Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org)

Om skader ved bruk av marihuana Ugdommer som jevnlig røyker marihuana risikerer skade på en essensiell nervebane i hjernen assosiert med språkutvikling, og enkelte predisponert for schizofreni kan pådra seg sykdommen i ung alder, sa forskerne onsdag, også på møtet til Radiological Society of North America. (Los Angeles Times 5.12.2005)

Absurd å gjøre cannabis lovlig - Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene? (aftenposten.no 3.7.2014)

Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org)

In animals, they said, brain damage prompts the birth of new cells. "Our study provides the foundation for this possibility in the adult human brain," they wrote in their report, published in the journal Science. (reuters.com 16.2.2007)

Professor Mørland har også sagt at om samfunnet skulle godkjenne et eneste rusmiddel, burde det være cannabis og ikke alkohol. Det bekrefter jo litt av det du spør om. (nrk.no 13.4.2007)

Hash-stop giver abstinenser (b.dk 28.9.2012)

Q: What is marijuana? Aren't there different kinds? (The National Institute on Drug Abuse (NIDA))

Kirsten Dunst: - Verden bedre om alle røykte dop (vg.no 9.4.2007)

Får lovlig marihuana på automater (vg.no 28.1.2008)

Amerikansk milliardær vil legalisere marijuana (tv2nyhetene.no 27.10.2010#vil_legalisere_marihuana)

- Big cannabis. Framveksten av en ny industri.

(Anm: Big cannabis. Framveksten av en ny industri. Innledning. «Big cannabis is coming.» Fastcompany.com 2014. Denne rapporten handler om et fenomen som fortsatt er i støpeskjeen. Man kan kanskje med rette hevde at fenomenet ikke finnes ennå – i hvert fall ikke i fullt monn all den tid det ikke finnes store, multinasjonale selskaper i cannabismarkedet. Det finnes ikke engang store nasjonale selskaper. Men konturene av «big cannabis» kan skimtes. I denne rapporten ser vi på en rekke utviklingstrekk som allerede er synlige og drøfter disse tendensene opp mot erfaringer med Big tobacco og Big alcohol (actis.no - ACTIS-RAPPORT 2:2016).)

(Anm: The Effects of Marijuana on Your Body (healthline.com 21.7.2017).)

- Hvordan cannabis (marihuana; pot) endrer det amerikanske jordbrukslandskapet. (- “Dyrkere kan tjene mer penger på å dyrke [marihuana] i motsetning til blomster.)

(Anm: How pot is changing the US agriculture landscape. (…) “Dyrkere kan tjene mer penger på å dyrke [marihuana] i motsetning til blomster. Sometimes you have green houses that you can get $1.50 to $2 a square foot, versus 5-10 cents a square foot growing snapdragons (flower),” said Stembel adding “it definitely drives up costs. It’s more difficult. It’s more challenging with the inbound transportation and all the things you need to learn.” (foxbusiness.com 7.5.2019).)

- Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike.

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

- Cannabinoid knyttet til psykiatriske lidelser.

(Anm: Cannabinoid pathway linked to psychiatric disorders. Confocal microscope image of the mouse hippocampus showing colocalization of ankyrin-G (green) and DAGLA (red) in the same neurons. Credit: Northwestern University. Northwestern Medicine scientists discovered an unexpected connection between a synapse protein that has been implicated in neuropsychiatric disorders and the endocannabinoid pathway, according to a study published in Biological Psychiatry. (medicalxpress.com 26.7.2021).)

(Anm: cAMP Signaling-Mediated Phosphorylation of Diacylglycerol Lipase α Regulates Interaction With Ankyrin-G and Dendritic Spine Morphology. Biol Psychiatry. 2021 Mar 26;S0006-3223(21)01183-5.)

- Studien finner sammenheng mellom nylig cannabisbruk og hjerteinfarkt hos unge voksne.

(Anm: Study finds link between recent cannabis use and myocardial infarction in young adults. Adults younger than 45 years who reported recently using cannabis were 2 times more likely to have had a heart attack (myocardial infarction), and this link was stronger in frequent users, according to new research in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). These findings add to evidence from earlier studies showing a link between heavy cannabis use and myocardial infarction in people in hospital settings. The current study carefully examines the relationship that frequency of cannabis use and method of consumption have with risk of myocardial infarction in younger adults in the community who aren't at high risk of heart attack because of their age.  (news-medical.net 7.9.2021).)

(Anm: Recent cannabis use and myocardial infarction in young adults: a cross-sectional study. CMAJ 2021, 2021 193 (35) E1377-E1384 (September 07).

- Usannsynlig at medisinsk cannabis vil være til nytte for de fleste kroniske smertepasienter, ifølge internasjonale forskere. (- Medisinsk cannabis kan være en nyttig terapi for noen mennesker som har kroniske smerter, men er usannsynlig å ha nytte for de fleste, ifølge nye kliniske retningslinjer publisert onsdag i tidsskriftet BMJ.)

(Anm: Medical cannabis unlikely to benefit most chronic pain patients, international researchers say. Medical cannabis might be a helpful therapy for some people who have chronic pain, but it’s unlikely to benefit most, according to new clinical guidelines published Wednesday in the journal BMJ. The guidelines, crafted by an international group of researchers who analyzed three dozen medical cannabis studies, say there isn’t enough evidence that medical marijuana products help most patients suffering from chronic pain, so they shouldn’t be widely recommended for such people. “When we look at the overall evidence for therapeutic cannabis products, the benefits are quite modest,” said lead author Jason Busse, associate director of McMaster University’s Michael G. DeGroote Centre for Medicinal Cannabis Research in Ontario. (statnews.com 8.9.2021).)

(Anm: Offer medical cannabis to patients with chronic pain, experts recommend. People living with chronic pain should be offered a trial of non-inhaled medical cannabis or cannabinoids if standard care is not sufficient, a panel of international experts has said.1 The guideline panel—which reviewed the evidence as part of The BMJ’s Rapid Recommendations initiative —noted that it is a “weak recommendation” because of the close balance between benefits and harms, as well as the high value placed on small to very small… BMJ 2021;374:n2208.)

- Cannabinoider er forbindelser som finnes i  cannabis.[1]

(Anm: Cannabinoids (/kəˈnæbənɔɪdzˌ ˈkænəbənɔɪdz/) are compounds found in cannabis.[1] The most notable cannabinoid is the phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC) (Delta9-THC or Delta8-THC), the primary psychoactive compound in cannabis.[2][3] Cannabidiol (CBD) is another major constituent of the plant.[4] There are at least 113 different cannabinoids isolated from cannabis, exhibiting varied effects.[5] (no.wikipedia.org).)

- FRYKTER OPIOID-KRISE I NORGE: Smertestillende fra legen ble starten på et rushelvete.

(Anm: FRYKTER OPIOID-KRISE I NORGE: Smertestillende fra legen ble starten på et rushelvete. Bruken av sterkt avhengighetsdannende opioider øker kraftig, og legemidler forårsaker flere overdosedødsfall enn heroin. Eksperter advarer mot en opioid-krise. (…) I 2006 var «Trine» tidlig i 20-årene. Hun hadde sterke smerter som følge av gallestein. (…) Det hun ikke visste var at det var starten på et rusmareritt. Legen hun gikk til ga henne resept på tabletter som inneholder opioidet oksykodon. (…) I USA er oksykodon pekt ut som årsaken til opioid-epidemien som har drept hundretusenvis. (tv2.no 20.10.2018).)

- LSD endrer bevisstheten ved å omorganisere menneskelig hjernenettverk.

(Anm: LSD endrer bevisstheten ved å omorganisere menneskelig hjernenettverk (LSD changes consciousness by reorganizing human brain networks.) Ved hjelp av fMRI viste forskerne at LSD førte til en mer kaotisk hjernestatus som ikke var helt forskjellig fra det som er sett i prodromalfasen («varselfasen») av psykose. (- LSD reduserer konnektivitet i hjernenettverk, eller i hvilken grad nerveceller eller nevroner i et nettverk fyrer synkront. LSD synes også å redusere omfanget av at separate hjernenettverk forblir tydelige i deres mønstre eller synkronisering av fyring. Samlet sett forstyrrer LSD aktiveringsmønstrene i de ulike hjernenettverkene som ligger til grunn for menneskelig tanke og atferd.) (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

- Høyesterett ga førerkortet tilbake til mann som brukte cannabis jevnlig. – Det at Høyesterett denne gangen valgte å behandle spørsmålet, kan være preget av strømmingene i tiden, sier advokat Thomas Frøberg.

(Anm: Høyesterett ga førerkortet tilbake til mann som brukte cannabis jevnlig. – Det at Høyesterett denne gangen valgte å behandle spørsmålet, kan være preget av strømmingene i tiden, sier advokat Thomas Frøberg. At det er forbudt å kjøre bil i påvirket tilstand er åpenbart, uansett hvilket rusmiddel det er snakk om. Veitrafikkloven har imidlertid også en bestemmelse som sier at førerkortet kan inndras dersom en person ikke er «edruelig». Det er på det rene at politiet har praktisert en svært mye strengere grense for edruelighet når det gjelder cannabis, enn når det gjelder alkohol. Tirsdag fikk en mann, som etter bevisførselen røyket hasj tre ganger i måneden, medhold i at det ikke var grunnlag få å nekte ham førerkort på grunna av manglende edruelighet. I saken anførte mannen at politiets praksis til nå har ligget utenfor ordlydens rammer, og at bestemmelsen utelukkende skal ivareta trafikksikkerhetshensyn. Det er derfor uten betydning om rusmiddelet er lovlig eller ei. (rett24.no 22.10.2021).)

(Anm: Da Colorado legaliserte cannabis, føyk antallet dødsulykker med cannabispåvirkede førere i været . Flere ulykker. Og flere forgiftede husdyr. (dagbladet.no 6.1.2015).

- Cannabisbrukere hadde femdoblet risiko for å få medisiner mot psykose.

(Anm: Cannabisbrukere hadde femdoblet risiko for å få medisiner mot psykose. Unge voksne som brukte cannabis hadde mer enn fem ganger så stor risiko for å få forskrevet antipsykotika i tiden etterpå, sammenlignet med de som ikke brukte cannabis, viser ny, norsk studie.I den nye studien har forskerne koblet data fra studien Ung i Norge med data fra Reseptregisteret. – Studien tyder på at det å bruke cannabis øker sannsynligheten for å senere få forskrevet psykofarmaka, sier Eline Rognli, som er hovedforsker bak den nye studien og psykologspesialist og forsker ved Oslo Universitetssykehus. Psykofarmaka er en samlebetegnelse for medisiner som brukes ved psykisk sykdom. (…) Bipolar lidelse og depresjon Forskerne fant også ut at risikoen for å få stemningsstabiliserende medisiner var fem ganger så stor dersom man tidligere hadde brukt cannabis – altså hasj eller marihuana. Slike medisiner brukes ofte ved bipolar lidelse. Cannabisbrukerne hadde dobbelt så stor risiko for å få antidepressiva, sammenlignet med de som ikke hadde brukt cannabis. Brukerne hadde imidlertid ikke økt sannsynlighet for å få medisiner som vanligvis brukes mot angst. Forskerne vet ikke hvor mye cannabis deltakerne i studien har brukt, eller hvor ofte de har tatt det. (forskning.no 15.10.2019).)

- Marihuana og graviditet.

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

- Dødelige krasj som involverer marihuana (cannabis) øker etter legalisering: Studie. AAA-studien fokuserer på staten Washington over en 10-års periode.

(Anm: Fatal Crashes Involving Marijuana Increase After Legalization: Study. The AAA study focuses on Washington state over a 10-year period. It goes without saying that operating a vehicle under the influence of anything is a bad idea. That includes your annoying in-laws who think you drive too slow, or your loudmouth friend who always wants you to do a burnout. For this article, influence refers to marijuana and with it becoming legal in more states, AAA Foundation conducted a study to see if it was having a negative effect on drivers. It seems the preliminary answer could be yes. (motor1.com 30.1.2020).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- 18-åring gikk løs på moren med balltre i LSD-rus. (- Dømt for drapsforsøk.) (- I etterkant er det blitt klart at han var i en kraftig psykose framkalt av LSD, og etter noen ukers behandling på sykehus ble han erklært frisk.)

(Anm: 18-åring gikk løs på moren med balltre i LSD-rus. Dømt for drapsforsøk. Oslo tingrett har dømt en 18 år gammel mann til ungdomsstraff i to år etter at han i LSD-rus forsøkte å drepe sin egen mor. Advokat Andreas Berg Fevang er forsvarer for en 16 år gammel syrisk gutt som er pågrepet og siktet for forberedelser til terrorhandling. Fredag ettermiddag ble gutten fremstilt for fengsling i Oslo Tingrett. Oslo Tinghus. Den dømte var bare 17 år da han i vinter, tre dager etter at han hadde tatt en kraftig dose av det hallusinogene narkotiske stoffet LSD, gikk løs på moren med et balltre i metall. Kvinnen ble påført mellom fem og sju slag og fikk livstruende og kritiske hodeskader, men overlevde fordi hun raskt kom under kyndig legehjelp. Etter å ha slått moren forsøkte gutten å ta sitt eget liv ved å kaste seg foran T-banen, men ble reddet og overført til psykiatrisk sykehus. I etterkant er det blitt klart at han var i en kraftig psykose framkalt av LSD, og etter noen ukers behandling på sykehus ble han erklært frisk. (vartoslo.no 10.9.2021).)

- 93.000 døde av overdose i fjor – nå går det mot 233 milliarder i forlik i enormt opioid-søksmål. (- Kostbar krise.) (- Ifølge en rapport fra organisasjonen Altarum, har opioid-krisen i USA kostet det amerikanske samfunnet en billion dollar i årene mellom 2001 og 2017.) (- Det betyr tusen milliarder dollar. )

(Anm: 93.000 døde av overdose i fjor – nå går det mot 233 milliarder i forlik i enormt opioid-søksmål. Mer enn en halv million amerikanere har de siste 22 årene dødd av opioid-overdoser. Nå kan 233 milliarder kroner komme til å løse et enormt søksmål mot leverandører og produsenter av legemidlene. Statsadvokater i en rekke amerikanske delstater ventes denne uken å avsløre et forlik med tre leverandører og legemiddelprodusent Johnson & Johnson, melder blant annet Reuters. Det samme melder Washington Post, som sier de har tre uavhengige kilder med tilknytning til forhandlingene. Bakgrunn for det enorme søksmålet er den omfattende opioidkrisen i USA. I 2020 døde flere enn 90.000 amerikanere av opioid-overdoser. Siden 1999 har flere enn 500.000 dødd som følge av bruk av disse legemidlene. Kilder sier til Reuters at leverandørene McKesson Corp, Cardinal Health Inc og Amerisource Bergen Corp til sammen skal betale 21 milliarder dollar, mens Johnson & Johnson ventes å betale 5 milliarder. (…) Kostbar krise Ifølge en rapport fra organisasjonen Altarum, har opioid-krisen i USA kostet det amerikanske samfunnet en billion dollar i årene mellom 2001 og 2017. Det betyr tusen milliarder dollar. Kostnaden ligger blant annet i tapt arbeidskraft og utgifter i støtte til de som blir rammet av avhengighet som følge av overforbruket av medikamentene. I avtalen blir det også stilt nye krav til legemiddelselskapene om overvåkning og etterrettelighet i distribusjonen av produktene. (vg.no 21.7.2021).)

- På tide å sette lokk på pilleboksen. Opioider på resept har vært en katastrofe i USA. (- Men også i Norge dør det noen hver uke av pillene.)

(Anm: Christina Pletten, kommentator. På tide å sette lokk på pilleboksen. Opioider på resept har vært en katastrofe i USA. Men også i Norge dør det noen hver uke av pillene. På en helt vanlig dag har du rundt 50 nanogram av lykkestoffet dopamin per desiliter blod susende rundt i kroppen. På en dag der du opplever noe helt fantastisk, for eksempel å vinne i Lotto, kan det komme opp i 100. På en dag der du tar opioider, kan tallet være 900. Dette fortalte Corey Waller til en domstol i West Virginia denne uken. Waller er ekspert på opioider, som er sterke smertestillende piller. Han er også et viktig vitne i et historisk søksmål. (…) Norske overdoser Opioider i pilleform er i dag den vanligste årsaken til overdoser her til lands. Slik har det vært siden 2016. Flere dør av disse medikamentene enn av heroin, som nå bare fører til 20% av overdosedødsfallene, ifølge Folkehelseinstituttet. (aftenposten.no 5.5.2021).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Ny dansk studie bekrefter sammenhengen mellom marihuana og schizofreni.

(Anm: Ny dansk studie bekrefter sammenhengen mellom marihuana og schizofreni. De siste 25 årene har andelen schizofreni-tilfeller knyttet til problematisk bruk av marihuana økt, ifølge dansk studie. Ifølge en ny studie fra Danmark har andelen schizofreni-tilfeller knyttet til problematisk bruk av marihuana økt de siste 25 årene. Studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Psychiatry, viser til at antall schizofreni-tilfeller knyttet til høyt marihuanabruk i 1995 var to prosent, mens den i 2000 økte til rundt fire prosent, og til åtte prosent i 2010. (abcnyheter.no 23.7.2021).)

(Anm: Development Over Time of the Population-Attributable Risk Fraction for Cannabis Use Disorder in Schizophrenia in Denmark. JAMA Psychiatry 2021 (Published online July 21, 2021).

- Endnu et studie peger på, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. (- »Jeg mener, det her studie styrker hypotesen om, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. Hvis vi tror på det, så peger vores studie på, at man årligt ville kunne undgå cirka 100 tilfælde af skizofreni, hvis man kunne eliminere cannabismisbrug,« siger seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri Carsten Hjorthøj.)

(Anm: Endnu et studie peger på, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. Men det er stadig umuligt at være sikker på, at det er hashen, der udløser sygdommen, siger udenforstående forsker. (…) I et nyt studie har danske forskere igen forsøgt at besvare det spørgsmål. »Jeg mener, det her studie styrker hypotesen om, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. Hvis vi tror på det, så peger vores studie på, at man årligt ville kunne undgå cirka 100 tilfælde af skizofreni, hvis man kunne eliminere cannabismisbrug,« siger seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri Carsten Hjorthøj. Han står bag det nye studie, hvis resultater netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry. (videnskab.dk 21.7.2021).)

- Høypotent cannabisbruk knyttes til psykisk helse og rusmiddelbruk i ungdomsårene. (- Begrensninger av tilgjengeligheten av cannabis med høy styrke kan være forbundet med en reduksjon i antall personer som utvikler forstyrrelser grunnet cannabisbruk, forebygging av eskalering av cannabisbruk til regelmessig atferd reduserer risikoen for psykiske lidelser.)

(Anm: Association of High-Potency Cannabis Use With Mental Health and Substance Use in Adolescence. (…) Conclusions and Relevance To our knowledge, this study provides the first general population evidence suggesting that the use of high-potency cannabis is associated with mental health and addiction. Limiting the availability of high-potency cannabis may be associated with a reduction in the number of individuals who develop cannabis use disorders, the prevention of cannabis use from escalating to a regular behavior, and a reduction in the risk of mental health disorders. JAMA Psychiatry. 2020;77(10):1044-1051.)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Venstre-nei til cannabis på apotek og pol.

(Anm: Venstre-nei til cannabis på apotek og pol. Venstres landsmøte vil hverken at man skal selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet, men de ønsker regulert omsetning. Det ble klart i en avstemning lørdag kveld. Programkomiteen, som ledes av nestleder Sveinung Rotevatn, ønsket å vurdere om man kunne selge cannabis på apoteket, men dette ble avvist. (vg.no 24.4.2021).)

- Venstre-landsmøtet: Kan si ja til både apotek-cannabis og butikkvin.

(Anm: Venstre-landsmøtet: Kan si ja til både apotek-cannabis og butikkvin. Venstres programkomité vil ha både cannabis-salg på apoteket og vin i butikken. Men et mindretall i komiteen advarer landsmøtet mot rusmiddel-frislipp. (…) – Fornuftig Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er en av forkjemperne for vin i butikk og cannabis på apoteket. (vg.no 23.4.2021).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Marijuana-lobbyen bruker store penger på lovforslag som amerikanerne ikke vil ha.

(Anm: The Marijuana Lobby Spends Big on Bills Americans Don't Want | Opinion. There has been a big push to commercialize and legalize marijuana lately. And while advocates insist this push derives from a desire to increase racial equality and social justice, the real reason is far more cynical: the almighty dollar (newsweek.com 15.10.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Tobakk? Uetisk. Cannabis? Helt greit. (- Å tjene penger på lovlig cannabis til canadiere bør være det minste problemet.)

(Anm: Kjetil B. Alstadheim Politisk redaktør. Tobakk? Uetisk. Cannabis? Helt greit. | Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør. Etikk er ikke så enkelt som noen skal ha det til. I mars i fjor ble det kjent at Oljefondet hadde tjent penger som gress på investeringer i selskaper i cannabisbransjen. Flere slike selskaper er blitt børsnotert, og de opplevde en kraftig kursstigning. Etter en runde med kritikk fra ulikt hold valgte Oljefondet å lufte ut cannabisdunsten fra lokalene på Bankplassen. Det burde fondet ikke gjort, ifølge et utvalg ledet av jusprofessor Ola Mestad. Utvalget har utredet en oppdatering av etikkreglene for Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter. LES OGSÅ Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk (…) Vrien balansegang Etikkutvalgets anbefaling er ikke å utelukke land, men holde fast på at det er hvert enkelt selskaps oppførsel som skal vurderes. (…) Det er opprettet et eget etikkråd som vurderer saker om konkrete selskaper og gir tilrådninger til fondet om for eksempel å selge seg ut. Det blir dette rådet som i så fall skal finne ut om et selskap tross alt gjør det beste ut av situasjonen. Etikkutvalget anbefaler at rådet unngår direkte myndighetskritikk. «Fondet er ikke, og skal ikke være, et utenrikspolitisk verktøy», skriver utvalget som begrunnelse. Dette er det viktig å holde fast ved. Men skillet er ikke nødvendigvis åpenbart for alle. Oljefondets etikkregler er norske politiske verdier på tur i verden. Det er omtrent umulig helt å unngå trøbbel for den som har 10.000 milliarder kroner å plassere og samtidig vil ha samvittigheten i behold. Å tjene penger på lovlig cannabis til canadiere bør være det minste problemet. (aftenposten.no 15.6.2020).)

- Narkotika og straffansvar.  (- Det vil for eksempel være i strid med likhetsprinsippet om bønder i Skjåk unntas for ansvar for forurensningskriminalitet.)

(Anm: Georg Fredrik Rieber-Mohn tidligere høyesterettsdommer. Narkotika og straffansvar. Det strider mot Grunnlovens likhetsprinsipp å avkriminalisere bruk og besittelse til egen bruk av narkotika for tungt avhengige misbrukere, mens det fortsatt skal være straffbart for såkalt rekreasjonsbrukere, mener professor Alf Petter Høgberg og advokat John Christian Elden (H) i en kronikk i Aftenposten. Andre jurister har hevdet det samme. Jeg ser det annerledes. Den store hovedregel må være at alle som gjør seg skyldige i en straffbar handling, er ansvarlige på lik linje. Det vil for eksempel være i strid med likhetsprinsippet om bønder i Skjåk unntas for ansvar for forurensningskriminalitet. (aftenposten.no 11.5.2021).)

- Deler ut cannabis til vaksinerte: – En måte å si takk på.                

(Anm: Deler ut cannabis til vaksinerte: – En måte å si takk på. Amerikanske bedrifter blir stadig mer kreative i sine forsøk på å oppfordre folk til å ta koronavaksinen. (…) En rekke bedrifter gjør det de kan for å oppfordre amerikanerne til å faktisk ta vaksinen, skriver CNBC. (tv2.no 1.4.2021).)

- VIL TILBY GRATIS MARIHUANA-JOINTS TIL VAKSINERTE. Delstaten Washington i USA vil tilby en gratis marihuana-joint til voksne personer som tar coronavaksinen. (- I Washington kan man også belønnes med en gratis øl, vin eller en drink.)

(Anm: VIL TILBY GRATIS MARIHUANA-JOINTS TIL VAKSINERTE. Delstaten Washington i USA vil tilby en gratis marihuana-joint til voksne personer som tar coronavaksinen. Grepet er et ledd i strategien om å få flere til å vaksinere seg. Delstatens alkohol- og cannabis-komité godkjente programmet «Joints for Jabs» mandag. Det trer i kraft umiddelbart og varer fram til 12. juli, skriver New York Times. Marihuana-butikker som deltar i programmet, får gi kunder, som er 21 år eller eldre, en ferdigrullet joint etter at de har fått første eller andre dose ved en vaksineklinikk. Programmet omfatter kun joints, og ikke andre marihuanaprodukter. 58 prosent av befolkningen i Washington har fått første dose av vaksinen, mens 49 prosent er fullvaksinert. Også delstaten Arizona tilbyr marihuana til voksne over 21 som tar vaksinen. I Washington kan man også belønnes med en gratis øl, vin eller en drink. (NTB) (vg.no 9.6.2021).)

- Ungdommene lot seg inspirere av TV-serien Exit, blåste kokain opp i nesen på sovende og beruset 15-åring.

(Anm: Ungdommene lot seg inspirere av TV-serien Exit, blåste kokain opp i nesen på sovende og beruset 15-åring. Politiet i Oslo kommer med en sterk advarsel til foreldre om økt misbruk av marihuana, amfetamin, kokain, ecstasy og andre narkotiske stoffer blant ungdom. (aftenposten.no 6.11.2019).)

- Tolletaten beslagla over 2,5 ganger mer marihuana i 2020 enn året før.

(Anm: Tolletaten beslagla over 2,5 ganger mer marihuana i 2020 enn året før. Færre, men større beslag er fasiten for Tolletaten i 2020. Det ble beslaglagt over 2,5 ganger mer marihuana enn året før. Tross den strengeste grensekontrollen i fredstid holdt Tolletatens beslagsstatistikk seg på et høyt nivå i 2020. Tolldirektør Øystein Børmer er overrasket over mengdene, i og med at persontrafikken over grensen nesten opphørte i fjor. – Organiserte kriminelle er tilpasningsdyktige og har redusert bruken av kurerer i persontrafikken. I stedet satser de på å gjemme seg i den vanlige godstrafikken. Vi ser også at flere forsøker seg på avsidesliggende og lite trafikkerte overganger, sier Børmer. (tv2.no 29.3.2021).)

- Cannabis lindrer ikke smerter, viser danskledet kæmpestudie. Medicinsk cannabis virker ikke på smerter i mennesker, og risikoen for bivirkninger er høj, viser nyt internationalt studie.

(Anm: Cannabis lindrer ikke smerter, viser danskledet kæmpestudie. Medicinsk cannabis virker ikke på smerter i mennesker, og risikoen for bivirkninger er høj, viser nyt internationalt studie. Cannabis har været et godkendt lægemiddel til smertelindring her hjemme siden 2018, men et nyt stort forskningsprojekt konkluderer nu, at cannabisprodukter ikke virker mod smerter, skriver DR. »Efter 2,5 års intensivt arbejde med 20 forskere fra hele verden har vi konkluderet, at cannabis ikke har nogen effekt på smerter, men til gengæld er der store chancer for bivirkninger,« siger studiets initiativtager Lars Arendt-Nielsen, professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, til DR. For at undersøge cannabis’ smertelindrende effekt har forskerne systematisk gennemgået den videnskabelige litteratur på området, som sammenlagt rummer over 7.000 patienter fra forskellige studier. LÆS OGSÅ: Global bekymring: Medicinsk cannabis er alt for risikabelt Det har længe været velkendt, at forskere kan påvise, at cannabis virker godt mod smerter hos dyr, men den samme effekt kan ikke genfindes i mennesker, viser de nye resultater. De udkommer snart som 13 forskellige videnskabelige artikler i tidsskriftet Pain. (videnskab.dk 18.3.2021).)

(Anm: Global bekymring: Medicinsk cannabis er alt for risikabelt. Forskere og læger fra flere lande råber vagt i gevær: Det er helt sort, at patienter kan få medicinsk cannabis, uden at stoffet er ordentligt testet. Helt exceptionelt har politikere i flere lande besluttet, at læger skal kunne udskrive medicinsk cannabis, selv om stoffet ikke er testet i kliniske forsøg. (videnskab.dk 11.9.2017).)

- Innendørs dyrking av cannabis skaper klimatrøbbel. (- I delstaten Colorado alene står utslippene fra innendørs dyrking av cannabis for 1,7 prosent av de årlige utslippene. Det er like mye utslipp som delstaten har for kulldrift, ifølge Reuters.)

(Anm: Innendørs dyrking av cannabis skaper klimatrøbbel. Cannabisdyrkingen i USA øker i takt med at flere delstater legaliserer bruken av det. Men produksjonen er ikke så grønn som man kunne tro. – Dette er høye tall, sier forsker. (…) Forskere ved Colorado State University har undersøkt hvor store mengder klimagassutslipp som kommer fra innendørs cannabisproduksjon. (…) I delstaten Colorado alene står utslippene fra innendørs dyrking av cannabis for 1,7 prosent av de årlige utslippene. Det er like mye utslipp som delstaten har for kulldrift, ifølge Reuters. (nrk.no 12.3.2021).)

- Frykter unge tolker rusreformen som legalisering. (– Forskjellen på avkriminalisering og legalisering er vanskelig, sier KrFU-lederen.) (- Forteller at flere unge tolker reformen som en legalisering av ulovlige stoffer.)

(Anm: Frykter unge tolker rusreformen som legalisering. Budskapet om at litt hasj i lomma ikke lenger er straffbart, kan misforstås, mener unge. – Forskjellen på avkriminalisering og legalisering er vanskelig, sier KrFU-lederen. IKKE LOVLIG: Leder for KrFU, Edel-Marie Haukland (23), forteller at flere unge tolker reformen som en legalisering av ulovlige stoffer. (nrk.no 22.2.2021).)

- Cannabis – farligere enn vi trodde? (- Den samlede risikoen for avhengighet ble estimert til 18 % og så høyt som 33 % i studier som fulgte personer over tid.) (- Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene.)

(Anm: Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse (1) og oppleve abstinenser når de slutter (2). Cannabisbruk kan bli prioritert framfor å forfølge andre mål i livet – til tross for at det får negative konsekvenser. (…) Risikoen økte hvis man brukte cannabis regelmessig (ukentlig eller oftere). Den samlede risikoen for avhengighet ble da estimert til 18 % (95 % KI 12 til 24 %) og så høyt som 33 % (95 % KI 22 til 44 %) i studier som fulgte personer over tid. Risikoen økte også dersom cannabisbruken startet i ung alder. (…) Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene. Tidsskr Nor Legeforen 2020.Publisert: 14. desember 2020.)

- Seraf svarer ikke på kritikk av høringsuttalelse. Seraf – Senter for rus- og avhengighetsforskning leverte en faglig svak, politisk høringsuttalelse til rusreformutvalgets utredning.

(Anm: Ole Røgeberg, seniorforsker, Frischsenteret. Seraf svarer ikke på kritikk av høringsuttalelse. Seraf – Senter for rus- og avhengighetsforskning leverte en faglig svak, politisk høringsuttalelse til rusreformutvalgets utredning. Uttalelsen viser seg nå ikke å representere senteret som helhet. Den ble skrevet av Helge Waal og Thomas Clausen med begrenset innspill fra andre ansatte. Senterleder Clausen forteller i Khrono at flere av hans ansatte støtter rusreformen. Dette fremkommer ikke av høringsuttalelsen, der vi kan lese på første side: «Ved Seraf er vi bekymret for de foreslåtte endringene» og «ved Seraf vurderes den samlede foreslåtte reformen å gå svært langt i liberaliserende retning». (aftenposten.no 26.4.2021).)

- Hold overdosene utenfor debatten. (- Først dette: Det gjentas til kjedsommelighet at Norge ligger på «overdosetoppen» i Europa. Sannheten ar at alle land i Nord-Europa har høye antall.) (- Enda høyere antall har vi i Canada i vest og i Russland i øst.)

(Anm: Helge Waal, professor emeritus, SERAF. Hold overdosene utenfor debatten. Dagens forslag til rusreform inneholder ikke perspektiver som gir håp om bedring for tunge rusavhengige – eller om færre dødsfall. TILTAK VED RUSAVHENGIGHET: Problemene er fortsatt store, men rusreformen inneholder hverken konkrete bevilgninger eller faktiske stimuleringstiltak som viser vei videre, skriver innsenderen. Overdosedødsfall er et av rusfeltets alvorligste problemer – for alvorlig til å bli trukket inn i debatten om rusproblemene på en lettvint måte, slik for eksempel representanter for Foreningen tryggere ruspolitikk gjør i Dagbladet 18.2.21. Først dette: Det gjentas til kjedsommelighet at Norge ligger på «overdosetoppen» i Europa. Sannheten ar at alle land i Nord-Europa har høye antall. Enda høyere antall har vi i Canada i vest og i Russland i øst. (dagbladet.no 10.3.2021).)

- Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå.)

(Anm: Mangelfull utfylling av dødsmeldinger. (- Det er særlig utfylling av omstendighetene rundt dødsulykker som er mangelfull.) (- En annen konsekvens av den mangelfulle utfyllingen av omstendighetene rundt dødsfallet er den høye andelen av ulykkesdødsfall som blir kodet som «uspesifisert ulykke» (en såkalt «søppelkode»).) (- Også for overdoser og andre forgiftningsskader kan intensjon være vanskelig å fastslå. I slike tvilstilfeller kan medisinsk obduksjon av den døde gi verdifull informasjon, men obduksjonsraten i Norge er lav (Pedersen & Ellingsen, 2015). (fhi.no - 31.05.2017 - FOLKEHELSERAPPORTEN).)

(Anm: Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. (- Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.)

(Anm: Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie. (Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests.) It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry. (bbc.com 3.10.2018).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Utvikling av abstinenssymptomer utløst av cannabis hos personer som bruker medisinsk cannabis mot kronisk smerte. (- Konklusjoner: Voksne med kronisk smerte som søker medisinsk cannabis- sertifisering eller re-sertifisering ser ut til å oppleve milde til alvorlige abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer (seponerigssymptomer) har en tendens til å være stabile over en 2-års periode, men hos yngre sees verre symptomer og en eskalerende utvikling.)

(Anm: Progression of cannabis withdrawal symptoms in people using medical cannabis for chronic pain. Abstract Background and aims: Research from cohorts of individuals with recreational cannabis use indicates that cannabis withdrawal symptoms are reported by more than 40% of those using regularly. Withdrawal symptoms are not well understood in those who use cannabis for medical purposes. Therefore, we prospectively examined the stability of withdrawal symptoms in individuals using cannabis to manage chronic pain. (…) Conclusions: Adults with chronic pain seeking medical cannabis certification or re-certification appear to experience mild to severe withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms tend to be stable over a 2-year period, but younger age is predictive of worse symptoms and of an escalating withdrawal trajectory. Addiction. 2021 Jan 5.

- Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj. (- Kun to prosent av norske 10.-klassinger røyker daglig. I 1999 var tallet 24 prosent.) (- Andelen som har forsøkt cannabis er derimot økende.) (- Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme.)

(Anm: Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj. Andelen norske ungdom som røyker daglig, har falt fra 24 til 2 prosent fra 1999 til 2019, ifølge en undersøkelse. Men andelen som har prøvd cannabis, har økt. I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. I 2019 var den redusert til 2 prosent, viser nye tall fra skoleundersøkelsen ESPAD, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). (…) Andelen av ungdom som bruker snus daglig er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007-2019, mens 16 prosent opplyser at de har drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene. Det er en nedgang fra 55 prosent i 1999. (…) Andelen som har forsøkt cannabis er derimot økende. Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme. (aftenposten.no 13.11.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Har du hjerte for marihuana (cannabis)? Forskning antyder at røyking av marihuana bærer mange av de samme kardiovaskulære helsefarene som røyking av tobakk. (- I en gjennomgang av medisinske bevis, publisert i januarutgaven av tidsskriftet American College of Cardiology, beskrev forskere et bredt spekter av risikoer for hjerte og blodkar forbundet med bruk av marihuana.)

(Anm: Do You Have the Heart for Marijuana? Research suggests that smoking marijuana carries many of the same cardiovascular health hazards as smoking tobacco. (…) “Many people think that they have a free pass to smoke marijuana,” Dr. Salomeh Keyhani, professor of medicine at the University of California, San Francisco, told me. “I even heard a suggestion on public radio that tobacco companies should switch to marijuana because then they’d be selling life instead of selling death.” But if you already are a regular user of recreational marijuana or about to become one, it would be wise to consider medical evidence that contradicts this view, especially for people with underlying cardiovascular diseases. Compared with tobacco, marijuana smoking causes a fivefold greater impairment of the blood’s oxygen-carrying capacity, Dr. Keyhani and colleagues reported. In a review of medical evidence, published in January in the Journal of the American College of Cardiology, researchers described a broad range of risks to the heart and blood vessels associated with the use of marijuana. (…) The authors, led by Dr. Muthiah Vaduganathan, cardiologist at Brigham and Women’s Hospital in Boston, point out that “marijuana is becoming increasingly potent, and smoking marijuana carries many of the same cardiovascular health hazards as smoking tobacco.” Edible forms of marijuana have also been implicated as a possible cause of a heart attack, especially when high doses of the active ingredient THC are consumed. (…) Vascular Institute in New Orleans, writing in the journal Missouri Medicine, cited case reports of inflammation and clots in the arteries and spasms of the coronary arteries in young adults who smoke marijuana. Another damaging effect that has been linked to marijuana is disruption of the heart’s electrical system, causing abnormal heart rhythms like atrial fibrillation that can result in a stroke. In one survey of marijuana smokers, the risk of stroke was increased more than threefold. (nytimes.com 26.10.2020).)

(Anm: Marijuana Use in Patients With Cardiovascular Disease: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2020 Jan 28;75(3):320-332.)

- Hard festing i 20-årene øker risikoen ni ganger for hjerteproblemer senere i livet, antyder forskning. Studie på over en million mennesker advarer om farene ved hard festing. Unge voksne opptil ni ganger mer sannsynlig tidlig å utvikle hjertesykdom. Fant at desto høyere antall substanser som brukes på fritiden jo større er risikoen.

(Anm: Hard partying in your 20s raises your risk of heart problems later in life by NINE times, research suggests. Study of more than million people fired warning of the dangers of hard partying. Young adults up to nine times more likely to develop premature heart disease. Found higher number of substances used recreationally the greater the risk. The ‘live fast, die young’ lifestyle has taken a tragic toll on stars including Amy Winehouse, Jimi Hendrix and Marilyn Monroe.  They died in their 20s and 30s after drug and alcohol abuse. Now a major study of more than a million people has fired another warning shot over the dangers of hard partying. It shows that young adults are up to nine times more likely to develop premature heart disease if they regularly take drugs, smoke and drink. (dailymail.co.uk 16.2.2021).)

(Anm: Drugs of abuse cause early-onset cardiovascular disease in the young. Heart 2021 (Published Online First: 15 February 2021).)

- ANNONSØRINNHOLD FRA HELSEDIREKTORATET. Cannabisbruken har økt blant ungdommer de siste årene (- Hvor skadelig er det for en hjerne i utvikling?) (- Et høyt forbruk av cannabis i puberteten kan gi langvarig svekkelse av kognitive funksjoner som evne til å lære, egenmotivasjon og hverdagsglede.)

(Anm: ANNONSØRINNHOLD FRA HELSEDIREKTORATET. Cannabisbruken har økt blant ungdommer de siste årene (…) Hvor skadelig er det for en hjerne i utvikling? (…) Et høyt forbruk av cannabis i puberteten kan gi langvarig svekkelse av kognitive funksjoner som evne til å lære, egenmotivasjon og hverdagsglede. Hvis du starter med cannabis i ung alder er risikoen for å bli avhengig større. Antallet personer som søker behandling for cannabisavhengighet hadde i 2019 økt med over 40 % siden 2010, ifølge Helsenorge.no. Lenger ned i artikkelen kan du lese tre påstander ungdom bruker for å legitimere cannabisbruk – og hvordan du kan svare på dem. (aftenposten.no 30.10.2020).)

(Anm: Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)) (mintankesmie.no).)

- Her er en indikasjon på hvor i virkeligheten en cannabisrus varer, ifølge forskning.

(Anm: Here's How Long a Cannabis High Really Lasts, According to Science. If you ask 50 different people how long the effects of cannabis last, you're likely to get 50 different answers. This can be a problem for figuring out how long a patient using the drug for medical purposes is going to remain impaired. (…) A new meta-analysis of 80 papers has narrowed down this timeframe. Depending on factors such as how the cannabis is consumed and how strong it is, the user can remain impaired for between three and 10 hours. (sciencealert.com 12.4.2021).)

- Hvorfor marihuana ikke vil fikse opioidepidemien.

(Anm: Why Marijuana Won’t Fix the Opioid Epidemic. Since published in May/June 2018 issue of Missouri Medicine, “Why Marijuana Will Not Fix the Opioid Epidemic by Ken Finn, MD,” there have been several other publications which support the fact that marijuana has not been proven to be an effective pain medication or opioid substitute. The Journal of Pain, October 2018, published an analysis of the literature up to that point which included nearly 10,000 patients, and concluded that “it seems unlikely that cannabinoids are highly effective medicines for chronic non-cancer pain.” The European Pain Federation also published a position paper which may have supported the use of cannabis for properly selected and supervised patients, after cannabis-based medications have failed; however, it is important to note the do not recommend using any products more than 12.5% THC. Products currently available are over 30% for smoked flower, 50% for concentrates, and nearly 100% for other extracts with emerging and documented negative health effects. Mo Med. 2019 Sep-Oct; 116(5): 363.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Negative strukturelle og funksjonelle effekter av marihuana (cannabis) på hjernen: Bevis evaluert. (- Denne kritiske gjennomgangen fokuserer på evidensbasert forskning designet for å vurdere både terapeutisk nytteverdi og skadelige effekter av cannabiseksponering, i kombinasjon med en forklaring av de nevropatologiske funnene i et dødelig tilfelle av cannabisindusert psykose.) (- Litteraturen og rapporterte case (tilfelle/kasus) gir sterke bevis på at kronisk misbruk av cannabis forårsaker kognitiv svikt og skader hjernen, spesielt hvit substans, der cannabinoid 1-reseptorer finnes i overflod.)

(Anm: Adverse Structural and Functional Effects of Marijuana on the Brain: Evidence Reviewed. Abstract The growing use and legalization of cannabis are leading to increased exposures across all age groups, including in adolescence. The touting of its medicinal values stems from anecdotal reports related to treatment of a broad range of illnesses including epilepsy, multiple sclerosis, muscle spasms, arthritis, obesity, cancer, Alzheimer disease, Parkinson disease, post-traumatic stress, inflammatory bowel disease, and anxiety. However, anecdotal data and the high level of interest in this treatment must not obscure objective assessments of any potential and realized short- and long-term adverse effects of cannabis, particularly with respect to age of onset and chronicity of exposure. This critical review focuses on evidence-based research designed to assess both therapeutic benefits and harmful effects of cannabis exposure and is combined with an illustration of the neuropathologic findings in a fatal case of cannabis-induced psychosis. The literature and reported case provide strong evidence that chronic cannabis abuse causes cognitive impairment and damages the brain, particularly white matter, where cannabinoid 1 receptors abound. Contrary to popular perception, there are few objective data supporting preferential use of cannabis over conventional therapy for restoration of central nervous system structure and function in disease states such as multiple sclerosis, epilepsy, or schizophrenia. Additional research is needed to determine if subsets of individuals with various neurological and psychiatric diseases derive therapeutic benefits from cannabis. Pediatr Neurol. 2017 Jan;66:12-20.)

- Endelig en ting amerikanerne kan enes om: Lovlig marihuana. (- Legalisering av marihuana. (- Eller cannabis, om du vil. Det er det samme.) (- Stadig flere delstater gjør stoffet lovlig.) (- 15 delstater har legalisert cannabis for alle over 21 år.)

