Diett, trening kan forsinke diabetes i årevis, ifølge studie (Lancet 2008; 371:1783-1789)

Antidepressiva øker risiko for diabetes (Diabetes Care 2013;36(10):3337-3345 (October 2013))

Type 2 Diabetes Overview (webmd.com 2.2.2016).)

Antipsykotika øker risikoen for diabetes (reutershealth.com 19.10.2006)

Oväntat högt insjuknande bland äldre barn (dagensmedicin.se 24.9.2013)

Forskere: Sukker kan fremme diabetes (b.dk 1.3.2013)

Ökad risk för frakturer hos kvinnor som använt diabetesläkemedlen Avandia, Avandamet och Avaglim (lakemedelsverket.se 7.3.2007)

Diabetesekspert anklager legemiddelfirmaer for "trusler" (BMJ 2007;335:1113 (1 December))

Mangel på dyp søvn kan øke diabetesrisiko (reuters.com 31.12.2007) (Helsetips)

Diabetes affects nearly 6% of the world's adults (BMJ 2006;333:1191 (9 December))

Hyperglykemi og uforsvarlig legevirksomhet (Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 199-201)

Kombinasjon av antidepressiva linket til risiko for diabetes (medpagetoday.com 27.3.2008)

- Trender for diabetes: alarmen går.

Trends in diabetes: sounding the alarm (Trender innen diabetes: alarmen går)
Lancet 2016;387(10027):1485–1486 (9 April 2016)
Diabetes er en viktig årsak til død og uførhet over hele verden. I 2012 forårsaket sykdommen like mange dødsfall som HIV / AIDS (1,5 millioner).1 Uførhet som følge av diabetes har økt betydelig siden 1990, med spesielt stor økning blant personer i alderen 15-69 år.2 Mennesker med alle typer diabetes har risiko for å utvikle en rekke komplikasjoner som kan true deres helse og overlevelse, og de høye kostnadene for omsorg øker risikoen for katastrofale medisinske utgifter.3 Diabetes er et tema for årets verdens helsedag 7. april, og WHO har publisert Global Report on Diabetes for diabetes for å øke forståelsen og gi momentum for de tiltak som er nødvendige. (...) (Diabetes is a major cause of death and disability worldwide. In 2012 it caused as many deaths as HIV/AIDS (1·5 million).1 Disability resulting from diabetes has grown substantially since 1990, with particularly large increases among people aged 15–69 years.2 People with all types of diabetes are at risk of developing a range of complications that can endanger their health and survival, and the high costs of care increase the risk of catastrophic medical expenditure.3 Diabetes is the theme of this year's World Health Day on April 7, and WHO has published the Global Report on Diabetes to raise awareness and spark momentum for action at the necessary scale.)

(Anm: Global report on diabetes (who.int/diabetes/global-report/en).) (pdf)

- Forekomsten av diabetes i USA er tredoblet på 30 år.

(Anm: Taylor L. Diabetes prevalence in Americas tripled in 30 years. The number of adults with diabetes in the American continents has more than tripled in the past three decades, said a report from the Pan American Health Organization.1 Poor lifestyle habits were driving the surging prevalence of the disease and have led to the region recording the highest number of years of healthy life lost through either diabetes induced disability or premature death in the world, PAHO’s report said. Obesity, poor diet, and a lack of physical activity particular factors behind the increase, it found. BMJ. 2022 Nov 25;379:o2868.)

- Insipidus: Sjelden sykdom forveksles med diabetes.

(Anm: Insipidus: Sjelden sykdom forveksles med diabetes. Har samme symptomer, men det er en helt annen sykdom som skyldes mangel av hormonet ADH. TØRST: Ekstrem tørste er en av symptomene ved diabetes insipidus. Diabetes insipidus er en sjelden sykdom som skyldes mangel på hormonet antidiuretisk hormon (ADH). Dette hormonet konsentrerer urinen, og når du mangler det vil kroppen din produserer store mengder ukonsentrert urin. (lommelegen.no 30.12.2022).)

- Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse.

(Anm: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse hos eldre voksne og øker risikoen for insulinavhengighet hos type 2 diabetes pasienter. (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients.) J Clin Psychiatry 2016;77(9):e1124–e1129.)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Norsk studie: Denne gruppen er mer utsatt for hjerteinfarkt i tidlig alder. (- I dag lever rundt rundt 250.000 nordmenn med diabetes type 2, viser tall fra FHI. Dette er en kjent risikofaktor for hjertesykdommer.)

(Anm: Norsk studie: Denne gruppen er mer utsatt for hjerteinfarkt i tidlig alder. Ny norsk forskning viser at én gruppe kan være langt mer utsatt for hjerteinfarkt i tidligere alder enn andre grupper. – Det er en enormt stor forskjell, sier overlege.  Hvert 40. minutt får en person akutt hjerteinfarkt i Norge, og rundt 13.000 behandles for hjerteinfarkt på sykehus her i landet hvert år, ifølge Hjerteinfarktregisteret. Tall fra Hjerte- og karregisteret fra Folkehelseinstituttet (FHI), viser at 369.420 pasienter ble registrert med en hjerte- og karlidelse i forbindelse med sykehusinnleggelse eller poliklinisk konsultasjon i 2021. I dag lever rundt rundt 250.000 nordmenn med diabetes type 2, viser tall fra FHI. Dette er en kjent risikofaktor for hjertesykdommer. (vg.no 18.1.2023).)

- Diabetes type 2: Dårlig kosthold kan være årsaken til 7 av 10 tilfeller.

(Anm: Diabetes type 2: Dårlig kosthold kan være årsaken til 7 av 10 tilfeller. – Et overraskende høyt tall, sier norsk ernæringsfysiolog. Dette er maten vi bør spise mindre av for å forebygge sykdommen. Det er forskere fra USA som har studert matvanene til folk i 184 land. Analysen baserer seg på tall og data fra 1990 og 2018. Og i løpet av disse 28 årene skal millioner av mennesker verden over ha utviklet sykdommen som følge av dårlig kosthold. Det ferdige arbeidet har ført til en stor studie, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine. Til sammen har forskerne vurdert elleve ulike kostholdsfaktorer. Og spesielt tre av disse kan være avgjørende for utviklingen av sykdommen. (…) Resultatene fra den nye studien viser at man i Norge i 1990 estimerte at 64,9 prosent av tilfellene av sykdommen skyldtes dårlig kosthold. I 2018 hadde dette tallet steget til 75,1 prosent. (nrk.no 22.4.2023).)

(Anm: O'Hearn M, Lara-Castor L, Cudhea F, Miller V, Reedy J, Shi P, Zhang J, Wong JB, Economos CD, Micha R, Mozaffarian D; Global Dietary Database. Incident type 2 diabetes attributable to suboptimal diet in 184 countries. Nat Med. 2023 Apr;29(4):982-995.)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Er det en sammenheng mellom diabetes og covid-19?

(Anm: Is there a link between diabetes and COVID-19? Diabetes and COVID-19 may have a bidirectional relationship, meaning they may affect each other. People with diabetes, especially unmanaged diabetes, have a higher risk of severe COVID-19. Also, COVID-19 may increase the risk of new or worsening diabetes. Diabetes can weakenTrusted Source the immune system. People with any type of diabetes may be more vulnerable to severe COVID-19 illness. (medicalnewstoday.com 5.1.2023).)

- Barn med COVID-19 har større sannsynlighet for å utvikle type 1 diabetes, ifølge studie.

(Anm: Children with COVID-19 more likely to develop type 1 diabetes, study finds. A small team of researchers with members from Case Western Reserve University School of Medicine and the MetroHealth System has found a link between children who contract COVID-19 and an increased risk of developing type 1 diabetes. In their paper published in the journal JAMA Network Open, the group describes their analysis of health records of children and adolescents during the pandemic. (medicalxpress.com 26.9.2022).)

- Tårene dine kan avsløre sykdom. En ny forskningsstudie viser at tårene dine kan bli et viktig redskap for å avsløre en rekke sykdommer, blant annet diabetes. (- Det viser en ny forskningsstudie utført ved Wenzhou Medical University i Kina i samarbeid med blant annet Harvard Medical School, melder Science News.)

(Anm: Tårene dine kan avsløre sykdom. En ny forskningsstudie viser at tårene dine kan bli et viktig redskap for å avsløre en rekke sykdommer, blant annet diabetes. TÅRENE AVSLØRER SYKDOM: Ny forskning viser at tårene dine slett ikke bare er relatert til latter og gråt - de kan også brukes til å finne ut om du har enkelte sykdommer. Har du lett for å la tårene renne? Det kan vise seg å være en stor fordel ved fremtidige legebesøk: Tårene dine kan nemlig brukes til å oppdage en rekke medisinske tilstander. Det viser en ny forskningsstudie utført ved Wenzhou Medical University i Kina i samarbeid med blant annet Harvard Medical School, melder Science News. (vi.no 5.8.2022).)

(Anm: Hu L, et al. Discovering the Secret of Diseases by Incorporated Tear Exosomes Analysis via Rapid-Isolation System: iTEARS. ACS Nano. 2022 Jul 20.)

(Anm: A new technology uses human teardrops to spot disease. Microscopic particles in teardrops offer intel on what’s going on in the body. (sciencenews.com 20.7.2022).)

- Urovekkende funn om diabetes type 2. Forskere har gjennom en omfattende studie gjort funn som kobler diabetes 2 til psykisk lidelse. (- Menn og kvinner som blir diagnostisert med type 2 diabetes før de er 40 år, har langt større sannsynlighet for å utvikle depresjon enn de som utvikler sykdommen seinere i livet, uavhengig av om de har andre underliggende sykdommer eller ikke, ifølge en ny studie publisert i Diabetologia.)

(Anm: Urovekkende funn om diabetes type 2. Forskere har gjennom en omfattende studie gjort funn som kobler diabetes 2 til psykisk lidelse. (…) Både type 1- og type 2-diabetes skyldes til en viss grad arvelige faktorer, men arv alene er sjelden nok til å utvikle diabetes, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det finnes over 300.000 nordmenn med diabetes i dag, og av disse tror forskerne at 60 000 kan ha type 2 uten å vite det. Cirka 90 prosent av alle som har diabetes i Norge, har diabetes type 2. (…) Ny forskning Nå har britiske forskere sett nærmere på nettopp hvor alvorlig psykiske lidelser kan utvikles med sykdommen, spesielt blant yngre mennesker: Menn og kvinner som blir diagnostisert med type 2 diabetes før de er 40 år, har langt større sannsynlighet for å utvikle depresjon enn de som utvikler sykdommen seinere i livet, uavhengig av om de har andre underliggende sykdommer eller ikke, ifølge en ny studie publisert i Diabetologia. (dagbladet.no 7.9.2022).)

(Anm: Dibato J, Montvida O, Ling J, Koye D, Polonsky WH, Paul SK. Temporal trends in the prevalence and incidence of depression and the interplay of comorbidities in patients with young- and usual-onset type 2 diabetes from the USA and the UK. Diabetologia. 2022 Sep 5.)

- Flere beviser på, at virus kan udløse type 1-diabetes.

(Anm: Flere beviser på, at virus kan udløse type 1-diabetes. Type 1-diabetes omtales ofte som ungdoms- eller børnediabetes, men det er misvisende. Mange mennesker udvikler nemlig først type 1-diabetes efter årtier. En voksende mængde beviser indikerer, at virus er en potentiel synder. Hvis læger kan identificere de mest sårbare mennesker, kan vacciner eller antivirale behandlinger muligvis redde mange, før de udvikler type 1-diabetes. (sciencenews.dk 6.10.2022).)

- Studie: Ny diabetes-behandling. Norsk forsker mener funnene er solide. Har du ubehandlet diabetes, kan du være mer utsatt for å få andre sykdommer også. Diabetikere med mye sukker i blodet er spesielt utsatt for å få infeksjoner i underlivet og urinveiene. (- Sukker i urinen gir grobunn for bakterier. Derfor er personer med diabetes type 1 og type 2 mer utsatt for infeksjoner.) (- både urinveisinfeksjon og soppinfeksjon er tidlige tegn på sykdommen.)

(Anm: Studie: Ny diabetes-behandling. Norsk forsker mener funnene er solide. Har du ubehandlet diabetes, kan du være mer utsatt for å få andre sykdommer også. Diabetikere med mye sukker i blodet er spesielt utsatt for å få infeksjoner i underlivet og urinveiene. - Sukker i urinen gir grobunn for bakterier. Derfor er personer med diabetes type 1 og type 2 mer utsatt for infeksjoner. Det sier Kåre Birkeland, professor ved Universitetet i Oslo og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, til Dagbladet. Dette gjelder spesielt hvis diabetes er dårlig regulert, ifølge professoren, som framhever at både urinveisinfeksjon og soppinfeksjon er tidlige tegn på sykdommen. (dagbladet.no 23.9.2022).)

(Anm: Prevalence, outcomes, and cost of chronic kidney disease in a contemporary population of 2·4 million patients from 11 countries: The CaReMe CKD study. The Lancet Regional Health – Europe 2022 (Published:June 29, 2022).)

- 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. (- Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert.) (- Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge.) (- Tangen er likevel enig med professor Birkeland i at allmennlegene bør bli bedre til å ta urinprøver for å oppdage nyresvikt.)

(Anm: 10 prosent av befolkningen kan ha kronisk nyresykdom. Forskere tror at flertallet med sykdommen i Norge ikke er blitt diagnostisert. En ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet Regional Health – Europe forteller oss at 4 prosent av befolkningen i Norge er diagnostisert med kronisk nyresykdom. Samtidig mener forskerne at helsevesenet kun har funnet fram til et mindretall av dem med nyresykdom her i landet. – Vi tror det reelle tallet ligger på omtrent 10 prosent, sier Kåre Inge Birkeland til Dagens Medisin som først omtalte saken. Birkeland er professor ved Universitetet i Oslo og en av forskerne bak den nye studien. (…) Høyt blodtrykk og diabetes er antakelig årsak til rundt halvparten av alle tilfeller i Norge. Men listen over mulige årsaker er lang. Forekomsten øker med alder og er størst blant eldre. (…) – Det blir et spørsmål om hva som skal diagnostiseres når. I allmennmedisin har vi nok ingen tradisjon for å sette diagnosen kronisk nyresvikt ved stadium en og to, og vårt diagnosesystem er også upresist. Tangen er likevel enig med professor Birkeland i at allmennlegene bør bli bedre til å ta urinprøver for å oppdage nyresvikt. (forskning.no 18.7.2022).)

(Anm: Prevalence, outcomes, and cost of chronic kidney disease in a contemporary population of 2·4 million patients from 11 countries: The CaReMe CKD study. The Lancet Regional Health – Europe 2022 (Published:June 29, 2022).)

- Får man mindre betennelse i kroppen av keto- og lavkarbokosthold? (- Betennelse kan også være en faktor ved sykdom, som ved leddgikt.) (- Eksempler på sykdommer som linkes til kronisk betennelse er diabetes type 2, hjerte- karsykdom, kreft og Alzheimer.)

(Anm: Får man mindre betennelse i kroppen av keto- og lavkarbokosthold? Dette svarer ernæringsfysiologen. Enkelte hevder at kosthold ikke påvirker betennelse i kroppen. Men forskning viser at det helt klart gjør det, mener Mari Eskerud. (…) Hva er betennelse? Inflammasjon eller betennelse er først og fremst en naturlig prosess i kroppen. Som en del av prosessen med å reparere en skade, responderer kroppen med betennelse. Hevelse og rødhet rundt et skadet kne er et eksempel på det. Men den indre betennelsen som du snakker om, er forbundet med metabolsk ubalanse eller sykdom. Det er en mer lavgradig betennelse som vi ikke nødvendigvis kjenner like godt. I vår del av verden er høy kroppsvekt en vanlig årsak til det. Fettvevet vårt skiller ut stoffer som øker betennelse i kroppen, spesielt når vi har overskudd av det. Betennelse kan også være en faktor ved sykdom, som ved leddgikt. Eksempler på sykdommer som linkes til kronisk betennelse er diabetes type 2, hjerte- karsykdom, kreft og Alzheimer. (aftenposten.no 26.8.2022).)

(Anm: Inflammasjon er det samme som betennelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hva er sammenhengen mellom diabetes og tannkjøttsykdom? Å ha høye blodsukkernivåer kan øke en persons risiko for å utvikle tannkjøttsykdom. I sin tur kan tannkjøttinfeksjoner øke blodsukkernivået, noe som kan gjøre det vanskeligere å håndtere diabetes.

(Anm: What is the link between diabetes and gum disease? Having high blood sugar levels can increase a person’s risk of developing gum disease. In turn, gum infections can increase blood glucose levels, which can make it more difficult to manage diabetes. Periodontal disease, also known as gum disease, refers to conditions that affect the gums, which are the soft tissues in the mouth that support the teeth. People with diabetes are more likely to experience periodontal disease. However, by managing their blood sugar levels and maintaining their oral health, a person living with diabetes can preventTrusted Source gum disease. In this article, we discuss the relationship between diabetes and periodontal disease and look at gum conditions that are common among people living with diabetes. (medicalnewstoday.com 28.6.2022).)

- Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. (- Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom.)

(Anm: Ny studie: Kan ha kronisk nyresykdom uten å vite det. Ti prosent av den norske befolkningen kan lide av kronisk nyresykdom. Tilstanden er vanskelig å oppdage i starten, og forskere tror en stor andel nordmenn går udiagnostisert. Dette er symptomene. Andelen nordmenn med kronisk nyresykdom er omtrent fire prosent, viser en ny studie. Det reelle tallet kan imidlertid være langt høyere enn som så. Forskningen, som nylig ble publisert i The Lancet Regional Health – Europe, har foregått i 11 land, og tar utgangspunkt i data fra til sammen 2,4 millioner pasienter med kronisk nyresykdom. Ifølge studien er det sannsynlig at en av ti personer kan ha kronisk nyresykdom – og at to av tre av disse lever uten å ha fått sykdommen påvist. (…) Tegn på nyresykdom Vis mindre – Tretthet – Kvalme – Hyppig eller sjelden vannlating – Hevelse rundt øynene og i armer og bein (ødem) – Sykdomsfølelse – Vekttap og manglende appetitt – Skummende urin – Mørk urin, som Coca-Cola – Utslett og kløe Kilde: Helse-Norge (vg.no 11.8.2022).)

- Hvordan elektrisitet kan lege sår tre ganger raskere. Kroniske sår er et stort helseproblem for diabetespasienter og eldre - i ekstreme tilfeller kan de til og med føre til amputasjon.

(Anm: By Chalmers University of Technology. How electricity can heal wounds three times faster. Chronic wounds are a major health problem for diabetic patients and the elderly—in extreme cases they can even lead to amputation. Using electric stimulation, researchers in a project at Chalmers University of Technology, Sweden, and the University of Freiburg, Germany, have developed a method that speeds up the healing process, making wounds heal three times faster. There is an old Swedish saying that one should never neglect a small wound or a friend in need. (…) People with diabetes, spinal injuries or poor blood circulation have impaired wound healing ability. This means a greater risk of infection and chronic wounds—which in the long run can lead to such serious consequences as amputation. Now a group of researchers at Chalmers and the University of Freiburg have developed a method using electric stimulation to speed up the healing process. The study, "Bioelectronic microfluidic wound healing: a platform for investigating direct current stimulation of injured cell collectives," was published in the journal Lab on a Chip. (medicalxpress.com 24.4.2023).)

(Anm: Shaner S, Savelyeva A, Kvartuh A, Jedrusik N, Matter L, Leal J, Asplund M. Bioelectronic microfluidic wound healing: a platform for investigating direct current stimulation of injured cell collectives. Lab Chip. 2023 Mar 14;23(6):1531-1546.)

- Bekymret for oppfølging av diabetespasienter: – Situasjonen er alvorlig. En studie viser en stor variasjon i oppfølgingen av diabetes type 2-pasienter. (- Komplikasjoner kommer over tid.) (- Konsekvensene av dårlig oppfølging kan bli fatale for diabetespasienter over tid.)

(Anm: Bekymret for oppfølging av diabetespasienter: – Situasjonen er alvorlig. En studie viser en stor variasjon i oppfølgingen av diabetes type 2-pasienter. Generalsekretær i Diabetesforbundet sier det kan få fatale konsekvenser. Fastlege og stipendiat ved Allmennmedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo, Kjersti Nøkleby er førsteforfatter av en studie med data fra 2014, som viser store forskjeller i behandling av pasienter med diabetes type 2. Studien tar for seg fastleger fordelt på fem fylker, der de ser på legenes prosedyrer ved behandling av type 2-pasienter. Selv om studien har hentet helsedata fra 2014, mener generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, at det er så nærme sannheten man kan komme. Han sier det har vært lite fremgang. (…) Komplikasjoner kommer over tid Konsekvensene av dårlig oppfølging kan bli fatale for diabetespasienter over tid. Allgot presiserer at komplikasjoner ikke skjer over natten, men at dårlige rutiner ved oppfølgingen kan ramme pasientene hardt over en lengre tidsperiode. – Føtter og øyne skal bli undersøkt hvert år. Den enkelte pasient vet nødvendigvis ikke at oppfølgingen er litt for dårlig. Det er over tid at de merker at arbeidet har vært for dårlig. I verste fall kan det føre til fotamputasjon eller blindhet. – Situasjonen er alvorlig, legger han til. (tv2.no 24.3.2021).)

(Anm: Type 2 diabetes accelerates brain aging and cognitive decline. (medicalxpress.com 24.5.2022).)

(Anm: Antal B, McMahon LP, Sultan SF, et al. Type 2 diabetes mellitus accelerates brain aging and cognitive decline: Complementary findings from UK Biobank and meta-analyses. Elife. 2022 ; 11 : e73138.)

- Studie finner at forskrivninger av antidepressive og antipsykotika vanlig før diagnose av type 2 diabetes.

(Anm: Study finds prescription of antidepressant and antipsychotic drugs common ahead of type 2 diabetes diagnosis. Almost three in ten people with type 2 diabetes (T2D) in Scotland were prescribed antidepressants before they were diagnosed with diabetes, according to new research being presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) conference, held online this year. The study, from Ms Charlotte Greene, Professor Sarah Wild and colleagues at the University of Edinburgh, UK, also found that just over one in ten people were prescribed antipsychotics prior to diagnosis of T2D. The aim was to provide information about patterns of antidepressant and antipsychotic drug prescribing prior to the diagnosis of diabetes. This is part of a broader piece of research, which aims to look at whether prescribing patterns of these drugs in people with diabetes have changed over time and whether these drugs affect the risk of complications in people with diabetes. (medicalxpress.com 20.11.2021).)

- Håvard Høydahl: Hvorfor amputerer vi så mange diabetesføtter? (- Å flytte penger og kunnskap fra amputasjon til forebygging vil kunne avlastet legene og helsevesenet stort, også økonomisk. Ikke minst vil dette spare pasientene for smerte, føtter og tidligere død.) (- I 2020 hadde ca. 350.000 personer diabetes i Norge.) (- En dobling på 20 år.)

(Anm: Håvard Høydahl, HMS/KS-leder i NRC bane, lektor for videreutdanning i diabetesfoten, Universitetet i Sørøst-Norge. Håvard Høydahl: Hvorfor amputerer vi så mange diabetesføtter? 500 nordmenn med diabetes amputeres årlig på grunn av sårdannelser som ikke gror. Er det ikke på tide at norske myndigheter tar ansvar og organiserer den diabetiske fothelsen? spør lektor i helsefagvitenskap, Håvard Høydahl. I dag vet vi at lite kontroll av føttene, med stor sannsynlighet vil føre til sårdannelser hos personer med diabetes. Sår gror meget dårlig, og ender i mange tilfeller med amputasjoner – i dag omtrent 500 per år i Norge. Amputasjoner er kostbare og beløper seg til 500 millioner skattekroner per år i Norge. I tillegg kommer kostnadene med sårbehandling og fotskader som koste 150–180.000 kroner per behandlingsløp. Å flytte penger og kunnskap fra amputasjon til forebygging vil kunne avlastet legene og helsevesenet stort, også økonomisk. Ikke minst vil dette spare pasientene for smerte, føtter og tidligere død. I 2020 hadde ca. 350.000 personer diabetes i Norge. En dobling på 20 år. (altinget.no 3.3.2023).)

- Studie: Diabetes type 2 fremskynder aldring av hjernen. Den normale aldringen av hjernen kan øke med 26 prosent hos personer med diabetes type 2, viser ny studie. (- De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes type 2. I tillegg er mange i faresonen for å utvikle sykdommen, og kan ha såkalt prediabetes.) (- Studien er nylig publisert i det medisinske tidsskriftet eLife. Det foreligger allerede tydelig dokumentasjon som viser en sammenheng med diabetes type 2 og kognitiv svekkelse, men likevel er det få pasienter som gjennomgår en omfattende kognitiv vurdering som en del av den kliniske utredningen og behandlingen.)

(Anm: Studie: Diabetes type 2 fremskynder aldring av hjernen. Den normale aldringen av hjernen kan øke med 26 prosent hos personer med diabetes type 2, viser ny studie. Dette er tegnene på sykdommen, og slik kan du selv forebygge. Rundt 250.000 nordmenn lever med diabetes type 2, viser tall fra FHI. Sykdommen er kronisk, og kjennetegnes ved mangel på hormonet insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken er overvekt og usunn livsstil, men også arv kan spille en rolle, ifølge NHI. De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes type 2. I tillegg er mange i faresonen for å utvikle sykdommen, og kan ha såkalt prediabetes. Det betyr at blodsukkernivået er for høyt, men ikke høyt nok til å bli diagnostisert som diabetes. Prediabetes kan utvikle seg til diabetes type 2, men et sunt kosthold og regelmessig mosjon kan forhindre eller utsette dette. Raskere aldring Nå har forskere ved Stony Brook University i New York sammenlignet den gjennomsnittlige aldringen av hjernen til friske personer med den man ser hos personer med diabetes type 2. Resultatene er overraskende, ifølge forskerne. De observerte at de med diabetes type 2 type har et mønster for nevrodegenerasjon forbundet med aldring som utvikler seg raskere.    Studien er nylig publisert i det medisinske tidsskriftet eLife. Det foreligger allerede tydelig dokumentasjon som viser en sammenheng med diabetes type 2 og kognitiv svekkelse, men likevel er det få pasienter som gjennomgår en omfattende kognitiv vurdering som en del av den kliniske utredningen og behandlingen. Det kan ifølge forskerne være vanskelig å skille mellom såkalt normal aldring av hjernen og aldring som er forårsaket eller fremskyndet av diabetes type 2. Frem til nå har ingen studier gjort en direkte sammenligning av nevrologiske endringer hos friske mennesker med endringer som skjer med personer på samme alder med diabetes type 2. (vg.no 29.6.2022).)

(Anm: Antal B, et al. Type 2 diabetes mellitus accelerates brain aging and cognitive decline: Complementary findings from UK Biobank and meta-analyses. Elife. 2022 ; 11 : e73138.)

- Effekter av type 2 diabetes er høyere risiko for utvikling av Alzheimers sykdom.

(Anm: Effects of type 2 diabetes are major risk to development of Alzheimer's disease. Increased levels of blood glucose (green) after food intake trigger insulin (blue) secretion from islet β cells. This glucose-triggered insulin secretion is accompanied with Aβ (red) secretion from the same β cells, a phenomenon the research team calls ‘the primary secretion’ of Aβ. Secreted insulin acts on insulin-targeted organs to promote glucose uptake by adipose tissues and muscles and glycogen synthesis in muscles and the liver. These tissues release their own endocrine factors, i.e. organokines, including adipokines, myokines, and hepatokines, upon insulin stimulation to maintain glucose and lipid homeostasis and insulin sensitivity in an autocrine, paracrine, and endocrine manner. This insulin-dependent secretion of organokines coincides with Aβ secretion from the same cells, a phenomenon they called ‘the secondary secretion’ of Aβ. The secreted Aβ acts on β cells in an autocrine and endocrine manner to negatively modulate insulin secretion. (…) The study, which urges us to be careful when using blood Aβ levels as a diagnostic marker for Alzheimer's disease (AD), was published in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (medicalxpress.com 15.3.2022).)

(Anm: ShigemoriSachiko K. Peripheral Aβ acts as a negative modulator of insulin secretion. (…) Type 2 diabetes mellitus is known to be a risk factor for Alzheimer’s disease (AD) (12), but the underlying mechanisms remain unclear. Amyloid β (Aβ), a main component of amyloid plaques and cerebrovascular amyloids in AD, plays a pivotal role in the pathogenesis of AD (3). There are several isoforms of Aβ: the minor isoform Aβ42 is more aggregable than the major isoform Aβ40, and amyloid plaques are primarily composed of Aβ42. While Aβ is secreted from neurons and accumulates in the brain, it is detected not only there but also in the blood. In parallel with the formation of amyloid plaques, the levels of Aβ, particularly Aβ42, in the blood as well as in the cerebrospinal fluid (CSF) tends to decrease during the disease progression. Since blood Aβ is assumed to be mostly derived from the brain and its level likely reflects amyloid pathology in the brain, the Aβ42/Aβ40 ratio in plasma is currently used as a diagnostic biomarker of AD (3) Proceedings of the National Academy of Sciences (2022).)

- Er det en sammenheng mellom diabetes og psykiatriske tilstander? (- De sier at det er behov for videre forskning for å undersøke de underliggende mekanismene bak koblingen.)

(Anm: Is there a link between diabetes and psychiatric conditions? A new study looks at links between psychiatric disorders and diabetes. Sergey Filimonov/Stocksy - Researchers recently investigated the link between diabetes and psychiatric conditions. - They found that people with psychiatric disorders are more likely than the general population to have type 2 diabetes. - They say that further research is needed to investigate the underlying mechanisms behind the link. Psychiatric conditions are common, can reduce quality of lifeTrusted Source, and are linked to higher mortality rates from suicide, accidents, and comorbidities. (medicalnewstoday.com 6.12.2021).)

(Anm: Noordam R et al. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016; 77(9): e1124-e1129.)

(Anm: Nicol GE et al. Metabolic Effects of Antipsychotics on Adiposity and Insulin Sensitivity in Youths: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2018; 75(8): 788-796.)

- Ny enhet for tidlig påvisning av tannkjøttsykdom. (New device for early detection of gum disease.) (…) Ubehandlet tannkjøttsykdom har imidlertid også omfattende og alvorlige effekter på resten av kroppen, hvor det korrelerer med en inflammatorisk respons som påvirker sykdomsforløpet under andre forhold. I type 2 diabetes øker den risikoen for hjertesvikt, i kardiovaskulær sykdom øker risikoen for hjerneslag eller hjertesvikt, ved revmatoid artritt øker den alvorlighetsgraden av sykdommen, og ved emfysem (også kjent som kronisk obstruktiv lungesykdom eller KOL), øker den risikoen for irreversible trinnendringer i sykdommens alvorlighetsgrad.)

(Anm: New device for early detection of gum disease. Researchers from the University of Birmingham are developing a rapid test for gum disease, and they expect the technology—a probe for use in point of care settings such as dental surgeries or pharmacies—to play a pivotal role in early detection of heart or lung disease, type 2 diabetes and rheumatoid arthritis. Gum (periodontal) disease is caused by infection in the gums and is the leading cause of tooth loss. It gets more common with age, and 50% of 60-year-olds will have periodontal disease in at least a mild form. However, untreated gum disease also has wide-ranging and serious effects on the rest of the body, where it correlates with an inflammatory response that affects the course of disease in other conditions. In type 2 diabetes, it increases the risk of heart failure, in cardiovascular disease it increases the risk of stroke or heart failure, in rheumatoid arthritis it increases the severity of disease, and in emphysema (also known as chronic obstructive pulmonary disease or COPD), it increases the risk of irreversible step-changes in disease severity. (medicalxpress.com 13.10.2022).)

(Anm: Grant MM, et al. Discovery, validation, and diagnostic ability of multiple protein-based biomarkers in saliva and gingival crevicular fluid to distinguish between health and periodontal diseases. J Clin Periodontol. 2022 Jul;49(7):622-632.)

JAMA: - Brukere av antipsykotika hadde mer enn tredoblet risiko for type 2 diabetes. (- Antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes.)

(Anm: Antipsychotics and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Youth (Antipsykotika og risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom). (...) When the cohort was restricted to children 6 to 17 years of age, antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes (HR = 3.14 [95% CI = 1.50-6.56]), and the risk increased significantly with increasing cumulative dose (P < .03). The risk was increased for use restricted to atypical antipsychotics (HR = 2.89 [95% CI = 1.64-5.10]) or to risperidone (HR = 2.20 [95% CI = 1.14-4.26]). JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013).)

- SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne.

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Ny studie gir diabetes-håp. Forskere mener det finnes fem typer diabetes.

(Anm: Ny studie gir diabetes-håp. Forskere mener det finnes fem typer diabetes. Én av gruppene har høyest risiko for komplikasjoner. - Diabetes er blant sykdommene som øker mest i verden, men egentlig er det en paraply-betegnelse for flere ulike sykdommer, sier Charlotte Ling, professor ved Universitet i Lund i Sverige, til Dagbladet. Hun refererer til en studie som for noen år siden klassifiserte diabetes inn i fem undergrupper, i håp om at dette kunne bidra til en bedre og mer persontilpasset behandling. Forskerne mente denne nye grupperingen var overlegen det tradisjonelle skillet mellom diabetes type 1 og type 2, fordi den lettere kunne identifisere pasienter med høyere risiko for komplikasjoner. Fem undergrupper Studien, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet i 2018, baserte seg på i underkant av 15 000 svensker som nylig hadde fått diabetes-diagnosen, og fant følgende undergrupper: Gruppe 1: Alvorlig autoimmun (SAID) Den første gruppa er kjennetegnet av de som har fått diabetes-diagnosen i ung alder. De har relativt lav BMI, men høyt blodsukker som er dårlig regulert. (…) Gruppe 2: Alvorlig insulinmangel (SIDD) Den andre gruppa har flere likheter med den første. Pasientene har relativt lav alder og BMI ved diagnosetidspunktet, alvorlig mangel på insulin og dårlig regulert blodsukker. (…) Gruppe 3: Alvorlig insulinresistens (SIRD) Som navnet tilsier er denne diabetes-gruppa preget av alvorlig insulinresistens, men også høy BMI. Forskerne mener at de som faller innenfor denne kategorien, hadde høyest risiko for nyre-komplikasjoner. Gruppe 4: Mild fedme-assosiert (MOD) Den fjerde gruppa var også preget av overvekt, men ikke insulin-resistens, og blir derfor referert til som mild diabetes relatert til overvekt. Gruppe 5: Mild aldersassosiert (MARD) I gruppe fem finner vi de eldste pasientene. I likhet med gruppe fire, utvikler også disse pasientene en mildere form for diabetes, men som er relatert til høy alder. (…) - Usikker betydning Kåre Inge Birkeland, overlege og spesialist i indremedisin og endokrinologi, forteller at underklassifiseringen av diabetespasienter har vært mye diskutert siden de først ble presentert i 2018. - Det er ikke en generell enighet om at dette er måten å gjøre det på, men jeg synes det er en fornuftig inndeling, sier han til Dagbladet. (dagbladet.no 15.6.2022).)

(Anm: Ahlqvist E, et al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 May;6(5):361-369.)

- Hvordan forårsaker diabetes unormal svette?

(Anm: How does diabetes cause abnormal sweating? Many people with diabetes have times when they sweat too much, too little, or at odd times. Diabetes can make it difficult for a person’s body to maintain a steady temperature and produce the right amount of sweat to keep the body cool. Reasons for this include hormonal imbalances, cardiovascular factors, and stress. Diabetes can affect all of these. Sweating complications can be a sign that a person needs to review their diabetes management, including the effective management of blood sugar levels. Learn more about how excessive sweating (hyperhidrosis) and insufficient sweating (anhidrosis) can occur with diabetes, and get some tips on how to manage or prevent them. (medicalnewstoday.com 18.3.2022).)

- Høyere blodfett mer skadelig enn først antatt.

(Anm: Higher blood fats more harmful than first thought. Microscopy image showing human muscle cells with nuclei in blue, and stress caused by the ceramide stress signals shown in red. Increased levels of blood fats in people with type 2 diabetes and obesity are more harmful than previously thought, a new study has found. (…) Increased fat in the blood has long been known to damage tissues and organs, contributing to the development of cardiovascular and metabolic diseases including type 2 diabetes. The condition can be caused by obesity, rates of which have nearly tripled worldwide since 1975. In 2016, there were more than 650 million adults aged 18 and above with obesity. (medicalxpress.com 1.4.2022).)

(Anm: McNally, B.D., Ashley, D.F., Hänschke, L. et al. Long-chain ceramides are cell non-autonomous signals linking lipotoxicity to endoplasmic reticulum stress in skeletal muscle. Nat Commun 13, 1748 (2022).)

- Alzheimers sykdom og type 2 diabetes mellitus: Patofysiologiske og farmakoterapeutiske koblinger. (- Abstrakt.) (- For tiden er Alzheimers sykdom (AD) og type 2 diabetes mellitus (T2DM) to svært utbredte lidelser over hele verden, spesielt blant eldre individer. T2DM synes å være forbundet med kognitiv dysfunksjon, med høyere risiko for å utvikle nevrokognitive lidelser, inkludert AD (Alzheimers sykdom).)

(Anm: Rojas M, Chávez-Castillo M, Bautista J, Ortega Á, Nava M, Salazar J, Díaz-Camargo E, Medina O, Rojas-Quintero J, Bermúdez V. Alzheimer's disease and type 2 diabetes mellitus: Pathophysiologic and pharmacotherapeutics links. (…) Abstract At present, Alzheimer's disease (AD) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are two highly prevalent disorders worldwide, especially among elderly individuals. T2DM appears to be associated with cognitive dysfunction, with a higher risk of developing neurocognitive disorders, including AD. World J Diabetes. 2021 Jun 15;12(6):745-766.)

- Kjennetegn på tarmmikrobiota og metabolisme hos pasienter med latent autoimmun diabetes hos voksne: En kasus-kontrollstudie.

(Anm: Fang Y, Zhang C, Shi H, Wei W, Shang J, Zheng R, Yu L, Wang P, Yang J, Deng X, Zhang Y, Tang S, Shi X, Liu Y, Yang H, Yuan Q, Zhai R, Yuan H. Characteristics of the Gut Microbiota and Metabolism in Patients With Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Case-Control Study. (…) CONCLUSIONS The characteristic gut microbiota and related metabolites of patients with LADA are associated with autoantibodies, glucose metabolism, islet function, and inflammatory factors, which may contribute to the pathogenesis of LADA. Future longitudinal studies should explore whether modulating the gut microbiota and related metabolites can alter the natural course of autoimmune diabetes in the quest for new therapeutics. Diabetes Care. 2021 Oct 7:dc202975.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Barn med COVID-19 har større sannsynlighet for å utvikle type 1 diabetes, ifølge studie.

(Anm: Children with COVID-19 more likely to develop type 1 diabetes, study finds. A small team of researchers with members from Case Western Reserve University School of Medicine and the MetroHealth System has found a link between children who contract COVID-19 and an increased risk of developing type 1 diabetes. In their paper published in the journal JAMA Network Open, the group describes their analysis of health records of children and adolescents during the pandemic. (medicalxpress.com 26.9.2022).)

- Kyssesykevirus involvert i sju autoimmune sykdommer. En ny studie viser hvordan viruset skrur på gener koblet til sykdommer som lupus, multippel sklerose, diabetes 1 og cøliaki.

(Anm: Kyssesykevirus involvert i sju autoimmune sykdommer. En ny studie viser hvordan viruset skrur på gener koblet til sykdommer som lupus, multippel sklerose, diabetes 1 og cøliaki. De fleste av oss har hatt det: Epstein-Barr-viruset, som kan forårsake kyssesyke. Mange blir smittet tidlig i barndommen, og får bare milde symptomer. Men de som først får sykdommen som ungdommer eller unge voksne kan derimot vente seg noen uker med høy feber og kraftig utmattelse som kan vare i måneder, ifølge Folkehelseinstituttet. Men Epstein-Barr-viruset kan også ha en mørkere side. Undersøkelser har for eksempel vist at det ser ut til å være koblet til de autoimmune sykdommene lupus og multippel sklerose (MS). Les også: Lupus rammer flere nordmenn enn antatt Og nå folder forskningen ut et enda dystrere bilde: Dette gjelder ikke bare lupus og MS. Undersøkelsene til John B. Harley og kollegaene hans peker mot at Epstein-Barr-viruset kan spille en viktig rolle i sju helt ulike autoimmune sykdommer: Lupus, MS, leddgikt, barneleddgikt, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), cøliaki og diabetes type 1. Les ogsåEt mysterium at flere norske barn får diabetes nå enn før Studien viser hvordan viruset ser ut til å slå på gener som disponerer for disse sykdommene. (forskning.no 21.4.2019).)

- Ble smittet av covid-19 i vår – nå har Ina fått diabetes type 1. Flere barn får diabetes type 1. Norske og internasjonale studier viser at det kan være økt risiko for å få den kroniske sykdommen etter å ha hatt korona.

(Anm: Ble smittet av covid-19 i vår – nå har Ina fått diabetes type 1. Flere barn får diabetes type 1. Norske og internasjonale studier viser at det kan være økt risiko for å få den kroniske sykdommen etter å ha hatt korona. (…) Kan utløses av et annet virus Ingen vet hvorfor noen får diabetes type 1. Det som er sikkert er at Norge ligger i verdenstoppen i antall tilfeller av denne sykdommen. Det som også er klart er at sykdommen kan utløses av et annen virus. (nrk.no 1.11.2022).)

- Ukjent faktor: Kobles til diabetes 1. Det er velkjent at utviklingen diabetes type 1 har en arvelig komponent, men forskere mener også en bestemt miljøfaktor kan være sentral.

(Anm: Ukjent faktor: Kobles til diabetes 1. Det er velkjent at utviklingen diabetes type 1 har en arvelig komponent, men forskere mener også en bestemt miljøfaktor kan være sentral. Stadig flere får diabetes type 1 i Norge, mer presist omkring 400 barn hvert år. Dette er en dobling av antall nye årlige tilfeller siden 1970-åra, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Diabetes type 1 en kronisk sykdom hvor kroppens eget immunforsvar ødelegger cellene som produserer insulin. Hvorfor dette skjer vet man ikke sikkert. Ifølge FHI har arv en viss betydning, men ennå vet de lite om risikofaktorer vi selv kan påvirke. - Det har vært flere indirekte indikasjoner på at virus kan gi diabetes type 1, sier professor Knut Dahl-Jørgensen. Han er overlege på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og for snart ti år siden prøvde han å finne ordentlig ut av dette. Sammen med noen kolleger tok de ut vevsprøver fra bukspyttkjertelen, organet om produserer insulin, fra en gruppe med nyoppdaget diabetes type 1. Resultatet overrasket forskeren. - Alle pasientene med diabetes type 1 hadde en lavgradig virusinfeksjon i de insulinproduserende cellene, sier han. Studien ble publisert tidsskriftet, Diabetes i 2015. (dagbladet.no 10.3.2022).)

- Om noen år blir kanskje alle barn vaksinert mot diabetes type 1. (- Mistanken blir stadig sterkere: Det er virus som ødelegger kroppens evne til å produsere insulin.)

