Forbrukerrådets advokatordning - gjør det mulig å føre prinsipielle forbrukersaker for retten (forbrukerrådet.no) (Slik klager du) (23 400 500)

Velgekte.no (Opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning)

Finansportalen.no (Guiden til finansproduktene) (Konjunkturer)

Ta Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis (finansportalen.no) (forbrukerradet.no) (nrk.no 18.1.2017)

Vil stoppe egenjustis (forbruker.no 23.2.2007)

Mobiltelefonen, kjøleskapet, MP3-spillere etc. skal vare i fem år (dn.no 18.9.2010) (vg.no 21.9.2007) (dagbladet.no 30.4.2010) (vg.no 15.4.2008) (ap.no 8.9.2011)

PC-batterier skal vare i minst 2 ½ år (nrk.no 12.3.2008)

Mobiltelefonbatterier 2,5 til 3 år (dinside.no 21.10.2015)

Teoriprøvequiz - (vegvesen.no) Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) (Skiltquiz) (Førerkort-quiz) Teoriprøven for bil (prove.no) (nettlappen.no) (lovdata.no) (teoriprover.no)

Blodpris for knøttsmå krypinn (dn.no 16.8.2006)

Leier du?! PÅ B-LAGET (aftenposten.no 18.5.2012) (19.5.2012)

Rådyr bolig ...må du faktisk tjene 592.000 kroner for å ha råd til en gjennomsnittlig leilighet... (forbruker.no 16.3.2006)

Leietakerfella (dagbladet.no 30.5.2008)

-Vil begrense utbytte på (aftenposten.no 22.12.2010)

Risikabelt boligkjøp? (nettblogg.no 20.7.2006)

the Loftcube project (loftcube.net)

TÆNK (taenk.dk)

- Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage. Det er krevende for folk å forholde seg til nær tjue ulike nemnder med ulike regler.

(Anm: Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage. Det er krevende for folk å forholde seg til nær tjue ulike nemnder med ulike regler. Forbrukerklagenemndene må samles ett sted, mener Forbrukerrådet. − Har du rett, skal du få rett og det må bli enklere enn det er i dag, sier Tone Molvær Berset som er juridisk direktør i Forbrukerrådet. Folk som ønsker å klage må i dag forholde seg til et stort antall nemnder med ulike krav, forskjellige saksbehandlingsregler og ofte lang behandlingstid. (forbrukerradet.no 28.1.2022).)

- Personverndagen 2022.

(Anm: Personverndagen 2022. Google sporer innbyggerne på offentlige nettsider og Datatilsynet mener Facebook gir høy risiko for brukernes personvern. – Er det offentlige i lomma på teknogigantene? Med Datatilsynets valg om ikke å opprette egen Facebook-side og Teknologirådets rapport Kommersiell sporing i offentlig sektor som bakteppe, vil vi diskutere offentlige virksomheters bruk og avhengighet av «big tech» i et nettmøte den 31. januar. (teknologiradet.no 10.1.2022).)

- Google dytter brukerne inn i omfattende overvåkning.

(Anm: Google dytter brukerne inn i omfattende overvåkning. Google manipulerer brukerne til å velge de minst personvernvennlige alternativene gjennom utspekulert design og misvisende informasjon. Forbrukerrådet klager nå inn selskapet for brudd på personvernlovgivningen. (forbrukerradet.no 30.6.2022).)

- Kommunane veit for lite om kvaliteten på eigne tenester. (- Berre tre av ti kommunar har brukarundersøkingar på nettsidene sine.)

(Anm: Kommunane veit for lite om kvaliteten på eigne tenester. Berre tre av ti kommunar har brukarundersøkingar på nettsidene sine. Forbrukarrådet er bekymra for kjennskapen kommunane har til kvaliteten i barnehagar, SFO, sjukeheim og heimehjelp. – Når nettsidene manglar informasjon om tilfredsheita til brukarane, er det nærliggande å tru at desse undersøkingane ikkje blir utførte, eventuelt at dei hamnar i skuffen, seier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukarrådet. (…) Sjekk av brukerundersøkelser på kommunenes nettsider 2019 (forbrukerradet.no 23.8.2019).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen – men trenger din hjelp.

(Anm: Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen – men trenger din hjelp. Bærekraft selger, og mange markedsfører produktene og tjenestene sine som «grønne», «eco-vennlige» eller «bærekraftige». Realiteten er at disse produktene ofte ikke er så bra for miljøet som de gir inntrykk av. Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen for å bygge kunnskap om uredelig og uriktig markedsføring av bærekraft, såkalt grønnvasking. (forbrukerradet.no 28.6.2022).)

- Loot boxer: Slik manipulerer og utnytter spillindustrien forbrukere.

(Anm: Loot boxer: Slik manipulerer og utnytter spillindustrien forbrukere. Manipulerende design, aggressiv markedsføring og misvisende sannsynligheter. Loot boxer presenterer forbrukerne for et hav av problemstillinger. En ny rapport fra Forbrukerrådet får forbrukerorganisasjoner over hele verden til å kreve regulering. (forbrukerradet.no 31.5.2022).)

- Ny åpenhetslov og regelendringer fra 1. juli. Fra juli kan du få svar på om menneskerettighetene til dem som laget buksene dine er ivaretatt, og det kommer flere nye regler om personvern.

(Anm: Ny åpenhetslov og regelendringer fra 1. juli. Fra juli kan du få svar på om menneskerettighetene til dem som laget buksene dine er ivaretatt, og det kommer flere nye regler om personvern. Januar og juli er nemlig høysesong for nye lover. Her får du oversikten over nye regler som gjelder for deg. (lovdata.no 1. 7.2022).)

(Anm: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) LOV-2021-06-18-99. (lovdata.no).)

- Ny jobb? Husk å beholde forsikringen. (- Har du livs- eller uføreforsikring gjennom jobben bør du fortsette denne avtalen om du går av med pensjon eller bytter jobb.)

(Anm: Ny jobb? Husk å beholde forsikringen. Har du livs- eller uføreforsikring gjennom jobben bør du fortsette denne avtalen om du går av med pensjon eller bytter jobb. — Velger du å avstå, kan du senere ha mistet retten til å tegne forsikring, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. I mange tilfeller er det mye penger å spare på å bytte forsikringsselskap. Derfor oppfordrer Forbrukerrådet ofte forbrukere å gå igjennom avtalene sine og sammenlikne dem med tilsvarende og rimeligere avtaler. Det er imidlertid noen få tilfeller hvor det ikke lønner seg å si opp eller bytte forsikring. Livs- og uføreforsikring er forsikringer vi ofte får tegnet igjennom jobb. — Disse forsikringene vil kunne utgjøre stor forskjell for deg om du skulle bli rammet av sykdom, og avtalene du tegner gjennom jobb er ofte gode, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. (forbrukerradet.no 12.1.2023).)

- Nå har du krav på å vite hvem som produserer klærne dine: – Kjempeskritt i riktig retning.

(Anm: Nå har du krav på å vite hvem som produserer klærne dine: – Kjempeskritt i riktig retning. Fra i dag har du krav på å få se i kortene til noen av verdens største merkevareprodusenter. Framtiden i våre hender har stor tro på at menneskerettigheter nå blir tatt på alvor. (nrk.no 10.8.2022).)

- EU med strengere kleskrav – kun de mest bærekraftige varene skal selges i Europa. (– Men professor i bærekraft mener de unngår å ta opp industriens største problem.) (- Med dette mener jeg mengden tekstiler som importeres til EU, Europa og Norge, sier Klepp.)

(Anm: EU med strengere kleskrav – kun de mest bærekraftige varene skal selges i Europa. Gjennom en flunkende ny strategi, vil EU-kommisjonen gjøre kjøp og salg av tekstiler mer klimavennlig. Men professor i bærekraft mener de unngår å ta opp industriens største problem. (…) – Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for planeten, helsa og økonomien, sier EU-kommisjonens visepresident og klimaansvarlig Frans Timmermans i en pressemelding. (…) Utvidet produsentansvar, krav til at klærne skal holde lenger, og kunne resirkuleres og repareres, er bare noen av tiltakene kommisjonen la på bordet. Dette imponerte likevel ikke professor og tekstilforsker Ingun Grimstad Klepp ved Oslo Met. – Vi ser at de virkelig store problemene ikke adresseres. Med dette mener jeg mengden tekstiler som importeres til EU, Europa og Norge, sier Klepp. (…) Strammer grepet Hver europeer kaster 11 kilo klær årlig, ifølge EU. Knappe én prosent av dette blir resirkulert. Mesteparten havner på søppelfyllingen, eller går til forbrenning – noe som forårsaker store klimagassutslipp. (nrk.no 30.3.2022).)

- På tide å prioritere varm skolemat til alle elever i Norge. (- Tilgang på varm skolemat førte til at svensker ble høyere, tok mer utdannelse og ble rikere.)

(Anm: På tide å prioritere varm skolemat til alle elever i Norge. Tilgang på varm skolemat førte til at svensker ble høyere, tok mer utdannelse og ble rikere. Satsing på varm skolemat til alle elever i Sverige ga fire ganger gevinst i forhold til kostnaden av investeringen (skolekjøkken, råvarer og administrasjon). Studien måler effekten på høyde, antall år med skolegang og inntekt i arbeidslivet når elevene er blitt voksne. I tillegg til disse målene kan det være enda flere gevinster på for eksempel helse og livskvalitet studien ikke fanger opp. (dn.no 16.6.2022).)

- Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. (- 85 prosent hadde med matpakke.)

(Anm: Fakta før valget: Hvor mange elever har med matpakke på skolen? Kritikerne av gratis skolemat hevder at 97 prosent av elevene har med matpakke hjemmefra. Det stemmer ikke helt. 5. august arrangerte Høyre og Ap den første duellen mellom statsminister Erna Solberg (H) og Støre. Da det ble snakk om skolemat, hevdet Solberg at: – 97 prosent av alle elever i barneskolen har matpakke i ranselen. (…) 85 prosent hadde med matpakke I kartleggingen fra i fjor rapporterte i snitt 85 prosent av elevene som deltok at de hadde med seg matpakke hjemmefra. (faktisk.no 28.8.2019).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Forbrukerrådet advarer studenter som vil ta hybel usett.

(Anm: Forbrukerrådet advarer studenter som vil ta hybel usett. 20. juli får mange norske ungdommer vite hvilken utdanning de kommer inn på, og dermed hvor i landet de skal bo. Forbrukerrådet advarer om at de kan tape mye penger på å takke ja til en hybel de ikke har sett. (forbrukerradet.no 19.7.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Nordmenn er mer avhengige av strøm enn andre europeere. (- Over 80 prosent av energien vi bruker i boliger i Norge er strøm, mens kun rundt 25 prosent er det i EU.)

(Anm: Nordmenn er mer avhengige av strøm enn andre europeere. Over 80 prosent av energien vi bruker i boliger i Norge er strøm, mens kun rundt 25 prosent er det i EU. Norge skiller seg ut sammen med golfstatene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Qatar og Kuwait er blant landene som har like tall som Norge. Der brukes strømmen til å kjøle ned boliger, mens vi stort sett bruker den til å skape varme. Ifølge SSB har rundt 80 prosent av energibruken vår vært strøm siden 2013. Men det har ikke alltid vært sånn. På 1960-tallet utgjorde strøm kun 35 prosent av den totale energibruken i norske boliger, mens strømandelen steg til 60 prosent allerede i 1974. I 2021 utgjorde strøm 84 prosent av energiforbruket. (dagsavisen.no 21.12.2022).)

- Forbrukertilsynet politianmelder strømsalgselskap. (- Forbrukertilsynet har anmeldt Tinde Energi og eieren Raymond Henriksen for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.)

(Anm: Forbrukertilsynet politianmelder strømsalgselskap. Forbrukertilsynet har anmeldt Tinde Energi og eieren Raymond Henriksen for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri. Politianmeldelsen ble kjent gjennom en pressemelding fra tilsynet onsdag. Den kommer snaut to måneder etter at Forbrukertilsynet varslet en bot på tre millioner kroner til strømsalgselskapet Tinde Energi, pluss 400.000 kroner i bot til eier Raymond Henriksen personlig. Forbrukertilsynet skriver i anmeldelsen at varselet foreløpig ikke er fulgt opp med et endelig vedtak fordi tilsynet «vurderer at saken samlet sett er såpass grov at vi mener saken bør etterforskes og påtales av politiet og samordnes med tanke på forbudet mot dobbeltstraff». (dn.no 25.1.2023).)

- Denne retten er ikke lenger hverdagsmat. I Oslo kan 1 kilo koste opp mot 600 kroner. Synes du torsken er blitt dyr? Dette er bare begynnelsen. De neste to årene kan torskeprisen komme til å slå alle rekorder. Det er det spesielt én årsak til. (- Flere andre faktorer spiller også inn: – Etterspørselen i de store markedene i utlandet.)

(Anm: Denne retten er ikke lenger hverdagsmat. I Oslo kan 1 kilo koste opp mot 600 kroner. Synes du torsken er blitt dyr? Dette er bare begynnelsen. De neste to årene kan torskeprisen komme til å slå alle rekorder. Det er det spesielt én årsak til. (...) Oslo er Norges dyreste fiskeby. Flere omsetningsledd og lang transport fordyrer torsken. 1 kilo av ypperste kvalitet kan gå for over 600 kroner hos fiskehandlere i hovedstaden. Det er skyhøyt over kaikanten i Bodø eller fiskebutikken i Ålesund. Men også der merker de prisøkningen. – Vi burde kanskje ha Oslo-priser, vi også, men det hadde neppe markedet på kysten akseptert, forteller daglig leder, Anita Rogne, ved Fisketorget Delikatesse i Ålesund. – Vi har likevel hatt torskefileter til opp i 250 til 270 kroner. For ett år siden kostet de 180 kroner. (...) Kvotekutt presser prisene opp. Det er ikke lett å sammenligne torskepriser. En torsk er ikke en torsk. Fersk eller fryst, fangstmetode, bearbeiding og hvilke del av fisken vi snakker om, påvirker prisen. Flere andre faktorer spiller også inn: – Etterspørselen i de store markedene i utlandet. – Valutakursene. Svak krone gir høyere priser i Norge. – Drivstoff og transportutgifter på både sjø og land. Men mer enn noe annet: Det er kvotene som nå driver prisene opp. (e24.no 22.1.2023).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Kuldesjokk i juleferien. Dette er gigantfeilen utleiere frykter at du gjør. Når studenter og andre leietakere drar på juleferie, er det én klassisk feil som kan bli ekstremt dyr. (- Han forteller at forsikringsselskapene betaler ut hele 3,4 milliarder kroner til slike skader, og at de i fjor så 30 prosent økning av denne typen hendelser.)

(Anm: Kuldesjokk i juleferien. Dette er gigantfeilen utleiere frykter at du gjør. Når studenter og andre leietakere drar på juleferie, er det én klassisk feil som kan bli ekstremt dyr. Utleier Jonny Taule (67) har tatt et helt spesielt grep for å unngå nye skader. (…) Mange skrur av all varme og reiser hjem for å spare strøm, og det kan få enorme konsekvenser hvis rør fryser og sprekker, sier daglig leder Anniken Mosby. Hun advarer også om at strømsparing ved å holde lav temperatur i leiligheten kan være skadelig. – Kulde og kanskje tette ventiler kan gi større risiko for fukt- og råteskader i boligen, så det er helt klart en reell bekymring for våre medlemmer, sier hun. (…) Han forteller at forsikringsselskapene betaler ut hele 3,4 milliarder kroner til slike skader, og at de i fjor så 30 prosent økning av denne typen hendelser. (tv2.no 16.12.2022).)

- Huset var råtnet etter 13 år. Men å klage, kan huseierne bare glemme.

(Anm: Huset var råtnet etter 13 år. Men å klage, kan huseierne bare glemme. Ingolf fra Holmslet kan verken reklamere eller få erstatning. Reparasjon av skadene måtte han og kona betale selv. BERGEN (Dagsavisen): 1,6 millioner kroner har det kostet Holmslet og kona Torfrid å få reparert skadene på huset sitt i Bergen. Takstrapport etter takstrapport har konkludert med at slett håndverk er årsaken til at veggene deres var fylt med fuktighet, sopp og råte. Men ekteparet står igjen med hele regningen. For reklamasjonsfristen på huset gikk ut fem år etter kjøpet, og eiendomsutvikleren avviser alle krav og påstander. (dagsavisen.no 1.1.2023).)

- Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og LO feirer Husleielovutvalg. Nytt og mer forbrukervennlig husleieregelverk skal behandles i gjeldende stortingsperiode.

(Anm: Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og LO feirer Husleielovutvalg. Nytt og mer forbrukervennlig husleieregelverk skal behandles i gjeldende stortingsperiode. Dette ble klart etter at regjeringspartiene og SV ble enige i budsjettforhandlingene. Forbrukerrådet har arbeidet for en ny husleielov siden 2018, og har sammen med Leieboerforeningen og LO presset på for at sittende regjering skal få dette på plass. – Det holder ikke med flikking på dagens regler, vi trenger et bredt sammensatt lovutvalg med mandat til å stake ut kursen for et trygt og stabilt leiemarked. Vi er svært glade for at dette nå kommer på plass, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. (forbrukerradet.no 30.11.2022).)- Vil – Dagens system er ekstremt urettferdig. (...) – Leietakerne tar regningen.) (- Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig.) (– En skatt på fattigdom.) (– Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.)

– Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (...) – Leietakerne tar regningen.) (- Kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.)

(Anm: Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig. (...) – Leietakerne tar regningen. Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig (…) En skatt på fattigdom Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet. (e24.no 10.8.2022).)

- De som leier er mest økonomisk sårbare.

(Anm: De som leier er mest økonomisk sårbare. Skillet mellom de som eier og de som leier er den mest fremtredende faktoren i hva som kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig. I befolkningen totalt er én av seks i denne gruppa. (forbrukerradet.no 29.11.2022).)

- Leieboerforeningen støtter pristak: – Bolig er en av de største driverne bak ulikhet. (- I Danmark ble det i fjor høst politisk enighet om at leieprisene maks kan øke med fire prosent årlig de neste to årene.)

(Anm: Leieboerforeningen støtter pristak: – Bolig er en av de største driverne bak ulikhet. Leieboerforeningen er positive til Rødt sitt forslag om et midlertidig pristak i leiemarkedet. Høyre mener at boligbygging uansett vil være det viktigste grepet mot stigende leiepriser. Anne-Rita Andal, avdelingsleder for bomiljø i Leieboerforeningen, mener at det ikke har vært nok fokus på leiemarkedet de siste tiårene. (...) Gjennomsnittsprisen for å leie bolig i Norge var på 11.423 kroner i fjerde kvartal i 2022, en oppgang på 5,88 prosent fra tilsvarende kvartal året før, ifølge utleieplattformen husleie.no. I Danmark ble det i fjor høst politisk enighet om at leieprisene maks kan øke med fire prosent årlig de neste to årene. (e24.no 23.1.2023).)

- Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser.

(Anm: Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser. Halvparten av de som leier bolig har opplevd en prisøkning det siste året. Når dette kommer på toppen av alle andre økte utgifter, er det mange som frykter at økonomien kan tvinge dem til å flytte. Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå. (forbrukerradet.no 17.8.2022).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Jeg hørte i går en podkast på The Economist, som understreker at Norge har høye skatter, men ikke på boligmarkedet – vi har ikke arveskatt, ikke nasjonal eiendomsskatt, og ikke leiereguleringer.) (- Er vi litt sprø?) (- En tredjedel av verdiene til bankene er norske private boliger – sett fra utlandet så fremstår det som – er vi litt sprø?)

(Anm: (…) Jeg hørte i går en podkast på The Economist, som understreker at Norge har høye skatter, men ikke på boligmarkedet – vi har ikke arveskatt, ikke nasjonal eiendomsskatt, og ikke leiereguleringer. En tredjedel av verdiene til bankene er norske private boliger – sett fra utlandet så fremstår det som – er vi litt sprø? (…) Den store motoren i suksessen til norske sparebanker de siste årene er jo boligmarkedet, så hvis impulsen fra boligmarkedet skulle bli negativ – og kanskje kraftig negativ – så vil norske sparebanker også stå i et nytt terreng på en måte som vi ikke har hatt på 20-30 år. Og da vil både lønnsomhet i bank og tapspotensiale for bankenes utlånsportefølje selvfølgelig bli høyere. Sitter vi en boligboble? Eller er Norge et annerledesland. (tv2.no/kanaler/nyhetskanalen 24.6.2022)

(Anm: Is another housing crash on the way? Our podcast on markets, the economy and business. This week, we examine which housing markets are most exposed to rising mortgage rates. (economist.com 22.6.2022).)

- Arthur (18) er en av mange studenter som leier bolig usett: – Man kan jo enkelt manipulere bilder. Muggfylte vegger, skyhøye leiepriser og boliger som ikke eksisterer.

(Anm: Arthur (18) er en av mange studenter som leier bolig usett: – Man kan jo enkelt manipulere bilder. Muggfylte vegger, skyhøye leiepriser og boliger som ikke eksisterer. Forbrukerrådet advarer studenter mot å leie boliger uten å ha vært på visning. Likevel tar to av tre sjansen. (…) Forbrukerrådet advarer nå studenter mot nettopp det å leie bolig usett. Avdelingsdirektør i Forbrukerrådet Pia Høst mener unge forbrukere er en sårbar gruppe. – De er ikke så erfarne på markedet. Boligmarkedet er veldig hett for tiden, og studenter har veldig kort tid på seg til å finne et sted å bo. Alle de tre faktorene til sammen gjør at det er en risiko for at man kan få dårlige leiligheter eller til og med bli lurt. Les også: Her går unge sammen for å få råd til å kjøpe bolig (nrk.no 19.7.2021).)

- Emma ville berre på visning – blei svindla for 40.000.

(Anm: Emma ville berre på visning – blei svindla for 40.000. Via nettstaden hybel.no blei Emma Monsen invitert på ei visning ho måtte bruke BankID for å få vere med på. Dagen etter var alle sparepengane borte. Svindlarane er eit hestehovud framfor, seier banken. (nrk.no 20.7.2021).)

- Klag med stil. (- Når vi forstår hvorfor vi selv og andre mennesker klager, kan vi gjøre klaging til en mer positiv opplevelse for alle parter, skriver Kirsti MacDonald Jareg.)

(Anm: Klag med stil. Når vi forstår hvorfor vi selv og andre mennesker klager, kan vi gjøre klaging til en mer positiv opplevelse for alle parter, skriver Kirsti MacDonald Jareg. KLAGING: Kanskje ikke overraskende blir vi i dårligere humør av klaging – men det blir faktisk også den som klager, viser forskning. (psykologisk.no 15.11.2021).)

(Anm: Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) – Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) – Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Statens sivilrettsforvaltning (SRF) (mintankesmie.no).)

- Leide bil to ganger på fire måneder – begge gangene ble han beskyldt for å skade bilene.

(Anm: Leide bil to ganger på fire måneder – begge gangene ble han beskyldt for å skade bilene. – Ta bilder av hele leiebilen før du henter den ut, er rådet fra leiebilkunde Tore Lauritzen. BILDEBEVISET: Dette bildet av leiebilen tok kunden fra Bodø av bilen han leide hos Hertz før han formelt hadde signert leiekontrakten. Da bilen ble sjekket inn, sendte utleiefirmaet en e-post hvor de skrev at de «dessverre hadde oppdaget en liten skade på bilen» – Uten bildebevis hadde jeg havnet i saksa. Det ville blitt ord mot ord, sier Tore Lauritzen fra Bodø. I november i fjor måtte han ha bilen sin på verksted. Gjennom verkstedet fikk han utlevert en leiebil. (nrk.no 19.4.2022).)

- Gjensidige om nytt bilprodukt: – Leverer på et forsikringsbehov i et til nå udekket marked.

(Anm: Gjensidige om nytt bilprodukt: – Leverer på et forsikringsbehov i et til nå udekket marked. Gjensidige vil gjennom en ny app tilby dagsforsikring på bil til bildelingsbrukere. Gjensidige har lansert appen «Lettlånt», som skal ta over et til nå uforsikret marked. I appen tilbyr Gjensidige dagsforsikring på bil som kunden kan tegne, om bilen skal lånes til familie eller venner. Man skal ikke trenge å være kunde av Gjensidige, og forsikringen skal koste 99 kroner i døgnet og kan tegnes for inntil syv dager. Betaling skjer via Vipps. (medwatch.dk 2.5.2022).)

- Overvåkningskapitalisme. – Man har bygd et system som manipulerer deg på måter vi ikke forstår. (– Tradisjonelt har man fryktet overvåkning fra myndighetene.) (- Men private selskaper sin makt er blitt langt mer ugjennomtrengelig enn PST noen gang ville kunne oppnå, sier Dag Mostuen Grytli, rådgiver i Datatilsynet.)

(Anm: Overvåkningskapitalisme. – Man har bygd et system som manipulerer deg på måter vi ikke forstår. Dag Mostuen Grytli er samfunnsviter og rådgiver i Datatilsynet. Datatilsynets Dag Mostuen Grytli snakker om «overvåkningskapitalismen». OSLO (Digi.no): – Tradisjonelt har man fryktet overvåkning fra myndighetene. Men private selskaper sin makt er blitt langt mer ugjennomtrengelig enn PST noen gang ville kunne oppnå, sier Dag Mostuen Grytli, rådgiver i Datatilsynet. (digi.no 6.4.2020).)

- Google dytter brukerne inn i omfattende overvåkning. Google manipulerer brukerne til å velge de minst personvernvennlige alternativene gjennom utspekulert design og misvisende informasjon. Forbrukerrådet klager nå inn selskapet for brudd på personvernlovgivningen.

(Anm: Google dytter brukerne inn i omfattende overvåkning. Google manipulerer brukerne til å velge de minst personvernvennlige alternativene gjennom utspekulert design og misvisende informasjon. Forbrukerrådet klager nå inn selskapet for brudd på personvernlovgivningen. Alle som oppretter en Google-konto må ta aktive valg når det kommer til deling og bruk av personlig informasjon. Dette gjelder også hvis du tar i bruk en mobil med Android. Ikke overraskende legger selskapet opp til at du skal si «OK» til å dele mest mulig om deg selv. Forbrukerrådets gjennomgang viser hvordan Google dytter brukerne til å velge bort eget personvern gjennom bruk av:

  • manipulerende design
  • uklart språk
  • villedende og skjulte valg

- Her er det lettest å få EU-godkjent bilen. (- I Sverige er dessuten kontrollene organisert slik at verkstedet som kontrollerer bilen din og finner mulige feil, ikke får lov å tilby deg å reparere feilene de finner på bilen din.) (- Forklaringen er opplagt for mange.) (- Likevel har vi ikke den samme regelen i Norge.)

(Anm: Her er det lettest å få EU-godkjent bilen. Du får oftere godkjent bilen på et sted med flere konkurrerende bilverksteder. (…) Svenske verksteder får ikke reparere I Sverige er dessuten kontrollene organisert slik at verkstedet som kontrollerer bilen din og finner mulige feil, ikke får lov å tilby deg å reparere feilene de finner på bilen din. Forklaringen er opplagt for mange. Likevel har vi ikke den samme regelen i Norge. Der altså ikke slik at noen verksteder i Sverige lettere finner feil på bilen, for å sikre at de får jobben med å reparere den. (forskning.no 12.6.2022).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage. Det er krevende for folk å forholde seg til nær tjue ulike nemnder med ulike regler. (- Forbrukerklagenemndene må samles ett sted, mener Forbrukerrådet.) (- Vedtakene i de fleste nemndene er ikke rettslig bindende.) (- Folk som opplever at næringsdrivende ikke følger vedtak i nemndene, må i dag selv ta saken videre til retten, sier Molvær Berset.) (− Det er krevende for en enkeltperson å ta en sak til retten, hvor motparten for eksempel vil være et forsikringsselskap, en bank eller et flyselskap.) (- Det sier seg selv at styrkeforholdet i disse sakene er skjevt.)

(Anm: Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage. Det er krevende for folk å forholde seg til nær tjue ulike nemnder med ulike regler. Forbrukerklagenemndene må samles ett sted, mener Forbrukerrådet. − Har du rett, skal du få rett og det må bli enklere enn det er i dag, sier Tone Molvær Berset som er juridisk direktør i Forbrukerrådet. Folk som ønsker å klage må i dag forholde seg til et stort antall nemnder med ulike krav, forskjellige saksbehandlingsregler og ofte lang behandlingstid. Ulik praksis Selv om forbrukerne får medhold i nemndene, er det ulik praksis for om de faktisk får det de har krav på. Vedtakene i de fleste nemndene er ikke rettslig bindende. Det betyr at en del bedrifter ikke bryr seg om å følge vedtakene. Dagens system gjør det krevende for folk, som opplever å bli lurt eller er misfornøyd med kvaliteten på varer og tjenester, å finne riktig nemnd å klage til.
− Dette er svært uheldig for forbrukernes rettsvern. Folk som opplever at næringsdrivende ikke følger vedtak i nemndene, må i dag selv ta saken videre til retten, sier Molvær Berset. − Det er krevende for en enkeltperson å ta en sak til retten, hvor motparten for eksempel vil være et forsikringsselskap, en bank eller et flyselskap. Det sier seg selv at styrkeforholdet i disse sakene er skjevt. Nemndene behandler cirka 20.000 saker årlig, jo færre som ender i rettssystemet, desto bedre, sier Molvær Berset som tar til orde for å forbedre og forenkle dagens system. (forbrukerradet.no 28.1.2022).)

- Forbrukertilsynet mener norske banker bryter loven. Forbrukertilsynet har avdekket at bankene ofte ikke tilbakefører penger som svindlede kunder har rett på.

(Anm: Forbrukertilsynet mener norske banker bryter loven. Forbrukertilsynet har avdekket at bankene ofte ikke tilbakefører penger som svindlede kunder har rett på. Forbrukertilsynet har sendt brev til samtlige norske banker hvor de krever at bankene umiddelbart tar grep for å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt. Det skriver tilsynet i en pressemelding onsdag formiddag. «Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen til norske banker der de selv avgjør om kunden er ansvarlig for tapet når kundens bankkonto blir misbrukt», heter det i meldingen. Tilsynet skriver at praksisen er i strid med forbrukervernseglene i finansavtaleloven. – Alle kan dessverre bli utsatt for svindel, og bankene er ressurssterke. Da er det viktig at bankene alltid følger loven og informerer kunden om hvilke rettigheter kunden har, uttaler Trond Rønningen, administrerende direktør i Forbrukertilsynet, i meldingen.– Praksisen mange banker fører nå, med både feilinformasjon til kunder og ulovlig tilbakehold av kundens midler, er uakseptabel. (e24.no 7.12.2022).)

- Hvorfor vitenskapen sier at emosjonelt intelligente mennesker følger regelen om ikke å klage.

(Anm: Why Science Says Emotionally Intelligent People Follow the Rule of No Complaints. When something bad happens, venting can actually make you feel worse--for days. Every group has one: The person who, no matter what happens, refuses to complain. Who, no matter how frustrating the situation, refuses to vent. Who somehow stays positive and keeps moving forward. Admirable, right? But also, truth be told, a tad irritating to the rest of us. After all, we're taught to vent, because venting is good for us: Holding it all in will eventually cause us to blow. Or not. Science says that person -- the one who never complains -- is definitely on to something. Ifølge forskning publisert i 2015 i European Journal of Work and Organization Psychology, klager faktisk får deg til å føle deg verre. (inc.com 19.8.2021).)

- Snart blir elbiler billigere enn fossilbiler - selv med avgifter.

(Anm: Snart blir elbiler billigere enn fossilbiler - selv med avgifter. Innen seks år vil det være billigere å produsere elbiler i Europa enn biler som bruker tradisjonelt drivstoff, ifølge ny studie. (…) I en ny studie fra selskapet, slås det fast at elektriske biler og varebiler i snitt kommer til å bli billigere å produsere i Europa enn biler som bruker fossile drivstoff, i alle segmenter av lette kjøretøy, allerede i 2027. Dermed forventes det at bilene i snitt også blir billigere å kjøpe for forbrukeren, selv uten subsidier fra myndighetene. (elbil.no 10.5.2021).)

- OED: Det koster 11,57 øre å lage strøm.

(Anm: OED: Det koster 11,57 øre å lage strøm. (…) Olje – og energidepartementet har beregnet den typiske kostnaden ved å produsere strøm. I Sør-Norge ligger forventet markedspris i 2022 åtte ganger så høyt. (…) Eventyrlig fortjeneste De siste dagene er det stadig satt nye prisrekorder på strøm. De tre første ukene i desember har prisene på kraftbørsen Nord Pool ligget rundt 1,60 kroner/kWh i Sør-Norge som gjennomsnitt, regnet før avgifter og nettleie. (e24.no 21.12.2021).)

- 15 selskaper produserte over 90 prosent av Norges strøm i 2021.

(Anm: 15 selskaper produserte over 90 prosent av Norges strøm i 2021. Statkraft produserte mer enn en tredjedel av all norsk strøm i fjor, og sammen med Hafslund Eco Vannkraft sto de for nesten halvparten av produksjonen. (energiwatch.no 5.12.2022).)

- Vil grønnstemple tørrlagte elver.

(Anm: Vil grønnstemple tørrlagte elver. Fiskedød og ødelagte elver truer bærekraft-statusen for norsk vannkraft. Nå kjemper kraftbransjen for at også tørre elver skal kalles grønne. (nrk.no 19.9.2022).)

- Kan tjene 50 000 på strømstøtte: − Regjeringen kaster penger etter rikfolk. (- Han synes SVs forslag om å redusere taket på månedlig strømstøtte fra 5000 kilowattime (kWt) til 3000 kWt er en mulig vei.)

(Anm: Kan tjene 50 000 på strømstøtte: − Regjeringen kaster penger etter rikfolk. VG har sett på hvem som tjener på Støre-regjeringens strømstøtteordning. Tallene viser at de rike kan stikke av med over dobbelt så mange støttekroner som de fattige. (…) – De med høye inntekter kan disse syv månedene få dekket hele 49 000 kroner på regningen av staten. – De med lave inntekter kan til sammenligning få bare 21 000 kroner. Det er godt under halvparten. – Familiene i midten, med middelklasseinntekter, kan i snitt få 30 000 kroner. (…) Han synes SVs forslag om å redusere taket på månedlig strømstøtte fra 5000 kilowattime (kWt) til 3000 kWt er en mulig vei. – Den politiske prosessen fremover vil avklare hvordan en mer sosial profil på strømstøtten kan utformes, men en reduksjon av taket kan trolig bidra til en bedre omfordeling, sier Strøm. (vg.no 22.9.2022).)

- Varsler vannkraft-omkamper: − Ingenting kommer uten en kostnad. (- Gjennomgangen viser at det er få gryteklare prosjekter som virkelig monner de nærmeste årene.)

(Anm: Varsler vannkraft-omkamper: − Ingenting kommer uten en kostnad. RENDALEN (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug sier det haster å få bygget ut vannkraft - også i noen vernede vassdrag og sidevassdrag, for å unngå at Norge må importere enda mer dyr kraft fra Europa. (…) VG har nylig gjennomgått alle planlagte utbyggingsprosjekter for kraft i Norge. Gjennomgangen viser at det er få gryteklare prosjekter som virkelig monner de nærmeste årene. (…) – Det er helt åpenbart mulig å bygge ut mer vannkraft i Norge. Det finnes over 300 vernede vassdrag i Norge. Det vi ønsker er at man skal gå igjennom dem på nytt, og se på muligheten for å bygge ut der dette kan gjøres skånsomt, sier Frp-lederen. (vg.no 22.9.2022).)

- Her bestemmes strømprisen. Har du problemer med å skjønne kraftmarkedet – og hvorfor prisen på strøm blir så høy?

(Anm: Her bestemmes strømprisen. Har du problemer med å skjønne kraftmarkedet – og hvorfor prisen på strøm blir så høy? Strømprisene i Norge påvirkes av prisene i andre land fordi vi er del av et internasjonalt kraftmarked. Men hvordan fungerer egentlig dette markedet? Det som bestemmer prisen du betaler for å lage mat eller ta en dusj. (nrk.no 20.9.2022).)

- Spetalen: – Vi har gitt frå oss sjølvråderetten på straum. (- Sjå Debatten med programleiar Fredrik Solvang.) (- Dei straumprisane vi ser i dag, kjem snart til å føre til problem for norsk næringsliv, trur Spetalen. – Industridøden kjem. Med dei prisane vi ser no, har ikkje vi noko konkurransefortrinn i forhold til resten av Europa.)

(Anm: Spetalen: – Vi har gitt frå oss sjølvråderetten på straum. Straumen tilhøyrer nordmenn, og dei burde betale mindre for han, meiner investor Øystein Stray Spetalen. Han ønsker seg bort frå dagens marknadsstyring av straumprisen. Øystein Stray Spetalen vil ha tilbake reguleringa av kraftmarknaden for å sikre låge straumprisar i Noreg. - Nordmenn har gitt fra seg råderetten over egen energi og underkastet seg EU sin feilslåtte energipolitikk. Valget for Norge står mellom å være fri eller trell, sier Øystein Stray Spetalen før møtet med olje- og energiminister Terje Aasland i Debatten tirsdag kveld. I 2014 åtvara Øystein Stray Spetalen mot høgare straumprisar på grunn av utanlandskablane. Han meiner dei straumprisane vi ser no viser at han hadde rett. (…) – Har framleis kontroll I Debatten tysdag møtte Spetalen olje- og energiminister Terje Aasland for å debattere straumsituasjonen. Aasland meiner Spetalen tek feil når han seier at vi har gjeve frå oss sjølvråderetten over straumen. – Vi har framleis ei streng regulering av norsk vasskraft. Det er det offentlege som eig kraftverka. Det er det offentlege som har kontrollen og regulerer denne bransjen i detalj, seier Aasland. (…) – For hundre år sidan fekk norsk vasskraft ein verdi. Då var det brei politisk semje om at dette måtte vere under norsk kontroll. Då fekk vi konsesjonslovgjevinga, og med det fekk vi bygd om verksemder som Yara, Hydro og Elkem. (nrk.no 6.9.2022).)

- Norske kraftprodusenter har veddet bort milliardfortjenesten på din dyre strøm. (- Først selger de strømmen rådyrt til norske forbrukere. Så taper de finansielle veddemål i gigantklassen.)

(Anm: Norske kraftprodusenter har veddet bort milliardfortjenesten på din dyre strøm. Først selger de strømmen rådyrt til norske forbrukere. Så taper de finansielle veddemål i gigantklassen. Med Statkraft i spissen har de offentlig eide norske kraftprodusentene bak seg et halvår med eventyrlige priser og fortjeneste på salg av strøm. Den koster rundt 12 øre å produsere per kilowattime, men er solgt for 4,30 - 5,30 kroner til bedrifter og forbrukere i Sør-Norge siste år. Så da må det vel være fantasiresultater i selskaper som Statkraft, Agder Energi og Hafslund? Svaret er nei, og årsaken er finansielle veddemål i milliardklassen. Nyhetsredaktør Aksel Fridstrøm i Minerva har skrevet flere gode artikler om hvordan kraftmilliardene har forsvunnet i et finansielt tapssluk. Han formulerer det med følgende spørsmål: Har kraftselskapene en inntektssikring, eller er det inntektssikringen som har kraftselskapet. Les mer her: Kraftmilliarder forsvinner i finansielt tapssluk Kraftselskap i finansverdenens jerngrep Det de store kraftselskapene har gjort, er å selge mye av årets strøm på den faste prisen slik den var i fjor. Det positive er at de tilsynelatende har sikret seg mot lave priser, men ulempen er at de også har veddet bort store deler av årets superprofitt. (nettavisen.no 7.9.2022).)

- Noen har stjålet farsarven vår. (- Strøm i Norge er mye mer enn energi.) (- Det er nedbygd natur i bytte mot varme, trygghet og industribygging.)

(Anm: Stein Arne Nistad, forfatter. Noen har stjålet farsarven vår. Strøm i Norge er mye mer enn energi. Det er nedbygd natur i bytte mot varme, trygghet og industribygging. Derfor blir vi opprørt når det som var vårt, blir solgt til høystbydende. Det er som om noen har stjålet nasjonens farsarv og ofret vår historie og infrastruktur for økonomisk gevinst i et spekulativt energimarked, skriver kronikkforfatteren. (…) Kraftutbygging setter spor. Omforming av landskapet. Malplasserte kraftlinjer og industriinstallasjoner som ikke hørere hjemme i naturen. Alt dette har vi som folk gitt avkall på og byttet mot krafta og infrastrukturen som var vår. Byttet det mot velstand og trygghet! (nrk.no 21.8.2022).)

- Anklages for å renvaske Putin. (- SVs Ingrid Fiskaa mener det ikke er Putins feil at norske strømpriser er skyhøye.) (- Putin må glede seg over at Fiskaa og hennes meningsfeller går rett på limpinnen, sier Astrup.)

(Anm: Anklages for å renvaske Putin. SVs Ingrid Fiskaa mener det ikke er Putins feil at norske strømpriser er skyhøye. Det møter hard motbør. MOTSTEMME: SV-politiker Ingrid Fiskaa er kritisk til utenlandskabler og markedsstyrte strømpriser. Russlands Vladimir Putin har ikke skylden for de skyhøye strømprisene i Sør-Norge. I hvert fall om vi skal tro SVs stortingspolitiker Ingrid Fiskaa. I en kommentar i Klassekampen mandag snur hun opp ned på de siste dagers strømdebatt. «Det er marknadsstyringa som splittar oss, ikkje Putin» skriver Fiskaa i kommentaren. (…) - Det ser ut som SV prøver å renvaske Putin når de sier at han ikke har skyld i de høye strømprisene i Europa, sier Venstre-leder Guri Melby til Dagbladet. Selv forsvarer hun utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia og å fortsette å levere kraft til det europeiske markedet. (…) - Det er ingen tvil om at Putins manipulering av gassmarkedet er en av de viktigste driverne bak de skyhøye energiprisene i Europa akkurat nå, sier Astrup (H). - Putin må glede seg over at Fiskaa og hennes meningsfeller går rett på limpinnen, sier Astrup. SV-er står fast Ingrid Fiskaa (SV) står fast på at strømprisene ikke nødvendigvis skyldes Russlands krigføring. (…) Hun understreker at Putin og krigen har skadet energimarkedet i Europa og at dette, sammen med klimakrisa, har skapt vansker for kraftproduksjonen. - Men dette hadde ikke påvirket norske strømpriser om ikke strøm ble gjort til en vanlig handelsvare, som i tillegg er sterkt påvirket av de høyere europeiske prisene, sier Fiskaa. (…) - Går i Putins felle. (borsen.dagbladet.no 23.8.2022).)

- Dagbladet mener: Ikke frikjenn Putin.

(Anm: Dagbladet mener: Ikke frikjenn Putin. Markedet er en ingen god herre, men Putin er en stadig verre en. (…) SV må gjerne være mot utenlandskabler, men å frikjenne Vladimir Putin for situasjonen vi er i, er helt håpløst. Det siste de burde gjøre er å løpe Putins ærend. (dagbladet.no 23.8.2022).)

- Ny analyse: Uten de to nye utenlandskablene ville strømprisene falt 25 prosent. (- I vår anslo Statnett at «nye kabler utgjør kun 10 prosent av de høye strømprisene». Nylig gjentok Statnett-sjef Hilde Tonne anslaget i NRK.)

(Anm: Ny analyse: Uten de to nye utenlandskablene ville strømprisene falt 25 prosent. Krigen i Ukraina gjør at de to nye utenlandskablene får mye større effekt på kraftprisene. Så mye som 25 prosent, ifølge en rykende fersk analyse fra Volue Insight. – Statnetts anslag for de nye utenlandskablene er utdatert, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight. De to nye utenlandskablene til Tyskland og England som ble satt i drift i fjor satt debatten i kok, og mange har gitt dem skylden for de ekstreme strømprisene. I vår anslo Statnett at «nye kabler utgjør kun 10 prosent av de høye strømprisene». Nylig gjentok Statnett-sjef Hilde Tonne anslaget i NRK. Nå har Volue Insight gjennomført en ny simulering av hva kraftprisene ville vært uten de to nye kablene. – Krigen i Ukraina, kombinert med de lave vannmagasinene, gjør at de to kablene får mye større påvirkning på prisene, sier Lilleholt. (dn.no 29.8.2022).)

- Kraftanalytiker: Ingen grenser for hvor høy strømprisen kan bli.

(Anm: Kraftanalytiker: Ingen grenser for hvor høy strømprisen kan bli. Daglig kommer det meldinger om nye strømprisrekorder. Markedet venter nå en snittpris på 5,5 kroner pr. kilowattime fra oktober til mars. Og det kan bli enda mer. – Jeg har sluttet å si at det finnes et tak i dette strømmarkedet, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. Så sent som i juli, fortalte han til Aftenposten at markedet ventet en gjennomsnittlig dagspris på 3,5 kroner pr. kilowattime i vintermånedene fra oktober til mars. (aftenposten.no 29.8.2022).)

- Rasjonering av strøm vil være en energipolitisk skandale. Bukken har passet havresekken. Nå ser vi resultatet.

(Anm: Rasjonering av strøm vil være en energipolitisk skandale. Bukken har passet havresekken. Nå ser vi resultatet. (aftenposten.no 15.7.2022).)

- Norge fortsatte med høy strømeksport forrige uke. (- Det ble dog ikke nok en netto eksportrekord, den ble satt i uke 48. Da hadde Norge nemlig den høyeste nettoeksporten i løpet av en uke noensinne, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).)

(Anm: Norge fortsatte med høy strømeksport forrige uke. Bitende kulde ga høyere strømpriser, stor kraftproduksjon og høy netto eksport til utlandet. Det ble dog ikke nok en netto eksportrekord, den ble satt i uke 48. Da hadde Norge nemlig den høyeste nettoeksporten i løpet av en uke noensinne, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Forrige ukes tall, som kom onsdag, viser at strømprisen i Sør-Norge var 356 øre. Den er dermed opp 86,5 prosent på to uker. – Som i de foregående fire ukene, var det også forrige uke høy nettoeksport fra Norge. Magasinfyllingen gikk ned med 3,4 prosentenheter og ligger nå 3,5 prosentenheter under medianen, opplyser NVE. I Nord-Norge var strømproduksjonen den høyeste for denne uken på fem år. Det er da også produksjonen nordfra som sendes ut av landet. (vg.no 14.12.2022).)

- Regjeringen evner ikke å skaffe nordmenn billig egenprodusert strøm. (- Strømprisen nærmer seg 10 kroner per kilowattime.) (- Det er nesten 100 ganger mer enn det koster å produsere strømmen.)

(Anm: Regjeringen evner ikke å skaffe nordmenn billig egenprodusert strøm. Strømprisen nærmer seg 10 kroner per kilowattime. Det er nesten 100 ganger mer enn det koster å produsere strømmen. (nettavisen.no 13.12.2022).)

- Nå sparer kraftbransjen på vannet: − Begynner å virke. Ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holder kraftselskapene igjen på vannet i magasinene etter regjeringens krav. (– Vi har vært veldig tydelige overfor kraftselskapene om at vi forventer at de tar sitt ansvar. Etter det jeg forstår så begynner det å virke.) (- Aasland har tidligere sagt til E24 at regjeringen forbereder seg på rasjonering som et krisescenario.)

(Anm: Nå sparer kraftbransjen på vannet: − Begynner å virke. Ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holder kraftselskapene igjen på vannet i magasinene etter regjeringens krav. – Vi har vært veldig tydelige overfor kraftselskapene om at vi forventer at de tar sitt ansvar. Etter det jeg forstår så begynner det å virke. Vi har hatt nær kontakt med mange av de store produsentene, som sier de har skalket igjen lukene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG, men understreker: – Jeg kommer til å følge opp det veldig tydelig for å være trygg på at det er det som faktisk skjer. Så jobber vi også med å ha andre tiltak i beredskap. Forrige uke advarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at nordmenn kan gå en tøff høst og vinter i møte med høyere strømpriser. (...) Kan kreve mer Skulle det bli nødvendig, sier Aasland at regjeringen kan gå inn og konkret regulere magasinene til kraftselskapene, og sette strengere rammer for hvordan produsentene kan bruke dem. Eventuelt kan de innføre eksportrestriksjoner. – Hvor lenge skal dere følge med før det blir aktuelt? – Dette er jo noe som følges tett og fortløpende hele tiden, men nå har vi forsterket intensiteten rundt det på grunn av situasjonen. Jeg kommer også til å følge opp i løpet av uken. (...) Aasland har tidligere sagt til E24 at regjeringen forbereder seg på rasjonering som et krisescenario. (vg.no 12.7.2022).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Kraftnæringen ber politikerne holde fingrene unna vannet. Flere partier vil gripe inn for å få kraftprodusentene til å spare vann og dermed kvele krafteksporten. Dette ordner vi best selv, svarer produsentene. (- Når skal vannet tappes?) (- Og hvem skal bestemme: Kraftselskapene eller myndighetene?)

(Anm: Kraftnæringen ber politikerne holde fingrene unna vannet. Flere partier vil gripe inn for å få kraftprodusentene til å spare vann og dermed kvele krafteksporten. Dette ordner vi best selv, svarer produsentene. Når skal vannet tappes? Og hvem skal bestemme: Kraftselskapene eller myndighetene? Diskusjonen går høyt blant politikere og kraftfolk. Magasinfyllingen i Sør-Norge er svært lav, men Norge selger like fullt strøm til utlandet gjennom kabler og linjer. Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad vil at myndighetene skal gripe inn og pålegge kraftselskapene å spare vann nå. Andre partier mener det samme. – Det vi må gjøre, er å begrense tappingen av magasiner og produksjonen når magasinfyllingen er lav. Det vil gjøre at vi ikke har noe strøm å eksportere, sa Pollestad til NTB torsdag. Budskapet er at vannsparing nå skal gi mindre eksport. Mer vann inn i den kommende vinteren og dermed høyere produksjon, skal bidra til lavere priser og ingen rasjonering. (aftenposten.no 11.7.2022).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Industritopp frykter tomme magasiner: – Burde ha tenkt annerledes om eksporten.

(Anm: Industritopp frykter tomme magasiner: – Burde ha tenkt annerledes om eksporten. Kraftforedlende industri samler seg i en ny bransjeforening for å kjempe for billig strøm. – Vi blir helt avhengige av å bygge ut mer produksjon, sier styreleder Helge Aasen. Konsernsjef Helge Aasen i industriselskapet Elkem har nå blitt styreleder for en ny bransjeforening for kraftforedlende industri i NHO-foreningen Norsk Industri. Han frykter høye strømpriser, og ønsker brems i krafteksporten og økt utbygging av kraft i Norge. (e24.no 10.7.2022).)

- Varsler mulig strømrasjonering: − Norske produsenter har et samfunnsansvar. (- På tross av at Statnett har gått tydelig ut og advart strømprodusentene om en presset situasjon, fortsetter eksporten ut av landet. Det kan resultere i strømrasjonering i vinter.)

(Anm: Varsler mulig strømrasjonering: − Norske produsenter har et samfunnsansvar. På tross av at Statnett har gått tydelig ut og advart strømprodusentene om en presset situasjon, fortsetter eksporten ut av landet. Det kan resultere i strømrasjonering i vinter. (…) Oppjustert farenivå I meldingen ble farenivået for strømsituasjonen også oppjustert fra grønt nivå til gult nivå. Det vil si at det nå er mellom 5 og 20 prosent sannsynlig at Norge vil havne i en rasjoneringssituasjon i vinter. – Det er slett ikke mer sannsynlig enn usannsynlig, men det er en veldig alvorlig situasjon å komme i, sier Østli. (dagbladet.no 6.7.2022).)

- DN mener: Norge kan ikke fortsette å eksportere strøm dersom det ikke er nok strøm i Norge. (- Selv om det blir så kritisk i Sør-Norge at strømmen fysisk må kobles ut, kan det fortsatt gå 1400 megawatt gjennom kabelen til Tyskland hvis det også er krise der, ifølge rapporten.) (- Skulle noe slikt skje, vil det ikke bli lettere for politikere i posisjon å legge særlig innlevelse i forsvarstalene for det liberaliserte kraftmarkedet og krafthandelen med utlandet.) (- NVE og Statnett anbefaler at det bør utredes nærmere hvordan reglene slår ut for land som Norge, og om hvorvidt norske myndigheter bør jobbe for å endre dem.) (- Svaret er ja.)

(Anm: DN mener: Norge kan ikke fortsette å eksportere strøm dersom det ikke er nok strøm i Norge. Det er åpenbart behov for å se på systemet for rasjonering av strøm mellom land i en krise. Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), advarer mot at det uventede fort kan skje i kraftmarkedet. Selv på varme sommerdager er det lett å få frysninger på ryggen ved tanken på strømforsyningen neste vinter. Vannstanden i norske kraftmagasiner er på rekordlave nivåer, og regjeringen er ifølge Aftenposten i ferd med å legge planer i tilfelle en kritisk situasjon i de månedene det er behov for mye strøm. (…) Selv om det blir så kritisk i Sør-Norge at strømmen fysisk må kobles ut, kan det fortsatt gå 1400 megawatt gjennom kabelen til Tyskland hvis det også er krise der, ifølge rapporten. Skulle noe slikt skje, vil det ikke bli lettere for politikere i posisjon å legge særlig innlevelse i forsvarstalene for det liberaliserte kraftmarkedet og krafthandelen med utlandet. NVE og Statnett anbefaler at det bør utredes nærmere hvordan reglene slår ut for land som Norge, og om hvorvidt norske myndigheter bør jobbe for å endre dem. Svaret er ja. (dn 4.7.2022).)

- Hva er en vare? Strømselskaper, økonomer og politikere hevder at strøm er en vare. Det vil jeg bestride, skriver Runar Døving. (- Hvis strøm er en vare, er det en vare som vann, ikke en vare som brød, skriver Runar Døving.)

(Anm: Runar Døving. Hva er en vare? Strømselskaper, økonomer og politikere hevder at strøm er en vare. Det vil jeg bestride, skriver Runar Døving. IDEALBRØDET: For å forklare varers funksjon i markedet liker økonomer aller best å bruke brød. Med god grunn. Prolog: Jeg ble kontaktet av NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) for å holde et foredrag om politisk forbruk. Jeg sa umiddelbart ja fordi det kunne gi meg en anledning til å fortelle dem at forbrukere ikke er en samlet gruppe, men en kategori, og derfor ikke klarer å organisere seg tilstrekkelig for å slåss mot energiselskapenes forvirrede markedsføring (bondefangeri). (klassekampen.no 19.2.2022).)

- En politisk skapt «perfekt storm».

(Anm: En politisk skapt «perfekt storm». Om du skulle være i tvil: Kablene til Tyskland og England har skylda for strømpriskrisen. (dagsavisen.no 20.5.2022).)

- Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet. (- Økt strømproduksjon er ikke nok. Blant forslagene er å reforhandle avtalene med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vannkraft når det er lite vann i magasinene og makspris på kraft for industrien.)

(Anm: Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet. Norge importerer høye strømpriser gjennom kraftkablene til utlandet, mener forskningsstiftelsen De Facto. – Helt feil, svarer Energi Norge. Fagbevegelsens kunnskapssenter De Facto hevder i en rapport at kraftkablene til Tyskland og England er den viktigste årsaken til høye strømpriser i Sør-Norge, skriver Klassekampen. – Det blir ikke mer eksport, men de norske kundene blir tvunget til å betale det samme som en potensiell britisk kunde ville betalt, sier Isak Lekve, en av utrederne bak rapporten til Klassekampen. (…) Økt strømproduksjon er ikke nok. Blant forslagene er å reforhandle avtalene med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vannkraft når det er lite vann i magasinene og makspris på kraft for industrien. Løvseth sier økt eksport av strøm isolert sett vil dra prisene opp her hjemme, og at økt import vil bidra til lavere priser i Norge. (dn.no 20.5.2022).)

- Innlegg: Strømselskapene er et unødvendig mellomledd – legg dem ned.

(Anm: Joakim Stene Preston, gründer, Slipper. Innlegg: Strømselskapene er et unødvendig mellomledd – legg dem ned. Fjordkraft og andre strømleverandører stuper på kundemåling, melder DN. Med god grunn: Dette leddet i bransjen er overflødig og bør nedlegges. (dn.no 12.5.2022).)

- Christian jaktar på «blått gull». Varme i store mengder ligg rett under bakken. – Kan erstatta over 20 prosent av straumproduksjonen, seier ekspert på NTNU.

(Anm: Christian jaktar på «blått gull». Varme i store mengder ligg rett under bakken. – Kan erstatta over 20 prosent av straumproduksjonen, seier ekspert på NTNU. (…) Christian Rekve Bryn er hydrogeolog i COWI, og doktorgraden hans skal finna svar på dette spørsmålet. – Det er grunnvatnet som er stjerna i dette prosjektet. Vi borer eigentleg etter «blått gull» i desse tider, med den store energimengda som ligg her nede, seier han. (nrk.no 9.4.2022).)