(Anm: Endelig en ting amerikanerne kan enes om: Lovlig marihuana. Amerikanerne er ikke uenige om alt. Både demokrater og republikanere stemmer for legalisering av cannabis. STØTTER: En mann tenner en joint under en cannabiskonkurranse i Portland, Oregon. Delstaten ble den første til å avkriminalisere besittelse av små doser heroin og kokain 3. november. Mens alles øyne var rettet mot Joe Biden og Donald Trump 3. november, stemte amerikanske delstater også over en rekke andre lovforslag. Mange av dem handlet om å legalisere cannabis. (…) Alle forslagene fikk klare flertall. Dermed er det endelig noe både høyre- og venstresiden i USA kan være enige om: Legalisering av marihuana. Eller cannabis, om du vil. Det er det samme. Stadig flere delstater gjør stoffet lovlig. (…) 15 delstater har legalisert cannabis for alle over 21 år. (nrk.no 21.11.2020).)

- Lille studie antyder: Cannabis påvirker effekten af immunterapi negativt. (- Et sted mellem 10 og 20 procent af danske kræftpatienter bruger cannabis som understøttende behandling til deres primære kræftbehandling. De fleste med henblik på at dulme smerter. Der findes dog ikke ret meget forskning i fordele og ulemper ved cannabis.)

(Anm: Lille studie antyder: Cannabis påvirker effekten af immunterapi negativt. Kræftpatienter i behandling med immunterapi (de såkaldte checkpoint-hæmmere) lever kortere og har hurtigere forværring, hvis de gør brug af cannabis som understøttende behandling, viser et nyt israelsk studie. Datakvaliteten kan diskuteres, men vi bør have øje for mulige ulemper ved cannabis, siger læge og ph.d.-studerende Sebastian Werngreen Nielsen, der forsker i cannabis. Et sted mellem 10 og 20 procent af danske kræftpatienter bruger cannabis som understøttende behandling til deres primære kræftbehandling. De fleste med henblik på at dulme smerter. Der findes dog ikke ret meget forskning i fordele og ulemper ved cannabis. Det israelske studie falder derfor, ifølge Sebastian Werngreen Nielsen, på et tørt sted, og om end studiet er småt, peger resultatet formentlig på en mulig gældende problematik ved samtidig brug af checkpoint-hæmmere og cannabis. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 13.11.2020).)

- Endokannabinoider i tarmen. (- Nyere undersøkelser gir innsikt i en betydelig deltakelse for endocannabinoid-systemet i normal fysiologi av gastrointestinal funksjon, og dens mulige dysfunksjon for gastrointestinal patologi.)

(Anm: Endocannabinoids in the Gut. Abstract Cannabis has been used medicinally for centuries to treat a variety of disorders, including those associated with the gastrointestinal tract. The discovery of our bodies' own "cannabis-like molecules" and associated receptors and metabolic machinery - collectively called the endocannabinoid system - enabled investigations into the physiological relevance for the system, and provided the field with evidence of a critical function for this endogenous signaling pathway in health and disease. Recent investigations yield insight into a significant participation for the endocannabinoid system in the normal physiology of gastrointestinal function, and its possible dysfunction in gastrointestinal pathology. Many gaps, however, remain in our understanding of the precise neural and molecular mechanisms across tissue departments that are under the regulatory control of the endocannabinoid system. This review highlights research that reveals an important - and at times surprising - role for the endocannabinoid system in the control of a variety of gastrointestinal functions, including motility, gut-brain mediated fat intake and hunger signaling, inflammation and gut permeability, and dynamic interactions with gut microbiota. The results of the research were presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2016 in New Orleans, LA. (…) Cannabis Cannabinoid Res. 2016 Feb;1(1):67-77.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

- Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt.

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Rotter utvikler cannabis-søkende atferd. (- En fersk undersøkelse der rotter selv kunne administrere cannabisdamp kan bli en nyttig forskningsmodell for mennesker.)

(Anm: Rats develop cannabis-seeking behavior. A recent study in which rats could self-administer cannabis vapor may provide a useful research model for humans. With the legalization of marijuana in some countries and regions within the United States, investigations into its short- and long term-effects on humans have taken on a greater urgency. Although it has proven difficult to construct animal studies that produce behavioral data applicable to humans, a study from Washington State University’s (WSU) Integrative Physiology and Neuroscience unit in Pullman purports to have done exactly that. The recent study found that rats exposed to cannabis vapor respond in much the same way as humans who smoke marijuana do. Ryan J. McLaughlin, a professor in WSU’s Integrative Physiology and Neuroscience unit, is the study’s senior author. The paper now appears in the Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 4.4.2020).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- En ny legemiddelgigant tar et jafs av den globale medisinske marihuana-virksomheten. Big Pharma inngikk nettopp sin andre distribusjonsavtale med den voksende globale medisinske marihuana-virksomheten.

(Anm: Another pharma giant makes a leap into the global medical marijuana business. Big Pharma just struck its second distribution deal with the growing global medical marijuana business. Nine months after Novartis’ Sandoz group allied itself with Tilray, the medical cannabis grower Canndoc says it will use Teva’s SLE group to distribute its medical cannabis products in Israel, and then spearhead the global distribution of its products to markets around the world where medical cannabis is legal. “Through its SLE partnership, Canndoc has aligned itself with one of the most prominent pharmaceutical companies in the world, for the distribution of cannabis-based medical treatments to countries that recognize the value of these medicines for people in need,” noted company chairman Ehud Barak in a statement. (endpts.com 12.9.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Venstre ønsker salg av cannabis på Vinmonopolet. (- Vil gjøre det vanskeligere å få tak i narkotika, mener Unge Venstres leder Sondre Hansmark.)

(Anm: Venstre ønsker salg av cannabis på Vinmonopolet. Venstres landsstyre åpner nå for «streng og kontrollert» salg av cannabis på Vinmonopolet. – Vil gjøre det vanskeligere å få tak i narkotika, mener Unge Venstres leder Sondre Hansmark. Unge Venstre har i mange år kjempet for avkriminalisering av cannabis. Nå har de langt på vei fått støtte av partiledelsen i det nye partiprogrammet. Flertallet på 8 av 13 medlemmer i programkomiteen mener at kontrollert omsetning er mer effektivt enn lovforbud: (aftenposten.no 23.4.2021).)

- Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. (– Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa.) (- Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet?) (- Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk.)

(Anm: Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. I den svenske podkasten Sommar i P1 sier milliardær Johan H. Andresen at salg av cannabis på Systembolaget bør testes ut, melder Expressen. – Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa. Han fortsetter: – Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet? Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk. Han mener at dagens system ikke fungerer, og sier at en mulighet er å selge cannabis på utsalg som Systembolaget eller Vinmonopolet med en personlig kvote i måneden. Les også: Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabis-produkter Problemer Han understreker at heller ikke dette vil være uten potensielle problemer, som at det kan senke terskelen for å teste stoffet ut, og gi inntrykk av at samfunnet godtar det. (dagsavisen.no 12.8.2020).)

(Anm: Big Oil. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. (– Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa.) (- Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet?) (- Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk.)

(Anm: Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. I den svenske podkasten Sommar i P1 sier milliardær Johan H. Andresen at salg av cannabis på Systembolaget bør testes ut, melder Expressen. – Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve, sier Andresen, som også er leder i Oljefondets etikkråd, ifølge avisa. Han fortsetter: – Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet? Ferd-sjefen forteller at han gjennom sitt arbeid med sosiale entreprenører har kommet i kontakt med rusproblematikk. Han mener at dagens system ikke fungerer, og sier at en mulighet er å selge cannabis på utsalg som Systembolaget eller Vinmonopolet med en personlig kvote i måneden. Les også: Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabis-produkter Problemer Han understreker at heller ikke dette vil være uten potensielle problemer, som at det kan senke terskelen for å teste stoffet ut, og gi inntrykk av at samfunnet godtar det. (dagsavisen.no 12.8.2020).)

(Anm: Big Oil. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(AnmMatvareindustrien (Big Food) (helsekost versus junk food) (mintankesmie.no).)

- Fronter arbeid for ny rusreform. Johan H. Andresen og Ferd tar initiativ til kunstutstilling om rusavhengighet. – Disse traff meg, både emosjonelt og artistisk, sier Andresen om bildene.

(Anm: Fronter arbeid for ny rusreform. Johan H. Andresen og Ferd tar initiativ til kunstutstilling om rusavhengighet. – Disse traff meg, både emosjonelt og artistisk, sier Andresen om bildene. (…) Sterke interesser vil stanse reformen Hensikten med kampanjen er økt oppmerksomhet på de negative konsekvensene av å straffe folk for rusmiddelbruk. – Dette gjør vi ved å formidle historier om personer som på ulike måter er blitt skadet av dagens ruspolitikk, og alle er basert på ekte hendelser, sier Ina Roll Spinnangr, leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Hun sier støtten fra Andresen, Ferd og Shoot Gallery betyr mye for alle som jobber med dette temaet. (…) LES OGSÅ Johan H. Andresen vil legalisere cannabis (e24.no 6.2.2021).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (mintankesmie.no).)

- Tobaksmiljardären i P1: Vill legalisera cannabis. (- Hans familj drev i nästan 150 år Tiedemanns Tobaksfabrik innan den affärsgrenen såldes av 1998.) (- Förväntar du dig en lyssnarstorm nu? – Borde jag förvänta mig det? Det kan jag aldrig tänka mig. )

(Anm: Tobaksmiljardären i P1: Vill legalisera cannabis. Johan H Andresen är en av Norges mest kända affärsmän. Han leder familjeföretaget och investmentbolaget Ferd, värderat till drygt 30 miljarder kronor. Hans familj drev i nästan 150 år Tiedemanns Tobaksfabrik innan den affärsgrenen såldes av 1998. Förväntar du dig en lyssnarstorm nu? – Borde jag förvänta mig det? Det kan jag aldrig tänka mig. (medicalxpress.com 12.8.2020).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Johan H. Andresen vil legalisere cannabis.

(Anm: Johan H. Andresen vil legalisere cannabis. I den svenske podkasten Sommar i P1 sier milliardær Johan H. Andresen at salg av cannabis på Systembolaget bør testes ut, melder Expressen.  (aftenposten.no 12.8.2020).)

- Cannabis – farligere enn vi trodde? (- Den samlede risikoen for avhengighet ble estimert til 18 % og så høyt som 33 % i studier som fulgte personer over tid.) (- Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene.)

(Anm: Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse (1) og oppleve abstinenser når de slutter (2). Cannabisbruk kan bli prioritert framfor å forfølge andre mål i livet – til tross for at det får negative konsekvenser. (…) Risikoen økte hvis man brukte cannabis regelmessig (ukentlig eller oftere). Den samlede risikoen for avhengighet ble da estimert til 18 % (95 % KI 12 til 24 %) og så høyt som 33 % (95 % KI 22 til 44 %) i studier som fulgte personer over tid. Risikoen økte også dersom cannabisbruken startet i ung alder. (…) Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene. Tidsskr Nor Legeforen 2020.Publisert: 14. desember 2020.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Viktige røykeprinsipper i Høyesterett.

(Anm: Viktige røykeprinsipper i Høyesterett. Hvor avhengighetsskapende er nikotin, og visste folk på 50-tallet hvor farlig det var å røyke? Høyesterett startet tirsdag behandlingen av Robert Lunds enkes søksmål mot Tiedemanns Tobaksfabrik. (aftenposten.no 19.10.2011).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

- Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet.

Anm: Portrett · Ferd-eier Johan H. Andresen: Fra tobakkprins til etikksjef. Han gikk fra å være mediesky tobakksarving til å bli et sosialt fyrtårn og siden leder i Etikkrådet for Oljefondet. – Noen synes kanskje den siste etappen var vel kort, medgir Johan H. Andresen (57). (…) Bare et par dager etter at Kapital hadde besøkt Ferd-eieren før sommeren, startet en medieføljetong om ansettelsen av eldstedatteren i Innovasjon Norge. Flere reagerte på at 23-åringen hadde fått en deltidsstilling i HR-avdelingen, angivelig uten at stillingen var utlyst eller at “Norges rikeste kvinne” var kvalifisert for jobben. Og, som sin far, tok 23-åringen i bruk Twitter for å fremme sitt syn. Når vi – i etterkant – spør Andresen om hans syn på og opplevelse av saken, takker han nei til å avgi noen kommentar. (kapital.no 21.1.2020).) (web.archive.org) (Scanned Document (prismic.io)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Stort studie: Intet bevis for at marihuana kan behandle angst og depression.

(Anm: Stort studie: Intet bevis for at marihuana kan behandle angst og depression. Der er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for at sige, at cannabis kan hjælpe patienter, der lider af depression, angst eller andre psykiske lidelser. Det viser den mest omfattende analyse af cannabinoider og mental sundhed til dato, skriver Live Science. Studiet, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet The Lancet Psychiatry, er en systematisk gennemgang af 83 studier, der tidligere har undersøgt om medicinske cannabinoider kan behandle psykiske lidelser generelt eller lindre forskellige symptomer. Studiet konkluderer, at der er meget lidt dokumentation for, at cannabinoid, som er det virksomme stof i cannabis, kan behandle psykiske sygdomme mere effektivt end placebo-piller, der er beregnet til ikke at have nogen medicinsk virkning. LÆS OGSÅ: Ny forskning udstiller tyndt grundlag for dansk forsøgsordning med medicinsk cannabis De fleste studier undersøgte virkningerne af THC - et psykoaktivt stof, der findes i hampplanten - med eller uden tilsat CBD (cannabidiol). Kun 40 af de i alt 83 undersøgelser var randomiserede kontrollerede forsøg, hvor deltagerne tilfældigt inddeles i grupper, der enten modtager behandling eller ej, og som ofte siges at være 'guldstandarden' for lægemiddelafprøvning. Af de 40 randomiserede forsøg, der undersøgte virkningen på depression og angst, blev de fleste ordineret cannabinoider til at behandle for eksempel kroniske smerter - og altså ikke den psykiske lidelse. LÆS OGSÅ: Hvordan får vi solid viden om medicinsk cannabis? (videnskab.dk 29.10.2019).)

(Anm: Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry 2019 (Published:October 28, 2019).)

- Aldri har hasj vært sterkere. Anne (20) mistet kontrollen. 20-åringen trodde hasj var like ufarlig som rusbrus – helt til hun fikk panikkanfall og angst. (- I tredje klasse på videregående skole sier én av fire gutter at de har røykt enten hasj eller marihuana, viser Ungdatas nasjonale undersøkelse fra i fjor.)

(Anm: Aldri har hasj vært sterkere. Anne (20) mistet kontrollen. 20-åringen trodde hasj var like ufarlig som rusbrus – helt til hun fikk panikkanfall og angst. Hasjen i Norge har aldri vært sterkere enn nå. Rusekspert advarer mot akutte og langvarige psykiske reaksjoner – spesielt for unge. (…) A-magasinet har over lengre tid snakket med brukere, rusforskere, psykologer, politi og skole om cannabisbruk blant ungdom. Alle peker på økt forbruk, noe også flere undersøkelser bekrefter. Ungdom røyker mer hasj nå enn for ti år siden. I tredje klasse på videregående skole sier én av fire gutter at de har røykt enten hasj eller marihuana, viser Ungdatas nasjonale undersøkelse fra i fjor. Analyser i Kripos viser at styrkegraden i beslaglagt hasj er tredoblet på 20 år. (aftenposten.no 14.8.2020).)

- Rotter utvikler cannabis-søkende atferd. (- En fersk undersøkelse der rotter selv kunne administrere cannabisdamp kan bli en nyttig forskningsmodell for mennesker.)

(Anm: Rats develop cannabis-seeking behavior. A recent study in which rats could self-administer cannabis vapor may provide a useful research model for humans. With the legalization of marijuana in some countries and regions within the United States, investigations into its short- and long term-effects on humans have taken on a greater urgency. Although it has proven difficult to construct animal studies that produce behavioral data applicable to humans, a study from Washington State University’s (WSU) Integrative Physiology and Neuroscience unit in Pullman purports to have done exactly that. The recent study found that rats exposed to cannabis vapor respond in much the same way as humans who smoke marijuana do. Ryan J. McLaughlin, a professor in WSU’s Integrative Physiology and Neuroscience unit, is the study’s senior author. The paper now appears in the Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 4.4.2020).)

- Hjernederivert nevrotrofisk faktor (brain derived neurotrophic factor, BDNF) og oksidativt stress ved cannabisavhengighet. (- Konklusjoner: Økt BDNF kan være et tegn på nedsatt nevronal plastisitet som er avgjørende for hukommelse og adaptiv respons på medikamentavhengighet. Nevronal plastisitet i det ventrale tegmentale området dopaminerge nevroner er antydet å spille en rolle ved rusavhengighetsforstyrrelser, og disse tilpasningene kan være sekundære til oksidativt stress. Våre funn, inkludert økt lipidhydroperoksyd, ceruloplasmin og reduserte frie tioler, kan støtte denne hypotesen. Avslutningsvis endrer cannabisavhengighet BDNF-nivåer og øker oksidativt stress.)

(Anm: Brain-Derived Neurotrophic Factor and Oxidative Stress in Cannabis Dependence. Abstract Introduction: Neurotrophin levels and oxidative stress markers such as ceruloplasmin and free thiols have been shown to contribute to pathophysiology in several psychiatric disorders. Objective: Our aim is to evaluate whether those markers are altered in cannabis dependence. Methods: Forty-five cannabis-dependent patients diagnosed according to the DSM-IV criteria and 45 healthy controls matched according to sex, age, BMI, and smoking status were enrolled. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), ceruloplasmin, lipid hydroperoxide, and total free thiols were measured in both groups. Those who had psychiatric comorbidities were excluded before sampling. Results: We found significantly increased BDNF, ceruloplasmin, and lipid hydroperoxide, and decreased free thiol levels in patients with cannabis dependence. There is also a positive correlation between BDNF and lipid hydroperoxide (n = r = 0.472, p < 0.001) and a negative correlation between BDNF and total thiols (n = r = –0.412, p = 0.001). Conclusions: Increased BDNF might be a sign of impaired neuronal plasticity that is crucial for memory formation and adaptive response to drug addiction. Neuronal plasticity in the ventral tegmental area dopaminergic neurons was implied to play a role in substance addiction disorders, and these adaptations can be secondary to oxidative stress. Our findings, including increased lipid hydroperoxide, ceruloplasmin, and decreased free thiols, might support this hypothesis. In conclusion, cannabis dependency alters BDNF levels and increases oxidative stress. Neuropsychobiology. 2019 Nov 28:1-5.)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

- Pris på over 30.000 kroner for medicinsk cannabis sender Per ud på det illegale marked. (- Skal man blive kriminel, bare fordi man er syg?)

(Anm: Pris på over 30.000 kroner for medicinsk cannabis sender Per ud på det illegale marked. Det er for dyrt at købe medicinsk cannabis på lovlig vis, mener flere. - Det er alt for mange penge. Jeg kan ikke forestille mig, at det er så dyrt at producere. (…) Kan ikke være rigtigt Også 47-årige Annemette Eeg fra København benytter sig af medicinsk cannabis. Hun har valgt at betale prisen for at købe det lovligt, men forstår godt dem, der vælger en anden vej, fordi de har svært ved at få pengene til at række. - Skal man blive kriminel, bare fordi man er syg? Det synes jeg simpelthen ikke kan være rigtigt. - Annemette Eeg, København. Hun mener, at medicinsk cannabis koster alt for meget. (dr.dk 23.12.2019).)

- 900 prosents økning av cannabis.

(Anm: 900 prosents økning av cannabis. Tollvesenet har hatt en eksplosiv økning i beslag av cannabis i posten. (dagbladet.no 1.10.2020).)

- Tollvesenet slår alarm – stadig flere fortoller cannabis helt lovlig. (- Det finnes nemlig en ordning som tillater nordmenn å ta med medisinsk cannanbis til eget bruk til Norge.) (- Børmer anslår at de som tar med seg cannabis inn i landet for videre salg, kan tjene opptil 150.000 kroner på en tur. Tolletaten mener nå at reglene må endres.)

(Anm: Tollvesenet slår alarm – stadig flere fortoller cannabis helt lovlig. Hver dag tar nordmenn med seg cannabis i bagasjen og fortoller det på Oslo lufthavn. Tolletateten mener ordningen med å kunne ta med seg medisinsk cannabis til eget bruk nå misbrukes av smuglere. (…) Det finnes nemlig en ordning som tillater nordmenn å ta med medisinsk cannanbis til eget bruk til Norge. (…) Prisene i været På gatene i Oslo har prisen på cannabis skutt i været. (…) Vil endre ordningen
Børmer anslår at de som tar med seg cannabis inn i landet for videre salg, kan tjene opptil 150.000 kroner på en tur. Tolletaten mener nå at reglene må endres. (tv2.no 27.6.2020).)

- Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter (- Selv om jeg beundrer intensjonen, er jeg grunnleggende uenig i at legalisering av narkotika vil skape et sunnere og tryggere miljø for oss unge.)

(Anm: Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter | Tage Jensen, Unge Høyre. Skal vi åpne opp for kjøp og salg av et ulovlig rusmiddel kun fordi bruken er blitt normalisert? Tage S. Jensen i Unge Høyre mener en legalisering av ulovlig rusmidler vil påvirke ungdommen negativt. I et leserinnlegg i Aftenpostens Si; D skriver Jonas Molde Hollund, min partikollega i Unge Høyre, at «legaliseringssaken handler om ungdom som ønsker å hjelpe ungdom». Selv om jeg beundrer intensjonen, er jeg grunnleggende uenig i at legalisering av narkotika vil skape et sunnere og tryggere miljø for oss unge. (aftenposten.no 15.1.2020).)

- Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotikabruk. (- Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen.) (- NARKOTIKA: Politiet frarådet avkriminalisering av narkotika i mai, men Riksadvokaten er uenig.)

(Anm: Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotikabruk. Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen. NARKOTIKA: Politiet frarådet avkriminalisering av narkotika i mai, men Riksadvokaten er uenig. Det skriver Rett24. – Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i høringsuttalelsen som ble lagt ut mandag. Har du sett denne? Slik påvirker coronakrisen dopmarkedet: De understreker imidlertid at en forutsetning er at det må utvikles nye virkemidler som er mer forpliktende enn i forslaget som er lagt fram. – Et alternativt oppfølgingsapparat må være utredet og vedtatt før en så omfattende rusreform kan settes i kraft, skriver de. (aftenposten.no 8.6.2020).)

- Fremstillingen av vår høringsuttalelse om rusreformen er ikke til å kjenne igjen. I et innlegg i Aftenposten 20. april angriper seniorforsker Ole Røgeberg oss i Seraf (Senter for rus- og avhengighetsforskning) for å «jobbe politisk mot rusreformen».

(Anm: Thomas Clausen, professor og leder, Seraf, Universitetet i Oslo - Helge Waal, professor emeritus, Seraf, Universitetet i Oslo. Fremstillingen av vår høringsuttalelse om rusreformen er ikke til å kjenne igjen. I et innlegg i Aftenposten 20. april angriper seniorforsker Ole Røgeberg oss i Seraf (Senter for rus- og avhengighetsforskning) for å «jobbe politisk mot rusreformen». Det er riktignok nokså vanskelig å skjønne hvorfor han mener Seraf «jobber politisk», og hva som gjør Røgeberg så sint. Seraf har på invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet bidratt med en faglig begrunnet høringsuttalelse Røgeberg hverken liker eller er enig i. Det burde vi visst ikke gjort. Det er Røgebergs rett å kritisere. Men Røgeberg hevder at Seraf tar til orde for en «omfattende og inngripende politiinnsats mot brukere». Vi gjenfinner ikke dette i høringsuttalelsen. Vi gjenfinner heller ikke at brukerne trenger «en hard hånd for å reddes fra moralsk forfall». Vi skriver ikke at «det meste er greit for å redusere rusbruk». Det vi har skrevet, er snarere det motsatte. (aftenposten.no 21.4.2021).)

- Klarer politiet å skille mellom dem som har rusproblemer, og dem som ikke har det? Jeg tror ikke det. Hvis politiet sjekker ungdommer på en fest eller russebuss hvor kanskje 15–20 ungdommer er i besittelse av cannabis, kan de da se hvem som er avhengige? spør debattanten.

(Anm: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo. Klarer politiet å skille mellom dem som har rusproblemer, og dem som ikke har det? Jeg tror ikke det. Hvis politiet sjekker ungdommer på en fest eller russebuss hvor kanskje 15–20 ungdommer er i besittelse av cannabis, kan de da se hvem som er avhengige? spør debattanten. Stortinget holdt 16. mars høring om rusreformen. Mange av spørsmålene kretset rundt kjernen i Senterpartiets forslag til Stortinget. Det innebærer at man ikke skal straffeforfølge bruk av narkotika dersom den «har sammenheng med mistenktes avhengighet». Dersom det ikke er slik mistanke, skal en kunne straffeforfølge. Det er to problemer med Senterpartiets forslag: Det kan for det første bryte med prinsippet om strafferettslig likebehandling. Vi straffer vanligvis handlinger, ikke personer med bestemte kjennetegn. Her foreslås det altså å straffe noen, men ikke alle, for samme type handling. Jeg mener Stortinget bør be lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere det rettslige grunnlaget for forslaget fra Senterpartiet. (aftenposten.no 18.3.2021).)

- Cannabisbruk blant unge øker for første gang på ti år. (- Helsemyndighetene ser nå en økt bruk av cannabis blant 15–16 åringer, samtidig som færre tror at slike narkotiske stoffer er farlig. – Uheldig, sier forsker.)

(Anm: Cannabisbruk blant unge øker for første gang på ti år. Helsemyndighetene ser nå en økt bruk av cannabis blant 15–16 åringer, samtidig som færre tror at slike narkotiske stoffer er farlig. – Uheldig, sier forsker. LETT Å FÅ TAK I: Rapport om cannabisbruk blant 15–16 åringer viser at unge mener at stoffet er lett tilgjengelig. Flere unge vi har snakket med bekrefter dette, og sier at folk kontakter dem på sosiale medier. Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken. – Etter cirka 10 år med ganske stabil bruk av cannabis i ungdomsgruppen 15–16 år, ser vi nå at det har vært en økning, forteller Elin Kristin Bye. Hun er seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet. Fra 2007 til 2015 hadde cirka 6,2 prosent av ungdommene prøvd cannabis noen ganger, men i 2019 er andelen på 8,7 prosent. (dagbladet.no 27.10.2020).)

- Cannabisbruk, styrke linket til risiko for psykotisk lidelse.

(Anm: Cannabis use, potency linked to psychotic disorder risk. FROM THE LANCET. Daily cannabis use, particularly high-potency cannabis, might be a significant contributor to the incidence of psychotic disorder, results of a multicenter, case-control study suggest. “We provide the first direct evidence that cannabis use has an effect on variation in the incidence of psychotic disorders,” Marta Di Forti, PhD, and her coauthors wrote in the Lancet. (mdedge.com March 19, 2019).) - Konklusjon, våre funn bekrefter tidligere bevis på den skadelige effekten på mental helse ved daglig bruk av cannabis, spesielt av høy-potens-typer. Viktigere er at de for første gang indikerer hvordan cannabisbruk påvirker forekomsten av psykotisk lidelse.

(Anm: The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. (…) In conclusion, our findings confirm previous evidence of the harmful effect on mental health of daily use of cannabis, especially of high-potency types. Importantly, they indicate for the first time how cannabis use affects the incidence of psychotic disorder. Therefore, it is of public health importance to acknowledge alongside the potential medicinal properties of some cannabis constituents the potential adverse effects that are associated with daily cannabis use, especially of high-potency varieties. Lancet Psychiatry, 6 (5), 427-436 May 2019.)

- Barna og narkotikapolitikken. I Aftenposten 25. juni kritiserer Hans F. Marthinussen prosjektet Foreldreoppropet mot narkotika. Han påstår at det for oss handler om å skremme folk på den mest effektive måten: Å fortelle folk at barna deres er i fare. Men det er de jo.

(Anm: Barna og narkotikapolitikken. I Aftenposten 25. juni kritiserer Hans F. Marthinussen prosjektet Foreldreoppropet mot narkotika. Han påstår at det for oss handler om å skremme folk på den mest effektive måten: Å fortelle folk at barna deres er i fare. Men det er de jo. Marthinussen hevder at det er liten grunn til å frykte økt bruk og økte skader som følge av Rusreformutvalgets forslag om avkriminalisering av alle narkotiske stoffer, under det som er svært høye mengdegrenser. For cannabis vil den foreslåtte mengden på 15 gram kunne representere flere dagers tung hasjbruk. Rusreformutvalget mener en avkriminalisering vil medføre en «ikke nevneverdig økning». Faginstanser som Folkehelseinstituttet spør om dette for eksempel betyr en økning på fem eller to prosent? En økning på to prosent vil for eksempel bety at ca. 20.000 flere unge voksne mellom 16 og 30 år vil prøve cannabis. Siden den foreslåtte modellen inkluderer avkriminalisering av alle typer ulovlige rusmidler, mener FHI at en ikke kan utelukke at antallet brukere av både cannabis og andre typer illegale rusmidler, vil øke. (aftenposten.no 13.7.2020).)

- Legalisering av cannabis: Fører det til hardere substansbruk? (- Den amerikanske regjeringens eget National Institute on Drug Abuse meddeler at "noe forskning antyder at bruk av marihuana sannsynligvis vil starte før bruk av andre lovlige og ulovlige substanser".) (- De siterer forsøk på dyr som viser økt respons på andre substanser etter å ha blitt eksponert for substanser som inneholder cannabis.)

(Anm: Cannabis legalisation: Does it lead to harder drug use? There's strong disagreement among Democratic contenders for the US presidency about legalising cannabis and it's been a flashpoint in their televised debates. Joe Biden, currently the leading contender in the race, won't be drawn either way. He wants more evidence about whether using it could act as a "gateway" to the use of harder drugs before it's legalised throughout the US. (…) The US government's own National Institute on Drug Abuse states that "some research suggests that marijuana use is likely to precede use of other licit and illicit substances". It cites experiments on animals that show increased responsiveness to other drugs after being exposed to substances containing cannabis. (bbc.com 26.11.2019).)

- Studie belyser vanlige uheldige reaksjoner på cannabis. Hosteanfall, angst og paranoia er tre av de vanligste bivirkningene på cannabis, ifølge en fersk undersøkelse av forskere ved Washington State University. (- Det har vært overraskende lite forskning på utbredelse eller hyppighet av forskjellige uheldige reaksjoner på cannabis, og nesten ingen forskning som prøver å forutsi hvem som er mer sannsynlig å oppleve denne typen bivirkninger.) (- Panikkanfall, besvimelse og oppkast ble ansett som den mest plagsomme av de 26 mulige bivirkningene.)

(Anm: Study sheds light on common adverse reactions to cannabis. Coughing fits, anxiety and paranoia are three of the most common adverse reactions to cannabis, according to a recent study by Washington State University researchers. The researchers surveyed more than 1,500 college students on the type and frequency of adverse reactions they had experienced while using cannabis for their study in the Journal of Cannabis Research. They also collected information on the students' demographics, personality traits, cannabis use patterns and motives for using the drug. The researchers surveyed more than 1,500 college students on the type and frequency of adverse reactions they had experienced while using cannabis for their study in the Journal of Cannabis Research. They also collected information on the students' demographics, personality traits, cannabis use patterns and motives for using the drug. «There's been surprisingly little research on the prevalence or frequency of various adverse reactions to cannabis and almost no research trying to predict who is more likely to experience these types of adverse reactions. With the legalization of cannabis in Washington and 10 other states, we thought it would be important to document some of this information so that more novice users would have a better sense of what types of adverse reactions they may experience if they use cannabis." Carrie Cuttler, assistant professor of psychology and an author on the paper» More than 50% of the study participants reported having experienced coughing fits, anxiety and/or paranoia while using cannabis. On the other end of the spectrum, the three least-common reported reactions were fainting/passing out, non-auditory/visual hallucinations and cold sweats. The researchers found the most frequently occurring adverse reactions were coughing fits, chest/lung discomfort and body humming, which a subset of the study group reported occurring approximately 30-40% of the time they were using cannabis. Panic attacks, fainting and vomiting were considered the most distressing of the 26 possible adverse reactions. (medicalnewstoday.com 30.3.2020).)

(Anm: Overbaked: assessing and predicting acute adverse reactions to Cannabis. J Cannabis Res 2, 3 (2020).)

- Rusreform – fra straff til hjelp. (- De siste månedene er det kommet tre viktige artikler som viser at økt bruk av rusmidler og den økte styrken av cannabis i Europa har ført til en betydelig økning i antall rusutløste psykoser.)

(Anm: Rusreform – fra straff til hjelp | Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen. Behandling kan hjelpe de avhengige, men forebygging og skadereduksjon må styrkes for at Norge fortsatt skal ha en relativt lav rusmiddelbruk i befolkningen. (…) Andre helseproblemer Er det så farlig, da? Om noen røyker litt cannabis eller drar en stripe kokain? Nei, kanskje ikke for mange. De kan bruke sin kokain, amfetamin, heroin, cannabis, MDMA eller LSD uten at dette medfører negative helsekonsekvenser. Akkurat som mange kan røyke tobakk, sykle uten hjelm eller kjøre uten sikkerhetsbelte uten at noe galt skjer. Men vi vet at det medfører en økt risiko for helseproblemer å bruke rusmidler av ulike slag. Risikoen er selvsagt større hos dem som bruker mye rusmidler (og som har en behandlingsbar lidelse). Men siden det er relativt mange som bruker bare litt narkotika, tilsier den store talls lov at det nettopp er blant dem som bruker mindre og «kontrollert», at de fleste negative helsekonsekvensene oppstår. Hos disse er det ikke avhengighet som er problemet, men heller de akutte problemene som oppstår under påvirkning av rusmidler. Dette inkluderer mange av de skadene man møter på legevakten i helgene, som for eksempel resultater av slåssing, fallskader, uønskede seksuelle hendelser eller skader som følgende av ruspåvirket kjøring. Rusutløste psykoser er også relativt vanlig. De siste månedene er det kommet tre viktige artikler som viser at økt bruk av rusmidler og den økte styrken av cannabis i Europa har ført til en betydelig økning i antall rusutløste psykoser. (aftenposten.no 12.1.2020).)

- Hvis foreldre bruker marihuana, er det mer sannsynlig at barn bruker det.

(Anm: If Parents Use Marijuana, Children Are More Likely to Use It, Too. - A new study concludes that children whose parents use marijuana are more likely to use the drug themselves. - Researchers say the study is important because of the rise in marijuana use and its legality in a growing number of states. - Experts say a child’s home environment, as well as their parents’ views on social issues such as marijuana use, are contributing factors to this trend. If you eat cookies, your kids may end up eating them, too. When it comes to marijuana, the same logic may apply. According to a new study, recent and past use of marijuana by parents was associated with increased risk of marijuana, tobacco, and alcohol use by the children living under their roof. The data for the study, published in JAMA Network OpenTrusted Source, came from the National Surveys on Drug Use and Health (NSDUH) from 2015 through 2018, which included information from 24,900 parent-child pairs. (healthline.com 2.12.2019.)

(Anm: Associations of Parental Marijuana Use With Offspring Marijuana, Tobacco, and Alcohol Use and Opioid Misuse. JAMA Netw Open. 2019;2(11):e1916015.)

- Rusreformutvalgets forslag. (- Kan bidra til økt narkotikabruk.)

(Anm: Av Kurt Rikardsen, IOGT Bodø. Rusreformutvalgets forslag. Kan bidra til økt narkotikabruk. Er vi villige til å frata norsk ungdom noen av deres gode argumenter for å velge bort narkotika? BEKYMRER: Rusreformutvalgets modell bekymrer foreldre, fagfolk og forebyggende politi over hele landet. Ungdom som eksperimenterer med narkotika, trenger at trygge voksne bryr seg – over tid. De trenger hjelp til å bryte ut av et negativt mønster, skriver innsenderen. (dagbladet.no 1.6.2020).)

- Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. (- I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika.) ( - Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika.)

(Anm: Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning | Erik Førde, statsadvokat. Utviklingen på Grønland og rusreform. En sammenheng? Aftenposten har fokusert på utfordringene på Grønland i Oslo og hva det gjør med nærmiljøet. Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Vil forslaget løse Grønlands problemer, eller vil det gjøre dem større? Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning. Rusavhengighet er et onde Etter mange år i påtalemyndigheten har jeg sett hva narkotikaavhengighet og kontakt med det såkalte rusmiljøet kan føre med seg. Men er Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere rett medisin for å hjelpe rusmisbrukere? I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika. Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika. (aftenposten.no 23.2.2020).)

- Cannabis øker følsomhet for falsk hukommelse. (- Vi viser på tvers av forskjellige paradigmer at cannabis konsekvent øker mottakeligheten for falske minner.) (- Resultatene har implikasjoner for politi, juridiske fagpersoner og beslutningstakere når det gjelder behandling av cannabis-berusede vitner og mistenkte og gyldigheten av uttalelsene.)

(Anm: Cannabis increases susceptibility to false memory. Significance This unique randomized, double-blind, placebo-controlled trial examined the susceptibility to false memories under the influence of cannabis, using a basic (DRM) and two applied (misinformation) paradigms. We used a highly powered experimental design, allowing us to test acute and residual drug effects. To achieve high reproducibility and ecological validity, the misinformation paradigms included an eyewitness and a perpetrator scenario, presented in a virtual-reality environment. We show across different paradigms that cannabis consistently increases susceptibility to false memories. The results have implications for police, legal professionals, and policymakers with regard to the treatment of cannabis-intoxicated witnesses and suspects and the validity of their statements. PNAS 2020 (first published February 10, 2020).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

– Manipulasjon er eit samfunnsproblem. (- Har du blitt manipulert?) (- Avsløring tar tid.)

(Anm: – Manipulasjon er eit samfunnsproblem. Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon. Har du blitt manipulert? (psykologtidsskriftet.no 5.9.2009).)

- Hvordan det å være rik øker narsissisme.

(Anm: Velhavende selfier: Hvordan det å være rik øker narsissisme. (Wealthy Selfies: How Being Rich Increases Narcissism) (…) De rike er faktisk annerledes - og tilsynelatende mer selvopptatte (navlebeskuende, forgapt i seg selv), ifølge den seneste års forskning. (The rich really are different — and, apparently more self-absorbed, according to the latest research.) (healthland.time.com (Time) 20.8.2013).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit), manipulasjon, myter eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Psykiater ALV A. DAHL. Råd for den som ikke vil bli lurt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2152.)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Politiet (påtalemyndigheten), etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker) (mintankesmie.no).)

- Legalisering er en elendig form for forebygging.

(Anm: Ingvild Halderaker Husby (17) 1. nestleder i Oslo KrFU. Legalisering er en elendig form for forebygging. (aftenposten.no 16.11.2019).)

- Helsemessige hensyn mht. legalisering av spiselig cannabis. (- Spiselig cannabis representerer spesifikke risikoer for overforbruk og utilsiktet inntak, spesielt blant cannabisnaive individer og barn, og ytterligere risiko for ungdom og eldre befolkning med hensyn til psykisk velvære og kognitiv funksjon.)

(Anm: Helsemessige hensyn til legalisering av spiselig cannabis. (Health considerations of the legalization of cannabis edibles.) KEY POINTS - Recent regulatory changes allow Canadians legal access to cannabis edibles, which are already frequently consumed among those who use cannabis. - Amended regulations concerning edibles limit dosing, prohibit formulations with other psychoactive substances, and require safety measures with regard to packaging and production. - Cannabis edibles present specific risks of overconsumption and accidental ingestion, especially among cannabis-naive individuals and children, and additional risks for youth and senior populations with regard to mental well-being and cognitive functioning. (Spiselig cannabis representerer spesifikke risikoer for overforbruk og utilsiktet inntak, spesielt blant cannabisnaive individer og barn, og ytterligere risiko for ungdom og eldre befolkning med hensyn til psykisk velvære og kognitiv funksjon.)- Physicians should openly discuss patients’ use of cannabis, including edibles, to enable counselling on safe consumption and driving, and to discourage the consumption of illicit or homemade edibles. - Continuing surveillance and advocacy efforts are needed to identify and address unforeseen effects on communities. CMAJ January 06, 2020 192 (1) E1-E2;.)

(Anm: A cannabis edible, also known as a cannabis-infused food or simply an edible, is a food product that contains cannabinoids, especially tetrahydrocannabinol (THC).[1] Although edible may refer to either a food or a drink, a cannabis-infused drink may be referred to more specifically as a liquid edible or drinkable. (en.wikipedia.org).)

- Rusreformen burde bygge broer, men skaper konflikt.

(Anm: Leder. Rusreformen burde bygge broer, men skaper konflikt. Rusreformutvalget la før helgen frem sin utredning. Ønsket om en ny ruspolitikk er tverrpolitisk. (vg.no 24.12.2019).)

- Jeg er bekymret for ungdommen. (- Rusavhengige bør få helsehjelp og ikke straff for sin avhengighet. Men samfunnet kan ikke risikere en økt bruk av narkotika.) (- Regjeringen har vært tydelige på at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, og at legalisering ikke er aktuelt. Samtidig vil et forbud raskt bli betydelig svekket dersom lovbrudd ikke får konsekvenser.)

(Anm: Benedicte Bjørnland Politidirektør. Jeg er bekymret for ungdommen. Rusavhengige bør få helsehjelp og ikke straff for sin avhengighet. Men samfunnet kan ikke risikere en økt bruk av narkotika. Vi må finne en ruspolitikk som ivaretar begge disse hensynene. Vi trenger en bred og kunnskapsbasert debatt om fremtidens ruspolitikk i Norge. En slik anledning får vi når Rusreformutvalget leverer sin rapport før jul. I samfunnsdebatten har flere allerede tatt til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av alle typer narkotika. Jeg mener at dette ikke er riktig svar på narkotikautfordringene. Jeg håper at Rusreformutvalget i sitt arbeid har klart å balansere hensynet til de rusavhengige med målet om lavest mulig narkotikabruk i samfunnet. Regjeringen har vært tydelige på at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, og at legalisering ikke er aktuelt. Samtidig vil et forbud raskt bli betydelig svekket dersom lovbrudd ikke får konsekvenser. (nrk.no 16.12.2019).)

(Anm: News Feature: Cannabis and the adolescent brain. With the use of legal marijuana proliferating, many want to understand the potential risks to teen users in particular. But thus far, definitive answers about the drug’s effect on young brains have been hard to come by. For a developmental neuroscientist, Kuei Y. Tseng gets recruited to deliver a lot of talks to the public. Parents, educators, law enforcement, and teenagers all want Tseng to educate them about a hot-button issue: how cannabis affects the adolescent brain. PNAS January 7, 2020 117 (1) 7-11;.)

-  Debatt: Rusreform. Dette kan føre til økt bruk. (- Rusutvalget legger opp til å fjerne flere virkemidler som politiet har gode erfaringer med, og vil erstatte dem med et uprøvd system som overlates til kommunene.)

(Anm: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant, Senterpartiet. Debatt: Rusreform. Dette kan føre til økt bruk. Rusutvalget legger opp til å fjerne flere virkemidler som politiet har gode erfaringer med, og vil erstatte dem med et uprøvd system som overlates til kommunene. ALLEREDE BEHANDLING FØR STRAFF: I 2014 ga Riksadvokaten tydelige signaler om at politiet ikke skulle «løpe etter slitne narkomane». Og forpliktende oppfølging framfor bot og prikk på rullebladet, er den foretrukne reaksjonen for ungdom under 18 år som tas for narkotika, skriver innsenderen (dagbladet.no 7.1.2020).)

- ADHD-legemidler forbedrer ikke kognisjon hos friske studenter. Kilde: University of Rhode Island. Oppsummering: I motsetning til folkelig tro på universitets-høyskoler kan ikke ADHD-legemidler for oppmerksomhetsforstyrrelse forbedre kognisjonen hos friske studenter, og kan faktisk forringe funksjonen.

(Anm: ADHD drugs do not improve cognition in healthy college students. Source: University of Rhode Island. Summary: Contrary to popular belief across college campuses, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications may fail to improve cognition in healthy students and actually can impair functioning. (sciencedaily.com 19.7.2018).)

(Anm: Kognisjon; psykologi psykologisk prosess som omfatter persepsjon, læring og tenkning | jf. prekognisjon (naob.no).)

- Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. (- Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes.)

