Om Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. (fhi.no)

 

 

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (shdir.no 14.2.2008)

- FHI ba om 144 millioner – fikk 30: «Ikke forsvarlig».

(Anm: FHI ba om 144 millioner – fikk 30: «Ikke forsvarlig». Folkehelseinstituttet er i pengenød etter pandemien. Direktør Camilla Stoltenberg mener ekstrapotten fra regjeringen er altfor liten. FHI-direktør Camilla Stoltenberg ba om nesten fem ganger så mye i ekstrabevilgninger som det regjeringen satte av i revidert budsjett. – Vi har ennå ikke avklart hvordan dette påvirker organisasjonen generelt og beredskapen spesielt, men det å gå tilbake til et 2019-budsjett for beredskap og overvåkning vil ikke være forsvarlig for Folkehelseinstituttet i den situasjonen vi er i nå, skriver Stoltenberg i en e-post til NRK. Hun viser til at det fremdeles er usikkerhet knyttet til hvordan pandemien utvikler seg. – Det er heller ikke forsvarlig i lys av forventninger fra departement og regjering om styrket beredskap og overvåking, sier Stoltenberg. (fhi.no 27.5.2022).)

- Risikerer at 1 av 5 må gå i FHI.

(Anm: Risikerer at 1 av 5 må gå i FHI. Rundt 20 prosent – 245 av 1135 årsverk− kan risikere å måtte slutte i jobben ved Folkehelseinstituttet. Oppsigelser kan ikke utelukkes. Tillitsvalgt for NTL i FHI, Marc Gayorfar, er svært bekymret for de ansatte. – Jeg ser for meg at ledelsen kanskje vil tilby folk sluttpakker, samtidig som de har sagt at «oppsigelser ikke kan utelukkes som en siste utvei».  (dagensperspektiv.no 25.8.2022).)

- Svenskene ruster opp pandemiforskningen. Hvorfor ikke Norge?

(Anm: Svenn-Erik Mamelund, forsker og professor, OsloMet. Svenskene ruster opp pandemiforskningen. Hvorfor ikke Norge? Er vi så fornøyde med egen håndtering at vi sparer oss til fant og blir dårligere forberedt på neste pandemi? spør Svenn-Erik Mamelund. Vi bør lære av svenskenes investeringsvilje.  (aftenposten.no 29.11.2022).)

(Anm: Folkehelseinstituttet (FHI) (mintankesmie.no).)

- Med regjeringens forslag til statsbudsjett svekkes Folkehelseinstituttets (FHI) forutsetninger.

(Anm: Even Fossum, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Olav Hungnes, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Karoline Bragstad, seksjonsleder, Folkehelseinstituttet. Budsjettkutt for FHI: Svakere stilt enn før pandemien. Med regjeringens forslag til statsbudsjett svekkes Folkehelseinstituttets (FHI) forutsetninger. For å møte kommende smittebølger på riktig måte, trenger vi kunnskap om hvilke koronavirusvarianter som spres i Norge, virusets egenskaper, hvor godt befolkningen er beskyttet - og om tilgjengelige behandlinger fortsatt er effektive. (dagbladet.no 12.12.2022).)

- Immunolog om FHI-kutt: − Dette er så skandaløst. (- Å bare fjerne denne erfaringsbaserte beredskapen er som å påføre samfunnet immunsvikt – i metaforisk betydning.) (– Da mister du beredskapen som ligger i hukommelse og erfaring.)

(Anm: Immunolog om FHI-kutt: − Dette er så skandaløst. FHI må kutte 300 millioner og kvitte seg med ansatte. Det mener immunolog Anne Spurkland er hodeløst. (…) Sluttpakker fører ofte til at de beste, som lett får jobb andre steder, tar med seg sluttpakken og drar, mener hun. – Da mister du beredskapen som ligger i hukommelse og erfaring. Dette er så skandaløst. En ny pandemi kan komme når som helst. Å bare fjerne denne erfaringsbaserte beredskapen er som å påføre samfunnet immunsvikt – i metaforisk betydning. Redd man må starte fra «scratch». Spurkland mener FHI har vært helt sentrale i å håndtere pandemien: – Det er ikke sikkert man har vært enig i alle vurderingene, men de har vært en helt sentral kunnskapsleverandør. (vg.no 7.12.2022).)

- Slutten på pandemien vil ikke bli sendt på TV (kringkastet). (- Visninger av pandemistatistikk har dominert skjermer og bidratt til å spore covid-19, men David Robertson og Peter Doshi forklarer hvorfor det kanskje ikke er tilstrekkelig til å definere dens slutt.)

(Anm: Feature. Christmas 2021: Time Warp. The end of the pandemic will not be televised. Dashboards of pandemic statistics have dominated screens and helped to track covid-19, but David Robertson and Peter Doshi explain why they might not be enough to define its end. BMJ 2021;375:e068094.)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- FHI: Bekymret etter studie som viser nedgang i fertilitet hos unge menn. (- En stor dansk studie viser en nedgang i fertilitet hos menn, og miljøgifter blir utpekt som årsaken.) (- Folkehelseinstituttet er bekymret.) (- Det er en fersk studie fra Danmark som viser en nedgang i fertilitet hos menn, melder P4.)

(Anm: FHI: Bekymret etter studie som viser nedgang i fertilitet hos unge menn. En stor dansk studie viser en nedgang i fertilitet hos menn, og miljøgifter blir utpekt som årsaken. Folkehelseinstituttet er bekymret. Det er en fersk studie fra Danmark som viser en nedgang i fertilitet hos menn, melder P4. Hormonforstyrrende stoffer som vi omgir oss med daglig påvirker menneskers evne til reproduksjon, mener forskere fra Rigshospitalet i Danmark. I Norge jobber Folkehelseinstituttet nå aktivt med å undersøke sammenhengen mellom miljøgifter og mannlig reproduksjonsevne. – Vi er bekymret for fallende fruktbarhet. Vi ser en god del menn som ikke har sædceller i det hele tatt, sier fagdirektør Per Magnus. (NTB) (vg.no 23.1.2023).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Miljøfaktorer og fallende menneskelig fruktbarhet. (- En alvorlig nedgang i barnefødsler har skjedd i løpet av det siste halve århundret, noe som vil føre til betydelig befolkningsnedgang, spesielt i industrialiserte regioner.) (- Hvis den nåværende infertilitetsepidemien faktisk er knyttet til slike eksponeringer vil avgjørende regulatoriske tiltak understøttet av ukonvensjonelle, tverrfaglige forskningssamarbeid være nødvendig for å snu trendene.)

(Anm: Skakkebæk NE, Lindahl-Jacobsen R, Levine H, Andersson AM, Jørgensen N, Main KM, Lidegaard Ø, Priskorn L, Holmboe SA, Bräuner EV, Almstrup K, Franca LR, Znaor A, Kortenkamp A, Hart RJ, Juul A. Environmental factors in declining human fertility. Abstract A severe decline in child births has occurred over the past half century, which will lead to considerable population declines, particularly in industrialized regions. (…) If the current infertility epidemic is indeed linked to such exposures, decisive regulatory action underpinned by unconventional, interdisciplinary research collaborations will be needed to reverse the trends. Nat Rev Endocrinol. 2022 Mar;18(3):139-157.)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

- Statsbudsjettet: Fortviler over kutt: - Risikabelt. (- Som følge av de varslede kuttene forbereder nå FHI seg på en kraftig nedbemanning.)

(Anm: Statsbudsjettet: Fortviler over kutt: - Risikabelt. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte bevilgningene til FHI med omkring 300 millioner kroner. I fjor kuttet de med 100 millioner. Nå advarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg om konsekvensene. BEKYMRET: Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, er bekymret over de kraftige og brå kuttene til Folkehelseinstituttet. - Situasjonen er krevende for FHI, og forslaget til statsbudsjett betyr at vi må gjøre svært store og raske endringer i aktiviteten, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Dagbladet. (…) Selv om Stoltenberg var både forberedt og har forståelse for deler av kuttene, er de langt mer brutale enn instituttet hadde håpet. Nå advarer hun om konsekvensene. (…) At Norge var dårlig forberedt på en pandemi, til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale og kompetente fagmiljøer, var også blant det coronakommisjonen trakk fram som en klar svakhet i sin evaluering av den norske coronahåndteringen. (…) Kraftig nedbemanning Som følge av de varslede kuttene forbereder nå FHI seg på en kraftig nedbemanning. (dagbladet.no 11.10.2022).)

- FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte – tillitsvalgt frykter for beredskapen.

(Anm: FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte – tillitsvalgt frykter for beredskapen. Folkehelseinstituttet har varslet store kutt etter et stramt statsbudsjett. Nå har alle ansatte fått tilbud om sluttpakker. (vg.no 28.11.2022).)

- FHI vil miste 300 årsverk med regjeringens budsjettforslag. Både midlertidige og fast ansatte vil miste jobben dersom den økonomiske rammen regjeringen har satt for FHI blir vedtatt.

(Anm: FHI vil miste 300 årsverk med regjeringens budsjettforslag. Både midlertidige og fast ansatte vil miste jobben dersom den økonomiske rammen regjeringen har satt for FHI blir vedtatt. I tillegg må driften reduseres med 100 millioner kroner. – 2023 blir et veldig spesielt år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. – Jeg forstår at det kan være krevende, svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). (dagensmedisin.no 2.11.2022).)

- Folkehelseinstituttet på etterskudd: 19.000 dokumenter mangler i postjournal.

(Anm: Folkehelseinstituttet på etterskudd: 19.000 dokumenter mangler i postjournal. I fjor fikk Folkehelseinstituttet to åpenhetspriser. Men deler av FHIs offentlige postjournal er nå et halvt år på etterskudd. 19.000 dokumenter er ennå ikke journalført. Det er Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg som har avdekket det store etterslepet. Før dokumentene blir journalført, er de heller ikke mulig å søke innsyn i. (…) Uten at dokumentene er tilgjengelig fratas man et veldig viktig redskap for å kontrollere myndighetene, sier Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg, til NRK. Ifølge Strand har så mange som 25.000 dokumenter manglet i postjournalene, men nå er etterslepet kommet ned i rundt 19.000 dokumenter. (nrk.no 22.3.2021).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

 

- Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid. (- Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019.) (- Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid.) (- Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser. Det sier en av forskerne bak studien, Ingvild Odsbu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.) (- Studien viser at rundt 60 000 av de som fikk opioider på resept i 2019 hadde vedvarende bruk.)

(Anm: Flere bruker sterke smertestillende medisiner med opioider over lang tid. Antall vedvarende opioidbrukere økte fra 50 000 i 2011 til 60 000 i 2019. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.  Opioider er sterke smertestillende medisiner som har god effekt ved behandling av akutte smerter. Ved behandling av langvarige, sterke smerter derimot er den smertelindrende effekten av opioider ikke godt nok dokumentert. Vedvarende bruk av opioider kan være forbundet med negative konsekvenser som avhengighetsutvikling, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Tall fra Reseptregisteret viser at det i 2019 var rundt 560 000 personer som fikk opioider på resept i Norge. Dette tilsvarer rundt 10 prosent av befolkningen. – De aller fleste får bare én resept, og det er ikke den kortvarige bruken av opioider vi er bekymret for. Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid. Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser. Det sier en av forskerne bak studien, Ingvild Odsbu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Studien viser at rundt 60 000 av de som fikk opioider på resept i 2019 hadde vedvarende bruk. Det vil si at de brukte opioider regelmessig i minst tre kvartaler per år. I 2011 var antallet vedvarende opioidbrukere færre; rundt 50 000. (fhi.no 17.2.2022).)

(Anm: Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler.  Tidsskr Nor Legeforen 2022 Publisert: 14. februar 2022.)

- LEDER: Har ungdommer dårligere psykisk helse enn før?

(Anm: Surén P. LEDER. Har ungdommer dårligere psykisk helse enn før? Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker. Folkehelseinstituttet publiserte tidligere i år en rapport om psykiske lidelser i Norge (1). Et funn som vekket oppmerksomhet, var den økende andelen tenåringsjenter som får behandling for psykiske lidelser. I perioden 2008–11 var det omkring 5 % av jenter i alderen 15–17 år som fikk slike diagnoser i spesialisthelsetjenesten hvert år. Andelen økte til 7 % i 2016, altså en relativ økning på 40 % i løpet av fem år. Økningen drives av fire diagnosegrupper: depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det har også vært en dobling i bruken av antidepressiver blant jenter i denne aldersgruppen i samme periode, fra omkring 1 % til 2 % som bruker slike medikamenter hvert år. Hos jenter under 15 år har andelene som behandles for psykiske lidelser vært stabile fra 2008 til 2016. Det samme gjelder for gutter i alle aldersgrupper. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 ; 138(14).)

(Anm: Reneflot A, Aarø LE, Aase H et al. Psykiske lidelser i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018. fhi.no  21.8.2018.) 

- Psykiske plager og lidelser hos barn og unge. (- Oppsummering og mulige forklaringer på økende bruk av psykofarmaka blant unge over tid.) (- For å få mer kunnskap om årsaker til og omfanget av psykofarmakabruk blant barn og unge er det nødvendig at bruken studeres hos dem med relevante diagnostiserte lidelser.) (- Denne typen studier krever komplekse datakoblinger og slike studier mangler for de fleste psykofarmakagruppene.) (- Vi mangler også kunnskap om ulike konsekvenser av psykofarmakabruk blant barn og unge.)

(Anm: Skrevet av: Lasse Bang, m.fl. Psykiske plager og lidelser hos barn og unge. (…) Oppsummering og mulige forklaringer på økende bruk av psykofarmaka blant unge over tid I perioden 2010-2020 har det vært økende bruk av psykofarmaka særlig blant unge jenter. En større andel av jenter over 16 år bruker antidepressiva, sovemidler og antipsykotika enn gutter i samme alder. Unntaket er ADHD-legemidler der andelen er høyest blant yngre gutter. Det er vanskelig å finne forklaringer på den økende bruken av psykofarmaka basert på data om legemiddelbruk alene. Siden legemidler må forskrives av lege, så krever legemiddelbruk kontakt med helsetjenesten. Økning i andelen barn og unge som har vært i kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten grunnet psykiske problemer kan være en mulig forklaring på tilsvarende økning i bruk av psykofarmaka. En stor andel av legemidlene forskrives av leger i primærhelsetjenesten og det er derfor vanskelig å sammenligne tallene for psykofarmakabruk direkte med forekomst basert på tall fra spesialisthelsetjenesten i dette kapitlet. For å få mer kunnskap om årsaker til og omfanget av psykofarmakabruk blant barn og unge er det nødvendig at bruken studeres hos dem med relevante diagnostiserte lidelser. Denne typen studier krever komplekse datakoblinger og slike studier mangler for de fleste psykofarmakagruppene. Vi mangler også kunnskap om ulike konsekvenser av psykofarmakabruk blant barn og unge. fhi.no Publisert 27.02.2018 Oppdatert 31.05.2022.)

