedrifter har kuttet ut julegaver og all slags sponsing.

- Det kan være fornuftig å rydde unna julegavene, men det er ikke nødvendig å styre unna ulovligheter i forhold til de nye korrupsjonsbestemmelsene, sier Økokrim-sjefen.

Han legger til at det generelt sett ikke er straffbart å sponse kulturlivet.
- Det er blitt litt forfeilet. Så lenge det er åpenhet rundt gaven, verdien ikke er for høy og hensikten med å gi ikke er å få bestemte fordeler, bør man være innenfor grensen for hva som er OK, sier han. (...)

Trøster redde bedriftsledere
e24.no 6.1.2007
Nye regler for smøring og en rekke korrupsjonsdommer skremmer vettet av mange bedriftsledere. Men Økokrim-sjef Einar Høgetveit mener det er unødvendig å kutte ut alle gaver. (...)

- Men hvor går grensene, etter den nye loven skal ikke gaven være "utilbørlig"?

- Dette går mye på sunn fornuft. Har man en rimelig regulering i bedriften, og åpenhet rundt gaver som ikke har all verdens verdi så går det greit.

- Er en penn, en flaske vin, en lunch, en kasse vin ok?

- Det er ikke noe eksakt svar i forhold til gjenstander, bortsett fra de rent bagatellmessige. Men mindre verdifulle ting kan også være utilbørlige, hvis de mottas i skjul, og hvis hensikten med å gi er å få bestemte fordeler.

Høgetveit mener det bør være ganske så enkelt å unngå å bli tatt for korrupsjon.

- Det er ikke noen grunn til å balansere på kanten av loven. Det er lett å holde seg unna det straffbare hvis det er det man ønsker. (...)

- Hvor effektivt kan mulige sosiale relasjoner utnyttes?

Lekker sensitiv pasientinfo til selger
sykepleien.no 16.2.2005
Legemiddelkonsulenter har fått sensitive opplysninger om psykiatriske pasienter på Sanderud sykehus.

Ved flere anledninger, senest høsten 2004, har legemiddelkonsulenter fått tilgang til pasientopplysninger på Sanderud sykehus. Sanderud er en del av Psykiatrisk divisjon, Sykehuset Innlandet. Konsulentene har deltatt ved rapport og gjennomgang av pasienter, med legenes velsignelse.
Kilder ved avdelingen beskriver et besøk på denne måten:

Legemiddelkonsulenten kommer inn på vaktrommet: «God dag, mitt navn er XX, og jeg kommer fra legemiddelfirmaet YY. Jeg har en avtale med overlege NN.»
Deretter møter legemiddelkonsulenten opp på rapport-gjennomgang og er til stede under morgenrapporten hvor alle pasientene og pasientproblemene blir drøftet og tatt opp.

«Det hilses og nikkes, spøkes og det synes klart at overlege/lege og vedkommende konsulent kjenner hverandre og har åpenbart en god tone.»

Kilder på sykehuset forteller at de har opplevd situasjonene som problematiske. De har forsøkt å ta dette opp med sin nærmeste leder, uten at det har ført til forandringer.

Ljuger om status
Ved flere anledninger har også legemiddelkonsulenten vært i direkte kontakt med pasientene på den lukkede psykiatriske avdelingen. Når pasientene har lurt på hvem vedkommende er, er de blitt presentert som hospitanter på avdelingen.

Det har tydeligvis vært viktig å holde det hemmelig for pasientene hvem legemiddelkonsulenten er. Dette reflekteres også i følgende historie:

«Ofte blir det etterpå servert bløtkake, gjerne med legemiddelfirmaets eller en eller annen preparatlogo innbakt i marsipanlokket på kaken. En logo som, pussig nok, fjernes dersom kaka serveres til pasientkaffen.»

Tidsskriftet Sykepleien har snakket med flere kilder på den aktuelle avdelingen som bekrefter at dette har foregått. Ingen av dem ønsker å stå fram med navn.

Reagerer kraftig
De som forteller historien til Sykepleien er kraftig indignert over praksisen, og mener situasjonen er uholdbar. De er betenkt over de juridiske aspektene så vel som de etiske.

– Hva med taushetsplikten. Ville en leverandør av vaskemidler fått tilgang til pasientopplysninger? Selvfølgelig ikke, men hvorfor ikke? I prinsippet er en representant for et legemiddelfirma og en representant for en vaskemiddelleverandør bare leverandører av varer til sykehuset, mener de. (...)

Ved enkelte tilfeller har en legemiddelkonsulent blitt presentert som en hospitant i avdelingen. Reidun Førde sier at det jo er rom for hospitanter, for eksempel studenter, men hun synes det er merkelig at legemiddelkonsulenter skulle være i en psykiatrisk avdeling som hospitant. Førde presiserer at hun ikke kjenner denne saken godt nok til å uttale seg absolutt. (...)

(Anm: mulige interessekonflikter (hypotetisk problemstilling) - Dersom den nevnte overlege senere blir oppnevnt som sakkyndig i en pasientskadesak (hvor de nevnte legemiddelbehandlinger er involvert), hvor sannsynlig er det at overlegen vil opplyse om sine sosiale og økonomiske interessekonflikter med legemiddelkonsulenter og legemiddelfirmaer? Hvordan påvirker dette overlegens integritet og uavhengighet og rettssikkerheten)

- Atferdsvitenskapelige salgsmetoder

Beteendevetenskap skulle maximera Vioxx-förskrivning
Läkemedelsvärlden 2005(1-2) (Mars)
Merck kartlade först läkarnas behov och beteenden och utnyttjade sedan beteendevetenskapliga tekniker för att läkarna undermedvetet skulle få ökat förtroende för konsulenterna. Genom att bland annat låta konsulenterna härma läkarnas uttryck och rörelsemönster lyckades man få dem att skriva ut mer Vioxx.

De interna dokumenten som Merck tvingats lämna ifrån sig till den amerikanska staten ger en sällsynt möjlighet för utomstående att få en inblick i hur marknadsföringen i ett globalt läkemedelsföretag går till på 2000-talet. (...)

Med hjälp av djupintervjuer och fokusgrupper med läkare kartlade Merck läkarkårens önskemål, behov och beteenden i detalj. Med den informationen delades sedan läkarna in i fyra olika grupper beroende på deras beteendemönster och personlighet. Läkemedelskonsulenterna fick tydliga instruktioner om hur de ska förhålla sig till var och en av de olika typerna av läkare för att lättare komma dem nära, vinna deras förtroende och inte irritera dem i onödan. (...)

Till exempel skulle konsulenterna presentera data med grafer och procenttal för läkare med en ”teknisk personlighet”, för läkare med en ”stödjande personlighet” skulle de istället tala om fördelarna för patienterna medan de till läkare med en ”expressiv personlighet” skulle visa entusiasm och tala till läkarens ego. Den svåraste gruppen, ”de oförskämda” alternativt ”de kraftfulla” (på engelska ”bold”), kräver mest av konsulenterna. Konsulenterna varnas i de interna utbildningsmaterialen för att försöka med något annat än att vara extremt pålästa och snabba. För att inte bli bortgjord hos en läkare av denna typen måste konsulenten tänka på de tre B:na; ”Be bright, be brief and be gone” – översatt ungefär var påläst, var kortfattad och försvinn. (...)

Det kanske inte är förvånande att konsulenter instrueras att föra noggranna förskrivningsprofiler för varje enskild läkare och gradera dem enligt en skala baserad på deras förskrivning. På så vis identifieras enskilda läkare som har stor potential att öka sin förskrivning av Vioxx. Mer anmärkningsvärda är de instruktioner konsulenterna får kring hur de ska närma sig läkarna. (...)

I detalj redogörs för hur konsulenterna ska agera när gästerna kommer, under middagen och när middagen avslutas, att rött vin går till kött och vitt till fisk och kyckling, hur man ska bryta brödet och äta det i små bitar och så vidare. Allt sannolikt för att försäkra sig om att konsulenterna inte gör bort sig socialt i läkarnas närvaro. Men det visar också på vilken detaljnivå läkemedelskonsulenterna får sina instruktioner och att ingenting lämnas åt slumpen i den moderna marknadsföringen av ett läkemedel. (...)

- Big pharmas påvirkning. (- Omfattende rapport identifiserer mange områder med påvirkning og skjevhet.) (- Han ville ha oss til å tro at hans legemiddel var blitt oppdaget med kjemisk forskning av alkymistisk grundighet, og ble produsert ved en prosess så kostbar og omstendelig at det kun kunne selges til en svært høy pris.1)

(Anm: Ferner RE.  Editorials. The influence of big pharma. The influence of big pharma (Big pharmas påvirkning) Editorial (Lederartikkel) Omfattende rapport identifiserer mange områder med påvirkning og skjevhet. (Wide ranging report identifies many areas of influence and distortion). ...han ville ha oss til å tro at hans legemiddel var blitt oppdaget med kjemisk forskning av alkymistisk grundighet, og ble produsert ved en prosess så kostbar og omstendelig at det kun kunne selges til en svært høy pris.1 (...he would have us believe that his drug has been discovered by chemical research of alchemical profundity, and is produced by a process so costly and elaborate that it can only be sold at a very high price.1) BMJ. 2005 16 ; 330(7496) : 855-6.)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkymi var en kombinasjon av filosofiske betraktninger, mystisisme og kjemisk viten som man antar ble utviklet i Alexandria i cirka år 300 før vår tidsregning (fvt.), og som i stor utstrekning kom til å prege kjemisk tenkning og arbeid helt fram til 1600- og 1700-tallet. UTTALE  alkymˈi ETYMOLOGI av arabisk al, den bestemte artikkel, og gresk khymia, ‘kunsten å smelte metaller’ eller ‘svartekunst/egyptisk kunst’ Kilde: Store norske leksikon.)

- Medisinstudenters holdning til legemiddelindustrien. (- 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis.) (- 80 % mente at de var berettiget til gaver.)

(Anm: Naive medisinstudenter. I en studie fra USA besvarte over 800 tredjeårs medisinstudenter (72 %) ved åtte medisinske fakulteter et spørreskjema om deres kontakt med og holdninger til legemiddelindustrien (JAMA 2005; 294:1034-42). Gjennomsnittlig eksponering var én gave eller sponset aktivitet per uke. 69 % mente at gavene ikke ville påvirke deres praksis. 80 % mente at de var berettiget til gaver. Studenter som hadde deltatt på et seminar om forholdet mellom legemiddelindustri og leger, var ikke mer skeptiske enn medstudenter som ikke hadde gått på seminaret. Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (20.10.2005).)

(Anm: Medical Students’ Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions: A National Survey. JAMA 2005;294:1034-1042.)

- Forskning på medisinutdanning

Forskning på medisinutdanning
Tidsskr Nor Lægeforen 2005 (20.10.2005)
Det er behov for flere gode studier av medisinsk utdanning, men det er vanskelig å finansiere slik forskning (JAMA 2005; 294: 1052 - 7).

I en studie fra USA ble førsteforfattere av originalstudier i 13 fremtredende tidsskrifter kontaktet. 243 personer (84 %) deltok.

Bare 72 (30 %) studier hadde mottatt forskningsfinansiering, og denne var utilstrekkelig i forhold til de reelle kostnadene. Bidrag fra private stiftelser var vanligst (30 studier). (...)

(Anm: Costs and Funding for Published Medical Education Research. JAMA. 2005;294:1052-1057.)

Omfanget av oppgavejuks i studentmiljøet

Norske studenter godtar juks
vg.no 23.2.2006
Studentene jukser som aldri før. Universiteter og høyskoler fortviler over fusket, men står maktesløse mot juksemakerne.

