HOW RICH ARE YOU? (globalrichlist.com)

U.S. and World Population Clock (census.gov)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer (aftenposten 17.6.2007)

Tall og statistikk på barnefattigdom i Norge (barnefattigdom.no)

Verdens rikdom fordelt på svært få (vg.no 5.12.2006)

To prosent eier halve formuen i verden (aftenposten.no 6.12.2006)

Ny rapport: Én prosent eier nesten 50 prosent av verdens rikdom. (...) Inntektsforskjellene øker også i Norge. (e24.no 20.10.2015)

Norad vet at kampen mot korrupsjon er en kamp mot fattigdom. (aftenposten.no 28.2.2006)

Om utdanning og fattigdom

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. UNESCO regner dessuten utdanning som et av de mest effektive virkemidlene mot fattigdom. Programmet Utdanning for alle (EFA) er organisasjonens hovedsatsning. (unesco.no)

6.200 uten fast sted å bo (nettavisen.no 26.6.2013)

- Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. (...) Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor Knut Papendorf. Han er professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og står bak en ny rapport som bekrefter det gamle advokatuttrykket om at det å ha rett ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettsstaten Norge. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Mener fattigdommen er et alvorlig problem for demokratiet.

(Anm: Mener fattigdommen er et alvorlig problem for demokratiet. Over 115.000 barn i Norge lever i fattigdom. Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo ber om mer samarbeid mellom Kommune-Norge og statlige myndigheter. Sjekk fattigdomstall for din kommune her. Nye tall fra Bufdir viser at 11,7 prosent av alle barn i Norge i 2020 vokste opp i en familie med såkalt vedvarende lavinntekt. Det utgjør 115.200 barn. Andelen er særlig høy i de store kommunene. I Oslo var andelen barn i fattige familier på 17,2 prosent noe som er en liten nedgang for andre år på rad. I faktisk antall barn utgjør 17,2 prosent 19.300. (kommunal-rapport.no 5.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tiden er overmoden for mer rettferdig fordeling. (- Inntektssystemet må bidra til utjevning, slik at fattige innbyggere slipper å bo i kronisk fattige kommuner.)

(Anm: HARALD DANIELSEN, tidligere kommunedirektør i Arendal. Tiden er overmoden for mer rettferdig fordeling. Inntektssystemet må bidra til utjevning, slik at fattige innbyggere slipper å bo i kronisk fattige kommuner. Hovedinntrykket etter en gjennomgang av forslaget til nytt inntektssystem for kommunene er at man tar litt fra noen av de aller rikeste kommunene og gir til alle – også de rike. Samtidig sørger man for at fattige kommuner forblir fattige. Høyst sannsynlig går vi mot trangere tider også i vårt ultra-privilegerte land. (kommunal-rapport.no 20.1.2023).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Dette frykter verdens ledere nå: Fattigdom, sosial uro og klimatiltak som ikke funker.

(Anm: Dette frykter verdens ledere nå: Fattigdom, sosial uro og klimatiltak som ikke funker. World Economic Forum har lansert sin årlige «Global Risk-rapport». Sviktende klimahåndtering og økt fare for omfattende sosial uro gjennomsyrer rapporten. (dagensperspektiv.no 18.1.2023).)

- Global Risk Report: Skarp opfordring fra World Economic Forum: I skal samarbejde - og I skal forstå, at kriser hænger sammen - ellers går det galt. (- Rapporten peger på, at mange politikere både aktuelt og i de kommende år kommer til at stå overfor svære valg, da de skal balancere både akutte og langsigtede kriser inden for klima og biodiversitet.)

(Anm: Global Risk Report: Skarp opfordring fra World Economic Forum: I skal samarbejde - og I skal forstå, at kriser hænger sammen - ellers går det galt. World Economic Forums årlige Global Risk Report er skræmmende læsning, der peger på, at gamle kriser er vækket til live igen og er blevet forstærket i en giftig cocktail af konflikter og klimaforandringer. Rapporten danner grundlag for de centrale drøftelser på topmødet i Davos den 16. -23. januar 2023, hvor verdens ledere samles. Klimaforandringer udløser bl.a. folkevandringer, der igen kan udløse væbnede konflikter. Men når økonomi og vækst sluges af konflikter er det første offer indsatsen mod den globale opvarmning og stabilitet i samfundet, der så igen er en væsentlig udløsende faktor til mange af problemerne. (via.ritzau.dk 11.1.2023).)

- Når storkonsernene styrer verden. (- Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med.) (- Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien.)

(Anm: Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge. Når storkonsernene styrer verden. Globaliseringen gir de multinasjonale konserner en ekstrem frihet fordi kontrollorganene ikke er internasjonalisert i takt med de objekter som det må føres tilsyn med. (...) Er ikke den plyndrende kortsynthet som preger meget av deres virksomhet, bare reflekser av prioriteringer og holdninger i langt bredere kretser og blant politikere? (...) Men Kortens viktigste krav, nemlig at konsernene skal tvinges til å regne med kostnadene ved miljøskader og sosiale skader når de beregner sine produksjonskostnader, er i samsvar med krav som også er stillet av tallrike andre økonomer for å rette opp skjevheter i verdensøkonomien. (aftenposten.no 21.11.1998 - side 11).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Forskjellene i verden øker. Bistandsgigant vil skatte de rikeste mye hardere.

(Anm: Forskjellene i verden øker. Bistandsgigant vil skatte de rikeste mye hardere. Mandag kommer noen av verdens rikeste til årets Davos-møte. Bistandsorganisasjonen Oxfam er der for å tale de fattiges sak. – Etter bare to år ser det ut som om dette tiåret kan bli det hittil beste for verdens milliardærer. Det sier lederen for bistandsorganisasjonen Oxfam International, Gabriela Bucher, i en pressemelding. Hun er på plass under det årlige Davos-møtet i World Economic Forum. Der samles et par tusen av verdens mektigste og rikeste. Bucher hever stemmen på vegne av rundt 820 millioner mennesker som sulter. (e24.no 16.1.2023).)

- Han prøvde å reise gratis med bussen som rik og fattig - resultatet er sjokkerende.

(Anm: Han prøvde å reise gratis med bussen som rik og fattig - resultatet er sjokkerende. Burde klærne utgjøre en så stor forskjell? I en ny Youtube-video tester gruppen STHLM Panda hvor lett det er å reise gratis med bussen i Sverige, og om klærne du går i kan utgjøre noen forskjell på resultatet. Olle Öberg kledde seg i første omgang i en ren og pen dress, og forklarte bussjåførene at han hadde lagt igjen lommeboka hjemme. Alle valgte å slippe ham på bussen. Deretter skiftet den samme gutten til mer slitne klær, og forklarte bussjåføren at han hadde glemt busskortet hjemme. Ingen ville slippe ham på bussen. (nettavisen.no 23.6.2015).)

– Greta Thunberg sier det er «absurd» å «lytte til de som fyrer opp under ødeleggelsen av planeten» i Davos.

(Anm: Greta Thunberg says it is ‘absurd’ to ‘listen to those fuelling destruction of the planet’ in Davos. ‘These people are going to go as far as they possibly can as long as they can get away with it,’ activist says. wedish climate activist Greta Thunberg said it is “absurd” that the world is listening to business and political leaders at the World Economic Forum (WEF) in Davos over climate action instead of those directly affected by the crisis. The 20-year-old accused the delegates at the event in Switzerland of putting greed and profits ahead of people and the planet. (independent.co.uk 19.1.2023).)

- Rapport: De aller rikeste blir bare rikere. (- De rikeste 1 prosentene i verden tjente inn nesten dobbelt så mye som resten de siste to årene, ifølge en rapport fra organisasjonen Oxfam.) (- Mens minst 1,7 milliarder mennesker står i jobber der prisene vokser raskere enn lønningene, vokser milliardærenes formuer med 2,7 milliarder dollar per dag, ifølge Oxfam.) (- Det tilsvarer knappe 27 milliarder kroner.) (– Mens vanlige folk daglig må ta tunge valg om essensielle ting som mat, overgår de superrike sine villeste drømmer, sier Oxfam-direktør Gabriela Bucher.)

(Anm: Rapport: De aller rikeste blir bare rikere. De rikeste 1 prosentene i verden tjente inn nesten dobbelt så mye som resten de siste to årene, ifølge en rapport fra organisasjonen Oxfam. Organisasjonen publiserte sin årlige ulikhetsrapport mandag, samme dag som Verdens økonomiske forum (WEF) starter i Davos. De aller rikeste har bare blitt rikere mens mange har slitt med økte levekostnader som følge av koronapandemien og deretter Russlands krigføring mot Ukraina, ifølge rapporten. (…) – Mens vanlige folk daglig må ta tunge valg om essensielle ting som mat, overgår de superrike sine villeste drømmer, sier Oxfam-direktør Gabriela Bucher. – Etter to år ligger dette tiåret an til å bli det beste til nå for milliardærene – som de glade 20-årene for verdens rikeste, legger hun til. Mens de økte kostnadene er dårlig nytt for forbrukerne, har de gjort at mat- og energiselskapene mer enn doblet inntektene i 2022. Dermed kunne de betale ut 257 milliarder dollar til aksjonærene. Utviklingen er nødt til å snu, mener Tysklands utviklingsminister Svenja Schulze. – Pandemier, konflikter og ikke minst den russiske aggresjonskrigen, har ført oss flere år bakover med tanke på fattigdom, sult, helse og utdanning, samtidig som de rikeste har blitt enda rikere, sier hun. (e24.no 16.1.2023).)

- Snakk pent om de rike – skaff billigere strøm: Arbeiderpartiets nyttårsløfte.

(Anm: Analyse av Magnus Takvam, politisk kommentator. Snakk pent om de rike – skaff billigere strøm: Arbeiderpartiets nyttårsløfte. Regjeringen kom ut etter sin strategikonferanse på nyåret med et nytt språk og budskap: Det skal snakkes penere om næringslivet og rikingene – og vi lover å få ned strømprisen. Her er Magnus Takvams politiske nyttårsanalyse. (altinget.no 8.1.2023).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Over 200 rikinger til den politiske eliten i Davos: – Skattlegg oss nå. (- Onsdag fikk de en oppfordring i et åpent brev fra mer enn 200 millionærer og milliardærer: – Skattlegg oss, de ultrarike, nå.)

(Anm: Over 200 rikinger til den politiske eliten i Davos: – Skattlegg oss nå. Toppmøtet i Davos er blitt «en øvelse i selvgratulering» hevder lederen av organisasjonen Patriotic Millionaires. Den britiske dollarmillionæren Phil White demonstrerte nær kongressenteret under World Economic Forums møte i Davos onsdag, skriver AFP. Hans navn dukker opp blant signaturene på det åpne brevet. Den økonomiske og politiske eliten har inntatt Davos. Bakteppet er World Economic forum (WEF) som pågår i den sveitsiske alpelandsbyen. Onsdag fikk de en oppfordring i et åpent brev fra mer enn 200 millionærer og milliardærer: – Skattlegg oss, de ultrarike, nå. Brevet, som har overskriften «Avslutt tidsalderen for ekstrem rikdom. Skattlegg de ultrarike», er signert av flere profilerte personer. Blant dem er Disney-arvingene Abigail og Tim Disney, samt Morris Pearl, tidligere administrerende direktør i verdens største kapitalforvalter Blackrock. (e24.no 18.1.2023).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Psykisk helse: Fiks fattigdom, diskriminering - Senedd-rapport. (- Fattigdom og diskriminering må takles for å håndtere dårlig psykisk helse, ifølge en Senedd-komité.) (- Helsekomiteen sier at legemidler noen ganger blir brukt som et "sticking plaster" (heftplaster) hvor underliggende problemer forblir uadressert. ) (- Senedd helse- og sosialkomités leder Russell George sier at: "Vår psykiske helse kan ikke skilles fra våre levekår og omstendigheter, og det er veldig viktig at psykiske helsetjenester tar hensyn til dette.)

(Anm: Mental health: Fix poverty, discrimination - Senedd report. Poverty and discrimination must be tackled to deal with poor mental health, a Senedd committee has said. The health committee said medication was sometimes used as a "sticking plaster" and underlying issues went unaddressed. Groups it believed at risk of mental health inequalities included ethnic minorities and those in poverty. The Welsh government said it accepted different factors affected health inequality. In the report the committee said medication played an important role in treating mental health problems. But it added: "We heard concerns that too often it is used as a 'sticking plaster' for people who are struggling with their mental health while little is done to address their underlying issues." (…) The committee made 27 recommendations in its report. These included calls for policy to be focused on people who are neurodivergent - or those with mental processes different from what is considered typical - such as those with ADHD or autism. It also recommended better training in schools and public services and collaboration across government departments. (…) Senedd health and social care committee chairman Russell George said: "Our mental health can't be separated from our living conditions and circumstances, and it's really important that mental health services take that into account. Anybody can struggle with their mental health, but some groups of people are at much greater risk, and this is often linked to inequalities in society." (bbc.com 19.12.2022).)

(Anm: About the Senedd. The Welsh Parliament is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people. Commonly known as the Senedd, it makes laws for Wales, agrees Welsh taxes and holds the Welsh Government to account. (senedd.wales).)

- Det vil være en kraftig eskalering og en begynnende krig i rommet.

- Camilla Stoltenberg: Advarer: - Kan gi psykiske plager.

(Anm: Camilla Stoltenberg: Advarer: - Kan gi psykiske plager. FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarer om at den økonomiske krisen vi står i kan påvirke vår psykiske helse. Hun ber innstendig om at vi må se helse som beredskap og at vi må verne om velferdssamfunnet vårt. ANNERLEDES KRISE: Det er store forskjeller mellom coronakrisen og dagens krise. Det utspiller seg også i hvordan vi håndterer den, sier direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. (dagbladet.no 8.1.2023).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Verdisynet vårt skaper fattigdom. (- Ergo kan vi ikke bare skylde på politikerne for politikken som føres hvor matkøene øker og folk fryser i hjemmene sine.)

(Anm: Henning Jon Grini Forfatter og filosof. Verdisynet vårt skaper fattigdom. Hvordan kan det ha seg at vi i et av de rikeste landene i verden har så mye fattigdom? I det siste har vi fått høre den ene hjerteskjærende historien etter den andre. Slik jeg ser det er det verdisynet til politikerne som forårsaker dagens politikk, men det igjen er jo basert på folkets verdisyn, siden det er vi som velger politikerne. Ergo kan vi ikke bare skylde på politikerne for politikken som føres hvor matkøene øker og folk fryser i hjemmene sine. (dagbladet.no 13.12.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- De superrike nær tredoblet inntektene i fjor: – Det er horribelt. (- Norges 1000 rikeste nær tredoblet inntektene i fjor.)

(Anm: De superrike nær tredoblet inntektene i fjor: – Det er horribelt. Tromsøs rikeste økte inntektene med 50 prosent i fjor, mens Norges superrike mangedoblet inntektene. De aller rikeste i Norge økte inntektene kraftig i fjor. Norges 1000 rikeste nær tredoblet inntektene i fjor. De tusen rikeste hadde i snitt en årsinntekt på 12 millioner kroner i 2020, og 32 millioner kroner i snitt i fjor. (e24.no 14.12.2022).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Snakk pent om de rike – skaff billigere strøm: Arbeiderpartiets nyttårsløfte.

(Anm: Analyse av Magnus Takvam, politisk kommentator. Snakk pent om de rike – skaff billigere strøm: Arbeiderpartiets nyttårsløfte. Regjeringen kom ut etter sin strategikonferanse på nyåret med et nytt språk og budskap: Det skal snakkes penere om næringslivet og rikingene – og vi lover å få ned strømprisen. Her er Magnus Takvams politiske nyttårsanalyse. (altinget.no 8.1.2023).)

- Inntektsforskjeller gjør at folk bidrar mindre til fellesskapet.

(Anm: Inntektsforskjeller gjør at folk bidrar mindre til fellesskapet. Inntektsforskjellene øker også i Norge. Forskere har testet ut hva det gjør med holdningene våre. Forskere advarer mot konsekvensene av et samfunn med stadig økende økonomiske forskjeller. Økt ulikheten fører til mindre samarbeid mellom borgerne og dermed dårligere resultater for alle, mener de. De økonomiske forskjellene i befolkningen øker i Norge så vel som i mange andre land. Fra 1986 til 2012 økte ulikheten i Norge med 19 prosent. Og siden 2009 har forskjellene mellom totalinntektene som går til de ti prosent rikeste og fattigste økt hvert eneste år, ifølge SSB. (…) – Thomas Piketty advarer mot en fremtid hvor inntektsforskjellene øker og hvor en større del av rikdommen skyldes arv. Økt ulikhet er problematisk i seg selv. Men vår studie indikerer at dette også kan bli et samfunn preget av gratispassasjerer og lav verdiskapning, sier Bjorvatn. – En omfordeling av formuen kan dermed bidra til både økt rettferdighet og økt effektivitet. (forskning.no 23.9.2016).)

- Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt.

(Anm: Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt. Organisasjonspsykolog Linda Lai anklages for å formidle at man skal gjøre det som gagner en selv i boken «Makt og påvirkningskraft». (dn.no 30.9.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Pengebruk skader tilliten.

(Anm: Ingjerd Terese Skaug Robin, jurist og samfunnsdebattant. Pengebruk skader tilliten. Skattefrie pendlerboliger, doble feriepenger, generøse diettordninger og lønnsøkning langt over frontfaget. Regningen sendes til skattebetalerne og mistilliten øker. Det setter demokratiet i fare. «Because I'm worth it», ropte kvinnene som kjempet for like rettigheter på syttitallet. Så overtok L'Oréal slagordet i en reklame om kvinners rett til litt luksus i hverdagen, men i dag er det stortingspolitikerne som har gitt slagordet til den franske kosmetikkgiganten nytt liv. (dagbladet.no 16.7.2022).)

- Tillitsvalgt mener Ap bortforklarer strømkrisa: – Folk er ikke dumme. (– Når statsråder med millionlønn sier til fattige på TV at de forstår dem, og samtidig ikke gjør noe som monner for å hjelpe, da blir folk forbanna.)

(Anm: Tillitsvalgt mener Ap bortforklarer strømkrisa: – Folk er ikke dumme. Det er blitt utrivelig å snakke politikk med medlemmene, sier Fellesforbundet-tillitsvalgt og Ap-medlem Rolf Geir Hillestad. – Når statsråder med millionlønn sier til fattige på TV at de forstår dem, og samtidig ikke gjør noe som monner for å hjelpe, da blir folk forbanna. En slik måte å snakke til folk er rett og slett skadelig, mener mangeårig tillitsvalgt, forbundsstyremedlem i Fellesforbundet og Ap-medlem Rolf Geir Hillestad. (dagsavisen.no 19.12.2022).)

- Bort med arbeidslinja. Syke, uføre og andre med nedsatt arbeidskapasitet skal ikke straffes økonomisk i et sosialdemokratisk land. Dyrtida er over oss. Ifølge SSB har norske husholdninger i gjennomsnitt fått 18.000 kroner mindre å rutte med i år. (- På 1990-tallet fikk vi et nytt menneskesyn i sosialpolitikken her i landet: «Politikerne fikk det for seg at trygdene måtte gjøres dårlige for at folk skulle bli motivert til å arbeide».)

(Anm: Bort med arbeidslinja. Syke, uføre og andre med nedsatt arbeidskapasitet skal ikke straffes økonomisk i et sosialdemokratisk land. Dyrtida er over oss. Ifølge SSB har norske husholdninger i gjennomsnitt fått 18.000 kroner mindre å rutte med i år. Verst er det for dem som har minst fra før. SSB-tall viser at inntektene til uføretrygdede har vokst saktere enn i befolkningen samlet de siste 10 årene, og at andelen uføretrygdede som lever på en inntekt under fattigdomsgrensen har økt. I en slik situasjon hjelper regjeringens ekstrabevilgning på 100 millioner til sosialhjelpsmottakere noe – men ikke nok. Regjeringen burde bidra med mye mer. Like viktig er det at vi tenker nytt om sosiale stønader og dem som faller utenfor arbeidslivet. Den såkalte arbeidslinja kan ikke lenger være retningsgivende. Som lege og forsker Ebba Wergeland (76) sa til Dagsavisen denne uka: På 1990-tallet fikk vi et nytt menneskesyn i sosialpolitikken her i landet: «Politikerne fikk det for seg at trygdene måtte gjøres dårlige for at folk skulle bli motivert til å arbeide». Folk måtte «stå opp om morran», som Arbeiderpartiets sosialminister Bjarne Håkon Hanssen sa det. Derfor måtte det kuttes i trygdeytelsene. Dette ble kalt arbeidslinja. Det er en sosialpolitisk linje som legger til grunn et menneskesyn som står langt unna idealene arbeiderbevegelsen er tuftet på. (dagsavisen.no 22.12.2022).)

- Norges største sjømatselskaper har betalt ut 7,2 milliarder i utbytte hittil i 2022. (- De fire største selskapene har hittil i år et samlet overskudd på 18 mrd. kroner.)

(Anm: Norges største sjømatselskaper har betalt ut 7,2 milliarder i utbytte hittil i 2022. Til tross for permitteringsvarsler og investeringer som er lagt på is, har oppdrettsnæringen tjent særs gode penger i 2022. De fire største selskapene har hittil i år et samlet overskudd på 18 mrd. kroner. Grunnrenteskatt på havbruk har vært diskutert i årevis. Det skulle egentlig behandles på Stortinget i 2019, men forslaget ble den gang sablet ned og lagt i skuffen. I slutten av september trakk imidlertid finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forslaget opp av skuffen igjen – til store protester fra oppdrettsnæringen. Les også: Storstilt lobbyarbeid stoppet lakseskatten i 2019. Nå jobber First House og toppadvokater på Aker Brygge for «tilpasninger». (dn.no 15.11.2022).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Høyre-topp Nikolai Astrup økte inntekten med 1615 prosent i 2021. (- Stortingets rikeste representant tjente 131 millioner kroner i 2021.) (- Men vil ikke si hvorfor.)

(Anm: Høyre-topp Nikolai Astrup økte inntekten med 1615 prosent i 2021. Stortingets rikeste representant tjente 131 millioner kroner i 2021. Men vil ikke si hvorfor. Det er trolig få som slår stortingsrepresentant Nikolai Astrups inntektsvekst i 2021. Med en inntekt på 131,4 millioner kroner kunne Høyre-toppen notere seg et hopp på 1615 prosent fra året før. Den gang tjente han 7,6 millioner kroner. Astrup, sønn av skipsreder og investor Eivind Astrup, står i 2021 oppført med en formue på 353 millioner kroner, ifølge ligningstallene. Det gjør ham til den suverent rikeste representanten på Stortinget – en langside foran politikere som Ap-leder Jonas Gahr Støre (45 millioner kroner i ligningsformue) og Frp-representanten Sivert Bjørnstad (61 millioner kroner). Statsministeren er imidlertid ikke regjeringens rikeste. Den posisjonen har næringsminister og møbelfabrikkeier Jan Christian Vestre (Ap), med sine 72 millioner i formue. Vestre tjente 6,5 millioner kroner i fjor, over dobbelt så mye som året før. (dn.no 5.12.2022).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

(AnmGjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

(AnmGjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Brenna vil sette inn støtet mot fattigdomsarv.  Hvordan kan man løse problemet med at fattigdom går i arv? (- Brenna har tro på at en viktig bit av løsningen på denne utfordringen kan finnes i de tidlige barneårene. Nå setter hun ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan skole, barnehage og skolefritidsordning (SFO) kan bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene.)

(Anm: Brenna vil sette inn støtet mot fattigdomsarv.  Hvordan kan man løse problemet med at fattigdom går i arv? Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ser til barnehagen og de første skoleårene.  Barn fra lavere sosiale lag faller oftere gjennom i skole og arbeidsliv. Brenna har tro på at en viktig bit av løsningen på denne utfordringen kan finnes i de tidlige barneårene. Nå setter hun ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan skole, barnehage og skolefritidsordning (SFO) kan bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene. (kommunal-rapport.no 17.1.2023).)

– Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (...) – Leietakerne tar regningen.) (- Kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.)

(Anm: Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (...) – Leietakerne tar regningen. Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig (…) En skatt på fattigdom Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet. (e24.no 10.8.2022).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- 900.000 nordmenn har ikke råd til en stor uforutsett utgift.

(Anm: 900 000 nordmenn vil ikke klare en stor uforutsett utgift. Nesten en av fem nordmenn har ikke råd til materielle goder som å gå til tannlegen eller skifte ut utslitte møbler. Mer enn 900 000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19 000 kroner, viser statistikken Fattigdomsproblemer for 2021. Andre materielle og sosiale mangler blir også kartlagt, og det er for eksempel flere enn 300 000 personer som ikke har råd til å reise på ferie, og flere enn 150 000 personer som ikke kan gå til tannlegen ved behov. (…) Mange med høy boutgiftsbelastning i Oslo Generelt er det ikke veldig store forskjeller mellom ulike deler av landet. Unntaket er andelen med høy boutgiftsbelastning. Høy boutgiftsbelastning innebærer at husholdningen bruker mer enn 25 prosent av inntekten på husleie eller renter og avdrag på boliglån. (ssb.no 16.8.2022).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).

- Her borer de seg inn i boligen. (- Husleien er ikke betalt.)  (– Vi kommer fra namsfogden.) (- Mer enn 900.000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.) (- I slutten av november hadde namsfogden i Bergen mottatt 629 utkastelsessaker.)

(Anm: Her borer de seg inn i boligen. Husleien er ikke betalt. (Bergens Tidende): Cathrine banker på døren foran seg. Hardt, med den smale siden av knyttneven. Lyden av den bestemte stemmen brer seg i oppgangen. Så blir det helt stille. – Vi kommer fra namsfogden, roper hun og banker enda en gang på døren foran seg. Ingen svarer. Hun banker igjen. Cathrine og Marius er iført stikksikker vest og stikksikre sko. Låsesmeden står noen meter bak dem. Ingen vet hvilken sinnstilstand personene bak døren er i, eller om noen i det hele tatt er hjemme. Cathrine snur seg og ser på låsesmeden. – Du må nok bore igjen, sier hun. I en verden hvor alt blir dyrere, er det stadig flere som ikke makter å få endene til å møtes. Mer enn 900.000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. (…) I slutten av november hadde namsfogden i Bergen mottatt 629 utkastelsessaker. (aftenposten.no 29.12.2022).)

- DN mener: Tid for å kutte skatteletten til boligeiere. (- I Skatteutvalgets rapport er skatteletten – eller subsidier til boligeiere om du vil – beregnet til 49,8 milliarder kroner for 2022.) (- Det er politisk svært vanskelig å innføre skatt på folks hjem.) (- Det er forståelig, men det fremstår samtidig svært urettferdig at boligeiere får så store skattesubsidier, mens de rundt én million nordmenn som leier bolig ikke får noen ting.)

(Anm: Leder. DN mener: Tid for å kutte skatteletten til boligeiere. Når flere er innenfor enn utenfor boligmarkedet blir det vanskelig å stramme skatteskruen, men det er likevel nødvendig. (…) Dagens skattlegging av bolig er på et minimum. Det meste kommer gjennom den kommunale eiendomsskatten. I stedet gis boligeiere skattelette i form av rentefradrag, skattefri gevinst på salg (hvis oppfylt botid), skattefrie inntekter ved utleie av egen bolig og stor rabatt på formuesverdi. I Skatteutvalgets rapport er skatteletten – eller subsidier til boligeiere om du vil – beregnet til 49,8 milliarder kroner for 2022. Det er milliarder utvalget mener heller bør brukes til å senke skatt på arbeid. Derfor foreslår Skatteutvalget en rekke tiltak som strammer skatteskruen for boligeiere, blant annet ved å legge én prosent av boligverdien på inntekten, fjerne skattefritaket på utleie i egen bolig samt oppjustere den sterkt reduserte ligningsverdien til markedsverdi. Hvis politikerne ikke er villig til å innføre boligskatt, er Skatteutvalgets anbefaling å fase ut rentefradraget. Forslagene er i tråd med noen av forslagene i Skauge-utvalget i 2003 og Scheel-utvalget i 2014 – uten at det førte til innstramninger i boligbeskatningen. (dn.no 22.12.2022).)

– Tannlege- og legetimer er det siste vi tar oss råd til.

(Anm: – Tannlege- og legetimer er det siste vi tar oss råd til. Studenten Victor (25) gikk så lenge med smerter i tennene at det endte med en sjokkregning på 15.000 kroner. Offentlige og private tannklinikker merker nå at mange avlyser og utsetter timene sine. (nrk.no 24.10.2022).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Regjeringens fikenblad. (- Hva skal vi med verdens rikeste stat om folket sulter?)

(Anm: Dagsavisen mener: Regjeringens fikenblad. 1000 kroner til folk på sosialhjelp er da noe. Men det er for lite, og det kommer for sent. (…) Nivået på stønadene fra det offentlige er så lavt at pengene ikke strekker til for mange. Tallenes tale er sjokkerende: 115.000 barn vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt». Under 50 prosent av befolkningen er økonomisk trygge, i den forstand at de har kontroll på utgiftene, ifølge Forbruksforskningsinstituttet SIFO. (dagsavisen.no 13.12.2022).)

- Rørt Støre møtte Mette (41): − Det er veldig sterkt. (- Støre: Må gå igjennom ordningene Etter å ha lyttet til Halvorsen, og hørt hva de ansatte på slumstasjonen forteller om de nye problemene de står overfor, sier statsminister Støre til VG at han setter stor pris på at hun forteller sin historie.)

(Anm: Rørt Støre møtte Mette (41): − Det er veldig sterkt. Selv om Mette Halvorsen (41) får hjelp av velferdsstaten, må hun til Frelsesarmeens slumstasjon for å hente mat på Jonas Gahr Støres vakt. – Det har vært vanskelig å være en mor. Jeg er mammaen som aldri får fulgt opp. Det er som å putte sønnen sin ute i havet på en båt uten årer, sier Mette Halvorsen (41) til Jonas Gahr Støre, mens en tåre renner nedover kinnet. Statsministeren kremter, og blir blank i øynene. (…) Regjeringen har innført strømstøtte til alle husstander. Halvorsen får uføretrygd, bostøtte og barnetrygd. Likevel sitter hun igjen med mellom ni og elleve tusen kroner i måneden, som skal dekke mat, klær, transport og andre utgifter til henne og de tre barna. (…) Støre: Må gå igjennom ordningene Etter å ha lyttet til Halvorsen, og hørt hva de ansatte på slumstasjonen forteller om de nye problemene de står overfor, sier statsminister Støre til VG at han setter stor pris på at hun forteller sin historie. – Det er veldig sterkt, og jeg kjenner jo den smerten hun sitter med. Men også pågangsmotet hennes til å få dette til å gå rundt med veldig trange rammer, sier han. – Mette får jo egentlig alle de tingene hun skal få av sikkerhetsnettet i dag – likevel må hun hit. Og det er ikke Frelsesarmeen som skal være sikkerhetsnettet? (vg.no 25.11.2022).)

(Anm: Debatten. Tirsdag – Renate får omsider møte Ap. Først nektet Ap å stille i Debatten. Nå får Renate fortelle Marte Mjøs Persen om sin fattigdom. (nrk.no 22.11.2022).)

- Opplysninger til Dagbladet: SMK sa nei til «Debatten».

(Anm: Opplysninger til Dagbladet: SMK sa nei til «Debatten». Dagbladet får opplyst at Statsministerens kontor (SMK) var med å si nei til at Arbeiderpartiet deltok på NRKs «Debatten». Avgjørelsen har medført intern oppvask i partiet. SA NEI: Statsminister Jonas Gahr Støres kontor var med å si nei til «Debatten», ifølge Dagbladets opplysninger. - Det var en kollektiv beslutning å ikke møte i «Debatten» og en kollektiv feil. Statsråden og jeg så begge «Debatten», og ble raskt enige om at vi burde ha vært der. Vi har i fellesskap tatt opp dette internt i dag. Vi mener at Arbeiderpartiet skal stille til debatt, det er en standard vi skal leve opp til. Dette sa stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) til Dagbladet etter at Arbeiderpartiet sa nei til å delta i NRKs debatt om dyrtida i landet og hvordan det slår ut for dem som har aller minst. (…) - Ingen motstemmer Dagbladet får også opplyst at det var en unison avgjørelse. Ingen, verken i stortingsgruppen, politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, eller ved SMK, tok til orde for å stille. Programleder Fredrik Solvang i NRK har fortalt Dagbladet at NRK til sammen spurte Arbeiderpartiet åtte ganger om å stille, og at de flere ganger justerte tema i «Debatten» og ba dem om å tenke seg om en gang til. Men hver gang sa Arbeiderpartiet nei. (dagbladet.no 17.11.2022).)

(Anm: – Levekostnadene øker og flere rammes. Hvorfor vil regjeringen ha dagpengekutt nå når folk sliter økonomisk? (nrk.no 15.11.2022).)

- Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre.

(Anm: Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre. KLOKKEKLAR: – Jeg synes det har vært helt skandaløst å se hvordan debatten etter statsbudsjettet har vært dominert av skatteklaging fra rike mennesker og mektige næringer, samtidig som det Nettavisen peker på nå, matkøene bare har vokst. Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen. (…) – Lysbakken, vi har hentet inn tall fra Frelsesarmeen som viser at matkøene i hele landet har vokst drastisk siden i sommer. Hva vi SV nå i forhandlinger med regjeringen gjøre med dette? – Det er voldsomt alvorlig det vi ser nå, med matfattigdom i Norge som rammer uakseptabelt mange mennesker. Det betyr at det de med minst har å leve for, må opp. Det er den eneste kortsiktige løsningen. Derfor foreslår vi en rekke økninger i trygder og ytelser fordi de over tid er holdt altfor lave. Nå viser det seg veldig tydelig at det ikke er nok å leve av for veldig mange mennesker, sier han til Nettavisen. (nettavisen.no 25.11.2022).)

- Slår alarm om fattigdom: Betaler strøm og mat på kreditt.

(Anm: Slår alarm om fattigdom: Betaler strøm og mat på kreditt. – De må betale rente for å kjøpe mat. Det er ikke noen verdig. UROLIG: Det er politikerne som må løse fattigdomsproblematikken i Norge, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. (…) Hele 24 prosent av de drøyt tusen spurte i undersøkelsen har betalt mat og/eller strøm med lånte penger. (aftenposten.no 11.12.2022).)

- DN mener: De fattige vil være blant oss. Det må lages en ny politikk for permanent ulikhet. (- Norge og andre nordiske land kom et godt stykke på vei.) (- Så økte forskjellene på ny.) (- Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det rundt 18.000 illegale migranter i Norge som har fått avslått asylsøknad, eller aldri har søkt.) (- De har langt færre rettigheter.) (- Samtidig møter de helseutfordringer og ren nød.) (- En åpenbar oppgave er å bygge opp kulturell kompetanse for å møte ulike grupper og nye innbyggere med svært ulike behov. Det blir ikke enkelt, men det må gjøres.)

(Anm: Leder. DN mener: De fattige vil være blant oss. Det må lages en ny politikk for permanent ulikhet. Bibelens ord er klare. «De fattige har dere alltid hos dere», sa Jesus, ifølge evangelisten Markus. De fattige er her stadig. I Norge blir det flere av dem. Det føles ekstra tungt i juletiden når sosial og økonomisk utenforskap merkes sterkt. Det er også en skuffelse, fordi vi en stund trodde Norge kunne bli annerledes. I årene etter annen verdenskrig håpet norske politikere å kunne bygge en velferdsstat der fattigdommen var utryddet en gang for alle. Norge og andre nordiske land kom et godt stykke på vei. Så økte forskjellene på ny. (…) Vi opplever dermed en permanent tilstand, der den norske velferdsstaten må møte stadig nye mennesker med lite ballast i form av utdannelse, språkkunnskaper og annen kompetanse. (…) Det er heller ikke lenger slik at alle skal med. (…) Det er grenser for hvor mye elendighet vi kan se foran øynene våre, selv om de som rammes er «papirløse». De fattige vil være blant oss. Å krysse det humane med det pragmatiske i fattigdomsbekjempelsen blir påtroppende politikergenerasjons store utfordringer. En åpenbar oppgave er å bygge opp kulturell kompetanse for å møte ulike grupper og nye innbyggere med svært ulike behov. Det blir ikke enkelt, men det må gjøres. (dn.no 23.12.2022).)

- Mener fattigdommen er et alvorlig problem for demokratiet.

(Anm: Mener fattigdommen er et alvorlig problem for demokratiet. Over 115.000 barn i Norge lever i fattigdom. Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo ber om mer samarbeid mellom Kommune-Norge og statlige myndigheter. Sjekk fattigdomstall for din kommune her. Nye tall fra Bufdir viser at 11,7 prosent av alle barn i Norge i 2020 vokste opp i en familie med såkalt vedvarende lavinntekt. Det utgjør 115.200 barn. Andelen er særlig høy i de store kommunene. I Oslo var andelen barn i fattige familier på 17,2 prosent noe som er en liten nedgang for andre år på rad. I faktisk antall barn utgjør 17,2 prosent 19.300. (kampanje.no 5.7.2022).)

- Slik ser Forskjells-Oslo ut: Fremdeles store sprik i inntekt mellom øst og vest. (- Et eksempel: Der medianformuen på Bygdøy er 690.000, er den 0 kroner på Furuset.)

(Anm: Slik ser Forskjells-Oslo ut: Fremdeles store sprik i inntekt mellom øst og vest. Ferske ligningstall viser at det fremdeles er svært store økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av byen. Noen hundre meter kan være avgjørende. Groruddalen skiller seg tydelig ut som et område med lavere inntekter enn vestlige deler av Oslo. Stovner ligger nederst. At Oslo er en delt by, er det liten tvil om. Forskjellene mellom hva folk tjener, og hvor mye de har i formue, er store. Disse forskjellene beveger seg i all hovedsak langs én akse: Øst og vest. Onsdag ble skattelistene for 2021 offentliggjort. Tallene understreker dette nok en gang. Et eksempel: Der medianformuen på Bygdøy er 690.000, er den 0 kroner på Furuset. (aftenposten.no 7.12.2022).)

- Antall millionlønninger doblet seg på to år: – For mange ledere i kommunen som tjener for godt. – Nok snakk! (- Det har gått fra å være 254 ledere med lønn over 1 million kroner i januar 2020, til 531 i september i år.) (- Edvardsen vil at lederne i de kommunale selskapene skal ha lik lønnsutvikling som de ansatte i kroner og øre, ikke i prosent.) (- Det er det samme som Vestre vil innføre.) (– Hvis en tar utgangspunkt i en prosentvis lønnsvekst, så blir summen i kroner og øre mye større for en med 1,7 millioner kroner i lønn enn en for 400.000 kroner, påpeker Sp-politikeren.)

(Anm: Antall millionlønninger doblet seg på to år: – For mange ledere i kommunen som tjener for godt. – Nok snakk! Nå er det på tide å gjøre det som må til for å få ned lønnsveksten på toppen i kommunen, sier Sp-profil i Oslo. Han vil ha nye regler for å tøyle veksten. Morten Edvardsen (Sp) vil ha nye retningslinjer for lønn og bonus for toppledere i kommunen og kommunale selskap. Antall ledere med millionlønn i kommunen har mer enn doblet seg på litt over to år. Det har gått fra å være 254 ledere med lønn over 1 million kroner i januar 2020, til 531 i september i år. Tallene, som kommer frem i et skriftlig svar fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til bystyret, har fått Sp til å reagere. (…) Sp tar til orde for å gjøre det samme i Oslo. Edvardsen vil at lederne i de kommunale selskapene skal ha lik lønnsutvikling som de ansatte i kroner og øre, ikke i prosent. Det er det samme som Vestre vil innføre. – Hvis en tar utgangspunkt i en prosentvis lønnsvekst, så blir summen i kroner og øre mye større for en med 1,7 millioner kroner i lønn enn en for 400.000 kroner, påpeker Sp-politikeren. Det vil i prinsippet gi en nedgang i reallønnen for lederne. – Det er på tide å slutte å snakke om utjevning og moderasjon og gjøre noe med det, sier Edvardsen. (aftenposten.no 17.11.2022).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Misforholdet mellom sosiale ytelser og prisvekst gjør adventstiden mørk for Randi (43) fra Flekkerøy og Anita (44) fra Orkanger. (- Leiligheten koster 10.000 i måneden i leiekostnad.)

(Anm: KJENNER BILLIG-DISKEN: Anita Filipsen (44) er ofte på jakt etter billigvarer på Coopen i Orkanger. Torsdag fant hun kjøttvarer. Randi (43) og Anita (44) kjenner på fattigskam - ytelser taper mot prisveksten. Misforholdet mellom sosiale ytelser og prisvekst gjør adventstiden mørk for Randi (43) fra Flekkerøy og Anita (44) fra Orkanger. (…) Enslig forsørger Månedlig har hun 14.240 kroner utbetalt - pluss en bostøtte på 4050 og dobbel barnetrygd på rundt 2000 kroner som enslig forsørger. Leiligheten koster 10.000 i måneden i leiekostnad. (vg.no 26.11.2022).)