(Anm: Om noen år blir kanskje alle barn vaksinert mot diabetes type 1. Mistanken blir stadig sterkere: Det er virus som ødelegger kroppens evne til å produsere insulin. KRONISK INFEKSJON: – Vi ser at viruset lager en lavgradig og kronisk infeksjon, en slags «slow virus infection». Immunforsvaret reagerer med å angripe de insulinproduserende cellene for å ta viruset, forteller Knut Dahl-Jørgensen. Noen helbredende kur finnes ikke, og heller ingen måte å forebygge sykdommen på. Når bukspyttkjertelen først slutter å produsere insulin, er det bare én ting å gjøre: Tilføre det livsviktige hormonet med sprøyter eller pumper – hver dag, resten av livet. Stadig flere norske barn får diabetes type 1 – Norge ligger faktisk i verdenstoppen i diabetesdiagnoser. – Les også: I store deler av verden vil et barn med diabetes ha små sjanser til å overleve. Leter etter svar Sykdommen kommer av at kroppen angriper seg selv og dreper de insulinproduserende cellene. Hvorfor i all verden gjør den det? Forskerne har funnet mer enn 90 genetiske faktorer som disponerer for type 1-diabetes. (…) Kanskje virus? Noe er imidlertid i ferd med å skje. Mye tyder nemlig på at de ørsmå, taggete ballene som gir oss vannkopper, influensa eller korona, også kan forårsake kroniske sykdommer. – Vi hadde i lengre tid lurt på om det kunne være virus som utløser type 1-diabetes, men uten å få dette bekreftet, forteller seniorprofessor ved Universitetet i Oslo, Knut Dahl-Jørgensen. Han er overlege på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og regnes blant de fremste diabetesforskerne i verden. – For å komme videre forstod vi at var nødt til å se nøyere på stedet der insulinproduksjonen skjer, sier han. Tarmvirus i bukspyttkjertelen For snart ti år siden gjorde Dahl-Jørgensen og kollegene noe ingen hadde gjort før dem: Ved hjelp av kikkhullskirurgi hentet de ut vevsprøver fra bukspyttkjertelen fra en liten gruppe unge voksne pasienter med nyoppdaget diabetes type 1. «En vaksine mot diabetes ville kunne bli en naturlig del av barnevaksinasjons-programmet». Knut Dahl-Jørgensen. – Det viste seg at pasientene hadde noe viktig til felles, forteller han: – Vi fant en bestemt virustype i de insulinproduserende cellene hos alle sammen, nemlig såkalte CVB-virus. Dette er en type enterovirus som normalt finnes i luftveier og tarmkanal, og som egentlig ikke hører hjemme i bukspyttkjertelen. Fordi forskerne ikke kunne ta vevsprøver hos helt friske, bestod kontrollgruppa av donor- bukspyttkjertler fra personer uten diabetes. Hos dem fant forskerne enterovirus hos bare ti prosent. (apollon.uio.no 7.2.2022).)

- Kognitiv svekkelse er den største faktoren for å avgjøre hvor lenge pasienter med Alzheimers sykdom vil leve etter å ha blitt diagnostisert, ifølge en ny studie fra forskere ved UT Southwestern.

(Anm: Cognitive decline is the biggest factor in determining how long patients with Alzheimer's disease will live after being diagnosed, according to a new study from researchers at UT Southwestern. The findings, published in the Journal of Alzheimer's Disease, are a first step that could help health care providers provide reliable prediction and planning assistance for patients with Alzheimer's disease and their families. (medicalxpress.com 15.3.2022).)

(Anm: Schaffert J, LoBue C, Hynan LS, Hart J, Rossetti H, Carlew AR, Lacritz L, White CL, Cullum CM. Predictors of Life Expectancy in Autopsy-Confirmed Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2022;86(1):271-281.)

- Covid-19 er knyttet til økt forekomst av barnediabetes.

(Anm: Covid-19 er knyttet til økt forekomst av barnediabetes. Covid-19 øker risikoen for diabetes type 1 blant barn og unge, ifølge en amerikansk studie. Funnene understreker hvor viktig forebyggende tiltak, som vaksinasjon mot covid-19 er, mener forfatterne. Dette ifølge en studie som ble publisert i Morbidity and Mortality Weekly Report (CDC)1, og omtalt i JAMA2 i januar 2022. En økende andel studier viser at covid-19 kan føre til nye tilfeller av diabetes type 1. (nhi.no 15.3.2022).)

- Diabetesrisikoen stiger etter COVID, viser solid studie. Selv milde SARS-CoV-2-infeksjoner kan øke en persons sjanse for å utvikle diabetes, spesielt de som allerede er disponert for sykdommen.

(Anm: Watson C. Diabetes risk rises after COVID, massive study finds. Even mild SARS-CoV-2 infections can amplify a person’s chance of developing diabetes, especially for those already susceptible to the disease. People who get COVID-19 have a greater risk of developing diabetes up to a year later, even after a mild SARS-CoV-2 infection, compared with those who never had the disease, a massive study1 of almost 200,000 people shows. The research, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology earlier this month, is one of a growing number of studies2 showing that COVID-19 can increase a person’s risk of diabetes, months after infection. (nature.com 31.3.2022).)

(Anm: Xie Y, Al-Aly Z. Risks and burdens of incident diabetes in long COVID: a cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Mar 21:S2213-8587(22)00044-4.)

- Langvarig studie fører til potensielt terapeutisk mål for personer med type 1 diabetes. (- Nå har forskere ledet av George King, MD, vitenskapelig sjef og seksjonsleder for vaskulær cellebiologi ved Joslin Diabetes Center, kastet nytt lys over nøyaktig hvordan hyperglykemi bidrar til nyresykdom og har også avdekket et potensielt terapeutisk mål. Deres arbeid, publisert i Journal of Clinical Investigation, hviler på en unik, langvarig observasjonsstudie av mer enn 1 000 personer som lever med type 1 diabetes, kjent som Medalist Study.)

(Anm: Long-running study leads to potential therapeutic target for people with type 1 diabetes. Nearly two million Americans have type 1 diabetes, a condition in which the body does not produce enough insulin to effectively manage blood sugar, leading to high blood sugar levels, or hyperglycemia. Persistent hyperglycemia puts people with diabetes at increased risk for heart disease, nerve damage, loss of sight, kidney disease and premature death. Controlling blood sugar through the use of insulin can prevent and delay these side effects of diabetes. Now, scientists led by George King, MD, chief scientific officer and section head of vascular cell biology at Joslin Diabetes Center, have shed new light on exactly how hyperglycemia contributes to kidney disease and have also uncovered a potential therapeutic target. Their work, published in the Journal of Clinical Investigation, rests on a unique, long-running observational study of more than 1,000 people living with type 1 diabetes, known as the Medalist Study. (medicalxpress.com 8.3.2022).)

- Økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler. Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter en moderat økning over flere år. (- Type 2-diabetes henger først og fremst sammen med livsstil, men også arvelige faktorer. Overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og røyking er de viktigste risikofaktorene for type 2-diabetes.)

(Anm: Økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler. Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter en moderat økning over flere år. Det viser nye tall fra Reseptregisteret. I dag bruker om lag 221.000 personer blodsukkersenkende legemidler, ifølge 2020-tall fra Reseptregisteret. Disse legemidlene brukes i hovedsak til å behandle diabetes. De siste fem årene har både andel brukere og antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler økt gradvis. Men i 2020 er det en betydelig økning både i andel brukere og antall nye brukere i befolkningen, viser nye beregninger fra Reseptregisteret. Økte med 25 prosent på ett år Antall nye brukere per 1000 gikk opp fra 3,9 i 2019 til 4,8 i 2020, en økning på om lag 25 prosent, viser beregningene. – Det er vanskelig å peke på en klar årsak til denne økningen. Det kan skyldes en økning i antall nye tilfeller med diabetes. Men det kan også skyldes en endring i andelen personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, eller en kombinasjon av disse to, sier diabetesforsker Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet. (…) Type 2-diabetes henger først og fremst sammen med livsstil, men også arvelige faktorer. Overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og røyking er de viktigste risikofaktorene for type 2-diabetes. (fhi.no 31.5.2021).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Statiner  er bevist å senke  kolesterolet, men de kan også komme med en ulempe for pasienter med  diabetes: En ny studie finner at de kan forverre  blodsukkersykdommen.

(Anm: Harms of Statins With Diabetes. Statins are proven to lower cholesterol, but they may also come with a downside for patients with diabetes: A new study finds they may make the blood sugar disease worse. (medicinenet.com 6.10.2021).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxietydepressionpost-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Katarakt (grå stær) og diabetes: En guide. Personer med diabetes kan være dobbelt så sannsynlig å utvikle grå stær enn de uten diabetes.

(Anm: Cataracts and diabetes: A guide. People with diabetes may be twice as likely to develop cataracts as those without diabetes. Cataracts are cloudy areas in the lens of the cornea that blur vision. Diabetes affects around 9.4%Trusted Source of the population of the United States. A person with diabetes who develops cataracts may not notice their symptoms at first. People can try several treatment options to reduce the severity of cataracts. The only treatment that can remove them completely is surgery. This article explores the link between cataracts and diabetes and how cataract surgery can help improve vision. (medicalnewstoday.com 11.10.2021).)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie.

(Anm: Slagstad K. Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(AnmAntidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse.

(Anm: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) reduserer bukspyttkjertelens insulinutskillelse hos eldre voksne og øker risikoen for insulinavhengighet hos type 2 diabetes pasienter. (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients.) J Clin Psychiatry 2016;77(9):e1124–e1129.)

- Hjertesvikt ved diabetes. (- Hjertesvikt og kardiovaskulære lidelser representerer den ledende dødsårsaken hos diabetespasienter.)

(Anm: Jankauskas SS, Kansakar U, Varzideh F, Wilson S, Mone P, Lombardi A, Gambardella J, Santulli G. Heart failure in diabetes. Abstract Heart failure and cardiovascular disorders represent the leading cause of death in diabetic patients. Here we present an overview of the main mechanisms underlying the development of diabetic cardiomyopathy. We also provide an excursus on the relative contribution of cardiomyocytes, fibroblasts, endothelial and smooth muscle cells to the pathophysiology of heart failure in diabetes. After having described the preclinical tools currently available to dissect the mechanisms of this complex disease, we conclude with a section on the most recent updates of the literature on clinical management. Metabolism. 2021 Oct 7:154910.)

- Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft.

(Anm: Forskning: Én av tre har fettlever. Én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol, de fleste uten symptomer. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, skrumplever og kreft. Norsk forskning gir håp om ny behandling. Ikke-alkoholisk fettlever (IAFL) er den vanligste leversykdommen i Vesten. Tilstanden innebærer en økt mengde fettvev i leveren hos personer som drikker så lite alkohol at dette ikke er årsaken, ifølge Norsk Helseinformatikk. Studier viser at sykdommen henger tett sammen med overvekt, diabetes type 2 og dyslipidemi, som refererer til usunne nivåer av fett i blodet. – Noen får lettere fettlever enn andre. Selv om det først og fremst knyttes til overvekt, kan også normalvektige personer få det, sier førsteamanuensis Frode Norheim ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. (…) – På verdensbasis er fettlever den største årsaken til levertransplantasjoner, sier han. (vg.no 31.3.2021).)

- Mitokondriedysfunksjon spiller sentral rolle i sykdeommen ikke-alkoholisk fettlever (IAFL). (- Det er sterke bevis på at mitokondriell dysfunksjon spiller en betydelig rolle i utvikling og progresjon av IAFL. Nedsatt mitokondriefettsyreoksidasjon og, mer nylig, en reduksjon i mitokondriekvalitet er antudet å spille en viktig rolle i utviklingen av IAFL og progresjon.)

(Anm: Ramanathan R, Ali AH, Ibdah JA. Mitochondrial Dysfunction Plays Central Role in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Abstract Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a global pandemic that affects one-quarter of the world’s population. NAFLD includes a spectrum of progressive liver disease from steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH), fibrosis, and cirrhosis and can be complicated by hepatocellular carcinoma. It is strongly associated with metabolic syndromes, obesity, and type 2 diabetes, and it has been shown that metabolic dysregulation is central to its pathogenesis. Recently, it has been suggested that metabolic- (dysfunction) associated fatty liver disease (MAFLD) is a more appropriate term to describe the disease than NAFLD, which puts increased emphasis on the important role of metabolic dysfunction in its pathogenesis. There is strong evidence that mitochondrial dysfunction plays a significant role in the development and progression of NAFLD. Impaired mitochondrial fatty acid oxidation and, more recently, a reduction in mitochondrial quality, have been suggested to play a major role in NAFLD development and progression. In this review, we provide an overview of our current understanding of NAFLD and highlight how mitochondrial dysfunction contributes to its pathogenesis in both animal models and human subjects. Further we discuss evidence that the modification of mitochondrial function modulates NAFLD and that targeting mitochondria is a promising new avenue for drug development to treat NAFLD/NASH. Keywords: livermitochondrial dysfunctionβ-oxidationnonalcoholic fatty liver diseasemitophagy Int J Mol Sci. 2022 ; 23(13) : 7280 .)

- Atypisk antipsykotika (AAP)-indusert metabolsk syndrom og ikke-alkoholisk fettlever (IAFL): en kritisk gjennomgang. (- Spesielt er AAPer forbundet i forskjellige grad, med vektøkning, metabolsk syndrom (MetS) og ikke-alkoholisk fettlever (IAFL).)

(Anm: Xu H, Zhuang X. Atypical antipsychotics-induced metabolic syndrome and nonalcoholic fatty liver disease: a critical review. Abstract (…) Specifically, AAPs are associated to different extents, with weight gain, metabolic syndrome (MetS), and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). (…) In addition, it discussed potential mechanisms involved in the APPs-induced MetS and NAFLD. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Jul 22;15:2087-2099.)

- Diabetes gjennombrudd: Gel-lignende sil i blodårene et nytt mål for å reparere skadede hjerter.

(Anm: Diabetes breakthrough: Gel-like sieve in blood vessels a new target for repairing damaged hearts. Drugs that repair damage to a gel-like layer in the tiny blood vessels of the heart could present a much-needed treatment for heart failure in people with diabetes, according to University of Bristol-led research funded by the British Heart Foundation and published today in Diabetologia. The gel-like layer—called the glycocalyx—lines the inside of blood vessels and acts like a sieve to regulate how nutrients move from the blood to the heart and other tissues in the body. Professor Simon Satchell, Dr. Yan Qiu and their team at the University of Bristol looked at mice with type 1 and type 2 diabetes and discovered that the glycocalyx in the small blood vessels of the heart became damaged. (medicalxpress.com 26.2.2022).)

(Anm: Qiu Y, Buffonge S, Ramnath R, Jenner S, Fawaz S, Arkill KP, Neal C, Verkade P, White SJ, Hezzell M, Salmon AHJ, Suleiman MS, Welsh GI, Foster RR, Madeddu P, Satchell SC. Endothelial glycocalyx is damaged in diabetic cardiomyopathy: angiopoietin 1 restores glycocalyx and improves diastolic function in mice. Diabetologia. 2022 Feb 25.)

- Slår alarm om folkesykdom. Aldri før har det vært så høy forekomst av diabetes type 2, og nå roper forskere varsku.

(Anm: Slår alarm om folkesykdom. Aldri før har det vært så høy forekomst av diabetes type 2, og nå roper forskere varsku. 54 år gamle Lajla Riise fra Møre og Romsdal har lært seg å leve godt med sykdommen. - Antall tilfeller av diabetes type 2 er doblet de siste åra, ifølge Folkehelseinstituttet, og akkurat nå pågår en det en diabetesepidemi. Det sier forsker Ingrid Sørdal Følling. Dagbladet møter henne under Arendalsuka, der hun tirsdag snakker om det hun mener er en varslet epidemi. For stadig flere av oss får diabetes 2, den vanligste varianten av sykdommen. Den er arvelig og utviklingen kan trigges av vektøkning og fysisk inaktivitet. Globalt er det en tredobling av tilfeller siden 2000, forteller Følling. (…) - Myndighetenes ansvar Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund, er enig i at ikke alt ansvar bør legges på hvert enkelt individ. - Ansvaret må også legges hos myndighetene som tar de store avgjørelsene, både når det gjelder prispolitikk, som skatter og avgifter på frukt, grønt og godteri, men også når det gjelder samfunnsplanlegging, som for eksempel tilrettelegging av gode nok gang- og sykkelveier så det blir lettere å være i fysisk aktivitet. De sunne valgene må bli enklere å ta, og samfunnsstrukturene må tilrettelegges, sier hun. (dagbladet.no 17.8.2021).)

- Diabetes: En høy pris å betale. (- Hvis vi har politikere som ikke er i stand til eller ikke våger å utfordre fagfolkene, har vi overlatt det politiske ansvaret for helsepolitikken til fagfolkene.)

(Anm: Erik Hexeberg, lege, dr. med., spes. indremedisin, MBA Leder av Helsepartiet – 1. kandidat for Helsepartiet i Akershus. Diabetes: En høy pris å betale. Hvis vi har politikere som ikke er i stand til eller ikke våger å utfordre fagfolkene, har vi overlatt det politiske ansvaret for helsepolitikken til fagfolkene. Det vil koste den norske befolkning dyrt. DRAMATISK: Det er en dramatisk økning av personer med diabetes type 2. Antall brukere av diabetesmedisiner er doblet fra 2004 til 2020, og halvparten av økningen er i løpet av regjeringen Solbergs tid., skriver Erik Hexeberg. (dagbladet.no 10.9.2021).)

- COVID-19: stor metaanalyse viser at personer med mer avansert diabetes har høyere risiko for død fra SARS-CoV-2.

(Anm: COVID-19: large meta-analysis shows people with more advanced diabetes have higher risk of death from SARS-CoV-2. A new systematic review and meta-analysis published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]) shows that patients with a more advanced course of diabetes have a higher risk of death when infected with SARS-CoV-2. The analysis includes 22 studies and 17,687 people and is by Dr Sabrina Schlesinger, German Diabetes Center, Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany, and colleagues.  This is the first edition of a ‘living’ systematic review and meta-analysis on observational studies investigating phenotypes in individuals with diabetes and COVID-19-related death and severity, which the authors will update periodically as new studies on diabetes and COVID-19 are published. (diabetologia-journal.org 28 April 2021).)

- Covid-19 kan føre til diabetes type 1. Covid-19 kan ødelegge insulinproduserende celler og forårsake diabetes type 1, ifølge amerikanske National Institutes of Health.

(Anm: Covid-19 kan føre til diabetes type 1. Covid-19 kan ødelegge insulinproduserende celler og forårsake diabetes type 1, ifølge amerikanske National Institutes of Health. - Autoimmune sykdommer kan oppstå eller utløses etter infeksjonssykdommer, så dette er viktig å studere, sier Hanne Løvdal Gulseth ved Folkehelseinstituttet. Covid-19 kan forårsake diabetes type 1 ved å drepe insulinproduserende betaceller, gjøre dem mindre produktive, og ved å reprogrammere dem. Dette ifølge en nyhetsmelding fra amerikanske National Institutes of Health (NIH), der de har gjennomgått studier som har funnet dette. (nhi.no 8.9.2021).)

(Anm: Risk phenotypes of diabetes and association with COVID-19 severity and death: a living systematic review and meta-analysis. (…) Conclusions/interpretation: Individuals with a more severe course of diabetes have a poorer prognosis of COVID-19 compared with individuals with a milder course of disease. To further strengthen the evidence, more studies on this topic that account for potential confounders are warranted.Diabetologia (2021).)

– Mange med diabetes får ikke nok hjelp. Apotekere opplever ofte at pasienter som har fått diagnosen diabetes type 2 vet lite om behandlingen de skal i gang med. De ønsker å tilby dem oppfølgingstjenesten Medisinstart.

(Anm: – Mange med diabetes får ikke nok hjelp. Apotekere opplever ofte at pasienter som har fått diagnosen diabetes type 2 vet lite om behandlingen de skal i gang med. De ønsker å tilby dem oppfølgingstjenesten Medisinstart. Den offentlig finansierte veiledningstjenesten Medisinstart er foreløpig kun for hjerte- og karpasienter. – De fortjener bedre oppfølging – Vi informerer pasienter med diabetes type 2 om legemidlene de skal i gang med i apoteket daglig. Denne pasientgruppen fortjener at vi setter av mer tid. De bør få standardisert oppfølging slik som Medisinstart gir rom for, sier apoteker Gurjit Kaur ved Apotek 1 Liertoppen Syd. Apotek.no har tatt turen til Liertoppen, for å snakke med to apotekere som har gode erfaringer med Medisinstart. Apotekerne jobber ved hvert sitt apotek i Liertoppen kjøpesenter, som ligger langs E18 mellom Asker og Drammen. – De fleste har mange spørsmål når de skal begynne med et nytt legemiddel. Med Medisinstart sikrer vi at de kommer godt i gang. Vi får anledning til å følge dem opp og bry oss litt ekstra, sier apoteker Adelina Ademi ved Apotek 1 Liertoppen. Dobbelt så mange får diagnosen diabetes i dag som for 20 år siden. Ifølge Diabetesforbundet er dette en varslet krise og det kommer til å føre til en stor belastning på helsetjenesten fremover. (apotek.no 30.8.2021).)

- Resultater hos personer med hjertesvikt, type 2 diabetes mellitus (T2D) og kronisk nyresykdom (CDK) i Storbritannia over tjue år. (- Fortolkning.) (-  I en kohort av personer med nye HF (hjertefeil), er sykehusinnleggelser og dødsfall høye hos pasienter med T2D eller CKD, og verst hos de med begge komorbiditeter (samtidige sykdommer). Selv om resultatene har bedret seg over tid for pasienter med HF og komorbid T2D, ble lignende trender ikke sett hos de med komorbid CKD. Strategier for å forebygge og behandle CKD hos personer med HF er presserende nødvendig.)

(Anm: Outcome trends in people with heart failure, type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease in the UK over twenty years. Abstract Background Heart failure (HF) together with type 2 diabetes (T2D) and chronic kidney disease (CKD) are major pandemics of the twenty first century. It is not known in people with new onset HF, what the distinct and combined associations are between T2D and CKD comorbidities and cause-specific hospital admissions and death, over the past 20 years. (…) Interpretation In a cohort of people with new onset HF, hospitalisations and deaths are high in patients with T2D or CKD, and worst in those with both comorbidities. Whilst outcomes have improved over time for patients with HF and comorbid T2D, similar trends were not seen in those with comorbid CKD. Strategies to prevent and manage CKD in people with HF are urgently needed. EClinicalMedicine. 2021 Feb 4;32:100739.)

- Hurtig test er en mulig bombe under dansk folkesygdom. (- I årtier steg antallet af personer, der fik diagnosen type 2-diabetes, støt hvert år. Ikke mindst som følge af befolkningens livsstil. Men pludselig i 2012 knækkede kurven over nye diabetespatienter brat.) (- Det tyder på, at færre bliver diagnosticeret, fordi metoden ikke er så følsom eller sikker som de tidligere test.) (- Så der er nogle patienter, vi ikke finder, siger Jakob Schöllhammer Knudsen, læge, ph.d. ved Aarhus Universitet og hovedforfatter til studiet.)

(Anm: Hurtig test er en mulig bombe under dansk folkesygdom. Tusindvis af danske diabetikere efterlades hvert år uden rettidig behandling på grund af ny diagnosemetode. Lanceringen af en ny og nem metode via en hurtig blodprøve til at diagnosticere type 2-diabetes har muligvis resulteret i, at tusindvis af danske diabetikere og millioner af mennesker i verden er efterladt uden diagnose og behandling. (…) I årtier steg antallet af personer, der fik diagnosen type 2-diabetes, støt hvert år. Ikke mindst som følge af befolkningens livsstil. Men pludselig i 2012 knækkede kurven over nye diabetespatienter brat. Danske forskere kobler i et opsigtsvækkende nyt studie faldet sammen med en praktisk og hurtig - men mindre præcis - diagnosemetode. Den blev på få år altdominerende i Danmark og hele verden. Det skete på anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. - Det tyder på, at færre bliver diagnosticeret, fordi metoden ikke er så følsom eller sikker som de tidligere test. Så der er nogle patienter, vi ikke finder, siger Jakob Schöllhammer Knudsen, læge, ph.d. ved Aarhus Universitet og hovedforfatter til studiet. (jyllands-posten.dk 2.2.2022).)

- Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark. Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. (- SDCC’s tal viser, at cirka 6,1 procent af den voksne danske befolkning havde diabetes i 2019. Derudover er der et mørketal (…) 1,4 %.) (- Dertil kommer, at cirka 6,9 procent af befolkningen har prædiabetes – det vil sige et forstadium til type 2-diabetes, som kan blive til diabetes.) (- Alt i alt er forekomsten vokset med cirka med 50 procent – og ikke 80 procent, som OECD hævder – og der er altså stadig mange flere med diabetes i dag end for 20 år siden. Boomer det så med diabetes i Danmark? Måske...)

(Anm: Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark. Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. (…) I rapporten konkluderer OECD, at 8,3 procent af den voksne danske befolkning – omtrent 372.000 personer – havde diagnoserne type 1- eller type 2-diabetes i 2019. Det svarer til 88 procent flere danskere med diabetes siden år 2000. (…) OECD refererer ikke, hvor de har deres tal fra, men i rapporten estimerer organisationen, at der er cirka 100.000 flere danskere med diabetes end de bedste danske opgørelser. Marit Eika Jørgensens vurdering er, at OECD har lavet en fremskrivning af diabetesforekomsten i Danmark på gamle og upræcise tal fra det nu nedlagte danske diabetesregister. ”Det er velkendt, at registret, som blev nedlagt i 2012, overestimerede forekomsten af diabetes i Danmark. Det var ikke pålidelige tal,” siger hun. (…) De nyeste danske tal, som bland andet Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) har indsamlet, baserer sig på informationer, der underbygger, at der er tale om en diabetesdiagnose. (…) SDCC’s tal viser, at cirka 6,1 procent af den voksne danske befolkning havde diabetes i 2019. Derudover er der et mørketal – et ukendt antal personer, der har diabetes, men bare ikke har fået diagnosen endnu. Ifølge Marit Eika Jørgensen og kolleger drejer det sig om cirka 1,4 procent af den samlede danske befolkning, som har ikke-diagnosticeret diabetes. Dertil kommer, at cirka 6,9 procent af befolkningen har prædiabetes – det vil sige et forstadium til type 2-diabetes, som kan blive til diabetes. (…) Nye tilfælde ligger stabilt Alt i alt er forekomsten vokset med cirka med 50 procent – og ikke 80 procent, som OECD hævder – og der er altså stadig mange flere med diabetes i dag end for 20 år siden. Boomer det så med diabetes i Danmark? Måske, men antallet af nye tilfælde hvert år har været stabilt de seneste 10 år og faktisk med et lille fald for type 2-diabetes. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 26.2.2021).)

- Dansk forskning: Vilde tal for patienter med type 2-diabetes. (- Risiko for blodprop i hjertet er faldet markant for danskere med type 2-diabetes i perioden 1996 til 2011, viser nyt dansk nationalt kohortestudie.)

(Anm: Dansk forskning: Vilde tal for patienter med type 2-diabetes. Risiko for blodprop i hjertet er faldet markant for danskere med type 2-diabetes i perioden 1996 til 2011, viser nyt dansk nationalt kohortestudie. Ja, faktisk er risikoen for at dø af et eller andet faldet meget for type 2-diabetes patienter. Og risikoen forventes at falde yderligere, for siden 2011 er nye, effektive lægemidler dukket op. ”Jeg forventer, at det kun bliver bedre, og at vi går en lys fremtid i møde," siger forsker. (…) Resultatet viste, at i perioden faldt personer med type 2-diabetes’ absolutte risiko for at få: - Blodprop i hjertet fra 6,9 til 2,8 procent - Hjertedød fra 7,1 til 1,6 procent - Død af alle årsager fra 28,9 til 16,8 procent - Sammenlignet med den generelle befolkning faldt de øgede syv-årige risikoforskelle fra:  - 3,3 til 0,8 procent for blodprop i hjertet - 2,7 til 0,5 procent for hjertedød - 10,6 til 6,0 procent for død af alle årsager (sundhedspolitisktidsskrift.dk 26.8.2021).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Nylig oppdaget legemiddelkandidat øker insulinsekresjonen ved diabetes type 2.

(Anm: Newly discovered drug candidate increases insulin secretion in type 2 diabetes.  Researchers at Lund University have discovered increased levels of a microRNA in type 2 diabetes, which has a negative effect on insulin secretion. Their experiments on human insulin producing cells in the pancreas also demonstrate that it is possible to increase the insulin secretion by reducing the levels of this microRNA. An important goal of the research is to develop new treatments for people with the disease. (medicine.lu.se 31.3.2022).)

- Forskere finder mikroRNA-mål til behandlinger af diabetes.

(Anm: Forskere finder mikroRNA-mål til behandlinger af diabetes. Svenske forskere har fundet ud af, at type 2-diabetes er kendetegnet ved en stigning i niveauerne af en specifik mikroRNA. Da forskerne medicinsk reducerede niveauerne af mikroRNA’et, steg produktionen af insulin. Flere studier peger på, at der er behov for mere individualiserede behandlinger af patienter med type 2-diabetes. »Vores forhåbning er, at vi på den lange bane kan udvikle behandlinger, der kan lede til bedre blodsukkerkontrol,« siger professor Lena Eliasson fra Lunds Universitet. (dagenspharma.dk 11.4.2022).)

- Type 2 diabetes knyttet til økt risiko for Parkinsons.

(Anm: Type 2 diabetes linked to increased risk for Parkinson’s. New analyses of both observational and genetic data have provided “convincing evidence” that type 2 diabetes is associated with an increased risk for Parkinson’s disease. “The fact that we see the same effects in both types of analysis separately makes it more likely that these results are real – that type 2 diabetes really is a driver of Parkinson’s disease risk,” Alastair Noyce, PhD, senior author of the new studies, said in an interview. The two analyses are reported in one paper published online March 8 in the journal Movement Disorders. (mdedge.com - Publish date: March 17, 2021).)

(Anm: Type 2 Diabetes as a Determinant of Parkinson's Disease Risk and Progression. Mov Disord. 2021 Mar 8.)

- Hva forårsaker fingerleddsmerter? (- Det kan skyldes flere forskjellige årsaker, inkludert skade, leddgikt, diabetes eller senebetennelse (tendinitis).)

(Anm: What causes finger joint pain? Finger joint pain may affect a person’s everyday activities and may have several different. (…) Finger joint pain may affect a person's everyday activities. It can result from several different causes, including injury, arthritis, diabetes, or tendonitis. (medicalnewstoday.com 22.6.2020).)

(Anm: How Diabetes Can Affect Your Feet (medicinenet.com 14.1.2021).)

- Lancet-kommisjonen på diabetes: bruk av data for å forandre diabetesomsorg og pasienters liv. (- Midt i COVID-19-pandemien ble sårbarheten til personer med diabetes i folkehelsekrisen tydelig ved deres minst doblede økte risiko for alvorlig sykelighet eller død, spesielt hos personer med dårlig kontrollert diabetes, komorbiditeter (samsykelighet) eller begge deler.)

(Anm: The Lancet Commission on diabetes: using data to transform diabetes care and patient lives. 2020 will go down in history as the year when the global community was awakened to the fragility of human health and the interdependence of the ecosystem, economy, and humanity. Amid the COVID-19 pandemic, the vulnerability of people with diabetes during a public health emergency became evident by their at least 2 times increased risk of severe disease or death, especially in individuals with poorly controlled diabetes, comorbidities, or both. The disease burden caused by COVID-19, exacerbated by chronic conditions like diabetes, has inflicted a heavy toll on health-care systems and the global economy. The Lancet 2020 (Published: November 12, 2020).)

- Leder. Den globale byrden av diabetes er svimlende. I 2019 levde anslagsvis 463 millioner voksne med diabetes, og 4,2 millioner døde som følge av tilstanden og komplikasjonene. 1,1 millioner barn og ungdom er antatt å ha diabetes type 1.

(Anm: Editorial. The global burden of diabetes is staggering. In 2019, an estimated 463 million adults were living with diabetes and 4·2 million died as a result of the condition and its complications. 1·1 million children and adolescents were thought to have type 1 diabetes. Crucially, the world is not on track to achieve Sustainable Development Goal 3.4—to reduce premature mortality from four major non-communicable diseases (NCDs) by a third. The NCD Countdown found that meeting this target will require steep declines in diabetes-related mortality in many countries. Today, ahead of World Diabetes Day on Nov 14, The Lancet publishes a Commission on diabetes that calls for a transformation of societies and health systems in order to close gaps in diabetes prevention, care, professional knowledge, and data. Lancet 2020;396(10262):1535 (NOVEMBER 14, 2020).)

- Så farlig er diabetes. (- 1 av 3 døde.) (- 5 143 951mennesker var uten diabetesdiagnose, mens 319 349 hadde kjent diabetes.) (- Blant diabetespasientene fikk 2724 påvist covid-19 under pandemiens første bølge. 1082 av disse fikk et svært alvorlig sykdomsforløp og 963 av dem døde.) (- Av covid-19-syke med diabetes, døde altså rundt én av tre.)

(Anm: Så farlig er diabetes. Hele den skotske befolkningen er undersøkt for å finne ut hva diabetes har å si for covid-19-risikoen. Funnene er alvorlige. Under coronaviruspandemien har diabetes vært regnet som en risikofaktor for alvorlig covid-19. En ny studie, publisert i det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes & Endocrinology, viser at det er gode grunner for det. Forskerne har studert hele befolkningen i Skottland under første bølge av pandemien, fra 1. mars til 31. juli 2020. 1 av 3 døde 5 143 951mennesker var uten diabetesdiagnose, mens 319 349 hadde kjent diabetes. Blant diabetespasientene fikk 2724 påvist covid-19 under pandemiens første bølge. 1082 av disse fikk et svært alvorlig sykdomsforløp og 963 av dem døde. Av covid-19-syke med diabetes, døde altså rundt én av tre. (dagbladet.no 4.1.2021).)

(Anm: Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. (…) Interpretation: Overall risks of fatal or critical care unit-treated COVID-19 were substantially elevated in those with type 1 and type 2 diabetes compared with the background population. The risk of fatal or critical care unit-treated COVID-19, and therefore the need for special protective measures, varies widely among those with diabetes but can be predicted reasonably well using previous clinical history.Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Dec 23;S2213-8587(20)30405-.)

- Hvor mange har diabetes i Norge i 2020? (- Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge.)

(Anm: Hvor mange har diabetes i Norge i 2020? Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge. Dette er en stor pasientgruppe, der mange også har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst er derfor ekstra viktig akkurat nå. Det globale sykdomsbyrdeprosjektet har fått mye oppmerksomhet (1). I land med få eller ingen data ekstrapoleres resultater fra andre land, men det er ofte vanskelig å forstå hvilke data og beregninger som ligger til grunn for prosjektets anslag. Deres estimerte totale forekomst av diabetes (diagnostisert og udiagnostisert) i alle aldersgrupper i Norge i 2016 var 278 000 (2). Ett år seinere var antallet nesten doblet, til 533 000 (1). Disse ulike anslagene illustrerer hvor vanskelig det er å måle sykdomsforekomst og hvor viktig det er å gjennomføre gode nasjonale studier. Her forsøker vi å estimere hvor mange som har diabetes i Norge i 2020. Vårt anslag er at 316 000–345 000 personer lever med diabetes i dag, hvorav omkring 60 000 har udiagnostisert diabetes. Vi understreker at tallene er beheftet med usikkerhet. Tidsskr Nor Legeforen 2020 Publisert: 12. november 2020.)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Diabetes og coronavirus: Dobbel risiko for å dø. (- Det er spesielt personer med ukontrollert diabetes, flere samtidige underliggende sykdommer, eller begge deler, som er sårbare for covid-19, konkluderer forskerne fra blant annet USA, Australia, Kina og Sør-Afrika.)

(Anm: Diabetes og coronavirus: Dobbel risiko for å dø. Coronapandemien rammer personer med diabetes ekstra hardt, viser ny forskning. RISIKOGRUPPEN: Ny forskning viser at personer med diabetes er spesielt utsatt for coronavirus. Diabetes medfører dobbelt så stor risiko for å dø eller bli alvorlig syk dersom man blir coronasmittet. Det er spesielt personer med ukontrollert diabetes, flere samtidige underliggende sykdommer, eller begge deler, som er sårbare for covid-19, konkluderer forskerne fra blant annet USA, Australia, Kina og Sør-Afrika. Det fremgår av ny forskning publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. (…) Ikke økt risiko for smitte Trond Geir Jenssen, overlege ved OUS og medisinsk rådgiver i Diabetesforbundet, understrekte til Dagbladet i april at de med diabetes ikke har noe økt risiko for å bli smittet av coronavirus. - Personer med velregulert diabetes har ikke større risiko for alvorlig forløp av sykdommen covid-19, sier han. (dagbladet.no 13.11.2020).)

- Covid-19 kan muligvis udløse diabetes. En svær covid-19-infektion kan muligvis føre til både type 1- og type 2-diabetes, antyder systematisk review.

(Anm: Covid-19 kan muligvis udløse diabetes. En svær covid-19-infektion kan muligvis føre til både type 1- og type 2-diabetes, antyder systematisk review. Allerede i januar 2020 bemærkede læger i Wuhan i Kina forhøjet blodsukker hos patienter med covid-19. Læger i Italien, et andet tidligt hotspot, spekulerede ligesådan på, om diabetes kunne være en senfølge til covid-19, da man tidligere observerede sammenhæng mellem virale infektioner og type 1-diabetes. Denne sammenhæng blev set i tidligere udbrud af andre coronavirus-sygdomme som SARS. I den amerikanske avis Washington Post udtaler endokrinolog Mihail Zilbermint fra Suburban Hospital i Bethesda, at han bemærkede en pludselig stigning i nye diabetestilfælde i sin kliniske hverdag i takt med, at flere blev indlagt med covid-19. ”Før plejede vi at håndtere måske 18 patienter om dagen,” siger han til Washington Post. Nu tager hans team op til så mange som 30 patienter dagligt. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 5.2.2021).)

- Andel av nylig diagnostisert diabetes hos COVID-19 pasienter: En systematisk gjennomgang og metaanalyse. (- I denne forbindelse er etableringen av CoviDiab Registry betimelig og bør gi verdifull innsikt i spørsmål angående COVID-19-relatert diabetes. Vi ser nå et klassisk eksempel på et dødelig skjæringspunkt mellom en smittsom og en ikke-smittsom sykdom.)

(Anm: LETTER TO THE EDITOR. Proportion of newly diagnosed diabetes in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. In conclusion, this meta‐analysis of eight studies with more than 3700 patients shows a pooled proportion of 14.4% for newly diagnosed diabetes in hospitalized COVID‐19 patients. Recent reports have shown that newly diagnosed diabetes may confer a greater risk for poor prognosis of COVID‐19 than no diabetes or pre‐existing diabetes.413 Therefore, COVID‐19 patients with newly diagnosed diabetes should be managed early and appropriately and closely monitored for the emergence of full‐blown diabetes and other cardiometabolic disorders in the long term.3,34 In this regard, the establishment of the CoviDiab Registry (covidiab.e-dendrite.com)2 is timely and should provide valuable insights into issues regarding COVID‐19‐related diabetes. We are now seeing a classic example of a lethal intersection between a communicable and a non‐communicable disease. Diabetes Obes Metab. 2020 Nov 27;10.1111/dom.14269.)

- Diabetespasienter er mer utsatt for død fra alkohol, ulykker og selvmord. (- I tillegg vil påvirkning av legemidler som antidepressiva, forekomsten av diabetiske komplikasjoner som lavt blodsukker eller pasientens sosioøkonomiske status også bli vurdert.)

(Anm: Diabetic patients are more at risk of death from alcohol, accidents and suicide. (…) The team now plans to carry out a more in depth investigation of the risk factors and mechanisms underpinning these findings to help identify strategies to avoid future deaths. In addition, the influence of drugs such as antidepressants, the occurrence of diabetic complications such as low blood glucose, or the socioeconomic status of patients will also be considered. (eurekalert.org 12.10.2018).)

(Anm: Excess mortality in Finnish diabetic subjects due to alcohol, accidents and suicide: a nationwide study. (…) Conclusions The findings from this large nationwide cohort indicate higher mortality attributable to suicide, alcohol-related causes and accidents among diabetic patients than among the non-diabetic population. The results emphasize the importance of effective psychosocial interventions among high-risk diabetic patients. European Journal of  2018;179(5):299–306.)

(AnmAntidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)
(AnmAntidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)
(AnmAntipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no)

- Studie: Høyere blødningsrisiko enn tidligere antatt. En ny, norsk studie viser at blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer og bruk av blodfortynnende medisiner er høyere enn tidligere antatt. (- Studien fant at pasientgrupper med lav kroppsvekt, nyresvikt, diabetes og høy alder hadde høyest blødningsrisiko.)

(Anm: Studie: Høyere blødningsrisiko enn tidligere antatt. En ny, norsk studie viser at blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer og bruk av blodfortynnende medisiner er høyere enn tidligere antatt. Studien fant at pasientgrupper med lav kroppsvekt, nyresvikt, diabetes og høy alder hadde høyest blødningsrisiko. – Hva har dere studert nærmere? – Vi har sett på blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer (PCI) og innsettelse av stent. Etter innsettelse av stent, som er prosedyre etter blant annet hjerteinfarkt, så må pasienter gå på to typer blodfortynnende medisiner i en periode for å forhindre at stenten tetter seg og nytt hjerteinfarkt, sier Per-Jostein Samuelsen, førsteforfatter av studien. (dagensmedisin.no 17.3.2021).)

- Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. (- Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

- Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. (- Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes.)

(Anm: Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er en hyppig og alvorlig komplikasjon til diabetes. Risikoen for å få retinopati øker med sykdommens varighet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes

(Anm: Effekt av ulike antidiabetika ved type 2-diabetes. Det er forskjeller mellom de ulike antidiabetika ikke bare når det gjelder glykemisk effekt, men også når det gjelder deres effekt på mortalitet og vaskulære endepunkter. (nhi.no 19.11.2020).)

- Vi kan ikke la diabetespasienter vente på behandling i 100 år til. Et århundre etter at det ble oppdaget, har kun én av to som trenger insulin tilgang på det. (- Nå kan Norge ta initiativ for verdens diabetespasienter.)

(Anm: KARINE NORDSTRAND, lege og president i Leger Uten Grenser. Vi kan ikke la diabetespasienter vente på behandling i 100 år til. Et århundre etter at det ble oppdaget, har kun én av to som trenger insulin tilgang på det. Nå kan Norge ta initiativ for verdens diabetespasienter. Neste år er det 100 år siden insulinet ble oppdaget. Denne viktige hendelsen i medisinsk historie skulle gjøre slutt på dødsdommen for mennesker med diabetes type 1. Oppdagerne ville gjøre insulin tilgjengelig for alle som trengte det, og solgte derfor patentet for én dollar. Nå ser vi derimot at halvparten av de som trenger insulin, ikke får det. De får det ikke blant annet fordi prisene er for høye, det er utfordrende krav til lagring, og behandlingsprotokollene er komplekse. Å få tak i den livreddende medisinen er et stort problem i svært mange av de krisene hvor Leger Uten Grenser jobber fordelt på over 70 land. Mangelen på tilgang til behandling for diabetes er kritisk. Uten insulin vil mange som lever med diabetes type 1 dø innen få dager, og mange dør før de i det hele tatt rekker å få en diagnose. Diabetes-byrden i humanitære kriser er for dårlig undersøkt og dermed ikke godt nok adressert. (vg.no 1.10.2020).)

- Får 43 millioner til diabetesforskning.

