Finansportalen.no (Guiden til finansproduktene) (Bytt bank)

Ny undersøkelse: Få skifter forsikringsselskap (vg.no 4.3.2008)

Kun én av fire har sjekket pensjon (dinside.no 21.10.2013)

Rett opp svakhetene i pensjonsreformen! (pensjonistforbundet.no 24.2.2015)

Hagen vil saksøke staten for «pensjonsran» (nrk.no 26.5.2013)

Bukken og havresekken – Selskapene lever av å selge produktene sine. Når de foretar avvikende medisinske vurderinger av en kunde i forhold til det andre leger gjør, er det berettiget å tenke at de tar mer hensyn til profitt enn til medisinske vurderinger. (nrk.no 25.9.2006)

Manglet innboforsikring (nrk.no 15.9.2007) En av fem nordmenn reiser uten forsikring (vg.no 28.5.2012)

Uføredekning viktigere enn alderspensjon (aftenposten.no 26.5.2008)

Dumme svindelforsøk (forbruker.no 24.2.2006)

Svimlende svindel av forsikringsselskapene (aftenposten.no 17.10.2006)

Vil ha klageorgan for helseforsikring

Bakgrunnen er stadig mer uenighet mellom kunders fastleger og forsikringslegene. Mange kunder mener de får avslag på feil grunnlag. (nrk.no 25.9.2006)

Norge betaler for pensjonister i Spania (aftenposten.no 7.1.2008)

Forsikringen vil vite alt om deg (aftenposten.no 25.6.2005)

Vil begrense journal-tilgang (nrk.no 16.4.2007)

- Dyrt å droppe innboforsikring. (- Ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring. De er alle i alderen 19-35 år.)

(Anm: Mange unge prioriterer ikke innboforsikring. Ingen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere. – Det er dypt tragisk. Jeg blir helt dårlig av å høre det, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aase, når han får vite at ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring. De er alle i alderen 19-35 år. Les også: Dramatisk brann i bygård (…) Mistet alt Marina Amiri trodde hennes siste time var kommet da hun satt omsluttet av tett svart røyk på taket av det brennende leilghetsbygget. Hun berget livet, men stod igjen uten verken penger, eiendeler eller bolig. – Jeg visste ikke at man måtte ha forsikring når man bare leide. Jeg trodde det var noe som boligeiere tok seg av, sier hun til NRK. Les også: Trodde jeg skulle dø KALKULATOR: Her finner du billigst innboforsikring (nrk.no 12.4.2017).)

(Anm: Huset brant ned – Dag hadde ikke forsikring. Dag Olsen i Bjugn sto på bar bakke, uten hus og penger. Det ville folket i Bjugn gjøre noe med. Nå låner Dag bolig, mens en arkitekt tegner nytt hus gratis. (...) 19.januar gikk alt i svart for Dag Olsen. I mer enn en forstand. – Jeg fikk en telefon om at jeg måtte komme meg hjem i en fart, der ventet en katastrofe, forteller Dag Olsen fra Bjugn. Det gamle huset han bodde i var ikke lenger beboelig etter en brann som oppsto i det elektriske anlegget. (...) (Anm: Mange unge prioriterer ikke innboforsikring. Ingen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere. (…) – Det er dypt tragisk. Jeg blir helt dårlig av å høre det, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aase, når han får vite at ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring. De er alle i alderen 19-35 år. (tv2nyhetene.no 30.3.2014).)

- Gjensidige om nytt bilprodukt: – Leverer på et forsikringsbehov i et til nå udekket marked.

(Anm: Gjensidige om nytt bilprodukt: – Leverer på et forsikringsbehov i et til nå udekket marked. Gjensidige vil gjennom en ny app tilby dagsforsikring på bil til bildelingsbrukere. Gjensidige har lansert appen «Lettlånt», som skal ta over et til nå uforsikret marked. I appen tilbyr Gjensidige dagsforsikring på bil som kunden kan tegne, om bilen skal lånes til familie eller venner. Man skal ikke trenge å være kunde av Gjensidige, og forsikringen skal koste 99 kroner i døgnet og kan tegnes for inntil syv dager. Betaling skjer via Vipps. (medwatch.dk 2.5.2022).)

- De siste tiårene har det skjedd en voldsom økning i antall bilglasskader - og i utbetalte erstatningsbeløp. (- Samlet erstatningsbeløp i 2002 var 446,8 millioner kroner. Dette var i 2022 vokst til 1.748,7 millioner – en økning på enorme 291,4 prosent!)

(Anm: De siste tiårene har det skjedd en voldsom økning i antall bilglasskader - og i utbetalte erstatningsbeløp. (…) Antallet har doblet seg – og det har blitt mye dyrere. I 2022 fikk forsikringsselskapene 273.816 skademeldinger på bilglass. (…) Samlet erstatningsbeløp i 2002 var 446,8 millioner kroner. Dette var i 2022 vokst til 1.748,7 millioner – en økning på enorme 291,4 prosent! Alt tyder på at det nærmer seg 300.000 bilglasskader årlig, med erstatningsbeløp som allerede i år kan passere to milliarder kroner. Bare fra 2021 til 2022 økte erstatningene med ti prosent, og antall skader med 9,6 prosent. Derfor smeller det mye oftere i frontruten enn før (tv2.no 28.5.2023).)

- Brannofre manglet forsikring.

(Anm: Brannofre manglet forsikring. Mange av brannofrene hadde ikke innboforsikring. - Dette er forferdelig tragisk for veldig mange mennesker. Flere av de som mistet hjemmet sitt i storbrannen på Kattem manglet innboforsikring. Det bekrefter leder av Åsheim borettslag, Johan Sylte. - Disse personene har mistet alt de eide. For dem er dette selvfølgelig en veldig vanskelig situasjon. Men også de som hadde forsikring, har mistet ting som aldri kan erstattes. Dette er forferdelig tragisk for veldig mange mennesker. Jeg skal nå treffe en beboer som kom hjem fra syden i dag. Leiligheten hennes er fullstendig ødelagt, sier Sylte. (adressa.no 17.6.2012).)

- Unge er forsikringssinker.

(Anm: Unge er forsikringssinker. Mange unge gambler med manglende innboforsikring. Det kan bli en kostbar erfaring. Av unge i alderen 18 til 29 år har 72 prosent gyldig innboforsikring, mot 99 prosent av de over 50 år, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB. Unge som nettopp har flyttet hjemmefra er gruppen som er mest utsatt. (dn.no 13.6.2012).)

- Sjekk hvordan du ligger an med pensjonen. Sjekk hva du kan forvente i pensjon, og gjør enkle grep for en mer robust økonomi den dagen du blir pensjonist.

(Anm: Sjekk hvordan du ligger an med pensjonen. Sjekk hva du kan forvente i pensjon, og gjør enkle grep for en mer robust økonomi den dagen du blir pensjonist. Sjekk hva du kan forvente i pensjon, og gjør enkle grep for en mer robust økonomi den dagen du blir pensjonist. Forbrukerrådet deltar i et prosjektsamarbeid med Norsk Pensjon, LO, NHO, NAV, Finans Norge, Statens pensjonskasse, AksjeNorge og Senter for seniorpolitikk. Målet er å få forbrukere til å ta kontroll på egen pensjon og å øke sin egen kunnskap om hvilke valgmuligheter den enkelte har knyttet til sin egen tjenestepensjon. Kampanjen er finansiert av Finansmarkedsfondet. –Vi anbefaler alle å logge på minpensjon.no og sjekke sin prognose for alderspensjon. Der vil du kunne se både opptjening i folketrygden og pensjon du har opparbeidet deg gjennom arbeidsforhold, sier fagdirektør Jorge jensen i Forbrukerrådet. (forbrukerradet.no 22.5.2023).)

- Ny jobb? Husk å beholde forsikringen. (- Har du livs- eller uføreforsikring gjennom jobben bør du fortsette denne avtalen om du går av med pensjon eller bytter jobb.)

(Anm: Ny jobb? Husk å beholde forsikringen. Har du livs- eller uføreforsikring gjennom jobben bør du fortsette denne avtalen om du går av med pensjon eller bytter jobb. — Velger du å avstå, kan du senere ha mistet retten til å tegne forsikring, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. I mange tilfeller er det mye penger å spare på å bytte forsikringsselskap. Derfor oppfordrer Forbrukerrådet ofte forbrukere å gå igjennom avtalene sine og sammenlikne dem med tilsvarende og rimeligere avtaler. Det er imidlertid noen få tilfeller hvor det ikke lønner seg å si opp eller bytte forsikring. Livs- og uføreforsikring er forsikringer vi ofte får tegnet igjennom jobb. — Disse forsikringene vil kunne utgjøre stor forskjell for deg om du skulle bli rammet av sykdom, og avtalene du tegner gjennom jobb er ofte gode, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. (forbrukerradet.no 12.1.2023).)

- Erstatning til etterlatte etter feilbehandling – ingen fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling. Høyesteretts dom 9. februar 2023 HR-2023-268-A, (sak nr. 22-055021SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. (- De ble etter dødsfallet tilkjent erstatning for tap av forsørger, men Pasientskadenemnda gjorde fradrag på om lag 20 prosent fordi den avdøde hadde hatt en livsforsikring. Familien tok ut stevning med krav om at erstatningen skulle utbetales uten fradrag for forsikringsutbetalingene.)

(Anm: Erstatning til etterlatte etter feilbehandling – ingen fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling. Høyesteretts dom 9. februar 2023 HR-2023-268-A, (sak nr. 22-055021SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Svein Åge Bergset) mot A, B og C (advokat Therese Lohne Boehlke). En kvinne døde som følge av forsinket diagnostikk av føflekkreft. Hun etterlot seg ektemann og to små barn. De ble etter dødsfallet tilkjent erstatning for tap av forsørger, men Pasientskadenemnda gjorde fradrag på om lag 20 prosent fordi den avdøde hadde hatt en livsforsikring. Familien tok ut stevning med krav om at erstatningen skulle utbetales uten fradrag for forsikringsutbetalingene. Høyesterett uttaler at det ikke skal gjøres fradrag for utbetalte livsforsikringer i forsørgertapserstatning dersom utbetalingene er på 15 G eller mindre for voksne og 5 G eller mindre for barn. Ved forsikringsutbetalinger til etterlatte ut over dette nivået skal det vises atskillig varsomhet med å gjøre fradrag for forsikringsytelser. I denne konkrete saken var det i tråd med dette ikke grunnlag for å gjøre fradrag i erstatningen. Avgjørelsen fra Høyesterett (HR-2023-268-A) i sin helhet Rettsområde: Erstatningsrett. Skadeserstatningsloven § 3-1 Nøkkelavsnitt: 51-53 Dommere: Normann, Kallerud, Bergsjø, Høgetveit Berg, Thyness (domstol.no 9.2.2023).)

- Uføre-fella: - Taper halvparten. Snubletråder i regelverket gjør at uføre, arbeidsledige, selvstendig næringsdrivende, småbarnsforeldre, syke og flere andre taper tusener av kroner.

(Anm: Uføre-fella: - Taper halvparten. Snubletråder i regelverket gjør at uføre, arbeidsledige, selvstendig næringsdrivende, småbarnsforeldre, syke og flere andre taper tusener av kroner. Nå forteller Norges fremste eksperter deg hvordan du kan unngå å gå i 11 Nav-feller. Her kan det være mye penger å hente. TA EN EKSTRA SJEKK: Det kan være lurt å sette seg inn i regelverket. Det kan det være penger å spare på. 1. Restarbeidsevne Når du sender søknad om uføretrygd, skal Nav vurdere og fastsette uføregrad. Selv om det er fastslått at du har redusert arbeidsevne, er det ikke sikkert du kan dokumentere hvor mye. Da vil ofte Nav ikke gi fulle ytelser. Det kan få store konsekvenser for økonomien din. (…) (dagbladet.no 9.2.2023).)

- Huset var råtnet etter 13 år. Men å klage, kan huseierne bare glemme.

(Anm: Huset var råtnet etter 13 år. Men å klage, kan huseierne bare glemme. Ingolf fra Holmslet kan verken reklamere eller få erstatning. Reparasjon av skadene måtte han og kona betale selv. BERGEN (Dagsavisen): 1,6 millioner kroner har det kostet Holmslet og kona Torfrid å få reparert skadene på huset sitt i Bergen. Takstrapport etter takstrapport har konkludert med at slett håndverk er årsaken til at veggene deres var fylt med fuktighet, sopp og råte. Men ekteparet står igjen med hele regningen. For reklamasjonsfristen på huset gikk ut fem år etter kjøpet, og eiendomsutvikleren avviser alle krav og påstander. (dagsavisen.no 1.1.2023).)

- Her taper kvinnene stort. Norge har et av verdens beste pensjonssystemer - bare ikke for kvinner. (- Det er 27 prosent forskjell på hva norske menn og kvinner får i pensjon - som dytter oss ned på en 20. plass om man ser på kjønnsforskjeller.)

(Anm: Her taper kvinnene stort. Norge har et av verdens beste pensjonssystemer - bare ikke for kvinner. NAV OG TJENESTEPENSJON: EN fersk rapport viser at det er 27 prosent forskjell på kvinner og menns pensjon, når alderspensjonen fra Nav, tjenestepensjon og privat pensjonssparing er summert.  Norge har verdens 5. beste pensjonssystem ifølge en fersk rapport - men vi er ikke like gode på likhet mellom menn og kvinner: Det er 27 prosent forskjell på hva norske menn og kvinner får i pensjon - som dytter oss ned på en 20. plass om man ser på kjønnsforskjeller. - Det er Estland som er best på likhet mellom kjønnene: Der er kjønnsgapet kun på 3,3 prosent. - Danmark er også blant de bedre når det kommer til kjønnsforskjeller, med et kjønnsgap på 10,6 prosent. - Også Finland og Island er bedre enn Norge på kjønnsforskjeller - mens Sverige er hakket dårligere, to plasser bak Norge på statistikken over kjønnsforskjeller i pensjon. - Dårligst er Japan: Der er kjønnsgapet på hele 47,4 prosent. - Island er best i klassen når det kommer til en helhetlig vurdering av pensjonssystemet - fulgt av Nederland og Danmark på 2. og 3. plass. Og altså Norge på 5. plass. - 43 pensjonssystemer er vurdert. (vi.no 1.11.2021).)

- «For gammel» for ektefellepensjon. Ektemannen hadde vært for gammel da de giftet seg - dermed fikk ikke enken etter 21 års ekteskap ektefellepensjon.

(Anm: «For gammel» for ektefellepensjon. Ektemannen hadde vært for gammel da de giftet seg - dermed fikk ikke enken etter 21 års ekteskap ektefellepensjon. NEI TIL PENSJON: Mannen var 70 år og hun var 49, da de giftet seg. Det skulle vise seg at mannens alder var for høy da de giftet seg, til at enken fikk ektefellepensjon da han døde. Når ektefellen dør, kan du ha krav på økonomisk støtte i form av ektefellepensjon - også kalt etterlattepensjon. Men dette gjelder ikke alle. Hvordan du kan finne ut av om du kan få ektefellepensjon - og unngå fallgruvene som kan gjøre at du mister retten til ektefellepensjon, kan du lese her: (…) (vi.no 16.7.2021).)

- Pensjonister har fått enda dårligere råd enn arbeidstakere. Mens vanlige lønnsmottakere fikk redusert kjøpekraften sin med 1,3 prosent i fjor, falt alderspensjonistenes kjøpekraft med 1,5 prosent.

(Anm: Pensjonister har fått enda dårligere råd enn arbeidstakere. Mens vanlige lønnsmottakere fikk redusert kjøpekraften sin med 1,3 prosent i fjor, falt alderspensjonistenes kjøpekraft med 1,5 prosent. PENSJONISTENE TAPER: Pensjonistene har tapt mer kjøpekraft enn vanlige lønnstakere i 2022, ifølge nye tall fra Nav. Selv om alderspensjonen steg med 4,2 prosent i gjennomsnitt fra 2021 til 2022, økte prisene mer. Alderspensjonistene endte opp med i gjennomsnitt 1,5 prosent lavere kjøpekraft – altså dårligere råd. Til sammenlikning fikk en gjennomsnittlig lønnsmottaker 1,3 prosent nedgang i kjøpekraft i fjor (SSB). Økningen i pensjonene var altså ikke nok til å kompensere prisveksten. – 2022 ble et år med uvanlig høy prisvekst, ikke minst på energi og matvarer. Årsveksten i konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent, og det er den høyeste veksten på over 30 år, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien, i en pressemelding. (vi.no 17.2.2023).)

- Nær dobling av alderspensjonister med lav pensjon grunnet kortere botid. (- Trygdetiden, som er maksimalt 40 år, beregnes blant annet utifra hvor lenge man har bodd i Norge fra man var 16 til 66 år. Har man redusert trygdetid, mottar man redusert alderspensjon.) (- Siden 2012 har antallet i denne gruppen steget med 92 prosent.)

(Anm: Nær dobling av alderspensjonister med lav pensjon grunnet kortere botid. 31 200 alderspensjonister bosatt i Norge fikk i juni 2022 redusert alderspensjon fordi de ikke har lang nok botid. LAVERE PENSJON: – Redusert trygdetid innebærer at deler av alderspensjonen avkortes, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien. LAVERE PENSJON: – Redusert trygdetid innebærer at deler av alderspensjonen avkortes, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien. Redusert trygdetid Trygdetiden, som er maksimalt 40 år, beregnes blant annet utifra hvor lenge man har bodd i Norge fra man var 16 til 66 år. Har man redusert trygdetid, mottar man redusert alderspensjon. Siden 2012 har antallet i denne gruppen steget med 92 prosent. (finanswatch.no 8.9.2022).)

– Forsikring er et fundament til moderne samfunn. (- Det å dermed eie sin egen bolig, som kan tas pant i, og danne grunnlag for egen velferd og slik også sikre sine verdier, er kan hende en undervurdert betydning av skillet mellom leietakere og huseiere.)

(Anm: – Forsikring er et fundament til moderne samfunn. Da moderne forsikring kom på 1700-tallet, ble hus og bygninger plutselig sikkerhet for lån. Det la grunnlag for det moderne samfunnet, sier økonomiprofessor Knut Sogner. – Forsikring tar utgangspunkt i en kalkulert risiko, som gjør det mulig å beregne en forsikringspremie, slik at man ikke kommer for galt ut når det går galt, forklarer professor i næringslivshistorie Knut Sogner på Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI i Oslo. (…) – Det materielle samfunnet er basert på forsikringer, som ga grunnlag for moderne vekst. De som tar pantet, er trygg med en forsikret eiendom. Du kan da etablere langtidslån, som danner grunnlag for hele kapitalakkumulasjonsprosessen. Det samme gjaldt skip og etter hvert maskiner. Sogner viser til at innboforsikringer på næringsvirksomhet kom på 1840-tallet. (…) Noe å tenke på for leietakere Det å dermed eie sin egen bolig, som kan tas pant i, og danne grunnlag for egen velferd og slik også sikre sine verdier, er kan hende en undervurdert betydning av skillet mellom leietakere og huseiere. – Jeg skal ikke påstå at det er veldig undervurdert, men fra det øyeblikket man kunne forsikre bygningsmassen sin, fikk man en verdi som kunne representere noe annet. – Før 1700-tallet var verdien av boligmasse knyttet til hva du kunne bruke den til og leie ut for der og da. Men gjennom forsikringen fikk du en helt annen og omsettelig verdi på privat eiendom. – Bygningsmassen ble tilført verdi, ikke minst som pantelånsobjekt. Det var mulig å selge – eller belåne – bygninger, for eksempelvis å drive næringsvirksomhet. Den eksisterende kapitalakkumulasjonen i form av bygninger kunne bli til mobil kapital, noe leietakere ikke har mulighet til, sier Sogner. (forskning.no 3.1.2023).)

- Er det forskjellsbehandling mellom fysisk og psykisk sykdom i forsikringsbransjen? (- Til ROP.no sier han at mange med psykiske plager opplever at de må levere en mer omfattende journal enn andre. Vanskelig med forsikring om man har en psykisk diagnose – Det er ikke lov å diskriminere på bakgrunn av diagnose.)

(Anm: Er det forskjellsbehandling mellom fysisk og psykisk sykdom i forsikringsbransjen? Under en debatt om helseforsikring og psykisk lidelse ble det stilt spørsmål om forsikringsselskapene faktisk forskjellsbehandler mellom fysisk og psykisk sykdom. Debatten fant sted under Schizofrenidagene i Stavanger. Lars Lien, styreleder i Norsk psykiatrisk forening og faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse mener det er diskriminering mellom fysisk og psykisk sykdom i forsikringsbransjen. (…) Dersom forsikringsselskapene gjør det, bør likestillingsombudet komme på banen. Lien forklarer at problemet delvis er at det er lite transparent hvordan prosessen som er knyttet til ulike diagnoser er hos forsikringsselskapene. Han forteller også at han vet om flere som har erfaring med at det er vanskelig å få en privat forsikring dersom man har en psykisk diagnose. – Hvis man skal være ekstra paranoid, så kan man tenke at vurderingene ikke er transparente fordi forsikringsselskapene mener at psykiske plager er såpass vanlige at de er redd for å forsikre folk, sier Lien. Han forteller også om pasienter som blir innlagt på sykehus, og som har psykiske plager oppført i journalen sin som opplever å bli sett på en annen måte. – Psykiske lidelser er noe som henger ved deg, noe som er problematisk og som fører til fordommer og stigma. Skiller ikke mellom psykisk og somatisk sykdom Kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, Christian Haraldsen deltok også på debatten under Schizofrenidagene. Han forteller at man må fylle ut egenerklæringsskjema om helse når man søker om uføreforsikring. (psykologisk.no 23.11.2022).)

- Mistet foten etter ulykken på elsparkesykkel: – Jeg skulle hatt forsikring. (- Utleierne må ta ansvar, mener forsikringsselskap.)

(Anm: Mistet foten etter ulykken på elsparkesykkel: – Jeg skulle hatt forsikring. Mats Rake Iversen (28) må betale medisiner og utstyr fra egen lomme etter han mistet foten i elsparkesykkelulykke. Utleierne må ta ansvar, mener forsikringsselskap. (…) 28-åringen hadde ikke reiseforsikring eller livsforsikring da ulykken skjedde. Utleieren av elsparkesykkelen hadde heller ikke forsikring av kundene på tidspunktet ulykken skjedde. Utgifter til medisiner og utstyr for å behandle skadene etter at han ble skrevet ut har så langt gått fra hans egen lomme. (nrk.no 25.4.2022).)

- Politiet vil ikke prioritere å sjekke elsparkesykkel-forsikring. (- Politiet har ikke umiddelbar tilgang til forsikringsselskapenes egne registre. Dermed blir det også vanskelig å søke opp elsparkesykler hvis eieren stikker fra en ulykke.)

(Anm: Politiet vil ikke prioritere å sjekke elsparkesykkel-forsikring. Forsikringsselskaper etterlyser felles register for elsparkesykler. I dag registrerer alle selskapene i forskjellige registre. Fra nyttår innføres obligatorisk motorvognforsikring for elektriske sparkesykler. Nå etterlyser If et felles register etter modell av motorvognregisteret. – Det vil være veldig vanskelig å finne ut hvem som er eier av elsparkesykkel ved en ulykke fordi forsikringsselskapene har forskjellige registreringssystemer som de registrerer i, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NRK Rogaland. Ved en ulykke kan ikke politiet søke opp sykkelen i et felles register. Politiet har ikke umiddelbar tilgang til forsikringsselskapenes egne registre. Dermed blir det også vanskelig å søke opp elsparkesykler hvis eieren stikker fra en ulykke. (advokatwatch.no 30.12.2022).)

– «For gammel» for full ulykkeserstatning. 70-åringen ble skadd i en ulykke og trodde reise- og ulykkesforsikringen ville dekke det. Men utbetalingen ble kraftig redusert fordi han var «for gammel».

(Anm: «For gammel» for full ulykkeserstatning. 70-åringen ble skadd i en ulykke og trodde reise- og ulykkesforsikringen ville dekke det. Men utbetalingen ble kraftig redusert fordi han var «for gammel». De fleste av oss har flere ulike forsikringer; det er hus og innboforsikringer, bilforsikringer, livsforsikringer, reiseforsikringer og enda flere. Mange av disse kan endre seg ettersom du blir eldre, endrer livssituasjon eller har andre behov. Hva du må endre på med forsikringene dine når du blir eldre, kan du lese mer om her. Og ja, det kan være gode penger å spare. (…) Pass på aldersgrensene Vi har tidligere skrevet om aldersgrenser i reiseforsikringene: Når du har passert en viss alder, som kan variere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, reduseres forsikringsutbetalingen for ulykke- eller helserelaterte hendelser betraktelig. (vi.no 26.8.2021).)

- Skilt etter 25 år: Fikk eksmannens pensjon. Ny ektefelle fikk hele etterlattepensjonen, men da reagerte eksen - og hun fikk enstemmig medhold: Hun hadde rett på etterlattepensjon etter eksmannen.

(Anm: Skilt etter 25 år: Fikk eksmannens pensjon. Ny ektefelle fikk hele etterlattepensjonen, men da reagerte eksen - og hun fikk enstemmig medhold: Hun hadde rett på etterlattepensjon etter eksmannen. SKILT - MEN RETT PÅ PENSJON: Da den tidligere ektefellen tok kontakt med forsikringsselskapet etter eksmannens død, ble kravet om etterlattepensjon avvist. Men hun ga seg ikke, og fikk medhold i klagenemnda: Tidligere ektefelle har rett på etterlattepensjon dersom ekteskapet har vart i mer enn 10 år og gjenlevende ektefelle var minst 45 år på skilsmissetidspunktet. (…) Hvem som har krav på hva og hvilke vilkår som gjelder, kan du lese mer om i denne artikkelen på Vi.no. Der kan du også lese om hvilke vilkår som må være oppfylt for at tidligere ektefeller ikke skal få etterlattepensjon. (vi.no 10.6.2021).)

- Kluge Advokatfirma dømt til å betale 113 millioner kroner i helikoptersak. (- Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner.) (- Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24.)

(Anm: Kluge Advokatfirma dømt til å betale 113 millioner kroner i helikoptersak. Advokatfirmaet Kluge er dømt til å betale 112,9 millioner kroner i erstatning for uaktsom rådgivning om helikopteravtaler i olje- og gassindustrien. Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24. I 2013 kjøpte selskapet et helikopter og leaset det til CHC. Selskapet kjøpte en restverdiforsikring, men forsikringen gjaldt ikke om CHC skulle bli insolvent, altså betalingsudyktig. I prosessen bisto Kluge. Oljeprisfallet i 2014 og Turøy-ulykken i 2016 bidro til at CHC ble insolvent. Dermed satt Sparebank 1 Finans Nord-Norge igjen med et helikopter de måtte selge med et stort tap. Lagmannsretten konkluderte med at advokatrådgivningen var mangelfull, men siden banken også hadde opptrådt uforsvarlig, ble erstatningen avkortet med 25 prosent. Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner. (dn.no 25.6.2021).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Flere moderne biler, men flere skader: – Et tankekors. (- BEKYMRET: – Men vi mener at dette med distraksjon av skjermer bak rattet, ofte store skjermer, er en utfordring i trafikken.)

(Anm: Flere moderne biler, men flere skader: – Et tankekors. – Man kunne håpet at med flere sikre, moderne biler at antall uhell gikk ned, men i stedet ser vi en økning, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. BEKYMRET: – Men vi mener at dette med distraksjon av skjermer bak rattet, ofte store skjermer, er en utfordring i trafikken. Det er en bekymring, sier kommunikasjonssjef skadeforsikring Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. (finanswatch.no 25.11.2022).)

- Økte erstatningsutbetalinger: – Bør øke bruktandelen i bilreparasjoner. Å reparere bilskader med brukte bildeler vil redusere både klimaavtrykk og prisen på reparasjoner, mener kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind.

(Anm: Økte erstatningsutbetalinger: – Bør øke bruktandelen i bilreparasjoner. Å reparere bilskader med brukte bildeler vil redusere både klimaavtrykk og prisen på reparasjoner, mener kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind. SAMMENSATT: Mer avansert teknologi i bilene, at det brukes både flere deler og mer tid per reparasjon og delene har blitt dyrere, er noen av grunnene til at utbetalingene på bilskader øker, mener kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind. Finans Norge skriver på sine nettsider at antall innmeldte bilskader er høyere enn i 2019, og erstatningsutbetalingene rekordhøye. (finanswatch.no 25.11.2022).)

- Forsikringen du bør vurdere å droppe nå: – Mye penger målt opp mot risikoen. (- Kan vi spare penger på å droppe reiseforsikringen for en periode?) (- Reisevanene våre har endret seg drastisk i 2020. (– Den største faren er at du glemmer å kjøpe en ny.) (- Jeg vil advare mot det. (-Du vil ikke ende opp på et sykehus i USA uten forsikring, sier han.) (- Kvadsheim påpeker at enkelte reiseforsikringer har en øvre aldersgrense på 70 år.)

(Anm: Forsikringen du bør vurdere å droppe nå: – Mye penger målt opp mot risikoen. Reisevanene våre har endret seg drastisk i 2020. Kan vi spare penger på å droppe reiseforsikringen for en periode? Her er ekspertenes råd. KAN SPARE PENGER: Ifølge Hallgeir Kvadsheim kan det være penger å spare på å droppe reiseforsikringen en periode vi ikke kommer til å reise til utlandet, men du må vurdere om det passer for deg. (…) Ifølge Kvadsheim er nemlig rundt 80 prosent av utbetalingene fra forsikringsselskapene knyttet til utenlandsreiser. Erstatningsbeløpene dekker først og fremst behandling etter ulykker og sykehusopphold i utlandet. (…) Sjekk hva innboforsikringen dekker – Reisegods som kommer forsinket fram og reiseavbrudd oppstår ikke så ofte på innenlandsreise. Det påløper heller ikke mye kostnader om du må avbryte en bilferie, påpeker han. Å få bruk for reiseforsikringen fordi du har fått mobiltelefonen frastjålet, er ifølge Kvadsheim fint, men: – 2000 kroner er fortsatt mye penger. Husk at du også kan få dekket mange slike uhell gjennom innboforsikringen, som dekker en del av tingene vi tar med ut fra hjemmet vårt. Bruk tid på å sjekke hva som dekkes av innboforsikringen din, råder Kvadsheim. En annet alternativ til reiseforsikring er såkalte uflaksforsikringer. (…) Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen.no, råder deg til å gå gjennom forsikringene du har gjennom for eksempel fagforening og arbeidsgiver for å se om det er noe du som privatperson kan nedprioritere. (…) – Er du eldre, må du kjøpe en spesialforsikring eller velge et selskap som ikke har denne begrensningen. Vurder om du trenger en separat verdisaksforsikring på de mest verdifulle tingene, slik som bunad, dyrt fotoutstyr eller alpinutstyr, råder han. Kvadsheim råder deg også til å sjekke hvor lenge en reiseforsikring faktisk gjelder. En del reiseforsikringer har en maksgrense på 60 dager. Skal du være borte lenger, bør du kjøpe tilleggsforsikring. (vi.no 4.11.2020).)

- Skatt på pensjon: Så mye skal du betale. Lurer du på hvordan skatten din beregnes? (- Som pensjonist betaler du imidlertid en lavere prosentsats i skatt enn du gjorde som lønnsmottaker. I tillegg får du et skattefradrag.)

(Anm: Skatt på pensjon: Så mye skal du betale. Lurer du på hvordan skatten din beregnes? Her rydder jeg opp i begreper, prosentsatser og fradrag. I tillegg gir jeg et tips som kan gi deg lavere skatt. I denne saken tar jeg utgangspunkt i at du er en typisk pensjonist som mottar «lønn» fra folketrygden (alderspensjon) og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). Kanskje har du også AFP. Dette er inntekter som beskattes med trygdeavgift, trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt – akkurat som da du jobbet. (I tillegg har du kanskje spart privat, men dette holder vi utenfor i denne gjennomgangen.) Som pensjonist betaler du imidlertid en lavere prosentsats i skatt enn du gjorde som lønnsmottaker. I tillegg får du et skattefradrag. Det skal sikre at minstepensjonister (de som på fagspråket har minste pensjonsnivå) slipper skatt på alminnelig inntekt. Jo høyere pensjon du har, jo lavere blir dette skattefradraget. Se for øvrig eget avsnitt lenger ned med forklaring på begreper du møter underveis i saken. (gjensidige.no 22.4.2018).)

- Uførefellene som gir pensjonssjokk. (- 8400 flere uføre på ett år Ved utgangen av september 2020 mottok 357 200 personer i alderen 18-67 år uføretrygd.)

(Anm: Uførefellene som gir pensjonssjokk. Sykepleier Sonja Marie Thon Karlsen (61) skadet beinet på jobb og ble ufør. Nye regler for uførepensjon gjør at hun mister over 40 000 kroner årlig i pensjon når hun blir 65. SAK FOR STORTINGET?: Et representantforslag fra SV om uførereglene for dem med særaldersgrense skal behandles i Stortinget etter nyttår. (…) Uførepensjonister med særaldersgrense som er blitt uføre etter 1.januar 2015, rammes av en helt spesiell samordningsregel som medfører at tjenestepensjonen blir sterkt redusert eller forsvinner helt: De vil ha rett på uføretrygd fra folketrygden frem til 67 år, og en uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen frem til særaldersgrensen på 60, 63 eller 65 år. Fra de når særaldersgrensen, gjøres uførepensjonen fra tjenestepensjonen om til alderspensjon. Pensjonen fra Folketrygden løper videre på uendret nivå. (…) 8400 flere uføre på ett år Ved utgangen av september 2020 mottok 357 200 personer i alderen 18-67 år uføretrygd. Det er en nedgang på 290 personer fra utgangen av juni. - Både antallet og andelen personer som mottar uføretrygd har vokst jevnt i flere år, men de siste tre månedene har det vært en liten nedgang. Nedgangen er et resultat av midlertidige endringer i regelverket på arbeidsavklaringspenger som følge av koronapandemien og er trolig ikke et brudd i trenden med flere uføretrygdede, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Sammenliknet med samme tidspunkt i 2019 har likevel antallet og andelen som mottar uføretrygd økt med henholdsvis 8 400 personer og 0,2 prosentpoeng. (dagbladet.no 19.12.2020).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- «Uførefella»: - Frykter for livet. Maria ante ingenting før det var for sent. - Det valget jeg tok, vil følge meg resten av livet, sier Maria etter den enorme tabben. Svaret fra NAV sjokkerte henne.

(Anm: «Uførefella»: - Frykter for livet. Maria ante ingenting før det var for sent. - Det valget jeg tok, vil følge meg resten av livet, sier Maria etter den enorme tabben. Svaret fra NAV sjokkerte henne. Maria Kiland (44) fra Fevik ble diagnostisert med brystkreft i 2013. Det førte til ett år med sykepenger og ett år med arbeidsavklaringspenger (AAP), mens hun kjempet seg gjennom sykdommen. (…) I 2015 gikk Maria tilbake til sin faste jobb på en skole i hjembygda. Hun måtte redusere arbeidsmengden etter sykdommen, var optimistisk, og valgte en 60 prosent stilling. De resterende 40 prosentene av lønnen hennes ble utbetalt i uførepensjon av SPK. Ordningen viste seg å være en enorm tabbe for henne, noe hun ikke hadde anelse om før det var for seint. (…) Fikk hjerteinfarkt … og lønnssjokk I januar i fjor fikk Maria hjerteinfarkt. Det endte med flere måneder borte fra arbeidslivet, og alt handlet om å bli friskere. Da hun kom tilbake i jobb i sommer, merket hun at 60 prosent arbeid var for mye. Hun søkte om mer trygd, og måtte dermed bytte støtteordning fra SPK til Nav. Svaret hun fikk fra Nav sjokkerte henne. - Trygda de ga meg, baserer seg på de 60 prosentene av lønna jeg har fått av arbeidsgiveren min de siste tre åra, men de tar ikke med de resterende 40 prosentene jeg har fått utbetalt fra SPK i beregningen, sier Maria til Dagbladet, før hun fortsetter: - Det betyr at jeg fikk 66 prosent av de 60 prosentene arbeidsgiveren min betalte meg. Dette kaller jeg «uførefella». (dagbladet.no 9.3.2023).)

- Forbrukerrådet ber uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. En pensjonskonflikt som aldri nådde retten kunne fått stor betydning for mange, mener Forbrukerrådet.

(Anm: Forbrukerrådet ber uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. En pensjonskonflikt som aldri nådde retten kunne fått stor betydning for mange, mener Forbrukerrådet. Nå ber de alle uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. Nå oppfordrer han alle pensjonister som har vært delvis uføre, om å få oversikt over pensjonsutbetalingene sine. Flere kan ha gått glipp av alle lønnsøkningene de har hatt siden de ble uføre, frykter Forbrukerrådet. – Mange forbrukere kan ha fått en «låst lønn» fra da de ble uføre, sier Jensen til NRK. (nrk.no 24.9.2019).)

-  Flertallet sier nei til å heve minstepensjonen over fattigdomsgrensen.