– Eie eller leie? (- Skattegaver til boligeiere.) (- 60 milliarder er disse gavene (årlig) verdt.) (- Du kaller dette en farlig cocktail.) (- Gunstige ordninger.) (- Nicolai Astrup, kommunal og moderniseringsminister fra Høyre: Boligmarkedet er i hovedsak en suksess.)

(Anm: – Eie eller leie? - 44 min. Hva vil politikerne gjøre med et brennhett boligmarked? Professor Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. (…) Gunstige ordninger (…) Skattegaver til boligeiere: - Fradrag for gjeldsrenter – Skattefri utleie i egen bolig - Skattefritt salg etter ett år – BSU – Rabatt på formueskatt. (…) Det er flotte gaver alt sammen. Samlet fører det til ytterligere prispress. (…) 60 milliarder er disse gavene (årlig) verdt. Du kaller dette en farlig cocktail. Beskatningen fører til en overinvestering (i boliger). (…) Vi får en uheldig situasjon. (…) Finansiell sårbarhet. (…) Det blir en del som aldri kommer seg inn i boligmarkedet. (…) Vi har gunstig beskatning. (…) Nicolai Astrup, kommunal og moderniseringsminister fra Høyre: Boligmarkedet er i hovedsak en suksess. 8 av 10 eier sin egen bolig. (nrk.no 15.10.2020).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- Nedringt av fattige etter «Debatten»: − Det setter seg i hjerterota.

(Anm: Nedringt av fattige etter «Debatten»: − Det setter seg i hjerterota. Knut Ragnar Hegseth Bakke ga fattigdommen et ansikt på NRKs «Debatten», men det tok på: – Jeg tåler ikke så fryktelig mye stress, sier 51-åringen. Den uføretrygdede brumunddølen møtte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) hos Fredrik Solvang i «Debatten» tirsdag. Der fortalte han statsråden hvordan det var å sitte igjen uten penger på konto når faste utgifter, mat og strøm er betalt. – Jeg prøver så godt jeg kan hver bidige måned å vri og vrenge på hva jeg trenger og ikke trenger, sier Knut Ragnar Hegseth Bakke til VG. (vg.no 25.11.2022).)

- Regjeringen sier nei til økt trygd til de fattigste før jul. (- Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger.) (- Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renta vil øke mer enn nødvendig.)

(Anm: Regjeringen sier nei til økt trygd til de fattigste før jul. Mener Arbeiderpartiet at nordmenn skal være fattige fordi de er syke? Og skal veldedige organisasjoner redde de som sliter mest? Nå svarer arbeidsminister Marte Mjøs Persen. (…) Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renta vil øke mer enn nødvendig. (dagsavisen.no 27.11.2022).)

- Økonomiprofessor vil ha dobling av styringsrenten: – Sentralbanken er ikke villig til å gå høyt nok. (– Norge kan bli sittende med høyere inflasjon enn andre land, sier økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som mener Norges Bank bør gå hardere til verks. Prisene på varer og tjenester har i 2022 steget i et tempo man ikke har sett på flere tiår.)

(Anm: Økonomiprofessor vil ha dobling av styringsrenten: – Sentralbanken er ikke villig til å gå høyt nok. Ann Skjellums regneark har eksplodert med økte utgifter, og det er mer i vente. – Norge kan bli sittende med høyere inflasjon enn andre land, sier økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som mener Norges Bank bør gå hardere til verks. Prisene på varer og tjenester har i 2022 steget i et tempo man ikke har sett på flere tiår. Med unntak av Liechtenstein og milliardærvennlige Sveits, er det ingen land i Vesten som har sluppet unna. I Norge dempet prisveksten seg til 6,5 prosent forrige måned, men det er fortsatt langt høyere enn sentralbankens langsiktige inflasjonsmål på to prosent. Uten strømstøtte ville prisveksten vært 8,4 prosent. (dn.no 12.12.2022).)

- Uføretrygdede henger etter i inntektsutviklingen. (- Flere uføretrygdede faller under lavinntektsgrensen, og henger etter i den generelle inntektsutviklingen.) (- Samtidig øker andelen uføretrygdede med høy boutgiftsbelastning, og flere mangler materielle og sosiale goder.)

(Anm: Uføretrygdede henger etter i inntektsutviklingen. Flere uføretrygdede faller under lavinntektsgrensen, og henger etter i den generelle inntektsutviklingen. Samtidig øker andelen uføretrygdede med høy boutgiftsbelastning, og flere mangler materielle og sosiale goder. Omtrent en av fire personer som bor i en husholdning der hovedinntektstakeren er uføretrygdet, har inntekt under lavinntektsgrensen. Det tilsvarer 77 800 personer. Dette er en klar økning fra 2017, da andelen var 20 prosent. Siden 2012 har inntektene til denne gruppen vokst saktere enn i befolkningen totalt. Dette er blant funnene i den nye rapporten Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper, som SSB publiserer hvert tredje år. (ssb.no 27.10.2022).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

(AnmGjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Mental Helse frykter at de økende levekostnadene kommer til å ta liv.

(Anm: Mental Helse frykter at de økende levekostnadene kommer til å ta liv. Den nyvalgte landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, er bekymret for hvordan de økte levekostnadene kommer til å påvirke nordmenn. Han håper regjeringen vil bevilge mer penger til helsetilbudene. (…) Er det fortsatt slik at det er tabu å snakke om psykiske utfordringer? – Ja, folk liker ikke å snakke om det som skjer med dem innerst inne. Vi i Mental Helse oppfordrer derfor alle til å snakke med noen, og å fortelle om sine utfordringer om det er til en venn eller familie. Jeg synes at det er også viktig å huske at når man spør om hvordan det går med noen, så bør man være åpen til å ta imot et ærlig svar. Ofte blir spørsmålet overfladisk. (dagbladet.no 22.11.2022).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Husholdningsgjeld. Oppsigelser. Inntektstap. Koronaens økonomiske krise vil knekke mange psykisk. (- Nå kommer «koronagjelden». Og med gjeld kommer selvmord, selvmordsforsøk og psykisk sykdom.)

(Anm: Husholdningsgjeld. Oppsigelser. Inntektstap. Koronaens økonomiske krise vil knekke mange psykisk. Arne HolteProfessor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. - Christian PoppeForsker, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo Met. Nå kommer «koronagjelden». Og med gjeld kommer selvmord, selvmordsforsøk og psykisk sykdom. Regjeringen må fortsette å investere i arbeidsplasser, velferdsordninger og tillit for å hindre psykiske lidelser og selvmord som følge av «koronagjeld». Under koronakrisen er hver fjerde husstand i Norge blitt rammet av permitteringer, oppsigelser eller tap av inntekt. 430.000 husstander er fortsatt rammet. I juni var 360.000 husstander tomme for sparepenger. Det er en økning fra 9 prosent til 15 prosent sammenlignet med mai. 11 prosent klarer ikke å betale regninger, kredittkortgjeld og forbrukslån. Nær 60 prosent synes forbrukslån er skamfullt. Likevel sitter én av tre med usikret gjeld. (aftenposten.no 19.11.2020).)

- MENER SØNNEN BETALTE GEBYRENES PRIS. (- Esken som familien finner, den som er full av regninger og inkassovarsler, får Anita til å lure: Hva skjedde egentlig i tiden før Henrik tok sitt eget liv?)

(Anm: MENER SØNNEN BETALTE GEBYRENES PRIS. (…) Gjennom flere år har sønnen mottatt behandling for diabetes og depresjon. Esken som familien finner, den som er full av regninger og inkassovarsler, får Anita til å lure: Hva skjedde egentlig i tiden før Henrik tok sitt eget liv? Når man mottar helsehjelp skal viktig informasjon dokumenteres i en pasientjournal. Anita ber om innsyn i Henriks journal: « ... tidligere selvmordsforsøk utløst av økonomiske problemer.» 14. juli 2015 I journalen leser Anita at Henrik flere ganger hadde forsøkt å ta livet sitt. (…) Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har undersøkt hvordan gebyrer fra offentlig helsevesen kan føre til økonomiske problemer – og bli en ekstra byrde – for sårbare pasienter. Ukom undersøker alvorlige hendelser i helsesektoren, basert på varsler fra pårørende, pasienter og helsepersonell. I sin nyeste rapport har Ukom tatt utgangspunkt i Henriks historie. Han fikk regninger fra helsevesenet, som gjaldt både egenandel og fraværsgebyr, ifølge moren Anita. (vg.no 20.11.2022).)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

- Rødt vil hindre at inkassobyråer krever inn ubetalte helsegebyrer. (– Vi vil sette en stopper for at helseforetakenes betalingskrav og inkassobyråer skal gjøre livssituasjonen umulig for mennesker med betalingsvansker, og kanskje forsterke psykiske lidelser, sier Seher Aydar.)

(Anm: Rødt vil hindre at inkassobyråer krever inn ubetalte helsegebyrer. Ingen skal få økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra sykehusene, mener Rødt. Nå har partiet fremmet forslag om at sykehusene ikke skal kunne benytte eksterne inkassobyråer for å kreve inn forfalte pengekrav. – Vi vil sette en stopper for at helseforetakenes betalingskrav og inkassobyråer skal gjøre livssituasjonen umulig for mennesker med betalingsvansker, og kanskje forsterke psykiske lidelser, sier Seher Aydar. Hun er helsepolitisk talsperson i Rødt, og har sammen med Mimir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen nettopp fremmet et representantforslag om de såkalte ikke møtt-gebyrene. Dette er gebyrer man må betale hvis man ikke møter til den oppsatte timen på sykehuset. (altinget.no 15.12.2022).)

- 213.000 inkassosaker fra sykehusene på ett år. (- På dette tjente inkassoselskapet 24,5 millioner kroner, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet.) (- Rødt har foreslått å hindre sykehusene i å bruke eksterne inkassoselskaper til å drive inn slike pengekrav. (- Ifølge en rapport fra 2019 gjaldt én av fire inkassosaker fra sykehusene ikke møtt-gebyr.)

(Anm: 213.000 inkassosaker fra sykehusene på ett år. I løpet av ett år ble det sendt ut over 213.000 inkassokrav på vegne av helseforetakene. På dette tjente inkassoselskapet 24,5 millioner kroner, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det kommer frem i svar på et skriftlig spørsmål som Rødts helsepolitiske talsperson, Seher Aydar, har sendt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Aydar ville vite hvor mange inkassokrav som har blitt sendt til pasienter på vegne av helseforetakene det siste året, og hvor stor inntjening dette har generert for de aktuelle inkassoselskapene. Rødt har foreslått å hindre sykehusene i å bruke eksterne inkassoselskaper til å drive inn slike pengekrav. Partiet vil også ha en evaluering av de såkalte ikke møtt-gebyrene, som pasienter må betale hvis de ikke møter opp til time på sykehuset. Ifølge en rapport fra 2019 gjaldt én av fire inkassosaker fra sykehusene ikke møtt-gebyr. (altinget.no 19.12.2022).)

- SSB: Én av ti er fattige i Norge. Elleve prosent av nordmenn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge en ny rapport om økonomi og levekår for lavinntektsgrupper. Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

(Anm: SSB: Én av ti er fattige i Norge. Elleve prosent av nordmenn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge en ny rapport om økonomi og levekår for lavinntektsgrupper. Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen har gått noe ned de siste årene, fra 11,2 til 11 prosent. Rapporten gjelder for årene 2017–2020. – Vi bruker lavinntektsgrensen, som vi setter til 60 prosent av medianen, sier Aurora Hattrem i SSB til Klassekampen om når en blir regnet som fattig i Norge. – Les også: Helsetilsynet bekymret for stengte dører hos Nav – I 2020 var medianinntekten på 402.000 kroner etter skatt, så 60 prosent av dette er 241.000 kroner for en enslig person. Lavinntektsgrensen er en av flere indikatorer på fattigdom i Norge. Sammen med mottakere av supplerende stønad og personer med nedsatt arbeidsevne, er det uføretrygdede som har opplevd størst økning i andelen med lav inntekt i perioden 2017-2020, viser rapporten. Uføretrygdede henger også etter i den generelle inntektsutviklingen. Les også: Mener fattigdommen er et alvorlig problem for demokratiet (kampanje.no 28.10.2022).)

- Milliardærer er en million ganger verre for miljøet enn vanlige folk. (- Dollarmilliardærer slipper ut en million ganger mer klimagass enn en gjennomsnittlig verdensborger.)

(Anm: Milliardærer er en million ganger verre for miljøet enn vanlige folk. Dollarmilliardærer slipper ut en million ganger mer klimagass enn en gjennomsnittlig verdensborger. Det viser en studie av verdens 125 rikeste personers klimaavtrykk. (…) Ifølge en rapport av den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, er det imidlertid tilfellet. Grunnen, forklarer Oxfam til CNN, er ikke bare et svimlende personlig forbruk, med svære privatfly, gigantiske havgående yachter, flere boliger, luksusbiler og bruk og kast innen det meste. (…) For de 125 aller rikeste i verden, er de særlig investeringsporteføljen som setter svære klimaavtrykk. Ifølge Oxfam kom hele 70 prosent av klimagassutslippene deres fra disse investeringsporteføljene. (dagsavisen.no 7.11.2022).)

(Anm: Carbon Billionaires: The investment emissions of the world’s richest people. (policy-practice.oxfam.org – 7.11.2022).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- Opplysninger til Dagbladet: SMK sa nei til «Debatten».

(Anm: Opplysninger til Dagbladet: SMK sa nei til «Debatten». Dagbladet får opplyst at Statsministerens kontor (SMK) var med å si nei til at Arbeiderpartiet deltok på NRKs «Debatten». Avgjørelsen har medført intern oppvask i partiet. SA NEI: Statsminister Jonas Gahr Støres kontor var med å si nei til «Debatten», ifølge Dagbladets opplysninger. - Det var en kollektiv beslutning å ikke møte i «Debatten» og en kollektiv feil. Statsråden og jeg så begge «Debatten», og ble raskt enige om at vi burde ha vært der. Vi har i fellesskap tatt opp dette internt i dag. Vi mener at Arbeiderpartiet skal stille til debatt, det er en standard vi skal leve opp til. Dette sa stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) til Dagbladet etter at Arbeiderpartiet sa nei til å delta i NRKs debatt om dyrtida i landet og hvordan det slår ut for dem som har aller minst. (…) - Ingen motstemmer Dagbladet får også opplyst at det var en unison avgjørelse. Ingen, verken i stortingsgruppen, politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, eller ved SMK, tok til orde for å stille. Programleder Fredrik Solvang i NRK har fortalt Dagbladet at NRK til sammen spurte Arbeiderpartiet åtte ganger om å stille, og at de flere ganger justerte tema i «Debatten» og ba dem om å tenke seg om en gang til. Men hver gang sa Arbeiderpartiet nei. (dagbladet.no 17.11.2022).)

(Anm: – Levekostnadene øker og flere rammes. Hvorfor vil regjeringen ha dagpengekutt nå når folk sliter økonomisk? (nrk.no 15.11.2022).)

- Renate fra Debatten stiller til valg for Rødt. (- Etter at 46-åringen gjestet sendingen har støttemeldinger strømmet til, og nå har hun bestemt seg for å gå inn i politikken selv, skriver Drammens Tidene.)

(Anm: Renate fra Debatten stiller til valg for Rødt. Tårene trillet i studio, også for programledere Fredrik Solvang, da Renate Søderlund, sammen med flere andre, fortalte om økonomiske utfordringer. Økte levekostnader og dagpengekutt var tema i NRKs Debatten for en uke siden, der Søderlund og to andre kvinner åpnet opp om å slite med å få endene til å møtes økonomisk. Etter at 46-åringen gjestet sendingen har støttemeldinger strømmet til, og nå har hun bestemt seg for å gå inn i politikken selv, skriver Drammens Tidene. – Det er på tide å ta steget fra å være sofapolitiker til å prøve å være en ordentlig politiker, sier hun til avisen. Søderlund stiller som lokalpolitiker for Rødt i Drammen til kommunevalget i 2023. Nominasjonslisten fra lokallaget var klar forrige uke, der hun er oppført på 8. plass (vg.no 23.11.2022).)

- NAV-ANSATTE VIL ØKE HJELPA.

(Anm: NAV-ANSATTE VIL ØKE HJELPA. Hanne Glemmestad i Fellesorganiasjonen synes det er trist at folk velger matkø heller enn Nav. Nå ber de Nav-ansattes organisasjon om en rausere sosialhjelp. (klassekampen.no 23.11.2022).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- Endelig dempes millionlønningene. (- Den bør ikke være høyere enn gjennomsnittet i hvert enkelt selskap - målt i kronebeløp. Det er viktig å merke seg denne siste detaljen. Samme prosentvis økning i lønn gjør at høyere lønninger, i kroner, stiger mye kraftigere enn lavere. Dette er altså i realiteten et grep for å redusere den relative lønnsforskjellen mellom ansatte og ledelse i slike selskaper.)  

(Anm: Leder. Endelig dempes millionlønningene. Endelig tar en regjering konkrete grep for å dempe lederlønnsveksten i statseide selskaper. Pratet om «moderasjon» når det gjelder lederlønninger statseide selskaper har pågått i årevis. Uten at mye har skjedd. Det er på sin plass. De aller høyeste lønningene i de statseide selskapene har for lengst krøpet over 15 millioner kroner. Snittlønna for toppledere i de statseide selskaper var i 2019 på 3,4 millioner kroner. Samme år var snittlønna i Norge på 570 000. Topplønningene i de statlige selskapene var altså seks ganger høyere snittlønn i landet, viser en gjennomgang NTB har gjort. (…) Regjeringen vil redusere bonuser i statseide selskaper fra 50 prosent til maksimalt 25 prosent av fastlønn. De strammer også skruen når det gjelder lønnsøkninger for ledere. Den bør ikke være høyere enn gjennomsnittet i hvert enkelt selskap - målt i kronebeløp. Det er viktig å merke seg denne siste detaljen. Samme prosentvis økning i lønn gjør at høyere lønninger, i kroner, stiger mye kraftigere enn lavere. Dette er altså i realiteten et grep for å redusere den relative lønnsforskjellen mellom ansatte og ledelse i slike selskaper. (dagbladet.no 21.10.2022).)

- Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt.

(Anm: Ledelse som manipulasjon. Deler av ledelsesfaget formidler hersketeknikker som ellers i samfunnet ville vært uakseptabelt. Organisasjonspsykolog Linda Lai anklages for å formidle at man skal gjøre det som gagner en selv i boken «Makt og påvirkningskraft». (dn.no 30.9.2018).)

- En underfinansiert rettsstat er i ferd med å lede til et A-lag og et B-lag av advokater, hvor staten benytter A-lagsadvokatene, mens «vanlige folk» må ta til takke med B-laget. (- Sånt blir det ikke rettssikkerhet av, derfor varsles nå en historisk streik.)

(Anm: Hans F. Marthinussen Retweeted Annenvoterende (Inger Zadig) @Hoyesterett. En underfinansiert rettsstat er i ferd med å lede til et A-lag og et B-lag av advokater, hvor staten benytter A-lagsadvokatene, mens «vanlige folk» må ta til takke med B-laget. Sånt blir det ikke rettssikkerhet av, derfor varsles nå en historisk streik. (twitter.com 29.10.2021).)

(AnmAdvokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Styrk rettshjelp! Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

(Anm: Styrk rettshjelp! Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. Så langt tilbake som i 1979 uttalte Stortingets justiskomité at det er grunnleggende for et samfunn "at ingen lider rettstap på grunn av dårlig økonomiske evner eller manglende opplysninger om sine rettigheter". Likevel: Målet om at rettssikkerhet også skal gjelde for fattige grupper, er langt fra nådd. Også denne regjeringen sier at det skal satses på retthjelp. Vi forventer derfor at den står ved løftet sitt og legger frem en ambisiøs rettshjelpsmelding.Lov om fri rettshjelp må styrkes. I tillegg må det satses stort på alternative rettshjelpstilbud som retter seg særlig mot de svakeste. Skal regjeringens "kamp mot fattigdom" ha troverdighet, må den innse sammenhengen mellom rettighetslovgivning og rettshjelp. Det er et offentlig ansvar at ingen lider rettstap som følge av dårlig økonomi. (aftenposten.no 17. juni 2007 17:00 – Sist oppdatert 20. oktober 2011).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Kronikk: Den frie rettshjelpen må styrkes. Den enkeltes inntekt og formue skal ikke være avgjørende for rettssikkerheten. (- Hvor mye man tjener, får stadig større betydning for den enkeltes evne og mulighet til å ivareta sine rettigheter.)

(Anm: Navn på kronikkforfatterne nederst i teksten. Aftenposten Redaksjon. Kronikk: Den frie rettshjelpen må styrkes. Den enkeltes inntekt og formue skal ikke være avgjørende for rettssikkerheten. Fri rettshjelp er det eneste som kan forhindre at utsatte grupper også blir rettsløse grupper, skriver kronikkforfatterne. Hvor mye man tjener, får stadig større betydning for den enkeltes evne og mulighet til å ivareta sine rettigheter. (aftenposten.no 14.6.2015).)

– Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (– Leietakerne tar regningen.) (- Kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.)

(Anm: Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (– Leietakerne tar regningen. Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig (…) En skatt på fattigdom Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet. (e24.no 10.8.2022).)

- De som leier er mest økonomisk sårbare.

(Anm: De som leier er mest økonomisk sårbare. Skillet mellom de som eier og de som leier er den mest fremtredende faktoren i hva som kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig. I befolkningen totalt er én av seks i denne gruppa. (forbrukerradet.no 29.11.2022).)

- Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser.

(Anm: Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser. Halvparten av de som leier bolig har opplevd en prisøkning det siste året. Når dette kommer på toppen av alle andre økte utgifter, er det mange som frykter at økonomien kan tvinge dem til å flytte. Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå. (forbrukerradet.no 17.8.2022).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser. (- Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå.)

(Anm: Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser. Halvparten av de som leier bolig har opplevd en prisøkning det siste året. Når dette kommer på toppen av alle andre økte utgifter, er det mange som frykter at økonomien kan tvinge dem til å flytte. Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå. (forbrukerradet.no 17.8.2022).)

- It’s the economy, stupid! (- 2000-tallet har så langt vært en gullalder for Norge, for offentlig sektor og for mange private husholdninger.)

(Anm: Kristin Clemet, leder, Civita. Faktum er at velgerne blir mer opptatt av egen økonomi når det er usikre økonomiske tider. Det er positivt, fordi det er et tegn på at man tar personlig ansvar og ønsker å være selvhjulpen og forsørge seg og sine. (…) En stor og ineffektiv offentlig sektor er en trussel mot både demokratiet, tilliten og lommeboken til vanlige folk. 2000-tallet har så langt vært en gullalder for Norge, for offentlig sektor og for mange private husholdninger. (aftenposten.no 29.1.2022).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Inntektsforskjeller gjør at folk bidrar mindre til fellesskapet.

(Anm: Inntektsforskjeller gjør at folk bidrar mindre til fellesskapet. Inntektsforskjellene øker også i Norge. Forskere har testet ut hva det gjør med holdningene våre. Forskere advarer mot konsekvensene av et samfunn med stadig økende økonomiske forskjeller. Økt ulikheten fører til mindre samarbeid mellom borgerne og dermed dårligere resultater for alle, mener de. De økonomiske forskjellene i befolkningen øker i Norge så vel som i mange andre land. Fra 1986 til 2012 økte ulikheten i Norge med 19 prosent. Og siden 2009 har forskjellene mellom totalinntektene som går til de ti prosent rikeste og fattigste økt hvert eneste år, ifølge SSB. (…) – Thomas Piketty advarer mot en fremtid hvor inntektsforskjellene øker og hvor en større del av rikdommen skyldes arv. Økt ulikhet er problematisk i seg selv. Men vår studie indikerer at dette også kan bli et samfunn preget av gratispassasjerer og lav verdiskapning, sier Bjorvatn. – En omfordeling av formuen kan dermed bidra til både økt rettferdighet og økt effektivitet. (forskning.no 23.9.2016).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Øker risikoen for tidlig død. (- Resultatene viste det at å vokse opp i en familie med lav inntekt kombinert med skilsmisse var assosiert 50 prosent høyere risiko for tidlig død.) (- Lav inntekt i kombinasjon med trang bolig var koblet til en risiko på 41 prosent.) (- Våre funn understreker viktigheten av å redusere de ulike formene for belastning som mange barn møter i dag, inkludert fattigdom, dårlige boforhold og skilsmisse, sier Jin Yu, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.)

(Anm: - Øker risikoen for tidlig død. Ny studie identifiserer flere faktorer som har sammenheng med tidlig død. - Veldig viktig, mener norsk professor. Fattigdom kombinert med ulike typer belastninger i oppveksten er assosiert med økt risiko for tidlig død, konkluderer amerikanske forskere i ny studie. Studien, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet, har undersøkt data fra over 46 000 barn som ble født i USA mellom 1959 og 1966. Barnas oppvekst ble undersøkt da de var nyfødt, sju år og seinere funnet igjen i dødsregisteret. (…) Studien, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet, har undersøkt data fra over 46 000 barn som ble født i USA mellom 1959 og 1966. Barnas oppvekst ble undersøkt da de var nyfødt, sju år og seinere funnet igjen i dødsregisteret. (…) - Slike opplevelser kan påvirke hjernens utvikling, hvor bra man har det sosialt og emosjonelt, atferdsutvikling og, som resultatene våre antyder, redusert forventet levealder. - Liknende sammenhenger i Norge Henrik Daae Zachrission, professor ved Universitetet i Oslo, mener det veldig viktig at slike samfunnsforhold blir dokumentert, slik som i denne studien. (dagbladet.no 1.9.2022).)

- Kan øke risikoen for tidlig død. (- Fattigdom kombinert med ulike typer belastninger i oppveksten er assosiert med økt risiko for tidlig død, konkluderer amerikanske forskere i ny studie.) (- Resultatene viste det at å vokse opp i en familie med lav inntekt kombinert med skilsmisse var assosiert 50 prosent høyere risiko for tidlig død.)

(Anm: - Kan øke risikoen for tidlig død. Ny studie identifiserer flere faktorer som har sammenheng med tidlig død. - Veldig viktig, mener norsk professor. Fattigdom kombinert med ulike typer belastninger i oppveksten er assosiert med økt risiko for tidlig død, konkluderer amerikanske forskere i ny studie. Studien, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet, har undersøkt data fra over 46 000 barn som ble født i USA mellom 1959 og 1966. Barnas oppvekst ble undersøkt da de var nyfødt, sju år og seinere funnet igjen i dødsregisteret. Resultatene viste det at å vokse opp i en familie med lav inntekt kombinert med skilsmisse var assosiert 50 prosent høyere risiko for tidlig død. Lav inntekt i kombinasjon med trang bolig var koblet til en risiko på 41 prosent. - Våre funn understreker viktigheten av å redusere de ulike formene for belastning som mange barn møter i dag, inkludert fattigdom, dårlige boforhold og skilsmisse, sier Jin Yu, en av forskerne bak studien, i en pressemelding. (…) - Slike opplevelser kan påvirke hjernens utvikling, hvor bra man har det sosialt og emosjonelt, atferdsutvikling og, som resultatene våre antyder, redusert forventet levealder. - Liknende sammenhenger i Norge Henrik Daae Zachrission, professor ved Universitetet i Oslo, mener det veldig viktig at slike samfunnsforhold blir dokumentert, slik som i denne studien. (dagbladet.no 3.9.2022).)

(Anm: Adverse childhood experiences and premature mortality through mid-adulthood: A five-decade prospective study. The Lancet Regional Health. (Published:August 23, 2022).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

(Anm: Adverse childhood experiences and premature mortality through mid-adulthood: A five-decade prospective study. The Lancet Regional Health. (Published:August 23, 2022).)

- Her går seksåringer på skole i brakker - på ubestemt tid.

(Anm: Her går seksåringer på skole i brakker - på ubestemt tid. Tusenvis av barn går på skole i brakker. I Oslo sto én i 65 år. Foreldre og rektorer frykter brakkene blir en hvilepute. – Elever har gått her i alle sine sju år og egentlig bare venta på ny skole, sier Lene Rønning-Arnesen. Hun er rektor ved Trosterud skole i Oslo. De står i kø for å få ny skole. En kø de har stått i lenge. – Vi er jo i et limbo. Så vi må bare sørge for å lage god skole hver dag, hvert år, med det vi har, sier Rønning-Arnesen. Fram til ny skole står klar, skal førsteklasse gå i brakker. Hvert nye kull starter der, før de skal over i skolebygget. (nrk.no 15.1.2023).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Gatelangs i de superrikes London. (– Rikdommen drypper ikke nedover. Den drypper oppover.) (- De rike blir rikere.) (- De suger livet ut av byen, boligprisene ekskluderer folk med normal inntekt, og ulikheten i samfunnet øker.)

(Anm: Gatelangs i de superrikes London. Hotellsuite dekket av gress, hus med luksusetasjer under jorden og restaurantbesøk med sikkerhetsnivå en krigssone verdig. Sosiolog Caroline Knowles har undersøkt de styrtrikes liv i London. Hun smetter gatevant mellom luksusbilene som glir langs Berkeley Square i Mayfair. Det gnistrer i gyllen lakk. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Til og med trafikk-korken er eksklusiv. Mayfair er det dyreste nabolaget på monopolbrettet og et område som har et skattesmutthull oppkalt etter seg. – Rikdommen drypper ikke nedover. Den drypper oppover. De rike blir rikere. De suger livet ut av byen, boligprisene ekskluderer folk med normal inntekt, og ulikheten i samfunnet øker. London blir mer og mer som en storby i det globale sør, sier Caroline Knowles, mens hun peker til høyre og venstre. (dn.no 15.7.2022).)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. (- Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes».)

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. At det er store sosiale forskjeller i verden er ingen hemmelighet. Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (…) Miller bestemte seg for å ta fatt på prosjektet som han kaller «Unequal Scenes», eller «Ulike scener» oversatt til norsk, da han flyttet til Sør-Afrika for seks år siden. (nrk.no 23.8.2018).)

(AnmUNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift.

(Anm: Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift. Nicolai Tangen er Oljefondets nye toppsjef. (…) Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sier han. (aftenposten.no 26.3.2020).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

- Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. (- Men Tollefsen sitter også på tusenvis av leiligheter i Sverige og Danmark. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen.)

(Anm: Har tjent åtte milliarder på boligutleie – på to år. Ivar Tollefsen (55) eier leiligheter for over 40 milliarder. Og bunnlinjen vokser: I 2016 hadde Fredensborg et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner, dobbelt så mye som året før, ifølge DN. (…) Vi har mye penger i banken, og liker å kjøpe eiendom, sier Tollefsen til avisen. (…) LES OGSÅ Lovendring nedstemt i Stortinget: Eiendomsmilliardær får beholde smutthull. (…) Fredensborg har også blitt anklaget for å misbruke et smutthull i eierseksjonsloven, som sier at ingen får eie mer enn to seksjoner i et sameie. Dette har Fredensborg løst ved å bruke en rekke småselskapet som kjøper inntil to leiligheter hver, en praksis de forsvarer. (…) En foreslått lovendring som skulle tette smutthullet ble denne uken nedstemt i Stortinget. (e24.no 2.6.2017).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige.

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. (…) Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (nrk.no 23.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift.

(Anm: Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift. Nicolai Tangen er Oljefondets nye toppsjef. (…) Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sier han. (aftenposten.no 26.3.2020).)

- Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet.

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

- Han prøvde å reise gratis med bussen som rik og fattig - resultatet er sjokkerende.

(Anm: Han prøvde å reise gratis med bussen som rik og fattig - resultatet er sjokkerende. Burde klærne utgjøre en så stor forskjell? I en ny Youtube-video tester gruppen STHLM Panda hvor lett det er å reise gratis med bussen i Sverige, og om klærne du går i kan utgjøre noen forskjell på resultatet. Olle Öberg kledde seg i første omgang i en ren og pen dress, og forklarte bussjåførene at han hadde lagt igjen lommeboka hjemme. Alle valgte å slippe ham på bussen. Deretter skiftet den samme gutten til mer slitne klær, og forklarte bussjåføren at han hadde glemt busskortet hjemme. Ingen ville slippe ham på bussen. (nettavisen.no 23.6.2015).)

- Den gylne handelen. (- Et utbytte på 1,5 milliarder fra Rema 1000-systemet i fjor) (- Denne profitten har en besk bismak.)

(Anm: Leder. Den gylne handelen. Odd Reitan og sønnene Ole Robert og Magnus Reitan tok til sammen ut et utbytte på 1,5 milliarder fra Rema 1000-systemet i fjor. Denne profitten har en besk bismak. SOLID UTBYTTE: Pappa Odd Reitan (foran) sønnene Ole Robert Reitan (th) og Magnus Reitan (tv) tok ut et solid utbytte i fjor. (…) Toppsjefen i Rema 1000 - Tom Kristiansen - fikk en «ekstraordinær kompensasjon» på 74.7 millioner kroner fordi han vendte tilbake til stillingen som norgessjef i fjor. (…) De to siste årene har vært gullkantet for kjempene i dagligvarehandelen, ikke minst på grunn av pandemien som blant annet strupet grensehandelen. (dagbladet.no 29.7.2022).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Det meste bør eies i fellesskap. (- Privat eierskap står i veien for en jevnere fordelt økonomisk velstand, skriver Aksel Braanen Sterri i artikkel to av tre om Bevegelsen RadicalxChange.)

(Anm: Det meste bør eies i fellesskap. Privat eierskap står i veien for en jevnere fordelt økonomisk velstand, skriver Aksel Braanen Sterri i artikkel to av tre om Bevegelsen RadicalxChange. BEDRE FOR ALLE: RadicalxChange-bevegelsen springer ut av boka Radical Markets, som ble utgitt i 2017. Bevegelsen er i sin kjerne en radikal anvendelse av økonomifaglige innsikter. Målet er å bryte ned barrierene som står i veien for en mest mulig effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, slik at alle kan bli bedre stilt, spesielt de dårligst stilte. (…) I tillegg har vi, som diskutert i en tidligere artikkel, en rekke udekte behov som bare kan løses ved at vi finansierer dem i fellesskap. Da trenger vi økte skatteinntekter. (dagbladet.no 16.5.2019).)  

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Det globale samarbeidet om traumatisk stress. (- Det store flertallet av den globale sykdomsbyrden som følge av psykiske helsetilstander forekommer i lav- og mellominntektsland (LMICer), blant populasjoner i politiske, økonomiske og/eller kulturelle forandringer, og de som rammes av tvungen migrasjon.)

(Anm: Schnyder U, Schäfer I, Aakvaag HF, et al. The global collaboration on traumatic stress. ABSTRACT Trauma is a global issue. The great majority of the global burden of disease arising from mental health conditions occurs in low- and middle-income countries (LMICs), among populations in political, economic, and/or cultural transition and those struck by forced migration. These mental health problems frequently arise as a result of traumatic events that adversely affect adults, children, and families, including war, mass violence, natural disasters, and accidents. Suicide trends diverge by method: Swiss suicide rates 1969-2005. Eur J Psychotraumatol. 2017 ; 8(sup7) : 1403257.)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

– Global trend (– Økende innteksforskjeller.) (– Ny rapport: Én prosent eier nesten 50 prosent av verdens rikdom.)

(Anm: Ny rapport: Én prosent eier nesten 50 prosent av verdens rikdom. De er et lite fåtall, men til sammen eier de nesten halvparten av klodens formue. (…) Rapporten viser at man trenger så lite som 3.210 dollar – litt over 26.000 kroner – i formue, for å være blant den rikeste halvparten av jordens befolkning. (…) Skal du komme med blant de som er verdens én prosent mest formuende, må du ha 759.000 dollar - cirka 6,1 millioner kroner. (e24.no 20.10.2015).)

- SSB-forsker: Utleieinvestorer har sørget for betydelig høyere boligpriser. (- I Oslo kunne boligene vært inntil 40 prosent billigere i et hypotetisk scenario uten utleieinvestorer, ifølge SSB-forsker Erlend Eide Bø.)

(Anm: SSB-forsker: Utleieinvestorer har sørget for betydelig høyere boligpriser. I Oslo kunne boligene vært inntil 40 prosent billigere i et hypotetisk scenario uten utleieinvestorer, ifølge SSB-forsker Erlend Eide Bø. Erlend Eide Bø har i mange år sett og hørt snakk om at boliginvestorer drar opp prisene i markedet, men dette har ifølge ham aldri vært basert på noen økonomisk modell. Derfor har SSB-forskeren tatt saken i egne hender. Modellen han har laget, som tar for seg årene 2007–2014, viser at man ville hatt en tydelig lavere prisvekst på bolig dersom det ikke hadde fantes utleieinvestorer. (…) Ønsker boligskatt og mer bygging Modellens simuleringer indikerer ifølge Erlend Eide Bø at boligprisveksten i Oslo kan reduseres betraktelig gjennom restriksjoner overfor utleiere, eksempelvis i form av økte skatter eller regulering av leiepriser. (…) Det er nå 90.000 flere som leier bolig sammenlignet med 2015. Økningen er sterkest blant dem med lav inntekt. SSB har tall som viser hvem det er nordmenn leier fra. I 2012 sto private gårdeiere og andre privatpersoner for 77 prosent av markedet, mens kommune og studentsamskipnad sto for nesten 15 prosent. I dag er andelen økt til i underkant av 84 prosent for førstnevnte gruppe, mens sistnevnte har falt til under 10 prosent. (e24.no 8.5.2021).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Professor: Bopriserna bör falla med 50 procent. (- Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna.)

(Anm: Professor: Bopriserna bör falla med 50 procent. (…) Han har jämfört den historiska utvecklingen av bland annat inkomster, BNP och räntor med boprisutvecklingen. Han har sett att det är en kurva som avviker kraftigt. Det är bopriserna. (svd.se 12.3.2018).)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (– Leietakerne tar regningen.) (- Kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.)

(Anm: Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (– Leietakerne tar regningen. Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig (…) En skatt på fattigdom Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet. (e24.no 10.8.2022).)

- De som leier er mest økonomisk sårbare.

(Anm: De som leier er mest økonomisk sårbare. Skillet mellom de som eier og de som leier er den mest fremtredende faktoren i hva som kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig. I befolkningen totalt er én av seks i denne gruppa. (forbrukerradet.no 29.11.2022).)

- Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser.

(Anm: Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser. Halvparten av de som leier bolig har opplevd en prisøkning det siste året. Når dette kommer på toppen av alle andre økte utgifter, er det mange som frykter at økonomien kan tvinge dem til å flytte. Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå. (forbrukerradet.no 17.8.2022).)

- Gatelangs i de superrikes London. (– Rikdommen drypper ikke nedover. Den drypper oppover.) (- De rike blir rikere.) (- De suger livet ut av byen, boligprisene ekskluderer folk med normal inntekt, og ulikheten i samfunnet øker.)

(Anm: Gatelangs i de superrikes London. Hotellsuite dekket av gress, hus med luksusetasjer under jorden og restaurantbesøk med sikkerhetsnivå en krigssone verdig. Sosiolog Caroline Knowles har undersøkt de styrtrikes liv i London. Hun smetter gatevant mellom luksusbilene som glir langs Berkeley Square i Mayfair. Det gnistrer i gyllen lakk. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Til og med trafikk-korken er eksklusiv. Mayfair er det dyreste nabolaget på monopolbrettet og et område som har et skattesmutthull oppkalt etter seg. – Rikdommen drypper ikke nedover. Den drypper oppover. De rike blir rikere. De suger livet ut av byen, boligprisene ekskluderer folk med normal inntekt, og ulikheten i samfunnet øker. London blir mer og mer som en storby i det globale sør, sier Caroline Knowles, mens hun peker til høyre og venstre. (dn.no 15.7.2022).)

- Inflasjonens sorte ryttere. (- Kapitalistene karer nå til seg så mye de klarer. Bare sommersola er heitere enn utbyttefesten − og leiemarkedet for husvære i Oslo.) (- Inflasjon rammer bare vanlige folk.)

(Anm: Inflasjonens sorte ryttere. Når det går inflasjon i inflasjonen og kapitalistene kan berike seg på krisa. Odd Reitan og Ole Robert Reitan under presentasjonen av Reitangruppens årsresultat for 2017. Da tok familien ut 171 millioner i utbytte. I år tar Rema 1000-eierne ut 1,5 milliarder kroner. «Det regner utbytte» skrev Finansavisen sist uke på lederplass. Kapitalistene karer nå til seg så mye de klarer. Bare sommersola er heitere enn utbyttefesten − og leiemarkedet for husvære i Oslo. Inflasjon rammer bare vanlige folk. (dagsavisen.no 10.8.2022).)

