Dødsårsaksregisteret - statistikkbank (fhi.no)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2007 - Ikke økning i forventet levealder (ssb.no 10.4.2008)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2008 - Forventet levealderøkte med 0,2 år fra 2007 til 2008 (ssb.no 16.4.2009) (ssb.no/dodsarsak)

Samlet oversikt over personskader i Norge Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. (fhi.no 27.5.2014)

Befolkningsstatistikk. Døde, 2010 - Økte med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn (ssb.no 14.4.2011)

Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie (BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February))

Mennenes levealder økte kraftig. Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner. (ssb.no 11.4.2013)

Leger har plikt til å underrette politiet om unaturlige dødsfall (lovdata.no)

Feilaktige offisielle statistikker SJOKKERENDE nye tall viser at antallet mennesker som begår selvmord i Queensland er mer enn en kvart høyere enn det som reflekteres i offisielle statistikker. (news.com.au 12.8.2006)

§ 12. Melding til Dødsårsaksregisteret

Obduksjonsresultat, obduksjonsnummer og laboratorienummer skal meldast til Dødsårsaksregisteret i samsvar med forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskrifta).

Feil på hver fjerde dødsattest En av fire dødsmeldinger er fylt ut mangelfullt eller feil. (nrk.no 15.11.2006)

- Statistiken över dödsfall allt sämre.

(Anm: Statistiken över dödsfall allt sämre. Saknade intyg Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...) Enligt Socialstyrelsen är syftet med dödsorsaksregistret att vara ett underlag för att beskriva befolkningens hälsa, att det skall användas till forskning och att det skall vara underlag för insatser inom hälso- och sjukvården (Förordet till ”Dödsorsaker 2011”). (...) I många fall lämnas dödsorsaksintyg in med bristfälliga diagnoser, exempelvis ”ålderdomssvaghet”, som inte ger någon vägledning om den verkliga dödsorsaken. Sådana ofullständigt preciserade fall uppgår till omkring 3000 årligen. Sammantaget innebär detta att närmare 5000 dödsfall varje år saknar meningsfull diagnos. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott. En viktig källa till kunskap om akuta dödsfall är rättsmedicinska obduktioner. Intyg baserade på dessa obduktioner har minskat, vilket påverkar bland annat statistiken över självmord. En rapporterad minskning av självmorden kan således bero på att färre rapporteras in snarare än en reell förbättring. (svd.se 23.10.2012).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Covid-19: Study claims real global deaths are twice official figures. BMJ 2021;373:n1188.)

- Overdødelighet på 7 prosent i 2022. Det har vært 7 prosent flere dødsfall enn forventet frem til midten av november i år.

(Anm: Overdødelighet på 7 prosent i 2022. Det har vært 7 prosent flere dødsfall enn forventet frem til midten av november i år. Hovedårsaken er covid-19. I 2022 var det til og med uke 46 en overdødelighet på 7 prosent sammenlignet med årene før pandemien. Det utgjør om lag 2700 flere dødsfall enn forventet. Det viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet. Hovedårsaken er covid-19, viser nye analyser fra FHI. Analysene er foreløpige, og kan endre seg når tallene for hele 2022 foreligger. (aftenposten.no 21.12.2022).)

- Uvanlig mange dødsfall etter infeksjoner – kommuner har fulle bårerom. Luftveisinfeksjoner fører til uvanlig mange dødsfall i Bardu kommune i Troms.

(Anm: Uvanlig mange dødsfall etter infeksjoner – kommuner har fulle bårerom. Luftveisinfeksjoner fører til uvanlig mange dødsfall i Bardu kommune i Troms. Det har ført til fulle bårerom. De er ikke alene i landet om utfordringa. Kommunedirektør i Bardu kommune i Troms, Stine Jakobsson Strømsø, forteller at siden desember 2022 er det 13 mennesker som har gått bort i Bardu. En kommune i Troms som teller i underkant av 4000 innbyggere. De fleste av de avdøde var pasienter ved sykehjemmet Barduheimen. Kommuneoverlege i Bardu og Målselv, Vidar Bjørnås, sier årsakene er flere. Men en stikker seg ut. – Vi har dessverre hatt flere dødsfall enn vanlig denne perioden ved institusjon. Dels har det vært veldig høyt infeksjonstrykk med tre virus samtidig, sier han. (nrk.no 14.1.2023).)

- En case-kontrollstudie av bruk av antipsykotika og lungebetennelse-relatert dødelighet i Storbritannia. (- Konklusjon.) (- Olanzapin og kvetiapin ble funnet å øke risikoen for lungebetennelse-relaterte dødsfall i denne NPSAD-utvalget i klinisk viktig grad.)

(Anm: Copeland CS, Wallman P, Morgan D, Owen E, Taylor D. A Case-Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. A Case–Control Study of Antipsychotic Use and Pneumonia-Related Mortality in the UK. Abstract Background & Aim There is increasing evidence linking antipsychotic use with pneumonia, but limited evidence of an effect on pneumonia-related outcomes such as mortality. In this study we aimed to examine the association of pneumonia-related death with specific antipsychotic exposure. Method Deaths analysed were those reported to a UK-based drug-related deaths database, the National Programme on Substance Abuse Deaths (NPSAD), between 1997 and September 2020. (…) Results There were 2467 PM cases and 40,128 controls; 1818 prescribed cases and 28,018 controls. Second generation antipsychotics (SGAs) were robustly associated with an increased risk of pneumonia-related death compared with those not prescribed or taking antipsychotics (PM detection adjusted OR [AOR] 1·34 [95% CI 1·15–1·55]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·11–1·49]). First generation antipsychotics had no clear association with death from pneumonia (PM detection AOR 1·06 [95% CI 0·77–1·47]; prescribed AOR 0·91 [95% CI 0·71–1·17]). Amongst SGAs, olanzapine was associated with an increased risk of death due to pneumonia (PM detection AOR 1·49 [95% CI 1·22–1·82]; prescribed AOR 1·44 [95% CI 1·18–1·76]) as was quetiapine (PM detection AOR 1·34 [95% CI 1·07–1·66]; prescribed AOR 1·28 [95% CI 1·01–1·64]). Conclusion Olanzapine and quetiapine were found to increase the risk of pneumonia-related death in this NPSAD sample to a clinically important extent. Acta Psychiatr Scand. 2023 Jan 18. doi: 10.1111/acps.13532.)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Et dødsfall med et hvilket som helst annet navn: substansindusert eller substansrelatert dødelighet. (- Å bo i utsatte områder, leve under dårlige forhold og sosial isolasjon har vært knyttet til overdødelighet, og slike situasjoner er vanlige for personer med rusmisbruk. 56)

(Anm: Hjorthøj C, Stürup AE, Starzer M. A death by any other name: substance-induced or substance-related mortality. Tomáš Formánek and colleagues have used the Czech national registers to shed light on the contribution of alcohol and substance use disorders to the risk of mortality following a range of physical health conditions.1 The scope is impressive, and while the general results of increased mortality are unsurprising, the magnitude of 10–40 life-years lost for most of the physical health conditions they investigated is both compelling and concerning. Some of this excess mortality can be attributed directly to the use of alcohol and other substances. Direct negative effects have been observed for alcohol and other substances on most organ systems, including the heart, liver, and pancreas.2 However, several other factors also contribute to the excess mortality. Of the WHO-defined major risk factors for early mortality, tobacco smoking and sedentary lifestyle are overrepresented in populations with substance misuse.3, 4 Living in deprived areas, living under poor conditions, and social isolation have been linked to excess mortality, and such situations are common for people with substance misuse.56 Substance misuse is further associated with prejudice and stigma, reducing the likelihood of seeking medical care and of receiving adequate care once contact has been established. Finally, it is also likely that both common and severe mental illness have a role in the excess mortality. Lancet Psychiatry. 2022 Dec;9(12):931-932.)

- 3245 nordmenn er døde av covid-19 i år. To av tre døde utenfor sykehus.

(Anm: 3245 nordmenn er døde av covid-19 i år. To av tre døde utenfor sykehus. Ny medisin kan redde flere covid-syke fra alvorlig sykdom. – Vi må bli flinkere til å bruke den, sier Espen Rostrup Nakstad. Frem til 18. desember i år er det registrert totalt 4670 covid-19-assosierte dødsfall i Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport. Nesten 70 prosent av dødsfallene har skjedd i år. Covid-19-assosierte dødsfall i Norge 2020 477 2021 965 2022 3 245. (…) Tall som FHI har hentet frem for Aftenposten, viser at covid-dødsfall i 2022 fordeler seg slik: 34 prosent av dødsfallene har vært på sykehus. 62 prosent på annen helseinstitusjon. 3 prosent utenfor helseinstitusjon. (aftenposten.no 23.12.2022).)

- Meldte ikke fra om dødsfall: – En svikt i rutiner som er svært beklagelig. (- Sykehuset i Hamar meldte ikke dødsfallene knyttet til implantatbehandlingen til Statsforvalteren, Legemiddelverket eller i sitt eget interne avvikssystem.)

(Anm: Meldte ikke fra om dødsfall: – En svikt i rutiner som er svært beklagelig. Sykehuset i Hamar meldte ikke dødsfallene knyttet til implantatbehandlingen til Statsforvalteren, Legemiddelverket eller i sitt eget interne avvikssystem. Nå skal pasienter og pårørende få brev med informasjon om klagerett. SVIKTET: Implantatet Nellix hadde lovende tidlige resultater å vise til da det kom på markedet i 2013. Metoden som raskt ble tatt inn som standardbehandling ved Sykehuset i Hamar, viste seg etter hvert å fungere dårligere enn metoden den skulle erstatte. (dagensmedisin.no 22.11.2022).)

(Anm: Is Your Doctor in Denial? (Nekter din lege å erkjenne fakta?) Undersøkelse viser at leger ofte avviser klager om legemidlers sideeffekter (Survey Finds Physicians Often Dismiss Complaints About Drugs' Side Effects) (washingtonpost.com 28.8.2007).)

- Essexs gjennomgang av mentale helsedødsfall krever juridiske fullmakter. (- Regjeringen er bedt om å ta stilling til om den første nasjonale offentlige granskningen av dødsfall innen psykisk helse skal avholdes.) (- En uavhengig gjennomgang av 1 500 dødsfall ved Essex Partnership University Trust (EPUT) over en 21-årsperiode ble lansert i 2020.) (- Ytterligere 500 dødsfall ble gjort kjent for lederen av gjennomgangen, dr Geraldine Strathdee, i desember.)

(Anm: Essex mental health deaths review demands legal powers. The government has been asked to decide whether to hold the first national public inquiry into mental health deaths. An independent review into 1,500 deaths at the Essex Partnership University Trust (EPUT) over a 21-year period was launched in 2020. Another 500 deaths were made known to the review chair, Dr Geraldine Strathdee, in December. A government spokeswoman said it was "carefully considering" next steps. Dr Strathdee said the inquiry could not continue without full legal powers. Her comments came after only 11 staff out of 14,000 agreed to attend evidence sessions. (bbc.com 13.1.2023).)

- Seponering (avslutning) av antidepressiva må skje i etapper, ifølge medisinsk vaktbikkje.(- 'My anti-depressant withdrawal was worse than depression' Doctors warn of antidepressant withdrawal.)

(Anm: Antidepressants exit must happen in stages, says medical watchdog. Reducing an antidepressant dose should be done in stages, with help from a medical professional, according to the National Institute for Health and Care Excellence (NICE). It says this helps manage withdrawal symptoms that can occur from the drugs. (…) A committee of experts says community care services should work with patients to agree a treatment plan. This includes assessing whether it is right for them to come off their medication and over what time period withdrawal should take place. (…) 'My anti-depressant withdrawal was worse than depression' Doctors warn of antidepressant withdrawal According to the NHS, antidepressant prescriptions reached an all-time high in 2022, with 8.3 million people taking them in England. Statistics also show about one in six adults aged 16 or over in the UK experienced some form of depression in the summer of 2021, with the rate remaining higher than before the coronavirus pandemic and lockdowns. (bbc.com 17.1.2023).)

- Rapport: Denne sykdommen vil ta flest liv i fremtiden. (- Hvordan kommer nordmenns helse til å se ut frem mot 2050? En rapport tyder på at det er slutt på nedgang i dødelighet.)

(Anm: Rapport: Denne sykdommen vil ta flest liv i fremtiden. Hvordan kommer nordmenns helse til å se ut frem mot 2050? En rapport tyder på at det er slutt på nedgang i dødelighet. DØDELIG: Kreft kommer til å gå forbi hjerte- og karsykdommer på listen sykdommer som nordmenn dør av i fremtiden, ifølge FHI-rapport. I løpet av de neste 28 årene, frem mot 2050, kommer Norge til å få en større andel eldre over 75 år. Gruppen på over 90 vil også øke. Det kommer fram i en rapport fra Folkehelseinstituttet. – Vi kommer til å være flere eldre i befolkningen, og den samlete nedgangen vi har sett i dødelighet og sykelighet i befolkningen er derfor forventet å snu, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding. Dødelige sykdommer Stoltenberg viser til at sykdommer som kreft, nevrologiske sykdommer, kroniske luftveissykdommer, fordøyelsessykdommer, diabetes og nyresykdommer vil stå for en høyere andel dødsfall. Hjerte- og karsykdommer vil utgjøre en lavere andel. (tv2.no 14.6.2022).)

- «Hvor er pasienten?»: Eksperter stiller spørsmål ved FDAs veiledning om tilbakekalling av medisinsk utstyr. (- Mens veiledningen (retningslinjen) oppmuntret til bruk av elektronisk kommunikasjon ved tilbakekallinger, har en endringsekspert tatt til orde for, og stilt noen spørsmål om hvorfor det statlige kontrollorganet ikke addresserte flere problemer med systemet.)

(Anm: Zipp R. 'Where's the patient?': Experts question FDA's device recall guidance. While the guidance encouraged the use of electronic communications in recalls, a change experts have advocated for, some questioned why the agency did not address more problems with the system. Medical device recalls and product safety issues have gained public attention over the last several years. Patients, in particular, have questioned the recall process and criticized the FDA and industry after high-profile events highlighted inefficiencies in the system that put patient safety at risk. For example, problems with surgical staplers were associated with thousands of patient injuries, hundreds of deaths, and led to the uncovering of a shadow FDA medical device reporting database. And Philips’ ongoing recall of millions of sleep apnea and ventilator machines has shown how patients can not be notified about a recall and the health risks of continuing to use failing devices. (…)  "I was disappointed," Melendez said. "Where's the patient?" (biopharmadive.com 6.4.2022).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

- Fikk beskjed om å endre implantat-praksis – sykehuset fortsatte med behandlingen.

(Anm: Fikk beskjed om å endre implantat-praksis – sykehuset fortsatte med behandlingen. Etter et møte mellom ledelsen på Sykehuset Innlandet (SI) og SI Hamar var det enighet om at praksisen med bruk av det utprøvende implantatet skulle endres. – Jeg la til grunn at den ble endret umiddelbart, sier tidligere SI-direktør Morten Lang-Ree. Implantatet Nellix hadde lovende tidlige resultater å vise til da det kom på markedet i 2013. Metoden skulle bedre behandlingen av pasienter med utposninger på hovedpulsårene i buken (AAA), men det manglet data om hvordan det fungerte på sikt. Nellix viste seg etter hvert å fungere dårligere enn stentgraftene det skulle erstatte. I ettertid har bruken av implantatet blitt beskrevet som en skandale, og Dagens Medisin meldte torsdag at Sykehuset Innlandet (SI) nå beklager overfor de 137 pasientene som SI Hamar behandlet med metoden i en periode på tre år. Da bruken av Nellix ble stanset på Hamar høsten 2016, var det en beslutning som kom fra fagmiljøet selv. Men praksisen ble forsøkt stoppet allerede året før av ledelsen ved Sykehuset Innlandet etter at de ble kontaktet av Helse Sør-Øst om saken. «Fremstår som relativt eksperimentell». (dagensmedisin.no 22.10.2022).)

– Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen.)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen.) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Stor økning i dødsfall: Må oppbevare døde i garasjer: – Kjempestore utfordringer. (- Svanholm anslår nemlig at begravelsesbyrået håndterer hele 30 prosent flere døde mennesker i år enn i fjor – da dødeligheten i Norge allerede var uventet høy.)

(Anm: Stor økning i dødsfall: Må oppbevare døde i garasjer: – Kjempestore utfordringer. Trondheims største begravelsesbyrå har fått uvanlige utfordringer. Nå er de nervøse for den kommende influensasesongen. Lars Svanholm er daglig leder i Trondheims største begravelsesbyrå, Svanholm & Vigdal Gravferd. Han er fjerde generasjon gravferdskonsulent, men ingen av hans forgjengere har opplevd en pågang på linje med den han opplever nå. Svanholm anslår nemlig at begravelsesbyrået håndterer hele 30 prosent flere døde mennesker i år enn i fjor – da dødeligheten i Norge allerede var uventet høy. – Vi har ikke hatt en sånn økning siden firmaet startet i 1922, sier Svanholm til TV 2. (tv2.no 29.11.2022).)

- Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 siden 2015, men i 2021 døde det 42 002 personer. (- Forventa levealder for kvinner sank.) (- Dermed er forskjellen mellom kjønnene mindre enn noen gang før i moderne tid.)

(Anm: Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 siden 2015, men i 2021 døde det 42 002 personer. Det er 1 391 flere enn i 2020, viser nye tall fra statistikken Døde. Økningen i antall dødsfall var størst blant kvinner, der drøyt 850 flere forlot oss i 2021 enn i 2020. – Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventa at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås. (…) Forventa levealder for kvinner sank Forventa levealder for nyfødte jenter sank fra 84,9 år i 2020 til 84,7 år i 2021. Det er første gang år med nedgang i forventa levealder siden 2012. Nedgangen er imidlertid liten, og forventa levealder for kvinner var like høy i 2021 som i 2019. Tilsvarende tall for nyfødte guttebarn viser en svak økning til 81,6 år. Dermed er forskjellen mellom kjønnene mindre enn noen gang før i moderne tid. – Det er først og fremst økt dødelighet for kvinner 75 år og eldre som forklarer nedgangen i forventa gjenstående levetid. I 2020 var det dessuten helt uvanlig lav spedbarnsdødelighet for jenter, mens den var mer på et mer normalt nivå i 2021. Dette påvirker levealdersberegningene i ganske stor grad, sier Tømmerås. (ssb.no 9.3.2022).)  

- Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depresjon ikke så livsfarlig (big killer) som tidligere antatt. (- Ny analyse sår tvil om sammenhengen mellom depresjon og årsak til dødelighet i befolkningen.)

(Anm: Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depression not as big a killer as previously thought. New analysis throws doubt on link between depression and all-cause mortality. The paper, authored by a research team from The Johns Hopkins University, Federation University Australia and the University of Amsterdam (UvA), involved the largest ever analysis on the topic and is published in the latest edition of World Psychiatry. (uva.nl 16.5.2017).)

(Anm: A reassessment of the relationship between depression and all cause mortality in 3,604,005 participants from 293 studies. (…) As reported in the February issue of this journal1, over three decades of research suggest that depression is associated with an increased risk of all‐cause mortality, although some large recent studies have found negative or null associations2, 3. To better inform clinical decision making and evidence‐based service provision, it is crucial to resolve this discrepancy. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 219–220.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- »Ekstremt alarmerende«: Danskere med psykisk sygdom taber 10,5 år af deres arbejdsliv.

(Anm: »Ekstremt alarmerende«: Danskere med psykisk sygdom taber 10,5 år af deres arbejdsliv. Mennesker med psykisk sygdom skal hjælpes til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, mener forsker bag nyt studie. Forskeren bag studiet er selv overrasket over, hvor mange arbejdsår patienter med psykisk sygdom taber. Så mange år færre arbejder danskere, der bliver diagnosticeret med en hvilken som helst psykisk sygdom, i gennemsnit sammenlignet med den generelle danske befolkning i samme alder. Det viser et nyt studie, publiceret i Lancet Psychiatry, der er det første til at give et overblik over tabte arbejdsår i forbindelse med psykiske sygdomme. »Det overrasker mig meget. 10,5 år? Det er godt nok lang tid i et arbejdsliv,« siger Oleguer Plana-Ripoll, der er studiets førsteforfatter og lektor ved Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, og tilføjer: »De her tal er ekstremt alarmerende.« (videnskab.dk 6.12.2022).)

(Anm: The association between mental disorders and subsequent years of working life: a Danish population-based cohort study. Plana-Ripoll O, Weye N, Knudsen AK, Hakulinen C, Madsen KB, Christensen MK, Agerbo E, Laursen TM, Nordentoft M, Timmermann A, Whiteford H, Øverland S, Iburg KM, McGrath JJ. The association between mental disorders and subsequent years of working life: a Danish population-based cohort study. Lancet Psychiatry. 2022 Dec 5:S2215-0366(22)00376-5 .)

- Flere kvinner dør av smertestillende piller. (- Overdosedødsfall blant kvinner forårsakes nesten bare av piller. Det er vanligere at kvinner dør av blandinger av smertestillende, sovemedisin, antidepressiver og alkohol.) (- Flere dør av smertestillende midler forskrevet av leger enn av heroin kjøpt på gaten. Noe må gjøres.)

(Anm: Trude Vestli, leder, Korus Øst (Kompetansesenter innen rus, avhengighet og folkehelse). Flere kvinner dør av smertestillende piller. Når vi hører ordet «overdose», tenker mange på en sliten heroinbruker som setter sitt siste skudd. I virkeligheten dør flere av smertestillende midler forskrevet av leger enn av heroin kjøpt på gaten. Trenden er tydelig: Heroinoverdoser er på vei ned, mens overdosedødsfall med smertestillende piller øker. Cirka 80 prosent av overdosedødsfallene skyldtes heroin i år 2000. I 2020 var tallet 20 prosent. Jeg er ikke minst bekymret over økningen i antall kvinner som dør av overdose. Forårsakes nesten bare av piller De siste ti årene har andelen steget fra en fjerdedel til en tredjedel. 61 kvinner døde av overdose i 2012, og i 2021 var tallet 80. Liv går tapt, utviklingen er alvorlig, den går i helt feil retning, og vi må handle nå! Overdosedødsfall blant kvinner forårsakes nesten bare av piller. Det er vanligere at kvinner dør av blandinger av smertestillende, sovemedisin, antidepressiver og alkohol. (aftenposten.no 2.9.2022).)

- Nedgangen i dødelighetsforbedringsratene (MIR) 2011–2017: en analyse fra flere land. (- Størrelsen på gjennomsnittlig årlig MIR for 2011–2017 varierer imidlertid mellom land: det lave høye området er fra 0,32 % (Hellas) til 2,31 % (Danmark) for kvinner; og fra 0,51 % (Hellas) til 2,41 % (Norge) for menn.)

(Anm: Djeundje, V.B., Haberman, S., Bajekal, M. et al. The slowdown in mortality improvement rates 2011–2017: a multi-country analysis. (…) evertheless, we note that, in all the countries included, both genders show a slowdown of MIRs since 2010 compared to the previous decade, except in Denmark (for both genders) and Japan and Norway (for men). However, the magnitude of the average annual MIR for 2011–2017 varies between countries: the low-high range is from 0.32%0.32% (Greece) through to 2.31%2.31% (Denmark) for women; and from 0.51%0.51% (Greece) to 2.41%2.41% (Norway) for men. Eur. Actuar. J. (2022). https://doi.org/10.1007/s13385-022-00318-0.)

- Ny norsk pasientgruppe rammes av opioid-overdoser. De som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall.) (- De er oftere eldre, og oftere kvinner.) (- 1224 personer døde av reseptbelagte opioider.) (- Norge ligger høyere enn der andre skandinaviske landene når det gjelder forskriving av reseptbelagte opioider.) (- I 2020 fikk 555. 000 personer, om lag 10 prosent av befolkningen, utskrevet smertestillende opioider.)

(Anm: Ny norsk pasientgruppe rammes av opioid-overdoser. (…) De som døde av overdose med reseptbelagte opioider var eldre, og oftere kvinner, enn den andre gruppen med overdosedødsfall, går det fram av forskningen til FHI. Opioid-epidemien har i mange tiår nå truffet USA med stor kraft. Den skyldes økende forskrivning av reseptbelagte opioider til smertepasienter. Mer enn én million mennesker har dødd av overdoser av rusmidler, de fleste på grunn av opioider, siden år 2000.  Antall overdosedødsfall på grunn av reseptbelagte opioider er økende også i Norge. Paralgin forte og Oxycontin er eksempler på reseptbelagte opioider. – Disse legemidlene kan være forskrevet fra lege eller de kan være skaffet fra det illegale markedet, sier professor med UiO og forsker ved Folkehelseinstituttet, FHI, Svetlana Skurtveit. (…) 1224 personer døde av reseptbelagte opioider (…)  Det er spesielt en økning i bruken av smertemedisinen oksykodon, som står for økningen. (...) Medisinfirmaet Mundipharma, som produserer smertemedisinen OxyContin for det norske markedet, er gitt mulighet til å svare på innholdet i denne artikkelen. De har ikke svart på NRKs henvendelse. (nrk.no 2.10.2022).)

(AnmLegemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Innlegg: Er dødelige opioider på fremmarsj i Norge? (- Norske myndigheter følger bruken av opioider nøye, men så langt frykter vi ikke en utvikling som den man har sett i USA.)

(Anm: Sigurd Hortemo og Steinar MadsenSigurd Hortemo, overlege, og Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, begge i Statens legemiddelverk. Innlegg: Er dødelige opioider på fremmarsj i Norge? Bruken av oksykodon har økt, men samlet bruk av sterke smertestillende legemidler er stabil i Norge. Eva Grindes artikkel i DN Magasinet lørdag 15. mai om oksykodon kan gi inntrykk av at bruken av opioider i Norge øker. Sånn er det heldigvis ikke. (…) Opioider er uunnværlige ved akutte smerter og ved kreftsykdom. (…) Norske myndigheter følger bruken av opioider nøye, men så langt frykter vi ikke en utvikling som den man har sett i USA. Norske leger har stort sett en nøktern bruk av smertestillende, selskapene markedsfører i liten grad opioider nå – og Norge har ikke de samme sosiale utfordringene som USA. I tillegg gir myndighetene her klare råd om at opioider sjelden er løsningen ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft. Norge har også kjernejournal – et system som gjør at alle leger og sykehus kan kontrollere hvilke vanedannende legemidler den enkelte pasient har fått. (dn.no 19.5.2021).)

- Avhengig av smertestillende? Storbritannias opioidkrise.

(Anm: Addicted to Painkillers? Britain’s Opioid Crisis. In America it’s an epidemic. Now new evidence raises concern about the UK’s use of prescription opioids. Michael Mosley goes on an immersive journey to ask what can be done about it. The opioid epidemic has devastated America. But what’s the situation here? A new report from Public Health England raises serious concerns about Britain's own relationship with painkillers. Dr Michael Mosley embarks on an immersive journey to Britain’s opioid frontline and meets patients struggling with addiction and GPs fighting a constant battle to help those suffering from chronic pain. He also uncovers worrying evidence of people abusing over-the-counter opioids and discovers how easy it is to buy strong opioids online. (…) So how much do people on the ground really know about these powerful painkillers, some of which, including fentanyl, can be many times stronger than heroin? On his travels, Michael meets Karen in Hastings who now believes her five years on increasingly strong opioids ‘turned her into a zombie’. (bbc.com 16.1.2020).)

(Anm: Is Britain Addicted to Prescription Painkillers? (youtube.com).)

- Forsker advarer mot populær, reseptfri sovemedisin. (– Risikerer å måtte fortsette å ta den hele tiden.) (- FHI-forsker Børge Sivertsen mener både den og andre sovemedisiner som er mye brukt, er lite effektive for mange, og kan gi uheldige virkninger på sikt.)

(Anm: Forsker advarer mot populær, reseptfri sovemedisin. – Risikerer å måtte fortsette å ta den hele tiden. Nordmenn bruker stadig mer av den reseptfrie sovemedisinen melatonin. FHI-forsker Børge Sivertsen mener både den og andre sovemedisiner som er mye brukt, er lite effektive for mange, og kan gi uheldige virkninger på sikt. Forbruket av de reseptbelagte sovemedisinene har gått litt ned de siste årene, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Når forbruket av sovemedisiner likevel har økt, som P4 har omtalt, er grunnen hovedsakelig at flere tar tilskudd av søvnhormonet melatonin. (dagsavisen.no 27.9.2022).)

(Anm: Legemiddelforbruket i Norge 2017–2021. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret. (fhi.no 4.10.2022).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie.

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

- Flere blir syke: – Vaksinen er ikke årsaken.

(Anm: Flere blir syke: – Vaksinen er ikke årsaken. Flere blir innlagt på akuttmottak og dødeligheten stiger i Norge. – Ingen grunn til å mistenke koronavaksinen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. (…) I går fortalte NRK om situasjonen ved akuttmottak på norske sykehus. Flere varsler om økt pågang av pasienter, og kapasiteten er satt på prøve. Leder i Foreningen for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen, beskrev situasjonen som urovekkende og uforklarlig. (nrk.no 27.10.2022).)

- Flere blir syke og dør – lege slår alarm. (- Allerede nå har vi nådd pasienttall som vi hadde ventet først i 2025, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen.) (– Jeg tror at vi kan bli nødt til å nedjustere forventet levealder for begge kjønn i 2022, sier Sønstebø.)

(Anm: Flere blir syke og dør – lege slår alarm. Mange sykehus varsler nå om en økende strøm av pasienter, som ikke er koronasmittet. Samtidig øker dødeligheten i Norge og Europa. – Jeg er bekymret. Allerede nå har vi nådd pasienttall som vi hadde ventet først i 2025, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen. Han er til daglig akuttspesialist ved Drammen sykehus. Nå opplever han en urovekkende tendens. – Ikke covidsyke – Vi har aldri færre enn 100 pasienter hver dag. Det er godt voksne mennesker med alle mulige lidelser. Vi forstår ikke hvorfor, sier Rasmussen. (…) Alle rapporterer om en mystisk økning i antall pasienter. De færreste av dem er covidsyke. – Det er ingen sykdommer som peker seg spesielt ut. Det er bekymringsfullt, sier Rasmussen. Nå roper akuttspesialisten et varsko til helsemyndighetene. (…) Flere dør Samtidig øker også dødstallene. I Norge er det registrert en økt dødelighet på mer enn 10 prosent hittil i år. – Dette er mer enn vi hadde ventet. Tallene er delvis uforklarlige, sier demograf Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå. Hittil i år er det registrert 3250 flere dødsfall, sammenlignet med samme periode i 2019. En stor andel av denne økningen skyldes dødsfall som følge av pandemien. Tallene viser også at dødsfallene i stor grad skjer blant de eldste i befolkningen. Likevel er overdødeligheten så høy at den får statistikerne til å heve øyenbrynene. – Jeg tror at vi kan bli nødt til å nedjustere forventet levealder for begge kjønn i 2022, sier Sønstebø. Det er si så fall første gang på 25 år. Forventet levealder for menn har nemlig steget jevnt og trutt siden 1997. Og Norge er ikke i en særstilling. Tall fra Eurostat, som er Europas statistiske byrå, viser at dødeligheten har økt kraftig i flere land. (nrk.no 26.10.2022).)

- Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter. (- HOVEDFUNN.) (- Kvaliteten på medisinske obduksjoner er preget av lange svartider og feil i oppsett av dødsårsak.) (- Median svartid for obduksjoner uten spesialundersøkelser eller hjerneundersøkelse var 99 dager, og 138 dager med slike undersøkelser.) (- Opp mot hver femte obduksjonsrapport hadde feil i oppsett eller manglet dødsårsak, med påfølgende feil koding av dødsårsak i Dødsårsaksregisteret i 47 % av tilfellene.)