- Sørlendingene måtte betale dobbelt så mye som britene – for norsk strøm.

(Anm: Sørlendingene måtte betale dobbelt så mye som britene – for norsk strøm. Strømkundene på Sørlandet må regne med landets høyeste priser i sommer, advarer analytiker. Men mandag fikk britene kjøpe norsk strøm til halv pris av hva sørlendingene da betalte. Russlands delvise stopp av gassleveransene til Europa slår rett ut i strømprisene i Sør-Norge. Og det slår desidert mest ut for Sørlandet, som utgjør ett av totalt fem prisområder for strøm i Norge. Dette området (kalles NO2) har kabler både til Tyskland, Danmark, England og Nederland. Den siste kabelen er imidlertid for tiden ute av drift. (e24.no 21.6.2022).)

- Norsk strøm bidrar til gigantiske batterifabrikker i Europa: – Grenseløst naivt. (- KONKURRANSE: Batterifabrikken til Britishvolt i Cambois skal blant annet drives på norsk strøm, og konkurrere med norske selskaper.) (– Dette er en stor dag. Nordlink er vår første kraftledning til Tyskland, Norges viktigste partner i Europa, sa daværende statsminister Erna Solberg (H) for snart ett år siden.) (- Når vi vet at Europa trenger mye grønn kraft, er slike kabler en gavepakke for utenlandsk industri.)

(Anm: Norsk strøm bidrar til gigantiske batterifabrikker i Europa: – Grenseløst naivt. I enden av norske strømkabler bygges det store batterifabrikker i både Tyskland og Storbritannia. Her til lands beskrives kablene som «toskeskap» og «grenseløst naivt». KONKURRANSE: Batterifabrikken til Britishvolt i Cambois skal blant annet drives på norsk strøm, og konkurrere med norske selskaper. – Dette er en stor dag. Nordlink er vår første kraftledning til Tyskland, Norges viktigste partner i Europa, sa daværende statsminister Erna Solberg (H) for snart ett år siden. Det som da var verdens lengste undersjøiske strømkabel ble åpnet. Nordlink. 623 kilometer med kraftledning mellom Norge og Tyskland. Åpningen på nett var storslått. (…) Statnetts konsernsjef Hilde Tonne kalte kabelen et lite kinderegg. (…) Fabrikken skal etter planen kunne gi årlige inntekter på 180 milliarder kroner. (…) Men Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo industripark, mener kablene til Europa har noen bieffekter. – Det som har skjedd er ren toskeskap. Timingen for å bygge disse kablene var skrekkelig dårlig, sier Ulriksen. – Når vi vet at Europa trenger mye grønn kraft, er slike kabler en gavepakke for utenlandsk industri. Og Ulriksen får støtte fra fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (Ap). (nrk.no 28.3.2022).)

- Botnskrapa vassmagasin gjer at SV og Raudt ber regjeringa ta grep. (– Det er berre er pris som er avgjerande.)

(Anm: Botnskrapa vassmagasin gjer at SV og Raudt ber regjeringa ta grep. Nye tal viser at fyllingsgraden i norske magasin er nede i 31,4 prosent. No kan «botnskrapa vassmagasin» få politiske konsekvensar. SV og Raudt ber regjeringa «greie ut auka minstekrav til fyllingsgraden i vassmagasina utover dagens krav». Kravet kjem etter ein vinter med høge straumprisar og uvanleg «tørre» vassmagasin. Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgraden 31,4 prosent. (…) Austlandet (NO1) har ein fyllingsgrad på berre 15,9 prosent. (…) – Det er berre er pris som er avgjerande. Tidlegare i mars publiserte utgreiingsseksjonen til Stortinget ein rapport kalla «Samfunnsøkonomisk lønsam disponering av vassmagasina». – Den viser at det berre er pris som er avgjerande for når magasina vert tappa, seier Sofie Marhaug i Raudt. (nrk.no 25.3.2022).)

- Strømsjokket. Det kan virke som om framtidas energibehov kommer som en overraskelse.

(Anm: Strømsjokket. Det kan virke som om framtidas energibehov kommer som en overraskelse. Fredag satt regjeringen ned en energikommisjon. Den kan være et godt bidrag til et komplekst område. Men hvordan endte landet i en situasjon der vi er grepet av panikk i møte med et forutsigbart problem? (dagsavisen.no 13.2.2022).)

- Enveiskjøring i englandskabelen: Sender ut 70 ganger mer strøm enn den tar inn. (- Eksportandelen hittil er dermed 98,6 %.)

(Anm: Enveiskjøring i englandskabelen: Sender ut 70 ganger mer strøm enn den tar inn. Vannstanden i magasinene i Sør-Norge er snart rekordlave. Likevel har den nye kabelen til England eksportert strøm i 194 av 200 dager i drift. Den omstridte kabelen til England har hittil vært ren enveiskjøring. Siden den ble satt i prøvedrift 1. oktober i fjor, har den netto sendt til sammen 3,5 terawattimer (TWh) med vannkraft ut av landet. Den omstridte kabelen til England har hittil vært ren enveiskjøring. Siden den ble satt i prøvedrift 1. oktober i fjor, har den netto sendt til sammen 3,5 terawattimer (TWh) med vannkraft ut av landet. (…) Englandskabelen: Eksport i 194 av 200 dager i drift hittil* Englandskabelen har siden starten 1. oktober i fjor eksportert 3,5 TWh strøm og importert 0,05 TWh. Eksportandelen hittil er dermed 98,6 %. (e24.no 23.4.2022).)

- Utregning: Utenlandskabler kostet hver husstand 2500 kroner i fjor.

(Anm: Utregning: Utenlandskabler kostet hver husstand 2500 kroner i fjor. Strømeksport via de to utenlandskablene til Tyskland og England medførte 2.500 kroner i økt strømregning for en vanlig husstand i fjor. Det går fram av et regnestykke Statnett har gjort over hvor mye de nye utenlandskablene dro opp strømprisen i Sør-Norge i 2021, skriver Europower. Snittprisen i Sør-Norge de siste tre månedene i 2021 var 126 øre per kilowattime, noe som er 92 øre mer enn gjennomsnittet de siste ti årene. Kablene sto for en økning på rundt 10 øre per kilowattime, ifølge nyhetsnettstedet. Et standard norsk årsforbruk på 20.000 kilowattime multiplisert med 10 øre er 2000 kroner. Når vil legger på momsen, ender vi på 2500 kroner i årskostnad for en normal husstand, skriver Europower. (NTB) (nrk.no 17.3.2022).)

- Støre mener du har fått nok strømstøtte: – For ett år siden betalte nesten ikke folk for strøm.

(Anm: Støre mener du har fått nok strømstøtte: – For ett år siden betalte nesten ikke folk for strøm. Ingen regjering har mistet så mange velgere på så kort tid som Støre-regjeringen. Skyldes det strømkrisen? (…) – Slike kriser tærer på en regjering, men velgerne er ikke borte. Vi kan vinne dem tilbake, sier Støre. En av statsrådene det har stormet mest rundt i hans regjering, er «strømminister» Marte Mjøs Persen. Stavanger Aftenblad, avisen i oljehovedstaden, har gått så langt og ment at hun bør byttes ut. (tv2.no 18.2.2022).)

- Klassekampen har undersøkt strømmen i de tre nyeste norske utenlandskablene: NESTEN ALT GÅR TIL EKSPORT. (- 97 prosent av kraftflyten gjennom den omstridte North Link-kabelen til Storbritannia er eksport.)

(Anm: Klassekampen har undersøkt strømmen i de tre nyeste norske utenlandskablene: NESTEN ALT GÅR TIL EKSPORT. DET MESTE GÅR UT. 97 prosent av kraftflyten gjennom den omstridte North Link-kabelen til Storbritannia er eksport. Også kablene til Nederland og Tyskland fungerer i stor grad som eksportkabler. Det samme vil være tilfelle de neste tiårene, ifølge en NVE-analyse. FLYT: Kraftkablene til Europa brukes hovedsakelig til å eksportere kraft ut av Norge. Sånn vil det også være i 2040 hvis Norges vassdrags- og energidirektorats analyser slår til. Etter måneder med stigende misnøye er regjeringen enig i at noe må gjøres med utenlandskablene som har bidratt til vinterens strømpriskrise. (klassekampen.no 17.2.2022).)

- Slutt på kraftoverskot om fem år. Om fem år kan det meste av kraftoverskotet til Noreg vere vekke.

(Anm: Slutt på kraftoverskot om fem år. Om fem år kan det meste av kraftoverskotet til Noreg vere vekke. Men det finst ei løysing, meiner fleire forbrukar-, bransje og miljøorganisasjonar. (…) Ved utgangen av 2026 vil dagens kraftoverskot på 15 TWh bli redusert til 3 TWh. Fordi forbruket aukar mest i sør, vil Sør-Noreg ha kraftunderskot i 2026. Det skriv Statnett i ein analyse som kom i desember. (…) Kan gi høge straumprisar Statnett forventar at straumforbruket i Noreg kjem til å auke med nesten 14 prosent dei neste fem åra. Eller 19 terawattimar. (nrk.no 17.2.2022).)

- Innlegg: Strømnettet bør finansieres over statsbudsjettet, ikke over strømregningen.

(Anm: Åsmund Sunde Valseth, samfunnsøkonom i Valseth Analyse, tidligere leder for kraftsystemseksjonen i NVE og med bakgrunn fra Finansdepartementet. Innlegg: Strømnettet bør finansieres over statsbudsjettet, ikke over strømregningen. Etter mye bråk rundt den nye nettleiemodellen bør myndighetene nå ta noen skritt tilbake og vurdere hvilke problemer nettleien egentlig er egnet til å løse. (dn.no 27.1.2022).)

- Giske-lag vil ta kontroll over kraftmarkedet og ha omkamp om elektrifisering av sokkelen: MANER TIL STRØMOPPGJØR.

(Anm: Giske-lag vil ta kontroll over kraftmarkedet og ha omkamp om elektrifisering av sokkelen: MANER TIL STRØMOPPGJØR. TILBAKE: På få uker har lokallaget Trond Giske leder blitt Trondheims suverent største. Nå krever de radikale grep i kraftpolitikken. Partiene på venstresida, fagbevegelse og Frp, mener regjeringen må ta politisk kontroll over kraftmarkedet og begrense eksporten av kraft. Nå presses Ap også fra egne rekker. I front for det gryende kraftopprøret internt i regjeringspartiet står tidligere nestleder Trond Giske. (klassekampen.no 2.2.2022).)

- DN mener: Nord og sør må kobles sammen.

(Anm: Leder. DN mener: Nord og sør må kobles sammen. Strømprisene sør i Norge er mange ganger høyere enn i de to nordligste prisregionene. Mandag denne uken var snittprisen for en kWt nesten ti ganger så høy i Bergen som i Tromsø. Til nyhetsbrevet Montel sier kraftanalytiker Sigbjørn Seland at Nord-Norge og Trøndelag kan få gratis strøm til sommeren, fordi magasinene i de delene av landet nærmest renner over. Sør i Norge er situasjonen motsatt. NVE spår at de høye prisene i de tre sørlige regionene vil vare lenge. (dn.no 9.2.2022).)

- Makspris gir ikke strømkrise. (- Det gjør vi med Rødts maksprisforslag, som setter maksprisen til snittet av det prisen har vært de siste tiårene, 35 øre/kWh.) (- Og unødvendig luksusforbruk over en viss kWh-grense skal koste mer.)

(Anm: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, nestleder i energi- og miljøkomiteen. Makspris gir ikke strømkrise. Civita-rådgiver Sondre Hansmark prøver i Aftenposten 4. februar å arrestere Rødts forslag om en makspris på strøm. Begrunnelsen hans er at en makspris hadde ført til strømunderskudd og strømrasjonering. Hansmark tar feil i at makspris fører til strømunderskudd. (…) Det er nemlig én ting som er førende for hvor mye strøm vi bruker: utetemperaturen. Er det kaldt, må vi bruke mer strøm for å ha det varmt nok hjemme. Varme i husene er livsnødvendig. (…) Det gjør vi med Rødts maksprisforslag, som setter maksprisen til snittet av det prisen har vært de siste tiårene, 35 øre/kWh. Og unødvendig luksusforbruk over en viss kWh-grense skal koste mer. (aftenposten.no 9.2.2022).)

- Ubrukelige strømsvar fra Frp og Rødt. (- Protestpartiene Frp og Rødt leverer ubrukelige svar på strømkrisa. Folk fortjener bedre.) (- Det samme gjør industrien.)

(Anm: TERJE AASLAND, stortingsrepresentant (Ap). Ubrukelige strømsvar fra Frp og Rødt. Protestpartiene Frp og Rødt leverer ubrukelige svar på strømkrisa. Folk fortjener bedre. Det samme gjør industrien. Mange blir fortvilte, enda flere forbanna, når de får strømregninger som dem vi har sett i vinter. Det sier seg selv. Prisene har vært uakseptabelt høye, og ikke slik vi vil ha det i Norge. Like selvsagt er det at protestpartiene kaster seg på med «løsninger». Frp har eksempelvis levert inn et maksprisforslag med astronomisk prislapp, et forslag som betyr massiv pengeoverføring fra fellesskapet til velfylte, private lommer. (…) Rødt har ingen energipolitikk. (…) Rimelig strøm skal også i framtida være et gode for vanlige folk, og et konkurransefortrinn for norsk industri. At den jobben må gjøres uten hjelp fra Frp og Rødt, er noe vi kan leve med. (vg.no 15.2.2022).)

- Misforstått om makspris. Professor Espen Gaarder Haug kaller Konkurransetilsynet kunnskapsløse

(Anm: Inger Sommerfelt Ervik, seniorrådgiver, Konkurransetilsynet.Misforstått om makspris. Professor Espen Gaarder Haug kaller Konkurransetilsynet kunnskapsløse (Aftenposten 7. februar ). Haugs kritikk beror på en misforståelse og en sammenblanding av strømselskaper og kraftprodusenter. Strømselskaper selger strømabonnementer til sluttkunder. De kjøper inn strøm til prisen som dannes på kraftbørsen Nord Pool. I denne sammenheng er det derfor irrelevant for strømselskapene at regnet er gratis, eller at kraftprodusentene har lave produksjonskostnader. Derimot vil en høy innkjøpspris fra Nord Pool kombinert med en lav makspris gi risiko for at strømselskapene går konkurs, som vi ser har skjedd i Storbritannia. Strømselskapene må ikke forveksles med kraftprodusentene – slik Haug gjør i sin kommentar. Haugs påstand om at «Erviks sammenligning med strømprodusenter i Storbritannia er bortimot meningsløs», er direkte feil ettersom det er strømselskapene i England vi trekker en sammenligning til i vårt innlegg , ikke kraftprodusentene. Når vi er opptatt av markedsmekanismene, er det fordi velfungerende markeder er til det beste for forbrukeren. Ikke bare produsentene, slik Haug påstår. Tvert imot tilsier både erfaring og teori at når konkurransen svekkes, er det typisk forbrukere som må betale i form av høyere pris, dårligere utvalg og dårligere kvalitet. Haug skriver videre at staten har tjent penger på strømmen og derfor har råd til å kompensere for de høye prisene. Vårt budskap er at dersom man skal iverksette en kompensasjonsordning, bør valget falle på en som både er til hjelp for forbrukeren nå og som heller ikke skader markedet, slik at forbrukeren må svi for det på sikt. (aftenposten.no 13.2.2022).)

- Kunnskapsløst fra Konkurransetilsynet om strømprisene.

(Anm: Espen Gaarder Haug. professor, Handelshøyskolen, NMBU. Kunnskapsløst fra Konkurransetilsynet om strømprisene. I et debattinnlegg i Aftenposten argumenterer Inger Sommerfelt Ervik fra Konkurransetilsynet mot å innføre makspris på strøm. Ervik skriver: «I Storbritannia har de innført makspris på strøm. Det har medført at en rekke strømselskaper rapporterer at de er i stor fare for å gå konkurs fordi utsalgsprisen er lavere enn innkjøpspriser.» Dette er en elendig sammenligning for det norske markedet. Flere strømselskaper i Storbritannia må kjøpe inn gass, kull eller annen råvare for å produsere strøm. Mye av strømmen i Storbritannia kommer fra forbrenning av fossilt brennstoff. Flere strømselskaper i Storbritannia har altså ikke kontroll på kostnadene ved strømproduksjon. De kan derfor ende opp å gå i minus ved makspriser på strøm. Det er en helt annen situasjon i Norge. Regnet er gratis Norske strømprodusenter har i snitt produksjonskostnader på 12 øre. Ingen vare må kjøpes inn for produksjon. Regnet er gratis. I tillegg eies 90 prosent av norsk vannkraft av staten, fylkeskommuner og kommuner. De kan selge billig strøm uten å gå konkurs. Flere kraftkommuner har alt innført makspris til innbyggere i egne kommuner. (aftenposten.no 7.2.2022).)

- Den utskjelte kabelen. (- I vinter har den bidratt til prissjokk på strøm.) (- Kan den fortsatt være en god deal for deg og meg?)

(Anm: Den utskjelte kabelen. – Den er blitt et symbol på de høye strømprisene. En nasjonal huggestabbe, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett. Helt nord i Rogaland viser han VG rundt på det enorme kabelanlegget i Kvilldal i Suldal. Et tilsvarende anlegg er bygget på britisk side, i Blyth utenfor Newcastle. Rundt 20 milliarder kroner har det kostet å legge den 722 kilometer lange kabelen over Nordsjøen – og bygge transformatoranlegg på begge sider. Overføringskapasiteten til North Sea Link er på 1400 megawatt. Det tilsvarer strømforbruket til en by på Oslos størrelse. – Nå er det full pinne over Nordsjøen, på grunn av de høye prisene på den andre siden, sier Glette. (vg.no 5.2.2022).)

- Hedgefond-forvalter Tor Svelland advarte om energikrise – enda mer bekymret nå: – Dritalvorlig. (– Konseptuelt, så mener jeg at elektrisitet er et primærbehov, og at det må være statens ansvar å kontrollere det. Å la det frie markedet styre strømmen til folket, det kan du ikke gjøre.)

(Anm: Hedgefond-forvalter Tor Svelland advarte om energikrise – enda mer bekymret nå: – Dritalvorlig. Energisystemet har ingenting å gå på, og den tilspissede situasjonen med høye priser i Europa vil trolig vare i minst to år til, mener den tidligere Fredriksen-toppen. (…) – Konseptuelt, så mener jeg at elektrisitet er et primærbehov, og at det må være statens ansvar å kontrollere det. Å la det frie markedet styre strømmen til folket, det kan du ikke gjøre. (dn.no 11.1.2022).)

- Markedstenkningen har nådd sin grense. (- Norges eksportkapasitet er blitt for stor, og vårt eget kraftsystem altfor sårbart. På tide å si stopp.) (- Denne gangen er det Nikolai Astrup som hos NRK Ytring vil feste «opportunisme» på Senterpartiets kraftpolitikk med nei til nye utenlandskabler.)

(Anm: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Ole André Myhrvold, energipolitisk talsperson i Senterpartiet. Markedstenkningen har nådd sin grense. Norges eksportkapasitet er blitt for stor, og vårt eget kraftsystem altfor sårbart. På tide å si stopp. Høyre prøver igjen å sette merkelapper på Senterpartiets politikk. Denne gangen er det Nikolai Astrup som hos NRK Ytring vil feste «opportunisme» på Senterpartiets kraftpolitikk med nei til nye utenlandskabler. Istedenfor å drive med slike retoriske øvelser burde Høyre innse at det er bygd nok utenlandskabler, og at målet må være å sikre norsk næringsliv og forbrukere rimelig kraft. (nrk.no 28.1.2022).)

- Opportunismens kraft. (- Mellomlandsforbindelser og Acer er syndebukkene. Acer er et sidespor, noe Vedum langt på vei bekreftet i et skriftlig svar til Stortinget i desember.)

(Anm: Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant (H) energi- og miljøkomiteen. Opportunismens kraft. Sp har vært en av hovedarkitektene bak det norske kraftsystemet. Et system som i hovedsak har tjent oss veldig godt. Akkurat nå er det mange som ønsker å kaste om på hele det energisystemet vi har utviklet de siste 30 årene. Det er en dårlig idé, skriver stortingsrepresentant (H) Nikolai Astrup. (…) Nå har pipa i Sp og Frp fått en annen låt. Mellomlandsforbindelser og Acer er syndebukkene. Acer er et sidespor, noe Vedum langt på vei bekreftet i et skriftlig svar til Stortinget i desember. (dagbladet.no 27.1.2022).)

- SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. (- Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.)

(Anm: SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. Det er hva SV ønsker seg. Nå krever de forhandlinger med regjeringen for å endre strømsystemet. Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV. Lørdag vedtok partiets landsstyre en rekke forslag til permanente endringer i systemet og krever forhandlinger med regjeringen denne våren. Partiet vil utrede et toprissystem på strøm, der det som ansees som nødvendig strømforbruk, skal prises lavere enn det SV-leder Audun Lysbakken kaller unødvendig forbruk. (…) Partiet vil også ha et sikringsfond, der strømkundene skal få kompensert utgiftene når strømrisen er høy. Pengene skal tas fra kraftselskapene. (aftenposten.no 15.1.2022).)

- Vil øke klasseskillet brutalt. EIDSVOLLS PLASS (Nettavisen): Flere hundre mennesker var samlet utenfor Stortinget torsdag kveld, der det pågikk demonstrasjoner mot de høye strømprisene.

(Anm: - Vil øke klasseskillet brutalt. EIDSVOLLS PLASS (Nettavisen): Flere hundre mennesker var samlet utenfor Stortinget torsdag kveld, der det pågikk demonstrasjoner mot de høye strømprisene. Her var Rødt-leder Bjørnar Moxnes blant dem som holdt appell til demonstrantene. Før han gikk opp på scenen kom han med klar beskjed til regjeringen. - Veldig mange vanlige folk vil slite fremover. Dette her vil øke klasseskillet brutalt, sa Moxnes til Nettavisen. (nettavisen.no 20.1.2022).)

- NVE: Vi har ingen kraftkrise!

(Anm: Hogne Hongset. rådgiver i Motvind Norge, styremedlem i Industriaksjonen. NVE: Vi har ingen kraftkrise! I 2021 nettoeksporterte Norge 17,4 TWh strøm, omtrent det doble av Oslo bys forbruk. Likevel hevder kraftprodusentene i Energi Norge og vindkraftorganisasjonen Norwea at vi har en nært forestående kraftkrise i Norge. Kraftbransjen vil derfor ha utbygging av mer vindkraft på land og nå også utbygging i vernede vassdrag. Dette stemmer dårlig med NVEs «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040», fersk fra oktober 2021. Den bør sentrale politikere lese. Frem til 2040 har vi ifølge analysen fra Norges vassdrags- og energidirektorat ingen kraftmangel, derimot store overskudd, som det fremgår av denne tabellen: (…) (aftenposten.no 16.1.2022).)

- Innlegg: En femstegs reform av kraftmarkedet. Det er behov for en reform som sikrer både samfunnsøkonomisk lønnsomhet og rettferdig fordeling av de godene som naturen frembringer.

(Anm: Erling Moxnes, professor i systemdynamikk ved Universitetet i Bergen. Innlegg: En femstegs reform av kraftmarkedet. Det er behov for en reform som sikrer både samfunnsøkonomisk lønnsomhet og rettferdig fordeling av de godene som naturen frembringer. Hvilke tiltak kan øke mengden og utbyttet av fornybar norsk kraft? – 1. Én strømleverandør. Omkring 130 strømleverandører representerer et unødvendig og fordyrende mellomledd for husholdningene. Kraftbørsen Nord Pool er ikke avhengig av at strømleverandørene leverer inn forventninger om neste dags etterspørsel fra husholdningene. Én uavhengig instans kan lage gode prognoser. (…)  (dn.no 14.1.2022).)

- SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. (- Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.)

(Anm: SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. Det er hva SV ønsker seg. Nå krever de forhandlinger med regjeringen for å endre strømsystemet. Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV. Lørdag vedtok partiets landsstyre en rekke forslag til permanente endringer i systemet og krever forhandlinger med regjeringen denne våren. Partiet vil utrede et toprissystem på strøm, der det som ansees som nødvendig strømforbruk, skal prises lavere enn det SV-leder Audun Lysbakken kaller unødvendig forbruk. (…) Partiet vil også ha et sikringsfond, der strømkundene skal få kompensert utgiftene når strømrisen er høy. Pengene skal tas fra kraftselskapene. (aftenposten.no 15.1.2022).)

- Kraftprodusentene er på lønnstoppen. (- Ansatte i Norges største kraftprodusenter hadde i gjennomsnitt drøyt 920.000 kroner i lønn i 2020. Det er høyere enn i finansnæringen.)

(Anm: Kraftprodusentene er på lønnstoppen. Ansatte i Norges største kraftprodusenter hadde i gjennomsnitt drøyt 920.000 kroner i lønn i 2020. Det er høyere enn i finansnæringen. Strømmen i Sør-Norge er historisk dyr, og det er lite vann i magasinene. Det er politisk storm rundt kraftpolitikken. Det trengs ikke veldig mange ansatte for å produsere vinterens dyrebare strøm. Særlig regnet i forhold til verdiskapingen som ligger i «det hvite gullet». De ansatte skal blant annet porsjonere ut det dyrebare vannet så produsentene tjener mest mulig før vårsolen kommer. (aftenposten.no 9.1.2022).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- Nå kan Statkraft-sjefen innløse gullkantet arbeidsavtale. – Groteskt, sier LO-topp. (- Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen vil ikke kommentere om han synes avtalen han nå kan benytte seg av, med halv stilling og nær 4,4 millioner kroner i årslønn, er rimelig.) (- Rynning-Tønnesens samlede godtgjørelse i 2021 var på 6,89 millioner kroner.)

(Anm: Nå kan Statkraft-sjefen innløse gullkantet arbeidsavtale. – Groteskt, sier LO-topp. Mens halve Norge sliter med skyhøye strømregninger, kan Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, etter at han nå har fylt 62 år, gå ned i halv stilling med en årslønn på nær 4,4 millioner kroner. 1.mai 2010 begynte Christian Rynning-Tønnesen (62) i jobben som ny konsernsjef i det statseide energikonsernet Statkraft. Han kom da fra stillingen som toppsjef i Norske Skog. Regnskapene for de to selskapene viser at grunnlønnen Rynning-Tønnesen fikk i Statkraft, var ganske lik den han hadde hatt i Norske Skog – rundt fire millioner kroner. Men i Statkraft fikk Rynning-Tønnesen en gullavtale han ikke hadde hatt før. (…) Rynning-Tønnesens samlede godtgjørelse i 2021 var på 6,89 millioner kroner. Fratrukket bonus på vel 800.000 kroner og naturalytelser på vel 200.000, fremkommer en fastlønn på 5.836.000 kroner. (dn.no 20.2.2022).)

– Utenlandskablene er for små til å kunne påvirke prisene så mye som enkelte tror.

(Anm: – Utenlandskablene er for små til å kunne påvirke prisene så mye som enkelte tror. Hvis det europeiske fornybarsamfunnet skal lykkes, må landene utveksle enda mer strøm. Det sier Statnett-sjefen. Hun mener også at såkalte hybridkabler må til dersom Norge vil satse stort på havvind. Konsernsjef Hilde Tonne holder fast på Statnetts strategi og regnestykker for hva utenlandskablene betyr for strømprisene. (e24.no 16.1.2022).)

- Innlegg om høye strømregninger: Ulogisk, urimelig og kanskje et brudd på energiloven. Norske strømkunder betaler ikke bare mye for strømmen, de må også dekke store investeringer i strømnettet.

(Anm: Svein Roar Brunborg, tidligere embetsmann i OED, sentral i arbeidet med energiloven, og Bjørn Olav Øiulfstad, sentral i etableringen av det finansielle kraftmarkedet. Innlegg om høye strømregninger: Ulogisk, urimelig og kanskje et brudd på energiloven. Norske strømkunder betaler ikke bare mye for strømmen, de må også dekke store investeringer i strømnettet. (…) Energiloven la til grunn at balansen mellom produksjon og forbruk av strøm i Norge skal styres av et kraftmarked som dannet en stabil nasjonal strømpris som økonomisk grunnlag for både bygging av strømnett, kraftproduksjon, strømforbruk og enøktiltak. Loven ga husholdninger en likeverdig markedsrolle som kraftselskap med kommunale eiere. (dn.no 30.1.2022).)

- Innlegg: Kraftselskapene får gevinsten. Husholdningene tar kostnadene og risikoen.

(Anm: Ole Enger, styreleder i Nel, konsernsjef i Elkem fra 1991 til 2006. Innlegg: Kraftselskapene får gevinsten. Husholdningene tar kostnadene og risikoen. Kraftselskapene høster gevinst uten å bære risiko og kostnad. El-priser i Norge på linje med prisene i Europa vil få store negative konsekvenser for den industrielle utvikling i Norge, skriver artikkelforfatteren. (…) Frem til i dag er det bygget ut en total kabelkapasitet til utlandet på i alt 8000 megawatt (MW), noe som må ses i forhold til Norges totale installerte kapasitet på 37.000 MW. Dette gjør at vi ikke kan være særlig overrasket over at prisene i Norge nærmer seg prisene på kontinentet og i England. (dn.no 10.1.2022).)

- Hedgefond-forvalter Tor Svelland advarte om energikrise – enda mer bekymret nå: – Dritalvorlig. (– Konseptuelt, så mener jeg at elektrisitet er et primærbehov, og at det må være statens ansvar å kontrollere det. Å la det frie markedet styre strømmen til folket, det kan du ikke gjøre.)

(Anm: Hedgefond-forvalter Tor Svelland advarte om energikrise – enda mer bekymret nå: – Dritalvorlig. Energisystemet har ingenting å gå på, og den tilspissede situasjonen med høye priser i Europa vil trolig vare i minst to år til, mener den tidligere Fredriksen-toppen. (…) – Konseptuelt, så mener jeg at elektrisitet er et primærbehov, og at det må være statens ansvar å kontrollere det. Å la det frie markedet styre strømmen til folket, det kan du ikke gjøre. (dn.no 11.1.2022).)

- Vil ikke innføre makspris på strøm: – Kan ha utilsiktede konsekvenser.

(Anm: Vil ikke innføre makspris på strøm: – Kan ha utilsiktede konsekvenser. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil ikke innføre makspris på strøm nå. – Et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser, skriver hun i et svar til Stortinget. (e24.no 21.12.2021).)

- Vil ikke innføre makspris på strøm: – Kan ha utilsiktede konsekvenser.

(Anm: Vil ikke innføre makspris på strøm: – Kan ha utilsiktede konsekvenser. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil ikke innføre makspris på strøm nå. – Et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser, skriver hun i et svar til Stortinget. (e24.no 21.12.2021).)

- SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem.

(Anm: SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem. Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. Det er hva SV ønsker seg. Nå krever de forhandlinger med regjeringen for å endre strømsystemet. (aftenposten.no 25.1.2022).)

- Rødt og Frp ønsker en makspris på strøm. Det kan gi oss en strømkrise.

(Anm: Sondre Hansmark, rådgiver i Civita. Rødt og Frp ønsker en makspris på strøm. Det kan gi oss en strømkrise. Når Rødt og Frp i kor roper «vi har ingen strømkrise, vi har en strømpriskrise», så har de jo på mange måter rett i det, skriver Civita-rådgiver Sondre Hansmark. (…) Kraftsystemer er komplekse greier. Som en finstemt klokke med mange tannhjul. Slike systemer tåler ikke lite gjennomtenkte løsninger. Da kan det bli mørkt. Bokstavelig talt. (aftenposten.no 4.2.2022).)

- Økologisk fotavtrykk (EF), mål på forbruket til en person eller gruppe mennesker på globale naturressurser.

(Anm: Ecological footprint (EF), measure of the demands made by a person or group of people on global natural resources. It has become one of the most widely used measures of humanity’s effect upon the environment and has been used to highlight both the apparent unsustainability of current practices and the inequalities in resource consumption between and within countries. (britannica.com).)

(AnmBoligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Vind i Europa gir oss likevel ikke billig strøm nå. Importert strøm fra Europa kunne gitt nordmenn lavere strømregning. (- Når det blåser i landene vi har mellomlandsforbindelser til, kan import av kraft gjennom de samme kablene bidra til at strømprisene her hjemme blir lavere.)

(Anm: Vind i Europa gir oss likevel ikke billig strøm nå. Importert strøm fra Europa kunne gitt nordmenn lavere strømregning. Likevel er prisene blant Europas høyeste, fordi norske kraftprodusenter sparer på vannkraften. Den siste uka har Norge hatt blant Europas høyeste strømpriser, ifølge strømbørsene Nordpool og European Power Exchange. Norge får nesten all strøm fra vannkraft, som koster mellom 5 og 15 øre produsere. Vi eksporterer kraft gjennom utenlandskablene til blant annet Tyskland og Storbritannia. Når det blåser i landene vi har mellomlandsforbindelser til, kan import av kraft gjennom de samme kablene bidra til at strømprisene her hjemme blir lavere. (nrk.no 4.1.2022).)

- Utbygging av vernede vassdrag: En stor risiko for naturen. (- Om lag 70 prosent av vannkraftpotensialet i Norge er utnyttet og sju av de ti høyeste fossefallene våre er regulert.)

(Anm: Torbjørn Høitomt, økolog, Ulrika Jansson, økolog med doktorgrad, Geir Gaarder, økolog og Steinar Vatne, økolog. Utbygging av vernede vassdrag: En stor risiko for naturen. Utbyggingen av vannkraft har hatt store konsekvenser for naturmangfoldet. Mange steder er elveløp nesten helt tørre og vassdragsmiljøene ødelagt. Flere sentrale rikspolitikere har de siste dagene tatt til orde for å åpne for utbygging av vernede vassdrag, og flere medier melder at det nå kan være flertall for dette i Stortinget. Samtidig ber Dagbladet på lederplass politikerne om å ligge unna vernede vassdrag. Hvilken risiko tar politikerne, på vegne av naturmangfoldet, ved å åpne for utbygging i verna natur? Om lag 70 prosent av vannkraftpotensialet i Norge er utnyttet og sju av de ti høyeste fossefallene våre er regulert. Denne utbyggingen har hatt store konsekvenser for naturmangfoldet. Mange steder er elveløp nesten helt tørre og vassdragsmiljøene ødelagt. (nrk.no 11.1.2022).)

- «Komiske skattereglar» gjer at kommunar taper pengar på grøne batteri.

(Anm: «Komiske skattereglar» gjer at kommunar taper pengar på grøne batteri. Straumprisane har vekt draumen om pumpekraftverk til live, men vertskommunane har alt å tape på dei. Straumprisane gjer at gamle pumpekraftprosjekt vert «tatt fram frå skuffen att», meldte NRK i desember. Eit pumpekraftverk er kort fortalt eit kraftverk som vert sett «i revers» når det er mykje kraft i marknaden og prisen er låg, og som slepp vatnet ned att når det er underskot på kraft og prisen er høgare. Pumpekraftverka er slik egna til å balansere og stabilisere ein felleseuropeisk kraftmarknad med stadig meir ikkje-regulerbar kraft, som sol- og vindkraft. Dei har difor vore ein del av visjonen om Noreg som «Europas grøne batteri». Det er berre eitt problem. – Med dagens regelverk vil vertskommunar tape på at vatnet vert nytta i pumpekraftverk og ikkje i eit tradisjonelt kraftverk, seier Gaute Tjørhom, administrerande direktør i Sira-Kvina. (nrk.no 8.1.2022).)

- Strøm skal ikke være en handelsvare. Norsk vannkraft skal sikre trygg, rimelig og langsiktig strøm til norsk industri og norske husholdninger.

(Anm: Trygve Tamburstuen, styreleder Oslo-Stockholm under 3 timer AS. Strøm skal ikke være en handelsvare. Norsk vannkraft skal sikre trygg, rimelig og langsiktig strøm til norsk industri og norske husholdninger. Norge har en magasineringskapasitet på 70 prosent av årsproduksjonen. Den skal brukes for å sikre langsiktig og rimelig strøm, ikke til et kortsiktig markedsspill på børs, skriver Trygve Tamburstuen.  I sitt svar til min kronikk på NRK Ytring kan jeg ikke se at direktør i Energi Norge, Toini Løvseth, i det hele tatt adresserer det som er mine hovedpunkter når det gjelder kraftmarkedet:
Strøm skal ikke være en handelsvare over børs. Det er et fellesgode som har en særlig betydning i Norge, som er Europas kaldeste, mørkeste og energirikeste land. Om kraftbørsen NordPool drives effektivt har derfor ingenting med mine argumenter å gjøre. Dette kunne en offentlig eid omsetningssentral – slik NordPool var da den etablert med Statnett som eier – gjort like godt. Men det er interessant å se på NordPools regnskaper, og kanskje særlig holdt opp mot antall mennesker de betaler lønn for i Norge. Går en videre til Euronexts regnskaper blir sannheten enda mer åpenbar. Og regner en sammen hva som forsvinner av fortjeneste og utbytte til utenlandske eiere i kraftbørs og strømselgere, blir det milliardbeløp. Strømselgernes profitt er det bare å sjekke i årsregnskapene. Se på NorgesEnergi, Fjordkraft og Hafslund til å begynne med. Se på aksjonærene i disse selskapene. Og tenk deretter på hvordan 2021 regnskapene kommer til å se ut i forhold til 2020 regnskapene. Strømselgerne pakker finurlige tilbud, uten noen tilleggsverdi, noe også norske forbrukermyndigheter har angrepet mer enn tydelig. Strøm er strøm og trenger ingen utenlandsk eid børs for effektivt kjøp og salg. (nrk.no 7.1.2022).)

- Kraftmarkedet: Elitenes konspiranoia. Det er ikke en konspirasjonsteori at eksportkabler fører til økt strømpris. (- Konspirasjonsteorier er blitt den politiske elitens stygge navn på meninger og sannheter som de ikke liker.) (- Det ser vi ikke minst i debatten om de rekordhøye strømprisene, der kritikere av dagens deregulerte kraftmarked gjennomgående stemples som konspirasjonsteoretikere.)

(Anm: Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt. Kraftmarkedet: Elitenes konspiranoia. Det er ikke en konspirasjonsteori at eksportkabler fører til økt strømpris. RYKKET UT: Før jul rykket Venstre-leder Guri Melby kraftfullt ut mot Trygve Slagsvold Vedum. Finansministeren farer «med konspirasjonsteoriar» når han hevder at det er tilkoblingen til det europeiske kraftmarkedet som må ha hovedskylden for dagens strømpriser, skriver kronikkforfatteren. Konspirasjonsteorier er blitt den politiske elitens stygge navn på meninger og sannheter som de ikke liker. Det ser vi ikke minst i debatten om de rekordhøye strømprisene, der kritikere av dagens deregulerte kraftmarked gjennomgående stemples som konspirasjonsteoretikere. (dagbladet.no 7.1.2022).)

- Feil på feil om strømmarkedet. Norge har Europas mest effektive strømmarked. Det har gitt kundene lave priser gjennom flere tiår. Trygve Tamburstuen skriver på NRK Ytring at «Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene». Vel, først må vi ta kontroll over fakta.

(Anm: Toini Løvseth, direktør for marked og kunder, Energi Norge. Feil på feil om strømmarkedet. Norge har Europas mest effektive strømmarked. Det har gitt kundene lave priser gjennom flere tiår. Trygve Tamburstuen skriver på NRK Ytring at «Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene». Vel, først må vi ta kontroll over fakta. Innlegget er så fullt av feil at det er vanskelig å ta det alvorlig. For det første: Det er ikke strømselgerne som stikker av med den største fortjenesten. Det er tvert imot kraftprodusentene – i motsatt ende av ledningen. Og pengene forsvinner ikke til utlandet. For 90 prosent av kraftverkene i Norge eies av staten, fylkene og kommunene – altså deg og meg. De rekordhøye strømprisene i fjor gjør at det offentlige vil hente inn minst 15 milliarder kroner mer enn normalt på skatter, avgifter og utbytte fra kraftselskapene. (nrk.no 6.1.2022).)

- Dette er Einar Aas-saken. Sliter du litt med å forstå hvordan en kraftspekulant fra Grimstad kunne tape milliardformuen på noen dager? (- Han betalte for øvrig 227 millioner kroner i skatt og stod oppført med 2,17 milliarder i formue.)

(Anm: Dette er Einar Aas-saken. Sliter du litt med å forstå hvordan en kraftspekulant fra Grimstad kunne tape milliardformuen på noen dager? Her er 12 spørsmål og svar som kan være til hjelp.  Del på Twitter Del på epost 1. Hvem er egentlig «denne Einar Aas»? Einar Aas er en 47 år gammel mann fra Grimstad som fram til nylig var kjent for å tjene gode penger på kjøp og salg av kontrakter relatert til strømprisen (derivater). I 2016 toppet han skattelistene med 833 millioner kroner i skattepliktig inntekt. Han betalte for øvrig 227 millioner kroner i skatt og stod oppført med 2,17 milliarder i formue. - Les også: Kjent kraftmilliardær tapte «alt» (nrk.no 20.1.2019).)

- Når markedet tar over. Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene. (- Strøm skal være et fellesgode.) (- I tillegg fikk vi strømselgerne – som ikke bidrar til noen verdiskaping, men stikker av med den største fortjenesten.)

(Anm: Trygve Tamburstuen, styreleder, Oslo Stockholm under 3 timer ASNår markedet tar over. Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene. Da må det radikale endringer til. (…) Strøm skal være et fellesgode. (…) Strøm er enkel å selge – som dopapir. Men som følge av en av verdens mest liberale energilover kom det inn helt unødvendige mellomledd i strømomsetningen. Tjener milliarder Kraftbørsen NordPool skulle fungere som omsetningssentral for norsk kraft, eid av Staten. Men når denne nå eies 66 prosent av det nederlandsbaserte børsselskapet Euronext – som også eier Oslo Børs og som tok 392 millioner i utbytte ut av Norge i fjor – er norsk kraft fullstendig prisgitt markedskrefter i Europa. I tillegg fikk vi strømselgerne – som ikke bidrar til noen verdiskaping, men stikker av med den største fortjenesten. (nrk.no 5.1.2022).)

- Tilliten rakner. Det er vanlige folks tur til å miste troen på politikken og staten.

(Anm: Kjetil Rolness, sosiolog og skribent. Tilliten rakner. Det er vanlige folks tur til å miste troen på politikken og staten. Statsminister Jonas Gahr Støre holdt en fin nyttårstale. Syntes jeg, der og da. Etter «Ja, vi elsker» satt jeg med klump i halsen og tårer i øynene. Av ren takknemlighet. Tenk å bo i et land med så mye frihet, trygghet og samhold. (…) For en måned siden spurte Bjørnar Moxnes (Rødt) om Støre – som sosialdemokrat – var villig til å regulere strømeksporten for å redusere prisene og tappingen av vannmagasinene. Statsministeren avviste problemstillingen. Vi kan ikke melde oss ut av et forpliktende europeisk samarbeid. Nei vel. Men vi kan si fra oss kontrollen over nasjonale energiressurser. Og vi kan drive vanlige folks strømutgifter videre til værs ved å «fullelektrifisere» samfunnet. Inkludert oljeplattformene, med null global klimaeffekt (den sparte gassen blir bare brent i andre land). Dette er en oppskrift på mistillit og protestbevegelser. (…) Vanlige folk er de som ikke ønsker statsministerens empati eller avlatspenger, men systemer som fungerer fornuftig, rettferdig og forutsigbart. (aftenposten.no 8.1.2022).)

- Historiens kraftlinjer. (- 2021 ble året da norske strømpriser gikk gjennom taket.) (- Det gjenværende argumentet er da at kablene er lønnsomme, og at krafteierne vil hente enda større inntekter. Lykke til med det.)

(Anm: Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo. Historiens kraftlinjer. 2021 ble året da norske strømpriser gikk gjennom taket. Situasjonen er ny for norske forbrukere og bedrifter, som med unntak av noen midlertidige pristopper har vært vant til et noenlunde behagelig prisnivå på vår rikholdige vannkraft. Hvordan kom vi hit? (…) Hvis vi fortsetter å tappe magasinene for å forsyne markeder i varig ubalanse, vil det være vanskelig å argumentere med det samme. Det gjenværende argumentet er da at kablene er lønnsomme, og at krafteierne vil hente enda større inntekter. Lykke til med det. (aftenposten.no 2.1.2022).)

- Dette er helt vilt! (- Folk på Østlandet bruker 1000 kroner dagen på strøm.)

(Anm: Dette er helt vilt! Folk på Østlandet bruker 1000 kroner dagen på strøm. I nord holder det med noen tiere. Dette går ikke lenge. (vg.no 22.12.2021).)

- Fnyser av statens strømpakke: - Det er fremdeles et tyveri.

(Anm: Fnyser av statens strømpakke: - Det er fremdeles et tyveri. - Du kan sammenligne det med en tyv som kommer inn i huset sier «jeg tar bare sølvtøyet som ligger i den venstre skuffen», sier opprørsgeneral Olav Sylte om statens strømpakke. I det daglige er Olav Sylte advokat med eget advokatfirma i Kristiansand, men de siste månedene har Sylte blitt opprørsgeneral for en stadig voksende gruppe forbannede nordboere. Facebook-siden «Vi som krever billigere strøm» har i dag over 500.000 medlemmer. - Og det er svært aktive medlemmer. Så langt i desember har siden hatt 13 millioner besøk og det har blitt lagt inn 30.000 kommentarer per døgn de siste 28 dagene, totalt 700.000 kommentarer i den perioden, sier Sylte. (nettavisen.no 29.12.2021).)

- Det er risikabelt å bare tenke på lønnsomhet. For mye eller for lite energi på lager skaper ekstreme priser.

(Anm: Det er risikabelt å bare tenke på lønnsomhet. For mye eller for lite energi på lager skaper ekstreme priser. Pandemien viser verdien av lager, også for helsevesenet og bedriftene. (…) Fyllingsgraden i norske vannmagasiner er i uke 50 på 60,7 prosent, mot en medianfylling de 20 siste årene på 73,5 prosent på denne tiden av året. Mens det er mindre vann enn normalt i magasinene i sør er det mer vann enn normalt i nord. Dette gjenspeiles i rekordstore prisforskjeller på strøm mellom sør og nord i Norge. (dn.no 29.12.2021).)

- Har vi en energikrise? Også i framtida vil Norge kunne ha mer enn nok strøm, hvis myndighetene spiller kortene riktig.

(Anm: KRONIKKK. Kjell Sivertsen, natur- og miljøbevisst ingeniør, medlem av Motvinds utredningsutvalg. Har vi en energikrise? Også i framtida vil Norge kunne ha mer enn nok strøm, hvis myndighetene spiller kortene riktig. HJULENE GÅR RUNDT: Vannkraftverkene i Norge kan oppgraderes og utvides, noe som sammen med energiøkonomisering vil gi stort kraftoverskudd, skriver forfatteren. Her smøres et såkalt Francis-løpehjul på vannkraftfirmaet Rainpower i Sørumsand. I dagens opphetede debatt om de høye strømprisene, etterlates det et inntrykk av at vi har kraftunderskudd i Norge, og at dette problemet vil øke til en krise i framtida grunnet økt elektrifisering. I det følgende vil jeg forklare hvorfor dette ikke kan være riktig. (klassekampen.no 3.1.2022).)

- Elbilene øker – men én biltype spiser opp miljøgevinsten.

(Anm: Elbilene øker – men én biltype spiser opp miljøgevinsten. (…) Tunge og motorsterke biler – Det som trengs, er en kraftfull politikk som kan sørge for et raskere teknologiskifte – men som også bidrar til omfattende atferdsendringer. Den politikken som føres i EU i dag, kan ikke gi raske nok utslippsreduksjoner til å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 grader Celsius, heter det i rapporten. En utfordring her, er at mange velger biler som ikke er veldig miljøvennlige: – Europeisk politikk i transportsektoren fokuserer i dag på lavutslipps- og nullutslipps kjøretøyer, men det som blir vunnet på denne måten, går tapt igjen på grunn av den kraftig økende etterspørselen etter store og tunge biler som SUV-er med sterke motorer.  (abcnyheter.no 3.1.2022).)

- Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen.

(Anm: Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen. Prosjektleder i Trønderenergi, Bernhard Kvaal (t.v.) og forskningsleder Kyrre Sundseth i SINTEF ved anlegget på Byneset. Å produsere og lagre sin egen fornybare energi er en drøm for mange europeiske småsamfunn. På Byneset i Trondheim finner vi et av verdens første pilotanlegg som demonstrerer en slik løsning basert på hydrogen. Å produsere og lagre sin egen fornybare energi er en drøm for mange europeiske småsamfunn. På Byneset i Trondheim finner vi et av verdens første pilotanlegg som demonstrerer en slik løsning basert på hydrogen. Hydrogen blir løftet frem som en viktig energibærer for framtida. På det europeiske kontinentet foregår det nå en kraftig satsing på grunnstoffet. Nettopp «selvforsynt hydrogen» – altså hydrogen som er produsert lokalt for egen bruk, er en del av det lukkede energisystemet som nå er kommet på plass på bonde Lars Hoems to gårder i Trøndelag. Og løsningen skaffer energien som trengs til gårdsdriften – helt uten klimautslipp. Rye på Byneset utenfor Trondheim er nemlig en av tre testarenaer i EU-prosjektet Remote. Hoem, som i egen regi anskaffet en vindmølle i 2015 for å forsyne sine to gårder med energi, ble spurt om å være med i prosjektet, hvor SINTEF og TrønderEnergi også er partnere. (sintef.no 26.10.2021).)

- Frister det å stikke fra strømregningen? (- Et elektrolyseanlegg produserer hydrogen for å lagre energi som produseres av sol og vind. En brenselcelle omdanner hydrogenet til strøm. Slik kan overskuddsenergi fra sol og vind lagres og brukes i perioder med lite sol og vind, ifølge Sintef.)

(Anm: Frister det å stikke fra strømregningen? Slik lever de som har koblet seg av strømnettet. Bonde Lars Hoem slipper å bekymre seg over når på døgnet det er billigst å koke kaffe eller hvor mye en dusj koster. 1. januar 2021 tok han nemlig sine to gårder, 60 storfe og 120 griser av nettet. – Er det ekstra deilig å være frakoblet strømnettet nå når strømprisene er så høye? – Ja, jeg skal ikke klage på det, humrer Hoem. Ved hjelp av en 30-meter høy vindmølle, flere hundre kvadratmeter med solcellepaneler, et batteri og hydrogen, produserer han sin egen strøm. Nok til å leve normalt og drive kjøtt- og melkeproduksjon. Fascinert av danske vindmøller Hoem er med i EU-prosjektet Remote. Prosjektet bidrar med midler til testing av hydrogenbaserte teknologier. Målet er å finne gode energiløsninger for steder som ligger avsides til. (…) Et elektrolyseanlegg produserer hydrogen for å lagre energi som produseres av sol og vind. En brenselcelle omdanner hydrogenet til strøm. Slik kan overskuddsenergi fra sol og vind lagres og brukes i perioder med lite sol og vind, ifølge Sintef. Og løsningen er helt utslippsfri. – Det lages grønt hydrogen ved hjelp av vann. Det er ikke noe utslipp, forteller Hoem. (aftenposten.no 28.12.2021).)

- Sp-topp Marit Arnstad: – Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling.

(Anm: Sp-topp Marit Arnstad: – Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling. Senterpartiets mektigste kvinne, Marit Arnstad, vil reforhandle avtaler om kraftutveksling. Midt i strømkrisen varsler hun fortsatt dragkamp om Acer. (…) Krisens opphav er sammensatt. De umiddelbare årsakene er høye gasspriser, lav produksjon av fornybar energi, høyere kvotepriser på CO2 og lite vann i vannmagasinene. De mer strukturelle årsakene kan potensielt bli «veldig alvorlig», mener Arnstad og viser til at en rekke land rundt oss kvitter seg med regulerbar kraft i energimiksen. (dn.no 26.12.2021).)

- Frp tar selvkritikk for egen kraftpolitikk. Vil slåss mot nye utenlandsforbindelser.

(Anm: Frp tar selvkritikk for egen kraftpolitikk. Vil slåss mot nye utenlandsforbindelser. SIER UNNSKYLD FOR KABLENE. NY LINJE: Frank Sve, energipolitisk talsperson i Frp, tar selvkritikk for både kabler og Acer-tilslutning. Nå går Frp i krigen mot nye utenlandsforbindelser og økt krafteksport. SORRY: Frp angrer på å ha bidratt til Acer-innmelding og bygging av nye kraftkabler. Nå lover de «Norge først» for alle pengene. I tida som regjeringsparti bidro Fremskrittspartiet til å kople Norge tettere på det europeiske kraftmarkedet gjennom bygging av utenlandskabler til England og Tyskland. (klassekampen.no 6.1.2022).)

- Fare for energikrise også neste vinter: – Vi er i en utsatt posisjon.

(Anm: Fare for energikrise også neste vinter: – Vi er i en utsatt posisjon. Hvis energikrisen i Europa gjentar seg neste vinter, kan det også bli en ny runde med høye strømpriser. – Jeg er redd at prisene ikke vil komme ned til gode, gamle nivåer, sier analytiker. (aftenposten.no 29.12.2021).)

- Innlegg: EU står ikke i veien for pristak på strøm. EU står ikke i veien for et pristak på strøm til forbrukere i Norge i en ekstrem prissituasjon.

(Anm: Per Ove Eikeland, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt. Innlegg: EU står ikke i veien for pristak på strøm. EU står ikke i veien for et pristak på strøm til forbrukere i Norge i en ekstrem prissituasjon. Det er opp til norske politikere å ta grep, og verktøykassen er full av tiltak som brukes i andre land. De høye strøm- og gassprisene rammer befolkning og bedrifter i Europa hardt. I debatten om hva som kan gjøres på kort og lang sikt, har det spredt seg usikkerhet om hva Norge kan gjøre, siden vi er del av det europeiske strømmarkedet og underlagt de lover og regler som gjelder for dette. (dn.no 27.12.2021).)

- Nå topper Norge skrekk-listen for strøm: – Dyrest når det gjelder.

(Anm: Nå topper Norge skrekk-listen for strøm: – Dyrest når det gjelder. Tiden da Norge var et land der strøm var billig ser ut til å være over. Torsdag er det ingen som må betale mer enn nordmenn for elektrisitet. (…) «I morgen blir en merkedag for norsk kraftpolitikk. Da er nemlig strømprisen i Sør Norge den høyeste i Europa. 98% dyrere enn i Sør Sverige, 90% høyere enn i Tyskland, 32% dyrere enn i Frankrike og vi rakk også å slå Storbritannia med 0.9%. Norge: Dyrest når det gjelder!» (nettavisen.no 29.12.2021).)

(Anm: Energy consumption and use by households. (ec.europa.eu 20.6.2021).)

- Faktisk.no: Sant eller usant om strømprisen. (- I 2020 produserte vi drøye 153 terawattimer, mens vi brukte nærmere 133.)

(Anm: Faktisk.no: Sant eller usant om strømprisen. Hvilke påstander er riktige og hvilke stemmer ikke om strømprisen? Faktisk.no har sjekket. (…) Påstand: Norge er selvforsynt med strøm. Derfor trenger vi ikke ikke utenlandskabler. Dette er en sannhet med modifikasjoner. – Jeg skulle ønske det var et enkelt ja- eller nei-svar på dette spørsmålet, svarer Anders Lie Brenna. Han forklarer at Norge i de aller fleste år produserer mer strøm enn det vi selv bruker. I 2020 produserte vi drøye 153 terawattimer, mens vi brukte nærmere 133. Så langt i 2021 har vi produsert 151,6 og brukt 134 terawattimer. – I normale år er vi godt dekket. Noen ganger oppstår det kortere perioder der man enkelte steder bruker mer strøm enn man produserer, for eksempel i Trøndelag, men det er ikke et gjennomgående problem. Derimot kan vi få problemer når vi har såkalte tørrår. Tørrår er år med lite nedbør og lite vann i magasinene, forklarer Lie Brenna. – Sist vi hadde et tørrår var 2010. Da hadde vi ikke nok vann til å lage kraft for å dekke forbruket vårt av strøm, og måtte importere. Uten kabler til andre land måtte vi ha rasjonert strømmen, siden vi ikke lenger har egne kraftverk som kan lage nok strøm av gass i slike situasjoner. (faktisk.no 26.12.2021).)

- Folkeopplysning om utenlandskablene. Utenlandskabler er et veldig viktig og komplekst tema som mange bør kunne mer om, og jeg er alvorlig bekymret for hva som kan skje hvis det ikke tas på alvor, skriver energi-ekspert i dette tilsvaret. (- De kan ikke ta hensyn til om magasinene går tomme for vann om vinteren, og NVE kan heller ikke gripe inn før det eventuelt blir kraftkrise.)