- 200.000 nordmenn er dollarmillionærer. Stadig flere nordmenn har verdier for mer enn én million dollar.

(Anm: 200.000 nordmenn er dollarmillionærer. Stadig flere nordmenn har verdier for mer enn én million dollar. I Norge er det nå 200.000 dollarmillionærer – og de blir stadig rikere, ifølge en ny rapport. Antall norske dollarmillionærer økte med 7,4 prosent fra 2020 til 2021, ifølge konsulentselskapet Capgeminis rapport World Wealth Report 2022. Dollarmillionærer defineres som personer som har verdier som tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Én million dollar tilsvarer om lag 10 millioner kroner. Ifølge rapporten har Norge nå 200.000 dollarmillionærer. På verdensbasis ligger Norge på 20. plass i antall dollarmillionærer, opp én plass fra 2020. (e24.no 15.6.2022).)

– Topplederne er de best betalte i verden. Selskapene de leder, skader miljøet og lokalsamfunn, men vil ikke bidra eller betale skatt. Hvordan fungerer egentlig arbeidsmarkedet for folk flest?

(Anm: – Topplederne er de best betalte i verden. Selskapene de leder, skader miljøet og lokalsamfunn, men vil ikke bidra eller betale skatt. Hvordan fungerer egentlig arbeidsmarkedet for folk flest?Dokumentar: Jobb til alle Jobber vi for å leve, eller lever vi for å jobbe? I 2021 dykket to filmskapere ned SVTs rikholdige arkiver for å lage en film om arbeid. Resultatet ble en gjennomkoreografert oppsummering av industritiden og hvordan arbeid er blitt diskutert og fremstilt i moderne tid. (Regi: Maximilien Van Aertryck og Axel Danielson). (aftenposten.no 24.5.2022).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bøndene raser over gigantutbetalingen til Rema 1000s norgessjef: – Er én person i dagligvareledelsen verd mer enn 200 bønder? (- I forrige uke skrev DN at Rema 1000s norgessjef Tom Kristiansen fikk en «ekstraordinær kompensasjon» på 75 millioner kroner i fjor. Utbetalingen har høstet kritikk fra både LO og UiO-professor Kalle Moene.)

(Anm: Bøndene raser over gigantutbetalingen til Rema 1000s norgessjef: – Er én person i dagligvareledelsen verd mer enn 200 bønder? Landbruksministeren ber om moderasjon i dagligvarehandelens lønnsavtaler. Rema 1000 sier det «heier på et matmarked med bærekraftige betingelser for alle deler av verdikjeden.» I forrige uke skrev DN at Rema 1000s norgessjef Tom Kristiansen fikk en «ekstraordinær kompensasjon» på 75 millioner kroner i fjor. Utbetalingen har høstet kritikk fra både LO og UiO-professor Kalle Moene. (dn.no 29.7.2022).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Hvordan vet vi om folk er fattige nok til å få bistand? Måten vi måler fattigdom på i dag kan bidra til at folk som har behov for hjelp, ikke får det, mener forskere på CMI. De som tjener under to dollar dagen, lever i ekstrem fattigdom, ifølge FN.

(Anm: Hvordan vet vi om folk er fattige nok til å få bistand? Måten vi måler fattigdom på i dag kan bidra til at folk som har behov for hjelp, ikke får det, mener forskere på CMI. De som tjener under to dollar dagen, lever i ekstrem fattigdom, ifølge FN. Ekstrem fattigdom innebærer at man ikke får dekket helt grunnleggende behov som mat, klær og tak over hodet. Hvordan finner forskere og bistandsarbeidere ut av hvem som har så lite å rutte med? Og kan de stole på tallene de får fra målingene de gjør? Nå har forskere ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen, Norges Handelshøyskole og Stockholms universitet sett nærmere på dette. For er egentlig målingene gode nok til å avdekke hvem som trenger bistand mest? (forskning.no 11.6.2022).)

- Urettferdig. (- De rikeste ti prosentene av verdens befolkning står for 48 prosent av alle klimagassutslipp.)

(Anm: LEDER. Mari Skurdal. Urettferdig. De rikeste ti prosentene av verdens befolkning står for 48 prosent av alle klimagassutslipp. Den fattigste halvparten av befolkningen i rike land har imidlertid redusert utslippene sine de siste 30 årene og er faktisk i ferd med å nå Paris-målene. Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Thomas Pikettys World Inequality Lab, som økonomen Lucas Chancel la fram under Kåkånomics i Stavanger sist uke. Rapporten er presentert i Morgenbladet, som også har intervjuet Chancel. Han vil å slå hull på en seiglivet myte om at en fattig arbeiderklasse i vestlige land er en bremsekloss for storstilte klimaomstillinger. I stedet legger han ansvaret på rikfolk i Vesten, som både forbruker mer og eier selskapene som slipper ut klimagasser. (klassekampen.no 7.11.2021).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Luksusen som varmer opp kloden.

(Anm: Luksusen som varmer opp kloden. KLIMA: Norges rikeste slipper ut 16 ganger mer klimagasser enn den fattigste halvparten av oss. På Oslo Lufthavn tar privatflyene av fra 8 om morgenen til 22 om kvelden. Sommeren er høysesong for luksusutslipp. UTSLIPPSBOMBE: Private jetfly har mye høyere utslipp per person enn rutefly, fordi det som regel har mange færre passasjerer. Her letter flyet til milliardær Bjørn Rune Gjelsten fra privatflyterminalen på Gardermoen 23. juni. (vl.no 2.7.2022).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

- Rettferdig. «Norges rikeste slipper ut 16 ganger mer klimagasser enn den fattigste halvparten av oss.»

(Anm: LEDER. Bjørn S. Kristiansen. Rettferdig. «Norges rikeste slipper ut 16 ganger mer klimagasser enn den fattigste halvparten av oss.» Slik åpnet en lang og interessant artikkel i avisa Vårt Land sist lørdag. Tallene var hentet fra en rapport fra World Inequality Lab, mens eksemplene i artikkelen er hentet fra det øverste samfunnssjiktet i Norge. Privatflyet til matvaremilliardær Odd Reitan hadde mellom 20. mars og 20. juni 13 turer fram og tilbake til Malaga, der Reitan har et 1500 kvadratmeter stort feriehus. Til sammen var Reitan-familiens privatfly på vingene 89 ganger i perioden. Bjørn Rune Gjelstens fly hadde 24 turer, og Petter Stordalens hadde 77 flyginger. Ved hjelp av utregninger fra en Cicero-forsker kan Vårt Land gi et anslag over CO2-utslippene fra disse tre flyene disse tre månedene: 779 tonn. En gjennomsnittsnordmann har et utslipp på mindre enn tre tonn CO2 i løpet av tre måneder. (klassekampen.no 8.7.2022).)

- Nobelkomiteens leder: – Den norske livsstilen har vært for breial.

(Anm: Nobelkomiteens leder: – Den norske livsstilen har vært for breial. Nobelkomiteens leder mener årene med nedstenging og restriksjoner ikke bare har negative sider. – Livet blir ikke noe dårligere av å redusere luksusforbruket litt, fastslår hun. Hun skynder seg å legge til at kritikken er like mye rettet mot henne selv, som mot andre. – Denne livsformen tror jeg kommer til å avta, understreker hun. (nrk.no 15.7.2022).)

- Forskningstall fra Fafo viser: Større ulikhet er et faktum i Norge.

(Anm: Forskningstall fra Fafo viser: Større ulikhet er et faktum i Norge. Hva er det som må til for å demme opp for den økende ulikheten i norsk samfunns- og arbeidsliv? Fafos jubileumskonferanse prøvde å finne svar. Forskningsstiftelsen Fafo er blitt 40 år og benyttet anledningen til å se både bakover og framover i tid. Gjennom fire tiår har instituttet forsket på hvordan levekår, deltakelse i arbeidslivet og innflytelse er fordelt i befolkningen. Og ikke minst: hvilke mekanismer som bidrar til å fremme likhet. (dagensperspektiv.no 9.6.2022).)

- Økt ulikhet gir dypere nedgangstider, og økt ulikhet. Både inflasjon og resesjon rammer de med lavest inntekt hardest. Høye inntekter bør skattlegges hardere for å stabilisere økonomien.

(Anm: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Økt ulikhet gir dypere nedgangstider, og økt ulikhet. Både inflasjon og resesjon rammer de med lavest inntekt hardest. Høye inntekter bør skattlegges hardere for å stabilisere økonomien. Dette budskapet kommer ikke fra politikere på venstresiden. Det kommer fra fem økonomer som jobber i sentralbankenes samarbeidsorganisasjon, Bank for International Settlements (BIS). I en 122 sider lang forskningsrapport dokumenterer BIS-økonomene samspillet mellom økonomisk ulikhet og konjunktursvingninger. Deres hovedfunn er at økonomiske nedgangstider rammer hardest de med lavest inntekt fra før. Forskningen viser at den økte ulikheten som resesjoner skaper varer ved etter at den økonomiske veksten har tatt seg opp igjen. Det innebærer at når neste konjunkturnedgang starter er ulikheten høyere enn før. Denne økte ulikheten bidrar så til at resesjonen da blir dypere og mer langvarig. Mekanismen er at de med lavest inntekt først rammes hardt av høy inflasjon, ettersom de bruker en større del av inntekten sin på nødvendig konsum som mat og energi. (dn.no 29.5.2022).)

- Omorganisering av velferden mellom 2000 og 2015 – Skandinavisk og kinesisk pensjons- og fattigdomspolitikk sammenlignet. (- I 2015 hadde fattigdomsraten økt i Norge og Sverige (til henholdsvis 8 og 10 prosent), mens den danske fattigdomsraten holdt seg på 6 prosent.) (- Alle fire landene må strebe etter en god balanse mellom effektivitet og likhet.)

(Anm: Restructuring Welfare between 2000 and 2015 – Scandinavian and Chinese Pension and Poverty Policies Compared. Restructuring Welfare between 2000 and 2015 – Scandinavian and Chinese Pension and Poverty Policies Compared. (…) Abstract Emerging in widely different historical and cultural contexts, both Chinese and Scandinavian welfare systems face common challenges related to social fragmentation, growing inequality, rapidly changing demographics, globalization and urbanization. (…) While in the 1980s China was one of the countries in the world with the highest poverty rates, the Nordic countries were at the other end of the continuum. Even when poverty was measured by a relative poverty line, for instance set at 50 percent of the median income (which means that the poor have far more to spend than US$1.25 a day), the poverty rates were around 6 percent in Norway and Denmark and 3 percent in Sweden (OECD statbank). By 2015, poverty rates had increased in Norway and Sweden (to 8 and 10 percent respectively), while the Danish poverty rate remained at 6 percent. Given these facts it is obvious that anti-poverty policies in China and the Nordic countries have evolved under highly dissimilar social situations. Nevertheless, poverty was on the agenda for both Chinese and Scandinavian authorities, and different anti-poverty programs and measures were introduced. (…) All four countries must strive for a good balance between efficiency and equality. Nordisk Välfärdsforskning| Nordic Welfare Research 2022;7(1):5-22.)

- DE RIKE ER BLITT RIKERE UNDER CORONAPANDEMIEN.

(Anm: DE RIKE ER BLITT RIKERE UNDER CORONAPANDEMIEN. Coronapandemien har kastet millioner av mennesker ut i fattigdom, men har gjort verdens superrike enda rikere, viser en ny rapport. FÅ EIER MYE De drøyt 2.000 dollarmilliardærene i verden er nå til sammen gode for 10.200 milliarder dollar, rundt 95.000 milliarder kroner, viser en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet PwC og den sveitsiske storbanken UBS. (vg.no 7.10.2021).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- DEN TAPTE KUNSTEN Å TA FRA DE RIKE. Bokaktuelle Thomas Piketty mener Støre-regjeringens skattepolitikk er ødeleggende. (- Først og fremst fordi den er så veik.) (- Mot slutten av intervjuet skal det vise seg at det er det fineste han har å si – og det er ikke engang om Norge. I mellomtiden byr franskmannen på toppskatt på 90 prosent. Og ramsalt kritikk av Støre-regjeringens mangel på sosialdemokratisk ånd.) (- Hans 800 sider tykke empiriske triumf, «Kapitalen i det 21. århundre», dokumenterte hvordan store formuer hoper seg opp hos et fåtall mennesker.)

(Anm: DEN TAPTE KUNSTEN Å TA FRA DE RIKE. Bokaktuelle Thomas Piketty mener Støre-regjeringens skattepolitikk er ødeleggende. Først og fremst fordi den er så veik. Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty mener norske rikinger slipper billig fra skatteregningen. Nå vil han at sosialdemokraten Jonas Gahr Støre skal gjøre som sine forgjengere i forrige århundre og stramme til skruen for de formuende. – Anser du Norge for å være en ledestjerne i kampen mot økonomisk ulikhet? – Vel. Den franske stjerneøkonomen er en autoritet på feltet. Hans 800 sider tykke empiriske triumf, «Kapitalen i det 21. århundre», dokumenterte hvordan store formuer hoper seg opp hos et fåtall mennesker. Verket tok offentligheten med storm og solgte i flere millioner eksemplarer. Nobelprisvinner Paul Krugman kalte den tiårets viktigste bok. Statsminister Jonas Gahr Støre mente den kunne forandre politikken. Til DN vegrer professoren seg for å gi noen form for bekreftelse på at Norge er særlig enestående i fordelingspolitikken. – De nordiske landene er interessante eksempler, men har fortsatt en lang vei å gå, mener han. Mot slutten av intervjuet skal det vise seg at det er det fineste han har å si – og det er ikke engang om Norge. I mellomtiden byr franskmannen på toppskatt på 90 prosent. Og ramsalt kritikk av Støre-regjeringens mangel på sosialdemokratisk ånd. (dn.no 17.6.2022).)

- Reagerer på «vanvittige» lederlønninger: – De stjeler pengene våre. Oljefondet er oppgitt over amerikanske selskaper som bruker voldsomme summer på lederlønninger. (- Noen av toppsjefene har over en milliard kroner i årslønn. – Kort fortalt: lederlønningene har blitt altfor høye.)

(Anm: Reagerer på «vanvittige» lederlønninger: – De stjeler pengene våre. Oljefondet er oppgitt over amerikanske selskaper som bruker voldsomme summer på lederlønninger. Noen av toppsjefene har over en milliard kroner i årslønn. – Kort fortalt: lederlønningene har blitt altfor høye. Særlig i USA. I fjor var medianlønnen for de 500 største selskapene i USA på over 14 millioner dollar. Og noen av selskapene betalte sjefen mer enn 100 millioner dollar, altså nesten en milliard kroner, i året, sa direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho på Oljefondets halvårspresentasjon onsdag. Hennes gjennomgang av eierskapsarbeidet ble avbrutt oljefondssjef Nicolai Tangen, som tydelig er engasjert i temaet. – De stjeler jo egentlig pengene våre, skjøt Tangen inn. (tv2.no 17.8.2022).)

- Witzøe tar milliardutbytte - skylder på formuesskatten. Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv endte med milliardresultat også i 2021, og tar 1,25 milliarder i utbytte. (- Witzøe senior skylder på skatteregimet i landet for det store utbyttebeløpet.)

(Anm: Witzøe tar milliardutbytte - skylder på formuesskatten. Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv endte med milliardresultat også i 2021, og tar 1,25 milliarder i utbytte. Witzøe senior skylder på skatteregimet i landet for det store utbyttebeløpet. (...) Regnskapet for selskapet som eier mer enn halvparten av oppdrettsgiganten Salmar viser at resultatet etter skatt endte på 2,7 milliarder kroner, ned fra 3,3 milliarder i 2020. Samtidig steg selskapets inntekter til 22,9 milliarder fra 20,5 milliarder. (e24.no 16.8.2022).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Rikdom i gode og dårlige tider. (- Kriger, kriser og epidemier har derimot hatt en tendens til å utjevne forskjeller kraftig.) (- Koronakrisen ser imidlertid ut til å ha hatt motsatt effekt, med en kraftig vekst i formuene til verdens superrike.) (- Hvordan kan dette ha seg, og hva betyr det for fremtiden?)

(Anm: Rikdom i gode og dårlige tider. Einar Lie professor i økonomisk historie UiO. Flere viktige forskningsarbeider har pekt på at ulikhet har en tendens til å øke i normalt gode tider. Kriger, kriser og epidemier har derimot hatt en tendens til å utjevne forskjeller kraftig. Koronakrisen ser imidlertid ut til å ha hatt motsatt effekt, med en kraftig vekst i formuene til verdens superrike. Hvordan kan dette ha seg, og hva betyr det for fremtiden? De fire ryttere For dem som er opptatt av historiens riktig lange linjer, er Walther Scheidels The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (2017) en riktig godbit. (aftenposten.no 15.8.2021).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).) (Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Krever økt sosialhjelp: – Konsekvensene er brutale.

(Anm: Krever økt sosialhjelp: – Konsekvensene er brutale. Den økonomiske sosialhjelpen må økes til et nivå som det faktisk går an å leve av, krever nå flere partier på Stortinget. Men regjeringen har så langt ingen planer om å gripe inn. – Det viktigste for oss er at folk skal ha et levedyktig livsopphold, sier Anita Lesteberg. Hun er leder av Føl Norge, en frivillig organisasjon som jobber med å sette fokus på fattigdom og hvordan kutt i velferdsytelser rammer enkeltmennesker. Hun mener at den økonomiske sosialhjelpen må økes, for at det faktisk skal være mulig å leve av den. – Med de stigende prisene på mat og drivstoff, ser jeg ikke hvordan det skal gå an å leve på de satsene vi har i dag, sier Lesteberg. I dag er den veiledende satsen for en enslig mottaker på 6 550 kroner i måneden. (nrk.no 19.4.2022).)

(Anm: FØL NORGE. Vil du være med oss i kampen for å øke levestandarden til sårbare og utsatte grupper i samfunnet? (folnorge.no).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Skattedebatten: Advokater merker rush av rike kunder. (- Skatteadvokater melder om økt pågang av formuende personer som ber om råd fordi de vurderer å flytte til utlandet.)

(Anm: Skattedebatten: Advokater merker rush av rike kunder. Skatteadvokater melder om økt pågang av formuende personer som ber om råd fordi de vurderer å flytte til utlandet. – Dette er ikke for hvermannsen, sier partner Nicolay Vold i advokatbyrået Wiersholm til E24. Han er en av landets fremste eksperter på skatterett. Fra sitt kontor på Aker Brygge i Oslo får han stadig flere spørsmål fra formuende personer som ønsker rådgivning i forbindelse med at de vurderer å flytte til utlandet.  (e24.no 11.2.2022).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Lave tanker om demokrati gir høye bygninger.

(Anm: Lave tanker om demokrati gir høye bygninger. Land med lite innslag av folkestyre bygger flere skyskrapere enn demokratier, viser en ny rapport. (…) Har sjekket 4925 skyskrapere. Sammen med stipendiat Haakon Gjerløw ved Institutt for statsvitenskap har han forfattet rapporten «Autocrats and Skyscrapers: Modern White Elephants in Dictatorships». (aftenposten.no 8.5.2017).)

(Anm: The 25 Tallest Buildings in the World. (archdaily.com 25.10.2021).)

- Trump Tower er en skyskraper i New York. Den 202 meter høye bygningen ligger langs Fifth Avenue, sentralt i Manhattans Midtown. Den er oppkalt etter byggherren, den amerikanske president Donald Trump.

(Anm: Trump Tower er en skyskraper i New York. Den 202 meter høye bygningen ligger langs Fifth Avenue, sentralt i Manhattans Midtown. Den er oppkalt etter byggherren, den amerikanske president Donald Trump. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Historieprofessor i VG-intervju: - Trump en sjeldent farlig person. NEW HAVEN (VG) Den anerkjente historieprofessoren Timothy Snyder (48) kommer med et bekmørkt budskap om USA under Donald Trumps ledelse. (vg.no 6.9.2017).)

- Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse.

(Anm: Er rige mennesker mere selviske end fattige? Ja, mener flertallet i global undersøgelse. I 49 ud af 60 lande mener flertallet, at riges formue bygger på selviskhed. Holdningen kan være farlig for sammenhængskraften, advarer dansk forsker. (videnskab.dk 12.1.2022).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Selvisk (- egenkjærligegoistisk.)

(Anmselvisk adjektiv (…) BETYDNING OG BRUK egenkjærligegoistisk SITATER – snevre selviske hensyn  (Henrik Ibsen Samfundets støtter 196 1877) – din hedenske og selviske elskov ­ (Sigrid Undset Husfrue 177 1921) – kongedatteren … ­– er selvfølende men aldri selvisk (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 126 1939) – jeg er en selvisk fråtser som ville fått profetene i harnisk (Tove Nilsen Skyskrapersommer LBK 1996) (naob).)

- Innlegg: Korrupsjon ender som skjulte formuer – nye tiltak må til. (- Bestikkelser av offentlige tjenestepersoner i utviklingsland representerer årlig nesten syv norske bistandsbudsjett.) (- Demokratiske rettigheter og rettssikkerhet har ofte dårlige vilkår, og fattigdom og sult preger ofte befolkningen i disse landene.)

(Anm: Guro Slettemark og Helge KvammeGuro Slettemark, generalsekretær Transparency International Norge, og Helge Kvamme, partner og daglig leder i Kvamme Associates AS – begge grunnleggere av Antikorrupsjonskonferansen som i år avvikles for syvende gang 9. - 11. juni. Innlegg: Korrupsjon ender som skjulte formuer – nye tiltak må til. Bestikkelser av offentlige tjenestepersoner i utviklingsland representerer årlig nesten syv norske bistandsbudsjett. B estikkelser fra selskaper i vestlige land som konkurrerer om forretningsprosjekter i utviklingsland og fremvoksende markeder, blir omdannet til skjulte formuer for regimeledere og deres familier. Demokratiske rettigheter og rettssikkerhet har ofte dårlige vilkår, og fattigdom og sult preger ofte befolkningen i disse landene. Avsløringer fra gravende journalister i nettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) har vist omfanget og kompleksiteten igjennom lekkasjer som Panama Papers og Luanda Leaks. I flere ferske, internasjonale rapporter dokumenteres koblingen mellom bekjempelse av storskalakorrupsjon, ulovlig kapitalflukt og muligheten til å fremme bærekraftig utvikling. Kampen mot korrupsjon inngår i punkt 16 i FNs bærekraftsmål. Rapportenes tiltaksforslag retter seg i stor grad mot myndighetene, mens det kan ha en forsterket effekt også å engasjere privat sektor i kampen mot korrupsjon. (dn.no 24.4.2021).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Ernas plan for å komme tilbake: Starter jakten på Støres jobb.

(Anm: Ernas plan for å komme tilbake: Starter jakten på Støres jobb. - Man kan ikke bruke tid på bitterhet, sier den tidligere statsministeren, og kommer med et klart råd til Jonas Gahr Støre. (…) Hun trekker også fram lærerspesialistordningen, som skulle hjelpe elever med skrive- og lesevansker, men som regjeringen har tatt bort. (nettavisen.no 23.1.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

- SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem.

(Anm: SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. Det er hva SV ønsker seg. Nå krever de forhandlinger med regjeringen for å endre strømsystemet. (aftenposten.no 25.1.2022).)

- Makspris gir ikke strømkrise. (- Det gjør vi med Rødts maksprisforslag, som setter maksprisen til snittet av det prisen har vært de siste tiårene, 35 øre/kWh.) (- Og unødvendig luksusforbruk over en viss kWh-grense skal koste mer.)

(Anm: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, nestleder i energi- og miljøkomiteen. Makspris gir ikke strømkrise. Civita-rådgiver Sondre Hansmark prøver i Aftenposten 4. februar å arrestere Rødts forslag om en makspris på strøm. Begrunnelsen hans er at en makspris hadde ført til strømunderskudd og strømrasjonering. Hansmark tar feil i at makspris fører til strømunderskudd. (…) Det er nemlig én ting som er førende for hvor mye strøm vi bruker: utetemperaturen. Er det kaldt, må vi bruke mer strøm for å ha det varmt nok hjemme. Varme i husene er livsnødvendig. (…) Det gjør vi med Rødts maksprisforslag, som setter maksprisen til snittet av det prisen har vært de siste tiårene, 35 øre/kWh. Og unødvendig luksusforbruk over en viss kWh-grense skal koste mer. (aftenposten.no 9.2.2022).)

- Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.) 1)

(Anm: Liberalisme og lovens fornuft. - EN OVERRASKENDE PÅSTAND.) (Liberalism and the Reason of Law. A SURPRISING CLAIM.) (- Det er en rekke enkle måter å etablere sammenhenger mellom moderne lovgivning (rettsvesen) og liberalisme; det er faktisk så lettvint at man er tilbøyelig til å betrakte de nødvendige forbindelsene som iboende.1) (...) Eiendom, ytringsfrihet, økonomisk mobilitet: Uansett hvordan man ser på det, er den liberale visjonen alltid formulert i juridiske (rettslige) termer. Johan van der Walt, The Concept of Liberal Democratic Law, London: Routledge, 2020, xiv + 267 pp, pb £27.99 (First published: 18 December 2020). (PDF).)

(Anm: Alexander Somek. Review article. Liberalism and the Reason of Law. A surprising claim. The Modern Law Review ; 84(2) : 394-409.)

(Anm: Johan van Der Walt. The Concept of Liberal Democratic Law. ISBN 9780429059940. Published September 12, 2019 by Routledge. 282 Pages. routledge.com.)

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. (- Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden.)

(Anm: – Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett. Tilsynsrådet vil ha økt tilsyn av de store advokatfirmaene i fremtiden. Onsdag slapp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin årsrapport. I den 32 sider lange rapporten, forteller styreleder Trine Buttingsrud Mathiesen, at det har vært økt tilsynsaktivitet på hvitvaskingsområdet og at det er flere pågående rettsprosesser. «Tilsynsrådet har prioritert oppfølging av saker der det foreligger mistanke om at advokaten har medvirket til økonomisk kriminalitet», skriver hun. (advokatwatch.no 16.3.2022).)

- Refser lovforslag: - Høl i huet. (- I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år.) (- Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen.) (- Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. )

(Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. (Anm: Refser lovforslag: - Høl i huet. I et lovforslag foreslås det å senke foreldelsesfristen for tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte fra ti til tre år. Det reagerer Rødt på. SKEPTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til at det foreslås en foreldelsesfrist på tre år for å kreve tilbakebetaling av ulovlig gitt statsstøtte. - Hvis regjeringspartiene går inn for det så er det å skyte seg selv i foten. Da blir det mye vanskeligere å få strammet inn for de kommersielle selskapene i velferden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Børsen. Nytt lovforslag Bakgrunnen for irritasjonen er et lovforslag som for tiden behandles i Stortinget. Lovforslaget kom i sommer fra Solberg-regjeringen, og er snart ferdigbehandlet. Det dreier seg om «Lov om nasjonale saksbehandlingsregler om saker i offentlig støtte». Det Rødt reagerer på er endringen i foreldelsesfrist når det gjelder tilbakebetaling ved ulovlig gitt statsstøtte. (…) 10. desember ble det nemlig kjent at det norske selskapet Trygge Barnehager, selskapet bak FUS-barnehagene, har solgt 142 barnehagebygg til det svenske eiendomsselskapet SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) for 4,6 milliarder kroner. Ifølge bransjenettstedet EiendomsWatch satt selskapet igjen med 1,3 milliarder kroner etter at all gjeld er nedbetalt. Tidligere har det svenske selskapet også kjøpt barnehageeiendom av Læringsverkstedet for 4,25 milliarder kroner. Rødt mener at slike salg, og gevinsten av disse, kan være i strid med loven. Det har Trygge Barnehager avvist. I en e-post til Børsen skrev daglig leder Eli Sævareid i desember at «vi har selvfølgelig vurdert lovmessigheten og de kommersielle sidene ved salget som er gjennomført, og vi er trygge på dette». (borsen.no 22.1.2022).)

- Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG.

(Anm: Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager: SKAL GRANSKE EIENDOMSSALG. TILSYN: I 2020 solgte en av landets største barnehagekjeder unna eiendom for 4,25 milliarder kroner. Kunnskapsminister Tonje Brenna er glad for at avtalen nå granskes. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til Klassekampen at hun er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet gransker Læringsverkstedet. (klassekampen.no 4.8.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Protestbølge i Venezuela – 80 prosent av innbyggerne er fattige. (- En rik oljenasjon er blitt Latin-Amerikas fattighus.)

(Anm: Protestbølge i Venezuela – 80 prosent av innbyggerne er fattige. RIO DE JANEIRO (NRK): Det oljerike Venezuela er blitt Latin-Amerikas fattighus. (…) Venezuela opplever nå en bølge av protester mot elendige levekår. Den siste uken har det vært mer enn 100 protestaksjoner rundt om i landet, ifølge det venezuelanske Konfliktobservatoriet. Det har vært flere slike opprør i det kriserammede Venezuela de siste årene. Men dette er annerledes, skriver den britiske avisen The Guardian. (nrk.no 3.10.2020).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Dynastienes Norge. (- Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen.)

(Anm: Dynastienes Norge. Den norske livsløgnen er at vi alle er i middelklassen. ... «Noen har en politisk privilegert bakgrunn, som øker ... I egalitære Norge, hvor de aller fleste går i offentlig skole, spiller fotball ... Her betyr det ikke så mye hva faren din heter og hvem han kjenner, .... Unge har samme kulturbruk som «sin mor og de» ... (bt.no 5.10.2014).)

(Anm: egalitær (…) ETYMOLOGI fra fransk égalitaire, avledet av égalité; se egalitet BETYDNING OG BRUK som er preget av, sikter mot politisk, borgerlig og sosial likhet, utjevning SITATER vi var vitne til historiens mest gigantiske forsøk på å skape det egalitære samfunn  (Kirke og kultur 1970/10/579) (naob).)

- Noblesse (- Adel; finere overklasse.)

(Anm: noblesse (…) BETYDNING OG BRUK 1 LITTERÆRT adel; finere overklasse SITATER - i staden pøbel og nobless sig morer (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 156) midt iblandt noblessens stads (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 512) 2 LITTERÆRT edelhet; fornemhet; øysinn (naob).)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Innlegg fra Oljefondet: Vi må gjøre mer for å bekjempe korrupsjon. (- Ifølge FN koster korrupsjon hvert år verdensøkonomien anslagsvis opptil 3600 milliarder dollar.) (- I 2020 så vi at omtrent en tredjedel av selskapene vi evaluerte hadde manglende rapportering på antikorrupsjon. Det er ikke godt nok.)

(Anm: Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse, og Dyveke Rogan, leder for sosiale temaer, begge i Norges Bank Investment Management. Innlegg fra Oljefondet: Vi må gjøre mer for å bekjempe korrupsjon. Hvert år koster korrupsjon samfunnet mer enn to oljefond, og mørketallene er store. Denne torsdagen er det den internasjonale anti-korrupsjonsdagen. Til tross for flere tiår med global innsats for å bekjempe korrupsjon fører korrupsjon fortsatt til store sosiale og økonomiske tap for samfunnet. Ifølge FN koster korrupsjon hvert år verdensøkonomien anslagsvis opptil 3600 milliarder dollar. Det tilsvarer verdien av mer en to oljefond, og mørketallene er sannsynligvis store. Korrupsjon er naturligvis et stort samfunnsproblem i seg selv, men også et problem for investorer. Som eier i over 9000 selskaper i 70 markeder er det norske Oljefondet eksponert for korrupsjonsrisiko både i enkeltselskaper og i markeder. Det kan påvirke fondets avkastning. Antikorrupsjon er derfor en av de viktigste utfordringene vi jobber med. For at vi som investor skal kunne vurdere korrupsjonsrisiko i porteføljen, må selskapene i større grad måle effektiviteten av sine anti-korrupsjonstiltak. Slike målinger må kombineres med større åpenhet rundt resultatene. Større åpenhet betyr bedre rapportering. I 2020 så vi at omtrent en tredjedel av selskapene vi evaluerte hadde manglende rapportering på antikorrupsjon. Det er ikke godt nok. (dn.no 8.12.2021).)

- Urettferdig. (- De rikeste ti prosentene av verdens befolkning står for 48 prosent av alle klimagassutslipp.)

(Anm: LEDER. Mari Skurdal. Urettferdig. De rikeste ti prosentene av verdens befolkning står for 48 prosent av alle klimagassutslipp. Den fattigste halvparten av befolkningen i rike land har imidlertid redusert utslippene sine de siste 30 årene og er faktisk i ferd med å nå Paris-målene. Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Thomas Pikettys World Inequality Lab, som økonomen Lucas Chancel la fram under Kåkånomics i Stavanger sist uke. Rapporten er presentert i Morgenbladet, som også har intervjuet Chancel. Han vil å slå hull på en seiglivet myte om at en fattig arbeiderklasse i vestlige land er en bremsekloss for storstilte klimaomstillinger. I stedet legger han ansvaret på rikfolk i Vesten, som både forbruker mer og eier selskapene som slipper ut klimagasser. (klassekampen.no 7.11.2021).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Døden som tente en flamme i folket. (- Landets økonomi er ødelagt av et autoritært regime som tjener seg rike på bekostningen av sin fattige befolkning.)

(Anm: Døden som tente en flamme i folket. Ordene har brent seg inn i Ali Bouazizis minne. På telefonen fikk han vite at fetteren hans hadde satt fyr på seg selv. Videoen han tok av de påfølgende protestene spredde seg som ild i tørt gress. (…) Som mange andre tunisiere er han ikke i stand til å finne en god, fast jobb. Landets økonomi er ødelagt av et autoritært regime som tjener seg rike på bekostningen av sin fattige befolkning. (…) En taxisjåfør får i all hast slukket brannen, men det er for sent. (vg.no 17.12.2020).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Fuck de hjemløse. (- Død hjemløs mann i Paris vekker ikke oppsikt.) (- Inntil det viser seg at han ikke var hjemløs.)

(Anm: Fuck de hjemløse. Død hjemløs mann i Paris vekker ikke oppsikt. Inntil det viser seg at han ikke var hjemløs. Det dør 600 mennesker på gata i Frankrike årlig, uten at det fører til så mye som en notis. Men med Rene Robert var det annerledes. Den fransk-sveitsiske fotografen Rene Robert gikk som vanlig kveldstur i Place de la République-nabolaget i Paris om kvelden 19. januar. Så ble 84-åringen svimmel, og falt om utenfor en spritbutikk. Der ble han liggende. Levende, men livløs. Blødende fra hodeskader. Tusenvis av ubekymrede parisere gikk forbi. Ingen stoppet. Før det var gått ni timer. Klokken seks om morgenen 20. januar forbarmet en hjemløs person seg over ham og ringte ambulansen. (dagsavisen.no 14.2.2022).)

- DE RIKE ER BLITT RIKERE UNDER CORONAPANDEMIEN.

(Anm: DE RIKE ER BLITT RIKERE UNDER CORONAPANDEMIEN. Coronapandemien har kastet millioner av mennesker ut i fattigdom, men har gjort verdens superrike enda rikere, viser en ny rapport. FÅ EIER MYE De drøyt 2.000 dollarmilliardærene i verden er nå til sammen gode for 10.200 milliarder dollar, rundt 95.000 milliarder kroner, viser en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet PwC og den sveitsiske storbanken UBS. (vg.no 7.10.2021).)

- Rikdom i gode og dårlige tider. (- Kriger, kriser og epidemier har derimot hatt en tendens til å utjevne forskjeller kraftig. Koronakrisen ser imidlertid ut til å ha hatt motsatt effekt, med en kraftig vekst i formuene til verdens superrike. Hvordan kan dette ha seg, og hva betyr det for fremtiden?)

(Anm: Rikdom i gode og dårlige tider. Einar Lie professor i økonomisk historie UiO. Flere viktige forskningsarbeider har pekt på at ulikhet har en tendens til å øke i normalt gode tider. Kriger, kriser og epidemier har derimot hatt en tendens til å utjevne forskjeller kraftig. Koronakrisen ser imidlertid ut til å ha hatt motsatt effekt, med en kraftig vekst i formuene til verdens superrike. Hvordan kan dette ha seg, og hva betyr det for fremtiden? De fire ryttere For dem som er opptatt av historiens riktig lange linjer, er Walther Scheidels The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (2017) en riktig godbit. (aftenposten.no 15.8.2021).)

- Tyskland – et land med 14 mio. mennesker på fattigdomsgrænsen.) (- Tyskland er et af de lande i verden, der har flest millionærer.) (- Landet går for at være verdens mest velsmurte eksportmaskine og har de seneste mange år – før corona – leveret sorte tal på bundlinjen for de offentlige finanser.)

(Anm: Tyskland – et land med 14 mio. mennesker på fattigdomsgrænsen. Tyskland er det rigeste land i EU. Ikke desto mindre lever ca. 14 mio. af landets indbyggere i eller på randen af fattigdom. Kun godt halvdelen ventes at stemme ved det tyske valg i september. Danmarks sydlige nabo spaltes stadigt dybere. Tyskland er et af de lande i verden, der har flest millionærer. Landet går for at være verdens mest velsmurte eksportmaskine og har de seneste mange år – før corona – leveret sorte tal på bundlinjen for de offentlige finanser. Men medaljen har en bagside. For nok ligner den offentlige model på mange punkter de skandinaviske velfærdssamfund. Men det sociale sikkerhedsnet i Tyskland har langt større huller end nordpå. Op mod 14 mio. tyskere er ramt eller truet af fattigdom. Mange af dem har e... (jyllands-posten.dk 29.7.2021).)

- Velstående selfies: Hvordan det å være rik øker narsissismen. (– De rike er egentlig ikke som oss andre – tilsynelatende mer selvopptatte, navlebeskuende, forgapt i seg selv, ifølge den nyeste forskningen.

(Anm: Velstående selfies: Hvordan å være rik øker narsissismen. De rike er egentlig ikke som oss andre – tilsynelatende mer selvopptatte, navlebeskuende, forgapt i seg selv, ifølge den nyeste forskningen. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism. The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com 20.8.2013).)

- noblesse (- adel; finere overklasse.)

(Anm: noblesse (…) BETYDNING OG BRUK 1 LITTERÆRT adel; finere overklasse SITATER - i staden pøbel og nobless sig morer (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 156) midt iblandt noblessens stads (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 512) 2 LITTERÆRT edelhet; fornemhet; øysinn (naob).)

(Anm: The 7 Truths About Narcissistic Friendships. (narcsite.com 16.12.2020).)

- «Stop the Steal». (- Det er på høy tid at norske politikere finner tilbake til grunnprinsippet i økonomifaget om at staten bør forsikre og kompensere arbeidstakere, men ikke kapitaleiere.)

(Anm: TORFINN HARDING, professor ved Universitet i Stavanger - MAGNE MOGSTAD, professor ved University of Chicago. «Stop the Steal». Det er på høy tid at norske politikere finner tilbake til grunnprinsippet i økonomifaget om at staten bør forsikre og kompensere arbeidstakere, men ikke kapitaleiere. FEIL MEDISIN: – Istedenfor å fortsette med å overføre skattepenger til kapitaleiere burde myndighetene gjort som i finanskrisen: Fokusere på å gi bankene sikkerhet til å ta opp nye lån, slik at de fortsatt kunne tilby nye utlån både til bedrifter og privatpersoner, skriver økonomene Harding og Mogstad. (…) Istedenfor å gå kritisk gjennom de økonomiske støttetiltakene, har regjeringen og særlig opposisjonen nylig bestemt seg for å videreføre og muligens forsterke tiltakene. (vg.no 31.1.2021).)

- Obos' sjeføkonom: Slik kan boligskatten endres i leietagernes favør. (- Flere leietagere kan bli boligeiere dersom leieutgiftene gir skattefradrag, som utløses når leietagerne kjøper bolig.)

