Ingen erstatning til feilaktig utpekte fedre?

Menn som feilaktig er utpekt som barnefedre har ikke krav på erstatning. (hegnar.no 31.10.2006)

Mistet faren etter DNA-test (rb.no 21.4.2014)

Sendte stand-in i farskapssak (aftenposten.no 22.10.2005)

Forfalsker DNA-prøver for å slippe farskap (VG 2.7.2005)

- Usmakelig DNA-reklame (aftenposten.no 16.12.2009)

Bergmans dna tillhörde labbtekniker (nyteknik.se 19.10.2011)

- DNA-analyser, farskapstest og andre slektskapstester

DNA-analyser, farskapstest og andre slektskapstester – faktaark
oslo-universitetssykehus.no.no 12.1.2017
I arvematerialet vårt finner vi spesielle områder som kan analyseres for å få fram en DNA-profil. Slike profiler kan benyttes i forbindelse med farskapstester, andre slektskapstester og ved identifisering av døde. (...)

(Anm: Sporer opp halvsøsken på Facebook. Hvert år fødes flere hundre norske donorbarn. Stadig flere av dem finner halvsøsknene sine i sosiale medier. Deler donor. Emmy (3) (til venstre) fra Oslo var bare noen måneder gammel da hun traff sin danske donorsøster, Johanne (4), første gang. Siden har de møttes jevnlig. Mødrene deres, Marianne og Joa, vil at de skal kjenne hverandre i tilfelle de har lyst til å beholde kontakten når de blir eldre. (dn.no 15.1.2016).)

(Anm: Domstol fastslår: Ottar Haagensen (66) er ikke sønn av sin far. (…) Klare biologiske bevis har ikke vært nok. Retten har nemlig avvist farskapet til tross for at de biologiske bevisene er klare. I fjor sommer fikk Haagensen rettslig medhold i at det skulle tas DNA-prøve av en nylig avdød person. Prøven ble tatt bare noen dager før begravelsen og viste med 99,999 prosent sannsynlighet at mannen var Haagensens far. (...) Adopterte er utelukket fra adgangen til å få endret juridisk fastsatt farskap, mener både tingretten og lagmannsretten. Ifølge norsk lov bryter en adopsjon alle familierettslige bånd mellom barnet og de biologiske foreldrene. Det båndet kan bare gjenopprettes ved at adopsjonen oppheves ved dom. Etter dagens syn, skal det svært mye til. (aftenposten.no 22.12.2016).)

(Anm: Fedre kan nå tvinge frem farskapstest. Og få penger tilbake hvis barnet ikke er hans. En ny tysk lov vil presse mødre til å oppgi navn på biologiske fedre. Slik skal menn få større rettigheter. Gjøkungeloven» ble foreslått av den tyske justisministeren Heiko Maas (fra det sosialdemokratiske partiet SPD). Det ble behandlet av regjeringen onsdag og kommer til å bli vedtatt i Forbundsdagen. (aftenposten.no 2.9.2016).)

- Titusener lever med ukjent far

Tusenvis av barn har ukjent far
Frode Thuen, psykolog, professor og forfatter
aftenposten.no 2.10.2013
Altfor mange barn blir av ulike grunner født med ukjent far, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto:

Altfor mange barn fødes med ukjent far – eller en far som ikke er den biologiske faren. Det er et ubehagelig faktum, som vi trenger å snakke mer åpent om.

Årlig fødes ca. 2500 barn i Norge med ukjent far, ifølge tall fra Medisinsk Fødselsregister. Antallet øker, og det reelle tallet er utvilsomt mye høyere. For mange barn kommer til verden med en far som ikke er deres egentlige biologiske opphav – hvor også faren er uvitende om sitt manglende farskap. Disse barna vokser opp i skyggen av løgn og fortielse, som del av vonde familiehemmeligheter.

Jakter på far
Slike historier har vi alle hørt om, og mange av oss kjenner noen som har en annen far enn den offisielle. Men vi snakker sjelden om det. Særlig ikke i det offentlige rom. Derfor er det prisverdig at dette temaet endelig blir satt på dagsordenen, slik det blir gjennom TV-dokumentaren Hvem er pappa? som vises på TV 2 i kveld. Her møter vi en mann som i godt voksen alder får vite at den mannen han alltid har trodd var hans far, likevel ikke er det. Og med dette som utgangspunkt starter jakten på hans virkelige far. Det samme temaet tas for øvrig opp i den kanadiske regissøren Sarah Polleys selvbiografiske og prisbelønte dokumentarfilmen "Stories we tell" fra 2012.