(Anm: Anders Lie Brenna. Folkeopplysning om utenlandskablene. Utenlandskabler er et veldig viktig og komplekst tema som mange bør kunne mer om, og jeg er alvorlig bekymret for hva som kan skje hvis det ikke tas på alvor, skriver energi-ekspert i dette tilsvaret. KLART SVAR: - I motsetning til hva Eilertsen tydeligvis tror, så er jeg ikke en kjøpt og betalt skravlebøtte som jobber på vegne av «sannhetsministeriumet» eller kraftbransjen, skriver Anders Lie Brenna (innfelt) i kraftavisen Europower i sitt tilsvar til Kjell Erik Eilertsen. Andre juledag publiserte Faktisk.no en artikkel om strømprisene og utenlandskablene der jeg var en av kildene. Jeg ble brukt som ekspertkilde fordi jeg skriver mye om disse temaene i nettavisen Europower. Vi er en uavhengig fagpressepublikasjon som eies av NHST, og er således lillesøsteren til Dagens Næringsliv. Mange har reagert negativt på artikkelen, og onsdag 29. desember publiserer Nettavisen en kronikk av Kjell Erik Eilertsen, der han målbærer mye av denne kritikken. (…) Hvis Eilertsen hadde giddet å ta en titt på den «såkalte bransjeavisen» han så lettvint kritiserer, kunne han blant annet ha lest mine artikler om at kapasiteten på utenlandskablene faktisk kan justeres - og at det skjer hele tiden, men at Statnett kun kan begrense kapasiteten av hensyn til driftssituasjonen det kommende døgnet. De kan ikke ta hensyn til om magasinene går tomme for vann om vinteren, og NVE kan heller ikke gripe inn før det eventuelt blir kraftkrise. (nettavisen.no 30.12.2021).)

- Konspirasjonen. STRØMPRISER.

(Anm: Kari Elisabeth Svare, forfatter. Konspirasjonen. STRØMPRISER. Trygve Slagsvold Vedum fyrer opp under konspirasjonsteorier, hevder Venstre-leder Guri Melby i Klassekampen 20. desember – fordi Vedum mener at Acer og utenlandskabler har stor skyld i høye strømpriser. Vi ble advart mot at flere kabler ville øke strømregningene, og sånn har det blitt. (klassekampen.no 27.12.2021).)

(Anm: Guri Melby (V) meiner utanlandskablar er naudsynt for å få til det grøne skiftet: UT MOT FINANSMINISTEREN. (klassekampen.no 27.12.2021).)

- Strømprisene forsetter å stige og stadig flere kritiserer politikerne for manglende løsninger.

(Anm: Strømprisene forsetter å stige og stadig flere kritiserer politikerne for manglende løsninger. Strømprisene har nok en gang nådd nye prisrekorder, og mandag ble vi igjen advart mot å ta lange dusjer. På tirsdag kan nemlig en vanlig dusj koste nærmere 50 kroner. (…) Mistet tilgangen på billig strøm Norges velferd har lenge vært bygget på billig energi. Landet har i mange år produsert store menger med overskudd, som videre har blitt solgt til andre europeiske land. Denne fordelen mener Sissener nå at Norge har mistet. (nettavisen.no 20.12.2021).)

- Stortinget ba om strømtiltak i februar. (- Drøye én måned senere svarte daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke var behov for ytterligere, umiddelbare tiltak for å avhjelpe situasjonen.)

(Anm: Stortinget ba om strømtiltak i februar. Allerede i februar ba Stortinget den daværende regjeringen om tiltak mot høye strømpriser. Men regjeringen mente det ikke var behov for det. Stortinget ba allerede i februar i år regjeringen om tiltak mot høye strømpriser, men regjeringen mente det ikke var behov for det. I et vedtak fra 23. februar ba Stortinget om at regjeringen umiddelbart skulle «foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte», melder NRK. Drøye én måned senere svarte daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke var behov for ytterligere, umiddelbare tiltak for å avhjelpe situasjonen. (e24.no 23.12.2021).)

- Stortinget krevde strømtiltak – «ikke behov», svarte Solberg-regjeringen. (- Stortinget ba allerede i februar i år Solberg-regjeringen om umiddelbart å foreslå tiltak mot høye strømpriser.) (- Men kort tid etter konkluderte regjeringen med at det ikke var behov for ytterligere tiltak.)

(Anm: Stortinget krevde strømtiltak – «ikke behov», svarte Solberg-regjeringen. Stortinget ba allerede i februar i år Solberg-regjeringen om umiddelbart å foreslå tiltak mot høye strømpriser. Men kort tid etter konkluderte regjeringen med at det ikke var behov for ytterligere tiltak. REKORDER: Strømprisen nådde denne uken 8,22 kroner per kilowattime i Sør- og Vest-Norge. (…) «Ikke behov» Regjeringen svarte på flere måter, først i et brev til Stortinget 26. mars. Der skrev daværende finansminister Jan Tore Sanner (H): «I lys av utviklingen i kraftpriser etter at anmodningsvedtaket ble fattet, er det etter min vurdering ikke behov for ytterligere, umiddelbare tiltak for å avhjelpe situasjonen.» Og i revidert nasjonalbudsjett i mai gjentok regjeringen sin holdning: «Departementet mener etter en samlet vurdering at det ikke er behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe situasjonen». (…) Men at krisen skulle dra seg til så mye, kunne man ikke vite i mai, mener Nikolai Astrup fra Høyre. Han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. (nrk.no 23.12.2021).)

- Analytiker mener Googles planlagte datasenter kan føre til en dobling av strømprisene.

(Anm: Analytiker mener Googles planlagte datasenter kan føre til en dobling av strømprisene. Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Stormgeo mener Googles planlagte datasenter i Skien kan føre til sterkt økte strømpriser. Dagens kraftoverskudd vil gå ned fra rundt 15 TWh til rundt 3 TWh om bare fem år, advarer Statnett. Ifølge Statnett vil senteret krevet fem ganger Skien kommunes strømforbruk når det går i full drift. Det skriver NRK. (tu.no 24.12.2021).)

- Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge.

(Anm: Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge. Kraftanalytiker mener at det planlagte datasenteret kan føre til at landets kraftoverskudd brukes opp. DYR STRØM: Strømprisene kan bli ekstremt mye høyere, dersom det som skal bli et av verdens største datasentre blir en realitet. (…) Enormt forbruk Denne enorme transformatoren ble fraktet gjennom trange gater. Den skal sørge for strøm til et av verdens største datasenter. Datasenteret er planlagt på Gromstul, nord for Skien. Det er Google som står bak planene, men de har ennå ikke bestemt seg for om de skal bygge. Det som kan bli et av verdens største datasenter vil kreve strøm tilsvarende sju ganger Skien kommunes forbruk. (nrk.no 22.12.2021).)

- Norsk Industri mener EUs kraftpolitikk truer kraftforedlende industri og vil ha nye avtaler: GÅR INN FOR Å REFORHANDLE.

(Anm: Norsk Industri mener EUs kraftpolitikk truer kraftforedlende industri og vil ha nye avtaler: GÅR INN FOR Å REFORHANDLE. NYTT: Kraftpolitikken i Europa må reforhandles så land i større grad kan sikre egen energiforsyning, mener Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri. (klassekampen.no 22.12.2021).)

- Krisepakken mot høye strømpriser er en dårlig idé. (- Økonomisk teori gir et klart svar på dette spørsmålet, og det svaret er: Nei.) (- Løsningen er urettferdig, dårlig for miljøet og dessuten ikke så virkningsfull som man kanskje skulle tro.)

(Anm: Kjetil Bjorvatn, professor, Norges Handelshøyskole. Krisepakken mot høye strømpriser er en dårlig idé. Regjeringen burde brukt kontantstøtte for å skape en rettferdig fordeling. (…) Og dette har regjeringen gjort. Med sin nye krisepakke vil staten dekke halve strømprisen (over et visst nivå). Dette høres jo ut som en god løsning, men er det egentlig det? (…) Økonomisk teori gir et klart svar på dette spørsmålet, og det svaret er: Nei. Løsningen er urettferdig, dårlig for miljøet og dessuten ikke så virkningsfull som man kanskje skulle tro. Mindre effekt enn du skulle tro Et grunnleggende problem med en prisstøtte er at de som bruker mest, får mest. De med store boliger får mer enn de med små boliger. Og de som ikke er så flinke til å spare strøm, får mer enn de som er flinke til å spare strøm. Dette er ikke rettferdig. Dessuten er det dårlig miljøpolitikk. En prisstøtte svekker husholdningenes motivasjon til å redusere strømforbruket. (aftenposten.no 15.12.2021).)

- Kraftprodusent vil ha forbud mot krafteksport når fyllingsgraden i magasinene er lav. (- Børsen priser nå Fossekompaniet til over 21 milliarder kroner.) (- Men Arendals Fossekompani er også, som selskapsnavnet indikerer, en av få privateide vannkraftprodusenter.)

(Anm: Kraftprodusent vil ha forbud mot krafteksport når fyllingsgraden i magasinene er lav. Kraftinntektene fosser inn i kassen til børsnoterte Arendals Fossekompani. Det liker konsernsjef Ørjan Svanevik dårlig. For aksjonærene i det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani, med finansfamiliene Must og Ulrichsen, samt rederfamilien Bergesen som majoritetseiere, har de drøyt to årene siden Ørjan Svanevik (55) ble ansatt, vært eventyrlige. Verdien, om man inkluderer utbytter, er mer enn firedoblet. Børsen priser nå Fossekompaniet til over 21 milliarder kroner. – Det var et veldig undervurdert selskap, sier Svanevik, med en fortid fra blant andre Kjell Inge Røkke-dominerte Aker og John Fredriksens selskap Seatankers. (…) Vil ha forbud Men Arendals Fossekompani er også, som selskapsnavnet indikerer, en av få privateide vannkraftprodusenter. Selskapet produserer i et normalår 500 millioner kilowattimer fra to kraftverk nord for Arendal – nok til å dekke strømbehovet til rundt 25.000 gjennomsnittlige husstander. Nå fører de ekstremt høye strømprisene til eventyrlige marginer. (dn.no 19.12.2021).)

- Flere kraftkommuner gir strømstøtte til innbyggerne.

(Anm: Flere kraftkommuner gir strømstøtte til innbyggerne. Flere kraftkommuner gir nå husholdningene strømstøtte. I Suldal går støtten til de som trenger det mest, mens i Vinje får alle husholdninger 5.000 kroner. Bor du alene i Suldal og tjener mindre enn 400.000 kroner i året eller er en familie med under 600.000 i inntekt, da får du 10.000 kroner i strømstøtte, har kommunestyret i kraftkommunen vedtatt, melder Nationen. Suldalsposten har også omtalt saken. (…) Tidligere har blant annet Sirdal kommune vedtatt en lignende ordning, men der utbetales det en flat sum på 3.000 kroner til alle innbyggerne. Valle kommune i Setesdal vedtok tidligere i år at de vil dele ut 2.500 kroner i kontantstøtte til hver husstand. Les også: Dobler kraftinntekten på grunn av høy strømpris Torsdag kveld vedtok også kommunestyret i Vinje en flat ordning, der alle husstander får 5.000 kroner i strømstøtte fra kommunen, melder Vest-Telemark Blad. Ordfører Gerd Helen Bø (Sp) sier at dette også ble vurdert i Suldal, men at de valgte en annen ordning. (©NTB) (kommunal-rapport.no 17.12.2021).)

- NTNU-studenter selger strøm uten fortjeneste. (- Bjørn Spieler (25) og Anders Rodem (22) har som mål å endre alt salg av strøm i Norge.) (- De tre konkurrerer mot strømselskaper med flere hundre ansatte.)

(Anm: NTNU-studenter selger strøm uten fortjeneste. Bjørn Spieler (25) og Anders Rodem (22) har som mål å endre alt salg av strøm i Norge. I løpet av en måned har de fått flere tusen kunder. Studiene som skulle gi dem en mastergrad i maskinteknikk og datateknologi er satt på vent. De har etablert seg i kontorfellesskapet Digs i Trondheim der de håndterer flere tusen strømkunder sammen med en kunderådgiver. De tre konkurrerer mot strømselskaper med flere hundre ansatte. – Jeg fikk nylig følgende kommentar fra en ansatt i selskap som driver med sammenligning av strømpriser: «Dere har satt hele bransjen sjakkmatt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre», forteller Anders Rodem. Og ideen kom i forbindelse med NRKs «Debatten» tidligere i år der det ble fremført kritikk av strømselskapenes markedsføring og avtaler, blant annet fra Forbrukerrådet. (…) Kan donere til innovasjon – Vi har valgt å ta avstand fra ordningen med opprinnelsesgarantier som vi mener bransjen har misbrukt, selv om tanken var god. Du kan ikke kjøpe grønn strøm så lenge strøm ikke kan spores fysisk. I stedet vil vi overlate til kundene å velge. De kan for eksempel donere 10 kroner ekstra hver måned til innovative prosjekter som kan bidra til å realisere FNs bærekraftmål om ren energi til alle. Mange sier at de er begeistret for dette initiativet. (tu.no 6.12.2021).)

(Anm: Motkraft. Norges første non-profit strømselskap. Starta i protest. Vårt mål: Tjene 0,- Bli strømkunde på under 1 minutt! (motkraft.no).)

- Kapret 16.000 strømkunder på fem uker. (– Vi så oss lei på alle strømselskapene som tar for mye betalt for strømmen. De gjør i praksis veldig lite, og alle kjøper strømmen til samme pris på kraftbørsen Nord Pool.) (– Avgiften mange strømselskap tar for å formidle strømmen skal vi kutte ned til den absolutte kostprisen.) (- Mange vet ikke at de har betalt for mye, sier Rodem.)

(Anm: Kapret 16.000 strømkunder på fem uker. De så seg lei på den store variasjonen i strømprisen og startet et nytt selskap. Målet er ikke å gå med overskudd. På få uker har de kapret 16.000 kunder. – Vi har hatt en utrolig velkomst i strømmarkedet. Det er helt vilt. Kundene strømmer på, særlig fra Østlandet. Det sier Anders Rodem, medgründer i Trondheim-selskapet Motkraft. På fem uker har de kapret rundt 16.000 strømkunder fra hele landet. – Vi så oss lei på alle strømselskapene som tar for mye betalt for strømmen. De gjør i praksis veldig lite, og alle kjøper strømmen til samme pris på kraftbørsen Nord Pool. (nrk.no 18.11.2021).)

(Anm: Motkraft. Norges første non-profit strømselskap. Starta i protest. Vårt mål: Tjene 0,- Bli strømkunde på under 1 minutt! (motkraft.no).)

- Ansatte i kraftselskap får bonus på minst 25.000: – Urimelig og urettferdig.

(Anm: Ansatte i kraftselskap får bonus på minst 25.000: – Urimelig og urettferdig. Agder Energi styrer mot milliardoverskudd for 2021. I så fall vil ansatte motta minst 25.000 kroner hver. – Det er en ordning som er forhandlet fram med de ansatte for en del år siden. Da var det tøffere tider, sier konserndirektør for økonomi og finans Pernille Kring Gulowsen i Agder Energi. Kraftselskapet med 25 eierkommuner på Sørlandet ligger an til godt over en milliard i resultat etter strømpris-bonanza i 2021. Det vil gi en utbetaling til 400-500 ansatte på mellom 25.000 og 35.000 kroner til hver. Med samlet prislapp på et titall millioner kroner. (nrk.no 10.12.2021).)

- Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten. Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Borgarting lagmannsrett. (- Nei til EU sier de vil studere dommen nærmere før man vurderer å anke videre.)

(Anm: Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten. Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Borgarting lagmannsrett. Kjernen i saken er om Norges tiltredelse til EUs såkalte tredje energimarkedspakke avstår suverenitet i en slik grad at det skulle vært vedtatt med 3/4 flertall i Stortinget. Da Høyesterett i plenum avsa dom i Acer-saken i fjor, dreide saken seg kun om søksmålsadgangen. Temaet var hvilke begrensninger som følger av Grunnloven § 89 om domstolskontroll og tvisteloven om hva slags saker som kan reises for domstolene. Flertallet kom til at ingen av bestemmelsene hindret Nei til EUs søksmål. (rett24.no 7.12.2022).)

- Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten. Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Borgarting lagmannsrett. (- Nei til EU sier de vil studere dommen nærmere før man vurderer å anke videre.)

(Anm: Nei til EU tapte Acer-saken også i lagmannsretten. Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Borgarting lagmannsrett. Kjernen i saken er om Norges tiltredelse til EUs såkalte tredje energimarkedspakke avstår suverenitet i en slik grad at det skulle vært vedtatt med 3/4 flertall i Stortinget. Da Høyesterett i plenum avsa dom i Acer-saken i fjor, dreide saken seg kun om søksmålsadgangen. Temaet var hvilke begrensninger som følger av Grunnloven § 89 om domstolskontroll og tvisteloven om hva slags saker som kan reises for domstolene. Flertallet kom til at ingen av bestemmelsene hindret Nei til EUs søksmål. (rett24.no 7.12.2022).)

- Nei til EU tapte Acer-saken i tingretten. (- Nei til EU-leder Roy Pedersen opplyser til NTB at organisasjonen om kort tid vil avgjøre om dommen skal ankes. – Rekordhøye strømpriser, uten at regjeringen griper inn, viser at tilslutningen til Acer og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger, og spesielt den kraftkrevende industrien, sier Pedersen i en pressemelding.)

(Anm: Nei til EU tapte Acer-saken i tingretten. Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Oslo tingrett. Retten mener den samfunnsmessige betydningen av myndighetsoverføringen er liten. (…) Ikke tvilsomt – Staten er fornøyd med at Oslo tingrett mener at Stortinget ikke brøt Grunnloven da det i 2018 samtykket til tredje energimarkedspakke og ACER. (…) Tingretten skriver at selv om den ikke har vært i tvil om resultatet, så skal Nei til EU likevel fritas for statens sakskostnader. Begrunnelsen er sakens prinsipielle karakter og styrkeforholdet mellom partene. Nei til EU-leder Roy Pedersen opplyser til NTB at organisasjonen om kort tid vil avgjøre om dommen skal ankes. – Rekordhøye strømpriser, uten at regjeringen griper inn, viser at tilslutningen til Acer og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger, og spesielt den kraftkrevende industrien, sier Pedersen i en pressemelding. (rett24.no 22.11.2021).)

- Tibber utgjør halvparten av Schibsted Ventures norske portefølje.

(Anm: Tibber utgjør halvparten av Schibsted Ventures norske portefølje. Schibsted runder ett år som investor i strømstyrings-selskapet som tidligere i år ble verdsatt til minst 5,1 milliarder kroner - og kanskje betydelig mer. (shifter.no 2.8.2022).)

(Anm: Venture er et ord som særlig brukes om risikopregede prosjekter. I moderne språkbruk brukes ordet i en rekke sammenhenger om investeringer i virksomheter under oppstarting eller sterk utvikling, der både kapitalbehov og usikkerhet er stor. Joint venture er et økonomisk samarbeidsprosjekt hvor to eller flere foretak deler eierskap, kontroll og risiko. Kilde: Store norske leksikon.)

- Startup følger suksessoppskriften til Tibber: Dropper å ta ekstra betalt for strømmen til bedrifter. (- Trioen Stina Maria Hope (COO), Morten Ansteensen (Product manager) og Simen Armond (CEO) står bak Volte.)

(Anm: Startup følger suksessoppskriften til Tibber: Dropper å ta ekstra betalt for strømmen til bedrifter. I januar kvittet kraftselskapet BKK seg med Fjordkraft-aksjer for mange hundre millioner. Nå bruker de deler av potten på å spinne ut en egen startup som går rett i strupen på den etablerte strømbransjen. Trioen Stina Maria Hope (COO), Morten Ansteensen (Product manager) og Simen Armond (CEO) står bak Volte. (shifter.no 23.11.2021).)

(Anm: Volte (volte.no.)

(Anm: Tibber (tibber.no).)

- Tibber sa nei til Al Gore, men ja til Petter Stordalen: Nå har hotellkongen tjent 300 millioner på salget til Schibsted.

(Anm: Tibber sa nei til Al Gore, men ja til Petter Stordalen: Nå har hotellkongen tjent 300 millioner på salget til Schibsted. Han forteller at pengene skal gå til en videre satsning på tidligfase-investeringer gjennom Strawberry Equities. (…) Tibber var en av finalistene til konkurransen «Strawberry-millionen». – Da Aksnes lett nervøst, ifølge ham, presentere ideen til Tibber for oss i håp om å få Strawberry-millionen, fikk han 2,5 millioner. Den eventyrlig reisen de har hatt siden da, fra null kunder til 400.000 kunder, fra null i omsetning til 2 milliarder kroner på fem år, og fra en håndfull personer til 200 ansatte, er vi veldig stolte over at vi har vært med på, sier en engasjert Stordalen. (shifter.no 22.10.2021).)

- Strømsjokket gir hopp i bruken av strømapper. (- De aller mest populære strømappene er de til strømselskapene Tibber, Fjordkraft og Wattn samt nettselskapet Elvia.)

(Anm: Strømsjokket gir hopp i bruken av strømapper. Fire av de ti mest populære appene hos Google Play i Norge nå er ulike strømapper. Bruken av nettselskapet Elvias app er opp over 200 prosent på én måned. Appene til Tibber, Fjordkraft, Wattn og Elvia er akkurat nå alle blant de ti mest populære på mobiltelefoner som bruker operativsystemet Android. (…) Fire av de ti mest populære appene på Google Play er nå ulike strømapper. Via Google Play kan man laste ned apper til mobiler som benytter operativsystemet Android. De aller mest populære strømappene er de til strømselskapene Tibber, Fjordkraft og Wattn samt nettselskapet Elvia. (…) Appene til strømselskapene viser strømforbruket ditt, strømprisen time for time og varsler gjerne når strømprisen går over visse grenser. I tillegg tilbyr de typisk å styre strømforbruket. Det gjelder spesielt for når man skal lade elbilen. (aftenposten.no 8.12.2021).)

– DET ER IKKE STRØMKABLENE. (- «UPERFEKT STORM»: Mindre vind, mindre regn, høyere CO2- og gasspriser og et integrert kraftmarked.) (– Ikke kablenes skyld.) (- Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen forklarer de høye strømprisene med «en perfekt storm».)

(Anm: – DET ER IKKE STRØMKABLENE. VENTER PÅ HJELP: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover tiltak som hindrer at folk faller utenfor «så fort som overhodet mulig», men kan ikke klargjøre om de vil komme før jul. «UPERFEKT STORM»: Mindre vind, mindre regn, høyere CO2- og gasspriser og et integrert kraftmarked. Det forklarer strømkrisa, ifølge energiministeren: – Hva mener du, som fagstatsråd, er årsaken til de ekstreme strømprisene vi ser nå? (klassekampen.no 5.12.2021).)

- Fritt el-marked ga dyrere kraft. (- I den amerikanske delstaten California ble privatiseringen av kraftproduksjonen gjennomført på en slik måte at uredelige folk i kraftbransjen (les Enron) fikk anledning til periodevis å kutte produksjonen slik at det oppsto kunstige kraftkriser.) (- Politikere på høyresiden med mangelfull innsikt i økonomi tror at privatisering alltid fører til effektivisering og dermed lavere priser.)

(Anm: Fritt el-marked ga dyrere kraft. I de siste tiår har det vært en trend i retning av ukritisk privatisering. Politikere på høyresiden med mangelfull innsikt i økonomi tror at privatisering alltid fører til effektivisering og dermed lavere priser. Det imidlertid ikke tilfelle. Av et oppslag i Dagens Næringsliv går det for eksempel frem at liberaliseringen av el-markedet i Danmark ikke har ført til billigere, men tvert i mot dyrere, kraft. I den amerikanske delstaten California ble privatiseringen av kraftproduksjonen gjennomført på en slik måte at uredelige folk i kraftbransjen (les Enron) fikk anledning til periodevis å kutte produksjonen slik at det oppsto kunstige kraftkriser. Konsekvensen var skyhøye strømpriser for forbrukerne og superprofitt for kraftprodusentene. (demokratene.no (2004).)

- Anklager kraftselskapene for å tømme ut vann for å få høyere priser.

(Anm: Anklager kraftselskapene for å tømme ut vann for å få høyere priser. Leder Frode Alfheim i LOs energiforbund tar et kraftoppgjør med kraftselskapene. – De må begynne å tenke på dem som betaler regningen, deg og meg, sier han. VANN-ANKLAGE: Lederen i LOs energiforbund, Frode Alfheim, sier det ser ut som kraftselskapene deler av året kjører ned vannreservoarene for å få prisene til å gå opp. (vg.no 10.12.2021).)

- Øystein Stray Spetalen: Krever makspris på strøm.

(Anm: Øystein Stray Spetalen: Krever makspris på strøm. Øystein Stray Spetalen mener kunnskapsløse politikere ble manipulert av strømbransjen til å si ja til kabler til kontinentet og Acer. Investoren deler her sin medisin for lavere norske strømpriser. MAKSPRIS: Øystein Stray Spetalen ønsker en makspris på 40 øre kwh i Norge og oppsigelse av Acer med full kontroll over strømeksporten. Det er langt lavere enn det nordmenn faktureres i dag, påpeker han. Spetalen advarte i sterke ordelag om hvordan strømprisene ville utvikle seg med nye kraftkabler til Tyskland og Storbritannia. Han har ikke endret mening etter prisgaloppen norske strømkunder opplever denne vinteren. Norske priser følger nå de tyske tett. - Uten kablene ville norske elpriser vært helt uavhengig av det tyske kraftmarkedet, slik det var før kablene ble satt i drift, sier Spetalen. Før de siste utenlandskablene ble bygget og Norge ble medlem av Acer, var det heftige diskusjoner om hvordan kablene ville slå ut for norske strømkunder. Bransjens egne analyser viste en minimal påvirkning på prisen til norske strømkunder, på 3,6 øre per kwh. (borsen.no 8.12.2021).)

- Øystein Stray Spetalen gir Erna Solberg skylden for en ekstra strømregning på milliarder. For syv år siden var Øystein Stray Spetalen så sikker på at strømprisene ville øke med nye utenlandskabler at han ville vedde én milliard kroner. (– Uten rot i virkeligheten.) (- DN har bedt tidligere statsminister Erna Solberg (H) om kommentarer til Spetalens angrep på henne. Men det er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, Nikolai Astrup, som svarer for Erna Solberg.) (- De høye kraftprisene vi har akkurat nå, har imidlertid ingenting med verken Acer eller de to siste mellomlandsforbindelsene å gjøre, skriver han i en epost.)

(Anm: Øystein Stray Spetalen gir Erna Solberg skylden for en ekstra strømregning på milliarder. For syv år siden var Øystein Stray Spetalen så sikker på at strømprisene ville øke med nye utenlandskabler at han ville vedde én milliard kroner. Nå kommer han med knallhard kritikk av politikerne. – Uten rot i virkeligheten, svarer Nikolai Astrup (H). – Flere deltagere i «Politikk»-gruppen med høyere teknisk og økonomisk kunnskap, advarte helt siden 2016 om konsekvensene kraftkablene kom til å medføre for «vanlige folk», skriver Øystein Stray Spetalen. (…) Fredag ligger spotprisen i Sør-Norge rundt halvannen krone per kilowattime, mot en snittpris på 2,6 kroner mandag. (…) – Uten rot i virkeligheten DN har bedt tidligere statsminister Erna Solberg (H) om kommentarer til Spetalens angrep på henne. Men det er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, Nikolai Astrup, som svarer for Erna Solberg. – Spetalen har helt rett i at norske energiressurser har vært svært viktige for norsk velferd, og det skal de fortsatt være i fremtiden. De høye kraftprisene vi har akkurat nå, har imidlertid ingenting med verken Acer eller de to siste mellomlandsforbindelsene å gjøre, skriver han i en epost. (…) – Ikke sunt med så høye strømpriser (dn.no 2.12.2021).)

- Stekepannen ble ødelagt før det var gått to år – dette er tabbene du må styre unna.

(Anm: Stekepannen ble ødelagt før det var gått to år – dette er tabbene du må styre unna. Jeg har truser og sokker som har vart mye lenger enn denne stekepannen. Hva i all verden kan man gjøre for å forlenge levetiden på pannen? spør vi. HADET BRA, STEKEPANNE: Teflonpanner, altså stekepanner med non stick-belegg, kan bli slitte og ubrukelige etter få år. Denne varte ikke en gang to år. Dette kan du gjøre for å få pannen til å vare lenger. (…) Du varmer opp stekepannen for fort og bruker for sterk varme. De fleste non-stick-belegg-panner tåler ikke temperaturer over 25o grader. Hva er riktig varme da? Bruk 6 eller 7 på koketoppen - ikke 8, 9 eller boost, er rådet fra Jernia. Du bruker utstyr av metall som kan ripe opp stekepannen. Styr unna stekespader av metall eller kniv og gaffel! Du avkjøler stekepannen for brått. Tar du en stekepannen som holder høy temperatur rett i kaldt vann kan den få temperatursjokk. Temperatursjokket kan føre til at stekepannen «slår seg» og får ujevn bunn. (klikk.no 29.11.2021).)

- Hvorfor slites jeansene dine ut så fort?

(Anm: Why do your jeans wear out so quickly? Trace the life cycle of a pair of denim jeans, and discover the labor and environmental costs of this fashion staple.- Madhavi Venkatesan (ted.com).)

- Selger brukte briller billigere. Synsam har fem outlet-butikker for brukte og resirkulerte briller - hvor også brilleglassene er billigere.

(Anm: Selger brukte briller billigere. Synsam har fem outlet-butikker for brukte og resirkulerte briller - hvor også brilleglassene er billigere. Men foreløpig er det noe som er forbeholdt svenskene. At briller er dyrt, er det vel ingen uenighet om. Men det er mulig å få brillene ganske mye billigere om du sjekker prisene flere steder: Da Vi.no sjekket brillepriser i april i år, fant vi prisforskjeller på sjokkerende 721 prosent. Prisen varierte fra 1493 til 12 258 kroner. Synsam, som er en av de største norske brillekjedene, har outlet-butikker hvor de selger både nye, brukte og resirkulerte innfatninger til en lavere pris. Også brilleglassene er billigere om du bestiller dem i outlet-butikken. Den eneste ulempen er at Synsams outlet foreløpig kun finnes i Sverige - men også norske bruktbriller selges der - og selskapet sier outlet-konseptet også kan vurderes for det norske markedet. - Synsam-gruppen er i vekst og vi ser hele tiden etter nye muligheter til å tilby det våre kunder etterspør. Recycling Outlet tilbyr bærekraftige valg til attraktive priser, noe som vi oppfatter at også norske forbrukere ville satt pris på, svarer Fridh på vårt spørsmål om det ka være aktuelt å starte brille-outlet også i Norge. (vi.no 11.11.2021).)

- Datatilsynet kan ikke stå inne for å være på Facebook.

(Anm: Datatilsynet kan ikke stå inne for å være på Facebook. IKKE SVAR: – Hva skjer om jeg trykker liker på Datatilsynets Facebook-side, hva blir disse opplysningene brukt til, hvem blir disse opplysningene delt med? Så lenge vi ikke kan svare på disse spørsmålene så er det rett og slett for stor usikkerhet til at vi kan opprette en Facebook-side, sier Datatilsynets direktør. (…) Thon forteller at tilsynet egentlig ønsket å nå flere nordmenn ved å være tilstede på Facebook, men da de gjorde en grundig vurdering av personvernkonsekvensene kom de frem til at det ikke ville være mulig. (nrkbeta.no 22.9.2021).)

- Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage.

(Anm: Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester. Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage. Forbrukerrådet har den siste tiden satt søkelyset på at mange pårørende er bekymret for maten eldre og barn får servert av kommunale tjenester. Dette er noe også velgerne er opptatt av. – Dette er en klar melding fra velgerne om at barn og eldre må få bedre mat gjennom kommunale tjenester, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet. – Det håper jeg de kan få løfter om i valgkampen, og at deres bekymring blir tatt på alvor. Kommunepolitikerne har hittil ikke overbevist innbyggerne på dette området. Bare de færreste mener politikerne er tilstrekkelig opptatt av å sørge for bra matservering. De synes heller ikke dette har bedret seg i siste valgperiode. (forbrukerradet.no 28.7.2019).

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

- DNBs kunder utsatt for kjærlighetsbedrageri. (- På fire år kan det gå totalt 1 milliarder kroner ut av Norge i såkalt kjærlighetsbedrageri, opplyser Økokrim.)

(Anm: DNBs kunder utsatt for kjærlighetsbedrageri. En fersk rapport fra Økokrim viser en økning i kjærlighetsbedragerier i koronaåret 2020. Hos DNB ble 254 kunder utsatt for kjærlighetsbedrageri for totalt 12 millioner kroner i 2020, og også Danske Bank rapporterer om en økning, melder P4. Kjærlighetsbedrageri vil si at «kjærester» gjennom sosiale medier eller datingnettsteder lurer folk til å sende fra seg penger. – Ofrene er gjerne godt voksne kvinner og menn som har være ensomme under pandemien. De har vært veldig mye alene og kjeder seg. Så får de en henvendelse, de har ingen nære som korrigerer dem og så blir de forelsket, forteller Anne Dybo i Økokrim til P4. På fire år kan det gå totalt 1 milliarder kroner ut av Norge i såkalt kjærlighetsbedrageri, opplyser Økokrim. (finanswatch.no 20.7.2021).)

(AnmBank, børs og finans (Big Bank) (mintankesmie.no).)

- Anne Lise (84) og Ellen (80) fortviler over pandemiutvikling: – Føler seg dum. «Hele» verden digitaliseres i pandemien. På sidelinjen står tusenvis av nordmenn som ikke er med på utviklingen. Nettbank, digitale møter og treff, koronasertifikat på nett og QR-kode på restaurant og kafé.

(Anm: Anne Lise (84) og Ellen (80) fortviler over pandemiutvikling: – Føler seg dum. «Hele» verden digitaliseres i pandemien. På sidelinjen står tusenvis av nordmenn som ikke er med på utviklingen. Nettbank, digitale møter og treff, koronasertifikat på nett og QR-kode på restaurant og kafé. Det er blitt en del av vår nye hverdag - men for Anne Lise Ausland (84) og Ellen Strømme (80) byr de nye ordningene på flere utfordringer enn løsninger. – Jeg orker ikke og klarer ikke, og jeg blir nervøs når jeg prøver, forteller Ausland til TV 2. Hun beskriver en hverdag der ting som pleide å være enkelt, som å bestille en bussbillett, har nærmest blitt umulig. (tv2.no 8.8.2021).)

- Nær to tredjedeler av mobilomsetningen i bedriftsmarkedet ender i Telenors kasse. (– Konkurransemessig er det utilfredsstillende. Det er åpenbart. De to største teleaktørene, Telenor og Telia, har en veldig høy lønnsomhet i det norske markedet.)

(Anm: Nær to tredjedeler av mobilomsetningen i bedriftsmarkedet ender i Telenors kasse. – Kundene er for lite prissensitive, mener Pål Wien Espen som har ansvar for å regulere mobilmarkedet. Telenors dominans i det norske mobilmarkedet fortsetter. Spesielt i bedriftsmarkedet. Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). – Konkurransemessig er det utilfredsstillende. Det er åpenbart. De to største teleaktørene, Telenor og Telia, har en veldig høy lønnsomhet i det norske markedet. Og Norge har de høyeste mobilprisene og det laveste mobildataforbruket i Norden. Det gjør det utfordrende å oppnå virksom konkurranse i mobilmarkedet, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom til DN. (dn.no 5.6.2021).)

- Kun Telenor og Telia tjener penger på mobil, myndighetene er ikke fornøyd: – Dette må vi gå dypere inn i.

(Anm: Kun Telenor og Telia tjener penger på mobil, myndighetene er ikke fornøyd: – Dette må vi gå dypere inn i. Ingen av Telenor og Telias mobilkonkurrenter tjener penger. One Call-gründer Øistein Eriksen satser på brukte mobiler i kampen om kundene. (…) Taper mot de to store Mobilselskapene som utfordrer Telenor og Telia presser ned prisene på data, men de tjener ikke penger på driften. Det viser en sammenstilling DN har gjort av selskapenes regnskapstall. (dn.no 4.9.2021).)

- Telenor tapte rettssaken mot Konkurransetilsynet om bot på 788 mill. kroner.

(Anm: Telenor tapte rettssaken mot Konkurransetilsynet om bot på 788 mill. kroner. Lagmannsretten gir Konkurransetilsynet medhold i at Telenor misbrukte sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og opprettholder norgeshistoriens største bot på 788 millioner kroner. Gulating lagmannsrett konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg. – Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort. Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Gebyrets størrelse gjenspeiler at Telenor har en betydelig omsetning i markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding. Det var i 2018 at Konkurransetilsynet ga Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. (dn.no 24.6.2021).)

- Krever økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Det norske bredbåndsmarkedet er preget av lav valgfrihet og høye priser. Forbrukerrådet ber nå regjeringen ta grep for å øke konkurransen i markedet. I den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur», kommer det frem at kun en av tre bredbåndskunder kan velge mellom flere tilbydere.

(Anm: Krever økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Det norske bredbåndsmarkedet er preget av lav valgfrihet og høye priser. Forbrukerrådet ber nå regjeringen ta grep for å øke konkurransen i markedet. I den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur», kommer det frem at kun en av tre bredbåndskunder kan velge mellom flere tilbydere. Norske bredbåndskunder betaler også betraktelig mer enn forbrukere i våre naboland. Forbrukerrådet ber nå Stortinget følge opp meldingen og se til at det kommer på plass effektive tiltak som bedrer konkurransen i brebåndsmarkedet. –  Norske fibernett er inne i en «gullalder», og det har vært en veldig god utbygging gjennom flere år. Samtidig preges markedet av svært begrenset valgfrihet på høye hastigheter og lav kundetilfredshet, sier fagdirektør Finn Myrstad. (forbrukerradet.no 7.5.2021).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg. (- Han meiner investeringa i nettet er altfor lav, og at planlegging og utbygging går mykje for seint til å svara på krava til elektrifisering av industri, ferjer, transport og oppdrett.)

(Anm: Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg. Regjeringa ser ikkje krisa i kraftnettet, og utbetringa går altfor sakte, meiner direktøren i BKK Nett, Ketil Tømmernes. Kraftdirektøren peikar på to fakta: Det er elektrifisering som skal løysa klimakrisa. Og det skjer no. – Vi er ikkje i nærleiken av å ha eit straumnett som svarar på desse utfordringane. Det grøne skiftet går fort. Meir enn 70 prosent av det innmelde behovet er kome inn i løpet av 2020, seier Tømmernes. Han meiner investeringa i nettet er altfor lav, og at planlegging og utbygging går mykje for seint til å svara på krava til elektrifisering av industri, ferjer, transport og oppdrett. (e24.no 12.2.2021).)

- Bygninger forårsaker nesten 40 % av de årlige globale klimagassutslippene (GHG; greenhouse gases emissions).

(Anm: Buildings generate nearly 40% of annual global GHG emissions. Approximately two-thirds of the building area that exists today will still exist in 2050. Currently, building renovations affect only 0.5-1% of the building stock annually. A significant increase in the rate of existing building energy efficiency renovations and the generation and procurement of renewable energy is required to meet emissions reduction targets set by the Paris Agreement. (architecture2030.org).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Forbrukarrådet fryktar for leigetakarar i ein stadig meir pressa bustadmarknad: ETTERLYSER NY HUSLEIGELOV. (- Forbrukarrådet har mista tolmodet med regjeringa.)

(Anm: Forbrukarrådet fryktar for leigetakarar i ein stadig meir pressa bustadmarknad: ETTERLYSER NY HUSLEIGELOV. HUSRETTAR: Forbrukarrådet ønsker ei revidering av husleigelova. Dei meiner lova vi har i dag, ikkje vernar godt nok om leigetakarane. VERN: Forbrukarrådet meiner husleigelova vernar for dårleg om leigetakarane. Mange leiger over lengre tid. Desse må også vere trygge, seier Olav Kasland. Forbrukarrådet har mista tolmodet med regjeringa. (klassekampen.no 18.7.2022).)

- Leieboere må få mer trygghet og større frihet. (- Det er en million som leier bolig her i landet, og de må ha et ordentlig forbrukervern, understreker Blyverket.)

(Anm: Leieboere må få mer trygghet og større frihet. Husleie er preget av usikkerhet og lite stabilitet, og alt for få leietakere opplever at boligen er et hjem. Det viser Forbrukerrådets store undersøkelse om leiemarkedet. Svarene vi fikk støtter vår oppfatning om at det er behov for å revidere husleieloven. En av tre leietakere flyttet på grunn av forhold de hadde liten eller ingen kontroll over forrige gang de flyttet, mens en av tre barnefamilier er utrygge på om de får fortsette å leie sin nåværende bolig. Det er to av funnene i Forbrukerrådets undersøkelse, som er utført gjennom intervjuer med fem fokusgrupper og en omfattende spørreundersøkelse blant 1500 leieboere. (…) Norsk leiesektor er basert på at privatpersoner skal leie ut egen bolig, og privatpersoners rett til å selge, renovere eller ta i bruk sin egen bolig er avgjørende for at privatpersoner skal ønske å leie ut. Husleieloven er en god lov for utleier, men ikke for leietaker, mener Forbrukerrådet. — Vi er for eierlinjen og muligheten for privatpersoner til å leie ut, men det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om leietakerne. Det er en million som leier bolig her i landet, og de må ha et ordentlig forbrukervern, understreker Blyverket. (…) Flere leietakere Hun trekker fram at Norge, i motsetning til mange andre land, mangler et stabilt og attraktivt profesjonelt tilbud til de mange som ikke kan kjøpe bolig i de dyreste pressområdene. (forbrukerradet.no 7.4.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Forbrukertilsynet fant 664 lovbrudd, straffet bare 14.

(Anm: Forbrukertilsynet fant 664 lovbrudd, straffet bare 14. På tre år har Forbrukertilsynet gitt gebyrer på tre millioner kroner. 98 prosent av alle lovbrudd tilsynet fant, førte ikke til reaksjon. De siste årene har både Konkurransetilsynet og Datatilsynet gitt rekordhøye gebyrer til selskaper de mener har brutt loven. (aftenposten.no 27.2.2021).)

- Sjekk hvor høye vanngebyr du kan få: Forfallet vil koste deg dyrt. (- Etterslepet har økt med 50 milliarder kroner på fire år.) (- Kommunen får kun kreve inn det som faktisk brukes på vann og avløp.)

(Anm: Sjekk hvor høye vanngebyr du kan få: Forfallet vil koste deg dyrt. Norsk Vann har sluppet en ny rapport om det underjordiske forfallet i Norge. Etterslepet har økt med 50 milliarder kroner på fire år. Investeringer og vedlikehold av vann og avløp skjer etter selvkostprinsippet. Det vil si at alt som skal gjøres, enten det er utbygging eller vedlikehold, skal finansieres via vann- og avløpsgebyrene du betaler. Kommunen får kun kreve inn det som faktisk brukes på vann og avløp. Siden gebyrøkning sjelden er en god valgkampsak, så ligger gebyrene ofte så lavt som mulig. Det er nå på vei til å koste dyrt, og det er du og alle andre med en bolig eller leilighet som må betale regninga. Fra i år og hvert år til 2040 må gebyrene øke med opptil sju prosent i året for å dekke investeringsbehovet. Det vil gi dobling av gebyrene i det meste av landet, mens i Nordland fylke er gebyrøkningen estimert til hele 206 prosent i 2040. (fagbladet.no 16.3.2021).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Bank nektet å gi BankID til kvinne med autismediagnose. Nå er banken felt for ulovlig diskriminering av noen med funksjonsnedsettelse.

(Anm: Bank nektet å gi BankID til kvinne med autismediagnose. Nå er banken felt for ulovlig diskriminering av noen med funksjonsnedsettelse. Gry Nergård, direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge, mener bankene står i en skvis når de både skal gi kundene god tilgang til tjenester som BankID og samtidig sikre at de samme kundene ikke blir utsatt for svindel. En kvinne ønsket å få opprettet BankID slik at hun kunne handle sine egne klær på nettet. Men banken sa nei. Banken mente at kvinnen, som har verge oppnevnt av Statsforvalteren, ikke kan få BankID fordi det er risiko for at vergen bruker den. Banken viste til at den elektroniske ID-en ikke under noen omstendighet skal anvendes av andre enn den som har fått utstedt den. Avslaget resulterte i at kvinnen, med hjelp fra vergen, klaget banken inn for Diskrimineringsnemnda. Kvinnen mente hun ble diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse, noe som er i strid med loven. (…) «Nemnden kan ikke se at det er sannsynliggjort at A vil opptre i strid med vilkårene for BankID», heter det i vedtaket. Nemnden mener det ikke finnes saklig eller lovlig grunnlag for å nekte kvinnen å inngå BankID-avtale. (dn.no 8.9.2021).)

- Forbrukerrådet etter at Olga-svindel endte i Høyesterett: – Vi vil oppfordre bankene til å bidra til å gjøre BankID bedre.

(Anm: Forbrukerrådet etter at Olga-svindel endte i Høyesterett: – Vi vil oppfordre bankene til å bidra til å gjøre BankID bedre. Forbrukerrådet mener norske banker bør bruke mer ressurser på å gjøre BankID bedre og mindre ressurser på rettsprosesser mot kunder som er svindlet. (finanswatch.no 7.9.2022).)

- Forbrukerrådet møtte SB 1 Østlandet i Høyesterett: – Sparebank 1-bankene skiller seg ut negativt.

(Anm: Forbrukerrådet møtte SB 1 Østlandet i Høyesterett: – Sparebank 1-bankene skiller seg ut negativt. Etter Forbrukerrådets oppfatning burde Sparebank 1 Østlandet holdt seg for gode til forsøke å ansvarliggjøre bankkunden for tap etter svindelen. (finanswatch.no 6.9.2022).)

- Vann og avløp kan bli mer enn dobbelt så dyrt. Norske husholdninger kan få to- til tredoblet vann- og avløpsregningen, viser ny rapport. (- Mer ekstremvær gjør at presset på vann- og avløpssystemene øker, sier Kristin Halvorsen, som er leder CICERO Senter for klimaforskning.)

(Anm: Vann og avløp kan bli mer enn dobbelt så dyrt. Norske husholdninger kan få to- til tredoblet vann- og avløpsregningen, viser ny rapport. (…) Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene, viser en ny rapport fra Norconsult og Sintef, som er lagd for Norsk Vann. Beløpet tilsvarer en femtedel av statsbudsjettet for 2021. – Situasjonen er alvorlig og gebyrøkningen kan komme snart, sier administrerende direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. (…) Utfordringene er store, erkjenner klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Men han har ingen planer om å åpne statskassen. – På et overordnet nivå, så støtter vi opp om det arbeidet som blir gjort for å få frem ny kunnskap. Men det er klart at selve investeringene, vedlikeholdet og arbeidet som skal gjøres på bakken, det er det kommunene som har ansvaret for. (nrk.no 23.2.2021).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Utlandet vil ha norsk kraft. Det koster Oslo-folk dyrt.

(Anm: Utlandet vil ha norsk kraft. Det koster Oslo-folk dyrt. Det grønne skiftet i Europa har skapt historisk store prisforskjeller innad i Norge. Oslofolk har i år betalt en tredjedel mer enn trønderne. (e24.no 18.6.2021).)

- Mange misfornøyd med strømavtalen: – All grunn til å føle seg lurt.

(Anm: Mange misfornøyd med strømavtalen: – All grunn til å føle seg lurt. En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av kundene føler seg lurt når de inngår strømavtaler. Nå ønsker flere å endre strømmarkedet. – Dessverre har de all grunn til å føle seg lurt. Det sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Hun er ekstremt misfornøyd med hvordan strømselskapene nå agerer i markedet. – De sier selv at de blir satt over på dyrere avtaler. Det koster mer enn de trodde, eller de blir utsatt for villedende markedsføring. (nrk.no 20.10.2021).)

- Einar Aas' elleville kraftveddemål gjort opp: – Har ingen planer om å starte opp for meg selv. (- Mutters alene fra kontoret hjemme på Naxbie i Grimstad, tjente traderen 3,3 milliarder kroner i løpet av 15 år på å være smartere enn alle andre i det finansielle kraftmarkedet.)

(Anm: Einar Aas' elleville kraftveddemål gjort opp: – Har ingen planer om å starte opp for meg selv. Kreditorene etter krafttrader Einar Aas' milliardhavari får mer enn tidligere anslått. Både Aas og hans samboer er i full gang igjen i kraftbransjen. Bare detaljer gjenstår i oppgjøret etter tidenes kollaps i kraftmarkedet for tre år siden. Nå deler Einar Aas (50) hva han tjente i fjor og hva han skal gjøre fremover. Mutters alene fra kontoret hjemme på Naxbie i Grimstad, tjente traderen 3,3 milliarder kroner i løpet av 15 år på å være smartere enn alle andre i det finansielle kraftmarkedet. I september 2018 spilte han fallitt. Aas hadde veddet på at forskjellen mellom kraftprisen i Norden og Tyskland skulle nærme seg hverandre. Det motsatte skjedde, og Aas hadde ikke penger til å gjøre opp. (dn.no 11.11.2021).)

- Statkraft tjente 4,6 milliarder på skyhøye strømpriser og «veldig høy produksjon». (- De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal.)

(Anm: Statkraft tjente 4,6 milliarder på skyhøye strømpriser og «veldig høy produksjon». ... selv om de tapte milliarder på andre ting. De skyhøye strømprisene er godt nytt for det statlige strømselskapet Statkraft. Selskapet økte overskuddet sitt fra 1,1 til 4,6 milliarder kroner i tredje kvartal. - De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. (…) Snittprisen i norden økte fra 9 til 68,5 euro per MWh sammenlignet med samme kvartal i fjor. (nettavisen.no 4.11.2021).)

- Rekordinntekter fra utenlandskablene. Hittil i år har Statnett tjent 2,9 milliarder kroner på kablene til utlandet. Det er ny rekord.

(Anm: Rekordinntekter fra utenlandskablene. Hittil i år har Statnett tjent 2,9 milliarder kroner på kablene til utlandet. Det er ny rekord. – Flaskehalsinntektene er sterkt økende på grunn av større prisforskjeller mellom land og mellom ulike områder i Norge, sa konsernsjef Hilde Tonne under Statnetts høstkonferanse onsdag.  (tu.no 17.11.2021).)

- Norske vannkraftprodusenter har igjen begynt å bruke mer vann, enn det siger inn i vannmagasinene.

(Anm: Norge øker strøm-eksporten kraftig - nå tømmes kraftmagasinene igjen for vann. Lite vann er den viktigste årsaken til høye strømpriser. Norske vannkraftprodusenter har igjen begynt å bruke mer vann, enn det siger inn i vannmagasinene. Nye tall for NVE viser at norske vannmagasiner ikke lenger fylles opp før vinteren. I forrige uke var det en nedgang i vannstanden for første gang siden slutten av september. (…) Den gang bremset eksporten av strøm etter at Statnett trykket på advarselknappen om muligheten for vannrasjonering på sør- og vestlandet. (nettavisen.no 17.11.2021).)

- Raser mot kraftleverandør: Kaster ut fastpriskunder etter strømsjokk. (- Urettmessige oppsigelser, sier Forbrukerrådet.)

(Anm: Raser mot kraftleverandør: Kaster ut fastpriskunder etter strømsjokk. Strømkunder med gunstige fastprisavtaler hos Agva Kraft tvinges over i et rekordhøyt spotmarked. - Urettmessige oppsigelser, sier Forbrukerrådet. Torsdag skrev E24 om strømleverandøren Agva Kraft, som taper stort på fastprisavtaler de brukte til å skaffe seg nye kunder i sommer. Dagens rekordhøye spotprisnivå på nær 1,3 kroner per kilowattime innebærer en gjennomsnittlig gevinst på opp mot 1.213 kroner per måned for hver kunde som tegnet seg - og et tilsvarende tap for Agva Kraft. Før helgen fikk flere fastpriskunder skriftlig varsel fra selskapet om at de vil bli «flyttet til en gunstig spotprisavtale» fra 1. november, fordi en «rutinegjennomgang har vist at de har en avtale som kun kan benyttes av nye kunder». (e24.no 17.10.2021).)

- Ekspert: Så mye koster hjemmekontor med dagens strømpriser.

(Anm: Ekspert: Så mye koster hjemmekontor med dagens strømpriser. Nordmenn blir sendt på hjemmekontor, men de ekstra strømutgiftene må man ta selv. (…) Under en hundrelapp. Men hvis vi regner på at man varmer opp et ekstra rom med en panelovn på 1500 watt vil det koste anslagsvis 30 kroner hvis ovnen står på i ti timer med dagens strømpris i Sør-Norge på 2,15 øre per kilowattime. (tv2.no 6.12.2021).)

- Forbrukerrådet mener strømkundene blir lurt. (- NVE skal nå se på tiltak som kan gjøre markedet lettere og mer oversiktlig for kundene.)

(Anm: Forbrukerrådet mener strømkundene blir lurt. Forbrukerne ikke bare føler at de blir lurt når de kjøper strøm, de blir det også. Det mener Forbrukerrådet. Kundenes vaktbikkje hevder at strømavtalene er gjort kompliserte med viten og vilje for å selge dyrest mulig strøm. NVE skal nå se på tiltak som kan gjøre markedet lettere og mer oversiktlig for kundene. – Alvorlig – Nesten halvparten av forbrukerne sier de føler seg lurt når de har kjøpt strøm, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket og viser til en undersøkelse Forbrukerrådet fikk utført i fjor. – Poenget er at de har rett – de blir lurt også. Og det er alvorlig, legger hun til. (vg.no 22.2.2021).)

- I ett år har nordmenn dratt på norgesferie, men vært forsikret i hele verden. Nordmenn har betalt milliarder i premier det siste året for å være forsikret på utenlandsreiser – til tross for stengte grenser. (- Nesten ingen har sagt opp forsikringen.) (- Nordmenn har brukt rundt 3,6 milliarder kroner på kjøp av reiseforsikringer det siste året.)

(Anm: I ett år har nordmenn dratt på norgesferie, men vært forsikret i hele verden. Nordmenn har betalt milliarder i premier det siste året for å være forsikret på utenlandsreiser – til tross for stengte grenser. Nesten ingen har sagt opp forsikringen. Ved siste årsskiftet hadde forsikringsbransjen i Norge nesten 3,2 millioner avtaler om reiseforsikring, ifølge tall fra Finans Norge. Det er bare 0,5 prosent færre avtaler enn ett år tidligere. Sagt på en annen måte: Nordmenn har brukt rundt 3,6 milliarder kroner på kjøp av reiseforsikringer det siste året. Dette til tross for at de fleste ikke har vært utenfor Norges grenser. – Her burde selskapene med fordel ha vært mer proaktive overfor kundene. De burde bedt sine kunder vurdere behovet for denne forsikringen, mener Harald Vaaland. Han er direktør i organisasjonen Norsk Familieøkonomi, som i 25 år har gitt medlemmene sine råd om økonomiske forhold. (aftenposten.no 16.4.2021).)

- Ny rapport: Nesten halvparten av norsk vindkraft er eigd frå skatteparadis. 40 prosent av norske vindkraftverk er eigd frå skatteparadis, seier ny rapport. Konsekvensane kan vere at nordmenn må betale meir skatt, meiner professor. (- At vi lét utanlandske kapitalkrefter komme inn og ta gevinsten med ut - det var ein tabbe, seier ordførar i Eigersund, Odd Stangeland.)

(Anm: Ny rapport: Nesten halvparten av norsk vindkraft er eigd frå skatteparadis. 40 prosent av norske vindkraftverk er eigd frå skatteparadis, seier ny rapport. Konsekvensane kan vere at nordmenn må betale meir skatt, meiner professor. På eit år produserer Egersund vindkraftverk i Rogaland grøn energi nok til å forsyne 20.000 husstandar. Det tilsvarer alle husstandane i vertskommunen Eigersund, pluss eit par nabokommunar på toppen. Men i 2019 produserte vindparken også noko anna grønt. Nemleg sitt første overskot sidan oppstarten i 2017. Vindparken selte kraft for 137 millionar og hadde eit driftsoverskot på 53 millionar kroner. Men ikkje éi krone frå overskotet vil gå i skatt til Noreg, viser ein ny rapport frå Tax Justice Network - Norge (TJN). – Dette har skjedd fordi vi som nasjon har lagt til rette for det. At vi lét utanlandske kapitalkrefter komme inn og ta gevinsten med ut - det var ein tabbe, seier ordførar i Eigersund, Odd Stangeland. (tv2.no 25.3.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Strømprisen har aldri vært høyere.