(Anm: Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos. Innlegg fra Obos' sjeføkonom: Slik kan boligskatten endres i leietagernes favør. Flere leietagere kan bli boligeiere dersom leieutgiftene gir skattefradrag, som utløses når leietagerne kjøper bolig. Kostnadene kan inndekkes med økt skatt på sekundær- og fritidsboliger. Mer skatt på bolig? Debatten er i gang: Anita Hoemsnes spør i en kommentar i DN i august: «På tide å gi flere fordeler til de som leier bolig – ikke bare til de som eier?». Hun skriver at så lenge det er urealistisk at alle kommer til å eie egen bolig, er det nødvendig å sikre leietageres rettigheter bedre. Vi er helt enig. Men hvorfor ikke gå et skritt til? Hva med å gi leietagerne et fradrag for leieutgifter som utløses ved kjøp av bolig? Ved å la verdien av skattefradraget inngå som en del av egenkapitalberegningen til en bank, vil det kunne bidra til å lette veien inn i boligmarkedet. I så fall må det etableres et system hvor leietagere får registrert leieutgiftene og hvor skattefradraget akkumuleres over tid. Fradraget vil i så fall bare kunne brukes dersom man kjøper bolig. Etter flere år med leie, kan en leietager ha bygd opp en betydelig sum som kan brukes som innskudd. Pengene kan overføres fra staten til banken i forbindelse med låneopptak, alternativt til megler ved kjøp uten lån. Fradraget vil opptjenes årlig, men vil først kunne brukes når man kjøper sin første bolig. En slik ordning gjør det ikke bare lettere å kunne kjøpe bolig, det vil også være et sterkt spareincentiv. (dn.no 22.8.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- SSB ANALYSE 2020/13 EIERINNTEKTER, SKATT OG INNTEKTSULIKHET I NORGE. (- Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser.) (- Inntektsulikheten i Norge er mye større enn det offisiell inntektsstatistikk viser.) (- (Gini-koeffisienten.)

(Anm: SSB ANALYSE 2020/13 EIERINNTEKTER, SKATT OG INNTEKTSULIKHET I NORGE. Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser. Inntektsulikheten i Norge er mye større enn det offisiell inntektsstatistikk viser. Forklaringen er at statistikken bare tar med inntekt som er rapportert i de personlige skattemeldingene, og at eiere av selskap har hatt insentiver til å ta ut mindre aksjeutbytte etter at utbytteskatt ble innført i 2006. (…) Den offisielle statistikken viser store fall i inntektsulikheten (Gini-koeffisienten) og i inntektsandelene til personer med de høyeste inntektene i årene etter at utbytteskatten ble innført. Men fallet i ulikhet i den offisielle statistikken har imidlertid lite å gjøre med utviklingen i selskapenes overskudd; nedgangen er først og fremst et resultat av skattetilpasninger. Dermed gir den offisielle statistikken begrenset informasjon om hvordan den økonomiske ulikheten har utviklet seg i Norge de siste 20 årene. Etter tusenårsskiftet har statistikken gitt bedre informasjon om skattemotiverte tilpasninger enn om fordelingen av de inntektene individene rår over. (ssb.no 24.9.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Europas rikeste har langt høyere utslipp enn resten. (- SKJEV FORDELING: EUs 10 prosent rikeste har like høye utslipp som EUs 50 prosent fattigste til sammen.) (– Urettferdig.)  Norge er ikke med i Oxfam-rapporten. En forskningsrapport fra 2016 viser imidlertid at det også i Norge er en direkte sammenheng mellom høy inntekt og høye utslipp. – Det er fryktelig urettferdig.) (- Klimaskade-skatt.) (- Glad-Gjernes påpeker at Norge er blant landene som feiler.)

(Anm: Europas rikeste har langt høyere utslipp enn resten. SKJEV FORDELING: EUs 10 prosent rikeste har like høye utslipp som EUs 50 prosent fattigste til sammen. – Det er på tide å ta noen grep for å endre dette, mener KFUK-KFUM Global. Et høyt antall flyreiser og bruk av forurensende luksusbiler og SUVer er hovedforklaringen på at EUs rikeste forurenser langt mer enn de med lavest inntekt, ifølge en fersk rapport fra Oxfam. Den viser blant annet: EU sto for 15 prosent av verdens forbruksrelaterte utslipp mellom 1990-2015, til tross for at bare 7 prosent av verdensbefolkningen bor der. De med mye penger trekker utslippstallene opp. De 10 prosent rikeste står for 27 prosent av forbruksrelaterte utslipp. Det er like mye som de 50 prosentene med lavest inntekt til sammen. Mellom 1990-2015 har forbruksrelaterte utslipp blant de 10 prosent rikeste økt, mens de har gått betydelig ned i resten av befolkningen. (…) – Dessverre er det generelt slik at jo mer velstående et land er, jo lenger unna er de å nå klimamålene. Kun fattigere land er i nærheten av å være der de bør være med tanke på Parismålene, sier Richard Wood, professor ved Industriell økologi-programmet ved NTNU, til Energi og Klima. (…) – Urettferdig Norge er ikke med i Oxfam-rapporten. En forskningsrapport fra 2016 viser imidlertid at det også i Norge er en direkte sammenheng mellom høy inntekt og høye utslipp. – Det er fryktelig urettferdig. Det er ikke sånn det skal være. Det er på tide å ta noen grep for å endre dette, sier Fredrik Glad-Gjernes, leder i solidaritets- og bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global, til Vårt Land. Oxfam ber EU bruke sin grønne giv-pakke til å bekjempe ulikhet, kutte utslipp og få fart på økonomien etter koronapandemien. En rapport fra FNs miljøprogram viser at en grønn økonomisk gjenreisning kan redusere globale utslipp med 25 prosent innen 2030. Foreløpig lykkes ikke verden med grønn gjenreisning. Hittil bruker G20-landene 50 prosent mer på stimulerings- og redningspakker til fossile sektorer enn på fornybar energi. (…) Klimaskade-skatt Glad-Gjernes påpeker at Norge er blant landene som feiler. – Det regjeringen gjorde da de ga enorme subsidier og skattelettelser til oljesektoren under pandemien i vår var en helt meningsløs politikk. Oljeselskapene er ikke fattige, sier han. Det er helt feil å skape incentiver i den sorte sektoren. De må komme i grønn sektor hvor de kan skape grønne jobber, mener Glad-Gjerne: – Det er det eneste som gir mening når vi er i en så akutt klimakrise. (…) For eksempel kan oljeselskapene pålegges en klimaskade-skatt for hvert tonn olje og gass de tar ut der satsen økes år for år, foreslår han. (vl.no 28.12.2020).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Kapital: Dette er Norges rikeste. For første gang i historien holder det ikke å være milliardær for å være med på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

(Anm: Kapital: Dette er Norges rikeste. For første gang i historien holder det ikke å være milliardær for å være med på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Årlig presenterer magasinet Kapital en oversikt over landets 400 rikeste personer. Samlet kontrollerer gruppen verdier for 1.883 milliarder kroner. Siden i fjor har gruppens samlede formue økt med rundt 88 milliarder kroner. Milliardærene på listen har gjennomsnittlig økt formuene sine med 11 prosent, forteller Trygve Hegnar, redaktør og eier av Kapital. – De rikeste på listen vår har i gjennomsnitt en formue på fire til fem milliarder kroner. Det synes jeg oppsiktsvekkende, sier Hegnar til TV 2.  Se topplisten nederst i saken! (tv2.no 22.9.2022).)

- Norges 400 rikeste er alle milliardærer.

(Anm: Norges 400 rikeste er alle milliardærer. Norges 400 rikeste er alle milliardærer, går det fram av magasinet Kapitals årlige oversikt over landets rikeste. I snitt er de gode for mer enn 4 milliarder. (…) Norges ti rikeste personer: Dette er Norges ti rikeste, ifølge Kapital. (…) (dagensperspektiv.no 23.9.2021).)

(Anm: Norges 400 rikeste (kapital.no).)

- KLIMAENDRINGER - DEN GLOBALE ULIKHETEN I KARBONUTSLIPP, 1990-2020.

(Anm: CLIMATE CHANGE & THE GLOBAL INEQUALITY OF CARBON EMISSIONS. CLIMATE CHANGE & THE GLOBAL INEQUALITY OF CARBON EMISSIONS, 1990-2020 (wid.world - OCTOBER 21, 2021).)

- Innlegg: Klimaverstingene betaler minst. De rike og velstående har et forbruk som tærer langt mer på jordas bærekraft enn de mindre velstående. (- Partiene på venstresiden mener at det er en god idé at klimagassutslippene for nordmenns forbruk beregnes. Mens Senterpartiet og de borgerlige partiene mener det er en dårlig idé.)

(Anm: Anders Skonhoft, professor samfunnsøkonomi, NTNU. Innlegg: Klimaverstingene betaler minst. De rike og velstående har et forbruk som tærer langt mer på jordas bærekraft enn de mindre velstående. Samtidig så er det slik at klimapolitikken i Norge har vært fordelaktig for de rike. Gjennom Parisavtalen fra 2015 har nesten alle verdens land meldt inn bestemte målsettinger om redusert produksjon av klimagasser. Produksjon av klimagasser i et land er knyttet til den økonomiske aktiviteten innen det enkelt land, og kalles også for det territorielle utslipp. Men vel så interessant som territorielle klimagassutslipp, er utslippene et lands forbruk av varer og tjenester gir opphav til. Dette forbruket er knyttet til produksjon både i hjemlandet og i utlandet, og betegnes som forbruksrelaterte utslipp, eller karbonavtrykket. (…) Ikke overraskende viser det seg at transport (bilbruk, flyreiser mm) veier tyngst. Karbonavtrykket for bilbruken tar her ikke bare hensyn til drivstofforbruket ved kjøringen, men også selve produksjonen av bilene (produksjonseffekten). Dette betyr at såkalte nullutslippsbiler (elbiler) langt fra er nullutslippsbiler. Partiene på venstresiden mener at det er en god idé at klimagassutslippene for nordmenns forbruk beregnes. Mens Senterpartiet og de borgerlige partiene mener det er en dårlig idé. (dn.no 28.6.2021).)

- Freser mot superrike: - Ekstremt provosert. Halvannen uke før «det viktigste klimatoppmøtet i vår tid» går en ny rapport i strupen på verdenseliten. (- Det burde si seg selv at de som forurenser mest, nemlig de rike, også må ta det største ansvaret. Likevel får folk med privatfly og yachter suse rundt med utslippsbomber, mens de med mindre penger og luksus har måttet ta regninga. Det er den krystallklare meldinga fra SV-leder Audun Lysbakken, etter at han har lest en fersk klimarapport fra World Inequality Lab (WIL).)

(Anm: Freser mot superrike: - Ekstremt provosert. Halvannen uke før «det viktigste klimatoppmøtet i vår tid» går en ny rapport i strupen på verdenseliten. LUKSUS-UTSLIPP: CO2-utslippene er i ferd med å ta seg opp igjen til nivået før coronapandemien, godt hjulpet av verdens rikeste. Bildene viser luksusyachter under Monaco Yacht show i 2017. - Det burde si seg selv at de som forurenser mest, nemlig de rike, også må ta det største ansvaret. Likevel får folk med privatfly og yachter suse rundt med utslippsbomber, mens de med mindre penger og luksus har måttet ta regninga. Det er den krystallklare meldinga fra SV-leder Audun Lysbakken, etter at han har lest en fersk klimarapport fra World Inequality Lab (WIL). Rapporten peker på at den rikeste tidelen av verdens befolkning er ansvarlig for halvparten av alle globale utslipp. I den andre enden av skalaen finner man den fattigste halvdelen, som «bare» er ansvarlig for 12 prosent. (borsen.no 24.10.2021).)

- Norge stuper når miljøavtrykk regnes med i FNs kåring over verdens beste land. (- Når indeksen inkluderer klimagassutslipp og ressursbruk, raser Norge fra 1. til 16. plass på lista.)

(Anm: Norge stuper når miljøavtrykk regnes med i FNs kåring over verdens beste land. Norge har toppet FNs liste over utvikling nesten hvert år siden rapporten ble publisert første gang. Men på en ny liste som også tar klima- og miljøpåvirkning med i beregningen, kan ikke Norge lenger kalle seg verdens beste land. Presisering: Artikkelen er endret, da det etter publisering ble klart for redaksjonen at UNDP også har laget listen med de opprinnelige kriteriene, og at Norge da står øverst også denne gangen. (…) Gjennom en slik linse står det ikke like godt til med menneskeheten i mange land som før havnet øverst på listen. Når indeksen inkluderer klimagassutslipp og ressursbruk, raser Norge fra 1. til 16. plass på lista. (nrk.no 15.12.2020).)

- Oljen som forsvant – slik kan en feil hos SSB velte klimaregnskapet. (- Det kan føre til at Norge ikke oppnår klimamålene som vi har forpliktet oss til internasjonalt.)

(Anm: Oljen som forsvant – slik kan en feil hos SSB velte klimaregnskapet. I april varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at en alvorlig feil i statistikken kan ha gitt for lave utslippstall. Faktisk.no kan nå fortelle at tall fra ett oljeselskap kan kullkaste Norges klimaregnskap. Det siste året har regjeringen skrytt av at norske utslipp går ned. «Laveste utslipp i Norge på 27 år», het det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet (KLD) i juni i fjor. «Beviset på at klimapolitikken fungerer!», skrev Høyre, og fortsatte: Folk velger grønne fremkomstmidler. Tallene fra SSB viser at særlig utslippene fra transport synker. Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) trakk frem utslippene fra transport da han på Twitter meldte at utslippene gikk ned: (…) Det er bare ett problem. For en måned siden ble det klart at tallet har vært feil i mange år. Nå kan Faktisk.no fortelle hvordan feilen som kan velte klimaregnskapet oppsto. En muntlig beskjed fra SSB førte til at over 3 milliarder liter drivstoff Esso hadde solgt videre til et annet oljeselskap, ikke ble fanget opp. (faktisk.no 14.5.2021).)

- Åtte milliardærer eier mer enn halve verden.

(Anm: Åtte milliardærer eier mer enn halve verden. (…) Det er en ny rapport utgitt av Oxfam som viser at de åtte mennene tjener mer enn 3,6 milliarder mennesker. Rapporten ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. (oxfam org Publication date: 16 January 2017).)

- Det er ikke rart det blir full fyr når en «riking» klager sin nød.

(Anm: Cecilie Langum Becker, økonomikommentator. Det er ikke rart det blir full fyr når en «riking» klager sin nød. Formuesskatten er bitte liten sammenlignet med hva vi ellers får inn i skatter og avgifter. Likevel blir debatten like opphisset hver eneste gang. (nrk.no 7.8.2021).)

- Verdens 500 rikeste økte formuen med 15.500 milliarder i 2020.

(Anm: Verdens 500 rikeste økte formuen med 15.500 milliarder i 2020. Jeff Bezos og Elon Musk er verdens to rikeste mennesker etter kriseåret. John Fredriksen anslås å være verdens rikeste nordmann, men formuen har falt med over fire milliarder kroner det siste året. (…) Det viser en sammenstilling Bloomberg har gjort på bakgrunn av nyhetsbyråets egen milliardærindeks. Til sammenligning er Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) på rundt 10.900 milliarder kroner fredag kveld, ifølge fondets eget telleverk. (e24.no 1.1.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Økende forskjeller i Norge: Lavtlønte blir hengende etter.

(Anm: Økende forskjeller i Norge: Lavtlønte blir hengende etter. Dette vil SV gjøre for å snu utviklinga. Et organisert arbeidsliv er avgjørende for å bekjempe de store lønnsforskjellene, mener SVs nestleder Kirsti Bergstø. Det er store forskjeller mellom de lavest lønnede jobbene og andre jobber, slår den ferske rapporten «Jobbene med lavest lønn» fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fast. SSB har fulgt lønnsutviklingen over fem år. SV mener rapporten gir grunnlag for å ta flere politiske grep. – Det er dypt urovekkende at store yrkesgrupper har stått på stedet hvil eller til og med sakket akterut når det gjelder inntekter. Dette er en alvorlig situasjon, og det haster med å snu utviklingen, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV, til FriFagbevegelse. (frifagbevegelse.no 21.1.2021).)

- Venstresidens bilde av en galopperende økning av ulikhet i Norge er feil. (- Inntektsulikheten i Norge er blant de laveste i verden, og den er stabilt lav, skriver finansminister Jan Tore Sanner og arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen i dette innlegget.) (- Det klare hovedbildet de siste 20 årene er av stabilitet.) (- Vi stoler mer på hverandre, har høyere livskvalitet, lever lenger og har høyere tillit til myndighetene.)

(Anm: Venstresidens bilde av en galopperende økning av ulikhet i Norge er feil. Inntektsulikheten i Norge er blant de laveste i verden, og den er stabilt lav, skriver finansminister Jan Tore Sanner og arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen i dette innlegget. Og Arbeiderpartiets skattepolitikk utgjør i beste fall en helt marginal forskjell. (…) Vi stoler mer på hverandre, har høyere livskvalitet, lever lenger og har høyere tillit til myndighetene. (…) Inntektsulikheten i Norge er blant de laveste i verden, og den er stabilt lav. (…) Det klare hovedbildet de siste 20 årene er av stabilitet. (…) Ulikhetsdebatten ender ofte opp i en diskusjon om formuesskatten. Det er likevel et sidespor. (…) En arveavgift på 70 prosent vil raskt utradere norsk privat eierskap, og derfor også redusere formuesulikhet. (nettavisen.no 17.8.2021).)

- Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig.

(Anm: Angriper laksenæringen: – Betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe synes det er veldig spesielt at akkurat oppdrettsnæringen «klager på formuesskatten». – I mine øyne er dette en gruppe bedrifter som betaler atskillig mindre skatt enn det som hadde vært naturlig. At det er akkurat de som klager på formuesskatten, synes jeg er veldig spesielt. (…)  Får lov til å bruke fellesskapets ressurser. (…) Et flertall i utvalget anbefalte å innføre en ekstraskatt på oppdrett av laks og annet havbruk, en såkalt grunnrenteskatt. (nrk.no 4.8.2021).)

- Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. (- Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene.)

(Anm: Motstanden mot grunnrenteskatt i oppdrett er norsk politikks største mysterium. Mindre til fellesskapet og mer til milliardærene. Lakseskattutvalget ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. (dn.no 4.11.2019).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(AnmLobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lakseskatt og lokal lojalitet. (- Situasjonen kan minne om førindustrielle brukssamfunn, der eieren gjennom sin økonomiske posisjon fikk befolkningens lojalitet, skriver historieprofessor Hilde Gunn Slottemo.)

(Anm: Lakseskatt og lokal lojalitet. I laksesamfunn på kysten har eiere og ansatte i høst hatt felles front mot myndighetenes forslag om en grunnrenteskatt. Lokalbefolkningen har slått ring om laksenæringen og dens eiere. «LAKSEBARONER»: – Eierne av lokale oppdrettsanlegg (her ved Gustav Witzøe, gründer og konsernsjef i SalMar) har stor økonomisk betydning og makt i sine lokalsamfunn. Situasjonen kan minne om førindustrielle brukssamfunn, der eieren gjennom sin økonomiske posisjon fikk befolkningens lojalitet, skriver historieprofessor Hilde Gunn Slottemo. (…) Sammen har de kjempet mot en skatt som de fleste utenfor disse samfunnene finner både rimelig og rettferdig. Men i oppdrettssamfunnene har folk altså protestert: skrevet kronikker, gått i fakkeltog, demonstrert og ropt ut sin misnøye mot myndighetene. (…) Systemet fungerte greit med en vennlig og omtenksom bedriftsleder, men de ansatte ble avhengig av hans gunst og omsorg. De måtte stå med luen i hånden, avhengig av bedriftseierens velvilje. (…) Selv om dagens laksesamfunn ikke er som de gamle brukssamfunnene, er det mulig å se likhetstrekk. Laksebaronenes økonomiske posisjon gir dem en sterk innflytelse i sine lokalsamfunn. Den gir makt over stedets innbyggere og over lokalsamfunnenes utvikling. Dyktige kommunikasjonsrådgivere har bidratt til å skape et narrativ som forsterker denne lojaliteten. (…) De store økonomiske forskjellene ser ikke ut til å bekymre ansatte og lokalbefolkning. (…) De oppdrettsbaserte lokalsamfunnene langs kysten har altså likhetstrekk med de gamle, paternalistiske brukssamfunnene i det tidlig-moderne Norge. Men ønsker vi oss dit? Si, det er et politisk spørsmål, ikke et faglig. (vg.no 16.12.2022).)

- Mange er blitt fattigere under Erna.

(Anm: Mange er blitt fattigere under Erna. AVVISER: Statsminister Erna Solberg (H) avviser at Norge er dårligere stilt for framtida nå enn da hun tok over i 2013. (borsen.no 15.5.2021).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).

- Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet.

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

- En av Stortingets rikeste: – Penger er størknet svette. Sivert Bjørnstad (Frp) er en av Stortingets rikeste. (- Penger er egentlig bare størknet svette, sier 30 år gamle Sivert Bjørnstad. Formuen hans er ifølge ligningen på over 70 millioner, og stammer fra arv av familiebedriften.)

(Anm: En av Stortingets rikeste: – Penger er størknet svette. Sivert Bjørnstad (Frp) er en av Stortingets rikeste. Han betaler mer i skatt enn han får i lønn fra Stortinget, og mener dette viser problemet med formuesbeskatningen. – Formuen min har jeg bare et teoretisk forhold til. Jeg ser tallet på ligningen, og har ikke pengene på konto, de er i familiebedriften. Penger er egentlig bare størknet svette, sier 30 år gamle Sivert Bjørnstad. Formuen hans er ifølge ligningen på over 70 millioner, og stammer fra arv av familiebedriften. (…) TOPPTURER: Sivert Bjørnstad er kjæreste er Høyres Mari Holm Lønseth. i feriene går de gjerne toppturer sammen og de diskuterer mye politikk, men kan ikke lenger være like åpne etter at regjeringssamarbeidet sprakk (nrk.no 29.6.2021).)

- Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift.

(Anm: Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift. Nicolai Tangen er Oljefondets nye toppsjef. (…) Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sier han. (aftenposten.no 26.3.2020).)

- En av Stortingets rikeste: – Penger er størknet svette. Sivert Bjørnstad (Frp) er en av Stortingets rikeste. (- Penger er egentlig bare størknet svette, sier 30 år gamle Sivert Bjørnstad. Formuen hans er ifølge ligningen på over 70 millioner, og stammer fra arv av familiebedriften.)

(Anm: En av Stortingets rikeste: – Penger er størknet svette. Sivert Bjørnstad (Frp) er en av Stortingets rikeste. Han betaler mer i skatt enn han får i lønn fra Stortinget, og mener dette viser problemet med formuesbeskatningen. – Formuen min har jeg bare et teoretisk forhold til. Jeg ser tallet på ligningen, og har ikke pengene på konto, de er i familiebedriften. Penger er egentlig bare størknet svette, sier 30 år gamle Sivert Bjørnstad. Formuen hans er ifølge ligningen på over 70 millioner, og stammer fra arv av familiebedriften. (…) TOPPTURER: Sivert Bjørnstad er kjæreste er Høyres Mari Holm Lønseth. i feriene går de gjerne toppturer sammen og de diskuterer mye politikk, men kan ikke lenger være like åpne etter at regjeringssamarbeidet sprakk (nrk.no 29.6.2021).)

- Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift.

(Anm: Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift. Nicolai Tangen er Oljefondets nye toppsjef. (…) Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sier han. (aftenposten.no 26.3.2020).)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

(AnmOffentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Trenger flere milliardærer. Er det et problem at de rike blir rikere, så lenge det gjør at alle oss andre også blir rikere? (- Aldri før har forskjellene egentlig vært mindre.) (- I tillegg sparer mange selv ved å investere i egen bolig, og en betydelig andel av befolkningen har også andeler i ulike aksje- og sparefond.) (- Vi er egentlig søkk rike hele gjengen.)

(Anm: Ove Trellevik, stortingsrepresentant (H). Trenger flere milliardærer. Er det et problem at de rike blir rikere, så lenge det gjør at alle oss andre også blir rikere? EIER MER: At de rikeste blir rikere når det går godt i landet er en konsekvens av at de rikeste eier mer av næringslivet enn oss andre, skriver artikkelforfatteren. Her er Stein Erik Hagen avbildet under NHOs årsmiddag i fjor. Vi har aldri hatt så mange milliardærer som nå i Norge. Varsku her, roper venstresiden og Dagbladet lar seg rive med. Forskjellene øker. De rike blir rikere påpeker de. Ikke nok med det, de gir også økonomisk støtte til Høyre. Men er det et problem at de rike blir rikere, så lenge det gjør at alle oss andre også blir rikere? De rikeste har økt sin andel av formuen hvert år siden Solberg-regjeringen tiltrådte. Men hva er problemet siden hver husstand også er blitt rikere samtidig som det er blitt færre sosialhjelpsmottakere, flere inkluderes i arbeidslivet og andelen husløse er halvert? Jo, problemet er at vi har fått flere milliardærer i landet. Det er det som er venstresidens problem. Se på kjøpekraften for dem med lavest inntekt. Aldri før har forskjellene egentlig vært mindre. (…) I tillegg sparer mange selv ved å investere i egen bolig, og en betydelig andel av befolkningen har også andeler i ulike aksje- og sparefond. Vi er egentlig søkk rike hele gjengen. (dagbladet.no 16.7.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Christine lever på under 15.000 i måneden: – Du blir avhengig av sosialhjelp.

(Anm: Christine lever på under 15.000 i måneden: – Du blir avhengig av sosialhjelp. Kirkens Bymisjon mener lavinntektsgrensa gir et galt inntrykk av hvor lite penger de med dårligst råd i Norge har. Christine er en av dem. Når husleia er betalt har Christine Strandmann (45) på Jessheim 6600 kroner på konto. Det skal dekke forsikringer, mat, bil, klær, internett, telefon, og alt annet. Tannlege, ferie eller julegaver er det ikke rom for. Strandmann ble i fjor permittert fra en 75 prosent stilling i SAS og er på arbeidsavklaringspenger (AAP). I tillegg får hun bostøtte. Til sammen får hun utbetalt 14.600 kroner etter skatt. (…) Vil vise at Norge har fattige For det er ikke uvanlig å ha like lite penger som Christine, ifølge Kirkens Bymisjon. Og det vil de vise fram i en ny kampanje. Janne Olise Raanes i Kirkens Bymisjon sier folk flest i Norge ikke forstår hvor lite penger de med lavest inntekt har. – Folk flest i Norge tror ikke det er sant at vi har fattige, og når vi forteller hvor lite penger de har å rutte med nekter folk å tro det, sier Janne Raanes i organisasjonen. Nå har organisasjonen laget en kalkulator der folk selv kan regne ut hvor mye de kan bruke på for eksempel mat eller bolig hvis de fikk like lite utbetalt som de fleste i lavinntekt gjør. (nrk.no 24.8.2021).)

- Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser.

(Anm: Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser. I forhold til inntekt og formue er det gruppene med minst økonomiske ressurser som har mest rentebærende usikret gjeld – i dagligtale gjerne kalt forbrukslån. SSB har hentet tall fra gjeldsregisteret, som gir tall for all usikret gjeld, og undersøkt hvordan den rentebærende delen av denne gjelda er fordelt i befolkningen etter kjennetegn som blant annet alder, kjønn, utdanningsnivå, inntektsnivå og sosioøkonomisk status. Vi har også undersøkt hvor mye denne gjelda utgjør av samlet inntekt og bruttoformue i de samme gruppene. Resultatene er publisert i rapporten Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne. (ssb.no 24.3.2021).)

(Anm: Rapporter 2021/12. Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne (ssb.no 24.3.2021).)

- Hvem har jobbene og hvor lenge er folk i slike jobber.

(Anm: Hvem har jobbene og hvor lenge er folk i slike jobber. Jobbene med lavest lønn. Rapporten legger vekt på å forklare egenskaper ved de 20 prosent lavest lønnede arbeidsforholdene (jobbene), og når det er relevant belyser vi lønnstakerne som besitter slike jobber. Basert på lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) for årene fra og med 2015 til og med 2019, per september, har vi et godt grunnlag for å ikke bare beskrive hvordan jobber er fordelt og hvilke kjennemerker de har, men også mulighet til å følge jobber og lønnstakere over tid. (ssb.no 12.1.2021) (PDF).

- Sjefene tar verdiskapingen. Sjefene i varehandelen hadde tre ganger så stor lønnsutvikling som sine ansatte i fjor.

(Anm: Sjefene tar verdiskapingen. Sjefene i varehandelen hadde tre ganger så stor lønnsutvikling som sine ansatte i fjor. Også direktører og andre ledere i finansnæringen hadde en mye høyere lønnsvekst enn ansatte flest opplevde. (...) Den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 3,75 prosent i fjor, mens prisveksten er beregnet til 2,5 prosent. Lønnsveksten for om lag 3000 administrerende direktører i varehandelen var i gjennomsnitt 10,8 prosent. Lønnsveksten for om lag 700 banksjefer og andre topper i finanssektoren var på 9,3 prosent. Der oppnådde de ansatte en lønnsvekst på 6,0 prosent. (ukeavisenledelse.no 22.2.2011).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- 130 tusen milliarder stuet bort i skatteparadiser

(Anm: 130 tusen milliarder stuet bort i skatteparadiser. Skatteparadiser som Seyschellene (bildet) og Cayman Islands er svært populære frihavner for verdens finanselite. Den superrike eliten verden over har utnyttet smutthull i mellom-statlige skatteregler og klart å gjemme bort 21 billioner dollar, eller nærmere 130 tusen milliarder kroner. Det er like mye som Japans og USA sitt BNP lagt sammen, ifølge James Henry, en tidligere sjeføkonom fra konsulentselskapet McKinsey. I rapporten, som er lekket til avisen The Observer, kommer det frem at private banker har hjulpet til med å skjule det vanvittige beløpet i skatteparadiser som Sveits og Cayman Islands. (nettavisen.no 23.7.2012).)

- Virkelighetens «Exit»: Slik blir de rikeste enda rikere. «Exit»-manuset ble gjennomlest av Økokrim. Fortellingen om raske penger, ulovlig innsidehandel, hvitvasking og skatteparadis skal ligge tett opptil virkelighetens Norge. – Et evig våpenkappløp, sier Økokrim-sjefen.

(Anm: Virkelighetens «Exit»: Slik blir de rikeste enda rikere. «Exit»-manuset ble gjennomlest av Økokrim. Fortellingen om raske penger, ulovlig innsidehandel, hvitvasking og skatteparadis skal ligge tett opptil virkelighetens Norge. – Et evig våpenkappløp, sier Økokrim-sjefen. I sesong to av TV-serien «Exit» er det veien til pengene mye handler om. Mens vi i første sesong i stor grad fikk se det ekstravagante partylivet som leves i skyggen av millionformuene, får vi i sesong to et innblikk i de lyssky mekanismene som er i sving når enkelte av de aller rikeste blant oss gjør seg enda rikere. Innsidehandel, hvitvasking og skjult, svart økonomi er stikkordene denne sesongen snurrer rundt. (e24.no 11.3.2021).)

– Flere fattige barn i Norge – øker mest blant innvandrere.

(Anm: Flere fattige barn i Norge – øker mest blant innvandrere. 115.000 barn vokser i dag opp i fattigdom i Norge. Over halvparten har innvandrerbakgrunn. Ariam (33) og Fikri (34) er to av foreldrene som jobber hardt for å komme ut av det. 11 prosent av barna i Norge levde i 2019 i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge SSB. Det er 115.000 barn. I en FAFO-rapport for Røde Kors fremkommer det at flesteparten av barna som lever i fattigdom, bor i et relativt lite antall kommuner på det sentrale østlandsområdet, med Oslo som det store tyngdepunktet. Tallene har økt kraftig siden 2006: 47.500 flere barn vokser nå opp i familier med vedvarende lavinntekt. Av disse er 87 prosent barn med innvandrerbakgrunn. Fattigdom defineres ut ifra EUs grense: Barn i husholdninger som har inntekt under 60 prosent av snittet over tre år, er fattige. (vg.no 30.8.2021).)

– Dei fattige familiane sine historier blir ofte gløymt i den offentlege debatten.

(Anm: – Dei fattige familiane sine historier blir ofte gløymt i den offentlege debatten. Journalist og forfattar Maria Lavik meiner fattigdom rammar folk ulikt, etter kva type nettverk og motstandskraft dei har, og har skrive bok som baserer seg på intervju med åtte fattige barnefamiliar. (dagensperspektiv.no 4.11.2021).)

- Barnefattigdom: Barker sammen om innvandring.

(Anm: Barnefattigdom: Barker sammen om innvandring. Frp-leder Sylvi Listhaug legger skylden for barnefattigdom på innvandring. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier «at vi må være ærlige». SV-leder Audun Lysbakken sier det er rart at rike motiveres av å få mer, mens fattige skal bli motivert av få mindre. VG skrev mandag om den økende barnefattigdommen i Norge, som spesielt rammer barn med innvandrerbakgrunn. Siden 2006 har 47.500 flere barn vokst opp i familier med vedvarende lavinntekt. Av disse er 87 prosent barn med innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB. Det vekker politisk debatt. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at «vi må være ærlige»: – Det går ikke an å diskutere innvandring, flyktning eller asylpolitikk uten å se på hvilke konsekvenser det får i Norge. Vi kan ikke være veldig liberale uten at vi også får større sosiale forskjeller. Det må vi være ærlige på, sier Røe Isaksen (H) til VG. KRITISK TIL MER PENGEBRUK: – Hvis det du får utbetalt er veldig nær eller høyere enn det du realistisk får i arbeidslivet, blir flere værende utenfor arbeidslivet på sikt, sier Røe Isaksen. (vg.no 3.9.2021).)

- Veien ut av fattigdom. Dette er en felles utfordring som krever felles innsats. (- Veien ut av fattigdom går gjennom utdanning og arbeid. Å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet er vår viktigste jobb framover. Slik unngår vi at helsekrisen vi står i blir en utenforskapskrise på sikt.)

(Anm: Saida Roshni Begum, statssekretær (H) - Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H). Veien ut av fattigdom. Dette er en felles utfordring som krever felles innsats. Det krever at vi evner å løfte blikket og ser nærmere på årsakene til fattigdom. FELLES UTFORDRING: Populistiske utspill om hvem som bryr seg eller ikke bryr seg om fattigdom kler ingen politiske partier. Dette er en felles utfordring som krever felles innsats, skriver innsenderne. Fattigdom fjernes ikke med et pennestrøk. Verken av en rød eller blå regjering. Skal vi hjelpe flere ut av fattigdom, må vi først anerkjenne at årsakene til at folk er fattige er mange og at de kan være sammensatte. (…) Derfor blir det for enkelt når politikere som kaller køene til fattighuset et politisk svikt, samtidig mener at skatteøkninger løser problemet. Stoltenberg-regjeringen hadde arveavgift, høyere formuesskatt, høyere selskapsskatt og høyere personskatt. Likevel var det kø til Fattighuset og det ble 15 000 flere fattige barn under de rødgrønne. Problemet i Norge er ikke at staten er fattig, mens næringslivet flyter over av penger. I krisen vi står i nå er det staten som er rik og store deler av næringslivet som sliter. (…) Veien ut av fattigdom går gjennom utdanning og arbeid. Å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet er vår viktigste jobb framover. Slik unngår vi at helsekrisen vi står i blir en utenforskapskrise på sikt. (dagbladet.no 18.5.2021).)  

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. (…) Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

- Norsk eksport er dårligst i klassen. (- Industriens andel av norsk verdiskaping falt fra over 20 prosent rundt 1970 til rundt åtte prosent i 2018.)

(Anm: Den grønne kjempen. Norsk eksport er dårligst i klassen. Siden 1997 har Norge tapt en større andel av verdens eksportvolum enn noe annet OECD-land. Industriens andel av norsk verdiskaping falt fra over 20 prosent rundt 1970 til rundt åtte prosent i 2018. (klassekampen.no 18.8.2020).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier statistikken. (- «Jeg tror en helt vanlig inntekt for folk er 5-6-700.000 kroner. Det er en ganske vanlig lønn», svarer Asheim.) (– Hvis du og jeg deler en pizza i åtte biter, jeg spiser sju og du bare én, så har vi i gjennomsnitt spist fire biter hver, utdyper Staalesen i innlegget.)

(Anm: - Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier statistikken. Folk flest har verken millionlønn eller sultelønn. Men hva er egentlig en helt vanlig inntekt i Norge? (…) Høye lønninger trekker snittet opp. (…) «Gjennomsnitt er et svikefullt mål» skriver spesialrådgiver i LO, Kjetil Staalesen, i et innlegg i Dagsavisen. Innlegget tar utgangspunkt i et intervju som VG gjorde med Høyre-statsråd Henrik Asheim der statsråden får spørsmål om hva som er en vanlig inntekt. «Jeg tror en helt vanlig inntekt for folk er 5-6-700.000 kroner. Det er en ganske vanlig lønn», svarer Asheim. (…) – Hvis du og jeg deler en pizza i åtte biter, jeg spiser sju og du bare én, så har vi i gjennomsnitt spist fire biter hver, utdyper Staalesen i innlegget. (…) - Midt på treet-lønna – medianlønna – var i 2020 på 44.150 kroner i måneden, altså litt lavere enn gjennomsnittslønna. Igjen er medianlønna for kvinner lavere enn for menn: 42.710 kroner for kvinner mot 45.580 kroner for menn. Mye lest: Nordmenn er mindre like enn vi tror, hevder forfatterne av ny bok (dn.no 28.6.2021).)

(Anm: Statistikk (Big Data), byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

- Norge fikk flere dollarmillionærer i fjor. (- Til tross for coronapandemien og økonomisk usikkerhet for mange bransjer, økte antallet dollarmillionærer i Norge i 2020 med 2,5 prosent.)

(Anm: Norge fikk flere dollarmillionærer i fjor. Til tross for coronapandemien og økonomisk usikkerhet for mange bransjer, økte antallet dollarmillionærer i Norge i 2020 med 2,5 prosent. Også på verdensbasis økte antallet dollarmillionærer, viser rapporten World Wealth Report 2021 fra konsulentselskapet Capgemini. Ved utgangen av 2020 hadde Norge 186.200 dollarmillionærer og ligger på 21. plass globalt i antall dollarmillionærer på verdensbasis. Til sammenligning hadde Sverige 153.000 dollarmillionærer i fjor. For å bli dollarmillionær må du ha mer en én million amerikanske dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Én million dollar svarer til nesten 8,5 millioner kroner. (e24.no 29.6.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Bill Gates eier mest dyrket mark i USA. (- Nesten 1.000 kvadratkilometer.) (- Det betyr at Gates ikke er inne på magasinets topp 100-liste over de største landeierne i USA, der milliardæren John Malone troner øverst. Amazon-sjef Jeff Bezos ligger for øvrig på 25. plass på den samme topp 100-listen.)

(Anm: Bill Gates eier mest dyrket mark i USA. Microsoft-grunnleggeren er en av verdens rikeste personer, men også den største eieren av dyrket mark i USA. Det kommer frem i en avsløring fra magasinet The Land Report. (…) Nesten 1.000 kvadratkilometer Ifølge The Land Report eier Bill Gates hele 242.000 acres eller rundt 979,3 kvadratkilometer med dyrket mark i en rekke amerikanske delstater gjennom investeringsselskapet Cascade Investment. De største områdene skal befinne seg i delstatene Louisiana, Arkansas og Nebraska. Cascade Invstment har ikke kommentert saken. (…) Bezos eier mer land totalt Gates er imidlertid ikke blant de største landeierne i USA. Hvis man regner med landområder som ikke er dyrket mark, eier Bill Gates 268.984 acres eller rundt 1088,5 kvadratkilometer, ifølge The Land Report. Det betyr at Gates ikke er inne på magasinets topp 100-liste over de største landeierne i USA, der milliardæren John Malone troner øverst. Amazon-sjef Jeff Bezos ligger for øvrig på 25. plass på den samme topp 100-listen. Men både Gates og Bezos har måttet se seg forbigått av Elon Musk på listen av verdens rikeste personer. (e24.no 16.1.2021).)

- Store teknologiselskaper møter sterkt press.

(Anm: Store teknologiselskaper møter sterkt press. Teknologiskepsis går hånd i hånd med enorme søksmål. Nå skal amerikanske myndigheter skaffe oversikt over hvordan populære tjenester bruker dataene de samler inn. Google har tjent mye penger i år. Men de har også fått mye kritikk. Mens det har vært et økonomisk kriseår for mange, har verdens fem største teknologiselskaper bare vokst og vokst. Google tjente over 216 milliarder kroner i de ni første månedene av 2020. Men presset mot selskapene øker i takt med inntektene. 2020 har vært året for store søksmål, økende skepsis og kritiske spørsmål fra myndighetene. (e24.no 2.1.2021).)

- Bør det å drepe natur være en forbrytelse?

(Anm: - Ecoside (økodrap; miljøødeleggelse): Bør det å drepe natur være en forbrytelse? (Ecocide: Should killing nature be a crime?) (bbc.com 6.11.2020).)

(AnmKlima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Finn ditt klimaavtrykk. (- Enovas klimakalkulator.)

(Anm: Finn ditt klimaavtrykk. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagassutslippene, og små grep kan gjøre en stor forskjell. Vil du bidra? Da bør du bli mer bevisst på ditt eget klimaavtrykk. Sjekk hvordan du ligger an ved hjelp av Enovas klimakalkulator. (enova.no).)