Felles for begge dokumentarene er at de så tydelig får frem det sterke behovet for å kjenne sitt biologiske opphav – og sorgen og smerten ved ikke å vite hvem som er deres virkelige far. Vi møter henholdsvis en mann og en kvinne som lever ganske så forskjellige liv, men som har det til felles at deres jakt etter sine fedre nærmest tar form av en besettelse og tilsynelatende er avgjørende for at de skal finne seg selv; sin identitet, sin plass i slektsrekken. Vi andre, vi som kjenner vårt biologiske opphav, tar dette opphavet nærmest for gitt og glemmer kanskje hvor mye vi faktisk preges av den historien vi bærer med oss. Derfor kan vi alle lære noe om oss selv ved å få innblikk i deres søken etter sine fedre. (...)

Mellom to og tre prosent
Det finnes ingen sikre anslag over hvor mange kvinner som faktisk gjør bruk av denne muligheten, og hvor mange barn som feilaktig tror at de lever med sin biologiske far. Noen forskere mener på bakgrunn av en rekke undersøkelser der man har samlet inn DNA fra foreldre og barn i ulike sammenhenger, at det kan dreie seg om så mye som ti prosent av alle barn. En kritisk gjennomgang av de ulike undersøkelsene tilsier imidlertid en mye lavere andel, særlig i vestlige land. Her ser det ut til å ligge på mellom to og tre prosent. Litt lavere blant barn som er født av gifte mødre, og litt høyere blant barn av enslige mødre. Så de aller fleste mødre oppgir åpenbart riktig far, og de aller fleste fedre har ingen grunn til å betvile farskapet. (...)

Titusener lever med ukjent far
tv2nyhetene.no 15.3.2010
I mange tilfeller ønsker ikke mor å oppgi barnefarens navn – og det er ikke straffbart å lyve. (...)

- Flere unge kvinder vælger at blive solomødre. I fjor blev der født 658 børn af kvinder, som valgte at benytte donorsæd til at realisere familiedrømmen. Og livet som solomor vælges af stadigt yngre kvinder.

(Anm: Flere unge kvinder vælger at blive solomødre. I fjor blev der født 658 børn af kvinder, som valgte at benytte donorsæd til at realisere familiedrømmen. Og livet som solomor vælges af stadigt yngre kvinder. En kæreste kan jeg få senere i livet, men hvis jeg skal have børn, skal det være nu. Sådan lyder kalkulen hos et stigende antal danske singlekvinder, der lader deres børn blive undfanget på en fertilitetsklinik ved hjælp af donorsæd frem for at vente på at møde en mand, der kan være far. Ifølge data fra Dansk Fertilitetsselskab er der på blot fem år sket en stigning på næsten 50 pct. i antallet af danske børn, som er født af solomødre. I 2013 blev der født 449 børn af fertilitetsbehandlede solomødre, mens tallet i fjor var steget til 658 børn. Samtidig melder sædbanken Cryos, at anslået 70 pct. af al donorsæd til det danske marked nu går til enlige kvinder. (jyllands-posten.dk 22.6.2018).)

- Foreldre holder farskap hemmelig

Tusenvis av norske fedre hemmeligholdes
tv2nyhetene.no 2.10.2013
Fride trodde i mange år at «pappa» var hennes biologiske far, og han trodde hun var datteren. Så kom sjokket etter DNA-testen. (...)

Foreldre holder farskap hemmelig
aftenposten.no 30.3.2012
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå endringer i reglene som gir barn rett til å vite hvem som er deres biologiske far.

A-magasinet skriver i dag om Maria Nilsen Rydeng, som i en krangel med faren sin fikk vite at han ikke var hennes biologiske far. I 18 år hadde hemmeligheten tæret på faren og familien.

Bioteknologiloven fra 2005 gir alle norske barn unnfanget med donorsæd rett til å vite hvem donoren er etter at de har fylt 18 år. Men nettopp muligheten til å få vite hvem biologisk far er, kan føre til at flere foreldre velger å tie overfor barnet om hvordan det er blitt til. (...)

- Barns rettigheter og voksnes ønsker.