(Anm: Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter. BAKGRUNN Medisinske obduksjoner er sjelden gjenstand for kvalitetssikring. Vi har undersøkt kvaliteten av obduksjonsrapporter i Norge og vurdert innvirkningen av feil på dødsårsaksstatistikken. MATERIALE OG METODE Hver femte medisinske obduksjonsrapport fra voksne (> 2 år) i 2014 ble gjennomgått. Obduksjonsresultatets betydning for registrering av dødsårsak ble undersøkt ved sammenligning av klinikers dødsmelding med koding i Dødsårsaksregisteret etter obduksjon. RESULTATER 389 obduksjonsrapporter fra 15 patologiavdelinger ble undersøkt. Obduksjonsbegjæring samt dødsmelding og dødsårsakskoder fra Dødsårsaksregisteret forelå for henholdsvis 339 og 360 kasus. Klinisk problemstilling forelå i 95 begjæringer, men ble kommentert av patolog i 33 tilfeller. Fedme ble sjelden oppgitt som et funn, selv ved sykelige avvik fra normalvekt. Postmortal virusundersøkelse eller toksikologi var utført i henholdsvis 1 og 28 obduksjoner. Gjennomsnittlig svartid for obduksjoner uten og med nevropatologisk undersøkelse var henholdsvis 99 og 138 dager. Feil i oppsett av dødsårsak eller mangelfull rapportering forelå i 69 kasus (18 %), hyppigst ved hjerte- og kardødsfall. Obduksjonssvaret medførte endret dødsårsak i Dødsårsaksregisteret i 206 av 360 (57 %) tilfeller med tilgjengelig kodedata. Feil i oppsett av obduksjonssvaret ga feil koding av dødsårsak i 22 av 47 (47 %) kasus med feil. FORTOLKNING Andelen obduksjonsrapporter med feil i oppsett av dødsårsak var uventet høy og kan ha konsekvenser for dødsårsaksstatistikken. Lange svartider på obduksjonene vanskeliggjør kommunikasjonen med kliniker om funn. Tidsskr Nor Legeforen. 16.8.2021.)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(AnmObduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Psykiske lidelser og risiko for covid-19-relatert dødelighet, sykehusinnleggelse og innleggelse på intensivavdeling: en systematisk oversikt og metaanalyse. (- Antipsykotika brukes til å behandle agitasjon, aggresjon og psykose ved demens når alternative strategier har mislyktes.) (- Ifølge Office of National Statistics døde 17 316 pasienter i England i april 2020, med "demens og Alzheimers sykdom" registrert på dødsattesten.3) (- Dette antallet dødsfall var nesten tre ganger mer enn forventet, sammenlignet med 5-årsgjennomsnittet for april (vedlegg).) (- Disse dataene støtter anekdotiske rapporter om økt antipsykotikaforskrivning til personer med demens under COVID-19-pandemien.4)

(Anm: Vai B, et al. Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality, hospitalisation, and intensive care unit admission: a systematic review and meta-analysis. Antipsychotic drugs are used to treat agitation, aggression, and psychosis in dementia when alternative strategies have failed. Their use has been reduced because of concerns about safety and limited efficacy.1  The English National Health Service publishes monthly data on patients registered with a dementia diagnosis in England, including those who have been prescribed an antipsychotic.2  From March, 2020 (470 292), to April, 2020 (453 377), the number of registered people with dementia fell by 3·60%. There was a similar 3·34% reduction when comparing April, 2019 (469 025) with April, 2020 (453 377). According to the Office of National Statistics, 17 316 patients died in England in April, 2020, with “dementia and Alzheimer's disease” recorded on their death certificate.3  This number of deaths was nearly three times more than expected, compared with the 5-year mean for April (appendix). (…) These data support anecdotal reports of increased antipsychotic prescribing to people with dementia during the COVID-19 pandemic.4 Lancet Psychiatry. 2021 Sep;8(9):797-812.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Antipsykotika og COVID-19: debatten fortsetter. KORRESPONDANSE. (- I en metaanalyse på  sammenhengen mellom psykisk sykdom, behandling og COVID-19-risiko rapporterte Benedetta Vai og kollegene en sterk sammenheng mellom eksponering for antipsykotika og COVID-19-dødelighet (oddsforhold 3·71 [1·74–7·91]). 1) (- Dette har alvorlige konsekvenser for omsorgen for pasienter med alvorlig psykisk sykdom som får eller er i ferd med å få antipsykotika under pandemien.)

(Anm: Antipsychotics and COVID-19: the debate goes on. CORRESPONDENCE. In a meta-analysis on the association of mental illness, its treatment, and COVID-19 risk, Benedetta Vai and colleagues reported a strong association between exposure to antipsychotics and COVID-19 mortality (odds ratio 3·71 [1·74–7·91]).1  This has serious implications for the care of patients with severe mental illness receiving or about to receive antipsychotics during the pandemic. It also raises questions as to whether the use of electronic health records might have limited the scope of the analysis.Lancet Psychiatry. 2021 Dec;8(12):1030.)

- Assosiasjon mellom psykisk sykdom og COVID-19 i Sør-Korea: en post-hoc-analyse. (- Selv om det var klynger av infeksjoner forbundet med COVID-19 på psykiatriske sykehus i noen områder var våre region-stratifiserte resultater lik våre hovedresultater, noe som tyder på at pasienter med alvorlig psykisk sykdom hadde en ubetydelig høyere risiko for å ha alvorlige kliniske utfall av COVID-19 enn pasienter uten historie med psykisk sykdom, uavhengig av regionale COVID-19 innflytelsesrike faktorer.)

(Anm: Lee SW, et al. Association between mental illness and COVID-19 in South Korea: a post-hoc analysis. (…) Although there were clusters of infections associated with COVID-19 at psychiatric hospitals in some areas, our region-stratified results were similar to our main results, suggesting that patients with a severe mental illness were at a slightly higher risk of having severe clinical outcomes of COVID-19 than were patients with no history of mental illness, independent of regional COVID-19 influential factors. Lancet Psychiatry. 2021 Apr;8(4):271-272.)

- Nyt studie: Demens og antipsykotisk medicin kan være en dødbringende cocktail.

(Anm: Nyt studie: Demens og antipsykotisk medicin kan være en dødbringende cocktail. Ny dansk forskning viser, at risikoen for at dø stiger med 35 pct., hvis personer med demens behandles med antipsykotisk medicin. Professor opfordrer til fornyelse af demenshandlingsplanen. Der er behov for en ny og opdateret demenshandlingsplan mener Gunhild Waldemar, professor og leder af Nationalt Videncenter for Demens. (dagenspharma.dk 7.2.2022).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Hjerte- og karsykdommer bidro til økt dødelighet i 2021. (- Overraskende mange døde av hjerte- og karsykdommer.) (- Økningen i dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer er det som skiller seg mest ut i 2021.)

(Anm: Hjerte- og karsykdommer bidro til økt dødelighet i 2021. I 2021 døde anslagsvis 1000–1500 flere enn forventet, og for første gang på mange år var det en økning i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer. Under hele pandemien har det vært relativt få dødsfall på grunn av lungesykdommer. Dette går fram av 2021-tallene fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet. I 2021 ble det registrert 41.676 dødsfall blant personer bosatt i Norge. Dette er det høyeste antall døde siden 2008, og den største prosentvise økningen i aldersstandardisert dødelighetsrate siden 1999. Økningen tilsvarer 1000–1500 flere dødsfall i Norge i 2021 enn forventet, basert på utviklingen/trenden de ti siste årene før pandemien. (fhi.no 14.6.2022).)

 1. Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. relis.no 3.11.2017.
 2. Correll CU, et al. Cardiometabolic risk of second-generation antipsychotic medications during first-time use in children and adolescents. JAMA. 2009 ; 302(16) : 1765-73.
 3. Ørstavik R. Antipsykotika øker risiko for hjertedød. Tidsskr Nor Legeforen. 2009 ; 129 : 845.
 4. Ræder MB. Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. ka.uib.no 23.9.2006.
 5. Varga ZV, et al. Drug-induced mitochondrial dysfunction and cardiotoxicity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 ; 309(9) : H1453-67.
 6. Skade i mitokondrienes DNA gir hjertesvikt. Hvert år dør over titusen mennesker av hjerte- og karsykdommer, og sammen med kreft er dette sykdommene som tar flest liv i Norge. odont.uio.no. 8.2.2016.
 7. Fosbøl EL, et al. Prognosis in heart failure and the value of {beta}-blockers are altered by the use of antidepressants and depend on the type of antidepressants used. Circ Heart Fail. 2009 ; 2(6) : 582-90.
 8. Holt RIG. Association Between Antipsychotic Medication Use and Diabetes. Curr Diab Rep. 2019 ; 19(10) : 96.
 9. Burcu M, et al. Association of Antidepressant Medications With Incident Type 2 Diabetes Among Medicaid-Insured Youths. JAMA Pediatr. 2017 ; 171(12) : 1200-1207.
 10. Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Tidsskr Nor Legeforen. 22.1.2018.
 11. Type 2 diabetes accelerates brain aging and cognitive decline. medicalxpress.com 24.5.2022.
 12. Antal B, McMahon LP, Sultan SF, et al. Type 2 diabetes mellitus accelerates brain aging and cognitive decline: Complementary findings from UK Biobank and meta-analyses. Elife. 2022 ; 11 : e73138.

- Tall fra Dødsårsaksregisteret 2021. Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til uventet høy totaldødelighet i Norge i 2021. (- Reduksjon i forventet levealder for kvinner.) (- Den økte dødeligheten i 2021 har slått mest ut for kvinner.) (- Det har vært en svak, men signifikant økning i aldersstandardisert selvmordsrate mellom 2010 og 2019.) (- I 2020 ble det registrert langt flere dødsfall på grunn av diabetes enn forventet, og det samme gjelder 2021 (figur 20).) (- Foreløpige analyser tyder på at dette i hovedsak skyldes endret bruk av diabetesrelaterte diagnosekoder i elektronisk dødsmelding sammenlignet med papirmeldingene.)

(Anm: Dødsårsaksregisteret 2021. Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til uventet høy totaldødelighet i Norge i 2021. Dødeligheten på grunn av lungesykdommer har vært svært lav i begge pandemiårene. For flere av de store kreftformene har det vært en reduksjon i dødeligheten de siste årene. Dødsårsaksstatistikken for 2021 ble gjort offentlig tilgjengelig i Dødsårsaksregisterets statistikkbank den 9. juni 2022. Denne artikkelen oppsummerer noen av de viktigste tallene og diskuterer utviklingstrekk for viktige dødsårsaker og begrensninger ved statistikken. (…) Reduksjon i forventet levealder for kvinner Den økte dødeligheten i 2021 har slått mest ut for kvinner. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB, fig. 3) viser at forventet levealder ved fødsel ble redusert med 0,2 år for kvinner, mens den økte med 0,1 år for menn fra 2020 til 2021: – Kvinner: fra 84,9 år til 84,7 år – Menn: fra 81,5 år 81,6 år. Fra 2011 til 2020 har forventet levealder ved fødsel økt med 2 år, eller nesten 2,5 måned for hvert år i gjennomsnitt. (…) Selvmord Det ble registrert 658 selvmord i 2021 mot 639 i 2020 og 652 i 2019. Selvmord er en relativt sjelden dødsårsak og det kan være betydelige naturlige svingninger fra år til år. Det har vært en svak, men signifikant økning i aldersstandardisert selvmordsrate mellom 2010 og 2019. Raten for 2021 er helt som forventet ut fra denne utviklingen. I forbindelse med publiseringen av tallene for 2020 publiserte Dødsårsaksregisteret en  utvidet artikkel om selvmord i dødsårsaksstatistikken. (…)  Diabetes I 2020 ble det registrert langt flere dødsfall på grunn av diabetes enn forventet, og det samme gjelder 2021 (figur 20). Foreløpige analyser tyder på at dette i hovedsak skyldes endret bruk av diabetesrelaterte diagnosekoder i elektronisk dødsmelding sammenlignet med papirmeldingene. Det kan ikke utelukkes at pandemien, for eksempel på grunn av smitteverntiltakene, kan ha bidratt til noe av økningen. Utviklingen de nærmeste årene vil bli fulgt tett for å avklare om andre faktorer enn innføring av elektronisk dødsmelding kan forklare den drastiske økningen i diabetes som underliggende dødsårsak. (…) Elektronisk melding om dødsfall Elektronisk dødsmelding har blitt gradvis innført siden 2018 og ble tilgjengelig for alle leger fra 1. januar 2020. Fra nyttår 2022 er det obligatorisk å melde dødsfall elektronisk. Elektronisk dødsmelding forventes å føre til betydelig bedring av kvaliteten av dataene i Dødsårsaksregisteret. Mens innrapporterende leger før skrev inn dødsårsakene i fritekst på et skjema, må legen nå velge forhåndsdefinerte diagnoser fra et nedtrekkspanel. (fhi.no 10.6.2022).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Selvmord i dødsårsaksstatistikken. (- I 2020 ble det foretatt obduksjon ved 80 prosent av selvmordene. For andre dødsfall, som forgiftningsdødsfall (inkludert narkotika) kan det være mer utfordrende å bestemme om det har dreid seg om et selvmord, om det har vært en ulykke, eller om forgiftning kan være påført av andre.)

(Anm: Selvmord i dødsårsaksstatistikken. Det har vært mye oppmerksomhet rundt selvmord i koronaåret 2020. Vi presenterer her detaljer om selvmord i dødsårsaksstatistikken, både i 2020 og historisk. Tallene viser ingen uventet endring i selvmordsraten i 2020. Årsstatistikken fra Dødsårsaksregisteret for 2020 som ble offentliggjort 10. juni 2021 viser at selvmord og villet egenskade var underliggende dødsårsak for 639 personer i 2020. Dette tilsvarer 12,1 tilfeller per 100.000 innbyggere (aldersstandardisert rate). Av disse var 467 (73 %) menn. Selvmord utgjorde 1,6 prosent av alle registrerte dødsårsaker i Norge i 2020. Figur 1 viser hvordan dødsfallene fordelte seg på kjønn og alder. (…) Obduksjon utføres ved ca. 75 prosent av alle selvmord, men andelen har ligget noe høyere de siste årene. De fleste av disse obduksjonene er rettsmedisinske. I 2020 ble det foretatt obduksjon ved 80 prosent av selvmordene. For andre dødsfall, som forgiftningsdødsfall (inkludert narkotika) kan det være mer utfordrende å bestemme om det har dreid seg om et selvmord, om det har vært en ulykke, eller om forgiftning kan være påført av andre. Sannsynligvis skjuler ulykkesstatistikken enkelte selvmord. For trafikkulykker (særlig møteulykker) er det grunn til å være oppmerksom på om det kan dreie seg om en villet handling. (fhi.no 10.6.2022).)

(Anm: National Suicide Rates 1961–2003: Further Analysis of Nordic Data for Suicide, Autopsies and Ill-Defined Death Rates (Psychother Psychosom 2008;77:78–82) (pdf).)

- Fleire eldre kvinner tok sitt eige liv. (- MØRKETAL: Lege Ildri Kjølseth er ekspert på sjølvmord blant eldre. Ho trur mørketala kan vere store.)

(Anm: Fleire eldre kvinner tok sitt eige liv. Eldre har vanskelegare for å be om hjelp når dei slit psykisk, seier ekspertar. Dei er uroa over at fleire kvinner over 50 tek sjølvmord. AUKE: Tal frå Folkehelseinstituttet syner at fleire kvinner over 50 år enn tidlegare tar sitt eige liv. – Mister du mor di i sjølvmord, så tenker du ikkje på alderen. Ho vil du ha så lenge du kan, seier Elisabeth Braut. (…) MØRKETAL: Lege Ildri Kjølseth er ekspert på sjølvmord blant eldre. Ho trur mørketala kan vere store. (nrk.no 10.9.2018).)

(AnmObduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(AnmAntidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(AnmDødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

- Flere kvinner dør av overdose, og det skjer på andre måter enn menn. (– Det ble funnet ulike medikamenter som kan fås på resept.) (– Typisk kvinnelig overdose består av sterke smertestillende som oksykodon, gjerne i kombinasjon med sovemedisin, antidepressiva og alkohol.) (Kvinner dominerer blant de som begår selvmord med rusmidler.) (Da er det snakk om opioide piller.) (Rundt 30 av de 100 kvinnene som døde av overdose i 2020, var selvmord med smertestillende medikamenter.)

(Anm: Flere kvinner dør av overdose, og det skjer på andre måter enn menn. Kvinner utgjør rundt 30 prosent av alle overdosedødsfall, og kvinneandelen er antagelig stigende. Mens menn dominerer gruppen som dør av heroinoverdose, dør flest kvinner av smertestillende piller. Fra 2013 til i dag, har antall overdoser blant kvinner doblet seg fra 55 til 100. Det er ingen dobling i samme tidsrom blant menn. Rundt halvparten av kvinnene som døde av overdose i 2020, hadde ikke illegale rusmidler i blodet. Det ble funnet ulike medikamenter som kan fås på resept. I tillegg ble det i en del tilfeller funnet alkohol. Til sammen var det 324 overdosedødsfall i Norge i 2020. (…) Fortsatt er opioider involvert i 8 av 10 overdosedødsfall, men i dag er det smertestillende legemidler som dominerer. Heroinoverdoser er på en fallende trend. (…) Kvinner skiller seg ut Kvinneoverdoser skiller seg fra menn på flere punkter:  Kvinner har høyere gjennomsnittsalder enn menn ved overdose. Kvinner er i snitt 47,6 år mens menn er 43,2 år. – Typisk kvinnelig overdose består av sterke smertestillende som oksykodon, gjerne i kombinasjon med sovemedisin, antidepressiva og alkohol. Kvinnene har ofte fått medikamentene på resept av legen. Mange er utenfor arbeidslivet, gjerne uføretrygdet, har høyere formue enn ved de klassiske overdosene, bor utenfor de store byene, har ulike smertediagnoser og depresjon. Kvinner dominerer blant de som begår selvmord med rusmidler. Da er det snakk om opioide piller. Rundt 30 av de 100 kvinnene som døde av overdose i 2020, var selvmord med smertestillende medikamenter. (rop.no 13.1.2022).)

- Opioid-overdoser rammer ny norsk pasientgruppe. (- En ny studie viser at de som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall.) (- De kom da frem til at 1224 personer døde av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin.) (- Leger må bli oppmerksomme på denne gruppen.)

(Anm: Opioid-overdoser rammer ny norsk pasientgruppe. En ny studie viser at de som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall. De er oftere eldre og kvinner, slår en ny studie fra FHI og Universitetet i Oslo fast. NRK skriver at Norge ligger over de andre skandinaviske landene hva gjelder forskriving av reseptbelagte opioider. Dette var hovedfunnene 550 000 personer, nesten ti prosent av befolkningen, fikk utskrevet smertestillende opioider i 2020. (…) Studien fra FHI og UiO er basert på data fra det sentrale helseregisteret i Norge, og er en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet der tema er hvordan vi kan unngå en opioid-epidemi i Norge. Forskerteamet har gransket dødsårsaker i perioden 2010 til 2019 i hele befolkningen. De kom da frem til at 1224 personer døde av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin. (…) Leger må bli oppmerksomme på denne gruppen Skurtveit forteller til NRK at konklusjonen deres er at de som dør av overdose på grunn av reseptbelagte smertemedisiner ofte er eldre, de er ofte kvinner med kroniske smerter, og de bruker store doser av smertestillende medisiner. – Denne gruppen må man kanskje ha en annen strategi overfor enn den tradisjonelle overdosestrategien som retter seg mer mot brukere av illegale rusmidler som heroin, sier Skurtveit til kanalen. Forskeren sier det nå er viktig for legene å finne fram til denne nye risikogruppen før det går galt. – Det viktigste er kanskje at leger blir oppmerksomme på at denne pasientgruppen finnes og dermed også blir noe mer bevisst sin egen praksis og kanskje involverer andre deler av helsevesenet i større grad, sier Skurtveit. (psykologisk.no 3.10.2022).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse.

(Anm: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse hos eldre voksne og øker risikoen for insulinavhengighet hos type 2 diabetes pasienter. (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients.) J Clin Psychiatry 2016;77(9):e1124–e1129.)

- Høyere antall hjertedødsfall knyttes ikke til vaksiner. (- I fjor ble det registrert 41 676 dødsfall blant personer bosatt i Norge. Det er anslagsvis 1000–1500 flere enn forventet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).)

(Anm: Høyere antall hjertedødsfall knyttes ikke til vaksiner. I 2021 døde det 1000–1500 flere enn forventet. Noen setter den økte dødeligheten i sammenheng med koronavaksinen. Det er det ingen grunn til – men pandemitiltakene kan ha vært medvirkende. I fjor ble det registrert 41 676 dødsfall blant personer bosatt i Norge. Det er anslagsvis 1000–1500 flere enn forventet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det har ikke dødd så mange i Norge siden 2008, og økningen er den største fra ett år til det neste siden 1999. Ifølge FHI var det særlig hjerte- og karsykdommer som bidro til den økte dødeligheten. (…) 1200 flere hjertedødsfall enn forventet Ifølge FHI er det økningen i dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer som skiller seg mest ut i 2021. Den aldersstandardiserte dødeligheten av disse sykdommene har gått jevnt og trutt nedover i mange år, og man må tilbake til 1995 for å finne en tilsvarende økning som nå. (faktisk.no 22.6.2022).)

- Overdoser blant kvinner har doblet seg siden 2013. (- I dag er det mest av smertestillende legemidler, og kvinneandelen ser ut til å stige, melder rop.no.)

(Anm: Overdoser blant kvinner har doblet seg siden 2013. For 20 år siden var heroin hovedårsaken til overdosedødsfall, og menn var den dominerende gruppen. I dag er det mest av smertestillende legemidler, og kvinneandelen ser ut til å stige, melder rop.no. ØKNING: Kvinner tar sjelden overdose av illegale rusmidler, men tar oftere overdose av smertestillende legemidler. I 2020 var det til sammen 324 overdosedødsfall i Norge. 100 av disse var kvinner. Hos rundt halvparten av kvinner som dør av overdose, blir det ikke funnet illegale rusmidler i blodet, skriver nettstedet rop.no, som drives av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. (psykologisk.no 18.1.2022).)

- 371 personer drakk seg i hjel i fjor. (- I 2020 og 2021 var det i alt 758 personer som drakk seg i hjel mot 650 i 2018 og 2019.)

(Anm: 371 personer drakk seg i hjel i fjor. Pandemien førte til en økning i antallet alkoholutløste dødsfall i Norge. I 2020 og 2021 var det i alt 758 personer som drakk seg i hjel mot 650 i 2018 og 2019. Bare i fjor var det 371 personer som drakk seg i hjel, viser tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet (FHI). Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, sier til P4 at de som drakk mye før, drakk enda mer under coronapandemien. - Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før, de drakk enda mer, sier Bramness. (NTB) (dagbladet.no 13.6.2022).)

- 371 personer drakk seg i hjel i 2021. (- Av de 371 personene som døde på grunn av alkoholmisbruk døde 173 av leversykdommer.)

(Anm: 371 personer drakk seg i hjel i 2021. Koronapandemien har ført til flere dødsfall som følge av alkoholbruk. (…) Problemer under pandemien Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, mener de som drakk mye før, drakk enda mer under koronapandemien. - Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før de drakk enda mer, forteller Bramness til P4-nyhetene. Sten-Rune Roland er daglig leder ved Vangseter, en klinikk for alkoholavhengige. Han mener problemene som kom under pandemien har blitt værende. - Pandemien har gjort flere ensomme, og da vet vi at alkohol er et rusmiddel folk bruker for å dempe følelser, sier Roland. (…) Mer fokus på skadene Av de 371 personene som døde på grunn av alkoholmisbruk døde 173 av leversykdommer. Bramness sier pandemien hadde en overraskende rask effekt på sykdommer som var relatert til alkoholbruk. - For eksempel er skrumplever en vanlig tilstand som skyldes alkoholbruk, sier Bramness. Videre mener han vi trenger mer oppmerksomhet rundt skadene av alkoholbruk. - Denne type økning kan føre til at folk blir mer oppmerksomme på at alkohol ikke er noe helsekost, men det er et problematisk rusmiddel og forårsaker betydelig sykdom, forteller Bramness. (p4.no 13.6.2022).)

- Sølvi Løvås (57) ble behandlet for feil type kreft. (- I dag kan VG avsløre at 1845 saker der pasienter døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet. Det betyr at 80 prosent av sakene der helsepersonell mente at det kunne ha skjedd en feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet.)

(Anm: Sølvi Løvås (57) ble behandlet for feil type kreft. Sykehuset oppdager feilen dagen før hun dør. Først etterpå får familien sjokkbeskjeden. I frykt for å glemme det som blir sagt om moren, setter Janne Løvås på lydopptageren på telefonen. (…) En av kreftprøvene som ble tatt av Sølvi, er blitt feiltolket. Sykehuset har derfor gitt henne behandling for feil type kreft. – Det er helt sinnssykt, utbryter Janne, ifølge lydopptaket. (…) Dødsfallet er ikke varslet til Statens helsetilsyn. (…) I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus. Over 60.000 interne avviksmeldinger for årene 2018 og 2020 er innhentet og analysert. De mest alvorlige feilene skal varsles til Helsetilsynet. I dag kan VG avsløre at 1845 saker der pasienter døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet. Det betyr at 80 prosent av sakene der helsepersonell mente at det kunne ha skjedd en feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet. – Det er ikke sikkert at alle sakene skulle vært varslet. Men i et betydelig antall av sakene VG presenterer foreligger det åpenbar varslingsplikt, sier professor og helsejurist Aslak Syse. (vg.no 14.11.2021).)

- Utviklingsforstyrrelser topper de medisinske tilstandene som øker risikoen for å dø av Covid-19. Enkelte underliggende medisinske tilstander utsetter Covid-19 pasienter for høyere risiko for alvorlige utfall, inkludert død.

(Anm: Developmental disorders top the medical conditions that heighten the risk of dying from Covid-19. Some underlying medical conditions put Covid-19 patients at higher risk of severe outcomes, including death. But much remains unknown about exactly which conditions are involved and how much they increase risk. To explore the connections between underlying conditions and Covid-19, my organization, FAIR Health, collaborated with the West Health Institute and surgeon Marty Makary of the Johns Hopkins University School of Medicine. Our study, published on Wednesday, sheds some light on the subject. Using FAIR Health’s vast database of private health care claims, we studied 467,773 patients diagnosed with Covid-19 from April 1 through Aug. 31, looking for the risk factors that increased their odds of dying from Covid-19. Our goal was to inform public health policy, particularly protocols for distributing first-line vaccines or therapeutics. We did the analyses for people of all ages, and again for those under age 70. All ages Across all age groups, Covid-19 patients had greater odds of dying if they had any of the 15 underlying health conditions, also known as comorbidities, shown in the chart below. (statnews.com 15.11.2020).)

(Anm: Risk Factors for COVID-19 Mortality among Privately Insured Patients. A FAIR Health White Paper in Collaboration with the West Health Institute and Marty Makary, MD, MPH, from Johns Hopkins University School of Medicine, November 11, 2020 (amazonaws.com).)

(Anm: Robin Gelburd. president. As the founding President of FAIR Health, Robin Gelburd built the organization into a national leader in healthcare cost transparency. Under her direction, FAIR Health has fulfilled its mandate to provide an independent, national database of healthcare claims; a free website to educate consumers about healthcare insurance and costs; and data for academic and policy research. (fairhealth.org).)

- ADHD og autisme fører til høyere dødelighet. (- Personer med ADHD eller autisme har en signifikant høyere dødelighet enn befolkningen generelt, ifølge en ny stor metaanalyse av 27 studier med data fra totalt 650.000 personer. Analysen er publisert i JAMA Pediatrics.)

(Anm: ADHD og autisme medfører højere dødelighed. Mennesker med ADHD eller autisme har en markant højere dødelighed end befolkningen generelt, viser en ny stor metaanalyse af 27 studier med data fra tilsammen 650.000 personer. Analysen er publiceret i JAMA Pediatrics. Blandt dem med autisme var dødsfald af såvel naturlige som unaturlige årsager signifikant øget sammenlignet med den generelle befolkning, men blandt dem med ADHD så man ikke en signifikant øgning af dødsfald af naturlige årsager, men derimod af unaturlige årsager. Forskerne bemærker, at det er vanskeligt at forklare årsagerne, fordi sammenhængene mellem dødelighed og udviklingsforstyrrelser i barndommen er komplekse, og fordi mennesker, der lider af ADHD eller autisme, ofte også er præget af andre psykiske og neurologiske tilstande. Adfærd som impulsivitet og/eller uopmærksomhed kan dog være medvirkende årsager til skader og utilsigtede hændelser hos børn med autisme eller ADHD. Forståelse af mekanismerne bag sammenhængene bør medføre etablering af målrettede strategier for at forhindre dødsfald i disse højrisikogrupper blandt børn og unge, konkluderer forskerne. For eksempel kan klinikere og andre fagfolk opfordres til rutinemæssigt at indsamle oplysninger om adfærdsmæssige, medicinske og sundhedsmæssige tilstande relateret til autisme og ADHD. Og systematisk screening kan være tilrådeligt i sundhedsvæsnet og på det sociale område, ligesom undervisning altid vil have en forebyggende effekt. Samtidig er fagfolk nødt til at erkende, at nogle med ADHD eller autisme kommer fra mindre priviligerede kår, og at miljømæssige risikofaktorer derfor også er vigtige at se på, ligesom det faktum at mange diagnosticeres for sent, også er med til at komplicere billedet og bør tages i betragtning. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 7.3.2022).)

(Anm: Catalá-López F et al. Mortality in Persons With Autism Spectrum Disorder or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022 Feb 14:e216401.)

- Nye tal om coronadøde: Langt flere end hidtil oplyst havde andre sygdomme. (- Faktisk er det 91 procent af de 2.994 danskere, som indtil nu er døde med corona, som har haft en anden sygdom. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut, som også har ændret de 80 procent til 91 procent i sine ugentlige opgørelser.) (- De kroniske sygdomme i RUKS indbefatter type 1-diabetes, type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, osteoporose (knogleskørhed), leddegigt, skizofreni og demens.) (- Det betyder, at flere diagnoser er inkluderet i opgørelserne, hvilket giver en større andel af personer, der er indlagt med komorbiditet, og en større andel, som dør med komorbiditet. De kroniske sygdomme i RUKS indbefatter type 1-diabetes, type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, osteoporose (knogleskørhed), leddegigt, skizofreni og demens.)

(Anm: Nye tal om coronadøde: Langt flere end hidtil oplyst havde andre sygdomme. Anton Pottegård, som er professor ved Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på SDU, var i en undersøgelse sidste år med til at kortlægge de første 9.500 covid-patienter og finde karakteristika for indlæggelse og død. Forskerne fandt i det studie, at 82 procent af de afdøde havde mindst to andre sygdomme. Vi har hørt det igen og igen under coronaepidemien: 80 pct. af alle coronarelaterede dødsfald i Danmark er forbundet med en såkaldt komorbiditet, altså at de afdøde havde et eller flere underliggende sygdomsforløb. Men nu viser det sig, at antallet er langt højere. Faktisk er det 91 procent af de 2.994 danskere, som indtil nu er døde med corona, som har haft en anden sygdom. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut, som også har ændret de 80 procent til 91 procent i sine ugentlige opgørelser. Hidtil har Statens Serum Institut kun indhentet data fra Landspatientregisteret og defineret komorbiditet som "hospitalskontakt inden for de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom." Men nu indhentes også data fra det nye register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS. RUKS inkluderer kroniske sygdomme, som ikke nødvendigvis bliver behandlet på hospitalerne, men kun i almen praksis. Det betyder, at flere diagnoser er inkluderet i opgørelserne, hvilket giver en større andel af personer, der er indlagt med komorbiditet, og en større andel, som dør med komorbiditet. De kroniske sygdomme i RUKS indbefatter type 1-diabetes, type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, osteoporose (knogleskørhed), leddegigt, skizofreni og demens. Anton Pottegård, som er professor ved Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på SDU, var i en undersøgelse sidste år med til at kortlægge de første 9.500 covid-patienter og finde karakteristika for indlæggelse og død. Forskerne fandt i det studie, at 82 procent af de afdøde havde mindst to andre sygdomme. "Hvordan vi opgør disse lidelser er en uendelig diskussion og vil ofte ændre sig fra projekt til projekt. Der er ingen tvivl om, at det er relevant at inddrage andre datakilder end blot Landspatientregistret, som Statens Serum Institut har gjort i første omgang. Til vores undersøgelse brugte vi også receptoplysninger til at definere nogle sygdomme, f.eks. diabetes," siger Anton Pottegård. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 15.9.2021).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Hver ottende dør pludseligt og uventet af hjertesygdom. (- Obduktioner giver svar.) (- Der er i danske dødsattester et godt grundlag for at kunne sandsynliggøre, om et dødsfald er pludseligt og uventet. Dødsårsagen kan imidlertid kun fastlægges med sikkerhed, hvis afdøde obduceres. Men der bliver i dag obduceret markant færre end tidligere, forklarer Thomas Hadberg Lynge. ”Blandt de pludseligt døde i 2010 blev kun cirka syv procent obduceret. Opgørelser over dødsårsager er derfor i høj grad baseret på skøn. Vi håber, at flere af de pludseligt afdøde obduceres i fremtiden.”)

