Giving you what you want (Gir deg hva du ønsker deg) (fair.org 6.4.2007)

Dagens Medisin om helsepolitikk På den annen må Sylvia Brustad passe seg for at hun ikke gir etter for den arrogansen som naturlig følger med å sitte som statsråd i en flertallregjering. Å overse velbegrunnede spørsmål fra den delen av pressen som følger hennes sektor tettest, er en luksus hennes forgjengere ikke har kunnet tillate seg på lang tid. (Leder dagensmedisin.no 22.12.2005)

- Gjennomsnittskostnaden per utviklet legemiddel er nå på hele 1,8 milliarder US-dollar (dagensmedisin.no 7.2.2013)

Hip, hip, hurra (dagensmedicin.dk 29.11.2007)

...arbeider med et mandat om - (...) - å begrense kostnadsbruken når det gjelder bruken av medisiner (dagensmedisin.no 13.12.2007)

Legemiddelindustriforeningen (LMI) om helsepolitikk (Debattinnlegg av Pål Christian Roland, adm. direktør i LMI i Dagens Medisin (lmi.no 9.11.2006))

Anderssen deler legemiddel-PR inn i lobbyvirksomhet for blåreseptordningen, produkt-PR og selskapenes egen-PR. (kampanje.com 9.12.2003)

Legemiddelfirmaer åpner pengesekken

I legemiddelindustrien er det utvilsomt mange selskaper som gjerne åpner pengesekken for annonseinnstikk i Dagens Medisin. (kampanje.com 10.4.2006)

Annonsørene vil styre innholdet Rundt halvparten av norske redaktører opplever at annonsørene prøver å påvirke medienes dekning av enkeltsaker. (journalisten.no 12.10.2006)

Sygelig information (forbrugerraadet.dk 5.2.2008)

Fagkontroll av forskningsjournalistikk? (forskning.no 28.3.2007)

- Dagens Medisin AS.


(Anm: Dagens Medisin AS. Org nr 979 914 253. Aksjonærer: Media Today International AB 100%. (proff.no).)

- Bonnier kjøper Dagens Medisin.

(Anm: Bonnier kjøper Dagens Medisin. Schibsted solgt seg ut. Siden oppstarten av Dagens Medisin i Norge i 1998, har det svenske mediekonsernet Bonnier eid 50 prosent av aksjene i Dagens Medisin, en nyhetsavis som retter seg mot leger og helsepersonell. Per 14.oktober 2010 har Bonnier kjøpt aksjene til Schibsted og er nå 100 prosent eier av Dagens Medisin, skriver kampanje. Ifølge Bonnier og Dagens Medisin er dette et offensivt trekk fra Bonnier som gjennom MTI (Medicine Today International) også eier søsteraviser av Dagens Medisin i Danmark, Sverige, Finland, Slovenia, Estland og Polen. - Vi er veldig fornøyd med å ha overtatt 100 prosent eierskap i Dagens Medisin. Dagens Medisin har nærmere 70 prosent markedsandel og svært lojale lesere så vi gleder oss til å satse videre på publikasjonen samt se på nye utviklingsmuligheter sammen med staben vår i Norge, sier styreformann Anders Eriksson som til daglig er administrerende direktør i Bonnier Business Press International. Dagens Medisin hadde en omsetning på nesten 14 millioner kroner i 2009 og satt igjen med overskudd på 1,5 millioner kroner. (na24.no 28.10.2010).)

(Anm: – Bonnier vurderer å kjøpe Aftonbladet fra Schibsted. Svenske Bonnier skal være interessert i å kjøpe det svenske mediehuset Aftonbladet fra norske Schibsted. Ledelsen i Bonnier finregner nå på et bud, skriver Dagens Næringsliv. (e24.no 22.6.2015).)

- Sentrale opinionsledere: uavhengige eksperter eller legemiddelrepresentanter i forkledning?

(Anm: Moynihan R. Key opinion leaders: independent experts or drug representatives in disguise? BMJ. 2008 ; 336(7658) : 1402-3.)

- Stopper annonsering. De største firmaene raser over statens legemiddelpolitikk.

(Anm: Hafstad A. Stopper annonsering. De største firmaene raser over statens legemiddelpolitikk. Nå stanses all annonsering i fagtidsskrifter for å kutte kostnader. Dagens Medisin og Legetidsskriftet rammes hardt. (…) Taper 15-20 mill. Seks av de største firmaene i bransjen, Astra Zeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline, MSD, Pharmacia og Bristol Meyers Squibb, sendte forrige uke brev til Dagens Medisin, Legetidsskriftet og bransjens eget blad, Legemidler og Samfunn. Der informerer de om at all annonsering stoppes, foreløpig i andre og tredje kvartal. Etter det Aftenposten erfarer, betyr det et tap på mellom 15-20 millioner kroner for Dagens Medisin, Legetidsskriftet og noen andre mindre tidsskrifter, fortrinnsvis i regi av Legeforeningens mange spesialistgrupper. (aftenposten.no 23. feb. 2003 00:10 Sist oppdatert 19. oktober 2011).)

- Dagens Medisin søker debattleder. Søknadsfrist: 15. mars. Dagens Medisin er den største frittstående nyhetsavisen for helsesektoren, og gjennom 25 år har vi bygget opp det som er den viktigste arenaen for norsk helsedebatt.

(Anm: Dagens Medisin søker debattleder. Søknadsfrist: 15. mars. Dagens Medisin er den største frittstående nyhetsavisen for helsesektoren, og gjennom 25 år har vi bygget opp det som er den viktigste arenaen for norsk helsedebatt. Den posisjonen vil vi styrke ytterligere, og nå søker vi den som kan være med på å løfte debattstoffet vårt videre. Et aktivt og fritt ordskifte bidrar til åpenhet og til å bringe helsesektoren videre, og i rollen som debattansvarlig ønsker vi deg som har teft for gode temaer og som ser nye arenaer for meningsbryting. Vi søker en som ivrer for å bringe helsedebatten fremover, og som også ønsker å delta selv ved å skrive kommentarer og lede debatter. Jobben krever god presseetisk vurderingsevne, godt språk og evne til å bearbeide andres tekster. Som debattleder i Dagens Medisin har du ansvaret for debattflatene på print og på nett, og å følge opp våre faste bidragsytere. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dedikerte kolleger.
Dagens Medisin holder til i nye lokaler i Oslo sentrum. (dagensmedisin.no 7.3.2023).)

- Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og Norsk Helseinformatikk utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å bidra til kortere vei fra forskning til klinisk praksis.

(Anm: Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og Norsk Helseinformatikk utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å bidra til kortere vei fra forskning til klinisk praksis. Gjennom utvidelsen av samarbeidet vil NHI i enda større grad bidra med å formidle viktige oppdateringer fra Helsedirektoratet. (nhi.no 3.4.2020).)

(Anm: Søk «ANNONSØRARTIKKEL» (nhi.no).)

- Terje Johannessen, professor dr. med. En "game changer" ved Alzheimers sykdom?

(Anm: Terje Johannessen, professor dr. med. En "game changer" ved Alzheimers sykdom? Aktuelle terapeutiske midler mot Alzheimers sykdom forbedrer symptomene midlertidig, men endrer ikke det underliggende sykdomsforløpet1-2. Noen studier tyder på at amyloidfjerning bremser sykdomsprogresjonen3. (nhi.no 3.5.2023).)

- Terje Johannessen.  (- I 1996 etablerte han Norsk Helseinformatikk (NHI). Sommeren 1997 inngikk NHI en kontrakt med Helsedepartementet om å utvikle et oppslagsverk for allmennleger – Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). I perioden 1997–2000 var han leder (forskningssjef) for Senter for samhandling i helsetjenesten ved SINTEF Unimed.)

(Anm: Terje Johannessen (født 9. januar 1951 i Trondheim) er en norsk lege og professor i allmennmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). (…) I 1996 etablerte han Norsk Helseinformatikk (NHI). Sommeren 1997 inngikk NHI en kontrakt med Helsedepartementet om å utvikle et oppslagsverk for allmennleger – Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). I perioden 1997–2000 var han leder (forskningssjef) for Senter for samhandling i helsetjenesten ved SINTEF Unimed. Fra 2000 til 2008 var han medisinsk sjef i NHI og daglig leder fra 2008. Legehåndboka (NEL) var en periode gratis tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket, men da Helsebiblioteket erstatte det med engelskspråklige oppslagsverk ble det misnøye,[1] og i 2016 abonnerer mer enn 95% av alle allmennleger i Norge, samt flere sykehus og helseinstitusjoner, på NEL. NHI er nå kjøpt opp av svenske Bonnier, og NEL finnes nå i dansk versjon (Lægehåndbogen), svensk versjon (Medibas) og lanseres i 2017 i tysk drakt (Deximed). Terje Johannessen har vært foredragsholder ved ca. 200 nasjonale og 50 internasjonale kurs, konferanser og kongresser. (no.wikipedia.org).)

- Annonsørinnhold. Autisme hos barn: – Flere kan nå få hjelp for søvnvansker. (- Hun har erfart gjennom klinisk praksis at mange foreldre har gitt opp standard tiltak som behandling for søvnutfordringene knyttet til autisme. – De har gitt opp, fordi "det ikke virker".) (- Men dette kan sammenlignes med diabetes, der barna må ha insulin for å fungere eller beholde god helse.) (- Maj-Britt Posserud er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved institutt for klinisk medisin UiB og overlege ved avdeling for psykisk helsevern for barn og unge ved Helse Bergen. Posserud sitter i Scientific Advisory Board for Slenyto, men mottar ingen personlige motytelser for dette.)

(Anm: Annonsørinnhold. Autisme hos barn: – Flere kan nå få hjelp for søvnvansker. Minitabletter gjør bruken for barn enklere, og depotmedisin hermer kroppens naturlige utskillelse av melatonin slik at flere kan få god hjelp. – For de familiene som har effekt av melatoninbehandling ser en ofte at det virkelig nytter, det blir avgjørende for at de skal overleve hverdagen! Og ikke minst for barna: De både fungerer og lærer bedre. Dette sier professor i barne- og ungdomspsykiatri Maj-Britt Posserud ved institutt for klinisk medisin, UiB, der hun forsker på autisme, ADHD og søvn. Hun har erfart gjennom klinisk praksis at mange foreldre har gitt opp standard tiltak som behandling for søvnutfordringene knyttet til autisme. – De har gitt opp, fordi "det ikke virker". Men dette kan sammenlignes med diabetes, der barna må ha insulin for å fungere eller beholde god helse. På samme måte fungerer ikke den hormonelle reguleringen av døgnrytmen hos mange pasienter med autisme. Disse pasientene trenger melatonin for å få bukt med søvnvanskene, sier Posserud. (nhi.no 1.2.2022).)

- Offentlige nettsteder sporer oss. Vår kontakt med det offentlige skjer først og fremst på nett. Derfor er det alvorlig at nettstedene bruker gratisverktøy som gir informasjon om norske innbyggere til teknogigantene.

(Anm: Offentlige nettsteder sporer oss. Vår kontakt med det offentlige skjer først og fremst på nett. Derfor er det alvorlig at nettstedene bruker gratisverktøy som gir informasjon om norske innbyggere til teknogigantene. Digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang. Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at kommunikasjon mellom innbygger og forvaltning i hovedsak skal foregå på nett. (aftenposten.no 26.3.2021).)

(Anm: RAPPORT: Kommersiell sporing i offentlig sektor. (teknologiradet.no 26.3.2021).)

(Anm: Bonnier News Sales stuvar om i chefsleden (nyteknik.se 15.8.2017).)

- Dagens Medisin AS Org nr 979 914 253. Aksjonærer Media Today International AB 100%. Daglig leder Tone Danielsen (f 1975)

(Anm: Dagens Medisin AS Org nr 979 914 253. Aksjonærer Media Today International AB 100%. (proff.no 22.7.2021).)

- Norsk Helseinformatikk AS Org nr 976 516 397. Største aksjonær: Medicine Today International AB. Daglig leder Tone Danielsen (f 1975)

(Anm: Norsk Helseinformatikk AS Org nr 976 516 397. Største aksjonær: Medicine Today International AB. Juridisk navn: NORSK HELSEINFORMATIKK AS Org nr: 976 516 397 Selskapsform: Aksjeselskap Tidl. navn: NORSK HELSE INFORMATIKK AS Daglig leder: Tone Danielsen NACE-bransje: 58.290 Utgivelse av annen programvare. Aksjonærer Media Today International AB 100% - Daglig leder Tone Danielsen (f 1975) - Styrets leder Fredrik Bengt Jarl Andersson (f 1984) – Styremedlem Terje Johannessen (f 1951) – Styremedlem Karmo Kaas-Lutsberg (f 1972) – Varamedlem Jørgen Kvam (f 1976) – Revisor Pricewaterhousecoopers AS - Regnskapsfører Trondheim Regnskapskontor AS. (proff.no 22.7.2021).)

- Norsk Helseinformatikk AS (Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL))

Norsk Helseinformatikk AS
legehandboka.no/norsk-helseinformatikk-as-29453.html
Selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI) ble etablert i 1996. Året etter, i 1997, inngikk NHI en 3-års kontrakt med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et elektronisk oppslagsverk for allmennmedisin. Vi mottok økonomisk støtte fra Departementet i perioden 1997-99. Støtten var på 2,1 mill Nkr. En forutsetning for støtten var at selskapet ikke samarbeidet med eller mottok økonomisk støtte fra legemiddelindustrien. I tillegg fikk NHI støtte fra Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond på 2,7 mill Nkr i samme tidsperiode. (...)

Eierne
Selskapet har per 2011 i alt 5 aksjonærer. 3 aksjonærer har aksjeposter som til sammen utgjør 0,5% av aksjene i NHI. To aksjonærer i NHI har større eienandeler:

•Medicine Today International AB, 63%
•Som eies av Bonnier Magazine Group

•Bente og Terje Johannessen AS, 36,5% •Terje Johannessen er gründer av selskapet. Allmennlege og professor i allmennmedisin.
•Bente Johannessen er gift med Terje Johannessen og arbeider som helsesekretær i allmennpraksis.

Ingen av eierne i NHI har økonomiske bindinger som strider med selskapets uavhengighet overfor aktører som måtte ha interesse av å påvirke innholdet i selskapets produkter. (...)

- Blir nordisk direktør for Bonnier Healthcare. (- Administrerende direktør Lise Hjertaas i Dagens Medisin går over i ny jobb som nordisk direktør for Bonnier Healthcare.)

(Anm: Blir nordisk direktør for Bonnier Healthcare. Administrerende direktør Lise Hjertaas i Dagens Medisin går over i ny jobb som nordisk direktør for Bonnier Healthcare. Tone Danielsen blir sjef for det nye selskapet Bonnier Healthcare Norway. NORDISK FOKUS: Lise Hjertaas blir ny direktør for nordiske selskaper i Bonnier Healthcare. (dagensmedisin.no 2.1.2021).)

- Hvordan nå legene med ditt budskap. (- Annonseteamet i Norsk Helseinformatikk (NHI) vil dele av sine erfaringer med kommunikasjon med – og markedsføring til – norske leger: Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Og ikke minst – hvorfor? NHI har hatt allmennleger, spesialister, sykehusleger og øvrig helsepersonell som digitale kunder i over 20 år.)

(Anm: Hvordan nå legene med ditt budskap. Tirsdag 31. August 2021 DM Pharma Frokostmøte.  Når 31. august 2021 Kl. 09.00 - 10.00 Registrering fra 08.15 Hvor Grand Hotel Oslo, konferanserom HAMBRO. Program På vegne av markedsavdelingen i Bonnier Healthcare Norway inviterer vi til høstens første frokostmøte. Annonseteamet i Norsk Helseinformatikk (NHI) vil dele av sine erfaringer med kommunikasjon med – og markedsføring til – norske leger: Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Og ikke minst – hvorfor? NHI har hatt allmennleger, spesialister, sykehusleger og øvrig helsepersonell som digitale kunder i over 20 år. NHIs misjon er å gi legene den informasjonen de trenger, når de trenger det – hovedsakelig gjennom Legehandboka (NEL) og NHI.no Pro, som du sikkert kjenner til fra før. I tillegg til å kommunisere med leger som brukere, kolleger og samarbeidspartnere, har NHI i årenes løp levert hundretalls av kampanjer mot leger. De har samlet mye kunnskap om hva som virker, og hva som ikke virker så godt, hos denne målgruppa. For å belyse poengene vil det blir brukt eksempler fra konkrete kampanjer. Vi tror dette blir matnyttig og interessant for alle som kommuniserer med denne målgruppa. Vi starter dagen med frokost og kaffe. Programmet starter presis kl. 09:00. Det blir lagt til rette for å være igjen etter møtet for mingling og eventuelle spørsmål til foredragsholdere. Begrenset med antall plasser så hvis du ønsker å sikre deg en plass, bør du registrere deg allerede i dag. Som abonnent av DM Pharma har du gratis adgang på dette møtet. Ønsker dere å stille med flere så kan ikke-abonnenter delta mot en deltakeravgift på kr. 1950,- eks. mva. Ønsker du å bli abonnent? Klikk her. Bruker du kampanjekoden "7000" får du én måned gratis! (dagensmedisin.no 17.8.2021).)

- Starter redaksjonelt samarbeid. (- Dagens Medisin og Norsk Helseinformatikk (NHI) starter redaksjonelt samarbeid.)

(Anm: Starter redaksjonelt samarbeid. Dagens Medisin og Norsk Helseinformatikk (NHI) starter redaksjonelt samarbeid. Nyhetsavisen Dagens Medisin (DM) og helsenettstedet Norsk Helseinformatikk (NHI) har inngått et redaksjonelt samarbeid. I første omgang går samarbeidet på utveksling av artikler. På NHIs nettside – nhi.no – finner du en oversikt over de sist publiserte nyhetssakene fra Dagens Medisin. På nyhetsavisens nettside – dagensmedisin.no – får leseren aktuelle helseartikler fra NHI. Utfyller hverandre Helsenettstedet NHI er også utgiver av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) – norske legers mest brukte oppslagsverk. Dagens Medisin og NHI er selskaper med komplementære produkter. NHI har fokus på aktuell medisinsk forskning med klinisk relevans for helsepersonell (NEL) og for pasienter/publikum (NHI.no). NHI har også en rekke dybdeartikler samt intervjuer med pasienter og medisinske eksperter. Dagens Medisin formidler nyheter, tar opp viktige debatter som angår Helse-Norge. – Sammen kan vi gi et bedre totaltilbud til leg og lærd ved at vi får en større bredde i vårt fagstoff, sier Terje Johannessen, ansvarlig redaktør for NHI og NEL. (dagensmedisin.no 21.5.2015).)

- Bonnier håver inn på Dagens Medisin. (- Dagens Medisin kommer ut hver 14. dag, har et opplag på 25.500 eksemplarer og distribueres gratis til alle yrkesaktive leger i hele landet.) (- Det gir eieren Bonnier Business Press solid avkastning med 32,2 prosent driftsmargin.)

Bonnier håver inn på Dagens Medisin
journalisten.no 2.5.2016
Helseavisen er en av tre norske publikasjoner som har lov til å annonsere for reseptbelagte medisiner.

Driftsresultatet til Dagens Medisin endte på 8,8 millioner kroner av en omsetning på 27,3 millioner kroner. Avisen fikk et årsresultat etter skatt på 6,5 millioner kroner i fjor.

Det gir eieren Bonnier Business Press solid avkastning med 32,2 prosent driftsmargin. Det skriver Finansavisen mandag.

Dropper case
Helseavisen har ifølge årsberetningen en markedsandel på 75 prosent av markedet for annonser av reseptbelagte medisiner i Norge. De to konkurrerende publikasjonene, Tidsskriftet for Den norske legeforening og Sykepleien sitter på henholdsvis 19 og 6 prosent hver. Årsaken til at tidsskriftene kan annonsere for slike medisiner er at de ikke går ut til andre målgrupper enn profesjonelle innen helsevesenet.

Dagens Medisin kommer ut hver 14. dag, har et opplag på 25.500 eksemplarer og distribueres gratis til alle yrkesaktive leger i hele landet.

– Vi har et tydelig konsept hvor vi ikke skriver om helse på individ- eller casenivå, som de fleste medier i Norge. Så våre resultater er nok et resultat av at markedet etterspør uavhengighet, faglig helsejournalistikk med et høyt presisjonsnivå, sier administrerende direktør Lise Hjertaas til Finansavisen.

Av årsberetningen fremkommer det at eieren henter ut 8,3 millioner kroner i konsernbidrag fra selskapet. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

 - Leger risikerer bøter for feil utskriving av blå resept – nå vil Kjerkol endre reglene.

(Anm: Leger risikerer bøter for feil utskriving av blå resept – nå vil Kjerkol endre reglene. – Vi skal skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, sier Ingvild Kjerkol i et brev. – Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi derimot kan gjøre er å endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i et brev hun sendte til Legeforeningen onsdag. (tv2.no 27.1.2022).)

- En innstramming av tilgangen på legemidler. (- Hvis man legger to og to sammen, ser man at summen av disiplinerende tiltak rettet mot legen og anbud, vil svekke blåreseptordningen for pasientene – og begrense legenes mulighet for faglige vurderinger.)

(Anm: Kronikk: Tor Frostelid, samfunnsøkonom og Market Access & Public Affairs Director i Novo Nordisk Norge. Oddvar Solli, ph.d., samfunnsøkonom og Health & Value Lead i Pfizer i Norge. En innstramming av tilgangen på legemidler. Hvis man legger to og to sammen, ser man at summen av disiplinerende tiltak rettet mot legen og anbud, vil svekke blåreseptordningen for pasientene – og begrense legenes mulighet for faglige vurderinger. Vi mener at forskriftsfestingen av anbud på blåresept bør utsettes. (…) HELSEDIREKTORATET HAR nylig innført strenge bøter rettet mot leger som forskriver «feil» legemidler. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har etter sterkt press nå uttalt at «Vi ser på mulighetene for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige». Dette er vel og bra, men det er viktig å se forslaget om strenge bøter i sammenheng med et forslag til forskriftsendring som vil åpne for anbud som virkemiddel innen blåreseptordningen. Dersom man legger to og to sammen, ser man at summen av disiplinerende tiltak rettet mot legen og anbud, vil svekke blåreseptordningen for pasientene – og begrense legenes mulighet for faglige vurderinger. En ressurskrevende anbudspilot er allerede satt i gang – før høringen av forskriftsendringen er gjennomført. Høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har høringsfrist 15. februar. Se ogsåÅ straffe fastlegene går utover pasientene (dagensmedisin.no 26.1.2022).)

- Mistillitsreformen. Politikernes manglende tillit til fastlegene kan bli spikeren i kista for hele ordningen. STRIDEN OM BLÅRESEPTENE: Vi fastleger opplever at vi er satt i en svært utrygg situasjon når myndighetene truer med bøter, skriver fastlege Harald Sundby i kronikken. (- I vår litt uoversiktlige fastlegeverden befinner mange problemstillinger seg i gråsonene.) (- Der trives vi.)

(Anm: Mistillitsreformen. Politikernes manglende tillit til fastlegene kan bli spikeren i kista for hele ordningen. STRIDEN OM BLÅRESEPTENE: Vi fastleger opplever at vi er satt i en svært utrygg situasjon når myndighetene truer med bøter, skriver fastlege Harald Sundby i kronikken. Går det mot vanlige folks utur? Fra første januar ble det, som mange har fått med seg, lansert en ny eiendommelig forskrift. Den gjelder forskrivning av medisiner på «blå resept». Blåreseptordningen er en de viktige velferdsordningene i vårt land. Det er en klok og respektfull rettighet med betydelig sosial profil. Det er særlig fastlegen som er tiltenkt de konkrete rettighetsvurderingene for hver enkelt pasient. I vår litt uoversiktlige fastlegeverden befinner mange problemstillinger seg i gråsonene. Der trives vi. Vi liker å finne gode helseløsninger for akkurat deg, akkurat nå. Sammen med deg. Det er derfor vi har valgt å bli fastleger. (dagbladet.no 25.1.2022).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

- Bonnier kjøper Estate Media. (- Fastighetsnytt, som eies av Bonnier, kjøper 100 prosent av aksjene i Estate Media.) (- Estate Media er den ledende medieaktøren når det gjelder eiendom i Norge og har også en sterk posisjon i det danske markedet.)

(Anm: Bonnier kjøper Estate Media. SIGNERER AVTALE: Peter Fellman, direktør for Di-gruppen tv., Trond Valle fra Estate Media, Peter Lingmerth, sjef for Fastighetsnytt og Anders Eriksson fra Bonnier News. Estate Media blir en del av en nordisk storsatsing på eiendomsjournalistikk og konferanser. Fastighetsnytt, som eies av Bonnier, kjøper 100 prosent av aksjene i Estate Media. Estate Media er den ledende medieaktøren når det gjelder eiendom i Norge og har også en sterk posisjon i det danske markedet. Kjøpet skal gi Fastighetsnytt en sterkere posisjon i Norden innenfor journalistikk, eventer og konferanser i eiendomsmarkedet og berede grunnen for fortsatt vekst for de journalistiske produktene og utvikling av konferansevirksomheten i Norden. Fastighetsnytt tar også over design- og reklamebyrået Blake AS, som er spesialisert på eiendomsmarkedets aktører, prosesser og kommunikasjonsutfordringer. (...) Advokatfirmaene Roschier og Sands har vært juridiske rådgivere og Deloitte vært finansiell rådgiver for kjøper i anledning transaksjonen. (estatenyheter.no 21.10.2020).)

- Norges største helsenettsted på sporingstoppen. (- Mennesker i en sårbar situasjon utnyttes, mener Forbrukerrådet som kaller annonsepraksisen for et tillitsbrudd.) (- NHI sender også besøksdata til Facebook.) (- Norsk Helseinformatikk (nhi.no) er en av de ti mest sporede norske nettstedene, ifølge en undersøkelse CookieBot har gjort for NRKbeta.)

(Anm: Norges største helsenettsted på sporingstoppen. Mennesker i en sårbar situasjon utnyttes, mener Forbrukerrådet som kaller annonsepraksisen for et tillitsbrudd. NHI sender også besøksdata til Facebook. Norsk Helseinformatikk (nhi.no) er en av de ti mest sporede norske nettstedene, ifølge en undersøkelse CookieBot har gjort for NRKbeta. De har telt opp antall informasjonskapsler (cookies) og identifisert selskapene som legger dem igjen på 1503 populære norske nettsider. Du kan lese mer om fremgangsmåten i bunnen av artikkelen. NHI beskriver seg selv som et av «Skandinavias største helsenettsteder» med over 550.000 ukentlige brukere, hvorav 40 prosent er helsepersonell. Søker du på symptomer og sykdommer, er NHI en av de best rangerte på Google, noe som gjør nettsiden til en viktig informasjonskilde for hjelpetrengende i Norge. Hvorfor er dette viktig: Personvernforkjempere mener måten personaliserte annonser leveres ikke er forenlig med å verne nettbrukeres privatliv. Spesielt kritiseres rammeverket til bransjeorganisasjonen IAB som NHI følger gjennom sin annonsepartner Smart Adserver. Forbrukerrådet: – Tillitsbrudd Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, er kritisk til manglende åpenhet om sporingsmengden og beskriver det som et tillitsbrudd. (...) Omfattende sporing – NHI har den mest utstrakte bruken av annonseteknologi jeg har sett, også i internasjonal sammenheng, sier advokatfullmektig Christian Werner Skovly ved Føyen Torkildsen.(nrkbeta.no 25.5.2019).)

(Anm: NIH - ANNONSØRARTIKKEL (nhi.no).)

- Offentlige nettsteder sporer oss. Vår kontakt med det offentlige skjer først og fremst på nett. Derfor er det alvorlig at nettstedene bruker gratisverktøy som gir informasjon om norske innbyggere til teknogigantene.

(Anm: Offentlige nettsteder sporer oss. Vår kontakt med det offentlige skjer først og fremst på nett. Derfor er det alvorlig at nettstedene bruker gratisverktøy som gir informasjon om norske innbyggere til teknogigantene. Digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang. Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at kommunikasjon mellom innbygger og forvaltning i hovedsak skal foregå på nett. (aftenposten.no 26.3.2021).)

(Anm: RAPPORT: Kommersiell sporing i offentlig sektor. (teknologiradet.no 26.3.2021).)

- Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og Norsk Helseinformatikk utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å bidra til kortere vei fra forskning til klinisk praksis.

(Anm: Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og Norsk Helseinformatikk utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å bidra til kortere vei fra forskning til klinisk praksis. Gjennom utvidelsen av samarbeidet vil NHI i enda større grad bidra med å formidle viktige oppdateringer fra Helsedirektoratet. (nhi.no 3.4.2020).)

(Anm: Søk «ANNONSØRARTIKKEL» (nhi.no).)

- ANNONSØRARTIKKEL. – Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag. Kvinner som i dag opplever plager ved overgangsalderen, blir alt for ofte feilbehandlet. Det mener en av landets fremste eksperter på menopause. – Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag, sier Inger Øverlie, spesialist i gynekologi og obstetrikk ved fertilitetsklinikken Medicus.

(Anm: ANNONSØRARTIKKEL. – Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag. Kvinner som i dag opplever plager ved overgangsalderen, blir alt for ofte feilbehandlet. Det mener en av landets fremste eksperter på menopause. – Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag, sier Inger Øverlie, spesialist i gynekologi og obstetrikk ved fertilitetsklinikken Medicus. Hun ønsker å se økt bruk av MHT (Menopausal hormonterapi). Overgangsalderen, eller menopausen, kan føre med seg flere midlertidige plager. For mange kvinner kommer noen av symptomene som en stor overraskelse. – De vanligste plagene er uregelmessige menstruasjoner og hetetokter. Det er også normalt å oppleve dårlig søvn, både på grunn av hetetokter og nattesvette, men også som symptom i seg selv, sier spesialisten. Overgangsalder og hormonbehandling: Bestill brosjyre eller book informasjonsmøte her(nhi.no 28.10.2020).)

(Anm: Søk «ANNONSØRARTIKKEL» (nhi.no).)

- ANNONSØRARTIKKEL. For helsepersonell: Ny behandlingsmulighet for hjertesviktpasienter - hva betyr det for allmennpraktikeren? (- Ny forskning gjennomført av professor Kåre Birkeland ved OUS viser at hjerte-og nyresvikt er de første kardiovaskulære komplikasjonene som oppstår ved diabetes type 2.1) (- VIDEO: Professor Kåre Birkeland formidler de viktigste funnene på 3 minutter: (…).)

(Anm: ANNONSØRARTIKKEL. Skrevet av AstraZeneca. For helsepersonell: Ny behandlingsmulighet for hjertesviktpasienter - hva betyr det for allmennpraktikeren? Diagnosen er forbundet med høy dødelighet. – Det viktigste du kan gjøre, er å følge opp type 2-pasienten din nøye helt fra starten, sier kardiolog Dan Atar ved OUS. Ny forskning gjennomført av professor Kåre Birkeland ved OUS viser at hjerte-og nyresvikt er de første kardiovaskulære komplikasjonene som oppstår ved diabetes type 2.1 Dette er forbundet med høy dødelighet.1 Vi har spurt kardiolog og professor Dan Atar, OUS, om hans beste råd til fastlegen for å forebygge og ivareta pasienter med hjertesvikt – både med og uten diabetes. VIDEO: Professor Kåre Birkeland formidler de viktigste funnene på 3 minutter: (…) (nhi.no 29.12.2020).)