(Anm: Fysisk aktivitet skjerper hjernen og beskytter mot hjernesykdom. Ved fysisk aktivitet dannes nye hjerneceller og synapser, vaskulariseringen øker og nevrodegenerasjon forsinkes. Fysisk aktivitet er bra for kroppen – det beskytter mot hjerte- og karsykdom og øker trivselen. Mindre kjent er det at fysisk aktivitet også får hjernen til å fungere bedre og beskytter mot hjernesykdommer og aldersdemens. Mekanismene for dette blir nå klarlagt i dyreforsøk, og gyldigheten for human helse slås fast ved kontrollerte prospektive studier (1). Dette temaet var sentralt på siste årsmøte i Society for Neuroscience, som er verdens største og fremste forum for nevrovitenskap, i Atlanta i slutten av oktober (2). Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3253.)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol. A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

(Anm: Flere prøver cannabis i Canada etter legalisering (nettavisen.no 4.5.2019).)

- Fant sønnens narkoverden på Snapchat. (- Hun trodde sønnen bare hadde prøvd hasj.) (- Men på Snapchat så hun en verden av rus, trusler og store penger. – Dette er normal ungdom, som jeg har møtt i hverdagen i forbindelse med skole og idrett.)

(Anm: Fant sønnens narkoverden på Snapchat. Hun trodde sønnen bare hadde prøvd hasj. Men på Snapchat så hun en verden av rus, trusler og store penger. – Dette er normal ungdom, som jeg har møtt i hverdagen i forbindelse med skole og idrett. Når du ser hva de er i stand til å gjøre i denne hemmelige verden sin, så gjør det virkelig inntrykk, sier «Heidi» fra Tromsø.Av hensyn til seg selv, og ikke minst sønnen sin, ønsker ikke Heidi å stå frem med sitt virkelige navn. Men hun vil at andre foreldre skal vite hva hun har sett. (nrk.no 25.11.2019).)

- Er bruk av marihuana knyttet til en høyere risiko for kreft? Idet bruken av marihuana øker i USA spør forskere om bruken av denne substansen - spesielt rullet sigarett med cannabis (hasj eller marijuana) - er assosiert med økt risiko for noen form for kreft, og i så fall hvilke.

(Anm: Is marijuana use associated with a higher risk of cancer? As the use of marijuana is increasing in the United States, researchers are asking whether the use of this substance — particularly smoking joints — is associated with an increased risk of any form of cancer, and, if so, which. According to recent research Trusted Source, smoking a joint remains one of the main ways in which individuals use marijuana recreationally. While specialists already know that smoking tobacco cigarettes is a top risk factor for many forms of cancer, it remains unclear whether smoking marijuana can increase cancer risk in a similar way. To try to find out whether there is a link between recreational marijuana use and cancer, researchers from the Northern California Institute of Research and Education in San Francisco and other collaborating institutions recently conducted a systematic review and meta-analysis of studies assessing this potential association. (medicalnewstoday.com 8.12.2019).)

- Forskere oppdager en ny link mellom marihuana-røyking og risiko for testikkelkreft. (- Det er nye bevis på at en daglig vane med røyking av marihuana kan øke risikoen for testikkelkreft.)

(Anm: Scientists Discover New Link Between Marijuana Smoking And Testicular Cancer Risk. There's new evidence that a daily marijuana-smoking habit could increase your risk of testicular cancer. A study published Wednesday in JAMA Network Open found that men who smoked one marijuana cigarette, or joint, daily for 10 years or more had an estimated 36 percent increased risk of developing testicular cancer compared with men who had never smoked the substance. (sciencealert.com 4.12.2019).)

(Anm: Association Between Marijuana Use and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. (…) Meaning  Sustained marijuana use may increase the risk for testicular cancer, but overall, the association of marijuana use and cancer development remains unclear. (…) Conclusions and Relevance Low-strength evidence suggests that smoking marijuana is associated with developing TGCT; its association with other cancers and the consequences of higher levels of use are unclear. Long-term studies in marijuana-only smokers would improve understanding of marijuana’s association with lung, oral, and other cancers. JAMA Netw Open. 2019;2(11):e1916318.)

- Uttrykket medisinsk cannabis er utdatert. Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. (…) Bruk cannabinoider som fellesbetegnelse på alle legemidler som har cannabinoidreseptor som primært virkested, med de tre spesifikke undergruppene: cannabis, naturlig cannabinoid og syntetisk cannabinoid (tabell 1).

(Anm: Uttrykket medisinsk cannabis er utdatert. Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. Vi anbefaler en mer presis terminologi. (…) Konklusjon Som en parallell til opioider vil begrepet cannabinoider romme alle substanser som binder til cannabinoidreseptorer. Vi tar derfor til orde for en mer presis begrepsbruk: Bruk cannabinoider som fellesbetegnelse på alle legemidler som har cannabinoidreseptor som primært virkested, med de tre spesifikke undergruppene: cannabis, naturlig cannabinoid og syntetisk cannabinoid (tabell 1). Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 27. august 2019.)

- Medisinsk cannabis. Vi takker Serkland og medarbeidere for et godt innlegg i språkspalten om medisinsk cannabis (1).

(Anm: Medisinsk cannabis. Vi takker Serkland og medarbeidere for et godt innlegg i språkspalten om medisinsk cannabis (1). Deres forslag om ikke å bruke begrepet medisinsk cannabis, men heller det kalle det cannabinoider har flere fordeler. Begrepet medisinsk cannabis er mangetydig (2). Noen bruker det om å få forskrevet en joint, for eksempel som den standardiserte Bedrocan, i stedet for legemidlene Sativex eller Epidiolex. Jeg hører folk si: «Sativex er ikke nok for meg, jeg må nok få medisinsk cannabis». En slik måte å bruke begrepet på er økende, omfavnet av både smerteleger og forvaltningen. Å bruke begrepet cannabinoider vil også være en god måte å medikalisere et felt som har vært for politisk. I USA er «medical marijuana» gjerne en bakvei til fri bruk. I Norge så vi tilløp til feiring blant dem som jobber for legalisering da Legemiddelverket godkjente Sativex. En medikalisering vil kunne hjelpe leger til et mer rasjonelt forhold til disse legemidlene, utenfor stor skepsis eller for høye forhåpninger. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 21. oktober 2019.)

- Ny rapport om indberettede formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis. Svimmelhed, diarré og træthed er blandt de formodede bivirkninger, der er beskrevet i de i alt 66 indberetninger om medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen, som Lægemiddelstyrelsen modtog i 2019.

(Anm: Ny rapport om indberettede formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis. Svimmelhed, diarré og træthed er blandt de formodede bivirkninger, der er beskrevet i de i alt 66 indberetninger om medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen, som Lægemiddelstyrelsen modtog i 2019. Det viser Lægemiddelstyrelsens anden årsrapport om medicinsk cannabis i forsøgsordningen, som netop er offentliggjort. I 2019 - det andet år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis – modtog Lægemiddelstyrelsen 66 indberetninger om formodede bivirkninger ved de cannabisslutprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Størstedelen af de indberettede formodede bivirkninger er kendte bivirkninger, og samlet set har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabisslutprodukterne på baggrund af de bivirkningsindberetninger, der indtil nu er modtaget. Indberetningerne om formodede bivirkninger har heller ikke givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at iværksætte risikominimeringstiltag i perioden. Det kan læses i Lægemiddelstyrelsens nye rapport Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen. (laegemiddelstyrelsen.dk 7.5.2020).)

- E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. (- Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker.)

(Anm: Tom K. Grimsrud, kreftforsker, dr.med. spesialist i arbeidsmedisin. E-sigaretter – et dårlig valg. I en kronikk (25. oktober 2019) avdekket adferdsforskeren Karl Erik Lund og psykiateren Jørgen Bramness sin naive tro på at e-sigaretter er et gode. Men inhalering av kjemiske stoffer kan naturligvis være skadelig, selv om det ikke er tobakksrøyk man puster inn. Lungene er beregnet på ren luft, ikke finfordelte fett-, gift- og smaksstoffer. Farlige kjemiske forbindelser kan dannes ved romtemperatur, kroppstemperatur og ved ufullstendig forbrenning, ikke bare i en sigarettglo. Nikotin skader menneskefostre, forverrer kreftsykdom hos forsøksdyr og kan forstyrre utviklingen av lunger og hjerne – antagelig også hos unge mennesker. De siste par år er det fra forsøk med mus og menneskeceller rapportert resultater som tyder på at e-sigaretter kan forårsake kreft i lunge og urinblære, samt hjertesykdom. Det minner om røyking. Fire ord er antagelig bedre enn en ukvalifisert kronikk med bilde: Unngå tobakksrøyk og nikotinprodukter. (aftenposten.no 29.10.2019).)

- Det er aldri for sent å begynne med cannabis. Hvis du først må røyke hasj, så vent så lenge du kan. (- Det er i dag godt etablert at bruk av cannabis øker risikoen for noen somatiske sykdommer som lungesykdommer, kvalme og i sjeldne tilfeller hjerte/kar-sykdom, og for psykiske sykdommer.)

(Anm: Det er aldri for sent å begynne med cannabis. Hvis du først må røyke hasj, så vent så lenge du kan. (…) Det er ikke slik at alle som tar seg et drag blir narkomane, faller utenfor eller blir psykisk syke. Det ser jo folk med egne øyne. Skremselspropaganda virker mot sin hensikt. Folk lukker ørene. På den andre siden vet vi i dag at cannabis har noen skadelige effekter, og mange mener at ungdommen er spesielt utsatt. Det er i dag godt etablert at bruk av cannabis øker risikoen for noen somatiske sykdommer som lungesykdommer, kvalme og i sjeldne tilfeller hjerte/kar-sykdom, og for psykiske sykdommer. (…) Mange ulike og solide undersøkelser viser at risikoen for psykotisk sykdom øker fire-, fem- eller seks ganger og at risikoen for angst og depresjon dobles. (…) Pass på ungdommen Mange studier viser at noen får utløst schizofreni som følge av cannabisbruk og at risikoen er større desto yngre cannabisbrukeren er. Cannabisbruk nedsetter kognitive evner mens du er ruset og en god tid etterpå. (nrk.no 2.12.2019).)

- Millioner av amerikanere med hjertesykdom bruker pot (cannabis, marihuana) som gir potensiell skade. (- «For første gang er det flere marihuana-brukere enn sigarettrøykere i USA.")

(Anm: Millions of Americans With Heart Disease Use Pot, Bringing Potential Harm. TUESDAY, Jan. 21, 2020 (HealthDay News) -- Over 2 million Americans with heart disease have used marijuana, despite evidence that it might be harmful to them, a new research review finds. The report, published in the Jan. 28 issue of the Journal of the American College of Cardiology, comes at a time when many states are legalizing medicinal or recreational marijuana use. And, some studies suggest, a growing number of Americans are lighting up -- or using the drug in other forms. "We've reached an epidemiological shift," said Dr. Muthiah Vaduganathan, the senior author on the review. "For the first time, there are more marijuana users than cigarette smokers in the U.S." (medicinenet.com 21.1.2020).)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende».

(Anm: Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).) (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

(Anm: Through my eyes: Cannabinoid hyperemesis syndrome. There is a new condition that is affecting marijuana users at a growing rate, and it's called cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS). (medicalnewstoday.com 19.9.2019).)

- Cannabis skal fortsatt være ulovlig. Mange undersøkelser viser at cannabis har en negativ påvirkning på hjernens utvikling. (- Cannabis er ikke lovlig, og det er heller ingen planer om å gjøre det lovlig.

(Anm: Av Sylvi Listhaug, folkehelseminister (Frp). Cannabis skal fortsatt være ulovlig. Mange undersøkelser viser at cannabis har en negativ påvirkning på hjernens utvikling. FORTSATT ULOVLIG: Rusreformen som skal legges fram før årsskiftet vil legge til grunn at bruk og besittelse av cannabis til eget bruk fortsatt skal være ulovlig, skriver kronikkforfatteren. Cannabis har blitt mye sterkere og dermed farligere de siste årene. Innholdet av virkestoffet THC har økt dramatisk. Samtidig har unge mennesker fått mer liberale holdninger til å prøve stoffet, og politiet melder at stadig flere unge tror cannabis er blitt lovlig. Cannabis er ikke lovlig, og det er heller ingen planer om å gjøre det lovlig. (dagbladet.no 16.10.2019).)

- Alle synspunkter, erfaringer og kunnskap om narkotikapolitikk bør komme frem. (- Også politiets.) (- I et debattinnlegg i Aftenposten 17. desember mener jurist Torstein Ulserød i Civita at det er utenfor politiets mandat å mene noe om narkotikabruk i samfunnet.)

(Anm: Politiets stemme i rusdebatten | Benedicte Bjørnland, politidirektør. Alle synspunkter, erfaringer og kunnskap om narkotikapolitikk bør komme frem. Også politiets. I et debattinnlegg i Aftenposten 17. desember mener jurist Torstein Ulserød i Civita at det er utenfor politiets mandat å mene noe om narkotikabruk i samfunnet. Jeg er uenig. Det ville være oppsiktsvekkende hvis ikke politiet, med vår kunnskap om narkotikakriminalitet langs hele aksen fra ulovlig produksjon, innførsel, salg og ned til brukernivåene, tok del i ordskiftet når fremtidens ruspolitikk skal utformes. Som etatsleder definerer jeg det som en viktig del av min oppgave å levere beslutningsstøtte til politisk nivå. Det innebærer også å ta del i det offentlige ordskiftet. En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik. Slik vi har sett det, er spørsmålet om avkriminalisering av narkotika et tema som har sine tilhengere og motstandere på tvers av politiske skillelinjer. Det skal således godt gjøres å innfortolke noen form for manglende lojalitet til politisk ledelse når politiet flagger sine faglige råd. (aftenposten.no 19.12.2019).)

- Cannabis ved psykiatriske lidelser: vogna før hesten?

(Anm: Cannabis in psychiatric disorders: the cart before the horse? There is a pressing need to develop new medications for the treatment of psychiatric disorders. There is growing public interest in the use of cannabis and its principal constituent cannabinoids, Δ 9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol, for a plethora of conditions, including psychiatric disorders. 1 In parallel, there is considerable commercial interest in touting these products as treatments for various disorders. As a result, health practitioners need to be well informed about this topic. However, although the potential therapeutic use of cannabinoids receives substantial coverage in the media, more scientific information is needed about this topic that is based on careful systematic reviews or meta-analyses. Although there have been a few reviews of existing evidence have been published, 2, 3, 4, 5, 6 none has considered all the available evidence, the potential differential effects of different cannabinoids, and the safety of these compounds in mental disorders. The review and meta-analysis in The Lancet Psychiatry by Nicola Black and colleagues 7 therefore addresses some of these limitations. Lancet 2019 (Published:October 28, 2019).)

- Stor studie: Cannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser. (– Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler, legger han til.)

(Anm: Stor studie: Cannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser. Forskere har gått gjennom 83 studier som omfatter over 3.000 personer og funnet at medisinske cannabispreparater ikke kan anbefales mot psykiske lidelser. – Dette er en bunnsolid studie, hvor forskerne har brukt gode kriterier til å velge studier og gjort en grundig gjennomgang, sier Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagens Medisin. Han er for øvrig ikke overrasket over resultatet fra den australske rapporten som ble publisert i The Lancet Psychiatry i forrige uke. (…) Bramness i FHI sier han hver uke blir kontaktet av folk som spør om medisinsk cannabisbruk knyttet til nettopp de sykdommene er med i studien. – Jeg er glad for at det her slås fast i en stor studie at det ikke er noe å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjelder psykisk helse, sier Bramness. – Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler, legger han til. (dagsavisen.no 4.11.2019).)

- Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst».

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Bramness JG1, Walby FA, Tverdal A. The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980-2004. J Affect Disord. 2007 Sep;102(1-3):1-9..)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Dansk opdagelse: Sådan påvirker cannabis formentlig testiklerne. Vi bør ikke legalisere hash, før vi ved mere, mener forsker.

(Anm: Dansk opdagelse: Sådan påvirker cannabis formentlig testiklerne. Vi bør ikke legalisere hash, før vi ved mere, mener forsker. Det er endnu uvist, om det nye fund kan forklare, hvorfor cannabisrygende mænd i studier har vist sig at have forringet sædkvalitet. (…) »Man må forvente, at systemets tilstedeværelse i testiklerne gør, at det at ryge marihuana har en effekt på sædkvaliteten, hvilket også flugter med, at vi i et tidligere studie faktisk har vist, at mænd, der røg marihuana, havde lavere sædtal,« siger Niels Skakkebæk, der er professor ved Københavns Universitets Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktioner, da Videnskab.dk fanger ham på telefonen. Det nye studie er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports. (videnskab.dk 19.9.2019).)

- Marijuana linket til aggressiv testikkelkreft (- Dobbel kreftrisk ved cannabisrøyking.)

Dobbel kreftrisk ved cannabisrøyking
aftenposten.no 13.2.2009
Unge menn som røyker hasj og marihuana dobler risikoen for testikkelkreft.

I en amerikansk studie har forskere funnet ut at risikoen for å få testikkelkreft øker kraftig for menn som bruker cannabis tidligere i livet.

Og ikke bare det: Det er også snakk om en særlig aggressiv form for testikkelkreft, rapporterer The Guardian på nett. (...)

(Anm: Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk. Cancer. 2012 Nov 1;118(21):5374-83. doi: 10.1002/cncr.27554. Epub 2012 Sep 10.)

- Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet.

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. Amerikanske tall viser at marihuana er det illegale rusmidlet som oftest blir brukt av gravide. I sosiale medier blir marihuana i enkelte innlegg anbefalt mot svangerskapskvalme - selv om det ikke finnes noen indikasjoner på at dette er verken trygt eller effektivt. (…) THC kommer lett over i morkaken Den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) publiserte i september 20181 for første gang retningslinjer om marihuana i graviditeten og ved amming. I disse retningslinjene skriver de at blant de mange virkestoffene som finnes i marihuana, er det vist at stoffet som oftest er årsaken til psykoaktive effekter, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), lett kan komme over i morkaken. THC er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk av cannabis. THC-molekylene er svært fettløselige og blir raskt distribuert til hjernen og fettet til fosteret etter at den gravide har inhalert eller spist det. (…) Kan gi konsekvenser for barnet på lang sikt Studier har også sett på langtidsutfall for barnet, knyttet til utøvende funksjoner, akademiske prestasjoner og atferd. Til tross for enkelte begrensninger ved studiene viser funnene av utfall knyttet til vekst, utviklingen av nervesystemet og atferd, at marihuanabruk i svangerskapet ikke er ufarlig. I tillegg ble kohortstudiene utført da tilgjengelig marihuana var mye mindre potent enn det som er tilgjengelig i dag. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Bruk av cannabis under graviditet knyttet til økt risiko for autisme.

(Anm: Cannabis use in pregnancy linked to a greater risk of autism. In the largest study of its kind, Ottawa researchers found that children whose mothers reported using cannabis during pregnancy were at greater risk of autism. The incidence of autism was 4 per 1000 person-years among children exposed to cannabis in pregnancy, compared to 2.42 among unexposed children. The findings were published in the prestigious medical journal Nature Medicine. (medicalxpress.com 10.8.2020).)

(Anm: Maternal cannabis use in pregnancy and child neurodevelopmental outcomes. Nat Med (2020) (10 August 2020).)

(Anm: Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. (…) Pharmacokinetics of Cannabinoids During Pregnancy. Marijuana can affect the normal transport functions and physiologic status of the placenta throughout pregnancy.20 Pediatrics. 2018 Sep;142(3). pii: e20181889.)

- Nye kontroller av substanser og redusert behov for behandling på sykehus på grunn av nye psykoaktive substanser i Edinburgh. (- KONKLUSJONER: Vi viser her at lovgivningen for substanser og standarder for handelsaktiviteter kan være knyttet til effektiv og vedvarende forebygging. Uvidet godkjenning av håndhevelse av standarder for handel sammen med fokus på lovgivning kan demme opp for disse svært skadelige substanser.)

(Anm: New drug controls and reduced hospital presentations due to novel psychoactive substances in Edinburgh. Abstract AIMS: Recreational use of novel psychoactive substance (NPS) has become increasingly common. We aimed to assess the association of national legislation and local trading standards activity with hospital presentations. (…) CONCLUSIONS: We show here that drug legislation and trading standards activity may be associated with effective and sustained prevention. Widespread adoption of trading standards enforcement, together with focused legislation, may turn the tide against these highly-damaging drugs. Br J Clin Pharmacol. 2018 Oct;84(10):2303-2310.)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

– Flere kvinner bruker marijuana under graviditet, ifølge rapport.

(Anm: More Women Are Using Marijuana During Pregnancy, Report Says. Fewer women are smoking cigarettes and drinking alcohol during pregnancy, but more are using marijuana, according to new federal data. Between 2002 and 2016, the percentage of pregnant women who reported smoking cigarettes while expecting fell significantly: from 17.5% to about 10%, according to a research letter published Monday in JAMA Pediatrics. Alcohol use also fell modestly during this time period, from nearly 10% to about 8.5%. But cannabis use among pregnant women — while still relatively rare — is on the rise, increasing from almost 3% of pregnant women to almost 5%. (time.com 5.11.2018).)

- U.S. Surgeon General's Advisory: Bruk av marihuana (cannabis) og den utviklende hjerne. Jeg, helsedirektør (VADM; Vice admiral (United States)) Jerome Adams, understreker viktigheten av å beskytte vår nasjon mot helserisikoen ved bruk av marihuana (cannabis) i ungdomstiden og under graviditeten. (- KJENN  RISIKOEN. GJØR NOE. BESKYTT VÅR FREMTID.)

(Anm: U.S. Surgeon General’s Advisory: Marijuana Use and the Developing Brain. I, Surgeon General VADM Jerome Adams, am emphasizing the importance of protecting our Nation from the health risks of marijuana use in adolescence and during pregnancy. Recent increases in access to marijuana and in its potency, along with misperceptions of safety of marijuana endanger our most precious resource, our nation’s youth. KNOW THE RISKS. TAKE ACTION. PROTECT OUR FUTURE. (…) "We know marijuana use during pregnancy can lead to a wide range of harms including low birth weight and developmental problems. Even worse, marijuana use during pregnancy has been linked to a rare, fatal developmental disorder known as anencephaly. Marijuana can have incredibly deleterious effects on young minds and it is absolutely shameful, though not surprising, that the industry would push its wares and pseudo-science on young mothers. (hhs.gov - Content created by Office of the Surgeon General Content last reviewed on August 29, 2019).)

(Anm: Surgeon General to teens and pregnant women: Weed is way too risky for developing brains. (…) "No amount of marijuana use in pregnancy or adolescence is safe," said Adams, the father of three young children, who has spoken publicly about a brother's struggle with drug addiction. (eu.usatoday.com 29.8.2019).)

- Medisinsk cannabis: styrking av bevis i møte med PR-, gimmick og offentlig press. (- Inntil bevisgrunnlaget er sterkt nok til å støtte forsvarlige beslutninger om bruk av cannabis som medisinsk behandling vil pasientenes velferd fortsette å komme i andre rekke for profittmotiverte parter.)

(Anm: Medical cannabis: strengthening evidence in the face of hype and public pressure. (…) Although some patients may benefit from cannabis in the short term, long-term consequences of its use are not yet known.11 Until the evidence base is strong enough to support sound decisions about the use of cannabis as a medical treatment, the well-being of patients will continue to come second to profit-motivated parties. CMAJ August 19, 2019 191 (33) E907-E908;.)

- Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp.

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

- Av Dagbladets lederavdeling. (- Ruspolitikk: Vil stoppe livsviktig informasjon.) (- På Facebook skriver sistnevnte at plakaten kan være «dødsfarlig», og at «den bidrar til å normalisere og ufarliggjøre bruk av tunge narkotiske stoffer.»)

(Anm: Av Dagbladets lederavdeling. Ruspolitikk: Vil stoppe livsviktig informasjon. Det er vanskelig å forstå hvorfor Kjell Ingolf Ropstad mener det er verre med tryggere rusbruk (selv om den er ulovlig) enn farlig rusbruk. Sistnevnte tar liv. Folk ruser seg, og de gjør det på ulovlige stoffer. Noen utvikler en avhengighet. Andre blir skadet. Noen dør. Til tross for flere tiår med forbud og kamp mot bakmenn, dealere og brukere, kjøpes og selges cannabis, MDMA, ecstasy, GHB, kokain, amfetamin, LSD og heroin på markedet. Idealet om en verden uten rus tapte mot de iboende lyster og laster i menneskene samfunnet består av. (…) Forrige uke skapte Foreningen Tryggere Ruspolitikk et voldsomt rabalder med en ny informasjonskampanje om bruk av ulovlige rusmidler. (…) På Facebook skriver sistnevnte at plakaten kan være «dødsfarlig», og at «den bidrar til å normalisere og ufarliggjøre bruk av tunge narkotiske stoffer.» Det ville vært enkelt å støtte kritikerne dersom plakatene var en oppfordring til mer bruk eller en ufarliggjøring av rusmidler. Kampanjen er imidlertid ingen av delene. Tvert om: Hele poenget er å understreke at noen rusmidler er så farlig at feil bruk kan føre til død. God informasjon gjør livet tryggere for folk som ruser seg. (dagbladet.no 26.10.2019).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik. Om cannabis blir lovlig, er jeg redd det blir vanskeligere for oss foreldre å hindre barna våre i å bruke det. (- Nesten hele skoleåret ble ødelagt. Han sliter fremdeles på skolen fordi hullene er så store. Røykingen har skadet hjernen hans, hukommelsen er redusert.)

(Anm: Bekymret far. En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik. Om cannabis blir lovlig, er jeg redd det blir vanskeligere for oss foreldre å hindre barna våre i å bruke det. Sønnen vår ble mer og mer innesluttet, mistet tiltakslyst og begynte å droppe skolen, skriver bekymret far. Flere politiske partier, særlig ungdomspartiene, vil legalisere cannabis. Jeg er far til en gutt som er avhengig. Jeg ønsker å fortelle vår historie i håp om at de som skal diskutere dette fremover også vil se denne siden av saken. Sønnen vår begynte å røyke sammen med venner. Et av problemene med hasj er at det kan inntas uten at vi som er rundt merker det. Inntak kan gjøres luktfritt med apparat som er lett tilgjengelig. Etter måneder med moderat bruk ble inntaket stadig større, og vi begynte å se tegn på at noe var galt. Han ble mer og mer innesluttet, mistet tiltakslyst og begynte å droppe skolen. Sønnen vår var blitt avhengig. Kan ødelegge familier Regelverket gjør det vanskelig å hjelpe mindreårige hvis de ellers er psykisk friske. Er man sterkt avhengig av cannabis, trenger man sykehusbehandling, noe som ikke finnes for mindreårige i dag. Vi gjennomgikk ett års mareritt der vår sønn visnet mer og mer bort. Nesten hele skoleåret ble ødelagt. Han sliter fremdeles på skolen fordi hullene er så store. Røykingen har skadet hjernen hans, hukommelsen er redusert. (aftenposten.no 11.9.2019).)

- Debatt: Legaliseringsdebatten. Misvisende cannabis-optimisme. (- I 2017 var det over 70.000 narkotikadødsfall i USA. )

(Anm: Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Debatt: Legaliseringsdebatten. Misvisende cannabis-optimisme. Det er dessverre ikke grunnlag for å hevde at cannabis kan redde liv ved å forebygge opioiddødsfall, slik Annette Svae gjør i Dagbladet 31. august. I 2017 var det over 70.000 narkotikadødsfall i USA. Det er nesten like mange som døde av skytevåpen og trafikkulykker til sammen. Svae peker på lovlig cannabis som et svar på krisen. Men forskningen på feltet er ikke så optimistisk som hun gir inntrykk av. (…) Vi lærer fortsatt mye om effektene av cannabis og kan ikke sette to streker under alle svarene. Men så langt er det ikke grunnlag for å si at det reduserer overdoser. En del forskning peker faktisk i motsatt retning. (dagbladet.no 19.9.2019).)

(Anm: Association of Recreational Cannabis Laws in Colorado and Washington State With Changes in Traffic Fatalities, 2005-2017. JAMA Intern Med. Published online June 22, 2020.)

(Anm: Change in Traffic Fatality Rates in the First 4 States to Legalize Recreational Marijuana. JAMA Intern Med. Published online June 22, 2020.)

- Grunnloven brytes for åpen scene. (- I samfunnsdebatten må alle benytte det samme virkemiddelet: Ordet. Ikke makt. Ikke sensur.) (- Politifolk og skoler har denne uken aksjonert mot Unge Venstres valgkampbudskap om legalisering av cannabis. (…) Heldigvis har politidirektør Benedicte Bjørnland i etterkant gjort det forbilledlig klart at politifolk skal avstå fra innblanding som dette.)

(Anm: Av Peter Frølich, stortingsrepresentant (H). Grunnloven brytes for åpen scene. I samfunnsdebatten må alle benytte det samme virkemiddelet: Ordet. Ikke makt. Ikke sensur. SKREMMENDE: Hvorfor i all verden skal lovligheten av cannabis være så skremmende å berøre at elevene må lukke øyne og ører når politikerne diskuterer den? spør Peter Frølich (H). Politifolk og skoler har denne uken aksjonert mot Unge Venstres valgkampbudskap om legalisering av cannabis. (…) Heldigvis har politidirektør Benedicte Bjørnland i etterkant gjort det forbilledlig klart at politifolk skal avstå fra innblanding som dette. Budskapet bør ikke bare noteres av de aktuelle politifolkene – det bør bli pensum på Polithøyskolen for all fremtid. (bt.no 31.8.2019).)

- Ola Elvestuen: Åpner for legalisering av narkotika. (- Flere narkotiske stoffer bør legaliseres - og reguleres.)

(Anm: Ola Elvestuen: Åpner for legalisering av narkotika. Regjeringen gjennomfører nå en stor rusreform, men Ola Elvestuen ønsker at man skal gå mye lenger. Flere narkotiske stoffer bør legaliseres - og reguleres. Det er budskapet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Verdens overdosedag. (dagbladet.no 31.8.2019).)

- Erna Solberg reagerer mot skolens debattinngrep. (- Høyre-lederen understreker også at hun «er dypt uenig med Unge Venstres forslag om å legalisere cannabis».)

(Anm: Erna Solberg reagerer mot skolens debattinngrep. Statsminister Erna Solberg mener skoler og lærere som har forsøkt å stoppe Unge Venstres materiell for legalisering av hasj, begrenser demokratiutfoldelsen på en uakseptabel måte. (…) Høyre-lederen understreker også at hun «er dypt uenig med Unge Venstres forslag om å legalisere cannabis». (aftenposten.no 30.8.2019).)

- Sanner om Venstres cannabis-kampanje: – Full rett til å ytre budskapet.

(Anm: Sanner om Venstres cannabis-kampanje: – Full rett til å ytre budskapet. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener Unge Venstre har lov til å bruke plakater som tar til orde for legalisering av cannabis på skoledebatter. (vg.no 29.8.2019).)

- Myndighetene roter med narkotika. (- Stridens kjerne er Unge Venstres valgkampmateriell som omhandler legalisering av ulovlige rusmidler under slagordet «legalize it» (bildet), skriver Torstein Ulserød.)

(Anm: Myndighetene roter med narkotika | Torstein Ulserød, jurist, Civita. Politiet og skolemyndighetenes inngripen overfor Unge Venstres valgkamp er en skandale som det må ryddes opp i umiddelbart. Stridens kjerne er Unge Venstres valgkampmateriell som omhandler legalisering av ulovlige rusmidler under slagordet «legalize it» (bildet), skriver Torstein Ulserød. (aftenposten.no 28.8.2019).)

(Anm: Tankesmier (mintankesmie.no).)

- Aftenposten mener: Det er lov å ville legalisere hasj.

(Anm: Leder. Aftenposten mener: Det er lov å ville legalisere hasj. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. I fylker som Agder, Troms og Trøndelag har politiet grepet inn for å hindre Unge Venstre i å distribuere valgkampmaterialet, ettersom de mener materialet er ulovlig. Det er en feilvurdering. Debatten om legalisering av hasj og marihuana foregår over hele den vestlige verden, og det må være legitimt å ta til orde for at rusmidlene bør legaliseres, uten at det tolkes som en oppfordring til å misbruke de ulovlige rusmidlene. Unge Venstres kampanje for legalisering: - Vi deler ikke ut rusmidler (aftenposten.no 29.8.2019).)

- Cannabis. «Legalize it» støttes 100 prosent.

(Anm: Av André Nilsen styreleder, Normal Norge. Debatt: Cannabis. «Legalize it» støttes 100 prosent. Reaksjonene mot Unge Venstre sin «Legalize it»-kampanje viser hvor hysterisk og lite informert enkelte er om cannabis. KONTROLLERT: Det vi, Unge Venstre og flere av de andre ungdomspartiene, MDG og stadig større store deler av befolkningen ønsker, er kontrollerte utsalg for cannabis, skriver innsenderen. I Canada er cannabis legalisert. Her en nysgjerrig kunde i butikken. (dagbladet.no 30.8.2019).)

- ADVARER MOT UNGES RUSKULTUR: – På fest er det alltid flere som bruker stoff.

(Anm: ADVARER MOT UNGES RUSKULTUR: – På fest er det alltid flere som bruker stoff. Forsker slår alarm om ungdoms bruk av cannabis. Utviklingen de siste 10 årene har vært tydelig: Mindre rus og kriminalitet blant ungdom. Men de siste tallene fra Ungdata viser en klar endring. (…) Tror cannabis er lovlig Mia Kværna i ungdomspatruljen ved Asker og Bærum politistasjon ser det samme blant de unge ute i gatebildet. (…) Politibetjenten tror at debatten rundt rusreformen og avkriminalisering er forvirrende for mange, og mange unge tror at avkriminalisering betyr legalisering. (tv2.no 31.8.2019).)

- Fagdirektøren ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter mener fredagens hendelse i Tromsø er et sjeldent klart eksempel på brudd på ytringsfriheten. (- Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener hendelsen er et tydelig brudd på ytringsfriheten og dermed grunnloven.)

(Anm: SKOLEVALG ENDTE I KAOS: – Veldig godt det var noen voksne til stede, litt synd det bare var ungdommen. Fagdirektøren ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter mener fredagens hendelse i Tromsø er et sjeldent klart eksempel på brudd på ytringsfriheten. Unge Venstre har fått mye oppmerksomhet for sine tydelige utspill for legalisering av cannabis i valgkampen. Fredag toppet det seg da ungdomspartiet ble nektet å bruke materiell med legaliseringsbudskap i forbindelse med en skoledebatt på en videregående skole i Tromsø. Det hele endte med at samtlige ungdomspartier forlot skoledebatten i protest. Opptrinnet har fått mange til å reagere sterkt og fredag ettermiddag gjorde statsminister Erna Solberg det klinkende klart at hendelsen var uakseptabel. Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges internasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener hendelsen er et tydelig brudd på ytringsfriheten og dermed grunnloven. (tv2.no 30.8.2019).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

- Ukloke signaler. (- Vi trenger foreldre og brukerorganisasjoner som tilbyr rusfrie alternativer og som er edruelige i å omtale et rusmiddel som en løsning for samfunnet.) (- Bruken av cannabis har økt med 30 prosent i Canada.) (- Antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall blant unge i Colorado er doblet når man sammenligner femårsperioden etter legaliseringen.)

(Anm:Leder for Foreningen Tryggere Ruspolitikk Ina Roll Spinnangr og daglig leder i Normal Norge Ester Nafstad gikk ut sammen med pårørende i Aftenposten 19. juli og skrev at foreldre bør ønske seg regulert cannabissalg. Dette er ukloke signaler, og dette innlegget kan ikke stå uimotsagt. Vi trenger foreldre og brukerorganisasjoner som tilbyr rusfrie alternativer og som er edruelige i å omtale et rusmiddel som en løsning for samfunnet. De svarer på et innlegg som tidligere tolldirektør Bjørn Røse skrev i Aftenposten 9. juli at kontrollert salg av cannabis er en dårlig og farlig idé. Dette er vi enige i, og erfaringer fra USA viser allerede dette. Bruken av cannabis har økt med 30 prosent i Canada. Antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall blant unge i Colorado er doblet når man sammenligner femårsperioden etter legaliseringen. Dette er signaler man bør ta på alvor. Ønsker vi slike tilstander i Norge? Unge mennesker trenger ikke voksne som henger seg på trenden til noen brukerorganisasjoner som ønsker å legalisere rusmidler. Dette har ikke lykkes i USA og vil heller ikke lykkes i Norge. (aftenposten.no 1.8.2019).)

(Anm: Stiftelsen KRAFT (stiftelsenkraft.no).)

- Forskning viser at forurensning når morkaken. (- I en ny studie, for første gang, er bevis på luftforurensning sett i morkaken hos en gravid kvinne.)

(Anm: Research shows pollution is reaching the placenta. The evidence of air pollution – the soot and the fumes, has been seen in the lungs till date. In a new study, for the first time, the evidence of air pollution is seen in the placenta of a pregnant women. (…) Dr Miyashita presented the findings of this study at the European Respiratory Society International Congress on Sunday (16th September 2018) in Paris, along with Dr Norrice Liu, a paediatrician and clinical research fellow. (news-medical.net 16.9.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Late Breaking Abstract - Do inhaled carbonaceous particles translocate from the lung to the placenta? Abstract Introduction: Epidemiological studies have reported an association between maternal exposure to particulate matter (PM) air pollution and adverse effects on the fetus. However the mechanisms for these associations remain unknown. (…) Conclusion: This study provides the first evidence that inhaled PM translocate from the lung to the placenta. European Respiratory Journal 2018 52: PA360;.)

- Luftforurensning-induserte forandringer i placenta: et samspill av oksidativt stress, epigenetikk og den aldrende fenotypen?

(Anm: Air pollution-induced placental alterations: an interplay of oxidative stress, epigenetics, and the aging phenotype? Abstract According to the "Developmental Origins of Health and Disease" (DOHaD) concept, the early-life environment is a critical period for fetal programming. (…) Investigating the placenta is an opportunity for future research as it may help to understand the fundamental biology underpinning the DOHaD concept through the interactions between the underlying modes of action, prenatal environment, and disease risk in later life. To prevent lasting consequences from early-life exposures of air pollution, policy makers should get a basic understanding of biomolecular consequences and transgenerational risks. Clin Epigenetics. 2019 Sep 17;11(1):124. doi: 10.1186/s13148-019-0688-z.)

(Anm: Fenotype er de egenskapene hos et individ man kan observere direkte, altså de egenskapene som kommer til uttrykk i en organisme. Fenotype står i kontrast til genotype, som er den informasjonen som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle. Informasjonen i DNA-et kan beskrive flere varianter av et trekk, mens bare ett av disse, eller en kombinasjon av variantene, kommer til uttrykk. Eksempler på egenskaper der vi ofte snakker om fenotype er øyefarge, farger på blomster, hvor høy en person er, om en erteplante har runde eller skrukkete frø, eller blodtype. Disse egenskapene har underliggende genetiske motstykker. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Morkake eller placenta er en del av fosteret som begynner å dannes umiddelbart etter implantasjonen, det vil si etter at det befruktede egget (blastocysten) har slått seg ned i livmorslimhinnen. Det ytterste cellelaget i blastocysten vokser inn i livmorslimhinnen, samtidig som cellene deler seg og danner det som blir til morkaken. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Cannabis hämmar immunförsvaret. (- Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner.)

(Anm: Cannabis hämmar immunförsvaret. (…) Cannabis kan ge ökad risk för cancer och infektioner. Marijuanarökning kan utlösa en dämpning av kroppens immunförsvar. Nu har forskarna funnit varför brukare av cannabis är mer mottagliga för vissa typer av cancer och infektioner. Cannabis är en av de mest använda missbruksdrogerna i världen. Man har länge misstänkt att en av effekterna är en försvagning av immunförsvaret. Nu tror forskarna att orsaken till dämpningen är en nyligen upptäckt typ av immunceller, kallade MDSC. (svt.se 29.11.2010).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Jay-Z satser på marihuana. Jay-Z investerer i det voksende marihuana-markedet i USA.

(Anm: Jay-Z satser på marihuana. Jay-Z investerer i det voksende marihuana-markedet i USA. Rapperen og entreprenøren tegner et partnerskap med cannabis-selskapet Caliva. Der får han tittelen markedssjef, skriver Rolling Stones. (vg.no 10.7.2019).)

(Anm: Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet. (mintankesmie.no).)

(Anm: PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) (Spindoktorer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon) (mintankesmie.no).)

- Sakhi er sju år – og allerede en garvet narkoman.

(Anm: Sakhi er sju år – og allerede en garvet narkoman. KABUL (NRK): Selv om han bare er sju år gammel, går Sakhi på både metamfetamin og opium. Det var faren som ga ham stoff den første gangen. Sakhi har abstinensproblemer, men får ingen medisiner mot det på rehabiliteringssenteret. Når han skrives ut, må han uansett klare seg uten. (nrk.no 16.6.2019).)

(Anm: Should we legalise cannabis? BMJ 2019;366:l4507 (Published 04 July 2019).)

- Forekomst av symptomer på abstinens for cannabis blant personer med regelmessig eller avhengighet av bruk av cannabinoider. (- Betydning.) (- Cannabis abstinenssyndrom ser ut til å være vanlig blant regelmessige brukere av cannabis, spesielt de i poliklinisk behandling og innlagte pasienter og personer med lidelser relatert til bruk av substanser; klinikere bør være klar over den høye forekomsten av cannabis abstinenssyndrom for å rådgi pasienter og støtte personer som reduserer bruken av cannabis.)

(Anm: Prevalence of Cannabis Withdrawal Symptoms Among People With Regular or Dependent Use of Cannabinoids. A Systematic Review and Meta-analysis. Key Points Questions What is the prevalence of cannabis withdrawal syndrome among individuals with regular or dependent use of cannabis, and which factors are associated with cannabis withdrawal syndrome? Findings In this meta-analysis of observational studies including 23 518 participants, the prevalence of cannabis withdrawal syndrome was found to be 47%. Factors that were associated with higher cannabis withdrawal syndrome were clinical settings (particularly inpatient and outpatient vs population settings), concurrent tobacco or other substance use, and daily cannabis use. Meaning Cannabis withdrawal syndrome appears to be common among regular users of cannabis, particularly those in outpatient and inpatient settings and individuals with substance use disorders; clinicians should be aware of the high prevalence of cannabis withdrawal syndrome to counsel patients and support individuals who are reducing their use of cannabis. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e202370.)

- Markedsføring av legalisert cannabis: En bekymring for forgiftning.

(Anm: Marketing of legalised cannabis: a concern about poisoning. As a result of cannabis liberalisation in North America, legal cannabis-based industries are developing and a new generation of δ-9-tetrahydrocannabinol (THC)-containing products are emerging. Novel and attractive designs are now available, such as cannabis sweets and recreational vape pens with flavoured and highly concentrated cannabis oil cartridges. Therefore, cannabis legalisation is not only allowing recreative or therapeutic users to legally use cannabis; it also opens up opportunities for the cannabis industry to attract new customers. However, these new products are a concern since they could cause accidental and unintentional poisonings, particularly in children. Lancet 2019 (Published:July 08, 2019).)

- Hasjbruken øker: – Et eksperiment med unges helse. (- Funnene viser at den cannabisbrukende tvillingen har større risiko for å utvikle psykose enn den tvillingen som ikke røyker cannabis. – Det er en klare tall i dataene våre. Tung bruk av cannabis gir 3,5 gang større risiko for å utvikle psykose, slår Eivind Ystrøm fast.) (- Han synes det er underlig at utfordringen med cannabis-avhengighet og redusert psykisk helse ikke debatteres mer. – Det er rett og slett et eksperiment med unge menneskers helse.)