Å jukse på skolebenken begrenser seg ikke lenger til en beskjeden jukselapp i penalet.

En ny landsrepresentativ undersøkelse blant 1434 studenter, utført på oppdrag for Sesam Søk, viser at juks på Internett er en kjent «studieteknikk» blant norske elever:

Hver fjerde norske student kjenner noen som har fusket ved å kjøpe eller kopiere andres besvarelse.

Hver femte mannlige student mener oppgavejuks er akseptert i studentmiljøet.

- Dette er nedslående. De vi avslører, er dessverre bare toppen av isfjellet, sier Monica Bakken, avdelingsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO)

Av 30 000 studenter ved UiO ble bare 26 studenter tatt i juks i fjor. (...)

- Utdanningsbidrag fra legemiddelprodusenter gransket

Drug Makers Scrutinized Over Grants (Bidrag fra legemiddelprodusenter gransket)
New York Times 11.1.2006
En kongressgranskning av penger som legemiddelfirmaer angivelig gir som utdanningstilskudd har funnet at utbetalinger vokser raskt og iblant er styrt av ledere innen markedsføring mot leger og grupper som pusher ikke godkjent bruk av legemidler. (A Congressional investigation of the money that drug companies give as supposed educational grants has found that the payments are growing rapidly and are sometimes steered by marketing executives to doctors and groups who push unapproved uses of drugs.)

Treogtyve legemiddelprodusenter brukte totalt 1,47 milliarder dollar i 2004 på tilskudd til utdanning, eller et gjennomsnitt på 64 millioner dollar per firma, ifølge Senate Finance Committee. Tallet er en økning på 20 prosent fra et totalt beløp i 2003, som var 1,23 milliarder dollar. (...) (Twenty-three drug makers spent a total of $1.47 billion in 2004 on educational grants, or an average of $64 million per company, according to the Senate Finance Committee. That number was a 20 percent increase from the total in 2003, which was $1.23 billion.)

Granskingen er styrt av senator Charles E. Grassley, republikaner fra Iowa, og senator Max Baucus, demokrat fra Montana, som er henholdsvis styreformann og fremtredende medlem i kommiteen. (The investigation is being directed by Senator Charles E. Grassley, Republican of Iowa, and Senator Max Baucus, Democrat from Montana, who are the chairman and ranking minority member, respectively, of the committee.)

"Det er vanskelig å se hvordan du kan kalle noe av dette bidrag til "undervisning," sa Grassley i et intervju. ("It's hard to see how you could call some of these grants 'educational,' " Mr. Grassley said in an interview.)

Baucus tilføyer, "Dersom legemiddelfirmaer går over streken med disse bidrag og påvirker de som formidler tjenester til å fatte behandlingsbeslutninger de ellers ikke ville ha gjort, er dette et problem som vi vil gjøre noe med." (...) (Mr. Baucus added, "If drug companies are crossing the line with these grants and influencing providers to make treatment decisions they might not otherwise make, that's a problem and we're going to tackle that.")

Der er ikke tvil om at bruk av legemidler utenfor godkjent preparatomtale er god forretning for farmasøytisk industri. Det er estimert at mer enn halvdelen av alle nasjonale forskrivninger gjøres for bruk av legemidler utenfor godkjent preparatomtale. (There is no doubt that off-label use of drugs is big business for the pharmaceutical industry. It has been estimated that more than half of all prescriptions written nationwide are for off-label uses.)

Food and Drug Administrations reguleringer har lenge tillatt firmaer å gi bidrag til utdanning til enkeltpersoner eller grupper, som behandler eller reklamerer for bruk av legemidler utenfor godkjent preparatomtale. Men i de senere år, har statlige anklagemyndigheter gransket hvorvidt disse aktiviteter ligger utenfor utdanningsformål og overtrer vedtekter mot penger under bordet eller resulterer i at statlige midler brukes på statlige helseprogrammer for sykehjelp og forsikring til forskrivninger som ikke er berettiget. (...) (Food and Drug Administration regulations have long allowed drug companies to give educational grants to individuals or groups that discuss or promote off-label uses. But in recent years, federal prosecutors have been investigating whether these activities have strayed beyond educational purposes and violated antikickback statutes or resulted in the government's spending money in its Medicare and Medicaid health programs for prescriptions that were not warranted.)

- Tanker om farmasøytiske firmaer og gaver til leger

Thoughts on Pharmaceutical Companies and Gifts to Physicians (Tanker om farmasøytiske firmaer og gaver til leger)
Psychiatric News August 19, 2005 Volume 40 Number 16
© 2005 American Psychiatric Association p. 33 (...)

Jeg mottar daglig invitasjoner, og alt er gratis — for ikke å nevne tidsskriftene og brosjyrene som dukker opp i min e-post, uten at jeg har bedt om dem. Jeg kan ikke vite hvem som sender dem; jeg ønsker de ville slutte med det. (I receive invitations daily, and it's all free—not to mention the magazines and brochures that show up in my mail, without my having requested them. I can't tell who's been sending them; I wish they'd stop.)

Der er mer, for eksempel, invitasjoner til båtreiser, hvor jeg kunne få betalt som konsulent, for å diskutere "hvordan jeg forskriver antidepressiva." Jeg fikk til og med en dyrebar, inngravert, Mont Blanc penn, da jeg ble medisinsk direktør — jeg beholdt den ikke — og legemiddelkonsulenten ble oppskaket, på grunn av at ingen vil ha en penn med mitt navn i gull? (...) (There's more too, for example, invitations to cruises, on which I could be paid as a consultant, to discuss "how I prescribe antidepressants." I was even gifted with a pricey, inscribed Mont Blanc pen when I became a medical director—I did not keep it—and the drug rep was upset, because who wants a pen with my name in gold?)

Hvorfor vil noen gi meg en gave verdt hundrevis av dollar? Enten elsker de meg, ønsker å ligge med meg, eller ønsker noe annet. De gir og forlanger noe til gjengjeld, hvilket får meg til tenke på en replikk jeg har hørt mange kollegaer kaste frem: "Jeg er ikke påvirket av legemiddelfirmaene; middagene, gavene, og markedsføringskampanjene påvirker ikke min forskrivningspraksis." (...) (Why would someone give me a gift worth hundreds of dollars? Either they love me, want to sleep with me, or want something else. They are giving a quid and would like a pro quo, which brings me to the line I've heard many colleagues spout: "I'm not influenced by the drug companies; the dinners, the gifts, and the marketing campaigns don't affect my prescribing practices.")

Gratis lunch?

Please Hold the Free Lunches (Vennligst gjør noe med gratis lunch)
nytimes.com 4.8.2006
EDITORIAL (Leder)
Doctors are deluding themselves when they say their medical judgment can’t be influenced by something as trivial as a deli sandwich. When the sandwiches are delivered en masse for the entire medical staff, courtesy of drug companies that are touting their wares while the doctors eat, the physicians are swallowing a lot more than ham-and-cheese on rye. Otherwise, the drug companies would not be offering their lunchtime spreads. (...)

The medical profession has made some strides in recent years in cleansing itself of drug industry influences, and the industry’s latest code bans such free enticements as lavish dinners, golf outings and prime seats at athletic contests. That has made the lunches all the more important. A few hospitals, medical practices and university health systems have wisely banned the free lunches. Surely it is time for the entire medical profession to go cold turkey and decline these favor-seeking handouts. (...)

Drug Makers Pay for Lunch as They Pitch (July 28, 2006) (...)

Drug Makers Pay for Lunch as They Pitch (Legemiddelprodusenter bruker betalt lunch som salgsstrategi)
nytimes.com 28.7.2006
Alle som tror det ikke finnes ting som er gratis har aldri besøkt New Hyde Park Road 3003, en fire etasjers medisinsk bygning på Long Island, hvor dette skjer nesten hver dag. (Anyone who thinks there is no such thing as a free lunch has never visited 3003 New Hyde Park Road, a four-story medical building on Long Island, where they are delivered almost every day.)

På en tirsdag, for ikke lenge siden, ankom de første omtrent midt på dagen. Rykende varme beholdere med kinesisk mat tiltenke omtrent 20 leger og ansatte hos Nassau Queens Pulmonary Associates. Legemiddelprodusenten Merck betalte regningen på 258 dollar. (...) (On a recent Tuesday, they began arriving around noon. Steaming containers of Chinese food were destined for the 20 or so doctors and employees of Nassau Queens Pulmonary Associates. The drug maker Merck paid the $258 bill.)

A former pharmaceutical representative, Kathleen Slattery-Moschkau, called lunch “incredibly effective” in lifting pharmaceutical sales for the companies where she worked, Bristol-Myers Squibb and Johnson & Johnson. (A former pharmaceutical representative, Kathleen Slattery-Moschkau, called lunch “incredibly effective” in lifting pharmaceutical sales for the companies where she worked, Bristol-Myers Squibb and Johnson & Johnson.)

“We got the numbers of what the physicians were prescribing. If I brought in lunch one week, I could see the following week if that lunch had an impact,” Ms. Slattery-Moschkau said. (“We got the numbers of what the physicians were prescribing. If I brought in lunch one week, I could see the following week if that lunch had an impact,” Ms. Slattery-Moschkau said.)

Dr. John G. Scott, assistant professor of family medicine at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School in New Brunswick, N.J., is examining the interaction between medical practices and pharmaceutical representatives. (Dr. John G. Scott, assistant professor of family medicine at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School in New Brunswick, N.J., is examining the interaction between medical practices and pharmaceutical representatives.)

“We found that some offices get breakfast and lunch every day,” said Dr. Scott, who calls lunch the “currency” that buys access to doctors’ offices for drug representatives. He also noted that some doctors were hard pressed to meet payrolls and that the lunches provided an added benefit for their employees. (“We found that some offices get breakfast and lunch every day,” said Dr. Scott, who calls lunch the “currency” that buys access to doctors’ offices for drug representatives. He also noted that some doctors were hard pressed to meet payrolls and that the lunches provided an added benefit for their employees.)

“Essentially, we feel that most of what the pharmaceutical reps do works at an unconscious level,” Dr. Scott said. He said most doctors said they were not influenced by the food deliveries and other small gifts. But, he added, “They do influence prescribing.” (...) (“Essentially, we feel that most of what the pharmaceutical reps do works at an unconscious level,” Dr. Scott said. He said most doctors said they were not influenced by the food deliveries and other small gifts. But, he added, “They do influence prescribing.”)

Free Lunch? (Gratis lunch?)
Editorial
Kevin P. Hill, M.D.
American Journal of Psychiatry 163:569
"Dr. Hill, skifter vi legemiddel fordi de gav deg en penn?" (...) ("Dr. Hill, are we changing my medicine because they gave you a pen?")

På det tidspunkt følte jeg meg kjøpt og betalt. (...) (At that moment I felt bought and paid for.)

I begynnelsen trodde jeg at jeg kunne putte en penn i lommen eller ta noen få biter pizza uten at min atferd ble påvirket. Det gjorde også de fleste av mine kollegaer, som ivrig ivrig engasjerte seg i småsnakk med legemiddelfirmakonsulenter ("reps") for å få et nytt krus eller lommeutgaven av legemiddelkatalogen. Vi undret når representanten som hadde med seg de velsmakende stekte risnudler ville komme tilbake, og spøkte om at vi ikke husket i hvilket firma han arbeidet. Imidlertid nektet noen av mine kollegaer å spise legemiddelfirmaenes gratis lunch helt fra starten. Jeg fikk herremåltider av dem, for jeg trodde jeg kunne spare noen kroner på lunch og fremdeles kunne velge legemidler på vegne av mine pasienter på en upartisk måte. (At the beginning, I thought I could slide a pen into my pocket or grab a few slices of pizza without my behavior being affected. So did most of my colleagues, who eagerly engaged in small talk with drug representatives ("reps") in order to claim another mug or pocket pharmacopoeia. We wondered when the reps who brought the tasty pad thai would be back, joking that we could not recall the company for which they worked. However, some of my fellow residents refused to eat the free drug company lunch right from the start. I scoffed at them, for I thought I could save a few bucks on lunch and still choose medications for my patients in an unbiased manner.)