(Anm: Flertallet sier nei til å heve minstepensjonen over fattigdomsgrensen. Her er forklaringen. Ap og Sp ønsker fortsatt å øke minstepensjonen fremover. Men de støtter ikke Frp og SVs ønske om å binde minstepensjonen til EUs fattigdomsgrense. Det er det minst syv årsaker til. (aftenposten.no 3.2.2021).)

- Norge på topp i internasjonal kåring. (- Minstepensjonistene er på bunn Selv om Norge gjør det bra globalt, er Davidsen i Pensjonistforbundet bekymret for at forskjellene mellom pensjonister øker. Han mener undersøkelsen ikke viser det fulle bildet.)

(Anm: Norge på topp i internasjonal kåring. – Det er noe å være stolt av, sier pensjonist Eva Qvist. Norge er kåret til verdens beste land for pensjonister. Men Pensjonistforbundet er bekymret for økende forskjeller. (…) Pensjonist-paradis Den franske banken Natixis har analysert trygghet og leveforhold for pensjonister i 44 land. Etter fire år på tredje plass klatrer Norge helt til topps i 2022-rapporten. (…) – Bekymret for fremtiden Det er bedret økonomi for pensjonister som løfter Norge opp fra tredje plass i fjor til første plass i år. Realrenten er særlig viktig. (…) Minstepensjonistene er på bunn Selv om Norge gjør det bra globalt, er Davidsen i Pensjonistforbundet bekymret for at forskjellene mellom pensjonister øker. Han mener undersøkelsen ikke viser det fulle bildet. (aftenposten.no 26.11.2022).)

- Tvinges inn i eiendom. Å spare til pensjon blir stadig viktigere – og vanskeligere.

(Anm: Tvinges inn i eiendom. Å spare til pensjon blir stadig viktigere – og vanskeligere. Rente- og skattepolitikken skviser sparingen inn i eiendom. Det er enorme krefter som virker i boligmarkedet nå, og eventuell boligmangel behøver ikke engang være med i ligningen, sier forfatteren. (dn.no 11.10.2016).)

- Dette er det aller dyreste landet i verden å bo i.

(Anm: Dette er det aller dyreste landet i verden å bo i. Det er ikke Norge. En helt ny undersøkelse viser at Norge er det fjerde dyreste landet å bo i. Undersøkelsen rangerer ikke landene, men næringslivsredaksjonen i Svenska Dagbladet har gått gjennom tallene og funnet de fem dyreste landene i verden. (aftenposten.no 4.6.2017).)

— Helt alminnelige folk dyttes nå ut av Oslo på grunn av boligprisene.

(Anm: — Helt alminnelige folk dyttes nå ut av Oslo på grunn av boligprisene. Boligkarusellen er på vei ut av kontroll. — Byers genialitet ligger nettopp i mangfoldet av mennesker og livsformer som eksisterer i samspill, noe vi risikerer å miste om vi bare skaper rom for én homogen gruppe. Den økende ulikheten burde bekymre oss. (vartoslo.no 17.10.2020).)

- Mens minstepensjonen for enslige gjør nye hopp i år, går minstepensjonen til denne enslige 77-åringen ned. (- Samtidig som politikere i regjeringspartiene skryter av at landets enslige minstepensjonister stadig har fått mer å rutte med, går utviklingen i motsatt vei for mange eldre enslige innvandrere.)

(Anm: Mens minstepensjonen for enslige gjør nye hopp i år, går minstepensjonen til denne enslige 77-åringen ned. De siste fire årene er det blitt et økende gap mellom pensjonen til enslige innvandrere med kort botid i Norge og enslige minstepensjonister. – Det har ikke vært noe mål, sier KrF. Samtidig som politikere i regjeringspartiene skryter av at landets enslige minstepensjonister stadig har fått mer å rutte med, går utviklingen i motsatt vei for mange eldre enslige innvandrere. Det er blitt et økende gap. – Vi er mange som har fått brev om at den supplerende stønaden nå går ned, sier Sefketa Teskeredzic. (…) Konsekvensen er at det i år blir et rekordstort gap mellom det en enslig minstepensjonist får – og det en innvandrerpensjonist får i supplerende stønad. (nrk.no 29.1.2021).)

- SV: Ønsker Frp at mange gamle, fattige pensjonister skal behovsprøves på Nav-kontoret hver 14. dag?

(Anm: SV: Ønsker Frp at mange gamle, fattige pensjonister skal behovsprøves på Nav-kontoret hver 14. dag? – Frp vil dytte flere eldre over på sosialhjelp. Det er usosialt og byråkratisk, sier SVs Karin Andersen. Hun reagerer på Frps ønske om å fjerne pensjonsstønaden til innvandrere. Som Aftenposten har fortalt, ønsker Frp å fjerne den særskilte pensjonsordningen som i all hovedsak går til innvandrere: supplerende stønad. Stønaden fungerer som en minstepensjon for innvandrere som har bodd for kort tid i Norge til å opparbeide seg en full minstepensjon. Ap og SV reagerer sterkt på Frps forslag. – Dette handler om hva slags samfunn vi skal ha, sier SVs innvandrerpolitiske talsperson, Karin Andersen. (aftenposten.no 31.1.2021).)

- Regjeringa har rekna på pensjonsforslag – åtvarar om milliardrekning. (– Vi veit at kostnadane ved å gjere dei grepa som blir foreslått her vil vere 5 milliardar kroner neste år.)

(Anm: Regjeringa har rekna på pensjonsforslag – åtvarar om milliardrekning. Samtidig som samtalane om å auke pensjonane startar på Stortinget, kjem regjeringa med ei kraftig åtvaring. Om 30 år vil Frp og SVs gåvmilde minstepensjon ifølgje departementet koste samfunnet nesten 50 milliardar. Kvart år. – Vi veit at kostnadane ved å gjere dei grepa som blir foreslått her vil vere 5 milliardar kroner neste år. Men i 2050 vil det vere 46 milliardar kroner, seier Henrik Asheim (H), fungerande arbeids- og sosialminister. Eit lite varsel før du les vidare. Her kjem det mange store tal. Men du skal få ei forklaring undervegs. (…) Henrik Asheim (H) fungerer som arbeids- og sosialminister mens Torbjørn Røe Isaksen har pappaperm. Og Asheim kjem med ei kraftig åtvaring om at rekninga for minstepensjonsforslaget vil vere på heile 46 milliardar årleg i 2050. Det viser utrekningane frå departementet. (nrk.no 19.11.2020).)

- Trygdeoppgjøret 2020. Derfor taper pensjonistene år etter år. De som har vært pensjonister fra 2013, har opplevd at pensjonen deres blir mindre og mindre verdt. (- Inntektsutviklingen for pensjonistene vil gi en negativ vekst på 0,8 prosent hvert år for tidsperioden 2014-2023, dersom ikke noe blir gjort med måten pensjonen reguleres på.)

(Anm: Trygdeoppgjøret 2020. Derfor taper pensjonistene år etter år. De som har vært pensjonister fra 2013, har opplevd at pensjonen deres blir mindre og mindre verdt. STÅR PÅ FOR PENSJONISTENE: Kine Langum (79) er leder av Drammen Pensjonistforening og i stadig kontakt med pensjonister som synes det er urettferdig og urimelig at de taper pensjon hvert år. (…) - Inntektsutviklingen for pensjonistene vil gi en negativ vekst på 0,8 prosent hvert år for tidsperioden 2014-2023, dersom ikke noe blir gjort med måten pensjonen reguleres på. Det synes jeg er grovt urimelig, sier Kine Langum (79). Hun har vært pensjonist i 12 år, og er leder for Drammen pensjonistforening. - Hvorfor skal vi pensjonister finne oss i at vi kommer dårligere ut enn vanlige lønnsmottakere? Man kan jo undres over om politikerne tror at vi er så gamle at vi ikke trenger penger lenger, sier hun. (dagbladet.no 12.9.2020).)

- Lysbakken: – Det blir overklassefest hvis Høyre vinner.

(Anm: Lysbakken: – Det blir overklassefest hvis Høyre vinner. SVs partileder Audun Lysbakken mener Høyre rigger skattesystemet for de rike når partiet går inn for å fjerne formuesskatten. (aftenposten.no 18.9.2020).)

- Pensjonsreglene når du dør. Hvor går alle pengene du har innbetalt til en pensjonsordning hvis du skulle dø tidlig? Ikke ta for gitt at pensjonsrettigheter arves av dine etterlatte. PASS PÅ: Mange kjenner ikke til reglene og at man for eksempel kan være berettiget til etterlattepensjon fra sin fraskilte ektefelle.

(Anm: Pensjonsreglene når du dør. Hvor går alle pengene du har innbetalt til en pensjonsordning hvis du skulle dø tidlig? Ikke ta for gitt at pensjonsrettigheter arves av dine etterlatte. PASS PÅ: Mange kjenner ikke til reglene og at man for eksempel kan være berettiget til etterlattepensjon fra sin fraskilte ektefelle. - Mange glemmer å ta høyde for det faktum at man høyst sannsynlig ikke faller fra samtidig, konstaterer Alexandra Plahte, uavhengig pensjonsekspert og leder i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning. - Det siste man trenger er økonomiske bekymringer på toppen av sorgen av å bli alene. Mange kan unngå eller begrense denne usikkerheten ved å sette seg inn i reglene og eventuelt ta nødvendige grep i forkant, sier hun. I årene etter yrkeskarrieren er det først og fremst alderspensjonen og eventuell formue og andre inntektskilder som utgjør livsgrunnlaget til den enkelte, påpeker hun. (dagbladet.no 15.9.2020).)

- Kristin Skogen Lund leder utvalg som skal se på pensjonsordningen. Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede det regjeringsnedsatte utvalget som skal evaluere pensjonsreformen.

(Anm: Kristin Skogen Lund leder utvalg som skal se på pensjonsordningen. Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede det regjeringsnedsatte utvalget som skal evaluere pensjonsreformen. Det ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag. – Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Derfor er det avgjørende at vi evaluerer om reformen virker etter hensikten og vurderer om det er behov for eventuelle justeringer, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun ønsker et pensjonssystem som er «økonomisk og sosialt bærekraftig og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid». Utvalget er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet. (aftenposten.no 12.6.2020).)

- Altfor få sjekker pensjonen sin – kan gå glipp av mye penger. (– Du får 18,1 prosent av det du har tjent fra du er 13-75 år. Taket er 7,1 G, som betyr cirka 710.000 kroner. Dette puttes i en «pengesekk» gjennom hele arbeidslivet ditt, forklarer Sandmæl. Når du går av med pensjon deles pengesekken på antall år staten tror ditt årskull skal leve.)

(Anm: Altfor få sjekker pensjonen sin – kan gå glipp av mye penger. Kun seks prosent endrer pensjonsprofilen sin, ifølge DNB. Det kan man tape penger på. – Selv om det virker lenge til pensjonisttilværelsen, er det lurt å skaffe seg en liten oversikt på forhånd, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl til God morgen Norge. Pensjonen din består av tre deler: det du får fra folketrygden, det du får fra arbeidsgiver og det du eventuelt sparer selv. Pensjon fra folketrygden Alle norske statsborgere får pensjon fra folketrygden, og hvor mye du får avhenger av hvor lenge du har jobbet og hva du har tjent. – Du får 18,1 prosent av det du har tjent fra du er 13-75 år. Taket er 7,1 G, som betyr cirka 710.000 kroner. Dette puttes i en «pengesekk» gjennom hele arbeidslivet ditt, forklarer Sandmæl. Når du går av med pensjon deles pengesekken på antall år staten tror ditt årskull skal leve. (tv2.no 18.9.2020).)

- Finansnæringa er meir oppteken av klima: – Stor endring.

(Anm: Finansnæringa er meir oppteken av klima: – Stor endring. Finansnæringa har fått auga opp for den økonomiske risikoen ved klimaendringane. No bankar dei på døra til klimaforskarane for å forstå kva som er i ferd med å skje med kloden vår. – Vi merkar ei stor endring berre det siste året. No kjem finansbransjen til oss, fordi dei vil forstå korleis klimaet kjem til å endre seg, seier direktør ved Cicero senter for klimaforsking, Kristin Halvorsen. Når vêret blir villare og varmare, kan det bety store økonomiske tap for mange ulike næringar. (nrk.no 24.12.2019).)

- Forsikringssvindel. Ikke smart å jukse på forsikringen. Det kan være flere grunner til at du ikke får tegne forsikring. Og dersom du unnlater å komme med viktige opplysninger, risikerer du i verste fall inntil seks år i fengsel.

(Anm: Forsikringssvindel. Ikke smart å jukse på forsikringen. Det kan være flere grunner til at du ikke får tegne forsikring. Og dersom du unnlater å komme med viktige opplysninger, risikerer du i verste fall inntil seks år i fengsel. ÆRLIGE SVAR: Dersom du for eksempel skal tegne livsforsikring, må du fylle ut et skjema om din helsetilstand. Hvis du unnlater å oppgi viktige opplysninger, med vilje eller ei, risikerer du både bøter og fengsel i inntil seks år. Hvis du vil tegne en personforsikring, som livsforsikring eller uføreforsikring, må du avgi en egenerklæring om egen helsetilstand. Denne vurderer forsikringsselskapet før forsikringen eventuelt blir godkjent. Selv om du har en sykdom eller helseplage, kan det i enkelte tilfeller gjøres en reservasjon, et unntak i forsikringen, som gjelder akkurat dette. Alvorlig sykdom eller helseplager kan imidlertid gi avslag hvis helseutfordringene er for omfattende eller alvorlige til at det går an å sette en reservasjon. - Hvis du for eksempel har uhelbredelig kreft og kun har kort tid igjen å leve, får du ikke tegnet livsforsikring, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til Dinside.no. For å tegne uføreforsikring må kunden være arbeidsfør og i jobb, eller være fulltidsstudent, for å kunne kjøpe forsikringen, fortsetter Clementz. (dinside.no 22.8.2019).)

- Forsikringskonkursen avdekket «et hull» i systemet. Men justisministeren vil ikke tette det. Nordmenn som er rammet av konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, får sympati fra justisministeren. Men lenger vil han ikke gå.

(Anm: Forsikringskonkursen avdekket «et hull» i systemet. Men justisministeren vil ikke tette det. Nordmenn som er rammet av konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, får sympati fra justisministeren. Men lenger vil han ikke gå. Norske myndigheter vil ikke komme forsikringstagerne til unnsetning. – Statsråden fraskriver seg alt ansvar for å bidra til en løsning i den oppståtte situasjon, mener assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Rundt 400 norske forsikringstagere – hovedsakelig yrkesskadede – hadde erstatningskrav til behandling hos det danske selskapet Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai i fjor. Kravene varierer fra noen tusen kroner til millionbeløp. Konkursen avdekket et «hull» i systemet. Hverken den danske eller den norske garantiordningen fanger opp de norske kundene i selskapet. Nå er det konkursboet som behandler kravene, og det er anslått at dette ville ta flere år. (aftenposten.no 7.8.2019).)

Dyrt å droppe forsikring
aftenposten.no 4.1.2009
Det kan koste under 1000 kroner i året å forsikre litt innbo av middels standard. Uten forsikring kan du miste alt, og få skyhøye utgifter til midlertidig bolig. (...)

Manglet innboforsikring
nrk.no 15.9.2007
Fem leiligheter ble totalskadet i brannen på Fjell i Drammen.

Beboerne i fire av de fem leilighetene som ble totalskadet i brannen på Fjell i Drammen onsdag, hadde ikke innboforsikring. (...)

Riise sier at styret i borettslaget heretter kommer til å informere beboerne om fordelen ved å ha innboforsikring dersom man skulle bli rammet av brann.

Informasjonsdirektør Jack Frostad i If Forsikring sier at de fleste som ikke har innboforsikring, bor i blokker. (...)

- Forsikring av elbil: Derfor setter forsikrings­selskapene opp elbil-prisene. (- Han viser til priseksempler der blant annet en frontlykt til en Jaguar i-Pace har en listepris på 55.000 kroner.)

(Anm: Forsikring av elbil: Derfor setter forsikrings­selskapene opp elbil-prisene. Reparasjoner, priser på deler, hyppigheten av skader - alt påvirker prisen du betaler for elbilforsikring. (Elbil24): Stadig flere forsikringsselskaper øker nå prisene på forsikringer for elbil. Hyppige skader og dyre reparasjoner skal være hovedårsakene. (…) Ifølge Protector har elbilene har en skadefrekvens som er nesten 50 prosent høyere, og reparasjonskostnadene er rundt 35 prosent høyere, og daglig leder Lars Ola Rambøl forteller til avisen det er prisene på deler som trekker reparasjonskostnaden opp. (…) Nå vil et av selskapene at forbruker skal få momsfritak også på reparasjoner av elbiler. (elbil24.no 10.7.2019).)

- Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær. (- Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal. § 3-10 og § 12-12. Bestemmelsene kom inn i fal. ved en lovendring i 2008 i forbindelse med at selskapene i stadig større grad avslo søknader om forsikring.)

(Anm: Av Trine-Lise Wilhelmsen. Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær. Sammendrag Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal. § 3-10 og § 12-12. Bestemmelsene kom inn i fal. ved en lovendring i 2008 i forbindelse med at selskapene i stadig større grad avslo søknader om forsikring. Før vedtagelsen av reglene var det antatt i teori og praksis at det gjaldt regler om kontraheringsplikt på ulovfestet grunnlag. Gjennomgangen av reglene viser at de materielt sett i stor utstrekning fremstår som en kodifisering av tidligere ulovfestede regler, men at de også inneholder nye elementer, bl.a. ved krav om begrunnelse og henvisning til tvisteløsning gjennom nemndsystemet. Dette har ført til mer aktiv kontroll med avslag på forsikring enn det som var mulig under de tidligere reglene, og har særlig gitt seg utslag i mange saker om personforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2018 (Volum 3) Side: 7-36.)

- Veggedyr. Tok med dette hjem fra ferie – fikk ekstraregning på 90 000. (- Vær klar over at hjemforsikringen kan dekke regningen. Sjekk dette med forsikringsselskapet ditt.)

(Anm: Veggedyr. Tok med dette hjem fra ferie – fikk ekstraregning på 90 000. Dette må du se opp for når du sjekker inn på hotellrommet. (…) Det ble en kostbar opplevelse for den uheldige familien som måtte ha full skadedyr-renovering av boligen sin. Sluttregningen endte på 90 000 kroner. (…) Vær klar over at hjemforsikringen kan dekke regningen. Sjekk dette med forsikringsselskapet ditt. Risikolandene. – Sverige, England, USA og Øst-Europa peker seg ut som land med mest veggedyr, men problemet er også økende i Norge, sier Stein Norstein, skadesjef Anticimex. Men Norgesferien kan også by på trøbbel. – Vi har tilfeller der folk har fått med seg veggedyr hjem etter hotellopphold i Norge, sier Jan Arild Kjeldsberg. – Veggedyrproblemet som er økende i Norge, har nok også sammenheng med økt reisevirksomhet. Det har blitt større bevissthet rundt problemet, og vi synes det er positivt at folk gjør tiltak, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If. (dagbladet.no 19.8.2017).)

- Forsikringsselskap: – Tydelig at mange er sjeldent på hytta. Hver sommer strømmer det inn meldinger om frostskader til norske forsikringsselskap.

(Anm: Forsikringsselskap: – Tydelig at mange er sjeldent på hytta. Hver sommer strømmer det inn meldinger om frostskader til norske forsikringsselskap. I juli 2017 fikk norske forsikringsselskap inn 37 meldinger om vannskader på grunn av frost. I sommermånedene juni, juli og august 2016 kom det totalt inn 180 meldinger om slike skader. (…) På våren og forsommeren når hytta tas i bruk igjen, oppdager hytteeierne vannskadene etter frost. (…) Forsikringsselskapet oppfordrer folk til å bruke teknologi og bekjente for å skaffe seg oversikt over forholdene, hvis man ikke har mulighet til å føre tilsyn med hytta selv. (…) – Det er krav om at boligeiere og hytteeiere skal fjerne tung snø fra taket. Hvis det oppstår skader fordi tung snø har ligget på taket over lang tid, så kan det få konsekvenser for forsikringsoppgjøret, sier Voll. (nrk.no 5.2.2018).)

(Anm: Rekordmange snøskader – mye dekkes ikke av forsikringen. BØ (NRK): Den snørike vinteren har allerede ført til rekordstore forsikringsutbetalinger. Søndag snør det igjen, og denne gangen kan nedbøren bli ekstra tung. (…) Forsikringsbransjen har mottatt nærmere 600 snøtyngdeskader, med en total kostnad på over 30 millioner kroner. Flest skader er det meldt i Oppland, Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. (nrk.no 10.3.2018).)

- Feilutbetaling fra forsikringsselskapet. Fikk beholde feilutbetaling på 47.000 kroner. Brukte opp rubbel og bit, og så kom kravet fra forsikringsselskapet. Men kvinnen slapp å betale tilbake pengene.

(Anm: Feilutbetaling fra forsikringsselskapet. Fikk beholde feilutbetaling på 47.000 kroner. Brukte opp rubbel og bit, og så kom kravet fra forsikringsselskapet. Men kvinnen slapp å betale tilbake pengene. (…) Brukte for lang tid Forsikringsselskapet krevde i utgangspunktet pengene tilbake fra kunden. Hun svarte med at hun hadde handlet i god tro da hun mottok pengene, og brukte dem opp. Dermed er feilutbetalingen behandlet i Finansklagenemnda. (…) I Finansklagenemndas behandling av saken kommer de frem til at selskapet ikke kunne kreve erstatningen tilbakebetalt. De viser til at forsikringsselskapet er den profesjonelle parten i forholdet, noe som taler mot tilbakebetaling. Nemnda mener også at tidsperspektivet i saken er avgjørende. Forsikringsselskapet oppdaget som nevnt feilen allerede to dager etter at den hadde funnet sted, men kravet om tilbakebetaling ble sendt ti dager senere. (dinside.no 4.3.2019).)

- Ny rekord i utbetaling av reiseforsikring. (- Matforgiftning koster norske forsikringsselskaper milliarder av kroner. (- Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader. Reisesyke er den største posten med utbetalinger på nær en milliard kroner.)

(Anm: Ny rekord i utbetaling av reiseforsikring. Klart for rekordutbetaling: Ferie-drømmen endte i mareritt for titusener av nordmenn. Matforgiftning koster norske forsikringsselskaper milliarder av kroner. Se de ti ferielandene der du er ekstra utsatt. (Dagbladet): - Dette er all time high-tall, altså rekordhøye tall, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring. Europeiske Reiseforsikring kan opplyse at det i 2016 ble det utbetalt to milliarder kroner av forsikringsselskapene på reiseforsikring, fordelt på 311.962 skader. Reisesyke er den største posten med utbetalinger på nær en milliard kroner. (dagbladet.no 13.11.2017).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen?
klikk.no 25.3.2015
Skader som kommer over tid dekkes ikke av forsikringen
De må oppstå plutselig for å dekkes. (…)

- Generelt kan man si at det skal en plutselig hendelse til for at en skade skal dekkes av forsikringen, sier kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, til klikk.no (…)

- Det som hører inn under normalt vedlikehold, dekkes derfor som hovedregel ikke av forsikringen, utdyper Irgens.

- Gjennomgående dekkes heller ikke skader som følger av vanlig slitasje og elde. Og dersom det oppstår en plutselig skade som følge av manglende vedlikehold, vil man risikere å få avkortning i forsikringsutbetalingen. (…)

En tilleggsforsikring vil imidlertid gi dekning på noen områder, slik som nevnt ovenfor om setningssetningsskader.

- Bygningsskader kan bli dyre å utbedre, derfor kan det være fornuftig å vurdere en ekstraforsikring, sier Irgens. (…)

(Anm: Blei alvorleg kreftsjuk etter oljeeventyret. (…) Dei neste dagane ligg han på lugaren og er plaga av forferdeleg hovudverk, oppkast og dårleg form. (…) Wiik hevdar det er bevisst uthaling og frys nedover ryggen når han høyrer reklamen til Tryg Forsikring: "Det handler om å være trygg". (…) Rapportane frå dei sakkunnige er ikkje til å misforstå, nærkontakten med dei svært giftige stoffa benzen, kvikksølv og saltsyre er årsaka til spiserørskreften og hudproblema. (…)  (nrk.no 8.4.2017).)

- Går mot gigantisk pensjonsunderskudd. (- Økt levetid og skuffende avkastning på sparepengene vil gi et gap i pensjonssparingen på 400.000 milliarder dollar i år 2050 – tilsvarende 3.360.000 milliarder kroner, ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF).)

Går mot gigantisk pensjonsunderskudd
dn.no 28.5.2017
World Economic Forum sammenligner pensjonsgapet med klimaendringene. – Det er fortsatt mulig å gjøre noe, sier WEF-topp.

Økt levetid og skuffende avkastning på sparepengene vil gi et gap i pensjonssparingen på 400.000 milliarder dollar i år 2050 – tilsvarende 3.360.000 milliarder kroner, ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF).

Det gigantiske beløpet tilsvarer mer enn fem ganger verdensøkonomien, og gapet vil øke gradvis for hvert eneste år frem mot år 2050.

224.000 milliarder dollar av totalen knytter seg til pensjonssystemene i USA, Storbritannia, Japan, Nederland, Canada og Australia.

De innskuddsbaserte ordningene dytter risikoen over på enkeltpersoner, som ikke nødvendigvis har hverken muligheter eller forutsetninger for å velge det som er best for dem, ifølge rapporten fra WEF.

Det siste tiåret har avkastningen fra aksjer og verdipapirer vært lavere enn tidligere. Dermed får man i fremtiden mindre igjen for pengene man har satt av til pensjon. Dette har bidratt til det økte pensjonsgapet.

– Vi er virkelig ved et knekkpunkt, sier Michael Drexler, som er leder for finansielle systemer i WEF.

Han sammenligner situasjonen for verdens pensjonssystemer i dag med det man står overfor når det gjelder klimaendringene på kloden.

– Det er fortsatt mulig å gjøre noe. Men hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem om 20–30 år. (…)

(Anm: Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner. Gamle kjønnsrollemønstre henger igjen og bidrar til at nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner. (hegnar.no 25.11.2017).)

(Anm: Forbrukerrådet: – Bankenes pen­sjons­kalk­u­la­to­rer er ikke til å stole på. En undersøkelse avdekket store forskjeller på hvor nøyaktig bankenes pensjonskalkulatorer beregner fremtidig pensjon. – Uegnede verktøy for forbrukerne, er Forbrukerrådets dom. (…) – Uegnede verktøy for å regne ut pensjon. (abcnyheter.no 19.10.2015).)

- Hvorfor betale pensjon til spreke 57-åringer? Særaldersgrensene henger igjen fra 1960-tallets arbeidsliv. De bør droppes.

(Anm: Hvorfor betale pensjon til spreke 57-åringer? Særaldersgrensene henger igjen fra 1960-tallets arbeidsliv. De bør droppes. Det finnes en 31-siders oversikt fra Kommunaldepartementet over hvilke yrkesgrupper i staten som har såkalt særaldersgrense. En særaldersgrense betyr at jobben er så psykisk eller fysisk krevende at man har krav på å gå av med full pensjon før ordinær pensjonsalder på 67 år. (…) Temaet ble aktualisert i forrige uke – fra uventet hold må det være lov til å si. DN skrev at Slottet har bedt om å få senke pensjonsalderen for sjåførene som frakter kongefamilien, fra 67 til 65 år «med utgangspunkt i våre sjåførers fysiske og psykiske belastning samt krav til fysisk og psykisk skikkethet». (dn.no 25.7.2019).)

- Men Norge går trolig klar av denne «økonomiske tidsbomba» som kan ramme andre land. (- 3 388 000 000 000 000 er summen på differansen mellom hva verdens stater klarer å betale innbyggerne i pensjon, og hva de har krav på.)

(Anm: I 2050 kan verden få en regning på 3,3 millioner milliarder: En «økonomisk tidsbombe». 3 388 000 000 000 000 er summen på differansen mellom hva verdens stater klarer å betale innbyggerne i pensjon, og hva de har krav på. «ØKONOMISK TIDSBOMBE»: I 2050 kan verdenssamfunnet stå overfor et gigantisk økonomisk gap de ikke har mulighet til å tette. Den «økonomiske tidsbomba» er til sammenligning tre til fire ganger større en hele verdensøkonomien i dag. (…)  Går trolig klar. Men Norge går trolig klar av denne «økonomiske tidsbomba» som kan ramme andre land. Den såkalte pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, har vært et viktig tiltak for å motvirke dette, forteller SSB-seniorforskeren. (dagbladet.no 13.6.2017).)

- Bilforsikringer (forsikringer av kjøretøy)

Styr unna kasko
dinepenger.no 18.4.2012
Det kan ta over 10 år før bonusnedrykket er «nedbetalt» etter å ha brukt bilforsikringen.

Det koster gjerne 20.000 kroner i bonustap og egenandel å bruke bilforsikringen. (...)

Har du enda lavere bonus, for eksempel 0 prosent, blir det så rådyrt å bruke kaskoen at kaskoforsikringen nærmest er penger ut av bilvinduet. (...)

(Anm: Bonus kalkulator (dinside.no (23.6.2012).)

(Anm: Liten skade sender 700 biler på verksted – hver dag. Steinsprut er en type skade få kanskje reflekterer særlig over, men som koster forsikringsselskapene store summer. Hele 1,5 milliarder kroner i året, viser tall fra Finans Norge. (tv2.no 2.4.2017).)

(Anm: Nya tekniken gör bilar för dyra att reparera. Nya tekniska finesser som filbytesvarnare, katastrofbroms och multipla krockkuddar förhindrar skador och dödsfall i trafiken. Men det finns en baksida. Nyheterna innebär även att allt fler bilar blir ”för dyra” att reparera. (nyteknik.se 8.5.2017).)

- Ny undersøkelse: – Bilforsikringer er sterkt overpriset. FORSIKRET: Det er ingen grunn til å slå seg til ro med bilforsikringen i lengre tid, mener Forbrukerrådet.

(Anm: Ny undersøkelse: – Bilforsikringer er sterkt overpriset. FORSIKRET: Det er ingen grunn til å slå seg til ro med bilforsikringen i lengre tid, mener Forbrukerrådet. Forsikringsselskapene i Norge tar for høy profitt på skadeforsikringer, mener organisasjonen Forsikringsmeglerne. (…) –  Det er en offentlig kjent «hemmelighet» at forsikringsselskapene tjener for mye på kundene sine, sier Gisvold. Bil. Meglerne som har svart på undersøkelsen mener at det er bilforsikringer som er mest overpriset. Hele 31 prosent av forsikringsmeglerne svarer at bilforsikring er mest overpriset, med ansvarsforsikring på en annenplass. 23 prosent svarer at ting- og avbruddsforsikringer er mest overpriset. (e24.no 17.6.2017).)

- Gjeldsbomber i veien. (- Bilister uten ansvarsforsikring, kan bli gjeldsslaver på livstid.)

Gjeldsbomber i veien
aftenposten.no 15.10.2011
Bilister uten ansvarsforsikring, kan bli gjeldsslaver på livstid. (…)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Over 100.000 biler uten forsikring. Flere enn 100.000 biler mangler forsikring, opplyser Statens vegvesen. Skjer en ulykke kan sjåføren i uforsikret bil bli gjeldsslave på livstid. – Mange vet ikke at de mangler forsikring, sier Arne Lerhol, inspektør i Statens vegvesen. (…) – Konsekvensene for en som kjører uten forsikring kan være fatale, fordi sjåføren må betale erstatning av egen lomme, sier Lerhol. (nrk.no 16.7.2015).)

- Bonustap på bil svindyrt: Styr unna kasko.

Bonustap på bil svindyrt: Styr unna kasko
vg.no 18.4.2012
(...) For de aller fleste koster det 10.000-50.000 kroner å la kaskoen dekke en skade på bilen. Jo lavere bonustrinn du er på, desto dyrere blir det å la forsikringen dekke skaden.

Først når du har karet deg opp på 75 prosent bonus, kan du puste ut. Da er det ganske billig å bruke kaskoen eller ansvarsforsikringen for å betale skaden.

Årsaken til at bonustap svir mer enn mange tror, er at en kollisjon gir deg et etterslep på bonusstigen som du ikke tar igjen før du er oppe på stigens aller høyeste nivå. (...)

Bonustapet ved å bruke kaskoen i bilforsikringen er svært stort dersom du har lav bonus.

Har du for eksempel bare 40 prosent bonus, koster det om lag 35.000 kroner å la kaskoforsikringen dekke reparasjonen. Skaden må da være stor før du bør benytte forsikringen.

Har du så lav bonus, bør du vurdere å droppe kasko. Bygg deg heller oppover bonusstigen med kun delkasko.

Har du enda lavere bonus, for eksempel 0 prosent, blir det så rådyrt å bruke kaskoen at kaskoforsikringen nærmest er penger ut av bilvinduet. (...)

(Anm: Liten skade – store prisforskjeller (dn.no 7.4.2015).)

- IKKE BRUK FORSIKRINGEN OM SKADEN KOSTER UNDER 41.000 KRONER
SIDE3.NO 12.3.2012
Om du får en skade på bilen, bør du tenke deg nøye om før du benytter forsikringen. I mange tilfeller bør regningen være svært høy før du drar inn forsikringsselskapet. (...)

Fra knuste speil til motorhavari:
Titusener å spare på bilreparasjoner

vg.no 11.7.2012
Har du nylig betalt dyrt for å reparere bilen? Da vil du nok ikke lese dette. (...)

Les også: Når bør du bytte til delkasko? (...)

Les også: Styr unna kasko (...)

De færreste tenker på det
Teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF forteller at det er spesielt litt eldre biler man kan spare mye på å kjøpe brukte deler til.

Audun Bergerud i NAF råder bilister til å sjekke prisen hos forskjellige verksteder når de har fått en skade.

– På nye biler går vanligvis ikke motor og drivverk i stykker, så de største beløpene kan man spare på biler som begynner å bli noen år gamle. Hvis store ting går i stykker blir prisen på nye deler gjerne det samme som en tilsvarende bruktbil, sier han. (...)

Billigst og dyrest å forsikre
forbruker.no 16.3.2007
Forsikringsselskapene elsker rimelige familiebiler med liten motor og hater dyre biler med mange hestekrefter. (...)

Forsikring
Aftenposten 13.7.2005
Ansvarsforsikring for kjøretøyer er påbudt i Norge. Det vet enhver bilist eller eier av annet registrert motorkjøretøy. Likevel kan så mange som 75 000 biler være på veiene uforsikret. (...)

– Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning. (– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus.)

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning
forbrukerradet.no 14.3.2017
Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt

Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten. Selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig svært sjelden| på selger for å dekke tapet sitt i ettertid. I den grad selskapene retter krav mot andre for de utbetalingene de må gjøre, så rettes kravene mot takstmannen og takstmannens ansvarsforsikring, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Boligkjøperen har derimot en betydelig risiko. Terskelen for å nå fram med krav er hevet, eierskifteforsikringsselskapene er dyktige til å avvise krav, og boligkjøperen kan heller ikke være trygg for å få hjelp fra egen boligkjøperforsikring, legger hun til.

I dag kan selgeren kjøpe en eierskifteforsikring for sitt selgeransvar, og kjøperen kan velge en boligkjøperforsikring som er ment å dekke utgifter til advokater og eksperter hvis kjøperen må gå til sak mot selgerens forsikringsselskap. Bolighandelen som sådan, er egentlig ikke forsikret i Norge, men partene forsikrer seg mot hverandre. (…)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bolig og forsikring. Teknisk leder i Help forsikring jobbet i all hemmelighet for selskapets motpart. Nå har han sagt opp på dagen. - Uakseptabelt, sier administrerende direktør i Help. (Dagbladet): Den erfarne takstmannen Kristian Johansen har sagt opp sin stilling som teknisk leder i Help forsikring med umiddelbar virkning. Årsaken er at han har tatt på seg en rekke oppdrag for Protector, får Dagbladet bekreftet. (dagbladet.no 16.3.2017).)

(Anm: Utrygge nordmenn på boligjakt. Å skaffe deg tak over hodet, er en av de viktigste tingene du gjør som forbruker. Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse om forbrukerens stilling i bolighandelen, som viser at forbruker er i en sårbar posisjon. (forbrukerradet.no 15.3.2017).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: – Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus. Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet. (nrk.no 14.3.2017).)

(Anm: UNDERSØKELSE Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer. Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser. Rapporten er utviklet av Forbrukerrådet med støtte av Barne- og likestillingsdepartementet. (forbrukerradet.no 14.3.2017).)

- Forbrukerrådet mener banker og forsikringsselskap villeder forbrukerne. (- Finansinstitusjonene påvirker kundene sine til å gjøre dårlige valg. Det stadfester forbrukernes interesseorganisasjon, i en ny rapport om forbrukertrender.)

Forbrukerrådet mener banker og forsikringsselskap villeder forbrukerne
forbrukerradet.no 15.3.2017
Finansinstitusjonene påvirker kundene sine til å gjøre dårlige valg. Det stadfester forbrukernes interesseorganisasjon, i en ny rapport om forbrukertrender.