(Anm: Barns rettigheter og voksnes ønsker | Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap Vegard Bratholm Wyller, overlege i pediatri Håkon Bleken, advokat med møterett for Høyesterett. Det er ingen statlig oppgave å skaffe folk barn, men en statlig plikt å verne barns rettigheter.  Vår kritikk av hvordan moderne reproduksjonspraksis fratar barn retten til å kjenne sine foreldre er med ett unntak ikke blitt imøtegått. Er dette en debatt man ikke ønsker? Blir det for ubehagelig å diskutere barns rettigheter når voksne har sterke ønsker og interesser? Unntaket er et innlegg fra reproduksjonsmedisinerne Hans Ivar Hanevik og Nan B. Oldereid. De unngår å svare på vår grunnleggende kritikk. I stedet beskylder de oss for ikke å være oppdatert på forskningen og hevder at norsk lov må endres i henhold til flertallets verdioppfatninger. (aftenposten.no 6.7.2017).)

- Regjeringen fjerner tidsfristene for å reise sak om farskap.

Solveig Horne vil endre loven i farskapssaker
dagbladet.no 18.3.2016
Foreslår å fjerne alle tidsfrister.
Dagbladet): Regjeringen fjerner tidsfristene for å reise sak om farskap. Fra 2014 og fram til i dag må farskapstvister tas opp innen barnet er tre år, og kravet må fremmes innen et år fra mistanken først er fattet.

Bestrides ikke farskapet innen disse tidsfristene, er ikke kravet juridisk bindende i dag. Men det vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) gjøre noe med. Hun vil at farskap framover skal kunne bestrides og kreves uansett hvor gammel barnet er.

Derfor vil Horne nå endre Barneloven.

- Barn skal få vite hvor de kommer fra, det er en vesentlig del av oppveksten, og da kan ikke tidsfrister stå i veien. Det er mange barn som ikke vet hvem deres far er, og mange fedre som ikke vet om de er far eller ei, og vi gir dem nå all tid på å finne riktig biologisk opphav og avkom, bekrefter Horne til Dagbladet. (…)

- Det kan bli vanskeligere å åpne farskapssak

Det kan bli vanskeligere å åpne farskapssak
aftenposten.no 8.2.2010
Dagens regler tar mye hensyn til mødrene. Nå blir det foreslått å sette tidsfrister for når man kan gå til farskapssak. (...)

De kjemper for å finne sine biologiske fedre
aftenposten.no 7.2.2010
Kvinner kan ikke straffes for å oppgi feil barnefar. Og de har heller ingen plikt til å gi opplysninger som kan hjelpe barna til å finne sin rette, biologiske far. (...)

Barneloven slår fast at mor, far, barn og den som tror han kan være barnefar, har adgang til å reise farskapssak. (...)

– Selv om det er det offentliges ansvar å fastslå farskap i henhold til Barneloven, kommer man ingen vei hvis mor ikke vil gi opplysninger. (...)

- Mistet faren etter DNA-test

Mistet faren etter DNA-test
rb.no 21.4.2014
ROMERIKE: Som lyn fra klar himmel krevde «Christines» far DNA-test for å forsikre seg om at hun var hans biologiske datter.

TENKER PÅ PAPPA: «Christine» sitter hjemme med hunden sin på fanget og forteller at hun ofte savner faren sin, men at hun er usikker på om hun ville tilgitt han.

Da testen utelukket farskapet, brøt han umiddelbart all kontakt med datteren som i dag er i 20-årene.

– En dag sa han at han ville ta en DNA-test. Det kom helt ut av det blå, men jeg gikk med på det. Jeg var jo sikker på at han var min biologiske far, sier «Christine» fra Romerike.

Pappa var ikke far
«Christine» vil ikke stå åpent fram. Hun tror det vil være konfliktdrivende.

DNA-testen ble gjennomført i regi av NAV. Der ble det tatt spyttprøver av både far og datter med NAV-ansatte som vitner. Deretter sendte faren prøvene inn til et laboratorium.

Da DNA-testen ble klar, viste det seg at mannen «Christine» hele livet hadde kalt pappa, ikke var hennes biologiske far.

– Da kuttet han all kontakt. Jeg har ikke snakket med han siden, sier «Christine».

Godt forhold
Bruddet med faren har heldigvis ikke ført til at hun har mistet all kontakt med hans familie. (...)

I tillegg til å bryte kontakten med datteren, har faren krevd erstatning fra både moren og staten.

Han tapte søksmålet mot moren.

Strevsomt liv
I dag lever «Christine» på Romerike med sine to barn. Hun skulle gjerne sett at barna hadde en bestefar. (...)