(Anm: Hver ottende dør pludseligt og uventet af hjertesygdom. Alle dødsfald i Danmark i 2010 er nu blevet gennemgået i et nyt studie, som viser, at op mod hvert ottende dødsfald sker pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom. Forskerne bag studiet håber, at nye data kan føre til, at mange af dødsfaldene med tiden kan forebygges. Omfanget af pludselig og uventet død på grund af hjertesygdom er nu for første gang systematisk undersøgt i et landsdækkende studie, offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift Heart Rhythm. Forskerne har undersøgt samtlige 54.028 dødsfald i Danmark i 2010. De har grundigt gennemgået information fra dødsattester, obduktionsrapporter og nationale sundhedsregistre for at identificere samtlige tilfælde af pludselig og uventet død forårsaget af hjertesygdom, såkaldt pludselig hjertedød. Her finder de, at op mod hver ottende af alle dødsfald skete pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom. Kun omkring halvdelen af de pludseligt afdøde var diagnosticerede med hjertesygdom forud for deres død. (…) Obduktioner giver svar Der er i danske dødsattester et godt grundlag for at kunne sandsynliggøre, om et dødsfald er pludseligt og uventet. Dødsårsagen kan imidlertid kun fastlægges med sikkerhed, hvis afdøde obduceres. Men der bliver i dag obduceret markant færre end tidligere, forklarer Thomas Hadberg Lynge. ”Blandt de pludseligt døde i 2010 blev kun cirka syv procent obduceret. Opgørelser over dødsårsager er derfor i høj grad baseret på skøn. Vi håber, at flere af de pludseligt afdøde obduceres i fremtiden.” (sundhedspolitisktidsskrift.dk 9.9.2021).)

(Anm: Lynge TH, et al. Nationwide burden of sudden cardiac death: A study of 54,028 deaths in Denmark. Heart Rhythm. 2021 May 7:S1547-5271(21)00422-7.) 

(Anm: Eng HM, et al. Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter. Tidsskr Nor Legeforen. 16.8.2021.)

(Anm: Skjelbred T, Lynge TH, Nielsen J, Winkel BG, Tfelt-Hansen J. Symptoms and healthcare contact preceding sudden cardiac death in persons aged 1-49 years. Trends Cardiovasc Med. 2021 Feb;31(2):119-124.)

(Anm: Reseland S. Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen. 2009;129:894.)

- Utviklingshemmet døde i badekaret – omsorgsarbeider skjulte dødsårsak. (- Da omsorgsarbeideren fant den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret, bar han avdøde i senga.) (- Et sår på låret avslørte at det ikke var her han døde.) (- Nå er mannen dømt til syv måneders fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett.)

(Anm: Utviklingshemmet døde i badekaret – omsorgsarbeider skjulte dødsårsak. Da omsorgsarbeideren fant den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret, bar han avdøde i senga. Et sår på låret avslørte at det ikke var her han døde. Nå er mannen dømt til syv måneders fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett. Det var i november 2020 at mannen i 60-åra sovna da han var på jobb på omsorgsbedriften i Troms. Mannen har fortalt i avhør at han drakk alkohol både før og på jobb, og hadde sovet dårlig natta før. Samtidig satt den psykisk utviklingshemmede mannen, som skulle ha døgnkontinuerlig oppsyn, i badekaret. Etter et par timer våkna mannen av telefonen, og han fant da den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret. Mannen i 60-åra har i avhør fortalt at alt gikk i svart da han fant avdøde i badekaret. Etter hvert løftet han avdøde ut av badekaret, bar han inn på soverommet og la han i senga med dyna over seg. Deretter skrev han i dagsrapporten at avdøde hadde lagt seg kl. 22.00. Neste morgen ringte mannen daglig leder og fortalte at han hadde funnet den psykisk utviklingshemmede mannen død i senga si. (nrk.no 28.10.2021).)

- Noe har skjedd med dødeligheten i Norge. Nå dør langt flere enn før pandemien.

(Anm: Noe har skjedd med dødeligheten i Norge. Nå dør langt flere enn før pandemien. Langt færre døde i Norge det første året av pandemien. Men nå har det snudd. Dødsraten har økt betydelig de siste tre månedene. (…) Dette viser dødsmeldingene 10.126 dødsfall er meldt i perioden uke 29 til uke 41. Det viser tall Aftenposten har hentet fra SSB. Vi må 18 år tilbake i tid til 2003 for finne like høye dødstall i samme tidsrom. Den gang levde vi mye kortere. Vår forventede levealder var hele 3,7 år kortere enn i dag. Men ikke bli redd av den grunn. (…) Antallet dødsfall øker mest i aldersgruppen 75–84 år. Her er økningen på 18,6 prosent. Blant de eldste over 85 år er økningen mindre. (aftenposten.no 5.11.2021).)

- Dette døde nordmenn av i 2020. (- FHI har også publisert en artikkel som forklarer og utdyper tallene for 2020.)

(Anm: Dette døde nordmenn av i 2020. Det har ikke dødd flere enn normalt under koronapandemien i Norge. Sammenlignet med andre dødsårsaker, var det få korona-assosierte dødsfall i 2020. Men det betyr ikke at myndighetene har «lurt oss». (…) Her stammer tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) sitt Dødsårsaksregister er oppgitt som kilde. Disse dataene publiseres årlig i statistikkbanken til Dødsårsaksregisteret. FHI har også publisert en artikkel som forklarer og utdyper tallene for 2020. Statistikkbanken viser det som kalles underliggende dødsårsak for nordmenn som på dødstidspunktet var bosatt i Norge. Forenklet kan vi si at tallene viser den «viktigste dødsårsaken» for hvert dødsfall i 2020.I Dødsårsaksregisterets statistikkbank, tabell D1, ser vi at de fleste tallene på Facebook-bildet stemmer – men ikke alle. (…) Tall fra Dødsårsaksregisterets statistikkbank for 2020. Merk at dette er kategorier der for eksempel demens er en del av kategorien Psykiske lidelser. (vg.no 16.12.2021).)

- Hvorfor dør det så mange i Norge nå? (- Dødeligheten i Norge har vært «betydelig forhøyet» i flere uker. Det er første gang på mange år.)

(Anm: Hvorfor dør det så mange i Norge nå? Dødeligheten i Norge har vært «betydelig forhøyet» i flere uker. Det er første gang på mange år. Men bak tallene ligger en viktig og positiv nyhet om hvordan vi lever. De siste ukene er det oppdaget «betydelig forhøyet» dødelighet i Norge blant eldre over 65 år. Det viser FHIs siste Normomo-rapport, som overvåker totaldødeligheten i samfunnet. Ikke siden influensapandemien i januar 2017 har dødeligheten vært «betydelig forhøyet» i enkelte uker. Men det er likevel absolutt ingen grunn til å bli engstelig av dette. I uke 45 var det forhøyet dødelighet i både Oslo, Innlandet, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark. At dødstall svinger fra uke til uke gjennom året og fra år til år, er helt normalt. At dødstallene øker, underbygges også av SSBs statistikk: (…) Siden oktober er det registrert 7843 dødsfall i Norge. Det er ca. 1000 flere enn snittet for de siste fire årene før pandemien. Antallet meldte dødsfall de siste åtte ukene har vært 14,3 prosent høyere enn i tilsvarende periode i årene 2016–2019 selv om influensaen ennå ikke har kommet. Det er svært viktig å huske på at vi alle skal dø, sier SSB-forsker Astri Syse. (aftenposten.no 20.12.2021).)

- 31 personer lå døde i over en uke før de ble funnet. – Det rører noe i oss. (- Hittil i år det 31 mennesker som er funnet døde på denne måten. 21 menn, og ti kvinner. En av kvinnene lå i over fire måneder, før noen fant henne.) (- Tallene er for Oslo, Asker og Bærum.)

(Anm: 31 personer lå døde i over en uke før de ble funnet. – Det rører noe i oss. Både på vår egen og på våre nærmestes vegne, sier filosof Einar Øverenget. Hvert eneste år blir mange mennesker funnet døde i leiligheter og hus i hovedstaden. Men noen av dem blir liggende døde en god stund, før noen finner dem. Oslo-politiet samler hvert år en oversikt over de som blir liggende i mer enn sju dager før de blir funnet. Hittil i år det 31 mennesker som er funnet døde på denne måten. 21 menn, og ti kvinner. En av kvinnene lå i over fire måneder, før noen fant henne. Tallene er for Oslo, Asker og Bærum. (nrk.no 19.12.2021).)

- Kjønnsforskjeller i dødelighet: resultater fra en befolkningsbasert studie av 12 langsgående kohorter. (- FORTOLKNING: Livsstils- og helsefaktorer kan delvis forklare årsaken til høyere dødelighet hos menn sammenlignet med kvinner, men restvariasjoner er fortsatt ikke gjort rede for. Variasjon i effektstørrelsene på tvers av land kan indikere kontekstuelle (sammenhengende) faktorer som bidrar til kjønnsulikhet i spesifikke settinger.)

(Anm: Wu YT et al. Sex differences in mortality: results from a population-based study of 12 longitudinal cohorts. (…) INTERPRETATION: Lifestyle and health factors may partially account for excess mortality in men compared with women, but residual variation remains unaccounted for. Variation in the effect sizes across countries may indicate contextual factors contributing to gender inequality in specific settings. CMAJ. 2021 Mar 15;193(11):E361-E370.)

(Anm: Wu YT et al. Sex differences in mortality: results from a population-based study of 12 longitudinal cohorts. CMAJ. 2021 Mar 15;193(11):E361-E370.)

- Færre døyr av livstilssjukdommar i Noreg. Sidan 2015 har 17 prosent færre døydd av ikkje-smittsame sjukdommar, altså livstilssjukdommar, før fylte 70 år, ifølge FHI.

(Anm: Færre døyr av livstilssjukdommar i Noreg. Sidan 2015 har 17 prosent færre døydd av ikkje-smittsame sjukdommar, altså livstilssjukdommar, før fylte 70 år, ifølge FHI. Den største årsaka til nedgangen er at færre døyr på grunn av kreft og hjarte- og karsjukdommar, viser dei oppdaterte tala. I 2015 døydde 212 av 100.000 innbyggjarar av ikkje-smittsame sjukdommar, medan talet var 176 i 2021. Dei ikkje-smittsame sjukdommane som inngår i statistikken, er hjarteinfarkt, hjerneslag og andre hjarte- og karsjukdomar, kreft, diabetes og lungesjukdomen kols. Samtidig er det usikkert korleis det vil utvikla seg vidare, då ein nå kan sjå effektane av at mange har slutta å røyke. Samtidig som nedgangen totalt går i riktig retning, er det to av måla ein ikkje har klart å snu utviklinga for. Det gjeld for fysisk inaktivitet og å minka andelen med fedme og diabetes, der det har vore ein liten nedgang i vaksne med tilstrekkeleg fysisk aktivitet og inga endring når det gjeld barn. Andelen med fedme og diabetes har auka. Verdas helseorganisasjon (WHO) har eit mål om at reduksjonen i desse type dødsfalla skal vera på 33 prosent mellom 2015 og 2030. Dette er også ein del av FN sine globale mål for berekraftig utvikling. – Ein nedgang på 17 prosent i tidleg død frå 2015 til 2021 tyder på at Noreg er på veg til å nå målet om 33 prosent nedgang innan 2030, skriv FHI. (nrk.no 6.12.2022).)

(Anm: Hovudpunkt. Sidan 2015 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdommar før fylte 70 års alder redusert med 17 prosent. Nedgangen i dødsfall som følgje av kreft og hjarte- og karsjukdomar gir størst utslag. (fhi.no Publisert 06.11.2017 Oppdatert 05.12.2022).)

- Corona giver tårnhøj dødelighed hos patienter med lungehindekræft. WCLC: Lungehindekræftpatienter har en høj dødelighed, hvis de bliver smittet med covid-19, og derfor bør sundhedsvæsnet være særligt opmærksomme på patientgruppen.

(Anm: Corona giver tårnhøj dødelighed hos patienter med lungehindekræft. WCLC: Lungehindekræftpatienter har en høj dødelighed, hvis de bliver smittet med covid-19, og derfor bør sundhedsvæsnet være særligt opmærksomme på patientgruppen. Sådan lyder udmeldingen fra en spansk forskergruppe, som har gennemført et casestudie på Barcelona Hospital. I studiet, som blev præsenteret på lungekræftkongressen WCLC, har de spanske forskere undersøgt effekten af ​​covid-19-infektion på 38 patienter med lungehindekræft ved at indsamle kliniske data fra patienterne, herunder demografi, komorbiditet, onkologisk baggrund og covid-19 sygdomsstatus. Ud af de 38 patienter blev syv diagnosticeret med covid-19 (18 procent). Det kliniske billede af patienterne med covid-19 var, at de havde en gennemsnitsalder på 62 år, fire (57 procent) var mænd fire, (57 procent) var ikke-rygere, og tre (43 procent) var tidligere rygere. De mest almindelige komorbiditeter var hypertension, iskæmisk hjertesygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Fire patienter (57 procent) tog enten blodfortyndende medicin eller aspirin. På det tidspunkt, de blev smittet med covid-19, modtog to patienter onkologisk behandling; en fik kemoterapi og en patient modtog strålebehandling af thorax. Med hensyn til den kliniske begyndelse af covid-19-infektion var tre patienter asymptomatiske (testet på grund af kendt eksponering for en patient med bekræftet infektion), mens fire patienter var symptomatiske med gennemsnitligt fire dage mellem symptomdebut og covid-19-diagnose. Alle symptomatiske patienter havde feber og dyspnø. 6 ud af 7 smittede blev indlagt, 4 døde I alt blev seks patienter (85 procent) indlagt på hospitalet i gennemsnitligt 12 dage (tre til 28 dage). Alle patienter havde brug for ilt, og fire patienter udviklede bilateral lungebetændelse. Fire patienter gennemgik komplet blodanalyse, og alle havde lymfopeni, høj D-dimer og høje niveauer af serum IL-6. I alt døde fem patienter, hvoraf fire (54 procent) døde på grund af covid-19-infektion. Den mediane samlede overlevelse var 17,8 måneder fra kræftdiagnose og 0,4 måneder fra covid-19-diagnose. Ud fra resultaterne opfordrer de spanske forskere sundhedsvæsenet til at være særligt opmærksom på patienter med lungehindekræft, når de håndterer covid-19-pandemien. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 15.9.2021).)

- Det gjentas stadig at alle med høyrisiko nå er blitt vaksinert. Det stemmer ikke. (- Statistikk fra England og Wales viser at funksjonshemmede utgjør hele 60 prosent av dem som døde av koronasykdom.)

(Anm: Hanne SvarstadSosiolog og professor ved Oslo Met - Anne Spurkland. Immunolog og professor ved Universitetet i Oslo Unge funksjonshemmede rammes av urettferdige koronatiltak. Det gjentas stadig at alle med høyrisiko nå er blitt vaksinert. Det stemmer ikke. I regjeringens koronastrategi utgjør rettferdighet et mål. Dette målet oppfylles ikke for yngre med store fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Mange funksjonshemmede har høy risiko for alvorlig sykdom og død av korona, blant annet på grunn av manglende mulighet til å hoste opp slim. Statistikk fra England og Wales viser at funksjonshemmede utgjør hele 60 prosent av dem som døde av koronasykdom. (aftenposten.no 4.3.2021).)

- Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet

(Anm: Opioidavhengighet tidobler risikoen for dødsfall innen helsevesenet (Opioid Addiction Increases Likelihood of Death Tenfold in General Healthcare Settings) (…) Mennesker som er avhengige av opioider og mottar medisinsk omsorg innen helsevesenet var mer enn 10 ganger så sannsynlig å dø i løpet av en 4-årig periode enn personer uten rusmiddelproblemer, ifølge en studie publisert i Journal of Addiction Medicine. J Addict Med. 2017 Jul/Aug;11(4):315-319.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

- Uforklarlig mange dør af pludselig hjertedød: Flere bør obduceres, mener forsker. ESC: Kun omkring halvdelen af de danskere, der dør af pludselig hjertedød, har i forvejen en hjerte-kar-diagnose, viser nyt studie, og det tyder ifølge forskerne på et betydeligt potentiale for forebyggelse, hvis man undersøger årsagerne til de uforklarede dødsfald nærmere. (- Det kan vi blive klogere på, hvis man begynder at obducere flere,” siger Tobias Skjelbred, som præsenterer studiet ved hjertekongressen ESC Congress 2021.)

(Anm: Uforklarlig mange dør af pludselig hjertedød: Flere bør obduceres, mener forsker. ESC: Kun omkring halvdelen af de danskere, der dør af pludselig hjertedød, har i forvejen en hjerte-kar-diagnose, viser nyt studie, og det tyder ifølge forskerne på et betydeligt potentiale for forebyggelse, hvis man undersøger årsagerne til de uforklarede dødsfald nærmere. Tidligere studier har fundet en betydelig forskel på forekomsten af pludselig hjertedød blandt kvinder og mænd, men i et nyt dansk studie, ser det ud til, at forskellen er mindre end hidtil antaget. De foregående studier af pludselig hjertedød har set på forekomsten i populationer under en vis alder, men det danske studie har set på forekomsten i alle aldersgrupper, og når de ældre generationer tælles med, bliver forskellen mindre. Kvinder rammes nemlig i højere grad sent i livet af pludseligt hjertestop, og i alt er fordelingen af de samlede tilfælde af pludselig hjertedød på køn, at 56 procent er mænd og 44 procent er kvinder. Samtidig har forskerne fundet, at markant flere af mændene har fået en diagnose på en hjerte-kar sygdom i løbet af de ti år, der går forud for dødsfaldet, og at kun omkring 4,3 procent af kvinderne bliver obduceret, mens det sker for 8,5 procent af mændene. Tilsammen peger det på, at der skal forskes mere i årsagerne til pludselig hjertedød både generelt og specifikt for de to køn. Dobbelt så mange mænd obduceres “Noget af det, vores forskningsgruppe har fokuseret på, er, at flere, der dør en pludselig hjertedød, skal obduceres, så man kan finde flere forklaringer på, hvorfor det sker. Der er dobbelt så mange mænd, der bliver obduceret, som kvinder, og det skyldes formentlig, at de dør i en yngre alder. Dermed er der en større chance for, at de bliver obduceret, men det betyder også, at der er en strukturel barriere i at lære mere om, hvorfor det sker for kvinderne,” siger Tobias Skjelbred. Reelt ved man ikke, om det, at kvinderne ikke lige så ofte har fået konstateret hjerte-kar-sygdom forud for, at de dør en pludselig hjertedød, skyldes, at der er andre årsager til deres hjertedød, eller om det skyldes, at man ved for lidt om opsporing af hjerte-kar-sygdom blandt kvinder. (…)  “Årsagerne til pludselig hjertedød kan kan være meget varierende fra medfødte hjertesygdomme til blodpropper i hjertet, og når man ser på hele populationen af personer, der dør af pludselig hjertedød, at det kun er omkring halvdelen, der har en kardiovaskulær diagnose, inden de dør pludseligt af hjertestop, er der formentlig et forbedringspotentiale, for der er jo en årsag til, at de dør. Det kan vi blive klogere på, hvis man begynder at obducere flere,” siger Tobias Skjelbred, som præsenterer studiet ved hjertekongressen ESC Congress 2021. (propatienter.dk 1.9.2021).)

- Symptomer og kontakt med helsevesent før plutselig hjertedød hos personer i alderen 1-49 år. (- Nøkkelord: Epidemiologi; Forebygging; Plutselig hjertedød; Symptomer; Ungdom.)

(Anm: Skjelbred, T., Lynge, T.H., Nielsen, J., Winkel, B.G., Tfelt-Hansen, J. Symptoms and healthcare contact preceding sudden cardiac death in persons aged 1-49 years. Abstract Sudden Cardiac Death (SCD) is a leading cause of death among persons in their youth and early middle-age. To prevent SCD it is crucial to identify persons at high-risk of SCD. Knowledge of symptoms and medical contact prior to SCD could potentially aid in the identification of high-risk persons in the general population who would benefit from further investigation. This review aims to summarize the current knowledge of symptoms and healthcare contact preceding SCD in persons aged 1–49 years, and to explore how the symptoms differ according to SCD cause and age of the deceased. There was a high frequency of both cardiac and non-specific symptoms prior to SCD. Additionally, many SCD victims contacted the healthcare system prior to death on the basis of their symptoms and only a few were diagnosed with cardiovascular disease. This information underlines that young persons reporting potential cardiac symptoms should also be thoroughly examined. Furthermore, such symptoms could be used in combination with other easily accessible information in non-invasive prediction models aiming at identifying persons at high risk of SCD that would benefit from further investigation and possibly treatment. Keywords: Epidemiology; Prevention; Sudden cardiac death; Symptoms; Youth. Trends Cardiovasc Med. 2021 Feb;31(2):119-124.)

- Uforklarligt mange dør af pludselig hjertedød: Flere bør obduceres, mener forsker. (- Tidligere studier har fundet en betydelig forskel på forekomsten af pludselig hjertedød blandt kvinder og mænd, men i et nyt dansk studie, ser det ud til, at forskellen er mindre end hidtil antaget.) (- Er vi dårligere til at diagnosticere kvinderne, eller hvad er årsagen?”)

(Anm: Uforklarligt mange dør af pludselig hjertedød: Flere bør obduceres, mener forsker. ESC: Kun omkring halvdelen af de danskere, der dør af pludselig hjertedød, har i forvejen en hjerte-kar-diagnose, viser nyt studie, og det tyder ifølge forskerne på et betydeligt potentiale for forebyggelse, hvis man undersøger årsagerne til de uforklarede dødsfald nærmere. Tidligere studier har fundet en betydelig forskel på forekomsten af pludselig hjertedød blandt kvinder og mænd, men i et nyt dansk studie, ser det ud til, at forskellen er mindre end hidtil antaget. (…) Er vi dårligere til at diagnosticere kvinderne, eller hvad er årsagen?” siger Tobias Skjelbred. Studiet er foretaget ved Rigshospitalets Kardiologiske afdeling, og det kommer i forlængelse af et ph.d. projekt gennemført af Thomas Lynge, læge og ph.d. ved Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet, som har foretaget den første undersøgelse af pludselig hjertedød i hele befolkningen. Ph.d.-studiet viste at hvert ottende dødsfald sker pludselig og uventet, og Rigshospitalets undersøgelse af kønsforskelle i pludselig hjertedød er et forsøg på at grave et spadestik dybere i årsagerne til pludselig død.  “Årsagerne til pludselig hjertedød kan kan være meget varierende fra medfødte hjertesygdomme til blodpropper i hjertet, og når man ser på hele populationen af personer, der dør af pludselig hjertedød, at det kun er omkring halvdelen, der har en kardiovaskulær diagnose, inden de dør pludseligt af hjertestop, er der formentlig et forbedringspotentiale, for der er jo en årsag til, at de dør. Det kan vi blive klogere på, hvis man begynder at obducere flere,” siger Tobias Skjelbred, som præsenterer studiet ved hjertekongressen ESC Congress 2021. Tags: esc21 (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31.8.2021).)

- Symptomer og kontakt med helsevesent før plutselig hjertedød hos personer i alderen 1-49 år. (- Nøkkelord: Epidemiologi; Forebygging; Plutselig hjertedød; Symptomer; Ungdom.)

(Anm: Skjelbred, T., Lynge, T.H., Nielsen, J., Winkel, B.G., Tfelt-Hansen, J. Symptoms and healthcare contact preceding sudden cardiac death in persons aged 1-49 years. Abstract Sudden Cardiac Death (SCD) is a leading cause of death among persons in their youth and early middle-age. To prevent SCD it is crucial to identify persons at high-risk of SCD. Knowledge of symptoms and medical contact prior to SCD could potentially aid in the identification of high-risk persons in the general population who would benefit from further investigation. This review aims to summarize the current knowledge of symptoms and healthcare contact preceding SCD in persons aged 1–49 years, and to explore how the symptoms differ according to SCD cause and age of the deceased. There was a high frequency of both cardiac and non-specific symptoms prior to SCD. Additionally, many SCD victims contacted the healthcare system prior to death on the basis of their symptoms and only a few were diagnosed with cardiovascular disease. This information underlines that young persons reporting potential cardiac symptoms should also be thoroughly examined. Furthermore, such symptoms could be used in combination with other easily accessible information in non-invasive prediction models aiming at identifying persons at high risk of SCD that would benefit from further investigation and possibly treatment. Keywords: Epidemiology; Prevention; Sudden cardiac death; Symptoms; Youth. Trends Cardiovasc Med. 2021 Feb;31(2):119-124.)

- Amerikanerne døde i fjor av substansoverdoser (legemidler etc.) midt under koronapandemien, ifølge offisielle data. (- Totalt døde anslagsvis 93 331 amerikanere av overdoser i 2020 - en nesten 30 % økning fra året før.) (- Den kraftige syntetiske opioiden sies å være omtrent 50 ganger sterkere enn heroin.)

(Anm: US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic. A record number of Americans died from drug overdoses last year in the midst of the coronavirus pandemic, according to official data. In total, an estimated 93,331 Americans died of overdoses in 2020 - a nearly 30% increase from the previous year. Experts say the spike indicates how deadly some drugs have become, and the disruptive impact the pandemic has had on society. The surge was partly driven by the increase in fentanyl. The powerful synthetic opioid is said to be about 50 times stronger than heroin. Experts say it has "contaminated" other drugs, as dealers add pharmaceutical fentanyl to street drugs to make them stronger. (bbc.com 14.7.2021).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort.

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

– Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. (- Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig.)

(Anm: – Dødsårsaksregisteret gjemmer bort sepsistallene. Seksjonsoverlege Hans Flaatten mener Dødsårsaksregisteret «gjemmer» bort sepsisdødsfall i statistikken og sier registreringene i dødsattestene bør endres. Overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret er ikke enig. – Det finnes ikke et eneste registrert sepsis-dødsfall i 2015 i dødsårsaksregisteret. Det er alvorlig. Trolig er det langt lettere å forebygge sepsis enn grunnsykdommen også, mener Hans Flaatten, seksjonsoverlege på Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland. (…) Uenig i hva som skal være dødsårsak – Hvorfor er dette så alvorlig? – Det betyr ikke at dødsårsaksregisteret (DÅR) ikke erkjenner at sepsis er et problem, sier Hans Flaatten. (sykepleien.no 21.03.2017).)

(Anm: A global accounting of sepsis. Lancet. 2020.)

(Anm: Sepsis. Lancet 2020 (Published: December 05).)

(Anm: Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. (…) Findings In 2017, an estimated 48·9 million (95% uncertainty interval [UI] 38·9–62·9) incident cases of sepsis were recorded worldwide and 11·0 million (10·1–12·0) sepsis-related deaths were reported, representing 19·7% (18·2–21·4) of all global deaths. Lancet. 2020. PMID: 31954465.)

- AstraZeneca-vaksinen. Døde etter vaksine: - Helt uvirkelig. (- To uker seinere ble han rammet av hjerneblødning.)

(Anm: AstraZeneca-vaksinen. Døde etter vaksine: - Helt uvirkelig. Thommy Viklund (56) var glad for å få coronavaksinen. To uker seinere ble han rammet av hjerneblødning. HJERNEBLØDNING: To uker etter at Thommy Viklund hadde tatt AstraZeneca-vaksinen døde han i forbindelse med en hjerneblødning. Det svenske legemiddelverket gransker fortsatt dødsfallet, og har ikke konkludert i saken. (…) 14. mars døde Viklunds bror Thommy, bare to uker etter at han hadde fått AstraZeneca-vaksinen. Det var svenske Expressen som først omtalte dødsfallet. På grunn av psykiske utfordringer var Thommy bosatt i en omsorgsbolig. Han var svært glad da han endelig fikk vaksinen, men ikke lenge etterpå begynte bivirkningene å melde seg. - Etter to dager hadde han ganske høy feber, den ble målt til 38 grader. Så våknet han med kraftig hodepine etter ei uke, forteller søsteren. (dagbladet.no 9.5.2021).)

- Flere sykehus varslet ikke Helsetilsynet om dødsfall etter corona-smitte. (- Ifølge helseforetakene dreier det seg om minst 113 pasienter.) (- Smitteutbruddene har sannsynligvis ført til 15 dødsfall, opplyser sykehusene.) (- Helsetilsynet: Varslingspliktig.) (- Når det skjer et uventet dødsfall har sykehuset plikt til å varsle Statens helsetilsyn så raskt som mulig.)

(Anm: Flere sykehus varslet ikke Helsetilsynet om dødsfall etter corona-smitte. 15 mennesker er døde etter at de trolig ble smittet av coronavirus mens de var innlagt ved norske sykehus. Flere av dødsfallene ble ikke varslet til Helsetilsynet. De siste ukene har VG skrevet flere saker om hvordan nordmenn har blitt smittet av covid-19 mens de skulle få behandling eller pleie i helsevesenet. VG har kartlagt hvor mange pasienter som har blitt smittet etter corona-utbrudd ved norske sykehus. Ifølge helseforetakene dreier det seg om minst 113 pasienter. Smitteutbruddene har sannsynligvis ført til 15 dødsfall, opplyser sykehusene. Forrige helg skrev VG om seks dødsfall som er tilknyttet smitteutbrudd ved Sykehuset Telemark. Ett av dødsfallene skjedde i april 2020, men ble ikke varslet før i januar 2021. Helsetilsynet: Varslingspliktig Når det skjer et uventet dødsfall har sykehuset plikt til å varsle Statens helsetilsyn så raskt som mulig. Målet med varsling er å få en ekstern vurdering av hendelsen slik sykehuset kan rette opp feil – og gi pasienter og pårørende et svar på hva som har skjedd. (vg.no 24.2.2021).)

- Det var det året vi var så friske. Under coronaen døde det færre folk i Norge enn ellers og det var færre sykehusinnleggelser. Mindre hjertesykdom. Færre innleggelser som følge av kols, lungebetennelse og influensa.

(Anm: Det var det året vi var så friske. Under coronaen døde det færre folk i Norge enn ellers og det var færre sykehusinnleggelser. Mindre hjertesykdom. Færre innleggelser som følge av kols, lungebetennelse og influensa. Færre barn ser ut til å ha fått leukemi. Det er noen av de mer overraskende funnene etter nedstengingen av Norge i fjor. Selv om psykiske plager ser ut til å øke, kan vi på andre områder ha blitt friskere. I Koronakommisjonens rapport sies det at vi kan ha fått en reduksjon i sykelighet på grunn av lavere aktivitetsnivå, mindre forurensing og mindre influensa. Samtidig som noen nok ikke søkte hjelp. I Danmark gikk til og med for tidlige fødsler kraftig ned. I tillegg til mer forståelige fenomen, som langt færre kjønnssykdommer. Antakelig brukte vi også mindre medisiner. (vg.no 1.5.2021).)