Det er komplisert å sette seg inn i vilkår for finansielle tjenester som lån og forsikring. Det gjør forbrukerne utsatte innen dette området, og en EU-studie stadfester også at sårbarheten er høy her. Det opplyser Randi Flesland, som er direktør i Forbrukerrådet:

– Da har bankene og forsikringsselskapene et særskilt ansvar for å være tydelige, og gi gode råd. Isteden ser vi at de tilslører, villeder, at informasjonen er uforståelig og markedsføringen aggressiv.

Første krav: tydeligere priser
Forbrukertrendrapporten viser at kun to prosent av kundene opplevde at banken la vekt på pris da de skulle kjøpe aksjefond. Flere banker presterer ikke å vise pris i fondsoversikter på nettsidene sine. (…)

– Når du betaler for noe, skal du få kvittering. Det må du selvsagt også få når du betaler inn store beløp på fondssparing, slår Flesland fast. (…)

(Anm: Utlevering av taushetsbelagte opplysninger i forsikring. Sammendrag Artikkelen gir en oversikt over et forsikringsforetaks adgang til å utlevere opplysninger om kunder eller andre. Forsikringsforetak har taushetsplikt om kunders og andres forretningsmessige og personlige forhold. Utlevering av slike opplysninger krever samtykke eller lovhjemmel. Loven gir utleveringsadgang når formålet er å utføre et kundeoppdrag, avdekke forsikringssvindel eller bygger på «need to know»-prinsippet. Utleveringshjemmel i finansforetaksloven er også utleveringsgrunnlag etter personopplysningsloven. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01 / 2017 (Volum 2) Side: 7-57.)

- Sparte fem tusen på fem minutter

Raser mot DNBs juksehets
na24.no 9.2.2012
SLÅR TILBAKE: Landets største forsikringsselskaper slår tilbake mot DNB som mener at mange kunder blir lurt.

Nekter for at titusenvis av forsikringskunder blir lurt.

Forsikringsgigantene If, Gjensidige og Tryg slår tilbake mot DNBs utsagn om mange kunder betaler svindyrt for å sponse andre. (...)

(Anm: Bellona: Folk får regningen for skader ved overvann. Energi og miljø. Politikerne prioriterer ikke tiltak mot oversvømmelser, slår Bellona-leder Frederic Hauge fast. Han mener vanlige folk til slutt sitter med regningen i form av høyere forsikringspremier. (kommunal-rapport.no 8.8.2016).)

Slik blir du rundlurt
na24.no 8.2.2012
DNB avslører hvordan norske forsikringskunder blir rundlurt av konkurrentene.

Tirsdag publiserte NA24 saken: Sparte fem tusen på fem minutter. I artikkelen forteller Truls Brynildsen om hvordan han kuttet forsikringsregningen med fem tusen kroner ved å bytte fra If til DNB.

Saken gikk ikke upåaktet hen hos landets største bank- og finanskonsern.

- Vi vil gjerne fortelle norske forsikringskunder bakgrunnen til at mange kan få såpass stor rabatt på forsikringer når de bytter selskap, sier direktør i DNB Skadeforsikring Lars-Petter Hagen til NA24. (...)

Topris modell
Han forteller at mange forsikringsselskap, og i særlig grad de etablerte, benytter en topris modell basert på kundenes betalingsvilje.

- Dette betyr at så lenge du ikke selv shopper aktivt rundt på pris hos andre selskap betaler du ofte en langt høyere pris for dine forsikringer enn nødvendig, sier Hagen.

De kundene som gidder å foreta en sjekk av priser og så bytte forsikringsselskap, opplever ofte at det gamle selskapet kommer i ettertid med et bedre tilbud - ofte opp til 30 prosent.

- Vi har mange kunder som har tatt overgang til oss og får da kjapt en henvendelse fra tidligere selskap med en helt ny pris. Kunden kan, med rette, spørre seg hvorfor hun eller han ikke fikk denne prisen i utgangspunktet?, sier Hagen. (...)

- Jeg tapte 130.000 på å være naiv

- Jeg tapte 130.000 på å være naiv
na24.no 14.2.2012
(...) - Jeg var kunde hos Tryg (tidligere Vesta) fra 1984 frem til 2009 og hadde alle forsikringer samlet der da dette etter sigende var gunstig for meg og ga rabatter, forteller Oppegård.

Merkelig prisstigning
Han synes det var noe merkelig at forsikringspremien hvert år økte. Tryg ga forskjellige forklaringer som for Oppegård virket tilforlatelige. (...)

- Trygs nye tilbud sparte meg for rundt 10.000 kroner per år. I perioden 1984 til 2009 så utgjør totalsummen Tryg har overfakturert meg for hele 130.000 kroner - og det er før nåverdiberegning av de årlige beløpene - så jeg har i realiteten tapt ennå mer, sier han. (...)

- Ble kalt lettlurt av Gjensidige

Ble kalt lettlurt av Gjensidige
rb.no 7.9.2012
SER TILBAKE MED ET SMIL: Etter å først ha følt seg lurt og forbanna, kan Stian Løvbakke nå se tilbake på slengkommentaren fra kundebehandleren med et smil.

KLØFTA:Stian Løvbakke trodde han hadde tegnet en lønnsom forsikrings-avtale med Gjensidige. Etter handelen ble han kalt lettlurt av selgeren.

– Kundebehandleren begynte å snakke med en kollega, og sa vel noe slikt som: «Denne kunden var utrolig lettlurt. Nå fikk jeg endelig solgt en slik behandlingsgarantiforsikring. Han blir sikkert fornøyd når han ser alle pristilleggene», forteller Stian Løvbakke.

Den 13. juli ringte 48-åringen fra Kløfta inn til Gjensidige Kundeservice for å tegne en behandlingsgarantiforsikring, som ved sykdom garanterer undersøkelse eller sykehusinnleggelse innen tre uker.

Men i det avtalen var gjort, og samtalen var på hell, overhørte Løvbakke kommentaren han aldri var ment å høre. (...)

- Reiseforsikring (- En av fem nordmenn reiser uten forsikring.) (- Helsetrygdkortet gir deg de samme vilkårene som vanlige borgere i EØS-landet du ferier i. (- Reiser du uten kortet eller det er gått ut på dato, kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket.)

«Feil» pakking gir erstatnings-nekt: Tingene du ikke bør sjekke inn på flyet
vg.no 5.7.2013
GIR INGENTING: Denne bagen er fylt med klær, iPad og speilreflekskamera til sydenferien, men bør for all ikke legges på rullebåndet i innsjekkingen. Hvis alt forsvinner, får du bare klærne erstattet – selv om du har reiseforsikring.

Når flybagasjen du sjekker inn blir sporløst borte, finner forsikringsselskapet ditt frem listen over tingene de ikke vil erstatte. Sjekk hva som bør i håndbagasjen! (...)

Norsk uflaks koster 1,7 milliarder kroner
aftenposten.no 16.6.2013
Norges samlede uflaks på tur. Vi reiser mer enn før, men vi blir også sykere på reisene vi tar.

Erstatningene fra reiseforsikringen er firedoblet de siste 30 årene. (...)

(Anm: Skal du reise i sommer? Husk dette kortet. 680.000 nordmenn må fornye helsetrygdkortet sitt i år. Er du en av dem? (…) Får dekket nødvendig helsehjelp. Helsetrygdkortet gir deg de samme vilkårene som vanlige borgere i EØS-landet du ferier i. Viser du frem kortet betaler du samme egenandel som innbyggerne der, hvis du har behov for legehjelp. Reiser du uten kortet eller det er gått ut på dato, kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket. (nrk.no 1.6.2017).)

Eirik (22) havnet i trafikkulykke i Thailand uten reiseforsikring:
Familien må pantsette huset for å betale regning på 750.000,-

tv2nyhetene.no 5.2.2013
Nå må familien betale sykehusregningen på 750.000 kroner av egen lomme. (...)

Russisk rulett
Over 150.000 nordmenn besøkte Thailand i fjor, og trafikkulykker er et stort problem blant turister. Likevel reiser hver femte nordmann på ferie uten å ha forsikringen i orden.

– Det er å betrakte som russisk rulett. Dette kan ødelegge helsa på ett sekund og også ødelegge økonomien til seg selv og andre, sier assisterende informasjonsdirektør i Europeiske reiseforsikring, Emma-Elisabeth Vennesland, til TV 2. (...)

(Anm: Svindyre USA-sykehus gir milliard-utbetaling i reiseerstatninger (aftenposten.no 14.11.2016).)

Mange vet ikke hva reiseforsikringen dekker
dn.no 25.7.2012
Dette kan du få igjen dersom uhellet skulle være ute. (...)

Dette angrer du på etter ferien
nettavisen.no 9.7.2012
Sjekk hva nordmenn angrer på etter å ha vært på fylla i utlandet. (...)

Opplevde mareritt på ferie uten reiseforsikring
nrk.no 28.6.201
(...) – Jeg ga dem papirer på det jeg trodde var reiseforsikringen min. Men de sa at dette ikke var reiseforsikring, den var utgått.

Da kom panikken.

– Jeg tenkte «hva i helvete skal jeg gjøre nå?». (...)

Prislappen på sykehusopphold og reisen hjem kom på 360 000 kroner. (...)

Olaf brakk lårhalsen i Antarktis: Kostet 1,5 millioner
vg.no 27.6.2012
(...) Informasjonssjef i Gjensidige Bjarne Aani Rysstad, sier at dette er blant de største sakene de har hatt, selv om det ikke er rekord. (...)

Han mener hans historie bør være en vekker for dem som tenker å reise uten reiseforsikring. Uten den ville turen vært et økonomisk mareritt. (...)

- Vi har noen få reiseforsikringssaker med utbetaling på over en million kroner hvert år, sier Rysstad. (...)

Ungdom på tur må hentes hjem av psykiatere
aftenposten.no 16.6.2012
Kaotiske flyplasser, forsinkelser, språkproblemer og uenighet med reisefølget er blant årsakene til at norske turister får psykiske problemer i utlandet.

Hver uke må ti norske turister få psykiatrihjelp mens de er på ferie. De fleste er unge.

En beregning som Europeiske Reiseforsikring har gjort, viser at nærmere 500 nordmenn hvert år trenger psykiatrisk hjelp i utlandet. Det er flest unge mennesker som blir utsatt for psykisk sykdom, og det skyldes både at de reiser mer og at de kommer opp i risikofylte situasjoner.

Dette bekrefter Carl Fredrik Hirsch, skadesjef i Gouda reiseforsikring.

- Vi ser altfor ofte at særlig ungdommer med kjent ustabil psykisk lidelse reiser utenlands for å komme bort fra sosiale eller familiære problemer, i håp om at et miljøskifte vil gjøre dem godt, sier han. (...)

Bitt av klapperslange - fikk sykehusregning på 900.000 kroner
vg.no 28.5.2012
Dag-Are (23) ble bitt i foten i USA, og fikk tidenes høyeste sykehusregning. En av fem nordmenn reiser uten forsikring. (...)

All time high
Regningen måtte Europeiske Reiseforsikring dekke.

- Jeg har jobbet i Europeiske Reiseforsikring i 25 år og aldri vært borti lignende. Vi trodde ikke det var mulig da vi fikk se summen, og måtte dobbeltsjekke med USA-kontoret vårt to ganger. Dette er all time high for oss, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland. Men hun bekrefter at det kan være dyrt å bli syk i USA.

- Bare et enkelt legebesøk, som hvis man har influensa, kan koste opp mot 15.000 kroner, sier hun. (...)

Stadig flere risikoreiser
I 2011 ble det totalt utbetalt rekordhøye 1,5 milliarder kroner i reiseerstatninger fra norske forsikringsselskaper. Det er en økning på 12 prosent i forhold til 2010, melder Tryg Forsikring. 12 prosent av de med reiseforsikring fikk i fjor erstatning.

- Økningen kan skyldes at stadig flere reiser, og at folk gjerne velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere. I tillegg er det stadig flere eldre som reiser, forteller reiseskadesjef Monica Rimestad i Tryg.

- Mange må leve med en personlig konkurs resten av livet, fordi de droppet forsikringen for å spare noen hundrelapper, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Hun er kjent med alvorlige tilfeller, som en bilulykke i Thailand, der en uforsikret nordmann måtte punge ut med over 600.000 kroner.

- Jeg vet om kronerullinger på småsteder i Norge for å dekke skyhøye sykehusregninger. (...)

(Anm: Svindyre USA-sykehus gir milliard-utbetaling i reiseerstatninger (aftenposten.no 14.11.2016).)

- Disse forsikringene kan du droppe

Disse forsikringene kan du droppe
tv2nyhetene.no 23.1.2012
Her er listen over forsikringene du må ha, forsikringene du bør ha og de forsikringene du ikke trenger.

Hvilke hendelser ødelegger din økonomi dersom du ikke er forsikret? Og hvilke hendelser gjør det ikke? De siste kan du droppe å forsikre.

Unngå dobbel forsikring
Paal Bjønness er senirorådgiver i Forbrukerrådet og mener de fleste av oss er litt for lite flinke til å sette seg inn i hva vi trenger og hva vi ikke trenger. I flere tilfeller er vi dekket dobbelt opp.

Han anbefaler alle til å sette seg grundig inn i forsikring.

– Det er viktig å sette seg inn i de forsikringene man allerede har, og tenke gjennom hva det er man faktisk trenger, sier Bjønness.

– Det kan være mye penger å spare. Ved å bruke et par timer på å gå gjennom dine forsikringer kan du spare tusenvis av kroner.

Sammenlign priser og forsikringsvalg på finansportalen.no (...)

Uføreforsikring
Blir du ufør må du leve veldig sparsommelig på uførepensjon resten av livet. Bli du uføre før fylte 23 år, får du en noe bedre uførepensjon. Er du over 23, må du leve på minstepensjon, og det er ikke mye å skryte av. (...)

Bil - ansvarsforsikring
Denne forsikringen er du påbudt å ha ved lov. Du får ikke registrert bilen din uten at den er ansvarsforsikret. Det betyr at du er forsikret mot skade bilen din påfører andre. (...)

Boligforsikring
Hvis du eier et eget hus eller rekkehus må du forsikre boligen mot brann og vannskade. Vurder om du også skal ha toppforsikring mot sopp og råteskader. (...)

Innboforsikring
– En «bør-ha» forsikring, ifølge Røst. (...)

Barneforsikring med uføredekning
Forsikringen sikrer barna økonomisk hvis noe skulle skje og er et ekstra sikkerhetsnett i forhold til Folketrygden. Kommer barnet ditt ut for en sykdom eller ulykke som gjør at barnet blir ufør som voksen, vil forsikringen hjelpe barnet økonomisk. (...)

Livsforsikring
Dersom du forsørger familien, bør du sikre familien økonomisk om du dør. Ifølge Røst er dette en viktig forsikring hvis noen står i et avhengighetsforhold til deg. (...)

Hytte og båt
Har du hytt og båt bør du forsikre dem. (...)

Ulykkesforsikring
Forsikringen gjelder bare for ulykker, som igjen er noe som man kun leser om i avisene. Likevel er forsikringen grei å ha, for ulykker skjer fort, brått og brutalt. (...)

Forsikring mot kritisk sykdom
Forsikringen gir en rask utbetaling kort tid etter at diagnosen er stilt – penger som du selv velger å bruke akkurat som du vil. Dersom du for eksempel får beskjed om at du har en alvorlig kreftsykdom, så får du utbetalt forsikringssummen mens du ennå kan nyte godt av den. (...)

Disse forsikringene trenger du ikke: (...)

(Anm: Tusener av uføre rammes. Nye uføreregler gir store kutt i uføretrygden. Flere tusen trygdede vil få betydelig mindre å rutte med når sakene dere skal omregnes etter nye uføreregler, ifølge Dagbladet. (…) Noen av endringene slår inn på de samme menneskene. Da blir effekten stor samlet sett før skatt, sier Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet til Dagbladet (krever abonnement). (…) En av de berørte Dagbladet har vært i kontakt med taper 70.000 kroner i året med de nye reglene. Ifølge Norsk Sykepleierforbund har enkelte fått redusert uførepensjonen med over 100.000 kroner årlig. (abcnyheter.no 5.9.2016).)

(Anm: Så mye kan du få i uføretrygd. Sjekk hva du kan få maksimalt i uføretrygd. Tilfredsstiller du de rette kriteriene kan du få over 30.000 kroner per måned i uføretrygd. (nettavisen.no 17.3.2017).)

Folk gir blaffen i forsikringane
nrk.no 30.3.2012
(...) Mange legg forsikringspapira rett i skuffen utan å lese. No ber både Forbrukarrådet og bransjen sjølv om at folk må bli meir opptekne av forsikringane sine.

Nordmenn betalar fleire millionar kroner for mykje gjennom dyre forsikringsavtalar i løpet av eit år. (...)

- Innboforsikringen dekker mer enn du tror

Innboforsikringen dekker mer enn du tror
dinside.no 7.5.2012
Det er lurt å se seg for når man er ute og sykler. Har du ikke forsikring kan det koste deg dyrt hvis du kjører på noen.

Visste du at innboforsikringen kan dekke erstatningskravet om du sykler på noen? (...)

– Er du ute og sykler bør du ha innboforsikring. Kjører du på noen, kan du få et erstatningskrav på kanskje fem millioner. Men hvis du har innboforsikring, vil det "bare" koste deg 5.000 kroner for å erstatte sykkelen, forteller forsikringsansvarlig i Finansportalen.no, Jon Erland Madsen. (...)

KALKULATOR: Her finner du billigst innboforsikring

(Anm: Mange unge prioriterer ikke innboforsikring. Ingen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere. (…) – Det er dypt tragisk. Jeg blir helt dårlig av å høre det, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aase, når han får vite at ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring. De er alle i alderen 19-35 år. (nrk.no 12.4.2017).)

Skyhøy risiko
hegnar.no 24.7.2006
Du kan gå på en stygg økonomisk smell om du setter eiendelene dine i kjelleren. Der er de knapt forsikret.

Dersom du setter eiendelene dine i kjellerboden hjelper det ikke med en solid premie på innboforsikringen. Ifølge Finansavisen har forsikringsselskapene nemlig begrensninger på dekningen av innbo i kjellerboden.

Den mest gjerrige aktøren er Vesta, som dekker inntil 5.000 kroner av tap i kjelleren med en vanlig innboforsikring. Andre selskaper dekker inntil 30.000 kroner.

– Jeg tror ikke disse begrensningene er allment kjent, og det griper inn i en generell sak som Forbrukerrådet jobber mye med nå, nemlig om vilkårene er forståelig nok. Forsikringsselskapene er ikke flinke nok til å kommunisere begrensningene, sier Audun Skeidsvoll, avdelingssjef i Forbrukerrådet, til Finansavisen. (...)

Én av fem mangler forsikring
pub.tv2.no 17.9.2005
21 prosent av norske huseiere mangler boligforsikring, viser en ny undersøkelse fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon.

Bergensavisen gjengir i dag undersøkelsen fra FNH, som viser at 25.000 norske husstander ikke har forsikret seg mot brannskader og innbrudd.

Enebolig-eiere er verst i klassen. 21 prosent av disse er uten forsikring, mens åtte prosent av leilighetbeboere er uten forsikring.

Preben Sandborg Røed, informasjonsdirektør i FNH, sier til BA at det er overganger fra én livssituasjon til annen som gjør at folk slurver med forsikringer.

- Vi klarer rett og slett ikke å henge med i forsikringene våre, sier han til avisen.

Han sier også at mange er dobbeltforsikret, og kjøper innboforsikring uten å vite at de har gratis innboforsikring for eksempel gjennom fagforening. (...)

- Ta bilder av tingene dine
forbruker.no 5.12.2005
Desember er høysesong for boligbranner. Innboforsikring er nødvendig, men ikke alltid nok hvis du vil ha erstatning for alt du eier. (...)

- Rettshjelpforsikring

Rettshjelpforsikring (Store norske leksikon)
snl.no (7.5.2012)
Forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand o.l. Den er knyttet til hjem-, villaeier-, landbruks-, motorvogn- og fritidsbåtforsikring, og dekker utgifter som den sikrede i egenskap av privatperson har til juridisk bistand, rettsgebyrer m.m. når han er part i sivil tvist som hører inn under de alminnelige domstoler. Unntatt er bl.a. utgifter i forbindelse med separasjon og skilsmissesaker, bidrags- og barnefordelingssaker. Skatte- og avgiftssaker er unntatt så lenge den administrative klageadgang ikke er uttømt. Rettshjelpforsikring knyttet til motorvogn eller fritidsbåt gjelder med enkelte unntak for den som er part i tvist i egenskap av rettmessig eier eller bruker av den forsikrede motorvogn eller båt. (...)

Får advokat på forsikringen
aftenposten.no 5.11.2009
Visste du at din vanlige innboforsikring også kan dekke regning til advokat?

Hver uke kan nordmenn få gratis juridisk rådgivning på Advokatvakten. Tilbudet finnes på 37 steder i Norge, og arrangeres av Advokatforeningen. Ina Iris Aviles har møtt opp i Bergen tingrett, og får hjelp av advokat Asbjørn Vinje. (...)

Én gratis advokattime til alle

Havner du i en boligkrangel, kan du få dekket kostnader til advokat av ditt forsikringsselskap. Ordningen kalles rettshjelpsforsikring, og er bakt inn i blant annet hjem- og innboforsikringer. (...)

Slåss for å få erstatning
forbruker.no 10.4.2006
Det nye huset viste seg å ha feil som det vil koste 650 000 kroner å utbedre. Selgerens forsikringsselskap nekter å betale ut mer enn 18 prosent av beløpet. (...)

Slik kan du sikre deg
Også kjøpere har mulighet til å tegne forsikring ved eierskifte. Underdirektør Vidar Holm i Forbrukerrådet forteller at det er flere måter man kan sikre seg på dersom man ender i klinsj med et forsikringsselskap etter å ha kjøpt bolig.

- Når man tegner innbo- eller husforsikring, får du også med en såkalt rettshjelpsforsikring. Den dekker rettshjelp og advokatbistand i forbindelse med boligkjøp med inntil 80 000 kroner, forklarer Holm.

Han påpeker at det normalt påløper en ganske høy egenandel, men at dette varierer fra selskap til selskap. Rettshjelpsforsikringen dekker vanligvis ikke eventuelle utgifter til motpartens saksomkostninger, som du kan bli dømt til å betale dersom du taper en sak i rettsvesenet.

Kjøpers forsikring.
Boligkjøperforsikring kan være et supplement til rettshjelpsforsikringen.

- Noen ganske få selskaper tilbyr nå noe som heter boligkjøperforsikring. Da vil ditt forsikringsselskap møte selgers forsikringsselskap ved en eventuell rettssak, og du slipper å betale saksomkostninger, forklarer Holm.
Antisimex og Forbrukerforsikringen er to selskaper som tilbyr boligkjøperforsikring. (...)

ForbrukerForsikring vil selge rettshjelp i butikk
forbrukerportalen.no (05.2002)
ForbrukerForsikring vil selge rettshjelp sammen med varer i butikkene. Men firmaet tilbyr ikke noe annet enn det kundene kan få gratis i Forbrukerrådet. Nå anbefaler Kredittilsynet konsesjon, og saken går til Finansdepartementet.

- Konseptet kan velte et stort økonomisk ansvar over på forbrukeren dersom saken ankes oppover i rettssystemet, mener Forbrukerrådet. (...)

- Vannskader for over to milliarder kroner i år

Vannskader for over to milliarder kroner i år
abcnyheter.no 17.11.2016
Oslo (NTB): Hvert niende minutt oppstår det vannskade i private boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Hittil i år har forsikringsselskapene betalt over to milliarder kroner i erstatning for slike skader.

Så langt har forsikringsselskapene registrert over 50.000 vannskader, 14 prosent mer enn på samme tid i fjor. Mye av økningen skyldes skader som har oppstått etter store nedbørsmengder. For eksempel har et stort antall boligeiere fått kjellerne oversvømt av vann.

– Det er langt mer sannsynlig å få en vannskade i boligen sin, enn å bli utsatt for et innbrudd. Ikke alle vannskader kan unngås, men vi kan bidra selv ved å forberede oss, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Hun minner blant annet på at det er viktig å stenge av vannet før du skal være lenge borte fra hytter og hus.

I tredje kvartal i år var erstatningene 31 prosent høyere enn samme periode i fjor, og på sitt høyeste nivå noensinne. (©NTB)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen?

(Anm: Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din. Finner du istapper hengende fra taket ditt, eller kondens på soveromsvinduene om morgenen? Da bør du være på vakt, råder eksperten. Istapper og kondens på soveromsvinduene, kan ifølge Kai Gustavsen være en visuell fuktalarm. (…) Gjør deg kjent med hvordan området rundt boligen håndterer vann, råder Gustavsen. Han understreker at dette gjelder uansett om man bor i frittliggende bolig, borettslag eller sameie. (aftenposten.no 29.11.2018).)

- Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket.

(Anm: Dødelig soppinfeksjon skremmer norske forskere. Muggsoppinfeksjonen er i utgangspunktet livsfarlig for pasienter som allerede er svekket. (…) Slik lyder beskrivelsen til Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Hun viser til at resistensen mot anti-soppmidler sprer seg raskt. – Dette er virkelig superskremmende. Oppmerksomheten dette problemet får, står i sterk kontrast til den alvorlige helsetrusselen det utgjør, påpeker Skaar.) (vg.no 20.2.2018).)

- En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. (- Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner.)

(Anm: En mystisk soppinfeksjon ble i fjor påvist i Europa. Merk deg navnet Candida auris. Hvis du blir angrepet av denne soppen finnes det ingen kur. Candida auris spres i et høyt tempo via hender eller på sykehusutstyr, og overføres fra pasienter fra sykehjem til sykehus og tilbake. (…) Må unngå soppdrepende midler i mat. (…) Samtidig som sykehuspersonale kjemper en umulig kamp mot dødelige infeksjoner, fortsetter matindustrien å pøse ut antibiotika til for eksempel fiskeoppdrett, og soppdrepende midler brukes i landbruket for å unngå at planter råtner. (…) En britisk undersøkelse viser at allerede i 2050 kan ti millioner mennesker dø på verdensbasis av en slik soppinfeksjon. Da vil denne dødsårsaken overstige de åtte millioner menneskene som dør av kreft. (…) Globalt regner forskere med at 700.000 personer dør hvert år av en infeksjon som ikke lar seg behandle. (aftenposten.no 7.4.2019).)

(Anm: Eksperter bekymret: To bekreftede tilfeller av mystisk soppinfeksjon i Norge. Den mystiske soppinfeksjonen Candida auris er allerede påvist i Norge. Ekspert innrømmer at det kan skyldes flaks at ikke flere er blitt syke. (aftenposten.no 10.4.2019).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

- Fungemia – Fungemi.

(Anm: Fungemia – Fungemi. Svensk definition Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling. Engelsk definition The presence of fungi circulating in the blood. Opportunistic fungal sepsis is seen most often in immunosuppressed patients with severe neutropenia or in postoperative patients with intravenous catheters and usually follows prolonged antibiotic therapy. (sv.wikipedia.org).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

- Kjønn- og aldersbaserte temporale trender i forekomst av Takotsubo syndrom (TTS) i USA. (- Ikke desto mindre var tilgjengeligheten på diagnosedata > 135 000 tilfeller dokumentert over en periode på nesten to tiår rikelig statistisk kraft til å oppdage ikke bare økende forekomst av TTS i USA, men en kraftig økning blant spesielt middelaldrendetileldre kvinner.)

(Anm: Pattisapu VK, Hao H, Liu Y, Nguyen TT, Hoang A, Bairey Merz CN, Cheng S. Sex- and Age-Based Temporal Trends in Takotsubo Syndrome Incidence in the United States. Takotsubo syndrome (TTS) is an uncommon but important cause of myocardial infarction that has been increasingly recognized in the United States.12 The extent to which documented TTS incidence in the United States may have changed over time, across age groups as well as by sex, is not well understood. All data supporting the findings are publicly available through the National Inpatient Sample (NIS) database provided by the Healthcare Cost and Utilization Project. J Am Heart Assoc. 2021 Oct 19;10(20):e019583.)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador. En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund. Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret. (nyteknik.se 15.2.2017).)

(Anm: Allergic Fungal Airway Disease. (Allergisk sopp-luftveissykdom). J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):344-354).)

(Anm: Rengjøre baderomsvifte. Gir dårlig luftkvalitet. Over tid blir nemlig avtrekkskanalen i baderomsvifta tilsmusset og forurenset av insekter, pollen, veistøv, sot og annet som finnes i lufta. - Dette kan skape grobunn for mikroorganismer, spesielt på badet der det tilføres fuktig luft, forteller Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom. Mikroorganismer i form av bakterier, gjærsopp og muggsopp kan produsere plagsomme lukter - og våtrom er altså mest utsatt. Ifølge Norges byggforskningsinstitutt kan forurensede ventilasjonsanlegg utgjøre en hygienisk risiko på badet ditt.  En baderomsvifte som ikke er rengjort vil gi redusert luftkvalitet og dårligere utnyttelse av energi. (nettavisen.no 5.3.2016).)

(Anm: Ble syk av å bo i drømmehuset. Robert måtte flytte. (…) Først ble han slapp og svimmel, deretter kom kvalmen. – Jeg trodde det var influensa, og tenkte ikke noe særlig over det. (…) Jeg ble bra noen dager, så kom det plutselig tilbake. (…) Det vokste også mugg i møblene, på gulvet og på veggene. Det var overalt. Det viste seg etter hvert at det var nettopp muggen som gjorde ham syk. (spaniaavisen.no 6.4.2017).)

(Anm: Reactive airways dysfunction syndrome and considerations (RADS) of irritant-induced Asthma. J Occup Environ Med. 2013 Sep;55(9):1118-20.)

(Anm: Allergic Fungal Sinusitis (emedicine.medscape.com.com 2.2.2017).)

(Anm: Additive effect of continuous low-dose ofloxacin on erythromycin therapy for sinobronchial syndrome. Respir Med. 1995 Nov;89(10):677-84.)

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: [Sinobronchial syndrome--a meaningful diagnosis?].. Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):129-33.)

(Anm: Test av Tesla HEPA-filter og Bioweapon Defense Mode. Luftforurensning har betydelig effekt på befolkningens helse. Det er verdens største miljømessige enkeltrisiko for helsen, i følge WHO, og mer enn tre millioner mennesker dør hvert år av nettopp dette. Dette er mer enn dobbelt så mange som antall døde i kjøretøyulykker hvert år. (…) Vi ville være sikre på at systemet fanget finkornede partikler og gassforurensning, i tillegg til bakterier, virus, pollen og muggsporer. (…) Tesla vil fortsette å forbedre mikrogeometrien og de kjemiske passiviseringsforsvarene i de primære og sekundære filterne. Disse er lette å bytte, så dette vil forbedres jo lengre du eier bilen din. (tesla.com 2.5.2016).)

(Anm: Gautrin D, et al. Reactive airways dysfunction syndrome and irritant-induced asthma. Taylor & Francis, New York 2006. p.581. (uptodate.com).)

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. (…) Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 28.1.2014).)

(Anm: 10 Ways to Reduce Mold Allergies (10 måter å redusere muggsoppallergier) (webmd.com 26.2.2015).)

(Anm: Yeast and Your Body: What You Need to Know. What Is Yeast? It’s a fungus. There are many kinds of yeasts. You use one type to make bread, another to brew beer. One called candida lives inside your body. If it grows out of control, you can get an infection.in one of these places. (webmd.com 13.11.2017).)

(Anm: Autoimmunity and infections: When the body fights itself. Basel-based doctors are on the trail of a possible connection between autoimmune diseases and infections: errors can occur when immune cells absorb certain proteins from pathogen cells. These findings were reported in the journal PNAS by researchers from the Department of Biomedicine at the University of Basel and University Hospital Basel, as well as colleagues in the USA. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: UK burden of fungal asthma greatly exceeds prior estimates new study warns. (…) Experts are warning of a significant increase in the number of people in the UK who are living with invasive and serious fungal diseases that affect the lungs, bloodstream and brain and can sometimes lead to death. While invasive fungal infections were estimated by the Health Protection Agency in 2006 a new report is the first comprehensive attempt to capture how many people in the UK suffer from fungal asthma. Asthma in adults is common in the UK with over 4 million reported cases, and researchers in Manchester believe as many as 300,000 of them are affected by fungal asthma. (medicalnewstoday.com 20.11.2016).)

(Anm: Hvor ofte må du bytte tak, kledning og drenere? - Vi er borti skadesaker hvor det er fryktelig dårlig inneklima og så fuktig at materialene blir ødelagte. (aftenposten.no 6.10.2016).)

(Anm: Vannskadene kommer tett. Hvert niende minutt oppstår det en vannskade i private boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene har aldri før vært så høye for tredje kvartal. Hittil i år er erstatningene på over to milliarder kroner for vannskader.  (finansnorge.no 17.11.2016).)

(Anm: Hva gjør du hvis boligen har feil og mangler? KAN SKJE: Hva gjør du om du oppdager at badet i din nye bolig er utett eller at det regner rett inn via taket? (…) Det er feilinformasjon om selger ikke har oppgitt at badet er pusset opp med egeninnsats. (aftenposten.no 3.11.2016).)

- Foreslår forsikring mot boligprisfall

Foreslår forsikring mot boligprisfall
dn.no 27.5.2015
– Dette kan gi personer med lite eller ingen egenkapital mulighet til å kjøpe bolig, sier professor Steinar Holden.

Forsikring mot boligprisfall er et godt alternativ til økt egen­kapitalkrav, ifølge økonomi­professor Steinar Holden. (…)

- Få skifter forsikringsselskap

Penger å spare på flytting av forsikringer
aftenposten.no 15.10.2008
Frykter du en mer slunken lommebok i tiden som kommer, kan det være lurt å se om det går an å spare noen kroner på å bytte forsikringsselskap. (...)

Ny undersøkelse:
Få skifter forsikringsselskap

vg.no 4.3.2008
Slik kan du spare tusenlapper

Vi bytter ikke forsikringsselskap oftere enn før selv om vi kan, viser en ny undersøkelse. Det kan du tape mye penger på. Les hvordan du får billigere forsikring her. (...)

- For hver 100-lapp du bruker på forsikring, sitter selskapet igjen med 20 kroner

Stein Erik Hagen går i strupen på If og Gjensidige
aftenposten.no 24.9.2013
Hard konkurranse i elektronikkbransjen har fått nettbutikken Komplett til å se til forsikringsbransjen etter nye muligheter for gevinst.

For hver 100-lapp du bruker på forsikring, sitter selskapet igjen med 20 kroner. Denne fete kaken vil Stein Erik Hagen nå ha en bit av.

Det er fire store aktører som dominerer skadeforsikringsmarkedet, Gjensidige, If, Tryg og Sparebank 1. I fjor hadde de fire driftsinntekter på nær 57 milliarder kroner og satt igjen med nær 12 milliarder i resultat før skatt. Dette inkluderer salg av flere typer forsikringer, men skadeforsikring utgjør den største andelen.

- Vi ønsker å etablere oss i bransjer hvor det er bedre marginer enn i elektronikkbransjen, sier kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett Group.

Selskapet eier 13 nettsteder i Skandinavia, hvor Komplett.no er den mest kjente. Det er investor og forretningsmann Stein Erik Hagen med familie som eier Komplett-konsernet. Hagen gjorde seg rik med å bygge opp Rimi-kjeden, som han så solgte. (...)

- 137.000 mangler bilforsikring

137.000 mangler bilforsikring
nrk.no 27.6.2011
Det kan bli veldig dyrt om du kjører rundt i en bil uten forsikring.

Sjåfører uten forsikring kan risikere millionkrav, og har ikke rett på erstatning hvis de blir skadet. (...)

Stor økning
3,9 prosent av landets 3,5 millioner registrerte motorvogner er nå på veien uten ansvarsforsikring. Dette er en økning på 5000 fra året før, skriver Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en pressemelding.

- Økningen på 5000 er ikke så mye i seg selv, fordi antall kjøretøy også har økt. Det er nivået totalt sett som er veldig høyt, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i FNO til NRK.no. (...)

- Rett opp svakhetene i pensjonsreformen!

(Anm: Harald Jacobsen, finanspolitisk rådgiver Ap. Lite konstruktivt fra Flåtten. Tre av fire pensjonister har under 400.000 i inntekt. Disse har fått redusert sin pensjon med opp mot 8500 kroner i løpet av fire år med Frp/Høyre-regjering. Det merkes for en vanlig pensjonist, skriver forfatteren. 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014, viser regjeringens egne beregninger. I stedet for å anerkjenne og gjøre noe med at pensjonistene har gått i minus i år etter år med Frp/Høyre-regjering, også når lønnstagerne har gått i pluss, har Høyre ved Svein Flåtten inntatt en kranglete og lite konstruktiv posisjon. (dn.no 28.7.2017).)

- Mange pensjonister har ikke råd til et varmt måltid om dagen
nettavisen.no 30.4.2015
Nå krever pensjonistforbundet at minstepensjonistene skal heves over fattigdomgrensa.

(NORDLYS.NO): - Når faste utgifter er betalt har de nesten ingenting igjen. De har ikke råd til å reise eller å kjøpe inn noe god mat til helga. Mange har ikke råd til det som vi ser på som en selvfølge; et varmt måltid om dagen, forteller leder Reidun Melkild i Pensjonistforbundet i Troms, til Nordlys. (…)

(Anm: Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner. Gamle kjønnsrollemønstre henger igjen og bidrar til at nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner. (hegnar.no 25.11.2017).)