(Anm: Får 43 millioner til diabetesforskning. Forskningsprosjekt Forgetdiabetes, som skal benytte norskutviklet sensorteknologi, er tildelt 43 millioner kroner i støtte fra EU. (dagensmedisin.no 6.10.2020).)

- Risikofaktorkontroll og risiko for kardiovaskulære hendelser hos personer med type 2-diabetes (T2D) i primære og sekundære settinger for forebygging. (- Konklusjoner: Optimalt behandlede personer med type 2-diabetes (T2D) har 21 % høyere risiko for hjertesykdom (CVD) sammenlignet med kontrollpersoner. Personer med T2D uten hjerte- og nyresykdom forutses å ha stor nytte av CVD-risikofaktorintervensjon.)

(Anm: Risk Factor Control and Cardiovascular Event Risk in People With Type 2 Diabetes in Primary and Secondary Prevention Settings. Abstract Background: To examine the association between the degree of risk factor control and cardiovascular disease (CVD) risk in type 2 diabetes and to assess if the presence of cardio-renal disease modifies these relationships. Conclusions: Optimally managed people with T2D have a 21% higher CVD risk when compared with controls. People with T2D without cardio-renal disease would be predicted to benefit greatly from CVD risk factor intervention. Circulation. 2020 Nov 17;142(20):1925-1936.)

- Kardiomyocytt mitokondriell dysfunksjon ved diabetes og dets bidrag i hjertearytmogenese.

(Anm: Cardiomyocyte mitochondrial dysfunction in diabetes and its contribution in arrhythmogenesis. (…) The current review will describe these mitochondrial abnormalities in cardiomyocytes attempting to provide an overview of underlying mechanisms.) Finally, we briefly discuss the potential link between mitochondrial malfunction and arrhythmogenesis. Free Radic Biol Med. 2020 Dec 2;S0891-5849(20)31653-1.)

- Temporal utvikling av hjertemitokondriell dysfunksjon i en type 1 diabetesmodell. Mitokondriell kompleks I svekkelse, og H 2 O 2 og NO produksjon som tidlige subcellulære hendelser.

(Anm: Temporal evolution of cardiac mitochondrial dysfunction in a type 1 Diabetes model. Mitochondrial complex I impairment, and H 2 O 2 and NO productions as early subcellular events. Abstract The aim of this work was to study the early events that occur in heart mitochondria and to analyse the temporal evolution of cardiac mitochondrial dysfunction in a type 1 diabetes model. Male Wistar rats were injected with Streptozotocin (STZ, single dose, 60 mg × kg-1, i.p.) and hyperglycemic state was confirmed 72 h later. (…) Linear correlations between the modified mitochondrial parameters and glycemias were observed. PGC-1α expression was similar between groups, suggesting that mitochondrial biogenesis was not triggered in this initial phase of mitochondrial dysfunction. Consequently, complex I, H2O2 and NO could be considered early subcellular signals of cardiac mitochondrial dysfunction, with NO and H2O2 being located upstream de novo synthesis of mitochondria. Free Radic Biol Med. 2020 Dec 2;S0891-5849(20)31653-1.)

- Diabetes-selskap fikk som eneste norske EU-støtte. (— Enkelt forklart har vi utviklet en avansert miniatyrisert sensor, basert på nanoteknologi. Den trådløse sensoren implanteres i underhuden på pasienten og fungerer som et måleinstrument som forteller brukerne hvordan blodsukkernivået utvikler seg, forteller Frisvold.)

(Anm: Diabetes-selskap fikk som eneste norske EU-støtte. (1) Bergensbaserte Lifecare AS er sentral i et prosjekt som har fått 43 millioner kroner i såkalt FET støtte fra EU-støtte, som det eneste norske selskapet denne runden, skriver Finansavisen. — I dag må de fleste personer med diabetes bruke målesensorer som er basert på en 40 til 50 år gammel teknologi. De stikker seg i fingeren for å måle blodsukkernivå. Det er tungvint og ubehagelig. Vi ønsker å gjøre noe med det, sier COO Rune Frisvold i Lifecare. Forskningsprosjektet har navnet «Forgetdiabetes», og har som mål å gjøre hverdagen enklere for personer med diabetes type 1. (…) — Enkelt forklart har vi utviklet en avansert miniatyrisert sensor, basert på nanoteknologi. Den trådløse sensoren implanteres i underhuden på pasienten og fungerer som et måleinstrument som forteller brukerne hvordan blodsukkernivået utvikler seg, forteller Frisvold. (khrono.no 3.10.2020).)

- Pål (66) må stikke seg minst ti ganger i døgnet – én detalj gjør at han ikke slipper unna.

(Anm: Pål (66) må stikke seg minst ti ganger i døgnet – én detalj gjør at han ikke slipper unna. Pål Ekker (66) har hatt diabetes type 2 i snart 20 år. Ett enkelt hjelpemiddel kunne gitt ham en tilnærmet normal hverdag – problemet er at det er forbeholdt type 1-pasienter. (…) Ekker sier at han nå stikker seg i fingrene mellom ti og tolv ganger om dagen. (…) Dekket av staten Da Ekker gikk av med pensjon, hadde han ikke lengre råd til å betale for sensoren. Fordi han har diabetes type 2, måtte han betale dette av egen lomme. Ekker betalte om lag 1600 kroner i måneden for et slikt hjelpemiddel. Nå er produktet litt rimeligere enn det var da han brukte det. (tv2.no 8.8.2021).)

- Metformin kan give alvorlige bivirkninger.

(Anm: Signe Juul Kraft. Metformin kan give alvorlige bivirkninger. Denne artikel er forbeholdt abonnenter. (dagenspharma.dk 23.10.2012).)

- Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser.

(Anm: Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger måske barnets risiko for misdannelser. Er far i behandling med metformin, når sædcellerne dannes, øger det risikoen for, at specielt drengebørn bliver født med misdannelser i kønsorganerne, tyder ny forskning på. En af forskerne bag mener, at resultatet kan være en game changer. Steno-direktør mener endnu ikke, resultat er en ‘rygende pistol’. To af forskerne bag det opsigtsvækkende studie er Elisabeth Mathiesen, professor og overlæge, Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og Rune Lindahl-Jacobsen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. (dagenspharma.dk 4.4.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. (- En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker.)

(Anm: Blodprøve kan afgøre, hvem der ikke har gavn af metforminbehandling. Millioner af patienter med type 2-diabetes verden over behandles med metformin, men nogle har enten ikke gavn af behandlingen eller får bivirkninger. En epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan, viser ny dansk-svensk forskning. Opdagelsen er en revolution inden for diabetesbehandling, mener dansk forsker. Ifølge overlæge og forskningsleder Allan Vaag fra Steno Diabetes Center Copenhagen er Ifølge Allan Vaag er opdagelsen af, at en epigenetisk test kan finde ud af, hvem der reagerer hvordan på behandling med metformin, en revolution inden for behandling af diabetes. (dagenspharma.dk 5.10.2020).)

- Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til.

(Anm: Mænds brug af metformin kan give misdannelser hos børn. Mænd med diabetes, som tager metformin, bør måske overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, råder forskere til. Diabetespræparatet metformin kan nemlig være forbundet med risiko for misdannelser, hvis mandlige patienter tager det, mens sædcellerne til en graviditet dannes. Specielt kan drengebørns kønsdele blive misdannet. Det viser et stort dansk studie med over en million børn foretaget af Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU), hans forskergruppe på SDU, forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA. (…) "Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid," siger Rune Lindahl-Jacobsen. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko. Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet. "Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene. Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser," siger Rune Lindahl-Jacobsen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 29.3.2022).)

(Anm: Wensink MJ, et al. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring : A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29.)

- Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. (- Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet.)

(Anm: Metforminassosiert laktacidose. Laktatemi og acidose på grunn av opphopning av metformin er en sjelden og alvorlig komplikasjon til diabetesbehandling. Kasuistikken viser at til tross for svært lav pH-verdi og hjertestans i forløpet, er overlevelse mulig, med dialyse og metylenblått som en del av behandlingen. (…) Diskusjon Et økende antall personer med diabetes type 2 bruker metformin i kombinasjon med andre medikamenter, særlig diuretika og antihypertensiver som hemmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), og man vil kunne få flere pasienter med akkumulasjon av metformin (1). Metforminbruk er assosiert med alvorlige tilfeller av laktatemi, hemodynamisk instabilitet og død, men det er usikkerhet knyttet til patogenesen og prevalensen (2–4). Metformin i høye konsentrasjoner blokkerer mitokondriell ATP-produksjon, noe som bidrar til laktatemi (3). Høye konsentrasjoner påvirker også løselig guanylatsyklase (1, 3) og gir hypotensjon, lav perifer vaskulær motstand og hemodynamisk instabilitet. Tidsskr Nor Legeforen 2023 23.2.2023.)

(Anm: Laktacidose er en tilstand der blodet får en lavere pH-verdi (metabolsk acidose) på grunn av opphopning av melkesyre i blodet. Melkesyre blir der raskt omdannet til laktat. Melkesyre finnes derfor som laktat i blodet. Den vanligste årsaken til laktacidose er for liten tilførsel av oksygen til kroppens celler i forhold til behovet (hypoksi), enten grunnet intens trening eller sykdomstilstander som gir sirkulasjonssvikt, for eksempel sepsis. Laktacidose kan også skyldes medikamenter, leversvikt, samt at adrenerge stoffer i blodet (for eksempel adrenalin) vil bidra til frigjøring av laktat. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Gattinoni L, et al. Quintel M, Marini JJ. Understanding Lactatemia in Human Sepsis. Potential Impact for Early Management. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Sep 1;200(5):582-589.)

- Farmakologi og metformin – En oppdatering. (- Sammendrag.) (- Til tross for å være en vellykket medisin mot diabetes type 2 i mer enn et halvt århundre i Europa, diskuteres metformins virkemåte fremdeles.)

(Anm: Pharmacology of metformin - An update. Abstract Despite being a successful diabetes type 2 drug for more than a half-century in Europe, the mode of action of metformin is still debated. It is the purpose of this review to inform the reader about most recent findings for metformin with respect to its antidiabetic activity as well as proposed benefits beyond glucose control in humans. Clinical evidence now suggests that most of metformin benefits originate from its actions in the gut, involving hormone signaling by glucagon-like peptide 1 and peptide YY. Growth differentiation factor 15, also mainly produced in the gut, was first identified as a biomarker for metformin use but is now suggested to play a significant role in e.g. weight loss of prediabetics. The pharmacokinetics of the drug in humans as basis for pharmacodynamics, resulting in high tissue levels of the intestinal wall, including the colon, proven by biopsies, is presented. A critical survey of metformin actions on mitochondria, increasing the AMP/ATP ratio but also acting as a mild uncoupler, and of postulated new cellular targets (lysosomes) is included. Eur J Pharmacol. 2019 Nov 6:172782.)

- MSD, Orion Pharma, Sandoz, Pfizer og Biogen har tilføjet en alvorlig bivirkning hos spædbørn for deres TNF-hæmmer infliximab.

(Anm: MSD, Orion Pharma, Sandoz, Pfizer og Biogen har tilføjet en alvorlig bivirkning hos spædbørn for deres TNF-hæmmer infliximab. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Infliximab passerer moderkagen og er blevet påvist i serum hos spædbørn op til 12 måneder efter fødslen. Spædbørn, der har været eksponeret for infliximab i livmoderen, kan have en øget risiko for infektion, herunder svær dissemineret infektion, som kan være dødelig. Derfor anbefales ikke at give levende vacciner (f.eks. BCG-vaccine mod tuberkulose) til spædbørn, der har været eksponeret for infliximab i livmoderen, i 12 måneder efter fødslen. Kilde: Lægemiddelstyrelsen (dagenspharma.dk 26.4.2022).

- Eli Lilly-direktør før afgørende data med væksthåb: "Det er en meget spændende tid".

(Anm: Eli Lilly-direktør før afgørende data med væksthåb: "Det er en meget spændende tid". Eli Lilly får inden årsskiftet fase 3-resultater med midlet tirzepatid, der skal overgå topprodukterne i det storsælgende GLP-1-segment på diabetesmarkedet. Jamie Croaning, der er ansvarlig for midlets udvikling hos Eli Lilly, tror på et paradigmeskifte. Det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly er Novo Nordisks største konkurrent på diabetesmarkedet. (medwatch.dk 20.10.2020).)

- Store forskjeller i bruken av blodsukkersenkende legemidler. Samtidig som bruken av SGLT2-hemmere har skutt i været siden EU-godkjenningen i 2013, har bruken av sulfonylurea (SU) gått kraftig ned.

(Anm: Store forskjeller i bruken av blodsukkersenkende legemidler. Samtidig som bruken av SGLT2-hemmere har skutt i været siden EU-godkjenningen i 2013, har bruken av sulfonylurea (SU) gått kraftig ned. Dagens Medisin har hentet ut data fra Reseptregisterets statistikkløsning og sett på utviklingen i bruken av blodglukosesenkende legemidler i behandlingen av diabetes. Legemidlene vi har sett på er: Sulfonylurea (SU), Dipepitidylpeptidase 4-hemmere (DPP4- hemmere), Glukagonlignende peptid-1-analoger (GLP-1-analoger) og Natriumglukose-kotransportør 2-hemmere (SGLT2-hemmere). Metformin er i dag førstevalget i diabetesbehandling i Norge. Det er verdt å merke seg at dataene fra Reseptregisteret ikke skiller mellom diabetes type 1- og type 2-pasienter. Noen pasienter står også på flere typer medikamenter samtidig. (dagensmedisin.no 13.10.2020).)

- Diabetes-lege: Rådene for å unngå alvorlig corona-sykdom. Personer med diabetes er definert som en risikogruppe når det gjelder sykdommen covid-19. (- Trond Geir Jenssen, overlege ved OUS og medisinsk rådgiver i Diabetesforbundet, understreker at de med diabetes ikke har noe økt risiko for å bli smittet av coronavirus. - Personer med velregulert diabetes har ikke større risiko for alvorlig forløp av sykdommen covid-19, sier han.)

(Anm: Diabetes-lege: Rådene for å unngå alvorlig corona-sykdom. Personer med diabetes er definert som en risikogruppe når det gjelder sykdommen covid-19. Slik senker du risikoen for alvorlig sykdom. Diabetes øker risikoen for alvorlig forløp av sykdom forårsaket av corona-smitte, covid-19. Dette gjelder både diabetes type 1 og type 2. Margrethe Greve-Isdahl i FHI forteller at særlig voksne og eldre med diabetes er mer utsatt for alvorlig forløp av covid-19. Det er ikke oppgitt om det er ulikt for diabetes type 1 eller type 2. (…) Stabil diabetes Trond Geir Jenssen, overlege ved OUS og medisinsk rådgiver i Diabetesforbundet, understreker at de med diabetes ikke har noe økt risiko for å bli smittet av coronavirus. - Personer med velregulert diabetes har ikke større risiko for alvorlig forløp av sykdommen covid-19, sier han. Rundt 250 000 nordmenn har diabetes, type 1 og type 2. Risikogruppene for alvorlig forløp av sykdommen covid-19 er definert som eldre personer (over 65 år), voksne personer med underliggende, kronisk sykdom som hjerte- eller karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig coronavirus-sykdom. (dagbladet.no 1.4.2020).)

- Beskjeden fra legen førte til at han endret livsstil. (- Det fins ikke noe diabetesregister i Norge, men ifølge Folkehelseinstituttet har 216.000 nordmenn diabetes type 2.)

(Anm: Beskjeden fra legen førte til at han endret livsstil. Thore Allan Grønning endret livsstil og unngikk medisiner. - Nå er jeg ikke innenfor faregrensen lenger, sier Grønning. Det var i fjor at 56-åringen fikk beskjed om at han var nær ved å utvikle diabetes type 2. Grønning reagerte slik på at blodsukkernivået var fare­truende høyt: - Jeg sa at det vil jeg ikke ha noe av. Jeg spurte hva jeg kunne gjøre for å slippe ­unna tabletter, sier Thore Allan Grønning. Avdekkes ved blodprøve Det fins ikke noe diabetesregister i Norge, men ifølge Folkehelseinstituttet har 216.000 nordmenn diabetes type 2. En blodprøve hos fastlegen er nok til å avdekke sykdommen etter at diagnosekriteriene ble endret i 2012. (aftenposten.no 20.9.2020).)

- Hver tredje diabetespatient har også hjerte-kar-sygdom.

(Anm: Hver tredje diabetespatient har også hjerte-kar-sygdom. EASD: En tredjedel af patienter med type 2-diabetes lider samtidig af hjerte-kar-sygdom. I 90 procent af tilfældene er der tale om åreforkalkning. Det viser resultaterne fra Novo Nordisk-studiet CAPTURE, som har kortlagt forekomsten af hjertekarsygdom hos knap 10.000 diabetespatienter. og som netop er præsenteret på den virtuelle kongres for diabeteslæger, EASD. CAPTURE skullet estimere den aktuelle (2019) forekomst af hjerte-kar-sygdom i 9.823 patienter med type 2-diabetes på tværs af 13 lande i fem kontinenter. Data var indsamlet i perioden fra december 2018 til september 2019. Patienterne i studiet var voksne (≥18 år) og gik til kontrol i enten almen praksis eller på et hospital. De havde en median alder på 64,0 år og havde i gennemsnit været syge med type 2-diabetes i 10,7 år. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 6.10.2020).)

- Nyresykdom ved diabetes gjør glykemisk kontroll utfordrende. (- Kronisk nyresykdom (KNS) forekommer hos omtrent 20–40% av personer med diabetes, og er en uavhengig risikofaktor for både kardiovaskulær sykdom og hypoglykemi.) (- Hypoglykemi er en potensielt livstruende bivirkning for personer med diabetes.) (- I kombinasjon med kronisk nyresykdom er denne bivirkningen assosiert med økt morbiditet og mortalitet, spesielt relatert til kardiovaskulær sykdom.9)

(Anm: Nyresykdom ved diabetes gjør glykemisk kontroll utfordrende. Kronisk nyresykdom (KNS) forekommer hos omtrent 20–40% av personer med diabetes, og er en uavhengig risikofaktor for både kardiovaskulær sykdom og hypoglykemi. Samtidig vanskeliggjør KNS glykemisk kontroll. Kronisk nyresykdom (KNS) forekommer hos omtrent 20–40% av personer med diabetes, og er en uavhengig risikofaktor for både kardiovaskulær sykdom og hypoglykemi.1-2 KNS diagnostiseres ved persisterende lav eGFR (<60 mL/min/1.73 m2), eller økt albuminekskresjon i urin (albumin:kreatinin-ratio [ACR] >3 mg/mmol), eller begge disse.3-8 Hypoglykemi er en potensielt livstruende bivirkning for personer med diabetes. I kombinasjon med kronisk nyresykdom er denne bivirkningen assosiert med økt morbiditet og mortalitet, spesielt relatert til kardiovaskulær sykdom.9 Diabetisk nyresykdom (DNS) er ofte definert som KNS på bakgrunn av diabetes eller diabetisk nefropati. DNS benyttes nå ofte for å omfatte spekteret av personer med diabetes som enten har albuminuri eller redusert nyrefunksjon.10 Diabetisk nefropati (DN) er primært en klinisk diagnose, basert på økende albuminuri, redusert eGFR, økt blodtrykk, samt økt morbiditet og mortalitet. Historisk ble DN definert ved forekomst av albuminuri med retinopati hos personer med type 1-diabetes. Patologisk karakteriseres DN av glomerulær basalmembranfortykkelse, endotelskade, mesangial ekspansjon, samt tap av podocytter - noe som bare kan bekreftes sikkert med nyrebiopsi. Bakenforliggende årsaker kan være diabetes, hypertensjon, glomerulonefritt, infeksjon og miljøfaktorer.10-11  De to overordnede målene i behandlingen av diabetisk nyresykdom er: 1. Bevare nyrefunksjon for å redusere risiko for dialysetrengende nyresvikt og behov for nyretransplantasjon. 2. Redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser og mortalitet. Personer med diabetisk nyresykdom har også høy risiko for å utvikle retinopati, neuropati og fotsår – noe som krever høy oppmerksomhet på disse komplikasjonene.12 (nhi.no 5.6.2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Antallet med diabetes er doblet på 20 år. (- Nye beregninger viser at 316.000–345.000 har diabetes i Norge.) (- Forskerne antar at 60.000 av disse ikke vet at de har diagnosen.) (- Økningen forklares blant annet med at personer med diabetes lever lenger enn før, at pasientene får bedre behandling, at helsesystemet kan ha blitt flinkere til å oppdage uoppdaget sykdom og at vi har bedre tiltak for å forebygge hjerte- og karsykdommer.)

(Anm: Antallet med diabetes er doblet på 20 år. Nye beregninger viser at 316.000–345.000 har diabetes i Norge. Forskerne antar at 60.000 av disse ikke vet at de har diagnosen. TYPE 2 DOMINERER: Forekomsten av type 1-diabetes hos barn og unge har økt over tid, men det er først og fremt forekomsten av type 2-diabetes som forklarer økningen i totalantallet. De nye beregningene er utført av diabetesforskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Oslo universitetssykehus. Av anslaget på mellom 316.000 og 345.000 personer, antar forskerne at 60 000 kan ha diabetes uten å vite det. – Det kan se ut til at antallet med diagnostisert diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene, sier Lars Christian Mørch Stene, diabetesforsker ved Folkehelseinstituttet, ifølge en nyhetsmelding. Forekomsten av type 1-diabetes hos barn og unge har økt over tid, men det er først og fremt forekomsten av type 2-diabetes som forklarer økningen i totalantallet i hele befolkningen de siste 20 årene. 90 prosent av alle med diabetes har type 2. Økningen forklares blant annet med at personer med diabetes lever lenger enn før, at pasientene får bedre behandling, at helsesystemet kan ha blitt flinkere til å oppdage uoppdaget sykdom og at vi har bedre tiltak for å forebygge hjerte- og karsykdommer. (dagensmedisin.no 14.11.2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Nye risikofaktorer for type 2 diabetes avdekket.

(Anm: New risk factors for type 2 diabetes uncovered. A new ‘global atlas’ study characterizes insomnia as a novel risk factor for developing type 2 diabetes. In total, the researchers identified 19 risk factors and dismissed 21 suggestive risk factors based on insufficient scientific evidence. (…) A new study that appears in the journal Diabetologia identifies 19 risk factors for type 2 diabetes. The Sweden-based researchers further evaluated 21 risk factors that have scarce evidence, and another 15 that reduce the risk of the condition. (medicalnewstoday.com 11.9.2020).)

(Anm: An atlas on risk factors for type 2 diabetes: a wide-angled Mendelian randomisation study. Diabetologia. 2020 Sep 8.)

- Legemidler som kan svekke glukosetoleransen eller forårsake utilslørt diabetes mellitus.

(Anm: Drugs that can impair glucose tolerance or cause overt diabetes mellitus. (uptodate.com 2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Slik kan tarmfloraen avsløre om du har diabetes. (- Hvilke bakterier du har i tarmen kan vise om du har diabetes type-2, eller er på vei til å få det, viser en ny studie.) (- Studien viste at tarmflora ble endret allerede før personene ble medisinert, noe som da indikerer at tarmfloraen kan bidra til å utvikle diabetes, sier Fredrik Bäckhed.)

(Anm: Slik kan tarmfloraen avsløre om du har diabetes. Hvilke bakterier du har i tarmen kan vise om du har diabetes type-2, eller er på vei til å få det, viser en ny studie. Dette kan du selv gjøre for å minimere risikoen for å utvikle sykdommen. Ifølge Fredrik Bäckhed, professor i molekylærmedisin ved Sahlgrenska akademin i Göteborg, kan tarmfloraen påvirke diabetes på flere måter. Han har i mange år forsket på tarmbakterier, diabetes og overvekt. I de siste årene har han studert sammenhengen mellom tarmfloraen og diabetes type 2. – Vi har funnet ut at ubehandlede pasienter med diabetes har endret tarmflora og at denne var forandret allerede ved prediabetes, forteller Bäckhed til VG. Dermed kan kostholdet ha mye å si dersom man ønsker å redusere risikoen for diabetes type 2. (…) Metformin gir mer stabilt blodsukkernivå og er et av de mest brukte legemidlene ved type 2-diabetes. Forskerne fant at metformin påvirket bakterieveksten av gunstige tarmbakterier, og at tarmfloraen ble kraftig forandret etter bare to måneders behandling. Videre fortsatte forskerne, i en stor befolkningsstudie i 2017, å undersøke tarmbakteriene og om de endret seg hos mennesker som ennå ikke har fått diagnosen type 2 diabetes, men som hadde prediabetes – en forløper for sykdommen. (…) Tarmflora kan utvikle diabetes For å vise at sykdommen ikke blir påvirket av diabetesmedisin, undersøkte forskergruppen 1000 personer i alderen 50–64 år, hvorav flere hadde diabetes type 2 og prediabetes. Pasientene var diagnostisert, men hadde ennå ikke fått medisiner. – Studien viste at tarmflora ble endret allerede før personene ble medisinert, noe som da indikerer at tarmfloraen kan bidra til å utvikle diabetes, sier Fredrik Bäckhed. (…) Behandlingsstrategiene er per i dag ikke myntet på å endre tarmfloraen hos diabetespasienter. – Det man ser, er at det å ha mye av de bakteriene som bryter ned fiber, kan være positivt. Det å ha et fiberrikt kosthold er generelt anbefalt.  Er det andre ting man kan gjøre for å redusere risikoen for diabetes type to? – Det er tre risikofaktorer for diabetes: alder, arv og vekt. De to første får man ikke gjort noe med, og når det gjelder vekt, er det gunstig med en vektreduksjon for dem som har eller er i ferd med å utvikle type 2 diabetes. Han forteller videre at det anbefales å ha et normalt kosthold. – Det er anbefalt at de karbohydratene man spiser er grove karbohydrater, og i tillegg ha et godt inntak av fiber, avslutter Hofsø. (vg.no 20.9.2020).)

- Stigmatisering og diabetes: Undervurdert i Norge.

(Anm: Stigmatisering og diabetes: Undervurdert i Norge. - Det ser ut til at stigmatisering er fullstendig undervurdert innen forskning og behandling av diabetes i Norge. Stigmatisering er et viktig tema ved diabetes og kroniske sykdommer, når vi vet hvor stor betydning dette kan ha for selvbildet og samspillet med andre mennesker, sier Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi. (nhi.no 8.9.2020).)

- Sunn kost forebygger type 2-diabetes. (- I den ene studien så forskerne på effekten av et kosthold med fullkornsmat1 og i den andre studien effekten av inntak av grønnsaker og frukt2.)

(Anm: Sunn kost forebygger type 2-diabetes. To store prospektive studier har sett på sammenhengen mellom høyt inntak av fullkornprodukter og høyt inntak av frukt og grønnsaker og risikoen for å utvikle type 2-diabetes. British Medical Journal publiserte 8. juli resultatene fra to store studier som viser effektene av et sunt kosthold på risikoen for å utvikle type 2-diabetes. I den ene studien så forskerne på effekten av et kosthold med fullkornsmat1 og i den andre studien effekten av inntak av grønnsaker og frukt2. (nhi.no 1.9.2020).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- NTNU-studie: Kjent medisin gitt ved svangerskapsdiabetes har ingen virkning. Medisinen metformin skulle hjelpe sårbare kvinner og gi barna en bedre start på livet. Det trodde alle.

(Anm: NTNU-studie: Kjent medisin gitt ved svangerskapsdiabetes har ingen virkning. Medisinen metformin skulle hjelpe sårbare kvinner og gi barna en bedre start på livet. Det trodde alle. Så undersøkte forskere effekten. Metformin er en enkel og billig medisin, uten for mange bivirkninger. Den er kjent for å være en effektiv behandling ved type 2 diabetes. For mange var det da en selvfølge at den også ville være effektiv for å forebygge lignende tilstander som svangerskapsdiabetes eller svangerskapsforgiftning. Begge er koblet til risiko for barnet. Medisinen har i flere tiår blitt gitt til gravide verden over. (…) Men da Eszter Vanky og forskerkollegaene i Trondheim begynte å lete etter dokumentasjon på effekten, var det noe som skurret. (…) – Vi fant at barna av de kvinnene som hadde fått metformin, hadde mer fedme og høyere BMI enn de som ikke fikk metformin, forteller Liv Guro Engen Hanem. Hun er førsteforfatter av denne delen av metforminstudien. (…) Studien er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskiftet, The Lancet Diabetes Endocrinology (nrk.no 21.9.2020).)

(Anm: Intrauterine metformin exposure and offspring cardiometabolic risk factors (PedMet study): a 5-10 year follow-up of the PregMet randomised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Mar;3(3):166-174.)

- Nyreskade knyttet til COVID-19. Hele 40 % av pasienter innlagt på sykehus med COVID-19 har akutt nyreskade.

(Anm: Kidney injury associated with COVID-19. As many as 40% of patients admitted to hospital with COVID-19 have acute kidney injury. Acute kidney injury (AKI) is a common complication of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and is usually related to disease severity. Accordingly, it typically occurs in patients who are critically ill, those with pre-existing conditions, older adults and Black people.1 CMAJ September 14, 2020 192 (37) E1065;.)

- Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen?

(Anm: Kan vi finne diabetespasienter som det vil gå dårlig med? Med dagens behandlingspraksis er det de som møter opp til timene sine på sykehuset, som får hjelp. Pasientene som trenger det mest, møter ofte ikke opp. Kan maskinlæring bli løsningen? FOR ET PAR år siden uttrykte en av øyespesialistene ved Haukeland universitetssykehus sin frustrasjon over at de pasientene med diabetes som best klarte å holde et stabilt blodsukker-nivå, også møtte opp til alle kontrollene sine på øyeavdelingen, mens de som hadde ustabilt blodsukker, i mindre grad møtte opp. Noen av dem utviklet alvorlige synsproblemer som ble oppdaget sent, som krevde store inngrep og reduserte funksjonsnivået til pasientene. (dagensmedisin.no 12.9.2020).)

- Diabetisk nefropati. (- Symptomer på denne tilstanden opptrer ofte ikke før opptil 80 prosent av nyrene har blitt skadet. Når symptomene kommer, vil det være i form av hevelse i bena, slapphet, tap av matlyst, høyt blodtrykk, økt behov for å late vannet og økt tørste.) (- Når 85 til 90 prosent av nyrefunksjonen er tapt, brukes betegnelsen ”endestadiet av nyresvikt” og nyredialyse eller transplantasjon blir nødvendig. Mellom 10 og 20 prosent av alle med diabetes vil utvikle nefropati, men en sunn livsstil kan forsinke eller endog forhindre tilstanden. Det betyr regelmessige kontroller av blodsukker, å være aktiv, å holde blodtrykket innenfor et sunt område og å bevare en sunn vekt.)

(Anm: Diabetisk nefropati. Nyrene er et par små, bønneformede organer som er lokaliserte baktil i bukhulen på innsiden av de nederste ribbena. Selv om vi er født med et par nyrer, kan kroppen likevel fungere godt med kun én frisk nyre. Nyrens funksjoner innebærer å balansere kroppens væskeinnhold, regulere blodtrykket og produksjonen av røde blodceller, og filtrere ut avfallsstoffer fra kroppen. Hver nyre er sammensatt av omkring en million filtreringsenheter som kalles nefroner. Hvert nefron inneholder nøster av små blodkar som kalles glomeruli. De halvt gjennomtrengelige glomeruli tillater vann og oppløselige avfallsstoffer fra blodet å passere gjennom en membran. De filtrerte avfallsstoffene transporteres så ut av kroppen i form av urin. Diabetes er en tilstand med for høye mengder glukose, eller blodsukker, i blodstrømmen, noe som kan skade nyremembraner og føre til høyt blodtrykk, som ytterligere skader nyrene. Nyreskade med svekket nyrefunksjon på grunn av diabetes kalles diabetisk nefropati. Fordi nefronets glomerulærfilter ikke lenger virker, vil avfallsstoffer begynne å hope seg opp i kroppen når de egentlig skulle vært filtrert ut, og viktige blodproteiner som skulle vært beholdt i blodet, går tapt. (nhi.no 18.3.2019).)

- Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk.

(Anm: Forskere opfordrer: Gør fysisk træning i arbejdstiden obligatorisk. Alt for mange timers stillesiddende eller monotont arbejde bringer os i ubalance. Derfor bør vi motionere på jobbet, siger forskere. (…) Men mennesket løber ikke længere for at overleve. I dag tjener mange til føden ved at sidde på den flade foran skærmen dagen lang. (…) »Vi er nødt til at tænke ud af boksen og ændre hele samfundet,« siger Chris MacDonald, der har forsket i motion som behandling mod type 2-diabetes sammen med forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Læs om det i artiklen Motion fungerer mod diabetes i videnskabeligt forsøg. (…) LÆS OGSÅ: Studie: Motionister ældes langsommere end inaktive. (…) Kontoransatte, der trænede en time om ugen, mens de var på arbejde, havde et signifikant bedre helbred målt på blandt andet kondition og blodtryk end kontrolgruppen, viser studiet, som er publiceret i Journal of Occupational and Environmental Medicine. (videnskab.dk 10.8.2020).)

(Anm: The Effect of Intelligent Physical Exercise Training on Sickness Presenteeism and Absenteeism Among Office Workers. (…) Conclusion: IPET combined with recommendations of leisure-time PA significantly improved presenteeism and decreased absenteeism if following the protocol. J Occup Environ Med. 2017 Oct;59(10):942-948.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Svensk børsraket får grønt lys til at udvide forsøg med potentiel diabetesbehandling.

(Anm: Svensk børsraket får grønt lys til at udvide forsøg med potentiel diabetesbehandling. Det svenske biotekselskab Diamyd Medical, der udvikler en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes, har også en anden kandidat i pipelinen, og den har selskabet netop fået godkendt til at teste i en udvidet indikation. Ulf Hannelius, adm. direktør, Diamyd Medical, får grønt lys til at udvide forsøg i Sverige med potentiel behandling af types 1 diabetes. (medwatch.dk 24.8.2020).)

- Svensk biotekselskab får patent til diabetesvaccine – aktien på himmelflugt. (- Det svenske biotekselskab Diamyd Medical har fået europæisk patent på en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes.)

(Anm: Svensk biotekselskab får patent til diabetesvaccine – aktien på himmelflugt. Det svenske biotekselskab Diamyd Medical har fået europæisk patent på en eksperimentel vaccine mod type 1-diabetes. Særligt beskyttet bliver nu administrationsformen, hvor midlet gives som injektion direkte i lymfeknuderne på patienterne. Aktien stiger 31,75 pct. på nyheden. (medwatch.dk 16.4.2020).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

- Mitokondrielt stoffskifte og diabetes. (- Mitokondrier er viktige for de fleste eukaryote celler, da de gir energi i form av adenosintrifosfat ved oksidativ fosforylering. I tillegg er mitokondriell funksjon en integrert del av glukosestimulert insulinutskillelse i pankreas-p-celler.) (- Vi argumenterer for at mitokondriell dysfunksjon kan være den sentrale defekten som forårsaker den unormale glukosemetabolismen i den diabetiske tilstand. En dypere forståelse av rollen til mitokondriene ved diabetes vil gi oss ny innsikt i patofysiologien til diabetes.)

(Anm: Mitochondrial metabolism and diabetes. Abstract The oversupply of calories and sedentary lifestyle has resulted in a rapid increase of diabetes prevalence worldwide. During the past two decades, lines of evidence suggest that mitochondrial dysfunction plays a key role in the pathophysiology of diabetes. Mitochondria are vital to most of the eukaryotic cells as they provide energy in the form of adenosine triphosphate by oxidative phosphorylation. In addition, mitochondrial function is an integral part of glucose‐stimulated insulin secretion in pancreatic β‐cells. In the present article, we will briefly review the major functions of mitochondria in regard to energy metabolism, and discuss the genetic and environmental factors causing mitochondrial dysfunction in diabetes. In addition, the pathophysiological role of mitochondrial dysfunction in insulin resistance and β‐cell dysfunction are discussed. We argue that mitochondrial dysfunction could be the central defect causing the abnormal glucose metabolism in the diabetic state. A deeper understanding of the role of mitochondria in diabetes will provide us with novel insights in the pathophysiology of diabetes. J Diabetes Investig. 2010 Oct 19; 1(5): 161–169.)

- Mitochondrial Dysfunction, Insulin Resistance, and Potential Genetic Implications.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction, Insulin Resistance, and Potential Genetic Implications. (…) Here we discuss these findings as well as address potential mechanisms that serve as the nexus between mitochondrial malfunction and IR.Endocrinology. 2020 Apr 1;161(4):bqaa017.)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Motion fungerer som behandling mod diabetes i nyt forsøg. Daglig motion kan under de rette omstændigheder gøre nogle mennesker med type 2-diabetes symptomfri, viser nyt forskningsprojekt.) (- En udestående diabetes-forsker, som ikke har været med til at lave U-Turn-forsøget, er ikke entydigt begejstret.)

(Anm: Motion fungerer som behandling mod diabetes i nyt forsøg. Daglig motion kan under de rette omstændigheder gøre nogle mennesker med type 2-diabetes. symptomfri, viser nyt forskningsprojekt. Klinisk professor er ikke entydigt begejstret. Du kender sikkert Chris MacDonald fra fjernsynet. Han har blandt andet været med i DR-programmerne U-Turn, hvor han vejleder en gruppe mænd og kvinder med type 2-diabetes i, hvordan de kan træne sig til et bedre helbred. Flere deltagere får det så meget bedre af at bevæge sig sammen med Chris MacDonald, at de stopper med at tage diabetesmedicin. Både TV-programmerne og en ny bog fra Chris MacDonald bygger på et forskningsprojekt, han har lavet sammen med kollegaer fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. (…) Forsker: Må ikke erstatte medicin. En udestående diabetes-forsker, som ikke har været med til at lave U-Turn-forsøget, er ikke entydigt begejstret. (jyllands-posten.dk 27.7.2020).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autonom dysfunksjon – en oversett patofysiologisk mekanisme? (- Det autonome nervesystemet har avgjørende betydning for korttidsregulering av organfunksjon.) (- Forstyrrelser i urinblærens autonome funksjon er en viktig prognostisk markør hos hjerneslagpasienter, uten at man vet hvorfor.) (- Forstyrrelser i urinblærens autonome funksjon er en viktig prognostisk markør hos hjerneslagpasienter, uten at man vet hvorfor.) (- Autonom nevropati er et velkjent problem ved langt fremskredet diabetes – en lett autonom dysfunksjon kan imidlertid påvises allerede få år etter sykdomsdebut, noe man foreløpig ikke kjenner konsekvensene av (4).)

(Anm: Autonom dysfunksjon – en oversett patofysiologisk mekanisme? Historien om barnet med apné er lærerik på flere måter. Et av de viktigste generelle poengene favnes av ordene «autonom dysfunksjon». Det autonome nervesystemet har avgjørende betydning for korttidsregulering av organfunksjon. Afferente nevroner står i kontakt med reseptorer som registrerer forhold i kroppens indre, blant annet temperatur, arterielt blodtrykk og partialtrykket av blodgasser. Sanseinformasjonen formidles hovedsakelig til retikulærsubstansen og nærliggende områder i hjernestammen. Fra disse overordnede kontrollsentrene går det efferente nevroner til glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler, slik at organfunksjonen kan justeres. Til tross for denne fysiologiske nøkkelfunksjonen har man overraskende dårlige kunnskaper om hvilken rolle det autonome nervesystemet spiller ved sykdom (1). Visse sjeldne lidelser hos barn, som Ondines forbannelse, kuldeindusert svettesyndrom og Retts syndrom, er i denne sammenhengen interessante som «lyskastersykdommer». Det kliniske bildet ved alle disse tilstandene tyder på omfattende autonom dysfunksjon (2). Autonom nevropati er et velkjent problem ved langt fremskredet diabetes – en lett autonom dysfunksjon kan imidlertid påvises allerede få år etter sykdomsdebut, noe man foreløpig ikke kjenner konsekvensene av (4). Forstyrrelser i urinblærens autonome funksjon er en viktig prognostisk markør hos hjerneslagpasienter, uten at man vet hvorfor. Endelig er det holdepunkter for å tro at autonom dysfunksjon kan være et viktig element i patofysiologien ved uforklarlige tilstander som fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom (5). Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126: 923.)

(Anm: Kapittel 8 - Undersøkelse av det autonome nervesystem (legeforeningen.no).)

- Kronisk nyresykdom – årsaker. Selv om kronisk nyresykdom noen ganger skyldes en (primær) sykdom i nyrene, er de hyppigste årsakene diabetes og høyt blodtrykk. (- Bruk av smertestillende stoffer som paracetamol og ibuprofen regelmessig over lang tid, kan gi nyreskade og nyresykdom.) (- Visse andre medisiner kan også skade nyrene - Åreforkalkning (aterosklerose) fører til nyreskade med økende tap av nyrefunksjon som følge av for dårlig blodtilførsel i nyrene - Stans i urinstrømmen som følge av nyresteinforstørret prostata, innsnevringer i urinveiene (strikturer) eller kreftsykdom i urinveiene kan også gi nyresykdom - Andre årsaker til kronisk nyresykdom kan være HIV- infeksjonsigdcelleanemiheroinmisbrukamyloidose, kroniske nyreinfeksjoner og visse krefttyper.)

(Anm: Kronisk nyresykdom – årsaker. Selv om kronisk nyresykdom noen ganger skyldes en (primær) sykdom i nyrene, er de hyppigste årsakene diabetes og høyt blodtrykk. Årsaker til kronisk nyresykdom. - Type 1 og type 2 diabetes mellitus forårsaker en tilstand kalt diabetisk nefropati, som er den hyppigste årsaken til nyresykdom i Norge - Høyt blodtrykk (hypertensjon) som ikke er godt nok kontrollert, kan skade nyrene over tid - Glomerulonefritt er betennelse og skade på filtrasjonssystemet i nyrene og kan forårsake nyresvikt. Tilstander som følger i kjølvannet av infeksjoner (postinfeksiøse) og lupus, er blant de mange årsakene til glomerulonefritt - Polycystisk nyresykdom er et eksempel på en arvelig årsak til kronisk nyresykdom der begge nyrene har mange cyster (vannholdige hulrom i nyrene) - Bruk av smertestillende stoffer som paracetamol og ibuprofen regelmessig over lang tid, kan gi nyreskade og nyresykdom. Visse andre medisiner kan også skade nyrene - Åreforkalkning (aterosklerose) fører til nyreskade med økende tap av nyrefunksjon som følge av for dårlig blodtilførsel i nyrene - Stans i urinstrømmen som følge av nyresteinforstørret prostata, innsnevringer i urinveiene (strikturer) eller kreftsykdom i urinveiene kan også gi nyresykdom - Andre årsaker til kronisk nyresykdom kan være HIV- infeksjon, sigdcelleanemi, heroinmisbruk, amyloidose, kroniske nyreinfeksjoner og visse krefttyper (…) Tilstander som øker risikoen for kronisk nyresykdom Hvis du har en av følgende tilstander, har du høyere enn normal risiko for å utvikle kronisk nyresykdom. Nyrefunksjonen må da kontrolleres regelmessig. - Diabetes mellitus type 1 or 2 - Høyt blodtrykk - Høyt kolesterol – Hjertesykdom – Leversykdom – Nyresykdom – Amyloidose – Sigdcelleanemi - Lupus erytematosus disseminatus - Blodåresykdommer som arteritt - Bruk av visse typer medikamenter - Familiehistorie med nyresykdom Vil du vite mer? (…) (nhi.no 24.7.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Diabetes retinopati. Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne (retina) som følge av diabetes. (- Dette er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis.) (- For liten oksygentilførsel (surstoffmangel) kan medføre at nye blodårer dannes. Disse fungerer imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike blødninger kan gi nedsatt syn eller forbigående blindhet.) (- Blødningene kan også gi økt trykk i øyet (glaukom/grønn stær). (- Når blodårene senere skrumper inn, kan de forårsake netthinneløsning med varig synssvekkelse og blindhet.)