- Hjelper feildømt far

Hjelper feildømt far
aftenposten.no 1.11.2006
Forbereder ankesak til Høyesterett

Støttegruppen for feildømte fedre vil være med å finansiere farskapssaken til Erling Mikkelsen, om nødvendig helt til Strasbourg. (…)

(Anm: Støttegruppen Feildømte Fedre (facebook.no).)

Ingen erstatning til feilaktig utpekte fedre
hegnar.no 31.10.2006
Menn som feilaktig er utpekt som barnefedre har ikke krav på erstatning.

Det har Borgarting lagmannsrett fastslått i en dom der en i dag 75 år gammel mann ikke får medhold i sitt krav om erstatning for de 50 årene han urettmessig har vært utpekt som far til ei jente, melder TV 2.

Retten mener han bare skal få utbetalt det eksakte beløp han har betalt i bidrag gjennom 18 år uten å ta hensyn til verdiforringelsen.

Dommen i lagmannsretten betyr at alle menn som feilaktig har blitt dømt for farskap ikke har krav på verken erstatning eller noe annet utover det de faktisk har betalt i bidrag. (...)

- Sendte stand-in i farskapssak

Sendte stand-in i farskapssak
aftenposten.no 22.10.2005
To ganger sendte mannen en annen mann for å avgi blodprøve i en farskapssak.

Barnemoren var imidlertid sikker i sin sak, og da mannen ble innkalt for å avgi blodprøve for tredje gang fikk han beskjed om at han ville bli fotografert med sikte på identifisering, skriver Adresseavisen.

Møtte opp
Trondheimsmannen, som er i slutten av 40-årene, forsto da at spillet var over, og så ingen annen utvei enn å møte opp selv.

Blodprøven han avga levnet liten tvil om at han var barnefaren, noe også Trondheim tingrett nå har slått fast.

- Rettssaken har avslørt et alvorlig hull i rutinene i slike saker, sier advokat Birthe Taraldset som representerer barnemoren. (...)

- Forfalsker DNA-prøver for å slippe farskap

Forfalsker DNA-prøver for å slippe farskap
VG 2.7.2005
Norske menn jukser med DNA-prøver for å snike seg unna farskap. Reglene er for dårlige, mener Rettsmedisinsk institutt. (...)

Feil fedre til sak
Aftenposten 10.5.2005

Diverse artikler

Mathias' mor nekter å fortelle hvem som er far
tv2nyhetene.no 25.3.2014
Titusenvis av barn vokser opp uten å vite hvem far er. Nå skal det bli vanskeligere for mor å nekte å oppgi hvem som er barnefar. (...)

Flere barn skal fra nå av få vite hvem som er deres biologisk far. Barneministeren krever nå at mødre i større grad skal oppgi identiteten til barnefaren.

Mathias Davidsen ga mennesker som lever med ukjent far et ansikt da han sto fram på Dokument 2 i 2010. Hans mor har ikke ønsket å oppgi hvem som er barnefar, og i flere år har han lett på egen hånd for å finne sin far. Uten hell.

LES OGSÅ: Titusener lever med ukjent far

Nå har Davidsen møtt barneminister Solveig Horne - et øyeblikk han ventet lenge på. Hun har lovet å ta tak i saken som betyr mye for Mathias og tusenvis av andre barn og voksne i Norge.(...)

Fikk sjokk etter farskapstest
rogalandsavis.no 2.12.2013
Gena utelukket farskapet etter DNA-test av spyttprøver. Folkehelseinstituttet slår fast farskapet med 99,999 prosent sikkerthet. Foto: Erik Holsvik

I sommer fikk en 17 år gammel gutt beskjed om at faren ikke var faren likevel. Så kom kontrabeskjeden fra Folkehelseinstituttet. (...)

– Kan utelukkes som far
Ifølge faren kom svaret dagen før familien skulle reise på ferie.

– Det var sønnen min som var ute og hentet posten, og det var han som åpnet brevet fra Gena. Han reagerte voldsomt da han leste resultatet.

I brevet fra Gena står det at faren kan utelukkes som biologisk far til sønnen

– Selv visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Guttens mor sa også at dette ikke kunne stemme, og at hun var sikker på at jeg var faren.

Ifølge faren ringte han Gena for å høre om det kunne være gjort en feil.

– Gena sa at det ikke var tvil og at det kan ikke ha vært gjort noe galt. De avviste dette bestemt og var skråsikre på at dette var korrekt resultat, sier faren. (...)

Tok kontakt med tingretten
Etter ferien tok faren kontakt med Stavanger tingrett og fikk opprettet en farskapssak.