(Anm: Søk «ANNONSØRARTIKKEL» (nhi.no).)

– Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

(Anm: Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk uttrykkform for å skape interesse.[1] Tidligere ble dette gjerne omtalt som tekstlike annonser.[2] I medie- og reklamebransjen brukes mange overlappende og delvis synonyme begreper om innholdsmarkedsføring. Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.[3]  (no.wikipedia.org).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

- Henter fra Schibsted, Nent og United Influencers. (- Mediebedriften Strossle styrker laget og har ansatt tre nye. Strossle leverer teknologi til nettaviser med tanke på anbefalinger, stoffutveksling og innholdsmarkedsføring.)

(Anm: Henter fra Schibsted, Nent og United Influencers. - For meg er Strossle en takknemlig kanal å få representere i markedet, sier Malin Karlsson som er en av tre nye ansatte i selskapet. Mediebedriften Strossle styrker laget og har ansatt tre nye. Strossle leverer teknologi til nettaviser med tanke på anbefalinger, stoffutveksling og innholdsmarkedsføring. Nå har bedriften hentet fra Schibsted, United Influencers og Nent-gruppen. (kampanje.no 10.3.2020).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

- Annonsørinnhold levert av MSD - Eldre fra og med. 65 år anbefales pneumokokkvaksine. Pneumokokker er en type bakterier som hører til menneskets normalflora, og finnes i halsen hos friske personer, spesielt hos barn.

(Anm: Skrevet av MSD. Eldre fra og med. 65 år anbefales pneumokokkvaksine. Pneumokokker er en type bakterier som hører til menneskets normalflora, og finnes i halsen hos friske personer, spesielt hos barn. Pneumokokkbakterien er vanlig årsak til mellomørebetennelse og bihulebetennelse hos barn. Pneumokokkinfeksjon Pneumokokker er en type bakterier som hører til menneskets normalflora, og finnes i halsen hos friske personer, spesielt hos barn. Pneumokokkbakterien er vanlig årsak til mellomørebetennelse og bihulebetennelse hos barn. Hos voksne kan infeksjonen gi lungebetennelse eller mer alvorlige sykdomsformer som blodforgiftning og hjernehinnebetennelse1. Disse sykdomsformene kalles invasiv eller systemisk pneumokokksykdom. Invasiv pneumokokksykdom har høy dødelighet på om lag 20% til tross for antibiotikabehandling og kan ramme personer i alle aldre men særlig eldre, små barn, og personer med redusert helsetilstand1. (nhi.no 9.12.2019).)

- Bonnier Healthcare finns i åtta länder - Bonnier Healthcare arbetar med Östersjön som hemmamarknad.

(Anm: Bonnier Healthcare finns i åtta länder - Bonnier Healthcare arbetar med Östersjön som hemmamarknad. Vår mission är att utveckla tjänster som sätter individen i centrum, med kunnig och effektiv vård och industri som individens stöd. Vi omsätter cirka 300 MSEK och finns i dagsläget i: - Sverige: Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Lyfepond, Medibas och Netdoktor - Norge: Dagens Medisin, Norsk Helseinformatikk - Danmark: Dagens Medicin, Netdoktor.dk - Finland: Netlääkäri.fi - Estland: Meditsiiniuudised, Terviseuudised - Polen: Puls Medycyny, Puls Farmacji - Tyskland: Gesinform/Deximed - Slovenien: Medicina Danes, Medicina & Ljudje (bonnierhealthcare.se).)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

- Bonnier-eide Spoon henter inn seks nye ansatte. - Vi ble Gasellebedrift i fjor, det er morsomt at det går bra, sier daglig leder Marte Ramborg.

- Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. (- Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.)

(Anm: Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem. (sykepleien.no 10.8.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

- NHI.no (- NHI inngikk i 1997 en kontrakt med Sosial- og Helsedepartementet om å utvikle et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien.) (- For annonsører. For deg som annonsør betyr disse tallene at forutsetningene for vellykkede annonsekampanjer er optimale. Etter at over 30 forskjellige annonsører har hatt kampanjer på sidene, ser vi at responsen er svært god. Med fast visningspris og klikkgaranti vet du som annonsør nøyaktig hva du betaler for på forhånd, og når klikkprosenten ofte ligger høyt over det som er garantert, er det en bonus uten ekstra kostnad.)

Om NHI.no
nhi.no
Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er et Trondheimsbasert firma med utspring fra allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef. Selskapet ble etablert i 1996. NHI inngikk i 1997 en kontrakt med Sosial- og Helsedepartementet om å utvikle et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien. NHI fikk økonomisk støtte fra Departementet og SND (Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond, i dag Innovasjon Norge) i perioden 1997 til 99. Støtten innebar at NHI inngikk i Departementets program for næringsutvikling i helsesektoren. NHIs mandat var å skulle bli et kommersielt selskap uten behov for støtte fra det offentlige. NHI lyktes i å skaffe de nødvendige investorene slik at selskapet overlevde de første magre årene. Siden 2004 har NHI vært drevet med overskudd. Vi har etablert oss med det ledende medisinske oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og publikumsportalen (NHI.no) i Norge. Vi har solgt disse produktene til Danmark (2008) der Lægehåndbogen og Patienthåndbogen er blitt nasjonale oppslagsverk. I 2013 lanserte vi Medibas, som er den svenske utgaven av NEL, og i januar 2017 lanserte vi den tyske utgaven Deximed. Med andre ord, dette initiativet fra Sosial- og Helsedepartementet har blitt en stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Helseinformatikk AS er Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. I Norge har nær 100% av alle allmennleger i en årrekke abonnert på NEL. I tillegg abonnerer også sykehus, kommuner og offentlige tjenester på NEL. NHI utvikler og leverer dessuten e-læringskurs for leger og annet helsepersonell, og vi driver Norges mest besøkte og største helseportal, NHI.no.

- Omstridt barnevold-diagnose: Legehåndbok fjernet artikkel om filleristing. (- Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) er et oppslagsverk som blir brukt av nærmest alle allmennleger i Norge. )

(Anm: Omstridt barnevold-diagnose: Legehåndbok fjernet artikkel om filleristing. Skandinavias største medisinske oppslagsverk for allmennleger har slettet artikkelen om «Shaken baby syndrome». Grunnen er uenighet om diagnosen. Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) er et oppslagsverk som blir brukt av nærmest alle allmennleger i Norge. Diagnosen «Shaken baby syndrome» har blitt fjernet fra legehåndboka, med følgende begrunnelse: «Hypotesen har vært at barnet ristes så kraftig, filleristes, at det kan forårsake akutt hjerneskade med subdurale og retinale blødninger. Ristingen av barnet antas å utløse sterke krefter tilsvarende store hodeskader. Det mangler vitenskapelig dokumentasjon på om dette er riktig, samtidig er det forståelig at det av etiske grunner ikke er mulig å utføre slik forskning. Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell.»  (nrk.no 25.6.2019).)

- Dette er de norske nettsidene som sporer deg mest.

(Anm: Dette er de norske nettsidene som sporer deg mest. Undersøkelse av norske nettsteder viser at mediene som gruppe sporer mest. – Det er «ville vesten», sier Daniel Johannsen i CookieBot. På vegne av NRKbeta har selskapet hans talt opp informasjonskapsler (cookies) på 1506 .no-domener. (nrk.no 28.5.2019).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Dollar til professorer. (- En granskning av forskeres biinntekter og interessekonflikter.) (- Professorers biinntekter kan påvirke deres forskningsemner og resultater, politiske synspunkter og rettslige vitneutsagn (sakkyndighet).

(Anm: Dollars for Profs. Dig Into University Researchers' Outside Income and Conflicts of Interest. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. (projects.propublica.org 6.12.2019).)

- TV4: "Ingen enskild aktieägare kan gå in och styra verksamheten".

(Anm: TV4: "Ingen enskild aktieägare kan gå in och styra verksamheten". UPPDATERAD. Bonnier Broadcastings vd Casten Almqvist kommenterar statens ägande i Telia, och säger att han känner sig "helt trygg" med framtiden inom telekombolaget. Inga nedskärningar är enligt vd:n på gång, och han litar på att den oberoende journalistiken kommer att fortsätta värnas. I dag blev det klart att miljaraffären mellan Telia och Bonnier blir av – under förutsättningen att den klarar konkurrensmyndigheternas granskning. Om den oro som har vädrats kring statens ägande i Telia kommenterar Bonnier Broadcastings vd Casten Almqvist på bolagets egna blogg: - Jag känner mig helt trygg i att vår journalistiska verksamhet fortsätter att skötas helt oberoende av ägaren, precis som i dag. Telia är fullt medvetet om vikten av att värna den oberoende journalistiken och vårt innehåll. Det garanteras bland annat av att vi blir ett eget affärsområde. Det gäller också när det handlar om det statliga ägandet i Telia, där bolagsstyrningen fungerar så att ingen enskild aktieägare kan gå in och styra verksamheten. Näringminister Mikael Damberg ska träffa Telias styrelse under fredagen. Han är inte imponerad av affären, och betonar att sista ordet inte är sagt. En diskussion kommer att föras både kring sändningstillstånd och konkurrensfrågor. Enligt honom är det inte aktuellt från statens sida att sälja innehavet i Telia. Stefan Löfven har dessutom under fredagen sagt i en kommentar att Staten inte är intresserar av att äga några fler marksändningstillstånd. (dagensmedia.se 20.7.2018).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. (- Læger mod sponsor: Ren markedsføring.)

(Anm: Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor betaler telegiganten milliarder for Sveriges største tv-konsern: – Det handler om kontroll og makt. (dn.no 22.7.2018).)

- Bonnier News får miljonfinanisering från Google. Bonnier News innovationsprogram "Next" ska skapa en fullt ut personaliserad nyhetstjänst.

(Anm: Bonnier News får miljonfinanisering från Google. Bonnier News innovationsprogram ​"Next" ska skapa en fullt ut personaliserad nyhetstjänst. För det får programmet tre miljoner kronor från Google. Under tisdagen tillkännagavs vilka europeiska medier som får finansiering i den femte rundan av Google’s Digital News Innovation Fund. En av mottagarna blev Bonnier News innovationsprogram ​"Next", som får drygt tre miljoner kronor för ett projekt med syfte att skapa en fullt ut personaliserad nyhetstjänst. En av metoderna blir att erbjuda ett begränsat urval utifrån hur mycket tid användaren vill spendera, skräddarsytt för användarens behov och preferenser. – Media behöver spela en större roll i utvecklingen av framtidens infrastruktur för journalistik. Extrem personalisering är ett av våra sätt att utforska morgondagens mediekonsumtion, säger Tomas de Souza, Director Innovation Strategy, Bonnier News, i pressmeddelandet. Projektet påbörjas under sensommaren. (dagensmedia.se 24.7.2018).)

- Er leger forskere? (- I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere.)

(Anm: Er leger forskere? (...) De fleste leger følger velkjente mønstre og regler, improviserer ofte rundt disse regler. I sin arbeidsmetodikk er de mer lik jazzmusikere enn forskere. (Doctors are not scientists) (Editor's Choice (Redaktørens valg) BMJ 2004;328 (19 June).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds). (statnews.com 22.8.2016).)

- Sviket. (- Presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter.)

(Anm: Brean A. Sjefsredaktør. Sviket. Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. (…) En undersøkelse publisert i BMJ fant at presidenten i det medisinske vitenskapsakademiet, samt syv av femten medlemmer av retningslinjepanelet for opioider, har udeklarerte bindinger til opioidprodusenter. (…) At de akademiske og kliniske medisinske miljøer har misbrukt tillit og sviktet sine pasienter er kanskje det som for ettertiden blir stående som den største skandalen. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 9. september 2019.)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling.

(Anm: Världshälsoorganisationen, WHO, har dragit tillbaka två vägledningar om bland annat opioidbehandling. (...) Kritikerna menar att det finns bevis för att en amerikansk läkemedelsjätte lyckats påverka WHO och få in direkt felaktiga påståenden i dokumenten. (lakemedelsvarlden.se 16.1.2020).)

- Korrupt påvirkning/Purdue & WHO. RAPPORT: AVSLØRING AV FARLIG FIRMAPÅVIRKNING PÅ VERDENS HELSEORGANISASJON

(Anm: Corrupting influence/Purdue & the WHO. REPORT: EXPOSING DANGEROUS MANUFACTORER INFLUENCE AT THE WORLD HEALTH ORGANISATION (katherineclark.house.gov.no MAY 22 2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie.

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre.

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere.

(Anm: Rapport: Stigende lobbyisme skader Europas borgere. Ny NGO-rapport konkluderer, at en markant stigning i virksomheders lobbyisme er til stor skade for EU-borgere. CBS-professor mener dog ikke, at udviklingen generelt er problematisk. Internationale virksomheder påvirker beslutningstagere i EU i så voldsom grad, at det går udover europæerne. (…) “Store virksomheder har en ekstrem indflydelse på bestemmelser og faren er, at beslutningerne ender med at gavne virksomhederne, men går ud over befolkningen,” siger Paul De Clerck fra græsrodsbevægelsen Friends of the Earth. Han er medforfatter til rapporten. (danwatch.dk 28.9.2018).)

(Anm: Number of organisations and European Parliament accreditations on the EU transparency register. This graph shows the evolution since February 2012, of: (danwatch.dk 17.9.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien.")

(Anm: A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group. WASHINGTON — A Republican lobbying firm, the CGCN Group, is behind this week’s launch of the shadowy drug pricing organization, Alliance to Protect Medical Innovation, a partner at the firm confirmed to STAT Thursday. It is still unclear who is funding the organization, but the group admitted Thursday it relied on some “seed money from people inside the [drug] industry.” The brand drug lobby BIO also said in a new release on its website Thursday that it is joining as one of APMI’s first members. “APMI is our client and is in the process of naming the executive director,” Ken Spain, partner at CGCN Group, told STAT. “We are helping them with the rollout of the organization.”  (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. The firm provides outreach to key policymakers, gathers strategic intelligence and offers a full suite of tools for media and grassroots communication to impact the policy decisions critical to our clients. (…) Dedicated We work hard to build clients’ trust- and even harder to keep it. Just ask our current clients or people we’ve worked with in the past. We hope the results speak for themselves. (cgcn.com).)

(Anm: Seed money, sometimes known as seed funding or seed capital, is a form of securities offering in which an investor invests capital on a startup company in exchange for an equity stake in the company. The term seed suggests that this is a very early investment, meant to support the business until it can generate cash of its own (see cash flow), or until it is ready for further investments. Seed money options include friends and family funding, angel funding, and crowdfunding.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Advocacy groups (also known as pressure groups, lobby groups, campaign groups, interest groups, or special interest groups) use various forms of advocacy in order to influence public opinion and/or policy. They have played and continue to play an important part in the development of political and social systems. (en.wikipedia.org).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget.

(Anm: - Det bekymrer oss at en seriøs aktør svartmaler medienes content-satsinger. VG-direktør Christian Haneborg slår tilbake mot Publicis-gruppen i dette innlegget. Schibsted har ligget lavt i den offentlige debatten om innholdsmarkedsføring. Istedenfor å svare på angrep fra dårlig kamuflerte konkurrenter som Trigger og Geelmuyden Kiese, har vi fokusert på å utvikle produktene, eksperimentere og skape verdi for både oss selv og annonsørene. VG Partnerstudio og Brand Studio har ledet vei for bransjen og flere dyktige miljøer hos DN, Aller og Egmont har blitt etablert i kjølvannet. (…) Les også: Mediebyrå om rivalens content-satsing: - Publicis med dårlig skjult agenda Les også: Publicis angriper medienes content-byråer: - Tilbudet har ikke vært godt nok(kampanje.no 8.4.2019).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. (- Læger mod sponsor: Ren markedsføring.)

(Anm: Kritik: Medicinalgigant vil købe journalisters loyalitet. GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand. (politiken.dk 30.1.2016).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

- Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser.

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Lar mediene seg bruke som salgskanaler? (- Sunn skepsis Inntil videre må vi forholde oss til pressemeldinger som kanskje overselger virkningene av helsefremmende produkter. Men så lenge journalister og publikum er klar over det, er det ikke nødvendigvis et stort problem.)

(Anm: Lar mediene seg bruke som salgskanaler? | Atle Fretheim. I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk. Å kunne vise til «dokumentert effekt» er viktig for markedsføringen av helsefremmende produkter. Hvordan forholde seg til pressemeldinger som overselger virkningene av nye legemidler. (…) Mediekritikk Ett eksempel: Nyhetsbyrået Reuters ble i fjor kritisert for å ha opptrådt som om de var en del av PR-apparatet til legemiddelfirmaet Amgen. De videreformidlet en pressemelding som hausset opp effekten av en ny kolesterolsenkende medisin, uten å stille et eneste kritisk spørsmål. (…) Sunn skepsis Inntil videre må vi forholde oss til pressemeldinger som kanskje overselger virkningene av helsefremmende produkter. Men så lenge journalister og publikum er klar over det, er det ikke nødvendigvis et stort problem. (aftenposten.no 28.5.2018).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Om Netdoktor. Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal. (- Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.) (- Netdoktor.se AB driver också NetdoktorPro.se - ett medicinsk verktyg för läkare » som bygger på en vision att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där senaste medicinska kunskapen är tillgänglig för alla läkare.)

(Anm: Om Netdoktor. Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal. Det senaste åren har trafiksiffrorna fördubblats och ligger nu på en miljon besök varje månad. Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information i ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning. Mer än 100 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor.se samt svarar på frågor från användare i brevlådorna online. Samtliga tjänster på Netdoktor, som till exempel samhällen, är utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, specialister, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor.se är en tjänst som är gratis för användaren, dock kan specifika tjänster vara avgiftsbelagda. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor. Viktigt att påpeka är att redaktionell innehåll är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material. Netdoktor.se AB driver också NetdoktorPro.se - ett medicinsk verktyg för läkare »  som bygger på en vision att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där senaste medicinska kunskapen är tillgänglig för alla läkare. Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare. (netdoktor.se PUBLICERAD DEN: 2009-03-06).)

(Anm: Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon). (mintankesmie.no).)

- Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker.

(Anm: Medikamentell immobilisering av dyr en helserisiko for mennesker. De fleste medikamenter som nyttes til immobilisering av dyr med injeksjonsvåpen er potente eller de brukes i form av konsentrerte løsninger. Injeksjon av selv minimale volum kan derfor forårsake alvorlig forgiftning på mennesker. Det betyr at anvendelse av slike preparater er forbundet med helserisiko både for utøvere, medhjelpere og tilskuere. Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117(17):2541.)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Effector (biology) In biochemistry, an effector molecule is usually a small molecule that selectively binds to a protein and regulates its biological activity. In this manner, effector molecules act as ligands that can increase or decrease enzyme activity, gene expression, or cell signaling. Effector molecules can also directly regulate the activity of some mRNA molecules (riboswitches). (en.wikipedia.org).)

- Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare."

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The hidden side of clinical trials | Sile Lane | TEDxMadrid (youtube.com).)

- Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass.

(Anm:  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat risken för lunginflammation hos KOL-patienter som använder inhalerade kortikosteroider och kan konstatera att risken gäller samtliga läkemedel i denna klass. Det finns inga bevis för några skillnader i risk mellan de olika preparaten. (...) Information till patienter Det är känt att inhalerade kortikosteroider ökar risken för lunginflammation då de används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). (lakemedelsverket.se 16.5.2016).)

- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. (- Bestill nyhetsbrev om apotek og legemidler. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. PRISER: Prisen for et årsabonnement er NOK 4.950,- eks. mva.)

(Anm: Bestill nyhetsbrev om apotek og legemidler. DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. PRISER: Prisen for et årsabonnement er NOK 4.950,- eks. mva. Abonnement/brukerlisens er personlig og gir tilgang til samtlige artikler som er publisert, inklusiv nyhetsarkivet under www.dagensmedisin.no/dagens-medisin-pharma NB! – Husk at for å få lest nyhetsbrevet må du logge inn med brukernavn og passord, øverst i høyre hjørne på nettsiden. Bestillingsskjema (alle felt må fylles ut, hvis du ikke bruker PO/ordre nummer skriv: N/A). (dagensmedisin.no (22.5.2018)).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til.

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

- Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips.

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

- Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (- Fem grunner til at det ikke har skjedd. (- 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.)

(Anm: Alle synes å ønske lavere legemiddelpriser. (…) Fem grunner til at det ikke har skjedd. (…) 4. Alle de store aktørene har interesser, (eier)andeler i status quo.) (Everyone seems to want lower drug prices. (…) 4. All the major players have a stake in the status quo. All the major players have a stake in the status quo. (statnews.com 26.1.2018).)

- Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. (- Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser.) (- Jeg ser ikke at det er problematisk.)

(Anm: Oppslagene har skadet ham (...) Stortingsrepresentanten trekker seg som talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart, skriver VG. Avisen avslørte at Halleraker i flere år mottok skjulte honorarer fra bompengebransjen. Ikke problematisk (...) Godtgjørelsene er aldri oppgitt til Stortingets register for representantenes økonomiske interesser slik han hadde plikt til i henhold til Stortingets regelverk. - Jeg ser ikke at det er problematisk. (bt.no 25.4.2013).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

- Klart: Telia köper Bonnier Broadcasting. UPPDATERAD. Prislappen landar på 9,2 miljarder för Telias nya tv-verksamhet, som Bonnier Broadcastings Casten Almqvist föreslås bli vd för.

(Anm: Klart: Telia köper Bonnier Broadcasting. UPPDATERAD. Prislappen landar på 9,2 miljarder för Telias nya tv-verksamhet, som Bonnier Broadcastings Casten Almqvist föreslås bli vd för. Affären ska först granskas – och vad som sker med det statliga ägandet i telekomjätten åtestår att se. I dag offentliggjordes att Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting – och dess verksamheter inom TV4, C More och finska MTV – från Bonnier. Bonnier Broadcastings omsättning var förra året 7,49 miljarder kronor med ett resultat om 423 miljoner (EBITA). (dagensmedia.se 20.7.2018).)

- "Jeg ble instruert å selge OxyContin": En legemiddelkonsulent hos Purdue Pharma forteller om hvordan han ble betalt for å pushe opioider. (- Da Sean Thatcher var salgsrepresentant hos Purdue Pharma, som produserer OxyContin, klaget ofte leger han besøkte over at pasientene deres utviklet toleranse mot smertestillende opioider. Thatcher, som arbeidet for firmaet mellom 2009 og 2015 i Montana ble bedt om å fortelle de forskrivende leger at dosene skulle økes, og å presisere at avhengighet ikke er det samme som toleranse eller "pseudoavhengighet".) (- Han fikk en bonus basert på antall opioidresepter som legene han besøkte forskrev, hvor høyere salg av OxyContin utløste spesielt store bonuser.)

(Anm: “I Was Directed to Market OxyContin”: A Purdue Pharma Rep Tells How He Was Paid to Push Opioids. When Sean Thatcher was a sales rep at Purdue Pharma, which makes OxyContin, doctors he visited often complained that their patients were developing tolerance to the opioid painkiller. Thatcher, who worked for the company between 2009 and 2015 in Montana, was instructed to tell the prescribers to increase the dose, and to clarify that addiction isn’t the same as tolerance, or “pseudoaddiction.” He received a bonus based on the number of opioid prescriptions written by the physicians he visited, with higher sales of OxyContin in particular garnering bigger bonuses. (motherjones.com 6.5.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

– Svekker tilliten. – Det er overraskende at ledelsen i Norsk Helsenett synes at dette er greit, sier advokat Ingeborg Moen Borgerud. Borgerud, som er advokat ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, er en av landets fremste eksperter på arbeidsrett.

(Anm: – Svekker tilliten. – Det er overraskende at ledelsen i Norsk Helsenett synes at dette er greit, sier advokat Ingeborg Moen Borgerud. Borgerud, som er advokat ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, er en av landets fremste eksperter på arbeidsrett. Hun har ledet Arbeidslivslovutvalget, samt utvalget som har foreslått ny lov for ansatte i staten, den såkalte Statsansatteloven. Hun er overrasket over at Norsk Helsenetts direktør Håkon Grimstad tillot sin nestleder å ta styreverv i et IKT-selskap, i strid med Helsenetts eget etiske regelverk. – Det er overraskende at Thomas Bagley hadde disse rollene samtidig, og at ledelsen i Norsk Helsenett synes at det er greit. Det er i denne sammenheng av betydning at Norsk Helsenett skal levere og videreutvikle en nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten, sier Moen Borgerud. (dagensmedisin.no 21.5.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Vil du annonsere?

Vil du annonsere? (...)
Om Norsk Helseinformatikk. Norsk Helseinformatikk er Skandinavias største leverandør av Helseinformasjon til profesjonelle. I Norge leverer vi Norsk Elektronisk Legehåndbok til 95 % av allmennlegene i tillegg til sykehus, kommuner og offentlige tjenester. I Danmark ligger NEL under Sundhed.dk som Lægehåndbogen og i Sverige er nå NEL lansert som Medibas. Vi har i tillegg e-læringskurs og Norges mest besøkte helseportal; NHI.no (...)

- NHI.no pro – en suksess!

NHI.no pro – en suksess!
Vi lanserte NHI.no pro høsten 2012 for å imøtekomme helsepersonell sitt behov for nyheter og oppdatert fagstoff. Nettsiden har på kort tid blitt Norges desidert mest besøkte nettside for helsepersonell. Vi har over 100 000 helsearbeidere som besøker siden hver uke, hvorav 9500 er leger. Våre undersøkelser viser at i gjennomsnitt besøker over 20 000 leger siden hver måned. At antall sidevisninger er på over 300 000 for helsepersonell hver uke er en viktig indikator på at innholdet er interessant.

For annonsører
For deg som annonsør betyr disse tallene at forutsetningene for vellykkede annonsekampanjer er optimale. Etter at over 30 forskjellige annonsører har hatt kampanjer på sidene, ser vi at responsen er svært god. Med fast visningspris og klikkgaranti vet du som annonsør nøyaktig hva du betaler for på forhånd, og når klikkprosenten ofte ligger høyt over det som er garantert, er det en bonus uten ekstra kostnad. Vi leverer alltid rapporter med antall visninger og klikk etter endt kampanje. Fast visningspris gir i tillegg en garanti for vellykkede og kostnadseffektive annonsekampanjer også på sommeren og ved høytider; du betaler uansett kun for de antall visninger du får.

Unike tilpasninger
Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre, og setter stor pris på tilbakemeldinger. Har du spesielle behov kan vi gjøre tilpasninger og skreddersy løsninger. Vi har gjort oss nyttige erfaringer i forhold til hva som gir optimal respons og deler gjerne disse erfaringene. Vi har også en grafiker som kan lage annonsemateriell eller tilpasse eksisterende materiell til riktig format. Dette gjør vi kostnadsfritt ved kjøp av annonsekampanjer. Ta kontakt, så finner vi en optimal løsning!

Om NHI.no pro sine brukere

Jobber innenfor helsesektoren 90%
Er leger 19%
Mener siden holder en høy faglig kvalitet 92%
Sier de er spesielt interessert i annonser om legemidler og apotekvarer 60%
Ville anbefalt NHI.no pro til en kollega 97%

Fast visningspris og klikkgaranti

Vi har en prisstruktur hvor du betaler en fast pris pr visning. Slik vet du akkurat hva du får for pengene uansett når på året du annonserer. En annonsekampanje om sommeren eller rett før jul er like kostnadseffektiv som ellers. Vi gir i tillegg en klikkgaranti på 0,2 %. Det vil si at om du kjøper 200 000 visninger så garanterer vi at minimum 400 klikker på annonsen. Har du en annonsene som leverer dårligere, gir vi det antall visninger som skal til for at du får det antall klikk vi har lovet. Dette kan vi gjøre på grunn av høy relevans og riktig målgruppe. Rekorden på siden er på 1,2 % (…)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Bonnier satsar 2,5 miljarder digitalt. Europeiska investeringsbanken, EIB, har beviljat ett lån om motsvarande 950 miljoner kronor till Bonnier. Nu kan Dagens Media berätta att lånet enbart motsvarar 40 procent av satsningen. Totalt ska Bonnier investera knappt 2,5 miljarder i det digitala omställningsarbetet – och rädda mediejobben. (dagensmedia.se 22.9.2016).)

- Inntektene faller og lønnsomheten går opp for Bonnier. Snart er 50 prosent av annonseinntektene digitale.

Inntektene faller og lønnsomheten går opp for Bonnier. Snart er 50 prosent av annonseinntektene digitale
medier24.com 31.5.2017
Men omstillingen er på langt nær over, understreker direktør Trond Juliussen. Skal bygge videre på etablerte merkevarer, og samtidig jakte nye inntekter

- Omstillingen er nok ikke over, verken for vår del eller alle andre. Der digitale markedet endrer seg stadig, og omstillingen vil vedvare i lang tid, sier Trond Juliussen til Medier24.

- Jeg tror heller ikke vi skal spå veldig langt framover. Vi har lagt en strategi fram mot 2020, og lengre enn det er det vanskelig å vite noe om.

Juliussen er administrerende direktør for magasinforlaget Bonnier i Norge, som har rundt 15 prosent av det norske ukepresse- og bladmarkedet.

Og melder nå om en omsetning på rundt 350 millioner kroner for Bonniers norske selskaper og magasiner i fjor. (…)

- I 2018 vil 50 prosent av våre totale annonseinntekter være digitale, noe som er etter planen, sier Juliussen. (…)

(Anm: Nedåt för Bonnier: "Fjolåret var tufft". (…) 25,5 miljarder kronor omsatte Bonnier AB 2016, det är en minskning från resultat 2015 som landade på 25,9 miljarder kronor. (dagensmedia.se 9.2.2017).)

(Anm: Bonnier säljer sina biografer för 1,6 miljarder kronor. (…) När Nordic Cinema Group, NCG – där SF Bio ingår – köptes av brittiska Bridgepoint 2015 behöll Bonnier ett ägande på 30 procent.  (dagensmedia.se 23.1.2017).)

(Anm: Bonnier tvingas behålla majoriteten av Børsen. Efter danska konkurrensverkets invändningar blir Bonnier AB och JP/Politikens Hus gemensamma ägare av den danska ffärstidningen Børsen. I början av 2016 ingick Bonnier AB och JP/Politikens Hus ett avtal som gick ut på att JP/Politikens Hus skulle förvärva Børsen.En affär värd drygt 1 miljard svenska kronor. (dagensmedia.se 24.1.2017).)

(Anm: Bonnier Tidskrifter jublar – och frilansarna rasar. På Facebook riktar frilansare skarp kritik mot Bonnier Tidskrifter efter att anställda jublar över plusresultatet på 64 miljoner kronor. Vinstresultatet har skett på bekostnad av usla avtal för frilansare menar många. (dagensmedia.se 16.2.2017).)