(Anm: Diabetes retinopati. Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne (retina) som følge av diabetes. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis. I Norge har ca. 230.000 personer diabetes, og rundt 28 000 av disse har type har 1-diabetes, mens resten har type 2-diabetes. Ifølge diabetes.no tyder undersøkelser på at for hver 100 pasienter med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med. Hos personer som har hatt diabetes i mer enn 20 år vil nesten alle med type 1 og over 60 prosent av de med type 2 ha utviklet retinopati i noen grad.. Årsaker og symptomer Netthinneskaden oppstår dersom blodsukkeret er for høyt over lengre tid. Dette medfører endret blodstrøm og lekkasjetendens i netthinnens små blodårer. Cellene i blodåreveggen kan også dø.  Da får netthinnen mindre oksygen. For liten oksygentilførsel (surstoffmangel) kan medføre at nye blodårer dannes. Disse fungerer imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike blødninger kan gi nedsatt syn eller forbigående blindhet. Blødningene kan også gi økt trykk i øyet (glaukom/grønn stær). Når blodårene senere skrumper inn, kan de forårsake netthinneløsning med varig synssvekkelse og blindhet. Diabetes kan også forårsake grå stær (katarakt) og øyemuskellammelse. Røyking virker negativt inn på samme måte som høyt kolesterol- og triglyseridinnhold (fettstoffer) i blodet. Høyt blodtrykk og protein i urinen har også betydning. (blindeforbundet.no 9.7.2020).)

- Symptomene på nyrebekkenbetennelse. Nyrebekkenbetennelse er en alvorlig urinveisinfeksjon, og trenger behandling så fort som mulig.

(Anm: Symptomene på nyrebekkenbetennelse. Nyrebekkenbetennelse er en alvorlig urinveisinfeksjon, og trenger behandling så fort som mulig. OPPSØK LEGE: Hvis du får nyrebekkenbetennelse trenger du antibiotika så fort som mulig. Legen vil sjekke om du er øm ved nyrene, og teste urinen din for bakterier. (…) Symptomer på nyrebekkenbetennelse: De aller fleste vil merke symptomene på nyrebekkenbetennelse ganske fort, og får feber og smerter. Da bør man oppsøke lege med en gang. Feber, som kan bli høy og gi frostanfall/skjelvinger - Redusert allmenntilstand - Kvalme og eventuelt oppkast. - Hodepine og sykdomsfølelse. - Smerter i magen eller smerter i ryggen. - Smerter i flanken - Det kan også svi ved vannlatning, og du har trang til å tisse ofte, slik som ved blærekatarr. - Eldre mennesker kan bli forvirret, sløve og få dårligere appetitt (lommelegen.no 7.2.2019).)

- Corona: Denne diabetes-typen er farligst. En forskergruppe konkluderer med at det er stor forskjell på dødelighet blant diabetes type 1 og type 2 hos de som blir alvorlig syke av coronaviruset. En tredjedel av alle som er døde av covid-19 i Storbritannia var diabetespasienter. (- Studien oppgir at risikoen for å dø av covid-19 er 3,5 ganger så stor for en person med diabetes type 1, sammenlignet med en person uten diabetes. For en person med diabetes type 2 er risikoen dobbelt så stor. Inntil nå har covid-19-studier ikke differensiert mellom type 1 og type 2 diabetes.)

(Anm: Corona: Denne diabetes-typen er farligst. En forskergruppe konkluderer med at det er stor forskjell på dødelighet blant diabetes type 1 og type 2 hos de som blir alvorlig syke av coronaviruset. En tredjedel av alle som er døde av covid-19 i Storbritannia var diabetespasienter. Det viser en fersk studie fra National Health Service (NHS) – som ennå ikke er fagfellevurdert eller publisert i et medisinsk tidsskrift. Forskergruppen har sett på dødsfall som følge av covid-19 på sykehus i Storbritannia fra 1. mars til 11. mai. I den perioden tok coronaviruset 23.804 menneskeliv, og studien viser at en tredjedel var diabetikere.  7466 av de døde (31,4 prosent) hadde diabetes type 2, og 365 (1,5 prosent) hadde diabetes type 1. Blant type 1-diabetikere døde 138,3 personer per 100.000. Blant type 2-diabetikere døde 260,6 personer per 100.000. Studien oppgir at risikoen for å dø av covid-19 er 3,5 ganger så stor for en person med diabetes type 1, sammenlignet med en person uten diabetes. For en person med diabetes type 2 er risikoen dobbelt så stor. Inntil nå har covid-19-studier ikke differensiert mellom type 1 og type 2 diabetes. (dagbladet.no 27.5.2020).)

(Anm: Type 1 and Type 2 diabetes and COVID-19 related mortality in England: a whole population study (england.nhs.uk 19.5.2020).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin: en dobbeltblind randomisert placebokontrollert 6-måneders studie.

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction induces muscle atrophy during prolonged inactivity: A review of the causes and effects. Arch Biochem Biophys. 2019 Feb 15;662:49-60.)

- Stigmatisering og diabetes type 1. Stigmatisering knyttet til diabetes type 1 kan påvirke både livskvalitet og håndtering av sykdommen. Personer som ikke selv har diabetes, er ikke klar over at diabetes er en sykdom som kan føre til stigmatisering.

(Anm: Stigmatisering og diabetes type 1. Stigmatisering knyttet til diabetes type 1 kan påvirke både livskvalitet og håndtering av sykdommen. Personer som ikke selv har diabetes, er ikke klar over at diabetes er en sykdom som kan føre til stigmatisering. De som selv har diabetes, opplever dette ganske ofte. Er det noe vi kan gjøre for å få den vedvarende stigmatiseringen knyttet til diabetes type 1, til å forsvinne? Det spør forfatteren av en lederartikkel som ble publisert i tidsskriftet Diabetology International i 20181om. Personer med kroniske sykdommer kan oppleve seg urettferdig behandlet, og det kan føre til sterke reaksjoner over at de har fått denne kroniske sykdommen. Stigmatisering er ofte knyttet til hvor synlig sykdommen er, og hvis den er synlig er det lett å se på seg selv som annerledes enn andre, på en negativ måte. Les også vår oversiktsartikkel om diabetes type 1 (nhi.no 17.6.2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. (Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis.) Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- Diabetes type 2: Studie gir en forklaring på link til søvnhormon melatonin. (- Forskere har oppdaget at økende nivåer av søvnhormonet melatonin reduserer insulinproduserende cellers evne til å frigjøre insulin.)

(Anm: Type 2 diabetes: Study explains link to sleep hormone melatonin. Researchers have discovered that increasing levels of the sleep hormone melatonin reduces the ability of insulin-producing cells to release insulin. Also, they found the effect is stronger in people who carry a particular gene variant that is linked to higher risk for type 2 diabetes. The study, led by Lund University in Sweden, is published in the journal Cell Metabolism. (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Nye funn forklarer forbindelsen mellom melatonin og diabetes type 2. (- En ny eksperimentell og klinisk studie fra Lund University i Sverige viser at søvnhormonet melatonin svekker insulinutskillelse hos personer med en vanlig genvariant.)

(Anm: New findings explain the connection between melatonin and type 2 diabetes. A new experimental and clinical study from Lund University in Sweden shows that the sleep hormone melatonin impairs insulin secretion in people with a common gene variant. “This could explain why the risk of type 2 diabetes is greater among, for instance, overnight workers or people with sleeping disorders”, says Professor Hindrik Mulder who is responsible for the study. (…) The findings, which are published in the scientific journal Cell Metabolism, are the result of many years of work. Already in 2009, the researchers behind this new study were able to present an extensive gene mapping study that showed that the gene variant of the melatonin receptor 1B, which is common in the population, increases the risk of type 2 diabetes. The gene variant causes the level of the melatonin receptor on the insulin cell surface to increase, which makes the cells become more sensitive to melatonin and impairs their ability to secrete insulin.(lunduniversity.lu.se 19.12.2017).)

- Mitokondriell transplantasjon for hjertebeskyttelse i diabetiske hjerter.

(Anm: Mitochondrial transplantation for myocardial protection in diabetic hearts. (…) CONCLUSIONS: Mitochondrial transplantation significantly enhances post-ischaemic myocardial functional recovery and significantly decreases myocellular injury in the diabetic heart. Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Nov 28. pii: ezz326.)

- β Cell Dysfunksjon ved type 2-diabetes: tappet for energi?

(Anm: β Cell Dysfunction in Type 2 Diabetes: Drained of Energy? Abstract Type 2 diabetes is a progressive disorder, but exactly how the progression occurs remains unknown. In this issue of Cell Metabolism, Zhang et al. (2019) present evidence that diabetes, via hyperglycemia, leads to aberrant insertion of a mitochondrial ion channel in the plasma membrane, rendering it leaky to key intracellular signaling molecules with resultant suppression of insulin secretion. Cell Metab. 2019 Jan 8;29(1):1-2.)

- Roller for ß-cellemitokondrier i type-2-diabetes dukker opp. (- Det fremvoksende bildet er at mitokondriell struktur og dysfunksjon direkte bidrar til ß-cellefunksjon og i patogenesen til T2D.)

(Anm: Emerging roles of β-cell mitochondria in type-2-diabetes. Abstract Type-2-Diabetes (T2D) is the most common metabolic disease in the world today. It erupts as a result of peripheral insulin resistance combined with hyperinsulinemia followed by suppression of insulin secretion from pancreatic β-cells. Mitochondria play a central role in β-cells by sensing glucose and also by mediating the suppression of insulin secretion in T2D. Here, we will summarize the evidence accumulated for the roles of β-cells mitochondria in T2D. We will present an updated view on how mitochondria in β-cells have been associated with T2D, from the genetic, bioenergetic, redox and structural points of view. The emerging picture is that mitochondrial structure and dysfunction directly contribute to β-cell function and in the pathogenesis of T2D. Mol Aspects Med. 2020 Jan 6:100843.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

– Alvorlig sykdom kan utvikle seg i det stille. (- Vi er bekymret.) (- Alder over 60 år og tilleggssykdommer som høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdom øker risikoen for alvorlig sykdom.)

(Anm: Alvorlig sykdom kan utvikle seg i det stille | William Ottestad og Jens Otto Mæhlen, William Ottestad, anestesilege, Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus - Jens Otto Mæhlen, anestesilege, Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus. Basert på våre erfaringer de siste to ukene er vi bekymret for om de som blir alvorlig syke, er i stand til å overvåke sin egen helsetilstand på en trygg måte. (…) Vi er bekymret Voksne i alle aldre kan bli alvorlig syke av koronaviruset. Alder over 60 år og tilleggssykdommer som høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdom øker risikoen for alvorlig sykdom. Basert på våre erfaringer de siste to ukene er vi bekymret for om de som blir alvorlig syke, er i stand til å overvåke sin egen helsetilstand på en trygg måte. (aftenposten.no 2.4.2020).)

- Ny studie: Diabetes 2 knyttes til større hjerterisiko enn antatt.

(Anm: Ny studie: Diabetes 2 knyttes til større hjerterisiko enn antatt. Lege Lars Gullestad mener alle med diabetes 2 må ta én spesifikk test tidlig. Et norsk forskerteam har undersøkt hvordan det ser ut på innsiden av blodårene til diabetespasienter. I studien brukte de en avansert ultralydmetode, og sammenlignet diabetes 2 pasienter uten symptomer på hjertesykdom med friske personer som var hjertetransplantert. Åreforkalkning viste seg å være dobbelt så vanlig blant dem med diabetes 2. (dagbladet.no 27.5.2019).

- Halvparten av unge voksne med diabetes har diastolisk dysfunksjon.

(Anm: Half of young adults with diabetes have diastolic dysfunction. FROM ADA 2020. Roughly half of adolescents and young adults with either type 1 or type 2 diabetes for about a decade had diastolic dysfunction, a direct precursor to heart failure, in a multicenter echocardiography survey of 479 American patients. Using tissue Doppler echocardiography findings from 258 adolescents and young adults with type 1 diabetes, and 221 with type 2 diabetes, the study found at least one imaging marker of ventricular stiffness – diastolic dysfunction – in 58% of the patients with type 2 diabetes and in 47% of those with type 1 diabetes. The type 1 patients averaged 21 years of age with a median 12 years of diagnosed disease, while the type 2 patients had an average age of 25 years and a median 11 years disease duration. The analysis also identified several measures that significantly linked with the presence of diastolic dysfunction: older age, female sex, nonwhite race, type 2 diabetes, higher heart rate, higher body mass index, higher systolic blood pressure, and higher hemoglobin A1c. (mdedge.com - Publish date: June 14, 2020).)

(Anm: Diastolisk dysfunksjon er nedsatt funksjon av venstre hjertekammer i hvilefasen, diastolen. Dette skyldes stivhet i hjertemuskelen som hindrer hjertekammeret i å utvide seg normal under fyllningsfasen. Tilstanden påvises best ved ultralydundersøkelse. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hjertesykdom og stresstester. En stresstest kan bestemme risikoen for å få hjertesykdom.

(Anm: Heart Disease and Stress Tests. A stress test can determine your risk of having heart disease. A doctor or trained technician performs the test. He’ll learn how much your heart can manage before an abnormal rhythm starts or blood flow to your heart muscle drops. (webmd.com).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Fremtidens lægemidler gemmer sig i naturens skatkammer. (- Forskere på Københavns Universitet undersøger bioaktive molekyler i svampe for at finde morgendagens medicin. (- Analyser viser, at i 2050 vil 10 millioner dø årligt af infektioner fra multiresistente bakterier, og at flere end 630 millioner vil være diagnosticeret med livsstilssygdommen type 2-diabetes.)

(Anm: Fremtidens lægemidler gemmer sig i naturens skatkammer. Forskere på Københavns Universitet undersøger bioaktive molekyler i svampe for at finde morgendagens medicin. Analyser viser, at i 2050 vil 10 millioner dø årligt af infektioner fra multiresistente bakterier, og at flere end 630 millioner vil være diagnosticeret med livsstilssygdommen type 2-diabetes. For at bryde denne tendens og tage kampen op mod de kæmpe helbredsmæssige udfordringer samfundet står over for, er der brug for udvikling af nye lægemidler. I naturstof-gruppen på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet dykker vi ned i naturens skatkammer for at finde de stoffer, der har potentiale til at blive fremtidens medicin. Jeg vil i det følgende se nærmere på, hvordan vi naturstofforskere navigerer rundt i naturens gigantiske samling af molekyler for at finde netop dem, der har potentiale til at blive fremtidens lægemidler. (…) 'Hellig bark' kurerede malaria Traditionelt set har naturen været vores vigtigste kilde til både behandling af sygdomme – i form af traditionel medicin og nydelsesmidler som for eksempel coca-blade – og en lang række gifte til brug i jagt-øjemed. Foruden at være beriget med en masse bioaktive stoffer, spænder naturen over en fabelagtig kemisk diversitet, der giver anledning til lægemidler med nye behandlings-mekanismer og dermed en mulig løsning på den stigende resistensudvikling, vi for eksempel ser blandt bakterier. Et af det bedste eksempler på naturens kreativitet skal findes i behandlingen af malaria, der er en feberlignende lidelse, som skyldes infektion af parasitter af slægten Plasmodium, overført via myggestik. I Amazonjunglen har barken fra cinchona-træet (kinabark) traditionelt været brugt til behandling af feber og blev i 1600-tallet beskrevet som 'hellig bark' af sydamerikanske missionærer. På baggrund af denne etno-farmakologiske viden blev stoffet kinin isoleret fra kinabark og benyttet til behandling af malaria i 1820 – og er stadig i brug den dag i dag. Læs også: Hvordan får vi ny medicin forbi 'hjernens udsmidere'? (videnskab.dk 22.3.2020).)

- Diosgenin demper kognitivt svekkelse hos streptozotocin-induserte diabetiske rotter: Underliggende mekanismer. (- Konklusjoner: Tatt sammen er diosgenin i stand til å forbedre kognitive mangler hos STZ-diabetiske dyr, delvis på grunn av dets forbedring av oksidativt stress, betennelse, astrogliose, og mulig forbedring av kolinerg funksjon i tillegg til dets nevrobeskyttende potensiale.)

(Anm: Diosgenin Attenuates Cognitive Impairment in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Underlying Mechanisms. Abstract Objective: Prolonged diabetes mellitus causes impairments of cognition and attentional dysfunctions. Diosgenin belongs to a group of steroidal saponins with reported anti-diabetic and numerous protective properties. This research aimed to assess the effect of diosgenin on beneficially ameliorating learning and memory decline in a rat model of type 1 diabetes caused by streptozotocin (STZ) and to explore its modes of action including involvement in oxidative stress and inflammation. Methods: Rats were assigned to one of four experimental groups, comprising control, control under treatment with diosgenin, diabetic, and diabetic under treatment with diosgenin. Diosgenin was given daily p.o. (40 mg/kg) for 5 weeks. Results: The administration of diosgenin to the diabetic group reduced the deficits of functional performance in behavioral tests, consisting of Y-maze, passive avoidance, radial arm maze, and novel object discrimination tasks (recognitive). Furthermore, diosgenin treatment attenuated hippocampal acetylcholinesterase activity and malon­dialdehyde, along with improvement of antioxidants such as superoxide dismutase and glutathione. Meanwhile, the hippocampal levels of inflammatory indicators, namely interleukin 6, nuclear factor-κB, toll-like receptor 4, tumor necrosis factor α, and astrocyte-specific biomarker glial fibrillary acidic protein, were lower and, on the other hand, tissue levels of nuclear factor (erythroid-derived 2)-related factor 2 were elevated upon diosgenin administration. Besides, the mushroom-like spines of the pyramidal neurons of the hippocampal CA1 area decreased in the diabetic group, and this was alleviated following diosgenin medication. Conclusions: Taken together, diosgenin is capable of ameliorating cognitive deficits in STZ-diabetic animals, partly due to its amelioration of oxidative stress, inflammation, astrogliosis, and possibly improvement of cholinergic function in addition to its neuroprotective potential. Neuropsychobiology. 2020 Jun 11;1-11.)

(Anm: Diosgenin, a phytosteroid sapogenin, is the product of hydrolysis by acids, strong bases, or enzymes of saponins, extracted from the tubers of Dioscorea wild yam, such as the Kokoro. The sugar-free (aglycone) product of such hydrolysis, diosgenin is used for the commercial synthesis of cortisone, pregnenolone, progesterone, and other steroid products. (en.wikipedia.org).)

- Global spredning av tre multiresistente linjer av Staphylococcus epidermidis.

(Anm: Global spread of three multidrug-resistant lineages of Staphylococcus epidermidis. Abstract Staphylococcus epidermidis is a conspicuous member of the human microbiome, widely present on healthy skin. Here we show that S. epidermidis has also evolved to become a formidable nosocomial pathogen. Using genomics, we reveal that three multidrug-resistant, hospital-adapted lineages of S. epidermidis (two ST2 and one ST23) have emerged in recent decades and spread globally. These lineages are resistant to rifampicin through acquisition of specific rpoB mutations that have become fixed in the populations. Analysis of isolates from 96 institutions in 24 countries identified dual D471E and I527M RpoB substitutions to be the most common cause of rifampicin resistance in S. epidermidis, accounting for 86.6% of mutations. Furthermore, we reveal that the D471E and I527M combination occurs almost exclusively in isolates from the ST2 and ST23 lineages. By breaching lineage-specific DNA methylation restriction modification barriers and then performing site-specific mutagenesis, we show that these rpoB mutations not only confer rifampicin resistance, but also reduce susceptibility to the last-line glycopeptide antibiotics, vancomycin and teicoplanin. Our study has uncovered the previously unrecognized international spread of a near pan-drug-resistant opportunistic pathogen, identifiable by a rifampicin-resistant phenotype. It is possible that hospital practices, such as antibiotic monotherapy utilizing rifampicin-impregnated medical devices, have driven the evolution of this organism, once trivialized as a contaminant, towards potentially incurable infections. Nat Microbiol. 2018 Oct;3(10):1175-1185.)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. (- Hos mennesker er utvikling av metabolsk sykdom, særlig type 2-diabetes, korrelert med bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen, ifølge en studie ledet av Dr. Benoit Chassaing og Andrew Gewirtz ved Georgia State University.)

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober.) (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Studie avslører hva som forårsaker diabetes type 2 og hvordan det kan reverseres. (- Mellom 1980 og 2014 var antallet mennesker som lever med diabetes på verdensbasis økte fra omtrent 108 millioner til 422 millioner. Så mange som 90 % av disse personene har type 2 diabetes.)

(Anm: Study reveals what causes type 2 diabetes and how to reverse it. As the incidence of diabetes continues to increase globally, the fight against this chronic condition continues. New research explains not only what triggers type 2 diabetes but also how to reverse the condition. The findings also shed light on what leads to remission after reversal for some people. Between 1980 and 2014, the number of people living with diabetes across the world increased from about 108 million to 422 million. As many as 90% of these individuals have type 2 diabetes. Pharmacological interventions have done little to stop what some have referred to as the diabetes pandemic. (medicalnewstoday.com 2.1.2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Peters A, Wekerle H. Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 ; 116(30) : 14788-14790.)

(Anm: Sorini C, et al. Loss of gut barrier integrity triggers activation of islet-reactive T cells and autoimmune diabetes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 ; 116(30) : 15140-15149.)

- Nye tall om hvor mange som har diabetes i Norge. Nye beregninger viser at 316 000–345 000 har diabetes i Norge. (- Diabetes doblet på 20 år – Det kan se ut til at antallet med diagnostisert diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene, sier Lars Christian Mørch Stene, diabetesforsker ved Folkehelseinstituttet.)

(Anm: Nye tall om hvor mange som har diabetes i Norge. Nye beregninger viser at 316 000–345 000 har diabetes i Norge. Dette er situasjonen før Verdens diabetesdag som markeres den 14. november. Diabetes er en alvorlig sykdom som kan gi et alvorlig forløp av covid-19 hos risikogruppene, særlig hos eldre. De nye beregningene er utført av diabetesforskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Oslo universitetssykehus. Av anslaget på mellom 316 000 og 345 000 personer antar forskerne at 60 000 kan ha diabetes uten å vite det. Diabetes doblet på 20 år – Det kan se ut til at antallet med diagnostisert diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene, sier Lars Christian Mørch Stene, diabetesforsker ved Folkehelseinstituttet. Det er kjent at forekomsten av type 1 diabetes hos barn og unge har økt over tid, men det er først og fremt forekomsten av type 2 diabetes som forklarer økningen i totalantallet i hele befolkningen de siste 20 årene. – Det er et problem at omfanget ser ut til å øke såpass dramatisk som vi har sett, legger Mørch Stene til.  (fhi.no 13.11.2020 ).)

(Anm: Hvor mange har diabetes i Norge i 2020? Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge. Dette er en stor pasientgruppe, der mange også har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst er derfor ekstra viktig akkurat nå.Tidsskr Nor Legeforen 12.11.2020.)

- Diabetes insipidus. (- Diabetes insipidus skyldes en forstyrrelse i kroppens væskeregulering.)

(Anm: Diabetes insipidus. Diabetes insipidus skyldes en forstyrrelse i kroppens væskeregulering. Det er svikt i kommunikasjonen mellom hjernen og nyrene. Konsekvensen blir en betydelig utskillelse av urin og medfølgende sterk tørste. Hva er diabetes insipidus? Diabetes insipidus er en sjelden sykdom som er kjennetegnet ved utskilling av store mengder ukonsentrert urin - mange liter i døgnet - og derav følgende økt tørste. Urinen er ellers normal. Det skilles mellom to hovedtyper diabetes insipidus: Sentral eller nevrogen diabetes insipidus – Nefrogen (nyrerelatert) diabetes insipidus. Det er en sjelden tilstand. Sentral diabetes insipidus har en forekomsttopp hos småbarn og en hos voksne på 2 per 1000 000 per år. Det er lik forekomst mellom kjønnene. (nhi.no 7.1.2021).)

- Legemiddelindusert diabetes insipidus: forekomst, forebygging og behandling. (- Legemiddelindusert nefrogen diabetes insipidus er ikke en vanlig lidelse bortsett fra hos pasienter som får behandling med litiumsalter for affektive lidelser der det kan påvirke ca. 10 % av pasientene som behandles på lang sikt (15 år).) (- Tilstanden er en alvorlig negativ effekt på grunn av risikoen for å utvikle dehydrering og forverring av legemiddelforgiftninger.)

(Anm: Bendz H, Aurell M. Drug-induced diabetes insipidus: incidence, prevention and management. Abstract Drug-induced diabetes insipidus is always of the nephrogenic type, i.e. unresponsiveness of the kidneys to the action of antidiuretic hormone. This condition is easily diagnosed by measuring urinary concentrating capacity during a thirst test (e.g. 12 hours of water deprivation) or by administration of a modified antidiuretic hormone, desmopressin, to demonstrate the renal unresponsiveness. Drug-induced nephrogenic diabetes insipidus is not a common disorder except in patients receiving treatment with lithium salts for affective disorders where it may affect about 10% of patients treated long term (15 years). Drug-induced nephrogenic diabetes insipidus caused by other drugs usually occurs in critically ill patients in intensive care units receiving a multitude of drugs dominated by antimicrobials and cytostatics. A search of the World Health Organization's adverse effect database revealed 359 reports of drug-induced diabetes insipidus. Lithium was the most common cause (159 reports) followed by foscarnet (15) and clozapine (10). Treatment is symptomatic in most patients and the offending drug should be stopped. (…) The condition is a serious adverse effect because of the risk of developing dehydration and aggravation of drug intoxications. Drug Saf. 1999 ; 21(6) : 449-56.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Støvlene som skal redde Grethes bein. Legene ville amputere beinet til Grethe Valskaar Hetland. Så fikk hun tak i disse vakuumstøvlene. (- Produsenten Otivio har satset 120 millioner kroner i utviklingsprosessen av FlowOx.)

(Anm: Støvlene som skal redde Grethes bein. Legene ville amputere beinet til Grethe Valskaar Hetland. Så fikk hun tak i disse vakuumstøvlene. Produsenten Otivio har satset 120 millioner kroner i utviklingsprosessen av FlowOx. Den ser nesten ut som en gjennomsiktig slalåmstøvel, eller en overdimensjonert snowjogg fra 1980-tallet. Støvelen veksler mellom vakuum og ikke-vakuum. Dette skal gi bedre blodsirkulasjon på mikronivå i vevet i foten. Det medisinske miljøet betegner oppfinnelsen som lovende, men avventer mer dokumentasjon. (nrk.no 26.2.2020).)

- Daglig må diabetespasienter amputere – Tore (81) mistet begge beina. Årlig må hundrevis av diabetespasienter amputere tær, føtter eller ben. Fagfolk og politikere mener både forebygging og sårbehandling er for dårlig. (- Nedsatt blodsirkulasjon gjør at sår ikke gror like godt som hos friske.)

(Anm: Daglig må diabetespasienter amputere – Tore (81) mistet begge beina,Årlig må hundrevis av diabetespasienter amputere tær, føtter eller ben. Fagfolk og politikere mener både forebygging og sårbehandling er for dårlig. (…) Et lite sår er nok Har man hatt diabetes lenge, er kjente senvirkninger dårlig blodsirkulasjon og nedsatt følsomhet i beina. Det kan være vanskelig å oppdage sår rett og slett fordi pasienten ikke kjenner at det gjør vondt. Nedsatt blodsirkulasjon gjør at sår ikke gror like godt som hos friske. Blir det ikke behandlet, kan det få alvorlige konsekvenser. Rundt 450–500 diabetespasienter må amputere en tå, en fot eller et bein hvert år, fordi sårene vokser ut av kontroll. Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet mener det er store mangler i helsevesenets oppfølging av føttene til diabetespasienter. Både forebygging og behandlingen er for dårlig, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot. – Det er derfor vi har opptil 500 fotamputasjoner i Norge. Og det er absolutt ikke akseptabelt. Når man først kommer til spesialiserte fotteam greier de å redde føttene, men man kommer dit altfor sent. Det får utvikle seg negativt lenge før det, sier han. (nrk.no 11.1.2020).)

- Ida (12) visste ikke at hun var diabetiker – ble syreforgiftet. Over 400 barn fikk diabetes type 1 i fjor. (- Hvert tredje barn gikk så lenge uten å oppdage sykdommen at de ble alvorlig forgiftet.) (– Det er utrolig alvorlig at så mange har syreforgiftning i forbindelse med diagnosen type 1 diabetes, sier overlege ved Oslo universitetssykehus på Ullevål, Torhild Skrivarhaug.) (- Dette er tegnene å se etter.) (- Vet ikke hvorfor det øker.) (- Hvorfor diabetes type 1 øker blant barn er fortsatt en gåte, men sykdommen blir man ikke kvitt.)

(Anm: Ida (12) visste ikke at hun var diabetiker – ble syreforgiftet. Over 400 barn fikk diabetes type 1 i fjor. Hvert tredje barn gikk så lenge uten å oppdage sykdommen at de ble alvorlig forgiftet. (…) Lå på badet Ingen visste at Ida skulle bli en av de litt over 400 barn og unge som får påvist diabetes type 1 hvert år. Men en dag ble den aktive jenta akutt syk og lagt inn på sykehus. – Hun lå på badet med rask pust, vondt i magen og i hodet, og hun var uttørket. Jeg skjønte at det var noe alvorlig og ble veldig redd, forteller mamma Lene Emanuelsen. Ida opplevde dermed noe som hvert tredje barn som ennå ikke har fått påvist diabetes type 1 opplever: Mangelen på insulin var så alvorlig at hun hadde fått syreforgiftning. – Det er utrolig alvorlig at så mange har syreforgiftning i forbindelse med diagnosen type 1 diabetes, sier overlege ved Oslo universitetssykehus på Ullevål, Torhild Skrivarhaug. (…) Dette er tegnene å se etter Ubehandlet fører syreforgiftning til hjerneødem. Da kommer det unormalt mye væske inn i hjernevevet og man kan havne i en komatilstand. – Uten insulin dør du, forklarer Skrivarhaug. (nrk.no 14.11.2019).)

- β celle dysfunksjon ved type 2-diabetes: tappet for energi?

(Anm: β Cell Dysfunction in Type 2 Diabetes: Drained of Energy? Abstract Type 2 diabetes is a progressive disorder, but exactly how the progression occurs remains unknown. In this issue of Cell Metabolism, Zhang et al. (2019) present evidence that diabetes, via hyperglycemia, leads to aberrant insertion of a mitochondrial ion channel in the plasma membrane, rendering it leaky to key intracellular signaling molecules with resultant suppression of insulin secretion. Cell Metab. 2019 Jan 8;29(1):1-2.)

(Anm: Abdominal Obesity Is More Closely Associated With Diabetic Kidney Disease Than General Obesity. Diabetes Care  2016 Aug; dc161025).) 

- Mitokondriell dysfunksjon-assosierte arytmi-substrater ved diabetes mellitus.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction-Associated Arrhythmogenic Substrates in Diabetes Mellitus. Abstract There is increasing evidence that diabetic cardiomyopathy increases the risk of cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2018 Dec 6;9:1670.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Din helse: Hvorfor prikker (kribler, prikker, stikker, klør etc.) det i mine hender og føtter?

(Anm: Your Health: Why Are My Hands and Feet Tingling? Nerve damage caused by high blood sugar is the most common cause of numb or tingly hands and feet. Untreated diabetes may have other symptoms, too. You might feel thirsty, pee a lot, or your breath may smell fruity. Your doctor can test your blood to see if you have diabetes. If you do, she'll tell you how to prevent nerve damage or keep it from getting worse. (medicinenet.com 13.10.2019).)  

- Ultraprosesserte matvarer kan øke risikoen for diabetes type 2. Sukkerholdige drikker, pakker med snacks og ferdiglagde måltider teller alle som ultraprosessert mat – dvs. mat som inneholder et større antall tilsetningsstoffer som varer lenger på grunn av tilsatte konserveringsmidler. Ny forskning antyder at disse matvarene også øker risikoen for diabetes type 2. Forskning har koblet ultraprosesserte matvarer med tilstander som kreft, overvekt og hjerte- og karsykdommer, samt med en høyere risiko for tidlig død.

(Anm: Ultra-processed foods may raise the risk of type 2 diabetes. Sugary drinks, packaged snacks, and ready-made meals all count as ultra-processed foods — that is, foods that contain a higher number of additives and last longer because of the added preservatives. New research suggests that these foods also raise the risk of type 2 diabetes. Research has linked ultra-processed foods with conditions such as cancer, obesity, and cardiovascular disease, as well as with a higher risk of premature mortality. These foods are prevalent in Western diets, and the Western world has also seen a surge in the incidence of diabetes in recent decades. Are ultra-processed foods and type 2 diabetes linked? And if so, how? Bernard Srour, Ph.D., of the Epidemiology and Statistics Research Center–University of Paris in France, and his team of researchers set out to answer this question. They did so by examining the dietary habits of more than 100,000 people. The results of their analysis appear in the journal JAMA Internal Medicine. (medicalnewstoday.com 19.12.2019).)

(Anm: Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Type 2 Diabetes Among Participants of the NutriNet-Santé Prospective Cohort. JAMA Intern Med. 2019 (Published online December 16, 2019).)

- 14 grunner til at du alltid er sulten.

(Anm: 14 Reasons Why You're Always Hungry. Hunger is your body’s natural cue that it needs more food. When you’re hungry, your stomach may “growl” and feel empty, or you may get a headache, feel irritable, or be unable to concentrate. Most people can go several hours between meals before feeling hungry again, though this isn’t the case for everyone. There are several possible explanations for this, including a diet that lacks protein, fat, or fiber, as well as excessive stress or dehydration. This article discusses 14 reasons for excessive hunger. (healthline.com 2.10.2019).)

- Magefett kan redusere mental smidighet (kvikkhet) fra midt i livet og fremover. (- En studie på tusenvis av middelaldrende og eldre mennesker har koblet det å ha mer kroppsfett og mindre muskelmasse til endringer i mental fleksibilitet med alderen.)

(Anm: Belly fat may reduce mental agility from midlife onward. A study of thousands of middle-aged and older people has linked having more body fat and less muscle mass to changes in mental flexibility with age. The research also suggests that changes to the immune system may play a role. Researchers from Iowa State University (ISU) in Ames analyzed data on 4,431 males and females with an average age of 64.5 years and no cognitive impairments. They report their findings in a recent Brain, Behavior, and Immunity paper. The data came from the U.K. Biobank, which is tracking the health and well-being of 0.5 million volunteers around the United Kingdom. The volunteers were between 40 and 69 years of age when they enrolled during 2006–2010. The researchers examined the relationship that variations in abdominal subcutaneous fat and lean muscle mass had with changes in fluid intelligence over a 6 year period. Fluid intelligence refers to reasoning, thinking abstractly, and solving problems in novel situations, regardless of how much knowledge the person has acquired. (medicalnewstoday.com 19.12.2019).)

(Anm: Aging-related changes in fluid intelligence, muscle and adipose mass, and sex-specific immunologic mediation: A longitudinal UK Biobank study. Brain Behav Immun. 2019 Nov;82:396-405.)

- På tide å inkludere ikke-alkoholisk steatohepatitt i behandlingen av pasienter med type 2-diabetes.

(Anm: Time to Include Nonalcoholic Steatohepatitis in the Management of Patients With Type 2 Diabetes. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is today the most common cause of chronic liver disease and second only to viral hepatitis as a cause of liver transplantation in the U.S. (1,2). It encompasses conditions from simple steatosis (NAFL), believed to be associated with slow disease progression, to the more severe and progressive form known as nonalcoholic steatohepatitis (NASH). NASH is characterized by hepatocellular injury in the form of hepatocyte ballooning (necrosis) and predominantly lobular inflammation. The severity of hepatic fibrosis is defined in stages. They range from stage F0, or no fibrosis, to mild (stage F1), moderate (stage F2, with zone 3 sinusoidal fibrosis plus periportal fibrosis), or advanced fibrosis, with bridging fibrosis (stage F3) or cirrhosis (stage F4). NASH may lead to cirrhosis and to the development of hepatocellular carcinoma, but even moderate-to-severe fibrosis (F2-F3) is associated with higher mortality (1,2). Advanced liver fibrosis and cirrhosis occur more often in obesity but, in particular, in patients with type 2 diabetes (T2D) (3). Endocrinologists should be aware that patients with NAFLD are also at a two- to threefold increased risk of both progression from prediabetes to diabetes and development of cardiovascular disease (4,5). Taken together, there is a consensus that patients with T2D and NASH are at a much higher risk of hepatic and extrahepatic morbidity and premature death than in the absence of liver disease. Diabetes Care 2020 Feb; 43(2): 275-279.)

(Anm: Ikke-alkoholisk steatohepatitt. De senere år har det vært økende interesse for ikke-alkoholisk steatohepatitt, et sykdomsbilde som har mange likhetstrekk med alkoholisk leverskade. I engelsk litteratur omtales dette nå som NASH – ”nonalcoholic steatohepatitis”. Vi presenterer tre pasienter med ikke-alkoholisk steatohepatitt og drøfter nåværende kunnskap om patogenese, prognose og behandling. Ikke-alkoholisk steatohepatitt er svært ofte assosiert med insulinresistenssyndrom. Tilstanden er også satt i forbindelse med forstyrret jernmetabolisme, karakterisert med økt jernavleiring i lever. Behandling med flebotomi hos en av våre pasienter resulterte i klar biokjemisk bedring. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2377-80.)

(Anm: Fettleversykdom, ikke alkoholisk. Dette er en tilstand hvor det er økt mengde fettvev i leveren hos personer som ikke bruker alkohol, eller som bruker så lite alkohol at alkoholbruken ikke er noen sannsynlig forklaring på tilstanden. Hva er ikke alkoholisk fettleversykdom? Dette er en tilstand hvor det er økt mengde fettvev i leveren hos personer som ikke bruker alkohol, eller som bruker så lite alkohol at alkoholbruken ikke er noen sannsynlig forklaring på tilstanden. Vanligvis assosieres fettlever med alkoholmisbruk. Når det tas vevsprøve fra en lever med økt fettinnhold, kan man ikke skille fettlever forårsaket av alkoholbruk fra fettlever som ikke er forårsaket av alkohol. Ikke-alkoholisk fettleversykdom er sannsynligvis den hyppigst forekommende kroniske leversykdom. Forekomsten øker sterkt ved overvekt eller fedme, og ved diabetes. (nhi.no 6.2.218).)

- B-vitaminer kan potensielt brukes til å behandle avansert ikke-alkoholisk fettleversykdom.

(Anm: Duke-NUS Medical School. B vitamins can potentially be used to treat advanced non-alcoholic fatty liver disease. Scientists at Duke-NUS Medical School in Singapore have uncovered a mechanism that leads to an advanced form of fatty liver disease—and it turns out that vitamin B12 and folic acid supplements could reverse this process. These findings could help people with non-alcoholic fatty liver disease, an umbrella term for a range of liver conditions affecting people who drink little to no alcohol, which affects 25% of all adults globally, and four in 10 adults in Singapore. (medicalxpress.com 5.8.2022).)

(Anm: Tripathi M, et al. Vitamin B12 and folate decrease inflammation and fibrosis in NASH by preventing Syntaxin 17 homocysteinylation. J Hepatol. 2022 Jul 9:S0168-8278(22)02932-4.)

- Ungdomsfedme og diabetes type 2 med tidlig oppstart.

(Anm: Adolescent Obesity and Early-Onset Type 2 Diabetes. OBJECTIVE Type 2 diabetes (T2D) is increasingly diagnosed at younger ages. We investigated the association of adolescent obesity with incident T2D at early adulthood. (…) CONCLUSIONS Severe obesity significantly increases the risk for incidence of T2D in early adulthood in both sexes. The rise in adolescent severe obesity is likely to increase diabetes incidence in young adults in coming decades. Diabetes Care 2020 Apr; dc191988.)

- Økt dødelighet ved diabetiske fotsår. (- Diabetespasienter som har hatt fotsår, har dobbelt så høy risiko for å dø sammenliknet med resten av befolkningen, og ca. 40 % større risiko sammenliknet med diabetikere uten fotsår.)

(Anm: Økt dødelighet ved diabetiske fotsår. Diabetespasienter som har hatt fotsår, har dobbelt så høy risiko for å dø sammenliknet med resten av befolkningen, og ca. 40 % større risiko sammenliknet med diabetikere uten fotsår. Det viser forskningen til Marjolein M. Iversen, som disputerte ved Universitetet i Bergen 5.2. 2010. Hun fant at én av ti personer med diabetes har hatt fotsår med en tilhelingstid på mer enn tre uker. Studien tar utgangspunkt i data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) hvor 1 972 personer med diabetes svarte på spørsmål relatert til sykdommen, inkludert psykiske helseplager og oppfølging. I tillegg til spørreskjemadata, ble opplysninger fra urin- og blodprøver benyttet, skriver Universitetet i Bergen. Til tross for regelmessig diabetesoppfølging er det, spesielt i primærhelsetjenesten, ikke tilstrekkelig årvåkenhet når det gjelder å forebygge fotsår, mener Iversen. Studien viser at det er spesielt menn og personer med hjerte- og karsykdommer som faller utenfor forebyggende fotundersøkelser. Tidligere fotsår var forbundet med omtrent like dårlig psykisk velvære og selvrapportert helse som slag eller angina. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 710).)

- Livsfarlige fotsår. Personer med diabetes som får fotsår, har 47 prosent høyere dødelighet enn diabetikere uten slike sår – og langt høyere dødelighet enn ikke-diabetikere.

(Anm: Livsfarlige fotsår. Personer med diabetes som får fotsår, har 47 prosent høyere dødelighet enn diabetikere uten slike sår – og langt høyere dødelighet enn ikke-diabetikere. I løpet av ti år døde 49 prosent i gruppen diabetikere med fotsår og drøyt 35 prosent blant diabetikere uten slike sår. I kontrollgruppen var i overkant av ti prosent døde. Justert for alder, kjønn, utdanning, røyking og midjemål, er dødeligheten for personer med diabetes og fotsår 2,3 ganger høyere enn for en ikke-diabetesbefolkning. Diabetikere med fotsår hadde 47 prosent økt risiko for å dø i forhold til diabetikere uten fotsår. Eldre menn Risikofaktorer for å utvikle fotsår, var røyking og høy alder. Menn var mer utsatt enn kvinner. Disse tre faktorene var avgjørende for overlevelsen også når det ble tatt hensyn til langtidsblodsukker (HbA1c), insulinbruk, mikroalbuminuri, hjerte- og karsykdom og depresjon. (dagensmedisin.no 17.11.2009).)

- Diabetiske fotsår: en stille drapsmann hos veteraner. Veteraner som overlever krigens redsler eller de andre farene ved militærtjeneste dør ofte år senere av et stille, men livsfarlig svøpe: diabetiske fotsår, åpne sår eller lesjoner som vanligvis starter nederst på foten. (- Rundt 40 % av mennesker som er rammet av dette problemet dør i løpet av fem år.)