(Anm: Trygdeoppgjøret:Pensjonistene taper igjen - enslige rammes hardest. For tredje år på rad kan alderspensjonistene vente seg inntektsnedgang. (dagbladet.no 20.3.2017).)

(Anm: Arve pensjon ved død. Dette skjer med pensjonen din når du dør. Reglene er kompliserte, her får du oversikten. (dinside.no 20.3.2017).)

(Anm: Mange minstepensjonister går glipp av 4000 kroner i økt pensjon. Alle enslige minstepensjonister ble lovet 4000 kroner mer i året. Nå viser det seg at opp mot 15.000 likevel ikke får denne summen. (aftenposten.no 11.8.2016).)

(Anm: Pensjonistforbundet: – Denne måten å bruke tall på er veldig uredelig. Regjeringen trikser med tall når de sier at pensjonistene har vært tiårets lønnsvinnere, mener Pensjonistforbundet som krever høring i Stortinget. (abcnyheter.no 7.11.2016).)

(Anm: Denne pensjonsregelen gjør nå at mennene mellom 62 og 66 år får 717.000 kroner i året i snitt. Men en god del kvinner får ikke være med på festen. (…) For personer mellom 62 og 66 år som tar ut tidlig pensjon, og ikke er i arbeid, er median samlet inntekt betydelig lavere: 360.000 kroner for menn og 308.000 kroner for kvinner i 2014. (dn.no 11.11.2016).)

(Anm: Pensjonistforbundet mener Regjeringen bryter pensjonsløfte. Over 10.000 minstepensjonister får ikke de 4.000 kronene de var lovet mer i året. Pensjonistforbundet beskylder Regjeringen for løftebrudd. Fra 1. september er landets enslige minstepensjonister lovet økt pensjon. Folketrygdens «minstepensjon» for enslige settes opp med 4.000 kroner i året, men økningen spises mer eller mindre opp for mange uten endringer i samordningsloven, skriver Aftenposten. (abcnyheter.no 10.8.2016).)

(Anm: Gapet mellom fattige og rike pensjonister vil bare øke framover. Ekspertene advarer om pensjonsskillet. - Det gamle pensjonssystemet klarte å jevne ut forskjellene mellom pensjonistene så de var mindre enn forskjellene mellom lønnstakere. I det nye pensjonssystemet vil vi antakelig få større forskjeller mellom pensjonister enn mellom lønnstakere, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. (dagbladet.no 12.5.2016).)

(Anm: Norge - et skatteparadis for offentlig ansatte. Høytlønnede i offentlig sektor - som har de største pensjonsformuene - slipper billig unna. (…) De opparbeidede pensjonsrettighetene til norske lønnsmottakere og pensjonister har en formuesverdi på 1.800 milliarder kroner. Av dette befinner 1.100 milliarder kroner seg i statlige og kommunale pensjonsordninger som Statens Pensjonskasse, KLP og ulike kommunale pensjonskasser. Offentlig ansatte som tjener mer enn 7,1 G (640.000 kroner) kommer spesielt heldig ut på grunn av bruttogarantien. Den sikrer en garantert pensjonsutbetaling uavhengig av kapitalavkastning og renter frem til pensjonsalder. Det har en betydelig nåverdi. (dagbladet.no 9.5.2016).)

(Anm: Pensjonistforbundet raser mot Frp. Pensjonistforbundet anklager Fremskrittspartiet for å ha brukt pensjonistene i et politisk spill under trygdeoppgjøret. (abcnyheter.no 22.5.2015).)

(Anm: Silje er 20 år og har tjent 20.000 kr til pensjonen uten å være klar over det. For hver tusenlapp hun tjener, setter staten av 181 kroner til hennes fremtidige pensjon. Inkludert det hun kommer til å tjene de neste ukene, vil «pensjonskontoen » hennes i folketrygden ha vokst med rundt 20.000 kroner. (aftenposten.no 24.6.2015).)

(Anm: Nye regler: Karin (65) får utbetalt 10 kroner måneden i tjenestepensjon. Uføre taper opptil 60 000 i pensjon. Uføre med særaldersgrense risikerer å tape tusenvis av kroner på den nye uførereformen i offentlig sektor. - Jeg trodde det måtte være en feil da brevet kom fra KLP. Tjenestepensjonen min ble kuttet med over 4000 kroner i måneden - mer enn 55 000 kroner i året. Men det viste seg dessverre å stemme, forteller 65-årige Karin Dybwad. (dagbladet.no 25.8.2015).)

(Anm: Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest. Hver enkelt pensjonist i parforhold har dobbelt så høy inntekt som en enslig minstepensjonist. Likevel er det pensjonistparene Regjeringen vil gi ekstra milliarder kroner til. (…) Og det er de som ikke får noe, som desidert har minst fra før. (…) Med denne metoden for å beregne besparelsene ved å bo sammen, viser SSB-tallene, at hver enkelt i et pensjonistpar har nesten dobbelt så mye penger å bruke som den enslige minstepensjonisten. (aftenposten.no 23.10.2015).)

Rett opp svakhetene i pensjonsreformen!
pensjonistforbundet.no 24.2.2015
Husleien er den samme om du er 70 eller 90 år, skriver generalsekretær Harald Olimb Norman i dette innlegget i Aftenposten 24. februar 2015.

Vi kan ikke akseptere at pensjonistene får en negativ kjøpekraftsutvikling.

Økonomiredaktør Ola Storeng i Aftenposten hopper 20. februar glatt over å kommentere det som var det sentrale i Pensjonistforbundets budskap. I kommentaren trekker Storeng opp de store linjene i pensjonsreformen, og krydrer det med at pensjonistene har så mye penger i banken, før han sleivete avslutter med at lysten til å reise og behov for nyanskaffelser avtar med alderen, derfor er det ikke så farlig at pensjonistene får lavere kjøpekraftsutvikling enn arbeidstakere. Husleie, strøm, avisabonnent, TV-lisens og mat øker, om du er 70 eller 90 år. Poenget nå var imidlertid å sette fokus på at reguleringsprinsippet har noen uheldige sider som bør tas alvorlig. (…)

Leserinnlegget sto på trykk i Aftenposten 24. februar 2015, link til innlegget hos Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Husleie_-strom_-TV-lisens-og-mat-oker_-om-du-er-70-eller-90-ar-7911631.html

Innlegget var et svar på kommentarartikkel fra økonomiredaktør Ola Storeng i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/storeng/Kommentar-Nar-vil-du-ha-storst-pensjon-7907936.html (...)

April 2013: - Tidenes ran
Mai 2014: - God politikk
dagbladet.no 20.5.2014
SVARER PÅ KRITIKK: Pensjonistforbundet er skuffet over trygdeoppgjøret og anklager arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for løftebrudd. Foto: Jacques Hvistendahl

Pensjonistforbundet anklager arbeidsminister Robert Eriksson for løftebrudd.

(Dagbladet): - For første gang har vi sittet rundt bordet med en minister vi vet er enig med oss i at avkortningen på 0,75 prosent på løpende pensjon bør fjernes. Robert Eriksson har fram til han ble arbeidsminister vært svært tydelig på at dette er en urettferdighet han ønsker å endre på. Derfor har vi siden valget i 2013 hatt store forhåpninger, sier forbundsleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet.

Årets trygdeoppgjør ble undertegnet i dag. Pensjonistforbundet, som har vært med i drøftingene på vegne av landets pensjonister, er skuffet over utfallet.

I pensjonsreformen gikk alle partier med unntak av Frp inn for at løpende pensjoner skal reguleres med lønnsutviklingen, fratrukket 0,75 prosentpoeng. (…)

Hagen vil saksøke staten for «pensjonsran»
nrk.no 26.5.2013
GARDERMOEN (NRK.no): Ifølge Carl I. Hagen er pensjonsforliket en hån mot de eldre. Nå vil den tidligere Frp-formannen saksøke staten.

– Dette valget bør bli et senioropprør! Alle pensjonister er blitt lurt trill rundt, og det er derfor vi bør gå til søksmål mot staten, sa Carl I. Hagen og høstet trampeklapp under Fremskrittspartiets landsmøte lørdag.

Krever bedre pensjonsutvikling
«Jeg mener dette er grunnlovsstridig. Derfor akter jeg å ta ut et søksmål mot staten fordi jeg også rammes av det. »

- Carl I. Hagen Frp går i sitt partiprogram inn for at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive. (...)

Hagen viste til at grunnbeløpet i folketrygden øker med 3,8 prosent i året, mens alderspensjonene øker med 3,02 prosent.

– Alle de som er født i 20-, 30-, 40-, 50- og 60- årene har betalt sin pensjonspremie til Folketrygden. De har fått beskjed om at pensjonen vil bli regulert i takt med lønnsutviklingen for ikke å miste kjøpekraft, sa en engasjert Hagen fra talerstolen. (...)

(Anm: Carl I. Hagens pensjon kan ende i Høyesterett. Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen (71) mener at pensjonsdommen er feil og grunnlovsstridig. – I tråd med praksis, sier jusprofessor. Den tidligere Frp-kjempen tok det han kaller et pensjonsran til Borgarting lagmannsrett. (vg.no 25.6.2015).)

Misnøye med trygdeoppgjøret
nettavisen.no 15.5.2013
- Dette er på ingen måte et løft for landets pensjonister og uføre, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

OSLO (NTB): Partene i trygdeoppgjøret ble tirsdag enige om det nye grunnbeløpet for folketrygden, men verken Pensjonistforbundet eller Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er fornøyd med resultatet.

Begge organisasjoner peker på at underreguleringen av pensjonen fører til at den ikke er i samsvar med det lønnsmottakerne får.

Folketrygdens grunnbeløp økes med 3.123 kroner, fra 82.122 kroner til 85.245 kroner. Økningen tilsvarer 3,8 prosent.

Også alderspensjon under opptjening oppreguleres med 3,8 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen for dagens pensjonister blir på 3,02 prosent. (...)

FFO-lederen mener at dagens regelverk for pensjonsregulering og regulering av folketrygdens grunnbeløp fører til at uførepensjonister gradvis sakker akterut og får en lavere inntektsutvikling enn lønnsmottakere. (©NTB)

Trygdeoppgjøret i havn
aftenposten.no 15.5.2013
Partene i trygdeoppgjøret er enige om at folketrygdens grunnbeløp skal økes med 3000 kroner, ifølge Pensjonistforbundet.

Trygdeoppgjøret er i havn, og partene er enige om at folketrygdens grunnbeløp skal øke fra 82.122 kroner til 85.245 kroner. Økningen tilsvarer 3,8 prosent.

Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,8 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen for dagens pensjonister blir på 3,02 prosent.¨

- Oppgjøret gir landets pensjonister og trygdemottakere en forventet vekst i sine inntekter, likevel er dette langt fra bra med tanke på underreguleringen av løpende pensjon, sier Pensjonistforbundets leder Borge Rørvik. (©NTB)

- Fete pensjoner, lavere skatt og små utgifter

Fete pensjoner, lavere skatt og små utgifter:
Nye pensjonister har like mye å rutte med som da de jobbet

dn.no 2.7.2013
- Fy søren, jeg ser jo nesten ikke noen forskjell her! tenkte Hans Christian Helle (72) første gang han fikk pensjon i stedet for lønnsslipp. Han er typisk for de nye pensjonistene, viser SSB-statistikk.

Nye pensjonister rikere enn noen gang
Og 72-åringen er ikke alene om å oppleve den økonomiske overgangen fra arbeidslivet til pensjonstilværelsen som myk og behagelig.

En fersk undersøkelse av personer født i 1941, dokumenterer at de 39.000 personene i dette alderskullet faktisk hadde i snitt høyere disponibel inntekt som 70-åringer i 2011 enn de hadde da de jobbet som 60-åringer. Og da er til og med inflasjonen hensyntatt.

Samlet inntekt viste en realøkning på fire prosent fra 2001 (60 år) til 2011 (70 år), ifølge SSB-rapporten.

“Vi har egengtlig mer penger enn vi trenger. - Hans Christian Helle

Statistisk sentralbyrå mener en vesentlig årsak er lavere skatt på pensjonsinntekter enn lønnsinntekter.

"Skattesystemet inneholder regler og ordninger som slår gunstig ut for pensjonister. Vi får fram effekten av disse ved også å se på utviklingen i inntekt etter skatt. Økningen i denne inntekten var på 16 prosent i perioden, det vil si 12 prosentpoeng høyere enn endringen målt i gjennomsnittlig samlet inntekt", skriver SSB og konkluderer:

"En 70-åring hadde altså i 2011 en inntekt etter skatt som i gjennomsnitt var betydelig høyere enn det han/hun hadde som 60-åring ti år tidligere". (...)

(Anm: Pensjonister har mindre å rutte med. Beskjedent trygdeoppgjør og høy konsumprisindeks er årsaken til at pensjonistenes kjøpekraft har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. (…) Men etter at man justerer endringer for konsumprisindeksen, tilsvarer dette en nedgang på 0,9 prosent. (aftenposten.no 6.8.2015).)

- Erling Magne fikk feil pensjon i 20 år – nå får han endelig etterbetalt pengene. (- I tillegg fikk Hind beskjed om at han i de 20 årene han har mottatt uføretrygd, har fått for lite, og har til gode et beløp på 100.999 kroner. Dermed får han igjen et stort beløp – i stedet for å måtte betale inn over 170.000 kroner.)

(Anm: Erling Magne fikk feil pensjon i 20 år – nå får han endelig etterbetalt pengene. – Men om det er rett denne gangen, det aner jeg ikke. Jeg har ikke noe trua på dem lenger, sier Erling Magne Hind etter en trettende kamp mot Statens pensjonskasse. (…) Beskjed om at han hadde fått for mye (…) – Brevet fortalte meg hva jeg ville få i pensjon når jeg gikk over til alderspensjon. Jeg skulle få 200 kroner mindre i måneden enn på uførepensjon, og det godtok jeg. (…) To måneder senere kom et nytt brev fra Statens pensjonskasse. – Der sto det at jeg skulle få 1036 kroner mindre i måneden enn tidligere, og at jeg hadde fått 171.000 kroner for mye i løpet av de 20 årene jeg har mottatt uførepensjon. Og jeg fikk ingen forklaring på vedtaket, sier Erling Magne Hind. (…) Anket til Trygderetten Erling Magne Hind skrev til slutt en ny anke. Denne gangen sendte han den til Trygderetten. – Da snudde Pensjonskassen. Det var tydelig at de ikke ville ta saken til retten, sier Hind. Etter en stund ble pensjonisten presentert for en ny utregning, ifølge Hind den fjerde og siste. Her var lønnstrinn 28 tatt i bruk, noe som gir 68-åringen 2.000 kroner mer i måneden enn Pensjonskassens forrige estimat. I tillegg fikk Hind beskjed om at han i de 20 årene han har mottatt uføretrygd, har fått for lite, og har til gode et beløp på 100.999 kroner. Dermed får han igjen et stort beløp – i stedet for å måtte betale inn over 170.000 kroner. (…) Almvik oppfordrer medlemmer til å gå inn på SPKs nettsider og se på sin egen registrerte historikk. I et innlegg på pensjonsbloggen.spk.no med overskriften «Har dere rett info på meg?» kan du lese om hva det er du bør sjekke. (frifagbevegelse.no 3.11.2017).)

- Staten skylder 4300 milliarder i pensjoner

Statsansattes pensjoner må også endres
Leder
aftenposten.no 11.1.2013
Når folketrygden endres, må tjenestepensjonene både i privat og offentlig sektor tilpasses hvis vi ikke skal få et merkelig pensjonssystem her i landet.

DET NYE FORSLAGET til omlegging av tjenestepensjonene i privat sektor har utløst en bredere pensjonsdebatt, med god grunn.

To år etter at endringene i folketrygden og AFP i privat sektor ble satt i verk, er det tydeligere og tydeligere at Norges nye pensjonssystem halter. Reformen som skulle gi oss et helhetlig og fleksibelt pensjonssystem, er delvis gått i stå. Forskjellen på pensjonsordningene i privat og offentlig sektor er i ferd med å bli større enn noensinne.

Årsaken er at Stortinget har unnlatt å endre loven om pensjonsordningen for statsansatte i takt med omleggingen av folketrygden. De statsansattes organisasjoner har fått en slags vetorett og er ikke blitt satt under et veldig sterkt press hverken av Regjeringen eller LO-ledelsen. Dermed låses i praksis også mulighetene for omlegging av tjenestepensjonen i kommunene. (...)

- Oljefondet kan ikke brukes på offentlige gullpensjoner. (- NETTAVISEN MENER: Rundt 1,8 millioner offentlig ansatte er lovet gode pensjoner det ikke er satt av penger til. Dersom man ikke strammer inn ordningene, går det mot en smell i hundre milliarders-klassen.)

Oljefondet kan ikke brukes på offentlige gullpensjoner
nettavisen.no 25.11.2016
Mens privatansatte mister sine gode pensjoner, tør ingen gå løs på de offentlige ordningene.

NETTAVISEN MENER: Rundt 1,8 millioner offentlig ansatte er lovet gode pensjoner det ikke er satt av penger til. Dersom man ikke strammer inn ordningene, går det mot en smell i hundre milliarders-klassen.

Private ansatte over hele landet har fått kniven på strupen av arbeidsgivere som ikke har råd til ytelsespensjonen lenger. De fleste får en ny ordning der arbeidsgiver setter av penger på en konto pensjonistene får med seg når de går av (innskuddspensjon).

I det offentlige er det fortsatt ytelsespensjon som gjelder. De ansatte trekkes to prosent i lønn, men loves 66 prosent av sluttlønnen i pensjon.

Problemet er at sparingen slett ikke er nok til å betale for pensjonsforpliktelsene.

Problemet gjelder over en million medlemmer i Statens pensjonskasse, og rundt 800.000 medlemmer i kommunenes og fylkenes pensjonskasse KLP.

- I de offentlige tjenestepensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 2 prosent mellom 2014 og 2015, til 1.035 milliarder kroner, skriver Statistisk sentralbyrå. (…)

Offentlig ansatte har allerede fått hele Oljefondet
dn.no 10.1.2013
Mye tyder på at vi i Norge sitter på en offentlig pensjons-atombombe, skriver Finansavisen.

Verdien av det norske Oljefondet har passert 3.700 milliarder kroner. Fondet skal finansiere fremtidige utgifter for den norske stat.

Rundt 840.000 offentlig ansatte, som alle har tjenestepensjon gjennom Statens pensjonskasse, har eller får under dagens forutsetninger en samlet pensjonsfordring på Norge på over 4.300 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

De offentlige pensjonsforpliktelsene er ytelsesbaserte, full opptjeningstid er 30 år og utgjør 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjeningstid. (...)

Skylder 4300 milliarder i pensjoner
nrk.no 10.1.2013
Oljefondet som er på 3723 milliarder kroner, er ikke nok til å holde tritt med økningen i statens pensjonsforpliktelser.

Staten skylder svimlende summer i pensjoner, skriver Finansavisen.

Dette på grunn av økt sysselsetting i offentlig sektor og lønnsvekst gjør at offentlige pensjonsfordringer overstiger verdien av Oljefondet.

Fordringen offentlig ansatte har på staten, er på 4.335 milliarder kroner. Under den rødgrønne regjeringen har offentlig sysselsetting økt med om lag 15 prosent til rundt 840.000 personer. I snitt har disse en årslønn på 440.000 kroner.

• Les også: – Overraskende lett å regne ut din fremtidige pensjon

Klarer ikke holde tritt
De offentlige pensjonsforpliktelsene er ytelsesbaserte, full opptjeningstid er 30 år og utgjør 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjeningstid.

Oljefondet har de siste årene ikke oppnådd stor nok avkastning til å holde tritt med økningen i statens pensjonsforpliktelser.

Forskjell på offentlig og privat sektor
Det er til dels store forskjeller på offentlig og privat sektor. Offentlig sektor tilbyr som regel et garantert pensjonsnivå, mens størrelsen på pensjonen i privat sektor ofte avhenger av avkastning på pensjonsmidlene. (...)

Staten skylder 4300 milliarder i pensjoner
aftenposten.no 10.1.2013
Økt sysselsetting i offentlig sektor gir pensjonsutfordringer større enn Oljefondet.

Økt sysselsetting i offentlig sektor kombinert med lønnsvekst gjør at offentlige pensjonsfordringer overstiger verdien av Oljefondet på 3723 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Fordringen offentlig ansatte har på staten, er på 4335 milliarder kroner. Under den rødgrønne regjeringen har offentlig sysselsetting økt med om lag 15 prosent til rundt 840.000 personer. I snitt har disse en årslønn på 440.000 kroner.

De offentlige pensjonsforpliktelsene er ytelsesbaserte, full opptjeningstid er 30 år og utgjør 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjeningstid.

Oljefondet har de siste årene ikke oppnådd stor nok avkastning til å holde tritt med økningen i statens pensjonsforpliktelser. (...)

- Pensjoner (- Sentralt register)

- Ikke råd til varm mat hver dag
dagbladet.no 18.4.2015
Enslige minstepensjonister har en pensjon som ligger langt under EUs fattigdomsgrense. Uverdig, mener Pensjonistforbundet.

- Noen sier de ikke har råd til å kjøpe varm mat hver dag. I et velstandssamfunn som Norge bør slike basale ting være på plass, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

EUs fattigdomsgrense var for Norge i 2014 på 216 000 kroner i året. En enslig minstepensjonist, og pensjonister med ektefelle som har en inntekt under 2G og som ikke har pensjon, mottar 173 274 kroner i året i pensjon. (…)

(Anm: Tusener av uføre rammes. Nye uføreregler gir store kutt i uføretrygden. Flere tusen trygdede vil få betydelig mindre å rutte med når sakene dere skal omregnes etter nye uføreregler, ifølge Dagbladet. (…) Noen av endringene slår inn på de samme menneskene. Da blir effekten stor samlet sett før skatt, sier Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet til Dagbladet (krever abonnement). (…) En av de berørte Dagbladet har vært i kontakt med taper 70.000 kroner i året med de nye reglene. Ifølge Norsk Sykepleierforbund har enkelte fått redusert uførepensjonen med over 100.000 kroner årlig. (abcnyheter.no 5.9.2016).)

(Anm: Eksen kan ha krav på pensjonen din. Visste du at eksen din kan få med seg pensjonen din ved skilsmisse? Få vet hva som skjer med pengene hvis de flytter fra partneren sin. (nrk.no 6.2.2017).)

127.000 uføre taper på reform
abcnyheter.no 9.4.2015
127.000 uførepensjonister vil få ett fall i nettoinntekten på grunn av uførereformen, viser nye beregninger fra Skattedirektoratet.

Dette betyr at fire av ti uføre taper på reformen, selv om det var en forutsetning fra Stortingets side at de skulle sitte igjen med ytelser på samme nivå som tidligere, skriver Dagsavisen.

Tidligere har Nav anslått at to av ti uføre, om lag 62.000 av de 310.000 uførepensjonistene her til lands, ville få en inntektsreduksjon på grunn av reformen.

– Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden. Langt flere enn det Nav og andre har påstått, taper på uførereformen, konstaterer Laila Sandbekk, leder i Uføres Landsorganisasjon (ULO).

At så mange taper på uførereformen, som trådte i kraft 1. januar, kommer fram i et brev fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Han sendte dette brevet til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forkant av stortingsdebatten om reformen tirsdag. (…)

(Anm: Uføres Landsorganisasjon (ULO) (ulo.no).)

Kun én av fire har sjekket pensjon
dinside.no 21.10.2013
Best oversikt over din fremtidige pensjon får du hvis du logger deg på pensjonstjenestene til NAV eller Norsk Pensjon. Gjør det i dag!

Få blir positivt overrasket.

Én av fire nordmenn har sjekket sin pensjon på nett, men de færreste blir positivt overrasket over hva de kan forvente å få utbetalt, viser en spørreundersøkelse Norstat nylig har gjennomført for Storebrand.

Det er likevel ingen grunn til å fortvile. Enkle grep kan gi deg en høyere pensjon, men det gjelder å komme i gang så tidlig som mulig.

Slik mister du over halve pensjonen
na24.no 18.1.2012
KAN BLI KUTTET I TO: Forskjellen på en god og dårlig pensjonsordning gjennom jobben kan gi et tap på 700.000 kroner.

Pensjonen fra arbeidsgiver kan bli mer enn halvert uten at du er klar over det.

Din arbeidsgivers tjenestepensjon avgjør om din økonomi som pensjonist vil bli god eller dårlig. Men halvparten kjenner ikke til hvilken tjenestepensjon de har gjennom jobben, viser spare- og fondsundersøkelsen som nylig ble gjennomført for DNB av Synovate.

- Det betyr at minst halvparten av oss ikke vet hvilke pensjonsrettigheter vi har, eller hva inntekten vår vil bli når vi blir pensjonist. Pensjon er i prinsippet utsatt lønn, og tjenestepensjonsordningen der du jobber er nøkkelen til å skaffe seg en god inntekt som pensjonist, sier konserndirektør i DNB Livsforsikring, Tom Rathke. (...)

Kraftig undervurdert
- Så lenge folk ikke vet hvilken ordning de er medlem av går de inn i pensjonisttilværelsen i blinde, sier Rathke.

Han viser til Synovate-undersøkelsen som viser morgendagens pensjonister ser for seg en aktiv pensjonisttilværelse med omtrent samme forbruk som i dag. De ønsker blant annet å bruke penger på egne hobbyer, reiser og opplevelser.

- For gjennomsnittsnordmannen vil pensjon utgjøre inntekten i rundt 15 år av livet. Derfor er det underlig at ikke flere bryr seg mer om egen fremtidsøkonomi. En god pensjonsordning gjennom jobben er et gode som er kraftig undervurdert og nøkkelen til en god pensjon, mener Rathke. (...)

Kan ikke nok om egen pensjon
aftenposten.no 17.3.2010
Nesten halvparten av norske arbeidstagere har dårlig kjennskap til hvilke ytelser de har rett til gjennom sin egen tjenestepensjon. –Ikke overraskende, sier pensjonseksperter. (...)

Lette etter pensjonen i tre år
forbruker.no 23.3.2006
Mange sliter med å finne ut hva de får i pensjon. Grete Haugh brukte nesten tre år før hun fant svaret.

I over ti år har spørsmålet om et sentralt register for den enkeltes pensjonsrettigheter vandret rundt i offentlige utredninger, stortingsmeldinger og innstillinger fra Stortinget.

Slik er det fortsatt. I Stortingets pensjonsforlik i fjor vår ble pensjonsregisteret ekspedert til videre utredninger.

- Departementet arbeider i lys av dette med å utrede hvordan et slikt register skal opprettes og utformes, sier informasjonsrådgiver Anders Lande i Finansdepartementet. (...)

Pass på pensjonen
forbruker.no 27.2.2006
Fedre som tjener lite, risikerer å bli snytt for pensjonspoeng. (...)

Uførhet kan koste deg millioner
forbruker.no 8.2.2006
Hvor mye tåler du å gå ned i inntekt hvis du blir syk, uten at du får økonomiske problemer? Og hvordan kan du selv sikre deg hvis du en gang skulle bli ufør? (...)

Alle livselskapene i Norge selger uføreforsikringer. Det gjør også banker som har etablert egne livselskaper eller selger uføreprodukter på agentbasis.
De største er Storebrand Liv, Nordea Liv, Vital (DnB NOR), Gjensidige, Handelsbanken Liv og Sparebank1Gruppen.

Samtidig er If også i ferd med å etablere et livselskap. I dag er det dessuten mulig å kjøpe uføreforsikringer gjennom de aller fleste av de 126 sparebankene i landet.

Ønsker du å kjøpe en privat uføreforsikring, kan det være smart å kontakte en forsikringsrådgiver i en bank eller et forsikringsselskap. (...)

(Anm: Dette er pensjons­fellen for uføre. Ufør før du er 67 år? Det kan få dramatiske konse­kvenser for pensjonen. (dagbladet.no 11.5.2016).)

Avslørte milliontabbe
dn.no 11.11.2005
Mai-Lill Ibsen fikk en ekspert til å gå gjennom fripolisene sine, og oppdaget at hun var i ferd med å bli snytt for over en million kroner i pensjon.

-Det er udugelighet hos livselskapene. Grav og spør til du forstår alt som står på fripolisen og hva det betyr for din pensjon og lommebok, sier Mai-Lill Ibsen, tidligere viseadministrerende direktør i Eksportfinans og toppsjef i Citibank, til DN privat økonomi. (...)

- Dette er et ran
dn.no 11.11.2005
- En halv million nordmenn går glipp av milliarder fordi livselskapene tar seg for godt betalt. Dette er et ran sier Øistein Medlien i Aon Grieg Investor.

Nordmenn har cirka 70 milliarder kroner fastlåst i fripoliser. Ni av ti fripoliser forvaltes av Storebrand og Vital.

Kontoen for fremtidige pensjonsutbetalinger er systematisk belastet med for høye kostnader de siste 20 årene, mener investeringsdirektør Øistein Medlien i rådgivningsselskapet Aon Grieg International.

- Dette er et ran, sier Medlien, som mener fem til ti milliarder kroner ekstra burde stått på kundenes pensjonskontoer.

- Livselskapene - med Storebrand og Vital i spissen - har tatt seg godt betalt, forsynt seg av pengestrømmen og redusert folks pensjon i fripoliser med 20 prosent, sier Medlien til DN privat økonomi. (...)

Vesta tapte uføresak
aftenposten.no 8.11.2005
Vesta Forsikring er dømt til å betale dyrt for å ha gjemt bort viktige vilkår om uførhet i en forsikringsavtale. Det kan bane vei for mange lignende saker.

Advokat Lene Frykman mener den ferske dommen mot Vesta Forsikring kan utløse flere hundre lignende saker fra uføre. (...)

Tre av ti uten uføreforsikring
forbruker.no 24.10.2005
Mange nordmenn hverken har eller kjenner til uføreforsikring. Spesielt få blant de mest økonomisk sårbare har uføreforsikring.

350.000 nordmenn er uføretrygdet i dag. Likevel er det få som har tenkt igjennom hvor viktig økonomien er for å kunne takle livet som ufør.

Ifølge en ny undersøkelse gjennomført av MMI for DnB NOR, har tre av ti arbeidstagere og studenter ikke forsikret seg mot uførhet. Undersøkelsen ble utført i vår blant 900 personer.

Det er dessuten de mest utsatte gruppene, som unge og personer med en inntekt under 300.000 kroner, som også er dårligst forsikret mot uførhet. (...)

Frykter fattig alderdom
Aftenposten 11.10.2005
Fire av fem nordmenn frykter at de ikke vil ha råd til å pensjonere seg når de fyller 67 år. Frykten er mye større i Norge enn i 13 andre land. (...)

Den skjulte pensjonsformuen
Aftenposten 29.6.2005
Mange har fripoliser, men få skjønner hva de er. Et nystartet firma mener fripolisene er dårlig forvaltet, og forventer 80.000 kroner mer i utbetalt pensjon til sine kunder. (...)

Obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidstakere har dårlige pensjoner
nrk.no 20.4.2007
Arbeidsgivere velger de billigste og dårligste pensjonsordningene - og folk flest tror de er mye bedre forsikret enn det de faktisk er. (...)

- Klager på avkortning av forsikringen

Slik taper du forsikringene dine
forbruker.no 16.4.2007
Rundt 30 prosent av dem som klaget på avkortning av forsikringen fikk medhold i Avkortningsnemnda i fjor. De fleste klagene gjelder bil-, hjem- og reiseforsikring. (...)

Fakta
ORDFORKLARING
Avkortning: Gjelder kaskoforsikringer. Betyr at forsikringsselskapet reduserer eller avslår erstatning til kunden.

Regress: Gjelder ansvarsforsikringer. Betyr at den som forårsaket skaden må dekke erstatning som forsikringsselskapet har utbetalt til en tredjeperson. (...)

Hver tredje forsikringsklage vinner frem
bt.no 23.4.2006
En av tre kunder som klager på forsikringsavgjørelser, får medhold.

- Dette er et veldig høyt og bekymringsfullt tall, sier advokat Elisabeth Berthelsen ved Forsikringsklagekontoret.

I 1996 fikk 20 prosent av forsikringskundene medhold i klagesakene. I 2005 var tallet kommet opp i 33 prosent.

- Det som bekymrer oss er at det kan være en like stor feilmargin hos dem som ikke klager inn sakene sine, sier Berthelsen.

Hun mener forsikringsselskapene bør ta trenden på alvor, og arbeide aktivt for at antall klagesaker avgjort i kundens favør skal gå ned.

- Bransjen bør være bekymret over at andelen som får medhold er økende. Dette bør de gjøre noe med, sier Berthelsen. (...)

Vil henge ut forsikringsselskaper
nrk.no 22.4.2006
Forbrukerrådet har sett seg lei på forsikringsselskaper som ikke retter seg etter forsikringsklagenemndene, og vurderer nå å henge ut selskapene som ikke retter seg etter vedtakene.

Hver fjerde forbruker som får medhold i en av forsikringsklagenemndene blir nektet utbetaling av forsikringsselskapet. Nå er Forbrukerrådet lut lei og truer med å henge ut de selskapene som ikke retter seg etter nemndsvedtakene, skriver Forbrukerportalen.

Forsikringsselskapene gikk med rekordoverskudd i fjor, men det kommer ikke kundene til gode. I over 25 prosent av vedtakene som går i forbrukernes favør gir forsikringsselskapet blaffen, og nekter å betale ut erstatningen som forbrukerne har krav på.

– Det sier seg selv at Forbrukerrådet ikke kan akseptere at hvert fjerde vedtak som gjøres i en av klagenemndene ikke følges opp av det selskapet avgjørelsen gjelder, sier seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet til Forbrukerportalen. (...)

- For lite konkurranse i bransjen

- Her er beviset på at du betaler for mye
dn.no 27.11.2007
Noe så kjedelig som tall fra Statistisk sentralbyrå kan spare deg for mye i forsikringspremie, mener Forbrukerrådet.

Tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem bransjetall for skadeforsikring.

Les saken: Syv fete år for forsikringsselskapene

En statistikk folk flest kanskje ikke nødvendigvis skriver ut for å ta med hjem og lese på sengen. (...)

Tynn retorikk
Per i dag er ikke selskapene engang pliktig å informere kundene spesielt om at de øker premiene, og i den grad de kommer med en begrunnelse er den ikke alltid like god, mener Forbrukerrådet.

- Vi ser at selskapene bruker økte skadeutbetalinger og skader som forklaring på økte premier. Men det er ikke et gyldig argument når vi ser at forskjellen på premier og erstatninger bare blir større og større år for år, mener underdirektøren i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har et enkelt råd til landets forsikringskunder:

- Det er å sjekke tilbud fra flere aktører, og bruke den makten vi har til å bytte selskap når som helst, sier Billington. (...)

Tordner mot Gjensidige
n24.no 27.4.2006
Forbrukerrådet reagerer sterkt på at Gjensidige heller vil dele ut gaver enn å senke prisene, og mener dette viser at det er for lite konkurranse i bransjen.

Rådgiver Chen Shangquan i Forbrukerrådet reagerer sterkt på Gjensidiges forklaring på hvorfor prisene ikke kan settes ned: At konkurrentene da vil følge etter, slik at lønnsomheten i hele bransjen går ned.

- Selskapene vil opprettholde høy pris kun for å sikre sin lønnsomhet uten å tenke på forbrukerne, sier han.

Rekordresultater.Han mener begrunnelsen illustrerer at det er altfor lite konkurranse i forsikringsmarkedet. Forbrukerrådet har tidligere pekt på at forsikringsselskapene har hatt rekordhøye resultater de siste årene. (...)

Shangquan opplyser at rådet også arbeider med å få til bedre informasjon, slik at det skal bli lettere for kundene å sammenligne produkter og priser.

Konkurransetilsynet holder på med en rapport om konkurransen i skadeforsikringsbransjen, og kommunikasjonsdirektør Signe Horn vil vente til denne rapporten er klar før hun kommenterer temaet. (...)

- Nå truer forsikringsselskapene med å sende sine skadede biler ut av landet

Bildeler 40 prosent billigere i Sverige
aftenposten.no 16.7.2011
Selv om det ikke finnes toll eller spesielle avgifter på bildeler, er de opp mot 40 prosent billigere i Sverige enn i Norge. Nå truer forsikringsselskapene med å sende sine skadede biler ut av landet. (...)

Sjekk delene nøye
Velger du å gå for de rimeligere uoriginale delene, bør du kontrollere om delen kommer fra samme fabrikk som produserer de originale, fordi kvaliteten på disse ofte er høyere. Forbrukerloven sikrer at du har like lang garanti på kjøp av uoriginale deler som originale.

Ulike nettsteder tilbyr ofte billige bildeler. Men vær oppmerksom på at moms, toll og fraktkostnader kommer i tillegg til prisene. Man har heller ingen garanti ved kjøp av varer herfra.

Forbrukerrådet oppfordrer nordmenn til å bruke prissammenligninger aktivt. (...)

Importørene overrasket
Bilimportørenes Landsforbund innrømmer at prisforskjellen på bildeler mellom Sverige og Norge er stor. Likevel er de overrasket over at Aftenposten fant at svenske priser var 40 prosent lavere enn i Norge.