- Aldri før har færre nyfødte dødd i Norge. Men ett fylke skiller seg negativt ut.

(Anm: Aldri før har færre nyfødte dødd i Norge. Men ett fylke skiller seg negativt ut. – Pandemien har ikke har gått utover nyfødtdødeligheten, sier overlege Kristine Stangenes. Risikoen for å dø har aldri vært lavere for norske nyfødte enn den var i fjor. I 2020 var 39 av de 66 barna som døde i nyfødtperioden født før uke 32 i svangerskapet. 27 barn var født i uke 32 eller senere.  I 2020 døde 66 nyfødte barn i Norge. I 1967 var tallet 740. Risikoen for død de første 28 dagene av nyfødtperioden har sunket betydelig siden slutten av 1960-tallet, og har aldri vært lavere. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister. (aftenposten.no 9.5.2021).)

(Anm: Rekordlav dødelighet i nyfødtperioden. I 2020 døde 66 nyfødte barn i Norge. Risikoen for død i nyfødtperioden har sunket betydelig siden slutten av 1960-tallet, og har aldri vært lavere enn i fjor. Det viser ferske tall fra Medisinsk fødselsregister. (fhi.no.no 27.4.2021).)

- Døde i april: Sykehuset varslet Helsetilsynet først ti måneder senere. (- I avviksmeldingen knyttet til dødsfallet, som VG har fått innsyn i, står det: «Pasienten er med all sannsynlighet smittet på sykehuset».)

(Anm: Døde i april: Sykehuset varslet Helsetilsynet først ti måneder senere. Gunlaug Lofthus (72) ble mest sannsynlig smittet av corona mens hun var innlagt ved Sykehuset Telemark i april. Det gikk ti måneder før Helsetilsynet ble varslet om dødsfallet. (…) – Det er rart at dødsfallet til mamma ikke ble meldt til Helsetilsynet med en gang, med tanke på at det kunne ha skjerpet rutinene ved neste korsvei, sier sønnen, Joar Lofthus, til VG. (…) I avviksmeldingen knyttet til dødsfallet, som VG har fått innsyn i, står det: «Pasienten er med all sannsynlighet smittet på sykehuset». Ble trolig smittet på sykehus – varslet ikke. VG kan i dag fortelle at Sykehuset Telemark ikke varslet om dødsfallet i april 2020, til tross for at Lofthus trolig ble smittet mens hun var innlagt. (vg.no 20.2.2021).)

- COVID-19: stor metaanalyse viser at personer med mer avansert diabetes har høyere risiko for død fra SARS-CoV-2.

(Anm: COVID-19: large meta-analysis shows people with more advanced diabetes have higher risk of death from SARS-CoV-2. A new systematic review and meta-analysis published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]) shows that patients with a more advanced course of diabetes have a higher risk of death when infected with SARS-CoV-2. The analysis includes 22 studies and 17,687 people and is by Dr Sabrina Schlesinger, German Diabetes Center, Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany, and colleagues.  This is the first edition of a ‘living’ systematic review and meta-analysis on observational studies investigating phenotypes in individuals with diabetes and COVID-19-related death and severity, which the authors will update periodically as new studies on diabetes and COVID-19 are published. (diabetologia-journal.org 28 April 2021).)

(Anm: Risk phenotypes of diabetes and association with COVID-19 severity and death: a living systematic review and meta-analysis. (…) Conclusions/interpretation: Individuals with a more severe course of diabetes have a poorer prognosis of COVID-19 compared with individuals with a milder course of disease. To further strengthen the evidence, more studies on this topic that account for potential confounders are warranted. Diabetologia (2021).)

- COVID-19: stor metaanalyse viser at personer med mer avansert diabetes har høyere risiko for død fra SARS-CoV-2.

(Anm: COVID-19: large meta-analysis shows people with more advanced diabetes have higher risk of death from SARS-CoV-2. A new systematic review and meta-analysis published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]) shows that patients with a more advanced course of diabetes have a higher risk of death when infected with SARS-CoV-2. The analysis includes 22 studies and 17,687 people and is by Dr Sabrina Schlesinger, German Diabetes Center, Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany, and colleagues.  This is the first edition of a ‘living’ systematic review and meta-analysis on observational studies investigating phenotypes in individuals with diabetes and COVID-19-related death and severity, which the authors will update periodically as new studies on diabetes and COVID-19 are published. (diabetologia-journal.org 28 April 2021).)

(Anm: COVID-19 and Diabetes Can Be a Deadly Mix (medicinenet.com 29.4.2021).)

- Færre overdosedødsfall i Oslo. (- Det totale antallet narkotikautløste dødsfall, eller overdoser, var 275 i 2019.) (- I 2019 var 83 prosent av overdosedødsfallene knyttet til bruk av opioider.)

(Anm: Færre overdosedødsfall i Oslo. 36 personer døde av narkotikabruk i Oslo i fjor, noe som er det laveste antallet på over ti år. Det viser nye tall i Dødsårsaksregisteret, skriver NRK. Det totale antallet narkotikautløste dødsfall, eller overdoser, var 275 i 2019. Dette er færre enn i 2018, men flere enn i 2017, ifølge Folkehelseinstituttet. I Vestland var det i 2019 21 narkotikautløste dødsfall, mot 22 i 2018. – Oslo og Vestland har det laveste antallet narkotikautløste dødsfall på over ti år. I Oslo var det en tydelig nedgang i 2019, sier Linn Gjersing i FHIs avdeling for rusmidler og tobakk. Viken hadde flest narkotikautløste dødsfall i fjor med 65, det høyeste antallet i fylket siden 2009. I 2019 var 83 prosent av overdosedødsfallene knyttet til bruk av opioider. (dagsavisen.no 17.12.2020).)

- Hold overdosene utenfor debatten. (- Først dette: Det gjentas til kjedsommelighet at Norge ligger på «overdosetoppen» i Europa. Sannheten ar at alle land i Nord-Europa har høye antall.) (- Enda høyere antall har vi i Canada i vest og i Russland i øst.)

(Anm: Helge Waal, professor emeritus, SERAF. Hold overdosene utenfor debatten. Dagens forslag til rusreform inneholder ikke perspektiver som gir håp om bedring for tunge rusavhengige – eller om færre dødsfall. TILTAK VED RUSAVHENGIGHET: Problemene er fortsatt store, men rusreformen inneholder hverken konkrete bevilgninger eller faktiske stimuleringstiltak som viser vei videre, skriver innsenderen. Overdosedødsfall er et av rusfeltets alvorligste problemer – for alvorlig til å bli trukket inn i debatten om rusproblemene på en lettvint måte, slik for eksempel representanter for Foreningen tryggere ruspolitikk gjør i Dagbladet 18.2.21. Først dette: Det gjentas til kjedsommelighet at Norge ligger på «overdosetoppen» i Europa. Sannheten ar at alle land i Nord-Europa har høye antall. Enda høyere antall har vi i Canada i vest og i Russland i øst. (dagbladet.no 10.3.2021).)

- Demens var den tredje vanligste dødsårsaken i 2020. Forsker mener at den kan bli den vanligste. (– I 2020 var det seks ganger så mange tilfeller som i 1990, sier forsker i Dødsårsaksregisteret Guttorm Raknes.)

(Anm: Demens var den tredje vanligste dødsårsaken i 2020. Forsker mener at den kan bli den vanligste. Antall personer med demens vil mer enn doble seg de neste 30 årene. – At nordmenn lever lenger, er ikke nødvendigvis en gladnyhet, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Mina Gerhardsen. Demens er mest utbredt blant kvinner. Årsaken til dette er ukjent, og forskjellen kan ikke alene forklares av at kvinner har høyere levealder, ifølge studien «Forekomst av demens i Norge.» Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet statistikk over dødsfall og dødsårsaker for 2020. Kreft og hjerte- og karsykdommer er fremdeles de vanligste grunnene til at nordmenn dør. Lungesykdommer har i flere år vært den tredje vanligste årsaken. Men i 2020 tok demens tredjeplassen: – Demens kan bli den vanligste dødsårsaken i årene som kommer. Antall personer med sykdommen vil mer enn doble seg de neste 30 årene, sier forskningssjef og professor Geir Selbæk ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Antall dødsfall der demens har vært underliggende dødsårsak, har økt kraftig de siste 50 årene. – I 2020 var det seks ganger så mange tilfeller som i 1990, sier forsker i Dødsårsaksregisteret Guttorm Raknes. (aftenposten.no 13.6.2021).)

- Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald.

(Anm: Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. Olanzapin og indberetninger om dødsfald
Som led i Sundhedsstyrelsens bivirkningsovervågning har vi blandt andet fokus på antipsykotisk medicin. Vi har modtaget 50 indberetninger om død som formodet bivirkning til olanzapin – 20 af disse har vi modtaget inden for de sidste fem år. Den seneste indberetning modtog vi i juli 2014. I dette nummer af Nyt Om Bivirkninger giver vi et kort overblik over indberetningerne om dødsfald i forbindelse med behandling med olanzapin. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

- Dødsårsaksregisteret. Dødeligheten i Norge før koronapandemien. (- Hver tiende dør på grunn av demens Årets tema fra Dødsårsaksregisteret er demens, og status for denne dødsårsaken er oppsummert gjennom artikkelen Demens som dødsårsak.)

(Anm: Dødsårsaksregisteret. Dødeligheten i Norge før koronapandemien. Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet har publisert tallene for hva folk i Norge døde av i 2019 – året før koronaepidemien. De nye tallene vil bli viktige bakgrunnstall når dødeligheten før og etter pandemien skal analyseres. (…) Dette er de vanligste dødsårsakene i 2019: kreft:  10.753 registrerte dødsfall - hjerte- og karsykdommer: 9629 registrerte dødsfall - lungesykdommer: 4349 registrerte dødsfall - demens: 3986 registrerte dødsfall - dødsfall av ytre årsaker: 2587 registrerte dødsfall (…) Hver tiende dør på grunn av demens Årets tema fra Dødsårsaksregisteret er demens, og status for denne dødsårsaken er oppsummert gjennom artikkelen Demens som dødsårsak. I 2019 døde omtrent hver tiende person i Norge av demens. Siden 1970 har forekomsten av demens som registrert dødsårsak økt betydelig. I fjor var det 11 ganger så mange tilfeller som for knapt 50 år siden. Figur 2: Utvikling i demens som dødsårsak siden 1970 sammenlignet med dødelighet generelt. Demens angitt i aldersjusterte rater (per 100.000). Relativ utvikling av alle dødsårsaker samlet (1970=100). (fhi.no 17.12.2020).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Var det T-celler eller bønn? 116 år gammel nonne overlever COVID-19. (- Ifølge listen til GRG er alle de 20 eldste personene i verden i dag, kvinner.)

(Anm: Was it T-cells or prayer? 116-year-old nun survives COVID-19. The nun, whose religious name is Sister André, is the second-oldest known living person in the world. (…) Not all shared Sister André’s luck: In January, 81 of the 88 residents of the facility tested positive and about 10 died, according to the newspaper. (fusion.inquirer.com 9.2.2021).)

- 117-åring overlevde covid-19.

(Anm: 117-åring overlevde covid-19. Den franske nonnen «Søster Andre» er Europas eldste person og nest eldst i verden. Tirsdag ble hun friskmeldt etter å ha hatt covid-19. Torsdag fyller hun 117 år. (…) Ifølge alderslisten The Gerontology Research Group (GRG) er Kane Tanaka fra Japan eldst. Tanaka skal ha fylt 118 år 2. januar og feiret dagen på et eldrehjem på hjemstedet Fukuoka sørvest i Japan. Ifølge listen til GRG er alle de 20 eldste personene i verden i dag, kvinner. (nrk.no 9.2.2021).)

- Tippoldemor (107) overlevde koronaviruset.

(Anm: Tippoldemor (107) overlevde koronaviruset. Den tyrkiske kvinnen kan være verdens eldste person som er frisk fra viruset. Hun ble hentet på sykehuset av tippoldebarnet sitt. Tyrkia er stadig hardere rammet av koronaviruset, men det finnes historier som gir håp i landet. En av dem står Havahan Karadeniz (107) for. Hun ble tirsdag skrevet ut fra et sykehus i Istanbul etter å ha vært koronasyk. – Jeg kom hit og tenkte jeg kunne få dra etter to dager, men slik var det ikke med dette viruset. Takk Gud, og takk til det gode sykehuset og alle de fine folkene her. Det sa den spreke 107-åringen til nyhetsbyrået Anadolu Ajansı, like før hun ble trillet ut av sykehuset til applaus fra de ansatte. (nrk.no 16.4.2020).)

- Elena (104) utskrevet fra sykehus etter covid-19.

(Anm: Elena (104) utskrevet fra sykehus etter covid-19. Etter to uker på sykehus, ble den spanske 104-åringen utskrevet til jubel fra dem som har behandlet henne. – Takk alle sammen og god helse, god helse, sa Elena da hun dro fra sykehuset Gregorio Marañón i Madrid. I fjor vinter var hun innlagt på det samme sykehuset med influensa, ifølge spanske El Pais. Denne gangen overlevde hun koronaviruset. Hun er den eldste i Spania som er friskmeldt og utskrevet fra sykehus under pandemien. (nrk.no 15.12.2020).)

- «Udødelige» Italica (102) frisk av coronaviruset.

(Anm: «Udødelige» Italica (102) frisk av coronaviruset. Italica Grondona (102) har god grunn til å ferie. Ikke bare er hun 102 år, hun har også overlevd coronaviruset! – Vi ga henne kallenavnet «Highlander – den udødelige», sier legen Vera Sicbaldi som behandlet kvinnen ved San Martino sykehus i Genoa i Italia til CNN. Etter 20 dager ble den italienske kvinnen utskrevet. Hun skal nå være overflyttet til et sykehjem. Folkehelseinstituttet og internasjonale eksperter over mener eldre personer over 65 år er blant de med økt risiko for alvorlig coronasykdom. Gladsaken om 102-åringen sprer seg derfor nå – både i Italia og verden. – Italica representerer et håp for alle de eldre som står overfor pandemien, fastslår legen. (vg.no 28.3.2020).)

- 95-årig bestemor overlevde korona-sjukdom. (- Den eldste pasienten i verda som har overlevd viruset, er ein 100 år gammal kinesisk mann.)

(Anm: 95-årig bestemor overlevde korona-sjukdom. Med eit forsiktig smil viser 95 år gamle Alma Clara Corsini tommel opp frå sjukesenga i Pavullo i Nord-Italia. (…) Samstundes stig talet på overlevande. 8300 italienarar er melde friske. I byen Cremona i Lombardia blei ein 97 år gammal mann frisk etter to veker på sjukehus. Han er truleg den eldste som har overlevd i Italia. Den eldste pasienten i verda som har overlevd viruset, er ein 100 år gammal kinesisk mann. Det melde det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua tidlegare i mars. (nrk.no 25.3.2020).)

- Mystiske dødstall blant unge. Antall dødsfall blant unge i USA under coronapandemien overgår dødstallene fra opiod-krisa i 2018, viser ny forskning. Hvorfor synes å være et mysterium. (- Under tidlig fase av coronapandemien, fra 1. mars til 31. juli 2020 døde totalt 76 088 amerikanske voksne i alderen 25 til 44 år. Dette utgjør 11 899 flere dødsfall enn forventet i aldersgruppa, og overgår opiod-krisa som til sammenlikning krevde 10 347 menneskeliv i samme aldersgruppe fra mars til juli i 2018. De høye dødstallene blant unge amerikanere under pandemien er imidlertid ikke enkelt å forklare.)

(Anm: Mystiske dødstall blant unge. Antall dødsfall blant unge i USA under coronapandemien overgår dødstallene fra opiod-krisa i 2018, viser ny forskning. Hvorfor synes å være et mysterium. OVERDØDELIGHET: USA har opplevd markant overdødelighet under coronapandemien. Mer overraskende er økt dødelighet blant unge i alderen 25 til 44 år. Coronavirussykdom har forårsaket en markant overdødelighet i USA, i første rekke blant eldre voksne. Men er det også overdødelighet i yngre aldersgrupper i landet som er spesielt hardt rammet av covid-19-pandemien, med nær 23 millioner smittede og over 380 000 dødsfall? Ja, sier forskerne bak en studie, publisert i anerkjente JAMA. Forskerne har undersøkt alle årsaker til overdødelighet og covid-19-relatert dødelighet i aldersgruppa 35 til 44 fire år fra 1. mars til 31. juli. 11 899 for mange Siden overdose av medikamenter er vanligste dødsårsak i USA for denne aldersgruppa, sammenliknet forskerne pandemidødstallene med dødstallene fra opidiod-epidemien som herjet USA i 2018. Under tidlig fase av coronapandemien, fra 1. mars til 31. juli 2020 døde totalt 76 088 amerikanske voksne i alderen 25 til 44 år. Dette utgjør 11 899 flere dødsfall enn forventet i aldersgruppa, og overgår opiod-krisa som til sammenlikning krevde 10 347 menneskeliv i samme aldersgruppe fra mars til juli i 2018. De høye dødstallene blant unge amerikanere under pandemien er imidlertid ikke enkelt å forklare. «Uforklarlige» Bare 4535 dødsfall av den samlede overdødeligheten på 11 899 unge amerikanere kan tilskrives registrerte og bekreftede covid-19-dødsfall. Det utgjør bare 38 prosent av den målte overdødeligheten. «Selv om de gjenværende overflødige dødsfallene er uforklarlige, har utilstrekkelig testing av denne ellers sunne aldersgruppa trolig bidratt. Våre resultater antyder at covid-19-relatert dødelighet kan ha blitt underoppdaget i denne befolkningen», skriver forskerne. - Denne studien viser at 19 prosent flere unge personer i aldersgruppa 25-44 år døde i USA i perioden mars til juli 2020 enn det som er vanlig. Omtrent 38 prosent av de ekstra dødsfallene var direkte knyttet til personer som hadde testet positivt for covid-19. Det er uklart hva de resterende dødsfallene skyldes. Kanskje er det en blanding av uregistrerte covid-19-dødsfall og andre dødsfall som skyldes mer indirekte effekter av pandemien, sier assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til Dagbladet. (dagbladet.no 18.1.2021).)

(Anm: All-Cause Excess Mortality and COVID-19-Related Mortality Among US Adults Aged 25-44 Years, March-July 2020. Abstract This study compares all-cause excess mortality and COVID-19–related mortality during the early pandemic period (March-July 2020) with unintentional drug overdoses, the usual leading cause of death in young adults, during the same period in 2018 among adults aged 25 to 44 years. JAMA. 2020 Dec 16;e2024243.) (Letters - PDF)

- Flere menn enn kvinner dør av covid-19. Forskere ser et tydelig mønster i alle land. (Norge er nesten et unntak.) (- 53 prosent av alle koronadøde i Norge menn og 47 prosent var kvinner.) (- Kontrasten er stor til land som Nigeria, Kenya, Pakistan, Bangladesh og Thailand. Der er over 70 prosent av de koronadøde til nå menn.)

(Anm: Flere menn enn kvinner dør av covid-19. Forskere ser et tydelig mønster i alle land. Kanskje unntatt i Norge. En forskergruppe ved Syddansk Universitet har forsøkt å finne sammenhenger mellom kjønn og dødelighet, om vi blir syke av covid-19. De ti europeiske landene som har best data på dette blir brukt i studien, inkludert Norge. (…) Mønsteret med at menn som smittes dør oftere enn kvinner, gjentar seg i stort alle aldersgrupper og i alle de undersøkte landene i Europa. Norge er nesten et unntak. Minst kjønnsforskjell i Norge og Portugal Forskjellen mellom kjønnene i risiko for å dø om du blir syk med covid-19, er aller høyest i Frankrike, Italia og Spania. I Frankrike dør det 1,54 menn med covid-19 for hver kvinne som dør om de blir syke. Målet forskerne bruker på den relative forskjellen i risiko for å dø, kaller de RR. I Norge dør det rundt 1,1 mann med covid-19 for hver kvinne som dør etter å ha blitt smittet. Bare Portugal har et litt lavere RR-tall enn Norge. Forskerne så på koronadødsfall i tidsrommet februar til juni 2020 i Danmark, Sverige, Norge, Nederland, England og Wales, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania. Tallene fra forskerne ved Syddansk Universitet overstemmer tilsynelatende med tall fra prosjektet Global Health 50/50, som opplyser at 20. januar i år så var 53 prosent av alle koronadøde i Norge menn og 47 prosent var kvinner. Kontrasten er stor til land som Nigeria, Kenya, Pakistan, Bangladesh og Thailand. Der er over 70 prosent av de koronadøde til nå menn. (forskning.no 9.2.2021).)

(Anm: Male sex identified by global COVID-19 meta-analysis as a risk factor for death and ITU admission. Nat Commun. 2020 Dec 9;11(1):6317.)

- Ny studie: Mutantvirus mer dødelig. Slår mutantalarm: - Dårlige nyheter. (- Nå viser en ny stor studie at den i verste fall kan være dobbelt så dødelig som den originale coronavarianten.)

(Anm: Ny studie: Mutantvirus mer dødelig. Slår mutantalarm: - Dårlige nyheter. Det britiske mutantviruset er mer smittsom. Nå viser en ny stor studie at den i verste fall kan være dobbelt så dødelig som den originale coronavarianten. - Dette er veldig dårlige nyheter, sier norsk ekspert. HØYERE DØDELIGHET: En ny stor studie viser at det britiske mutantviruset har langt høyere dødelighet enn det «vanlige» coronaviruset. En ny stor studie publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) viser at det britiske mutantviruset kan være dobbelt så dødelig som det originale coronaviruset. (dagbladet.no 12.3.2021).)

(Anm: Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ 2021;372:n579.)

- Én av ti som dør, dør av demens: – Det er en stille krise som pågår. Hver tiende nordmann som døde i fjor, døde av demens. (- Og demens er den eneste av de store dødsårsaksgruppene som fortsatt øker.) (- Siden 1970 har forekomsten av demens som registrert dødsårsak økt betydelig.)

(Anm: Én av ti som dør, dør av demens: – Det er en stille krise som pågår. Hver tiende nordlann som døde i fjor, døde av demens. Og demens er den eneste av de store dødsårsaksgruppene som fortsatt øker. Nå vil Nasjonalforeningen for folkehelsen bruke koronametoder for å stoppe utbredelsen. ENESTE SOM ØKER: Demens er den eneste av de store dødsårsaksgruppene som fortsatt øker. I fjor var det 11 ganger så mange tilfeller som for knapt 50 år siden. Foto: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. (…)  Nylig kom det nye tall fra studien «Forekomst av demens i Norge» som viste at forekomsten av demens i Norge er 25 prosent høyere enn tidligere antatt. Forskningsgruppen lanserte også et interaktivt norgeskart, som viser hvordan antallet personer med demens helt ned til hver enkelt kommune vil øke i fremtiden. – Ingen politikere eller beslutningstakere kan komme i 2050, når antall personer med demens har mer enn doblet seg, og si at «vi visste ikke», sier forskningssjef og professor Geir Selbæk ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse til NRK. Demenssykdommer er progressive og dødelige, og personer med demens lever betydelig kortere enn befolkningen ellers. (…) Torsdag offentliggjorde Folkehelseinstituttet tall fra dødsårsaksregisteret for 2019 som viser at hver tiende person som døde, døde av demens.  (…) Elleve ganger så mange Blant dem som døde i 2019, døde hver tiende av demens. Siden 1970 har forekomsten av demens som registrert dødsårsak økt betydelig. I fjor var det 11 ganger så mange tilfeller som for knapt 50 år siden, ifølge ferske tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet (FHI). (dagensmedisin.no 17.12.2020).)

- Meldte ikke om dødsfall – jussekspert reagerer. (- De fire sykehusene som har operert de aller fleste av de totalt 156 pasientene det er snakk om opplyser at deres vurdering foreløpig har vært at det ikke er grunnlag for å melde tilbakefallene eller dødsfallene til Fylkeslegen.)

(Anm: Meldte ikke om dødsfall – jussekspert reagerer. Ingen av de fire sykehusene som har brukt den nye operasjonsmetoden i behandling av endetarmskreft har meldt de alvorlige tilbakefallene til Fylkeslegen. Det mener jusekspert de burde ha gjort. REAGERER: Jurist og doktorgradsstipendiat Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo mener dødsfallene og tilbakefallene etter bruk av den nye operasjonsmetoden ved endetarmskreft må meldes til Fylkeslegen. (…) To av pasientene er døde. Bruk av metoden er stanset og fagmiljøet har selv iverksatt granskning av konsekvensene ved bruk av metoden. De fire sykehusene som har operert de aller fleste av de totalt 156 pasientene det er snakk om opplyser at deres vurdering foreløpig har vært at det ikke er grunnlag for å melde tilbakefallene eller dødsfallene til Fylkeslegen. (dagensmedisin.no 7.3.2019).)

- "Alarmerende" ett av fem dødsfall på grunn av sepsis. ('Alarming' one in five deaths due to sepsis.) (- Én av fem dødsfall rundt om i verden er forårsaket av sepsis, også kjent som blodforgiftning, viser den mest omfattende analysen av tilstanden.)

(Anm: "Alarmerende" ett av fem dødsfall på grunn av sepsis. ('Alarming' one in five deaths due to sepsis.) (- Én av fem dødsfall rundt om i verden er forårsaket av sepsis, også kjent som blodforgiftning, viser den mest omfattende analysen av tilstanden.) (- Den største drapsmannen du kanskje ikke kjenner - Hvor gode er sykehus til å behandle "skjult morder"?) (bbc.com 16.1.2020).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Aging: The Surprises of Getting Older (medicinenet.com 28.2.2018).)

- Dødsårsaksregisterets statistikkbank. Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå.

(Anm: Dødsårsaksregisterets statistikkbank. Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951. Alt etter hvilket klassifiseringssystem som er brukt, hvilken kvalitet og detaljeringsnivå som finnes på data, viser statistikkbanken tabeller fra ulike perioder, de tidligste fra 1951 og framover. (statistikkbank.fhi.no).)

(Anm: Statistikkbanker (statistikkbank.fhi.no).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

- Demens blir ofte oversett som en dødsårsak. Ifølge en nylig studie er demens som dødsårsak signifikant underrapportert i dødsattester. Mens bare 5 % av dødsattester oppgir demens som dødsårsak anslår en ny studie fra Boston University School of Public Health (BUSPH) at en mer presis redegjørelse nesten ville tredoble prosentandelen.

(Anm: Dementia is often overlooked as a cause of death. According to a recent study, dementia as a cause of death is significantly underreported on death certificates. While just 5% of death certificates list dementia as a cause of death, a new study from the Boston University School of Public Health (BUSPH) estimates that more accurate accounting would nearly triple that percentage. The study cites a lack of routine testing in primary care and the stigma attached to the condition as factors that stand in the way of dementia being recognized as a cause of death. Lead study author Andrew Stokes of BUSPH says, “Understanding what people die of is essential for priority setting and resource allocation.” Of the study, he says, “Our results indicate that the mortality burden of dementia may be greater than recognized, highlighting the importance of expanding dementia prevention and care.” The recent study appears in JAMA Neurology. (medicalnewstoday.com 7.9.2020).)

(Anm: Estimates of the Association of Dementia With US Mortality Levels Using Linked Survey and Mortality Records. Key Points Question Is the association of dementia with national mortality levels underestimated by death certificate data? Findings In this nationally representative cohort study of 7342 older adults, the estimated percentage of deaths attributable to dementia was 2.7 times that calculated from vital statistics data on the underlying cause of death. Meaning The findings of this study suggest that dementia may represent a more important factor in US mortality than indicated by routine mortality statistics, highlighting the need to expand population-based interventions focused on dementia prevention and care. JAMA Neurol. 2020 Aug 24.)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Fem års dødelighet hos alvorlig underernærte pasienter med kronisk anorexia nervosa innlagt i en medisinsk enhet.

(Anm: Five‐year mortality of severely malnourished patients with chronic anorexia nervosa admitted to a medical unit. (…) Conclusion Very severely malnourished patients with AN hospitalized in a medical unit because of extremely severe somatic issues have a medium‐term mortality rate higher than the general population and even higher than patients in tertiary specialised ED units. This study highlights predictive factors of mortality that will help clinicians in recognizing and managing patients at risk of death. Acta Psychiatrica Scandinavica 2020 (First published: 28 November 2020).)

- Dårlig balance er skyld i et stigende antal livsfarlige fald. Vores livsstil forringer vores balance og gør os mere sårbare over for fald. Heldigvis er det aldrig for sent at genopbygge balancen. Mennesket er ved at miste evnen til at holde balancen.

(Anm: Dårlig balance er skyld i et stigende antal livsfarlige fald. Vores livsstil forringer vores balance og gør os mere sårbare over for fald. Heldigvis er det aldrig for sent at genopbygge balancen. Mennesket er ved at miste evnen til at holde balancen. Det viser en stadigt stigende mængde forskningsresultater. Verden over ser man flere og flere fald, som medfører alvorlige kvæstelser eller dødsfald – også blandt unge. Oftest er der tale om ædru personer, som ikke gør andet end at stå eller gå. På verdensplan er fald den næsthyppigste dødsårsag efter trafikulykker. Fra 1990 til 2017 blev antallet af fald med dødelig udgang næsten fordoblet globalt set. Risikoen for at miste balancen øges med... (jyllands-posten.dk 15.3.2021).)

- Helsedirektoratet: – Ønsker ikke å skape usikkerhet om koding av covid-19-diagnoser. Helsedirektoratet understreker at de anerkjenner fastlegenes og legevaktenes arbeid for covid-19 pasientene. (- Nå presiserer Huseby at Helsedirektoratet ikke ønsker å skape usikkerhet rundt koding av Covid-19-pasientene.)

(Anm: Helsedirektoratet: – Ønsker ikke å skape usikkerhet om koding av covid-19-diagnoser. Helsedirektoratet understreker at de anerkjenner fastlegenes og legevaktenes arbeid for covid-19 pasientene. Dette skriver fagdirektør i Helsedirektoratet, Beate Margrethe Huseby, til Dagens Medisin, etter at Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin torsdag sa at de reagerte sterkt på kritikk fra Helsedirektoratet. Som Dagens Medisin skrev tidligere denne uken, er Helsedirektoratet bekymret for om covid-19-diagnosene benyttes i tilstrekkelig grad av fastleger og legevakt. Dette kan føre til at oversikten over covid-syke utenfor sykehus blir mangelfull, mener direktoratet. Dette skriver fagdirektør i Helsedirektoratet, Beate Margrethe Huseby, til Dagens Medisin, etter at Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin torsdag sa at de reagerte sterkt på kritikk fra Helsedirektoratet. Som Dagens Medisin skrev tidligere denne uken, er Helsedirektoratet bekymret for om covid-19-diagnosene benyttes i tilstrekkelig grad av fastleger og legevakt. Dette kan føre til at oversikten over covid-syke utenfor sykehus blir mangelfull, mener direktoratet. Kvittum Tangen og Norsk forening for allmennmedisin uttalte at de aldri har fått beskjed om de ulike diagnosekodene for covid-19, som Helsedirektoratet oppfordrer dem til å bruke. Hun sier legene er opptatt av å følge kodeveileningen fra Direktoratet for e-helse, og at de er veldig opptatt av at legene skal kode riktig. Nå presiserer Huseby at Helsedirektoratet ikke ønsker å skape usikkerhet rundt koding av Covid-19-pasientene. (dagensmedisin.no 8.9.2020).)

- FHI: AstraZeneca-pausen fortsetter. (- Fire dødsfall knyttet til 120.000 vaksinerte er et ganske stort antall i forhold til risikoen for død hvis man ser på den samme alderskategorien som gjennomgår naturlig infeksjon, sier Bukholm.)

(Anm: FHI: AstraZeneca-pausen fortsetter. Bruken av vaksinen til AstraZeneca settes på pause i ytterligere noen uker, opplyser Folkehelseinstituttet. – Vi trenger mer informasjon, sier direktør. (…) Et fjerde dødsfall er også blitt meldt om, som hadde noe av det samme sykdomsbilde etter vaksinering. – Fire dødsfall knyttet til 120.000 vaksinerte er et ganske stort antall i forhold til risikoen for død hvis man ser på den samme alderskategorien som gjennomgår naturlig infeksjon, sier Bukholm. (tv2.no 26.3.2021).)