(Anm: Diabetic foot ulcers: a silent killer of veterans. Veterans who survive the horrors of war or the other dangers of military service often die years later from a silent but deadly scourge: diabetic foot ulcers, open sores or lesions that typically start on the bottom of the foot. About 40% of people afflicted with this problem die within five years. The annual cost to America’s health care system for treating complications of these foot ulcers is greater than treating the five most common types of cancer, and are responsible for the vast majority of non-combat amputations seen among veterans. Yet too little is being done to prevent them. One way to honor our military veterans on this Veterans Day and to care for them in the years to come is to invest more in targeted research to learn why foot ulcers are so common in people with diabetes and why they recur so frequently, as well as to embrace new ways to prevent them from occurring. (statnews.com 11.11.2019).)

- Diabetiske fotsår. Diabetiske fotsår skyldes senkomplikasjoner av diabetes.

(Anm: Diabetiske fotsår. Diabetiske fotsår skyldes senkomplikasjoner av diabetes. Rask og riktig behandling av disse krevende sårene er viktig for å forhindre alvorlige komplikasjoner. Ideelt sett bør diabetiske fotsår behandles av et tverrfaglig diabetisk fotteam. (lommelegen.no 24.8.2020).)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Lige meget hvilke skruer politikerne har skruet på, er man længe ingen vegne kommet i forhold til at nedbringe den markante overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser. (- Ved hjælp af konceptet har Niels Rokkjær hos 77 pct. af patienterne på ambulatorierne og 92 pct. af dem på bostederne fundet sygdom af somatisk karakter, som de ikke vidste, at de havde, eller som ikke var velregulerede.) (- I de fleste tilfælde led de af KOL, sukkersyge og/eller blodpropper.)

(Anm: Lige meget hvilke skruer politikerne har skruet på, er man længe ingen vegne kommet i forhold til at nedbringe den markante overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser. Noget tyder imidlertid på, at et koncept i Region Hovedstaden kan knække koden. Og de gode resultater herfra ser formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann (V), gerne udbredt til hele landet. (…) Ved hjælp af konceptet har Niels Rokkjær hos 77 pct. af patienterne på ambulatorierne og 92 pct. af dem på bostederne fundet sygdom af somatisk karakter, som de ikke vidste, at de havde, eller som ikke var velregulerede. I de fleste tilfælde led de af KOL, sukkersyge og/eller blodpropper. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 6.11.2019).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som ß-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

- Mitokondriell dysfunksjon-assosierte arytmi-substrater ved diabetes mellitus.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction-Associated Arrhythmogenic Substrates in Diabetes Mellitus. Abstract There is increasing evidence that diabetic cardiomyopathy increases the risk of cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. While the detailed mechanisms remain incompletely understood, the loss of mitochondrial function, which is often observed in the heart of patients with diabetes, has emerged as a key contributor to the arrhythmogenic substrates. In this mini review, the pathophysiology of mitochondrial dysfunction in diabetes mellitus is explored in detail, followed by descriptions of several mechanisms potentially linking mitochondria to arrhythmogenesis in the context of diabetic cardiomyopathy. Front Physiol. 2018 Dec 6;9:1670.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell dysfunksjon og signalering ved diabetisk nyresykdom: oksidativt stress etc.

(Anm: Mitochondrial Dysfunction and Signaling in Diabetic Kidney Disease: Oxidative Stress and Beyond. Abstract The kidneys are highly metabolic organs that produce vast quantities of adenosine triphosphate via oxidative phosphorylation and, as such, contain many mitochondria. Although mitochondrial reactive oxygen species are involved in many physiological processes in the kidneys, there is a plethora of evidence to suggest that excessive production may be a pathologic mediator of many chronic kidney diseases, including diabetic kidney disease. (…) Accordingly, in this review, mitochondrial dysfunction in a broader context is discussed, specifically focusing on mitochondrial respiration and oxygen consumption, intrarenal hypoxia, oxidative stress, mitochondrial uncoupling, and networking. Semin Nephrol. 2018 Mar;38(2):101-110.) 

(Anm: Kidney Function: What Do The Kidneys Do? Contents of this article: 1.Structure and function of the kidneys 2.Diseases of the kidney and their cause 3. Kidney dialysis and maintaining healthy kidneys. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

- Ny opdagelse kan forklare, hvordan tarmbakterierne påvirker helbredet. (- Det nye studie viser, at mikroberne producerer store mængder af en hidtil ukendt gruppe proteiner.) (- Nærmere bestemt de enorme mængder gener, som findes i vores bakterier, for hvor vores genom blot tæller tusindvis af gener, er der flere millioner i bakteriefloraens samlede genom.)

(Anm: Ny opdagelse kan forklare, hvordan tarmbakterierne påvirker helbredet. (…) Forskerne brugte nye teknikker til at lede efter hidtil ukendte bakterieproducerede stoffer - og de fandt svimlende mængder. (…) Det nye studie viser, at mikroberne producerer store mængder af en hidtil ukendt gruppe proteiner. (…) Nærmere bestemt de enorme mængder gener, som findes i vores bakterier, for hvor vores genom blot tæller tusindvis af gener, er der flere millioner i bakteriefloraens samlede genom. En del af generne er opskrifter på, hvordan de forskellige mikroorganismer skal se ud og fungere, men der er store dele af DNA'et, som vi ikke aner, hvad betyder. En del forskere går ud fra, at disse dele består af små gener, som ikke er i brug, og fordi de i tillæg er notorisk vanskelige at granske, har forskningen simpelthen valgt at ignorere dem. Indtil nu. For nylig har ny teknologi nemlig gjort det muligt at kortlægge de små gener, og det har Hila Sberro og kolleger benyttet sig af. (videnskab.dk 1.10.2019).)

(Anm: Large-Scale Analyses of Human Microbiomes Reveal Thousands of Small, Novel Genes. Thousands of Small, Novel Genes. Highlights  • A genomic approach finds >4,000 conserved small proteins in human microbiomes • The majority of these proteins have no known function or domain • A database provides insights into potential function of these proteins • Over 30% of the small proteins are predicted to be involved in cell-cell communication. Thousands of Small, Novel Genes. Cell. 2019 Aug 22;178(5):1245-1259.e14.).)

(Anm: Bakteriers indre struktur. Bakterier har sirkulært DNA og plasmider fritt i cytosol siden de mangler cellekjerne. De mangler også membranbundne organeller slik som mitokondrier, ER og golgiapparat. De fleste prosesser foregår derfor i cytosol eller i cellemembranen, også bearbeiding av proteiner etter produksjon på ribosomene. (ndla.no 17.6.2019).)

- 1 ekstra kilo dypt magefett kan øke diabetesrisikoen hos kvinner.

(Anm: 1 extra kilo of deep belly fat can increase diabetes risk in women. Researchers already know that excess body fat can increase the risk of diabetes, but a new study shows that one form of fat, in particular — the "invisible" one that accumulates around organs and intestines — can heighten this risk more than seven times, at least in women. (medicalnewstoday.com 11.9.2019).)

- Maskinlæring for å forutsi risikoen for hjertesvikt sykehusinnleggelse blant pasienter med diabetes: WATCH-DM-risikoskår.

(Anm: Machine Learning to Predict the Risk of Incident Heart Failure Hospitalization Among Patients With Diabetes: The WATCH-DM Risk Score. Abstract OBJECTIVE To develop and validate a novel, machine learning–derived model to predict the risk of heart failure (HF) among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). (…) CONCLUSIONS We developed and validated a novel, machine learning–derived risk score that integrates readily available clinical, laboratory, and electrocardiographic variables to predict the risk of HF among outpatients with T2DM. Diabetes Care 2019 Sep; dc190587.)

- Enkel øyeskanning kan bidra til å oppdage udiagnostisert diabetes type 2. Det er utviklet en banebrytende øyeskanning som kan hjelpe til med å screene for udiagnostisert diabetes type 2 i fremtiden.

(Anm: Simple eye scan could help detect undiagnosed type 2 diabetes. A pioneering eye scan has been developed which could help screen for undiagnosed type 2 diabetes in the future.
The biomicroscope screening involves studying damaged proteins and lipids, known as advanced glycation end-products (AGEs), in the eye. These AGEs are formed as a result of reaction with sugars. Increased levels are associated with the development of many chronic diseases and are also associated with the complications of diabetes, such as retinopathy.
The University of Exeter carried out a pilot study which involved 20 people with type 2 diabetes, 20 people with prediabetes and 20 healthy people of a similar age.
The biomicroscope focuses a blue light beam onto the lens, which measures the level of AGEs. The screening was shown to be successful, as the results revealed there were significantly higher levels of AGEs in the eyes of people with type 2 diabetes. There were also increased levels seen in those with prediabetes, meaning this scan could potentially be used to test the risk of progression from prediabetes to type 2. (…) The level [sic] of AGE products were correlated with the levels of blood sugar. "Lens autofluorescence could be a robust marker of long-term diabetes control, predicting future complication risks. This supports the feasibility of non-invasive lens autofluorescence to screen subjects for undiagnosed type 2 diabetes and prediabetes subjects. (diabetes.co.uk 18.9.2019).)

- Trening og type 2-diabetes. (- Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.) (- Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen (1).)

(Anm: Trening og type 2-diabetes. Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin. Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen (1). Trening er derfor utmerket forebyggende medisin. Personer med type 2-diabetes er mindre fysisk aktive enn den generelle befolkningen. Blant de som er fysisk aktive, er risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer den samme som for inaktive personer uten diabetes (2). Den europeiske foreningen for preventiv kardiologi (European Association of Preventive Cardiology, EAPC) har nylig publisert to referanseartikler om trening ved type 2-diabetes. Den første artikkelen beskriver mekanismene for hvordan trening påvirker ulike organsystemer i kroppen (3). Den andre har et klinisk fokus og omhandler særlig relevante utfallsmål for denne pasientgruppen, hvilke treningsformer man bør velge, individuelle responser på trening og barrierer som gjør at pasientene ikke gjennomfører trening (4). Vi tror at artiklene kan være en god rettesnor for de som ønsker å bruke trening mer aktivt i diabetesbehandlingen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 24. juni 2019.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Both blood pressure numbers may predict heart disease. According to new research, both high systolic and high diastolic blood pressure can lead to heart attack and stroke. Researchers at Kaiser Permanente, a healthcare company in Oakland, CA, carried out the study, which appears in the New England Journal of Medicine. (medicalnewstoday.com 28.7.2019).)

- Bevis tyder på at økning av omega-3, omega-6 eller total PUFA har liten eller ingen effekt på forebygging og behandling av type 2 diabetes mellitus.

(Anm: Omega-3, omega-6, and total dietary polyunsaturated fat for prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. (…) Conclusions This is the most extensive systematic review of trials to date to assess effects of polyunsaturated fats on newly diagnosed diabetes and glucose metabolism, including previously unpublished data following contact with authors. Evidence suggests that increasing omega-3, omega-6, or total PUFA has little or no effect on prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus. BMJ 2019;366:l4697 (Published 21 August 2019).)

Diabetes og temperaturregulering. Både diabetes type 1 og type 2 er forbundet med høyere risiko for overoppheting ved hetebølger og andre typer stress som påvirker kjernetemperaturen i kroppen. Men hvorfor er det slik?

(Anm: Diabetes og temperaturregulering. Både diabetes type 1 og type 2 er forbundet med høyere risiko for overoppheting ved hetebølger og andre typer stress som påvirker kjernetemperaturen i kroppen. Men hvorfor er det slik? Vi har spurt Eirik Søfteland, som er overlege ved Hormonlaboratoriet & Medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. (…) -Det korte svaret er: Ikke i utgangspunktet. Diabetes type 1 og diabetes type 2 er veldig forskjellige tilstander. Ved type 1 behandler man ved å injisere insulin på et ufysiologisk sted - i underhuden. Hos friske personer skilles insulin ut fra bukspyttkjertelen. Ved tidlige stadier av diabetes type 2 skiller kroppen ut mer insulin enn normalt. Etterhvert kan insulintilførselen svikte, og insulin må tilføres. En person som har en godt regulert diabetes type 1, har samme insulinnivå som andre, sier Søfteland. Men insulin har langt flere effekter enn å regulere blodsukker. - Studier som har sett på skjelettmuskulatur, har funnet at vi har 400-600 gener som påvirkes av insulin. Insulin er sentralt for hele balansen - deriblant sult og metthetsfølelse, muskelbygging og temperaturregulering. I forskning har vi sett på om vi kan stimulere kroppen til å omdanne hvite fettceller til brune fettceller. Dette er fordi brune fettceller brenner mer fett (og genererer varme). Insulin spiller en rolle i hele denne balansen, sier Søfteland. (nhi.no 24.7.2019).)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Kunstig bukspyttkjertelsystem styrer bedre blodsukkernivået enn dagens teknologi.

(Anm: Artificial pancreas system better controls blood glucose levels than current technology. (…) The study showed that the system improved participants' blood glucose control throughout the day and overnight. The latter is a common but serious challenge for children and adults with type 1 diabetes, since blood glucose can drop to dangerously low levels when a person is asleep. The research is published in the New England Journal of Medicine. (medicalxpress.com 16.10.2019).)

- Sunn kost forebygger type 2-diabetes. (- I den ene studien så forskerne på effekten av et kosthold med fullkornsmat1 og i den andre studien effekten av inntak av grønnsaker og frukt2.)

(Anm: Sunn kost forebygger type 2-diabetes. To store prospektive studier har sett på sammenhengen mellom høyt inntak av fullkornprodukter og høyt inntak av frukt og grønnsaker og risikoen for å utvikle type 2-diabetes. British Medical Journal publiserte 8. juli resultatene fra to store studier som viser effektene av et sunt kosthold på risikoen for å utvikle type 2-diabetes. I den ene studien så forskerne på effekten av et kosthold med fullkornsmat1 og i den andre studien effekten av inntak av grønnsaker og frukt2. (nhi.no 1.9.2020).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Diabetikere har fået forkerte kostråd i årevis. I fire årtier er diabetikere blevet rådet til at holde sig fra fedt og spise masser af kulhydrat.

(Anm: Diabetikere har fået forkerte kostråd i årevis. I fire årtier er diabetikere blevet rådet til at holde sig fra fedt og spise masser af kulhydrat. Men et nyt dansk studie viser, at de råd ikke er optimale. Ifølge de officielle kostråd skal personer med type 2-diabetes spise det samme som alle andre: 60 pct. kulhydrater, groft og grønt og meget lidt fedt. Sådan har rådet været siden 1970'erne. Et råd som et nyt dansk studie og nye amerikanske anbefalinger undsiger. I stedet bør kosten kun bestå af få kulhydrater, men masser af protein og fedt. Det skriver Politiken. (jyllands-posten.dk 16.8.2019).)

- Antipsykotika (en gruppe legemidler; nevroleptika; psykofarmaka) sliter idet en statlig studie viser at de fleste moderne antipsykotika ikke har bedre effekt enn de generiske legemidler som ble brukt til å behandle symptomer på 1950-tallet. (- Lilly gikk med på å betale nesten 700 millioner dollar for å for å forlike et søksmål som hevder firmaet ikke tilstrekkelig advarte om legemidlets risiko for diabetes.)

(Anm: Antipsykotika (en gruppe legemidler; nevroleptika; psykofarmaka) sliter idet en statlig studie viser at de fleste moderne antipsykotika ikke har bedre effekt enn de generiske legemidler som ble brukt til å behandle symptomer på 1950-tallet. Det ene unntaket var Lillys Zyprexa, som viste seg å prestere litt bedre, men som også var det legemidlet som påførte pasienter størst vektøkning. Salget av legemidlet fikk et tilbakeslag i fjor etter at Lilly gikk med på å betale nesten 700 millioner dollar for å for å forlike et søksmål som hevder firmaet ikke tilstrekkelig advarte om legemidlets risiko for diabetes. (forbes.com 7.12.2006).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linkes til økt graviditetsrelatert diabetesrisiko.

(Anm: Antidepressants linked to heightened pregnancy related diabetes risk. Venlafaxine and amitriptyline and longer course of treatment associated with greatest risks.  Source: BMJ Summary: Taking antidepressants while expecting a baby is linked to a heightened risk of developing diabetes that is specifically related to pregnancy, known as gestational diabetes, finds new research. (sciencedaily.com 6.10.2019).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: a nested case–control study. Abstract Objectives The aim of this study was to determine the association between antidepressant (AD) classes, types and duration of use during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus (GDM). (…) Conclusion The findings suggest that ADs—and specifically venlafaxine and amitriptyline—were associated with an increased risk of GDM. BMJ Open 2019;9:e025908.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Diabetes og Alzheimers sykdom: Hva er linken? Ny forskning har vist at nedsatt insulinsignalering i hjernen, ofte en egenskap av diabetes, kan påvirke kognisjon, sinnsstemning og metabolisme negativt - som alle er vanlige aspekter ved Alzheimers sykdom. (- Resultatene viser at det å avbryte (forstyrre) disse lignende baner (veier) svekker både læring og hukommelse.)

(Anm: Diabetes and Alzheimer's: What's the link? New research has shown that impaired insulin signaling in the brain, often a feature of diabetes, may negatively impact cognition, mood, and metabolism — all of which are common aspects of Alzheimer's disease. Although the conditions are seemingly independent of each other, earlier studies have found that people with type 2 diabetes are more likely to develop Alzheimer's disease. However, the mechanisms behind this relationship have remained hidden. (medicalnewstoday.com 17.2.2019).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Dette øker risikoen for impotens. (- Hos menn med diabetes har mellom 30 og 50 prosent problemer med ereksjonen.) (– Og flere og flere får diabetes, sier han.)

(Anm: Dette øker risikoen for impotens. Menn som utvikler erektil dysfunksjon har forhøyet risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Forekomsten øker også blant både unge og voksne. Men er det noe du selv kan gjøre for å unngå ereksjonsproblemer? Ekspertene gir svar. (…) Risikofaktorer Ifølge lege og sexolog, Kjell Olav Svendsen, er det flere forhold som øker risikoen for impotens. – Det som øker risikoen er sykdommer generelt, og spesielt overvekt, høyt blodtrykk, depresjon, sukkersyke og prostatasykdommer. Han presiserer at diabetes er den «største skurken» når det gjelder ereksjonsproblemer. Hos menn med diabetes har mellom 30 og 50 prosent problemer med ereksjonen. – Og flere og flere får diabetes, sier han. Ereksjonsproblemene dine kan også være et symptom på diabetes. (…) Årsaker til økning Ifølge reseptregisteret har antall brukere av potensmidler økt. I 2010 brukte 68 777 potensmidler. I 2018 er antallet 107 627. Flere unge tar også i bruk potensmidler. I 2010 brukte 1364 unge mellom 20–29 år potensmidler. I 2018 er tallet for den samme aldersgruppen 3161. Tallet er imidlertid aller høyest blant aldergruppen over 50. (vg.no 6.2.2020).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Region begynder at opspore benamputerede, som kan få erstatning.

(Anm: Region begynder at opspore benamputerede, som kan få erstatning. Ved at gennemgå journaler vil Region Midtjylland finde frem til de patienter, der kunne have undgået at få amputeret deres ben. Den 85-årige Tage Andersen fra Aarhus er en af de benamputerede, som har ventet på svar fra Region Midtjylland om, hvorvidt hans amputation kunne have været undgået. (jyllands-posten.dk 17.6.2022).)

- Region Midtjylland er færdig med undersøgelser af benamputerede. De fik amputeret et ben, og nu viser det sig, at det med den rette behandling måske slet ikke var nødvendigt.

(Anm: Region Midtjylland er færdig med undersøgelser af benamputerede. De fik amputeret et ben, og nu viser det sig, at det med den rette behandling måske slet ikke var nødvendigt. Antallet af midtjyder, som kan have krav på erstatning for at have fået amputeret et ben, fordi det måske kunne have været bevaret med rettidig forebyggende behandling, er nu endelig opgjort. Tallet lød i første omgang på 150, men nu er det en del større. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland onsdag. (jyllands-posten.dk 30.11.2022).)

- »Det er jo bare diabetes«: Andre sygdomme fylder mere i hverdagen for mange diabetespatienter. (- Det er et problem, fordi diabetes kan give alvorlige skader på hjertet, nyrerne og øjnene.) (- Mange af patienterne fortæller, at de ser følgesygdommene som uundgåelige og uden for deres kontrol – lige som flere beskriver følgesygdomme og diabetes som adskilte fænomener.)

(Anm: »Det er jo bare diabetes«: Andre sygdomme fylder mere i hverdagen for mange diabetespatienter. Det er et problem, fordi diabetes kan give alvorlige skader på hjertet, nyrerne og øjnene. For langt størstedelen af sårbare patienter med diabetes fylder diabetes ikke i hverdagen. Det viser en ny undersøgelse, som vi har gennemført i samarbejde med Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA). Diabetes er langt nede på de sårbare patienters dagsorden, til trods for at mere end halvdelen af patienterne i undersøgelsen har fået følgesygdomme som for eksempel øjenproblemer, følelsesløse fødder og nyresvigt.  Sårbare diabetespatienter er defineret ved at have andre forhold i deres liv, som gør dem særligt sårbare i forhold til at følge deres diabetesbehandling – for eksempel at de tilhører udsatte etniske minoriteter,er socialt udsatte, multisyge eller psykiatriske patienter. Selv for de patienter, der har fået amputeret tæer på grund af dårligt reguleret diabetes, fylder diabetes ikke i hverdagen, viser undersøgelsen. Mange af patienterne fortæller, at de ser følgesygdommene som uundgåelige og uden for deres kontrol – lige som flere beskriver følgesygdomme og diabetes som adskilte fænomener. (videnskab.dk 31.7.2019).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsetterforskninger i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Fulgte diabetes 2-program: Ble friske. (- Ett år seinere hadde nesten halvparten normalt blodsukker - uten bruk av medisiner.)

(Anm: Fulgte diabetes 2-program: Ble friske. I en stor studie måtte deltakerne, som alle hadde diabetes 2, følge et bestemt kost- og treningsprogram. Ett år seinere hadde nesten halvparten normalt blodsukker - uten bruk av medisiner. RIKTIG DIETT: Resultatene fra Direct-studien viser at det er mulig for mange pasienter med diabetes type 2 å få normalt blodsukker uten bruk av medisiner. 200 000 har diagnosen diabetes type 2 i Norge. I tillegg lever mellom 50 000-100 000 med sykdommen uten å ha fått diagnosen. Tallet øker, både i Norge og på verdensbasis, både fordi flere får diagnosen i yngre alder enn før og fordi folk lever lenger. I Norge får 1000 mennesker diabetes i måneden. (dagbladet.no 21.7.2019).)

(Anm: Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. (…) INTERPRETATION: The DiRECT programme sustained remissions at 24 months for more than a third of people with type 2 diabetes. Sustained remission was linked to the extent of sustained weight loss. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 May;7(5):344-355.)

(Anm: Ny forskning: Maten som hindrer diabetesplagene. Her er maten du bør spise - og unngå. (dagbladet.no 1.4.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Type 2-diabetes og demens.

(Anm: Type 2-diabetes og demens. Eldre med type 2-diabetes har over dobbelt så høy risiko for å utvikle demens som eldre som ikke har type 2-diabetes. Ettersom flere får type 2-diabetes, og flere lever lenge med sykdommen, vil dette bli en viktigere årsak til demens. (nhi.no 3.11.2011 ).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Kan høyt blodsukker føre til demens? (– Våre resultater viser at bedre blodsukkerkontroll for pasienter med diabetes type 2 kan bidra til å forebygge demens, sier Aidin Rawshani, forsker ved Sahlgrenska akademin til expertsvar.se.)

(Anm: Kan høyt blodsukker føre til demens? Svensk studie viser at dårlig blodsukkerkontroll hos de med diabetes type 2 gir økt risiko for å få demens. – For tidlig å si, sier norsk forsker. Kan høyt blodsukker føre til demens? Svensk studie viser at dårlig blodsukkerkontroll hos de med diabetes type 2 gir økt risiko for å få demens. – For tidlig å si, sier norsk forsker. (…) Studien viste at pasientene som hadde høyt blodsukker over tid (HbA1c over 10, 5 prosent eller høyere) hadde 50 prosent større risiko for å få demens enn de som hadde lavere HbA1c-verdi (6,5 prosent eller lavere). – Våre resultater viser at bedre blodsukkerkontroll for pasienter med diabetes type 2 kan bidra til å forebygge demens, sier Aidin Rawshani, forsker ved Sahlgrenska akademin til expertsvar.se. (forskning.no 4.10.2015).)

- Konklusjoner / fortolkning: Å redusere diabetesbelastningen kan føre til betydelig reduksjon i forekomsten av demens og funksjonshemning på mellomlang til lang sikt.

(Anm: Potential impact of diabetes prevention on mortality and future burden of dementia and disability: a modelling study. Aims/hypothesis: Diabetes is associated with an increased risk of dementia. We estimated the potential impact of trends in diabetes prevalence upon mortality and the future burden of dementia and disability in England and Wales. (…) Conclusions/interpretation: Reducing the burden of diabetes could result in substantial reductions in the incidence of dementia and disability over the medium to long term. Diabetologia. 2020 Jan;63(1):104-115.)

(Anm: Incidence and Risk Factors for Dementia in Type 2 Diabetes Mellitus: A Nationwide Population-Based Study in Korea. (…) Conclusion: The optimal management of modifiable risk factors may be important for preventing dementia in subjects with diabetes mellitus. Diabetes Metab J. 2020 Feb;44(1):113-124.)

- Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere.

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Enkelte diabeteslegemidler kan kanskje «dempe» demens. RAPPORTERING FRA ECNP 2019 KOPENHAGEN - Enkelte legemidler mot diabetes ser ut til å «dempe» den økte risikoen for demens assosiert med type 2-diabetes, ifølge en dansk nasjonal registerbasert case-kontrollstudie.

(Anm: Certain diabetes drugs may thwart dementia. REPORTING FROM ECNP 2019 COPENHAGEN – Selected antidiabetes medications appear to blunt the increased risk of dementia associated with type 2 diabetes, according to a Danish national case control registry study. This benefit applies to the newer antidiabetic agents – specifically, the dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitors, the glucagon-like peptide 1 (GLP1) analogs, and the sodium-glucose transport protein 2 (SGLT2) inhibitors – and metformin as well, Merete Osler, MD, PhD, reported at the annual congress of the European College of Neuropsychopharmacology. In contrast, neither insulin nor the sulfonylureas showed any signal of a protective effect against development of dementia. In fact, the use of sulfonylureas was associated with a small but statistically significant 7% increased risk, added Dr. Osler, of the University of Copenhagen. Elsewhere at the meeting, investigators tapped a Swedish national registry to demonstrate that individuals with type 1 diabetes have a sharply reduced risk of developing schizophrenia. (mdedge.com - Publish date: October 21, 2019).)

- Overset sammenhæng: Metformin kan medføre B12-vitaminmangel.

(Anm: Overset sammenhæng: Metformin kan medføre B12-vitaminmangel. Op imod 20 procent af de type-2 diabetes-patienter, som bliver behandlet med stoffet metformin viser sig enten at have mangel på B12-vitamin eller ligge lige på grænsen til at få det. Mangel på B12-vitamin kan være vanskelig at fastslå, fordi symptomerne ofte er vage og ukarakteristiske, men manglen kan give alvorlige nerveskader, hvis ikke den opdages i tide. Man bør overveje en systematisk screening af diabetespatienter i metformin-behandling, mener forsker Christian Stevns Hansen ved Steno Diabetes Center i København. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 6.11.2019).)

- Link funnet mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom.

(Anm: Link found between chronic inflammation and risk for Alzheimer's disease. Summary: While it is widely shown that possessing the ApoE4 gene is the major genetic risk factor of Alzheimer's disease (AD), not all ApoE4 carriers develop AD. For the first time, researchers have shown that ApoE4 linked with chronic inflammation dramatically increases the risk for AD. (sciencedaily.com 19.10.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og dissipering av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

(Anm: Schizophrenia Myths (webmd.com 27.7.2022).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Typ 2-diabetes upptäcks ofta av en slump. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar bland svenskarna, och orsaken till det är att vi blir allt mer överviktiga, stillasittande och äldre.

(Anm: Typ 2-diabetes upptäcks ofta av en slump. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar bland svenskarna, och orsaken till det är att vi blir allt mer överviktiga, stillasittande och äldre. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen och ofta upptäcks den av en slump i samband med ett annat vårdbesök, det visar patientundersökningen Diabetes-kollen.se. (…) Läs mer om typ 2-diabetes här: Faktablad: Diabetes typ 2 Så fick Kim Larsson, 35, kontroll över sin diabetes Läsarfråga: Kan man få typ 2-diabetes om man äter godis varje dag? Det gör sockret med din kropp (netdoktor.se 14.11.2018).)

(Anm: Debatt om typ 2-diabetes: ”Framtiden ser oroande ut”. Vården av personer som lever med typ 2-diabetes når inte upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Detta är ”mycket allvarligt”, anser Storstockholms Diabetesförening och Diabetsorganisationen i Sverige. (netdoktor.se 14.11.2018).)

- DIABETES TYPE 1 OG 2. Du kan ha diabetes uten å vite det. (- Dette er symptomene på diabetes.) (- Oppussing, sykdom og skilsmisse.)

(Anm: DIABETES TYPE 1 OG 2. Du kan ha diabetes uten å vite det. Dette er symptomene på diabetes. - Forskjellen på type 1 og type 2 diabetes er at personer med type 1 er avhengig av tilførsel av insulin for å leve, enten gjennom injeksjoner eller fra en insulinpumpe. Diabetes type 1 oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge, forteller Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, og utdyper: - Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som i liten grad er arvelig, kan ikke forebygges, men som oppstår helt tilfeldig. Diabetes type 2 skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. Dette er den vanligste formen for diabetes. Sykdommen kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medisiner være nødvendig. - For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste triggerfaktorene, sier Allgot. (tv2.no 11.4.2019).)

- Krom og diabetes: Her er den mulige sammenhæng. Forskere ved, at krom er livsnødvendigt for os mennesker. De er bare ikke sikre på, hvad vi helt præcis skal bruge det til. Krom er et essentielt mineral. Det vil sige, at mennesker død og pine skal have det for overhovedet at kunne leve.

(Anm: Krom og diabetes: Her er den mulige sammenhæng. Forskere ved, at krom er livsnødvendigt for os mennesker. De er bare ikke sikre på, hvad vi helt præcis skal bruge det til. Krom er et essentielt mineral. Det vil sige, at mennesker død og pine skal have det for overhovedet at kunne leve. Spørgsmålet er bare: 'Hvorfor?', og det har forskere faktisk ikke helt styr på endnu. De tror, at det skyldes en eller anden forbindelse til stofskiftet, men indtil videre mangler de klare beviser. »Krom er et af de mere ukendte mineraler, vi skal have i vores kost,« fortæller Danmarks førende mineral- og vitaminforsker, professor mso Susanne Gjedsted Bügel fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet til Videnskab.dk. (videnskab.dk 9.11.2018).)

- Kvinner med diabetes er mer sannsynlig enn de uten sykdommen å bli diagnostisert med en mer avansert og vanskelig behandingsbar form av brystkreft, antyder en nederlandsk studie. (- Totalt sett var kvinner med diabetes 28 prosent mer sannsynlig å bli diagnostisert med mer avanserte og aggressive typer tumorer (svulster) enn kvinner uten diabetes, ifølge studien.

(Anm: Diabetes tied to risk for more advanced, aggressive breast cancer. (Reuters Health) - Women with diabetes are more likely than those without the disease to be diagnosed with a more advanced and difficult to treat form of breast cancer, a Dutch study suggests. The researchers examined data on 6,267 women diagnosed with breast cancer from 2002 to 2014, including 1,567 patients with type 2 diabetes. Overall, women with diabetes were 28 percent more likely to be diagnosed with more advanced and aggressive types of tumors than women without diabetes, the study found. Whether women with diabetes used insulin didn’t appear to influence the characteristics of their breast cancers. (theguardian.com 27.2.2019).)

(Anm: Type 2 Diabetes, but Not Insulin (Analog) Treatment, Is Associated With More Advanced Stages of Breast Cancer: A National Linkage of Cancer and Pharmacy Registries. Abstract OBJECTIVE To investigate whether women with type 2 diabetes (T2D) develop a more advanced stage of breast cancer and whether treatment with insulin (analogs) is associated with specific breast cancer characteristics. (…) CONCLUSIONS Our study suggests that women with T2D are at increased risk to be diagnosed with a more aggressive type of breast cancer than women without diabetes. No evidence was found that the use of insulin (analogs) is associated with developing more advanced breast cancer tumors. Diabetes Care 2019 Mar; 42(3): 434-442.)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Ny studie: Diabetes 2 knyttes til større hjerterisiko enn antatt.

(Anm: Ny studie: Diabetes 2 knyttes til større hjerterisiko enn antatt. Lege Lars Gullestad mener alle med diabetes 2 må ta én spesifikk test tidlig. Et norsk forskerteam har undersøkt hvordan det ser ut på innsiden av blodårene til diabetespasienter. I studien brukte de en avansert ultralydmetode, og sammenlignet diabetes 2 pasienter uten symptomer på hjertesykdom med friske personer som var hjertetransplantert. Åreforkalkning viste seg å være dobbelt så vanlig blant dem med diabetes 2. (dagbladet.no 27.5.2019).)

- Diabetes linkes til ulike former for kreft hos menn mot kvinner.

(Anm: Diabetes linked to different forms of cancer in males vs. females. Previous research has suggested a link between the presence of diabetes and a person's risk of cancer. Now, a large study in a Chinese population shows that type 2 diabetes is associated with an increased risk of cancer — though females and males seem to be more at risk of different forms. (…) Now, investigators — many from the Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, in China — have published the results of an analysis conducted using the medical data of a large Chinese cohort. The research paper, the first author of which is Jiying Qi, appears in the Journal of Diabetes. The researchers also note that their country has a very high prevalence of both diabetes and prediabetes, as reports have shown. The team identified 410,191 adults — aged between 20 and 99 — who had a diagnosis of type 2 diabetes between July 2013 and December 2016. At that time, none of these people had cancer. (medicalnewstoday.com 10.5.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Diabetes hos middelaldrende kan faktisk øke dine odds for hjerneslag år senere.

(Anm: Midlife Diabetes Can Really Raise Your Odds for Stroke Years Later. THURSDAY, June 6, 2019 (HealthDay News) -- In a finding that further confirms the link between type 2 diabetes and stroke, a new study shows that having the blood sugar disease during middle age may boost your risk of having the most common type of stroke later in life. In addition to a 30% greater chance of an ischemic stroke, the researchers also found that people who had type 2 diabetes in their 40s or 50s were twice as likely to have narrower blood vessels in their brain in their 60s and beyond. "Our findings highlight the need for controlling midlife type 2 diabetes mellitus to help prevent [ischemic stroke and narrowing of the blood vessels in the brain]," said study author Rongrong Yang. Yang is a Ph.D. candidate at Tianjin Medical University in China. (usnews.com 6.6.2019).)

(Anm: Stroke in women. Stroke in women. (…) Conclusion Death and disability from stroke can be reduced with modification, treatment, and better control of risk factors like hypertension, diabetes and atrial fibrillation. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Jul; 20(6): 419–425.)

- Uten oppfølging kan diabetespasienter miste syn og føtter. (- Forandringene skjer gradvis og uten symptomer før skaden er alvorlig. Dersom øyne og føtter ikke blir undersøkt, kan dette i verste fall føre til synstap og amputasjon.)

(Anm: Uten oppfølging kan diabetespasienter miste syn og føtter |Vibeke Sundling, PhD, førsteamanuensis, fakultet for helse og sosialvitenskap, Universitet i Sørøst-Norge - Frode Kristensen, Førstelektor, fakultet for helse og sosialvitenskap, Universitet i Sørøst-Norge. Oppfølgingen av pasienter som har diabetes i Norge er mangelfull. De trenger hjelp til å hjelpe seg selv. Tenk deg at du har diabetes. En dag våkner du opp og kan ikke se teksten i avisen. Eller du oppdager et sår som ikke vil gro. Hvert år skjer dette med flere hundre mennesker i Norge. Hvis vi vil hjelpe dem, må helsetjenesten se pasienten som person og sørge for at pasienten har forutsetning til å ta ansvar for oppfølging og behandling. I dag er ikke dette godt nok. Skjer uten symptomer Diabetes kan gi øyenskade og nerveskade. Forandringene skjer gradvis og uten symptomer før skaden er alvorlig. Dersom øyne og føtter ikke blir undersøkt, kan dette i verste fall føre til synstap og amputasjon. I Norge må rundt 200 personer hvert år fjerne deler av øyet, og 400–500 blir amputert. Manglende forståelse av hvorfor undersøkelse er viktig – selv når du ikke har symptomer – kan ha alvorlige konsekvenser. (aftenposten.no 28.10.2018).)

- Farlig med fotsår. (- Ifølge forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) har diabetikere som har hatt fotsår over lengre tid, dobbelt så høy risiko for å dø som resten av befolkningen.)

Farlig med fotsår
nrk.no 1.3.2010
Ifølge forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) har diabetikere som har hatt fotsår over lengre tid, dobbelt så høy risiko for å dø som resten av befolkningen.

- Studien viste at diabetikere med tidligere fotsår har dobbelt så høy dødsrisiko enn andre. I tillegg har denne gruppen førti prosent høyere risiko for å dø enn andre diabetikere som ikke har hatt fotsår, sier Marjolein Iversen ved institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB til avisa På Høyden. (...)

- Diabetesläkemedel ökade risken för amputation. SGLT2-hämmare fördubblade risken för amputation av nedre extremiteter i en stor nordisk diabetesstudie.

(Anm: Diabetesläkemedel ökade risken för amputation. SGLT2-hämmare fördubblade risken för amputation av nedre extremiteter i en stor nordisk diabetesstudie. SGLT2-hämmare är en ny grupp av läkemedel för behandling vid diabetes typ 2 som sänker blodsockernivån genom att öka njurarnas glukosutsöndring. Det har på senare år kommit en rad studier om dessa läkemedels förmåga att skydda mot olika diabeteskomplikationer, liksom om deras biverkningsrisker, som Läkemedelsvärlden rapporterat om. Nu presenterar forskare vid Karolinska institutet tillsammans med nordiska kollegor en ny stor studie som till skillnad från mycket av tidigare forskning belyser läkemedlen i praktisk användning. Den aktuella studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ, visar att patienter som fick SGLT2-hämmare löpte högre risk än patienter som fick en annan läkemedelstyp för amputationer av ben, tår och fötter. (…) Det finns dock sedan tidigare resultat från en klinisk studie av SGLT2-hämmaren kanagliflozin som även den visar på att behandlingen ytterligare kan öka amputationsrisken. En möjlig orsaksmekanism som har diskuterats är att SGLT2-hämmare skulle kunna försämra cirkulationen i extremiteterna  genom sin urindrivande verkan som minskar blodvolymen. (lakemedelsvarlden.se 15.11.2018).)

(Anm: Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of serious adverse events: nationwide register based cohort study. (…) Conclusions In this analysis of nationwide registers from two countries, use of SGLT2 inhibitors, as compared with GLP1 receptor agonists, was associated with an increased risk of lower limb amputation and diabetic ketoacidosis, but not with other serious adverse events of current concern. BMJ 2018;363:k4365.)

- Ny udvikling i amputationssag: »Nogen må have røde ører i især Region Sjælland«. Rapport afslører store regionale forskelle i antal benamputationer – sundhedsprofessor kritiserer, at regionerne ikke tidligere har spottet dem.

(Anm: Ny udvikling i amputationssag: »Nogen må have røde ører i især Region Sjælland«. Rapport afslører store regionale forskelle i antal benamputationer – sundhedsprofessor kritiserer, at regionerne ikke tidligere har spottet dem. 450-500 patienter, som i perioden fra 2019 til 2021 fik amputeret deres ben i Region Sjælland, kunne efter alt at dømme have undgået amputationen, hvis regionen havde tilrettelagt sin karkirurgi på samme måde som Region Hovedstaden eller Region Nordjylland. Sådan lyder det fra professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet Jes Søgaard, efter en rapport fra Danske Regioner tirsdag konkluderede, at Region Sjælland har den klart højeste benamputationsrate af de fem regioner. Dermed flyttede fokus i amputationssagen sig fra Region Midtjylland til Region Sjælland. (jyllands-posten.dk 9.8.2022).)

- Diabetes: 12 måter for mye sukker skader kroppen din.

(Anm: Diabetes: 12 Ways Too Much Sugar Harms Your Body. Sugar is sweet, but too much of it can sour your health. Whole foods like fruits, veggies, dairy, and grains have natural sugars. Your body digests those carbs slowly so your cells get a steady supply of energy. Added sugars, on the other hand, come in packaged foods and drinks. Your body does not need any added sugars. (medicinenet.com 21.5.2018).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere: Sukker kan fremme diabetes (b.dk 1.3.2013).)

- Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld.

(Anm: Barn bør spise mindre sukker for hjertets skyld. Et høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom allerede fra barndommen av. De fleste barn bør spise mindre. (lhl.no 16.10.2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Diabetes og leggsmerter: Alt du trenger å vite.

(Anm: Diabetes leg pain: Everything you need to know. Diabetes develops when a person's body does not make enough insulin to process sugars present in the blood. This can lead to many complications, including leg pain. When people with diabetes experience leg pain, it may be the result of nerve damage. Nerve damage can occur if a person with diabetes does not receive treatment or is unable to manage their blood sugar levels. According to the American Diabetes Association, over 30 million people are living with diabetes in the United States. Some of these do not know that they have the condition, putting them at higher risk of complications such as leg pain. In this article, we discuss diabetes leg pain in detail, as well as how to prevent it and what the treatment options are. We also cover home remedies. (…) Diabetic neuropathy refers to nerve damage. Diabetic neuropathy can occur in different parts of the body but is most common in the legs and arms. When nerve damage occurs in these outer limbs, doctors call it diabetic peripheral neuropathy. (…) Additional symptoms - In addition to leg pain, a person may also experience symptoms such as: - tingling in the feet or lower legs - a burning sensation - feet that get very cold or very hot - overly sensitive feet - loss of sensation in the lower legs and feet - weakened muscle tone in the legs and feet - no pain, even when blisters or sores are present - open sores or ulcers on the feet - altered bone structure in the feet (medicalnewstoday.com 13.5.2019).)

- Diabetes: Overraskende ny rolle av fett avslørt. En ny studie, publisert i tidsskrfitet Cell Metabolism utfordrer dagens forståelse av hva som forårsaker diabetes.

(Anm: Diabetes: Surprising new role of fat revealed. A new study, published in the journal Cell Metabolism, challenges the current understanding of what causes diabetes. The findings may lead to new therapies.  More than two decades ago, researchers suggested that the action of an enzyme called protein kinase C epsilon (PKCɛ) in the liver may cause diabetes. This enzyme, the researchers posited, inhibits the activity of insulin by acting on insulin receptors. Since then, other studies have shown that knocking out the PKCɛ gene in mice protected the rodents from glucose intolerance and insulin resistance when they ate a high-fat diet. However, the precise location where this enzyme activated remained unclear. Now, a new study — led by Carsten Schmitz-Peiffer, an associate professor at the Garvan Institute of Medical Research in Darlinghurst, Australia — suggests that the liver is not responsible for activating the enzyme and spreading its harmful effects. Instead, fat tissue throughout the body is the culprit. Obesity is a known risk factor for type 2 diabetes, and the current study adds to the mounting research that unravels the connection between body fat and the risk of developing the metabolic condition. (medicalnewstoday.com 16.10.2018).)

- Nytt plaster skaper håp for mennesker med diabetes. Et plaster laget av hinnen i egget kan være løsningen for sår som ikke vil gro på diabetespasienter.