(Anm: Strømprisen har aldri vært høyere. Mange på offentlige ytelser klarer ikke strømregningen. GÅR EN HARD VINTER I MØTE (klassekampen.no 22.9.2021).)

- Ny rapport peiker på svakaste punkt: – I verste fall så sit me der utan straum.

(Anm: Ny rapport peiker på svakaste punkt: – I verste fall så sit me der utan straum. Både NVE og bransjen bør ta grep for å sikra kraftnettet best mogleg mot dataangrep. Det er konklu­sjonen i ein ny rapport. Den siste tida har nyheitene om dataangrep nærmast stått i kø. Og angrepa har i større grad fått konsekvensar i kvardagen til folk. Då Amedia blei råka var det tusenvis av abonnentar som ikkje fekk lokalavisa i postkassen. Nortura-angrepet førte til kjøtmangel i butikkar. Les òg: Dei største hackerangrepa i Noreg i 2021 Men kva om dataangrep gjorde at du ikkje fekk straum i stikkontakten din? (nrk.no 10.1.2022).)

- Selger nesten tre ganger mer strøm enn vi kjøper.

(Anm: 01:28 Selger nesten tre ganger mer strøm enn vi kjøper. (radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen 21.10.2021).)

- Ny strømkabel til England står for 40 prosent av strømeksporten - snart skal kapasiteten dobles. (- I starten har de bare åpnet for halvparten av kabelens kapasitet, maksimalt 700 MW. Før jul regner de med at kapasiteten vil dobles.)

(Anm: Ny strømkabel til England står for 40 prosent av strømeksporten - snart skal kapasiteten dobles. (…) Mener Norge bør holde igjen eksport. Til bransjenettstedet Europower, sier direktør for energihandel i Akershus Energi, Sigvald Maldal, at Norge nå bør holde tilbake på krafteksporten. Eksporten har gått for fullt samtidig som Norge har ekstrempriser og lite vann. For tre uker siden oppjusterte Statnett farenivået i Sør- og Vestlandet fra grønt til gult nivå for første gang siden 2013. Det betyr at det er opp til 20 prosent risiko for strømrasjonering. Årsaken er historisk lite vann i vannmagasinene Fire dager senere ble strømkabelen til Norge og Storbritannia koblet sammen, da Statnett åpnet den nye strømkabelen North Sea Link. Les også: Nå åpner den nye utenlandskabelen til England. De har ekstremt høye strømpriser (nettavisen.no 19.10.2021).)

- Regjeringen håper dialog vil få EU og Storbritannia til å la Norge begrense krafteksporten: STILLER IKKE KABELKRAV.

(Anm Regjeringen håper dialog vil få EU og Storbritannia til å la Norge begrense krafteksporten: STILLER IKKE KABELKRAV. PLANLØST: Regjeringen har foreløpig ingen planer om å kreve reforhandling av kontraktene som regulerer eksport i utenlandskablene. Utenlandskabler som fører til europeiske strømpriser i Norge, setter sinnene i kok. Krav om å ta kontroll over krafteksport i kablene til Storbritannia og EU har vokst i styrke både i fagbevegelsen, opposisjonen og internt i regjeringspartiene. (klassekampen.no 21.2.2022).)

- Stortinget møter strømsjokk med 260 millioner i økt bostøtte.

(Anm: Stortinget møter strømsjokk med 260 millioner i økt bostøtte. Stortinget bevilger 260 millioner kroner ekstra i bostøtte for å bøte på de rekordhøye strømprisene i vinter. Pengehjelpen kommer som del av Stortingets behandling av regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er glad for bevilgningen. – Men det er samtidig synd at ingen andre partier enn Sp og SV vil støtte vår forslag om at en slik engangsutbetaling også skal gis til alle arbeidsløse og andre med dårlig råd, sier han. E24 omtalte denne uken hvordan Rødt gikk i bresjen for å gi krisehjelp mot de høye strømprisene. Etter et fjorår preget av lave strømpriser har situasjonen snudd i vinter. (e24.no 19.2.2021).)

(Anm: Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool. (skandiaenergi.no).)

-  Kommuner håver inn på høye strømpriser: Tjente mer i januar enn i hele fjor.

(Anm: Kommuner håver inn på høye strømpriser: Tjente mer i januar enn i hele fjor. Med skyhøye strømpriser er det nå noen kommuner som kan krydre trange kommunebudsjetter med ekstra kraftmillioner. Suldal kommune har allerede tjent inn fjorårets strømbudsjett. (…) – Vi selger strøm på spot, som følger oppturene og nedturene i markedet. Og nå nyter vi jo godt av den høye prisen. I fjor solgte vi strøm for 4,5 millioner kroner. I januar i år har vi allerede solgt strøm for 5,6 millioner kroner, forteller ordfører Gerd Helen Bø (Sp) til E24. Norsk Hydro har lenge drevet et stort vannkraftanlegg i Suldal og Røldal, som nylig ble tatt inn i et selskap eid i fellesskap med offentlig eide Lyse for å unngå hjemfall til staten. (e24.no 19.2.2021).)

- Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten..

(Anm: Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten. Generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer mener at Stortinget og regjeringen har en god anledning til å redusere elavgiften. Strømprisene er rekordhøye på Øst- og Vestlandet, dette betyr enorme ekstrainntekter for staten. Nå krever generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer, kutt i elavgiften. Nettavisen har tidligere skrevet om at strømprisene ligger rekordhøyt. Mellom klokken 08 og 09 fredag morgen lå prisene oppe i 2,56 kroner per kilowattime både for Oslo- og Bergens-områdene. (aftenposten.no 13.2.2021).

- Kuldesjokket i Texas: Fikk strømregning på 140.000.

(Anm: Kuldesjokket i Texas: Fikk strømregning på 140.000. Scott Willoughby (63) fortviler. Kuldebølgen tar alle sparepengene. Nå sitter krigsveteranen med en strømregning tilsvarende 140.000 norske kroner. – Alle sparepengene mine er borte. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det, men det har knekt meg helt, forteller 63-åringen til The New York Times. (nrk.no 21.2.2021).)

- Norge har solgt årsforbruket av kraft for 400.000 boliger til utlandet. I første halvår solgte Norge kraft til utlandet for over 5 milliarder kroner. Importen var mye lavere. (- Spørsmålet alle stiller seg er om de nye forbindelsene til utlandet gjør strømmen dyrere for norsk forbrukere.)

(Anm: Norge har solgt årsforbruket av kraft for 400.000 boliger til utlandet. I første halvår solgte Norge kraft til utlandet for over 5 milliarder kroner. Importen var mye lavere. Krafthandelen med utlandet satte i år ny rekord for første halvår, regnet i kroner. Netto eksporterte Norge kraft for 3,3 milliarder kroner. Det en tredjedel mer enn den forrige rekorden for første halvår. Den er fra 2012. Nettoeksporten av kraft er brutto eksport minus brutto import. Statistikken for utenrikshandelen viser at Norge i første halvår solgte kraft til utlandet for 5,1 milliarder kroner og kjøpte for 1,8 milliarder kroner. Særlig verdien av salget til utlandet er historisk høy og sørger for at nettoeksporten blir høy. (…) – Dette skyldes en kombinasjon av lav produksjon av vindkraft, økte priser på kull og gass og høye priser på utslippskvoter som kraftprodusentene på kontinentet må kjøpe, sier han. (…) Mer skal det bli I løpet av kort tid øker kapasiteten i sjøkablene og kraftlinjene til utlandet med rundt 50 prosent. Nye kabler til Tyskland og England står for økningen. I den nye kabelen til Tyskland startet handelen i desember i fjor. Ordinær drift startet 1. april i år. Kabelen til England starter prøvedriften i oktober i år, og den har derfor ikke påvirket krafthandelen så langt i 2021. Spørsmålet alle stiller seg er om de nye forbindelsene til utlandet gjør strømmen dyrere for norsk forbrukere. – Da vi søkte konsesjon for de to nye kablene, anslo vi at det ville øke prisene i Norge med 2–3 øre pr. kilowattime som et gjennomsnitt. Vi sa også at de nye kablene vil jevne ut prisene mellom ulike år. Prisen vil bli lavere i tørre år og noe høyere i våte år, sier Løvås. (e24.no 4.8.2021).)

- I Texas ble strømprisene skyhøye. Derfor kan ikke det samme skje i Norge. (– Jeg tviler sterkt på at noen i Norge vil få en strømregning lik dem vi så i Texas, sier professor Espen Moe ved NTNU. Han forsker blant annet på energipolitikk og fornybar energi. Heller ikke analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue mener det er sannsynlig.)

(Anm: I Texas ble strømprisene skyhøye. Derfor kan ikke det samme skje i Norge. Da strømmen var på det dyreste i Houston, kostet det over 70 kroner å sette på en vaskemaskin. Strømprisene var Texas i dobbelt forstand. Scott Willoughby fra Royse City utenfor storbyen Dallas, fortalte til The New York Times at han fikk en strømregning på over 140.000 kroner. DeAndré Upshaw fikk en strømregning på nesten 60.000 kroner, forteller samme avis. (…) Kan det skje i Norge? Strøm kjøpes og selges på markedet i Norge og de nordiske landene. Når markedet bestemmer prisen, betyr det at det kan bli helt Texas i Norge? Dommen fra to eksperter er klar: Det er svært lite sannsynlig. – Jeg tviler sterkt på at noen i Norge vil få en strømregning lik dem vi så i Texas, sier professor Espen Moe ved NTNU. Han forsker blant annet på energipolitikk og fornybar energi. Heller ikke analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue mener det er sannsynlig. (aftenposten.no 26.2.2021).)

- Forbrukerrådet mener flere hundre tusen strømkunder har krav på erstatning. Fjordkraft har i flere år ikke opplyst tilstrekkelig om prisendringer, mener Forbrukerrådet. (- Markedsføringsloven krever at prisendringer og betingelser skal opplyses om så direkte som mulig.) (- Det betyr at det må skje enten ved brev, SMS eller e-post. Det har ikke Fjordkraft gjort, sier Forbrukerrådet. – Prisendringer er ikke varslet slik loven krever.) (- REAGERER: Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket mener Forbrukertilsynet må granske praksisen der selskaper kun varsler om prisendringer på innloggede nettsider.)

(Anm: Forbrukerrådet mener flere hundre tusen strømkunder har krav på erstatning. Fjordkraft har i flere år ikke opplyst tilstrekkelig om prisendringer, mener Forbrukerrådet. De krever at strømselskapet betaler tilbake flere hundre millioner kroner til kundene. Fjordkraft avviser påstandene blankt. En vanlig nordmann er ikke så ofte inne på «Min side» eller lignende hos sin strømleverandør. Hva da hvis strømselskapet gjør strømavtalen dyrere, og bare skriver om det på disse innloggingssidene? Det mener Forbrukerrådet ikke er å gi kundene god nok beskjed. De reagerer på at strømleverandører i mange år kun har gitt beskjed om prisendringer når kundene logger seg inn på «Min side». Markedsføringsloven krever at prisendringer og betingelser skal opplyses om så direkte som mulig. Det betyr at det må skje enten ved brev, SMS eller e-post. Det har ikke Fjordkraft gjort, sier Forbrukerrådet. – Prisendringer er ikke varslet slik loven krever. Det har skjedd over flere år og gjelder alle avtalene, overfor veldig mange kunder. Og det mener vi de må rydde opp i, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. (nrk.no 5.2.2021).)

- Lover å justere strømavtaler etter juksbeskyldninger. (- Meldingen kommer to dager etter at Forbrukerrådet nok en gang gikk hardt ut mot selskapet i VG, og viste til at Fjordkraft sender ut reklame til kundene på SMS og e-post, men unnlater å varsle på samme måte når de øker prisene.)

(Anm: Lover å justere strømavtaler etter juksbeskyldninger. Fjordkraft har publisert en børsmelding torsdag ettermiddag vedrørende beskyldninger om prisjuks fra Forbrukerrådet tidligere i høst. Meldingen kommer to dager etter at Forbrukerrådet nok en gang gikk hardt ut mot selskapet i VG, og viste til at Fjordkraft sender ut reklame til kundene på SMS og e-post, men unnlater å varsle på samme måte når de øker prisene. (e24.no 10.12.2020).)

- Derfor skyter strømprisen i været i ettermiddag. Strømprisen får seg et kraftig prishopp i ettermiddag når den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland kobles til det norske kraftnettet. Den 623 kilometerlange sjøkabel en mellom Norge og Tyskland er verdens lengste undersjøiske strømkabel, og åpner i dag. (- Ifølge en oversikt fra kraftbørsen NordPool vil strømprisen i Sør-Norge ligge på fire ganger mer i dag, enn den gjorde i går i tidsrommet mellom klokken 15 og 18.)

(Anm: Derfor skyter strømprisen i været i ettermiddag. Strømprisen får seg et kraftig prishopp i ettermiddag når den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland kobles til det norske kraftnettet. Den 623 kilometerlange sjøkabelen mellom Norge og Tyskland er verdens lengste undersjøiske strømkabel, og åpner i dag. Kabelen knytter det norske og det tyske kraftmarkedet sammen, og skal legge til rette for det grønne skiftet. Statnett mener også at kabelen vil bidra til at Norge får en mer forutsigbar strømpris. Men idet den kobles på, skyter strømprisen i været. – Våre naboland har for lite produksjonskapasitet, og disse vil kjøpe kraft fra Norge. Når den nye kabelen kommer i dag akkurat når vi trenger kraften mest, vil det bli en flaskehals, sier sjefanalytiker i Wattsight, Tor Reier Lilleholt.
Ifølge en oversikt fra kraftbørsen NordPool vil strømprisen i Sør-Norge ligge på fire ganger mer i dag, enn den gjorde i går i tidsrommet mellom klokken 15 og 18. (nrk.no 9.12.2020).)

- Det er på tide å droppe boligalarmen og spare tusener. En av flere dingser som gjør alarmen overflødig. (- Ny teknologi gjør at alarmbransjen må omstille seg. Produktet de leverer er ikke lenger verd pengene.)

(Anm: Det er på tide å droppe boligalarmen og spare tusener. En av flere dingser som gjør alarmen overflødig. Allerede før noen har tatt i dørhåndtaket har jeg kontroll på hva som skjer. Ringeklokken har både bevegelsesensor, kamera og mikrofon. Ny teknologi gjør at alarmbransjen må omstille seg. Produktet de leverer er ikke lenger verd pengene.Nylig kom meldingen om at Sector og Verisure har fått milliardbot for å ha drevet med ulovlig prissamarbeid. Det forundrer meg egentlig ikke. Jeg har lenge tenkt at tjenesten de leverer er overpriset. (nrkbeta.no 26.11.2020).)

- Klima fra 1900 til i dag

(Anm: Klima fra 1900 til i dag (met.no 16.6.2020).)

- Varmere og våtere i Norge

(Anm: Varmere og våtere i Norge (met.no 8.1.2018).)

(Anm: Magasinstatistikk (fyllingsgrad) (nve.no).)

- Varmeste november siden 1900.

(Anm: Varmeste november siden 1900. Temperaturene i november var over snittet høye, ifølge Meteorologisk institutt. Ikke siden 1900 har det vært varmere i november i Norge. (dagsavisen.no 1.12.2020).)

(Anm: Magasinstatistikk (fyllingsgrad) (nve.no).)

- Strømpriser: - Dette er galskap. Slår alarm om uvanlig tomme vannmagasin for årstida.

(Anm: Strømpriser: - Dette er galskap. Slår alarm om uvanlig tomme vannmagasin for årstida. Synet av Bonsvatn i Hjartdal kommune i Telemark har skapt kraftige reaksjoner og bekymring den siste tida. Lokale innbyggere mener at vannstanden er oppsiktsvekkende lav for årstida å være. På samme tid ropes det varsko om uvanlig tørre vannmagasiner andre steder i landet. Ferske tall fra NVE viser at fyllingsgraden i flere norske magasiner er unormalt lav for øyeblikket, og faretruende nært å bikke under et historisk minimumsnivå. (…) Reisjå understreker at vanntappingen ikke må gå på bekostning av andre faktorer. Hun er en av flere som nå frykter at en hel årsklasse med fisk kan forsvinne - og retter skyts mot kraftselskapet Skagerak Kraft. (…) – Feilaktig Enkelte har også spekulert på om kraftselskapet har tappet mer enn lovlig grense, noe kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Kraft avviser på det sterkeste. (borsen.no 28.9.2021).)

- Norsk kraftproduksjon 30 milliarder kroner mindre verdt - så langt. På denne tiden i fjor hadde verdien på norsk kraftproduksjon passert 44 milliarder kroner. Tilsvarende tall for i år er bare 14 milliarder kroner. Verdien er altså redusert til en under tredjedel.

(Anm: Norsk kraftproduksjon 30 milliarder kroner mindre verdt - så langt. På denne tiden i fjor hadde verdien på norsk kraftproduksjon passert 44 milliarder kroner. Tilsvarende tall for i år er bare 14 milliarder kroner. Verdien er altså redusert til en under tredjedel. Ingen bedring i sikte Situasjonen viser ingen tegn til forbedring. Så langt i november er verdien på kraftproduksjonen 291 millioner kroner. På samme tid i november i fjor var det produsert for over 2 milliarder kroner. Hovedårsaken til den lave kraftprisen er ekstremt mye vann i systemet. Europower publiserte tidligere i dag en sak om rekordhøy fyllingsgrad i vannmagasinene. Heller ikke forward-kontraktene gir mye håp for kraftprodusentene. Mens systemprisen i desember i fjor endte på 35,79 euro/MWh, ligger desember 2020-kontrakten nå på under 12 euro. Når man oppsummerer ved årsskiftet, vil man nok se at verdien på kraftproduksjon i 2020 endte 35 milliarder kroner lavere enn produksjonen i 2019. Det er heller ikke noe umiddelbare lyspunkter å få øye på i starten av 2021. Januar-kontrakten ligger på 17,50 euro, mens årskontrakten for 2021 ligger så vidt under 17 euro. (europower-energi.no 11.11.2020).)

(Anm: Magasinstatistikk (nve.no).)

- I det seneste årti er vandmangel blevet et større og større problem rundt omkring i verden, og der er ikke rigtig nogen tvivl om, at det er os selv, der har skylden. (- Vand bliver privatiseret, og som Danwatch i disse dage skriver, begynder vand at blive handlet på børsen, hvor der spekuleres i priserne.)

(Anm: I det seneste årti er vandmangel blevet et større og større problem rundt omkring i verden, og der er ikke rigtig nogen tvivl om, at det er os selv, der har skylden. Samtidig med at vi bliver flere, så bruger vi også mere vand. Ifølge FN er vores vandforbrug vokset mere end dobbelt så hurtigt, som antallet af mennesker på jorden er steget. Vi er, som National Geographic skrev for nyligt, virkelig dårlige til at spare på vandet og nogle af de ting, vi efterspørger mest, er også det, der kræver mest vand – for eksempel bomuld eller batterierne i vores teknologi, der kræver tusindvis af liter vand. Samtidig skaber de menneskeskabte klimaforandringer en ond spiral, hvor stigende temperaturer og flere og længere tørker begrænser adgangen til vand. Det er ved at blive med vand, som det er med andre begrænsede ressourcer. Vand bliver privatiseret, og som Danwatch i disse dage skriver, begynder vand at blive handlet på børsen, hvor der spekuleres i priserne. Andre steder resulterer vandmanglen i lokale og geopolitiske konflikter. Der er bare den forskel på vand og andre begrænsede ressourcer, at vand er altafgørende for vores alles liv. (danwatch.dk 21.2.2021).)

- Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten..

(Anm: Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten. Generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer mener at Stortinget og regjeringen har en god anledning til å redusere elavgiften. Strømprisene er rekordhøye på Øst- og Vestlandet, dette betyr enorme ekstrainntekter for staten. Nå krever generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer, kutt i elavgiften. Nettavisen har tidligere skrevet om at strømprisene ligger rekordhøyt. Mellom klokken 08 og 09 fredag morgen lå prisene oppe i 2,56 kroner per kilowattime både for Oslo- og Bergens-områdene. (aftenposten.no 13.2.2021).)

- Mens bokostnadene ved å eie den aktuelle leilighet blir rundt 6000 i måneden, vil det koste rundt 12 000 å leie.

(Anm: Historiske boligtall: – Jeg taper litt penger hver dag. Ikke siden 1970 har det vært så stor forskjell på å eie og leie bolig. Det gjør det svært utfordrende for førstegangskjøpere som Oda Moe Bjørkelo å komme seg inn på boligmarkedet. (…) Selv med en prislapp på flere millioner kroner blir bokostnadene langt lavere enn hvis man skal leie en tilsvarende leilighet. (…) Mens bokostnadene ved å eie den aktuelle leilighet blir rundt 6000 i måneden, vil det koste rundt 12 000 å leie. – Så stor forskjell har det mest sannsynlig ikke vært siden 1970, sier Aas. (tv2.no 31.1.2021).)

- Forbrukarrådet vil ha ny husleigelov: – Gir ingen tryggleik til leigetakaren. (– Medan utleigar går inn i dette for å tene pengar, går leigetakar inn fordi dei treng ein stad å bu, ein grunnleggande menneskerett. Han meiner dei ulike motiva for leigeforholdet gjer lova asymmetrisk.)

(Anm: Forbrukarrådet vil ha ny husleigelov: – Gir ingen tryggleik til leigetakaren. Forbrukarrådet meiner husleigelova er utdatert og gir lite vern til leigetakaren. Dei går no inn for å endre lova fullstendig – til ei reell forbrukarlov. – Dersom du går til Elkjøp og klagar på noko, spelar det ingen rolle om dei er sure på deg, fordi dokker ikkje har eit avhengigheitsforhold etterpå. Det seier fagdirektør i Forbrukarrådet, Olav Kasland. Dei vil at husleigelova skal bli ei reell forbrukarlov. Det vil seie at lova skal verne om den svakaste parten i forholdet, i motsetnad til den sterkaste, som dei meiner ho gjer i dag. – Medan utleigar går inn i dette for å tene pengar, går leigetakar inn fordi dei treng ein stad å bu, ein grunnleggande menneskerett. Han meiner dei ulike motiva for leigeforholdet gjer lova asymmetrisk, fordi det blir ekstra vanskeleg å klage på leilegheiter som ikkje er i god nok stand, eller der det er for dårleg brannvern. (nrk.no 30.3.2021).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Tøyen har et boligproblem. (- Kommunale boliger leies i dag ut til tilnærmet markedspris (såkalt «gjengs leie»).)

(Anm: Tøyen har et boligproblem. Vi på Tøyen bor i et av landets rikeste land. Vi bor også i et nabolag som har fått en områdesatsing og en bydel som skal være en pilotbydel for boligsosial politikk. I tillegg bor vi i en by der et rødgrønt byråd har sittet med makten i snart seks år. (…) Usikkerheten har mange årsaker: - Mange har midlertidige leiekontrakter. Dermed vet de ikke hvor lenge de kan få bli boende. - En stor del av pengene deres går til å betale husleie. Kommunale boliger leies i dag ut til tilnærmet markedspris (såkalt «gjengs leie»). - Noen er redde fordi deres nærmeste nabo sliter med rus og/eller psykiske lidelser. - Mange er redde fordi de bor trangt midt under en pandemi. De er redde for å bli smittet for så å smitte sin nærmeste familie. - Mange blir redde og engstelige fordi de har sett en av sine naboer bli hentet ut av politiet. Barna lurer på om det er dem som står for tur neste gang de ser en politibil kjøre forbi. (aftenposten.no 22.2.2021).)

- Får ingenting dekket. Etter boligblokkbrannen i Drammen er flere beboere stresset fordi de ikke har innboforsikring. Da er alt tapt.

(Anm: Får ingenting dekket. Etter boligblokkbrannen i Drammen er flere beboere stresset fordi de ikke har innboforsikring. Da er alt tapt. BRANN: Det har oppstått brann i en boligblokk i Drammen. Og politiet har fortsatt ikke kontroll, melder politiet i Sør-Øst på Twitter. Torsdag, dagen etter brannen på Fjell i Drammen, samlet beboerne i den brannrammede blokka seg til et informasjonsmøtet. Bayram Dogan (25) kunne fortelle Drammens Tidende at det var høy temperatur og roping inne på møtet, og at mange var stresset fordi de ikke har innboforsikring. (dinside.no 11.3.2022).)

- Forsikringen du bør vurdere å droppe nå: – Mye penger målt opp mot risikoen. (- Kan vi spare penger på å droppe reiseforsikringen for en periode?) (- Reisevanene våre har endret seg drastisk i 2020. (– Den største faren er at du glemmer å kjøpe en ny.) (- Jeg vil advare mot det. (-Du vil ikke ende opp på et sykehus i USA uten forsikring, sier han.) (- Kvadsheim påpeker at enkelte reiseforsikringer har en øvre aldersgrense på 70 år.)

(Anm: Forsikringen du bør vurdere å droppe nå: – Mye penger målt opp mot risikoen. Reisevanene våre har endret seg drastisk i 2020. Kan vi spare penger på å droppe reiseforsikringen for en periode? Her er ekspertenes råd. KAN SPARE PENGER: Ifølge Hallgeir Kvadsheim kan det være penger å spare på å droppe reiseforsikringen en periode vi ikke kommer til å reise til utlandet, men du må vurdere om det passer for deg. (…) Ifølge Kvadsheim er nemlig rundt 80 prosent av utbetalingene fra forsikringsselskapene knyttet til utenlandsreiser. Erstatningsbeløpene dekker først og fremst behandling etter ulykker og sykehusopphold i utlandet. (…) Sjekk hva innboforsikringen dekker – Reisegods som kommer forsinket fram og reiseavbrudd oppstår ikke så ofte på innenlandsreise. Det påløper heller ikke mye kostnader om du må avbryte en bilferie, påpeker han. Å få bruk for reiseforsikringen fordi du har fått mobiltelefonen frastjålet, er ifølge Kvadsheim fint, men: – 2000 kroner er fortsatt mye penger. Husk at du også kan få dekket mange slike uhell gjennom innboforsikringen, som dekker en del av tingene vi tar med ut fra hjemmet vårt. Bruk tid på å sjekke hva som dekkes av innboforsikringen din, råder Kvadsheim. En annet alternativ til reiseforsikring er såkalte uflaksforsikringer. (…) Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen.no, råder deg til å gå gjennom forsikringene du har gjennom for eksempel fagforening og arbeidsgiver for å se om det er noe du som privatperson kan nedprioritere. (…) – Er du eldre, må du kjøpe en spesialforsikring eller velge et selskap som ikke har denne begrensningen. Vurder om du trenger en separat verdisaksforsikring på de mest verdifulle tingene, slik som bunad, dyrt fotoutstyr eller alpinutstyr, råder han. Kvadsheim råder deg også til å sjekke hvor lenge en reiseforsikring faktisk gjelder. En del reiseforsikringer har en maksgrense på 60 dager. Skal du være borte lenger, bør du kjøpe tilleggsforsikring. (vi.no 4.11.2020).)

- Alle sjefar bør ha meisterbrev. (- I dag er det altfor enkelt å etablere ei bedrift.) (- Det er svært enkelt å tene seg rik utan å kjenne på samfunnsansvar.) (- Det er ingen krav om kjennskap til faget, eller til ansvaret det inneber å vere arbeidsgjevar.) (- Det er ikkje krav til kunnskap om rapportering, skattebetaling, kvalitetsvilkår, eller til korleis ein skal føre ein ungdom fram til fagbrev.) (- Den delen av tenestesektoren som rettar seg mot private kundar, har store utfordringar med seriøsitet både når det gjeld skattemoral og sosial dumping.)

(Anm: Solfrid Lerbrekk, fagarbeidar og stortingsrepresentant, SV. Alle sjefar bør ha meisterbrev. I dag er det altfor enkelt å etablere ei bedrift. Det er på høg tid å ta eit realt oppgjer med svart økonomi og sosial dumping. Me må stille strengare krav til kven som kan starte ei bedrift innan utsette bransjar. I dag er det nesten ingen krav for å starte ei bedrift. Det er svært enkelt å tene seg rik utan å kjenne på samfunnsansvar. Det er ingen krav om kjennskap til faget, eller til ansvaret det inneber å vere arbeidsgjevar. Det er ikkje krav til kunnskap om rapportering, skattebetaling, kvalitetsvilkår, eller til korleis ein skal føre ein ungdom fram til fagbrev.  Meisterbrev har vore ein lang tradisjon innanfor fleire handverksfag. Den delen av tenestesektoren som rettar seg mot private kundar, har store utfordringar med seriøsitet både når det gjeld skattemoral og sosial dumping. Dette gjeld spesielt i utsette bransjar som bygg og reinhald, men også for eksempel i frisørbransjen. Konkurransen er hard, og hardast for dei bedriftene som ønskjer å drive seriøst. (nrk.no 2.3.2020).)

- Vanskelig å velge sunt i butikkhyllene. Mange har som nyttårsforsett å spise sunnere. (- Men i butikken kan vi lett bli lurt til å velge usunn mat når vi egentlig ønsker å velge sunt, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.) (- Sunnvasking villeder.) (- Produktnavn, bilder og påstander som spiller på helse, kan få matvarene til å framstå som sunnere og mer eksklusive enn de er.)

(Anm: Vanskelig å velge sunt i butikkhyllene. Mange har som nyttårsforsett å spise sunnere. Men i butikken kan vi lett bli lurt til å velge usunn mat når vi egentlig ønsker å velge sunt, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har kartlagt hvordan hverdagsmaten merkes. Bilder av bær og påstander om sunnhet lurer oss til å legge varer med høyt innhold av kalorier og mye fett, sukker og salt i handlekurven. (…) Sunnvasking villeder Produktnavn, bilder og påstander som spiller på helse, kan få matvarene til å framstå som sunnere og mer eksklusive enn de er. Dette kalles sunnvasking og gjør at vi kan bli lurt til å kjøpe mat som ikke er så sunn, eller har så høy kvalitet som den gir inntrykk av. ‒ Mange matprodusenter tøyer reglene for å framstille produktene som sunne. Dette gjelder hverdagsmat, så vel som snacks, kjeks og godteri. Et eksempel er frokostblandinger med bilder og navn som gir inntrykk av et høyt innhold av sunne bær. Når man leser innholdsdeklarasjonen, ser man at innholdet er svært lavt. Dette er villedende og på kanten av regelverket, sier Inger Lise Blyverket som er direktør for Forbrukerrådet. (forbrukerradet.no 13.1.2020).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015. Realinntektsnivået til norske husholdninger lå i 2018 på samme nivå som året før. (- Husholdningenes realinntekt lå dermed fremdeles 8 000 kroner lavere enn nivået i 2015.)

(Anm: Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015. Realinntektsnivået til norske husholdninger lå i 2018 på samme nivå som året før. Husholdningenes realinntekt lå dermed fremdeles 8 000 kroner lavere enn nivået i 2015. I 2018 hadde norske privathusholdninger, utenom studenthusholdninger, en median inntekt etter skatt på 524 200 kroner, viser nye tall fra statistikken Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Justert for prisstigning, var dette på linje med inntektsnivået i 2017, men klart lavere enn i 2015 da medianinntekten til husholdningene var 532 200 2018-kroner. Mens yrkesinntektene økte noe i 2018 fra året før, gjorde en liten nedgang i kapitalinntekter og overføringer, særlig i dagpenger ved arbeidsledighet, at det generelle inntektsnivået holdt seg om lag uendret fra 2017 til 2018. (ssb.no 16.12.2019).)

(Anm: Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc. (mintankesmie.no).)

- 180 000 småsparere seiret med Forbrukerrådet i ryggen. (- Småsparerne vant frem mot DNB og får tilbake 350 millioner i for mye betalt fondsgebyr.) (— Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – OGSÅ når du har handlet finansielle produkter.)

(Anm: 180 000 småsparere seiret med Forbrukerrådet i ryggen. Småsparerne vant frem mot DNB og får tilbake 350 millioner i for mye betalt fondsgebyr. Forbrukerrådet igangsatte i 2015 søksmål mot DNB med krav om prisavslag for 180 000 kunder som har betalt for mye for et spareprodukt av lav kvalitet. Det sa Høyesterett seg enig i, og småsparerne kan nå forvente å få til sammen 350 millioner inn på konto. — Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – OGSÅ når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, jubler direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. (forbrukerradet.no 28.2.2020).)

- Forbrukerrådet: Dyre fond tar hele gevinsten selv – kundene sitter igjen med smuler. Forbrukerrådet mener det er liten forskjell i dyktigheten mellom dyre og billige forvaltere. Bør du putte pengene i indeksfond eller aktiv forvaltede fond?

(Anm: Forbrukerrådet: Dyre fond tar hele gevinsten selv – kundene sitter igjen med smuler. Forbrukerrådet mener det er liten forskjell i dyktigheten mellom dyre og billige forvaltere. Bør du putte pengene i indeksfond eller aktiv forvaltede fond? I en fersk analyse slår Forbrukerrådet fast at norske aktive aksjefond historisk har gjort det bedre enn indeksfond. Men det lønner seg å ta en kikk på prislappen før du setter sparepengene der. Ifølge rapporten har de billigste forvalterne en meravkastning sammenlignet med indeksfond på 1,7 prosent årlig, mens de dyre forvalterne har litt over to prosent, før gebyrer. Men analysen viser at etter at gebyrene belastes, så forsvinner nesten hele meravkastningen til de dyreste forvalterne.
(dn.no 29.8.2020).)

- DNB tapte i Høyesterett – må punge ut 350 millioner til fondskunder. DNB starter utbetaling til fondskunder umiddelbart etter dom i Høyesterett. – DNB har misbrukt sin makt, sier fondskunde.

(Anm: DNB tapte i Høyesterett – må punge ut 350 millioner til fondskunder. DNB starter utbetaling til fondskunder umiddelbart etter dom i Høyesterett. – DNB har misbrukt sin makt, sier fondskunde. (dn.no 28.2.2020).)

- Prisene øker raskere enn lønningene. Norske arbeidere kan få reallønnsnedgang i 2018.

(Anm: Prisene øker raskere enn lønningene. Norske arbeidere kan få reallønnsnedgang i 2018. Mange arbeidstakere får svak lønnsvekst i år. I verste fall kan kjøpekraften for folk flest gå ned. (...) Selv om de foreløpige tallene tyder på at det kan bli reallønnsnedgang i år, understreker Bjørnstad at mye kan endre seg i høst. Han utelukker ikke at det faktisk blir reallønnvekst også i 2018. (frifagbevegelse.no 15.8.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? (- Sivs skremmende avskjedsgave.) (- Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger?) (- Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingen, lønnsstagnering, butikkdød, fallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt.)

(Anm: Brukte 1600 milliarder oljekroner - hva fikk vi igjen? Sivs skremmende avskjedsgave Hvem blir rikere når vi bruker mer og mer oljepenger? (…) Da Siv Jensen ga nøkkelen til den nye finansministeren, Jan Tore Sanner, etterlot hun mer enn en mahognipult med art deco utskjæringer og et ryddig kontor. Jensen etterlot også en økonomi med store og dyptgripende problemer. Pumpet full av oljepenger, fra en bransje som er i ferd med å bli faset ned. For det er ikke mangel på faresignaler. De siste dagene har coronaviruset senket verdens børser, men i Norge var nedturen allerede godt i gang. Konjunktur-fall for industrienkraftig fall i boligbyggingen, lønnsstagnering, butikkdød, fallende fødselsraterproduktivitetsfalløkt gjeldfærre innvandrerestørre inntektsfall for pensjonistersvekket kronekursstørre oljeavhengighet og økt offentlig forbruk, er alle nevnt.  (dagbladet.no 29.1.2020).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Boligskam, boligprofitører, boligdeling, coworking og andre arbeids- og botyper. (mintankesmie.no).)

- Over én million nordmenn bor alene. For tiden bor 1 005 600 personer alene i Norge.

(Anm: Over én million nordmenn bor alene. For tiden bor 1 005 600 personer alene i Norge. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen. Andelen er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Aldersgruppen 16–29 år har stått for den største økningen de siste sju årene. 22,4 prosent av dem bor alene, noe som er en oppgang på 3 prosentpoeng. – En årsak til denne trenden kan være at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, sier Espen Andersen i SSB. Av dem over 66 år bodde 34,4 prosent alene. I aldersgruppen 30–66 år var prosentandelen 19,4. Ved årsskiftet var det 2 512 300 privathusholdninger i Norge. I snitt bor det 2,13 personer i en husholdning. – I 2005 bodde det barn i omtrent 30 prosent av husholdningene, og nå er vi nede i 25 prosent. Det er andelen husholdninger med småbarn i alderen 0–5 år som har sunket mest, sier Andersen. (forskning.no 22.6.2021).)

- Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo.

(Anm: Slik blåser han opp størrelsen på leiligheter. Ivar Tollefsen tjener en halv milliard i året på å leie ut leiligheter i Oslo. Leiligheter annonseres med oppblåst areal. Og det offentlige får mye av regningen. Utleier. Ivar Tollefsen og Heimstaden eier i dag 36.500 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland, til en bokført verdi på 70 milliarder svenske kroner. Hver eneste kvadratmeter han eier i Norge verdsetter han til 76.247 kroner. (dn.no 23.11.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. (- Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden.)

(Anm: Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden. Gjennomsnittet på landsbasis er så vidt over 9.000 kroner. Den gjennomsnittlige leieprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligger på 11.650 kroner måneden, mens gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter ligger på 3.050 kroner. Det viser leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018, da den gjennomsnittlige leieprisen i hovedstadsområdet for to rom lå på 11.240 kroner. For Akershus fylke uten Bærum er leieprisen 9.300 kroner måneden (2.380 kroner per kvadratmeter årlig). (aftenposten.no 16.12.2019).)

- Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet. (- Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden.) (- Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018.)

(Anm: Leiemarkedsundersøkelsen. 9 060 kroner. Gjennomsnittlig månedlig leie for en toroms bolig, hele landet, 2019. Om statistikken SSBs leiemarkedsundersøkelse (LMU) er en årlig undersøkelse om husleienivåer. Statistikken sier noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og gir informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av det norske leiemarkedet. (…) Bakgrunn Formål og historie Formålet med husleiestatistikken er å kartlegge leienivået på leide boliger i Norge stratifisert på ulike segmenter av leiemarkedet. Leiemarkedsundersøkelsen har sin bakgrunn i et eksternt oppdrag og behovet for bedre og mer detaljert leiestatistikk på leiemarkedet (Stortingsmelding nr. 23, 2003-2004).  Leiemarkeds-undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2005, se Rapporter 2005/32 og videre etablert som offisiell statistikk i 2006. Leiemarkedsundersøkelsen er fra og med 2012 utvidet med publisering av mer detaljerte husleietall. (ssb.no 16.12.2019).)

- Nordmenn betaler 40 prosent mer enn mobilkunder i nabolandene, og det selv med mye mindre databruk her.

(Anm: Inger Lise BlyverketInger, forbrukerdirektør Innlegg: Trønderlykke og verdens raskeste mobilnett er ikke godt nok. Nordmenn betaler 40 prosent mer enn mobilkunder i nabolandene, og det selv med mye mindre databruk her. Telenor og Telia har over 90 prosent av markedet og opptrer slik duopolister gjør. (dn.no 15.1.2020).)

- Telenor vil investere mer og øker utbyttet til 12,6 milliarder. (- I kroner og øre falt investeringene i konsernet med en milliard til 16,4 milliarder i 2020 (til 13 prosent).)

(Anm: Telenor vil investere mer og øker utbyttet til 12,6 milliarder. Selv om telekombransjen har vært en av dem som har sluppet unna de verste corona-effektene, så måtte også denne bransjen ta grep da pandemien slo til. Telenor melder nå at de øker investeringene igjen etter fjorårets kutt, og at den norske stat og de andre aksjonæren får mer i utbytte. (…) Ettersom Norge eier 54 prosent av Telenor går 6,8 milliarder rett til statskassen. Telenor økte antallet kunder i siste kvartal med 1,5 millioner til totalt 182 millioner. (…) I kroner og øre falt investeringene i konsernet med en milliard til 16,4 milliarder i 2020 (til 13 prosent). I 2021 skal man imidlertid opp igjen, for Telenor vil i år investere mellom 15 og 16 prosent av salgsinntektene. (e24.no 3.2.2021).)

- Høyere overskudd for Telenor - nå blir det utbyttefest. Deler ut nesten 13 milliarder kroner i utbytte.

(Anm: Høyere overskudd for Telenor - nå blir det utbyttefest. Deler ut nesten 13 milliarder kroner i utbytte. Telenors TV-sjef: Camila Amundsen har et godt grep om TV-virksomheten til Telenor som aldri har hatt flere kunder på kabel-TV. - Vi har klart å utvikle oss til å levere en tjeneste som oppfører seg mer en strømmetjeneste, sier hu (kampanje.no 29.1.2021).)

- Norske mobilkunder betaler mest og bruker minst. Norske forbrukere betaler prisen for manglende konkurranse i mobilmarkedet. (- Sammenlignet med Sverige og Danmark, betaler vi nær 40 prosent mer, samtidig som vi bruker mye mindre data.)

(Anm: Norske mobilkunder betaler mest og bruker minst. Norske forbrukere betaler prisen for manglende konkurranse i mobilmarkedet. Sammenlignet med Sverige og Danmark, betaler vi nær 40 prosent mer, samtidig som vi bruker mye mindre data. – Norske mobilkunder kommer svært dårlig ut av sammenligningen med våre naboland. Duopolistene Telenor og Telia anstrenger seg ikke nevneverdig med å utfordre hverandre på verken pris eller størrelse på datapakker, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. (forbrukerradet.no 19.12.2019).)

- Det pågår en forbrukerfiendtlig kamp mot retten til å reparere det du eier. (- Kjøper nytt selvfølgelig!)

(Anm: Det pågår en forbrukerfiendtlig kamp mot retten til å reparere det du eier. Kommentar: Beholder du mobiltelefonen din lenger sparer du både lommebok og miljø. Men batterilevetiden ryker fort, skjermen knuser, og knapper løsner. Hva gjør vi da? Kjøper nytt selvfølgelig! For produsentene er det langt mer lukrativt å selge oss nye og dyre smarttelefoner, enn å reparere en ett år gammel mobil. Over flere år har det blitt vanskeligere å reparere produktene vi kjøper, og det er spesielt frobrukerelektronikk som er verstingen. Det første produsentene gjorde var å bytte ut de vanlige skruene med spesialskruer det nesten er umulig å få verktøy til. Så begynte de med lim på spesialskruene. I dag er det slik at mange produkter bare er limt sammen, og dermed umulig å åpne. (nrkbeta.no 17.10.2019).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvaren permanent.

 (Anm: Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvaren permanent. Næringsministeren vil gjøre Konkurransetilsynets gruppe «prosjekt dagligvare» permanent. Det betyr blant annet årlig kartlegging av innkjøpspriser. Det har snart gått to år siden regjeringen ba Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Med en ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen som legges frem for Stortinget før sommeren, avslører næringsminister Nybø at hun vil sørge for at argusøyne fortsatt vil rettes mot dagligvaren – og det permanent. Det som het «prosjekt dagligvare» internt i Konkurransetilsynet blir dermed noe mer enn et prosjekt. (e24.no 15.6.2020).)

- En skråsikkerhet som kan ha kostet norske forbrukere milliarder av kroner. (- Prosjekt Dagligvare.) (- Konkurransetilsynet.)

(Anm: En skråsikkerhet som kan ha kostet norske forbrukere milliarder av kroner. Konkurransetilsynet har rett og slett ikke gjort jobben sin. Konkurransedirektør Lars Sørgard (til venstre) og Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare, avholdt pressekonferanse onsdag, etter tirsdagens razziaer mot flere dagligvareaktører. (dn.no 16.11.2019).)

(Anm: Konkurransetilsynet (mintankesmie.no).)

- Prisen i været - har økt dobbelt så mye som inflasjonen. (- Det er typisk for varer som er beskyttet mot konkurranse, hevder ekspert.) (- Nettavisens samarbeidspartner enhver.no sett på prisutviklingen for et utvalg matvarer fra 2013 til august 2019. Beregningene er basert på snittprisene fra billigkjedene Rema 1000, Coop Extra og Kiwi.)

(Anm: Prisen i været - har økt dobbelt så mye som inflasjonen. Noen matvarepriser har økt langt mer enn inflasjonen. Det er typisk for varer som er beskyttet mot konkurranse, hevder ekspert. Ved å gå gjennom 3500 historiske matvarepriser har Nettavisens samarbeidspartner enhver.no sett på prisutviklingen for et utvalg matvarer fra 2013 til august 2019. Beregningene er basert på snittprisene fra billigkjedene Rema 1000, Coop Extra og Kiwi. (nettavisen.no 17.8.2019).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

– Norsk elbilpolitikk slaktes – mener rike husholdninger blir vinnerne. (- En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken.) (- Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter.) (- Tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet.)

– Norsk elbilpolitikk slaktes – mener rike husholdninger blir vinnerne. En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter. (…) Men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten. (…) Bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner. (…) Anders Skonhoft fra NTNU (…) Elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk».) (…) – Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk». (tv2.no 15.12.2019).)

- Bedre vern for digitale forbrukere med nytt EU-direktiv. Et nytt EU-direktiv gir forbrukerne bedre vern, og myndighetene bedre mulighet til å straffe dem som bryter forbrukervernet.

(Anm: Bedre vern for digitale forbrukere med nytt EU-direktiv. Et nytt EU-direktiv gir forbrukerne bedre vern, og myndighetene bedre mulighet til å straffe dem som bryter forbrukervernet. Reglene skal senest gjelde i EU-landene – og dermed Norge – innen sommeren 2022. (…) — Vi er usikker på at dette vil være tilstrekkelig, men vi håper at kommende forslag fra EU vil stramme inn handlingsrommet for digitale akrobater, legger hun til. (…) Vi ønsker en offentlig utredning I løpet av 2020 kommer det minst fire andre forslag fra EU som tar sikte på å styrke forbrukervernet ved kjøp av varer og digitale tjenester. (…) Her er de viktigste endringene - Bedre informasjon og angrerett for apper og digitale tjenester, hvor du betaler med personlig informasjon. Det vil si at tjenesten er gratis, men informasjonen om deg blir solgt videre. Du skal ha mulighet til å få tilbake ditt eget innhold som er lastet opp på tjenestene, for eksempel bilder og videoer. Innholdet skal gis tilbake gratis, innen rimelig tid og i et vanlig filformat. - Det skal bli enklere å straffe dem som ikke respekterer forbrukerrettighetene. Forbrukermyndighetene skal kunne gi gebyrer på inntil fire prosent av selskapets årlige omsetning ved brudd på sentrale forbrukerrettigheter. Typisk eksempel er urimelige avtalevilkår, villedende markedsføring og negativt salg. Myndighetene skal kunne jobbe over de nasjonale grensene i EU. - Det kommer strengere krav for prissammenligningstjenester og brukeranmeldelser på nett, slik at du kan stole på det gode tilbudet eller den fabelaktige brukeranmeldelsen. - Du skal bli informert om prisen er individuelt tilpasset deg, slik at du enklere kan vurdere om du har fått et godt tilbud eller ikke. (forbrukerradet.no 11.12.2019).)

- Forbrukerrådest råd for julebordsuhell. (- Vi kan hjelpe deg med å løse en konflikt.)

(Anm: Forbrukerrådest råd for julebordsuhell. Vi håper julebordsesongen blir en suksess, men hvis uhellet er ute, har vi rådene. (…) Slik klager du på restauranten. Hva slags ansvar har garderoben? Er garderoben betjent kan du kreve erstatning, hvis frakken eller vesker blir borte. (…) Hva er mine taxirettigheter? Gi beskjed til drosjesentralen, hvis ikke taxien kommer til avtalt tid. Da skal de sende en annen bil så raskt som mulig. (…) Glemmer du igjen noe i taxien, skal de ta vare på det. Ta kontakt med taxisentralen, om du ikke har telefonnummeret til drosjen og kan kontakte drosjesjåføren direkte. Slik er dine taxirettigheter. Sjekk forsikringen din Det kan hende at du allerede er dekket for uhell og tyveri på julebordet. Sjekk med forsikringsselskapet ditt om de kan dekke ødelagt kjole og forsvunnet mobil. Er egenandelen høy, lønner det seg ikke å bruke forsikringen. Husk at noen gjenstander kan få høyere egenandel, hvis du mister dem ofte. Vi kan hjelpe deg med å løse en konflikt Vi kan gi råd og veiledning, hvis du kommer i en konflikt. Skriv først en klage til restauranten eller drosjesentralen. Hjelper ikke det kan vi mekle i saken. Husk å legge ved kopi av eventuelle kvitteringer for tjenesten og eventuelle utlegg. (forbrukerradet.no 4.12.2019).)

- I nabokonflikt? - Vær en vestkant-Jesus. Irriterer du deg over naboen? Da er du ikke alene. Disse sju konfliktene krangler vi mest om. IKKE TA SAGA I EGNE HENDER: Dersom trærne til naboen skygger for sola du gjerne ville hatt i hagen din, så gå for all del ikke i gang med å felle trærne til naboen på egen hånd. Det kan bli både dyrt og vil ødelegge forholdet til naboen fullstendig.

(Anm: I nabokonflikt? - Vær en vestkant-Jesus. Irriterer du deg over naboen? Da er du ikke alene. Disse sju konfliktene krangler vi mest om. IKKE TA SAGA I EGNE HENDER: Dersom trærne til naboen skygger for sola du gjerne ville hatt i hagen din, så gå for all del ikke i gang med å felle trærne til naboen på egen hånd. Det kan bli både dyrt og vil ødelegge forholdet til naboen fullstendig. STOR INTERESSE: Det var fulltegnet da Huseiernes Landsforbund arrangerte møte om hvordan man kan løse og unngå nabokonflikter. Advokat Espen Kheradmandi fikk mange spørsmål. - Det er ofte snakk om sterke følelser og mange er villig til å legge masse penger i en sak de kanskje ikke kommer noen vei med i det hele tatt, fordi det handler om livet deres, sier kursleder Espen Kheradmandi, advokat i Huseiernes Landsforbund til Dagbladet. Ifølge forbundet med nesten 230.000 medlemmer er dette de sju tingene vi krangler mest med naboen om: 1. Trær og hekker aller mest 2. Naboen skal bygge noe som tar utsikt eller gir innsyn 3. Plassering av trampoline - nær egen uteplass. 4. Støy generelt - gressklipping i utide – varmepumpe – fest – trampoline – byggestøy 5. Snødeponering hos nabo 6. Gjerder. Plassering og vedlikehold 7. Klager på kjæledyr Men før du løper bort til nabogrensa og hytter med neven, så kan det være greit å ha satt seg litt inn i hvilke retningslinjer som gjelder. Og for å ta trærne først, det som vi krangler aller mest med naboen om: Her har naboloven egne bestemmelser om hva som kan gjøres med trær på naboeiendommen i paragraf 3. Du kan be naboen om å fjerne trær som tar lys og luft for deg, men ditt behov for lys og luft skal vurderes opp mot naboens behov for å ha treet. Dette er ikke noe strengt krav. (dagbladet.no 11.12.2019).)

- Forbrukertilsynet: – Misbruker folks ønske om å handle miljøvennlig. (- Forbrukertilsynet er lei av at forbrukerne lures til å tro at de kjøper miljøvennlige og bærekraftige produkter.)

(Anm: Forbrukertilsynet: – Misbruker folks ønske om å handle miljøvennlig. Forbrukertilsynet er lei av at forbrukerne lures til å tro at de kjøper miljøvennlige og bærekraftige produkter. Tine, KappAhl og Nationaltheatret har alle fått en smekk. Det er blitt en trend å markedsføre seg som miljøvennlig i Norge, plutselig er «alle» blitt bærekraftige. Men det kan man ikke kalle seg uten at man faktisk er bærekraftig eller miljøvennlig, sier Forbrukertilsynet. De advarer næringslivet om at de vil få tilsynet på nakken hvis de bruker villedende miljømarkedsføring og lurer forbrukerne til å kjøpe flere varer og tjenester i den tro at det er mer miljøvennlig. Det er nemlig ulovlig. (nrk.no 29.6.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt.

(Anm: Sjokktall: Det er de rikeste som kjører elbil. 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt. Og de fleste av dem eier også en fossilbil - i tillegg. En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avslører at det er de husholdningene som tjener best, som tjener mest på elbilfordelene. (…) 65 prosent av norske familier eier en eller flere biler Av 2,6 millionar familier har 35 prosent ingen personbil. 43 prosent eier en bil, 17 prosent to biler og 5 prosent har minst tre biler. (Kilde: SSB) (dinside.no 16.8.2019).)

- MDG flinkest i svak konkurranse i Forbrukerrådets matundersøkelse. Partitoppene snakker mye og gjerne om at eldre og barn skal få servert bra mat av kommunene. Forbrukerrådets undersøkelse av de ti største kommunene viser at de lokale partiene ikke følger godt nok opp.

(Anm: MDG flinkest i svak konkurranse i Forbrukerrådets matundersøkelse. Partitoppene snakker mye og gjerne om at eldre og barn skal få servert bra mat av kommunene. Forbrukerrådets undersøkelse av de ti største kommunene viser at de lokale partiene ikke følger godt nok opp. Undersøkelsen tar for seg programmene til ni partier i de ti største kommunene. De har fått poeng etter hvor mye de forplikter seg til å sørge for bra mat i barnehager, på SFO og sykehjem, og i hvilken grad de har brukerne i hovedrollen. Les mer om Forbrukerrådets arbeid for bra mat i kommunale tjenester. Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og er ikke imponert. (forbrukerradet.no 19.8.2019).)

- Kraftig økning i spørsmål om kjøp av bolig i første halvår 2019. Forbrukerrådet har i løpet av et halvt år fått 28 125 spørsmål inn til vår veiledningstjeneste.

(Anm: Kraftig økning i spørsmål om kjøp av bolig i første halvår 2019. Forbrukerrådet har i løpet av et halvt år fått 28 125 spørsmål inn til vår veiledningstjeneste. Det er en markant økning i spørsmål om kjøp av både ny og brukt bolig. Spørsmål om bruktbolig økte med 58 prosent. For oppføring og kjøp av ny bolig var økningen på 54 prosent i forhold til i fjor. – Vi vet ikke hvorfor flere tar kontakt med oss om boligkjøp. Det kan være en følge av debatten rundt revisjon av dagens lov for kjøp av bruktbolig, hvor vi har fått igjennom at kjøper skal få bedre informasjon om boligen før kjøp enn tidligere, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst. (forbrukerradet.no 3.7.2019).)

- Norske forbrukere kjenner ikke klagereglene. Halvparten av oss er usikre på hva vi har krav på når ting ikke funker.

(Anm: Norske forbrukere kjenner ikke klagereglene. Halvparten av oss er usikre på hva vi har krav på når ting ikke funker. Det er dårlig nytt for lommebok og miljø. Kjenner du forskjellene på garanti og reklamasjon? Forbrukerrådet har spurt tusen nordmenn om de kjenner til forskjellen mellom garanti og reklamasjon, samt om folk kjenner sine rettigheter ved kjøp av varer fra butikker og privatpersoner. De spurte har svart på sju ulike eksempler. Kjennskapen spriker veldig. Ungdom og kvinner kjenner minst til sine rettigheter. Mange vet ikke at reklamasjonstiden er to eller fem år når man handler hos næringsdrivende. Når man kjøper fra private, er reklamasjonstiden to år, men man kan avtale at det ikke skal være mulig å reklamere. (forbrukerradet.no 10.4.2019).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Dette er de skitne triksene som får deg til å kjøpe på nett. (- Forbrukerrådet: Flere metoder bryter norsk lov.) (- Det folk flest likevel vil kjenne best igjen er utallige beskjeder om at «det er 1 rom igjen».) (– Forskerne ved Princeton viste at det var kodegeneratorer bak mange av disse beskjedene som kun fulgte noen enkle regler. Målet er at de skal stresse deg til å booke et rom.) (- «Dark patterns», eller skitne triks, for å lure kunder til å kjøpe varer de ikke nødvendigvis vil ha.)

(Anm: Dette er de skitne triksene som får deg til å kjøpe på nett. Ny forskning avslører omfanget av manipulative metoder i netthandelen. De siste årene har forskere startet å undersøke noe de kaller «dark patterns», eller skitne triks, for å lure kunder til å kjøpe varer de ikke nødvendigvis vil ha. I en ny internasjonal undersøkelse har forskere ved Princeton og Chicago University besøkt 11.000 nettbutikker for å kartlegge hvordan de får brukerne til å si «yes!». (…) Forbrukerrådet: Flere metoder bryter norsk lov Finn Myrstad i Forbrukerrådet beskriver dark patterns som «en kombinasjon med triks for å deg til å trykke kjøp», og bruker Hotels.com som eksempel. (…) Å påpeke hvor mange som besøker et hotell kan gi inntrykket av at det er populært, og at man bør slå til før det er for sent. Det folk flest likevel vil kjenne best igjen er utallige beskjeder om at «det er 1 rom igjen»: – Denne typen beskjeder er med på å skape følelsen av at det er knapt med tid før hotellrommene er opptatt, sier Myrstad, og fortsetter: – Forskerne ved Princeton viste at det var kodegeneratorer bak mange av disse beskjedene som kun fulgte noen enkle regler. Målet er at de skal stresse deg til å booke et rom. (nrkbeta.no 4.7.2019).)