- Det hørtes mye ut. Vi har trodd at prisene er rundt 20 prosent høyere i Norge enn nedover i Europa, sier teknisk direktør Tore Lillemork. (...)

- Informasjon om kunder (journal-tilgang)

Vil begrense journal-tilgang
nrk.no 16.4.2007
Storberget ønsker også å skjerpe kravet til saklig begrunnelse dersom noen blir nektet forsikring.

– Jeg mener mange av avslagene er usaklig begrunnet, sier Storberget til Aftenposten.

Avisen kunne i helgen fortelle at Venstres nestleder Trine Skei Grande nektes alle typer helseforsikringer fordi hun er overvektig, har sukkersyke og astma.
Nå ønsker Venstre å stanse forsikringsselskapenes tilgang på pasientjournaler.

– Jeg deler mye av Skei Grandes bekymring. Når du spør om mer enn du har bruk for, og får mer, kan det vanne ut saklighetskriteriene, sier Storberget.

Den norske Lægeforeningen ønsker at det blir slutt på at hele, uredigerte pasientjournaler utleveres fra fastleger fordi enkelte pasienter vegrer seg for å gi viktige opplysninger til legen, mens andre ber om at enkelte opplysninger ikke blir journalført. (...)

Fikk tilbud - likevel
aftenposten.no 16.4.2007
Trine Skei Grande fikk svært mange reaksjoner på utspillet i Aftenposten i går - også et tilbud om forsikring. (...)

For tykk og syk for forsikring
dagbladet.no 15.4.2007
- Forsikringsselskapene vil ikke ha meg. Jeg får ingen forsikringer, forteller Venstres nestleder Trine Skei Grande til Aftenposten.
Skei Grande har sukkersyke, astma og er for overvektig til å få helse-, og livsforsikringer. (...)

Vil ha forbud
Nå vil Venstre, ved partileder Lars Sponheim og stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen fremme et privat lovforslag i Stortinget for å begrense innsyn i pasientjournaler.

- Det er mange eksempler på at misbruk av opplysninger brukes til å korte ned på erstatning eller til å nekte forsikring, sier Skei Grande.

Hun ønsker nå et forbud mot at forsikringselskaper og kommersielle aktører får tilgang til detaljer om pasientenes helsetilstand. Skei Grande mener også at dagens system kan ødelegge tillitsforholdet mellom fastlege og pasient. (...)

Taper millioner på taushetsplikt
hegnar.no 12.10.2006
Trygdeetaten og forsikringsselskapene og taper millioner av kroner på taushetsplikten som hindrer dem i å snakke sammen om svindel og juks. (...)

Vil skjerme medisinske opplysninger
helserevyen.no 19.9.2006
Legeforeningen mener det bør bli forbudt for forsikringsselskapene å bruke pasientjournalen til vurdering av nye forsikringstakere.

Frontalangrepet på forsikringsselskapenes bruk av pasientopplysninger kom i et vedtak i Legeforeningens sentralstyre mandag denne uken.

Her heter det også at Legeforeningen vil jobbe for lovrestriksjoner når pasientjournalen brukes i forsikringssaker, som eksempelvis ved skadeoppgjør, melder foreningen på sine nettsider.

- Opplysninger i journalen er gitt i en lege-pasient situasjon. Pasienten skal kunne stole på at sensitive opplysninger blir hos legen. Vi kan heller ikke utelukke at opplysninger kan tolkes feil når de tas ut av sammenhengen og tolkes av andre personer enn de som har skrevet dem. Dette gjelder forøvrig ikke bare i forhold til forsikringsselskaper. Det er viktig å opprettholde tillitsforholdet mellom lege og pasient slik at pasienten trygt kan snakke med legen. Vi må verne om taushetsplikten, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. (...)

Frykter A- og B-kunder
Aftenposten 19.9.2005
Forbrukerrådet mener den nye Forsikringsavtaleloven gjør det for lett for selskapene å nekte kunder forsikring.

- Formuleringene i lovforslaget er alt for vage. Vi frykter at forsikringsbransjen får fritt spillerom til å sile ut kunder de ikke vil ha, sier advokat og juridisk rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet, til Forbruker.no.

Hun lar seg ikke blende av Justisdepartementets forslag om at forsikringsselskaper ikke lenger kan nekte en person forsikring på vanlige vilkår. (...)

Forbrukerrådet mener konsekvensen er et A-lag av ønskede kunder og B-lag av uønskede kunder. De skisserer flere mulige metoder forsikringsbransjen kan ta i bruk for å slippe kunder de ikke vil ha:

  • De kan utvide praksisen med å nekte forsikring til folk med betalingsanmerkninger.
  • De kan kun gi forsikring til kunder som tegner tre eller flere forsikringer i selskapet.
  • De kan stille som krav at forsikring kun kan bestilles på Internett.
  • De kan gi forsikring kun til kunder med fagforeningsmedlemsskap.

- Slik kan selskape utelukke ressurssvake grupper som står utenfor arbeidslivet, som ikke har behov for så mange forsikringer som selskapet krever eller som ikke har økonomisk ressurser til å ha Internett, sier rådgiveren. (...)

Forsikringen vil vite alt om deg
Aftenposten 25.6.2005
Forsikringsselskapet bruker alle midler for å skaffe seg opplysninger om kundenes helse fra vugge til grav. Så brukes opplysningene for alt de er verdt i retten.

Legeforeningen vil ha slutt på dette, og reagerer kraftig på metodene Gjensidige bruker for å skaffe seg slike opplysninger. (...)

Skyldte på trøbbel i 12-årsalderen
Aftenposten 25.6.2005
Avslag på avslag.

Med anbefaling og hjelp fra sykehuset søkte hun Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning.

Etter to år kom vedtaket: Avslag.

- De hadde oppnevnt en sakkyndig som hentet ut alt mulig tenkelig av sykejournaler i mitt liv. Han skulle vite alt om sykefraværsdagene, hver enkelt sykmelding og alt som hadde med meg å gjøre. Han hadde funnet ut at da jeg var 12 år, hadde jeg en vanskelig periode og hadde utviklet spiseforstyrrelser. Det var årsaken til mine plager nå, mente NPE, forteller Bachke.

To nye sakkyndige ble oppnevnt, en psykiater og landets fremste på smertebehandling. De konkluderte med at Vigdis Bachke er psykisk usedvanlig sterk og de helseplagene hun nå opplever har ingen sammenheng med hennes problemer som barn. (...)

Vet ikke om forsikringsnekt
DinSide 25.6.2005
For noen uker siden ba vi leserne våre om innspill til et brev til Justisdepartementet om forsikringsnektelser. Her er brevet vi sender - takk for alle innspill gjennom alle år!

Forsikringsselskaper må betale?
NRK 2.4.2003
Forsikringsselskapene kan bli pålagt å dekke utgiftene til rettssaker mot dem selv. Det kan bli konsekvensen fordi selskapene ikke lenger hører på vedtakene i Forsikringsskadememnda. (...)

AFP-ordningen (Avtalefestet pensjon (AFP))

Sliternes pensjon
Tove Midtsundstad Forsker ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
dagbladet.no 11.5.2007 (...)

Skal nedkjempe AFP-skeptikere
e24.no 1.5.2007
- AFP-ordningen skal videreføres, er LO-leder Roar Flåthens budskap til arbeidsgivere og Frp i sin 1. mai-tale. (...)

Forsikringsselskapers skadeerstatninger

Uærlige bilførere
Nesten alle stikker av fra skaden

klikk.no 12.6.2010
Stikker du av fra regningen om du skader en annen bil? 8 av 10 nordmenn gjør det.

Nordmenn er et uærlig folkeslag!

I hvert fall når det gjelder viljen til å gjøre opp for oss når vi skader andres eiendom. Som å kjøre på en bil, og deretter stikke av fra regningen. Dermed påføres den uskyldige part utgifter på tusener av kroner, direkte og eventuelt via bonustap. (...)

Skadeforsikring i 2004: Forsiktig nedgang i erstatningene
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 16.9.2005
- For første gang på flere år gikk erstatningene i skadeforsikring i fjor litt ned. I 2004 mottok forsikringsselskapene krav for rundt 21,5 milliarder kroner i erstatninger, fordelt på drøyt 1 million skader. Det er en nedgang i erstatninger på rundt tre prosent, eller 690 millioner kroner fra året før, viser tall fra FNH.

Den største nedgangen var innenfor de ulike næringslivsforsikringene hvor erstatningene totalt gikk ned med rundt 615 millioner kroner. Innenfor de typiske forbrukerforsikringene var den totale nedgangen i erstatninger på rundt 75 millioner kroner. (...)

Study Says Malpractice Payouts Aren't Rising
New York Times 7.7.2005
When Mike Kreidler was an optometrist in Olympia, Wash., he railed against trial lawyers. He believed that aggressive trial lawyers were the reason he faced rising insurance premiums.

"I came full circle," he said. "I started out with a strong bias against trial lawyers and lawsuits, and now I see the trade-off and I have both sides, the trial lawyers and the insurance companies, mad at me."

A study to be released today by the Center for Justice and Democracy, a consumer advocacy group in New York, may add fuel to that debate. The study, compiled from regulatory filings by insurers to state regulators, finds that net claims for medical malpractice paid by 15 leading insurance companies have remained flat over the last five years, while net premiums have surged 120 percent.

Rapport: FALLING CLAIMS AND RISING PREMIUMS IN THE MEDICAL MALPRACTICE INSURANCE INDUSTRY (...)

Forsikringsselskapers inntjening

-For dyre forsikringer
dn.no 27.3.2006
Forbrukerrådet mener forsikringsselskapene tjener så godt at de før sette ned premiene.

Norges tre største forsikringsselskaper, Gjensidige, If og Vesta, fikk 23 milliarder kroner i premieinntekter ifjor, en økning på 78 prosent siden 2002. (...)

Tjener fett på forsikringskundene
forbruker.no 27.3.2006
Norges tre største forsikringsselskaper fikk 23 milliarder kroner i premieinntekter i fjor, en økning på 78 prosent siden 2002. Forbrukerrådet mener forsikringspremiene nå må ned. (...)

Forsikringsklagekontoret (FKK) - eksempel på saker

Bivirkninger av Celebra, påregnelig bruk? – prod.ansv.l. § 3-3,2. ledd b og d.
Forsikringsskadenemndas uttalelse
fkk.pdc.no 21.12.2004
Produktansvar (...)

Tilfellet er imidlertid meldt til Bivirkningsnemnda. Hele anamnesen og vurderingene fremgår av journalnotatene, leverbiopsien gir ikke mistanke om annen etiologi enn toksisk skade som bakgrunn for pasientens hepatopati og totalt sett må en anse at en svær reaksjon på selv minimalt inntak av Celebra er årsaken til pasientens ganske betydelige leveraffeksjon de siste måneder. Det hele synes nå å være i regress, selv om leverprøvene for knappe 4 uker siden fortsatt viser klar patologi. Subjektivt føler imidlertid pasienten seg bedre. (...)

En skjønnsmessig helhetsvurdering tilsier således at det ikke er rimelig at (forsikrede) selv bærer følgene av de bivirkninger som har oppstått. (...)

Register over uttalelser fra Forsikringsskadenemnda (FSN)

Fullstendig register over uttalelser avgitt i hhv Forsikringsskadenemnda (FSN), Avkortningsnemnda (AKN) og Avkortningsnemnda - Næring (NEN) finner du ved å velge fra listen over Register. (...)

Singel og aleneboende?

Singel og aleneboende?
Disse forsikringene trenger du

vg.no 11.9.2006
Single har ofte ikke noen å støtte seg til dersom de blir arbeidsuføre. Derfor er det ekstra viktig å være godt nok forsikret. (...)

Uføreforsikring

Kun én av ni unge er forsikret
aftenposten.no 15.9.2009
(...) – Det er viktig å få uføreforsikring før man får sykdommer eller sliteskader. Slikt kommer gjerne med årene, og kan føre til at du nektes forsikring. Årsaken er at forsikringsselskapet frykter at risikoen for uførhet er for stor.

Dette taler også for å tegne barneforsikring med uføredekning, mener informasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem.

– Det kan man ha til man fyller 26 år. Deretter kan kunden tegne en uføreforsikring uten ny helseerklæring. Dette er en fordel, siden man unngår eventuelle reservasjoner for eksisterende lidelser, sier Sættem. (...)

- Uføredekning viktigere enn alderspensjon
aftenposten.no 26.5.2008
Seks av ti nordmenn har ikke uføreforsikring, viser en ny undersøkelse. (...)

Minstepensjonist.
Forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken sier alle bør være forsikret mot uførhet på en eller annen måte. - Dette er en forsikring som de fleste bør ha, fordi folketrygden ikke dekker hele inntekten dersom du blir arbeidsufør. Spesielt unge mennesker, for eksempel nyutdannede og personer med barn i etableringsfasen, bør vurdere dette. Nærmer du deg pensjonsalder og har romslig økonomi, kan det lønne seg heller å spare penger på en bankkonto, sier Dokk Holm. (...)

Forsikringsselskapene straffer kvinner med uføreforsikring
nrk.no 6.3.2008
- Lever lengre og blir oftere uføre, hevder de. Menn slipper med nesten halv pris. Se hva ditt selskap krever! (...)

Fire av ti får ikke uføreforsikring
dn.no 25.2.2008
Nyrestein og forstoppelse kan være nok til at du ikke får full forsikring mot uførhet.

Fire av ti som søker om forsikring mot uførhet, får avslag, reservasjoner eller må betale høyere forsikringspremie.

Det viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Lidelser som nyrestein, forstoppelse, nervøsitet og mellomørebetennelse kan være nok til at du ikke får full forsikring. Selv om det er lenge siden plagene skjedde, står du ikke nødvendigvis noe sterkere i jakten på forsikring mot uførhet. (...)

Syv av ti vet lite om uførepensjon
forbruker.no 10.10.2006
Vet du hvor mye du vil motta fra det offentlige om du skulle bli ufør i morgen? (...)

Kvinner sitter i uførefellen
dn.no 8.4.2006
Er du 35 år og kvinne er det 40 prosent sjanse for at du blir ufør i løpet av yrkesskarrieren.

Men det er likevel langt færre kvinner enn menn som velger uføreforsikring. Bare 30 prosent av de individuelle uføreforsikringene i Storebrand holdes av kvinner, skriver DN privatøkonomi i dag. (...)

Yrkesskadeforsikringsordningen

Ikke godt nok forsikret på jobb
dinside.no 29.11.2006
Alle med stressende kontorjobber eller ansatt i et "trøste og bære"-yrke må lese nøye nå: Du er neppe forsikret mot de lidelsene du er mest utsatt for på jobben. Og om du snart kan bli det, svever i det blå.

Hardt belastet?
- Så lenge belastningsskader ikke godkjennes som yrkesskade, er det spesielt kvinnene som ekskluderes fra yrkesskadeforsikringsordningen, sa SVs Olav Gunnar Ballo i forbindelse med forrige ukes "Brennpunkt" om yrkesskadeerstatning fra Folketrygden.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen fulgte opp med å love enklere regelverk for sikringen av arbeidstakere mot skader de pådrar seg i yrkeslivet.

Men virkeligheten om hvilken risiko norske arbeidstakere løper daglig er faktisk enda mer dramatisk enn hva som fremkom i forbindelse med NRKs "Brennpunkt". (...)

«Kundeportefølje»

Downs syndrom vs forsikringsbransjen
Kristian Bogen Leder av fagrådet i Norsk nettverk for Downs syndrom dagbladet.no 9.4.2006
FORSIKRING: Finansnæringens Hovedorganisasjon må igjen forsvare hvorfor forsikringsbransjen ikke ser seg tjent med å inkludere barn med Downs syndrom i sin «kundeportefølje». Verken diagnose eller antatt risiko knyttet til et slikt barn passer inn i bransjens profil på «standardprodukter», hevdes det. Talsmann Stein Håkonsen har tidligere forklart bransjens syn ved å sammenligne det å tegne livsforsikring på Downsbarn med å få tegnet brannforsikring på huset - etter at det har begynt å brenne i kjelleren. En malende, men egentlig ganske sårende, metafor. (...)

Flytte forsikringen

Slappe forsikringstagere
aftenposten.no 12.10.2006
Kun én av åtte norske skadeforsikringskunder har planer om å bytte selskap - til tross for at du nå har lov til å bytte selskap hele året.

Retten til å bytte skadeforsikringsselskap med kun én måneds varsel ble innført 1. januar i år.

Men byttebarrieren er fremdeles stor, viser tall fra Spare- og forsikringsundersøkelsen som Synovate MMI har utført for Storebrand. (...)

Forsikrings bytte gratis etter jul
forbruker.no 23,11.2005
Fra 1. januar kan du bytte forsikring akkurat når du vil - kostnadsfritt. Da trer nemlig nye regler i kraft. (...)

Flytte forsikringen?
hegnar.no 21.11.2005
Fra nyttår blir det lettere å flytte forsikringen.

Fra nyttår kan norske forsikringskunder flytte sine forsikringer med en måneds oppsigelse.

- Den nye regelen er en klar forbedring i forhold til dagens forsikringsavtalelov, sier direktør (...)

- Med fri flytterett vil forhåpentligvis konkurransen i forsikringsmarkedet bli bedre og fortjenestemarginene mindre for selskapene, fortsetter Müller Famestad.

- Overdreven lojalitet
Markedet for bilforsikringer domineres av tre selskaper som i alt har over 80 prosent. Ifølge beregninger fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) tar selskapene inn hele 14 milliarder kroner i året på bilforsikring, mens de kun beregner å måtte utbetale 8,7 milliarder kroner i erstatninger, heter det videre. (...)

Helseforsikring

– Viser at folk har mistet troen på helsevesenet
nrk.no 31.1.2012
Rekordmange nordmenn er forsikra mot å ende opp i helsekø. Ap tar utviklinga med ro, mens Høyre hevder velferdsstaten er i fare.

– Det er et uttrykk for at tilliten til den norske modellen svekkes.

– Jeg er ikke bekymra, folk må bruke pengene sine på det de vil.

Det første sitatet tilhører høyremannen Bent Høie. Det andre Aps helsepolitiske talsmann, Are Helseth.

De to har helt ulike syn på tallene fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) som viser at 300.000 nordmenn har en forsikringsordning som gjør at de får behandling fortere enn andre.

– Betaler dobbelt
Som Aftenposten skriver i dag er det tre ganger så mange som i 2006.

Høyre mener utviklinga på sikt kan sette den norske modellen med gratis helsetjenester i fare.

– Tilslutninga til velferdsstaten svekkes når folk ser seg nødt til å tegne private forsikringer i tillegg til å finansiere helsevesenet over skatteseddelen, sier Høie.

Da han la fram Høyres visjoner for Norge sist uke, brukte han veksten i private sykeforsikringer til å argumentere for at flere offentlige helsekroner bør bruker til å betale private leger og sykehus. (...)

Én av fire nordmenn kan ha privat helseforsikring om seks år
dagbladet.no 24.8.2009
Antall private helseforsikringer er seksdobblet siden 2003. Nå frykter eksperter et klassedelt helsevesen. (...)

I dag lanseres rapporten «Klassedelt helsevesen?», som dokumenterer en eksplosiv økning i private helseforsikringer i Norge.

- Vi risikerer å få et samfunn hvor vi prioriterer de rikeste og de friskeste. Hvor det er lommeboka som bestemmer hva slags hjelp man får, sier Westin, som har skrevet forordet til rapporten.

Rapporten utgis av Manifest Analyse - en tenketank med tilhørighet på venstresida. (...)

Forsikrar seg mot helsekø
nrk.no 3.8.2007
42 000 nordmenn har no privat helseforsikring og slepp å stå i helsekø dersom dei treng spesialistbehandling. (...)

- Dette kan føre til at vi får eit a- og eit b-lag av pasientar, seier Bjørn Inge Larsen i Sosial- og Helsdirektoratet. (...)

For tykk og syk for forsikring
dagbladet.no 15.4.2007
- Forsikringsselskapene vil ikke ha meg. Jeg får ingen forsikringer, forteller Venstres nestleder Trine Skei Grande til Aftenposten.
Skei Grande har sukkersyke, astma og er for overvektig til å få helse-, og livsforsikringer. (...)

Vil ha klageorgan for helseforsikring
nrk.no 25.9.2006
Mener du forsikringsselskapet har feiltolket helsen din, så har du ingen steder å klage. Dette ønsker Forbrukerrådet en slutt på. Nå vil rådet ha et klageorgan for medisinske opplysninger. Forbrukerrådet mener du må ha rett til å få en ny og uavhengig medisinsk vurdering når du får avslag på søknad om en helse- eller livsforsikring.

– Vi savner i dag et objektivt og nøytralt organ som kan si at forsikringslegen har lagt feil vurderinger til grunn eller vurdert en søknad for strengt, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Lasse Billington.

Han mener forsikringslegenes bindinger til selskapet de arbeider for er problematiske. (...)

Ofte uenighet
Bakgrunnen er stadig mer uenighet mellom kunders fastleger og forsikringslegene. Mange kunder mener de får avslag på feil grunnlag.

Forbrukerrådet og Legeforeningen ser begge at forsikringsselskapene ofte feiltolker pasientopplysninger. (...)

– Usaklig kritikk
Dette er hovedlege i Gjensidige forsikring, Bengt-Lasse Lund, uenig i. Han er oppgitt over at selskapets vurderinger trekkes i tvil.

– Jeg synes dette er usaklig. Det er altfor enkelt å tro at vi leger som jobber i forsikring gjør en dårlig jobb utelukkende fordi vi får lønningsposen vår fra forsikringsselskapet, sier Lund. (...)

Bukken og havresekken
Lasse Billington i Forbrukerrådet mener det er viktig at nøytrale leger kan overprøve forsikringslegene. I dag har forsikringsselskapene all makt til å avgjøre om en person har god nok helse til å få forsikring.

– Selskapene lever av å selge produktene sine. Når de foretar avvikende medisinske vurderinger av en kunde i forhold til det andre leger gjør, er det berettiget å tenke at de tar mer hensyn til profitt enn til medisinske vurderinger. Billington mener mange forsikringslegers situasjon minner om bukken som passer havresekken. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

- Tror media skremte dem

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

Fikk Europeiske i kne
sb.no 9.4.2012
Kjell Erik Østerbø har måttet gå noen runder med forsikringsselskapet sitt før han fikk erstattet deler av det som ble stjålet fra ham da han var på besøk hos noen venner.

Da Kjell Erik Østerbø ble frastjålet jakka med mobil og lommebok i, nektet Europeiske Reise- forsikring først å erstatte noe som helst.

Årsak: Han hadde hengt fra seg jakka i 1. etasje av huset, mens han selv oppholdt seg i andre-etasje. Forsikringsselskapet mente han burde hatt jakka under oppsyn hele tiden, og avkortet dermed forsikringen med 100 prosent.

Det godtok ikke Østerbø som klaget på vedtaket.

– Hva er vitsen med forsikring hvis den ikke dekker noe? Og betyr det at jeg i realiteten må gå med jakka på meg rundt i huset der jeg er? Du henger jo fra deg ytterjakka i gangen hos folk du kjenner, sier han. (...)

Tror media skremte dem
Etter at Europeiske Reiseforsikring delvis snudde, er Østerhus noe mer fornøyd. Han er likevel ikke imponert.

– Jeg tror ikke de hadde gjort dette hvis ikke det var fordi Sandefjords Blad tok kontakt. Hvorfor ble det plutselig en annen saksbehandler som kunne omgjøre det andre vedtaket sånn uten videre? På mange måter virker det som om de har endret synspunkt på grunn av at avisen tok kontakt, og slik bør det ikke være, mener han.

Østerbø sier han synes det kan virke som om man er nødt til å dikte opp en historie for å få utbetalt forsikring.

– Det vil jeg i så fall ikke være med på, sier han.

Østerbø ser imidlertid at det var uforsvarlig å la mobil og lommebok og forstår at Europeiske ikke erstatter tapene hundre prosent.

– Det var en ren forglemmelse. At de ikke vil erstatte pengene i lommeboka er på mange måter forståelig. Det får jeg ta på min kappe. Men mobiltelefonen mener jeg virkelig de burde gitt uten avkorting. Nå er jeg uansett ferdig med Europeiske. Jeg bytter selskap til et jeg får via LO og arbeidsgiveren min, slår han fast. (...)

Stor test av reiseforsikring
aftenposten.no 31.1.2011
- Sjekk mer en pris, sier direktør i Forsikringsklagenemnda.

- Når du skal tegne reiseforsikring, bør du sjekke mer enn bare pris, sier Harald Sverdrup, advokat og administrerende direktør i Forsikringsklagenemnda.

- Det er veldig viktig å sette seg inn i de vilkår og unntak som gjelder i forsikringsdekningen, råder han.

Sjekk også om du har behov for tilleggsdekninger hvis reisen for eksempel varer utover de antall dager selskapet svarer for. Det vanlige er 45 eller 60 dager. (…)

Sikre deg mot store tap
- En reiseforsikring bør dekke skader og tap av reisegods, avbestilling, hjemtransport, reisesyke, ansvar, rettshjelp, forsinkelse og ulykke, sier Sverdrup.

Helga Skofteland, regiondirektør i Forbrukerrådet, mener det viktigste er at forsikringen sikrer deg mot de store økonomiske katastrofene.

- Derfor mener jeg at sykehusopphold og hjemreisedekningen det viktigste reiseforsikringen bør dekke, sier hun. (…)

Eldre mer syke på utenlandsferie
nrk.no 17.8.2010
Mange flere eldre lar seg friste av ferie i fjerne strøk.

Pensjonister på langtur har ført til økning i utbetaling av reiseforsikring, opplyser forsikringsselskapene. (...)

UTEN REISEFORSIKRING:
Dyrt å bli syk i USA

nrk.no 11.11.2009
USA-ferien ender som et mareritt for stadig flere turister. Nye tall viser en kraftig økning i antall nordmenn som blir syke og må ta regningen selv. Og det er meget dyrt! (...)

En av ti drar utenlands uten å være forsikret, mens tre av ti får trøbbel på reisen. Det betyr at mange angrer på at de droppet de få hundrelappene det koster å forsikre seg.

- Vi har sagt nei til norske turister i USA med regninger på over 400.000 kroner, sier Aasan. Hun mener nordmenn har en overdreven tro på at den norske stat vil ordne opp for dem uansett hvor de er i verden. (...)

1,4 milliarder i reiseerstatning
nrk.no 29.8.2008
Tall fra FNH viser at erstatningsutbetalinger for reiseforsikringer har økt med 20 prosent hittil i år. Dette kan gjøre at det blir dyrere å forsikre seg på reiser i fremtiden. (...)

Rekord i ferieskader
aftenposten.no 27.7.2007
Får skader og kjønnssykdommer som aldri før på ferie. (...)

Forsikringsskader for en milliard
nrk.no 23.7.2007
2007 tegner til å bli tidenes rekordår når det gjelder antall skader og utbetalinger på reiseforsikring. (...)

Du kan få dobbelt utbetalt
hegnar.no 5.12.2005
Mange er dobbeltforsikret når de er ute og reiser. Men du kan få dobbelt utbetalt.

Mange er både dobbelt- og trippelforsikret når de er ute og reiser. Ordinær helårsforsikring i et forsikringsselskap, et kredittkort med reiseforsikring, det europeisk helsetrygdekortet (tidligere såkalt blankett E111) og kanskje til og med et medlemskap i Norsk Luftambulanse.

Det store spørsmålet ifølge VG er om du trenger et helsetrygdekort om du har vanlig forsikring. Svaret er ja - om du kun har forsikringen som ligger i kredittkortet (for eksempel Eurocard Gold).

Men kan du få dobbel utbetaling om du er dobbelt forsikret. Ja, skriver avisen, og trekker frem følgende eksempel:

Blir du 100 prosent invalid etter en ulykke på reisen, får du 200.000 kroner fra Europeiske. Om reisen er betalt med Eurocard Gold, får du også ytterligere 600.000 kroner. Om du dør får også dine etterlatte utbetalt fra begge. Reisegods kan også dekkes av begge to, gitt at du mister for mer enn beløpsgrensen, skriver VG. (...)

- Forsikringsselskaper kan overvåke deg uten at du vet det. DNB spionerte på og filmet kvinne i skjul. Tok video av at kvinnen bar handleposer, trodde ikke på at hun var ufør.

(Anm: Forsikringsselskaper kan overvåke deg uten at du vet det. DNB spionerte på og filmet kvinne i skjul. Tok video av at kvinnen bar handleposer, trodde ikke på at hun var ufør. En elektriker i 20-årene ble i 2008 sykemeldt på grunn av sterke smerter i hendene. Etter mange år med en rekke tiltak og omskolering, ble hun i fjor erklært 100 prosent ufør av Nav – med legeerklæring. Kvinnen hadde en avtale hos DNB Livsforsikring, som hun dermed ønsket hjelp fra. Men DNB var skeptisk til at vilkårene deres, om minst 50 prosent uførhet i minst to år, var innfridd. Det startet med en samtale. Kvinnen måtte fortelle DNB hvordan hun ikke klarte å bære handleposer, gre håret eller åpne dører, og var totalt avhengig av hjelp fra familie og samboer. (dinside.no 4.9.2017).)

- Får overvåke egne kunder

Får overvåke egne kunder
dn.no 21.12.2014
Skjulte filmopptak gir viktige bevis for forsikringssvindel, ifølge informasjonsdirektør Øystein Thoresen (til venstre) i Gjensidige, Vera Sønsthagen, leder for utredning i Norge, og Ole Hermansen, leder for utredning. De er glade for å ha fått medhold i Personvernnemnda.

Forsikringsselskapene får lov til å snikfilme folk de mistenker for forsikringssvindel. Datatilsynet misliker at private kan bruke politimetoder.

Dette er saken Skjult videofilming, spaning og lydopptak er metoder Gjensidige har tatt i bruk for å avsløre forsikringssvindel, noe som antas å koste bransjen milliarder hvert år.

Dette har utløst en langvarig konflikt med Datatilsynet. Tilsynet reagerte blant annet på at selskapet i to dager registrerte og filmet en forsikringstager som hadde fått utbetalt forsikring for å ha blitt arbeidsufør.

annens minste bevegelser i og utenfor hjemmet, hans besøk i butikken med to gule Coop-poser, hvem som kom og forlot boligen, ble sirlig filmet og notert.

Nå har Gjensidige fått medhold i at slike metoder kan brukes.

– Det var jubel her da avklaringen kom. Vi er blitt hengt ut som lovbrytere og verstinger av Datatilsynet. Det er godt å vite at metodene vi har brukt for å avdekke forsikringssvindel, er lovlige, sier Ole Hermansen. (…)

(Anm: Forfalsker digitale kvitteringer i forsikringssvindel. På kvitteringen mannen leverte forsikringsselskapet sto det at den ødelagte Mac-en kostet 22.995 kroner – i virkeligheten var prisen 9490. Digital forsikringssvindel bekymrer bransjen. – Noen prøver seg på svindel med digitale verktøy, for eksempel ved å behandle bilder for å få noe til å se dyrere og finere ut, eller ved å fikse på en kvittering, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge. (nrk.no 10.8.2016).)

(Anm: Tegnet forsikring – opplyste ikke om kreft. En kvinne i slutten av 40-årene er i Sandefjord tingrett dømt til åtte måneders fengsel for forsikringsbedrageri. (nrk.no 17.2.2017).)

Ble fotfulgt og filmet i skjul i Tyrkia - materialet nektes brukt i forsikringsvindelsak
aftenposten.no 11.7.2014
Svindelmistenkt kjempet for å hindre at ulovlig overvåkingsbevis skal brukes mot ham.

Vi skriver begynnelsen av juli 2010. En ufør nordmann er i Alanya, sør i Tyrkia. Det han ikke vet er at han blir fulgt. Av en privatetterforsker som tar både lyd- og billedopptak i skjul og utgir seg for å være en annen enn den han er.

På slutten av 90-tallet fikk han diagnosen ME (utmattelsessyndrom), og siden 2005 hadde han vært 80 prosent uføretrygdet.

Han hadde tidligere tegnet uføreforsikringer hos flere forsikringsselskaper og mente at han hadde flere millioner kroner til gode. I fjor vår stevnet han Nordea og Storebrand for å få utbetalt forsikringspengene, som de ikke ville gi ham.

Da kom det frem at de to selskapene ønsket å legge frem bevis basert på skjult overvåking i Tyrkia. En privatetterforsker i firmaet G-partner hadde på oppdrag fra selskapene fulgt etter ham. For å sjekke hans rolle i et selskap han hadde overdratt til datter og svigersønn. I tillegg tok etterforskeren kontakt med den uføre mannen og lot som om han skulle kjøpe leilighet. Dette ble også filmet.

Årsaken til at b vingen pågikk så lenge forklarte selskapet med at den ME-syke mannen «selv tok initiativ til flere visninger» og at han aldri ga uttrykk for at han var på ferie.

Advokaten til mannen mente at disse bevisene måtte avskjæres, fordi de var skaffet til veie på en ulovlig måte og at det er i strid med både personopplysningsloven og menneskerettighetskonvensjonen. (...)

Mener det er viktige bevis
Forsikringsselskapene mente derimot at det var viktige bevis og viser blant annet til et «aktivitetsnivå som ikke er forenlig med de opplysninger han selv har gitt til selskapet».

De mener at bevisene, som lagmannsretten nå har avskåret, er «viktige for den medisinske vurderingen som skal foretas av den sakkyndige oppnevnt av retten, samt for rettens vurdering av den faktiske arbeidsevnen, og av om XXXX har opptrådt svikaktig».

Nordea Liv er foreløpig det eneste forsikringsselskapet som saksøkeren ikke har kommet til enighet med. (...)

- Overraskende kjennelse
Ingvild Næss er senioradvokat ved advokatfirmaet Thommessen og spesialiserer seg på blant annet personvern.

- Jeg kjenner ikke saken utover at jeg har lest kjennelsen, men ble overrasket over at retten valgte å nekte opptaket ført som bevis.

Hun sier at det lenge har vært en åpning for å avskjære bevis av hensyn til personvern, men at domstolene oftest prioriterer å få sakene best mulig opplyst.

- Så sent som i fjor kom Eidsivating lagmannsrett til at ulovlig videoopptak kunne legges frem i en sak som også gjaldt tvist om forsikring.

Dersom Høyesterett skulle komme frem til en lik vurdering, mener Næss også at den kan få betydning for fremtidige forsikringssaker.

- Men dersom det hadde vært en straffesak kunne resultatet blitt annerledes. Der er det enda viktigere å få belyst saken slik at det ikke blir idømt straff på feil grunnlag. (...)

- Forsikringssvindel

Urovekkende om syn på svindel
aftenposten.no 24.7.2014
Gjensidige har nylig gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om forsikringssvindel. Av den fremgår det at kun 45 prosent av dem mellom 15 og 24 år synes det er svindel å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapet.

– Det er bekymringsfullt og sier noe om unges holdning til det fellesskapet som forsikring faktisk er, sier Ole Hermansen, leder for utredningsavdelingen i Gjensidige. (…)

(Anm: Avdekker flere grove svindelforsøk: Dikter opp skader og sykdom for å få millionbeløp. Nordmenn ble i fjor avslørt for forsøk på svindel av til sammen 353 millioner kroner. Stadig oftere gjelder sakene skader og uførhet, og beløpene vokser. (…) Grov svindel øker. I fjor avslørte forsikringsselskapene i overkant av 1000 saker der det ble forsøkt svindlet for til sammen 353 millioner kroner. Beløpet er fem prosent høyere enn året før, viser tall fra Finans Norge. (nrk.no 16.3.2017).)

(Anm: Forfalsker digitale kvitteringer i forsikringssvindel. På kvitteringen mannen leverte forsikringsselskapet sto det at den ødelagte Mac-en kostet 22.995 kroner – i virkeligheten var prisen 9490. Digital forsikringssvindel bekymrer bransjen. – Noen prøver seg på svindel med digitale verktøy, for eksempel ved å behandle bilder for å få noe til å se dyrere og finere ut, eller ved å fikse på en kvittering, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge. (nrk.no 10.8.2016).)

(Anm: Tegnet forsikring – opplyste ikke om kreft. En kvinne i slutten av 40-årene er i Sandefjord tingrett dømt til åtte måneders fengsel for forsikringsbedrageri. (nrk.no 17.2.2017).)

(Anm: Gjensidige oppretter amnestiordning for svindlere. 100.000 nordmenn har oppgitt å ha gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet sitt. Gjensidige har opprettet en amnestiordning der svindlere med samvittighetskvaler kan tilbakebetale. (dn.no 3.7.2016).)

(Anm: Feilinformerte forsikringsselskapet - må i fengsel og betale en halv million i erstatning. Drammenser forsøkte å få utbetalt kunstig høy forsikringssum etter kollisjon. (…) I fjor avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel til en verdi av 574 millioner kroner, ifølge tall fra Finans Norge. (dagbladet.no 5.6.2016).)

Hver syvende nordmann synes det er greit å svindle forsikringsselskapet litt. 100.000 nordmenn har oppgitt uriktige opplysninger til sitt forsikringsselskap, og mange synes det er akseptabelt. (…) Statistikker fra Finans Norge tilsier at den største svindelen forekommer innen privat skadeforsikring. (aftenposten.no 2.7.2016).)