(Anm: Nytt plaster skaper håp for mennesker med diabetes. Et plaster laget av hinnen i egget kan være løsningen for sår som ikke vil gro på diabetespasienter. Nå skal det for første gang testes på mennesker. (…) Nå skal et nytt plaster, laget av hinnen på innsiden av et egg, for første gang testes på mennesker. (…) Anlegget på Revetal utenfor Tønsberg skiller hinna, eller membranen, fra eggene og er det første av sitt slag på verdensbasis, skriver landbruk.no. – I år fikk vi tillatelse fra de engelske helsemyndighetene til å starte kliniske tester på mennesker, sier Schmidt. (nrk.no 8.12.2018).)

- Diabetiske fotsår heler raskt med nitrogenoksidteknologi.

(Anm: Diabetic foot ulcers heal quickly with nitric oxide technology. Nitric oxide-releasing technology could help cut down the time on hard-to-heal diabetic foot ulcers. (…) "Nitric oxide is a powerful healing chemical, but it's not meant to be heavy-handed," Frost says. "We're looking at the profiles of healthy and diabetic cells to find a more nuanced way to recover wound function." (medicalxpress.com 12.11.2018).)

(Anm: Investigative Study on Nitric Oxide Production in Human Dermal Fibroblast Cells under Normal and High Glucose Conditions. Med Sci (Basel). 2018 Nov 9;6(4). pii: E99.)

- «Alarmerende» økning i krefthyppighet drevet av diabetes, fedme. Ny forskning gransker tallene på diabetes- og fedmerelaterte kreftformer og forventer en rask stigning i diagnostiserte tilfeller.

(Anm: 'Alarming' rise in cancer rates driven by diabetes, obesity. New research crunches the numbers on diabetes- and obesity-related cancers and projects a steep rise in diagnosed cases. Researchers at several institutions worldwide — including Imperial College London in the United Kingdom and the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization (WHO) in Lyon, France — have recently established that cancers related to metabolic diseases, especially diabetes and obesity, have an increasingly high incidence. According to the team's data, 5.6 percent of all cancer cases throughout the world in 2012 were linked to pre-existing diabetes and a high body mass index (BMI), which is defined as over 25 kilograms per square meter. Of this total, 3.9 percent of cases were attributable to diabetes — almost twice as many cases as were related to a high BMI. Lead study author Dr. Jonathan Pearson-Stuttard and colleagues also worked out the estimates for the probable incidence of cancers related to diabetes and other metabolic disease in the next few years, and their prognosis is not encouraging. (…) The researchers' study findings were published yesterday in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

(Anm: Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2017 (Published: 28 November 2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Skuldermuskelskanning kan bidra til å forutsi type 2 diabetes. Forskere kan ha identifisert en ny tilnærming til å forutse om noen kan være i fare for type 2 diabetes.

(Anm: Shoulder muscle scan could help predict type 2 diabetes. Researchers may have identified a new approach to predicting whether someone may be at risk of type 2 diabetes. A team from the Henry Ford Hospital discovered a trend during routine ultrasounds of people’s shoulders, which are normally carried out to detect rotator cuff injuries. They found the deltoid muscle, which sits on the top of the shoulder and the uppermost part of the arm, is significantly brighter in people who have type 2 diabetes, or those at high risk of developing the condition. Study lead author Dr Steven Soliman, a Henry Ford musculoskeletal radiologist, said: "Our study shows that diabetic patients are having changes within their deltoid muscles, demonstrated by a bright appearance on ultrasound, indicating that maybe earlier treatment is warranted. "And patients who may be undiagnosed and missed, such as prediabetics or diabetics who haven't been diagnosed yet, may be able to be diagnosed earlier." The trial involved 186 people, 137 of whom who had already had type 2 diabetes. Forty-nine participants were obese and did not have diabetes. The findings showed there was an 89% predictive value of type 2 diabetes in those who had visible brighter deltoid muscles during their ultrasound. Although the research team are not certain why the changes occur in the shoulder muscle, they have suggested it might have something to do with insulin resistance impacting low levels of glycogen. (diabetes.co.uk 20.11.2018).)

(Anm: The deltoid muscle is the muscle forming the rounded contour of the human shoulder. It is also known as the 'common shoulder muscle', particularly in other animals such as the domestic cat. Anatomically, it appears to be made up of three distinct sets of fibers though electromyography suggests that it consists of at least seven groups that can be independently coordinated by the nervous system.[1] (en.wikipedia.org).)

- Forekomst av kronisk forstoppelse (CC) og kronisk diaré (CD) hos diabetikere i USA. (- Konklusjon CD er betydelig mer vanlig hos diabetikere enn hos ikke-diabetikere, mens CC ikke er det, og sammenhengen mellom CD og diabetes forblir signifikant når man justerer for kovarianter. Bruk av legemidler som senker blodsukkeret er forbundet med CD hos diabetespersoner, mens dårlig nyrefunksjon er assosiert med CC hos diabetikere.)

(Anm: Prevalence of Chronic Constipation and Chronic Diarrhea in Diabetic Individuals in the United States. Abstract Introduction Diabetic individuals commonly report disordered bowel habits. This study aims to report the prevalence and associated factors of chronic diarrhea (CD) and chronic constipation (CC) in diabetics using a nationally representative sample of US adults. (…) Conclusion CD is significantly more prevalent in diabetics than in non-diabetics, whereas CC is not, and the association between CD and diabetes remains significant when adjusting for covariates. Use of medications that lower blood sugar is associated with CD in diabetic individuals, whereas poor kidney function is associated with CC in diabetics. Am J Gastroenterol. 2018 Nov 8.)

- Forbindelsen mellom insulinbehandling og depresjon hos pasienter med type 2 diabetes mellitus: en metaanalyse. (- Konklusjoner.) (- Vår metaanalyse bekreftet at pasienter på insulinbehandling var signifikant knyttet til risiko for depressive symptomer.)

(Anm: The association between insulin therapy and depression in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Abstract Objectives Several patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) have depressive disorders. Whether insulin treatment was associated with increased risk of depression remains controversial. We performed a meta-analysis to evaluate the association of insulin therapy and depression. (…) Conclusions Our meta-analysis confirmed that patients on insulin therapy were significantly associated with the risk of depressive symptoms. BMJ Open 2018;8:e020062.)

- Studie kaster tvil om "sunn fedme".

(Anm: Study casts doubt on 'healthy obesity'. Women who are overweight or obese but otherwise healthy are still at an increased risk of cardiovascular disease, a large study suggests. (…) That risk was even greater in women who were overweight and obese, said the study, published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal. Experts also found that the majority of metabolically healthy women developed either high blood pressure, excess cholesterol or diabetes as they got older, even if they were normal weight. (bbc.com 31.5.2018).)

(Anm: Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859908.)

(Anm: How much cancer stems from diabetes, obesity? Lancet journal swaps high-profile paper. The new paper doesn’t change the main findings much — the share of all cancers attributable to diabetes and obesity changed from 5.6% to 5.7%, which wouldn’t change any headlines about the original paper. But soon after the paper was published, a group of researchers noticed the authors’ mistake — which was significant enough to prompt the journal to retract the paper entirely, and swap it with a new one.
According to first author Jonathan Pearson-Stuttard at Imperial College London: The results are virtually identical… The paper, when it was first published online November 28, earned significant press coverage — including the New York Times, and the Independent. The media coverage was even analyzed by UK’s NHS Choices, the biggest health website in the UK. (retractionwatch.com 1.6.2018).)

(Anm: Retraction and republication—Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. (…) The new paper doesn’t change the main findings much — the share of all cancers attributable to diabetes and obesity changed from 5.6% to 5.7%, which wouldn’t change any headlines about the original paper. But soon after the paper was published, a group of researchers noticed the authors’ mistake — which was significant enough to prompt the journal to retract the paper entirely, and swap it with a new one. According to first author Jonathan Pearson-Stuttard at Imperial College London: The results are virtually identical… The paper, when it was first published online November 28, earned significant press coverage — including the New York Times, and the Independent. The media coverage was even analyzed by UK’s NHS Choices, the biggest health website in the UK. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2018;6(6) (June 2018).)

- Vil få bukt med den store folkesykdommen: 15 års studie overrasker forskerne: Dette frokostknepet holder deg frisk lengst. Starter du dagen med havregrøt eller en spesiell type knekkebrød, får du en annen bonus enn bare å bli mett.

(Anm: Vil få bukt med den store folkesykdommen: 15 års studie overrasker forskerne: Dette frokostknepet holder deg frisk lengst. Starter du dagen med havregrøt eller en spesiell type knekkebrød, får du en annen bonus enn bare å bli mett. (…) GOD FROKOST: Havregrøt, her med nøtter og svisker, er en finfin start på dagen, og gir flere bonuseffekter. (…) Den omfattende studien er gjort av forskere på Chalmers och Cancerinstitutet i København. Den gir en solid bekreftelse på tidligere forskning om fullkornets store betydning for forebygging av diabetes type 2. (dagbladet.no 11.9.2018).)

(Anm: Summer Heat Is a Risk to Diabetes Patients. Survey Shows Many People With Diabetes Aren't Protecting Themselves From High Temperatures (webmd.com 22.6.2018).)

- Probiotikas rolle ved diabetes: En gjennomgang av deres rasjonale og effekt. Abstrakt De kommensale bakteriene, som er tilstede i kroppen vår siden barndommen, er kjent for å spille en rolle i stoffskiftet, både helse og sykdom. Diabetes er en voksende epidemi og en langsiktig løsning som retter seg mot sykdommen på molekylivå er ennå ikke utviklet. I denne artikkelen har vi gjennomgått linken mellom kroppens mikrobiota og forstyrret glukosemetabolisme, samt årsakene til bakteriell dysbiose og mekanismene som forårsaker inflammasjon. Linken mellom dysbiose og diabetes er overbevisende, spesielt siden probiotika har vist seg å være til nytte ved normalisering av forstyrret metabolisme hos diabetespasienter.

(Anm: Role of Probiotics in Diabetes: A Review of Their Rationale and Efficacy. Abstract The commensal bacteria that are present in our body since infancy are known to play a role in metabolism, in health as well as disease. Diabetes is a growing epidemic, and a long-term solution that targets the disease at the molecular level is yet to be developed. In this article, we have reviewed the link between the body’s microbiota and disturbed glucose metabolism, as well as the reasons for bacterial dysbiosis and the mechanisms by which it causes inflammation. The link between dysbiosis and diabetes is convincing, particularly since probiotics have been shown to be of some benefit in normalising disturbed metabolism in diabetes patients. Probiotics have recently been found to have a wide application in diseases such as autoimmune, inflammatory, and allergic conditions. The efficacy of probiotics in diabetes has been proven by their ability to lower fasting glucose and insulin levels in a preclinical setting as well as in human trials. However, there is heterogeneity in these studies, including the species used, probiotic dosage, and the magnitude of efficacy. Based on the robust understanding of the benefits of probiotics in diabetes at the cellular level, in both animal studies and clinical trials, combined with their excellent tolerability, probiotics should be explored for their application in clinics. (…) DISCUSSION AND CONCLUSION Probiotics have been proven to be effective in diseases such as infective diarrhoea, chronic inflammatory bowel diseases, lactose intolerance, and allergy, and we have reviewed their role in diabetes. The link between pathogenic bacteria and chronic low-grade inflammation is established. The mechanisms by which inflammation leads to insulin resistance are also well-defined. Intervention to restore normality of the gut flora by means of probiotics has led to improvement in glycaemic parameters, as shown in clinical trials. Lactobacillus and Bifidobacterium species have been the most commonly used probiotics in these trials. Since all bacteria have a different mode of action, the use of multiple species is preferable until trials localise a specific strain. The efficacy was improved when probiotics were used for a moderate to long duration (around 8 weeks). However, conflicting results were revealed in some trials where probiotics did not have any effect on glycaemic parameters. This could be because of sub- therapeutic doses or insufficient study duration. Although evidence is limited, the use of probiotics as add-on agents is advocated, keeping in mind the strong preclinical evidence as well as clinical evidence in improving diabetes, along with their excellent tolerability profile. Further research needs to be performed on selecting the exact strain and therapeutic dose, as well as study duration, for optimum effect. EMJ Diabet. 2017;5[1]:104-110.)

- HALVPARTEN VET IKKE AT DE HAR SYKDOMMEN: Du kan være én av 200.000 nordmenn som har diabetes uten å vite det. (- Det har tradisjonelt vært voksne som utvikler diabetes type 2, men nå ser forbundet at også unge voksne rammes i større grad.)

(Anm: HALVPARTEN VET IKKE AT DE HAR SYKDOMMEN: Du kan være én av 200.000 nordmenn som har diabetes uten å vite det. Opp til 400.000 nordmenn kan ha diabetes type 2. Det er dobbelt så mange som har fått diagnosen så langt. Det skremmer generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot. Det har tradisjonelt vært voksne som utvikler diabetes type 2, men nå ser forbundet at også unge voksne rammes i større grad. (…) Det kan være svært farlig å leve med diabetes type 2 uten å være klar over det, med stor sjanse for å utvikle én eller flere av disse komplikasjonene: - Fotsår – Hjerteinfarkt – Hjerneslag – Nyreskader – Ereksjonssvikt  - Tenner og tannsvikt – Øyesykdommer. I 2016 måtte hele 481 personer med diabetes amputere tå, fot eller bein på grunn av fotsår. (tv2.no 10.9.2017).)

- Ny diabetes-studie sjokkerer forskerne. (- Fra 2009 til 2014 ble antall diagnoser redusert med 30 prosent.) (- Men hvorfor færre nå får diabetes type 2 er forskerne usikre på.)

(Anm: Ny diabetes-studie sjokkerer forskerne. I flere år har leger og forskere vært bekymret over kraftig økning av diabetes type 2, men nå byr ny forskning på en gledelig overraskelse. Fra 2009 til 2014 ble antall diagnoser redusert med 30 prosent. – Vi ble nesten sjokkert da vi så tallene, for vi forventet det helt motsatte resultatet, sier lege og forsker Hanne Gulseth ved Folkehelseinstituttet. Mens over 16.000 personer her i landet fikk diagnostisert diabetes type 2 i 2009, var tallet 11.000 i 2014. En reduksjon på 30 prosent. Resultatet var så overraskende at forskerne måtte gå igjennom arbeidet på nytt for å være sikre på at det stemte. (…) Diabetes type to er blant de vanligste folkesykdommene her i landet. Overvekt og usunn livsstil, men også andre ting som genetikk, er ofte årsaken. Men hvorfor færre nå får diabetes type 2 er forskerne usikre på. – Vi kan spekulere og håpe på at folk har tatt til seg de gode rådene vi har om sunnere kosthold og fysisk aktivitet. Hun understreker at de ikke kjenner utviklingen etter 2014, men at det er noe de ønsker å se nærmere på. (nrk.no 14.8.2018).)

- Forskere: Diabetes er langt mindre udbredt end troet. (- Her er de præcise tal.) (- Mere præcist lyder de opdaterede tal i Danmark ifølge studiet (tal fra 2012 for danskere i alderen 20-80 år): - Patienter med type 2-diabetes: 190.199 - Mennesker med uerkendt diabetes: 60.681 - Mennesker med prædiabetes: 292.715.)

(Anm: Forskere: Diabetes er langt mindre udbredt end troet. 60.000 danskere har skjult diabetes, ikke 200.000, konkluderer nyt dansk studie - som også sætter langt lavere antal på danskere med forstadier til diabetes. (…) Det viser et studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health. »De her tal er meget mere opdaterede og væsentligt lavere, end alt man har hørt før,« konstaterer overlæge og forskningsleder Marit Eika Jørgensen fra SDCC, hovedforfatter på det nye studie. (…) Her er de præcise tal Mere præcist lyder de opdaterede tal i Danmark ifølge studiet (tal fra 2012 for danskere i alderen 20-80 år): - Patienter med type 2-diabetes: 190.199 - Mennesker med uerkendt diabetes: 60.681 - Mennesker med prædiabetes: 292.715 «Tidligere har vi sagt, at for hver erkendt tilfælde af diabetes gik der én rundt derude med sygdommen uden at vide det. Det holder ikke længere,» siger Marit Eika Jørgensen til Videnskab.dk. (videnskab.dk 15.11.2018).)

- Många vet inte om att de har diabetes. Nästan en halv miljon svenskar lever idag med typ 2-diabetes vilket gör den till en av de vanligaste folksjukdomarna i landet. Mörkertalet är stort och många har diabetes i flera år utan diagnos och behandling.

(Anm: Många vet inte om att de har diabetes. Nästan en halv miljon svenskar lever idag med typ 2-diabetes vilket gör den till en av de vanligaste folksjukdomarna i landet. Mörkertalet är stort och många har diabetes i flera år utan diagnos och behandling. För att öka kunskapen om typ 2-diabetes startar Netdoktor upplysningskampanjen Diabetes-kollen.se som stöds av Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige. Typ 2-diabetes som tidigare kallades åldersdiabetes har ökat kraftigt på senare år. I dag beräknas 450 000 personer ha typ 2-diabetes. Sjukdomen är starkt kopplad till ett antal livsstilsfaktorer som fetma, ohälsosam kost och brist på motion. Men det finns även starka ärftliga faktorer. (netdoktor.se 12.3.2018).)

- Her er en av verdens fremste diabetesforskere i Norge: – Behandlingen feiler.

(Anm: Her er en av verdens fremste diabetesforskere i Norge: – Behandlingen feiler. Vi har mer enn to typer diabetes. Det finnes mange varianter av diabetes type 2, mener Harvard-professor José Florez. Under skisserer han fem. José Florez inntar podiet på den nordiske diabeteskonferansen på Os utenfor Bergen. Bør diabetes klassifiseres på en ny måte? Det er et av hovedtemaene på konferansen. Florez er ikke i tvil: – Nå feiler vi i å behandle mange av dem med diabetes, mener Florez. (…) Fem ulike typer Om lag 270.000 personer har fått diagnosen diabetes i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det tilsvarer fem prosent av befolkningen, eller om lag hver 20. nordmann. (aftenposten.no 15.3.2022).)

- Diabetes: Studie foreslår fem typer, ikke to. Voksne med diabetes kan dra nytte av bedre behandling dersom tilstanden ble kategorisert som fem typer, i stedet for bare to.

(Anm: Diabetes: Study proposes five types, not two. Adults with diabetes could benefit from better treatment if the condition was categorized into five types, rather than just two. This is the conclusion of a new study published in The Lancet Diabetes & Endocrinology. (…) Excluding gestational diabetes — diabetes that develops during pregnancy — there are two main types: type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the beta cells of the pancreas — which produce insulin, the hormone that regulates blood sugar levels — are mistakingly attacked and destroyed by the immune system. Type 2 diabetes is the most common form, accounting for around 90–95 percent of all cases. This occurs when the body's cells stop responding to insulin, or the beta cells are unable to produce sufficient amounts of the hormone. In both forms of the condition, blood sugar levels can become too high — a condition known as hyperglycemia. Unless controlled, this can lead to a number of complications, including kidney disease, cardiovascular disease, and nerve damage. (…) In their study, the researchers propose that diabetes should no longer be categorized as two types. Instead, they say that the condition should be classified into five distinct types. (medicalnewstoday.com 2.3.2018).)

(Anm: American researchers announce new 3.3 million USD type 1 diabetes atlas. A high-resolution reference map of pancreatic cells will be created to help scientists better understand the development of type 1 diabetes. A $3.3 million grant has been awarded to University of California School of Medicine to carry out the project aiming to solve the mystery of why and how people develop the condition. (diabetes.co.uk 25.10.2018).)(Anm: What is Insulin? Important hormone allows your body to use sugar (glucose) Written by Amy Hess-Fischl MS, RD, LDN, BC-ADM, CDE (endocrineweb.com).)

(Anm: What is Insulin? Important hormone allows your body to use sugar (glucose) Written by Amy Hess-Fischl MS, RD, LDN, BC-ADM, CDE (endocrineweb.com).)

- Forbindelse mellom mors gluteninntak og type 1 diabetes hos barn: nasjonalt prospektiv kohortstudie i Danmark.

(Anm: Association between maternal gluten intake and type 1 diabetes in offspring: national prospective cohort study in Denmark. Abstract Objective To examine the association between prenatal gluten exposure and offspring risk of type 1 diabetes in humans. (…) Conclusions High gluten intake by mothers during pregnancy could increase the risk of their children developing type 1 diabetes. However, confirmation of these findings are warranted, preferably in an intervention setting. BMJ 2018;362:k3547 (Published 19 September 2018).)

(Anm: Ny forskning definerer diabetes 1, 2, 3, 4 og 5. Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem. Det melder BBC , som tar for seg er en studie av blod fra nesten 15.000 pasienter ved diabetessenteret ved Lunds Universitet i Sverige og Insititutt for molekylærmedisin i Finland. Resultatene viser fem underkategorier av diabetes, ikke to som tidligere antatt, og er først presentert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes and Endocrinology. (nrk.no 2.3.2018).)

(Anm: Ny forskning kan bedre behandlingen av diabetes. 245 000 nordmenn lever med blodsukkersykdommen som tradisjonelt har vært delt i to undergrupper. Nå mener forskere det er fem av dem, og at oppdagelsen vil gi en mer personlig tilpasset behandling. (aftenposten.no 3.3.2018).)

(Anm: Ny forskning kan ha funnet nye diabetesgrupper. Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem. (vg.no 3.3.2018).)

- Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. (- Studien har publicerats av Scientific reports.) (- Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner.)

(Anm: Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd. Ny forskning tyder på att vaccination mot rotavirus kan minska barns risk för diabetes typ 1. Forskare vid University of Michigan, USA, har studerat hur introduktionen av vaccination mot rotavirus har påverkat hälsan hos amerikanska barn. Resultatet visar dels att vaccinationen ger ett gott skydd mot den svåra tarminfektionen, och dels att den verkar minska barnens risk att insjukna i diabetes typ 1. Studien har publicerats av Scientific reports. Rotavirus är mycket smittsamma virus som orsakar mag- och tarminfektioner. Hårdast drabbade är barn i åldrarna sex månader till tre år. Globalt orsakar rotavirus varje år över 200 000 dödsfall bland barn under fem år. I Sverige leder infektionen vanligen inte till dödsfall, men däremot till vårdbesök och sjukhusvistelser. I mitten av 2000-talet godkändes två rotavirusvacciner i USA och Europa. Vaccinet ges i två respektive tre doser under barnets första levnadsmånader. I Sverige har den ena regionen efter den andra infört gratis rotavirusvaccinering av spädbarn. Från och med i höst har regeringen, som Läkemedelsvärlden rapporterat, beslutat att införa rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla barn i Sverige. (lakemedelsvarlden.se 14.6.2019).)

- Forskere kurerte diabetes hos mus. (- Forskerne har tatt andre hormonproduserende celler i den samme kjertelen og programmert dem om til å lage insulin. Når disse cellene ble transplantert inn i mus, ble dyrene kurert for diabetes.)

(Anm: Forskere kurerte diabetes hos mus. Med omprogrammerte celler har norske forskere klart å kurere diabetes hos mus. Forskningsleder håper metoden kan brukes på mennesker om fem til ti år. Forskerne i Bergen har samarbeidet med kolleger i Sveits og Nederland for å oppnå resultatene som onsdag kveld ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature , skriver Bergens Tidende. (…) Hos diabetikere har immunforsvaret ødelagt cellene i bukspyttkjertlene som produserer insulin. Forskerne har tatt andre hormonproduserende celler i den samme kjertelen og programmert dem om til å lage insulin. Når disse cellene ble transplantert inn i mus, ble dyrene kurert for diabetes. – Foreløpig er dette bare gjort i laboratoriet og i mus. Men jeg håper metoden kan bli tilgjengelig for mennesker i løpet av fem til ti år, selv om det fortsatt er en lang vei å gå, sier Ræder. Selv om forsøkene er utført på mus, er det brukt menneskelige celler fra donororganer. I Norge har 28.000 mennesker diabetes type 1. Inntil insulinsprøyten kom i 1922 var det en dødelig sykdom. (aftenposten.no 13.2.2019).)

(Anm: Diabetes relief in mice by glucose-sensing insulin-secreting human α-cells. Nature 2018 (Published: 13 February 2019).)

- KONKLUSJONER Vi fant at type 2 diabetes var uavhengig knyttet til større risiko for nyrecellekarsinom (også kalt nyrecellekreft; RCC) hos kvinner, men ikke hos menn.

(Anm: Type 2 Diabetes in Relation to the Risk of Renal Cell Carcinoma Among Men and Women in Two Large Prospective Cohort Studies. Abstract OBJECTIVE We assessed whether type 2 diabetes is associated with renal cell carcinoma (RCC), independent of key potential confounders, in two large prospective cohorts with biennially updated covariate data. (…) CONCLUSIONS We found that type 2 diabetes was independently associated with a greater risk of RCC in women but not in men. Diabetes Care 2018 Apr; dc172518.)

(Anm: Nyrecellekarsinom, også kalt nyrecellekreft, er den mest vanlige formen for nyrekreft. Av alle tilfeller nyrekreft utgjør nyrecellekarsinom 90 prosent, og av alle krefttilfeller i verden står det for 2 prosent. I Norge registreres det hvert år over 600 nye tilfeller av nyrecellekarsinom. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Forskere vil blotlægge hvorfor immunterapi giver nogle kræftpatienter diabetes. En mindre del af kræftpatienter, som behandles med nye immunterapier kendt som checkpoint-hæmmere, udvikler en tilstand, der svarer til type 1-diabetes. (- Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber og ødelægger de insulinproducerende betaceller i bugspytkirtlen, mens checkpoint-hæmmere kort fortalt booster immunforsvaret, så det bedre kan bekæmpe tumorceller.)

(Anm: Forskere vil blotlægge hvorfor immunterapi giver nogle kræftpatienter diabetes. En mindre del af kræftpatienter, som behandles med nye immunterapier kendt som checkpoint-hæmmere, udvikler en tilstand, der svarer til type 1-diabetes. Et nyt amerikansk initiativ skal finde frem til årsagen til den bivirkning og opdage behandlingsstrategier, der gør, at man kan undgå den. En ny klasse af yderst effektive og allerede milliardomsættende immunterapier mod kræft kendt som checkpoint-hæmmere er ved at revolutionere behandlingen af en lang række solide tumorer i disse år. Men man er på det seneste også blevet bekendt med, at disse lægemidler, som tæller Merck/MSD's Keytruda og Bristol-Myers Squibbs Opdivo, har en ganske alvorlig - omend forholdsvis sjælden - bivirkning. Det skriver branchemediet Stat News.Omkring 1 pct. af de patienter, som behandles med checkpoint-hæmmere, udvikler således en tilstand, der minder om type 1-diabetes og gør, at de får brug for daglige insulinindsprøjtninger. Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber og ødelægger de insulinproducerende betaceller i bugspytkirtlen, mens checkpoint-hæmmere kort fortalt booster immunforsvaret, så det bedre kan bekæmpe tumorceller. (medwatch.dk 29.5.2019).)

(Anm: FDA turns back Keytruda, delaying immunotherapy's arrival in early cancer. (biopharmadive.com 30.3.2021).)

- En livredder med en hake: Kraftfulle nye legemidler mot kreft kan utløse diabetes - og ingen er sikker på hvorfor. (- Omtrent 1 % av pasientene som får legemidler av type immunterapi opplever den samme irreversible bivirkningen.)

(Anm: A lifesaver with a catch: Powerful new cancer drugs can trigger diabetes — and no one is certain why. The first two rounds of treatment went off without a hitch. But last November, after receiving a third dose of potent immunotherapy for his skin cancer, Rich Lenihan started to feel tired and weak. He was urinating constantly, and no amount of water could abate his thirst. A blood test revealed glucose levels that were through the roof. Lenihan, at age 62, had developed a disease akin to type 1 diabetes — formerly called “juvenile” diabetes — a rare complication of drugs known as checkpoint inhibitors that rev up the body’s immune assault on tumor tissue. (…) Roughly 1% of patients receiving immunotherapy drugs experience the same irreversible side effect. Making matters worse, oncologists have little clue why. (statnews.com 29.5.2019).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

- Tarmhelse kan være en faktor for type 1 diabetes hos barn.

(Anm: Gut Health May Be a Factor in Type 1 Diabetes in Children. Researchers suggest a diet of less gluten and fewer dairy products may be helpful. (…) One of the keys to reducing the risk of type 1 diabetes may be linked to the health of a child’s intestinal system. A recent study comparing the gut microbiota in 15 children with type 1 diabetes to 13 children without diabetes as well as 15 children with maturity-onset diabetes of the young 2 (MODY2) is revealing significant differences. Compared with healthy control subjects,” explains the study published in the American Diabetes Association’s Diabetes Care Journal, “type 1 diabetes was associated with a significantly lower microbiota diversity.” Researchers said children with type 1 diabetes also had higher levels of “proinflammatory” cytokines and lipopolysaccharides. Inflammation is a known contributor to the onset of autoimmune disease as well as to the development of diabetes-related complications. (…) For children with an increased risk of autoimmune disease due to a family history of autoimmune disease, Smith says avoiding or reducing gluten and commercial dairy products as well as potentially taking probiotic products could improve the issue of a “leaky gut.” That, in turn, could help to delay or prevent autoimmune diseases such as type 1 diabetes. (healthline.com 26.11.2018).)

- Ny forskning gir håp for gluten-intolerante.

(Anm: Ny forskning gir håp for gluten-intolerante. Urhvete kan være løsningen, mener forskere ved universitetet i Ås. Personer som ikke har cøliaki men likevel mener de ikke tåler gluten, kan reagere på noe annet i hveten. Det viser ny forskning. – Det kan bety at de ikke må gå i allergihylla i butikken. I stedet kan de bruke urhvete. Det sier forsker Tora Asledottir ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hun forsker på om urhvete fører til færre reaksjoner hos dem som mener de er glutensensitive. (nrk.no 3.4.2021).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder alvorlige langsiktige skader, heter det i en nyhetssak i Tidsskriftet at «bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko», at «type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler», og at «dersom man ønsker å starte behandling med et antidepressivum, bør man unngå høye doser og langvarig bruk» (2).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? Det stilles i nyhetssaken «Antidepressiver mot akutt depresjon» spørsmål om hvilken klinisk betydning det har at «antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo» (1). Når det gjelder alvorlige langsiktige skader, heter det i en nyhetssak i Tidsskriftet at «bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko», at «type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler», og at «dersom man ønsker å starte behandling med et antidepressivum, bør man unngå høye doser og langvarig bruk» (2). Denne problematikken er diskutert i en observasjonsstudie på nesten 9 000 pasienter, hvor det ble registrert at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidler; det opplyses at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva (3). Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5).Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Hvordan røde blodlegemer skader kardiovaskulær helse ved diabetes. (- De har avdekket at røde blodlegemer gjennomgår visse endringer hos mennesker med type 2 diabetes, hvilket betyr at disse individer er mer utsatt for hjerteproblemer og i mindre grad tilfriskner etter en kardiovaskulær hendelse.)

(Anm: How red blood cells harm cardiovascular health in diabetes. (…) People with type 2 diabetes are more exposed to cardiovascular injury and recover with more difficulty from events such as heart attacks. Still, it has so far been unclear why that is, exactly. Two new studies now explain the causes. (…) Now, scientists from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, have conducted a series of studies to further investigate the causes of cardiovascular risk in diabetes. They have revealed that red blood cells undergo certain changes in the case of people with type 2 diabetes, which means that those individuals are more predisposed to heart problems and less well equipped to recover following a cardiovascular event. These findings now appear in two related papers: the first one published in The Journal of the American College of Cardiology, and the second one in JACC: Basic to Translational Science. (medicalnewstoday.com 9.8.2018).)

- Konklusjoner. Polyfarmasi vanlig hos pasienter med diabetes, med en enda høyere frekvens hos eldre voksne pasienter.

(Anm: Polypharmacy among patients with diabetes: a cross-sectional retrospective study in a tertiary hospital in Saudi Arabia. Abstract Objectives Patients with diabetes are at high risk for polypharmacy (ie, use of multiple medications) for treatment of diabetes, associated comorbidities and other coexisting conditions. This study aims to estimate the prevalence of polypharmacy and factors associated with polypharmacy among adult patients with diabetes. (…) Conclusions Polypharmacy is common among patients with diabetes, with an even higher rate in older adults patients. Healthcare providers can help in detecting polypharmacy and in providing recommendations for simplifying medication regimens and minimising medications to enhance the outcome of diabetes care. BMJ Open 2018;8:e020852.)

(Anm: Polyfarmasi er anvendelse av mange legemidler, ofte overdrevent eller unødig. Polyfarmasi kan være et problem i klinisk medisin. Pasienter som har flere sykdommer samtidig, blir ofte behandlet med mer enn ett medikament, og disse kan ha ulik grad av medikamentell interaksjon. For en del pasienter kan avmedisinering være nødvendig. Kilde: Store norske leksikon.)

- Diabetespatienter kan mindske deres risiko for hjertesvigt med 70 procent.

(Anm: Diabetespatienter kan mindske deres risiko for hjertesvigt med 70 procent. 21 år langt forskningsprojekt viser, hvor stor forskel det gør, når læger sætter tidligt ind med intensiv behandling til diabetes-patienter. Hvis patienter med type 2-diabetes følger lægens råd vedrørende kost, motion, nul tobak og medicinering, kan de reducere deres risiko for hjertesvigt med 70 procent. Det viser et nyt dansk studie, der har fulgt diabetespatienter i 21 år. Historien kort: Diabetespatienter kan reducere deres risiko for hjertesvigt ved at følge lægens råd. Resultatet kommer ud af et af verdens mest citerede diabetes-forskningsprojekter, som er dansk. Samme forskingsprojekt viser, at den rette behandling kan forlænge diabetespatienters liv med otte år. (videnskab.dk 13.6.2018).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved diabetisk nevropati kan være involvert i utviklingen av nevropatisk smerte via en reduksjon i nevrosteroidsyntese.

(Anm: Mitochondrial dysfunction in diabetic neuropathy may be involved in the development of neuropathic pain via a reduction in neurosteroid synthesis. Abstract Background: Recent work in a model of diabetic neuropathy revealed that layer 2/3 cortical pyramidal neurones of the pain pathway exhibited reduced endogenous neurosteroid modulation of the GABA AR and exogenously applied neurosteroids had an exaggerated impact. It is postulated that this is related to reduced precursor synthesis, due to mitochondrial dysfunction in diabetic neuropathy. Benzodiazepines are also known to activate neurosteroidogenesis by binding to mitochondrial translocator protein (TSPO). This study explored the differential effect of diazepam on GABA AR modulation via neurosteroidogenesis in diabetic and wild type (WT) mice. Conclusions: The exaggerated effect of diazepam on GABAergic inhibitory tone in the ob/ob, despite the presence of the GABA AR benzodiazepine antagonist flumazenil is likely observed due to physiological upregulation of key neurosteroidogenic enzymes in response to the reduced pregnenolone synthesis by the mitochondria. By increasing pregnenolone via TSPO activation, it is possible to promote enhanced neurosteroidogenesis and increase GABAergic inhibitory tone via an alternate route. In diabetic neuropathic pain, mitochondrial dysfunction may play an important role. Enhancing the GABAergic neurosteroid tone could be of potential therapeutic benefit. F1000Res. 2017 Apr 18;6:506.)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

(Anm: - Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondrial regulation of diabetic vascular disease: an emerging opportunity. Abstract Diabetes-related vascular complication rates remain unacceptably high despite guideline-based medical therapies that are significantly more effective in individuals without diabetes. (…) This review focuses on the role of mitochondria in the development of diabetic vascular disease and current developments in methods to improve mitochondrial health to improve vascular outcomes in patients with DM. Transl Res. 2018 Aug 4. pii: S1931-5244(18)30116-6.)

- Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. (– Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo.)

(Anm: Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko. Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med depresjon, og bruken av antidepressiver er stigende (1). Flere studier har vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne som bruker antidepressiver. I en amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble rundt 120 000 personer mellom 5 og 20 år inkludert (2). (…) – Den økte risikoen for type 2-diabetes ved bruk av antidepressiver er en grunn til å begrense bruken av slike legemidler, sier Berit Grøholt, som er professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 22. januar 2018.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondrial regulation of diabetic vascular disease: an emerging opportunity. Abstract Diabetes-related vascular complication rates remain unacceptably high despite guideline-based medical therapies that are significantly more effective in individuals without diabetes. (…) This review focuses on the role of mitochondria in the development of diabetic vascular disease and current developments in methods to improve mitochondrial health to improve vascular outcomes in patients with DM. Transl Res. 2018 Aug 4. pii: S1931-5244(18)30116-6.)

- KONKLUSJONER Både pasienter med type 1 og pasienter med type 2-diabetes viste generelt dårligere kognisjon enn kontrollpersoner.

(Anm: Cognitive Function Deficits Associated With Long-Duration Type 1 Diabetes and Vascular Complications. CONCLUSIONS Both patients with type 1 and patients with type 2 diabetes showed overall worse cognition than control subjects. Further, in Medalists, a relationship between complications and cognition was seen. Although both groups with diabetes showed similar deficit patterns, the underlying mechanisms may be different. Now that patients with type 1 diabetes are living longer, efforts should be made to evaluate cognition and to identify modifying behaviors to slow decline. Diabetes Care 2018 May; dc171955.)

(Anm: Kognisjon. Psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

- Luftforurensning bidrar betydelig til diabetes globalt. Selv lave forurensningsnivåer kan utgjøre helserisiko. Sammendrag: Ny forskning forbinder uteluftforurensning - selv på nivåer som anses sikre - til en økt risiko for diabetes globalt, ifølge en ny studie.

(Anm: Air pollution contributes significantly to diabetes globally. Even low pollution levels can pose health risk. Summary: New research links outdoor air pollution -- even at levels deemed safe -- to an increased risk of diabetes globally, according to a new study. The findings raise the possibility that reducing pollution may lead to a drop in diabetes cases in heavily polluted countries such as India and less polluted ones such as the United States. (sciencedaily.com 30.6.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: What's planetary about health? An analysis of topics covered in The Lancet Planetary Health's first year The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e283–e284 (July 2018).)

(Anm: Ambient air pollution-induced health risk for children worldwide The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e285–e286, (July 2018).)

(Anm: Unintended consequences associated with national-level restrictions on antimicrobial use in food-producing animals The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e279–e282 (July 2018).)

- Den globale og nasjonale byrde av diabetes mellitus i 2016 skyldes PM2- 5 luftforurensning.

(Anm: The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to PM2- 5 air pollution. PM2- 5 air pollution is associated with increased risk of diabetes; however, a knowledge gap exists to further define and quantify the burden of diabetes attributable to PM2·5 air pollution. Therefore, we aimed to define the relationship between PM2- 5 and diabetes. We also aimed to characterise an integrated exposure response function and to provide a quantitative estimate of the global and national burden of diabetes attributable to PM2- 5 . (…) Interpretation The global toll of diabetes attributable to PM2·5 air pollution is significant. Reduction in exposure will yield substantial health benefits. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e301–e312 (July 2018).)

(Anm: Air pollution and diabetes: it's time to get active!. The Lancet Planetary Health 2018;2(7): e287–e288 (July 2018).)

(Anm: Health impact of China's Air Pollution Prevention and Control Action Plan: an analysis of national air quality monitoring and mortality data. The Lancet Planetary Health 2018;2(7): e313–e323 (July 2018).)

(Anm: Age-dependent health risk from ambient air pollution: a modelling and data analysis of childhood mortality in middle-income and low-income countries. The Lancet Planetary Health 2018;2(7):e292–e300 (July 2018).)

- Forskere varsler om mangler ved screening av diabetes hos pasienter på antipsykotika. (- De fleste følges ikke opp i det hele tatt.)

Researchers highlight gaps in diabetes screening in patients on antipsychotics
clinicalpsychiatrynews.com 9.11.2015
Less than one-third of patients with severe mental illness who are on antipsychotic medications receive diabetes-specific screening, according to a new study.

Severe mental illness (SMI) and antipsychotics place patients at risk for type 2 diabetes. Premature cardiovascular disease is a major contributor to the 25-year lower life expectancy in those with severe mental illness. (…)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes Screening Among Underserved Adults With Severe Mental Illness Who Take Antipsychotic Medications. (…) Adults in the United States with severe mental illness (SMI), such as schizophrenia and bipolar disorder (totaling approximately 7 million), are estimated to die, on average, 25 years earlier than the general population, largely of premature cardiovascular disease. (…) In this large cohort study of adults with SMI taking antipsychotic medications in the California public mental health care system, almost 70% were not screened for diabetes mellitus using validated screening measures. (JAMA Intern Med. 2015 (Published online November 09, 2015).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

- Er personer med diabetes, fedme predisponert for stress? Personer med fedme og type 2 diabetes eller prediabetes har insulinresistens - noe som betyr at kroppen ikke klarer å regulere blodsukkernivået. (- Deres nylige studie - resultatene som nå er publisert i tidssriftet Psychosomatic Medicine - indikerer at personer med type 2 diabetes eller prediabetes reagerer sterkere på negative visuelle stimuli.)

(Anm: Are people with diabetes, obesity predisposed to stress? Individuals with obesity and type 2 diabetes or prediabetes have insulin resistance — which means that their bodies are unable to regulate blood sugar levels. But do these imbalances also mean that their emotional responses to negative stimuli are increased? (…) Previous studies have revealed that people who live with both type 2 diabetes and obesity seem to be more predisposed to mood disorders such as depression. The scientists involved in the new study thought that this raised emotional response to stressors may have to do with insulin resistance, which sets up the context for an increased negative emotional response. Their recent study — the results of which are now published in the journal Psychosomatic Medicine — indicates that individuals with type 2 diabetes or prediabetes react more strongly to negative visual stimuli. This is backed up by their brain activity, levels of cortisol (the stress hormone), and their cognitive performance. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bruk av SSRI (antidepressiva) fører til økt kroppsvekt i konteksten usunn livsstil: resultater fra en 4-årig australsk oppfølgingsstudie. (- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking.)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (stillesitting/inaktiv/urørlig) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. (- Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (- Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer.)

- Hvordan tarmbakterier kan påvirke blodsukkernivået og lipidnivået. Sammendrag: Tarmbakterier har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet siden de ble oppdaget å påvirke ulike fysiologiske funksjoner og sykdommer hos mennesker. Forskere som analyserer innflytelsen av endringer i tarmbakterier på sukker og lipid metabolisme har funnet at sekundære gallesyrer produsert av tarmbakterier kan påvirke blodglukose og lipidkonsentrasjoner, så vel som deler av deres molekylære mekanismer. (…) Dette resultatet forventes å føre til behandling av metabolske sykdommer som diabetes og dyslipidemi ved å målrette tarmbakterier som produserer sekundære gallesyrer. (sciencedaily.com 10.4.2018).)

- Den søde tand koster masser af liv hvert eneste år. Det er på tide, at politikerne vågner op og gør noget. Den er helt gal med sukkeret. Det smager sødt og skønt, men måden, vi forbruger det på, er ved at undergrave sundheden for en stor del af befolkningen.

(Anm: Den søde tand koster masser af liv hvert eneste år. Det er på tide, at politikerne vågner op og gør noget. Den er helt gal med sukkeret. Det smager sødt og skønt, men måden, vi forbruger det på, er ved at undergrave sundheden for en stor del af befolkningen. Men med mod og politisk vilje kan vi med ret få midler vende udviklingen. Antallet af mennesker, der rammes af diabetes, er i vækst verden over. I Danmark blev antallet af diabetikere fordoblet fra 2002 til 2012, hvor mere end 320.000 danskere ifølge Statens Serum Institut var diagnosticeret (både type 1 og type 2). (politiken.dk 6.4.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Diabetes gir økt hjerterisiko.