– Vi tok blodprøver hos fastlegene våre, og disse ble sendt inn til Folkehelseinstituttet. De konkluderte med at det var 99,999 prosents sikkerhet for at det var jeg som var faren til sønnen min.

Selv reagerte han med stor lettelse over svaret.

– Og sønnen min ble jublende glad. Likevel følte jeg behov for å ta kontakt med Gena igjen etter det motsatte resultatet. (...)

Vil fastslå farskap før barnet blir født
aftenposten.no 22.9.2013
Ugifte par som venter barn, skal oppfordres til å fastslå farskapet i god tid før barnet blir født. Svangerskapskontrollen etter 24 uker anses som et egnet tidspunkt.

Dette går fram av et brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om endring av rutinene for «etablering av farskap for ugifte foreldre». Brevet er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet.

BLD påpeker at ifølge en lovendring som er vedtatt av Stortinget og som trer i kraft fra 1. januar 2014, skal betegnelsen vedgåing/erkjennelse av farskap endres til begrepet erklæring av farskap - for å understreke det positive ved å påta seg farskapet til et barn.

For barn født i ekteskap følger farskapet automatisk av pater est-regelen, som innebærer at ektemannen anses for å være barnets far. (...)

Rovdrift på sæddonorer giver risiko for stor sygdomsspredning
b.dk 26.3.2013
Det er ikke unormalt, at danske sæddonorer er ophav til hundredvis af børn rundt om i verden. Genetikere advarer om, at vi risikerer at sende store mængder sygdomstyper ud til modtagerne (...)

Der er behov for, at man kigger salget af dansk donorsæd efter i sømmene, mener Finn Cilius Nielsen, der er professor og leder af Genomisk Medicin på Rigshospitalet. For ingen mand vil fra naturens side gøre så mange kvinder gravide, og vi risikerer derfor at sprede »bestemte sygdomsgener« ud i samfundet på en unaturlig måde.

»Den sunde fornuft er gået tabt. Det specielle ved sæddonation er jo, at man anvender ekstremt mange portioner fra den samme donor, så hvis uheldet er ude, vil det berøre ganske mange mennesker. Derfor synes jeg, at vi er forpligtet til at begrænse antallet af donationer, så problemet ikke bliver så markant, når en donor viser sig at være syg,« siger han.

Finn Cilius Nielsen bakkes op af formanden for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, professor i Human Genetik ved Syddansk Universitet, Jens Michael Hertz. (...)

Bergmans dna tillhörde labbtekniker
nyteknik.se 19.10.2011
Rättsmedicinalverkets test visade att Ingmar Bergman inte kunde vara släkt med sin mamma Karin. Nu kan Ny Teknik avslöja att dna-beviset var felaktigt.

Dna-beviset för att Ingmar Bergman hade en annan biologisk mor var felaktigt. Vad som troddes vara Bergmans dna kom i själva verket från en laboratorietekniker vid Rättsmedicinalverket. Det står klart sedan Ny Teknik initierat nya frimärkstester.

Misstanken att Ingmar Bergman troligen var en bortbyting blev i våras en världssensation, sedan ett dna-test hade visat att han inte kunde vara släkt med sin mamma Karin.

Men Ny Teknik kan nu avslöja att den dna-profil som togs fram från ett av Bergmans frimärken härstammar från en tekniker vid Rättsmedicinalverket, RMV.

Samma tekniker har också kommit att kontaminera två kompletterande frimärkstester som Ny Teknik har tagit initiativ till och som utförts på formellt uppdrag av Veronica Ralston, systerdotter till Ingmar Bergman.

Frågan är hur teknikerns dna har kunnat smitta av sig på Ingmar Bergmans frimärken.

– Vi vet faktiskt inte, säger Gunilla Holmlund, docent i rättsgenetik vid RMV. Men de här proverna är väldigt, väldigt känsliga. (...)

DNA-skandalen ved Rettsmedisinsk institutt:
Har lagret blodprøver fra farskapstester

vg.no 1.4.2011
(VG Nett) Datatilsynet frykter at ulovlig lagrede blodprøver fra farskapstester skal være misbrukt.

I 2009 var det rundt 1000 norske menn som fikk sitt DNA testet for farskap ved Rettsmedisinsk institutt (RMI). I tillegg tilbyr også instituttet tvillingtester, slektsskapstester og personlig DNA-profil.