- FHI: Antall opioid-avhengige pasienter har økt med 65 prosent på ti år. (- De yngste brukte cannabis.) (- Blant dem som kom i behandling for første gang i 2020, var cannabisdiagnose vanligst (33 prosent).)

(Anm: FHI: Antall opioid-avhengige pasienter har økt med 65 prosent på ti år. Antall pasienter med opioiddiagnose økte med 65 prosent fra 2010 til 2020. Totalt økte antall pasienter i behandling for narkotikaproblemer med 22 prosent. Totalt 18.203 pasienter var i behandling med en avhengighetsdiagnose for rusmiddelproblemer i 2020, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). I 2010 ble 5.412 behandlet for bruk av opioider, mens antallet hadde økt til 8.954 ti år senere. Dette er den største pasientgruppen etterfulgt av cannabispasienter. Fra 2010 til 2018 økte antall pasienter med cannabisdiagnoser med 44 prosent, men fra 2018 til 2020 har det vært en nedgang på 14 prosent til 3.189 pasienter. De yngste brukte cannabis Blant dem som kom i behandling for første gang i 2020, var cannabisdiagnose vanligst (33 prosent). Dette var dessuten de klart yngste av nye pasienter i behandling. Over halvparten var under 25 år, og 72 prosent var under 30 år. Blant nye pasienter med en opioiddiagnose var 62 prosent over 40 år. Bare 7 prosent av de som var i behandling for bruk av opioider, var i 20-årene. Den største andelen av de som var 60 år eller eldre, var i behandling for bruk av beroligende legemidler (sedativer) med 18 prosent. (tv2.no 30.3.2022).)

(Anm: Cannabis (Big Pot) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- FHI-topp: – Pandemien er over i august.

(Anm: FHI-topp: – Pandemien er over i august. FHIs Preben Aavitsland mener det er tid for et optimistisk budskap. – Om to og en halv måned er det meste over, sier han. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Årets tweets 2021: Det var den pandemien (nettavisen.no 27.12.2021).)

- Krisescenarioet har nærmest forduftet – derfor er FHI overrasket.

- Helsedirektøren feiret gjenåpning med partyhatt og fløyte – dette sier han nå.

(Anm: Helsedirektøren feiret gjenåpning med partyhatt og fløyte – dette sier han nå. Helsedirektør Bjørn Guldvog jublet høyt da de siste tiltakene ble sluppet opp i slutten av september. Men bare noen måneder etter var de tilbake. (…) EN GOD KLEM: Tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere helseminister Bent Høie (H) ga hverandre en god klem etter 561 dager med avstand.  (tv2.no 27.12.2021).)

- Krisescenarioet har nærmest forduftet – derfor er FHI overrasket.

(Anm: Krisescenarioet har nærmest forduftet – derfor er FHI overrasket. Vaksinen er veien ut av pandemien. Men en vaksinedetalj har likevel bekymret FHI, og potensielt truet gjenåpningen. Selv om studiene lenge har tydet på at vaksinen har god effekt, kom nyheten alle vaksineeksperter har ventet på fra Israel torsdag morgen. Etter omfattende vaksinering, har tallene for alvorlig sykdom, innleggelser, død og smittespredning stupt i Israel. For første gang kan en studie vise at massevaksinering tilnærmet har utryddet viruset i et land. Preben Aavitsland i FHI sparte ikke på kruttet og kalte det «et mirakel». Selv om ekspertene hele veien har vært klare på at vaksinering har vært veien ut av krisen, har nye mutasjoner og varianter alltid truet gjenåpningen. Nå mener flere forskere at mye tyder på at mRNA-vaksinene, som er vaksinene vi bruker i Norge, også er effektive mot de nye variantene av korona. (tv2.no 9.5.2021)

- Laget ny gruppe for å vurdere vaksinen - spurte ikke FHI om å være med. FHI har i en måned vurdert AstraZeneca-vaksinen, og kommet frem til at den ikke bør brukes. (- Om hvorfor ikke FHI er med i ekspertgruppen, svarer statssekretær Saliba Korkunc i Helsedepartementet: – FHI har gjort sine vurderinger og kommet med en anbefaling.)

(Anm: Laget ny gruppe for å vurdere vaksinen - spurte ikke FHI om å være med. FHI har i en måned vurdert AstraZeneca-vaksinen, og kommet frem til at den ikke bør brukes. Nå skal en helt ny gruppe se på det på nytt. UTVALG: Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere virusvektor-vaksinene. Det opplyste helseminister Bent Høie (H) torsdag. Regjeringen har altså ikke fulgt anbefalingen fra FHI – og pausen fortsetter. Ekspertgruppen har fått i oppgave å vurdere konsekvensene av å bruke eller ikke bruke både vaksinen til AstraZeneca og vaksinen til Johnson & Johnson. Den består av eksperter fra Norge og utlandet - men ingen fra FHI. (…) Om hvorfor ikke FHI er med i ekspertgruppen, svarer statssekretær Saliba Korkunc i Helsedepartementet: – FHI har gjort sine vurderinger og kommet med en anbefaling. (vg.no 17.4.2021).)

(Anm: Vaksiner (mintankesmie.no).)

- Helseministerens fremste byråkrat reagerte etter at FHI-lege deltok i NRK-debatt.

(Anm: Helseministerens fremste byråkrat reagerte etter at FHI-lege deltok i NRK-debatt. Overlege Preben Aavitslands tv-opptreden fikk departementsråd Bjørn-Inge Larsen til å ta opp hvem som representerer Folkehelseinstituttet offentlig med sjef Camilla Stoltenberg. – Dette var pussig, sier Aavitsland. Overlege Preben Aavitsland (på skjermen) og helseminister Bent Høie var to av deltagerne på Debatten 3. mars. Dagen etter ville Høies fremste byråkrat snakke med sjefen til Aavitsland. På bildet er også programleder Fredrik Solvang og helsedirektør Bjørn Guldvog. (dn.no 18.6.2020).)

(Anm: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (mintankesmie.no).)

- Janssen-vaksinen: FHI-topp: - Ville ikke tatt Janssen.

(Anm: Janssen-vaksinen: FHI-topp: - Ville ikke tatt Janssen. Folkehelseinstituttet er bekymret over bivirkningene som er meldt etter Janssen-vaksinen i USA, sier FHI-overlege Preben Aavitsland. Selv venter han, om enn noe utålmodig, på en annen vaksine. (dagbladet.no 14.5.2021).)

- Så strenge er tiltakene i tyske klasserom – mener FHI skulle varslet lærere i Norge for ett år siden. «Lufting er et av de vesentligste hygieniske tiltakene i lukkede rom for å forhindre spredning av Covid-19.» Det skrev utdanningsmyndighetene i Berlin i et brev til byens skoler 23. oktober 2020.

(Anm: Så strenge er tiltakene i tyske klasserom – mener FHI skulle varslet lærere i Norge for ett år siden. «Lufting er et av de vesentligste hygieniske tiltakene i lukkede rom for å forhindre spredning av Covid-19.» Det skrev utdanningsmyndighetene i Berlin i et brev til byens skoler 23. oktober 2020. Allerede i juni i fjor ba utdanningssjef Thomas Duveneck om at skolene tok lufting på alvor: «For å ytterligere begrense smittetilfeller, må hygieneregler som regelmessig vasking av hender og regelmessig lufting av klasserom overholdes. Regelmessig lufting spiller en viktig rolle her, så jeg ber dere passe på at det er tilstrekkelig utlufting.» Men i Norge var tonen en annen. Fire dager etter at brevet til Berlin-skolene gikk ut i oktober, skrev Folkehelseinstituttet: «Ventilasjon har begrenset innvirkning på spredningen av SARS-CoV-2 siden den i hovedsak påvirker den delen av dråpespredningen som går utover 1–2 meter.» Siden pandemien startet har norske helsemyndigheter fastholdt at dråpesmitte er den primære smittemåten for Covid-19. Det viste seg å være misvisende. 1. juni i år gjorde FHI betydelige endringer i informasjonen på sine nettsider om hvordan koronaviruset smitter: «Hva som har vært definert som dråpesmitte og luftsmitte er mer overlappende enn tidligere beskrevet [...] Nyere kunnskap tilsier at innåndingssmitte på kort avstand er den viktigste smittemåten. Det er også vist at innåndingssmitte over avstander på mer enn to meter kan forekomme under enkelte forhold.» FHI skriver videre at «risiko for smitte med små dråper over lengre avstander øker med økende oppholdstid i rom med lavt luftvolum eller utilstrekkelig ventilasjon». (filter.no 16.6.2021).)

- Hva er mest effektivt mot luftsmitte: munnbind eller åndedrettsvern? Påbud om bruk av munnbind har effekt og kan hindre død. Men åndedrettsvernet gir best beskyttelse, skriver Bjørg Marit Andersen. For å få bukt med viruset må vi bruke fakta.

(Anm: Bjørg Marit Andersen. professor dr. med. Tidligere smittevernoverlege ved OUS-Ullevål Hva er mest effektivt mot luftsmitte: munnbind eller åndedrettsvern? Påbud om bruk av munnbind har effekt og kan hindre død. Men åndedrettsvernet gir best beskyttelse, skriver Bjørg Marit Andersen. For å få bukt med viruset må vi bruke fakta. (…) Nasjonalt pålegg om munnbind åpner spørsmål rundt effekten. Da viruset slo til, frarådet Folkehelseinstituttet (FHI) bruk av munnbind og benektet luftsmitte. Og beredskapslageret for smittevernutstyr var tomt. Luftsmitte skjer når virus fra luftveier pustes, snakkes, hostes eller nyses ut og flyter i luften rundt smittekilden. Koronaviruset smitter hovedsakelig via luft. Det spres 4–16 meter via luftstrømmer og overlever i timevis. Virusholdig støv i rommet virvles opp ved luftbølger, når man rer senger og lignende. (aftenposten.no 15.12.2021).)

- Én smittemåte er helt dominerende for corona. Endelig innrømmer FHI at de bommet.

(Anm: Én smittemåte er helt dominerende for corona. Endelig innrømmer FHI at de bommet. Da coronaviruset begynte å spre seg vinteren 2020, sa FHIs Preben Aavitsland til VG av de ikke kom til å anbefale folk å bruke munnbind. Overlegen mente at luftsmitte var et marginalt fenomen. Og instituttet fant heller ingen dokumentasjon på luftsmitte. (…) Viruset var nytt. I Verdens helseorganisasjon jobbet de med å «tilbakevise feilinformasjon» om at viruset spredde seg i luft. De kjørte til og med en kampanje i sosiale medier for å understreke at corona ikke var luftbåren. LES OGSÅ Fant coronavirus i luften fire meter unna smittede: – Forventet ikke det I dag mener ekspertene at det er helt omvendt. Og FHI tar selvkritikk. – Det er helt klart at smittemåten hovedsakelig er ved de veldig små dråpene og aerosolene. Vi hos oss har kanskje vært litt for redd for å si at aerosoler (luftsmitte) spiller en viktig rolle, fordi mange i helsetjenesten da ville tenkt at vi må ha «luftsmitteregime» for å forebygge smitte, sa overlege Bjørn G. Iversen ved smitteverndagene ved instituttet forrige torsdag. (vg.no 9.10.2021).)

- Munnbind og vaksine i evig runddans. (- Men lyttet man til FHI-direktør Atle Fretheim på NRK onsdag morgen, mister man jo troa på at munnbind har noe for seg. Det var nesten som å høre Wesensteens supperåd.) (- Er det 10 prosent eller 50? Ikke godt å si i det hele tatt», svarte ekspertisen. Når programlederen pekte på asiatenes lange tradisjon for å møte epidemier med munnbind, var svaret: Millioner av asiater kan ta feil.)

(Anm: Lars West Johnsen. politisk redaktør i Dagsavisen. Munnbind og vaksine i evig runddans. Årets julepresang? Nasjonal nedstenging. (…) Heller ikke munnbind er saliggjørende. Folkehelseinstituttet har anbefalt munnbind, og tirsdag gikk statsministeren ut med klar formaning. Opposisjonen er oppgitt over at rådet fra regjeringen kommer så seint. Men lyttet man til FHI-direktør Atle Fretheim på NRK onsdag morgen, mister man jo troa på at munnbind har noe for seg. Det var nesten som å høre Wesensteens supperåd. Munnbindeffekten er et mumlende tja. «Vi er overbevist om at det har en viss effekt, men hvor stor effekten er, er vi fremdeles veldig usikre på. Det er egentlig hele verden», sa Fretheim på «Politisk kvarter». I starten på pandemien avviste FHI bruken av munnbind, men instituttet har for lengst snudd. Fretheim er likevel ikke særlig overbevisende når han peker på nye store undersøkelser og konkluderer: «Totalt sett trekker de i retning av en viss effekt, men ikke spør hvor stor den er. For det er veldig, veldig vanskelig å si. Er det 10 prosent eller 50? Ikke godt å si i det hele tatt», svarte ekspertisen. Når programlederen pekte på asiatenes lange tradisjon for å møte epidemier med munnbind, var svaret: Millioner av asiater kan ta feil. (dagsavisen.no 2.12.2021).)

- Ny studie: Maskene som beskytter best. (- I Tyskland er det nå obligatorisk med bruk av åndedrettsvern, såkalte FFP2-masker på kollektivtransport.)