(Anm: Hasjbruken øker: – Et eksperiment med unges helse. I Oslo har fire av ti gutter i siste klasse på videregående prøvd cannabis. Debutalderen har sunket med ett år. Hvor farlig er det at så mange tar seg en joint? (…) – Tenker dere på helsefaren ved å røyke cannabis? Erik trekker på det, men Kalle er rask på avtrekkeren. – Ren marihuana er ikke farligere enn alkohol. Den tobakken jeg får i meg, er selvsagt ikke bra. Men cannabisen i seg selv tror jeg ikke er farlig. Seniorforsker i psykologi ved Folkehelseinstituttet, Eivind Ystrøm, er uenig. Forskningen hans viser at cannabisbrukere har over tre ganger så stor sjanse for å bli psykotiske enn de som ikke bruker stoffet. – Stoffet i seg selv er psykoseutløsende, forklarer han. Sammen med kolleger fra Norge og USA har Ystrøm undersøkt sammenhengen mellom cannabis og psykose ved å bruke psykiatriske intervjuer av norske tvillinger. 2.800 to- og eneggede tvillinger av begge kjønn er med i undersøkelsen. 201 av dem har brukt cannabis mer enn fem ganger. Funnene viser at den cannabisbrukende tvillingen har større risiko for å utvikle psykose enn den tvillingen som ikke røyker cannabis. – Det er en klare tall i dataene våre. Tung bruk av cannabis gir 3,5 gang større risiko for å utvikle psykose, slår Eivind Ystrøm fast. Han synes det er underlig at utfordringen med cannabis-avhengighet og redusert psykisk helse ikke debatteres mer. – Det er rett og slett et eksperiment med unge menneskers helse. (vg.no 17.4.2019).)

- Paul Gascoigne v Snoop Dogg: Er cannabis eller alkohol verst for deg? (- Dr. Sadie Boniface, en forsker på avhengighet ved King's College London, sier at både cannabis og alkohol er "skadelige" og at det er "umulig" å si hvem som er verst.) (- "Rundt 80 % av voksne i England rapporterer å ha drukket alkohol i siste år, sammenlignet med bare ca. 7 % som rapporterer inntak av cannabis, sier hun.)

(Anm: Paul Gascoigne v Snoop Dogg: Is cannabis or alcohol worse for you? An unlikely debate has broken out because of Snoop Dogg and ex-footballer Paul Gascoigne over what's worse - cannabis or alcohol? (…) How does cannabis affect you? Cannabis is the most widely used illegal drug in the UK and research shows 10% of regular cannabis users become addicted to it, according to the NHS. (…) Dr Sadie Boniface, an addiction researcher at King's College London, says both cannabis and alcohol are "harmful" and it's "impossible" to say which is worse. She says: "The two have different effects, there are individual differences, and it would depend how often and how much you use." But she argues that alcohol "is a greater problem for society" because it's "costing the NHS £3.5 billion every year". "Roughly 80% of adults in England report drinking alcohol in the past year, compared with only about 7% who report using cannabis," she says. "Snoop Dogg's meme brings attention to a topical issue, but we shouldn't forget that cannabis-use disorders and alcohol dependence are both really serious." (bbc.com 3.7.2019).)

(Anm: What to know about alcohol and brain damage. Alcohol begins affecting a person's brain as soon as it enters the bloodstream. In a healthy person, the liver quickly filters alcohol, helping the body get rid of the drug. However, when a person drinks to excess, the liver cannot filter the alcohol fast enough, and this triggers immediate changes in the brain. (medicalnewstoday.com 3.7.2019).)

- Vi må snakke mer om cannabis. (- Vanskelig å snakke om.) (- Jeg tror vi har statlig kontrollert salg av cannabis i Norge senest om ti-femten år.)

(Anm: Vi må snakke mer om cannabis | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Mange bruker cannabis. Men det er ungdom fra arbeiderklassen som blir tatt av politiet. For noen år siden ringte en norsk politiker til meg og ville snakke om narkotika. Vi tok en kopp kaffe, og han spurte hvem det egentlig er vi snakker om. (…) Vanskelig å snakke om Når fagfolk graderer skadevirkningene ved rusmidler, plasserer de alkohol nær toppen, mens cannabis kommer langt ned på listen. Vi ba nylig studenter ved Universitetet i Oslo om å vurdere skadene ved tobakk, alkohol og cannabis. Samlet ble alkohol vurdert som litt mer skadelig enn cannabis. (…) Jeg tror vi har statlig kontrollert salg av cannabis i Norge senest om ti-femten år. Alternativene er nemlig verre. I mellomtiden bør vi nok snakke mer om cannabis. (aftenposten.no 12.6.2019).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- I denne systematiske gjennomgangen og metaanalysen av 11 studier og 23 317 individer var ungdommers cannabisforbruk knyttet til økt risiko for å utvikle depresjon og selvmordsatferd senere i livet, selv i fravær av en premorbid tilstand.

(Anm: Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood. A Systematic Review and Meta-analysis. Key Points Question Is adolescent cannabis consumption associated with risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood? Findings In this systematic review and meta-analysis of 11 studies and 23 317 individuals, adolescent cannabis consumption was associated with increased risk of developing depression and suicidal behavior later in life, even in the absence of a premorbid condition. There was no association with anxiety. Meaning  Preadolescents and adolescents should avoid using cannabis as use is associated with a significant increased risk of developing depression or suicidality in young adulthood; these findings should inform public health policy and governments to apply preventive strategies to reduce the use of cannabis among youth. JAMA Psychiatry 2019 (Published online February 13, 2019).)

(Anm: Premorbid personlighet er en psykiatrisk betegnelse om atferdsmønster før en sykdom bryter ut. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Bruk av cannabis tidlig i voksen alder er assosiert med fremtidige resepter på antipsykotika, stemningsstabilisatorer og antidepressiva. (- Konklusjoner. I denne studien av unge voksne fra den generelle befolkningen det siste året var cannabisbruk assosiert med senere resepter på antipsykotika, stemningsstabilisatorer og antidepressiva.)

(Anm: Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants. Abstract Objective Cannabis is an acknowledged risk factor for some mental disorders, but for others the evidence is inconclusive. Prescribed medicinal drugs can be used as proxies for mental disorders. In this study, we investigate how use of cannabis is prospectively related to prescription of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants, and anxiolytics. Methods Data on cannabis exposure and relevant confounders were obtained from 2,602 individuals in the longitudinal Young in Norway Study, providing survey data from four data collection waves between 1992 and 2006. Data were coupled with information about prescriptions for psychotropic drugs from the Norwegian Prescription Database between 2007 and 2015. Results Past year cannabis use increased the risk of prescription of antipsychotics (OR = 5.56, 95 % CI 1.64 – 18.87), mood stabilizers (OR = 5.36, 95 % CI 1.99 – 14.44) and antidepressants (OR = 2.10, 95 % CI 1.36 – 3.25), after accounting for sociodemographic variables, conduct problems, additional drug use, mental distress, and prescriptions the year before cannabis use was measured. Conclusions In this study of young adults from the general population, past year cannabis use was associated with later prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants. Acta Psychiatrica Scandinavica 2020 (First published: 27 September 2019).)

- Forbindelser mellom medisinske lover for cannabis og opioid overdosedødelighet har reversert over tid. (- Ikke bare viste resultatene fra den opprinnelige analysen seg over den lengre perioden, men sammenhengen mellom statlig medisinske lover for cannabis og opioid overdosedødelighet reverserte tendensen fra – 21 % til + 23 % og forble positiv etter å ha hensyntatt lover for rekreasjonsbruk av cannabis.) (- Det ble heller ikke avdekket noe bevis på at enten bredere (rekreasjonsbruk) eller mer restriktive (lav-tetrahydrocannabinol) lover for cannabis var forbundet med endringer i dødelighet på opioid overdose.) (- Forskning på terapeutisk potensial for cannabis bør fortsette, men påstander om å vedta medisinske lover for cannabis på det grunnlag at de vil redusere opioide overdosedødsfall bør møtes med skepsis.)

(Anm: Association between medical cannabis laws and opioid overdose mortality has reversed over time. Medical cannabis has been touted as a solution to the US opioid overdose crisis since Bachhuber et al. [M. A. Bachhuber, B. Saloner, C. O. Cunningham, C. L. Barry, JAMA Intern. Med. 174, 1668–1673] found that from 1999 to 2010 states with medical cannabis laws experienced slower increases in opioid analgesic overdose mortality. That research received substantial attention in the scientific literature and popular press and served as a talking point for the cannabis industry and its advocates, despite caveats from the authors and others to exercise caution when using ecological correlations to draw causal, individual-level conclusions. In this study, we used the same methods to extend Bachhuber et al.’s analysis through 2017. Not only did findings from the original analysis not hold over the longer period, but the association between state medical cannabis laws and opioid overdose mortality reversed direction from −21% to +23% and remained positive after accounting for recreational cannabis laws. We also uncovered no evidence that either broader (recreational) or more restrictive (low-tetrahydrocannabinol) cannabis laws were associated with changes in opioid overdose mortality. We find it unlikely that medical cannabis—used by about 2.5% of the US population—has exerted large conflicting effects on opioid overdose mortality. A more plausible interpretation is that this association is spurious. Moreover, if such relationships do exist, they cannot be rigorously discerned with aggregate data. Research into therapeutic potential of cannabis should continue, but the claim that enacting medical cannabis laws will reduce opioid overdose death should be met with skepticism. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2019 (PNAS first published June 10, 2019).)

- Unge barns utilsiktede inntak av marihuana er knyttet til legalisering. (- Nylig har giftkontrollsentralene observert en kraftig stigning i utilsiktede marihuana-eksponeringer hos barn (NEJM JW Pediatr Adolesc Med Jul 25 2016; [e-pub] and JAMA Pediatr 2016; 170:e160971; J Emerg Med 2019; 56:398).)

(Anm: Unintentional Marijuana Ingestions by Young Children Is Associated with Legalization. Lauren M. Westafer, DO, MPH, MS reviewing Leubitz A et al. Pediatr Emerg Care 2019 May 1 A review of reports to poison control centers found a significant increase in unintentional pediatric marijuana ingestions that was temporally and geographically associated with legalization of marijuana. Legalization of marijuana for both medical and recreational uses has expanded in the U.S. Recently, poison control centers have noted a spike in unintentional marijuana exposures in pediatric patients (NEJM JW Pediatr Adolesc Med Jul 25 2016; [e-pub] and JAMA Pediatr 2016; 170:e160971; J Emerg Med 2019; 56:398). Researchers reviewed isolated marijuana ingestions in children aged 6 years or younger reported to the National Poison Data System between 2000 and 2017. The annual number of ingestions was stable from 2000 to 2008 (averaging 0.32 per 100,000 population) and increased yearly thereafter, by an average of 27% per year (to 2.98 per 100,000 population in 2017). Of the 10 states with the highest rates of unintentional ingestions in 2016, all had legalized medical marijuana, compared with only 2 of the 10 states with the lowest rates of unintentional ingestions. Among the total of 2968 reported exposures, most (72%) occurred in children aged 2 years or younger. Most children experienced no or minor effects and were managed without hospital admission; however, 2.2% exhibited life-threatening symptoms or significant disability and 0.9% were intubated. Comment This observational study portrays a trend of increasing unintentional marijuana ingestions by young children over the past 5 years. States with at least some form of legalized marijuana seem to be preferentially affected. This may be attributable to higher levels of accidental ingestions or other factors, including more ready disclosure by caregivers in states with legalized marijuana. Although most ingestions required little or no medical care and were not confirmed with serum THC levels, the trend calls attention to the potential public health consequences of legalized marijuana for a vulnerable population. NEJM 2019 (June 3, 2019).)

- Rapport om indberetninger om formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis. (- Konfusion, depression, svimmelhed samt hukommelsesbesvær. Bivirkningerne er kendt for henholdsvis Sativex ® og Cesamet ® og vurderes derfor sandsynligvis relateret til cannabisslutproduktet.)

(Anm: Rapport om indberetninger om formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis. Svimmelhed, kvalme og koncentrationsbesvær er blandt de formodede bivirkninger, som er indberettet til Lægemiddelstyrelsen i løbet af det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen har i 2018 modtaget i alt 21 indberetninger om formodede bivirkninger ved de cannabisprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens rapport om ”Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter under forsøgsordningen”. (…) Tabel 3. Indberettede formodede bivirkninger vedrørende Bediol ”Canngros” i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. (…) En sjette indberetning omhandler en ældre kvinde, der ca. 3-4 timer efter indtag oplevede konfusion, depression, svimmelhed samt hukommelsesbesvær. Bivirkningerne er kendt for henholdsvis Sativex ® og Cesamet ® og vurderes derfor sandsynligvis relateret til cannabisslutproduktet. (laegemiddelstyrelsen.dk 8.4.2019).) (pdf)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Link mellom tap av telomerer og mitokondriell dysfunksjon ved kronisk sykdom.

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

- Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler.) (- Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger.)

(Anm: Psykiatriske legemidler påvirker mitokondriell funksjon i hjerne og annet vev. (- Psychiatric drugs impact mitochondrial function in brain and other tissues.) (…) Denne gjennomgangen oppsummerer funn på relevante mitokondriemekanismer som ligger til grunn for SZ (skizofreni), og den potensielle effekten av psykoaktive legemidler som inkluderer primært APDer (antipsykotika), men også antidepressiva og angstdempende midler. (…) De oppsummerte data antyder at APDer svekker mitokondriene ved å redusere kompleks I-aktivitet og ATP-produksjon og spredning av mitokondriers membranpotensiale. (…) Totalt sett er virkningsmekanismene til psykiatriske legemidler på mitokondrier både direkte og indirekte; vi konkluderer med at effekten av APD-er (antipsykotika) på mitokondrier kan bidra til både deres terapeutiske og metabolske bivirkninger. Schizophr Res. 2019 Nov 16. pii: S0920-9964(19)30416-5.)

(Anm: Understanding the symptoms of schizophrenia. (medicalnewstoday.com 23.4.2020).)

- Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime.

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ved HIV-infeksjon og antiviral legemiddelbehandling. (- Ekspertuttalelse: Mitokondriell dysfunksjon er assosiert med alvorlige komplikasjoner som ofte fører til seponering eller endring i behandlingsregime. Forkunnskaper om bivirkninger av antivirale legemidler vil hjelpe til bedre styring (administrasjon), og fremtidig forskning bør fokusere på å unngå mitokondriell målretting av antivirale medisiner, samtidig som de opprettholder antivirale egenskaper. Metab Toxicol. 2019 Dec;15(12):1043-1052.)

- HIV-viruset gjemmer seg i cellene. (- Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut.) (- De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.) (- Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker.) (- Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen.)

(Anm: HIV-viruset gjemmer seg i cellene. Derfor må folk som er smittet gå på medisiner livet ut. (...) Men kanskje kan vi lure viruset til å avsløre seg selv. De siste 15 årene er antallet AIDS-relaterte dødsfall mer enn halvert på grunn av bedre medisiner.(...) Pasientene er også mer utsatt for betennelsessykdommer som vi vanligvis forbinder med eldre mennesker. (...) Dette inkluderer demens, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom og kreftformer som ikke er direkte relatert til HIV-infeksjonen. (...) Angriper kroppens forsvar. (...) Når viruset kommer inn i kroppen, går det til angrep på cellene som kroppen normalt skulle bruke for å bekjempe det. Disse kalles CD4 T-celler. (...) Straks T-cellene er infisert, kan de ikke hjelpe til med å beskytte kroppen mot andre sykdommer eller infeksjoner. (aftenposten.no 16.1.2020).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).) 

(Anm: Sensing of HIV-1 by TLR8 activates human T cells and reverses latency. (…) The introduction of antiretroviral therapy (ART) has transformed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection from a lethal disease to a chronic condition, but there is still no cure for HIV infection. Although ART often restores peripheral CD4+ T cell counts, persistent immune dysfunction and inflammation strongly predict risk of non-AIDS morbidity and mortality1,2,3. Enhanced inflammation is also apparent in elite controllers who show no detectable levels of HIV RNA in the absence of ART. The cause and cellular source(s) of chronic inflammation associated with HIV-1 have not been fully elucidated. Nature Communications volume 11, Article number: 147 (2020).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (- Forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder.)

(Anm: Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. (…) Effekter av telomerer og telomerase på aldring. 1 Dyreeksperimentelle studier. Studier på mus med defekt telomerase har vist de første eksperimentelle. bevis å at forøkt telomerforkortning kan svekke vedlikehold av organer og redusere levealder. (munin.uit.no 2007).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol. A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Advarer mot sterkere hasj: Tenåringer overrasket av effekten. (- Etter nesten to år gjorde en venn oppmerksom på hvor dårlig hukommelse 17-åringen hadde.) (- Da bestemte han seg for å slutte. – Det var skremmende.)

(Anm: Advarer mot sterkere hasj: Tenåringer overrasket av effekten. Politiet opplever at stadig flere ungdommer ser på hasjbruk som relativt ufarlig. Samtidig har hasjen blitt mer skadelig. – Skremmende, sier en tenåring til NRK. (…) Slik beskriver en 17 år gammel gutt sin opplevelse med hasjrøyking. Han la ikke spesielt mye i det da han begynte, forklarer han overfor NRK. Kompisene koste seg med rusen, og han ble fristet til å teste selv. (…) Etter nesten to år gjorde en venn oppmerksom på hvor dårlig hukommelse 17-åringen hadde. Da bestemte han seg for å slutte. – Det var skremmende. Nå har jeg klart å være hasjfri i et halvt år, sier han. (nrk.no 13.5.2019).)

- Marijuana kan være risikabelt for de med hjertesykdom.

(Anm: Marijuana may be risky for those with heart disease. In recent years, the legalization of marijuana has become more widespread. (…) A Canadian Journal of Cardiology case report goes some way toward that. It examined a 70-year-old man who had a heart attack after eating a lollipop that was infused with 90 milligrams (mg) of tetrahydrocannabinol (THC) — which is largely responsible for marijuana's psychological effects. The man lived with stable coronary artery disease, and he was taking cardiac medication. He ate most of the lollipop and did so to help minimize pain and improve sleep. (medicalnewstoday.com 18.2.2019).)

- Marihuana-allergier øker.

(Anm: Marijuana allergies on the rise. Silvers’ clinic began to see people with allergic reactions to the plant after the increase in direct exposure that accompanied the legalization of recreational marijuana in Colorado. For people with allergic tendencies, first- and second-hand exposure to C. sativa will increase “classic responses,” such as allergic rhinitis, sneezing, wheezing, itching, and asthma, he told Medscape Medical News. (mdedge.com Publish date: March 12, 2020).)

- Venter milliarder i årlig cannabis-omsetning.

(Anm: Venter milliarder i årlig cannabis-omsetning. Mandag blir det narkotiske stoffet legalisert i California. (…) New York Times anslår at cannabis vil omsette for fem milliarder dollar årlig, som tilsvarer over 40 milliarder norske kroner. California er allerede åsted for USAs største cannabis-produksjon, ifølge NBC. 80 prosent av svartehandelmarkedet anslås å ha sitt utløp her. (dn.no 29.12.2017).)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org).)

(Anm: How marijuana affects the body (medicalnewstoday.com 11.4.2019).)

- Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme.)

(Anm: Gådefulde sygdomme i vækst: Det kan du gøre for at undgå dem. Hvorfor bliver moderne menneskers immunsystem så forfjamsket, at det går til angreb på vores sunde organer og væv og giver os allergi, astma og autoimmune sygdomme som aldrig før? (- Forskerne jager forklaringen - ikke mindst i vores tarme. (…) »En svær infektion øger risikoen for, man udvikler en autoimmun sygdom, men der kan godt være en tidsforskel på mere end 20 år mellem de to hændelser,« fortæller Bent Deleuran. (jyllands-posten.dk 31.1.2019).)

- Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.)

(Anm: Uheldige virus-legemiddel-interaksjoner. (Adverse Virus-Drug Interactions.) I løpet av de siste tre tiårene har epidemiologer og klinikere identifisert noen få kliniske tilfeller som ser ut til å oppstå når en virusinfeksjon og en kjemisk eksponering overlapper hverandre og interagerer. (…) Å identifisere slike interaksjoner kan føre til en bedre forståelse av patogenesen til for øyeblikket forvirrende sykdommer og kan gi innsikt i måter å forebygge og / eller behandle sykdommer som fremstår som ukontrollerbare nå. Reviews of Infectious Diseases, Volume 13, Issue 4, July 1991, Pages 697–704.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av farmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI)) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (- Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere.)

(Anm: Er protonpumpehemmere (PPI) forbundet med økt COVID-19-risiko? (Are Proton-Pump Inhibitors Associated with Increased COVID-19 Risk?) De ble opprinnelig kjent som veldig trygge, men flere studier publisert de siste årene viser assosiasjoner med økt risiko for både smittsomme og ikke-infeksjonssykdommer, spesielt når de ble tatt i doser som er høyere enn indikert. Dette er den første rapporten som viser økt risiko for positiv COVID-19 test hos PPI-brukere. NEJM 2017 (July 29, 2020).)

(Anm: Beta-blokkere (også kendt som β-blokkere, beta-receptorblokerende midler, beta-antagonister, beta-adrenerge antagonister, beta adrenoceptor antagonister) er en gruppe lægemidler. Beta-blokkere påvirker beta-receptoren. Beta-receptorer findes på celler i hjertemuskulaturenglat muskulaturluftvejearteriernyrer og andre væv der er del af det sympatiske nervesystem og som medvirker til stressresponset, specielt når de påvirkes af adrenalin. Beta-blokkere hæmmer bindingen af adrenalin og andre stresshormoner til receptoren, og svækker derved virkningen af stresshormoner. Beta-blokkere anvendes til behandling af hypertensionangina pectorisarytmihjerteinsufficienstyrotoksikose og forebyggende imod migræne. Visse beta-blokkere anvendes som øjendråber til behandling af grøn stær(glaukom). (da.wikipedia.org).)

- Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- Antall som må behandles for å ha nytte (NNTB) = 209.)

(Anm: Betablokkere ved hjerteinfarkt. (- number needed to treat to benefit (NNTB) = 209.) (- Konklusjon Forfatterne konkluderer at i dagens praksis ved behandling av hjerteinfarkt, har betablokkere ingen mortalitetsbeskyttende effekt, men de reduserer insidensen av nytt hjerteinfarkt og angina (i et kort tidsperspektiv) på bekostning av økt insidens av hjertesvikt, kardiogent sjokk og stans i behandlingen. Forfatterne tilrår at utviklere av retningslinjer revurderer styrken av anbefaling av bruk av betablokkere etter et hjerteinfarkt. (nhi.no 10.11.2014).)

- Risiko for forgiftning ved brug af propranolol (og andre betablokkere).

(Anm: - Risiko for forgiftning ved brug af propranolol: En rapport fra den engelske sundhedsmyndighed NHS rejser bekymringer vedrørende risikoen for forgiftninger ved brug af den helt almindelige betablokker propranolol. (...) Nationale data fra England viser, at der i perioden fra 2012 til 2017 var 34 pct. øget risiko for overdosis relateret til propranolol. (dagenspharma.dk 20.2.2020).)

- NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT),

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

- Antall som er nødvendig å behandle og skade bør inkluderes i forskningsresultater.

(Anm: Numbers needed to treat and to harm should be included in research. BMJ 2017;356:j1265  (Published 10 March 2017).)

- Antall som er nødvendig å skade (NNH) er et epidemiologisk mål (bedømming) som indikerer hvor mange personer som i gjennomsnitt trenger å bli utsatt for en risikofaktor over en spesifikk periode for å forårsake en gjennomsnittlig skade hos en person som ellers ikke ville blitt skadet.

(Anm: The number needed to harm (NNH) is an epidemiological measure that indicates how many persons on average need to be exposed to a risk factor over a specific period to cause harm in an average of one person who would not otherwise have been harmed. (en.wikipedia.org).)

- Konfidensintervaller for antallet som er nødvendig å behandle. (- Konfidensintervaller bør alltid oppgis når antall som er nødvendig å behandle er anført.)

(Anm: Confidence intervals for the number needed to treat. (…) Summary points The number needed to treat is a useful way of reporting results of randomised clinical trials - When the difference between the two treatments is not statistically significant, the confidence interval for the number needed to treat is difficult to describe - Sensible confidence intervals can always be constructed for the number needed to treat - Confidence intervals should be quoted whenever a number needed to treat value is given. BMJ. 1998 Nov 7; 317(7168): 1309–1312.)

- Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon.

(Anm: Kardiogent sjokk. Bakgrunn. Ekstrem form for hjertesvikt med kritisk reduksjon av hjertets pumpefunksjon. Akutt hjerteinfarkt er vanligste årsak. Kan også oppstå sekundært til arytmi, ledningsforstyrrelser eller overdosering av kardiodepressive medikamenter (antihypertensiver, antiarytmika og psykofarmaka). Dramatisk tilstand med høy mortalitet. (lvh.no).)

(Anm: Antihypertensiva er det samme som blodtrykksenkende midler. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: NNT; antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle (number needed to treat, NNT) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Slik slurver forskere med statistikk. – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. 

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Statistisk svakhet er en utfordring i forskning.

(Anm: Statistisk svakhet er en utfordring i forskning. Urovekkende mange «funn» i forskningen er trolig rent tilfeldige sammenhenger. Men det finnes råd når vi skal ta stilling til nye forskningsresultater, skriver Torstein Låg. (psykologisk.no 14.8.2018).)

- Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer.

(Anm: Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer. I løpet av 2018 investerte Oljefondet i tre av verdens fremste cannabis-aksjer. Så langt i 2019 har fondet tjent penger som gress på investeringen. – Det er en ny sektor som vi for første gang begynte å se på i fjor, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang (til høyre) i Norges Bank Investment Management (NBIM) om Oljefondets Cannabis-investeringer. (dn.no 8.3.2019).)

- Bruk av cannabis, styrke linket til risiko for psykotisk lidelse. Daglig bruk av cannabis, spesielt høy styrke på cannabis, kan være en betydelig bidragsyter til forekomsten av psykotisk lidelse, antyder resultater fra en multisenter kasus-kontroll studie.

(Anm: Cannabis use, potency linked to psychotic disorder risk. Daily cannabis use, particularly high-potency cannabis, might be a significant contributor to the incidence of psychotic disorder, results of a multicenter, case-control study suggest. “We provide the first direct evidence that cannabis use has an effect on variation in the incidence of psychotic disorders,” Marta Di Forti, PhD, and her coauthors wrote in the Lancet.  MDedge (Publish date: March 19, 2019).)

- Bidraget til variasjon i cannabisbruk på forekomsten av psykotisk lidelse over hele Europa (EU-GEI): en multisenter kasus-kontroll studie. (- Gitt den økende tilgjengeligheten på cannabis med høy styrke har dette viktige konsekvens for folkehelsen.)

(Anm: The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Summary Background Cannabis use is associated with increased risk of later psychotic disorder but whether it affects incidence of the disorder remains unclear. We aimed to identify patterns of cannabis use with the strongest effect on odds of psychotic disorder across Europe and explore whether differences in such patterns contribute to variations in the incidence rates of psychotic disorder. (…) Interpretation Differences in frequency of daily cannabis use and in use of high-potency cannabis contributed to the striking variation in the incidence of psychotic disorder across the 11 studied sites. Given the increasing availability of high-potency cannabis, this has important implications for public health. Lancet Psychiatry 2019 (Published: March 19, 2019).)

- I denne systematiske gjennomgangen og metaanalysen av 11 studier og 23 317 individer var ungdommers cannabisforbruk knyttet til økt risiko for å utvikle depresjon og selvmordsatferd senere i livet, selv i fravær av en premorbid tilstand.

(Anm: Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood. A Systematic Review and Meta-analysis. Key Points Question Is adolescent cannabis consumption associated with risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood? Findings In this systematic review and meta-analysis of 11 studies and 23 317 individuals, adolescent cannabis consumption was associated with increased risk of developing depression and suicidal behavior later in life, even in the absence of a premorbid condition. There was no association with anxiety. Meaning  Preadolescents and adolescents should avoid using cannabis as use is associated with a significant increased risk of developing depression or suicidality in young adulthood; these findings should inform public health policy and governments to apply preventive strategies to reduce the use of cannabis among youth. JAMA Psychiatry 2019 (Published online February 13, 2019).)

(Anm: Premorbid personlighet er en psykiatrisk betegnelse om atferdsmønster før en sykdom bryter ut. Kilde: Store norske leksikon.)

- Metaanalyse: Bruk av Cannabis (marihuana) i ungdomsårene linket til senere depresjon, selvmord.

(Anm: Meta-Analysis: Cannabis Use in Adolescence Linked to Later Depression, Suicide. By Amy Orciari Herman. Edited by Richard Saitz, MD, MPH, FACP, DFASAM. Adolescents who use cannabis face increased risks for depression and suicidality in young adulthood, according to a meta-analysis in JAMA Psychiatry. Researchers examined data from 11 prospective studies that assessed the association between any cannabis use at age 18 or younger and depression, anxiety, or suicidality at ages 18 through 32. After adjustment for depression and anxiety at baseline, those who used cannabis in adolescence were significantly more likely than those who didn't use it to experience later depression (odds ratio, 1.4), suicidal ideation (OR, 1.5), and suicide attempts (OR, 3.5). Cannabis use was not significantly associated with anxiety. The researchers cite data indicating that over 20% of U.S. teens report using cannabis in the past month. They conclude, "Although individual-level risk remains moderate to low ... the high prevalence of adolescents consuming cannabis generates a large number of young people who could develop depression and suicidality attributable to cannabis. This is an important public health problem and concern." LINK(S): JAMA Psychiatry article (Free abstract) Background: NEJM Journal Watch Psychiatry coverage of one of the studies used in the meta-analysis (Your NEJM Journal Watch registration required). (NEJM - jwatch.org - February 14, 2019).)

- Marihuanamilliardær som ikke røyker hash.

(Anm: The Marijuana Billionaire Who Doesn’t Smoke Weed. With the help of Big Beer and Big Pharma, Brendan Kennedy’s Canadian cannabis company Tilray has unexpectedly become America’s gateway to the legal marijuana industry. (fortune.com 16.1.2019).)

- Søtsug, godtesjuke, matkick, sultfølelse (Munchies): Øker cannabis virkelig trang til junk food? (- Samlet sett konkluderer forfatterne: "Vi finner at legalisering av marihuana fører til økning i salget av junk food.")

(Anm: Munchies: Does cannabis really increase desire for junk food? (…) They published their findings in the journal Social Science Research Network. Explaining why they embarked on the project, the authors say, "it is rather important to understand not only the direct impact of cannabis use but also any unintended behavioral spillover effects." Specifically, the researchers looked at the effect of recreational marijuana laws (RMLs) on food consumption. They looked at retail data from more than 2,000 U.S. counties across the 48 contiguous states from 2006–2016. The data came from grocery, convenience, drug, and mass distribution stores. (…) The munchie effect. As expected, there was a spike in the sales of high-calorie foods just after the introduction of RMLs.  Specifically, just after the legalization of recreational marijuana, the researchers saw a 3.1 percent increase in ice cream purchases, a 4.1 percent increase in cookie purchases, and a 5.3 percent increase in chip purchases. Although ice cream and chip purchasing slowly declined over the following months, cookie purchases remained high. Overall, the authors conclude: "[W]e find that legalizing recreational marijuana leads to an increase in sales of junk food." "These might seem like small numbers," says Baggio, "but they're statistically significant and economically significant as well." The effect was the same across all three of the states in the study that had introduced RMLs. The findings are interesting and will, no doubt, form the basis of future work. "I'm not an advocate for legalization or not," Baggio says. "I'm just interested in whether there are unintended consequences to the policy." In a country that obesity is already having a substantial effect on, even small changes in dietary habits have the potential to make significant differences to general public health. In the future, it will be useful to understand precisely why munchies occur and whether it is possible to control or minimize them. The debate surrounding cannabis laws and public health is likely to continue, and these results may now form part of the discussion. (medicalnewstoday.com 3.3.2019).)

- André Nilsen: Manglende tilgang på medisinsk cannabis en trussel mot folkehelsen.

(Anm: André Nilsen: Manglende tilgang på medisinsk cannabis en trussel mot folkehelsen. Man er «pliktig» til å prøve langt farligere alternativer av medikamenter før staten en gang vil vurdere om du får godkjent, lovlig tilgang medisinsk cannabis. André Nilsen er styreleder i Normal Norge (Norsk organisasjon for reform av marihuana-lovgivningen). 'Nesten én million nordmenn får utskrevet vanedannende medikamenter hvert år i Norge. Piller med overdosefare og høy avhengighetsfare. Bruk av medisinsk cannabis i tillegg til, eller istedenfor vanedannende medikamenter er bedre for helsen. Likevel er tilgangen så begrenset den i realiteten er ikke-eksisterende for mange. Dagens ordning er en trussel mot folkehelsen. Den fratar også sjansen mange har til å være lykkelig i livene sine. (nettavisen.no 18.12.2018).)

- Medicinsk cannabis blev et kort bekendtskab for de fleste patienter. Det første år med medicinsk cannabis har været tidskrævende for lægerne, og mange patienter er allerede stoppet igen, fordi de blev skuffede.

(Anm: Medicinsk cannabis blev et kort bekendtskab for de fleste patienter. Det første år med medicinsk cannabis har været tidskrævende for lægerne, og mange patienter er allerede stoppet igen, fordi de blev skuffede. Enkelte har dog oplevet effekt, siger smertelæge Karin Bruun Plesner, der ikke vil afvise cannabis som en sidste udvej. Mange patienter havde store forventninger til behandling med cannabis, men de fleste er blevet skuffede, ifølge smertelæge Karin Bruun Plesner. (ugeskriftet.dk 12.3 2019).)

– Rusforsker: - 300-400 nordmenn får cannabis på resept. - Det forskes mye på medisinsk cannabis. I beste fall tror jeg det er en medisin som kan hjelpe noen noe, men vi kjenner ikke helt alle de terapeutiske fordelene som planten kan ha, sier Jørgen G. Bramness, psykiater og rusforsker, til Nettavisen.

(Anm: Rusforsker: - 300-400 nordmenn får cannabis på resept. - Det forskes mye på medisinsk cannabis. I beste fall tror jeg det er en medisin som kan hjelpe noen noe, men vi kjenner ikke helt alle de terapeutiske fordelene som planten kan ha, sier Jørgen G. Bramness, psykiater og rusforsker, til Nettavisen. (…) Cannabis-industrien er for lengst en milliardindustri i USA og opplever for tiden en ekstrem vekst. Cannabidiol, eller CBD, er i dag lovlig i 33 stater i USA, samt i hovedstaden Washington DC, mens røyking av cannabis er tillatt i ti stater, samt DC. (nettavisen.no 19.3.2019).)

- EMA gir klarsignal for ny cannabismedisin: – Ingen vidunderkur, sier professor. (- Legemiddelet har cannabidiol (CBD) som virkestoff og inntas oralt.) (- I motsetning til tetrahydrocannbinol (THC), gir ikke cannabidiol en psykoaktiv effekt.)

(Anm: EMA gir klarsignal for ny cannabismedisin: – Ingen vidunderkur, sier professor. Den plantebaserte medisinen anbefales til bruk ved to sjeldne former for alvorlig epilepsi. Nylig gikk Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) ut med anbefaling om at legemiddelet Epidyolex godkjennes til bruk for to sjeldne former for epilepsi. Legemiddelet har cannabidiol (CBD) som virkestoff og inntas oralt. Legemiddelselskapet GW Pharma som markedsfører Epidyolex skriver i en pressemelding at legemiddelet vil være «den første plante-avledede cannabis-baserte medisinen som blir godkjent i Europa for behandling av epilepsi». (…) – Nesten 50.000 personer har epilepsi i Norge, men bare noen få hundre har disse formene for epilepsi, sier Landmark. (dagensmedisin.no 16.8.2019).)

- Cannabidiol forvirring: høye løfter og hindringer for forskning. Som cannabisforskere jobber vi i et felt der uvitenhet kan påvirke helsen til millioner av amerikanere positivt eller negativt.

(Anm: Cannabidiol confusion: lofty promises and barriers to research. As cannabis researchers, we work in a field whose unknowns could positively or negatively affect the health of millions of Americans. But the U.S. government’s decades-long prohibition of cannabis research forcefully limits what we might learn. Adding to the absurdity, the recent relaxation of this prohibition may promote a public health threat. (statnews.com 15.8.2019).)

- Sophie Elise: Refses for bruk av cannabis­-olje. (- «Dersom du har bestilt dette og det stoppes i tollen, risikerer du å bli anmeldt for smugling.»)

(Anm: Sophie Elise: Refses for bruk av cannabis­-olje. - Jeg vet ikke om dette er innafor å si, fordi det kanskje er litt på kanten av loven, men jeg bare kjører på, skriver Sophie Elise. (…) - Risikerer anmeldelse Medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier til Dagbladet at de har merket en økt interesse rundt legemidler som inneholder både CBD og THC. Han forklarer hovedforskjellen slik: «Dersom du har bestilt dette og det stoppes i tollen, risikerer du å bli anmeldt for smugling.» Steinar Madsen, Medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket- CBD er ikke et narkotisk stoff, men du kan aldri lage det uten at det er spor av THC i det. Her i Norge har grensen for THC vært null prosent, men siden det er nærmest umulig, vil de fleste CBD-produkter bli regnet som narkotiske stoffer. Dermed er det forbudt å importere slike produkter sier han, og fortsetter: (…) SKEPTISK: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, omtaler CBD-dråper som moteprodukter. - Det er bare én tilstand der vi har gode nok data til å si at det fungerer, og det er ved visse former av barneepilepsi. Mye av det andre man leser er basert på myter. Vi har dårlig dokumentasjon på at CBD fungerer mot smerter, depresjon, angst, PTSD, røykeslutt, kviser, søvnvansker eller spredning av kreftsvulster, sier Madsen. (…) I tillegg peker han på at produkter man bestiller fra utlandet kan inneholde større konsentrasjoner av THC enn det som opplyses om. Han vil derfor nødig se en spredningseffekt. (dagbladet.no 17.8.2019).)

- Vil gjøre cannabisstoff lovlig i Norge. I andre land har CBD-produkter vært på markedet i flere år. Nå vil Statens legemiddelverk tillate legemidler og produkter med lavt innhold av THC. (- Gir ingen rus.) (- Madsen presiserer at man fortsatt blir nødt til å gå gjennom lege for å få tak i medisinsk cannabis. – Dette gjelder bare en del produkter som ikke har noen sikker, medisinsk bruk.)

(Anm: Vil gjøre cannabisstoff lovlig i Norge. I andre land har CBD-produkter vært på markedet i flere år. Nå vil Statens legemiddelverk tillate legemidler og produkter med lavt innhold av THC. Et enklere regelverk Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til NRK at målet er å lage et enklere regelverk. (…) Til Journalen sier Madsen at å forby produkter med lavt innhold av THC er som å kalle kulturmelk et rusmiddel, fordi det inneholder litt alkohol. (…) Gir ingen rus Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk skiller mellom cannabisrelaterte legemidler og produkter som inneholder mer eller mindre enn én prosent tetrahydrocannabinol (THC). Det er først og fremst THC og Cannabidiol (CBD) som har blitt gjenstand for forsking på medisinsk effekt så langt. THC er det viktigste psykoaktive stoffet i cannabisplanter, og det stoffet som gir rus. (...) Madsen presiserer at man fortsatt blir nødt til å gå gjennom lege for å få tak i medisinsk cannabis. – Dette gjelder bare en del produkter som ikke har noen sikker, medisinsk bruk. (nrk.no 26.6.2019).)

(Anm: CBD oil: Have the benefits been overstated? (bbc.com 1.8.2019).)

- Gutt (4) fikk i seg narkotika – nå roper ekspert varsko. (- Rusmiddelet THC er det mest sentrale virkestoffet i hasj og marihuana. Men stoffet finnes også i en rekke andre produkter som er tilsatt cannabis, blant annet hudkrem, matvarer og tamponger.)

(Anm: Gutt (4) fikk i seg narkotika – nå roper ekspert varsko. Det finnes stadig flere produkter som inneholder cannabis. Det kan øke risikoen for at barn får i seg narkotika ved et uhell. Tolletaten har de siste årene beslaglagt flere produkter som inneholder cannabis, som for eksempel disse sjokoladehjertene. Det er fortsatt uvisst hvordan fireåringen i Kvinesdal fikk i seg narkotika. (…) Rusmiddelet THC er det mest sentrale virkestoffet i hasj og marihuana. Men stoffet finnes også i en rekke andre produkter som er tilsatt cannabis, blant annet hudkrem, matvarer og tamponger. – Man kan bestille slike produkter på internett og få levert det på døra, sier Bachs. NRK har tidligere skrevet at det i løpet av de siste fire årene har det skjedd en tredobling av tilfeller der narkotiske stoffer blir funnet og beslaglagt i posten. Skal avhøre foreldre på nytt Lørdag fikk politiet melding om at en fire år gammel gutt var bevisstløs i Kvinesdal i Vest-Agder der den alternative festivalen The Bivrost Gathering ble arrangert. Gutten hadde fått i seg THC. Politiet vet ikke hvordan fireåringen fikk i seg det narkotiske stoffet. – Vi skal avhøre foreldrene til gutten på nytt. I tillegg skal vi muligens ta et par andre avhør for å få informasjon om hva som kan ha skjedd, sier politiadvokat Liv Seland. (nrk.no 28.6.2019).)

- Kunnskap om seponering (avslutte bruken; withdrawal) av marijuana. (- Over 300 000 mennesker i USA starter behandling for seponeringssymptomer grunnet bruk av marihuana hvert år.)

(Anm: What to know about marijuana withdrawal. Whether they use marijuana for recreational or medicinal purposes, people can develop withdrawal symptoms when they stop using it. Marijuana, or cannabis, is the "most commonly used illicit drug in the United States," according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (…) There are many misconceptions about whether people can become addicted to marijuana. The truth is that it is possible to become dependent on, or even addicted to, marijuana with regular use. Over 300,000 people begin treatment for marijuana use disorders in the U.S. each year. Research from 2012 suggests that 30.6 percent of those who use marijuana had marijuana use disorder in 2012–2013. (medicalnewstoday.com 28.1.2019).)

- Hash i ungdommen kan give depression som voksen. Teenagere har 37 procent større risiko for at blive ramt af depression, når de ryger hash. (- Så at udsætte unge teenagere for cannabis er ligesom at forøge risikoen for depressioner, fortæller professor i psykiatri ved Oxford Universitet Andrea Cipriani ifølge The Telegraph.)

(Anm: Hash i ungdommen kan give depression som voksen. Teenagere har 37 procent større risiko for at blive ramt af depression, når de ryger hash. Når teenagere ryger en joint eller sætter tænderne i en hashkage, øger de risikoen for en depression senere i livet med 37 procent. Sådan lyder advarslen i et nyt studie, der er foretaget af Oxford Universitet og McGill Universitet. - Det er en sårbar periode for hjernens udvikling. Så at udsætte unge teenagere for cannabis er ligesom at forøge risikoen for depressioner, fortæller professor i psykiatri ved Oxford Universitet Andrea Cipriani ifølge The Telegraph. (…) Et hashforbud kan mindske andelen af unge mennesker, som i 20-30 årsalderen får depression, med omkring 7 procent, viser analysen. Den mentale sundhed hos unge bør derfor prioriteres højere, mener forskerne bag undersøgelsen. (…) De 23.000 deltagere i undersøgelsen er i alderen fra 18 til 32 år og har røget hash som teenagere. (jyllands-posten.dk 16.2.2019).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

– Slår alarm om unges cannabis-avhengighet. En fersk rapport viser at stadig flere trenger behandling for cannabis-avhengighet.

(Anm: Slår alarm om unges cannabis-avhengighet. En fersk rapport viser at stadig flere trenger behandling for cannabis-avhengighet. Blå Kors ser en markant økning blant unge avhengige. Vanlig rusmiddel Etter alkohol er cannabis det vanligste rusmiddelet i Norden, står det i rapporten. (tv2.no 19.3.2019).)

- Investorer og politikere gnir seg i hendene mens inntekter fra lovlig salg av cannabis renner inn. (- I 2017 genererte cannabis-industrien inntekter tilsvarende 79 milliarder norske kroner i Nord-Amerika. Dette vil kunne øke til 403 milliarder kroner i løpet av 10 år, ifølge Forbes, som siterer Arcview Research. - Selv om Nord-Amerika er det desidert største markedet, er det økningen i resten av verden som er størst. Der er det ventet en vekst fra en årlig omsetning på 443 millioner kroner i 2017 til 21 milliarder kroner i 2027.)

(Anm: Serie: Cannabis-eksperimentet. Jakten på å få tak i en bit av den grønne gullgruven er i full gang. Investorer og politikere gnir seg i hendene mens inntekter fra lovlig salg av cannabis renner inn. (…) Tilray er et av fire store selskaper som er i ferd med å befeste posisjonen som cannabis-produsent. Klarer de det, ser fremtiden trolig lys ut: - I 2017 genererte cannabis-industrien inntekter tilsvarende 79 milliarder norske kroner i Nord-Amerika. Dette vil kunne øke til 403 milliarder kroner i løpet av 10 år, ifølge Forbes, som siterer Arcview Research. - Selv om Nord-Amerika er det desidert største markedet, er det økningen i resten av verden som er størst. Der er det ventet en vekst fra en årlig omsetning på 443 millioner kroner i 2017 til 21 milliarder kroner i 2027. (aftenposten.no 7.12.2018).)