(Anm: Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. Dark patterns are user interface design choices that benefit an online service by coercing, steering, or deceiving users into making unintended and potentially harmful decisions. We conducted a large-scale study, analyzing ~53K product pages from ~11K shopping websites to characterize and quantify the prevalence of dark patterns. (webtransparency.cs.princeton.edu).) (PDF)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Sterke reaksjoner på at Google tar seg betalt. - Gmail hektet oss på gratis lagringsplass, nå får Google oss til å betale, skriver Bloomberg.

(Anm: Sterke reaksjoner på at Google tar seg betalt. - Gmail hektet oss på gratis lagringsplass, nå får Google oss til å betale, skriver Bloomberg. Google har lokket milliarder av forbrukere til sine digitale tjenester ved å tilby rikelig mengde med gratis lagringsplass. Nå får Google oss til å betale, det skriver Bloomberg. Bare det siste året skal det amerikanske selskapet ha redusert tilbudene om gratis lagringsplass. Samtidig penser Google kundene mot Google One. Dette et abonnement som gir kundene mer lagringsplass enn de kan bruke i Google Disk, Gmail og Google Foto, forklarer Google på sin nettside. Alle Google-kontoer starter med 15 gigabyte gratis lagringsplass som deles mellom de tre tjenestene, som hver har mer enn én milliard brukere. (nettavisen.no 26.10.2019).)

- No More Ransom. (- Denne tjenesten låser opp filer som er kryptert av løsepengevirus – har forhindret skade for nesten én milliard kroner.) (- Den generelle anbefalingen er alltid å forebygge trusselen ved å benytte robuste antivirusprogrammer, ta sikkerhetskopier i nettskyen og eksterne enheter, holde all programvare oppdatert og aldri åpne filvedlegg fra avsendere du ikke er helt trygge på.)

(Anm: No More Ransom. Denne tjenesten låser opp filer som er kryptert av løsepengevirus – har forhindret skade for nesten én milliard kroner. Løsepengevirus, såkalt ransomware på originalspråket, er ofte svært vanskelige å hanskes med, og i mange tilfeller har ofre ikke noe annet valg enn å betale for dekrypteringen. Det finnes imidlertid et mottiltak kalt No More Ransom, som nå deler noen oppmuntrende tall. No More Ransom er en portal rettet mot bekjempelse av løsepengevirus og ble startet som et samarbeid mellom Europol, det nederlandske politiets avdeling for IT-kriminalitet, og Kaspersky Lab og McAfee. I dag finnes det over 150 samarbeidspartnere. (digi.no 29.7.2019).)

(Anm: Ransomware – kanskje det skumleste å få på PC-en sin. Tar filene som gisler og krever løsepenger. Og det finnes i praksis ingen motgift. (dinside.no 20.1.2016).)

- Sjekk om ferieboligen på Airbnb er lovlig. På Airbnb, Homeaway, Finn og Novasol er feriedrømmen få klikk unna. Men det lønner seg å ta forholdsregler, for i verste fall kan man ende på gaten. ( - Sjekk om utleier har tillatelse til utleie. - Betal med kreditt- eller bankkort. - Gå gjennom boligen med utleier ved ankomst. Noter og ta bilder av evt. feil og skader, slik at du slipper krav i etterkant )

(Anm: Sjekk om ferieboligen på Airbnb er lovlig. På Airbnb, Homeaway, Finn og Novasol er feriedrømmen få klikk unna. Men det lønner seg å ta forholdsregler, for i verste fall kan man ende på gaten (…) En undersøkelse utført av Forbrukerrådet, viser at to av ti nordmenn har benyttet seg av Airbnb til overnatting, særlig gjelder dette de under 40 år. Tre av ti sier at de kunne tenke seg å benytte Airbnb som en overnattingsmulighet i fremtiden. Er du blant disse, kan det være greit å vite at det er svært få som klager, men at det likevel er lurt å sjekke et par ting før du bestiller. (…) Betal med kort (…) Kreditt- og bankkort gir nemlig bedre forbrukerbeskyttelse om noe går galt. Om du blir lurt eller kastet ut, kan du faktisk kreve pengene tilbake fra banken eller kortselskapet. Sjekk og dokumenter Ved ankomst er det lurt å sjekke at boligen faktisk er som markedsført. Er alt som skal være der på plass? Er det skader eller mangler?– Hvis ikke, ta bilder og kontakt utleier. Dersom utleier ikke ordner opp på stedet, ofte fordi leiligheter leies ut via byråer, er det ekstra viktig å ta bilder, slik at man har dokumentasjon om utleier krever erstatning i etterkant, sier Wiik. Råd om leie av feriebolig på nett - Sjekk om utleier har tillatelse til utleie. - Betal med kreditt- eller bankkort. - Gå gjennom boligen med utleier ved ankomst. Noter og ta bilder av evt. feil og skader, slik at du slipper krav i etterkant (forbrukerradet.no 15.5.2019).)

- Daniel leide bil på ferie – fikk erstatningskrav for gamle skader. (- Advarer mot økende trend.) (– Det ville antakeligvis ha kostet rundt 20.000 kroner totalt hvis jeg ikke hadde hatt bildebevis, sier Paulsen. (- Slik praksis, hvor leiebilselskapene prøver å få dekket gamle skader, er derimot ikke uvanlig.)

(Anm: Daniel leide bil på ferie – fikk erstatningskrav for gamle skader. I sommer har flere nordmenn blitt utsatt for en økende svindeltrend blant bilutleieselskaper i inn- og utland. Forbruker Europa ber nå reisende om å være på vakt. – Jeg føler meg stemplet som en kriminell. Praksisen er veldig kynisk, og det er usmakelig oppførsel, sier Daniel Paulsen. (…) – Jeg begynte å ta bilder for å dokumentere skadene før vi kjørte derfra. Jeg ser i ettertid at jeg skulle ha vært mye grundigere. Vel hjemme fra ferie noen dager senere fikk nemlig Paulsen seg en stor overraskelse. Utleieselskapet hadde sendt en liste over skader de mente han hadde forårsaket.(…) Advarer mot økende trend Paulsen oppdaget raskt at de kostbare skadene var de samme som på bildene han hadde tatt ved ankomst. De hadde vært der hele tiden. – Det ville antakeligvis ha kostet rundt 20.000 kroner totalt hvis jeg ikke hadde hatt bildebevis, sier Paulsen. Slik praksis, hvor leiebilselskapene prøver å få dekket gamle skader, er derimot ikke uvanlig. (nrk.no 6.8.2019).)

- Trikset fra barndommen reddet han fra å drukne. (- Nå befinner han seg plutselig i en sterk strøm av vann som drar han vekk fra stranda. Utover.) (- Det kalles rip current.) (- Redningen – Ikke rett mot land, svøm til siden!)

(Anm: Trikset fra barndommen reddet han fra å drukne. Hans Lukas kjempet mot sterk strøm og store bølger. Så kom han på noe han lærte som barn. Nå vil han lære datteren det som reddet livet hans. (…) Hans Lukas stuper gjennom den første bølgen. Opp for å trekke pusten, så ned igjen for å ta unna bølge nummer to. Når han kommer til overflaten og snur seg, blir han overrasket. Han er mye lenger ute enn han hadde planlagt. Nå befinner han seg plutselig i en sterk strøm av vann som drar han vekk fra stranda. Utover. (…) Dette er noe annet. Han er så sliten. Strømmen trekker han bare utover mot havet, og Hans Lukas er helt tom. (…) Enten du faller i kald sjø, blir tatt av sterk strøm eller går tom for krefter. Legg deg på ryggen og flyt. (…) I sommer kunne BBC fortelle historien om en tiåring i England som overlevde en time i havet, nettopp fordi han la seg på ryggen og fløt. Han hadde sett den britiske kampanjen «Float to live». Flyt for livet. Når mye vann kommer inn, må det naturlig nok ut igjen. Da dannes det korridorer av vann og sterk strøm. Disse kan være mellom fem og tretti meter brede. (…) Det er lett å la seg lure: For det ser trygt ut, bare små krusninger på overflaten. Men strømmen du ikke ser er sterk og kan ha en hastighet på en halv meter per sekund. 30 meter på ett minutt. 150 meter på fem minutter. (…) Det kalles rip current, og er et vanlig fenomen på store strender med bølger i land som Brasil, Spania, England, Australia og USA. (…) Hans Lukas har hele tiden prøvd å svømme korteste vei til land. Rett inn. Rett mot strømmen. Det er umulig, og det vet kameraten hans Rune. «Never fight a rip current» lærte han på dykkerkurs. Han roper så høyt han kan. Et råd som kan redde deg i sterk strøm. Redningen – Ikke rett mot land, svøm til siden!  (nrk.no 15.8.2020).)

- Danskeprinsen (10) fikk hjelp av livredder.

(Anm: Danskeprinsen (10) fikk hjelp av livredder. Danske prins Christian fikk hjelp av livredder da han badet ved Gold Coast. Kongehuset hevder på sin side at mediene overdriver. (…) Livredderen selv holder angivelig en lav profil etter hendelsen, men sjefen hans hevder at det kunne gått riktig galt dersom han ikke hadde handlet så raskt som han gjorde. Han mener at den unge prinsen ikke på noen måte hadde klart å ta seg inn til land på egen hånd. (vg.no 3.3.2016).)

(Anm: Denmark's young Prince Christian 'saved from waves' (…) The 10-year-old son of Crown Prince Frederik was saved last Thursday by a lifeguard on the popular Gold Coast strip, 7News reports. He was reportedly pulled from the surf at Mermaid Beach after being caught in a rip current. (bbc.com 21.12.2015).)

- Forbrukerrådet ber uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. En pensjonskonflikt som aldri nådde retten kunne fått stor betydning for mange, mener Forbrukerrådet.

(Anm: Forbrukerrådet ber uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. En pensjonskonflikt som aldri nådde retten kunne fått stor betydning for mange, mener Forbrukerrådet. Nå ber de alle uføretrygdede sjekke alderspensjonen sin. Nå oppfordrer han alle pensjonister som har vært delvis uføre, om å få oversikt over pensjonsutbetalingene sine. Flere kan ha gått glipp av alle lønnsøkningene de har hatt siden de ble uføre, frykter Forbrukerrådet. – Mange forbrukere kan ha fått en «låst lønn» fra da de ble uføre, sier Jensen til NRK. (nrk.no 24.9.2019).)

- Store forskjeller i forsikringsselskapenes cannabis-dekning. (- Mens Gjensidige og If lover full erstatning for skader etter cannabis-dyrking, tar Tryg forsikring flere forbehold.) (- Først da E24 kontaktet forsikringsselskapet snudde If, og gjorde om på sitt tidligere avslag.)

(Anm: Store forskjeller i forsikringsselskapenes cannabis-dekning. Mens Gjensidige og If lover full erstatning for skader etter cannabis-dyrking, tar Tryg forsikring flere forbehold. – Les vilkårene, oppfordrer Forbrukerrådet. If skadeforsikring avslo å dekke omfattende skader for flere hundre tusen kroner i utleieboligen til Vidar Bentzen, på Sander i Hedmark, da leietagerne hans drev omfattende produksjon av cannabis i hele huset. Først da E24 kontaktet forsikringsselskapet snudde If, og gjorde om på sitt tidligere avslag. – Vi erkjenner nå erstatningsansvar, sa informasjonssjef Sigmund Clementz. (e24.no 27.7.2019).)

- Forsikringssvindel. Ikke smart å jukse på forsikringen. Det kan være flere grunner til at du ikke får tegne forsikring. Og dersom du unnlater å komme med viktige opplysninger, risikerer du i verste fall inntil seks år i fengsel.

(Anm: Forsikringssvindel. Ikke smart å jukse på forsikringen. Det kan være flere grunner til at du ikke får tegne forsikring. Og dersom du unnlater å komme med viktige opplysninger, risikerer du i verste fall inntil seks år i fengsel. ÆRLIGE SVAR: Dersom du for eksempel skal tegne livsforsikring, må du fylle ut et skjema om din helsetilstand. Hvis du unnlater å oppgi viktige opplysninger, med vilje eller ei, risikerer du både bøter og fengsel i inntil seks år. Hvis du vil tegne en personforsikring, som livsforsikring eller uføreforsikring, må du avgi en egenerklæring om egen helsetilstand. Denne vurderer forsikringsselskapet før forsikringen eventuelt blir godkjent. Selv om du har en sykdom eller helseplage, kan det i enkelte tilfeller gjøres en reservasjon, et unntak i forsikringen, som gjelder akkurat dette. Alvorlig sykdom eller helseplager kan imidlertid gi avslag hvis helseutfordringene er for omfattende eller alvorlige til at det går an å sette en reservasjon. - Hvis du for eksempel har uhelbredelig kreft og kun har kort tid igjen å leve, får du ikke tegnet livsforsikring, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til Dinside.no. For å tegne uføreforsikring må kunden være arbeidsfør og i jobb, eller være fulltidsstudent, for å kunne kjøpe forsikringen, fortsetter Clementz. (dinside.no 22.8.2019).)

- Tannlegeforeningen svarer: – Svært uheldig at portalen ikke fungerer.

(Anm: Tannlegeforeningen svarer: – Svært uheldig at portalen ikke fungerer. VG publiserte lørdag 2.mars en sak om priser hos norske tannleger basert på hvakostertannlegen.no. Faktasjekkerne hos faktisk.no har nå sett på bakgrunnen for saken og konkluderer med at prisportalen ikke er til å stole på. Den norske tannlegeforening (NTF) støtter faktisk.no i at VGs sak ikke gjenspeiler virkeligheten fordi prisportalen ikke er godt nok oppdatert. NTF mener det er svært uheldig at portalen ikke fungerer tilfredsstillende, og vi har siden oppstarten arbeidet for at den skal holde høyere kvalitet og tilby oppdatert informasjon. (vg.no 7.3.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer.

(Anm: Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer. Ikke bare kan du slippe hull i tennene hvis du pusser dem nøye og regelmessig. En sunn munn uten tannkjøttbetennelse kan også beskytte deg mot Alzheimer. Det viser ny forskning som Universitetet i Bergen (UiB) har vært med på. I en artikkel i tidsskriftet Science Advances, som forskere fra mange steder i verden har bidratt til, fremgår det at bakterien som forårsaker tannkjøttbetennelse kan vandre fra munnen via blodbanen opp i hjernen. Her produserer den et protein som ødelegger nervecellene og øker risikoen for Alzheimer. LES OGSÅ Forskere sier de kan forutse demens med ny test Forskerne undersøkte hjernevev fra 53 avdøde pasienter med Alzheimer, og hos 96 prosent av dem fant de bakterieenzymet. (vg.no 22.4.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær.

(Anm: LO vil ha offentlig tannhelse. LO vil ha slutt på «klasseskille i munnhulen». - Vi ser at de med dårlig råd har langt større tannhelseproblemer enn andre grupper, sier LO-sekretær. - LO har lenge jobbet for å få tannhelse inn som en offentlig helsetjeneste. Vi har ikke nådd de målene vi kunne tenkt oss, som er å få fri tannhelse, forteller LO-sekretær Terje Olsson. Organisasjonen har sett seg trøtt på at tannhelse ikke er å anse som en del av kroppen hva statsbudsjettet angår. Nå har de inngått samarbeid med Norsk Tannhelseforsikring, og tilbyr medlemmene en forsikringsordning som dekker de største tannlegeutgiftene. (dagbladet.no 20.5.2018).)

- De uventede farene ved tannkjøttsykdom. (The unexpected dangers of gum disease.) (- Forskere har også linket periodontal sykdom med økt opphopning av beta-amyloid i hjernen - det nevrologiske kjennetegnet på Alzheimers sykdom.)

(Anm: De uventede farene ved tannkjøttsykdom. (The unexpected dangers of gum disease.) Tannkjøttsykdom er vanlig og ubehagelig, men ifølge en økende beviskilde kan den også spille en rolle i et overraskende utvalg av tilsynelatende ikke-relaterte helseproblemer. (…) Forskere har også linket periodontal sykdom med økt opphopning av beta-amyloid i hjernen - det nevrologiske kjennetegnet på Alzheimers sykdom. Andre eksperimenter har gitt bevis på at en type bakterier som ofte finnes i tilfeller av periodontitt - Porphyromonas gingivalis - finnes i hjernen til individer med Alzheimers. (…) (medicalnewstoday.com 22.2.2019).)

(Anm: Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances  2019;5(1): eaau3333 (23 Jan 2019).)

- Kjøpe bruktbil: Ikke gå i bruktbilfella. I løpet av de neste månedene kommer 200.000 nordmenn til å kjøpe ny, brukt bil. (- TANNREIM-BOMBE: - Mange biler har ei tannreim av gummi som driver kamaksel og ventiler i motoren.) (- KNEKTE FJÆRER: - Et problem som ganske ofte dukker opp på eldre bruktbiler er knekte skrufjærer – spesielt foran.) (- RUSTNE BREMSER: - Dette er en feil som er blitt et stort problem på biler med skivebremser.)

(Anm: Kjøpe bruktbil: Ikke gå i bruktbilfella. I løpet av de neste månedene kommer 200.000 nordmenn til å kjøpe ny, brukt bil. Du behøver ikke være bilekspert for å avsløre fellene som koster deg tusenvis av kroner. (…) TANNREIM-BOMBE: - Mange biler har ei tannreim av gummi som driver kamaksel og ventiler i motoren. Denne skal byttes på bestemte intervaller – ofte rundt 120 000 kilometer. Be om dokumentasjon på at dette er gjort. Jobben koster vanligvis fra 5.000 til 10.000 kroner. Dersom reima er gammel og ryker eller hopper over en tann, vil ventilene kollidere med stemplene i motoren. I enkelte tilfeller er det snakk om total-havari på motoren. Er du heldig har motoren bare fått skader for 20 000 – 30 000 kroner. (…) KNEKTE FJÆRER: - Et problem som ganske ofte dukker opp på eldre bruktbiler er knekte skrufjærer – spesielt foran. Vann, salt og skitt fra veien legger seg i «skåla» som holder nedre del av fjæra og gir rustangrep. Sammen med vridninger i fjæra, gjør det at den nederste delen brekker av. Siden den synlige delen av fjæra ofte ser hel og fin ut, kan dette være vanskelig å oppdage for en amatør. Et tegn kan være at bilen er lavere i det ene hjørnet. Prisen for å skifte ei fjær er 4.000-8.000 kroner. (…) RUSTNE BREMSER: - Dette er en feil som er blitt et stort problem på biler med skivebremser. I daglig kjøring brukes stort sett bare bremsene foran. Det fører til at bremseskivene bak ruster og de små hydrauliske pumpene, kaliperne, som klemmer klossene mot skivene henger seg fast. Dersom både bremseklosser, bremseskiver og kalipere foran og bak må skiftes, er det fort snakk om 10.000 kroner eller mer. Rust på skivene sjekker du enkelt gjennom åpningene i felgen. (dagbladet.no 22.4.2019).)

- Advokater reagerer på at ektepar måtte gi fra seg bilen. Det kan ikke avtales pant i ting som skal selges videre, heter det i panteloven. (- Dermed er heftelsen som sørget for at ekteparet Nikolaysen måtte gi fra seg bilen ugyldig, ifølge advokater.) (- Santander Consumer Bank beklager hendelsen.)

(Anm: Advokater reagerer på at ektepar måtte gi fra seg bilen. Det kan ikke avtales pant i ting som skal selges videre, heter det i panteloven. Dermed er heftelsen som sørget for at ekteparet Nikolaysen måtte gi fra seg bilen ugyldig, ifølge advokater. Santander Consumer Bank beklager hendelsen. MISTET BILEN: Ove og Kristin Nikolaysen fikk sjokk da de i våres fikk et brev som fortalte dem at deres under to år gamle bil hadde heftelser for rundt 160.000 kroner. Det endte med at de måtte levere bilen til Namsmannen i Follo i slutten av juni. – Er panteavtalen om salgspant ugyldig, kan ikke selgers bank eller inkassobyrå kreve bilen utlevert, sier advokat Ole S. Bratteli. Samme vurdering gir advokaten Ragnar Wold. Han har jobbet med panterettslige problemstillinger i inkassobransjen i mer enn 20 år og har også sittet nærmere ti år i Inkassoklagenemnda. I deres øyne skulle ikke Kristin og Ove Nikolaysen vært i situasjonen de nå er i. Ekteparet har måttet gi bilen de kjøpte fra IR Auto for ca. 200.000 kroner til Namsmannen fordi de fikk bilforhandlerens gjeld med på kjøpet. IR Auto sluttet å betale på lånet, noe som førte til at kreditor – Santander Consumer Bank – krevde innløsing av pantet. Dermed har Nikolaysen betalt for bil og nedbetaling av lån på nevnte bil – uten å ha noen bil selv. (e24.no 23.7.2019).)

- Kjøpte bil «fri for heftelser» – ble tvunget til å gi den fra seg under to år senere. (- De to er ikke alene. Ifølge Brønnøysundregistrene har IR Auto tatt pant i over 20 biler gjennom enten Santander Consumer Bank eller Gjensidige Bank.) (– Rettsløs og maktesløs.) (– Men skal vi bruke 100.000 i advokattjenester på noe det ikke er sikkert vi vinner frem med? Så lenge firmaet ikke har penger og ikke vil betale noe, så er det kjeltringenes makt, sier Kristin Nikolaysen.)

(Anm: Kjøpte bil «fri for heftelser» – ble tvunget til å gi den fra seg under to år senere. Kristin og Ove Nikolaysen fikk sjokk da brevet kom i posten. De ble nødt til å levere bilen til Namsmannen, uten å få et rødt øre igjen. – Vi føler oss rettsløse. (…) I halvannet år var Nikolaysen fornøyde kunder. Men så en dag fikk de brev i posten fra inkassoselskapet Lindorff. Der sto det skrevet at Santander Consumer Bank krevde IR Auto for 168.000 kroner. Det viste seg da at bilforhandleren hadde tatt opp salgspant i bilen like før de solgte den – stikk i strid med opplysningene som bilkjøperne hadde fått. Og etter en stund hadde altså IR Auto sluttet å betale avdragene på lånet. Det hele endte med at Ove og Kristin Nikolaysen ble nødt til å levere inn bilen til Namsmannen. De står nå uten bil og uten kompensasjon. (…) Flere i samme båt De to er ikke alene. Ifølge Brønnøysundregistrene har IR Auto tatt pant i over 20 biler gjennom enten Santander Consumer Bank eller Gjensidige Bank. (…) Feilaktig informasjon Ove og Kristin Nikolaysen sjekket ikke selv om det var registrert heftelser da de kjøpte bilen. De ble imidlertid opplyst om at det ikke skulle være det. På et dokument med tittel «Salgs- og leveringsvilkår» står det skrevet at «Bilen selges fri for heftelser». (…) – Rettsløs og maktesløs (…) Han forteller at han ville vært klar for å gå til sak om han hadde fått bedre signaler om egne vinnersjanser. – Men skal vi bruke 100.000 i advokattjenester på noe det ikke er sikkert vi vinner frem med? Så lenge firmaet ikke har penger og ikke vil betale noe, så er det kjeltringenes makt, sier Kristin Nikolaysen. (e24.no 20.7.2019).)

- Pris på begravelse. Flere begravelsesbyrå bryter prisopplysningskravene. Det viser et tilsyn gjennomført av Forbrukertilsynet. Av 47 gravferdsbyrå i Oslo, Bergen og Agder, er det hele 30 byrå som bryter kravene til prisopplysninger.

(Anm: Pris på begravelse. Flere begravelsesbyrå bryter prisopplysningskravene. Det viser et tilsyn gjennomført av Forbrukertilsynet. Av 47 gravferdsbyrå i Oslo, Bergen og Agder, er det hele 30 byrå som bryter kravene til prisopplysninger. Det kommer fram etter at Forbrukertilsynet har gjennomgått nettsidene til begravelsesbyråene. – Forbrukere som skal bestille gravferd er som regel i en vanskelig situasjon. Derfor er det svært viktig at de får tydelige og tilstrekkelige prisopplysninger, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet i en pressemelding. Komplett liste over gravferdsbyråene som er sjekket og hvordan de gjorde det, finner du nederst i saken. (dinside.no 8.3.2019).)

- Test av kaffekopper viser mindre spor av kjemikalier. Forbrukerrådet har testet ulike kaffekopper for lekkasjer av helsefarlige stoffer. (- De fleste av koppene lekker ubetydelige mengder.) (- Flere bør velge bort engangskopp. Engangskoppen i papp, «Speciality to go», kom aller dårligst ut i testen.)

(Anm: Test av kaffekopper viser mindre spor av kjemikalier. Forbrukerrådet har testet ulike kaffekopper for lekkasjer av helsefarlige stoffer. De fleste av koppene lekker ubetydelige mengder. (…) — Den store variasjonen mellom plastkoppene i testen, viser likevel at flere av produsentene har et betydelig forbedringspotensial, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. Gjenbrukskopper i metall kommer også som forventet godt ut i testen, og fremstår som et fornuftig valg. (…) Flere bør velge bort engangskopp Engangskoppen i papp, «Speciality to go», kom aller dårligst ut i testen. Fra før er det kjent at engangskopper medfører mye avfall og søppel. — Denne testen gir et nytt argument for hvorfor flere bør velge bort engangskopper. Gitt at du ofte bruker en gjenbrukskopp, så er det et bedre miljøvalg, mener Instefjord. (forbrukerradet.no 15.4.2019).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

- Grunnkurs i logikk. Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, liker ikke at jeg kaller ham og andre for «nyttige idioter» for kraftbransjen. Bransjen vil elektrifisere sokkelen for å få drevet strømprisene opp, og Michelsen mener dette gir positiv klimaeffekt.

(Anm: Hogne Hongset Foldfjorden. Grunnkurs i logikk. Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, liker ikke at jeg kaller ham og andre for «nyttige idioter» for kraftbransjen. Bransjen vil elektrifisere sokkelen for å få drevet strømprisene opp, og Michelsen mener dette gir positiv klimaeffekt. Det benekter både samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU og klimaforskningsinstituttet Cicero. Jeg antar at Michelsen synes det er god klimapolitikk at Norge sender kraftoverskuddet vårt til Kontinentet, som vi gjør i dag, og at han vil mene det gir positiv klimaeffekt. Equinor skal nå bruke 50 milliarder kroner på å sende ca. 12 TWh elkraft fra land og ut på sokkelen. Den strømmen kan da ikke sendes til Kontinentet. Dit ville den kunne gå uten 1 krone i nye investeringer, fordi vi har en rekke kabler dit med stor ledig kapasitet. Hvis den strømmen så slår ut kullkraft på Kontinentet, vil den direkte CO2-reduksjonen i tilfelle bli det doble av at den samme strømmen alternativt skulle slå ut gasskraft på sokkelen. Og det til en ekstra kostnad på 50 milliarder. Noen trenger et grunnkurs i logikk. (aftenposten.no 30.10.2020).)

- Norsk kraftproduksjon 30 milliarder kroner mindre verdt - så langt. På denne tiden i fjor hadde verdien på norsk kraftproduksjon passert 44 milliarder kroner. Tilsvarende tall for i år er bare 14 milliarder kroner. Verdien er altså redusert til en under tredjedel.

(Anm: Norsk kraftproduksjon 30 milliarder kroner mindre verdt - så langt. På denne tiden i fjor hadde verdien på norsk kraftproduksjon passert 44 milliarder kroner. Tilsvarende tall for i år er bare 14 milliarder kroner. Verdien er altså redusert til en under tredjedel. Ingen bedring i sikte Situasjonen viser ingen tegn til forbedring. Så langt i november er verdien på kraftproduksjonen 291 millioner kroner. På samme tid i november i fjor var det produsert for over 2 milliarder kroner. Hovedårsaken til den lave kraftprisen er ekstremt mye vann i systemet. Europower publiserte tidligere i dag en sak om rekordhøy fyllingsgrad i vannmagasinene. Heller ikke forward-kontraktene gir mye håp for kraftprodusentene. Mens systemprisen i desember i fjor endte på 35,79 euro/MWh, ligger desember 2020-kontrakten nå på under 12 euro. Når man oppsummerer ved årsskiftet, vil man nok se at verdien på kraftproduksjon i 2020 endte 35 milliarder kroner lavere enn produksjonen i 2019. Det er heller ikke noe umiddelbare lyspunkter å få øye på i starten av 2021. Januar-kontrakten ligger på 17,50 euro, mens årskontrakten for 2021 ligger så vidt under 17 euro. (europower-energi.no 11.11.2020).)

(Anm: Magasinstatistikk (nve.no).)

- Boligeiere frykter høyere regning. På energiminister Tina Brus (H) bord ligger et omstridt forslag om ny nettleie.

(Anm: Boligeiere frykter høyere regning. På energiminister Tina Brus (H) bord ligger et omstridt forslag om ny nettleie. Nå frykter boligeiere at de kan få økt strømregning, og at strømsparing ikke vil lønne seg. Norge skal elektrifiseres for å kutte klimautslipp. Det krever utbygging av strømnettet, men også mer effektiv bruk av nettet. Derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget et nytt forslag til nettleie. (aftenposten.no 30.10.2020).)

- Mistenker prisjuks hos strømselskaper: – Umulig å si hvor mye kundene har tapt.

(Anm: Mistenker prisjuks hos strømselskaper: – Umulig å si hvor mye kundene har tapt. Forbrukerrådet mener de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper. Tirsdag klaget de inn selskapene til Forbrukertilsynet. KRITISK: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, går hardt ut mot flere strømselskaper med innkjøpsprisavtaler: – Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk. – Vi kan ikke skjønne at det er lovlig å holde på slik. Du kan ikke skrive at buksen koster 500 kroner, men når du skal betale så er prisen 1000 kroner, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet til VG. Sammen med hundrevis av nordmenn kan du i flere år ha blitt lurt til å tro at du har den billigste strømavtalen, skal vi tro Forbrukerrådet. Tirsdag klaget de inn 29 strømselskaper for prisjuks. – Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk med en avtaletype som de kaller innkjøpsprisavtaler. De selges som ordinære spotavtaler, og det er avtalene som folk oftest blir anbefalt å velge, forteller Blyverket til VG. LES OGSÅ: Varsler grep mot villedende strømavtaler (e24.no 23.10.2020).)

- Kraftkabel til Skottland. Norsk industri: Kabel til Skottland kan påføre industrien én milliard i høyere strømregning.

(Anm: Kraftkabel til Skottland. Norsk industri: Kabel til Skottland kan påføre industrien én milliard i høyere strømregning. – Det betyr betydelig verre rammebetingelser for industrien. Tirsdag la NVE fram sin analyse av Northconnect, en planlagt kraftkabel mellom Norge og Skottland. Analysen viser at  kabelen er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, men at strømprisen kan komme til å øke med 1-3 øre per kWh. (tu.no 11.12.2019).)

- Kjell-Børge Freiberg Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister. (- Strømpriser til besvær.) (- Prisene stiger også normalt med vinterkulda. (- Når forbruket øker, går også prisene opp.) (- Det er en funksjon av et kraftmarked som virker.)

(Anm: Kjell-Børge Freiberg Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister. Strømpriser til besvær. Struper vi handelen med kraft, vil strømprisene svinge enda mer. De siste ukene har vi importert mer enn vi har eksportert. (…) Prisene stiger også normalt med vinterkulda. Når forbruket øker, går også prisene opp. Det er en funksjon av et kraftmarked som virker. (dn.no 29.1.2019).)

- NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. (– Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig.) (- Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG.) (- Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare.)

(Anm: NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia vil gi økning i strømprisene. Den omstridte utenlandskabelen som er planlagt mellom Norge og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men høyere strømpriser, melder NVE. (…) Både Frp og Rødt er negative til den planlagte kabelen. – Frp er ikke imot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i et innlegg på VG. (…) Mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes i et annet innlegg mener at Norge skal være en kraftforedlende industrinasjon, og ikke bare eksportere strøm ut av landet som en råvare. (aftenposten.no 10.12.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Forslaget om ny nettleie er en stor bløff og bør sendes tilbake til skrivebordet. (- Hvilket problem er det NVE skal løse med ny nettleiemodell, og hvor er dokumentasjonen på kapasitetsproblemene?)

(Anm: Linda Ørstavik Öberg energipolitisk rådgiver Huseierne. Forslaget om ny nettleie er en stor bløff og bør sendes tilbake til skrivebordet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fortsetter å tvinge frem dramatiske endringer i nettleien, selv om det ikke finnes dokumentasjon på at det vil gi en bedre utnyttelse av nettet. Det får store konsekvenser for landets strømkunder at mediene og politikerne ikke følger opp. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fortsetter å tvinge frem dramatiske endringer i nettleien, selv om det ikke finnes dokumentasjon på at det vil gi en bedre utnyttelse av nettet. Det får store konsekvenser for landets strømkunder at mediene og politikerne ikke følger opp. I vinter la NVE ved Reguleringsmyndigheten for energi frem forslag om en massiv omlegging av nettleien, og kritikken haglet. Nå har de sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet, og ved fremleggelsen ble det flere ganger understreket hvor langt NVE har strukket seg for å komme kritikerne i møte. (aftenposten.no 29.9.2020).)

- Høyesterett sier ja til Acer-søksmålet fra Nei til EU.

(Anm: Høyesterett sier ja til Acer-søksmålet fra Nei til EU. Høyesterett har tillatt Nei til EU å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke i den såkalte Acer-saken. Høyesterett slår fast at domstolene i prinsippet kan prøve om Stortinget gikk fram i samsvar med Grunnloven da det ga sitt samtykke, opplyser retten. (dagensperspektiv.no 1.3.2021).)

- Stortinget vedtok for tre år siden å innlemme EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i EØS-avtalen. Vedtaket ble truffet med vanlig flertall etter Grunnlovens paragraf 26. Nei til EU har gått til sak mot staten fordi organisasjonen mener saken burde vært avgjort etter paragraf 115, som krever tre firedels flertall for suverenitetsavståelse. Saken har denne uka gått i Oslo tingrett, etter at Høyesterett åpnet for det.

(Anm: Bjørgulv Braanen. Acer i retten. LEDER. Stortinget vedtok for tre år siden å innlemme EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i EØS-avtalen. Vedtaket ble truffet med vanlig flertall etter Grunnlovens paragraf 26. Nei til EU har gått til sak mot staten fordi organisasjonen mener saken burde vært avgjort etter paragraf 115, som krever tre firedels flertall for suverenitetsavståelse. Saken har denne uka gått i Oslo tingrett, etter at Høyesterett åpnet for det. Nei til EU har gjort det klart at det ikke handler om å bruke rettssystemet for å reversere demokratisk fattede vedtak. «Vi er ikke ute etter at jussen skal overta for politikken, og er ikke uenig i at Stortinget skal ta disse avgjørelsene. Vi mener bare at man skal anvende Grunnloven på en riktig måte», sier Nei til EUs leder Roy Pedersen til Nationen. (klassekampen.no 5.11.2021).)

- Det store spillet om utenlandskablene. (- Det vil si, det lønner seg for staten, for kommunene, for investorene og klimaet. Men for industrien og den jevne forbruker blir strømmen dyrere.)

(Anm: Det store spillet om utenlandskablene | Therese Sollien, kommentator. Mye har endret seg siden Acer ble vedtatt. Særlig meningsmålingene. (…) Denne uken kom rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den slo fast at det lønner seg å bygge ut den foreslåtte kraftkabelen mellom Norge og Skottland. Det vil si, det lønner seg for staten, for kommunene, for investorene og klimaet. Men for industrien og den jevne forbruker blir strømmen dyrere. (…) Dermed spøker det for NorthConnect for denne gang – det har Ap og regjeringen avtalt. Spørsmålet er hva som har endret seg så mye siden Acer ble vedtatt med stor entusiasme. At det kan ha noe med meningsmålinger å gjøre, er ikke helt utenkelig. (aftenposten.no 13.12.2019).)

- Norge har ikke importert så mye strøm siden 2010. I 2019 har det blitt importert 11,8 TWh strøm til Norge. (- I tillegg har Norge eksportert 11,7 TWh.)

(Anm: Norge har ikke importert så mye strøm siden 2010. I 2019 har det blitt importert 11,8 TWh strøm til Norge. Det er det høyeste tallet siden 2010, ifølge tall fra Statnett. 1,8 TWh tilsvarer hele Oslos forbruk av strøm i et gjennomsnittlig år. I tillegg har Norge eksportert 11,7 TWh. Den høye importen av kraft skyldes lite snø i fjellet i fjor vinter, som har ført til at norske vannkraftverk har produsert mindre strøm, ifølge Energi Norge. (dn.no 29.12.2019).)

- De vet virkelig ikke hvem de jobber for. (- La meg avslutte med et lite råd til Heløe: Ikke si at det er markedet som har gitt Norge «Europas laveste strømpriser i 20 år». Alle vi som ikke er direktører for fornybar energi, vet at det er snøsmelting fra høye fjell vi kan takke for det.)

(Anm: Eric Nævdal, samfunnsøkonom. De vet virkelig ikke hvem de jobber for. «Noen» klarer på mystisk vis å lure våre myndigheter til å tro at om vi bare subsidierer eksotiske kraftprosjekter med tilstrekkelig rundhåndethet, så vil vi løse klimakrisen. Dersom bedriftsøkonomisk lønnsomhet fører til at norsk natur blir overflommet av vindturbiner, mens samfunnsøkonomisk lønnsomme oppgraderinger av vannkraftanlegg ikke blir gjennomført, bør en se nærmere på hvordan dette markedet er organisert. (…) La meg avslutte med et lite råd til Heløe: Ikke si at det er markedet som har gitt Norge «Europas laveste strømpriser i 20 år». Alle vi som ikke er direktører for fornybar energi, vet at det er snøsmelting fra høye fjell vi kan takke for det. (dn.no 24.9.2019).)

- Gjennomsnittsbilen brukes bare 3,2 prosent av tiden. (- Er bilen DIN bare en dyr pyntegjenstand?) (- Dette betyr at vi i snitt bruker bilen 280 timer i løpet av et år, eller litt under 12 døgn, mens den står parkert resten av året - hele 8.480 timer.)

(Anm: Gjennomsnittsbilen brukes bare 3,2 prosent av tiden. Er bilen DIN bare en dyr pyntegjenstand? Ola Nordmann er glad i bilen sin og glad i å kjøre bil, men kjører vi så mye som vi faktisk tror? (…) Gjennomsnittlig årlig kjørelengde her i landet er ca. 15.000 kilometer, og når dette brytes ned til dager blir resultatet ganske beskjedent. (…) Store ressurser står ubrukt – Bilene vi følger med smart bilforsikring står i gjennomsnitt parkert hele 96,8 % av tiden, og de brukes dermed bare 3,2 % av tiden. Dette betyr at vi i snitt bruker bilen 280 timer i løpet av et år, eller litt under 12 døgn, mens den står parkert resten av året - hele 8.480 timer. (tv2.no 22.4.2019).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år.

(Anm: Skattedirektøren advarer mot internasjonal momssvindel med grønne sertifikater. Norske skattemyndigheter advarer kraftbransjen om såkalt momskarusellsvindel. Denne typen bedrageri koster EU 480 milliarder hvert år. Norge er med sin store andel av vannkraft et yndet marked for europeiske kraftaktører som ønsker å kjøpe grønne opprinnelsessertifikater for strøm de bruker eller omsetter. Dette blir nå forsøkt utnyttet av svindlere, advarer skattedirektøren. Den skriftlige advarselen blir nå sendt ut til alle aktører i kraftbransjen i Norge. Det skjer etter at nær 30 utenlandske selskaper siden januar har forsøkt å registrere seg i Statnetts NECS-register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Dette må de gjøre for å kunne kjøpe og selge slike sertifikater. – Vi ser nå at opprinnelsesgarantier kan bli forsøkt brukt som verktøy for organisert momssvindel fra kriminelle miljøer i utlandet. Fenomenet er alvorlig. Vi mistenker også at disse useriøse aktørene kan ta kontakt med flere registre i EU samtidig, sier skattedirektør Hans Christian Holte. (aftenposten.no 11.4.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

- Uklokt å takke nei til milliarder. Å droppe å selge «garantert ren» norsk kraft utenlands betyr å takke nei til milliardinntekter.

(Anm: Uklokt å takke nei til milliarder. Å droppe å selge «garantert ren» norsk kraft utenlands betyr å takke nei til milliardinntekter. Svært uklokt, mener Statkraft-sjefen. – Dette er et av de få klimatiltakene som Norge udiskutabelt tjener penger på, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. (dn.no 18.7.2019).)

- Strømmen du bruker er 27 ganger verre enn du tror: - Dette er latterlig og vanvittig.

(Anm: Strømmen du bruker er 27 ganger verre enn du tror: - Dette er latterlig og vanvittig. - Et vanvittig incentiv til å bygge ut vindkraft vi ikke trenger, sier Rødts listetopp i Stavanger, Mímir Kristiánsson. Bruker du strøm med god samvittighet fordi du vet at Norge har nesten utelukkende fornybar strømproduksjon? Det har du ingen grunn til. (…) Strømmen din har CO2-utslipp som gasskraft I 2018 stammet kun 9 prosent av strømmen til en vanlig forbruker fra fornybar strømproduksjon. Det er den laveste andelen som er målt - og nesten en halvering fra året før. 58 prosent kom fra fossil varmekraft (kull, gass o.l.) og 33 prosent var kjernekraft. (…) - Min vannkraft er ikke grønn, mens tyskerens kullkraft er grønn - fordi tyske kraftprodusenter kjøper kraftgarantier, sier Kristiánsson. (…) - Ordningen gir fornybar energi et konkurransefortrinn sammenliknet med for eksempel kullkraft, og dermed bidrar den til raskere energiomstilling i Europa. (…) - Dette er et vanvittig incentiv for å bygge ut vindkraft som vi ikke trenger i Norge, sier han, med henvisning til det skyhøye konfliktnivået som har oppstått over hele landet mot mulig vindkraftutbygging. (nettavisen.no 31.8.2019).)

- NVE som kabelagent. Aftenposten hadde 17. februar et oppslag om de høye kraftprisene vi har sett det siste året. Så trøster avisen oss med at ifølge NVE kunne prisen på vinterstid vært to-tre ganger høyere, hadde vi ikke hatt utenlandsforbindelser. Dette er et mesterstykke i desinformasjon fra NVE, som journalisten godtar uten det logiske sjekkespørsmålet: Hvor mye strøm importerte vi da i 2018?

(Anm: Hogne Hongset Foldfjorden. NVE som kabelagent. Aftenposten hadde 17. februar et oppslag om de høye kraftprisene vi har sett det siste året. Så trøster avisen oss med at ifølge NVE kunne prisen på vinterstid vært to-tre ganger høyere, hadde vi ikke hatt utenlandsforbindelser. Dette er et mesterstykke i desinformasjon fra NVE, som journalisten godtar uten det logiske sjekkespørsmålet: Hvor mye strøm importerte vi da i 2018? Svaret ville nok overraske de fleste. I 2018 hadde vi en netto eksport av strøm på ti TWh, 10.000.000.000 kwh. I tredje kvartal, som hadde sterkest prisstigning, eksporterte vi fire TWh, som var 13 prosent av produksjonen. Det skal lite markedskunnskap til for å skjønne hva som ville skjedd med prisene her i landet hvis de ti netto eksporterte TWh-ene var blitt tilgjengelig her i landet i fjor. Prisene ville vært langt lavere enn de var! Så hva kan være NVEs motiv for å gå ut med denne typen faktisk desinformasjon? Svar: Det kan bare være for å støtte kraftbransjens kontinuerlige arbeid for å få bygge enda flere kabler. For tiden NorthConnect, som er under avsluttende konsesjonsbehandling. (nrk.no 22.2.2019).)

- Debatt: Kraftkablene. En feilslått energipolitikk. (- Nå kobler vi vårt lille marked på 135 TWh stadig tettere opp mot EUs 3500 TWh. Det presser våre priser opp mot EUs prisnivå, det er banalt enkel markedslogikk.)

(Anm: Av Hogne Hongset, energiinteressert. Debatt: Kraftkablene. En feilslått energipolitikk. «Kraften kommer folket til gode», kronikken fra EL og IT-leder, Jan Olav Andersen, 14. februar, kan ses som et nesten panisk forsøk på å rettferdiggjøre en feilslått energipolitikk. (…) Nedsiden med kraftutveksling ligger i at hver ny utenlandsforbindelse driver strømprisen opp i Norge. Det er fordi strømprisene i Norge historisk har vært lavere enn i de landene vi konkurrerer med. Nå kobler vi vårt lille marked på 135 TWh stadig tettere opp mot EUs 3500 TWh. Det presser våre priser opp mot EUs prisnivå, det er banalt enkel markedslogikk. (…) De importerte prisene truer på noe sikt hele vår energiforedlende metallindustri, og dermed de lokalsamfunnene der denne industrien ligger. I tillegg åpner de høye prisene for uhemmet bygging av vindkraftverk i resten av det vi har av urørt natur. (dagbladet.no 22.2.2019).)

- Strømkrangel mellom Rødt og Frp: - Han driter seg ut. Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Rødt er garantist for dem som ønsker ny strømkabel til Skottland. - Tidenes mageplask, svarer Bjørnar Moxnes.

(Anm: Strømkrangel mellom Rødt og Frp: - Han driter seg ut. Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Rødt er garantist for dem som ønsker ny strømkabel til Skottland. - Tidenes mageplask, svarer Bjørnar Moxnes. (…) Ketil Solvik-Olsen (Frp) satt som samferdselsminister fra 2013 til han overraskende trakk seg i fjor for å flytte til USA etter at kona fikk legejobb over dammen. Men norsk politikk har ikke Frp-nestlederen helt forlatt. (…) Fakta er at Oslo kommunes kraftselskap er en av pådriverne for strømkabelen til Skottland», skrev Solvik-Olsen i et innlegg i Dagbladet onsdag. (…) - Vårt standpunkt er nei til flere kraftkabler fordi det gir import av europeiske strømpriser - mens Fremskrittspartiet er for. Ved hver eneste korsvei har Frp valgt kraftbransjens side mot forbrukerne, mens vi slåss med nebb og klør for å stanse flere eksportkabler, sier Moxnes til Dagbladet. Moxnes oppfatter det som svært urettferdig at nettopp Rødt får ansvaret for kabler de ved alle korsveier har forsøkt å stanse. - Frp er kraftbransjens beste venn og vil drive opp strømprisen i Norge. Så skal vi få kjeft fordi vi prøver å stanse kablene der vi har mulighet. Dette henger ikke på greip. Jeg lurer på om «Solviken» har fått solstikk der borte i USA. Spetalen og Moxnes helt enige: - Vi får europeiske strømpriser (dagbladet.no 14.3.2019).)

- Forskjell på eksisterende og nye strømkabler. (- Vi har i flere år pekt på at nye utenlandsforbindelser vil gi økt strømpris. Hvordan Hogne Hongset i et innlegg her i avisen får vårt notat om den prisdempende effekten av eksisterende kabler til å bli et partsinnlegg til støtte for nye kabler, er vanskelig å forstå.)

(Anm: Forskjell på eksisterende og nye strømkabler. Norges vassdrags- og energidirektorat publiserte i høst et notat om priseffektene av eksisterende kabler. Der tar vi for oss et gjennomsnitt av 30 simulerte værår. Det er viktig å huske at kraftprodusentene ikke vet om de står foran et tørt eller vått år, eller om vinteren blir mild eller kald. Uten handelsmuligheter med utlandet ville produsentene ha spart på vannet for å kunne produsere hvis det skulle bli knapphet. Denne sparingen betyr lavere produksjon, noe som generelt vil heve strømprisene. Vi har i flere år pekt på at nye utenlandsforbindelser vil gi økt strømpris. Hvordan Hogne Hongset i et innlegg her i avisen får vårt notat om den prisdempende effekten av eksisterende kabler til å bli et partsinnlegg til støtte for nye kabler, er vanskelig å forstå. Anne Vera Skrivarhaug, direktør, Norges vassdrags- og energidirektorat (aftenposten.no 27.2.2019).)

- Verdens lengste undersjøiske strømkabel er ferdig bygget. (– Vi har 50 prosent av magasinkapasiteten i Europa. Det gjør at vi kan bidra med strøm til våre naboland når de har behov for det, forteller Borgen.)

(Anm: Verdens lengste undersjøiske strømkabel er ferdig bygget. En 623 kilometer lang strømkabel mellom Norge og Tyskland er nå klar til bruk. Den skal gjøre det lettere å benytte fornybar energi. (…) Med en kapasitet på 1400 MW, kan kabelen gi strøm til en by på størrelse med Oslo. (…) – Når sola skinner og det blåser i Tyskland, vil de gjerne ha kraftoverskudd, som vi kan importere. Da kan vi la lagre vårt vann i vannmagasiner til senere bruk. Borgen sier at kabelen også er viktig for å sikre bedre forsyning av strøm til Norge i tørre år. (nrk.no 4.12.2020).)

- Krafttrader Einar Aas gikk glipp av 2700 millioner kroner. Gigantveddemålet som ribbet krafttrader Einar Aas til skinnet var genialt.

(Anm: Krafttrader Einar Aas gikk glipp av 2700 millioner kroner. Gigantveddemålet som ribbet krafttrader Einar Aas til skinnet var genialt. (- Men dessverre for Aas økte prisforskjellen i en mellomperiode til 17 ganger det normale nivået. Det knekte ham økonomisk.) (- De ti siste årene har Einar Aas hatt en samlet skattemessig inntekt på over 2,7 milliarder kroner. Han hadde eiendommer verdt minst 500 millioner kroner og eide sin egen gate i hjembyen Grimstad.) (- Sånn sett er det en påminnelse om at investorer (som ofte får kritikk) bidrar solid til fellesskapet når det går bra, skriver ansvarlig redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum. (nettavisen.no 8.1.2019).)

- I november ble det klart at kraftspekulant Einar Aas unngikk personlig konkurs etter milliardtapet i september.

(Anm: Einar Aas selger luksusleiligheten for 60-70 millioner. (…) Må selge unna store deler I november ble det klart at kraftspekulant Einar Aas unngikk personlig konkurs etter milliardtapet i september. Avtalen innebærer at investoren får beholde huset i Grimstad, bilen og en båt, men må selge unna en stor del av sine eiendeler, som aksjer, eiendommer og kunst, for å dekke tapene til de andre aktørene på den nordiske kraftbørsen. (nettavisen.no 20.1.2019).)

- Agder Energi går på milliardsmell etter prissikring. Mens andre kraftselskaper står i kø for å melde om milliardoverskudd, går Agder Energi på sitt første underskudd noensinne.

(Anm: Agder Energi går på milliardsmell etter prissikring. Mens andre kraftselskaper står i kø for å melde om milliardoverskudd, går Agder Energi på sitt første underskudd noensinne. Årsaken? For høye strømpriser. Inn mot fjoråret steg norske strømpriser til rekordnivå. Og mens strømregningene dine ble dyrere og dyrere, tjente kraftselskapene bare mer og mer penger. Statkraft, Fjordkraft og energiselskapet BKK er blant flere aktører som i fjor tjente hundrevis av millioner og endog milliarder kroner. Fredag var det Agder Energi sin tur: 198 millioner kroner i underskudd. Selskapets første underskudd noensinne. (dn.no 15.2.2019).)

- LEDER. Lettvint om strømpriser. (- I fremtiden er utveksling av fornybar energi mellom land en bærebjelke.) (- Norge må selvsagt være en del av det samarbeidet.)

(Anm: LEDER. Lettvint om strømpriser. Et tørt fjorår og økte priser på kull og utslippskvoter er viktige forklaringer på at strømprisen er blitt høy. Mange forbrukere har fått et lite sjokk nå når de første vinterregningene er kommet. Forskjellen fra fjoråret er markant. (…) I fremtiden er utveksling av fornybar energi mellom land en bærebjelke. Norge må selvsagt være en del av det samarbeidet. (aftenposten.no 1.2.2019).)

- NVE: Strømkunder kan spare milliarder hvis antall nettselskaper halveres. (- Kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025».) (- NVE kan ikke beordre nettselskap til å slå seg sammen, men direktør Ove Flataker beskriver rapporten som legger halvparten så mange selskap til grunn som «bra arbeid».)

(Anm: NVE: Strømkunder kan spare milliarder hvis antall nettselskaper halveres. –Vi må kunne forvente at eierne tar tak, sier direktør Ove Flataker. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025», heter det i en fersk rapport fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), utviklet i samarbeid med Thema. DN har tidligere skrevet om at både NVE og olje- og energiministeren har varslet om at det kan være store penger å spare ved å slå sammen nettleieselskaper, altså selskapene som frakter strøm til kundene. Det blir nå ettertrykkelig støttet av den nye rapporten. (…) NVE kan ikke beordre nettselskap til å slå seg sammen, men direktør Ove Flataker beskriver rapporten som legger halvparten så mange selskap til grunn som «bra arbeid». (dn.no 15.2.2019).)

- B-b-b-b-billig. Hvorfor skal vi akseptere at det som utnytter våre felles naturressurser skal bli dyrere, mens alt som utnytter mennesker skal bli billigere? (- Men det velfungerende kraftmarkedet gir altså sosialklienter i Norge så dyr strøm at de velger å fryse om vinteren, mens folk som Einar Aas og Tom Hagen blir milliardærer uten å bidra med noe annet enn kjøp og salg av allerede produsert elektrisitet.) (- Tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet, fysisk gjennom overføringskabler (med store krafttap på veien.)

(Anm: Aslak Sira Myhre. B-b-b-b-billig. Hvorfor skal vi akseptere at det som utnytter våre felles naturressurser skal bli dyrere, mens alt som utnytter mennesker skal bli billigere? (…) Det er verken korttenkt eller egoistisk av folk i Norge å forvente lavere strømpriser enn store deler av Europa. Tvert om er det både naturlig og rettferdig. (…) Tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet, fysisk gjennom overføringskabler (med store krafttap på veien), politisk gjennom EU-institusjonen ACER har tatt fra vanlige folk i Norge gevinsten ved kraftutbygginga. (…) Regjering og den ansvarlige opposisjonen støtter varmt opp om linja. At strømmen blir dyrere, er en pris vi alle må betale for å sikre miljøet og et velfungerende kraftmarked. De sier det så mange ganger at det til slutt høres sant ut. (…) Men det velfungerende kraftmarkedet gir altså sosialklienter i Norge så dyr strøm at de velger å fryse om vinteren, mens folk som Einar Aas og Tom Hagen blir milliardærer uten å bidra med noe annet enn kjøp og salg av allerede produsert elektrisitet. Hvem er det dette markedet fungerer vel for? Og hvilken positiv miljøeffekt kan spores av å prissette rein norsk vann- og vindkraft på samme nivå som kullkraft fra Øst-Europa eller Tyskland? (…) Vi har allerede utnytta den naturen som gir oss elektrisitet. Å sette prisen ned betyr lite eller ingenting for dem som har mye, men er viktig for vanlige folk. Å presse prisen på menneskelig arbeidskraft betyr større utnytting og større utbytting av arbeidsfolk. Det skaper større klasseforskjeller, og på sikt kan det true hele samfunnsmodellen vår. Det er det som burde være uakseptabelt, ikke ropet om lavere strømpris. (dagsavisen.no 15.2.2019).)

- Effektkjøring ødelegger miljøet i vassdragene. De offentlig eide kraftselskapene ønsker å få fart på eksport av norsk vannkraftprodusert elektrisitet. 95 prosent av all elektrisitet som produseres i Norge forbrukes her i landet, så hvorfor vil kraftselskapene ty til eksport?

(Anm: Effektkjøring ødelegger miljøet i vassdragene. De offentlig eide kraftselskapene ønsker å få fart på eksport av norsk vannkraftprodusert elektrisitet. 95 prosent av all elektrisitet som produseres i Norge forbrukes her i landet, så hvorfor vil kraftselskapene ty til eksport? Nå planlegges det en overføringskabel for elektrisitet til England fra Norge. Konsekvensen kan bli effektkjøring av mange norske vannkraftverk som følge av kortsiktige svingninger i den europeiske energietterspørselen. Effektkjøring av et vannkraftverk gjør at kraftverket startes og stoppes hurtig. Dette medfører hyppige endringer i vannføring, vanntemperatur og vannkjemiske forhold sammenlignet med jevn drift. (kraftnytt.no 8.9.2017).)

- Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel. (- Energiselskaper tror på batteri og sol.)