(Anm: Ny studie: Maskene som beskytter best. Økende smitte og spredning av omikron har gjort at munnbind er tilbake for fullt. Men finnes det noen som beskytter bedre enn andre? Det er én spesiell type maske flere eksperter trekker frem. Igjen herjer coronaviruset – og helsemyndighetene mener at det er svært sannsynlig at omikron sprer seg lettere enn tidligere varianter. Mens bruk av munnbind igjen er en del av de nasjonale anbefalingene i Norge, og noen kommuner har innført påbud på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesenter der du ikke kan holde avstand, går noen land enda lenger. I Tyskland er det nå obligatorisk med bruk av åndedrettsvern, såkalte FFP2-masker på kollektivtransport. Også Østerrike krever bruk av disse maskene på offentlig transport, butikker og museum. USAs smittevernbyrå (CDC) skriver på sine nettsider at det er påkrevd å ha en maske over nesen og munnen på offentlig transport – og at alle over 2 år som ikke er vaksinert, bør bruke maske innendørs på offentlige steder. På sine nettsider anbefaler de blant annet også å bruke flere lag masker. (vg.no 8.12.2021).)

- TILSVAR: FHI har ikke bevisst feilinformert, men vi kunne vært raskere med ny informasjon.

(Anm: TILSVAR: FHI har ikke bevisst feilinformert, men vi kunne vært raskere med ny informasjon. Filter nyheter publiserte en sak 16 juni der det antydes at vi skal ha holdt tilbake informasjon om smittemåte for å unngå å skape unødig engstelse i befolkningen. Vi svarte dem følgende; «Det er viktig å ikke skape unødig uro og engstelse i befolkningen, men FHI vil aldri unngå å gi nødvendig informasjon med den begrunnelsen.» Det er et viktig prinsipp for oss i FHI at vi skal være åpne og transparente om kunnskapen vi baserer våre råd på. Dette gjelder også om smittemåte. Det er feil slik Filter konkluderer, at vi «vedgår» å bevisst ha feilinformert. Det er ikke slik vi håndterer ny kunnskap og det er ikke slik vi kommuniserer usikkerhet. Mange fagmiljøer og fagpersoner har hatt utspill i media om hva vi bør legge til grunn for våre råd, basert på nye studier. I FHI har vi ofte sett til oppsummeringer av den kunnskapen som finnes, og både bidratt og lyttet til de vurderingene som gjøres i det europeiske smittevernbyrået ECDC og i Verdens helseorganisasjon, WHO. I dette tilfellet har vi ventet til det amerikanske smittevernbyrået (CDC), det europeiske (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort det, og da endret vi råd i henhold til deres konklusjoner. Men vi ser at vi kunne vært raskere ute med å dele ny informasjon om smittemåten. (…) Innen smittevern har smitte som primært foregår ca 1-2 meter fra en infisert pasient, tradisjonelt blitt kategorisert som dråpesmitte, og tilskrevet spredning av større dråper over 0,05-0,1 mm (50-100 mikrometer) som oppstår ved hoste, nysing og samtale. Luftsmitte har tradisjonelt vært brukt om smitte som lett spres i hele rommet der smittekilden befinner seg, eventuelt også til tilstøtende rom. Dette er forklart ved at luftbårne partikler med en diameter på mindre enn 10 mikrometer kan holde seg «flyvende» over lengre avstander. Ut fra forståelsen ovenfor er det to faktorer som har stor betydning for om en setter merkelappen luftsmitte eller dråpesmitte – og med det gir råd til helsetjenesten om hvilket smitteregime de skal ta i bruk. De to faktorene er dråpestørrelse og avstand til smittekilden. Essensen i den oppdaterte informasjonen om smittemåte, er at de to kategoriene man tidligere har operert med, altså dråpesmitte og luftsmitte, viser seg å være mer overlappende enn tidligere beskrevet og grenseoppgangen er uklar. De to gamle begrepene er ikke lenger dekkende og nye klassifiseringer av smittemåte defineres nå som «innånding», «avsetning» og «kontaktsmitte». Av og til fører ny kunnskap til at vi endrer rådene vi gir. Av og til vil ny kunnskap ikke føre til behov for nye tiltak. I dette tilfellet har vi ikke sett grunn til umiddelbare endringer i anbefalinger om rutiner for smitteverntiltak i befolkningen eller for helsetjenesten, inklusive laboratorietjenesten. (filter.no 18.6.2021).)

- Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). (- «Når evidensen vakler».) (- Den oppsummerte evidensen framstår usikker».) (- Tiltroen til psykofarmaka svekkes».) (- Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord?)

(Anm: Fattigdommen i evidensbasert medisin (EBM). Andreas Nydal skriver i artikkelen «Når evidensen vakler» at den oppsummerte evidensen framstår usikker», og at tiltroen til psykofarmaka svekkes» (1). Når det gjelder nye antidepressiver (SSRI), viser jeg til markedssjef i H. Lundbeck A/S i perioden 1994 til 1999, Stein Brantzeg, som i Aftenposten 19.5.1996 skriver at «det finnes vel tross alt nesten ikke legemidler som gir en tilsvarende helseøkonomisk gevinst, - og det vet økonomene». Men hva sier faktasjekk av sykefravær, uføreytelser og selvmord? Tidsskr Nor Legeforen 20 Publisert: 11.02.2021.)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Effekt og sikkerhet for antidepressiva (SSRI / SNRI). (- Signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser.)

(Anm: Effekt og sikkerhet (SSRI), (SNRI) og placebo for vanlige psykiatriske lidelser blant barn og ungdom. (…) Resultater. I en systematisk gjennomgang og metaanalyse, som inkluderte 36 forsøk (6 778 deltakere), var selektive serotoninreopptakshemmere og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere signifikant mer nyttige sammenlignet med placebo ved behandling av vanlige pediatriske psykiatriske lidelser, men førte også til signifikant flere behandlingstrengende hendelser og alvorlige hendelser, som for eksempel selvmordstanker og selvmordsforsøk, samt studiestopp på grunn av uheldige hendelser. (Findings. In a systematic review and meta-analysis including 36 trials (6778 participants), selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors were significantly more beneficial compared with placebo in treating common pediatric psychiatric disorders, yet also led to significantly more treatment-emergent and severe adverse events, such as suicide ideation and suicide attempts, as well as study discontinuation due to adverse events.) (...) Konklusjoner og relevans Sammenlignet med placebo er SSRI-er og SNRI-er mer nyttige enn placebo hos barn og ungdom; nytten er imidlertid liten og lidelsesspesifikk, noe som gir en større forskjell på legemiddel-placebo for angstlidelser (AD) enn for andre tilstander. Respons på placebo er stor, spesielt ved depressive lidelser (DD). Alvorlige bivirkninger er betydelig vanligere med SSRI og SNRI enn placebo. Respons på placebo er stor, spesielt ved depressive lidelser (DD). Alvorlige bivirkninger er betydelig vanligere med SSRI og SNRI enn placebo. (Conclusions and Relevance  Compared with placebo, SSRIs and SNRIs are more beneficial than placebo in children and adolescents; however, the benefit is small and disorder specific, yielding a larger drug-placebo difference for AD than for other conditions. Response to placebo is large, especially in DD. Severe adverse events are significantly more common with SSRIs and SNRIs than placebo.) (JAMA Psychiatry. 2017 Oct 1;74(10):1011-1020..)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Hva vet vi om langtidsvirkninger av antipsykotika?

(Anm: Smedslund G, Stoltenberg C. Hva vet vi om langtidsvirkninger av antipsykotika? Tidsskr Nor Legeforen 16.10.2018.)

-Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika.

(Anm: Smedslund G, Stoltenberg C. Noen oppklaringer om langtidseffekter av antipsykotika. Tidsskr Nor Legeforen 5.11.2018.)

- Tviler på FHIs innvandrertall. (- Statistiker og forskningsleder på Norsk Regnesentral, Magne Aldrin, mener at forskjellen på smittetallene mellom etnisk norske og utenlandsfødte kan være mindre enn det som framkommer i FHIs rapport.)

(Anm: Tviler på FHIs innvandrertall. Statistiker og forskningsleder på Norsk Regnesentral, Magne Aldrin, mener at forskjellen på smittetallene mellom etnisk norske og utenlandsfødte kan være mindre enn det som framkommer i FHIs rapport. Tidligere undersøkelser viser at bekreftet covid-19-smitte og relaterte innleggelser er høyere blant personer født utenfor Norge enn blant personer født i Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin rapport. Samlede tall for smitten i hovedstaden fra 15. juni i fjor til 20. april gir et tydelig bilde. 17 098 av 28 374 personer som har testet positivt i Oslo i denne perioden, hadde innvandrerbakgrunn. Det utgjør 60,3 prosent av påvist smitte i hovedstaden. Samtidig er det bare rundt 33,1 prosent av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra Oslo kommune fra 2018, skriver Aftenposten. (dagbladet.no 29.4.2021).)

- FHIs rolle-overskridelse er ikke åpenhet.

(Anm: Erik Nord Kringsjå. FHIs rolle-overskridelse er ikke åpenhet. Aftenposten mener 8. april at sprikende signaler når det gjelder gjenåpning, er en rimelig pris å betale for fagetaters åpenhet om sine vurderinger. Særlig nevnes Folkehelseinstituttets (FHI) åpenhet. Avisen forveksler rolleoverskridelse med åpenhet. (…) Hvis FHI hadde holdt seg til sitt mandat - det vil si kunnskapslevering - og overlatt politiske avveininger av kryssende hensyn til politikerne, ville det aldri ha blitt «sprikende signaler» fra FHI og Helsedirektoratet. Trolig ville FHI da også ha vært en bedre kunnskapsleverandør. (aftenposten.no 13.4.2021).)

- Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse. Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang. Det viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet. (- Tabellen viser utviklingen for landet totalt fra 2015 til 2019 for 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse.)

(Anm: Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse. Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang. Det viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet. (…) * Total overlevelse beregnes for pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus. Varierer mye både lokalt og regionalt Det er en del variasjoner når resultatene brytes ned til sykehusnivå. Detaljene finnes i egne rapporter for hvert enkelt sykehus. (fhi.no 17.9.2020).)

(Anm: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019. Dette er 2019-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse. (fhi.no - Utgitt: 2020).) (pdf)

- Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (- Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere.) (- Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.)

(Anm: - Blodforgiftning koster samfunnet milliarder. Anslagsvis 3000 dør av sykdommen hvert år: Krever plan for å redde liv. (…) Sykdommen rammer minst 7000 nordmenn hvert år, men det reelle tallet kan være langt høyere. (…) Mørketallene er store og registreringssystemene mangelfulle.) (- Sepsis, også kalt blodforgiftning, oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon. (…) «Samfunnet vil spares for unødig død, lidelse og store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis» — INGVILD KJERKOL, HELSEPOLITISK TALSPERSON I ARBEIDERPARTIET.) (klassekampen.no 26.11.2019).)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (- Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han. (abcnyheter.no 27.6.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

- Folkehelseinstituttet: Nye vurderinger etter kritikk. Folkehelseinstituttet har blitt kritisert for sine vurderinger knyttet til røyking og covid-19. Nå jobber de med en ny hurtigoversikt. (- På et seinere tidspunkt har de aktuelle studiene imidlertid blitt gjennomgått og publisert i tidsskriftene BMJ og Nature, uten at Folkehelseinstituttet har oppdatert sin hurtigoversikt.)

(Anm: Folkehelseinstituttet: Nye vurderinger etter kritikk. Folkehelseinstituttet har blitt kritisert for sine vurderinger knyttet til røyking og covid-19. Nå jobber de med en ny hurtigoversikt. (…) - Den sist oppdaterte hurtigoversikten over kunnskap om covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom er fra 20. mai 2020. Vi jobber nå med en ny hurtigoppsummering av forskningen hvor vi gjennomgår fagfellevurderte studier som undersøker betydningen av risikofaktorer, inklusive røyking, sier Gravningen til Dagbladet. (…) - Jeg er hovedsakelig kritisk til Folkehelseinstituttets kunnskapsgrunnlag og deres tolkning av de forskningsartiklene som de har valgt ut, sier fødselslege Patji Alnæs-Katjavivi til Dagbladet. I hurtigoversikten baserer FHI sitt kunnskapsgrunnlag om covid-19 og røyking på tre studier. På tidspunktet som oversikten ble utformet, var to av studiene ufullstendige. På et seinere tidspunkt har de aktuelle studiene imidlertid blitt gjennomgått og publisert i tidsskriftene BMJ og Nature, uten at Folkehelseinstituttet har oppdatert sin hurtigoversikt. (dagbladet.no 10.11.2020).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hva vet vi om langtidsbehandling med antidepressiver? (- Folkehelseinstituttet har kartlagt hva som finnes av forskning om langtidsbehandling med antidepressiver.)

(Anm: Langtidsbehandling med antidepressiver – forskningskart. Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon på en fjerdeplass over de ti sykdommer i verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår. Folkehelseinstituttet har kartlagt hva som finnes av forskning om langtidsbehandling med antidepressiver. (twitter.com 26.5.2020).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Langtidsbehandling med antidepressiver. Folkehelseinstituttet har publisert en kartlegging av forskning på langtidsbehandling med antidepressiver. Det er også publisert forskningskart om typer antidepressiver og utfall og om antidepressiver og bivirkninger. (- De fleste studier har forfattere som oppgir interessekonflikter.)

(Anm: Langtidsbehandling med antidepressiver. Folkehelseinstituttet har publisert en kartlegging av forskning på langtidsbehandling med antidepressiver. Det er også publisert forskningskart om typer antidepressiver og utfall og om antidepressiver og bivirkninger.Forskerne inkluderte 189 artikler i kartleggingen. De fant at: Mye av forskningen er gjort på pasienter som allerede har vist god respons på antidepressiver - Det er relativt få studier som forhåndsregistrerte en protokoll - De fleste studier har forfattere som oppgir interessekonflikter De interaktive forskningskartene: www.nornesk.no/forskningskart-antidepressiv/forskningskart-over-type-antidepressiv-og-utfall.html www.nornesk.no/forskningskart-antidepressiv/forskningskart-over-type-antidepressiv-og-bivirkninger.html (fhi.no 26.5.2020).) arc

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- KARTLEGGINGSOVERSIKT. Langtidsbehandling med antidepressiver – forskningskart. (- Vi inkluderte 189 artikler. · Mye av forskningen er gjort på pasienter som allerede har vist god respons på antidepressiver · Det er relativt få studier som forhåndsregistrerte en protokoll · De fleste studier har forfattere som oppgir interessekonflikter · Lenker til interaktive forskningskart: (…).)