(Anm: Diabetes gir økt hjerterisiko. En stor andel av pasienter som legges inn med hjerteinfarkt første gang, har diabetes. Disse har også høy risiko for nye hjerte-hendelser. (dagbladet.no 12.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon.

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (…) psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

- Sentral fedme knyttet til hjernekrymping.

(Anm: Sentral fedme knyttet til hjernekrymping. Å være overvektig kan føre til flere helseproblemer. Forskere tror nå at fedme i mageområdet selv kan også være assosiert med mindre hjernestørrelse. Central obesity linked to brain shrinkage. Being overweight can lead to several health problems. Scientists now believe that obesity in the stomach area could even have associations with a smaller brain size. (medicalnewstoday.com 20.1.2019).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. (- En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6).) (- Kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3).)

(Anm: Dødsårsaksregisteret har for dårlig kvalitet. I det siste har spørsmålet om innmeldte unaturlige dødsfall til Dødsårsaksregisteret blitt debattert i dagspressen (1, 2). I den anledning er det ingen som har påpekt hovedproblemet, nemlig at kvaliteten på Dødsårsaksregisteret er så dårlig at det i liten grad er egnet til administrative og forskningsmessige formål (3). En nylig publisert studie viser at de fleste leger unnlater å innrapportere alvorlige bivirkninger, og at 38% aldri har rapportert én eneste bivirkning (4). Dette er for øvrig i tråd med tidligere publiserte studier som viser at omtrent 90–99% av alvorlige bivirkninger ikke innrapporteres, og at det i verste fall kan være flere tusen årlige legemiddelrelaterte dødsfall som ikke innrapportertes (5). En diabetesstudie om dødsårsaker viser at mer enn 50% av antall selvmord ikke ble innrapportert (feilkodet) (6). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:894 (30.4.2009).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, som også er linket til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme.)

(Anm: - Fedmetrigger identifisert i menneskets tarm. (Obesity trigger identified within the human gut.) Nøkkelkjemikaliet for lykke og tristhet, serotonin, påvirker kroppens vektøkning og kalorikontroll, og forskere sier at flere mer forskning kan være med på å redusere fedme. (- I en ny videreføring av gastrointestinal forskning har forskere fra Flinders University, SAHMRI og University of Adelaide funnet flere bevis på at forhøyede konsentrasjoner av serotonin, den kritiske nevrotransmitteren som kjemisk overfører meldinger til nerveceller i kroppen, også er knyttet til fedme. Forskere har nylig forstått at "tarmserotonin" faktisk er dårlig for stoffskiftet vårt, da det øker blodsukker og fettmasse, og dermed truer oss med å utvikle diabetes og fedme. (medicalxpress.com 22.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Diabetes og syn. (- Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer.)

(Anm: Diabetes og syn. Diabetes øker risikoen for flere øyesykdommer. Regelmessige øyekontroller og tidlig inngripen reduserer risikoen betydelig. Høyt blodsukker, som kan oppstå ved ubehandlet eller dårlig regulert diabetes, kan føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. I dag finnes det heldigvis behandling som kan redusere risikoen for diabetesrelatert blindhet betydelig. (…) Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ og proliferativ retinopati. Den tidlige utviklingen av retinopati kalles ikke-proliferativ retinopati. (nhi.no 23.11.2020).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Livskvalitet og metabolsk status hos mildt deprimerte pasienter med diabetes type 2 behandlet med paroksetin (Seroxat; Paxil; paroxetine): en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert 6-måneders studie. (- Rutinemessig forskrivning av antidepressiva til pasienter med diabetes og lavterskel depressive symptomer er ikke indikert.)

(Anm: Quality of life and metabolic status in mildly depressed patients with type 2 diabetes treated with paroxetine: a double-blind randomised placebo controlled 6-month trial. (…) CONCLUSION: This pragmatic study of primary care patients did not confirm earlier preliminary findings indicating a beneficial effect of paroxetine on glycaemic control. The study indicates that in pragmatic circumstances any possible benefit from administration of paroxetine in diabetic patients with sub-threshold depression is likely to be modest and of short duration. Routine antidepressant prescription for patients with diabetes and sub-threshold depressive symptoms is not indicated. BMC Fam Pract. 2007 Jun 15;8:34.)

- Diabetespasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Er dette hvordan abdominal fett fører til diabetes?

(Anm: Is this how abdominal fat leads to diabetes? It is known that being overweight or obese leads to poor health, but it may be less known that abdominal fat is the most harmful type. Until now, researchers were unsure of the mechanisms responsible for this — but now, they reveal how an enzyme produced by our liver raises the risk of diabetes. Medical News Today have recently reported on studies showing that abdominal fat is deeply tied to type 2 diabetes and heart disease. We have also covered studies suggesting that women, in particular, could be at an increased cardiometabolic risk if they have a higher waist-to-hip ratio. (…) Now, researchers at Columbia University Irving Medical Center in New York City, NY, help to shed some much-needed light on the issue; they reveal that the liver contributes to this inflammation. The team was led by Dr. Ira Tabas — who is the Richard J. Stock Professor of Medicine at Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons — and the findings were published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 25.3.2018).)

- Øyesykdommer. Dårlig blodsukkerregulering over tid kan føre til endringer i de små blodkarene. (- Ubehandlet vil diabetisk retinopati føre til blindhet. Derfor er det viktig at alle med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege.)

(Anm: Øyesykdommer. Dårlig blodsukkerregulering over tid kan føre til endringer i de små blodkarene. Dette kan føre til komplikasjoner blant annet i øynene. Den vanligste øyekomplikasjonen er netthinneforandringer - diabetisk retinopati. (…) Forebygging av øyesykdom Et stabilt og så normalt blodsukker som mulig over tid er den beste forebyggingen av komplikasjoner. Også blodtrykket spiller inn, og forebyggende blodtrykksbehandling ser ut til å ha positiv effekt på å dempe utviklingen av diabetisk retinopati. Ubehandlet vil diabetisk retinopati føre til blindhet. Derfor er det viktig at alle med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege. (diabetes.no 8.5.2017).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Diabetisk øyesykdom er den viktigste årsaken til blindhet blant personer i alderen 40 til 60 år.

(Anm: Annual Eye Exam With Diabetes. THURSDAY, March 8, 2018 (HealthDay News) -- A yearly eye exam is a key part of diabetes treatment, experts say. Diabetic eye disease is the leading cause of blindness among people aged 40 to 60, cautioned Dr. Malav Joshi, an ophthalmologist at the Krieger Eye Institute in Baltimore. (medicinenet.com 8.3.2018).)

(Anm: Why Is Your Vision Blurry? (webmd.com 9.2.2018).)

- Ögats hornhinna kan avslöja nervskador. Genom ögats hornhinna är det möjligt att se om en person med diabetes har fått nervskador.

(Anm: Ögats hornhinna kan avslöja nervskador. Genom ögats hornhinna är det möjligt att se om en person med diabetes har fått nervskador. Undersökningen ska ta högst tio minuter, menar forskare från Umeå universitet. Nerverna, främst i fötterna, tar ofta stryk hos personer med typ 2 diabetes. Med hjälp av ett särskilt mikroskop skulle man snabbt kunna upptäcka nervskador i resten av kroppen. Det visar en studie från Umeå universitet, som Vetenskapsradion presenterar. – Den typ av mikroskop som behövs för hornhinneanalysen finns redan på alla universitetssjukhus i landet, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin, till Vetenskapsradion. (netdoktor.se 4.3.2018).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

- Ögat rapporterar om din diabetes

Ögat rapporterar om din diabetes
nyteknik.se 2.12.2013
Klicka på bilden i högerspalt för en större version.

Vilken effekt har diabetesmedicinen eller träningsprogrammet? I framtiden kanske svaret finns i ögat. Forskare vid Karolinska institutet har visat att metoden fungerar på möss.

Drygt 350 miljoner människor i världen lider av diabetes, och siffran skenar. Prognosen för år 2030 är 550 miljoner. Mest alarmerande är utvecklingen i Asien där omkring elva procent av befolkningen har sjukdomen. Att hitta bot och bättre behandling har hög prioritet. (...)

– Cellerna i ögat beter sig på exakt samma sätt som de i bukspottkörteln. Det gör att vi bland annat kan läsa av resultatet av en behandling direkt i ögat och även följa den under lång tid, säger Per-Olof Berggren.

Metoden användes nyligen för att studera läkemedelsbehandling av möss som utvecklat diabetes på grund av fetma.

Vid fetma ökar antalet betaceller, som är de som producerar insulinet i de Langerhanska öarna. Genom att studera cellerna i mössens ögon såg forskarna hur läkemedlet fick ökningen att avstanna – ett tecken på att mössen svarade på behandlingen. (...)

- Uventet funn kan mulig forhindre invalidiserende diabetisk øyesykdom.

(Anm: Unexpected Finding May Deter Disabling Diabetic Eye Disease. EAST LANSING, Mich. -- Diabetic retinopathy is considered one of the most disabling complications of diabetes and the leading cause of new cases of vision loss among adults. A new Michigan State University study is the first to find that a particular type of lipid, or fat, thought to only exist in the skin, now lives in your eye and might play a major role in deterring the eye disease."Our study presents an unexpected finding that the connections between cells in the retinal blood vessels contain unusual, long-chain lipids that may keep vessels from leaking, possibly preventing diabetic retinopathy from occurring," said Julia Busik, lead author of the study and a physiology professor. The research is published in the journal Diabetes. Blood vessels in the retina are closely connected by structures called tight junctions, which are part of the blood-retinal barrier, a virtually impenetrable wall. (…) "Incorporating more of the long-chain lipids into the eye could potentially be a new treatment down the road and involve injections or even eye drops," she said. (sciencedaily.com 6.4.2018).)

- Forekomst av diabetes før og etter første gangs koronarsykdom. (- Diabetes er assosiert med koronarsykdom, og kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak hos mennesker med sykdommen.)

(Anm: Forekomst av diabetes før og etter første gangs koronarsykdom. BAKGRUNN Diabetes er assosiert med koronarsykdom, og kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak hos mennesker med sykdommen. I denne studien har vi undersøkt forekomsten av kjent diabetes og ikke-erkjent diabetes hos pasienter ved første gangs hjerteinfarkt, perkutan koronar intervensjon eller koronar bypasskirurgi samt forekomsten av nye kardiovaskulære hendelser i inntil fem år etterpå. MATERIALE OG METODE Alle pasienter < 80 år uten tidligere kjent koronarsykdom innlagt ved Sørlandet sykehus Arendal i forbindelse med første gangs hjerteinfarkt, perkutan koronar intervensjon eller koronar bypasskirurgi i perioden 2007–16 ble fortløpende inkludert i studien og fulgt i inntil fem år (median oppfølgingstid tre år). RESULTATER Av totalt 1 259 inkluderte pasienter hadde 178 (14 %) kjent diabetes ved innleggelsestidspunktet og 49 (4 %) ikke-erkjent diabetes. I løpet av oppfølgingsperioden utviklet ytterligere 102 pasienter (8 %) diabetes. Omtrent halvparten av dem med diabetes hadde en HbA1c-verdi ≤ 7 %. Risikoen for utvikling av nye kardiovaskulære hendelser var høyere hos pasienter med diabetes enn hos pasienter uten diabetes (alders- og kjønnsjustert hasardratio 1,5; 95 % konfidensintervall: 1,1–2,1, p = 0,005). FORTOLKNING Studien viser at det er høy forekomst av diabetes hos pasienter med første gangs koronarsykdom og høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser hos pasienter med diabetes. Regelmessig undersøkelse med tanke på utvikling av diabetes og god forebyggende behandling av pasienter med diabetes og koronarsykdom er viktig. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 5. mars 2018.)

(Anm: Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22(5):e586-e594.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Ny metode kan hjælpe type 2-diabetes-patienter med risiko for tidlig død.

(Anm: Ny metode kan hjælpe type 2-diabetes-patienter med risiko for tidlig død. Patienternes årlige urinprøve kan bruges til andet end måling af æggehvidestoffer – ny metode kan forudsige, hvem der er i risiko for tidlig død af hjerte-kar-sygdomme. (videnskab.dk 17.3.2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva.

(Anm: Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates. Heart attack patients prescribed antidepressants have lower one-year survival rates, according to research presented today at Acute Cardiovascular Care 2018, a European Society of Cardiology Congress. The observational study of nearly 9,000 patients found that those prescribed antidepressants at discharge from hospital after a heart attack had a 66% greater risk of mortality one year later than patients not prescribed the drugs, although they noted the cause is not necessarily related directly to the antidepressants. (...) More research is needed to pinpoint the causes and underlying pathological mechanisms for the higher mortality we observed in this patient group. (news-medical.net 5.3.2018).)

- Hormonubalanse kan forklare høyere diabetesrater hos søvnberøvede menn.

(Anm: Hormone imbalance may explain higher diabetes rates in sleep-deprived men. Source: The Endocrine Society Summary: Studies have found an association between insufficient sleep and the development of insulin resistance, one of the factors that cause type 2 diabetes, and now researchers have discovered a biological reason for this relationship, at least in men: an imbalance between their testosterone and cortisol hormones. (…) Insulin resistance occurs when the body does not properly use the hormone insulin. Testosterone is the main anabolic, or muscle-building, hormone, whereas cortisol -- often called the "stress hormone" -- helps catabolism, or breaking down energy and fat stores for use, Liu explained. Past research shows that sleep loss reduces a man's testosterone levels and increases cortisol levels. (sciencedaily.com 18.3.2018).)

(Anm: Lower sleep efficiency in people with diabetes and prediabetes associated with poorer cognitive function. (news-medical.net 7.6.2018).)

- FLERE FÅR SØVNAPNÉ: En natt da moren lyttet ved Bjørn-Runes (22) dør, hørte hun hvordan sønnen holdt pusten. (- FRISKMELDT: På kun ett år klarte Bjørn-Rune det legene estimerte skulle ta tre til fem år.) (- Ifølge overlege med fagansvar søvn ved LHL-sykehuset på Gardermoen, Nils Henrik Holmedahl, er det ikke tvil om økt omfang de siste årene.)

(Anm: FLERE FÅR SØVNAPNÉ: En natt da moren lyttet ved Bjørn-Runes (22) dør, hørte hun hvordan sønnen holdt pusten. (…)  FRISKMELDT: På kun ett år klarte Bjørn-Rune det legene estimerte skulle ta tre til fem år. (…) Han mener det er to årsaker til at flere og flere får diagnosen. – For det første har vi nå blitt mye mer klar over problemet, og hvilke konsekvenser det har utover å bli trøtt og sliten. Det er en bevist sammenheng mellom hjertesykdommer, utvikling av diabetes type 2 og søvnapné. Før ble det sett på som et velvære- og sikkerhetsproblem. – For det andre er det en sammenheng mellom overvekt og søvnapné, og som befolkning blir vi tyngre hvert år. Overvekt øker risikoen for sykdommen. (…) Ifølge overlege med fagansvar søvn ved LHL-sykehuset på Gardermoen, Nils Henrik Holmedahl, er det ikke tvil om økt omfang de siste årene. – Hvis man har mer enn 30 pustestopp i timen er det alvorlig. Tallet øker stadig for hvor mange som er diagnostisert med søvnapné, sier Holmedahl. Han mener det er to årsaker til at flere og flere får diagnosen. – For det første har vi nå blitt mye mer klar over problemet, og hvilke konsekvenser det har utover å bli trøtt og sliten. Det er en bevist sammenheng mellom hjertesykdommer, utvikling av diabetes type 2 og søvnapné. Før ble det sett på som et velvære- og sikkerhetsproblem. – For det andre er det en sammenheng mellom overvekt og søvnapné, og som befolkning blir vi tyngre hvert år. Overvekt øker risikoen for sykdommen. Han presiserer at man ikke nødvendigvis har søvnapné om man er overvektig, og at også normalvektige kan få alvorlig søvnapné. (tv2.no 14.7.2019).)

- Forsker: Alle patienter med hjerte-kar-sygdomme bør udredes for denne sygdom.

(Anm: Forsker: Alle patienter med hjerte-kar-sygdomme bør udredes for denne sygdom. Sammenhængen mellem søvnapnø og hjerte-kar-sygdom er så markant og veldokumenteret, at apnøudredning ifølge afdelingslæge i Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital, Rune Frandsen, bør være standardprocedure, når patienter diagnosticeres med en svær hjertelidelse. (propatienter.dk 5.5.2022).)

- Diabetesmedel tycks inte minska risk för död. De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys.

(Anm: Diabetesmedel tycks inte minska risk för död. De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys. Det var en av de nyare läkemedelsgrupperna för diabetes typ 2, så kallade DPP4-hämmare (dipeptidylpeptidas 4-hämmare), som inte påvisade någon skillnad i risk för död när det jämfördes med placebo eller med ingen behandling. Det visar en ny nätverks-metaanalys som publiceras i Journal of the American Medical Association, JAMA. I metaanalysen, som utfördes av forskare vid Imperial College i London, ingick 236 studier där tre grupper av läkemedel jämfördes – antingen med varandra, mot placebo eller mot ingen behandling alls. De tre läkemedelsgrupperna var SGLT2-hämmare, GLP1-analoger och DPP4-hämmare, vilka utgör de nyaste läkemedlen för behandling av diabetes typ 2. Totalt ingick drygt 176 000 patienter i studierna. Resultatet visade att alla tre läkemedelsgrupperna sänkte blodsockernivåerna hos patienterna. Men medan SGLT2-hämmarna och GLP1-analogerna hade en minskande effekt på mortaliteten, kunde någon sådan effekt inte ses för DPP4-hämmarna. SGLT2-hämmarna associerades med en 20-procentig riskminskning för död när det jämfördes med placebo eller ingen behandling. För GLP1-analogerna sågs en motsvarande riskminskning med 18 procent. Men för DPP4-hämmarna sågs ingen minskning rörande mortaliteten. (lakemedelsvarlden.se 17.4.2018).)

- Diabetes og influensa. Influensa hos personer med diabetes type 1 og type 2 gir høyere risiko for alvorlige komplikasjoner og et tøffere sykdomsforløp enn personer uten diabetes eller annen kronisk sykdom opplever.

(Anm: Diabetes og influensa. Influensa hos personer med diabetes type 1 og type 2 gir høyere risiko for alvorlige komplikasjoner og et tøffere sykdomsforløp enn personer uten diabetes eller annen kronisk sykdom opplever. Personer med diabetes type 1 og type 2 har stor risiko for alvorlige komplikasjoner ved influensa, selv om blodsukkeret er godt regulert. Diabetes øker risikoen for at influensaen skal gi komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt, bihulebetennelse og øreinfeksjoner, og det øker risikoen for sykehusinnleggelse og til og med død på grunn av influensa. (nhi.no 1.2.2018).)

- Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen.

(Anm: Svenske forskere vil kurere diabetes 1 med antibiotika. Men norsk ekspert tror det er virus, ikke bakterier, som forårsaker sykdommen. Forskere ved Uppsala Universitet i Sverige tror diabetes kan være forårsaket av en betennelse. De mener det er bakterier som dreper de insulinproduserende cellene. Om de har rett, kan sykdommen i fremtiden kureres med antibiotika. Om lag 28.000 nordmenn har diagnosen Diabetes 1, ifølge Folkehelseinstituttet. Forskerne skal prøve ut hypotesen på rotter, og om den kan bekreftes kan det på sikt bli aktuelt å forsøke å kurere diabetes type 1 med antibiotika. Det skriver Sveriges Radio. (tv2.no 13.5.2018).)

- HÅPER Å KURERE DIABETES: Norske forskere vil 3D-printe organer.

(Anm: HÅPER Å KURERE DIABETES: Norske forskere vil 3D-printe organer. 3D-printing av organer kan i fremtiden bli løsningen på donorkøen. På Rikshospitalet tester nå forskerne ut 3D-printede deler av bukspyttkjertler i et forsøk på å kurere pasienter med diabetes. (…) Noen av de alvorligst syke får transplantert insulinproduserende celler fra avdøde organdonorer. Dette er imidlertid en relativt komplisert prosess, og det er for få donorer. Men nå håper forskerne de har funnet en metode som i fremtiden kan gjøre livet enklere for de mange tusen som lever med diabetes type 1. Forskerne mener nemlig de kan printe det som i praksis blir et nytt organ som kan produsere insulin, og dermed forbedre livet til denne pasientgruppen. – Det det kan bety er at vi kan behandle mange flere diabetikere som har vanskelig regulerbar diabetes, forteller forsker Hanne Scholz ved Oslo universitetssykehus. (tv2.no 28.5.2018).)

- Studie tilføyer flere bevis på at tarmmikrobiom spiller en betydelig rolle ved fedme. (- En rapport fra funnene, publisert 24. januar i Mucosal Immunology, fremhever potensialet for å forebygge fedme og diabetes ved å manipulere nivåer og forhold mellom tarmbakterier og / eller modifisere de kjemiske og biologiske veiene for metabolismeaktiverende gener.)

(Anm: Study adds more evidence that intestinal microbiome plays substantial role in obesity. A new Johns Hopkins study of mice with the rodent equivalent of metabolic syndrome has added to evidence that the intestinal microbiome -; a "garden" of bacterial, viral and fungal genes -; plays a substantial role in the development of obesity and insulin resistance in mammals, including humans. A report of the findings, published Jan. 24 in Mucosal Immunology, highlights the potential to prevent obesity and diabetes by manipulating levels and ratios of gut bacteria, and/or modifying the chemical and biological pathways for metabolism-activating genes. (news-medical.net 6.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

- Forskere viser sammenheng mellom mikrobiom og kreftrelaterte blodinfeksjoner.

(Anm: Researchers show association between microbiome and cancer-related blood infections. Cancer patients receive essential medicines, fluids, blood and nutrients through long, flexible tubes called central venous catheters, or central lines. But every year in the United States, these central lines are associated with an estimated 400,000 blood infections, many of which are fatal, and which cost the healthcare system upwards of $18 billion dollars annually. But what if some or even many of these infections aren't, in fact, introduced by central lines? A study by University of Colorado Cancer Center investigators working at Children's Hospital Colorado and published in the journal PLoS ONE explores another possible cause of cancer-associated blood infections, namely changes in the microbiome, the community of microorganisms that live within the human body. It may be that an imbalanced microbiome along with a leaky gut and not an unhygienic central line is the cause of some bloodstream infections. (news-medical.net 22.1.2018).)

- Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha funnet at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivået hvis de passer på tennene.

(Anm: Diabetes: Pass på tennene dine for å passe på blodsukkeret. (Diabetes: Look after your teeth to look after your blood glucose.) En ny studie fremhever betydningen av munnhygiene for mennesker med type 2 diabetes, etter å ha resultater som viser at de med tilstanden kan bedre blodsukkernivå hvis passer på tennene. (medicalnewstoday.com 31.1.2017).)

(Anm: Benefits of non-surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis: A randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2017 Dec 19.)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes and abnormal sweating: What is the connection? (medicalnewstoday.com 1o.5.2017).)

(Anm: Hot flashes may increase risk of developing diabetes, study suggests. (…) A new study suggests that hot flashes (especially when accompanied by night sweats) also may increase the risk of developing diabetes. Results are being published online today in Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS). (news-medical.net 6.12.2017).)

- Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes.

(Anm: Orale steroider (glukokortikoider) linket til 10 ganger økt risiko for diabetes. (Oral steriods linked with ten-fold increased risk of diabetes.) Pasienter som tar orale steroider for revmatoid artritt kan ha en ti-fold økt risiko for diabetes, estimerer forskere. Teamet, som utførte en gruppestudie fant at pasienter som tar 5 mg per dag av prednisolon tilsvarende dose for hhv. en, tre og seks måneder hadde en økt risiko for på 20 %, 43 % og 48 % for diabetes, sammenlignet med ikke-brukere av glukokortikoider.(pulsetoday.co.uk 5.5.2016).)

- Prednisolon forbedrer ikke funksjon for lukteorgan etter COVID-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

(Anm: Schepens EJA, et al. Prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (…) Conclusions: This trial shows that prednisolone does not improve olfactory function after COVID-19. Therefore, we recommend not prescribing prednisolone for patients with persistent olfactory disorders after COVID-19. BMC Med. 2022 Nov 16;20(1):445.)

- Glukokortikoid-indusert fedme utvikler seg uavhengig av UCP1. (- Dermed viser våre resultater at utviklingen av glukokortikoid-indusert fedme ikke er forårsaket av en redusert UCP1-avhengig termogen kapasitet.)

(Anm: Glucocorticoid-Induced Obesity Develops Independently of UCP1. Abstract An excess of glucocorticoids leads to the development of obesity in both mice and humans, but the mechanism for this is unknown. Here, we determine the extent to which decreased BAT thermogenic capacity (as a result of glucocorticoid treatment) contributes to the development of obesity. (…) Thus, our results demonstrate that the development of glucocorticoid-induced obesity is not caused by a decreased UCP1-dependent thermogenic capacity. Cell Rep. 2019 May 7;27(6):1686-1698.e5.)

(Anm: Glukokortikoider er en gruppe av kjemisk nært beslektede steroidhormoner som dannes i binyrebarken (kortisol), samt syntetiske stoffer med lignende virkning, for eksempel betametasondeksametason og prednisolon. Kilde: Store norske leksikon.)

- Diabetespasienter er mer utsatt for alvorlige infeksjoner, viser forskning. (- Vi har bekreftet at personer med diabetes er mer utsatt for alle infeksjoner, spesielt alvorlige infeksjoner som bein og leddinfeksjoner, endokarditt og sepsis.)

(Anm: Diabetes patients more prone to serious infections, research shows. Diabetes patients have an increased risk of suffering serious infections or death compared to the general public, new research has shown. (…) The researchers estimated that 6% of infection-related hospital admissions, such as for pneumonia, and 12% of infection-related deaths among adults could be attributed to diabetes. Dr Iain Carey, of the Population Health Research Institute, at St George's, University of London, said: "We have confirmed that people with diabetes are more prone to all infections, particularly serious infections like bone and joint infections, endocarditis, and sepsis. (…) Over a seven year period, patients with Type 2 diabetes were twice as likely to be hospitalized with an infection as patients without diabetes; for Type 1 diabetes this difference was nearly four times. (news-medical.net 25.1.2.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Vanlige legemidler, uvanlig risiko? Høyere frekvens av alvorlige problemer etter kortvarig steroidbruk. (Common drugs, uncommon risks? Higher rate of serious problems after short-term steroid use.) (…) Personer som tok legemidlene var mer sannsynlig å brekke et ben, få en potensielt farlig blodpropp eller få en livstruende sykdom som sepsis i månedene etter deres behandling. (…) Selv om bare en liten prosentandel av begge gruppene kom på sykehus for disse alvorlige helsetruslene, viste det høyere antallet blant mennesker som tok steroider bare noen få dager, at det er grunn til forsiktig og til og med bekymringer, sier forskerne. (news-medical.net 14.4.2017).)

- Diabetes pasienter dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt, ifølge studie. Personer med diabetes er dobbelt så sannsynlig å utvikle katarakt som den generelle befolkningen, og den relative risikoen er høyest hos de i alderen 45 til 54, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Eye.

(Anm: Diabetes patients twice as likely to develop cataract, study finds. People with diabetes are twice as likely to develop cataract as the general population and the relative risk is highest in those aged between 45 and 54, according to a new study published in the journal Eye. Cataract is one of the main causes of global sight loss. In a previous study by the Vision Loss Expert Group, it was revealed that the condition accounted for significant vision loss or blindness in 65million people worldwide. (news-medical.net 5.2.2018).)

(Anm: Vitamin D and gestational diabetes mellitus: a systematic review based on data free of Hawthorne effect. Abstract BACKGROUND: Gestational diabetes mellitus (GDM) is an increasingly prevalent disorder, associated with low blood vitamin D level. (…) CONCLUSIONS: Low blood vitamin D level could increase the risk of GDM, and vitamin D supplementation during pregnancy could ameliorate the condition of GDM. BJOG. 2017 Dec 15.)

- Endringer i myokondriell oksidativ stress og myofagi hos pasienter med prediabetes og type 2 diabetes mellitus. (– Konklusjon: Økende hyperglykemi er forbundet med progressiv økning i oksidativt stress og endret mitokondriell morfologi.)

(Anm: Alterations in Mitochondrial Oxidative Stress and Mitophagy in Subjects with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus. Background and aim: Hyperglycemia-mediated oxidative stress impedes cell-reparative process like autophagy, which has been implicated in impairment of β-cell function in type 2 diabetes mellitus (T2DM). However, the role of mitophagy (selective mitochondrial autophagy) in progression of hyperglycemia remains elusive. This study aimed to assess the impact of increasing severity of hyperglycemia on mitochondrial stress and mitophagy. (…) Conclusion: Increasing hyperglycemia is associated with progressive rise in oxidative stress and altered mitochondrial morphology. Sustenance of mitophagy at HbA1C < 7% (53 mmol/mol) strengthens the rationale of achieving HbA1C below this cutoff for good glycemic control. An “adaptive” increase in mitophagy may delay progression to T2DM by preserving the β-cell function in subjects with prediabetes.Front. Endocrinol., 15 December 2017.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle bevis på at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Telomerase er et enzym som er i stand til å syntetisere repeterte DNA-sekvenser som sitter på enden av kromosomene (telomerer). Ved hver celledeling vil endestykkene på kromosomene forkortes og telomerase må dermed danne nye telomer-sekvenser for at endestykkene ikke skal bli forkortet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Ny app kan forutsi diabetes lenge før blodsukkernivåer gjør. (- Forskere fra Cardiogram og University of California, San Francisco (UCSF), kunne skille mellom de med diabetes og de uten i en befolkning på 14 011 ved å måle mer enn 200 millioner hjertefrekvenser og antall skritt ved å bruke nåværende treningssporingsteknologi som Fitbit og Apple Watch.)

(Anm: New App May Predict Diabetes Long Before Blood Sugar Levels Do. The makers of Cardiogram say their app can detect the beginnings of diabetes and prediabetes by analyzing your heart rate data. (…) But the beat of your heart may reveal details about your overall health that would otherwise take years to develop fully enough for a prediabetes or type 2 diabetes diagnosis from your doctor. “Your heart beats 102,000 times per day and it reacts to everything that happens in your life — what you’re eating, how you exercise, a stressful moment, or a happy memory,” explains the website for Cardiogram, a new wearable technology device. (…) Researchers from Cardiogram and the University of California, San Francisco (UCSF), were able to distinguish between those with diabetes and those without in a population of 14,011 by measuring more than 200 million heart rates and step counts using current fitness tracking technology like the Fitbit and Apple Watch. (healthline.com 19.2.2018).)

- Type 1 diabetes: Kan endrede blodstamceller føre til en kur? (- "Den hellige gral" for forskere som søker en kur for type 1 diabetes er å finne en måte å forebygge eller stoppe immunforsvarets angrep på betacellene.)

(Anm: Type 1 diabetes: Could modified blood stem cells lead to a cure? Increasing levels of a certain protein in blood stem cells so that the immune system stops attacking insulin cells in the pancreas could be a way to halt type 1 diabetes, according to a new study reported in Science Translational Medicine. (…) The "holy grail" of scientists seeking a cure for type 1 diabetes is to find a way to prevent or stop the immune attack on the beta cells. (…) Now, in the new study, the researchers — who were led by senior investigator Paolo Fiorina, an assistant professor of pediatrics at Harvard Medical School's Boston Children's Hospital — might have discovered why treatments that use the person's own blood stem cells may not always work. "We found that in diabetes," explains Prof. Fiorina, "blood stem cells are defective, promoting inflammation and possibly leading to the onset of disease." The defect that they discovered is that the blood stem cells — that is, the progenitor cells that give rise to mature cells — do not produce enough of a protein called PD-L1 that reigns back attack by T cells. (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Type 1 Diabetes: What Are The Symptoms? (medicinenet.com 2.8.2016).)

(Anm: Type 2 Diabetes Overview (webmd 2.2.2016).)

(Anm: Russian researchers create new approaches to prevention and treatment of diabetes. (…) The article by the researchers was published in Biomedicine & Pharmacotherapy magazine. (…) "We tried to eliminate the disorders associated with diabetes using derivative substances of 1,3,4-thiadiazine. As a result, the levels of glucose and glycosylated hemoglobin in the blood of the rats decreased, and the level of insulin went up. The compounds that block the aforementioned pathogenetic mechanism may potentially be turned into medicinal drugs for the treatment of this socially significant disease," -- concluded Irina Danilova. (news-medical.net 11.12.2017).)

- Vekttap kan føre til reversering av type 2 diabetes. (- TYPE 2 diabetes kan reverseres eller bedres gjennom betydelig vekttap iht. første års resultater av et forsøk ledet av forskere ved Newcastle University og Glasgow University.)

(Anm: Weight Loss Can Lead to Reversal of Type 2 Diabetes. (...) TYPE 2 diabetes can be reversed or put into remission through significant weight loss, according to first year results of a trial led by researchers at Newcastle University and Glasgow University. The study found that of patients supported by GPs on a weight loss programme, half experienced a reversal in their diabetes in a year, and 86% of diabetes patients who lost ≥15 kg were classed as in remission. European Medical Journal 2017 (December 7, 2017).)

(Anm: Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. (…) INTERPRETATION: Our findings show that, at 12 months, almost half of participants achieved remission to a non-diabetic state and off antidiabetic drugs. Remission of type 2 diabetes is a practical target for primary care. Lancet. 2017 Dec 4. pii: S0140-6736(17)33102-1.)

(Anm: Exercises for Diabetes Control. Weight Training for Diabetes and Blood Sugar Control (medicinenet.com 2.2.2016).)

(Anm: Styrketrening mot type 2-diabetes. Styrketrening kan redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes. (fhi.no 16.8.2012).)

- Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2.

(Anm: Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2. ”Vi ser en vattendelare för diabetes” säger professor Roy Taylor om resultaten från brittisk studie. (…) Studien som publiceras i The Lancet visar, i motsats till vad många har bedömt, att diabetes typ 2 är ett tillstånd det går att bli frisk ifrån. Men metoden är ingen quick fix och inget läkemedel, utan en ett år lång intensiv kostbehandling för att gå ner i vikt. I studien ingick 49 vårdcentraler i Skottland och Tynesideregionen i England som randomiserades till att ge antingen interventionsbehandling eller vara kontrollgrupp, det vill säga följa befintliga riktlinjer för best-practice för patientgruppen. (lakemedelsvarlden.se 11.12.2017).)

(Anm: Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. (…) INTERPRETATION: Our findings show that, at 12 months, almost half of participants achieved remission to a non-diabetic state and off antidiabetic drugs. Remission of type 2 diabetes is a practical target for primary care. Lancet. 2017 Dec 4. pii: S0140-6736(17)33102-1.)

(Anm: Diabetes: Kender du forskel på type 1 og 2? (netdoktor.dk 6.6.2017).)

(Anm: What is the immune system? (medicalnewstoday.com 17.11.2017).)

(Anm: Tips to Avoid Diabetes Complications (medicinenet.com 19.3.2016).)

(Anm: Quiz: Myths and Facts About Type 2 Diabetes (webmd.com 10.8.2016).)

(Anm: Natural remedies for high cholesterol levels. (medicalnewstoday.com 19.5.2017).)

(Anm: What Your Eyes Say About Your Health (wbmed.com 8.8.2016).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Diabetes and Foot Problems (webmd.com 11.5.2017).)

(Anm: World of Exotic Fruits - Best Vitamin-Rich Exotic Fruits (medicinenet.com 23.4.2015).)

(Anm: Diabetes and abnormal sweating: What is the connection? (medicalnewstoday.com 1o.5.2017).)

(Anm: Exercises for Diabetes Control. Weight Training for Diabetes and Blood Sugar Control (medicinenet.com 2.2.2016).)

(Anm: What causes a sweet taste in the mouth? Eating sugary or sweet foods can cause a temporary sweet aftertaste in the mouth. However, a persistent sweet taste in the mouth can be a sign of a more serious condition. A sweet taste in the mouth can be a signal of the body having trouble regulating blood sugar, which may be due to diabetes. There is also a range of other possible causes, each requiring specific care. (medicalnewstoday.com 11.12.2017).)

- Kardiovaskulær sykdom og diabetes ved afrikansk eller asiatisk bakgrunn.

(Anm: Kardiovaskulær sykdom og diabetes ved afrikansk eller asiatisk bakgrunn. BAKGRUNN Befolkningsgrupper av ulik herkomst ser ut til å ha ulik forekomst av diabetes, ulik risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom og ulik respons på visse medisiner som benyttes ved disse tilstandene. Vi ønsket å gå gjennom litteraturen på dette feltet. (…) FORTOLKNING Funnene har klinisk betydning – bedre innsikt på feltet muliggjør optimalisert tilpasning til hver enkelt pasient, med raskere måloppnåelse og redusert risiko for bivirkninger. De anbefalingene som gis i denne artikkelen, er i samsvar med og utfyller Helsedirektoratets reviderte retningslinje for behandling av diabetes. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 28. november 2017).)

- Vekttap kan føre til reversering av type 2 diabetes.

(Anm: Weight Loss Can Lead to Reversal of Type 2 Diabetes. European Medical Journal 2017 (December 7, 2017).)

- Å trene ofte er viktigere enn å ta seg helt ut. For personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, har det større betydning å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen.

(Anm: Å trene ofte er viktigere enn å ta seg helt ut. For personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, har det større betydning å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen. Dette ifølge en sammenstilling av studier som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i slutten av april 20141. (fhi.no 28.5.2014).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Nearly 6% of cancers worldwide caused by diabetes and high BMI, study finds (medicalnewstoday.com 5.12.2017).)

- Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt opp ni mål for å kjempe mot ikke-smittsomme sykdommer. De har lykkes med nesten alle, men har hittil ikke klart å stanse økningen av diabetes type 2 og fedme. Tvert imot. Vi ser en kraftig økning, ifølge ferske resultater fra Folkehelseinstituttet, som ble publisert i november.

(Anm: Flere med diabetes type 2 i Norge. Ny diabetes type 2-eksplosjon i Norge: - Urovekkende hvem som nå rammes. Nye tall forundrer forskere. (Dagbladet): Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt opp ni mål for å kjempe mot ikke-smittsomme sykdommer. De har lykkes med nesten alle, men har hittil ikke klart å stanse økningen av diabetes type 2 og fedme. Tvert imot. Vi ser en kraftig økning, ifølge ferske resultater fra Folkehelseinstituttet, som ble publisert i november. (…) Den relative økningen er dermed cirka 54 prosent for menn og 63 prosent for kvinner (fra 2007/08 til 2015/16). - Selv om den absolutte økningen er på tre prosent for menn og to prosent for kvinner, er dette en stor økning, i løpet av en relativt kort tidsperiode, sier Grethe S. Tell, som er professor og leder i Forskningsgruppen for livsstilsepidemiologi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. (dagbladet.no 11.12.2017).)

- Voksne er ifølge forskning likeså sannsynlig å utvikle type 1 diabetes som barn.

(Anm: Adults as likely to develop type 1 diabetes as children, research finds. Type 1 diabetes is not predominantly a 'disease of childhood' as previously believed, but is similarly prevalent in adults, new research published in the Lancet Diabetes & Endocrinology shows. (news-medical.net 30.11.2017).)

- Banebrydende kræftopdagelse kan være nøglen til en kur mod type 1-diabetes.

(Anm: Banebrydende kræftopdagelse kan være nøglen til en kur mod type 1-diabetes. Et hold forskere fra Boston har opdaget, at et protein, der danner baggrund for en klasse af yderst effektive immunterapier mod kræft, muligvis også kan være nøglen til at udvikle en kur mod type 1-diabetes. Kvalitetsjournalistik kræver investeringer. I de seneste år er lægemidler rettet mod proteinparret PD-1 og PD-L1 kommet på markedet og har revolutioneret den måde, hvorpå man behandler visse kræftformer. Nu har forskere i USA opdaget, at ét af de to proteiner muligvis også kan bruges til at udvikle en kur mod type 1-diabetes. Det skriver FierceBiotech. (medwatch.dk 17.11.2017).)

- TEST. Forbrukerrådet har testet blodsukkerapparater. Hvilke apparater er mest praktiske i bruk?

(Anm: TEST. Forbrukerrådet har testet blodsukkerapparater. Hvilke apparater er mest praktiske i bruk? Hvilke finesser har de? Og hva med sikkerhet og personvern? Forbrukerrådet har testet ti blodsukkerapparater fra 85 til 700 kroner. (…) følge Folkehelseinstituttet har 245.000 av oss, nesten 5 prosent av befolkningen, en diabetesdiagnose. For mange  som lever med diabetes, er blodsukkerapparatet et viktig verktøy. (forbrukerradet.no 15.11.2017).)

(Anm: Livskvalitet er helsegevinst - også for unge. Trine B. Haugen professor i biomedisin, HiOA. «Teknonyhet» ble blodsukkermåleren Freestyle Libre kalt i Aftenposten 2. januar, også omtalt i NRKs Kveldsnytt dagen før. Da uttrykte, Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet frustrasjon over ventetiden før en refusjonsordning er på plass. (aftenposten.no 6.1.2017).)

(Anm: Slik står saken: FreeStyle Libre og andre flash glukosemålere (diabetes.no 10.11.2017).)

- Diabetes: Risiko for plutselig hjertedød er syvdobbel hos unge mennesker. De foreløpige resultatene fra en studie fra Danmark tyder på at barn og unge med diabetes kan ha syvdobbel risiko for plutselig hjertedød sammenliknet med unge mennesker uten diabetes. (- Forskerne antyder at årsaken til den økte risikoen kan skyldes at diabetes forårsaker misdannelser i blodårene.)

(Anm: Diabetes: Sudden cardiac death risk sevenfold higher in young people. The preliminary findings of a study from Denmark suggest that children and young adults with diabetes may have seven times the risk of sudden cardiac death of young people without it. The study — led by researchers at Copenhagen University Hospital in Denmark — was presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2017, held this week in Anaheim, CA. Its findings also revealed that children and young adults with diabetes may have eight times the risk of dying from any type of heart disease compared with peers without diabetes. The researchers suggest that the reason for the raised risk might be because diabetes causes abnormalities in blood vessels. The team behind the new study explain that while there is evidence to suggest that people with diabetes have a higher risk of premature death than those in the general population, nobody had examined — in a "nationwide setting" — rates and causes of death among young people and children with type 1 and type 2 diabetes. For their nationwide investigation, the researchers studied records on all young people in Denmark who were aged between 1 and 35 during the years 2000–2009, and between age 36 and 49 during 2007–2009. (medwatch.dk 14.11.2017).)

(Anm: Abstract 20507: Young Persons With Diabetes Have a 7-Fold Increased Risk of Sudden Cardiac Death Compared to Persons Without Diabetes: A Nationwide Cohort Study in Denmark. (…) Conclusion: Children and young adults with DM have a 5-fold increased all-cause MR and a 7-fold increased risk of SCD compared to age-matched persons without DM. This study highlights the need for continuous cardiovascular risk monitoring and management in young persons with DM. Circulation. 2017;136:A20507.)

- Topp ti forskningsprioriteter for type 2 diabetes: resultater fra Diabetes UK-James Lind Alliance Priority Setting Partnership. (- Omtrent 20 % av den britiske befolkningen lever med, eller er i fare for, type 2-diabetes, med estimerte årlige National Health Service behandlingskostnader på 8,8 milliarder kroner.)