(Anm: Nordmenn svindlet forsikringsselskapene for en halv milliard kroner i fjor. Storebrand forsikring fattet mistanke over det høye beløpet i skademeldingen. Forsikringskunder som svindler forsikringsselskapene svindler i praksis fellesskapet, fordi prisene på forsikringer henger sammen med hvor mye selskapene betaler ut i erstatninger. (aftenposten.no 28.6.2015).)

- Klaget da hun ble oppdaget.
bt.no 22.7.2014
Ved hjelp av forfalskede kvitteringer, krevde kvinnen erstatning for en mobiltelefon og et kamera hun aldri hadde kjøpt. I stedet for å få over 15.000 kroner, ble hun politianmeldt av forsikringsselskapet.

5. mars i år bestilte en ung kvinne en Iphone og et Nikon kamra hos Mpx.no. Telefonen kostet 6929 kroner, mens kameraet var nesten 2000 kroner dyrere.

Samme dag som bestillingen ble gjort, meldte hun fra til Gjensidige at telefon og kamera var stjålet en uke før. (...)

Svindler forsikringen med falske kvitteringer
dinside.no 3.7.2014
Om uhellet er ute, og du vil ha erstattet verdisakene dine gjennom forsikringen, er kvitteringer eller annet kjøpsbevis viktig.

Men beviser kan forfalskes. Og det gjør de også i forsikringssaker.

Men kvitteringer er like enkle å avsløre som å forfalske.

Visste du at kontoutskrift kan fungere som kvittering? (...)

- Vi ser dessverre at mange prøver å forfalske kvitteringer, og det kan virke som om denne typen svindel er i vekst. I alle fall når vi ser på det vi selv avslører, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Nå har forsikringssvindelen «flash for cash» kommet til Norge – bilister advares (...)

Varsler arbeidsgiver når du svindler
bt.no 31.5.1014
Noen blir svindlet, andre gjør seg selv til kjeltring på tur i utlandet. I fjor ble det avdekket 137 svik knyttet til reiseforsikring. (…)

Han var ikke heldig med forsøket, vestlendingen som prøvde seg på en spansk en i Ukraina. Da kofferten hans ikke dukket opp ved ankomst i Kiev, meldte han kofferten stjålet, og leverte et krav på 27.000 kroner. Etter hjemkomst i Norge bekreftet mannen at kofferten var forsvunnet.

- Vi sjekket med flyselskapet, som bekreftet at de leverte kofferten på hotellet hans dagen etter. I tillegg fikk vi overvåkingsbilder fra hotellet, som viste at mannen fikk kofferten levert av en ansatt og - dette er det aller fineste bildet! - da han trillet på kofferten ved utsjekk, sier Hjellvik, som er tidligere politimann.

I tillegg til at koffersvindleren fra Vestlandet er anmeldt til politiet, er arbeidsgiveren hans informert om svindelforsøket. (…)

– Bil er på svindeltoppen
nrk.no 25.11.2013
Svindel med biler utgjør nær halvparten av all svindel innen skadeforsikring. Mandag morgen ble tre bilvrak hevet i Tromøysund i Arendal. (...)

Bil på svindeltoppen
– Bil er på svindeltoppen når det gjelder svindel innen skadeforsikring. Over 40 prosent av de avslørte sakene som gjelder skadeforsikring, dreier seg om svindel med bilforsikringen, sier Stine Neverdal. (...)

– Og det er flest menn som svindler med bil. Men det skjer i alle lag av folket og bilene er i alle prisklasser, sier hun.

Forsikringsbransjen får jevnlig inn tips om dumpede biler, og bruker ressurser på å gjøre undersøkelser under vann. Slik kan de avdekke svindel og unngå feilaktige utbetalinger. (...)

Gjensidige godtar overvåkingsbot
dn.no 23.9.2013
Punger ut 600.000 kroner for å ha spanet på intetanende kunder.

UENIG, MEN BLAR OPP Gjensidige Forsikring og toppsjef Helge Leiro Baastad betaler for å rydde opp i praksisen der selskapet snikfilmet kunder som var mistenkt for forsikringssvindel.

Gjensidige Forsikring er uenig i Datatilsynets kritikk av selskapets bruk av skjult videoopptak av kunder, men godtar likevel overtredelsesgebyret på 600.000 kroner.

Les også på DN.no: Gjensidige refses for håndtering av personopplysninger og Gjensidige spanet på intetanende kunder (...)

Datatilsynet varslet Gjensidige 18. juni, på grunnlag av stedlig tilsyn, om at man ikke så med blide øyne på at forsikringsselskapet snikfilmet kunder.

Gjensidige forklarte at filmingen var nødvendig ved mistanke om forsikringssvindel, og at det kun gjaldt et lite antall kunder.

Datatilsynet var uenig og truet med å inndra konsesjonen til å oppbevare og behandle personopplysninger. (...)

Ny type forsikringssvindel
dinside.no 15.9.2013
Bilister advares mot en ny type utspekulert forsikringssvindel. "Flash for cash" finnes nå også i Norge.

Ifølge BBC advares britiske bilister mot en ny type forsikringssvindel kalt "flash for cash", eller blink for penger.

Dette er en svindeltype man også finner i Norge.

Svindlerne bruker andre bilister til å få penger ut av forsikringsselskapene. Lureriet foregår ved at svindlerne stopper i et kryss, og blinker til møtende bilister for å slippe dem frem. Deretter krasjer de rett inn i samme bilen, før de ender opp med å kreve erstatning for en rekke forhold tilknyttet ulykken.

Det som i første omgang kan se ut som en hyggelig gest fra en medtrafikant, viser seg altså å være utspekulert forsikringssvindel. (...)

Dom: Prøvde å lure seg til 20 000 på forsikringen da båten til 700 000 brant ned
dagbladet.no 4.8.2013
FANT IKKE FISKEUTSTYR ELLER GPS: Tryg Forsikring rekonstruerte hva som hadde vært om bord i båten, og kunne avsløre at verken fiskeutstyr eller GPS til rundt 20 000 kroner hadde vært om bord i båten.

Mann (64) dømt i lagmannsretten. Mener selv at forsikringsselskapet har lurt ham. (...)

Slik overvåker forsikrings-selskapet ditt mulige svindlere
aftenposten.no 21.6.2013
Aftenposten har hentet inn informasjon om etterforskning av forsikringssvindel fra de viktigste aktørene og mange flere små forsikringsselskap.

Mens noen sier tvert nei til at de bruker skjulte metoder, innrømmer andre at det av og til skjer.

Datatilsynet var i vår på tilsyn hos Gjensidige og fant ut at forsikringsselskapet ikke oppfylte loven på flere områder. De har truet med å trekke konsesjonen tilbake og har varslet en bot på 600.000 kroner om Gjensidige ikke rydder opp.

Selskapet hadde ifølge tilsynet altfor dårlige rutiner for hvordan de håndterer personopplysninger etter blant annet skjult overvåking.

I fjor ble det avslørt forsikringssvindel for 574 millioner kroner ifølge Finans Norge, og man regner med at mørketallene er store. Derfor bruker bransjen store summer på etterforskning, eller utredning som de kaller det selv.

(Lenger nede i saken finner du hva selskapene selv har svart oss på hvordan de etterforsker forsikringssvindel) (...)

24-åring avslørt for bilbrann-bløff
aftenposten.no 12.6.2013
Hver fjerde ungdom mener det er greit å begå forsikringssvindel av og til. En stor undersøkelse viser at forsikringsmoralen stuper blant folk i aldersgruppen 15–24 år. (...)

Ung moral
Ipsos MMI har på vegne av Gjensidige forsikring spurt 4202 personer over hele landet om deres moralske holdninger til forsikringssvindel. Resultatet forelå sist måned, og viser at moralen blant folk i den yngste aldersgruppen som er spurt, mellom 15–24 år, er dalende.

Utviklingen er klar, ifølge rapporten. Mens det for hele befolkningen, altså alle aldersgrupper, er slik at 78 prosent mener det er svindel å plusse på litt ekstra når man sender inn et forsikringskrav, er det bare 44 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–24 år som mener det samme. (...)

Vi svindlet forsikringsselskapene for 574 millioner i fjor:
Du får regningen for rekord-svindelen

vg.no 8.4.2013
Nordmenn satte ny rekord i forsikringssvindel i fjor. Regningen tar du: –Svindeltallene er allerede beregnet inn i prisene våre, sier If. (...)

Mann skar av seg finger for å få forsikringspenger
aftenposten.no 23.2.2013
Utbetalinger innen personskade- og uføreforsikringer er noe av det som øker mest innen forsikringssvindel. – Vi opplever utrolig mange rare svindelforsøk, sier utredningssjef Svein-Arne Kausland i Tryg.

Forsikringsselskapet Tryg avdekket i fjor det høyeste antallet svindelforsøk på ti år.

– For eksempel avslørte vi 42 prosent mer svindel med reiseforsikringer i fjor enn i 2011, sier utredningssjef Kausland i Tryg til Bergens Tidende.

Totalt avdekket forsikringsselskapene svindel for en halv milliard kroner i 2011. (…)

Forsikringssvindel for 518 millioner
dinside.no 30.8.2012
Ikke bli fristet til å legge på ekstra i forsikringskravet. Det kan koste deg dyrt.

Forsikringsselskapene truer med forsikringsnekt og politianmeldelse – er det verdt det? (...)

Svindelforsøk for 31 millioner
dinside.no 19.8.2012
Bilsvindel mest utbredt - dette er de vanligste metodene.

Hvert år er det nordmenn som forsøker seg på forsikringssvindel, men slett ikke alle lykkes i å cashe inn forsikringspremien.

Svikstatistikken for 2011 fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at nærmere halvparten av svindelforsøkene som ble avdekket i fjor, gjaldt person- og varebiler. Og metodene er uten tvil mange.

Mens noen setter fyr på den gamle bilen i et skogholt, melder andre bilen stjålet og dumper den i sjøen.

MEN ikke alle som blir beskyldt for slurv eller svindel har gjort feil: For eksempel bør Finansklagenemnda endre praksis i saker som handler om kortsvindel - svært få oppbevarer nemlig koden sammen med kortet. (...)

– Jeg er sikker på at jeg mister familien hvis jeg må i fengsel
nrk.no 16.4.2012
Denne bilen har skapt mye hodebry for både Gjensidige, politiet og eieren. (...)

Den 39 år gamle mannen kjøpte seg bruktbil i oktober 2010. To måneder etter kjøpet var bilen involvert i et trafikkuhell, og i trafikkmeldingen hadde «Knut» oppgitt at kilometerstanden var på 258.000 kilometer.

Undersøkelser fra forsikringsselskapet viste imidlertid at bilen hadde vært inne til et verkstedsopphold i 2009. Da hadde bilens kilometerstand, ifølge verkstedet, vist over 500.000 kilometer.

Det store spriket på kilometerstanden fikk varsellampene til å blinke hos en av Gjensidiges utredere i Sarpsborg, Espen Olsen. (...)

I 2011 forsøkte nordmenn å svindle sine forsikringsselskaper for 518 millioner kroner. Det er en økning fra året før.

Bransjen avslo 1095 forsikringskrav på grunnlag av frykt for svindelforsøk i fjor. Av de ble 207 politianmeldt, viser statistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). (...)

Men selv om det er stadig flere som blir tatt er det fremdeles store mørketall i statistikken. (...)

– Man bør ikke ta sjansen på å svindle litt, for da kan man bli veldig overrasket.

Ifølge straffelovens paragraf 272 kan forsikringssvindel straffes med inntil seks års fengsel.

«Med fengsel inntil seks år straffes den ødelegger eller skader en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle, for at han skal få utbetalt en forsikringssum» (...)

Flere vil svindle norske forsikringsselskaper
nrk.no 2.4.2012
Stadig flere nordmenn forsøker å svindle norske forsikringsselskaper. I fjor avdekket bransjen svindelforsøk på over 500 millioner kroner.

Nordmenn arrangerer skader som aldri før i den hensikt å få forsikringspenger de ikke har krav på.

I 2011 forsøkte nordmenn å svindle sine forsikringsselskaper for 518 millioner kroner. Det er en økning fra året før.

Bilbedrag
Bransjen avslo 1095 forsikringskrav på grunnlag av frykt for svindelforsøk i 2011. Av de ble 207 politianmeldt, viser statistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Tallene er kun basert på avdekkede forhold, og forsikringsbransjen vet at det fortsatt utbetales store beløp som følge av bedrag.

De fleste forsøkene kommer i forbindelse med krav fra bilskader.

Les også: Her blir svindlerne avslørt
Les også: Folk gir blaffen i forsikringane

Mørketall
– Det er alt fra arrangerte kollisjoner, bilbranner og dumping av biler i øde fjorder, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i FNO til NRK.no. (...)

Pengesummene folk vil svindle til seg er alt fra noen få hundrelapper til flere millioner kroner. (...)

Tillit
Og konsekvensene for å bli tatt kan fort bli svært ubehagelige.

– Blir du tatt kan du i flere tilfeller forvente deg forsikringsnekt, politianmeldelse og fengselsstraff, forteller Neverdal.

– Forsikring er bygget på tillit, og vi vet at alle de ærlige kundene forventer at bransjen skal ta de som vil svindle. Bransjen blir stadig flinkere til å oppdage svindlerne og det skal ikke bli noe lettere å svindle til seg penger i fremtiden, mener Neverdal. (...)

Løy om kilometerstand, fikk fengsel
aftenposten.no 1.2.2012
Må betale tilbake erstatning etter biltyveri.

Bileieren meldte sin 2001-modell Mercedes E-klasse stjålet, og oppga til forsikringsselskapet at bilen hadde gått 265.000 kilometer.

Men det viste seg at bilen hadde gått minst 488.000. Saken havnet i Oslo tingrett, og 47-åringen ble dømt til betinget fengsel.

Han må også betale tilbake 50.000 av de 150.000 kronene han fikk utbetalt i forsikringsoppgjør. I tillegg må han ut med saksomkostninger på 5500 kroner. (...)

Eieren sa at stereoen var verdt 50.000...
bt.no 18.1.2012
Da bilen ble dratt opp fra sjøen, viste det seg at verdien på stereoen var 3000 kroner.

Dette er et av mange kreative forsøk på svindel som norske forsikringsselskaper utsettes for.

Et annet er mannen i 30-årene hadde falt i en trapp i arbeidstiden i sin kommunale jobb. Noen timer etter et legebesøk ble han oppdaget av den samme legen på en café. Legen stoppet opp og fikk med seg at mannen både drakk og røykte med den lamme armen.

Legen kontaktet Gjensidige. Han fortalte samtidig at mannen, som en av svært få, ikke ble særlig glad da han ble tilbudt plass for rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Mannen med den «lamme» armen hadde en yrkesskadeforsikring som kunne utløst fem millioner kroner i erstatning, ifølge Gjensidige. (...)

Flere bløffer om helsen
aftenposten.no 8.9.2011
Forsikringsselskapene avslo krav om 207 millioner i 2010 34 personer er avslørt etter uføresvindel med helseerklæringen i år.

Det viser ferske halvårstall fra Gjensidige Forsikring.

– Dette hadde gitt en utbetaling på 13 millioner kroner om ikke svindelen hadde blitt avslørt, sier Andreas Jacobsen, utreder på personoppgjør i Gjensidige Forsikring.

Den vanligste typen svindel skjer ved at personer som søker om forsikring bevisst oppgir feil informasjon eller unnlater å fortelle om sykdommer for å få en bedre forsikring. Et spesielt alvorlig tilfelle ble behandlet i Frostating lagmannsrett i januar i år. En sykmeldt kunde hadde i sin forsikringssøknad unnlatt å fortelle om redusert arbeidsevne, i tillegg til at hun oppga to sykemeldinger de siste fem årene når det egentlige tallet var 20 ganger høyere. (...)

Nordmenn svindler mer med livsforsikring
dagbladet.no 27.8.2011
Forsikringsselskapene avslører stadig større svindelsaker innen livsforsikring. I fjor avslo selskapene krav på til sammen 322 millioner kroner.

Av dette utgjorde utbetalinger av livsforsikring 207 millioner kroner, 42 millioner mer enn året før, viser den siste svikrapporten til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- Mange er svært kreative for å prøve å svindle til seg millionbeløp, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i FNO.

Selv om svindel innen livs- og personforsikring står for den største delen av beløpene, gjelder de fleste sakene skadeforsikring. Mye av forklaringen er at det er langt flere avtaler og forsikringssaker i skadeforsikring enn i livsforsikring.

Nesten 50 prosent av sakene dreier seg om forsøk på svindel med bilforsikring.

- De som svindler med bilforsikringen prøver å kamuflere dette på mange ulike måter. Arrangerte biltyverier og arrangerte kollisjoner er blant de vanligste metodene. I tillegg kommer blant annet bilbranner og dumping i øde fjorder og vann, sier Neverdal.

Mens noen gjør seg til svindlere for noen skarve hundrelapper, prøver andre å svindle selskapene for flere millioner kroner, ifølge Neverdal. Strafferammen for forsikringssvindel er inntil seks års fengsel. (NTB)

Organisert forsikringssvindel med bilkrasj
nrk.no 20.11.2010
En mor og hennes seks barn har i løpet av fem år vært innblandet i 50 kollisjoner på Østlandet. Politiet mener det er snakk om organisert forsikringssvindel.

Det er forsikringsbransjen selv som har avdekket nettverket, skriver VG Nett. Gjennom arrangerte kollisjoner har det svindlet til seg over 10 millioner kroner.

Over 80 personer, hvorav flere er venner, søsken, ektefeller eller samboere, skal ha krasjet med vilje og hevet forsikringspenger hundrevis av ganger, skriver avisen.

I løpet av de siste sju årene mener forsikringsutrederne at over 300 kollisjoner er arrangerte.

– De samme personene, bilene og stedene dukker opp i mange av sakene. Det tegner seg et bilde av et nettverk. Ingen kan ha så mye uflaks, sier en av utrederne til VG Nett. (...)

Menn er verstinger
dinside.no 14.10.2010
Når det kommer til forsikringssvindel er menn soleklare verstinger. Det viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon(FNO).

I 2009 ble det avdekket 870 forsøk på forsikringssvindel viser svikstatistikken til Forsikringsbransjen. Tallene er fordelt på 636 saker i skadeforsikring, og 234 saker i personforsikring.

Det var 270 forsøk på forsikringssvindel innen person- og varebiler i 2009, og tallenes tale er tydelig: Det er langt flere menn enn enn kvinner som forsøker seg.

79 prosent av svindlerne er menn
Menn står bak 79 prosent av svikene innen skadeforsikring, mens kvinner står bak de resterende 21 prosentene. (...)

Svindler til seg nytt digitalkamera
nrk.no 24.6.2010
Dyre digitalkamera er trolig blant de tingene vi tar med oss på reiser som er lettest å stjele. – Samtidig faller nok mange for fristelsen til å svindle når slik elektronikk er i ferd med å gå ut på dato, tror utreder Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring.

Mange nordmenn melder om stjålne kofferter på siste reisemål, under reiser med mange stopp.

– Enkelte spekulerer nok i dette for å få finansiert en ny reise. Og når alle klærne og alt som har vært oppe i kofferten listes opp, kan listen bli vel lang, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til NRK.

I svært mange av tilfellene hvor nordmenn blir tatt for å svindle på reiseforsikringen, gjelder saken reisegods, ifølge FNO. I 2009 var hele 64 prosent av de avdekkede sakene knyttet til kofferter og annen bagasje. (...)

Falt for eget nesegrep
aftenposten.no 15.9.2008
Kort tid senere dumpet et krav på 10 000 kroner ned i forsikringsselskapets postboks. (...)

Statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon for første halvår 2008 viser at erstatningene på reiseforsikring øker med nær 20 prosent sammenlignet med fjoråret. (...)

Svindla for 100 millionar
nrk.no 19.6.2008
Forsikringsselskapet Europeiske betalte ut over ein milliard i erstatning i fjor. Minst 100 millionar av desse er svindel, hevdar selskapet. (...)

Ei 28 år gamal kvinne hevda ho hadde teke vekk cyster på eggstokkane, etter å ha fått operert inn silikon i brysta. Rekninga på 23.500 kr leverte ho til Europeiske Reiseforsikring saman med ei forfalska legeerklæring frå Den dominikanske republikk.

Seks år i fengsel
Mange trur forsikringssvindel inneber ein låg risiko og reknar ikkje med å bli tekne.

- Det er ikkje alle som forstår at bedrageri er ei svært alvorleg handling, som det er særskild fokus på i straffelova, seier Frostad. (...)

Svindler til seg penger med «kompiskrasj»
vg.no 13.10.2007
(VG Nett) Flere blir tatt i forsøk på å svindle forsikringsselskapene ved å arrangere såkalte kameratkollisjoner. (...)

Den mildaste straffa er på opptil tre år i fengsel, for å ha overdrive eit skadekrav. Ved grovare tilfelle kan ein få opp til 6 år i fengsel. (...)

Vi godtar svindel
aftenposten.no 8.10.2007
Tenåringer flest godtar forsikringssvindel, 20-åringene nest verst, fulgt av alderspensjonistene. Men forsikringsmoralen er på retur i alle aldersgrupper. (...)

En av ti forsikringssaker er svindel
vg.no 18.9.2007
I første halvår i år har forsikringsselskapet Gjensidige holdt tilbake 100 millioner kroner i utbetalinger i 478 saker etter at de har funnet det bevist at skademeldingen er et forsøk på svindel.

Ifølge dn.no holdt selskapet i hele fjor tilbake 200 millioner kroner som er rekord. (...)

Svindler forsikring for milliarder
dn.no 15.4.2007
Forsikringsbransjen hevder at de kunne tilbudt gratis innboforsikring dersom det ikke var for all svindlingen. (...)

Forsikringsselskaber video-overvåger kunder
business.dk 29.11.2006
De danske forsikringsselskaber tænder i stigende grad for videokameraet, når de vil afsløre om deres kunder forsøger at snyde dem.

Det viser en rundspørge blandt de største forsikringsselskaber, som MetroXpress har foretaget.

Forsikringsselskaberne Codan og Topdanmark benytter sig begge af video-overvågning, og nu slutter Alm. Brand Forsikring sig også til gruppen af videoovervågende forsikringsselskaber. (...)

Forsikringsselskaber skærper kampen mod svindel
business.dk 21.11.2006
Forsikringsselskaberne har øget indsatsen mod svindel fra kunderne. Selskabernes direkte svindelindsats sparer nu branchen for flere hundrede millioner kroner årligt, men de fanger kun toppen af isbjerget. (...)

Unge jukser med forsikring
aftenposten.no 30.10.2006
Forsikringsbransjen jublet da en undersøkelse i fjor viste at flere unge tok avstand fra forsikringsjuks. Nye tall viser at ærligheten nå stuper igjen. (...)

Svimlende svindel av forsikringsselskapene
aftenposten.no 17.10.2006
Nordmenn svindler forsikringsselskapene for tre milliarder kroner i året.
Nordmenn svindler som aldri før, og bilskader står på topp på svindlernes favorittliste. (...)

En av ti svindler
Hvert år betaler forsikringsselskapene ut skadeerstatninger for rundt 21 milliarder kroner. Av disse regner bransjen med at mellom 10 og 14 prosent er ren svindel.

MMIs undersøkelser viser at nesten hver fjerde nordmann synes det er greit å svindle forsikringsselskapet.

Aller lettest for oss er det å føre opp for stort tap når vi allerede har hatt en skade. (...)

(Anm: Gjensidige oppretter amnestiordning for svindlere. 100.000 nordmenn har oppgitt å ha gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskapet sitt. Gjensidige har opprettet en amnestiordning der svindlere med samvittighetskvaler kan tilbakebetale. (dn.no 3.7.2016).)

Nordmenn svindler som aldri før
9.8.2006
Metodene for å svindle til seg forsikringsutbetalinger blir stadig mer utspekulerte.

Nordmenn forsøker stadig oftere å svindle til seg forsikringsutbetalinger.

Gjensidige har registrert en kraftig økning av saker hvor de har såkalt begrunnet mistanke om at folk har forsøkt å jukse til seg forsikringsutbetalinger.

Metodene varierer, fra å fingere innbrudd og ødeleggelser for å få råd til oppussing av hytta til å arrangere tyveri av egen bil. (...)

-Du og jeg som betaler
– Forsikringssvindel øker både innen privat og næringsrelatert forsikring. Det er begredelig – det er du og jeg som betaler for det, sier utredningsleder Olav Fjælberg i Gjensidige til Aftenposten. (...)

Lyver om helse for å få billigere forsikring
Forsikringsbransjen har avdekket flere tilfeller der kunder har underslått helseopplysninger. (...)

Politanmeldelser

Bløffet etter Toska-brekk
Mann løy om sjeldent frimerke
Ble politianmeldt

Aftenposten Morgen 07.02.2006
Da bankboksene på Bryn ble brutt opp, var ikke alle helt ærlige om hva de faktisk hadde hatt i boksene sine.

INGE D. HANSSEN En Oslo-mann påsto overfor Gjensidige NOR at et sjeldent frimerke til en verdi av en halv million kroner forsvant fra bankboksen hans under innbruddet til David Toska i september 2001.

Anmeldt. - Det var et svært lite troverdig krav, og mannen ble anmeldt til politiet, opplyste forsikringsansvarlig i banken, Kirsten Røra, da hun vitnet i saken i går.

Bankens undersøkelser viste nemlig at det bare finnes to eksemplarer av dette frimerket i Norge.

- Og jeg vet hvem de to eierne er, la Røra til. (...)

Dumme svindelforsøk
forbruker.no 24.2.2006
Nordmenn forsøker å svindle til seg over én milliard kroner i bilforsikring i året. Her er de mest hårreisende forsøkene.

If Skadeforsikring avslører stadig flere oppfinnsomme, men håpløse, svindelforsøk.

- Vi etterforsket flere saker for bilsvindel i fjor enn tidligere, sier Rune Schjølberg, som leder utredningsavdelingen i If Skadeforsikring, til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Forsikringsselskapene anslår at de totalt utbetaler hele tre milliarder kroner i året til svindlere. Over 40 prosent av svindelen, en drøy milliard, gjelder bil.

Etterforskerne avdekker mange kreative svindelforsøk.

Bilmishandling
- Vi har nettopp utredet en sak der en ung mann fra Trøndelag kom ut for sleipt føre, og bilen ble skadet i fronten. For å sikre seg at bilen ble kondemnert, gikk mannen opp på panseret og sparket inn frontruta. Så sparket han inn forskjermene på bilen, forteller Schjølberg.

Dette var ikke lett å se når bilen var våt, men fotavtrykkene kom til syne da bilen kom inn i hallen til Falken og tørket opp. (...)

Straffes hardt
If opplyser at det er strenge straffer for forsikringssvindel. Overdriver man et forsikringskrav eller gir uriktige opplysninger til forsikringsselskapet, er straffen inntil tre års fengsel.

- Fremkaller man selv en skade eller dikter opp et forsikringstilfelle for å få erstatning, er strafferammen inntil seks års fengsel. Selv mindre forsøk på svindel fører ofte til ubetinget straff, sier Schjølberg.

Selv om de aller fleste som forsøker seg på forsikringssvindel er privatpersoner, står næringsliv og landbrukskunder for mer enn hvert tiende svindelforsøk. (...)

Bløffer til seg penger
forbruker.no 26.1.2006
Hver eneste dag anmeldes flere nordmenn for forsøk på forsikringssvindel.

I 2004 ble nesten 5000 saker etterforsket av forsikringsbransjen etter mistanke om juks. Forsikring ble avslått i knappe 1000 saker. Det totale erstatningskravet for disse sakene var 277,5 millioner kroner, skriver Kapital.

Bransjen frykter imidlertid at dette bare er toppen av isfjellet, og mistenker at det utbetales hele tre milliarder kroner som følge av forsikringsjuks.
Antallet saker har økt de siste årene.

- Litt av økningen de siste årene kan nok tilskrives at selskapene har gått inn i flere saker, sier soussjef Olav Fjældberg i Gjensidige til Kapital.

- Mye tyder på at svindlerne blir flere og grådigere. Vi har en jobb å gjøre, både internt i organisasjonen og overfor andre instanser i samfunnet, sier Preben Sandborg Røe, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, til finansbladet. (...)

Styreansvarsforsikringer

Livredde for å bli saksøkt
dn.no 26.5.2006
Stadig flere krever forsikringer før de vil bli styremedlem eller toppsjef.

Styremedlemmer og toppsjefer er livredde for å bli saksøkt for tabber og tegner styreansvarsforsikringer i økende tempo,skriver Dagens Næringsliv.

Salget av poliser for styreansvarsforsikring har økt med mellom ti og 20 prosent årlig de siste årene, og forsikringsbeløpet øker.

Flere styrer forsikrer seg for mulige erstatningskrav opp mot en milliard kroner, melder en rekke aktører innen forsikringsbransjen. (...)

Risikovurdering

Risk maps pinpoint exposures
pbn.com 10.6.2006
New techniques boost underwriting accuracy

Assessing risk isn’t easy. It’s a complex, intricate framework that could be compared to a Rubik’s Cube: lots of layers and lots of ways to interpret.

But insurance companies have a new way to analyze and simplify the risks faced by their clients. It’s called “risk mapping,” and it works, essentially, by breaking potential risks faced by companies into simple, manageable bites.

“It’s creating a common language, a common risk language,” said Thomas Quigley, Northeast tech and telecommunications practice leader for Marsh, the world’s largest insurance broker, with an office in Providence. “And there really are no drawbacks.” (...)

- I fem år fikk hun for mye i pensjon. Nå vil KLP ha tilbake 375.000 kroner. I juni fikk den pensjonerte sykepleieren en faktura i posten. (- Line Orlund er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo. Hun mener saken er trist. Forbundet har anket Normann-Andersens sak til Trygderetten.)

(Anm: I fem år fikk hun for mye i pensjon. Nå vil KLP ha tilbake 375.000 kroner. I juni fikk den pensjonerte sykepleieren en faktura i posten. Pensjonsselskapet KLP hadde gjort feil i utregningen av pensjonen hennes. (…)  Faktura på 375.000 kroner I tillegg til vedtaksbrevet om tilbakebetaling fikk 75-åringen en faktura på hele beløpet med én måneds betalingsfrist. (…) Da KLP rettet opp feilen som var begått i 2015, glemte saksbehandleren å samordne deler av pensjonen hennes med ytelsen hun fikk fra Nav. (…) – Urimelig Line Orlund er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo. Hun mener saken er trist. Forbundet har anket Normann-Andersens sak til Trygderetten. De vil kreve vedtaket omgjort. – Her har et av våre medlemmer mottatt pensjon i god tro. Hun har ikke forstått at det hun fikk utbetalt, er feil. Vi anser KLPs vurdering som urimelig all den tid feilen ligger hos dem. Hun sier at Norsk Sykepleierforbund råder sine medlemmer til å stole på pensjonsselskapet sitt. (aftenposten.no 29.7.2020).)

- Leie ut bolig. Utleier, er du forsikret? Bolig- og innboforsikringen du har dekker vanligvis ikke skader og lignende utført av leietaker.

(Anm: Leie ut bolig. Utleier, er du forsikret? Bolig- og innboforsikringen du har dekker vanligvis ikke skader og lignende utført av leietaker. Dersom du skal leie ut bolig, enten over kort eller lang tid, bør du absolutt sjekke om du er forsikret for utleie. Hvis ikke vil du sitte igjen med hele regninga om leietaker skader boligen, ikke betaler leie til avtalt tid, eller rett og slett må kastes ut - for ja, utkastelse koster også. (dinside.no 20.9.2020).)

Diverse artikler

Gjensidige spionerte på kunde - får 600.000 i bot
dn.no 5.2.2014
«SVÆRT KLANDERVERDIG» Gjensidige og toppsjef Helge Leiro Baastads overvåkningspraksis av sine kunder slås hardt ned på av Datatilsynet. Foto: Henrik D. Meyer

Gjensidige spanet på kunde, videofilmet og dro hjem til vedkommende og presenterte seg som privatpersoner for å forlede kundens samboer til å gi fra seg informasjon. - Dette mener vi er svært klanderverdig og en praksis som vi må få slutt på, sier Datatilsynet. (...)

Hagen tar pensjonskamp til retten
nettavisen.no 11.9.2013
Oslo (NTB): Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen saksøker staten for «pensjonsran» og møter Statens pensjonskasse i retten.

Bakgrunnen for Hagens anke over sin egen pensjonsregulering er hva som skjedde før og etter innføringen av pensjonsreformen i 2012. Året før ble Hagen pensjonist, og Hagens poeng er at hans pensjon derfor skulle reguleres etter de reglene som gjaldt på det tidspunktet, skriver Aftenposten.

Da pensjonsreformen ble innført, ble stortingspensjonene regulert i takt med den allmenne lønnsutvikling - minus 0,75 prosent, noe som ble gjeldende for de løpende stortingspensjonene.

Hagen mener dette strider med Grunnlovens paragraf 97 om at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

- Det er både det at man endrer sammenligningsgrunnlaget og dermed godtgjørelsen, og tar bort 0,75 prosent. I en tiårsperiode vil jeg miste 9 prosent av den pensjonen jeg skulle hatt utbetalt, sier Hagen.

- Jeg har ingen problemer med å bruke ord som ran og bedrageri. I alle år har jeg hørt at det var sånn det skulle være, og så endres dette etterpå. Også Justisdepartementets lovavdeling indikerer jo at dette kan være lovstridig, sier den tidligere Frp-formannen. (©NTB)

Vil fjerne egen gullpensjon
kommunal-rapport.no 7.8.2013
Høyres gruppeleder i Oslo tar til orde for å fjerne heltidspolitikernes gullkantede pensjonsordning før nyttår. På høy tid, mener SV-politiker Ivar Johansen.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg mener det er riktig at Oslo kommune nå avvikler politikernes særfordeler.

Tidligere denne uken refererte vi et utspill fra Ivar Johansen (SV), som mener det er på høy tid at Oslo kommune avvikler pensjonsordningen for heltidspolitikere.

Dagens ordning innebærer at heltidspolitikerne etter 16 år får pensjonsrettigheter som ordinære arbeidstakere i kommunen må bruke 30 år på å opparbeide. (...)

Lisbeth mistet trygden på grunn av borettslagvervet
tv2nyhetene.no 21.7.2013
FJERNET TRYGDEN: Lisbeth Mellebye er 50 prosent ufør. Nå har NAV fjernet all trygden hennes og vurderer å kreve flere hundre tusen kroner tilbake.

Godtgjørelsen er på 33.000 kroner. Nav vurderer å kreve flere hundre tusen tilbake fra kvinnen.

Lisbeth Mellebye er 50 prosent ufør på grunn av en kronisk tarmsykdom.

Nå har Nav plutselig fjernet all trygden hennes og vurderer å kreve flere hundre tusen kroner tilbake.

Grunnen er at hun sa ja til å være styremedlem i borettslaget og dermed mottaker av et honorar på 33.000 i året. (...)

– Jeg trodde ikke sånt skjedde i Norge
dinside.no 29.5.2013
For snart tre år siden kolliderte Jared Elgvin med en drosje i en rundkjøring i Oslo. Det ble begynnelsen på en lang og vanskelig forsikrings-krangel med DNB. (...)

Dette bør du gjøre
DinSides motorredaktør har selv vært i en lignende situasjon. I denne saken kan du lese mer om hvordan han taklet situasjonen.

Under har vi listet opp noen gode råd hvis uhellet først er ute.

  • Noter så raskt som mulig ned registreringsnummeret på det aktuelle kjøretøyet.
  • Oppsøk umiddelbart eventuelle vitner. Hvis du ikke kan gå ut av bilen så pass på å få skrevet ned noen registreringnummer på biler rundt. Andre kan ha sett hva som skjedde.
  • Politiet bør i utgangspunktet kontaktes så snart som mulig. Kjøretøyet kan være stjålet, eller føreren kan være beruset.
  • Eier av kjøretøyet får du informasjon om ved å sende registreringsnummeret på SMS til 2282, eller ved å kontakte en trafikkstasjon. Det samme kan du gjøre med bilene til eventuelle vitner. Informasjonen er offentlig, og skal være tilgjengelig. Det betyr imidlertid ikke at du får navnet på den som kjørte bilen. (...)

Lege skadet under fotballkamp på TV - får erstatning
vg.no 16.4.2013
** Arsenal-supporteren: - Ropte at jeg var kvalm, måtte spy og at skulderen var ute av ledd

TOTTENHAM-SMELL: Sverre Litleskare ødela skulderen da favorittlaget Arsenal gikk på en smell mot Tottenham. Foto: Privat
(VG Nett) Turnuslege Sverre Litleskare (30) slo skulderen ut av ledd da Tottenham scoret mot favorittlaget hans. Et kreativt klagebrev til forsikringsselskapet sikret ham erstatning.
DnB ville først ikke gi Litleskare erstatning etter raserianfallet, melder lokalavisen Sunnhordaland.

- Selve opptakten til raseriet mitt - som utløste slaget i golvet, med påfølgende skulder ut av ledd - hadde jeg ikke kontroll over, sier 30-åringen til Sunnhordaland.