(Anm: KARTLEGGINGSOVERSIKT. Langtidsbehandling med antidepressiver – forskningskart. Smedslund G, Holte HH, Zinöcker S, Vist GE. Smedslund G, Holte HH, Zinöcker S, Vist GE. Langtidsbehandling med antidepressiver - kartleggingsoversikt. [Long-term treatment with antidepressants – mapping review] (…) Hovedbudskap Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon på en fjerdeplass over de ti sykdommer i verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår. Folkehelseinstituttet har kartlagt hva som finnes av forskning om langtidsbehandling med antidepressiver. · Vi inkluderte 189 artikler. · Mye av forskningen er gjort på pasienter som allerede har vist god respons på antidepressiver · Det er relativt få studier som forhåndsregistrerte en protokoll · De fleste studier har forfattere som oppgir interessekonflikter · Lenker til interaktive forskningskart: www.nornesk.no/forskningskartantidepressiv/forskningskart-over-typeantidepressiv-og-utfall.html www.nornesk.no/forskningskartantidepressiv/forskningskart-over-typeantidepressiv-og-bivirkninger.html Rapport − 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(AnmCipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. (- Sterke krefter i helsevesenet kjemper imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden.)

(Anm: «Helene sjekker inn» gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. Bilder og videoopptak, for blant annet å kunne forebygge unødvendig bruk av tvang, kan gi sårbare personer et bedre og mer verdig liv, skriver Svein Reseland. I sitt innspill «‘Helene sjekker inn’ trår over sårbare deltakeres grenser» på sykepleien.no skriver professor Berit Støre Brinchmann at hun forundres over at det gis tillatelse til å filme personer uten samtykkekompetanse i institusjon. Tematikken er kommentert av blant andre NRK, pårørende og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Brinchmanns innlegg aktualiserer etter min mening det paradoksale poenget i en debattartikkel fra 2017 av en advokat i Norsk Journalistlag og assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening: De skriver der at alle roser VGs journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien, samtidig som sterke krefter i helsevesenet kjemper imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. (sykepleien.no 6.8.2020).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

- Høie om Hannas dødsfall: – Vi må gjøre det vi kan for at dette ikke skal skje igjen.

(Anm: Høie om Hannas dødsfall: – Vi må gjøre det vi kan for at dette ikke skal skje igjen. Helseministeren er opptatt av at saken om Hanna, som døde etter 12 dager på Blakstad sykehus, ikke ses på som én tragisk hendelse på ett sykehus. Ifølge helseminister Bent Høie viser Hannas historie viktigheten av å etablere en undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Mandag skrev Aftenposten om Hanna, som etter 12 dager innlagt på Blakstad psykiatriske sykehus ble funnet død på en madrass på gulvet. Selv om sykehuset konkluderte med akutt hjertesvikt, avdekket Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) at Hanna døde av blandingsforgiftning av høye doser av forskjellige medisiner. (aftenposten.no 17.8.2020).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (medpagetoday.com 4.2.2009).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger.

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (- Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han. (abcnyheter.no 27.6.2019).)

- Antikolinerg medisineksponering og risikoen for demens - En nested case-kontrollstudie. (- Konklusjoner og relevans.) (- Eksponering for flere typer sterke antikolinerge legemidler er assosiert med økt risiko for demens. Disse funnene understreker viktigheten av å redusere eksponeringen for antikolinergiske medikamenter hos middelaldrende og eldre mennesker.)

(Anm: Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia - A Nested Case-Control Study. Key Points Question  Is the risk of dementia among persons 55 years or older associated with the use of different types of anticholinergic medication? Findings  In this nested case-control study of 58 769 patients with a diagnosis of dementia and 225 574 matched controls, there were statistically significant associations of dementia risk with exposure to anticholinergic antidepressants, antiparkinson drugs, antipsychotic drugs, bladder antimuscarinics, and antiepileptic drugs after adjusting for confounding variables. Meaning  The associations observed for specific types of anticholinergic medication suggest that these drugs should be prescribed with caution in middle-aged and older adults. (…) Conclusions and Relevance Exposure to several types of strong anticholinergic drugs is associated with an increased risk of dementia. These findings highlight the importance of reducing exposure to anticholinergic drugs in middle-aged and older people. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1084-1093.)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (- Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år.)

(Anm: Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (…) Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år. I 2017 var dette fjerde viktigste dødsårsak, og andelen lå på 63,4 dødsfall per 100 000. Årsakene til dette er sammensatt, forteller Mariann Sørlie Strøm. - Befolkningen blir stadig eldre, og ettersom risikoen for demens øker med økende alder, vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store framskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens, sier hun. Demens tar flere liv hos kvinner enn hos menn. - En grunn kan være at kvinner i gjennomsnitt lever et par år lengre enn menn. En annen grunn kan være at kvinner har lavere dødelighet av andre sykdommer, sier Strøm. (dagbladet.no 12.12.2018).)

- "Illusjonen av evidensbasert medisin. Å avsløre troverdighetskrisen innen klinisk forskning". (The Illusion of Evidence-Based Medicine. Exposing the crisis of credibility in clinical research.)

(Anm: The Illusion of Evidence-Based Medicine. Exposing the crisis of credibility in clinical research. (…) «The Illusion of Evidence-Based Medicine gir en detaljert redegjørelse av disse studiene og argumenterer for at medisinen desperat trenger å revurdere sitt forhold til legemiddelindustrien. Uten et grunnlag (basis) for uavhengig evaluering av resultatene fra randomiserte, placebokontrollerte kliniske studier kan det ikke være tillit til evidensbasert medisin. (…) Jon Jureidini er professor i psykiatri og pediatri, gruppe for kritisk og etisk mental helse, Robinson Research Institute, University of Adelaide, Australia. Leemon B. McHenry er emerituslektor i filosofi ved California State University, Northridge. «The Illusion of Evidence-Based Medicine er en strålende eksponering av den negative påvirkningen fra den globale legemiddelindustrien på medisinens integritet. Hver medisinstudent, lege og pasient bør lese denne beretningen om måtene medisinsk bevis blir forvrengt for å imøtekomme behovene til Big Pharmas fortjeneste. Det er viktig at boka peker på måter medisinens uavhengighet kan gjenvinnes gjennom forbedret styring og offentlig finansiering.» - Professor Fran Baum. (wakefieldpress.com 13.5.2020).)

(Anm: illusjon substantiv BØYNINGen; illusjonen, illusjoner UTTALE[iluʃo:´n]Uttale-veiledning ETYMOLOGI fra fransk illusion, fra latin illusio (genitiv illusionis), verbalsubstantiv til illudere 'narre'; jf. Illudere BETYDNING OG BRUK falsk forestilling ; blendverk ; altfor optimistisk forestilling (om muligheten av noe) (naob).)

(Anm: misrepresent verb /ˌmɪsˌreprɪˈzent/ gi en uriktig fremstilling av, gi et misvisende bilde av, forvrenge, sette i et feil lys (ordnett.no).)

- Hvorfor er veluddannede sundere end andre?

(Anm: Hvorfor er veluddannede sundere end andre? Uddannelse og indkomst hænger stærkt sammen med sundhed, og effekten varer ved over generationer, men forskerne ved faktisk ikke helt hvorfor. I en tidligere artikel her på Videnskab.dk kunne man læse, at der er stor variation i, hvor gamle vi danskere bliver, og hvor sundt vi lever, alt efter hvor vi bor. Borgere i Lolland Kommune lever for eksempel i gennemsnit 6 år kortere, end man gør i Hørsholm Kommune nord for København. Men hvorfor findes de her forskelle? Det spørgsmål dykker vi ned i i denne artikel. (videnskab.dk 27.5.2020).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Fattigdommens høye pris. Er du gutt fra en familie med dårlig råd er det langt større fare for at du får en psykisk lidelse. (- Noen forskere har pekt på assosiasjonen mellom foreldres inntekt og barns psykiske helse utelukkende skyldes genetikk. I studien vår har vi derfor også sett på adopterte barn som deler miljø, men ikke gener med adoptivforeldrene. Vi finner at barn som blir adoptert inn i familier med lav inntekt har mer psykiske lidelser enn barn som blir adoptert inn i familier med høy inntekt.)

(Anm: Jonas Minet Kinge, forsker og økonom, Folkehelseinstituttet - Martin Flatø, forsker og demograf, Folkehelseinstituttet - Fartein Ask Torvik, forsker og phd. i psykologi, Folkehelseinstituttet. Fattigdommens høye pris. Er du gutt fra en familie med dårlig råd er det langt større fare for at du får en psykisk lidelse. Det er dramatisk. De skriver ikke kronikker, de kjenner ikke politikere eller journalister, som gjør at de blir intervjuet. Guttene i familier med lav inntekt, som sliter, står derfor i fare for å bli glemt, skriver forskerne. Nylig publiserte vi en forskningsartikkel som viser at psykiske lidelser er vanligere blant gutter og blant barn av foreldre med lav inntekt. Forskjellene etter kjønn og familiebakgrunn er store. (…) En ulykke kommer sjelden alene. Lavinntektsfamilier kan ha mange andre problemer å stri med samtidig. Det er altså ikke gitt at den lave inntekten er årsaken til de psykiske lidelsene. (…) Noen forskere har pekt på assosiasjonen mellom foreldres inntekt og barns psykiske helse utelukkende skyldes genetikk. I studien vår har vi derfor også sett på adopterte barn som deler miljø, men ikke gener med adoptivforeldrene. Vi finner at barn som blir adoptert inn i familier med lav inntekt har mer psykiske lidelser enn barn som blir adoptert inn i familier med høy inntekt. Men denne sammenhengen er ikke like markant som hos barn som bor med biologiske foreldre. (nrk.no 22.6.2021).)

(Anm: Kinge JM, et al. Parental income and mental disorders in children and adolescents: prospective register-based study. (…) Conclusions Mental disorders were 3- to 4-fold more prevalent in children with parents in the lowest compared with the highest income percentiles. Parents’ own mental disorders, other socio-demographic factors and genetic confounding did not fully explain these associations. Int J Epidemiol. 2021.)

- Mye større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt.

(Anm: Mye større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt. Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene, viser en studie fra Folkehelseinstituttet. –  Oppsiktsvekkende De nye resultatene avdekker store forskjeller i psykiske lidelser hos barn, og forskjellene var større for gutter enn jenter. – De store forskjellene i psykiske lidelser etter foreldres inntekt er oppsiktsvekkende, spesielt med tanke på at inntektsforskjellene i Norge er relativt små sammenlignet med andre land, sier Jonas Minet Kinge, forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. Forskerne fant at diagnosen ADHD bidro mest til ulikhetene i psykiske lidelser, etterfulgt av angst og depresjon blant barn og unge. Likevel var alle psykiske lidelser vanligere blant barn med foreldre med lav inntekt, sammenliknet med barn fra høyinntektsfamilier. Unntaket var spiseforstyrrelser hos jenter, som ikke hadde noen sammenheng med foreldres inntekt. – Vi undersøkte mulige forklaringsmekanismer og fant at hvorvidt barna vokste opp i samme husholdning som en eller to foreldre og om foreldrene selv hadde psykiske lidelser, forklarte deler av variasjonen i psykiske lidelser hos barn. Dette er første gang forekomst av psykiske lidelser blant barn er beregnet for så detaljerte inntektsgrupper i Norge og deretter analysert for å studere mulige forklaringsmekanismer. Det er også det første studiet som har utført egne analyser på subgrupper, som utenlandsadopterte, for å undersøke forskjeller i psykiske lidelser etter adoptivforeldrenes inntekt. (…) Figur 1: Blå kurve viser andel gutter med psykiske lidelser i prosent i ulike inntektsprosentiler. I den fattigste én prosent er 15,4 prosent diagnostisert med psykisk lidelser. I den rikeste én prosent er 3,7 prosent diagnostisert med psykisk lidelser. Tilsvarende tall for jenter (rød kurve) er respektive 11,4 prosent og 2,8 prosent. Se forklaringer på prosentiler under. (fhi.no 27.5.2021).)

(Anm: Kinge JM, et al. Parental income and mental disorders in children and adolescents: prospective register-based study. (…) Conclusions Mental disorders were 3- to 4-fold more prevalent in children with parents in the lowest compared with the highest income percentiles. Parents’ own mental disorders, other socio-demographic factors and genetic confounding did not fully explain these associations. Int J Epidemiol. 2021.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc.

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (CONCLUSION: In people aged 60 and older in Norway, those who took an antipsychotic drug had twice the risk of sustaining a hip fracture during exposure than during nonexposure. (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som ß-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Stoler du blindt på håndspriten? (– Mange av oss bruker for lite. Man tar en liten dæsj og fordeler på de største områdene på hendene, og så glemmer vi ofte tomler og fingertupper som er viktig, sier Mette Fagernes ved FHI.) (- Må spraye over tjue ganger.) (- Skal man få ut tre milliliter av for eksempel en sprayflaske må man spraye over tjue ganger.)

(Anm: Stoler du blindt på håndspriten? Les dette først. TV 2 HJELPER DEG: Bruker du håndspriten feil, kan du ikke være trygg på at den fjerner alle bakterier. Det er kommet mange nye typer håndsprit i butikkene de siste månedene. De aller fleste oppgir at man skal bruke tre milliliter i 30 sekunder for at spriten skal drepe alle bakteriene. En sjekk av elleve produkter viser at det er stor fare for ikke å bli ren om man bruker for lite. Må spraye over tjue ganger Skal man få ut tre milliliter av for eksempel en sprayflaske må man spraye over tjue ganger. Riktignok oppgir de fleste produsenter 3 ml som anbefalt mengde. Men ofte står dette med liten skrift på etiketten. (tv2.no 27.8.2020).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Fint at FHI innrømmer mulig håndspritproblem. Jeg ser frem til at FHI fraråder daglig bruk av håndsprit utenfor helseinstitusjonene.