- Må vite mer om Schibsted-kjøp

Må vite mer om Schibsted-kjøp
dn.no 16.2.2009
EU-kommisjonen fullfører ikke i undersøkelsen av Schibsteds kjøp i Sverige med det første.

EU-kommisjonen har midlertidig innstilt undersøkelsen av Bonnier Groups kjøp av 50 prosent i Retriever Sverige fra Schibsted.

Det melder Bloomberg News mandag.

EU-kommisjonen sier det søker mer informasjon om avtalen fra selskapene. En ny tidsfrist vil bli publisert når informasjonen mottas. (...)

(Anm: Retriever eies av NTB og TT, og er medlem i de internasjonelle bransjeorganisasjonene AMEC, FIBEP og PDLN. (retriever.no/omoss).)

(Anm: Kristina Nilsen rykker opp i Retriever - blir viseadministrerende direktør i Norden. - Vi ser for oss enda større utvikling framover, sier den tidligere kunde- og analysesjefen. (medier24.no 18.1.2017).)

- Lite om forskning

Ny medieanalyse: Mindre om norsk forskning
forskningsradet.no 20.11.2010
Stadig færre medieoppslag omtaler norsk forskning, viser en undersøkelse medieovervåkningsselskapet Retriever har gjort på oppdrag for Forskningsrådet.

- Dette gjenspeiler et taktskifte i forskningen, der den internasjonale forskningen kommer mer til syne gjennom økende internasjonalt samarbeid, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd til Aftenposten.

Rapporten fra Retriever er en gjennomgang av et utvalg norske aviser og nettaviser i uke 46 hvert år i perioden 2000 til 2009. (...)

- Mer kritisk forskningsjournalistikk
Hallén sier at han ønsker seg en mer kritisk forskningsjournalistikk.

- Det ligger i vitenskapens natur at den bare kan overleve om den møter tilstrekkelig kritikk. Den viktigste kritikken ligger i fagfellesskapet, men forskningen bør også bli møtt også av kritisk journalistikk, sier Hallén.

Mediedekningen av forskningsstoff er klart større i papiravisene enn i nettavisene. (...)

(Anm: Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Norsk Helseportal) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier) (mintankesmie.no).)

- Full splid mellom Dagens Næringsliv og Retriever: Avisa har sagt opp avtalen - og mener byrået stjeler stoff. Nå har konflikten blitt advokatmat.

(Anm: Full splid mellom Dagens Næringsliv og Retriever: Avisa har sagt opp avtalen - og mener byrået stjeler stoff. Nå har konflikten blitt advokatmat. Etter to år med forhandlinger, forsvant DN i dag fra Retrievers medieovervåking. Nå truer avisa med rettslige skritt for måten byrået likevel lager sammendrag av avisens saker på. Kunder som logger seg på Retrievers tjenester for medieovervåking og søk i Atekst-arkivet, møtte fredag morgen beskjeden om at Dagens Næringsliv fra 1. september ikke lenger er en del av tjenesten. Dermed er ikke Norges største og viktigste næringslivsavis lenger en del av landets ledende tjeneste for medieovervåking.(...) - Og det har vi fått til med Meltwater, Mbrain og Mynewsdesk - men Retriever har altså ikke ville inngått avtaler på samme vilkår som de andre, sier Djuve til Medier24. (For ordens skyld: Mynewsdesk er et søsterselskap til Dagens Næringsliv i NHST Media Group). (dn.no 2.9.2017).

(Anm: Amund Djuve mener Retriever snylter på DNs innhold. Medieovervåkningsbyrået står uten avtale med næringslivsavisen. Det betyr at DN er borte fra Atekst. Djuve utelukker ikke rettslig oppgjør. (journalisten.no 1.9.2017).)

(Anm: Biblioteker – Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) – Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv) – Nasjonalbiblioteket.)

- Bonnier News ska undersöka hur mottagandet av mobil marknadsföring skiljer sig åt i nyhetsmiljö jämfört med i sociala medier. De ska dessutom ta reda på hur annonsörer kan optimera sina varumärken i den mobila kanalen.

Bonnier studerar hjärnan – för att bli bättre i mobilen
dagensmedia.se 25.1.2017
Bonnier ska mäta hjärnvågor vid reklamexponering för att mäta annonsörernas effekt.

Bonnier News ska undersöka hur mottagandet av mobil marknadsföring skiljer sig åt i nyhetsmiljö jämfört med i sociala medier. De ska dessutom ta reda på hur annonsörer kan optimera sina varumärken i den mobila kanalen.

En omfattande Neuro-marketingstudie ska genomföras under våren under ledning av neuropsykologen och entreprenören Dr. Thomas Z. Ramsøy. Dr. Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan, deltar som expert inom kommunikation. 

– Som publicist vill vi att Bonnier News leder den här utvecklingen på den svenska marknaden säger Dilem Guler Affärsutvecklingschef på Bonnier News Sales i en kommentar.

– Neuromarketing erbjuder helt nya förutsättningar för medieanalys och jag är oerhört exalterad över vår utökade förmåga att erbjuda våra annonsörer avancerad rådgivning, fortsätter hon.

Studien är en del av Bonniers strategi att satsa på produkt- och affärsutveckling. (…)

(Anm: Bonnier henter en av Norges største bloggere. Knytter også til seg Norges største moteinstagrammer. Bloggen Styleconnection, som drives av Kristin Gjelsvik, går over til Bonnier Medias moteunivers Stylista.no. Styleconnection er en mote og livsstilsblogg og har over 150 000 unike besøk på bloggen hver måned. (kampanje.no 15.12.2015).)

(Anm: Bonnier Tidskrifter och Tailsweep startar influencernätverk. Bonnier Tidskrifter kraftsamlar influenceraffären – samtidigt lämnar vd:n Öjje Holt för att starta online-casino. När influencersbolaget Tailsweep blir en del av Bonnier Tidskrifters erbjudande är syftet att erbjuda nya möjligheter för besökare att hitta nya influencers. I det nya influencernätverket finns ett stall på 250 profiler, som inkluderar bland andra Sanna Nielsen, Charlotte Perrelli, Camilla Läckberg, Frida Fahrman och Jesscia Almenäs. Även annonsörerna ska gynnas genom samarbetet, genom nya tekniksatsningar som gör att de kan nå djupare och mer effektivt in i målgrupper. (dagensmedicin.se 27.1.2017).)

(Anm: DN: Schibsted har fått bud på Aftonbladet. Det norske mediekonsernet Schibsted har fått et bud fra svenske Bonnier på det svenske mediehuset Aftonbladet, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 22.6.2015).)

(Anm: Schibsted-toppene stadig rikere på aksjer. Tusenvis av aksjer fordelt nå i juni. Se hvor mange sjefene eier i dag og hvor mye porteføljene er verdt. Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og de øvrige toppsjefene i Schibsted Media Group kan glede seg over voksende aksjeporteføljer. Foto: Birgit Dannenberg. (journalisten.no 29.6.2015).)

(Anm: Bonniers nya säljorganisation klar – rekryterar från Expressen. Bonnier news sales organisation klar – Jenny Rahm från Expressen får helt ny tjänst. (dagensmedia.se 17.11.2015).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Vändning för Dagens Medicin

Vändning för Dagens Medicin
dagensmedia.se 13.8.2012
Dagens Medicin Sverige höjde sin omsättning något under 2011 och ökade dessutom vinsten. Trendbrottet innebär att företagets vd Mikael Nestius är försiktigt optimistisk inför framtiden.

Dagens Medicin Sverige är ett dotterbolag till Bonnier Business Press International. Företaget ger ut tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek, publicerar material på bland annat sajterna dagensmedicin.se och dagensapotek.se samt bedriver seminarieverksamhet.

De senaste åren har företagets bokslut visat på en minskad omsättning, men förra året höjde Dagens Medicin Sverige omsättningen, från 50,5 miljoner kronor till 52,3 miljoner kronor, visar företagets årsredovisning för 2011.

Samtidigt sjönk dock rörelseresultatet, från 7,3 miljoner kronor 2010 till 6,7 miljoner kronor 2011. Vinsten ökade emellertid, från 5,1 miljoner kronor 2010 till 5,2 miljoner kronor 2011.

– 2011 var helt ok, det är vår bild av året. Vi har ju samma grundläggande trend som alla andra med papperstidningar som tappar långsamt i både annonsintäkter och upplaga och så har läkemedelsindustrin gått ner under lång tid, säger Dagens Medicin Sveriges vd Mikael Nestius till dagensmedia.se och fortsätter:

–2011 lyckades vi vända en trend som pågått länge med tappad omsättning och vinst. Vi går bra både vad gäller seminarieverksamhet och på nätet. (...)

- Norsk Helseinformatikk AS (Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL))

Norsk Helseinformatikk AS
legehandboka.no/norsk-helseinformatikk-as-29453.html
Selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI) ble etablert i 1996. Året etter, i 1997, inngikk NHI en 3-års kontrakt med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et elektronisk oppslagsverk for allmennmedisin. Vi mottok økonomisk støtte fra Departementet i perioden 1997-99. Støtten var på 2,1 mill Nkr. En forutsetning for støtten var at selskapet ikke samarbeidet med eller mottok økonomisk støtte fra legemiddelindustrien. I tillegg fikk NHI støtte fra Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond på 2,7 mill Nkr i samme tidsperiode. (...)

Eierne
Selskapet har per 2011 i alt 5 aksjonærer. 3 aksjonærer har aksjeposter som til sammen utgjør 0,5% av aksjene i NHI. To aksjonærer i NHI har større eienandeler:

•Medicine Today International AB, 63%
•Som eies av Bonnier Magazine Group

•Bente og Terje Johannessen AS, 36,5% •Terje Johannessen er gründer av selskapet. Allmennlege og professor i allmennmedisin.
•Bente Johannessen er gift med Terje Johannessen og arbeider som helsesekretær i allmennpraksis.

Ingen av eierne i NHI har økonomiske bindinger som strider med selskapets uavhengighet overfor aktører som måtte ha interesse av å påvirke innholdet i selskapets produkter. (...)

- Bonnier håver inn på Dagens Medisin. (- Dagens Medisin kommer ut hver 14. dag, har et opplag på 25.500 eksemplarer og distribueres gratis til alle yrkesaktive leger i hele landet.) (- Det gir eieren Bonnier Business Press solid avkastning med 32,2 prosent driftsmargin.)

Bonnier håver inn på Dagens Medisin
journalisten.no 2.5.2016
Helseavisen er en av tre norske publikasjoner som har lov til å annonsere for reseptbelagte medisiner.

Driftsresultatet til Dagens Medisin endte på 8,8 millioner kroner av en omsetning på 27,3 millioner kroner. Avisen fikk et årsresultat etter skatt på 6,5 millioner kroner i fjor.

Det gir eieren Bonnier Business Press solid avkastning med 32,2 prosent driftsmargin. Det skriver Finansavisen mandag.

Dropper case
Helseavisen har ifølge årsberetningen en markedsandel på 75 prosent av markedet for annonser av reseptbelagte medisiner i Norge. De to konkurrerende publikasjonene, Tidsskriftet for Den norske legeforening og Sykepleien sitter på henholdsvis 19 og 6 prosent hver. Årsaken til at tidsskriftene kan annonsere for slike medisiner er at de ikke går ut til andre målgrupper enn profesjonelle innen helsevesenet.

Dagens Medisin kommer ut hver 14. dag, har et opplag på 25.500 eksemplarer og distribueres gratis til alle yrkesaktive leger i hele landet.

– Vi har et tydelig konsept hvor vi ikke skriver om helse på individ- eller casenivå, som de fleste medier i Norge. Så våre resultater er nok et resultat av at markedet etterspør uavhengighet, faglig helsejournalistikk med et høyt presisjonsnivå, sier administrerende direktør Lise Hjertaas til Finansavisen.

Av årsberetningen fremkommer det at eieren henter ut 8,3 millioner kroner i konsernbidrag fra selskapet. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Når er et synspunkt en interessekonflikt? (- FDA har allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest? (...) FDA foreslår nye retningslinjer som ekskluderer eksperter fra paneler som godkjenner nye legemidler og produkter på grunn av intellektuelle interessekonflikter. (...) Dette konseptet, sier kritikerne, er dårlig definert og upresist; videre har FDA allerede brukt det på en partisk måte som beskytter kommersielle interesser fremfor allment hensyn (publikums, samfunnets interesser). BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Media (Big Media) (mintankesmie.no).)

(Anm: - Definitivt redaktørmakt. (…) Hva som skal trykkes i en avis er jo gjenstand for en silingsprosess som avisen alene står for. Meg bekjent er det ingen åpenhet hverken i Aftenposten eller i noen andre medier om hvilke standarder som benyttes i utvelgelsen. Er det den redaksjonelle linjen som avgjør? Er det hva som er nyhetsverdig eller er det salgstallene som bestemmer? Eller kanskje avisens politiske orientering? (aftenposten.no 10.11.2016).)

(Anm: Bergens Tidende angrep justisministeren på lederplass. Da Amundsen skulle svare, redigerte avisen bort noe av kritikken. - Første gang jeg opplever, sier justisminister Per-Willy Amundsen. Men BT er ikke alene: Både Adresseavisen og Aftenposten har gjort lignende. Pressegeneral Elin Floberghagen advarer. – Det er første gang jeg opplever at en redaksjon sletter kritikk rettet mot dem selv i et skriftlig tilsvar. Jeg stiller meg undrende til BTs oppførsel, og kan ikke la være å spørre om de mener at det er en ryddig måte å opptre på, når avisen selv er part i saken jeg omtaler i mitt innlegg. Det sier justisminister Per-Willy Amundsen til Medier24 om hvordan han ble behandlet av avisa for noen uker siden. (medier24.no 22.12.2017).)

(Anm: NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. (…) – Svikter barna. (…) Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå. (…) NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. (journalisten.no 24.2.2017).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Thalidomide og media: "Det är utomordentligt viktigt att PR-avdelningen i framtiden anstränger sig ännu mera än hittills för att hålla nära kontakt med framstående vetenskapsmän och opinionsbildare." Thalidomide and the Power of the Drug Companies. Penguin Books. Stockholm: Bokforlaget Sjöström & Sjöström, 1972 (s. 108).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

- Medicinsktidsskrift.dk (- Medicinsk Tidsskrifts økonomiske fundament er annoncering, og det er gratis for modtagerne.) (- Medicinsk Tidsskrifts økonomiske fundament er annoncering, og det er gratis for modtagerne. Medicinsk Tidsskrift består af denne hjemmeside og et nyhedsbrev, der sendes ud til praktiserende læger og visse andre speciallæger. Dertil kommer apotekere og beslutningstagere, herunder politikere, inden for sundhedsvæsenet, nationalt, regionalt og kommunalt. I alt modtages Medicinsk Tidsskrift af ca. 7.000 brugere.)

(Anm: Om nyhedsbrevene. Skrevet af Super User d. 13. september 2015 i kategorien Om os Formålet med Medicinske Tidsskrifters nyhedsbreve og hjemmesider er at forbedre patientbehandlingen i Danmark ved at formidle konkret og brugbar information om medicin, behandling og patientkontakt til speciallæger, herunder praktiserende læger, og i kraft af debat og meningsudveksling at ægge til forbedring af patientbehandlingen i Danmark. Medicinsk Tidsskrifts økonomiske fundament er annoncering, og det er gratis for modtagerne. Medicinsk Tidsskrift består af denne hjemmeside og et nyhedsbrev, der sendes ud til praktiserende læger og visse andre speciallæger. Dertil kommer apotekere og beslutningstagere, herunder politikere, inden for sundhedsvæsenet, nationalt, regionalt og kommunalt. I alt modtages Medicinsk Tidsskrift af ca. 7.000 brugere. (medicinsktidsskrift.dk19.12.2017).)

- Om skribenten. Kristian Lund. Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

(Anm: Om skribenten. Kristian Lund. Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet. (medicinsktidsskrift.dk14.12.2017).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnostisering i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- Skrevet af Kristian Lund d. 14. december 2017. Det herreløse Cochrane Center og den ustyrlige chef. Denne sommer dukkede Peter Gøtzsche atter op i de danske medier og denne gang med en ny sag.

(Anm: Skrevet af Kristian Lund d. 14. december 2017. Det herreløse Cochrane Center og den ustyrlige chef. Denne sommer dukkede Peter Gøtzsche atter op i de danske medier og denne gang med en ny sag. (…) Det vil være typisk for Peter Gøtzsche at slå til akkurat der, akkurat som han har det med mammografi screening, helbredstjek, medicin i al almindelighed og psykofarmaka i særdeleshed. Hans taktik har hver gang været den samme, nemlig at bearbejde eksisterende dokumentation og konkludere, at ingen interventioner fungerer, ja, de skader mere, end de gavner. Hans argumenter har vægt, ikke mindst fordi Peter Gøtzsche er en del af det internationale Cochrane Collaboration. Slagordene bag denne organisation er: Trusted evidence * Informed decisions * Better health. Det er forklaringen på, at Peter Gøtzsche overalt, hvor det er muligt, anvender sin tilknytning til Cochrane Collaboration og dets tankegang, og det gælder uanset, hvor langt han egentlig er fra sit internationale bagland, således også Peter Gøtzsches uortodokse dokumentation fra en luksusrestaurant i Grækenland. Cochrane Collaboration er nemlig det mest troværdige, man overhovedet kan forestille sig på det medicinske område. Cochranes bibliotek har en helt særlig betydning på det område. Det rummer videnskabelig litteratur, som har stærk dokumentation bag sig. Den er den troværdighed, Peter Gøtzsche smykker sig med. (…) Mest bemærkelsesværdigt skete da, Peter Gøtzsche beskæftigede sig med sin yndlingsaversion, psykofarmaka. Det blev til en bog, og med den som udgangspunkt skrev Peter Gøtzsche om at lægemidler til psykiatriske lidelser ikke bare var spild af penge, de var dødelige. Så greb Cochrane Collaboration ind. Det ville verdens mest troværdige og evidensbaserede organisation simpelthen ikke lægge navn til, og derfor ligger der nu en permanent frarådelse på Cochranes hjemmeside. Den slår fast, at Cochrane Collaboration ikke bakker op om Peter Gøtzsches synspunkter om psykofarmaka, og at han i fremtiden ikke skal inkludere Cochrane i den kamp. (medicinsktidsskrift.dk14.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Spence D. Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.

(Anm: Langvarig bruk av psykofarmaka. (Long term use of psychiatric drugs.) (- Korrupsjon svekker diskusjon om langvarig bruk av psykofarmaka.) (Corruption impairs discussion on long term use of psychiatric drugs.) BMJ 2015;350:h2953 (Published 02 June 2015).)

- Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (- En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie.) (- Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko.)

(Anm: Disse vanlige legemidler kan øke risikoen for demens. (These common drugs may increase dementia risk.) En vanlig klasse av legemidler som legene foreskriver for en rekke tilstander - fra blæreproblemer til Parkinsons sykdom og depresjon - kan øke en persons risiko for demens, konkluderer en stor ny studie. (…) Spesielt er det imidlertid antikolinerge antidepressiva, antipsykotika, legemidler mot Parkinsons sykdom, legemidler mot overaktiv blære og legemidler mot epilepsi – som er forbundet med den høyeste økning i risiko. (medicalnewstoday.com 25.6.2019).)

(Anm: Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. 2019 ; 179(8) : 1084-1093.)

(Anm: Legemidler - immunmodulerende (stimulerende, undertrykkende), antimikrobielle, autoimmune egenskaper etc. (mintankesmie.no).)

- Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Frykter corona-demens. Coronaviruset er påvist i hjernen til pasienter med hjernebetennelse, sier lederen for Norsk nevrologisk forening. (- Nå frykter eksperter at viruset i verste fall kan forårsake demens eller hjerneskader.) (- Legene ved min avdeling sier at coronapasientene ofte er veldig forvirrede. Noen pårørende forteller at pasienter har endret personlighet, og at en del har blitt aggressive hjemme. Dessuten er et tidlig tegn ofte at luktesansen er svekket, sier han til Dagbladet. Alt dette, mener Winblad, kan tyde på at coronaviruset rammer hjernen, og i verste fall kan forårsake hjernebetennelse. I ytterste konsekvens kan det føre til demens hos noen, frykter han. Han har tidligere luftet de samme tankene for svenske Aftonbladet. - En langtidseffekt kan bli en økt demensforekomst, og flere tilfeller av tidlig demens. Nøyaktig hvordan det vil arte seg, vet vi ikke. (dagbladet.no 23.5.2020).)

- Alzheimers: Død av viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimer's: Death of key brain cells causes daytime sleepiness. Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer’s disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (…) Tau: ‘a direct driver of cognitive decline’? In the study, Dr. Grinberg and the team analyzed the brains of 13 deceased people who had Alzheimer’s disease, as well as those of seven deceased individuals who had not experienced clinical neurodegeneration. The researchers obtained these samples from UCSF’s Neurodegenerative Disease Brain Bank. The team found that, in comparison with healthy brains, those affected by Alzheimer’s disease had a high level of tau across three regions that are key to staying awake, namely the locus coeruleus, the lateral hypothalamic area, and the tuberomammillary nucleus. Not only this, but these regions had actually lost 75% of their neurons. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

- Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (- Både fysisk og kognitivt.)

(Anm: Langsom ganghastighet midt i livet linket til raskere aldring. (Slow walking speed in midlife linked with faster aging.) (- Ny forskning finner at personer som har en tendens til å gå saktere i 45-årsalderen fremviser tegn på for tidlig akselerert aldring, både fysisk og kognitivt.(medicalnewstoday.com 12.10.2019).)

- Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ.

(Anm: Har du fart på, når du går? Hurtig gang kan være forbundet med højere IQ. Spøjs korrelation: Børn med lav IQ går langsommere som voksne og ældes hurtigere end folk med højere IQ. (- Der er mulighed for at rette op på situationen, fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen. Det vender vi tilbage til senere i artiklen. (videnskab.dk 21.10.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- British Journal of Sports Medicine.)

(Anm: - Jo raskere du går, jo lenger kan du leve. (- "Ganghastighet er assosiert med risiko for død av alle årsaker, men dens spesifikke rolle - uavhengig av den totale fysiske aktiviteten en person utfører - har fått liten oppmerksomhet til nå," forklarer professaor Stamatakis. Teamets funn er nå publisert i en spesialutgave av British Journal of Sports Medicine. (medicalnewstoday.com 4.6.2018).)

- Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid.

(Anm: Alzheimers sykdom: Død hos viktige hjerneceller forårsaker søvnighet på dagtid. (- Extreme daytime sleepiness is often a top symptom of Alzheimer's disease but what, exactly, causes it? New research finally brings us an answer. (medicalnewstoday.com 18.8.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død.)

(Anm: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens – uten medisiner. Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. (- Behandlinger for disse symptomene med medisiner har beskjeden effekt og kan gi alvorlige bivirkninger, som fall, muskelstivhet, sløvhet, hjerneslag og tidligere død. (forskning.no 30.5.2019).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde.

(Anm: Autoimmun diabetes mellitus og den lekke tarm. (Autoimmune diabetes mellitus and the leaky gut.) I løpet av det siste tiåret har vår forståelse av immun reaktivitet og spesielt autoimmune lidelser vært opplevd som en stille revolusjon. Det har blitt klart at mange, om ikke alle autoimmune sykdommer, har en nær forbindelse til den bakterielle tarmflora, et kosmos av billioner av forskjellige bakterier, som danner forskjellige sammenslutninger fordelt på tarmkanalens lengde. PNAS July 23, 2019 116 (30) 14788-14790 (first published July 9, 2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor? BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

(Anm: GlaxoSmithKline. Important prescribing information. Letter to healthcare professionals, May 2006. www.gsk.com/media/paroxetine/adult_hcp_letter.pdf (accessed 13May2006). Google Scholar (web.archive.org) (PDF)

- GlaxoSmithKline er ilagt rekordbot på 3 milliarder dollar i USA.

(Anm: Roehr B. GlaxoSmithKline is fined record $3bn in US. GlaxoSmithKline har inngått avtale om å erkjenne skyld og betale 3 milliarder dollar (£ 2 milliarder, € 2,4 mrd) i straff for ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler, unnlatelse av å rapportere sikkerhetsdata og falsk prisrapportering. (GlaxoSmithKline has agreed to plead guilty and pay $3bn (£2bn; €2.4bn) in penalties for unlawful promotion of prescription drugs, failure to report safety data, and false price reporting. BMJ. 2012 ; 345 : e4568.)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

–  17 tegn på at du kan være smart - selv om det ikke føles som det. Dumme mennesker har en tendens til å overvurdere sin kompetanse, mens smarte mennesker har en tendens til å underselge seg selv.

(Anm: 17 Signs You Might Be Smart - Even if It Doesn't Feel Like It. Stupid people tend to overestimate their competence, while smart people tend to sell themselves short. As Shakespeare put it in As You Like It: "The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool."  That conventional wisdom is backed up by a Cornell University study conducted by social psychologists David Dunning and Justin Kruger. The phenomenon is now known as the Dunning-Kruger effect. So, if you're not too sure about your own intellect, it actually might be an indication that you're pretty intelligent — thoughtful enough to realize your limitations, at least. Here are some subtle signs that you are considerably smarter than you think. (sciencealert.com 17.11.2018).)

(Anm: De kompetente har for liten tro på egne evner. I et arbeidsmarked der det gjelder å selge inn seg selv, kan de mest kompetente komme dårligere ut. Unngå å underselge deg selv (studentpsykologen.no 20.2.2014).)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

(Anm: Nyt studie: Intellektuelt ydmyge personer har ofte mere viden end personer, der praler. Det kan blandt andet skyldes, at mere ydmyge personer er bedre til at vurdere egne evner. (videnskab.dk 2.4.2019).)

(Anm: Finn Skårderud: Skråsikre folk gjør meg usikker. Jeg begynte så smått på en katalog over sikkerhetens og usikkerhetens psykologi. Foreløpig har jeg kommet til fire varianter. (aftenposten.no 11.4.2018).)

(Anm: Kommentar Joacim Lund. Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon. (aftenposten.no 20.8.2014).)

- Medibas är ett bolag inom Bonnier Business Media

Vem står bakom Medibas?
medibas.se (2.10.2013)
Medibas är ett bolag inom Bonnier Business Media.

Medibas ägs till 50 procent av Dagens Medicin och till 50 procent av Norsk Helseinformatikk, som ger ut NEL, Norsk elektronisk legehåndbok. Vd för Medibas är Mikael Nestius, som även är chefredaktör och vd för Dagens Medicin. Förlagschef för Medibas är Åsa Uhlin.

Styrelseordförande i Medibas är Anders Eriksson, vd för Bonnier Business Press international. Övriga styrelsemedlemmar är Terje Johannessen, grundare av NEL och professor i allmänmedicin, Magnus Lidholm, tidigare marknadschef på Dagens Medicin, Mikael Nestius, vd för Bonnier Business Media, samt Karmo Kaas-Lutsberg, controller på Bonnier Business Press International. (...)

- Introduktionserbjudande från Medibas! (- Fra dagensmedicin.se)

Introduktionserbjudande från Medibas!
hbwz.se/dagensmedicin
Medibas är det medicinska kunskapsstödet för svensk primärvård. Med Medibas hittar du sekundsnabbt evidensbaserade, kliniskt relevanta svar på dina frågor.

I dag har Medibas över 1 000 användare i Sverige – bland annat samtliga offentligdrivna vårdcentraler i Halland.

Just nu erbjuder vi 50 % rabatt på ordinarie pris för Medibas, vilket innebär en kostnad på endast 2000 kronor per år och användare. Om du tackar ja till erbjudandet inom 10 dagar, får du dessutom de återstående månaderna under 2013 utan extra kostnad och det låga specialpriset på 2000 kronor under hela 2014.

Ditt erbjudande om du svarar inom tio dagar:

Ordinarie pris för Medibas under hela 2014: 4 000 kr
3 månader extra till ett värde av 1 000 kr
Din rabatt på ordinarie pris - 2 000 kr
Din rabatt om du svarar inom 10 dagar - 1 000 kr

Totalt pris för Medibas hela perioden är 5 000 kr
Din rabatt - 3 000 kr
Din kostnad för Medibas fram till 31/12 2014 2 000 kr (...)

- Dagens Medicin og Dagens Pharma

Om Dagens Pharma
dagenspharma.dk (12.9.2013)
Dagens Pharma udgives af redaktionen bag Dagens Medicin. (...)

Kristian Lund forlader Dagens Medicin
dagenspharma.dk 26.8.2013
Chefredaktør og adm. direktør Kristian Lund stopper som leder af Dagens Medicin og Dagens Pharma. (...)

Dagens Pharma er en nyhedsservice til alle, der lever af at anvende, regulere, sælge eller købe, medicin.

To gange om ugen sender vi et nyhedsbrev med seneste nyt om politik, økonomi, forskning og navne inden for det medicinske område. (...)

- Her er nye Dagens Medisin

Her er nye Dagens Medisin
dagensmedisin.no 13.1.2011
Tolv år etter etableringen av landets første helsenyhetsavis, utgir Dagens Medisin årets første papirutgave med ny layout og endret logo i dag.

Helsenyheter
Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetsavis som retter seg direkte mot helsevesenet. Avisen ble etablert i 1998 og har et opplag på 22.500 eksemplarer og distribueres til alle yrkesaktive leger i hele landet, i tillegg til nærmere 1500 abonnenter.

I tillegg til at avisen kommer ut hver fjortende dag i tabloidformat, legger Dagens Medisin ut daglig oppdaterte nyheter på nett samt sender ut nyhetsbrev to ganger ukentlig.

DM eies av Bonnier, som gjennom selskapet Medicine Today International (MTI) utgir søsteraviser i Danmark, Sverige, Finland, Slovenia, Estland og Polen. (...)

- Om Dagens Medisin Arena

Om Dagens Medisin Arena
dn.no 20.8.2012
Dagens Medisin arrangerer fagseminarer for leger og andre beslutningstakere i helsevesenet, politikere og helsebyråkrater.
 
Målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Slik ønsker vi å utfordre sentrale personer, beslutningstakere og fagfolk, til å komme på banen – både som foredragsholdere og aktører i debatten. (...)

Etiske retningslinjer for Dagens Medisin Arena (...)

Invitasjon til fagseminar: ARENDALSUKA, DM
nyhetsbrev@dagensmedisin.no 24.6.2015
Kjære mottaker av Dagens Medisins nyhetsbrev!
 
I forbindelse med Arendalsuka vil vi avholde et DM Arena Klinikeren i helsetjenesten på Arendal Sykehus, auditoriet tirsdag 18.august kl.10.00-11.45.
 
 Hit kommer bl.a.  helse-og omsorgsminister Bent Høie (H), helsepolitisk talsmann og medlem av helse-og omsorgskomiteen Torgeir Micaelsen (AP), OUS-overlege, tillitsvalgt og sentralstyremedlem i Legeforeningen Christian Grimsgaard, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Dag Album, leder av prioriteringsutvalget Ole Frithjof Norheim, leder av Yngre leger forening (Ylf ) Christer Mjåset, adm.dir. Sørlandet Sykehus Jan Roger Olsen og fagdirektør Sørlandet Sykehus Per Engstrand.