- Økologisk fotavtrykk (EF), mål på forbruket til en person eller gruppe mennesker på globale naturressurser.

(AnmEcological footprint (EF), measure of the demands made by a person or group of people on global natural resources. It has become one of the most widely used measures of humanity’s effect upon the environment and has been used to highlight both the apparent unsustainability of current practices and the inequalities in resource consumption between and within countries. (britannica.com).

- Økologisk fotavtrykk (- [det er] på tide å … etablere et samfunn som spiller på lag med naturen og der ingen har rett til et økologisk fotavtrykk som går ut over planetens tålegrense (Klassekampen 17.09.2013/12).)

(Anm: (…) UTTRYKK økologisk fotavtrykk (etter engelsk ecological footprint) 1 miljømessig omkostning - [det er] på tide å … etablere et samfunn som spiller på lag med naturen og der ingen har rett til et økologisk fotavtrykk som går ut over planetens tålegrense (Klassekampen 17.09.2013/12) 2  ØKOLOGI, SOM MÅL PÅ MILJØMESSIG BÆREKRAFT jord- og vannareal som kreves for å få produsert de ressurser man forbruker og få absorbert det skadelige utslipp man produserer - et økologisk fotavtrykk er en måleenhet som viser hvor stor plass som trengs for å produsere de ressursene og håndtere de avfallsmengdene hvert menneske skaper (wwf.no 14.01.2014) (naob).)

- Fattigdom hindrer (svekker) kognitiv funksjon.

Poverty Impedes Cognitive Function (Fattigdom hindrer (svekker) kognitiv funksjon)
Science 2013;341(6149):976-980 (August 2013)
De fattige oppfører seg ofte på måter som ikke er gavnlige, hvilket ytterligere kan videreføre fattigdommen. Vi fremlegger en hypotese om at fattigdom direkte hindrer kognitiv funksjon og introduserer to studier som tester denne hypotesen. Først induserte vi eksperimentelt tanker om økonomi og fant at det reduserer kognitiv prestasjon blant fattige, men ikke hos velstående deltakere. For det andre undersøkte vi kognitiv funksjon hos bønder om plantingsperioden. Vi fant at den samme bonde har svekket kognitiv prestasjonsevne før innhøsting, ved fattigdom, sammenliknet med etter innhøsting, når de er rike. Dette kan ikke forklares med forskjeller i tilgjengelig tid, ernæring, eller arbeidsinnsats. Det kan heller ikke forklares med stress: selv om bønder viser mer stress før innhøsting, som ikke forklarer årsaken til redusert kognitiv prestasjonsevne. I stedet synes det som om fattigdom i seg selv svekker kognitiv kapasitet. Vi antyder at dette skyldes fattigdomsrelaterte bekymringer som forbruker mentale ressurser, som gir mindre overskudd til andre oppgaver. Disse dataene gir et perspektiv som ikke tidligere er undersøkt og forklarer et spekter av atferd blant fattige. Vi diskuterer enkelte konsekvenser for fattigdomspolitikk. (The poor often behave in less capable ways, which can further perpetuate poverty. We hypothesize that poverty directly impedes cognitive function and present two studies that test this hypothesis. First, we experimentally induced thoughts about finances and found that this reduces cognitive performance among poor but not in well-off participants. Second, we examined the cognitive function of farmers over the planting cycle. We found that the same farmer shows diminished cognitive performance before harvest, when poor, as compared with after harvest, when rich. This cannot be explained by differences in time available, nutrition, or work effort. Nor can it be explained with stress: Although farmers do show more stress before harvest, that does not account for diminished cognitive performance. Instead, it appears that poverty itself reduces cognitive capacity. We suggest that this is because poverty-related concerns consume mental resources, leaving less for other tasks. These data provide a previously unexamined perspective and help explain a spectrum of behaviors among the poor. We discuss some implications for poverty policy.)

(AnmDen høye prisen  gjeldhusholdningenes gjeld og dens innvirkning  psykisk og fysisk helse. (The high price of debt: household financial debt and its impact on mental and physical health) Soc Sci Med. 2013 Aug;91:94-100. Epub 2013 May 16.)

(Anmpannelappen; lobus frontalis, hjernens frontallapp; jf frontallappssyndromet EN frontal lobe. (...) frontallappssyndromet; eit særleg huglag (sinnelag) som kan koma etter skade i ein pannelapp i hjernen, t d etter lobotomi; pasienten får eit grunt kjensleliv, vert urimeleg overflatisk og lett til sinns, likesæl og godtruande; også kalla frontal psyke; jf Witzelsucht (ty.) EN frontal lobe syndrome. KildeNorsk medisinsk ordbok.)

- Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (- Det er én af konklusionerne i en ny stor global korruptionsundersøgelse.)

(Anm: Korrupte lande straffes med gældskrise. Der er et klart sammenfald mellem de lande, der er havnet i økonomisk krise, og lande med høj korruption. (…) Det konkluderer den årlige korruptionsundersøgelse fra organisationen Transparency International, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen rangeres 176 lande i et pointsystem efter, hvor korrupte de er. Lande med en høj score har lav korruption og omvendt. Organisationen definerer korruption som “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld“, hvilket blandt andet dækker over bestikkelse, afpresning, bedrageri og nepotisme både inden for den offentlige og private sektor. (berlingske.dk 5.12.2012).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. (- Er det et problem?)

(Anm: - Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? Alle skulle hatt besteforeldre på Vinderen. Boligulikhetene i Norge har ikke vært større på 60 år. Er det et problem? (dn.no 1.9.2019).)

Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (- Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike.)

(Anm: - Storbyene er blitt til festninger for de liberale og rike, mener forsker. (...) Folk som bor utenfor, havner lenger og lenger bak. (…) - Gapet i inntektsnivå mellom regioner innad i samme land var lenge fallende, men har økt siden 1990-tallet. (…) I fasjonable Kensington og Chelsea kostet en typisk bolig 12,9 ganger årsinntekten i 1997. (...) I dag koster den 48,5 ganger mer. (…) I takt med at innbyggerne i gamle arbeiderklassestrøk gradvis er blitt skiftet ut med folk som tilhører den øvre middelklasse, har gapet mellom storbyene og periferien økt, også kulturelt, ifølge geografen. (…) Han mener det er kimen til mange av de politiske konfliktene i Vesten i dag, som De gule vestene i Frankrike. (aftenposten.no 7.12.2019).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- 4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten. (- For å få innvilget frivillig retting må du gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier. (– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formue du har i alle land.)

(Anm: 4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark tror automatisk utveksling av opplysninger mellom land gjør det vanskeligere å skjule formue i utlandet. I 2020 tok 212 personer kontakt med Skatteetaten for å melde om uoppførte inntekter og formuer. Til sammen fikk Skatteetaten informasjon om formuer på 4,1 milliarder kroner fra de som meldte seg til «frivillig retting». Det er nesten dobbelt så mye som ble avdekket året før. – At vi får mer informasjon fra andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, i en pressemelding. (…) 4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten | Skatteetaten Frivillig retting (e24.no 2.3.2021).)

- Over fire milliarder i skjulte formuer meldt til Skatteetaten. (- I fjor behandlet Skatteetaten 304 saker om skjulte formuer.) (- Til sammen er summen på innmeldte beløp over 80 milliarder kroner i formue og om lag 3 milliarder i inntekt.)

(Anm: Over fire milliarder i skjulte formuer meldt til Skatteetaten. I fjor behandlet Skatteetaten 304 saker om skjulte formuer. Det ga en økning av skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder. I tillegg tok 212 personer kontakt med etaten for å melde om uoppførte inntekter og formuer i året som gikk. (…) Siden 2007 har nærmere 4.000 personer kontaktet Skatteetaten gjennom denne ordningen. Til sammen er summen på innmeldte beløp over 80 milliarder kroner i formue og om lag 3 milliarder i inntekt. (frifagbevegelse.no 3.3.2021).)

- Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, 2019.

(Anm: Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, 2019. Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen. Statistikken dekker økonomisk romslighet og betalingsproblemer, samt tilgang på materielle og sosiale goder. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen (ssb.no 28.4.2020).)

- Fattigdom finnes i Norge. (- Skjult bak fasaden Ifølge Statistisk sentralbyrå mangler 13 prosent minst én materiell gode, og hele 19 prosent bor i en husholdning som ikke har mulighet til å dekke uforutsette utgifter.)

(Anm: Sofie Henriette Patzke (21), leder RE:ACT Norge. Fattigdom finnes i Norge. Den er bare veldig skjult. Vi ser ikke klassevenninnen som har med seg sammenkrøllet matpapir på skolen eller nabogutten som aldri har vært på ferie. Antall barn som lever i fattigdom i Norge, øker hvert år. Dette er til tross for at Norge om og om igjen blir kåret til det beste landet i verden å bo i. Kjære Norge, hvordan kan vi tillate oss at barn kommer sultne på skolen? Hvordan kan vi tillate at familier ikke vet hvordan de skal betale husleien neste måned? Skjult bak fasaden Ifølge Statistisk sentralbyrå mangler 13 prosent minst én materiell gode, og hele 19 prosent bor i en husholdning som ikke har mulighet til å dekke uforutsette utgifter. (aftenposten.no 27.1.2020).)

(Anm: RE:ACT (re-act.no).)

- Ann-Kristin (54) har ikke tall på hvor mange ganger hun har stått over middagen for at barna skulle få nok. Både organisasjoner, forskere og myndighetene er svært bekymret over at antallet fattige her i landet skyter i været.

(Anm: Ann-Kristin (54) har ikke tall på hvor mange ganger hun har stått over middagen for at barna skulle få nok. Både organisasjoner, forskere og myndighetene er svært bekymret over at antallet fattige her i landet skyter i været. Men bekymringen hjelper ikke Ann-Kristin (54) og de mange andre som defineres som fattige. De sliter mer enn noen gang. (…) Skambelagt Forrige lørdag skrev TV 2 om en annen familie i Drammen, der 15-åringen er i ferd med å miste vennene sine fordi hun må si nei hver gang de vil ha henne bli med på noe. Hun ikke har råd. Saken har skapt et enormt engasjement både fra de mange som ønsker å bidra, men også fra andre familier rundt i hele landet som er i samme situasjon. Felles for nesten alle er at de ikke tør å stå fram som fattig, fordi det er så stigmatiserende. De vil heller holde munn og prøve å dekke over problemet, enn å innrømme fattigdommen. (tv2.no 13.12.2020).)

- Koronakrisen i norsk økonomi sendte arbeidsledigheten rett opp, og norsk økonomi rett ned. (- Det har ført til at alle som fortsatt er i jobb har fått mye mer å rutte med, som igjen har ført til økt låneopptak og huskjøp.) (- Store forskjeller.) (- For den gruppen som er permittert eller sagt opp, som må klare seg med lavere inntekt – er situasjonen annerledes.)

(Anm: Koronakrisen i norsk økonomi sendte arbeidsledigheten rett opp, og norsk økonomi rett ned. (…) Samtidig kuttet Norges Bank renten til null for å hjelpe norske bedrifter og husholdninger gjennom krisen. Det har ført til at alle som fortsatt er i jobb har fått mye mer å rutte med, som igjen har ført til økt låneopptak og huskjøp. Rentevåpenet er altså så kraftfullt, at det gir den privatøkonomiske situasjonen for mange av oss et skikkelig løft. LES OGSÅ: Slik rammes norsk økonomi av koronaviruset Store forskjeller For den gruppen som er permittert eller sagt opp, som må klare seg med lavere inntekt – er situasjonen annerledes. Ser man på det som er gjort av forskning på hvem som nå tar støyten i arbeidslivet, ser man for eksempel at arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien, er mest utsatt for både for oppsigelse og permittering. (nrk.no 3.1.2021).)

- 182.000 nordmenn er «dollarmillionærer». Stadig flere nordmenn har verdier på mer enn én million dollar, ikke medregnet egen bolig. (– I Norge har antallet dollarmillionærer økt fra 174.000 i 2018, noe som tilsvarer en vekst på 4 prosent.)

(Anm: 182.000 nordmenn er «dollarmillionærer». Stadig flere nordmenn har verdier på mer enn én million dollar, ikke medregnet egen bolig. Ved årsskiftet var 182.000 nordmenn «dollarmillionærer». I rapporten defineres dollarmillionærer som personer som har verdier som tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. I Norge har antallet dollarmillionærer økt fra 174.000 i 2018, noe som tilsvarer en vekst på 4 prosent. Globalt var økningen nær 9 prosent, ifølge oversikten World Wealth Report, som konsulent- og teknologiselskapet Capgemini publiserer torsdag. (nettavisen.no 9.7.2020).)

- Advarer om global boligboble. (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai.)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- Nytt klasseskille i boligmarkedet? Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne.

(Anm: Kim C. Astrup forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Katja Johannessen forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Kristin Aarland forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Nytt klasseskille i boligmarkedet? Når foreldres posisjon på boligmarkedet kan avgjøre hvem som får boliglån, har endringen av Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne. Med omleggingen av startlånet øker risikoen for at flere unge ende opp i et dyrt og vanskelig leiemarked - samtidig som de sosiale forskjellene vokser. (…) De som blir stående utenfor eiermarkedet... er prisgitt et leiemarked med et ensidig utvalg av små boliger med få muligheter for gode, trygge og stabile boforhold. (aftenposten.no 7.6.2014).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

– Sosiale forskjeller truer rettsstaten. (- De friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no)

(Anm: – Sosiale forskjeller truer rettsstaten. Liten kunnskap om hvordan rettsstaten fungerer fører til ulik behandling, ifølge ny rapport. Rapporten «Rett for alle?», utarbeidet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at de friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, sier mannen bak rapporten, professor Knut Papendorf. Årsaken skal være at stadig større del av samfunnet vårt blir lovregulert og at det blir stadig vanskeligere å navigere i lovjungelen. (kommunal-rapport.no 28.9.2011).)

- Nytt klasseskille i boligmarkedet? Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne.

(Anm: Kim C. Astrup forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Katja Johannessen forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Kristin Aarland forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Nytt klasseskille i boligmarkedet? Når foreldres posisjon på boligmarkedet kan avgjøre hvem som får boliglån, har endringen av Endringen av boligfinansiering i Norge [har] bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne. Med omleggingen av startlånet øker risikoen for at flere unge ende opp i et dyrt og vanskelig leiemarked - samtidig som de sosiale forskjellene vokser. (…) De som blir stående utenfor eiermarkedet... er prisgitt et leiemarked med et ensidig utvalg av små boliger med få muligheter for gode, trygge og stabile boforhold. (aftenposten.no 7.6.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- I jobb, men fattig. (- Formålet med notatet er å drøfte ulike tilnærminger for å definere "arbeidende fattige", som utgangspunkt for en videre diskusjon av hvordan andelen av arbeidende fattige i Norge kan måles.)

(Anm: I jobb, men fattig. Å være fattig i Norge i nyere tid har stort sett hatt sammenheng med å falle utenfor arbeidslivet. Men både nasjonalt og internasjonalt har det vært en økende interesse de siste årene for å måle arbeidende fattige – «working poor». Det mangler mye faktakunnskap om personer som lever under fattigdomsgrensen, til tross for at de er i arbeid. Vi har behov for gode indikatorer på denne gruppen som gjør det mulig å følge utviklingen over tid og mellom grupper. I dette notatet belyser vi ulike tilnærminger til hvordan Statistisk sentralbyrås (SSB) inntekts- og formuesstatistikk, samt andre relevante statistikkilder, kan brukes til å måle forekomsten av lavinntekt blant yrkestilknyttede i Norge. (ssb.no 21.12.2020).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Corona har kostet mer enn tre oljefond – ungdommen må betale. (– De som er godt utdannet kommer relativt bra ut av det. Verre er det for de som er lavere utdannet, spesielt i land uten de velferdsordningene vi har i Norden, fastslår Nilsen.)

(Anm: Corona har kostet mer enn tre oljefond – ungdommen må betale. Coronaviruset har gitt verden 36.000 milliarder kroner i tapt konsum og tatt 147 millioner arbeidsplasser, viser en ny studie. I Norge er det de unge som må ta regningen, mener professor. I en fersk studie har et internasjonalt forskerteam ved Universitetet i Sydney kartlagt de globale sosioøkonomiske effektene av coronapandemien. Studien er den første av sitt slag. (…) Han poengterer at arbeidstagerne rammes skjevt. – De som er godt utdannet kommer relativt bra ut av det. Verre er det for de som er lavere utdannet, spesielt i land uten de velferdsordningene vi har i Norden, fastslår Nilsen. Han tror riktignok at reduksjonen i klimagassutslipp vi har sett er midlertidig, og mener det må store, strukturelle endringer til for å oppnå en varig reduksjon. (e24.no 19.7.2020).)

- Nytt klasseskille. (- Mangelen på god boligpolitikk skaper et skille mellom dem som er inne på boligmarkedet og dem som ikke kommer inn.)

(Anm: Linn Hemmingsen - Leder, Fagforbundet ungdom. Nytt klasseskille. Mangelen på god boligpolitikk skaper et skille mellom dem som er inne på boligmarkedet og dem som ikke kommer inn. (...) Fagforbundet krever at kommunene tar større ansvar, at Husbanken styrkes og at leieprisene reguleres. (...) I dag ser vi boligpriser som igjen har løpt løpsk, både på eie- og leiemarkedet. Situasjonen er i ferd med å skape et nytt klasseskille, mellom dem som er inne på boligmarkedet og dem som ikke kommer inn. (dagbladet.no 21.7.2011).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

- Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet.

(Anm: Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet. Det er vanskelig å få boliglån uten hjelp hjemmefra. Unge som ikke får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet vil fortsatt slite med å få lån. Siden oktober i fjor har boligprisene steget med 5,6 prosent, og reglene for egenkapital har blitt strammet inn. Vi spurte ekspertene hvordan unge som ikke får hjelp hjemmefra kan få boliglån. (dagbladet.no 30.11.2015).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

– Det er en trussel mot rettssikkerheten at det ikke gjøres lyd og bildeopptak av hva som blir forklart i retten.

(Anm: SIVILOMBUDSMANNEN: Det er en trussel mot rettssikkerheten at det ikke gjøres lyd og bildeopptak av hva som blir forklart i retten (tv.nrk.no 5.4.2013).)

(Anm: Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv. (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Thomas Piketty vil frata oss vår norske livsløgn. (- Vi er et samfunn med høy tillit og små forskjeller, hører vi ofte.) (- Kanskje kan en slik mytologi forklare svenske og norske myndigheters beslutninger om å bli de første vestlige land siden Mussolinis Italia til å avskaffe arveavgiften, spekulerer han.)

(Anm: Sigrun Gjerløw Aasland, fungerende daglig leder, Tankesmien Agenda. Thomas Piketty vil frata oss vår norske livsløgn | Sigrun Gjerløw Aasland. Hverken tillit eller små forskjeller er en norsk naturtilstand. Fortellingen om at det likevel er slik, gjør at forskjellene øker. Thomas Piketty har skrevet ny bok. I Capital et idéologie, som kommer på engelsk i løpet av våren, tar han for seg hvilke ideologier og fortellinger som gjør det mulig å opprettholde store økonomiske forskjeller. (…) Skandinavisk likhet som myte Blant ideene som legitimerer økende forskjeller nå, er nemlig fortellingen om den skandinaviske likheten. (…) Vi er et samfunn med høy tillit og små forskjeller, hører vi ofte. Kanskje kan en slik mytologi forklare svenske og norske myndigheters beslutninger om å bli de første vestlige land siden Mussolinis Italia til å avskaffe arveavgiften, spekulerer han. (…) Vår norske livsløgn (…) Så lenge vi holder fast ved at vi bare er et samfunn med høy tillit og små forskjeller, og at den globale utviklingen i liten grad gjelder hos oss, vil forskjellene dermed fortsette å øke. (…) Det er vår norske livsløgn, og den vil Thomas Piketty nå ta fra oss. Det har vi godt av. (aftenposten.no 27.1.2020).)

- Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. (- Bare nesten.) (- Pengene har forandret Norge.) (- Og oss.) (- Middelklassevelgerne.) (- Dagens regjering avskaffet arveavgiften. Og Ap sier nei til å gjeninnføre den.) (- Dette viser den spagaten Ap står i.) (- Nå våger ikke partiet å stå opp for det som er fordelingsmessig rett – i frykt for å støte fra seg de mange middelklassevelgerne.)

(Anm: HANNE SKARTVEIT. Det nyrike folket. Nordmenn har ikke blitt rike over natten. Bare nesten. Pengene har forandret Norge. Og oss. Det store flertallet av nordmenn definerer seg som middelklasse. Mange i middelklassen arver. Her er det forskjell på by og land. De som arver foreldre med nedbetalte hus og leiligheter i storbyene, kommer mye bedre ut enn de som kommer fra distrikter med lave boligpriser – eller som ikke arver noe i det hele tatt. Den forskjellen er det omtrent umulig å utligne gjennom hardt arbeid. Det skal svært høye inntekter til for å ta igjen en som arver et hus i Oslo, eller en hytte langs sørlandskysten. (…) Partiet skal komme middelklassen i møte. Derfor viker Ap unna – på tross av at Norge er et av ytterst få land i den vestlige verden som ikke har arveavgift. Fordelingspolitikken har alltid vært en grunnstamme i Aps politikk. middelklassevelgerne. (vg.no 8.2.2020).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Ap, gå inn i din splid. To tips til et Arbeiderparti på 15,4 %: Ta et oppgjør med egen nyliberale historie og slutt å tro at sentrum er en nøytral sone.

(Anm: Ap, gå inn i din splid. To tips til et Arbeiderparti på 15,4 %: Ta et oppgjør med egen nyliberale historie og slutt å tro at sentrum er en nøytral sone. Så kan vi snakkes. Arbeiderpartiet er i krise og det er krise selv for oss som ikke er en del av partiets struktur. Tross alt er partiet en bærer av mye som har vært godt for landet og godt for oss som bor her, gjennom mange tiår. Det er med andre ord mye som er bra i sosialdemokratiet, spørsmålene er bare: Hvor ble det av sosialdemokratiet i vendingen mot nyliberalismen, og hvor ble det av en sosialdemokratisk visjon i påstander om at man opererer i et slags nøytralt politisk sentrum? (dagbladet.no 25.11.2022).)

- Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme?

(Anm: Er vi nyliberale nå? Nyliberalismen er ikke bare politikk og økonomi – det er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om vår tids kapitalisme? (...) Det haster at vi snakker om nyliberalisme, denne ideologien som driver rovdrift på både mennesker og natur. Men det er ikke lett å forsøke få til en debatt om noe de som forvalter ideologien, hevder ikke finnes. (...) På den ene siden av saken sto professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. (...) På den andre daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hylland Eriksen og Vetlesen hevdet i kronikken «Nyliberalismens ektefødte barn» at nyliberalismen kan være en årsak til svært mange av vår tids utfordringer og problemer. Ministeren svarte: Hva er nyliberalismen? Han avviste nyliberalismen som «en slags tidsånd» og «et potpurri av alle ting og utviklingstrekk som er dårlige». Vetlesen og Hylland Eriksen svarte: «Torbjørn Røe Isaksens totale uvitenhet om nyliberalismen står knapt til troende», og la til at når Isaksen sprer usikkerhet om hva nyliberalismen er, fremviser han et av dens mest karakteristiske trekk: immunisering mot kritikk og en uvilje til å gå inn i saken kjerne. (morgenbladet.no 7.11.2019).)

- Eliten er tjent med hemmelighold. (- Rammer de fattigste - Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner.) (- Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.)

(Anm: Eliten er tjent med hemmelighold. (…) - Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det. «Scandinavian Star» Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet. - Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup. Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt. (bt.dk 20.11.2012).)

(Anm: Scandinavian Star-ulykken tas igjen opp i Danmark. En dokumentarfilm om Scandinavian Star-ulykken gjør at danske politikere igjen tar opp saken i håp om å finne ut hva som forårsaket brannen. (aftenposten.no 9.5.2020).)

- Køen til fattighuset.

(Anm: Køen til fattighuset. Klassekampen har gjennom to måneder besøkt matkøen til Fattighuset i Oslo. I fjor var køene rekordlange. UFØRE MÅ STÅ I MATKØEN. Etter faste utgifter har Norgima Asanovska 4000 kroner igjen å leve for i måneden. Hun er en av elleve uføretrygdede Klassekampen har intervjuet i matkøen til Fattighuset i Oslo. (klassekampen.no).)

– Folk er livredde for å miste den lille karbonaden de kan få på Fattighuset. Flere personer advarer om utviklingen av en ukultur på Fattighuset, der en gruppe ledende enkeltindivider og deres venner grafser til seg de beste klærne og matvarene. (- Trenger en organisasjon for fattige.) (- Borgen mener Oslos fattige trenger en ny organisasjon som reagerer på den kritiske situasjonen for fattige i Norge akkurat nå.)

(Anm: – Folk er livredde for å miste den lille karbonaden de kan få på Fattighuset. Flere personer advarer om utviklingen av en ukultur på Fattighuset, der en gruppe ledende enkeltindivider og deres venner grafser til seg de beste klærne og matvarene. Personer som reagerer, blir frosset ut. VårtOslo har snakket med en rekke personer tilknyttet Fattighuset-miljøet. Bare et par av dem tør å stå frem. De andre er redde for å bli ekskludert og miste rettighetene på huset om de kritiserer Fattighuset offentlig. Flere er bekymret for utviklingen der. Det vi får høre er at en klikk rundt deler av ledelsen styrer huset på en uheldig måte. Flere snakker om forfordeling av maten og stygg verbal trakassering av brukerne. En person vi har snakket med forteller også at han to ganger fysisk har blitt skjøvet vekk når han pekte på skjevbehandlingen av de hjelpetrengende i matkøen. Les også: Økonomiansvarlig på Fattighuset fikk tannlegeregning på 55.820 kroner. Lot Fattighuset betale Mesteparten av en arv til Fattighuset på fem millioner kroner har i løpet av det siste året blitt gitt bort av ledelsen til personer knyttet til Fattighuset. (…) Trenger en organisasjon for fattige Borgen mener Oslos fattige trenger en ny organisasjon som reagerer på den kritiske situasjonen for fattige i Norge akkurat nå. (…) VårtOslo prøver å få en kommentar om forholdene ved Fattighuset fra økonomiansvarlig Eva Helen Moen Gulbrandsen. Hun svarer: – Takk for at du ringte. Jeg er ikke på jobb akkurat nå. Men enten så ringer jeg deg tilbake eller mediaansvarlig hos oss ringer deg tilbake, sier Gulbrandsen. Hun ringer ikke tilbake, men det gjør styreleder ved Fattighuset, Sverre Rusten. (…) – Likt for alle Rusten avviser at det skal finnes en gruppe på 20-30 mennesker som har større fordeler enn andre på Fattighuset og som tilgodeser seg selv med den beste maten og gavene. – Nei, det stemmer ikke. Det er likt for alle her, sier han. (vartoslo.no 4.1.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå. (- Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå.) (- Fattige barnefamilier må hjelpes med egne krisetiltak, mener flere organisasjoner.)

(Anm: Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå. Fattige barnefamilier må hjelpes med egne krisetiltak, mener flere organisasjoner. Men sosialministeren har ingen planer om det foreløpig. Ingen dramatisk økning  Røe Isaksen påpeker at familier som ikke har penger til det mest nødvendige, som mat, kan søke om sosialhjelp, en kommunal ordning gjennom Nav. Enkelte kommuner melder om noe økt behov for sosialhjelp, opplyser arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav, men rapportene han har fått ikke tyder på at det er noen dramatisk økning. – Tilbakemeldinger fra fylkesmennene og Nav-kontorene tyder på at vi har god kontroll nå, men det er en uoversiktlig situasjon som kan endre seg, medgir han. (dagsavisen.no 1.4.2020).)

- En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge

Single sliter mest på boligmarkedet
e24.no 25.4.2015
90 prosent av gifte eller samboende eier sin egen bolig. Bare 60 prosent av single gjør det samme.

Det er i dag nesten en million aleneboende i Norge.

Faktisk er over 40 prosent av husholdningene her i landet, slike singel-husholdninger, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig viser en undersøkelse fra Nordea at single i mindre grad eier egen bolig enn det par gjør:

Mens i underkant av 90 prosent av dem som er gift eller samboende, eier egen bolig, er andelen av dem som bor alene og eier egen bolig, i overkant av 60 prosent.

– Den bratte boligprisutviklingen har gjort det svært vanskelig for førstegangskjøpere å etablere seg på boligmarkedet, og spesielt single rammes av de skyhøye prisene, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

– Denne utviklingen tror jeg kan bidra til å skape et klasseskille, da det er en fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet, mener Reitan. (…)

(Anm: De fleste kan bruke 5.000 - 10.000 kroner mindre i måneden. (dinside.no 25.4.2015).)

(Anm: 60 m2, til 6.000 kroner - 1.493 i kamp om å leie leilighet i Brumunddal. Ufattelige 1.493 kastet seg ut i kamp om en 60 kvadratmeter stor utleieleilighet i Brumunddal. Flere var villig til å by mer i månedsleie for å få napp. - See more at: http://h-a.no/nyheter/hele-1493-i-kamp-om-aa-leie-leilighet (h-a.no.no 28.4.2015).)

- Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes. (- Å oppmuntre til boligsparing er hele ordningens begrunnelse, men står seg dårlig i møte med virkeligheten.) (- SV er forholdsvis alene om dette standpunktet i norsk politikk, og Høyres Henrik Asheim er blant dem som har tatt til motmæle.) (- SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue.) (- BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer.)

(Anm: Aftenposten mener: SV har helt rett. BSU-ordningen bør fjernes. (…) For det første går nesten annenhver krone i BSU-fradrag til personer som allerede eier egen bolig. Disse personene hadde altså ikke behov for BSU for å kjøpe bolig, men mottar likevel over en halv milliard kroner i skattelette gjennom ordningen. Muligheten til å spare i BSU er dessuten knyttet til hvor velstående foreldrene er. Det er god grunn til å anta at BSU-ordningen i mange tilfeller egentlig bare er overføring av formue internt i familier, ettersom foreldre gjerne hjelper til med boligkjøp eller -sparing. SSB-tall viser at andelen som får maksimalt skattefradrag, er nesten tre ganger så høy blant dem som har foreldre med høy formue, enn blant dem med foreldre med lav formue. BSU-ordningen inngår også i de mange subsidiene som er med på å gjøre det mer fordelaktig å investere i bolig enn i andre næringer. BSU alene har nok begrenset effekt, men samlet er det grunn til å tro at boligprisene drives opp av disse incentivene. Også derfor er omsorg for dem som ønsker å komme inn på boligmarkedet, en svak begrunnelse for subsidiene. (aftenposten.no 22.11.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Ikke bare rike som sparer i BSU. (- Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig.) (- Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen.)

(Anm: Bård Folke Fredriksen direktør Norske Boligbyggelags Landsforbund. Ikke bare rike som sparer i BSU. Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig. Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen. Boligprisvekst og strenge krav til egenkapital taler for å styrke, ikke fjerne, den. Det årlige sparebeløpet bør økes nå når skattefradraget bare tilfaller de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig. (aftenposten.no 30.10.2020).)

- Fattigdom finnes i Norge. (- Skjult bak fasaden.) (- Ifølge Statistisk sentralbyrå mangler 13 prosent minst én materiell gode, og hele 19 prosent bor i en husholdning som ikke har mulighet til å dekke uforutsette utgifter.)

(Anm: Sofie Henriette Patzke (21), leder RE:ACT Norge. Fattigdom finnes i Norge. Den er bare veldig skjult. Vi ser ikke klassevenninnen som har med seg sammenkrøllet matpapir på skolen eller nabogutten som aldri har vært på ferie. Antall barn som lever i fattigdom i Norge, øker hvert år. Dette er til tross for at Norge om og om igjen blir kåret til det beste landet i verden å bo i. Kjære Norge, hvordan kan vi tillate oss at barn kommer sultne på skolen? Hvordan kan vi tillate at familier ikke vet hvordan de skal betale husleien neste måned? Skjult bak fasaden Ifølge Statistisk sentralbyrå mangler 13 prosent minst én materiell gode, og hele 19 prosent bor i en husholdning som ikke har mulighet til å dekke uforutsette utgifter. (aftenposten.no 27.1.2020).)

(Anm: RE:ACT (re-act.no).)

- Vil koronapandemien fordele rikdom mer eller mindre jevnt? (– Fire kjennetegn gjør deg til en vinner i krisen: Trygg jobb, egen bolig, lån i banken og penger i aksjer, sier han.) (- På den andre siden står de som har mistet jobben og de som ikke har penger i bolig eller aksjer.)

(Anm: Vil koronapandemien fordele rikdom mer eller mindre jevnt? Dette mener økonomene. Folk med trygg jobb, egen bolig og lån i banken er koronakrisens økonomiske vinnere. De som har minst fra før, kan tape mest. Det er snart ett år siden koronapandemien traff norsk økonomi som et sjokk. Siden da er 8,3 milliarder kroner blitt betalt ut i kontantstøtte til over 35.000 bedrifter. Vi har sett de høyeste arbeidsledighetstallene siden andre verdenskrig. Hele næringer er fortsatt stengt ned. I 2020 krympet den norske fastlandsøkonomien med 2,5 prosent. Sterk vekst i fjerde kvartal dempet fallet noe. Men det er fortsatt det svakeste året siden krigen. Hvem tar den største støyten? Hvilke næringer vil ikke komme tilbake til normalen? Og vil krisen på sikt føre til økt ulikhet i Norge? Aftenposten/E24 har spurt noen av landets ledende samfunnsøkonomer om hvilke langvarige effekter de tror krisen vil få. (e24.no 1.3.2021).)

- Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (- Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet.)

(Anm: Aftenposten mener: BSU-ordningen bør avvikles. For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler. (…) tillegg er det dokumentert at det er unge med høyt utdannede og velstående foreldre som drar klart mest nytte av BSU-ordningen. Ikke overraskende er muligheten til å spare tusenvis av kroner hvert år sosialt skjevfordelt blant landets unge. Helt utenkelig er det heller ikke at en del kontoer i praksis fylles ved å flytte formue internt i familien. (…) Tall gjengitt i Dagens Næringsliv i 2015 viser også at rundt 6 av 10 beholder BSU-kontoen etter at de har kjøpt, noe som indikerer at mange som benytter seg av spareordningen ikke har behov for den for å komme inn på boligmarkedet. (aftenposten.no 26.8.2017).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- BØR SKROTES: BSU-ordningen. (- Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest.)

(Anm: Skatt: BSU-ordningen er blodig urettferdig. Helsprøtt: 9 av 10 nordmenn støtter en ordning som årlig overfører flere hundre millioner skattekroner til dem med mest. Det bør vi se bort ifra. Det er på tide å skrote BSU. I fjor fikk 38 prosent av alle unge i Norge mellom 17 og 33 år fradrag på skatten for å spare penger i Boligspareordningen for ungdom (BSU). Det er en eksplosiv økning siden 90-tallet. Året etter ordningen ble innført i 1992, fikk bare bare 9 prosent av de med tilgang på ordningen skattefradrag. (dagbladet.no 9.11.2017).)

- Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. (- En av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet.)

(Anm: Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå. - Lang vei å gå for mange. (...) I slutten av juni ble det kjent at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. (...) Gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner. (...) Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. (...) Populær metode. (...) 5. juli publiserte Finanstilsynet en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. (hegnar.no 10.7.2019).)

- Innlegg: Hvem eier i Norge? (- Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske.)

(Anm: Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, og Hege Medin, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Innlegg: Hvem eier i Norge? Ofte må detektivarbeid til for å finne ut om eierne er norske eller utenlandske. Mens andre har diskutert sikkerhetsloven og salget av en motorfabrikk i Bergen, har vi sjekket hvor god oversikten er over utenlandsk eierskap i hele Norge. Vi fant en del hull. Bør vi alltid følge nøye med når utlendinger vil kjøpe norske foretak og eiendommer? (dn.no 7.4.2021).)

- STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. (- Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.) (- Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner.

(Anm: STOR DN-GRANSKNING: 250 vannkraftverk eies fra skatteparadiser. Minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser.  Eiendommene er pantsatt for over 440 milliarder kroner. (…) - Blått gull. (…) Grunneierne eier fallrettigheter, en rettighet til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner nedover dalsidene. (…) Boligbyggelaget så muligheten for en kjapp gevinst: 700 millioner kroner. (…) I dag eier de utenlandske investorene 15 vannkraftverk, deriblant Herand kraftverk, et av Norges største privateide. (dn.no 25.11.2022).)

- DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er.

(Anm: DN mener: Boligbygg-tiltalen viser hvor stor skandale saken er. Nå stilles endelig hovedaktørene i Boligbygg-skandalen til ansvar. Grov korrupsjon med offentlig midler bidrar til brudd på tilliten i samfunnet og kan ikke tas alvorlig nok. (dn.no 9.2.2021).)

- Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken.

(Anm: Oslo kommune trekker søksmål mot tidligere advokat i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker sak mot tidligere advokat Frode Vilster Sørli i Boligbygg-saken. Nå tilbyr kommunen seg å dekke saksomkostningene. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, uttalte i kjølvannet av avsløringene at «rettferdighet skal skje». (…) I 2018 leverte han inn advokatbevillingen på grunn av Boligbygg-saken. Saken som i utgangspunktet skulle behandles i Oslo tingrett januar 2022 er nå trukket av Oslo kommune, skriver Finansavisen, som omtalte saken først. Det bekrefter Sørlis advokat Mathias Tveten til DN søndag, og legger til: – Kommunen har tilbudt seg å dekke saksomkostningene til min klient. Han vil ikke si hva kravet dreide seg om. Sørli ønsket ikke å kommentere saken da DN tok kontakt søndag. DN har vært i kontakt med kommuneadvokaten i Oslo som ikke kunne kommentere saken søndag. Har tapt to saker Raymond Johansen varslet til sammen fire rettssaker mot eiendomsinvestorer som hadde solgt bygårder til Boligbygg. Hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. (dn.no 27.6.2021).)

- Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken.

(Anm: Trekker anke i Boligbygg-saken. Oslo kommune trekker nok en ankesak mot eiendomsinvestorer i Boligbygg-saken. Det som var kommunens plan om tilbakebetaling av nærmere 100 millioner kroner, har så langt endt med millionbeløp til dekking av saksomkostninger. Høsten 2017 avdekket DN hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg. Økokrim åpnet korrupsjonsetterforskning av saken og fem personer står nå tiltalt. I tillegg gikk byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, kraftig ut mot investorene i kjølvannet av avsløringene og uttalte den gang at «rettferdighet skal skje». Johansen og byrådet i Oslo varslet til sammen fire søksmål mot eiendomsinvestorer, der hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris. Prosessen har hittil ikke gått Oslo kommunes vei. (dn.no 3.7.2021).)

- Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken.

(Anm: Fem personer tiltales for grov korrupsjon og hvitvasking i Boligbygg-saken. Økokrim har tatt ut tiltale mot fem personer i Boligbygg-saken. Fire er tiltalt for grov korrupsjon, mens en mann er tiltalt for å ha hvitvasket korrupsjonspenger. Saken handler om: Økokrim med tiltaler for grov korrupsjon i Boligbygg-saken. Tidlig om morgen fredag 13. oktober i 2017 ringte Skattekrim på døren hjemme hos Boligbyggs betrodde eiendomsinnkjøper Geir Fredriksen og snekker og eiendomsinvestor Carl Thomas Andersson. Samme morgen publiserte DN en stor dokumentar om at Oslo kommune hadde handlet eiendom i et rasende tempo fra konkursgjengangere. (dn.no 9.2.2021).)

- Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. (- Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner.)

(Anm: Fem menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo. Fem menn er dømt i korrupsjonssaken i Oslo kommunes eiendomsselskap Boligbygg. Saken omfatter leilighetskjøp for 1,4 milliarder kroner. Fengselsstraffene varierer fra tre og et halvt år til et halvt år, skriver Dagens Næringsliv. Dommen er i tråd med aktors påstand. I saken ble bygårder og leiligheter videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. Fire av mennene er dømt for korrupsjon, mens den femte er dømt for å ha hvitvasket utbytte fra korrupsjonen, opplyser Økokrim i en pressemelding. (aftenposten.no 26.4.2022).)

- Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.)

(Anm: Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk. Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. (– Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.) (- Analysesjef i Bisnode Kari Mette Almskog er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk. (dn.no 1.1.2021).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. (- Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask.)

(Anm: Topforsker advarer: Regelstramning er nytteløs – bankers forsvar mod hvidvask har spillet fallit. Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen. Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. (finans.dk 17.7.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Etter boomen. (-Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa.) (- Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik.) (- En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen.) (- I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig.) (- Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over?)