(Anm: Erik Martiniussen, journalist og forfatter av boken Krigen mot bakteriene. Fint at FHI innrømmer mulig håndspritproblem. Jeg ser frem til at FHI fraråder daglig bruk av håndsprit utenfor helseinstitusjonene. «Lite tyder på at håndsprit er årsaken til at antibiotikaresistens er et økende problem i verden», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i et svarinnlegg til meg 16. desember. Det er jeg enig i. I min bok «Krigen mot bakteriene» dokumenteres det tydelig at det er overforbruk og feil bruk av antibiotika, ikke minst i europeisk dyrehold, som driver frem økende resistens mot antibiotika. Alarmerende Det oppleves derfor som litt underlig at FHI forsøker å ilegge meg meninger jeg aldri har forfektet fremfor å diskutere spørsmålet jeg har reist: nemlig om bakterier også kan utvikle økende toleranse for alkoholer og håndsprit? Dersom bakterier blir mer tolerante for håndsprit, er det alarmerende. For slike alkoholer er et viktig middel for å bekjempe antibiotikaresistens. Ved utbrudd av resistente bakterier, er håndsprit og alkoholbaserte vaskemidler avgjørende for å hindre spredning mellom avdelinger. (aftenposten.no 5.1.2022).)

- Fortsatt feil konklusjon om håndsprit og resistens. (- Ikke tilstrekkelig dokumentasjon.) (- En enkelt artikkel, basert kun på laboratoriefunn, som er kritisert av flere, og som lanserer en hypotese, er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.) (- Vi har funnet to andre forskningsartikler som har sett etter en mulig sammenheng.)

(Anm: Bjørn G. Iversen. overlege, Folkehelseinstituttet. Kirsten Gravningen, overlege, Folkehelseinstituttet. Martin Steinbakk, overlege, Folkehelseinstituttet. Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder, Folkehelseinstituttet. I dagens situasjon er god håndhygiene viktig for å beskytte seg selv og andre. Såpe og vann er førstevalg, men håndsprit er et godt alternativ, skriver kronikkforfatterne. Antibiotikaresistens er et stort og økende problem i verden. Men lite tyder på at økt bruk av håndsprit er årsaken til dette. Journalist og forfatter Erik Martiniussen hevder i sin nye kronikk at Folkehelseinstituttet (FHI) skygger banen i diskusjonen om håndsprit. Han hevder dette i et svar på vår respons til ham – i samme avis. FHI er kontinuerlig i dialog og debatt om effekten av ulike smitteforebyggende tiltak mot korona og andre infeksjoner. Inkludert metoder for håndhygiene. Mest med fagpersoner, men også andre. Nasjonalt og internasjonalt. (…) Ikke tilstrekkelig dokumentasjon En enkelt artikkel, basert kun på laboratoriefunn, som er kritisert av flere, og som lanserer en hypotese, er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi har funnet to andre forskningsartikler som har sett etter en mulig sammenheng. (aftenposten.no 16.12.2021).)

– Ikke grunnlag for å avvise håndspritkritikk. (- Ønsker FHI at vi fortsetter å sprite hendene våre også etter pandemien? Spør Erik Martiniussen.) (- Skuffende at FHI ikke viser vilje til å gå inn i debatten om håndsprit.) (- En amerikansk studie fra mars i år viste at flere typer håndsprit ikke har tilstrekkelig effekt til å drepe bakteriene.)

(Anm: Erik Martiniussen, journalist og forfatter av boken Krigen mot bakteriene. Ikke grunnlag for å avvise håndspritkritikk. Ønsker FHI at vi fortsetter å sprite hendene våre også etter pandemien? Spør Erik Martiniussen. Skuffende at FHI ikke viser vilje til å gå inn i debatten om håndsprit. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i Aftenposten 30. november at de tar problematikken rundt manglende effekt av desinfeksjonsmidler på alvor. Det er jeg glad for. For at bakterier utvikler motstandsdyktighet mot biocider, gift som dreper bakterier, har vært kjent siden 1950-tallet. I 2010 fastslo EUs vitenskapskomité at resistens var avdekket mot ethvert biocid som var undersøkt. (…) Det er også vist at økt bruk av biocider kan gjøre bakteriene resistente mot flere typer antibiotika. FHI har selv vært ute og advart mot antibakterielle vaskemidler. Så sent som i 2017 forklarte seniorforsker Petter Elstrøm ved FHI hvorfor: «Fordi økt bruk (...) kan selektere for resistente bakterier.» (…) Andre har advart mot den utbredte bruken av desinfeksjonsmidler og hvordan det kan føre til økende resistensproblematikk. (…) En amerikansk studie fra mars i år viste at flere typer håndsprit ikke har tilstrekkelig effekt til å drepe bakteriene. I sitt tilsvar til Ingeborg Schwebke skriver Stinear og hans kolleger at: «Det vil være uklokt å ignorere bakterienes evne til å tilpasse seg.» (aftenposten.no 13.12.2021).)

(Anm: Lobie TA, Roba AA, Booth JA, Kristiansen KI, Aseffa A, Skarstad K, Bjørås M. Antimicrobial resistance: A challenge awaiting the post-COVID-19 era. Int J Infect Dis. 2021 Oct;111:322-325.)

- Håndsprit kan gi falsk trygghet. Mette Fagernes og kolleger fra Folkehelseinstituttet avviser i Aftenposten 30. november fullstendig journalist og forfatter Erik Martiniussens varsko knyttet til overdreven og feil bruk av håndsprit under koronapandemien – og i fremtiden. (- Når vi mangler kunnskap, er det uvitenskapelig å gi bastante svar.) (- Jeg er glad FHI til slutt påpeker at «Håndvask med såpe og vann er anbefalt metode». Det er godt dokumentert og vi er enige.)

(Anm: Olav Vadstein, professor i mikrobiell økologi, NTNU. Håndsprit kan gi falsk trygghet. Mette Fagernes og kolleger fra Folkehelseinstituttet avviser i Aftenposten 30. november fullstendig journalist og forfatter Erik Martiniussens varsko knyttet til overdreven og feil bruk av håndsprit under koronapandemien – og i fremtiden. Martiniussen bringer til torgs kunnskap fra vitenskapelige studier og forsøker å tolke dem i lys av koronapandemien og praksisen med håndspriting. Han reiser spørsmål om praksisen slik den er for eksempel på kjøpesentre, og om den utstrakte bruken kan ha negative virkninger på lang sikt. Det er påfallende at FHI i sitt svar er lite villig til å delta i diskusjonen, og kategorisk avviser alle problemstillinger. Selv om kunnskapen (antall publiserte studier) ikke er tilstrekkelig kunnskap til å konkludere om bivirkninger ved langvarig bruk av håndsprit, er den tilstrekkelige til å konkludere med at det er en reell problemstilling som krever mer forskning. Når vi mangler kunnskap, er det uvitenskapelig å gi bastante svar. Usikkerheten ved bruk av håndsprit blir tydelig ved at FHI i sitt svar viser til at det kan være et problem med bruk av ikke kliniske alkoholkonsentrasjoner, og realiteten er at det meste av spritvask på butikker og restauranter ikke er tilstrekkelige doser av sprit. Dermed kan praksis med bruk av håndsprit gi falsk trygghet. Jeg er glad FHI til slutt påpeker at «Håndvask med såpe og vann er anbefalt metode». Det er godt dokumentert og vi er enige. Olav Vadstein, professor i mikrobiell økologi, NTNU. (aftenposten.no 13.12.2021).)

- Feil konklusjon om håndsprit og resistens. I dagens situasjon er god håndhygiene viktig. (- Om det skulle vise seg at dette var korrekt, ville det vært alvorlig, men det har vi pr. nå heldigvis ikke grunnlag for å si.)

(Anm: Mette Fagernes, seniorrådgiver. Bjørn G. Iversen, overlege. Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder. Line Vold, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet. Feil konklusjon om håndsprit og resistens. I dagens situasjon er god håndhygiene viktig. Det er et effektivt tiltak for å forebygge mange infeksjonssykdommer, påpeker innleggsforfatterne fra Folkehelseinstituttet. Erik Martiniussen hevder det er vist sammenheng mellom økt forbruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon, redusert effekt og økt risiko for antibiotikaresistens. Det er feil. Erik Martiniussen deler i sin kronikk i Aftenposten 28. november en rekke bekymringer og påstander om sammenheng mellom bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon og risiko for økt forekomst av antibiotikaresistens i norske sykehus. Dette er viktige temaer som Folkehelseinstituttet (FHI) tar på største alvor. Martiniussen hevder at bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon fører til at bakterier blir tolerante mot alkoholbasert hånddesinfeksjon. Han henviser til en australsk undersøkelse fra Pidot og medarbeidere fra 2018. Om det skulle vise seg at dette var korrekt, ville det vært alvorlig, men det har vi pr. nå heldigvis ikke grunnlag for å si. (aftenposten.no 30.11.2021).)

- Folkehelseinstituttet under lupen. (- Dersom regjeringen hadde hørt bare på FHI 12. mars, kunne vi i dag hatt en situasjon med vesentlig mer smitteutbredelse, sykelighet og dødelighet. Med en dødelighet på 0,6 prosent, et tall som fortsatt er usikkert, gir det over 13.000 døde, dersom 2,2, millioner skulle bli smittet slik FHI estimerte.)

(Anm: Legeforeningen Gunhild Alvik Nyborg, lege og forsker, Gunnar Hasle, lege, Reiseklinikken i Oslo, Jörn Klein, førsteamanuensis i smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge. Reproduksjonstallet. Folkehelseinstituttet under lupen. Regjeringen valgte å slå ned viruset. Det var på tross av, og ikke på grunn av, FHIs anbefalinger. KUNNE GÅTT MYE VERRE: Dersom Bent Høie og regjeringen hadde hørt bare på FHI og direktør Camilla Stoltenberg, 12. mars, kunne vi i dag hatt en situasjon med vesentlig mer smitteutbredelse, sykelighet og dødelighet, skriver innsenderne. Den 28. mai skrev vi en kronikk i Dagbladet der vi påstår at FHIs leder Camilla Stoltenberg presenterer misvisende beregninger av hva reproduksjonstallet (R) var rett før nedstengningen av Norge 12. mars. I Dagbladet 5. juni kom Stoltenberg med et tilsvar der hun ikke imøtegår vår kritikk, men i stedet gjentar sin påstand om en R på 1,1 den 12. mars. Samtidig innrømmer hun vår antakelse om at tallet stammer fra en modell vi mener ikke kan brukes tidlig i epidemien. (…) FHIs råd og situasjonsforståelse 12. mars var på linje med de svenske folkehelsemyndighetene. Sverige har til nå over 4800 døde og en epidemi som fremdeles ikke er brakt under kontroll. Dersom regjeringen hadde hørt bare på FHI 12. mars, kunne vi i dag hatt en situasjon med vesentlig mer smitteutbredelse, sykelighet og dødelighet. Med en dødelighet på 0,6 prosent, et tall som fortsatt er usikkert, gir det over 13.000 døde, dersom 2,2, millioner skulle bli smittet slik FHI estimerte. (dagbladet.no 12.6.2020).)

- R-mysteriet. Hvordan er det mulig? Lederen for Folkehelseinstituttet sår tvil om nødvendigheten av å stenge ned Norge. Kan vi stole på hennes tolkning av FHIs beregninger?

(Anm: R-mysteriet. Hvordan er det mulig? Lederen for Folkehelseinstituttet sår tvil om nødvendigheten av å stenge ned Norge. Kan vi stole på hennes tolkning av FHIs beregninger? I et intervju med NRK 21. mai sier FHIs leder Camilla Stoltenberg at kontroll på COVID-19-smitten kanskje kunne ha vært oppnådd uten omfattende tiltak fordi reproduksjonstallet (R) allerede var sunket til rundt 1,1 rett før 12. mars. Hun understreker at det er stor usikkerhet rundt tallet. Til tross for usikkerheten bruker hun tallet 1,1 som et viktig argument for at nedstengningen ikke var nødvendig, og at FHI hadde rett i sine anbefalinger om ikke å stenge ned Norge. (…) Hvorfor er det viktig å få klarhet i hva reproduksjonstallet var rett før 12. mars? Smittebegrensende tiltak handler om å få R ned. Dersom R den 12. mars bare var 1,1 og ikke rundt 3,1 som FHI tidligere har meldt, ville det ha vært tilstrekkelig med enkle tiltak for å få R videre ned til 0,7 og nedstengningen av Norge ville ha vært unødvendig. (dagbladet.no 28.5.2020).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå.

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (mintankesmie.no).)

- Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark.

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

- Bekymret for mangel på læring i helsevesenet. (- Det som gis tyngde er økonomi og telling, mener Olav Røise, leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.)

(Anm: Bekymret for mangel på læring i helsevesenet. – Fokuset på å lære av feil nedprioriteres av lederne i helsesektoren. – Når man driver sykehus skal man fokusere på tre ting; opplæring og læring, kvalitetssikring – og å håndtere økonomi. Det som gis tyngde er økonomi og telling, mener Olav Røise, leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. (…) Det er mangel på læring, og for lite fokus på læring i hele sektoren. (dagensmedisin.no 29.11.2019).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Bullshit-jobbene. Helsevesenet er på farlige veier. Det er bedre å ha ryggen fri enn å ha frie luftveier. Det er en oppblomstring av nye yrkesgrupper med tullejobber. Det skriver antropologen David Graeber om i boken «Bullshit Jobs».