(Anm: Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel. Equinor ser lyst på fremtiden for norsk gass, særlig fordi Tyskland skal fase ut kullkraft. Men selv europeiske energiselskaper sår nå tvil om det er gass som blir vinneren. (…) Energiselskaper tror på batteri og sol Ifølge lekkasjer til nyhetsbyrået Bloomberg News kan gassindustrien være for optimistisk. Kull kan fremover bli erstattet av vind og sol kombinert med en forbedret batteriteknologi, i stedet for gass. (aftenposten.no 22.2.2019).)

- Dyrt å droppe innboforsikring. (- Ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring. De er alle i alderen 19-35 år.)

Mange unge prioriterer ikke innboforsikring
nrk.no 12.4.2017
Ingen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere.

– Det er dypt tragisk. Jeg blir helt dårlig av å høre det, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aase, når han får vite at ingen av de femten personene som bodde i Tollbodgata 56, hadde innboforsikring.

De er alle i alderen 19-35 år.

Les også: Dramatisk brann i bygård (…)

Mistet alt
Marina Amiri trodde hennes siste time var kommet da hun satt omsluttet av tett svart røyk på taket av det brennende leilghetsbygget.

Hun berget livet, men stod igjen uten verken penger, eiendeler eller bolig.

– Jeg visste ikke at man måtte ha forsikring når man bare leide. Jeg trodde det var noe som boligeiere tok seg av, sier hun til NRK.

Les også: Trodde jeg skulle dø (…)

KALKULATOR: Her finner du billigst innboforsikring (...)

- Vil endre husleieloven. (– Forskjellsmaskin.) (– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.)

(Anm: Vil endre husleieloven. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven. (…) ( Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun. (dagsavisen.no 6.2.2019).)

- Boligdrevet ulikhet. (- Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt.) (- Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt.)

(Anm: Boligdrevet ulikhet. Iveren etter å hjelpe flere inn på boligmarkedet har gitt utilsiktet effekt. (...) Kombinasjonen av lav rente, gunstig skattesystem og forventning om kraftig befolkningsvekst i byene har gjort eiendom til et populært investeringsobjekt. (...) I Oslo er det nå mer enn 53.300 sekundærboliger. (...) Samtidig sank eierandelen for husholdninger med lav inntekt fra 39 prosent til 29 prosent fra 2003 til 2016.) (aftenposten.no 11.4.2019).)

- Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner.

(Anm: Syv av ti av DNBs unge lånekunder har foreldrene som medlåntager eller pant i foreldrenes bolig (DN 1. februar). (...) Prisene på leiligheter i Oslo steg med 229 prosent fra 1992 til 2018 – ut over lønnsveksten. (...) Når prisene vokser raskere enn lønningene, blir det stadig vanskeligere for førstegangskjøpere. (...) Unge som ikke har foreldre med mulighet til å hjelpe til blir stående lenger utenfor boligmarkedet, og ulikhet reproduseres gjennom generasjoner. (dn.no 8.2.2019).)

- Disse kravene må en utleieleilighet oppfylle. Utleie av boligareal du selv ikke trenger kan gi privatøkonomien en boost. Kravene til utleie av hybel er kanskje også færre enn du ser for deg.

(Anm: Disse kravene må en utleieleilighet oppfylle. Utleie av boligareal du selv ikke trenger kan gi privatøkonomien en boost. Kravene til utleie av hybel er kanskje også færre enn du ser for deg. GOD EKSTRAINNTEKT: Har du uutnyttet boligareal i huset ditt, kan det være verdt å tenke på om det kan leies ut. I snitt kan du tjene om lag ti tusen kroner i måneden i sentrale strøk på å leie ut en toroms leilighet. Her fra populære Sørenga i Oslo. et er aldri dumt med en ekstrainntekt, og er du så heldig at du har en del av boligen din som du kan leie ut, er dette en fin måte å få inn noen tusenlapper i måneden – som du for eksempel kan bruke til å betale ned ekstra på boliglånet. I 2016 gjorde regjeringen en del endringer i lovverket som skulle gjøre det lettere å tilpasse boligen sin til utleie. Det ble blant annet lempet på en rekke tekniske krav til energi, tilgjengelighet, radon og dagslys ved søknad om bruksendring. (dinepenger.no 2.11.2018).)

- Tilbakelevering av leieobjektet: Hva kan utleier kreve erstattet? Omfanget av leietakers ansvar for mangler ved fraflytting er et tilbakevendende tema. (– Den nylige avsagte dommen fra Høyesterett slår nå fast at det er et vilkår at utleier lider et økonomisk tap, det vil si blir påført faktiske merkostnader, for at leietaker skal være erstatningsansvarlig etter husleielovens bestemmelser forklarer Meisingset-Haug.)

(Anm: Tilbakelevering av leieobjektet: Hva kan utleier kreve erstattet? Omfanget av leietakers ansvar for mangler ved fraflytting er et tilbakevendende tema. Dette gjelder særlig der utleier skal bygge om/rehabilitere eller rive leieobjektet. Høyesterett hadde nylig denne problemstillingen til vurdering. Advokat Magnus Meisingset-Haug i Advokatfirmaet Haavind mener dommen gir prinsipielle avklaringer om hvilke vilkår som må være oppfylt for at utleier skal kunne kreve erstatning fra leietaker i disse tilfellene. – I norsk rett er det et grunnleggende utgangspunkt at en part kun kan kreve erstatning for faktiske tap, det vil si kostnader man påføres som følge av den andre part sitt mislighold. I husleieforhold kommer denne problemstillingen på spissen der en leietaker tilbakeleverer et leieobjekt i mangelfull stand, til en utleier som skal rive eller rehabilitere lokalene, sier Meisingset-Haug. (estatenyheter.no 30.4.2019).)

- Disse spørsmålene bør du alltid stille boligselger før du vurderer å kjøpe. Reduserer sjansen for å få ubehagelige overraskelser etter kjøpet, mener ekspertene.

(Anm: Disse spørsmålene bør du alltid stille boligselger før du vurderer å kjøpe. Reduserer sjansen for å få ubehagelige overraskelser etter kjøpet, mener ekspertene. Hvor ofte har du opplevd sjenerende støy? – Hvilke spørsmål som bør stilles kommer mye an på hvem du er og hva slags bolig som vurderes. Men jeg ville nok spurt om hvor ofte boligselger har opplevd sjenerende støy, og hva som har vært mest plagsomt, sier Holøs. Grunnen er at mange er plaget av støy fra vei-, fly og jernbane, men også fra naboer. Og dette står det sjelden noe om i verken prospekt eller i tilstandsrapport. (…) – Still de myke spørsmålene I utgangspunktet skal salgsoppgaven fra eiendomsmegler inneholde den lovpålagte og viktigste informasjonen en boligkjøper trenger. Det den ikke inneholder, er de myke spørsmålene, kommenterer Ingrid Svendsen, eiendomsmegler i Sørmegleren. (…) Isolert grunnmur? Planlegger du derimot å kjøpe en nyoppusset eller totalrenovert bolig, må du sikre deg at arbeidet er gjort etter forskriftene. Etterspør derfor informasjon om hvordan selger har sikret seg at oppussingen er forsvarlig utført, råder Holøs. (aftenposten.no 10.2.2019).)

- Forsikring av bolig: - Spesielt ett tiltak hindrer mange skadetilfeller i boligen. (- TREKK UT KONTAKTEN: Sparebank 1 Forsikring opplever at mange av oss slurver med å trekke ut støpselet fra stikkontakter på elektriske apparater med varmeelementer, som vannkokere og mikrobølgeovn, når vi forlater huset for å dra i juleselskap.)

(Anm: Forsikring av bolig: - Spesielt ett tiltak hindrer mange skadetilfeller i boligen. Her er de vanligste skadene som blir meldt inn til forsikringsselskapene i desember. Desember er full av julebord og -feringer, bilturer fra en slektning til en annen, og hus som står tomme over flere dager. Dinside har spurt tre forsikringsselskap hva som er de vanligste skadene i juletida, samt hva de mener vi kan gjøre for å forebygge dem. TREKK UT KONTAKTEN: Sparebank 1 Forsikring opplever at mange av oss slurver med å trekke ut støpselet fra stikkontakter på elektriske apparater med varmeelementer, som vannkokere og mikrobølgeovn, når vi forlater huset for å dra i juleselskap. (dinside.no 21.12.2018).)

- Bilbransjen ut mot Høyre-forslag: – Å fjerne loven vil føre til økt svart omsetning. Norges Bilbransjeforbund mener næringsministerens forslag om å fjerne lov om brukthandel vil gjøre det lettere å drive med hvitvasking, heleri og skatteunndragelse.

(Anm: Bilbransjen ut mot Høyre-forslag: –Å fjerne loven vil føre til økt svart omsetning. Norges Bilbransjeforbund mener næringsministerens forslag om å fjerne lov om brukthandel vil gjøre det lettere å drive med hvitvasking, heleri og skatteunndragelse. – Vi vurderer å fjerne loven om kjøp og salg av brukte og kasserte ting. Vi har for mange lover som legger unødige begrensninger på næringslivet vårt. Vi vil gjøre en grundig vurdering, men brukthandelloven er i spill, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Høyres landsmøte i mars. Det får Norges Bilbransjeforbund (NBF) til å reagere. – Sist hørt på Høyres landsmøte: La oss forenkle hverdagen for helere og hvitvaskere, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. (dn.no 7.4.2019).)

– Janos Lübeck: Kraftselskapenes profittjag kan resultere i en krisesituasjon for landets forbrukere. (- Skribenten mener det må lovpålegges hvor mye vannmagasinene skal fylles før en eventuell eksport av kraft.)

(Anm: Janos Lübeck: Kraftselskapenes profittjag kan resultere i en krisesituasjon for landets forbrukere. Kraftselskapene får lov til å selge krafta hvor de vil, det vil si der prisen er høyest. Det får vi forbrukere svi for. Skribenten mener det må lovpålegges hvor mye vannmagasinene skal fylles før en eventuell eksport av kraft. Bildet er et arkivfoto fra vannmagasinet Dokkfløyvannet i Oppland fylke. (…) - Derfor går strømprisene i været Det er ingen hemmelighet lengre at den sterke veksten i strømprisen den siste tida, har en naturlig forklaring.  Det er alment kjent at vinteren 2017 kjørte kraftprodusenten på for å selge til god pris på kontinentet. Magasinene ble tappet ned. Kraftselskapet Sira Kvinna og den største eieren Lyse stolte på at snøsmeltingen skulle redde situasjonen, men de har sviktet. Det er også en kjensgjerning at Norge har eksportert titalls TWh siden juli i fjor. Etter at det i mai sluttet å regne i Sør-Norge, har eksporten likevel fortsatte som før. (nettavisen.no 19.11.2018).)

- Dyrere strøm enn noensinne - eksporttopp i kraftbransjen. (- De siste dagene - med rekorddyr strøm - ble det eksportert ni ganger så mye strøm til utlandet, som Norge importerte tilbake.)

(Anm: Dyrere strøm enn noensinne - eksporttopp i kraftbransjen. - Forbrukerne blir skadelidende og industrien svekkes, sier LO-leder. De siste dagene - med rekorddyr strøm - ble det eksportert ni ganger så mye strøm til utlandet, som Norge importerte tilbake. (…) - Veldig beklagelig Frode Alfheim er leder for Industri Energi, LO-forbundet for ansatte innen olje-, gass- og landindustri, med over 56.000 medlemmer. Han liker utviklingen dårlig. - Det er veldig beklagelig at et land som kan være selvforsynt med ren fornybar vannkraft, et pre for både forbruker og industrien, har en nasjonal industripolitikk som gjør at vi får disse prisene og importerer kullkraft, sier Alfheim til Nettavisen. Han har tidligere vært sterkt kritisk til at kraftselskapene valgte å eksportere kraft til tross for lav fyllingsgrad i vannmagasinene etter tørkesommeren i fjor.- Magasinene ble ikke fylt opp, og dermed, når det blir kaldt, blir prisene så høye som de er. Noen tjener jo penger på det. Men forbrukerne og industrien blir skadelidende, sier Alfheim. (nettavisen.no 25.1.2019).)

- Kjell-Børge Freiberg Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister. (- Strømpriser til besvær.) (- Prisene stiger også normalt med vinterkulda. (- Når forbruket øker, går også prisene opp.) (- Det er en funksjon av et kraftmarked som virker.)

(Anm: Kjell-Børge Freiberg Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister. Strømpriser til besvær. Struper vi handelen med kraft, vil strømprisene svinge enda mer. De siste ukene har vi importert mer enn vi har eksportert. (…) Prisene stiger også normalt med vinterkulda. Når forbruket øker, går også prisene opp. Det er en funksjon av et kraftmarked som virker. (dn.no 29.1.2019).)

- LEDER. Lettvint om strømpriser. (- I fremtiden er utveksling av fornybar energi mellom land en bærebjelke. Norge må selvsagt være en del av det samarbeidet.)

(Anm: LEDER. Lettvint om strømpriser. Et tørt fjorår og økte priser på kull og utslippskvoter er viktige forklaringer på at strømprisen er blitt høy. Mange forbrukere har fått et lite sjokk nå når de første vinterregningene er kommet. Forskjellen fra fjoråret er markant. (…) I fremtiden er utveksling av fornybar energi mellom land en bærebjelke. Norge må selvsagt være en del av det samarbeidet. (aftenposten.no 1.2.2019).)

- Kraftbransjen forsøker å innbille oss at det lønner seg for norske forbrukere at elektrisitetsprisene i Norge blir som i resten av Europa.

(Anm: Kraftbransjen forsøker å innbille oss at det lønner seg for norske forbrukere at elektrisitetsprisene i Norge blir som i resten av Europa. Tenk deg en bøtte med kaldt vann og en bøtte med varmt vann. Hva skjer hvis du kobler en hageslange mellom de to bøttene? Tenk deg så et land som er tilnærmet selvforsynt med elektrisitet til lave priser og andre land med stort underskudd av ren elektrisitet og høyere priser. Hva skjer hvis du bygger kraftlinjer mellom landene? Svaret er selvsagt i begge tilfeller at forskjellene blir utjevnet. Så kommer motargumentet: Hva hvis det er kortsiktig mangel på strøm i det ene landet og overskudd i det andre - vil det ikke da være gunstig å utveksle strøm i perioder? (nettavisen.no 1.2.2019).)

- NVE spår høye strømpriser fremover – karbonkvoter og kraftkabler får skylden.

(Anm: NVE spår høye strømpriser fremover – karbonkvoter og kraftkabler får skylden. EUs kvotesystem er den viktigste årsaken til de høye strømprisene, men hvis vi hadde kuttet kraftkablene til Europa, ville strømprisen blitt mangedoblet, ifølge en analyse fra NVE. (nettavisen.no 1.2.2019).)

- Noreg – eit paradis for kryptovaluta. (- Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.)

(Anm: Noreg – eit paradis for kryptovaluta. Dette er historia om då politikarane inviterte til fest, men fekk panikk då dei såg kven som kom. Noreg har vore gode på fest. På oljefest. Men den siste tida har stemninga dalt litt. Regjeringa har leita etter nye, gjerne elleville, temafester. Ideen om datasenter dukka opp. Noreg har grøn og billig kraft. Datasenter treng store mengder kraft. Kva med å toppe invitasjonen med sterkt redusert elavgift? Kanskje Facebook, Google, Microsoft eller Amazon ville kome? Regjeringa lanserte «Noreg som datasenternasjon». Det var tid for party! Russarane kjem Ein kald desemberdag i 2017 kom to russarar til Alvdal. Dei fekk ein varm velkomst på rådhuset. Her presenterte dei planane sine. Den vesle fjellbygda i Østerdalen kunne vente investeringar opp mot ein milliard kroner dei neste to åra. (…) Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft. Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten. (…) Kommunen hadde næringsområde tilgjengeleg. Ordføraren hadde hatt håp om at Facebook eller Google ville etablere seg i bygda. I staden kom altså det russiske selskapet New Mining Company. – Vi veit vel fælt lite om kven dei er. Vi veit at det er russiske bakmenn. Eit norsk firma er registrert som tiltakshavar. Det kan virke som det er god økonomi. (nrk.no 2.2.2019).)

- Sveitsere inngår bitcoinavtale i Mo i Rana verdt flere hundre millioner: – Nå er det verdt å satse igjen på nytt utstyr. (- Billig strøm og høye priser gjør jobben lukrativ.)

(Anm: Sveitsere inngår bitcoinavtale i Mo i Rana verdt flere hundre millioner: – Nå er det verdt å satse igjen på nytt utstyr. Bitfury i Mo i Rana er en av landets desidert største utvinnere av bitcoin. Billig strøm og høye priser gjør jobben lukrativ. Nå får de et sveitsisk oppkjøpsfond som kunde. – Nå er det veldig bra og etter korona traff ble strømprisene veldig lukrative, sier datasenterleder Eirik Solfjeld, som viser frem rad på rad med maskiner som produserer kryptovalutaen bitcoin. (dn.no 14.12.2020).)

- »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. (- Ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn.)

(Anm: »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. I princippet kunne man nedsætte strømforbruget ved bitcoin med mere end 99,99 procent. Det er op til flere gange blevet påvist, at kryptovalutaen bitcoin er en storstilet strømslyngel. Selvom der er uenigheder om, hvor meget energi bitcoin præcist bruger, så har analyser peget på, at bitcoin forbruger mindst 1.200 gange mere strøm per transaktion end den almene bankindustri. Det skriver Videnskab.dk. Samme analyser har vist, at bitcoin i 2018 brugte mere strøm end hele Danmark - ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn. (videnskab.dk 15.3.2019).)

– Kineserne ler av norske politikere. Et politisk ustabilt land med useriøse politikere. (- Selskapet som brøt kontrakten med Troll Housing flytter milliardinvesteringen til Sverige.) (- Der får datasentrene lave avgifter på 0,5 øre per kilowattime, samtidig nyter de godt av tilgang på norsk importert kraft.) (- Noreg – eit paradis for kryptovaluta.) (- Regjeringen avviser kritikk.)

(Anm: – Kineserne ler av norske politikere. Et politisk ustabilt land med useriøse politikere. Slik oppfattes Norge av kinesiske selskaper etter at Norge vedtok å endre avgiftspolitikken for datasentre. (…) ALT PÅ IS: For Troll Housing AS har Regjeringens snuoperasjon for visse typer datasentre ført til store tap. (…) Les: Noreg – eit paradis for kryptovaluta (…) Etter at regjeringspartiene gikk inn for elavgift på datamaskiner som benyttes til utvinning av digital valuta som bitcoin, ønsket ikke kineserne å være i Norge. – Jeg vet ingen måte å skille ut kryptovaluta på uten å ramme annen blokkjedeteknologi, sier Bryhni, en kjent skikkelse i det norske datamiljøet. (…) Etter at regjeringspartiene gikk inn for elavgift på datamaskiner som benyttes til utvinning av digital valuta som bitcoin, ønsket ikke kineserne å være i Norge. (…) – Norge har blitt et av de meste attraktive landene i verden å produsere kryptovaluta, uttalte kinesiske Julie Zhaodi Hvideberg, talsperson for kinesiske Bitmain, da NRK Brennpunkt møtte henne i november 2018. Hvideberg pekte på lave avgifter, politisk stabilitet og grønn kraft som viktige grunner til å utvinne kryptovaluta i Norge. (…) Regjeringen avviser kritikk Det er selskaper som Bitmain norske politikere ønsket å ramme. (…) TAR LITE SELVKRITIKK: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, hevder de kun vil ramme datasentre som driver med kryptovaluta. (…) – Endrede norske rammetingelser ble en snakkis rundt bordet og kineserne lo av Norge. Nå oppfattes vi som et politisk ustabilt land, forteller Bryhni. Selskapet som brøt kontrakten med Troll Housing flytter milliardinvesteringen til Sverige. Der får datasentrene lave avgifter på 0,5 øre per kilowattime, samtidig nyter de godt av tilgang på norsk importert kraft. (nrk.no 3.2.2019).)

- Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks, men det kan nedsættes med 99,99 procent. Så hvorfor sker det ikke?

(Anm: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks, men det kan nedsættes med 99,99 procent. Så hvorfor sker det ikke? Denne video giver dig alt, hvad du skal vide for at forstå hovedprincipperne ved blockchain, der er teknologien bag bitcoin. (…) Samtidig er kryptovalutaens energiforbrug dobbelt så stort som både kobber- og guldindustriens, viste et studie fra november 2018, der blev bragt i Nature Sustainability. (…) Han bakkes op af flere danske forskere, som Videnskab.dk har snakket med. Der er et enormt energispild forbundet med bitcoin. Man kunne ligeså godt gå ud og tænde en radiator midt på en mark. Det er fuldstændig idiotisk Professor Peter Sestoft, IT Universitetet LÆS OGSÅ: Bitcoin: Her er alt, du skal vide (videnskab.dk 16.3.2019).)

- »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. (- Ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn.)

(Anm: »Fuldstændig idiotisk«: Bitcoins strømforbrug er større end hele Danmarks. I princippet kunne man nedsætte strømforbruget ved bitcoin med mere end 99,99 procent. Det er op til flere gange blevet påvist, at kryptovalutaen bitcoin er en storstilet strømslyngel. Selvom der er uenigheder om, hvor meget energi bitcoin præcist bruger, så har analyser peget på, at bitcoin forbruger mindst 1.200 gange mere strøm per transaktion end den almene bankindustri. Det skriver Videnskab.dk. Samme analyser har vist, at bitcoin i 2018 brugte mere strøm end hele Danmark - ja, faktisk omkring lige så meget strøm som hele Ungarn. (videnskab.dk 15.3.2019).)

- STRØMPRISENE TIL HIMMELS: Nordmenn sliter med å betale strømregningen. Mange sliter med å betale strømregningen og ber strømselskap om betalingsutsettelse.

(Anm: STRØMPRISENE TIL HIMMELS: Nordmenn sliter med å betale strømregningen. Mange sliter med å betale strømregningen og ber strømselskap om betalingsutsettelse. (…) – Flere kontakter oss fordi de merker at prisene på strøm er høyere enn normalt, og med normalt eller økt forbruk vil det ha innvirkning på regningen, sier PR-ansvarlig i NorgesEnergi, Rita Lund Thune, til TV 2. – Vi ser en økning i antall henvendelser fra folk som ønsker å utsette betalingen eller dele opp regningen for at det ikke skal bli så mye på en gang, legger hun til. Det var P4 som først omtalte saken. (tv2.no 26.1.2019).)

- Nå får du ikke lov å bytte strømleverandør. Denne uken har strømprisen vært på sitt høyeste på ni år, men nå er det ikke mulig å bytte strømleverandør.

(Anm: Nå får du ikke lov å bytte strømleverandør. Denne uken har strømprisen vært på sitt høyeste på ni år, men nå er det ikke mulig å bytte strømleverandør. Tidligere denne uken skrev DN om hvordan strømprisen på nytt har skutt i været, spesielt i Sør-Norge, på grunn av kulde og lite vind. (…) Torsdag var strømmen på sitt dyreste, da kostet den over 75 øre per kilowattime. (dn.no 26.1.2019).)

- Forbrukerrådet advarer: Slik lokkes strømkunder i prisfelle. (– Det er lov å endre prisen hvis det gis et varsel på 14 dager. Men det ser ut som noen selskaper har det som forretningsmodell å stadig øke prisen til de kundene som tegner abonnement, samtidig som det lave tilbudet ligger ute til nye kunder.) (– Bryter standardavtalen Høst mener forbrukere skal klage hvis det kommer stadige prisøkninger og bytte strømleverandør.) (- Strømpris har økt hele 240 prosent siden 2013.)

(Anm: Forbrukerrådet advarer: Slik lokkes strømkunder i prisfelle. Strømkunder fra hele landet har opplevd at gode strømtilbud kun var lokkepris. Etter kort tid må de betale for en langt dyrere avtale. Nå mener Forbrukerrådet at det må bli satt en stopper for praksisen. – Det er lov å endre prisen hvis det gis et varsel på 14 dager. Men det ser ut som noen selskaper har det som forretningsmodell å stadig øke prisen til de kundene som tegner abonnement, samtidig som det lave tilbudet ligger ute til nye kunder. Dette mener vi er en ugrei praksis og vi mener også at dette ikke bør være lov, sier leder av forbrukerdialog Pia Cecilie Høst til VG. (…) – Bryter standardavtalen Høst mener forbrukere skal klage hvis det kommer stadige prisøkninger og bytte strømleverandør. (…) På klagetoppen Tall fra Forbrukerrådet viser at spørsmål rundt strømpris har økt hele 240 prosent siden 2013. Høst forteller at Elklagenemda i 2017 fikk over tusen klager hvor brorparten var på kontraktsvilkår og faktura. (vg.no 4.2.2019).)

- Grimstad-milliardær Einar Aas sin inntekt og formue. Derfor har Einar Aas blitt milliardær på strøm. (- Han har også en formue på i overkant av 2,1 milliarder. En økning fra 2015, da formuen var på 1,5 milliarder kroner. )

(Anm: Grimstad-milliardær Einar Aas sin inntekt og formue. Derfor har Einar Aas blitt milliardær på strøm. Det sies at Grimstad-milliardæren er flinkere enn de fleste til å håndtere risiko. Men hva gjør han egentlig? (…) Aas er den som tjener mest og skatter mest i hele Norge. Inntekten hans var på 833 millioner kroner og han skattet 227 millioner i 2016. Han har også en formue på i overkant av 2,1 milliarder. En økning fra 2015, da formuen var på 1,5 milliarder kroner. - Han er flinkere enn de fleste til å håndtere risiko, sier Lars H. Eckhard til Dagbladet i dag. Eckhard ansatte Aas i Agder Energi-eide Interkraft Trading, som var den siste jobben Aas hadde før han startet for seg selv. (dagbladet.no 28.1.2017).)

- I november ble det klart at kraftspekulant Einar Aas unngikk personlig konkurs etter milliardtapet i september.

(Anm: Einar Aas selger luksusleiligheten for 60-70 millioner. (…) Må selge unna store deler I november ble det klart at kraftspekulant Einar Aas unngikk personlig konkurs etter milliardtapet i september. Avtalen innebærer at investoren får beholde huset i Grimstad, bilen og en båt, men må selge unna en stor del av sine eiendeler, som aksjer, eiendommer og kunst, for å dekke tapene til de andre aktørene på den nordiske kraftbørsen. (nettavisen.no 20.1.2019).)

- Tom Hagen (68) har siden 2007 tjent over én milliard kroner på strømsalg og eiendomsinvesteringer.

(Anm: Tom Hagen har tjent én milliard siste 11 år. Tom Hagen (68) har siden 2007 tjent over én milliard kroner på strømsalg og eiendomsinvesteringer. Nå frykter politiet at hans kone Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er kidnappet. (dn.no 9.1.2019).)

(Anm: KULDEN SENDER PRISEN OPPOVER: – Strømprisen kan doble seg (tv2.no 19.1.2019).)

- Norske strømkunder taper rundt to milliarder kroner på dyrere strøm, spår økonomiprofessor. (- Kritikken går hardest ut over Statnett, som mener at kablene er samfunnsmessig lønnsom - uten å fortelle at den er lønnsom for kraftselskapene, men ulønnsomme for forbrukerne. «Faglig inkompetanse».)

(Anm: Norske strømkunder taper rundt to milliarder kroner på dyrere strøm, spår økonomiprofessor. Kraftbransjen ønsker sterkt å bygge nye kabler for å kunne selge elektrisitet til Storbritannia og Tyskland. Argumentet som har vært brukt er at strømeksporten egentlig kommer norske forbrukere til gode. I et notat hevder eksempelvis NVE at «kraftprisen uten mellomlandsforbindelser blir 2-3 ganger høyere på vinterstid sammenliknet med en situasjon der Norge både kan importere og eksportere kraft». Økonomiprofessor Anders Skonhoft ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU slakter denne fremstillingen i en ny artikkel i Samfunnsøkonomen. Kritikken går hardest ut over Statnett, som mener at kablene er samfunnsmessig lønnsom - uten å fortelle at den er lønnsom for kraftselskapene, men ulønnsomme for forbrukerne. «Faglig inkompetanse» - Det å ikke gjøre dette vitner enten om faglig inkompetanse eller et bevisst forsøk på å gjemme et konfliktfylt tema unna politisk debatt, skriver han i en vitenskapelig artikkel i det nye nummeret av det velrenommerte tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Artikkelen kommer ut i morgen, og har tittelen: Kraftkabler, samfunnsnytten, miljøet og industrien. (nettavisen.no 19.2.2019).)

(Anm: Regjeringen har gjort den årlige strømregningen 400 kroner høyere. Siden 2013 har regjeringspartiene økt den reelle elavgiften med nesten 20 prosent. (aftenposten.no 9.2.2019).)

- Noreg – eit paradis for kryptovaluta. (- Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.)

(Anm: Noreg – eit paradis for kryptovaluta. Dette er historia om då politikarane inviterte til fest, men fekk panikk då dei såg kven som kom. Noreg har vore gode på fest. På oljefest. Men den siste tida har stemninga dalt litt. Regjeringa har leita etter nye, gjerne elleville, temafester. Ideen om datasenter dukka opp. Noreg har grøn og billig kraft. Datasenter treng store mengder kraft. Kva med å toppe invitasjonen med sterkt redusert elavgift? Kanskje Facebook, Google, Microsoft eller Amazon ville kome? Regjeringa lanserte «Noreg som datasenternasjon». Det var tid for party! Russarane kjem Ein kald desemberdag i 2017 kom to russarar til Alvdal. Dei fekk ein varm velkomst på rådhuset. Her presenterte dei planane sine. Den vesle fjellbygda i Østerdalen kunne vente investeringar opp mot ein milliard kroner dei neste to åra. (…) Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft. Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten. (…) Kommunen hadde næringsområde tilgjengeleg. Ordføraren hadde hatt håp om at Facebook eller Google ville etablere seg i bygda. I staden kom altså det russiske selskapet New Mining Company. – Vi veit vel fælt lite om kven dei er. Vi veit at det er russiske bakmenn. Eit norsk firma er registrert som tiltakshavar. Det kan virke som det er god økonomi. (nrk.no 2.2.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Forbrukerrådet med leasing-advarsel: – Lav månedsleie kan villede forbrukerne. (– Slikt kan bidra til å forvirre og villede forbrukerne.)

(Anm: Forbrukerrådet med leasing-advarsel: – Lav månedsleie kan villede forbrukerne. Noen leasingselskaper manipulerer og sjonglerer med prisene slik at det ser rimeligere ut enn det er å lease bil. – Dette bidrar til å forvirre og villede forbrukerne, sier Forbrukerrådet. Leasing av bil er mer populært enn noen gang. I 2016 ble det leaset nærmere 50 000 personbiler i Norge. Nå er antallet trolig enda større. I en grundig guide fra Forbrukerrådet omtales fordelene og ulempene ved leasing. Blant forholdene det er viktig å være oppmerksom på er at enkelte leasingselskaper ifølge Forbrukerrådet manipulerer og sjonglerer med leasingprisene. (…) – Vi har kommet over eksempler på aktører som har gått langt i å kunne tilby en lav månedsleie. Slikt kan bidra til å forvirre og villede forbrukerne. (…) Les også: Her er de verste leasingfellene (motor.no 22.10.2018).)

- Forbrukslån må reguleres. Den eksplosive økningen i dyre forbrukslån kan gi titusener av husholdninger store betalingsproblemer og finansforetakene store tap.

(Anm: Leder. Forbrukslån må reguleres. Den eksplosive økningen i dyre forbrukslån kan gi titusener av husholdninger store betalingsproblemer og finansforetakene store tap. Det er på høy tid at regjeringen griper inn for å bremse den ukontrollerte utlånsveksten. Vi er allerede på overtid. Myndighetene har lenge vært klar over hvilke farer en slik gjeldsbombe utgjør. Derfor innførte Finanstilsynet i fjor retningslinjer som skulle gjelde norske og utenlandske finansforetak som tilbyr forbrukslån. Hensikten var å beskytte forbrukerne mot å påta seg gjeldsforpliktelser de ikke kan klare å betjene og samtidig sørge for stabilitet i finansmarkedet. Det har ikke virket etter hensikten ettersom det ikke har bremset utlånsveksten. (vg.no 1.11.2018).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- 130 000 norske båter er uforsikret. – Det er potensielt en økonomisk katastrofe.

(Anm: 130 000 norske båter er uforsikret. – Det er potensielt en økonomisk katastrofe. Ulykkestallene på sjøen er rekordhøye, men stadig flere båteiere dropper forsikring på båtene. (…) – Betydelig risiko Samtidig er det nesten like mange båteiere som svarer at de ikke vet om de har forsikring. – Ved et uhell kan båter gjøre store betydelige skader dersom de treffer personer eller andre båter. Man utsetter seg for en betydelig risiko om man ikke har forsikring, sier Strøm til TV 2. – Mange har tatt opp lån for å kjøpe båt, og velger samtidig å ikke forsikre den. Dersom båten da synker eller brenner opp har man tapt alt. Det kan bety en økonomisk katastrofe for mange. side. (tv2.no 18.7.2018).)

- Slik går du fram for å klage. Forbrukerne i Norge har blant verdens beste ordninger for reklamasjon dersom noe går galt med det man har kjøpt, men det hjelper ikke om pode putter spiker inn i vaskemaskinen.

(Anm: Slik går du fram for å klage. Forbrukerne i Norge har blant verdens beste ordninger for reklamasjon dersom noe går galt med det man har kjøpt, men det hjelper ikke om pode putter spiker inn i vaskemaskinen. Det er surt når vaskemaskinen eller mobilen tar kvelden. Og det er kanskje enda kjipere når noe som er helt nytt ikke funker som det bør. Dette er ekspertenes råd til hvordan du bør gå fram for å klage. (aftenposten.no 12.8.2018).)

– Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. (– Hun sparte, eller tjente, 22.000 kroner i året, sier Skoland – som selv er en bevisst forbruker, men som frykter at mange ikke er det.)

(Anm: Gunnvor (70) var trofast kunde hos Sparebank 1: Betalte 4,23 prosent rente på boliglånet. Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. Forbrukerrådet mener Gunnvors «skrekkeksempel» bekrefter det de frykter: At for mange betaler altfor mye i boliglånsrenter. (…) Sparte 22.000 kroner (…) På en liten time avsluttet sønnen kundeforholdet, fikk nytt lån i en konkurrerende bank med 1,99 prosent rente, og mye bedre betingelser både på forsikringer og sparepengene til moren sin. – Hun sparte, eller tjente, 22.000 kroner i året, sier Skoland – som selv er en bevisst forbruker, men som frykter at mange ikke er det. (e24.no 23.9.2018).)

(Anm: Diverse forbrukertips (mintankesmie.no).)

- Ble hektet på pengespill via mobilen. (- Forbrukertilsynet sier det er ulovlig å inndrive slik gjeld. Via en utenlandsk betalingstjeneste kan man spille nettkasino for kreditt, og betale over mobilregningen. (- Men Forbrukertilsynet er kritiske, og mener det er ulovlig å drive inn slik gjeld.)

(Anm: Ble hektet på pengespill via mobilen. Via mobilregningen har en kvinne opparbeidet seg flere hundre tusen kroner i spillegjeld etter spill på utenlandske spillselskaper. (…) Men Forbrukertilsynet er kritiske, og mener det er ulovlig å drive inn slik gjeld. Kvinnen i 40-åra sier dette er en fortvilet situasjon for hele familien, og ønsker derfor å være anonym. – Spilleavhengigheten har skapt enorme problemer for meg personlig og familien. Det er helt ubeskrivelig, egentlig, jeg er jo i en grusom økonomisk situasjon nå, på grunn av dette. Hun forteller at det hele startet for ti år siden, da familien kom i økonomiske problemer etter å ha kjøpt leilighet, og fellesutgiftene begynte å øke. Les: Over 20.000 har problemer med pengespill Les: Fanget av spillet (nrk.no 9.5.2018).)

(Anm: Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige/problemspillere/problemgambling) (mintankesmie.no).)

- Dansk Folkeparti vil se på udbetaling af pension til dødeligt syge. Fagforbund nægter dødeligt syge adgang til egne pensionsopsparinger, skriver Jyllands-Posten. Det er "trist", når dødeligt syge ikke kan få adgang til deres pensionsopsparing på grund af deres overenskomst.

(Anm: Dansk Folkeparti vil se på udbetaling af pension til dødeligt syge. Fagforbund nægter dødeligt syge adgang til egne pensionsopsparinger, skriver Jyllands-Posten. Det er "trist", når dødeligt syge ikke kan få adgang til deres pensionsopsparing på grund af deres overenskomst. Derfor vil DF's sundhedsordfører Liselott Blixt, se på, hvad der kan gøres politisk for at hjælpe de dødeligt syge: - Jeg vil undersøge med erhvervsministeren, hvor praksissen står i forhold til loven, og om vi kan gøre noget fra politisk side. Og så håber jeg så sandelig, at de laver overenskomsten om, siger Blixt. Ifølge Jyllands-Posten nægter flere fagforbund, herunder CO-industri og Dansk Industri, dødeligt syge adgang til egne pensionsopsparinger. (jyllands-posten.dk 13.10.2018).)

- Skjeggkre i ny bolig gir ikke rett på erstatning, slår Høyesterett fast. Høyesterett mener at funn av skjeggkre i ny bolig ikke nødvendigvis gir kjøper rett til avslag på prisen.

(Anm: Skjeggkre i ny bolig gir ikke rett på erstatning, slår Høyesterett fast. Høyesterett mener at funn av skjeggkre i ny bolig ikke nødvendigvis gir kjøper rett til avslag på prisen. Det er utfallet av domstolens behandlingen av en sak der et ektepar fant skjeggkre i boligen de kjøpte i 2018 utenfor Trondheim. Ekteparet ble først tilkjent rundt 300.000 kroner i prisavslag av lagmannsretten, men selger har nå vunnet fram i Høyesterett, skriver Dagens Næringsliv. (dagsavisen.no 27.3.2021).)

- Oppdaget pelsbiller i leiligheten – fikk 400.000 i erstatning.

(Anm: Oppdaget pelsbiller i leiligheten – fikk 400.000 i erstatning. Da den lite populære «majorstubillen» dukket opp i en leilighet på St. Hanshaugen, krevde den nye eieren erstatning for kjøpet av boligen. Finansklagenemnda konkluderte med at funnet av en slik bille medførte et verditap på en leilighet på St. Hanshaugen i Oslo. Kjøperen av leiligheten ble tilkjent 400.000 i erstatning. (dn.no 30.10.2020).)

- Mener skjeggkre reduserer boligverdien med 25 prosent. Advokat Geir Nærø sier eiendomsbransjen har et ansvar for å begrense utbredelsen av skjeggkre.

(Anm: Mener skjeggkre reduserer boligverdien med 25 prosent. Advokat Geir Nærø sier eiendomsbransjen har et ansvar for å begrense utbredelsen av skjeggkre. Advokat Geir Nærø ved Oslo Advokatkontor har spesialisert seg på skadedyr og har representert mange fortvilte boligeiere opp gjennom årene. Han beskriver skjeggkre som et stort problem for den som rammes av det. – Det er klart det er problem for den som har kjøpt en bolig med skjeggkre. Det er en mental belastning, boligen blir mindre verdt og det er en kamp for å få gjennom prisavslag eller heving av kjøpet. LES OGSÅ: Denne kaster skygger over Oslos boligmarked Og det er store verdier som kan stå på spill. – En bolig som er angrepet av skjeggkre, vil etter vårt syn kvalifisere til en verdireduksjon på 15-25 prosent. Nærø sier mange skjeggkre-saker avgjøres gjennom forlik, altså at partene blir enig om et prisavslag før saken havner i retten. Størrelsen på prisavslag varierer. (estatenyheter.no 5.9.2018).)

- Skjeggkre-bolig satte prisrekord. De er ekle, inntar stadig flere hjem, og tar et stort jafs av boligenes salgsverdi – eller?

(Anm: Skjeggkre-bolig satte prisrekord. De er ekle, inntar stadig flere hjem, og tar et stort jafs av boligenes salgsverdi – eller? Nyere rettsavgjørelser slår fast at skjeggkre utløser kraftige verdifall på norske boliger. Men et rekkehus i Nittedal forteller en annen historie. Budgiverne ble varslet om krypene som fulgte med på kjøpet – og presset likevel salgsprisen nær 400.000 kroner over prisantydning. Megler Jon Solberg satte 5,2 millioner i prisantydning for det 131 kvadratmeter store rekkehuset. (e24.no 2.12.2018).)

- Skjeggkreproblem på Stortinget. Det uønskede skjeggkre er blitt en sak for Stortinget. Krypene har riktignok ikke havnet på politikernes bord, men de har trengt seg inn i kjelleren på tinget.

(Anm: Skjeggkreproblem på Stortinget. Det uønskede skjeggkre er blitt en sak for Stortinget. Krypene har riktignok ikke havnet på politikernes bord, men de har trengt seg inn i kjelleren på tinget. (…) Politikerne blir bedt om å unngå å sette vesker og bager på kontorgulvene. I stedet bør de bruke en stol eller benk. Skulle et plagg falle på gulvet, bør det ristes før det henges opp igjen, står det på plakatene som er hengt opp i Stortingets kjeller. «De er vanskelig å bli kvitt helt når de først er i en bygning», heter det videre i oppslaget. (hegnar.no 22.12.2018).)

- Ny dom: Boliger med skjeggkre er «vesentlig dårligere» enn andre boliger. (- Forekomst av skjeggkre reduserer markedsverdien med ti prosent, fremgår det i en fersk tingrettsdom.)

(Anm: Ny dom: Boliger med skjeggkre er «vesentlig dårligere» enn andre boliger. Forekomst av skjeggkre reduserer markedsverdien med ti prosent, fremgår det i en fersk tingrettsdom. Kun få dager etter at kjøperen satte nøkkelen i sin nye bolig, oppdaget han insekter, som senere viste seg å være skjeggkre. Leiligheten var oppført i 2013 og skiftet eier for kr. 3.550.000. En befaring i regi av Nokas Skadedyrkontroll avdekket et stort omfang av skjeggkre, og at skjeggkreene høyst sannsynlig har vært i leiligheten før innflyttingsdatoen. Kjøperen reklamerte overfor selger, som ikke ville innrømme noe prisavslag. Partene møttes derfor i retten i slutten av oktober i år. LES OGSÅ: Denne kaster skygger over Oslos boligmarked (…) LES OGSÅ: – Hjemme hos oss kommer det ikke kofferter over dørstokken før de har blitt tømt og ristet på terrassen (…) – Prisavslaget må fastsettes skjønnsmessig(…)Retten vurderer at forekomsten av skjeggkre, reduserer omsetningsverdien av den aktuelle leiligheten med ti prosent, i den stand leiligheten nå er. Prisavslaget fastsettes derfor til kr. 355.000,-. I tillegg fikk kjøperen erstattet kostnader til takstmann, samlet på 10.800 kroner. Kjøperen krevde også erstattet for mye dokumentavgift, men fikk ikke medhold på dette punktet. Selgeren hadde ikke eierskifteforsikring, og ble dømt til å dekke kjøperens saksomkostninger. Disse var totalt på 201.000 kroner. LES OGSÅ: Vil ikke lenger forsikre mot skjeggkre (estatenyheter.no 29.11.2018).)

- Skjeggkre påfører Protector Forsikring milliontap. (- Det har også 32 rettslige stevninger der skjeggkre er helt eller deler av kravet. Syv av disse er dommer, mens to er anket.)

(Anm: Skjeggkre påfører Protector Forsikring milliontap. Forsikringsselskapet varsler tap på 146 millioner kroner i tredje kvartal. Insektet «skjeggkre» får skylden for mesteparten av tapene. (…) 32 rettslige stevninger. Protector mottok sin første skadesak med skjeggkre i 2015, og har nå 266 saker registrert. Det har også 32 rettslige stevninger der skjeggkre er helt eller deler av kravet. Syv av disse er dommer, mens to er anket. (dn.no 15.10.2018).)

- Selgers opplysningsplikt ved salg av eiendom. Høyesterett avsa mandag denne uken en dom knyttet til grensedragningen mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved salg av fast eiendom mellom forbrukere.

(Anm: Selgers opplysningsplikt ved salg av eiendom. Høyesterett avsa mandag denne uken en dom knyttet til grensedragningen mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved salg av fast eiendom mellom forbrukere. Et samboerpar kjøpte i oktober 2014 en «tomt til boligformål» for kr. 1.900.000. (…) Etter endelig avslag fra veimyndighetene, ble det klart for samboerparet at man hadde kjøpt en «tomt til boligformål», som ikke kunne bebygges og samboerparet tok deretter ut søksmål mot selgerne med krav om å få heve kjøpet, med andre ord få tilbake kjøpesummen og tilbakeføre tomten til selger. Samboerparet vant ikke fram med sitt krav i tingrett og lagmannsrett. Lagmannsretten mente at samboerparet «måtte være forberedt på at tomten kunne være undergitt offentligrettslige rådighetsbegrensninger i lov eller forskrift» og at samboerparet, og ikke selgerne, dermed måtte ha risikoen for at tomten var ubebyggelig. Høyesterett kom enstemmig til at samboerparet kunne heve kjøpet. I motsetning til de tidligere rettsinstanser, mente Høyesterett at det forelå en mangel ved boligtomten. Høyesterett mente at selgerne hadde gitt en uriktig opplysning etter avhendingsloven § 3-8 ved å opplyse at eiendommen var en «tomt til boligformål», når tomten senere viste seg å være ubebyggelig. Om de opplysninger som var gitt skriver Høyesterett: «Kjøperne i vår sak leste en annonse på nettsiden Finn.no der eiendommen var omtalt som en "tomt til boligformål". Begrepet "boligformål" er også benyttet i delingstillatelsen som de senere fikk oversendt. Delingstillatelsen hadde dessuten opplysninger om utnyttelsesgrad, og om at det var gitt tillatelse til tilkopling til kommunalt VA-anlegg etter plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2 samt avkjørselstillatelse etter § 27-4 for ny parsell. Disse opplysningene peker klart i retning av at det var en bebyggelig boligtomt som var lagt ut for salg.» (hegnar.no 15.12.2018).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %).) (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. (- Norsk studentorganisasjon vil ha lovfestet boligkontroll for å heve standarden på leieboliger.)

(Anm: Petter (22) varslet om mugg bak senga, ett år senere orket han ikke mer. Like etter at Petter Brandsnes signerte leiekontrakten, fant han mugg på soverommet. (…)  – Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon. (nrk.no 22.11.2022).)

- Markant økning i værrelaterte vannskader.

(Anm: Markant økning i værrelaterte vannskader. Halvpartene av skadene Fremtind registrerer på hus og boliger er vannskader. (finansavisen.no 4.10.2022).)

- Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet.)

(Anm: Risiko for hjemløshet etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger i Danmark: en landsomfattende registerbasert kohortstudie. (- Konklusjoner Det første året etter utskrivning fra psykiatriske avdelinger er en høyrisikosperiode med hjemløshet, spesielt når man har en rusforstyrrelse eller en tidligere historie med kontakt med hjemløs husly. Det er nødvendig med forbedret innsats for å forhindre hjemløshet. Acta Psychiatrica Scandinavica 2019 (First published: 05 August 2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. (- På spørsmål (...) trekker han fram sokkelleiligheter.)

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. På spørsmål om det er noen boliger som er mer utsatt for fuktproblemer enn andre, trekker han fram sokkelleiligheter. Disse er i mange tilfeller etterinnredet i kjellere som i utgangspunktet hadde ventilasjon, fuktsikring og isolasjon tilpasset oppbevaring av gjenstander og kanskje klesvask. Om ting da ikke er gjort helt etter boka, er det høy risiko for ulike fuktproblemer. (dinside.no 6.12.2019).)

- Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene.

(Anm: Tegn på fukt i bolig. Dette bør du gjøre hvis du oppdager de typiske fukttegnene. KONDENS: Opplever du at det tar veldig lang tid før håndklærne på badet tørker, og danner det seg ofte dugg og kondens på vinduene? Dugger det på innsiden av vinduene, bruker håndklærne på badet unormal lang tid på å tørke og ser du misfarging på tak og vegger? Dette er tegn på fuktproblemer i boligen, og de bør du ikke ignorere. - Når det er kaldt ute, er det lettere å oppdage noen typer fuktproblemer. Kondensproblemer, for eksempel, er det lettest å oppdage når det har vært kaldt ute i en lengre periode, sier seniorforsker Sverre Holøs i Sintef til Dinside.no. Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet. Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarte Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund til NRK i forfjor. Typiske tegn på fuktproblem i boligen - Fuktige kjellermurer og saltutslag. - Misfarging av vegg eller tak. - Kondens (dugg) på vinduer, spesielt vanlig på kjøkken og bad. - Synlig soppvekst. - Mugglukt. - Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring (dinside.no 7.11.2020).)

- FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke.

(Anm: FIKK BOLIGEN SIN ØDELAGT AV MUGG: – Vi ble alvorlig syke. Hvis muggsopp får fotfeste i boligen din, kan det føre til store materielle skader og ikke minst helseplager. (…) Vi fikk astmamedisin og ble satt på antibiotika, men ingenting hjalp. Hele sommeren ble ødelagt og vi orket ikke å gjøre noe som helst, forklarer Chatagnier. Selv korte turer på butikken og trappetrinnene opp i tredje etasje, der leiligheten ligger, var uoverkommelige hindre. (tv2.no 11.10.2019).)

- Oppdag vår nye indikator for muggrisiko.

(Anm: Oppdag vår nye indikator for muggrisiko. Stopp vekst av muggsopp før den oppstår med Wave Mini, for når du kan se den er det for sent! (airthings.com/no).)

-  Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. (- Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.)

(Anm: Kommunevalg 2019. Skoler i forfall: – Det er en grunn til at lærere og elever sliter. Manglende vedlikehold, fukt og mugg går på helsa løs. Det er en direkte sammenheng mellom lærere og elevers dårlige arbeidsmiljø og det store vedlikeholdsetterslepet på norske skoler, mener overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. (tu.no 7.9.2019).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

- Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

(Anm: Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus. Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp. Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg. I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor". (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25.11.2019).)

- Den glemte boligpolitikken. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.)

(Anm: Den glemte boligpolitikken. Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest. (- Noen må leie bolig i perioder av livet, andre må leie hele livet. Vi må slutte å omtale det å leie som et problem, og heller gjøre noe med leieboeres vilkår.) (- I år er det valg. I Oslo leier 30 % av innbyggerne. Noen leier mens de venter på å bli boligeiere. Andre vil aldri klare å bli boligeiere. Vi trenger en politikk for disse. (dagsavisen.no 16.4.2019).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Ikke bare rike som sparer i BSU. (- Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig.) (- Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen.)

(Anm: Bård Folke Fredriksen direktør Norske Boligbyggelags Landsforbund. Ikke bare rike som sparer i BSU. Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig. Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen. Boligprisvekst og strenge krav til egenkapital taler for å styrke, ikke fjerne, den. Det årlige sparebeløpet bør økes nå når skattefradraget bare tilfaller de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig. (aftenposten.no 30.10.2020).)

- Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (- Et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.)

(Anm: Den tredje boligsektor – en mulig løsning. (…) Vi har fortalt at et rendyrket markedsstyrt boligmarked segregerer, er urimelig og setter velferdsmodellen i fare.) (vartoslo.dk 16.4.2019).)

(Anm: UNEQUAL SCENES (unequalscenes.com).)

- Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik.

(Anm: Unike bilder viser de enorme forskjellene mellom fattig og rik. (tv2.no 19.8.2018).)

(Anm: Segregering. Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Diskriminering. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering. Kilde: Store norske leksikon.)

- Statsbudsjettet 2019. Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi. Pensjonene har mer enn spist opp hele oljefondet. I skrivende stund opplyser Norges Bank på sine nettsider at oljefondets verdi er på 8400 milliarder kroner, mens Statsbudsjettet for neste år legger til grunn at fondet ved nyttår vil være på 8700 milliarder kroner.

(Anm: Statsbudsjettet 2019. Regjeringen har veldig dårlige og gode nyheter om norsk økonomi. Pensjonene har mer enn spist opp hele oljefondet. I skrivende stund opplyser Norges Bank på sine nettsider at oljefondets verdi er på 8400 milliarder kroner, mens Statsbudsjettet for neste år legger til grunn at fondet ved nyttår vil være på 8700 milliarder kroner. (…) Dette er betydelig mindre enn allerede opparbeidede pensjonsforpliktelser for staten. - Verdien av allerede opparbeidede rettigheter til alderspensjoner fra folketrygden ved utgangen av 2018 anslås til 8722 milliarder kroner. Det er mer enn kapitalen i Statens pensjonsfond utland. I tillegg har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Ved utgangen av juli 2018 utgjorde forpliktelsene i Statens pensjonskasse samlet sett 873 mrd. kroner. Det betyr at Oljefondet i skrivende stund er ca 1200 milliarder kroner mindre enn de anslåtte pensjonsforpliktelsene. - Oljefondet per 9. oktober: 8400 milliarder - Oljefondet anslått 1. januar 2019: 8700 milliarder - Statens samlede pensjonsforpliktelser: 9595 kroner Mindre innvandring har gitt lavere utgifter Men igjen har regjeringen gode nyheter: De har nedjustert utgiftsøkningen som kommune og helseforetakene får de neste årene. Årsaken er at det kommer færre innvandrere, samt lavere fruktbarhetstall. (nettavisen.no 9.10.2018).)

- Statsbudsjettet 2019. Disse to grafene gjør regjeringen svært bekymret for fremtiden. (- Kan skape dominoeffekt Den økte gjelden er nær utelukkende drevet av økte boligpriser. Frykten er at stigende renter fører til at husholdningene må redusere forbruket for å kunne betjene gjeld. Det kan gi en forferdelig dominoeffekt.)

(Anm: Statsbudsjettet 2019. Disse to grafene gjør regjeringen svært bekymret for fremtiden. Finansminister Siv Jensen og regjeringen er svært bekymret for at både norske familier og bedrifter har tatt opp svært mye lån i perioden hvor rentene har vært lave. Før rentehevingene nå slår inn, er belastningen på et historisk høyt nivå. (…) - Tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp. Faktisk er det tatt opp så mye gjeld at regjeringen er alvorlig bekymret. - Selv om utlånsrentene er historisk lave, er husholdningenes samlede utgifter til gjeld, inklusive beregnede avdrag, på et historisk høyt nivå, og om lag rundt nivåene fra bankkrisen på slutten av 1980-tallet og finanskrisen i 2008, skriver Finansdepartementet. Les også: Trodde du Norge var rikt? Da vil du bli overrasket (…) Andelen husholdninger med gjeld over fem ganger disponibel inntekt har økt betydelig siden slutten av 1990-tallet. (…) Kan skape dominoeffekt Den økte gjelden er nær utelukkende drevet av økte boligpriser. Frykten er at stigende renter fører til at husholdningene må redusere forbruket for å kunne betjene gjeld. Det kan gi en forferdelig dominoeffekt. (nettavisen.no 9.10.2018).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima.

(Anm: Hva er radon? For høye verdier av radon i inneklimaet kan være helseskadelig. Omlag 300 mennesker dør hvert år i Norge som følge av for høye verdier av radon i inneklima. (…) Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår blant annet når uran brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir radioaktivt stråling. Radon avgir alfastråling. Disse strålene kan skade kroppen din, for eksempel cellene i luftveiene. LES OGSÅ: Tørrhoste – når er det grunn for bekymring? (dagbladet.no 5.2.2019).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

-  Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet.

(Anm: Lars Kolbeinstveit, Civita. Ulikhet: Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet. Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til. Partisekretær i SV, Audun Herning, påstår i Dagbladet 19.7. at høyresiden ved «alle korsveier» velger side «for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller». Herning vil ikke påstå «at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.» Men, som han skriver, «politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller». Dette er helt innlysende feil. (dagbladet.no 21.7.2017).)

- Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. (- Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike.)

(Anm: Den kraftige økningen i ulikhetsmålet kan bare bety én ting: De rikeste må ha blitt ekstremt mye rikere. Gøran Skaalmo forklarer Gini-indeksen 2 min. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. Skattereformen i 2006 har gitt mulighet for store skattefrie inntekter for de rike. (dn.no 16.12.2019).)

(AnmEtikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Harald Eia ser seg blind på velferdsstaten. (- Sånn er Norge er verken høyre- eller venstrevridd, men for teknokratisk.) (- Eia overser vår kulturhistorie for lett.)