Et vell av forskning har vist at min første respons på gratis lunch er typisk for mange leger (1, 2). (...) (A wealth of research has shown my initial response to the free lunches was typical for many doctors (1, 2).)

(Anm: Conflict of Interest. Editorial. American Journal of Psychiatry 163:571-573 (April 2006.)

- Legemiddelindustrien bruker titalls milliarder dollar per år på å innynde seg hos leger

In Article, Doctors Back Ban on Gifts From Drug Makers (Ifølge artikkel støtter leger forbud mot gaver fra legemiddelprodusenter)
New York times 25.1.2006
(...) Legemiddelindustrien bruker titalls milliarder dollar per år på å innynde seg hos leger, langt mer enn de bruker på forskning eller forbrukerreklame. Noen leger mottar en betydelig del av sin inntekt fra konsulentoppdrag for legemiddel- og utstyrsprodusenter. (...) (The drug industry spends tens of billions of dollars a year to woo doctors, far more than it spends on research or consumer advertising. Some doctors receive a significant part of their income from consulting arrangements with drug and device makers. Others take regular vacations and golfing trips that are paid for by companies.)

(...) Gavene, legemidlene og skoleringen som produsenter av legemidler og medisinske utstyr regelmessig gir leger undergraver medisinsk omsorg, skader pasienter og bør forbys, sier en gruppe innflytelsesrike leger i dagens utgave av tidsskriftet til American Medical Association. (The gifts, drugs and classes that makers of pharmaceuticals and medical devices routinely give doctors undermine medical care, hurt patients and should be banned, a group of influential doctors say in today's issue of The Journal of the American Medical Association.)

Undersøkelser viser at de fleste leger ikke tror at disse gaver har innflytelse på deres medisinske beslutninger, selv om de fleste tror at de påvirker deres kollegers medisinske dømmekraft. (...) (Surveys show that most doctors do not believe that these gifts influence their medical decisions, although most believe that they do affect their colleagues' medical judgment.)

For to år siden, mottok dr. Rothman 7,5 millioner dollar i bidrag fra finansmannen George Soros for å etablere en organisasjon som skulle studere medisinsk profesjonalisme. Dagens artikkel har delvis sitt utspring i bidraget, sa han. (Two years ago, Dr. Rothman received a $7.5 million grant from the financier George Soros to set up an organization that would study medical professionalism. Today's article is in part an outgrowth of that grant, he said.)

Dr. Troy A. Brennan, tidligere styreformann for American Board of Internal Medicine og andreforfatter av artikkelen, sa han så frem til å lese responser på den. (Dr. Troy A. Brennan, former chairman of the American Board of Internal Medicine and the other principal author of the article, said he was looking forward to reading responses to it.)

"Jeg tror ikke der er mange gode svar på hvorfor det er OK å akseptere disse gaver og avtaler," sa dr. Brennan. (...) ("I don't think there are a lot of good answers as to why it's O.K. to accept these gifts and contracts," Dr. Brennan said.

- Leger og legemiddelindustrien

Physicians and the Pharmaceutical Industry (Leger og legemiddelindustrien)
JAMA. 2000;283:373-380 (January 19, 2000)
Is a Gift Ever Just a Gift? (Er en gave noengang bare en gave?)
Bakgrunn. Det er strid om det faktum at leger jevnlig har kontakt med legemiddelindustrien og dets legemiddelkonsulenter, som bruker et stort pengebeløp hvert år på promotering i form av gaver, gratis måltid, subsidierte reiser, sponset undervisning, og konferanser. (…) (Context Controversy exists over the fact that physicians have regular contact with the pharmaceutical industry and its sales representatives, who spend a large sum of money each year promoting to them by way of gifts, free meals, travel subsidies, sponsored teachings, and symposia.)

Mål. Å identifisere omfanget av og holdninger i relasjonen mellom leger og legemiddelindustrien og dens representanter, og dens påvirkning av kunnskap, holdninger, og legers atferd. (…) (Objective To identify the extent of and attitudes toward the relationship between physicians and the pharmaceutical industry and its representatives and its impact on the knowledge, attitudes, and behavior of physicians.)

Studieutvalg. Et antall på totalt 538 studier, som inneholdt data på eventuelle studiespørsmål, ble mål for gjenfinning, hvorav 29 ble inkludert i analysen. (…) (Study Selection A total of 538 studies that provided data on any of the study questions were targeted for retrieval, 29 of which were included in the analysis.)

Konklusjon. Det presenterte omfang av interaksjoner mellom lege og industri synes å påvirke forskrivning og profesjonell atferd, og bør nærmere følges opp politisk og pedagogisk. (...) (Conclusion The present extent of physician-industry interactions appears to affect prescribing and professional behavior and should be further addressed at the level of policy and education.

- Fremtredende leger støtter forbud mot gaver fra legemiddelprodusenter

In Article, Doctors Back Ban on Gifts From Drug Makers (Leger støtter, i artikkel, forbud mot gaver fra legemiddelprodusenter)
New York times 25.1.2006
(...) Gavene, legemidlene og skoleringen som produsenter av legemidler og medisinske utstyr regelmessig gir leger undergraver medisinsk omsorg, skader pasienter og bør forbys, sier en gruppe innflytelsesrike leger i dagens utgave av tidsskriftet til American Medical Association. (The gifts, drugs and classes that makers of pharmaceuticals and medical devices routinely give doctors undermine medical care, hurt patients and should be banned, a group of influential doctors say in today's issue of The Journal of the American Medical Association.)

For to år siden, mottok dr. Rothman 7,5 millioner dollar i bidrag fra finansmannen George Soros for å etablere en organisasjon som skulle studere medisinsk profesjonalisme. Dagens artikkel har delvis sitt utspring i bidraget, sa han. (Two years ago, Dr. Rothman received a $7.5 million grant from the financier George Soros to set up an organization that would study medical professionalism. Today's article is in part an outgrowth of that grant, he said.)

Dr. Troy A. Brennan, tidligere styreformann for American Board of Internal Medicine og andreforfatter av artikkelen, sa han så frem til å lese responser på den. (Dr. Troy A. Brennan, former chairman of the American Board of Internal Medicine and the other principal author of the article, said he was looking forward to reading responses to it.)

"Jeg tror ikke der er mange gode svar på hvorfor det er OK å akseptere disse gaver og avtaler," sa dr. Brennan. (...) ("I don't think there are a lot of good answers as to why it's O.K. to accept these gifts and contracts," Dr. Brennan said.

- Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse.

Ny forskrift om gaver til helsepersonell
Tidsskr Nor Lægeforen (1.9.2005)
Den nye forskriften om helsepersonells adgang til å motta gaver og andre ytelser trer i kraft fra i dag. Det er bare gjort mindre endringer i forhold til det opprinnelige forslaget. (...)

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut forslaget til forskriften tidlig i vår, som ble omtalt i Tidsskriftet. Ifølge seniorrådgiver i departementet, Kjetil Jonsbu, er det gjort noen små endringer siden den gang. Blant annet er det tatt med en presisjon av helhetsvurderingen helsepersonell må ta for å vurdere hvorvidt en ytelse kan mottas eller ikke. Det må blant annet vektlegges hvem som tilbyr ytelsen, hvilken stilling og fullmakt du har, hvilken verdi ytelsen har og med hvilken hensikt den tilbys. I § 4 gis det konkrete eksempler på hva som anses som gave eller ytelse.

– Der hvor ytelse og motytelse ikke står i forhold til hverandre, vil det kunne anses som ulovlig. Det er også presisert at man må se helheten, slik at flere ytelser fra samme giver må ses i sammenheng, også selv om ytelsene er spredt over lengre tid, sier Jonsbu til Tidsskriftet. (...)

Kan miste autorisasjonen
Forskriften skal fungere som en bevisstgjøring og et hjelpemiddel for helsepersonell.

– Det er viktig at pasienter og andre har tillit til at den helsehjelp som gis er basert på en helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig vurdering, og ikke bestemt ut fra en uheldig påvirkning fra ulike nærings- eller privatinteresser, uttaler helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen i en pressemelding.

Legeforeningen positiv
Legeforeningen understreket i sin høringsuttalelse at det allerede finnes bransjefastsatte retningslinjer rundt dette, men er likevel enig med departementet om at ”det ikke finnes noen motsetning mellom offentlig fastsatt regelverk og bransjefastsatt regelverk på dette feltet, og at de to regelverk vil kunne utfylle hverandre og dermed i fellesskap bidra til klargjøring av problemkomplekset”.

Helse- og omsorgsdepartementet
Ny forskrift om helsepersonells adgang til å motta gaver og andre ytelser

Pressemelding Nr.: 49. Dato: 1.9.2005
- Det er viktig at pasienter og andre har tillit til at den helsehjelp som gis er basert på en helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig vurdering, og ikke bestemt ut fra en uheldig påvirkning fra ulike nærings- eller privatinteresser, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Den nye forskriften innebærer en tydelig og konkret regulering av helsepersonells adgang til å motta gaver, tjenester eller andre ytelser. (...)

(Anm: Den nye forskriften innebærer egentlig ingen reell innskjerping av helsepersonells mulighet til å motta gaver, tjenester eller andre ytelser. Det er dessuten fortsatt vanskelig (for ikke å si umulig) for pasienter og publikum å ta rede på om en lege mulig er utilbørlig påvirket av et eller flere legemiddelfirmaer, ettersom leger ikke er pålagt åpent å deklarere mulige interessekonflikter, dvs. opplyse om alle mulige sosiale og/eller økonomiske interaksjoner med privat og offentlig virksomhet i f.eks. et åpent tilgjengelig register på internett, slik som f.eks. dommere er pålagt å opplyse om mulige "sidegjøremål" (et ord som forøvrig ikke finnes i ordbøker) via det såkalte Sidegjøremålsregisteret.)

- Utdrag fra forskriften

§ 2. (...) Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte, jf. helsepersonelloven § 9 første ledd. (...)

§ 4. Nærmere om begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse

Begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i § 2 og § 3 omfatter også godtgjørelser for utført arbeid og lignende der godtgjørelsen overstiger det som står i rimelig forhold til det utførte arbeidet, og andre gjensidige disposisjoner som inneholder et gaveelement eller der ytelse og motytelse ikke står i rimelig forhold til hverandre. Begrepet omfatter også fordeler uten direkte økonomisk verdi. (...)

§ 5. Nærmere om utilbørlighets vurderingen etter § 2
Vurderingen av om en ytelse er egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte, jf. § 2, vil være en helhetsvurdering der det blant annet må legges vekt på hvem som gir eller tilbyr ytelsen, hvilken stilling og hvilke fullmakter helsepersonellet har, verdien av ytelsen, i hvilken sammenheng og til hvilket tidspunkt ytelsen gis eller tilbys samt med hvilken hensikt ytelsen gis eller tilbys. (...)

Forskriften regulerer ikke avgiversidens adgang til å gi gaver eller andre ytelser til helsepersonell. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor forskriften er til hinder for at helsepersonell kan motta en gave eller ytelse, samtidig som det ikke finnes noe motsvarende forbud for industri, leverandører eller andre mot å gi slik gave eller ytelse til helsepersonell. (...)