(Anm: Bullshit-jobbene. Helsevesenet er på farlige veier. Det er bedre å ha ryggen fri enn å ha frie luftveier. Det er en oppblomstring av nye yrkesgrupper med tullejobber. Det skriver antropologen David Graeber om i boken «Bullshit Jobs». Har du en nyttig jobb skal du kunne forklare en oppegående 12-åring hva du gjør med mindre enn 30 ord. Og etter koronapandemien mener Graeber at det vil bli vanskeligere å opprettholde fiksjonen om at såkalt «management» er viktigere og skal lønnes betydelig høyere enn renholdere og helse- og sosialarbeidere. Helsearbeidere trenger ikke HR-managere og PR-rådgivere som trer modeller fra bilindustrien ned over hodet på oss. For det er dagens realitet. I helse- og omsorgstjenestene er det de uproduktive jobbene som vokser mest. I tillegg er de lønnsvinnerne. Etter 35 år som psykolog registrerer jeg at kontroll og prosedyre er på vei til å bli viktigere enn fag og etikk. Hvis du har fulgt prosedyren for selvmord og pasienten dør, sover du da bedre om natten? Så kan vi lure på hvordan vi havnet her. (nrk.no 30.5.2020).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- FHI innrømmer feil i rapport: Professor frykter alvorlige konsekvenser for unge. (– Vi må anerkjenne at de unge bærer kostnadene av coronatiltakene, sier professoren ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: FHI innrømmer feil i rapport: Professor frykter alvorlige konsekvenser for unge. At regjeringen prioriterer barn og unge, høres ut som en 17. mai-tale uten innhold, mener professor Karen Helene Ulltveit Moe. Sammen med UiO-rektor Svein Stølen og leder for Studentparlamentet Runa Fiske, går Karen Helene Ulltveit Moe hardt ut mot regjeringens behandling av unge under pandemien. – Vi må anerkjenne at de unge bærer kostnadene av coronatiltakene, sier professoren ved Universitetet i Oslo. De mener også at FHIs rapport om tiltaksbyrde og effekt undergraver hvor hardt unge rammes. En tabell i den første versjonen av rapporten viser hvordan tiltaksbyrden for de ulike gruppene i landet er vurdert. Restriksjoner for videregående skole, universitet og høgskole er merket som «liten» byrde for barn og unge. (vg.no 9.2.2021).)

- Gav sluttpakkar på opptil 900.000 kroner: MÅTTE KUTTA FOR MILLIONAR.

(Anm: Gav sluttpakkar på opptil 900.000 kroner: MÅTTE KUTTA FOR MILLIONAR. TVUNGEN TIL Å KUTTA: Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg måtte i åra før pandemien gjennomføra store kutt. DYRT: Folkehelseinstituttet brukte 24 millionar kroner på sluttpakkar for å nedbemanna. Men under pandemien måtte FHI henta folk tilbake i mellombelse jobbar. Marsjordren frå helseministeren var klokkeklar i 2017: «Videre er det forutsatt at Folkehelseinstituttet reduserer antall årsverk i 2017, og styrer mot en betydelig reduksjon i 2018 og 2019», stod det i det såkalla tildelingsbrevet, styringsdokumentet Helse- og omsorgsdepartementet sende til etaten 12. januar 2017. (klassekampen.no 9.2.2021).)

- Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem.)

(Anm: Leder. The Guardians syn på nye legemidler: høye forhåpninger, høyere priser. (- The Guardian view on new drugs: high hopes, higher prices. Editorial. (...) Nye legemidler dukker ikke opp etter behov, men når firmaene vet at de kan hente ut betydelig fortjeneste fra dem. (theguardian.com 3.2.2019).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Nekter din lege å erkjenne fakta?

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Anbefaler lockdown før og etter påske.

(Anm: Anbefaler lockdown før og etter påske. I et brev til landets helsemyndigheter tar smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen til orde for 14 dagers nedstenging av Norge både før og etter påskeferien. ALARMIST: Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen er sterkt kritisk til myndighetenes corona-strategi. Her forteller hun hvorfor fra sitt eksil i hjembygda Lom. Helsemyndighetene bekymrer seg for utviklingen av pandemien, men anbefaler fremdeles smitteverntiltak som ikke har hatt god nok effekt, skriver smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen i et debattinnlegg i Dagbladet tidligere denne uka. Professor Bjørg Marit Andersen er tidligere avdelingsoverlege og smittevernlege ved OUS Ullevål. Onsdag sendte hun brev til norske helsemyndigheter hvor hun kommer med sine anbefalinger om hvordan Norge nå bør møte den vanskelige smittesituasjonen de muterte virusvariantene har satt landet i. (dagbladet.no 6.3.2021).)

- Professorer vil lukke Norge helt ned før og efter påske.

(Anm: Professorer vil lukke Norge helt ned før og efter påske. Stigende smittespredning med covid-19 har ført til, at flere norske professorer vil lukke landet totalt ned. (…) Derfor skrev Bjørg Marit Andersen tidligere på ugen et brev til sundhedsmyndighederne, hvor hun kommer med en række anbefalinger for at dæmme op for smitten. (… påskeferien skal det være muligt at rejse indenlands med øgede coronarestriktioner, inden landet skal lukkes igen i to uger efter påske for at standse en eventuelt smittespredning fra ferien. - Jeg taler om en ordentlig nedlukning, som den vi havde 12. marts sidste år. Ligesom dengang må tometersreglen praktiseres, og denne gang skal vi også have mundbindspåbud, siger Andersen til Dagbladet. Hun tilføjer, at den norske grænse formentlig også skal holdes lukket i lang tid endnu. Bjørg Marit Andersen får opbakning fra professor i socialmedicin og epidemiologi Steinar Westin fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. Han mener, at Norge bør gøre som Finland, der planlægger en hård nedlukning af landet 8. marts. Også professor Dag Svanæs fra samme universitet vil lukke ned ligesom Finland. Han foreslår en tre uger lang nedlukning for at få smitten ned. Sundhedsminister Bent Høie sagde torsdag til NRK, at regeringen i næste uge vil indføre nye restriktioner for at få styr på smitten uden at uddybe nærmere. (jyllands-posten.dk 6.3.2021).)

- Å få sitt smittevernpass påskrevet er verdt noe hvis smitten stoppes! Bjørg Marit Andersen professor dr. med. tidligere sykehushygieniker og smittevernoverlege ved OUS-Ullevål.

(Anm: Å få sitt smittevernpass påskrevet er verdt noe hvis smitten stoppes! Bjørg Marit Andersen professor dr. med. tidligere sykehushygieniker og smittevernoverlege ved OUS-Ullevål. Som tidligere smittevernlege ved OUS-Ullevål angripes jeg og to andre av 35 smittevernansvarlige. I et fellesskriv understreker de sitt gode forhold til Folkehelseinstituttet (FHI) og har full tiltro til deres kompetanse og vurderinger ved pandemien. De 35 innleggsforfatterne er lei av kritikk av FHI og underkjenner meg og de to andre som «smitteverneksperter». Hva jeg spesifikt refses for, vet jeg ikke, for det står ikke i artikkelen. (aftenposten.no 4.9.2020).)

- Mener FHI kunne fått raskere mutantsvar om de ba sykehusene om hjelp. (– Vi har hele tiden trodd at de hadde tilstrekkelig kapasitet til å gjøre disse analysene, sier han.)

(Anm: Mener FHI kunne fått raskere mutantsvar om de ba sykehusene om hjelp. FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo. Norske sykehuslaboratorier mener de kunne hjulpet til å gjøre jobben langt raskere. Nå starter flere norske sykehus mutantanalyse på egen hånd. (…) Kan sekvensere 800 prøver om dagen Mandag morgen sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen i Politisk kvarter at de fortsatt venter på prøvesvar som Oslo sendte til Folkehelseinstituttet 2. januar. (…) – Om vi tyner den kraftigste maskinen vi har, kan vi sekvensere 800 prøver om dagen. Vi tror det kan ta mellom tre og fem dager fra vi mottar prøven til resultatet er klart, sier Undlien. (nrk.no 25.1.2021).)

- Danskene analyserer 3000 virus i uken – Norge har klart 321 siden desember.

(Anm: Danskene analyserer 3000 virus i uken – Norge har klart 321 siden desember. Analyser av virus er avgjørende for å vite hvor mye den britiske mutasjonen har spredt seg. Der har danskene et klart forsprang. Ferske tall VG har fått fra Statens Serum Institut (SSI) viser at Danmark de siste fem ukene har analysert rundt 3000 virus per uke. Til sammenligning har Norge analysert totalt 321 virus i desember og januar, ifølge FHIs siste ukerapport. (vg.no 24.1.2021).)

- Danmark bruker 3–5 dager på å analysere britisk virus – Norge brukte 13 dager. (- Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag. Det betyr at viruset kan ha spredd seg ukontrollert siden begynnelsen av januar. Prøven ble sendt 8. januar, og 21. januar kom det fryktede svaret: Prøvene viser det muterte coronaviruset som spredte seg i Storbritannia.)

(Anm: Danmark bruker 3–5 dager på å analysere britisk virus – Norge brukte 13 dager. Raske prøvesvar er avgjørende for å stoppe utbrudd av den britiske mutasjonen. Derfor har Danmark satt alle ressurser på saken. Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag. Det betyr at viruset kan ha spredd seg ukontrollert siden begynnelsen av januar. Prøven ble sendt 8. januar, og 21. januar kom det fryktede svaret: Prøvene viser det muterte coronaviruset som spredte seg i Storbritannia. Selve sekvenseringen, altså analysen, av viruset tar mellom fire–seks dager, opplyste Line Vold i FHI fredag. Hun la til at det er kø i systemet fordi mange prøver har blitt sendt til dem. Norge analyserer rundt 5,5 prosent av alle positive prøver. Danmark ser på rundt 25 prosent. (vg.no 23.1.2021).)

- USAs smittevernbyrå snur: Mener luftsmitte er hovedårsak til corona-spredning.

(Anm: USAs smittevernbyrå snur: Mener luftsmitte er hovedårsak til corona-spredning. Amerikanernes svar på Folkehelseinstituttet (FHI) mener nå at luftsmitte er hovedgrunnen til spredning. På hjemmesidene til norske FHI står det: «For covid-19 er luftsmitte vurdert å være mindre viktig.» Fredag oppdaterte amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine hjemmesider om hvordan coronaviruset sprer seg mellom personer. Det øverste punktet deres er nå innånding av luft med aerosoler som inneholder smittsomt virus. Aerosoler er partikler som kan holde seg i luften i flere timer. På sine hjemmesider skriver FHI: «Det er ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for SARS-CoV-2, og smittevernråd i helsetjenesten er som ved dråpe- og kontaktsmitte.» Dråpe- og kontaktsmitte er de to andre måtene CDC mener viruset overføres gjennom. (vg.no 9.5.2021).)

- FHI med ny beskjed om luftsmitte. (- Folkehelseinstituttet kunngjør at de er enige i CDCs vurderinger om at coronaviruset kan spres over én meter.)

(Anm: FHI med ny beskjed om luftsmitte. Folkehelseinstituttet kunngjør at de er enige i CDCs vurderinger om at coronaviruset kan spres over én meter. Samtidig understreker de at det mest vanlige er dråpesmitte. LUFTSMITTE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg er tydelig på et luftsmitte kan skje. Nylig oppdaterte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sin veileder om covid-19 og smittemåter. I veilederen fastslås det at coronaviruset kan spres via luftsmitte selv om man holder seks fot (1,8 meter) avstand. (dagbladet.no 10.10.2020).)

- COVID-19 kan spredes gennem luften, anerkender danske og amerikanske myndigheder.

(Anm: COVID-19 kan spredes gennem luften, anerkender danske og amerikanske myndigheder. Efter at have afvist luftbåren smittespredning, anerkender flere og flere sundhedsmyndigheder, at coronavirus i mikrodråber kan svæve og smitte over mere end to meters afstand. (videnskab.dk 9.10.2020).)

- FHI: Munnbind gir falsk trygghet. (- Apotekene er nesten tomme for munnbind, men det er helt unødvendig, ifølge Folkehelseinstituttet.) (- Årsaken er rett og slett at det ikke er så lett å bruke munnbind korrekt.)

(Anm: FHI: Munnbind gir falsk trygghet. Apotekene er nesten tomme for munnbind, men det er helt unødvendig, ifølge Folkehelseinstituttet. Beskyttelsen hjelper lite mot koronasmitte. I Asia er det ikke uvanlig å gå rundt med munnbind på folksomme steder. Nå som koronaviruset sprer seg, ser vi reisende med munnbind også i Norge. Men er du redd for å bli smitta hjelper det ikke med munnbind, tvert i mot kan det faktisk føre til mer smitte. (…) Falsk trygghet Folkehelseinstituttet mener munnbind gir falsk trygghet. – Munnbind har liten effekt for å forhindre smitte blant befolkningen og kan i noen tilfeller bidra til å øke risikoen for smitte, sier Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet. Årsaken er rett og slett at det ikke er så lett å bruke munnbind korrekt. (nrk.no 17.2.2020).)

- Amerikansk studie sår tvil om en- og tometeren.

(Anm: Amerikansk studie sår tvil om en- og tometeren. Forskerne mener du er like utsatt for å bli koronasmittet innendørs – uavhengig om du befinner deg 2 eller 20 meter fra smittekilden. Det er kjemi og matematikkprofessorene Martin Z. Bazant og John W.M. Bush ved forskningsinstituttet MIT som står bak den fagfellevurderte studien. Forskerne har utviklet en metode for å beregne risikoen for å bli smittet av covid-19 innendørs. I utregningen tok de blant annet med faktorer som tiden man oppholder seg i et rom, ventilasjon, munnbindbruk og ulike virusvarianter. (nrk.no 3.5.2021).)

(Anm: Covid-19: Don’t abandon mask wearing in schools, say health experts. BMJ 2021;373:n1186.)

- Advarer mot å kaste munnbindet: − Et kjempeviktig tiltak mot smitte.

(Anm: Advarer mot å kaste munnbindet: − Et kjempeviktig tiltak mot smitte. Det er ikke lenger noe nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge, men eksperter råder nordmenn til å beholde munnbindet på. Unødvendig mange har blitt smittet i Norge fordi det har vært munnbind-motstand, mener professor. (vg.no 15.6.2021).)

- En retningslinje for å begrense innendørs luftbåren smitte av COVID-19.

(Anm: A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19. Significance Airborne transmission arises through the inhalation of aerosol droplets exhaled by an infected person and is now thought to be the primary transmission route of COVID-19. By assuming that the respiratory droplets are mixed uniformly through an indoor space, we derive a simple safety guideline for mitigating airborne transmission that would impose an upper bound on the product of the number of occupants and their time spent in a room. Our theoretical model quantifies the extent to which transmission risk is reduced in large rooms with high air exchange rates, increased for more vigorous respiratory activities, and dramatically reduced by the use of face masks. Consideration of a number of outbreaks yields self-consistent estimates for the infectiousness of the new coronavirus. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 27;118(17):e2018995118.)

- Kritiserer FHI for dårlige smittevernråd: – Nå dilter Norge motvillig etter Europa.