(Anm: Lars Kolbeinstveit, filosof, Civita. Harald Eia ser seg blind på velferdsstaten. Sånn er Norge er verken høyre- eller venstrevridd, men for teknokratisk. Eia overser vår kulturhistorie for lett. (…) I denne diskusjonen er Eia litt uklar. At andre land eller nasjoner deler våre verdier eller vår kultur, betyr ikke at de ikke kan være typiske for Norge likevel. For som Torbjørn Røe Isaksen skrev under debatten om norsk kultur: «Andre land har også vafler. Hva så?» Tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Ove Vanebo, har også skrevet godt om hvor unyansert debatten om norsk kultur kan bli om vi krever at noe slikt eventuelt ikke kan ha hentet inspirasjon fra utlandet. (minervanett.no 1.2.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. Erna Solberg mener Ap forsøker å importere en amerikansk debatt om ulikhet. – Norge er verdens likeste land etter Island, sier statsministeren. Saken handler om: Mener Ap overdriver økende forskjeller – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge, slår Erna Solberg fast, og utfordrer premisset for saken Jonas Gahr Støre har utpekt som en av de viktigste i valgkampen. – Norge er verdens likeste land etter Island, kåret til verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i. Jeg tror få opplever at ulikhet er det største samfunnsproblemet i Norge. Arbeiderpartiet snakker opp dette problemet, sier statsministeren. (dn.no 21.6.2017).)

- Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom.

(Anm: Erna Solberg om ulikhet: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom. – Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg. – Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). (...) Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike». – Det er ikke riktig, sier Solberg og slår tilbake: – Vi har vært opptatt av målrettet bekjempelse av fattigdom. Parameteren som går feil vei, er ulikheten i formue. Ellers peker pilene riktig vei, sier Solberg. (aftenposten.no 14.5.2021).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol.

(Anm: Eie eller leie — det nye klasseskillet (…) EIEPRESS (…) Å eie egen bolig har blitt selve målet med tilværelsen og et statussymbol. Å kjøpe en leilighet handler ikke om å skape seg et hjem, men har i stedet blitt en økonomisk investering som får store utslag om man ikke henger med. (…) Dagens boligmentalitet skaper sosial ulikhet og bidrar til vår tids moderne klasseskille.) (dagbladet.no 4.8.2015).)

- De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. (- Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik.) (- «Generasjon leietaker» i gjeldskrise.)

(Anm: De som leier ut boliger blir subsidiert over skatteseddelen på bekostning av de de leier ut til. Det er dypt urettferdig for de som leier, og ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Men det er jo nesten ingen som snakker om, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. (...) «Generasjon leietaker» i gjeldskrise. - De som leier bolig, subsidierer de som eier. Snill beskatning av bolig gjør at de som ikke har råd til å kjøpe bolig, subsidierer de som har råd. - Det er urettferdig, sier DNs boligpanel. (dn.no 24.6.2015).)

- LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. (- Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby.)

(Anm: LEIEBOERFORENINGEN: – DRAMATISK FOR SVÆRT MANGE. Plutselig ble husleien til Ingers pleietrengende sønn nesten doblet av kommunen. Inger Høier-Nordby må bruke av oppsparte midler hver måned etter at Oslo kommune satte opp leien i leiligheten der sønnen bor. Høier-Nordby er verge for sønnen, som bor i en bolig for folk med store behov for praktisk bistand og omsorgstjenester. Leiligheten ligger i bydel Østensjø i Oslo. I mai fikk Høier-Nordby et brev fra bydelen hvor det står at husleien vil bli regulert til gjengs leie fra 1. august. Den nye leien oppgis til 11.580 kroner. Med kabel-tv og utgifter til middag som serveres i boligen, er den månedlige regningen fra kommunen 13.479 kroner. – Tidligere betalte vi 7.300 kroner med middag og kabel-tv, forteller Høier-Nordby. (…) Reagerer kraftig ​Anne Hanshus er verge for sin psykisk utviklingshemmede søster, som bor i en annen leilighet i samme leilighetskompleks som Høier-Nordbys sønn. Som verge er det hun som styrer sin søsters økonomi. Hun er svært kritisk til kommunens fremgangsmåte overfor beboerne. (tv2.no 15.12.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer, og andre overgrep overfor sårbare mennesker (personer, pasienter), utviklingshemmede, demente, utfordrende atferd etc. (mintankesmie.no).)

- Boligmarkedets store tapere. (- Utleiere kan le hele veien til banken.) (- Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen.)

(Anm: Boligmarkedets store tapere. Boliglånsforskriften gjør unge til tapere. Utleiere kan le hele veien til banken. (…) - Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, forklarte finansminister Siv Jensen. (…) - Ler hele veien til banken Eiendomsutvikler og tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt er enig i at de unge er taperne. - De yngre er taperne i dette markedet. Vi som sitter med mindre hybler for å leie ut, kan le hele veien til banken, sier Tinholt til Finansavisen. (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Soper inn penger på utleie av andres boliger. (- UTLEIEFEST.)

(Anm: Soper inn penger på utleie av andres boliger. Utleiemegleren kan vise til en kvart milliard kroner i overskudd de siste ti årene. Utbyttene ligger heller ikke langt etter. UTLEIEFEST: Det er mange som benytter seg av profesjonelle boligutleiere, og Utleiemegleren er blant aktørene som håndterer utleie for den som ønsker å sette vekk jobben. Det har resultert i svært gode resultater og solide utbytter for eierne av selskapet. (estatenyheter.no 22.10.2019).)

- Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer.

(Anm: Kjøper halve Utleiemegleren og store boligporteføljer. Ivar Tollefsen kjøper halve Utleiemegleren og boliger i Sverige og Danmark for 1,75 milliarder kroner. (estatenyheter.no 1.11.2018).)

- «Strålende» marked for luksusboliger. (- Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene.) (- Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst.)

(Anm: «Strålende» marked for luksusboliger. Salget av veldig dyre eiendommer gikk så det suste i 2019, ifølge eiendomsmeglerkjedene. Sjeføkonom tror utviklingen fortsetter neste år.Luksusmegler kan le hele veien til banken: – De betaler hva som helst (dn.no 30.12.2019).)

- Rapport: Omfattende boligmangel for studenter.

(Anm: Rapport: Omfattende boligmangel for studenter. Over tre år etter at regjeringen lanserte studentboligsatsingen, mangler det fortsatt 14.000 studentboliger for å nå målet. (…) – En trygg bolig gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen. (nrk.no 23.7.2018).)

- «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere.

(Anm: 20 lærere i Osloskolen. «Den viktigste enkeltfaktoren til skjevheten i Osloskolen, er boligpolitikken.» Ved å sammenligne boligpriser og resultater på nasjonale prøver, er dette iøynefallende, skriver 20 barneskolelærere. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Hvorfor «trygge områder» (‘Safe Spaces’) er viktige for mental helse — spesielt på høyskoler (universiteter).

(Anm: Why ‘Safe Spaces’ Are Important for Mental Health — Especially on College Campuses. How we see the world shapes who we choose to be — and sharing compelling experiences can frame the way we treat each other, for the better. This is a powerful perspective. For the better half of my undergraduate years, nearly everyone seemed to have something to say about “safe spaces.” Mentioning the term had the potential to elicit heated reactions from students, politicians, academics, and anyone else remotely interested in the topic.  Headlines about safe spaces and their relevance to free speech on college campuses flooded the editorial sections of news outlets. This occurred, in part, as a result of widely publicized incidents regarding safe spaces at universities across the country. (healthline.com 3.6.2019).)

- Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet».(- Ikke grådighet, men veldedighet.) (- Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.) (- Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.)

(Anm: Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet». Under midnattsmessen i Vatikanstaten julaften tok pave Frans et oppgjør med menneskers griskhet og dagens forbrukersamfunn. (- Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans. Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk. – Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe? (aftenposten.no 25.12.2018).)

- Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. (- IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg.)

(Anm: Den rikeste tidelen i Norge eier mer enn 2,5 millioner nordmenn til sammen. Erna Solberg får skylda. - Nå er det så mye kake til de rikeste at samholdet i samfunnet snart sprekker, sier SV. IKKE BEKYMRET: Erna Solberg sier de økende ulikhetene i formue kommer fordi 2017 var et veldig godt år for AS Norge. (- Det er et problem dersom ulikheten øker på andre dimensjoner enn formue. (…) sier Solberg. (dagbladet.no 25.12.2018).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

– Mer enn hvert tredje plagg vi kjøper blir ikke brukt. Nordmenn svarer at 36 prosent av klærne de kjøper blir hengende i skapet. Andre data viser at andelen er langt høyere.

(Anm: Mer enn hvert tredje plagg vi kjøper blir ikke brukt. Nordmenn svarer at 36 prosent av klærne de kjøper blir hengende i skapet. Andre data viser at andelen er langt høyere. Norge og nordmenn rager høyt på statistikken over sløsing. Vi er blant landene som kaster mest av maten vi kjøper inn og lar mye av klærne vi kjøper henge ubrukt i skapet. En ny undersøkelse bestilt av selskapet Movinga viser imidlertid at det delvis er stort sprik mellom hva nordmenn svarer om eget forbruk og hva andre data viser. (nettavisen.no 10.8.2018).)

- Helsefarlige boforhold? Dette er dine rettigheter. Er du plaget av støy, forurensing der du bor, eller skadelig innendørsklima som for eksempel sopp, mugg eller fukt?

(Anm: Helsefarlige boforhold? Dette er dine rettigheter. Er du plaget av støy, forurensing der du bor, eller skadelig innendørsklima som for eksempel sopp, mugg eller fukt? Dette kan du gjøre. Det kan være ulike helsefarlige forhold der du bor som gjør at det bør iverksettes tiltak. Støy, forurensning, mugg, sopp eller lignende kan føre til helseskader. Barn, eldre og kronisk syke kan utvikle fysiske og psykiske plager dersom det er slike forhold der de bor. Eksempler på slike plager er utmattelse, søvnplager, immunsvikt, allergier, astma og fordøyelsesproblemer. Det er viktig å være klar over hva du bør gjøre dersom slike forhold blir oppdaget, og hvilke rettigheter du har. Hvilke rettigheter har du dersom du oppdager helseskadelige forhold ved egen bolig og hva bør du gjøre? (lommelegen.no 13.8.2018).)

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Kjøpte villa for 13,8 mill. – oppdaget konstruksjonsfeil, råteskader og sopp. (- Krav på 1,2 millioner.) (- Ny lovendring for boligsalg.) (- De fleste brukte boliger selges med såkalt «som den er»-forbehold.) (- Regjeringen jobber nå med en lovendring for å fjerne dette, slik at selgeren ikke lenger kan avskrive seg ansvaret for boligen på samme måte.)

(Anm: Kjøpte villa for 13,8 mill. – oppdaget konstruksjonsfeil, råteskader og sopp. (…) LES OGSÅ: Fukt og råteproblemer topper klagelisten for boligkjøp. Krav på 1,2 millioner Totalt krevde ekteparet drøye 1,2 millioner kroner av selger. Dette skulle blant annet dekke vann- og råteskader i tilknytning til balkongen, totalrenovering av tre baderom og ny drenering. (…) LES OGSÅ: Klaget på råteskader – må punge ut (…) I likhet med selger påpekte også retten at utbedringskostnadene var satt noe høyt på enkelte av mangelkravene, og landet til slutt på et prisavslag på 969.858 kroner. Partene ble også bedt om å dekke egne kostnader ved saken. Budstikka har vært i kontakt med ekteparet som kjøpte boligen, men de ønsker ikke å kommentere saken. LES OGSÅ:  Funkisbolig med fuktskader og råte gikk 2,1 mill. over takst(…) Ny lovendring for boligsalg De fleste brukte boliger selges med såkalt «som den er»-forbehold. Regjeringen jobber nå med en lovendring for å fjerne dette, slik at selgeren ikke lenger kan avskrive seg ansvaret for boligen på samme måte. Huseiernes Landsforbund tror dette vil kunne føre til færre klager på brukte boliger. – Dette vil motivere selgeren tungt til å beskrive boligen som den er, og til å få en grundig tilstandsrapport fra en takstmann. I tillegg strammer regelverket opp på kjøpersiden også, ved at kjøpere blir tvunget til å lese det dem får av dokumentasjon, sier Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund. (budstikka.no 27.1.2019).)

- Forsikringsselskap: – Tydelig at mange er sjeldent på hytta. Hver sommer strømmer det inn meldinger om frostskader til norske forsikringsselskap.

(Anm: Forsikringsselskap: – Tydelig at mange er sjeldent på hytta. Hver sommer strømmer det inn meldinger om frostskader til norske forsikringsselskap. I juli 2017 fikk norske forsikringsselskap inn 37 meldinger om vannskader på grunn av frost. I sommermånedene juni, juli og august 2016 kom det totalt inn 180 meldinger om slike skader. (…) På våren og forsommeren når hytta tas i bruk igjen, oppdager hytteeierne vannskadene etter frost. (…) Forsikringsselskapet oppfordrer folk til å bruke teknologi og bekjente for å skaffe seg oversikt over forholdene, hvis man ikke har mulighet til å føre tilsyn med hytta selv. (…) – Det er krav om at boligeiere og hytteeiere skal fjerne tung snø fra taket. Hvis det oppstår skader fordi tung snø har ligget på taket over lang tid, så kan det få konsekvenser for forsikringsoppgjøret, sier Voll. (nrk.no 5.2.2018).)

(Anm: Rekordmange snøskader – mye dekkes ikke av forsikringen. BØ (NRK): Den snørike vinteren har allerede ført til rekordstore forsikringsutbetalinger. Søndag snør det igjen, og denne gangen kan nedbøren bli ekstra tung. (…) Forsikringsbransjen har mottatt nærmere 600 snøtyngdeskader, med en total kostnad på over 30 millioner kroner. Flest skader er det meldt i Oppland, Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. (nrk.no 10.3.2018).)

- Nordmenn kjøper bruktbiler for ti milliarder kroner hvert år, uten å skrive kontrakt. (- Det er tall fra NAF og Forbrukerrådet som ligger bak utregningene.)

(Anm: Kjøper bruktbiler for milliarder uten kontrakt. Nordmenn kjøper bruktbiler for ti milliarder kroner hvert år, uten å skrive kontrakt. Tallet sjokkerer bilbransjeforeningen og Forbrukerrådet. Undersøkelser gjennomført av Sparebank 1 viser at nordmenn er dårlige til å bruke kontrakt når de kjøper bruktbil. Hvert år bytter omtrent ti milliarder kroner hender, uten at bilkjøpet er gjort skriftlig. Det er tall fra NAF og Forbrukerrådet som ligger bak utregningene. (nrk.no 17.3.2018).)

Bil skaper mest problemer
aftenposten.no 18.3.2014
Dette hjalp Forbrukerrådet forbrukerne med i fjor.

Sjekk hele listen! (...)

(Anm: Bruk reklamasjonsretten din Fire av fem får helt eller delvis medhold, bare de gidder å klage. (dinside.no 19.4.2014).)

På klagetoppen i ti år
nrk.no 18.2.2014
Bil troner på toppen av statistikken til Forbrukerrådet når det kommer til årlige henvendelser og klager.

«Det er bilen vi nordmenn klager mest på», skrev NRK.no i 2004. Den påstanden er like relevant nå – ti år senere. (...)

Hun tror at tiltaket Statens vegvesen nå legger opp til, at man skal ha bedre kontroll på kilometerstanden på de enkelte bilene, vil være et veldig godt verktøy for forbrukerne. (...)

Kjøpt bil med trimming?
dinside.no 8.9.2013
Ble det ikke opplyst av selger, kan du ha krav på erstatning. (...)

- Få erstatning om selgere på Finn.no trekker seg fra avtalen. Har du sagt du vil selge, må du selge. Mann får 10.000 kroner i erstatning, etter at bilselgeren trakk seg fra avtale på SMS. (- SMS er bindende avtale.)

(Anm: Få erstatning om selgere på Finn.no trekker seg fra avtalen. Har du sagt du vil selge, må du selge. Mann får 10.000 kroner i erstatning, etter at bilselgeren trakk seg fra avtale på SMS. (…) SMS er bindende avtale Akershus-mannen tok med seg saken til Forbrukerrådet, og den gikk videre til Forbrukerklageutvalget. Utvalget består av eksperter på norsk forbrukerrett, som kan hamre bindende vedtak i bordet – også ved konflikter mellom privatpersoner. (dinside.no 6.3.2018).)

- Reklamasjon bruktbil. Slik har Finn.no tatt grep mot klager på bilkjøp. Bruktbil er på klagetoppen hos Forbrukerrådet. (- Reklamasjonsretten er fortsatt fem år fra forhandler (forbruker-kjøpsloven) og to år mellom privatpersoner (kjøpsloven).)

(Anm: Reklamasjon bruktbil. Slik har Finn.no tatt grep mot klager på bilkjøp. Bruktbil er på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Slik har Finn.no tenkt å gjøre noe med det. (…) Reklamasjonsretten er den samme Håstein understreker at det ikke er noe nytt med reklamasjonsretten, foruten at Finn.no har valgt å løfte den fram på sine motorsider. Reklamasjonsretten er fortsatt fem år fra forhandler (forbruker-kjøpsloven) og to år mellom privatpersoner (kjøpsloven). Poenget med denne reklamasjons-retten er at selger skal opplyse om alle feil ved produktet som selges. - Om bilen har blitt kjørt oljetom én gang og man bare har fylt på uten å informere om det, så ligger man nok tynt an. (dinside.no 19.11.2017).)

- Dagbøtene er i gang for nesten 100.000 norske bileiere. (- Nå blir det kostbart å kjøre rundt uten forsikring. Gebyret er på 150 kroner, for hver dag. Innført i går – og dette blir fort dyrt.)

(Anm: Dagbøtene er i gang for nesten 100.000 norske bileiere. Nesten 100.000 norske kjøretøy mangler lovpålagt forsikring. Likevel velger eierne å ha dem registrert og mange av dem ruller også rundt på veiene. De som mangler forsikring får nå gebyr for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. De fleste av disse kjøretøyene er personbiler, og gebyret for personbiler er på 150 kroner i døgnet. (tv2.no 2.3.2018).)

(Anm: Innførte dagbøter - da våknet 51.000 norske bileiere opp. Men fortsatt risikerer mange inkasso og avskilting. (…) Stor risiko Ved nyttår var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå er det altså nesten halvert, viser ferske tall fra Trafikkforsikringsforeningen. (side2.no 12.3.2018).)

- EU vil kutte den norske klagefristen fra fem til to år. (- Forslaget vil føre til en dramatisk reduksjon av det norske forbrukervernet, og for mange varer vil klageretten kuttes med tre år.)

(Anm: EU vil kutte den norske klagefristen fra fem til to år. EU-kommisjonen ønsker en felles reklamasjonsfrist på to år. Forslaget vil føre til en dramatisk reduksjon av det norske forbrukervernet, og for mange varer vil klageretten kuttes med tre år. (forbrukerradet.no 8.12.2017).)

(Anm: Regjeringen varsler en offensiv forbrukerpolitikk. Den nye regjeringsplattformen inneholder en rekke lovnader som vil styrke forbrukernes stilling, både innenfor boligsalg, digitalisering og offentlig sektor. (forbrukerradet.no 15.1.2018).)

- Etter DNs beregninger kan Telenor sitte igjen med over 330 millioner kroner i året fra papirfakturagebyrer.

(Anm: Etter DNs beregninger kan Telenor sitte igjen med over 330 millioner kroner i året fra papirfakturagebyrer. Her er en faktura fra Telenors Canal Digital med gebyr på 59 kroner. Drar inn flere hundre millioner på papirfakturagebyr: – En skikkelig melkeku for bedriftene (dn.no 12.9.2018).)

– Krever at leiebilbransjen rydder opp. (- Du kan lese mer om hva du bør tenke på ved henting og avlevering av leiebil på Forbruker Europa sine nettsider.)

(Anm: Krever at leiebilbransjen rydder opp. Forsikringene du tilbys når du leier bil, er villedende og det er umulig å finne totalpris ved bestilling, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. – Nå må leiebilbransjen rydde opp, krever forbrukerdirektør Randi Flesland. (…) Du kan lese mer om hva du bør tenke på ved henting og avlevering av leiebil på Forbruker Europa sine nettsider. (forbrukerradet.no 24.6.2018).)

- Leiebil. Gå alltid over leiebilen og les kontrakten før du kjører avgårde. (- Hvis du returnerer bilen utenfor bilutleiefirmaets åpningstid, bør du ta bilder av bilen som en bekreftelse på at den ble returnert i god stand. Dette er din eneste dokumentasjon – sørg derfor for at bildene har tilstrekkelig kvalitet, og at man kan se at bilen er skadefri.)

(Anm: Leiebil. Gå alltid over leiebilen og les kontrakten før du kjører avgårde. Sjekk også hva forsikringen dekker om noe skulle gå galt. Før du leier bil Merk deg at prisene som angis på nettet ofte bare inneholder det grunnleggende. Derfor bør du sjekke hva som er inkludert i det endelige tilbudet, og hva som ikke er det. (…) Når du henter leiebilen Du bør gå over bilen sammen med utleier ved overtakelse, for å se at bilen ikke har skader. Da unngår du å få skylden for eventuelle skader påført av forrige leier når du leverer inn bilen. Sørg for at eventuelle skader er angitt i skadeloggen. Noter kilometerstand ved utleie og innlevering. Da unngår du tvister med tanke på faktisk kjørelengde. (…) Hvis du returnerer bilen utenfor bilutleiefirmaets åpningstid, bør du ta bilder av bilen som en bekreftelse på at den ble returnert i god stand. Dette er din eneste dokumentasjon – sørg derfor for at bildene har tilstrekkelig kvalitet, og at man kan se at bilen er skadefri. (forbrukereuropa.no 2018).)

- KOMMUNENE TAR UT MILLIARDUTBYTTE: – Nettleien er en skjult ekstraskatt. (- Bare i 2016 tok disse eierne ut 1,3 milliarder kroner i utbytte. Nettleie forbrukerne har betalt inn, blir altså ikke brukt til vedlikehold av strømnettet, men går til andre formål i kommunene.)

(Anm: KOMMUNENE TAR UT MILLIARDUTBYTTE: – Nettleien er en skjult ekstraskatt. Kommunene tar milliardutbytte fra nettselskapene, mens strømnettet forfaller. Regningen blir sendt tilbake til deg takket være de nye, smarte strømmålerne. Strømnettet i Norge er i forfall, og har blitt forsømt i årevis. Deler av nettet er fra 40- og 50-tallet og må skiftes ut. Etterslepet på vedlikeholdet er på svimlende 140 milliarder kroner. Det skal betales i løpet av ti år, og det er forbrukerne som får regningen. (…) Gjennomgangen viser at kommunene tar utbytte i selskapene, og utbyttene blir større og større fra år til år. Bare i 2016 tok disse eierne ut 1,3 milliarder kroner i utbytte. Nettleie forbrukerne har betalt inn, blir altså ikke brukt til vedlikehold av strømnettet, men går til andre formål i kommunene. (…) – Klart dette er en ekstra skatt. Den er bare skjult, sier han og heiser på skuldrene. (tv2.no 18.2.2018).)

- Mens du må betale rekordhøy strømpris, selger strømselskapene strømmen til utlandet. Utenlandskablene går på høygir.

(Anm: Mens du må betale rekordhøy strømpris, selger strømselskapene strømmen til utlandet. Utenlandskablene går på høygir. Mandag kunne Nettavisen melde at strømmen i Norge er på rekordhøye nivåer på grunn av sprengkulda. Prisene er omtrent det dobbelte av hva det var i 2016 på samme tid, og prisene er på det høyeste på 13 måneder. Dette skjer samtidig som SSB mandag kunne melde at strømprisen i 2017 i snitt hadde økt med 9 prosent. Les også: Sprengkulda gir skyhøye strømpriser. (nettavisen.no 27.2.2018).)

(Anm: Diagram magasinfyllingen - hele Norge (vannmagasinfylling.nve.no).)

- Frp-ere vil ha avgiftskutt, Krever at Siv kutter i strømprisen. (- I 2009 ga avgiften nær 6,8 milliarder kroner til statskassa, i 2015 var summen 8,5 milliarder og i fjor hele 10,9 milliarder kroner.)

(Anm: Frp-ere vil ha avgiftskutt, Krever at Siv kutter i strømprisen. Høyere rente og dyrere strøm går utover vanlige folk, mener Fremskrittspartiet på Stortinget. Nå ber de sjefen kutte i avgiftene. 10,9 milliarder. Statens inntekter fra el-avgiften har økt hvert år fra 2009, med et mindre unntak for 2012. Kraftigst har veksten vært de siste åra. I 2009 ga avgiften nær 6,8 milliarder kroner til statskassa, i 2015 var summen 8,5 milliarder og i fjor hele 10,9 milliarder kroner. (…) Venter dyrere strøm En familie som bruker om lag 16 000 kWh i året vil bruke rundt 19 500 kroner på strøm og nettleie i år. Av dette utgjør forbruksavgiften omkring 3 300 kroner eller 17 prosent. (dagbladet.no 6.10.2018).)

- Må dekke store investeringer: Statnett krever mer nettleie. (- Dyrere for industrien Statnett har vedtatt å kutte rabatten for kraftkrevende industri, som i dag kan få opptil 90 prosent reduksjon i sine tariffer i sentralnettet. Nå blir dette redusert til 75 prosent for 2019, og videre til 60 prosent i 2020 og 45 prosent i 2021. (- Norsk Hydro har tidligere advart mot et slikt grep, som kan gi en betydelig ekstraregning for konkurranseutsatt industri.)

(Anm: Må dekke store investeringer: Statnett krever mer nettleie. (…) Nå har Statnetts styre vedtatt å øke tariffen i nettverket med ni prosent for 2019, noe som også fører til at brukerne av sentralnettet må betale mer i nettleie. (…) Dyrere for industrien Statnett har vedtatt å kutte rabatten for kraftkrevende industri, som i dag kan få opptil 90 prosent reduksjon i sine tariffer i sentralnettet. Nå blir dette redusert til 75 prosent for 2019, og videre til 60 prosent i 2020 og 45 prosent i 2021. Det betyr at kraftkrevende industri må dele mer av regningen. Norsk Hydro har tidligere advart mot et slikt grep, som kan gi en betydelig ekstraregning for konkurranseutsatt industri. – Grunnen til at vi gjør disse endringene, er at forskjellen mellom kundene med høyest rabatt og andre kunder ellers ville ha økt betydelig, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. (e24.no 2.10.2018).)

- Solgte strøm til utlandet for 28 øre kWh i vinter. Nå kan Norge bli nødt til å importere for 60 øre kWh. (- Bjørn Rasmus Dahl, leder for spotsalg i Statkraft, forklarer den høye eksporten i vinter med at det var mye snø i fjellet og godt med vann i magasinene.)

(Anm: Solgte strøm til utlandet for 28 øre kWh i vinter. Nå kan Norge bli nødt til å importere for 60 øre kWh. Da strømprisen var 28 øre pr. kilowattime i begynnelsen av året, ble det eksportert 30 prosent mer strøm enn i fjor. (…) Lite vann i magasinene har gitt rekordhøye sommerpriser på strøm. Strømmen koster i dag mer enn det den kostet under sprengkulden i vinter. Tall Aftenposten har innhentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), viser at Norge eksporterte 30 prosent mer strøm i januar og februar i år enn i samme periode i fjor. (…) Mye vann i vinter Bjørn Rasmus Dahl, leder for spotsalg i Statkraft, forklarer den høye eksporten i vinter med at det var mye snø i fjellet og godt med vann i magasinene. – Ved å spare mye på vannet i en slik situasjon ville risikoen for overløp og dermed vårflom bli større, sier Dahl. – Kunne dere ha gjort noe i vinter for å unngå dagens situasjon med høye priser på strøm? (aftenposten.no 1.8.2018).)

(Anm: Diagram magasinfyllingen - hele Norge (vannmagasinfylling.nve.no).)

–  Statssekretær vil ha ny vannlov etter ekstremtørken. Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- miljødepartementet er bekymret over ekstremtørken og vil ha på plass en ny sektorovergripende lov om vanntjenestene.

(Anm: Statssekretær vil ha ny vannlov etter ekstremtørken. Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- miljødepartementet er bekymret over ekstremtørken og vil ha på plass en ny sektorovergripende lov om vanntjenestene. (…) Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har lenge tatt til orde for en ny vanntjenestelov og har på bakgrunn av den ekstremt tørre sommeren etterlyst tiltak. (dagsavisen.no 7.8.2018).)

- Svein Roar Brunborg: Kraftprodusentene okker seg over at de må finansiere Einar Aas' tap. Kanskje bør de okke seg litt mer lavmælt.

(Anm: Må ta tak i kraftmarkedets svakheter. Organiseringen i kraftmarkedet har mange svakheter. Det er på tide med en bred gjennomgåelse. ​​Normalt skvulper verdier for mellom ti og 20 milliarder kroner i vannkraftens magasiner. Svein Roar Brunborg: Kraftprodusentene okker seg over at de må finansiere Einar Aas' tap. Kanskje bør de okke seg litt mer lavmælt. (dn.no 24.9.2018).)

- Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. (- Bedre i Sverige og Danmark.) (- Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten.)

(Anm: Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. Med solpaneler på låvetaket må Ole Albert Bøhn betale tre ganger så mye for strømmen han kjøper av Hafslund, som den han selger. Urimelig, mener han. (…) Bedre i Sverige og Danmark Hadde gården hans ligget i Sverige, Danmark eller Tyskland, ville Bøhn kommet bedre ut. I Danmark og Tyskland får plusskunder mer for strømmen enn markedsprisen, mens i Sverige gis de et skattefradrag. På gården et par mil fra Gardermoen må Bøhn i tillegg til kraftprisen betale nettleie, elavgift, enovaavgift og moms på strøm han kjøper. – Nå får jeg rundt 30 øre per kilowattime hvis jeg selger til Hafslund på dagtid. På natten produserer jeg ikke strøm, og da må jeg betale rundt 90 øre inklusive nettleie og avgifter. Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten. (dn.no 22.7.2018).)

- Norske bitcoinutvinnere får lettelser i elavgiften. (Norsk bitcoin-selskap bruker like mye strøm som hele Mandal kommune – sparer 28 mill. i året på redusert avgift «Svært betenkelig», sier Skatt vest.)

(Anm: Norske bitcoinutvinnere får lettelser i elavgiften Tidligere statssekretær og finanspolitisk talsperson i Frp, Gjermund Hagesæter (helt i enden), er talsperson og med på eiersiden i Kryptovault-systemet, som leier ut datasenterkapasitet til bitcoinutvinnere. Norsk bitcoin-selskap bruker like mye strøm som hele Mandal kommune – sparer 28 mill. i året på redusert avgift «Svært betenkelig», sier Skatt vest. (dn.no 30.7.2018).)

(Anm: LO om bitcoin: – En del nye næringer som vokser frem er på steinaldernivå. LO-sekretær Are Tomasgard vil gå sammen med forbundene og se nærmere på hvilke utfordringer bitcoinselskaper kan gi. (dn.no 2.8.2018).)

(Anm: Nå er strømprisene historisk høye. Prisen på strøm er på et historisk høyt nivå, ifølge SSB. Økningen bidrar i stor grad til å trekke den generelle prisveksten oppover. (aftenposten.no 10.7.2018).)

- Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. (- Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta.)

(Anm: Økokrim ønsker skjerpet regelverk: Nær halvparten av all krypto-handel kobles til kriminalitet. I september må tre nordmenn møte i retten for å ha solgt narkotika for millioner av kroner, i hovedsak betalt med Bitcoin. Nå ønsker Økokrim å skjerpe regelverket for kryptovaluta. Nær halvparten av alle transaksjoner som gjennomføres med Bitcoin og annen kryptovaluta er knyttet til ulovlig virksomhet. Økokrim mener kryptovaluta utgjør en økende trussel fordi mange kriminelle benytter dette som betalingsmiddel. – Kryptovaluta er godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og hvitvasking av kriminelt utbytte. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med Bitcoin kunne kobles til ulovligheter, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2. Ifølge den internasjonal studien som Schea refererer til, knyttes omlag 72 milliarder dollar til illegal virksomhet som betales via Bitcoin og annen kryptovaluta. (tv2.no 19.9.2018).)

- En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. (- Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet.)

(Anm: – Kan gjøre det lettere for politiet å finne bevis. Bruken av digitale betalingsløsninger blant kriminelle øker. Det er bra for Økokrim. (…) Bruken av kryptovaluta øker. I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim også frem bruk av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet. En studie viser at omtrent en fjerdedel av brukerne, og nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin, kunne kobles til ulovligheter, ifølge rapporten fra politiorganet. Den samme studien estimerer at illegal aktivitet for omtrent 72 milliarder dollar hvert år betales via bitcoin. Økokrim tror kriminelle sannsynligvis vil velge andre kryptovalutaer som er mindre sporbare enn bitcoin i fremtiden. Fremvekst av kryptovalutaer og vekslingstjenester knyttet til virtuelle valutaer er også trukket frem av Finanstilsynet som en risiko, i tilsynets oppdaterte versjon av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige utsettes for. (e24.no 8.6.2018).)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta.

(Anm: I bakvendtland kan alt gå an. Staten bruker milliarder av kroner på energisparetiltak. Kraften vi sparer, havner på billigsalg, og brukes til produksjon av spekulativ og totalt verdiløs kryptovaluta. Arne O. Holm er spaltist i Ytring på radio og nett. Kryptovaluta, eller bitcoin om man vil, er fortsatt et ukjent begrep for de fleste. Like fullt har staten bestemt at dette er en form for digital pengeproduksjon det er verdt å satse på. (nrk.no 2.9.2018).)

- Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin.

(Anm: Bitcoin kan rasere velferdsstaten. En kryptovaluta gjør det enklere å risikofritt snyte på skatten, droppe å betale moms eller ta del i korrupsjon. Derfor skal vi frykte anonyme betalingsmidler som Bitcoin. «Bitcoin is a «fraud» that should only be invested in by murderers, drug dealers and people living in North Korea, Ecuador and Venezuela». Sitatet er fra Jamie Dimon, sjef for investeringsbanken JPMorgan. Nesten alle pengene våre er digitale. Når du drar kortet, vippser eller betaler i nettbanken, er det med digitale penger. Disse pengene er dessuten bokført av aktører som er under tilsyn av bl.a. Skatteetaten og Finanstilsynet. (nrk.no 20.9.2017).)

- Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst.

(Anm: Skatteetaten vil fange krypto-syndere. Skatteetaten leter etter unge folk for å ta skattesnyltere som har tjent seg rike på kryptovaluta. Mange nordmenn har tjent gode penger på bitcoin og annen kryptovaluta den siste tiden. Skatteetaten tar nå grep for å være sikker på at alle får rapportert inn potensiell gevinst. – For tiden er en god del transaksjoner med kryptovaluta i omløp. Det kan være utfordrende å spore transaksjonene til opphavsmannen når en opphavsmann sprer transaksjonene over flere digitale lommebøker, sier IT-arkitekt i Skatteetaten, Nader Aeinehchi. Derfor søker nå etaten etter unge kryptoentusiaster for å bygge et verktøy som kan fange opp alle transaksjoner, uansett hvor godt nordmenn prøver å skjule det. (…) Han forklarer at internasjonale plattformer som lar deg handle ulike kryptovalutaer er spesielt utfordrende for skatteinnkrevere. – Det er nesten umulig å holde styr på hver enkelt handel i disse plattformene. Dette er problematisk. Plattformene har dårlig sporing av handler og oversikt over egne handler, sier Schuil. (e24.no 28.1.2018).)

- Tror strømprisen vil øke tretti prosent. Strømprisen kan øke 30 prosent i annet halvår, sammenliknet med første.

(Anm: Tror strømprisen vil øke tretti prosent. Strømprisen kan øke 30 prosent i annet halvår, sammenliknet med første. Det viser nye prognoser. Slår de til, øker årets strømregning til en vanlig husstand med over 4200 kroner, i forhold til fjoråret. (…) USIKKERT: – Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Det må tas høyde for at den tørre værtypen kan vedvare, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet. (nrk.no 25.7.2018).)

- Rekordhøye strømpriser: Torsdag koster strømmen over 3 kroner.

(Anm: Rekordhøye strømpriser: Torsdag koster strømmen over 3 kroner. (…) Årsaken er kaldt vær - Det er ingen spesielle årsaker til de høye prisene utover at det er kaldt og forbruket har gått opp, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i strømbørsen Nordpool til Nettavisen. (nettavisen.no 1.3.2018).)

- Dyrere strøm enn i vinter. For tre år siden kostet strømmen i gjennomsnitt 6,8 øre pr. kWh. I juli i år ligger prisen på 52 øre. Selv under sprengkulden i februar var prisen lavere.

(Anm: Wasim Riaz. Dyrere strøm enn i vinter. For tre år siden kostet strømmen i gjennomsnitt 6,8 øre pr. kWh. I juli i år ligger prisen på 52 øre. Selv under sprengkulden i februar var prisen lavere. (…) For tre år siden kostet strømmen i snitt 6,7 pr. kWh. På toppen av strømprisen, kommer nettleie og andre avgifter til staten og strømselskapet. Derfor blir prisen kundene må betale nå nesten én krone for én kWh. (…) Jeg tror ikke at vi noen gang har hatt en så høy pris i juli som vi har i juli i år, sier Anton Eliston, seksjonssjef i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). (aftenposten.no 23.7.2018).)

- Sjefen i Energi Norge ber om kutt i avgifter på strøm. Energi Norge mener Stortingsflertallet har brukt årene med lave strømpriser til å øke el-avgiften du betaler over strømregningen.

(Anm: Sjefen i Energi Norge ber om kutt i avgifter på strøm. Energi Norge mener Stortingsflertallet har brukt årene med lave strømpriser til å øke el-avgiften du betaler over strømregningen. Den må ned, mener kraftbransjen. 35 prosent av strømregningen er avgifter til staten. (nrk.no 25.7.2018).)

- Strømprisene løftet KPI. Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

(Anm: Strømprisene løftet KPI. Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode. Økningen har sammenheng med de høyere strømprisene. Fra mai til juni 2018 gikk KPI opp 0,6 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent. (ssb.no 10.7.2018).)

– Regjeringen forsvarer prishopp på strøm. (– Vi må huske på at elavgiften finansierer velferdsgoder vi alle ønsker oss, svarer statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet på kritikken.)

(Anm: Regjeringen forsvarer prishopp på strøm. Staten har økt strømavgiftene kraftig de siste årene. – Vi må huske på at elavgiften finansierer velferdsgoder vi alle ønsker oss, svarer statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet på kritikken. (…) Etter avgiftsøkningene utgjør nå avgiftene som staten tar inn, hele 40 prosent av strømregningen din, viser tall VG har fått fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). (nrk.no 1.3.2018).)

(Anm: Ap bør be til Gud om lave strømpriser også i årene framover. Acer kan innlede en ny EU-kamp som forener populismens viktigste skillelinjer til en; nasjonal/global, sentrum/periferi og elite/folkevilje (nettavisen.no 27.3.2018).)

(Anm: FAKTISK HELT FEIL, RASMUS HANSSON. «Ingen i norsk miljø­bevegelse er mot [Acer]». MDG-politikeren legger seg flat. (dagbladet.no 3.4.2018).)

- Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. (- Bedre i Sverige og Danmark.) (- Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten.)

(Anm: Bonde får 30 øre for solstrøm, må kjøpe for 90 øre. Med solpaneler på låvetaket må Ole Albert Bøhn betale tre ganger så mye for strømmen han kjøper av Hafslund, som den han selger. Urimelig, mener han. (…) Bedre i Sverige og Danmark Hadde gården hans ligget i Sverige, Danmark eller Tyskland, ville Bøhn kommet bedre ut. I Danmark og Tyskland får plusskunder mer for strømmen enn markedsprisen, mens i Sverige gis de et skattefradrag. På gården et par mil fra Gardermoen må Bøhn i tillegg til kraftprisen betale nettleie, elavgift, enovaavgift og moms på strøm han kjøper. – Nå får jeg rundt 30 øre per kilowattime hvis jeg selger til Hafslund på dagtid. På natten produserer jeg ikke strøm, og da må jeg betale rundt 90 øre inklusive nettleie og avgifter. Det er for dårlig. Det burde ligge en gulrot i systemet som motiverer og gir en bedre pris for overskuddsstrømmen, sier den ferske strømprodusenten. (dn.no 22.7.2018).)

- Nå kan solceller på taket gi bedre rente enn banken. Dyrere strøm og billigere solceller gjør nå solkraft vesentlig mer lønnsomt enn før.

(Anm: Nå kan solceller på taket gi bedre rente enn banken. Dyrere strøm og billigere solceller gjør nå solkraft vesentlig mer lønnsomt enn før. Ola Ødegårds strømregning for mai endte på 550 kroner i inntekt. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Med disse lovendringer blir strøm og nettleie svinedyrt. (- EU sin interesse EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion.)

(Anm: Med disse lovendringer blir strøm og nettleie svinedyrt. Stortinget skal om fire uker, 22. mars 2018, behandle et forslag til endring i naturgassloven og energiloven og vedta samtykke til EU sin tredje energimarkedspakke. I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter ACER. EU sin interesse EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med bl.a. like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få lov til å bestemme over våre energikilder.(advokatstensland.blogg.no 19.2.2018).)

(Anm: EU sier nei til mer Acer-makt. EUs energibyrå får ikke makten kommisjonen ønsket seg. Medlemslandene i EU setter nå ned foten. (dagsavisen.no 20.6.2018).)

- Støres harde linje i Acer-saken vekker uro i Ap. Ap-leder Jonas Gahr Støre er på kollisjonskurs med LO, halve stortingsgruppa, en lang rekke fylkeslag og ordførere i Acer-striden.

(Anm: Støres harde linje i Acer-saken vekker uro i Ap. Ap-leder Jonas Gahr Støre er på kollisjonskurs med LO, halve stortingsgruppa, en lang rekke fylkeslag og ordførere i Acer-striden. Det vekker bekymring internt. – Det har ikke stått på advarsler, men han har valgt å kjøre på, sier en sentral kilde i partiet til NTB. Da Aps stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen skulle ta endelig stilling til spørsmålet, ble det klart for alle og enhver hvor splittet partiet er. Kravet om utsettelse ble avvist, men med svært knapp margin. Stemmetallet var 26–22 eller 25-21, alt etter hvem du spør. En av dem som stemte imot var tidligere nestleder Trond Giske. – Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver han i en tekstmelding til Trønder-Avisa. HVA ER ACER? Her kan du lære alt om vårens heteste EU-sak(aftenposten.no 21.3.2018).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. (- Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken.)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets ACER-vedtak. Nei til EU anker avgjørelsen. (…) Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken. (enerwe.no/acer-ntb 11.10.2019).)

- Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. (- Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene».)

(Anm: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker. Oslo tingrett avviser Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten får medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse. – Dette søksmålet er i realiteten et forsøk på å innføre abstrakt grunnlovskontroll i Norge, av den typen man finner i kontinentale konstitusjonsdomstoler, men som vi til nå ikke har hatt i Norge. Det sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da Oslo tingrett i september behandlet avvisningsspørsmålet i søksmålet Nei til EU har anlagt om grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak, skriver Rett24. Fornøyd Regjeringsadvokaten er tilfreds med kjennelsen. – Vi er godt fornøyd med at tingretten så klart slår fast at Nei til EU ikke har søksmålsinteresse, verken ut fra de tradisjonelle kriteriene i tvisteloven paragraf 1-3, eller ut fra en mer overordnet konstitusjonell vurdering, sier Sejersted. Leder Kathrine Kleveland i Nei til EU mener på sin side at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene». – Å ta kontroversielle vedtak fra myndighetene til retten er ikke et brudd på vår statsskikk, men en demokratisk rett enhver borger og organisasjon må ha rett til å benytte seg av, sier hun i en pressemelding. (dagsavisen.no 11.10.2019).)

(Anm: Nei til EU vil ta Acer-saken til retten. Nei til EU sier de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken om norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. (aftenposten.no 21.3.2018).)

- Erna Solberg: – Vi må lære oss å slåss for EØS. (- Solberg tror tilhengerne av norsk tilslutning til Acer undervurderte den politiske sprengkraften i saken. Det førte til at motstanderne fikk stort spillerom. – Vi gikk kanskje ikke så høyt på banen med informasjon. Vi lot neisiden dominere på det jeg mener er feilaktige premisser om hva denne saken dreide seg om, sier Solberg.)

(Anm: Erna Solberg: – Vi må lære oss å slåss for EØS. Statsminister Erna Solberg mener EØS-avtalens tilhengere har vært for dårlige til å forsvare den. (…) Undervurderte Acer-debatten. Det er den opprivende debatten om EUs energibyrå Acer som er bakteppet for advarselen. Solberg tror tilhengerne av norsk tilslutning til Acer undervurderte den politiske sprengkraften i saken. Det førte til at motstanderne fikk stort spillerom. – Vi gikk kanskje ikke så høyt på banen med informasjon. Vi lot neisiden dominere på det jeg mener er feilaktige premisser om hva denne saken dreide seg om, sier Solberg. Les også: Støre ber velgerne stole på Ap i Acer-saken. (dn.no 30.3.2018).)

- Petter Stordalen laster opp i Fjordkraft. Hotelleier Petter Stordalen satser rundt 37 millioner kroner på krafttilbyderen Fjordkraft, mens investor Øystein Stray Spetalen etter kort tid kvitter seg med en svær aksjepost i samme selskap.

(Anm: Petter Stordalen laster opp i Fjordkraft. Hotelleier Petter Stordalen satser rundt 37 millioner kroner på krafttilbyderen Fjordkraft, mens investor Øystein Stray Spetalen etter kort tid kvitter seg med en svær aksjepost i samme selskap. For rundt to uker siden solgte eierne av Fjordkraft aksjer for 1,2 milliarder kroner i forbindelse med at krafttilbyderen gikk på Oslo Børs. Flere profilerte investorer kjøpte aksjer, med John Fredriksen i front. Skipsrederen ssatset 93 millioner kroner på aksjer i kraftselskapet. (dn.no 4.4.2018).)

- Kringkastingsrådet har mottatt 518 klager på dekningen av Acer-saken. Flere Acer-motstandere reagerer på det de mener er NRK og andre mediers manglende dekning av Acer-saken.

(Anm: Kringkastingsrådet har mottatt 518 klager på dekningen av Acer-saken. Flere Acer-motstandere reagerer på det de mener er NRK og andre mediers manglende dekning av Acer-saken. – Vi hadde en markering i går, og det var ikke noe å finne på NRK etterpå. Det var heller ikke noe i VG, Dagbladet eller Aftenposten. Det ble selvfølgelig overskygget av Listhaug-saken, men de burde finne noe plass til denne viktige saken, sier Joachim Jarlev til Nationen. Jarlev, som er medlem av Stopp Acer, viser til en demonstrasjon utenfor Stortinget mandag der det ble protestert mot norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. Jarlev sier til avisen at han på lik linje med over 500 andre kommer til å sende inn klage til Kringkastingsrådet. Han mener NRK som allmennkringkaster har et ansvar for å dekke saken i større grad. Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord, sier til Nationen at NRK har dekket Acer-saken og vil fortsette å gjøre dette. (journalisten.no 21.3.2018).)

- Duell: Billig mot dyr TV. (- Mer flytende bevegelser Legg også merke til at det i spesifikasjonene står at Samsung har et 100 Hz panel, der LG har 50. Enkelt forklart betyr dette at bildet oppfriskes oftere med nye bildedata på Samsungen.)

(Anm: Test av TV: Samsung UE55MU8005 mot LG 55UJ635V. Duell: Billig mot dyr TV. Er det egentlig så stor forskjell på en billig TV i forhold til en som koster mer enn det dobbelte? Vi har sjekket ut to modeller som begge fås til svært gode priser på Black Friday. (…) Mer flytende bevegelser Legg også merke til at det i spesifikasjonene står at Samsung har et 100 Hz panel, der LG har 50. Enkelt forklart betyr dette at bildet oppfriskes oftere med nye bildedata på Samsungen. Forskjellene er tydeligere i situasjoner med mange glidende bevegelser, for eksempel når kameraet svever over et landskap i et naturprogram. Det blir rett og slett mye mindre hakking i bevegelsene på Samsung enn på LG. (dinside.no 20.12.2017).)

– Det blir færre kunder, men inntektene vokser videre: RiksTV omsatte for 1,3 milliarder kroner i fjor.

(Anm: Det blir færre kunder, men inntektene vokser videre: RiksTV omsatte for 1,3 milliarder kroner i fjor. - Kundene liker tjenestene våre, og de blir stadig mer fornøyde, sier toppsjef Jérôme Franck-Sætervoll. RiksTV fortsetter å vokse, og økte omsetningen med snaue 80 millioner kroner fra 2016 til 2017. Det skriver selskapet i en resultatmelding fredag formiddag. Omsetningen til TV-distributøren landet på 1,299 milliarder kroner i 2017, mot 1,220 i 2016. (…) Antall betalende kunder var ved utgangen av 2017 på 263.470, mot 270.100 på tilsvarende tidspunkt i 2016. I fjerde kvartal 2017 var abonnementsmassen helt stabil, melder selskapet. (medier24.no 11.5.2018).)

- Kun fire bilmerker dekker rustede bremseskiver. (- Jo hardere du bremser, jo større sjanse er det for at også rusten på bakbremsene slites bort. Harde oppbremsinger er derfor et godt våpen mot rustne bremseskiver. Vær nøye med at nedbremsingene gjøres under trygge omstendigheter.)

(Anm: Kun fire bilmerker dekker rustede bremseskiver. Tvinges til å bytte før de er utslitt I likhet med eksempelvis bremseklosser og dekk, er bremseskiver åpenbare slitedeler. Utslitte slitedeler dekkes verken av garanti eller reklamasjon og må derfor dekkes av eier. (…) Bruk bremsene Når bremsene brukes, vil bremseklossene fjerne rust fra bremseskivene. Jo oftere og hardere bremsene brukes, jo mindre rust vil få mulighet til å «sette seg». Jo hardere du bremser, jo større sjanse er det for at også rusten på bakbremsene slites bort. Harde oppbremsinger er derfor et godt våpen mot rustne bremseskiver. Vær nøye med at nedbremsingene gjøres under trygge omstendigheter. Når du bremser, blir bremseskivene varme. Dermed vil de også tørke. Gjennomfør derfor gjerne noen ekstra nedbremsinger før bilen skal parkeres. Dette gjelder spesielt når du har kjørt på saltet veg, men også når du har kjørt på vått føre. Dette er ekstra viktig om du vet at det vil bli lenge til neste kjøretur. Er bremsene tørre når du parkerer, reduseres risikoen for rustdannelse kraftig. (forbrukerradet.no 7.2.2018).)

- Veggedyr. Tok med dette hjem fra ferie – fikk ekstraregning på 90 000. (- Vær klar over at hjemforsikringen kan dekke regningen. Sjekk dette med forsikringsselskapet ditt.)

(Anm: Veggedyr. Tok med dette hjem fra ferie – fikk ekstraregning på 90 000. Dette må du se opp for når du sjekker inn på hotellrommet. (…) Det ble en kostbar opplevelse for den uheldige familien som måtte ha full skadedyr-renovering av boligen sin. Sluttregningen endte på 90 000 kroner. (…) Vær klar over at hjemforsikringen kan dekke regningen. Sjekk dette med forsikringsselskapet ditt. Risikolandene. – Sverige, England, USA og Øst-Europa peker seg ut som land med mest veggedyr, men problemet er også økende i Norge, sier Stein Norstein, skadesjef Anticimex. Men Norgesferien kan også by på trøbbel. – Vi har tilfeller der folk har fått med seg veggedyr hjem etter hotellopphold i Norge, sier Jan Arild Kjeldsberg. – Veggedyrproblemet som er økende i Norge, har nok også sammenheng med økt reisevirksomhet. Det har blitt større bevissthet rundt problemet, og vi synes det er positivt at folk gjør tiltak, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If. (dagbladet.no 19.8.2017).)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

- Disse forbrukerrettighetene har du med i kofferten din.

(Anm: Disse forbrukerrettighetene har du med i kofferten din. Skal du reise ut av landet, er det greit å vite hva du har rett på hvis uhellet er ute. Vi har laget en oversikt. (forbrukerradet.no 22.6.2018).)

- Bolig handler om mer enn økonomi. Derfor trenger vi en boligpolitikk som setter mennesker foran spekulanter.

Bolig for folk
Andreas Sjalg Unneland. Leder for Studentlaget Høyden SV og medlem av Sosialistisk Ungdom
nrk.no 25.7.2016
Bolig handler om mer enn økonomi. Derfor trenger vi en boligpolitikk som setter mennesker foran spekulanter.

Sosialister forstår ikke prismekanismer, hevder leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise. Det er heldigvis ikke sant. Det er fullt mulig å forstå mekanismene rundt tilbud og etterspørsel, og fortsatt være uenig i at et fritt marked er løsningen på boligproblemene. Faktisk er det ganske fornuftig.

Bolig til alle har vært et viktig politisk prosjekt i Norge og gjennom styring av markedet eier i dag 8 av 10 sin egen bolig. Stadig færre har råd til egen bolig og et ustabilt boligmarked skaper usikkerhet. Boligprisene har steget med 900 prosent på drøye to tiår. Dette er ikke bare en utfordring for dem som står utenfor boligmarkedet, det er utfordrende for hele økonomien. Økt tilflytting til byene og generell befolkningsvekst er en del av forklaringen på prisveksten. Men at Unge Høyre ignorerer at veksten også skyldes boligspekulanter er skremmende. (…)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Meglere (eiendommer, aksjer...) (mintankesmie.no).)

- Andel av husholdningene som eier bolig 2020 76,4 %

(Anm: Boforhold, registerbasert. Andel av husholdningene som eier bolig 2020 76,4 % (ssb.no ).)

- Boforhold, registerbasert. (- 11038: Eierstatus. Personer (K) (B).)

(Anm: Boforhold, registerbasert. 11038: Eierstatus. Personer (K) (B) 2015 - 2020 (ssb.no).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

- Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. (- 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.) (- Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen.)

(Anm: Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers. (ssb.no 7.5.2019).)

– 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.)

(Anm: - 52 prosent av nordmenn bor i eneboliger og småhus. (- Men bare 30 prosent sier at de ønsker å bo slik.) (- Flere bor alene. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 960.000 aleneboende i Norge, og tallet er økende.) (p4.no 31.5.2016).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- 1 av 3 eldre bor alene. 35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene. (- Blant hele befolkningen er andelen aleneboende 18 prosent.)

(Anm: 1 av 3 eldre bor alene. 35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene. Blant hele befolkningen er andelen aleneboende 18 prosent. Blant personer som er 67 år eller eldre og bor i privathusholdninger, er det mer enn dobbelt så mange kvinner som menn. Dette viser nye tall fra statistikken Familier og husholdninger. Også andelen som bor alene i denne aldersgruppen, er vesentlig høyere for kvinner enn for menn. Flere eldre kvinner enn menn bor alene Som figur 1 viser, er det to husholdningstyper som dominerer for personer som er 67 år eller eldre, aleneboende og par uten hjemmeboende barn. (ssb.no 25.6.2019).)

(Anm: Leieboerforeningen (lbf) Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 4.000 medlemmer. (leieboerforeningen.no).)

- Stadig flere bor alene. Likevel bygges det ikke for at folk skal gjøre det. 4 av 10 boliger som ble bygd i fjor var for dem som bor alene. Det viser at vi bygger feil, mener Norske arkitekters landsforbund.

(Anm: Stadig flere bor alene. Likevel bygges det ikke for at folk skal gjøre det. 4 av 10 boliger som ble bygd i fjor var for dem som bor alene. Det viser at vi bygger feil, mener Norske arkitekters landsforbund. Tall fra folke- og boligtellingen fra SSB for 2016 viser at det var 894 126 enpersonshusholdninger her til lands i fjor. Dette betyr at 38 prosent av alle innbyggerne i Norge bodde alene. Til sammenligning viser tall fra Eurostat at andelen aleneboende i Europa lå på 33,4 prosent i samme periode. Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund, mener at dette er bekymringsfulle tall med tanke på hvilken boligmasse som bygges her til lands. (aftenposten.no 15.8.2017).)

- De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig.

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

(Anm: Vi er et resurssenter for privatutleie i Norge og er deleid av Schibsted. Du finner oss blant annet på Finn.no (husleie.no).)

(Anm: Eier eller leier du ut bolig? Dette er skattefradragene det er lett å glemme (aftenposten.no 27.5.2017).)

- Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes.

(Anm: Kunnskapen om prisdriverne i boligmarkedet må økes. (…) NEF har ikke avfeid investorene som irrelevante for prisdannelsen. Tvert i mot har vi i skattedebatten argumentert for et skarpere skattemessig skille mellom primærbolig og sekundærbolig, til fordel for de som er i markedet for boformål. Politiske og kommersielle aktører trenger et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet. (e24.no 9.8.2017)

(Anm: Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen. Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet. (leieboerforeningen.no 25.1.2016).)

– Par vant frem i Høyesterett: – En seier for alle boligkjøpere. LEKKASJE: Baderommet var tolv år gammelt, men solgt med positive opplysninger og gitt tilstandsgrad) (- Protector forsikring mente skaden ikke var vesentlig nok. (– Nå skal det bli enklere å få prisavslag dersom du finner en feil ved boligen, sier advokat.)