(Anm: Cannabismangel i Canada etter legalisering. En måned etter at Canada gjorde det lovlig å bruke og kjøpe cannabis til egen fornøyelse, klager frustrerte kanadiere på tomme butikkhyller. (…) Ifølge finansavisa Bloomberg har cannabismangelen i lovlige butikker ført til at den ulovlige handelen har fått leve videre på svartebørsen. Det kanadiske helsedepartementet, som gir driftstillatelser til cannabisprodusenter, sier de jobber på spreng for å godkjenne flere leverandører. (nrk.no 17.11.2018).)

- Studie knytter hjertesykdom, diabetes til eksponering for cannabis i utero (livmor). (- Vi var overrasket over å se defekter så tidlig og signifikante som dette. "Men det er bare hjertet.) (- Bukspyttkjertelen, som har reseptorer for TCH, inneholder betaceller som produserer insulin i kroppen.) (- Hardys team var "forbauset" over å finne at på tre uker hadde avkom utsatt for THC 60 prosent færre betaceller.) .) (- Som en del av studien ga Hardys team en lav dose THC til gravide rotter hver dag, som startet i den første uken og kulminerte på den siste dagen av drektigheten.)

(Anm: Study ties heart disease, diabetes to cannabis exposure in utero. (…) As part of the study, Hardy's team gave a low dose of THC to pregnant rats every day, starting in the first week and culminating on the last day of gestation. The primary goal was to investigate the drug's impact on birth weight, then to see if there were signs of long-term metabolic outcomes. (…) "We were quite surprised by that. Obviously, THC is binding to receptors in the heart to decrease heart development and cardiac output. Whatever the defect is at Day One, if it is persisting at three weeks, it's not like it gets better. We were surprised to see defects so early and significant ones at that." But that's just the heart. The pancreas, which has receptors for TCH, contains beta cells that produce insulin in the body. Hardy's team was "astounded" to find that at three weeks, offspring exposed to THC had 60 per cent fewer beta cells. "This is a true early indicator you are going to get hyperglycemia and diabetes. A Type 1 diabetic would have complete loss of beta cells. If at three weeks you have 60 per cent loss, and you're not going to regain them because the pancreas has finished developing, it's quite an alarming thing," Hardy explained. The team also found female offspring had impaired glucose tolerance. (...) "Marijuana – THC – binds to two cannabinoid receptors and most people think these receptors are only in your brain so the effects of cannabis are only in the brain. But we have those receptors in our metabolic organs – in the developing heart, developing adipose (fat) tissue, the pancreas. It made sense to look, long-term whether THC in pregnancy, during a critical window of development of these organs, affects not only the organ weights, but long-term metabolic function. The results are astounding to date," Hardy said.(medicalxpress.com 11.2.2019).)

(Anm: Cannabis og barn (actis.no).)

(Anm: Cannabis (Big Cannabis) (marihuana hasj, pot etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Marihuana og graviditet. Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet. (nhi.no 21.11.2018).)

(Anm: Betacelle er en type celle som produserer insulin. Betaceller finnes i Langerhans' øyer i bukspyttkjertelen. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Tetrahydrocannabinol, også kjent som THC, Δ9-THC, Δ9-tetrahydrocannabinol, C21H30O2, (delta-9-tetrahydrocannabinol), Δ¹-tetrahydrocannabinol, eller dronabinol, er det viktigste psykoaktive virkemiddel funnet i cannabisplanten. (no.wikipedia.org).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. Beviserne for fordelene ved brug af medicinsk cannabis er stadig meget tynde. Det er en af konklusionerne i en forskningsrapport fra EMCDDA, der er det europæiske overvågningscenter for stoffer og stofbrug under EU. Flere europæiske lande, herunder Danmark som forsøgsordning, har tilladt brug af medicinsk cannabis. Ifølge rapporten er der nogle "vigtige mangler i beviserne". (…) Han er helt enig i konklusionerne fra rapporten, og faktisk undrer han sig over, at så mange lande har lovliggjort medicinsk cannabis. - Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august. Foruden i Danmark er medicinsk cannabis lovligt i Tyskland, Italien, Portugal og Tjekkiet i EU. Storbritannien besluttede i sommer at tillade det. (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Flere trenger behandling for cannabis i Norden. Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis.

(Anm: Flere trenger behandling for cannabis i Norden. Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Tendensen er økende i alle nordiske land, ifølge en ny rapport. Antallet unge som er i behandling er spesielt høye. Dette kommer frem i rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries, utarbeidet av Nordens velferdssenter. Personer som får behandling for problemer med cannabis har mange likhetstrekk med personer som får annen rusbehandling, blant annet psykiske problemer, bruk av flere typer rusmidler og få sosiale ressurser. Men cannabispasientene er ofte veldig unge (under 25 år) og menn. Flere har cannabis som hovedproblem Etter alkohol er cannabis det vanligste rusmiddelet i Norden. I de nordiske landene er bruken høyest i Danmark, etterfulgt av Finland. Norge og Sverige har lavere brukstall, og er sammen med Island blant de landene i Europa med lavest bruk. I Danmark er cannabisproblemer den vanligste årsaken til at nye pasienter søker seg til behandling: 79 prosent av nye danske ruspasienter i 2014 hadde cannabis som sitt hovedproblem. Også i Finland utgjør personer med cannabis som sitt hovedproblem en stor andel av de som søker seg til behandling for første gang. Les også: Flere sliter med cannabis I Norge og Sverige har om lag en av ti pasienter som er i rusbehandling cannabis som sitt hovedproblem, mens på Island er andelen en av tre. (actis.no 7.3.2019).)

- Cannabis og noen tilstander forverrer hjernens aldring. (- De så også at hjernens aldring var mer synlig ved skanning av menn blant de med skizofreni, angst, bipolar lidelse og ADHD. Hjernens aldring var også sterkere forbundet med bruk av cannabis og alkohol.)

(Anm: Cannabis and some conditions hasten brain aging. By studying a large number of imaging scans, researchers have identified conditions and behaviors that could make the brain age prematurely, including schizophrenia, bipolar disorder, alcohol use, and the use of cannabis. For what is thought to be the largest study of its kind, the researchers analyzed brain scans of 31,227 people aged 9 months–105 years. In a paper that now features in the Journal of Alzheimer's Disease, they describe how they identified "patterns of aging" from the brain scans. These were done using single photon emission computed tomography (SPECT) and came from people with psychiatric conditions such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), schizophrenia, and bipolar disorder. They were all attending a psychiatric clinic that was based at several locations. Each participant underwent two SPECT brain scans — one during a resting state, and another during completion of "a concentration task" — giving a total of 62,454 scans. The scientists found that they could predict a person's age from the pattern of blood flow in their brain. (…) Brain circulation varied over lifespan They observed that blood flow varied from childhood into older age throughout the lifespan. They also saw that brain aging was more visible in scans of men and those with schizophrenia, anxiety, bipolar disorder, and ADHD. Brain aging was also more strongly associated with use of cannabis and alcohol. "Based on one of the largest brain imaging studies ever done," says lead study author Dr. Daniel G. Amen, a psychiatrist and founder of Amen Clinics in Costa Mesa, CA, "we can now track common disorders and behaviors that prematurely age the brain." He suggests that improving the treatment of these disorders could "slow or even halt the process of brain aging." The main reason for the study was to learn more about how aging affects the risk of Alzheimer's disease. (medicalnewstoday.com 23.8.2018).)

- Hvor farlig er marihuana for unge menns mentale helse? (- Den mest påviselige helserisoen forbundet med marihuana er at for en liten del av brukerne, i stor grad menn i tenårene og tidlig på 20-tallet, kan legemidlet indusere psykose og skizofreni, noen ganger etter bare kortvarig bruk.)

(Anm: How dangerous is marijuana for young men's mental health? A bestselling anti-marijuana book, Tell Your Children, is sounding the alarm with a link between cannabis and violence. But is it warranted? Just because today marijuana is widely regarded as safer than alcohol doesn’t mean that’s the final word. A bestselling anti-marijuana book is making waves for suggesting that the drug may be far more dangerous than the industry would have us believe. But how much credence should we give it? Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness and Violence, by the former New York Times reporter Alex Berenson, reminds readers that when it comes to health, we never know as much as we think we do. The most demonstrable health risk associated with marijuana is that for a small portion of users, largely men in their teens and early 20s, the drug may induce psychosis and schizophrenia, sometimes after only short-term use. By highlighting this real, and terrifying, risk of marijuana use, Berenson has done an important public service. But as others have pointed out, the book overreaches in trying to establish a causal link between cannabis use and violence. And it suffers from Berenson’s refusal to consider marijuana as anything other than a serious threat to a relatively small segment of the population. (theguardian.com 28.1.2019).)

- Ungdata 2018. Nasjonale resultater. (- Etter en økning blant tenåringer i bruken av hasj eller marihuana på 1990-tallet, var det en markert nedgang fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har utviklingen vært mer stabil, men ser altså nå ut til å øke igjen.)

(Anm: Ungdata 2018. Nasjonale resultater. (…) I årets rapport har vi valgt å fokusere særskilt på ungdoms bruk av cannabis. Bakgrunnen er den økende bruken av hasj og marihuana i enkelte ungdomsmiljøer. I rapporten gir vi et bilde av hvordan ungdom som har brukt cannabis har det og hva de driver med på fritiden sammenliknet med de som ikke har prøvd stoffet. (…) NOVA Rapport 8/18 Last ned gratis (…) Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning blant tenåringer i bruken av hasj eller marihuana på 1990-tallet, var det en markert nedgang fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har utviklingen vært mer stabil, men ser altså nå ut til å øke igjen. (hioa.no).)

- Fleire ungdom prøver hasj. Hasjbruken blant gutar på vidaregåande aukar, ifølgje seniorrådgjevar ved Helse Førde.

(Anm: Fleire ungdom prøver hasj. Hasjbruken blant gutar på vidaregåande aukar, ifølgje seniorrådgjevar ved Helse Førde. – Følg med på åtferdsendring og sjekk rommet til tenåringen din, er rådet frå politileiaren. (…) Dei har brukt Ungdata sine tal som bakgrunn for undersøkinga si om hasjbruk blant ungdom i Sogn og Fjordane. Leiar for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, stadfestar at politiet ser den same trenden. – Denne haldningsendringa gir grunn til bekymring, meiner han. (nrk.no 31.8.2018).)

- Bruk av cannabis blant amerikansk ungdom øker. I 2017 økte bruken av marihuana blant ungdom signifikant for første gang på mange år, viser ferske tall fra USA.

(Anm: Bruk av cannabis blant amerikansk ungdom øker. I 2017 økte bruken av marihuana blant ungdom signifikant for første gang på mange år, viser ferske tall fra USA. En av fire ungdommer i alderen 14-18 år oppgir at de har brukt cannabis det siste året. Andelen øker med alderen. Mens én av ti åttendeklassinger svarte at de har brukt stoffet siste år, har nesten fire av ti (37,1 prosent) 12-klassinger (17-18 år) brukt i samme tidsrommet. Dette kommer frem i den store Monitoring the Future-studien. (actis.no 13.9.2018).)

- Marihuana og kolinerg dynamikk. (Marijuana and Cholinergic Dynamics.) (- Faktisk har det vært mange rapporter som indikerer en antikolinerg mekanisme i virkningen av disse substansene.)

(Anm: Marijuana and Cholinergic Dynamics. Abstract Modification of central cholinergic activity has been suggested to be one of the major actions of tetrahydrocannabinols (THC) (4,14). In fact there have been numerous reports implicating an anticholinergic mechanism in the action of these compounds. Moderate doses of Δ9-THC reduce acetylcholine (ACh) release from cat cortex (7) and reduce the rate of ACh depletion after administration of hemicholinium (5). Furthermore, Δ9-THC inhibits ACh biosynthesis in hypothalamic and striatal slices (9). In non-microwaved preparations the effects of Δ9-THC on total brain ACh content that have been reported are inconsistent. Domino (5,6) reports that Δ9-THC elevates total brain ACh content in mice (50 mg/kg i.p.) and rats (10–32 mg/kg), while Ashew et al. (2) report that Δ8 or Δ9-THC reduced rat brain ACh content and rat brain synaptosomal ACh content. The preponderance of evidence, however, is consistent with the hypothesis that THC reduces the utilization of brain ACh.Cite this chapter as: (1981) Marijuana and Cholinergic Dynamics. In: Pepeu G., Ladinsky H. (eds) Cholinergic Mechanisms. Advances in Behavioral Biology, vol 25. Springer, Boston, MA .)

- Dansk rapport: Her er konsekvenserne af hashrygning. (- Hash er meget udbredt - især blandt unge mænd i hovedstaden. Et hyppigt hashforbrug kan give de unge varige hjerneskader og problemer med at færdiggøre en uddannelse eller fastholde et job, viser ny rapport.)

(Anm: Dansk rapport: Her er konsekvenserne af hashrygning. 17.000 danske unge ryger hash næsten dagligt. De risikerer både at få varige hjerneskader og at falde ud af deres uddannelse, viser en litteraturgennemgang foretaget af danske forskere og læger. Hash er meget udbredt - især blandt unge mænd i hovedstaden. Et hyppigt hashforbrug kan give de unge varige hjerneskader og problemer med at færdiggøre en uddannelse eller fastholde et job, viser ny rapport. (…) Herhjemme har der længe været debat om, hvorvidt cannabis skal legaliseres, og hvor farligt det egentlig er at ryge hash. Derfor kommer en arbejdsgruppe bestående af seks danske forskere og læger nu på banen for at skabe overblik over udbredelsen og konsekvenserne af brug af cannabis: - Mere end 2 procent af de 15-25-årige danskere, svarende til 16-17.000 unge, bruger cannabis dagligt eller næsten dagligt. – Mere end 10 procent af de 15-25-årige danskere har brugt cannabis den seneste måned. - Ifølge arbejdsgruppen har cannabis alvorlige konsekvenser for unge, der ryger meget hyppigt: De risikerer at få varige skader i hjernen. De har svært ved at fastholde et arbejde og fuldføre en uddannelse. Ovenstående punkter er hovedkonklusionerne i en ny rapport, som arbejdsgruppen har udført for Vidensråd for Forebyggelse ved at granske den eksisterende forskning i de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af brug af cannabis. (videnskab.dk 15.6.2018).)

- Flere søker cannabis-hjelp. Antallet personer som søker hjelp for cannabis-avhengighet har økt kraftig siden 2010.

(Anm: Flere søker cannabis-hjelp. Antallet personer som søker hjelp for cannabis-avhengighet har økt kraftig siden 2010. Sterkere stoff trekkes fram som en mulig forklaring. – Vi ble overrasket over antallet pasienter, og vi ble overrasket over økningen i antall pasienter, sier seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen ved Folkehelseinstituttet til NRK. Siden 2010 har antall personer som søker hjelp hos spesialisthelsetjenesten for cannabis-avhengighet økt fra 2500 til 3600, en økning på over 40 prosent. Bretteville-Jensen og kollega Solveig Christiansen publiserte nylig en studie av personer som søker hjelp for cannabis-avhengighet i Norge. Der fant de blant annet at: - Gjennomsnittsalderen er 27 år - Tre av fire er menn - Gruppen har i snitt noe lavere utdanning enn ikke-røykende - Om lag halvparten får en psykiatrisk tilleggsdiagnose - Den etniske bakgrunnen er som i befolkningen ellers (nrk.no 22.8.2018).)

- UNGE HASHRYGERE RISIKERER, AT DERES KOGNITIVE EVNER, SÅSOM HUKOMMELSE OG INDLÆRINGSEVNE, NEDSÆTTES BETYDELIGT.

(Anm: "UNGE HASHRYGERE RISIKERER, AT DERES KOGNITIVE EVNER, SÅSOM HUKOMMELSE OG INDLÆRINGSEVNE, NEDSÆTTES BETYDELIGT. VI SER SAMME PÅVIRKNING HOS VOKSNE HASHRYGERE, MEN HVOR DE VOKSNES SKADER FORSVINDER ELLER GENOPRETTES, NÅR DE STOPPER MED AT RYGE HASH, SÅ TYDER MEGET PÅ, AT DE UNGES TAB ER BLIVENDE" MERETE NORDENTOFT, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN (vidensraad.dk -Publikationsår 2015).)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Antikolinerge midler er midler som hemmer den parasympatiske delen av nervesystemet (del av det autonome nervesystem). En rekke legemidler kan regnes som antikolinerge midler. (- Sentralnervesystemet vil kunne påvirkes slik at kognitive funksjoner svekkes og en kan føle seg forvirret.)

(Anm: Antikolinerge midler er midler som hemmer den parasympatiske delen av nervesystemet (del av det autonome nervesystem). En rekke legemidler kan regnes som antikolinerge midler. (…) Bivirkninger Hemming av det parasympatiske nervesystemet kan påvirke flere ulike funksjoner i kroppen. Fordøyelsessystemet blir påvirket ved at det produseres mindre spytt, og at tarmene arbeider saktere. Dette fører til at antikolinerge midler kan gi bivirkninger som munntørrhet og forstoppelse. Sentralnervesystemet vil kunne påvirkes slik at kognitive funksjoner svekkes og en kan føle seg forvirret. I tillegg kan påvirkning på deler av kroppen som hjerte, øyne og urinveiene gi hjerterytmeforstyrrelser, synsforstyrrelser og urinretensjon. Eldre er spesielt utsatte for antikolinerge bivirkninger. Overdosering Overdosering av antikolinerge midler kan føre til antikolinergt syndrom. Symptomeneantikolinergt syndrom inntreffer ofte etter én til tre timer. Vanlige tegn er forstyrrelser i hjerterytmen, urinretensjon, varm og rød hud, lysstive og dilaterte pupiller, tørre slimhinner, forvirringstilstander og bevissthetstap. Kilde: Store norske leksikon.)

- Unge mennesker som er genetisk sårbare for depresjon bør være ekstra forsiktig med å bruke cannabis: røyking av cannabis fører til økt risiko for å utvikle depressive symptomer.

Smoking Cannabis Increases The Risk Of Depression In The Case Of Genetic Vulnerability
medicalnewstoday.com 11.10.2011
Young people who are genetically vulnerable to depression should be extra careful about using cannabis: smoking cannabis leads to an increased risk of developing depressive symptoms. This has emerged from research carried out by Roy Otten at the Behavioural Science Institute of Radboud University Nijmegen that is published in the online version of the scientific journal Addiction Biology. Two-thirds of the population have the gene variant that makes one sensitive to depression. (...) Long-term study Over a five-year period, data were collected from 428 families and their two adolescent children. Each year the children answered questions on topics such as their behaviour and depressive symptoms. The variant of the serontonin gene (5-HTT) responsible for increased vulnerability to developing depression was also determined. In young people with a special variant of the gene, cannabis use led to an increase of depressive symptoms.

(Anm: Testing bidirectional effects between cannabis use and depressive symptoms: moderation by the serotonin transporter gene. Addict Biol. 2013 Sep;18(5):826-35.) (First published: 04 October 2011)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Det grønne skiftet. CALIFORNIA (NRK): Cannabis kan bli USAs mest verdifulle landbruksprodukt om få år. (Analysebyrået Cowen & Co på Wall Street i New York framskriver den legale cannabis-produksjonen i USA fra 9 milliarder dollar i 2017 til 75–80 milliarder dollar i 2030.) (- Stoffet kan utløse psykoser hos disponerte individer og gi økt risiko for utvikling av schizofreni. Susan Weiss er mest bekymret for at ungdom og gravide bruker cannabis.) (- De får dårlige skoleresultater, de kan ha mentale problemer og selvmordstanker, og flere av dem er på sosialhjelp.)

(Anm: Det grønne skiftet. CALIFORNIA (NRK): Cannabis kan bli USAs mest verdifulle landbruksprodukt om få år. Legalisering har ført til at industrien vokser med rekordfart, og med det kommer også en helt ny turistindustri. (…) Analysebyrået Cowen & Co på Wall Street i New York framskriver den legale cannabis-produksjonen i USA fra 9 milliarder dollar i 2017 til 75–80 milliarder dollar i 2030. (…) Virkningen av cannabis har vært lite forsket på, fordi stoffet er forbudt i de fleste land i verden. De fleste medisinske studier har så langt konsentrert seg om tunge brukere. Herfra er det kjent at inntak av THC kan føre til forvirring, hallusinasjoner og angst. Stoffet kan utløse psykoser hos disponerte individer og gi økt risiko for utvikling av schizofreni. Susan Weiss er mest bekymret for at ungdom og gravide bruker cannabis. – De studiene vi har, viser at barn og ungdom som starter med cannabis er de som risikerer de største konsekvensene. De har en større sannsynlighet for å bli avhengige av cannabis og bli avhengige av andre stoffer. De får dårlige skoleresultater, de kan ha mentale problemer og selvmordstanker, og flere av dem er på sosialhjelp. Weiss sier at den største risikoen med bruk av cannabis er utviklingen av hjernen og evnen til å ta inn kunnskap. (nrk.no 17.2.2019).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Fler kvinnor än män får cannabis på recept.

(Anm: Fler kvinnor än män får cannabis på recept. Drygt två år in i det danska försöket med medicinsk cannabis har över 5 500 danskar fått cannabis på recept. Sedan den 1 januari 2018 kan danska patienter få cannabis utskrivet på recept av läkare. Nu i dryg halvtid av det fyraåriga försöket visar siffror från Sundhetsdatastyrelsen att mer än 5 500 danskar har köpt medicinsk cannabis en eller flera gånger sedan projektet startade. Av dem är drygt 62 procent kvinnor. Majoriteten av förskrivningen sker till personer mellan 42 och 64 år. Ungefär hälften av cannabisrecepten är utfärdade för behandling av neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Andra indikationer är illamående (bland annat i samband med kemoterapi) och annan smärta. Medicinsk cannabis har också förskrivit mot allergi, som A- eller D-vitamintillskott och mot cancer i hjärnan. (lakemedelsvarlden.se 18.6.2020).)

- FDA utsteder advarsel: Bruk av e-sigaretter (vaping) blant tenåringer er blitt «epidemisk». Lederen for Food and Drug Administration (FDA) Scott Gottlieb sa onsdag at tenåringsbruk av smaksatte elektroniske sigaretter er blitt "epidemisk" og beordret de fem største produsentene å fortelle innen 60 dager hvordan de vil adressere dette eller motta krav om fjerning av deres produkter fra markedet.

(Anm: The FDA issues a warning: Teen vaping is ‘an epidemic’. The head of the Food and Drug Administration said Wednesday that teenage use of flavored electronic cigarettes has become “an epidemic” and ordered the five biggest manufacturers to say within 60 days how they will address it or face removal of their products from the market. FDA Commissioner Scott Gottlieb sent letters to the companies that control 97 percent of the e-cigarette market. He said manufacturers have paid lip service to previous entreaties to halt sales to teens. (bostonglobe.com 13.9.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Forekomst av funksjonshemminger og tilgang til helsetjenester etter funksjonshemning og type blant voksne - USA, 2016. (- Blant unge voksne var kognitiv funksjonshemming (10,6 %) den mest forekommende.)

(Anm: Prevalence of Disabilities and Health Care Access by Disability Status and Type Among Adults — United States, 2016. Persons with disabilities face greater barriers to health care than do those without disabilities (1). To identify characteristics of noninstitutionalized adults with six specific disability types (hearing, vision, cognition, mobility, self-care, and independent living),* and to assess disability-specific disparities in health care access, CDC analyzed 2016 Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) data. The prevalences of disability overall and by disability type, and access to health care by disability type, were estimated. Analyses were stratified by three age groups: 18–44 years (young adults), 45–64 years (middle-aged adults), and ≥65 years (older adults). Among young adults, cognitive disability (10.6%) was the most prevalent type. Mobility disability was most prevalent among middle-aged (18.1%) and older adults (26.9%). Generally, disability prevalences were higher among women, American Indians/Alaska Natives (AI/AN), adults with income below the federal poverty level (FPL), and persons in the South U.S. Census region. Disability-specific disparities in health care access were prevalent, particularly among young and middle-aged adults. These data might inform public health programs of the sociodemographic characteristics and disparities in health care access associated with age and specific disability types and guide efforts to improve access to care for persons with disabilities. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018;67:882–887.)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

- Voksnes oppfatninger av nikotinskader på barn. (- Resultatene avslører behovet for folkehelseinnsats for bedre å forstå og målrette feilaktige risikooppfattelser blant bestemte undergrupper.)

(Anm: Adults’ Perceptions of Nicotine Harm to Children. (…) CONCLUSIONS: Although most adults perceive nicotine exposure as harmful for children, there are important differences based on sex, racial and/or ethnic background, and tobacco use status. The results reveal the need for public health efforts to better understand and target inaccurate risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.) risk perceptions among specific subgroups. Pediatrics. 2018 Jul 16. pii: e20180051.)

(Anm: Social Aspects of Hookah Smoking Among US Youth Pediatrics. 2018 Jul 2. pii: e20180341.)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Lægemidler med cannabis har ingen eller minimal effekt på største patientgruppe. De fleste recepter på medicinsk cannabis bliver givet mod såkaldte neuropatiske smerter. (- »Generelt viser eksisterende studier, at der ikke er bedre effekt af lægemidler med cannabis end placebo på kroniske neuropatiske smerter. Når der så samtidig er væsentlige bivirkninger og risiko for afhængighed ved behandling med cannabis, som vi har set ved opioider, er vi er meget utrygge over, at forsøgsordningen er blevet iværksat på denne måde, fordi vi risikerer at skade patienterne mere, end vi gavner,« siger Nanna Brix Finnerup.) (- Hun forklarer, at lægemidler mod neuropatiske smerter generelt først er klinisk relevante, hvis man ikke skal behandle mere end ti patienter, før én oplever en halvering af smerten. »Og det har disse studier ikke kunnet opfylde.«)

(Anm: Lægemidler med cannabis har ingen eller minimal effekt på største patientgruppe. De fleste recepter på medicinsk cannabis bliver givet mod såkaldte neuropatiske smerter. Men en af de forskere, der deltager i forsøg finansieret af regeringen til at forske i medicinsk cannabis, advarer om, at der generelt ikke er påvist en smertestillende effekt i netop denne patientgruppe. (…) Men lige præcis i denne patientgruppe viser en stor del af den eksisterende forskning, at lægemidler med cannabis ikke har en effekt ud over placebo. Det understreger smerteforsker og professor ved Aarhus Universitet, Nanna Brix Finnerup, der deltager i to forskningsprojekter finansieret af en pulje på ti millioner kroner, som regeringen har afsat til at forske i medicinsk cannabis. (…) »Generelt viser eksisterende studier, at der ikke er bedre effekt af lægemidler med cannabis end placebo på kroniske neuropatiske smerter. Når der så samtidig er væsentlige bivirkninger og risiko for afhængighed ved behandling med cannabis, som vi har set ved opioider, er vi er meget utrygge over, at forsøgsordningen er blevet iværksat på denne måde, fordi vi risikerer at skade patienterne mere, end vi gavner,« siger Nanna Brix Finnerup. Hun forklarer, at lægemidler mod neuropatiske smerter generelt først er klinisk relevante, hvis man ikke skal behandle mere end ti patienter, før én oplever en halvering af smerten. »Og det har disse studier ikke kunnet opfylde.« (...) Af Lægemiddelstyrelsens vejledning om medicinsk cannabis fremgår det, at medicinsk cannabis kan have en »svag« afslappende virkning ved neuropatiske smerter. Styrelsen gør dog samtidig opmærksom på, at de fleste studier med varighed på tre uger eller derover har været negative. »Cannabispræparaterne (er) oftest kun anvendt i korttidsforsøg, hvorfor der mangler viden om langtidsvirkning og -sikkerhed,« står der.(information.dk 13.8.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Lægemiddelstyrelsen: Vi ser ingen risiko ved forsøgsordningens brug af medicinsk cannabis. (- Ifølge Thomas Senderovitz har der kun været meldinger om bivirkninger fra i alt ni patienter, heraf en alvorlig og otte ikke-alvorlige.)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen: Vi ser ingen risiko ved forsøgsordningens brug af medicinsk cannabis. ”Da forhandlingen omkring forsøgsordningen pågik, var forventningen, at der ville være maksimalt 500 patienter inden for det første år, så set i lyset af det, er vi ved at være oppe på en behandlingsvolumen, hvor vi forhåbentlig også kan få nogle erfaringer i Danmark,” sagde Ellen Trane Nørby. ”Vi ser intet signal om, at behandlingen skulle være forbundet med risiko. Rent bivirkningsmæssigt er der ikke noget at være bekymret for,” sagde Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen. (…) Ifølge Thomas Senderovitz har der kun været meldinger om bivirkninger fra i alt ni patienter, heraf en alvorlig og otte ikke-alvorlige. (sundhedspolitisktidsskrift.dk 5.9.2018).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

- Cannabis-aksje debuterer på børsen - stiger 240 prosent. (- Stenocare ble grunnlagt i 2017 for å jobbe med det danske legaliseringsprogrammet for medisinsk cannabis for å gi bedre livskvalitet til pasientene.)

(Anm: Cannabis-aksje debuterer på børsen - stiger 240 prosent. Europas første cannabisselskap har i dag sin første dag på børsen og får mildt sagt en god start. Den danske cannabisprodusenten Stenocare har i dag sin første handelsdag på den svenske minibørsen Spotlight. Aksjen får en flyvende start, og er i skrivende stund opp hele 239,20 prosent til 29,85 kroner. Stenocare ble grunnlagt i 2017 for å jobbe med det danske legaliseringsprogrammet for medisinsk cannabis for å gi bedre livskvalitet til pasientene. (…) Selskapet importerer og selger ferdige produkter til det danske markedet via distributører. Stenocare har godkjennelse fra Lægemiddelstyrelsen til å levere medisinske cannabisoljeprodukter til apotek og sykehus.  (hegnar.no 26.10.2018).)

(Anm: Cannabis-selskap og shorte-favoritt opp 50 prosent i dag. Cannabis-produsenten Tilray stiger hele 50 prosent på børsen onsdag, og har dermed mer enn doblet aksjekursen på en uke. (investor.no 19.9.2018).)

- Legalisering er ikke forebygging. Å legalisere cannabis i hele Norge som løsning på et Oslo-problem er en smule navlebeskuende.

(Anm: Legalisering er ikke forebygging. Å legalisere cannabis i hele Norge som løsning på et Oslo-problem er en smule navlebeskuende. (…) Av debatten kan man få inntrykk av at cannabis er et mildt og ufarlig stoff, og nærmest uten konsekvenser. Når forbilder, som politikere er, tar til orde for legalisering, bidrar det til en normalisering. Særlig når det samtidig underkommuniseres hvilke konsekvenser cannabisbruk kan ha. Dette er alvorlig, spesielt når vi vet at oppfattet risiko påvirker villigheten til å prøve. (dagsavisen.no 13.7.2018).)

(Anm: Sør-Afrika legaliserer bruk av cannabis. Sør-Afrikas grunnlovsdomstol har besluttet at privat bruk av cannabis skal legaliseres. (aftenposten.no 18.9.2018).)

- «Weediquette»: TV 2 satser på unge menn med marihuana-tv. (- Skuffet. Fungerende generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan, Pernille Huseby er kritisk til at TV 2 sender «Weediquette».)

(Anm: «Weediquette»: TV 2 satser på unge menn med marihuana-tv. - Må tørre å løfte debatten, sier kanaldirektør Trygve Rønningen om programmet TV 2 har kjøpt av Vice. (…) I «Weediquette» settes marihuana som lege- og rusmiddel i en bruksliberal kontekst. Positive og negative økonomiske og kulturelle aspekter ved legalisering av marihuana diskuteres. - Vi må tørre å løfte debatten. Viceland er et prisbelønnet journalistisk prosjekt som nettopp forsøker å snakke et språk som millennials forstår. Utfordringen med dagens journalistikk er nettopp å kunne nå ut til ungdom på en, for dem, relevant måte, sier Rønningen. (…) - Skuffet. Fungerende generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan, Pernille Huseby er kritisk til at TV 2 sender «Weediquette». (tv2.no 5.12.2018).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cannabinoid receptor activation leads to massive mobilization of myeloid-derived suppressor cells with potent immunosuppressive properties. Abstract Cannabinoid receptor activation by agents such as Δ9‐tetrahydrocannabinol (THC) is known to trigger immune suppression. Eur J Immunol. 2010 Dec;40(12):3358-71.)

- Canada er ramt af mangel på cannabis. Det lovlige salg af cannabis kan ikke følge med efterspørgslen, så flere canadiere køber stadig hash illegalt.

(Anm: Canada er ramt af mangel på cannabis. Det lovlige salg af cannabis kan ikke følge med efterspørgslen, så flere canadiere køber stadig hash illegalt. En mand har gang i flere joints på samme tid for at fejre legaliseringen af cannabis i Canada. (…) Den landsdækkende legalisering, der trådte i kraft den 17. oktober, blev ellers modtaget med stor glæde blandt mange canadiere. De første dage var der lange køer ved flere af de canadiske cannabis-butikker. Men allerede på andendagen for legaliseringen begyndt flere butikker at melde udsolgt. (jyllands-posten.dk 1.11.2018).)

- Kilder: Coca-Cola vurderer cannabis-drikke.

(Anm: Kilder: Coca-Cola vurderer cannabis-drikke. I oktober blir cannabis lovlig i Canada. Nå forteller kilder at Coca-Cola også vurderer å kaste seg inn i bransjen. (e24.no 17.9.2018).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (- Nylig har forskere ved to akademiske institusjoner - (...) - gjennomført en undersøkelse av langvarig bruk av cannabis og dets potensielle farer. Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko (fare): regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: What long-term cannabis use can do to your brain. Cannabis use is a topic of fervent debate among researchers. As the drug is being legalized in an increasing number of countries, and as its medicinal properties have come into sharp focus, the experts ask to what extent it and its medicinal derivatives are helpful, and to what extent harmful. Some use cannabis for recreational purposes, whereas others use cannabis-based drugs or essential oils to relieve chronic pain or treat epilepsy. Recently, scientists at two academic institutions — Universidade de Lisboa in Portugal and the University of Lancaster in the United Kingdom — have conducted a study into long-term use of cannabis and its potential dangers. The scientists' findings — published in the Journal of Neurochemistry — indicate that there is one important danger: regular cannabis use could impair a person's memory. Going forward, as cannabis compounds are increasingly legalized and marketed for therapeutic use, we should consider what the downsides of cannabis use may be and how to address them, says study author Ana Sebastião. (…) By using brain imaging techniques, the researchers also saw that this drug affects brain regions that are involved in processes of learning, storing, and accessing memories. (…) A need for preventive strategies These findings follow from previous research conducted by Sebastião's team, which also found that long-term cannabinoid use affects recognition memory. This is the type of memory that allows us to recall people or things that we have already encountered. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

(Anm: Chronic, intermittent treatment with a cannabinoid receptor agonist impairs recognition memory and brain network functional connectivity. J Neurochem. 2018 Jul 10.)

- Ny forskning udstiller tyndt grundlag for dansk forsøgsordning med medicinsk cannabis. (- Mere konkret konkluderer forskerne, at for hver gang én patient oplever en positiv effekt på sine kroniske smerter, skal 24 patienter behandles. 23 ud af 24 vil altså ikke opleve en effekt. Når en patient endelig oplever en effekt, er den lille.) (- Større risiko for skade end chance for effekt.)

(Anm: Ny forskning udstiller tyndt grundlag for dansk forsøgsordning med medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis er en ringe behandling mod kroniske smerter – og kun læger med rette erfaring bør sætte den i gang, lyder internationale konklusioner, stik modsat danske regler. I en analyse af de største og bedste studier, der er lavet på området, konkluderer en gruppe internationale forskere i tidsskriftet Pain, at evidensen for en effekt af medicinsk cannabis på kroniske smerter er »begrænset«. Mere konkret konkluderer forskerne, at for hver gang én patient oplever en positiv effekt på sine kroniske smerter, skal 24 patienter behandles. 23 ud af 24 vil altså ikke opleve en effekt. Når en patient endelig oplever en effekt, er den lille. (…) Større risiko for skade end chance for effekt Samtidig konkluderer forskerne på baggrund af deres gennemgang af forskningslitteraturen, at for hver gang seks patienter er blevet behandlet, har én oplevet bivirkninger. 1 ud af 6 vil altså opleve bagsiden af medaljen, som her dækker over alt fra simpel træthed til problemer med angst eller depression. Tidligere på året lagde en tilsvarende undersøgelse sig på samme linje, når det kommer til kroniske smerter efter sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver – kaldet neuropatiske smerter: »De potentielle gavnlige effekter af cannabisbaseret medicin (…) på kroniske neuropatiske smerter bliver muligvis udhulet af potentielle skadevirkninger,« lød konklusionen i et Cochrane-review; en anerkendt gennemgang af eksisterende forskning. (videnskab.dk 15.11.2018).)

(Anm: Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain. 2018 Oct;159(10):1932-1954.)

(Anm: Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 7;3:CD012182.)

- Det er vanskelig å oppdage bruk av marihuana (cannabis etc.) hos sjåfører. I det kommende året vil politiet i Massachusetts sannsynligvis bli nødt til å implementere en rekke tester før de arresterer sjåfører for å være høy på marihuana, uttalte tjenestemenn fredag.

(Anm: Detecting pot use in drivers will be tricky. In the coming year, police in Massachusetts will likely have to deploy a litany of tests before arresting drivers for being high on marijuana, state officials said Friday. Because there’s no accurate breathalyzer for cannabis use, officers will probably need to use a combination of their observations, roadside assessments, saliva tests, and a 12-step expert evaluation at the police station, said Walpole police Chief John Carmichael, a member of the state’s commission on operating under the influence. “One [test] in and of itself doesn’t mean anything, but all of those things together can,” Carmichael said. (bostonglobe.com 15.12.2018).)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).)

(Anm: Cannabis withdrawal can be 'highly disabling'. Authorities are legalizing cannabis, particularly for medicinal use, in an increasing number of states. Many people stand by its alleged benefits, but new research warns that frequent use may lead to the "disabling" symptoms of cannabis withdrawal syndrome. (…) According to the DSM-5, a formerly frequent user of the drug has cannabis withdrawal syndrome when they experience at least three of the following symptoms within a week from cessation: - irritability or hostility - nervousness or anxiety - poor sleep - loss of appetite – restlessness - feelings of depression - shakiness or tremors – sweating - fever - headaches "In a rapidly changing landscape of marijuana laws and attitudes," notes study author Prof. Deborah Hasin, "cannabis use continues to increase among American adults." "As a result," she adds, "more information on the prevalence and correlates of clinical withdrawal in the general population is of critical importance." (…) Withdrawal linked with psychiatric disorders (…) In their study paper, which appears in the journal Drug and Alcohol Dependence, the researchers report that, according to their analysis, 12 percent of people who frequently smoke marijuana experience cannabis withdrawal syndrome. The researchers also note that cannabis withdrawal symptoms appeared to be linked with mental disability and a family history of depression. Also, these symptoms were associated with a number of psychiatric disorders, including mood disorders, anxiety disorders (social phobia, agoraphobia, and panic disorder), personality disorders, and post-traumatic stress disorder. Of all the possible withdrawal symptoms, most frequently, the participants reported experiencing nervousness or anxiety (76 percent of the respondents), hostility (72 percent), sleep problems (68 percent), and depressed mood (59 percent of the respondents). Fewer participants reported having physical symptoms of cannabis withdrawal. In cases wherein physical symptoms did appear, the most commonly encountered were headaches, tremors, and sweating. (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

(Anm: DSM-5 cannabis withdrawal syndrome: Demographic and clinical correlates in U.S. adults. Abstract Background Cannabis withdrawal syndrome (CWS) was newly added to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in its most recent edition, DSM-5. (…) Conclusions CWS is highly comorbid and disabling. Its shared symptoms with depressive and anxiety disorders call for clinician awareness of CWS and the factors associated with it to promote more effective treatment among frequent cannabis users. Drug and Alcohol Dependence 2018 (Published online: October 22, 2018).)

- Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.

(Anm: Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie. (Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests.) It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry.(bbc.com 3.10.2018).) (bbc.com 3.10.2018).)

- Spesielt fant de: Eksponering av ufødte rotter for delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som er en psykoaktiv forbindelse av cannabis, reduserte deres motstandskraft mot stress senere i livet. - Slik eksponering førte også til feil utvikling av hjernekretser for minne og læring, som forskerne observerte da dyrene nådde ungdomsårene.

(Anm: Cannabis and the brain: Recent studies shed new light. Recent research sheds new light on the effects of cannabis on the brain. It reveals a complex pattern of potential harms and benefits that varies with age and disease. The findings came from a number of studies that featured at the 2018 annual meeting of the Society for Neuroscience, held in San Diego, CA. (…) Studies shed new light The six studies unveiled at the recent meeting shed some much-needed new light on the long-term effects of cannabis use over the lifespan. Specifically, they found that: Exposing unborn rats to delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), which is a psychoactive compound of cannabis, reduced their resilience to stress in later life. - Such exposure also led to faulty development of brain circuits for memory and learning, which the scientists observed when the animals reached adolescence. - Adolescent rats that used cannabinoids showed enhanced activity in brain circuits that regulate the formation of habits. - Cannabinoid use by adolescent rats also showed physical alterations in the development of brain regions involved in self-control, making decisions, and planning. - In adult mice, the long-term use of cannabinoids led to changes in connectivity and metabolism in regions of the brain involved in memory and learning. Mice with Alzheimer's disease showed memory improvements and lost fewer brain cells when scientists treated them with THC. This could lead to a therapy for the human disease. (medicalnewstoday.com 13.11.2018).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Undersøkelse: Skikkeligheten blant norske ungdommer flater ut. Flere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj. (- De aller fleste trives med foreldre, venner og skole. – Det er samtidig noen utviklingstrekk det kan være grunn til å se nærmere på.)

(Anm: Undersøkelse: Skikkeligheten blant norske ungdommer flater ut. Flere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj. Forskere har sett en tendens de siste årene, og mener vi står ved et brudd i skikkelighetstrenden. Årets undersøkelse av hvordan det står til med norsk ungdom viser likevel at det store flertallet er veltilpasset, aktiv og hjemmekjær. De aller fleste trives med foreldre, venner og skole. – Det er samtidig noen utviklingstrekk det kan være grunn til å se nærmere på. Flere tegn går i retning av et brudd i skikkelighetstrenden vi har sett prege norske ungdomsgenerasjoner de siste 10 til 15 årene, sier forsker Anders Bakken i velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met, som i samarbeid med Korus (regionale kompetansesentre innen rusfeltet) står bak den årlige undersøkelsen Ungdata. (aftenposten.no 13.8.2018).)

- La narkotikaforbudet stå. (- Mener virkelig Unge Høyre at det ikke er sammenheng mellom rettslige reaksjoner og folks adferd? Hvis det er tilfelle, ville man forvente at potensielle fartsbøter overhodet ikke virker preventivt på kjørehastighet, eller at straff for tyveri overhodet ikke virker inn på nasking i butikken. Hvis dette faktisk er tilfelle, er det mye annet i vårt samfunn som virkelig må omorganiseres, ikke bare cannabislovgivningen.)

(Anm: La narkotikaforbudet stå | Svend Davanger, lege, hjerneforsker og professor, Universitetet i Oslo Å si at cannabis er mindre skadelig enn lovlige rusmidler er som å si at pest er mindre skadelig enn kolera. Det er godt at både Eirik Løkke i Civita (Aftenposten 11. juli) og Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre (TV 2 11. juli) nå er enige i at cannabisstoffene er skadelige i bruk, særlig for unge mennesker. Dette var mitt hovedpoeng i en kronikk i Aftenposten 9. juli, der jeg skrev at cannabis sjelden truer sjelden livet, men måten vi lever det på. Oslo Unge Høyre har likevel bagatellisert skadevirkningene ved å si i januar at « ... om cannabis legaliseres vil det være det minst helsefarlige av de lovlige rusmidlene». Samme tone hadde Eivind Trædal i Miljøpartiet De Grønne i Aftenposten 18. juni: «Man bør vurdere en legalisering av hasj, som er et rusmiddel som ikke er så fryktelig skadelig, men veldig populært». (…) Mener virkelig Unge Høyre at det ikke er sammenheng mellom rettslige reaksjoner og folks adferd? Hvis det er tilfelle, ville man forvente at potensielle fartsbøter overhodet ikke virker preventivt på kjørehastighet, eller at straff for tyveri overhodet ikke virker inn på nasking i butikken. Hvis dette faktisk er tilfelle, er det mye annet i vårt samfunn som virkelig må omorganiseres, ikke bare cannabislovgivningen. (aftenposten.no 14.7.2018).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bagatellisering av narkotikabruk.