I noen situasjoner vil annet regelverk kunne ramme giveren, for eksempel legemiddelloven (lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.) med forskrifter, se nærmere under merknadene til § 4. Også korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven (lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov) § 276a, vil kunne ramme både mottaker og giver, se nærmere under merknadene til § 6. (...)

Internkontroll vil også være av betydning for å unngå utilbørlig påvirkning av helsepersonell. Det er fastsatt i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 at enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter. (...)

For helsepersonell som arbeider med saksforberedelse og fatter vedtak i forvaltningssaker, vil også forvaltningslovens (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker) habilitetsregler komme til anvendelse, jf. kapittel II. Forvaltningsloven gjelder for helseforetakenes virksomhet. Mottak av gaver eller andre ytelser vil kunne medføre inhabilitet på grunn av svekket tillit til helsepersonellets upartiskhet. (...)

Loven/forskriften regulerer helsepersonellets adgang til å motta ytelser, men derimot ikke ulike virksomheters adgang til å motta ytelser. Etter en konkret helhetsvurdering vil det imidlertid i enkelte situasjoner kunne være naturlig å identifisere helsepersonell med en virksomhet som sådan. (...)

Til § 3. Særlig begrensning i adgangen til å motta gave mv. fra pasient. (...)

Man kan si at helsepersonelloven § 9 andre ledd/forskriften § 3 inneholder et objektivt forbud mot gaver/ytelser av mer enn ubetydelig verdi, i og med at slike gaver/ytelser er forbudt uavhengig av andre omstendigheter som påvirkningskraft, utilbørlighet mv. I begrepet «ubetydelig» ligger det imidlertid en rettslig standard. I forarbeidene er det understreket at det må vurderes konkret hvor grensen for hva som er «ubetydelig verdi» skal gå. Det antydes imidlertid en grense på tusen 1998-kroner, jf. Ot.prp.nr.13 (1998-1999) side 221. Det presiseres at dette ikke er ment som noen absolutt verdigrense. Det må vurderes konkret om gaven eller ytelsen er av mer enn ubetydelig verdi. I spesielle situasjoner vil det kunne godtas gaver av høyere verdi enn tusen 1998-kroner, mens man i andre tilfeller ut fra de konkrete omstendigheter vil finne at gaver av lavere verdi er i strid med forbudet. Det må bl.a. sees hen til givers og mottakers økonomiske situasjon og anledningen for gaven. (...)

Til § 4. Nærmere om begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse . (...)

Er det gaver/ytelser over en viss verdi har det formodningen for seg at de er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. Dersom en gave eller ytelse er delt opp i flere deler, er det gavens totale verdi som vil være avgjørende.

Når det gjelder legemidler, vil denne type markedsføring lett rammes av andre regler. Reklame for legemidler er detaljert regulert i legemiddelloven med forskrifter, se særlig legemiddelforskriften (forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler) § 13-7 femte ledd hvor det er fastsatt at reklame til helsepersonell ikke må være « forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form for ytelser av økonomisk verdi », med unntak av «gjenstander med ubetydelig verdi som står i forbindelse med utøvelse av vedkommendes helsepersonells virksomhet». Det er ikke fastsatt noen beløpsgrense, men etter praksis er « ubetydelig verdi» etter denne bestemmelsen lavere enn det som er antydet i forhold til tilsvarende begrep i helsepersonelloven § 9 andre ledd. Gjenstander til en verdi av tusen kroner vil rammes av legemiddelforskriften § 13-7. (...)

(Anm: Nå skal loven takle databehandling. Forvaltningsloven skal bli ny for å kunne takle digitale prosesser i statsforvaltningen. I løpet av tre år skal en gruppe eksperter modernisere Forvaltningsloven. Det største behovet er å gjøre den mer forståelig for folk flest. I tillegg må den tilpasses økt bruk av digitale hjelpemidler, som blant annet åpner for automatiserte prosesser i saksbehandlingen. (digi.no 26.10.2015).)

- Regelendringene har ingen effekt

Leger fortsatt på smøreturer
nrk.no 16.6.2006
Norske leger reiser fortsatt på faglige samlinger betalt av legemiddelindustrien, selv om reglene er skjerpet de siste to årene.

Regelendringene innebærer blant annet at kurs som er helt eller delvis betalt av industrien ikke teller som etterutdanning.

De fem første månedene i år sendte legemiddelindustrien i Norge ut kurs- og kongressinvitasjoner til over 1400 ulike arrangementer, viser en gjennomgang NRK har gjort.

De fleste arrangementene er helt gratis for legene og inkluderer reise, hotellovernatting og middager.

Ventelister
Noen av utenlandskongressene er så populære at leger setter seg på venteliste for å få komme med.

Administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen mener samarbeidet er greit og nødvendig.

Han viser til at møter mellom industrien og legene både gir tilbakemelding til industrien fra legene og kunnskap fra industrien til legene.

Har sluttet
En av dem som har sluttet å reise på slike turer, er allmenpraktiker og universitetslektor Sture Rognstad ved Universitetet i Oslo. Han misliker de tette båndene som da kan oppstå.

- På en sånn tur kommer man tett inn på representantene som er både koselige og spandable underveis, og man vil få etablert sterke relasjoner og assosiasjoner mellom det som skal være vår uhildede jobb og de som leverer legemidler, sier Rognstad. (...)

Gaver til ansatte i Skatteetaten

Skattetopper ble smurt
ukeavisenledelse.no 20.10.2008
Den øverste ledelsen i Skattedirektoratet lot leverandør spandere middager med koner. (...)

Skattesjefer ble også smurt
aftenposten.no 18.10.2008
Professor Petter Gottschalk var selv deltager på et av Siemens-arrangementene.

Også toppledelsen i Skattedirektoratet med sine koner fikk middager betalt av Siemens. - Ukultur, sier BIprofessor, som selv fikk oppleve "kundepleien" med skattesjefene.

Den øverste ledelsen i Skattedirektoratet lot dataleverandøren Siemens Business Service (SBS) spandere middager både på seg og sine koner gjennom flere år. Både i 2002, 2003 og 2004 ble toppledere i Skattedirektoratet gjenstand for "kundepleie". Frem til 2007 kjøpte Skatteetaten datatjenester for 300 millioner kroner av Siemens Business Service.

Først var det "faglig påfyll", så kom konene, og deretter var det middag på SAS-hotellet. Til slutt dro hele følget på fredspriskonsert. Prisen var 2500 kroner pr. hode. (...)

Ansatte i Skatteetaten fikk gaver fra Siemens
ukeavisenledelse.no 16.10.2008
Siemens spanderte fra 2001 til 2005 middager og fotballbilletter på ansatte i Skatteetaten. Etaten valgte samtidig å kjøpe datatjenester fra Siemens for 300 millioner kroner fram til 2007.

De ansatte i Skatteetaten fikk både middager, fotballbilletter og «smågaver», og åtte av dem fikk ytelser på minst 5.000 kroner hver. Ansatte fra Skatteetaten sto dessuten i full offentlighet med T-skjorter med Siemens-logo og brukte datamaskiner og mobiltelefoner fra Siemens da de bisto publikum i forbindelse med selvangivelsen.

– Det er grunn til å anta at omfanget av kundepleien kan være egnet til å svekke etatens kritiske sans i oppfølgingen av anskaffelser, skriver skattedirektør Svein Kristiansen i et brev til finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Han presiserer at det ifølge Skatteetatens egen undersøkelse «ikke er grunn til å anta at det har skjedd misligheter som følge av kundepleien».

Dokumentene i saken har hittil vært unntatt offentlighet. Skattedirektøren har ikke politianmeldt saken, skriver Aftenposten.

– Dette er ikke korrupsjon, og vi kan ikke se at kundepleien har påvirket våre avtaler, sier Kristiansen.

Men ifølge korrupsjonslovgivningen er det ingen forutsetning at bestikkelser faktisk fører til endrede beslutninger. Det er nok at en gave er egnet til å påvirke.

Kommunikasjonsdirektør Gry Rhode Nordhus i Siemens sier det ikke vil skje noe med saken, og viser til etatens undersøkelser hvor det ikke er avdekket kritikkverdige forhold. Hun vil ikke kommenter saken utover dette. (...)

Gaver til ansatte i Vinmonopolet (retningslinjer)

Her er de nye reglene
dn.no 1.10.2005
Vinguiden kan her presentere utdrag fra de nye, og til dels rigide, reglene Vinmonopolets ansatte og grossistene må forholde seg til etter den såkalte "Ekjord-skandalen". (...)

Det er ikke tillatt for ansatte å kreve eller motta gaver og andre fordeler fra leverandører. Fysiske gjenstander, penger, gavekort, tjenester, reiser, invitasjoner til arrangementer (teater, konserter, kunstutstillinger, selskapelighet ol) omfattes av forbudet. Oppregningen er ikke uttømmende.

Tilbud fra leverandør om gaver ol skal rapporteres til nærmeste leder slik at forholdet kan følges opp overfor leverandøren.

Ansatte som i sin fritid har privat kontakt med produsenter, leverandører, agenter ol i alkoholbransjen og deres ansatte, må være påpasselige med at kontakten ikke berører leverandørforholdet til Vinmonopolet. Dette er særlig viktig når den private kontakten omfatter felles faglig interesse for alkoholholdige drikker, eksempelvis interesse for vin og mat, deltakelse i vinklubb eller privat besøk og vareprøving hos produsent i utlandet på den ansattes fritid motivert av faglig interesse.

Studiereiser arrangert av leverandør er ikke tillatt, uavhengig av om reisen helt eller delvis er betalt av selskapet eller av den ansatte selv. Etter en konkret vurdering kan ansatte delta på studiereiser arrangert og helt eller delvis betalt av myndigheter og næringsorganisasjoner som fremmer bransjeinteresser på vegne av ulike leverandørgrupperinger, distrikter eller land. Det skal i slike tilfeller legges vekt på hvor stor faglig verdi studiereisen har for Vinmonopolet, og at arrangementet ikke skal ha karakter av å favorisere en enkelt eller noen få leverandører. Det skal foreligge skriftlig invitasjon og program for studiereisen. Søknad og avgjørelse om deltakelse tas av adm. direktør og skal være skriftlig dokumentert.

Ansatte skal ikke delta på sosiale arrangementer, middager eller lunsjer betalt av leverandører. Med sosiale arrangementer menes teaterforestillinger, konserter, idrettsarrangementer, utstillinger, turer, reiser, sportsaktiviteter mv.

Det er aldri tillatt å delta i sosiale arrangementer, middager eller lunsjer betalt av leverandør når leverandøren er i tilbuds- eller anbudsposisjon for en aktuell anskaffelse av driftsmidler.

Det er ikke tillatt å motta besøk fra leverandør i butikkene uten at leverandøren kan framvise skriftlig tillatelse til besøket. Slik tillatelse kan innvilges for å vise fram butikker til produsenter og andre forretningsforbindelser av leverandør. Tillatelsen gis av Salgsavdelingen, som skal varsle butikken om besøket på forhånd. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse dersom besøket ikke omfatter annen kontakt med butikkpersonalet enn et vanlig kundebesøk.

Det er ikke tillatt å motta vareprøver fra leverandører av alkoholholdige drikkevarer. Forsøk fra leverandør på å gi eller sette igjen vareprøver i butikk skal rapporteres til Salgsavdelingen, som følger opp hendelsen overfor leverandøren. (...)

(Anm: Hvorfor nektes ansatte i Vinmonopolet å motta gaver, mens f.eks. leger kan motta gaver og andre ytelser fra legemiddelindustrien?)