(Anm: Etter boomen. Tidlig på 1900-tallet var inntektsnivået i Rogaland og Agder bare halvparten av snittet i Vest-Europa. Andre steder var det boom. Kull hadde gjort Hainaut-regionen i Belgia svært rik. En oversikt over inntektsnivået i vest-europeiske regioner i 1900, viser at Hainaut lå nær toppen. Rogaland lå i motsatt ende. Men så skjedde en voldsom omvelting. Hainauts økonomi raknet da olje overtok for kull. Bedriftene maktet ikke omstillingen. I dag er det Rogalands-regionen som er rik, og Hainaut som er fattig. Men spørsmålet er: Vil deler av Norge lide samme dystre skjebne når oljealderen er over? (aftenposten.no 1.1.2020).)

- SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk.

(Anm: SSB: Økt ulikhet med Erna-politikk. Fersk SSB-rapport viser at skattesystemet under Erna Solberg har ført til mer ulikhet i Norge. Men effektene av kuttene i formuesskatten overrasker forskerne. (dagbladet.no 10.10.2019).)

- SSB: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene.

(Anm: Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene. Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen, viser en ny rapport. kattelettelsene som har blitt gjennomført i perioden 2013 til 2019, har medført at skattesystemet er noe mindre omfordelende nå enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013. Det viser rapporten Er skattesystemet mer omfordelende nå? (ssb.no 10.10.2019).)

- Kina viser vei – langt færre svært fattige.

(Anm: Kina viser vei – langt færre svært fattige. FRAMSKRITT: I 1990 levde nesten to milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. (…) Kina som er hovedårsaken til at statistikken viser en så kraftig reduksjon globalt, sier utviklingsforskeren Dan Banik. (…) Kineserne har redusert fattigdommen mer effektivt enn noe land noensinne. (…) Landbruket er en viktig grunn til den kraftige nedgangen i antallet svært fattige i landet. (bistandsaktuelt.no 21.9.2016).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- 75 prosent av reduksjonen av ekstrem fattigdom mellom 1981 og 2001 skyldes økonomisk vekst i Kina.

(Anm: 75 prosent av reduksjonen av ekstrem fattigdom mellom 1981 og 2001 skyldes økonomisk vekst i Kina. (…) Å antyde at reduksjonen i fattigdom på 1,2 milliarder mennesker er en konsekvens av bistand, (...) er feil. (aftenposten.no 28.7.2014).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Hva mener Søreide? Hongkongs demokratibevegelse trenger støtte, ikke taushet. Men livredde Norge lister seg frem når demokratiet trues av Beijings makthavere. (- «Å fremme menneskerettigheter – også i Kina – er en viktig del av regjeringens utenrikspolitikk», skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide her i Aftenposten for drøyt en måned siden.) (- Slike verdifestede krav til Kina er det ikke lett å få øye på.)

(Anm: Hva mener Søreide? Hongkongs demokratibevegelse trenger støtte, ikke taushet. Men livredde Norge lister seg frem når demokratiet trues av Beijings makthavere. «Å fremme menneskerettigheter – også i Kina – er en viktig del av regjeringens utenrikspolitikk», skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide her i Aftenposten for drøyt en måned siden. Utenriksministeren skriver fornuftig om dialog og samarbeid. Samtidig forsikrer hun om at Norge «stiller tydelige krav både til Kina og oss selv, basert på våre verdier og interesser». Slike verdifestede krav til Kina er det ikke lett å få øye på. For hvor er Norge når det trengs klar tale? (aftenposten.no 2.8.2019).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Hvor går man når fabrikken stenger? (- En bråstopp i Kinas økonomiske vekst er dårlig nytt for Norge også.) (- 700 millioner mennesker har på noen få tiår gått fra å være fattige til å bli middelklasse. Unge mennesker har i sin egen levetid sett landsbyen ha åpen kloakk – nå innbyggerne har vannklosett.) (- Metoden er ikke ny. Land som Singapore, Sør-Korea og Taiwan har fulgt samme oppskrift. De var jordbrukssamfunn som åpnet for utenlandsinvesteringer og ble verdens fabrikk i en periode. De fikk en så rask økonomisk vekst gjennom eksport at landene gikk fra å være u-land til i-land nærmest over natten.)

(Anm: Hvor går man når fabrikken stenger? | Therese Sollien, kommentator. En bråstopp i Kinas økonomiske vekst er dårlig nytt for Norge også. Xi Jinping er gjenstand for en persondyrkelse som Kina ikke har sett maken til siden Mao. Den økonomiske veksten som Kina har gjennomgått, er på alle vis oppsiktsvekkende. 700 millioner mennesker har på noen få tiår gått fra å være fattige til å bli middelklasse. Unge mennesker har i sin egen levetid sett landsbyen ha åpen kloakk – nå innbyggerne har vannklosett. Før kjørte de en skranglete buss når de skulle hjem til nyttår, nå kjører de lyntog. Om det ikke er et mirakel, så er det ikke langt unna. Metoden er ikke ny. Land som Singapore, Sør-Korea og Taiwan har fulgt samme oppskrift. De var jordbrukssamfunn som åpnet for utenlandsinvesteringer og ble verdens fabrikk i en periode. De fikk en så rask økonomisk vekst gjennom eksport at landene gikk fra å være u-land til i-land nærmest over natten. Spørsmålet er hva man gjør når man ikke skal være verdens fabrikk mer. (aftenposten.no 29.10.2019).)

- Frp er ikke «Norges mest klimafiendtlige parti». Odin Rønning (19) 1. nestformann i Nordland FpU. (- Kina.) (- Mens resten av verden jobber for å bygge og utvikle fornybare energiløsninger, vil Kina arbeide for å bygge 121 nye kullkraftverk. Det er latterlig å stemple Norge som en klimaversting uten at det finnes en reell grunn for å påstå dette.)

(Anm: Frp er ikke «Norges mest klimafiendtlige parti». Odin Rønning (19) 1. nestformann i Nordland FpU. Markus Refsdal i Natur og Ungdom skriver at han ikke har tenkt å be meg skamme meg, fordi jeg stemmer på det han kaller «Norges mest klimafiendtlige parti». Det å kalle Fremskrittspartiet for «Norges mest klimafiendtlige parti» er en påstand uten rot i virkeligheten. Latterlig stempel Refsdal begynner i feil ende. Det han ikke nevner, er utslippskongen Kina. Mens resten av verden jobber for å bygge og utvikle fornybare energiløsninger, vil Kina arbeide for å bygge 121 nye kullkraftverk. Det er latterlig å stemple Norge som en klimaversting uten at det finnes en reell grunn for å påstå dette. De store grepene må tas der de har størst effekt, slik som for eksempel i Kina. Det kan trolig tenkes at uten norsk olje og gass, ville Europa gått tilbake til kull, noe som er mer klimafiendtlig. Fremskrittspartiet mener det er ansvarsløst å stenge oljekranen over natten, fordi norsk olje og gass er en del av løsningen på klimakrisen - ikke problemet. (aftenposten.no 8.2.2019).)

- Aftenposten mener: Gratulerer med Oljefondet! (- Det handler også om flaks.) (- Blant annet bidro Kinas vekst og økte etterspørsel etter olje til en prisvekst som direkte påvirket størrelsen på fondet i en lang og avgjørende periode.) (- Ingen så for seg at det skulle være så stort som det er i dag.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Gratulerer med Oljefondet! (…) Når fondet nå passerer ufattelige 10.000 milliarder – 10 billioner kroner – i verdi, er det verdt å minnes at suksessen ikke utelukkende handler om godt håndverk. Det handler også om flaks. Blant annet bidro Kinas vekst og økte etterspørsel etter olje til en prisvekst som direkte påvirket størrelsen på fondet i en lang og avgjørende periode. Ingen så for seg at det skulle være så stort som det er i dag. (…) Fondets fremtid kan ikke hvile på flaks. Det må bygge på sterk bevissthet om hvordan fondet kan forvaltes til det beste for kommende generasjoner. Vi som lever i dag, har fått mer enn vår skjerv av det allerede. Måten eierskapet utøves på, bør være en naturlig del av en politisk debatt. (aftenposten.no 26.10.2019).)

- Sender ut ein hær av byråkratar for å dra Kina ut av fattigdom. (- Samstundes er president Xi Jinping i gang med sin ambisiøse plan: Ingen kinesarar skal leva under fattigdomsgrensa på mindre enn ti kroner dagen innan neste år.)

(Anm: Sender ut ein hær av byråkratar for å dra Kina ut av fattigdom. JIANGXI (NRK): Cao Luming (35) sat på kontor. No er han ein av millionar av byråkratar som er beordra ut på landsbygda for å hjelpe bønder ut av fattigdom. Tysdag feirar folkerepublikken Kina sitt 70-årsjubileum. Samstundes er president Xi Jinping i gang med sin ambisiøse plan: Ingen kinesarar skal leva under fattigdomsgrensa på mindre enn ti kroner dagen innan neste år. Det er høgt utdanna byråkratar som skal få det til å skje, beordra ut til fattige landsbyar over heile Kina. (nrk.no 30.9.2019).)

- Honning, tobakk, kontanter og sex: FN-rapport beskriver korrupsjon i detalj. (- Nordkoreanske avhoppere forteller om et system fullstendig gjennomsyret av bestikkelser.)

(Anm: Honning, tobakk, kontanter og sex: FN-rapport beskriver korrupsjon i detalj. Nordkoreanske avhoppere forteller om et system fullstendig gjennomsyret av bestikkelser. Slik beskriver nordkoreanere hjemlandet de rømte fra: De betaler bestikkelser for ikke å jobbe. De betaler bestikkelser for å jobbe. De punger ut for å kunne reise, og de betaler for å kunne drive butikk. De betaler for ikke å bli sendt i arbeidsleir. Blir de likevel buret inne, betaler de for å få bedre behandling i arbeidsleiren. En fersk FN-rapport om Nord-Korea gir et innblikk i korrupsjonen i et land der mange innbyggere er avhengige av korrupte tjenestemenn for å overleve. (aftenposten.no 1.6.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Én av dem tjente 16,8 mill. i fjor. Her er de best betalte toppsjefene i de statseide selskapene. (- En gjennomsnittlig toppsjef i et statseid selskap tjente 3,8 millioner kroner i fjor.) (- Det er nesten sju ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnsmottaker, som måtte nøye seg med i overkant av 550.000 kroner.) (- Toppsjefene hadde i snitt 5,6 prosent vekst i godtgjørelsene sine fra året før.) (- Det er dobbelt så høy vekst som for en vanlig lønnsmottaker, som i fjor fikk 2,8 prosent i lønnsøkning.)

(Anm: Én av dem tjente 16,8 mill. i fjor. Her er de best betalte toppsjefene i de statseide selskapene. En vanlig toppsjef i et statseid selskap tjente sju ganger så mye som en vanlig nordmann i fjor. Tirsdag ble statens eierberetning for 2018 offentliggjort. Denne tar for seg statens eierskap i 73 selskaper. Den oppgir i tillegg godtgjørelsene til toppsjefene i 67 selskaper. Se hele lista over de best betalte toppsjefene lenger ned i saken. FriFagbevegelse har reknet ut at en gjennomsnittlig toppsjef i et statseid selskap tjente 3,8 millioner kroner i fjor. Det er nesten sju ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnsmottaker, som måtte nøye seg med i overkant av 550.000 kroner. Toppsjefene hadde i snitt 5,6 prosent vekst i godtgjørelsene sine fra året før. Det er dobbelt så høy vekst som for en vanlig lønnsmottaker, som i fjor fikk 2,8 prosent i lønnsøkning. Det er likevel stor forskjell i lønna til sjefene i de statseide selskapene (frifagbevegelse.no 12.6.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt.

(Anm: Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt. Og de fleste av dem eier også en fossilbil - i tillegg. En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avslører at det er de husholdningene som tjener best, som tjener mest på elbilfordelene. (…) 65 prosent av norske familier eier en eller flere biler Av 2,6 millionar familier har 35 prosent ingen personbil. 43 prosent eier en bil, 17 prosent to biler og 5 prosent har minst tre biler. (Kilde: SSB) (dinside.no 16.8.2019).)

- Fattigdom ødelegger barns hjerner. (- En oppvekst i fattigdom fører til en underutvikling av hjernen. Området der innlæring og hukommelse foregår blir mindre. Hjernebarken i pannelappen, som er sentralt for å kontrollere tanker og følelser, blir tynnere. Hjernens språkområder underutvikles. Utviklingen sees tydelig ved tre års alder.)

(Anm: Pål Kraft, instituttleder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Fattigdom ødelegger barns hjerner.
Det blir flere fattige barn i Norge. Oppvekst i fattigdom fører til underutvikling av hjernen.
Ifølge Oppvekstrapporten til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lever hvert femte barn i Oslo og Drammen under fattigdomsgrensen. (…) Området der innlæring og hukommelse foregår blir mindre. Hjernebarken i pannelappen, som er sentralt for å kontrollere tanker og følelser, blir tynnere. Hjernens språkområder underutvikles. Utviklingen sees tydelig ved tre års alder. (…) Kronisk stress Et ugunstig miljø kan utløse arvelig sårbarhet, men kan også ha en unik effekt. Fattige barn utsettes ofte for et kronisk høyt stressnivå. Stresskildene er mange: manglende omsorg, ugunstig foreldrestil, mishandling, konflikter i familien, pengeproblemer, rus og psykisk lidelse hos foreldrene, etc. Dette sees hos barnet som høye nivåer av stresshormoner og inflammasjon, som kan ha en giftig effekt på hjernecellene. Usunt kosthold er mer utbredt blant de med lavere sosioøkonomisk status. Dårlig ernæring (mye sukker, lite omega 3 og antioksidanter) kan øke stress på cellenivå, noe som kan ødelegge hjernecellene. (nrk.no 14.4.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Da pengemakten løp løpsk i USA. (- Men også de økonomiske ulikhetene var enorme, og pengemakten rådde i politikken, hvor politikere og dommere lot seg kjøpe.)

- Da pengemakten løp løpsk i USA. Enorme formuer ble skapt i den perioden som blir kalt USAs forgylte tidsalder, for litt over et århundre siden. Men også de økonomiske ulikhetene var enorme, og pengemakten rådde i politikken, hvor politikere og dommere lot seg kjøpe. Dette var en åpenbar trussel mot demokratiet. Stadig flere sammenligner med utviklingen i dagens amerikanske samfunn. (aftenposten.no 5.4.2015).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Fedme er den nye fattigdommen. (- Fastfood-kjedene etablerer seg og blir populære fordi de blir symboler på en moderne livsstil.) (- Internasjonale handelsavtaler åpner dørene for den internasjonale matvareindustrien (…) på det Verdens helseorganisasjon kaller ultra-prosessert mat.) (- Ironisk nok fører altså veksten – som alle lengter så etter – til helseproblemer.)

(Anm: Fedme er den nye fattigdommen. I disse landene er problemet størst. Hvem skulle tro at fedme var i ferd med å bli det største helseproblemet i fattige land? Hvordan havnet vi her? (…) Nye matvaner: En annen årsak er at økonomien har vokst i disse landene. Med veksten kommer nye matvarer på markedet som flere har råd til å kjøpe. Fastfood-kjedene etablerer seg og blir populære fordi de blir symboler på en moderne livsstil. Internasjonale handelsavtaler åpner dørene for den internasjonale matvareindustrien som er sultne på å selge produkter til nye markeder som inntil nylig ikke har hatt tilgang på det Verdens helseorganisasjon kaller ultra-prosessert mat. Ironisk nok fører altså veksten – som alle lengter så etter – til helseproblemer. (aftenposten.no 23.4.2019).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Kognisjon og hjerneutvikling påvirkes uavhengig av sosioøkonomisk status og polygenisk skår for pedagogisk prestasjon.

(Anm: Cognitive and brain development is independently influenced by socioeconomic status and polygenic scores for educational attainment. Significance The influence of socioeconomic status (SES) inequalities on brain and cognitive development is a hotly debated topic. However, previous studies have not considered that genetic factors overlap with SES. Here we show that SES and EduYears-PGS (a score from thousands of genetic markers for educational attainment) have independent associations with both cognition and global cortical surface area in adolescents. EduYears-PGS also had a localized association in the brain: the intraparietal sulcus, a region related to nonverbal intelligence. In contrast, SES had global, but not regional, associations, and these persisted throughout adolescence. This suggests that the influence of SES inequalities is widespread—a result that opposes the current paradigm and can help inform policies in education. PNAS June 2, 2020 117 (22) 12411-12418 (first published May 19, 2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: These common drugs may increase dementia risk. (…) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(AnmLegemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- To nye studier kobler ultraprosessert mat til sykdom og død.

(Anm: To nye studier kobler ultraprosessert mat til sykdom og død. (- Spis mer ubearbeidet mat, råder forskere.) (- Typiske eksempler på denne typen mat, er kola, langtidsholdbare muffins, servelat, lettmargarin og energibarer.)(…) Det finnes studier på mus og celler som peker mot at noen av de mange tilsetningsstoffene i ultraprosessert mat kan ha negativ virkning på kroppen. Les mer: Vanlige tilsetningsstoffer gjorde mus fete (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Hva er egentlig ultra-prosessert mat? (blogg.bjorkneshoyskole.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». (- Er maten ultraprosessert, er den av så dårlig kvalitet at den har potensial til å gjøre oss syke.) (- Svekker helsen din ved å forstyrre tarmfloraen.)

(Anm: Den nye søppelmaten. Det er ikke lenger bare hamburgere og pølser som er «junkfood». Ultra-bearbeidet og «sunnvasket» mat er den nye søppelmaten. (…) Mat med lite råvarer. (…) For å si det veldig enkelt; dersom ingredienslisten inneholder noe du ikke klarer å uttale eller forstår hvor kommer fra, ja da er produktet sannsynligvis ultraprosessert. (…) 60 prosent av maten vi kjøper i butikkene i Norge i dag er ultra-prosessert. (nrk.no 30.4.2018).)

- Kan det å spise lokal mat redusere blodtrykket og risikoen for diabetes? (- Et fokus på ultraprosessert mat.) (- Ifølge forfatterne inkluderer disse tilsetningsstoffene kjemikalier som matindustrien bruker for å gjøre mat " velsmakende, holdbar og transportabel over lange avstander.")

(Anm: - Kan det å spise lokal mat redusere blodtrykket og risikoen for diabetes? (- En nylig pilotstudie viser at inntak av lokal mat med færre tilsetningsstoffer kan redusere bukfett, blodtrykk og diabetes. Studien er liten, men funnene er spennende. (…) Et fokus på ultraprosessert mat. (…) Ifølge forfatterne inkluderer disse tilsetningsstoffene kjemikalier som matindustrien bruker for å gjøre mat " velsmakende, holdbar og transportabel over lange avstander." (medicalnewstoday.com 27.7.2019).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Levealdersforskjell som i USA for menn med topp- og bunninntekt. (- Inntektsforskjellene er mye mindre i Norge enn i USA, men forskjellene i levealder mellom menn helt på topp og bunn på inntektsskalaen er nesten like store her som der.)

(Anm: Levealdersforskjell som i USA for menn med topp- og bunninntekt. Inntektsforskjellene er mye mindre i Norge enn i USA, men forskjellene i levealder mellom menn helt på topp og bunn på inntektsskalaen er nesten like store her som der. Forskjellene i forventet levealder mellom de én prosent rikeste og én prosent fattigste i USA var 15 år for menn og ti år for kvinner. Det viste den kjente amerikanske økonomen Raj Chetty og medarbeidere i 2016. Dette funnet vakte oppsikt, og det debatteres hva man kan gjøre for å redusere forskjellene. Foreslåtte strategier er å redusere inntektsulikhetene, øke den offentlige finansieringen av velferd, og redusere privat finansiering av helsetjenester. (dn.no 14.5.2019).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. (- Funksjonshemminger og fattigdom henger sammen.)

(Anm: - Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. (…) Funksjonshemminger og fattigdom henger sammen Funksjonshemmedes rettigheter i Norge Gjennomføring (fn.no 17.1.2018).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- Forbrukslån må bli mindre lønnsomt Hvis markedet for forbrukslån skal fungere godt, må långivere tape mer ved mislighold. (- Etter hvert kan kreditor henvende seg til namsmannen og sikre pant i låntagers eiendeler (som bolig og bil), eller få et vedtak om lønnstrekk.)

(Anm: Steinar Holden og Gisle J. Natvik. Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo, og Gisle J. Natvik, professor ved Handelshøyskolen BI. Forbrukslån må bli mindre lønnsomt Hvis markedet for forbrukslån skal fungere godt, må långivere tape mer ved mislighold. Dersom låntager misligholder gjelden, øker den raskt gjennom ulike typer gebyrer og økte renter. Dermed kan låntager ende opp med å betale mer enn det opprinnelige lånebeløpet, men likevel ikke greie å betale hele sin gjeld inkludert renter. Etter hvert kan kreditor henvende seg til namsmannen og sikre pant i låntagers eiendeler (som bolig og bil), eller få et vedtak om lønnstrekk. (nrk.no 16.5.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Nye tiltak mot gjeldskrise. (- Nedskriving av gjeld og forsikring mot boligprisfall er tiltak som bør utredes.)

(Anm: Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Nye tiltak mot gjeldskrise. Nedskriving av gjeld og forsikring mot boligprisfall er tiltak som bør utredes. (dn.no 3.7.2019).)

- Flere tusen i full jobb mottar sosialhjelp – SV advarer. (- Antallet personer med heltidsjobb som mottok sosialhjelp, var 3,9 prosent høyere i fjor enn året før, og 9,8 prosent høyere enn i 2016, skriver Dagsavisen.)

(Anm: Flere tusen i full jobb mottar sosialhjelp – SV advarer. Over 6.000 personer med heltidsjobb mottok sosialhjelp i fjor. SV sier tallet bør være en kraftig advarsel. Antallet personer med heltidsjobb som mottok sosialhjelp, var 3,9 prosent høyere i fjor enn året før, og 9,8 prosent høyere enn i 2016, skriver Dagsavisen. – Dette er et symptom på et hardere arbeidsliv og en nedbygging av velferden. Norge skal ikke være et land der man har det sånn at en fulltidsjobb ikke gir nok lønn til å leve av, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø. – Uverdig Partiet peker på manglende reallønnsvekst for dem med svakest lønn det siste tiåret. (dn.no 15.7.2019).)

– Fleire i full jobb får sosialhjelp: – Det er uverdig at folk må stå med lua i handa. 1 av 20 mottakarar av sosialhjelp i fjor hadde heiltidsjobb. (– Det er 6.420 personar som hadde heiltidsjobb og samtidig fekk sosialhjelp.)

(Anm: Fleire i full jobb får sosialhjelp: – Det er uverdig at folk må stå med lua i handa. 1 av 20 mottakarar av sosialhjelp i fjor hadde heiltidsjobb. Det viser Statistisk sentralbyrå sine nye sosialhjelpstal for 2017. Det er 6.420 personar som hadde heiltidsjobb og samtidig fekk sosialhjelp. Det utgjer 4,8 prosent av alle mottakarane, og er ein auke på nesten 6 prosent frå året før. SV meiner dette viser at delen arbeidande fattige i Norge er stor. • LO bekymra for aukande forskjellar: – Vi risikerer ei kraftig svekking av den norske modellen (frifagbevegelse.no 9.7.2018).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige.

(Anm: Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige. Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er. (…) Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes». (nrk.no 23.8.2018).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Flere tusen færre får bostøtte i 2019. Netto kommer 3.100 færre til å motta bostøtte i år, viser revidert nasjonalbudsjett.

(Anm: Flere tusen færre får bostøtte i 2019. Netto kommer 3.100 færre til å motta bostøtte i år, viser revidert nasjonalbudsjett. SV reagerer, men regjeringen avviser at det er snakk om et kutt. Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1.100 nye husstander kommer inn i ordningen. Men samtidig faller altså flere tusen husstander ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner. – Når flere mister bostøtten, viser statsminister Erna Solberg (H) nok en gang at hun ikke bryr seg om at uføre, syke og trygdede skal ha et trygt hjem, sier SVs Karin Andersen til NTB. (dagsavisen.no 14.5.2019).)

- Regjeringen tar ned uføretrygdedes alderspensjon. (– Uforståelig, sier CP-rammede og uføretrygdede Wenche Svendsen (58) fra Dammen om regjeringens pensjonsforslag.)

(Anm: Regjeringen tar ned uføretrygdedes alderspensjon. Regjeringen vil fase ut et eget tillegg for uføre som blir alderspensjonister. - Forskjellen mellom fattig og rik blir stadig større, sier CP-rammende Wenche Svendsen (58) fra Drammen. – Uforståelig, sier CP-rammede og uføretrygdede Wenche Svendsen (58) fra Dammen om regjeringens pensjonsforslag. (dn.no 16.9.2019).)

- Slår alarm om fattigtall. 22 000 færre fikk bostøtte i 2018 enn i 2014.

(Anm: Slår alarm om fattigtall. 22 000 færre fikk bostøtte i 2018 enn i 2014. - Det fører til at stadig flere sendes inn i fattigdom, sier Karin Andersen (SV). Til tross for at befolkningen i Norge har økt med over en halv million de siste 10 åra, står bostøtten på stedet hvil. - Folk som får bostøtte opplever at boutgiftene øker så mye at de kommer ut i minus. Mange mister hele bostøtten. Disse tallene burde få alarmen til å gå i regjeringen, sier Karin Andersen (SV), leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, og peker på oversikten hun har laget. (dagbladet.no 27.6.2019).)

- Revidert nasjonalbudsjett 2019. Styrker bostøtten med 66 millioner kroner. (- Totalt ville regjeringen bevilge 181 millioner kroner for å styrke innsatsen mot barnefattigdom.)

(Anm: Revidert nasjonalbudsjett 2019. Styrker bostøtten med 66 millioner kroner. I revidert nasjonalbudsjett ønsker regjeringen å heve boutgiftstaket for mottakere av bostøtte. Kjemper mot barnefattigdom. Et av hovedmålene som ble trukket fram i forslag til statsbudsjett for 2019 var å motvirke fattigdom. I den forbindelse ønsket regjeringen å øke bostøtten til barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner. Totalt ville regjeringen bevilge 181 millioner kroner for å styrke innsatsen mot barnefattigdom. (dagbladet.no 14.5.2019).)

- Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden.

(Anm: Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen.) (- Er det da riktig å tyne markedsleie ut av dem, å sette dem i en ufrivillig luksusfelle, med økonomi som går i minus hver måned? (frifagbevegelse.no 12.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden.

(Anm: Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen.) (- Er det da riktig å tyne markedsleie ut av dem, å sette dem i en ufrivillig luksusfelle, med økonomi som går i minus hver måned? (frifagbevegelse.no 12.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- En boligpolitikk ville vært en god idé. (- For markedsverdien av en bolig er blitt så mye viktigere enn verdien av å ha et sted å bo.) (- Det finnes ingen norsk boligpolitikk i 2019.) (- Norge er landet uten boligpolitikk.) (- De kaller det «The OBOS Way» ...)

(Anm: En boligpolitikk ville vært en god idé | Knut Olav Åmås, spaltist og direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Norge er landet uten boligpolitikk. For markedsverdien av en bolig er blitt så mye viktigere enn verdien av å ha et sted å bo. Det finnes ingen norsk boligpolitikk i 2019. De fleste politikere har forlatt feltet, overlatt det til det rent kommersielle markedet, skriver Knut Olav Åmås. (…) Det begynte med Willoch-regjeringen på 1980-tallet, det har fortsatt med regjeringer av de forskjelligste farger. (…) Og boligbyggelaget OBOS la nylig ut for salg en penthouseleilighet ved Frognerparken til 95 millioner kroner, men hevder de fortsatt driver med sosial boligbygging. (aftenposten.no 26.4.2019).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig.

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (…) 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. (…) Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet.

(Anm: Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet. Det er vanskelig å få boliglån uten hjelp hjemmefra. Unge som ikke får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet vil fortsatt slite med å få lån. Siden oktober i fjor har boligprisene steget med 5,6 prosent, og reglene for egenkapital har blitt strammet inn. Vi spurte ekspertene hvordan unge som ikke får hjelp hjemmefra kan få boliglån. (dagbladet.no 30.11.2015).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (- 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei».)

(Anm: OECD: 70 prosent av oss meiner dei rike bør betale meir i skatt, viser undersøking. (…) 18 prosent svarer «nei» eller «heilt klart nei». Det kjem fram i OECD sin nye rapport Risks that Matter, som undersøker folks oppfatting av sosiale og økonomisk risiko og korleis dei meiner myndigheitene reagerer på desse. (frifagbevegelse.no 30.3.2019).)

- Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang.

(Anm: Norges 400 rikeste. På listen finner vi hele 308 familieformuer av milliardærrang. Disse er norske etter vår definisjon, det vil si at de har en tilknytning til Norge eller norsk næringsliv. (…) Snittformuen på listen har økt med nesten en halv milliard til 3,4 milliarder kroner, etter et godt år for børsen og i norsk næringsliv, hvor de fleste på listen har det vesentligste av verdiene sine investert. Totalverdien er i år på 1,35 billioner (1.349 milliarder kroner), mot 1,18 billioner i fjor. (kapital.no).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme. (- Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme.)

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

- Erna Solberg: – Vi må la være å kritisere dem som tjener penger.

(Anm: Erna Solberg: – Vi må la være å kritisere dem som tjener penger. – Det er andre ting som burde bekymre statsministeren mer enn om de rike anerkjennes nok, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Statsminister Erna Solberg duellerte med Ap-leder Jonas Gahr Støre under Spekter-konferansen tirsdag ettermiddag. Det ble etterhvert til en debatt om forskjellene i Norge. Jonas Gahr Støre synes det er urovekkende at Erna Solberg fra talerstolen i Det Norske Teateret uttrykte at hun er mer bekymret for de rikeste i landet, enn dem som faller fra. – Vi må la være å kritisere dem som tjener penger. Det er et fokus jeg syns er ganske ensidig nå, sa Erna Solberg fra talerstolen på Spekter-konferansen. (frifagbevegelse.no 27.3.2019).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. (…) Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- 33 prosent av barnefamilier med lav inntekt og 44 prosent av enslige forsørgere har høye boutgifter i forhold til inntekt.

(Anm: 33 prosent av barnefamilier med lav inntekt og 44 prosent av enslige forsørgere har høye boutgifter i forhold til inntekt. (…) Det har vært en betydelig økning i andel barn i lavinntektshusholdninger siden 2011. (…) Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer. (…) Det er likevel enkelte grupper som i større grad opplever fattigdomsproblemer enn befolkningen generelt, slik som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavinntektsgrupper og enslige forsørgere. (ssb.no 11.4.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Torstein Ulserød, jurist i Civita. Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.) (- Det finnes gode formål som ikke fortjener styrket innsats.)

(Anm: - Torstein Ulserød, jurist i Civita. Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Det finnes gode formål som ikke fortjener styrket innsats. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er kanskje et slikt. (- Med arbeidslivskriminalitet menes profittmotivert kriminalitet i arbeidsmarkedet, som svart arbeid, skatte- og avgiftsunndragelse og brudd på arbeidsmiljøloven. (dn.no 30.1.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. (– Vi skraper bare overflaten.)

(Anm: Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fant 101 tilfeller av a-krim i byggenæringen på fem måneder – bare i Oslo. – Vi ser at myndighetene ikke klarer å håndtere dette alene, sier Lars Mamen i Fair Play. (…) Vi skraper bare overflaten. (…) Fair Play er en dugnad mellom arbeidsgiversiden og fagorganisasjonen. Den har vært aktiv i Oslo i fem måneder. (tu.no 17.6.2019).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert.

(Anm: Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet: Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert. Fra 2017 til 2018 ble inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger halvert til tross for at Riksadvokaten i mange år har krevd å øke inndragningene. Riksadvokaten mener inndragning av utbytte bør stå sentralt i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det kommer fram i et rundskriv fra riksadvokat Tor Aksel Busch. «Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet», heter det i skrivet. – Dette har Riksadvokaten påpekt i flere år, uten at det har hjulpet, påpeker høyskolelektor ved Politihøyskolen, Inger Coll. • Les også: Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet (frifagbevegelse.no 19.3.2019).) 

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Hvordan bekjempe hvitvasking. (- Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten.)

(Anm: Bjørn Engesland, Gunnar M. Ekeløve-Slydal og Aage Borchgrevink, Bjørn Engesland, generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Aage Borchgrevink, seniorrådgiver, alle i Den norske Helsingforskomité. Hvordan bekjempe hvitvasking Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten. (dn.no 26.10.2018).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (...) Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013)

- Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år.

(Anm: Sakskostnadene i Borgarting nær tredoblet på ti år. I fjor sommer avdekket Gjermund Aasbrenn hvordan sakskostnadene i Høyesterett var skutt i været. Nå har han sett nærmere på underrettene. I august i fjor omtalte Rett24 en analyse gjort av daværende høyesterettsdommer Clement Endresen og utreder Gjermund Aasbrenn. Den viste en dramatisk vekst i advokatenes salærkrav, 126 prosent på ti år. (…) Den voldsomme kostnadsveksten er kommet i perioden etter at den nye tvisteloven ble innført, til tross for at ett av formålene med den nye loven var nettopp å redusere sakskostnadene. I forarbeidene skrev departementet: «Kostnadsnivået i sivile saker må dempes. (rett24.no 17.1.2020).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler.

(Anm: Professor Annette Alstadsæter: – Det er på tide å analysere hvor mye skatt de med mye kapital faktisk betaler. Kapitalbeskatningen bør evalueres, mener professor Annette Alstadsæter. Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. (dn.no 18.12.2019).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

- Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (- Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.)

(Anm: Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (…) I dag genererer samfunnet uhelse fordi ressursene er skjevt fordelt. Det er et rettferdighetsproblem, selv om ikke alle er enige med meg i det. Sosiale ulikheter i helse er et viktig folkehelseproblem som regjeringen nå må ta fatt i. (…) Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.) (dagsavisen.no 13.3.2019).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold.

(Anm: Forskere: Høje cigaretpriser hjælper fattige – frygt ikke grænsehandel. Hvis cigaretter og alkohol bliver dyrere, er der færre, der køber – især blandt samfundets fattigste - også i lande med risiko for grænsehandel, lyder det fra internationalt forskerhold. Det kan virkelig betale sig at få især folk uden alt for mange penge til at overveje at droppe smøgerne ved at hæve skatter eller afgifter. Forskere lister en lang række fordele i nye artikler i tidsskriftet The Lancet. Du har sikkert hørt nogle af argumenterne fra politikere og forhandlere mod højere priser på cigaretter i Danmark: - Folk vil i stedet tage over grænserne for at købe deres smøger i udlandet. - Prisstigningen vil især ramme de fattigste i samfundet hårdt, fordi de skal bruge en større andel af deres sparsomme penge på at købe cigaretter og dermed har mindre til for eksempel sund mad. (…) Nu kommer de udbredte argumenter under hårdt angreb fra et internationalt hold forskere. I en række artikler i det velansete tidsskrift The Lancet fremlægger de tal, analyser og erfaringer med skatter og afgifter i lande, der både er rige, fattige og midt imellem. Forskerne konkluderer blandt andet, at:  (…) (videnska.dk 4.4.2019).)

(Anm: The Lancet Taskforce on NCDs and economics. Lancet 2019 (Published: April 4, 2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (- Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter.)

(Anm: Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (...) Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. (...) - Men, siden det kreves sikkerhet for lån, vil de som har mest fra før, også få låne mest. Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. De som ikke kommer inn på boligmarkedet, faller lenger og lenger bak. (aftenposten.no 10.3.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. (…) ( Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner.

(Anm: Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). (...) Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten. (...) Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere. (...) Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner. (dn.no 8.2.2019).)

- Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden.

(Anm: Poenget med velferdsstaten. Hva tenker kommunen, ved Boligbygg, når de gjennomfører "gjengs leie" for psykisk utviklingshemmede? (- For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen.) (- Er det da riktig å tyne markedsleie ut av dem, å sette dem i en ufrivillig luksusfelle, med økonomi som går i minus hver måned? (frifagbevegelse.no 12.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Skyhøye overskudd for inkassoselskapene. (- Dette er som å trykke penger uten risiko.) (-Satt på spissen kan dette sammenlignes med å sette hundre kroner i banken og få 40-75 rentekroner hvert år, sier Bøhren.)

(Anm: Skyhøye overskudd for inkassoselskapene. Eierne i inkassoselskapene får en fortjeneste som er mange ganger høyere enn vanlig i nærings-livet. (…) Dette er som å trykke penger uten risiko. Lønnsomheten er i mange tilfeller, og år etter år, fem-seks ganger høyere enn det som er vanlig i resten av næringslivet. Det sier finansprofessor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI om lønnsomheten i inkassoselskapene. (…) Prisene de kan ta, er fastsatt av staten. (…) Tallene viser: Seks av de ni inkassoselskapene har en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen etter skatt som er 40-75 prosent årlig 2013-2017. - Satt på spissen kan dette sammenlignes med å sette hundre kroner i banken og få 40-75 rentekroner hvert år, sier Bøhren. (aftenposten.no 21.1.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Sterk økning i lønnsforskjeller: Mest i det offentlige. (- Fra 2,8 til 3,8 ganger forskjell.) (- De siste tiårene har avstanden mellom de best betalte og de dårligst betalte i Norge økt mye.)

(Anm: Sterk økning i lønnsforskjeller: Mest i det offentlige. Forskjellen mellom dem som tjener mest og dem som tjener minst i Norge er blitt mye større, viser nye SSB-tall. (…) Lønnsforskjellene øker raskere i Norge enn i andre OECD-land. (…) Fra 2,8 til 3,8 ganger forskjell. (…) De siste tiårene har avstanden mellom de best betalte og de dårligst betalte i Norge økt mye. (…) - I 1997 var den gjennomsnittlige månedslønnen til de 10 prosentene som fikk best betalt 2,8 ganger høyere enn lønna til de 10 prosent dårligst betalte. (…) – For noen år siden var det uvanlig at ledere i det offentlige tjente mer enn statsministeren. I dag er det blitt vanlig. (forskning.no 5.11.2018).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.)

(Anm: Debatten. Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

- Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (- Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.)

(Anm: Helse i hver skattekrone. Hardere skattlegging av de rike vil bidra til en friskere befolkning, mener professor Terje Andreas Eikemo. (…) I dag genererer samfunnet uhelse fordi ressursene er skjevt fordelt. Det er et rettferdighetsproblem, selv om ikke alle er enige med meg i det. Sosiale ulikheter i helse er et viktig folkehelseproblem som regjeringen nå må ta fatt i. (…) Bedre folkehelse vil også føre til at flere kommer i arbeid.) (dagsavisen.no 13.3.2019).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (- Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter.)

(Anm: Lave renter kan bidra til økt ulikhet. (...) Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. (...) - Men, siden det kreves sikkerhet for lån, vil de som har mest fra før, også få låne mest. Lånte penger har finansiert boligkjøp og aksjeinvesteringer, og formuer har økt kraftig de siste tiår med lave renter. De som ikke kommer inn på boligmarkedet, faller lenger og lenger bak. (aftenposten.no 10.3.2019).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- De som leier bolig, subsidierer de som eier. (- Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd.) (- Det er urettferdig, sier DNs boligpanel.)

(Anm: - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (…) De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (…) Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (dn.no 24.6.2015).)

- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. (- Først var det drømmen om egen bolig som brast.) (- Nå sender dyre og ustabile leieforhold stadig flere briter ut i gjeldsproblemer.) (- Det er en utvikling som er tydelig i svært mange av verdens storbyer: Boligprisene stiger raskt, ofte nærmest galopperende.)

(Anm: «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. Først var det drømmen om egen bolig som brast. Nå sender dyre og ustabile leieforhold stadig flere briter ut i gjeldsproblemer. Det er en utvikling som er tydelig i svært mange av verdens storbyer: Boligprisene stiger raskt, ofte nærmest galopperende. Ikke minst er konkurransen blant førstegangskjøperne knallhard. Innen 2020 må en førstegangskjøper i sentrale deler av London ha en årsinntekt på minst 106.000 pund, drøye 1,2 millioner kroner, for å ha råd til en gjennomsnittlig bolig. Det er opp fra en nødvendig årsinntekt på rundt 80.000 pund i dag, ifølge Telegraph. For stadig flere blir leiemarkedet eneste alternativ, i Storbritannia gjerne kalt «generation rent». (dn.no 20.4.2019).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Erna Solberg glefser til mot Sp-lederen - Vedum driver et kynisk prosjekt. På vei hjem fra India til innspurten i regjeringsforhandlingene, tar statsminister Erna Solberg et knallhardt oppgjør med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. (- Norge er et land med små forskjeller og med stor nærhet mellom politikere og folk. Jeg synes ikke noe om politikere som prøver å skape konflikter og forskjeller som ikke er der, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet)

(Anm: Erna Solberg glefser til mot Sp-lederen - Vedum driver et kynisk prosjekt. På vei hjem fra India til innspurten i regjeringsforhandlingene, tar statsminister Erna Solberg et knallhardt oppgjør med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. - Senterpartiet driver et bevisst forsøk på å bygge noen forskjeller i Norge som ikke er der. Norge er et land med små forskjeller og med stor nærhet mellom politikere og folk. Jeg synes ikke noe om politikere som prøver å skape konflikter og forskjeller som ikke er der, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet. På tampen av et hektisk offisielt besøk til India og rett før hun vender tilbake til den norske politiske virkeligheten med regjeringsforhandlinger på Hadeland, svarer hun på kritikken og analysene som Trygve Slagsvold Vedum har levert i det siste. (dagbladet.no 8.1.2019).)