Påmelding og informasjon om seminaret finner du her:

http://www.dagensmedisin.no/dm-arena/dm-arena-klinikeren-i-helsetjenesten-2015/

Fagseminaret er gratis, med begrenset antall plasser.

I etterkant av vårt DM Arena arrangerer vi i samarbeid med Arendalsuka en helsedebatt i kulturhuset i Arendal kl.13-14  som vil bli direktesendt på TV2 Nyhetskanalen, ledet av programleder Oddvar Stenstrøm. Her er påmelding ved fremmøte. Mer informasjon om arrangementet finner du her:  http://www.dagensmedisin.no/dm-arena/helsedebatten/ 

http://arendalsuka.no/program-2015/tirsdag-18-august/

 Med vennlig hilsen  Markus Moe   Ansvarlig redaktør  Dagens Medisin

NVITASJON til DM Arena: Legers faglige oppdatering, 7. november 2013
dagensmedisin.no 25.10.2013
På DM Arena torsdag 7. november, kl. 15.45-18.00. presenteres den nye samarbeidsavtalen mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og LFH - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi.

Les mer og meld deg på her!

Fra 1. januar 2012 trådte det såkalte kongressforbudet i kraft, hvor leverandørene nektet å betale regningen for helsepersonells kongressvirksomhet i utlandet.

Man ønsket en etisk opprydding, og fokus bort fra smøring og heisaturer. Hva har skjedd siden den tid?

Bli med på seminaret - og få med deg hvilket regelverk som virkelig gjelder i samarbeidet mellom helsepersonell, industri og leverandører.

Med vennlig hilsen Markus Moe Ansvarlig redaktør Dagens Medisin (...)

- Synlig påvirkning. Arendalsuka er lobbyismens hjemmebane.

(Anm: Synlig påvirkning. Arendalsuka er lobbyismens hjemmebane. (…) Arendalsuka er bare seks år gammel, men har rukket å bli en institusjon i norsk politikk - både for den offentlige samtalen, men kanskje først og fremst for den synlige lobbyismen. (…) Men det er ikke mengden vanlige folk (hvis politikere, journalister og organisasjonsfolk kan ekskluderes fra en slik kategori) som gjør at Klassekampen i gå kalte Arendalsuka «lobbyistenes dansegulv». I følge en undersøkelse utført av Ketil Raknes ved Senter for studier av politisk kommunikasjon (Polkom) ved Universitetet i Oslo er det pleie og etablering av politiske kontakter som påvirkningsagenter og organisasjonsliv kommer for. Et stort lokalt og sivilt oppmøte endrer ikke på det. (dagbladet.no 15.8.2017).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

Dagens Medisin fagseminaret 'Medikamentenes rolle i helsetjenesten' i VG-auditoriet i Oslo
dagensmedisin.no 8.10.2012
Kjære nyhetsbrevmottaker!

Onsdag 24. oktober kl. 14.30-18.00 arrangerer Dagens Medisin fagseminaret 'Medikamentenes rolle i helsetjenesten' i VG-auditoriet i Oslo.

Vi har fått på plass et spennende program bestående av ledende fagpersoner og politikere.

Les det oppdaterte programmet og meld deg på her!

På DM Arena 24. oktober får du møte professor Bjarne Jensen, som nylig fikk gehør hos SSB for at byrået har brukt feilaktig statistikk i sine analyser av pengebruken i Helse-Norge.

Avdelingsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet vil snakke om myndighetenes holdninger til legemidler og prioriteringer.

Sjefen for IMS Health i Norden, Tom Rönnlund, vil analysere trender innen norsk legemiddelindustri – og vurdere utviklingen opp mot situasjonen i de andre nordiske landene.

Legeforeningen er representert på fagmøtet. Det samme er fagpersoner fra Legemiddelverket og Legemiddelindustrien (LMI). De vil alle bidra med foredrag.

I debatten blir det toppmøte mellom de tre store partiene i norsk politikk. Høyres Bent Høie, lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, vil fortelle om partiets satsing på legemiddelindustrien. Han møter Arbeiderpartiets Robin Kåss, og Fremskrittspartiets ledende politiker i helsekomiteen, Per Arne Olsen.

Fagmøtet er gratis - du er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Markus Moe
Ansvarlig redaktør, Dagens Medisin (...)

RUSAVHENGIGHET
Fagseminar onsdag 12. september 14.30 - 18.00
VG-auditoriet, Akersgata 55, 0180 Oslo
Registrering og enkel servering fra 14.00 (...)

Sponsorer: Lundbeck og Merck Serono (...)

- Quiz: depresjon (- Det virker som depresjoner er nært knyttet til nivået av serotonin og funksjonen til serotoninreseptoren 5-HT1A i hjernen, og medikamentell behandling ved depresjon har nettopp dette som angrepspunkt)

Quiz: depresjon
nhi.no 23.5.2014
Quiz: depresjon - http://nhi.no/forside/quiz/depresjon-quiz-43022.html - Publisert: 23.05.2014
Depresjon kan være en svært alvorlig sykdom. Noen rammes så hardt at de heller vil dø enn å forsette kampen mot sykdommen. Å forstå at det er en depresjon som gjør livet vanskelig er ikke alltid lett - verken for pasient eller behandler. (…)

Hva er en depresjon?
Det virker som depresjoner er nært knyttet til nivået av serotonin og funksjonen til serotoninreseptoren 5-HT1A i hjernen, og medikamentell behandling ved depresjon har nettopp dette som angrepspunkt. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

- Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (- Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander.)

(Anm: Studien avdekker forskjeller i spyttbakterier hos studenter med nylige selvmordstanker. (Study uncovers differences in saliva bacteria of students with recent suicidal thoughts.) En ny studie fra University of Florida har funnet at bakterier i spytt fra studenter som rapporterte nylige tanker om selvmord var signifikant forskjellige fra de som ble funnet hos studenter som ikke hadde opplevd nylig selvmordstanker. Mens det er en voksende mengde forskning på mental helse og humant mikrobiom, er dette den første studien som ser på bakterielle forskjeller i spytt hos de med og uten nylige selvmordstanker, også kalt selvmordsforestillinger. (…) Forskerne kontrollerte for påvirkning av andre faktorer som er kjent for å påvirke psykisk helse, som kosthold og søvn, og fant at studenter med nylige selvmordstanker hadde høyere nivåer av bakterier forbundet med periodontal sykdom og andre inflammatoriske helsetilstander. (medicalxpress.com 25.8.2022).)

(Anm: Ahrens AP, Sanchez-Padilla DE, Drew JC, Oli MW, Roesch LFW, Triplett EW. Saliva microbiome, dietary, and genetic markers are associated with suicidal ideation in university students. Sci Rep. 2022 Aug 22;12(1):14306.)

- Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne.

(Anm: Legemidlers rolle som årsak til tørre øyne. (The role of medications in causing dry eye.) (...) Legemiddelbruk (oral polyfarmasi) er den vanligste årsaken til munntørrhet, men har ikke blitt undersøkt som årsak til tørre øyne. Informasjon om legemidler som sannsynligvis forårsaker eller forverrer tørre øyne sykdommer (DED; Dry Eye Disease) og forebyggende legemidlers (konserveringsmidlers) kontroversielle rolle for aktuelle øyelegemidler undersøkes. J Ophthalmol. 2012 ; 2012 : 285851.)

- Ny innsikt i hvordan tørre øyne kan svekke hornhinner.

(Anm: New Insight Into How Dry Eyes Can Weaken Corneas (webmd.com 4.1.2023).)

- Forskere: Slik avslører tennene demensfare. (- I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens.)

(Anm: Forskere: Slik avslører tennene demensfare. I en ny studie har forskere avdekket at dårlig tannhelse kan kobles til kognitiv svikt - og tegn på begynnende demens. - God tannhelse har betydning for både allmenn helse og livskvalitet hos eldre, sier spesialisttannlege Helena Nilsson til Dagbladet. Nilsson tar nå en doktorgrad ved Malmö universitet, stedet der studien har blitt gjennomført. (dagbladet.no 7.10.2019).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tre måneders reklameforbud for Victoza. Legemiddelverket forbyr all reklame for Victoza (liraglutid) i tre måneder fra 1. januar 2016. Bakgrunnen er gjentatte brudd på legemiddelforskriften, men først og fremst en reklame som kunne gi leseren inntrykk av at Victoza reduserer risikoen for hjerteinfarkt og død. (…) Reklamen var et innstikk i Dagens Medisin 21/2015. (Nytt om legemidler nr. 4, 23. februar).)

- Legemidler og mål

Legemidler og mål
Leder
Lottelise Folge, sjefredaktør i Dagens Medisin
dagensmedisin.no 13.3.2008
DET SKJER NOE innen norsk legemiddelsektor, en utvikling som folk flest har liten kjennskap til og helsemyndighetene trolig ikke kjenner virkningen av. I løpet av få år har Norge (sammen med Danmark) blitt det landet i Europa som bruker minst penger på legemidler. (...)

Kort kan vi skissere én slik situasjon: Resultatet av en hardhendt statlig regulering av legenes forskrivingspraksis er i realiteten en begrensning av antall legemidler i det norske markedet. Til grunn for denne praktiseringen ligger ofte teoretiske antakelser om at generika har den samme effekten på pasienten som originalpreparatet (i mange situasjoner vet legene at dette ikke er tilfellet, men må finne seg i å bli overprøvd). Teorigrunnlaget er i noen tilfeller basert på tvilsomme konklusjoner. (...)

Og som et tilleggsmoment: Restriktiv bruk av individuell tilpasset refusjon, i stedet for generell refusjon, kan også føre til at Norge får tilgang til nye legemidler på et senere tidspunkt enn Europa ellers – slik legemiddelansvarlig for sanofi-aventis i Europa og Canada hevder i denne utgaven av avisen. (...)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

- Pasientene går glipp av legemidler

Pasientene går glipp av legemidler
dagensmedisin.no 6.10.2010
STATSBUDSJETTET: Medisinske fremskritt når ikke norske pasienter, påpeker Legemiddelindustriforeningen i anledning regjeringens forslag til statsbudsjett.

Legemiddellindustriforeningen (LMI) viser til at regjeringen i sitt budsjettforslag skriver at sykdomsbildet i Norge endrer seg. Sykdommer som KOLS, type 2-diabetes, kreft og enkelte psykiske lidelser øker.

– Da er det uakseptabelt at regjeringen ikke gir norske pasienter tilgang til nye viktige legemidler på disse områdene, sier LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem i en kommentar til budsjettforsalget. (...)

- Det tar for lang tid før medisinene kan tas i bruk

Lukker møte om nye legemidler
dagensmedisin.no 19.5.2014
I dag skal de administrerende direktørene i RHF-ene bestemme om norske pasienter skal få tilgang til ny kreftmedisin. Diskusjonene er lukket for offentligheten.

Beslutningsforum, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, samles i dag for første gang for å ta stilling til om seks nye kreftlegemidler skal innføres som standard behandling ved norske sykehus.

Dette er en del av «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten», som startet opp i fjor sommer. Kritikere mener systemet gjør at det tar for lang tid før medisinene kan tas i bruk.

Les dette og forstå det nye systemet! (...)

(Anm: Åpne prosesser om nye medisiner (dagensmedisin.no 21.5.2014).)

- Refser hemmelighold i vurdering av nye kreftmedisiner

Refser hemmelighold i vurdering av nye kreftmedisiner
dagensmedisin.no 19.5.2014

– Vi må ikke få et samfunn som er slik at når ting er vanskelig så lukker vi dørene, sier nestleder i Onkologisk forening.

Nestleder i onkologisk forening, Andreas Stensvold, sier han synes det er uakseptabelt at diskusjonen om innføringen av nye kreftlegemidler i sykehusene går for lukkede dører.

Mandag møttes direktørene for de fire regionale helseforetakene for å beslutte hvilke seks nye kreftlegemidler som skal tas inn i sykehuset.

Dagens Medisin ønsket å være tilstede under møtet, men møtet ble besluttet lukket for offentligheten.

Stensvold sier man under forrige runde, og at man spesielt i den såkalte ipilimumab-saken, burde ha lært at vi må ha mest mulig åpenhet rundt slike beslutninger.

–  Vi må ikke få et samfunn som er slik at når ting er vanskelige, så lukker vi dørene. Det skal være lov å ha motargumenter, men når man har en rolle der man sitter og vurderer nye medikamenter skal det være åpenhet.

– Åpenhet gir mer legitimitet på sikt. Hvis dette innebærer at personer ikke vil ta en avgjørelse fordi det er ubehagelig er vi på feil planet. Prosessene våre skal være åpne, sier han.
Stensvold mener saken er blitt for vanskelig for aktørene:

– Politikerne tør ikke ta tak i den, Helsedirektoratet har overlatt dette til sykehusene. De som tar avgjørelsene er antakelig redde for å bli hengt ut i media. Det er nok ett av mange momenter, sier Stensvold. (...)

- Åpenhet og tillit til legemiddelforskning

Åpenhet og tillit til legemiddelforskning
Torfinn Hansen er daglig leder i Pfizer AS. Han har lang ledererfaring fra farmasøytisk industri, blant annet som daglig leder i Wyeth (nå fusjonert med Pfizer) i Norge og Danmark. Han er sivilingeniør fra NTNU og har styreverv i blant annet LMI og Norsk Biotekforum.
dagensmedisin.no 3.6.2013
Legemiddelindustrien er avhengig av tillit til vår forskning. Derfor følger vi strenge juridiske og forskningsetiske standarder, og vi har de siste årene innført flere tiltak som skal sikre mer åpenhet.

Legemiddelindustriens forskningsinnsats er helt avgjørende for at pasienter skal få trygg og effektiv behandling for sine helseproblemer. For hundre år siden kunne en liten infeksjon eller en halsbetennelse være dødelig. Medisinske fremskritt drevet frem av legemiddelindustrien har reddet mange liv, og gitt oss alle bedre helse.
Fordi våre legemidler har så stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet, er det viktig å stille strenge krav til legemiddelforskningen. Legemiddelindustrien følger derfor strenge nasjonale regler og internasjonale konvensjoner som skal sikre faglig kvalitet, uavhengighet og høye etiske standarder i forskningen.

Kampanjen "All trials" gir inntrykk av at legemiddelselskapene selv kan velge hvilke data vi presenterer når vi søker om godkjenning eller omregulering av et produkt. Det stemmer selvsagt ikke. Både nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter har rett til innsyn i alle data som ligger til grunn for vår forskning. Det er disse myndighetene som på uavhengig grunnlag skal vurdere forskningen, om preparatet kan godkjennes, og i så fall hvilke vilkår som skal gjelde for bruk.
For å sikre mer åpenhet om vår forskning, har Pfizer og flere andre selskap besluttet at våre studier skal registreres på clinicaltrials.gov. Studier må registreres her før studien starter, og et sammendrag av studien skal publiseres uansett resultat. Dette betyr at alle kan få en oversikt over studier om et preparat, og at man på bakgrunn av dette kan stille kritiske spørsmål både til selskapene og til legemiddelmyndighetene.

Bak hvert nye legemiddel ligger det tusenvis av timer med forskning, og ca 10 mrd kr i investeringer. Det er bare ca 10 pst av de produktene vi forsker på, som bringes frem til et legemiddel som man søker godkjenning for. Dette betyr at industrien selv tar et betydelig ansvar for å velge bort produkter som ikke vil møte de strenge kravene som gjelder til dokumentasjon på effekt og sikkerhet. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

– Åpenhet må ikke gå på bekostning av pasientene

– Åpenhet må ikke gå på bekostning av pasientene
dagensmedisin.no 8.8.2013
–Vi ønsker mer åpenhet rundt kliniske studier, men det skal ikke gå på bekostning av pasientene som deltar i studiene, sier Karita Bekkemellem i LMI.

Ifølge et dokument som den engelske avisen The Guardian skal ha mottatt i sommer, mobiliserer legemiddelindustrien pasientgrupper - hvorav mange er helt eller delvis finansiert av legemiddelfirmaene - for å jobbe mot forslaget om å tvinge legemiddelselskaper til å offentliggjøre resultater fra legemiddelstudier.

En ansatt i et legemiddelfirma skal ha lekket informasjonen om strategien, som skal være planlagt av sjefen for EFPIA, som er den europeiske legemiddelindustriforeningen. (...)

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) sier hun ikke er kjent med at det skal ha blitt sendt et slikt strateginotat. (...)

Bekkemellem sier det kan tenkes at EFPIA har ønsket en dialog med pasientforeninger for å hindre at nye studier som offentliggjøres skal bli misbrukt på noen måte. (...)

– Besnærende tanke
– Det er selvsagt en besnærende tanke å frigjøre alle rådata og annen dokumentasjon i forbindelse med kliniske studier, men man må også sikre at man ikke går på akkord med pasientenes personvern eller konkurransesensitive opplysninger. De ulike europeiske landene har også ulikt regelverk som gjør at man må utvise forsiktighet. Også EMA ønsket en differensiert offentliggjøring av kliniske studier for å ta høyde for dette. (...)

Betenkeligheter med EMAs åpenhetspolitikk
I en offisiell uttalelse i forbindelse med artikkelen i The Guardian, sier EFPIA at de samarbeider med pasientforeningene om flere tema.

– Og vi setter pris på det uavhengige perspektivet pasientforeningene bidrar til i dette samarbeidet. Vi anser det som vårt ansvar å ta i betraktning meninger og synspunkter fra alle interessenter som er involvert i saker som har potensial til å påvirke foreningene direkte, heter det i uttalelsen. (...)

(Anm: Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemidlene virker ikke: en moderne medisinsk skandale (guardian.co.uk 21.9.2012).)

- I kjølvannet av slike saker blir det gjerne hevdet at legene blir forledet og at det er for tette bånd mellom industri og leger. Vi hevder det motsatte

Veien til riktig legemiddelbruk
dagensmedisin.no 7.2.2014
Betydningen av legemidler i folks hverdag er ofte mye større enn plassen det får i helsedebatten.

Forrige ukes mange oppslag i VG om migrene-medisin er et varsko. Det er viktig at vi får et større fokus på riktig legemiddelbruk. Men det er naturligvis også viktig å påpeke, som Pfizer gjør i VG: Neurontin (med virkestoffet gabapentin) markedsføres ikke som medisin mot migrene, men som medisin til behandling av epilepsi.

Det handler om medisinsk begrunnet off-label bruk. Norske leger har rett til å forskrive medisiner utenom godkjent indikasjon. Og, som Pfizer fremholder: Ifølge europeiske behandlingsretningslinjer, er gabapentin rangert langt ned på lista over hva som skal brukes, fordi den ikke har myndighetsgodkjent dokumentasjon for behandling av migrene. Dermed skal pasientene prøve andre medikamenter først.

I kjølvannet av slike saker blir det gjerne hevdet at legene blir forledet og at det er for tette bånd mellom industri og leger. Vi hevder det motsatte. Noe også Erna Solberg uttalte under Helseindustrikonferansen 2013. Hun pekte på tidligere år, da hun opplevde å dele fly med mange leger – på vei til kongresser fullt ut betalt av legemiddelindustrien. Nå er det ikke slik lenger. Legemiddelindustrien betaler ikke for helsepersonells deltakelse. Og da Solberg sammenlignet med tidligere konkluderte hun med at det kan ha gått for langt i den nye retningen. (...)

(Anm: Fortielse. Forbrytelse? Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:257 (11.2.2014).)

– Vi skal ikke behandle industrien som spedalske

– Vi skal ikke behandle industrien som spedalske
malfrid.bordvik@dagensmedisin.no
dagensmedisin.no 7.2.2014
LEGEMIDDELDEBATT: Sveinung Stensland (H), Karita Bekkemellem (LMI), Anne Lyse Ryel (Kreftforeningen), Harald Nesvik (Frp) og Kjersti Toppe (Sp) i panelet under konferansen Helse og fremtid på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

LMI mener legemiddelindustrien må få slippe til med mer medikamentinformasjon. De får støtte fra Høyres Sveinung Stensland.

– Det må bli slutt på at all informasjon om medikamentbruk ses på som reklame. La oss slippe til på en ordentlig måte, sa Karita Bekkemellem, direktør i Legemiddelindustrien, under konferansen «Helse og fremtid 2014» torsdag i regi av Novartis.

Hun fikk støtte fra Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi skal ikke behandle industrien som spedalske heller, sa Stensland, som selv er farmasøyt. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor forsvandt spedalskhed? (- Men i løbet af 1500-tallet forsvandt den udbredte folkesygdom næsten fuldstændigt fra Danmark og resten af Europa. Århundreder før lægevidenskaben havde fundet en behandling. (- »Det er bemærkelsesværdigt, at en så udbredt sygdom fuldstændig forsvinder fra landkortet. Vi mangler stadig at få en ordentlig forklaring på hvorfor,« siger Ib Christian Bygbjerg, som er professor ved Afdeling for Global Sundhed på Københavns Universitet og har forsket i spedalskhed.)

(Anm: Hvorfor forsvandt spedalskhed? Igennem århundreder hærgede spedalskheden blandt danskerne, men pludselig forsvandt sygdommen fra Danmark og det meste af Europa. Hvad skete der? I middelalderen skulle spedalske bære en klokke for at advare andre om, at de var syge. I middelalderens Danmark var spedalskhed en frygtet sygdom. I de hårdest ramte områder døde op mod halvdelen af befolkningen med spedalskhed. De værst ramte ofre fik vansirede ansigter, forkrøblede hænder og fødder og blev blinde. Men i løbet af 1500-tallet forsvandt den udbredte folkesygdom næsten fuldstændigt fra Danmark og resten af Europa. Århundreder før lægevidenskaben havde fundet en behandling. »Det er bemærkelsesværdigt, at en så udbredt sygdom fuldstændig forsvinder fra landkortet. Vi mangler stadig at få en ordentlig forklaring på hvorfor,« siger Ib Christian Bygbjerg, som er professor ved Afdeling for Global Sundhed på Københavns Universitet og har forsket i spedalskhed. Fortsat uvished Spedalskhed skyldes infektion med en særlig bakterie, kaldet Mycobacterium leprae. Et nyt studie viser, at nutidens spedalskhedsbakterier ikke har ændret sig – muteret – væsentligt, siden deres forfædre hærgede i middelalderen. Dermed er spedalskhed altså ikke forsvundet, fordi bakterien er blevet mindre farlig, påpeger Ib Christian Bygbjerg. »Studiet forklarer ikke den største gåde af dem alle; hvorfor forsvandt spedalskhed fra Europa. Vi kan se i studiet, at det hverken var fordi bakterierne blev mindre slemme, eller fordi vi mennesker ændrede os væsentligt,« siger Ib Christian Bygbjerg i artiklen 'Middelalderskeletter fra Odense gemmer på bakterier fra makaber sygdom', der handler om det nye studie. (…) Et nyt studie udført af blandt andet Jesper Lier Boldsen og internationale forskere tyder på, at den særlige genvariant er mindre udbredt i dag end i middelalderen. Det tolker forskerne som et tegn på, at vi kan have tilpasset os truslen fra spedalskhed. Med andre ord er genvarianten måske blevet mindre udbredt, fordi det er en evolutionær fordel, som beskytter os mod spedalskhed, forklarer forskerne. »Det ser ud, som om vores genom (arvemasse, red.) har ændret sig på grund af spedalskhed. Der er sket et signifikant fald i forekomsten af genvarianten DRB1’15:01. Formentlig er den blevet reduceret fra omkring 20 procent i middelalderen til omkring 13 procent i dag,« siger den tyske professor Ben Krause-Kyora, som leder det nye studie. (…) Spørger man Jesper Lier Boldsen handler det ikke kun om sundhedsmæssige faktorer, men det er derimod »nødvendigt at forstå historien politisk, socialt og økonomisk for at kunne analysere spedalskhedens udvikling.« »Man kan ikke forklare det alene ved at se på én faktor. Det er formentlig et samspil mellem en række forskellige faktorer, som har betydet at spedalskhed blev udryddet,« slutter han. Læs også: Derfor findes spedalskhed stadigvæk Læs også: Færre får malaria, HIV og tuberkulose (videnskab.dk 25.7.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Regjeringen beklager. (- Sammen med Friele sto flere og flere andre modige pionerer fram, og etter hvert ble det en kraftfull bevegelse som endret Norge for alltid.)

(Anm: Jonas Gahr Støre. Statsminister. Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister. Regjeringen beklager. (…) Men først og fremst vil vi i dag si unnskyld. Det er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. (nrk.no 20.4.2022).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

- Kan vi stole på forskning?

- Problemer med vitenskapelig forskning (- Hvordan forskning går galt.) (- Én enkel idé underbygger forskning: "tillit, men etterprøv, verifiser, kontroller, påvis".) (- Resultatene skal alltid være gjenstand for utfordrende forsøk.) (- En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv.)

(Anm: Problems with scientific research. How science goes wrong. (Problemer med vitenskapelig forskning. Hvordan forskning går galt.) Vitenskapelig forskning har endret verden. Nå må den endre seg selv. (Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself.) En enkel idé underbygger forskning: «tillit, men bekreftelse». (…) Moderne forskere er for godtroende og ikke nok verifiserinde – til skade for all forskning, og menneskeheten. Men suksess kan avle selvtilfredshet. For mange av resultatene som fyller akademika er enten et resultat av jukseeksperimenter eller dårlige analyser (se artikkel). (…) I fjor fant forskere ved et bioteknologisk firma, Amgen, at de bare kunne reprodusere seks av 53 «landemerke»-studier innen kreftforskning. Tidligere klarte en gruppe hos Bayer, et legemiddelfirma bare å gjenta en fjerdedel av 67 tilsvarende viktige forsøksstudier. En ledende dataforsker uttrykker misnøye med at tre fjerdedeler av studier i hans delfelt er tøv. I 2000-2010 deltok omtrent 80 000 pasienter i kliniske studier basert på forskning som senere ble trukket tilbake på grunn av feil eller kritikkverdige forhold. (…) (Too many of the findings that fill the academic ether are the result of shoddy experiments or poor analysis (see article). (economist.com 19.11.2015).)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Big Data må følges av Big Theory.

(Anm: Big Data må følges av Big Theory. (Big Data Needs a Big Theory to Go with It.) Akkurat som den industrielle tidsalder laget lover for termodynamikk trenger vi universelle lover for den kompleksitet som kan løse våre tilsynelatende uløselige problemer. (…) For å bringe vitenskapen på høyde med utfordringene i vår tid må vi utvikle en dypere forståelse av kompleksiteten i seg selv. (scientificamerican.com 1.5.2013).)

- Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten.

(Anm: Åpenhet om data (datatransparens) er den eneste måten (Data transparency is the only way) Editor's Choice - Fiona Godlee, editor in chief. BMJ 2016;352:i1261.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.2019).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

- Selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurdering er som gir opphav til ulike synspunkter, skriver Atle Fretheim.

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Medierte virkeligheter.

(Anm: Ketil Slagstad. FRA REDAKTØREN. Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

- Elitens penge påvirker lydløst dansk politik.

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger.

(Anm: Eliten tager magten – folket har tabt. De højtuddannede sidder på den politiske magt, og mange af dem bruger politik som springbræt til højere lønnede stillinger. Det bidrager til politikerleden. Bekymringer er der nok af, når det drejer sig om demokratiet. (jyllands-posten.dk 6.3.2019).)

- Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. (- Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift.) (- Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene.)

(Anm: Tette familiebånd blant Høyres og Frps folk i regjeringsapparatet. Hun driver en regjering – og ingen familiebedrift. Men i Erna Solbergs mannskap er det flust av folk med familiære bånd til hverandre eller til andre politikere i de samme partiene. (- Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har god innsikt i eliter og deres makt. Hun mener de mange familiebåndene skaper en gruppetilhørighet og absolutt tyder «på at makt blir konsentrert på få hender.» (aftenposten.no 2.2.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- HØYR INTERVJU MED EIN AV DEI SISTE: Spedalske blei sett på som rare dyr.

HØYR INTERVJU MED EIN AV DEI SISTE: Spedalske blei sett på som rare dyr
nrk.no 10.2.2012
SPEDALSK: Mange av dei leprasjuke fekk knutar i ansiktet.

Spedalske her i landet blei sett på som rare dyr heilt fram til nyare tid. For 100 år sidan døydde den verdskjende bergensaren som oppdaga leprabasillen. (...)

– Jeg vil ha meg frabedt at jeg er med på en kampanje fra industrien.

(Anm: – Jeg vil ha meg frabedt at jeg er med på en kampanje fra industrien. Sveinung Stensland (H) gikk hardt ut mot Steinar Madsens påstand om at industrien kjører en kampanje mot bytte til biotilsvarende. (…) – For meg høres det ut som tullball at Norswitch-resultatene skal tilsi at det er trygt å bytte andre legemidler. Jeg mener byttestudien er oversolgt, sa Stensland. (dagensmedisin.no 27.1.2017).)

– Stolt av Legemiddelmeldingen og den brede tilslutningen den fikk.

(Anm: – Stolt av Legemiddelmeldingen og den brede tilslutningen den fikk. Sveinung Stensland mener Legemiddelmeldingen er det beste som har skjedd på legemiddelområdet de siste fire årene. Han ser etableringstakten i apotek som det største hinderet for å gjennomføre mye av det Stortinget har vedtatt. (…) Hvis du helt til slutt skulle peke på den ene tingen som du er spesielt fornøyd med å ha oppnådd på helseområdet i den perioden vi har bak oss. Hva vil du trekke frem da? – Bare en ting? Den store sammenhengen mellom det vi sa vi skulle gjøre og det vi har gjort spesielt i primærhelsetjenesten. Vi ser nå at det er betraktelig flere ansatte helsesøstre, psykologer i kommunene, jordmødre i kommunene. Det er det som jeg er mest glad for, sier Stensland. (apotek.no 23.6.2017).)

- Ikke bekymret over nordmenns pillebruk

Ikke bekymret over nordmenns pillebruk
p4.no 22.3.2017
Det er ikke bekymringsfullt at bruken av forebyggende medisiner øker.

Det mener Høyres Sveinung Stensland, som sitter i helsekomiteen på Stortinget.

I dag skrev Dagbladet at nordmenn bruker flere medisiner enn noen gang, og bare i løpet av fjoråret fikk 70 prosent av befolkningen legemiddel på resept.

– Dette er en følge av at vi blir flere og eldre i Norge, sier Stensland. (…)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Viagra-løsning gikk i stå: Skulle vært på blå resept. Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland er kraftig opphisset over at legemiddelindustrien ikke har sørget for å få potensmidler på blå resept. (…) Tidligere mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Ap, Karita Bekkemellem, er nå administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Stensland mener hun bør gi bransjen en oppstrammer og få dem til å sende av gårde søknaden. (vg.no 4.2.2017).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

– Frykten for legemiddelindustrien hemmer

Høyre-lederen: – Frykten for legemiddelindustrien hemmer
dagensmedisin.no 11.6.2013
Frykten for de store legemiddelfirmaene er noe av årsaken til at Norge ikke har tatt en større del av fellesansvaret for å utvikle ny medisin, sier Erna Solberg.