- Obduksjon og annen håndtering av lik med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. (- Påvise dødsårsak: Dersom det fra tidligere er kjent covid-19-sykdom og det ikke er helt spesielle og uavklarte forhold ved sykdomsforløpet, så antar vi at det sjelden er behov for obduksjon for å fastslå dødsårsaken. Dersom omstendigheter og sykehistorie er forenlig med covid-19-sykdom og det foreligger en positiv postmortal mikrobiologisk test, så antar vi at det ofte vil være tilstrekkelig med en utvendig undersøkelse (for å utelukke ytre tegn til vold eller annen sykdom), eventuelt sammen med rettstoksikologisk prøvetaking og postmortale radiologiske undersøkelser.)

(Anm: Obduksjon og annen håndtering av lik med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom.  I. Generelt Disse anbefalingene er basert på tilgjengelig dokumentasjon ved tidspunktet for utarbeidelse og forfatternes beste skjønn. Herunder ligger en risikovurdering utfra det gjeldende epidemiologiske bildet. Retningslinjene er ikke bindende og kan ikke erstatte lokale vurderinger, inkludert tilpasning til lokale epidemiologiske forhold, tilgang på personell og ressurser. (…) Påvise dødsårsak: Dersom det fra tidligere er kjent covid-19-sykdom og det ikke er helt spesielle og uavklarte forhold ved sykdomsforløpet, så antar vi at det sjelden er behov for obduksjon for å fastslå dødsårsaken. Dersom omstendigheter og sykehistorie er forenlig med covid-19-sykdom og det foreligger en positiv postmortal mikrobiologisk test, så antar vi at det ofte vil være tilstrekkelig med en utvendig undersøkelse (for å utelukke ytre tegn til vold eller annen sykdom), eventuelt sammen med rettstoksikologisk prøvetaking og postmortale radiologiske undersøkelser. En sjelden gang kan det likevel være aktuelt å gjøre en full obduksjon på en person med kjent eller mistenkt covid-19-infeksjon, for eksempel ved mistanke om drap eller andre tilfeller der annen person kan være involvert. (legeforeningen.no 28.4.2020).)

- D-vitaminmangel firedoblet dødsrate for COVID-19.

(Anm: Vitamin D Deficiency in COVID-19 Quadrupled Death Rate. Vitamin D deficiency on admission to hospital was associated with a 3.7-fold increase in the odds of dying from COVID-19, according to an observational study looking back at data from the first wave of the pandemic.
Nearly 60% of patients with COVID-19 were vitamin D deficient upon hospitalization, with men in the advanced stages of COVID-19 pneumonia showing the greatest deficit. Importantly, the results were independent of comorbidities known to be affected by vitamin D deficiency, say the authors, led by Dieter De Smet, MD, from AZ Delta General Hospital, Roeselare, Belgium.
(medpagetoday.com 11.12.2020).)

(Anm: Serum 25(OH)D Level on Hospital Admission Associated With COVID-19 Stage and Mortality. Abstract Objectives: Vitamin D deficiency was previously correlated with incidence and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19). We investigated the association between serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) level on admission and radiologic stage and outcome of COVID-19 pneumonia. (…) Conclusions: Low 25(OH)D levels on admission are associated with COVID-19 disease stage and mortality. Am J Clin Pathol. .2020 Nov 25;aqaa252.)

- Nivåer av vitamin D kan forutsi fremtidig helserisiko, død hos eldre menn.

(Anm: Vitamin D levels may predict future health risks, death in older men. Advances in science are helping researchers find new ways to identify diseases earlier. A new breakthrough indicates that free, circulating vitamin D levels in the bloodstream may be a good predictor of future health and disease risk in aging men. (medicalnewstoday.com 13.9.2020).)

(Anm: Low Vitamin D in COVID-19 Predicts ICU Admission, Poor Survival (medscape.com 17.9.2020).)

- Færre enn vanlig har til nå dødd i 2020. (- Det er en nedgang på 872 dødsfall sammenliknet med snittet de siste fem årene, skriver Dagens Næringsliv.) (- Sundby påpeker at kvinner oppsøker legehjelp oftere enn menn, og at de er generelt flinkere til å ta vare på egen helse og forebygge sykdommer.)

(Anm: Færre enn vanlig har til nå dødd i 2020. Sammenliknet med de siste fem årene har antallet dødsfall i Norge så langt i år falt med 3,5 prosent, tross koronapandemien. Fra uke 1 til uke 28 døde det 25 179 personer i Norge. Det er en nedgang på 872 dødsfall sammenliknet med snittet de siste fem årene, skriver Dagens Næringsliv. Det er en særlig sterk nedgang i dødsfall blant eldre kvinner. (…) Sundby påpeker at kvinner oppsøker legehjelp oftere enn menn, og at de er generelt flinkere til å ta vare på egen helse og forebygge sykdommer. Professoren understreker også at nedgangen i antallet dødsfall kan ha noe å gjøre med at mange har levd roligere og med en mindre stressende hverdag.
(sykepleien.no 3.8.2020).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- 872 færre enn snittet har dødd i 2020. Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge så langt i år falt med 3,5 prosent, tross koronapandemien. (- I år er det særlig sterk nedgang i dødsfall blant eldre kvinner. Professor i samfunnsmedisin og global helse Johanne Sundby ved Universitetet i Oslo mener livsstilsendringene mange har gjort under koronapandemien kan være en forklaring på den reduserte dødeligheten.)

(Anm: 872 færre enn snittet har dødd i 2020. Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge så langt i år falt med 3,5 prosent, tross koronapandemien. Fra uke 1 til uke 28 døde 25.179 personer i Norge. Det er en nedgang på 872 dødsfall sammenlignet med snittet de siste fem årene, skriver Dagens Næringsliv. I 2019 døde i alt 40.684 personer i Norge. I år er det særlig sterk nedgang i dødsfall blant eldre kvinner. Professor i samfunnsmedisin og global helse Johanne Sundby ved Universitetet i Oslo mener livsstilsendringene mange har gjort under koronapandemien kan være en forklaring på den reduserte dødeligheten. – De siste månedene har alle tatt bedre vare på seg selv, men kvinner har kanskje vært ekstra påpasselige med å følge smitteråd. Det har en effekt på leveutsikter og dødelighet generelt, sier Sundby. (dagsavisen.no 3.8.2020).)

- Halvering av hjerteinnleggelser under pandemien. (– Vi har en halvering av hjerteinnleggelser og ser også mindre lungebetennelser, hjerneslag og andre innleggelser under pandemi-tiltakene. Den nærliggende sammenhengen er ikke frykt for å komme på sykehuset, men at influensa nesten er borte, sier Schirmer til Dagens Medisin.)

(Anm: Halvering av hjerteinnleggelser under pandemien. Tiltakene under pandemien resulterte i nær halvering av hjerteinnleggelser ved Ahus. FØLGER OPP COVID-PASIENTER: Kardiologiprofessor Henrik Schirmer forteller at tiltakene som ble satt inn mot pandemien resulterte i at influensa nesten forsvant fra samfunnet. Det viser en norsk studie nylig publisert i det anerkjente hjertetidsskriftet Circulation. – Det vi ser er at dødeligheten i Norge har gått ned sammenlignet med vanlige år, sier medforfatter Henrik Schirmer, professor i kardiologi ved hjerteavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Når koronapandemien slo inn over landet fryktet man at pasienter og syke ville holde seg borte fra sykehus i frykt for smitte. Nå viser tall fra studien at det ikke er tilfelle. –  Vi har en halvering av hjerteinnleggelser og ser også mindre lungebetennelser, hjerneslag og andre innleggelser under pandemi-tiltakene. Den nærliggende sammenhengen er ikke frykt for å komme på sykehuset, men at influensa nesten er borte, sier Schirmer til Dagens Medisin. Grunnen til det, sier Schirmer, er at tiltakene som ble innført, virket. –  Vi kan ikke vise direkte årsakssammenheng. Men tiltakene, som å vaske hender, hoste i albuehulen, og holde avstand resulterte i at influensa nesten forsvant. Dermed er det mindre betennelse. Og vi vet at betennelsesreaksjoner i kroppen gir en økt risiko for infarkt. – Funnene viser at det er ikke økt hjertedød- eller skade. Og de som rammes, kommer til sykehuset. Her på Ahus har vi en stor og god analyseavdeling. Vi er et stort sykehus og har dermed gode tall. (dagensmedisin.no 11.9.2020).)

- Psykiatrisk legevakt: 40 prosent nedgang i antall henvendelser under koronaens første fase.

(Anm: Psykiatrisk legevakt: 40 prosent nedgang i antall henvendelser under koronaens første fase. Sammenliknet journaler fra 2020 med journaler fra 2019. Hvordan påvirket koronapandemien tilstrømmingen av pasienter til Oslo psykiatrisk legevakt i den første, akutte fasen? Det ville Ewa Ness, Erik Myrvang Salvador og Erlend Strand Gardsjord undersøke. De er alle leger tilknyttet denne legevakten. (sykepleien.no 18.8.2020).)

- Her døde Hanna. "Et naturlig dødsfall", mente sykehuset. (- Men rapporten viser noe annet.) (- Hun døde av hjertesvikt, mente legene.) (- De siste dagene av Hannas liv på sykehuset forteller en helt annen historie.) (- Men noe gikk veldig galt bak de lukkede dørene på sykehuset.) (- Hanna døde egentlig av «antatt blandingsforgiftning av antipsykotika, litium og benzodiazepiner», konkluderte obduksjonsrapporten.)

(Anm: - Hanna døde av akutt hjertesvikt, mente legene. Men noe gikk veldig galt bak de lukkede dørene på sykehuset. (…) - Hanna døde egentlig av «antatt blandingsforgiftning av antipsykotika, litium og benzodiazepiner», konkluderte obduksjonsrapporten. - Medisinene ga en «ikke ubetydelig risiko for fatale bivirkninger», ifølge Ukom, som også konkluderer med at Hanna trolig døde av forgiftning. – Selv om hun ikke fikk ekstreme doser, så er denne medisineringen meget risikofylt. Flere av de medisinene kan hver for seg gi en risiko for hjerterytmeforstyrrelse, hjertestans og pustestopp. Når dette er en risiko som påføres så mange pasienter og kan få fatale utslag, er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor dette ikke undersøkes bedre, sier Ukom-direktør Pål Iden. Pasienter med diagnoser som Hanna lever i snitt 20 år kortere enn resten av befolkningen. – Vi har valgt å akseptere uakseptable hendelser. Vi håper man vil lære noe av denne historien, sier Iden. (aftenposten.no 9.8.2020).)

(AnmLegemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (- Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.)

(Anm: Ny studie: – Vanlige legemidler knyttes til nesten 50 prosent økt demensrisiko. (…) Det er stadig mer som tyder på at antikolinerge legemidler spiller en rolle ved demens, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til ABC Nyheter.) (– Denne studien understreker data som vi har hatt fra tidligere, som alle viser at det ser ut til å være en økt risiko for demens ved langtidsbruk av antikolinerge legemidler, fortsetter han. (abcnyheter.no 27.6.2019).)

- Antikolinerg medisineksponering og risikoen for demens - En nested case-kontrollstudie. (- Konklusjoner og relevans.) (- Eksponering for flere typer sterke antikolinerge legemidler er assosiert med økt risiko for demens. Disse funnene understreker viktigheten av å redusere eksponeringen for antikolinergiske medikamenter hos middelaldrende og eldre mennesker.)

(Anm: Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia - A Nested Case-Control Study. Key Points Question  Is the risk of dementia among persons 55 years or older associated with the use of different types of anticholinergic medication? Findings  In this nested case-control study of 58 769 patients with a diagnosis of dementia and 225 574 matched controls, there were statistically significant associations of dementia risk with exposure to anticholinergic antidepressants, antiparkinson drugs, antipsychotic drugs, bladder antimuscarinics, and antiepileptic drugs after adjusting for confounding variables. Meaning  The associations observed for specific types of anticholinergic medication suggest that these drugs should be prescribed with caution in middle-aged and older adults. (…) Conclusions and Relevance Exposure to several types of strong anticholinergic drugs is associated with an increased risk of dementia. These findings highlight the importance of reducing exposure to anticholinergic drugs in middle-aged and older people. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1084-1093.)

- Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (- Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år.)

(Anm: Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (…) Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år. I 2017 var dette fjerde viktigste dødsårsak, og andelen lå på 63,4 dødsfall per 100 000. Årsakene til dette er sammensatt, forteller Mariann Sørlie Strøm. - Befolkningen blir stadig eldre, og ettersom risikoen for demens øker med økende alder, vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store framskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens, sier hun. Demens tar flere liv hos kvinner enn hos menn. - En grunn kan være at kvinner i gjennomsnitt lever et par år lengre enn menn. En annen grunn kan være at kvinner har lavere dødelighet av andre sykdommer, sier Strøm. (dagbladet.no 12.12.2018).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Hjernefunksjoner og skader. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. (- Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er.) (- Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme.)

(Anm: Hjernefunksjoner og skader. Symptomer og tegn er ofte klare tegn på hvor i hjernen skaden er. Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg. Det er ofte mulig for legen å kunne fastslå hvor i hjernen en skade eller hjernesvulst sitter, basert på de symptomer og tegn/utfall som foreligger. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av definerte områder i hjernen (se figur). Noen begreper går igjen når man snakker om hjernefunksjoner. Motoriske funksjoner er en samlebetegnelse på muskelutførte bevegelser i kroppen. Sensoriske funksjoner betegner alt som har med sanseinntrykk og følesans å gjøre. Motoriske funksjoner er signaler som går ut fra hjernen, og hvor kroppen lystrer hjernens kommando. Sensoriske funksjoner dreier seg om signaler kroppen sender inn til hjernen, for eksempel berøring, smerte, lyd eller lignende. (…) Basalgangliene Dette er en samling kjerner som ligger dypt inne i storhjernen. De har viktige oppgaver i forberedelsen av viljestyrte bevegelser. Skader på basalgangliene gir derfor først og fremst motoriske forstyrrelser. Disse er karakterisert ved stivhet i bevegelsene, vansker med å starte bevegelser, langsommere bevegelser, færre spontane bevegelser, skjelvinger. Slike symptomer betegnes parkinsonisme. (nhi.no 3.5.2017).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Mitokondriell transplantasjon for hjertebeskyttelse i diabetiske hjerter.

(Anm: Mitochondrial transplantation for myocardial protection in diabetic hearts. (…) CONCLUSIONS: Mitochondrial transplantation significantly enhances post-ischaemic myocardial functional recovery and significantly decreases myocellular injury in the diabetic heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Nov 28. pii: ezz326.)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

- 7 Alzheimers sykdomsstadier og symptomer. (7 Alzheimer's Disease Stages and Symptoms.)

(Anm: 7 Alzheimers sykdomsstadier og symptomer. 7 Alzheimer's Disease Stages and Symptoms. Alzheimer's disease symptoms and stages facts - Alzheimer's disease is a generalized deterioration of brain function that progresses in individuals. - Depending upon which experts are researched, Alzheimer's disease can have as few as three or as many as seven stages (some stages may include sub stages), but all agree on a gradual and progressive loss of brain functions; the global deterioration scale (GDS) is widely accepted and has seven stages. - Stage 1: no symptoms - Stage 2: symptoms include mild memory loss, decreased concentration, forgetting names - Stage 3: symptoms include forgetting new information, declining work performance, difficulties with future plans and organizational problems, repeating questions - Stage 4: (…) (medicinenet.com 6.10.2018).)

- Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva.

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

- Offisielle dødstall «toppen av isfjellet». (- Det er det prisbelønte amerikanske gravemediet ProPublica som skriver at tall de har hentet inn fra større byområder i USA viser at de offisielle tallene over hvor mange som har mistet livet av coronaviruset, kan være altfor lave.)

(Anm: Offisielle dødstall «toppen av isfjellet». Så langt har litt over 25 000 amerikanere mistet livet av coronaviruset, ifølge offisielle tall. Men de reelle tallene kan være langt høyere. Det er det prisbelønte amerikanske gravemediet ProPublica som skriver at tall de har hentet inn fra større byområder i USA viser at de offisielle tallene over hvor mange som har mistet livet av coronaviruset, kan være altfor lave. For i de siste ukene så har innbyggere utenfor Boston dødd i sitt eget hjem mye oftere enn vanlig. I Detroit har nødetatene måttet rykke ut til over fire ganger så mange rapporter om dødsfall som vanlig. Og i New York viser tallene at rundt 200 innbyggere dør hver dag utenfor sykehjem og sykehus. Det er svært høye tall, når man vet at gjennomsnittet per dag i perioden 2013 til 2017 var 35. (…) Ifølge oversikten til Johns Hopkins University har så langt 28 364 mennesker mistet livet, og 637 359 har fått påvist viruset. Over tre millioner mennesker har så langt blitt testet. (dagbladet.no 16.4.2020).)

- Årsaker til endringer i dødelighet i USA for nevrologiske sykdommer fra 1999 til 2017. (- Verdens helseorganisasjons internasjonale studie fra Global Burden of Disease 20161 bemerket en nedgang i antall aldersstandardiserte nevrologiske dødsfall fra 1990 til 2015, med en betydelig økning i sykdomsbyrden på grunn av aldrende befolkninger og befolkningsvekst.)

(Anm: Changing Causes of US Neurological Disease Mortality From 1999 to 2017. The World Health Organization’s international Global Burden of Disease 2016 study1 noted a decrease in rates of age-standardized neurological disorder death from 1990 to 2015, with a significant increase in disease burden due to aging populations and population growth. Considerable US health care system investments into cardiovascular disease and cancer research have resulted in dramatic increases in overall health and survival while potentially increasing neurological diseases’ relative burden.2,3 We estimate neurological disease mortality rate trends at a population scale from January 1999 to December 2017 while investigating regionalized differences within the US. JAMA Neurol. Published online June 22, 2020.)

(Anm: BD 2016 Neurology Collaborators.  Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(5):459-480.)

- Dør alle menn på samme måte? Statistikk viser at den vanligste dødsårsaken hos menn er hjertesykdommer. Men stemmer dette når du bryter ned dataene etter alder eller etnisitet?

(Anm: Do all men die equally? Statistics show that the most common cause of death in males is heart disease. But will this hold true when breaking down the data by age or ethnicity? (…) Most common causes of death According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), heart disease is the top killer when analyzing data from males of all age groups and ethnicities in a large 2017 data set for the United States. Nearly one-quarter of death in males is due to heart disease. But, to understand the full picture, it makes more sense to look at the data broken down by age or ethnicity, as this changes the landscape quite significantly. (medicalnewstoday.com 19.6.2020).)

- Covid-19 er næsten usynlig i statistikkerne over døde. (- Langt de fleste døde i Danmark er ikke smittet med coronavirus.) (- Og dem, som er, vil ofte blive opført med en anden dødsårsag i Dødsårsagsregisteret.)

(Anm: Covid-19 er næsten usynlig i statistikkerne over døde. Langt de fleste døde i Danmark er ikke smittet med coronavirus. Og dem, som er, vil ofte blive opført med en anden dødsårsag i Dødsårsagsregisteret. I gennemsnit er 10 danskere smittet med coronavirus døde pr. dag siden det første coronarelaterede dødsfald den 14. marts. Og er det så mange i forhold til øvrige dødsfald? Spørgsmålet er enkelt, svaret lidt kompliceret. I 2018, som er det seneste opgj... (jyllands-posten.dk 19.4.2020).)

- Sex-bias i COVID-19-assosiert sykdoms alvorlighetsgrad og dødelighet hos kreftpasienter: En systematisk gjennomgang og metaanalyse.

(Anm: Sex-bias in COVID-19-associated illness severity and mortality in cancer patients: A systematic review and meta-analysis. (…) Interpretation: Male sex was associated with a higher risk of severe illness and death attributable to COVID-19. This finding has implications in informing the clinical prognosis and decision making in the care of cancer patients.EClinicalMedicine. 2020 Aug 25;100519.)

- Antipsykotika og akutt hyperglykemi. (- Budskap) (- Akutt hyperglykemi er rapportert kort tid etter oppstart med antipsykotika.) (- Uoppdaget kan hyperglykemi utløse ­diabetisk ketoacidose (DKA), en potensiell fatal konsekvens av akutt forstyrrelse av glukosemetabolismen.)

(Anm: Antipsykotika og akutt hyperglykemi. Budskap - Akutt hyperglykemi er rapportert kort tid etter oppstart med antipsykotika. - Symptomer på dette kan være polyuri (økt vannlatning, polydipsi (økt tørste) generell svakhet. - Uoppdaget kan hyperglykemi utløse diabetisk ketoacidose (DKA), en potensiell fatal konsekvens av akutt forstyrrelse av glukosemetabolismen.  Antipsykotika, spesielt annengenerasjons antipsykotika, er kjent for å kunne gi ­metabolske bivirkninger over tid. Mindre kjent er kanskje akutt hyperglykemi. Vi ser i denne saken nærmere på mulig patofysiologi og risikofaktorer for denne bivirkningen. (farmatid.no 22.5.2018).)

- Forbindelse mellom atypiske antipsykotika og dødelighet hos pasienter innlagt med lungebetennelse. (- Konklusjon.) (- Hos pasienter 65 år eller eldre, som er innlagt på sykehus med lungebetennelse, fant vi en sammenheng mellom atypisk antipsykotisk bruk og økt odds for dødelighet.) (- Dette ble spesielt uttalt for pasienter med allerede eksisterende psykiatriske eller hjertesykdommer.) (- Vi foreslår nøye å overvåke pasienter som bruker disse legemidlene og minimere bruken hos eldre voksne pasienter.)

(Anm: Association of atypical antipsychotics and mortality for patients hospitalised with pneumonia. Conclusion In patients 65 years or older that are hospitalised with pneumonia, we found an association between atypical antipsychotic use and increased odds of mortality. This was particularly pronounced for patients with pre-existing psychiatric or cardiac conditions. We suggest closely monitoring patients who use these medications and minimising their use in older adult patients. ERJ Open Research 2019 5: 00223-2018;.)

 (Anm: Pneumonia: What You Should Know (webmd.com 9.2.8.2019).)

- Store feil (falskhet, upålitelighet, bedrageri) i utvalget i studier på antipsykotika for nevropsykiatriske symptomer ved demens. (- Large Sample Size Fallacy in Trials About Antipsychotics for Neuropsychiatric Symptoms in Dementia.) (- Placebokontrollerte forsøk (studier) på atypiske antipsykotika viste store feil (falskhet) i utvalg, mens «head-to-head» (direkte kontakt med studiedeltakere) var utilstrekkelige.)

(Anm: Large Sample Size Fallacy in Trials About Antipsychotics for Neuropsychiatric Symptoms in Dementia. Background: A typical antipsychotics for neuropsychiatric symptoms in dementia have been tested in much larger trials than the older conventional drugs. The advantage of larger sample sizes is that negative findings become less likely and the effect estimates more precise. However, as sample sizes increase, the trials also get more expensive and time consuming while exposing more patients to drugs with unknown safety profiles. Moreover, a large sample size might yield a statistically significant effect that is not necessarily clinically relevant. (…) Conclusion: Sample size calculations were poorly reported in antipsychotic trials for dementia. Placebo-controlled trials of atypical antipsychotics showed large sample size fallacy while head-to-head trials were massively underpowered. Front. Pharmacol., 21 February 2020.)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. (Abstract A 36 year-old man suffering from schizophrenia was found dead in his apartment. Forensic autopsy was performed due to sudden unexpected death but did not yield the cause of death. Histological examination of the heart showed eosinophilic myocarditis (EM) while forensic chemistry showed a raised level of aripripazol. We discuss the risk of sudden cardiac death in patients receiving antipsychotic drugs and the possible connection between raised drug levels and EM, and we emphasise the importance of autopsy and hope for better means in the future of finding patients at risk.) Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Forholdet mellom atypiske antipsykotika og hjertearytmier: implikasjoner for klinisk bruk. (- Spesifikt utgjør eksponering for antipsykotika mer enn 2 ganger økt risiko for plutselig død, som er antatt å være formidlet via effekter på forlengelse av QT og risiko for torsades de pointes.)

(Anm: The relationship between atypical antipsychotics drugs and cardiac arrhythmias: implications for clinical use. Abstract Introduction: Increased mortality has been observed in patients with mental health disorders. Specifically, exposure to antipsychotic medications conveys a greater than 2 fold risk of sudden death, thought to be mediated through effects on QT prolongation and risk of torsades de pointes. Areas Covered: Authors review the association between antipsychotic drugs and sudden cardiac death, the physiologic basis for these associations, assessment of patients at risk, and strategies to minimize risk of sudden cardiac death. Expert Opinion: Despite the prevalence of antipsychotic medication use for many decades, there remain considerable challenges in reducing the associated risk of sudden cardiac death. A structured algorithm that incorporates patient clinical factors and antipsychotic drug factors may improve risk assessment and reduce the risk of adverse cardiac events. Future advancements in genetics and artificial intelligence may allow for enhanced risk stratification and predicting response (efficacy and adverse effects) to therapy. The relationship between atypical antipsychotics drugs and cardiac arrhythmias: implications for clinical use. Expert Opin Drug Saf. 2020 Mar 19.)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose.)

(Anm: Advarer mot å kombinere SSRI og fentanyl (Legemiddelverket). (- ​Serotonergt syndrom er en potensiell livstruende tilstand, som kan oppstå hvis mengden av stoffet serotonin øker i sentralnervesystemet. (…) Serotonergt syndrom kan ha ett eller flere av følgende symptomer: - Endringer i sinnstilstand, for eksempel uro, hallusinasjoner, koma - Autonom ustabilitet, for eksempel takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi - Nevromuskulære forstyrrelser, for eksempel hyperfleksi, koordinasjonsvansker, rigiditet - Gastrointestinale symptomer, for eksempel kvalme, oppkast, diaré. (…) Serotonergt syndrom kan oppstå ved bruk av anbefalt dose. (psyknyheter.no 30.9.2013).)

(Anm: Serotonin (…) BETYDNING OG BRUK FYSIOLOGI, KJEMI signalstoff som bl.a. dannes i hjernen og i spesielle celler i mage- og tarmkanalen (påvirker bl.a. muskulaturen i blodåreveggene og det mentale stemningsleiet) SITATER en lettere nedstemthet på grensen til aggresjon, et overskudd av tiloversbleven serotonin, kanskje? (Nils Gullak Horvei: Følg meg 134 2012) (naob).)

(AnmHjernen (mintankesmie.no).) 

- Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (- DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (- Legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon.)

 (Anm: Legemiddeleffekter på skjoldbruskkjertelen. (…) DET ER EN VOKSENDE LISTE OVER LEGEMIDLER SOM ER KJENT FOR Å HA NEGATIV PÅVIRKNING på skjoldbruskkjertelfunksjon eller tolkning av resultatene av standard test for skjoldbruskkjertel. (…) Denne gjennomgangen gir en systematisk tilnærming til legemiddelindusert skjoldbruskdysfunksjon, med vekt på klinisk relevante interaksjoner og resultater i laboratorieundersøkelser. N Engl J Med 2019; 381:749-761.)

- Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon.) (- I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet.)

 (Anm: Nevroleptisk malignt syndrom (Malignt nevroleptikasyndrom; NMS): en neuroimmunologisk hypotese. (- Virus – legemiddelinteraksjon. I løpet av de siste tiårene har det vist seg at virus kan samhandle med legemidler, noe som resulterer i uønskede legemiddelreaksjoner. Det er sannsynlig at virusinfeksjonen endrer immunregulering, noe som fører til redusert toleranse for legemidlet. Vi foreslår at nevroleptisk malignt syndrom (NMS) kan være assosiert med en virus-legemiddelinteraksjon, hvor en predisponerende virussykdom utløser en fulminant (voldsom) akutt faserespons på antipsykotisk medisinering. I vår opprinnelige case-serie med nevroleptisk malignt syndrom hadde 29 % av pasientene klinisk åpenbare utslett,1 hvilket antyder en mulig samtidig eksisterende viralt åpent utslett (exanthem). CMAJ 2010;182 E834-E838.)

- FDA: Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister.

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.¨)

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

- Hva er impulskontrollforstyrrelser.

(Anm: Hva er impulskontrollforstyrrelser. Impulskontrollforstyrrelser er en gruppe ikke-motoriske vansker som personer både med og uten Parkinsons sykdom kan ha. Forstyrrelsene kan få store konsekvenser for den enkelte og for familie, parforhold, arbeid og sosialt liv. (parkinson.no).)

- Effekter av langvarig behandling av sertralin (Zoloft) og depresjon på åreforkalkning i hjertearterier hos hunnlige primater før menopause. (- KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin (Zoloft) resulterte i mer omfattende CAA (åreforkalkning).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(AnmArteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. KildeStore norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(AnmOblitererende arteriesykdommer. Hyppigste årsak til arteriell insuffisiens er oblitererende aterosklerose. Imidlertid kan arteriell insuffisiens oppstå som følge av embolier, trombose, inflammatoriske karsykdommer (Mb. Buerger, Mb. Takayasu), fibromuskulær dysplasi og aneurismer. (legemiddelhandboka.no).)

(AnmÅreforkalkning, aterosklerose. Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. (nhi.no 10.3.2014).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Drug Abuse: Prescription and OTC Drugs (medicinenet.com 3.8.2016).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager.

(Anm: Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager. (- Konklusjoner. Linker på pasientnivå til episoder, uheldige hendelser (AE) og data på klager kan avsløre relasjoner mellom hendelser som ellers forblir skjult, slik som hendelser som trigger så vel som en følge av uheldige hendelser, som introduserer hendelseskaskader, uavhengig av om kliniske relasjoner synes å være tilstede. BMJ Qual Saf Published Online First: 21 July 2018.)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

- En ganske lille andel COVID-19-smittede dør i Norge i forhold til andre lande. Norge har på nuværende tidspunkt en dødelighed på 0,45 procent blandt registrerede coronasmittede. (- Norge har foreløbigt en meget lav COVID-19-dødelighed. Er det fordi, de tester så mange?) (- Mørketallet er mindre i Norge, fordi mange bliver testet.)

(Anm: En ganske lille andel COVID-19-smittede dør i Norge i forhold til andre lande. Norge har på nuværende tidspunkt en dødelighed på 0,45 procent blandt registrerede coronasmittede. Det er meget lavt i forhold til flere andre lande, hvor sygdommen angiveligt er lige så udbredt. Hvorfor forholder det sig sådan? (…) Mørketallet er mindre i Norge, fordi mange bliver testet Didrik Vestrheim, som er overlæge ved Folkehelseinstituttet (FHI), der svarer til Statens Institut for Folkesundhed i Danmark, tror til dels, at forklaringen hænger sammen med landenes forskellige testaktivitet. »I Norge har vi haft en meget høj testaktivitet. Indtil videre er vi et af de lande, der har testet flest i befolkningen,« siger han til forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite. Noget kan altså tyde på, at andre som Italien og Spanien finder langt færre af de COVID-19-smittede. Når man har langt færre registrerede smittede og et stort mørketal, så fremstår dødeligheden også langt højere blandt dem, som man har registreret. Desuden er smitterisikoen langt større, da smittede, der ikke ved, de har COVID-19, kan overføre virussen til andre. (videnskab.dk 27.3.2020).)

- De fleste som dør av naturlige årsaker søker ikke medisinsk hjelp. Forskere har funnet at 70 prosent av voksne som døde av naturlige årsaker ikke hadde oppsøkt helsepersonell i løpet av 30 dager før deres død. (- Av de 370 subsansrelaterte dødsfall var de fleste uventet, og et svært lite antall skyldes selvmord.) (- Forskerne fant kokain, opioider, antidepressiva og alkohol i toksikologiske tester.)