Gaver til ansatte i Systembolaget

Dømt for korrupsjon i Systembolaget
dn.no 19.12.2005
To ansatte hos en vinleverandør og 18 butikksjefer i det svenske Systembolaget er dømt for korrupsjon av Stockholm tingrett.

Dette er bare den første av i alt seks rettssaker etter korrupsjonsskandalen i det svenske vinmonopolet. Til sammen er 77 Systembolag-ansatte tiltalt for å ha mottatt bestikkelser og 15 leverandører mistenkt.

Stockholms tingrett dømte visedirektøren i leverandøren Vin-Trädgårdh til betinget fengsel og bøter, mens en sekretær i firmaet er dømt til bøter. De er funnet skyldig i å ha gjort over 600 utbetalinger på til sammen 76.000 kroner til 65 personer i Systembolaget.

18 butikksjefer som sto tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser fra firmaet, ble ilagt bøter. De må også betale summene de har mottatt i bestikkelser til staten, samt en del av kostnadene for forsvarerne.

Klare regler
Retten konstaterer i dommen at Systembolaget har gjort det helt klart for sine ansatte at de ikke skal ta imot gaver i form av penger eller noen form for varer.

Advokat John Åbom som har forsvart visedirektøren i Vin-Trädgårdh, sier han er tilfreds med dommen. (...)

Bør publikum få innsyn i legemiddelindustriens gaver og andre ytelser til leger

Public Citizen Files Suit to Obtain Information Gathered Under Vermont&rsquo;s Pharmaceutical Marketing Disclosure Law (Public Citizen anlegger sak for å få informasjon samlet med grunnlag i Vermonts lover om åpen redegjørelse av markedsføring.)
Public Citizen 29.8.2005
P anmodning fra legemiddelfirmaet, stempler Vermonts riksadvokat ukritisk dokumenter, inneholdende informasjon om gaver, som ”forretningshemmeligheter”. (At Drug Makers’ Request, Vermont Attorney General Rubber-Stamps as “Trade Secrets” Documents Containing Doctor Gift Information.)

WASHINGTON, D.C. – En tingrett i Vermont bør beordre den statlige riksadvokat å tillate offentlig innsyn i alle arkivdokumenter fremlagt av farmasøytiske firmaer under Vermonts lovvedtak for markedsføring, en lov tiltenkt å tillate publikum innsyn i de pengebeløp som leger mottar fra legemiddelprodusenter, fremgår det av et søksmål som Public Citizen anla mot riksadvokaten i Vermont. Søksmålet, som ber om offentliggjøring av dokumenter som er holdt tilbake etter anmodning fra legemiddelfirmaene, som er inngitt til Vermonts lagmannrett i Washington. (– A Vermont court should order the state’s attorney general to allow public access to all records disclosed by pharmaceutical companies under the Vermont Pharmaceutical Marketing Act, a law intended to allow the public to learn the amount of money doctors receive from drug manufacturers, Public Citizen said in a lawsuit filed Friday against the Vermont attorney general. The lawsuit, which calls for the release of records being withheld at the request of drug companies, was filed in Vermont’s Washington County Superior Court.)

Vermonts farmasøytiske markedsføringslov ble vedtatt for tre år siden for å kaste lys over praksisen til de farmasøytiske firmaer, som deler ut salgsfremmende gaver og utbetaler penger til leger. Loven ber legemiddelfirmaene om å rapportere verdien, type og formål for gaver, honorarer, utbetalinger, tilskudd eller andre økonomiske fordeler over 25 dollar gitt til leger, farmasøyter, sykehus eller andre personer som er autorisert til å forskrive reseptbelagte legemidler eller utlevere reseptbelagte legemidler. (...) (Vermont’s Pharmaceutical Marketing Act was enacted three years ago to shed light on the practice of pharmaceutical companies giving promotional gifts and payments to physicians. The law calls for the drug companies to report the value, nature and purpose of any gift, fee, payment, subsidy or other economic benefit over $25 given to doctors, pharmacists, hospitals or any other person authorized to prescribe or dispense prescription drugs.)

“En økende mengde vitenskapelig forskning viser effeken av disse upassende forsøk på å influere legers forskrivning,” sa Peter Lurie, deputert direktør for Public Citizens Health Research Group. “Pasienter har rett til å kjenne omfanget av denne innsats, siden de kan påvirke hvilket legemiddel som blir forskrevet.” (...) (“An increasing body of scientific research shows the effectiveness of these improper attempts to influence doctors’ prescribing,” said Peter Lurie, deputy director of Public Citizen’s Health Research Group. “Patients have a right to know the extent of these efforts, since they can affect which, if any, drugs they will be prescribed.”)

- Senatorer ber legemiddelgigant om å forklare økonomisk tilskudd til leger

Senators Ask Drug Giant to Explain Grants to Doctors (Senatorer ber legemiddelgigant om å forklare økonomisk tilskudd til leger)
New York Times 6.7.2005
Johnson & Johnson trakk Propulsid i 2000 etter rapporter om 80 hjerterelaterte dødsfall og 341 skader blant pasienter som tok legemidlene. (Johnson & Johnson withdrew Propulsid in 2000 after reports of 80 heart-related deaths and 341 injuries among patients taking the medication.)

I et brev til firmaets leder, William C. Weldon, i går, siterte senatorene Charles E. Grassley og Max Baucus artikkelen og ba om informasjon og dokumenter som viser hvem som fikk bidrag, omfanget av bidrag og deres formål. (In a letter yesterday to the company's chief executive, William C. Weldon, Senators Charles E. Grassley and Max Baucus cited the article and requested information and documents disclosing who received the grants, the amount of those grants and their purpose.)

Grassley, republikaner fra Iowa, som er kommiteens styreformann, og Baucus, senior demokrat, fra Montana, sa at kommiteen hadde besluttet å iverksette en granskning, med start 9. juni, på hvordan farmasøytiske firmaer iblant bruker legers utdanningsseminarer og forskningsmidler til å diskutere bruk av legemidler til å behandle tilstander utover det som er godkjent av Food and Drug Administration. (...) (Mr. Grassley, an Iowa Republican who is the committee chairman, and Mr. Baucus, its senior Democrat, from Montana, said the committee had decided to expand an inquiry, begun June 9, into how pharmaceutical companies sometimes use physician education seminars and research grants to discuss using drugs to treat conditions beyond those approved by the Food and Drug Administration.)

Helsepersonelloven § 9. Forbud mot gaver m.v. i tjenesten

(...) § 9. Forbud mot gaver m.v. i tjenesten

Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte. (...)

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (HOD) skriver i et brev datert 18.10.2005, vedrørende spørsmål om forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse, bl.a., sitat:

Forskriften om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse er fastsatt i medhold av helsepersonelloven § 9.

I lovbestemmelsens første og andre ledd har Stortinget fastsatt hovedreglene om helsepersonells adgang til å motta gaver og andre ytelser. Forskriftshjemmelen i tredje ledd gir ikke departementet adgang til å gi forskrift som helt forbyr helsepersonell å motta gaver og andre ytelser.

Som nevnt i departementets merknader til forskriften er det nødvendig med en viss samhandling mellom helsepersonell og for eksempel legemiddelindustri av hensyn til blant annet forskning. Utvikling av nye legemidler og klinisk utprøving av disse må skje i samarbeid med leger. Helsepersonell har også behov for informasjon om legemidler, medisinsk utstyr m.v. for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Samarbeid og samhandling for øvrig må imidlertid skje åpent og i slike former at det ikke er grunn til å trekke helsepersonellets uavhengighet i tvil. Til Deres innledende spørsmål må det bemerkes at det naturligvis er ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon for at fastlegen ikke er utilbørlig påvirket av for eksempel legemiddelindustrien.

De etterlyser et "interessekonfliktregister". Det foreligger ingen konkrete planer om et offentlig register over helsepersonells bierverv, oppdrag, eierinteresser m. v., men det vises til bestemmelsen i helsepersonelloven § 19 om opplysningsplikt overfor arbeidsgiver. (...)

Videre bemerkes at dersom man mener at konkrete tjenstlige handlinger utført av en lege eller annet helsepersonell er påvirket på en utilbørlig måte ved mottak av gaver eller andre ytelser og dette har ført til en ulempe for en, kan man anmode Helsetilsynet i fylket om en vurdering av forholdet i medhold av helsepersonelloven § 55. (...)

(Anm: Hvordan kan pasienter, pårørende, journalister etc. vite om en lege er utilbørlig påvirket av et legemiddelfirma dersom det ikke gis innsyn i den dokumentasjonen som eventuelt kan avsløre/verifisere mulige interessekonflikter?)

- Amerikanske produsenter må offentliggjøre betalinger til leger

Grassley Urges White House to Finish Sunshine Act Regulations
grassley.senate.gov 22.1.2013
WASHINGTON – Sen. Chuck Grassley of Iowa today urged the White House to finalize the Physician Payments Sunshine Act regulations that will disclose the financial relationships between drug and medical device companies and doctors.

“Congress designed the law so that the data would be publicly available by Sept. 30, 2013,” Grassley wrote to White House chief of staff Jacob Lew. “Unfortunately, the final regulations are now more than 15 months overdue. At best, the public may miss an entire year’s worth of data collection — perhaps more. This is unacceptable. (...)

Grassley’s letter to the White House is available here. (...)

US drug manufacturers will have to disclose payments to doctors (Amerikanske produsenter må offentliggjøre betalinger til leger)
BMJ 2010;340:c1648 (23 March)
Nye regler som tvinger legemiddel- og utstyrsprodusenter til å offentliggjøre utbetalinger til leger blir lov i USA etter en historisk reform av helsevesenet som passerte Representantenes hus denne helgen (BMJ 2010;340:c1635, 22 Mar, doi:10.1136/bmj.c1635). (New rules forcing drug and device manufacturers to disclose all payments to doctors look set to become law in the United States, after the historic healthcare reform bill was passed by the House of Representatives this weekend (BMJ 2010;340:c1635, 22 Mar, doi:10.1136/bmj.c1635.)

"Sunshine Act" ble først foreslått som et separat lovinngrep for tre år siden, men dets vilkår ble innlemmet i et mer omfattende lovforslag, som nå er nær ved å bli vedtatt, i den nye loven må alle produsenter av legemidler, utstyr og biologiske produkter gi staten detaljerte opplysninger om alle utbetalinger til leger og utdannelsessykehus, som så vil bli offentliggjort. (The "Sunshine Act" was first proposed as standalone legislation three years ago, but its provisions were incorporated into the wider reform bill now close to being signed into law. Under the new law all manufacturers of drugs, devices, and biologicals will have to provide details to the government of all payments they make to doctors and teaching hospitals, which will then be made publicly available.)

Navnene på leger som mottar og hvor mye de mottar må gjøres tilgjengelig på et søkbart nettsted i et "klart og forståelig" format som lett kan lastes ned. (The names of receiving doctors and how much they received will have to be made accessible on a searchable website in a "clear and understandable" format that can be easily downloaded.)

Under de nye reglene må firmaer offentliggjøre konsulentvederlag, honorarer, gaver, underholdning, mat, reiser, utdannelse, forskning, honorarer for foredrag, og stipender. Utbetalinger på mindre enn 10 dollar (£7; €7.4) vil være fritatt, men straks en lege samlet fra et firma mottar mer enn 100 dollar i et gitt år må alle utbetalinger offentliggjøres. I tillegg må detaljer for alle direkte investeringer i firmaet, inklusive aksjeposter, som gjelder leger eller deres familier, offentliggjøres. (Under the new rules companies will have to disclose consulting fees, honorariums, gifts, entertainment, food, travel, education, research, speaking fees, and grants. Payments of less than $10 (£7; 7.4) will be exempted, but once a doctor receives more than $100 in total in any given year from one company, all payments will have to be disclosed. In addition, the details of any direct investments in the company, including shareholdings, by doctors or their families will have to be made public.)