Høyrelederen møtte helse- og omsorgsministeren til paneldebatt under Helseindustrikonferansen i Oslo 6. juni, hvor innovasjon i helsesektoren naturlig nok var et viktig tema.

– Norges strategi har vært å vente til alle andre land har utprøvd ny medisin, for deretter å se om vi kan få den når den er ferdig utprøvd. Vi ligger bak veldig mange europeiske land når det gjelder å innføre nye legemidler. Når en ny medisin er godkjent eller anbefalt av fagforeninger, Legemiddelverket og Helsedirektoratet, så bør vi sørge for at den raskere kommer inn i bruk, sa Erna Solberg. (...)

– Gått for langt
Hun mener at gode spilleregler og åpenhet sikrer klare skillelinjer i kontakten mellom helsepersonell og legemiddelindustri. Hun mintes da hun en gang på 1990-tallet møtte nærmere hundre norske leger på vei hjem fra en konferanse i Paris som var betalt av et internasjonalt legemiddelselskap.

– Det er bra at det er blitt slutt på betalte legereiser, men kanskje har vi gått for langt den andre veien. Kanskje gjør frykten for industrien at vi i Norge ikke får så gode resultater som andre land? spurte høyrelederen. (...)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: VG: Norske dommere omgår loven - dropper å registrere egne aksjekjøp (dn.no 5.9.2016).)

(Anm: Én av 25 sier de har betalt bestikkelser til norsk rettsvesen. (nettavisen.no 10.7.2013).)

(Anm: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor (e24.no 18.11.2013 ).)

- Möt Cochranes omdebatterade chef

Möt Cochranes omdebatterade chef
dagensmedicin.se 5.2.2014
Nordiska Cochrane-centrets kontroversielle chef Peter Gøtzsche har nyligen kritiserats hårt för uttalanden om psykofarmaka. Läs porträttet av honom.

Artikeln är översatt från vår danska systertidning, dagensmedicin.dk, och bitvis kortad.

Peter Gøtzsche delar människor i två läger och har alltid gjort det. Men på senare tid har han blivit skarpare i retoriken, och den konfronterande stilen har börjat bli hans egen motståndare, hävdar både kritiker och anhängare.

Vad säger han själv? Läs här det nyanserade svaret från mannen som beskylls för att vara onyanserad.

I stort sett hela sitt liv har den nu 64-årige Peter Gøtzsche varit kritisk till läkemedel och det visar sig inte minst i den senaste tidens debatt om användningen av psykofarmaka.

Det är inte svårt att hitta människor som är kritiska till Peter Gøtzsche. De kallar honom demagogisk, onyanserad och dominerande. Många orkar inte ens hamna i ordkrig med honom. Men också bland dem som stöttar honom har det börjat infinna sig en viss matthet när det gäller hans konfronterande sätt. Alla framhåller Peter Gøtzsches enorma arbetskapacitet, iver och engagemang och inte minst hans arbetsplats Cochranecentrets viktiga roll som oberoende forskningscenter. Men samma människor säger också att han de senaste åren har blivit skarpare och mer konfliktbenägen.

– Det är som om han laddar sin bazooka och skjuter mot allt och alla så att det överröstar själva budskapet, säger en källa nära Peter Gøtzsche. (...)

(Anm: Fortielse. Forbrytelse? Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:257 (11.2.2014).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

- Seminar om nye antikoagulanter

Seminar om nye antikoagulanter
dagensmedisin.no 10.5.2011
Dagens Medisin inviterer leserne til DM Arena 9. juni. Da blir det foredrag og debatt om paradigmeskiftet som skjer innen antikoagulasjonsbehandling.

For tredje gang tilbyr Dagens Medisin leserne til å delta i DM Arena, avisens gratisseminar i skjæringspunktet fag og politikk. Temaet for det fagpolitiske seminaret denne gangen er «Paradigmeskifte i antikoagulasjonsbehandling».

Etter de faglige foredragene fokuseres de helseøkonomiske og legemiddelpolitiske aspektene ved de nye legemidlene – før det tre timers lange ettermiddagsseminaret avsluttes med en paneldebatt over temaet «Bør pasientene få lettere tilgang til nye legemidler»? (...)

- Herikstad sier til Dagens Medisin at det har vært det økonomiske ved kongressreiser, og ikke dialogen mellom industri og leger, som kunne reise spørsmål om habilitet

75 prosent færre deltakere etter kongressforbudet
dagensmedisin.no 25.6.2013
Høyst 15 leger fra Norge deltok på årets store kreftkongress ASCO i USA, mot opptil 60 før kongressforbudet. Norske kreftleger er bekymret.
Overlege Daniel Heinrich frykter at lav deltakelse fra Norge på sikt kan svekke kompetanse og pasientbehandling.

I mars 2011 vedtok Legemiddelindustrien (LMI) på sin generalforsamling at legemiddelfirmaer ikke lenger skal støtte kongressreiser og deltakelse for helsepersonell. Vedtaket, som er et særnorsk fenomen, trådde i kraft fra 1. januar 2012.

Ifølge Oslo Cancer Cluster (OCC) deltok i år cirka 10-15 leger fra Norge på den store amerikanske kreftkongressen (ASCO) i Chicago. I årene før kongressforbudet i 2012 var antallet norske deltakere cirka 50-60. (...)

Danskene frykter norsk regel
Formann i Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Michael Borre, var blant de cirka 60 danske legene som deltok på årets ASCO. Han fikk reise og opphold betalt av legemiddelselskapet Amgen. Borre mener det offentlige bør dekke legenes etterutdanning, inklusiv deltakelse på kongresser, men at det i dag er vanskelig å se for seg at det blir mulig.

- Vi er avhengig av at industrien tilbyr oss deltakelse i internasjonale vitenskapelige møter, uttaler Borre til danske Dagens Medicin.

Han frykter konsekvensene hvis danskene velger å følge i Norges fotspor og forbyr legemiddelselskapene å betale for legers deltakelse på kongresser. - Det vil bety at veldig få danske leger vil ha mulighet for å delta på kongresser. Det er en åpenlys konsekvens for våre norske kolleger, sier Borre.

«Utopi»
Bjørn Vegard Herikstad, Businness Unit Manager i Amgen Norge, tror det er utopi at kongressforbudet blir opphevet.

- Dette handler om legemiddelindustriens habilitet, om ikke å komme i en situasjon hvor det stilles spørsmål om vår habilitet. Jeg tror det er bra av den grunn, og vi må se på andre måter å samarbeide på. Det har vært en belastning for industrien i mange år at det ble stilt spørsmål omkring habilitet, sa Herikstad under debatten. Herikstad sier til Dagens Medisin at det har vært det økonomiske ved kongressreiser, og ikke dialogen mellom industri og leger, som kunne reise spørsmål om habilitet. (...)

- Innrømmer somling med nye legemidler

Innrømmer somling med nye legemidler
dagensmedisin.no 12.4.2012
DM ARENA: Helsedirektør Bjørn Inge Larsen innrømmer at norske helsemyndigheter i mange tilfeller er for seine med å ta i bruk nye legemidler.

OSLO/OUS RADIUMHOSPITALET: – Vi erkjenner at vi kunne ha tatt i bruk noen nye legemidler tidligere enn det vi har gjort før, sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen på Dagens Medisins møte om kreft og prioritering på OUS Radiumhospitalet torsdag ettermiddag.

Konkluderer om dyre kreftmedisiner
Mandag skal ekspertgruppen som vurderer om fire nye dyre kreftmedisiner skal gis norske pasienter møtes, og komme med en konklusjon.

– Jeg forventer at de konkluderer og at jeg vil få råd fra dem i løpet av uken, sier Larsen.

-Kreft prioriteres
Larsen påpeker at kreft scorer høyt på vilkåret om alvorlighet når det gjelder prioritering.

– Men vi har ikke noe godt system for å prioritere noe ned. Hver gang vi prioriterer, er det noe vi prioriterer opp. Det gir økt krav til effektivitet, sa han i sin innledning på seminaret.

– Vi utfordres nå av nye legemidler og ny teknologi som er bedre enn tidligere. Ikke mye bedre, men til dels mye mer kostbar. Det er en krevende situasjon å være i. Prioriteringen av kreftpasienter må balanseres opp mot andre pasientgrupper, sa Larsen.

Professor Ole Erik Iversen ved kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus minnet helsedirektøren om at en ofte ikke kjenner nytten av nye legemidler.

–Når det gjelder nytte av nye legemidler, må vi erkjenne at nytten ofte er ukjent. Bevilger man penger til ny behandling så pluss på med fem millioner for å evaluere resultatene, sa Iversen.

– Det er jeg helt enig i, sa Larsen.

Leder i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem, kalte helsemyndighetenes tilnærming til nye legemidler for destruktiv:

– Dere har et destruktivt utgangspunkt. I dag er vi et moderne samfunn. Men vi gjør de fantastiske innovasjonene vi har foran oss, til et problem. Jeg mener dette må løftes opp til et høyere politisk nivå. Skal helsebudsjettene være slik de er nå, eller skal vi tenke annerledes? spurte Bekkemellem helsedirektøren.

– Bekkemellem reiser en politisk debatt. Vi er imidlertid ikke beslutningstakerne, var Larsens svar.

Til paneldebatten på Dagens Medisin sitt fagseminar om kreft og prioritering kom blant andre statssekretær Robin M. Kåss (Ap), Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket og Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien. (...)

- Forsinket behandling koster milliarder

Forsinket behandling koster milliarder
dagensmedisin.no 25.6.2013

Kostnadene ved at pasienter i USA, av ulike årsaker, ikke får behandling i tide, er beregnet til cirka 240 milliarder norske kroner i året.

Det viser beregninger det internasjonale analyseselskapet IMS Health har gjort.

Størst potensial for å redusere kostnadene ved forsinket behandling ligger i å fange opp personer som trenger medisin for diabetes.

De ekstra kostnadene ved at ulike pasientgrupper i USA ikke får medisin i tide, koster cirka 40 milliarder dollar, omtrent 240 milliarder norske kroner. (...)

- Farlig bytte av legemidler

Farlig bytte av legemidler
Av Tine Dommerud (Dagens Medisin)
vg.no 11.9.2008
Hver tyvende blodtrykkspasient brukte både original- og kopipreparat samtidig. Hver tredje pasient opplevde problemer i forbindelse med bytte til kopimedisin. (...)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

- Legemiddelbytte til besvær

Legemiddelbytte til besvær
Tina Lien Vestland, farmasistudent på fjerde året ved Universitetet i Oslo
dagensmedisin.no 2.11.2008
- Dessverre benytter få leger seg av retten til å reservere pasienten mot generisk bytte. Etter hva jeg forstår, har det noe å gjøre med at legene er redde for å gi inntrykk av at de er i lomma på legemiddelfirmaene, skriver Tina Lien Vestland. (...)

«Dette kvartalet er hjertepillen Deres blå, fru Hansen, og den vanndrivende er nå den lille hvite».

Dette gir grunnlag for frustrasjon for folk og gjør at turen til apoteket ikke blir en hyggelig prat rundt legemidler, bivirkninger og været - men snarere et møte mellom en person på offensiven som ikke vil oppleve å få et nytt utseende på legemidlene sine - og en som har lovpålagt plikt til å opplyse om billigste alternativ. (...)

- Kopimedisin skadelig ved alkoholinntak

Kopimedisin skadelig ved alkoholinntak
lmi.no 27.2.2009
Fra 1. mars risikerer 9000 pasienter som bruker det smertestillende medikamentet Oxycontin, å få utlevert kopipreparatet oksykodon på apoteket. Kopipreparatet kan gi store bivirkninger ved inntak av alkohol skriver Dagens Medisin.

Les saken på dagensmedisin.no (...)

(Anm: Generiske legemidler, vaksiner etc. (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Endnu en kopikonkurrent fejet af banen for GSK. De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, fortsætter med at feje kopikonkurrencen til en af GlaxoSmithKlines storsællerter af banen. Dermed ser det ud til, at GSK er fredet for kopikonkurrencen resten af året. (medwatch 16.5.2017).)

- For svakt patentvern

23 ansatte må gå i sanofi-aventis
dagensmedisin.no 2.12.2008
Sanofi-aventis Norge AS reduserer arbeidsstokken med 25% – Trusselen fra kopilegemidler med svakt patentvern i Norge er hovedårsaken, sier daglig leder Jean Monin. (...)

For svakt patentvern
– Hovedårsaken til oppsigelsene er trusselen fra kopilegemidler med svakt patentvern i Norge, begrunner daglig leder Jean Monin i sanofi-aventis.

– Når nasjonale myndigheter ikke er villige til å tilby bedre rammebetingelser, har vi dessverre ikke annet valg enn å tilpasse oss dette gjennom å nedbemanne, og gjennom å redusere våre lokale investeringer og bidrag, sier Monin. (...)

(Anm: Patenter (mintankesmie.no).)

- Forskere punkterer negative myter om kopimedicin

Forskere punkterer negative myter om kopimedicin
dagenspharma.dk 12.2.2015
Generiske kopipræparater har stort set altid samme effekt som originalpræparaterne, viser canadisk analyse af hjertekar-området. Alligevel er holdningen til generiske lægemidler ofte negativ, viser analysen.
Det er næsten altid ren spekulation, når patienter, læger eller myndigheder sætter spørgsmålstegn ved, om generisk kopimedicin har samme effekt som originalmedicinen. En gruppe canadiske forskere fra University of British Columbia i Vancouver konkluderer i en større analyse af markedet for hjertekar-lægemidler, at generiske lægemidler i langt størstedelen af alle studier lever op til myndighedernes […]

- Pakningsvedlegget skremmer

Pakningsvedlegget skremmer
Lisbeth Nilsen
dagensmedisin.no 25.2.2009
En av tre pasienter i allmennpraksis lar være å ta pillene som forskrevet etter å ha lest om bivirkninger i pakningsvedlegget. Dette viser en dansk studie.

Undersøkelsen er nylig publisert i det danske Ugeskrift for læger (Horwitz m.fl.) og omfatter 111 uselekterte pasienter fra allmennpraksis i en forstad til København. (...)

Også media skremmer
Problemstillingen er ikke ukjent for Arne Svilaas, fastlege ved Nymoen legekontor i Kongsberg og overlege dr.med. ved Lipidklinikken, Rikshospitalet.

– Jeg opplever nok dette, men ubetydelig. En tredel høres mye ut, men dette kan sikkert variere fra legekontor til legekontor, sier Svilaas til Dagens Medisin. (...)

- Pasientenes livskvalitet påvirkes ikke, verken fysisk eller psykisk, av intensivbehandling for å holde blodsukkeret nede

EASD2013 - Lever godt med omfattende blodsukkerkontroll
Pasientenes livskvalitet påvirkes ikke, verken fysisk eller psykisk, av intensivbehandling for å holde blodsukkeret nede.
dagensmedisin.no 27.9.2013
BARCELONA: Dette viser en ny metaanalyse presentert på EASD2013.

Pasienter opplever det ofte som krevende å stå på behandling som skal få ned blodsukkeret.

Få studier
Det fins få studier av hvordan pasientene opplever denne behandlingen.

Sammen med kolleger har Bianca Hemmingsen, forsker ved Centrum for klinisk forskning ved Rigshospitalet i København foretatt en sammenstilling av de randomiserte kontrollerte studiene de har tatt for seg, og målt livskvalitet på en enhetlig måte.

Ikke forskjeller
Analysen viser at det ikke er forskjeller mellom pasientene som får en mer aggressiv blodsukkerbehandling og dem som får «tillatelse» til å ligge litt høyere, fortalte Bianca Hemmingsen under et symposium torsdag formiddag.

– Men vi vet ikke hvor hardt pasientene jobbet for å nå behandlingsmålet. Dette ble det ikke rapportert om, sier hun. (...)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Kraftig nedgang i HIV-dødelighet (Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1974).)

- Berettiget harme

Berettiget harme
dagensmedisin.no 12.5.2010
VINTEREN 2009 omtalte vi på denne plass i Dagens Medisin (03/2009) - under tittelen «En krenkelse av legene» - den nye tilsynspraksisen til Statens legemiddelverk (SLV). Ordningen går ut på at agenter skulle overvåke forholdet mellom leger og industri ved uanmeldte besøk på legekontorer, under konferanser og på sykehus.

Halvannet år har det tatt før Legemiddelindustriforeningen (LMI) offisielt har reagert på denne måten å drive tilsyn på.

I denne utgaven av avisen kaller direktøren i produsentforeningen den nye praksisen en «etterlevning fra en annen tid» og viser til at mange av hennes medlemsbedrifter i det siste har reagert på Legemiddelverkets handlemåte. I løpet av 2009 utførte agentene i alt 19 uanmeldte besøk - og SLV mener selv at det er avdekket brudd på regelverket.

Foreløpig vet vi imidlertid ikke noe om omstendighetene ved regelbruddene - og hvor de foregikk. (...)

- Sannsynligvis er en del menn underbehandlet på SSRI

Menn er like deprimert som kvinner
dagensit.no 24.11.2013
Når symptomer som aggresjon og risikoatferd inkluderes i diagnostiseringen, er like mange menn som kvinner deprimert, ifølge ny studie. - Vi tror menn er underdiagnostisert for depresjon, sier seksjonssjef Lars Tanum ved Ahus. (…)
- Spør direkte!
Tanum mener helsevesenet bør gjøre en innsats for å fange opp deprimerte menn. (...)

Medisinering
Også når det gjelder medisinering, er det forskjell på menn og kvinner. - Sannsynligvis er en del menn underbehandlet på SSRI. Kvinner er mer følsomme overfor disse medikamentene, og menn må ha opptil 30 prosent høyere dose for å få tilsvarende effekt. Vi har lite data på om de får det, sier Lars Tanum.

Selv gir han som oftest høyere doser med SSRI til menn enn til kvinner, når behovet ellers synes å være likt. (...)

- Pasientsikkerheten veier alltid tyngst

Pasientsikkerheten veier alltid tyngst
Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.
dagensmedisin.no 21.2.2013
Det må fortsatt være pasientens sikkerhet og legens vurdering som bestemmer bruk av medisiner.

I diskusjonen rundt biotilsvarende medisiner har Fremskrittspartiets Morten Stordalen spurt helseminister Jonas Gahr Støre om han vil sørge for at bytte av biotilsvarende medisiner i apotek ikke blir tillatt før man har en bred faglig tilslutning. (...)

Legemiddelindustrien er ikke alene om å mene dette. På et debattmøte i regi av Dagens Medisin 23. januar var dette et tydelig signal også fra fagpersoner og pasienter: På lik linje med tradisjonelle medisiner, må man bruke føre-var-prinsippet også på biotilsvarende medisiner. (...) Legemiddelindustrien er ikke alene om å mene dette. På et debattmøte i regi av Dagens Medisin 23. januar var dette et tydelig signal også fra fagpersoner og pasienter: På lik linje med tradisjonelle medisiner, må man bruke føre-var-prinsippet også på biotilsvarende medisiner. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- USAs mest beundrede lovbryter.

(Anm: America's Most Admired Lawbreaker (USAs mest beundrede lovbryter). I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Risperdal / Risperidon (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

- Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet.

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

- Superrike skattesnytarar. (- Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

- EU-kommissionen visste om VW-fusket.

(Anm: EU-kommissionen visste om VW-fusket. (...) Misstankarna inom kommissionen väcktes till liv när dess experter insåg att luftkvaliteten i städer inte förbättrades som förväntat efter de strängare utsläppskraven för bilar som infördes 2007, enligt Der Spiegel.) (nyteknik.se 15.7.2016).)

(Anm: EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ) (mintankesmie.no).)

- Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler.

(Anm: Dieselgates gravplasser 2019. Her står VWs skandale-biler. Bilder viser 100.000-vis av Volkswagen-biler som står dumpet på flere identiske dieselgate-gravplasser rundt om i USA. (dinside.no 21.7.2019).)

(Anm: Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank. Volkswagen er mistenkt for å ha brukt et lån fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å utvikle teknologi som åpnet for juks med utslippstester. Sjefen for den europeiske investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer er skuffet over Volkswagen. (dn.no 2.8.2017).)

(Anm: VW-chef erkänner bedrägeri. En högt uppsatt chef på tyska Volkswagen (VW) i USA, inblandad i avgasskandalen, erkänner bedrägeri, meddelade en talesperson för domstolen i Detroit på tisdagen. (nyteknik.se 26.7.2017).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

(Anm: Oliver Schmidt jailed for seven years for Volkswagen emissions scam. Judge in Detroit imposes $400,000 fine on former VW executive. German was arrested trying to return home from holiday in Florida (theguardian.com 6.12.2017).)

(Anm: «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp. Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset. (ssb.no 14.12.2017).)

(Anm: Disse bildene viser det enorme problemet Volkswagen står oppe i. (…) Juks med dieselutslipp har enorme proposjoner. Dieselskandalen som VW-konsernet har havnet i har proposjoner det nesten er vanskelig å fatte. (…) Av de rundt 600.000 dieselbilene som er solgt i landet som omfattes av skandalen, har bilgiganten forpliktet seg til å kjøpe tilbake over 500.000 biler. 350.000 av disse kjøpene er allerede gjennomført til en kostnad på 7,4 milliarder dollar. (nettavisen.no 19.4.2018).)

(Anm: Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel. En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen. (vg.no 25.8.2017).)

(Anm: Dieselskandalen truer tysk økonomi. Den tyske dieselskandalen utgjør en risiko for landets økonomi, opplyser Tysklands finansdepartement i en rapport mandag. Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene. Her monterer tyske arbeidere dieselmotorer på en Volkswagen-fabrikk i Chemnitz i Tyskland. (dn.no 21.8.2017).)

–  Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.)

(Anm: – Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. (– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Markus Pfüeller. Han inngår i konsernets team på rundt 50 advokater.) (dn.no 10.9.2018).)

-1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler».

(Anm: -1200 vil dø av utslipp fra Volkswagens «juksebiler». Amerikanske forskere har undersøkt konsekvensene av utslippsjuks. (…) Det er forskere ved universitetet MIT i USA som har sett nærmere på konsekvensene av Volkswagens utslippsjuks. (dagbladet.no 3.3.2017).)

(Anm: Dieseljuks. Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen. Gikk langt for å hindre at det var mulig å teste det virkelige utslippet. (…) Nå har de funnet svaret, gjemt i programvaren til bilene, melder University of California San Diego. (…) Resultatene er publisert i en rapport (PDF), som blir lagt frem frem under IEEE Symposium on Security and Privacy i San Francisco denne uken. Under vanlig bruk, slipper bilene ut inntil 40 ganger mer NOx enn tillatt. Utslippsavsløring: Skrur av eksosrensingen allerede ved 17 grader (tu.no 23.5.2017).)

(Anm: Research. The Volkswagen Emissions Scandal Could Shorten Thousands of Lives, Study Says (time.com 3.3.2017).)

(Anm: VW-sjef pågrepet i USA En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times. Oliver Schmidt ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. (nrk.no 9.1.2017).)

(Anm: Volkswagen må betale 36 milliarder kroner etter utslippsjukset. (aftenposten.no 11.1.2017).)

(Anm: Volkswagen trolig spart for milliarder i USA. En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger. Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år. Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene. (dn.no 1.9.2017).)

(Anm: Tysk avis: VW-sjefen godkjente dekkoperasjon. Martin Winterkorn, avgått konsernsjef i Volkswagen, godkjente en plan om å holde tilbake informasjon fra amerikanske myndigheter, skriver Bild. (e24.no 26.9.2016).)

- Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate».

(Anm: Tidligere Volkswagen-sjef stilles for retten etter dieselskandalen. Bilkonsernet Volkswagens tidligere toppsjef, Martin Winterkorn, stilles for retten for svindel i forbindelse med utslippsskandalen kjent som «dieselgate». En domstol i den tyske byen Braunschweig slår fast at det er tilstrekkelig bevis til at 73-åringen potensielt kan bli dømt for kommersiell og organisert svindel. Dermed er tiltalen mot ham godkjent og den tidligere toppsjefen må svare for seg i retten. Dato for rettssaken er ikke bestemt. (e24.no 11.9.2020).)

(Anm: VW må betale 2,8 milliarder dollar i bot for dieseljuks. Beløpet tilsvarer over 24 milliarder kroner. (dagbladet.no 21.4.2017).)

(Anm: Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking. (…) Begrunnelsen er at granskingen vanskeliggjøres av hemmelighold og manglende åpenhet.) (…) Pieth sier det blant annet finnes beviser for hvitvasking av penger fra barneprostitusjon i Panama-dokumentene. (dn.no 6.8.2016).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Editorials (Lederartikler). Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra (Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt). BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Arbeider med et mandat om - uansett konsekvenser - å begrense kostnadsbruken når det gjelder bruken av medisiner"

Kan vi stole på Legemiddelverket?
Leder
Lottelise Folge, sjefredaktør i Dagens Medisin
dagensmedisin.no 13.12.2007
ETTER EN KLAGE til Sivilombudsmannen har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) omgjort et vedtak i en sak som gjelder hemmelighold omkring innholdet i tre generiske preparater til behandling av osteoporose etter at originalproduktet, Fosamax, ble patentfritt i 2005.

Opprinnelig hadde både departementet og Legemiddelverket gitt avslag på begjæring om innsyn i studiene som ligger til grunn for godkjenning av de generiske preparatene. Saken har tatt omtrent to år å behandle, og Dagens Medisin har fulgt den fra begynnelsen. Den har fått sitt eget navn - alendronatstriden - etter virkestoffet i Fosamax. (...)

I verste fall viser alendronatstriden at Legemiddelverket enten ikke besitter fullgod kompetanse eller at denne statlige myndigheten, som har en enorm makt i norsk helsevesen, arbeider med et mandat om - uansett konsekvenser - å begrense kostnadsbruken når det gjelder bruken av medisiner. Mye kan tyde på det siste. (...)

En krenkelse av legene
dagensmedisin.no 12.2.2009
DET ER IKKE godt å vite om man skal le eller gråte. Uten noen form for offentlig debatt har Statens Legemiddelverk innledet overvåking av forholdet mellom legene og legemiddelkonsulentene som, så vidt vi kan se, savner sidestykke i det norske samfunn. (...)

På denne måten har statens reklame- og markedsføringskrig mot legemiddelprodusentene tatt nye og alvorlige former. SLV har tatt mål av seg til å kontrollere det som oppfattes som den viktigste påvirkningskanalen for industrien - den personlige samtalen med legen. (...)

At Legemiddelindustrien synes de uventede inspeksjonene er «udramatiske», vitner mer om en bransje som går på gummisåler enn om prinsipiell tenking. Bransjen har, ofte med rette riktignok, blitt kjørt så hardt av staten at hele dens immunforsvar mot statlig regulering og tilsyn etter alt å dømme er ødelagt. (...)

Det minner sterkt om eksempler fra stater vi misliker sterkt å sammenligne oss med. (...)

- Gjennomsnittskostnaden per utviklet legemiddel er nå på hele 1,8 milliarder US-dollar

Tolv år før legemiddelet er kommersialisert
dagensmedisin.no 7.2.2013
Dette er veien fra forskning til kommersialisering av legemidler: I snitt tar det tolv år fra en substans er forsket frem i laboratoriet til legemiddelet er tilgjengelig for pasienten.

- Gjennomsnittskostnaden per utviklet legemiddel er nå på hele 1,8 milliarder US-dollar. Tallet reflekterer også at mer enn 80 prosent av legemidlene man starter utvikling av, aldri kommer til markedet. Dette skjer stort sett fordi effekten ikke er bedre enn dagens behandling eller fordi man oppdager bivirkninger, forteller administrerende direktør Andreas Berg i legemiddelselskapet MSD.

Overfor Dagens Medisin opplyser Berg at det i gjennomsnitt tar tolv år fra en substans er forsket frem i laboratoriet til den finnes i butikkhyllene.

Steg 1
Etter at et virkestoff er isolert og har bevist effekt, må det masseproduseres, testes ut og godkjennes. Dette skjer i såkalte fase 1-, fase 2- og fase 3-studier. Man kan også ta med fase 4-studier i en slik oversikt.

- Fase 1 er det første studiet på mennesker, ofte et mindre antall friske frivillige.

- Fase 2 er små sikkerhets- og effektstudier på pasienter med aktuell sykdom.

- I fase 3 konsentrerer man seg om terapeutisk bekreftende studier.

- Fase 4-studier er studier på terapeutisk bruk etter at produktet har fått markedsføringstillatelse.

Dersom de tre første fasene gir positive resultater, begynner man arbeidet for å sende legemiddelet ut på markedet. (...)

(Anm: Developing a new drug costs less than $100m, not $900m (Utvikling av et nytt legemiddel koster mindre enn 100 milloner dollar, ikke 900 millioner dollar)
BMJ 2013;346:f398 (22 January)
.)

- Skjult reklame

Sygelig information
forbrugerraadet.dk 5.2.2008
Føler du dig lidt syg for tiden? På medicinalfirmaernes hjemmesider findes alt om sygdomme og symptomer. Når du har fundet ud, af hvad du fejler, er det tid til lægebesøg. Måske sender lægen dig hjem med en recept. Og muligvis er firmaet bag medicinen, den samme som firmaet bag hjemmesiden. Ny international kampagne sætter fokus på sygeliggørelse og medicinreklamer (...)

I virkeligheden er hjemmesiderne skjult information, hvor firmaerne præsenterer deres egne produkter som behandlingsmetoder.

Den internationale forbrugerorganisation, Comsumers International, har derfor lavet en kampagne rettet mod medicinalfirmaerne og de kreative reklamemetoder. (...)

Læs mere på: www.marketingoverdose.org og www.consumersinternational.org

Læs Forbrugerrådets anmeldelse i 2007 af to medicinfirmaer: http://www.forbrugerraadet.dk/breve/alle/brev234/

Læs Forbrugerrådets kommentar Når raske bliver gjort syge: http://www.forbrugerraadet.dk/debat/alle/debat048 (...)

- Avviser kommersielle interesser

Avviser kommersielle interesser
lmi .no 9.6.2010 (Legemiddelindustrien (LMI))
09.06.2010
I et brev til tidsskriftet BMJ avviser WHOs generaldirektør Margret Chan at kommersielle interesser styrte pandemibeslutningene skriver Dagens Medisin.
Les saken på dagensmedisin.no (...)

– Norge er en legemiddelsinke

– Norge er en legemiddelsinke
dagensmedisin.no 3.3.2011
– Norge skyver EØS-formaliteter foran seg og viser ingen selvstendig vilje til å ville forbedre legemiddeltilbudet til barn, mener LMI-direktør Karita Bekkemellem.

Direktøren i Legemiddelindustriforeningen (LMI) viser blant annet til artikkelen Gir barn uregistrerte medisiner her på Dagens Medisin i dag.

Uregistrerte barnemedisiner
I artikkelen kommer det frem at én av tre medisiner som brukes til sykehusbehandling av barn, og 15 prosent av medisinene til barn utenfor sykehus, ikke er registrert i Norge.

– Det er et stort behov for godkjente legemidler til barn, understreker Bekkemellem overfor Dagens Medisin.(...)