Han valgte derfor å klage på vedtaket om erstatningsavslag.

- Etter vilkårene har han ikke krav på dekning. En ulykke er ikke noe man selv forårsaker. Det var sitasjonen her. Han slo i gulvet. Det dekkes ikke. Vi valgte likevel å betale ham for en fantastisk skrevet klage, sier skadedirektør Anne Stine Mollestad i DnB til VG. (...)

Også mitt pensjonistopprør!
Jarl H. Bibow - Asker
aftenposten.no 18.3.2013
Helge Hveem behandler pensjonistopprøret med professoral overfladiskhet når han sier: «Derfor er det ikke urimelig at reformen medfører en mindre skatteskjerping for mange av oss.»

Det er altfor lettvint å karakterisere skatte- og pensjonistreformen som «en mindre skatteskjerping » fordi:

1. Pensjonen er ikke noe staten gir oss, men en tilbakebetaling av oppsparte midler fra den tiden man var yrkesaktiv!

2. Pensjonsinntekt skal ikke beskattes hardere enn vanlig lønnsinntekt!

3. Med utgangspunkt i 2010 skal pensjonister ikke ha høyere prosentvis skatteøkning enn vanlige lønnsmottagere! 4. Årlig regulering av pensjonen skal ikke underreguleres, men følge den vanlige lønnsutvikling i samfunnet slik Stortinget opprinnelig besluttet! (...)

Hvorfor toner ikke partiene flagg?
B. Christian Jenssen - Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre
aftenposten.no 4.3.2013
Vi er flere enn 750 000 alderspensjonister i Norge i dag som er rotløse når det gjelder å finne parti å stemme på ved stortingsvalget i år. Det er bare ett parti som har talt vår sak et stykke på vei, men det er sjanseløst i den verbale krig overfor de andre partiene. Hva er det som gjør at alle de andre partiene holder sine kort så tett mot brystet? Vi har gjentatte ganger stilt spørsmål om hva de vil gjøre med den nedverdigende behandling alderspensjonistene får gjennom pensjons- og skattereformen, ja sogar spurt i direkte stilet brev av 14. januar i år, men svar får vi ikke. Ap, partiet for rettferdighet, og Høyre, som er stolt over å ha gjennomført
pensjonsreformen, har vi ikke særlig tro på.

Men hvor er Senterpartiet, Venstre, SV og KrF? Det ser ikke lystelig ut på gallupen for dem! Jeg sier ikke at alle de 750 000 pensjonistene ville stemme på dem hvis de toner flagg, men at en god del ville gjøre det, er jeg temmelig sikker på. Husk bare hvilken respekt John Alvheim (Frp) fikk ved å slåss de eldres sak! Nei, nå må vi få vite hva partiene vil stå for i neste periode. Det må fremgå klart og tydelig i valgprogrammene. (…)

(Anm: Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre (LRE) (lre.no).)

Sto stille - fikk skyld
vg.no 16.2.2013
**Gjensidige: Det er sånn forsikring fungerer
**Slik unngår du bilforsikringsfellene

Her skjedde det: Marielles parkerte Audi ble truffet av bilen på oversiden som skal ha sklidd ned og skadet hennes bil. (Bildet er tatt i etterkant av ulykken og de andre bilene på bildet har ingenting med ulykken å gjøre. (...)

- Det føles utrolig urettferdig ut at jeg skal tape flere tusen kroner. Når en bil skal ha sklidd inn i min bil, og den som eide den andre bilen legger igjen informasjon om dette, forstår jeg ikke at jeg skal bli skadelidende, sier hun. (...)

Skylder på værforandringer
Motpartens forsikringsselskap mente nemlig at værforandringer hadde gjort underlaget glattere utover dagen enn det var på morgenen. De mente derfor at deres kunde ikke kunne ha noe skyld i uhellet.

Bonus- og egenandelstap
Først i midten av januar i år, hele ni måneder etter ulykken, bestemte Gjensidige seg endelig. Marielle måtte finne seg i et bonustap og en egenandel på 8000 kroner etter at en tom bil skled inn i hennes tomme bil.

Ville heller betalt selv
- Hadde ikke Gjensidige vært så kjappe med å be meg sette bilen inn på verksted, kunne jeg betalt for skaden selv. Det hadde faktisk blitt veldig mye billigere enn det tapet jeg nå får, sier Bakken. (...)

Hun får 500.000 årlig - bare til pensjon
na24.no 28.1.2013
Kristin Skogen Lund mottar årlig 56 ganger mer enn folk flest.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, har en årslønn på om lag 3,1 millioner kroner. Og hun kommer til å få en ytterst gullkantet pensjon, viser NHOs egne tall ifølge Dagsavisen.

Hvert år betaler NHO inn over 500.000 kroner i innskudd til hennes pensjon.(...)

SLIK BYTTER DU:
Spar tusenvis på «hustjenestene»

nrk.no 23.1.2013
Litt lavere rente, en bedre forsikringsavtale og det mobilabonnementet som passer best for deg kan gjøre store forskjeller i økonomien.

Ikke vær trofast mot bank, strøm og forsikring. En gjennomgang av alle «hustjenester» kan spare deg for tusenlapper. (...)

Tomgangstyveri kan koste deg hundretusener
vg.no 10.12.2012
LÅS OG SLUKK: Biltyver ser seg gjerne ut trafikkerte bensintsasjoner for å slå kloa i tomgangskjørte biler, ifølge Gjensidige. Bilen skal være låst når du forlater den, ifølge forsikringsavtalen. Her er et bilde fra bensinstasjonen på Nansens Plass i Tromsø.

(VG Nett) Forsikringsselskapene har lite til overs for de som går fra bilen i gang, med nøkkelen i. Halvparten av bilens verdi kan bli trukket fra i oppgjøret.

- Vi tror det blir en økning i antall tyverier av biler som går på tomgang nå som kulden er kommet, sier informasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad.

Forsikringsselskapet registrerer at det står biler på tomgang utenfor boliger om morgenen, for å få bilene varme og isfrie før man drar på jobb. Men problemet er enda større utenfor bensinstasjoner, butikker og barnehager. (...)

Rabatt på bilforsikring gir tryggere sjåfører
dinside.no 4.9.2012
BILLIGERE BILFORSIKRING: Jo mer du holder deg til fartsgrensen, jo mer rabatt får du på forsikringen. Du kan følge med på hvor mye rabatt du har spart opp, ved hjelp at et sanntids-display i bilen.

Vi gjør færre feil dersom vi får billigere bilforsikring. (...)

Du kan bli nektet erstatning:
Dette bør du ikke sende i flybagasjen

dinside.no 9.7.2012
Dyre verdigjenstander og elektronikk bør ikke sendes i innsjekket flybagasje. Likevel tar mange sjansen. Det kan bli dyrt. For blir det stjålet eller knust, får du ikke dekket tapet. (...)

Pensjonistoppgjøret til uravstemning?
B. Christian Jenssen - Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre
aftenposten.no 25.6.2012
Vi har en frekk og arrogant regjering når det gjelder pensjonistenes levekår her i landet, det vet vi. Vi har også enkelte politikere på Stortinget som er stolte over å ha loset Pensjonsreformen igjennom, det vet vi også.

Og vi er vel alle enige om at Pensjonsreformen behandler pensjonistene urettferdig i forhold til de yrkesaktive når den hvert år underregulerer pensjonene våre med 0,75 prosent. Er det noe å være stolt over, da?

Men ikke nok med det! Vi har også noe som kaller seg Norges Pensjonistforbund som hevder å ha 210 000 pensjonister som medlemmer. Navnet skulle jo tilsi at forbundet skulle ta vare på pensjonistenes ve og vel og hevde deres rettigheter! Men, akk, så vel er det nok ikke. Forbundet har ved hjelp av LO og sin forhandlingsrett med Regjeringen lenge før lønnsoppgjøret er brakt i havn, merk dere det, godkjent at pensjonistene i år bare får en økning på 2,89 prosent. De yrkesaktive ligger da an til en økning på i hvert fall 4 prosent!

Er resultatet blitt sendt til uravstemning blant de 210 000 medlemmene i forbundet eller gjør man ikke slikt der? Med hvilken begrunnelse kan forbundet avslutte resultatet for pensjonistene før man er ferdige med det generelle lønnsoppgjør? (...)

(Anm: Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre (LRE) (lre.no).)

Eldrebølgen mye dyrere enn antatt
bt.dk 17.4.2012
Nye beregninger viser en voldsom økning i pensjonsutgiftene hvis levealderen i verden øker med tre år frem til 2050.

Norge er godt forberedt på økte pensjonsutgifter med økt levealder, men det ligger en offentlig utgiftsbombe i utgiftsveksten til helse- og eldreomsorg, sier seniorforsker Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Pensjonsfond, bedrifter og myndighetene i de fleste land er dårlig forberedt på en utgiftseksplosjon i fremtidige pensjonsutbetalinger hvis levealderen øker mer enn antatt.

-  Dersom alle i 2050 kommer til å leve tre år lenger enn tidligere anslått, kommer samfunnet til å trenge ekstra ressurser tilsvarende 1–2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) pr. år, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i en studie om økningen i levealderen i verden.

BNP er verdien av samlet produksjon i et land. (...)

120.000 kan ta valget i år:
Flest tjener på tidlig pensjonsuttak

dinside.no 7.3.2012
Er du mann eller kvinne? Hvor gammel blir du? Har du lav eller høy lønn? Det er noen av faktorene som avgjør om du bør ta ut tidligpensjonen fra Folketrygden. (...)

Hundretusen kan ta ut
Tall fra NAV viser at det er 118.000 nordmenn mellom 62 og 67 år som i 2012 kan velge å starte tidlig uttak av pensjon. Av disse er det 30.000 62-åringer som må ta valget for første gang.

Tall fra høsten 2011 viser at det var nesten 30.000 personer i alderen mellom 62 og 67 år, som tok ut pensjon i løpet av året. Av disse er hele 82,7 prosent menn.

Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere. (...)

Bilen stjålet mens eieren kjøpte kaffe
aftenposten.no 2.2.2012
Mange lar bilen stå ulåst på tomgang. Det kan straffe seg.

Den ulykkelige bileieren skulle bare raskt innom storkiosken for å kjøpe en kopp kaffe. Siden det var kaldt ute og kupeen var like kald, lot eieren bilen stå ulåst på tomgang utenfor kiosken.

Dermed kunne en biltyv rolig sette seg inn i bilen og stikke av fra stedet.

Bileieren fikk avkortet forsikringen med 30.000 kroner for å ha opptrådt slumsete. Og han er ikke alene. (...)

600.000 nordmenn risikerer dramatisk inntektsfall
dn.no 8.1.2012
Mer enn en tredel av norske arbeidstagere kan få en langt mer dramatisk lønnsnedgang enn andre dersom de blir uføretrygdet. Jo mer du tjener, desto brattere blir fallet, når arbeidsgiver ikke har sikret deg ekstra.

I en undersøkelse gjennomført av Synovate for Danica Pensjon, et av mange selskaper som selger private uføreforsikringer, kommer det frem at 49 prosent mener at de er godt sikret ved uførhet av arbeidsgiver.

Sannheten er at 65 prosent av alle norske arbeidstagere har en uførepensjon gjennom pensjonsordningen de har fra arbeidsgiver. For alle som jobber i det offentlige innebærer det at man får 66 prosent av lønnen sin dersom man blir ufør.

- Det mest kritiske er de 600.000 arbeidstagerne som ikke har noen form for uføredekning gjennom arbeidsgiver. Om de heller ikke har noen privat uføreforsikring, har de virkelig en utfordring dersom de blir uføre, sier Torunn Jakobsen Langlo, Leder for fag- og kundeservice i bedriftsmarkedet i Danica Pensjon.

Hvis man blir ufør før man fyller 26 år ender de aller fleste med en minstepensjon på 184.000 kroner i året. (...)

Hun taper stort på å jobbe etter 67
aftenposten.no 18.10.2011
Offentlig ansatte taper store penger i årlig pensjon hvis de tar ut pensjon fra folketrygden samtidig som de fortsetter å jobbe etter 67 år. Tjenestepensjonen blir kuttet kraftig ved ekstra jobbing. (...)

Overraskelse
Aftenposten har de siste dagene vært i kontakt med flere statsansatte som er rundt 67 år, og dermed begynner å sjekke reglene. De har fått seg store overraskelser.

- Arbeidslinjen er jo det som fremføres som det moralsk høyverdige.

- I mitt tilfelle er effekten den stikk motsatte av arbeidslinjen. Jeg blir straffet for å jobbe noen ekstra år, sier Danielsen.

- Hva gjør du nå?

- Det vet jeg ikke helt. Ingen fortalte meg om dette da jeg bestemte meg for å ta ut pensjon fra folketrygden. Jeg må sjekke om det er mulig å stoppe uttaket av pensjon fra folketrygden, sier hun. (...)

Dramatisk utgiftsøkning til pensjoner
nrk.no 7.10.2011
Det offentliges utgifter til alderspensjon vil øke kraftig i åra som kommer på grunn av at de store fødselskullene etter krigen nå går inn i pensjonistenes rekker.

De tre neste årene vil utgiftsøkningen til pensjonister i statsbudsjettet være dramatisk. I 2015 vil den årlige utgiftsøkningen være tre ganger større enn økningen fra i år til neste år.Norsk økonomi begynner nå for alvor på merke eldrebølgen.

De store fødselskullene etter andre verdenskrig går i årene som kommer inn i pensjonistenes rekker. Det betyr store utfordringer for statsfinansene.

I statsbudsjettet for neste år øker utgiftene til alderspensjon med 8 milliarder kroner. Til sammenligning venter finansdepartementet at utgiftene øker med 24,5 milliarder kroner fra 2014-2015.

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at den store utgiftsøkningen til alderspensjonistene er en utfordring.

– Det er klart at det blir veldig krevende i årene fremover. Det betyr at vi må bli flinkere enn det vi har vært til å velge hvilke utgifter som skal prioriteres i statsbudsjettet, sier Johnsen. (...)

Pensjonsreformen koster flesk
tv2nyhetene.no 24.9.2011
Langt flere enn ventet tar ut pensjon før de fyller 67 år. Dermed er pensjonsreformen blitt langt dyrere enn forventet.

Politikerne er blitt stadig mer bekymret for en utvikling der det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, og målet med reformen var derfor å få folk til å stå lenger i arbeid.

Regjeringen regnet med at de nye mulighetene i første omgang ville føre til merutgifter på 1,9 milliarder kroner, siden seks årskull ville få muligheten det året reformen ble innført, skriver Aftenposten. (...)

Svartelistede forsikringskunder må tegne spesialforsikringer
aftenposten.no 5.7.2011
«Det er de ærlige kundene som betaler regningen for svindlerne» Ole Hermansen, sjefsutreder i Gjensidige
Svartelistede forsikringskunder i Nederland må tegne forsikringer i et eget selskap. Sjefsutrederen i Gjensidige mener den norske forsikrings-bransjen bør vurdere det samme.

Les også: Mener det er greit å lyve til forsikringsselskapet Avslørte svindelsaker Slik sikrer du reisen

Det nederlandske forsikringsselskapet for «verstingene» ble opprettet av en rekke assurandørselskaper i fellesskap i 1966. Forsikringspremien i dette selskapet, Rialto, er høyere enn i ordinære selskaper. Der er dørene åpne ikke bare for svindlere, men også for andre høyrisikogrupper, som tidligere fyllekjørere og unge med mange bilskader i sin historikk. Kundene får tegne lovpålagt ansvarsforsikring, slik at ofre får erstatning om en svindler for eksempel blir involvert i en bilulykke. (...)

Trygdeeksport
aftenposten.no 11.6.2011
Gullpensjon i kofferten

En ufør 60-åring som tar med seg pensjonen til Thailand og gifter seg med en ung kvinne, kan bidra til norsk trygdeeksport i flere tiår etter sin død. (...)

«Som enke vil hun ved hjelp av barnepensjon og etterlattepensjon i noen år kunne få en kjøpekraft i Thailand som tilsvarer 585 000 kroner i Norge» (...)

Nedjustere? – Det kan stilles spørsmålstegn ved om det er rimelig at en ung etterlatt får pensjon frem til fylte 67 år utelukkende fordi vedkommende har vært gift med et medlem i folketrygden/ en mottager av norsk pensjon. Pensjon til gjenlevende er en av få ytelser der mottagerens egen botid i Norge ikke har betydning, skriver Brochmannutvalget i sin rapport.

Utvalget anbefaler politikerne om å undersøke muligheten av å kjøpekraftjustere disse ytelsene, slik at de etterlatte får utbetalt et beløp som gir dem samme kjøpekraft som om de bodde i Norge. (...)

(Anm: Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten? Sammendrag. En ny bekymring for den norske velferdsstatens framtid har dukket opp på den politiske dagsordenen. Det er veksten i utbetaling av trygd til mennesker som bor i utlandet. De store partiene vil møte dette med innstramminger, og regjeringen Solberg sier i Sundvolden-erklæringen (2013) at den vil «vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport». Nytt Norsk Tidsskrift 02 / 2015 (Volum 31).)

Slik får du tredobbel lønn
na24.no 8.6.2011
Nye pensjonsregler gjør livet til en fest så snart du fyller 62. Bare spør Mikal Trygve. (...)

Ikke alle klar over ordningen
Pensjonsreformen som ble innført fra nyttår gjør at straks du fyller 62 kan du begynne å heve pensjon fra både folketrygden, AFP og tjenestepensjon.

Ifølge Nav benyttet ca. 33.000 av 190.000 potensielle sjansen til tidlig uttak fra folketrygden fra starten i januar.

Muligheten til også å begynne å heve tjenestepensjon er det svært få som har benyttet seg av.

Regiondirektør Ketil Sæthre i Vital Forsikring og direktør Jan Otto Risebrobakken i Storebrand sier til Bergens Tidende at årsaken ligger i at ordningen ikke er godt nok kjent. (...)

Vi krasjer og stikker av
dagbladet.no 20.5.2011
Punget ut 374 millioner for parkeringsskader.

I 2010 ble rundt 10 prosent flere parkerte biler påkjørt enn i 2009. Forvent at tallet for 2011 blir enda høyere.

For tendensen er klar. Se bare på disse tallene fra Finansnæringens Fellesorganisasjon, som gjelder påkjørsler av parkerte personbiler:

• 1992 - 16 225 skader
• 1995 - 24 766 skader
• 1998 - 30 980 skader
• 2001 - 34 577 skader
• 2004 - 37 743 skader
• 2007 - 42 986 skader
• 2009 - 45 183 skader
• 2010 - 49 273 skader

Vi snakker om en drøy tredobling av antall skader i løpet av snaut tyve år. I dag er det utrolige 135 parkeringsskader ved påkjørsler i snitt, hver dag! (...)

Rekordhøye boligpriser kan sikre bedre pensjon
dn.no 15.5.2011
Boligprisene her i landet er nå på sitt høyeste nivå noen sinne, også justert for inflasjon, og mange analytikermiljøer forventer fortsatt prisstigning i sentrale strøk i årene som kommer.

Dermed sitter mange i pensjonsalder med nedbetalt lån på store verdier bundet opp i boligen.

- Høye og stigende boligpriser fører til at en del pensjonister kan få ut et høyere enkeltbeløp eller kan bruke av boligformuen som løpende tilskudd til pensjonen i en lengre periode, samtidig som det fortsatt vil være igjen verdier til eventuelle arvinger, sier Thor Sandvik som står bak Litt Extra, som er et lån som gis til personer over 60 år uavhengig av pensjonsinntekt.

Produktet som ble lansert i 2005 tilbyr seniorer avdragsfritt lån med pant i boligen. (...)

Hjelp, jeg krasjet leiebilen!
vg.no 24.4.2011
Ingen fare. Slik unngår du egenandelen.

Du og kjæresten befinner seg i den destinasjonen dere i mange måneder har drømt om. Den flotte kabrioleten fra leieselskapet kjører nedover landeveien på vei til en nydelig strand noen kilometer unna hotellet. Himmelen er skyfri og dere hører på musikk over høyttalerne.

Idet dere nærmer dere målet mister du plutselig kontrollen over bilen og krasjer i et tre like i nærheten. Heldigvis blir ingen skadd i ulykken, men bilen har blitt totalvrak.
Hva gjør du da? Og hvordan kan du forsikre deg mot dette på best mulig måte? (...)

- Oppleves som veldig urettferdig
nrk.no 9.3.2011
Advokat Janne K. Sandborg i IF skadeforsikring forteller at flere nordmenn som blir saksøkt etter ulykker i alpene må reise tilbake til den lokale domstolen i alpene for å avgi forklaring, før erstatningssøksmålet blir avgjort.

Nordmenn på alpetur i Østerrike, Sveits og Italia blir stadig oftere saksøkt med krav om erstatning etter å ha kjørt på andre i skibakken, i følge Europeiske reiseforsikring.

Forsikringsselskapet har de siste par årene hatt 5-10 saker der norske forsikringskunder har blitt saksøkt av utenlandske skiløpere for hundretusenvis av kroner etter sammenstøt i skibakken på alpetur.

- De av våre kunder som blir saksøkt opplever ofte kravet som veldig uventet og noe helt urimelig som de bare må forholde seg til, sier advokat Janne Sandborg i IF Skadeforsikring.

Europeiske reiseforsikring eies av If Skadeforsikring. Sandborg er ansvarlig for behandlingen av kravene som rettes mot Europeiskes kunder. (...)

Rekorderstatninger etter boligbranner
vg.no 2.3.2011
Forsikringsselskapene betalte ut 4,2 milliarder kroner i erstatninger etter boligbranner i 2010. Det er en økning på 31 prosent sammenlignet med året før.

- Dette er en alarmerende sterk økning. Statistikken viser at det har vært flere relativt store boligbranner. Sprengkulden sist vinter og i november og desember har bidratt til høyere utbetalinger. Sterk økning i vedfyringen og økt strømforbruk ga større risiko for brann, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), som har utarbeidet statistikken.

Erstatningene for alle typer branner økte med 19 prosent til rekordhøye 5,7 milliarder kroner i fjor. Det var en nedgang på 5 prosent i erstatninger for næringslivet.

I alt var det 1.718 branner med erstatninger på over 200.000 kroner i 2010.

Erstatningsøkningen for boligbranner var størst i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Vest-Agder og Troms. (...)

Svikter norske boligkjøpere
forbrukerportalen.no 22.2.2011
- Regjeringspartiene svikter norske boligkjøpere, og viser ingen vilje til å løse mange av de utfordringene de møter, mener Forbrukerrådet, før debatten i Stortinget torsdag om boligkjøperes rettigheter.

- Det er uforståelig at man ikke engang kan be regjeringen utrede muligheten for 10 års reklamasjonsfrist og byggefeilforsikring allerede nå, sier fagdirektør Torgeir Øines. (...)

Må se på andre muligheter
Forbrukerrådet støttet også ideen om byggfeilforsikring:

- Forbrukerrådet er følgelig enig med forslagsstillerne i at når selv den styrkede garantiordningen ikke gir tilstrekkelig vern i alvorlige tilfeller, må man se på andre muligheter. Også en samlet justiskomité synes under behandlingen av lovforslaget å mene at det er nødvendig å se om garantiordningen som nå er vedtatt, er tilstrekkelig, sier Torgeir Øines. (...)

Sjekk hva du vil få i pensjon
Får 20.000 kr ekstra i måneden

vg.no 4.1.2011
(...) Over 30.000 søknader
- Nav har registrert 33.300 søknader om ny fleksibel alderspensjon. Det er omtrent som forventet, sier direktør for pensjonsprogrammet i Nav, Jorun Kongerud.

Pensjonsreformen gir mulighet for å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år - og samtidig stå i arbeid, uten avkorting. Dagens pensjonsalder er 67 år.

Fleksibel alderspensjon kan tas ut helt eller delvis. Hittil har hele 84 prosent har søkt om full pensjon. Det er som i Sverige, der relativt få valgte delpensjon.

- Det tar nok litt tid før søkerne venner seg til de nye valgmulighetene, sier Kongerud, som ikke har kunnskap om hvor mange som også vil jobbe. (...)

Meld ifra, ellers taper du på jobbskader
aftenposten.no 5.12.2010
Din arbeidsgiver er lovpålagt å forsikre deg mot arbeidsskader og -sykdom. Men det er ditt ansvar å melde fra når du blir rammet. Og jo flere meldte skader, jo dyrere blir forsikringen for arbeidsgiver. (...)

«Mange arbeidstagere kjenner nok ikke til ordningen, selv om loven om yrkesskadeforsikring kom for 20 år siden» - Leif Osland, Finansnæringens Fellesorganisasjon. (...)

Mener pensjonsreformen er grunnleggende urettferdig
nrk.no 3.11.2010
Pensjonsrådgiver Harald Engelstad (t.v.) vil avlive den nye pensjonsreformen som innføres ved nyttår, mens Magnus Marsdal mener reformen er grunnleggende urettferdig.

Magnus Marsdal mener den nye pensjonsreformen er urettferdig fordi den ikke tar hensyn til når folk dør. Pensjonsrådgiver Harald Engelstad vil avlive hele reformen. (...)

– Penger fra de svake til de sterke
Marsdal får støtte av pensjonsrådgiver Harald Engelstad, som sier at pensjonen regnes ut fra hvor lenge folk statistisk sett lever og der de ressurssterke trekker opp gjennomsnittet.

– Jeg mener at virkningen av pensjonsreformen er at vi nå overfører penger fra de ressurssvake til de mer ressurssterke, sier Engelstad. (...)

Hvor mye penger får du?
nrk.no 30.10.2010
Knekkpunkt og innskuddspensjon. Hva er hva? Christine Koht er forvirret av de nye pensjonreglene. (...)

- Jeg vil helst snakke om andre ting enn pensjonsreformen, det er så vanskelig, sier Christine Koht når NRK Forbrukerinspektørene forsøker å intervjue henne om pensjon. FBI hadde en times tv-sending om pensjon onsdag kveld.

For pensjon er noe som angår oss alle. Enten du er 25 år og vil reise jorda rundt, eller 35 og vurderer å jobbe mindre for å få tid til ungene.

Valgene i ung alder kan få stor betydning for hvor mye penger du sitter igjen med som pensjonist. (...)

Hva kan du om pensjonsordningen?
nrk.no 27.10.2010
Vet du hvilke år pensjonen din regnes ut fra? Ta testen, og få bedre kontroll på pensjonen din! (...)

Forsikring dekker ikke vannskader
nrk.no 14.10.2010
-Vi fikk sjokk da forsikringsselskapet ikke ville dekke de omfattende vannskadene i kjelleren, sier Lise Gro Flakstad. Sjekk hva slags vannskader forsikringen ofte ikke dekker. (...)

Rudolf Albin (72) ga forsikrings-bransjen smell på 500 mill.
dagbladet.no 12.10.2010
Nå trosser Vital høyesterettsdommen som sikret uføre forsikringspengene.

(Dagbladet): I mai 2008 slo Høyesterett fast at forsikringsselskapene ikke informerer godt nok om klausulen de bruker for å nekte norske uførepensjonister utbetaling.

Dommen ga en kjemperegning på rundt en halv milliard kroner - penger som ikke har kommet de uføre til gode.

Nå trosser Vital forsikring dommen fra rikets høyeste dommere. (...)

Aggressive kutt for uføre
JO SKÅRDERUD - Trondheim
aftenposten.no 11.10.2010
Statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) vil tenke smartere rundt uføreordningene i Norge. Jeg er enig, ikke minst må vi tenke smartere enn det Bjurstrøm foreløpig har fått til. Bjurstrøms utspill om «smart-jobber» virker som et bevisst forsøk på å snu uføredebatten bort fra det den virkelig bør handle om, nemlig det at Bjurstrøm vil lansere aggressive kutt i norske uførepensjoner.

Følger hun anbefalingene fra uførepensjonsutvalget, noe det er all grunn til å tro at hun gjør, vil mange som er medisinsk erklært 100 prosent ufør miste titusenvis av kroner i året, uten å ha noen mulighet til å kompensere for tapene. Ministeren synes kanskje dette er smart, personlig synes jeg det er respektløst overfor dem som har ofret helsen sin i det norske arbeidslivet. (...)

Svindlere avslører seg selv på internett
nrk.no 18.9.2010
Mange som har krevd attføring eller ulykkeserstatning glemmer at de legger igjen elektroniske spor. Flere er avslørt av enkle Google-søk fra forsikringsselskapene.

Hvert eneste år kommer det hundrevis av krav om erstatninger og andre forsikringsutbetalinger fra folk som sier de ikke lenger kan arbeide, men som viser seg å være falske.

For mens det store flertallet av utbetalinger er reelle, er det også mange som forsøker å trekke seg fra arbeidslivet med en god slump penger på kjøpet.

Både forsikringsselskapene og NAV avslører mange hvert eneste år, og sparer ifølge seg selv milliarder av kroner i feilutbetalinger. (...)

(Anm: Google har kjøpt seg inn i et forsikringsselskap som vil bruke høyteknologi til å overvåke kundene sine. Er det kroken på døra for personvernet? (…) En dyktig gravejournalist med ambisjoner om å vinne priser bør snart prøve å finne ut hva Google ikke investerer i. Googles eierandel i gründerbedriften etter investeringen er dessuten bare to prosent, så gjesp. Hei, vent litt… Oscar Health Insurance, heter investeringsobjektet. Google inn i forsikringsbransjen? Hva er det Larry pønsker på nå? (aftenposten.no 26.9.2015).)

- Hallo, eksmannen din er død, jeg vil gjerne dele pensjonen med deg
dn.no 5.9.2010
Mange har krav på hele eller deler av etterlattepensjon fra en fraskilt ektefelle. Men skal du være sikker på å få, må du kreve det selv.

Det skapte debatt da det såkalte Kvinnepanelet gikk inn for at kvinner som har ansvaret for barn skal kunne kreve å få med seg deler av mannens pensjonspoeng i tilfelle skilsmisse. (...)

- Folk har ikke hørt om det
Mange nordmenn sitter imidlertid allerede i dag med rettigheter til såkalt etterlattepensjon fra en fraskilt ektefelle - ofte uten at de vet om det selv. Etterlattepensjon vil si deler av pensjonsytelsen som forsvinner når en person dør - og som kan overføres til vedkommendes nåværende eller tidligere ektefelle - eller begge på deling.

- Når jeg har snakket med folk om dette, er det ingen som har hørt om det en gang, sier forbrukerøkonom i DnB Nor, Sidsel Sodefjed Jørgensen til DN.no. (...)

Finn frem din glemte pensjon
aftenposten.no 27.8.2010
Har du fått brev fra et forsikringsselskap i sommer og tenkt at «fripolise» er noe kjedelig herk, uten interesse? Tenk om igjen. (...)

Enorme verdier.
Norske fripoliser og pensjonskapitalbevis har en verdi på 124 milliarder kroner, fordelt på 1 million avtaler. Mange nordmenn har flere fripoliser, som er plassert i forskjellige forsikringsselskaper. Verdiene kan være avgjørende når du en gang skal innfri drømmen om det gode liv som pensjonist. (...)

Seniorer sliter med pensjonsvalg
aftenposten.no 22.8.2010
Usikkerheten er stor før pensjonsreformen. 150000 seniorer har sjekket sin pensjon på nettportalen Norsk Pensjon i første halvår i år. (...)

- Vi fikk ikke pengene da pappa døde
na24.no 12.8.2010
Mener forsikringsselskapet spekulerer i at de etterlatte ikke vet om penger de har krav på.

En kvinnelig NA24-leser raser over behandlingen hun har fått av landets største pensjonsforvalter - Storebrand.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, forteller til NA24 at faren døde for to år siden. Datteren visste at Storebrand via en såkalt fripolise forvaltet noe av pensjonsmidlene faren hadde opparbeidet seg.

- Jeg var derfor nylig i kontakt med Storebrand for å spørre om hans etterlatte hadde noe til gode på fripolisen. Det hadde vi, sier kvinnen til NA24. (...)

Mange unge godtar forsikringssvindel
na24.no 27.6.2010
Hver femte unge mener at det er akseptabelt å plusse på forsikringskrav for å få utbetalt mer enn man har krav på.

Risikerer anmeldelse
Dette er en tre ganger så høy andel som hos 40- og 50-åringer, der de aller fleste ser på slik påplussing som svindel, skriver Aftenposten.

– Vi tror ikke alle unge tar inn over seg konsekvensene av forsikringssvindel. De risikerer både politianmeldelse og å bli oppsagt som kunder, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdahl i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). (©NTB)

«Cyste i underlivet» var silikonpupper
nrk.no 23.6.2010
Nordmenn lyver på seg trappefall, trafikkulykker og øyeskader i utlandet - for å få dekket dyre operasjoner med reiseforsikringen. (...)

- Kynisk spel med forsikring
nrk.no 18.4.2010
Advokat Christian Lundin er kritisk til forsikringsbransjen.

- Forsikringsselskapa driv eit kynisk spel. Dei snyter bevisst trafikkskadde for pengar, sier advokat Christian Lundin.

Lundin er advokat i eitt av dei leiande advokatfirma innan personskadeerstatning her i landet, Næss & Co.

Ein gjennomgang av 120 saker i retten viser at forsikringsselskapa systematisk tilbyr halvparten av pengane domstolen meiner dei skadde bør få. (...)

Sterk økning i private helseforsikringer
tv2nyhetene.no 23.3.2010
Stadig flere norske bedrifter kjøper private helseforsikringer til sine ansatte.

De to siste årene har salget av slike forsikringer økt med 50 prosent. (...)

Her er brevet som ga Obama nytt mot
nettavisen.no 22.3.2010
Barack Obama skal ha vært i ferd med å gi opp hele reformen etter Massachusetts. (...)

Strøm av tidligpensjonister gir budsjettsmell i 2011
nrk.no 17.3.2010
Tre av fire sier de vil ta ut tidlig pensjon hvis de får mulighet til det. Det kan gi oss en økonomisk blåmandag, advarer ekspert. (...)

Tre av fire vil ta ut tidlig pensjon
Tre av fire sier de enten vil ta ut hele eller deler av pensjonen hvis de får mulighet, og hele 40 prosent av de spurte ønsker å kaste inn arbeidshanskene og være pensjonist på fulltid.

Dette kan gå ut over Norges betalingsevne til neste år. (...)

- Bør tegne forsikring før brystoperasjoner
aftenposten.no 23.2.2010
Komplikasjoner etter brystoperasjoner bør ikke belastes det offentlige helsevesenet, mener Frp, Sp og Høyre.

Aftenposten.no skrev tidligere tirsdag om en kvinne som som ble avvist av Sykehuset Østfold da implantatene hun fikk operert inn på en privatklinikk for 16 år siden, begynte å lekke.

Overlege Georg Panczel ba kvinnen selv kontakte privatklinikken som utførte operasjonen, for å få fjernet implantatene. Kvinnen ville imidlertid ikke dekke det en slik operasjon kostet, og klaget til pasientombudet. Overlegen etterlyste en prinsipiell avgjørelse av problemet, og saken ligger nå på helseministerens bord. (...)

Gi bilen til pappa
dinside.no 16.12.2009
En 18-åring sparer mer på å la foreldrene eie bilen og forsikre den enn hun taper på manglende bonusopptjening. (...)

I de eksemplene vi har sjekket, virker det som det er langt rimeligere å la foreldre eie og forsikre bilen, selv om man går glipp av egen bonus. Bilen vi sjekket kostet rundt 22.000 kroner å forsikre for en 18-åring uten bonus. For en 25-åring uten bonus koster den 11.000 kroner å forsikre. Det går altså langt raskere for 25-åringen å komme ned på en vanlig forsikringspris ved skadefri kjøring enn det gjør for 18-åringen. (...)

Kan kreve erstatning
aftenposten.no 14.12.2009
Ransofre som blir utsatt for vold eller trusler på jobb, kan gå glipp av millionbeløp i erstatning, fordi de ikke kjenner til sine egne rettigheter, sier arbeidsrettsadvokat. (...)

– Alle norske arbeidstagere skal være omfattet av yrkesskadeforsikring, som arbeidsgiver er lovpålagt å tegne for sine ansatte. Den gir rett til erstatning etter ran og vold på arbeidsplassen, på linje med tradisjonelle yrkesskader. Vanlige senskader etter slike voldshandlinger er såkalte posttraumatiske stresslidelser. (...)

Vil tjene på din frykt
nrk.no 11.11.2009
Forsikringsbransjen hevder de kan forsikre deg mot ID-tyveri. Forbrukerrådet er kritiske. (...)

Føler seg kastet ut av If etter uhell
aftenposten.no 9.11.2009
(...) De siste fire årenes skadehistorikk viser tre mindre oppgjør (en frastjålet lommebok, en sprukket frontrute og en lakkskade), i tillegg til to utbetalinger på omtrent 20.000 kroner hver i fjor vinter. Ekteparet var uheldige med bilen hver sin gang. (...)

Obama raser mot amerikanske forsikringsselskaper
dagbladet.no 17.10.2009
- UÆRLIG OG MISVISENDE: Det kaller USAs president forsikringsselskapenes oppførsel.

- Prøver å blokkere helsereformen for enhver pris.