(Anm: Kritiserer FHI for dårlige smittevernråd: – Nå dilter Norge motvillig etter Europa. Tre av landets fagpersoner innen smittevern mener FHI har bommet på flere av vurderingene. De mener feilvurderingene går utover smittevernet. – FHI har ikke hatt en føre-var-innstilling. Den mest alvorlige feilvurderingen er at covid-19 ikke smitter via luft, bare gjennom dråpesmitte, sier professor i smittevern ved USN, Jörn Klein. Han har flere ganger kritisert FHI for smitteverntiltakene, senest 3. august for å vente for lenge med vurderingen av å bruke munnbind. Også landets andre smittevernprofessor, Bjørg Marit Andersen, og Gunnar Hasle i Reiseklinikken er kritiske til smittevernrådene fra FHI. – Deres råd har vært udokumenterte. De har ikke vist tilbake til noen internasjonale råd. Mange av rådene og veiledningene som har gått ut, har vært tilfeldige, sier Andersen. (nrk.no 26.8.2020).)

- FHI-overlege refser bokgigant. Norges største bokhandel selger «FHI-anbefalt» produkt. Det er bare ett problem. (- Det får FHI-overlege Ernst Kristian Rødland til å rive seg i håret. «Dette er villedende reklame. FHI har aldri anbefalt slike filtre. Ark gjør seg til koronaprofitør og fortjener kritikk.», skriver Rødland på Twitter.)

(Anm: FHI-overlege refser bokgigant. Norges største bokhandel selger «FHI-anbefalt» produkt. Det er bare ett problem. SMEKK PÅ PUNGEN: FHI-overlege reagerer kraftig på Ark Bokhandels omtale av munnbind-produkt. Avbildet er et av selskapets utsalgssteder - her fra Storo Storsenter i Oslo. Til den nette sum av 100 kroner, har Ark Bokhandel begynt å selge sekspakninger med karbonfilter til munnbind. Bokgiganten er langt fra alene på markedet, men har i motsetning til visse andre aktører omtalt produktet slik: «PM2.5 karbonfilter kan redusere smitte fra luftbårne partikler med hele 90%. FHI anbefaler bruk av bomullsmunnbind med karbonfilter», heter det på Ark sine nettsider. Det får FHI-overlege Ernst Kristian Rødland til å rive seg i håret. «Dette er villedende reklame. FHI har aldri anbefalt slike filtre. Ark gjør seg til koronaprofitør og fortjener kritikk.», skriver Rødland på Twitter. (borsen.no 14.1.2021).)

- Munnbindene som funker - og ikke. Standard munnbind beskytter ikke primært mot viruset. (- Åndedrettsvern med kun utluftningsventiler beskytter først og fremst brukeren, da utåndingsluften fra brukeren kommer ut via av ventilen. Åndedrettsvern med ventiler beskytter først og fremst brukeren, og kan spre smitte til omgivelsene, forklarer Fagernes og fortsetter: (…) (- De svenske ekspertene mener forskjellen burde vært kommunisert tydeligere av myndighetene, er du enig?)

(Anm: Munnbindene som funker - og ikke. Standard munnbind beskytter ikke primært mot viruset. BESKYTTER OMGIVELSENE: De vanligste munnbindene beskytter primært ikke bæreren av munnbindet mot viruset. - Vi vil virkelig at alle skal forstå forskjellen mellom de maskene som beskytter deg og de som beskytter omgivelsene, sier Legemiddelverkets Helena Dzojic. Hun er enhetssjef ved Medisinteknikk hos svenske Läkemedelsverket, og sier til Expressen at om du som forbruker skal kunne kjøpe riktig produkt, bør du starte med hvem du vil beskytte. Deg selv eller andre. (…) Myndighetene anbefaler bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Hovedoppgaven til munnbindet og grunnen til at vi oppfordres til å bruke det, er ifølge FHI for å hindre at smittsomme personer uten symptomer smitter andre. (…) - Åndedrettsvern med kun utluftningsventiler beskytter først og fremst brukeren, da utåndingsluften fra brukeren kommer ut via av ventilen. Åndedrettsvern med ventiler beskytter først og fremst brukeren, og kan spre smitte til omgivelsene, forklarer Fagernes og fortsetter: - Vi har ikke god nok kunnskap til å vite hvor mye som kommer ut av ventilen, men man antar at det kan forekommet smitte til omgivelsene via utluftningsventilen, dersom brukeren har en smittsom luftveisinfeksjon, eksempelvis covid-19. Åndedrettsvern uten ventil og med tildekkede ventiler vil beskytter begge veier. - De svenske ekspertene mener forskjellen burde vært kommunisert tydligere av myndighetene, er du enig? - Åndedrettsvern anbefales ikke til bruk utenfor helsetjenesten som beskyttelse mot covid-19, og er derfor mindre omtalt enn munnbind. (dagbladet.no 12.1.2021).)

- Kommuneoverleger med beinhard kritikk av regjeringen. 59 kommuneoverleger over hele landet feller knusende dom over regjeringens informasjon til kommunene om nye og strenge koronatiltak.

(Anm: Kommuneoverleger med beinhard kritikk av regjeringen. 59 kommuneoverleger over hele landet feller knusende dom over regjeringens informasjon til kommunene om nye og strenge koronatiltak. Overlegene mener det er uholdbart at de får beskjed om inngripende koronatiltak via TV-sendte pressekonferanser - som de ikke engang er blitt varslet om skal skje. – Vi opplever å få viktig informasjon via TV-skjermene. Det kan være informasjon om tiltak som skal iverksettes i kommunene, og som vi den første tiden derfor ikke har god nok kunnskap om. Det sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, til Aftenposten. Innerdal er en av initiativtagerne til et opprop, publisert på kronikkplass i nrk.no. I oppropet skriver legene at måten regjeringen har informert kommunene om tiltak på, har gjort lokalt smittevern vanskeligere. (aftenposten.no 7.1.2021).)

- Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis?

(Anm: Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis? Manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere. Som i Joker Nord har koronaviruset en tendens til å dukke opp som trolletall. Virusets atferd er uforutsigbar. Dette krever rask lokal respons. Vi kommuneoverleger håndterer utbrudd døgnet rundt gjennom målrettet innsats. Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere. (…) Sammenligner med Joker Nord I kronikken sammenligner overlegene regjeringens informasjonsstrategi med Joker Nord fra TV-programmet Team Antonsen. Det ble sendt på NRK tidlig på 2000-tallet. (nrk.no 5.1.2021).)

- Sifo-forsker: – Folkehelseinstituttet bommer med sine råd om vask av munnbind. (– Folkehelseinstituttet bommer med sine råd.) (- Rådene har negative følger for miljøet og er vanskelige å følge for for eksempel studenter, sier seniorforsker Ingun G. Klepp ved Sifo.)

(Anm: Sifo-forsker: – Folkehelseinstituttet bommer med sine råd om vask av munnbind. – Folkehelseinstituttet bommer med sine råd. Rådene har negative følger for miljøet og er vanskelige å følge for for eksempel studenter, sier seniorforsker Ingun G. Klepp ved Sifo. – Folkehelseinstituttet (FHI) må gi folk enkle, gode råd i den virkeligheten de lever i. Det sier Ingun G. Klepp, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved Oslo Met. Hun er ekspert på nordmenns vaskevaner og har blant annet skrevet boken Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning. (aftenposten.no 29.10.2020).)

- Hvilken slags mundbind virker bedst? Forskere filmede host og nys.

(Anm: Hvilken slags mundbind virker bedst? Forskere filmede host og nys. Forskere har sammenlignet, hvor effektive forskellige mundbind er til at afværge spredning af luftbårne dråber, når vi taler, hoster eller nyser. (videnskab.dk 31.7.2020).)

- Frøydis (71) fortviler over dyre munnbind: – Kan jo ikke være sånn. (– Jeg kjøpte 50 munnbind for 700 kroner.)

(Anm: Frøydis (71) fortviler over dyre munnbind: – Kan jo ikke være sånn. Fredag ble det klart at bruk av munnbind anbefales på kollektivtransport flere steder i landet. Frøydis Risbakken (71) mener prisen på munnbind er altfor høy. Fredag ble det klart at regjeringen anbefaler munnbind på fulle busser og tog i enkelte områder fra mandag av. Munnbindene må folk betale for selv. Det synes Frøydis Risbakken fra Oslo er sjokkerende. – Jeg kjøpte 50 munnbind for 700 kroner. Jeg holdt på å få steiling da hun på apoteket sa det. Det kan jo ikke være sånn, sier Risbakken. Risbakken er pensjonist og selv i risikogruppen. Hun håper regjeringen tar grep. – Jeg mener regjeringen burde hjelpe oss som er i risikogruppen. Vi har ikke råd til å bruke munnbind overalt, sier hun. – Eller så mener de at vi i risikogruppen skal dø. (vg.no 14.8.2020).)

- Å male seg inn i et hjørne. Folkehelseinstituttet bør svelge stoltheten og anbefale bruk av munnbind.

(Anm: Å male seg inn i et hjørne. Folkehelseinstituttet bør svelge stoltheten og anbefale bruk av munnbind. Tidlig i koronapandemien gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og frarådet munnbind for å forebygge koronavirussmitte utenfor helseinstitusjoner. I februar var det fare for at det skulle bli mangel på profesjonelle kirurgiske munnbind, og det var viktig at de munnbindene som fantes var tilgjengelig for dem som behandlet pasienter. (nrk.no 16.7.2020).)

- Ikke faglig grunnlag for bruk av munnbind, sier FHI. WHO mener flere bør bruke det. WHO anbefaler munnbind på offentlig transport, i butikken og andre steder med mye folk.

(Anm: Ikke faglig grunnlag for bruk av munnbind, sier FHI. WHO mener flere bør bruke det. WHO anbefaler munnbind på offentlig transport, i butikken og andre steder med mye folk. Vel å merke særlig om det er mye smitte i omløp. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer til bruk av munnbind på folksomme steder med omfattende smittespredning hvor det ikke er mulig med sosial avstand. Mens koronaviruset fortsetter å spre seg og krever stadig flere liv rundt om i verden, endrer WHO sitt syn på hvem som bør bruke munnbind, hvor de bør brukes og hva de bør være laget av. – Regjeringer bør oppfordre folk til å bruke masker der det er omfattende spredning og fysisk distanse er vanskelig, slik som på offentlig transport, i butikker og i andre lukkede eller folksomme miljøer, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som fredag la fram den oppdaterte veiledningen om munnbind. Tidligere har WHO bare anbefalt munnbind for helsepersonell, covid-19-syke og deres omsorgspersoner. (dagsavisen.no 5.6.2020).)

- Ekspert: Ansiktsmasker reduserer brukerens risiko for COVID-infeksjon med 65 %. (- "Folk som sier 'Jeg tror ikke masker fungerer', ignorerer vitenskapelige bevis," sier Blumberg. “Det er ikke et trossystem. Det er som å si: 'Jeg tror ikke på tyngdekraften.')

(Anm: Expert: Face Masks Reduce Wearer's COVID Infection Risk by 65%. July 10, 2020 -- Wearing a facial covering not only curbs the spread of the coronavirus but reduces a mask wearer's risk of catching the virus by 65%, said Dean Blumberg, MD, chief of pediatric infectious diseases at UC Davis Children's Hospital. (…) N95 masks are the most effective but should be reserved for medical personnel, he added. The masks mainly provide a physical barrier to respiratory droplets that are about one-third the size of a human hair, he said. Those drops are one of the major ways the virus is transmitted. “People who say 'I don't believe masks work' are ignoring scientific evidence,” Blumberg said. “It's not a belief system. It's like saying, 'I don't believe in gravity.' (medscape.com 10.7.2020).)

- Oppsiktsvekkende funn: - Ingen tvil. (- 99,9 prosent.) - Det er ikke lenger tvil om at munnbind kan redusere spredningen av potensielt smittebærende dråper, sier Ignazio Maria Viola, hovedforfatter bak studien, som er publisert i tidsskriftet The Royal Society, til AFP.) (- Forskerne viste at en kvinne som står to meter unna en hostende mann uten munnbind, utsettes for 10 000 ganger så mange utåndingsdråper som hvis han hadde hatt munnbind på seg.)

(Anm: Oppsiktsvekkende funn: - Ingen tvil. Smittevernekspert jubler etter nye laboratorieforsøk med munnbind. - At munnbind beskytter, verner liv og hindrer unødvendig lidelse, er det ingen tvil om. Det har jeg og andre sagt siden februar, sier professor og smittevernekspert Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge til Dagbladet. Lille julaften kom nyheten om at munnbind reduserer spredning av dråper fra en person som hoster eller snakker, med opptil 99,9 prosent. Det viser et laboratorieforsøk i den skotske hovedstaden Edinburgh, der det ble brukt mennesker og dokker, rapporterte NTB. Forskerne viste at en kvinne som står to meter unna en hostende mann uten munnbind, utsettes for 10 000 ganger så mange utåndingsdråper som hvis han hadde hatt munnbind på seg. (…) 99,9 prosent - Det er ikke lenger tvil om at munnbind kan redusere spredningen av potensielt smittebærende dråper, sier Ignazio Maria Viola, hovedforfatter bak studien, som er publisert i tidsskriftet The Royal Society, til AFP. (dagbladet.no 28.12.2020).)

(Anm: Face coverings and respiratory tract droplet dispersion. (…) In conclusion, these experiments demonstrate that both surgical and simple handmade masks such as a single-layer cotton mask can suppress the risk of direct person-to-person virus transmission through large droplet deposition. The data do not allow us to draw conclusions on the risks of virus transmission through aerosol inhalation. Assuming that SARS-CoV-2 virus transmission through aerosol is small compared to through large droplets, these results suggest that physical distancing can be reduced with the use of face coverings. The Royal Society 2020 (Published:23 December 2020).)

- Folkehelseinstituttet: - Munnbind har liten forebyggende effekt. (- 200.000 nordmenn må bruke munnbind i én uke dersom det skal ha noen effekt, mener Folkehelseinstituttet.)