(Anm: Par vant frem i Høyesterett: – En seier for alle boligkjøpere. LEKKASJE: Baderommet var tolv år gammelt, men solgt med positive opplysninger og gitt tilstandsgrad (…) Utbedringskostnadene ble kalkulert til 283.820 kroner, men Protector Forsikring mente skaden ikke var vesentlig nok. Nå skal det bli enklere å få prisavslag dersom du finner en feil ved boligen, sier advokat. Dersom du har oppdaget en feil ved boligen du har kjøpt, har eierskifteforsikringsselskapene til nå brukt prosentberegninger for å avgjøre om feilen er vesentlig nok til at du kan få erstatning. I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene. – Mangelsvurderingen beror på en helhetsvurdering. Hvordan du velger å regne på kalkulatoren skal i hvert fall ikke avgjøre om det foreligger et vesentlig avvik eller ikke, sier advokat Johan G. Bernander i Help-advokatene. (aftenposten.no 16.6.2017).)

(Anm: Muggsopp i boligen. (…) Muggsopp og helseskader. (juss.info 2012).)

- Soppsykdommer kan påvirke alle.

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) Soppsykdommer kan påvirke alle. (...) (cdc.gov).)

(Anm: Soppsykdommer. Typer Soppsykdommer. (Fungal Diseases. Types of Fungal Diseases.) (cdc.gov).)

(Anm: Én av to norske boliger har fuktskader. Mugg i kjeller kan gi helseskader til de som bor i hust, og være en kilde til konflikt mellom selger og kjøper. Mer en halvparten av alle norske boliger har fuktskader. Det skaper store helseproblemer, og gir trøbbel ved kjøp og salg. Mugg-, fukt- og råteskader er et stort problem i flere hus. For takstrapportene avdekker ikke fukt- og muggskader. Nå kreves det en obligatorisk tilstandsrapport på boliger. En ny undersøkelse fra Standard Norge viser at mer enn 66% av kjellergulv har skader og mer enn halvparten av norske bad har fukt og råteskader. (nrk.no 18.1.2012).)

(Anm: Fikk ekstraregning på én million kroner etter huskjøp. HAMAR (NRK): Eirik Dahl og Katrine Oreld kjøpte drømmeboligen med utsikt til Mjøsa, uten å vite at huset hadde omfattende fuktskader. (nrk.no 15.8.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

– Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning. (– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus.)

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning
forbrukerradet.no 14.3.2017
Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt

Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten. Selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig svært sjelden| på selger for å dekke tapet sitt i ettertid. I den grad selskapene retter krav mot andre for de utbetalingene de må gjøre, så rettes kravene mot takstmannen og takstmannens ansvarsforsikring, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Boligkjøperen har derimot en betydelig risiko. Terskelen for å nå fram med krav er hevet, eierskifteforsikringsselskapene er dyktige til å avvise krav, og boligkjøperen kan heller ikke være trygg for å få hjelp fra egen boligkjøperforsikring, legger hun til.

I dag kan selgeren kjøpe en eierskifteforsikring for sitt selgeransvar, og kjøperen kan velge en boligkjøperforsikring som er ment å dekke utgifter til advokater og eksperter hvis kjøperen må gå til sak mot selgerens forsikringsselskap. Bolighandelen som sådan, er egentlig ikke forsikret i Norge, men partene forsikrer seg mot hverandre. (…)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

- Nå kan det bli boligkjøperne som velger eierskifteforsikring.

(Anm: Nå kan det bli boligkjøperne som velger eierskifteforsikring. Konserndirektør Morten Thorsrud i If mener det er på høy tid med en gjennomgåelse av forsikringsordningene ved bolighandel. – Dagens marked fungerer ikke godt ut ifra et risikoperspektiv, hverken for kjøper eller selger, sier Thorsrud. Nesten én av ti klager etter boligkjøp, men få når frem. Nå vil Stortinget undersøke om det er kjøperen som skal velge eierskifteforsikring. (dn.no 23.6.2017).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

(Anm: Utrygge nordmenn på bolig jakt. Å skaffe deg tak over hodet, er en av de viktigste tingene du gjør som forbruker. Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse om forbrukerens stilling i bolighandelen, som viser at forbruker er i en sårbar posisjon. (forbrukerradet.no 15.3.2017).)

(Anm: – Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus. Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet. (nrk.no 14.3.2017).)

(Anm: UNDERSØKELSE Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer. Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser. Rapporten er utviklet av Forbrukerrådet med støtte av Barne- og likestillingsdepartementet. (forbrukerradet.no 14.3.2017).)

- Ny undersøkelse: – Bilforsikringer er sterkt overpriset. FORSIKRET: Det er ingen grunn til å slå seg til ro med bilforsikringen i lengre tid, mener Forbrukerrådet.

(Anm: Ny undersøkelse: – Bilforsikringer er sterkt overpriset. FORSIKRET: Det er ingen grunn til å slå seg til ro med bilforsikringen i lengre tid, mener Forbrukerrådet. Forsikringsselskapene i Norge tar for høy profitt på skadeforsikringer, mener organisasjonen Forsikringsmeglerne. (…) –  Det er en offentlig kjent «hemmelighet» at forsikringsselskapene tjener for mye på kundene sine, sier Gisvold. Bil. Meglerne som har svart på undersøkelsen mener at det er bilforsikringer som er mest overpriset. Hele 31 prosent av forsikringsmeglerne svarer at bilforsikring er mest overpriset, med ansvarsforsikring på en annenplass. 23 prosent svarer at ting- og avbruddsforsikringer er mest overpriset. (e24.no 17.6.2017).)

- Gjeldsbomber i veien. (- Bilister uten ansvarsforsikring, kan bli gjeldsslaver på livstid.)

Gjeldsbomber i veien
aftenposten.no 15.10.2011
Bilister uten ansvarsforsikring, kan bli gjeldsslaver på livstid. (…)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Over 100.000 biler uten forsikring. Flere enn 100.000 biler mangler forsikring, opplyser Statens vegvesen. Skjer en ulykke kan sjåføren i uforsikret bil bli gjeldsslave på livstid. – Mange vet ikke at de mangler forsikring, sier Arne Lerhol, inspektør i Statens vegvesen. (…) – Konsekvensene for en som kjører uten forsikring kan være fatale, fordi sjåføren må betale erstatning av egen lomme, sier Lerhol. (nrk.no 16.7.2015).)

- Forbrukerrådet: - To kontrollerer mobilmarkedet. ETTERLYSER MER KONKURRANSE: Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet vil at Telenor og Telia skal utfordres mer.

(Anm: Forbrukerrådet: - To kontrollerer mobilmarkedet. ETTERLYSER MER KONKURRANSE: Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet vil at Telenor og Telia skal utfordres mer. Forbrukerrådet mener vi trenger et tredje mobilnett i Norge som utfordrer gigantene. De kjøper ikke Telenor-sjefens forklaring på de høye mobilprisene. Den gjennomsnittlige norske mobilkunden i Telenor betaler langt mer enn Telenors mobilkunder i Sverige og Danmark. Telenor-sjef Sigve Brekke mener hovedforklaringen til det, er kravstore norske kunder, samt den vanskelige norske geografien. Det gjør at kostnadene med å bygge ut nettet er mye høyere i Norge enn i nabolandene. Den forklaringen kjøper ikke Forbrukerrådet uten videre. (nettavisen.no 17.7.2019).)

- Norske Telenor-kunder betaler dobbelt så mye som danske.

(Anm: Norske Telenor-kunder betaler dobbelt så mye som danske. Norske Telenor-kunder betaler mye mer enn både dansker og svensker. - Går ikke an å sammenlikne, sier Telenor-sjefen. Det gjør det absolutt, mener ekspert. Telenor tjener godt på norske mobilkunder. I siste kvartalsrapport framgår det at snitt-omsetning på norske mobilkunder er 323 kroner i måneden. Til sammenlikning gir hver danske kunde 155 kroner i kassa, mens svenskene bidrar med 200 kroner. (nettavisen.no 1.2.2019).)

- Det er tre ganger så dyrt å være bredbåndskunde i Norge som i Sverige.

Vil øke konkurransen i bredbåndsmarkedet
nrk.no 18.9.2015
Det er tre ganger så dyrt å være bredbåndskunde i Norge som i Sverige.

Nå vil Forbrukerrådet ha slutt på lokale monopol, som de mener er årsaken til dyre bredbånd.

Prisene på høyhastighetsbredbånd fra de største leverandørene i Norge er nesten helt like fra leverandør til leverandør, og tre ganger så høye som i Sverige, ifølge en prissammenligning Forbrukerrådet har gjort.

– Tilfeldigvis er alle prisene mer eller mindre helt like på de ulike hastighetene, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Det må det bli en slutt på, mener han. (...)

(Anm: Forbrukerombudet: – Ulovlig reklame for bredbånd. Tilbyderne gir for dårlig informasjon om hastighet, sier Forbrukerombudet. (digi.no 26.10.2015).)

- Forbrukerrådet med ny rapport: Bredbåndstilbudet er dyrt og uoversiktlig.

(Anm: Forbrukerrådet med ny rapport: Bredbåndstilbudet er dyrt og uoversiktlig. Svenskene og danskene har sammenligningstjenester, hvorfor finnes ikke det i Norge? (…) – Komplekse pris- og produkttilbud gjør det også vanskelig å sammenligne dekning, tilbud og priser fra ulike aktører, som kan begrense den reelle valgfriheten i bredbåndsmarkedet, sier Myrstad. (aftenposten.no 23.5.2018).)

(Anm: Er norske bredbåndspriser for høye. (...) - Jeg har jo forståelse for at utbyggerne vil ha igjen kostnadene sine. Men monopolperioden bør være begrenset, for eksempel til tre eller fem år. Ikke som nå, til 10, 20 eller 30 år, sier Myrstad. Mens man i Norge har overlatt til private å bygge ut nettet, har svenske myndigheter både på kommunalt og statlig nivå investert milliarder i utbygging. Deretter har de latt private overta. (dinside.no 20.9.2015).)

(Anm: Nå blir det dyrere bredbånd for mange Telenor-kunder. Er det greit at Telenor øker nettleien med 20 prosent? Svar i vår poll nederst i saken! Fra og med 1. juli 2016 har Telenor valgt å skru opp nettleien for kunder som får bredbånd levert over telefonlinjen (xDSL) fra 89 til 109 kroner i måneden. (aftenposten.no 1.7.2016).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Nordmenn betaler mest i Skandinavia for TV-fotballen

Nordmenn betaler mest i Skandinavia for TV-fotballen
aftenposten.no 13.8.2016
Fotballgale nordmenn må punge ut langt mer enn danskene og svenskene. Se vår oversikt.

Det ble ramaskrik da det ble kjent at TV 2 setter opp prisen for et svekket produkt. Kanalen har ikke lenger rettighetene til engelsk Championship eller cupene, men likevel må vi seere betale mer. (…)

Billigst i Danmark
Vår gjennomgang (se fakta) viser at det er fotballgale dansker som kommer best ut av det. Der betaler man rundt 330 norske kroner, og da får man både Premier League, Champions League, dansk fotball, pluss spansk og italiensk. (…)

(Anm: TV-fotballen nesten 4000 kroner dyrere i Norge enn i Sverige. Det svir på pungen å være fotballgal i Norge. Vil du få med deg de store kampene, koster det nesten 4000 kroner mer i året her til lands enn i Sverige. (vg.no 5.1.2017).)

- Ny rapport viser store prisforskjeller i Norden: Norske mobilkunder får minst data for pengene.

(Anm: Ny rapport viser store prisforskjeller i Norden: Norske mobilkunder får minst data for pengene. – Konkurransen i mobilmarkedet fungerer ikke, mener Forbrukerrådet. Fri data for 320 kroner i måneden? Det kan Tele2 tilby svenske mobilkunder. «Slutt å tenke på datagrenser. Bare nyt friheten», heter det i Telia Danmarks reklame for sitt fri data-abonnement til 299 kroner. Også finske mobilbrukere kan kjøpe mobilabonnement med fri data til rundt 300 kroner. I Norge er det ingen mobiloperatører som tilbyr fri databruk, og for 300–350 kroner i måneden er det datapakker på 5–8 GB som gjelder. (aftenposten.no 26.4.2018).)

- Konkurransetilsynet gir Telenor 788 millioner i bot.

(Anm: Konkurransetilsynet gir Telenor 788 millioner i bot. Konkurransetilsynet mener Telenor har misbrukt sin markedsmakt til å forhindre at et tredje mobilnett ble utbygd, og ilegger selskapet 788 millioner i overtredelsesgebyr. Telenor er uenig og varsler at de vil klage på vedtaket. (…) – Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier Sørgard. (nrk.no 21.6.2018).)

(Anm: Chili Mobil lanserer abonnement med fri data. For 399 kroner i måneden skal du kunne surfe så mye du vil, men det er en hake. Telenor og Telia følger neppe etter med det første. (…) De lanserer nå et mobilabonnement kalt «fri data». Helt fritt er det riktignok ikke, for de har en begrensning på bruk av 1000 GB i måneden. Det er dog en veldig høy grense, så for de aller fleste vil det nok i praksis innebære fri databruk. Prisen ligger på 399 kroner i måneden. Da er fri tale, SMS og MMS inkludert. I tillegg kan du også roame gratis i EU/EØS inntil 12 GB. (dinside.no 24.5.2018).)

- Mobilkundene er de store taperne i Telenor-saken.

(Anm: Mobilkundene er de store taperne i Telenor-saken. Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for et tredje mobilnett. Norske forbrukere har betalt prisen, og står igjen som de store taperne, mener Forbrukerrådet. Konkurransetilsynet ila i dag Telenor et historisk høyt gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling. Tilsynet har funnet det bevist at selskapet bevisst har lagt hindringer i veien for Network Norways investeringer i det tredje mobilnettet. (forbrukerradet.no 21.6.2018).)

– Telenor tjener langt bedre på sine norske kunder enn på svenskene. – Det har med at vi er markedsleder i Norge og nummer tre i Sverige, sier Sigve Brekke.

(Anm: Telenor tjener langt bedre på sine norske kunder enn på svenskene. – Det har med at vi er markedsleder i Norge og nummer tre i Sverige, sier Sigve Brekke. Men han avviser Konkurransetilsynets anklager om maktmisbruk. (…) På norske telekomkunder er det fortsatt gode penger å tjene. Dersom du trodde de mange tilbyderne og den tilsynelatende harde konkurransen om norske mobilkunder har presset prisene til smertenivået, må du tro om igjen. - For hver hundrelapp du bruker på Telenor-abonnementet ditt, sitter Brekke igjen med 43 kroner i driftsmargin. - I Sverige er det mindre lukrativt: 32 kroner pr. hundrelapp. - Av sine danske kunder tjener Telenor bare halvparten av dette igjen. (aftenposten.no 30.5.2018).)

-  Mobilbruk mye dyrere i Norge enn i resten av Norden.

(Anm: Mobilbruk mye dyrere i Norge enn i resten av Norden. Forbrukerrådet mener norske forbrukere betaler prisen for mangel på konkurranse i mobilmarkedet. Det er mange årsaker til at prisene varierer i Norden, hevder mobiloperatørene. (…) For der danske mobilkunder får 50 gigabyte (GB) til 300 norske kroner i måneden, og svenskene får 15 GB, tilbys norske mobilkunder datapakker på mellom 3 og 6 GB for den samme prisen. Prisforskjellene i de nordiske mobilmarkedene henger sammen med konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet, mener Forbrukerrådet. (…) Hvis for eksempel en norsk familie på fire skal ha fri data fra Telia, som tilbyr fri data i alle de nordiske landene, er det abonnementet Telia X til 579 kroner som gjelder. Det vil si 2316 kroner i måneden for hele familien og nær 28.000 kroner i året totalt. Til sammenligning kan en tilsvarende dansk familie få fri data fra Telia for 830 kroner i måneden, inkludert rabatt. Det er i underkant av 10.000 kroner i året. Den danske familien slipper med andre ord unna med 18.000 kroner mindre. (aftenposten.no 9.7.2019).)

- Ikke lenger dyrere å ringe spesialnumre. (- Endringene gjelder spesialnummer med bare tre og fem tall, og nummer som begynner på 85, 810 og 815.) (- Nummer som begynner med 820 og 829, som brukes til for eksempel til rådgivningstjenester, spåtjenester, og pratelinjer, er ikke omfattet av endringen.)

(Anm: Ikke lenger dyrere å ringe spesialnumre. Ekstraregninger for anrop til femsifrete numre blir historie. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) endrer regelverket for telefoni, og fra 1. september blir det ikke lenger dyrere å ringe til spesialnumre enn til vanlige numre. - Ekstraregninger for anrop til femsifrete numre blir dermed historie, skriver Nkom i en pressemelding. (…) Dette er de nye reglene Endringene gjelder spesialnummer med bare tre og fem tall, og nummer som begynner på 85, 810 og 815. Det er typisk ulike kundeservice som har brukt slike kortnummer. Det nye fra 1. september er at anrop til disse numrene ikke lenger kan belastes kundens telefonregning med høyere priser enn vanlige numre. Samtidig blir det også gratis å ringe til nummer i 800-serien. Dette er nummer som typisk benyttes til bedrifters kundeservice i mange land. Endringen gjør at Norge kommer på linje med resten av Europa som har gratis anrop til 800-nummer. (…) Disse numrene er unntatt Nummer som begynner med 820 og 829, som brukes til for eksempel til rådgivningstjenester, spåtjenester, og pratelinjer, er ikke omfattet av endringen. Ved anrop til slike nummer, skal forbrukeren fortsatt få lest opp prisinformasjon før samtalen starter. (dinside.no 9.7.2019).)

- Mange synes det er dyrt å ringe femsifrede numre. (- I 2015 ble norske mobilkunder fakturert for en halv milliard kroner for anrop til femsifrede nummer.) (- Ulovlig med dyre spesialnummer til kundeservice.)

Nå kan du ringe femsifrede telefonnumre gratis
abcnyheter.no 12.10.2015
(…) Helt gratis er det imdlertid ikke. Applikasjonen koster 19 kroner og forutsetter at du har fri ringtid. Hvis du ringer fra kontantkort eller har løpende priser betaler du normal takst. I tillegg er det for Telenor-kunder ikke mulig å ringe 23 av telefonnumrene. (…)

Mange synes det er dyrt å ringe femsifrede numre.
– Vi får henvendelser fra forbrukere som reagerer på at de synes det er dyrt. Men kundene har ikke noe valg da dette ofte er den eneste måten å komme i muntlig kontakt med næringslivet på, sa fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til NRK i september da det ble klart at Forbrukerombudet skal undersøke om det er lovlig at kunder henvises til dyre femsifrede telefonnumre når de ringer kommunen eller private næringsdrivende. 

Forbrukerombudet vil brukte tiden frem til jul på å vurdere saken. (…)

(Anm: Ulovlig med dyre spesialnummer til kundeservice. Næringsdrivende kan ikke henvise folk til kostbare spesialnummer når de kontakter kundeservice, slår EU-domstolen fast. Dette vil også komme nordmenn til gode. Forbrukerombudet er fornøyd med avgjørelsen, som kom torsdag. (digi.no 5.3.2017).)

(Anm: EU-domstolen skal avgjøre om 5-sifrede nummer er melking av kundene. Koster opp mot 4 kroner per minutt. (…) fjor høst gikk Forbrukerombudet ut flagget at de mente at prisingen på 5-sifrede nummer trolig er ulovlig. Nå melder Forbrukerombudet til Side3 at prinsippet vil avgjøres i EU-domstolen. (side3.no 3.3.2016).)

(Anm: Så mye koster det å ringe femsifrede nummer fra mobilen. I 2015 ble norske mobilkunder fakturert for en halv milliard kroner for anrop til femsifrede nummer. (aftenposten.no 16.9.2016).)

(Anm: Komplett.no om femsifra telefonnummer: – For dyrt! (…) Ifølge tall Dinside har henta inn betaler nordmenn i snitt 25 kroner for å ringe i ti minutter til et femsifra telefonnummer, inkludert ventetid. Noen betaler så mye som fire kroner hvert eneste minutt. (dinside.no 15.12.2015).)

(Anm: Ringe femsifret nummer. Disse mobilabonnentene betaler mest for å ringe femsifrede nummer. Sjekk hva din mobiloperatør tar betalt når du ringer et femsifret nummer. (…) For dyrt å ringe femsifrede nummer? (dinside.no 15.9.2016).)

- Milliarder av oppringninger fra roboter. De er irriterende og de plager oss stadig oftere. Bare i april ble det foretatt cirka 3,4 milliarder robot-oppringninger.

(Anm: Milliarder av oppringninger fra roboter. De er irriterende og de plager oss stadig oftere. Bare i april ble det foretatt cirka 3,4 milliarder robot-oppringninger. Ifølge The New York Times ble det i forrige måned tatt 900 millioner flere robot-oppringninger enn i samme måned i fjor. I USA har føderale myndigheter nå gitt telefonselskapene tillatelse til å blokkere visse numre, en mulighet Telenor og andre norske aktører har hatt i flere år. Enkel og billig svindel Automatoppringningene er økende fordi det er enkelt og billig. En robot kan ringe til millioner av brukere i løpet av en dag, sier eksperter til New York Times. Tall avisen har hentet inn viser at det ble tatt rundt 3,4 milliarder slike oppringninger bare i april. Anslaget er fra appen «YouMail» som blant annet stopper robot-oppringninger ved å spille av en hilsen som sier at nummeret ikke er i bruk. (…) Les også: Ho fekk telefonnummeret sitt misbrukt av svindlarar (…) Telenor sperrer mellom en og to millioner anrop – Telefonen eller nummeret ditt har ikke blitt hacket, det er viktig å understreke, sier Kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan til NRK. (…) – Hvis noe av våre kunder opplever at nummeret blir brukt i svindel, kan vi, i enighet med kunden, sperre slike anrop. Krokan sier dette ofte er effektivt. – På et år sperrer vi en til to millioner slike anrop fra å nå gjennom til våre norske kunder, sier han. Les også: Nummeret ditt kan bli brukt til svindel  (nrk.no 6.5.2018).)

- Drikkevannet kan bli dyrere – spesielt i distriktene. Vann- og avløpsnettet må oppgraderes for 280 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Norsk Vann.

(Anm: Drikkevannet kan bli dyrere – spesielt i distriktene. Vann- og avløpsnettet må oppgraderes for 280 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Det kan bety en høyere vannavgift, særlig i distriktene. – Vi har beregnet at oppgraderingsbehovet av vann- og avløpsnettet kan bety en økning i vannavgiften på fire prosent årlig, sier Toril Hofshagen, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann, til NTB. Den ordinære prisveksten kommer i tillegg. (…) – I de kommunene der det allerede er høyere priser, vil gebyrveksten bli smertelig, sier Hofshagen. (dagbladet.no 26.7.2017).)

- Landets boligeiere kan få sjokkøkning i kommunale avgifter. Det fremkommer i en rapport fra den nasjonale interesseorganisasjonen Norsk Vann.

(Anm: Landets boligeiere kan få sjokkøkning i kommunale avgifter. Det fremkommer i en rapport fra den nasjonale interesseorganisasjonen Norsk Vann. En hovedårsak til kostnadseksplosjonen for boligeierne er de store etterslepene i viktig infrastruktur som vann og avløp og strømnettet. (…) - Norsk Vann har funnet ut at boligeiere i områder som Hedmark, Oppland og Trøndelag årlig må ut med 30.000-35.000 i vann- og avløpsavgifter. Hvis det skjer, blir bompengeoppgjøret for blåbær å regne, og det er utålelig fra et fordelingsperspektiv, advarer generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne overfor Nettavisen. (…) Helt meningsløst - Nord for Dovre finnes det ikke interkommunale vann- og avløpsselskap. Kommunene løser disse oppgavene enkeltvis. Det er helt meningsløst på et område hvor større enheter gir en mer effektiv drift. (nettavisen.no 3.11.2019).)

- Prisene i Norge stiger langt mer enn både Norges Bank og markedet har regnet med. (- Nå er prisveksten så høy at lønnen din har krympet i verdi fra i fjor.)

- Sjokkerende
dn.no 10.8.2016
Prisene i Norge stiger langt mer enn både Norges Bank og markedet har regnet med.

Konsumprisene fortsetter å øke kraftig her til lands, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

I juli var kjerneinflasjonen (se faktaboks) på prosent 3,7 prosent på årsbasis, opp fra 3,0 prosent måneden før. Det var ventet en kjerneinflasjon på 3,1 prosent på årsbasis, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.

Norges Banks anslag i siste Pengepolitisk rapport fra juni var en kjenreinflasjon på 2,86 prosent på årsbasis i juli. Sentralbankens mål for rentesettingen er at prisene over tid skal ha en årsvekst på 2,5 prosent. Det siste året har imidlertid kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten, vært godt over målet.

Samlet var det en oppgang i Konsumprisindeksen (kpi) på 4,4 prosent i juli, ifølge onsdagens tall fra SSB. (…)

(Anm: Bank, børs og finans (Big Bank). (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Norges Bank-sjefen om reallønnsnedgang: - Jeg tror ikke det har gått opp for folk

Norges Bank-sjefen om reallønnsnedgang: - Jeg tror ikke det har gått opp for folk
nettavisen.no 28.12.2016
Ikke siden tidlig på 80-tallet har reallønningene utviklet seg så svakt som i 2016.

- Det snudde i 2016. Da fikk vi en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn prisveksten, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Politisk kvarter på NRK1 og P2 onsdag morgen, ifølge nrk.no.

Tror ikke det har gått opp for folk
For mens lønningene ventes å stige med 2,3 prosent, venter sentralbanken at prisene stiger langt mer, hele 3,6 prosent ifølge sentralbankens siste beregninger.

- Man kan være litt i tvil om dette har gått opp for folk ennå, sier Olsen til nrk.no. (…)

(Anm: En norsk gjennomsnittslønn vil krympe 4500 kroner på ett år – men for bedriftseierne er det fest. (…)  Prisveksten spiser opp lønnen. Svakere krone har sin pris: Importen blir dyrere. Kronen var særlig svak i fjor høst og i vinter, men virkningen på prisveksten kommer med et etterslep. Derfor merker folk flest dette først nå: Fra august i fjor til august i år steg prisene med 4 prosent. I juni var prisveksten enda høyere, regnet i forhold til samme måneden i fjor. (aftenposten.no 1.10.2016).)

(Anm: - Vi bommet så skrekkelig at vi sliter litt med å finne ut av dette. Prisene i Norge øker mye kraftigere enn ventet på forhånd. I juli var kjerneinflasjonen på prosent 3,7 prosent på årsbasis, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Dette er et rekordhøyt nivå. På forhånd var kjerneinflasjonen ventet å stige 3,1 prosent, ifølge TDN Finans. (dn.no 10.8.2016).)

(Anm: Sebastian Wigstrøm (24) ble forbannet over bankgebyrer og fikk en idé. Sluttet i McKinsey etter syv måneder for å lage en app som skal bedre folks privatøkonomi.  (…) – Jeg gikk nøye gjennom de andre bankenes forskjellige tilbud, og bestemte meg for å bytte bank. Jeg så frem til å gå og avslutte kundeforholdet i min gamle bank. Da jeg gjorde det, prøvde de å unngå å miste meg som kunde ved å si at flere av gebyrene kunne fjernes. Da var det plutselig ikke noe problem - når man sa fra. (…) Wigstrøm og medgründeren hadde fått sin idé, sluttet i McKinsey og startet selskapet Henry Labs i april i år. (…) Nå legger de siste hånd på betaversjonen av den første appen. Den heter heter «Clerkie» og er en personlig dataassistent for privatøkonomien. (dn.no 13.11.2016).)

(Anm: Svak vekst. Feller dom over norsk økonomi: - Snart på nivå med landslaget i fotball på rankingen. Veksten i norsk økonomi er nå så svak at rankingen nærmer seg FIFA-rankingen for norsk fotball, mener samfunnsøkonom og tidligere statssekretær i finansdepartementet for Ap, Svein Harald Øygard. (dagbladet.no 4.1.2017).)

(Anm: Useriøst av Svein Harald Øygard. Spania er ikke dårligere enn Norge i fotball når landslaget faller på rankingen – fra gullplass – mens Norge ligger stabilt. Øygard svartmaler norsk økonomi. Vi kan være fornøyde med middels vekst sammenlignet med andre, fordi vårt utgangspunkt var langt bedre, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 6.1.2017).)

– Forbrukerrådet frykter strømsjokk. DYRERE: Flere eksperter forventer at vi må betale mer for strømmen hvis det blir bygget flere kraftkabler mellom Norge og utlandet. (– Nye målere kan gi høyere strømregning.) (- Norske kabler mister fire prosent av kraften på vei til Danmark.)

(Anm: Tre av fire må betale mer i nettleie neste år. På grunn av store investeringer i strømnettet må tre av fire strømkunder belage seg på å betale mer i nettleie neste år. (…) Medlemsbedriftene i Energi Norge står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker cirka 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. (aftenposten.no 16.12.2017).)

– Rådyr elektrisitet - og verre skal det bli. (- Statnett vedgår at bare de to kablene isolert sett vil øke prisene med 3-6 øre per kilowattime - altså med 10 til 20 prosent for norske forbrukere. For en norsk strømkunde betyr det 1.100 kroner mer i året, når avgiftene er regnet inn, skriver E24.)

(Anm: Rådyr elektrisitet - og verre skal det bli. Sprengkulde sender prisen på elektrisitet i været. Og prisene vil bare øke i fremtiden. (…) Snart kommer en ytterligere forverring: Norske strømkunder skal betale for nye kabler til Europa - og dermed medvirke til at billig norsk strøm skal bli like dyr som europeisk for den vanlige kunde. (…) I 2021 åpner NSN Link til Storbritannia, mens Nordlink til Tyskland blir klar allerede i 2020. De to kablene koster rundt 30 milliarder kroner, og statseide Statnett må ta halve regningen. Den går indirekte til skattebetalerne. Statnett vedgår at bare de to kablene isolert sett vil øke prisene med 3-6 øre per kilowattime - altså med 10 til 20 prosent for norske forbrukere. For en norsk strømkunde betyr det 1.100 kroner mer i året, når avgiftene er regnet inn, skriver E24. (nettavisen.no 28.2.2018).)

- Strømprisen blir trolig «eksepsjonelt høy» i sommer. (- «Negativ nedbør» skaper problemer.)

(Anm: Strømprisen blir trolig «eksepsjonelt høy» i sommer. Til tross for lavt strømforbruk og mye vann i magasinene må Norge nå importere rådyr kull- og gasskraft fra Tyskland. «Negativ nedbør» skaper problemer.  (aftenposten.no 1.6.2018).)

(Anm: Diagram magasinfyllingen - hele Norge (vannmagasinfylling.nve.no).)

(Anm: 8 av 10 kunder vil oppleve at nettselskapet setter opp nettleien i 2018. Sjekk her hvor mye mer du må betale. Dine Penger har sett på landets største nettselskaper. Over 300.000 kunder må betale rundt 800 kroner ekstra i nettleie til neste år, mens andre kan belage seg på uendrede priser. (…) – Disse investeringene har kundene allerede betalt for gjennom mange år. Problemet er at norske kommuner og fylkeskommuner, som er største eier i mange kraftselskaper, har tatt ut penger for å pusse opp skoler og bygge kulturhus. Det er prisverdige tiltak, men har skapt vedlikeholdsetterslep, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer.  (vg.no 3.1.2018).)

(Anm: Forsvarer «straumrekning» på 200.000. Eit ungt par på øya Ombo i Ryfylke må punga ut over 200.000 kroner for å få straum til huset. Nå forsvarer regjeringa regelverket som gjorde at norske nettselskap kunne krevja inn 1,3 milliardar kroner i fjor. (…) Kan klaga til NVE Dei som meiner beløpet for å kopla seg på straumnettet er feil, kan klaga til NVE. (nrk.no 8.12.2017).)

(Anm: Høyere strømpriser for husholdningene. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016. (ssb.no 24.11.2017).)

(Anm: Høyere strømpriser for husholdningene. (…) Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser på kontinentet. (ssb.no 31.5.2017).)

(Anm: Vekst her foran nye kraftkabler. Prosessindustrien gir oss nye kompetansjobber og grønn vekst. Det får vi mindre av om vi eksporterer mer av kraften. (dn.no 15.8.2017).)

- Innsikt: Derfor er strømmen din bare skitten på papiret. (- Norsk strømproduksjon er 98 prosent fornybar. Likevel skriver flere medier at mesteparten av strømforbruket vårt er «skittent». Dette er forklaringen på hvorfor.)

(Anm: Norsk strømproduksjon er 98 prosent fornybar. Likevel skriver flere medier at mesteparten av strømforbruket vårt er «skittent». Dette er forklaringen på hvorfor. Av Geir Molnes Publisert 9. juli 2018 kl. 11:20 Få land kan skilte med en like karbondioksidfattig strømproduksjon som Norge. 98 prosent av vår totale kraftproduksjon på 149 terawatt-timer (TWh) stammet i 2017 fra fornybare energikilder, viser tall fra NVE. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi eksporterte 21 TWh av denne strømmen, mens vi importerte 6,1 TWh fra utlandet. Landets soleklart viktigste strømkilde er vannkraft, som alene sto for 143 TWh, eller 96 prosent av vår totale energiproduksjon i 2017. 28. juni skrev ABC Nyheter imidlertid en artikkel med tittelen «84 prosent av strømmen Norge forbrukte i 2017, var fossil- eller atomkraft». Faktisk.no er blitt tipset om den tilsynelatende oppsiktsvekkende saken. ABC Nyheter er ikke alene. I 2016 skrev NRK at «Norsk vannkraft er utsolgt», og at norske forbrukere sitter igjen med skitten kull- og kjernekraft, med mindre de betaler spesifikt for å få vannkraft. I 2015 skrev Bergens Tidende at kull, gass og atomkraft utgjorde 70 prosent av strømmen norske kunder kjøpte i 2014. Energi Norge, arbeidsgiverforeningen og interesseorganisasjonen for den norske kraftnæringen, har ikke vært fornøyd med inntrykket som skapes av at norsk strøm er «skitten». I 2015 skrev organisasjonen en pressemelding med tittelen «Norsk strøm er fornybar». (faktisk.no 9.7.2018).)

- Selger Norges miljøfortrinn til utlandet. (- 64 prosent (...) fra fossile energikilder, (...) 21 prosent fra atomkraft. Kun 14 prosent kommer fra fornybare energikilder.)

(Anm: Selger Norges miljøfortrinn til utlandet. Norge er en energinasjon, og vi er i en utrolig heldig situasjon der 100 prosent av strømproduksjonen vår kommer fra fornybare energikilder. Det er først og fremst vannkraften med sine rundt 96 prosent, samt fra vindkraft og fjernvarme. Dette betyr at vi i praksis allerede har gjort det grønne skiftet på vår strømproduksjon, og at våre utfordringer derfor er størst i transportsektoren, samt i vår produksjon og eksport av olje og gass. Alt burde derfor være rosenrødt når det gjelder vår strømproduksjon og vårt strømforbruk, men slik er det ikke. For ifølge varedeklarasjonen for 2016 som NVE la frem tidligere i sommer, kommer 64 prosent av vårt strømforbruk fra fossile energikilder, mens 21 prosent kommer fra atomkraft. Kun 14 prosent kommer fra fornybare energikilder. (enerwe.no 16.8.2017).)

- Kraftkabler til Danmark - Norske kabler mister fire prosent av kraften på vei til Danmark.

Kraftkabler til Danmark - Norske kabler mister fire prosent av kraften på vei til Danmark
tu.no 25.3.2017
Bidrar til at driften går i minus.

Norske kraftkabler mister fire prosent av kraften på vei til Danmark, som bidrar til at driften går i minus 62 prosent av tiden.

Regnskapet for de fire Skagerrak-kablene mellom Norge og Danmark viser at vinninga går opp i spinninga 62 prosent av tiden.

Dagens Næringsliv opplyser at avisen Europower skriver at energitapet i overføringskablene er større enn den økonomiske gevinsten knyttet til høyere kraftpriser utenlands i 62 prosent av tiden. (…)

Statnett tapte rundt 12 millioner kroner på å overføre kraft til Danmark i fjor i timer der tapet på kabelen oversteg inntektene fra handelen. Regningen er det norske strømkunder som får, gjennom økt nettleie. (…)

– Sprengkulda gir skyhøye strømpriser. Strømprisene er nå over dobbelt så høye som på samme tid i 2016.

(Anm: Sprengkulda gir skyhøye strømpriser. Strømprisene er nå over dobbelt så høye som på samme tid i 2016. Også sammenliknet med i fjor er prisene kraftig opp. (…) Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør ved Nord Pool, peker også på kulda. - Vi ser at været spiller en stor rolle i det norske markedet. Når kulda kommer, øker etterspørselen etter strøm, og da øker også prisene, sier hun til Nettavisen. (nettavisen.no 26.2.2018).)

(Anm: Taper på krafteksport. Krafteksporten til Danmark gikk med tap 62 prosent av tiden i fjor. Fagforeningstopp Leif Sande prøver å stoppe nye utenlandskabler.Fagforeningsleder Leif Sande har ført en årelang kamp mot utenlandskablene. Til høsten stiller han i stortingsvalget for Arbeiderpartiet, og prøver å få partiet med på laget. (dn.no 24.3.2017).)

(Anm: Gode inntekter på kabler. Norge tjener altså på kraftutveksling og det er et viktig bidrag til forsyningssikkerheten og verdiskapingen både i Danmark og Norge i dag, og bidrar til Danmarks overgang fra fossil til fornybar strømproduksjon i morgen, sier forfatteren. Her fra legging av likestrømskabelen Skagerrak 4 mellom Norge og Danmark.  (dn.no 28.3.2017).)

(Anm: Kraftdirektør spår lave strømpriser de neste to årene. Men elbiler vil bidra til at prisene stiger med 50 prosent mot 2025, ifølge energileverandøren Los Energy (dn.no 8.4.2017).)

- Advarer mot strømprissjokk. LOs Leif Sande til krig mot strømkabel til England.

Advarer mot strømprissjokk. LOs Leif Sande til krig mot strømkabel til England
vg.no 15.3.2017
Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi prøver å hindre en strømkabel til England, som han frykter vil gi forbrukerne prissjokk på strøm og omfattende industridød i Norge.

– Det kan ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en kabel som kan føre til at hele smelteverksindustrien med 12.000 arbeidsplasser går tapt, sier Sande til VG.

Forbundet ber nå Riksrevisjonen om hjelp til å hindre at den nye strømkabelen fra Suldal i Rogaland og over Nordsjøen, blir bygget.

Anleggsarbeidene er forlengst i gang på norsk side. Men Sande mener at forutsetningene er endret underveis, og at effekten på norske strømpriser er så stor at prosjektet må skrinlegges.

Les også: Denne kraftkabelen øker din strømpris (…)

(Anm: Vedlikehold av strømnett. Penger fra nettselskapene brukes til helt andre ting enn til vedlikehold av nettet. Kommunene tar ut stadig større utbytter av nettselskapene, mens strømnettet skriker etter vedlikehold. Alle som eier bolig må betale nettleie for å få overført strøm hjem til seg. Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til å dekke strømtransport, drift, vedlikehold og drift av strømnettet. (dinside.no 27.2.2018).)

(Anm: Forbrukerrådet frykter strømsjokk. DYRERE: Flere eksperter forventer at vi må betale mer for strømmen hvis det blir bygget flere kraftkabler mellom Norge og utlandet. Forbrukernes vaktbikkje frykter at strømprisen fyker i været som følge av at regjeringen vil åpne for flere kraftkabler til utlandet. Og de er ikke alene. Som VG skrev forrige måned, tror kraftveteran Hogne Hongset at prisene kan dobles. Også Statnett har tall som viser at prisene skal kraftig opp, men ikke hovedsaklig på grunn av nye kabler. Stortinget skal denne måneden behandle endringer i energiloven. (vg.no 13.10.2016).)

- Rekordhøye strømpriser: Torsdag koster strømmen over 3 kroner.

(Anm: Rekordhøye strømpriser: Torsdag koster strømmen over 3 kroner. (…) Årsaken er kaldt vær - Det er ingen spesielle årsaker til de høye prisene utover at det er kaldt og forbruket har gått opp, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i strømbørsen Nordpool til Nettavisen. (nettavisen.no 1.3.2018).)

(Anm: Eystein Gjelsvik, samfunnsøkonom, LO. Norsk energipolitikk henger ikke på greip. Regjeringen har valgt som hovedstrategi å sluse overskuddet ut til andre europeiske land gjennom en storstilt utbygging av eksportkabler. Dette fører til økte strømpriser. Det skriver LOs Eystein Gjelsvik i Aftenposten. (…) Altså: Tempoet i klimapolitikken blir satt av EU selv, uten hensyn til norsk krafteksport. Dermed er det lite som tyder på at en slik nasjonal selvoppofrelse på bekostning av våre industriarbeidsplasser og norske strømforbrukere, vil ha positiv betydning for klimaet. Det er snarere tvert om. (lo.no 30.1.2017).)

(Anm: Kulden kan gi prisrekord på strøm. Det tørre været førte til at strømprisene økte med over 40 prosent i høst. Kulden de siste dagene har ført til ytterligere prishopp. Og strømmen kan bli enda mye dyrere. (e24.no 10.11.2016).)

– Nye målere kan gi høyere strømregning
nrk.no 8.12.2016
LILLESTRØM (NRK): I år og neste år får alle husstander installert ny, automatisk strømmåler. Milliardinvesteringen skal du betale over nettleien.

Montør Kenneth Carm i Eltel forteller at han har mye å gjøre om dagen. Han demonterer gamle strømmålere og setter opp nye, for Hafslund Nett i Lillestrøm.

Når han er ferdig fakturerer han nettselskapet, som sender regningen videre til deg. Hafslund Nett eier og driver nettet i Oslo, og store deler av Akershus og Østfold. Dette tilsvarer 700 000 målerbytter.

Hvor mye høyere hver forbrukers nettleie blir, kommer an på sluttsummen av prosjektet. (...)

(Anm: Strømmålere viser grove feil i nederlandsk forskningsrapport. Opptil 582 prosent avvik på smarte strømmålere. Justervesenet skal kontrollere målerne som skal brukes i Norge.  RAVGALT: Flere av Dinsides lesere har opplevd å få høyere strømregning etter at de fikk ny strømmåler. Ifølge en nederlandsk undersøkelse viser enkelte smartmålere hele 582 prosent feil. (dinside.no 8.3.2017).)

(Anm: Strømsjokk for flere med ny strømmåler: Familie måtte ta grep for å redusere strømregningen. (…) - Siden grendelaget fikk installert den nye strømmåleren på høsten i fjor har strømforbruket økt med 20 til 26 prosent hver eneste måned. (eub.no 4.2.2017).)

(Anm: De nye strømmålerne. Elektroingeniøren ville sjekke om den nye strømmåleren måler riktig. (…) Mange får høyere strømregning enn før. (…) Og resultatet så langt: 1-0 til Hafslund, Lyse og alle de andre som leverer de nye strømmålerne. - Måleren måler riktig innenfor 1 prosents feilmargin, sier Holtet. (…) - Tror de gamle målte feil. Dersom Kim Remy Holtets målinger skulle vise seg å gjelde også for andre målere, kan det tenkes at millioner av norske strømkunder har betalt for lite i alle år. (dinside.no 20.2.2017).)

(Anm: Frykter nye strømmålere gir helseskader. Forbrukere er skeptiske til de nye smarte strømmålerne som nå installeres i landsdelen. Agder Energi understreker at stråleverdiene ligger godt under tillatte grenser, og mener det ikke er helserisiko. (…) Anders Emil Ånonsen fra Froland hevder han fikk store helseplager etter at han fikk installert strømmåleren i november. – Like etter fikk jeg problemer med kløe, sviing og vondt i hodet. Jeg sov dårlig om natta og hadde store problemer med det. (nrk.no 20.3.2017).)

(Anm: Leif Sande, forbundsleder, Industri Energi. Krafthandelen mot utlandet er et tapsprosjekt for Norge, både for mannen i gaten og norsk næringsliv. De eneste som tjener på det, er kraftselskapene. Selv om administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, skulle mene noe annet. Krafthandelen i fjor medførte stor øking i kraftprisen til husholdning og annet næringsliv. (aftenposten.no 11.2.2017).)

(Anm: - Har ikke brukt mer strøm, likevel ble strømforbruket doblet. Thor-Even sier han har fått økte strømutgifter etter innstallering av ny strømmåler. (dagbladet.no 4.2.2017).)

(Anm: DNB spår kraftig fall i reallønnsveksten i år. Reallønningene kan falle med mer enn 1 prosent i 2016, den største nedgangen siden 1981, mener DNB Markets i sin økonomiske analyse.   (aftenposten.no 17.8.2016).)

(Anm: Varslet allerede i januar. Skagen-forvalter Kristoffer Stensrud spådde inflasjonssjokk allerede i januar. Kritikerne står på sitt. Skagen-forvalter Kristoffer Stensrud er overrasket over at så få ser faren for en langt høyere inflasjon enn det Norges Bank legger til grunn. (dn.no 10.8.2016).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Vi bommet så skrekkelig at vi sliter litt med å finne ut av dette. Prisene i Norge øker mye kraftigere enn ventet på forhånd. I juli var kjerneinflasjonen på prosent 3,7 prosent på årsbasis, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Dette er et rekordhøyt nivå. På forhånd var kjerneinflasjonen ventet å stige 3,1 prosent, ifølge TDN Finans. (dn.no 10.8.2016).)

(Anm: DNB spår kraftig fall i reallønnsveksten i år. Reallønningene kan falle med mer enn 1 prosent i 2016, den største nedgangen siden 1981, mener DNB Markets i sin økonomiske analyse.   (aftenposten.no 17.8.2016).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: SSB: Ordreindeks for industri (ssb.no 12.8.2016).)

(Anm: SSB: Eiendomsomsetning (ssb.no 12.8.2016).)

(Anm: SSB: Utenrikshandel med varer (…) (ssb.no).)

- Norge går med underskudd - slik bruker staten opp pengene. (- Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer.)

Norge går med underskudd - slik bruker staten opp pengene
side3.no 13.9.2016
Norge bruker nå like mye penger på NAV-utbetalinger som all offentlig pengebruk i 1999.

FAKTASJEKK: Tirsdag kom sjokkbeskjeden fra SSB om at Norge nå for første gang siden 1. halvdel av 90-tallet offisielt går med underskudd. Uten å kunne hente penger fra "sparekontoen" Oljefondet, ville staten ikke vært i stand til å betale regningene sine.

Les også: Sjokktall: Norge går med underskudd for første gang siden 90-tallet

I kjølvannet av saken har vi fått svært mange spørsmål om hva faktisk staten bruker pengene sine på.

40 prosent av pengene er kontantutbetalinger
Ifølge SSBs egne tall, brukte den offentlige forvaltningen som helthet - altså både kommuner, fylkeskommuner og staten - totalt 1496,8 milliarder kroner i 2015.

Det er 30 prosent høyere utgifter enn i 2010. (…)

(Anm: Advarer om global boligboble. (…) - Dere har et skattesystem som sterkt favoriserer investeringer i boligmarkedet foran produktive investeringer, sa IMFs Tom Dorsey på en pressekonferanse i Oslo 23. mai. (dn.no 23.5.2014).)

(Anm: Slik vil Ap ta boligspekulantene. For å motvirke spekulasjon i boliginvesteringer, vurderer Arbeiderpartiet å utvide kravet om botid for å unngå skatt på gevinst ved boligsalg. (…) I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten å skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG. (tv2.no 19.1.2017).)

(Anm: Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT. Er boligspekulanter virkelig entreprenører? (dn.no 16.1.2018).)

(Anm: Rik på bolig. Forgjeldet eller fattig? Det er spørsmålet i boligmarkedet. En gjennomsnittlig leilighet som kostet fire millioner kroner i fjor, koster innpå fem millioner kroner i år. (dn.no 5.1.2017).)

(Anm: - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig. Salget av nye boliger har falt i år. Til tross for fall i boligprisen må det bygges flere boliger, mener boligprodusentene. (dn.no 15.6.2017).)

- Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV.

(Anm: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk. – Vi kan ikke ha et boligmarked som legger til rette for spekulasjon, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Nå ber hun regjeringen ta grep. Leieboerforeningen er krystallklar: – Dette er helt klart ulovlig. Huseier håver inn 48.00 kroner i måneden på seks kvinner som er stuet sammen i smårom i tidligere kommunal leilighet på Tøyen. – Grotesk mener SV. (dagsavisen.no 20.3.2018).)

- Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange investorer er på jakt etter.

(Anm: Småleiligheter opp 5,6 prosent på to måneder. Eiendomsmegler Tina Marie Stålborg merker større pågang på små leiligheter, som mange invstorer er på jakt etter. Men Christian Dreyer i Eiendom Norge advarer om store prissvingninger. – Det er betraktelig bedre respons enn for noen måneder siden. Det er flere på visning, gode budrunder og vi har hatt flere salg som har gått langt over prisantydning, sier daglig leder og eiendomsmegler Tina Marie Stålborg i Nordvik & Partners Nydalen. Hun har også tro på en jevn bedring i markedet fremover. (dn.no 14.3.2018).)

(Anm: Igangsettingen falt 5 prosent – Langer ut mot politikerne. Igangsettingen av nye boliger falt 5 prosent i mai. Salget falt i samme måned 8 prosent. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening gir politikerne det glatte lag. (…) – Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablerere. (…) Kritisk til Oslo-byrådet. Jæger er svært kritisk over hva byrådet i Oslo foretar seg, han mener reguleringer i Oslo går alt for sakte. (e24.no 15.6.2017).)

(Anm: Befolkningen øker raskere enn boligbyggingen: Frykter Oslo-prisene skal videre opp. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå at det fører til enda høyere boligpriser, er byrådet nødt til å handle nå, mener Boligprodusentenes forening... (e24.no 22.1.2017).)

(Anm: Bjørn Rune Gjelsten blir søkkrik på boligfesten. - Jeg er veldig imponert, sier Bjørn Rune Gjelsten. (…) 6,1 milliarder. Boligutvikleren solgte til sammen 1.210 leiligheter til en samlet salgssum på 6,1 milliarder kroner. Ifølge Finansavisen er det fire ganger mer enn året før, som var et normalår. De største prosjektene var 322 leiligheter i Harbitzalléen på Skøyen i Oslo til en verdi av 1,9 milliarder, 208 leiligheter til en verdi av 1,3 milliarder på Lilleaker på Oslo vest, 244 leiligheter til en verdi av 1,2 milliarder i Arcus gamle hovedkontor på Hasle i Oslo, 151 leiligheter på Fornebu og 80 leiligheter på Elsero Brygge i Bergen – begge verdt 510 millioner i tillegg til 100 leiligheter verdt 325 millioner på Workintoppen i Tromsø. (dagbladet.no 6.1.2017).)

Bostøtten blir mer målrettet, men færre skal få den
bygg.no 27.12.2016
Regjeringen gjør endringer i bostøtteordningen fra nyttår, men tar ikke kraftige grep for å få med flere, mener SVs Karin Andersen.

Fra nyttår slipper foreldre å få fratrekk i bostøtten dersom barna går med avisen. Støtten skal bli mer målrettet og forutsigbar, men regjeringen legger samtidig opp til at færre skal få bostøtte neste år.

– Bostøtten er vårt viktigste boligsosiale tiltak. Den gjør at enkeltpersoner og familier som har lave inntekter, kan få ekstra støtte slik at de kan få et trygt sted å bo, slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast overfor NTB.

Mer forutsigbar
Han understreker at ordningen blir mer rettferdig og forutsigbar når den skal følge prisstigningen gjennom en indeks og beregnes ut fra siste måneds inntekt, og ikke kortes ned dersom barna tjener penger.

– Fra nyttår beregnes bostøtten helt uavhengig av barnas inntekt. Dette er et viktig tiltak. Det er helt urimelig at foreldrene skal få lavere bostøtte fordi barna eller ungdommene går med avisen eller har andre jobber som gjør at de får litt ekstra inntekt, sier Sanner.

Prisjusteres
Jan Tore Sanner hevder at regjeringen retter opp underreguleringen av bostøtten når stønaden skal knyttes opp mot prisstigningen gjennom en kommende indeksregulering.

– Bostøtten har blitt svekket. Nå retter vi på det. Vi fjerner det som har vært en underregulering. Siden 2009 har bostøtten ikke vært regulert tilsvarende prisstigningen. Det gjør at mange har mistet bostøtte selv om de ikke har hatt tilsvarende vekst i inntekt. Nå skal bostøtten følge prisstigningen. Det gjør at bostøtten i større grad blir opprettholdt i verdi, sier Sanner.

Færre får støtte
SVs stortingsrepresentant Karin Andersen hilser justeringene velkommen, men er ikke med på at regjeringen retter opp så mye.

– Det stemmer ikke at ordningen som sådan justeres slik at det henger med prisutviklingen stemmer ikke. Da burde flere, ikke færre, få bostøtte, sier Andersen til NTB.

Hun viser til at regjeringen i neste års statsbudsjett legger opp til at i snitt skal 100.500 husstander skal få bostøtte hver måned. I fjor lå dette snittet på 107.300, og i november 2016 var det ifølge Husbanken 103.884 husstander som fikk bostøtte. Det er nesten 7.000 færre enn i november for to år siden.

– En av hovedgrunnene til at færre får bostøtte framover, er at uføretrygdede detter ut av ordningen etter at inntektsberegningen er lagt om slik at det ser ut som de får mer inntekt nå, sier Karin Andersen.

Mindre enn i 2012
I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 2,87 milliarder kroner på bostøtten neste år.

– Da er endringene i ordningen regnet inn. Regjeringen vil altså bruke mindre penger på bostøtte til de fattige neste år enn de gjorde i 2012 da det gikk 3,12 milliarder til bostøtte, sier Andersen.

I den ferskeste månedsstatistikken fra Husbanken går det fram at gjennomsnittsinntekten til de 103.000 husstandene som fikk bostøtte, er på 125.016 kroner. Det er 15.000 kroner lavere enn for år siden. I samme tidsrom økte boutgiftene med 5.229 kroner til 90.491 kroner. (…)

(Anm: Oppgjør om bostøtten: SV: - Regjeringen svikter, flere familier blir fattige. (…) - Alt for mange mennesker sitter nå med en avmaktsfølelse, fordi de ikke har penger nok til å betale sine månedlige boutgifter. De har ingen andre alternativer enn å søke bostøtte. Billige, alternative boliger er nesten umulig å oppdrive, sier Karin Andersen. (dagbladet.no 12.11.2016).)

- Kuttet bostøtte – behovet for sosialhjelp skjøt i været. Oslo kommune brukte ti prosent mer på sosialhjelp i fjor. – Regjeringen er i ferd med å skape en underklasse, sier arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

(Anm: Kuttet bostøtte – behovet for sosialhjelp skjøt i været. Oslo kommune brukte ti prosent mer på sosialhjelp i fjor. – Regjeringen er i ferd med å skape en underklasse, sier arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). – Regjeringen er i ferd med å skape en underklasse med måten bostøtten er innrettet på. Vi gjør alt vi kan for å sikre folk kommunal bolig og få dem i utdanning og jobb, men det hjelper ikke hvis de er usikre på om de kan betale husleia, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), som er arbeidsbyråd i Oslo. (dagsavisen.no 26.2.2018).)

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

(Anm: – Vi blir nedringt av uføre. Både Nav og Velferdsetaten er kritiske til den nye beregningen av bostøtte, som gjør at 100 prosent uføre i Oslo må klare hele husleia alene. – Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen. (...) – Når de mister bostøtten vil de ikke klare seg på en statlig uføreytelse fordi husleiene i Oslo er så høye. Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland. (dagsavisen.no 16.3.2017).)

– Et svik mot de uføre. Når uføre nå mister bostøtten, må kommunene ta en større del av regninga for kommunale boliger. – Regjeringen støter folk ut i fattigdom, sier SV-lederen.

(Anm: – Et svik mot de uføre. Når uføre nå mister bostøtten, må kommunene ta en større del av regninga for kommunale boliger. – Regjeringen støter folk ut i fattigdom, sier SV-lederen. (…) – Her gjør regjeringen noe målrettet som enten støter folk ut i mer fattigdom, eller lemper regningen over på de kommunene som er klare til å ta ansvaret, legger Lysbakken til. (dagsavisen.no 20.3.2017).)

- Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger.

(Anm: Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger. Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen. Det er blitt langt mindre vanlig å bo i midlertidig bolig i mer enn tre måneder. I hele landet var det mer enn 108 800 kommunalt disponerte boliger i 2016, nesten 1600 flere enn året før. (ssb.no 26.6.2017).)

(Anm: Rekkehus på 130 m² solgt for 9 millioner kroner, Megler: – Jeg møtte desperate mennesker