- Han kom med fire legemidler og gikk med sju

Legemiddelbruk i Norge – for lite, for mye eller passe?
Madsens blogg - Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.
dagensmedisin.no 17.4.2012
Ett sikkert vårtegn er ulike publikasjoner som omhandler legemidler og legemiddelbruk i Norge. Legemiddelindustrien (LMI) er ute med tall og fakta, Apotekforeningen er der og Folkehelseinstituttet kommer med grossistsalg og resepttall. Legemiddelverket er ute med sin årsrapport omtrent på disse tider og internasjonalt utgir OECD hvert år en sammenligning av ulike lands helsestell. (...)

Legemiddelbruken i Norge er lav sammenlignet med mange vestlige land, uansett målestokk: Andel av helsebudsjettet, andel av totaløkonomien, antall tabletter eller kostnad per innbygger. Er dette bra eller ikke bra? Det er det vanskelig å svare på, men det er utvilsomt et område det burde forskes på.

Nesten daglig er det artikler i dagspressen om bivirkninger – hos eldre, barn med ADHD, pasienter med depresjon eller kreft. Advarende pekefingre er det mange av, polyfarmasi er blitt et moteord. Polyfarmasi betyr egentlig behandling med mange legemidler. I dag har det i lege- og farmasøytkretser fått en negativ klang – i betydningen behandling med for mange legemidler.

Forleden hadde jeg en pasient til utredning. Det var en 74 år gammel mann med høyt blodtrykk, diabetes type 2, KOLS og forkammerflimmer. Det nedslående resultatet av mine undersøkelser var: Blodtrykket var ikke godt behandlet, hans diabetes var ute av kontroll, medisinen han fikk for KOLS var kke den beste og han fikk ikke blodfortynnende behandling til tross for at etningslinjene sier han skulle hatt det. Han kom med fire legemidler og gikk med sju. (...)

Som hjertespesialist er jeg glad for at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin nå er så billig at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle det i drikkevannet. Forebygging av tidlig død av hjerte- og karsykdom har vært svært vellykket de siste 20-30 årene. (...)

- Potent innstikk-debut for Dagens Medisin

TEMABILAG SEKSUALITET I DAGENS MEDISIN
dagensmedisin.no (26.8.2008)
Bestillingsfrist for annonser: 5. september

I uke 37 vil annonsen din bli eksponert i et aktuelt og relevant bilag - Seksualitet. Temautgaven vil inneholde artikler om medisinske nyheter, behandlingsmetoder og tilhørende emner av stor interesse for både spesialister og allmennpraktikere.

Temabilagene når alle våre lesere. Vi vet at temabilagene leses og tas vare på. Annonsene får dermed lengre levetid.

Dagens Medisin mottas av over 18 000 leger hver uke. (...)

Potent innstikk-debut for Dagens Medisin
kampanje.com 10.4.2006
Potenspille-produsenten Bayer er den første annonsøren som slipper til når avisen Dagens Medisin for første gang åpner for annonseinnstikk.

I Norge er det i utgangspunktet ikke lov å reklamere for reseptbelagte legemidler. Unntaket er fagavisen Dagens Medisin, noe som betyr svært begrensede muligheter for den søkkrike legemiddelindustrien. Derfor er Dagens Medisin en viktig annonsekanal for aktørene. Mens en rekke aviser landet rundt har gjort annonseinnstikk til en viktig inntektskilde, har sjefredaktør Lottelise Folge inntil nå vært avvisende til annonsebilag.

– Vi har vært skeptisk til denne typen annonsering, som innebærer at en aktør lager avislignende artikler om sitt eget produkt. Dagens Medisin har siden oppstarten vært opptatt av å lage etiske retningslinjer for annonsering, slik at vår troverdighet og integritet ikke blir rammet. Derfor har vi sagt nei til alle former for annonsering som kan føre til at Dagens Medisin blir skadelidende, forteller Folge til Kampanje.

Men før helgen fikk potenspilleprodusenten Bayer Healthcare slippe til og ble dermed den første annonsøren som får boltre seg i et innstikk i avisen.

– Dette er et eksperiment. Vi prøver ut forskjellige annonseringsmuligheter for annonsørene, men alt foregår innenfor våre etiske retninglinjer. Vi stiller krav til annonsørene og vi har vært tungt inne i utformingen av annonseinnstikket til Bayer Healthcare. Vi har for eksempel stilt krav til fonter og størrelser, alle sidene er annonsemerket og artiklene er vinklet på en annen måte enn det som er vanlig i Dagens Medisin. Derfor følte vi oss trygge på at dette annonseinnstikket kunne forsvares rent etisk, sier Folge.

– Kommer det et skred av henvendelser om innstikk fra pengesterke aktører i legemiddelindustrien nå?

– Det aner jeg ikke. Vi kommer til å stille de samme kravene til andre annonsører, og om det kommer flere annonseinnstikk får vi vurdere, sier sjefredaktøren.

I legemiddelindustrien er det utvilsomt mange selskaper som gjerne åpner pengesekken for annonseinnstikk i Dagens Medisin. Selskapene synes det blir stadig mer vanskelig å slippe til i mediene med produktnyheter. Hvis det er slik at Dagens Medisin nå åpner en ny arena for markedsføring av legemidler, er det svært sannsynlig at legemiddelselskapene vil kjenne sin besøkelsestid.

Dagens Medisin utgir Norges eneste uavhengige nyhetsavis for helsesektoren, og henvender seg spesielt til leger, farmasøyter, veterinærer, tannleger og sykepleiere. Dagens Medisin distribueres i et opplag på 18.000 til blant annet alle leger, sykehus og institusjoner i Norge. (...)

- Norges glemte folkesykdom

Salget av ereksjonspiller eksploderer
vg.no 9.2.2008
Salget av ereksjonspiller her i landet har blitt doblet i løpet av seks år. (...)

Norges glemte folkesykdom
Bertil Andersson Daglig Leder Bayer HealthCare
dagbladet.no 28.4.2006
IMPOTENS: Det er i dag over 350.000 nordmenn som har opplevd ereksjonssvikt som følge av psykologiske og/eller fysiologiske årsaker. Til sammenlikning er det 170.000 diabetikere i Norge, og dette omtales som en av våre viktigste folkesykdommer. Potensproblemer rammer over dobbelt så mange. Vi kan trygt si at dette er vår glemte «folkesykdom».

I Dagbladet 12. april vier Thore Langfeldt en kronikk til Bayer HealthCares publikasjon «Potent». Denne ble distribuert til ca. 20.000 helsearbeidere gjennom ukeavisen Dagens Medisin. Bayer produserer potensmiddelet Levitra, og Langfeldt stiller blant annet spørsmålet om vi mennesker skal jobbe med oss selv når vi har prestasjonsangst, eller om vi skal overlate til legemiddelindustrien å finne løsninger. Dette er en relevant problemstilling, men vi mener at han forutsetter at alle leger jobber med potensproblemer daglig og er like bekvemme med pasientsamtalen som han selv er. (...)

Potenspiller, som for eksempel Levitra, kan i mange tilfeller være den beste behandlingen for paret som lider med mannen impotens. (...)

Opp å stå!
Thore Langfeldt Spesialist i klinisk psykologi NPF og klinisk sexologi NACS, Institutt for klinisk sexologi og terapi, Oslo.
dagbladet.no 12.4.2006
EREKSJONSPROBLEMER: Skal vi jobbe med oss selv når vi har prestasjonsangst, eller skal vi overlate det til legemiddelindustrien?

Når ereksjonen svikter kommer legemiddelindustrien løpende. Aldri før har vel mannen opplevd at potensen hans har blitt gjenstand for så stor oppmerksomhet som nå. Og aldri før har vi fått så mye reklame for Viagra og andre sexlegemidler på PCen vår som nå. To om dagen. At det bare skulle gjelde meg og min PC, tviler jeg sterkt på.

At mannens ereksjonsproblemer kommer frem i lyset er selvsagt bra, men motivene synes mer å være big business enn godhet for mannens seksuelle usikkerhet. Mellom 350 000 og 500 000 norske menn lider av sviktende potens heter det i overskriften i torsdagsnummeret av Dagbladet godt timet med et annonsebilag i torsdagsnummeret av Dagens Medisin. Annonseblaget er publisert av legemiddelfirmaet Bayer HealthCare som produserer potensmiddelet Levitra. (...)

Hvordan skal vårt fremtidige medisinbruk se ut? Vi spiser stadig mer medisiner, faretruende mye mer, mener mange eksperter, og det er ingen ting som tyder på at trenden vil snu. ADHD, angst, depresjon og potensproblemer bare øker, sies det, og løsningen er piller. Hvis 500 000 nordmenn i tillegg skal bruke medikamenter for å få penis til å stå til enhver tid (uten å bruke for lang tid, i følge reklamen), så er det store penger å tjene. En tusenlapp på hver, er vel ikke utenkelig. Det blir penger det! En halv milliard i økt omsetning. Men hva gjør økt bruk og langvarig bruk av piller med hjernen vår? Hvordan påvirker det vårt genetiske system? En vakker dag er kanskje medikamenter den eneste løsningen vi har, selv på de enkleste problemene. Er det slik vi vil ha det? (...)

Potensproblemer?
John-Arne Skolbekken Medlem av den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM)
dagbladet.no 3.5.2006
FORSKNING: Bayer HealthCares Bertil Andersson omtaler potensproblemer som en glemt folkesykdom i Dagbladet 28.04.06. Påstanden tuftes på data fra den såkalte EDIN-studien, som gjerne trekkes fram når omfanget av potensproblemer blant norske menn omtales. Det er derfor betimelig å repetere noen fakta om studien.

Den bygger på en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant mannlige pasienter over 39 år som oppsøkte allmennpraktiserende leger i Østfold i en tomåneders periode på slutten av 1998. Kun 49 av 209 leger som ble bedt om å rekruttere pasienter til studien valgte å gjøre det. Studien er i så måte ingen dokumentasjon på forekomsten av potensproblemer blant norske menn, men på forekomsten av problemet i en selektert pasientpopulasjon. Når studien i ettertid likevel er blitt omtalt som om den var en befolkningsundersøkelse er dette en form for vitenskapelig uredelighet. (...)

«EDIN-studien har så langt primært tjent som et middel i markedsføringen av Viagra. Den kan i fremtiden inngå i forskerutdanningen som et skoleeksempel på hvordan publisering og forskningsformidling ikke bør gjøres. (...)

Konstruksjonen av potensproblemer som folkesykdom i Norge savner i så måte forskningsmessig belegg. (...)

- Alzheimermedisin

Alzheimermedisin
Leder, Dagens Medisin 19/06
lmi.no 10.11.2006
PÅ MORGENEN den 31. oktober brakte NRK-radio et innslag om at staten de siste fem årene har brukt en halv milliard kroner på en Alzheimer-medisin som har tvilsom effekt. Innslaget gikk først i sendingen - på topp som man sier i nyhetssjargongen. Påstanden ble også ble kommentert av stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV). (...)

NRKs og Ballos meninger fikk lov til å stå uimotsagt i seks timer. Først klokken 12.30 ble innslaget nyansert. (...)

Ifølge spesialister har mellom 30 og 40 prosent av pasientene en påviselig effekt av medisinen. (...)

I NRKs innslag blir de feilaktige påstandene om medisinens virkning koblet sammen med insinuasjoner om at leger har latt seg kjøpe av medisinalfirmaet til å drive lobbyvirksomhet og markedsføring for produktet. For dem det gjelder, er dette alvorlige påstander. (...)

Det er pressens opplagte plikt å avdekke tvilsomme koblinger mellom leger og medisinalindustri. (...)

I saken om den påstått uvirksomme Alzheimer-medisinen er det, i tillegg til dette, en viktig side som burde vekke bekymring. I stedet for å rette søkelyset mot leger og medisinalindustri, kunne det med fordel ha vært rettet mot statens iver etter å spare penger innenfor et stramt helsebudsjett. Som journalister må vi passe oss for at vi ikke mottar informasjon fra statlige organer og viderebringer den ukritisk til leserne. (...)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

«Alle» er enige om effekten 10.11.06
Kristin Henriksen
dagensmedisin.no 10.11.2006
«Alle» er enige om effekten 10.11.06
Både myndigheter, eksperter og produsent er enige om at legemidler mot Alzheimers demens er effektive. (...)

(Anm: Er "Alle" enige om at legemidler mot demens er effektive?)

(Anm: Common Medications for Dementia. Could Cause Harmful Weight Loss. SAN FRANCISCO -- August 3, 2015 -- Medications commonly used to treat dementia could result in harmful weight loss, according to a study published in the August issue of the Journal of the American Geriatrics Society. (…) Cholinesterase inhibitors are marginally beneficial for most patients with dementia and may have serious side effects such as gastrointestinal symptoms. Weight loss also is a significant problem in this patient population and is linked to increased mortality. Data from randomised controlled trials suggests this weight loss may be an under-recognised side effect of cholinesterase inhibitors, but evidence is limited and conflicting. (dgnews.docguide.com 3.8.2015).)

(Anm: Donepezil – Rabdomyolyse (EPITT no 18261). Preparatomtale. 4.8 - BivirkningerSykdommer i muskler, bindevev og skjelett. Frekvens “svært sjeldne”: Rabdomyolyse* (Settes inn som fotnote til tabellen): * Rabdomyolyse er rapporter å oppstå uavhengig av nevroleptisk malingt syndrome og i nær tidsmessig sammenheng med oppstart av donepezil eller doseøkning. (ema.europa.eu 34.7.2015).)

Donepezil uten effekt på atferd hos demente
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3049 (29.11.2007)
Kolinesterasehemmeren donepezil gir ingen bedring av alvorlige atferdsforstyrrelser ved Alzheimers sykdom.

Atferdsendringer forekommer hyppig hos demente. Antipsykotika brukes ofte, til tross for begrenset effekt og hyppige bivirkninger. Kolinesterasehemmere kan forebygge utvikling av psykiske og atferdsmessige endringer hos pasienter med Alzheimers sykdom, men det er hittil ikke gjennomført systematiske studier hos pasienter med demens og alvorlige atferdsendringer. (...)

(Anm: Alzheimers legemiddel foreskrevet off-label kan akselerere kognitiv svikt for noen pasienter. (Alzheimer's drug prescribed off-label could accelerate cognitive decline for some patients. Funn Donepezil, et medikament som er godkjent for å behandle mennesker med Alzheimers sykdom, bør ikke foreskrevet for personer med mild kognitiv svikt uten en genetisk test. UCLA School of Nursing forskere oppdaget at for folk som bærer en spesifikk genetisk variasjon - K-varianten av butyrylkolinesteraseaktiviteten eller BChE-K - donezpezil kunne akselerere kognitiv svikt. FINDINGS Donepezil, a medication that is approved to treat people with Alzheimer's disease, should not be prescribed for people with mild cognitive impairment without a genetic test. UCLA School of Nursing researchers discovered that for people who carry a specific genetic variation -- the K-variant of butyrylcholinesterase, or BChE-K -- donezpezil could accelerate cognitive decline.) (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Mikroblødninger i hjernen. En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes. Pasienten hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom et år tidligere, og det ble derfor startet opp med donepezil. Noen uker etter utskrivning fra avdelingen ble han gradvis mer ustø og fikk dårligere språk. Han ble reinnlagt etter en drøy måned, desorientert og med krampeanfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:288 (16.2.2017).)

- Flere demente bør medisineres

Flere demente bør medisineres
lommelegen.no 11.3.2004
Sannsynligvis får færre enn 30 prosent med mild til moderat demens medikamenter for å bremse sykdomsutviklingen, melder Dagens Medisin.

Professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, sier til avisa at flere bør få prøve medisiner. (...)

Han mener at allmennlegene er forsiktige med medisinforskrivningen. Alle pasienter som kvalifiserer for medikamentell behandling får det ved hukommelsesklinikken på Ullevål universitetssykehus. (...)

(Anm: Pasientforeninger, legenettsteder og Dagens Medisin (Schibsted) er i hovedsak direkte eller indirekte finansiert av legemiddelindustrien, dvs. de er mer eller mindre forpliktet til å formidle en positiv informasjon om legemidler for å oppretholde pengestrømmen.)

- Bedre liv med nye legemidler

Bedre liv med nye legemidler
Kristin A. Henriksen
dagensmedisin.no 16.1.2003
Nye legemidler, deriblant Cox-2-hemmere og TNF-blokkere, gir en helsegevinst som tilsvarer at inntil tre døende pasienter berges fra den visse død til ett fullgodt leveår. (...)

De tradisjonelle smerte- og betennelsesdempende midlene, NSAIDs, ble i større grad erstattet med Cox-2-hemmere, Celebra (celecoxib) og Vioxx (rofecoxib). Disse legemidlene har samme smertestillende effekt, men færre bivirkninger som magesår, blødninger og kvalme. (...)

15 prosent av pasientene brukte Cox-2-hemmere i 2001, og flere pasienter brukte sykdomsmodifiserende legemidler, hvorav over tre prosent biologiske legemidler. Det er disse endringene som ifølge forskerne har gitt helsegevinst hos pasientene. Den helseøkonomiske beregningen viser at kostnaden pr. vunnet kvalitetsjustert leveår er cirka 200.000 kroner. Dette er i samme størrelsesorden som ved behandling av hjertesykdommer. Forskerne konkluderer derfor at nye behandlingsformer for revmatoid artritt er kostnadseffektive. (...)

(Anm: Celebra (Celebrex; celecoxib) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vioxx (rofecoxib COX-2) - informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva? (mintankesmie.no).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

(Anm: Värktabletter kopplas till hjärtproblem. Det finns ett samband mellan en högre risk för hjärtsvikt och medicinering med värktabletter som Voltaren, Ipren och Magnecyl, enligt en ny stor studie. Studien som publicerats i British Medical Journal visar att personer, som inom de senaste 14 dagarna tagit så kallade NSAID-läkemedel, har en 19 procent högre risk för att tas in på sjukhus för hjärtsvikt, jämfört med personer som tagit tabletterna längre tillbaka i tiden. (dagensmedicin.se 30.9.2016).)

(Anm: Mange NSAID knyttet til hjertefeil. Many NSAIDs Associated With HF. 'A clear risk to some... and tighter regulation is justified'. (…) For the individual drugs, odds ratios ranged from 1.16 (95% CI 1.07-1.27) for naproxen to 1.83 (95% CI 1.66-2.02) for ketorolac, and were significant for the following: Diclofenac – Ibuprofen – Indomethacin – Ketorolac – Naproxen – Nimesulide – Piroxicam – Etoricoxib - Rofecoxib (medpagetoday.com 29.9.2016).)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: «Ufarlige» smertestillende knyttet til økt risiko for hjertestans. 'Harmless' Painkillers Associated With Increased Risk of Cardiac Arrest. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs worldwide and some, including ibuprofen, are available over the counter. (pharmpro.com 16.3.2017).)

(Anm: Combination of NSAIDs and gastric protection can lead to inflammation in small intestine. Patients with inflammatory diseases are often prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. They are also often recommended to use a proton pump inhibitor to protect their stomach. (news-medical.net 11 .4.2017).)

(Anm: Reseptfrie NSAID-er linkes til økt risiko for hjertestans, ifølge studie. Smertestillende legemidler som anses ufarlige for publikum er assosiert med økt risiko for hjertestans, ifølge forskning publisert i dagens utgave av European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) Disse inkluderte de ikke-selektive NSAID-er (diclofenac, naproxen, ibuprofen) og COX-2-hemmere (rofecoxib celekoksib). Over-the-counter NSAIDs linked to elevated risk of cardiac arrest, study finds. Painkillers considered harmless by the general public are associated with increased risk of cardiac arrest, according to research published today in the March issue of European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. (…) These included the non-selective NSAIDs (diclofenac, naproxen, ibuprofen), and COX-2 selective inhibitors (rofecoxib, celecoxib). (news-medical.net 15.3.2017).

(Anm: Ibuprofen er knyttet til 31 % økning i risiko for hjertestans. (Ibuprofen linked to 31% increase in risk of cardiac arrest. (…) In particular, the research warned against the view of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) as without risk and advised against people using the pain killers who had pre-existing cardiovascular problems. (…) Of those who were taking NSAIDs, the use of ibuprofen was associated with a 31% increase in the risk of cardiac arrest. As well as this, patients taking diclofenac, another NSAID – only available by prescription in the USA and the UK, were found to have a 50% increase in the risk of cardiac arrest. (pharmatimes.com 16.3.2017).)

- Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. (- Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs.)

(Anm: Ny forskning: Populært håndkøbsmedicin kan forstyrre unge mænds hormoner. Ibuprofen kan ændre unge mænds hormonbalance, viser ny dansk-fransk forskning. Er du en ung mand og har taget de smertestillede gigtpiller ibuprofen i bare 14 dage, så kan du risikere at skade produktionen af hormonet testosteron. Den populære håndkøbsmedicin kan føre til, at unge mænds hormonbalance minder om en 70-årigs. (dr.dk 9.1.2018).)

- Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. (- De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.)

(Anm: Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster. En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction. (lakemedelsvarlden.se 2.2.2018).)

(Anm: Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reproduction 2018 (Published: 02 February 2018).)

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.

(Anm: Forskere: Ibux gjør unge menn eldre. Testosteronnivået synker markant i unge menn som tar ibuprofen over flere uker, sier danske forskere. (…) – For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København. Ifølge Norsk Helseinformasjon, nhi.no, kan menn med lavt testosteronnivå føle seg slitne, ha lav sexlyst, og ha risiko for tap av muskel- og beinmasse. (…) Advarte mot blanding I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen. – Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang. – Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår. (NTB) (dagsavisen.no 9.1.2018).)

(Anm: Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen. Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning. (…) Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme. (nrk.no 9.1.2018).)

(Anm: Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (January 8, 2018).)

(Anm: Mannlig hypogonadisme. Mannlig hypogonadisme skyldes nedsatt produksjon av kjønnshormonet testosteron. Det kan skyldes svikt i reguleringen i hjernen eller produksjonen i testiklene. (…) Prognose Menn med varige årsaker til hypogonadisme - genetiske feil, skader på testiklene, skader på hypofysen - trenger livslang behandling. Menn med forbigående hypogonadisme som følge av annen sykdom eller medisinbruk vil ofte bli bra igjen når den underliggende sykdommen er gått tilbake eller man stanser medisinbruken som fører til lavt testosteron, for eksempel kortison. (nhi.no 10.1.2018).)

(Anm: Bakgrunn. Hypogonadisme hos menn er et klinisk syndrom som kan oppstå gjennom hele livssyklusen og beror vanligst på sykdom som direkte eller indirekte medfører at testiklene ikke klarer produsere et fysiologisk testosteron nivå og et normalt antall spermatozoer. Diagnosen hypogonadisme kan ikke stilles kun gjennom måling av testosteron nivået, men det må også være symptomer forenlig med denne tilstanden. Klassiske årsaker er hypofyse tumorer, Kallman’s syndrom (sekundær hypogonadisme), Klinefelter syndrom og XX-males syndrom (primær hypogonadisme). (helsebiblioteket.no - Versjon 2015: Johan B. Svartberg og Anders P. Jørgensen).)

- NSAID kan forårsake endringer i cellemembraner; funn kan ha store konsekvenser for legemiddelutviklere.

(Anm: NSAIDs can cause changes to cell membranes; findings could have wide repercussions for drug developers Researchers have discovered that three commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, alter the activity of enzymes within cell membranes. Their finding suggests that, if taken at higher-than-approved doses and/or for long periods of time, these prescription-level NSAIDs and other drugs that affect the membrane may produce wide-ranging and unwanted side effects. (medicalnewstoday.com 25.8.2014).)

(Anm: L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) Ikke-selektive NSAID: Acetylsalisylsyre, deksibuprofen, deksketoprofen, diklofenak, diklofenak-misoprostol, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloksikam, nabumeton, naproksen, naproksen-esomeprazol, piroksikam, tolfenam  (legemiddelhandboka.no 20.1.2017).)

- Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®.

(Anm: NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik, betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger. (…) Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og naproxen. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Orudis®, Relifex® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere. Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men medfører økt risiko for hjerte/kar-sykdom. (nhi.no 30.5.2013).)

(Anm: NSAID Use Is Associated with Elevated Risk for Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Receiving Antithrombotic Therapy Ann Intern Med 2014 Nov 18; 161:690.)

- Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

(Anm: Ibuprofen er et ikkesteroid antiinflammatorisk middel (NSAID), et propionsyrederivat. Medikamentet brukes hovedsakelig ved smerter, som febernedsettende og ved menstruasjonsplager. Ibuprofen er tilgjengelig som tabletter og som gel til utvortes bruk. Ibuprofen er tilgjengelig reseptfritt som håndkjøpspreparat også utenfor apotek, og er et av de mest solgte legemidler på verdensbasis. I Norge markedsføres medikamentet som Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox. (…) Se artikkel om NSAIDs for mer om virkningsmekanisme og bivirkninger (no.wikipedia.org).)

(Anm: Kardiovaskulære risici ved behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). KONKLUSION NSAID-behandling er associeret med en lang række kardiale komplikationer i form af destabilisering af blodtryksbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, atrieflimren, venøs tromboemboli, blødning ved kombinationsbehandling med antitrombotika og pludselig hjertedød. Selv korttidsbehandling synes at være associeret med en øget risiko, og særligt diclofenac har en uheldig risikoprofil. Dertil kommer, at der er en dosisrelateret øgning i de kardiovaskulære risici forbundet med NSAID-behandling, hvorimod den terapeutiske og smertestillende effekt ikke øges tilsvarende. NSAID-behandling frarådes derfor til patienter med hjerte-kar-sygdom, og anvendelse af diclofenac frarådes generelt. Ugeskr Læger 2016;178:V08160612.)

(Anm: Using NSAIDs during a cold may increase heart attack risk. Taking ibuprofen or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs to help relieve cold or flu symptoms may seem harmless, but new research suggests otherwise. It could increase the risk of heart attack. Study co-author Dr. Cheng-Chung Fang, of the National Taiwan University Hospital, and colleagues recently reported their findings in The Journal of Infectious Diseases. (medicalnewstoday.com 6.2.2017).)

(Anm: NSAIDs offer little benefit for spinal pain, review finds. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen offer little more clinical benefit to patients with spinal pain than a placebo, a systematic review and meta-analysis has found. The review of 35 randomised placebo controlled trials involving 6065 people, published in the Annals of the Rheumatic Diseases,1 found that NSAIDs did provide some relief from pain and disability but found little evidence that they were more effective than placebo. Researchers found that, in every six patients treated with an NSAID, only one would benefit. BMJ 2017;356:j605 (Published 06 February 2017).)

(Anm: Demente rammes i højere grad af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen følger ministerens arbejde med handlingsplan om demens, der er essentiel for hjertepatienter også. Demens og hjerte-kar-sygdomme har fælles risikofaktorer, siger forskningschef. (hjerteforeningen.dk 3.10.2016).)

(Anm: NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt. Antiinflammatoriska läkemedel av NSAID-typen är farligt ihop med blodförtunnare efter hjärtinfarkt. (lakemedelsvarlden.se 25.2.2015).)

(Anm: Vanlige smertestillende «øker risiko for hjertesvikt". (Common painkillers 'increase heart failure risk' (…) The British Medical Journal study looked at 10 million people, aged 77 on average, who took the drugs. (…) 'Use with caution' The British Heart Foundation (BHF) said patients should be on the lowest dose possible of NSAIDs for the shortest possible time.) (bbc.com 29.9.2016).)

(Anm: Vanlige smertestillende knyttet til svak økning i risiko for hjerteinfarkt. Common Painkillers Tied to Slight Rise in Heart Attack Risk. TUESDAY, May 9, 2017 (HealthDay News) -- Commonly used painkillers such as Motrin, Advil and Aleve might increase your risk for heart attack, even in the first week of use, a new study suggests. Overall, these drugs and others known as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) increase the risk of a heart attack by 20 to 50 percent, compared with not using them, researchers found. (medicinenet.com 9.5.2017).)

(Anm: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. (…) Conclusions The risk of hospital admission for heart failure associated with current use of NSAIDs appears to vary between individual NSAIDs, and this effect is dose dependent. This risk is associated with the use of a large number of individual NSAIDs reported by this study, which could help to inform both clinicians and health regulators. BMJ 2016;354:i4857 (Published 28 September 2016).)

(Anm: Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter. (…) Læger, der udskriver gigtmedicin af typen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), bør være særligt opmærksomme på, at denne type medicin giver en øget risiko for hjertesygdomme hos patienter. Det drejer sig specifikt om produkterne Diclofenac, Ibuprofen og Naproxen. I produktresumeerne for de nævnte produkter, står det udførligt beskrevet, at disse midler er kontraindicerede ved svær hjerteinsufficiens. (laegemiddelstyrelsen.dk 17.3.2016).)

(Anm: Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-802. (February 24).)

- Ny rapport: Smertepiller kan være livsfarlige.

Ny rapport: Smertepiller kan være livsfarlige
vg.no 30.5.2013
INNEHOLDER STOFFENE: Medisiner som Ibux, Brufen, Voltaren, Cataflam og Naproxen inneholder stoffer som kan være livsfarlige i høyere doser.

Høyt forbruk av vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt, slag og død. Det viser ny forskning, som ble offentliggjort i natt.

Det er det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet som i dag omtaler de skremmende funnene gjort ved University of Oxford:

Såkalte NSAID-er - som ibuprofen, naproxen og diklofenak - kan være livsfarlige i høyere doser. De øker faren for hjerteinfarkt, slag og dødsfall med 33 prosent. (...)

(Anm: Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013 (Early Online Publication, 30 May 2013).)

- Mindre pine under medisinavvenning

Mindre pine under medisinavvenning
Av Mari Rian Hanger (Dagens Medisin)
vg.no 13.12.2008
Tradisjonelt skal pasienter med såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH) slutte helt med anfallsmedisinene. En ny studie viser at dette ikke nødvendigvis er det beste. (...)

I den nye studien som nå blir publisert, viser det seg at det er minst like effektivt å gi pasientene forebyggende medisiner med det samme - samtidig som de får lov til å fortsette å ta akuttmedisinen.

- De nye funnene kan spare pasienten for store smerter, samtidig som behandlingen viser seg å være like effektivt. Dette er det viktig at norske leger er klar over, forklarer Stovner, som har deltatt i studien. (...)

- Forskere: Vioxx-studie var markedsføring

Researchers: Merck Vioxx study was for marketing (Forskere: Vioxx-studie var markedsføring)
yahoo.com/s/ap 18.8.2008
TRENTON, N.J. - A 1999 Merck & Co. study of its since-withdrawn painkiller Vioxx, touted to participating doctors and patients as meant to show whether Vioxx caused fewer stomach problems than another drug, was primarily a stealth marketing strategy, researchers report. (...)

(Anm: The ADVANTAGE seeding trial: a review of internal documents. Annals of Internal Medicine 2008;149:251-58.

(Anm: Seeding Trials: Just Say "No". Annals of Internal Medicine 2008; 149:279-80.)