(Anm: Most people who die of natural causes do not seek medical help. Researchers have found that 70 percent of adults who died from natural causes had not seen a healthcare provider in the 30 days before their death. (…) In particular, the team focused on three areas where the number of premature deaths was higher: North Central (Trinity Gardens), South (Sunnyside), and East (Baytown). Here, education, income, and employment are comparatively low, and there is a lack of access to healthcare services. "Overall, they're dying of diseases that we treat every day," Drake concludes. Of the 370 drug-related deaths, most of them were accidental and a very small number were down to suicide. The researchers found cocaine, opioids, antidepressants, and alcohol in toxicology tests. They also showed that white people, compared with black people, were more than twice as likely to die from drug-related deaths. The authors hope that "these findings may influence the initiation of interventions for medically underserved and impoverished communities." (medicalnewstoday.com 19.4.2019).)

- Er bekymret: Vil vite hvorfor ofrene dør av korona. (- Redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet for strengt.) (- Diabetesforbundet er enig.) (- Noen foretak opplyser om underliggende sykdommer, mens andre ikke gjør det.) (- Brevet har ikke blitt besvart, og Redaktørforeningen har nå purret på Helsedirektoratet.)

(Anm: Er bekymret: Vil vite hvorfor ofrene dør av korona. Redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet for strengt. Diabetesforbundet er enig. – Vi er i en spesiell situasjon, og taushetsplikten må tolkes i lys av dette. Den må alltid sees i lys av den samfunnsmessige konteksten som gjelder, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening til NRK. I de tilfellene der personer har mistet livet eller blitt behandlet på sykehus, har mengden av informasjon som blir gitt fra helseforetakene variert fra sted til sted, mener Redaktørforeningen. Noen foretak opplyser om underliggende sykdommer, mens andre ikke gjør det. Helseforetakene sier at mer informasjon ikke kan gis på grunn av taushetsplikten. (…) Allerede den 18. mars sendte Redaktørforeningen og Norsk Presseforbund et brev til Helsedirektoratet hvor de reagerte på at helseforetakene holdt tilbake viktig informasjon om koronasmittede pasienter, og at personvernet praktiseres forskjellig fra helsetiltak til helsetiltak. PURRET PÅ HELSEDIREKTORATET: Den norske redaktørforeningen mener at helseforetakene og helsemyndighetene tolker taushetsplikten og personvernet så strengt at befolkningen kan få et feilaktig inntrykk av sykdomsbildet. Generalsekretær Arne Jensen sier at brevet de har sendt ikke har blitt besvart. I brevet argumenterer de for at informasjonen i mange tilfeller er for mangelfull og at praksis er langt mer restriktiv enn det de mener er nødvendig for å ivareta personvernet og taushetsplikten. Brevet har ikke blitt besvart, og Redaktørforeningen har nå purret på Helsedirektoratet. Les også: Vil ikke si hvor mye smittevernutstyr Norge har - derfor er tallene hemmelige (nrk.no 2.4.2020).)

- Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer. Mange av pasientene som har trengt respiratorbehandling for covid 19 kan få varige lungeskader, ifølge overlege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold.

(Anm: Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer. Mange av pasientene som har trengt respiratorbehandling for covid 19 kan få varige lungeskader, ifølge overlege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold. – Vi regner med at mange av de som har ligget på intensivavdelingen vil få langvarige lungeproblemer, sier overlege på avdelingen for infeksjonsmedisin, Saad Aballi, til VG. Onsdag passerte tallet for antall innlagte covid 19-pasienter som trenger respiratorbehandling i Norge 100 personer for første gang. Fremdeles vet man lite om de varige skadene av coronaviruset, men undersøkelser fra andre land tyder på at flere får vedvarende problemer. (vg.no 3.4.2020).)

- Leger gjorde skrekkfunn i hjernen til korona-pasient. U.S National Library of Medicine oppfordrer nå alle helsearbeidere til å være obs på koronasyke pasienter med «endret bevissthetsnivå». (- En 58 år gammel amerikansk kvinne skal være den første personen som har fått en sjelden form for akutt hjernebetennelse etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Kvinnen fikk ifølge U.S National Library of Medicine akutt hjernebetennelse etter å ha testet positivt på sykdommen.)

(Anm: Leger gjorde skrekkfunn i hjernen til korona-pasient. U.S National Library of Medicine oppfordrer nå alle helsearbeidere til å være obs på koronasyke pasienter med «endret bevissthetsnivå». SKADER OG BLØDNINGER: Et MR-bilde viser skadene den 58 år gamle kvinnen fikk i hjernen etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Foto: US National Library of Medicine. En 58 år gammel amerikansk kvinne skal være den første personen som har fått en sjelden form for akutt hjernebetennelse etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Kvinnen fikk ifølge U.S National Library of Medicine akutt hjernebetennelse etter å ha testet positivt på sykdommen. Akutt hjernebetennelse skyldes ifølge Norsk Helseinformatikk vanligvis en nyoppstått virusinfeksjon eller som en komplikasjon etter en infeksjon. Etter å ha observert kvinnen, slår leger og radiologer nå alarm. De ber helsearbeidere følge nøye med på koronasyke pasienter som viser symptomer på akutt hjernebetennelse. – Dette er viktig for alle helsearbeidere å være bevisst på, og se etter, pasienter som har et endret bevissthetsnivå, sier nevrolog Elissa Fory i en pressemelding publisert på helseorganisasjonen Henry Ford Health System sine nettsider. (tv2.no 3.4.2020).)

- Advarer mot rykter om korona-medisiner. (- Det verserer mange rykter om medisiner som skal være effektive mot covid-19, ifølge Legemiddelverket. De advarer sterkt mot selvmedisinering, som kan gi bivirkninger.)

(Anm: Advarer mot rykter om korona-medisiner. Det verserer mange rykter om medisiner som skal være effektive mot covid-19, ifølge Legemiddelverket. De advarer sterkt mot selvmedisinering, som kan gi bivirkninger. Bekymringen luftet Legemiddelverket under et møte i Beredskapsutvalget, der myndighetene som skal håndtere koronakrisen i Norge, sitter. Legemiddelverket varslet om at det forekommer oppkjøp av medisiner som ryktes å ha effekt mot viruset. «Det er viktig å kunne rasjonere slik at det ikke blir overforbruk av medisiner som egentlig ikke har effekt på covid-19», uttalte Legemiddelverket under møtet. (tv2.no 3.4.2020).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag.) (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner.

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Redaktørens valg. (- Piller eller fokehelse?) (- Pills or public health?)

(Anm: Redaktørens valg. (...) Piller eller fokehelse?) (- Editor's Choice Pills or public health?) (...) Hvordan best takle det stigende tidevann av ikke-smittsomme sykdommer linket til livsstil, eller, mer nøyaktig, linket til miljøene der mennesker bor?) (...) En ekspert, også sitert i vår egen nyhetsrapport (http://bit.ly/2IjMEgD), antyder at retningslinjer ikke går langt nok. Våre redaktører denne uken ser det på en annen måte (doi: 10.1136/bmj.l1105). (Når det gjelder åpenhet viser vi til en dem, John Brodersen, som arbeider i organisasjonsutvalget for Preventing Overdiagnosis conference (preventingoverdiagnosis.net)). De sier at utkastet til retningslinjer fokuserer for mye på behandling og på synspunkter til helsepersonell fremfor pasienter; at de ikke klarer å se de bredere virkninger av å fange millioner av friske mennesker i sitt diagnostiske nettverk (doi:10.1136/bmj.k2357); at de underdriver skadene ikke bare fra behandling, men også det å bli stemplet (merket) som hypertensiv (høyt blodtrykk); og at den adopterer en skjønnsmessig (uten lovhjemmel) beslutning uten en adekvat diskusjon på viktigheten av pasientens preferanser (fortrinn) og verdier. BMJ 2019;365:l1791.)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Global, regional og nasjonal hyppighet, forekomst og år levd med uførhet / tapt funksjonsevne (YLDs; years lived with disability) for 328 sykdommer og skader i 195 land, 1990-2016: en systematisk analyse av Global Study of Disease Study 2016.

(Anm: Global, regional og nasjonal hyppighet, forekomst og år levd med uførhet / tapt funksjonsevne (YLDs; years lived with disability) for 328 sykdommer og skader i 195 land, 1990-2016: en systematisk analyse av Global Study of Disease Study 2016. (...) BAKGRUNN: Etter hvert som dødeligheten faller, levealderen øker, og befolkningen blir eldre, blir ikke-dødelige utfall av sykdommer og skader en større del av den globale sykdomsbyrden.) (...) FORTOLKNING: Reduksjonen i dødsrater siden 1990 for de fleste årsaker er ikke blitt sammenlignet med en tilsvarende nedgang i aldersstandardiserte YLD-rater (år levd med uførhet, tapt funksjonsevne). For mange betydelige årsaker har YLD-rater enten stagnert eller økt for noen årsaker, for eksempel diabetes. Idet befolkningen er aldrende og forekomsten av uførhetssykdommer generelt øker sterkt med alderen, vil helsevesenene stå overfor økende etterspørsel etter tjenester som generelt er dyrere enn de tiltakene som har ført til nedgang i dødelighet i barndommen eller for de viktigste årsakene til dødelighet hos voksne. Oppdatert informasjon om sykdomsutviklingene og hvordan dette varierer mellom land er viktige for å planlegge for en tilfredsstillende respons fra helsevesenet. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1211-1259.)

- Stans i forventet levealder og økende ulikheter i England. (- De opplyser at forventet levealder i England har vært uendret siden 2010.) (- Dette har skjedd samtidig med økende spedbarnsdødelighet,3  og økende ulikheter på tvers av en rekke dødsårsaker.4,5)

(Anm: Stalling life expectancy and rising inequalities in England. Theresa Marteau and colleagues1 make a compelling case for structural and policy interventions that create healthier environments for behaviour change related to tobacco, alcohol, diet, and physical activity. They correctly outline how these are likely to be more effective than the personalised information or precision public health approaches currently favoured in the UK Government's proposed public health strategy on prevention. 2 However, their recommendations on how to change these behaviours will not solve the most pressing problem that Marteau and colleagues emphasised. They state that life expectancy has stalled in England since 2010. This has occurred alongside rising infant mortality,3 and increasing inequalities across a range of causes of death.4 ,5 They cite the most plausible explanation for stalling life expectancy—the impact of austerity measures on living standards and public services.1 Rather than addressing the probable causes of stalling life expectancy they prescribe “interventions to modify health behaviours” as the solution to improving healthy life expectancy and reducing inequalities.1 Trends in unhealthy behaviours such as smoking and alcohol consumption, and in obesity—which are improving or stable—could not plausibly explain the sudden adverse turn in mortality from 2010 onwards. Thus, a focus on lifestyle risk factors does not seem an appropriate solution to the problem at hand. Instead, rises in child poverty, homelessness, food poverty, and a deterioration in mental health have been observed.6, 7,8 These have occurred at the same time as a reversal of investment in public services, with the biggest cuts in the most deprived areas.6 Previous research has shown that public investment improves health outcomes, and disinvestment has the opposite effect.9,10 It is time to acknowledge the elephant in the room—the underlying causes of the disturbing health trends in England—and to design appropriate policies to reverse them. DT-R reports grants from the Medical Research Council on a Clinician Scientist Fellowship (MR/P008577/1 ). BB and MW declare no competing interests. Lancet 2019 (Published:December 21, 2019)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Forbindelser mellom Tramadol og dødelighet av alle årsaker blant pasienter med osteoartritt (slitasjegikt, osteoarthritis, osteoartrose eller arthrosis deformans; betennelse i ledd og tilgrensende knokkel). (- Konklusjoner og relevans: Blant pasienter i alderen 50 år og eldre med slitasjegikt var første forskrivning av tramadol forbundet med en signifikant høyere dødelighet ved 1 års oppfølging sammenlignet med vanlig foreskrevne ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, men ikke sammenlignet med kodein).

(Anm: Association of Tramadol With All-Cause Mortality Among Patients With Osteoarthritis. Abstract Importance: An American Academy of Orthopaedic Surgeons guideline recommends tramadol for patients with knee osteoarthritis, and an American College of Rheumatology guideline conditionally recommends tramadol as first-line therapy for patients with knee osteoarthritis, along with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Conclusions and Relevance: Among patients aged 50 years and older with osteoarthritis, initial prescription of tramadol was associated with a significantly higher rate of mortality over 1 year of follow-up compared with commonly prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs, but not compared with codeine. However, these findings may be susceptible to confounding by indication, and further research is needed to determine if this association is causal. JAMA. 2019 Mar 12;321(10):969-982.)

(Anm: Artrose er den medisinske betegnelsen på slitasjegikt eller forkalkningsgikt i ledd. Det kalles også en degenerativ leddlidelse, og det er spesielt leddbrusken som rammes. Artrose er den vanligste leddsykdommen, og det er typisk eldre over 60 år som får plager. (…) UTTALE artrˈose OGSÅ KJENT SOM slitasjegikt, osteoarthritis, osteoartrose eller arthrosis deformans Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: The Crime of the Century (2021): Official Trailer | HBO (youtube.com).)

- Kreftpasienter på en rekke sykehus operert med ny metode. Ti fikk spredning, to er døde. (– Kan det vi nå ser i Norge være en del av en større internasjonal skandale?)

(Anm: Kreftpasienter på en rekke sykehus operert med ny metode. Ti fikk spredning, to er døde. En ny behandlingsmetode for operasjon av endetarmskreft er nå stanset etter at ti pasienter har fått lokale tilbakefall, mange av dem livstruende. Ved Akershus universitetssykehus har den nye operasjonsteknikken for behandling av endetarmskreft blitt tatt i bruk 52 ganger. Nå har alle helseforetak sluttet å ta i bruk metoden. (…) Kunne vært kreftfrie Stein Gunnar Larsen sier kjennetegnet for de ti pasientene som har fått tilbakefall er at tilbakefallene har kommet fort, at svulstene er store, og at det er flere av dem. Utseendet er betydelig verre enn primærsvulsten. – Vi kan nok dessverre regne med at det er selve teknikken med behandlingen som har påført dem spredning, sier Larsen. (…) – Det er kun 3,5 prosent risiko for spredning ved endetarmskreft i Norge. Mange ville vært kreftfrie om de hadde blitt behandlet med den etablerte operasjonsmetoden, hevder han. (…) Toppen av et isfjell Larsen sier til Dagens Medisin til at det nå snakkes om at enkelte sykehus i Europa også har stoppet bruken av denne metoden, men det er ikke offentlig kjent hvorfor de har gjort det. – Kan det vi nå ser i Norge være en del av en større internasjonal skandale? – Det er nok dessverre godt mulig at vi hittil bare har avdekket toppen av et isfjell, men det er for tidlig å si, sier han til Aftenposten. – Vi har ingen grunn til at norske kirurger er dårlige kirurger enn de som er i utlandet. De er gode fagfolk. Det er metoden og operasjonsplanen for denne som ikke følger onkologiske behandlingsprinsipper, sier Larsen. (aftenposten.no 9.3.2019).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015).)

(Anm: Behov for bedre data om skader og ulykker. Mangelfull utfylling av dødsmeldinger Dødsårsaksregisteret (DÅR) ved Folkehelseinstituttet er Norges offisielle kilde for utarbeidelsen av dødsårsaksstatistikk. DÅR er et sentralt helseregister med opplysninger om årsak til død for alle personer som på tidspunktet døden inntraff var registrert som bosatt i Norge (fra 2013 er det også publisert dødsårsaksstatistikk blant ikke-bosatte som dør under midlertidig opphold i Norge), også dersom dødsfallet skjer i utlandet. Den viktigste kilden til fastsettelse av dødsårsak er skjemaet «Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall» som fylles ut av legen. Selv om komplettheten i DÅR vurderes å være god, er det flere mangler ved DÅR som har konsekvenser for skadestatistikken. Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull. Blant annet er det dårlig kvalitet på registrering av arbeidsskadedødsfall, dvs. hvorvidt et dødsfall skyldtes en yrkesulykke. Den mangelfulle utfyllingen har ført til at DÅR ikke lenger publiserer en fordeling av dødsulykker etter skadested og aktivitet på skadetidspunktet. Det er derfor ikke mulig å tallfeste flere hovedtyper av ulykkesdødsfall, f.eks. i hjemmet, på arbeid, i barnehage/skole, i forbindelse med sport/idrett og andre fritidsaktiviteter. En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»). Antallet slike dødsfall har de siste ti årene vært i overkant av 600 per år, noe som utgjør om lag 30 prosent av alle ulykkesdødsfall. I forebyggingsøyemed har slike sekkebetegnelser veldig liten verdi. Samtidig medfører bruk av slike kategorier til en underrapportering av andre (spesifiserte) dødsårsaker. Underrapporteringen antas å være særlig høy for fallulykker. En nyere kartlegging av alle dødsfall med uspesifisert ulykke som underliggende dødsårsak tyder på at de fleste av disse dødsfallene i realiteten skyldtes fallulykker (Ellingsen, Reikerås, Holvik & Vollset, 2016). I noen tilfeller er det vanskelig å fastsette årsaken til voldsomme dødsfall. Blant annet er et ukjent antall selvmord skjult som ulykker. Særlig i trafikken kan det være en utfordring å skille selvmord fra ulykker. Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). Det er også betydelig geografisk variasjon i bruk av obduksjon ved unaturlige dødsfall, pga. forskjellig praksis i politidistriktene. Det er satt i gang et prosjekt som skal gjøre registreringen av dødsfall elektronisk (eDÅR). Foruten en raskere registrering vil denne omleggingen forhåpentligvis også bidra til økt datakvalitet i Dødsårsaksregisteret. (fhi.no - 31.05.2017) (FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Marias kjæreste ble en del av en statistikk som ikke eksisterer. Manglende oversikt over dødsulykker på skuter gjør at ingen vet hva som nytter for å redusere antallet.

(Anm: Marias kjæreste ble en del av en statistikk som ikke eksisterer. Manglende oversikt over dødsulykker på skuter gjør at ingen vet hva som nytter for å redusere antallet. Maria Gamst Holsmos kjæreste ble en del av den ikke-eksisterende statistikken. (…) Finnes ikke statistikk Christoffer Kleven døde 21 år gammel. Sju andre menn døde i snøskuterulykker i Nord-Norge samme år som Christoffer, og året før. Det tallet tok det lang tid å finne frem til. Mens du finner ulykkesstatistikk hvor biler og sykkel har vært involvert, finnes det nemlig ingen statistikk over ulykker med snøskuter eller terrengkjøretøy, ATV, i Norge. Det tok et forskerteam to år å få en oversikt over dødsfall og ulykker i 2013 og 2014. Tone Håkvåg Rønning, Ellen Katrine Grov og Torben Wisborg har publisert funnene i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Statistikken viser syv registrerte dødsfall og 87 sykehusinnleggelser, men ingen vet om ting har blitt bedre eller verre på dette området de siste fem årene. (nrk.no 9.4.2019).)

(Anm: Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 8. april 2019.)

- Ulykkene ingen vil rapportere. Mange melder ikke fra om snøskuterulykker.

(Anm: Ulykkene ingen vil rapportere. Mange melder ikke fra om snøskuterulykker. Politiet tror det skyldes ulovlig kjøring. Derfor vil et ulykkesregister være nesten umulig å etablere. (…) Hvert år dør det folk i forbindelse med snøskuterkjøring i Norge. I tillegg er det mange som skader seg. Men hvor mange som omkommer, og hvor mange som skader seg, det finnes det ingen statistikk på. Det er ingen som har overblikk over situasjonen. – Vi tror det er en underrapportering av snøskuterulykker, sier konstituert leder for reinpolitiet i Finnmark, Håvard Martinsen. (nrk.no 10.4.2019).)

- Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder.

(Anm: Overlæge: "Vi mangler god evidens for effekten af de behandlinger, vi tilbyder. Det er et kæmpe problem". Indenfor nogle af de sygdomme, som slår flest mennesker ihjel, mangler der solid forskning bag mange af de behandlinger, som lægerne tilbyder. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). (- Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden.)

(Anm: Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten?

(Anm: Reseland S. Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? (…) I FASS, den svenske parallellen til Felleskatalogen, advares det mot avhengighet og at behandlingen ikke bør overstige fire uker, og at de nevnte substanser i likhet med benzodiazepiner er klassifisert som narkotika. Når det gjelder zopiklon og risiko for dødelige bivirkninger, heter det i konklusjonen i en svensk obduksjonsrapport som omfatter et begrenset antall dødsfall utenfor sykehus, at en sammenlikning av data for ti legemidler hos henholdsvis Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Zopiklon har ingen dokumentert positiv risiko-versus-kostnad-nytte-verdi og kan etter min oppfatning ikke karakteriseres som et godt produkt. Substansen tilfredsstiller etter min oppfatning heller ikke legemiddelloven, hvor det blant annet er anført at et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3628.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- «Darwinistisk» test avslører antidepressivas skjulte toksisitet (giftighet). (- Potts WK uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem.)

(Anm: ‘Darwinian’ test uncovers an antidepressant’s hidden toxicity (...) “We don’t really have a sensitive, broad toxicity assessment system,” Potts says. “That’s why these things slip through the cracks and we often don’t discover harmful effects until after 10 or 20 years of epidemiology studies using the public as the experimental guinea pigs.” (unews.utah.edu 15.12.2014).)

- Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem.

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall

Allvarligt slarv med statistik kring dödsfall
svd.se 22.10.2012
Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken har försämrats kraftigt. 2011 saknades uppgifter om 1656 dödsfall jämfört med några enstaka fall för några decennier sedan. Bakom oklara dödsorsaker kan finnas vanvård eller till och med brott, skriver tre läkare och en psykolog. (...)

- Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil.

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.)

(Anm: Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences.) Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt. (…) De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper. (…) KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Kreftkirurgi-saken. Helsepolitikere krever full gjennomgang. (- Bør meldes Fylkeslegen Hun reagerer på at sakene med pasientene med de to dødsfallene og de alvorlige tilbakefallene ikke er meldt til Fylkeslegen.) (- VIL VITE. De to profilerte helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) mener man må til bunns i hva som er skjedd når flere kreftpasienter kan ha fått tilbakefall på grunn av behandlingen de har fått.)

(Anm: Kreftkirurgi-saken. Helsepolitikere krever full gjennomgang. De vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og hva helseministeren vil gjøre for å forhindre at kreftpasienter får behandling som kan føre til alvorlige uventede tilbakefall. – Når fagfolk rapporter om veldig alvorlige konsekvenser etter behandling for en kreftform som i utgangspunktet har god prognose, så må alle steiner snus for å finne ut hva som er skjedd, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget til Dagens Medisin. (…) Bør meldes Fylkeslegen Hun reagerer på at sakene med pasientene med de to dødsfallene og de alvorlige tilbakefallene ikke er meldt til Fylkeslegen. –Disse sakene burde vært meldt Fylkeslegen og pasientene og eventuelle etterlatte burde fått informasjon om at tilbakefallene og behandlingsresultatet kan ha sammenheng med operasjonsmetoden. Jeg forventer at helseministeren rydder opp i dette, sier Toppe. (dagensmedisin.no 8.3.2019).)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (- Detaljene som er skjult i den siste økningen (1999-2004) for utilsiktet dødelighet ved skade, er ikke undersøkt.) (- De totale utilsiktede antall dødsfall grunnet skade økte betydelig bare hos hvite, en økning på 2 % per år for hvite menn / gutter og en økning på 2,8 % for hvite kvinner / jenter (p <0,05). Forgiftningsdødeligheten økte betydelig hos voksne i alle rasegrupper.) (- KONKLUSJONER: Spesifikke undergrupper av hvite har nylig opplevd de mest markante økningene i fatale utilsiktede skader, inkludert fall, forgiftning, kollisjoner fra kjøretøyer, kvelning, brann / brann og drukning. Disse økninger fortjener mer oppmerksomhet fra forskere og de politiske ansvarlige personer)

(Anm: Trends in unintentional injury deaths, U.S., 1999-2005: age, gender, and racial/ethnic differences. Abstract BACKGROUND: The details hidden within the recent increase (1999-2004) in unintentional injury mortality have not been studied. (…) RESULTS: Overall unintentional injury mortality in the U.S. increased by 1.8/100,000 per year from 1999 to 2005, rising from 35.3/100,000 in 1999 to 39.0 in 2005. Total unintentional injury mortality increased significantly in whites only, a 2% increase per year for white men/boys and a 2.8% increase for white women/girls (p<0.05). Poisoning mortality increased significantly in adults of all racial groups. Subgroup analyses revealed that the increases in total unintentional injury mortality among whites were mainly the result of increases in falls in adults aged >or=45 years and poisoning in people aged 15-64 years. Large state-specific differences in trends were observed for these two causes. In addition, the increases in death rates from unintentional suffocation in white children aged <5 years, motor-vehicle crashes in whites aged 45-64 years, and drowning and fire/burns in white women aged 45-54 years were large and significant (p<0.05). CONCLUSIONS: Specific subgroups of whites have recently experienced the most marked increases in fatal unintentional injuries, including falls, poisoning, motor-vehicle crashes, suffocation, fire/burns, and drowning. These increases merit further attention from researchers and policymakers. Am J Prev Med. 2009 Sep;37(3):188-94.)

- Trender ved utilsiktet dødsfall grunnet skade, USA, 1999-2005: alder, kjønn og rase / etniske forskjeller. (Konklusjon.) (- Endringer i datarapportering påvirker trender i total og spesifikk utilsiktet dødelighet grunnet skade over tid for eldre amerikanere.)

(Anm: Changes in reporting for unintentional injury deaths, United States of America. (…) Conclusion Changes in data reporting affect trends in overall and specific unintentional injury mortality over time for older Americans. Bulletin of the World Health Organization 2019;97(3):169-244 (March 2019).)

- 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. (- Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.) (- Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om.) (- I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger.) (- Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.) (- Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.)

(Anm: 90.000 hjemmeulykker på ett år: – Behov for et løft. De fleste ulykker skjer i hjemmet og på bostedet. Til sammen behandlet norske sykehus 90.000 skader etter hjemmeulykker i 2017. Dette er en snau tredel av alle ulykkesskader som ble behandlet ved norske sykehus dette året. Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner. Blant de eldste skyldes en stor del av hjemmeulykkene fall. Det er bare for dem under 20 år at bolig og boligområde ikke er det vanligste skadestedet. – Ulykkene som fører til flest skader, er hjemmeulykker, fallulykker og fritidsulykker. Disse ulykkene er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadeopplysninger, sier Eyvind Ohm, forsker ved FHI. Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om. I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger. Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet. Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret. Ettersom det ikke finnes ett, felles skaderegister i Norge, har FHI sammenstilt data fra offentlige helseregistre og skaderegistre i ulike sektorer. (©NTB) (tv2.no 26.2.2019).)

(Anm: Behandla 90 000 skadar etter ulykker i heimen i 2017. Heimen er den vanlegaste skadestaden. I 2017 behandla norske sjukehus 90 000 ulykkesskadar der heimen var skadestad. Det viser ein rapport frå Folkehelseinstituttet. (fhi.no 26.2.2019).)

(Anm: Ohm E, Madsen C, og Alver K. "Skadebildet i Norge - Fordeling etter utvalgte temaområder". Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. (fhi.no).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

(Anm: Medicin er skyld i tusindvis af dødsfald hvert år (politiken.dk 15.11.2013).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (EFPIA) registrerte kritikere, utarbeidet "internasjonale rapporter," (drittpakker) og tilbød disse til sine medlemmer (LMI etc.) for å kunne imøtegå kritikere. (mintankesmie.no).)

- Psykoaktive substanser ved naturlige og unaturlige dødsfall i Norge og Sverige – en studie på ofre for selvmord og ulykker sammenliknet med naturlige dødsfall hos psykiatriske pasienter. (- Ubestemt dødsmåte (80 % i svensk datasett) og i naturlige dødsfall med psykiatrisk diagnose (50 og 53 %).) (- Etanol (alkohol) var den mest rapporterte substansen for de tre dødsmåter, bortsett fra at opioider blir vanligere ved utilsiktede dødsfall i norske datasett. I tilfeller av selvmord ved forgiftning var benzodiazepiner og z-legemidler de vanligste substansene i begge land. Heroin eller morfin var den mest rapporterte substansen i tilfelle av utilsiktet død ved forgiftning i det norske datasettet, mens andre opioider dominerte det svenske datasettet. Antidepressiva ble funnet i 22 % av selvmordssakene i det norske datasettet og i 29 % av selvmordssaker i svensk datasettet.) (- Konklusjoner. Psykoaktive substanser ble påvist hos 66 og 74 % ved selvmord og 85 og 66 % av uventede dødsfall i respektive norske og svenske datasett. Bortsett fra høyere påvisning av heroin ved dødsulykker i Norge enn i Sverige var mønsteret for oppdagede psykoaktive substanser lik i de to landene. Vurdering av motiv for selvmord kan vanskeliggjøres av den vanlige bruken av psykoaktive substanser hos selvmordsofre.)

(Anm: Psychoactive substances in natural and unnatural deaths in Norway and Sweden – a study on victims of suicide and accidents compared with natural deaths in psychiatric patients. Background The extent of post-mortem detection of specific psychoactive drugs may differ between countries, and may greatly influence the national death register’s classification of manner and cause of death. The main objective of the present study was to analyse the magnitude and pattern of post-mortem detection of various psychoactive substances by the manner of death (suicide, accidental, undetermined and natural death with a psychiatric diagnosis) in Norway and Sweden. (…) Results The detection of psychoactive substances was commonly reported in suicides (66 and 74% in Norway and Sweden respectively), accidents (85 and 66%), undetermined manner of deaths (80% in the Swedish dataset) and in natural deaths with a psychiatric diagnosis (50 and 53%). Ethanol was the most commonly reported substance in the three manners of death, except from opioids being more common in accidental deaths in the Norwegian dataset. In cases of suicide by poisoning, benzodiazepines and z-drugs were the most common substances in both countries. Heroin or morphine was the most commonly reported substance in cases of accidental death by poisoning in the Norwegian dataset, while other opioids dominated the Swedish dataset. Anti-depressants were found in 22% of the suicide cases in the Norwegian dataset and in 29% of suicide cases in the Swedish dataset. (…) Anti-depressants were detected in 22% of the suicides in the Norwegian dataset and in 29% in the Swedish dataset. Other studies estimate that about 40–60% of suicide victims suffered from depression, and thus would be candidates for the prescription of anti-depressants; thus, the reason for the relatively low detection of anti-depressants among the suicide cases in our study is unclear. Conclusions Psychoactive substances were detected in 66 and 74% of suicides and in 85 and 66% of accidental deaths in the Norwegian and Swedish datasets, respectively. Apart from a higher detection rate of heroin in deaths by accident in Norway than in Sweden, the pattern of detected psychoactive substances was similar in the two countries. Assessment of a suicidal motive may be hampered by the common use of psychoactive substances in suicide victims. BMC Psychiatry. 2019 Jan 18;19(1):33.)

- Barn og ungdom kan rammes av alvorlige bivirkninger fra antipsykotika. (- Children Can Suffer Serious Side Effects from Antipsychotic Medications.) (- Resultatene? De unge som fikk en høyere dose hadde en 3,5 ganger høyere risiko (+ 350 %) for uventet død enn kontrollgruppen. De som fikk høy dose var også 4,29 (+ 429 %) ganger mer sannsynlig å oppleve metabolske og kardiovaskulære dødsfall enn kontrollgruppen.)

(Anm: Barn og ungdom kan rammes av alvorlige bivirkninger fra antipsykotika. (Children Can Suffer Serious Side Effects from Antipsychotic Medications.) Eksperter sier at medisinske fagpersoner bør være forsiktige når de forskriver medisiner for barns psykiske problemer. (…) Observasjonsstudien så på dataene fra nesten 248 000 barn og unge voksne i Tennessee fra en alder av 5 til 24 år som var innrullert i Medicaid mellom 1999 og 2014. Pasientdataene fokuserte på mennesker som ikke var diagnostisert med noen form for psykose, et symptom på en psykisk lidelse som skizofreni som kan produsere effekter som hallusinasjoner. Resultatene? De unge menneskene som fikk en høyere dose hadde en 3,5 ganger høyere risiko (+ 350 %) for uventet død enn kontrollgruppen. De som fikk den høye dose var også 4,29 (+ 429 %) ganger mer sannsynlig å oppleve metabolske og kardiovaskulære dødsfall enn kontrollgruppen. "Antipsykotika er ganske farlige legemidler," sa Wayne A. Ray, PhD, hovedforfatter og professor i helsepolitikk ved Vanderbilt University of Medicine, Tennessee.) (healthline.com 9.1.2019).)