(Anm: - Hun føler seg nok truffet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen møter vanlige folk med nedlatenhet og arroganse. (dagbladet.no 8.1.2019).)

- Ny rapport om arbeidsinnvandring. Dagbladet mener: Utenforskap er uverdig, urettferdig og ødelegger fellesskapet. Funnene i en ny forskningsrapport fra Frischsenteret er politisk eksplosive. (- Ifølge rapporten har den historisk høye innvandringen til Norge svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i lavinntektsfamilier, sammenliknet med dem som kommer fra rike familier.) (- For norskfødte fra de rikeste hjemmene har innvandringen hatt motsatt effekt. Deres relative inntekt og sysselsetting har økt både i forhold til middelklassen og de med lavest inntekt. De fattigste merker presset fra arbeidsinnvandrere med lave kvalifikasjoner, og mange faller ut av arbeidslivet.)

(Anm: Ny rapport om arbeidsinnvandring. Dagbladet mener: Utenforskap er uverdig, urettferdig og ødelegger fellesskapet. Funnene i en ny forskningsrapport fra Frischsenteret er politisk eksplosive. Fremstående samfunnsøkonomer ved Frischsenteret har levert en rapport om innvandring, sysselsetting og klasse som inneholder politisk sprengstoff. Forskernes metode er vitenskapelig: De har undersøkt sosial mobilitet blant alle personer i Norge som er født mellom 1960 og 1980. Det er funnene som er politisk eksplosive. Ifølge rapporten har den historisk høye innvandringen til Norge svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i lavinntektsfamilier, sammenliknet med dem som kommer fra rike familier. På godt norsk: Innvandring fra Asia og Øst-Europa har gjort de rike rikere mens de fattige sakker akterut, både når det gjelder jobb og inntekt. Forskjellen mellom den laveste klassen norskfødte og middelklassen har økt med 30 prosent, og det meste av dette (75 prosent) forklarer forskerne med økt innvandring. For norskfødte fra de rikeste hjemmene har innvandringen hatt motsatt effekt. Deres relative inntekt og sysselsetting har økt både i forhold til middelklassen og de med lavest inntekt. De fattigste merker presset fra arbeidsinnvandrere med lave kvalifikasjoner, og mange faller ut av arbeidslivet. (dagbladet.no 18.1.2019).)

- Hvordan går det med unge som faller utenfor? (- Hva er grunnen til unges utenforskap?) (- Rundt 115 000, eller 11 prosent av unge i alderen 15–29 år, var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017.) (- Gruppen hadde følgende inndeling etter status, som også fremgår av figur 1: - 12 prosent var registrert ledige. - 21 prosent mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. - 9 prosent mottok andre offentlige ytelser som sosialhjelp eller kontantstøtte. -Hele 58 prosent hadde ukjent status.)

(Anm: Hvordan går det med unge som faller utenfor? Nesten halvparten av unge som falt utenfor i 2012, kom seg tilbake til arbeid eller utdanning allerede året etter. Blant dem som ble værende utenfor over lengre tid, var det klar overvekt av unge med helseutfordringer og uten videregående utdanning. (…) Unge som faller utenfor kalles ofte NEET og er sammensatt av personer i ulike livssituasjoner. (…) Hva er grunnen til unges utenforskap? Rundt 115 000, eller 11 prosent av unge i alderen 15–29 år, var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2017. Gruppen hadde følgende inndeling etter status, som også fremgår av figur 1: - 12 prosent var registrert ledige. - 21 prosent mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. - 9 prosent mottok andre offentlige ytelser som sosialhjelp eller kontantstøtte. -Hele 58 prosent hadde ukjent status. (ssb.no 27.2.2019).)

(Anm: NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» som brukes om ungdom utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. (ssb.no 27.2.2019).)

- Kamp mot utenforskap.

(Anm: Kamp mot utenforskap | Bent Høie, helseminister, Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, Anniken Hauglie, arbeidsminister, Solveig Horne, barne- og likestillingsminister. Et samfunn med muligheter for absolutt alle forutsetter at vi takler de grunnleggende årsakene til at ulikheter oppstår, ikke bare behandler symptomene. (aftenposten.no 9.5.2017).)

- Forbrukerutenforskapet. Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total. (- Overraskende er det de yngre som i størst grad oppgir å ha problemer.)

(Anm: Forbrukerutenforskapet. Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total. Forbrukerrådets undersøkelser viser at digitalt utenforskap handler om mer enn manglende kompetanse, skriver direktør Inger Lise Blyverket. Resultatene av denne utviklingen viser seg nå. I en undersøkelse fra Forbrukerrådet svarer nesten halvparten (43 prosent) at de har personer i nær familie eller omgangskrets som de regelmessig hjelper med å bestille og betale for varer og tjenester. (...) Verktøyene som mangler
Utfordringene er omtrent like store i alle markeder, men kollektivtransport, helsetjenester og offentlige velferdstjenester oppleves som noe mer vanskelig tilgjengelige enn andre. Flertallet – mellom 75 og 90 prosent av forbrukerne i de ulike markedene – oppgir at de vanligvis bestiller og betaler problemfritt. Samtidig er det betydelige mindretall som oppgir at de har hatt problemer med å bestille og/eller betale det siste året, eller at de slett ikke har klart å kjøpe det de ønsket. (nrk.no 15.1.2023).)

- Dyrt når unge dropper ut. Koster samfunnet opp til 15 milliarder kroner.

(Anm: Dyrt når unge dropper ut. Koster samfunnet opp til 15 milliarder kroner. I Bergen får utvalgte ungdommer intensivundervisning 10 timer i uken. Det skal få dem til å fullføre videregående. (...) 15 milliarder. Opptil fire prosent av ungdom under 20 år har falt utenfor samfunnet. For 25-åringer er tallet dobbelt så høyt, viser en undersøkelse som Vista Analyse har gjennomført for Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet. For aldersgruppen 20 til 25 år blir det hvert år cirka 2000 nye pr. kull som hverken går på skole eller har jobb. Det kan koste samfunnet 15 milliarder kroner i nåverdi dersom disse står uten arbeid livet ut, det tilsvarer 490 millioner per årskull. Å gjennomføre videregående opplæring er svært viktig for at ungdommene skal unngå å falle utenfor. – Risikoen for varig utenforskap øker dramatisk hvis ungdommene står utenfor i mer enn ett år, forteller forsker Ingeborg Rasmussen, som har ledet arbeidet med rapporten. Sannsynligheten for å lykkes       med tiltak minker etter hvert som tiden går. (aftenposten.no 14.6.2011).)

- Margit lever under fattigdomsgrensen – uverdig mener pensjonistforbundet. Over 65 000 av Norges pensjonister lever under fattigdomsgrensen til EU.

(Anm: Margit lever under fattigdomsgrensen – uverdig mener pensjonistforbundet. Over 65 000 av Norges pensjonister lever under fattigdomsgrensen til EU. Pensjonistforbundet mener minstepensjonistene må heves ut av fattigdom, men ifølge SSB-forsker har velferdsstaten allerede langt på vei lyktes med dette. – Vi er ikke fattige på den måten men vi er nødt til å spare. Hvis vi ikke sparer hva skal vi rutte med da? Jeg kjøper ikke aviser, ikke går jeg på kino, ikke går jeg på hotell, ikke går jeg på vinmonopolet. Ikke noe. Jeg er nødt til å spare. 82 år gamle Margit Marthinsen fra Talvik i Alta kommune er enslig minstepensjonist, en skjebne hun deler med 65 000 andre i Norge. Marthinsen er en typisk enslig minstepensjonist – en kvinne som har vært hjemmeværende med barn og jobbet i flere deltidsjobber. (nrk.no 11.2.2019).)

- Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet. En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet.

(Anm: Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet. En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet. (…) Noen av Norges fremste samfunnsøkonomer ved Frischsenteret tar for seg et av de mest kontroversielle og omdiskuterte spørsmålene i innvandringsdebatten i Norge og Europa. På oppdrag fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har forskerne undersøkt om det store antallet innvandrere har påvirket lønn og sysselsetting for norskfødte. – Våre funn viser at svaret på dette spørsmålet er et klart «ja», skriver forskerne Knut Røed, Simen Markussen og Maria F. Hoen ved Frischsenteret i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet». (…) Hva oppdaget forskerne? Forskerne konkluderer med at innvandringen til Norge fra lavinntektsland økte forskjellene mellom nordmenn med ulik sosial bakgrunn, både i inntekt og sysselsetting. – Vi ser at innvandringen forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, sier Røed. (aftenposten.no 17.1.2019).)

- Chris Hemsworth: Raser mot stjernens byggeprosjekt. - Det virker overdrevent. (- ENORMT: Sammenlignet med husene ved siden av, er Chris og familiens nye hus gigantisk.)

(Anm: Chris Hemsworth: Raser mot stjernens byggeprosjekt. - Det virker overdrevent. «Thor»-stjernen Chris Hemsworth (35) har de siste årene blitt hyllet for sitt arbeid for miljøet, og er tilsynelatende svært opptatt av å ta vare på jordkloden. Blant annet har skuespilleren gjennom sosiale medier oppfordret fansen til å være mer bevisst på hvor mye plast det er i havet, og for noen måneder siden ble det kjent at stjernen er blitt veganer. Nå blir 35-åringen derimot beskyldt for å være dobbeltmoralsk, grunnet han og kona Elsa Patakys (42) nye byggeprosjekt. Det melder Daily Mail. (seher.no 2.10.2018).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Gründer Odd Johnny Winge vil bygge et av Norges råeste hjem. (- Odd Johnny Winge har kjøpt tre eiendommer på Bygdøy til 119 millioner kroner. Snart får milliardæren svar på om han får rive alt og kan bygge hus på 1.290 kvadratmeter.)

(Anm: Gründer Odd Johnny Winge vil bygge et av Norges råeste hjem. VIL RIVE ALT: Gründer Odd Johnny Winge har frist til april med å sende inn de siste detaljene. Går alt på skinner, kan han rive sine tre hus og bygge «Villa Winge». Odd Johnny Winge har kjøpt tre eiendommer på Bygdøy til 119 millioner kroner. Snart får milliardæren svar på om han får rive alt og kan bygge hus på 1.290 kvadratmeter.  (nettavisen.no 26.3.2019).)

- 'It looks like a shopping centre'

(Anm: 'It looks like a shopping centre': Locals fear their sleepy surf town will be ruined and overrun by celebrities as Thor actor Chris Hemsworth's massive new mansion takes shape •          Thor actor Chris Hemsworth's estate is transforming into a luxurious mansion • Locals fear that the development sets an 'inappropriate' tone for Byron Bay • Construction is rumbling on for the couple's multi-storey $8.7 million abode • One resident of 38 years said the presence of celebrities is killing the appeal. (dailymail.co.uk 9.6.2018).)

- Kygo kjøpte tidenes dyreste bolig i Bergen. (- Selve huset er en ærverdig murvilla på over 1000 kvadratmeter, tegnet av bergensarkitekten Ole Landmark.)

(Anm: Kygo kjøpte tidenes dyreste bolig i Bergen. Artisten Kyrre Gørvell-Dahll blar opp 41 millioner kroner for en prakteiendom like i nærheten av barndomshjemmet i Bergen. (…) Selve huset er en ærverdig murvilla på over 1000 kvadratmeter, tegnet av bergensarkitekten Ole Landmark. (nrk.no 24.9.2018).)

- Slik bygger de Norges første innendørs skianlegg - til 800 millioner kroner.

(Anm: Betonmasthæhres innendørs skianlegg Snø på Lørenskog. Slik bygger de Norges første innendørs skianlegg - til 800 millioner kroner. – Vi bygger på toppen, i midten og i bunn samtidig for å komme i mål, forteller entreprenøren om byggingen av den nye skihallen på Lørenskog. I disse dager bygges en enorm innendørs skihall på Lørenskog. Det 50.000 kvadratmeter store bygget har yttervegger som lener seg innover og påkostede fasadeelementer av aluminium, polykarbonat, tørrsteinsmur og glassfelt. Arkitektens visjon var en smeltende isbre. – Det skal se ut som en isbre som smelter litt på våren, forteller prosjektleder fra Betonmasthæhre Romerike, Erlend Nicolaisen (tu.no 2.10.2018).)

- Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. (- I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter.)

(Anm: Gigantgevinst for Stang - tjener 27 mill. på boligsalg. Fabian Stang har solgt leilighet på Oslo vest med gigantgevinst. (Finansavisen:) I 2006 ga Fabian Stang 8,3 millioner for leiligheten i Kruses gate på Frogner i Oslo som var på 180 kvadratmeter. Nå har han solgt den for den nette sum av 35 millioner kroner, skriver Finansavisen. (hegnar.no 13.4.2018).)

- Fabian Stang satset på boligspekulasjon. (- Ble avvist av selger.) (- Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg.) (- Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein.)

(Anm: Fabian Stang satset på boligspekulasjon. Ble avvist av selger. Fabian Stang føler seg utnyttet i forbindelse med boligsalg. Nå krever han 5,3 millioner kroner i erstatning av eks-nabo Sjur Agdestein. DRØMMEN BRAST: Fabian Stang la opp til å tjene 10 millioner kroner sammen med investor Pål Gundersen. Men Stang fikk aldri kjøpt leilighetene i Kruses gate, selv om han bød mest. (finansavisen.no 7.2.2019).)

(Anm: Dobler prisen på Frogner-leilighet etter tre år. (hegnar.no 25.4.2018).)

– Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner.

(Anm: Fabian Stang raser mot OBOS: - Skal ikke selge leilighet til 100 millioner. Fabian Stang (H) mener OBOS´ siste satsing er feilslått. Mandag ble det kjent at OBOS skal selge luksusleiligheter på Majorstuen i Oslo. Den dyreste leiligheten er priset til 95 millioner. Det får tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang (H), til å rase: - Når OBOS nå legger ut en leilighet på 400 kvadratmeter til nær 100 millioner, har selskapet totalt forlatt sin oppgave som sosialutbygger, som vi politikere har lagt til grunn at de var skapt for, sier Stang til Nettavisen. Les også: OBOS-leilighet til salgs for 95 millioner (nettavisen.no 11.12.2018).)

– Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord. (- Resultat før skatt for 2018 endte på 2.928 millioner kroner, opp 285 millioner kroner fra 2017.) (- OBOS-konsernet har lagt bak seg et godt salgsår for nye boliger, tross et krevende svensk boligmarked.)

(Anm: Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord. Resultat før skatt for 2018 endte på 2.928 millioner kroner, opp 285 millioner kroner fra 2017. Flere ferdigstilte boliger er driveren bak resultatveksten. – Resultatet gir OBOS et solid handlingsrom for videre vekst og nye investeringer i boliger og andre tjenester til medlemmene. Det gode resultatet, sammen med vekst i verdien av konsernets tomteportefølje, gjør at den verdijusterte egenkapitalen er 40.614 millioner kroner. Bokført egenkapital er 22.531 millioner kroner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding. OBOS-konsernet har lagt bak seg et godt salgsår for nye boliger, tross et krevende svensk boligmarked. Korrigert for samarbeidspartneres eierandeler, solgte OBOS-konsernet 2.805 boliger til en samlet salgsverdi på 10 470 millioner kroner. Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1.510 millioner kroner mot 1.421 millioner kroner i fjor. 1.269 millioner kroner av resultatet er generert i den norske virksomheten og 240 millioner kroner i Sverige. – Det solide resultatet gjør oss i stand til å investere for framtiden. OBOS har et høyt investeringsnivå innenfor boligutvikling, og har i 2018 skaffet tomter for 4.600 boliger med en samlet investeringsramme på 1,8 milliarder kroner i 2018, sier Siraj. (estatenyheter.no 20.2.2019).)

– En gang skulle Obos bygge billige boliger for folk flest. (- I dag bygger de luksusleiligheter og tjener milliarder. (- Nylig gikk en Obos-leilighet for 26 millioner.) (- Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag?)

(Anm: En gang skulle Obos bygge billige boliger for folk flest. (- I dag bygger de luksusleiligheter og tjener milliarder. (…) Nylig gikk en Obos-leilighet for 26 millioner. (…) Direktøren for det hele, Daniel Siraj, har ingen betenkeligheter med å bygge for de rike. (…) Hva skjedde med hele folkets boligbyggelag? (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (…) SV legger skylda på regjeringens politikk. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker. Det disse tallene viser klart og tydelig er hvordan de aller rikeste fortsetter å få en stadig større del av kaken og har nærmest uendelig rikdom, mens vanlige folk stadig blir oppfordret til moderasjon, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet. (…) - Samtidig som Siv Jensen og Erna Solberg pøser på med stadig større skattekutt til den økonomiske eliten, strammes det inn for folk flest. Sykepleiere må løpe fortere, folk taper pensjon fordi stadig mer skal kommersialiseres og konkurranseutsettes. Det er en ukultur at den økonomiske eliten slipper stadig billigere unna, mens alle andre får beskjed om å forberede seg på trangere tider, fortsetter Kaski. (…) - Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. Spesielt dersom du får en stagnering i store grupper. I USA har lønningene stått stille, men slik har det ikke vært i Norge, sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet.

(Anm: Tjener grovt på boligbygging. (…) Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner. (…) Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet. (stavrum.blogg.no 16.5.2017).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

(Anm: PENGEPOLITISK RAPPORT. Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/18. Serie: Pengepolitisk rapport. Nummer: 4/2018 (norges-bank.no - PUBLISERT 13. desember 2018 10:00.)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Utleiekonge vil bygge 4000 leiligheter. (- Ivar Tollefsen.) (- BADER I PENGER.) (- Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer.) (- Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer.)

(Anm: Ivar Tollefsen. Utleiekonge vil bygge 4000 leiligheter. Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har ambisjoner om å bli en av Norges ledende boligutviklere. (Finansavisen): Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier fifty–fifty. Ivar Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden. 4000 leiligheter - Vi har nå 33 prosjekter under utvikling som inneholder cirka 4000 leiligheter, sier Svenkerud til Finansavisen. Prosjektene befinner seg i hovedsak Oslo og Akershus, samt Trondheim. De har nå fem prosjekter under bygging med rundt 220 leiligheter. (…) Svenkerud tror at omsetningen av både brukte og nye boliger vil holde seg bra oppe. (…) Bader i penger Ivar Tollefsen er kjent som eiendomsinvestor, rallyfører, skiløper og fjellklatrer. Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer. (dagbladet.no 12.11.2018).)

- Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050.

(Anm: Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. - Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i, sier styreleder Tollef Svenkerud. (…) Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere, noe som blant annet skal oppnås gjennom misjonen om å skape bedre hjem. Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5 000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim. (estatenyheter.no 26.9.2019).)

- Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050.

(Anm: Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. - Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i, sier styreleder Tollef Svenkerud. (…) Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere, noe som blant annet skal oppnås gjennom misjonen om å skape bedre hjem. Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5 000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim. (estatenyheter.no 26.9.2019).)

- Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050.

(Anm: Forplikter seg til å bygge grønt. Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. - Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i, sier styreleder Tollef Svenkerud. (…) Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere, noe som blant annet skal oppnås gjennom misjonen om å skape bedre hjem. Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5 000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim. (estatenyheter.no 26.9.2019).)

- Er boligspekulanter virkelig entreprenører?

(Anm: Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? Paven skal også tirsdag tale. Da skal han komme med sitt julebudskap under Urbi et Orbi-talen på Petersplassen. (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? (- 70 % av formuene er fra bolig.) (- Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. )

(Anm: Arveavgift og KrF. Seriebeskrivelse. Direktesendt debattprogram. Episodebeskrivelse Forskjellene øker og formuene til de aller rikeste vokser lynraskt. Men gjør det noe, da? At de rike blir rikere? Og gjett hvem som betaler mer og mer til fellesskapet, bedriftene eller vanlige folk? Og bør KrF gå mot høyre eller venstre? Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang. (…) Torbjørn Røe Isaksen: Andre forskere har vektlagt andre ting. 70 % av formuene er fra bolig. (nrk.no 27.9.2018).)

- Er boligspekulanter virkelig entreprenører?

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (- EIEPRESS) (- Siden 1992 har norske boligpriser økt med 600%.) (- Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.) (- Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med.) (- Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (- Inntekt fra bolig er i dag viktigere enn lønnsinntekter for de økonomiske mulighetene videre i livet.)

(Anm: Karoline Motland - Nestleder i Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Eie eller leie — det nye klasseskillet. Siden 1992 har norske boligpriser økt med 600%. Inntekt fra bolig er i dag viktigere enn lønnsinntekter for de økonomiske mulighetene videre i livet. EIEPRESS: — Den norske mentaliteten om at å leie er annenrangs, skaper press blant unge og politikere, skriver innleggsforfatter. Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille. (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. Siden 1992 har norske boligpriser økt med 600%. Inntekt fra bolig er i dag viktigere enn lønnsinntekter for de økonomiske mulighetene videre i livet. (dagbladet.no 4.8.2015).)

- Er boligspekulanter virkelig entreprenører?

(Anm: Finanstilsynet avviser i innlegg i DN 12. januar å ha synspunkter på om omsetning av kjøpekontrakter i boligprosjekter, men tilsynet har en svært streng tolkning av loven. I rundskrivet fra 2015 står det: «Med mindre vidareseljaren sitt opphavlege føremål med kjøpet har vore å skaffe bustad til eigen bruk, eller til bruk for familiemedlemar, bør omsetningen som utgangspunkt bli regulert av bustadoppføringslova». Å « … bli regulert av bustadoppføringslova» innebærer at videreselgeren får entreprenøransvaret. Loven gjelder kun entreprenører. Dersom selgeren ikke er entreprenør, er det avhendingslova som gjelder, og da har ikke videreselger ansvar. Det er ikke åpenbart at privatpersoner skal kunne defineres som entreprenører. I 2010 ble paragraf 1 endret ved at «ein yrkesutøvar (entreprenøren)» ble erstattet med «entreprenøren». Å definere privatpersoner med betydelige inntekter fra videresalg av boligkjøpskontrakter som yrkesutøvere, er ikke helt urimelig. Å definere dem som entreprenører synes jeg skurrer. Store norske leksikon (snl.no) definerer en entreprenør som «[…] en person eller et firma som utfører arbeid for andre, vanligvis et større bygge- eller anleggsarbeid». For en legmann er den naturlige tolkningen at både selskaper og privatpersoner utenfor byggebransjen ikke er entreprenører. Jeg regner med at det må være en god grunn til at lovgiver bevist droppet det mer generelle uttrykket «yrkesutøver». (dn.no 16.1.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(dn.no 16.1.2018).)

- Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig? Det er spørsmålet i boligmarkedet.

(Anm: Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig? Det er spørsmålet i boligmarkedet. En gjennomsnittlig leilighet som kostet fire millioner kroner i fjor, koster innpå fem millioner kroner i år. (dn.no 5.1.2017).)

- Boligbobler (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer.)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

- Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg.

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

- Er boligspekulanter virkelig entreprenører?

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (…) -  De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet.  Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (dn.no 24.6.2015).)

- Advarer om global boligboble. (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai.)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

- Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg.

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Hvorfor avsløres ikke psykopatene? (Ingen kan lyve og bedra som en psykopat. Ingen kan vel manipulere mer effektivt.)

(Anm: Fred Heggen, en psykiaters refleksjoner Hvorfor avsløres ikke psykopatene?
Eller mer presist: Hvorfor avsløres ikke psykopatene på et tidligere tidspunkt? Før grepet festes. Før offeret mister kontrollen. Før skaden kan bli uopprettelig. H or mange brukne rygger, skadeskutte sjeler og ødelagte privatøkonomier kunne vel ikke da ha vært unngått? (…) Svindleren (…) Ingen kan lyve og bedra som en psykopat. Ingen kan vel manipulere mer effektivt. Psykopaten kan være flink til å finne offerets svake punkter, og vite når han skal aksjonere. Når psykopaten bestemmer seg for et offer, handler det om flere bakenforliggende motiver. Det viktigste motivet er likevel penger. Det handler alltid om penger. (…) For godt til å være sant Ingen kan egentlig forberede seg på å skulle møte en psykopat, men en ting er det viktig ikke å glemme: Er noe nesten for godt til å være sant, er det ikke sant! ølger man denne leveregelen, vil risikoen for å bli invadert av en psykopat reduseres betraktelig. (nettavisen.no 17.6.2016).)

- I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater?

(Anm: I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater? Hvilke kjennetegn har en psykopat? Sjekk listen og lenker nederst i saken. (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: The 10 jobs that attract the most psychopaths. Psychopaths display fearless dominance over other people - perfect for one of these careers. Psychopaths are attracted to a career as a surgeon.   (independent.co.uk 14.10.2015).)

- Rapport: Trumps skattelettelser gavner hvide superrige mest. Hvide amerikanere får langt mere ud af USA's skattelov.

(Anm: Rapport: Trumps skattelettelser gavner hvide superrige mest. Hvide amerikanere får langt mere ud af USA's skattelov. (jyllands-posten.dk 12.10.2018).)

(Anm: Trump administration considers tax cut for the country's super-rich. 'American families are drowning under the weight of stagnant wages and higher health costs but the GOP continues to pick their pockets to give more handouts to the wealthiest 1 per cent' (independent.co.uk 31.8.2018).)

- Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi.

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Svein Støle har solgt villaen i Holmenkollen for 57 millioner kroner. (- Eiendommen kjøpte han i 1995 for 6,5 millioner kroner.)

(Anm: Svein Støle har solgt villaen i Holmenkollen for 57 millioner kroner. Eiendommen kjøpte han i 1995 for 6,5 millioner kroner, og ble tidligere lagt ut for salg til prisantydning kroner 60 millioner kroner. (nettavisen.no 25.9.2018).)

- Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende.

(Anm: Prinsessen fra Bloksberg på statens regning. Prinsesse Märtha Louise kan tjene 70 millioner kroner skattefritt på å selge «Bloksberg» til høystbydende. (…) Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen reagerer på at prinsesse Märtha Louise dermed kan tjene privat på investeringer gjort av det offentlige. Prinsippielt har Lundteigen rett, og det burde aldri vært gjort slik. Men gjort er gjort, og spist er spist. Derimot er det et dårlig forslag at staten skal kjøpe Bloksberg. Stedet har ikke noe spesiell arkitektonisk verdi, og vi må kunne leve med at de kongelige kjøper og selger hytter uten å gjøre hyttene til nasjonale minnesmerker etterpå. (nettavisen.no 21.8.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Dette er det dyreste nabolaget i Norge. Langodden på Snarøya er landets dyreste nabolag. Her er boligprisen på 20 millioner kroner. I snitt.

(Anm: Dette er det dyreste nabolaget i Norge. Langodden på Snarøya er landets dyreste nabolag. Her er boligprisen på 20 millioner kroner. I snitt. – Dette er verdens beste sted å bo, fastslår velleder Eyvinn Rudjord Helgevold på Stavanger-dialekt. Han flyttet til Langodden og Snarøya med familien for fire år siden. Det er tall fra Prognosesenteret som avslører at ingen grunnkretser i Norge har en høyere snittpris enn de 130 boligene på Langodden. (budstikka.no 14.9.2018).)

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

- Tre bompasseringer på Svinesund kostet 5164 kroner. (- Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder.) (– Noe riv ruskende galt med systemet.) (– Dette vil nå bli inndrevet gjennom trekk i lønn. Dermed tvinges det gjennom en rettslig oppfyllelse av kravet, sier namsfogden i Oslo.) (– Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.) (- Justisdepartementet: – Nye regler om et par år.)

(Anm: Tre bompasseringer på Svinesund kostet 5164 kroner. Dette er historien om hvordan prislappen for tre ubetalte bompasseringer på Svinesund i løpet av få måneder økte med 85-gangern. – Jeg vil vel kanskje anta at det dreier seg om en harrytur til Strømstad, sier namsfogd Alexander Dey i Oslo. (…) Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder Det som da skjer, er at kravet på tre ganger tjue kroner vokser veldig raskt. Etter inkassogebyrer og rettslige gebyrer, er kravet nå i november på 5164 kroner. (…) – Dette vil nå bli inndrevet gjennom trekk i lønn. Dermed tvinges det gjennom en rettslig oppfyllelse av kravet, sier namsfogden i Oslo. – Noe riv ruskende galt med systemet – Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Han mener at det er helt urimelig at bompasseringer til noen titalls kroner i løpet av kort tid skal vokse til et pengekrav på flere tusen kroner. – Faktureringen skjer innenfor de lover og regler slik de er i dag. Men forholdsmessighetsprinsippet må få en mye tydeligere profil enn det har i dag, sier Jensen. – Det er ikke rimelig i det hele tatt, legger han til. Inkassoselskapet Visma Collectors som har sendt utleggsbegjæringen på oppdrag fra Svinesundforbindelsen AS ønsker ikke å kommentere saken. (…) Justisdepartementet: – Nye regler om et par år Inkassoloven er fra slutten av 1980-tallet, og regjeringen har varslet at en arbeidsgruppe skal gjennomgå dagens inkassolov. (nrk.no 16.11.2018).)

- Forbrukslån må reguleres. Den eksplosive økningen i dyre forbrukslån kan gi titusener av husholdninger store betalingsproblemer og finansforetakene store tap.

(Anm: Leder. Forbrukslån må reguleres. Den eksplosive økningen i dyre forbrukslån kan gi titusener av husholdninger store betalingsproblemer og finansforetakene store tap. Det er på høy tid at regjeringen griper inn for å bremse den ukontrollerte utlånsveksten. Vi er allerede på overtid. Myndighetene har lenge vært klar over hvilke farer en slik gjeldsbombe utgjør. Derfor innførte Finanstilsynet i fjor retningslinjer som skulle gjelde norske og utenlandske finansforetak som tilbyr forbrukslån. Hensikten var å beskytte forbrukerne mot å påta seg gjeldsforpliktelser de ikke kan klare å betjene og samtidig sørge for stabilitet i finansmarkedet. Det har ikke virket etter hensikten ettersom det ikke har bremset utlånsveksten. (vg.no 1.11.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Prissjekk på forbrukslån. Styr unna disse forbrukslånene. Ett har over 2.000 prosent rente!

(Anm: Prissjekk på forbrukslån. Styr unna disse forbrukslånene. Ett har over 2.000 prosent rente! Vi har også undersøkt hvilke forbrukslån du bør velge dersom det er eneste utvei. (…) Velger du å låne 6.000 kroner i 15 dager er den årlige effektive renten på hele 2.324,85 prosent! (dinside.no 2.11.2018).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte.

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

- SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om.

(Anm: SKJULER AKSJER FOR VELGERNE: Flere medlemmer av Oslo bystyre eier aksjeposter i skjul, stikk i strid med bystyrets eget regelverk for hva de er pliktige til å opplyse offentligheten om. Se liste i bunnen av saken. Se Oslo-politikernes skjulte aksjeposter. (dagbladet.no 24.10.2015.)

- Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

(Anm: Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for. - Jeg ser at noen kan mene det er uheldig og uggent, men slik fungerer demokratiet, sier stortingspolitiker Ove Trellevik. (…) Mandag skriver Dagbladet at han eier aksjer for over 600.000 kroner i fiskeri- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Han eier også en mindre aksjepost i Marine Harvest. Dette kommer frem etter at aksjonærregisteret for første gang er åpnet for innsyn for journalister og privatpersoner. (bt.no 28.9.2015).)

- Hva er uetisk medisin?

(Anm: Hva er uetisk medisin? (...) Fastlegen som jukser med takster for egen økonomisk vinning. (...) Flere diagnose- og prosedyrekoder enn det er belegg for. (...) Legen som mottar økonomiske ytelser mot å forskrive utvalgte legemidler fremfor andre. (...) Helsepersonell som utnytter makt til egen fordel, enten det er seksuelt eller økonomisk, eller leger (…) – som gir råd eller er til stede under tortur. (...) En lege som gir egne familiemedlemmer fordeler. (...) Å motta honorarer fra legemiddelindustrien for å drive markedsføring, kamuflert som faglige foredrag, oppfattes også av mange som uetisk, om ikke ulovlig. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

– Bekymringen for ulikhet er underdrevet, ikke overdrevet. (- Andreas Slettholm i Aftenposten ser dette som en unødvendig bekymring, og mener i en kommentar 12. september å ha regnet seg frem til at ekspertene tar feil. Dessverre har Slettholms analyse usedvanlig sløv bruk av statistikk og tall.)

(Anm: Hannah Gitmark fagrådgiver, Tankesmien Agenda. Bekymringen for ulikhet er underdrevet, ikke overdrevet. Økonomiske forskjeller øker i hele verden, også i Norge. Det bekymrer vanlige mennesker som merker det på kroppen, men også akademia, næringsliv og en rekke politikere. For et par uker siden slo til og med Norges blåblå-regjering til med egen ulikhetskonferanse. Andreas Slettholm i Aftenposten ser dette som en unødvendig bekymring, og mener i en kommentar 12. september å ha regnet seg frem til at ekspertene tar feil. Dessverre har Slettholms analyse usedvanlig sløv bruk av statistikk og tall. For hva sier Statistisk sentralbyrås statistikk? Målt ved Gini-koeffisienten (som måler ulikhet på en skala fra 0-1) har inntektsforskjellene (når studenter ikke er tatt med) økt med 21 prosent mellom 1986 og 2016 i Norge. Det er langt raskere enn gjennomsnittet i OECD. (aftenposten.no 17.9.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

– SSB analyse 2018/18: Formuesulikhet i Norge 1995–2016. Formuesulikheten øker.

(Anm: SSB analyse 2018/18: Formuesulikhet i Norge 1995–2016. Formuesulikheten øker. Data fra skattemeldingene og andre kilder viser at det er stor ulikhet både i fordelingen av boligformue og annen formue i Norge. Ulikheten har økt de siste årene; først og fremst fordi familiene med de største formuene har økt sin andel av totalformuen. Sammenligning av formuesutviklingen for ulike generasjoner tyder på at 68-generasjonen, født rundt 1950, har trukket vinnerloddet. (ssb.no 14.9.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

– Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige. De økonomiske forskjellene mellom folk bare øker. Psykologene mener det er en farlig utvikling som går på helsa løs.

(Anm: – Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige. De økonomiske forskjellene mellom folk bare øker. Psykologene mener det er en farlig utvikling som går på helsa løs. Fredag la SSB fram en rapport som viser at formuesulikheten har økt kraftig i Norge de siste 20 årene. Rapporten tar for seg perioden 1995–2016 (se grafikk i bunnen av saken). De rikeste tar også en stadig større del av kaka når det gjelder inntekt. Selv om Norge er et egalitært land i global sammenheng, er tendensen klar: De økonomiske forskjellene mellom dem som har mest og minst bare øker – og det er få tegn til at trenden vil snu. (dagsavisen.no 17.9.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Blir Norge mer polarisert? (- Står nordmenn stadig lengre fra hverandre politisk? Utsagn av typen «samfunnet blir stadig mer polarisert» har vært ganske vanlig på kommentarplass og rundt lunsjbordene de siste årene.)

(Anm: Blir Norge mer polarisert? Kategorier: Analyse & Samfunn. Skrevet av Iacob Christian Prebensen, kommentarer. Red.anm. Iacob Chr Prebensen er analytiker i NRK. Tidligere i år gjorde han en intern analyse som er såpass interessant at vi synes den er verdt å dele med et større publikum. Står nordmenn stadig lengre fra hverandre politisk? Utsagn av typen «samfunnet blir stadig mer polarisert» har vært ganske vanlig på kommentarplass og rundt lunsjbordene de siste årene. Og følger man samfunnsdebatten synes det ganske tydelig at den har blitt hardere. Videre er det liten tvil om at polarisering ser ut til å være et dominerende trekk ved samfunnsutviklingen i mange av de landene vi gjerne følger i nyhetene, med Brexit i Storbritannia og 2016-valget i USA der Donald Trump ble valgt, som de tydeligste markørene. Ordet «Polarisering» i norske medier Søker man etter varianter av ordet «polarisering» i norske medier, ser man at begrepet brukes stadig mer også hos oss: Søkefrase «polariser*» hos Retriever (…) (nrkbeta.no 21.9.2018).)

- Verdens rikeste 1 % får 82 % av rikdommen / velstanden, sier Oxfam. Gapet mellom de superrike og resten av verden ble utvidet i fjor, idet rikdommen / velstanden fortsetter å eies av en liten minoritet, ifølge Oxfam. (- Det skyldes skatteunndragelser, firmaers innflytelse på politikken / lovverket, uthuling av arbeidstakerrettigheter og kostnadsbesparelser for utvidelse av gapet.) (- Uakseptabelt.)

(Anm: 'World's richest 1% get 82% of the wealth', says Oxfam. The gap between the super rich and the rest of the world widened last year as wealth continued to be owned by a small minority, Oxfam has claimed. Some 82% of money generated last year went to the richest 1% of the global population while the poorest half saw no increase at all, the charity said. Oxfam said its figures - which critics have queried - showed a failing system. It blamed tax evasion, firms' influence on policy, erosion of workers' rights, and cost cutting for the widening gap. Oxfam has produced similar reports for the past five years. In 2017 it calculated that the world's eight richest individuals had as much wealth as the poorest half of the world. This year, it said 42 people now had as much wealth as the poorest half, but it revised last year's figure to 61. Oxfam said the revision was due to improved data and said the trend of "widening inequality" remained. 'Unacceptable' Oxfam chief executive Mark Goldring said its constant readjustment of the figures reflected the fact that the report was based "on the best data available at the time". "However you look at it, this is an unacceptable level of inequality," he said. (bbc.com 22.1.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. STOCKHOLM (VG) Svenske politikere dekker over en fattigdomsbombe som truer svensk velferd og økonomi, advarer den profilerte svenske økonomen Tino Sanandaji. Kjendisøkonomen, med iransk bakgrunn, har i mange år vært en knallhard kritiker av svensk innvandringspolitikk. Men foran valget neste søndag, drar Sanandaji nå opp en annen bombe under det svenske velferdssamfunnet, som han mener er mye mer alvorlig og fundamental: ** Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser. ** Samtidig har «vanlige folk» knapt fått noen økning i disponibel inntekt de siste 30 årene. Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet. (vg.no 1.9.2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt.)

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. Tirsdag legger Nav frem rapporten «Fattigdom og levekår i Norge». Resultatene i rapporten bekymrer Nav, skriver Klassekampen. – Det går ikke rette veien. Andelen med lavinntekt øker over tid, samtidig som vi ser at inntektsforskjellene øker, og de rike blir rikere, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til avisen. Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. (- Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff.)

(Anm: 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien. (ssb.no 29.3.2021).)

- Kirkens Bymisjon– Urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom. (- Hun viser til at det har vært en kraftig økning i antall barn i fattige familier i Solbergs regjeringstid.)

(Anm: Kirkens Bymisjon– Urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom. 115.0000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. – Det er trist og bekymringsfullt å være vitne til en stadig nedadgående fattigdomsspiral i landet vårt. Vi forventer at både regjeringen og Stortinget forstår behovet for et krafttak mot fattigdom, og at de klarer å snu trenden, sier generalsekretæren Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon. Hun viser til at det har vært en kraftig økning i antall barn i fattige familier i Solbergs regjeringstid. (velferd.no 29.3.2021).)

- Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. (- Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.)

(Anm: Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen. (…) I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er vel 4 000 flere enn året før, og i alt 10,7 prosent av alle barn under 18 år tilhører nå en lavinntektshusholdning. (ssb.no 18.2.2019).)

- Folkeopprøret. Vi er stengt inne av en bompengering flere av oss ikke har råd til å kjøre igjennom.

(Anm: Folkeopprøret. Vi er stengt inne av en bompengering flere av oss ikke har råd til å kjøre igjennom. Vi har stanset trafikken i Sandnes og Stavanger samtidig, og stadig flere aksjonister kommer ut i gatene både med bil og til fots. Vi har rett og slett blitt en pain in the ass, skriver aksjonslederen for «Vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger». Politikerne planlegger å sette opp bomringer i Stavanger og Sandnes som følge av Bymiljøpakken. Det har fått meg, og flere titusener andre til å rase. For hvorfor skal politikere bestemme når jeg skal kjøre inn til sentrum? Når ble det sånn at lønna skulle bestemme hvor og når du har råd til å kjøre til byen for å handle? Dette kan vi ikke finne oss i lenger. Dette er rett og slett udemokratisk, og Norge viser seg fra sin verste side. (nrk.no 30.8.2018).)