(Anm: Top ten research priorities for type 2 diabetes: results from the Diabetes UK-James Lind Alliance Priority Setting Partnership. About 20% of the UK population are living with, or are at risk of, type 2 diabetes, with estimated annual National Health Service treatment costs of £8·8 billion.1 This rising tide identifies an urgent need to reduce uncertainties around the causes, prevention, and treatment of type 2 diabetes. A patient-centred approach is a cornerstone of high-quality diabetes care and is mirrored in research by an increasing focus on patient and public involvement.2 The James Lind Alliance has a 13-year history of collaboration with patients, carers, and clinicians in identifying and prioritising unmet research needs to drive improvements in clinical care. A Priority Setting Partnership was set up in 2015 by Diabetes UK and the James Lind Alliance to identify key priorities for future type 2 diabetes research. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Oct 27. pii: S2213-8587(17)30324-8.)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease. (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Svensk studie: Diabetes er dødeligere for fattige. Personer med type 1-diabetes har nesten tre ganger større risiko for å få hjerteinfarkt og dø hvis de har dårlig inntekt og lav utdannelse. (vg.no 8.7.2015).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Vos M. Mitochondrial Complex I deficiency: guilty in Parkinson's disease. Signal Transduct Target Ther. 2022 ; 7(1) : 136.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Type 2 diabetes og hudhelse: Betingelser og behandling. Hudkomplikasjoner oppstår vanligvis når blodsukkernivået er for høyt, og de er ofte det første synlige tegn på diabetes.

(Anm: Type 2 diabetes and skin health: Conditions and treatment. Skin complications usually occur when blood sugar levels are too high, and they are often the first visible sign of diabetes. An estimated one-third of people with diabetes experience skin conditions either related to or influenced by the condition. Medication options exist, but managing blood sugars is normally the best prevention and treatment option. (medicalnewstoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Does diabetes cause itching? People with diabetes experience skin itching at higher rates than those without the condition. Ultimately, itching can lead to excessive scratching, which can cause discomfort and pain. A study of nearly 2,700 people with diabetes and 499 without diabetes found that itching was a common diabetes symptom. An estimated 11.3 percent of those with diabetes reported skin itching versus 2.9 percent of people without diabetes. (medicalnewstoday.com 4.11.2017).)

- Mukormykose hos en 40 år gammel kvinne med diabetisk ketoacidose. (- NØKKELPUNKTER - Mukormykose er nesten utelukkende en opportunistisk infeksjon som oppstår i settingen immunsuppresjon.)

(Anm: Mucormycosis in a 40-year-old woman with diabetic ketoacidosis. KEY POINTS - Mucormycosis is almost exclusively an opportunistic infection that occurs in the setting of immunosuppression. - Rapidly progressive or persistent infective symptoms despite broad-spectrum antibiotics in high-risk individuals should prompt investigation for invasive fungal infection such as mucormycosis. - More than 1 infection may be present in a patient, particularly in those who are immunosuppressed. A 40-year-old Indigenous Australian woman was airlifted to hospital from a remote community. She had central chest pain, dyspnea, pedal edema and diabetic ketoacidosis, which she had developed after she stopped taking insulin because of her chest pain. Anxious to remain in her community, she had initially declined an earlier transfer but agreed 3 days later because her diabetic ketoacidosis was deteriorating despite additional insulin. Her medical history included type 1 diabetes, stage 1 chronic kidney disease, hypertension and asthma. She was on a basal–bolus insulin regimen, ramipril, amlodipine and amitriptyline. Her glycosylated hemoglobin at the time of admission was 10.3%. CMAJ April 20, 2020 192 (16) E431-E433;.)

- Mukormykose er en sjelden form for alvorlig invasiv soppinfeksjon som kan forårsakes av flere sopparter. Sykdommen forekommer oftest hos pasienter med dårlig regulert diabetes og hos leukemipasienter, men kan også forekomme hos andre pasienter med nedsatt immunsystem.

(Anm: Mukormykose er en sjelden form for alvorlig invasiv soppinfeksjon som kan forårsakes av flere sopparter. Sykdommen forekommer oftest hos pasienter med dårlig regulert diabetes og hos leukemipasienter, men kan også forekomme hos andre pasienter med nedsatt immunsystem. Soppen invaderer blodårene og gir infarkt i vevet omkring, for eksempel i bihulene, hjernen, huden og lungene. Behandlingen vil bestå i bedring av grunnlidelsen, systemisk soppbehandling og eventuell kirurgi. Resultatet er likevel ofte fatalt. - sopp - antimykotika Kilde: Store norske leksikon.)

- Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre.

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens.

(Anm: Tannkjøttsykdom er et tidlig tegn på diabetes, og tap av tenner er forbundet med risiko for demens, ifølge studier. Gum disease is an early sign of diabetes, and tooth loss is associated with risk of dementia, studies find. Patients with periodontitis have higher plasma concentrations of glycated haemoglobin (HbA1c) than people with healthy gums, and those with severe periodontitis have a significantly higher risk of developing diabetes, a Dutch study has found. BMJ 2017;356:j1225 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Dementia, Alzheimer's, and Aging Brains (medicinenet.com 22.7.2016).)

– Er Alzheimer type 3-diabetes? Nyere forskning kan tyde på at det er en sammenheng mellom høyt blodsukker, insulinresistens og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom.

(Anm: Er Alzheimer type 3-diabetes? Nyere forskning kan tyde på at det er en sammenheng mellom høyt blodsukker, insulinresistens og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Diabetes og Alzheimers sykdom er forbundet med hverandre på måter som ikke fullt ut er forstått enda1. Selv om ikke all forskning bekrefter en slik sammenheng, så er det et økende antall studier som tyder på at personer med metabolsk syndrom og diabetes, særlig type 2-diabetes, har høyere risiko for å kunne utvikle Alzheimers demens og annen type demens. Dette gjelder også pasienter uten diabetes, men som har en tendens til forhøyet blodsukker (prediabetes)2. (…) Hvor sterk er sammenhengen? Et stort antall befolkningsstudier (prospektive kohortstudier) har funnet at pasienter med diabetes har ca. 1,5 til 2 ganger økt risiko for kognitiv svikt og demens senere i livet4. (nhi.no 2.11.2017).)

- Nylig identifisert tredje type diabetes blir feilaktig diagnostisert som type 2. (- Type 3c diabetes er ganske vanlig, men de fleste leger oppdager det ikke.)

(Anm: Newly identified third type of diabetes is being wrongly diagnosed as type 2. Type 3c diabetes is quite common, but most doctors are missing it. Most people are familiar with type 1 and type 2 diabetes. Recently, though, a new type of diabetes has been identified: type 3c diabetes. Type 1 diabetes is where the body’s immune system destroys the insulin-producing cells of the pancreas. It usually starts in childhood or early adulthood and almost always needs insulin treatment. Type 2 diabetes occurs when the pancreas can’t keep up with the insulin demand of the body. It is often associated with being overweight or obese and usually starts in middle or old age, although the age of onset is decreasing. Type 3c diabetes is caused by damage to the pancreas from inflammation of the pancreas (pancreatitis), tumours of the pancreas, or pancreatic surgery. This type of damage to the pancreas not only impairs the organ’s ability to produce insulin but also to produce the proteins needed to digest food (digestive enzymes) and other hormones. (independent.co.uk 31.10.2017).)

(Anm: (...) Flere typer diabetes Sukkersyge er en fælles betegnelse for flere typer diabetes. Mennesker med Type 1-diabetes producerer ikke det livsvigtige stof insulin, som hjælper med at omsætte mad til energi i kroppen. Mennesker med type 2-diabetes er ikke i stand til at udnyttet insulinen optimalt. Type 2-diabetes er en livsstilsygdom, der tidligt i livet rammer flere og flere. Det kan hos nogle føre til type 1-diabetes. (jyllands-posten.dk 5.11.2017).)

- Type 3c diabetes assosiert med sykdom i bukspyttkjertel er ofte feildiagnostisert, ifølge studie.

(Anm: Type 3c diabetes associated with pancreatic disease is often misdiagnosed, finds study. Type 3c diabetes, or diabetes of the exocrine pancreas, is currently misdiagnosed as type 2 diabetes in most patients, a large UK primary care study has reported.1 “Our research shows that the majority of people with type 3c diabetes are being misdiagnosed, putting both their short and long term health at risk,” said lead author Simon de Lusignan, from the University of Surrey, UK. Type 3c diabetes occurs when the structure and function of the pancreas are disrupted by disease. In contrast, type 2 diabetes generally results from metabolic changes that affect how insulin is processed. Type 3c diabetes is thought to affect around 9% of hospitalised patients with diabetes, but there have been no figures on the numbers of people with this type of diabetes in the community. BMJ 2017;359:j4923 (Published 24 October 2017).)

- Forskere: Leger overser tredje diabetesform.

(Anm: Forskere: Leger overser tredje diabetesform. Mange pasienter feildiagnostiseres med diagnosen diabetes type 2 når de egentlig har en tredje variant av sykdommen, ifølge ny forskning. Den tredje formen kalles for diabetes type 3 og kan eksempelvis oppstå på grunn av betennelser eller svulster i bukspyttkjertelen. I en studie i tidsskriftet Diabetes Care, som er omtalt av svenske Dagens Medicin, fremholder britiske og amerikanske forskere at diabetesformen sannsynligvis er vanligere enn antatt. Forskerne har gjennomgått data for mer enn to millioner pasienter med nydiagnostisert diabetes i England. Da fant de at den tredje typen diabetes var noe mer vanlig enn type 1 diabetes hos voksne. Datainnsamlingen skjedde mellom 2005 og 2016. (dagensmedisin.no 13.1.2018).)

- Diabetes: Studie foreslår fem typer, ikke to. Voksne med diabetes kan dra nytte av bedre behandling dersom tilstanden ble kategorisert som fem typer, i stedet for bare to.

(Anm: Diabetes: Study proposes five types, not two. Adults with diabetes could benefit from better treatment if the condition was categorized into five types, rather than just two. This is the conclusion of a new study published in The Lancet Diabetes & Endocrinology. (…) Excluding gestational diabetes — diabetes that develops during pregnancy — there are two main types: type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the beta cells of the pancreas — which produce insulin, the hormone that regulates blood sugar levels — are mistakingly attacked and destroyed by the immune system. Type 2 diabetes is the most common form, accounting for around 90–95 percent of all cases. This occurs when the body's cells stop responding to insulin, or the beta cells are unable to produce sufficient amounts of the hormone. In both forms of the condition, blood sugar levels can become too high — a condition known as hyperglycemia. Unless controlled, this can lead to a number of complications, including kidney disease, cardiovascular disease, and nerve damage. (…) In their study, the researchers propose that diabetes should no longer be categorized as two types. Instead, they say that the condition should be classified into five distinct types. (medicalnewstoday.com 2.3.2018).)

(Anm: Ny forskning definerer diabetes 1, 2, 3, 4 og 5. Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem. Det melder BBC , som tar for seg er en studie av blod fra nesten 15.000 pasienter ved diabetessenteret ved Lunds Universitet i Sverige og Insititutt for molekylærmedisin i Finland. Resultatene viser fem underkategorier av diabetes, ikke to som tidligere antatt, og er først presentert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes and Endocrinology. (nrk.no 2.3.2018).)

(Anm: What is Insulin? Important hormone allows your body to use sugar (glucose) Written by Amy Hess-Fischl MS, RD, LDN, BC-ADM, CDE (endocrineweb.com).)

(Anm: Ny forskning kan bedre behandlingen av diabetes. 245 000 nordmenn lever med blodsukkersykdommen som tradisjonelt har vært delt i to undergrupper. Nå mener forskere det er fem av dem, og at oppdagelsen vil gi en mer personlig tilpasset behandling. (aftenposten.no 3.3.2018).)

(Anm: Ny forskning kan ha funnet nye diabetesgrupper. Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem. (vg.no 3.3.2018).)

- Ny opdagelse kan hjælpe patienter med sukkersyge. Ny viden om dannelsen af celler, der producerer insulin, skal bruges til at transplantere effektive celler i alvorligt syge sukkersygepatienter.

(Anm: Ny opdagelse kan hjælpe patienter med sukkersyge. Ny viden om dannelsen af celler, der producerer insulin, skal bruges til at transplantere effektive celler i alvorligt syge sukkersygepatienter. De allerhårdest ramte sukkersygepatienter får nu håb om, at de bliver i stand til at producere det livsvigtige hormon insulin, der i kroppen omdanner mad til energi. (…) Ingen egentlig kur Henrik Semb understreger, at opdagelsen i sig selv ikke vil kunne føre til en decideret kur mod sukkersyge, så man enkelt vil kunne fjerne sygdommen hos folk. Det håb ønsker han ikke fejlagtigt at give på nuværende grundlag til alvorligt syge patienter og deres pårørende. (…) Ifølge ham opererer diabetesbehandlingen med tre tidsperspektiver. Den første kunstige bugspytkirtel, hvor man kombinerer pumper med en computer, der kan styre insulinleveringen, er nu på markedet, men skal gøres nemmere at bruge. Indenfor ca. ti år vil man kunne behandle syge med stamceller. En biologisk kur i form af vacciner eller tabletter vil tage mindst tyve år at udvikle. (jyllands-posten.dk 5.11.2017).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika, antibiotikaresistens (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

- Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika?

(Anm: Overvekt: En ny uheldig effekt av antibiotika? (- Konklusjon.) (- Svaret på tittelen på denne korte oversiktsoppgaven synes å være JA. Front Pharmacol. 2018; 9: 1408.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Probiotikas rolle ved diabetes: En gjennomgang av deres rasjonale og effekt. (- Probiotika har nylig blitt funnet å ha en omfattende anvendelsesmulighet for bl.a. autoimmune sykdommer, inflammatoriske og allergiske tilstander.) (- Linken mellom dysbiose og diabetes er overbevisende, særlig siden probiotika har vist seg å være til nytte ved normalisering av forstyrret metabolisme hos diabetespasienter.)

(Anm: Role of Probiotics in Diabetes: A Review of Their Rationale and innvirkning (innvirkning). Abstract The commensal bacteria that are present in our body since infancy are known to play a role in metabolism, in health as well as disease. Diabetes is a growing epidemic, and a long-term solution that targets the disease at the molecular level is yet to be developed. In this article, we have reviewed the link between the body’s microbiota and disturbed glucose metabolism, as well as the reasons for bacterial dysbiosis and the mechanisms by which it causes inflammation. The link between dysbiosis and diabetes is convincing, particularly since probiotics have been shown to be of some benefit in normalising disturbed metabolism in diabetes patients. Probiotics have recently been found to have a wide application in diseases such as autoimmune, inflammatory, and allergic conditions. The efficacy of probiotics in diabetes has been proven by their ability to lower fasting glucose and insulin levels in a preclinical setting as well as in human trials. However, there is heterogeneity in these studies, including the species used, probiotic dosage, and the magnitude of efficacy. Based on the robust understanding of the benefits of probiotics in diabetes at the cellular level, in both animal studies and clinical trials, combined with their excellent tolerability, probiotics should be explored for their application in clinics. EMJ Diabet. 2017;5[1]:104-110.)

- Diabetes mellitus type 2 og stamcelleterapi: en gjennomgang.

(Anm: Type 2 Diabetes Mellitus and Stem Cell Therapy: A Review. Abstract Most public health statistics outline the rapidly exploding burden of Type 2 diabetes mellitus as a chronic endemic disease related to sedentary lifestyle and obesity. Tremendous efforts and resources are being invested in finding new medical treatments and alternative therapies through cell-based replacement strategies among other methods. Several types of cells continue to be under active research, including autologous islet cells, allogeneic cadaveric islet cells, embryonic and induced pluripotent stem cells, bone marrow-derived hematopoietic and mononuclear cells, and mesenchymal stem cells of different sources. The objective of this review is to bring the reader up to speed on the efforts being spent in this field with a clear and critical approach to the difficult and sometimes futile methodology undermining the results obtained. EMJ Diabet. 2017;5[1]:111-117.)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

- Effekter av langvarig behandling av sertralin (Zoloft) og depresjon på åreforkalkning i hjertearterier hos hunnlige primater før menopause. (- KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin (Zoloft) resulterte i mer omfattende CAA (åreforkalkning).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA (aterosklerose), og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

(Anm: Oblitererende arteriesykdommer. Hyppigste årsak til arteriell insuffisiens er oblitererende aterosklerose. Imidlertid kan arteriell insuffisiens oppstå som følge av embolier, trombose, inflammatoriske karsykdommer (Mb. Buerger, Mb. Takayasu), fibromuskulær dysplasi og aneurismer. (legemiddelhandboka.no).)

(Anm: Åreforkalkning, aterosklerose. Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. (nhi.no 10.3.2014).)

- Koronar mikrovaskulær dysfunksjon ved diabetes mellitus.

(Anm: Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus. Abstract The significance, mechanisms and consequences of coronary microvascular dysfunction associated with diabetes mellitus are topics into which we have insufficient insight at this time. It is widely recognized that endothelial dysfunction that is caused by diabetes in various vascular beds contributes to a wide range of complications and exerts unfavorable effects on microcirculatory regulation. The coronary microcirculation is precisely regulated through a number of interconnected physiological processes with the purpose of matching local blood flow to myocardial metabolic demands. Dysregulation of this network might contribute to varying degrees of pathological consequences. This review discusses the most important findings regarding coronary microvascular dysfunction in diabetes from pre-clinical and clinical perspectives. J Int Med Res. 2017 Dec;45(6):1901-1929.)

- Studie identifiserer ny biomarkør for depresjon ved diabetes.

(Anm: Study identifies new biomarker for depression in diabetes. A study published in the current issue of Psychotherapy and Psychosomatic has identified a biomarker for depression in diabetes. Findings of epidemiological studies have shown an overall 2-fold increased prevalence of depression in patients with type 2 diabetes compared with the general population worldwide. Consequently, identifying biological markers and potential therapeutic targets for depression intervention seems crucial to effectively manage comorbid depression in patients with diabetes and improve health outcomes. (news-medical.net 16.10.2017).)

- Risiko for første gang akutt hjerteinfarkt og dødelighet av alle årsaker ved behandling med sulfonylurea : En populasjonsbasert kohortstudie.

(Anm: Risk of a first-ever acute myocardial infarction and all-cause mortality with sulphonylurea treatment: A population-based cohort study. Abstract We investigated the association between the current use of individual sulphonylureas and the risk of a first-ever acute myocardial infarction (AMI) and all-cause mortality, in a population-based cohort study, using primary care data from the Clinical Practice Research Datalink database (2004-2012). New users (N = 121 869), aged ≥18 years, with at least one prescription for a non-insulin antidiabetic agent were included. The first prescription defined start of follow-up. Time-dependent Cox proportional hazard models were used to estimate the risk of a first-ever AMI and all-cause mortality associated with the use of individual sulphonylureas, and other non-insulin glucose-lowering drugs. No differences in risk of a first-ever AMI (adjusted hazard ratio [HR] 1.02, 95% confidence interval [CI] 0.70-1.50) or all-cause mortality (adjusted HR 0.97, 95% CI 0.80-1.17) were observed when comparing gliclazide use with non-gliclazide sulphonylurea use. Similar results were found for each individual sulphonylurea. As evidence is accumulating that gliclazide is no safer than other sulphonylureas, current guidelines suggesting superiority should be carefully evaluated.) Diabetes Obes Metab. 2017 Nov 24.)

(Anm: Sulfonylurea, legemiddelgruppe som kan brukes i behandlingen av diabetes mellitus der insulinproduksjonen i betacellene i bukspyttkjertelen fortsatt er bevart. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Sulfonylureas (UK: sulphonylurea) are a class of organic compounds used in medicine and agriculture. They are antidiabetic drugs widely used in the management of diabetes mellitus type 2. They act by increasing insulin release from the beta cells in the pancreas.[1] A number of sulfonylureas are also used as herbicides ("weedkiller"), because they can interfere with plant biosynthesis of certain amino acids.[2] Sulfonylureas are also used experimentally to inhibit interleukin 1 beta release from the NALP3 (or NLRP3) inflammasome.[3] (en.wikipedia.org).)

- Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen.

(Anm: Stomatitt. Stomatitt (munnhulebetennelse, stomatitis) er en betennelsesreaksjon i munnslimhinnen, dvs. innsiden av kinnene og leppene, tannkjøttet, ganen, tungen og i munnbunnen. Hvordan forløper sykdommen? Avhengig av årsaken, kan stomatitt ha et kortvarig (akutt) forløp eller et langvarig (kronisk) forløp. Hvem får sykdommen? Alle kan få stomatitt. Hos barn skyldes det ofte en virusinfeksjon, og hos voksne og eldre kan det sees i forbindelse med alvorlig sykdom. (…) Hva er årsaken til stomatitt? Det kan være flere årsaker til stomatitt: - Infeksjoner med mikroorganismer som virus, sopp og bakterier. - Dårlig munnhygiene og nedsatt spyttproduksjon. - Betennelsesreaksjoner i munnslimhinnen, f.eks. inflammatoriske og autoimmune sykdommer. - Påvirkning fra tobakk. - Bivirkninger av medisin. - Vitaminmangel. (felleskatalogen.no).)

(Anm: Stomatitis: Types, causes, and treatment. Stomatitis is inflammation of the mouth. It affects the mucous membranes, which are the thin skin coverings on the inside surface of the mouth. The membranes produce the protective mucus, as well as lining the digestive system, from the mouth to the anus. Stomatitis is a type of mucositis, a condition defined as pain or inflammation of the mucous membrane. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Blister i munden. (- Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden.)

(Anm: Blister i munden. Af Anne Pedersen, specialtandlæge, dr. odont. Hvad er blister i munden? Blister - blegner eller ”after” - er næst efter huller i tænderne (karies) og parodontose (de løse tænders sygdom) den hyppigste sygdom i munden. Egentlig er der tale om smertefulde sår, som kommer og går, så selve ordet ”blister” eller ”blegner” er lidt misvisende. Sårene gør ondt, fordi der er betændelse på stedet. Sygdommen fik sit navn af Hippokrates, cirka 400 år f. Kr. fødsel og det græske ord ”after” betyder ”at sætte ild”. Dette er interessant, da de fleste som regel mærker en brændende fornemmelse, før der kommer sår. Sårene smitter ikke, er ikke farlige, heler af sig selv, men kan være yderst smertefulde. (netdoktor.dk 28.3.2012).)

- Hva er blodblemmer (blisters)? (- En blodblære (blister) kjennetegnes av en hevet del av huden fylt med blod.)

(Anm: What are blood blisters? Blood blisters are a common, minor skin condition. A blood blister is marked by a raised section of skin filled with blood. They are very similar to blisters caused from friction that fill with a clear liquid. In many cases, blood blisters will go away after a short time and are little cause for concern. In this article, we examine what blood blisters look like, what causes them, and what someone can and should do if they develop one. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: What causes blisters on the feet? Blisters are fluid-filled pockets that develop in the top layer of the skin in response to injury or infection. Blisters usually occur over damaged areas to cushion them from further harm. (medicalnewstoday.com 31.10.2017).)

- Diabetisk blodblemmer (blisters): Hva du trenger å vite.

(Anm: Diabetic blisters: What you need to know. People with diabetes can sometimes experience blisters on their skin. These are known as diabetic blisters, bullosis diabeticorum, or diabetic bullae. Causes The exact cause of diabetic blisters is not known, but several factors are thought to play a role in blister development. The blisters may result from: -  wearing shoes that do not fit properly - reduced circulation - a fungal infection called Candida albicans - other injury or irritation to the feet or hands - Furthermore, certain people with diabetes are more at risk of developing diabetic blisters than others. People at risk of developing diabetic blisters include: - people whose blood sugar levels are not under control - people with diabetic neuropathy, a type of diabetes-induced nerve damage - people with peripheral artery disease - people with sensitivity to ultraviolet (UV) light - men, as research reveals men are twice as likely as women to have diabetic blisters. (medicalnewstoday.com 23.10.2017).)

- Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?

In Reporting Symptoms, Don’t Patients Know Best? (Når det gjelder innrapporteringer av symptomer, vet ikke pasienter best?)
nytimes.com 12.4.2010
For omtrent seks år siden fikk jeg noen prøver av et legemiddel av legen min for behandling av smerter grunnet en skade. Jeg tok det i noen dager og våknet en morgen opp med en stor rød blodblemme (blister) på tungen min. Jeg hadde tidligere aldri opplevd noe slikt, og undret på om det kunne skyldes pillene. De hjalp uansett ikke mye så jeg sluttet å ta dem. Blodblemmen forsvant. Jeg nevnte dette neste gang jeg så legen, men han sa at det må ha vært en tilfeldighet. (About six years ago, my doctor gave me some samples of a drug to treat pain from an injury. I took it for a few days and then woke up one morning with a big red blister on my tongue. I’d never had anything like it before, and I wondered if the pills might be to blame. They weren’t helping much anyway, so I quit taking them. The blister went away. I mentioned it the next time I saw the doctor, but he said it must have been a coincidence.)

Ikke lenge etter dette ble legemidlet Bextra trukket fra markedet i USA. Det hadde blitt linket til hjerteinfarkt og en farlig tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrome — som kan forårsake munnblemmer (blisters) blant flere ting. (...) (Not long after, the drug, Bextra, was taken off the market in the United States. It had been linked to heart attacks and also to a dangerous condition called Stevens-Johnson syndrome — which can cause mouth blisters, among other things. )

(Anm: Stevens-Johnson syndrome (mayoclinic.org 22.4.2014).)

(Anm: Blisters (blodblemmer) - Paroxetine (Oral Route) (mayoclinic.org 1.12.2014).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: Celebra (Celebrex; celecoxib) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fremstående celecoxib-forsker innrømmer fabrikasjon av data i 21 artikler. Prominent celecoxib researcher admits fabricating data in 21 articles. BMJ 2009;338:b966 (9 March).)

(Anm: Valdecoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and painful menstruation and menstrual symptoms. It is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor. Valdecoxib was manufactured and marketed under the brand name Bextra by G. D. Searle & Company as an anti-inflammatory arthritis drug.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

(Anm: Astmaspray kan gi munnsopp. (…) Noen er mer plaget av dette enn andre, men du merker det ved at det svir, blir ømt, du blir rød, får sår i munnen og et hvitt belegg på tungen, opplyser Grethe Amdal, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NRK.no. (…) Har du en kraftig immunsvikt som hiv/aids, vil dette spre seg nedover i spiserøret, hvilket er meget ubehagelig, fortsetter han.(…) Munnen avslører sykdom. (…) Han oppfordrer til å oppsøke tannlegen hvis du har sår i munnhulen som ikke går bort. Det kan være ufarlige hudsykdommer, men også noe mer alvorlig, som kreft. (nrk.no 13.5.2011.)

- Hyppig og intensiv fysisk aktivitet reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser ved type 1 diabetes. (- KONKLUSJONER / FORTOLKNING: Denne studien antyder at trening, spesielt med høy frekvens og trening med høy intensitet kan redusere risikoen for hendelser av hjerte-kar-sykdom (CVD) hos pasienter med type 1 diabetes.)

(Anm: Frequent and intensive physical activity reduces risk of cardiovascular events in type 1 diabetes. (…) CONCLUSIONS/INTERPRETATION: This study suggests that exercise, particularly high frequency and high intensity exercise, may reduce the risk of CVD events in patients with type 1 diabetes. Diabetologia. 2017 Mar;60(3):574-580.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Mitofagi og mitokondrielle kvalitetskontrollmekanismer i hjertet.

(Anm: Mitophagy and Mitochondrial Quality Control Mechanisms in the Heart. Abstract PURPOSE OF REVIEW: Mitochondrial homeostasis and quality control are essential to maintenance of cardiac function and a disruption of this pathway can lead to deleterious cardiac consequences. RECENT FINDINGS: Mitochondrial quality control has been described as a major homeostatic mechanism in cell. Recent studies highlighted that an impairment of mitochondrial quality control in different cell or mouse models is linked to cardiac dysfunction. Moreover, some conditions as aging, genetic mutations or obesity have been associated with mitochondrial quality control alteration leading to an accumulation of damaged mitochondria responsible for increased production of reactive oxygen species, metabolic inflexibility, and inflammation, all of which can have sustained effects on cardiac cell function and even cell death. SUMMARY: In this review, we describe the major mechanisms of mitochondrial quality control, factors that can impair mitochondrial quality control, and the consequences of disrupted mitochondrial quality control. Curr Pathobiol Rep. 2017 Jun;5(2):161-169.)

- Mitokondriell kvalitetskontroll ved AMD: spiller mitofagi en sentral rolle?

(Anm: Mitochondrial quality control in AMD: does mitophagy play a pivotal role? Abstract Age-related macular degeneration (AMD) is the predominant cause of visual loss in old people in the developed world, whose incidence is increasing. This disease is caused by the decrease in macular function, due to the degeneration of retinal pigment epithelium (RPE) cells. The aged retina is characterised by increased levels of reactive oxygen species (ROS), impaired autophagy, and DNA damage that are linked to AMD pathogenesis. Mitophagy, a mitochondria-specific type of autophagy, is an essential part of mitochondrial quality control, the collective mechanism responsible for this organelle's homeostasis. The abundance of ROS, DNA damage, and the excessive energy consumption in the ageing retina all contribute to the degeneration of RPE cells and their mitochondria. We discuss the role of mitophagy in the cell and argue that its impairment may play a role in AMD pathogenesis. Thus, mitophagy as a potential therapeutic target in AMD and other degenerative diseases is as well explored. Cell Mol Life Sci. 2018 May 18.)

– Nyreskade ved diabetes. 20 til 40 prosent av pasienter med type 1 og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen. Hva er nyreskade ved diabetes?

(Anm: Nyreskade ved diabetes. 20 til 40 prosent av pasienter med type 1 og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen. Hva er nyreskade ved diabetes? Diabetes forekommer i to former. Type 1-diabetes som i de fleste tilfeller oppstår hos unge mennesker og må behandles med insulin. Type 2-diabetes som debuterer i voksen alder, og som bare unntaksvis behandles med insulin. Begge formene kan med tiden kompliseres med skader på de mindre blodårene, noe som etterhvert kan gi skader på synet, nervene i kroppen og nyrene. I tillegg kommer økt risiko for hjertekarsykdommer. (news-medical.net 12.10.2012).)

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. (nhi.no 19.5.2017).)

-- Å trene ofte er viktigere enn å ta seg helt ut. For personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, har det større betydning å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen.

(Anm: Å trene ofte er viktigere enn å ta seg helt ut. For personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, har det større betydning å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen. Dette ifølge en sammenstilling av studier som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i slutten av april 20141. (fhi.no 28.5.2014).)

- Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år.

(Anm: Øyekomplikasjoner ved diabetes. Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Øyekomplikasjoner ved diabetes Netthinneforandringer ved diabetes er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Hva er diabetes og øyekomplikasjoner? (…) Forandringer i øynene forekommer ofte ved type 1-diabetes og type 2-diabetes. Hos enkelte kan disse forandringene etter hvert føre til delvis eller totalt tap av synet. Imidlertid kan det nå gjøres mye for å hindre en slik utvikling. Diabetiske øyekomplikasjoner er først og fremst retinopatier - skader på netthinnen, men også linseforandringer, brytningsfeil (må bruke briller), grønn stær (glaukom) og øyemuskellammelser. Diabetisk retinopati er den alvorligste øyekomplikasjonen til diabetes. Den angriper netthinnen (retina). I de tidlige fasene av retinopatien merker du lite eller ingenting til de skadelige endringene som skjer med øynene dine. Du kan altså ha en retinopati som kan true synet, uten selv å være klar over det. Derfor er det viktig at øynene dine blir regelmessig undersøkt av øyelege. (fhi.no 18.5.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mennesker med diabetes bør spise frukt. Å spise fersk frukt kan både redusere risikoen for å utvikle diabetes, og risikoen for komplikasjoner for den som har diagnosen. (…) Les om studien i PLoS Medicine (nhi.no 19.5.2017).)

(Anm: Forskere finner direkte link mellom utetemperatur og risiko for graviditetsdiabetes. Researchers find direct link between outdoor temperature and risk of gestational diabetes. Outdoor air temperature has a direct link to the risk of gestational diabetes, with a 6% to 9% relative increase in the risk of diabetes for every 10°C increase in temperature, according to a study published in CMAJ. (news-medical.net 17.5.2017).)

- Diabetesbehandling kan koste 336 milliarder dollar innen 2034. Antall amerikanere med diabetes forventes å fortsette å stige, hvilket bare forhøyer de allerede svimlende kostnader ved denne sykdommen.

(Anm: Diabetes Care Could Top $336 Billion by 2034. The number of Americans with diabetes is expected to continue to rise, which only adds to the already staggering costs of this disease. All numbers up and to the right. A report released last month by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found that 30.2 million Americans 18 years or older — 9.4 percent of the population — had diabetes in 2015. (…) On top of that, 84.1 million adults — or 34 percent — had prediabetes, an elevated fasting blood sugar level that is not high enough to be classified as type 2 diabetes. Without lifestyle changes, people with prediabetes will likely develop the condition. Only 11.6 percent of these people were aware that they had prediabetes. (…) Around 90 percent of people with diabetes have type 2 diabetes. This condition occurs when the body can no longer use insulin properly, which causes a buildup of sugar in the blood. Type 1 diabetes is an autoimmune disorder with genetic components and is not linked to poor diet or lifestyle choices. (healthline.com 3.8.2017).)

- Studie finner link mellom bruk av antidepressiv, type 2 diabetes hos ungdom. (- Pågående, langvarig bruk av serotonin reopptakshemmere (SRI) hos barn og ungdom var assosiert med en nesten to ganger økt risiko for å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med ungdommer som tidligere brukte (men omsider avsluttet) bruken av disse legemidlene.)

(Anm: Study Finds Link Between Antidepressant Use, Type 2 Diabetes in Youth. BALTIMORE, Md -- October 24, 2017 -- Current, prolonged use of serotonin reuptake inhibitors (SRIs) in children and adolescents was associated with a nearly 2-fold increased risk of developing type 2 diabetes when compared with youths who formerly used (but eventually discontinued) those medications. The study, published online by JAMA Pediatrics, is the first population-based study that comprehensively examined paediatric patients’ risk of developing type 2 diabetes after beginning treatment with an antidepressant. (dgnews.docguide.com 24.10.2017).)

(Anm: Association of Antidepressant Medications With Incident Type 2 Diabetes Among Medicaid-Insured Youths. (…) Conclusions and Relevance  In a large cohort of youths insured by Medicaid, the use of SSRIs or SNRIs—the most commonly used antidepressant subclass—was associated with an increased risk of type 2 diabetes that intensified with increasing duration of use, cumulative dose, and average daily dose. JAMA Pediatr. Published online October 16, 2017.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Diabetiker kan känna mindre smärta vid hjärtinfarkt. Diabetiker kanske inte alltid känner de klassiska symptomen som man får vid en hjärtinfarkt, så som akut smärta i bröstet. Det kan i sin tur leda till att de inte söker vård i tid och att risken för död eller andra komplikationer ökar, menar forskare till en ny studie.

(Anm: Diabetiker kan känna mindre smärta vid hjärtinfarkt. Diabetiker kanske inte alltid känner de klassiska symptomen som man får vid en hjärtinfarkt, så som akut smärta i bröstet. Det kan i sin tur leda till att de inte söker vård i tid och att risken för död eller andra komplikationer ökar, menar forskare till en ny studie. Forskarna undersökte data från detaljerade intervjuer som gjorts med 39 vuxna britter. Dessa personer hade diagnostiserats med diabetes och hade också upplevt en hjärtinfarkt. De flesta hade i någon grad känt bröstsmärta eller obehag, men de uppgav också att de inte trodde att det var en hjärtattack det handlade om – eftersom de inte kände den smärta som de hade förväntat sig. Och det här kan ha bidragit till att vissa dröjt med att söka vård, något som förknippat med lägre överlevnad och högre risk för komplikationer. (netdoktor.se 23.10.2017).)

- Eldre kirurgiske pasienter med diabetes kan ha høyere risiko for å utvikle POCD. Eldre pasienter med diabetes kan ha 84 prosent høyere risiko for å utvikle postoperativ kognitiv dysfunksjon (POCD) enn de som ikke er diabetikere, antyder ny forskning presentert på årsmøte ANESTHESIOLOGY® 2017.

(Anm: Older surgical patients with diabetes may be at higher risk of developing POCD. Older patients with diabetes may be at an 84 percent higher risk of developing postoperative cognitive dysfunction (POCD) than those who are not diabetic, suggests new research being presented at the ANESTHESIOLOGY® 2017 annual meeting. "With POCD, a patient's mental ability declines after surgery, compared to their cognitive performance before surgery, resulting not only in increased complications and potential death, but also impairing the patient's quality of life," said Gunnar Lachmann, M.D., Department of Anesthesiology and Operative Intensive Care Medicine, Charité - Universitätsmedizin Berlin, in Germany. "POCD is increasingly recognized as a common complication after major surgery, affecting 10 to 13 percent of patients, with seniors being especially vulnerable." (news-medical.net 23.10.2017).)

- Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes.

(Anm: Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.) (…) Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at minst 19 millioner årlige dødsfall skyldes kardiometabolske lidelser - et paraplybegrep for kardiovaskulær sykdom og tilstander som metabolsk syndrom og type 2 diabetes. (…) Imidlertid, som forfatterne av den nye forskningen forklarer, har resultatene av slike studier blitt betraktet som "kontroversielle". Så i den nye vurderingen bestemte forskerne - ledet av M. Faadiel Essop, Ph.D., ved Stellenbosch University i Stellenbosch, Sør-Afrika - å undersøke overordnede trender i funnene i 36 studier, som spenner over et tiår.) (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

- Noen studier rapporterer imidlertid om at det ikke er negative effekter som følge av bruk av sukkerholdige drikkevarer (SSB). På grunn av denne uoverensstemmelsen foreslår vi at veldesignede langsiktige kliniske studier skal forbedre vår forståelse om sammenhengen mellom SSB-bruk og begynnende kardiometabolske sykdommer.

(Anm: Frequent sugar-sweetened beverage consumption and the onset of cardiometabolic diseases: cause for concern? (…) Some of the findings also show that regular SSB intake can alter glucose handling and insulin sensitivity, thereby contributing to the development of the MetS and T2DM. There is also evidence that frequent SSB intake (and particularly fructose) is linked to hypertension and well-known CVD risk factors. However, some studies report on the lack of negative effects as a result of SSB consumption. Because of this discrepancy, we propose that well-designed long term clinical studies should further enhance our understanding regarding the links between SSB consumption and the onset of cardiometabolic diseases. Journal of the Endocrine Society 2017 (Published: 02 November 2017).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- Mere effektiv end medicin: Træning og sund mad kan fjerne type 2-diabetes hos mere end hver anden. (- En times motion 5-6 gange om ugen og sund mad er mindst lige så effektivt som piller.)

(Anm: Mere effektiv end medicin: Træning og sund mad kan fjerne type 2-diabetes hos mere end hver anden. Ny dansk forskning viser, at en sund livsstil er mere effektiv end medicin, når blodsukkeret hos type 2-diabetikere skal reguleres. (…) Jeg tænkte: Hold da kæft, mand, det er jo helt vildt, at jeg ikke skal spise diabetesmedicin længere«. Sådan husker 38-årige Tobias Lang Høiagaard sine tanker den dag, lægerne fortalte, at han ikke længere havde symptomer på type 2-diabetes. »Der var jo kun gået tre måneder, efter forsøget var startet, og så var jeg medicinfri. Det var jo helt sindssygt«, siger han. (…) En times motion 5-6 gange om ugen og sund mad er mindst lige så effektivt som piller. Et aktivt, sundt liv gør patienter til symptomfri borgere uden medicinbehov. (…) Det viser ny dansk forskning fra Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, der i går blev udgivet i et af verdens førende lægevidenskabelige tidsskrifter, The Journal of the American Medical Association. (…) Statens Institut for Folkesundhed har dokumenteret, at 430.000 danskere vil have type 2-diabetes i 2030. (politiken.dk 16.8.2017).)

(Anm: Effect of an Intensive Lifestyle Intervention on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes. A Randomized Clinical Trial. (…) Conclusions and Relevance  Among adults with type 2 diabetes diagnosed for less than 10 years, a lifestyle intervention compared with standard care resulted in a change in glycemic control that did not reach the criterion for equivalence, but was in a direction consistent with benefit. Further research is needed to assess superiority, as well as generalizability and durability of findings. JAMA. 2017;318(7):637-646.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Er det mulig å reversere type 2 diabetes? De fleste leger adresserer kun symptomene, men sykdommen kan drives tilbake. Det krever imidlertid å gå mye ned i vekt - og holde den der.

(Anm: Is it possible to reverse Type 2 diabetes? Most doctors only address the symptoms, but the disease can be beaten into remission. However, it requires losing a lot of weight – and keeping it off. Type 2 diabetes is a progressive condition that can lead to heart disease, nerve damage, kidney disease and blindness. However, it is possible to beat it into remission. The pancreas can begin again making insulin, the hormone that regulates levels of glucose in the blood. The liver can reassert itself as the body’s reservoir for glucose and stop pumping out unwanted sugar. And many people who have been taking tablets to control their type 2 diabetes can potentially throw them away. This is good for the NHS, because 5% to 10% of people have type 2 diabetes. However, to beat it, you would need to lose about 10% of your body weight – and keep it off. In an analysis paper in the BMJ, Mike Lean, professor of nutrition at Glasgow University, argues that giving tablets to reduce blood sugar (the main treatment for type 2 diabetes) only addresses the symptom. “Virtually everyone with type 2 diabetes is two or three stone [12-19kg] above their ideal weight,” says Lean. “One of the great tragedies is that we’ve known this for about a hundred years and all the treatments have ever done is reduce the blood sugar – this is the consequence, but what drives it is the weight.” (theguardian.com 25.9.2017).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Beating type 2 diabetes into remission. Recognising and accurately coding reversal of type 2 diabetes is key to improving outcomes and reducing healthcare costs, argue Louise McCombie and colleagues. BMJ 2017;358:j4030 (Published 13 September 2017).)

(Anm: Din afføring afslører, om du kan tabe dig. Vægttab Noget så simpelt som en fæcesprøve - det vil sige 'afføring' - afslører, om du kan tabe dig ved at følge de officielle anbefalinger og spise Ny Nordisk Hverdagsmad, som er karakteristeret ved et højt indhold af frugt, grøntsager, fibre og fuldkorn. Det viser en helt ny undersøgelse udarbejdet af en gruppe forskere fra blandt andet Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. (nexs.ku.dk.dk 12.9.2017).)

- Konklusjoner Hver fjerde pasient på universitetssykehuset hadde diabetes og hver andre hadde enten prediabetes eller diabetes.

(Anm: Almost every fourth hospital patient suffers from diabetes, study finds. One in four patients in a university hospital suffers from diabetes (22 percent), and again as many suffer from prediabetes (24 percent). These were the findings of a current study by researchers in Tübingen of the German Center for Diabetes Research (DZD) and Helmholtz Zentrum München. Further results of the study: Patients with diabetes have prolonged hospital stays and a higher risk of complications. (news-medical.net 2.9.2017).)

(Anm: Prevalence and Distribution of Diabetes Mellitus in a Maximum Care Hospital: Urgent Need for HbA1c-Screening. (…) Conclusions Every fourth patient in the university hospital had diabetes and every second had either prediabetes or diabetes. It is also worthwhile to screen for unknown diabetes in patients over the age of 50. The high prevalence and negative consequences of diabetes require screening and intensified specialized diabetes treatment in hospitals. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2017 Jul 27.)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to lo