(Anm: Original Investigation. Association of Antipsychotic Treatment With Risk of Unexpected Death Among Children and Youths. (…) Conclusions and Relevance  The findings suggest that antipsychotic use is associated with increased risk of unexpected death and appear to reinforce recommendations for careful prescribing and monitoring of antipsychotic treatment for children and youths and to underscore the need for larger antipsychotic treatment safety studies in this population. (…) Conflict of Interest Disclosures: None reported. Funding/Support: The study was supported by grant HL081707 from the National Heart, Lung, and Blood Institute and grant HD074584 from the National Institute for Child Health and Human Development. JAMA Psychiatry. Published online December 12, 2018.)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

- Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. (- Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt.)

(Anm: Kristin Hestmann Vinjerui lege og doktorgrads- kandidat NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap Erik R. Sund forsker HUNT forskningssenter. Dei med minst ressursar har oftare fleire helseplager samtidig. Folk lever lenger, og med alderen oppstår mange helseplager. Over heile verda har fleire og fleire mange, samtidige, kroniske helseplager - såkalla multimorbiditet. Dette er ikkje tilfeldig fordelt. Blant folk i såkalla lågare sosiale lag (definert lengre ned i teksten) er det større opphoping av helseplager. Og det oppstår i yngre alder. (aftenposten.no 17.12.2020).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.) (- I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol).)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (There's a Depressing Difference Between The Sewage of Wealthy Areas And Poorer Ones.) Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.) The research has been published in PNAS. (sciencealert.com 11.10.2019).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdose av venlafaksin behandlet med ekstrakorporal livsstøtte. (- Alvorlige forgiftninger bør føre til en diskusjon med regionale giftsenter om gastrointestinal dekontaminering og behandling.)

(Anm: Venlafaxine overdose treated with extracorporeal life support. KEY POINTS - Venlafaxine overdoses can be life threatening. - Signs of toxicity include seizure and prolongation of the QRS and QTc. - Large venlafaxine ingestions can cause a severe, reversible cardiomyopathy requiring extracorporeal life support. - Severe poisonings should prompt a discussion with the provincial poison centre regarding gastrointestinal decontamination and management. CMAJ February 01, 2021 193 (5) E167-E170;.)

(Anm: Ventrikkelskylling er ingen rutinebehandling ved forgiftninger, med det kan være gunstig enkelte tilfeller. Dette gjelder særlig når det forventes en meget alvorlig forgiftning selv med god øvrig behandling. (helsebiblioteket.no 23.6.2016).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Sterk link påvist mellom ryggsmerter og dødelighet. En amerikansk undersøkelse viste at forekomsten av kroniske ryggsmerter er mer enn doblet i 14-års intervallet mellom 1992 og 2006, og at den var høyere hos kvinner. (- Kroniske ryggsmerter varer i 3 måneder eller lenger. Kronisk ryggsmerter kan skyldes underliggende forhold som osteoporose og kreft.)

(Anm: Strong link found between back pain and mortality. A prospective analysis of back pain and rates of disability may help explain the association between back pain and mortality. Risk factors such as posture, sedentary lifestyle, weight gain, obesity, and age can all contribute to the development of this condition. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke suggest that around 80 percent of adults experience back pain at least once in their life. (…) A United States telephone survey showed that the prevalence of chronic back pain more than doubled in the 14-year interval between 1992 and 2006, and that it was greater in women. Back pain can be acute or chronic. Acute back pain can last for a few days to a couple of weeks, and it usually resolves on its own. Approximately 20 percent of people with acute low back pain develop chronic low back pain. (…) Chronic back pain lasts for 3 months or longer. Chronic back pain may be due to underlying conditions such as osteoporosis and cancer. (…) Measuring the effects of back pain Researchers from Boston Medical Center in Massachusetts were interested in knowing more about the effects of back pain in women, given the higher prevalence of this condition among women aged 40–80 years, compared with men. The study, published in The Journal of General Internal Medicine, followed 8,000 older women for an average of 14 years. "To our knowledge, our study is the first to measure disability after measurement of back pain. This allowed for a prospective analysis of back pain that persisted over time and later rates of disability, which may help explain the association between back pain and mortality," says lead study author Eric Roseen. (medicalnewstoday.com 25.12.2018).)

(Anm: Association of Back Pain with All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Older Women: a Cohort Study. (…) Conclusion Frequent persistent back pain was associated with increased mortality in older women. Much of this association was mediated by disability. J Gen Intern Med. 2018 Oct 22.)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

- En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. (- Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse.)

(Anm: En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. Margaret Atwoods roman om et samfund, hvor kvinder er mandens slave og fødemaskine, er rykket et bekymrende skridt mod virkelighedens verden efter den amerikanske højesterets abortafgørelse. I juni mødte jeg en af mine helt store litterære helte. Som teenager havde jeg ikke plakater af popidoler på pigeværelset, men i stedet stod der en velassorteret bogreol under skråvæggen med titler, der den dag i dag følger mig. Der var selvfølgelig Tolkiens trilogi om ringen og min generations teenagebibel med samlede Strunge, men der stod også Margaret Atwoods ”Tjenerindens fortælling” fra 1985. (jyllands-posten.dk 23.7.2022).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre. (– Dette er et kjempealvorlig problem, vi tar livet av folk med overmedisineringen.)

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Antidepressiva, fettceller, benskjørhet, hjertesykdommer og immunsystem (mintankesmie.no).)

- Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.)

(Anm: - Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling. Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (- 1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.) (- Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året. – Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen. (vg.no 18.12.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.))  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paroxetine; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net).)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning.

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer faktisk ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villedet leger og forbrukerne om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet for i en uttalelse. Dette bringer i minne en tidligere, separat - avslørende - sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt sakens bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke bruken av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

- Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (- Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod.)

(Anm: Kapoor fortjener absolutt fengselsstraff, men det gjør også enkelte andre ledere innen legemiddelindustrien. (…) Insys Therapeutics grunnlegger John Kapoor og hans tidligere gjengemedlemmer hos det skamløse legemiddelfirmaet bør få maksimale straffer for sine skammelige roller for å fyre opp under en opioidkrise som har krevd utallige liv og opprørt en hel nasjon. (…) Faktisk senere denne måneden møter Novartis i en rettssak i en lavere Manhattan-domstol for angivelig å ha brukt samme taktikk. Men lederne blir sjelden stilt for retten (tiltalt.) (…) Forskjellen her er at opioider var involvert - ikke antipsykotika eller antidepressiva - og, viktigere, dødsfall oppstod. (statnews.com 2.5.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisinering, og andre overgrep overfor sårbare mennesker, utviklingshemmede, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

- Purdue Pharma, produsent av OxyContin, forliker opioid-søksmål i Oklahoma. (- Produsenten av OxyContin og firmaets kontrollerende familie ble enige om å betale 270 millioner dollar i en avtale som ble offentliggjort tirsdag med staten Oklahoma for å forlike påstander om at de bidro til nasjonens dødelige opioidkrise med aggressiv markedsføring av det kraftige smertestillende legemidlet.)

(Anm: Purdue Pharma, maker of OxyContin, settles opioids lawsuit in Oklahoma. OKLAHOMA CITY — The maker of OxyContin and the company’s controlling family agreed to pay $270 million in a deal announced Tuesday with the state of Oklahoma to settle allegations they helped set off the nation’s deadly opioid crisis with their aggressive marketing of the powerful painkiller. It is the first settlement to come out of the recent coast-to-coast wave of lawsuits against Stamford, Connecticut-based Purdue Pharma that threaten to push the company into bankruptcy and have stained the name of the Sackler family, whose members are among the world’s foremost philanthropists. “The addiction crisis facing our state and nation is a clear and present danger, but we’re doing something about it today,” Oklahoma Attorney General Mike Hunter said. (statnews.com 26.3.2019).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- Dommer beordrer fullstendig offentliggjøring av redigert søksmål mot Purdue Pharma, legemiddelfirmaet som produserer OxyContin. En Massachusetts-dommer påla i statens søksmål mot Purdue Pharma for angivelig å hjelpe til med å skape opioidkrisen i sin helhet skal gjøres kjent for offentligheten.

(Anm: Judge orders full release of redacted lawsuit against Purdue Pharma, maker of OxyContin. A Massachusetts judge ruled on Monday that the state’s lawsuit against Purdue Pharma for allegedly helping spawn the opioid crisis should be released in full to the public. Previous versions of the suit, which have already provided new details about how the company marketed its blockbuster OxyContin painkiller, contained portions that were redacted. The complete document could shed light on decisions made by Purdue’s board and how much money company executives made. The decision from Judge Janet Sanders in Suffolk County Superior Court came in response to a motion filed by media organizations, including STAT and the Boston Globe, to release the full lawsuit, which was originally filed by Massachusetts Attorney General Maura Healey in June. (statnews.com 28.1.2019).)

(Anm: De har fått skylden for hundretusener av dødsfall. Nå stanser produsenten markedsføring av omstridt pille – etter 22 år. NEW YORK (Aftenposten): Purdue skal slutte å markedsføre den omstridte pillen Oxycontin i USA. Men eksperter advarer om at selskapet vil satse på det globale markedet. (aftenposten.no 17.2.2018).)

- Legemiddelfirmaet Purdue Pharma, som produserer legemidlet OxyContin, kjemper for å forhindre at dokumenter offentliggjøres. (- Søksmål sier at leger ble ført bak lyset mht. OxyContin.)

(Anm: Opioid maker Purdue Pharma fights to prevent documents involving Sackler family from going public. (CNN) Purdue Pharma filed a motion Wednesday to stay a Massachusetts judge's order that could expose details about one of America's richest families and their connection to the nation's opioid crisis. The Sacklers and some employees of their company, Purdue Pharma, have been named in a lawsuit that accuses them of profiting from the opioid epidemic by aggressively marketing the painkiller OxyContin, claims denied by attorneys for the family and Purdue. The motion was filed following a Monday decision by Suffolk County Superior Judge Janet Sanders, who ruled that an unredacted amended complaint must be publicly released by February 1. In the new motion, attorneys for Purdue Pharma say the unredacted copy would disclose company trade secrets and other confidential information. (…) Suit says doctors were deceived about OxyContin "From the beginning, the Sacklers viewed limits on opioids as an obstacle to greater profits. To make more money, the Sacklers considered whether they could sell OxyContin in some countries as an uncontrolled drug," the prosecution argues in the sections of the original complaint that were not redacted. (edition.cnn.com 31.1.2019).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (- Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Dødsfall på grunn av fall øker blant eldre voksne. (- I 2016 døde totalt 29 668 amerikanske innbyggere i alderen ≥65 år som følge av et fall (aldersjustert rate † = 61,6 per 100 000), sammenlignet med 18 334 dødsfall (47,0) i 2007.)

(Anm: Deaths from Falls Among Persons Aged ≥65 Years — United States, 2007–2016. Weekly / May 11, 2018 / 67(18);509–514. Deaths from unintentional injuries are the seventh leading cause of death among older adults (1), and falls account for the largest percentage of those deaths. Approximately one in four U.S. residents aged ≥65 years (older adults) report falling each year (2), and fall-related emergency department visits are estimated at approximately 3 million per year.* In 2016, a total of 29,668 U.S. residents aged ≥65 years died as the result of a fall (age-adjusted rate† = 61.6 per 100,000), compared with 18,334 deaths (47.0) in 2007. To evaluate this increase, CDC produced age-adjusted rates and trends for deaths from falls among persons aged ≥65 years, by selected characteristics (sex, age group, race/ethnicity, and urban/rural status) and state from 2007 to 2016. The rate of deaths from falls increased in the United States by an average of 3.0% per year during 2007–2016, and the rate increased in 30 states and the District of Columbia (DC) during that period. In eight states, the rate of deaths from falls increased for a portion of the study period. The rate increased in almost every demographic category included in the analysis, with the largest increase per year among persons aged ≥85 years. Health care providers should be aware that deaths from falls are increasing nationally among older adults but that falls are preventable. Falls and fall prevention should be discussed during annual wellness visits, when health care providers can assess fall risk, educate patients about falls, and select appropriate interventions. (cdc.gov 11.5.2018).)

- Imidlertid gir antidepressiva ofte signifikante bivirkninger, inkludert vektøkning, søvnforstyrrelser, seksuell dysfunksjon og gastrointestinal blødning, noe som øker med langvarig bruk. [15] Hos eldre mennesker er de assosiert med hyponatremi, hjerneslag, fall, anfall og brudd. [16] Langsiktig behandling kan også svekke pasientens følelse av å kunne klare seg uten legemidler, og øke deres avhengighet av medisinsk hjelp. Av disse grunner bør ingen behandles med disse legemidlene unødvendig.

(Anm: Too many people are on antidepressants – GPs must act now. Practices should review all patients on long-term treatment, argues Professor Tony Kendrick. Share On Twitter Email To A Friend  We keep hearing that GPs are prescribing more and more antidepressants. Latest official NHS prescribing data revealed that, once again, the largest increase in prescribing over the past year has been for antidepressants. Indeed, antidepressant use in England doubled between 2003 and 2013, and now more than 11% of women and 7% of men are taking them.[1,2] GPs are giving out more than 60 million prescriptions a year, costing around £300 million, and have been accused of over-prescribing for depression.[3] However, studies of long-term antidepressant users have concluded that a third to a half have no evidence-based indications to continue them, have a low risk of relapse, and could try stopping treatment.[7] (…) However, antidepressants often cause significant side-effects including weight gain, sleep disturbance, sexual dysfunction, and gastrointestinal bleeding, which increase with longer-term use.[15] In older people they are associated with hyponatraemia, strokes, falls, seizures, and fractures.[16] Long-term treatment can also impair patients’ sense of being able to cope without drugs, increasing their dependence on medical help. For these reasons, no one should be treated with these drugs unnecessarily. (pulsetoday.co.uk 5.9.2017).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer.

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

- Camilla Stoltenberg: Tror Nini ble forgiftet av metadon. En sterkt beveget Camilla Stoltenberg snakket fredag om boken Lars Lillo-Stenberg har skrevet om hennes søster. (- Fordi de ikke visste hva søsteren døde av, og fordi det tok lang tid å få svar, ble forklaringen at det var hjertet som sviktet.)

(Anm: Camilla Stoltenberg: Tror Nini ble forgiftet av metadon. En sterkt beveget Camilla Stoltenberg snakket fredag om boken Lars Lillo-Stenberg har skrevet om hennes søster. – Vi visste ikke hva Nini døde av, sa hun, men fortalte at hun skjønte at søsteren trolig hadde for mye metadon i blodet. (…) Søsteren hennes døde i 2014, bare 51 år gammel, etter å ha vært rusavhengig i tjue år. (…) Mye metadon i blodet Camilla Stoltenberg er selv lege, og fortalte at de ikke visste hva søsteren døde av i 2014. – Men jeg så at hun hadde flasker med metadon stående overalt, og at hun hadde sovnet i sittende stilling. Jeg visste at hun sannsynligvis hadde for mye metadon i blodet, forklarte hun. Metadon er en medisinsk behandling som erstatter f.eks. heroin og som gis til stoffavhengige for å hjelpe dem ut av misbruket. Fordi de ikke visste hva søsteren døde av, og fordi det tok lang tid å få svar, ble forklaringen at det var hjertet som sviktet. Nini Stoltenberg er søsteren til tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg. (nrk.no 20.4.2018).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). (- Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden.)

(Anm: Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123.)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten?

(Anm: Reseland S. Bivirkninger – suppe på spiker eller spiker i kisten? (…) I FASS, den svenske parallellen til Felleskatalogen, advares det mot avhengighet og at behandlingen ikke bør overstige fire uker, og at de nevnte substanser i likhet med benzodiazepiner er klassifisert som narkotika. Når det gjelder zopiklon og risiko for dødelige bivirkninger, heter det i konklusjonen i en svensk obduksjonsrapport som omfatter et begrenset antall dødsfall utenfor sykehus, at en sammenlikning av data for ti legemidler hos henholdsvis Rättsmedicinalverket og Läkemedelsbiverkningsnämnden avslører at Läkemedelsverket i stor grad undervurderer antallet dødelige forgiftninger (3). Den største forskjellen ble registrert for zopiklon: 142 rapporterte dødsfall hos Rättsmedicinalverket, men ingen hos Läkemedelsbiverkningsnämnden. Bivirkningsprofilen for zopiklon er ikke korrekt angitt i Felleskatalogen, ettersom mulige alvorlige bivirkninger som bl.a. aggressivitet, muskelskader, leverskader, abstinens/avhengighet, dødsfall osv. er utelatt. Zopiklon har ingen dokumentert positiv risiko-versus-kostnad-nytte-verdi og kan etter min oppfatning ikke karakteriseres som et godt produkt. Substansen tilfredsstiller etter min oppfatning heller ikke legemiddelloven, hvor det blant annet er anført at et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3628.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

– Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. (–  For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern.) (- Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. )

(Anm: – Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern. (…) Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. Han er ikke overrasket over tallene. (nrk.no 16.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

73,000

85,064

- Vil få ned selvmordstall med trafikkmetoder. Mens antallet selvmord i psykisk helsevern ligger på det samme høye nivået år etter år, finnes det en statlig etat som har klart å bekjempe høye dødstall.

(Anm: Vil få ned selvmordstall med trafikkmetoder. Mens antallet selvmord i psykisk helsevern ligger på det samme høye nivået år etter år, finnes det en statlig etat som har klart å bekjempe høye dødstall. (…) Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforening mener at en nullvisjon for selvmord i psykisk helsevern i Norge kan være en løsning. Annenhver dag – i snitt – tar et menneske sitt eget liv mens de er under psykisk helsevern i Norge. Det viser helt nye tall som NRK presenterte i går. Fram til nå har ikke helsemyndighetene en gang visst omfanget av det som er en av de viktigste dødsårsakene i Norge. – Vi har svært vanskelig for å utvikle nye tiltak mot selvmord i psykiatrien fordi vi ikke vet hvor det svikter, og vi har problemer med å evaluere de tiltakene vi har, sier Fredrik Walby. (nrk.no 17.4.2018).)

- Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn.

(Anm: Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle slutter å røyke. Om alle nordmenn stumper røyken, kan 95.000 personer unngå røykerelatert kreft de neste 30 årene, ifølge en ny nordisk studie. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer. 11 prosent av den norske befolkningen røyker daglig. Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn. I 2016 fikk totalt 3.080 personer lungekreft i Norge, det er det høyeste tallet som er registrert. Denne krefttypen står for 60 prosent av de røykerelaterte krefttilfellene i landet. (…) – Dersom vi vil snu trendene med røykerelatert kreft raskest mulig, må vi få enda flere 50- og 60-åringer til å slutte å røyke. Ikke minst kvinner, påpeker Ursin. (dagsavisen.no 11.4.2018).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO)

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (- Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år.)

(Anm: Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (…) Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år. I 2017 var dette fjerde viktigste dødsårsak, og andelen lå på 63,4 dødsfall per 100 000. Årsakene til dette er sammensatt, forteller Mariann Sørlie Strøm. - Befolkningen blir stadig eldre, og ettersom risikoen for demens øker med økende alder, vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store framskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens, sier hun. Demens tar flere liv hos kvinner enn hos menn. - En grunn kan være at kvinner i gjennomsnitt lever et par år lengre enn menn. En annen grunn kan være at kvinner har lavere dødelighet av andre sykdommer, sier Strøm. (dagbladet.no 12.12.2018).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen. (Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Influence of antidepressants on hemostasis. (…) The data from this study, showing a direct inhibitory effect on platelets of therapeutic concentrations of sertraline, suggest that it may account for a substantial portion of the association between depression and adverse outcomes of IHD by a thrombotic mechanism. Mohammad and Mason also demonstrated an inhibition of ADP-induced platelet aggregation by the tricyclics imipramine and amitriptyline.  Dialogues Clin Neurosci. 2007 Mar; 9(1): 47–59.)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

(Anm: Fibrinogen er et protein (globulin) som finnes oppløst i blodet. Ved blodets koagulering omdannes det til uoppløselig fibrin. Fibrinogen dannes i leveren. Lav konsentrasjon av fibrinogen, som medfører økt blødningstendens, sees ved leverlidelser og ved visse sykdommer hvor koagulasjonen finner sted diffust i blodbanen. Fibrinogenet brukes da opp (disseminert intravasal koagulasjon, DIC). Forhøyet konsentrasjon av fibrinogen ses ved en rekke tilstander som ledd i en akuttfasereaksjon (akuttfaseprotein). Forhøyet fibrinogenkonsentrasjon i blodet er forbundet med økt blodpropptendens. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Fibrinogen deficiency suppresses the development of early and delayed radiation enteropathy. World J Gastroenterol. 2017 Jul 14;23(26):4701-4711.)

(Anm: Enteropathy refers to any pathology of the intestine.[1] Although enteritis specifically refers to an inflammation of the intestine, and is thus a more specific term than "enteropathy", the two phrases are sometimes used interchangeably. (en.wikipedia.org).)

- Kokainavhengighet: forårsaker akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing?)

(Anm: Kokainavhengighet: akselerert hjernealdring? (Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Kokainvaner medfører tidlig aldring av hjernen (Cocaine Habit Ages Brain Prematurely) (- Brukere som regelmessig inntar kokain erfarer ofte kognitiv svikt og hjernesvinn (hjerneatrofi), og nye funn viser hvordan disse brukerne faktisk mister grå hjernemasse mye raskere enn de som ikke bruker midlet. Mol Psychiatry. 2013 Feb;18(2):134-5.)

(Anm: What happens when you mix cocaine and alcohol? (medicalnewstoday.com 3.6.2020).)

- Kokain og ecstasy (MDMA) forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner.

(Anm: Kokain og ecstasy forårsaker ikke bare avhengighet og øker risikoen for kreft, men forårsaker også genmutasjoner (Cocaine and ecstasy cause DNA mutation: study.) (...) "Kokain og ecstasy har vist seg å være farligere enn vi hadde forestilt oss," sa Giorgio Bronzetti, sjefsforsker ved bioteknologisk avdeling ved National Centre for Research's (CNR) . ("Cocaine and ecstasy have proved to be more dangerous than we had imagined," said Giorgio Bronzetti, chief scientist at the National Centre for Research's (CNR) biotechnology department.) Disse midlene, med sine sterke toksikologiske effekter, angriper DNA, utløser mutasjoner og endrer arvematerialet. Dette er svært bekymringsfullt for den effekten de kan ha på fremtidige generasjoner," sa han. ("These drugs, on top of their toxicological effects, attack DNA, provoking mutations and altering the hereditary material. This is very worrying for the effects it could have on future generations," he said.) (Reuters Health 5.12.2003).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 Feb 15;662:49-60.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (- Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år.)

(Anm: Ny rapport fra dødsårsaks­registeret: Dette dør vi av. (…) Flere dør av demens. Dødsfall som følge av demens har tredoblet seg de siste 20 år. I 2017 var dette fjerde viktigste dødsårsak, og andelen lå på 63,4 dødsfall per 100 000. Årsakene til dette er sammensatt, forteller Mariann Sørlie Strøm. - Befolkningen blir stadig eldre, og ettersom risikoen for demens øker med økende alder, vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store framskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens, sier hun. Demens tar flere liv hos kvinner enn hos menn. - En grunn kan være at kvinner i gjennomsnitt lever et par år lengre enn menn. En annen grunn kan være at kvinner har lavere dødelighet av andre sykdommer, sier Strøm. (dagbladet.no 12.12.2018).)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen.

(Anm: "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

- Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst.

(Anm: Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst. More specifically, it appears to contribute to the speed at which we learn new information, as the researchers explain in a paper now published in the journal Nature Communications. (medicalnewstoday.com 26.6.2018).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

- REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen.

(Anm: REM-søvnreguleringsmekanismer i det kolinerge cellekamret i hjernestammen. (REM Sleep Regulating Mechanisms in the Cholinergic Cell Compartment of the Brainstem.) (…) Samlet har studier vist at hver av de fysiologiske hendelsene som kjennetegner den atferdsmessige tilstanden av REM-søvn, er effektuert av distinkte cellegrupper lokalisert i hjernestammen. (…) Denne oppdaterte gjennomgangen skal gi klinikere og forskere bedre mulighet til å forstå effekten av legemidler og nevrologisk sykdom på REM-søvn. Indian J Sleep Med. 2013; 8(2): 58–66.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. (– Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- Å opprette et fødselsregister i et utviklingsland – erfaringer fra Georgia. (- Hvert år blir det registrert flere nyfødte georgiske statsborgere enn det faktiske antallet fødsler i Georgia, og dette fører til unøyaktig offisiell rapportering av perinatal dødelighet.)

(Anm: Å opprette et fødselsregister i et utviklingsland – erfaringer fra Georgia. BAKGRUNN Georgia er det første utviklingslandet i verden som har opprettet et digitalt medisinsk fødselsregister på nasjonalt nivå. Georgias fødselsregister ble offisielt åpnet 1. januar 2016. Hensikten med denne artikkelen er å vurdere kvaliteten på utvalgte variabler og presentere foreløpige resultater for 2016. FORTOLKNING Hvert år blir det registrert flere nyfødte georgiske statsborgere enn det faktiske antallet fødsler i Georgia, og dette fører til unøyaktig offisiell rapportering av perinatal dødelighet. Systematisk populasjonsbasert registrering av helserelaterte hendelser er avgjørende for å kunne utvikle verktøy som kan sette oss i stand til å forbedre helsevesenet og de enkelte helsetjenestene, og for å gi grunnlag for forskning. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 2. januar 2018.)

- Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent. En annen hyppig dødsårsak blant nordmenn er demens.

(Anm: Dødsårsaksregisteret. Mindre risiko for å dø av folkesykdommer. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent. En annen hyppig dødsårsak blant nordmenn er demens. Det viser nye 2016-tall fra Folkehelseinstituttet. (…) – Det er nok også en del dødsfall på grunn av hjertesykdom som skjuler seg i gruppen med ukjent dødsårsak, slik at det reelle antallet er høyere. På den annen side er de som dør av kreft i gjennomsnitt yngre –74 år – enn de som dør av hjertesykdom – 83 år. Man kan dermed si at kreft tar flere leveår fra befolkningen enn hjertesykdom, sier overlegen. (nrk.no 12.12.2017).)

- Folkehelseinstituttet: Svulster og fallulykker tar flest liv. (- I kategorien «Skader og forgiftninger» (voldsomme dødsfall) er det registrert 2571 dødsfall. 1919 er ulykker, 614 selvmord og villet egenskade og 32 er drap.)

(Anm: Folkehelseinstituttet: Svulster og fallulykker tar flest liv. Svulster er ført opp som dødsårsak for 11.126 nordmenn i fjor, mens 885 personer døde etter fallulykker. Svulster, hjerte- og karsykdommer og sykdommer i åndedrettsorganene er de hyppigste dødsårsakene i kategorien sykdommer, mens fallulykker topper statistikken når det gjelder voldsomme dødsfall, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet. (…) I kategorien «Skader og forgiftninger» (voldsomme dødsfall) er det registrert 2571 dødsfall. 1919 er ulykker, 614 selvmord og villet egenskade og 32 er drap. (nettavisen.no 13.12.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

- Ingen grunn til å savne kodein! Steinar Madsen skriver i sin kommentar (1) at Legemiddelverkets beslutning om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år i 2013 «ble tatt på europeisk nivå og Norge måtte følge dette vedtaket». (- Madsen får det dermed til å låte som at det er et problem at fagmiljøene og legemiddelmyndighetene på internasjonalt nivå etterlever godt dokumentert kunnskap om ufordelaktig nytte-risiko forhold for kodein, spesielt hos små barn.)

(Anm: Ingen grunn til å savne kodein! Steinar Madsen skriver i sin kommentar (1) at Legemiddelverkets beslutning om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år i 2013 «ble tatt på europeisk nivå og Norge måtte følge dette vedtaket». Madsen problematiserer videre at det var «ingen alternativer til kodein i 2013», og at høy terskel for forskriving av andre opioide legemidler kan være en forklaring på at bruken av opioider gikk så kraftig ned hos barn under 12 år etter kodein-vedtaket. Madsen får det dermed til å låte som at det er et problem at fagmiljøene og legemiddelmyndighetene på internasjonalt nivå etterlever godt dokumentert kunnskap om ufordelaktig nytte-risiko forhold for kodein, spesielt hos små barn. (…) Norske leger bør ikke være i tvil om at de gjør det riktige ved å velge bort kodein til fordel for morfin hos barn med klart behov for opioidanalgetika. Fagmiljøene og legemiddelmyndighetene må legge til rette for at dette lar seg gjennomføre på en sikker måte. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 2. oktober 2017.)

(Anm: The Truth about Pharmaceutical Drugs and the Medical Industry - Part 1 (youtube.com).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: 7. The U.S. Government Accountability Office (GAO). Drug safety: FDA has begun efforts to enhance postmarket safety, but additional actions are needed. GAO-10–68. (27.1.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

- Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking.)

(Anm: Arbeidslivskrim (I): 172 burde vært avvist, fikk likevel kommunale kontrakter. (- Bedrageri, korrupsjon og hvitvasking. (…) 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd omfattet av første kategori av «skal» avvisningsgrunner. Norske kommuner har i perioden 2013-2018 kjøpt varer og tjenester for tre milliarder av 172 virksomheter som burde vært avvist for forhold knyttet til leverandøren. (anbud365.no 30.1.2020).)

- Frps bestevenner. (- Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister?) (- I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene.)

(Anm: Frps bestevenner. Hva hadde Fremskrittspartiet vært uten hovedstadens journalister? (…) I stedet for å grave blir journalister satt til å følge ‘Spillet’ mellom partiene. I saker som handler om regjeringspartiers rolle og ansvar, forfaller de politiske kommentatorene i våre dominerende medier ofte til en slags kollektiv Toppen Bech (ikke et vondt ord om henne!) med velinformert belæring om hva som var sømmelig kutyme og skikk og bruk for «et regjeringsparti». Så også i Frexit-saken. Slik blir kommentatorene som ikke liker Frp støttespillere for Frp. (manifesttidsskrift.no 22.1.2020).)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

- USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. (- Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste.)

(Anm: USA lider under «opioid-epidemi». En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioid-epidemien i USA. Anslag tyder på at rundt to millioner amerikanere led av rusrelaterte lidelser knyttet til reseptbelagte opioider i 2015. Rundt én av fire som bruker slike legemidler, misbruker dem, og rundt én av ti brukere blir avhengige. Center for Disease Control regner med at rundt 64 000 mennesker døde av overdoser i 2016. Det er mer enn det samlede antallet drepte amerikanske soldater i hele Vietnamkrigen, og langt flere enn de som dør av skytevåpen og eller de som døde da Aids-epidemien var på det verste. Rundt 17.000 av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte opioider. Epidemien er så omfattende at den påvirker forventet levealder i befolkningen. Forskerne Case og Deaton påviste i 2015 at narkotikabruk og selvmord har ført til synkende levealder blant voksne, hvite amerikanere. Nye beregninger viser at opioidoverdoser har redusert forventet levealder i befolkningen med 2,5 måneder. Økningen i bruk av opioider i befolkningen har også ført til at antallet nyfødte med abstinenser er femdoblet fra 2003-2012. Anslag viser at det ble født nesten 22.000 barn med abstinenser i 2012. (actis.no 18.10.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: På 60-tallet var USA verdens tryggeste land for barn. Nå er det ingen vestlige land der flere barn blir drept i trafikken, skutt eller dør av sykdom. (aftenposten.no 13.4.2018).)

- Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Purdue Pharma fyrer halvdelen af sine sælgere og stopper markedsføringen af selskabets smertestillende opioid Oxycontin over for læger, efter at den amerikanske stat har sagsøgt firmaet for at have gjort tusindvis afhængige af opioider. (- Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet.)

(Anm: Oxycontin-producent stopper markedsføring over for læger. Medicinalselskabet Purdue Pharma, der har tjent hovedparten af sine penge på at sælge det smertestillende opioid Oxycontin, fyrer nu halvdelen af sælgerkorpset og indstiller markedsføringen af Oxycontin over for læger. Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt Bloomberg. Meldingen kommer efter, at 15 stater og 300 byer og amter i USA, senest storbyen New York, har sagsøgt Purdue Pharma for sin rolle i epidemien af opioid-afhængighed og opioid-relaterede dødsfald, der lige nu hærger i USA. (…) Samtidig steg steg antallet af amerikanere, der døde af at have indtaget opioider i overdosis. Siden slutningen af 90'erne har overdosis af opioider kostet 300.000 amerikanere livet. Og den amerikanske stat mener, at der er en sammenhæng mellem den udvikling og Purdue Pharmas markedsføring af Oxycontin. Også en række andre producenter af smertestillende medicin, som f.eks. Johnson & Johnson, er for nylig blevet sagsøgt af den amerikanske stat. Purdue Pharma har tidligere erklæret, at selskabet "har lært af fortiden og fokuserer på fremtiden," og skriver på sin hjemmeside, at kampen mod opioid-afhængighed "også er vores kamp." (medwatch.dk 12.2.2018).)

(Anm: - Reseptbelagte legemidler blir sett på som velsignet av legemiddelkontrollen FDA, mens foreldre og barn oversvømmes av stadig mer aggressiv reklame fra legemiddelfirmaer med meldinger om at disse substansene er trygge, populære, og fordelaktige. (medicalnewstoday.com 27.3.2015).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

- Mange svensker er utrygge - antall drap nær fordoblet. (- Fra 2012 til i fjor har antallet drap økt fra 68 til 113 drap. I Norge har antallet drap i året sunket fra 30 til 25 i samme periode.) (- Mange av konfliktene vurderes å ha sin bakgrunn i narkotikaoppgjør, rivalisering og hevnaksjoner, heter det i en annen rapport fra Brottsförebyggande rådet.)

(Anm: Mange svensker er utrygge - antall drap nær fordoblet. Nå har Sverige mer enn fire ganger så mange drap som Norge. Den ferske kriminalstatistikken fra Brottsförebyggande rådet sier at antallet drap øker sterkt. Mens Sverige har under dobbelt så mange innbyggere som Norge, så har landet altså mer enn fire ganger så mange drap. Fra 2012 til i fjor har antallet drap økt fra 68 til 113 drap. I Norge har antallet drap i året sunket fra 30 til 25 i samme periode. - Antallet tilfeller i 2017 er det høyeste nivået av dødelig vold i perioden 2002-2017, heter det i den ferske rapporten. (…) - Politiets vurdering er at en stor del av skytingene i 2017 var koblet til konflikter mellom kriminelle og at både offer og gjerningspersoner som oftest er unge menn. Mange av konfliktene vurderes å ha sin bakgrunn i narkotikaoppgjør, rivalisering og hevnaksjoner, heter det i en annen rapport fra Brottsförebyggande rådet. (nettavisen.no 27.3.2018).)

- Vil du kritisere de høye kostnader for legemidler? Du kan gjøre det, men hvis du gjør det misser du poenget. Vi bør forvente at bedre legemidler er dyrere enn mindre effektive. Men vi forventer ikke at et firma skal bestemme at vi skal få det dårlige legemidlet bare fordi de ønsker å tjene penger. Er betalerne den ledende dødsårsaken i USA? Hvis du synes dette er et sprøtt spørsmål, vær så snill og tenk på nytt.

(Anm: Are Payers the Leading Cause of Death in the United States? (…) On September 17, 2017 The New York Times and ProPublica collaborated on an interesting story. You may have missed it. As everyone knows, we are in the midst of a horrific opioid addiction epidemic. Physicians are prescribing opiates for pain relief, and patients are becoming addicted to them. One-fifth of patients who receive an initial 10-day prescription for opioids will still be using opiates a year later. That is simply extraordinary. (…) Physicians are prescribing opiate formulations that are highly addictive. But they do not need to do that. (…) Milton Packer wonders if people suffer and die because it is cost effective. (…) Do you want to blame the high cost of drugs? You can do that, but if you do, you will be missing the point. We should expect better drugs to be more expensive than less effective ones. But we do not expect to have a company decide that we will get the inferior drug simply because they want to make a profit. Are payers the leading cause of death in the United States? If you think this is a crazy question, please think again. (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Amid Opioid Crisis, Insurers Restrict Pricey, Less Addictive Painkillers. Drug companies and doctors have been accused of fueling the opioid crisis, but some question whether insurers have played a role, too. (nytimes.com 1.11.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- FDAs-ekspertgruppe liker langtidsvirkende Subutex (buprenorfin) (- Stemte 17-3 i favør.) (- Suzanne Robotti, en forbrukerrepresentant stemte imot.) (- Jeg tror ikke vi bør vente på studier som publiseres etter markedsføringen, sier hun. (- Jeg tror ikke pasienter bør brukes som forsøkskaniner.)

(Anm: FDA Panels Like Long-Acting Buprenorphine. Backed two new products during two-day meeting. The Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee and the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee voted 18-1 in favor of approval of Indivior's RBP-6000 monthly buprenorphine depot and 17-3 in favor of approving some doses of Braeburn's CAM2038 weekly and monthly buprenorphine depot. (…) Suzanne Robotti, a consumer representative who voted against approving the drug at any dosage, said many questions remained unanswered, including whether the depot can be removed if necessary, and about the pharmacokinetic properties of the "fluid crystal" technology. "I don't think we should wait for postmarketing studies to come out," she said. "I don't think patients should be guinea pigs." (medpagetoday.com 1.11.2017).)

(Anm: Buprenorphine, sold under the brand name Subutex, among others, is an opioid used to treat opioid addiction, moderate acute pain and moderate chronic pain.[3] The combination buprenorphine/naloxone is also used for opioid addiction. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Metadon (methadone hydrochloride) - Subutex (buprenorfin) (Buprenorphine). (mintankesmie.no).)

- Flere dør av lovlige legemidler. (- Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. )

Flere dør av lovlige legemidler
nrk.no 30.12.2008
Legemidlene metadon og Subutex omsettes ulovlig i større mengder enn noen gang, viser tall fra politiet. (...)

Professor i psykiatri og leder av senteret for rus- og avhengighetsforskning, Helge Waal, sier at lekkasjen av legemidlene til det illegale markedet er et stort problem.

Han peker også på at ikke alt av metadon og Subutex som havner på det illegale markedet, kommer fra norske helsemyndigheter. (...)

(Anm: Over half of UK toddler deaths from unintentional drug poisoning due to methadone (medicalnewstoday.com 16.5.2016).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til.) (- Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser.

(Anm: Dopamin er ekstremt hypet, men omgærdet af misforståelser. To hjerneforskere rydder op i myterne om dopamin og fortæller, hvad man ved om signalstoffet. (videnskab.dk 6.8.2022).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Data viser stor økning i dødsfall hos personer med nevrologiske lidelser. (- Antall dødsfall i England relatert til nevrologiske lidelser økte med 39 % over 13 år mens dødsfall i befolkningen falt med 6 %, indikerer en ny dødelighetsundersøkelse.)

(Anm: Data show big rise in deaths of people with neurological disorders. The number of deaths in England relating to neurological disorders rose by 39% over 13 years while deaths in the general population fell by 6%, a new analysis of mortality has indicated. Deaths of people with epilepsy increased by 70% between 2001 and 2014, with mortality in the most deprived areas nearly three times that in the least deprived. The Neurological Alliance, a campaigning group that represents 80 organisations, described the epilepsy figures as “shocking” and a “stark illustration of health inequalities.” The report, by Public Health England, said that improved survival among people with other conditions and better diagnosis of neurological conditions were likely to be the two main factors contributing to the divergence in mortality rates.1 (…) The largest increases in numbers of deaths were in neuromuscular diseases (83%), epilepsy (70%), and traumatic brain and spine injuries (64%).BMJ 2018;360:k1278 (Published 19 March 2018).)

- Bør epilepsipasienter og pårørende informeres om risikoen for plutselig død? Å høre eller lese om personer med epilepsi som dør brått og uventet, skremmer både epilepsipasienter og pårørende. Vi mener likevel det er riktig å informere om denne risikoen.

(Anm: Bør epilepsipasienter og pårørende informeres om risikoen for plutselig død? Å høre eller lese om personer med epilepsi som dør brått og uventet, skremmer både epilepsipasienter og pårørende. Vi mener likevel det er riktig å informere om denne risikoen. Hvorvidt vi bør informere pasienter med epilepsi og deres pårørende om risikoen for plutselig død, har de siste årene vært et hett diskusjonstema i fagmiljøet. Mange nevrologer kvier seg for å gi denne type informasjon fordi slike dødsfall tross alt forekommer svært sjelden, og det kan skape unødig frykt. På den annen side kan kunnskap bidra til å skjerpe etterlevelsen av iverksatt behandling og gi pasienter i faresonen en mulighet til å påvirke risikoen ved å søke å unngå det som fremmer anfall. Hvem rammes og hvorfor? Plutselig og uventet død blant pasienter med epilepsi (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP) er definert som plutselig, uventet, ikke-traumatisk, ikke druknings- eller status epilepticus-relatert død, der autopsi ikke avdekker noen sikker dødsårsak (1). Disse tragiske dødsfallene rammer som oftest unge mennesker, og insidensen blant voksne er rundt 1 per 1 000 personår (2), mens den blant barn er rundt 1 per 4 500 personår (3). Personen blir gjerne funnet død i sengen om morgenen. Hos majoriteten er det holdepunkter for et gjennomgått epileptisk krampeanfall. Selv om slike dødsfall hyppigst ses blant pasienter med alvorlig og terapiresistent epilepsi, kan de også forekomme blant dem med få anfall og uavhengig av om epilepsien er av fokal eller generalisert type (4). Fortsatt vet vi lite om de patofysiologiske mekanismene bak slike dødsfall. Trolig er det ikke bare én forklaring. Det er holdepunkter for at noen epileptiske anfall, muligens hos genetisk disponerte individer, bevirker langvarig respirasjons- og hjertestans. Nattlige tonisk-kloniske anfall er ansett som den viktigste risikofaktoren, med en 15 ganger forhøyet risiko (4). Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 13. januar 2020.)

- Økning av kreft "forårsaket av vekt". Å være overvektig eller ha fedme er en økende årsak til kreft i Storbritannia, mens tilfeller forårsaket av røyking faller, ifølge en stor studie.

(Anm: Rise in cancers 'caused by weight'. Being overweight or obese is a growing cause of cancer in the UK while cases caused by smoking are falling, according to a large study. Cancer Research UK found more than a third of all cases of cancer were avoidable - some 135,000. The charity also found that excess weight now caused 6.3% of all cancer cases - up from 5.5% in 2011 - while smoking as a cause had declined. It said more action was needed to tackle the "health threat" of obesity. - Millennials 'set to be fattest generation' World's children rapidly turning obese Cancer Research UK found the country with the greatest proportion of preventable causes of cancer was Scotland with 41.5%, followed by Northern Ireland on 38%, Wales on 37.8%, and England on 37.3%. Across the UK, smoking remained by far the leading cause of preventable cancer, although it dropped from 19.4% in 2011 to 15.1%. Second was being overweight or obese, and third was exposure to UV radiation from the sun and sunbeds. (bbc.com 23.3.2018).)

(Anm: The microbiome and cancer: what’s all the fuss about? (cancerresearchuk.org 13.6.2016).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- XL-kistene er blitt vanlige. (- Han ristet på hodet av amerikanerne som måtte ha ekstra store bårer, kister og heis i taket for å håndtere døde kropper. Nå er han der selv.)

(Anm: XL-kistene er blitt vanlige. Han ristet på hodet av amerikanerne som måtte ha ekstra store bårer, kister og heis i taket for å håndtere døde kropper. Nå er han der selv. De fleste av oss ender der en gang: Under gress og jord. I en urne eller kiste. Like sikkert som døden, er det at vi nordmenn er blitt større. De fleste av oss er overvektige. Slik var det ikke på slutten av 80-tallet. Noen av dem som merker det godt, er de som tar hånd om oss etter at vi har dødd. XL-kister og XXL-kister (…) For ti år siden skjedde det innimellom – men langt fra så ofte. Og cirka en gang i måneden må de pakke ut en XXL-kiste. (nrk.no 14.6.2021).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelsesproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren (BBB) er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

(Anm: Anticholinergic. An anticholinergic agent is a substance that blocks the neurotransmitter acetylcholine in the central and the peripheral nervous system. These agents inhibit parasympathetic nerve impulses by selectively blocking the binding of the neurotransmitter acetylcholine to its receptor in nerve cells. The nerve fibers of the parasympathetic system are responsible for the involuntary movement of smooth muscles present in the gastrointestinal tract, urinary tract, lungs, and many other parts of the body. Anticholinergics are divided into three categories in accordance with their specific targets in the central and peripheral nervous system: antimuscarinic agents, ganglionic blockers, and neuromuscular blockers.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).) (web.archive.org)

- Depresjon og dødelighet i en longitudinell studie: 1952-2011. (- Forhøyet risiko for dødelighet ble kun observert blant kvinner mellom 1990 og 2011 (HR = 1,51; CI = 1,11-2,05.) (- Depression and mortality in a longitudinal study: 1952–2011. (- Elevated risk of mortality was noted among women only between 1990 and 2011 (HR = 1.51; CI = 1.11–2.05.) (- Fortolkning: Forholdet mellom depresjon og dødelighet fortsetter over lange perioder og har oppstått blant kvinner de siste tiårene, til tross for samtidige forbedringer i behandling av depresjon og reduksjon av stigma forbundet med depresjon. Videre forskning er nødvendig for å bedre forstå de involverte mekanismene.)

(Anm: Depression and mortality in a longitudinal study: 1952–2011. Abstract BACKGROUND: Many studies have shown that depression increases mortality risk. We aimed to investigate the duration of time over which depression is associated with increased risk of mortality, secular trends in the association between depression and mortality, and sex differences in the association between depression and mortality. METHODS: We conducted a cohort study of 3410 adults enrolled in 3 representative samples of a county in Atlantic Canada in 1952 (n = 1003), 1970 (n = 1203) or 1992 (n = 1402) (the Stirling County Study). Depression was measured using a diagnostic algorithm based on the presence of depressed mood and associated symptoms, duration of more than 1 month, and substantial impairment. Vital status of participants through 2011 was determined using probabilistic linkages to the Canadian Mortality Database. RESULTS: Depression was associated with a heightened risk of mortality among men during the 3 time periods of the study, with hazard ratios (HRs) of 2.90 (95% confidence interval [CI] 1.69–4.98) between 1952 and 1967, 1.97 (CI 1.34–2.89) between 1968 and 1990, and 1.52 (CI 1.09–2.13) between 1991 and 2011. Elevated risk of mortality was noted among women only between 1990 and 2011 (HR = 1.51; CI = 1.11–2.05). CMAJ 2017;189 (October 23).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem.

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

- Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

- Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (- Dødsårsak: ukjent.) (- Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (- Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk.)

Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes (Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine)
propublica.org 15.12.2011
Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (When Renee Royak-Schaler unexpectedly collapsed and died on May 22, no one ordered an autopsy.). (...)

Som Royak-Schaler mann, Jeffrey Schaler, oppdaget, utløser ikke engang plutselige uventede dødsfall obduksjoner. (As Royak-Schaler’s husband, Jeffrey Schaler, discovered, even sudden unexpected deaths do not trigger postmortem reviews.)

Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (Diagnostic errors, which studies show are common, go undiscovered, allowing physicians to practice on other patients with a false sense of security. Opportunities are lost to learn about the effectiveness of medical treatments and the progression of diseases. Inaccurate information winds up on death certificates, undermining the reliability of crucial health statistics.)

Det var bare på grunn av Royak-Schaler forbindelser at hennes tilfelle endte annerledes. Hennes kolleger ved University of Maryland School of Medicine oppfordret hennes mann til å godkjenne en obduksjon og frivillig utføre den gratis. (It was only because of Royak-Schaler’s connections that her case ended differently. Her colleagues at the University of Maryland School of Medicine urged her husband to authorize an autopsy and volunteered to conduct it for free.)

I hennes tilfelle, som i så mange, avdekket obduksjonen en overraskelse: Royak-Schaler, den anerkjente kreftforskeren, hadde kreften herjet i kroppen hennes - i hennes lunger, nyrer, mage og hennes beinmarg. En blodpropp sannsynligvis relatert til svulstene, forårsaket hennes plutselige død. (In her case, as in so many, the autopsy revealed a surprise: Royak-Schaler, the renowned cancer researcher, had cancer ravaging her body — in her lungs, kidneys, abdomen and the marrow of her bones. A blood clot, likely related to the tumors, caused her sudden death.)

Jeffrey Schaler har kjempet med sinne fordi hans kone ikke ble diagnostisert tidligere, men at det å vite hvordan hun døde var bedre enn ikke å vite. (Jeffrey Schaler has wrestled with anger that his wife wasn’t diagnosed sooner but said knowing how she died was better than not.)

“Det er en følelse av fred som følger med denne kunnskapen,” sa han. (“There’s a sense of peace that accompanies that knowledge,” he said.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Levetiden steg og steg, men det er nu stoppet på ganske få år. (- Stigningen i den gennemsnitlige levetid har ellers været konstant fra 1919 til 2013, hvor de britiske mænd gik fra i gennemsnit at blive 52,5 år til næsten at runde 80 år.) (- Det kalder på »omgående« undersøgelser, siger han til BBC.)

(Anm: Levetiden steg og steg, men det er nu stoppet på ganske få år. I løbet af tre år stoppede en ellers århundredelang stigning i briternes gennemsnitlige levealder. Siden starten af det forrige århundrede er briterne blevet ældre og ældre, men det er nu forbi. Så klart er budskabet i et nyt studie, der peger på flere overraskende forklaringer. Stigningen i den gennemsnitlige levetid har ellers været konstant fra 1919 til 2013, hvor de britiske mænd gik fra i gennemsnit at blive 52,5 år til næsten at runde 80 år. Herefter er stigningen fladet voldsomt ud. Dét viser de tal, som professor Michael Marmot fra University College London har sendt til flere engelske medier. Mens levetiden fra 2009-2011 steg med 0,4 år for mænd og 0,35 år for kvinder, har stigningen fra 2013-2015 været blot 0,03 og 0,01 år. Det kalder på »omgående« undersøgelser, siger han til BBC. »Jeg er voldsomt foruroliget over den aftagende udvikling, da jeg forventede, at det fortsat ville stige,« lyder det fra Michael Marmot. (jyllands-posten.dk 18.7.2017).)

(Anm: Increase in life expectancy in England has halted, new figures show. BMJ 2017;358:j3473 (Published 18 July 2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Å lukke dødelighetsgapet for alvorlig psykisk lidelser: går vi i riktig retning?

(Anm: EDITORIALS- Closing the mortality gap for severe mental illness: are we going in the right direction? The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 130-131;.)

(Anm: Stefan Leucht, John M. Davis. EDITORIALS. Do antipsychotic drugs lose their efficacy for relapse prevention over time? Declaration of interest In the past 3 years S.L. has received honoraria for consulting from LB Pharma, Lundbeck, Otsuka, Roche, and TEVA, for lectures from AOP Orphan, ICON, Janssen, Lilly, Lundbeck, Otsuka, Sanofi, Roche, and Servier, and for a publication from Roche. The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 127-129;.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.)

Slår sovepiller os ihjel?
videnskab.dk 21.3.2016
Danske forskere har undersøgt effekten af sovemedicin og antidepressiver i det hidtil største studie af sin art - og fundet ud af, at der er en markant overdødelighed hos folk, der tager medicinen. (…)

I et stort, nyt studie, netop udgivet i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, viser danske forskere, at der er en sammenhæng mellem brugen af sovemedicin, de såkaldte benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler, og overdødelighed. (...)

»Det er jo meget bekymrende,« lyder det fra lektor Margrethe Nielsen, som ikke har deltaget i studiet, men selv har skrevet ph.d.-afhandling om blandt andet benzodiazepiners skadelige virkning. »Benzodiazepiner bliver stadig brugt i stort omfang, og det ér altså nogle lægemidler, som vi skal omgås med stor varsomhed.«

Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed. (...)

Margrethe Nielsen, som arbejder ved Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol.

»Man skal jo altid være varsom med resultater af enkeltstående undersøgelser, og man vil gerne se det bekræftet, men styrken ved det her studie er virkelig dets størrelse. Det er et studie, man må give opmærksomhed,« siger hun.(...)

Overdødelighed ved brug af alle lægemidler
I det nye studie undersøgte forskerne hele området af psykotrope lægemidler – det vil sige stoffer, som påvirker det centrale nervesystem – for sammenhængen mellem forbrug og dødelighed. Du kan læse mere om lægemidlerne i faktaboksen til højre.

Forskerne undersøgte sammenhængen hos 49.968 danske patienter med slagtilfælde og hos en kontrolgruppe på 86.100 mennesker. De fandt en overdødelighed ved brug af alle lægemidlerne i varierende grad, fra 12 til 18 procent, i begge grupper.

»Det var nærværende at undersøge disse typer lægemidler sammen, fordi de alle sammen påvirker hjernestammen og har samme overordnede effekt på aktiveringssystemet i hjernen,« siger Poul Jennum.

Men faktisk viste det sig, at dødeligheden var endnu højere i kontrolgruppen, når det kom til benzodiazepin-lignende lægemidler og i tre ud af fem antidepressiver. Og dét kommer bag på Margrethe Nielsen.

»Det er overraskende, at der er en højere dødelighed blandt kontrollerne, og det kom bag på mig – jeg ville nok have forventet, at dødeligheden var højst blandt patienterne, for når man er syg, går der en proces i gang, og så støder der ofte andre ting til, som kan påvirke dødeligheden,« siger hun.

Forskerne har forsøgt at kontrollere for alle variabler, som kan have påvirket udfaldet, og i studiets diskussionsafsnit overvejer de, om kontrolgruppens højere dødelighed i virkeligheden er et tegn på, at de har været for konservative i deres forsøg på at kontrollere for eksempelvis køn, alder og andre demografiske kendetegn. (...)

(Anm: Mortality and use of psychotropic medication in patients with stroke: a population-wide, register-based study. OBJECTIVES: The study sought to describe whether psychotropic medication may have long-term side effects in patients with stroke compared with controls. (…) CONCLUSIONS: All-cause mortality was higher in patients with stroke and controls treated with benzodiazepines, antidepressants and antipsychotics than in their untreated counterparts. Our findings suggest that care should be taken in the use and prescription of such drugs, and that they should be used in conjunction with adequate clinical controls. BMJ Open. 2016 Mar 8;6(3):e010662).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- JAMA Forum: Hvorfor øker USAs mødredødeligheten (kvinner som dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller komplikasjoner).

(Anm: JAMA Forum: Hvorfor øker USAs mødredødeligheten (kvinner som dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller komplikasjoner). JAMA Forum: Why Is US Maternal Mortality Rising? Very few wealthy countries saw increases over those years. Many poorer countries, including Iran and Romania, saw declines. But here in the United States, things got worse. These numbers have been confirmed by independent research. Last year, a study published in Obstetrics and Gynecology found that the maternal mortality rate in the United States had increased by more than 25% from 2000 to 2014. This trend differed by state, however. Although California had shown some declines, Texas had seen significant increases. JAMA 2017 (June 8, 2017).

- Vil opprette register som skal forhindre drap.

(Anm: Vil opprette register som skal forhindre drap. Justisministeren mener vi vet for lite om årsakene til at folk drepes. Nå ønsker han et drapsregister, for å samle informasjon som kan brukes til mer forskning og forebyggende arbeid. (…) Mange ulike registre. – Jeg er glad hvis dette kommer. I beste fall kan det forhindre drap, sier kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen. «Det finnes i dag ingen kontinuerlig, helhetlig og organisert innsamling av opplysninger om drap og vold med dødelig utgang i Norge», heter det i høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet. I dag har vi et dødsårsaksregister som styres av Folkehelseinstituttet, en nasjonal drapsoversikt som styres av Kripos, kriminalitetsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå, og politiets straffesaksregister (STRASAK).  (nrk.no 9.8.2017).)

- Hvordan sørge for melding når helsepersonell gjør dødelige feil?

(Anm: Innlegg: Cecilie Alfsen, overlege og patolog. Hvordan sørge for melding når helsepersonell gjør dødelige feil? Kontinuerlig overvåking av dødsfall er en enkel måte å hjelpe leger med å overholde meldeplikter på, men krever ressurser, vilje og forståelse fra ledelse og helsepersonell om at slik kvalitetskontroll er viktig. DE NYLIG AVDEKKEDE feilene ved akuttmottaket på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2013 er tragiske – også for helsepersonellet som var involvert. Dødsfallet blir ikke mindre traumatisk når det i etterhånd avklares at de involverte ikke fikk hjelp til å følge opp hendelsen på lovmessig måte. Leger er en yrkesgruppe som gjennom lov er pålagt å melde seg selv når feil begås, og alle sykehus har systemer for hvordan slik melding skal gis. Problemet er å oppdage feilene. (dagensmedisin.no 20.5.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: Sykdommene som stjeler flest friske leveår. Ann Kristin Knudsen - Mette Tollånes - Jonas Minet Kinge - Vegard Skirbekk - Stein Emil Vollset, Senter for sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet. Ikke-dødelige sykdommer gir flere tapte friske leveår i Norge enn sykdommene vi dør av. (…) Hva gir for eksempel størst folkehelsetap; at 2 400 personer dør av kols med en gjennomsnittsalder på 80 år, eller at 230 000 av oss opplever gjentatte episoder gjennom livet med alvorlig depresjon? (aftenposten.no 23.5.2017).)

- Er forekomst og dødelighet for sepsis endret på amerikanske sykehus? (- I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter.)

(Anm: Is Sepsis Incidence and Mortality Changing in U.S. Hospitals? Daniel D. Dressler, MD, MSc, SFHM, FACP reviewing Rhee C et al. JAMA 2017 Oct 3. Rudd KE et al. JAMA 2017 Oct 3. Robust clinical data show that sepsis incidence and sepsis-related mortality have remained stable. Recent studies of claims data suggest that the incidence of sepsis in hospitals is increasing and sepsis-related mortality is declining. However, such data might be affected by incentivized coding practices — a “sepsis” diagnosis code might raise a hospital's reimbursement amount — which would overestimate the incidence of sepsis in hospitals. Study authors used electronic health records and administrative data (on >7 million hospitalized adults in >400 U.S. hospitals from 2009 to 2014) from a diverse group of healthcare systems to determine annual sepsis incidence and mortality burden (based on Sepsis-3 definitions; NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). Findings were as follows: 6% of hospitalized patients had sepsis; approximately half required intensive care unit admissions. 15% of sepsis patients died in the hospital, and an additional 6% were discharged to hospice. Mortality was significantly higher for patients who developed sepsis in the hospital than for those who presented with sepsis (26% vs. 13%). Sepsis incidence remained stable from 2009 to 2014; although sepsis-related mortality declined significantly in during that time, the combined outcome of death or discharge to hospice did not change. In 2014, 35% of all U.S. hospital deaths and >10% of all U.S. deaths occurred in septic patients. Comment Contrary to claims-data studies, this investigation shows that the incidence of sepsis has not changed significantly during recent years, and sepsis-related mortality (or hospice management) also has not changed. Importantly, patients who develop sepsis in the hospital have twice the mortality risk as do those who are admitted with sepsis through the emergency department or clinic. Continued clinical and public health focus on this high-risk condition is warranted. (NEJM 2017 (October 17, 2017).)

- Hyppig dødsårsak. (- Flere tusen smittes av sepsis (blodforgiftning) i Norge årlig.) (- På verdensbasis er det ifølge NTNU-forskeren omkring 30 millioner mennesker årlig som får blodforgiftning, og det anses for å være en av de hyppigste dødsårsakene.) (- I Norge er tallet hvert år omkring 150 tilfeller per 100 000 innbygger, men for eldre er tallet langt høyere. For de som smittes, er dødeligheten mellom 20 og 60 prosent.)

(Anm: Flere tusen smittes i Norge årlig. Genene dine kan være avgjørende for om du overlever eller ikke. Lekte med hunden. Fire måneder senere måtte begge beina amputeres. (…) Det lille såret skulle bli starten på hundeeierens verste mareritt. - Det var veldig lite. Jeg renset det og glemte det helt. Det var aldri noen synlig infeksjon der skrapen var, sier Nel til lokalavisa Manchester Evening News. (…) Partneren hans tilkalte umiddelbart ambulanse, da han så hvor dårlig samboeren var. På sykehuset var konklusjonen raskt klar etter at det ble oppdaget røde prikker på hele Nels kropp: Han hadde fått kraftig blodforgiftning på grunn av bakterien gule stafylokokker som stammet fra hundens munn. (…) Bakteriesynderen Førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på blodforgiftning, Erik Solligård, jobber ved Midtnorsk senter for sepsisforskning. (…) - Noen ganger reagerer kroppen så voldsomt at den angriper sine egne organer i tillegg til bakteriene. Sirkulasjonen i kroppen kan også ofte bli dårlig i forbindelse med sepsis (blodforgiftning journ.anm.), og derfor kan det oppstå koldrann, som i verste fall fører til at man må amputere, forteller Solligård. Hyppig dødsårsak På verdensbasis er det ifølge NTNU-forskeren omkring 30 millioner mennesker årlig som får blodforgiftning, og det anses for å være en av de hyppigste dødsårsakene. (…) I Norge er tallet hvert år omkring 150 tilfeller per 100 000 innbygger, men for eldre er tallet langt høyere. For de som smittes, er dødeligheten mellom 20 og 60 prosent. - Feber, skjelving, sløvhet og rask pust er typiske symptomer, og da bør man oppsøke lege så raskt som mulig. Dødeligheten øker med fem til sju prosent for hver time man ikke får antibiotika, så her gjelder det å handle raskt, sier Solligård. (dagbladet.no 15.4.2018).)

(Anm: Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS). Sepsis (populært kalt blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon der pasienter blir svært syke. Sepsis oppstår som følge av at bakterier kommer over i blodbanen. Som følge av sepsis utvikler pasienter svikt i egne organer som lunger, nyre, hjerne, hjerte, beinmarg og lever. (sepsis.no).) (nyheter)

- Økt antall sepsis-overlevende fører til mange reinnleggelser. (- Undersøkelse av trender for sepsis blant pasienter behandlet på University of Pennsylvania Health System (UPHS) mellom 2010 og 2015 viste at sykehusinnleggelser mer enn doblet seg i perioden, mens sepsisrelatert dødelighet hos innlagte pasienter gikk betydelig ned.)

(Anm: Growing Group of Sepsis Survivors Face High Readmission Rate. Strategies needed to keep survivors healthy. SAN ANTONIO -- Survival following hospitalization for sepsis in the U.S. has increased in recent years, which led to a corresponding increase in sepsis survivors at risk for readmission from, researchers reported here. Investigation of sepsis trends among patients treated within the University of Pennsylvania Health System (UPHS) between 2010 and 2015 showed that hospital admissions more than doubled during the period, while in-patient sepsis-related mortality dropped significantly, according to Mark E. Mikkelsen, MD, of the Hospital of the University of Pennsylvania in Philadelphia, and colleagues.  As a result, the proportion of medical and surgical discharges at-risk for hospital readmission after sepsis increased from 2.7% to 7.8%, Mikkelsen said in a presentation to the Society for Critical Care Medicine annual meeting. The study results also appear in Critical Care Medicine. (medpagetoday.com 4.3.2018).)

- Influensa: Komplikasjoner. Omlag 1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa. Alvorlig følgesykdom som lung