USA er nærmere en helsereform selv om forsikringsindustrien prøver å blokkere den for enhver pris, sier USAs president Barack Obama. (...)

Kun én av ni unge er forsikret
aftenposten.no 15.9.2009
(...) Du eier en egen, velfylt leilighet. Bil og hytte har du kanskje også. Alt er selvfølgelig forsikret. Men disse tingene er langt fra de mest verdifulle eiendelene du har, målt i kroner og øre.

– Den viktigste eiendelen for de fleste privatpersoner er humankapitalen. Dette er verdien av all fremtidig inntekt. Og for unge er den særdeles verdifull, fordi de har en lang karrière foran seg, sier Trond Døskeland, forsker ved Norges Handelshøyskole (NHH). (...)

468.000 barn er forsikret
aftenposten.no 25.8.2009
Antall barn som er forsikret i tilfelle ulykker eller alvorlig sykdom økte 13 prosent første halvår. (...)

Privat helseforsikring i sterk vekst
vg.no 24.8.2009
Professor i sosialmedisin advarer mot et klassedelt helsevesen etter som stadig flere har privat helseforsikring som sikrer dem raskere behandling. (...)

Westin mener forsikringsselskapene kynisk spekulerer i folks frykt for at de ikke får den hjelpen de har krav på.

Bransjen selv mener derimot at det er positivt hvis flere forsikrer seg.

- Det vil avlaste det offentlige, og vi får mer tid til akutte tilfeller og man får redusert ventetiden, sier hovedlege i Gjensidige forsikring Bengt-Lasse Lund. (...)

Ulydige forsikringsselskaper
vg.no 22.8.2009
Flere forsikringsselskaper følger ikke vedtakene

Er du uenig med forsikringsselskapet om oppgjør kan du få saken behandlet i Forsikringsklagenemnda. (...)

Her er bilene tyvene oftest faller for
fvn.no 11.8.2009
Svindyre luksusbiler er ikke tyvenes favoritter, viser fersk statistikk fra If. Bilen som er mest utsatt for tyveri, er verken fin, fjong eller ny. (...)

Få skjønner pensjonssystemet
nrk.no 7.8.2009
De fleste arbeidstakere aner ikke hva de vil få i pensjon. Sju av ti kjenner heller ikke den nye ordningen som innføres fra 2011. (...)

Prescription for abuse
(Forskrivning for misbruk) heraldtribune.com 12.7.2009
Latest statistics show need for wide-ranging reassessment

Florida's medical examiners recently released another report that shows another annual increase in the number of prescription-drug overdose deaths.
The report concluded that prescription medicines caused more deaths in 2008 than illicit drugs -- a multi-year trend. (...) (Resultatene ved årets slutt var ikke overraskende: En foreløbig rapport, som dekker de første 6 måneder av 2008, indikerte at de oppadgående trender i substansforårsakede og substansrelaterte dødsfall ville fortsette gjennom året. (The results of the year-end report weren't surprising: An interim report covering the first six months of 2008 indicated that the upward trends in drug-caused and drug-related deaths would continue throughout the entire year.)

Annual increases
In 2005, the Medical Examiners Commission began reporting the drugs discovered in bodies subject to autopsies. The percentage of decedents with at least one drug in their bodies has increased each year -- to 53 percent last year.

"De fleste" (4 924) av de 8 556 substansrelaterte dødsfall i 2008-rapporten, som ble gjennomgått av de statlige medisinske granskerne, påviste mer enn en substans. De medisinske granskerne, som utførte obduksjoner, skriver at ett eller flere reseptbelagte legemidler forårsaket dødsfall hos 2 184 mennesker sist år. (...) ("The vast majority" (4,924) of the 8,556 drug-related deaths studied last year by the state's medical examiners involved the presence of more than one drug, according to the 2008 report. The presence of at least one prescription drug caused the death of 2,184 people last year, in the opinion of medical examiners conducting autopsies.)

Prescribed addiction: 600,000 fall victim (Forskrevet avhengighet: 600 000 blir offer)
livenews.com.au 12.7.2009
An increasing number of Australians are becoming addicted to prescription medication.

The 2007 National Drug Strategy Household Survey shows around 600,000 people use painkillers for non-medicinal purposes.

The survey also showed those aged 20 to 29 are most likely to abuse prescription drugs, including XANAX, VALIUM and ZOLOFT. (...)

The Pharmacy Guild of Australia wants the industry regulated to ensure people cannot access large supplies of the drugs. (...)

RELATED ARTICLES - Rise in babies born to drug mums (...)

Fear Jacko Drug Death Was Like Heath Ledger's (Frykter Jackos død grunnet legemidler var lik Heath Ledgers)
news.sky.com 27.6.2009
A medical charity believes Michael Jackson's death may have been down to a deadly drug cocktail similar to the one taken by Heath Ledger. (...)

Reports say Jackson may have taken three powerful painkillers in a potentially fatal cocktail, including injections of the narcotics Demerol, Dilaudid and Vicodin.

Other drugs linked to the singer include anti-anxiety drugs Xanax and Zoloft, muscle relaxant Soma and anti-depressant Seroxat. (...)

Bulker mer enn ventet
aftenposten.no 11.6.2009
Forsikringsselskapene ventet forsiktigere kjøring med finanskrisen. Men nordmenn kræsjer stadig mer. (...)

Skadestatistikken fra FNH viser at nordmenn bulker mer enn tidligere. I perioden januar-mars i år økte forsikringsselskapenes erstatninger med hele 19,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Til sammen ble det betalt ut erstatning for personbilskade på 2,85 milliarder i de tre første månedene. Det er nesten 500 millioner mer enn samme periode i 2008. (...)

Måtte leve for 79.000 kr. i året
aftenposten.no 7.6.2009
(...) Ikke krav på ledighetstrygd
Men hvis du driver enkeltmannsforetak, slik ca. 300.000 nordmenn gjør, så har du ikke krav på ledighetstrygd. Samtidig må du også betale 25 prosent skatt av hver krone du tjener, selv om inntekten din altså ligger godt under fattigdomsgrensen.

–Vi havner mellom alle stoler. Norsk arbeidsliv ser ut til å være basert på at det hele veien skal være to parter; arbeidsgiver og arbeidstager. Vi som driver for oss selv er det ikke plass for, sier Kim Pilgaard. (...)

Flere innbrudd bekymrer forsikringsbransjen
vg.no 4.6.2009
I første kvartal i år ble det registrert nesten 6.000 innbrudd i norske boliger og hytter. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med i fjor. (...)

- Høytlønte er vinnerne
nrk.no 4.6.2009
Det er høytlønte med korte yrkeskarrierer som er vinnerne etter at regjeringen måtte gi seg i pensjonsspørsmålet, mener ekspertene. (...)

Leger vinner, hjelpepleiere taper
Knut Røed, som er seniorforsker ved Frischsenteret mener de med høy lønn og korte yrkeskarrierer kommer best ut ved at dagens system i hovedsak videreføres.

- Akademikere og for eksempel leger kommer jo veldig godt ut, mens de med lav inntekt, som hjelpepleiere, sykepleiere og lærere kommer dårlig ut med dette resultatet, sier Røed til NRK.

- De som har høy lønn når de går av med pensjon og korte karrierer er vinnerne, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

De største taperne er de med lave inntekter og lange yrkeskarrierer. - Det er problematisk fordi det er nettopp de som i fremtiden vil ha størst behov for å gå av tidlig, sier Røed. (...)

Hevder lavtlønte blir tapere i lønnsoppgjøret
kommunal-rapport.no 2.6.2009
Forsker Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo hevder lavtlønnede blir sittende igjen med svært dårlig pensjonsordning og at høytlønnede blir vinnere i årets historiske oppgjør. (...)

Stoler på folketrygden
aftenposten.no 25.5.2009
De økonomiske følgene av uførhet kan bli dramatiske. Antall uføre nordmenn fortsetter å stige bratt.

I en fersk undersøkelse, som Norstat har gjennomført for Storebrand, svarer halvparten av de spurte (50 prosent) at det er meget eller ganske sannsynlig at det ville få store konsekvenser for deres husstand hvis de i morgen skulle bli 100 prosent arbeidsufør.

Men nesten like mange, 45 prosent, mener at de vil kunne opprettholde deres nåværende levestandard hvis de i morgen skulle bli 100 prosent arbeidsufør.
(...)

100.000 nordmenn risikerer å kjøre seg til gjeldsslaver
vg.no 19.5.2009
(VG Nett) Et urovekkende høyt antall sjåfører vrir om tenningen i bilen uten å ha forsikringspapirene i orden først. 100.825 nordmenn risikerer å bli gjeldslaver resten av livet. (...)

- Uforståelig sjansespill
- Det er urovekkende mange som ikke har betalt forsikring. I verste fall risikerer de å gjøre seg til gjeldeslaver resten av livet, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF til VG Nett.

Minimumskravet for å få tilsendt årets gule merkelapp i postkassen, er at du kan vise til gyldig ansvarsforsikring. Mange utsetter betaling av forsikring, på samme måte som de skyver unna både EU-kontroll og den årlige årsavgiften. Men å kjøre uten ansvarsforsikring er ifølge Engebretsen et uforståelig sjansespill. (...)

(Anm: Årsavgift på bil. 289.000 har ikke betalt årsavgift. Skatteetaten har 733 millioner kroner utestående fra ubetalte årsavgifter. (…) De risikerer å få bilen avskiltet allerede i juni. (dinside.no 3.5.2017).)

- Legar i lomma på forsikringsselskapa
nrk.no 23.4.2009
Enkelte legar er kjøpt og betalt av forsikringsselskapa. Det meiner lege som har vorte svartelista.

- Jo meir grundig eg var dess mindre fekk eg å gjere.

Det seier spesialist i nakkeslengskader Svein Nilsson. Han får ikkje lenger skrive legeerklæringar for forsikringsselskapa. (...)

- Ein del som går litt langt
Terje Tørrisen er overlege og rettspsykiater ved Sjukehuset Innlandet si avdeling på Sanderud. I sine mange år som lege og spesialist har han sett fleire døme på legar som er lojale mot forsikringsbransja og skriv legeerklæringar i selskapet sin favør.

- Det er klart at ein del av dei som er sakkyndige er gode fagfolk og kan sitt fag. Men det finst ein del som gjer oppdrag for ein part i eit sakkyndig oppdrag, og da blir dei kanskje ikkje sakkyndige lenger.

Presidenten i den norske legeforening, Torunn Janbu, tykkjer det er sterke skuldingar som kjem fram.

- Men eg kjenner til at forsikringsselskap vel å bruke legar som dei veit har ei haldning som passar dei best. Det må vi rydde opp i. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kvinne påkjørt to ganger - tilkjent over 13 millioner i erstatning. En kvinne i 40-årene er tilkjent det som trolig er en rekordstor erstatning i forbindelse med en nakkeslengskade etter å ha vært utsatt for to trafikkulykker. (vg.no 27.8.2016).)

Forsikringer blir billigere
aftenposten.no 5.3.2009
Det er blitt billigere å forsikre eiendelene dine, men prisene på reiseforsikringer har steget. (...)

Sju biler funnet på 30 meters dyp i Etnefjorden
dagbladet.no 4.3.2009
Etterforsker mulig forsikringssvindel.

(Dagbladet.no): Politiet i Etne i Hordaland etterforsker nå funnet av syv biler på 30 meters dyp i Etnefjorden, melder Grannar.no.

Forsikringsselskapene bistår politiet og gjennomfører samtidig egne undersøkelser med tanke på å avsløre mulig forsikringssvindel. (...)

Kommunen tar sparepengene
aftenposten.no 19.2.2009
Nesten hele søsterens oppsparte pensjon går rett i kommunekassen. –Havner du på sykehjem, er ikke sparing til alderdommen mye verd, sier Ida Morlandstø (71). (...)

Helse- og omsorgsdepartementet: - Kan klage til pasientombudet (...)

- Kan klage til pasientombudet
aftenposten.no 19.2.2009
Seniorrådgiver Anne-Brit Bøe ved Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at det er fullt mulig å klage til pasientombud og helsetilsyn for personer som mener egenbetalingen er urettferdig beregnet.

- Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker som dette, men generelt kan jeg si at alle som omfattes av kommunale omsorgstjenester skal få forsvarlig omsorg etter behov. Dette behovet varierer veldig fra person til person, sier Bøe. (...)

Flere aksepterer forsikringssvindel
ukeavisenledelse.no 18.2.2009
Halvparten av de spurte under 30 år aksepterer forsikringssvindel, viser en fersk undersøkelse.

På landsbasis aksepterer en av fire at det er greit å plusse på litt ekstra når det sendes inn krav etter en skade. 48 prosent av de spurte under 30 år har ingen skrupler med å oppgi for høye verdier. Det kommer i en fersk spørreundersøkelse som Opinion har gjennomført for Gjensidige Forsikring. (...)

Den aller viktigste forsikringen
dinside.no 11.2.2009
Den kan være svært viktig, men den koster. Se hvordan du slipper billigst unna.

DinSide Forsikringsbransjen mener folk bør bli flinkere til å forsikre seg selv, slik at en kan få en litt bedre økonomisk hverdag, dersom ulykken skulle inntreffe.

Men ulykkes- og uføreforsikringer er ikke førsteprioritet når nordmenn skal forsikre seg. (...)

Flere milliarder pensjonspenger borte
vg.no 8.2.2009
GRÅLUM/OSLO (VG) I stedet for å sikre pensjonen, har nesten en million nordmenn tapt store penger etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006.

I det siste har 900 000 nordmenn mottatt en oversikt som viser at deres pensjon ikke har økt, til tross for at de måned etter måned har betalt to-tre prosent av lønnen til pensjon. De store pensjonsselskapene Storebrand og Vital bekrefter overfor VG at milliarder av pensjonskroner er forduftet på norske arbeidstageres konto, etter at det ble innført obligatorisk pensjonsordning i 2006. (...)

Fikk nei på grunn av overvekt
aftenposten.no 6.2.2009
(...) –If er ikke strengere enn Nemnda for helsevurdering. Vekt gir økt risiko for sykdom, uførhet og kortere leveutsikter, sier ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If.

Hun opplyser som et eksempel at hvis du er 1,67 cm høy, så vil du få ordinær pris hvis vekten din er under 86 kilo. Fra 87 kilo til 94 kilo får du et påslag på 50 prosent. Veier du mellom 95 kilo og 106 kilo dobles prisen. Er du tyngre enn dette, vil du ikke få forsikring. (...)

Forsikring mot helsekø økt med 132 prosent
aftenposten.no 29.1.2009
- Det blir galt dersom de selger et kunstig behov, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Nesten 100.000 nordmenn har tegnet forsikring mot helsekø, opplyser Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i dag.

Dette er en økning på 31 prosent det siste året, og hele 132 prosent de siste to årene.

Mens forsikringsselskapene gleder seg over en samlet premie på 194 millioner kroner, går noen hardt ut mot bransjen. (...)

- Store mørketall rundt trygdemisbruk
nrk.no 28.1.2009
Nordmenn svindler for milliarder av kroner som ikke blir oppdaget, mener NAV-sjef.

- Mørketallene er nok betydelige, sier direktør for NAV kontroll innkreving, Magne Fladby.

Han tror at det på landsbasis svindles for mange milliarder kroner mer enn det som blir oppdaget. (...)

Dobbelt så dyrt for røykere
aftenposten.no 22.1.2009
Denne måneden satte Storebrand opp forsikringsprisen for røykere. –Rimelig at tobakksavhengige betaler mer, mener Storebrand. Flere forsikringsselskaper vil følge. (...)

–De fleste synes dette var et riktig tiltak. Det har kommet svært lite reaksjoner på tariffene, sier Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand.

Han frykter ikke at dette vil oppfattes som en stigmatisering av røykerne.
–Røyking representerer en betydelig helserisiko. Det vet folk. Derfor er det rimelig at røykerne betaler mer, sier han. (...)

Flere erstatninger
nrk.no 17.1.2009
Antallet erstatninger etter boligbranner hadde en kraftig økning i fjor, sammenlignet med 2007.

Gjensidige forsikring i Buskerud hadde en økning på hele 45 prosent.

Informasjonssjef i selskapet, Geir Gjermundsen, eier utviklingen er bekymringsfull.

Storebrand forsikring kan melde om den samme tendensen. (...)

Leiebiluhell kan kræsje ferien
aftenposten.no 12.1.2009
Sørg for at du har lest nøye gjennom leiekontrakten så du vet hva du har skrevet under på.

Ta bilder av bilen før og etter leieperioden. Eventuelle skader må dokumenteres i form av bilder, notater, skademelding eller lignende.En liten bulk på leiebilen kan fort tømme familiens feriekasse. Da er det smart å gjøre din del av jobben for å unngå problemer med utleieren.

Leier du bil, er det fristende å spare en 100-lapp om dagen ved å droppe frivillig skadeforsikring.

– Du kan la være å tegne skadeforsikring, men da er du 100 prosent ansvarlig for skaden. Totalhavarerer du kan det bli et kjempebeløp, sier generalsekretær Leif Nybø i Norges Bilutleieforbund.

... og enda verre er personskader (...)

Høyeste antall ofre siden 1986
aftenposten.no 14.12.2008
Ikke siden 1986 har så mange mennesker omkommet i branner i Norge som i år. Så langt har 77 personer mistet livet.

I 1986 mistet 14 personer livet i storbrannen på hotell Caledonien i Kristiansand. Brannstatistikken viste den gang 78 omkomne. Nå opplever Norge en ny brannbølge. Så langt i år er 77 personer omkommet i brann.

– Dette er det høyeste tallet vi har registrert i moderne tid. Sist vi så noe lignende var i 1986. Da utgjorde hotellbrannen en betydelig del. Lengre bakover er statistikken usikker, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB. (...)

Selgerne skal lære seg etikk
aftenposten.no 27.11.2008
Nå skal forsikringsselgere lære etikk, i et forsøk på å gjenvinne kundenes tillit.

Adferdsregler
Alt salg og all rådgivning skal ta utgangspunkt i kundens forsikringsbehov, og selger skal sette seg inn i forhold som kan være relevant for kundens valg av forsikringsløsning.

Selger skal legge frem de nødvendige opplysninger for kunden på en måte som kunden har forutsetninger for å forstå.

Selger skal fraråde en forsikring som åpenbart ikke er i kundens interesser eller behov.

Selger skal sørge for at kundes interesse går foran bedriftens og selgers egne interesser. (...)

Her brenner det mest
nettavisen.no 21.11.2008
(...) Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) statistikk per 3. kvartal 2008 viser en rekordstor økning i antall branner og i erstatningsutbetalingene. Nivået på erstatningene har aldri vært høyere.

- De totale erstatningene beløper seg til 3,7 milliarder kroner totalt så langt i år. Av disse er 2,5 milliarder for brann i private boliger, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH til Nettavisen.

For private boliger har det vært en økning i antall branner på 31 prosent de første ni månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Erstatningsutbetalingene økte med 23 prosent. (...)

If mener bileier (34) tente på selv
dagbladet.no 15.11.2008
Porche-eieren renvasket etter seks år. (...)

Sint kvinne gir bort formuen
aftenposten.no 30.10.2008
- Det nytter ikke å forstå noe av dette, sier 88-åringen. (...)

Gir til veldedighet
Forskriften for betaling av institusjonsplass sier at kommunen kan kreve 75 prosent av G (grunnbeløpet i folketrygden, for tiden 70.256 kroner), minus fribeløpet på 6000 kroner.

Av inntekter utover grunnbeløpet belastes 85 prosent. (...)

Begikk han selvmord eller ikke?
kjendis.no 5.10.2008
Forsikringsselskapet vil til bunns i saken - før de åpner lommeboka.

Obduksjonsrapporten viste at Ledger døde av en overdose reseptbelagte medikamenter - men etterforskning av hvorvidt skuespilleren hadde skaffet medikamentene til veie på lovlig vis, ble stanset i august. (...)

De holder nemlig tilbake skuespillerens livsforsikring - som kommer på hele ti millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 60 millioner norske kroner.

Vil finne sannheten
Det nederlandske forsikringsselskapet ReliaStar Life ønsker nemlig å få klarhet i om Ledger begikk selvmord eller ikke, skriver Times Online i dag. (...)

- Ingen bør prøvekjøre alene
dinside.no 9.9.2008
If Skadeforsikring melder om at mange private som skal selge bilen sin, opplever at den som skal prøvekjøre stikker av med bilen.

Mange private bilselgere får bilen frastjålet ved prøvekjøring, uten at de har rett til å få igjen pengene.

Det få vet er at forsikringen ikke dekker dette. Private bilselgere risikerer derfor å sitte igjen med skjegget i postkassa. (...)

If snudde etter medieomtale
aftenposten.no 5.9.2008
Forsikringsselskapet If snur og gir likevel et trygdet ektepar i Saltdal erstatning etter husbrann, noen dager etter at medier omtalte saken.

If gir likevel erstatning til et eldre ektepar som mistet huset i brann. (...)

Forsikring gir trygghet
Jan Otto Risebrobakken - Direktør for næringspolitikk i Storebrand
dagbladet.no 22.8.2008
BARNEFORSIKRING: Forsikring skaper ikke frykt, slik statssekretær Dagfinn Sundsbø i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i Dagbladet 20. august, men gir trygghet mot konsekvensene av uforutsette og alvorlige hendelser.

Stadig flere foreldre velger å forsikre barna sine. Over 400 000 barn, eller ett av tre barn, er nå dekket av barneforsikringer. (...)

Straffes for å ha oppdratt barn
aftenposten.no 6.8.2008
Else Johansen (66) har vært dobbeltarbeidende i over 40 år. Hun er sjokkert over at hun som pensjonist kun sitter igjen med litt mer enn minstepensjon.
-Ikke vent med å finne ut hva du vil få i pensjon. Og sjekk for all del hvilke konsekvenser det har å jobbe deltid eller gå ut av arbeidslivet. Det er rådet Else Johansen (66) nå vil gi andre kvinner. (...)

Stor forskjell på pensjonsytelser (...)

- Aldeles gresselig forferdelig
dn.no 17.6.2008
Antall minstepensjonister i Norge vil eksplodere. (...)

Minstepensjonen til enslige pensjonister økes med 16.476 kroner til 136.296 kroner, en økning på snaut 14 prosent. Minstepensjonene skal ifølge avtalen trappes videre opp til to ganger grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2010.

Når minstepensjonen trappes opp i 2009 og 2010, skal regningen betales av staten over statsbudsjettet. Men det største løftet tas i år, og det betales ikke av regjeringen. Det betales av alle andre pensjonister.

Andre pensjonister får også en økning i sine pensjoner i år. Men økningen blir ikke så stor som den kunne ha blitt. Grunnbeløpet blir fra 1. mai satt opp med 5,15 prosent. Det skulle vært satt opp med 6,16 prosent. Grunnbeløpet økes fra 66.812 kroner til 70.256 kroner. (...)

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) mener økningen i antall minstepensjonister er forferdelig. Leder Eli Vinje er ikke begeistret: (...)

- En seier for forbrukerne
dn.no 11.6.2008
Forsikringsselskapene kan ikke lenger nekte folk å tegne forsikring – uten saklig grunn. (...)

Først i 2005 ble deler av utvalgets forslag sendt på høring, og først i april i år ble en Odelstingsproposisjon overlevert Stortingets justiskomité.

De siste årene er det en tendens til at flere og flere ble nektet å tegne forsikring, tilsynelatende uten saklig grunn. (...)

Godtas
Forsikringsbransjen var i utgangspunktet skeptisk til lovendringen, men ifølge Stein Haakonsen, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapenes interesseorganisasjon FNH (Finansnæringens Hovedorganisasjon), kan selskapene leve med lovutkastet slik det er blitt. (...)

Forsikringsselskapenes skrekk
side2.no 29.5.2008
Botox, fedme og forurensing bekymrer forsikringsselskapene. (...)

De aller største trendene ble presentert som klima, helserevolusjon, globalisering og ansvarliggjøring mens de mer uforutsigbare trendene ble listet opp som genmodifisert mat, Botox, laserkirurgi, elektromagnetiske felt og nanoteknologi. (...)

Nanoteknologi og Botox
Andre uforutsigbare trender som nanoteknologi og for eksempel Botox er også områder forsikringsselskapet ser på med nysgjerrige øyne. I USA ble det i fjor brukt hele 1.8 millioner dollar på utvikling og forskning på nanoteknologi, noe If ser på som et mulig risikoområde for fremtiden.

- Vi vet så lite om hvilke skadelige stoffer denne teknologien gir oss og her forskes det veldig lite. Vi tror nanoteknologi kan ha samme omfang som asbest hadde og fremdeles har, sier han. Vi er meget bekymret for at det kan gi skader som det tar lang tid før vi finner ut av. Hvis vi ser på skadevirkningene av asbest så vil vi nå toppen først i 2015. Fortsatt er det land som for eksempel Russland som bruker dette, sier Thorud. (...)

Halvparten vet null om sin pensjon
nrk.no 28.5.2008
I en undersøkelse som nettstedet Norsk Pensjon har fått utført av Synovate svarer 49 prosent av de spurte at de ikke har noen anelse om hvor mye de vil få i pensjon. (...)

Du kan sjekke selv
Undersøkelsen, som er utført av analysebyrået Synovate, kommer iforbindelse med at en ny versjon av pensjonsportalen norskpensjon.no ble lansert onsdag. Personer som ønsker å se sin anslåtte fremtidige pensjon, kan logge seg inn på portalen ved hjelp av Bank-ID. Deretter henter portalen opp data direkte fra livselskapenes baser.

Her kan du sjekke pensjonen din selv (...)

Forsikringsselskapene skylder uførepensjonister 500 millioner kroner. Advokat svarer deg om dine rettigheter.
dagbladet.no 28.5.2008
(Dagbladet.no:) Dagbladet.no brakte i dag nyheten om at forsikringsbransjen har gått på et sviende nederlag i Høyesterett.

Forsikringsselskapene har ikke informert godt nok om en klausul de har brukt for å nekte norske uførepensjonister utbetaling.

Derfor må selskapene nå gjenoppta gamle saker i hopetall. Regninga er ventet å bli på rundt en halv milliard kroner. (...)

Høyesteretts dom er krystallklar og godt begrunnet. Jeg er kjempeglad på alle mine klienters vegne, sier advokat Jane Ytreøy Grøndalen i advokatfirmaet Norman & co.

De fleste store forsikringsselskaper har operert med en klausul som sier at forsikringen bortfaller hvis man blir syk og faller ut av jobb i løpet av de to første årene i avtaleperioden. Dette hvis sykdommen kan relateres til plager den ansatte tidligere har slitt med. (...)

(Anm: Uførepensjonistenes inntekter. Enslige uførepensjonister har lavest inntekt. (…) Hver tredje uførepensjonist bor alene. Om lag 70 prosent av de vel 318 000 personene som mottok uførepensjon i løpet av 2014, bodde enten alene eller sammen med en ektefelle eller samboer. Det typiske er at uførepensjonistene bor i husholdningstypen par uten hjemmeboende barn. (ssb.no 30.6.2016).)

- Pensjonistene umyndiggjort
nrk.no 20.4.2008
Norsk Pensjonistforbund mener at tap av forhandlingsrett med staten er en umyndiggjøring av pensjonistene.

– Regjeringen mener at pensjonsreformen gjør vår forhandlingsrett overflødig, sier forbundsleder Harry Jørgensen. (...)

15 mill. til ufør eksmegler
dn.no 17.4.2008
En augustdag i 2004 blir siviløkonom Tage Flobakk utsatt for en motorsykkelulykke. Til tross for omfattende medisinsk behandling, blir han 100 prosent ufør. (...)

Største noensinne
Etter flere års kamp er Flobakk nå tilkjent 15 millioner kroner i erstatning fra Gjensidige, skriver Dagens Næringsliv.

Utbetalingen er den største noensinne i en personskadesak, men likevel langt unna kravet på 48 millioner kroner. (...)

Portal beregner fremtidig pensjon
ukeavisenledelse.no 8.4.2008
Folk har liten oversikt over sine fremtidige pensjonsutbetalinger. Pensjonsportalen vil fra slutten av mai ha samlet pensjonsopplysninger om rundt 3 millioner nordmenn. (...)

Seier i Høyesterett
nrk.no 4.4.2008
Lagmannsretten ville gi han 40 prosent av erstatningssummen etter at han satt (...)

Han var forberedt på at han kunne risikere en avkortning av erstatningen.
Opprinnelig ville forsikringsselskapet ikke betale ham noen ting.

Full seier
Advokat Christian Lundin sier dommen er full seier for Otterstad. (...)

Forsikringsbransjen lover bot og bedring
nrk.no 3.4.2008
Forbrukerne stoler ikke på at de får hjelp dersom uhellet er ute. Nå skal forsikringsselskapene forsøke å bedre ryktet sitt. (...)

I en stor undersøkelse blant forsikringskunder sier seks av ti at forsikringsselskapene med vilje lager kompliserte vilkår for at det skal bli vanskelig å sammenlikne tilbudene. (...)

Eks-megler krever 48 mill. i erstatning
aftenposten.no 13.3.2008
Alt for høyt, mener forsikringsselskapet.

Den tidligere valutamegleren Tage Flobakk krever 48 millioner kroner i erstatning av Gjensidige etter at han ble 100 prosent ufør i en motorsykkelulykke i 2004. (...)

- Ikke kjøp bilforsikring i Gjensidige
dagbladet.no 21.2.2008
Landsforeningen for Trafikkskadde går hardt ut. - Ekstremt provoserende, sier Gjensidige. (...)

Jan-Erik får tre millioner i erstatning
dagbladet.no 29.1.2008
(...) Etter som de syke oljearbeidernes arbeidssituasjon stadig er blitt bedre belyst, og medisinske sakkyndige har begynt å se sammenhengen mellom arbeidet på Ekofisk og skadene, har Gjensidige forsikring nå gitt Tandberg et tilbud han kan akseptere. (...)

Lavtlønnede betaler høytlønnedes pensjon
forbruker.no 28.1.2008
Drosjesjåfører finansierer pensjonen til kvinnelige akademikere, mener professor. (...)

Tyver gjør forsikringen din dyrere
nrk.no 15.1.2008
(...) Tall fra Oslo politidistrikt viser at antallet anmeldelser for grove tyverier økte med nesten 20 prosent i Oslo i fjor. (...)

Stein Haakonsen i FNH forteller til NRK Østlandssendingen at økningen i tyverier kan koste forsikringskunder over 600 kroner i økt forsikringspremie.

- I Oslo, for eksempel, anslår vi at dette vil koste cirka 600-650 kroner ekstra i årlig premiebelastning per husholdning, fordi dette er summen av de kostnadene forsikringsselskapene får fra innbruddene og de grove tyveriene, sier han. (...)

Norge betaler for pensjonister i Spania
aftenposten.no 7.1.2008
Det er Norge, ikke Spania, som betaler helseutgiftene for norske pensjonister som er bosatt i Spania. (...)

I 2006 betalte Norge ca. 20 000 kr. i helsedekning for hver pensjonist i Spania. Med nærmere 5000 norske pensjonister i Spania, blir det årlige totalbeløpet på bortimot 100 millioner kr.

Vi har tilsvarende ordninger med andre EØS-land. Men utgiften pr. pensjonist kan variere fra land til land, alt etter kostnadsnivået i landets helsevesen. (...)

Kostbar mangel på reiseforsikring
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3239 (13.12.2007)
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2007 fremheves kostnadene ved behandling i USA og hvilket godt trygdesystem vi har i Norge (1). Europeiske Reiseforsikring blir nevnt fordi den uheldige legen som ble syk i USA, ikke var blitt tilbudt forsikring hos selskapet grunnet høy alder. (...)

Advarer mot behandlingsreiser til utlandet
helserevyen.no 7.12.2007
Alvorlig syke nordmenn som på eget initiativ søker behandling i utlandet, risikerer å etterlate familien i en økonomisk krisesituasjon. (...)

Kjempedyrt
- Syketransport hjem er meget kostbart, spesielt dersom den må gjennomføres med ambulansefly, og kan i verste fall koste millionbeløp. En eventuell hjemtransport av kiste er også kostbart. Dette kan dermed bli en stor ekstrabelastning for familier som allerede har en vanskelig tid med alvorlig sykdom hos nære og kjære, sier Larsen.

Han anbefaler alle å ha en god reiseforsikring, og alltid undersøker på forhånd om den er dekkende for den type reise man skal ut på. (...)

Er du lege? Håndverker? Ikke bli syk!
forbruker.no 27.11.2007
Her får du tipsene for hvordan du kan sikre deg mot økonomisk tap. (...)

Skader oss for 167 milliarder
aftenposten.no 20.11.2007
(...) Rapporten
I beregningene i den nye rapporten er kun skader og ulykker som krever legebehandling tatt med. (...)
Les hele rapporten: www.toi.no/article19426-8.html. (...)

Høye tall.
Undersøkelsen avdekker blant annet at:

* Det er beregnet at mer enn 292 000 nordmenn skader seg i ulykker i hjemmet eller på fritiden hvert år. Antallet er økt med 20 000 på ti år.

* Mer enn 1300 nordmenn dør hvert år etter slike ulykker.

* Ulykkene koster samfunnet 167 milliarder kroner i året. (...)

Det finnes ikke nasjonal statistikk for denne typen ulykker og skader, så forskerne har estimert omfang og kostnader basert på tilgjengelig statistikk og ulike undersøkelser. Det gjør at resultatene er forbundet med en viss usikkerhet.

Likevel mener Sosial-og Helsedirektoratet at tallene er viktige. (...)

Gjensidige varsler dyrere forsikring
e24.no 11.11.2007
Prisen på å forsikre hus og bil må opp, mener landets største aktør. (...)

To forsikringssaker på ett år?
vg.no 24.10.2007
Kan nekte deg forsikring

Sparebank 1 ville si opp kunder som hadde hatt mer enn to forsikringsskader på ett år. Ikke lovlig, mener forsikringsskadenemnda. (...)

Flere barn forsikres
forbruker.no 17.8.2007
(...) Ved utløpet av første halvår er nesten 340.000 barn dekket av en egen barneforsikring, melder Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Det er en økning på 24 prosent fra i fjor. (...)

Bileieren fikk skylda for tre som falt ned
dagbladet.no 12.7.2007
(...) Som skadelidt må du kunne påvise at noen har – gjort noe uaktsomt, sier Uhnger. (...)

Banker tjener godt på forsikringer mod død og kritisk sygdom
business.dk 5.7.2007
Vi bliver rigere, og de små banker har stor succes med at få private til at tegne gruppelivsforsikringer, hvor de sikrer familiens økonomi ved kritisk sygdom, død og tab af erhvervsevne. (...)

Lave lønninger gir billig norsk forskning
nrk.no 25.6.2007
(...) - Akademikerlønningene er lave i Norge. Helsevesenet gir legemiddelselskapene god tilgang på utstyr og fagfolk, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Falvik.
Forskningsrådet tror bio-tekindustrien vil stå for 40% av verdensøkonomien i 2050. (...)

Unge kjøper kreftforsikring
Storebrand vil forsikre deg mot kreft, og salget går så det suser, ifølge selskapet. (...)

Fire av fem vet lite om uførepensjon
hegnar.no 14.5.2007
Kun én av fem sier at de kjenner til hvor mye de vil motta i uførepensjon fra folketrygden hvis de skulle bli varig ufør. (...)

Forsikring mot vår aller største frykt
forbruker.no 10.5.2007
Norges første rene kreftforsikring sikrer deg drøyt 250 000 kroner om du får kreftdiagnosen. Men om du tilhører risikogruppen, får du sannsynligvis ikke forsikring. (...)

Forsikring:
Stopper fri flyt fra legejournaler

dinside.no 16.4.2007
For to år siden skrev vi brev om forsikringsbransjens sugerør inn i folks helsejournaler. Om kort tid tetter Datatilsynet igjen sugerøret. (...)

Svartelisten virker
forbruker.no 23.2.2007
Forsikringsselskapene har begynt å respektere vedtakene til sine egne klagenemnder. (...)

- Bør sjekke korrupsjonsforsikring
nrk.no 6.2.2007
Kommuner som tror de er forsikret mot korrupsjon, bør kanskje sjekke en gang til? (...)

- Vil regulere seg selv
forbruker.no 3.2.2007
Forbrukerrådet fnyser av at forsikringsselskapene selv vil kontrollere at de oppgir før-priser. (...)

Dekker advokathjelp i boligtvister
dinside.no 28.11.2006
Visste du at kan saksøke forsikringgselskapet ditt om de ikke betaler skaden, og la det samme selskapet betale regninga? (...)

Må man betale om man har kjørt lengre enn forsikringsavtalen
aftenposten.no 6.11.2006
(...) Resonnementet holder dessuten ikke helt til mål fordi det kun tar for seg kaskoskader. Risikoen for at det skal inntreffe ansvarsskader, eksempelvis alvorlige personskader med erstatninger i millionklassen, er til stede hele tiden og den enkeltes forsikringspremie må ta høyde for dette, slik at det i sum blir tilstrekkelige midler til å dekke de verst tenkelige erstatningsscenarier. (...)

Mange dør før de når pensionsalderen
berlingske.dk 25.8.2006
Op mod en fjerdel af danskere lever så kort tid, at de aldrig nogensinde får glæde af deres pension, viser nye tal. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009