VG Nett har siden tirsdag skrevet flere saker om DNA-avsløringen ved Rettsmedisinsk institutt. Der har det kommet fram at tusenvis av nordmenns sensitive DNA-informasjon og andre personopplysninger, har blitt lagret ulovlig. Også uskyldiges nordmenns DNA-informasjon, samt biologisk materiale, er ulovlig lagret. (...)

Avvist av pappa
dagbladet.no 26.3.2010
Hennes biologiske far påstår at hun ikke er hans datter. (...)

- Usmakelig DNA-reklame
aftenposten.no 16.12.2009
– Å reklamere for en farskapstest som om det var en sjampo, ligger i en etisk og smaksmessig gråsone, sier BI-professor.

På baksiden av gårsdagens VG kunne du finne en annonse med tittelen «Juletilbud». Ingen uvanlig reklametittel i disse dager, men resten av annonsen var mer original. Der kunne du blant annet lese om «Farskapstester fra kr. 1500» og «10 % rabatt på utroskapstester».

Markedsføringsprofessor Tor W. Andreassen, leder for Institutt for markedsføring ved BI, er kritisk til reklamen. (...)

Rettssaker kan røpe hemmelige adresser
tv2nyhetene.no 7.10.2009
Nav frykter for sikkerheten til kvinner og barn med hemmelige adresser. Årsaken er at domstolsvalg kan røpe skjulesteder.

Farskapssaker må nemlig føres ved domstolen der barnet bor, og Nav frykter at dette kan gi uvedkommende hint om hvor kvinner og barn med hemmelig adresse oppholder seg. Nav mener det må kunne gis unntak i lovverket i slike saker, skriver Vårt Land. (...)

Hvem er faren?
Av Vigdis Hjorth
morgenbladet.no 31.7.2009
Betydningen av dette lille spørsmålet henger sammen med utviklingen på andre samfunnsområder.

I debatten om muligheten til å kjenne sitt biologiske opphav i forbindelse med kunstig inseminasjon glemmer mange at det bare er noen ganske få år vi har kunnet vite noe sikkert om biologisk far. Alle som har drevet med slektsforskning og fordypet seg i kirkebøker oppdager at utallige barn er skrevet inn med fedre som umulig kunne være det, biologisk, av forskjellige grunner. Leger forteller om blod- og vevsprøver som avdekker at folk som presenterer seg som biologisk familie ikke er det. (...)

Så det er litt paradoksalt at en av frontfigurene for dem som hevder at kunstig inseminasjon innebærer at man fratar barnet en far, tilhører en generasjon som ikke vet om de er vokst opp med sitt kjødelige opphav eller ikke. (...)

Vil sette grenser for sæddonorer
helserevyen.no 17.7.2007
Norske fagmyndigheter vil sette begrensninger for hvor mange barn surrogatfedre skal kunne bli opphav til. (...)

Thon tapte mot Nettavisen
dn.no 29.3.2007
Nettavisen skrev i september at en mann hadde gått til retten for å få avklart om eiendomskongen Olav Thon var hans far. (...)

Thon anker til Høyesterett
ta.no 5.12.2006
Borgarting lagmannsrett avviste Olav Thons krav om rettergangsbot mot Nettavisen. Nå går han til Høyesteretts kjæremålsutvalg. (...)

Fars identitet
dagbladet.no 28.11.2006
ANONYMITET: Nylig omtalte Dagbladet på lederplass utsiktene til at det gjennom en lovendring vil bli åpnet adgang for lesbiske å bli assistert befruktet på linje med heterofile. Særlig begeistret er redaktøren for at sæddonor i slike tilfeller skal være anonym. Etter dagens regelverk kan barn av heterofile som har fått slik hjelp, på visse vilkår bli opplyst om farens identitet. (...)

Thon hyret privatdetektiv
nettavisen.no 24.11.2006
Mangemilliardæren Olav Thon tok ingen sjanser da en ukjent mann hevdet at han kunne være hans sønn. (...)

Hvert år behandles 350 farskapssaker i tingretten. (...)

Nettavisen felt i Thon-saken
nettavisen.no 21.11.2006
Nettavisen brøt god presseskikk ved å navngi Olav Thon i en farskapssak. (...)

- Håper Nettavisen har lært, uttalte Thon 6. november. (...)

Lettet over farskapstest
nrk.no 6.11.2006
- For meg var det en helt naturlig utgang, men det er deilig å ikke ha en urimelig farskapsbeskyldning hengende over seg, sier milliardær Olav Thon. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009