- Fornøyd med økt medisinbruk (I)

Fornøyd med økt medisinbruk
Kristin Henriksen
dagensmedisin.no 10.1.2008
Revmatikerne er fornøyd med at medisinbruken i Norge øker. – Det er positivt at stadig flere får effektiv behandling mot leddgikt, mener Norsk Revmatikerforbund. (...)

Fornøyd med økt medisinbruk (II)

Fornøyd med økt medisinbruk
lmi.no 10.1.2008 (Legemiddelindustriforeningen (LMI))
– Det er positivt at stadig flere får effektiv behandling mot leddgikt, mener Norsk Revmatikerforbund.
Les nyhetssak fra Norsk Revmatikerforbund:

Økt medisinbruk – udelt negativt?

Les omtale i Dagens Medisin:
Fornøyd med økt medisinbruk (...)

- Hip, hip, hurra

Hip, hip, hurra
Leder - Redaktør Kristian Lund
dagensmedicin.dk 29.11.2007
Danskerne vil ikke længere finde sig i at blive afvist, når de har behov for selv ekstremt dyre behandlinger. Prisen er tæt på ligegyldig. Det signal har politikerne forstået, og nu presser de en sygehussektor, der ellers per automatik gør, hvad den kan, for at spare penge. (...)

- Cyniskt att hindra HPV-vaccin

Cyniskt att hindra HPV-vaccin
Leder - Redaktør Per Gunnar Holmgren
dagensmedicin.se/ledare 28.11.2007
Svenska myndigheters och vissa landstings agerande kring HPV-vaccin är beklämmande. Socialstyrelsen har segdragit på beskedet om huruvida HPV-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. (...)

- Varför har läkardöttrar HPV-skydd?

Varför har läkardöttrar HPV-skydd?
Leder - Per Gunnar Holmgren, chefredakatör
dagensmedicin.se 3.9.2008
Med de nya vaccinerna mot humant papillomvirus, HPV, har ett stort steg mot minskat cancerinsjuknande tagits. Slutsatserna av de samlade studierna på området är mycket positiva. Biverkningarna är få. (...)

Även om dessa möjligheter tiger ansvariga landsting och Socialstyrelsen! Det är endast genom betalda annonskampanjer från vaccinproducenterna som landets familjer upplysts om HPV-vaccinerna.

Till det mest anmärkningsvärda hör att även Läkemedelsindustriföreningen, Lif, nu vill bromsa direkt information om och marknadsföring av vacciner genom att införa förhandsgranskning av vaccinkampanjer. Får man förmoda att landstingen idkat övertalning i kulisserna för att bromsa sina kostnader? (...)

- HPV-vaksinen til rikmannsdøtre

Tusenvis krever HPV-vaksine
dagensmedisin.no 21.8.2008
Over 10.000 personer har skrevet under på at de forlanger HPV-vaksinen innført i det nasjonale vaksineprogrammet.

Gynkreftforeningen, som samarbeider med Kreftforeningen, står bak kampanjen som nå spres via nettsamfunnet Facebook.

Les også: Rådet anbefaler HPV-vaksine

Målet er at penger bevilges over statsbudsjettet slik at HPV-vaksinen blir en del av det norske vaksineprogrammet.

– Dette har vi jobbet aktivt for i mange år. Målet er også å gi kunnskap om HPV og forebygging, sier leder Erna Hogrenning i Gynkreftforeningen til Dagens Medisin.
Foreningens mål er å oppnå 25.000 medlemmer før nasjonalbudsjettet blir vedtatt i oktober.

Les også: Storbritannia valgte kreftvaksine (...)

Det aktuelle spørsmålet nå er om det blir bevilget penger over statsbudsjettet, slik at HPV-vaksinen blir en del av det norske vaksineprogrammet. (...)

(Anm: GYNKREFTFORENINGEN, FGK - Foreningen for gynekologisk kreftrammede (www.gynkreftforeningen.no).)

EU positiv til HPV-vaksinasjon
Kristin Henriksen
dagensmedisin.no 22.1.2008
En EU-gjennomgang slår fast at det er vitenskaplig hold for å si at HPV-vaksinen beskytter mot livmorhalskreft. (...)

HPV-vaksinen til rikmannsdøtre
Mari Rian Hanger / Kristin Henriksen / Tine Dommerud
dagensmedisin.no 29.11.2007
Salget av vaksinen går strykende i Oslo Vest og i Bærum. Men på Grorud, Stovner og Torshov er det bare solgt fire doser.

Statistikken er klar; HPV-vaksinen selges definitivt mest fra apotekene på vestkanten i Oslo.

Ifølge tall fra produsenten av Gardasil er det solgt 486 doser av vaksinen i Oslo hittil i år. Oslo er dermed det fylket der vaksinen selges klart mest i forhold til befolkningsantallet.

Rundt 300 av dem er solgt i typiske vestkantområder. Vaksinen er kostbar - prisen for én vaksinedose er på 1.259 kroner, og fullstendig vaksinering krever tre doser. (...)

- Skepsis til HPV-standpunkt

Skepsis til HPV-standpunkt
Tine Dommerud
dagensmedisin.no 20.4.2008
Allmennleger ut mot Norsk forening for allmennmedisin: At Norsk forening for allmennmedisin (NFA) advarte mot innføringen av HPV-vaksinen, har skapt reaksjoner blant flere allmennleger. (...)

Forundret
Syvertsen sier til Dagens Medisin at han er forundret over at foreningen sa nei til å innføre HPV-vaksinen, og han mener det kan bli vanskelig å forsvare for pasientene at vaksinen bør tas, når den faglige ledelsen av allmennlegene advarer mot vaksinen.

Også allmennlege Kjell Olav B. Svendsen i Oslo er overrasket og betenkt over ledelsen i NFA. – Jeg er fulgt med i denne debatten siste 1–2 år, og jeg har også lest det som er skrevet i Dagens Medisin om NFAs motstand til å innføre HPV-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet. (...)

- Redd for dårlig vaksineoppslutning

Forstår ikke vaksineutspillet
dagensmedisin.no 18.3.2009
– Det vanskelig å se hva Torleiv Ole Rognum og Bioteknologinemnda sikter til når de mener at prosessen så langt har vært forhastet, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet til Dagens Medisin. (...)

Redd for dårlig vaksineoppslutning
Mari Rian Hanger
dagensmedisin.no 16.3.2009
Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet mener de kritiske røstene kan påvirke oppslutningen om HPV-vaksinen. – Hvis en ubegrunnet frykt nå sprer seg, kan mange bli skremt fra å ta den – på feil grunnlag, sier han. (...)

Kritisk nok
Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstuttet står fast på at rapporten fra Folkehelseinstituttet, der vaksinen blir anbefalt tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, er kritisk nok.

– Jeg er helt uenig i at vi ikke har brukt nok tid på risikovurderinger. Dette er sentralt i rapporten, sier han. (...)

Han mener de kritiske røstene kan påvirke oppslutningen om vaksinen.

– Det er en risiko for at det kan skje. Jeg ønsker at vaksinen skal komme flest mulig til gode. Hvis en ubegrunnet frykt nå sprer seg, kan mange bli skremt fra å ta den – på feil grunnlag, sier han. (...)

Immunologisk kunnskap
Han tilbakeviser også kritikken om at ingen immunolog har vært representert i faggruppen som har vurdert vaksinen.

– Vi har flere medlemmer i utvalget som behersker immunologi – gjennom sine kunnskaper om vaksinasjon, sier Stene-Larsen. (...)

- Konspirationsteorier på nätet avskräcker från vaccination

Konspirationsteorier på nätet avskräcker från vaccination
dagensmedicin.se 19.8.2009
Varningar och konspirationsteorier på internet kan leda till att massvaccineringen mot svininfluensan blir verkningslös. Det befarar Smittskyddsinstitutet. (...)

Enligt Läkemedelsverket måste mellan 80 och 90 procent av befolkningen få skydd mot influensa A(H1N1) för att massvaccineringen ska få någon effekt. Nu befarar Smittskyddsinstitutet att det målet blir svårt att nå, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Bakgrunden till oron är att det sprids uppgifter om att vaccinet skulle vara farligt. Det rör sig om allt från varningar av ansedda forskare till rena konspirationsteorier. (...)

- Glaxo Smithkline årets lobbyist (legemiddel-lobbyisme)

Glaxo Smithkline årets lobbyist
dagensmedicin.se 11.7.2008
Läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline och dess public affairs-chef Johan Thor fick i går kväll utmärkelsen Årets lobbyist.

Bakom utmärkelsen står tidningen Resumé och priset delades ut i Almedalen.

Juryn motiverar sitt val så här:
"I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men Glaxo Smithkline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan."

– Exakt vilka strategier vi använt oss av vill vi av naturliga orsaker inte avslöja. Men att vi träffat de politiker och andra beslutsfattare som på olika nivåer är ansvariga för frågan ligger i sakens natur, säger Johan Thor till Resumé.

Glaxo Smithklines vaccin Cervarix godkändes av Läkemedelsverket i september förra året. I slutet på februari kom Socialstyrelsen med sin rekommendation om att HPV-vaccin bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. (...)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- GSK (Glaxo Smithklines) overvåket foreldrenes online vaksinasjon diskusjoner for 2 måneder

GSK monitored parents' online vaccination discussions for 2 months (GSK overvåket foreldrenes online vaksinasjonsdiskusjoner over 2 måneder)
fiercepharma.com 3.5.2013
Vaccine maker uses 'big data' to sift through thousands of comments for themes

GlaxoSmithKline ($GSK) has been listening to parents' concerns about childhood vaccinations. Really listening. In fact, it has used big data analytics to sift through thousands of comments from Internet chat forums to try to get a better grasp of exactly what objections there are and how to best face them.

According to The Wall Street Journal CIO blog, for two months, the vaccine maker had a company apply text analytics to conversations on public discussion boards on BabyCenter.com and WhattoExpect.com. No one but Glaxo and its partner knew what it was doing, but GSK said it collected only anonymous remarks and kept no other kinds of information that might identify who the authors were. While the questions and remarks were left on an Internet forum that anyone could read, there has still been some "big brother" labels attached to the process.

Vaccination rates are always a big concern in protecting against childhood diseases. GSK makes one of the vaccines for measles, mumps and rubella that has proven effective in a recent outbreak of measles in Wales that has infected more than 1,000 children. But to be effective it first requires parents getting children vaccinated. And GSK says it needs to better understand what objections parents are throwing up to know how best to address them. (...)

- Ingen selvmordsfare ved antidepressiva

Ingen selvmordsfare ved antidepressiva
dagensmedisin.no 13.11.2009
- Det er en feiloppfatning at antidepressiva øker selvmordsfaren, sier avdelingsoverlege Nils Håvard Dahl. (...)

- Forskningen gir ingen holdepunkter for økt selvmordsfare ved bruk av antidepressiva, fremholdt avdelingsoverlege Nils Håvard Dahl ved Sykehuset Levanger, da han nylig holdt foredrag om temaet i forbindelse med et psykiatriseminar som ble arrangert av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline. (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva er effektiv behandling

Antidepressiva er effektiv behandling
Stig E. Paulsen, administrerende direktør i legemiddelselskapet H.Lundbeck AS
dagensit.no 31.5.2012
Bruk av antidepressiva i behandlingen av depresjon skaper stadig debatt. Det er ingen tvil om behovet for bedre psykologitilbud, men dette gir derimot ingen grunn til å undervurdere verdien av effektive medisiner. (...)

Innen medikamentell behandling vil det dessverre alltid være slik at noen pasienter får unødvendig behandling, mens andre pasienter ikke får tilbud om medisiner som de kan ha nytte av. På den måten eksisterer alltid en form for overbehandling og underbehandling på samme tid. Den viktigste innsatsfaktoren for å redusere dette problemet ligger i godt oppdaterte og kunnskapsrike leger. I Norge finnes mange dyktige leger i førstelinjetjenesten som har god kunnskap om psykologisk og farmasøytisk behandling, og som har gode forutsetninger for å veilede sine pasienter til best mulig behandling. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Medisinomtale verdt en million

Medisinomtale verdt en million
kampanje.com 29.5.2007
Burson-Marstellers Rune Mørck Wergeland (bildet) anslår reklameverdien av helgens Aftenposten-oppslag om influensamedisinen Tamiflu til å være i nærheten av millionen.

Det er bare å gratulere. Dette er omtale det ville ha vært umulig å skaffe seg ved annonsering, sier Rune Mørck Wergeland.

Han er enig med informasjonsdirektør Hans Anderssen i Apotek1-kjeden, som spår enorm omsetningsøkning for influensapreparatet etter helgens Aftenposten-omtale. (...)

Tilsvarende annonseplass ville ha kostet flere hundre tusen kroner. Skal du måle effekten av slik redaksjonell omtale snakker vi om enda mer, kanskje en treganger av annonseverdien – opp mot millionen.

Redaksjonell omtale er ekstra viktig for produsenter og distributører av reseptbelagte medisiner, som det er reklameforbud for i Norge. Fem medarbeidere jobber med helse og legemidler ved Burson-Marstellers Oslo-kontor. Flere andre PR-byråer satser også på å bygge opp fagmiljøer innen legemiddel-PR. (...)

Hans Anderssen mener Aftenpostens influensamedisin-oppslag lørdag er tidenes produktomtale for et legemiddel i Norge. Han tror dagens PR-innsats fra legemiddelindustrien bare er en forsmak på hva vi kan vente oss i årene som kommer. Anderssen deler legemiddel-PR inn i lobbyvirksomhet for blåreseptordningen, produkt-PR og selskapenes egen-PR.

– Lobby for å få medikamenter inn under blåreseptordningen er alfa og omega. (...)

Men selv om legemiddelindustrien har både penger og «gode saker», er oppslag av typen Tamiflu fikk i Aftenposten lørdag en sjeldenhet, som ikke uten videre kan kopieres. (...)

- Knebler reklame undersøkende journalistikk?

The clickthrough's tyrannical efficiency (Clickthroughs tyrranniske slagkraft)
roughtype.com 10.3.2008
(...) Å flytte til webben innebærer å flytte til webbens økonomiske publiseringsmodell, som stadig oftere er bygget på målrettet reklame som skaper inntekter bare når leserne klikker på dem. Å tjene penger på betal-ved-per-klikk på ord betyr å publisere innhold som (1) tiltrekker seg annonser som betaler en masse for clickthroughs og (2) tiltrekker seg lesere som høyst sannsynlig vil klikke på disse annonser. (Moving to the web means moving to the web's economic model for publishing, which increasingly is being built on targeted advertisements that generate revenue only when readers click on them. Making money in a pay-by-the-click world means publishing content that (1) attracts ads that pay a lot for clickthroughs and (2) attracts readers who are likely to click on those ads.)

Undersøkende journalistikk er omtrent så langt fra den type innhold som du mulig kan komme. Hvilken annonsør ville øke verdien på nøkkelord relatert til, for eksempel, en historie om en borgermester som gir en stor kommunal entreprisekontrakt til en politisk bidragsyter? Svaret: ingen annonsører. Og hvilken leser av en slik type historie ville være sterkt motivert for å klikke på nærliggende annonser. Svaret: ingen lesere. Historier om svindel får ikke de klikkbare kassaapparatene til å plinge. Det gjør heller ikke historier som går på politikk generelt. Eller krigshistorier eller hungersnød eller andre ubehagelige saker. I virkeligheten er det meste av hard journalistikk ikke spesielt ”clickthrough”-vennlig. Ofte er den direkte ”clickthrough”-uvennlig.) (Investigative journalism is about as far from that kind of content as you could possibly get. What kind of advertisers are going to bid up the value of keywords related to, say, a story on a mayor who gives a big municipal construction contract to a political contributor? The answer: no kind of advertiser. And what kind of reader of such a story is going to be highly motivated to click on nearby ads. The answer: no kind of reader. Stories on graft just don't ring the clickthrough cash register. Neither do stories on politics in general. Or on wars or famines or other sorts of nasty business. In fact, most hard journalism just ain't particularly clickthrough-friendly. Often, it's downright clickthrough-unfriendly.)

(Anm: Undersøkende (gravende) journalistikk (mintankesmie.no).)

Europas medier rammet i hjertet
VIBEKE KNOOP RACHLINE- journalist Paris - Paris
aftenposten.no 30.3.2009
Reduserte annonseinntekter, stupende opplag og kvasse sparekniver: Europeiske medier er like utsatt som norske. De beskyldes til og med for å forverre krisen.

NYHETEN SLO NED som en bombe. TF1, Frankrike og Europas største TV-kanal hadde for første gang et fall i netto inntekt på 28 prosent i 2008. Videre stupte reklameinntektene med 19 prosent i januar. Kanalen må spare inn 5,2 milliarder kroner i år. Det vil gå mest utover programmene, også sportsoverføringer, som er dyrest. (...)

Kledd i svart og rosa.
Annonsørene får større makt til å forhandle priser, men også format, forklarer Luciano Bosio, direktør i Le Figaro. Avisen var nødt til å ha en krympet forside nylig for å tilfredsstille en annonsør. Finansavisen Les Echos var en dag kledd i svart, og Libération i rosa. Men de selger ikke mer av den grunn. Alle de store avisene tapte lesere i 2008. (...)

- Er det nyeste alltid det beste?

Er det nyeste alltid det beste?
Leder
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:680 (13.3.2008)
Legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil er i de fleste tilfellene å foretrekke fremfor «nye» legemidler (...)

Direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen var raskt på banen og hevdet i NRK at «store pasientgrupper opplever at de blir tvunget over på dårligere og billigere medisin». Generalsekretæren i Norges astma- og allergiforbund fulgte opp i VG med at «inntil 300 000 nordmenn med pollenallergi kan bli tvunget til å bruke billigere medisiner - som de kanskje ikke tåler». Norge ble nylig karakterisert som en sinke på nivå med de fattigste østeuropeiske landene når det gjelder innførsel og bruk av nye kreftmedisiner (2). Denne typen utspill skaper inntrykk av et fremskrittsfiendtlig og akterutseilt norsk helsevesen der bare de rike og velutdannede får ta del i terapeutiske nyvinninger. (...)

(Anm: Henriksen J. Sinker på kreftmedisiner. www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/11/29/sinker-pa-kreftmedisiner/ (12.2.2008).)

- Annonsørene vil styre innholdet

Giving you what you want (Gir deg hva du ønsker deg)
fair.org 6.4.2007 (Email)
Næringslivsmedia hevder at de gir publikum hva de ønsker. Men når det meste av finansiering kommer fra annonser, gir de i virkeligheten annonsører hva de ønsker - et publikum å promotere produkter til. (...) (Corporate media claim they give the public what they want. But with the majority of their funding coming from advertising, what they're really doing is giving advertisers what they want - an audience to shill products to.)

Annonsørene vil styre innholdet
journalisten.no 12.10.2006
MOLDE (Journalisten): Rundt halvparten av norske redaktører opplever at annonsørene prøver å påvirke medienes dekning av enkeltsaker.

I en spørreundersøkelse Norsk Redaktørforening har foretatt blant sine medlemmer sier rundt halvparten at de i løpet av de siste tre årene har opplevd denne type press fra annonsørene.

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i NR la fram undersøkelsen på redaktørforeningens høstmøte i Molde torsdag ettermiddag. Han sier at det særlig er redaktører i lokale medier som blir utsatt for denne typen henvendelser fra annonsørene. Det er svært sjelden at ledere i riksmedier eller store regionaviser opplever tilsvarende ting. (...)

- Brustads første dager

Brustads første dager
dagensmedisin.no 22.12.2005
Leder
Sjefsredaktør Lottelise Folge
JENS STOLTENBERGS ANDRE regjering har måttet slite med innkjøringsproblemer på flere områder. Særlig har et par uerfarne regjeringspolitikere fått merke belastningen ved å sitte i utsatte posisjoner.

Helsesektoren har i høst vært spart for de store bølgene. Det skyldes selvsagt en bred enighet om hovedtrekkene i norsk helsepolitikk, men det skyldes også at departementet har en sjef med en usedvanlig sterk politisk plattform. Sylvia Brustad har sittet 16 år på Stortinget og bestyrer nå sitt tredje departement. Også i sitt parti har hun en bunnsolid forankring. Brustad har vært leder av Aps kvinneutvalg og har med et kort opphold vært medlem av sentralstyret siden 1992. Hun har ennå ikke fylt 40.

Mens Brustad har gått gradene i parti og styringsverk, har Helsedepartementet vokst i viktighet og anseelse. Under Gro Harlem Brundtlands siste regjering ble helsesakene gitt en egen statsråd, etter hvert ble disse til et eget departement. (...)

Brustads første dager har vist at hun kan sitt håndverk kanskje enda bedre enn noen av sine nærmeste forgjengere. Hun har lovet akkurat passe mye, hun har vist besluttsomhet på områder som ikke koster spesielt mye, hun har holdt seg lojalt til Soria Moria-erklæringen og fremstår i hele tatt som en av de flinkeste jentene i klassen til Jens. Internt i regjeringen kommer hun til å bli en viktig støttespiller for en sektor som trenger en sterk og handlekraftig leder.
På den annen må Sylvia Brustad passe seg for at hun ikke gir etter for den arrogansen som naturlig følger med å sitte som statsråd i en flertallregjering. Å overse velbegrunnede spørsmål fra den delen av pressen som følger hennes sektor tettest, er en luksus hennes forgjengere ikke har kunnet tillate seg på lang tid. (...)

- Hvordan hjelpe flere til et bedre liv, Sylvia Brustad?

Hvordan hjelpe flere til et bedre liv, Sylvia Brustad?
Debattinnlegg fra LMI i Dagens Medisin.
Av Pål Christian Roland, adm. direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI)
lmi.no 9.11.2006
Hvordan hjelpe flere diabetes 2 –pasienter til et bedre liv, Sylvia Brustad?

Rundt 90.000 mennesker har fått diagnosen type 2 diabetes i Norge. Mange regner imidlertid med at over dobbelt så mange har sykdommen. Opptil 90.000 mennesker kan altså lide av type 2 diabetes uten å vite om det.. (...)

- Kommentarer forbeholdt helsepersonell

Kommentarer
dagensmedisin.no
(...) Skriv kommentar
Dagens Medisin henvender seg spesielt til leger, farmasøyter, sykepleiere og andre beslutningstakere i helsesektoren. Kommentarfunksjonen er derfor beregnet på tilbakemeldinger fra disse gruppene. Dagens Medisin forbeholder seg retten til å forhåndsgodkjenne innlegg før publisering på samme måte som i vår trykte utgave. (...)

- Bare milde bivirkninger

WHO: Vaccin mot influensan ger bara milda biverkningar
dagensmedicin.se 7.8.2009
(...) Vaccinet mot den pandemiska influensan A(H1N1) kommer att ge biverkningar, men bara milda sådana. Det försäkrar Marie-Paule Kieny, chef för WHO:s vaccinforskningsavdelning. (...)

(Anm: Influensavaksiner (influensa) (mintankesmie.no).)

- ADHD-middel medførte ikke hjerteinfarkt

ADHD-middel medførte ikke hjerteinfarkt
dagensmedisin.no 20.12.2011
Forskerne fant ingen økt risiko for alvorlig hjertesykdom hos voksne som behandles med medikamenter for ADHD.

Fordi legemidler som brukes for ADHD kan øke hjerterytmen og blodtrykket så har det ifølge de amerikanske forskerne bak studien vært bekymringer om økt risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Men i studien publisert i tidsskriftet JAMA, ser de ingen slik sammenheng hos unge og middelaldrende voksne. (...)

ADHD Medications Found Not to Raise Risk of Serious CVD Events
clinicalpsychiatrynews.com 12.12.2011
Medications for attention-deficit/hyperactivity disorder do not increase the risk of serious cardiovascular events among young and middle-aged adults, according to the results of a retrospective, population-based cohort study published online Dec. 12 in JAMA. (...)

Information on some important risk factors and on medication dosage was unavailable, so this study, despite its large size, could not completely rule out a "modestly" elevated risk with ADHD medications, the researchers noted.

This study was funded in part by the Agency for Healthcare Research and Quality, the Food and Drug Administration, and the National Institute on Aging. Dr. Habel reported ties to Merck, Takeda, and Sanofi-Aventis, and her associates reported ties to Optuminsight, Merck, GlaxoSmithKline, Novartis, and Abbott. Dr. Shaw reported receiving travel grants from Jannsen-Cilag, maker of Concerta (methylphenidate). (...)

ADHD drugs and serious cardiovascular events in children and young adults.
N Engl J Med. 2011 Nov 17;365(20):1896-904. Epub 2011 Nov 1.
BACKGROUND: Adverse-event reports from North America have raised concern that the use of drugs for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) increases the risk of serious cardiovascular events. (...)

CONCLUSIONS: This large study showed no evidence that current use of an ADHD drug was associated with an increased risk of serious cardiovascular events, although the upper limit of the 95% confidence interval indicated that a doubling of the risk could not be ruled out. However, the absolute magnitude of such an increased risk would be low. (Funded by the Agency for Healthcare Research and Quality and the Food and Drug Administration.). (...)

- Vill göra Dagens Medicin modernare samtidigt som trovärdigheten bibehålls

Dagens Medicin får ny ledning – Mikael Nestius chefredaktör
dagensmedicin.se 27.8.2009
Dagens Medicins nya chefredaktör, Mikael Nestius, vill göra Dagens Medicin modernare samtidigt som trovärdigheten bibehålls.

Den 16 september publiceras Per Gunnar Holmgrens sista ledare i Dagens Medicin. Samma dag tillträder hans efterträdare på chefredaktörsposten, journalisten Mikael Nestius.

– Sjukvården står inför gigantiska utmaningar som det ska bli spännande att följa. Jag har själv ingen egen större erfarenhet från sjukvårdsområdet men är oerhört intresserar  av det. Till en början kommer jag att skriva krönikor i tidningen, så småningom kanske det blir mer av typen ledare där jag har egna ståndpunkter. Jag vill aktivt delta i opinionsbildningen i sjukvårdsfrågorna, säger Mikael Nestius.

Han beskriver sig själv som en tävlingsmänniska som gillar utmaningar. (...)

- Overdrev påstand om kolesterolmedisin?

Overdrev påstand om kolesterolmedisin
dagensit.no 15.5.2014
Tidsskriftet BMJ trekker tilbake påstand om bivirkninger ved kolesterolmedisin.

I en artikkel i British Medical Journal (BMJ) fant forskere at 18 prosent av lavrisikopasienter får bivirkninger av statiner.

Artikkelen ble publisert i oktober i fjor.

Forskerne stilte her spørsmål ved nytten av behandlingen med kolesterolsenkende statiner til pasienter med forholdsvis lav risiko for hjerte- karsykdom.

Blant annet anførte forskerne at risikoen for bivirkninger var 18 til 20 prosent.

Tallene forekom både i artikkelens konklusjon og i en faktaboks. Men i ettertid har forskerne innsett at tallene skyldes en feiltolkning av data i en observasjonsstudie og derfor ikke stemmer.

Bmj trekker derfor tilbake de aktuelle påstandene. Ifølge tidsskriftets sjefredaktør Fiona Godlee gjøres dette for at pasienter som kan ha nytte av statiner ikke feilaktig skal skremmes til å ikke starte behandling eller fortsette behandlingen på grunn av overdrevet uro for bivirkninger.

Proffessor  Peter Weissberg, medisinsk direktør i  the British Heart Foundation, sier til The Guardian at han ønsker BMJs tilbaketrekking av påstandene velkommen.

En uavhengig komite skal nå beslutte om hele artikkelen skal trekkes tilbake. (...)

(Anm: Report of the independent panel considering the retraction of two articles in The BMJ. BMJ 2014; 349 (15 August 2014).)

(Anm: Uavhengig panel konkluderer at to studier publisert i BMJ på sideeffekter for statiner ikke bør trekkes tilbake (Two papers in The BMJ with statin side effect errors shouldn’t be retracted, independent panel concludes) BMJ 2014;349:g4993 (Published 04 August 2014).)

(Anm: Statiner etc. (mot høyt kolesterol) (mintankesmie.no).)

- Internationalt Cochrane-netværk undsiger Peter Gøtzsche?

Internationalt Cochrane-netværk undsiger Peter Gøtzsche
dagenspharma.dk 25.3.2014
Ledelsen af det internationale Cochrane-netværk tager afstand fra Peter Gøtzsches udtalelser om medicinalindustrien og brugen af antidepressiva. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

- Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients.

(Anm: Detection of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Live Spermatozoa of Infertile Subjects and Cancer Patients. (…) In conclusion, this study shows a new flow cytometric technique for evaluating oxidative stress in live spermatozoa. Contrary to previous similar methods, this technique, does not use selected spermatozoa but instead investigates native semen samples, which are more representative of the in vivo condition. In addition, the procedure resulted in the identification of subjects with clinical signs of semen oxidative stress with a good accuracy. With this technique, it was found that semen from cancer patients exhibited very high levels of oxidative stress, which could explain the more detrimental effects of semen cryopreservation observed in these patients. EMJ Repro Health. 2018;4[1]:58-59.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.) (PDF)

- Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass.)

(Anm: Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak. (- Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delirium.) (- Prognosen ved delirium er alvorlig, med høy dødelighet, økt behov for sykehjemsplass og økt risiko for utvikling av demens (3).) (- Tilstanden kan være krevende å håndtere for helsepersonell (5) og er en skremmende erfaring for pasienter (6) og pårørende (7). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

- Legemidler som kan gi delirium hos eldre. (- Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

- Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. (- Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon.) (- Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd.)

(Anm: Skrøpelege eldre har store ressursbehov. Skrøpelege eldre har mange og samansette behov for helse- og omsorgstenester. Mange får hjelp i heimen eller i kommunal institusjon. Når skrøpelege eldre blir lagde inn på sjukehus er det ofte på grunn av akutte hendingar, dei blir oftare enn andre liggjande etter at dei er utskrivingsklare, og reinnleggelser etter utskriving er meir utbreidd. Dette er nokre av funna i rapporten Bruk av tenester i kommunane og somatiske sjukehus blant skrøpelege eldre, som Helsedirektoratet publiserer i dag. Rapporten inneheld nye analysar av bruk av kommunale helse- og omsorgstenester og tenester i somatiske sjukehus, og tener som datagrunnlag for dei 19 nyetablerte helsefellesskapa. (helsedirektoratet.no 5.6.2023).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

- Post injektionssyndrom. (- Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin (Zyprexa).)

(Anm: Post injektionssyndrom. Under kliniske forsøg blev der hos nogle patienter set symptomer svarende til overdosering efter en injektion med olanzapin. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Forskjellige SSRIs (selektive serotonin reopptakshemmeres) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodforgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Zou R, et al. DNA-PKcs promotes sepsis-induced multiple organ failure by triggering mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2022 Nov;41:39-48.) (Full text)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-indusert AKI («acute kidney injury»; akutt nyreskade/akutt nyresvikt).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis». (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. (…) En ny forskningsartikkel avdekker at 15 prosent av norske 13–17 år gamle jenter som tar antidepressiver, har fått det av fastlegen uten å ha vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i det hele tatt. (…) – Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

- 9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.)