Dersom et firma kjenner til utbetalinger eller investeringer og forsettlig lar være å rapportere dette kan de straffes med bøter på opptil én million dollar. (...) (If a company is aware of any payments or investments and knowingly fails to report them it will liable for penalties up to $1m.)

Åpenhet i filmindustrien

Film makers should show they accepted no gifts from tobacco industry (Fimprodusenter bør oppgi at de ikke aksepterte gaver fra tobakksindustrien)
BMJ 2006;332:440 (25 February)
En gjennomgåelse har funnet at røyking i filmer er tilbake på nivå med 1950. Forfatternes resultater medførte at de forlanger at filmprodusenter er krevet å vise at de verken de eller noen andre tilknyttet deres film aksepterte noen bestikkelser fra tobakksindustrien. (Smoking in films has gone back up to the level of 1950, a review has found. The authors' finding prompted them to demand that film producers be required to show that neither they nor anyone connected with their film accepted any inducements from the tobacco industry.)

Gjennomgåelsen sier at omfanget av røyking i filmer har økt hurtigere siden 1990-årene, og reverserer en tidligere nedadgående trend. Det uttales at nivået i 2002 var tilsvarende det i 1950 (Clinics in Occupational and Environmental Medicine 2006:5: 73-84).

"Innholdsanalyser, fokusgrupper, psykologiske eksperimenter, og epidemiologiske studier gir en overensstemmende beviskjede for at røyking i filmer fører til at ungdommer får en mer pro-tobakkholdning og opfattelse assosiert til en doserespons til påfølgende røykeatferd," heter det i gjennomgåelsen. (...) ("Content analyses, focus groups, psychological experiments, and epidemiologic studies provide a consistent chain of evidence that smoking in the movies leads adolescents to hold more pro-tobacco attitudes and beliefs and is associated with a dose-response relationship to subsequent smoking behaviour," the review says.)

(Anm: Bør leger overfor sine pasienter opplyse hvorvidt de aksepterer/mottar gratis lunch, gaver, reiser etc. fra legemiddelindustrien?)

- Stensruds metode

Stensruds metode
Mener at Finance Credit kunne vært reddet

Aftenposten 22.9.2005
Torgeir Stensrud fortalte retten om alle de kreative metodene man brukte for å lure bankene. Han mener at Finance Credit var på rett vei da selskapet gikk konkurs. (...)

De to sjefene i Finance Credit ble kalt Mett og Stappmett. De spiste seg stadig større. Det gikk som i eventyret. Trollet sprakk, forklarte Torgeir Stensrud i retten. (...)

Til slutt var de eneste som tjente penger på Finance Credit advokatene som hjalp til å holde det gående og revisorene som godkjente pill råtne regnskaper, mener Stensrud. Han er forbauset over at så mange velskolerte og høyt betalte mennesker kunne være med på slikt uten å avsløre dem.

Metodikk. For å holde det gående var man avhengig av uortodokse metoder. Revisor ble roet ned med «forklaringsmetoden, vi fortalte ikke den fulle sannhet, det ble ulla inn».

Han er forbauset over at revisor kunne godta regnskap satt opp etter «hurramegrundt-metoden».

Uttrykket «luftfakturering» forklarte han med at man fikk inn «penger det ikke kan betales regninger med».

Et par ganger opplevde de to gründerne revisorer som stilte spørsmål, da brukte de «sparkemetoden». I stedet hentet de inn KPMGs langt mer samarbeidsvillige partner John Haukland. På spørsmål om hvordan han ble overtalt til å godta regnskapet, svarte Stensrud:

- Det er mange gode smørbrød på Engebret.

Der ble Haukland behandlet med «S i muntlig-metoden» (...)

Legenes selvregulering fungerer ikke, pasientene blir skadelidende

Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest (Praksis innen helseindustrien skaper interessekonflikter)
JAMA. 2006;295:429-433 (January 25)
Et strategiforslag for akademiske medisinske sentre (A Policy Proposal for Academic Medical Centers)

Interessekonflikter mellom legers forpliktelser til pasienter og ønskene til farmasøytiske firmaer og deres representanters om å selge sine produkter skaper utfordringer til prinsippene om medisinsk profesjonalisme. Disse konflikter opptrer når leger har motiver eller er i situasjoner som fornuftige iakttakere kunne konkludere at de moralske krav til legens rolle er brakt i vanry. (...) (Conflicts of interest between physicians' commitment to patient care and the desire of pharmaceutical companies and their representatives to sell their products pose challenges to the principles of medical professionalism. These conflicts occur when physicians have motives or are in situations for which reasonable observers could conclude that the moral requirements of the physician's roles are or will be compromised.)

Selv om legegrupper, produsenter, og statlige myndigheter har innført selvregulering av markedsføring, indikerer psykologisk og samfunnsvitenskaplig forskning at nåværende kontroller av gaver og bidrag ikke på tilfredsstillende måte beskytter pasientenes interesser. (...) (Although physician groups, the manufacturers, and the federal government have instituted self-regulation of marketing, research in the psychology and social science of gift receipt and giving indicates that current controls will not satisfactorily protect the interests of patients.)

Et lovforslag som debatteres i Massachusetts vil forby gaver til medisinsk fagpersonell fra legemiddelindustrien

States want to know more about drugmakers’ gifts to doctors (Stater ønsker å vite mer om legemiddelprodusenters gaver til leger)
usatoday.com 16.2.2006
Ni vurderer lovforslag som krever åpen redegjørelse (...) (Nine consider bills requiring disclosure)

Minst ni stater vurderer lovforslag som vil kreve at legemiddelprodusenter offentlig rapporterer hvor mye de og deres salgsrepresentanter gir til leger, sykehus og farmasøyter hvert år. Enkelte forslag går lenger: Et forslag som debatteres i Massachusetts vil forby gaver til medisinsk fagpersonell fra legemiddelindustrien. (...) (At least nine states are considering bills that would require drugmakers to publicly report how much they and their sales representatives give to doctors, hospitals and pharmacists each year. A few proposals go further: A bill under debate in Massachusetts would ban all gifts to medical professionals from the drug industry.)

Voksende interesser i aktiviteter som regulerer markedsføring kommer fire år etter at industrien oppdaterte sine frivillige retningslinjer for sjenerøse gaver og andre markedsføringsretningslinjer. Det statlige Office of Inspector General utstedte offisielle “retningslinjer” for industrien på markedsføringspraksis i april 2003. (Growing interest in regulating marketing activities comes four years after the industry updated its voluntary code restricting lavish gifts and setting other marketing guidelines. The federal Office of Inspector General issued official “guidance” to the industry on marketing practices in April 2003.)

I mai 2004, betalte Pfizer 430 millioner dollar i kriminelle bøter for å forlike anklager om at et firma de hadde kjøpt i 2000 som urettmessig markedsførte legemidlet Neurontin, som inkluderte det å fly leger til generøse rekreasjonssteder og å betale noen for å “spøkelsesskrive” artikler som lovpriser legemidlet. (In May 2004, Pfizer paid $430 million in civil and criminal fines to settle charges that a company it had bought in 2000 unfairly marketed the drug Neurontin, including flying doctors to lavish resorts and paying some to “ghostwrite” articles touting the drug.)

Fremdeles hevder noen statlige lovgivere at industriens frivillige retningslinjer og statlige veiledninger ikke er tilstrekkelig. (Still, some state lawmakers say the industry's voluntary code and the federal guidance aren't enough.)

De ønsker å vite hvor mye som er gitt og av hvem. (...) (They want to know how much is being given and by whom.)

Fire stater— Vermont, Minnesota, West Virginia og Maine — og District of Columbia har lover som krever at legemiddelprodusenter rapporterer gaver. (Four states — Vermont, Minnesota, West Virginia and Maine — and the District of Columbia have laws requiring gift reporting by drugmakers.)

California krever at legemiddelprodusenter deklarerer at de er i tråd med statlige og industrielle veiledninger. (California requires that drugmakers declare they are compliant with federal and industry gift guidelines.)

“Innen et år eller to, kan 20 eller 25 stater ha disse restriksjoner,” sa Ron Buzzeo, leder for regulering hos Dendrite International, som gir råd til farmasøytisk industri og har utviklet en måte firmaer kan følge statlige reguleringer og krav. (...) (“Within a year or two, we may have 20 or 25 states with these restrictions,” says Ron Buzzeo, chief regulatory officer at Dendrite International, which advises the pharmaceutical industry and has developed a way firms can track state regulations and requirements.)

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, industriens handels- og lobbyforening, sa at slike lover ikke er nødvendige. (The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, the industry's trade and lobbying group, says such laws are not needed.)

“Alt dette er svært tungt regulert av FDA (Food and Drug Administration), som kontrollerer hva firmaer kan si til leger om sine legemidler,” sa Marjorie Powell, overassistent og juridisk sjef for foreningen. “Vi tror ikke der er et spesielt behov for stater å være involvert.” (...) (“All of this is very heavily regulated by the FDA (Food and Drug Administration), which controls what companies can say to physicians about their drugs,” says Marjorie Powell, senior assistant general counsel for the group. “We don't think there's a particular need for states to get involved.”)

Men disse små gaver har reist bekymringer hos noen leger. I en artikkel i januarutgaven av Journal of the American Medical Association er foreslått strengere regulering av industrigaver, inklusive et forbud eller eksakte grenser selv på små gaver. (But those small gifts have raised concern among some physicians. An article in the January issue of the Journal of the American Medical Association proposed more stringent regulation of drug industry gifts, including a ban or strict limits on even small gifts.)

“Sosialvitenskapelig forskning viser at innskytelse til å gjengjelde selv små gaver er en powerful påvirkning av menneskers atferd,” ifølge artikkelen, skrevet av Troyen Brennan of Brigham and Women's Hospital i Boston, sammen med 10 medforfattere. (...) (“Social science research demonstrates that the impulse to reciprocate for even small gifts is a powerful influence on people's behavior,” says the piece, written by Troyen Brennan of Brigham and Women's Hospital in Boston, along with 10 co-authors.)

Samlet antall er publisert, men ikke navnene på de enkelte mottakere.
“mennesker ser (legemidler) reklamer på TV, de leser dem i aviser, så de forstår at det pågår,” sa Julie Brill, assisterende juridisk rådgiver i Vermont. “Hva de ikke ser er den mye større del av markedsføringen som er rettet mot leger.” (...) (Aggregate numbers are published but not the names of individual recipients.“People see (drug) ads on TV, they read them in newspapers, so they understand that is going on,” says Julie Brill, assistant attorney general in Vermont. “What they don't see happening is the much larger part of marketing that occurs with respect to physicians.”)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Fotballkamper er ikke korrupsjon
ukeavisenledelse.no 1.11.2006
Presise lover er ikke løsningen. Grensen mellom korrupsjon, smøring og kundepleie handler først og fremst om etikk. Her må lederne bli bevisst, rydde opp og lage egne kjøreregler, skriver redaktør Magne Lerø (...)

NHO har laget lister over hva som er uakseptabelt, hva som må vurderes nøye og hva som vanligvis er greit. Det er for eksempel greit med arbeidsmiddager, gaver ved spesielle anledninger og deltakelse på faglige arrangementer hvis man selv betaler reise og opphold. Dyre måltider, deltakelse av ledsager, billetter til sports- og kulturarrangement bør vurderes nøye. Dekning av dyre reiser, private utgifter og gaver med betingelser er uakseptabelt, ifølge NHO. En slik oppstilling har nok bred oppslutning. (...)