(Anm: Øystein Schjetne redaktør Narkotikapolitikk.no. Bagatellisering av narkotikabruk. Innlegget fra Tryggere Ungdom den 17. desember i Aftenposten er et typisk eksempel på bagatellisering av narkotikabruk som de siste årene har hatt ungdommens øre. Resultatet er at ungdom nå oppfatter narkotikabruk som «helt ufarlig og gøy», som en forebygger i politiet i Molde nylig uttrykte det. Helseminister Bent Høie (H) påpekte i et intervju i år at vi de siste årene har latt «andre sette agendaen for cannabisinformasjonen - aktører som ikke har hatt folkehelsen som anliggende», mens helsemyndighetene selv «ikke [har] drevet med noen ting». (aftenposten.no 3.1.2021).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Lovlig marihuana gir lange køer i California.

(Anm: Lovlig marihuana gir lange køer i California. Siden 1. januar har det vært lov å kjøpe cannabis til privatbruk i California. Det har ført til lange køer og fornøyde selgere. (…) Flere utsalgssteder i andre delstater opplevde tomme hyller etter en dag eller to, men butikkeier Matt Lucero var godt forberedt og har lagrene fulle. (...) Byrået for kontroll av marihuana, «The Bureau of Cannabis Control», har sendt ut 200 lisenser forrige uke, og butikker i Los Angeles kan selge marihuana til privat bruk fra i morgen av. Les også: Politiforening frykter marihuana-frislippet i California (nrk.no 2.1.2018).)

– Legalisering aukar tilgangen. (- Milan Aran i Unge Høgre tar til orde for å legalisere cannabis.)

(Anm: MARIE JAHREN FLUDAL, Juvente. Legalisering aukar tilgangen. Det er ei kjensgjerning i rusforsking at auka tilgjengelegheit gir meir bruk og dermed også meir problem. Milan Aran i Unge Høgre tar til orde for å legalisere cannabis. Han argumenterer med at «det er lettere å kjøpe cannabis i en storby enn å kjøpe pils etter klokka 20». Eg skulle gjerne visst kor han har dette frå, for det stemmer til dømes ikkje med den internasjonale Espad-undersøkinga, der 30 prosent av dei spurde 15–16-åringane svarte at det var «veldig lett» eller «ganske lett» å få tak i cannabis, mens 74 prosent svarte det same for alkohol, og 64 prosent for tobakk. (vg.no 25.7.2018).)

- Hasjturisme og psykoser. Legalisering har farlige konsekvenser.

(Anm: Hasjturisme og psykoser. Legalisering har farlige konsekvenser. | Lise-Lotte Haugan Sandstrøm, lege. Det er lett å undres hva slags kunnskap som skulle tilsi en mer liberal holdning til cannabis. Mange ungdomspolitikere virker positive til at staten skal kunne ha en salgsfunksjon av cannabis for privat bruk. Argumentene synes blant annet å gå ut på at man dermed kan strupe inntektskilder for gjenger og få kontroll over markedet. Man kobler også dette til at vår omsorg for rusavhengige er for dårlig, antall overdosedødsfall høyt og tenker seg at disse momenter innbyrdes henger sammen. Erfaringer fra blant annet Colorado etter legalisering av cannabis, tilsier ifølge blant annet CNN økte problemer med kriminalitet, og det er krefter i sving for å endre tilbake til slik det var før. Det har også utviklet seg en stor hasjturisme. (aftenposten.no 18.7.2018).)

(Anm: Daniel Skjevik-­Aasberg 1. nestleder, Unge Høyre Cannabis­forbudet ­skaper offer. I Aftenposten 15. juli beskylder hjerneforsker Svend Davanger Unge Høyre for å «bagatellisere» helserisikoen ved cannabisbruk. Det er ikke riktig. Vi forholder oss til den dokumenterte risikoen ved rusbruk. (aftenposten.no 18.7.2018).)

- Virkning av cannabisbruk på thalamus-volum hos personer med stor risiko for skizofreni. (- KONKLUSJONER: Dette er de første longitudinale dataene for å demonstrere en sammenheng mellom thalamus-volumtap og eksponering for cannabis hos personer som på nåværende tidspunkt er upåvirket med familiær høy risiko for å utvikle schizofreni. Denne observasjonen kan være viktig for å forstå sammenhengen mellom cannabiseksponering og den etterfølgende utviklingen av schizofreni.)

Impact of cannabis use on thalamic volume in people at familial high risk of schizophrenia
Br J Psychiatry. 2011 Sep 8. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: No longitudinal study has yet examined the association between substance use and brain volume changes in a population at high risk of schizophrenia.

AIMS: To examine the effects of cannabis on longitudinal thalamus and amygdala-hippocampal complex volumes within a population at high risk of schizophrenia.

METHOD: Magnetic resonance imaging scans were obtained from individuals at high genetic risk of schizophrenia at the point of entry to the Edinburgh High-Risk Study (EHRS) and approximately 2 years later. Differential thalamic and amygdala-hippocampal complex volume change in high-risk individuals exposed (n = 25) and not exposed (n = 32) to cannabis in the intervening period was investigated using repeated-measures analysis of variance.

RESULTS: Cannabis exposure was associated with bilateral thalamic volume loss. This effect was significant on the left (F = 4.47, P = 0.04) and highly significant on the right (F = 7.66, P = 0.008). These results remained significant when individuals using other illicit drugs were removed from the analysis.

CONCLUSIONS: These are the first longitudinal data to demonstrate an association between thalamic volume loss and exposure to cannabis in currently unaffected people at familial high risk of developing schizophrenia. This observation may be important in understanding the link between cannabis exposure and the subsequent development of schizophrenia. (...)

- Marihuana kan redusere dopamin i hjernen. (- I tillegg var teamet i stand til å spore dopaminfrigivelse i andre hjerneregioner, inkludert thalamus, midthjernen og globus pallidus.)

Marijuana use may reduce dopamine in the brain. (Marihuana kan redusere dopamin i hjernen.)
medicalnewstoday.com 15.4.2016
Dopamin er en transmitter i hjernen som er viktig for bevegelse, tenkning og hukommelse, men det er også kjent som "belønning kjemiske" for sin rolle i nytelse. Nå avdekker en fersk studie at tung bruk av marihuana kan kompromittere dopaminsystemet. (Dopamine is a transmitter in the brain that is important for movement, thinking and memory, but it is also known as the "reward chemical" for its role in pleasure. Now, a recent study reveals that heavy marijuana use could compromise the dopamine system.)

The researchers, who publish their work in the journal Molecular Psychiatry, say that heavy cocaine and heroin use have been shown to decrease dopamine release, but until now, such data regarding cannabis was notably absent. (…) (The researchers, who publish their work in the journal Molecular Psychiatry, say that heavy cocaine and heroin use have been shown to decrease dopamine release, but until now, such data regarding cannabis was notably absent.)

Forskerne brukte positronemisjonstomografi (PET) til å spore et "radiosporingsmolekyl" som binder seg til hjernens dopaminreseptorer. Fra dette var de i stand til å måle frigivelsen av dopamin i striatum, som er en hjerneregion som er involvert i hukommelse impulsiv oppatferd og oppmerksomhet. (The researchers used positron emission tomography (PET) scans to track a radiotracing molecule that binds to the brain's dopamine receptors. From this, they were able to measure the release of dopamine in the striatum, which is a brain region involved in memory, impulsive behavior and attention.)

I tillegg var teamet i stand til å spore dopaminfrigivelse i andre hjerneregioner, inkludert thalamus, midthjernen og globus pallidus.(…) (Additionally, the team was able to track dopamine release in other brain regions, including the thalamus, midbrain and globus pallidus.)

Resultatene viste at sammenlignet med kontrollgruppen hadde marihuana-brukernes striatum lavere frigivelse av dopamin. Det var også lavere frigivelse i underregioner som spiller en rolle for assosiativ og sensorisk læring, så vel som i globus pallidus. (…) (Results showed that, compared with the control group, the marijuana users' striatum had lower dopamine release. There was also lower release in subregions that play a role in associative and sensorimotor learning, as well as in the globus pallidus.)

(Anm: Ny forskning: Hash forringer sædkvaliteten markant. At ryge to gange ugentligt kan koste dig 25 procent af din frugtbarhed. (…) Ny forskning fra Syddansk Universitet, SDU, viser en klar sammenhæng mellem hashrygning og en kraftigt forringet sædkvalitet blandt unge, ellers raske, mænd. (politiken.dk 19.8.2015).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Unge mennesker som er genetisk sårbare for depresjon bør være ekstra forsiktig med å bruke cannabis: røyking av cannabis fører til økt risiko for å utvikle depressive symptomer.

Smoking Cannabis Increases The Risk Of Depression In The Case Of Genetic Vulnerability
medicalnewstoday.com 11.10.2011
Young people who are genetically vulnerable to depression should be extra careful about using cannabis: smoking cannabis leads to an increased risk of developing depressive symptoms. This has emerged from research carried out by Roy Otten at the Behavioural Science Institute of Radboud University Nijmegen that is published in the online version of the scientific journal Addiction Biology. Two-thirds of the population have the gene variant that makes one sensitive to depression. (...) Long-term study Over a five-year period, data were collected from 428 families and their two adolescent children. Each year the children answered questions on topics such as their behaviour and depressive symptoms. The variant of the serontonin gene (5-HTT) responsible for increased vulnerability to developing depression was also determined. In young people with a special variant of the gene, cannabis use led to an increase of depressive symptoms.

(Anm: Testing bidirectional effects between cannabis use and depressive symptoms: moderation by the serotonin transporter gene. Addict Biol. 2013 Sep;18(5):826-35.) (First published: 04 October 2011)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

- Bruk av marijuana er forbundet med økt risiko for misbruk av reseptbelagte opioider og brukslidelser» (substance use disorder (SUD)).

(Anm: Marijuana use is associated with an increased risk of prescription opioid misuse and use disorders. New research suggests that marijuana users may be more likely than nonusers to misuse prescription opioids and develop prescription opioid use disorder. The study was conducted by researchers at the National Institute on Drug Abuse (NIDA), part of the National Institutes of Health, and Columbia University. The investigators analyzed data from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, which interviewed more than 43,000 American adults in 2001-2002, and followed up with more than 34,000 of them in 2004-2005. The analysis indicated that respondents who reported past-year marijuana use in their initial interview had 2.2 times higher odds than nonusers of meeting DSM-IV diagnostic criteria for prescription opioid use disorder by the follow-up. They also had 2.6 times greater odds of initiating prescription opioid misuse, defined as using a drug without a prescription, in higher doses, for longer periods, or for other reasons than prescribed. (drugabuse.gov Science Spotlight September 26, 2017).)

(Anm: A substance use disorder (SUD), also known as a drug use disorder, is a condition in which the use of one or more substances leads to a clinically significant impairment or distress.[1] Although the term substance can refer to any physical matter, 'substance' in this context is limited to psychoactive drugs. Addiction and dependence are components of a substance use disorder and addiction represents the most severe form of the disorder.[2][3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Editorial. It is premature to expand access to medicinal cannabis in hopes of solving the US opioid crisis. Addiction. 2018 Jun;113(6):987-988.)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: MARIJUANA & OTHER DRUGS: A LINK WE CAN'T IGNORE. “[C]annabis use, even among adults with moderate to severe pain, was associated with a substantially increased risk of nonmedical prescription opioid use….” —The American Journal of Psychiatry (2017). (…) SAM has published a one-pager describing the overwhelming link between marijuana and opioid abuse. While not every marijuana user will go on to use heroin, nearly all heroin users previously abused marijuana. We need smart policies that discourage use, get people back on their feet, and restore people to participate in and contribute to society. States that have legalized marijuana, by contrast, see increased drugged driving, increased arrests of minority youth, and increased emergency room visits. Colorado is experiencing the highest number of drug overdoses in its history. Legalization is a failed experiment. (learnaboutsam.org).)

- Cannabisdyrker Eric Bell sitter igjen med en million dollar i året.

(Anm: Titusener av marihuanabønder skremmer Californias vinmakere. Cannabisdyrker Eric Bell sitter igjen med en million dollar i året. (dn.no 16.3.2018).)

(Anm: Tjener milliarder på cannabis. I USA er cannabis en blomstrende næring, også for staten. (dagsavisen.no 15.1.2018).)

- Landbruget er klar til at satse på cannabis. Medicinsk cannabis kan blive en ny stor eksportartikel fra dansk landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer.

(Anm: Landbruget er klar til at satse på cannabis. Medicinsk cannabis kan blive en ny stor eksportartikel fra dansk landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer. Danske landmænd er i forvejen verdensmestre i at forædle og producere græsfrø, der anvendes på klodens mest berømte fodboldstadions og golfbaner. I fremtiden kan produktion og forædling af cannabis udvikle sig til en lignende lukrativ niche for dansk landbrug og gartnerierne. (finans.dk 27.12.2017).)

(Anm: Linking cannabis use to depression and suicidal thoughts and behaviours. The Lancet Psychiatry 2017;4(9):654–656 (September 2017).)

(Anm: Regeringen vil sikre habilitet i ordning med cannabis. Der må ikke kunne sås tvivl om sundhedspersoners uvildighed i forbindelse med håndtering af medicinsk cannabis under den nye forsøgsordning med det euforiserende stof. Derfor blev der under Folketingets behandling af lovforslaget fremsat regler herom. (medwatch.dk 9.1.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Alternativet: Dyrk cannabis i køkkenhaven. Alternativet vil gøre det lovligt at dyrke cannabis i begrænset omfang.

(Anm: Alternativet: Dyrk cannabis i køkkenhaven. Alternativet vil gøre det lovligt at dyrke cannabis i begrænset omfang. Professor advarer mod konsekvenser. Danskerne skal have lov til at dyrke cannabis i deres køkkenhave eller på altanen. Det mener Alternativet, der i den kommende uge fremsætter et beslutningsforslag for at komme et skridt nærmere en legalisering af stoffet. Ifølge Alternativets Torsten Gejl er forslaget et forsøg på at undgå, at unge skal købe cannabis hos rockere og bander: - Vi ved, at 41,5 procent af de 16 til 24-årige har prøvet cannabis. Det svarer til 249.000 unge. I og med, at der er så mange, der bruger stoffet, så er vi nødt til at få det under kontrol. (jyllands-posten.dk 6.5.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år.

(Anm: Bruken av smertestillende legemidler øker. Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. (- Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®). (– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. (fhi.no 19.3.2019).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Studie støtter langsiktig nytteverdi ved ikke-medikamentelle terapier mot kronisk smerte. (- Ikke-medikamentell behandling gitt til pasienter med kroniske smerter kan redusere risikoen for langsiktige bivirkninger, for eksempel alkohol- og legemiddellidelser og selvinduserte skader, inkludert selvmordsforsøk, ifølge en studie publisert i Journal of General Internal Medicine.)

(Anm: Study Supports Long-Term Benefits of Non-Drug Therapies for Chronic Pain. Non-drug therapies given to patients with chronic pain may reduce the risk of long-term adverse outcomes, such as alcohol and drug disorder and self-induced injuries, including suicide attempts, according to a study published in the Journal of General Internal Medicine. The study found that service members with chronic pain who received non-drug therapies while in the military, such as massage or acupuncture, had a significantly lower risk of new onset alcohol or drug disorder; poisoning with opioids and related narcotics, barbiturates, or sedatives; and suicidal thoughts and attempts. (ntk-institute.org Dec 11, 2019).)

(Anm: Nonpharmacological Treatment of Army Service Members with Chronic Pain Is Associated with Fewer Adverse Outcomes After Transition to the Veterans Health Administration. J Gen Intern Med. 2019 Oct 28.)

- Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (- Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen.)

(Anm: - Studie: Høyere opioiddoser feiler å minske smerter. (Study: Higher opioid doses fail to lessen pain.) "Du ser ingen nytteverdi, men du ser risikoen. Vårt overordnede budskap er at når du tenker på å øke dosen må du også innse risikoen det medfører.” (firstwordpharma.com 9.2.2020).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse.)

(Anm: FDA-undersøkelse finner at amerikanere i virkeligheten ikke forstår legemiddelgodkjenninger. (- Bare 25 % av amerikanerne forstår at et nytt legemiddel godkjent av FDA ikke nødvendigvis betyr at legemidlet vil hjelpe de fleste som bruker det, ifølge resultatene fra en undersøkelse gjennomført i 2017 og publisert forrige uke i Pharmacoepidemiology & Drug Safety.) (endpts.com 17.12.2019).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Debatten om USAs system for prising av legemidler er bygget på myter. Det er på tide å møte virkeligheten. Amerikas system for prising av legemidler er defekt.

(Anm: The debate over America’s drug-pricing system is built on myths. It’s time to face reality. America’s drug-pricing system is broken. Any system in which the list price of insulin triples in a decade, leading patients to ration it and sometimes die, is not working. Cancer patients should not worry that their disease will bankrupt them. The U.S. insurance system, which has instead gone decades without making tough decisions about how to pay for medicines, should not be passing on so many costs to patients. But it’s also a reality — one that many politicians and pundits on the left seem eager to ignore — that cutting drug prices will mean companies spend less money on research and development. The result will be fewer new drugs. When nearly 150 biotech CEOs warned that the drug pricing bill passed by the House of Representatives on Dec. 12 would destroy their businesses, they were freaking out for a reason. (statnews.com 28.12.2019).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

- Hvorfor er legemiddelprisene så høye? Granskning av det utdaterte amerikanske patentsystemet. (- Det utdaterte patentsystemet er den skjulte grunnen til at legemiddelprisene er så høye: her er 5 måter å fikse det på.) (- En advokat og veteran i den globale bevegelsen for tilgang til legemidler, som avslører hvordan svikt i patentsystemet påvirker oss alle - og hvordan vi kan fikse det.)

(Anm: Priti Krishtel · Health justice advocate. The outdated patent system is the hidden reason that drug prices are so high: here are 5 ways to fix it. Between 2006 and 2016, the number of drug patents granted in the United States doubled -- but not because there was an explosion in invention or innovation. Drug companies have learned how to game the system, accumulating patents not for new medicines but for small changes to existing ones, which allows them to build monopolies, block competition and drive prices up. Health justice lawyer Priti Krishtel sheds light on how we've lost sight of the patent system's original intent -- and offers five reforms for a redesign that would serve the public and save lives. (…) Priti Krishtel wants to reinvent the patent system. A lawyer and veteran of the global access to medicines movement, she is exposing how the failures of the patent system are affecting all of us -- and how we can fix it. (ted.com 22.1.2020).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. (- Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder.) (- Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.)

(Anm: Oslo Economics har regnet på kostnadene av rygg- og nakkeplager: Disse yrkene er mest utsatt for rygg- og nakkeplager. Over halvparten av de som rammes av rygg- og nakkeplager er kvinner i yrkesaktiv alder. Årlig rammes 1,2 millioner nordmenn av rygg- og nakkeplager. Plagene koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig. (frifagbevegelse.no 3.8.2019).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- Dødsårsak: Smertestillende medisiner. (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken. (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen har bestemt seg for å gjenåpne saken.) (– Saken ble avsluttet hos oss. Det skulle den ikke blitt.) (- Men det er ikke bare Irene og Geir som er skeptiske. Sommeren 2011 er Ole Johnny tilbake på Ahus for nye undersøkelser, denne gangen for magesmerter.)

(Anm: Dødsårsak: Smertestillende medisiner. De hadde en frisk sønn som fikk en ukomplisert skulderskade. (- Tallenes tale.) (- 60 millioner kroner.) (- Prøv å tenke på den summen.) (- Det er hva to norske leger har fått fra staten de fire siste årene.) (- Utskriving av piller i store mengder.) (- Senteret gjennomfører 4.500 konsultasjoner hvert år. (nrk.no 23.11.2019).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

- 123 tatt med narkotika ved musikkfestival i Bærum.

(Anm: 123 tatt med narkotika ved musikkfestival i Bærum. 123 personer ble tatt med cannabisprodukter ved musikkfestivalen Kadetten i Bærum denne uken. 14 av dem var under 18 år gamle. (nrk.no 8.7.2018).)

- Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på. (- Ødelegger den frie vilje.) (- «Har vi som samfunn råd til å legalisere et tredje rusmiddel, når vi allerede betaler enorme kostnader i form av sykdom og død ved de to legale stoffene, nikotin og alkohol?» spør Nora Volkow seg i et intervju jeg nylig gjorde med henne i tidsskriftet Dyade.) (- Kjæreste? Leilighet? Regelmessig bruk av cannabis gir reduksjon i hjernens dopamin, slik at hverdagslivets små og store gleder blir litt mindre.) (- Nyere forskning viser at også viktige nettverk i hjernen, «prefrontal cortex»- og «default mode»-nettverket, er varig påvirket av cannabis slik at brukere får redusert evne til å undertrykke kortsiktige behov. Langsiktig måloppnåelse svekkes.) (- Derfor blir brukerne etter hvert mindre motiverte for å strekke seg etter viktige ting. Dette er blant konklusjonene i en stor oversikt i tidsskriftet Nature i 2016.) (- Normalt i SKAM (…) TV-serien SKAM (…) fremstiller et bilde hvor jevnlig cannabisrøyking ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for unge mennesker.)

(Anm: Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på. | Svend Davanger, Cannabis blir mer og mer politisk korrekt. Men debatten er på feil spor. Cannabis forandrer hjernen, skriver hjerneforsker Svend Davanger. Svend Davanger, lege, hjerneforsker og professor, Universitetet i Oslo. (…) Bedre karakterer uten marihuana Nederland blir ofte fremstilt som et foregangsland med sin liberale og «aksepterende» cannabislovgivning. Ved en lokalpolitisk tilfeldighet ble det for få år siden gjennomført et eksperiment i stor skala på 4–5.000 studenter i universitetsbyen Maastricht. Salget av marihuana stoppet opp i noen få måneder i de 13 lokale, lisensierte kafeene. I snitt hadde studentene etter denne cannabistørken en forbedring på 5,4 prosent til eksamen. Når forskerne bare så på de studentene som på forhånd lå dårligst an, var forbedringen på 10 prosent. Som forskerne påpeker, er at dette av stor økonomisk betydning fordi denne studentgruppen oftest er blant dem som dropper ut av studiene eller bruker lengre tid på å gjennomføre. (…) Ødelegger den frie vilje «Har vi som samfunn råd til å legalisere et tredje rusmiddel, når vi allerede betaler enorme kostnader i form av sykdom og død ved de to legale stoffene, nikotin og alkohol?» spør Nora Volkow seg i et intervju jeg nylig gjorde med henne i tidsskriftet Dyade. (…) Nyere forskning viser at også viktige nettverk i hjernen, «prefrontal cortex»- og «default mode»-nettverket, er varig påvirket av cannabis slik at brukere får redusert evne til å undertrykke kortsiktige behov. Langsiktig måloppnåelse svekkes. Som Volkow uttrykker det: Livene deres er ofte miserable fordi cannabisstoffene faktisk ødelegger de hjernekretsene som gir dem evne til å føle, være bevisste og ha fri vilje. Kjæreste? Leilighet? Regelmessig bruk av cannabis gir reduksjon i hjernens dopamin, slik at hverdagslivets små og store gleder blir litt mindre. Psykologer kan påvise at vi ikke lenger strekker oss så langt for å oppnå ting. Dopamin er et signalstoff i hjernen som gir oss belønning i form av en godfølelse når vi mestrer ting. Dette er den motsatte følelsen av den vi kan ha når vi er stresset, urolige, engstelige og redde for ikke å lykkes. Dopaminet får oss altså til å utføre handlinger som gjør at det går bra med oss, som for eksempel å ta en utdannelse. Andre eksempler kan være å jobbe ekstra for å spare penger slik at man får kjøpt sin første leilighet, eller å trosse sin naturlige sjenanse slik at man klarer å etablere sin første kjæresterelasjon. Regelmessig bruk av cannabis gir reduksjon i hjernens dopamin, slik at hverdagslivets små og store gleder blir litt mindre. Psykologer kan påvise at vi ikke lenger strekker oss så langt for å oppnå ting. Dopamin er et signalstoff i hjernen som gir oss belønning i form av en godfølelse når vi mestrer ting. Dette er den motsatte følelsen av den vi kan ha når vi er stresset, urolige, engstelige og redde for ikke å lykkes. Dopaminet får oss altså til å utføre handlinger som gjør at det går bra med oss, som for eksempel å ta en utdannelse. Andre eksempler kan være å jobbe ekstra for å spare penger slik at man får kjøpt sin første leilighet, eller å trosse sin naturlige sjenanse slik at man klarer å etablere sin første kjæresterelasjon. Dopamin hjelper oss over kneiker og hindringer, det fører oss videre. Cannabis vil på kort sikt føre til en topp i dopaminproduksjonene, en rusfølelse. Den er ikke relatert til ytre tegn til suksess, men ved regelmessig bruk vil cannabis redusere grunnivået av dopamin i hjernen. Derfor blir brukerne etter hvert mindre motiverte for å strekke seg etter viktige ting. Dette er blant konklusjonene i en stor oversikt i tidsskriftet Nature i 2016. Tre forskere fra de mest anerkjente universitetene i London samt nevnte Nora Volkow står bak denne artikkelen. (...) Normalt i SKAM «Ung i Oslo»-undersøkelsen har påvist at bruk av hasj eller marihuana har økt i perioden 2015–2017. Forskerne bak undersøkelsen har ingen ytre forklaring på denne økningen. Men en artikkel av Jonas Meyer i tidsskriftet Dyade viser hvordan TV-serien SKAM i samme periode langt på vei fremstiller et bilde hvor jevnlig cannabisrøyking ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for unge mennesker. (aftenposten.no 9.7.2018).)

(Anm: “High” Achievers? Cannabis Access and Academic Performance. The Review of Economic Studies 2017;84(3):1210–1237 (1 July 2017).)

(Anm: DET TREDJE RUSMIDDEL  -cannabis - har fellesskapet råd til skadevirkningene? Dyade 2018/02 Rus.)

(Anm: The effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on the dopamine system. (…) Outlook There is now a substantial body of evidence in animals showing that THC exerts effects on the dopamine system. The key challenges for the field must be to understand the complexity of these effects, how these translate to humans and relate to the potential negative effects of the drug in humans (Box 2). Nature. 2016 Nov 17; 539(7629): 369–377.) (Nature.com)

- Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu.

(Anm: Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu. Flere ungdommer drikker alkohol, røyker hasj og skulker skolen, viser undersøkelse. (…) – Ny rustrend Utviklingen de siste 10–15 årene har vært klar: mindre rus og mindre kriminalitet blant ungdom. Men de ferskeste tallene fra Ungdata viser endring. – Andelen ungdom som drikker alkohol og som mener det gir status, øker. Samtidig øker bruken av hasj, sier leder for Ungdata-senteret ved OsloMet, Anders Bakken. (nrk.no 30.11.2018).)

- Langer ut mot NRK: - Drikkepress. (- Mener NRK har for stort fokus på fyll og alkohol.) (- De sender et signal om at idrettsprestasjoner skal feires med alkohol.) (- Det er veldig uheldig, sett fra vår side, sier han til Dagbladet.)

(Anm: Langer ut mot NRK: - Drikkepress. Mener NRK har for stort fokus på fyll og alkohol. Forbundsleder Knut Reinås i Forbundet mot rusgift mener NRK legger opp til alkoholbruk både under vanlige settinger som middagene i «Mesternes mester», men også spesielt når noe skal feires i idrettssammenheng. - De sender et signal om at idrettsprestasjoner skal feires med alkohol. Det er veldig uheldig, sett fra vår side, sier han til Dagbladet. (…) - Det avspeiler en alkoholkultur som allerede er for omfattende. Idrettsbevegelsen er en av de største bevegelsene i landet, og de tar et stort ansvar for barn og unge. NRK bør føle seg forpliktet til å gi klarere signaler, motsatt av det de egentlig gjør i dag. (dagbladet.no 8.3.2019).)

- Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015.

(Anm: Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten. 25 000 ungdommer i Oslo har svart på Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Nå foreligger resultatene, og forskerne finner flere bekymringsfulle utviklingstrekk. – Det er i hasjbruken vi finner den største endringen, forteller NOVA-forsker Anders Bakken som er leder for Ungdata på OsloMet – storbyuniversitetet. Bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd cannabisprodukter som hasj og marihuana, økt fra 10 til 17 prosent. I tredje klasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis. Samme tall for 2015 var 30 og 20 prosent. Det er også stadig flere ungdommer som blir tilbudt hasj, og flere enn før opplever at det å røyke hasj bidrar til å øke statusen i vennegjengen. (hioa.no 19.6.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Ja, cannabis er farlig. Men et forbud er enda farligere. (- Snarere tvert imot viser studier hvordan forbudet har bidratt til å forsterke opiatkrisen i USA.)

(Anm: Ja, cannabis er farlig. Men et forbud er enda farligere. | Eirik Løkke, rådgiver, tankesmien Civita. USAs krig mot narkotika feilet spektakulært. Norge bør være forsiktige. I en kronikk i Aftenposten 9. juli advarer lege, hjerneforsker og professor Svend Davanger mot cannabis. Han mener det er underlig at flere norske politikere bagatelliserer uheldige effekter av hasj og marihuana. (…) At cannabis vurderes som mindre skadelig enn for eksempel alkohol, er noe de aller fleste forskere på feltet vil si er ukontroversielt. Noe som ikke minst illustreres i en autoritativ studie i det medisinske tidsskriftet The Lancet (2010), der helsefarene ved ulike rusmidler sammenlignes. (…) Snarere tvert imot viser studier hvordan forbudet har bidratt til å forsterke opiatkrisen i USA. I Mexico har krigen mot narkotika tatt livet av mer enn 100.000 mennesker. (…) Streng regulering vil selvsagt ikke løse alle problemer knyttet til rusmidler, men det er gode grunner til å tro at det er den løsningen som bidrar til minst samfunnsskade. (aftenposten.no 10.7.2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

- Bias. (- Tilsiktet bias er for fusk å regne.) (- Bias er en utfordring i all forskning.)

(Anm: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. (forskningsetikk.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Norsk narkotikapolitikk er forbausende vellykket, ikke spektakulært mislykket.

(Anm: Norsk narkotikapolitikk er forbausende vellykket, ikke spektakulært mislykket | Dag Endal, Oslo øst. Det er helt urimelig å kalle norsk narkotikapolitikk for en «krig». Her i Oslo øst er arbeidet mot narkotika en integrert del av en omfattende satsing på å bygge gode, trygge og inkluderende oppvekstmiljøer. Civitas Eirik Løkke (Aftenposten 10. juli) må helt tilbake til Richard Nixon på 1970-tallet og forbudstiden i USA på 1930-tallet for å bevise at norsk narkotikapolitikk har feilet «spektakulært». Eller hva er det han prøver å bevise ved å blande sammen norsk narkotikapolitikk, Richard Nixon, opiatkrisen i USA og bandevold i Mexico? I Løkkes tekst er sammenblandingene mange og årsakssammenhengene høyst uklare. Les Eirik Løkkes innlegg: Ja, cannabis er farlig. Men et forbud er enda farligere. | Eirik Løkke (aftenposten.no 28.7.2018).)

- Strenge straffer er bidrag i krigen mot narkotika. (- Ved å avvikle forbudet kan vi redusere pengestrømmene til organisert kriminalitet, regulere pris, tilgjengelighet og aldersgrenser. Samtidig kan vi spare milliarder i politi- og domstolsressurser, mens inntektene kommer staten til gode.)

(Anm: Eirik Løkke, rådgiver Civita. Strenge straffer er bidrag i krigen mot narkotika. I Aftenposten (28. juli) kritiserer Dag Endal undertegnede og mener jeg har en virkelighetsfjern tilnærming til norsk narkotikapolitikk. Selv om innlegget ikke adresserer min hovedkritikk (forbudspolitikken) og preges av lite respekt, vil jeg gjerne få gi uttrykk for respekt for det forebyggende arbeidet blant barn og unge som han og mange andre gjør. (…) Ved å avvikle forbudet kan vi redusere pengestrømmene til organisert kriminalitet, regulere pris, tilgjengelighet og aldersgrenser. Samtidig kan vi spare milliarder i politi- og domstolsressurser, mens inntektene kommer staten til gode. Det vil kunne gi enda mer penger til sosiale formål og det forebyggende arbeidet som Endal er opptatt av. (aftenposten.no 5.8.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

- Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen.

(Anm: Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen. Politikere sier kokainbrukere har medansvar for økende gjengvold. (aftenposten.no 3.8.2018).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff, arrest, glattcelle, legemidler, rusmidler, aggresjon etc.) (mintankesmie.no).)

(AnmStraffedømte i helsevesenet (straffesaker) (mintankesmie.no).)

- Halvparten av norske drap begått av rusede.

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: Opioid prescriptions aren't decreasing, study finds. Recommended Reading: Mayo Clinic Number of opioid prescriptions remains unchanged, Mayo Clinic research finds (biopharmadive.com 2.8.2018).)

– Forfatter og tidligere narkospaner: – Vi bør gi rusavhengige dop på resept.

(Anm: Forfatter og tidligere narkospaner: – Vi bør gi rusavhengige dop på resept. Slik vil den organiserte kriminaliteten rundt narkotika forsvinne, mener Neil Woods. Neil Woods var narkopoliti i 14 år, men er i dag leder for en organisasjon for og av tidligere ansatte i rettsapparatet som er imot dagens ruspolitikk. – Politiet klarer bare å ta de svakeste narkokriminelle nettverkene og tar dem ut av konkurransen. De sterkeste aktørene står igjen og får monopol, sier han. (aftenposten.no 17.7.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- DET TREDJE RUSMIDDEL -cannabis - har fellesskapet råd til skadevirkningene? (- Du kan også lese en analyse av hvordan cannabis profileres som et litt kult rusmiddel for de vellykkede i TV-serien Skam.)

(Anm: DET TREDJE RUSMIDDEL  -cannabis - har fellesskapet råd til skadevirkningene? (...) Du kan lese et intervju med en av verdens fremste medisinske eksperter på effekter av marihuana-misbruk, Nora Volkow. En annen artikkel gjennomgår nyere forskning på langtidseffekter av cannabis på hjernen, og de uheldige effekter rusmidlet kan ha på våre kognitive evner. Du kan også lese en analyse av hvordan cannabis profileres som et litt kult rusmiddel for de vellykkede i TV-serien Skam. Dyade 2018/02 Rus.)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

– Flere unge blir tatt for cannabis på østkanten – selv om det røykes mer i vest. (– Mister tillit til politiet) (– Det å bli stadig markert som en person som er i politiets søkelys for noe ungdommene mener er relativt uskyldig, som cannabis, kan virke negativt.)

(Anm: Flere unge blir tatt for cannabis på østkanten – selv om det røykes mer i vest. Ungdommer blir oftere tatt for cannabisbruk på østkanten enn på vestkanten. Dette til tross for at det brukes mer cannabis i vestlige bydeler, ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen. I slutten av juni kom spørreundersøkelsen Ung i Oslo som viste at økningen i cannabisbruk har vært sterkest på vestkanten i hovedstaden. På Frogner og Ullern er det dobbelt så mange ungdommer som har brukt hasj som på Stovner og Alna. (…) Mister tillit til politiet Viggo Vestel er ungdomsforsker på OsloMet og mener hyppige møter med politiet kan føre til at enkelte ungdommer mister tillit til politiet. – Det å bli stadig markert som en person som er i politiets søkelys for noe ungdommene mener er relativt uskyldig, som cannabis, kan virke negativt. (nrk.no 9.7.2018).)  

(Anm: Undergraduate Drinking and Academic Performance: A Prospective Investigation With Objective Measures. (…) This is the first study to find that living environment may have a robust effect on the academic achievement of undergraduates. Future research should examine more closely the relation between residence and academic performance and the role that alcohol use may play in creating residential environments. J Stud Alcohol Drugs. 2009 Sep; 70(5): 776–785.)

(Anm: Alkohol (Big Alcohol) (mintankesmie.no).)

- Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». (- For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB.)

(Anm: Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». Det er ikke noe nytt at russen bryter grenser, men forsker Willy Pedersen er bekymret for at vold i økende grad er blitt en del av pakka. Den siste tiden har flere representanter for neste års russekull vært involvert i slåsskamper og voldsepisoder i Hellas. (…) Han mener fenomenet ble mer synlig med NRK-serien Skam, der «vestkant-badboy» William slår en gutt fra en annen russebuss i hodet med en flaske. «Hipsterjenta» Nora er fascinert av William, på tross av at hun ikke liker oppførselen hans. (…) For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB. (…) – Det er ikke et hellig sted hvor ungdom har total frihet og kontroll. Hver eneste mai er det episoder med voldtekter. At ungdom skal få være i fred og overstadig beruset i autonome soner, er noe vi kan stille spørsmål ved, sier han. (NTB) (dagsavisen.no 7.8.2018).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (- Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd.

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Antidepressiva bidrar til trist fisk. (- UBEKVEM POSITUR.) (- Sluttet å spise)

(Anm: Antidepressiva bidrar til trist fisk. (ANTIDEPRESSANTS MAKE FOR SAD FISH) (- UBEKVEM POSITUR.) (- Noen hybride stripede abborer utsatt for Prozac begynte til slutt å henge vertikalt i vannet — en høyst avvikende stilling — og sluttet å spise.) (SCIENCENEWS.ORG 25.11.2008).)

- Oppdrettslaks plages av depresjon. (- Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene.)

(Anm: Oppdrettslaks plages av depresjon. (…) Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. (…) Noen fisker vantrives inntil det sykelige. (…) Hans område er nevrobiologi. Hjernen, serotoninsystemet og nevral plastisitet hos utilpass fisk studeres. (…) Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. (…) Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU). (dn.no 14.4.2019).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

- Dyreforskning i menneskets bilde. (- Den sier kanskje mest om oss selv.)

(Anm: Helga Fjærvoll, høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Dyreforskning i menneskets bilde. Menneskets forskning på dyr har i lang tid undervurdert dyrenes evner. Den sier kanskje mest om oss selv. (…) Den kjente nederlandske primatologen Frans de Waal har skrevet flere bøker om dette. På tross av at de Waal mener at mye har skjedd de siste tiårene, er mange av dagens forskere fremdeles svært tilbakeholdne med å tillegge dyr mer avanserte evner og egenskaper. (…) Det viktige eksperimentalpsykologiske prinsippet «fravær av bevis er ikke det samme som bevis på fravær» synes i stor grad å ha blitt glemt av dyreforskerne. (aftenposten.no 3.6.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

– Ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg.

(Anm: Ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg | Hanne Blekkan, politibetjent forebyggende avdeling Manglerud, Oslo Øst. (…) Jeg ønsker ikke at flere skal komme i samme situasjon som moren som måtte kjøpe heroin til sin 22 år gamle datter. (…) Da jeg leste kronikken din i Aftenposten den 21. september stakk det i hjertet mitt. Det å være pårørende til en rusmisbruker må være noe av det tøffeste en forelder kan oppleve. Det å vite at man har en av sine kjæreste ute i et rått, brutalt og kynisk miljø kan ta nattesøvnen fra de fleste. (…) Ufarliggjøring av cannabis Store medier fronter legalisering og låter om å røyke seg «skækk» spilles i beste sendetid på radio. Den ene profilerte personen etter den andre forteller om sin vellykkede rushistorie. Denne ufarliggjøringen av cannabis skremmer meg. Dette blir ungdommen påvirket av, de som kanskje er i den mest sårbare og påvirkelige tiden i livet. (aftenposten.no 26.9.2017).)

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. (Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

- Cannabis – farligere enn vi trodde? (- Den samlede risikoen for avhengighet ble estimert til 18 % og så høyt som 33 % i studier som fulgte personer over tid.) (- Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene.)

(Anm: Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse (1) og oppleve abstinenser når de slutter (2). Cannabisbruk kan bli prioritert framfor å forfølge andre mål i livet – til tross for at det får negative konsekvenser. (…) Risikoen økte hvis man brukte cannabis regelmessig (ukentlig eller oftere). Den samlede risikoen for avhengighet ble da estimert til 18 % (95 % KI 12 til 24 %) og så høyt som 33 % (95 % KI 22 til 44 %) i studier som fulgte personer over tid. Risikoen økte også dersom cannabisbruken startet i ung alder. (…) Dersom vi legger de nye estimatene fra metaanalysen til grunn, er det – uansett årsak – viktig at både brukere, klinikere og politikere har kjennskap til disse resultatene. Tidsskr Nor Legeforen 2020.Publisert: 14. desember 2020.)

- FN: Aldri tidligere har det vært produsert mer kokain i verden, men cannabis er mest utbredt. (- Antallet brukere av narkotika er på vel 275 millioner mennesker, eller omtrent 5,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 64 år, heter det i rapporten.)

(Anm: FN: Aldri tidligere har det vært produsert mer kokain i verden, men cannabis er mest utbredt. Mer kokain og opium enn noensinne, slår FN fast i ny rapport. Men Cannabis er det mest brukte stoffet i verden i 2016 med 192 millioner brukere over hele verden som brukte cannabis minst en gang iløpet av året. (…) Antallet brukere av narkotika er på vel 275 millioner mennesker, eller omtrent 5,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 64 år, heter det i rapporten. (dagsavisen.no 26.6.2018).)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- FN-KOMMISJON FJERNER CANNABIS FRA LISTE OVER FARLIGE STOFFER. FNs narkotikakommisjon CND stemte onsdag for å fjerne cannabis fra listen over de farligste narkotiske stoffene som inkluderer heroin og syntetiske opioider. (- FN-kommisjonen stemte for å endre klassifiseringen av cannabis med 27 mot 25 stemmer, ett land stemte avholdende, og avgjørelsen er basert på anbefalinger Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i fjor.)

(Anm: FN-KOMMISJON FJERNER CANNABIS FRA LISTE OVER FARLIGE STOFFER. FNs narkotikakommisjon CND stemte onsdag for å fjerne cannabis fra listen over de farligste narkotiske stoffene som inkluderer heroin og syntetiske opioider. Cannabis er kontrollert gjennom FNs narkotikakonvensjon fra 1961 og har vært kategorisert som et rusmiddel med «spesielt farlige egenskaper». Det har gjort at cannabis er ulovlig å bruke, fremstille og selge de fleste steder i verden. FN-kommisjonen stemte for å endre klassifiseringen av cannabis med 27 mot 25 stemmer, ett land stemte avholdende, og avgjørelsen er basert på anbefalinger Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i fjor. CND har med dette ikke legalisert cannabis. Det står fortsatt på listen over stoffer som er «svært avhengighetsskapende og kan føre til misbruk». Det betyr at lovlig produksjon og salg av cannabis fremdeles kommer til å være begrenset til forskning og medisinsk bruk etter internasjonal lov. (NTB) (vg.no 3.12.2020).)

- Professor: Kriminaliteten gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol. (- ACTIS: – Legalisering får ikke kriminaliteten til å forsvinne.)