(Anm: 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA. (9 ting som skjer i hjernen og kroppen ved bruk av MDMA (Ecstasy). From intense euphoria to the MDMA “hangover.” (Fra intens eufori til MDMA "bakrus.” (…) Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet. (...) Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Få pasienter kjenner til klageordning.

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (...) Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.) (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Related Editorial (Relatert lederartikkel). Bivirkninger av antipsykotika (Adverse Effects of Antipsychotic Medications) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 24.5.2021).)

(Anm: Statement from Cochrane. (…) Professor Gøtzsche is an experienced researcher and he is the Director of the Nordic Cochrane Centre. He is free to interpret the evidence as he sees fit. He has an obligation, however, to distinguish sufficiently in public between his own research and that of Cochrane – the organization to which he belongs. There is a wide range of views within Cochrane on the benefits and harms of psychiatric drugs, of which Professor Gøtzsche’s is one. (cochrane.org 18.9.2015).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (...) MRI images taken at the end of the treatment phase revealed that in depressed subjects the drug significantly increased the volume of one region of the brain, the anterior cingulate cortex, while decreasing the volume of this same region and the hippocampus in non-depressed subjects. Both of these areas are highly interconnected with other areas of the brain; are critical in a wide array of functions including memory, learning, spatial navigation, will, motivation and emotion; and are implicated in major depressive disorder. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

- Grå substans som biomarkør for risiko for demens.

(Anm: Gray Matter Age Prediction as a Biomarker for Risk of Dementia. Significance The difference between brain age estimated from MRI and chronological age is thought to serve as an important biomarker reflecting pathological processes in the brain. (…) Therefore, our study shows that the difference between MRI-brain predicted and chronological age is potentially a biomarker for early dementia risk screening. Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2019, 201902376;.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

- Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler.

(Anm: Kardiovaskulær sykdom som bivirkning av legemidler. (relis.no 6.11.2017).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume). (- Det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner. (- Sett sammen med data fra dyreforsøk antyder vår studie at antipsykotika har en lett, men målbar innflytelse på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av en nøye gjennomgang av risiko og nytte av dosering og behandlingsvarighet, samt deres off-label bruk.)

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Dagens Medisin 20 år. – Dagens Medisin skulle være først med nyhetene. I 1998 ble Dagens Medisin legenes avis, som skulle gi blaffen i pasienten.

(Anm: Dagens Medisin 20 år. – Dagens Medisin skulle være først med nyhetene. I 1998 ble Dagens Medisin legenes avis, som skulle gi blaffen i pasienten. Den første utgaven ble utgitt 29. oktober 1998. På forsiden den gangen slo sjefredaktør Lottelise Folge og hennes stab opp saken «Viagra godkjent for salg i Norge». Dagens papirutgave – nummer 19/2018 – markerer 20 årsjubileet for Dagens Medisin som uavhengig nyhetsavis for helsevesenet i Norge. (…) Legeforeningen: Greit forhold Til uttalelsene fra Folge om Dagens Medisins forhold til Legeforeningen, sier Hans Petter Aarseth, president i Legeforeningen i perioden 1996–2001, følgende: – Det kan godt hende at det var episoder hvor det var litt temperatur i forholdet til Dagens Medisin. Og noen enkeltepisoder kan det jo ha vært, selv om jeg ikke kjenner til noen. På generelt grunnlag vil jeg si at det ikke var noe lunkent forhold mellom Legeforeningen og Dagens Medisin, tvert imot. Se videointervju med Lottelise Folge og Hans Petter Strifeldt ovenfor i saken. (dagensmedisin.no 14.11.2018).)

- 111 ansatte har investert i egen byrågruppe: - Kjempestolt over at så mange vil være med på eiersiden. (- Byrågruppa People People People, som tidligere var eid av Bonnier, fikk enorm respons etter at de åpnet opp for at ansatte kunne kjøpe «folkeaksjer».)

(Anm: 111 ansatte har investert i egen byrågruppe: - Kjempestolt over at så mange vil være med på eiersiden. Byrågruppa People People People, som tidligere var eid av Bonnier, fikk enorm respons etter at de åpnet opp for at ansatte kunne kjøpe «folkeaksjer». For å få med flest mulig, fikk medarbeiderne mulighet til å kjøpe seg inn som eiere på tre ulike nivåer. - Dette betyr at nesten halvparten av alle som jobber i byrågruppa er med og eier det. Det er så mye som er bra med dette. De som jobber her har åpenbart stor tro på det vi skaper sammen, og de vil være med på reisen. Det er utrolig kult, sier konsernsjef Anders Ribba i People People People. (kampanje.no 25.10.2021).)

Diverse artikler

Dagens Medicin vinder retsstrid med overlæge
dagensmedicin.dk 28.5.2013
Det var ikke i strid med loven, da Dagens Medicin krævede overlæge Doris Stenver fyret, mener Østre Landsret.

Dagens Medicin og chefredaktør Kristian Lund handlede ikke i strid med loven, da overlæge Doris Stenver og to andre navngivne ansatte i den daværende Lægemiddelstyrelse blev krævet fyret for deres rolle i Omniscan-skandalen på forside- og lederplads i avisen i 2010.

Det har Østre Landsret netop afgjort i en afgørelse, der også betyder, at Foreningen af Speciallæger, der har ført sagen på vegne af Doris Stenver, skal betale sagsomkostningerne fra både byretten og landsretten på i alt 80.750 kr.

Dermed omstøder landsretten afgørelsen fra april 2012 i Københavns Byret, hvor Dagens Medicin blev dømt til at betale 25.000 kr. i erstatning til Doris Stenver samt erkende, at have tilsidesat god presseskik ved ikke at lade Doris Stenver komme til orde inden offentliggørelsen.

Derudover blev Dagens Medicin i byretten dømt til at betale sagens omkostninger på 26.000 kr.

I lederen stod bl.a., at Doris Stenver har »latterliggjort og miskrediteret læger, der indberettede bivirkninger og forventede, at Lægemiddelstyrelsen ville reagere. Hendes magt må være steget hende til hovedet. Hun burde heller ikke kunne overleve denne sag,« skrev Kristian Lund, der med latterliggørelsen af læger henviser til, at Doris Stenver har givet udtryk for, at læger er for langsomme til at indberette bivirkninger.

Mens byretten i sin afgørelse vurderede, at udtalelserne i Kristian Lunds avisleder fremstod som faktuelle påstande, og Doris Stenver derfor burde have haft mulighed for at udtale sig inden offentliggørelsen, så konkluderer Landsretten i stedet, at lederen indeholder meninger og vurderingen – såkaldte værdidomme, hvor kravene for genmæle ikke er gældende.

Landsretten afviser desuden anklager Arvid Andersens påstand om, at kritikken af Doris Stenver er forfejlet, da hun ikke var ansvarlig for Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling. For selvom overlægen ikke er nævnt med navns nævnelse i den uvildige advokatrapport, der lå til grund for Kristian Lunds leder, så mener Landsretten, at der var tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at fremhæve Doris Stenvers rolle i Lægemiddelstyrelsens håndtering af indberetninger af bivirkninger ved kontrastvæsken Omniscan, der har ført til både dødsfald og invaliditet blandt nyrepatienter, der har modtaget stoffet i forbindelse med mr-scanninger.

»På denne baggrund findes ingen af de omtvistede udtalelser at overskride grænserne for pressens ytringsfrihed, og der er derfor ikke grundlag for at tage påstanden om tortgodtgørelse til følge,« står der i Landsrettens afgørelse. (...)

(Anm: Omniscan (kontrastmiddel) (mintankesmie.no).)

Kobler gener til hjertesykdom ved schizofreni
dagensmedisin.no 11.2.2013
En ny studie gir holdepunkter for at det ikke bare er legemiddelbivirkninger og livsstil som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom hos personer med schizofreni.

Ved å bruke en nyutviklet metode for genstudier, har forskere ved University of California, San Diego School of Medicine, kommet med ny kunnskap om sammenhengen mellom schizofreni og hjerte- og karsykdom. Dette er den vanligste årsaken til for tid for tidlig død blant schizofrenipasienter, som har mellom 20 og 25 år kortere levetid enn resten av befolkningen.

- Våre funn tyder på at delte biologiske og genetiske mekanismer kan bidra til å forklare hvorfor schizofrenipasienter har en større risiko for hjerte- og karsykdom, sier Ole A. Andreassen til Dagens Medisin.

Har kliniske implikasjoner
Han er professor ved KG Jebsen Senter for Psykoseforskning, Oslo universitetssykehus og førsteforfatter av studien som publiseres 7. februar i American Journal of Human Genetics. Studien ble gjennomført da Andreassen var på forskningsopphold i gruppen til Anders M. Dales ved universitetet i USA.

Andreassen mener funnene er viktige for klinisk praksis:

- Disse resultatene har viktige kliniske implikasjoner. Tilstedeværelsen av hjerte- og karsykdom ved schizofreni ser ikke ut til bare å være på grunn av livsstil eller bivirkninger av medisiner. Resultatene understreker hvor viktig det er for klinikere å erkjenne at disse personene er i faresonen for hjerte- og karsykdom. Funnene våre kan tyde på at noe av den økte risikoen kan være uavhengig av livsstil- og miljøfaktor og støtter opp om den voksende bevisstheten om at hjerte- og karsykdom er underdiagnostisert og underbehandlet hos psykisk syke, sier Andreassen. (...)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Precosa. KAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 250 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). (felleskatalogen.no).)

- Effektivitet og sikkerhet for det probiotiske Saccharomyces boulardii for forebygging og behandling av gastrointestinale lidelser.

(Anm: Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Abstract Several clinical trials and experimental studies strongly suggest a place for Saccharomyces boulardii as a biotherapeutic agent for the prevention and treatment of several gastrointestinal diseases. S. boulardii mediates responses resembling the protective effects of the normal healthy gut flora. The multiple mechanisms of action of S. boulardii and its properties may explain its efficacy and beneficial effects in acute and chronic gastrointestinal diseases that have been confirmed by clinical trials. Caution should be taken in patients with risk factors for adverse events. This review discusses the evidence for efficacy and safety of S. boulardii as a probiotic for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders in humans. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125.)

(Anm: Har probiotika noen berettigelse i behandlingen av infeksjonssykdom? Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 2902-3. Publisert: 10. desember 2002.)

(Anm: Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon. (…) Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon Precosa inneholder saccharomyces boulardii og brukes som profylakse mot antibiotika-assosiert diaré ,og som tillegg til vancomycin- eller metronidazolbehandling, for å forebygge residiv ved diaré forårsaket av Clostridium difficile. Det er rapportert dødelige tilfeller blant kritisk syke og immunsupprimerte pasienter som følge av fungaemia. I Finland, hvor produktet selges reseptfritt, er det rapportert fire dødsfall. Ingen tilfeller er så langt rapportert i Norge. På grunn av risikoen for fungaemia har europeiske legemiddelmyndigheter anbefalt (ny)  kontraindikasjon mot legemidler som inneholder saccharomycess boulardii til kritisk syke og immunsupprimerte pasienter. Legemidlet inneholder levende organismer og kapsler bør ikke åpnes i nærheten av pasientene. Legemidlet bør også håndteres med engangshansker. Precosa er det eneste legemidlet på markedet i Norge som inneholder saccharomyces boulardii. Tall fra reseptregisteret tyder på at det brukes lite. Vi ber leger om å melde bivirkninger til sitt regionale helseforetak eller til Legemiddelverket. relis.no/meldeskjema legemiddelverket.no/meldeskjema. (tidsskriftet.no T. nr. 22/17 ).)  

- Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. (- Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker.)

(Anm: Candidiasis - veileder for helsepersonell. Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner. Om candidiasis Enkelte candida-arter kan forårsake sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. Candida ble tidligere kalt Monilia. Det er påvist over 200 ulike arter. Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker. Gjærsoppen ble første gang beskrevet i 1839. Gjærsopp er encellede mikroorganismer som danner sporer og formerer seg ved knoppskyting. Infeksjon gir vanligvis symptomer på hud og slimhinner, særlig munnhule og kjønnsorganer ofte i forbindelse med nedsatt motstandskraft, steroid- eller antibiotikabehandling, diabetes eller graviditet. Candidasopp i skjeden eller på penis er normalt ikke en seksuelt overført infeksjon. Candidasopp i munnhulen er ikke uvanlig hos spedbarn og kalles da trøske. Hos immunsvekkede personer kan candidasopp gi kraftig oppvekst i svelg, spiserør eller mage som gjennom blodbanen kan medføre spredning til hjernehinner, nyre, lunger, urinblære og hjerte. Invasive gjærsoppinfeksjoner forårsakes av ulike Candida spp. I Norge dominerer Candida albicans, etterfulgt av Candida glabrata. Candida auris er en art som ble identifisert 2009 i Japan og kan forårsake invasive infeksjoner og utbrudd i helseinstitusjoner. Den er påvist i store deler av verden, også i Norge (2016 og 2018). Utbrudd på helseinstitusjoner har forekommet i Spania og Storbritannia. Slike utbrudd har vist seg være vanskelig å kontrollere pga. betydelig miljøforurensing og resistensutvikling mot soppmidler. (fhi.no 18.4.2019).) 

- Hvordan gjenkjenne Candida i avføring. (- Candida er en type gjær som vokser i kroppen i områder som munn, tarm og skjede.)

(Anm: How to recognize Candida in stool. Candida is a type of yeast that grows in the body in areas such as the mouth, gut, and vagina. At normal levels, it does not cause any problems, but when a person has an overgrowth of Candidain the gut, it can appear in stools. Environmental changes in the body, certain health issues, and the use of antibiotics can encourage the growth of Candida. If there is an overgrowth of Candida, it can cause an infection called candidiasis. In this article, we discuss the signs and symptoms of Candida in stools and elsewhere in the body, as well as how to treat it. (medicalnewstoday.com 16.8.2019).) 

- Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans.

(Anm: Mitokondriell kompleks I bygger bro mellom en forbindelse av karbonfleksibilitet og gastrointestinal commensalism (samliv mellom organismer til fordel for den ene, uten skade for den andre) hos den menneskelige patogene sopp Candida albicans. (Mitochondrial complex I bridges a connection between regulation of carbon flexibility and gastrointestinal commensalism in the human fungal pathogen Candida albicans.) PLoS Pathog. 2017 Jun 1;13(6):e1006414. eCollection 2017 Jun.)

- Fungemi (Candidiasis) er tilstedeværelse av sopp eller gjær i blodet. Den vanligste typen, også kjent som candidemi, candedemia eller systemisk candidiasis, er forårsaket av Candida-arter, men infeksjoner av andre sopp, inkludert Saccharomyces, Aspergillus og Cryptococcus, kalles også fungemi.

(Anm: Fungemia is the presence of fungi or yeasts in the blood. The most common type, also known as candidemia, candedemia, or systemic candidiasis, is caused by Candida species, but infections by other fungi, including Saccharomyces, Aspergillus and Cryptococcus, are also called fungemia. It is most commonly seen in immunosuppressed or immunocompromised patients with severe neutropenia, cancer patients, or in patients with intravenous catheters. It has been suggested the otherwise immunocompetent patients taking infliximab may be at a higher risk for fungemia. (Anm: (en.wikipedia.org).) 

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity.) A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).))

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

- Kæmpe studie af T. gondii: Kattelortparasit hænger sammen med skizofreni. Risikoen er dog stadig meget lille.

(Anm: Kæmpe studie af T. gondii: Kattelortparasit hænger sammen med skizofreni. Risikoen er dog stadig meget lille. (…) Koblingen er der, den kan vi ikke komme udenom,« siger førsteforfatter Kristoffer Burgdorf, som er postdoc ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, til Videnskab.dk. (videnskab.dk 1.2.2019).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: Så tar kattparasiten kontroll över dina celler. I Sverige bär var femte person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och kan i vissa fall vara livshotande. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. – Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen”, skriver professorn Antonio Barragan som är en av författarna till den nya studien, enligt forskning.se. (netdoktor.se 11.12.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity.) A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).))

VISST GÖR DET ONT NÄR SMÄRTVÅRDEN BRISTER
dagensmedicin.se 11.2.2013
Det finns över en miljon människor med långvarig smärta i Sverige. Men långtifrån alla får hjälp och vården ser mycket olika ut beroende på var i landet man bor. När smärtvården brister får både patienten och samhället betala ett högt pris.

Dagens Medicin bjuder in till Smärtdagen 2013 – en temadag för alla med engagemang i utvecklingen av svensk smärtvård.
- Kan en nationell smärtplan ge en bättre struktur i smärtvården?
- Hur kan patienterna få bättre hjälp?
- Vem ska ta initiativet för en bättre smärtvård? (...)

-Vær kritisk til informasjon om biosimilars
dagensmedisin.no 24.1.2013
Christian K. Schneider, styreleder for biosimilarskomitéen i det europeiske legemiddelkontoret EMA.

DM ARENA: – Vær kritisk til det dere leser om biotilsvarende legemidler. Hold dere til vitenskapen, råder i lederen EMAs biosimilarkomité.

OSLO/FELIX KONFERANSESENTER: Christian K. Schneider, styreleder for biosimilarskomitéen i det europeiske legemiddelkontoret EMA, holdt sitt foredrag på Dagens Medisins fagmøte om biotilsvarende legemidler - biosimilars- onsdag ettermiddag.

- Vær kritisk
Han startet med å minne en fullsatt sal om at man å forholde seg kritisk til informasjon om biosimilars.

– Hold dere til vitenskapen, rådet han.

– Målet når man utvikler biosimilars er ikke å fastslå at det har effekt for pasienten. Dette har allerede blitt gjort for referanseproduktet.

– Målet er å fastslå biotilsvarenhet, sa han.

Kontorversielt lovforslag
Bakgrunnen for Dagens Medisins fagseminar om biotilsvarende legemidler er blant annet Statens Legemiddelverks forslag om å endre Apoteklovens paragraf 6-6. slik at bytte av biotilsvarende legemidler skal bli mulig i apoteket.

Forslaget blir omtalt som kontroversielt fordi det hersker uenighet om hvorvidt såkalte biosimilars- biotilsvarende legemidler - faller inn under begrepet generisk likeverdige legemidler.

Onsdag kveld blir det også debatt der temaet er: Bytte av biotilsvarende legemidler - er det trygt?

I panelet sitter Robin Kåss (Ap), Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Andreas Stenvold, leder av onkologisk forening, Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Steinar Madsen, Legemiddelverket, Mads Hansen, medisinsk rådgiver i Amgen, Guro Birkeland, leder av Norsk Pasientforening og Oddbjørn Tysnes, direktør i Apotekforeningen. (...)

Myten om norske helsekostnader
Bjørg Marit Andersen, professor dr.med.
dagensmedisin.no 13.1.2013
Det er en myte at norsk helsevesen er ett av de dyreste i verden sett i relasjon til generelle utgifter, lønn og levestandard.

DEN SISTE OECD-rapporten; Health at a glance 2011 (OECD indicators, OECD 2011), viser at norske helseutgifter i prosent av Gross Domestic Product (GDP) - omtrent som brutto nasjonal produkt (BNP) - tilsvarer gjennomsnittet for OECD-land (se tabellen).

Land som Nederland, Frankrike, Danmark, Canada, Sveits, Østerrike, Belgia, New Zealand, Portugal, Sverige, Storbritannia, Island og Hellas bruker en større andel av sin GDP enn Norge. Norge benytter dermed ikke mer av sitt nasjonale bruttoprodukt til helse enn de fleste andre land.

USA BRUKER MEST. Helsekostnader per norske hoder er imidlertid rangert nest høyest av alle 35-40 OECD-land i undersøkelsen, og aller høyest kom USA. De norske kostnader per hode er også noe høyere enn i de andre nordiske land. Dette har til dels direkte sammenheng med lønnsnivået og leveutgiftene i Norge. (...)

Ingen sammenheng mellom SSRI og fosterdød
dagensit.no 2.1.2013
Bruk av antidepressiva under graviditet medfører ikke økt dødelighet for barnet i foster- eller spedbarnstiden.

Det kommer frem i en studie publisert i JAMA. (...)

Studien viste at dødsfall var vanligere blant barn hvis mødre som hentet ut SSRI på apoteket under graviditeten, sammenlignet med dem hvis mødre ikke hadde hentet ut legemidlet.

Men når forskerne justerte analysen for forekomst av psykisk sykdom, alder og røyking gikk det ikke lenger an å koble SSRI-bruk til økt foster- eller spedbarnsdødelighet.

Nordiske land
Bak studien står forskerne fra de fem nordiske landene.

Studien er blant annet finansiert av Swedish Pharmacy Company - Apoteksbolaget.

Les mer: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy and Risk of Stillbirth and Infant Mortality (...)

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy and Risk of Stillbirth and Infant Mortality (Selektive serotoninreopptakshemmere under svangerskapet og risikoen for dødfødsel og spedbarnsdødelighet)
JAMA. 2013;309(1):48-54 (January 2, 2013)
Objective To study risk of stillbirth and infant mortality associated with use of SSRIs during pregnancy.

Design, Setting, and Participants Population-based cohort study from all Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden) at different periods from 1996 through 2007. The study included women with singleton births. We obtained information on maternal use of SSRIs from prescription registries. Maternal characteristics, pregnancy, and neonatal outcomes were obtained from patient and medical birth registries.

Main Outcome Measures We used logistic regression to estimate relative risks of stillbirth, neonatal death, and postneonatal death associated with SSRI use during pregnancy taking into account maternal characteristics and previous psychiatric hospitalization. (...)

Conclusions and Relevance Among women with singleton births in Nordic countries, no significant association was found between use of SSRIs during pregnancy and risk of stillbirth, neonatal mortality, or postneonatal mortality. However, decisions about use of SSRIs during pregnancy must take into account other perinatal outcomes and the risks associated with maternal mental illness. (...)

Because the Nordic countries have similar nationwide registries of births and dispensed drugs, studies on the effect of medications on birth outcomes are possible. By using these data sources and taking into account previous psychiatric disease and maternal characteristics, we aimed to elucidate whether SSRI exposure during pregnancy was associated with increased risks of stillbirth, neonatal death, and postneonatal death. (...)

(Anm: SSRI Birth Defect Study Could be Misleading (Studie på SSRI-fødselsdefekter kan være misvisende) (lawyersandsettlements.com 16.1.2013).)

- Placebo og nocebo i helsevesenet. (- På grunn av sykdommen har hun slitt med angst og har hatt flere anfall med hyperventilering og dødsangst. Jeg foreslo at hun kunne få non tabletter alprazolam for å takle angstanfallene. Hun var svært skeptisk til disse medisinene – hun hadde lest om avhengighet og alle de problemene benzodiazepiner kan føre med seg. Jeg beroliget henne med at alprazolam er et utmerket legemiddel akkurat i en slik situasjon og at det ikke var noen risiko for henne å ta en tablett fra tid til annen. Hun slo seg til ro med mine forsikringer og jeg skrev uten en resept til henne.)

(Anm: Steinar Madsen - Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Placebo og nocebo i helsevesenet. (...) I den senere tid har jeg fått en følelse av at leger, fagforeningsmedlemmer, fylkesleger, direktorater, pasientorganisasjoner, legemiddelindustri, politikere og medier kappes om å fortelle hvor elendig det står til i helsevesenet. Åpenhet er en bra ting – men er det noen som tenker på hva dette betyr for pasientene i form av engstelse og unødvendige bekymringer? I min egen praksis får jeg stadig oftere spørsmål om et sykehus er bra nok eller om et legemiddel virkelig virker. Det er ikke uvanlig at pasienter kommer tilbake til kontroll og forteller at de ikke har tatt medisinen jeg skrev ut fordi har lest de leste pakningsvedlegget. Med andre ord nocebo. En kvinnelig pasient har en arvelig hjertesykdom som kan ende opp med behov for hjertetransplantasjon. På grunn av sykdommen har hun slitt med angst og har hatt flere anfall med hyperventilering og dødsangst. Jeg foreslo at hun kunne få non tabletter alprazolam for å takle angstanfallene. Hun var svært skeptisk til disse medisinene – hun hadde lest om avhengighet og alle de problemene benzodiazepiner kan føre med seg. Jeg beroliget henne med at alprazolam er et utmerket legemiddel akkurat i en slik situasjon og at det ikke var noen risiko for henne å ta en tablett fra tid til annen. Hun slo seg til ro med mine forsikringer og jeg skrev uten en resept til henne. Senere har hun hatt det mye bedre. - Bare det å vite at jeg hadde disse tablettene var til stor hjelp for meg, sier hun. Hvorfor var hun – som hadde stor nytte av det - så skeptisk til å ta en beroligende tablett en gang i blant? Hun mente selv at det å ta slike medisiner var stigmatiserende, et tegn på at hun ikke taklet problemene sine, og noe som ikke er ønsket av samfunnet. (dagensmedisin.no 14.11.2012).)

(Anm: Xanor Xanor Depot (felleskatalogen.no).)

(Anm: Xanor (Xanax i USA) (alprazolam). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddel som stjeler kvinners liv: Det er mer vanedannende enn heroin, med skremmende bivirkninger. Så hvorfor, 50 år etter lanseringen, forskrives fortsatt Valium til millioner av mennesker? (dailymail.co.uk 7.3.2013).)

- Nocebo-effekten: Kan vi tenke oss uvel?

(Anm: The nocebo effect: Can we think ourselves unwell? Almost everyone has heard of the placebo effect — when people experience beneficial effects from an inert drug. But few are aware of its flip side, the “nocebo effect.” Here, individuals taking a drug, whether placebo or not, experience unwanted, negative effects. Medical News Today spoke to experts in the field to investigate the basis of the nocebo effect and find out what might be done to minimize its impact on treatments and trials. (medicalnewstoday.com 4.2.2022).)

- Bivirkninger etter vaksinen: Saltvann ga hodepine. (Fatigue: 29 prosent av dem som hadde fått placebo kjente trøtthet etter første dose, mot 45 prosent av dem som hadde fått Pfizers vaksine.) (Muskelsmerter: 10 til 14 prosent av placebo-gruppa rapporterte om muskelsmerter. ) (Dette var vanligst blant dem som trodde de hadde fått Moderna. Av de som hadde fått covid-vaksine, meldte 18 til 33 prosent om muskelsmerter.)

(Anm: Bivirkninger etter vaksinen: Saltvann ga hodepine. Nesten like mange fikk hodepine etter å ha fått placebo-vaksine mot covid-19. - Viktig å kartlegge, sier Nakstad. Det kan se ut som om forventningen om bivirkning er nesten like sterkt driver som selve vaksinen. En fersk metaanalyse (en systematisk gjennomgang av tidligere studier) publisert i det svært anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at hodepine etter sprøyten var nesten like vanlig blant dem som hadde fått placebo, som blant dem som hadde fått ordentlig vaksine. Forskerne konkluderer med at bivirkninger var mer vanlig etter vaksine mot covid-19 enn etter placebo – saltvann. (…) Nocebo-effekt er ifølge Store medisinske leksikon «forverring av et symptom, eller bivirkninger av en behandling, som kan tilskrives negative forventninger eller lærte responser til en behandling.» (…) Mange deltakere Totalt omfattet analysen 45 139 studiedeltakere. –  Fatigue: 29 prosent av dem som hadde fått placebo kjente trøtthet etter første dose, mot 45 prosent av dem som hadde fått Pfizers vaksine. –  Muskelsmerter: 10 til 14 prosent av placebo-gruppa rapporterte om muskelsmerter. Dette var vanligst blant dem som trodde de hadde fått Moderna. Av de som hadde fått covid-vaksine, meldte 18 til 33 prosent om muskelsmerter. Hodepine: Mellom 24 og 27 prosent av saltvannsgruppa meldte om hodepine i etterkant av sprøyten. Til sammenlikning fortalte 35 prosent av dem som hadde fått Pfizer om hodepine, og 33 prosent av dem som hadde fått Moderna. (dagbladet.no 25.1.2022).)

- Branschorganisation försvarar läkemedelsföretagen.

Branschorganisation försvarar läkemedelsföretagen
dagensmedicin.se 10.7.2012
Läkemedelsföretagens organisation i Storbritannien försvarar branschen. Detta efter att Glaxosmithkline gått med på att böta tre miljarder dollar för olaglig marknadsföring.

Den brittiska läkemedelsjätten Glaxo Smithkline har erkänt sig skyldig till olaglig marknadsföring vid försäljningen av flera receptbelagda läkemedel mellan åren 1998 och 2003. Företaget ska betala tre miljarder dollar i böter i USA.

Enligt brittiska The Telegraph ska läkemedelsföretaget ha bjudit amerikanska psykiatrer på lyxresor till Hawaii. I utbyte ville företaget att de skulle skriva ut antidepressiva läkemedel till barn.

Uppgörelsen ”saknar motstycke i både storlek och omfattning” sade USA:s biträdande justitieminister James Cole, till Reuters i förra veckan.

Den brittiska branschorganisationen Association of British Pharmaceutical Industry försvarar nu branschen, trots Glaxo Smithklines erkännande. Stephen Whitehead, vd, uppger för BBC Today att läkemedelsjätten har ”en ny etisk praxis”, att företagskulturen ändrats ”dramatiskt” och att läkemedelsbranschen kännetecknas av total öppenhet.

– Vi försöker verkligen att återuppbygga vårt sociala kontrakt… och ta itu med dessa förtroendefrågor, säger Stephen Whitehead till BBC Today. (...)

(Anm: Head of ABPI: 'We are trying to address these trust issues' (bbc.co.uk 6.7.2012).)

For lite kortvarig behandling
dagensmedisin.no 11.10.2011
For få norske pasienter får kortvarig behandling med sovemedisin og angstdempende preparater.

Avhengighet av sovemedisin og angstdempende preparater starter oftest med forskriving fra fastlege, men bare et fåtall av norske pasienter får altså kortvarig behandling med denne typen medikamenter, slik retningslinjene anbefaler.

Det er blant resultatene fra en studie som Svein Reidar Kjosavik, allmennlege og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Bergen, nylig fikk publisert i European Journal of Clinical Pharmacology.

I artikkelen løfter han fram flere tankekors ved behandlingen av pasienter med angst og søvnproblemer. (...)

– Andelen som får behandling i henhold til retningslinjene, nemlig to til fire ukers behandling, er beskjedne 30 prosent, konstaterer forskeren overfor Dagens Medisin.

– Hvorfor får bare et fåtall pasienter den kortvarige behandlingen med denne type medikamenter?

– Det er et spørsmål som denne studien ikke kan gi noe svar på. Studien har analysert reseptregisterdata, og klinisk informasjon var ikke tilgjengelig, svarer Kjosavik. (...)

Starter oftest hos fastleger
I 2005 var ettårsinsidensen av angstdempende og hypnotika på 18,2 og 24,5 per tusen norske innbyggere eller 35,4 om gruppene ses under ett. Fastleger initierte behandlingen av medikamentene ved 75,4 prosent av tilfellene, mens psykiatere startet behandling hos 2,4 prosent av pasientene.

Kjosavik konstaterer at de aller fleste voksne med psykiske vansker behandles av fastlegene, og bare en beskjeden andel blir behandlet av psykiatere.

– Det var derfor ikke uventet at fastlegene startet behandling med disse legemidlene til de fleste pasientene. Slik er det for antipsykotika og