Anm: Folkehelseinstituttet: - Munnbind har liten forebyggende effekt. 200.000 nordmenn må bruke munnbind i én uke dersom det skal ha noen effekt, mener Folkehelseinstituttet. - Vi har gjort en kunnskapsoppsummering om bruk av munnbind. Gitt dagens epidemiologiske situasjon, hvor vi har lite smitte, så ser vi liten effekt. Gitt 40 prosent beskyttelse, så må 200.000 mennesker bruke munnbind i én uke for å forebygge ett tilfelle av smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen. - Det er lett å bruke det feil, og man kan få en falsk trygghetsfølelse. Det viktigste er å følge de andre smitteverntiltakene, som vi vet fungerer godt, som å holde avstand, passe på håndhygiene og holde seg hjemme om man er syk, sier Vold. Men hvis situasjonen forandrer seg, kan det bli andre råd: – Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som forebyggende tiltak vurderes på nytt, skriver Folkehelseinstituttet i oppsummeringen av en ny gjennomgang. (nettavisen.no 11.6.2020).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Norwegian indfører krav om mundbind. (- Ifølge selskabet har det valgt at indføre krav om mundbind, fordi det er i tråd med anbefalingerne fra europæiske luftfartsmyndigheder (EASA).) (- Mundbind bidrager til at gøre rejsen tryggere både for den, som bruger det, og for medpassagererne.)

(Anm: Norwegian indfører krav om mundbind. Fra onsdag skal passagerer, der flyver med det norske flyselskab Norwegian bære mundbind. De skal dog selv sørge for at skaffe dem. (…) Selskabet indfører nemlig fra onsdag den 17. juni 2020 obligatorisk krav om brug af mundbind under alle flyvninger, og passagerne skal selv sørge for at skaffe dem. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse fredag. Ifølge selskabet har det valgt at indføre krav om mundbind, fordi det er i tråd med anbefalingerne fra europæiske luftfartsmyndigheder (EASA). Det er sket til trods for, at Norwegian tidligere på måneden meddelte, at det ikke havde planer om at indføre krav om mundbind ombord på sine fly. Norwegian oplyser i pressemeddelelsen ikke, hvad der har fået selskabet til at ændre mening, men det understreger, at »mundbind bidrager til at gøre rejsen tryggere både for den, som bruger det, og for medpassagererne«. Selskabet informerer desuden om, al luft i kabinen renses hvert tredje til fjerde minut. Finans har tidligere beskrevet, hvordan flyselskabet ifølge den seneste årsrapport for 2019 har brug for driftskapital på 2,2 mia. norske kr., svarende til omkring 1,5 mia. kr., hvis den nuværende »dvaletilstand« i flybranchen fortsætter i en periode efter 2020. (finansavisen.dk 13.6.2020).)

- De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset. Øre-nese-hals-leger må ha grundig kjennskap til risikoprosedyrer og selvbeskyttelse under covid-19-pandemien. (- Ved hosting, nysing og vanlig tale blir viruspartikler spredt i luften som dråper og aerosoler. Når disse treffer slimhinnen til en mottaker, kan mottakeren bli smittet. Aerosoler kan sveve opptil fire meter (12).)

(Anm: De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset. Øre-nese-hals-leger må ha grundig kjennskap til risikoprosedyrer og selvbeskyttelse under covid-19-pandemien. Sars-CoV-2 forekommer i forhøyet konsentrasjon i øvre luftveier hos smittede pasienter. Viruset overføres mellom mennesker gjennom blant annet dråpesmitte (1). Ved hosting, nysing og vanlig tale blir viruspartikler spredt i luften som dråper og aerosoler. Når disse treffer slimhinnen til en mottaker, kan mottakeren bli smittet. Aerosoler kan sveve opptil fire meter (12). Viruset kan formere seg raskt i slimhinnen i øvre luftveier (3), og det er rapportert om høy nosokomial smitte (4). Sykdommen covid-19 har en inkubasjonstid på opptil 14 dager (56), og alvorlighetsgraden varierer fra ingen symptomer til akutt lungesviktsyndrom og død (7). En mulig forklaring på variasjon i alvorlighetsgrad er at høyere virusbelastning er assosiert med alvorlige kliniske utfall (89). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 9. juni 2020.)

- To koronasmittede frisører hadde 140 kunder, men smittet ingen av dem - dette tror man er grunnen. (- Både kundene og frisørene i salongen hadde på seg ansiktsmasker, i tillegg til at det var god avstand mellom stolene, og frisørtimene var satt opp slik at de ikke overlappet hverandre. – Oppmuntrende – Dette er spennende nyheter om betydningen av maskering for å forhindre Covid-19, sa Clay Goddard, som er helsedirektør i fylket Springfield-Greene.)

(Anm: To koronasmittede frisører hadde 140 kunder, men smittet ingen av dem - dette tror man er grunnen. (…) Det melder lokale helsemyndigheter, ifølge CNN. (…) Både kundene og frisørene i salongen hadde på seg ansiktsmasker, i tillegg til at det var god avstand mellom stolene, og frisørtimene var satt opp slik at de ikke overlappet hverandre. – Oppmuntrende – Dette er spennende nyheter om betydningen av maskering for å forhindre Covid-19, sa Clay Goddard, som er helsedirektør i fylket Springfield-Greene. – Vi studerer nærmere detaljene i denne saken, inkludert hvilke typer ansiktstildekning som ble brukt og hvilke andre forholdsregler som ble tatt i forbindelse med dette oppmuntrende resultatet. (…) I tillegg til den potensielt positive effekten masker har, fremhever saken hvor avgjørende kontaktsporing og isolering er etter eksponering, for å bidra til å stoppe spredningen av sykdommen, mener helsedirektøren: – Salongens oversikt var upåklagelig, noe som gjorde kontaktsporing mulig, sa Goddard. (nettavisen.no 13.6.2020).)

- Helseministerens fremste byråkrat reagerte etter at FHI-lege deltok i NRK-debatt.

(Anm: Helseministerens fremste byråkrat reagerte etter at FHI-lege deltok i NRK-debatt. Overlege Preben Aavitslands tv-opptreden fikk departementsråd Bjørn-Inge Larsen til å ta opp hvem som representerer Folkehelseinstituttet offentlig med sjef Camilla Stoltenberg. – Dette var pussig, sier Aavitsland. Overlege Preben Aavitsland (på skjermen) og helseminister Bent Høie var to av deltagerne på Debatten 3. mars. Dagen etter ville Høies fremste byråkrat snakke med sjefen til Aavitsland. På bildet er også programleder Fredrik Solvang og helsedirektør Bjørn Guldvog. (dn.no 18.6.2020).)

- Ja til selv­hjelp for psykiske helse­utfordringer.

(Anm: Paul Moxnes, pensjonert psykolog. Ja til selv­hjelp for psykiske helse­utfordringer. I kronikken av Jørgen Flor i Aftenposten 19. august brukes betegnelsen «psykiske helseutfordringer» om hva de rundt 100.000 pasientene på distriktspsykiatriske sentre (DPS) søker hjelp for. Jeg trodde DPS-ene behandlet psykisk sykdom og psykiske lidelser. Men nå er det altså også «psykiske helseutfordringer» fastlegene sender sine pasienter til DPS for. Hvert år blir mange tusen av disse søknadene avvist, og mange pasienter avspises med altfor få behandlingstimer, i snitt bare 12-13. Faglig uforsvarlig og en systemfeil, konstaterer Flor. «Helsevesenet må tenke nytt. Vi trenger en revolu­sjon. Folk med psykiske helseutfordringer må få et bedre tilbud.» Jeg tenker - trenger virkelig så mange mennes­ker DPS for hjelp med det Flor kaller våre «psykiske helseutfordringer»? Selv har jeg, som de fleste mennesker i min alder, somatiske helseutfordringer. Men jeg går ikke til fastlegen med dem. I stedet jobber jeg med dem hver dag - finner litt tid til trening og pushups, prøver å holde meg unna for mye søtsaker og usunn mat, begrenser alkoholinntaket, har kuttet ut røyken, prøver å få nok søvn, og mange andre hverdagslige rutiner for at kroppen skal holde seg noenlunde frisk, selv om jeg nærmer meg 80. Er det ikke slik også med psykiske helseutfordringer? Trenger jeg å gå til psykologen med dem? Er ikke heller utfordringen å skape noen gode rutiner i hverdagen? Slik som å styre unna konflikter, pleie vennskap og bekjentskap, bli med i en forening, gå på tur, kanskje meditere og mentalisere daglig, you name it. Jeg tror «revolusjonen» er mer selv­hjelp. Helseutfordringer, både somatiske og psykiske, trenger noen gode vaner. (aftenposten.no 4.9.2020).)

- Svar til 35 smittevern­ansvarlige: Det må handle om saker, ikke personer.

(Anm: Gunnar Hasle PhD spesialist i infeksjons­sykdommer Reiseklinikken. Svar til 35 smittevern­ansvarlige: Det må handle om saker, ikke personer. 35 smittevernansvarlige kritiserer i Aftenposten 2. september det de kaller «trioen Bjørg Marit Andersen, Jørn Kleim og Gunnar Hasle». For det første er vi ikke noen trio, men tre av mange fagfolk som har vært kritiske til Folkehelseinstituttets håndtering av koronakrisen. Jeg vil derfor svare på vegne av meg selv. (aftenposten.no 4.9.2020).)

- Å få sitt smittevernpass påskrevet er verdt noe hvis smitten stoppes!

(Anm: Bjørg Marit Andersen professor dr. med. tidligere sykehushygieniker og smittevernoverlege ved OUS-Ullevål. Å få sitt smittevernpass påskrevet er verdt noe hvis smitten stoppes! Bjørg Marit Andersen professor dr. med. tidligere sykehushygieniker og smittevernoverlege ved OUS-Ullevål. Som tidligere smittevernlege ved OUS-Ullevål angripes jeg og to andre av 35 smittevernansvarlige. I et fellesskriv understreker de sitt gode forhold til Folkehelseinstituttet (FHI) og har full tiltro til deres kompetanse og vurderinger ved pandemien. De 35 innleggsforfatterne er lei av kritikk av FHI og underkjenner meg og de to andre som «smitteverneksperter». Hva jeg spesifikt refses for, vet jeg ikke, for det står ikke i artikkelen. (aftenposten.no 4.9.2020).)

- Ønsketenking. I en risikorapport i mai anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at en ny smittebølge ville komme i oktober, som følge av lavere temperaturer og endringer i folks atferd. Den siste ukas økning i antall koronatilfeller kommer altså som forventet. Derfor skulle man tro at regjeringen sto klar med både smitteverntiltak og planer for å forlenge de økonomiske koronaordningene. Den gang ei.

(Anm: LEDER. Mari Skurdal. Ønsketenking. I en risikorapport i mai anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at en ny smittebølge ville komme i oktober, som følge av lavere temperaturer og endringer i folks atferd. Den siste ukas økning i antall koronatilfeller kommer altså som forventet. Derfor skulle man tro at regjeringen sto klar med både smitteverntiltak og planer for å forlenge de økonomiske koronaordningene. Den gang ei. I løpet av en hektisk helg forrige uke ble de mest inngripende tiltakene siden mars meislet ut på kort tid. FHI fikk bare 20 timer på seg til å legge fram forslag til nye nasjonale smittetiltak. Før helga var over, var de nye tiltakene diskutert, behandlet og bestemt, ifølge Aftenposten. (klassekampen.no 31.10.2020).)

- Strid om forskningsfunn. (- Mener FHI-sjefen tar feil om svineinfluensa.) (- Det er mulig at selve svineinfluensaen kunne ført til like mange narkolepsitilfeller uten vaksinen, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg.) (- Helt feil, mener finsk professor.) (- I disse dager legger likevel både sjefen for Folkehelseinstituttet og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk stor vekt på at årsaken til narkolepsi også kan ligge i selve sykdommen svineinfluensa.) (- Dagbladet spør Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om det å trekke fram en sammenheng mellom selve viruset svineinfluensa og narkolepsi er et forsøk på å tåkelegge bivirkninger av vaksinen.)

(Anm: Strid om forskningsfunn. Mener FHI-sjefen tar feil om svineinfluensa. Det er mulig at selve svineinfluensaen kunne ført til like mange narkolepsitilfeller uten vaksinen, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Helt feil, mener finsk professor. TYDELIG FORSKJELL: I Norge var det like mange barn som fikk vaksinen mot svineinfluensa, som dem som ikke tok vaksinen. Det kunne godt vært et medisinsk forsøk satt opp på den måten, forteller forsker Mona Heier. Verdens ledende narkolepsi-eksperter er sikre – vaksinen mot svineinfluensa førte til den nevrologiske sykdommen narkolepsi. I disse dager legger likevel både sjefen for Folkehelseinstituttet og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk stor vekt på at årsaken til narkolepsi også kan ligge i selve sykdommen svineinfluensa. Dette til tross for at FHIs egen forskning viser klar sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi, men ikke noen signifikant sammenheng mellom selve svineinfluensaen og narkolepsi. Overhyppighet Dagbladet har i en artikkelserie skrevet om hvordan myndighetene valgte å anbefale massevaksinasjon med en lite testet svineinfluensavaksine, mot det som var en mild pandemi i 2009. 125 nordmenn har fått utbetalt erstatning fra staten for å ha fått narkolepsi som følge av vaksinen. Eksperter mener mørketallene kan være store. I tiåret etter vaksinen kan det være så mange som 270 flere narkolepsitilfeller enn det skulle ha vært ved normal forekomst, viser tall Norsk pasientregister har hentet ut for Dagbladet (se faktaboks). (…) Tre forklaringer Dagbladet spør Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om det å trekke fram en sammenheng mellom selve viruset svineinfluensa og narkolepsi er et forsøk på å tåkelegge bivirkninger av vaksinen. - Nei, absolutt ikke. Det fantes i utgangspunktet minst tre mulige forklaringer: at influensaen i seg selv gir en økt hyppighet av narkolepsi, at det er influensa pluss vaksine som gir økt hyppighet, eller at det er vaksinen. Det ble etter hvert klart at vaksinen var den viktigste årsaken til narkolepsi, sier Madsen. (…) HELT SIKKER: Den finske nevrologen og forskeren Markku Partinen er ikke i tvil: Det var vaksinen som økte risikoen for narkolepsi, ikke viruset. - Vi har studert dette meget nøye i Europa, og i Finland. Her har vi ikke funnet noen signifikant assosiasjon med det naturlige viruset og narkolepsi. Assosiasjonen er bare mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi hos disse pasientene, sier Partinen. (dagbladet.no 26.11.2020).)

 

 

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009