(Anm: Professor: Kriminaliteten gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol. – Grunnen til at cannabis er et farligere rusmiddel enn alkohol i Norge i dag, ligger ikke i stoffet selv, men i det illegale distribusjonssystemet. (…) Det sier professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han har forsket i mange år på rus, ungdom og kriminalitet. Ung i Oslo 2018-undersøkelsen viser en markant økning i andelen unge som har brukt hasj de siste tre årene. (…) – Mens alkohol er knyttet til en lang rekke skadevirkninger, mener svært mange forskere at cannabis nok er et noe mindre farlig rusmiddel, påpeker han. (…) ACTIS: – Legalisering får ikke kriminaliteten til å forsvinne Fungerende generalsekretær Pernille Huseby i ACTIS – Rusfeltets samarbeidsorgan, deler forskernes bekymring for at unge dras inn i kriminelle miljøer. Men legalisering har hun ingen tro på: – Dessverre finnes det ingen enkel løsning for å redusere ungdomskriminaliteten, heller ikke legalisering. (…) Hun påpeker at det ikke er noe som tyder på at det svarte markedet forsvinner i stater i USA som har legalisert cannabis. ACTIS er bekymret for at de siste årenes debatt rundt rusbruk har ført til en normalisering og ufarliggjøring av hasj og marihuana. (aftenposten.no 22.6.2018).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Trendskifte blant ungdom: Mer hasj og vold. (– Markant økning av fysiske og psykiske helseplager både blant gutter og jenter. Flere rapporterer om ensomhet. (- Andelen unge som begår kriminalitet eller som involverer seg i ulike former for problematferd øker.) - Nedgang i andelen som er fornøyd med skolen.) (-  Tydelig nedgang i tiden brukt på lekser.)

(Anm: Trendskifte blant ungdom: Mer hasj og vold. Unge i Oslo er mer involvert i vold og har flere helseplager enn før. De bruker mer hasj og mindre tid på lekser. Forskerne kaller det et trendskifte som gir grunn til bekymring. Selv om majoriteten av ungdom har det bra, er det flere piler som peker i feil retning. Forskerne bak rapporten omtaler det som et trendskifte: – De siste 10–15 år har vi sett ungdommen bli skikkeligere og skikkeligere. Det vi ser som et trendskifte nå er at det er en økning i andelen ungdommer som begår kriminalitet, det er mer vold og det er mer hasjrøyking, sier NOVA-forsker ved OsloMet Anders Bakken. Han er prosjektleder for Ung i Oslo 2018. (…) Tall som bekymrer - Cannabisbruk blant gutter har økt fra 10 prosent i 2015 til 17 prosent i 2018. Blant jenter har det økt fra 5 til 9 prosent. - Gruppen av «gjengangere» (ungdom som står for en stor del av den samlede problematferden) blant gutter har økt fra 5 til 9 prosent. - Markant økning av fysiske og psykiske helseplager både blant gutter og jenter. Flere rapporterer om ensomhet. - Andelen unge som begår kriminalitet eller som involverer seg i ulike former for problematferd øker. - Nedgang i andelen som er fornøyd med skolen. - Tydelig nedgang i tiden brukt på lekser. (nrk.no 19.6.2018).)

- Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015.

(Anm: Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten. 25 000 ungdommer i Oslo har svart på Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Nå foreligger resultatene, og forskerne finner flere bekymringsfulle utviklingstrekk. – Det er i hasjbruken vi finner den største endringen, forteller NOVA-forsker Anders Bakken som er leder for Ungdata på OsloMet – storbyuniversitetet. Bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd cannabisprodukter som hasj og marihuana, økt fra 10 til 17 prosent. I tredje klasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis. Samme tall for 2015 var 30 og 20 prosent. Det er også stadig flere ungdommer som blir tilbudt hasj, og flere enn før opplever at det å røyke hasj bidrar til å øke statusen i vennegjengen. (hioa.no 19.6.2018).)

- Politiet: Overrasket over at enkelte foreldre tar så lett på ungdommens hasjrøyking.

(Anm: Politiet: Overrasket over at enkelte foreldre tar så lett på ungdommens hasjrøyking. Politiet på vestkanten er ikke overrasket over at flere unge bruker hasj, men av at enkelte foreldre mener det ikke er så farlig. (aftenposten.no 21.6.2018).)

- Venstre åpner ikke for salg av cannabis over disk. (- Det ble jevnt, men til slutt flertall for ikke å gå inn for en legalisering. Forslaget falt med 110 mot 96 stemmer.)

(Anm: Venstre åpner ikke for salg av cannabis over disk. BLIR IKKE LEGALISERING: Venstre-leder Trine Skei Grande tok ikke ordet i landsmøtedebatten, men støttet ikke legaliseringsforslaget. Kontroversielt forslag avvist. (Dagbladet): Venstres landsmøte har i helga vurdert et forslag om å legalisere enkelte narkotiske stoffer og i praksis åpne for salg av brukerdoser av cannabis, khat og LSD på utsalgssteder, for eksempel etter modell fra Vinmonopolet. Dette har vært den største debatten på Venstres landsmøte. Det ble jevnt, men til slutt flertall for ikke å gå inn for en legalisering. Forslaget falt med 110 mot 96 stemmer. Raja for Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad var en av dem som argumenterte for en legalisering. (dagbladet.no 15.4.2018).)

(Anm: Ap-topper kritiske til legalisering av hasj. Flere Arbeiderparti-topper i de største norske byene avviser argumentet om legalisering av hasj for å bekjempe kriminalitet. (vg.no 7.7.2018).)

- Canada legaliserer cannabis. Senatet i Canada har vedtatt regjeringens lovforslag om å legalisere cannabis til fritt bruk.

(Anm: Canada legaliserer cannabis. Senatet i Canada har vedtatt regjeringens lovforslag om å legalisere cannabis til fritt bruk. (…) Loven tillater alle over 18 år å dyrke totalt fire marihuanaplanter i eget hjem til privat bruk, samt en maksgrense på å besitte 30 gram av tørket cannabis. Det er ventet at regjeringen vil i løpet av september fastslå en dato for når loven trer i kraft. (©NTB) (tv2.no 20.6.2018).)

- Erna Solberg: Legaliseringsvedtak i Unge Høyre vil ikke endre noe. Lørdag kan Unge Høyre gå inn for full legalisering av all narkotika, samt vern av Lofoten.

(Anm: Erna Solberg: Legaliseringsvedtak i Unge Høyre vil ikke endre noe. Lørdag kan Unge Høyre gå inn for full legalisering av all narkotika, samt vern av Lofoten. – Det vil ikke påvirke Høyres politikk, sier Erna Solberg. – Enhver legalisering fører til at flere vil havne utenfor, tror statsministeren. Hun frykter at en slik politikk vil føre til at flere blir rusavhengige. (…) Den siste tiden har stadig flere tatt til orde for legalisering. Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsker å utrede muligheten for statlig regulert omsetning av narkotika, mens Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) har tatt til orde for regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner. (nrk.no 23.6.2018).)

- Mener økt hasjbruk skyldes debatt om legalisering. (– Det har vært en massiv normalisering og ufarliggjøring av narkotika og da spesielt cannabis, sier Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening.)

(Anm: Mener økt hasjbruk skyldes debatt om legalisering. Unge i Oslo bruker mer cannabis, viser en ny rapport. – Det har vært en massiv normalisering og ufarliggjøring av narkotika og da spesielt cannabis, sier Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening. (nrk.no 20.6.2018).)

- Legalisering av cannabis gjør vondt verre.

(Anm: Legalisering av cannabis gjør vondt verre. Flere ungdomspolitikere vil legalisere cannabis. Det vil i alle fall ikke løse problemene med ungdomskriminaliten i Oslo. Legalisering av cannabis vil føre til økt aksept, og høyere forbruk, mener kronikkforfatteren. For det første: kriminelle miljøer vil uansett fortsette å selge narkotika. Det viser erfaringer fra blant annet Colorado i USA. Uruguay har også fått store problemer med narkotikakriminalitet etter at landet legaliserte hasj i 2013.
Alkohol er en lovlig vare i Norge og i resten av Europa. Likevel tjener kriminelle bander gode penger på å smugle alkohol. Tobakk er også lovlig. Likevel er 20 prosent av røykpakkene i Norge, kommet ulovlig inn i landet.
En legalisering av narkotika krever regulering, men kriminelle miljøer lar seg aldri regulere. Og ikke alle stoffer vil bli legalisert. Dermed vil kriminelle fortsatt selge de sterkeste stoffene. (nrk.no 29.6.2018).)

- Onkologer (spesialister i onkologi; kreft og kreftsykdommer) anbefaler ofte medisinsk marihuana (cannabis), men har lite kunnskaper om det, ifølge undersøkelse.

(Anm: Oncologists often suggest medical marijuana, but know little about it, survey finds. Oncologists admit they don’t know much about how marijuana might affect their patients. But a new national survey shows that nearly half prescribe it anyway. “The majority feel like it has medical utility for some indications,” said Dr. Ilana Braun, chief of the division of adult psychosocial oncology at the Dana-Farber Cancer Institute in Boston, who led the new research. As an oncologist, Braun said, she hears a growing number of her own patients asking about medical marijuana. “I occasionally recommend it, but very carefully and it’s on an individual patient basis,” she said. (statnews.com 10.5.2018).)

– Ingen forskning viser, at cannabis kan kurere kræft. Hvis cannabis virkede som kur mod kræft, ville videnskabsfolk ikke tilbageholde den. Det ville være latterligt, argumenterer irsk kræftforsker. (- Men helt afgørende findes der absolut ikke evidens, der viser, at cannabis har en helbredende eller endog nyttig effekt på kræft på trods af alle de entusiastiske postulater om det modsatte.)

(Anm: Ingen forskning viser, at cannabis kan kurere kræft. Hvis cannabis virkede som kur mod kræft, ville videnskabsfolk ikke tilbageholde den. Det ville være latterligt, argumenterer irsk kræftforsker. (…) Men helt afgørende findes der absolut ikke evidens, der viser, at cannabis har en helbredende eller endog nyttig effekt på kræft på trods af alle de entusiastiske postulater om det modsatte. (videnskab.dk 7.6.2018).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

- Du blir dummere av hasj. Folk som begynner å røyke cannabis tidlig har lavere IQ i 30-åra. Effekten er liten, men studien er solid, mener norsk rusforsker.

(Anm: Du blir dummere av hasj. Folk som begynner å røyke cannabis tidlig har lavere IQ i 30-åra. Effekten er liten, men studien er solid, mener norsk rusforsker. Det klassiske bildet av en hasjrøyker: Litt sigen, i hippieklær, med et fåret smil rundt munnen og en vennlig innstilling til verden og menneskene rundt seg. Bildet gir ikke nødvendigvis assosiasjoner til Nobelprisen. Og en ny studie fra New Zealand tilsier at det kan være helt berettiget. (…) – Dette er en solid studie som til en viss grad bekrefter det vi tidligere har funnet i en rekke andre undersøkelser, sier Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. – Den går langt i å bekrefte at det er en positiv årsakssammenheng, at du blir dummere av å røyke heller enn at dumme folk begynner å ta seg en blås. Men vi kan ikke være helt sikker, og effekten er dessuten ganske liten, sier forskeren. Seks IQ-poeng i forskjell (…) - Les også på forskning.no: Hasj fører til trygd og fengsel (forskning.no 28.8.2012).)

(Anm: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):E2657-64.)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Trendskifte blant ungdom: Mer hasj og vold. (– Markant økning av fysiske og psykiske helseplager både blant gutter og jenter. Flere rapporterer om ensomhet. (- Andelen unge som begår kriminalitet eller som involverer seg i ulike former for problematferd øker.) - Nedgang i andelen som er fornøyd med skolen.) (-  Tydelig nedgang i tiden brukt på lekser.)

(Anm: Trendskifte blant ungdom: Mer hasj og vold. Unge i Oslo er mer involvert i vold og har flere helseplager enn før. De bruker mer hasj og mindre tid på lekser. Forskerne kaller det et trendskifte som gir grunn til bekymring. Selv om majoriteten av ungdom har det bra, er det flere piler som peker i feil retning. Forskerne bak rapporten omtaler det som et trendskifte: – De siste 10–15 år har vi sett ungdommen bli skikkeligere og skikkeligere. Det vi ser som et trendskifte nå er at det er en økning i andelen ungdommer som begår kriminalitet, det er mer vold og det er mer hasjrøyking, sier NOVA-forsker ved OsloMet Anders Bakken. Han er prosjektleder for Ung i Oslo 2018. (…) Tall som bekymrer - Cannabisbruk blant gutter har økt fra 10 prosent i 2015 til 17 prosent i 2018. Blant jenter har det økt fra 5 til 9 prosent. - Gruppen av «gjengangere» (ungdom som står for en stor del av den samlede problematferden) blant gutter har økt fra 5 til 9 prosent. - Markant økning av fysiske og psykiske helseplager både blant gutter og jenter. Flere rapporterer om ensomhet. - Andelen unge som begår kriminalitet eller som involverer seg i ulike former for problematferd øker. - Nedgang i andelen som er fornøyd med skolen. - Tydelig nedgang i tiden brukt på lekser. (nrk.no 19.6.2018).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.20

- Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015.

(Anm: Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo. Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten. 25 000 ungdommer i Oslo har svart på Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Nå foreligger resultatene, og forskerne finner flere bekymringsfulle utviklingstrekk. – Det er i hasjbruken vi finner den største endringen, forteller NOVA-forsker Anders Bakken som er leder for Ungdata på OsloMet – storbyuniversitetet. Bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd cannabisprodukter som hasj og marihuana, økt fra 10 til 17 prosent. I tredje klasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis. Samme tall for 2015 var 30 og 20 prosent. Det er også stadig flere ungdommer som blir tilbudt hasj, og flere enn før opplever at det å røyke hasj bidrar til å øke statusen i vennegjengen. (hioa.no 19.6.2018).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

- MOT LEGALISERING: - Bruk og omsetting av hasj er kriminelt og slik bør det fortsatt være, skriver Paulshus. Jeg blir sint når jeg hører seriøse voksne politikere mene at hasj ikke er så farlig. (- Sist gang var på Venstres Landsmøte nå i april 2018. Man ønsket å åpne for salg av brukerdoser av hasj, khat og LSD på utsalgssteder. Forslaget vant nesten frem, men falt med 110 mot 96 stemmer.)

(Anm: OLE PAULSHUS, Kommunestyrerepresentant Våler SP. Er det greit å legalisere hasj? MOT LEGALISERING: - Bruk og omsetting av hasj er kriminelt og slik bør det fortsatt være, skriver Paulshus. Jeg blir sint når jeg hører seriøse voksne politikere mene at hasj ikke er så farlig. Fra tid til annen dukker debatten om legalisering av hasj opp. Sist gang var på Venstres Landsmøte nå i april 2018. Man ønsket å åpne for salg av brukerdoser av hasj, khat og LSD på utsalgssteder. Forslaget vant nesten frem, men falt med 110 mot 96 stemmer. Det argumenteres med at rusmidler, som hasj og LSD, er mindre skadelige enn alkohol. Forsking sier at regelmessig bruk av hasj kan gi avhengighet, dårlig konsentrasjon, psykiske lidelser, psykoser, schizofreni og økt fare for ulykker (eks. bilulykker). Dog er det en del som hardnakket mener at forskingen ikke har noen klare bevis for dette. (vg.no 4.5.2018).)

- Viden om bivirkninger For de godkendte lægemidler indeholdende cannabinoider er der viden om bivirkningsprofilen. Hyppige bivirkninger/hændelser under de kliniske forsøg fremgår af Tabel 1 [11, 17, 18].

(Anm: Artikel. Medicinsk cannabis - version med referencer og habilitetserklæringer. Rationel Farmakoterapi 1, 2018 (…) Viden om bivirkninger For de godkendte lægemidler indeholdende cannabinoider er der viden om bivirkningsprofilen. Hyppige bivirkninger/hændelser under de kliniske forsøg fremgår af Tabel 1 [11, 17, 18]. (…) Månedsblad januar 2018 (sst.dk - Oprettet 19. februar 2018).)

- Inhalert cannabis blir utskilt i brystmelk. (- Beregninger tyder på at spedbarn tar inn 2,5 % av den inhalerte dosen, i gjennomsnitt (område, 0,4 % - 8,7 %). Ingen THC-metabolitter ble oppdaget i morsmelk.)

(Anm: Inhaled Cannabis Is Excreted in Breast Milk. Alain Joffe, MD, MPH, FAAP reviewing Baker T et al. Obstet Gynecol 2018 May. A small study suggests that breast-fed infants would consume about 2.5% of the cannabis dose a breast-feeding mother inhaled. To determine to what extent tetrahydrocannabinol-9 (THC) from currently available commercialized cannabis products is found in breast milk, investigators conducted a small pharmacokinetic study. They anonymously recruited 8 women from the Denver area who met the following criteria: exclusively breast-feeding; infant born at ≥37 weeks gestation; 1 to 6 months postpartum; regularly smoked cannabis; not using oral cannabis, other drugs, or herbal products. The mothers were instructed to go to a preselected cannabis dispensary to purchase preweighed 0.1-g samples of cannabis (THC content 23.2%). Baseline breast milk samples were obtained after an abstinence period of 24 hours and then at 20 minutes and 1, 2, and 4 hours after inhalation of the standard dose. At baseline, six participants had THC levels <2 ng/mL, suggesting these women did abstain as directed. Breast milk THC concentrations in these 6 women averaged 13 ng/mL at 20 minutes, and 36, 35, and 16 ng/mL at 1, 2, and 4 hours, respectively. Calculations suggest infants ingested 2.5% of the inhaled dose, on average (range, 0.4%–8.7%). No THC metabolites were detected in breast milk. (NEJM 2017 (April 30, 2018).)

- Bruk av cannabis under graviditet knyttet til økt risiko for autisme.

(Anm: Cannabis use in pregnancy linked to a greater risk of autism. In the largest study of its kind, Ottawa researchers found that children whose mothers reported using cannabis during pregnancy were at greater risk of autism. The incidence of autism was 4 per 1000 person-years among children exposed to cannabis in pregnancy, compared to 2.42 among unexposed children. The findings were published in the prestigious medical journal Nature Medicine. (medicalxpress.com 10.8.2020).)

(Anm: Maternal cannabis use in pregnancy and child neurodevelopmental outcomes. Nat Med (2020) (10 August 2020).)

- Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (- Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplett? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul i form av et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk.)

(Anm: Sunshine Policies (retningslinjer for åpenhet om interessekonflikter) og mørke skygger over Europa: Offentliggjøring av legemiddelindustriens utbetalinger til helsepersonell i ni europeiske land. (Sunshine Policies and Murky Shadows in Europe: Disclosure of Pharmaceutical Industry Payments to Health Professionals in Nine European Countries. (...) Er åpenheten om individuelle data obligatorisk og komplette? Flertallet av de frivillige retningslinjer inkluderer en "opt-out" (frameldelse)-klausul, gjennom et krav om individuelt samtykke, hvilket undergraver betydningen av en åpenhetspolitikk. (The majority of the voluntary codes include an “opt-out” clause, through a requirement for individual consent, that undermines the meaning of a transparency policy.) (...) Disclosure rules must follow EFPIA guidelines, but exceptions are allowed when these provisions are in conflict with national laws or regulations. Int J Health Policy Manag 2018 (ePublished: 14 March 2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Raddiser er mer skråsikre. (…) Scorer lavt på åpenhet. (…) Lite svekket selvtillit (forskning.no 7.1.2019).)

(Anm: Media (mediekritikk) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

- Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt.

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Hjerneslag er mulige komplikasjoner ved bruk av cannabinoider.

(Anm: Strokes are possible complications of cannabinoids use. Abstract It is critically important to identify all factors that may play a role in the recent increase of the incidence of stroke among the young population. Considering the worldwide use of cannabinoids (cannabis and synthetic cannabinoids), the recent legalization of their consumption in some countries, and their supposed involvement in cardiovascular events, we evaluated their role in the occurrence of neurovascular complications among the young. Ninety-eight patients were described in the literature as having a cannabinoids-related stroke (85 after cannabis use and 13 after synthetic cannabinoids). (…) It is useful to inform the young population about the real potential risk of using cannabinoids. We suggest to systematically ask all young adults with stroke about their drug consumption including cannabinoids, to screen urine for cannabis or to include a specific diagnostic test to detect synthetic cannabinoids, and to obtain non-invasive intracranial arterial investigations (i.e. CT-angiography or cerebral MRA) in order to search for cerebral vasoconstriction. However, several questions remained unresolved and further research is still needed to assess the pathophysiological mechanisms involved in young cannabinoids users with stroke. This article is part of a Special Issue entitled "Cannabinoids and Epilepsy". Epilepsy Behav. 2017 May;70(Pt B):355-363.)

- Personer som bruker medisinsk marihuana har høyere forskrivningsrater av reseptbelagte legemidler, ifølge studie.

(Anm: People who use medical marijuana have higher rates of prescription drug use, study finds. Can medical marijuana help to fight the opioid epidemic? Many believe that it can. But a new study finds that people who use medical marijuana actually have higher rates of medical and non-medical prescription drug use--including pain relievers. The study appears in the Journal of Addiction Medicine, the official journal of the American Society of Addiction Medicine (ASAM), published by Wolters Kluwer. (news-medical.net 27.4.2018).)

(Anm: Medical Marijuana Users are More Likely to Use Prescription Drugs Medically and Nonmedically. Journal of Addiction Medicine 2018 (April 17, 2018).)

- Effektene av legalisering. Ny rapport om konsekvensene av legalisering i fire amerikanske delstater og Washington DC. De amerikanske delstatene Colorado og Washington legaliserte cannabis i 2012, etterfulgt av Alaska og Oregon i 2014. (- Økning i bruk, flere som kjører i cannabisrus, og en kraftig økning i cannabisrelaterte akuttinnleggelser og forgiftninger er noe av det man finner.)

(Anm: Effektene av legalisering. Ny rapport om konsekvensene av legalisering i fire amerikanske delstater og Washington DC. De amerikanske delstatene Colorado og Washington legaliserte cannabis i 2012, etterfulgt av Alaska og Oregon i 2014. Nå foreligger en ny rapport som ser nærmere på hvilke konsekvenser frislippet har hatt for samfunnet. Økning i bruk, flere som kjører i cannabisrus, og en kraftig økning i cannabisrelaterte akuttinnleggelser og forgiftninger er noe av det man finner. Les rapporten her. (actis.no 11.5.2018 - Nyhetsbrev fra Actis: Ny rapport om effektene av legalisering) - (learnaboutsam.org).)

- LESSONS LEARNED FROM MARIJUANA LEGALIZATION IN FOUR U.S. STATES AND D.C. MARCH 2018.

(Anm: LESSONS LEARNED FROM MARIJUANA LEGALIZATION IN FOUR U.S. STATES AND D.C. MARCH 2018. EXECUTIVE HIGHLIGHTS Colorado and Washington legalized marijuana in 2012, followed by Alaska and Oregon in 2014. The District of Columbia legalized cultivation and possession in 2014. Today’s highly potent marijuana represents a growing and significant threat to public health and safety, a threat that is amplified by a new marijuana industry intent on profiting from heavy use. State laws allowing marijuana have, in direct contradiction to federal law, permitted this industry to flourish, influencing both policies and policy makers. While the consequences of these policies will not be known for decades, early indicators are troubling. This report, reviewed by prominent scientists and researchers, serves as an evidence-based guide to what we currently observe in various states. (learnaboutsam.org).)

- BJØRN RØSE, tidligere Tolldirektør. For ungdom er avkriminalisering en katastrofe. Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering av narkotikabruk, eller bare en misforståelse på Stortinget? (– Overfor ordinær norsk ungdom som nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe, hevder kronikkforfatteren.) (- Resultatet vil være økt bruk av narkotika, og dermed også økt misbruk og flere ødelagte og ulykkelige unge mennesker. Det er dessverre ingen som helst tvil om at dette vil bli utfallet.)

(Anm: BJØRN RØSE, tidligere Tolldirektør. For ungdom er avkriminalisering en katastrofe. Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering av narkotikabruk, eller bare en misforståelse på Stortinget? CANNABIS: – Overfor ordinær norsk ungdom som nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe, hevder kronikkforfatteren. (…) Vi kan ikke ha bare én narkotikapolitikk i Norge, vi må ha to. Fagfolk forstår dette, men tydeligvis ikke politikerne. Politikken overfor de langtkomne heroinister må være forskjellig fra politikken overfor ordinær norsk ungdom. Overfor de langtkomne heroinistene, som heldigvis er en liten gruppe, kan man gjerne flytte hele ansvaret til helsesektoren, dette vil bare være en formalisering av dagens realiteter. (…) Dersom man avkriminaliserer, gir man helt gale signaler til ungdommen; fordi straffebestemmelsene representerer en så viktig normgrense, særlig for mindreårige brukere. Resultatet vil være økt bruk av narkotika, og dermed også økt misbruk og flere ødelagte og ulykkelige unge mennesker. Det er dessverre ingen som helst tvil om at dette vil bli utfallet. (vg.no 15.12.2017).)

- Ny forskning avliver to medisinske myter om marihuana.

(Anm: New Research Debunks Two Medical Marijuana Myths. THURSDAY, Feb. 22, 2018 (HealthDay News) -- Mention legalizing medical marijuana, and people often think two things: - This will prompt teens to think marijuana use is OK, and more will start using it. - Legalizing marijuana will reduce the number of adults overdosing on opioids. As it turns out, neither has proven to be true, according to new research. (…) The results of both studies are published online Feb. 22 in the journal Addiction. (medicinenet.com 22.2.2018).)

- Helsesøster bekymret for rusbruk. – Særlig den utstrakte bruken av cannabis bekymrer meg. Det lagres i hjernen i lang tid og kan utløse psykose, advarer helsesøster Hilde Mostue på Stabekk videregående skole. – At det foregår narkotikabruk i russetiden er ikke nytt for oss.

(Anm: Helsesøster bekymret for rusbruk. – Særlig den utstrakte bruken av cannabis bekymrer meg. Det lagres i hjernen i lang tid og kan utløse psykose, advarer helsesøster Hilde Mostue på Stabekk videregående skole. – At det foregår narkotikabruk i russetiden er ikke nytt for oss. Problemet kan være økende i og med at det er blitt lettere å få tak i over nettet og det er blitt rimeligere. Penger har de jo, russen, sier Mostue. Hun ønsker ikke å være en moralens vokter, men er opptatt av at foreldre skal tåle litt støy fra ungdommen så de ikke vender opprøret innover. (budstikka.no 26.4.2018).)

- Rektor advarer foreldre om narkobruk i russefeiringen. (- «Vi har fått høre at enkelte bruker både kokain og MDMA i tillegg til cannabis og alkohol. Skolen ser svært alvorlig på situasjonen», skriver rektor som får støtte fra russesjefene.)

(Anm: Rektor advarer foreldre om narkobruk i russefeiringen. (…) Skolen har fått høre om utstrakt rusbruk på noen russebusser der elever fra Stabekk er med. Dette har fått rektor Katrine Enghaug til å sende brev til elevenes foresatte og advare mot rulling for yngre. «Vi har fått høre at enkelte bruker både kokain og MDMA i tillegg til cannabis og alkohol. Skolen ser svært alvorlig på situasjonen», skriver rektor som får støtte fra russesjefene. (budstikka.no 26.4.2018).)

- Medicinsk cannabis under lupp. (- Han talade också om de skador på hjärnan efter långvarigt cannabisbruk som har dokumenterats, som försämrad kognition och motorik, psykisk ohälsa och beroendeproblematik.)

(Anm: Medicinsk cannabis under lupp. (…) Det vetenskapliga underlaget är nämligen skralt. (…) Medicinsk cannabis kan fungera mot neuropatisk smärta. Inte för alla, men för vissa är effekten god. Hur effekten blir beror på en rad faktorer, som individens unika uppsättning av cannabinoida receptorer, hur substansen administreras, hur det bryts ned i kroppen och individens kön och ålder, förklarade Fred Nyberg. Han talade också om de skador på hjärnan efter långvarigt cannabisbruk som har dokumenterats, som försämrad kognition och motorik, psykisk ohälsa och beroendeproblematik. (lakemedelsvarlden.se 22.11.2017).)

(Anm: Exacerbation of psychosis triggered by a synthetic cannabinoid in a 70-year-old woman with Parkinson disease. CMAJ January 15, 2018 190 (2) E50-E52;.)

- Marijuana påvirker kognitiv funksjon ... men bare i 72 timer. (- Andre eksperter sier at legemidlet fortsatt har langsiktige effekter på tenåringer.)

(Anm: Marijuana Affects Cognitive Function… but Only for 72 Hours. Researchers say the “brain haze” from marijuana only lasts for three days. However, other experts say the drug still has long-term effects on teenagers. Purple haze, all in my brain… but just for the next three days. Jimi Hendrix sang about the aftereffects of drugs in his 1967 song. And, to this day, the effects of marijuana on brain development in teens and young adults remains a contentious topic. Previous studies have linked teenage marijuana use with numerous developmental risks, including a decline in cognitive ability. But a new study is challenging that. Published this month in the journal JAMA Psychiatry, the study concludes that prior research “may have overstated the magnitude and persistence of cognitive deficits associated with use.” Additionally, the researchers found that people who abstained from marijuana use for longer than 72 hours had insignificant cognitive issues after that time period. “Our analyses suggest a detectable but limited association between cannabis use and cognitive functioning in adolescents and young adults; for a majority of individuals, such effects may be of questionable clinical significance, especially after sustained abstinence,” the authors write. (healthline.com 26.4.2018).)

(Anm: Association of Cannabis With Cognitive Functioning in Adolescents and Young Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. Question  Is frequent or heavy cannabis use associated with cognitive dysfunction in adolescents and young adults? (…) Conclusions and Relevance Associations between cannabis use and cognitive functioning in cross-sectional studies of adolescents and young adults are small and may be of questionable clinical importance for most individuals. Furthermore, abstinence of longer than 72 hours diminishes cognitive deficits associated with cannabis use. Although other outcomes (eg, psychosis) were not examined in the included studies, results indicate that previous studies of cannabis in youth may have overstated the magnitude and persistence of cognitive deficits associated with use. Reported deficits may reflect residual effects from acute use or withdrawal. Future studies should examine individual differences in susceptibility to cannabis-associated cognitive dysfunction. JAMA Psychiatry. Published online April 18, 2018.)

– Cannabis: Hjerneendringer kan forklare følelser av fremmedgjøring. Resultatene antyder en mekanisme som kan forklare hvorfor risikoen for depresjon og andre psykiske problemer er høyere blant de som bruker legemidlet. (- Slik hjelper den nye forskningen å belyse disse linkene, idet studien gransker hva som foregår i hjernen til tunge cannabisbrukere.)

(Anm: Cannabis: Brain alterations may explain feelings of alienation. New research has revealed altered brain activity in young adults with cannabis addiction. The findings suggest a mechanism that may explain why the risk of depression and other mental health issues is higher among those who use the drug. The study was carried out by Dr. Peter Manza, Dr. Dardo Tomasi, and Dr. Nora Volkow, of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism in Bethesda, MD. The findings have been published in the journal Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.As Dr. Manza and his colleagues explain in their paper, heavy cannabis use has been linked with a higher risk of psychosis, depression, and schizophrenia. Additionally, here at Medical News Today, we have reported on studies pointing to a link between marijuana use and bipolar disorder. That being said, the precise mechanisms underlying such associations have remained unclear. So, the new research helps to illuminate these links, as the study examines what goes on inside the brains of heavy cannabis users. (medicalnewstoday.com 18.1.2018).)

(Anm: Subcortical Local Functional Hyperconnectivity in Cannabis Dependence. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging 2017 (Available online 22 November 2017).)

- Studien sier at det er tilstrekkelig bevis for å antyde at marihuana, eller cannabis, reduserer nivået av dopamin i hjernen - en nevrotransmitter som spiller en nøkkelrolle i læring, bevegelse, motivasjon, følelser og belønning. Lavt dopaminnivå har vært forbundet med humørsvingninger, tretthet, depresjon og mangel på motivasjon; Dopaminmangel er tilstede i en rekke nevrologiske tilstander, inkludert Parkinsons sykdom og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

(Anm: Marijuana and mental illness: Low dopamine levels may play a role. A new review offers further insight into how long-term marijuana use might have a negative impact on mental health, after finding "substantial evidence" that the drug alters the brain's reward system to increase negative emotions and decrease motivation. The study says there is sufficient evidence to suggest marijuana, or cannabis, reduces levels of dopamine in the brain - a neurotransmitter that plays a key role in learning, movement, motivation, emotion, and reward. Low dopamine levels have been associated with mood changes, fatigue, depression, and lack of motivation; dopamine deficiency is present in a number of neurological conditions, including Parkinson's disease and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (- Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer til impulsiv atferd.)

(Anm: Kan vi klandre våre gener for somling (nøling, sendrektighet)? (Can we blame procrastination on our genes?) (…) Dopamin - en kjemisk budbringer som spiller en rolle i hjerneprosesser som oppmerksomhet, hukommelse og motivasjon. (…) Tidligere studier har allerede knyttet økte dopaminnivåer med impulsiv atferd. (medicalnewstoday.com 21.7.2019).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: Case-control studie. (- Konklusjoner.) (- Det ble observert en robust forbindelse mellom noen klasser av antikolinergika og fremtidig demensforekomst.)

(Anm: Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study. Abstract Objectives To estimate the association between the duration and level of exposure to different classes of anticholinergic drugs and subsequent incident dementia. (…) Conclusions A robust association between some classes of anticholinergic drugs and future dementia incidence was observed. (…) Prescriptions at 15-20 years before a diagnosis of dementia for antidepressant and urological drugs with an ACB score of 3 remained consistently significantly associated with dementia incidence with odds ratios of 1.19 (1.10 to 1.29) and 1.27 (1.09 to 1.48) respectively. However, for antidepressants with an ACB score of 1, the association with dementia increased for prescriptions given in periods closer to a diagnosis of dementia. Similarly, the negative association between gastrointestinal drugs and dementia was not seen for exposures 15-20 years before the index date. BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Bruk av marihuana linket til større risiko for psykose hos tenåringer.

(Anm: Marijuana use linked to greater psychosis risk in teens. Studies have long suggested a link between marijuana use and psychosis. New research sheds further light on this association, after finding that teenagers who increase their use of the drug are more likely to experience psychotic-like episodes. (…) Lead study author Josiane Bourque, of the Department of Psychiatry at the University of Montreal in Canada, and colleagues published their findings today in the Journal of Child Psychology and Psychiatry. (…) In recent years, legalization of marijuana for recreational purposes, medicinal purposes, or both, has risen in the U.S. Studies have indicated that this rise in legalization has reduced perceptions of marijuana as a harmful drug, leading to an increase in its use, particularly among teenagers. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Cannabis use and psychotic-like experiences trajectories during early adolescence: the coevolution and potential mediators. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2017 (First published: 5 July 2017).)

(Anm: Understanding Medical Marijuana: Laws, Uses, Safety. (medicinenet.com 17.3.2017).)

- Studier avslører marihuanas potensielle effekter hos personer med høy risiko for psykotisk lidelse.

(Anm: Study reveals marijuana's potential effects in individuals at high risk for psychotic disorder. Study reveals marijuana's potential effects in individuals at high risk for psychotic disorder. (…) After smoking active marijuana, both groups had signs of intoxication and increases in heart rate and arousal relative to the placebo. However, only the high-risk group experienced transient increases in paranoia and anxiety, as well as disrupted sensory perception and cognitive performance, after using active marijuana. Neither group experienced these effects after using the placebo. (news-medical.net 14.9.2017).)

- Røyking hver dag kan øke psykoserisiko, ifølge studie. To nye studier rapporterer en økt risiko for psykose blant røykere av ikke bare marihuana, men også tobakk. (- I studien av marihuana fant teamet økt risiko for psykose blant tenårige brukere. "Vi fant at unge som hadde brukt cannabis minst fem ganger hadde en økt risiko for psykoser under oppfølging selv når de regner med tidligere psykotiske erfaringer, bruk av alkohol og narkotika og foreldrenes historie om psykoser," bemerket studiens medforfatter, Antti Mustonen.) (- Dopamin er nevrotransmitteren som bidrar til å kontrollere hjernens "glede og belønningssentre." Forskere vet nå at røyking føles behagelig fordi nikotin får dopamin til å bli frigjort i hjernen. En del av grunnen til at forfatterne av The Lancet-studien mener at dopamin-systemet kan spille en rolle i å sammenkoble daglig røyking og psykose, er fordi studier har vist at røykere har mindre sannsynlighet for å få Parkinsons sykdom.)

(Anm: Smoking every day can increase psychosis risk, study finds. Two new studies report an increased risk of psychosis among smokers of not only marijuana, but tobacco, too.  The tobacco study has now been published in the journal Acta Psychiatrica Scandinavica, and the marijuana study — which was conducted by the same team — has now been published in The British Journal of Psychiatry. Research has found links between psychosis and both tobacco and marijuana smoking — particularly in regard to schizophrenia-related psychosis. However, the precise reasons why people who experience psychosis are more likely to smoke are not clear. (…) 'Self-medication' theory questioned A 2015 systematic review and meta-analysis that was published in The Lancet examined this issue. Its authors reported that smoking tobacco every single day was linked with both increased risk of psychosis and earlier age of onset of psychotic disorder. In this latest systematic review, people having a first episode of psychosis were three times more likely to be smokers than nonsmokers. Based on their findings, the authors questioned the "self-medication" theory and proposed instead that nicotine may be having an effect that creates the conditions for psychosis, possibly on the dopamine system. Dopamine is the neurotransmitter that helps to control the brain's "pleasure and reward centers." Scientists now know that smoking feels pleasurable because nicotine causes dopamine to be released into the brain. Part of the reason why the authors of The Lancet study believe that the dopamine system may play a role in driving the link between daily smoking and psychosis is because studies have shown that smokers are less likely to get Parkinson's disease. While Parkinson's disease is characterized by a lack of dopamine, schizophrenia is thought to be "the opposite of Parkinson's," in that some scientists believe that its symptoms are caused by an excess of dopamine. (…) Marijauna use linked to psychosis risk In the study of marijuana, the team found an increased risk of psychosis among teenage users. "We found that young people who had used cannabis at least five times had a heightened risk of psychoses during the follow-up, even when accounting for previous psychotic experiences, use of alcohol and drugs, and the parents' history of psychoses," notes study co-author Antti Mustonen. "Our findings are in line with current views of heavy cannabis use, particularly when begun at an early age, being linked to an increased risk of psychosis," he adds. "Based on our results, it's very important that we take notice of cannabis-using young people who report symptoms of psychosis. If possible, we should strive to prevent early-stage cannabis use." (medicalnewstoday.com 18.3.2018).)

(Anm: Heart disease: 'Just one cigarette daily' raises risk. (…) A BMJ report on the review — led by Allan Hackshaw, a professor at University College London in the United Kingdom — reveals that even if you smoke around one cigarette per day, your risk for stroke and coronary heart disease is "much greater than expected." He and his colleagues calculated that the risk from smoking about one cigarette per day is around "half that for people who smoke 20 per day." The findings challenge a widely held view that smoking just a few cigarettes per day is "relatively safe." Instead, the report concludes that: "No safe level of smoking exists for cardiovascular disease." (medicalnewstoday.com 25.1.2018).)

- Flere bevis linker bruk av høypotent marijuana til første episode med psykose.

(Anm: More evidence links high-potency marijuana use to first-episode psychosis. REPORTING FROM THE ICSR BIENNIAL MEETING SAN DIEGO – High-potency marijuana use appears to be associated with an increased risk of a first psychotic episode, based on a case-control study conducted in Europe. “Daily users of a strong type of cannabis face a significant increase in the probability of developing a psychotic disorder,” reported Marta Di Forti, MD, PhD, MRC, lead author of a study whose preliminary results were presented at the International Congress on Schizophrenia Research. (mdedge.com 19.12.2017).)

- Cannabis (pot) fremdeles dårlig for ungdommers mentale helse.

(Anm: Pot Smoking Is Still Bad for Teenage Mental Health Steven Dubovsky, MD reviewing Jones HJ et al. JAMA Psychiatry 2018 Jan 17. A longitudinal study distinguishes between the effects of using marijuana and smoking cigarettes. Cannabis use is usually accompanied by cigarette smoking, and both tobacco and cannabis have been associated with psychosis; but whether the link to psychosis is attributable to marijuana or tobacco is unknown. Researchers examined longitudinal data on 5300 U.K. adolescents who repeatedly self-reported their cigarette and cannabis use between ages 14 and 19 and were assessed on structured interviews for psychotic experiences at ages 12 and 18. (…) COMMENT That the association of later psychosis with cannabis use (but not cigarette use) survived adjustment of intermediate variables suggests that it is marijuana (and not nicotine or other elements of smoking that often accompany cannabis use) that predisposes to psychosis. The lack of evidence that early psychosis predicts later cannabis use contradicts the theory that the latter is a form of self-treatment for the former. Despite widespread acceptance of marijuana use, it should be discouraged by clinicians treating patients who are vulnerable to psychosis. NEJM 2017 (February 2, 2018).)

- Hjelper marijuana deg med å sove? (- Mange tyr til substanser for å behandle søvnløshet og søvnforstyrrelser. (- Det kan faktisk forverre deres søvnkvalitet.)

(Anm: Does Marijuana Help You Sleep? A recent study concludes that marijuana use might actually disrupt your sleep. However, experts point out there may be other factors involved. Marijuana may make you sleepy, but does it really help you sleep? With the increasing frequency of marijuana legalization and its medical use throughout the United States, many are turning to the drug to treat insomnia and sleep disorders. However, a study from the University of Michigan concluded that depending on how frequently an individual uses marijuana, it may not help them sleep at all. It may actually worsen their sleep quality. The study recruited 98 subjects who were divided into three groups: daily marijuana users, non-daily marijuana users, and a non-user control group. (medicalnewstoday.com 6.10.2017).)

- Forskningen viste at tre fjerdedeler av deltakerne (76,3 prosent) ikke utviklet et problem med cannabisbruk i løpet av høyskoleårene eller i tidlig voksen alder. Imidlertid ble en fjerdedel av dem avhengige - og forskerne delte disse brukerne i tre kategorier: "Vedvarende, begrenset og forsinket problematisk bruk av cannabis."

(Anm: Anxiety 'huge risk factor' for cannabis use disorder. Researchers from Duke University Medical Center in Durham, NC, explore the risk profiles of problematic cannabis users. Sherika Hill, Ph.D. — an adjunct faculty associate at the Duke University School of Medicine — is the lead author of the study, and the findings were published in the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (…) The research found that three quarters of the participants (76.3 percent) did not develop a cannabis use problem during their college years or in early adulthood. However, one quarter of them did — and the scientists divided these users into three categories: "persistent, limited, and delayed problematic cannabis use." (medicalnewstoday.com 25.10.2017).)

- Konklusjoner: Bruk av cannabis ser ut til å øke i stedet for å redusere risikoen for utvikling av ikke-medisinsk reseptbelagt opioidbruk og opioidforstyrrelser.

(Anm: Cannabis Use and Risk of Prescription Opioid Use Disorder in the United States. Abstract Objective: The authors sought to determine whether cannabis use is associated with a change in the risk of incident nonmedical prescription opioid use and opioid use disorder at 3-year follow-up. (…) Conclusions: Cannabis use appears to increase rather than decrease the risk of developing nonmedical prescription opioid use and opioid use disorder. American Journal of Psychiatry 2017 (Published online: September 26, 2017).)

- Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. (- Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne.)

(Anm: Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter. En gennemgang af videnskabelig viden viser, at blot tre studier antyder en vis effekt af medicinsk cannabis på rygmarvspatienter. Lægemiddelstyrelsen fastholder, at patienterne bør være en del af en dansk forsøgsordning fra 2018. Bioetiker bifalder beslutningen. Andre forskere er oprørte. (…) Historien kort Stort set ingen studier viser, at patienter med skader i rygmarven - paraplegi - har gavn af medicinsk cannabis. Alligevel er rygmarvspatienter sammen med tre andre typer (multipel sklerose, kroniske smerter og kvalme eller opkast efter kemoterapi) med i dansk forsøgsordning fra 1. januar 2018. Bioetiker synes, det giver mening, mens andre forskere finder det dybt betænkeligt, at vi vil give patienter medicin uden at kende konsekvenserne. (videnskab.dk 19.11.2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

- Fortolkning: Den økte sannsynligheten for alvorlig depresjon (MDD) og selvmordstanker hos de som bruker cannabis hyppig kan ikke bare tilskrives vanlige predisponerende faktorer.

(Anm: Major depressive disorder, suicidal thoughts and behaviours, and cannabis involvement in discordant twins: a retrospective cohort study. Summary Background Early and frequent cannabis use are associated with an increased likelihood of major depressive disorder (MDD) as well as suicidal thoughts and behaviours. (…) Interpretation The increased likelihood of MDD and suicidal ideation in frequent cannabis users cannot be solely attributed to common predisposing factors. The Lancet Psychiatry 2017;4(9):706–714 (September 2017).)

- Bruk av marihuana i tenårene bruk kan føre til bipolare symptomer senere.