- Nei, bompenger er ikke usosialt Hvem skal betale regningen for de stakkars menn med bil og middels til høy inntekt?

(Anm: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Nei, bompenger er ikke usosialt Hvem skal betale regningen for de stakkars menn med bil og middels til høy inntekt? Skal den som går, betale regningen, hvis den som kjører, skal slippe? (dn.no 17.5.2019).)

— Bompenger kan ramme urettferdig. Det tas ikke hensyn til folks inntekt.

(Anm: — Bompenger kan ramme urettferdig. Det tas ikke hensyn til folks inntekt. — Hvorfor skal egentlig en alenemor betale like mye i bomringen som en toppleder med bonuslønn i millionklassen? (vartoslo.no 4.7.2019).)

- Bompenger: Stakkars Siv. Landsmøtet så partilederens tilbud, og høynet med 99 800 millioner kroner. Frp's nye bompengevedtak er ett hundre prosent symbolpolitikk. (- Men partileder og finansminister Siv Jensen ble sittende sammen med nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes.)

(Anm: Leder. Bompenger: Stakkars Siv. Landsmøtet så partilederens tilbud, og høynet med 99 800 millioner kroner. Frp's nye bompengevedtak er ett hundre prosent symbolpolitikk. BOMPENGER: Carl I. Hagen ba om ordet på landsmøtet og fremmet et forslag om å betale ned all bompengegjeld i Norge og ta pengene rett fra oljefondet. Forslaget fikk stående applaus fra nesten hele landsmøtesalen. Men partileder og finansminister Siv Jensen ble sittende sammen med nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes. (dagbladet.no 6.5.2019).)

- Bompengesjokk for tungtransporten: – Har ikke lenger råd til å kjøre over Hardangerbrua. Samferdselsministeren kritiserte ordføreren for «unødvendig svartmaling» da hun fryktet kraftig bompengeøkning. (- Etter at bompengereformen trådte i kraft, koster det nå 574 kroner å krysse broen over Hardangerfjorden.)

(Anm: Bompengesjokk for tungtransporten: – Har ikke lenger råd til å kjøre over Hardangerbrua. Samferdselsministeren kritiserte ordføreren for «unødvendig svartmaling» da hun fryktet kraftig bompengeøkning. Nå har prisen for å passere Hardangerbrua med lastebil steget med 90 prosent. (…) Tungtransporten mister alle rabatter Etter at bompengereformen trådte i kraft, koster det nå 574 kroner å krysse broen over Hardangerfjorden. Før månedsskiftet betalte tungtransporten 300 kroner ved forskuddsbetaling og med maks rabatt. Nå er rabattordningen fjernet for kjøretøy over 3,5 tonn på Hardangerbrua og på alle andre offentlige bompengeprosjekter landet over. (…) Tungtransporten mister alle rabatter Etter at bompengereformen trådte i kraft, koster det nå 574 kroner å krysse broen over Hardangerfjorden. (nrk.no 12.12.2018).)

- Tre bompasseringer på Svinesund kostet 5164 kroner. (- Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder.) (– Noe riv ruskende galt med systemet.) (– Dette vil nå bli inndrevet gjennom trekk i lønn. Dermed tvinges det gjennom en rettslig oppfyllelse av kravet, sier namsfogden i Oslo.) (– Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.) (- Justisdepartementet: – Nye regler om et par år.)

(Anm: Tre bompasseringer på Svinesund kostet 5164 kroner. Dette er historien om hvordan prislappen for tre ubetalte bompasseringer på Svinesund i løpet av få måneder økte med 85-gangern. – Jeg vil vel kanskje anta at det dreier seg om en harrytur til Strømstad, sier namsfogd Alexander Dey i Oslo. (…) Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder Det som da skjer, er at kravet på tre ganger tjue kroner vokser veldig raskt. Etter inkassogebyrer og rettslige gebyrer, er kravet nå i november på 5164 kroner. (…) – Dette vil nå bli inndrevet gjennom trekk i lønn. Dermed tvinges det gjennom en rettslig oppfyllelse av kravet, sier namsfogden i Oslo. – Noe riv ruskende galt med systemet – Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Han mener at det er helt urimelig at bompasseringer til noen titalls kroner i løpet av kort tid skal vokse til et pengekrav på flere tusen kroner. – Faktureringen skjer innenfor de lover og regler slik de er i dag. Men forholdsmessighetsprinsippet må få en mye tydeligere profil enn det har i dag, sier Jensen. – Det er ikke rimelig i det hele tatt, legger han til. Inkassoselskapet Visma Collectors som har sendt utleggsbegjæringen på oppdrag fra Svinesundforbindelsen AS ønsker ikke å kommentere saken. (…) Justisdepartementet: – Nye regler om et par år Inkassoloven er fra slutten av 1980-tallet, og regjeringen har varslet at en arbeidsgruppe skal gjennomgå dagens inkassolov. (nrk.no 16.11.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Leder. Aftenposten mener: Bompengemotstanderne må få ærlige svar. (- Motstanden preger partier og politikere som sitter i posisjon og har inngått byvekstavtalene.) (- De frykter at velgerne vil straffe dem under høstens valg.) (- Det eneste alternativet er nedskalering av planer og lavere ambisjoner.) (- Det må alle politikerne som nå får kalde føtter snakke høyt med velgerne om.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Bompengemotstanderne må få ærlige svar. Folkeaksjonen mot mer bompenger sprer seg. Det gikk sjokkbølger gjennom det politiske Bergen før påske. Da nådde det knapt ett år gamle partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger 16,9 prosent oppslutning på en meningsmåling. (…) Aksjonen stiller lister i 11 kommuner på Vestlandet. Den stiller også lister i fylkene Vestland, Viken og Vestfold og Telemark. (…) Bompenger og rushtidsavgift er virkemidler som skal sikre både finansiering og redusert bilbruk. (…) Motstanden preger partier og politikere som sitter i posisjon og har inngått byvekstavtalene. De frykter at velgerne vil straffe dem under høstens valg. (…) Motstanden mot bompenger er legitim. Men enhver politiker som innbiller folk at det er mulig å kombinere samme takt i samferdselsutbyggingen med lavere bompengeandel og nødvendig miljøprofil, fører velgerne bak lyset. (…) Det eneste alternativet er nedskalering av planer og lavere ambisjoner. Det må alle politikerne som nå får kalde føtter snakke høyt med velgerne om. (aftenposten.no 23.6.2018).)

– Bompengemotstand på 1. mai er valgflesk. Transportøkonomisk institutt spør hvor motstanden var mot økte bompenger da sakene ble behandlet politisk, og mener høstens valg er grunnen til at politikere nå kaster seg på.

(Anm: – Bompengemotstand på 1. mai er valgflesk. Transportøkonomisk institutt spør hvor motstanden var mot økte bompenger da sakene ble behandlet politisk, og mener høstens valg er grunnen til at politikere nå kaster seg på. Bompengesaken seiler opp som en av de store sakene i flere byer under kommunevalget. De siste månedene har vært preget av bomprotester og aksjoner landet rundt. (nrk.no 2.5.2019).)

- Tar bompengeinnkrevingen til retten. Bompengemotstanderne går rettens vei for å utsette bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren.

(Anm: Tar bompengeinnkrevingen til retten. Bompengemotstanderne går rettens vei for å utsette bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren. – Staten kan ikke operere uten hjemmel, mener advokat Arvid Sjødin. (nrk.no 19.9.2018).)

- Advokat: - Bompenger kan stride mot grunnloven. - Bruk av bompenger kan bli uforholdsmessig, sier den kjente advokaten Olav Sylte. (- Ved vurderingen av om det er uforholdsmessig, antas det nemlig å måtte tas i betraktning at det finnes over 100.000 fattige familier i landet. Disse må prioritere mellom kjøp av mat og klær på den ene siden og det å betale høye drivstoffutgifter og bomavgifter på den andre siden, påpeker han. Ifølge Sylte kan grunnlovsbestemmelsen gjøre at interessegrupper kan få prøvd spørsmålet i rettsvesenet.)

(Anm: Advokat: - Bompenger kan stride mot grunnloven. - Bruk av bompenger kan bli uforholdsmessig, sier den kjente advokaten Olav Sylte. Bruken av bompenger i Norge fortsetter å stige. I Stavanger går nå debatten høytlytt om nye takster, og utenfor Oslo er målet å gjøre E18 så dyr å kjøre på at folk velger noe annet. Les også: Skal det virkelig koste 200 kroner i bompenger å kjøre ny E18? Retten til fri bevegelse Nå kaster advokaten Olav Sylte inn en brannfakkel. I en kommentar på advokatens nettsider skriver han at bompenger potensielt kan stride mot både menneskerettighetene og grunnloven. (…) - Ved vurderingen av om det er uforholdsmessig, antas det nemlig å måtte tas i betraktning at det finnes over 100.000 fattige familier i landet. Disse må prioritere mellom kjøp av mat og klær på den ene siden og det å betale høye drivstoffutgifter og bomavgifter på den andre siden, påpeker han. Ifølge Sylte kan grunnlovsbestemmelsen gjøre at interessegrupper kan få prøvd spørsmålet i rettsvesenet. (nettavisen.no 16.8.2018).)

(Anm: Ap og KrF vil kutte bomstasjoner på veiene. Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å utrede og helst fjerne betaling i veibommer. (dn.no 11.11.2018).)

- Bom-sabotør på Nord-Jæren: - Meningen var å ødelegge alle bomstasjonene på én natt. De kaller seg «Domino-effekten» og de sier de vil ødelegge bomstasjoner helt til politikerne snur.

(Anm: Bom-sabotør på Nord-Jæren: - Meningen var å ødelegge alle bomstasjonene på én natt. De kaller seg «Domino-effekten» og de sier de vil ødelegge bomstasjoner helt til politikerne snur. I dag teller gruppen i overkant av 30 personer. (…) skadeverk på fem av dem. – Det var vi som ødela dem. Vi kommer til å ødelegge flere. Mange flere. Vi vet at det er drastisk, vi vet at vi bryter loven og vi vet at vi kan bli straffet for det vi gjør. Akkurat det tenker vi ikke så mye på, sier mannen til Stavanger Aftenblad. Bakgrunn: Grovt hærverk mot fem bomstasjoner verdt tilsammen 15 millioner kroner i Rogaland. (…) Risikerer seks års fengsel Nettopp fordi gruppen, som kaller seg «Domino-effekten», kan vente seg straff om de blir tatt, velger 30-åringen å være anonym. (aftenposten.no 2.10.2018).)

- Tobarnsmor Alexandra Lind (25): – Betaler 39.600 i bompenger årlig.

(Anm: Tobarnsmor Alexandra Lind (25): – Betaler 39.600 i bompenger årlig. Frontfigur for opprøret mot den nye bomringen på Nord-Jæren Alexandra Lind, sier at hennes familie betaler 3300 kroner i måneden og 39.600 kroner i året i bompenger. (nrk.no 30.8.2018).)

(Anm: Ap og KrF vil kutte bomstasjoner på veiene. Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å utrede og helst fjerne betaling i veibommer. (dn.no 11.11.2018).)

- Bompengestriden i Stavanger-regionen: – Jeg må snu og vende på hver krone.

(Anm: Bompengestriden i Stavanger-regionen: – Jeg må snu og vende på hver krone. Om en drøy måned heves bompengesatsene på Nord-Jæren. For én alenemor betyr det at alle fritidsaktiviteter må revurderes. Onsdag tok lokalbefolkningen til gatene for å vise sin motstand. (vg.no 22.8.2018).)

- Bompengeopprør over hele landet. Misnøyen mot nye og planlagte bomringer er massiv flere steder i landet.

(Anm: Bompengeopprør over hele landet. Misnøyen mot nye og planlagte bomringer er massiv flere steder i landet. Familier protesterer mot flere tusen kroner i ekstra utgifter årlig. Det gryende «Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger» vil stille til valg i landets største byer neste år, og tar mål av seg til å bli et samlende parti for alle som er imot bompenger på veiene. – I utgangspunktet var bompenger en slags lokal ekstradugnad når viljen var stor for å få bukt med et konkret veiproblem. Nå er denne ekstradugnaden blitt selve systemet og bærebjelken i finansieringen av statlig veibygging. Dette vil vi stanse - og erstatte med en økt skattesats, sier partileder Frode Myrhol (46). (vg.no 25.8.2018).)

- Ulikhet og globalisering: Pikettys pikante problem. Har venstresida vendt de fattige ryggen gjennom globaliseringen? (- Nå er Piketty tilbake i manesjen.) Han gjennomfører en større undersøkelse av velgerbevegelser, og har kommet med en foreløpig konklusjon: Venstresida har sviktet de fattige, og dermed også mistet dem.)

(Anm: Ulikhet og globalisering: Pikettys pikante problem. Har venstresida vendt de fattige ryggen gjennom globaliseringen? Problemet er at løsningen kan ligge i mer av det samme, skriver Geir Ramnefjell. Fra sitt utkikkspunkt i Frankrike satte økonomen Thomas Piketty dagsorden da han i 2013 ga ut «Kapitalen i det 21. århundre». Kort fortalt viser den grundige boka at det er penger (kapital) som de siste 200 årene har økt mesti verdi, ikke arbeid eller produksjon. (…) Nå er Piketty tilbake i manesjen. Denne gangen med en slags oppfølger til bokprosjektet sitt. Han gjennomfører en større undersøkelse av velgerbevegelser, og har kommet med en foreløpig konklusjon: Venstresida har sviktet de fattige, og dermed også mistet dem. Det lyder som musikk i manges ører her hjemme. Et intervju med Piketty ble trykket over tre sider i gårsdagens Klassekampen, med en tilhørende destillert og politisk tilpasset lederartikkel samme sted. (dagbladet.no 25.7.2018).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- I et internt politinotat går det fram at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker».

(Anm: Hvorfor er politiet sein med å anmelde og etterforske kriminalitet i arbeidslivet? Hadia Tajik krever nå svar. Ap-nestlederen reagerer sterkt på Klassekampens saker om politiets treghet i møte med økonomisk kriminalitet. Politiet i Oslo skal ikke anmelde økonomisk kriminalitet. (…)  I et internt politinotat går det fram at «man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». (frifagbevegelse.no 6.2.2018).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter.)

(Anm: Korruptionssag truer eliten i Argentina: Poser med penge blev transporteret med chauffør. Flere sammenligner sagen med den såkaldte Car Wash-undersøgelse i det tilstødende Brasilien. Mindst 16 personer er blevet arresteret i en ny, stor korruptionssag i Argentina. (- Det skyldes en whistleblower - nemlig den argentinske chauffør Oscar Centero, som har fremvist notesbøger, hvor det fremgår, at han gennem ti år - fra 2005-15 - har transporteret tasker med penge til forskellige embedsmænd.) (- Han har desuden registreret, at pengene kom fra forskellige personer i det private erhvervsliv, der samtidig har fået tildelt store offentlige kontrakter. (jyllands-posten.dk 19.8.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Nyt studie: Folk med ekstreme holdninger er mere skråsikre. (videnskab.dk 21.1.2019).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

– Støre: – Burde ha vist større åpenhet rundt min økonomi. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han burde ha svart bedre på spørsmålene om sin egen økonomi i valgkampen. Formuen hans er på 72 millioner kroner. (– En formue kan ikke fremstilles som et problem, det gir muligheter og også et stort ansvar.)

(Anm: Støre: – Burde ha vist større åpenhet rundt min økonomi. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han burde ha svart bedre på spørsmålene om sin egen økonomi i valgkampen. Formuen hans er på 72 millioner kroner. I løpet av valgkampen fikk Støre flere spørsmål om sin personlige økonomi. – Jeg burde ha vist større aktiv åpenhet rundt min økonomi i fjor. Alle tall var tilgjengelige, men jeg burde samlet dem og lagt dem fram selv. Det ønsker jeg å gjøre i år og i årene som kommer, sier Jonas Gahr Støre i et intervju med Dagens Næringsliv. (…) – En formue kan ikke fremstilles som et problem, det gir muligheter og også et stort ansvar. (nettavisen.no 25.7.2018).)

(Anm: Ap-Jonas får uventet Høyre-støtte etter byggekritikk. (…) Nå går Høyre-veteran Michael Tetzschner i rette med på kritikerne, og tar Ap-lederen i forsvar. (…) Det som kjennetegner en rettsstat er at det er slik at vi har handlefrihet ut til grensene for hva som er tillatt, mens kritikk utover det blir smaksdom, en sneverssynt amatørmoralisme, hvor noen gjør seg til overinstans for enkeltes privatliv, sier Høyre-veteranen. Kan ikke klandres. Med det mener Høyre-politikeren at Støre bare er ubetydelig investor i selskapet... (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Støre selger eierandeler for 4,5 millioner i omstridt boligprosjekt. En håndfull kjendisinvestorer kjøper ut Støre. (…) Ap-lederen - som investerte omlag 1,5 millioner kroner til sammen i de to boligprosjektene i 2011 og 2012 - sitter altså igjen med en fortjeneste på tre millioner sammenlignet med hva han skjøt inn. (dagbladet.no 17.8.2017).)

- Fattighuset slår tilbake: - Man blir ikke lykkelig av å være fattig. Forfatter Martin Nygaard provoserer med å snakke om «fattigdomslykke» når ligningsformuen er på 9.8 millioner. 

(Anm: Fattighuset slår tilbake: - Man blir ikke lykkelig av å være fattig. Forfatter Martin Nygaard provoserer med å snakke om «fattigdomslykke» når ligningsformuen er på 9.8 millioner.  Forfatteren Martin Joyce Nygaard skriver bok om det han kaller «fattigdomslykke». - Jeg føler meg rik og vil ikke inn i noen offerrolle, sier Nygaard til Aftenposten. Nygaard har en ligningsformue på 9,8 millioner, hytte på Onsøy og bolig ved Vigelandsparken. Han har sett seg lei på at ti prosent av alle nordmenn stemples som fattige, definert ut fra å leve på inntil 60 prosent av medianinntekten. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 4. juli levekårsundersøkelsen, som viser at fem prosent bor i en husholdning «som har vanskelig eller svært vanskelig for å få endene til å møtes». (nettavisen.no 21.8.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Du kan være lykkelig som fattig. Men det er farlig å glorifisere fattigdommen, mener lykkeforsker.

(Anm: Du kan være lykkelig som fattig. Men det er farlig å glorifisere fattigdommen, mener lykkeforsker. Øystein Sandsdalen er aldri mer lykkelig enn når han spiller musikk i parken. – En dag der jeg ikke har brukt penger, det er det fineste, sier Øystein Sandsdalen. Han lever et enkelt liv og har gjort det lenge uten noe sikkerhetsnett utover velferdsstaten og foreldrene. (…) – Ingen tvil om at det er en sammenheng mellom lykke og økonomi Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo forsker på lykke. Hun tviler ikke på at mennesker kan være lykkelige når de er fattige. – Men det er ingen tvil om at det er en sammenheng mellom lykke og økonomi, samme hvordan man definerer både lykke og rikdom. I psykologien har man ofte neglisjert den negative betydningen av det å være fattig, sier Nes. På oppdrag fra Helsedepartementet har hun ledet arbeidet med et nytt målesystem for livskvalitet i Norge. Sosioøkonomi og sosial ulikhet står sentralt. Det blir lansert i starten av neste uke. (aftenposten.no 22.8.2018).)

– Du finner ikke lykke i et liv som fattig. Forfatter Martin Nygaard møter kritikk for begrepet «fattigdomslykke». – Å ha lite penger er et evig stress.

(Anm: – Du finner ikke lykke i et liv som fattig. Forfatter Martin Nygaard møter kritikk for begrepet «fattigdomslykke». – Å ha lite penger er et evig stress. Du finner ikke lykke i et sånt liv, sier forfatter Birgit Alm. Birgit Alm (51) har erfart hvordan det er å leve med lite penger. Hun husker spesielt godt en episode da hun var på ferietur med sønnen, hadde feilberegnet og plutselig oppdaget av kontoen var tom. (aftenposten.no 21.8.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Dagbladets lederartikkel. Fattigdom: Dagbladet mener: Politikken mangler kriseforståelse for barnefattigdom. Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Regjering etter regjering gjør likevel ikke nok med det. Nå haster det. Av en skoleklasse på 30 elever, vokser tre av dem opp i det vi kaller «vedvarende lavinntekt», et annet begrep for barnefattigdom.

(Anm: Dagbladets lederartikkel. Fattigdom: Dagbladet mener: Politikken mangler kriseforståelse for barnefattigdom. Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Regjering etter regjering gjør likevel ikke nok med det. Nå haster det. Av en skoleklasse på 30 elever, vokser tre av dem opp i det vi kaller «vedvarende lavinntekt», et annet begrep for barnefattigdom. Det betyr at familiens samlede inntekt er lavere enn seksti prosent av gjennomsnittlig medianinntekt. I Norge gjelder det over 100 000 barn. En tredobling fra årtusenskiftet til i dag. For enhver familie er vedvarende lavinntekt fryktelig lite penger. Gjør bare øvelsen med å halvere budsjettet i egen husholdning. Ut forsvinner en rekke goder du per i dag tar for gitt. Inn kommer et hav av bekymringer, for både deg selv og barna dine. (dagbladet.no 11.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer.

(Anm: Ressurssvake når ikke frem i retten. Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. (forskning.no 27.9.2011).)

- Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden.

(Anm: Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden. Statsministeren advarer i en tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund. (jyllands-posten.dk 22.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (- Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene.)

(Anm: Dagbladet mener: Regjeringen slanker rettsstaten. Vi er vitne til en bekymring som omfatter hele rettsområdet. (…) Domstolene er en sektor der tre år med kutt nå gir alarmerende effekter. (…)  (…) 62 årsverk er blitt borte de siste årene (…) Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er meget tydelig i sin kritikk av nedskjæringene. (…) Dermed blir den dømmande makta svekka på kostnad av den utøvande makta». Ifølge Urke vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd. (dagbladet.no 27.9.2018).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: - Boligmarked i ubalanse (...) Det økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging – til tross for høye og sterkt økende boligpriser – skyldes at kommunene ikke klarer å fremskaffe nok regulerte tomter.) (idunn.no (Plan 06 / 2015).)

- Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere. (- Roper varsku De økende forskjellene mellom fattige og rike i Norge bekymrer ikke bare barnefaren fra Søgne, men også Helsedirektoratet, som følger utviklingen. – For øyeblikket går alle indikatorer i feil retning. De viser blant annet at de rike blir rikere, og at de fattige blir flere. De økonomiske forskjellene øker over hele skalaen.)

(Anm: Helsedirektoratet: De rike blir rikere - de fattige blir flere. GRIMSTAD (VG) Den kraftige veksten i antall norske familier med lav inntekt vekker sterk bekymring. Aldri før har staten betalt mer for at familiene skal få dra på ferie. – Spriket blir stort De siste femten årene har antall barn bosatt i familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Økningen gjelder for familier med og uten innvandrerbakgrunn. I 2018 er det mer enn 100.000 barn som lever med lavinntekt, og som er i risiko for å oppleve fattigdom. (…) Roper varsku De økende forskjellene mellom fattige og rike i Norge bekymrer ikke bare barnefaren fra Søgne, men også Helsedirektoratet, som følger utviklingen. – For øyeblikket går alle indikatorer i feil retning. De viser blant annet at de rike blir rikere, og at de fattige blir flere. De økonomiske forskjellene øker over hele skalaen. Det forteller Øyvind Giæver i avdeling for levekår og helse i Helsedirektoratet, som viser til utviklingen innenfor inntektsulikhet i Norge. Norge har ikke en offisiell fattigdomsgrense, og barnefattigdom anslås derfor ut fra hvor mye familien tjener over tid. Hvis et barn bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt, så vil det si at familien har en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge over en treårsperiode. (…) Giæver frykter at de økonomiske forskjellene til syvende og sist vil resultere i store forskjeller i forventet levealder: – Grunnen til at vi overhodet bryr oss om de økonomiske forskjellene, er at vi vet at det på lengre sikt fører til helseforskjeller blant befolkningen. (vg.no 17.8.2018).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige. (- Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om.

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

– Verdens rikeste blir 1 billion dollar rikere i 2017.

(Anm: World’s richest become $1 trillion richer in 2017. Amazon boss Jeff Bezos enjoyed the greatest jump, with his wealth surging by $34.2bn during the year. The richest people on the planet added $1 trillion to their collective wealth in 2017 – more than four times the previous year’s gains – thanks to a surge in stock prices. (independent.co.uk 27.12.2017).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Leder. Regjeringen kutter i fri rettshjelp. Er rettssystemet bare for de rikeste, Erna Solberg? Dagbladet mener: Regjeringens kutt i fri rettshjelp er med på å svekke tilliten til rettssystemet. Fri rettshjelp bør være en grunnplanke i en liberal rettsstat.

(Anm: Regjeringen kutter i fri rettshjelp. Er rettssystemet bare for de rikeste, Erna Solberg? Dagbladet mener: Regjeringens kutt i fri rettshjelp er med på å svekke tilliten til rettssystemet. Fri rettshjelp bør være en grunnplanke i en liberal rettsstat. Under denne regjeringen har ordningen vært under vedvarende press. I hvert statsbudsjett har Erna Solbergs regjering foreslått kutt og begrensninger i tilbudet. Det har som regel vært Venstres sure plikt å bruke politisk kapital på å reversere kuttene. Nå sitter Venstre i regjering og dermed er det alvorlig grunn til bekymring når regjeringen i revidert budsjett i praksis innskrenker adgangen til fri rettshjelp for uføretrygdete og lavtlønte som lever på fattigdomsgrensa. (dagbladet.no 22.5.2018).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

-  Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (- Tiden moden for forvaltningsdomstoler?)

(Anm: Hans Petter Graver, professor i jus, Universitetet i Oslo. Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? (…) Har folk god nok beskyttelse mot feil og overgrep fra offentlige myndigheter? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter at domstolskommisjonen 30. september la frem sin rapport om domstolene i endring (NOU 2020:11). (…) Ikke alltid berettiget tillit Kanskje tror noen at grunnen til at så få forvaltningssaker kommer for domstolene i Norge, er at vi har en mye bedre forvaltning enn i andre land. Det er neppe forklaringen. (…) En annen forklaring kan være at vi ikke har egne forvaltningsdomstoler. Det å bringe saker inn for domstolene i Norge er komplisert og kostbart sammenlignet med prosessen i forvaltningsdomstoler. (…) Tiden moden for forvaltningsdomstoler? Flere, blant andre professor i stats- og forvaltningsrett Eivind Smith, har i lengre tid uttalt at vi bør få forvaltningsdomstoler i Norge. (aftenposten.no 7.10.2020).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

- Veien til jobb er problemet. For det er ikke er mangel på arbeidsplasser, men veien dit som er hovedproblemet. Og det faktum at ikke alle til enhver tid kan stå i full jobb. Noen ganger kan det faktisk være direkte helsefarlig. (- Ved å føre en hard linje der trygd og stønader ikke egentlig skal være mulig å leve av, gjør man det ikke bare vanskeligere for folk å komme seg tilbake i jobb.)

(Anm: Ingvild Stjernen Tisløv. Veien til jobb er problemet. For det er ikke er mangel på arbeidsplasser, men veien dit som er hovedproblemet. Og det faktum at ikke alle til enhver tid kan stå i full jobb. Noen ganger kan det faktisk være direkte helsefarlig. De som tjener under 60 prosent av medianinntekten er hovedsakelig eneforsørgere, innvandrere, mennesker med psykiske eller somatiske plager, eller med ansvar for syke familiemedlemmer som begrenser muligheten for arbeidsdeltakelse. Ved å føre en hard linje der trygd og stønader ikke egentlig skal være mulig å leve av, gjør man det ikke bare vanskeligere for folk å komme seg tilbake i jobb. Man lar også barn og unge betale prisen for foreldrenes uføre.sykologspesialist, klinisk samfunnspsykologi. Et svik mot barna. Regjeringen vil løse fattigdommen ved å få flere ut i jobb. Det er enklere sagt enn gjort. (nrk.no 21.1.2019).)

- Faktasjekk: - Høyre og Frp øker forskjellene.

(Anm: Dette er fordi: Det beste målet for økonomiske forskjeller, gini-koeffisienten, tyder på at forskjellene har økt under Solberg-regjeringen. (aftenposten.no 31.8.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).

- Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Høyrepopulisme: Myter om høyrepopulistenes oppslutning. Partier som appellerer til «folket» mot «eliten», og spiller på nasjonalisme og fremmedfrykt, er på fremmarsj i Europa.

(Anm: Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Høyrepopulisme: Myter om høyrepopulistenes oppslutning. Partier som appellerer til «folket» mot «eliten», og spiller på nasjonalisme og fremmedfrykt, er på fremmarsj i Europa. Men kanskje ikke der vi skulle tro. (…) I en tid da partier på den populistiske høyresiden i Europa fikk stadig større oppslutning, fant venstresiden hos Piketty endelig en forklaring på hvorfor velgerne sviktet dem. Grunnen var at de opplevde økt ulikhet og høy arbeidsledighet og derfor manglet tillit til de politiske elitene. (…) Høyrepopulismens fremmarsj skyldes derfor neppe tradisjonell høyrepolitikk, men at den nasjonalstatlige solidariteten i Europa bare strekker seg så langt som velgerskaren rekker. (dagbladet.no 26.6.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Unngå å leie en brannfelle! Sommeren er høysesong for studentenes hybeljakt, men på markedet finnes det også hybler som kan være brannfeller.

(Anm: Unngå å leie en brannfelle! Sommeren er høysesong for studentenes hybeljakt, men på markedet finnes det også hybler som kan være brannfeller. Plan- og bygningsetaten og Brann- og redningsetaten har laget en sjekkliste som studenter kan ta med på visning. (magasin.oslo.kommune.no 10.8.2018).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Kommentar. Stoler ikke på sitt folk. Ikke vil hun vite hva folket mener i folkeavstemninger. Og hvis folk likevel stemmer, lytter hun ikke til dem.

(Anm: Kommentar. Stoler ikke på sitt folk. Ikke vil hun vite hva folket mener i folkeavstemninger. Og hvis folk likevel stemmer, lytter hun ikke til dem. Statsminister Erna Solberg synes ikke folkeavstemninger er egnet til å avgjøre viktige politiske spørsmål. (…)  Ergo, folk skjønner ikke sitt eget beste. De lar følelsene styre. De er ikke i stand til å ta rasjonelle valg. Dette er ikke nytt tankegods i partiet Høyre. (nationen.no 30.6.2018).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

- Over 1000 elever kjøpte skole-PC på avbetaling. Flere hundre betalte aldri. Elever kjøper PC gjennom fra det offentlige, men ender opp i inkassokrav.

(Anm: Over 1000 elever kjøpte skole-PC på avbetaling. Flere hundre betalte aldri. Elever kjøper PC gjennom fra det offentlige, men ender opp i inkassokrav. BEKYMRET: Dette viser at stipendene for elever på videregående skole er for lave, mener Sanne Torsvik i Elevorganisasjonen. – Det er et kjempeproblem at elever sliter med å betale for utstyr til undervisning. Dette er et alvorlig problem som strider med gratisprinsippet på norsk skole, sier Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen. Hun snakker om tallene fra Hordaland fylkeskommune, som har kartlagt hvordan elever på videregående betaler for seg. En fersk opptelling de har gjort viste at nesten hver femte elev (18,4 prosent) de siste årene har utestående regninger for PC-en de kjøper gjennom skolen. I Hordaland alene skylder nåværende og tidligere elever fylkeskommunen 200.000 kroner. (nrk.no 10.8.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (- Den ene grunnen er innvandring. Den andre er at de rikeste i Norge har fått mer i inntekt, både på grunn av olja, og på grunn av skattereformer som har gitt lavere skatt.)

(Anm: Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (…) Ny forskning viser at formuesulikheten kan være enda større enn de offisielle statistikkene viser, også i Norge. Grunnen til dette er at store formuer er skjult i utenlandske skatteparadiser. (…) Men selv om økningen i innvandrerbefolkningen ser ut til å forklare mye av økningen i inntektsulikheten de siste årene, går det likevel fram av figuren at selv om vi utelater innvandrerbefolkningen har likevel ulikheten målt med P90/P10 økt hvert år siden 2010. (…) Stort sett er det to grunner til at inntektsulikhetene har fortsatt å øke de siste 15 årene. Den ene grunnen er innvandring. Den andre er at de rikeste i Norge har fått mer i inntekt, både på grunn av olja, og på grunn av skattereformer som har gitt lavere skatt. (…) Aaberge viser videre til SSBs Økonomiske analyser 1/2017. Her finner vi denne figuren, som viser utvikling i inntekt i Norge med og uten innvandrerbefolkningen, i målet P90/P10: (…) (faktisk.no 21.4.2018).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Leder: Fattigdom er ikke bare materiel mangel. Det er i høj grad også at blive isoleret fra fællesskabet.

(Anm: Leder: Fattigdom er ikke bare materiel mangel. Det er i høj grad også at blive isoleret fra fællesskabet. Pinligt, Danmark. Det er det, der er at sige om de tal, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd netop har lagt frem om antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen. Pinligt, Danmark. Det er det, der er at sige om de tal, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd netop har lagt frem om antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen. Tallet stiger, stiger og stiger. Hele 48.300 børn levede i fattige familier i 2016. Det er 10.500 flere end året før. Der vil formentlig være over 60.000, når tallene for 2017 foreligger. Fattigdom har ofte komplekse årsager. Men i dette tilfælde har stigningen i antallet af fattige børn en enkel hovedforklaring, som ifølge eksperter ovenikøbet har et navn: kontanthjælpsloftet. (politiken.dk 17.1.2018).)

(Anm: Bergen bruker 11 millioner på gratis internett til fattige. Internett i skolearbeid er blitt så viktig at Bergen kommune tar regningen for barnefamilier med dårlig råd, melder NRK. (digi.no 18.1.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell.

(Anm: Forskere og arkitekter vil ha billige, kommunale utleieboliger i Oslo etter utenlandsk modell. — Oslos politikere må utforme en ny sosial boligpolitikk, sier arkitekt Marius Hauland Næss. (…) Sammen med tidligere medstudent Sigurd Strøm Nørsterud skrev han, som arkitektstudent ved NTNU, i fjor høst en diplomoppgave om hvordan Oslo kommune kan bidra til å skape gode og rimelige boliger for vanlige folk. (vartoslo.no 19.8.2018).)

- Aldri før har så mange ventet på studentbolig i Oslo. (- Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo.)

(Anm: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo. Hele 6.551 studenter står uten tilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo. – Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK. (…) – Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke. (dn.no 18.7.2017).)

- 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. (– Lommeboka kan bli mer avgjørende for om man lykkes og hvor gode resultater man får, enn evner og ambisjoner.)

(Anm: 7 av 10 studenter sier de ikke kan studere uten deltidsjobb. 70 prosent av norske studenter sier de ikke kan studere uten å ha en jobb ved siden av, ifølge en fersk undersøkelse. Det er langt mer enn resten av Europa. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at deltidsjobber går på bekostning av studiene for hver femte norske student, ifølge Dagsavisen. – Lommeboka kan bli mer avgjørende for om man lykkes og hvor gode resultater man får, enn evner og ambisjoner, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen til avisen. (…) Egeninntekt og bidrag fra familien er viktigere enn noen gang før. (©NTB) (frifagbevegelse.no 19.7.2018).)

- Aftenposten mener: Studentene klager med god grunn. (- Mange av dem er rammet økonomisk av krisen, og jevnt over har studenter ganske dårlig råd. Studenter har ikke rett på dagpenger hvis de mister jobben. Det er logisk, men samtidig brutalt i denne situasjonen ettersom syv av ti normalt jobber ved siden av studiene.)

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Studentene klager med god grunn. Minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim (H) har fått mye kritikk for koronakrisepakken til studentene. (…) Samtlige næringer får for eksempel avgifts- og skattelettelser uavhengig av om de rammes av koronakrisen. Dagpengesatsene økes selv om mange utgifter for husholdninger bortfaller når det er mindre å bruke penger på. Det er bedre å hjelpe for mange enn for få, later logikken til å være. (…) I dette bildet skiller krisepakken til studentene seg ut som vesentlig mer beskjeden. Mange av dem er rammet økonomisk av krisen, og jevnt over har studenter ganske dårlig råd. Studenter har ikke rett på dagpenger hvis de mister jobben. Det er logisk, men samtidig brutalt i denne situasjonen ettersom syv av ti normalt jobber ved siden av studiene. (…) Regjeringens svar er at de kan få låne mer penger i Lånekassen. Det vil ifølge høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) løse studentenes akutte likviditetsproblemer. Det økte lånet, på inntil 26.000 kroner, vil bare utgjøre en liten økning i tilbakebetalingsbeløpet, lyder argumentet. Asheim viser ellers til at Norge har svært gunstige ordninger for studenter. (aftenposten.no 30.3.2020).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- Nye regler kan gi større boliglån. (- Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). I en presisering åpner også departementet for at stabile leieinntekter kan tas med i regnestykket.)

(Anm: Nye regler kan gi større boliglån. Fortsatt er det slik at du som hovedregel ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Men fra 1. juli kan stabile leieinntekter gjøre boligdrømmen litt mer oppnåelig. (…) Leieinntekter teller med «Dokumenterte og stabile skattefrie inntekter» kan ifølge finansdepartementet for eksempel være barnetrygd (men ikke kontantstøtte). (…) Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener oppmykningen kan gjøre det lettere for enkelte å komme inn på boligmarkedet. (nrk.no 4.7.2018).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Kommuner kutter i andre ytelser. - 50 000 barn går glipp av økt barnetrygd. (- I praksis innebærer det at familier som mottar sosialhjelp, ikke vil nyte godt av økt barnetrygd og engangsstønad - selv om tiltaket er ment å redusere barnefattigdom.)

(Anm: Kommuner kutter i andre ytelser. - 50 000 barn går glipp av økt barnetrygd. Neste år økes barnetrygden for første gang siden 1996. Men for mange familier som mottar sosialhjelp vil påslaget ikke bety noe som helst. (…) I likhet med økt engangsstønad fikk KrF gjennomslag for å øke barnetrygden med 1 000 kroner i året fra 1. mars. Men begge ytelsene regnes som inntekt av Nav og dermed trekkes fra støtten som gis til livsopphold. I praksis innebærer det at familier som mottar sosialhjelp, ikke vil nyte godt av økt barnetrygd og engangsstønad - selv om tiltaket er ment å redusere barnefattigdom. (dagbladet.no 26.11.2018).)

- KrF gir 450 millioner til Norges fattige barn. I samme slengen får andre barn 3,5 milliarder. KrF vil bruke 4 milliarder kroner på å bekjempe barnefattigdom. Men nesten 90 prosent av pengene går til familier som ikke er fattige.

(Anm: KrF gir 450 millioner til Norges fattige barn. I samme slengen får andre barn 3,5 milliarder. KrF vil bruke 4 milliarder kroner på å bekjempe barnefattigdom. Men nesten 90 prosent av pengene går til familier som ikke er fattige. «Barnetrygden er (...) det mest effektive tiltaket mot den økende barnefattigdommen. KrF øker barnetrygden med 3200 kroner i året per barn.» Slik er det skrevet i Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2019. Forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF pågår for fullt på Stortinget. Et offentlig utvalg har utredet offentlig støtte til barnefamiliene og la i fjor frem beregninger som viser at det finnes adskillig sterkere virkemidler mot barnefattigdom. Dette er barna Med den mest vanlige definisjonen lever drøyt 11 prosent av norske barn under 18 år i fattigdom, ifølge den offentlige utredningen. Det tilsvarer rundt 128.000 barn. Fattigdomsgrensen er definert ved 60 prosent av den midterste inntekten i en rekke der alle familier blir stilt etter hverandre etter stigende inntekt (se faktaboks). (aftenposten.no 18.11.2018).)

- Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (- Ny forskning viser at formuesulikheten kan være enda større enn de offisielle statistikkene viser, også i Norge. Grunnen til dette er at store formuer er skjult i utenlandske skatteparadiser.

(Anm: Faktisk.no: Bakgrunn: Hvorfor øker forskjellene i Norge? (…) Ny forskning viser at formuesulikheten kan være enda større enn de offisielle statistikkene viser, også i Norge. Grunnen til dette er at store formuer er skjult i utenlandske skatteparadiser. (faktisk.no 21.4.2018).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt.

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på. Derfor gir mange ansatte uttrykk for at