Ni av ti NHO-bedrifter i villrede om korrupsjon
hegnar.no 30.10.2006
Grensen mellom kundepleie og korrupsjon er uklar for ni av ti medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det viser en undersøkelse som NHO selv har foretatt.

– Undersøkelsen er et uttrykk for at bedriftene våre trenger hjelp, sier etikkansvarlig Erik Lundeby i NHO til Dagens Næringsliv. (...)

Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim mener norsk næringsliv trenger en oppstramming.

– Det er ikke tvil om at mange av de turene som arrangeres, kamufleres som faglige turer, men egentlig er ren fornøyelse, sier han til avisen. (...)

Smøreguide fra NHO faller i smak
aftenposten.no 29.3.2006
"Bra" til "meget bra". Det er sensureringen når kjente korrupsjonsjegere vurderer NHOs nye guide om smøring av forretningsforbindelser. (...)

- Jeg synes informasjonen fra NHO er meget bra, sier privatetterforsker Erling Grimstad etter å ha sett på heftet. Han har likevel en innvending:

- Det som trekker ned er at informasjonen ser ut til å være skrevet for arbeidstagere, og ikke for ledere. Det skuffer når den kommer fra NHO. Det er først og fremst eiere, styremedlemmer og ledere som trenger opplæring i bekjempelse av korrupsjon! (...)

Jan Borgen i Transparency Norge peker på det samme:

- Veilederen peker klart på relevante problemstillinger. Samtidig tror jeg bedriftene ville vært tjent med at den hadde vært noe mer konkret i anbefalingene, mer tydelig og eksplisitt på hvor NHO mener grensen går, sier Borgen. (...)

Tar oppgjør med smøring
aftenposten.no 23.3.2006
Kostbare reiser, arrangementer med lite faglig innhold - og seksuelle tjenester - er over grensen av det en leverandør bør påspandere en oppdragsgiver, mener NHO.

- Vi har lenge hatt klare holdninger til tung, internasjonal korrupsjon. Men vi ser det er behov for å trekke klare grenser når det gjelder smøring, sier etikk-ansvarlig Erik Lundeby i NHO.

Arbeidsgiverorganisasjonen har laget et 16 siders veiledningshefte beregnet på medlemsbedriftene. Heftet "...over streken?" trekker grenser for hva som er akseptabelt av oppmerksomheter, reiser, bevertning og gaver i forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør.

Les hele NHO-guiden her (...)

(Anm: NHO-guiden, er egentlig ikke et "oppgjør", men NHOs subjektive fortolkninger av hva de anser som såkalte akseptable og ikke akseptable ytelser.)

Slik smører du – ikke
dn.no 22.3.2006
(...) - Rimelige grenser
I dag presenterte NHO et eget veiledningshefte om gaver, oppvartning og utgiftsdekning.

- Vi anbefaler at bedrifter finner rimelige grenser for hva de ansatte kan gi og ta imot. Noe er ulovlig og helt uakseptabelt, noe er helt greit, mens andre ting må vurderes nøye. Det er ikke alltid like lett å vite når man trår over streken, og bedriftene vil ha økt bevissthet om smøring, sier Tronstad.

54,3 prosent av NHO-bedriftene har allerede retningslinjer for gaver, representasjon og utgiftsdekning. 31,3 prosent har planer om å utarbeide, gjennomgå eller oppdatere retningslinjer. (...)

Sponset utdanning og gaveprofessorater

Kritiserer gaveprofessorater
ukeavisenledelse.no 5.2.2007
Rektor ved Oslo Markedshøyskole, Trond Blindheim, mener det er et problem at private kan finansiere forskningen ved BI.

BI har nå professorater finansiert av Color Line, Statoil, Stein Erik Hagen og i tillegg ni andre. I følge Trond Blindheim, rektor ved Oslo Markedshøyskole, kan dette skape ugunstige arbeidsvilkår ved skolen. (...)

Vil sponse offentlige ledere
dn.no 26.8.2006
Christen Sveaas vil betale utdannelsen for minst to nordmenn hvert år ved Harvard. Men Sveaas krever at studentene må jobbe i offentlig sektor.

Studenter som vil jobbe som ledere innen offentlig forvaltning kan nå få sponset utdannelse på prestisjefylte John F. Kennedy School of Government. Studier ved skolen koster 60.000 til 70.000 dollar i året.

Et krav for å få stipendet er at studentene forplikter seg til å jobbe i norsk offentlig sektor i tre år etter studiene. (...)

Næringslivet gir bort professorer
Bedrifter gir gaveprofessorater til høyskoler og universiteter for å forske på områder de selv definerer.

Antallet gaveprofessorater øker raskt. Rektorene takker og vil ha mer, men forskningsmiljøer advarer mot uheldige konsekvenser, skriver Dagens Næringsliv.

Vil øke
Trolig er det mellom 40 og 60 professorer som i dag er betalt av en storbedrift og som forsker på områder skolen og bedriften er blitt enige om. Og mer vil det bli.

– Om tre år tipper jeg vi har 20 gaveprofessorater, sier konstituert rektor Inge Henjesand ved Handelshøykolen BI til DN.

Norges Handelshøyskole har gaveprofessorater fra Statoil, Telenor, DnB Nor og Storebrand.

Én million per år
Professoratene blir øremerket fagområder som kommer giverbedriften til gode.

Gavene er som regel cirka en million kroner per år over et gitt antall år og med mulighet for fornyelse. Bedriften bygger opp et fagmiljø som gir bedriften skreddersydd kunnskap.

– Man kan ikke la forskningsinteresser være diktert av de store giverbedriftene.

Man kan jo tenke seg at bedriftene kan komme med føringer som ikke er legitime, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd til DN. (...)

- Gaveprofessorat i patologi til Gades Institutt ved Universitetet i Bergen går til firmaets egen forskningssjef

Løna av legemiddelfirma
uib.no 3.9.2008
Legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline betaler løna for ei professor II-stilling ved Gades institutt. Professoren er samstundes tilsett i legemiddelfirmaet. (...)

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Olso, er sterkt kritisk til at personar som underviser ved eit universitet både er løna av og tilsett i eit legemiddelfirma.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om vedkomande vil vere i stand til å bevare sin lojalitet vis-a-vis dei to institusjonane vedkomande jobbar for på ein måte som toler offentlegheitens lys, seier han til VG. (...)

Tjener to herrer samtidig
ukeavisenledelse.no 3.9.2008
Legemiddelfirmaet GlaxoSmithKlines (GSK) femårige gaveprofessorat i patologi til Gades Institutt ved Universitetet i Bergen går til firmaets egen forskningssjef, Steinar Thoresen.

Han er samtidig både selskapets forskningssjef og professor II i patologi, skriver VG.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om vedkommende vil være i stend til å bevre sin lojalitet vis-à-vis de to institusjoner vedkommende jobber for, på en måte som tåler offentlighetens lys. Jeg er sterkt tvilende til muligheten for dette, og mener derfor slike ordninger er uheldige, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk.

– Jeg understreker igjen at mine professoroppgaver er faglig sett langt unna det arbeidet jeg gjør for GSK. Jeg hadde således ingen betenkeligheter ved stillingen, og finansieringen av denne, skriver Thoresen i en e-post til VG.

– Jeg synes det er overraskende. Universitetets hovedoppgave er å undervise. Utdanningsinstitusjoner bør i størst mulig grad være uavhengige, sier redaktør av Tidsskrift for den norske legeforening, Charlotte Haug. (...)

Fikk penger før vaksineavtale
nettavisen.no 27.12.2006
Før han alene forhandlet fram vaksineavtalen mellom Kreftregisteret og Merck, fikk forskningssjefen penger fra legemiddelfirmaet. (...)

Kreftregister-topp fikk 233 900 kr.
vg.no 27.12.2006
Personlige honorarer fra legemiddelgigant

Forskningssjef Steinar Ø. Thoresen (55) ved Kreftregisteret har mottatt 233 900 kroner i utbetalinger fra legemiddelgiganten Merck. (...)

HER ER REGELVERKET: Kreftregisteret sorterer under Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Økonomidirektør Morten Reymert skriver til Riksrevisjonen at retningslinjene for økonomiske bindinger er helt klare. (...)

Fikk penger av legemiddelfirma
nrk.no 27.12.2006
Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten er rystet over at forskningssjefen ved Kreftregisteret har fått flere hundre tusen kroner. (...)

- Jeg har ingenting å skjule. Dette er helt vanlig i bransjen, sier Thoresen til avisen. For tiden har han permisjon fra Kreftregisteret for å være forskningssjef i legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline i Norge.

Den andre ansatte ved Kreftregisteret som ble honorert av Merck, fikk 125.700 kroner.

Direktør Langmark vil overfor VG ikke si noe om hvor alvorlig hun ser på saken, og viser til at det er en personalsak. (...)

Forskningssjef betalt av legemiddelfirma
dn.no 27.12.2006
Forskningssjef Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret mottok 233.900 kroner i utbetalinger fra det amerikanske legemiddelfirmaet Merck. (...)

Riksrevisjonen skal nå undersøke saken. Selv sier Thoresen at han ikke har gjort noe galt.

- Jeg har ingenting å skjule. Dette er helt vanlig i bransjen, sier Thoresen til avisen. (©NTB)

Skoler vurderer tilknytninger til legemiddelfirmaer

Medical Community Takes Steps To Prevent Pharmaceutical Industry Influence Amid Recent Criticism
kaisernetwork.org 11.9.2008
Some major universities have begun to examine their policies on funds that they receive from pharmaceutical companies amid criticism from Senate Finance Committee ranking member Chuck Grassley (R-Iowa), the Wall Street Journal reports. The committee has contacted more than 20 universities -- such as Harvard, Stanford, Texas and Brown -- about potential undisclosed financial ties between university researchers and pharmaceutical companies that could result in conflicts of interest.

Grassley seeks to have NIH withdraw grants from universities that fail to disclose their financial ties to pharmaceutical companies. Grassley said, "Starting today, the NIH could send a signal that business as usual is over. ... The simple threat of losing prestigious and sizable NIH grants would force accurate financial disclosure." NIH Director Elias Zerhouni, who has questioned whether the agency has the authority to take such action, on Tuesday met with the committee staff to discuss the issue.

Jerome Kassirer, former editor of the New England Journal of Medicine, said, "Universities have been treading on dangerous ground with their increasingly complex financial ties to industry," adding, "They are worried that these things could ultimately affect their tax-free status" (Mundy, Wall Street Journal, 9/11). (...)

Grassley Targets Another Academic Over Conflicts
pharmalot.com 11.9.2008
This time, the ranking Republican on the US Senate Finance Committee is fingering Karen Wagner, a researcher at the University of Texas who worked on a National Institutes of Health study involving Glaxo’s Paxil antidepressant, who allegedly did not disclose more than $150,000 in consulting and speaking fees she received from the drugmaker, according to The Wall Street Journal. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Pressured, Schools Review Ties to Drug Firms (Pressede skoler gjennomgår tilknytninger til legemiddelfirmaer)
online.wsj.com 11.9.2008
WASHINGTON -- Some major universities are reviewing the way they handle funding from drug companies in the wake of criticism from Sen. Chuck Grassley, who is pressing the federal agency that controls government health-research money to get tougher on universities that don't disclose ties to the industry.

Late Tuesday, Mr. Grassley (R., Iowa) fired the latest salvo, stating in a letter that a researcher for the University of Texas who worked on a National Institutes of Health study involving the GlaxoSmithKline PLC antidepressant Paxil did not disclose more than $150,000 in consulting and speaking fees paid to her by the company. Mr. Grassley has raised similar criticism of other universities, including Stanford, Harvard and University of Cincinnati. (...)