(Anm: Teen marijuana use may lead to bipolar symptoms later on. It's a well-known fact that many young people use cannabis, and studies have pointed to a link between the drug and psychiatric conditions such as schizophrenia. However, the links between cannabis use and the development of bipolar symptoms over time have been insufficiently studied — until now. A new study fills this research gap by examining how cannabis use among teenagers is linked with hypomania in early adulthood. (…) In fact, at Medical News Today, we have reported on several studies that have illuminated the link between teenage cannabis use and psychiatric conditions. For instance, one study suggested that marijuana use causes changes in brain structure that are similar to those caused by schizophrenia. Another study in rodents suggested that adolescent use of the drug may bring about schizophrenia symptoms, but only in those already genetically susceptible to the illness. (news-medical.net 4.12.2017).)

- Studien finner sammenheng mellom ungdomsbruk av cannabis og fremtidig hypomani.

(Anm: Study finds link between adolescent cannabis use and future hypomania. Cannabis use in youth is linked to bipolar symptoms in young adults, finds new research by the University of Warwick. Researchers from Warwick Medical School found that adolescent cannabis use is an independent risk factor for future hypomania - periods of elated mood, over-active and excited behavior, and reduced need for sleep that are often experienced as part of bipolar disorder, and have a significant impact on day-to-day life. (news-medical.net 9.12.2017).)

- Marijuana kan være farlig for noen kreftpasienter eller forårsake uønskede bivirkninger, bemerket Pergam. "Vi håper at denne studien bidrar til å åpne opp døren for flere studier med sikte på å evaluere risikoen og nytten for marihuana i denne befolkningen," sa Pergam i en pressemelding.

(Anm: Where It's Legal, One-Quarter of Cancer Patients Use Medical Pot. (…) Most patients expressed strong interest in learning about marijuana during treatment, and 74 percent wanted information from cancer care providers, according to the study. But most of the patients said they had to get information from sources outside of the health care system. The study results were published online in the journal Cancer. Marijuana may be dangerous for some cancer patients or cause unwanted side effects, Pergam noted. "We hope that this study helps to open up the door for more studies aimed at evaluating the risks and benefits of marijuana in this population," Pergam said in a journal news release. (medicinenet.com 25.9.2017).)

(Anm: Cannabis use among patients at a comprehensive cancer center in a state with legalized medicinal and recreational use. Cancer 2017 (First published: 25 September 2017).)

(Anm: Evidence that cannabis use helps pain or PTSD is lacking, say researchers. Scientific evidence reporting on the use of cannabis for the treatment of chronic pain or post-traumatic stress syndrome (PTSD) is too limited to conclude its safety or efficacy, say researchers from the US Department of Veterans Affairs (VA). (news-medical.net 15.8.2017).)

(Anm: Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Abstract Background: Cannabis is available from medical dispensaries for treating posttraumatic stress disorder (PTSD) in many states of the union, yet its efficacy in treating PTSD symptoms remains uncertain. (…) Conclusion: Evidence is insufficient to draw conclusions about the benefits and harms of plant-based cannabis preparations in patients with PTSD, but several ongoing studies may soon provide important results. Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2017 Aug 15.)

- Læger siger nej til forsøg med medicinsk cannabis.

(Anm: Læger siger nej til forsøg med medicinsk cannabis. Syge risikerer at gå forgæves, når de fra 1. januar beder lægen om en recept på medicinsk cannabis. Forventningerne til en ny forsøgsordning med lægeordineret cannabis er høje hos syge og smerteplagede. Men modstand hos lægerne risikerer at bremse ordningen, inden den er kommet i gang. - Der mangler kontrollerede forsøg med medicinsk cannabis. Vi har hverken dokumentation for de gavnlige virkninger eller for bivirkninger. Derfor kan vi som læger ikke tage ansvar for at udskrive medicinen, siger Anders Beich, der er formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM. - Hvis en patient kommer til mig, så vil jeg sige, at jeg ikke kan påtage mig at udskrive medicinen. Jeg har hverken erfaring fra andre patienter eller et velbeskrevet videnskabeligt grundlag at læne mig op ad, siger han. (jyllands-posten.dk 2.10.2017).)

- Sparsom evidens for smertelindrende effekt af cannabis.

(Anm: Sparsom evidens for smertelindrende effekt af cannabis. I et systematisk review konkluderes, at der er meget sparsom evidens for, at cannabis har effekt på andre typer smerter end de neuropatiske. I et systematisk review konkluderes, at der er meget sparsom evidens for, at cannabis har effekt på andre typer smerter end de neuropatiske. Ugeskrift for Læger 19. sep 2017.)

(Anm: The Effects of Cannabis Among Adults With Chronic Pain and an Overview of General Harms: A Systematic Review. Background: Cannabis is increasingly available for the treatment of chronic pain, yet its efficacy remains uncertain. Conclusion: Limited evidence suggests that cannabis may alleviate neuropathic pain in some patients, but insufficient evidence exists for other types of chronic pain. Among general populations, limited evidence suggests that cannabis is associated with an increased risk for adverse mental health effects. Ann Intern Med. 2017 Sep 5;167(5):319-331. Epub 2017 Aug 15.)

- Ny forskning publisert i European Journal of Preventive Cardiology i går sier at bruken av marihuana er knyttet til en tredobbelt risiko for død på grunn av hypertensjon.

(Anm: New research published in the European Journal of Preventive Cardiology yesterday states that the use of marijuana is linked with a three-fold risk of death due to hypertension. (…) The findings of the study showed that the marijuana users possessed a greater risk of dying from hypertension. When compared with non-users, the users of marijuana were 3.42 times  more likely to suffer hypertension as a cause of death,  and with the addition of each year of use, the risk increased by 1.04 times. (news-medical.net 16.8.2017).)

(Anm: Effect of marijuana use on cardiovascular and cerebrovascular mortality: A study using the National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality file. (…) Conclusion From our results, marijuana use may increase the risk for hypertension mortality. Increased duration of marijuana use is associated with increased risk of death from hypertension. Recreational marijuana use potentially has cardiovascular adverse effects which needs further investigation. Eur J Prev Cardiol. 2017 Jan 1:2047487317723212.)

- Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige. (- Forfatterne konkluderer, at selv om problematisk brug ses sjældnere blandt cannabisbrugere end blandt opioidbrugere, er den på 10-20% i cannabisgruppen sammenlignet med 20-50% i opioidgruppen.)

(Anm: Op til 20% af patienterne, som får medicinsk cannabis for kroniske smerter, bliver afhængige. Israelsk undersøgelse viser, at udvikling af afhængighed ved lægeordineret cannabis ses hos 10-20% af patienterne. Behandling af patienter med kroniske nonmaligne smerter er svær, og det er kendt, at mange af disse patienter udvikler opioidafhængighed. I nogle lande har man fremført lægeordineret cannabis som en alternativ mulighed. I Danmark har man aftalt en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis, som starter næste år til blandt andet patienter med kroniske smerter. I Israel har man relativt langvarige erfaringer med medicinsk cannabis, og en ny undersøgelse derfra beskriver udvikling af afhængighed ved medicinsk ordineret cannabis. Artiklen opererer med begrebet ”problematisk brug”, som er karakteriseret ved overforbrug, stærk trang til stoffet og angst for ikke at kunne få stoffet. Studiet er baseret på ca. 900 patienter med kroniske smerter, og fokus er udvikling af afhængighed blandt cannabisbrugere sammenlignet med opioidbrugere. Forfatterne konkluderer, at selv om problematisk brug ses sjældnere blandt cannabisbrugere end blandt opioidbrugere, er den på 10-20% i cannabisgruppen sammenlignet med 20-50% i opioidgruppen. Ugeskrift for Læger 2017;16.)

(Anm: Persistent cannabis use linked to violent behavior among young people with mental illness (news-medical.net 6.10.2017).)

- Vil skape marihuanaens Silicon Valley. (- Mannen ønsker å være anonym. Det han driver med, er å skaffe eiendommer til kommende marihuanakonger i Californias bortgjemte småbyer og tettsteder. Han kjøper eiendommene før de er regulert for dyrking.)

Vil skape marihuanaens Silicon Valley
dn.no 19.5.2017
Kjendiser og businessmenn investerer millioner i ørkentomter i California. Frislippet av marihuana har skapt eiendomsboom.

– Du kan kalle meg konsulent slash eiendomsutleier slash eiendomsmegler slash investor slash politiker slash lobbyist.

Han sitter i et grått trehus der det nesten bare jobber konkursadvokater, har på seg en grønn, utvasket trøye og joggebukse. Solbrillene hviler parat på hodet, så de kan dras ned over øynene med poser under idet dagslyset treffer.

– Men det blir riktigere å kalle meg en ninjakriger.

Mannen ønsker å være anonym. Det han driver med, er å skaffe eiendommer til kommende marihuanakonger i Californias bortgjemte småbyer og tettsteder. Han kjøper eiendommene før de er regulert for dyrking. Etter å ha kjøpt dem, jobber han seg inn hos de lokale myndighetene for å få lisensene han trenger, så videreselger han. Med lisensene på plass, er eiendommene klare til å fylles med lovlige marihuanaplanter. Salgssummen blir en ganske annen enn innkjøpsprisen. (…)

- Ben vil selge marihuana i Norge: Har hatt fortrolige møter med investorer og på Stortinget. (- I forrige uke var han i Oslo for å finne norske investorer til det selskapet som produserer og selger marihuana til medisinsk bruk.)

(Anm: Ben vil selge marihuana i Norge: Har hatt fortrolige møter med investorer og på Stortinget. Børsnoterte Maricann vil ha norske investorer i medisinsk marihuana. Har snakket varmt for medisinsk cannabis overfor Bård Hoksrud (Frp) og et 20-tall investorer. SØKER NORSKE PENGER: - Den typiske pasienten i Canada for vårt selskap, er 55 eller mer og lider av kronisk smerte, forteller Maricann-sjef Ben Ward. I forrige uke var han i Oslo for å finne norske investorer til det selskapet som produserer og selger marihuana til medisinsk bruk. (dagbladet.no 20.9.2017).)

- AMERIKANSK POLITITOPP ADVARER NORGE: – Legaliserer Norge cannabis, vil dere se økt vold, psykoser og ruskjøring. (- Cannabis-forkjempere ville bestikke ham (- Det var snakk om flere hundre tusen dollar utbetalt hvert år.)

AMERIKANSK POLITITOPP ADVARER NORGE: – Legaliserer Norge cannabis, vil dere se økt vold, psykoser og ruskjøring
tv2.no 5.11.2016
Mangeårig leder i den amerikanske narkotikapolitiforeningen mener myter og løgn førte til det han kaller den katastrofale legaliseringen av cannabis i stadig flere delstater i USA.

Ronald Brooks har jobbet 42 år som narkotikapoliti i USA. Han har ledet National Narcotic Officers´ Association Coalition i en årrekke, og har et klart budskap til norske politikere og det norske folk:

– Det utspiller seg en tragedie i landet vårt og hvis marihuana blir avkriminalisert i Norge, vil det bli en tragedie også for deres land, sier Brooks til TV 2.

Forrige helg var han i Bergen i forbindelse med at Norsk narkotikpolitiforening (NNPF) hadde sin årlige konferanse.

Ekstrem vold utført i psykose
Der fortalte han om konsekvensene politiet og andre nødetater har sett i de statene som har avkriminalisert cannabis. (…)

Cannabis-forkjempere ville bestikke ham
Internasjonale rusforskere oppfordret nylig nasjonale myndigheter til å advare befolkingen mot cannabisbruk. Kunnskapen om koblingen mellom cannabisbruk og psykose og schizofreni er så urovekkende at de mener det er grunnlag for å slå alarm.

Til de 600 politifolkene som hørte ham tale under NNPFs samling, fortalte Brooks at han skal ha blitt tilbudt svimlende summer fra en lobbyorganisasjon for å gå god for legalisering av marihuana.

– Det er store pengeinteresser bak. Jeg ble oppringt av et selskap for å møte med noen advokater. De sa at de ville betale meg veldig mye penger for å gå god for at legalisering er veien å gå, siden den er uunngåelig, forteller Brooks.

Ifølge den erfarne narkotikapolititjenestemannen forsøkte selskapet seg først med 200.000 dollar, og fortsatte å presse på da han sa nei. De ville ha ham til å si noe positivt om marihuana; et budskap de kunne bruke i sin propaganda.

– Det var snakk om flere hundre tusen dollar utbetalt hvert år. Men jeg har sett for mange barn bli ødelagt av det stoffet. Jeg har venner og kolleger som har blitt drept mens de har jobbet med narkotikasaker. Jeg skulle gjerne hatt pengene, men jeg vil aldri selge idealene mine, sier Brooks til TV 2. (…)

(Anm: Big Marijuana Claims Vs. The Science (learnaboutsam.org).)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: The Effects of Marijuana on Your Body (healthline.com 21.7.2017).)

- Mennesker som røyker marihuana har tredoblet risiko for å dø av hypertensjon (høyt blodtrykk) enn de som aldri har brukt legemidlet, ifølge forskere. Risikoen øker for hvert år. (- Støtte for liberal bruk av marihuana skyldes delvis påstander om at det har nytteverdi og mulig ikke er skadelig for helsen.) (- Det er viktig å fastslå om helsemessig nytteverdi oppveier de mulige helsemessige, sosiale og økonomiske risikoene. Dersom bruk av marihuana involverer hjerte- og karsykdommer og dødsfall er det helsevesenets beslutningstakeres oppgave å beskytte offentligheten.)

(Anm: Marijuana use holds three-fold blood pressure death risk: study. LONDON (Reuters) - People who smoke marijuana have a three times greater risk of dying from hypertension, or high blood pressure, than those who have never used the drug, scientists said on Wednesday. The risk grows with every year of use, they said. The findings, from a study of some 1,200 people, could have implications in the United States among other countries. Several states have legalized marijuana and others are moving toward it. It is decriminalized in a number of other countries. "Support for liberal marijuana use is partly due to claims that it is beneficial and possibly not harmful to health," said Barbara Yankey, who co-led the research at the school of public health at Georgia State University in the United States. "It is important to establish whether any health benefits outweigh the potential health, social and economic risks. If marijuana use is implicated in cardiovascular diseases and deaths, then it rests on the health community and policy makers to protect the public." Marijuana is also sometimes used for medicinal purposes, such as for glaucoma. (reuters.com 9.8.2017).)

(Anm: Associations Between Marijuana Use and Cardiovascular Risk Factors and Outcomes: A Systematic Review. Abstract Background: Marijuana use is increasing in the United States, and its effect on cardiovascular health is unknown. (…) Limitation: Poor- or moderate-quality data, inadequate assessment of marijuana exposure and minimal exposure in the populations studied, and variation in study design. Conclusion: Evidence examining the effect of marijuana on cardiovascular risk factors and outcomes, including stroke and myocardial infarction, is insufficient. Ann Intern Med. 2018 (23 January 2018).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd".

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

- Antidepressiva bidrar til trist fisk. (- UBEKVEM POSITUR.) (- Sluttet å spise)

(Anm: Antidepressiva bidrar til trist fisk. (ANTIDEPRESSANTS MAKE FOR SAD FISH) (- UBEKVEM POSITUR.) (- Noen hybride stripede abborer utsatt for Prozac begynte til slutt å henge vertikalt i vannet — en høyst avvikende stilling — og sluttet å spise.) (SCIENCENEWS.ORG 25.11.2008).)

- Oppdrettslaks plages av depresjon. (- Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene.)

(Anm: Oppdrettslaks plages av depresjon. (…) Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. (…) Noen fisker vantrives inntil det sykelige. (…) Hans område er nevrobiologi. Hjernen, serotoninsystemet og nevral plastisitet hos utilpass fisk studeres. (…) Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. (…) Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU). (dn.no 14.4.2019).)

- Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens.

(Anm: Lillebitte fisk kan genkende sit eget spejlbillede: Et tegn på overraskende intelligens. (- Det blev også observeret, at fiskene forsøgte at fjerne skidt fra sig selv efter at have set sig selv i spejlet, hvilket altså indikerer, at de har været bevidste omkring, at de så sig selv. (videnskab.dk 8.2.2019).)

- Dyreforskning i menneskets bilde. (- Den sier kanskje mest om oss selv.)

(Anm: Helga Fjærvoll, høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Dyreforskning i menneskets bilde. Menneskets forskning på dyr har i lang tid undervurdert dyrenes evner. Den sier kanskje mest om oss selv. (…) Den kjente nederlandske primatologen Frans de Waal har skrevet flere bøker om dette. På tross av at de Waal mener at mye har skjedd de siste tiårene, er mange av dagens forskere fremdeles svært tilbakeholdne med å tillegge dyr mer avanserte evner og egenskaper. (…) Det viktige eksperimentalpsykologiske prinsippet «fravær av bevis er ikke det samme som bevis på fravær» synes i stor grad å ha blitt glemt av dyreforskerne. (aftenposten.no 3.6.2019).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

(Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt.

(Anm: Ålen bliver høj: Kokain i vandmiljøet truer den i forvejen truede ål. Studie viser, at ålene bliver hyperaktive og musklerne nedbrudt. (…) »Dette studie viser, at selv små koncentrationer af kokain i miljøet kan gøre alvorlig skade på sølvålens skeletmuskulaturens morfologi og fysiologi, og bekræfter den skadelig effekt som kokain i miljøet har på arternes overlevelse,« lyder det i konklusionen. (jyllands-posten.dk 21.6.2018).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel.

(Anm: Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel. Och dessa ger stararna sämre aptit och minskad sexualdrift visar en brittisk studie av fågelarten, rapporterar Vetenskapsradion. Bland annat slutar hanarna sjunga och visa intresse för honorna, och fåglarna ändrar sina matvanor. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en stare. – En fågel utan sexlust får inga ungar och en fågel som inte äter ordentligt överlever inte, säger Kathryn Arnold, miljöforskare vid universitetet i York i England. Antalet starar minskar i många länder, och läkemedelsrester i naturen kan vara en av flera orsaker till det, enligt Arnold. Resultaten presenterades på konferensen SEB Gothenburg 2017, och har ännu inte publicerats. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

- Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker.

(Anm: Norsk oppdrettsfisk står for utslipp langs norskekysten tilsvarende nesten hele Tokyos befolkning på 12 millioner mennesker. Det viser en beregning Dagbladet har gjort basert på tall fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Fiskeridirektoratet. Miljødepartementet skulle «se på saken» i 2010 - så ble det verre: Kloakk og matrester fra oppdrettsfisk tilsvarende 11,9 millioner mennesker slippes rett ut i norske fjorder. (…) SLIK PRODUSERES NORSK LAKS: I oppdrettsanlegg. Avfallsstoffene slippes rett ut i havet. Her fra et tilfeldig anlegg i nærheten av Bergen. (dagbladet.no 28.6.2013).)

- Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. (- Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken.)

(Anm: Oppdrettsanlegg med skittrakt får konsesjon. Anlegget til en knapp milliard kroner skal kunne samle opp 90 prosent av fiskeskitten. Fjordmax er et havbrukskonsept bestående av tre merder med en trakt under for å samle skitt og fôrrester fra fisken. (tu.no 23.12.2019).)

- Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (- Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem.) (- En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten.)

(Anm: Ny kunskap om miljöproblemet med medicin i vatten. (…) Rester av läkemedel som förgiftar vatten är ett allvarligt miljöproblem. Men nu konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att tekniken finns för att rena avloppsvatten från medicin i större skala och hur mycket det kostar. (…) En rapport om de olika projekten slår fast att rening av avloppsvatten från rester av läkemedel kostar cirka en krona per kubikmeter vatten. (sverigesradio.se 14.6.2018).)

- Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko.

(Anm: Blåskjellfesten endte med masse-diaré. Siden skulle det bare bli verre. Nå må staten rydde opp i fjordene etter tidenes oppdrettsfiasko. (…) - Det var klondike-stemning. Mange ville satse på blåskjell. I ettertid ser vi at det var for lett å få adgang til fjordene, sier prosjektleder Lene Røkke Mathisen i Kystverket. (…) Selskapene selv har sluppet unna opprydningen enten fordi de er konkurs eller avviklet. Da konsesjoner ble gitt, sikret ikke myndighetene seg med garantier om at anleggene måtte ryddes dersom selskapet opphørte. (bn.no 2.7.2016).)

– Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet.

(Anm: Tømmer 4000 tonn kloakk i fjordene. Hvert eneste år tømmer turistbåter opptil 4000 tonn kloakk og avføring i Nærøyfjorden. Svært mange av landets fjorder har det samme problemet. (tv2.no 29.7.2017).)

(Anm: How do drugs affect the brain? - Sara Garofalo (ed.ted.com).)

(Anm: How does your body process medicine? - Céline Valéry (ed.ted.com).)

(Anm: Hvordan fordøyelsessystemet fungerer. How your digestive system works - Emma Bryce. Let’s Begin… Constantly churning inside of you, the digestive system performs a daily marvel: it transforms your food into the vital nutrients that sustain your body and ensure your survival. Emma Bryce traces food’s nine-meter-long, 40-hour journey through the remarkable digestive tract. (ed.ted.com).)

 - Ny studie viser link mellom bruk avmarihuana og psykose-lignende opplevelser.

(Anm: New study shows link between marijuana use and psychotic-like experiences. Going from an occasional user of marijuana to a weekly or daily user increases an adolescent's risk of having recurrent psychotic-like experiences by 159%, according to a new Canadian study published today in the Journal of Child Psychology and Psychiatry. The study also reports effects of marijuana use on cognitive development and shows that the link between marijuana use and psychotic-like experiences is best explained by emerging symptoms of depression. (news-medical.net 5.7.2017).)

- Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom.

(Anm: Hyppig rekreasjonsbruk av cannabis knyttet til økt risiko for tannkjøttsykdom. Frequent recreational cannabis use linked to increased risk of gum disease. (news-medical.net 24.5.2017).)

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Munnhelse (Oral helse) har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- 'Dabbing' av cannabis kan frigjøre kreftfremkallende stoffer.

(Anm: 'Dabbing' cannabis may release cancerous toxins. Researchers have analyzed the chemical composition of the vapors released by butane hash oil - a cannabis extract commonly used in "dabbing," or vaporizing - and found carcinogenic substances. In light of cannabis being legalized in several states across America, more and more people use marijuana recreationally. The practice of "dabbing" has also gained popularity; users think that dabbing is safer and gets them a "cleaner high." In dabbing, consumers place a small amount, or a "dab," of concentrated cannabis on a hot surface (usually a nail) and inhale the resulting vapor. (medicalnewstoday.com 1.10.2017).)

- Legalisering av cannabis løser ingenting.

(Anm: Legalisering av cannabis løser ingenting | Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Colorado, som var først ute med legalisering, opplever økt bruk i alle aldersgrupper, inkludert barn fra 12 til 17 år. I sin «internrevisjon» konkluderer Anne Siri Koksrud Bekkelund med at forbudet mot narkotika er skadelig. Argumentet hennes er basert på en beskrivelse av norsk ruspolitikk som er langt fra virkeligheten. Forebygging og helse er den norske linjen, ikke jaging og straff. (…) Legalisering er ikke løsningen. Isteden må vi ta vare på det vi gjør som er bra og bli bedre der vi kan bli bedre, som økt kapasitet i rusomsorgen og god oppfølging av unge på vei inn i et rusproblem. (aftenposten.no 7.7.2017).)

(Anm: Pot Smoking Common Among Pregnant Teens: Survey. (…) Teen pregnancies are already associated with smaller babies partly because young moms-to-be are less likely to receive prenatal care than older women. They're also more likely to smoke during pregnancy, says ACOG. (…) The survey also revealed that pot use in pregnancy was more common during the first trimester, "when fetuses may be most susceptible to damage from drugs," the investigators said. (medicinenet.com 23.4.2017).)

- ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta. Legalisering av narkotika vil ikke løse alle problemer, men det kan bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig under et forbudsregime.

(Anm: ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta | Eirik Løkke, rådgiver i Civita. ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta. Legalisering av narkotika vil ikke løse alle problemer, men det kan bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig under et forbudsregime. I Aftenposten (7. juli) fortsetter Mina Gerhardsen i ACTIS å spre myter om narkotikapolitikken. I innlegget har Gerhardsen tre sentrale påstander: At norsk cannabisbruk er lav på grunn av forbud. At alle er enige om at hjelp er viktigere enn straff. At legalisering ikke løser noen ting. (aftenposten.no 17.7.2017).)

- Hva er egentlig rusmiddelavhengighet?

(Anm: Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? | Thomas Clausen | Helge Waal | Jørg Mørland Thomas Clausen, Helge Waal og Jørg Mørland Professorer, Universitetet i Oslo. Serie om rus: Fagfolk skriver om rusavhengighet. I den første av fem kronikker handler det om kjennetegnene for avhengighet. rusmiddelavhengighet som en tilstand hvor rustrang og abstinensplager dominerer. Dette er for enkelt, men hva er avhengighet egentlig? Definisjoner For ca. 20 år siden foreslo en gruppe amerikanske og norske forskere, der noen av oss deltok, at avhengighet er: (aftenposten.no 16.7.2017).)

(Anm: US Adult Illicit Cannabis Use, Cannabis Use Disorder, and Medical Marijuana Laws. 1991-1992 to 2012-2013. (…) Conclusions and Relevance  Medical marijuana laws appear to have contributed to increased prevalence of illicit cannabis use and cannabis use disorders. State-specific policy changes may also have played a role. While medical marijuana may help some, cannabis-related health consequences associated with changes in state marijuana laws should receive consideration by health care professionals and the public. JAMA Psychiatry. Published online April 26, 2017.)

- Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

- Lille studie: Patienter på medicinsk cannabis får skarpere hjerner og dropper medicin. (- Den konklusion er måske lige skarp nok, for der er et væld af forbehold for resultaterne. Dem vender vi tilbage til.) (- Studiet har nemlig en række begrænsninger, som betyder, at resultaterne skal tages med forbehold. De vigtigste er: (…).)

(Anm: Lille studie: Patienter på medicinsk cannabis får skarpere hjerner og dropper medicin. Efter tre måneder på medicinsk cannabis fungerer patienters hjerner bedre. Det beretter amerikanske forskere på baggrund af et lille, men interessant studie, der har sine fordele og ulemper – læs videre for at få hele historien. Patienter, som lider af smerte, angst eller depression, tog i et lille forsøg mindre af deres normale medicin og fik lettere ved at løse opgaver, når de havde brugt medicinsk cannabis i tre måneder. Efter tre måneder havde de også mere aktivitet i centrale dele af hjernen, mens de løste opgaverne. Sådan konkluderer amerikanske forskere i et nyt studie, der rejser et væld af interessante spørgsmål om effekterne af medicinsk cannabis. Forskerne fra Harvard University i USA har som de første i verden lavet hjerneskanninger på patienter på medicinsk cannabis, der løser forskellige kognitive opgaver. Patienterne skulle for eksempel finde en sammenhæng i talrækker så hurtigt og præcist som muligt. (Se videnskabelig artikel om selve testen.) Forsøgsleder Staci Gruber og kollegerne skriver i deres videnskabelige artikel om hjerneskanningerne på 15 patienter, at deres fund »giver stærk evidens for, at behandling med medicinsk cannabis kan normalisere hjerneaktivitet«. Den konklusion er måske lige skarp nok, for der er et væld af forbehold for resultaterne. Dem vender vi tilbage til. (…) Studiet har nemlig en række begrænsninger, som betyder, at resultaterne skal tages med forbehold. De vigtigste er: (…) (videnskab.dk 23.5.2018).)

(Anm: Thomas Hoffmann, journalist (videnskab.dk).)

(Anm: Kommentar Joacim Lund. Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon. (aftenposten.no 20.8.2014).)

- Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. I en ny metaanalyse der man undersøkte effekten av antidepressive legemidler på akutt moderat til alvorlig depresjon, fant man at alle legemidler virket bedre enn placebo (1).

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. I en ny metaanalyse der man undersøkte effekten av antidepressive legemidler på akutt moderat til alvorlig depresjon, fant man at alle legemidler virket bedre enn placebo (1). (- Fjerner tvilen rundt effekten av det kontroversielle legemiddelet», skrev Norsk helseinformatikk (28.2.2018), «Pop more happy pills» skrev The Sun på forsiden (22.2.2018), og både Reuters (21.2.2018) og The Guardian (22.2.2018) meldte at «legemidlene virker».) (- Dersom dekningen av artikkelen om antidepressiver er representativ for norsk helsejournalistikk, har lite skjedd de siste 16 årene. Da viste en gjennomgang av nyhetsoppslag om nye legemidler at artiklene var ukritisk positive, med store mangler i omtale av bivirkninger og kostnader (8). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Feilet legemiddelkontrollen (statlige kontrollorganer) ved godkjennelsen av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; lykkepiller)? (- GlaxoSmithKlines nylige brev til leger peker på en seksdobbel økning i risikoen for selvmordsatferd hos voksne som tar paroksetin (paroxetine; Seroxat; Paxil etc.)

(Anm: Did regulators fail over selective serotonin reuptake inhibitors? Controversy over the safety of antidepressants has shaken public confidence. Were mistakes made and could they have been avoided? GlaxoSmithKline's recent letter to doctors points to a sixfold increase in risk of suicidal behaviour in adults taking paroxetine.1 BMJ 2006;333:92 (Published 06 July 2006).)

- Selvmordsdata for Seroxat (Paxil etc.) feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- Statistisk signifikant 6,7 ganger høyere enn placebo.)

(Anm: - Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (Suicide Data Incorrectly Reported in Drug Trials, Suit Claimed.) (…) blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo " - statistisk signifikant 6,7 ganger høyere. (nytimes.com 11.9.2017).)

- Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi».

(Anm: Det er problematisk når mediene omtaler forskning etter sin egen «ruspolitiske ideologi». AYNA B. JOHANSEN, PhD., Forsker og psykolog ved Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. KENNETH ARCTANDER, informasjonsansvarlig i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (medier24.no 25.4.2017).)

(Anm: Medical Marijuana Legalization and Marijuana Use Among Youth in Oregon. Abstract While the legalization of marijuana for medical and recreational use has raised concerns about potential influences on marijuana use and beliefs among youth, few empirical studies have addressed this issue. We examined the association between medical marijuana patients and licensed growers per 1000 population in 32 Oregon counties from 2006 to 2015, and marijuana use among youth over the same period. (…) These findings suggest that a greater number of registered marijuana patients and growers per 1000 population in Oregon counties was associated with a higher prevalence of marijuana use among youth from 2006 to 2015, and that this relationship was partially attributable to perceived norms favorable towards marijuana use. J Prim Prev. 2017 May 8. [Epub ahead of print].)

(Anm: From Medical to Recreational Marijuana Sales: Marijuana Outlets and Crime in an Era of Changing Marijuana Legislation. Abstract A movement from medical to recreational marijuana use allows for a larger base of potential users who have easier access to marijuana, because they do not have to visit a physician before using marijuana. This study examines whether changes in the density of marijuana outlets were related to violent, property, and marijuana-specific crimes in Denver, CO during a time in which marijuana outlets began selling marijuana for recreational, and not just medical, use. (…) This study suggests that the effects of the availability of marijuana outlets on crime do not necessarily occur within the specific areas within which these outlets are located, but may occur in adjacent areas. Thus studies assessing the effects of these outlets in local areas alone may risk underestimating their true effects. J Prim Prev. 2017 Apr 27. [Epub ahead of print].)

- Debatten rundt cannabis. (- Dette rusmidlet, som i den senere tid er blitt modifisert til å bli mer potent og med det mer skadelig, er det enkelte som mener vi skal legalisere i Norge.) (- Vi mener at liberaliseringsargumentene ikke er fundert på tilgjengelig forskning, men at de primært er drevet frem av liberalistisk ideologi, brukeraktivisme og sterke kapitalkrefter.)

Debatten rundt cannabis
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:344 (23.3.2017)
Årets engelske ord i 2016, kåret av Oxford Dictionaries, ble «post-truth» eller postfaktuell. Begrepet representerer alvorlig mistillit til eksperter og politikere. Et eksempel på slik faktaskjevhet om cannabis fremkom i TV-programmet Folkeopplysningen, som ble sendt på NRK 13. september 2016. Her ble det illegale rusmidlet cannabis ufarliggjort. Vi som i mange år har gitt behandling til cannabisavhengige, opplever en annen virkelighet og erfarer at TV-programmet og liberaliseringskampanjen gjør skade. (…)

Ingen hast med å endre narkotikapolitikken
Dette rusmidlet, som i den senere tid er blitt modifisert til å bli mer potent og med det mer skadelig, er det enkelte som mener vi skal legalisere i Norge. Argumentasjonen varierer (f.eks. knekke den globale narkoøkonomien, redusere stigmaer og gjøre det lettere å få helsehjelp etc.), men ofte ser vi argumentet om at individuelle valg bør få forrang foran folkehelseprinsippet figurere i debatten.

Vi mener at liberaliseringsargumentene ikke er fundert på tilgjengelig forskning, men at de primært er drevet frem av liberalistisk ideologi, brukeraktivisme og sterke kapitalkrefter. Føre var-prinsippet ligger til grunn for mye av folkehelsearbeidet. Dersom man er usikker på om legalisering av cannabis kan virke negativt inn på folkehelsen, bør man la det være. Det skjer storstilte legaliseringseksperimenter i Uruguay, i Canada og i noen amerikanske delstater. Her i Norge har vi intet å tape på å sitte rolig i båten noen år til. (…)

- «Tekno nervosa»: En rebranding av spiseforstyrrelser? (- Dave Aspreys evangelium er ikke opium for folket, men heller mikrodoser av LSD eller hallusinogene sopper som quick fix for eliten. Slike stoffers rykte ble ødelagt av hippiekulturens høydosetripper. Nå er det et nytt – og absolutt interessant – fokus på om slike midler kan være psykofarmaka for selvoptimalisering.)

(Anm: «Tekno nervosa»: En rebranding av spiseforstyrrelser? | Finn Skårderud, forfatter, psykiater og professor. Grenselandet mellom helse og uhelse er et meget uklart landskap. (…) Maten er selvsagt helt sentral i disse ambisjonene om å overgå naturen. Det er hav av kosttilskudd, dietter, faste og annen smertefull askese. Kommentatorer påstår at nå driver high tech-folket med rebranding av spiseforstyrrelser. (…) Dette er en kult som akkurat nå presist speiler den opphetede high tech-kapitalismen: prestasjon, presentasjon og produksjon. Jack Dorsey er grunnleggeren av Twitter. Han forsøker å meditere to timer daglig, tar infrarød badstue, isbader, småløper til jobben – og faster. Han holder seg til ett kveldsmåltid i ukedagene, og det er langfaste i helgen. Fasten gir ham økt fokus, hevder han. Flere har kommentert at det han kaller fokus, kaller vi andre for sult. (…) Han beskriver sitt førhackede selv som smålat, småfet og småfull. Det er ut med alkohol. Bakrusen hemmer effektivitet. Det er derimot kort vei til psykedelika. (…) Dave Aspreys evangelium er ikke opium for folket, men heller mikrodoser av LSD eller hallusinogene sopper som quick fix for eliten. Slike stoffers rykte ble ødelagt av hippiekulturens høydosetripper. Nå er det et nytt – og absolutt interessant – fokus på om slike midler kan være psykofarmaka for selvoptimalisering. (aftenposten.no 2.6.2019).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Big Marihuana - Legalisering handler om én ting: å gjøre et lite antall forretningsfolk rike. (Legalization is about one thing: making a small number of business people rich.) (learnaboutsam.org).)

(Anm: Marijuana Use Linked with Poor Depression Recovery. J Affect Disord; ePub 2017 Feb 13; Bahorik, et al March 16, 2017. Marijuana use is common and associated with poor recovery among psychiatry outpatients with depression, a recent study found. (mdedge.com.com 16.3.2017).)

(Anm: Amming og cannabis. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse, og bruken frarådes. (…) Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød. (…) En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. (nhi.no 17.3.2017).)

(Anm: Sofie sprayer cannabis i munnen fire ganger om dagen. Hun kjempet først mot sin egen skepsis. Nå må Sofie Haughom igjen og igjen forsvare at cannabis-spray er medisin for henne, ikke et rusmiddel. (nrk.no 10.4.2017).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: For selv om debattspaltene gir inntrykk av noe annet, er det ofte helt andre ting enn motstridende konsekvensvurderinger som gir opphav til ulike synspunkter. (aftenposten.no 15.1.2019).)

- Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk.

(Anm: Medierte virkeligheter. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 17. april 2018.)

(Anm: ProPublica (Journalism in the Public Interest). (mintankesmie.no).)

- Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner?

(Anm: - Er journalistikk (journalisme) legemiddelindustriens nye dansepartner? (Is journalism the drug industry’s new dance partner?) På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning. BMJ 2011; 343:d6978 (2 November).)

(Anm: Profitt, journalistikk, omdømme, juks og propaganda. (mintankesmie.no).)

(Anm: Elitens penge påvirker lydløst dansk politik. Donationer giver indflydelse. Og meget tyder på, at lobbyisme baseret på donationer af penge og viden påvirker mange af de spørgsmål, som ikke har vælgernes umiddelbare interesse. (jyllands-posten.dk 9.10.2018).)

- Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt

Marijuana use may raise stroke, heart failure risk
medicalnewstoday.com 11.3.2017
I USA, er marihuana stadig mer legalisert for medisinske eller fritidsformål . Men, advarer ny forskning av skadene av marihuana etter å finne at stoffet kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.)

From an analysis of more than 20 million health records across the U.S., researchers have uncovered a link between marijuana use and an increased risk of stroke and heart failure.

Lead study author Dr. Aditi Kalla, of the Einstein Medical Center in Philadelphia, PA, and colleagues say that their findings help shed to light on the possible side effects of marijuana use, enabling doctors to better educate patients about such risks.

The researchers recently presented their results at the American College of Cardiology's 66th Annual Scientific Session, held in Washington, D.C.

According to the National Institute on Drug Abuse, marijuana remains the "most commonly used illicit drug" in the U.S.

However, the drug has now been legalized for either medicinal or recreational use in 28 U.S. states and Washington, D.C., and more states are expected to follow suit.

As such, there is more focus than ever on determining the benefits and risks of marijuana use. The new study claims to shed light on the latter, after uncovering a link between marijuana use and poor cardiovascular health. (…)

- Forskere fra Tsukuba Universitet i Japan fant at naturlig tetrahydrocannabinol (THC) - det psykoaktive kjemikalie i marihuana - og den syntetiske cannabinoid JWH-018 forårsaket anfall hos mus.

(Anm: Marijuana and 'spice' could trigger seizures, study says. While a number of studies have suggested that marijuana may be effective for reducing seizures, new research cautions that potent and synthetic forms of the drug have the opposite effect. Researchers from the University of Tsukuba in Japan found that natural tetrahydrocannabinol (THC) - the psychoactive chemical in marijuana - and the synthetic cannabinoid JWH-018 caused seizures in mice. Study leader Olga Malyshevskaya and colleagues say that their findings - which are published in the journal Scientific Reports - should serve as a "public alert" to the potential harms caused by high-potency and synthetic marijuana. While marijuana remains that "most commonly used illicit drug" in the United States, it is becoming increasingly legalized in individual states for medicinal purposes, recreational purposes, or both. There has been increasing research for the use of marijuana - particularly a cannabinoid in the drug called cannabidiol (CBD) - in the treatment of seizures in patients with epilepsy, though a debate surrounding its efficacy continues. The new study from Malyshevskaya and team suggests that general use of high-potency marijuana - that is, marijuana that contains high amounts of THC - may actually trigger seizures. (medicalnewstoday.com 25.9.2017).)

(Anm: Cannabidiol-substans funnet å hjelpe ved tilstand med kraftig epilepsi hos barn. Cannabidiol drug found to aid in devastating childhood epilepsy condition. (pharmafile.com 25.5.2017).)

(Anm: Cannabidiol Changes Serum Levels of Antiepileptic Drugs. The treatment also is associated with abnormal liver function test results in patients taking concomitant valproate. Neurology Reviews. 2017 September;25(9):23 (mdedge.com).)

(Anm: Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs. Abstract OBJECTIVE: To identify potential pharmacokinetic interactions between the pharmaceutical formulation of cannabidiol (CBD; Epidiolex) and the commonly used antiepileptic drugs (AEDs) through an open-label safety study. Serum levels were monitored to identify interactions between CBD and AEDs (…) SIGNIFICANCE: Significantly changed serum levels of clobazam, rufinamide, topiramate, zonisamide, and eslicarbazepine were seen. Abnormal liver function test results were noted in participants taking concomitant valproate. This study emphasizes the importance of monitoring serum AED levels and LFTs during treatment with CBD. Epilepsia. 2017 Aug 6.)

(Anm: With worrisome animal research, more focus needed on effects of cannabis on human development. (…) Their study, in the journal BioMed Central (BMC) Pharmacology and Toxicology, suggests an urgent need for human epidemiological and basic research that examines the link between maternal cannabinoid use, either smoked or eaten in candy bars, and the health of newborns. Cannabinoids are chemicals like THC, the primary psychoactive compound in marijuana, that act on cannabinoid receptors in neurons, repressing the normal release of neurotransmitters. (medicalnewstoday.com 3.10.2016).)

(Anm: Teens' view of pot changed in one state after legalization. (…) Sound public policy should be based on data that are meticulously collected and thoughtfully analyzed," writes Joffe, who is an associate editor of JAMA Pediatrics. "The evolving status of marijuana in the United States provides a critical opportunity for us to do so." (reuters.com 28.12.2016).)

(Anm: Marijuana and erectile dysfunction: What is the connection? (medicalnewstoday.com 25.4.2017).)

(Anm: Depression, alcohol and marijuana use may increase risk of using synthetic cannabinoids later. In the first prospective study of synthetic cannabinoids or SCs - the group of chemicals that mimic the effects of marijuana - researchers have found that symptoms of depression, drinking alcohol, or using marijuana was linked to an increased risk of SC use one year later. (news-medical.net 21.3.2017).)

Marijuana use may temporarily weaken heart muscle
medicalnewstoday.com 14.11.2016
In the United States, marijuana is the most commonly used illegal drug. While the effects of marijuana on the cardiovascular system remain largely unknown, a new study suggests that marijuana use may double the risk of stress cardiomyopathy, a condition where the heart muscles are quickly and severely weakened.

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2013, 19.8 million Americans aged 12 years or older reported having used marijuana in the preceding month. (…)

More and more people perceive the use of marijuana as completely harmless. Between 2002-2014, the CDC report that the perceived risk of marijuana decreased, while the number of people who perceived marijuana as risk-free increased.

But a new study suggests there may be a link between the use of marijuana and an uncommon heart muscle malfunction.

What is stress cardiomyopathy?
Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger.
The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding.

According to the Johns Hopkins Heart and Vascular Institute, the symptoms of stress cardiomyopathy are very similar to those of a heart attack, and they include chest pain, shortness of breath, dizziness, and palpitations. This is due to the heart's temporary inability to pump blood.

However, unlike a heart attack, stress cardiomyopathy does not kill any heart cells; instead, it temporarily stuns them using adrenaline and other hormones. As a result, recovery from broken heart syndrome is quick and leaves no permanent damage.
Dr. Amitoj Singh, chief cardiology fellow at St. Luke's University Health Network in Bethlehem, PA, led a study where he examined the link between stress cardiomyopathy and marijuana use.

The results of the research were presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2016 in New Orleans, LA. (…)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: As Pot Legalization Advances, Pediatricians Warn of Dangers. MONDAY, Feb. 27, 2017 (HealthDay News) -- The American Academy of Pediatrics (AAP) is urging doctors to protect children from the harms of marijuana as the nation becomes increasingly tolerant of the drug's use. "Marijuana is not a benign drug, especially for teens. Their brains are still developing, and marijuana can cause abnormal and unhealthy changes," said Dr. Seth Ammerman in an AAP news release. He's one of the authors of a new report by the academy. (medicinenet.com 27.2.2017).)

(Anm: Sjåfør ruset på cannabis i dødsulykke. Politiet har konkludert med at dødsulykka i Trøgstad 21. oktober i fjor skyldtes at sjåføren var ruset på cannabis. (…) Nå har politiet konkludert med at føreren av bilen med de to omkomne var påvirket av cannabis da uhellet skjedde, og at dette var årsaken til ulykken. Bilen kjørte også noe over fartsgrensen