Many faculty members remain on company speakers' bureaus, he added.

Dr. Wagner was considered one of Glaxo's "opinion leaders," speaking at many medical meetings about Paxil, according to documents from civil suits. Paxil has been linked to teenage suicide and suicidal behavior. The company has said the drug is safe. Dr. Wagner was a co-author of the Brown study on Paxil that has come under attack for allegedly overstating the drug's safety.

In 2000, the first year of the NIH grant, Dr. Wagner, who is based at the University of Texas Medical Branch in Galveston, received $53,000 from Glaxo, which included a trip to Paris to speak at a company meeting, Glaxo confirmed.

From 2003 to 2004, while receiving additional funds from Glaxo, Dr. Wagner served on the university's committee policing conflict of interest. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Gaver og reiser som kan karakteriseres som korrupsjon

Smøreturer kan bli korrupsjon
aftenposten.no 28.10.2006
DOMMEN mot den tidligere eiendomssjefen ved Ullevål universitetssykehus og hans medtiltalte er betydningsfull, selv om deler av den er anket, og således ikke er rettskraftig.

Den gir et forvarsel, som alle bør merke seg, om at vi er i ferd med å få en helt ny rettstilstand når det gjelder hva som anses som korrupsjon. Smøreturer kan i noen tilfeller rammes av de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven.

STORTINGET VEDTOK i 2003 nye lovregler om korrupsjon og bestikkelser, ikke minst for å følge opp det internasjonale samarbeidet om strengere og mer ensartede rettsregler.

Kravene til bevis er satt lavere enn før. Etter de nye bestemmelsene foreligger det korrupsjon så sant noen har gitt, krevd eller mottatt en utilbørlig fordel i forbindelse med en stilling eller et verv. Det er ikke nødvendig å bevise at mottageren har latt seg påvirke, eller at noen er blitt skadelidende.

Det er den første gangen en sak prøves for retten etter de nye paragrafene. Oslo tingrett var pålagt et viktig ansvar når det gjelder å avgrense hvor vidt de favner. (...)

Legemiddelindustriforeningen om legemidler og forskning

6 av 10 vil teste nye medisiner
orapp.no 18.5.2006
Seks av ti nordmenn vil være med på utprøving av nye medisiner hvis de rammes av en alvorlig sykdom.

Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Legemiddelindustriforeningen.

94 prosent svarer at utviklingen av nye og bedre medisiner er viktig for et best mulig pasienttilbud. Videre mener nesten halvparten av de spurte, 48 prosent, at legemiddelindustrien er den viktigste bidragsyter, mens 11 prosent mener sykehusene har denne rollen, melder Legemiddelindustriforeningen.

70 prosent av de spurte mener det er nødvendig med kontakt mellom leger og legemiddelindustrien for at legene skal være faglig oppdatert. I en tilsvarende måling for ett år siden var det bare 54 prosent som mente at slik kontakt var nødvendig.

RYDDIG
48 prosent er helt eller delvis enig i at kontakten mellom helsepersonell og legemiddelindustri foregår på en ryddig måte. 38 prosent er helt eller delvis uenig, mens 14 prosent er usikre.

- Dette er likevel oppmuntrende tall for oss. Sammenlignet med en måling for ett år siden er det flere som mener at denne kontakten nå foregår på en ryddig måte. Det tar vi som en kraftig oppmuntring, og tegn på at det arbeidet Legemiddelindustriforeningen gjør for å skape åpne og etterprøvbare relasjoner mellom industri og helsepersonell er riktig, mener administrerende direktør Pål Christian Roland. (...)

Legemiddelprodusentenes gaver til apotekerne

Gaveregn skal stoppes
berlingske.dk 2.10.2006
Myndighederne vil sætte en stopper for lægemiddelproducenternes gaver for millioner af kroner til apotekerne. Branchen har intet troværdighedsproblem, mener formand.

Lægemiddelstyrelsen vil have stoppet medicinalindustriens ulovlige gaveregn over apotekerne. En undersøgelse konkluderer, at ti af landets største lægemiddelproducenter har brugt over 11 mio. kr. på gaver og andre bidrag til apotekerne i strid med eksisterende regler. (...)

- Smørte topp-byråkrater

Fikk dekket private utgifter av Røde Kors
dn.no10.6.2006
Den daglige lederen for selskapet som kjøper spilleautomater for Norges Røde Kors og Redningsselskapet, skal ha fått dekket utgifter til kjøp av gitar og vask av egen bil.

Spillselskapet Humanitære Spill AS, som eies av Røde Kors og Redningsselskapet i fellesskap, skal også ha betalt luksuriøse middager i London for toppbyråkrater. Også representanter for Lotteritilsynet, blant dem direktør Atle Hamar, skal ha fått påspandert mat og drikke av selskapet som de er satt til å føre tilsyn med, skriver Dagbladet.

Avisen har hentet opplysningene fra den hemmelige granskningsrapporten av Redningsselskapet. Den daglige lederen avviser gjennom sin advokat Frode Sulland antydningene om korrupsjon, og sier til Dagbladet at forholdene som omtales i rapporten er ryddet opp i. Vedkommende er permittert fra Røde Kors og vil slutte i organisasjonen fra årsskiftet. (©NTB)

Smørte topp-byråkrater
nettavisen.no 29.5.2006
Røde Kors og Redningsselskapet tok på spanderbuksene på Londons beste restauranter, til byråkratenes glede.

Sammen eide de selskapet «Humanitære Spill», skriver VG.
Den hemmelige granskingsrapporten om Redningsselskapet avdekker at flere i Kulturdepartementet spiste og drakk godt på selskapets regning.

Selskapet skal granskes for å ha sponset byråkrattoppene under den årlige spillautomatmessen i 2002, 2003 og 2004.

- Når vi blir invitert, stiller ikke vi spørsmål om hvor mye middag koster, sier tilsynsdirektør Atle Hamar, og legger til at det er fast tradisjon at de humanitære organisasjonene har en middag med myndighetene. (...)

- En pille for alt som er ille

En pille for alt som er ille
nrk.no 17.6.2006
Det ligger et mektig markedsføringsspill bak mange av reseptene vi leverer på apoteket. Kontakten mellom norske leger og legemiddelindustrien har ofte blitt kalt gyldne bånd, og mange hevder gratisturene og gavene legene har mottatt er ren korrupsjon. (...)

De to siste årene har regelverket for denne kontakten blitt kraftig strammet inn. Likevel har leger her i landet mottatt tilbud om over 1 400 kurs i inn- og utland, bare i løpet av de fem første månedene i år. Smøreturen er langtfra død, sier kritikerne. NRK ble med Norges største legemiddelfirma på en slik sponset tur, for å se hvor mye smøring det egentlig er snakk om. (...)

Legemiddelindustrien satser også på andre maktgrupper i helsevesenet som ikke har et like strengt regelverk som legene. Millioner av kroner pøses inn i pasientorganisasjoner og tilbud til sykepleiere.

Og markedsføringen virker. Legene skriver ut stadig flere piller, og hver nordmann knasket i fjor medisiner for ca 3 500 kroner. En rekord som trolig vil bli slått i år, noe mange medisinske eksperter er bekymret over. Medisin brukt riktig redder liv, men for mye medisin kan gjøre oss sykere enn vi var til å begynne med. (...)

En pille for alt som er ille En radiodokumentar av Marion Solheim (...)

- Overdrevet korrupsjonsangst?

'No' to drug money ("Nei" til legemiddelpenger)
boston.com 7.5.2007
Dr. Daniel J. Carlat ønsker å begrense selskapers påvirkning av psykiatri (Dr. Daniel J. Carlat wants to limit corporate sway over psychiatry)

NEWBURYPORT -- Der er navn på hva dr. Daniel J. Carlat en gang var, og han nøler ikke å bruke dem: "Legemiddel-ludder," antydet han rolig. "Leiemorder." (- There are names for what Dr. Daniel J. Carlat once was, and he does not hesitate to use them: "Drug whore," he suggested calmly. "Hired gun.")

"Der er ingen pen måte å si det på. Dersom du er betalt for å si din mening inngir du ikke på langt nær så mye tillit som du tror, du er korrupt," sa han. (...) ("There's really no nice way to say it. If you're being paid to offer an opinion you're not all that confident that you believe, you're corrupt," he said.)

Six years ago, Carlat, a psychiatrist and textbook author who trained at Massachusetts General Hospital, found himself in demand by drug companies. Like a great many prominent psychiatrists, he was offered generous sums to give instructional talks about medications at lunches and dinners with his colleagues: $500 or more per "lunch-and-learn," $1,000 or more per dinner. He did it for about a year, speaking mainly about antidepressants, for a total of $30,000 or so beyond his salary of about $120,000.

But then his conscience rebelled. A drug salesman chided him one day for showing "less enthusiasm for our product" than usual and "I had a kind of epiphany," said Carlat, also on the faculty of the Tufts University School of Medicine. "I realized the obvious -- that I was being paid to say good things about drugs, regardless of what my actual opinions were."
He not only walked away from the extra money and perks, he resolved to fight what he saw as an increasingly pernicious influence on psychiatric practice. (...)

Influential doctors take money from drug companies (Fremtredende leger tar imot penger fra legemiddelfirmaer)
chron.com 1.4.2007
Tenk deg det opprør basketballfans ville laget dersom de fikk vite at dommerne i mesterskapet fikk betalt av ett av lagene. Folk ville blitt like sjokkert dersom de oppdaget at en dommer hadde økonomiske interesser i en sak som er oppe for retten. (Imagine the outrage of basketball fans if they learned that the referees in the championship game were being paid by one of the teams. People would be equally upset if they discovered that a judge had a financial interest in a case before the bench.)

Vi forventer at meglerne og dommerne er upartiske. De må ta sine beslutninger på basis av bevisene, og de må fullstendig unngå enhver interessekonflikt. Dersom det avdekkes at de har tatt imot penger, ville de blitt sparket eller rettsforfulgt. (We expect umpires and judges to be impartial. They must make their decisions based on the evidence, and they must completely avoid any conflict of interest. If they got caught accepting money, they would be fired or prosecuted.)

Det forventes at også leger unngår interessekonflikter. En pasients behandling bør velges på grunnlag av objektive bevis. Men altfor ofte tar fremtredende leger imot penger fra legemiddelfirmaer. (Physicians are also expected to avoid conflicts of interest. A patient's treatment should be selected on the basis of objective evidence. Too often, however, influential doctors take money from drug companies.)

Inntil nylig er slike utbetalinger blitt hemmeligholdt. Men i flere stater har politikerne innført lover som krever at legemiddelfirmaer offentliggjør utbetalinger til leger. (Until recently, such payments have been secret. But several states have enacted legislation requiring drug companies to disclose payments to doctors.)

Sponsing ok
Leder
aftenposten.no 26.1.2007
Nå mener forsikringsselskapet at frykten for korrupsjon og smøring er i ferd med å gå helt av skaftet her i landet. Oppfatningen er i tråd med uttalelser fra Økokrim i begynnelsen av januar. (...)

Dropper gaver, mister kontrakter
dn.no 4.11.2006
20 prosent av NHOs medlemsbedrifter mener at de har mistet kontrakter fordi de har latt være å gi en gave til forhandlingsparten.

– Det er skremmende høye tall, sier Sverre A. Larssen, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Ifølge en undersøkelse utført av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), er smøring fortsatt et stort problem i norsk næringsliv. Hele 20 prosent mener at smøring har vært helt avgjørende for å vinne kontrakter. (...)

- Rådmenn kritiseres for smøreturer

Rådmenn kritiseres for smøreturer
aftenposten.no 5.3.2008
Rådmenn i flere kom